Бойчук А. В. - Аналіз гормональних змін в організмі жінок із фоновими і передраковими процесами шийки матки, Сопель В. В., Бегош Б. М., Худоб'к В. О., Сопель О. В. (2018)
Гладчук І. З. - Аналіз акушерських результатів І та ІІ триместрів вагітності в жінок із різними видами міомектомії та зовнішнім генітальним ендометріо­зом в анамнезі, Железов Д. М., Коссей Т. В. (2018)
Жеребак Н. М. - Характер ранніх гестаційних ускладнень у вагітних із хронічними гастритами, Гнатко О. П., Скурятіна Н. Г. (2018)
Игнатьев А. М. - Факторы риска развития остеопороза у женщин с артериальной гипертензией и ожирением, работающих в неблагоприятных условиях производства, Прутиян Т. Л. (2018)
Іщак О. М. - Вплив апоплексії яєчника на репродуктивне здоров'я жінок, Вдовиченко Ю. П. (2018)
Корнацкая А. Г. - Гистероскопия в диагностике гиперпро­лиферативных процессов эндометрия, Вовк И. Б., Горбань Н. Е., Ракша И. И. (2018)
Маркін Л. Б. - Роль гемодинамічних процесів у змінах матки під час пологів у вагітних із первинною артеріальною гіпотонією, Попович О. І. (2018)
Надашкевич О. Н. - Деякі аспекти комплексного лікування жінок фертильного віку з ектопією шийки матки, асоційованою з папіломавірусною інфекцією, Макагонов І. О., Вергун А. Р., Вергун О. М. (2018)
Поліщук І. П. - Профілактика постоваріоектомічних ускладнень у жінок із метаболічним синдромом (2018)
Продан Т. А. - Особливості кровопостачання ендометрія у пацієнток із безпліддям внаслідок зниженого оваріального резерву (2018)
Сенчук А. Я. - Органо­зберігальна терапія патології матки у хворих з екстрагенітальною патологією, Закордонець Р. М., Чермак І. І. (2018)
Ткаліч В. В. - Лімфангіолейоміоматоз. діагноз та лікування (2018)
Урбанович А. М. - Корелятивні зв'язки між адипокінами та інсуліновою резистентністю в жінок із синдромом полікістознозмінених яєчників та ожирінням, Суслик Г. І. (2018)
Чорненька Г. М. - Поліпозна трансформація ендометрія: особливості діагностики в жінок із непліддям, Кузик Ю. І. (2018)
Шаргородська Є. Б. - Ретроспективний аналіз перебігу вагітності в жінок, що народили дітей із вродженою патологією системи кровообігу, Школьник О. С. (2018)
Яремчук Т. П. - Порушення ангіогенезу плаценти при сифілісі (2018)
Ben Amor Mariam - Obstetric and perinatal outcomes in pregnancy with different severity and time of the manifestation of preeclampsia, Gnatko O. P., Skuriatina N. G. (2018)
Boychuk A. V. - New tendencies in diagnostics and treatment of diseases of the cervix (literature reviev), Shadrina V. S., Chlibovska O. I., Onyskiv B. O., Fedchenko O. O. (2018)
Krupnyk O. M. - Obstetricians' tactics in the delivery by patients with breech position of the foetus affected by the uterine myoma (2018)
Журба І. Є. - Зона вільної торгівлі між Україною та Канадою як трансформаційна форма ефективності взаємовідносин (2017)
Будько О. В. - Концептуальні засади аналітичного забезпечення управління сталим розвитком підприємства (2017)
Ковтун О. М. - Економічні переваги промислового використання стебел льону олійного в Україні, Головенко Т. М., Бартків Л. Г., Шовкомуд О. В. (2017)
Кудлаєнко С. В. - Соціальні аспекти розвитку України та країн ЄС (2017)
Кукса І. М. - Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств з урахуванням теорії технологічних укладів, Терещенко С. І. (2017)
Мазур М. В. - Статистичний аналіз регіональних відмінностей інфляції в Україні, Сіренко К. В. (2017)
Марко М. Я. - Тенденції розвитку малого бізнесу у Львівській області, Цегелик Г. Г., Грипинська Н. В. (2017)
Ніколіна І. І. - Моделювання життєвого циклу ринкової поведінки підприємства задля забезпечення сталого розвитку (2017)
Вешко О. В. - Крос-культурний менеджмент як важлива складова реалізації стратегії розвитку підприємств (2017)
Дуб Б. С. - Проблеми ефективного забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах нових геополітичних викликів (2017)
Колісніченко П. Т. - Особливості, тенденції та альтернативні шляхи підвищення ефективності діяльності МСП України (2017)
Рзаєва Т. Г. - Аналітичні ознаки зростання ризику загроз банкрутства підприємства, Бондар О. В. (2017)
Рзаєв Г. І. - Показники рентабельності як аналітичні ознаки прояву ризику за умов невизначеності, Драгочинська Д. О. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Індикатори оцінки та забезпечення рівня економічної безпеки підприємства відповідно до аналітичних потреб, Пастух О. В. (2017)
Рзаєв Г. І. - Індикатори оцінки ступеня ризику зниження ефективності використання запасів в економічному аналізі, Повстюк Н. Ю. (2017)
Родіонова І. В. - Особливості формування корпоративного управління на підприємствах (2017)
Хмелевський О. В. - Аналіз напрямів моделювання стану та тенденцій розвитку експортоорієнтованих підприємств (2017)
Ющенко Н. Л. - Економіко-математичний інструментарій прийняття рішень в умовах невизначеності та/або ризику (2017)
Брич В. Я. - Нетворкінг: поняття та особливості застосування в управлінні персоналом, Снігур Х. А. (2017)
Кірнос I. O. - Продуктивне старіння: концептуальний підхід (2017)
Рубежанська В. О. - Алгоритм таксономічного аналізу регіональних ринків праці України (2017)
Стаканов Р. Д. - Виклики регіональної міграційної політики (2017)
Булат Г. В. - Методика визначення аудиторського ризику за умов використання інформаційних технологій для ведення обліку і аудиту (2017)
Григор’єва Л. В. - Обліково-аналітичне забезпечення організації туристичної діяльності (2017)
Матюх С. А. - Особливості вибору програм для автоматизації обліку та складання звітності в Україні, Лопатовський В. Г. (2017)
Олійник Л. В. - Аналіз та планування собівартості продукції в системі управління витратами підприємства (2017)
Хмелевська А. В. - Формування алгоритмів ідентифікації необоротних активів в інформаційному забезпеченні управління підприємством, Хмелевський О. В., Семенов К. Л. (2017)
Микитюк В. П. - Оцінювання ефективності інноваційного проекту з позиції інвестиційного аспекту (2017)
Мушеник І. М. - Взаємозв’язки економічної та науково-дослідної підсистем регіональних інноваційних систем (2017)
Орлова-Курилова О. В. - Пріоритети інноваційної політики в контексті сталого соціально-економічного розвитку (2017)
Ременяк Л. В. - Теоретичні підходи до структури управління інвестиційними проектами (2017)
Стадник В. В. - Науково-методичні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємства та його інформаційним забезпеченням, Головчук О. В. (2017)
Черноіванова Г. С. - Сутність організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною складовою підприємства (2017)
Юринець З. В. - Послідовно-паралельний підхід до управління інноваційним потенціалом на всіх рівнях національної економіки, Круглякова В. В., Гнилянська Л. Й. (2017)
Вахлакова В. В. - Оцінювання фінансової складової економічної безпеки підприємства (2017)
Гавловська Н. І. - Вплив інституціонального середовища на економічну безпеку фінансових установ, Рудніченко Є. М. (2017)
Давиденко Н. М. - Діагностика фінансового стану агрохолдингів (2017)
Доценко І. О. - Оцінка ефективності покращення фінансування діяльності підприємств (2017)
Коркуна Н. М. - Застосування механізму когнітивного моделювання до процесу прийняття управлінських рішень в бюджетній системі України (2017)
Ланг С. Р. - Страховий портфель як об’єкт управління в системі ризик-менеджменту страховика (2017)
Ларіонова К. Л. - Формування системи управління проблемними кредитами, Гоменюк І. В. (2017)
Матвійчук Л. О. - Роль та значення страхування в системі управління ризиками фінансово-господарської діяльності підприємства (2017)
Рудь В. Ю. - Виклики часу та проблеми запровадження медичного страхування в Україні, Іжевський П. Г. (2017)
Сидорчук І. П. - Фінансова складова механізму стимулювання розвитку суб’єктів господарювання (2017)
Семенча І. Є. - Особливості управління активами банку в Україні в посткризовий період, Руденко В. І. (2017)
Скрипник Г. О. - Дефіцит державного бюджету та шляхи його подолання (2017)
Стеценко Н. А. - Сучасні аспекти управління золотовалютними резервами, Безвух С. В. (2017)
Форкун І. В. - Міжбюджетні відносини та система бюджетного регулювання в Україні, Гордєєва Т. А. (2017)
Журба І. Є. - Теоретико-методологічні проблеми формування ресурсної стратегії сталого розвитку України в нових умовах господарювання (2017)
Кузик О. В. - Маркетингові комунікації як чинник поінформованості про сектор АПК України (2017)
Негрей М. В. - Компаративний аналіз ефективності рекомендаційних систем в маркетингу, Гнот Т. В. (2017)
Труніна І. М. - Моделювання корпоративного обслуговування просування туристичного товару, Ліхоносова Г. С., Деркач І. Ю. (2017)
Дружиніна В. В. - Статистичний аналіз функціонування суб’єктів регіонального ринку туристичних послуг в Україні на основі кластеризації (2017)
Манталюк О. В. - Математичне моделювання поведінки дуополістів в умовах неповної інформації (2017)
Проскурович О. В. - Моделювання ефективності використання запасів підприємства, Ястремський М. М., Сорока Л. О. (2017)
Тяжкороб І. В. - Оцінка ефективності стратегії розвитку регіону на основі динамічного нормативу соціально-економічних показників (2017)
Васильківський Д. М. - Суть і принципи кооперативних форм підприємницької діяльності, Міракін В. В. (2017)
Костюк О. М. - Застосування методу тріангуляції в оцінці ефективності кластерних об’єднань (2017)
Рзаєва Т. Г. - Оцінка результативності та ефективності діяльності підприємства відповідно до потреб економічного аналізу, Хурхач А. О. (2017)
Родіонова І. В. - Сучасний стан інноваційної діяльності на промислових підприємствах (2017)
Савіна Г. Г. - Вплив організаційної структури на стратегію інноваційної діяльності на підприємствах інфокомунікаційної галузі, Петрашевська А. Д., Бочкарев Д. О., Брєєва Є. М., Гацан В. В. (2017)
Фадєєва І. Г. - Нормативно-правові та методологічні аспекти управління якістю на нафтовидобувних підприємствах, Пиріг А. М. (2017)
Бузецький І. Г. - Складові елементи формування людського потенціалу регіону (2017)
Васильківський Д. М. - Механізм регулювання демографічних процесів в Україні, Лапшин І. М. (2017)
Данилевич Н. С. - Типові помилки при оцінюванні персоналу: аналіз та способи їх уникнення, Білик О. М., Задорожнюк В. М. (2017)
Дудко С. В. - Професійний розвиток персоналу: технології оцінювання та механізм мотивації (2017)
Рзаєв Г. І. - Індикатори оцінки трудового потенціалу за умов інтеграційних процесів відповідно до аналітичних потреб, Кушнір В. В. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Напрями формування показників оцінки фінансової безпеки відповідно до обліково-аналітичних потреб, Грицаюк М. В. (2017)
Соколенко А. С. - Регіональне управління трудовим потенціалом регіону (2017)
Тарасюк А. В. - Грейдування як сучасний метод мотивації банківського персоналу, Чевтаєва І. Д. (2017)
Чернушкіна О. О. - Мотиваційні засади професійного розвитку персоналу підприємства (2017)
Чернушкіна О. О. - Засади та інструменти формування позитивної корпоративної культури на підприємствах України, Царук В. Ю. (2017)
Олейнікова Л. Г. - Конкурентоспроможність податкової системи України, Череп А. В., Тищенко О. С. (2017)
Райко Г. О. - Застосування методів статистичного аналізу для дослідження фінансової безпеки підприємства, Данилець Є. В., Гапонов В. О., Глухова Г. Г. (2017)
Рзаєв Г. І. - Аналітичне обґрунтування напрямів дослідження ресурсного потенціалу, Римарчук Р. В. (2017)
Савіцький А. В. - Теоретичні основи наукових поглядів на проблеми формування та управління прибутком підприємства (2017)
Фесенко В. В. - Використання методу "витрати+" для обґрунтування трансфертної ціни в операціях між пов’язаними сторонами (2017)
Баранюк Ю. Р. - Економічна природа державного фінансового контролю (2017)
Булат Г. В. - Бюджетне фінансування – форма бюджетного механізму, Іжицька К. В. (2017)
Ісаєва О. В. - Шляхи удосконалення управління проблемними кредитами, Примакова О. В. (2017)
Квасницька Р. С. - Етапність процесу управління фінансовими ризиками суб'єктів підприємництва, Антонюк П. П. (2017)
Ларіонова К. Л. - Механізм формування власного капіталу банку, Безвух С. В. (2017)
Олійник А. В. - Визначення тенденцій впливу недіючих кредитів на обсяг власного капіталу банків, Левчук Ю. Л. (2017)
Хрущ Н. А. - Особливості планування та оцінювання грошових потоків підприємств (2017)
Чуняк О. В. - Домінантні напрями фінансової стратегії підприємств (2017)
Дорожкіна Г. М. - Особливості планування системи створення та освоєння нової продукції (2017)
Каткова Т. І. - Вдосконалення зовнішньоекономічних маркетингових стратегій машинобудівного підприємства (2017)
Теребух А. А. - Роль маркетингових комунікацій в діяльності закладів готельного господарства, Ільницька-Гикавчук Г. Я., Макар О. П. (2017)
Богдан Н. М. - Детермінанти узгодження інтересів в регіоні: умови та фактори взаємодії (2017)
Дума Л. В. - Використання аналізу диспропорцій між областями Подільського регіону для комплексної оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів України, Данилюк І. В. (2017)
Климчук А. О. - Моніторинг діяльності закладів ресторанного господарства України, Постова В. В. (2017)
Писаревський І. М. - Туристські ресурси в регіоні як ключовий чинник розвитку туризму, Писарева І. В. (2017)
Сакун Л. М. - Взаємодія органів місцевого та студентського самоврядування, Макаров А. І. (2017)
Теребух А. А. - Сутнісні ознаки та види соціально-економічного розвитку регіону, Кошова Б. Р. (2017)
Тонкошкур М. В. - Основні тенденції функціонування туристичного ринку в регіонах України (2017)
Хорольський В. П. - Енергоефективна економіка підприємств території з техногенним навантаженням, Рябикіна К. Г., Хорольський К. Д., Хорольський Д. В. (2017)
Кривенко Н. В. - Міжнародна економічна інтеграція між країнами, що розвиваються (2017)
Узун В. В. - Економічне співробітництво України та АСЕАН: стан, перспективи розвитку (2017)
Гончар О. І. - Кластеризація як сучасний напрям розвитку торговельного підприємництва в Україні, Подолян І. О. (2017)
Дымченко Е. В. - Методологические основы инжиниринга в жилищно-коммунальном хозяйстве, Василенко С. Л., Кашпур А. Д. (2017)
Новосад І. В. - Теоретико-організаційні основи митної безпеки та її фіскальні аспекти (2017)
Рудніченко Є. М. - Розвиток сільських територій як запорука соціально-економічної безпеки макрорівня, Гавловська Н. І., Рудніченко М. М. (2017)
Череп А. В. - Підвищення ефективності використання тепличного господарства аграрними підприємствами України, калінчук В. В. (2017)
Демідов Б. О. - Основні напрямки застосування технологій, що містять елементи та методи штучного інтелекту, в оборонній сфері, Кучеренко Ю. Ф., Матющенко О. Г. (2018)
Turinskyi O. - Development of a method for analyzing the composition and characteristics of advanced weapons samples for the Air Force of Ukraine (2018)
Звиглянич С. М. - Вибір раціонального варіанту проведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами, Ізюмський М. П., Орлов С. В. (2018)
Kashaev І. - Perspective direction of the development of on-board navigation systems of aircraft for the Armed Forces of Ukraine, Petrov V., Кompaniets О., Kashaev Е., Denysova S. (2018)
Худов Г. В. - Цільова функція методу тематичного сегментування зображень бортових систем оптико-електронного спостереження, Маковейчук О. М., Хижняк І. А., Соломоненко Ю. С., Худов Р. Г. (2018)
Скорик А. Б. - Аналіз особливостей побудови і застосування перспективних систем управління високоточною зброєю. Системи позиціонування, Флоров О. Д., Моргун Є. В., Молчанов Д. В., Гречка О. В., Шепелевич С. М. (2018)
Зюкін В. Ф. - Вимоги до віддалення і висоти розміщення імітаторів активних перешкод при полігонних випробуваннях оглядових РЛС, Климченко В. Й., Кукобко С. В. (2018)
Лещенко С. П. - Вплив ракурсу спостереження повітряних об'єктів на якість їх радіолокаційного розпізнавання (2018)
Radhwan Mohammed Jawad Kadhim - Multiloop tracking distance measuring device of radio-technical tracking system of high-manavable aircrafts (2018)
Атаманський Д. В. - Оцінка впливу активних завад на точність оцінювання параметрів метеоутворень в імпульсних доплерівських метеорологічних радіолокаторах (2018)
Тимочко А. А. - Представление динамических взаимодействующих процессов в пространстве состояний нечеткой раскрашенной сети Петри для верификации программного продукта нечеткой логической системы классификации (2018)
Черток О. А. - Метод формування значень показників ергономічних характеристик перспективного комплексу засобів автоматизації системи управління повітряних сил (2018)
Горбатюк А. П. - Модель прийняття рішення щодо способів дій елементів службово-бойового порядку органів охорони державного кордону в стабілізаційних діях (2018)
Пацек П. - Военные и невоенные аспекты безопасности Польши (2018)
Трембовецький О. Г. - Методика роботи штабу прикордонного загону щодо пошуку і ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника, Гулеватий Д. Ю. (2018)
Калашник-Рибалко М. А. - Результати експериментального дослідження якості приймання сигналів супутникових систем навігації одночастотними приймачами в умовах варіацій космічної погоди, Калашник Г. А. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Бондаренко А. Ф. - Этический персонализм: синтез кросс-культурного и индигенного в психологическом консультировании (2018)
Кочарян А. С. - Протекание процесса в клиент-центрованной психотерапии (2018)
Хомуленко Т. Б. - Психосоматична трансформаційна гра "шлях до філософського каменю" та її ефективність у розвитку тілесного Я, Кузнецов О. І. (2018)
Кочарян О. С. - Особливість структури інфантильного травматичного досвіду у демоблізованих учасників бойових дій в україні з постстресовою психологічною дезадаптацієюї, Барінова Н. В., Харченко А. О. (2018)
Virna Zh. P. - Social self of delinquent juveniles: personality dimension, Koshyrets V. V., Benediuk V. I. (2018)
Grankina-Sazonova N. V. - Trust as a predictor of optimal personality functioning (2018)
Гришко А. А. - Особливості структури батьківської сім'ї дівчат-підлітків, які страждають вторинною олігоменореєю (2018)
Гулий Ю. І. - Особливості взаємозв'язку самооцінки і поведінкової складової "Я-концепції" особистості з аномалією рефракції (на прикладі короткозорості), Научитель О. Д., Долгополова О. В. (2018)
Кочарян Г. С. - Психогенные сексуальные дисфункции у женщин: клинические наблюдения (2018)
Седих К. В. - Типи індивідуального еротичного коду у жінок, Зозуль Т. В. (2018)
Орлов О. О. - Проблеми кількісного виміру економічних процесів (2018)
Алёхин А. Б. - Алгоритм автоматической классификации как инструмент анализа потенциальных функций промышленного предприятия (2018)
Гавловська Н. І. - Теоретичні концепти публічного управління та публічного адміністрування: сутність та відмінності, Рудніченко Є. М. (2018)
Ситник Л. С. - Торговельна політика держави і оптимізація структури виробництва промислових підприємств, Ступіна Г. О. (2018)
Христіановський В. В. - Еволюційна модель взаємозв'язку інформаційних потоків в колективі працівників фірми (2018)
Savin S. - "Life-long learning” stereotype necessity, Lutsyshen V. (2018)
Помазан М. В. - Використання засобів економіко-математичного моделювання для оптимізації структури сільськогосподарських земель (2018)
Шпак С. А. - Информационная наполненность оценок факторных потенциалов и потенциальных функций промышленного предприятия (2018)
Залознова Ю. С. - Системний підхід до управління ризиками логістичної діяльності підприємств, Трушкіна Н. В., Кочешкова І. М. (2018)
Козаченко Г. В. - Функції менеджменту розвитку підприємства, Погорелов Ю. С., Білоусова А. Ю. (2018)
Ryasnykh E. - Government financial management policy in Ukraine, Savchenko O. (2018)
Васильківський Д. М. - Аналіз ефективності використання основних засобів промислових підприємств, Матюх С. А. (2018)
Піхняк Т. А. - Бухгалтерський баланс підприємства та методичні засади його аналізу, Піхняк О. А. (2018)
Череп О. Г. - Мотивація як інструмент підвищення продуктивності праці в агропромисловому комплексі, Петрова А. В. (2018)
Швиданенко Г. О. - Категоріально-понятійний аспект асиметрії розвитку підприємств у контексті технологічних змін, Кирилюк О. В. (2018)
Лашко С. П. - Організаційні моменти розробки Біланівського родовища залізистих кварцитів, Шелковська І. М., Козарь Л. М. (2018)
Кузьменко О. М. - Формування компетенцій щодо пошуку компромісу у взаємовідносинах підприємства з акторами регіонального розвитку: постановка завдання та напрями вирішення, Плєтньов М. В. (2018)
Зіновська С. І. - Економічна сутність персоналу на промислових підприємства та шляхи підвищення ефективності його використання (2018)
Артамонов В. В. - Теоретичні засади застосування просторово-функціонального методу формування сталих агроландшафтів, Василенко М. Г., Міхно П. Б. (2018)
Гонтарева І. В. - Застосування організаційних інновацій як основи побудови механізму формування організаційного капіталу суб’єктів підприємництва, Шеянова Ю. Д. (2018)
Ілляшенко С. М. - Управління знаннями в контексті підвищення рівня потенціалу інноваційного розвитку організації, Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Нагорний Є. І. (2018)
Ковальчук С. В. - Вплив некомерційних організацій на бізнес-середовище українських підприємств, Принько М. С. (2018)
Кропивко М. М. - Теоретичні засади стратегічного управління розвитком сільськогосподарських підприємств (2018)
Сабадирьова А. Л. - Інтеграція наукових підходів до стратегічного управління потенціалом підприємства (2018)
Сагайдак М. П. - Адаптивність вітчизняних підприємств до умов четвертої промислової революції, Теплюк М. А. (2018)
Голишева Є. О. - Класифікація стратегічних напрямів науково-технологічного розвитку підприємства, Грищенко О. Ф., Ілляшенко Н. С. (2018)
Клюка О. М. - Стратегічне планування землекористувань і землеволодінь сільськогосподарських підприємств, Козарь В. І., Хохлов О. Г. (2018)
Ковтун В. П. - Концептуалізація проблематики корпоративної соціальної відповідальності (2018)
Кучерова Г. Ю. - Нечітка модель багатокритеріального вибору інструментів забезпечення функціонування основних засобів промислових підприємств, Кулько-Лабинцева І. В. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Концептуальні засади регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємствах (2018)
Швидка О. П. - Практичні аспекти формування компетенцій сучасних підприємств на основі стратегічних ресурсів (2018)
Шергіна Л. А. - Соціальне підприємництво в контексті сталого розвитку, Нотевський Є. В., Жемба А. Й. (2018)
Chukhraieva N. - Infrastructure provision of innovation commercialization: foreign experience (2018)
Поплавська О. В. - Інноваційно-технологічне забезпечення сталого розвитку економіки України, Балабанюк Д. В. (2018)
Силенко О. М. - Сценарне планування інноваційного розвитку металургійних підприємств (2018)
Гриценко С. І. - Формування парадигми соціально-економічного розвитку в контексті транспортно-логістичних кластерів (2018)
Гуторов А. О. - Інноваційний потенціал розвитку аграрного сектора економіки (2018)
Васильців Т. Г. - Напрями детінізації та нарощування обсягів технологічно-інноваційних процесів як засіб протидії гібридним загрозам економіки України, Волошин В. В., Шехлович А. М. (2018)
Данилко І. М. - Напрями та механізми удосконалення організаційно-економічного забезпечення селекції та насінництва зернових культур у науково-дослідних установах України (2018)
Ковальчук С. В. - Сучасні тренди маркетингу гостинності, Забурмеха Є. М., Яремчук Т. В. (2018)
Корж М. В. - Системно ситуативний підхід до процесу маркетингового планування на підприємствах сфери послуг, Суслова Т. О., Даниленко Д. О. (2018)
Левків Г. Я. - Значення та використання елементів проектного маркетингового менеджменту на прикладі підприємств АПК, Сватюк О. Р., Маковій В. В. (2018)
Дражниця С. А. - Ціна ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства (2018)
Козырь-Чепурная М. А. - Иерархическое планирование реструктуризации промышленных предприятий: проблема, концепция и методические подходы к решению (2018)
Кужель М. Ю. - Потреба у адмініструванні процесу змін на підприємстві (2018)
Крушельницький М. В. - Теоретичні засади регулювання соціально-економічної відповідальності в аграрній сфері (2018)
Любохинець Л. С. - Структурна політика і структурна перебудова національної економіки, Столяр Б. М. (2018)
Мельникова О. А. - Соціальні медіа як активний інструмент інтернет-маркетингу в Україні (2018)
Ковальчук С. В. - Сучасні тренди електронної комерції, Вальков О. Б., Забурмеха Л. І. (2018)
Захарова О. Л. - Моделі оцінки ефективності хеджування (2018)
Лозиченко О. М. - Дослідження зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на забезпечення інформацією в процесі управління діяльністю промислових підприємств (2018)
Парій О. М. - Механізми використання інформаційних ресурсів для підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом підприємства (2018)
Тертичний Я. С. - Сутність та природа електронної комерції (2018)
Юрківський О. Й. - Непряме оподаткування в формуванні інституції податкової довіри: політекономічний аспект, Травін В. В. (2018)
Ворон В. П. - Запаси підстилки та живого надґрунтового вкриття як показник ризику виникнення пожеж у соснових лісах Полісся, Ткач О. М., Сидоренко С. Г., Мельник Є. Є. (2018)
Олійник В. С. - Водорегулювальна роль лісистості водозборів Горган, Рак А. Ю. (2018)
Осадчук Л. С. - Смолопродуктивність соснових деревостанів в Україні, Кондратюк Л. М. (2018)
Гойчук А. Ф. - Туберкульоз ясена звичайного у Західному Поділлі України: етіологія, симптоматика, патогенез, Дрозда В. Ф., Кульбанська І. М. (2018)
Олексійченко Н. О. - Вікові дерева парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Тернопільщини, Підховна С. М. (2018)
Дебринюк Ю. М. - Модрина та ялиця в штучних насадженнях Прикарпаття і Карпат: лісівничо-таксаційна характеристика та особливості росту (2018)
Лось С. А. - Комплексне оцінювання перспективності видів і гібридів модрини для умов Лісостепу України, Григорьєва В. Г., Самодай В. П., Нейко І. С. (2018)
Стадник А. П. - Оптимізація структури захисних лісових насаджень та їх систем в агроландшафтах України (2018)
Фучило Я. Д. - Ялина європейська у Правобережному Лісостепу України: перспективи використання та вдосконалення способів розмноження, Середюк О. О. (2018)
Юхновський В. Ю. - Порівняльний аналіз класифікацій зелених насаджень населених пунктів України та пострадянських країн, Зібцева О. В. (2018)
Лакида П. І. - Біопродуктивність дубових деревостанів Українського Полісся, Матушевич Л. М., Лакида І. П. (2018)
Meshkova V. L. - Forest site conditions and other features of Scots pine stands favorable for bark beetles, Borysenko O. I., Pryhornytskyi V. I. (2018)
Дубовіч І. А. - Особливості транскордонного економіко-правового співробітництва України з Європейським Союзом у сфері екологічного туризму, Швайка О. М., Василишин Х. Р., Фомічева Т. Є. (2018)
Карпук А. І. - Аналіз фінансування видатків підприємств Держлісагенства з державного бюджету України, Лицур І. М. (2018)
Бехта П. А. - Термопластичні полімери у виробництві фанерної продукції: переваги, можливості та перспективи застосування, Кусняк І. І. (2018)
Title (2018)
Amin M. A. - Poverty assessment of farming community in rice wheat zone of Punjab, Pakistan, Afzal M. K. (2018)
Kowo S. - Influence of competitive strategies on corporate performance of small and medium enterprises: a case from Nigeria, Sabitu O., Adegbite G. (2018)
Payong P. - Technology adoption of jajar legowo rice planting system application, Gunawan C. I., Adisarwanto T. (2018)
Wardhono A. - The opportunities and challenges of institutional arrangement for Besuki Na-Oogst tobacco cultivation business: case study in Jember Regency Indonesia, Arifandi J. A., Indrawati Y. (2018)
Данкевич Є. - Стратегія розвитку аграрного сектору в контексті міжгалузевої інтеграції: економічні та екологічні вектори (2018)
Кравчук І. - Організаційне забезпечення створення доданої вартості агропродовольчої продукції (2018)
Куценко І. - Вплив інтеграції на розвиток суб'єктів аграрного сектора економіки (2018)
Кучер Л. - Управління проектами в органічному аграрному виробництві, Хелдак М., Орленко А. (2018)
Сумець О. - Ключові аспекти сучасної парадигми операційного менеджменту (2018)
Шегеда О. - Тенденції розвитку органічного агровиробництва та регіональний розподіл його суб'єктів в Україні (2018)
Bachev H. - Review for the monograph by Kucher A. V., Anisimova О. V., Ulko Ye. M. "Efficiency of innovations for sustainable soil management: theory, methodology, analysis" (2018)
До відома авторів (2018)
Носовський А. В. - До 100-річного ювілею Національної академії наук України (2018)
Шараевский И. Г. - Особенности диагностики нерегламентных тепловых, виброакустических и нейтронных процессов в первом контуре ядерных реакторов, Фиалко Н. М., Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2018)
Лев Т. Д. - Оценка параметра шероховатости территории Украины на разных пространственных масштабах для моделей атмосферного переноса и осаждения загрязняющих веществ (2018)
Кенсицький О. Г. - Нагрів обмотки статора турбогенератора при порушенні циркуляції холодоагенту, Хвалін Д. І. (2018)
Виговський О. В. - Діагностика асинхронних двигунів блоків атомних електростанцій (2018)
Борисенко В. І. - Порівняльний аналіз результатів числового моделювання в Монте-Карло кодах формування сигналу детектора прямого заряду у ВВЕР-1000, Піонтковський Ю. Ф. (2018)
Огородников Б. И. - Радон в подреакторном помещении 210/7 объекта "Укрытие", Хан В. Е., Ковальчук В. П. (2018)
Михайлов А. В. - Результаты расчетной оценки характеристик материальной среды ядерно-опасных скоплений НБК-ОУ ЧАЭС для версии их кориумного происхождения (2018)
Лагуненко А. С. - Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в условиях нового безопасного конфайнмента в 2017 г., Хан В. Е., Калиновский А. К., Краснов В. А., Кашпур В. А., Ковальчук В. П. (2018)
Балан О. В. - Особливості вилучення паливовмісних матеріалів із нижніх позначок об'єкта "Укриття", Батій В. Г., Підберезний С. С., Рудько В. М. (2018)
Гаргер Е. К. - Скорость сухого осаждения радиоактивных веществ чернобыльского происхождения по данным наблюдений (2018)
Павлюченко М. І. - Короткий аналіз результатів вимірювання щільності потоку нейтронів і потужності експозиційної дози у свердловині Ю.12.78 об`єкта "Укриття", Краснов В. О. (2018)
Кафтанатіна О. А. - Проблеми обліку ядерних матеріалів при перетворенні об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, Паскевич С. А. (2018)
Балан О. В. - Перспективи використання існуючих об’єктів інфраструктури для створення нових об’єктів по поводженню з радіоактивними відходами на ЧАЕС, Городецький Д. В., Павловський Л. І. (2018)
Панасюк М. І. - Можливість використання термодинамічного моделювання формування високих концентрацій 90Sr в сильнолужних підземних водах, Матросов Д. Т., Стоянов О. І., Левін Г. В. (2018)
Пашинов М. В. - Результати використання HVRC VRdose Planner для оцінки доз опромінення персоналу при виконанні робіт у радіаційно-небезпечних умовах, Підберезний С. С., Паскевич С. А., Балан О. В., Ланських Ф. В. (2018)
Щербін В. М. - Ювілеї (2018)
Правила для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Дончак Л. Г. - Потенціал підприємства: сутність та загальні підходи до формування (2018)
Менчинська О. М. - Основи розвитку системи послуг дилера підприємств машинобудування (2018)
Миколюк О. А. - Стратегізація енергетичної безпеки України за умов євроінтеграційних викликів (2018)
Овод Л. В. - Особливості формування організаційно-економічного механізму управління амортизаційною політикою підприємства (2018)
Тюріна Н. М. - Концептуальні підходи до побудови системи управління на засадах ключових показників ефективності (КРІ), Назарчук Т. В., Карвацка Н. С. (2018)
Хачатрян В. В. - Позиціювання підприємницького потенціалу в системі управління промисловим підприємством за умов глобалізаційних змін економіки (2018)
Яремко С. А. - Управління бізнес-процесами підприємства засобами інтелектуальних систем, Кузьміна О. М. (2018)
Ведерніков М. Д. - Науково-теоретичні підходи організації позитивної корпоративної культури на підприємстві, Царук В. Ю. (2018)
Гарват О. А. - Аналіз і планування трудових показників: особливості методики (2018)
Зелена М. І. - Соціальний пакет на підприємстві машинобудівної галузі як впливовий важіль в системі мотивації (2018)
Олійник О. О. - Сучасний формат реалізації корпоративної соціальної відповідальності в сфері охорони праці (2018)
Поплавська О. В. - Вплив стратегії корпоративно-соціальної відповідальності на діяльність підприємства (2018)
Чернушкіна О. О. - Проблеми забезпечення соціально-економічної мотивації на сучасних промислових підприємствах України (2018)
Валькова Н. В. - Проблеми обліку інвестиційної нерухомості, Огнєва А. М. (2018)
Лопатовський В. Г. - Особливості вибору системи оподаткування фізичною особою-підприємцем, Грицаюк М. В. (2018)
Гуменюк А. Ф. - Типові помилки обліку основних засобів та нематеріальних активів підприємств метрології та стандартизації (2018)
Лопатовський В. Г. - Особливості перевірки податку на додану вартість під час застосування підприємством касового методу податкового обліку, Подокопна О. Я. (2018)
Пономарьова Н. А. - Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора як фактор підвищення його комунікативної цінності (2018)
Лопатовський В. Г. - Особливості вибору системи оподаткування фізичною особою-підприємцем, Вакулова В. О. (2018)
Фесун І. Ю. - Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі: виклики і перспективи (2018)
Цебень Р. Л. - Аспекти обліку основних засобів за міжнародними стандартами фінансової звітності (2018)
Григорук П. М. - Оцінювання ефективності інноваційного розвитку Одеської області, Григорук С. С., Завгородня Т. П., Чуняк О. В. (2018)
Карпенко Л. М. - Концептуальні засади моделювання стратегічних програм розвитку підприємства: інноваційні інструменти (2018)
Орлова-Курилова О. В. - Сучасні методи оцінювання інноваційного потенціалу (2018)
Проскурович О. В. - Моделювання конкурентоспроможності молокопереробних підприємств, Кот Р. М. (2018)
Процикевич А. І. - Ідентифікація чинників розширення інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг України (2018)
Разживін В. М. - Принципи державного регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств і аналіз його ефективності (2018)
Рзаєв Г. І. - Аналітичні ознаки зростання загроз інвестиційній привабливості підприємства за показниками фінансової звітності, Шевчук М. О. (2018)
Череп А. В. - Стратегічне планування як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємств машинобудування на внутрішньому та зовнішньому ринках, Іванова А. Г. (2018)
Юрченко О. М. - Інвестиційний механізм та інвестиційний менеджмент: теоретичний аспект (2018)
Ahmed Mohammed Khalleefah - Strategic accounting information in system of accounting support for strategic management (2018)
Белінська Я. В. - Архітектура світового фінансово-інвестиційного простору та її вплив на Україну (2018)
Білорусець Л. М. - Потенціал фінансово-кредитного обслуговування у банківських установах (2018)
Бричко М. М. - Еволюція суспільної довіри в контексті розвитку банківської системи України (2018)
Гудзовата О. О. - Обґрунтування теоретико-методичних засад грошово-кредитної політики в системі фінансової безпеки держави (2018)
Євтух Л. Б. - Особливості надання фінансових послуг банківськими установами на фондовому ринку, Тяжкороб І. В. (2018)
Замазій О. В. - Розвиток системи закупівель в Україні та роль в цьому процесі державного фінансового контролю (2018)
Зінченко О. А. - Вплив факторів фінансово-економічного середовища на формування капіталу страхових компаній, Супрун Н. В. (2018)
Кобець Д. Л. - Формування маркетингового бюджету на засадах маржинального підходу (2018)
Поплавська О. В. - Напрями забезпечення митної безпеки України, Вакулова В. О. (2018)
Рзаєва Т. Г. - Обґрунтування соціальних індикаторів оцінки ефективності функціонування суб’єктів фінансового ринку відповідно до потреб економічного аналізу, Антонюк П. П., Зайцева І. М. (2018)
Поплавська О. В. - Сучасні тенденції розвитку світового господарства, Грицаюк М. В. (2018)
Рзаєва Т. Г. - Фінансова безпека держави та підприємства: основи формування аналітичних ознак дослідження, Балабанюк Д. В. (2018)
Гусаріна Н. В. - Дослідження особливостей сучасних динамічних змін зовнішнього середовища (2018)
Мазур А. Г. - Кластерний підхід в реалізації розвитку АПК, Гуменюк Ю. В. (2018)
Ворвихвост О. Д. - Інтелектуальний капітал як основа розвитку суспільства (2018)
Нехай В. В. - Чинники розвитку збуту підприємств сільськогосподарського машинобудування та сільського господарства країни (2018)
Олійник М. П. - "Подільський манчестер” у 1921–1925 рр. (2018)
Петрицька О. С. - Перспективи розвитку економічного аналізу (2018)
Подлепіна П. О. - Міжнародний туризм як рушійна сила економічного поступу країн, що розвиваються (2018)
Прилепа Н. В. - Сутність анімаційної діяльності в туристичній індустрії (2018)
Ратошнюк В. І. - Метеорологічні умови як важливий фактор в інтенсифікації вирощування люпину вузьколистого, Ратошнюк Т. М. (2018)
Савченко О. С. - Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій з будівельними матеріалами в Україні, Савченко Л. Г. (2018)
Савченко О. В. - Аналіз методів ціноутворення та перспектив їх застосування, Марцінко Д. В. (2018)
Томаля Т. С. - Нормативно-правове забезпечення розвитку інклюзивної освіти в Україні (2018)
Палієнко В. П. - Геоморфологія в Національній академії наук України, Спиця Р. О., Багмет О. Б. (2018)
Петлін В. М. - Проблеми ландшафтно-картографічної інтерпретації просторової мінливості даних (2018)
Осадчий В. І. - Добова асиметрія кліматичних змін температури повітря в Україні, Агуілар Е., Скриник О. А., Бойчук Д. О., Сіденко В. П., Скриник О. Я. (2018)
Руденко Л. Г. - Україна сучасна: виклики і загрози як детермінанти розвитку, Лісовський С. А., Маруняк Є. О. (2018)
Струк М. И. - Постсоциалистическое развитие Беларуси в ХХІ веке: экономика, население, уровень жизни, Хомич В. С. (2018)
Бабаева З. Р. к. - Роль пищевой промышленности в совершенствовании отраслевой структуры в городах Азербайджана (2018)
Булава Л. М. - Напрями становлення та розвитку географічної науки й освіти на Полтавщині, Шевчук С. М. (2018)
Вийшли в світ (2018)
Филипович Л. - Теорія і практика реалізацї права на свободу віросповідань: всеукраїнський та регіональний контексти (2012-2013)
Климов В. - Два десятиліття державно-церковних відносин в Україні: динаміка владного і релігійного чинників (2012-2013)
Саган О. - Державно-церковні відносини у незалежній Україні: проблеми, фактори, лінії протистояння (2012-2013)
Титаренко В. - Прогнозування в релігійній сфері як фактор забезпечення стабільності суспільного розвитку: філософсько-релігієзнавчий аналіз (2012-2013)
Попов Л. - Международные стандарты религиозной свободы (2012-2013)
Браун Э. - Принципы религиозной свободы: основные нормативные элементы (2012-2013)
Ульяшина Л. - Правовая концепция прав и свобод: универсальное значение и национальная реализация (2012-2013)
Ланглуа Д. - Свобода религии и вероисповеданий в Великобритании (2012-2013)
Колодний А. - Міланський едикт. Текст документу (2012-2013)
Бабій М. - Міланський едикт: зміна політики щодо християнства, початок утвердження його як державної релігії (2012-2013)
Мелер А. - Конституция Христианской Европы: Миланский Эдикт 1700 лет назад заложил основы новой цивилизации (2012-2013)
Климов В. - Міланський едикт і європейська традиція наукового обґрунтування норм релігійної свободи і віротерпимості (2012-2013)
Колодний А. - Релігійна ситуація в Україні у світлі візії Міланського едикту, Филипович Л. (2012-2013)
Арістова А. - Ісламський образ толерантності: "Міланський едикт" та "договір Омара" (2012-2013)
Присухін С. - Універсалія "свобода" у світлі соціального вчення католицької Церкви (2012-2013)
Недавня О. - Новітні форми інституалізації діяльності українських католиків: поєднання реалу і віртуалу (2012-2013)
Яроцький П. - Нові тенденції у світорозумінні, світосприйнятті, практичній діяльності пізньопротестантських конфесій в Україні (2012-2013)
Бучма О. - Міжнародно-правові виміри свободи етноконфесійних меншин України в проекції глобалізаційних трансформацій (2012-2013)
Колодний А. - Феномен українського релігійного плюралізму (2012-2013)
Колодний А. - Міжконфесійні відносини в Україні: стан і шляхи толерантизації (2012-2013)
Климов В. - Толерантність міжконфесійних відносин: стан, проблеми і перспективи (2012-2013)
Филипович Л. - Майбутнє міжконфесійного діалогу: подолання упереджень (2012-2013)
Филипович Л. - Експертна діяльність українських релігієзнавців: методологічні засади і набутий досвід (2012-2013)
Качурова С. - Герменевтика и проблемы религиеведческой экспертизы (2012-2013)
Елбакян К. - Религиоведческая экспертиза: российский опыт (2012-2013)
Булатов А. - Науково-експертний матеріал щодо виявів релігійного екстремізму і діяльності нових релігійних течій в Україні, Климов В., Колодний А., Саган О., Филипович Л., Яроцький П. (2012-2013)
Яроцький П. - Релігієзнавча експертиза "Про зміст і богослужбове застосування літератури Свідків Єгови" (2012-2013)
Климов В. - Науково-експертний матеріал "Церква як виразник суспільних настроїв та як група інтересів" (2012-2013)
Колодний А. - Експертна довідка на предмет можливості запрошувати зарубіжних викладачів для духовної освіти в Україну (2012-2013)
Павлюк М. - Експертний матеріал щодо депортації з України лідерів догналівського руху (2012-2013)
Колодний А. - Громадянське і правове забезпечення свободи місіонерської діяльності (2012-2013)
Заявление о нарушении законов, прав и законных интересов граждан Украины родителей учеников ООСШ №25 г. Киева (2012-2013)
Автори статей щорічника "Релігійна свобода" № 17-18 (2012-2013)
Приветствия (2016)
Бабий М. - Свобода совести и свобода религии: сущность и предметное поле, Присухин С. (2016)
Саган А. - Вопросы идентичности: внешние проявления свободы религиозных и иных убеждений (2016)
Филипович Л. - Свобода религий и убеждений в докладе Государственного Департамента США (2016)
Аристова А. - Религиозно-мотивированный терроризм: глобальные тренды (2016)
Хайдарова М. - Радикализация и насильственный экстремизм как вызовы свободе религии и убеждений (на примере Таджикистана) (2016)
Пономарев В. - Свобода религии и убеждений в практика применения антиэкстремистского законодательства в Крыму и Центральной Азии (2016)
Черенков М. - Евангельские протестанты Евразии: активная миссия в условиях ее ограничения (2016)
Ферт А. - Обзор правового регулирования погребений в Украине, России и странах Центральной Азии (2016)
Харьковщенко Е. - Конституирование православной церкви в современной Украине (2016)
Кильдишов А. - Состояние религиозных прав и свобод в Казахстане и построение государственно-конфессиональных отношений (2016)
Подопригора Р. - Религиозная ситуация и проблемы свободы религии и убеждений в Казахстане (2016)
Цой О. - Проявления религиозной нетерпимости: возможные основные формы и причины (Киргизстан) (2016)
Эсенгельдиев А. - Государственная политика в религиозной сфере Киргизии в период с 2013 по 2016 год (2016)
Хайдарова М. - О свободе религии и убеждений в Республике Таджикистан (2016)
Кобаидзе Ш. - Ситуация свободы религии и убеждений на Юге Кавказа (2016)
Владиченко Л. - Эволюция полномочий центральных органов власти Украины в реализации государственной политики в области религии (2016)
Васин М. - Обзор свободы вероисповеданий в Украине, включая Крым (2016)
Исмагилов С. - Нарушения свободы совести на Донбассе (2016)
Ташева Т. - Заявление: нарушение свободы мысли, совести и вероисповеданий в Крыму (2016)
Благодарности (2016)
Автори щорічника РС №19 (частина ІІ) (2016)
Звєгинцова М. Е. - Майкл Щур: гра як стратегія подолання псевдокомунікації (2018)
Шейко В. М. - Концепти науково-освітньої й управлінської діяльності закладів вищої освіти культури і мистецтв, Кушнаренко Н. М. (2018)
Тур О. М. - Формування теоретико-методологічних основ стандартизації науково-технічної термінології (2018)
Давидова І. О. - Роль знання в процесі організації бібліотечної діяльності (2018)
Коржик Н. А. - Інтерактивна книга як сучасний видавничий продукт (2018)
Міщанин Н. М. - Консолідовані веб-ресурси наукових бібліотек освітянської галузі України (2018)
Тодорова Є. М. - Бібліографознавство в системі соціально-комунікаційних навчальних дисциплін (2018)
Шендрик О. О. - Міжнародне співробітництво публічних бібліотек України: сучасний стан (на прикладі діяльності Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки) (2018)
Назаровець М. А. - Послуги університетських бібліотек з підтримки наукової комунікації (2018)
Колоскова Г. В. - Електронна книговидача як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів Дніпровського регіону (2018)
Курбан О. В. - Інноваційні технології управління інформаційними процесами в сучасних українських медіа (2018)
Патряк О. Т. - Розвиток телекомунікаційного простору України в контексті формування інформаційного суспільства (2018)
Чжан Хао - Проекти оцифрування документної культурної спадщини Китаю (2018)
Кучина Н. І. - Медіапростір як ареал побутування інформаційної культури (2018)
Гиріна Т. С. - Трансформація та конвергенція в діяльності українських редакцій міжнародних радіостанцій (2018)
Kovalenko I. P. - Problem of Informational Objectivity in the Contex of Journalists’ Legal Culture (2018)
Комова М. В. - Типологічна структура системи корпоративних видань (2018)
Макарчук О. Г. - Партійна преса наддніпрянської політичної еміграції в Галичині та Буковині на початку ХХ ст. (2018)
Кузнецова М. О. - Засади й параметри функціонування науково-популярного контенту в українському телепросторі (2018)
Шейко В. М. - Науково-педагогічна інтелігенція та радянська влада в Україні в роки Української революції (1917 – 1921 рр.) (2018)
Зацерківна М. О. - Функції, структура й основи формування іміджу закладів вищої освіти (2018)
Меламед В. А. - Упровадження медіаосвіти в освітній процес початкової школи (2018)
Великий Ю. Ю. - Діти-міленіали початку XXI ст. (2018)
Сошніков А. О. - Специфіка комплектування єгипетських колекцій музеїв Півдня України (2018)
Правила оформлення авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікування (2018)
Стороженко Л. І. - Застосування керованих вібрацій при влаштуванні клейових з’єднань сталі та бетону, Давиденко Ю. О., Горб О. Г. (2016)
Даниленко А. В. - Влияние молотого известняка и механоактивации на эффективную вязкость цементных суспензій, Ксёншкевич Л. Н. (2016)
Мурадян Л. А. - Граничний ресурс вагона в процесі експлуатації (2016)
Огар О. М. - Математична модель визначення раціонального місця розташування пасажирської станції для обслуговування високошвидкісних поїздів у великому залізничному вузлі, Дребот М. С., Мумінов А. Б. (2016)
Мороз В. І. - Геометрична модель механізму привода клапанів тепловозного дизеля Д49, Братченко О. В., Тіщенко В. С. (2016)
Шаповалов А. Н. - Теоретические основы обеспечения надежности многоэтажных железобетонных каркасных зданий в случае прогрессирующего обрушения, Руденко В. В. (2016)
Кичаева О. В. - Оценка влияния динамического действия транспорта на систему "основание – фундамент – реконструируемое здание" (2016)
Мамонов К. А. - Геоінформаційні системи в землеустрої: напрями, особливості та практика застосування в міському середовищі, Нестеренко С. Г., Вяткін К.І., Угоднікова О.І. (2016)
Шаповал Г. В. - Дослідження впливу поїздоутворення на ефективність сортувального процесу, Шелехань Г. І., Занік І. В. (2016)
Крот О. П. - Експериментальні дослідження методів зменшення викидів від процесів термічного знешкодження побутових відходів, Ровенський О. І., Конєв В. В. (2016)
Розсоха О. В. - Визначення оптимальних конструктивних параметрів розв’язок колій в залізничних вузлах, Берестов І. В., Шаповал Г. В., Мамедов З. З. (2016)
Бондаренко В. В. - Пристрій акустичного контролю колісних пар на основі мікроконтролера, Скуріхін Д. І., Мельник Я. П. (2016)
Крот О. Ю. - Експериментальні дослідження процесу активації матеріалу у вібраційно-валковому переробнику, Вінниченко В. І., Савченко О. Г., Супряга Д. В., Ручка А. В. (2016)
Винниченко В. И. - Использование извести при изготовлении прессованых силикатных изделий, Крот А. Ю., Виценко Н. Ю. (2016)
Павшенко А. В. - Нова конструкція каретки струмознімального пристрою для швидкісного електротягового рухомого складу, Карпенко Н. П. (2016)
Ломотько Д. В. - Методи удосконалення роботи залізничних станцій з невеликим обсягом роботи шляхом залучення додаткових вантажів, Носко Н. А. (2016)
Семененко Ю. А. - Стабилизация и активная фильтрация выпрямленного напряжения в замкнутой структуре (2016)
Арсененко Д. В. - Розробка оптимальної моделі управління рухомим складом оператором інфраструктури в ринкових умовах розвитку галузі (2016)
Левенко А. М. - Исследование возможности закрепления песчаных и пылевато-глинистых грунтов силикатизацией (2016)
Александрович В. А. - Влияние параметров динамической нагрузки на деформацию грунтового основания (2016)
Котенко А. М. - Зовнішньоекономічна діяльність на засадах глобальної логістики, Шевченко В. І. (2016)
Рудковський О. В. - Обгрунтування вибору варіанту оновлення локомотивів з урахуванням життєвого циклу, Калабухін Ю. Є. (2016)
Харламов П. О. - Обґрунтування профілю колісних пар для високошвидкісних поїздів, Деміденко А. А. (2016)
Фалендиш А. П. - Модель розрахунку твердопаливного котла невеликої потужності, Клецька О. В., Бітюра Є. А. (2016)
Бауліна Г. С. - Визначення ефективності використання швидкісних перевезень на мережі залізниць, Богомазова Г. Є., Скубяк А. В. (2016)
Крячко К. В. - Удосконалення взаємодії в роботі станцій залізничного вузла, Дев’ятко А. В., Маруєва Я. В., Сотников В. В., Манафов Р. Б. (2016)
Прохоров В. М. - Передумови розробки автоматизованої системи управління вагонопотоками на залізницях України, Рябушка Ю. А. (2016)
Прохорченко Г. О. - Розробка процедури автоматизованої побудови графіка руху поїздів на залізничному напрямку, Семененко Р. І. (2016)
Прохорченко А. В. - Аналіз організації роботи залізничних вокзалів в умовах здійснення трансферних пасажирських перевезень, Журба О. О., Кобаренко Я. Є. (2016)
Меркулов В. С. - Системно-аналітичний опис автоматизованої системи планування вантаження-вивантаження (частина 1), Бізюк І. Г. (2016)
Куш Є. І. - Формування цільової функції оптимізації витрат логістичного процесу, Скрипін В. С. (2016)
Доля В. К. - Цільова функція вибору пасажиромісткості транспортних засобів на міських маршрутах, Понкратов Д. П. (2016)
Емельянова И. А. - Степень неравномерности подачи бетонной смеси универсальным шланговым бетононасосом как функция параметров рабочего процесса, Андренко П. Н., Чайка Д. О. (2016)
Супрун О. Д. - Дослідження аварійних режимів роботи агрегатів безперебійного живлення блочно-модульних тягових підстанцій, Семененко Ю. О. (2016)
Крашенінін О. С. - До питання експлуатації та технічного обслуговування струмоприймачів швидкісного рухомого складу, Костенко В. С. (2016)
Воронін С. В. - Аналіз властивостей робочих рідин гідроприводів колійної техніки залізниць України, Сафонюк І. Ю., Онопрейчук Д. В., Стефанов В. О., Суранов О. О. (2016)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності шлюзів на нескельовій основі за критеріями міцності і стійкості проти зсуву камер шлюзів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду (2016)
Куценко М. Ю. - Аналіз відомих досліджень щодо доцільності застосування односторонніх і двосторонніх сортувальних станцій, Повод А. О., Денисенко А. М., Пєвнєва І. О., Михалєвич З. М. (2016)
Зіньківський А. М. - Аналіз розвитку технічного оснащення парку дизель-поїздів для залізничних ліній, Муха А. А. (2016)
Фомин С. Л. - Верификация результатов экспериментов фрагментов коксовых батарей численным моделированием в нелинейной постановке, Кравченко А. М. (2016)
Задирака М. О. - Електричний моторвагонний рухомий склад підвищеної ефективності, Коваленко О. В., Табацький В. Е. (2016)
Чигирик Н. Д. - Індукційний нагрів як спосіб управління процесом зчеплення колеса з рейкою, Тимченко О. Є., Вихопень І. Р. (2016)
Лаврухін О. В. - Аналітичні передумови формування автоматизованої інтелектуальної технології активного супроводження перевезення небезпечних вантажів, Мкртичьян Д. І., Кульова Д. О. (2016)
Шпачук В. П. - Особливості динамічної взаємодії на четвертій фазі проходження вагоном стикової нерівності, Чупринін О. О., Гарбуз А. О., Супрун Т. О. (2016)
Антонович А. О. - Синтез критерію якості роботи ергатичної системи "машиніст-локомотив" (2016)
Нестеренко С. Г. - Аналіз створення і ведення міського будівельного кадастру населених пунктів України, Вяткін К. І. (2016)
Саяпін О. С. - Умова скидання ґрунту з основного відвала автогрейдера, Камчатна С. М., Литвиненко М. О., Хлистун А. А. (2016)
Савйовский В. В. - Парадигма безопасности эксплуатации зданий и сооружений, Савйовский А.В. (2016)
Броневицкий А. П. - Технологические особенности ревитализации промышленных зданий (2016)
Довженко О. О. - Оцінювання міцності при зрізі бетонних елементів на основі теорії пластичності бетону, Погрібний В. В., Мальована О. О. (2016)
Прохоров В. М. - Розрахунок плану формування поїздів на основі стохастичної комбінаторної оптимізації, Рябушка Ю. А. (2016)
Супрун Т. О. - Технічні засоби дослідження впливу висоти рейкових стиків залізничної і трамвайної колії на рівні коливань вагона (2016)
Шумик Д. В. - Удосконалення взаємодії сортувальної станції та під’їзних колій великих публічних акціонерних товариств, Пелешко С. І., Стронська Н. І. (2016)
Колчунов В. И. - Конечно-элементные плоские модели нелинейной задачи сцепления арматуры с бетоном, их сравнение и аналіз, Яковенко И. А., Дмитренко Е. А. (2016)
Жалкін Д. С. - Підвищення тягових властивостей дизель-поїзда при розгоні, Рогатюк С. В. (2016)
Напрямок "Інформаційно-керуючі системи та технології" (2018)
Напрямок "Рухомий склад і тяга поїздів" (2018)
Напрямок "Транспортне будівництво та залізнична колія" (2018)
Напрямок "Транспорні технології" (2018)
Korkhova M. - Productivity of soft winter wheat sort depending on terms length of sowing and weather in spring-summer period, Kovalenko O., Khonenko L., Markova N. (2018)
Petrenko S. - The influence of soil background optimization and foliar top dressing on physiological and biochemical processes in pear trees of Tavriiska variety, Slyusarenko V. (2018)
Примак І. Д. - Еволюція теоретичних і практичних основ переходу від полицевого до безполицевого і поверхневого обробітку грунту в Україні до середини першої половини 20 ст., Войтовик М. В., Панченко О. Б., Карпенко В. Г., Левандовська С. М., Панченко І. А. (2018)
Разанов С. Ф. - Якість та екологічна безпека зерна озимої пшениці вирощеної після бобових попередників, Ткачук О. П. (2018)
Карпук Л. М. - Заcтocування метoдiв cиcтемнoгo аналiзу як iнcтрументу математичнoгo мoделювання в бурякiвництвi, Присяжнюк О. І., Стасієв Г., Поліщук В. В., Миколайко В. П. (2018)
Карпенко В. П. - Формування листкової поверхні рослин сої і суми хлорофілів за інтегрованої дії гербіциду та біологічних препаратів, Івасюк Ю. І., Притуляк Р. М., Чернега А. О. (2018)
Сторожик Л. І. - Створення та збереження колекції вівса за використання біотехнологічного методу, Войтовська В. І. (2018)
Господаренко Г. М. - Борошномельні властивості зерна пшениці спельти залежно від сорту та лінії, Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. (2018)
Грабовський М. Б. - Обґрунтування строків сівби кукурудзи в сумісних посівах з сорго цукровим (2018)
Колесніков М. О. - Дія кремнієво-калійного добрива Аgroglass Stimul на проростання пшениці озимої в умовах водного дефіциту, Пащенко Ю. П. (2018)
Кур’ята В. Г. - Дія фолікуру на листковий апарат, вміст вуглеводів та елементів живлення в листках аґрусу в зв’язку з продуктивністю культури, Шаталюк Г. С. (2018)
Паламарчук В. Д. - Вплив позакореневих підживлень на висоту кріплення качанів у гібридів кукурудзи (2018)
Господаренко Г. М. - Хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої залежно від удобрення, попередника та тривалості зберігання, Любич В. В., Матвієнко Н. П. (2018)
Трус О. М. - Біологічна активність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні (2018)
Маслікова К. П. - Просторово-часова динаміка фітоіндикаційних оцінок кислотності та сольового режиму техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну (2018)
Заболотний О. І. - Основні фізіологічні процеси у рослинах кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, в.р., Заболотна А. В., Леонтюк І. Б., Розборська Л. В., Голодрига О. В. (2018)
Крикунов І. В. - Біологічні особливості розвитку і шкідливість зеленої яблуневої попелиці (Aphis pomi Deg) в умовах промислових насаджень яблуні НВВ Уманського НУС, Адаменко Д. М., Сухомуд О. Г., Кравець І. С., Суханов С. В. (2018)
Господаренко Г. М. - Трансформація кислотно-основних показників ґрунту та баланс кальцію за різного удобрення і вапнування, Прокопчук І. В. (2018)
Сенчук М. М. - Обґрунтування енергоефективної технології виробництва біогумусу (2018)
Лимар А. О. - Агроекологічне обґрунтування прийомів вирощування гарбуза мускатного на Півдні України, Євтушенко О. Т. (2018)
Любич В. В. - Геометрична характеристика зерна тритикале залежно від сорту, Желєзна В. В., Улянич І. Ф. (2018)
Бунчак О. М. - Вплив органічних добрив виготовлених за новітніми технологіями на продуктивність фотосинтезу пшениці ярої в умовах Західного Лісостепу (2018)
Князюк О. В. - Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність анісу звичайного залежно від строків сівби, Кострець І. В., Коваленко О. А. (2018)
Розборська Л. В. - Продуктивність пшениці озимої на тлі застосування гербіциду Триатлон та регулятора росту Емістим С, Голодрига О. В., Заболотний О. І., Леонтюк І. Б. (2018)
Сендецький В. М. - Вплив елементів технології вирощування на фотосинтетичну і насіннєву продуктивність посівів соняшнику (2018)
Василевський О. Г. - Лісовідновні процеси у природних дубових лісостанах ДП "Вінницьке ЛГ", Єлісавенко Ю. А., Зленко О. П., Монарх В. В. (2018)
Телепенько Ю. Ю. - Особливості росту пагонів ожини (Rubus L.) в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Стоцька С. В. - Вплив елементів технології вирощування конюшини лучної на поживність листостеблової маси, Мойсієнко В. В., Панчишин В. З. (2018)
Масальський В. П. - Організація бази практичної підготовки фахівців садово-паркового господарства у Білоцерківському національному аграрному університеті, Олешко О. Г., Левандовська С. М. (2018)
Лозінський М. В. - Адаптивність селекційних номерів пшениці озимої, отриманих від схрещування різних екотипів, за кількістю колосків в головному колосі (2018)
Соломенцев О. И. - Проектная оценка амплитуд бортовой качки судов с малой площадью ватерлинии в режиме основного резонанса, Кондратьева Л. Ю. (2015)
Кабанова Н. Н. - Расчет непотопляемости судна в системе проектирования Aveva Marine (2015)
Андреев А. А. - Повышение эффективности судовых мод охлаждением наддувочного воздуха в термотрансформаторе, Андреева Н. Б. (2015)
Бошкова И. Л. - Энергетическая эффективность теплового эффекта взаимодействия диэлектрических материалов с микроволновым полем (2015)
Рыжков С. С. - Перспективы применения холода в судовой энергетике, Радченко Н. И., Сербин С. И. (2015)
Радченко Н. И. - Математическая модель двухступенчатого охладителя воздуха на входе газотурбинной установки, Кантор С. А., Лукаш Бохдаль (2015)
Радченко А. Н. - Методологический подход к определению рациональной тепловой нагрузки комбинированных абсорбционно-эжекторных холодильных машин для охлаждения воздуха на входе ГТУ (2015)
Волгушева Н. В. - Математическое моделирование нагрева диэлектрического материала в микроволновом электромагнитном поле (2015)
Лытош Е. В. - Оценка эффективности циклов судовых герметичных парокомпрессорных холодильных машин, Дорош В. С. (2015)
Безродний М. К. - Конвективна тепловіддача при утилізаці ї теплоти парогазово ї суміші в контактному апараті газокрапельного типу, Рачинський А. Ю. (2015)
Горбов В. М. - Выбор топливных цистерн сжиженного природного газа для судов с длинной рейсовой линией, Митенкова В. С. (2015)
Дорошенко А. В. - Солнечные абсорбционные холодильные системы многоступенчатого типа, Гоголь Н. И., Демьяненко Ю. И., Людницкий К. В. (2015)
Коновалов А. В. - Термопрессорное охлаждение наддувочного воздуха судового ДВС, Джуринская А. А. (2015)
Радченко Н. И. - Повышение эффективности системы оборотного охлаждения газопоршневых двигателей тригенерационной энергетической установки, Коновалов А. В., Грич А. В. (2015)
Богуславский Л. З. - Установка для обеззараживания воды высокочастотным стримерным разрядом, Ярошинский Н. С. (2015)
Волянський С. М. - Розробка і дослідження систем автоматичного керування швидкістю переміщення підводного апарата за його горизонтального прямолінійного руху (2015)
Ільчук М. М. - Продуктивність праці в аграрному секторі економіки України – основний чинник його розвитку, Коновал І. А., Дмитрук М. І. (2018)
Березовська Л. О. - Аналіз державної підтримки фермерських господарств в Україні (2018)
Мосійчук Н. О. - Сучасний стан розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (2018)
Шепелєв С. С. - Вплив експортних можливостей на зростання конкурентоспроможності рибного господарства в умовах євроінтеграції (2018)
Mohammad A. S. A. - The extent to which balance score card is used in aviationsector (An Empirical Study on Royal Jordanian Airlines) (2018)
Смачило В. В. - Аналітичний огляд реформування системи державного управління якістю продуктів харчування та захисту споживачів в Україні, Божидай І. І. (2018)
Баліцька А. Р. - Оцінка впливу фіскальної децентралізації на формування місцевих бюджетів України (2018)
Войтюк А. В. - Теоретико-методологічні засади формування національної системи фінансового забезпечення аграрного виробництва (2018)
Кириченко А. В. - Медична реформа та запровадження обов’язкового медичного страхування (2018)
Костюк О. Д. - Якість і безпека продукції як вектор розвитку молочної галузі, Костюк Я. В. (2018)
Кравченко А. С. - Сутність дефініції "фінансовий дериватив" та їх обіг на біржовому фондовому ринку (2018)
Милованов Є. В. - Міжнародні тенденції розвитку ринку органічної продукції та перспективи для України (2018)
Савченко В. Ф. - Розвиток туризму в Україні та її регіонах (2018)
Кірейцева О. В. - Екологічно раціональне використання земельних ресурсів, Жилін О. В. (2018)
Дмитрук М. І. - Розвиток виробництва винограду на сільськогосподарських підприємствах України (2018)
Галушко В. П. - Інвестиційне забезпечення агроформувань в умовах нестабільного ринку, Ковтун О. А. (2018)
Калюга Є. В. - Досягнення кафедри обліку та оподаткування в історичній ретроспективі (присвячується 120-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України), Кузик Н. П. (2018)
Makarchuk O. - Analytical evaluation of the rapeseed market in Ukraine, Skudlarski J. (2018)
Мамчур Р. М. - Розвиток ринку страхових послуг для аграрного виробництва в умовах впровадження інновацій (2018)
Артиш В. І. - Досвід Польщі щодо органічного виробництва та перспективи його розвитку в Україні (2018)
Лабенко О. М. - Стимулювання сталого водокористування через обов’язкові платежі за екосистемні послуги (2018)
Вдовенко Н. М. - Забезпечення конкурентоспроможності галузей АПК в умовах євроінтеграції, Варшавська Н. Г., Павленко М. М. (2018)
Барилович О. М. - Тенденції розвитку інтеграційних процесів у молокопродуктовому підкомплексі України (2018)
Mahtab J. - Investigating the role of tourism in the conservation and sustainable development of the environment: a geographic approach (2018)
Hunko L. A. - Urbanizational processes as a cause for decrease of agricultural landscaping production potential, Kolhanova I. G. (2018)
Симоненко Є. І. - Моделювання рентабельності сільськогосподарської продукції (2018)
Klymenko M. V. - Socio-economic consequences and problems of labor taxation, Labenko O. М. (2018)
Кудінова І. П. - Подієвий туризм в Україні як складова індустрії гостинності, Голованьова Т. А. (2018)
Cimermanis M. - Latvian experience organization of consulting system for sustainable rural development, Lokutova O., Silina L. (2018)
Johnson S. - Development and innovation of extension system in the USA and Ukraine, Kalna-Dubinyuk T. (2018)
Сук П. Л. - Реєстрація господарських операцій в обліку (2018)
Кустовська О. В. - Особливості укладання договорів оренди для продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення на конкурентних засадах, Бабенко В. (2018)
Горго І. О. - Ризики як ключовий об'єкт управлінської діяльності аграрних підприємств (2018)
Заец А. Ю. - К учету ледовых нагрузок в задачах проектирования инеженерных сооружений для шельфа Азовского и Черного морей (2015)
Коробанов Ю. М. - Анализ особенностей определения коэффициентов концентрации напряжений в корпусных конструкциях, Кузнецов А. И., Коробанова А. А. (2015)
Коваленко И. И. - Комплексный анализ организационной структуры морского порта, Антипова Е. А., Пугаченко Е. С. (2015)
Кабанова Н. Н. - Проект управления дистанционным обучением студентов кораблестроительного института (2015)
Бурунсуз К. С. - Особливості проектів розвитку енергетичних систем з використанням плазмохімічних елементів (2015)
Погорелова О. В. - Напрямки та особливості оцінки персоналу при управлінні науковими проектами ВНЗ, Савич І. Р. (2015)
Погорелова О. В. - Узагальнена модель процесів управління науковими проектами ВНЗ, Левченко О. Г. (2015)
Ryzhkov S. S. - The diagnostics of risk-contributing factors of production high technology enterprises and the method of cost reduction in terms of gas turbine engines development, Chernova L. S. (2015)
Радченко А. Н. - Исследование бустерной ступени воздухоохладителя комбинированного типа, Кантор С. А., Грич А. В. (2015)
Радченко Н. И. - Выбор холодильной мощности установки охлаждения воздуха на входе ГТУ для климатических условий Ливии, Герби Р. К. Э. (2015)
Радченко А. Н. - Исследование охлаждения воздуха в тригенерационных комплексах автономного энергообеспечения в тропических условиях, Герби Р. К. Э. (2015)
Радченко Р. Н. - Тепловые нагрузки теплоиспользующей системы охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля на рейсовой линии, Богданов Н. С. (2015)
Георгиеш Е. В. - Математическая модель массопереноса при экстрагировании из частиц идеальной (сферической) и реальной форм (2015)
Тимченко І. В. - Розробка комп’ютерної мережі спостережень за якістю поверхневих вод акваторії суднохідного Бузько-Дніпровського лиманного каналу, Мотигіна В. С., Калюжин А. С. (2015)
Марченко В. Г. - Влияния фильтров различной степени очистки на аэроионный состав воздуха, Лагутин А. Е., Липа А. И., Пономаренко А. П. (2015)
Ремешевська І. В. - Розробка та реалізація екологічної політики як складової інтегрованої системи менеджменту промислового підприємства, Гурець Н. В., Савчук М. В. (2015)
Потай І. Ю. - Контроллінг у стратегічному плануванні розвитку морських портів України (2015)
Єфімова Г. В. - Ідентифікація та оцінка чинників формування вартості суднобудівних підприємств: теоретико-прикладні аспекти (2015)
Пащенко О. В. - Інвестиційна складова реалізації фінансової стратегії суднобудування (2015)
Парсяк В. Н. - Визначення позицій інжинірингу в життєвому циклі суднобудівних інновацій, Жукова О. Ю. (2015)
Кутузова М. М. - Регіональна політика та її роль у забезпеченні економічної безпеки України (2018)
Rybalchenko K. V. - Foreign trade of high-tech goods as the element of national innovation system development in Ukraine (2018)
Борщевський В. В. - Роль фінансового механізму у стимулюванні конкуренції на ринку нафтопродуктів України, Магас В. М., Кантур К. С. (2018)
Манаєнко І. М. - Теоретичні засади диверсифікації діяльності підприємства в умовах нестабільного бізнес-середовища, Кондратюк А. А. (2018)
Кононова І. В. - Результати прогнозування показників розвитку національної економіки як підґрунтя для прийняття управлінських рішень (2018)
Міракін В. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні (2018)
Безус П. І. - Проектування кількісних параметрів об’єктів готельно-ресторанного господарства, Безус А. М. (2018)
Бозуленко О. Я. - Сутність прогнозування попиту населення, Бозуленко О. Ю. (2018)
Братута О. Г. - Дослідження поняття явища "об’єднання підприємств" як процесу у складі економічної сфери буття (2018)
Дармограй В. І. - Проблеми здійснення стратегічного планування та прогнозування підприємницької діяльності у готельному бізнесі, Качала Т. М. (2018)
Державська А. В. - Аналіз товарної стратегії корпоративних підприємств, Круш П. В. (2018)
Каличева Н. Є. - Вплив техніко-технологічних інновацій на ефективний розвиток підприємства, Масан В. В., Старцев Д. С. (2018)
Качала Т. М. - Значення готельно-ресторанного бізнесу в господарчій системі регіону, Петровська І. О. (2018)
Лохман Н. В. - Ідентифікація детермінантів інноваційного потенціалу (2018)
Мартиненко В. П. - Методичні підходи до оцінювання управління маркетинговою діяльністю підприємства, Манько І. В. (2018)
Міщук Є. В. - Дослідження економічної стійкості та економічної безпеки підприємства в умовах багатоваріантності зовнішнього і внутрішнього середовищ (2018)
Москаленко В. А. - Удосконалення основних напрямів маркетингової політики просування інноваційних розробок (2018)
Овчарук В. В. - Стан систем адміністрування в управлінні підприємствами (2018)
Отливанська Г. А. - Модель формування інвестиційної програми підприємства з урахуванням цінності (2018)
Петровська І. О. - Мотиваційна модель формування іміджу у регіональному готельно-ресторанному бізнесі, Дармограй В. І. (2018)
Сімак С. В. - Перспективні форми ефективної реалізації проектів публічно-приватного партнерства у сфері обслуговування (2018)
Sushenko H. - Marketing concept in the development of tourism activities, characteristics and expectations for tourist businesses, Matthnai Ekouaghe (2018)
Тарасюк А. В. - Організаційно-економічні інструменти управління малим бізнесом у сільському господарстві (2018)
Чернецька О. В. - Складові синергії в системі управління фінансовими результатами на підприємстві (2018)
Чіков І. А. - Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК на основі інноваційних перетворень (2018)
Микуланинець С. І. - Застосування результатів PEST-, SNW- та SWOT- аналізів під час розроблення стратегії розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпатської області (2018)
Мареха І. С. - Земля як національний культурний капітал України (2018)
Тарасенко Д. Л. - Моделювання еколого-економічних процесів для забезпечення ефективної соціальної політики у сталому регіональному зростанні (2018)
Рогозян Ю. С. - Основні проблеми впровадження концепту соціально справедливої держави в Україні (2018)
Височина А. В. - Еволюція, проблеми та перспективи вітчизняного підходу до оцінювання обсягів виведення фінансового капіталу, Самусевич Я. В. (2018)
Матвієнко Г. А. - Нерівність доходів та старіння населення як головні чинники бюджетної кризи (2018)
Огородник В. В. - Вплив банків з державною участю на соціально-економічний розвиток країни (2018)
Юдіна С. В. - Депозити домогосподарств як елемент фінансових ресурсів, Гуржий Т. О., Писаревський Б. І. (2018)
Дзюба О. М. - Публічні закупівлі: особливості застосування процедур (2018)
Параниця Н. В. - Статистичний аналіз світового досвіду взаємодії банківського та реального секторів у сучасних умовах, Шорохова С. О. (2018)
Відовості про авторів (2018)
Нотатки (2018)
Вихідні відомості (2018)
Пасайлюк М. В. - Особливості поширення та основні аспекти відтворення Аnthurus archery (Berk.) E. Fisch на території Національного природного парку "Гуцульщина", Петричук Ю. В., Цвид Н. В., Сухомлин М. М. (2018)
Савосько В. М. - Гетерогенність біометричних показників лісових культурфітоценозів в екологічних умовах Криворіжжя, Квітко М. О., Григорюк І. П., Серга О. І., Лихолат Ю. В., Андріцьо М. О. (2018)
Сиводед Є. В. - Варіабельність зараження збудниками Phomopsis helianthi М. і Plasmopara halstedii B. насіннєвого матеріалу соняшника однорічного вітчизняної та закордонної селекції, Рафальська О. В. (2018)
Хом’як І. В. - Вплив інвазій видів-трансформерів на динаміку рослинності перелогів Українського Полісся (2018)
Хижняк С. В. - Шляхи міграції стійких пестицидів трофічними ланцюгами наземних і водних екосистем, Войціцький В. М., Данчук В. В., Мідик С. В., Лапоша О. А., Ушкалов В. О. (2018)
Пічура В. І. - Просторово-часова закономірність формування якості води в річці Дніпро, Шахман І. О., Бистрянцева А. М. (2018)
Лупак О. М. - Порівняльний аналіз інтегральної антиоксидантної активності суцвіть рослин Calendula officinalis L., вирощених в умовах Передкарпаття за дії біостимуляторів росту, Ковальчук Г. Я., Антоняк Г. Л. (2018)
Зоріна О. В. - Наукове обгрунтування можливості використання Дніпровського водосховища в якості джерела питного водопостачання ПАТ "Запоріжсталь" у сучасних умовах з урахуванням вимог європейського законодавства (2018)
Охремчук І. А. - Моделі інтегральної оцінки для моделювання політик пом'якшення зміни клімату (2018)
Онищук Н. В. - Динаміка родючості ґрунтів орних земель Гощанського району Рівненської області (2018)
Бовсуновська О. В. - Формування кормової продуктивності бінарних сумішей горошку посівного паннонського із тритикале озимим залежно від елементів технології вирощування в Лісостепу Правобережному (2018)
М’ялковський Р. О. - Економічна та енергетична ефективність застосування добрив при вирощуванні картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Федорук Ю. В. - Ріст і розвиток рослин міскантусу гігантського залежно від фону живлення у Правобережному Лісостепу України, Хахула В. С., Герасименко Л. А., Browne R. (2018)
Мазур В. А. - Формування площі листкової поверхні рослин гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування, Шевченко Н. В. (2018)
Миронюк В. В. - Аналіз точності глобальних карт зімкнутості деревостанів для території рівнинної частини України (2018)
Волинець А. - Шляхи підвищення енергоефективності підприємств харчової промисловості, Черевашко Д., Мєдвєдєва Н. (2018)
Дейкун І. М. - Оптимізація процесу одержання целюлози із лляного волокна із формалізацією критеріїв оптимальності, Складанний Д. М. (2018)
Борак К. В. - Методика визначення триботехнічних характеристик ґрунтового середовища (2018)
Радіонов І. П. - Холодна активна бензиново-повітряна суміш як альтернативний енергетичний носій для функціонування карбюраторних двигунів внутрішнього згорання, Машталір В. В., Радченко А. М., Андрієвський А. П. (2018)
Гаврилюк Т. - Християнин в пошуках свободи: історія та сьогодення (2017)
Дюрем К. - Законодательство о религиозных объединениях как фактор обеспечения свободы религии и убеждений (2017)
Кларк Э. - Антимиссионерский закон России в контексте права (2017)
Мурашкін М. - Війна і мир: чи можливий діалог релігійно-містичних культур? (2017)
Мальцев О. - Деструктивний і антирелігійний характер антисектантського руху на пострадянському просторі (2017)
Овсієнко А. - The political Debate on the Wearing the Facing veil in Germany and the Back Right of religious Freedom (2017)
Саган О. - Державно-церковні відносини в Україні на сучасному етапі: об’єктивна необхідність зміни моделей (2017)
Владиченко Л. - Відносини між державними та релігійними інституціями в контексті національних інтересів і безпеки держави (2017)
Бортнікова О. - Релігійно-політичний простір як соціальний інститут (2017)
Докаш В. - Громадянське суспільство як гарант релігійної свободи та міжконфесійної толерантності (на основі матеріалів соціологічних досліджень) (2017)
Недавня О. - Здійснення ціннісно-регулятивних функцій сучасними релігійними організаціями України за умов релігійноїта світоглядної свободи (2017)
Колодний А. - Релігійна мережа України на початку 2017 р. (2017)
Шугаєва Л. - Релігійні меншини православного походження харизматичного спрямування: шляхи еволюції за умов свободи віросповідань (2017)
Булига І. - Християнські конфесії в умовах трансформації сучасного українського суспільства (2017)
Колодний А. - Конфесійний фактор в умовах глобалізації (2017)
Павленко П. - Мечислав Мокшицький – дзеркало польського шовінізму в Україні (2017)
Борейко Ю. - Повсякденність українського православного вірянина: світське і релігійне в постсекулярному світі (2017)
Кулагіна-Стадніченко Г. - Аксіологічні виклики індивідуальної релігійності православного вірянина в умовах релігійної свободи та свободи совісті (2017)
Здіорук С. - Etno-confessional features of Ukraines integration into the united Europe (2017)
Добродум О. - Релігійна свобода та православна освіта в Рунеті (2017)
Бабій М. - Свобода релігії і протестантизм: історичний і сучасний контекст, Филипович Л. (2017)
Біддулф Г. - Толерантність нової віри в Україні (на прикладі Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів) (2017)
Соловьев В. - Щодо контролю релігійної свободи або види релігієзнавчої експертизи нових релігійних рухів (2017)
Саган О. - Всеукраїнська Рада релігійних об’єднань як складова громадянського суспільства в Україні (2017)
Відділенню релігієзнавства 25: здобутки, вшанування й очікування (2017)
План роботи Української Асоціації релігієзнавців на 2017-2018 рр. (2017)
Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій. Привітання від УАР з двадцятирічним ювілеєм (2017)
Свободу Ігорю Козловському (2017)
Прес-реліз. Прес-конференції "Всеукраїнської Ради релігійних об´єднань" (Укрінформ, 26 січня 2017 року) (2017)
Релігійна мережа України 1992-2016 років (2017)
Щільність релігійної мережі областей на 2016 рік (2017)
Як постав Київський Патріархат (спогади А. Колодного) (2017)
Актуалізація відзначення 500-ліття Реформації (2017)
Доля Межигірського Заповідника (2017)
Експертна оцінка Постанови Верховної Ради України за підписом А. Парубія щодо вшанування 70-річчя ліквідації Вірмено-Католицької Церкви в Україні (2017)
Науково–експертина оцінка езотеричного вчення Лариси Дмитрієвої (2017)
Експертний матеріал з приводу Громади дзенмайстра С. Бугаєва (2017)
Експертний висновок на вчення Мудрославія (2017)
Науково-експертна інформація щодо вчення і практики послідовників Шрі Чінмоя (2017)
Експертна відповідь представництву МЗС в Одесі з приводу меморіальної дошки єпископу Ю. Текулеску (2017)
Автори щорічника "Релігійної свободи" №20 (2017)
Толочко С. В. - Якість підготовки педагогів у системі післядипломної освіти для сталого розвитку (2018)
Бойко М. М. - Технологія SWOT-аналізу в управлінні якістю підготовки майбутнього вчителя у педагогічному університеті (2018)
Поселецька К. А. - Актуалізація акмеологічної складової фахової підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2018)
Пшенична Н. С. - Формування хімічної складової професійної компетентності майбутніх учителів нехімічних спеціальностей: результати педагогічного експерименту (2018)
Ilienko O. - Training Motivation Component of Competitiveness for Future Professionals in Municipal Economy (2018)
Синекоп О. С. - Система вправ для диференційованого навчання майбутніх ІТ-фахівців професійно орієнтованого англомовного діалогу (2018)
Заїчко А. С. - Підготовка майбутніх учителів початкової ланки освіти до формування ключових компетентностей молодших школярів засобами педагогічної бібліотерапії (2018)
Datskiv O. - Developing Future English Teachers’ Writing Skills Using Checklists (2018)
Danylenko O. - Developing Grammatical Competence of Prospective Teachers Learning English after German through Independent Work Activities (2018)
Єрмак Н. С. - Зміст і завдання експериментально-дослідного навчання у процесі формування текстотворчих умінь учнів закладів загальної середньої освіти основної ланки (на прикладі морфології української мови) (2018)
Шовковий В. М. - Комунікативно-стратегічна компетентність в контексті розроблення змісту навчання майбутніх філологів німецької мови (початковий етап), Шовкова Т. А. (2018)
Борецька Г. Е. - Відбір та методична типологія граматичного матеріалу для навчання майбутніх філологів англомовної писемної комунікації (2018)
Шандра Н. А. - Розвиток когнітивних навичок у процесі формування іншомовної лексичної компетентності майбутніх ІТ-фахівців (2018)
Кравченко А. О. - Добір лексичного та текстового матеріалу для диференційованого формування у майбутніх філологів англомовної лексичної компетентності в читанні (2018)
Skril I. - Peculiarities of Lesson Planning and its Running in Teaching English for Specific Purposes for Prospective specialists in hospitality and restaurant service (2018)
Tomashevska A. - Developing Prospective Pharmacists’ English Lexical Competence in Reading and Speaking Through Exercises for Self-Directed Study (2018)
Купчик Л. Є. - Організація неперервності вивчення іноземних мов у системі шкільної мовної освіти у Швейцарській Конфедерації, Крутько Т. В. (2018)
Бхіндер Н. В. - Інноваційні технології у процесі професійної підготовки прикордонників в Республіці Індія (2018)
Кравець Н. П. - Впровадження інклюзивного навчання в зарубіжних країнах (2018)
Крутій К. Л. - Особливості розвитку пасіонарних якостей дітей у закладах дошкільної освіти, Гавриш Н. В., Янкович О. І. (2018)
Пігур М. В. - Інтеграційні можливості методики навчання української мови (2018)
Борохвіна Т. Г. - Інклюзивна освіта: генезис і основні принципи (2018)
Абрамов Г. С. - Распределение числа дисперсных частиц окислов в зоне внутреннего окисления, Абрамов М. Г., Бардачёв Ю. Н. (2018)
Абрамов Г. С. - Побудова виробничих функцій для валового продукту і транспортної галузі України та Херсонської області, Абрамов М. Г. (2018)
Бразалук Ю. В. - Применение метода граничных элементов для расчета течения Пуазейля в каналах сложного поперечного сечения, Евдокимов Д. В., Кочубей А. А., Шульга Р. А. (2018)
Гальченко В. Я. - Нейромережева метамодель циліндричного накладного вихрострумового перетворювача як складова сурогатного оптимального синтезу, Трембовецька Р. В., Тичков В. В. (2018)
Гоменюк С. І. - Чисельне моделювання в’язкопружного деформування віброізолятора із волокнистого композиційного матеріалу, Гребенюк С. М., Клименко М. І., Мізерна О. Л. (2018)
Горбачук В. М. - Податкова конкуренція і кооперація за світові корпорації, Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. (2018)
Диктерук М. Г. - Исследование закономерностей движения сыпучих материалов в вертикальных ёмкостях (силосы / бункеры): мониторинг статического напряжённого состояния и анализ утечки по второй форме в общей постановке, Кравчук В. Т., Заслуженный А. С., Човнюк Ю. В. (2018)
Кагадий Т. С. - Обобщение решения контактных задач методом возмущений для тел с линейной и цилиндрической анизотропией, Белова О. В., Щербина И. В. (2018)
Кондратьева И. Ю. - Моделирование акустических сигналов электрооборудования методом авторегрессии скользящего среднего, Рудакова А. В., Поливода О. В. (2018)
Литвинчук Д. Г. - Математична модель динаміки вологості та температури зерна в процесі сушіння, Поливода О. В., Поливода В. В. Гавриленко В. О. (2018)
Ляшенко В. П. - Математична модель температурного поля валків під час прокатки стрічки, Дем’янченко О. П. (2018)
Мазманишвили А. С. - Математическое моделирование динамики диссипативных квазибризеров в обобщённой модели одномерной решётки Хироты, Лаптев Д. В. (2018)
Machulianskyi O. V. - Modeling of an electromagnetic response of single-layer nanocomposite coatings, Babych B. B., Machulianskyi V. O. (2018)
Миргород В. Ф. - Трендовые статистики при негауссовом распределении исходных данных, Гвоздева И. М., Демиров В. В. (2018)
Михалев А. И. - Моделирование фрактальных структур функциональных покрытий с учетом скорости напыления, Зимогляд А. Ю., Гуда А. И., Ковтун В. В. (2018)
Москаленко Р. П. - Комп’ютерне моделювання долговічності елементів гідротурбінного обладнання за наявністю дефектів типу тріщин, Зайденварг О. Л., Тишковец О. В., Cтрельнікова О. О. (2018)
Никулина Т. М. - Удар круглого тела о поверхность идеальной несжимаемой жидкости, Никулина А. М., Гоман О. Г. (2018)
Петрик М. Р. - Задача ретроспективної ідентифікації кінетичних параметрів процесу відтиску "тверде тіло-рідина" для консолідованих середовищ частинок мікропористої структури, Михалик Д. М., Петрик О. Ю., Кордяк І. В. (2018)
Поляков В. А. - Переходные режимы продольного движения магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2018)
Семененко В. Н. - Об одном методе управления движением подводных суперкавитирующих аппаратов, Андрейцев А. Ю., Крижановская Т. В., Семененко Т. Н. (2018)
Сивак И. М. - Уточнённый анализ взаимодействия вибрационной формы с бетонной смесью при разнонаправленных колебаниях, Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т. (2018)
Сметанкіна Н. В. - Математичне моделювання відгуку багатошарового скла на вибухове навантаження з урахуванням фази розрідження, Угрімов С. В. (2018)
Тарасов С. В. - Математическое моделирование турбулентного обтекания симметричных и несимметричных профилей, Редчиц Д. А., Тарасов А. С., Моисеенко С. В. (2018)
Ходаков В. Е. - Модель динамики мотивации обучаемых, Соколов А. Е., Веселовская Г. В. (2018)
Ходусов В. Д. - О методах исследования устойчивости потоковых параметров производственных линий, Пигнастый М. О. (2018)
Хомченко А. Н. - Коноїди Ерміта-Кунса та їх властивості, Литвиненко О. І., Астіоненко І. О. (2018)
Ярецька Н. О. - Застосування Maple для розв’язання контактної задачі про тиск жорсткого кільцевого штампа на півпростір з початковими напруженнями, Рамський А. О. (2018)
Аксак Н. Г. - Концепция построения мультиагентных систем распределенной нейросетевой обработки больших данных (2018)
Ахметшина Л. Г. - Повышение контраста цветных изображений на основе нечеткой кластеризации и анализа независимых компонент, Егоров А. А. (2018)
Богацька А. С. - 3D-моделювання персонажа комп’ютерної гри за розробленим концепт-артом, Савченко Л. М., Воронцова Д. В. (2018)
Брескіна Л. В. - Педагогічні умови одержання досвіду дистанційного навчання майбутніми учителями математики, Шувалова О. І. (2018)
Brylov O. O. - The problems of transactions validation in the blockchaing and the methods of their solutions, Ostrovskaya K. Y., Mikhalyov A. I. (2018)
Волковский О. С. - Компьютерная система интеллектуального семантического поиска с использованием генерации текстов, Ковылин Е. Р. (2018)
Гарячевська І. В. - Розрахунок окупності впровадження сонячної електростанції, Сидоров Д. Г. (2018)
Гарячевська І. В. - Розробка штучних нейронних мереж для прогнозування споживання електроенергії, Мовенко С. Ю. (2018)
Гнатушенко В. В. - Комп’ютерний аналіз радарних зображень високої роздільної здатності з метою моніторингу лісових насаджень, Кавац О. О., Гнатушенко В. В., Кібукевич Ю. О., Кавац Ю. В. (2018)
Грицик В. В. - Систематизація завдань інформаційних технологій епохи 4-ої промислової революції (2018)
Davidovsky M. V. - An evolutionary-fragmentary method for ontology matching (2018)
Добровольський Г. А. - Застосування методів побудови та аналізу мережі цитування для підготовки бібліографічного покажчика з методів персоналізації систем комп’ютерного навчання вимові, Кеберле Н. Г., Прохоренко П. П. (2018)
Дорош Н. Л. - Розробка веб-додатка для аналізу часових рядів з використанням бібліотеки JSXGraph, Галіузова А. М. (2018)
Дубровин В. И. - Анализ методов распознавания и отслеживания объектов на видеопоследовательности, Икол С. А. (2018)
Защепкіна Н. М. - Графічні задачі з комбінаторики на основі цифрової клавіатури, Божко К. М., Мельниченко Д. C. (2018)
Защолкін К. В. - Забезпечення контролю цілісності програмного коду FPGA-базованих пристроїв, Іванова О. М. (2018)
Кораблев Н. М. - Гибридные модели классификации данных на основе модели искусственной иммунной сети, Фомичев А. А. (2018)
Корчинский В. М. - Пространственно-инвариантное представление многоспекральных видовых данных дистанционного зондирования, Свинаренко Д. Н. (2018)
Кривохата А. Г. - Огляд методів машинного навчання для класифікації акустичних даних, Кудін О. В., Лісняк А. О. (2018)
Назіров Е. К. - Методи збору та класифікації даних за допомогою саундлетної байєсівської нейронної мережі, Назірова Т. О., Карпенко М. Ю. (2018)
Ошаровская Е. В. - Алгоритмы выбора порогов ограничения спектральных коэффициентов при общем Фурье-анализе текстуры изображений высокой четкости, Патлаенко Н. А., Ошаровский И. В., Гурченко Н. П. (2018)
Prykhodko S. B. - The non-linear regression equation to estimate the software size of VB-based information systems, Prykhodko N. V., Mandra A. V., Yarema A. Y. (2018)
Романюк А. Н. - Метод излучательности с использованием графических ускорителей, Вяткин С. И., Савицкая Л. А., Трояновская Т. И. (2018)
Сафаров О. О. - Алгоритм підвищення якості візуалізації карт вегетаційних індексів (2018)
Tomashevskii V. M. - Realtime text stream anomalies analysis system, Oliynik Y. O., Yaskov V. V., Romanchuk V. M. (2018)
Царенко М. О. - Навчально-методичне доповнення щодо вивчення теми "Комп’ютерні віруси та боротьба з ними", Пономаренко О. В. (2018)
Чопоров С. В. - Представление вычислительных сеток в системах инженерного анализа (2018)
Буднік А. О. - Використання мовного портфоліо як засобу рефлексивного навчання інофонів у вищій школі (2018)
Гао Юань - Зміст і компонентна структура емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Гнезділова К. М. - Формування корпоративної культури і соціальної зрілості майбутнього педагога (2018)
Гульчук Т. М. - Робота із вторинними текстами як інструмент формування текстотвірної компетентності майбутніх судноводіїв (2018)
Демидова М. Г. - Методика організації самопідготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до педагогічної практики (2018)
Копусь О. А. - Формування культури професійного спілкування майбутніх учителів засобами інтерактивних методів навчання (2018)
Лютенко М. Г. - Практичне використання мультимедійних технологій у початковій школі (2018)
Мартинова Р. Ю. - Методика навчання лінгвістичного аналізу англомовних художніх текстів студентів-філологів, Кордонова А. В. (2018)
Мен Сіан - Модель формування художньо-комунікативного досвіду майбутніх викладачів вокалу у педагогічних університетах (2018)
Начинова О. В. - Діагностика дислексії у дітей молодшого шкільного віку, Траченко О. О. (2018)
Новська О. Р. - Феномен проектного мисленння майбутніх учителів музичного мистецтва, Кун Цзиїн (2018)
Реброва О. Є. - Сутність та структура підготовленості бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної культури школярів, Пань Сінюй (2018)
Тадеуш О. Х. - Активізаця міждисциплінарних Зв`язків як умова формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів фізики, Веремій К., Маріна М. С. (2018)
Хижняк І. А. - Розвиток мовлення інофонів на заняттях з літератури інноваційними методами навчання (2018)
Черненко Н. М. - Підготовка майбутніх менеджерів освіти до ухвалення управлінських рішень в умовах невизначеності (2018)
Шпаляренко Ю. А. - Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в освітньому процесі ЗВО (2018)
Яновська Л. Г. - Формування професійної усталеності майбутніх музейних педагогів у закладах вищої освіти (2018)
Яновський А. О. - Формування культури ефективного та безпечного використання інтернет середовища у майбутніх учителів із використанням технології веб-квестів (2018)
Content (2018)
Palokha O. - Development of municipal-private partnership in the system of municipal crediting of Ukraine (2018)
Sclyarenko Ya. - Analysis of factors of influence on the development of tourism space of the European Union, Khanova Е. (2018)
Sokolenko A. - Implementation of the sommelier service and its role in the financial performance in the restaurant industry of Ukraine, Krainyuk L., Semernina T. (2018)
Pishenina T. - Development of information imperatives of socio-economic development of Ukraine, Vlasova K. (2018)
Korytko T. - Improvement of tax policy of territorial communities in the context of budget decentralization, Kruk O. (2018)
Khalatur S. - Improvement of methodological principles of financial resources management of enterprises in economy of Ukraine, Zubkova Yu. (2018)
Bondarenko M. - Analysis of the regional differentiation of the world financial market, Bunin S. (2018)
Abstract and References (2018)
Бабій М. - Свобода совісті та свобода релігії: релігієзнавчий, теологічний та правознавчий виміри, Присухін С. (2016)
Дьюрем К. - Археология международных норм религиозной свободы (2016)
Виговський Л. - Свобода совісті як гарантія функціонування релігійного комплексу в Україні (2016)
Горбань Р. - Феномен свободи з погляду специфіки національної духовності (2016)
Горкуша О. - Узгодження пропозитивного та належного значення свободи як завдання вітчизняного академічного релігієзнавства (2016)
Ситников М. - Замкнутый круг (2016)
Одиноченко В. - Право на свободу совести в современной Беларуси: проблема осуществления (2016)
Ткачук Б. - Релігійна свобода через призму гострих моральних проблем сучасності: від досвіду до діалогу (2016)
Коваленко Ю. - Як із заповіді зникла свобода і чому важливо її повернути (2016)
Мєрєнков Г. - Діалог як форма захисту релігійної свободи (2016)
Моісеєнко Л. - Діалог культур як фактор розвитку цивілізацій (2016)
Мартинюк Е. - Конвергентні процеси в сучасному релігійному житті та свобода совісті, Никитченко О. (2016)
Шевченко С. - Специфіка інтерпретації свободи С. К’єркегором в контексті осучаснення християнства (2016)
Шепетяк О. - Релігійна терпимість як умова процвітання багаторелігійної держави: історичний приклад Індії епохи Великих Моголів (2016)
Дзюбенко В. - Храмова гора: історія конфронтації та можливості міжконфесійного діалогу (2016)
Черенков М. - Права людини, "ортодоксія" і "єресь": філософсько-релігійні рамки інтерпретацій (2016)
Продан Т. - Людська гідність та релігійна свобода в контексті постсекулярного діалогу (2016)
Коваль А. - Націоналізм в контексті християнської релігії (2016)
Маскевич О. - Релігія як фактор збереження й трансляції національних і сімейних традицій (2016)
Біддулф Г. - Toleration of new Faith in Ukraine: a Study of the Churh of Jesus Christ of Latter-day Saints, Біддулф Л. (2016)
Татарчук М. - Релігійні меншини України в соціально-культурному і правовому аспектах (2016)
Елбакян К. - Религиозная политика светского государства через призму положення религиозных меньшинств (на примере Российской Федерации) (2016)
Арістова А. - Динаміка релігійно-вмотивованого тероризму: глобальні тренди (2016)
Ювсечко Я. - Релігійні організації і суспільні перетворення в Україні: нові вектори взаємовпливів (2016)
Титаренко О. - Релігійні відносини в контексті суспільних змін та становлення громадянського суспільства (2016)
Слубська А. - Громадянська церква і громадянська релігія: український контекст (2016)
Богачевська І. - Громадянська релігія в контексті українських та російських реалій (2016)
Вовк Д. - Релігійна свобода на тлі українсько-російської війни: деякі юридичні аспекти (2016)
Титаренко В. - Плюралізація релігії як наслідок диференціації суспільства в утопіях і реальності (2016)
Ямчук П. - Філософія християнського консерватизму і концептуальні візії європейських мислителів ХІХ-ХХІ ст.ст. в контексті формування сучасної христоцентричної особистості і суспільства (про деякі актуальні для українського сьогодення ідеї Івана Павла ІІ, У. Черчілля, М. Тетчер) (2016)
Бодак В. - Міжконфесійний діалог церков як діалог культур (2016)
Саган О. - Релігійна свобода: Московська Патріархія як каталізатор конфлікту ідентичностей у православ'ї України (2004-2016 роки) (2016)
Павленко П. - Гібридна війна на церковному фронті (або "Єдина Помісна Православна Церква" як форк УПЦ Московського Патріархату) (2016)
Мороз В. - Убити дракона: постколоніальні виклики для Православної Церкви в Україні (2016)
Здыорук С. - Служба військових капеланів України в умовах Вітчизняної війни 2014 року з Російською імперією (2016)
Яроцький П. - Українська Греко-Католицька Церква як об'єкт Східної політики Ватикану в контексті католицько-православних відносин (2016)
Филипович Л. - Релігійна свобода і Церква Ісуса Христа Святих останніх днів: історія і логіка взаємин, Колодний А. (2016)
Бойко А. - Образ "іншого" та "чужого" в медіапросторі України (на прикладі висвітлення в ЗМІ діяльності Церкви ІХСОД) (2016)
Тищенко А. - Вплив харизматичних рухів на соціально – духовну сферу суспільства (на прикладі "Нового покоління") (2016)
Максименко О. - Соціальне самопочуття новонавернених мусульман у різних країнах світу (2016)
Бучма О. - Релігія, свобода, держава, право в контексті творення громадянського суспільства в Україні (2016)
Владиченко Л. - Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації": нормотворчі зміни до чинної редакції (2016)
Васін М. - Огляд ініціатив у сфері розвитку релігійного законодавства України (2016)
Завалій О. - Релігійна свобода не для всіх: рідновірський підхід (2016)
Кисельов О. - Особливості розуміння свободи совісті радянської доби (2016)
Колодний А. - Релігійна мережа України: конфесійні та регіональні зрізи (2016)
Колодний А. - Релігійна мережа України 1992-2015 років: таблиця змін з даними на 31 грудня відповідного року, Филипович Г. (2016)
Автори щорічника №19 "Релігійна свобода" (2016)
Титул, зміст (2017)
Вступне слово Міністра освіти і науки України Гриневич Лілії Михайлівни (2017)
Лондар С. - Підходи до оцінювання вартості підготовки фахівців у сфері вищої освіти України (2017)
Ставицький А. - Формування культури якості вищої освіти в українських університетах, Затонацька Т. (2017)
Чумак О. - Концептуальні засади фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Україні (2017)
Терещенко Г. - Державне фінансування вищої освіти як чинник розвитку економіки знань (2017)
Гапон В. - Ретроспективний аналіз законодавчої бази та підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, Чимбай Л., Барабаш О. (2017)
Ткаченко В. - Досвід застосування методу контент-аналізу до дослідження практик академічної доброчесності в українських ВНЗ, Кожекіна Л. (2017)
Кузнєцов К. - Джерела та оцінка ефективності фінансування системи загальної середньої освіти (2017)
Денисюк О. - Освітні індикатори якості загальної середньої освіти (на прикладі загальної середньої освіти), Титаренко Н. (2017)
Мельник С. - Ключові підходи до реформування сфери підготовки кадрів в Україні (2017)
Лєснікова М. - Аналіз існуючого інформаційно-аналітичного забезпечення системи професійно-технічної освіти в Україні, проблеми та шляхи його вдосконалення (2017)
Бака С. - Основні елементи академічної мобільності в країнах ЄС та інших країнах (2017)
Воронкова В. Г. - Креативна модель освіти як фактор розвитку інноваційно-ноосферного суспільства, Кивлюк О. П., Нікітенко В. О. (2018)
Дергачов Є. В. - Практичні вектори правової освіти як основи трансформації правової свідомості (2018)
Субботін В. М. - "Світ-системна" форма глобалізації та небезпеки "периферізації" суспільного розвитку (2018)
Яценко О. Д. - Універсалії культури перед викликами сучасності: освітянський аспект (2018)
Свириденко Д. Б. - Сценарії реінтеграції української вищої освіти: філософський аналіз та оцінка перспектив, Терепищий С. О. (2018)
Жукова Г. В. - Позаакадемічна освіта – нова філософія освітньої діяльності (2018)
Якимчук О. І. - Історичне значення та суперечності реалізації Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття") (2018)
Сімакова Н. М. - Правове поле української освіти: становлення та розвиток (2018)
Щеглов В. М. - Фізичне моделювання кристалізації зливків за умов ендогенної вібраційної обробки, Кондратюк С. Є., Вейс В. І. (2018)
Верховлюк А. М. - Сучасні уявлення про структуроутворення у графітизованих чавунах (огляд), Сергієнко Р. А., Щерецький О. А., Потрух О. Г., Афанасієв М. В. (2018)
Упатов М. І. - Вплив перемішування розплаву на структуру та властивості спрямовано закристалізованого сплаву Mo – 17,5Si – 8B, Богомол Ю. І., Болбут В. В., Лобода П. І. (2018)
Лобачова Г. Г. - Вплив послідовності нанесення титану та хрому при електроіскровому легуванні на структуру та властивості приповерхневих шарів сталі Ст.3, Іващенко Є. В., Гурська В. М. (2018)
Шипицин С. Я. - Втомна витривалість високовуглецевих сталей з різною морфологією цементитної фази, Жорник В. І., Кулик В. В., Лиховей Д. І., Кучеренко П. М. (2018)
Васильєв О. Д. - Межі поділу та їх вплив на властивості полікристалів. Частина 1 (огляд), Бродніковська І. В., Бродніковський Є. М., Фірстов С. О. (2018)
Гущик Д. В. - Покриття з композиційного квазікристалічного сплаву на основі алюмінію, Юркова О. І., Бякова О. В., Наконечний С. О. (2018)
Титул, зміст (2018)
Ковтунець В. - Формування стратегії розвитку освітньої статистики в Україні (2018)
Лондар С. - Завдання модернізації Державної інформаційної системи освіти (ДІСО) (2018)
Бахрушин В. - Системний підхід до прийняття законодавчих рішень з управління освітою за невизначеності умов і вимог (2018)
Кузнєцов К. - Інструменти податкової політики в системі загальної середньої освіти (2018)
Чумак О. - Зарубіжний досвід прогнозування показників ринку праці для сфери вищої освіти, Бринюк О. (2018)
Ткачук О. - Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи (2018)
Раков С. - Потенціал оцінювання компетентнісних показників якості роботи учителя на основі технологій соціальної мережі шкіл (2018)
Денисюк О. - Опорні школи: особливості організації та фінансування, Дронь Т., Колодій В., Ткаченко В., Титаренко Н. (2018)
Гапон В. - Моделювання системи оцінювання ефективності загальної середньої освіти (2018)
Лєснікова М. - Методичні підходи щодо визначення відповідності обсягів та напрямів підготовки кадрів у закладах освіти згідно з потребами регіональних ринків праці, Мельник С. (2018)
Даниленко С. - Шляхи запровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування в Україні, Лубинець К., Терещенко Г., Чернюк О. (2018)
Вербовий М. - Академічна міграція та стратегічні домінанти освітнього менеджменту (2018)
Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення управління освітою (2018)
Григорій Валентинович Самсонов. До 100-річчя від дня народження (2018)
Степанчук А. М. - Формування фазового складу та структури безвольфрамових твердих сплавів з нікель-молібденовою зв’язкою у процесі спікання, Вітрянюк В. К. (2018)
Юркова О. І. - Вплив температури на структуру та механічні властивості композиційного квазікристалічного сплаву Al94Fe3Cr3, консолідованого під тиском, Кравченко О. І. (2018)
Хижняк В. Г. - Вплив титаноалюмохромування на склад, структуру, властивості сплаву ХН55ВМТКЮ, Лоскутова Т. В. , Дацюк О. Е., Чуб Є. О. (2018)
Марич М. В. - Вплив технологічної схеми виготовлення на структуру та властивості високоентропійних сплавів системи Ti – Cr – Fe – Ni – Cu, Мамонова А. А., Баглюк Г. А. (2018)
Маслюк В. А. - Тенденції створення і додаткового легування зносостійких матеріалів на основі системи Fe – Cr – C (огляд), Караїмчук Є. С., Бондар А. А. (2018)
Васильєв О. Д. - Межі поділу та їх вплив на властивості полікристалів. Частина 2., Бродніковська І. В., Бродніковський Є. М., Фірстов С. О. (2018)
Пам’яті Борисова Г. П. (2018)
Аршава Е. А. - Статистические решения системы уравнений магнитной гидродинамики, Харченко А. П., Поклонский Е. В., Бабаева Е. В. (2018)
Беляева И. Н. - Решение классических уравнений движения для ангармонических осцилляторов со степенной нелинейностью на основе метода Линдстедта-Пуанкаре и их квантование, Чеканов Н. А., Чеканова Н. Н. (2018)
Бердник М. Г. - Математична модель і метод розв’язання узагальненої задачі теплообміну конуса, який обертається (2018)
Блажевський С.Г. - Моделювання процесу дифузії тепла у двошаровому симетричному просторі (2018)
Вахненко В. О. - Взаємодія солітонів із близькими швидкостями, Паркес Е. Дж. (2018)
Войтик Т. Г. - Два специальных решения родственной типа Римана-Гильберта-Привалова краевой задачи с рациональными коэффициентами, Полетеєв Г. С., Яценко С. А. (2018)
Гуменюк Ю. О. - Моделирование информационно-волновых полей и их роль в морфологической структурной самоорганизации живого, Сивак И. М., Човнюк Ю. В. (2018)
Kuklin V. M. - The superradiance of moving and stationary oscillators, Litvinov D. N., Sporov A. E. (2018)
Ленюк О. М. - Неоднорідна крайова задача для рівняння коливання з навантаженими кінцями, Кіріяк А. І. (2018)
Мазманишвили А. С. - Алгоритм генерации трехмерных стационарных нормальных марковских полей, Сидоренко А. Ю. (2018)
Меньшиков Ю. Л. - Прогнозирование характеристик физических процессов с использованием адекватной математической модели в алгебраической форме (2018)
Мусій Р. С. - Термонапружений стан електропровідного циліндра за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди за врахування процесу термопружного розсіювання енергії, Дрогомирецька Х. Т., Орищин О. Г., Бандирський Б. Й., Гошко Л. В. (2018)
Першина Ю. І. - Наближення розривних функцій розривними сплайнами методом мінімакса, Пасічник В. О. (2018)
Стеганцев Е. В. - Об одном свойстве узлов дерева Штерна-Броко в терминах непрерывных дробей, Данильченко Н. И. (2018)
Таранов В. В. - Размерный спектр микрогенных структур как физико-химическое состояние жидкой системы (2018)
Тимофієва Н. К. - Семантичне моделювання та комбінаторна оптимізація (2018)
Trokhimchuck P. P. - Equilibrium econometrics and polymetrical analysis (2018)
Човнюк Ю. В. - Використання методів фрактального аналізу довгострокових часових рядів для дослідження параметрів електропровідності ґрунтів сільськогосподарського призначення, Броварець О. О. (2018)
Воронцов О. В. - Визначення координат внутрішніх вузлів, як суперпозицій заданих координат центрального та двох контурних вузлів дискретно представленої кривої, Тулупова Л. О., Воронцова І. В. (2018)
Гавриленко Є. А. - Моделювання одновимірних обводів із забезпеченням заданої точності інтерполяції, Холодняк Ю. В., Найдиш А. В. (2018)
Гнатушенко В. В. - Тематична класифікація супутникових знімків високої просторової роздільної здатності, Шедловська Я. І. (2018)
Гумен О. М. - 3D моделювання температурного простору при інфрачервоному опаленні виробничих приміщень, Сподинюк Н. А. (2018)
Фізико-технологічному інституту металів та сплавів НАН України 60 років (2018)
Ковальова Г. В. - Геометричне моделювання геодезичних ліній на циклічній гвинтовій поверхні, Нікітенко О. А., Керницький І. С. (2018)
Співробітники ФТІМС НАН України – члени Національної академії наук України (2018)
Комяк В. М. - Моделювання покриття опуклими багатокутниками заданої області з дискретними елементами, Соболь О. М., Кравців С. Я., Чуб І. А. (2018)
Основні науково-технічні розробки ФТІМС НАН України (2018)
Куценко Л. М. - Геометричне моделювання переміщення в невагомості чотириланкового маятника з рухомою точкою кріплення, Запольський Л. Л. (2018)
Наукові школи ФТІМС НАН України (2018)
Пилипака С. Ф. - Аналітичний опис ізотропних ліній на поверхні уявного катеноїда та конструювання мінімальних поверхонь, Муквич М. М. (2018)
VІІ Науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" (2018)
Абдулсалам Хафед И. С. - Математическая модель динамики колебаний зубчатых передач (2018)
Нейма О. В. - Комбінація способів видалення моделей для отримання виливків відповідального призначення (2018)
Бараненко В. О. - Методика застосування основних означень теорії нечітких множин в задачах аналізу та оптимального проектування, Волчок Д. Л. (2018)
Баранов І. Р. - Проблеми розвитку промислового використання технології двовалкового лиття-прокатування алюмінієвих та залізовуглецевих сплавів (2018)
Бєлих Д. Г. - Прямі мартенситні перетворення вуглецевих сталей, Скоромна С. Ф., Ткаченко В. І. (2018)
Тимошенко А. М. - Підвищення ефективності введення дисперсного матеріалу в розплав за умов лазерної обробки (2018)
Броварець О. О. - Математична модель функціонування інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь залежно від параметрів важільної підвіски її робочих електродів (2018)
Вейс В. І. - Підвищення якості ковальських зливків (2018)
Венгрович Д. Б. - Програмно-експериметальний комплекс для дослідження фільтрації флюїду пористим середовищем в полі акустичних хвиль, Горовенко А. П. (2018)
Ященко О. В. - Отримання виливків зі сплаву АК7 під електромагнітним тиском (2018)
Воцелка С. А. - Адаптивный метод синтеза закона управления бьефа ирригационного канала, Рожков С. А. (2018)
Афанасієв М. В. - Особливості взаємодії нанодисперсних порошкових матеріалів з металевими розплавами (2018)
Давидченко Д. В. - Исследование нечеткого регулятора мощности энергоблока АЭС, Беглов К. В. (2018)
Кучеренко П. М. - Структура Fe – Cr – Mn – N сталі після деформації тиском та кавітаційного зношування (2018)
Диктерук М. Г. - Моделирование и анализ систем управления микроклиматом помещений музеев: применение fuzzy-контроллеров, поддержание желаемого индекса дискомфорта (посетителей, экспонатов, самого помещения), Кравчук В. Т., Кобец М. С., Човнюк Ю. В. (2018)
Бачинський Ю. Д. - Оптимізація вмісту кремнію в FeSiMg лігатурах для сфероїдизуючої обробки розплавів чавуну (2018)
Дмитриева И. С. - Приложение для расчета параметров алюминиевого электролизера, Смолянов С. А. (2018)
Шматко О. В. - Чисельне імітаційне моделювання теплового поля в процесі лиття стосовно ливарно-плазмової технології (2018)
Думанская В. В. - Исследование зон деформации покрытий из ФЭМ с измененной геометрической формой основания, Марченко В. С., Сидорова Н. В., Доценко Ю. В. (2018)
Надашкевич Р. С. - Зміна теплофізичних особливостей течії розплаву по об’ємно- та локально нагрітій підложці зі стаціонарного розливного пристрою (2018)
Ємельянов С. В. - Визначення стаціонарного режиму роботи роторної машини, Фонар Л. С. (2018)
Кондратюк С. Є. - Кристалізація і структура сталевих зливків за умов ендогенної вібраційної обробки, Щеглов В. М., Вейс В. І. (2018)
Желєнко В. О. - Удосконалення автоматичної системи регулювання мікроклімату в приміщенні, Ложечнікова Н. В. (2018)
Смірнов О. М. - Вплив періодичних коливань і флуктуацій рівня металу в кристалізаторі на процес безперервного розливання, Верзілов О. П., Куберський С. В. (2018)
Кошевий Н. Д. - Применение методов оптимизации, основанных на коде Грея, при исследовании технологических процессов и приборов, Кошевая И. И., Костенко Е. М. (2018)
Кузнєцова Т. Л. - Особливості формування литої структури багатокомпонентних ніобієвих сплавів системи Nb – Ti – Al, Бродніковський М. П., Рокицька О. А., Крапівка М. О. (2018)
Кравчук В. Т. - Концептуальные основы моделирования и анализа процесса вибрационного уплотнения бетонных смесей, Сивак И. Н., Човнюк Ю. В. (2018)
Кірієвський Б. А. - Каслінське художнє литво з чавуну (2018)
Лісіна О. Ю. - Моделювання режимів з нелінійностями при дослідженні теплових полів безсітковими методами, Васильчук Т. С. (2018)
Ложечников В. Ф. - Особенности синтеза оптимальной АСУ газо-воздушным трактом барабанного котла, Лютенко Ю. М. (2018)
Мацуй А. М. - Математичне моделювання зв’язків показників процесу подрібнення з параметрами концентрації крупних фракцій руди, Кондратець В. О. (2018)
Мельник И. В. - Математическое моделирование электродных систем газоразрядних пушек, формирующих трубчатые электронные пучки, Пясецька Н. И., Починок А. В. (2018)
Рябов С. Г. - Импульсный режим работы электролизера в системе резервного электропитания судна, Рожков С. А., Тимофеев К. В. (2018)
Сіманенков А. Л. - Моделювання суднового двотактного двигуна внутрішнього згоряння за його індикаторною діаграмою, Рожков С. О. (2018)
Сохацький А. В. - Наближений метод розрахунку аеродинамічних характеристик наземних транспортних засобів, Сохацький О. А., Маленко Є. В. (2018)
Сушко Л. Ф. - Математичне моделювання процесу розпізнавання технічного стану зубчастих передач (2018)
Терновая Т. И. - Обнаружение и оценка изменения состояния объекта в информационно-управляющих комплексах, Каштальян П. В., Рожков С. А. (2018)
Усов А. В. - Возможности повышения эксплуатационных характеристик рабочих поверхностей цилиндров технологическими методами, Куницын М. В. (2018)
Якущенко С. В. - Дослідження адгезійної міцності і залишкових напружень епоксидних нанокомпозитів, Гусєв В. М., Стухляк Д. П. (2018)
Титул, зміст (2018)
Довгаль О. А. - Сучасний торговий протекціонізм США і перспективи функціонування інтеграційного об'єднання НАФТА, Сердюк Г. В. (2018)
Кузнецова Н. Б. - Европейский опыт реализации концепции обучающихся городов (2018)
Рахман М. С. - Залучення туристичного потенціалу України до "розвантаження" світових потоків (2018)
Цапко-Піддубна О. І. - Принцип інклюзивності у сучасних концепціях економічного зростання (2018)
Антонюк К. І. - Ефективність міжнародної технічної допомоги в Україні: структурний та економетричний аналіз (2018)
Кулик В. В. - Прогнозування змін міжгалузевих зв’язків у моделі "витрати-випуск", Кудін Г. І. (2018)
Куриляк В. Є. - Нова економіка України в контексті євроцивілізаційної інтеграції, Живко М. А. (2018)
Mihai N. B. - Approaches to the Formation of a Mechanism for Managing Innovation Processes in a Region (2018)
Бонецький О. О. - Економічна довіра як один із факторів атестації кадрів, Желізняк Р. Й. (2018)
Гонтарева І. В. - Забезпечення якості управління на підприємстві, Муренець І. Г. (2018)
Гринь Є. Л. - Вдосконалення класифікації організаційних змін підприємства (2018)
Данілова Е. І. - Системно-структурний підхід до формування економічної безпеки підприємства (2018)
Ільченко Н. Б. - Концептуальна модель управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі (2018)
Котенко С. І. - Проблеми оцінки конкурентоспроможності підприємств як індикатора стратегічного розвитку, Швіндіна Г. О. (2018)
Коюда В. О. - Теоретично-прикладні аспекти формування іміджу вищого навчального закладу, Пасько М. І. (2018)
Міщук Є. В. - Розвиток підприємства в контексті мультиоб’єктності економічної безпеки та тернарного підходу (2018)
Пурський О. І. - Інформаційно-логічна модель визначення споживчих пріоритетів в електронній торгівлі на основі кластерного розподілу та класифікації особистого та споживчого профілю клієнта, Харченко О. А., Чернишова Д. Д. (2018)
Сосновська О. О. - Актуальні загрози кадровій безпеці сучасних підприємств, Казак О. О. (2018)
Степанова О. В. - Концепція визначення оцінки потенціалу підприємства (2018)
Шматько Н. М. - Забезпечення структурно-комунікаційної стійкості великомасштабної економіко-виробничої системи як передумова підвищення ефективності її життєдіяльності (2018)
Коломієць Г. М. - Еволюція інституту рейтингування в механізмі господарських трансформацій, Глушач Ю. С. (2018)
Стрєльніков Р. М. - Формалізація моделі впливу інституціональних факторів при розробці та реалізації інвестиційних проектів у часі (2018)
Гонта О. І. - Роль системи гарантування вкладів у підвищенні рівня довіри громадян до діяльності депозитних установ, Прокопенко В. Ю., Дубина М. В. (2018)
Жаворонок А. В. - Тенденції розвитку ринку банківських депозитів в Україні (2018)
Канєва Т. В. - Оцінювання податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці, Рубан М. О. (2018)
Пасічний М. Д. - Пріоритети підвищення ефективності видатків бюджету (2018)
Лаптєв В. І. - Формування проблемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами (2018)
Новікова О. Ф. - Вимушена міграція внутрішньо переміщених осіб (ВПО) України: стан, проблеми, шляхи розв'язання, Панькова О. В. (2018)
Долбнєва Д. В. - Напрямки розвитку та шляхи удосконалення державного аудиту бюджетних програм в умовах економічних трансформацій України (2018)
Лазебник Ю. О. - Аналітика великих даних у сфері охорони здоров’я (2018)
Kotsyuba O. S. - Estimation of Input Financial and Economic Parameters of an Investment Project Based on a Fuzzy Set Approach (2018)
Скіцько В. І. - Вирішення трьохіндексної транспортної задачі в умовах ризику з використанням генетичного алгоритму, Войніков М. Ю. (2018)
Хазан П. В. - Інтегральний показник для оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії (2018)
Ярмоленко В. О. - Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності, Бурєннікова Н. В. (2018)
Мірзоєва Т. В. - Щодо питання економічної ефективності виробництва лікарських рослин і лікарської рослинної сировини (2018)
Marisova E. - Agro-resources in the energy policy of Slovakia and Serbia, Milovanovic J., Jurekova Z., Maris M., Drazic G., Radojevic U. (2016)
Stola E. - The importance of loans for farmers in cooperatives banks in Poland between 2010–2015, Stefanski A. (2016)
Klepacki B. - Directions of changes in production of cereal in Poland and Ukraine, Slavkova O. (2016)
Majewski E. - Structural changes in Polish agriculture after economic transition and european integration, Malak-Rawlikowska A. (2016)
Golebiewski J. - Bioeconomy in Poland: condition and potential for development of the biomass market (2016)
Rakowska J. - The main environmental effects of operational programme infrastructure and environment 2007–2013, Drejerska N. (2016)
Шихашвили Г. - Об определении места сельскохозяйственной доктрины Библии в современной экономике (2016)
Ivanko А. - Market equilibrium as a criterion of achievement of the goals of the agricultural policy of Ukraine (2016)
Kyryliuk D. - Modern tendencies in economic globalization processes, Kyryliuk O., Chryniewicz L., Wojtaszek M. (2016)
Vdovenko N. - Mechanisms and methodology of data collection in the areas of agrarian sector of the economy, Geraimovych V. (2016)
Євтушенко В. Д. - Джерела формування конкурентних переваг продукції скотарства (2016)
Ільків Л. А. - Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва кукурудзи на зерно в Україні (2016)
Ільчук М. М. - Розвиток агробізнесу в Україні, Коновал І. А. (2016)
Березовська Л. О. - Аналіз державної підтримки аграрного сектору економіки України (2016)
Богач Л. В. - Тенденції розвитку орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств (2016)
Богачик П. П. - Формування конкурентних стратегій сільськогосподарських підприємств при реалізації зернових культур (2016)
Бокова С. Л. - Продовольча безпека держави в умовах глобалізації, Боков О. В. (2016)
Величко О. В. - Економічна оцінка використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2016)
Вишнівська Б. В. - Інноваційний розвиток України (2016)
Воляк Л. Р. - Обліково-інформаційне забезпечення управління раціональним використанням природно-ресурсного потенціалу (2016)
Гречанюк Л. М. - Страхування як метод ризик-менеджменту в агросфері (2016)
Діброва А. Д. - Розвиток механізму регулювання ринку пшениці в Україні, Діброва Л. В., Крилов Я. О., Діброва М. А. (2016)
Давиденко Н. М. - Нетрадиційні джерела фінансування аграрного сектору економіки України (2016)
Данилевська І. В. - Мотивація праці в теорії аграрного менеджменту, Фіщук Н. Ю. (2016)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Аналіз бюджетування в системі фінансового планування аграрних підприємств (2016)
Даценко І. М. - Розвиток інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств в Україні (2016)
Деренько О. О. - Механізм функціонування системи реалізації риби та рибної продукції на внутрішньому ринку України (2016)
Дяченко Ю. А. - Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію (2016)
Жарікова О. Б. - Стратегія розвитку аграрних підприємств відповідно до європейських стандартів, Піскін Б. Х. (2016)
Кірейцева О. В. - Екологічні проблеми в сільськогосподарському виробництві (2016)
Камінський В. Ф. - Організаційно-економічні засади розвитку органічного виробництва в Україні, Чорний Г. М. (2016)
Кириченко А. В. - Тенденції розвитку медичного страхування в Україні (2016)
Коваленко В. П. - Економічна ефективність створення високопродуктивних агрофітоценозів багаторічних бобових трав (2016)
Мартенко Ю. Р. - Сутність та особливості ринку органічної продукції (2016)
Олійник О. О. - Роль боргового фінансування та кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні, Зуфан П., Адаменко В. В. (2016)
Пащенко О. В. - Стан і розвиток ринку молока в Україні (2016)
Рогач С. М. - Екологічні та ґрунтозахисні проблеми землекористування в Україні (2016)
Стасіневич С. А. - Розвиток організованого аграрного ринку в Україні, Валявський С. М. (2016)
Файчук О. М. - "Зелена економіка" як нова парадигма розвитку сільського господарства (2016)
Шепелев С. С. - Стан, тенденції розвитку та структурні зрушення у рибному господарстві України (2016)
Срібняк І. В. - "Всі ми живемо надією, що вернемо на Вкраїну…" (становище інтернованих вояків-українців у таборі Александрів Куявський, Польща, взимку 1920-1921 рр.) (2018)
Кудінов Д. В. - Нарис діяльності Конотопського істпарту (2018)
Власенко В. М. - Культурна діяльність міжвоєнної української еміграції в Болгарії: (музика, танці, театр) (2018)
Лисенко М. С. - Міністерство землеробства і громадські організації в роки I Світової війни: історія взаємодії (1914-1917 рр.) (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського