Engle R. L. - Global marketing management scorecard: A tale of two multinational companies (2005)
Arslan H. B. - Where Can Outplacement Be Placed? Offering a Broader Role to Assistance: A Theoretical Approach (2005)
Salciuviene L. - An Assessment of Various Approaches for Cross-Cultural Consumer Research, Auruskeviciene V., Lydeka Z. (2005)
Waddell D. - Program Management: the next step in the evolution of Project Management? (2005)
Kobayashi M. - A Role of Lender Liability in Debt Contract (2005)
Bhattacharyya S. - A Note on Formatting a Questionnaire (2005)
Title (2005)
Contents (2005)
Gadhoum Y. - Understanding Roots and Means of Enhancing Control: A North American Empirical Analysis. Part II (2005)
Katircioglu S. - The Effects of Loose Monetary Union between a Small Country and a Large Developing Country in Crises: Experience from Turkey and North Cyprus, Oney B. (2005)
Cant M. C. - Perceived Reasons for the Lack of Job Creation in Smmes in Gauteng, South Africa, Erdis C. (2005)
bin Mahajar A. J. - Internationalisation of Kedah's Cooperative Societies, Yunus J. B. M. (2005)
Dimovski V. - Performance Effects of Organizational Learning in a Transitional Economy, Skerlavaj M. (2005)
Gammelgaard J. - The Impact of the Acquired Firm's Knowledge Sources on the Knowledge Creation Processes in the Acquiring Firm (2005)
Zalan T. - The CEO-Advisors Nexus: Toward an Explanation of ‘Merger Preference' in Mergers and Acquisitions, Lewis G. (2005)
Rijamampianina R. - A Framework for Effective Cross-cultural Co-opetition between Organisations, Carmichael T. (2005)
Choo K. L. - The Praxis of Strategic Management in Contemporary Organisations: What are the Implications for Research and Teaching? (2005)
Cant M. - Analyszing the Cash and Carry Wholesaler's Right of Existence in the Distribution Channel, van Scheers L. (2005)
Arciniega L. M. - Other-Oriented Values and Job Satisfaction, Gonzalez L. (2005)
Hafsi T. - Environment, Resources and the Performance of Cooperative Strategies, Xin L. (2005)
Khalid S. A. - Self and Superior Ratings of Organizational Citizenship Behavior: Are there Differences in the Source of Ratings?, Ali H. (2005)
Tuzcu A. - Corporate Governance Approach of Turkish Companies Operating in the Istanbul Stock Exchange: The Case of an Emerging Market Economy in an Age of Capitalist Diversity, Fikirkoca A. (2005)
Erdost H. E. - Management Consulting Firms in Turkey (2005)
Aktouf O. - The False Expectations of Michael Porter's Strategic Management Framework, Chenoufi M., Holford W. D. (2005)
De Feo D. - An Empirical Method for Human Mortality Forecasting. An Application to Italian Data (2005)
Dilber M. - Critical Factors of Total Quality Management and Its Effect on Performance in Health Care Industry: A Turkish Experience, Bayyurt N., Zaim S., Tarim M. (2005)
Бошота Н. В. - Передумови та чинники розвитку туризму в Україні (2018)
Вараксіна О. В. - Конкурентоспроможність підприємства: сутність, виміри та чинники (2018)
Коба В. Г. - Стан і тенденції розвитку авіаційного транспорту України, Коба О. В. (2018)
Островська І. В. - Проблеми та напрями розвитку ринку авіаційних перевезень України, Радченко О. А., Моісеєва Н. В. (2018)
Божкова В. В. - Використання матричного інструментарію у стратегічному маркетинговому плануванні діяльності вітчизняних промислових підприємств, Горета Л. В. (2018)
Боровік Л. В. - Аналіз впливу домогосподарств населення на інвестиційну привабливість галузі (2018)
Братута О. Г. - Теоретичний аналіз концепції інтегрованих підприємницьких структур (2018)
Войченко Т. О. - Вдосконалення якості управлінських рішень у судноплавних компаніях, Мельниченко Н. Д. (2018)
Волошина С. В. - Методологічний базис дослідження управління людським капіталом підприємства (2018)
Джерелюк Ю. О. - Сценарний підхід до обґрунтування управлінських рішень щодо системного забезпечення зовнішньої антикризової стійкості туристичних підприємств (2018)
Кривов’язюк І. В. - Системно-процесний підхід до оцінювання ефективності управління машинобудівним підприємством (2018)
Ліхоносова Г. С. - Стратагеми регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємствах (2018)
Сосновська О. О. - Вплив ризиків на систему економічної безпеки підприємства в умовах циклічного розвитку економіки (2018)
Федорова Н. Є. - Маркетингова оцінка впливу системи складників зовнішнього середовища на рівень адаптації комунікативного складника комплексу маркетингу виноробних підприємств (2018)
Фостяк В. І. - Концепція управління безпековою діяльністю підприємства (2018)
Чмир Т. С. - Науково-методичні підходи до кількісної оцінки рівня фінансової безпеки підприємства (2018)
Чугрій Г. А. - Методика визначення ставки роялті у договорах трансферу технологій, Чугрій Н. А. (2018)
Швець Ю. О. - Оптимізація податкового навантаження на підприємстві ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр", Завальнюк А. О. (2018)
Яворська О. Г. - Генеза теорії інтелектуального капіталу (2018)
Тур О. В. - Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України (2018)
Zavadska D. V. - Bank innovative lending system: trends of formation and directions for promoting development in Ukraine (2018)
Ivanets I. V. - Financial analysis of the activity of the enterprise (2018)
Костишин Н. С. - Сучасний стан державного фінансового контролю та шляхи підвищення ефективного його розвитку (2018)
Доронін А. В. - Діагностика гармонійності професійної мобільності управлінської команди методом "золотого перетину", Доронін С. А. (2018)
Шевченко А. В. - Маркетинговий підхід до управління діяльністю виробничих підприємств, Жембоцький М. В. (2018)
Зелікман В. Д. - Економіко-математична модель оцінки впливу підрозділів підприємства на якість виготовленої продукції, Сокольська Р. Б., Зелікман А. В. (2018)
Нікіфорова Л. О. - Теоретико-ігрова модель оптимізації взаємодії фінансових структур та start-up в малому бізнесі, Дун Сіньїн (2018)
Вихідні дані (2018)
Рецензія на монографію "Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики" за ред. проф. М. А. Окландера (2018)
Литвин М. Р. - Історик Українських визвольних змагань першої половини ХХ століття: Олександрові Колянчуку – 80 (2012)
Любащенко В. І. - Польський король Владислав Ягайло і київський митрополит Кипріян: спроба церковної унії у XIV столітті (2012)
Мисак Н. Ф. - Галицькі адвокати наприкінці ХІХ – на початку ХХ столітття: національна ідентифікація і професійна діяльність (2012)
Ніколаєнко О. А. - Польський жіночий рух взаємодопомоги в Наддніпрянщині на початку ХХ століття (2012)
Горбачевський Т. С. - Римо-католицька громада у Львові в міжвоєнний період (1921–1939) (2012)
Зайцев О. Ю. - Ставлення ОУН до спроб українсько-польського порозуміння (1929–1934) (2012)
Боляновський А. В. - Українці, росіяни й поляки у Збройних силах Німеччини у 1939–1945 роках: порівняльний аналіз (2012)
Пронь Т. М. - Міждержавне переміщення етнічного населення українсько-польського прикордоння на території Волинської області (1944–1946) (2012)
Каліщук О. М. - Протистояння на українсько-польському пограниччі в роки Другої світової війни у політологічному вимірі (2012)
Кондрач Я. С. - Холм: Етнокультурна специфіка міста новітньої доби, вплив на неї депортацій 40-х років ХХ століття (2012)
Харчук Х. Р. - Похоронні родинні каплиці Личаківського цвинтаря (2012)
Литвин М. Р. - Проблеми дослідження українсько-польських відносин новітньої доби (2012)
Руда О. В. - Рецензійна діяльність Мирона Кордуби на сторінках "Kwartalnika Historycznego" ("Історичного квартальника"), Піх О. М. (2012)
Середяк А. В. - Мирон Кордуба і українська громада в Москві (штрих до історії візиту 1907 року) (2012)
Піх О. М. - Мирон Кордуба і Микола Андрусяк: до історії взаємин, Чебан М. М. (2012)
Серкіз Я. І. - Мирон Кордуба в оцінці сучасників (2012)
Піх О. М. - Науково-освітня діяльність Мирона Кордуби у Варшаві (1928–1940) (2012)
Білинський Б. Т. - Мирон Кордуба в контексті епохи (2012)
Осташ Н. Л. - Пересічна людина в історичному вимірі (с. Березно на Холмщині) (2012)
Багрій Р. С. - Український фармацевт і меценат: Володимир Кіндрачук (1882–1969) (2012)
Александрович В. С. - "Ikony w Polsce" і навколо них: зауваження з української сторони: Michał Janocha. Ikony w Polsce od średniowiecza do współczesności. – Warszawa: Arkady, 2008. – 452 s. + il. (2012)
Павлишин М. Р. - I: Чушак Х. Немає вільної Польщі без вільної України: Україна та українці у політичній думці польської опозиції (1976–1989). – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Видавництво "ПАІС", 2011. – 304 с.I (2012)
Гуль О. В. - "Історія Любліна" як приклад нового підходу до написання монографії міста: Szczygieł R., Gmiterek H., Dymmel P. Lublin. Dzieje miasta. – Lublin: Towarzystwo miłośników Lublina, 2008. – T. 1: Od VI do końca XVIII wieku. – 208 s. (2012)
Руда О. В. - Міжнародна наукова конференція "Історія, політика і культура у Східній Європі" (2012)
Анотації (2012)
Summary (2012)
Аннотации (2012)
Конохова З. П. - Інформаційна природа структуроутворюючих складових економічної системи, Харченко А. О. (2018)
Дідик Н. В. - Тенденції розвитку креативної економіки в Європейському Союзі (2018)
Кобилянська А. В. - Еволюція поглядів на категорію "глобальне економічне врядування" та його режими (2018)
Ніконенко У. М. - Оцінка впливу волатильності світових сировинних цін на інвестиції та приватне споживання в країнах-експортерах природних ресурсів (2018)
Сикорский А. И. - Письменность как вид экономической деятельности (2018)
Славкова О. П. - Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та сталий розвиток сільських територій, Соколов М. О. (2018)
Шевченко А. В. - Особливості сучасного стану розвитку ринку туристичних послуг в Україні, Сава Є. В. (2018)
Адлер О. О. - Роль та пріоритетність аналізу господарської діяльності в системі управління виробничим підприємством, Лесько О. Й., Яворська К. Л. (2018)
Братута О. Г. - Дослідження поняття явища "консорціум" як видової форми об'єднання підприємств (2018)
Коваленко О. В. - Конкурентоспроможність підприємств та принципи її фінансового забезпечення, Голобородько Я. О. (2018)
Кошельок Г. В. - Факторний аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства, Малишко В. С., Малікова І. П. (2018)
Крамаренко К. М. - Особливості маркетингу підприємств ресторанного господарства, Сіроус Б. В. (2018)
Маркіна І. А. - Дослідження передумов збільшення енергоефективності підприємств агропродовольчої сфери, Замикула О. В. (2018)
Міщук Є. В. - Вплив екологічної безпеки підприємства та його стейкхолдерів на їх економічну безпеку (2018)
Насонов М. І. - Вплив економічних чинників на ефективність управління промисловим підприємством (2018)
Панченко Н. Г. - Формування стратегії ресурсозбереження на підприємствах залізничного транспорту (2018)
Пілецька С. Т. - Ефективність управління підприємством, підходи та методи щодо її оцінки, Коритько Т. Ю. (2018)
Радченко О. А. - Досвід впровадження private label на українському ринку роздрібної торгівлі та тенденції її розвитку, Пришва К. С. (2018)
Радченко О. А. - Інноваційні підходи застосування маркетингових інструментів в туристичному бізнесі, Пророченко А. В. (2018)
Ровенська В. В. - Стратегічні перспективи сталого розвитку промисловості України в умовах глобалізації, Єськова С. М. (2018)
Ткачук І. І. - Сутність поняття "інвестиційна привабливість підприємства", Спіцина Ю. Г. (2018)
Трут О. О. - Лінійний керівник як суб'єкт управління результативністю організації (2018)
Хайло Я. М. - Розвиток концепції управління ресурсами та ресурсозбереженням на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства (2018)
Шуляр Р. В. - Механізми гнучкості та адаптивності систем управління якістю бізнес-процесів підприємств (2018)
Юрченко Ю. О. - Сутність та структура стратегічного набору будівельних підприємств (2018)
Рибіна Л. О. - Бюджетна децентралізація як чинник регіонального розвитку (на прикладі Сумщини), Геєнко М. М. (2018)
Якімцов В. В. - Часові фактори визначення комплексної синергетичної ефективності діяльності підприємств (2018)
Довгань Л. П. - Управління платоспроможністю та кредитоспроможністю підприємства в зарубіжній практиці, Стадник Д. М. (2018)
Мушинський Б. М. - Оцінка фінансових ризиків у банківській діяльності та методів їх розрахунку (2018)
Петренко В. А. - Теоретичний аналіз тлумачення поняття "фінансова діяльність підприємства", Гурбик Ю. Ю., Сальнікова М. В. (2018)
Семеног А. Ю. - Зарубіжний досвід регулювання Fintech послуг, Цирулик С. В. (2018)
Тютюник І. В. - Аналіз каналів непродуктивного виведення коштів за кордон (2018)
Роєва О. C. - Вплив інтеграційних процесів обліку на систему інформаційного забезпечення підприємства (2018)
Чугрій Н. А. - Роль нематеріальних активів у капіталізації вартості підприємств: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2018)
Азєєв А. С. - Методика оцінки та ідентифікації ризику інформаційної безпеки на прикладі послуги дистанційного навчання (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2010)
Contents (2010)
Tuulik K. - Leadership in Estonia, Alas R. (2010)
Bhattarai K. - Taxes, public spendings and economic growth in OECD countries (2010)
Odhiambo N. M. - Electricity consumption, labour force participation rate and economic growth in Kenya: an empirical investigation (2010)
Arumae U. - Particularities of the organization and management of rural municipalities and cities as territorial public corporate bodies (the case of Estonia), Almann A. (2010)
de Jong G. - The ex post use of formal contracts in high-tech alliances. A contingency perspective, Woolthuis R. J. A. K. (2010)
Pihl H. - Is coordination influenced by culture? A comparison of Sweden and China, Bornholt M., Elfversson M., Johnsson A. (2010)
Bencsik H. A. - Family friendly concepts and tools in different-sized Hungarian organizations based on empirical study, Juhasz T. (2010)
Jessen S. A. - The popularity of project work – a contemporary paradox? (2010)
Wolff D. - The link between diffusion of the concept of sustainable development and the composition of governing bodies: companies listed on the stock exchange, Remillard D. (2010)
Chandes J. - Strategizing humanitarian logistics: the challenge of collective action, Pache G. (2010)
Title (2010)
Contents (2010)
Urban B. - Antecedents of entrepreneurship, with a focus on culture in an emerging country context (2010)
Kose Y. - On the causality between stock prices and exchange rates: evidence from Turkish financial market, Doganay M., Karabacak H. (2010)
Akinloye O. - Estimating profit efficiency in the South African mining sector using stochastic frontier approach, Akinboade Akinboade, Kinfack E. C., Putuma M., Mokwena Mokwena, Kumo W. L. (2010)
van Scheers L. - Retail black economic empowerment compliant companies: cultural renewal in South Africa (2010)
Kaya F. B. - Intellectual capital in organizations, Sahin G. G., Gurson P. (2010)
Stiglbauer M. - Transparency & disclosure on corporate governance as a key factor of companies’ success: a simultaneous equations analysis for Germany (2010)
Ouyang Y. - Does LMX enhance the job involvement of financial service personnel by the mediating roles?, Cheng C. H., Hsieh C. J. (2010)
Jost P.-J. - Stock options under non-expected utility theory, Wolff F. (2010)
Vargas-Hernandez J. G. - An analytic study of Mexico in economics, social, political, environmental and sustainable development trends by the year 2030, Noruzi M. R. (2010)
Title (2010)
Contents (2010)
Rankhumise E. M. - The advancement of people with disabilities in the private sector: a case of South Africa (2010)
Gao J. - The impact of crisis on enterprise life-cycle, Alas R. (2010)
Service R. W. - Management: "is” versus "should be” (2010)
Sorensen A. - Optimal policy under restricted government spending (2010)
de Jong G. - The impact of the institutional environment on the autonomy of MNCs’ subsidiaries, Van Vo D. (2010)
Rapp M. S. - Information asymmetries and the value-relevance of cash flow and accounting figures – empirical analysis and implications for managerial accounting (2010)
Ebeid A. Y. H. - Corporate social responsibility and its relation to organizational commitment (2010)
Arnania-Kepuladze T. - Gender stereotypes and gender feature of job motivation: differences or similarity? (2010)
Dworkin N. R. - Managerial socialization in short-term hospitals: a descriptive analysis, Drozdenko R. G., Goldstein J. (2010)
Литвин М. Р. - Українсько-польські відносини новітньої доби: десятиріччя діяльності Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (2017)
Маланій З. М. - На перетині імперської ідентичності та національних покликань: узагальнений портрет габсбурзького службовця в Галичині (1848–1918) (2017)
Малець О. О. - Українсько-польські відносини в діяльності Комінтерну в 20-х рр. ХХ ст. (2017)
Ґібєц М. - Безпека на кордоні. Активність ОУН у 1930–1935 роках у світлі звітів Малопольського окружного інспекторату Прикордонної охорони (2017)
Руда О. В. - Мовний утраквізм як спроба асиміляції українського населення міжвоєнної Галичини (2017)
Чебан М. М. - Українські вчені на міжнародних наукових форумах (1919–1939): організація, участь, тематика (2017)
Кондрач Я. С. - Литовсько-польсько-українська бригада: історія створення (2017)
Sliusarenko A. V. - Air force component of special operations forces of the us armed forces and its cooperation with the army special forces (1950s – 2001) (2017)
Піх О. М. - Політика Республіки Польща щодо агресії Росії в Україні (2017)
Zatorskyy N. Z. - Deutsche Übersetzung des Sendschreibens Misaels an den Papst Sixtus IV (2017)
Верхотурова М. А. - Гармати та фортечні рушниці XVI–XIX ст. у колекції Музею ім. Любомирських (2017)
Любчик І. Д. - Населення з українсько-польсько-словацького порубіжжя у предметному полі наукових дискурсів Центрально-Східної Європи (міждисциплінарний вимір) (2017)
Соляр І. Я. - Моделі польсько-українського порозуміння у працях його польських прихильників (2017)
Красівський О. Я. - Історія професійних спілок Східної Галичини крізь призму маловідомих джерел (2017)
Виздрик В. С. - Нове дослідження про міжнародні ліві об’єднання у першій третині ХХ ст. (2017)
Зайцева В. Р. - Інструменталізація чи інтеграція?: польська національна меншина в СРСР (2017)
Хахула Л. І. - Множинність ідентичності сучасного українсько-польського пограниччя (2017)
Павлів Ю. З. - Нові підходи до вивчення "не-свого минулого", або Як соціальна антропологія досліджує колективну пам’ять (2017)
Відомості про авторів (2017)
Title (2010)
Contents (2010)
Pellegrini C. B. - Alternative vs. traditional corporate governance systems in Italy: an empirical analysis, Pellegrini L., Sironi E. (2010)
Mata M. E. - As small events may have large long-run effects on business perspectives (Portugal, 1940s) (2010)
Ciftcioglu S. - Are domestic savings and economic growth correlated? Evidence from a sample of Central and East European countries, Begovic N. (2010)
Jimenez-Naharro F. - A financial analysis of born-global firms: evidence from Spain, Palacin-Sanchez M. J., Perez-Lopez C., Trujillo-Ponce A. (2010)
Johannessen J.-A. - Hospital management: using knowledge to strengthen hospital overall performance. Organization and management of nurses in Norwegian hospitals, Karp T. (2010)
Vokic N. P. - The relationship between individual characteristics and conflict handling styles – the case of Croatia, Sontor S. (2010)
Ladzani W. - Historical perspective of small business development initiatives in South Africa with special reference to Limpopo province (2010)
Fang W.-S. - Do R&D expenditure, royalty and technology licensing expenses increase operational performance of the biotech industry in Taiwan?, Lin H.-K. (2010)
Idam N. - E-HR and Employee Self-Service (ESS) in a British public sector organization: an exploratory analysis, Renwick D. (2010)
Southern L. J. F. - Planning and funding entrepreneurial start-ups and expansions in the current weak economy (2010)
Title (2010)
Contents (2010)
Sabri N. R. - PPPs in Palestinian municipal activities as perceived by stakeholders, Jaber R., Hanya D. (2010)
van Scheers L. - The role of ethnicity and culture in developing entrepreneurs in South Africa (2010)
İyidogan P. V. - The Feldstein-Horioka relation in Turkey: an ARDL Bounds testing approach, Balikcioglu E. (2010)
Sudnik P. - Exploring customer-supplier relationships in business-to-business through action research, Kiely J. (2010)
Tropman J. - Executive leadership a 7C approach, Wooten L. (2010)
Caglio A. - Internet technologies and interactivity of management control systems: some empirical evidence, Zoni L. (2010)
Kecek G. - Determination of ergonomics dimension of production enterprises by principal component analysis, Cakmak Z., Yildirim E. (2010)
Naidoo M. - Traditional cost systems of South African private higher education institutions (2010)
Charlebois S. - Marketing culture through locally-grown products: the case of the Fransaskoisie Terroir products, Mackay G. (2010)
Mansour-Nahra P. - Business made profective, Singh P. J. (2010)
Title (2008)
Contents (2008)
Kozmenko S. - Investment provision of innovative development in Ukraine, Vasyl'yeva T. (2008)
Malighetti P. - Impact on the structure of the air transport industry liberalization in Italy, Paleari S., Redondi R. (2008)
Shkolnyk I. - Risks management of financial supermarkets (2008)
Puu T. - Investment decisions reconsidered: the case of imperfect capital markets, Ruiz M. (2008)
Janczak S. - Knowledge and learning in strategic alliances: how to learn with cooperation (2008)
Omurgonulsen M. - Manufacturing/marketing interface and conflict: an investigation in the Turkish manufacturing industry, Surucu P. (2008)
Rothenberger S. - Developing a leadership company - from leadership behavior to leadership responsibilities (2008)
Burger-Helmchen T. - From investment rules of thumb to routines: a real option approach (2008)
Ebert L. - Some economic insight into the problem of corporate accounting fraud (2008)
Ferreira J. - Entrepreneurial orientation (EO) and growth of firms: key lessons for managers and business professionals, Azevedo S. G. (2008)
Connelly J. T. - An analysis of factors affecting ex-dividend day stock prices in global capital markets, Gorman L., Limpaphayom P., Weigand R. A. (2008)
Kaarelson T. - Trends and developments in human resource management practice in Estonia in the institutional context, Alas R. (2008)
Zineldin M. - Cybernization management in the cyber world. A new management perspective, Vasicheva V. (2008)
Mayrhofer W. - Looking for the Holy Grail? Tracking human resource management developments over time - reflections on theoretical and methodological issues, Reichel A. (2008)
Title (2010)
Contents (2010)
Ferrand D. - The international trade peculiarities in China reflected in their e-marketplaces, Navarre C., Liu W. (2010)
Leroux E. - Efficiency of e-learning: the case of French bank sales force, Sahut J.-M. (2010)
Pupion P.-C. - ICT adoption and crisis management: the case of a public education organization (2010)
Gueye S. - Is the family business a safer type of governance in time of crisis?, Simon E. (2010)
Redis J. - ICT start-ups venture capital and funding (2010)
Lantz J.-S. - Corporate venture capital and financing innovation, Sahut J.-M. (2010)
Hikkerova L. - E-tourism: players and customer behavior (2010)
Bourdeau L. - Market segmentation based on Internet consumer values: the case of tourism products, Marcotte P., Page J. J. (2010)
Title (2007)
Contents (2007)
Ciftci H. - The new geopolitical environment of Turkey (2007)
Kase R. - Psychological contracts and employee outcomes in transition to market economy: a comparison of two Slovenian companies, Nada Z. (2007)
Alas R. - The impact of employee participation on job satisfaction during change process (2007)
Syrjala J. - Employees' wellbeing in the context of mergers within the nordic electricity industry, Takala T. (2007)
Zwikael O. - Effective customer requirements management using an information supply based model, Tilchin O. (2007)
Assadi D. - Strategic management analysis of al Qaeda. The role of worldwide organization for a worldwide strategy, Lorunser B. (2007)
Rajan M. N. - Management teaching and learning: a cross-cultural perspective, Ono A., Combs H., Gehrt K. (2007)
Martin J. A. - Private equity: the leveraged buyout model revisited with a dash of clustering, Schrum J. L. (2007)
Zapalska A. M. - The success of micro-financing, Brozik D., Rudd D. (2007)
Title (2008)
Contents (2008)
Jaafar M. - The intention to use pirated software: a study of undergraduate students in a public institution of higher learning in Malaysia, Ramayah T., Teng T. W. (2008)
Alas R. - Gender equality in post-socialist country: case of Estonia, Kaarelson T. (2008)
Canback S. - Where in the World Is the Market? The Income Distribution Approach to Understanding Consumer Demand in Emerging Countries, D'Agnese F. (2008)
Tosun M. U. - The Political Instability, Investment Profile and the Macroeconomic Performance of the Middle East & North Africa (MENA) Region, Guran M. C., Ulucan A. (2008)
Zortuk M. - Testing the relationship between trade balance and terms of trade: the case of Turkey, Durman M. (2008)
Apfelthaler D. G. - Drawing wrong borderlines: the concept of culture in a pluralist management world, Domicone H. (2008)
Kantabutra S. - Vision-based leadership: the answer to the fast changing retail industry in Thailand? (2008)
Waweru N. - Predicting change in management accounting systems: a contingent approach, Uliana E. (2008)
Allen R. - Linking diversity practices and perceived diversity in management, Dawson G. A., Wheatley K., White C. S. (2008)
Brasseur M. - Exemplarity in management, factors of implementation and process of learning, Magnien L., Peterson J. (2008)
Karaman A. - Vision, Creativity, Strategic Innovation, and Transformational Leadership, Kok S. B., Hasiloglu S. B., Rivera M. (2008)
Pache G. - Logistical service in the e-grocery industry: the reality beyond the hype (2008)
Мащенко С. О. - Систематизація теоретичних підходів до визначення сутності міжнародного менеджменту (2018)
Смєсова В. Л. - Bзаємозв’язок відтворення економічних відносин та економічних інтересів (2018)
Фісуненко П. А. - Інтелектуальний капітал: формування понятійного апарату на основі наукових підходів, Зюзя А. О. (2018)
Квактун О. О. - Концептуальні основи формування міжнародного іміджу України, Вертелецька О. М., Каліниченко К. (2018)
Ніконенко У. М. - Фіскальна політика в сировинних економіках: роль бюджету та фондів суверенного багатства (2018)
Prushkivska E. - Foreign direct investment of the European union in Poland, Meleschenko A., Lobach N. (2018)
Сидоренко О. М. - Форми виходу будівельних компаній на зарубіжні ринки (2018)
Тараненко І. В. - Протекціонізм і скорочення глобалізації: тимчасове явище або довгостроковий тренд? (2018)
Фесенко В. В. - Mетодичний підхід до аналізу цінових відхилень в операціях експорту (2018)
Шевчук С. В. - Чинники та індикатори митної безпеки у площині забезпечення митних інтересів держави (2018)
Верхоглядова Н. І. - Вибір драйверів управління розвитком національної економіки на основі прогнозування, Кононова І. В. (2018)
Фуфалько І. Ю. - Cучасний стан імплементації державно-приватного партнерства в Україні (2018)
Чехов С. А. - Інфраструктура і маркетинг ринку насіння олійних культур (2018)
Алексеєнко Л. М. - Модернізація фінансових технологій на ринку страхових послуг в умовах розвитку інтернет-страхування, Кулина Г. М. (2018)
Волкова В. В. - Підвищення ефективності завантаження виробничої системи підприємства, Огліх В. В. (2018)
Лантух О. В. - Удосконалення організації комунікацій підприємства шляхом створення інформаційного порталу, Цабій О. В. (2018)
Попадинець І. Р. - Діагностування стейкхолдерів нафтогазових підприємств (2018)
Разінькова М. Ю. - Методичне забезпечення формування та проведення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (2018)
Title (2010)
Contents (2010)
Aregbeshola A. R. - The effect of FICA on the shareholders' interest of listed automobile firms on the JSE (2010)
Edmunds J. C. - Job creation in the post-modern economy, John K. R. S. (2010)
Unlucan D. - Characteristics of SMEs in North Cyprus: a small island (2010)
Aziza L. - Unexpected utilizations of information technology: off interaction between users and EDI, Marie-Laure M., Herve C. (2010)
Orlando A. - Pension funds risk analysis: stochastic solvency in a management perspective, Politano M. (2010)
Waweru N. M. - The origin and evolution of management accounting: a review of the theoretical framework (2010)
Maxwell G. A. - Establishing a human resource management function based on organisational culture, Findlay L., McLean M. E. (2010)
van Scheers L. - The South African cherry picking consumer's price knowledge and gender issues (2010)
Soilen K. S. - Boosting innovation and knowledge through delocalization: market intelligence at trade shows (2010)
Lacey N. - Market sentiment and mutual fund trading strategies, Bu Q. (2010)
Title (2016)
Contents (2016)
Syvertsen C. M. - Can economic growth be achieved in top management consulting using principles from the business federation? Findings from a Norwegian longitudinal study from 1984 until 1998 (2016)
Sambo W. - Factors affecting youth entrepreneurship development in Kibera district, Kenya (2016)
Krüger L. P. - Black economic empowerment in post-1994 South Africa: ANC curse and/or socialist/communist covenant? (2016)
Lekhanya L. M. - Critical analysis of entrepreneurial spirit, attitudes and perceptions of young South Africans in KwaZulu-Natal province (2016)
Kalitanyi V. - Social values as determinants of entrepreneurial intentions among university students in Cape Town – South Africa, Visser D. J. (2016)
Masud M. A. K. - Corporate social responsibility evaluation by different levels of management of Islamic banks and traditional banks: evidence from banking sector of Bangladesh, Kabir M. H. (2016)
Mullakhmetov K. - Control in the system of managerial decisions procedures: a conceptual view (2016)
Rambe P. - Influence of integrated reporting ratings, CEO age, and years of experience on the share price of top 106 JSE listed companies, Mangara T. B. (2016)
Hung Y.-T. - The importance of human resources management for small businesses in South Africa, Cant M. C., Wiid J. A. (2016)
Moloi T. - A cross sectoral comparison of risk management practices in selected South African organizations (2016)
Stokvik H. - Tacit knowledge, organizational learning and innovation in organizations, Adriaenssen D., Johannessen J.-A. (2016)
Mafini C. - Barriers to public supply chain management strategy implementation: an exploratory diagnosis (2016)
Amusan L. - Conceptualizing innovation management development through organizational learning in the public service: any lessons for developing states?, Oyekunle O. A. (2016)
Penceliah S. - The choice of public universities in a restructured and transforming Higher Education landscape: a student perspective, Konyana S. V. M., Maharaj M. (2016)
Title (2010)
Contents (2010)
Melis R. - Demographic risk indicators in pay-as-you-go pension funds, Trudda A. (2010)
Mishra D. P. - Marketing and the global financial crisis of 2008: a theoretical analysis (2010)
Cizmic E. - Enhancing organizational effectiveness and efficiency through balanced scorecard application, Crnkic K. (2010)
Rijamampianina R. - The relationship between learning styles and learning methods in the South African workplace (2010)
Vidovic M. - The link between the quality of knowledge management and financial performance - the case of Croatia (2010)
Nyakudya M. N. - Scanning the Botswana computing environment for knowledge of open source software (2010)
Stanwick S. D. - The ethics of outsourcing at Mattel, Stanwick P. A. (2010)
Wise V. - Ethical conduct in business: a case study analysis using Bangladesh experiences, Ali M. M., Wise T. (2010)
Smith W. R. - Using social media as a competitive advantage: the case of small businesses, Vardiabasis D. (2010)
bin Mahajar A. J. - The relationship between customer commitment and satisfaction on the loyalty card program of department stores in Malaysia, Yunus J. B. M. (2010)
April K. - Leadership capabilities, management selection - game theoretic modelling, Riabtsev K., Peters K. (2010)
Вітання колективу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з нагоди 105-річчя заснування судової експертизи в Україні (2018)
Іщенко А. В. - 105 років наукової діяльності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Колонюк В. П., Юсупов В. В. (2018)
Клименко Н. І. - Поняття та місце загальної теорії судової експертології в системі юридичних наук, її завдання (2018)
Корж В. П. - Деякі дискусійні питання щодо сучасного розвитку науки криміналістики (2018)
Нестор Н. В. - Проблемні аспекти законодавчого забезпечення гарантій незалежності судового експерта (2018)
Хоша В. В. - Адміністративно-правові форми й методи акредитації судово-експертних установ, Угровецький О. П. (2018)
Кравчук Т. О. - До питання щодо визначення понять "експерт з питань права" та "експерт" в цивільному, господарському та адміністративному процесі (2018)
Пампуха Г. Г. - Незалежна експертиза як один із засобів вирішення спорів на досудовому етапі (2018)
Гуменський О. А. - Місце експертизи спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (СТЗ) в системі судових експертиз, Будко Т. В. (2018)
Форис Ю. Б. - О системном анализе судебно-экспертных классификаций, Колонюк В. П. (2018)
Хахановський В. Г. - Передумови автоматизації та комп’ютеризації судових експертиз (2018)
Пашиєва А. С. - Актуальні питання адміністративно-правового регулювання обігу холодної зброї (2018)
Гуменський О. А. - Єдиний підхід до проведення досліджень з групової ідентифікації об’єктів, які є результатами інженерно-технічної діяльності людини (РІДЛ). Сімейство експертиз РІДЛ (2018)
Лук’янчиков Є. Д. - Інститут понятих в системі кримінальних процесуальних гарантій, Лук’янчикова В. Є. (2018)
Пиріг І. В. - Шляхи вдосконалення криміналістичного забезпечення досудового розслідування (2018)
Басиста І. В. - Проведення експертиз у кримінальних провадженнях: сучасні реалії законодавчого унормування (2018)
Щербаковський М. Г. - Тактичні та організаційні особливості зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, Коршенко В. А. (2018)
Біленчук П. Д. - Криміналістична характеристика транснаціональних комп’ютерних злочинів, Борисова Л. В., Колонюк В. П. (2018)
Самойленко О. А. - Природа кіберпростору як об’єкта криміналістичного дослідження (2018)
Жеребко О. І. - Юридична природа зразків для порівняльного дослідження (2018)
Гуріна Д. П. - До питання щодо компетенції та компетентності судового експерта у кримінальному провадженні, Калініна І. В. (2018)
Когутич І. І. - Про методологічний аспект перспективи графології як галузі криміналістичного знання (2018)
Ованнісян А. Л. - Перспективи розвитку лінгвістичних підвидів судової експертизи, Тимко Є. В. (2018)
Богославська М. О. - Актуальні питання теорії судових лінгвістичних експертиз (2018)
Лисенко А. М. - Підроблені підписи, як об’єкти криміналістичного дослідження (2018)
Яковлєв О. В. - Тенденції розвитку іноземної криміналістичної техніки, що використовується при виявленні та дослідженні прихованих відбитків пальців рук і біологічних рідин, Парфило О. А. (2018)
Полтавський А. О. - До питання встановлення давнини виникнення слідів папілярних узорів людини, утворених потожировою речовиною (2018)
Білоус І. В. - Паспорт громадянина України у формі ID-картки як сучасний інструмент електронної та криміналістичної ідентифікації особи (2018)
Куликовська В. С. - Встановлення послідовності виконання реквізитів в документах, як один з підходів до вирішення задач по встановленню відносної давності виконання реквізитів в документах. Особливості існуючих методів (2018)
Науменко С. М. - Стосовно питання підробки документів (2018)
Янкович Г. М. - Судово-технічне дослідження документів нового покоління (2018)
Бабков А. О. - Проблемні аспекти посмертних почеркознавчих досліджень підписів, виконаних в основних та додаткових договорах оренди землі (2018)
Юрчик Т. В. - Використання біометричних технологій в дактилоскопії (2018)
Кофанов А. В. - Теоретичні та практичні аспекти моделювання рикошетування вогнепального снаряда при проведенні експертного експерименту (2018)
Приходько Ю. П. - Гідроруйнівники, як спеціальне знаряддя для знешкодження вибухонебезпечних предметів (2018)
Якименко Р. В. - Щодо важливості етапу порівняльного дослідження конформних слідів на деталях механічних сувальдних замків (2018)
Кахановский Ф. Н. - Полусинтетические смешанные опиоиды и новый аналог гамма аминомасляной кислоты (ПРЕГАБАЛИН (PGB)), Посильский О. А. (2018)
Зайцев Д. М. - Можливості та перспективи застосування електронної мікроскопії з рентгенофлуоресцентним енергодисперсійним мікроаналізом в судовій експертизі, Приступа В. В. (2018)
Сич О. А. - Ідентифікація карбоксилатних антифризів методом інфрачервоної спектроскопії, Кот Т. М. (2018)
Родюкова О. С. - Питання необхідності встановлення факту сторонньої агресивної дії на документи, Шовкова Г. В. (2018)
Варавіна І. А. - Проблеми пов’язані із вирішенням основних завдань при проведенні досліджень у сільському господарстві (сільськогосподарській експертизі), Самкова О. П., Плотніцька А. В. (2018)
Поплавська Н. Л. - Сучасні методи визначення гранулометричного складу осадових порід у судово-ґрунтознавчій експертизі (2018)
Борзов О. П. - Сучасні можливості експертного дослідження бджолиного меду, Ковальчук Л. І. (2018)
Андрєєв Д. В. - Тактичні операції затримання на гарячому при розслідуванні незаконного обігу зброї (2018)
Анпілова А. С. - Добросовісність як умова набуття права власності за набувальною давністю (2018)
Гордейчук В. В. - Протиправні дії щодо торговельних марок як об’єктивна сторона порушення виключних прав (2018)
Гордеюк А. О. - Проблема правового регулювання приватноправових відносин в умовах їх віртуалізації (2018)
Греченко В. А. - Погляди дореволюційних вчених-юристів щодо виникнення права у давніх східних слов’ян, Брусакова О. В. (2018)
Губанова О. В. - Дитяча вакцинація крізь призму приватного і публічного права: європейський досвід (2018)
Давиденко С. В. - Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим: проблеми вдосконалення правового регулювання, Боковикова Є. О. (2018)
Ковтун М. С. - Відкриті дані в Україні: сутність та стан розвитку, Хрякова Н. О. (2018)
Мозоль С. А. - Суб'єкти забезпечення кримінологічної безпеки (2018)
Мохончук Б. С. - Питання реалізації активного виборчого права внутрішньо переміщеними особами в Україні, Чиріна В. Л. (2018)
Моцний Д. О. - Провокація вчинення злочину при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у контексті захисту прав людини, Давиденко С. В. (2018)
Полюк Ю. І. - Деякі зміни цивільного процесуального законодавства щодо реалізації права на звернення до суду за захистом: порівняльно-правовий аспект (2018)
Пономарьов С. П. - Основні напрямки діяльності держави у сфері забезпеченні безпеки та оборони України (2018)
Пономарьова Г. П. - Виборчі системи для проведення місцевих виборів: досвід країн вишеградської групи, Матвейчук А. В., Матвейчук А. В. (2018)
Скуратович І. М. - Адміністративно-територіальний поділ і державне управління у феодально-роздробленій русі (2018)
Сліпченко С. О. - Цивільно-правовий режим безготівкових грошей (2018)
Сокуренко В. А. - Втручання органів державної влади у приватне життя особи: адміністративно-правовий аспект, Ковтун М. С. (2018)
Собченко Л. І. - Засади правового регулювання режиму секретності в оперативно-розшуковій діяльності підрозділів кримінальної поліції (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Pryima S. - Lifelong learning progress monitoring as a tool for local development management, Dayong Y., Anishenko O., Petrushenko Y., Vorontsova A. (2018)
Karpova N. - Strategically supplier-oriented management in the procurement process of JSC "Russian Railways”, Noskov S., Toymentseva I., Shvetsova E. (2018)
Mykhailova L. - Sustainable development of the Ukrainian agrarian sector: perspectives and challenges, Stoyanets N., Mykhailov A., Kharchenko T., Bachev H. (2018)
Mia M. B. - ICT-mediated organizational change in microfinance organizations: a case study, Ramage M. (2018)
Sosunova L. A. - Improving the management technique of logistics planning in the supply chain, Noskov S. V., Goryacheva I. A., Astafieva N.V., Kalashnikov S. A. (2018)
Pombo C. - How does work engagement mediate the association between human resources management and organizational performance?, Gomes J. (2018)
Balashova K. V. - Formalization and elaboration of a company’s business strategy, Batkovskiy A. M., Kalachikhin P. A., Semenova E. G., Telnov Y. F., Fomina A. V. (2018)
Mynzhanova G. - The role of university faculty motivation in human resources development and university competitiveness growth, Sailaubekov N., Kunanbayeva D. (2018)
Al-Zyoud M. F. - Social media marketing, functional branding strategy and intentional branding (2018)
Parvez M. - Young tourists’ attitude towards domestic tourism: a study on Bangladesh, Kashem M. J. B. (2018)
Mousa G. A. - The relationship between corporate forward-looking disclosure and stock return volatility, Elamir E. A. H. (2018)
Antoniuk L. - Code of ethics for SMEs: substantiating the necessity and willingness to implement in Ukraine, Britchenko I., Polishchuk Y., Rudyk N., Sybirianska Y., Machashchik P. (2018)
Verdenhofa O. - The conceptual bases of introduction of foresight marketing into business management, Afanas'jev M. V., Panchuk A., Kotelnykova I., Chumak G. (2018)
Palyvoda O. - Influence of network organizational structures on innovation activity of industrial enterprises, Karpenko O., Bondarenko O., Bonyar S., Bikfalvi A. (2018)
Stasiukynas A. - Citizen participation and electricity sector governance in Lithuania: current state and future perspectives, Bileišis M., Smalskys V. (2018)
Lipych L. - Model of management of the employees’ innovative behavior at the industrial enterprises, Volynets I., Khilukha O., Matviichuk I., Semchuk Z. (2018)
Saad G. B. - The impact of organizational culture on job performance: a study of Saudi Arabian public sector work culture, Abbas M. (2018)
Katan L. - Economic growth and environmental health: a dual interaction, Dobrovolska O., Espejo J. M. R. (2018)
Emmanuel O. - Corporate diversity and corporate social environmental disclosure of listed manufacturing companies in Nigeria, Uwuigbe U., Teddy O., Tolulope I., Eyitomi G. A. (2018)
Kolesnyk T. - Ensuring the sustainable development of the Ukrainian agrarian sector in conditions of globalization, Samborska O., Talavyria M., Nikolenko L. (2018)
Abu-Rumman A. - Gaining competitive advantage through intellectual capital and knowledge management: an exploration of inhibitors and enablers in Jordanian Universities (2018)
Belkhir L. - A case study of global agency innovation rankings: implications on current definitions of innovation, Mathew M. (2018)
Alnesafi A. - Exploring the development of the accounting profession in Kuwait: an institutional work analysis, Al-Omari A. (2018)
Kordos M. - Corporate culture interplay issues in global economy, Habanik J. (2018)
Chukuakadibia E. E. - The nexus of social capital, coping ability and employment creation in African immigrant-owned small businesses, Chijioke O. (2018)
Amponsah C. T. - The business effects of mega-sporting events on host cities: an empirical view, Ahmed G., Kumar M., Adams S. (2018)
Ensour W. - Impact of job satisfaction on training motivation, Zeglat D., Shrafat F. (2018)
Soewarno N. - Mediating Effect of continuous improvements on management accounting innovations-information capital maturity level-organizational performance relationships, Mardijuwono A. W. (2018)
Mohanty S. - Individualized employee engagement or collaborative employee relations: insights on leadership strategies to manage employees in the UK market (2018)
Sanjay S. - South Africa University students’ perceptions of key education service quality determinants, Govender K. (2018)
Malyovanyi M. - Assessment of the social expenditure impact on the economic growth in OECD countries, Ivanova N., Melnyk K., Nepochatenko O., Rolinskyi O. (2018)
Fauser S. - The business process optimization of offer management for investment goods in individual production – the case of a German medium-sized company, Heidrich F. (2018)
Malyarets L. - Analytical support for forming the strategy of export-import activity development of enterprises in Ukraine, Draskovic M., Proskurnina N., Dorokhov O., Vovk V. (2018)
Raghavendra A. N. - Riding the waves of culture: an empirical study on acclimatization of expatriates in IT industry, Shetty A. S. (2018)
Nawaz N. - Organizational citizenship behavior and team performance: a multiple level study in Indian higher education institutions, Gomes A. M. (2018)
Omelyanenko V. - Technology transfer management culture (education-based approach), Semenets-Orlova I., Khomeriki O., Lyasota L., Medviedieva Y. (2018)
Riyanto A. - Reengineering support for competitive advantage through organizational basis, information and communication technology: a literature review, Primiana I., Yunizar Yunizar, Azis Y. (2018)
Turisova R. - Monitoring of process performance by means of financial indicators, Tkac M., Pachta M. (2018)
Pogorelov Y. - Use of methods of operational cost management in the planning and accounting organization at the enterprises in Ukraine, Kozachenko G., Ovcharenko I., Illiashenko O. (2018)
Rayevnyeva O. - Autonomy of the system of higher education in the conditions of integration of Ukraine into the European educational area, Stryzhychenko K. (2018)
Title, content (2018)
Lukashenko A. - Bitwise method for the binary-coded operands conversion based on mathematical logic, Harder D., Lukashenko V., Fedorov E., Lukashenko V., Utkina T., Mitsenko S., Rudakov K. (2018)
Lutsenko I. - Development of test operations of different duration in terms of input for the verification of efficiency formula, Fomovskaya O., Serdiuk O., Baranovskaya M., Fomovskyi V. (2018)
Dykhta L. - Construction of the method for building analytical membership functions in order to apply operations of mathematical analysis in the theory of fuzzy sets, Kozub N., Malcheniuk O., Novosadovckyi O., Trunov А., Khomchenko A. (2018)
Piterska V. - Development of the Markovian model for the life cycle of a project’s benefits, Kolesnikov O., Lukianov D., Kolesnikova K., Gogunskii V., Olekh T., Shakhov A., Rudenko S. (2018)
Gusiatin V. - Ray tracing synthesis of images of triangulated surfaces smoothed by the spherical interpolation method, Gusiatin M., Mikhal O. (2018)
Pryshliak M. - Constructing a method for the conversion of numerical data in order to train the deep neural networks, Subbotin S., Oliinyk A. (2018)
Skalozub V. - Ontological support formation for constructive-synthesizing modeling of information systems development processes, Ilman V., Shynkarenko V. (2018)
Abstract and References (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bugaev K. A. - Equation of state of quantum gases beyond the Van der Waals aproximation, Ivanytskyi A. I., Sagun V. V., Nikonov E. G., Zinovjev G. M. (2018)
Aygun M. A - Comparison of proximity potentials in the analysis of heavy-ion elastic cross sections (2018)
Hryn V. O. - Properties of periodic structures formed by ordering silver nanoparticles in a polymer matrix using the holographic lithography method, Yezhov P. V., Kutsenko O. S., Smirnova T. M. (2018)
Tran Q. L. - Simulation results of coherent light in a modified microring resonator, Ali J., Amiri I. S., Yupapin P. (2018)
Tomchuk P. M. - Magnetic absorption of metal nanoparticles, Starkov V. N. (2018)
Kudrya V. Yu. - Spectral properties of single-stranded viral DNA fragment, Yashchuk V. M., Naumenko A. P., Mely Y., Udod T. V., Kreminska Yu. S. (2018)
Zharkov I. P. - Extension of temperature control interval in liquid-flow helium cryostats, Ivaschenko A. N., Safronov V. V., Selivanov A. V., Solonetsky A. G. (2018)
Vasilev A. N. - Model of postsynaptic membrane deactivation, Kulish O. V. (2018)
Suprun A. D. - Сentrosymmetric solitons with power asymptotics for media of different dimensions, Shmeleva L. V. (2018)
Hasanov Kh. A. - Relaxation processes in a quantum wire with parabolic confinement, Huseynov J. I., Mamedov F. I., Abba­sov I. I., Hasanov A. A. (2018)
Scherbakov C. M. - Impact of the flexoelectric coupling and electrostriction on the dispersion of soft phonon modes and neutron scattering in ferroelectrics (2018)
Korsun I. V. - Contribution of Ukrainian scientists to the development of optics (2018)
Title, content (2018)
Getman A. - Development of the technique for improving the structure of a magnetic field in the aperture of a quadrupole electromagnet with a superconducting winding (2018)
Azaryan A. - Development of the method to operatively control quality of iron ore raw materials at open and underground extraction, Gritsenko А., Trachuk A., Shvets D. (2018)
Budanov P. - Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electrolytic grounding electrodes parameters, Brovko K., Cherniuk A., Pantielieieva I., Oliynyk Yu., Shmatko N., Vasyuchenko P. (2018)
Demydov O. - Determination of optimal parameters of the pulse width modulation of the 4qs transducer for electriс rolling stock, Liubarskyi B., Domanskyi V., Glebova M., Iakunin D., Tyshchenko A. (2018)
Trembovetska R. - Studying the computational resource demands of mathematical models for moving surface eddy current probes for synthesis problems, Halchenko V., Tychkov V. (2018)
Sytnik А. - Construction of the integrated method to model a system for measuring the density of infrared radiation flows, Semko I., Tkachenko V., Klyuchka K., Protasov S. (2018)
Filippov G. - Welded joints geometry testing by means of automated structured light scanning, Sednev D., Salchak Y. (2018)
Yaremiy I. - Developing and programming the algorithm of refinement of the crystal structure of materials with possible isomorphous substitution, Yaremiy S., Fedoriv V., Vlasii O., Lucas A. (2018)
Kovalyshyn V. - Improvement of a discharge nozzle damping attachment to suppress fires of class D, Marych V., Novitskyi Y., Gusar B., Chernetskiy V., Mirus О. (2018)
Abstract and References (2018)
Пінчук I. Я. - Модель системи охорони психічного здоров’я в Україні: ситуацій ний аналіз, концептуалізація та програмно-цільові підходи до реформування (2018)
Болтоносов С. В. - Особливості клінічних проявів посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій на сході України, що вживають алкоголь (2018)
Marunkevych Ya. Yu. - Some features of suicidal behavior in the modern context (2018)
Пустовойт М. М. - Діатез-стрес модель інволюційних психозів (2018)
Матусова М. О. - Особливості функціональних розладів травлення у дітей з розладами аутистичного спектра, Марценковський І. А. (2018)
Самойлова О. В. - Визначення ризиків розвитку суїцидальної поведінки у дітей з розладами адаптації (2018)
Tabachnikov S. I. - Empirical research of the structure of professional reflection of teachers, Mykhalchuk N. O., Kharchenko Ye. M. (2018)
Яворська Т. П. - Особливості прояву синдрому емоційного вигорання у лікарів, які надають допомогу пацієнтам із цереброваскулярними захворюваннями (2018)
Олійник О. П. - Судово-психіатрична оцінка станів залежності від психоактивних речовин: сучасні тенденції, проблемні аспекти та перспективи (2018)
Щорічна міжнародна конференція "Українська психіатрія у світі, що швидко змінюється" (25-27.04.2018, м. Київ, Україна) (2018)
Report on the meetings, workshop & training course Addiction technology transfer center network (27-28 of April, 2018, Kyiv, Ukraine) (2018)
Пішель В. Я. - Психотичні розлади у структурі розладів психіки та поведінки у комбатантів (за даними офіційної статистики 2015–2017 рр.), Древіцька О. О., Полив’яна М. Ю. (2018)
Наумов В. Л. - Особливості клініко-психопатологічних проявів розладів адаптації, посттравматичних стресових розладів та постстресових розладів особистості в учасників бойових дій (2018)
Костюченко Н. В. - Рівень та якісний склад позитивної симптоматики за шкалою PANSS у пацієнтів з параноїдною шизофренією та шизоафективним розладом залежно від психоакустичних здібностей, Фільц О. О. (2018)
Савка С. Д. - Структура коморбідних непсихотичних психічних розладів у хворих на ревматоїдний артрит (2018)
Юрценюк О. С. - Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у студентів на різних етапах навчання (2018)
Коростій В. І. - Недементні когнітивні розлади при епілепсії: історичні аспекти, Блажіна І. Ю., Іванова Н. М. (2018)
Дубовик К. В. - Клінічний поліморфізм: коморбідність психічних розладів у осіб з розладами аутистичного спектра, Марценковський І. А., Здорик І. Ф., Матусова М. О. (2018)
Олійник О. П. - Експертна оцінка станів поєднаної психічної патології в осіб, залежних від психоактивних речовин (2018)
Title, content (2018)
Doroshenko D. - Investigation of the structure and sorption peculiarities of cobalt and uranium ions by nanocomposites based on montmorillonite and tetraethoxysilane, Pylypenko I., Kovalchuk I., Kornilovych B., Spasonova L. (2018)
Kovalenko V. - "The popcorn effect”: obtaining of the highly active ultrafine nickel hydroxide by microwave treatment of wet precipitate, Kotok V. (2018)
Ivashchenko M. - Establishing the patterns in the formation of oxide films on the alloy Ti6Al4V in carbonic acid solutions, Smirnova O., Kyselova S., Avina S., Sincheskul A., Pilipenko A. (2018)
Kropyvnytska T. - Studying the efect of nano-liquids on the operational properties of brick building structures, Semeniv R., Kotiv R., Kaminskyy A., Gots V. (2018)
Kotov B. - Construction of a mathematical model of extraction process in the system "solid body liquid" in a microwave field, Bandura V. (2018)
Galstyan A. - Oxidation of 4-brometylbenzene by ozone in acetic acid, Skorochod E., Galstyan G. (2018)
Skіba М. - "Green” synthesis of nanoparticles of precious metals: antimicrobial and catalytic properties, Vorobyova V., Pivovarov О., Shakun A., Gnatko E., Trus I. (2018)
Deineka D. - Studying the photocatalytic oxidation of hydroxybenzene in aquatic medium on the photocatalizers SnO2, ZnO, TiO2, Kobzіev О., Avina S., Grin S., Deyneka V., Taraduda D., Sobina V. (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2018)
Kolomiets L. - Investigation of force factors and stresses at singular points of plate elements in special cranes, Orobey V., Daschenko O., Lymarenko O., Ovcharov Y., Lobus R. (2018)
Ivanyk I. - Theoretical research into spatial work of a steel-reinforced-concrete statically indeterminate combined structure, Vikhot S., Vybranets Y., Ivanyk Y. (2018)
Tkachuk M. - Numerical methods for contact analysis of complex-shaped bodies with account for non-linear interface layers, Skripchenko N., Tkachuk M., Grabovskiy A. (2018)
Khmil R. - Development of the procedure for the estimation of reliability of reinforced concrete beams, strengthened by building up the stretched reinforcing bars under load, Tytarenko R., Blikharskyy Y., Vegera P. (2018)
Ahmedov B. - Calculation of toothed gear mechanisms in machines and assemblies considering the effect of lubricants, Najafov A., Abdullayev A., Chalabi I., Veliyev F. (2018)
Kliuchkovskyi S. - Geometrical synthesis of spatial six-link guiding mechanisms, Tykhan M., Repetylo T., Hirnyak Y. (2018)
Yaroshevich N. - Influence of elasticity of unbalance drive in vibration machines on its oscillations, Zabrodets I., Shymchuk S., Yaroshevich T. (2018)
Kutsenko L. - Geometrical modeling of the unfolding of spatial rod structures, similar to the four-link pendulum, in weightlessness, Vanin V., Semkiv O., Zapolskiy L., Shoman O., Martynov V., Morozova G., Danylenko V., Kryvoshei B., Kovalov O. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Пелех О. Б. - Еволюція поглядів на чинники економічного розвитку: теорії розвитку "знизу" (2018)
Ханін І. Г. - Асиметричність глобального простору економіки знань: оцінка на прикладі розривів показників національної науки, Поляков М. В., Білозубенко В. С. (2018)
Лубенченко О. Е. - Предметна область аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства: методичні аспекти, Погорелов Ю. С. (2018)
Шпак Н. О. - Організаційні засади митного обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, Будз О. Ф. (2018)
Коваленко Л. О. - Досвід використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики країнами пострадянського простору, Лук’яшко П. О., Гнедіна К. В. (2018)
Щуровська А. Ю. - Вплив розвитку телекомунікацій на економічний розвиток Туркменістану, Нурмамедова Р. (2018)
Педченко Н. С. - Адаптація зарубіжного досвіду управління потенціалом розвитку підприємств житлово-комунального сектора до української практики, Кімуржий М. І. (2018)
Бутенко В. М. - Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні (2018)
Шевчук С. В. - Діалектика державного регулювання забезпечення митних інтересів держави (2018)
Миськовець Н. П. - Роль децентралізації в управлінні природно-рекреаційним потенціалом території, Скаковська С. С. (2018)
Кондратенко Н. О. - Проблеми забезпечення узгодження економічних інтересів у регіоні, Молодченко Т. Г. (2018)
Мірошниченко Т. М. - Вплив інноваційної та наукової діяльності на економічний розвиток України в контексті реалізації її освітньої політики: методика оцінювання, Фрунт Є. Б., Ханова О. В. (2018)
Олієвська М. Г. - Фінансування освітньо-наукової діяльності в країнах з низьким рівнем доходів на душу населення, Петруха С. В. (2018)
Романов А. Д. - Професійна освіта в умовах децентралізації влади в Україні: здобутки та загрози (2018)
Панасенко І. В. - Чинники впливу на економічне зростання у сфері освіті: статистичний аспект (2018)
Орлов П. А. - Важливі фактори підвищення якості підготовки студентів, маркетингу освітніх послуг та іміджу закладів вищої освіти України (2018)
Щетініна Л. В. - Оплата праці наукових працівників: особливості правового регламентування та забезпечення вимог гідності, Рудакова С. Г. (2018)
Гутарева Ю. В. - Умови комерціалізації інновацій та їх особливості (2018)
Давидова О. Ю. - Інноваційне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства: концептуальний аспект (2018)
Черноіванова Г. С. - Формування підходу до оцінювання макросередовища інноваційної cфери підприємств (2018)
Бурєннікова Н. В. - Практика використання ігрових моделей для аналізу ризиків процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності, Ярмоленко В. О., Юрченко О. М. (2018)
Клебанова Т. С. - Виявлення впливу негативних і позитивних факторів діяльності теплоенергетичних підприємств на кінцевий результат, Рудаченко О. О. (2018)
Шарко М. В. - Моделювання та прогнозування процесів економічного розвитку в умовах динамічних змін зовнішнього середовища, Гусаріна Н. В. (2018)
Гоменюк М. О. - Інноваційні форми підприємницької діяльності в сільськогосподарському секторі економіки України (2018)
Іващенко П. О. - Квазіадаптивне прогнозування інноваційної діяльності підприємств України, Глушач Ю. С., Іванова В. Б. (2018)
Шерстенников Ю. В. - Модельна оптимізація виробничої потужності підприємства, Рудянова Т. М., Брицька В. Ю. (2018)
Тоузані Т. - Компаративний аналіз методів і моделей управління поведінкою соціально-економічних систем (2018)
Кобилинська Т. В. - Cтатистичне прогнозування обсягів викидів окремих видів забруднюючих речовин від сільськогосподарських підприємств Житомирського регіону (2018)
Захожай В. Б. - Методологічні основи статистичного забезпечення управління сталим міським розвитком, Лазебник Ю. О., Чала Т. Г. (2018)
Архіпов Н. М. - Напрями підвищення ефективності операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі (2018)
Ільченко Н. Б. - Механізм управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі (2018)
Васюткіна Н. В. - Зміцнення позицій українських виробників молочної продукції на зарубіжних ринках у контексті адаптивності підприємств галузі, Деревльов В. Л. (2018)
Іванишин В. В. - Стратегічні напрями розвитку ринку м'яса та м'ясної продукції, Леськів І. Ю. (2018)
Трубей О. М. - Аналіз ринку вантажних перевезень в Україні, Чута В. О. (2018)
Гапонюк М. А. - Діяльність державних підприємств в Україні (2018)
Александрова К. І. - Розробка та впровадження бізнес-процесів для підвищення якості та безпеки продукції підприємства (2018)
Zasadnyi B. A. - The Methodology for Evaluating the Impact of Applying of IFRS on the Financial Status of Enterprises (2018)
Мельничук Н. Ю. - Державне управління бюджетними коштами: проблеми та перспективи (2018)
Пасічник І. В. - Перспективи розвитку сучасних технологій здійснення платежів в Україні, Молодоря Т. С., В’язовий С. М. (2018)
Кузькін Є. Ю. - Методичні аспекти реалізації програмно-цільового підходу до формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації державних фінансів (2018)
Примак Ю. Р. - Операційно-технологічний ризик і його вплив на фінансовий стан сучасної банківської установи (2018)
Зверук Л. А. - Основи стратегій управління активами і пасивами банків (2018)
Дроздова О. Г. - Факторинг як дієвий механізм управління дебіторською заборгованістю: обліково-аналітичний аспект, Іваненко В. О., Ольховський О. А. (2018)
Чернікова І. Б. - Управлінський облік в єдиній бухгалтерській системі прийняття рішень, Кваша О. О. (2018)
Косата І. А. - Первинні документи як фундамент бухгалтерського обліку (2018)
Назарова К. О. - Ділове партнерство підприємства: концептуальні підходи до облікового забезпечення, Гоцуляк В. Д. (2018)
Пушкар О. І. - Вплив сучасних тенденцій розвитку Інтернет-технологій на системи підтримки розробки засобів електронного навчання, Пандорін О. К. (2018)
Шевчук І. Б. - Детермінації трансформаційних змін економіки регіону та розвитку ІТ-сфери (2018)
Мацелюх Н. П. - Актуальні питання ціноутворення в розвитку електронної комерції та торгівлі, Ополінська В. В. (2018)
Корепанов О. С. - Використання "великих даних" для статистичного забезпечення управління розвитком "розумних" сталих міст (2018)
Валіулліна З. В. - Пріоритетні форми та напрями діяльності корпорацій в інформаційному суспільстві (2018)
Климчук М. М. - Архітектоніка фасилітаційно-рефлексійної методології мотивації в системі енергоменеджменту підприємства, Івахненко І. С. (2018)
Болотова О. О. - Методичний підхід щодо визначення умов організаційно-економічного забезпечення ефективності менеджменту персоналу підприємства (2018)
Пашкевич М. С. - Обґрунтування часу роботи менеджерів проекту як бази розподілу загальних нерозподілених витрат у проектно-орієнтованому калькулюванні управлінського обліку, Дріга О. П. (2018)
Щепкина Н. Н. - Особенности управления кадровым потенциалом современной организации (2018)
Лисиця Н. М. - Особливості брендингу як інструменту стратегування соціально-економічного розвитку територій, Бєлікова Н. В., Мартиненко М. В. (2018)
Жегус О. В. - Методологія та результати діагностики маркетингової діяльності закладів вищої освіти в Україні (2018)
Даус М. Є. - Динаміка мінералізації і вмісту головних іонів у поверхневих водах басейну Дніпра за період 1990-2015 роки, Кічук Н. С., Романчук М. Є., Шакірзанова Ж. Р. (2018)
Линник П. Н. - Концентрация и особенности распределения тяжелых металлов среди различных фракций взвешенных веществ в реках бассейна Тисы в зависимости от способа их извлечения, Скоблей М. П., Жежеря В. А. (2018)
Морозова А. А. - Сезонная изменчивость неорганических форм азота и фосфора в водоемах Шацкого НПП (2018)
Морозова А. О. - Екологічний стан малої урбанізованої водойми оз. Небриж за деякими гідрохімічними та гідробіологічними показниками, Дьяченко Т. М. (2018)
Щеглов О. А. - Зимові синоптичні процеси при аномально-високих температурах повітря в Україні (2018)
Шпиг В. М. - Інструментальні дослідження мікрофізичних характеристик фронтальних хмарних систем: сучасний стан питання, Заболоцька Т. М., Гуда К. В. (2018)
Заболоцька Т. М. - Водоресурси фронтальних хмарних систем за даними супутникових спостережень у теплий період року, Кривобок О. А., Шпиг В. М. (2018)
Швень Н. І. - Уточнення методики критичного контролю температури ґрунту на глибинах, Митник Т. Г., Гальперіна Т. О., Герасименко І. В. (2018)
Забокрицкая М. Р. - Оценка, прогнозирование и оптимизация состояния водных экосистем – работа, удостоенная Государственной премии Украины 2017 года (2018)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2018)
Title, content (2018)
Elbagoury Bassant Mohamed - A hybrid liar/radar-based deep learning and vehicle recognition engine for autonomous vehicle precrash control, Maskeliunas Rytis, Salem Abdel Badeeh Mohamed M. (2018)
Bondariev A. - Firmware implementation and experimental research of the phase-locked loop with improved noise immunity, Altunin S., Horbatyi I., Maksymiv I. (2018)
Blintsov V. - The objectified procedure and a technology for assessing the state of complex noise speech information protection, Nuzhniy S., Parkhuts L., Kasianov Yu. (2018)
Matviiv R. - Development of portable DC voltage calibrators with additive offsets adjusting, Yatsuk Yu., Yatsuk V. (2018)
Cherepanska I. - Development of artificial neural network for determining the components of errors when measuring angles using a goniometric software-hardware complex, Bezvesilna E., Sazonov A., Nechai S., Pidtychenko O. (2018)
Dovhan V. - Development of the system for vibration diagnosis of bearing assemblies using an analog interface, Kvasnikov V., Ornatskіy D. (2018)
Kalantayevska S. - Method of integral estimation of channel state in the multiantenna radio communication systems, Pievtsov H., Kuvshynov A., Shyshatsky A., Yarosh S., Gatsenko S., Zubrytskyi H., Zhyvotovsky R., Petruk S., Zuiko V. (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2018)
Kapalo P. - Ensuring comfort microclimate in the classrooms under condition of the required air exchange, Voznyak O., Yurkevych Yu., Myroniuk Kh., Sukholova I. (2018)
Matsak А. - Method of agricultural sewage water purification at troughs and a biosorption bioreactor, Tsytlishvili K., Rybalova O., Artemiev S., Romin А., Chynchyk O. (2018)
Pospelov B. - Analysis of correlation dimensionality of the state of a gas medium at early ignition of materials, Andronov V., Rybka E., Meleshchenko R., Gornostal S. (2018)
Nanka O. - Development of techniques to predict and prevent both the effect of xenobiotics and their migration into pig-derived products, Chalaya O., Nagornij S., Chalyi O. (2018)
Goncharenko D. - Development and study of hydromechanical method for cleaning sewage collectors from contamination, Zabelin S., Aleinikova A., Anishchenko А., Hudilin R. (2018)
Ivanets H. - Development оf combined method for predicting the process of the occurrence of emergencies of natural character, Horielyshev S., Ivanets М., Baulin D., Tolkunov I., Gleizer N., Nakonechnyi A. (2018)
Magas N. - Development of procedure for assessing the degree of enviromental hazard from the sources of aquatic environment pollution, Trokhymenko G., Blahodatnyi V. (2018)
Melnyk V. - Current distribution of 137Cs in sod-podzolic soils of different types of forest conditions, Kurbet T. (2018)
Abstract and References (2018)
Павлишин В. І. - Мінералогія у Національній академії наук України (до 100-річчя НАН України), Бондаренко С. М., Брик О. Б., Возняк Д. К., Ільченко К. О., Калініченко А. М., Квасниця В. М., Кульчицька Г. О., Лупашко Т. М., Наумко І. М., Семененко В. П., Таран М. М., Таращан А. М., Хоменко В. М., Черниш Д. С. (2018)
Kvasnytsya V. M. - Native Gold and Diamonds From the Palaeoproterozoic Terrigenous Rocks of the Bilokorovychi Basin, North-Western Region of the Ukrainian Shield, Shumlyanskyy L. V. (2018)
Кривдік С. Г. - Ta-Nb мінералізація в лужних породах Східного Приазов’я (Україна), Шаригін В. В., Дубина О. В., Моргун В. Г., Томурко Л. Л. (2018)
Калиниченко Е. А. - Изоморфные замещения в апатитах из магматических пород Черниговской зоны разломов Приазовского блока Украинского щита по данным ЯМР и ИКС, Брик А. Б., Ильченко Е. А., Калиниченко А. М., Калиниченко Т. Г. (2018)
Ширінбекова С. Н. - Структурно-мінералогічні зміни речовини залізного метеорита Каалі в земних умовах, Андреєв О. В. (2018)
Пушкарьов О. В. - Вплив термічної обробки палигорськіту на адсорбцію тритію з водних розчинів, Руденко І. М., Розко А. М., Долін В. Вік. (2018)
Наумко І. М. - Нова книга з геохімії процесів галогенезу, Матковський О. І. (2018)
До 70-річчя Михайла Миколайовича Тарана (2018)
Наші автори (2018)
Шабага Т. М. - Етапи вибору ефективної маркетингової стратегії підприємства, Тімофєєв І. К. (2016)
Правоторов С. Б. - Напрямки дослідження інфраструктури аграрного ринку Херсонської області (2016)
Бородіна О. М. - Напрями державного регулювання активізації економічних процесів в депресивних регіонах України (2016)
Білоусов О. М. - Перспективи ефективного розвитку зовнішньоекономічного напрямку діяльності аграрних підприємств Херсонської області, Дикий О. В., Щаслива Г. П. (2016)
Сілецька Н. В. - Особливості стратегічного планування інноваційного розвитку аграрних підприємств, Берегова В. В. (2016)
Сахацький М. П. - Економічна та соціальна роль круп’яної галузі у підвищенні ефективності національного господарства України (2016)
Манойленко М. В. - Механізми підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки (2016)
Дучинська Н. І. - Формування ринкового розподілу доходів та його соціально-економічні наслідки в Україні (2016)
Ботвіна Н. О. - Стан та тенденції фінансової безпеки у страховому сегменті України (2016)
Однорог М. А. - Економічні інструменти організації процесу формування і використання джерел фінансування інвестицій в АПК (2016)
Головина Н. А. - Стан та тенденції розвитку ринку дитячого харчування в Україні (2016)
Прохорчук С. В. - Інвестиції як ресурс забезпечення інноваційної діяльності в регіоні (2016)
Жуйков С. Г. - Основні інвестиційні інструменти соціально-економічного розвитку міст України (2016)
Орленко О. В. - Державні фінансові механізми модернізації круп’яної індустрії (2016)
Бородін М. Ю. - Галузеві особливості управління інноваційною адаптацією підприємств нафтогазового комплексу (2016)
Марченко О. А. - Особливості формування стратегій регіонального управління у туристичної галузі під впливом чинників глобалізації (2016)
Кузькіна Т. В. - Банківський маркетинг в регіональній системі комерційних банків, Бунін А. О. (2016)
Петренко М. П. - Феноменологія міста, виміри визначення і типологія (2016)
Сасько С. А. - Антикризове управління: концептуальні підходи та сучасне категоріальне визначення (2016)
Соколова Л. В. - Реформування та нормативне регулювання у сфері адміністративних послуг в контексті наближення їх до європейських стандартів (2016)
Коломоєць О. В. - Вид правовідносин у сфері управління внутрішнім контролем в митній службі (2016)
Щаслива Г. П. - Сучасний стан та аналіз розвитку зовнішньоекономічної діяльності Херсонської області (2016)
Бургун І. В. - Бренчмаркінг і франчайзинг у забезпеченні якості освіти (2016)
Жуйков Г. Є. - Вплив природно-ресурсних чинників на продуктивність аграрного виробництва, Імшеницька І. Г. (2016)
Марченко О. А. - Сучасна оцінка ресурсного потенціалу туристичної галузі Запорізької області, Іванова В. М., Хрущ Ю. М. (2016)
Жуйков О. Г. - Економічна ефективність стратегій хімічного захисту рослин (2016)
Вихідні дані (2016)
Кириченко К. В. - Теоретичні та концептуальні засади ризику (2016)
Рубан Т. С. - Цифрова технологія "інтернет речей" у маркетингу глобального розподілу продовольчих товарів (2016)
Лозовська Г. М. - Аналіз ефективності заходів мерчандайзингу та їх роль у стратегії розвитку торговельного підприємства (2016)
Писаренко В. П. - Зарубіжний досвід антимонопольного регулювання та можливості його використання в Україні (2016)
Кузькіна Т. В. - Особливості формування товарної політики, Каращук Н. (2016)
Кузькіна Т. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку українського оптового ринку, Тімофєєв І. К. (2016)
Скроцька Я. М. - Особливості сегментування ринку для підприємства (2016)
Жуйков Г. Є. - Методичні та критеріальні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств, Імшеницька І. Г. (2016)
Неклеса А. І. - Економічна ефективність виробництва та реалізації продукції хлібопекарських підприємств (2016)
Воронін Я. Г. - Адміністративно-правові аспекти вирішення проблем енергозбереження в Україні (2016)
Шабага Т. М. - Маркетингова стратегія комерційного банку, Бунін А. О. (2016)
Соколова Л. В. - Проблеми оцінки інвестиційної привабливості підприємства в умовах кризи (2016)
Щаслива Г. П. - Сучасний стан та аналіз зовнішньоекономічних зв’язків Київського регіону країни (2016)
Лугінін О. Є. - Управління господарськими ризиками в сучасних умовах (2016)
Макаренко П. М. - Ринкові засоби і державні важелі регулювання цінового диспаритету в сільському господарстві, Макаренко А. П. (2016)
Олійник Т. Г. - Теоретичні основи економічних відносин в інтегрованих формуваннях (2016)
Орленко О. В. - Особливості розвитку готельно-ресторанної індустрії в Україні (2016)
Манойленко М. В. - Особливості національної аграрної політики щодо скорочення регіональних диспропорцій в умовах децентралізації (2016)
Пілявський В. І. - Управління ефективним використанням потенціалу виробничих ресурсів в аграрної сфери економіки (2016)
Прохорчук С. В. - Інструменти підтримки інноваційної діяльності: світовий досвід (2016)
Сасько С. А. - Розробка стратегії, як інструменту антикризового управління підприємством (2016)
Головина Н. А. - Аналіз класифікацій продуктів дитячого харчування в Україні та світі (2016)
Дикий О. В. - Фактори активізації інвестиційної привабливості регіону (2016)
Жуйков О. Г. - Передумови диверсифікації рослинницької галузі південного регіону в контексті сучасних кліматичних трансформацій (2016)
Морозова О. С. - Теоретико-методичні засади розвитку екологічного моніторингу сільськогосподарських земель у зоні зрошення (2016)
Писаренко П. В. - Державне прогнозування ресурсно-екологічної безпеки в контексті розвитку екологічної складової національної економіки, Самойлік М. С. (2016)
Лепехина Е. В. - Оценка финансово - экономических рисков инвестирования в агропромышленный комплекс Украины (2016)
Вихідні дані (2016)
Ананченко К. В. - Педагогічні аспекти удосконалення та індивідуалізація техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів-ветеранів, Перебійніс В. Б., Пакулін С. Л., Маханьков Г. І. (2018)
Бобровник В. І. - Характерні особливості тренувального процесу кваліфікованих бігунів на середні та довгі дистанції в весняно-літньому макроциклі, Ткаченко М. Л., Домарадська Г. Г. (2018)
Волков Л. В. - Вікові особливості розвитку основних компонентів координаційної та спеціальної підготовленості підлітків і юнаків у процесі багаторічних занять вільною боротьбою, Захарків С. Й., Семенюшко О. І. (2018)
Гончарова Н. М. - Теоретичні аспекти здійснення здоров’яформуючої діяльності в процесі фізичного виховання школярів, Хрипко І. В. (2018)
Жамардій В. О. - Експериментальна перевірка ефективності методичної системи застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання студентів (2018)
Кільніцький О. Ю. - Історичні аспекти мультиспорту: питання термінологічного апарату (2018)
Пліско В. І. - Мотиваційно-ціннісний критерій професійної готовності майбутніх працівників патрульної поліції, Босенко А. І., Бондаренко В. В. (2018)
Пятисоцька С. С. - Дослідження взаємозв’язків між рівнем біологічного розвитку та фізичної підготовленості школярів 5-7-х класів, Жерновнікова Я. В. (2018)
Ріпак М. О. - Значення раціонального харчування та рухової активності для дорослих жінок (2018)
Руденко Р. Є. - Динаміка показників систем організму під впливом засобів фізичної реабілітації спортсменів після травм, захворювань спинного мозку та наслідків поліомієліту, Магльований А. В. (2018)
Саїнчук М. М. - Емпатія як індикатор готовності студентів фізкультурно-спортивної галузі до майбутньої професійної діяльності, Саїнчук А. М., Іванік О. Б., Саїнчук О. М. (2018)
Трачук С. В. - Моніторинг за групами здоров’я учнів до занять фізичною культурою в закладах повної середньої освіти, Нападій А. П., Кедрич Г. В. (2018)
Title, content (2018)
Husiatynska N. - Research into application of zeolite for purification of diffusion juice in sugar production, Nechypor T., Husiatynskyi M., Shulga S. (2018)
Dzyundzya O. - Obtaining the powder-like raw materials with the further research into properties of eggplant powders, Burak V., Averchev A., Novikova N., Ryapolova І., Antonenko А., Brovenko Т., Kryvoruchko M., Tolok G. (2018)
Tsygankov S. - Research on fermentation process of reconstituted whey-malt mixtures, Ushkarenko V., Grek O., Krasulya O., Ushkarenko I., Tymchuk A., Onopriichuk O., Savchenko O. (2018)
Kochubei-Lytvynenko O. - Astabilizing system for butter pastes based on the dry concentrates of milk protein, Yatsenko О., Yushchenko N., Kuzmyk U. (2018)
Hospodarenko H. - Optimization of water-heat treatment when making flour from ancient wheat, Novikov V., Kravchenko V., Ulianych I. (2018)
Ryzhkova T. - Developing a technology for making goat's cottage cheese using the preparation yodkazeine, Dyukareva G., Prudnikov V., Goncharova I. (2018)
Sardarov A. - Study into the influence of operating processing parameters on qualitative characteristics of the carrot concentrated product, Mayak O., Shevchenko A., Prasol S., Shershnev G. (2018)
Iorgachova K. - Effect of flour made from waxy wheat on the structural-mechanical properties of dough for hardtacks without sugar, Makarova O., Khvostenko K. (2018)
Abstract and References (2018)
Стрелковська І. В. - Дослідження на екстремум середнього часу затримки пакетів у самоподібному трафіку за розподілом Вейбула, Соловська І. М., Макоганюк А. О. (2018)
Alkhimova S. M. - Automated detection of regions of interest for brain perfusion MR images (2018)
Batyuk A. Ye. - Process mining: applied discipline and software implementations, Voityshyn V. V. (2018)
Лучейко І. Д. - Амплітудно-частотні характеристики системи "теплообмінник типу "змішування–змішування” + теплопередача”, Коцюрко Р. В. (2018)
Ведь Г. І. - Модифікація полімерних плівок двовісною орієнтацією, Пєтухов А. Д., Мікульонок І. О., Сокольський О. Л., Шнирук О. М. (2018)
Роїк Т. А. - Особливості структуроутворення і властивості композиційних антифрикційних матеріалів для поліграфічних машин на основі утилізованих відходів, Віцюк Ю. Ю., Хмілярчук О. І. (2018)
Чаплигін Є. О. - Апробація циліндричної індукторної системи з екраном, що притягає, для видалення вм’ятин у листових металах, Шиндерук С. О., Третинников Є. О. (2018)
Пінчук Б. Ю. - Вплив кутів візування та кривизни поверхні Землі на просторове розділення космічної оптико-електронної системи спостереження, Колобродов В. Г., Тягур В. М. (2018)
Tsybulnyk S. O. - Software for multi-site damage visualization (2018)
Барбаш В. А. - Оксицелюлоза із волокон льону, Дейкун І. М., Жовтун Т. С., Зеленчук Т. В., Ященко О. В. (2018)
Автори номера (2018)
Правила оформлення та подання статей (2018)
Титул, зміст (2018)
Пелех О. Б. - Еволюція поглядів на чинники економічного розвитку: нові теоретичні підходи (2018)
Шевчук Є. В. - Детермінація поняття "взаємодія" як економічної та управлінської категорії (2018)
Семененко Т. М. - Стратегії інтернаціоналізації автомобільних ТНК в умовах глобальної фінансово-економічної нестабільності (2018)
Сімахова А. О. - Транзитивна модель соціальної економіки у глобальному середовищі (2018)
Мірзоєва Т. В. - Особливості експорту-імпорту продукції лікарського рослинництва в умовах сьогодення (2018)
Мельник О. Г. - Досвід Франції щодо побудови та функціонування митної системи: проекція на Україну в умовах європейської інтеграції, Тодощук А. В., Адамів М. Є. (2018)
Шлапак А. В. - Імплементація інструментарію підтримки США експорту національних підприємств: теорія та практика (2018)
Точиліна І. В. - Застосування податкових пільг для підтримки сфери вищої освіти: порівняння досвіду країн ОЕСР і України (2018)
Кравчук А. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України, Перерва П. Г. (2018)
Московкин В. М. - К построению единой системы инновационного бенчмаркинга в стране, Сизьунго М., Журавка А. В., Мудаширу Т. М. (2018)
Черноіванова Г. С. - Концептуальні засади оцінювання інноваційної активності на підприємстві (2018)
Носач І. В. - Напрями оптимізації управління інноваційними процесами на авіаційних підприємствах, Бондаренко Л. Ф., Водолазська Н. В., Хиль Л. П. (2018)
Сотула О. В. - Нерівність доступу як ризик для економічної безпеки системи вищої освіти України, Опалько В. В. (2018)
Диленко В. А. - Математическое моделирование формирования экономических эффектов объединения производственных систем с учетом инновационного фактора, Гуляева Н. А., Ковтун Е. О. (2018)
Фещур Р. В. - Моделювання фінансово-економічних результатів системи наукової та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти, Жук Л. В. (2018)
Мамонова Г. В. - Стратегічна модель розвитку інтелектуального капіталу для забезпечення конкурентоспроможності України, Дерев’янко В. М. (2018)
Махсма М. Б. - Математичне моделювання взаємозв'язку зайнятості та рівня життя сільського населення, Волощук С. Д. (2018)
Ярмоленко В. О. - Практика вимірювання енергій продуктів процесу функціонування системи на основі показників складових результативності, Бурєннікова Н. В. (2018)
Рожелюк В. М. - Організаційні та методичні засади оптимізації витрат, пов'язаних з постачанням сировини, Хорунжак Н. М., Денчук П. Н. (2018)
Іванов Р. В. - Формування економічної поведінки домогосподарств України під дією інфляційних процесів, Порохня В. М. (2018)
Лук’яшко П. О. - Розробка методики оцінки впливу очікуваної/відкладеної модернізації електроенергетики на енергетичну та фіскальну безпеку України (2018)
Шевченко І. Ю. - Фактори конкурентоспроможності підприємств автомобілебудівної галузі (2018)
Кавун-Мошковська О. О. - Структурно-територiальна характеристика розвитку роздрiбної торговельної мережi України (2018)
Антонюк В. П. - Соціальна справедливість оплати праці внутрішньо переміщених осіб, Щетініна Л. В., Рудакова С. Г. (2018)
Карпук А. І. - Забезпечення комплексного природокористування: цілі, завдання та регіональні особливості, Миклуш Т. С., Дзюбенко О. М. (2018)
Крутова А. С. - Методологічні засади відображення об’єктів природного капіталу у звітності підприємства, Нестеренко О. О. (2018)
Ситник Г. В. - Управління платоспроможністю підприємства торгівлі в системі формування його економічної безпеки, Олесенко І. С. (2018)
Онишко С. В. - Стратегічна траєкторія розвитку фінансового ринку у форматі взаємодії складових його інфраструктурного потенціалу, Чуницька І. І. (2018)
Фаріон М. М. - Трансформаційні реалії бюджетної політики України відповідно до латентних дезидератів європейського співтовариства (2018)
Ковальова О. М. - Пріоритети реформування професійної діяльності на фондовому ринку України (2018)
Пєхота А. В. - Біржова торгівля як пріоритетний напрям модернізації ринку цінних паперів України (2018)
Коротун В. І. - Гармонізація класифікації спирту та алкогольних напоїв у контексті виконання вимог Угоди про асоціацію України з ЄС, Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. (2018)
Павлова К. І. - Переваги та ризики використання криптовалют у сучасній цифровій економіці (2018)
Журибіда Н. Р. - Систематизація небезпек і загроз економічній безпеці банків (2018)
Ювженко Н. М. - Традиційні та сучасні методи бюджетування: переваги і недоліки (2018)
Коваленко С. О. - Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів у сучасних умовах, Ярцева Я. І. (2018)
Соколовська І. П. - Конкурентні переваги малих банків для розвитку національної економіки (2018)
Лазебник Ю. О. - Міжнародні статистичні класифікації в національній системі електронної охорони здоров’я (2018)
Березіна С. Б. - Чинники і механізми формування соціальних ризиків поведінкового типу (2018)
Дорошук Г. А. - Інтегральна оцінка ефективності управління змінами на підприємстві, Граціотова Г. О. (2018)
Мешкова Н. Л. - Современные проблемы управления деловой активностью промышленного предприятия, Щепкина Н. Н. (2018)
Яремко А. Д. - Економічна ідентифікація антикризового потенціалу підприємства (2018)
Лаптєв В. І. - Концептуальні положення формування проблемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами (2018)
Ізюмцева Н. В. - Стратегія реалізації організаційних змін, Кейлер Є. Є. (2018)
Суслов О. П. - Ідентифікація, структуризація та аналіз проблем організаційної системи, Галіцина О. В., Самченко Н. К. (2018)
Назарова К. О. - Облікова система ділового партнерства підприємства: маркетинговий підхід, Гоцуляк В. Д. (2018)
Білорус Т. В. - Організаційне забезпечення формування та розвитку бренда компанії роботодавця, Фірсова С. Г. (2018)
Саковська О. М. - Визначення ефективності рекламно-маркетингових заходів з просування туристичного продукту на регіональному рівні (2018)
Букетов А. В. - Захисні епоксикомпозитні покриття з поліпшеними антикорозійними властивостями і зносостійкістю, Амелін М. Ю., Безбах О. М., Негруца Р. Ю. (2018)
Букетов А. В. - Вплив модифікатора 4-амінобензойної кислоти на фізико-механічні властивості епоксидних композитних матеріалів, Кулініч А. Г., Гусєв В. М., Сметанкін С. О., Яцюк В. М. (2018)
Малахов А. В. - Совершенствование эксплуатационных показателей системы инертных газов на танкерах, Колегаев М. А., Бражник И. Д. (2018)
Мищенко А. В. - Термический метод нейтрализации оксидов азота, Кузнецов С. И. (2018)
Сметанкін С. О. - Теплофізичні властивості модифікованих 2,4-діамінотолуеном епоксидних матриць, Стухляк Д. П., Яцюк В. М., Барановський В. С. (2018)
Тимошенко О. В. - Прогнозування довговічності силових елементів з функціональними отворами при малоцикловій втомі, Бабак А. М., Фам Дик Куан (2018)
Цірук В. Г. - Введення до контурів управління стабілізаторів озброєння легкоброньованої техніки тахогенераторів (2018)
Цірук В. Г. - Математичний розрахунок демпфування системи стабілізації при пострілі (2018)
Шмельов Ю. М. - Застосування нейронних мереж у задачі діагностування технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 у польотних режимах, Владов С. І., Клімова Я. Р., Котляров К. Г. (2018)
Короленко В. А. - Производственный потенциал консервного предприятия, конкурентоспособность, инновационные технологии, Власенко Н. А. (2018)
Кулігін М. Л. - Дослідження впливу концентрації сухого молока та рослинних жирів на реологічні властивості морозива (2018)
Кулігін М. Л. - Дослідження впливу структуроутворювачів, загущувачів, вологоутримуючих агентів на консистенцію плодово-ягідного морозива (Частина 1) (2018)
Кулігін М. Л. - Удосконалення технології фарбування бавовняних трикотажних полотен активними барвниками (Частина 1), Семешко О. Я. (2018)
Куник О. М. - Застосування інвертного цукру в технології приготування борошняних кондитерських виробів, Сарібєкова Д. Г. (2018)
Литвиненко Н. М. - Дизайн колекції суконь для вагітних (2018)
Малєєв В. О. - Стан атмосферного повітря міста Херсона, Безпальченко В. М., Семенченко О. О. (2018)
Новікова Н. В. - Проведення контролю якості йогуртів та визначення їх конкурентоспроможності (2018)
Пасічний В. М. - Біологічна цінність кров'яних ковбас з використанням сухої молочної сироватки, Кочубей-Литвиненко О. В., Маринін А. І., Гармаш Д. В., Святненко Р. С. (2018)
Салєба Л. В. - Пектин: структура, властивості, біологічні функції (2018)
Скропишева О. В. - Сучасні методи визначення речовин, що запобігають мікробному псуванню молока (2018)
Сова Н. А. - Дослідження показників якості та безпеки насіння органічних промислових конопель сорту "Гляна", Луценко М. В., Андрусевич К. В., Корчмарьова А. В. (2018)
Українець А. І. - Електрохімічна активація води як альтернативний безреагентний спосіб водопідготовки у виробництві пива, Мукоїд Р. М., Большак Ю. В., Нижник Н. В., Мартиненко Т. А. (2018)
Ляшенко Е. Н. - Объектно-ориентированный анализ и разработка формальной модели представления знаний в форме предметной онтологии, Кирийчук Д. Л. (2018)
Сидорук М. В. - Автоматизація аналізу якісних параметрів розвитку території, Строгіна А. С., Федоренко О. О. (2018)
Цивільський Ф. М. - Спосіб отримання оцінки цілісності гарантоздатної комп'ютерної системи, Боскін О. О. (2018)
Кімстач О. Ю. - Урахування магнітних втрат потужності при моделюванні перехідних процесів у трансформаторах, Загурський В. О. (2018)
Krasnikov K. S. - Mathematical modeling of slag dynamics on the surface of metalic melt during inert gas blowing (2018)
Лишевська В. М. - Диференціальні відмінності дерматогліфіки ноги в прогнозі спортивної обдарованості, Шаповал С. І. (2018)
Ткач В. О. - Прогнозування успішності студентів, вивчаючих фундаментальні дисципліни, в залежності від їх інтелектуальних здібностей, Войтович О. А. (2018)
Title (2008)
Contents (2008)
Beraho E. K. - A study of global bankruptcy trends: examples from USA, UK, Australia, Ukraine, Malaysia and China (2008)
Ahmad S. Z. - International expansion strategies of Malaysian construction firms: entry mode choice and motives for investment, Kitchen P. J. (2008)
Ciftcioglu S. - The relationship between economic growth and selected macroeconomic indicators in a group of Central and East European countries: a panel data approach, Begovic N. (2008)
Courtis P. - A holistic approach of assessing and improving competitiveness in tourism: the case of Ionian Islands (Greece), Mylonakis J. (2008)
Ozler H. - Psychological ownership: an empirical study on its antecedents and impacts upon organizational behaviors, Yilmaz A., Ozler D. (2008)
Ural T. - Consumer responses to process and outcome failures in service firms (2008)
Ouedraogo A. - Managing innovation, human resource and corporate governance in technological SMEs: lessons from cases studies in Canada (2008)
Takala T. - Tacit and explicit knowledge from the point of learning processess - sketching critical approach (2008)
Oehmichen J. - Absorptive capacity and incentives, Schuster M., Wolff M. (2008)
Martin J. A. - Subprime mortgage defaults: a confluence of upward aspirations and readily available capital, Schrum J. L. (2008)
Title (2009)
Contents (2009)
Ubius U. - Corporate social responsibility and its influencing factors in Estonian and Japanese enterprises, Alas R. (2009)
Zwikael O. - The uniqueness of management in New Zealand - the project management case (2009)
Yeh C.-C. - Quantile analyzing the dynamic linkage between inflation uncertainty and inflation, Wang K.-M., Suen Y.-B. (2009)
Kozmenko O. - The analysis of insurance market structure and dynamics in Ukraine, Russia and European Insurance and Reinsurance Federation (CEA) member states, Merenkova O., Boyko A. (2009)
Butler B. - Social capital as "the missing link" in the growth process: implications for strategic orientation of businesses and sustainable regional development in a remote location, Pick D., Dayaram K. (2009)
Lo M.-C. - Leader member exchange, gender, and influence tactics. A test on multnational companies in Malaysia, Ramayah T., de Run E. C. (2009)
Cunha R. C. - Impact of strategy, strength of the HRM system and HRM bundles on organizational performance, Cunha M. P. (2009)
Gilbert D. U. - Strategy process management in multinational companies: status quo, deficits and future perspectives, Behnam M. (2009)
April K. - IT and social complexity - complementary resource combinations in the South African assurance industry, Shockley M., Peters K. (2009)
Fujimoto Y. - From efficiency to effectiveness: a new management model of social inclusion, Gartrell A. (2009)
la Cour A. - Voluntary social work: operating beyond the rules? (2009)
Дацко О. - Можливості використання досвіду Європейської асоціації університетів у практиці вітчизняних закладів вищої освіти (2018)
Зосименко О. - Особливості підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми: опис досвіду (2018)
Куліченко А. - Стан медичної освіти США на початку ХХ ст. (2018)
Міровська М. - Гаранти і ризики здобуття сучасним студентом вищої освіти в Україні та Польщі (2018)
Скальські Д. - Методологія порівняльно-педагогічного дослідження розвитку фізкультурної освіти у країнах ЄС (2018)
Щерба Н. - Освіта старшокласників із інвалідністю: досвід скандинавських країн (2018)
Антонова О. - Проблема жіночої освіти в педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Бойченко А. - Особливості ознайомлення старшокласників із мистецтвом концептуалізму в ленд-арті на прикладі камер обскура Кріса Друрі (2018)
Коштур Я. - Експериментальна методика з плавання для підвищення розвитку швидкісно-силових якостей хлопців 13–14 років (2018)
Кривонос О. - Методологічне обґрунтування феномену адаптації студентів до навчання в закладі вищої освіти (2018)
Лі Жуйцін. - Поетапна методика розвитку музично-естетичного смаку підлітків у процесі співацького навчання (2018)
Поляничко А. - Особливості статево-рольової соціалізації вихованців закладів інтернатного типу, Корінна Г. (2018)
Балюк А. - Особливості професійної соціалізації студентів магістратури соціо-гуманітарного профілю: структурно-функціональна модель (2018)
Bilova N. - Polycultural dimension of art education (2018)
Denysenko V. - Peculiarities of formation of pofessional motivation of future teachers (2018)
Дерев’янко Д. - Формування IKT-компетентностей учителя початкової школи в умовах освітніх трансформацій (2018)
Жень Сінь Ян - Педагогічні умови формування художньо-ціннісного ставлення майбутніх учителів музики (2018)
Зінченко В. - Моделювання процесу формування працеохоронної компетентності майбутніх інженерів галузі знань "електроніка та телекомунікації" у процесі професійної підготовки, Авраменко О. (2018)
Мен Сіан. - Структура художньо-комунікативного досвіду майбутніх викладачів вокалу (2018)
Меняйло В. - Дослідницько-інноваційна підготовка докторів філософії (PhD) як предмет пошукового дослідження (2018)
Ніколаї Г. - Методичні засади ритмічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії (2018)
Пшенична Л. - Імідж керівника – важлива складова кар’єри управлінця (2018)
Рубцова С. - Особливості навчання у співробітництві на заняттях із професійно орієнтованої іноземної мови для студентів галузі будівництва та цивільної інженерії в закладах вищої освіти (2018)
Семеног О. - Концепт "підприємницька компетентність" у вимірах лінгвопраксеології (2018)
Ступак Д. - Методологічні підходи до організації підготовки курсантів по наданню самодопомоги у структурі дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2018)
Сущенко О. - Теоретичні умови формування професійних якостей у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі виробничої практики в умовах центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (2018)
Title (2009)
Contents (2009)
Chou T.-J. - Market entry timing and company performance: a study of listed companies in the People's Republic of China, Jie B., Li L. (2009)
Ubius U. - Innovation and corporate social responsibility in Estonian organizations, Alas R., Vanhala S. (2009)
Cebula R. J. - Recent evidence on the impact of federal budget deficits on the nominal cost of long term borrowing for private enterprise in the U.S. (2009)
Erdinc D. - From credit crunch to credit boom: transitional challenges in Bulgarian banking (1999-2006) (2009)
Kiran B. - Relationship between electricity consumption and GDP in Turkey, Guris B. (2009)
Riad S. - Acculturation in mergers: a bicultural perspective (2009)
Malighetti P. - Airport classification and functionality within the European network, Paleari S., Redondi R. (2009)
Kocsoy M. - Target costing in Turkish manufacturing enterprises, Gurdal K., Karabayir M. E. (2009)
Umans T. - Research angles on cultural diversity in top management teams (2009)
Rais S. - Corporate social performance and financial performance. The case of Indonesian firms in the manufacturing industry, Goedegebuure R. V. (2009)
Soontiens W. - Personality traits of Franchisees - McDonalds restaurants in Australia, Lacroix A. (2009)
Yildirim E. - Symbolic construction of the Turkish national identity as a factor of international management, Inac H., Uysal A. (2009)
Ramsoomair F. - Cross-cultural specifics from a Northern American perspective, Noriega A. (2009)
Title (2009)
Contents (2009)
Alas R. - Factors predicting the innovation climate, Ubius U. (2009)
Gholipour A. - University management challenges: Unanticipated consequences of commercialization in Iranian higher education, Abbasi B. (2009)
Gurd B. - Developing the knowledge value chain: A strategy for knowledge sharing in New Product Development in Multi-national Corporations, Jothidas A. (2009)
Noordin F. - Individualism-collectivism: a tale of two countries (2009)
Tingoy O. - Communication in knowledge management practices: A survey from Turkey, Kurt O. E. (2009)
Baldvinsdottir G. H. - Management accounting and the institutionalization of trust (2009)
Christopoulos A. G. - The liberalization process of telecommunications and the role of the national regulatory authorities in pricing policies: a case study from Greece, Mylonakis J., Vergos K. (2009)
Rhee K.-E. - Price-increasing entries in markets with switching costs (2009)
Kvedaravicius J. E. - Systems thinking as intelligence competence and its relationship to leadership performance, Skarzauskiene A., Palaima T. (2009)
Kikuchi T. - Economic integration in a Chamberlinian-Ricardian world (2009)
Jeyaraman K. - An additional dimension in determining the net promotion score for business planning, Lin S. K., Ismail I. (2009)
К вопросу о рациональном применении антибиотиков в акушерстве и гинекологии (2018)
Підходи з обмеження втручання під час переймів та пологів (2018)
Клінічні настанови лікування артеріальної гіпертензії в дорослих (2018)
Керівництво з попередження, виявлення, оцінки та управління високим кров'яним тиском у дорослих 10.2.2. Вагітність. Загальний опис (2018)
Шаповалова В. В. - Перипартальна кардіоміопатія (складні клінічні випадки), Трембовецька О. М., Чижевська О. О. (2018)
Каримов А. Х. - Особенности течения родов и перинатальных исходов у женщин с анемией в сочетании с пиелонефритом, Иванисова А. Г., Давлетова Д. М. (2018)
Товстановская В. А. - Перспективы использования препаратов магния и витамина В6 у беременных с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, Алаторских А. Е. (2018)
Давидова Ю. В. - Застосування ентеросорбентів у клініці вагітних високого ризику, Лиманська А. Ю. (2018)
Булавенко О. В. - Інтерлейкін 6 та інтегративний індекс анамнезу, вихідного стану здоров'я, перебігу вагітності як предиктори передчасних пологів у жінок із багатопліддям, Вознюк А. В., Титаренко Н. В., Кукуруза І. Л. (2018)
Лиманська А. Ю. - Ефективність діагностики і лікування пневмонії у вагітних згідно із сучасними європейськими та національними рекомендаціями, Огородник А. О., Давидова Ю. В. (2018)
Огородник А. О. - Кесарів розтин: віддалені наслідки — "ніші" післяопераційного рубця, Давидова Ю. В., Бутенко Л. П. (2018)
Сюсюка В. Г. - Гормональна функція системи мати—плацента—плід у вагітних з психоемоційними порушеннями, обумовленими тривожністю (2018)
Лента новостей (2018)
Давыдова Ю. В. - Фолиеводефицитные состояния и роль их коррекции в профилактике акушерських и перинатальных ослонений (2018)
Дикусарова С. М. - Перинатальні висліди багатоплідної вагітності після запліднення in vitro та при спонтанних вагітностях, Платонова О. М., Хилобок-Яковенко О. В. (2018)
Ткаченко В. Б. - Оцінка ризику спонтанного викидня залежно від генетичних характеристик жінки, Раздайбєдіна А. С., Воробйова І. І. (2018)
Деменіна Н. К. - Вплив інфекції кору на вагітність та методи профілактики (огляд літератури), Іщенко Г. І. (2018)
Аряев Н. Л. - История Одесской ассоциации врачей-педиатров и неонатологов (к 100-летнему юбилею), Васильев К. К., Десятская Ю. В. (2018)
Березенко В. С. - Особливості забезпеченості вітаміном D дітей з автоімунним гепатитом, Михайлюк Х. З., Шадрін В. О., Крат В. В. (2018)
Починок Т. В. - Патогенетичні механізми коморбідного перебігу респіраторної патології та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей, які часто хворіють, Журавель О. В., Вороніна С. С., Гур'єва О. В (2018)
Шадрін О. Г. - Особливості перебігу та диференціальної діагностики хронічної діареї у дітей раннього віку, Задорожна Т. Д., Березенко В. С., Басараба Н. М., Радушинська Т. Ю., Гайдучик Г. А., Арчакова Т. М., Місник В. П. (2018)
Бельська О. А. - Особливості трофологічного статусу при ювенільному ревматоїдному артриті залежно від забезпеченості організму вітаміном D, Омельченко Л. І., Муквіч О. М., Дудка І. В., Людвік Т. А., Вдовіна Н. М. (2018)
Кривченя Д. Ю. - Мініінвазивна корекція стенозів дихальних шляхів у дітей, Руденко Є. О., Дубровін О. Г. (2018)
Кирилова Л. Г. - Без права на помилку: клінічний випадок глутарової ацидурії I типу, Юзва О. О., Мірошников О. О., Михайлець Л. П. (2018)
Цимбаліста О. Л. - Ятрогенна патологія легень (лекція), Вовк З. В. (2018)
Правила подачи и оформления статей (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Trakhtenberg I. M. - Biochemical mechanisms of free-radical damage to the nuclear genome by cadmium, Gubsky Y. I., Levitsky E. L., Belenichev I. F. (2018)
Moshynets O. V. - Examining c-di-GMP and possible quorum sensing regulation in Pseudomonas fluorescens SBW25: links between intra- and inter-cellular regulation benefits community cooperative activities such as biofilm formation, Foster D., Karakhim S. A., McLaughlin K., Rogalsky S. P., Rymar S. Y., Volynets G. P., Spiers A. J. (2018)
Babich L. G. - The relationship between the ionized Ca concentration and mitochondrial functions, Shlykov S. G., Kushnarova-Vakal A. M., Kupynyak N. I., Manko V. V., Fomin V. P., Kosterin S. O. (2018)
Franskevych D. V. - Activation of store – operated Ca2+ entry in cisplatin resistant leukemic cells after treatment with photoexcited fullerene C60 and cisplatin, Grynyuk I. I., Prylutska S. V., Matyshevska O. P. (2018)
Minchenko O. H. - ERN1 modifies the effect of glutamine deprivation on tumor growth related factors expression in U87 glioma cells, Kharkova A. P., Hnatiuk O. S., Luzina O. Y., Kryvdiuk I. V., Kuznetsova A. Y. (2018)
Gerush I. V. - The effect of melatonin on lipid peroxide oxidation, oxidative modification of proteins and mitochondria swelling in the skeletal muscle tissue of rats under alloxan diabetes, Bevzo V. V., Ferenchuk Ye. O. (2018)
Galkin O. Yu. - Development and characterization of highly informative ELISA for the detection of IgG and IgA antibodies to Сhlamydia trachomatis, Gorshunov Yu. V., Besarab O. B., Ivanova O. M. (2018)
Ohiri R. C. - Nutriceutical potential of Pleurotus tuber-regium sclerotium (2018)
Horak I. R. - Adaptor protein Ruk/CIN85 modulates resistance to doxorubicin of murine 4T1 breast cancer cells, Gerashchenko D. S., Drobot L. B. (2018)
Chernyshenko V. - Young Scientists Conference Modern Aspects of Biochemistry and Biotechnology – 2018. Preface (2018)
Horak I. R. - Cellular plasticity as a driving force in cancer progression: the regulatory role of adaptor protein RuK/CIN 85, Pasichnyk G. V., Gerashchenko D. S., Knopfova L., Borsig L., Drobot L. B. (2018)
Mazanova A. O. - Modulating effect of cholecalciferol on vitamin D endo/para/autocrine system in type 1 diabetes, Lisakovska O. O., Makarova O. O., Shymanskyi I. O. (2018)
Uspenska K. R. - Biological role of nicotinic acetylcholine receptors in mitochondria (2018)
Chukova A. M. - G-quadruplex dna binding and telomerase inhibition by pheophorbides, Negrutska V. V., Saraieva I. V., Dubey L. V. (2018)
Demenko D. - Computer modeling of direct factor Xa inhibitors, Hurmach V., Chernyshenko V. (2018)
Dziuba O. S. - The effect of n-stearoyleth anolamine on age-related and diet-induced changes of fatty acid profile of rat adipocytes, Polishchuk V., Kosiakova H. V., Klimashevsky V. M. (2018)
Garmash I. A. - Regulation of glyco lysis-related genes expression in U87 ERN1 knockdown glioma cells (2018)
Gerashchenko D. S. - Deficiency of adaptor protein RuK/CIN85 in lewis lung carcinoma ce lls inhibits malignancy hallmarks in vitro as well as tumor growth and pulmonary metastasis in vivo, Shytikov D. V., Horak I. R., Khudiakova O. V., Skaterna T. D., Drobot L. B. (2018)
Gorshkova O. G. - Effective method for cleaning of ore of ore-ferrous factory from ions of heavy metals based on bacteria association of the genus pseudomonas (2018)
Gritsenko M. - Analysis of the expression and products accumulation of CD-marker genes in cultures of lung and skin rats fibroblasts in ontogenesis (2018)
Halkin O. V. - Expression of protease genes in IRE1 knockdown U87 glioma cells upon glutamine deprivation, Minchenko D. O., Tsymbal D. O. (2018)
Holiar V. V. - P60-S6K1 mRNA transcript expression profile in a panel of cell lines and breast cancer tissue samples, Sivchenko A. S., Zaiets I. V. (2018)
Kalmukova O. O. - Centr al serotonin and tryptophan levels in rats with diet-induced obesity at the different time of melatonin administr ation, Yurchenko A. V., Kyryk V. M. (2018)
Kharchenko T. - The cytotoxicity of cadmium ions small doses in long-term culture of bone marrow cells, Plotnykov A., Wu Si, Kot K. (2018)
Kharchuk V. S. - The composition of isolated volutin granules of saccharomyces cerevisiae UCM Y-517 (2018)
Klymets H. V. - The effect of vanadium citrate on the biochemical parameters of the blood plasma of pregnant female rats (2018)
Kolesnikov Ya. S. - The role of brass inosteroids in regulation of phospholipid signaling in plant cells, Kretynin S. V. (2018)
Korchevska V. V. - Expression profile of fatty acids in the liver and guerin’s carcinoma of rats under conditions of Ω-3 polyunsaturated fatty acids administration, Ketsa O. V., Klimashevskyi V. M. (2018)
Kovalchuk Y. P. - The myelin basic protein and S100b level in the different brain areas of rats affected by pituitrin and izadrin (2018)
Labudzynskyi D. O. - Effects of cerium (IV) oxide nanoparticles on RAW 264.7 cells activity and rankl-stimulated osteoclastogenesis, Zholobak N. M. (2018)
Luzina O. Y. - Effect of glutamine deprivation on the expression of DEK, TPD52, BRCA1, ADGRE5, LIF, GNPDA1, and COL6A1 genes in IRE1 knockdown U87 glioma cells, Hnatiuk O. S., Garmash Y. A., Kharkova A. P. (2018)
Marenkov O. N. - The effect of manganese , nickel and lead ions on LDH activity of the procambarus virginalis (Lyko, 2017), Kovalchuk Y. P. (2018)
Melnyk T. - Hepatoprotective effects of Ω-3 polyunsaturated fatty acids on rats with tr ans planted guerin’s carcinoma, Ketsa O. (2018)
Muraviova D. V. - The neural cell adhesion molecules in the rat brain after water-immobilization stress and after the recovery period, Dovban O. O. (2018)
Paliienko K. O. - Dose-dependent action of polyhexamethylene guanidine hydrochloride on re lease of L-|14C|glutamate from rat brain nerve terminals, Pastukhov A. O. (2018)
Pankiv T. M. - Effects of intermittent fasting on respiratory capacity of mitochondria and activity of aconitase in cerebral cortex of C57BL/6 mice (2018)
Revka O. V. - Biochemical mechanisms of fibrin clot formation and subsequent lysis regulation by platelets (2018)
Riabovol O. O. - The expression of COX and NDUF genes in U87 glioma cells with IRE1 knockdown (2018)
Rutska A. V. - The influence of monosodium glutamate on reactive oxygen species production in rats (2018)
Rybak M. Yu. - The role of 2′- and 3′-hydroxyl groups of A76 tRNATyr at the first steps of translation quality control (2018)
Gorshkova O. G. - Features of fatty strength profile of strain Brevibacillus centrosporus f14 – destructor of phenolic compounds, Shtenikov M. D., Korotaeva N. V., Voliuvach O. V. (2018)
Si W. - The hemolytic effect of oxidative stress caused by chronic exposure to low concentrations of cadmium on the body (2018)
Sishchuk L. O. - The activity of glycolytic and antiglycative enzymes in mouse brain under intermittent fasting, Semchuk A. O. (2018)
Spirina V. A. - Biochemical parameters of blood with increasing concentration of nitric oxide, Galinskij O. O. (2018)
Stohniy Y. M. - The development of new method of the determination of bacterial transglutaminase activity using fibrinogen as a substrate, Gryshchuk V. I., Chernyshenko V. O., Chernyshenko T. M., Hrushetska I. V. (2018)
Stravska M. - Redox balance іn white rats’ spleen іn the dynamics оf experimentally developed carcinogenesis, Andriichuk I., Soroka Yu., Stravskyy T., Kukuruza Yu. (2018)
Suleimanova R. R. - Fatty acids composition in blood serum lipids of sterlets of different age (2018)
Sushko O. - Glutathione status in rat’s liver experimentally induced under influence chromium citrate, Ponkalo L. (2018)
Tsap P. Y. - Mapping of residues of fibrinogen αС-region cleaved by protease from the venom of agkistrodon halys halys, Stohniy Y. M., Marunych R. Y., Rebriev A. V., Kostyuchenko O. P. (2018)
Umanska A. O. - Changes of the performance parameters of the heart of rats for artificial hypobyosis (2018)
Vasheniuk O. S. - Adaptor protein RuK/CIN85 Induces epithelial-to-mesenchymal tr ansition in human A549 lung adenocarcinoma cells, Gerashchenko D. S., Horak I. R., Khudiakova O. V., Skaterna T. D., Drobot L. B. (2018)
Zhuk V. V. - Signal function of endogenous hydrogen peroxide in response of plants to ultraviolet radiation (2018)
Zhuk I. V. - The combination of no donor and ferulic acid effect on the elicitation of wheat tolerance against biotic stress, Kucherova L. O. (2018)
Zhyvolozhnyi A. Y. - Adaptor protein Ruk/CIN85 is a novel molecular component of extracellular vesicles produced by tumor cells, Kiryakulova M. S., Samoylenko A. A., Vainio S., Drobot L. B. (2018)
Title (2009)
Contents (2009)
Weigand R. A. - The Incredible shrinking equity premium: investors' greatest cognitive error (2009)
Dakrory M. I. - Virtual Teams Processes: A conceptualization and application, Abdou H. A. (2009)
Kilic R. - The last decade of Turkısh economy: macroeconomıc equılıbrıum and problems (2009)
Celik S. - Determinants of demand for life insurance in European countries, Kayali M. M. (2009)
Sakawa H. - Relation between board composition and firm performance in Japan, Watanabel N., Ben-Zion U. (2009)
Ma S. - Board composition, board activity and ownership concentration, the impact on firm performance, Tian G. (2009)
Rais S. - Stakeholder orientation and financial performance: evidence from Indonesia, Goedegebuure R. V. (2009)
Worku Z. - Efficiency in management as a determinant of long-term survival in micro, small and medium enterprises in Ethiopia (2009)
Mostovicz E. I. - Means-end laddering: a motivational perspective, Kakabadse N. K. (2009)
Talbert P. Y. - A community health social change program: the Harlem Mothers Stop Another Violent End (SAVE), Nemecek J. M. (2009)
Kuzgun I. - The parameters affecting labor management consultation process in Turkey: case of Turkey (2009)
Title (2009)
Contents (2009)
Kuo M. H. - Does internet usage activate or inactivate global stock markets? Exploration by spatial econometrics models (2009)
Wilmsmeier C. - How much regulation is needed to improve the quality of fairness opinions?, Wolff M. (2009)
Ebeid A. Y. H. - Identifying dominant organizational culture types in public Egyptian universities and their relationships to a set of developmental indicators, Gadelrab H. F. (2009)
Lepik K.-L. - Cross-border cooperation institution in building a knowledge cross-border region, Krigul M. (2009)
Zailani S. - E-business adoption among SMEs in Malaysia: investigation from the supply chain perspective, Dahlan N., Jallaludin Y. H. (2009)
Yang C.-H. - Are R&D firms more efficient? A two-step switching stochastic frontier approach, Chen K.-H., Huang Y.-J. (2009)
Rice J. - Managerial business qualifications, organizational performance and managerial behavior - evidence from Australia, Martin N., Rathnappulige S. (2009)
Piscopo G. - The fair price of Guaranteed Lifelong Withdrawal Benefit option in Variable Annuity (2009)
Yenhui O. - A study on the causal relationships between guanxi networks and job performance of banking service personnel, Hao C. C., Chi H. (2009)
Selart M. - The issue of design in managerial decision making: Leadership and human resources perspectives, Patokorpi E. (2009)
Gholipour A. - The consequences of women's empowerment in Iran, Zehtabi M., Amirkhani T., Aghaz A. (2009)
Title, Contents (2018)
Krasnorutskyy O. - Formation of the mechanism of overcoming resistance of organizational changes in the industrial enterprise, Gryn E. (2018)
Pavlenchyk N. - Research of competitiveness of the enterprise on the principles of strategic planning, Horbonos F., Pavlenchyk A., Skrynkovskyy R. (2018)
Kolos I. - Formation of the key performance indicators system for lean management of enterprises (2018)
Olshanskiy O. - Development of methods of improvement of business process management (2018)
Plakhotnik O. - Formation of the mechanism of the effect of economic transformations on the development of industrial enterprises (2018)
Panchenko O. - Improvement of the accounting policy of the small business enterprises in its transition to IFRS: investment and innovation aspects (2018)
Babenko V. - Analysis of the current state of development of electronic commerce market in Ukraine, Syniavska O. (2018)
Abstract and References (2018)
Трихліб В. І. - Спалахи інфекційних захворювань у країнах світу, обумовлені вживаннямхарчових продуктів (2018)
Трихліб В. І. - Спалахи гострих кишкових інфекцій вірусної етіології в країнах світу (частина І) (2018)
Никитюк С. О. - Клінічний випадок укусу змії в дівчинки шкільного віку, Галич М. М., Філюк А. П., Гощинський П. В., Волинець Н. В., Голінка Ю. Я. (2018)
Мельник Х. В. - Моніторинг стійкості бактеріальної мікрофлори до антибактеріальних препаратів у дітей із гострими респіраторними інфекціями, Матейко Г. Б. (2018)
Щербінська А. М. - Вплив людей, які вживають ін’єкційні наркотики, на розвиток епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні, Люльчук М. Г., Бабій Н. О., Кирпичова В. В., Гетьман Л. І., Гриценко Т. В., Молчанець О. В. (2018)
Крамарьов С. О. - Клінічна картина кору в дітей, госпіталізованих під час спалаху 2017–2018 рр., Євтушенко В. В., Ковалюх І. Ю., Камінська Т. М., Головач О. В. (2018)
Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики", присвяченої пам’яті М.М. Городецького та приуроченої до 95-річчя від дня його народження (29–30 листопада 2018 року, м. Київ) (2018)
Волинець Н. В. - Ґендерні особливості особистісного психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України (2018)
Ганаба С. О. - Особливості соціально-психологічної адаптації демобілізованих учасників бойових дій (2018)
Гомонюк О. М. - Особливості формування ключових компетентностей майбутніх психологів у закладах вищої освіти, Трембач С. О. (2018)
Калюжна І. П. - Аналіз психологічних чинників професійного самовизначення на основі теоретико-графічної моделі (2018)
Комар Т. В. - Проблеми формування готовності психологів до професійної діяльності (2018)
Крупа В. В. - Психологічна та медична реабілітація учасників бойових дій (2018)
Лисенкова І. П. - Типологічні порушення емоційної сфери дітей з порушеннями розумових функцій (2018)
Лисенкова І. П. - Діагностика, профілактика та корекція синдрому емоційного вигорання у соціальних робітників, Гончарова Г. В. (2018)
Лисенкова І. П. - Розвиток уяви у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри, Кульчицька М. Ю. (2018)
Лисенкова І. П. - Клініко-психологічне обґрунтування застосування засобів реабілітації у процесі відновлення координаційних здібностей у дітей з ДЦП, Мирян А. М. (2018)
Матохнюк Л. О. - Структурно-функціональна модель інформаційної компетентності особистості (2018)
Махлай О. М. - Сутність творчості та креативності у контексті розвитку творчого потенціалу офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України (2018)
Адамович І. В. - Аналіз захворюваності хвороб органів травлення в студентській популяції та профілактичні заходи їх подолання, Вовк К. В., Літвін О. І., Ніколенко Є. Я., Бакуменко М. Г., Дергачова А. В. (2018)
Аксьонов Є. В. - Безпосередні результати рентген-ендоваскулярних процедур при реканалізації оклюзій коронарних артерій у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, Гуменюк Б. М. (2018)
Антонів А. А. - Патогенетичні особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння та хронічної хвороби нирок (2018)
Ахундова Г. И. - Эхографические и допплерометрические показатели в оценке течения беременности у женщин с угрозой выкидыша в ранние сроки, Шамхалова И. А. (2018)
Бабаева А. Х. - Динамика плацентарных гормонов у беременных со среднетяжелой и тяжелой степенью преэклампсии, Рзакулиева Л. М. (2018)
Безкоровайна І. М. - Аналіз ригідності оболонок і стан гідродинаміки очей при короткозорості, Наконечний Д. О. (2018)
Борисова І. С. - Стан інвалідності внаслідок професійних захворювань в Дніпропетровській області, Абраменкова Н. О., Концур В. М. (2018)
Веремчук С. Ф. - Рівні сироваткового с-реактивного білка та інтерлейкіну-6 як предикторів тяжкості перебігу гострого коронарного синдрому, Маруняк С. Р., Дзюба Д. О., Лоскутов О. А. (2018)
Воробій В. Д. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з ендометріозом (2018)
Дельва І. І. - A study of the time-based characteristics of phenomenology of post-stroke fatigue over the first year after stroke occurrence (2018)
Ждан В. М. - Оцінка ефективності хондропротекторів у паціентів з коморбідною патологією, Лебідь В. Г. (2018)
Иванова А. А. - Профессиональная деятельность и распространенность табакокурения у родителей, дети которых имеют патологию органов мочевыделительной системы, Сорокина И. В., Мирошниченко М. С., Омельченко О. А. (2018)
Камінський А. В. - Гормональний фон у жінок з безпліддям та психосоматичними порушеннями (2018)
Коробчанський В. О. - Психогігієнічне значення особистих особливостей підлітків з патологією органу зору, Сасіна О. С. (2018)
Лисенко Б. М. - Особливості клінічного перебігу зовнішнього генітального ендометріозу на тлі гіпофункції щитоподібної залози, Хабрат Б. В., Литвак О. О. (2018)
Лиманець Т. В. - Дослідження якості життя хворих на гострі мієлобластні лейкемії в динаміці антрациклінвмісної індукційної хіміотерапії (2018)
Магеррамов Н. С. - Допплерометрия маточного кровотока у женщин с угрозой потери беременности во втором триместре, Шамхалова И. А. (2018)
Мануша Ю. І. - Вплив лікувального комплексу бетаргін з кверцетином на клінічний перебіг, стан хронічного системного запалення та ендотеліальної дисфункції у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (2018)
Науменко О. М. - Дослідження механізму розвитку і взаємозв’язку між порушенням функції зовнішніх волоскових клітин внутрішнього вуха людини та автоімунним тиреоїдитом, Дєєва Ю. В., Тарасенко М. В. (2018)
Оруджева П. Ф. - Сонографическая оценка женщин с ретрохориальной гематомой в i триместре беременности, Шамхалова И. А. (2018)
Петренко В. Н. - Особенности течения черепно-мозговой травмы у детей с дисплазией соединительной ткани (2018)
Пославська О. В. - Особливості колоректального фенотипу карцином невідомої первинної локалізації, Шпонька І. С., Гриценко П. О. (2018)
Радіонова Т. О. - Оптимізація антихелікобактерної терапії у хворих на хронічний гастрит у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (2018)
Савченко О. А. - Особливості експресії рецепторів до естрогену та прогестерону в пухлинах яєчників, Шпонька І. С., Савченко П. В. (2018)
Сулейманова Н. М. к. - Клиническая характеристика и течение i триместра беременности у женщин с синдромом поликистозных яичников с метаболическими нарушениями и без них (2018)
Стебловська І. С. - Порівняльна характеристика характеру і частоти інтраопераційних, ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень після різних методів хірургічного лікування катаракти, Безкоровайна І. М. (2018)
Лебідь В. Г. - Особливості лікування жінок старших вікових груп, хворих на остеоартрит з коморбідною патологією, Хайменова Г. С. (2018)
Хухліна О. С. - Ефективність застосування l-карнітину та мельдонію дигідрату для лікування неалкогольного стеатогепатиту при коморбідності з ожирінням та ішемічною хворобою серця, Кузьмінська О. Б., Антонів А. А., Коцюбійчук З. Я., Мандрик О. Є. (2018)
Черкашина Л. В. - Дослідження факторів ризику, розробка критеріїв та обґрунтування алгоритму прогнозування псоріазу на етапі первинної медичної допомоги (2018)
Четверикова О. П. - Аналіз змін стану здоров’я дітей молодшого шкільного віку Полтавської області (2018)
Щербак О. В. - Оптимізація лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі атерогенної дисліпідемії (2018)
Яхницька М. М. - Зміни рівнів електролітів плазми крові у пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2018)
Бугаевский К. А. - Рассмотрение особенностей ряда репродуктивных показателей у спортсменок разных возрастных групп, занимающихся греблей на байдарках и каноэ, Белая А. А., Довгань А. В., Петренко О. В., Абрамов К. В. (2018)
Гараев Г. Ш. - Особенности цитохимического статуса лимфоцитов крови при ишемически-реперфузионном поражении печени, Шахмамедова С. О. (2018)
Драбовський В. С. - Планування абдомінопластики з точки зору біомеханічних та морфологічних характеристик тканин передньої черевної стінки (2018)
Єлінська А. М. - Вплив інгібітора транскрипційного чинника ap-1 на вільнорадикальне окиснення та антиоксидантний захист у тканинах пародонта щурів за умов системного введення ліпополісахариду salmonella typhi, Костенко В. О. (2018)
Мазур О. Ю. - Ожиріння: аналіз основних причин смерті та супутньої патології за матеріалами автопсійних випадків, Кузик Ю. І. (2018)
Ртайл Р. А. - Вивчення особливостей макро- та мікроелементного складу скелетних м’язів щурів за умов хронічної гіперглікемії, Ткач Г. Ф. (2018)
Черемісіна В. Ф. - Стан вільнорадикальних процесів та системи антиоксидантного захисту сполучної тканини пародонта у кролів при гідрокортизоновому пародонтиті, Жемела О. Д. Гученко Г. П. (2018)
Чертенко Т. М. - Особливості ангіогенезу в дифузних астроцитарних пухлинах 3-4 ступеня злоякісності (2018)
Yaremii I. M. - Melatonin improves mitochondrial function and decreases oxidative stress in gums of diabetic rats, Kushnir O. Yu., Khlus K. M. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського