Михайлик В. М. - Сировина та добавки антиокисної дії у виробництві печива, Сесь А. М., Даниленко Л. В. (2010)
Чагаровський О. П. - Основні фактори (бар’єри), які впливають на збереження м’ясних продуктів, Рибачук О. І. (2010)
Черевко О. І. - Дослідження залежності напруги зсуву сухого конфітюру від швидкості зсуву, Маяк В. І., Смілик М. М., Постольнік Д. В., Сардоров А. М. (2010)
Черевко О. І. - Адгезійні властивості сухих конфітюрів, Маяк В. І., Смілик М. М., Постольнік Д. В., Сардоров А. М. (2010)
Головко М. П. - Вплив фізичних чинників на коефіцієнт дифузії вологи під час зберігання овочів, Захаренко В. О., Чуйко Л. О. (2010)
Погожих М. І. - Процес сушіння як відповідна зміна термодинамічного потенціалу модельної системи, Цуркан М. М. (2010)
Євлаш В. В. - Дослідження гігроскопічних властивостей залізовмісних дієтичних добавок для визначення умов їх зберігання, Акмен В. О., Дьяков О. Г. (2010)
Дюкарева Г. І. - Дослідження кольоровості зефірної маси за допомогою спектрофотометричного аналізу, Тихенко О. Ю., Білецька Я. О. (2010)
Дубініна А. А. - Оцінка кольору продукції з рослинної сировини за допомогою СФ-методу, Щербакова Т. В., Селютіна Г. А. (2010)
Колесник Т. Л. - Дослідження якості продуктів методом функціонального аналізу властивостей , М’ячиков О. В. (2010)
Мазуренко І. К. - Консервовані продукти для харчування дітей, хворих на залізодефіцитну анемію (2010)
Гніцевич В. А. - Дослідження хімічного складу та біологічної цінності молочного напівфабрикату з використанням екстракту кореня солодки, Вольнова Н. В. (2010)
Тюрікова І. С. - Пошукові дослідження можливості використання перикарпу волоського горіха для виробництва напоїв (2010)
Малафаєв М. Т. - Температурна залежність теплоємності води (2010)
Бойко Н. В. - Про розстановку операторних коефіцієнтів ряду і узагальнену опуклість (2010)
Синєкоп М. С. - Власні коливання циліндра із жорстким ядром, Пархоменко Л. О. (2010)
Головко М. П. - Дослідження якісних характеристик скляної тари вітчизняних виробників, Сорокіна С. В., Афанасьєва В. А. (2010)
Колесник Т. Л. - Дослідження показників якості керамічних виробів, Іванова А. А. (2010)
Кір’яков Ю. К. - Застосування інформаційних технологій для аналізу організації праці на підприємствах харчування, Тімофєєва О. М. (2010)
Чаговець В. В. - Сучасний стан та проблеми автоматизації управління підприємствами ресторанного бізнесу та торгівлі, Землянко В. В. (2010)
Сибірякова І. Г. - Перспективи розвитку ERP-систем на підприємствах харчування і ресторанного господарства, Кочарова Т. Р. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Орлов Ю. Ю. - Реалізація вимог міжнародної конвенції про кіберзлочинність у законодавстві України (2011)
Голубовський В. Є. - Діалектика правомірної поведінки та юридичної відповідальності (2011)
Бондар С. В. - Характеристика способів приховування коштів, одержаних злочинним шляхом, за межами України (2011)
Василевич М. В. - Психологічно-правові засади діяльності релігійних організацій (сект) (2011)
Воронятніков О. О. - Правовий статус державної міграційної служби України (2011)
Дудченко О. С. - Правові засади формування організаційної структури колегій центральних органів виконавчої влади України (2011)
Любченко Д. І. - Адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення фінансової безпеки держави, Кургаєва І. С. (2011)
Сергієнко О. П. - Зовнішні боргові зобов’язання держави як категорія фінансового права (2011)
Якимець Ю. В. - Державна політика у сфері культури (2011)
Головкін О. В. - Поняття та зміст державного контролю у сфері охорони довкілля в Україні (2011)
Пашинська В. В. - Бюджетні видатки та бюджетне фінансування державних цільових програм (2011)
Сисоєва В. П. - Юридична відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом в Україні (2011)
Солоненко О. М. - Сучасні міжнародні стандарти забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Мінченко С. І. - Морально-етичний аспект дотримання прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності (2011)
Альонкін О. А. - Суди загальної юрисдикції як гарант забезпечення права людини на свободу світогляду і віросповідання в Україні (2011)
Підюков П. П. - Неповнолітні як об’єкт кримінального насильства: термінологічно-правовий аспект, Канюс В. М. (2011)
Неживець О. М. - Детермінанти злочинної поведінки жінок (2011)
Чабанюк В. Д. - Дисциплінарна відповідальність за вчинення кримінально-процесуальних правопорушень (2011)
Азаров Ю. І. - Діяльність слідчого на стадії порушення кримінальної справи як зміст процесуальної функції, Вакулік О. А. (2011)
Дьордяй В. І. - Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього ґвалтівника (2011)
Йосипів А. О. - Кримінологічний і кримінально-правовий зміст поняття насильства (2011)
Сакал В. М. - Використання суб’єктів офшорних юрисдикцій при вчиненні злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Ніколаюк С. І. (2011)
Сербіна Н. О. - Об’єкт злочину, передбаченого статтею 270-1 Кримінального кодексу України (2011)
Рыбальский О. В. - Общие подходы к экспертизе оригинальности материалов цифровой и аналоговой звукозаписи, Соловьев В. И., Командина Т. В., Татарникова Т. А. (2011)
Хахуцяк О. Ю. - Історичний аспект застосування запобіжних заходів стосовно неповнолітніх, Плєва К. В. (2011)
Абушов Теймур Аловсат огли - Система організаційних і тактичних дій під час проведення обшуку (2011)
Грянка Г. В. - Адміністративний примус у публічному адмініструванні (2011)
Копотун І. М. - Кримінально-правова охорона громадського порядку: загальна характеристика (2011)
Черній В. В. - Правовий захист законних інтересів особи під час виконання постанов про накладення адміністративних стягнень (2011)
Градова В. Г. - Відображення ідеї верховенства права в українській правовій традиції ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Кононець Р. М. - Правові засади регулювання охорони тилу окупаційних військ гітлерівської Німеччини в умовах війни на території УРСР (1941–1944 рр.) (2011)
Телесніцький Г. Н. - Кримінальна відповідальність за катування: міжнародний і національний досвід (2011)
Григоренко І. А. - Використання досвіду європейських країн у реформуванні органів внутрішніх справ України (2011)
Колодій А. М. - Правоохоронна діяльність міліції України: деонтологічний вимір (2011)
Волянский Р. С. - Частотные характеристики замкнутой электромеханической системы с ПИ-регулятором комплексного порядка, Садовой А. В., Слипченко Н. В. (2013)
Горбатова Е. А. - Нечеткологическое определение способа вовлечения в производство некондиционного сырья в гидрометаллургии, Зарецкий М. В., Шияхметова И. З. (2013)
Даниленко А. Ф. - Система управления спектрометром ЯМР, Дьяков А. Г. (2013)
Дашкевич А. О. - Геометричне моделювання процесу освітлення, Анісімов К. В. (2013)
Дмитриенко В. Д. - Нейронные сети Хемминга и Хебба, способные дообучаться, Заковоротный А. Ю., Бречко В. А. (2013)
Задорожний Д. Ю. - Разработка процедуры формирования "квазициклов" наблюдаемых структурно-информационных портретов компьютерных систем, Резниченко Т. С., Семенов С. Г. (2013)
Крюк Ю. Е. - Информационные системы в управлении радиационным риском (2013)
Лабуткина Т. B. - Новый аспект моделирования многоэлементной системы орбитальных объектов, Петренко А. Н. (2013)
Логунова О. С. - Структура каскадной системы управления многостадийными технологическими процессами, Павлов В. В., Посохов И. А., Мацко И. И., Мацко О. С. (2013)
Мамадалиев Н. К. - О разрешимости задачи Пуанкаре-Трикоми для уравнения смешанного типа второго рода, Абдуллаев А. А. (2013)
Мороз В. В. - Наближення зображень: методи апроксимації та стиск (2013)
Моторний А. П. - Метод побудови інформаційного забезпечення санаторно-курортної установи, Злепко С. М., Павлов С. В., Азархов О. Ю., Бєлоусова О. В. (2013)
Нечипоренко А. С. - Критерий идентификации фаз носового дыхательного цикла, Гарюк О. Г., Чмовж В. В. (2013)
Никитина Т. Б. - Разработка и экспериментальное исследование стенда стохастической двухмассовой электромеханической системы, Коломиец В. В., Татарченко М. О., Хоменко В.В. (2013)
Николенко А. А. - Локализация текстовых областей на изображениях с использованием сверточной нейронной сети, Бабилунга О. Ю., Нгуен Тьен Т. К. (2013)
Носков В. И. - Анализ энергозатрат на охлаждение тяговых двигателей тепловоза с помощью тепловой модели, Заполовский Н. И., Липчанский М. В. (2013)
Поворознюк Н. І. - Вейвлет-аналіз звукових сигналів діяльності серця, Чорний К. В. (2013)
Самигулина Г. А. - Интеллектуальный анализ данных для систем промышленной автоматизации на основе искусственных иммунных систем, Самигулина З. И. (2013)
Скарга-Бандурова И. С. - Модели реализации комплексной стратегии управления отходами (2013)
Судаков Б. Н. - Методика разработки лингвистического обеспечения экспертной системы, Иванова М. В. (2013)
Худаяров Б. А. - Математическая модель задачи динамики вязкоупругих систем с переменной жесткостью, Абдикаримов Р. (2013)
Штофель Д. Х. - Медична система прийняття та підтримки прийняття рішень, Коваль Л. Г., Злепко С. М., Космач Л. В. (2013)
Арбузова С. - Ранній пренатальний генетичний скринінг - діагностичні можливості та умови ефективності. регіональний досвід, Ніколенко M. (2013)
Берест Е. - Биохимические критерии доминирования повреждений при сочетанной нетяжелой черепно-мозговой и челюстной травме в эксперименте, Нечепорчук А., Золотухин С., Баешко А., Линчевская Л., Колесникова С. (2013)
Зяблицев С. - Механизмы и ключевые звенья развития синдрома эндогенной интоксикации при черепно-мозговой травме, Коровка С., Чернобривцев П. (2013)
Колкин Я. - Осложнения при лапароскопической холецистэктомии и их влияние на тактику лечения, Шаталов А., Хацко В., Греджев Ф., Карапыш В. (2013)
Павлюченко А. - Кератит при воспалительных болезнях суставов (2013)
Пономаренко В. - Влияние комплексного санаторно-курортного лечения с включением грязеразводных ванн на различные системы организма у больных с метаболическим синдромом, Ткач С., Анцут О., Гаврилов С. (2013)
Пономаренко В. - Науково-обгрунтоване застосування сульфідно-мулової грязі та природних мінеральних вод для лікування та реабілітації хворих в клінічному санаторії "Лазурний" курорта Бердянськ, Сисоєва І., Галімова Р., Гаврилов С. (2013)
Шабан Н. - Особенности функционального состояния стволовых структур мозга при различных типах дискинезии жёлчевыводящих путей у детей с сахарным диабетом первого типа (2013)
Шагов Е. - Влияние реологических свойств сыворотки крови на эффективность лечения больных очаговой алопецией, Белик И., Синяченко О., Синяченко П. (2013)
Щербань Н. - Методическое обоснование выбора информативных методик, систем и функций организма теплокровных для токсикологической оценки поверхностно-активных веществ (2013)
Ютовец Т. - Возрастной диморфизм гонартроза и коксартроза (2013)
Герасименко A. - Блокаторы фактора некроза опухоли а при системных васкулитах (обзор литературы) (2013)
Зяблицев Д. - Полиморфизм генов, ассоциированных с остеопорозом и нарушения нейро-гормональной регуляции у женщин в период менопаузы (2013)
Чурилина А. - Интерстициальный нефрит у детей. Этиологические аспекты (обзор зарубежной литературы), Масюта Д., Манжелеев Т., Артеменко С. (2013)
Антипов H. - Состояние и перспективы интерактивного обучения на кафедрах хирургического профиля, Cupoд Д., Жиляев Р., Зарицкий А., Войтенко С. (2013)
Думанский Ю. - Использование деловых игр в последипломном обучении врачей, Савченко Е., Середенко Е. (2013)
Дядык А. - Некоторые аспекты профессиональной деятельности молодых преподавателей: проблемы и перспективы, Багрий А., Христуленко А., Здиховская И., Гнилицкая В., Шпилевая Н., Гайдуков В. (2013)
Линевский Ю. - Роль компетентностного подхода в воспитании выпускников медицинских высших учебных заведений, Линевская К., Нечипуренко Т., Кива А., Воронин К. (2013)
Михайличенко Т. - Некоторые аспекты преподавания диабетологии в Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького (2013)
Хоружая Р. - Роль и место вузовской лекции в современном образовательном процессе, Татаренко Л., Сажина О. (2013)
Шелестова Л. - Аналіз якісної успішності іноземних студентів на додипломному етапі (2013)
Хоружая P. - Создание унифицированной программы обследования стоматологических пациентов со скомпрометированным эндокринологическим статусом, Авдусенко Л. (2013)
Бабюк И. - О нравственном и половом воспитании молодежи, Петряева Е., Табачников А., Абдряхимова Ц., Гашкова Л., Ракитянская Е., Ушенин С., Рымарь И. (2013)
Ельский В. - Экстремальные состояния, Крюк Ю., Кривобок Г. Зяблицев С., Линчевская Л., Бондаренко Н., Колесникова С. (2013)
Багрий А. - Статины и антагонисты альдостерона: итоги 2012 г. и перспективы, Щукина Е., Черняева Е. (2013)
Долженко М. - Цитопротекция в терапии сердечно-сосудистых заболеваний (2013)
Коростий В. - Анксиолитические препараты в комплексной терапии тревожных расстройств при психосоматических заболеваниях, Кожина А. (2013)
Баштан В. П. - Застосування цитофлавіну у комплексному лікуванні онкологічних хворих для корекції метаболічних порушень викликаних травматичними оперативними втручаннями, Бахтала І. О., Заскоченко Є. Г., Яровий В. М. (2010)
Бойко Д. М. - Аналіз показників функції зовнішнього дихання та пульсокси-метрії у хворих з хронічною обструктивною патологією легень та інтерстиціальними захворюваннями органів дихання, Бойко М. Г. (2010)
Воробец Д. З. - Пов’язана зі здоров’ям якість життя та еректильна дисфункція різної важкості (2010)
Воскресенська Л. К. - Сучасні методи лікування хронічних дакріоциститів, Корніенко В. В., Собко К. Г., Максакова О. В. (2010)
Гладка В. М. - Динаміка клініко-параклінічних показників на тлі лікування ациклічними нуклеозидами хворих на енцефаліти, пов’язані з активацією вірусів герпетичної групи, Литвиненко Н. В., Власова О. В. (2010)
Дудченко М. О. - Зміни ліпідів і ліпопероксидаціі в крові завдяки ендовідеолапароско-пічній холецистектоміі у пацієнтів метаболічною хворобою з холелітіазом, Третяк Н. Г., Дудченко М. А., Новак О. В., Сорокіна С. І. (2010)
Дудченко М. О. - Оцінка ендовідеолапароскопічної холецистектомії у пацієнтів метаболічною хворобою з холециститами (2010)
Ефименко А. В. - Особливості перебігу ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гіпертензією у жінок та вплив комбінованої гіполіпідемічної терапії (2010)
Ільченко В. І. - Актуальність проблеми поліомієліту у дітей на сучасному етапі, Пікуль К. В., Воронянська С., Джугашвили Л., Прилуцький К. Ю. (2010)
Кузьминова Н. В. - Порівняльна оцінка клінічної ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії (2010)
Пікуль К. В. - Проблеми активної імунізації у дітей Полтавської області, Ільченко В. І., Ільченко М. М., Прилуцький К. Ю., Полторапавлов В. А., Сосновська Н. М. (2010)
Траверсе Г. М. - Особенности функциональных нарушений со стороны жкт в неонатальном периоде у преждевременно родившихся детей, Зюзина Л. С., Дудченко Т. Н. (2010)
Фараджева Н. А. - Корекція психоемоційних розладів у хворих на бронхіальну астму в процесі галотерапії (2010)
Філатова О. А. - Психотерапія екзистенціальних криз у хворих на сурдомутизм, Чугунов В. В. (2010)
Хребтий Г. І. - Патогенетичні особливості лікування гіпертонічної хвороби у пацієнтів з різною масою тіла (2010)
Шорікова Д. В. - Порівняння антиішемічної та антигіпертензивної активності бісопрололу з лерканідипіном у хворих на гіпертонічну хворобу зі стабільною стенокардією напруження, Шоріков Є. І., Андрусяк О. В., Бордіян П. І. (2010)
Юревич Н. А. - Оцінка ефективності антифунгальної терапії хворих на цілорічний алергічний ринит з сенсибілізацією до побутових та грибкових алергенів (2010)
Серкова В. К. - Показники системного запалення у хворих на ішемічну хворобу серця, Побережна А. В., Романова В. А. (2010)
Крилова О. А. - Особливості імунного статусу у хворих на хронічний панкреатит, Кудрявцева В., Шевченко Б., Ратчик В. (2010)
Ромаданова О. І. - Ефективність корекції клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок при хронічному гломерулонефриті (2010)
Аветиков Д. С. - Топографоанатомічне обгрунтування підйому та мобілізації клаптів та аутотрансплантатів у підборідній ділянці (2010)
Бабий Л. М. - Судово-медичне визначення відстані пострілу із газобалонної зброї (2010)
Балабай А. А. - Вплив біпрололу та тіотриазоліну на структурну організацію нирки щурів із спонтанною артеріальною гіпертензією, Божко Е. Г. (2010)
Боягіна О. Д. - Хронограми дифузії хлоридів у технології судово-медичної експертизи давнини виникнення плям крові (2010)
Васько Л. В. - Якісний та кількісний аналіз пострадіаційних морфологічних порушень новоутворених мієлінових волокон травмованого сідничого нерва, Кіптенко Л. І., Будко Г. Ю., Васько Н. О. (2010)
Вацик М. Н. - Кореляційний аналіз морфометричних параметрів печінкових вен у третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку (2010)
Гасюк Ю. А. - Променевий патоморфоз плоскоклітинного раку гортані, Веклич Ю. С., Хавер А. А. (2010)
Євсюкова В. Ю. - Вивчення токсичних ефектів похідних 2н-пірано, Андреева І. Д., Казмирчук В. В., Юхименко В. І. (2010)
Зак М. Ю. - Стан шлункового епітелію та слизеутворення у хворих на хронічний атрофічний гастрит (2010)
Каминський Р. Ф. - Порівняльний аналіз ультраструктури міокарда щурів, лікованих унітіолом та кверцетином при ртутному отруєнні, Стеченко Л. О., Довгань Р. С., Чайковський Ю. Б. (2010)
Левківська І. Г. - Зв’язки сонографічних розмірів матки та яєчників у різні фази менструального циклу з антропо-соматометричними показниками тіла дівчаток поділля із ендо-мезоморфним соматотипом (2010)
Луцик Д. О. - Регенерація периферійного нерва при невральному анастомозі кінець-у-бік порівняно з автопластикою у щура, Чайковський Ю. Б. (2010)
Міськів В. А. - Морфофункціональна характеристика острівцевого апарату щурів середнього віку на ранніх етапах розвитку стрептозотоцинового цукровогоу діабету, Єрошенко Г. А. (2010)
Ніколишин А. К. - Структура емалі після застосування ART-техніки, Коваль В. М., Зайцев А. В. (2010)
Насібуллін Б. А. - Обґрунтування використання природного адаптогену "торфот" у корекції дифузної дисфункції кори головного мозку щурів, Бобро О. В., Тихохід Л. В. (2010)
Нетюхайло Л. Г. - Активність супероксиддисмутази та каталази при опіковій хворобі та введенні препарату "кріохор", Басараб Я. О., Харченко С. В. (2010)
Огоновський Р. З. - Зміни концентрації загальних циркулюючих імунних комплексів в крові тварин з модельованим інфікованим рановим процесом та гострою міокардіодистрофією при корекції (2010)
Погоріла І. В. - Особливості поведінкових реакцій кіндлінгових тварин в умовах застовування нового похідного пептидамідобензо-фенону і діазепаму, Годлевський Л. С., Годован В. В. (2010)
Селькіна А. Б. - Перебудова місцевого захисного барۥєру слизової оболонки язика щурів за умов експериментального гострого асептичного стоматиту, Шепітько В. І., Єрошенко Г., Гнідець В. А. (2010)
Топка Е. Г. - Експериментальна модель патологічного процесу в яєчку при оперативних втручаннях при крипторхзмі у дітей, Байбаков В. М. (2010)
Чайка Г. В. - Моделювання нормативних показників рівня статевих гормонів у дівчат підліткового віку в різні фази менструального циклу в залежності від антропометричних та соматотипологічних показників, Гунас І. В., Мазорчук Б. Ф. (2010)
Чухрай С. М. - Ультраструктура кровоносних капілярів міокарда статевозрілих щурів із вродженим гіпотиреозом (2010)
Аль Ширафі Мохаммед Авад - Симультанні операції у пацієнтів з жовчно-камяною хворобою (2010)
Григоров С. Н. - Пошкодження лицевого черепа: аналіз конституційно-біологічних факторів структури травм та факторів з ускладненим перебігом (2010)
Гребенник Л. И. - Форми та підходи до організації аудиторної самостійної роботи студентів на практичних заняттях з біологічної хімії, Примова Л. О. (2010)
Шейко В. Д. - Філософські аспекти проведення занять з лікарями-інтернами хірургічного профілю, Панасенко С. І., Крижановьский О. О. (2010)
Ждан В’ячеслав Миколайович (2010)
Бабанін Анатолій Андрійович (2010)
Шепітько Володимир Іванович (2010)
Коломійцев Андрій Костянтинович (2010)
Бойко О. - Антропологічний вимір техніки (2014)
Зякун А. - "Пролетарська” ідентичність студентської молоді в "тоталітарному пейзажі” 20-х років ХХ століття (2014)
Ніколаєнко С. - Проблема професійної адаптації викладача-початківця до роботи у вищому навчальному закладі (2014)
Ніколаєнко С. - Асоціативні методи наведення активного гіпнотичного трансу як фактор вирішення виховних сугестивно-освітніх задач (2014)
Проценко М. - Взаємозв’язок життєво-досвідного і наукового пізнання (2014)
Соколова І. - Дискурс інтернет-реклами: проблеми та перспективи дослідження (2014)
Васюріна А. - Політична складова судової риторики Давнього Риму (2014)
Мозговий І. - "Міжзоряні скитальці” на тлі небесної панорами середньовіччя (2014)
Оcадчий Ю. - Про правомірність анафеми гетьману Івану Мазепі (2014)
Побожій С. - Методологічний інструментарій у мистецтвознавчому дослідженні (2014)
Сало І. - Антропогенез як космологічно обумовлена еволюція життя на землі (2014)
Туляков О. - Праксеологічний зміст філософії Памфіла Юркевича (2014)
Bokun I. - Frames as a cultural constructs (2014)
Гнаповська Л. - Простір мови: діалог культур, духовних цінностей, світоглядів (2014)
Дорда С. - Про деякі особливі характеристики юридичного дискурсу (2014)
Зякун А. - Інтеграція України до західноєвропейського та всеросійського грошового обігу (на прикладі грошового ринку Гетьманщини), Зякун Ю. (2014)
Кулішенко Л. - Вивчення фразеології як джерело національного виховання студентів економічних вишів (2014)
Лещенко О. - Антропоцентричность как универсальный принцип организации языковой картины мира (2014)
Рецензії (2014)
Summary (2014)
Відомості про авторів (2014)
Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики" (5 - 7 червня 2014 р м. Харків) (2014)
Остапюк Б. Я. - Развитие железнодорожного транспорта в системе национальной экономики (2014)
Дикань В. Л. - Розвиток промислового потенціалу українських підприємств (2014)
Безкоровайна Л. В. - Особливості оцінки активів та зобов’язань в обліку (2014)
Божанова О. В. - Структурні перетворення, як шлях виходу машинобудівних підприємств із кризи (2014)
Булгакова Ю. В. - Направления усовершенствования учета нематериальных активов предприятий (2014)
Вовк А. А. - Проблемы реформирования бухгалтерского учета в организациях железнодорожного транспорта, Вовк Ю. А., Чуприкова З. В. (2014)
Гненний О. М. - До питання оцінки втрати вартості об’єкта у матеріальній формі унаслідок фізичного зносу, Чернова Н. С. (2014)
Криворученко О. А. - Історичний розвиток концепції економічної сутності прибутку, Копил А. Ю. (2014)
Кузьменко А. В. - Дослідження маркетинг-логістичної системи в діяльності підприємств залізничного транспорту (2014)
Лисьонкова Н. М. - Напрями вдосконалення діяльності торговельних підприємств, Фондякова А. С. (2014)
Машошина Т. В. - Сучасний стан системи ціноутворення у будівництві та шляхи його подальшого удосконалення (2014)
Науменко М. О. - Методика забезпечення якості послуг підприємства, Бабаєв М. О. (2014)
Постоленко Ю. П. - Розвиток бюджетних механізмів функціонування підприємств портового комплексу України (2014)
Уткіна Ю. М. - Управління витратами на підприємствах, Жуган Н. О. (2014)
Шевченко М. Ю. - Концепція життєвого циклу в методичних підходах формування амортизаційного фонду основних засобів (2014)
Шраменко О. В. - Інформація як ядро виробничого потенціалу залізничного транспорту, Яковлєва К. Ю. (2014)
Маковоз О. В. - Антикризове регулювання як основа стабілізації економіки України, Авагімов А. А. (2014)
Птица Н. В. - Влияние рационализации параметров логистической сети на развитие розничной торговли в Украине (2014)
Романчик Т. В. - Розвиток інтеграційних процесів: проблеми та перспективи українських товаровиробників (2014)
Бараш Ю. С. - Основні моделі реформування залізничного транспорту в Європі, Чаркіна Т. Ю. (2014)
Божок Н. О. - Методичний підхід до визначення раціональної кількості пасажирських вагонів (2014)
Зайцева І. Ю. - Фінансово-правові аспекти процесу інтеграції україни до транс-європейської транспортної мережі (2014)
Костюк Ж. С. - Реформування залізничної галузі: додаткові можливості та загрози її економічній безпеці (2014)
Плохіх Д. О. - Проблеми забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту (2014)
Полякова О. М. - Кластерний підхід до формування інтегрованої транспортно-логістичної системи (2014)
Пономарьова Н. В - Формування єдиної європейської транспортної системи, Любий Є. В. (2014)
Приймук О. Р. - Баланс інтересів учасників міських пасажирських перевезень в сфері тарифоутворення (2014)
Солянник Е. В. - Международный транспортный коридор как фактор развития стран и территорий (2014)
Федорко И. П. - Стратегические направления развития логистических услуг железнодорожного транспорта Украины (2014)
Якименко Н. В. - Застосування логістичного підходу в діяльності транспортної системи (2014)
Бормотова М. В. - Особливості формування механізму управління валютним ризиком банку, Сухоребрий Є. В. (2014)
Войтов І. М. - Управління фінансовими результатами підприємства, Луговський Р. В. (2014)
Єлагін Ю. В. - Впровадження інтерактивного маркетингу як функції інформаційних систем пасажирських перевезень, Вєтров Г. Г. (2014)
Калабухін Ю. Є. - Управління прибутком торгівельних підприємств, Ткаченко Д. Ю. (2014)
Кірдіна О. Г. - Процесний підхід до управління персоналом (2014)
Кузьминчук Н. В. - Контролінг в управлінні промисловим підприємством: концептуальні засади (2014)
Науменко М. О. - Управління персоналом підприємства в сучасних ринкових умовах, Жабко Ю. П. (2014)
Опікунова Н. В. - Ефективність управління як інтегрований результат взаємодії компонентів управління, Гужва Ю. В., Ключка Ю. С. (2014)
Опікунова Н. В. - Управління прибутком підприємства, Лопата В. Г. (2014)
Уткіна Ю. М. - Інноваційний менеджмент на підприємствах, Вісільова А. В. (2014)
Альошин С. Ю. - Науково-методичні підходи до оцінки стану інноваційного розвитку промислового підприємства (2014)
Васильєв О. Л. - Пріоритетні напрями інноваційної діяльності залізниць (2014)
Кроленко О. Є. - Позабюджетний цільовий інвестиційний фонд модернізації та розвитку ГТС України: структура та особливості функціонування (2014)
Мащенко Н. Є. - Методологічне обгрунтування інноваційного процесу в умовах економіки знань (2014)
Полтавська О. С. - Теоретичні підходи до управління інноваційним розвитком залізничного транспорту України (2014)
Проценко В. М. - Інтегральне оцінювання показників інноваційно-спрямованого інвестування машинобудівних підприємств (2014)
Ткаченко В. В. - Теоретичні положення забезпечення інвестиційного розвитку локомотивного господарства на основі вартості життєвого циклу (2014)
Горбачев П. Ф. - Условия функционирования системы городского пассажирского транспорта г. Кабул, Любый Е. В., Акбар Полад (2014)
Мінка В. Ф. - Використання методу аналізу дюрацій для управління ризиком змін процентних ставок (2014)
Прудіус Ю. С. - Аналіз основних мотивів при здійсненні угод по злиттях чи поглинаннях (2014)
Перетятько А. Ю. - Перспективи розвитку житлового будівництва в Україні (2014)
Товма Л. Ф. - Єдина система економічного забезпечення воєнно-силових структур та їх економічна безпека (2014)
Калиниченко Л. Л. - Отношения персонала и администрации как основные компоненты системы мотивации в современном банке (2014)
Криваченко К. В. - Проблема діагностування соціалізації підприємницької діяльності (2014)
Плугина Ю. А. - Изменение организационной культуры предприятия в условиях становления экономики знаний (2014)
Мікловда В. П. - Еволюція управлінської діяльності та її особливості в сучасних умовах господарювання підприємств, Дяченко Б. І., Фера-Клемонца О. Ю., Гордейчук М. О. (2014)
Кузьминчук Н. В. - Інноваційний розвиток як складова формування конкурентоспроможності промислового підприємства: теоретичний аспект (2014)
Тельнов А. С. - Роль інтелектуального капіталу в інноваційному розвитку підприємства, Попель С. А. (2014)
Ларіонова К. Л. - Актуальні аспекти оцінки санаційного потенціалу підприємства, Донченко Т. В. (2014)
Андрєєва Є. Л. - Механізм формування організаційно-управлінського потенціалу конкурентостійкості підприємств машинобудування (2014)
Колєсніченко А. С. - Механізм державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2014)
Валькова Н. В. - Розвиток інтернет-торгівлі в Україні: динаміка та вплив факторів (2014)
Скурська В. А. - Окремі аспекти вимірювання трудового потенціалу підприємства (2014)
Ткаченко М. О. - Методичний підхід до формування системи моніторингу інноваційної активності промислового підприємства (2014)
Мошак О. В. - Законодавчо-нормативне забезпечення діяльності підприємств агропромислової сфери (2014)
Макарович В. К. - Продуктивність праці як квінтесенція ефективності трудової діяльності, Бідзіля І. І. (2014)
Югас Е. Ф. - Економічна сутність та види капіталу підприємств, Олексик О. І. (2014)
Гапак Н. М. - Суть та еволюція поняття "економічна безпека підприємства", Дочинець І. В. (2014)
Жулканич О. М. - Моніторинг земель сільськогосподарського призначення в системі аграрного природокористування, Жулканич Н. О. (2014)
Завадяк Р. І. - Теоретичні основи функціонування та види бізнес-інкубаторів в Україні, Копусяк Я. Ф. (2014)
Черленяк І. І. - Формування глобальних фінансових криз та розвиток ризик-менеджменту, Дюгованець О. М. (2014)
Лащак В. В. - Фінансові механізми захисту прав споживачів (2014)
Побережна Н. М. - Зарубіжний досвід грошово-кредитної політики та особливості застосування деяких аспектів банківської системи в Україні, Колєсніченко А. С. (2014)
Стойка В. С. - Проблеми капіталізації комерційних банків України в сучасних умовах (2014)
Черкасова С. В. - Оцінка інвестицій інституційних інвесторів небанківського фінансового сектора в цінні папери (2014)
Матвійчук Л. О. - Економічна сутність та методичні підходи до формування страхових резервів зі страхування життя (2014)
Бачо Р. Й. - Особливості проведення та аналіз ефективності операцій зі страхування майна в страховій компанії, Иллар Е. Й., Бачо Є. Й., Мароші Ж. Ш. (2014)
Сідельникова Л. П. - Концептуальні основи формування бюджетних ресурсів держави (2014)
Горобець І. Ю. - Дослідження ефективності та напрями удосконалення бюджетної політики при її реалізації на регіональному рівні (2014)
Сусіденко О. В. - Методи та критерії формування і підвищення фінансової безпеки підприємства (2014)
Кондюх О. І. - Теоретичні аспекти функціонування податкового інструментарію держави (2014)
Угрин В. В. - Дисбаланси податкового боргу та структуризація їх проявів в Україні (2014)
Новосьолова О. С. - Генеза державного боргу України та вітчизняні тенденції боргової політики (2014)
Далєвська Т. А. - Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування як автономний інститут системи міжбюджетних відносин (2014)
Слюсаренко В. Є. - Податкова система та податкове навантаження як фактор тінізації економіки (2014)
Ігнатишин М. В. - Податковий контроль як елемент державного регулювання в системі податкових платежів, Трощак В. І. (2014)
Бачо Р. Й. - Оцінка тенденцій розвитку страхування майна громадян в Україні, Тимчак М. В., Иллар Е. Й., Бачо Є. Й. (2014)
Лінтур І. В. - Шляхи зниження кредитних ризиків як напрям мінімізації їх негативних впливів, Ковач Х. М. (2014)
Даньків Й. Я. - Облікова інформація в системі управління інвестиційною діяльністю, Крупка Я. Д., Остап’юк М. Я., Гетьман О. М. (2014)
Замула І. В. - Бухгалтерський облік операцій з лісокористування, Шавурська О. В. (2014)
Семйон В. С. - Особливості використання ситуаційно-матричного моделювання в бухгалтерському обліку (2014)
Яцко М. В. - Консолідована фінансова звітність в умовах зростання конкурентної боротьби, Яцко Г. В. (2014)
Кулікова Н. Т. - Системний підхід до побудови управлінської звітності (2014)
Чернін О. Я. - Особливості бухгалтерського обліку операцій з реалізації товарів транзитом (2014)
Югас Е. Ф. - Значення дебіторської та кредиторської заборгованостей в умовах ринкових відносин, Машика М. В. (2014)
Мадзінова Р. - Вплив умов торгівлі на добробут країни, Марцінчакова Д., Козел Р. (2014)
Гаркушенко О. М. - Регулювання утворення твердих побутових відходів та поводження з ними: необхідність або чинник політичного тиску (2014)
Носирєв О. О. - Стабілізація структурних економічних диспропорцій (2014)
Кушнір Н. О. - Асоціація Україна - ЄС: потенційні вигоди та можливі ризики для економіки України, Дяченко Б. І. (2014)
Шинкар В. А. - Коректування позицій України щодо європейських інтеграційних перспектив, Сідак С. В., Яцко Г. В. (2014)
Башинський Т. В. - Рівень життя населення: огляд методик оцінки (2014)
Волинець У. А. - Розвиток соціального партнерства в Україні (2014)
Ковач В. І. - Теоретичні основи єврорегіонального транскордонного співробітництва України та Словаччини (2014)
Понедільчук Т. В. - Аналіз динаміки інфляційного процесу у посткризовий період економіки України (2014)
Маслиган О. О. - Збалансована система показників як сучасна парадигма системного опису діяльності кластеру (2014)
Морохович В. С. - Статистичний аналіз факторів народжуваності населення в Закарпатській області (2014)
Пітюлич М. М. - Диверсифікація економіки гірських територій і політика зайнятості населення, Пауш М. М. (2014)
Summary (2014)
До уваги авторів статтей (2014)
Абрамова О. П. - Фрактальні об'ємні структури у багатошаровій наносистемі, Абрамов С. В. (2014)
Вуколов Д. С. - Дифракційне розсіювання нормальних хвиль зсуву на тунельному циліндричному включенні в пружному шарі із закріпленими гранями, Сторожев В. І. (2014)
Гачкевич О. Р. - Варіант методики оптимізації технологічних теплових режимів в скляному виробництві, Ірза Є. М., Козярска А. (2014)
Довбня К. М. - Пружна рівновага ізотропної пологої оболонки довільної гаусової кривини з тріщинами та отвором, Крупко Н. А. (2014)
Єлагін О. В. - Аналіз других гармонік нормальних хвиль крутіння у закріпленому трансверсально-ізотропному циліндрі: модель врахування геометричної нелінійності, Моісеєнко І. О. (2014)
Зиза О.В. - Один випадок інтегрованості рівнянь Кірхгофа-Пуассона (2014)
Калоєров С. О. - Результати нових досліджень по вигину багатозв’язної анізотропної плити, Занько А. І. (2014)
Калоєров С. О. - Розв’язок задачі електромагнітопружності для кусково-однорідних пластин, Самодуров А. О. (2014)
Кононов Ю. М. - Про розв’язання узагальненого неоднорідного бігармонічного рівняння в задачах гідропружності, Дідок М. К., Джуха Ю. О. (2014)
Кононов Ю. М. - Вплив дисипативного і постійного моментів на стійкість рівномірного обертання твердого тіла, Кисельова Н. В., Мішура Д. В. (2014)
Кривий О. Ф. - Розв’язок задачі теплопровідності для двох компланарних тріщин у составному трансверсально-ізотропного просторі, Морозов Ю. О. (2014)
Подчасов М. П. - Нестаціонарні нелінійні коливання ортотропних композитних циліндричних оболонок з протікаючою рідиною при дії зовнішніх рухомих імпульсних навантажень, Янчевський І. В. (2014)
Шацький І. П. - Задачі згину пластини з частково залікованою тріщиною (2014)
Шевченко В. П. - Дослідження напружено-деформованого стану оболонок при локаль¬них навантаженнях за уточненими теоріями, Удовиченко А. Ю. (2014)
Богомаз У. Г. - Оптоелектронні технічні системи захисту інформації. Часове ущільнення–розущільнення потоків даних, Бєлік Т. В., Білоусов В. В. (2014)
Романчук С. М. - Алгоритми управління технологічних режимів водопостачання міст (2014)
Сторожев С. В. - Нечітко-множинне узагальнення методик оцінки стратегій в умовах невизначеності (2014)
Абрамов В. С. - Перехідні процеси в модельній наносистемі з фрактальною квантової точкою (2014)
Куліш В. В. - Спінові хвилі у феромагнітній нанооболонці. Врахування ефектів дисипації у короткох-вильовому наближенні (2014)
Легенький Ю. А. - Вплив градієнтного магнітного поля на швидкість цементаційного осадження мідних дендритів, Піменов Ю. М., Тарасова О. О. (2014)
Похил Л. С. - Спінхвильовий інтерферометр, Ткаченко В. С., Гусєва Ю. І. (2014)
Батіг С. М. - Кінетичні параметри (ко)полімеризації метилметакрилату з метакриловою кислотою в прису-тності розчинників різної полярності, Мельниченко В. І. (2014)
Жильцова С. В. - Епоксидно-силоксанові нанокомпозити ангідридного тверднення, одержані з використанням золь-гель методу (2014)
Ігнатов О. В. - Ізоморфне заміщення в системі Pb(8-х)GdхNa2(VO4)6O(х/2), Саванкова Т. М., Дідоренко К. Г., Таликова Г. Ю., Гетьман Є. І., Пасічник Л. В. (2014)
Климов В. В. - Дослідження модифікованої кераміки ЦТС з малими діелектричними втратами, Селікова Н. І., Штонда А. С., Бронніков А. Н. (2014)
Маслова В. Ю. - Антиоксидантна активність хінолілгідразонів при окисненні органічних речовин, Ніколаєвський А. М., Хижан О. І, Тихонова Г. А., Хижан О. І. (2014)
Пойманова О. Ю. - Залежність стану системи Na2WO4–HCl–NaCl–DMSO(40об.%)–H2O від часу витримування, Розанцев Г. М., Білоусова К. Є., Зайцева Н. Н. (2014)
Решетняк О. О. - Желатинова плівка з іммобілізованим еріохромціаніном R–твердофазний реагент для визначення алюмінію(III), Івченко Н. В., Шевченко В. М., Нікітіна Н. О. (2014)
Стецик В. В. - Принципи класифікації кислот та основ за силою (2014)
Аревадзе І. Ю. - Вплив деяких іонів металів на бактеріальну очистку техногенних стічних вод з використанням УФ-випромінювання (2014)
Герасимов И. Г. - Аналіз асиметрії захворюваності людини (2014)
Правила для авторів (2014)
Горбань А. Є. - Аналітична оцінка інноваційної та винахідницької діяльності у сфері охорони здров'я України у 2013 році, Закрутько Л. І., Мислицький О. В. (2014)
Авраменко А. О. - Зниження рівня кислотності шлункового соку після проведення успішної ерадикації (феномен "Падіння") як відображення ролі гелікобактерної інфекції у процесі виразкоутворення при її переважної локалізації на слизовій антрального відділу шлунка (2014)
Аликулов І. Т. - Якість життя хворих на хронічну серцеву недостатність з дисфункцією нирок, Камілова У. К. (2014)
Бідучак А. С. - Вивчення наявності шкідливих звичок серед населення Чернівецької області (2014)
Власик Л. І. - Гігієнічна оцінка вуглеводної складової раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці, Іфтода О. М., Кушнір О. В., Фундюр Н. М. (2014)
Ганчева О. В. - Вікова характеристика експресії білка ранньої відповіді с-Fos у нейронах супраоптичного ядра гіпоталамуса у щурів-самців лінії Wistar (2014)
Гриджук Т. І. - Клініко-функціональні особливості медикаментозно-індукованих уражень печінки у хворих на хронічний лімфолейкоз (2014)
Досаев T. М. - Порівняльна анатомія перифулікулярної та маргінальної зони селезінки людини та щура, Романюк С. М., Балапанова А. А., Урсуляк Ю. В., Сидорчук Л. П. (2014)
Зорій І. А. - Ефективність застосування L-аргініну в комплексному лікуванні дистальної симетричної полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2014)
Камілова У. К. - Функціональні та гуморальні показники дисфункції ендотелію у хворих на хронічну серцеву недостатність, Абдуллаєва Ч. А. (2014)
Каспрук Н. А. - Секреторна активність Т-лімфоцитів, моноцитів і нейтрофільних лейкоцитів у хворих на негоспітальну пневмонію, Сидорчук Л. І., Сидорчук А. С., Михалко А. Ю., Сидорчук Л. П., Сидорчук Р. І., Левицька С. А., Сидорчук І. Й. (2014)
Каратєєва С. Ю. - Вивчення впливу озонотерапії на зміни показників фібринолізу, протеолізу крові експериментальних щурів за наявності гнійно-запальних процесів на фоні цукрового діабету (2014)
Кащенко С. А. - Особливості ультрамікроскопічної будови селезінки щурів різних періодів постнатального онтогенезу в умовах експериментальної імуносупресії, Бобришева І. В. (2014)
Кметь Т. І. - Чутливість нервових та гліальних клітин тім'яної частки кори великих півкуль до неповної глобальної ішемії-реперфузії головного мозку (2014)
Коваль Г. Д. - Імунопатогенетична роль інтерлейкіну-10 при ендометріозі асоційованому з безпліддям (2014)
Кульматицький А. В. - Ендотеліальна дисфункція та процеси вільнорадикального окиснення у хворих із первинним та повторним ішемічним інсультом (2014)
Левандовський Р. А. - Видовий склад і популяційний рівень мікрофлори ротової порожнини людей зі складною щелепно-лицевою патологією при користуванні різними видами протезів та її чутливість до антисептичних препаратів in vitro (2014)
Левицька С. А. - Патогенетична роль обтяженого алергологічного анамнезу в розвитку частих рецидивів респіраторних інфекцій у дітей (2014)
Левицька С. А. - Діагностування гнійного синуїту у дітей, що часто та тривало хворіють, Понич О. М., Співак О. Г., Співак Г. С. (2014)
Мізюк В. М. - Вплив івабрадину на варіабельність серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії із супутньою серцевою недостатністю (2014)
Міхєєва Т. М. - Особливості показників рівня артеріального тиску у дітей шкільного віку з хронічною гастродуоденальною патологією, Нечитайло Д. Ю. (2014)
Оленович О. А. - Неспецифічні адаптаційні реакції організму хворих на гіпотиреоз за інтегральними гематологічними показниками (2014)
Паламарчук В. О. - Нейром'язова електрофонопедична стимуляція гортані як метод лікування пацієнтів з післяопераційними однобічними парезами гортані (2014)
Петринич О. А. - Вплив ожиріння на показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в хворих на гіпертонічну хворобу (2014)
Петрук Д. В. - Діагностична цінність клініко-лабораторних даних при закритій травмі підшлункової залози, Підмурняк О. О. (2014)
Польовий В. П. - Ендоскопічне лікування кровотеч за ерозивно-виразкових уражень шлунково-кишкового тракту, Сидорчук Р. І., Георгіца В. М., Нурдінов Х. Н. (2014)
Полянський І. Ю. - Генетичні аспекти вираженості запального процесу при гострому перитоніті, Мороз П. В. (2014)
Ротар О. В. - Селективна деконтамінація кишечнику нанокапсульованими формами атнибіотиків при експериментальному гострому панкреатиті, Ротар В. І. (2014)
Рудковська О. Д. - Прогнозування двобічного ураження зорових нервів запальним процесом (2014)
Семененко А. І. - Вплив інфузійних розчинів на динаміку показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги за умов гострої церебральної ішемії у щурів (2014)
Семененко С. Б. - Вплив блокади монооксиду нітрогену на екскреторну функцію нирок за умов гіпофункції шишкоподібної залози (2014)
Сидорчук І. Й. - Фагоцитарна і секреторна активність нейтрофілів і моноцитів периферійної крові пацієнтів із синдромом хронічної втоми, Сидорчук Л. І., Левицька С. А., Сидорчук Р. І., Сидорчук Л. П., Сидорчук А. С. (2014)
Супрун О. С. - Співвідношення показників системи глутатіону, енергетичного метаболізму та окислювальної модифікації білків в тканинах головного мозку щурів на тлі експериментальної гіперглікемії, Беленічев І. Ф., Супрун Е. В. (2014)
Тащук В. К. - Клініко-інструментальні критерії підбору ефективної комбінованої антигіпертензивної та гіполіпідемічної терапії у чоловіків із гіпертонічною хворобою, Денисюк В. І., Хребтій Г. І. (2014)
Трифаненко С. І. - Лікування переломів нижньої щелепи з гнійно-запальними ускладненнями (2014)
Трифаненко С. І. - Спосіб покращання репараційного остеогенезу при переломах нижньої щелепи, Горицький Я. В. (2014)
Урсуляк Ю. В. - Прогнози серцево-судинних подій та динаміка клінічних і екг параметрів у хворих на інфаркт міокарда залежно від алельного стану генів асе (I/D) та enos (T894G) під впливом лікування, Сидорчук Л. П. (2014)
Чарнош С. М. - Холінергічні механізми порушення хронотропної функції серця при гіпотиреозі (2014)
Шумко Г. І. - Морфофункціональні властивості еритроцитів в осіб молодого віку, хворих на бронхіальну астму в динаміці лікування (2014)
Сокол А. М. - Ботулізм: діагностичні помилки у клінічній практиці, Сидорчук А. С., Рандюк Ю. О., Богачик Н. А., Венгловська Я. В., Сорохан В. Д. (2014)
Авраменко А. О. - Випадок "рикошетної" виразки цибулини дванадцятипалої кишки після прийому інгібіторів пртонної помпи (2014)
Кокалко М. М. - Випадок ренальної дисфункції під впливом трансуретральної резекції простати, Коновчук В. М., Акентьєв С. О., Проданчук І. Г., Ковтун А. І., Андрущак А. В. (2014)
Паліброда Н. М. - Клінічний випадок криптогенного сепсису при хронічному гепатиті, Патратій М. В., Дяк М. В., Зіньків Л. І., Злотар О. В. (2014)
Чернюх О. Г. - Синдром поліоранної недостатності у вагітної з прееклампсією:(випадок з лікарської практики), Мислицький В. Ф. (2014)
Бамбуляк А. В. - Морфологічні аспекти лобових та інших приносових пазух у постнатальному періоді розвитку людини (2014)
Ілюшина А. А. - Адреногенітальний синдром у жінок, Ляшук П. М., Проценко О. В., Ленковська Г. С., Ватаманюк М. М. (2014)
Котюжинская С. Г. - Экспериментальное моделирование атеросклероза: перспективы и трудности, Гоженко А. И. (2014)
Морозова О. В. - Гостра токсичність деяких S-заміщенних 5-(гетерил)-2н-1,2,4-триазол-3-тіонів та 5-(гетерил)-4-арил-4н-1,2,4-триазол-3-тіонів (2014)
Пашковська Н. В. - Автоімунні захворювання щитоподібної залози і вагітність (2014)
Пішак В. П. - Десинхроноз: хронофармакологічна лікувальна тактика, Кривчанська М. І. (2014)
Бай К. Ю. - Еколого-морфологічна характеристика родини синицевих національно - природного парку "Прип'ять-Стохід", Шумко Н. М. (2014)
Каземірська М. А. - Поширення та еколого-ценотичні преференції Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) на північно-східній межі ареалу (2014)
Якубовська Є. Б. - Інтродукція каштана посівного (Castanea sativa mill) в умовах Чернівецької області, Шумко Н. М. (2014)
Гайдуков В. А. - Сестринська освіта у Буковинському державному медичному університеті (2014)
Мельнікова О. В. - Особливості викладання патофізіології англомовним студентам (2014)
Романюк С. М. - Деякі питання щодо викладання анатомії людини в умовах реформування освіти, Досаєв Т. М. (2014)
Ювілеї (2014)
Денисенко О. І. - Історичні віхи та наукові здобутки кафедри дерматовенерології Буковинського державного медичного університету, Гулей Л. О., Гаєвська М. Ю., Перепічка М. П., Височанська Т. П., Карвацька Ю. П. (2014)
Ілащук Т. О. - Досягнення та наукові здобутки кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб: кардіологічний напрямок, Окіпняк І. В., Васюк В. Л., Малкович Н. М. (2014)
Кравченко О. В. - Здобутки кафедри акушерства, гінекології та перинатології і сучасні напрямки розвитку, Бирчак І. В. (2014)
Плеш І. А. - Наукові здобутки кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти до ювілею університету (2014)
За редакцією Дейнеки С. Є., Яковець К. І. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXIІІ (2014)
Єдині вимоги до оформлення статей (2014)
Коляда М. K. - Властивості колагенового гідролізату, отриманого із безхромових шкіряних відходів, Плаван В. П., Барсуков В. З. (2014)
Савчук А. П. - Композиційний матеріал на основі вторинного поліетилену високого тиску з покращеними оптичними властивостями, Шаповал О. В., Пахаренко В. О., Березненко Н. М., Савченко Б. М. (2014)
Kихницький К. В. - Утилізація газів та обробка стічних вод при очищенні графіту, Хоменко В. Г., Макєєва І. С., Бутенко О. О., Яцюк Л. А. (2014)
Гавриш А. П. - Тонке ельборове шліфування деталей тертя з композитів на основі алюмінію для машинних комплексів, Роїк Т. А., Дорфман І. Є., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Rezanova V. - Planning the experiment and optimization of the content of nanoadition in polypropylene monothreads, Shchovcova V., Tsebrenko M. (2014)
Людвіченко Т. Г. - Проблеми організації процесу проектування колекції трикотажного одягу та шляхи їх вирішення в умовах ПАТ "Софія", Галавська Л. Є. (2014)
Пелик Л. В. - Вплив скловолокна на термічну стійкість фільтрувальних текстильних матеріалів (2014)
Редько Я. В. - Гетерокоагуляційний механізм створення пошарових наноструктур на поверхні волокнистих матеріалів (2014)
Джаліліан Ф. - Дослідження художньо-композиційних характеристик традиційного жіночого костюма народів Ірану, Ніколаєва Т. В. (2014)
Супрун Н. П. - Визначення термічних властивостей нетканих полотен, отриманих на базі регенерованих бавовняних волокон, Василенко В. М., Щуцька Г. В. (2014)
Чабан В. В. - Вплив ефективності змащення пари голка-клин на зношення клинів в`язальних машин, Піпа Б. Ф. (2014)
Коньков Г. І. - Удосконалення товарного валика механізму накатування полотна круглов`язальної машини, Піпа Б. Ф., Олійник О. Ю. (2014)
Чабан В. В. - Динаміка гальмування основов’язальних машин, Піпа Б. Ф. (2014)
Кошель С. О. - Кінематичне дослідження двокривошипного механізму основов’язальної машини, Кошель Г. В. (2014)
Рубанка М. М. - Доцільність використання в приводі роторної ножової дробарки пружної запобіжної муфти, Піпа Б. Ф., Ковальов Ю. А. (2014)
Скрипник Ю. О. - Шумовий вимірювач температури електропровідних середовищ, Василенко М. П., Скрипник І. Ю. (2014)
Комаров Н. С. - Инвертор солнечной батареи с экстремальным регулированием мощности, Стаценко А. В., Шелковый Д. А. (2014)
Макатьора Д. А. - Експериментальне дослідження з визначення погонного зусилля різання повсті, ножем з односторонньою заточкою (2014)
Цеслів О. В. - Методи штучного інтелекту які використовуються для кредитного скорингу (2014)
Бреус С. В. - Заходи фінансування соціально незахищених верств населення в освітянській сфері (2014)
Яренко А. В. - Обґрунтування і моделювання системи контролінг-збуту при розподілі промислових товарів (2014)
Євсейцєва О. С. - Розвиток грибної галузі в Україні, Хінцицька А. М. (2014)
Прасол І. Г. - Маркетинговий аналіз ринку ресторанних послуг, Яцишина Л. К. (2014)
Рябцев В. Г. - Прогнозирование социальных показателей при помощи системы GMDH Shell , Шевченко Н. В. (2014)
Гарафонова О. І. - Механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції в контексті здійснення процесу управління змінами на підприємствах (2014)
Кудлай В. С. - Методика розробки програми маркетингових комунікацій підприємства (2014)
Геселева Н. В. - Фінансовий моніторинг та оцінювання ризиків в сфері банківських послуг, Кірієнко М. О. (2014)
Бєлікова В. І. - Оптимізація товарних запасів лакофарбових матеріалів (2014)
Помінчук Т. М. - Особливості маркетингової діяльності на ринку кондитерських виробів (2014)
Власюк Т. М. - Основні засоби: організаційно-методичні аспекти формування облікової політики підприємства, Юзюк І. І. (2014)
Вергун А. М. - Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації, Тарасенко І. О. (2014)
Радіонова Н. Й. - Створення резерву відпусток на підприємстві, Камінська І. Р. (2014)
Дзюндзюк Б. В. - Організація ергономічних умов праці засобами математичного моделювання, Пронюк Г. В. (2014)
Охріменко А. Г. - Фінансове забезпечення функціонування туристичної галузі України (2014)
Титул, зміст (2014)
Куцик А. С. - Статична система самозбудження синхронного генератора з нечітким регулятором напруги, Тутка В. В. (2014)
Руденко Л. И. - Очистка трапных вод и кубовых остатков от органических соединений, трансурановых элементов и урана на Чернобыльской атомной электростанции, Хан В. Е., Кашковский В. И., Джужа О. В. (2014)
Савельєв Ю. В. - Поліурета нові функціональні покриття для захисту різного типу поверхонь від дії агресивних факторів довкілля, Марковська Л. А., Робота Л. П., Пархоменко Н. Й., Савельєва О. О. (2014)
Жарков І. П. - Кріогенна апаратура для низькотемпературного зміцнення інструмента і деталей машин для потреб машинобудування та прокатного виробництва (2014)
Цибульов П. М. - Комерціалізація інтелектуальної власності університетами та науковими установами: досвід США та можливості його використання в Україні, Корсун В. Ф. (2014)
Шатоха В. І. - Управління процесами комерціалізації інновацій: досвід університетів Швеції та можливості його застосування в Україні, Полушенко В. А. (2014)
Клименко К. С. - Аукціони технологій як новітня складова інноваційної культури (2014)
Мацелюх Н. П. - Фінансування та стимулювання комерціалізації інновацій в Україні: проблеми і шляхи вирішення, Дем’янчук Г.В. (2014)
Курза Ю. П. - Стратегія структурних реформ в економіці та новаційного розвитку України (2014)
Косско Т. Г. - Стан та тенденції процесу патентування наукових розробок в Національній академії наук України (2014)
Титул, зміст (2013)
Герега Г. Ф. - Розвиток соціально-економічних систем у контексті інноваційного поділу праці (2013)
Галабурда В. Г. - Современные экономические оценки транспорта (2013)
Носов О. Ю. - Розвиток системи банківського нагляду та регулювання в процесі трансформації української економіки (2013)
Крайник О. П. - Реформування системи податкового регулювання в контексті проведення економічних реформ в Україні (2013)
Ландіна Т. В. - Проблеми фінансування науки в Україні та шляхи її вирішення, Мельничук І. І. (2013)
Брайловський І. А. - Засоби держави стосовно зниження ризиків проектів державно-приватного партнерства (2013)
Кушнір Л. Л. - Відтворення основного капіталу в економіці України як індикатор ефективності її господарського механізму (2013)
Світлична О. С. - Еволюція медичного страхування в Україні (2013)
Фарат О. В. - Інвестиційна привабливість галузей національного господарства України: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Влах М. Р. - Міжнародна торгівля України продовольчими товарами: стан і тенденції розвитку, Коропецька Т. О. (2013)
Ільїна К. О. - Головні властивості системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку (2013)
Бойцун О. І. - Міжнародний досвід формування фінансової відкритості в умовах глобальних змін (2013)
Мудра-Рудик Я. А. - Шляхи підвищення ефективності управління пенсійними заощадженнями в Україні (2013)
Бауман О. С. - Теоретико-методологічні аспекти макропруденційного регулювання (2013)
Герега О. В. - Економічна стійкість підприємства та шляхи її реалізації (2013)
Комарницький І. М. - Сучасний стан розвитку зовнішньо-економічної діяльності вітчизняних підприємств легкої промисловості, Савіцький А. В. (2013)
Мельник О. Г. - Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства, Нагірна М. Я. (2013)
Паранчук С. В. - Передумови здійснення виробничої реструктуризації підприємств в умовах антикризового управління, Кривецький І. О. (2013)
Жмайлова О. Г. - Оцінка вартості сільськогосподарського підприємства на основі показників його прибутковості, Бабицька О. О. (2013)
Лисак В. Ю. - Формування поняття інновація та її роль в діяльності підприємств (2013)
Силкіна Ю. О. - Управління стратегічними змінами на підприємствах торгівлі (2013)
Лісун Я. В. - Стратегічний аналіз підприємств будівельної галузі, Дячук М. В. (2013)
Джеджула В. В. - Економічна ефективність заходів енергозбереження в системах генерації і транспортування теплової енергії машинобудівних підприємств (2013)
Черниш С. С. - Огляд методик аналізу інвестиційної привабливості підприємства (2013)
Маслюк О. В. - Місце економічної стійкості підприємства в забезпеченні його конкурентоспроможності (2013)
Осадчук Ю. М. - Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств (2013)
Лазаренко М. П. - Інтеграційні процеси корпоративних структур в системі економічних відносин (2013)
Базалійська Н. П. - Стан системи мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах, Казановська М. П. (2013)
Борущак М. - Роль Поморських вузів у розвитку туристичної економіки (2013)
Марошек Х. - Тенденції підготовки туристичних кадрів Поморського краю (2013)
Верхоглядова Н. І. - Регіон як самокерована соціально-економічна система, Олініченко І. В. (2013)
Ілляшенко С. М. - Аналіз профілю типових споживачів туристичних послуг Сумщини, Білан М. І. (2013)
Васильєв О. В. - Особливості взаємозв’язку між економічним розвитком регіону і його фінансовою інфраструктурою (2013)
Горун М. В. - Аналіз інвестиційної привабливості Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району (2013)
Кузьмін О. Є. - Концепція методології оцінювання техногенних збитків підприємств в Україні та світі, Бублик М. І. (2013)
Химинець В. В. - Механізми запровадження та стимулювання сталого розвитку в Карпатському регіоні (2013)
Хомюк Н. Л. - Сутність та раціональне використання земельних ресурсів (2013)
Шпеник Т. К. - Організаційно-економічний механізм функціонування сільської (зеленої) садиби (2013)
Коваль Л. М. - Обгрунтування необхідності підвищення ефективності менеджменту в політиці використання ресурсів праці в аграрній сфері (2013)
Кичко І. І. - Регулювання духовно-інтелектуальних потреб особистості: тенденції та перспективи (2013)
Ганіч Л. В. - Організаційно економічні основи формування системи управління трудовим потенціалом (2013)
Сікірніцька І. А. - Перспективи розвитку сфери послуг в Україні, Кучерук С. С. (2013)
Білоус Л. Й. - Підготовка кадрів для підприємств харчової галузі: розвиток та перспективи (2013)
Аксьонов І. М. - Завдання маркетингових підрозділів торговельної мережі в кризові періоди, Павлова М. Б. (2013)
Багрова І. В. Черевко О. Л. - Теорія вартості: історія, сучасний погляд (2013)
Трішкіна Н. І. - Проблеми маркетингового планування для посередницьких підприємств (2013)
Лучак М. - Значення фірмового стилю у створенні іміджу туризму (2013)
Данніков О. В. - Маркетинг взаємовідносин в управлінні продажем туристичних послуг, Кирилова О. В. (2013)
Ковтуненко К. В. - Особливості ризиків комерціалізації наукових розробок (2013)
Окрепкий Р. Б. - Кон’юнктурний аналіз тенденцій розвитку ринку, його стійкості та циклічності, Гаргула Д. В. (2013)
Кучер Л. Р. - Тайм-менеджмент як засіб підвищення ефективності діяльності керівника (2013)
Потапова Н. В. - Проявление принципа ограниченности в экономической среде (2013)
Форкун І. В. - Сучасний механізм управління бюджетним дефіцитом в Україні (2013)
Сержук А. В. - Паблік рилейшнз як засіб соціальної комунікації (2013)
Шевченко Ю. О. - Сфера послуг: теоретико-методологічний аналіз (2013)
Хижа Н. М. - Формування механізму ринкового ціноутворення в роздрібній торгівлі (2013)
Борейко В. І. - Ефективність монетарної політики нбу в післякризовий період (2013)
Вовчак О. Д. - Функції фінансового посередництва України, Крентовська Л. М. (2013)
Гуцал І. С. - Роль інвестиційних ризиків в банківській діяльності в сучасних економічних умовах, Григораш О. В. (2013)
Пилипчук В. П. - Становлення та застосування прибуткового оподаткування в галузі сільського господарства в країнах ЄС, Івасько І. М. (2013)
Виклюк М. І. - Податкова безпека: дуалістичність економічної природи трактування змісту основних характеристик, Гресик В. В. (2013)
Юхимчук В. Д. - Характеристика інституційних інвесторів на фінансовому ринку (2013)
Ігнатова О. М. - Застосування теорії нечітких множин для оцінки ризику ліквідності комерційного банку на прикладі ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", Косенкова К. В. (2013)
Іванова М. О. - Деякі аспекти інвестицій як економічної категорії та їх класифікації (2013)
Сидор Г. В. - Забезпечення сільськогосподарських підприємств Тернопільської області кредитними ресурсами (2013)
Свєшнікова К. Т. - Перспективи розвитку інтернет-страхування в Україні, Тюлін А. С. (2013)
Дружинина Е .О. - Методические основы оценки степени деструктивности реальных инвестиций (2013)
Небаба Н. О. - Сутність та структура механізму управління фінансовими потоками в системі недержавного пенсійного забезпечення (2013)
Войнаренко М. П. - Особливості обліку експортних операцій, Цебень Р. Л. (2013)
Перевозова І. В. - Система контролю витрат нафтогазо-видобувних підприємств: актуалізація побудови та аспекти функціонування, Степанюк О. С. (2013)
Пархоменко О. П. - Удосконалення бухгалтерського обліку наявності та руху основних засобів (2013)
Торопова І. С. - Методи калькулювання собівартості рибопродукції (2013)
Олендій О. Т. - Методичні засади проведення аудиту нематеріальних активів, Шушакова І. К. (2013)
Волошан І. Г. - Організація первинного документообігу товарних операцій в торгівлі (2013)
Юр’єв О. В. - Інформаційне забезпечення аудиту ефективності операційної діяльності торговельних підприємств (2013)
Федоренко І. А. - Розвиток концептуальних підходів до визначення економічної безпеки промислових підприємств, Мейта В. І. (2013)
Батьковець Г. А. - Управління бізнес-процесами торговельних підприємств на основі формування ефективного інформаційного поля, Заяць Н. О. (2013)
Похилюк В. В. - Формування економічної безпеки як цілісної інституціональної системи в трансформаційних економіках (2013)
Синчишина О. А. - Формування інноваційної компетентності вчителів-предметників ВНЗ (2013)
Малютін О. К. - Побудова концептуальної моделі інвестиційної складової національної економічної безпеки (2013)
Клим Н. М. - Облік фінансових витрат із використанням сучасних інформаційних технологій, Хом’як Т. Р. (2013)
Скляренко О. О. - Інформаційні технології в сиcтемі інноваційного розвитку та трансферу технологій, Андросюк Г. М. (2013)
Харченко В. В. - До питання інформаційного забезпечення управління аграрного підприємництва, Онищук В. Р. (2013)
Титул, зміст (2014)
Алферов А. - Пути внедрения олимпийского образования студентов консерватории (2014)
Беспалова О. - Фітнес-технології у фізичному вихованні студентів із захворюваннями серцево-судинної системи (2014)
Боднар І. - Ефективність уроків фізичної культури зі школярами спеціальної медичної групи (2014)
Бондарчук Н. - Застосування психолого-мотиваційного критерію при реалізації диференційованого підходу до фізичного виховання студентів, Чернов В. (2014)
Борисова Ю. - Використання гідравлічних тренажерів у системі фізичного виховання студенток 17-19 років (2014)
Вінярська Т. - Мотивація студентів внз до спеціально організованої рухової активності з урахуванням їх психофізіологічного стану, Ковтун А. (2014)
Голик О. - Ставлення учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів до здорового способу життя, Абдел-Басет Ал-Равашдех (2014)
Головач І. - Використання основних форм екологічного туризму у фізичному вихованні школярів (2014)
Кашуба В. - К вопросу измерения пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания с использованием компьютерных технологий, Ивчатова Т., Сергиенко К. (2014)
Ковтун А. - Комплексна характеристика фізичного стану старшокласників з вадами слуху (2014)
Корж Н. - Гендерні відмінності студентів технічних спеціальностей в умовах формування ціннісного ставлення до здорового способу життя (2014)
Красота В. - Концептуальне підґрунтя формування системи військово-прикладної фізичної підготовки курсантів (2014)
Круцевич Т. - Періодизація фізичної підготовки школярів в умовах навчального процесу, Нападій А., Трачук С. (2014)
Круцевич Т. - Підходи до оцінки теоретичних знань з фізичної культури дітей середнього шкільного віку, Іщенко О., Семененко В. (2014)
Малойван Я. - Теоретико-методичні засади організації інтегрованого навчання студентів з обмеженими можливостями на факультативних заняттях фізичним вихованням (2014)
Москаленко Н. - Активізація пізнавальної діяльності школярів на уроках фізичної культури, Кожедуб Т., Савченко В. (2014)
Москаленко Н. - Самостійні заняття в процесі фізичного виховання дітей старшого шкільного віку, Єлісєєва Д. (2014)
Ольховий О. - Динаміка фізичного стану юнаків 17-22 років у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки (2014)
Савченко В. - Розвиток рефлексії в процесі професійної адаптації студентів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, Андрюшина Л., Гура Е. (2014)
Сидорчук Т. - Використання диференційованих технологій навчання у фізичному вихованні студенток, Анастасьєва З. (2014)
Чайка Д. - Аналіз фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей дошкільного віку в період підготовки до навчання у школі (2014)
Шестерова Л. - Зміна показників швидкісно-силових якостей дітей дошкільного віку з вадами зору під впливом спеціальних вправ, Сєдова О. (2014)
Мустафа Аассад Аль-Фартуссі - Індивідуальні особливості реалізації техніко-тактичної майстерності і функціонального забезпечення кваліфікованих баскетболісток в умовах змагальної діяльності, Сушко Р. (2014)
Бейгул І. - Вплив спеціальної психологічної підготовки на здоров’я і розвиток особистості дзюдоїстів (2014)
Большакова И. - Оптимальный возраст для реализации максимальных индивидуальных возможностей в плавании у мужчин (2014)
Высочина Н. - Оценка психических свойств личности у квалифицированных гребцов (2014)
Горбонос-Андронова О. - Рівень фізичної підготовленості туристів-водників на етапі попередньої базової підготовки (2014)
Гречуха С. - Вплив додаткового опору диханню на видиху на динаміку долання дистанції 500 м веслувальниками на байдарках і каное (2014)
Долбишева Н. - Основні напрями неолімпійського спорту (2014)
Дяченко А. - Характеристика структури та можливості спрямованого розвитку функціональної стійкості кваліфікованих спортсменів у веслуванні академічному, Русанова О. (2014)
Каковкіна О. - Развитие координационных способностей баскетболистов 13-14 лет с нарушениями слуха (2014)
Кропивницька Т. - Всесвітні ігри "Спортаккорд” у системі неолімпійського спорту, Войтова О., Краснянський К. (2014)
Матвієнко І. - Стратегія Міжнародної Федерації каное щодо дотримання гендерної рівності у веслуванні на байдарках і каное (2014)
Мітова О. - Удосконалення технічної підготовки футболістів на етапі попередньої базової підготовки, Матяш В. (2014)
Маклоуф М. - Особенности обучения элементамтехники игры у юных волейболистов (2014)
Петрушин Д. - Методика вдосконалення швидкісно-силових здібностей боксерів 12-13 років (2014)
Приходько В. - Роль макропедагогики в создании концепции реформы спорта в условиях современной Украины (2014)
Скирта О. - Умовний двобій – як методичний прийом удосконалення техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів (WPKA) у розділі "орієнтал”, на етапі спеціалізованої базової підготовки (2014)
Шинкарук О. - Система відбору та орієнтації в різних країнах світу (2014)
Анисимова О. - Резервы здоровья и пути их сохранения в трудах академика Н. М. Амосова, Ковалева Л. (2014)
Атаманюк С. - Методика застосування оздоровчої ходьби для студентів спеціальної медичної групи ВНЗ, Кириченко О. (2014)
Луковська О. - Критерії визначення ефективності програми фізичної реабілітації дітей середнього шкільного віку з нейросенсорною туговухістю, які мають сколіотичну поставу, Афанасьєва О., Серьодкін А. (2014)
Луковська О. - Особливості психоемоційного стану спортсменів-інвалідів, Бондаренко К., Головачов М. (2014)
Люгайло С. - Аналіз динаміки соматичних дисфункцій в процесі підготовки юних спортсменів як обґрунтування необхідності розробки концепції фізичної реабілітації (2014)
Майкова Т. - Фізична реабілітація хворих на хронічний холецистит із застосуванням природних мінеральних ресурсів лікувально-оздоровчого комплексу "Солоний лиман”, Бондаренко Т. (2014)
Майкова Т. - Вплив лікувальної гімнастики на ліпідний обмін та адаптаційний потенціал серцево-судинної системи жінок з аліментарно-конституціональним ожирінням, Рягузова О. (2014)
Петров Г. - Модуляція взаємозв’язків між морфофункціональними, вегетативними показниками і психофізіологічними параметрами студентів різних спеціальностей протягом навчального року, Ляшенко В., Ісаков О., Сидоренко Г. (2014)
Рой І. - Характеристика функції підтримання рівноваги та ходьби хворих з ураженням передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба в передопераційному періоді, Русанова О., Русанов А., Кравчук Л. (2014)
Сутула А. - Особливості прояву порушень постави у школярів протягом їх навчання у школі (2014)
Хоменко В. А. - Повторно используемое решение для программного обеспечения пульта инструктора авиационного тренажера, Сидоров Е. Н. (2012)
Пугач Я. Ю. - Разработка технологии для иформационного обеспечения клиентов в сетях USENET (2012)
Азарян А. А. - Информационное обеспечение автоматизированной системы контроля качества при добыче железорудного сырья в условиях карьеров, Азарян В. А., Гриценко А. Н., Кайгородов Р. А., Мирошник Д. Ю. (2012)
Лисак В. В. - Інженерія аналітичних знань (2012)
Мучник М. М. - Предпроцессорная обработка изображений (2012)
Богуцький Ю. П. - Поліетносфера як основа інтеріснування архетипів континууму сучасних культур, Шейко В. М. (2014)
Кравченко О. В. - Мультикультуралізм як культурно-політична стратегія (2014)
Лиман С. І. - Історія середньовічної західної Європи та Візантії у творчості й навчальних курсах приват-доцента Імператорського Харківського університету Євгена Олександровича Черноусова (1869 —?) (2014)
Романовський В. С. - Діячі культури ХХ ст. Про тарасову гору (за джерелами особистого походження) (2014)
Подоляка Н. С. - Видавнича справа Харкова кінця ХІХ — початку ХХ ст. у документах (2014)
Магась В. О. - Учительські союзи в Україні в 1905 р.: програмні засади функціонування та взаємодія з владою (2014)
Русавська В. А. - Гостинний світ садибної культури ХІХ ст. (2014)
Бірьова О. Ю. - Від бароко до ампіру: інтер’єр садибних будинків Слобожанщини (2014)
Кочарян С. Г. - Представники вірменської громади Харкова в образотворчому мистецтві наприкінці ХХ  — на початку XXI ст. (2014)
Маршала А. Ю. - Особливості планування та забудови міст і слобід, що ввійшли до складу Слобідсько-Українського військового поселення кавалерії (2014)
Філіпова Л. Я. - Вебометричні дослідження університетської науки та веб-сайт як засіб її репрезентування в інтернет-просторі (2014)
Степанов В. Ю. - Креативний менеджмент як складова інноваційної діяльності (2014)
Паливода Ю. В. - Досягнення порозуміння та стабілізація комунікаційного середовища в діяльності автора й редактора (2014)
Варех Н. В. - Етнокультурні медіастереотипи України в британській пресі (2014)
Бруй О. М. - Стратегічне управління процесно-орієнтованою бібліотекою (2014)
Низовий М. А. - Українська книжка в діяльності київської дореволюційної "просвіти" (2014)
Булах Т. Д. - Інтерактивні методи навчання в курсі "Психологія продажу в книжковій галузі" (2014)
Спасьонова Ю. М. - Документні ресурси архівів Полтавського регіону: типологічний аспект. (2014)
Коханова І. О. - Особливості підготовки оглядових документів (2014)
Сищенко С. В. - Навчальні видання в сучасному бібліотечно-інформаційному просторі України (2014)
Коваленко І. П. - Тележурналістика як специфічний вид соціальної діяльності: структурно-функціональний аспект (2014)
Шкляр А. О. - Координація та кооперація засобів масової інформації у висвітленні діяльності бізнесу (2014)
Шутяк Л. М. - Американська літературна журналістика: основи професійної майстерності (2014)
Грицюта Н. М. - Порівняльна реклама — етично некоректна технологія конкурентного середовища (2014)
Печена А. В. - Місце бібліотеки в системі масової комунікації (2014)
Маркова В. А. - Еволюція наукових поглядів на книжкову комунікацію в дисциплінах документно-комунікативного циклу (2014)
Каїді В. В. - Комплектування фондів бібліотек ВНЗ України електронними виданнями (2014)
Шемаєв С. О. - Форми взаємодії бібліотек, музеїв, архівів у сучасному інформаційному просторі (2014)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітична система як інструмент оптимізації діяльності бібліотек ВНЗ, Побіженко В. В. (2014)
Тадаєва А. В. - Кіберсоціалізація як складова соціалізації дітей молодшого шкільного віку в умовах інформаційного суспільства (2014)
Більдіна М. О. - Структура та зміст поняття культури поведінки молодших школярів (2014)
Частник О. С. - Університетська автономія: права і відповідальність (2014)
Костанда М. В. - Роль синергетичних впливів у науково-дослідницькій роботі студентів, Щербина Є. Б. (2014)
Саєнко Н. В. - Про досвід і завдання патріотичного виховання (2014)
Бобрицька Г. С. - Навчально-методичне забезпечення математичних дисциплін у Харківському університеті кінця ХІХ — початку ХХ ст. (2014)
Абрамов О. М. - Про концепцію мобільного навчання (m-Learning) та її підтримку сучасними технічними і дидактичними засобами (2014)
Наші автори (2014)
Родионова Е. В. - Морфологическая вариабельность Сymbella ventricosa Kutz. (Bacillariophyta) в озере Байкал (Россия), Помазкина Г. В. (2007)
Новикова И. П. - Влияние K2Cr2O7 на фотосинтетическую активность и подвижность клеток Euglena gracilis Klebs, Паршикова Т. В., Власенко В. В., Зубенко И. Б. (2007)
Микулич Д. В. - Исследование условий совместимости полисахаридов Furcellaria Lamour. и Phyllophora Grev. (Rhodophyta) (2007)
Романов Р. Е. - Limnothrix redeckei (Van Goor) Meffert (Cyanoprokaryota) в планктоне р. Барнаулки (Россия) (2007)
Щербак В. И. - Встречаемость видов и разнообразие планктонных водорослей р. Тетерев и ее водохранилищ (Украина), Кузьминчук Ю. С. (2007)
Садогурский С. Е. - Макрофитобентос черноморского побережья Керченского полуострова (Крым, Украина) (2007)
Генкал С. И. - Дополнение к флоре Bacillariophyta водоемов Русской Арктики, Вехов Н. В. (2007)
Шарипова М. Ю. - Водоросли водно-наземных экотонов долины реки Басу (Южный Урал, Россия) (2007)
Белых О. И. - Характеристика летнего фитопланктона и автотрофного пикопланктона озера Байкал (Россия), Помазкина Г. В., Тихонова И. В., Томберг И. В. (2007)
Силкин В. А. - Продукционные характеристики черноморской красной водоросли Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenf. f. procerrima (Esp.) Ag. в условиях культуры, Миронова Н. В. (2007)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Выдающиеся ботаники-юбиляры и их вклад в развитие альгологии, Царенко П. М., Капустин Д. А. (2007)
Данильян О. Г. - Політична влада як механізм регулювання конфліктів у сучасних суспільствах (2014)
Владленова І. В. - Міфорелігійні аспекти формування ідеології (2014)
Дорожко І. І. - Правові механізми захисту дитини у суспільстві ризику (2014)
Мануйлов Є. М. - Проблема відповідальності особистості в контексті моралі і професійної етики (2014)
Ценко М. Б. - Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів (2014)
Міхеєва В. В. - Соціокультурні чинники невизначеності у соціальній саморегуляції в Україні (2014)
Прудникова О. В. - Культура інформаційного суспільства:ключові концептуальні підходи до розуміння сутності (2014)
Сідак Л. М. - Антиномічність любові й егоїзму в контексті саморозвитку особистості (2014)
Гончаренко Л. О. - Здоров’я сучасної людини: цінності та суперечності (2014)
Фінін Г. І. - Вплив родини на підготовку військового фахівця: філософсько-освітній вимір (2014)
Панфілова Я. О. - Суб’єкт в освіті: класична та некласична парадигми (2014)
Клімова Г. П. - Атрибутивний і функціональний аналіз поняття правової культури (2014)
Мелякова Ю. В. - Деконструктивные возможности правового нарратива (2014)
Трофименко В. А. - Судова система україни в призмі антропологічного зрізу (2014)
Меліхова Ю. А. - Морально-професійна культура судді (2014)
Герасіна Л. М. - Глобальна конструкція політичної системи світу в умовах геополітичних зрушень сучасності (2014)
Романюк О. І. - Про характер сучасного політичного режиму Росії (2014)
Зимогляд В. Я. - Регіон у системі міжнародних відносин (2014)
Сахань О. М. - Деструктивний вплив влади на перебіг сучасного політичного процесу в Україні (2014)
Тімашова В. М. - Політичні процеси як формоутворюючі канали стабільної життєдіяльності політичної сфери (2014)
Гаврилюк Г. І. - Неузгоджений демократичний транзит:єгипетський варіант (2014)
Погрібна В. Л. - Соціальні ризики як суспільний феномен:методологічні аспекти аналізу (2014)
Золотарьова Ю. І. - Конфлікти та делінквентна поведінка молоді (2014)
Маркозова О. О. - Значення освітнього капіталу людини для досягнення життєвого успіху (2014)
Шинкаренко О. Є. - Основні чинники, що впливають на зміну електоральних орієнтацій безпосередньо в процесі виборчої кампанії (2014)
Гетьман А. П. - Всеукраїнська науково-практ ична конференція "Україна перед глобальними викликами сучасності" (ХХVІІ Харківські політологічні читання) (Харків, 5 червня 2014 року) (2014)
Герасіна Л. М. - Глобалізаційні процеси як виклики світосистемній структурі (2014)
Поліщук І. О. - Вплив глобалізації на Україну, Лур’є В. К. (2014)
Требін М. П. - Україна перед воєнними викликами сучасності (2014)
Кузь О. М. - Примари ідентичності у світі "політичного" (2014)
Погрібна В. Л. - "Культурна травма" в епоху глобалізації (2014)
Колісник В. П. - Перспективи проведення референдуму як правового засобу подолання політичної кризи та збереження територіальної цілісності України (2014)
Калиновський Ю. Ю. - Українська соборність як інтегративний чинник буття правового суспільства (2014)
Клімова Г. П. - Основні напрями здійснення глобалізації в сучасних умовах (2014)
Мануйлов Є. М. - Співвідношення політики і права як соціальних регуляторів (2014)
Осипова Н. П. - Кризоутворюючі суперечності сучасного стану України (2014)
Поліщук І. О. - Традиційна політична культура України (2014)
Романюк О. І. - Проблема забезпечення національної безпеки України в умовах сучасної кризи світового порядку (2014)
Зінченко О. В. - Глобальні проблеми сучасності та Україна (2014)
Панченко Т. В. - Зміцнення інституційного потенціалу територіальних громад: аналіз основних положень концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2014)
Анучина Л. В. - Українці в умовах глобалізації, Грицаненко В. Г. (2014)
Байрачна Л. К. - Проблеми формування іміджу державної влади: сучасний вимір (2014)
Веніславський Ф. В. - Конституційні цінності як основа консолідації українського народу (2014)
Воднік В. Д. - Напрями діяльності української зовнішньої політики в умовах глобалізації (2014)
Волянська О. В. - Особливості формування політичної свідомості в Україні (2014)
Дахова І. І. - Повноваження уряду в умовах глобалізаційних процесів (2014)
Евсеев О. П. - Возможные пути признания украиной юрисдикции международного уголовного суда (2014)
Жданенко С. Б. - Щодо питання національної ідентичності в Україні (2014)
Закоморна Л. О. - Конституційно-правові засади децентралізації влади в постсоціалістичних країнах східної Європи (2014)
Зимогляд В. Я. - Децентралізація державного управління:питання змісту і значення для України (2014)
Золотарьова Ю. І. - Глобалізація як фактор соціалізації молоді (2014)
Карчевська О. В. - Комп’ютерна демократія як чинник розвитку інформаційного суспільства (2014)
Кушніренко О. Г. - Сутність і значення громадських рухів у забезпеченні конституційного ладу України (2014)
Максімішина Т. М. - Політико-культурні особливості українського суспільства (2014)
Прудникова О. В. - До проблеми соціокультурних трансформацій в інформаційному суспільстві (2014)
Сахань О. М. - Внутрішньополітичні процеси в сучасній Україні як чинник консолідації суспільства (2014)
Cлінько Т. М. - Правові аспекти щодо забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформаційного суверенітету України (2014)
Стасевська О. А. - Глобальна етика: виклики сучасності (2014)
Чхеайло І. І. - Екологізм як різновид сучасної ідеології (2014)
Бірюков Д. С. - Екологічні фактори застосування "м’якої сили": стан та прогнози для України, Якушенко Л. М. (2014)
Закіров М. Б. - Українські реалії у світлі політичних концепцій діячів російського зарубіжжя (2014)
Пашина Н. П. - Криза політичної ідентичності в сучасній Україні: культурно-цивілізаційний фактор (2014)
Прошин Д. В. - Состояние террологических исследований в Украине: проблемы и перспективы (2014)
Рудницький С. В. - Політико-культурні інтереси польської національної меншини на тлі трансформаційних процесів у сучасній Україні (2014)
Стовпец А. В. - Соотношение категорий "культура" и "цивилизация" в социально-философском дискурсе (2014)
Чеховська М. М. - Глобальні виклики у сучасному розвитку України (2014)
Бажинова О. А. - Механізми комунікації влади та громадськості в умовах глобалізації (2014)
Єльникова М. О. - Історичні аспекти становлення та розвитку ідеї прав і свобод людини (2014)
Ковальчук О. І. - Перспективи та шляхи запозичення європейського досвіду правового регулювання суспільного мовлення для України (2014)
Поклонская О. И. - Правовые основы деятельности журналиста в Украине (2014)
Ткаченко В. С. - Окремі проблеми здійснення та легалізації органів самоорганізації населення у м. Харкові (2014)
Вальковець Г. І. - Причини політичних протестів в Україні кінця 2013 — початку 2014 р (2014)
Жекало Г. І. - Причини політичних конфліктів (2014)
Матвиенко А. О. - Публичная политика в Украине: адаптация к современным вызовам (2014)
Прибегин И. С. - Языковая практика в современном Израиле: политологический аспект (2014)
Наші автори (2014)
Іменний покажчик (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Бзот В. Б. - Актуальні проблеми оснащення підрозділів спеціального призначення сучасними зразками озброєння та військової техніки, Антонов А. В., Луценко А. С. (2013)
Бугаев С. В. - Исследование поведения легкобронированной плавающей машины на волнении (2013)
Голуб В. А. - Методика обґрунтування рівня захищеності бойових колісних машин (2013)
Дончак Д. А. - Ефективність оцінювання технічного стану радіолокаційної системи Збройних Сил України, Камалтинов Г. Г., Кіріллов І. Г. (2013)
Климченко В. Й. - Методика оцінювання показників ефективності РЛС на відповідність оперативно-тактичним вимогам, Арасланов М. Р., Бєлавін О. В. (2013)
Куприненко А. Н. - Выбор рационального варианта проектной гипотезы технического облика перспективных типов боевых бронированных машин, Голуб В. А. (2013)
Лагутін Г. І. - Аналіз можливості використання альтернативних джерел електричної енергії для живлення військових об’єктів Збройних Сил України, Лисенко В. М., Заболотний В. Д. (2013)
Лещенко С. П. - Возможности защиты обзорных РЛС со сверхширокополосными сигналами от влияния несинхронной импульсной помехи, Ковтунов А. Л., Резников Ю. В., Закиров З. З. (2013)
Новіченко С. В. - Метод визначення кількості повторних обстрілів цілі зенітним ракетним дивізіоном з урахуванням впливу рельєфу місцевості, Савельєв А. М., Паніцин О. О. (2013)
Шабатура Ю. В. - Математичні моделі динаміки руху модифікованих військових колісних засобів при варіативній зміні радіусу коліс, Залипка В. Д. (2013)
Алєксєєв О. M. - Підвищення ефективності функціонування аеронавігаційної системи в умовах ризику, Аргунов Г. Ф., Бабейчук Д. Г., Легерда Д. О. (2013)
Асавалюк А. В. - Оглядовий аналіз фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей альтернативних палив для авіаційних двигунів, Бездєльний В. В., Глухий М. Р., Мухіна Т. П. (2013)
Бирюков И. Ю. - Обработка цифровых изображений при распознании наземных целей дополнительной оптико-акустической системой разведки объектов БТТ (2013)
Бойченко О. С. - Математична модель дослідження пропускної здатності бездротових інформаційно-комунікаційних мереж, Воротніков В. В., Кулаков Ю. О. (2013)
Бодяк О. С. - Метод многопоточной реализации мультирадарной траекторной обработки в системах сбора и обработки радиолокационной информации (2013)
Васюта К. С. - Метод повышения скрытности системы передачи бинарных сообщений с использованием манипуляции параметров случайных последовательностей, имеющих альфа-стабильные распределения, Щербинин С. А. (2013)
Войтов В. А. - Застосування методу емісійного спектрального аналізу олив для оцінки технічного стану агрегатів трансмісії, Приймак А. В., Чернявський В. М., Циба М. В. (2013)
Громико І. О. - Виявлення ознак та місць модифікації носіїв інформації - цифрових зображень, Литвинова О. С., Твердохліб В. С. (2013)
Деденок В. П. - Метод вирішення задачі визначення місцеположення об’єкту ураження в системі координат вогневого засобу за даними цілевказання та інформацією від супутникових радіонавігаційних систем, Петренко О. С. (2013)
Дмитрієв В. А. - Обґрунтування показників безпеки приземлення військової техніки і вантажів при парашутному десантуванні (2013)
Ирха А. В. - Метод расчета пиковой диаграммы направленности зеркальной антенны с круговой поляризацией при учете взаимного влияния с облучателем при излучении сверхширокополосных сигналов, Ермаков Г. В., Ченыкаев А. В. (2013)
Карлов В. Д. - Компенсация амплитудных отказов излучателей в плоских фазированных антенных решетках, Петрушенко Н. Н., Карлов Д. В., Головин Г. А. (2013)
Кобзев А. В. - Анализ показателей обнаружения импульсных сигналов неизвестного вида с учетом их рассогласования с характеристиками приемного устройства, Романенко В. В. (2013)
Коняхин Г. Ф. - Источник электрической энергии, Верещагин В. Л., Яценко Р. А. (2013)
Лукьянчук В. В. - Обоснование области применения моделей надежности сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью, Ланецкий Б. Н. (2013)
Приймаков А. Г. - Прогнозирование надежности объектов при случайном воздействии и внезапных отказах на примере фильтрования гидрожидкостей приводных систем, Джус Р. Н., Гузенко В. А. (2013)
Радько О. В. - Методи неруйнівного контролю конструкцій із композиційних матеріалів, Кремешний О. І., Скуратовський А. К., Голембієвський Г. Г. (2013)
Рожков М. І. - Аналіз ефективності систем ближньої радіолокації самонавідних зенітних керованих ракет, Запара Д. М., Воїнов В. В., Ніколаєнко С. О. (2013)
Смеляков К. С. - Критерий и метод оценивания качества фильтрации шума (2013)
Челпанов А. В. - Можливості підвищення точності траєкторних оцінок балістичних цілей, Сидоренко Р. Г. (2013)
Шматков С. И. - Модели восстановления потерянных и искаженных сообщений при мультимаршрутной передаче данных в компьютерных сетях (2013)
Шульга О. В. - Дослідження нелінійної системи автоматичного керування рухом у системах навігації (2013)
Кучеренко Ю. Ф. - Необхідність вдосконалення процесу управління військами при їх застосуванні в сучасних війнах (2013)
Полєжаєв А. М. - До питання обліку системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру (2013)
Калугін Д. С. - Надширокосмугова радіолокація: особливості та можливості, Телюков С. В., Іванець М. Г., Безверхий М. В. (2013)
Темніков В. О. - Методика формування структури системи технічного забезпечення угруповання внутрішніх військ у спеціальній операції зі знешкодження незаконних збройних формувань в умовах надзвичайного стану (2013)
Ткачук С. C. - Математична модель набуття та втрати рівня підготовки органів військового управління Збройних Сил України, Рубан І. В., Колмиков М. М., Судніков Є. О. (2013)
Устименко О. В. - Військово-промислова політика з підготовки держави до збройного захисту національних інтересів (2013)
Шмельова Т. Ф. - Базові моделі людини-оператора аеронавігаційної системи, Сікірда Ю. В., Григорецький В. О. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Титул, зміст (2014)
Шалинский В. В. - Обследование и ремонт эстакады через шлюзы автодорожного перехода по сооружениям Днепрогэс (2014)
Колчунов В. І. - Методика визначення жорсткості плосконапружених і стрижневих залізобетонних складених конструкцій при сейсмічних впливах, Мар’єнков М. Г., Омельченко К. В., Тугай Т. В. (2014)
Сіянов О. І. - Раціональні параметричні залежності безпечної роботи циліндричних стержневих покриттів (2014)
Гук Я. С. - Методика визначення абсолютного максимуму температури зовнішнього повітря за висотно-температурними коефіцієнтами та параметрами літнього атмосферного тиску, районування території Закарпатської області (2014)
Герасимчук А. Ю. - Безопасная эксплуатация трубопроводов, Тихенко В. В., Киреев М. С. (2014)
Шульман И. З. - Работа стального вертикального резервуара для хранения водоугольной смеси (2014)
Кліменко В. З. - Ідеологія теорії методу розрахунку конструкцій за першим граничним станом (на прикладі конструкцій із клеєної деревини) (2014)
Бондарєв С. В. - Динамічні характеристики ланцюгового тягового органа, Горбатенко Ю. П., Закора О. В. (2014)
Кагановский Л. О. - Стабилизирующие устройства для монтажа высотных сооружений вертолетами (2014)
Рабер Л. М. - Повышение заводской готовности монтажных соединений на высокопрочных болтах, Червинский А. Е. (2014)
Умови друкування (2014)
Обкладинка (2014)
Анонс Другої польсько-української міжнародної конференції (2014)
Анонс о проведении первого ежегодного национального архитектурного студенческого конкурса (2014)
Євлаш В. В. - Установлення раціональних режимів сушіння капусти, Нєміріч О. В., Тарасенко Т. А. (2012)
Торяник О. І. - Дослідження впливу білкової добавки на основі рибної колагеновмісної сировини на рухливість води в рибних фаршевих системах, Коваленко В. О., Дьяков О. Г., Панікарова Б. О. (2012)
Пересічний М. І. - Технологія десертів функціонального призначення, Вітряк О. П., Радченко М. В. (2012)
Пересічний М. І. - Технологічні аспекти використання активованої води з мікрокластерною структурою у виробництві харчової продукції оздоровчого призначення, Федорова Д. В. (2012)
Пешук Л. В. - М’ясо паркових оленів – перспективна сировина для інноваційних м’ясних продуктів, Штик І. І., Казнадзей Т. Д. (2012)
Мурликіна Н. В. - Регулювання параметрів переестерифікації соняшникової олії з метою одержання емульгаторів для м’ясних виробів емульсійної структури, Янчева М. О., Упатова О. І. (2012)
Крутовий Ж. А. - Перспективи створення ефективних систем харчування лікувально-профілактичного призначення (2012)
Капліна Т. В. - Технологія безалкогольних напоїв із використанням водних екстрактів, отриманих у вихровому шарі феромагнітних частинок, Миронов Д. А. (2012)
Арпуль О. В. - Сферифікація як напрям дослідження в молекулярних технологіях продукції ресторанного господарства, Усатюк О. М., Дудкіна О. О., Ворона О. П. (2012)
Черевко О. І. - Удосконалення комбінованого ІЧ-апарата, Михайлов В. М., Лебединець І. В. (2012)
Черевко О. І. - Ексергетичний аналіз процесу кон-дуктивного жарення м’яса в апаратах періодичної дії, Скрипник В. О. (2012)
Заплетніков І. М. - Побудова поля нормальної складової швидкості різання та коефіцієнта ковзання леза дискового ножа в разі маятникового способу подачі продукту, Пільненко А. К. (2012)
Бельмас І. В. - Напружений стан стрічки конвеєра зневоднення харчової сировини, Перфильєва Ю. М. (2012)
Черевко О. І. - Про дефіцитні нутрієнти, що впливають на метаболізм кісткової тканини в оптимізованих системах харчування лікувально-профілактичного призначення, Крутовий Ж. А., Михайлов В. М., Касілова Л. О., Запаренко Г. В. (2012)
Черевко О. І. - Перспективи створення індивідуальних систем харчування для профілактики та лікування захворювань, що виникають через дефіцит кальцію, Крутовий Ж. А., Михайлов В. М., Касілова Л. О., Запаренко Г. В. (2012)
Пересічна С. М. - Якість амінокислотного складу батончиків борошняних із цільного зерна з рослинно-молочними начинками, Пересічний М. І. (2012)
Пересічний М. І. - Якість страв із кисломолочного сиру функціонального призначення, Пересічна С. М., Сушич М. І. (2012)
Пересічний М. І. - Якість овочевих страв із використанням дієтичних добавок, Пересічна С. М., Тарасевич К. В. (2012)
Малигіна В. Д. - Підбір рецептури кисломолочних продуктів підвищеної біологічної цінності, Кротинова К. А. (2012)
Корзун В. Н. - Технологія млинцевого напівфабрикату функціонального призначення, Антонюк І. Ю. (2012)
Тележенко Л. М. - Розробка моделі прискореного тесту ASLT та дослідження можливості її застосування для визначення терміну зберігання молочно-рослинного десерту, Золовська О. В. (2012)
Безусов А. Т. - Консервовані продукти для харчування дітей, хворих на дисбактеріоз, Мазуренко І. К. (2012)
Кобрін В. М. - Принципи Кодексу Аліментаріус у вирішенні проблеми безпечного харчування в Україні, Постнова О. М., Віннікова В. О. (2012)
Одарченко М. С. - Оцінка безпечності ягідних напівфабрикатів, Одарченко Д. М., Кудряшов А. І., Сюсель О. О. (2012)
Дубініна А. А. - Визначення хімічного складу господарсько-ботанічних сортів редьки, поширених у Східній Україні, Селютіна Г. А., Гапонцева О. В. (2012)
Дубініна А. А. - Актуальні питання ідентифікації коричневого тростинного цукру, Овчиннікова І. Ф., Круглова О. С. (2012)
Крутовий Ж. А. - Аналіз харчової та біологічної цінності раціонів лікувально-профілактичної дії без м’яса та риби, Касілова Л. О., Приказчикова Ю. Ю., Запаренко Г. В. (2012)
Дюкарева Г. І. - Визначення можливості застосування еламіну у виробництві бісквіта як стабілізатора, Гасанова А. Е. (2012)
Оносова І. А. - Порівняльна характеристика системи стандартів якості пшениці в Україні та країнах ЄС, Бровко О. Г. (2012)
Бондаренко Т. А. - Збагачення молочного морозива з козиного молока вітаміном C, Рижкова Т. М., Прудніков В. Г. (2012)
Доманова О. В. - Динаміка міцнісних властивостей натуральних ковбасних оболонок після обробки водними екстрактами рослин, Шубіна Л. Ю. (2012)
Усатюк С. І. - Технологія отримання соняшникової олії з підвищеною біологічною цінністю, Пелехова Л. С. (2012)
Одарченко А. М. - Колориметричний аналіз компонентів борщової заправки (2012)
Євлаш В. В. - Аналіз існуючих методів та методик визначення вітаміну С у рослинній сировині, Отрошко Н. О., Вакшуль З. В. (2012)
Дейниченко Г. В. - Визначення природного впливу на хімічний склад гарбузових овочів, вирощених із урахуванням сучасних напрямів біофортифікації, Юдічева О. П. (2012)
Перцевой Ф. В. - Вивчення впливу рецептурних компонентів препарату "Афлуфіт" на кінетику структуроутворення пектинових драглів, Кузнецова Т. О., Дмитрієвський Д. І., Немятих О. Д. (2012)
Торяник О. І. - Дослідження впливу молекулярної рухливості на вимірювання часу спін-спінової релаксації, Дьяков О. Г., Некрасова А. Ю. (2012)
Дьяков О. Г. - Дослідження вологовмісту шроту олійних рослин, Торяник О. І., Свідло К. В. (2012)
Синєкоп М. С. - Автоматизація формування статистичних розподілів вибірок, Вермійчук М. М. (2012)
Дубініна А. А. - Порівняння швидкості просолювання рибної сировини залежно від температури м’язової тканини за різних способів соління, Хацкевич Ю. М. (2012)
Пересічний М. І. - Проектування складу полікомпонентних продуктів функціонального призначення для людей розумової праці, Магалецька І. А. (2012)
Самохвалова О. В. - Математичне моделювання вмісту інгредієнтів у рецептурі кексу зі збалансованим складом есенціальних нутрієнтів, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В. (2012)
Пешук Л. В. - Дослідження можливості використання альтернативних джерел кальцію в технології м’ясопродуктів, Галенко О. О., Будник Н. В. (2012)
Дятлов В. В. - Шампіньйони коричневого штаму: якість плодових тіл різної стадії стиглості, Аксьонова Н. О. (2012)
Тележенко Л. М. - Ферментація топінамбура для отримання продуктів харчування спрямованої дії, Біленька І. Р., Буланша Н. А. (2012)
Богза С. Л. - Аналіз сучасних методів ідентифікації винних виробів, Суйков С. Ю., Брановицька Т. Ю., Толстенко Д. П., Матвійчук Г. В. (2012)
Черно Н. К. - Отримання білок-полісахаридного комплексу та його характеристика, Гураль Л. С., Ломака О. В. (2012)
Черно Н. К. - Порівняльна характеристика хімічного складу морфологічних частин Agaricus bisporus, Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2012)
Черно Н. К. - Спосіб отримання бета-глюкану клітинних стінок дріжджів роду Saccharomycess cerevisie, Шапкіна К. І., Коваленко О. В. (2012)
Софронова М. С. - Задача розміщення n-паралелепіпедів. Математична модель задачі та її особливості (2012)
Мазуренко І. К. - Наукові аспекти комплексного перероблення овочевих та баштанних культур, Філіпова Л. Ю., Ракуленко Н. А. (2012)
Лисогор Т. А. - Волокноподібні неперетравні олігосахариди – перспективний клас пребіотиків, Ліганенко М. Г. (2012)
Дубова Г. Є. - Визначення карбонільних сполук у харчових продуктах, Овчіннікова С. О. (2012)
Молоканова Л. В. - Вплив інгібіторів α-амілази квасолі на засвоюваність квасолевого пюре як компонента м’ясних січених напівфабрикатів, Лукомський Ю. О. (2012)
Оносова І. А. - Дослідження вмісту мінеральних домішок і їхнього впливу на якість горілки, що реалізується на ринку України, Рачинська З. П. (2012)
Маєвська Т. М. - Обґрунтування режимів процесу промивання водою фаршу з коропа, Віннов О. С. (2012)
Круль В. О. - Аналіз харчової цінності ріпаку та продуктів його переробки як перспективної сировини для харчової промисловості (2012)
Дубініна А. А. - Вплив теплової обробки на зміну кольоропараметричних характеристик плодів яблук, Щербакова Т. В., Попова Т. М., Гапонцева О. В. (2012)
Головко М. П. - Стан та проблеми розвитку книговидання в Україні, Кіптела Л. В., Сорокіна С. В., Акмен В. О. (2012)
Головко Т. М. - Перспективи розвитку ринку послуг в Україні, Попова Т. М., Віннікова В. О. (2012)
Захаренко В. О. - Застосування інформаційних технологій для визначення густини виробів неправильної геометричної форми, Кір’яков Ю. К. (2012)
Пілюгіна І. С. - Використання програмного пакета Macromedia Author Ware 7.0 для розробки комп’ютерних засобів навчання з дисципліни "Харчова хімія", Кузнецова Т. О. (2012)
Землянко Ю. В. - Аналіз особливостей системи електронної комерції (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Марголин Б. 3. - Анализ влияния вида напряженного состояния на радиационное распухание и радиационную ползучесть аустенитных сталей, Мурашова А. И., Неустроев В. С. (2012)
Котречко С. А. - Подход к прогнозированию предельного состояния металла корпуса реактора в рамках концепции механической стабильности, Мешков Ю. Я. (2012)
Матвеев В. В. - К вопросу приближенного определения вибродиагностического параметра нелинейности упругого тела, обусловленной наличием дышащей трещины, при субгармоническом резонансе, Богинич О. Е. (2012)
Калинин Н. А. - Актуальные вопросы обеспечения безопасной эксплуатации газопроводов в условиях Севера, Кравцов В. И., Семенов А. С., Ильин А. В., Рыбников А. И., Гецов Л. Б. (2012)
Орыняк И. В. - Определение характеристик кривой линии по дискретным точкам ее положения, заданным с ошибкой, с приложением к анализу напряжений в подземном трубопроводе, Лохман И. В., Богдан А. В. (2012)
Крижановский В. И. - Предельное состояние углеродистых сталей в условиях многоциклового асимметричного нагружения растяжением-сжатием, изгибом и кручением, Пелых В. Н., Погребняк А. Д., Регульский М. Н. (2012)
Нижник С. Б. - О структурной зависимости параметров диаграмм деформирования и трещиностойкости метастабильных аустенитных сталей, Дмитриева Е. А. (2012)
Чечин Э. В. - Упрочняемость сталей и сплавов как фактор снижения расхода металлоемкости промышленных конструкций (2012)
Шокри М. М. - Расчет процесса разрушения стеклоэпоксидных композитов при низких температурах (на англ.яз.), Торабизаде М. А., Ферейдун А. (2012)
Леонець В. А. - Оцiнка тензометричного методу виявлення втомних трiщин в елементах конструкцiй, Лукашевич А. О., Дегтярев В. О., Чаус Л. М. (2012)
Мацевитый В. М. - Изменение коэрцитивной силы при статическом растяжении и усталостном нагружении образцов из стали ШХ15, Безлюдько Г. Я., Казак И. Б., Вакуленко К. В., Белоус Е. В. (2012)
Свисси С. - Экспериментальное исследование микроструктуры и механических свойств сплава Al-13%Si, полученного литьем под давлением (на англ.яз.), Бен_Амар М., Брадаи Ч. (2012)
Клепиков В. Б. - К перспективам развития некоторых специальностей направления "Электромеха-ника" (2014)
Бешта А. С. - Об эффективном использовании электро-энергии (2014)
Калашников В. И. - Накопление возобновляемой электриче-ской энергии – проблемы и перспективы развития, Левшов А. В., Ткаченко С. Н. (2014)
Полилов Е. В. - Феномен всплеска в управлении динами-ческими системами (2014)
Пересада С. М. - Стратегія векторного керування асинхрон-ними двигунами з максимізацією співвід-ношення момент-струм при врахуванні кривої намагнічування, Димко С. С. (2014)
Островерхов Н. Я. - Система векторного управления тяговым вентильно-индукторным электроприводом (2014)
Синчук О. Н. - Бездатчиковое векторное управление на основе анизотропных свойств машины, Осадчук Ю. Г., Козакевич И. А. (2014)
Приймак Б. І. - Поліпшення характеристик асинхронного електроприводу в зоні високих швидко-стей ротора шляхом максимізації момента двигуна, Халімовський О. М. (2014)
Busher V. - Modeling and Identification of Systems with Fractional Order Integral and Differential, Yarmolovich V. (2014)
Марущак Я. Ю. - Дробові стандартні форми для синтезу електромеханічних систем, Копчак Б. Л. (2014)
Лозинський О. Ю. - Математична модель надійності для аналі-зу причин непрацездатності електротехні-чної системи із складним загаль-ним полегшеним резервуванням, Щербовських С. В. (2014)
Закладний О. О. - Методи та засоби діагностики енергоефек-тивності електромеханічних систем для створення системи енергоменеджменту, Закладний О. М., Чермалих В. М. (2014)
Волянский Р. С. - Синтез оптимальной системы управления с нелинейной активационной функцией, Садовой А. В. (2014)
Дерец А. Л. - Адаптация системы оптимального по быст-родействию управления позиционным элек-троприводом к изменению формы переход-ной траектории, Садовой А. В. (2014)
Деев С. Г. - Робастное управление электроприводом с синхронным двигателем с постоянными магнитами, Потапенко Е. М. (2014)
Потапенко Е. М. - Высокоточные энергооптимальные роба-стные асинхронные электроприводы, Шийка А. А. (2014)
Пересада С. М. - Система векторного керування автоном-ним генератором на основі асинхронної машини з фазним ротором, Благодір В. О., Диннік Т. В., Желінський М. М. (2014)
Андриенко П. Д. - Энергоэффективное торможение проти-вовключением асинхронного двигателя с фазным ротором, Андриенко Д. С., Коцур М. И., Калюжный С. В. (2014)
Лимонов Л. Г. - Управление многодвигательным частотно-регулируемым взаимосвязанным асин-хронным электроприводом, Кравцов А. А., Потапов С. В. (2014)
Казурова А. Е. - Высокоточное управление многомассовой неопределенной упругой системой (2014)
Задорожняя И. Н. - Исследование влияния степени электроме-ханической связи на демпфирующее действие электропривода с упругими связями, Задорожний Н. А. (2014)
Антонов М. Л. - Асинхронний електропривод на основі трирівневого безпосереднього перетворю-вача частоти зі скалярним керуванням (2014)
Кузнецов Б. И. - Стохастическая мультиагентная оптими-зация анизотропийных регуляторов многомассовых электромеханических систем, Никитина Т. Б., Коломиец В. В., Татарченко М. О., Хоменко В. В. (2014)
Христо П. Е. - Исследование возможности оптимизации работы насосной установки (2014)
Коренькова Т. В. - Методология энергоресурсосбережения в электрогидравлических комплексах (2014)
Хілов В. С. - Динамічні властивості зовнішньго контуру привода пересування великовантажного транспортного засобу, Фофанов К. П. (2014)
Герасимяк В. Г. - Системы активной безопасности в много-двигательных электротранспортных сред-ствах (2014)
Войтенко В. А. - Требования к параметрам асинхронного тягового двигателя электромобиля (2014)
Обруч И. В. - Нейросетевая система управления электропри-вода электровоза, Кутовой Ю. Н. (2014)
Шамардина В. Н. - Анализ схемы электропередачи тепловоза с двумя дизелями и общей тяговой нагрузкой, Яровой Г. И., Лемешко С. М. (2014)
Иньков Ю. М. - Моделирование переходных процессов в тяговом асинхронном двигателе шахтных электровозов, Синчук О. Н., Захаров В. Ю., Сменова Л. В. (2014)
Буряковский С. Г. - Вентильно-индукторный электропривод стрелочного перевода моношпального типа, Захарченко В. В., Маслий А. С., Маслий А. С. (2014)
Герасимяк Р. П. - Оптимальне керування механізму перемі-щення крану з підвішеним вантажем при заданому значенні шляху, Махортова Д. О., Савич C. П. (2014)
Печеник М. В. - Дослідження втрат енергії в електроме-ханічній системі конвеєра при регулюван-ні швидкості тягового органу, Бур’ян С. О., Наумчук Л. М. (2014)
Куцик А. С. - Аналіз режимів регулювання тиску насосів з синхронним електроприводом, Семенюк М. Б., Тутка В. В. (2014)
Бур’ян С. О. - Дослідження енергоефективності електро-механічної системи насосного комплексу з врахуванням плавної зміни параметрів гідромережі, Печеник М. В. (2014)
Андреїшин А. С. - Апаратно-програмна реалізація системи керування штанговою глибинопомповою установкою, Маляр А. В., Калужний Б. С., Головач І. Р. (2014)
Нечай О. М. - Дослідження пускових та гальмівних ре-жимів роботи асинхронних електроприво-дів насосів (2014)
Чермалых В. М. - Исследование технологических режимов работы вентиляторных установок с час-тотно-регулируемым электроприводом, Чермалых А. В., Майданский И. Я. (2014)
Худяев А. А. - Двухканальный электропривод механизма подачи для металлорежущих станков осо-бо высокой точности, Поленок В. В. (2014)
Нолле О. - Eлектромеханічна система промислового преса малої потужності, Нойбергер Н., Бешта О. С., Куваєв М. В. (2014)
Браун А. Е. - Внедрение систем автоматизации на не-прывном стане холодной прокатки "1700" "Мариупольского металлургического ком-бината", Коптелов Р. П., Тикоцкий А. Е., Корнеев В. А. (2014)
Паранчук Я. С. - Моделювання та дослідження режимів трифазної системи регулювання потужності дуг дугової сталеплавильної печі на основі нейрорегулятора у миттєвих координатах, Мацигін А. Б. (2014)
Лозинський О. Ю. - Дослідження систем нечіткого керування електроприводом переміщення електродів дугової сталеплавильної печі, Паранчук Я. С., Цяпа В. Б., Карплюк Л. Ф. (2014)
Синчук О. Н. - Энергоэффективные структуры тяговых электрических приводов в тормозных режимах, Гузов Э. С., Синчук И. О., Кальмус Д. О. (2014)
Синчук O. Н. - Переходные процессы асинхронного элек-тропривода шахтного электровоза при его питании от реальной системы электро-снабжения, Сёмочкин А. Б., Федотов В. А. (2014)
Синчук О. Н. - К вопросу бездатчикового контроля ско-рости движения рудничных электровозов, Гузов Э. С., Дебелый В. Л., Дебелый Л. Л., Черная В. О. (2014)
Samonov S. - Усовершенствование системы управле-ния электроприводной воздуходувки главных малооборотных двухтактных судовых дизелей, Dubovyk V. (2014)
Анищенко Н. В. - Экспериментальное определение опти-мальных пусковых параметров системы инверторного запуска дизель-генератора, Тукалов И. О., Яровой Г. И., Канунников Р. В. (2014)
Ярымбаш Д. С. - Особенности оптимизации электрических режимов графитации (2014)
Васильев Б. Ю. - Структура и алгоритмы управления трех-уровневым инвертором электропривода объектов транспортировки углеводородов (2014)
Волянский С. М. - Повышение качества управления электро-приводами движительно-рулевого ком-плекса подводных аппаратов, Волянская Я. Б. (2014)
Орловский И. А. - Об автоматизации протезов конечностей средствами электропривода, Санникова Л. Н., Клочихин К. М. (2014)
Gorkunov B. - Сomputer Control System of Mechanical Hardening of Cylindrical Products, Sirenko M., Tyshchenko A., Gorkunova I. (2014)
Осадчий В. В. - Система управления угловой скоростью дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси, Назарова Е. С., Васильева Е. В., Новомлинский В. А., Ткачев А. А. (2014)
Квашнин В. О. - Анализ построения динамической модели асинхронного двигателя на основе расчетных и каталожных данных, Косенко В. А. (2014)
Квашнин В. О. - Анализ влияния различных методик опре-деления параметров однофазных схем за-мещения асинхронного двигателя на точность его статических характеристик, Бабаш А. В. (2014)
Эпштейн И. И. - Схема замещения асинхронного двигателя – новый ракурс (2014)
Петрушин В. С. - Проектные ограничения при разработке регулируемых асинхронных двигателей, Плоткин Ю. Р., Еноктаев Р. Н., Николаев М. Б. (2014)
Черный А. П. - Оценка состояния асинхронных двигате-лей на основе функции когерентности, Юдина А. Л., Бердай А. (2014)
Ставинский А. А. - Усовершенствование тихоходных бирота-тивных асинхронных электроприводов на основе специальных контрроторных дви-гателей, Пальчиков О. О. (2014)
Толочко О. И. - Моделирование асинхронного двигателя при обрыве фазы статора, Розкаряка П. И., Журов И. О. (2014)
Синчук О. Н. - К вопросу самовозбуждения асинхронной машины в тормозном режиме тягового привода, Гузов Э. С., Удовенко О. А., Омельченко А. В. (2014)
Родькин Д. И. - Характеристики и режимы асинхронного генератора при глубоком насыщении стали, Ченчевой В. В. (2014)
Вишневский Д. Л. - Цифровой регулятор напряжения асинх-ронного генератора (2014)
Gatsuts A. - Thermal Processes Control of Ship Diesel Engine Based on Fuzzy plc (2014)
Синчук О. Н. - Тяговые электромеханические комплексы шахтных контактных электровозов, Синчук И. О., Гузов Э. С., Шокарев Д. А. (2014)
Кузнецов В. В. - Разработка и проверка адекватности дина-мической электромагнитной модели асин-хронного двигателя, работающего в усло-виях некачественной электроэнергии, Николенко А. В., Иващенко В. П. (2014)
Синчук О. Н. - Устройство для контроля и защиты от пе-регрева тяговых электродвигателей шахт-ных электровозов, Гузов Э. С., Федотов В. А., Черная В. О. (2014)
Лутай С. Н. - Методы и анализ диагностики асинхрон-ных электродвигателей, Кобылянский Б. Б., Коломиец В. В., Булгакова И. В. (2014)
Лутай С. Н. - Точность прогнозирования остаточного ресурса асинхронного двигателя, Коломиец В. В., Кобылянский Б. Б. (2014)
Юрченко О. Н. - Модельный анализ пуска синхронного двигателя с широтно-импульсным преобразователем частоты, Михайличенко Д. А. (2014)
Дорошенко А. Л. - Дослідження алгоритмів керування електромагнітним моментом машини подвійного живлення за допомогою математичного моделювання, Михальський В. М., Шаповал І. А. (2014)
Заблодский Н. Н. - Моделирование процессов в электромеха-нических преобразователях с магнитожидкостным заполнением, Грицюк В. Ю. (2014)
Барский В. А. - Выпрямительная установка тягового гене-ратора для грузовых тепловозов, Курдюмов Д. С., Маляр А. В. (2014)
Семенец Д. А. - Компьютерная модель линейного индук-ционно-динамического преобразователя в режиме микроперемещений, Коломиец В. В., Кобылянский Б. Б., Лутай С. Н. (2014)
Кулагін Д. О. - Аналіз енергетичних потоків тягового перетворювача частоти (2014)
Самчелеев Ю. П. - Преобразователь частоты электромагнитно совместимый с сетью, Дрючин В. Г., Белоха Г. С. (2014)
Щербак Я. В. - Улучшение электромагнитной совмести-мости преобразователей частоты путем применения активных выпрямителей, Плахтий А. А., Цеховской М. В. (2014)
Немудрый И. Ю. - О выборе типа инвертора для преобразо-вателя частоты ветроэлектростанций с аэродинамической мультипликацией, Метельский В. П. (2014)
Синчук О. Н. - Выбор параметров фильтра-ограничителя всплеска напряжения в частотном преоб-разователе тягового электротехнического комплекса, Синчук И. О., Будников В. Н., Черная В. О. (2014)
Немыкина О. В. - Сравнительный анализ построения сети электропитания кранов с частотно-регулируемым приводом (2014)
Бересан А. А. - Исследование электромагнитной совместимости станции испытания синхронных генераторов с питающей сетью, Радимов С. Н. (2014)
Потапенко Е. М. - Методы энергооптимального управления асинхронным электроприводом, Шийка А. А. (2014)
Садовой А. В. - Экспериментальные исследования пара-метров резонансных трансформаторов в системе однопроводной передачи электри-ческой энергии, Алексеев И. А. (2014)
Бешта А. С. - Универсальная модель гальванической батареи, как средство для расчетов элект-рических транспортных средств, Федорейко В. С., Балахонцев А. В., Албу А. А. (2014)
Сінолиций А. П. - Екстремальний регулятор для силового активного фільтру струму, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2014)
Дранкова А. О. - Обзор методов и средств обеспечения электромагнитной совместимости судовых грузовых комплексов, Михайков С. С. (2014)
Сінчук О. М. - Електромеханічний комплекс автономної вітрової мініелектростанції для експлуатації в умовах залізорудних шахт, Бойко С. М. (2014)
Дорошенко О. І. - Про реактивне навантаженя синхронних двигунів, Панчишин О. В., Петренко І. І. (2014)
Жук А. К. - Усовершенствование регулируемого фильтрокомпенсирующего устройства, Запальский В. Н., Запальский К. Н. (2014)
Король С. В. - Дослідження алгоритмів керування активним коректором коефіцієнта потужності при зменшенні ємності в ланці постійного струму (2014)
Вишневский Л. В. - Динамическая компенсация реактивной энергии судовой электростанции (2014)
Глазева О. В. - Расчет параметров пассивных фильтров в судовых электроприводах "Тиристорный преобразователь напряжения–асинхронный двигатель", Бушер В. В. (2014)
Бесараб А. Н. - Расчет периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания в сложных схемах в произвольный момент времени, Невольниченко В. Н., Шабовта М. Ю. (2014)
Кузнецов Б. И. - Синтез комбинированных систем активного экранирования техногенного магнитного поля промышленной частоты, Бовдуй И. В., Волошко А. В., Виниченко Е. В., Котляров Д. А. (2014)
Муха Н. И. - О практической подготовке судовых электромехаников и механиков, Дранкова А. О. (2014)
Загирняк М. В. - Опыт внедрения и использования автома-тизированной системы мониторинга тем-пературных режимов и удаленного управ-ления теплопотреблением Кременчугского национального университета, Перекрест А. (2014)
Черный А. П. - WEB-технологии в международном сотрудничестве ВУЗов в области науки и образования, Сивякова Г. А., Перекрест А. Л. (2014)
Черный А. П. - Виртуальный комплекс-тренажер для лабораторного практикума по теории электропривода, Муха Н. И., Кравец А. М. (2014)
Дранкова А. О. - Лаборатория микроконтроллерного управ-ления и моделирования электромеханических систем, Муха Н. И., Шестака А. И. (2014)
Бушер В. В. - Учебно-исследовательский макет прича-льного контейнерного перегружателя с шаговым електроприводом, Калинин А. Г., Акшинцев Д. И., Бичев Д. В. (2014)
Мельнікова Л. В. - Експериментальні дослідження процесів в системі вентиляції на лабораторному стенді з контролером Siemens LOGO!, Бушер В. В. (2014)
Морозов Д. И. - Виртуальный лабоаторный стенд "Тиристорный преобразователь постоян-ного тока", Шевченко И. С. (2014)
Титова О. М. - Наукові видання як один із напрямів діяльності Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (до видання двадцятого випуску "Праць Центру пам’яткознавства") (2011)
Кот С. І. - "Культурні цінності”: поняття і термін у контексті повернення та реституції предметів культури (2011)
Принь О. В. - Державна система охорони культурної спадщини сучасної України: центральні органи влади (2011)
Старенький І. О. - Діяльність подільського духовенства з охорони пам’яток архітектури в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Кравченко І. А. - З історії пам’яткоохоронної справи у Києві початку ХХ ст. (2011)
Принь М. О. - Охорона архівної спадщини на Луганщині та Донеччині в 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. (2011)
Нагнибіда Р. В. - Пам’ятки культурної спадщини Борщівського та Кам’янець-Подільського районів (сучасний стан і використання у туристичній сфері) (2011)
Юрченко С. Б. - Відень – Великі Береги: шляхи мистецьких інфільтрацій в архітектурі Закарпаття доби пізнього середньовіччя (2011)
Рудика Н. М. - До питання про охорону пам’яток археології в європейських країнах (2011)
Кравченко О. М. - Підземні комплекси монастирів козацької доби Північно-Західної Слобожанщини (2011)
Осадчий Є. М. - Селітроваріння на території Північно-Західної Слобожанщини XVII ст. (2011)
Стельмах И. Ф. - Музейная сеть Автономной Республики Крым (2011)
Федорова Л. Д. - Становлення і розвиток церковно-історичного музейництва в Києві (кінець ХІХ – початок ХХ ст. ) (2011)
Дмитренко Н. М. - Внесок місцевих музеїв Північного Лівобережжя в розвиток історичного краєзнавства (20–30-ті роки ХХ ст. ) (2011)
Непомнящий А. А. - Новые материалы к истории Таврического общества истории, археологии и этнографии (2011)
Харлан О. В. - "Щоденник з подорожі на Запоріжжя” С. А. Таранушенка як джерело архітектурно-мистецтвознавчих досліджень Дніпропетровщини (2011)
Кепін Д. В. - Музей-меморіал "Букринський плацдарм” (2011)
Каушлієв Г. С. - Античні пам’ятки Тавриди у вітчизняній подорожній літературі (кінець XVIII – перша третина ХІХ ст. ) (2011)
Молочко Е. В. - Фіксація стану пам’яток Криму в путівниках XIX – початку ХХ століття (2011)
Cейдалиев Э. И. - Метательное оружие кочевников Северного Причерноморья и Крыма в XI–XIV вв. (2011)
Ломакін Д. А. - Всесоюзна конференція археологів СРСР у Керчі та мусульманські пам’ятки Старого Криму: невідомі сторінки історії вивчення (2011)
Майданець-Баргилевич О. Л. - Трансформація народної культури у творах митців першої третини ХХ століття (2011)
Тямін М. Ю. - Історія розвитку гірничовидобувного району на прикладі Кривого Рогу (2011)
Зозуля С. Ю. - Некрополь Благовіщенського монастиря в Ніжині (2011)
Мельник О. О. - Смертність парафіян церков Києво-Печерської лаври XVIII ст. (за даними метричних книг) (2011)
Саргсян Т. Э. - Армянские эпитафии из Килии (2011)
Нетудихаткін І. А. - Престол Апостола Андрія Первозванного: історія створення та оновлення (середина ХVІІІ – кінець ХІХ ст. ) (2011)
Товстенко Т. Д. - Нове слово у вивченні пізньосередньовічної та ранньомодерної фортифікації на Правобережній Україні (2011)
Корнієнко В. В. - Нова знахідка графіті зі згадкою Всеволода Ярославича у Софії Київській (2011)
Бичковська Г. М. - Видавнича діяльність Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (початок) (2011)
Звіряка А. І. - Пам’яткоохоронний статус історичного ландшафту Київських гір і долини р. Дніпра (2011)
От редакционной коллегии (2013)
Леписевич Н. З. - История Севастопольской Морской библиотеки на страницах журнала "Морской сборник" (2013)
Локтионов Э. Ю. - Памятные книжки – разновидность книжной продукции (на примере Таврической губернии) (2013)
Ломакин Д. А. - Мусульманские памятники Старого Крыма XIII – XV века: современное состояние (2013)
Непомнящий А. А. - В. В. Латышев: опыт каталогизации крымских эпиграфических памятников (2013)
Хлівнюк О. В. - Внесок Центральних державних реставраційних майстерень до справи пам’яткоохоронної роботи в Криму в 20-х – на початку 30-х років ХХ століття (2013)
Ищенко Э. С. - К истории православных культовых сооружений, приписанных к собору Св. Александра Невского в Симферополе (2013)
Каліновський В. В. - Архієпископ Інокентій (Борисов) – організатор відновлення православних святинь Криму (2013)
Акімченков В. В. - Севастопольське музейне об’єднання (1928–1940): заснування та діяльність (2013)
Холонина М. А. - К истории подготовки CССР к Всемирной парижской выставке 1925 года (2013)
Авсенёва С. Н. - Проблема сохранения памятников Керчи в трудах путешественников конца XVIII – первой половины XIX века (2013)
Кармазина Н. В. - Памятниковедческая деятельность ученых архивных комиссий на Юге Украины в последней четверти ХІХ – начале ХХ веков (2013)
Соколов А. А. - Руйнування і охорона археологічних пам'яток у Криму (кінець 40-х – 60-ті рр. ХХ ст. ) (2013)
Нагорняк К. И. - Новые документы по истории памятникоохранной деятельности в Крыму: Бахчисарайский отдел Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины (2013)
Севастьянов А. В. - Ленинградское эхо крымского конфликта: новые подробности научного противостояния Н. И. Репникова и Н. Л. Эрнста на рубеже 20–30-х гг. ХХ в. (2013)
Сейт-Маметов Ш. Э. - Переписка крымских беев с турецким правительством как источник по истории Крымского ханства (по материалам архива Topkapi) (2013)
Яшний Д. В. - Дорадянські документальні листівки як джерело з вивчення втраченої містобудівної спадщини Криму (1895–1917) (2013)
Бугайов Є. - Аналіз результатів впровадження експериментальної методики комплексного розвитку рухових якостей і засвоєння елементів техніки юних важкоатлетів 10–12 років, Джим В., Болтєнкова О. (2018)
Камаєв О. - Особливості вдосконаленої методики педагогічного контролю фізичної підготовленості спортсменок в естетичній гімнастиці, Осадчиєва С. (2018)
Кизім П. - Вплив засобів сучасної хореографії на рівень технічної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки, Гуменюк С., Батєєва Н. (2018)
Корсун С. - Дослідження адаптаційних можливостей функціонального стану організму баскетболістів до фізичних навантажень у ході мікроциклу підготовчого періоду тренування, Шапошнікова І., Помещикова І. (2018)
Красова І. - Визначення рівня термінологічної компетентності вчителів фізичної культури як основи фахової діяльності, Дейнеко А., Марченков М., Луценко Л. (2018)
Кущенко О. - Вплив ерготерапії на рівень самообслуговування дітей з церебральним паралічем (2018)
Мандюк А. - Рівень залученості дітей та підлітків до різних форм рухової активності в Україні та країнах членах Active Healthy Kids Global Alliance (2018)
Петренко І. - Правовий режим спортивного волонтерства (2018)
Рядова Л. - Вікова динаміка рівня розвитку статичної рівноваги в учнів середніх класів з вадами зору, Шестерова Л. (2018)
Тропин Ю. - Особенности проявления сенсомоторных реакций студентами ХГАФК, Романенко В., Голоха В., Алексеева И., Алексенко Я. (2018)
Федорчук С. - Влияние нейродинамических свойств на выбор копинг-стратегий у квалифицированных спортсменов, Лысенко Е. (2018)
Бекирова А. Р. - Будущий учитель начальных классов как субъект учебной деятельности (2017)
Білоконь Г. А. - Еволюція поглядів на проблему гуманізації виховного процесу у вищих навчальних закладах: історико-педагогічний аспект (2017)
Білянська М. М. - Компоненти та рівні готовності студентів до організації еколого-педагогічної діяльності: теоретичний аспект, Ярошенко О. Г. (2017)
Бовт А. Ю. - Особливості процесу формування естетичного сприйняття навколишньої дійсності в учнівської молоді ХХІ ст. (2017)
Божок Т. В. - Проблеми розвитку емоційної сфери підлітків засобами музичного мистецтва (2017)
Варениченко А. Б. - Структурні компоненти професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної культури (2017)
Венгер А. С. - Соціально-психологічна модель фахівця із соціальної роботи (2017)
Гавран І. А. - Діагностика рівнів сформованості критерію "міри прояву активного навчально-пізнавального ставлення до диригентсько-хорової діяльності" педагогічної емпатії майбутніх учителів музики (2017)
Глущук О. Г. - Кінотеатри як модерні заклади культурно-просвітницької діяльності населення Волині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (2017)
Довгань Н. Ю. - Функціональний тренінг якформа позааудиторної спортивно-масової роботи у вищому навчальному закладі (2017)
Дудка Т. Ю. - Дефінітивні аспекти дослідження проблеми екскурсій в історико-педагогічному вимірі ХІХ–ХХІ ст. (2017)
Заредінова Е. Р. - Парадигмальні засади формування соціокультурних цінностей особистості у ВНЗ (2017)
Зеркаліна Г. Р. - Комунікативна культура сучасного викладача (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського