Жук А. М. - Система органів забезпечення державної регіональної політики в Україні (2018)
Титаренко О. М. - Поняття та сутність духовно-ціннісного розвитку територіальних громад у сільській місцевості (2018)
Шлапак О. І. - Сучасні проблеми формування механізмів стимулювання економічного зростання на регіональному рівні (2018)
Бєдова О. А. - Контроль, моніторинг та оцінювання як процедури організаційного забезпечення адаптації законодавства України до acquis ЄС (2018)
Рябець К. А. - Політико-правове формування теорії публічного управління у водному господарстві України (2018)
Козак Т. М. - Модернізація пенсійної системи в умовах економічної кризи (2018)
Бондарський О. Г. - До розрахунку згинальних елементів за деформаціями, Ужегова О. А., Ужегов С. О., Ротко С. В., Задорожнікова І. В. (2018)
Верешко О. В. - Розміщення закладів культурно-побутового обслуговування населення на неурбанізованих територіях (на прикладі Волинської області), Білоус Д. Ю. (2018)
Вінцюк М. В. - Огляд особливостей врахування нелінійності при проектуванні будівельних конструкцій у ПК "ЛІРА-САПР” та "SCAD”, Самчук В. П. (2018)
Дзюбинська О. В. - Дослідження рекреаційних територій в розрізі земель різного цільового призначення, Смаль М. В., Дзюбинський А. В. (2018)
Дзюбинська О. В. - Сучасні методики оцінки рекреаційних територій, Смаль М. В., Дзюбинський А. В. (2018)
Дробишинець С. Я. - Особливості використання фібробетону для монолітного будівництва, Киричук М. В. (2018)
Ільчук Н. І. - Нові технічні рішення ресурсозберігаючих технологій будівництва підземних споруд в Україні, Шафранська О. З., Парфентьєва І. О. (2018)
Канцелярчик О. М. - Дослідження бетону на водонепроникність (повідомлення 1), Ужегова О. А., Рoткo С. В., Ужегов С. О. (2018)
Кислюк Д. Я. - Дослідження роботи клеєметалевих з’єднань елементів дерев’яних конструкцій, Чапюк О. С. (2018)
Маліков В. В. - Прискорений метод визначення міцності цементогрунту, Панасюк Я. І., Боярчук Б. А. (2018)
Мікуліч О. А. - Взаємодія пружного імпульсу з еліптичним отвором у пружній пластинці, Шваб'юк В. І. (2018)
Пасічник Р. В. - Перша та друга квадратичні форми гіперболоїда обертання (2018)
Пахолюк О. А. - Вплив гідрофобізації на стінові газобетонні блоки Ytong, Юшак Б. В. (2018)
Сіромолот Г. В. - Вплив ступеня деталізації деяких параметрів розрахункової схеми на характеристики напружено-деформованого стану внутрішньої поздовжної несучої стіни, Гребенюк О. В., Гребенюк І. В. (2018)
Скорук Л. М. - Рекомендації щодо збереження залізобетонних конструкцій під час пожежі в гаражах-стоянках, Сібіковський О. В. (2018)
Смоляр А. М. - Особливості зведення плит зі зворотним вигином, Абд Альхамед Кіхья, Мірошкіна І. В., Юрченко С. В. (2018)
Стороженко Л. І. - Чисельне моделювання сталезалізобетонних елементів методом скінченних елементів, Семко П. О., Єфіменко О. І. (2018)
Сунак П. О. - Ефективні галузі застосування сталефібробетону, Синій С. В., Мельник Ю. А., Парасюк Б. О. (2018)
Талах Л. О. - Визначення глибини проникнення голки (пенетрації) модифікованих бітумів, Корева О. О., Шимчук О. П., Андрійчук О. В. (2018)
Трач Р. В. - Дослідження сучасних методів реалізації будівельних проектів (2018)
Чапюк О. С. - Порівняльний аналіз напружено-деформованих станів зчеплення з важким бетоном сталевої арматури серповидного профілю та композитної склопластикової, Гришкова А. В. (2018)
Шваб’юк В. В. - Згин консольної ортотропної плити крайовим навантаженням в уточненій постановці, Ротко С. В., Ужегова О. А., Канцелярчик О. М. (2018)
Шимчук О. П. - Застосування технології холодного ресайклінгу для ремонту асфальтобетонних дорожніх покриттів, Андрійчук О. В., Талах Л. О. (2018)
Стрельніков В. Ю. - Проблема готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення (2018)
Ільчишин Н. М. - Загальні принципи і методології оцінювання (2018)
Сінельнікова В. В. - Підготовка фахівців-фольклористів у Київському національному університеті культури мистецтв: акценти сьогодення, Сінельніков І. Г. (2018)
Саєнко М. С - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності в процесі вивчення медичної інформатики, Мороховець Г. Ю (2018)
Варданян А. О. - Функції та етапи формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів, Мелащенко М. П., Роженко І. В. (2018)
Куліш Н. М. - Моделювання і впровадження в практику навчальної та самостійної роботи професійно орієнтованого освітнього середовища студентів-медиків, Куковська В. І., Решетілова Н. Б. (2018)
Міровська М. - Концептуальна модель управління освітнім процесом закладу освіти на основі кейс-менеджменту (2018)
Сліпченко О. С. - Клавірна токата мі-мінор Й. С. Баха у контексті традицій італійської клавірної школи (2018)
Лещенко П. А. - Розвиток цифрового ігро-центрованого навчання в освітньому просторі США (2018)
Дзюба О. А. - Вокально-педагогічна спадщина Одарки Бандрівської (2018)
Скопцова О. М. - Григорій Верьовка як фундатор професійного народного хорового мистецтва України (до питання новаторства) (2018)
Симеонова Ю. В. - Оперно-симфонічний диригент Костянтин Симеонов. Творчий метод диригента. Робота над партитурою (2018)
Зубань В. Г. - Організація та зміст художньо-естетичного виховання творчої особистості засобами музейної комунікації у меморіальному музеї-садибі Леоніда Сморжа (2018)
Шнуренко Т. В. - Особливості постановки народного голосу: педагогічний аспект (2018)
Брояко Н. Б. - Психофізіологічні особливості формування ігрових рухів бандуриста, Дорофєєва В. Ю. (2018)
Дубінченко Є. А. - Лемківський фольклор в обробці українських композиторів (2018)
Гнатюк Л. В. - Хорове мистецтво Буковини другої половини XIX століття (2018)
Регеша Н. Л. - Особливості роботи з вокалістом-початківцем: художньо-виконавський аспект (2018)
Коломієць Б. С. - Спрямованість педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2018)
Ефендієва С. М. - Упровадження англійської мови в українські виші (друга половина ХХ століття - початок ХХІ століття), Протовень О. П., Ніколаєва Н. М. (2018)
Компаній О. В. - Робота з деформованим текстом на уроках української мови в початкових класах у контексті Нової української школи, Бондар Т. М., Пашковська Г. А. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Мельник В. М. - Інноваційні технології в хірургії органів травного каналу, Шепетько Є. М., Половніков І. І., Пойда О. І. (2018)
Андрющенко В. П. - Гострий ускладнений панкреатит: принципи хірургічної тактики з використанням мініiнвазивних технологій і стандартних операцій, Гірняк О. Т., Андрющенко Д. В. (2018)
Фелештинський Я. П. - Особливості ранньої діагностики та лікувальної тактики гострого панкреатиту у вагітних, Голяновський О. В., Павлів Т. П. (2018)
Котенко О. Г. - Віддалені результати емболізації гілок ворітної печінкової вени у пацієнтів з розповсюдженими новоутвореннями печінки, Кондратюк В. А., Коршак О. О., Федоров Д. О., Гриненко О. В., Гусев А. В., Попов О. О., Григорян М. С. (2018)
Ничитайло М. Е. - Превентивная антибиотикотерапия и местная санация очагов в лечении инфицированного панкреонекроза и его осложнений, Булик И. И. (2018)
Дзигал О. Ф. - Мініінвазивні судинні втручання як альтернативний хірургічний спосіб лікування хворих з цирозом печінки та портальною гіпертензією, Дейкало І. М. (2018)
Кравченко Б. С. - Профілактика та корекція ускладнень при виконанні однопортової лапароскопічної холецистектомії з приводу хронічного калькульозного холециститу (2018)
Мельник C. В. - Динаміка показників церебральної оксиметрії при різних методиках загальної анестезії на етапах трансдуоденальних ендоскопічних оперативних втручань у хворих з обтураційною жовтяницею (2018)
Григоров С. М. - Аналіз динаміки клінічних змін рубцевозмінених тканин після хірургічного лікування бранхіогенних кіст у хронологічному аспекті, Криничко Л. Р., Ставицький С. О., Бойко І. В., Труфанова В. П. (2018)
Ляховський В. І. - Причини виникнення та діагностика післяпункційних хибних аневризм стегнових артерій, Сидоренко А. В., Сакевич Р. П., Безкоровайний О. М., Рябушко Р. М., Ворошилова Т. А. (2018)
Діденко С. М. - Пластичне закриття виразково-некротичних уражень м’яких тканин стопи у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи (2018)
Шаповал С. Д. - Інфузійно-трансфузійна терапія та інотропна підтримка у хворих із сепсисом, Гриценко С. М., Трибушний О. В., Савон І. Л. (2018)
Кутовий О. Б. - Відкриті та ендоскопічні методи лікування закритої травми живота на фоні середнього ступеня тяжкості та тяжкої черепно-мозкової травми, Чайка В. О., Кисілевський Д. О. (2018)
Воротинцев С. І. - Використання блокади піхви прямого м’яза живота для "рятівного" знеболювання після серединної лапаротомії у хворих з ожирінням, Софілканич М. М., Захарчук О. В. (2018)
Думанський Ю. В. - Порівняльна характеристика якості життя хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози після проведення регіонарної та внутрішньовенної хіміотерапії, Бондар О. В., Ткаченко О. І., Столярчук Є. А. (2018)
Гумматов А. Ф. - Сравнительная оценка диагностической информативности тонкоигольной аспирационной биопсии и патоморфологического исследования узловых образований щитовидной железы, Алиев С. А., Аббасов А. Н., Исмайлов А. К., Гусейнова М. Р. (2018)
Савицкий И. В. - Исследование гематологических показателей при экспериментальном перитоните, Циповяз С. В., Белаш О. В., Вастьянов Р. С., Знамеровский С. Г., Леник Р. Г., Григорьев П. Е., Мястковская И. В. (2018)
Бойко В. В. - Особливості хірургічної тактики при тромбозі глибоких вен нижніх кінцівок, Прасол В. О., Тарабан І. А., Оклей Д. В., Шафранський В. В., Андреєщев С. А. (2018)
Тищенко А. М. - Ингибиторная коагулопатия в неотложной хирургии (возможно ли избежать летального исхода?), Мушенко Е. В., Козлова Т. В., Шевченко Н. И., Смачило Р. М. (2018)
Ткаченко Р. П. - Атипова несекретуюча медулярна карцинома щитоподібної залози, Курик О. Г., Головко А. С., Денисенко А. І. (2018)
Галич С. П. - Первый опыт использования перфорантного лоскута глубокой бедренной артерии - РАР-лоскута, Дабижа А. Ю., Самко К. А. (2018)
Кананихіна О. М. - Шануємо традиції. Історія Інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, Солоницька І. В., Соловей А. О. (2017)
Dubova Н. - Study of factors affecting development of food aromatization, Yegorov B., Bezusov A., Voskoboinyk V. (2017)
Kaprelyants L. - Xylooligosaccharides from agricultural by-products:characterisation, production and physiological effects, Zhurlova O., Shpirko T., Pozhitkova L. (2017)
Потемська О. І. - β-Галактозидазна активність бактерій як критерій відбору штамів до складу бактеріальних препаратів, Кігель Н. Ф., Даниленко С. Г., Копилова К. В. (2017)
Tkachenko N. - Innovative solutions in biotechnologies of combined yogurt drinks with balanced chemical contents, Kruchek O., Kopiyko A., Ramazashvili G. (2017)
Головко М. П. - Біологічна цінність прісноводної риби Кременчуцького водосховища, Головко Т. М., Крикуненко Л. О. (2017)
Федорова Д. В. - Дослідження жирнокислотного складу ліпідів сухих рибо-рослинних напівфабрикатів (2017)
Dyakonova A. - Preparation of the core of walnut for use in the composition of soft drinks, Stepanova V., Shtepa E. (2017)
Kalugina I. - Frozen pre-cooked semi-products with iodine-containing stuffing, Vikul S., Novik Yu. (2017)
Kuznecova I. - Research of fruit conserves’ corrosive aggressiveness, Janchenko K. (2017)
Pylypenko I. - Toxin production ability of Bacillus cereus strains from food product of Ukraine, Pylypenko L., Yamborko G., Marinova I. (2017)
Tkachenko N. - Substantiation of storage parameters of the sour-milk infant drink "Biolakt", Nekrasov P., Avershina A., Ukrainceva Ju. (2017)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Дослідження електропривода з лінійним двигуном для пакетоформувальних машин, Гавва О. М., Токачук С. В. (2017)
Атаманюк А. В. - Методичні аспекти викладання дисциплін з інформатики, Геделевич Є. В. (2018)
Бастричев В. С. - Модульно-рейтингова система навчання: проблеми щодо оцінювання якості знань (2018)
Броварська О. А. - Роль тьюторства у організації освітнього процесу внз в умовах сучасного інформаційного суспільства: переваги та проблеми (2018)
Курняк Л. М. - Позанавчальні технології формування екологічної культури особистості (2018)
Чорній В. Я. - Професійно-орієнтований підхід до викладання іноземної мови студентам нелінгвістичних спеціальностей (2018)
Шапошник Г. Г. - Формування комунікативної активності та креативного мислення студентів з використанням інноваційних технологій навчання на заняттях німецької мови (2018)
Квасниця І. М. - Самоосвіта як шлях професійного вдосконалення тренера-викладача (2018)
Крупа В. В. - Особливості фізичної терапії та ерготерапії у психолого-педагогічній науці та практиці підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії (2018)
Лісовець О. В. - Умови створення сприятливого освітнього середовища для формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2018)
Логвиненко Т. О. - Сучасні технології підготовки фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід (2018)
Мартинчук О. В. - Концепція підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі (2018)
Тітаренко С. А. - Формування готовності студентів спеціальності "Дошкільна освіта" до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти (2018)
Юрчук О. І. - Моделювання процесу підготовки майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в ДНЗ (2018)
Ашиток Н. І. - Гуманізація освіти в епоху постмодерну (2018)
Боряк О. В. - Теоретико-методологічна основа цілісної системи діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності рвд молодшого шкільного віку (2018)
Добровіцька О. О. - Особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища (2018)
Кравчук Л. С. - Особливості діяльності рухового аналізатора у розвитку пізнавальної сфери та особливості корекційно-педагогічного процесу при церебральному паралічі (2018)
Кулик А. Л. - Роботизовані пристрої "Локомат" і "Джео" у реабілітації дітей зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу (2018)
Ліхіцька Л. М. - Особливості впровадження інклюзивної освіти в початковій школі (2018)
Омельяненко І. О. - Дидактичне забезпечення фізичного виховання школярів у гетерогенних групах в умовах інклюзивної освіти (2018)
Островська Н. О. - Профілактика комплексу гандикапу у студентів з інвалідністю в умовах закладу вищої освіти, Боднарчук В. В. (2018)
Тимкова В. А. - Інклюзивне освітнє середовище у вищій школі України (2018)
Шаповал Є. Ю. - Наукове обґрунтування ефективних шляхів корекції наявних рухово-координаційних порушень у слабочуючих школярів засобами міні-футболу, Шаповал А. О. (2018)
Бриндіков Ю. Л. - Арт-терапія у реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій (2018)
Вандоляк В. В. - Результати емпіричного дослідження індивідуально-типологічних особливостей підлітків (2018)
Василенко О. М. - Особливості психолого-педагогічного супроводу підлітків, переселених із зони бойових дій (2018)
Гриців В. Б. - Психолого-педагогічні особливості формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи (2018)
Єрошенко К. М. - Дослідження в дії у соціальній роботі: ролі дослідника, Семигіна Т. В. (2018)
Заблоцький А. Р. - Сучасний погляд на усиновлення дітей-сиріт як на альтернативну форму державної опіки (2018)
Корабльова О. О. - Профілактика мобінгу в шкільному середовищі у контексті діяльності UNICEF в Україні (2018)
Лоєвська Н. В. - Психологічні особливості військовослужбовців – учасників АТО з посттравматичним стресовим розладом (результати емпіричного дослідження), Волинець Н. В. (2018)
Пасічник А. В. - Результати емпіричного дослідження впливу батьківських стосунків на становлення особистості молодшого школяра, Волинець Н. В. (2018)
Пономарьова В. М. - Здійснення соціально-педагогічної підтримки дітей трудових мігрантів у взаємодії соціальних служб та загальноосвітніх навчальних закладів (2018)
Степаненко В. І. - Потенційні фактори ризику становлення обдарованих учнів (2018)
Анотації (2018)
Аннотации (2018)
Annotation (2018)
Відомості про авторів (2018)
Mikhaylova K. - Influence of the unfrozen magnetized water on juices, Telezhenko L.m Shtepa E. (2017)
Tovchiga O. - Goutweed (Aegopodium podagraria L.) biological activity and the possibilities of its use for the correction of the lipid metabolism disorders, Koyro O., Stepanova S., Shtrygol’ S., Evlash V., Gorban’ V., Yudkevich T. (2017)
Atamanyuk V. - Study of diffusion processes in pumpkin particles during candied fruits production, Huzova I., Gnativ Z. (2017)
Pivovarov O. - Features of obtaining malt with use of aqueous solutions of organic acids, Kovaliova O., Khromenko T., Shuliakevych Z. (2017)
Priss O. - The influence of antioxidant postharvest treatment on content of biologically active substances during storage of cucumbers, Yevlash V., Legeza D., Zhukova V., Ivanova I. (2017)
Kyryliuk I. - Efficiency of the functioning of the state control system for the safety and quality of animal products in Ukraine, Kyryliuk Ye. (2017)
Kochubei-Lytvynenko О. - The prospects of using milk whey enriched with Mg and Mn in the technology of bakery products, Bilyk E. (2017)
Палій А. П. - Контамінація м’яса тварин і птиці та засоби її зниження, Родіонова К. О., Палій А. П. (2017)
Pogozhikh M. - Study of regularities of distributing powdered dietetic additives in coarse dispersed foodstuffs, Golovko T., Pak A., Dyakov A. (2017)
Slyvka I. - The use of bacconcentrate Herobacterin in brine cheese technology, Tsisaryk O., Musiy L., Skulska I. (2017)
Tkachenko N. - "Lving” and "probiotic” cosmetics: modern view and defenitions, Chagarovskyi O., Dets N., Sevastyanova E., Lanzhenko L. (2017)
Grуshоva І. - Thе оrgаnіс prоduсtіоn іn thе соntеxt оf іmprоvіng thе есоlоgісаl safety оf prоduсtіоn оf the fооd іndustry, Nikoliuk O., Shеstаkоvskа T. (2017)
Gun'ko V. M. - Interfacial behavior of methane and organic solvents with low freezing points upon interaction with hydrophilic and hydrophobic nanosilicas, Turov V. V., Krupska T. V. (2018)
Старух Г. М. - Фізико-механічні властивості органо-неорганічних композитів на основі поліуретану, силікату натрію та Zn-Al шаруватих подвійних гідроксидів, Будзінська В. Л. (2018)
Шаранда М. Є. - Дослідження гідрогенолізу глюкози на Cu-оксидах, Левицька С. І., Прудіус С. В., Милін А. М., Брей В. В. (2018)
Жох А. А. - Аномальная диффузия метанола в цеолитсодержащем катализаторе получения углеводородов из метанола, Стрижак П. Е. (2018)
Karachevtseva L. A. - Relaxation of excess minority carrier distribution in macroporous silicon, Onyshchenko V. F. (2018)
Туров В. В. - Исследование гидратации полимолочной кислоты и влияния на нее органических растворителей по данным 1Н ЯМР-спектроскопии, Филатова К. А., Крупская Т. В. (2018)
Горбик П. П. - Синтез та властивості магніточутливих наноструктур із карбонізованою поверхнею, Кусяк Н. В., Петрановська А. Л., Оранська О. І., Абрамов М. В., Опанащук Н. М. (2018)
Горбик П. П. - Синтез і магнітні характеристики наночастинок залізо-ітрієвого гранату, Дубровін І. В., Абрамов М. В. (2018)
Котикова О. І. - Державне регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі (2017)
Пшик Б. І. - Сучасні проблеми розвитку ринків небанківських фінансових послуг в Україні та шляхи їх вирішення (2017)
Сазонець О. М. - Імплементація воєнної теорії К. Клаузевица на тенденції розвитку воєнно-промислового комплексу держав Європи (2017)
Голубка С. М. - Парадигмальні засади національного еколого-економічного розвитку в умовах глобальних змін, Білоскурський Р. Р. (2017)
Кучерова Г. Ю. - Моделювання ринкової активності агентів фінансового ринку в межах їх соціально-економічного партнерства в інформаційному просторі, Діденко А. В. (2017)
Заблодська І. В. - Тенденційність розвитку просторових форм організації економіки регіону, Тяжкороб І. В., Плетньов М. В. (2017)
Жовновач Р. І. - Система контролінгу у забезпеченні стабільного розвитку підприємств реального сектору економіки, Чередніченко М. Г. (2017)
Шапошников К. С. - Інструментарій оцінювання ефективності державно-приватного партнерства у розвитку соціальної сфери національної економіки (досвід розвинутих країн) (2017)
Д’яконова І. І. - Науково-методичні підходи до визначення об’єктного поля управління фінансами банку, Онопрієнко Ю. Ю. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Теоретико-методичне обґрунтування та аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Тележинська Н. В. (2017)
Ignatova Iu. V. - Pricing modelling in the air transport market, Kmytiuk T. L. (2017)
Бабчинська О. І. - Технології та інструменти розвитку vq як основоположного фактору успіху менеджера-лідера (2017)
Малініна Н. М. - Ключові детермінанти розвитку сімейних ферм в Україні (2017)
Мосієнко О. В. - Аналіз ефективності рефлексивного управління персоналом сільськогосподарських підприємств (2017)
Палійчук Є. С. - Стан розвитку логістичної інфраструктури в Україні, Булеца О. В. (2017)
Ковальчук С. П. - Система показників аналізу та способи підвищення дохідності інвестиційних проектів, Кудирко О. М. (2017)
Барибіна Я. О. - Оцінка сучасного стану роздрібної торгівлі в системі споживчої кооперації України та особливостей управління нею, Титаренко І. В. (2017)
Гончарук І. В. - Роль фінансового планування у розвитку малого i середнього бiзнесу (2017)
Нечаєва І. А. - Особливості управління підприємством на основі використання сучасних технологій і систем менеджменту, Кабак М. В. (2017)
Гончарук Т. В. - Зарубіжний досвiд розвитку пiдприємницьких структур та можливості його використання в Україні (2017)
Сергійчук C. І. - Проблеми управління продуктивністю праці в умовах посилення інтеграційних процесів (2017)
Богуславська А. О. - Фактори впливу на обсяги податкових надходжень місцевих бюджетів, Набатова Ю. О. (2017)
Патраманська Л. Ю. - Ключові аспекти контролю основної діяльності підприємств е-комерції (2017)
Кавун В. А. - Проектні ризики будівельних підприємств (2017)
Швець О. Ю. - Вплив політики нбу на стан грошово-кредитного ринку України в сучасних умовах трансформації банківської системи (2017)
Горшков М. А. - Еволюційний підхід до розвитку понять процесів відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки, Ковтун Е. О. (2017)
Бондаренко Є. К. - Страхування як однин із інструментів впливу на ключові фактори розвитку фондового ринку (2017)
Войтович Л. В. - Дискусія про ранню державу (2011)
Гупало В. Д. - Апотропеїчні предмети з літописного Звенигорода (2011)
Кальніцька Н. Д. - Вплив іноземних держав на міжкнязівську дипломатію південної Русі в ХІ-ХІІ століттях (2011)
Пеняк П. С. - Археологічні дослідження в околицях горянської Ротонди (2011)
Любащенко В. І. - Церковні рукописи Галицько-Волинської Русі XII–XIV століть: спроба узагальнення (2011)
Голик Р. Й. - "Тоземльцьі и иноплємєнникьі": "руський патріотизм", "образ світу" та етнічні стереотипи середньовічньої Галичини й Волині (2011)
Баран О. - Мешканці міст у термінології Галицько-Волинського літопису (2011)
Мельник В. А. - Писемні джерела до історії монументального малярства Галицько-Волинського князівства (2011)
Александрович В. С. - Відкриття малярської спадщини Галицько-Волинського князівства ХШ століття (2011)
Майоров О. В. - Невідомий епізод 1237 року у взаєминах князя Данила Романовича з імператором Фрідріхом II (2011)
Майоров О. В. - Звістка Школо да Кальві, капелана папи Інокентія IV, про коронацію Данила Романовича (2011)
Гарді Д. - Остання зустріч Данила Романовича і Ростислава Михайловича (2011)
Паславський І. В. - Інформація про татар руського архиєпископа Петра, учасника I Ліонського Собору (1245) (2011)
Могитич Р. І. - Завершення мурованих стін у твердинях руського королівства другої половини ХІІІ століття (2011)
Скочиляс І. Я. - Галицька митрополія XIV - першої половини XV століть: особливості еклезіального, правового та суспільного статусу (2011)
Жук М. І. - Специфіка україномовних грамот князя Володислава Опольського у світлі латинських документів його канцелярії (2011)
Александрович В. С. - Здобутки і прорахунки найновіших студій над вежею у селі Стовп (Столп’є) поблизу Холма (2011)
Бондаренко Г. В. - Навчальний посібник з культури Волині та Волинського Полісся княжої доби (2011)
Вихідні дані (2011)
Диба Ю. - "И сани єѩ стоѩть въ Плєсъковѣ и до сєго дни": перший приклад "музеєфікації" чи літературна містифікація? (2011)
Скочиляс І. - Галич після Галича: Пониззя (Русо-Влахія) у XII–XIV століття та утворення Молдавського князівства (2011)
Любащенко В. - Церковні рукописи Галицько-Волинської Русі XII–XIV століть: спроба узагальнення (закінчення) (2011)
Головко О. - Галич і Галицька земля у політиці князів Придніпровської та Північної Русі (кінець ХІІ – кінець 30-х років ХІІІ століття) (2011)
Мандзяк В. - Ростислав Михайлович – "Dux Galiciae et Imperator Bulgarorum" (2011)
Jusupović A. - Wpływ Halickiego otoczenia książęcego na "władzę" w pierwszej połowie XIII wieku, na przykładzie Sudysława (2011)
Александрович В. - Західноукраїнські ікони "мініатюрного стилю" – невідомий аспект мистецької культури XIII століття (2011)
Майоров О. - Мiж Нiкеєю та Римом: коронацiя Данила Романовича у свiтлi зовнішньої полiтики i династичних зв’язкiв галицько-волинських князів (2011)
Гарді Д. - Ким був "der kunic von râzen ”, присутній на весіллі герцога Бели, молодшого сина угорського короля Бели ІV, І Кунігунди Бранденбурзької біля міста Pottenburg у 1264 році (2011)
Войтович Л. - Князь Юрій-Болеслав Тройденович: ескіз портрета (2011)
Sperka J. - Zarys migracji rycerstwa śląskiego na ziemie Rusi koronnej w okresie panowania Władysława Jagiełły (2011)
Александрович В. - Ікони княжої доби на сторінках нового видання історії українського мистецтва (2011)
Копитко А. - Підсумок студій над середньовічним Володимиром (2011)
Диба Ю. - Найстарша архітектурна спадщина Перемишля у новішому освітленні польських дослідників (2011)
Волощук М. - Нове дослідження зовнішньої політики правителів Галицької та Волинської земель 1198(1199)–1264 років (2011)
Резюме (2011)
Вихідні дані (2011)
Титул, зміст (2018)
Геєць В. М. - Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності відносин держави, бізнесу та суб’єктів голосування (2018)
Мамутов В. К. - Заінтересованість і самопосилення (2018)
Даньшина Ю. В. - Мережева взаємодія суб’єктів в управлінні системою надання адміністративних послуг (2018)
Луніна І. О. - Реформування податку на прибуток підприємств у контексті забезпечення стійкості державних фінансів, Білоусова О. С. (2018)
Бондарук Т. Г. - Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України, Вінницька О. А. (2018)
Кузняк Б. Я. - Органічне виробництво – основа здоров’я людей і природи (2018)
Небрат В. В. - Інтегрально-світоглядні підходи у вивченні історії української економічної думки (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні принципи (2018)
Благодарний А. М. - Особливості застосування заходів адміністративного припинення в умовах гібридної війни, Стрельбицький М. П. (2018)
Горовий В. М. - Інформаційне протистояння як боротьба змістів (2018)
Єрменчук О. П. - Поняття "критична інфраструктура" (2018)
Пелепейченко Л. М. - Національна гвардія України як об’єкт нападів в інформаційній війні, Ревуцька С. М. (2018)
Князєв С. О. - Сучасні погляди на сутність та причини виникнення гібридної війни (2018)
Прозоров А. Ю. - Особливості інформаційно-психологічного протиборства в період Середньовіччя та Першої світової війни (2018)
Форноляк В. М. - Інформаційно-правові аспекти взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом (2018)
Ватраль А. В. - Інформаційний аспект контррозвідувального пізнання (2018)
Гречка С. О. - Вербальні засоби формування іміджу України в антиукраїнському дискурсі (2018)
Золотар О. О. - Критичне мислення як необхідна умова безпеки людини в інформаційному суспільстві: соціально-правовий аналіз (2018)
Косілова О. І. - Політична безпека держави: теоретичний та структурно-функціональний аспект (2018)
Цигикал П. О. - Транскордонне співробітництво та високотехнологічний кордон: динамічний взаємозв’язок, Шинкарук О. М. (2018)
Квасюк В. В. - Теоретико-правова проблематика адміністративної відповідальності за незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (2018)
Кравченко О. М. - Право Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України на доступ до комерційної таємниці суб’єктів господарювання (2018)
Полевий В. І. - Визначення поняття інформаційної складової державного суверенітету (2018)
Титул, зміст (2018)
Скобелев В. В. - О некоторых задачах анализа гибридных автоматов, Скобелев В. Г. (2018)
Чеботарев А. Н. - Синтез Σ-автоматов, специфицированных в логических языках LP и LF первого порядка (2018)
Мейтус В. Ю. - Проблемы построения интеллектуальных систем. Уровни интеллекта (2018)
Смольяков Э. Р. - Усиленное паретовское равновесие для игр на пересекающихся множествах (2018)
Чупов С. В. - Наближений алгоритм лексикографічного пошуку у багатьох порядках розв’язку багатовимірної булевої задачі про ранець (2018)
Стецюк П. И. - Обобщенный метод эллипсоидов, Фесюк А. В., Хомяк О. Н. (2018)
Стоян Ю. Е. - О двух подходах к моделированию и решению задачи упаковки выпуклых многогранников, Чугай А. М., Панкратов А. В., Романова Т. Е. (2018)
Потьомкін М. М. - Багатокритерійне прийняття рішень на основі використання множини оптимізаційних методів, Свида І. Ю. (2018)
Трофимчук О. М. - Про можливість багатохвильової ідентифікації дефектів у палях, Калюх Ю. І., Дунін В. А., Берчун Я. О. (2018)
Наконечний О. Г. - Оцінка нестаціонарних параметрів диференціальних рівнянь в умовах невизначеності, Шевчук Ю. М., Чикрій В. К. (2018)
Майко Н. В. - Схема повышенного порядка точности для двумерного уравнения Пуассона в прямоугольнике с учетом влияния краевого условия Дирихле (2018)
Біленко В. І. - Кусково-поліноміальні алгоритми аналізу процесів у неоднорідних середовищах, Божонок К. В., Дзядик С. Ю., Стеля О. Б. (2018)
Мовчан А. В. - Побудова системи автоматизації для впровадження моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою, в органах Національної поліції України, Тарануха В. Ю. (2018)
Гломозда Д. К. - Автоматизация преобразования раскрашенных сетей Петри с качественными фишками в раскрашенные сети Петри с количественными фишками, Глибовец Н. Н., Максимец А. Н. (2018)
Баловсяк С. В. - Автоматичне визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом високочастотної фільтрації для виокремлених областей, Одайська Х. С. (2018)
Стасюк О. І. - Математичні диференційні моделі і методи оцінки кібербезпеки інтелектуальних комп’ютерних мереж керування технологічними процесами електропостачання залізниць, Грищук Р. В., Гончарова Л. Л. (2018)
Семенов В. Ю. - Исследование условий ортогональности вейвлетов, основанных на полиномах Якоби, Престин Ю. (2018)
Наукова інформація (2018)
Егоркина О. В. - Проблема диагностики и терапии аутоиммунных энцефалитов, Волошина Н. П. (2018)
Григорова И. А. - Клиническая эффективность нейромидина и его влияние на процессы нейропластичности при черепно-мозговой травме, Тесленко О. А. (2018)
Дуве Х. В. - Особливості метаболічних змін у хворих у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу (2018)
Пінчук В. А. - Місце олатропілу в лікуванні когнітивних розладів у пацієнтів із розсіяним склерозом, Кривчун А. М., Силенко Г. Я. (2018)
Сухоруков В. В. - Особенности полиграммы сна у больных рассеянным склерозом с первично-прогредиентным типом течения при синдроме беспокойных ног (2018)
Черненко М. Є. - Нейропластичність у хворих на розсіяний склероз в умовах запального процесу, Вовк В. І. (2018)
Волох Ф. О. - Моніторинг клітинної бета-адренорецепції в прогнозі лікування хворих на гіпертензивну дисциркуляторну енцефалопатію початкових стадій (2018)
Друзь О. В. - Психодіагностика посттравматичного стресового розладу у учасників локальних бойових дій, Гриневич Є. Г., Черненко І. О. (2018)
Заворотный В. И. - Диагностические предикторы и критерии различных вариантов посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих вооруженных сил Украины, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины (2018)
Кіреєв І. В. - Взаємодія лікарських засобів для фармакотерапії тривожних розладів з коморбідною патологією шлунково-кишкового тракту, Жаботинська Н. В. (2018)
Колядко С. П. - Особливості психотерапевтичної корекції невротичних розладів, ускладнених aддиктивними формами поведінки, Каленська Г. Ю., Денисенко М. М. (2018)
Кушнір А. М. - Суспільно небезпечні діяння проти життя особи при шизофренії: соціально-демографічний аспект (2018)
Маркова М. В. - Медико-психологічна допомога дітям - вимушеним переселенцям: концептуальні засади психологічної підтримки, реадаптації та соціалізації, Піонтковська О. В., Соловйова А. Г. (2018)
Марута Н. О. - Розлади психічного здоров’я у внутрішньо переміщених осіб, Каленська Г. Ю., Явдак І. О., Малюта Л. В. (2018)
Мінко О. І. - Динаміка когнітивних порушень у осіб із aлкогольною залежністю під впливом лікування, Маркозова Л. М., Лісна Н. М., Гольцова С. В. (2018)
Мудренко І. Г. - Роль соціально-демографічних та клініко-анамнестичних чинників у формуванні суїцидальної поведінки у хворих на деменції (2018)
Опря Є. В. - Психопатологія емоційної сфери у хворих на шизофренію з соматичними захворюваннями (2018)
Панько Т. В. - Особливості функціональних зв’язків симптомів тривоги та депресії з суб’єктивною картиною життєвого шляху при різних формах невротичної патології, Бугакова А. І. (2018)
Савка С. Д. - Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у хворих на ревматоїдний артрит залежно від тривалості захворювання (2018)
Самойлова О. В. - Клінічні особливості розладів адаптації в умовах військового конфлікту на сході України (2018)
Федченко В. Ю. - Формування депресивної поведінки у хворих на рекурентні депресивні розлади (2018)
Юрченко О. М. - Комплексна діагностика параноїдної шизофренії з урахуванням особливостей аддиктивного статусу та якості життя (2018)
Яворська Т. П. - Особливості впливу поведінкових та психоемоційних стрес-потенціюючих чинників на розвиток цереброваскулярної патології (2018)
Пам'яті Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Сухорукова Віктора Івановича10.05.1943 — 1.02.2018 (2018)
Войтович Л. В. - Ще раз про загадку загибелі князя Романа Мстиславовича (2015)
Паршин І. Л. - Участь князя Данила Романовича в інтронізації угорського короля Бели IV (2015)
Александрович В. С. - Холмське будівництво короля Данила Романовича (2015)
Dąbrowski D. - Religijność króla Daniela Romanowicza (2015)
Диба Ю. Р. - Холмський пам’ятник перемоги поблизу Ярослава 1245 року (2015)
Войтович Л. В. - "Подвійна" коронація Данила Романовича: загадка легенди чи реальний факт (2015)
Майоров А. В. - Когда Даниил Романович стал "королем Руси"? (2015)
Мусин А. Е. - Князь Александр Ярославович и король Даниил Романович как люди Средневековья (2015)
Мельник В. А. - Новий штрих до мистецького образу собору Богородиці в Холмі (за літописним переказом та археологічними дослідженнями) (2015)
Головко О. Б. - Некороновані і короновані королі Південно-Західної Русі (2015)
Ляска В. М. - Лиса гора на Голих горах (причинок до топонімічного ландшафту Галицько-Волинського пограниччя в добу Романовичів) (2015)
Вілкул Т. Л. - Біблія у Галицько-Волинському літописі (2015)
Баран О. - Розвиток мережі міських осередків Галицько-Волинської держави в ХІІІ – першій половині XIV століття (2015)
Зайкоўскі Э. М. - "Список городов русских дальних и ближних": датыроўка протографа (2015)
Мусин А. Е. - Серьезная заявка историко-филологического направления новейшей киевской школы истории Древней Руси. Вілкул Т. Літопис і хронограф. Студії з домонгольського київського літописання / Відп. ред. В. В. Німчук. НАН України. Інститут історії України. – Київ: Інститут історії України, 2015. – 518 с. (2015)
Александрович В. С. - "Щастя" короля Данила Романовича. Dąbrowski D. Daniel Romanowicz król Rusi (ok. 1201– 1264). Biografia polityczna (Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – T. 1). – Kraków: Avalon, 2012. – 538 s. (2015)
Анотації (2015)
Андрієвська В. М. - Принцип інноваційності у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Афанасьєв Д. М. - Вплив демографічного старіння на інститут сім’ї та солідарність між поколіннями, Сопко Р.І. (2018)
Благініна С. В. - Аналіз злетів і падінь освіти і науки Німеччини в оптиці вибору парадигм для розвитку (2018)
Бондарчук Н. Я - Застосування диференційованого підходу на заняттях оздоровчим фітнесом та аеробікою з дівчатами старшого шкільного віку за критерієм рівня фізичної підготовленості, Чернов В.Д. (2018)
Бриндіков Ю. Л. - Методологічні підходи до моделювання системи організації комплексної реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій (2018)
Вакалюк Т. А. - Огляд WEB-орієнтованих компіляторів, що доцільно використовувати у навчанні бакалаврів інформатики (2018)
Варга Н. І. - Особливості професійної діяльності викладача вищої школи США (2018)
Герлянд Т. М. - Методика застосування проектної технології навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Hodovanets N. - Main characteristics of the situational method for teaching of foreign language, Lehan V. (2018)
Гусак Л. П. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх економістів, Левчук О. В. (2018)
Дем’янчук О. О. - Методика формування гностичних умінь молодих педагогів засобами дистанційного навчання у період підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти, Адамович І. В. (2018)
Дзямко В. Й. - Формування стохастичної компетентності через реалізацію міжпредметних зв’язків, Месарош Л. В. (2018)
Доннік М. С. - Соціальна дезадаптація підлітків – вихованців інтернатних закладів (2018)
Жиленко Р. В. - Дослідження основних потреб учасників АТО та членів їх сімей в соціальних послугах (2018)
Заредінова Е. Р. - Аналіз провідних напрямів дослідження феномену аксіогенезу (2018)
Зінонос Н. О. - Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі як психолого-педагогічна проблема (2018)
Іщенко Л. В. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до розвитку творчого потенціалу дітей 5-6 років (2018)
Канюк О. Л. - Принципи навчання іншомовному діловому спілкуванню студентів немовних факультетів в контексті соціокультурного підходу, Кіш Н. В. (2018)
Карплюк С. О. - Характеристичні особливості деяких модулів інформаційно-аналітичної WEB-орієнтованої системи управління освітнім процесом у вищій школі (2018)
Кисленко Д. П. - Місце та роль інноваційних технологій в професійній підготовці майбутнього фaxiвця з oxopoннoї дiяльнocтi (2018)
Козубовська І. В. - Природа девіантної поведінки неповнолітніх, Козубовський Р. В. (2018)
Концедайло В. В. - Методика використання ігрових симуляторів для формування професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів (2018)
Корсак О. І. - Про корисність міжнародних педагогічних вимірювань (на прикладі тестів PISA) (2018)
Котєнєва Ю. М. - Етапи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця як маркеру його професійної кар’єри (2018)
Криворучко А. В. - Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів (2018)
Криштанович С. В. - Система формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2018)
Лещук Г. В. - Комунікативні бар’єри у професійній діяльності соціального працівника (2018)
Lobachova I. - Implementing wimmelbuch at English lessons in the context of forming the new Ukrainian school (2018)
Ляшенко Л. М. - Еволюція міжнародних мов та іншомовна освіта в Україні, Соловей Н. В., Паламарчук К. М. (2018)
Мелещенко А. А. - Найпопулярніші єврейські початкові школи другої половини ХІХ – початку ХХ століття на Волині (2018)
Мельник О. Ф. - Концептуальна основа технології формування професійної компетентності спеціалістів з виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін (2018)
Мельничук С. Ю. - Структурно-функціональна модель реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин засобами навчальних тернінгів (2018)
Nahorna O. - Hallmarks of LLM in comparative and international dispute resolution at queen Mary university of London (2018)
Новицька Л. І. - Особливості викладання вищої математики для студентів-екологів, Дубчак В. М. (2018)
Новицька Л. І. - Тести як ефективний інструмент контролю знань студентів в процесі вивчення вищої математики, Левчук О. В. (2018)
Опачко М. В. - Діагностування готовності магістрів-фізиків освітнього напряму підготовки з дидактичного менеджменту (2018)
Petryshyn L. - Strategies for modelling of creativity of social pedagogues in the educational process (2018)
Повідайчик М. М. - Професійна діяльність вчителя інформатики в сфері інформаційної безпеки, Шпонтак І. Я. (2018)
Повідайчик О. С. - Аналіз стану готовності майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності (2018)
Постригач Н. О. - Грецький досвід застосування ікт для навчання дорослих учнів у школах другого шансу (2018)
Почтовюк С. І. - Індивідуальність як значуща характеристика особистості сучасного вчителя (2018)
Приймак Г. Ю. - Дефініційний аналіз поняття "здоровий спосіб життя" (2018)
Райковська Г. О. - Реалізація парадигми наскрізного моделювання засобами САПР, Соловйов А. В., Мельник О. Л. (2018)
Розлуцька Г. М. - Національно-орієнтаційні детермінанти розвитку освіти в умовах мукачівського монастиря на Закарпатті (2018)
Розман І. І. - Витоки і генеза формування української педагогічної біографістики (ІХ ст. – середина ХІХ ст.), Савчук Б. П. (2018)
Сливка Л. В. - Тематичне поле педагогіки здоров’я у сучасних (після 1989 року) дисертаціях та монографіях польських дослідників (2018)
Смілянець О. Г. - Дидактичні можливості соціальних мереж для вищих аграрних навчальних закладів (2018)
Сойма Н. Д. - Гуманістична спрямованість виховання дітей з відхиленнями у адаптації в США (2018)
Староста В. І. - Деякі аспекти соціальної адаптації студентів-першокурсників у класичному університеті, Попадич О. О. (2018)
Тимочко О. І. - Зміцнення здоров’я та формування потреби у здоровому способі життя школярів засобами важкої атлетики (2018)
Ткачов А. С. - Методи та форми формування загальнокультурної компетентності в інтелектуально здібних учнів 5-9 класів (у процесі вивчення суспільствознавчих предметів) (2018)
Товканець Г. В. - Перцептивні аспекти педагогічної взаємодії (2018)
Товканець О. С. - Психологічні засади управлінської культури педагога (2018)
Трубачева С. Е. - Дидактичні умови формування змісту профільного навчання на основі метапредметного підходу (2018)
Фокіна Т. Ю. - Особливості діяльності регіональних товариств культурно-освітньої громадської організації "Просвіта" (2018)
Хоминець С. І.. - Деякі аспекти академічної мобільності студентів у вітчизняній освітній практиці (2018)
Чорноус О. В. - Мультимедійна складова у педагогічній технології гра-тренінг (2018)
Шандор Ф. Ф. - Соціологічні виміри інституту релігії, Бартош О. П., Борщ К. К. (2018)
Shyba A. - Students’ sociocultural competence formation during extra-curricular activities (2018)
Шиян Н. І. - Поглиблення обраного профілю навчання у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи сільської місцевості, Стрижак С. В. (2018)
Шостачук А. М. - Формування компетентностей студентів-механіків в галузі робототехніки, Головня В. Д. (2018)
Бейгул І. О. - Застосування кругового тренування на заняттях оздоровчої аеробіки із студентами внз, Шишкіна О. М. (2018)
Веселовський А. П. - Виховання у майбутніх вчителів вольових якостей засобами фізичного виховання як основи формування їх професійно-особистісних компетентностей, Веселовська О. М. (2018)
Гладощук О. Г. - Вищий навчальний заклад як середовище по формуванню фізкультурно-оздоровчої самоорганізації студентської молоді (2018)
Дикий Б. В. - Використання біоритмології та релаксації в навчальному процесі у осіб з дефектами мовлення (2018)
Дуло О. А. - Фізична активність як засіб здоров’язбереження в рамках реалізації грантового проекту "Міжнародне молодіжне спортивне партнерство", Щерба М. Ю. (2018)
Єднак В. Д. - Фізичні засоби відновлення працездатності у футболістів (2018)
Кондрацька Г. Д. - Технологія навчання фізичних вправ в новій українській школі, Редчиць В. О., Жукова І. М. (2018)
Краснов В. П. - Аналіз існуючої системи фізичного виховання студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах, Панченко В. Ф. (2018)
Ляховець Л. О. - Педагогічні засади використання оздоровчої аквааеробіки як засобу гідрореабілітації та корекції фізичного стану старшокласниць, які належать до спеціальних медичних груп (2018)
Мальцева О. Б. - Підвищення рівня соціального здоров’я студентів вишу засобами фізичного виховання, Мелега К. П., Дуб М. М. (2018)
Маріонда І. І. - Застосування програмно-цільового підходу у процесі управління професійною підготовкою майбутнього вчителя фізичної культури, Шароді В. М. (2018)
Мосейчук Ю. Ю. - Обґрунтування доцільності та практичні механізми впровадження організаційно-педагогічних умов у процес формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Мусієнко О. В. - Визначення ефективності занять вправами хатха-йоги (сарвагасана, карна-підасана) засобами акупунктурної діагностики в системі фізичного виховання студенток, Матієшин І. В., Попович С. І. (2018)
Несен О. О. - Рекреаційна спрямованість тенісу настільного як засіб популяризації гри, Соколова Т. Є. (2018)
Огнистий А. В. - Концептуальні підходи підготовки учителів-предметників до фізичного виховання учнів (2018)
Озерова О. А. - Застосування методу функціональних проб, як засіб удосконалення навчального процесу для студентів спеціально-медичної групи (2018)
Приступа Є. Н. - Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи у сфері фізичної рекреації, Данилевич М. В. (2018)
Сивохоп Е. М. - Діяльнісний компонент готовності до самопізнання в процесі фізичної підготовки, Степчук Н. В. (2018)
Скрипченко І. Т - Інноваційний підхід в організаціїї самостійної роботи майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту при опануванні навчальних дисциплін туристської спрямованності, Шуба Л. В. (2018)
Товт В. А. - Рухова активність як фактор профілактики шкідливих звичок у студентів, Сусла В. Я. (2018)
Філак Я. Ф. - Педагогічні аспекти розвитку дрібної моторики засобами фізичного виховання у дітей з інтелектуальними порушеннями, Філак Ф. Г. (2018)
Chepelyuk A. - Culture of communication as an important constituent in the professional activity of physical culture of a teacher, Kushnir R. (2018)
Вихідні дані (2018)
Вітальне слово академіка НАН України Б.Буркинського) (2017)
Mazaraki A. - Supply chains in global production, Duginets G. (2017)
Burkinskyi B. - National maritime interests of Ukraine in the Black Sea-Azov Basin, Stepanova K. (2017)
Koval V. - Implementation of regulatory policy in economic activity: development of the institute regulatory impact assessment, Pukala R. (2017)
Andryeyeva N. - Modern approaches for the formation of the analytical instrumentary of the marketing policy of Ukrainian enterprises, Zinkovska D. (2017)
Demyanchuk M. - "5 ф" sustainable development potential of telecommunication enterprise (2017)
Kupinets L. - Quality of soil in the system of agro economic natural use supplying, Tiutiunnyk H. (2017)
Martienko A. - Improvement of the administration system in the field of natural resources use, Khumarova N. (2017)
Basiurkina N. - Aspects of social and political impact activities food enterprises in Ukraine , Konstantynova T. (2017)
Laiko O. - Tools for the improving of investment climate in territorial communities: challenges and perspectives for Ukrainian economy, Kwilinski A. (2017)
Topalova I. - Methodological approaches on the selection of options for innovational development of regional industrial complex (2017)
Introduction (2017)
Butenko V. - Perspective directions of improvement of management of intergovernmental fiscal relations in Ukraine on the example of the developed countries of the world (2018)
Redkva O. - Pragmatics and problemmatics of the banking sector functioning in Ukraine (2018)
Kalaman O. - Main directions of modern enterprise strategy formation, Udovytsia O. (2018)
Borysova L. - Influence of life cycle stages of the small and medium enterprise on creation of the efficient organizational structure, Borysova L. (2018)
Diordiiev V. - Blockchain technology and its impact on financial and shipping services (2018)
Tiutiunnyk H. - Economic and environmental aspects of organization the territory of ecologically clean agricultural land (2018)
Gurnak V. - Imperatives of multimodal transport development in accordance with the tendencies of the transformational changes of the national economy in the conditions of European integration, Khomenko I., Volynets L. (2018)
Stepanova D. - Trends of the investment market development in conditions of economic instability in Ukraine, Stepanova I. (2018)
Slobodianiuk O. - Institutional forms and their competitive analysis of organization of insurance activities in Ukraine, Tolkacheva G. (2018)
Kostetska K. - Trends of development of administrative management of recreational and tourist nature production in domestic and international practice (2018)
Бойкарова Л. Р. - Відтворення хронотопу трагедії Вільяма Шекспіра "Антоній і Клеопатра" у перекладацькій інтерпретації Бориса Тена (2017)
Грачова А. В. - Становлення частиномовної системи української, англійської та італійської мов (2017)
Григорук С. И. - Использование русско-украинского переводного словаря словосочетаний Л.Г. Савченко при обучении письменному переводу (2017)
Заслужена А. А. - Особливості передачі концептуальних метафор українською мовою (на матеріалі перекладу роману Г.Д. Робертса "Шантарам") (2017)
Іванченко М. Ю. - Особливості відтворення метафор фінансової неспроможності в українських перекладах (2017)
Karabowicz T. - Międzykulturowa komunikacja w próbach tłumaczeniowych emigracyjnej poetki ukraińskiej Żeni Wasylkiwskiej (2017)
Князян Д. Х. - Лексико-стилістичні особливості перекладу збірки Р. Кено "Вправи зі стилю", Млинчик А. В. (2017)
Koulykova V. G. - Les particularites grammaticales de traduction des conventions françaises en ukrainien: l’aspect pragmatique (2017)
Літвіняк О. В. - Дослідження Юрія Олексійовича Жлуктенка з теорії перекладу (2017)
Макаренко Ю. Г. - Особливості перекладу лінгвокультурних реалій крізь призму комедійних діалогів у комедійному фільмі "Освідчення" (2017)
Мольдерф О. Є. - Українські приповідки в німецькомовному перекладі Івана Франка (2017)
Муц Л. Ф. - Концептуальні параметри дискурсу ризику, Демихова О. Г., Карпенко І. Ю. (2017)
Рубан В. С. - Прагматичні аспекти перекладу казкової повісті Роальда Дала "Чарлі і шоколадна фабрика" (2017)
Смольницька О. О. - Компаративний аналіз вибраної лірики Максима Рильського й вірша Ричарда Лавлейса "До алтеї, з в’язниці": підґрунтя гедонізму (2017)
Смольницька О. О. - Діалог поетичних текстів як принцип дзеркала (на прикладі вибраних віршів Крістофера Марло та сера Волтера Релі): відтворення в українському поетичному перекладі (2017)
Хорунжа Л. А. - Специфічні особливості професійної перекладацької діяльності (2017)
Ясногурська Л. М. - Категоризація концепту "державна зрада" засобами фразеології (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Акімова А. О. - Літературознавчий дискурс історичних аспектів китайської драми через призму новітньої драматургії (2017)
Бабич В. І. - Мовностилістичні засоби вираження ліричного я на лексико-граматичному рівні поетичного тексту (на матеріалі ідіодискурсів Р. Фроста й К. Сендберга) (2017)
Bialyk O. Ye. - The role of imo standard marine communication phrases in safety of navigation at sea (2017)
Harbera I. V. - Phraseme-ideographic model of concept "person" in the ukrainian eastern-steppe dialects as the basis of linguistic database (2017)
Дерега С. В. - Особливості використання термінологічної лексики в англомовних рекламних текстах (на матеріалі реклами товарів електроніки з інтернет-сайтів) (2017)
Євчук А. М. - Уживання молодіжного сленгу в сучасній німецькомовній пресі (на прикладі текстів електронної версії щотижневої газети "Die Zeit") (2017)
Желуденко М. О. - Лінгвокраїнознавство як відображення мовної картини світу, Сабітова А. П. (2017)
Калініченко М. М. - Янголи Бічер Стоу (2017)
Лефтерова О. М. - Rotа Vіrgilii як відтворення античної схеми трьох стилів (2017)
Мариненко П. І. - Історія та сучасне функціонування концепту DUENDE в іспанській лінгвокультурі іберійського мовного ареалу (2017)
Mykhaylenko V. V. - Cultural values in cross-cultural communication (2017)
Снєда Ю. С. - Прагмасемантичні особливості економічної лексики у текстах англомовної преси (2017)
Шурма С. Г. - Насильство та жорстокість у засобах масової інформації (на матеріалі українських та британських статей) (2017)
Титул, зміст (2018)
Панченко С. В. - Взаємна кореляція компонентів завад роботі тональних рейкових кіл, Ананьєва О. М., Давиденко М. Г., Бабаєв М. М. (2018)
Нічога В. О. - Дослідження сучасних методів і засобів швидкісної діагностики дефектів залізничних рейок (огляд), Шклярський В. І., Сторож В. Г., Матієшин Ю. М., Ващишин Л. В. (2018)
Розсоха О. В. - Оптимізація конструкції розв’язок підходів залізничного вузла для умов швидкісного руху поїздів, Смачило Ю. В., Павленко О. М. (2018)
Бойнік А. Б. - Оптимізація алгоритму субекспоненціальної складності для розв’язання SAT задачі, Бутенко В. М., Головко О. В., Ушаков М. В. (2018)
Королева Я. Ю. - Синтез проверяющих тестов на основе циклических отличительных последовательностей (2018)
Трубчанінова К. А. - Розрахунок впливу нелінійних ефектів в системах DWDM на енергетичні характеристики сигналу, Юр’єва Ю. Д., Панченко А. С. (2018)
Акішина М. О. - Антитерористичні мотиви в сучасному англійськомовному поетичному дискурсі (2017)
Бессонова А. С. - Жанр исторической справки в англоязычном научно-популярном дискурсе (2017)
Величко Н. М. - Поняття звертання та його функцій із лінгвістичного погляду (2017)
Гнезділова Я. В. - Метапрагматика й метапрагматична компетенція: основні характеристики (2017)
Гоштанар І. В. - Вербалізатори концепту frau в художньому німецькомовному дискурсі (на матеріалі роману Юлії Франк "die mittagsfrau") (2017)
Довженко І. В. - Специфіка вивчення термінології галузі обслуговування (2017)
Калашникова М. Ю. - Макроконцепт "елітарна культура" та його системна організація в рамках вивчення англомовного соціуму (2017)
Крикніцька І. О. - Етнопрагматика: погляд на сучасні англійські кулінарні фразеологізми (2017)
Лисанець Ю. В. - Концепти комунікативної поведінки в англомовному дискурсі медицини (2017)
Лут К. А. - Перемикання комунікативного коду як причина комунікативних девіацій в авіаційному дискурсі, Лисенко А. І. (2017)
Макарова О. А. - Відображення етнокультурних стереотипів про жінку в австралійському художньому дискурсі (2017)
Макарук Л. Л. - Писемне мовлення vs усне мовлення: антропологічний вимір (2017)
Передон Н. О. - Комунікативна поведінка ініціатора примирення: лінгвостилістичний аспект дослідження (2017)
Поторій Н. В. - Лексико-семантичний потенціал займенникових девіацій в американському поетичному мовленні (2017)
Сердюк О. В. - Способи перекладу англомовних фразеологічних виразів із концептом "кішка" українською та російською мовами (2017)
Смаглий В. М. - Прагмалингвистические подходы к изучению речевого акта извинения (2017)
Собецька Н. В. - Теми жіночої емансипації у творчості Д.Г. Лоуренса (2017)
Ставенко О. В. - Композиційно-сюжетна організація казки нормана ліндсея "The magic pudding" (2017)
Хаботнякова П. С. - Типологія мовленнєвих актів і прагматичних ефектів у сучасній когнітивно-прагматичній парадигмі (на матеріалі творів Френка Перетті) (2017)
Цапів А. О. - Ігрові наративні моделі в коротких оповіданнях для дітей (на матеріалі оповідань Рут Парк "Дивакуватий вомбат") (2017)
Альошина М. Д. - Діалекти як виразники домінант ідіостилю в романі Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" (2017)
Богданова О. В. - Засоби відтворення експресивів негативної емоційності в англомовних текстах, Ященко Е. О. (2017)
Добровольська Ю. А. - Мοвнi зaсοби рeaлiзaцiї мaнiпулятивнοгο впливу в aнглiйськοму дiaлοгiчнοму мοвлeннi тa спοсοби їх вiдтвοрeння в укрaїнськοму пeрeклaдi (нa мaтeрiaлi худοжньοї прοзи), Палєй Т. А. (2017)
Євтушенко Н. І. - Складні слова й дефісні комплекси як потенційні утворення в мові поезії (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Коновалова В. Б. - Проблеми становлення українського термінотворення в галузі штучного інтелекту, Мирошниченко В. М. (2017)
Кузенко Г. М. - Культурно-концептуальний аспект перекладу художньої літератури (2017)
Попова О. В. - Засоби відтворення комунікативної детермінанти питальних за структурою речень із неінтерогативною семантикою в контексті перекладу офіційно-академічної кореспонденції (на матеріалі української, англійської та китайської мов) (2017)
Пустовойт Н. И. - Концептуальная метафора во французском художественном дискурсе (2017)
Тарасова А. В. - Контекстуальні перетворення компаративних фразеологічних одиниць у перекладі (2017)
Шмігер Т. В. - Алегоричність Христа як об’єкт перекладу крізь призму катехизму Св. Петра Могили (2017)
Якубенко І. В. - Методика дослідження актуального членування речення (прагматичний аспект) (2017)
Акімова А. О. - Історичні аспекти розвитку китайської культури в драматургії, Акімова А. О. (2017)
Главацька Ю. Л. - Міжкультурна комунікація як діалог культур: три етапи відтворення непрямої комунікації (на матеріалі аналізу тексту оригіналу й тексту перекладу англійської байки Бернарда Мандевіля "The grumbling hive: or, knaves turn’d honest") (2017)
Yehorova O. I. - Linguistic deviations of the professional language Eurolect in the English discourse, Bila O. Y. (2017)
Карабович Т. Б. - Наукові дослідження професора Олександра Астаф’єва про творчий феномен нью-йоркської групи (2017)
Кузнєцова Г. В. - Деякі аспекти вивчення мультимодальності в політичному дискурсі (2017)
Маланій Н. І. - Дизабіліті в історико-культурному просторі середньовічної англії (2017)
Розенгарт Ю. В. - Епістемологічні та лінгвокогнітивні аспекти спотворення інформації в політичному дискурсі (2017)
Тетеріна Л. М. - Специфіка використання мультилінгвальних елементів у поезії Тома Леонарда, Іванова З. О. (2017)
Галаган В. В. - Відображення вітальних та емоційно-почуттєвих цінностей буття в молодіжному сленгу, Мартос С. А. (2017)
Кобець Н. О. - Образ українця в словацькій літературі: імагологічний аспект (на матеріалі твору Богуша Носака-Незабудова "Листи з невідомої землі") (2017)
Левакіна Т. В. - Реалізація соціативності в морфемній і словотвірній підсистемах сучасної української мови (2017)
Malaya O. - "You know nothing!": incompetence accusations as facework in facebook-comments, Chervinko Y., Sergeyeva O. (2017)
Фіалко В. - Образна лексика українського драматичного театру другої половини ХХ століття: тенденції розвитку (2018)
Юрченко М. - Особливості прочитання тексту Псалма 100 Максимом Березовським у концерті "Милость і суд воспою Тебі, Господи" (2018)
Нікітюк О. - Феномен "хорова капела": динаміка поняття (2018)
Хоцяновська Л. - Виховання почуття метроритму в хореографів (2018)
Кузьмінський І. - Музична практика в Супрасльському монастирі в ранньомодерний період (2018)
Ракочі В. - Рукописи не горять, або Симфонія До-мажор Максима Березовського (2018)
Василевич М. - Творча спадщина родини Сінкевичів у музичній культурі Cхідної Галичини ХІХ століття (2018)
Шеремета І. - Музична періодика Всеукраїнського музичного товариства імені М. Д. Леонтовича: сторінки історії (2018)
Летичевська О. - Лев Венедиктов: розмова з Майстром (2018)
Романко В. - Виконавські інтерпретації симфонічної казки Сергія Прокоф’єва "Петрик і Вовк": спроба класифікації (2018)
Кузик В. - Пазли нашої історії: літопис музичного життя України (1917–1920) (2018)
Ясіновський Ю. - Німецька публікація почаївського Богогласника (2018)
Ржевська М. - Внутрішній діалог композитора й науковця (2018)
Янь Чао - "Розмовна драма" в театральному просторі Китайської Народної Республіки другої половини ХХ століття (2018)
Михайло Чембержі (15.07.1944 – 05.03.2018) (2018)
Про авторів (2018)
Богач Ю. В. - Способи захисту торговельних марок від "паразитичного" використання (2018)
Гриняк А. Б. - Правова природа ризику в договорах з виконання робіт, Пленюк М. Д. (2018)
Зінченко О. В. - Особливості форми правління арабських монархій (порівняльний аналіз) (2018)
Кириченко В. Є. - Церковно-державні відносини в контексті релігійного різнодумства (2018)
Комарова Т. В. - Організація судової системи Європейського Союзу (2018)
Коструба А. В. - Теоретичне розуміння системи правових форм захисту корпоративних відносин (2018)
Кузнєцова Н. С. - Роль правової ініціативи у становленні громадянського суспільства, Оніщенко Н. М. (2018)
Писаренко Н. Б. - Верховенство права в адміністративному судочинстві: від доктринальної ідеї до практичної імплементації (2018)
Подцерковний О. П. - Досвід спеціалізації господарської (комерційної) юрисдикції в Україні та західних країнах (2018)
Політанський В. С. - Новаційно-правові погляди стосовно стадій розвитку електронного урядування (2018)
Усманов Ю. І. - Проблема цільових убивств у міжнародному гуманітарному праві (2018)
Хаустова М. Г. - Правова інтеграція: теоретичний аспект (2018)
Христова Г. О. - Зобов’язання держави у сфері прав людини в умовах окупації (2018)
Яроцький В. Л. - Приватноправовий примус в цивільних охоронних правовідносинах (2018)
Козелков С. В. - Особенности использования точек Лагранжа в современной космонавтике, Фролов В. Ф., Сторчак К. П. (2018)
Барабаш О. В. - Аналіз застосування мереж Петрі для підтримки функціональної стійкості інформаційних систем, Лукова-Чуйко Н. В., Мусієнко А. П., Ільїн О. Ю. (2018)
Вишнівський В. В. - Оцінка ефективності функціонування інтелектуальної системи, Зінченко О. В., Катков Ю. І. (2018)
Бойко Ю. М. - Особливості квазікогерентної обробки сигналів у засобах телекомунікацій з частотною маніпуляцією, Пятін І. С. (2018)
Бондарчук А. П. - Анализ требований при разработке системы управления прикладными задачами IoT, Каргаполов Ю. В., Макаренко А. А., Придыбайло А. Б., Сеньков О. В. (2018)
Otrokh S. I. - Analysis of information in the tasks of consolidating from open sources, Kuzminykh V. O., Shvets Ye. Yu. (2018)
Шушура О. М. - Дефазифікація в інформаційних технологіях нечіткого управління на основі функцій належності багатьох аргументів (2018)
Федорова Н. В. - Способы синхронизации частоты и времени в мультисервисных макросетях, Елиссави Камаль Кхалифа А. (2018)
Мельник Ю. В. - Моделі керування мережевими елементами у відповідності до ідеології TMN (2018)
Марковський О. П. - Метод прискореного модулярного експоненціювання з використанням передобчислень, Русанова О. В., Олієвський А. А., Черевик В. М. (2018)
Руденко Н. В. - Розробка моделі фазового автопідстроювання за допомогою кореневого годографа (2018)
Dibrivnyi О. А. - Comparative analysis of time series forecasting based on the trend model and adaptive Brown`s model (2018)
Золотухіна О. А. - Структура інформаційної технології контролю витрат ресурсів (2018)
Курченко О. А. - Информационная технология многомерного чебышевского приближения к заданным значениям функции качества производственного процесса, Терещенко А. И. (2018)
Аронов А. О. - Розробка методу автоматизації виявлення суперечливої інформації на основі аналізу даних сторінок сайту (2018)
Ткаченко О. М. - Дослідження особливостей рангових алгоритмів та визначення можливості їх використання в мережах NGN (2018)
Зибін С. В. - Кількісна оптимізація ресурсів інформаційної системи для ефективної підтримки прийняття рішень (2018)
Титул, содержание (2017)
Пилипенко О. В. - Определение начальных характеристик капельного облака компонентов топлива, формирующегося при взрыве ракеты-носителя в полёте, Горбунцов В. В., Заволока А. Н., Свириденко Н. Ф. (2017)
Долгополов С. И. - Математическое моделирование низкочастотной динамики регулятора расхода жидко-сти при различных амплитудах гармонического возмущения, Николаев А. Д. (2017)
Хорошилов С. В. - Синтез робастного регулятора системы управления "пастуха с ионным лучом" (2017)
Тачинина Е. Н. - Условия оптимальности траектории выведения группы наноспутников авиационно-космической системой (2017)
Василів С. С. - Експериментальні дослідження течії газу в плоскій моделі ротаційного детонаційного ракетного двигуна, Грушко В. О., П’ясецький М. Ю. (2017)
Волошенюк О. Л. - Математическая модель динамики концевого тела в движении космической тросовой си-стемы, стабилизированной вращением (2017)
Ушкалов В. Ф. - Влияние изменения формы профилей колес в процессе эксплуатации на динамические качества грузовых вагонов и показатели их взаимодействия с рельсовым путем, Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю., Безрукавый Н. В. (2017)
Науменко Н. Е. - Разработка элементов пассивной защиты скоростных пассажирских локомотивов нового поколения при аварийных столкновениях на железных дорогах колеи 1520 мм, Соболевская М. Б., Горобец Д. В., Богомаз Е. Г. (2017)
Таран І. О. - Результати дослідження кінематичних та силових параметрів трансмісії шахтного дизелевоза у випадку диференціала на виході, Клименко І. Ю. (2017)
Пожуев В. И. - Динамика упругого полупространства с цилиндрической полостью, подкрепленной оболочкой, при осесимметричных нагрузках, Фасоляк А. В. (2017)
Терновая Е. В. - Разработка модели установки для определения дисперсности материала в потоке энер-гоносителя на основе регрессионного анализа (2017)
Гладкий Э. Г. - Использование вероятностного распределения Якоби для апроксимации эмпирических статистических распределений (2017)
Вниманию авторов! (2017)
Бланк організації (2017)
Предборський В. А. - Тіньове паралельне парасуспільство як підсистема поліструктур паралельної реальності (2018)
Мискін Ю. І. - Ідентифікація цільової спрямованості державної податкової політики України (2018)
Чукаєва І. К. - Пріоритети розвитку ринку природного газу в контексті євроінтеграційних прагнень України , Рамазанов В. А. (2018)
Ковач М. Й. - Регулювання банківської діяльності на міжнародному рівні, Індус К. П. (2018)
Сігайов А. О. - Технологія блокчейну як нова схема економічної діяльності України та світу, Агапова А. І. (2018)
Бобрівець В. В. - Методологічні засади стимулювання розвитку благодійності інструментарієм оподаткування (2018)
Лободіна З. М. - Бюджет як інструмент регулювання соціально–економічного розвитку держави, Корнацька Р. М. (2018)
Андрусь О. І. - Проблеми трансфертного ціноутворення в Україні (2018)
Гаврилко Г. П. - Інтернет–банкінг як один з напрямів розвитку банківської справи, Гуштан Т. В. (2018)
Красножон С. В. - Криптовалюти: сучасний стан та перспективи розвитку в Україн, Піддубний В. А. (2018)
Кудрицька Н. В. - Методологічні засади дослідження інституціонального розвитку водного транспорту України (2018)
Кузуб М. В. - Особливості аналізу виробництва молока, Бєлоус Н. Д. (2018)
Климчук М. М. - Концептуалізм "Green lease" в оцінюванні ефективності заходів енергозбереженняпідприємств: економіко–математична модифікація (2018)
Петриняк А. Я. - Оцінка ефективності системи управління підприємства ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод Оскар" (2018)
Субота М. В. - Формування фінансово–економічної безпеки закладів санаторно–курортної сфери (2018)
Макарчук О. В. - Економічна безпека підприємства: зовнішні чинники впливу (2018)
Важинський Ф. А. - Передумови диверсифікації сільської економіки для комплексного соціально–економічного розвитку сільських територій, Лалакулич М. Ю. (2018)
Фень К. С. - Система управління економічною безпекою підприємств харчової промисловості (2018)
Любич Л. Д. - Визначення антитілоутворення до нейроспецифічних білків (НСБ) при внутрішньомозковому введенні сингенних та алогенних фетальних нейроклітин-прекурсорів (НКП) (2011)
Бабаджан В. Д. - Сучасний погляд на особливості імунопатогенез у бронхіальної астми, Кравчун П. Г, Назаренко О. П., Дєлєвська В. Ю. (2011)
Дріянська В. Є. - Особливості прозапальних цитокінів, процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії залежно від стану водовидільної функції нирок, Драннік Г. М., Король Л. В, Дудар І. О., Мигаль Л. Я., Гончар Ю. І., Маріненко М. І., Селезньова І. Б., Савченко В. С. (2011)
Кулагина Ю. Ю. - Генетический полиморфизм CD14-рецепторову больных диффузным токсическим зобом, Малый К. Д. (2011)
Чернышов А. В. - Патогенетические механизмы развития антифосфолипидного синдрома, Андрейченко С. В., Талько В. В. (2011)
Бичкова Н. Г - Дисліпідемія та імунний статус у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім метаболічним синдромом, Бичкова С. А. (2011)
Тимченко М. Д. - Показники гуморального та клітинного імунітету при моделюванні хронічного катарального риніту у щурів, Калиновська Л. П., Мельников О. Ф. (2011)
Луньова Г. Г. - Зміна рівнів прозапальних цитокінів (ФНП-, ІЛ-1 та ІЛ-17) та розчинних молекул адгезії (VCAM-1 та Е-селектину) у хворих на хронічний гломерулонефрит в залежності від стадії (ІІ чи ІІІ) хронічної хвороби нирок, Кривенко Є. О. (2011)
Мельников O. Ф. - Оценка диагностических подходов для выявления пищевой аллергии у больных хроническим тонзиллитом, Забродская Л. В., Рыльская О. Г, Тимченко М. Д., Бредун А. Ю., Сидоренко Т. В. (2011)
Титул, зміст (2017)
Pylypenko O. V. - Рhase ambiguity resolution in relative displacement measurement by microwave interferome-try, Gorev N. B., Doronin A. V., Kodzhespirova I. F. (2017)
Долгополов С. И. - Гидродинамическая модель кавитационных колебаний, адаптированная для моделирования динамических процессов в насосных системах при больших числах кавитации (2017)
Тарасов С. В. - Модельные задачи для класса систем взаимного позиционирования космического аппарата и полезной нагрузки, Фоков А. А. (2017)
Алпатов А. П. - Баллистический анализ распределения орбит космических аппаратов различного функционального назначения, Гольдштейн Ю. М. (2017)
Марченко В. Т. - О новом методе оценки технического уровня космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, Петляк Е. П., Сазина Н. П., Хорольский П. П. (2017)
Мелашич С. В. - Расчет напряженно-деформированного состояния лопатки компрессорного венца с использованием платформы численного моделирования OPENFOAM (2017)
Шедловский И. А. - Экспериментальное исследование модели многолопастного ветроколеса (2017)
Науменко Н. Е. - Разработка элементов пассивной защиты вагонов пассажирского поезда нового поколе-ния для железных дорог колеи 1520 мм, Соболевская М. Б., Сирота С. А., Горобец Д. В. (2017)
Андрусык Я. Ф. - Об особенности влияния граничных условий на распространение упруго-вязкопластических волн в стержнях, материал которых обладает свойством запаздывания текучести (2017)
Дояр И. А. - Стохастический метод экстраполяции диаграмм длительной прочности конструкционных материалов (2017)
До уваги авторів (2017)
Бланк організації (2017)
Бондаренко А. Р. - Про залежність між нормою кратно монотонної функції і нормами її похідних, Коваленко О. В. (2018)
Гембарська С. Б. - Про граничні значення тригармонічного інтеграла Пуассона на межі одиничного круга (2018)
Горькавый В. А. - Бирозетки — модельные флексоры, Милка А. Д. (2018)
Güroğlu A. T. - Principally Goldie*-lifting modules, Meriç E. T. (2018)
Durna N. - Subdivision of spectra for some lower triangular double-band matrices as operators on c0 (2018)
Заболоцький М. В. - Цілі функції нульового порядку з нулями на логарифмічній спіралі, Басюк Ю. В., Тарасюк С. І. (2018)
Павленков В. В. - ORV послідовності з невиродженими групами регулярних точок (2018)
Севостьянов Е. А. - О сходимости отображений в метрических пространствах с прямыми и обратными модульными условиями, Скворцов С. А. (2018)
Шанин Р. В. - Оценки равноизмеримых перестановок в анизотропном случае (2018)
Al-Khaladi A. H. H. - Entire functions share two half small functions (2018)
Calderón Martín A. J. - A note on strongly split Lie algebras (2018)
Noor M. A. - Simpson-type inequalities for geometrically relative convex functions, Noor K. I., Awan M. U. (2018)
Xinfu Li - Decay estimates for a kind of linear wave equations, Ming Li. (2018)
Дічек Н. П. - Зіставно-порівняльний підхід у сучасній англомовній макаренкіані: Дж. Дьюї та А. Макаренко (2018)
Дзюбенко І. А. - Досвід громадянського виховання країн ЄС в Україні (2018)
Кисіль Н. Р. - Особливості вищої освіти в Чехії та в Україні: сучасний досвід (2018)
Мелешко В. В. - Проблеми управління опорними закладами загальної середньої освіти в умовах децентралізації (2018)
Ремех Т. О. - Сутність і структура громадянської компетентності учня нової української школи (2018)
Остапчук О. Є. - Синергетичний дискурс професійно-творчої самореалізації вчителя (2018)
Назаренко Т. Г. - Дидактичні особливості методів навчання економіки в ліцеї (2018)
Гривко А. В. - Формування читацьких умінь учнів: сучасні підходи та світовий досвід (2018)
Гончарова Н. О. - Методичні аспекти використання дидактичних матеріалів на основі диференційованого підходу (2018)
Пузіков Д. О. - Методика підготовки суб’єктів освітньої діяльності до застосування теоретичної моделі прогнозування розвитку загальної середньої освіти (2018)
Сіпій В. В. - Методика формування політехнічного складника предметної компетентності учнів основної школи з фізики (2018)
Пометун О. І. - Критичне мислення як педагогічний феномен (2018)
Хриков Є. М. - Стан та напрями розвитку педагогічної науки в Україні (2018)
Коренева І. М. - Феномен "Освіта для сталого розвитку": сутність та сучасні особливості концепту (2018)
Бурлаєнко Т. І. - Сучасні тенденції світового розвитку педагогічного консалтингу в Україні: педагогічне дорадництво (2018)
Петрук О. М. - Сучасний підручник для розвитку мовлення та навчання грамоти мовою іврит у закладах загальної середньої освіти (2018)
Цимбалюк В. І. - Дослідження імунних реакцій при моделюванні дозованого травматичного пошкодження півкулі мозочка у щурів та трансплантації алогенних нск-вмісних тканин, Лісяний М. І., Гнєдкова І. О., Любич Л. Д., Сенчик Ю. Ю., Медведєв В. В. (2012)
Лисяный Н. И. - Цитотоксическая и адгезивная активность мононклеаров периферической крови у больных с глиомами, Гнедкова И. А., Гнедкова М. А., Розуменко В. Д., Главацкий А. Я., Шмелева А. А., Малышева Т. А., Черненко О. Г. (2012)
Непийвода Х. Д. - Вплив іонів свинцю на функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів, Cенчило Н. В., Почтарьова Г. О., Лаврова К. В., Гарманчук Л. В., Томачинська Л. І. (2012)
Бондарчук О. Б. - Імунотерапія хронічного рецидивуючого фурункульозуу постраждалих від аварії на ЧАЕС, Берко Т. М. (2012)
Зєльоний І. І. - Вплив Галавіту на концентрацію прозапальних цитокінів(ФНО, IL-1) у сироватці крові та продукцію в культурах мононуклеарів хворих на рецидивуючу бешиху, Фролов В. М. (2012)
Гунько Б. А. - Застосування антигенних комплексів умовно-патогенних грибів з метою комплексної оцінки антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію, Зайков С. В. (2012)
Фільчаков Ф. В. - Вплив різних схем інтерферонотерапії на функціональну активність лімфоцитів у хворих на меланому шкіри, Шуміліна К. С., Льон Г. Д., Кукушкіна С. М., Коровін С. І., Кукушкіна М. М. (2012)
Назар О. В. - Сучасні клініко-імунологічні аспекти інфекцій дихальних шляхів, які викликані внутриклітиними збудниками, Ліщук-Якимович Х. О., Пуколяк Р. М., Пшенична І. В. (2012)
Прилуцкий А. С. - Описание случая наследственного ангионевротическогоотека ii типа, Лесниченко Д. А., Ткаченко К. Е. (2012)
Гольцев А. Н. - Роль натуральных Т-регуляторных клеток в патогенезе экспериментального аллергического энцефаломиелита и возможные пути коррекции данной патологии криоконсервированными фетальными нервными клетками, Порожан Е. А., Останков М. В., Дубрава Т. Г, Бабенко Н. Н., Гаевская Ю. А., Бондарович Н. А. (2012)
Любич Л. Д. - Особливості цитотоксичної дії галавіту на клітини гліом та мононуклеари периферичної крові хворих з гліомами in vitro, Лісяний М. І., Семенова В. М., Главацький О. Я., Лісяний О. М., Стайно Л. П. (2012)
Гриньох В. О. - Вплив лазерної терапії та діадинамофорезу на стан місцевого імунітету порожнини рота підлітків, хворих на хронічний катаральний гінгівіт (2012)
Фролова Л. О. - Вивчення ролі антиендотеліальних антитіл в розвитку гіпертонічної хвороби у жінок в клімактеричному періоді, Фролов О. К., Кольцова І. Г. (2012)
Петрина О. П. - HLA-фенотип у дітей з хронічною хворобою нирок,гломерулонефритом з нефротичним синдромом, особливості у гормончутливих і - резистентних пацієнтів, Драннік Г. М., Дріянська В. Є., Багдасарова І. В., Фоміна С. П., Величко М. Б. (2012)
Кузнецова Л. В. - Новые технологии в диагностике и специфической аллерготерапии аллергологических больных, Романюк Л. И., Назаренко А. П. (2012)
Лич І. В. - Імуномодулюючі властивості інтерфероніндукуючого молекулярного комплексу дріжджова РНК - Тилорон, Скроцька О. І., Карпов О. В. (2012)
Ковальчук М. Т. - Зміна показників клітинного та гуморального імунітетув пацієнтів з розацеа в поєднанні з паразитозами залежно від клінічної форми дерматозу (2012)
Гайдучок І. І. - Система шаперонів при хламідійній інфекції (2012)
Климова Е. М. - Роль вирусной инфекции как триггерного фактора в развитии иммунопатологических и тромбофилических состояний при заболеваниях периферических вен и тромбоэмболии легочной артерии, Калашникова Ю. В., Прасол В. А., Дроздова Л. А. (2012)
Чоп’як В. В. - Оцінка епідемічної ситуації з дифтерійної інфекції в умовах дії медико-екологічних факторів, Подаваленко А. П., Головчак Г. С., Рєзніков А. П., Мороз В. 0. (2012)
Бичкова Н. Г. - Ефективність застосування препарату Екстра Ербісол у хворих після перенесеного ішемічного інсульту, Присяжнюк А. П. (2012)
Прилуцкий А. С. - Связь дефицита SIGA с развитием инфекционной патологии и уровнями общего IgE, Колоколова Е. В., Лесниченко Д. А., Выхованец Т. А. (2012)
Драннік Г. М. - Рівень прозапальних цитокінів в спермальній плазмі хворихна хронічний абактеріальний простатит, Горпинченко І. І., Порошина Т. В., Савченко В. С., Калініна Н. А., Добровольська Л. І., Мігов В. Г. (2012)
Бичкова С. А. - Роль цитокінів в прогресуванні хронічного обструктивного захворювання легень, Бичкова Н. Г. (2012)
Прохорова М. П. - Клініко-імунологічні особливості перебігу бос у дітейінфікованих герпесвірусними інфекціями, Бичкова Н. Г, Сліпачук О. В. (2012)
Курченко А. І. - Прояви фенотипів антигенів гістосумісності у хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Драннік Г. М., Регурецька Р. А. (2012)
Титул, содержание (2017)
Тимошенко В. И. - Методика расчетного определения гидравлического сопротивления газо-дисперсного потока, Кнышенко Ю. В., Щербаков В. И. (2017)
Кваша Ю. А. - Аэродинамическая оптимизация формы лопаток направляющего аппарата сверхзвуковой компрессорной ступени, Зиневич Н. А. (2017)
Николаев А. Д. - Определение параметров движения границы раздела сред "газ – жидкость" в топливных баках космических ступеней ракет-носителей на пассивных участках полета, Башлий И. Д., Свириденко Н. Ф. , Хоряк Н. В. (2017)
Марченко В. Т. - Алгоритм оценки технического уровня космических аппаратов дистанци-онного зондирования Земли, Хорольский П. П., Сазина Н. П., Жукова Л. Г. (2017)
Палий А. С. - Классификатор аэродинамических систем увода объектов космической техники с околоземных орбит (2017)
Мищенко А. В. - К определению длины троса экспериментальной электродинамической системы (2017)
Шеховцов В. С. - Оптимальные кривые скатывания. Новый подход к решению старой про-блемы (2017)
Ушкалов В. Ф. - Усовершенствование ходовых частей перспективного грузового вагона, Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю., Безрукавый Н. В. (2017)
Пошивалов В. П. - О моделях надежности программного обеспечения эргатических систем, Даниев Ю. Ф. (2017)
Гришкевич А. Д. - Разработка плазменных технологических устройств для комбинированной технологии упрочнения деталей, Гринюк С. И. (2017)
Polishko S. - Effect of modification on the formation of nonmetallic inclusions in kp-t wheel steel (2017)
До уваги авторів (2017)
Бланк організації (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Ланде Д. - Методика розроблення сценаріїв розвитку ситуації на основі аналізу інформаційного простору, Бойченко А. (2017)
Мохор В. - Негативний інформаційно-психологічний вплив на індивідуальну свідомість за соціоінженерним підходом, Цуркан О. (2017)
Ковальчук Л. - Методики перевірки незалежності статистичних тестів, Кучинська Н. (2017)
Жилін А. - Особливості побудови та перспективи розвитку протоколів віртуальних захищених мереж, Валовий С., Маринін Д. (2017)
Зубок В. - Використання технології DNSSec для захисту доменних імен в українському сегменті мережі Інтернет (2017)
Соколов В. - Архітектура програмного забезпечення на основі інтегральних об’єктів (2017)
Кравцов Г. - Теоретико-множиний підхід до визначення сутності понять "класифікація", "таксономія" й "онтологія", Долгоруков О., Кошель В. (2017)
Винничук С. - Удосконалення методу квадратичного решета на основі використання розширеної факторної бази та формування достатньої кількості В-гладких чисел, Місько В. (2017)
Кожедуб Ю. - Реалізація процесного підходу до керування ризиками інформаційної безпеки в документах NIST (2017)
Dorogyy Y. - A comparison enterprise architecture frameworks for critical IT infrastructure design, Tsurkan V., Telenyk S., Doroha-Ivaniuk O. (2017)
Гнатюк С. - Метод ідентифікації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в авіаційній галузі, Сидоренко В., Кінзерявий В. (2017)
Яковів І. - Інформаційно-телекомунікаційна система, концептуальна модель кіберпростору і кібербезпека (2017)
Cубач І. - Модель виявлення кібернетичних атак на інформаційно-телекомунікаційні системи на основі описання аномалій їх роботи зваженими нечіткими правилами, Фесьоха В. (2017)
Погребняк Л. - Метод адаптивного просторового кодування сигналів для нестаціонарних частотно-селективних каналів безпроводового зв’язку, Науменко М. (2017)
Абдураманов Р. - Застосування методів регресійного аналізу для моніторингу та управління телекомунікаційними системами, Хлапонін Ю., Хаддад А. (2017)
Драннік Г. М. - Ефективність імунокорегуючої терапії хворих з синдромом екологічного імунодефіциту, коморбідний з хронічним безкам’яним холециститом та жировою хворобою печінки, Курченко А. І., Фролов В. М., Лоскутова І. В., Бикадоров В. І. (2012)
Драннік Г. М. - Цитокіновий профіль крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з холестерозом жовчного міхура на тлі ожиріння, Дріянська В. Є., Фролов В. М., Лоскутова І. В., Круглова О. В. (2012)
Драннік Г. М. - Ефективність комплексної імунокорекції у хворих на хронічний вірусний гепатит С, коморбідний з хронічним безкам’яним холециститом та стеатозом печінки, Дріянська В. Є., Фролов В. М., Соцька Я. А., Лоскутова І. В. (2012)
Гольцев А. Н. - Снижение иммунореактивности аллогенного костного мозга криоконсервированными клетками фетальной печени в условиях развития реакции "трансплантат против хозяина", Дубрава Т. Г, Луценко Е. Д., Мацевитая И. Ю., Гаевская Ю. А., Останкова Л. В., Останков М. В., Гольцев К. А., Челомбитько О. В. (2012)
Любич Л. Д. - Оцінка впливу супернатанту прогеніторних нейроклітин щура на експресію антигенів CD25 та CD95 клітинами гліом людини (2012)
Ra I. C. - Иммуномодулирующие и протекторные свойства мезенхимы стволовых клеток жирового происхождения, Kang S. K., Shin S. (2012)
Маріненко М. І. - Показники імунітету у хворихна хронічну хворобу нирок І-ІІІ ст., гломерулонефритта діабетичну нефропатію, Дріянська В. Є., Драннік ГМ., Величко М. Б. (2012)
Дріянська В. Є. - Імунотропні та антиоксидантні властивості беміпарину натрію у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, Король Л. В., Дудар І. О., Савченко В. С., Мигаль Л. Я., Гончар Ю. І., Мариненко М. I. (2012)
Липковская И. В. - Особенности течения токсоплазмозной инфекции в одесском регионе, по данным стандартов ВОЗ и МКХ-10. Опыт применения препарата аллокин-альфа в лечении токсоплазмозной офтальмопатии и нейротоксоплазмоза, Ковальчук П. И., Лаврюкова С. Я., Пастерниченко Н. С., Сидяченко В. А. (2012)
Бичкова Н. Г - Імунний статус хворих на хронічний періодонтит при супутній хронічній персистуючій вірусній інфекції, Юнакова Н. М., Волосовець Т. М., Бернадська Г. І. (2012)
Абрамова К. В. - Полиморфизм гена toll-like рецепторов 4 типа ASP299GLY и состояние антиэндотоксинового иммунитета у больных ревматоидным артритом на фоне гастропатии (2012)
Сидяченко В. А - Клинико-иммунологическая эффективность применения препарата ликопид у имунонекомпетентных детей, в том числе с пидз и ВИДС/ВИДЗ на фоне хронической, рецидивирующей патологии, Самойленко Л. И. (2012)
Стасенко А. А. - Спосіб прогнозування гнійного післяопераційного ускладнення гострого панкреатиту, Чорний В. В., Галочка І. П., Бєляєв В. В. (2012)
Babiy O. - Screening adjuvants organic and inorganic nature for constructing cancer vaccines, Grehirchak N., Lych I., Shpak E. (2012)
Гайсенюк Ф. З. - Особливості ІЛ-2-залежної ланки імунітету у пацієнтівз захворюванням нирок (пієло- та гломерулонефрит), Дріянська В. Є., Петрина О. П., Драннік Г. М., Порошина Т. В., Калініна Н. А. (2012)
Резниченко Н. А. - Ликопид в лечении супружеских пар, инфицированных вирусами папилломы человека высокого онкологического риска (2012)
Сергеева И. Е. - Диагностическое значение определения SLPI при генерализованном пародонтите (2012)
Курченко А. І. - Рівень сироваткових цитокінів у хворих на червонийплоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Драннік Г. М., Регурецька Р. А. (2012)
Бичков О. А. - Вплив комплексної терапії есенціальної гіпертензії,поєднаної з остеоартрозом, на показники системного імунітету (2012)
Хоменко І. М. - Вплив препарату поліоксидонію на показники системного імунітету у жителів, які постраждали від чорнобильської катастрофи та вирішення проблеми їх харчування радіоактивно чистими продуктами, Кузнецова Л. В., Фролов В. М., Осипова Л. С., Назаренко О. П., Кузнецов О. Г. (2012)
Ширикина М. В. - Особенности течения бронхиальной астмы у детей на фоне диффузного зоба, Линник В. А., Филатова И. А., Воронова Г. Л.. (2012)
Кондратьев В. А. - Причины токсико-аллергических дерматитов у детей, Ширикина М. В., Мошик Л. Г., Забудская О. Г., Сафронкова Н. И. (2012)
Гаєвська Л. М. - Інструментарій інформаційно-аналітичних ресурсів організації виробництва на промислових підприємствах (2018)
Грицина Л. А. - Місце України у глобальних рейтингах, Рожок Т. В. (2018)
Зеленський А. В. - До питання сутності поняття фінансове регулювання розвитку економіки держави (2018)
Катерна О. К. - Формування концепції інтелектуального управління на транспорті (2018)
Ковальова О. В. - Розвиток організаційно-економічного середовища реалізації структурної політики в аграрному секторі (2018)
Лисяк Л. В. - Бюджетна політика як інструмент забезпечення фінансової безпеки України, Журавель М. О. (2018)
Лункіна Т. І. - Локальна соціальна відповідальність в аграрному секторі України, Широка А. І. (2018)
Okhrimenko O. - Analysis of electronic business influence on the world economy, Hryshchenko Y. (2018)
Пилипенко К. А. - Особливості виконання доходів і видатків державного бюджету через органи Державної казначейської служби України, Баклицька М. Р. (2018)
Полагнин Д. Д. - Розвиток та функціонування європейської валютної системи, Борідка А. Ю. (2018)
Прядко І. В. - Основні інструменти інноваційної політики України (2018)
Романова А. А. - Управління розвитком туристичної сфери в умовах збройних конфліктів (2018)
Солодухін С. В. - Сучасні підходи до моделювання управління інвестиційними ресурсами підприємства, Шайтанова Є. С. (2018)
Тімонін О. М. - Динаміка впливу факторів ризиків з урахуванням маркетинга життєвого циклу стартапу, Верещагіна Г. В., Плєханова Т. Є. (2018)
Tkachuk I. - The state funding of statutory activities of political parties in Ukraine as an innovation against political corruption (2018)
Токар Я. І. - Менеджмент запасів туристичного підприємства, Дем’ян Я. Ю. (2018)
Труніна І. М. - Особливості функціонування регіонального ринку туристичних послуг, Рижак А. І. (2018)
Fedirets O. - Formation of agricultural enterprise energy saving mechanism, Kalinichenko О. (2018)
Хвищун Н. В. - Економічна безпека як елемент системи антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону (2018)
Лисяный Н. И. - Иммуносупрессивные и антигенные свойства мезенхимальных стволовых клеток (2012)
Дріянська В. В. - Особливості деяких цитокінів крові у хворих на ХХН ІІ-ІІІ стадії: гломерулонефрит з нефротичним синдромом (2012)
Савченко В. С. - Рівень прозапальних цитокінів крові у пацієнтів з хронічною хворобою нирок IV - V стадій (2012)
Руденко М. Ю. - Иммунологические аспекты персистирующей часто рецидивирующей герпесвирусной инфекции, Курченко А. И., Ромащенко О. В., Дриянская В. В. (2012)
Гайсенюк Ф. З. - Особливості рівнів МСР-1 і ТФР-в у хворих на гострий та хронічний пієлонефрити, Дріянська В. Є., Багдасарова І. В., Лавренчук О. В., Савченко В. С., Степанова Н. М., Калініна Н. А. (2012)
Коваль Г. Д. - Локальна продукція прозапальних цитокінів у жінок з ендометріозом асоційованим з безпліддям, Петеліна Л. П. (2012)
Гавриленко Т. І. - Імунологічна характеристика дітей раннього віку з повторними епізодами бронхообструкції, Руденко С. М., Охотнікова О. М., Рижкова Н. О. (2012)
Немировська Н. В. - Обстеження та розробка методів лікування хворих на поліноз з холестерозом жовчного міхура (2012)
Житинська А. Л. - Ризик розвитку бронхообструкції у хворих на поліноз в залежності від сенсибілізації до пилкових алергенів (2012)
Кузнецова Л. В. - Дифференциальная диагностика аллергических заболеваний кожи. Методы лечения, Литус В. И., Литус А. И., Назар О. В., Назаренко А. П., Трошин А. А., Христолюбская О. Г, Бондаренко Т. Н., Назаренко Г. И., Кузнецов А. Г. (2012)
Лоскутова І. В. - Діагностика запальних ускладнень в післяопераційний період у хворих з переломами проксимального відділу стегна на фоні ожиріння, Рудой Б. С. (2012)
Кузнецова Л. В. - Сравнительная оценка антигистаминных лекарственных средств на основании современных методов диагностики, Литус В. И., Литус А. И., Назар О. В., Назаренко А. П., Трошин А. А., Христолюбская О. Г, Бондаренко Т. Н., Назаренко Г. И., Кузнецов А. Г. (2012)
Аль Касем Амин - Влияние системной терапии ожирения на уровень провоспалительного цитокина TNF- в системном кровотоке у больных псориазом с гиперлептинемией (2012)
Бекирова Э. Ю. - Роль витамин d-недостаточности/дефицита в формировании дисбаланса цитокинового гомеостаза у больных псориазом в осенне-зимний период (2012)
Лисяный А. Н. - Содержание опухоль-инфильтрирующих мононуклеаров в медуллобластомных опухолях головного мозга, Голярник Н. В., Потапова А. И. (2012)
Кузнецова Л. В. - Роль эозинофильного катионного белка в формировании клинических проявлений аллергического ринита при паразитозе, Бондаренко Т. Н., Литус В. И., Назаренко А. П., Юркина А. В., Назар О. В., Назаренко Г. И., Кузнецов А. Г. (2012)
Чоп’як В. В. - Імунофенотипування та антигени головного комплексу гістосумісності при невиношуванні вагітності у жінок, Гаврилюк А. М., Заставна Д. В., Терпиляк О. І., Кульчицька А. С., Курпіш М. (2012)
Кравченко М. А. - Иммунокорригирующая активность липидной фракции плаценты в отношении CD4+CD25+ Т-клеток крыс с адъювантным артритом, Ямпольская Е. Е., Гольцев А. Н. (2012)
Прилуцкий А. С. - Описание случая общей вариабельной иммунной недостаточности, Ткаченко К. Е., Прилуцкая И. А. (2012)
Белоглазов В. А. - Состояние клеточного антиэндотоксинового иммунитета у больных диффузным токсическим зобом с рецидивирующим течением, Кулагина Ю. Ю., Гордиенко А. И. (2012)
Курченко А. І. - Рівень сироваткових цитокінів (IL-10, IL-8, IL-12, IFN-г) у хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Драннік ГМ., Регурецька РА. (2012)
Борисенко А. В. - Лікування рецидивного простого герпесу слизової оболонки порожнини рота, Регурецька РА., Регурецька М. В. (2012)
Боброва І. А. - Кінетика в-клітин та nk-клітин у пацієнтів з тиреоїдними розладами на тлі терапії хронічного гепатиту С (2012)
Акуленко О. В. - Імуномоделююча косметична композиція для омолодження, Лаппа Л. В., Калюга Н. В., Кудрявцева В. Є., Потаповська І. П. (2012)
Василишина М. В - Взаимосвязь микрофлоры ротовой полости с иммунным статусом и общими патологиями организма, Чередник А. В., Калюга Н. В., Чередник Д. А. (2012)
Русанов А. B. - Разработка и расчетное исследование проточной части насос-турбины для условий Каневской ГАЭС, Хорев О. Н., Сухоребрый П. Н., Дедков В. Н. (2018)
Шубенко А. Л. - Выбор и расчет теплообменного оборудования для паротурбинных циклов на низкокипящих рабочих телах, Сенецкий А. В., Сарапин В. П., Бабак Н. Ю., Роговой С. В. (2018)
Гнесин В. И. - Математическое моделирование и анализ аэроупругих явлений в лопаточном венце турбомашин, Колодяжная Л. В., Жандковски Р., Демченко А. В. (2018)
Губарев О. П. - Гідропривод з пружно-гідравлічним дозуванням рідини, Ганпанцурова О. С., Д’яконова Н. С., Космина А. Ю. (2018)
Потетенко О. В. - К вопросу совершенствования математического описания турбулентного движения вязкой несжимаемой жидкости, Яковлева Л. К., Самба Битори Трезор Дес Бекет (2018)
Резвая К. С. - Расчетное определение энергетических характеристик на основе расчета пространственного течения вязкой жидкости в обратимых гидравлических машинах, Дранковский В. Э., Крупа Е. С., Тыньянова И. И. (2018)
Миронов К. А. - Використання CFD для розрахунку спіральної камери та колон статора високонапірної радіально-осьової гідротурбіни, Олексенко Ю. Ю., Бондаренко Д. Ю. (2018)
Мараховский М. Б. - Математическая модель гидродинамических характеристик элементов проточной части радиально-осевой гидротурбины. Часть 1, Гасюк А. И. (2018)
Шевченко Н. Г. - Врахування реологічних властивостей водонафтової емульсії на робочі характеристики відцентрового насоса, Шудрик О. Л., Коваль О. С., Дорошенко О. В. (2018)
Лебедєв А. Ю. - Визначення герметичності торцевого ущільнення лабіринтно-гвинтового насоса при гармонічних вимушених коливаннях корпуса, Андренко П. М., Дмитрієнко О. В. (2018)
Цента Е. Н. - Улучшение динамических характеристик комбинированной системы управления навесным оборудованием трактора путем ввода мехатронного модуля (2018)
Гриб О. Г. - Определение экстремумов мощности и потерь в отдельной фазе электрической сети, Донецкая Т. С., Швец С. В., Бортников А. В. (2018)
Панченко А. И. - Конструктивные особенности планетарных гидромоторов серии PRG, Волошина А. А., Панченко И. А. (2018)
Актуальне інтерв’ю (2013)
Гаєвський В. Ю. - Зв’язки між імунологічними, гістологічними та молекулярно-генетичними показниками у хворих на поліпозний риносинусит, Гаєвський А. Ю. (2013)
Маслова Л. В . - Сублингвальная иммунотерапия респираторной аллергии: иммунологическая эффективность (2013)
Бичкова С. А. - Сучасні аспекти статинотерапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом, Бичкова Н. Г. (2013)
Молодан Д. В. - Динамика показателей фактора некроза опухоли альфа и активности перекисного окисления липидов у пациентов с гипертонической болезнью, ассоциированной с ожирением и гиперурикемией (2013)
Храновская Н. Н. - Фенотипическая и функциональная характеристика генерированных in vitro дендритных клеток человека после активации липополисахаридом и интерфероном-а, Скачкова О. В., Свергун Н. Н., Никулина В. В., Земсков С. В., Горбач А. И., Сидор Р. И. (2013)
Бичкова Н. Г. - Особливості медикаментозної корекції рожевих вугрів з використанням імунотропних препаратів, Сенишин Н. Ю., Хімейчук Л. O. (2013)
Назаренко О. П. - Рівень IgE-антитіл до ентеротоксинів стафілококу, гельмінтів та грибів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі хронічного некалькулезного холециститу (2013)
Лісяний М. І. - Імунологічні властивості адгезивних клітин стромально-васкулярної фракції жирової тканини, Станецька Д. М. (2013)
Кузнецов О. Г. - Состояние иммунитета и коррекция нарушений у больных полинозом с сенсибилизацией к пыльце амброзии на фоне кишечного микробиоценоза и нарушения пищевого статуса (2013)
Назаренко Г. І. - Рівень ІФН-у та ІЛ-4 у хворих на алергічний риніт, ускладнений вірусом герпесу і типу на тлі специфічної імунотерапії (2013)
Филоненко Т. Г. - Клинические особенности, системное воспаление и иммуногистохимическая оценка иммунокомпетентных клеток в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны при эрозивно-язвенных поражениях у больных ревматоидным артритом, Абрамова К. В. (2013)
Коваль Г. Д. - Особливості експресії матричної металопротеїнази 9 в ектопічному ендометрії у жінок з ендометріозомтаїх роль в локальному імунітеті, Курченко І. Ф., Чоп‘як В. В., Курченко А. I. (2013)
Ляховська Н. В. - Поліморфізм гену білка клітин клара у хворих на атопічну бронхіальну астму (2013)
Кузнецова Л. В. - Использование Immufix (Wellmune® бета-глюкана) в комплексном лечении аллергологических пациентов, Литус В. И., Кузнецов А. Г. (2013)
Мельников О. Ф. - Сравнительное изучение содержания секреторного иммуноглобулина а в ротоглоточном секрете и сыворотке крови людей, проведенное различными методами и реактивами, Тимченко М. Д., Заболотная Д. Д., Бредун А. Ю., Рыльская О. Г. (2013)
Воронцова Л. Л. - Состояние клеточного иммунитета у больных ишемической болезнью с ердца после проведенного стентирования, Безрук В. А., Диденко С. Н. (2013)
Курченко А. І. - Функціональна активність клітин імунної системи периферичної крові за продукцією цитокінів IL-15 та IL-18 in vitro у хворих на генітальну герпесвірусну інфекцію, Руденко М. Ю., Федорук Г. В., Бідна Т. Ю. (2013)
Курченко А. І. - Функціональна активність мононуклеарів периферичної крові у хворих на герпетичну інфекцію за продукцією TNF- і IL-12 в умовах in vitro (2013)
Курченко А. И. - Факторы межклеточной кооперации у больных с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта, Дранник Г. Н., Регурецкая Р. А. (2013)
Шитиков Д. В. - Ранние проявления индукции возрастных изменений т-клеточного звена иммунной системы молодого животного при гетерохронном парабиозе, Родниченко А. Е., Пишель И. Н. (2013)
Бездетко Т. В. - Использование левоцетиризина в лечении аллергического ринита (2013)
Панченко Л. М. - Використання імуномодулюючих властивостей оротерапії в лікуванні хворих із розладами репаративного остеогенезу, Березовський В. Я., Дехтяренко Н. О., Соколовська О. Р. (2013)
Маслійов С. В. - Особливості вирощування соняшника іноземної селекції в умовах Луганської області, Степанов В. В., Ярчук І. І. (2018)
Діденко Н. О. - Вплив комплексних сполук купруму (іі), кобальту (іі) та цинку з ароматичними і гетероциклічними тіоамідами на посівні властивості деяких сільськогосподарських культур, Ранський А. П. (2018)
Пузік В. К. - Класифікація та виділення джерел якісного складу зразків колекції нуту за вмістом білка та олії, Тітова А. Є. (2018)
Ярчук І. І. - Попередники та строки сівби пшениці твердої озимої, Мельник Т. В. (2018)
Цвей Я. П. - Ураження цукрових буряків церкоспорозом у короткоротаційній плодозмінній сівозміні за різних доз добрив під культуру, Тищенко М. В., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. (2018)
Тогачинська О. В. - Екологічна експертиза технологій вирощування пшениці озимої в умовах північного Лісостепу, Паращенко І. В. (2018)
Новицька Н. В. - Веґетація квасолі під впливом передпосівної інокуляції насіння та удобрення, Мартинов О. М., Доктор Н. М. (2018)
Ткаченко А. С. - Стан та перспективи органічного сільського господарства у регіонах України (2018)
Паламарчук В. Д. - Вплив глибини загортання та фракції насіння на вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу (2018)
Білявська Л. Г. - Скоростиглий сорт сої Авантюрин, Васецький Ю. П., Білявський Ю. В., Діянова А. О. (2018)
Тищенко М. В. - Ураження рослин пшениці озимої кореневими гнилями залежно від агротехнічних заходів, Смірних В. М., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. (2018)
Кулик М. І. - Урожайні властивості та посівні якості насіння проса прутоподібного залежно від умов вирощування, Рожко І. І. (2018)
Білявська Л. Г. - Мінливість тривалості веґетаційного періоду у колекційних зразків сої, Рибальченко А. М. (2018)
Колісник О. І. - Порівняльна характеристика ефективності різних способів випасання м’ясних корів із телятами на підсисі абердин-ангуської породи, Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І., Нагорний С. А. (2018)
Лисенко Г. Л. - Економічна ефективність додаткового введення "Лізину" та "Метіоніну" до ЗНМ за годівлі телят-молочників, Бучковська К. Д. (2018)
Скляренко Ю. І. - Ефективність довічного використання корів залежно від генотипових факторів (2018)
Ласло О. О. - Методологічні основи агроекологічної оптимізації та визначення інтегрального показника екологічного стану Полтавської області у системі стійкого розвитку сільських територій, Диченко О. Ю., Нагорна С. В. (2018)
Степова О. В. - Аналіз впливу змін кліматичних умов на кисневий режим річки Псел, Рома В. В. (2018)
Славгородська Ю. В. - Сучасний стан та динаміка змін земельних ресурсів центрального Лісостепу України (2018)
Тимошенко О. П. - Зміна площі волосяної кутикули у свійських котів за нефропатії та поліорганної патології, Снопенко О. С. (2018)
Ковпак В. В. - Порівняння різних методів виділення стовбурових клітин з підшлункової залози щура, Ковпак О. С. (2018)
Пінчук Н. Г. - Кампілобактеріоз як важлива харчова токсикоінфекція, Пустовіт Н. А. (2018)
Пінчук Н. Г. - Патогенність та вірулентність ізолятів Erysipelothrix Rhusiopathiaе (2018)
Цвіліховський М. І. - Метаболічна терапія на основі амінокислот за епілепсії у собак. Компенсаторна здатність організму як причина обмеженого періоду клінічної ефективності, Якимчук О. М., Іванченко Н. Ю. (2018)
Лєві Л. І. - Використання нечіткої логіки для автоматизації функціонування зрошувальних систем (2018)
Арендаренко В. М. - Математичне моделювання процесу завантаження силосів зерном, Самойленко Т. В. (2018)
Ляшенко С. В. - Удосконалення механізованої технології вирощування картоплі на присадибних ділянках (2018)
Ульянченко М. С. - Вплив строків сівби на продуктивність гречки (2018)
Пущак В. І. - Формування урожайності нуту залежно від елементів інтенсифікації та добрив в умовах західного Лісостепу (2018)
Позняк В. В. - Ефективність застосування регулятора росту "Хлормекват-хлорид" у посівах пшениці озимої залежно від рівня удобрення (2018)
Басараб Т. П. - Морфологічні показники крові корів за субклінічного ендометриту та після його лікування (2018)
Кабасова І. О. - Застосування комплексу заходів для підвищення стресостійкості спортивних коней (2018)
Опара М. М. - Вернадський і Полтавщина (до 155-річчя від дня народження), Опара Н. М. В. І. (2018)
Невгамовна енергія великої душі (з нагоди 60-річчя доктора сільськогосподарських наук, професора Миколи Янаєвича Шевнікова) (2018)
Красовський В. В. - Рецензія на книгу "Ніколаєв Валентин Федорович (1889 – 1974): бібліографічний покажчик наукових праць за 1915 – 1993 роки" (авторський колектив: Самородов В. М., Кигим С. Г., Вергунов В. А., Нижник С. В.) (2018)
Чергове досягнення ПДАА (2018)
Савченко В. В. - Обробка води в магнітному полі, Синявський О. Ю., Бунько В. Я., Ухан О. І. (2018)
Кальян Д. О. - Оптимізація за швидкодією автопідстроювання частоти кварцового генератора системи автоматизованого контролю синхросигналів, Коваль В. В., Максименко Ю. А., Самков О. В., Дубович-Костецький В. Г. (2018)
Фіалко Н. М. - Ефективність комбінованих теплоутилізаційних систем котельних установок (частина 2), Степанова А. І., Навродська Р. О. (2018)
Котов Б. І. - Моделювання теплового режиму середовищ неоднорідного складу при мікрохвильовому нагріванні, Грищенко В. О., Бандура В. М. (2018)
Шворов С. А. - Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів мішалок метантенка біогазової установки, Поліщук В .М., Ільтьо В. В. (2018)
Комарчук Д. С. - Математичне моделювання теплових процесів двохшнекового прес-екструдера з індукційним нагріванням (2018)
Радько І. П. - Розробка проекту теплового пункту навчального корпусу НУБІП України, Лут М. Т., Наливайко В. А., Окушко О. В. (2018)
Шворов С. А. - Науково-технічні рекомендації щодо інтенсифікації процесів анаеробного зброджуння в реакторах біогазових установок, Антипов Є. О. (2018)
Савченко В.В. - Зміна енергії активації під дією магнітного поля при передпосівній обробці насіння, Синявський О.Ю., Іващук В. С. (2018)
Троханяк В. І. - Чисельне моделювання теплообмінного апарата для різних систем вентиляції (2018)
Драганов Б. Х. - Основы адсорбционных процессов, Сердюк А. (2018)
Nesvidomin A. V. - Maple- models of motion of a particle in a plane that performs reciprocating oscillations (2018)
Василенков В. Є. - Дослідження впливу вологості грунту на його корозійну агресивність, Труш В. А. (2018)
Мішин В. І. - Забезпечення стійкої сумісної роботи різнорідних асинхронних машин в автономному електромеханічному комплексі, Макаревич С. С., Чуєнко Р. М. (2018)
Титул, содержание (2018)
Смиян О. Д. - Газовыделение и перераспределение водорода при вылеживании сварных конструкций из различных металлических материалов (2018)
Ахонин С. В. - Электронно-лучевая сварка и термообработка сварных соединений высокопрочного псевдо-β-титанового сплава ВТ19, Белоус В. Ю., Селин Р. В., Вржижевский Э. Л., Петриченко И. К. (2018)
Размышляев А. Д. - К вопросу моделирования строения поперечного магнитного поля в зоне сварочной ванны, Выдмыш П. А., Агеева М. В. (2018)
Кулик В. М. - Технические параметры и особенности изготовления сварных сосудов высокого давления для доставки природного газа (2018)
Петрушинец Л. В. - Возможности изготовления сварных трехслойных сотовых панелей из алюминиевых сплавов, Фальченко Ю. В., Федорчук В. Е., Шинкаренко В. С. (2018)
Матвиенко В. Н. - Расчет размеров зоны проплавления при наплавке роликов машин непрерывного литья заготовок, Лещинский Л. К., Мазур В. А. (2018)
Кусков Ю. М. - Экспериментальное изучение вращения шлаковой и металлической ванн при электрошлаковом процессе в токоподводящем кристаллизаторе, Соловьев В. Г. (2018)
Диссертации на соискание ученой степени (2018)
Международная выставка "Сварка/Welding 2018" (2018)
Запорізький промисловий форум-2018 (2018)
Конференция "Сварка и родственные технологии для изготовления оборудования специального и ответственного назначения" (2018)
Научно-техническая конференция "Сварочные материалы и оборудование для сварки. Перспективы производства" (2018)
Международный учебно-методический форум в Таллинне (2018)
Международная конференция "Титан 2018. Производство и применение в Украине" (2018)
Сессия Научного совета по новым материалам при Комитете по естественным наукам Международной ассоциации академий наук (2018)
XVII Международный промышленный форум (2018)
Календарь июля (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Filonenko A. - Reality Show in Modern System of Mass Communication (Based on Ukrainian Reality Shows) (2017)
Ващенко Н. М. - Концептосфера відображення впливогенної проблематики в умовах консцієнтальної війни як складової гібридної агресії Росії проти України (2017)
Гресків О. В. - Преса Західного регіону України як чинник формування національної ідеї у контексті державотворчих процесів новітньої доби (2017)
Комащенко І. В. - Інформаційне втілення науково-інноваційних проектів у форматах виставкової діяльності (2017)
Ромах О. В. - Проблеми презентації методологічних засад у наукових дослідженнях (2017)
Mardar M. - The marketing research of military service people’s consumer preferences of dry product packages and ways of their improvement, Khrupalo M., Stateva M. (2018)
Kapustian A. - Obtaining and characteristic of muropeptides of probiotic cultures cell walls, Cherno N., Kolomiіets I. (2018)
Tkachenko N. - Starter cultures compositions with probiotics for fermented milk products and cosmetics, Nazarenko Ju., Dets N., Izbash E., Klymentieva I. (2018)
Ali Aberoumand - Comparative studies of the effect of freezing on the physi-cochemical properties of the fillets of two fish species in Іran, Saeed Ziaei nejad, Frideh Baesi, Zahrah Kolyaee (2018)
Bilenka I. - Martirosian H. Effect of pre-treatment on qualitative indices of white roots, Golinskaya Ya., Dzyuba N., Yu. Yu. (2018)
Sagdeeva О. - Composting of organic waste with the use of mineral additives, Krusir G., Tsykalo A., Shpyrко Т., Leuenberger H. (2018)
Cherevko O. - Color characteristics of dried three-component fruit and berry pastes, Mykhaylov V., Zahorulko A., Zahorulko A., Borysova A. (2018)
Benderska О. - Study of the use of edible powders in tomato sauce technologies, Bessarab А., Shutyuk V. (2018)
Kordzaia N. - Food markets and food security: scientific basis of formation, Yegorov B. (2018)
Kovalenko О. - Biosorbents – prospective materials for heavy metal ions extraction from wastewater, Novoseltseva V., Kovalenko N. (2018)
Penkina N. - Basic ingredients and their analysis during the formation of beer quality, Tatar L., Оdаrchеnco А., Demchenko V. (2018)
Shmatchenko N. - Investigation of the properties of marmalade with plant cryoadditives during storage, Artamonova M., Aksonova O., Oliinyk S. (2018)
Bondar S. - Analysis of a new diafiltration method of cleaning buttermilk from lactose with mineral composition preserved, Chabanova O., Sharakhmatova T., Trubnikova A. (2018)
Shevchenko A. - Mass transfer in fermentation processes, Sokolenko A., Stepanets O., Bilyk O. (2018)
Гончаров А. А. - Характерные особенности формирования структуры, состава и свойств пленок диборидов переходных металлов PVD-методами (2011)
Андреев А. А. - Получение вакуумно-дуговых высокотвердых Mo-N покрытий, Соболь О. В., Горбань В. Ф., Столбовой В. А., Сердюк И. В. (2011)
Pogrebnyak A. D. - Affects deposition time and substrate temperature on optical properties of ZnO thin film, Jameel N. Y., Mommed G. A-K. M. (2011)
Долгов А. С. - Распределение атомов на поверхности при конденсации моноатомного слоя, Лорент А. Л. (2011)
Швец О. М. - Применение импульсного ВЧ генератора с ударным контуром в методе вакуумно-дугового осаждения при синтезе наноструктурированных покрытий, Береснев В. М., Турбин П. В., Грудницкий В. В., Немченко У. С., Колесников Д. А. (2011)
Гулямов Г. - Влияние температуры на ширину запрещенной зоны полупроводника, Шарибаев Н. Ю. (2011)
Jabua Z. U. - Long-term relaxation of photoconductivity in cadmium doped Gd2S3 films, Gigineishvili A. V., Tabatadze I. G., Kupreishvili I. L. (2011)
Балабай Р. М. - Пасивація поверхні плівкового кремнію органічними моношарами 1-ктадецену: розрахунки із перших принципів, Чернікова О. М. (2011)
Алиев Р. - Процесс формовки пластин поликристаллического кремния из порошкового сырья и анализ примесного состава их поверхности, Олимов Л., Мухтаров Э., Алиева Ж. (2011)
Сичікова Я. О. - Отримання надграток рor-InP/mono-InP шляхом електрохімічного травління (2011)
Погребняк А. Д. - Кавитационная стойкость покрытий TiN, Махмуд А. М. (2011)
Шамирзаев C. Х. - Фазовые портреты деформационных эффектов на тензочувствительных плёнках Bi2Te3 и Sb2Te3, Гулямов Г. Г., Дадамирзаев М. Г., Шарибаев Н. Ю., Гулямов А. Г. (2011)
Стыров В. В. - Поперечная хемомагнитная Э.Д.С. в фосфиде индия при взаимодействии с атомарным водородом, Симченко С. В. (2011)
Точилін С. Д. - Особливості поширення світла в елементарних напівпровідниках під час лазерної обробки (2011)
Чернышов Н. Н. - Анализ влияния магнитного поля на физические процессы в фотоэлектрических преобразователях на основе компьютерной модели, Слипченко Н. И., Панченко А. Ю., Чан Лю, Щербак Е. Л., Фурсова Е. В. (2011)
Литовченко С. В. - Поведение композитов молибден-силицидное покрытие при механических и термических нагрузках, Петриченко А. П., Береснев В. М., Киперь И. Г., Витковский Е. А. (2011)
Правила оформлення рукописів (2011)
Тематичні напрямки (2011)
Вихідні дані (2011)
Kapustian A. - Оbtaining and characteristics of calcium organic forms on the basis of metabolites and processing products of probiotic bacteria, Cherno N., Nikulina О. (2018)
Krupytska L. - Technology of producing symbiotic biologically active additive, Kaprelyants L., Trufkati L., Velichko T., Kirilov V. (2018)
Mudrak T. - Selection of the complex of enzyme preparations for the hydrolysis of grain constituents during the fermentation of the wort of high concentration, Kuts A., Kovalchuk S., Kyrylenko R., Bondar N. (2018)
Yukalo V. - Electrophoretic systems for preparative fractionation of protein precursors of bioactive peptides from cow’s milk, Storozh L., Datsyshyn K., Krupa O. (2018)
Brykova T. - The influence of grape powders on the rheological properties of dough and characteristics of the quality of butter biscuits, Samohvalova O., Grevtseva N., Kasabova K., Grygorenko A. (2018)
Derevenko V. - Studying the properties of grape pomace as of an object of drying, Kasyanov G., Pylypenko L. (2018)
Dubinina A. - Changes in the nutritive value of the radish of different varieties depending on the storage method, Seliutina H., Letuta T., Hapontseva O., Frolova T. (2018)
Koltunov V. - The rate of the temperature drop in sweet peppers at the technical stage of ripeness during their cooling, Kalaida K., Zabolotna A., Volkova T. (2018)
Kupchyk O. - Determining heavy metals in mushroom samples by stripping voltammetry (2018)
Malinka E. - Determining tartrate ions in the samples of mineral table waters by the decay of molec-ular luminescence of rutin in complex with yttrium (III), Beltyukova S., Boychenko V. (2018)
Pasichnyi V. - Morphology of the surface of cooked sausages made with the collagen-containing protein additive "Bilkozyne", Kotliar Ye., Polumbryk M., Polumbryk M., Litvyak V. (2018)
Fursik O. - Quality assessment of proteins in cooked sausages with food compositions, Strashynskiy I., Pasichny V., Kochubei-Lytvynenko О. (2018)
Mardar M. - Modern technology of production and strategy of promotion of new cereal products on ukrainian consumer market, Yegorova А., Ustenko I., Stateva M., Cherevaty T. (2018)
Pivovarov A. - Plasma-chemically activated water influence on staling and safety of sprouted bread, Mykolenko S., Hez’ Y., Shcherbakov S. (2018)
Stankova N. - Determining the modes of technological operations in the production of einkorn wheat bread made of frozen dough and enriched with Jerusalem Artichoke Flour, Gogova T., Paramonenko L. (2018)
Дутчак Г. О. - Державні візити високопосадовців Української РСР і Французької Республіки: обмін досвідом і динаміка розвитку співробітництва (2017)
Криштоф Н. С. - Державна політика України в економічній сфері: напрями структурних реформ (2017)
Арент С. С. - Напрями розвитку соціального підприємництва в Україні: державно-управлінський аспект (2017)
Орлів М. С. - Професійна підготовка і розвиток керівних кадрів вищих адміністративних корпусів у Франції (2017)
Сокіл В. В. - Підходи та методи щодо оцінювання фінансової конкурентоспроможності регіону (2017)
Котовська О. П. - Вплив суспільно-політичних цінностей, громадянської активності та постколоніального минулого на трансформацію зовнішньої політики України (2017)
Петроє О. М. - Завдання держави як гаранта забезпечення соціальних і гуманітарних прав людини в умовах сучасних викликів (2017)
Кіндрат Л. Р. - Основні підходи до визначення поняття "участь молоді" (2017)
Грищенко І. М. - Формування лідерства в системі місцевого самоврядування України (2017)
Буряк Я. Я. - Правова експертиза нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій (2018)
Максименко Н. М. - Сучасний тероризм: виклики і загрози для України (2018)
Мацелюх І. А. - Класифікація та характеристика злочинів проти віри у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій (2018)
Іляшко О. О. - Внутрішньо переміщені особи як суб’єкти права на безоплатну правничу допомогу: реалії сьогодення, Джуська А. В. (2018)
Гуйван О. П. - Суб’єкти інформаційних правовідносин (2018)
Іваницький А. М. - Правова природа майна юридичних осіб у розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2018)
Колесников Б. М. - Сучасні проблемні аспекти судового збору в Україні (2018)
Чомахашвілі О. Ш. - Правова охорона географічних зазначень в Україні (2018)
Чайковська А. В. - Аналіз інституту корпоративного договору (2018)
Вакарюк Л. В. - Чинники, що забезпечують правовий режим у трудовому праві України (2018)
Брода А. Ю. - Форми та види правової допомоги в адміністративному процесі (2018)
Дорохіна Ю. А. - Умови та наслідки процесуального правонаступництва в адміністративному процесі (2018)
Дуліба Є. В. - Практичне застосування деяких податкових норм щодо визначенння резиденства фізичних осіб при уникненні подвійного оподаткування (2018)
Коміссаров С. А. - Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції України (2018)
Левчишина О. Л. - Правова природа організацій саморегулівних професій: поняття, ознаки та види (2018)
Пирога И. С. - Принципы оптимизации налоговой системы Украины (2018)
Рєзнік О. М. - Адміністративно-правове регулювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України (2018)
Фатхутдінов В. Г. - Напрямки удосконалення діяльності Національної Поліції україни в системі забезпечення громадської безпеки (2018)
Шульжук Т. Р. - Особливості холдингових правовідносин у системі податкового права України (2018)
Поповичук В. О. - Міжнародні стандарти закріплення правопорушень у сфері незаконного використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (2018)
Чугуніков І. І. - "Непозитивістське” праворозуміння як засіб подолання кризи кримінальної галузі: міфи та реальність (2018)
Шемчук В. В. - Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки (2018)
Блажівська Н. Є. - Правова природа рішень Європейського суду з прав людини (2018)
Бобрицька О. М. - Вплив електромагнітного випромінювання приладу "Паркес-Л" на морфологічний склад крові та показники природної резистентності у собак, Югай К. Д., Водоп’янова Л. А., Жукова І. О. (2018)
Бомко В. С. - Обмін Цинку у високопродуктивних корів за згодовування змішано-лігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту, Кропивка Ю. Г., Бомко Л. Г. (2018)
Галатюк О. Є. - Застосування полівалентної інактивованої вакцини (варіант Equi) проти лептоспірозу коней, Калнаус О. Р., Волинець В. О., Кучерявенко О. О. (2018)
Гарасим Н. П. - Структурні зміни у нирках щурів за дії гістаміну та гіпохлориту натрію, Бішко-Москалюк О. І., Шумська А. М., Санагурський Д. І. (2018)
Гунчак Р. В. - Вплив аквацитрату йоду на метаболічні процеси та продуктивні якості поросят на дорощуванні, Седіло Г. М. (2018)
Курта Х. М. - Особливості генетичної структури веслоноса (Polyodon spathula) Чернігівської популяції, Малишева О. О., Бабенко В. І., Спиридонов В. Г. (2018)
Медвідь С. М. - Вплив цитратів наночастинок мікроелементів на інтенсивність протеїнового обміну в тканинах курчат-бройлерів та їх продуктивність, Гунчак А. В., Стефанишин О. М., Пащенко А. Г. (2018)
Пеленьо Р. А. - Показники неспецифічного імунітету поросят за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії (2018)
Стапай П. В. - Вміст і склад ліпідів найдовшого м’яза спини молодняку овець різного віку за умов інтенсивної відгодівлі, Параняк Н. М., Ткачук В. М., Стахів Н. П. (2018)
Сулейманова Р. Р. - Активність окремих трансфераз у сироватці крові стерляді різного віку (2018)
Тушак С. Ф. - Зміни кількісного складу гемолімфи у бджіл за використання препарату "Біоконтакт плюс", Романишина Т. О., Рибачук Ж. В., Лемешинська Л. Ф. (2018)
Чала І. В. - Пероксидне окиснення ліпідів та деякі біохімічні показники крові котів за хвороб печінки, Русак В. С., Чупрун Л. О., Ковальов П. В. (2018)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2018)
Оголошення (2018)
Реклама (2018)
Бабкіна М. М. - Антибактеріальна активність модифікованих гетероциклічних сполук класу заміщених акридонів стосовно Staphylococcus aureus, Васильченко О. В., Дерябін О. М., Тарасов О. А., Головко А. М., Пальчиковська Л. Г. (2018)
Barylo Y. O. - The comparison of qualitative composition of the muscle tissue of brown trout, rainbow trout and brook trout, Loboiko Y. V. (2018)
Golopura S. I. - The influence of phospholipid-containing preparations on the level of immunoglobulin M in the serum of blood of calves during the period of formation of colostral immunity, Popadiuk B. V., Tsvilihovsky M. I. (2018)
Дзюба В. О. - Стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та активність ензимів циклу Кребса у тканинах печінки, серця і нирок за дії різних кумулятивних доз доксорубіцину, Кучменко О. Б., Яковійчук О. В. (2018)
Дроник Г. В. - Безпечність вживання гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої, Чорна І. В., Рогозинський М. С. (2018)
Застулка О. О. - Способи зниження контамінації мікроскопічними грибами бджолиного обніжжя (2018)
Kozak M. R. - Histomorphology of organs and activity of some enzymes in mice after immunization with polymer based on acrylic acid or aluminum hydroxide as adjuvants, Martyn Yu. V., Oliynyk A. V., Kuzmina N. V., Ostapiv D. D., Pajuk O. L., Mitina N. E., Zaichenko O. S., Vlizlo V. V. (2018)
Matiukha І. - Еffectivity of "Antimast” on blood antioxidant profile and lipid peroxides content in dairy cows with subclinical mastitis, Vischur O., Broda N., Mudrak D., Sobko G. (2018)
Озіранський Ю. - Аборигенна прісноводна іхтіофауна Ізраїлю (огляд), Колесник Н. Л., Симон М. Ю., Кім С. І., Кононенко Р. В., Щербак С. Д., Федоренко М. О. (2018)
Півторак Я. І. - Вплив пробіокормодобавки "Пропоул ПЛВ" на морфо-продуктивні та якісні показники перепелиних яєць і виводимість пташенят, Поврозник Г. В. (2018)
Піхтірьова А. В. - Порівняльна характеристика мікроскопічної будови кутикули волосу деяких видів сільськогосподарських тварин, Івченко В. Д. (2018)
Плис В. М. - Особливості мікробіоценозу організму птиці за пастерельозно-аскаридіозного мікст-захворювання (2018)
Рубленко І. О. - Дослідження стабільності експериментальних серій живої вакцини проти сибірки тварин зі штаму UA–07 "Антравак" (впродовж 18 місяців від дати виготовлення), Скрипник В. Г. (2018)
Штапенко О. В. - Особливості цитотоксичного впливу кадмій хлориду на клітини in vitro, Гевкан І. І., Сливчук Ю. І. (2018)
Наші ювіляри (2018)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2018)
Оголошення (2018)
Реклама (2018)
Крюков О. М. - Метод побудови математичної моделі датчика акселерометра для вимірювання параметрів відкочування ствола (2018)
Пісарєв В. П. - Робочі процеси під час руху машини на косогорі з оцінюванням можливості сповзання і перевертання у динаміці (2018)
Кондратенко О. П. - Використання методів біорадіолокації для спостереження за біологічними об’єктами (2018)
Соколовский С. А. - Повышение маневренности и управляемости колонн Национальной гвардии Украины применением беспилотных автомобилей, Подригало М. А., Клец Д. М., Кайдалов Р. О, . Никорчук А. И. (2018)
Клішин В. М. - Нова конструкція шасі військового робота і визначення його основних параметрів, Мазин C. П., Страшний І. Л. (2018)
Bilenkо О - Procedure for security forces’ weapons recoil energy reduction, . Pershina К., Pavlov D. (2018)
Шабалін О. Ю. - Дослідження впливу механічних пошкоджень поверхні оболонкових конструкцій на їх несучу здатність, Глущенко В. В. (2018)
Дюндик С. М. - До дослідження динаміки багатоелементних мобільних машин, Антощенков Р. В., Антощенков В. М. (2018)
Чепкій В. В. - Полімодельна конструкція процедури оцінювання технічного стану парку однотипних зразків у задачі моніторингу озброєння та військової техніки, Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Єльчанінов О. Д. (2018)
Морозов О. О. - Методика визначення параметрів системи технічного обслуговування і ремонту технічних систем (2018)
Шаша І. К. - Удосконалення методу оцінювання рівня безпеки руху енергетичними характеристиками транспортного потоку, Полтавський Е. М. (2018)
Ковтун А. В. - Обґрунтування показника ефективності використання автомобільного транспорту при перевезеннях, Табуненко В. О. (2018)
Скляров М. В. - Визначення психофізіологічних якостей водія, необхідних для успішного керування автомобільною технікою, Святець О. І. (2018)
Власов К. В. - Використання штрихових кодів у системі обліку майна зв’язку та засобів інформатизації підрозділів Національної гвардії України, Майборода І. М., Голубок М. Г., Воробйов С. О. (2018)
Нечипоренко В. М. - Дослідження кругової вірогідної зони придатних посадок з натягом при аналітичному моделюванні, Сало В. А., Літовченко П. І., Верхорубов Д. О., Згодько О. В. (2018)
Раківненко В. П. - Методика дослідження локальної міцності частково заповненої рідиною ємності при нагріванні, Сало В. А., Кириченко О. М., Гребеник Л. А. (2018)
Степанов М. С. - Узагальнена математична модель температурного режиму системи застосування мастильно-охолоджуючої рідини при шліфуванні, Іванова Л. П., Асанов Д. С. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Lavrynenko O. Yu. - Voice Control Command Recognition System of UAV Based on Steganographic-Cepstral Analysis, Kocherhin Y. A., Konakhovych G. F. (2018)
Zinkovsky Yu. F. - Magnetoresistive Transformer on Thin Films, Vytiaganets A. I. (2018)
Ablesimov A. K. - Statistical Methods of Estimating the Response of Automatic System on Control Commands, Pohribniak L. V. (2018)
Sineglazov V. M. - Investigation of Blade Attack Angle Value on Vertical Axial wind power plant, Shvaliuk I. S. (2018)
Kozlov A. P. - High-Precision Onboard Fuel Level Control and Measurement System, Gladka L. S. (2018)
Tupitsin N. F. - Safety Enhancement Algorithms of the Micro-UAV Piloting, Vasilenko N. P. (2018)
Sushchenko O. A. - Robust UAV Control System with Redundant Nonorthogonal Measuring Instrument, Bezkorovayniy Y. M., Novytska N. D., Golitsyn V. O. (2018)
Sineglazov V. M. - Means of Dynamic Data Integration Implementation Via Tools of Existing CAD Systems, Godny A. P. (2018)
Chumachenko O. I. - Algorithm of Neuron Networks Modification (2018)
Chumachenko O. I. - Neural Networks Module, Kot A. T. (2018)
Karabetsky D. P. - Conceptual Design of Solar Unmanned Aerial Vehicle (2018)
Kemenyash Yu. M. - Multifunctional Robotic Complex Based on a Single-Board Computer, Omelchenko M. O., Hotsyanivskyy V. P. (2018)
Mukhina M. P. - Accuracy Research Method of the Modified Algorithm for Detecting Linear Landmarks, Tkachenko O. Yu., Barkulova I. V. (2018)
Sineglazov V. M. - Adaptive Testing System Based on the Fuzzy Logic, Kusyk A. V. (2018)
Statsenko O. V. - Inverter of the Automated System for Determining the Characteristics of Semiconductor Devices, Shylin Ye. L. (2018)
Glava M. G. - Comparison of Numeric Properties of Objects of Different Data Domains in Relational Databases, Malakhov E. V. (2018)
Aralova А. А. - Information System for the Examination of Organism Adaptation Characteristics of Flight Crews’ Personnel, Aralova N. I., Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2018)
Lysenko O. I. - Algorithm of Optimal Control of UAV Group, Tachinina O. M., Alekseeva I. V. (2018)
Opanasiuk Y. A. - Errors Estimation оf External Disturbance Influences, Dmytrenko B. I., Krasnousova O. Y. (2018)
Ilnitskyi L. Y. - Multifunctional Radio Monitoring Antenna, Sibruk L. V., Mykhalchuk I. I. (2018)
Kvach Yu. M. - Modeling the Efficiency of the Visual Search of Nonpoint Static Objects in Matlab Environment (2018)
Publisher's imprint (2018)
Сторінка головного редактора (2018)
Швед М. І. - Особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз, Сидоренко О. Л., Ковбаса Н. М. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського