Bondarenko M. - Analysis of the regional differentiation of the world financial market, Bunin S. (2018)
Abstract and References (2018)
Бабій М. - Свобода совісті та свобода релігії: релігієзнавчий, теологічний та правознавчий виміри, Присухін С. (2016)
Дьюрем К. - Археология международных норм религиозной свободы (2016)
Виговський Л. - Свобода совісті як гарантія функціонування релігійного комплексу в Україні (2016)
Горбань Р. - Феномен свободи з погляду специфіки національної духовності (2016)
Горкуша О. - Узгодження пропозитивного та належного значення свободи як завдання вітчизняного академічного релігієзнавства (2016)
Ситников М. - Замкнутый круг (2016)
Одиноченко В. - Право на свободу совести в современной Беларуси: проблема осуществления (2016)
Ткачук Б. - Релігійна свобода через призму гострих моральних проблем сучасності: від досвіду до діалогу (2016)
Коваленко Ю. - Як із заповіді зникла свобода і чому важливо її повернути (2016)
Мєрєнков Г. - Діалог як форма захисту релігійної свободи (2016)
Моісеєнко Л. - Діалог культур як фактор розвитку цивілізацій (2016)
Мартинюк Е. - Конвергентні процеси в сучасному релігійному житті та свобода совісті, Никитченко О. (2016)
Шевченко С. - Специфіка інтерпретації свободи С. К’єркегором в контексті осучаснення християнства (2016)
Шепетяк О. - Релігійна терпимість як умова процвітання багаторелігійної держави: історичний приклад Індії епохи Великих Моголів (2016)
Дзюбенко В. - Храмова гора: історія конфронтації та можливості міжконфесійного діалогу (2016)
Черенков М. - Права людини, "ортодоксія" і "єресь": філософсько-релігійні рамки інтерпретацій (2016)
Продан Т. - Людська гідність та релігійна свобода в контексті постсекулярного діалогу (2016)
Коваль А. - Націоналізм в контексті християнської релігії (2016)
Маскевич О. - Релігія як фактор збереження й трансляції національних і сімейних традицій (2016)
Біддулф Г. - Toleration of new Faith in Ukraine: a Study of the Churh of Jesus Christ of Latter-day Saints, Біддулф Л. (2016)
Татарчук М. - Релігійні меншини України в соціально-культурному і правовому аспектах (2016)
Елбакян К. - Религиозная политика светского государства через призму положення религиозных меньшинств (на примере Российской Федерации) (2016)
Арістова А. - Динаміка релігійно-вмотивованого тероризму: глобальні тренди (2016)
Ювсечко Я. - Релігійні організації і суспільні перетворення в Україні: нові вектори взаємовпливів (2016)
Титаренко О. - Релігійні відносини в контексті суспільних змін та становлення громадянського суспільства (2016)
Слубська А. - Громадянська церква і громадянська релігія: український контекст (2016)
Богачевська І. - Громадянська релігія в контексті українських та російських реалій (2016)
Вовк Д. - Релігійна свобода на тлі українсько-російської війни: деякі юридичні аспекти (2016)
Титаренко В. - Плюралізація релігії як наслідок диференціації суспільства в утопіях і реальності (2016)
Ямчук П. - Філософія християнського консерватизму і концептуальні візії європейських мислителів ХІХ-ХХІ ст.ст. в контексті формування сучасної христоцентричної особистості і суспільства (про деякі актуальні для українського сьогодення ідеї Івана Павла ІІ, У. Черчілля, М. Тетчер) (2016)
Бодак В. - Міжконфесійний діалог церков як діалог культур (2016)
Саган О. - Релігійна свобода: Московська Патріархія як каталізатор конфлікту ідентичностей у православ'ї України (2004-2016 роки) (2016)
Павленко П. - Гібридна війна на церковному фронті (або "Єдина Помісна Православна Церква" як форк УПЦ Московського Патріархату) (2016)
Мороз В. - Убити дракона: постколоніальні виклики для Православної Церкви в Україні (2016)
Здыорук С. - Служба військових капеланів України в умовах Вітчизняної війни 2014 року з Російською імперією (2016)
Яроцький П. - Українська Греко-Католицька Церква як об'єкт Східної політики Ватикану в контексті католицько-православних відносин (2016)
Филипович Л. - Релігійна свобода і Церква Ісуса Христа Святих останніх днів: історія і логіка взаємин, Колодний А. (2016)
Бойко А. - Образ "іншого" та "чужого" в медіапросторі України (на прикладі висвітлення в ЗМІ діяльності Церкви ІХСОД) (2016)
Тищенко А. - Вплив харизматичних рухів на соціально – духовну сферу суспільства (на прикладі "Нового покоління") (2016)
Максименко О. - Соціальне самопочуття новонавернених мусульман у різних країнах світу (2016)
Бучма О. - Релігія, свобода, держава, право в контексті творення громадянського суспільства в Україні (2016)
Владиченко Л. - Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації": нормотворчі зміни до чинної редакції (2016)
Васін М. - Огляд ініціатив у сфері розвитку релігійного законодавства України (2016)
Завалій О. - Релігійна свобода не для всіх: рідновірський підхід (2016)
Кисельов О. - Особливості розуміння свободи совісті радянської доби (2016)
Колодний А. - Релігійна мережа України: конфесійні та регіональні зрізи (2016)
Колодний А. - Релігійна мережа України 1992-2015 років: таблиця змін з даними на 31 грудня відповідного року, Филипович Г. (2016)
Автори щорічника №19 "Релігійна свобода" (2016)
Титул, зміст (2017)
Вступне слово Міністра освіти і науки України Гриневич Лілії Михайлівни (2017)
Лондар С. - Підходи до оцінювання вартості підготовки фахівців у сфері вищої освіти України (2017)
Ставицький А. - Формування культури якості вищої освіти в українських університетах, Затонацька Т. (2017)
Чумак О. - Концептуальні засади фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Україні (2017)
Терещенко Г. - Державне фінансування вищої освіти як чинник розвитку економіки знань (2017)
Гапон В. - Ретроспективний аналіз законодавчої бази та підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, Чимбай Л., Барабаш О. (2017)
Ткаченко В. - Досвід застосування методу контент-аналізу до дослідження практик академічної доброчесності в українських ВНЗ, Кожекіна Л. (2017)
Кузнєцов К. - Джерела та оцінка ефективності фінансування системи загальної середньої освіти (2017)
Денисюк О. - Освітні індикатори якості загальної середньої освіти (на прикладі загальної середньої освіти), Титаренко Н. (2017)
Мельник С. - Ключові підходи до реформування сфери підготовки кадрів в Україні (2017)
Лєснікова М. - Аналіз існуючого інформаційно-аналітичного забезпечення системи професійно-технічної освіти в Україні, проблеми та шляхи його вдосконалення (2017)
Бака С. - Основні елементи академічної мобільності в країнах ЄС та інших країнах (2017)
Воронкова В. Г. - Креативна модель освіти як фактор розвитку інноваційно-ноосферного суспільства, Кивлюк О. П., Нікітенко В. О. (2018)
Дергачов Є. В. - Практичні вектори правової освіти як основи трансформації правової свідомості (2018)
Субботін В. М. - "Світ-системна" форма глобалізації та небезпеки "периферізації" суспільного розвитку (2018)
Яценко О. Д. - Універсалії культури перед викликами сучасності: освітянський аспект (2018)
Свириденко Д. Б. - Сценарії реінтеграції української вищої освіти: філософський аналіз та оцінка перспектив, Терепищий С. О. (2018)
Жукова Г. В. - Позаакадемічна освіта – нова філософія освітньої діяльності (2018)
Якимчук О. І. - Історичне значення та суперечності реалізації Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття") (2018)
Сімакова Н. М. - Правове поле української освіти: становлення та розвиток (2018)
Щеглов В. М. - Фізичне моделювання кристалізації зливків за умов ендогенної вібраційної обробки, Кондратюк С. Є., Вейс В. І. (2018)
Верховлюк А. М. - Сучасні уявлення про структуроутворення у графітизованих чавунах (огляд), Сергієнко Р. А., Щерецький О. А., Потрух О. Г., Афанасієв М. В. (2018)
Упатов М. І. - Вплив перемішування розплаву на структуру та властивості спрямовано закристалізованого сплаву Mo – 17,5Si – 8B, Богомол Ю. І., Болбут В. В., Лобода П. І. (2018)
Лобачова Г. Г. - Вплив послідовності нанесення титану та хрому при електроіскровому легуванні на структуру та властивості приповерхневих шарів сталі Ст.3, Іващенко Є. В., Гурська В. М. (2018)
Шипицин С. Я. - Втомна витривалість високовуглецевих сталей з різною морфологією цементитної фази, Жорник В. І., Кулик В. В., Лиховей Д. І., Кучеренко П. М. (2018)
Васильєв О. Д. - Межі поділу та їх вплив на властивості полікристалів. Частина 1 (огляд), Бродніковська І. В., Бродніковський Є. М., Фірстов С. О. (2018)
Гущик Д. В. - Покриття з композиційного квазікристалічного сплаву на основі алюмінію, Юркова О. І., Бякова О. В., Наконечний С. О. (2018)
Титул, зміст (2018)
Ковтунець В. - Формування стратегії розвитку освітньої статистики в Україні (2018)
Лондар С. - Завдання модернізації Державної інформаційної системи освіти (ДІСО) (2018)
Бахрушин В. - Системний підхід до прийняття законодавчих рішень з управління освітою за невизначеності умов і вимог (2018)
Кузнєцов К. - Інструменти податкової політики в системі загальної середньої освіти (2018)
Чумак О. - Зарубіжний досвід прогнозування показників ринку праці для сфери вищої освіти, Бринюк О. (2018)
Ткачук О. - Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи (2018)
Раков С. - Потенціал оцінювання компетентнісних показників якості роботи учителя на основі технологій соціальної мережі шкіл (2018)
Денисюк О. - Опорні школи: особливості організації та фінансування, Дронь Т., Колодій В., Ткаченко В., Титаренко Н. (2018)
Гапон В. - Моделювання системи оцінювання ефективності загальної середньої освіти (2018)
Лєснікова М. - Методичні підходи щодо визначення відповідності обсягів та напрямів підготовки кадрів у закладах освіти згідно з потребами регіональних ринків праці, Мельник С. (2018)
Даниленко С. - Шляхи запровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування в Україні, Лубинець К., Терещенко Г., Чернюк О. (2018)
Вербовий М. - Академічна міграція та стратегічні домінанти освітнього менеджменту (2018)
Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення управління освітою (2018)
Григорій Валентинович Самсонов. До 100-річчя від дня народження (2018)
Степанчук А. М. - Формування фазового складу та структури безвольфрамових твердих сплавів з нікель-молібденовою зв’язкою у процесі спікання, Вітрянюк В. К. (2018)
Юркова О. І. - Вплив температури на структуру та механічні властивості композиційного квазікристалічного сплаву Al94Fe3Cr3, консолідованого під тиском, Кравченко О. І. (2018)
Хижняк В. Г. - Вплив титаноалюмохромування на склад, структуру, властивості сплаву ХН55ВМТКЮ, Лоскутова Т. В. , Дацюк О. Е., Чуб Є. О. (2018)
Марич М. В. - Вплив технологічної схеми виготовлення на структуру та властивості високоентропійних сплавів системи Ti – Cr – Fe – Ni – Cu, Мамонова А. А., Баглюк Г. А. (2018)
Маслюк В. А. - Тенденції створення і додаткового легування зносостійких матеріалів на основі системи Fe – Cr – C (огляд), Караїмчук Є. С., Бондар А. А. (2018)
Васильєв О. Д. - Межі поділу та їх вплив на властивості полікристалів. Частина 2., Бродніковська І. В., Бродніковський Є. М., Фірстов С. О. (2018)
Пам’яті Борисова Г. П. (2018)
Аршава Е. А. - Статистические решения системы уравнений магнитной гидродинамики, Харченко А. П., Поклонский Е. В., Бабаева Е. В. (2018)
Беляева И. Н. - Решение классических уравнений движения для ангармонических осцилляторов со степенной нелинейностью на основе метода Линдстедта-Пуанкаре и их квантование, Чеканов Н. А., Чеканова Н. Н. (2018)
Бердник М. Г. - Математична модель і метод розв’язання узагальненої задачі теплообміну конуса, який обертається (2018)
Блажевський С.Г. - Моделювання процесу дифузії тепла у двошаровому симетричному просторі (2018)
Вахненко В. О. - Взаємодія солітонів із близькими швидкостями, Паркес Е. Дж. (2018)
Войтик Т. Г. - Два специальных решения родственной типа Римана-Гильберта-Привалова краевой задачи с рациональными коэффициентами, Полетеєв Г. С., Яценко С. А. (2018)
Гуменюк Ю. О. - Моделирование информационно-волновых полей и их роль в морфологической структурной самоорганизации живого, Сивак И. М., Човнюк Ю. В. (2018)
Kuklin V. M. - The superradiance of moving and stationary oscillators, Litvinov D. N., Sporov A. E. (2018)
Ленюк О. М. - Неоднорідна крайова задача для рівняння коливання з навантаженими кінцями, Кіріяк А. І. (2018)
Мазманишвили А. С. - Алгоритм генерации трехмерных стационарных нормальных марковских полей, Сидоренко А. Ю. (2018)
Меньшиков Ю. Л. - Прогнозирование характеристик физических процессов с использованием адекватной математической модели в алгебраической форме (2018)
Мусій Р. С. - Термонапружений стан електропровідного циліндра за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди за врахування процесу термопружного розсіювання енергії, Дрогомирецька Х. Т., Орищин О. Г., Бандирський Б. Й., Гошко Л. В. (2018)
Першина Ю. І. - Наближення розривних функцій розривними сплайнами методом мінімакса, Пасічник В. О. (2018)
Стеганцев Е. В. - Об одном свойстве узлов дерева Штерна-Броко в терминах непрерывных дробей, Данильченко Н. И. (2018)
Таранов В. В. - Размерный спектр микрогенных структур как физико-химическое состояние жидкой системы (2018)
Тимофієва Н. К. - Семантичне моделювання та комбінаторна оптимізація (2018)
Trokhimchuck P. P. - Equilibrium econometrics and polymetrical analysis (2018)
Човнюк Ю. В. - Використання методів фрактального аналізу довгострокових часових рядів для дослідження параметрів електропровідності ґрунтів сільськогосподарського призначення, Броварець О. О. (2018)
Воронцов О. В. - Визначення координат внутрішніх вузлів, як суперпозицій заданих координат центрального та двох контурних вузлів дискретно представленої кривої, Тулупова Л. О., Воронцова І. В. (2018)
Гавриленко Є. А. - Моделювання одновимірних обводів із забезпеченням заданої точності інтерполяції, Холодняк Ю. В., Найдиш А. В. (2018)
Гнатушенко В. В. - Тематична класифікація супутникових знімків високої просторової роздільної здатності, Шедловська Я. І. (2018)
Гумен О. М. - 3D моделювання температурного простору при інфрачервоному опаленні виробничих приміщень, Сподинюк Н. А. (2018)
Фізико-технологічному інституту металів та сплавів НАН України 60 років (2018)
Ковальова Г. В. - Геометричне моделювання геодезичних ліній на циклічній гвинтовій поверхні, Нікітенко О. А., Керницький І. С. (2018)
Співробітники ФТІМС НАН України – члени Національної академії наук України (2018)
Комяк В. М. - Моделювання покриття опуклими багатокутниками заданої області з дискретними елементами, Соболь О. М., Кравців С. Я., Чуб І. А. (2018)
Основні науково-технічні розробки ФТІМС НАН України (2018)
Куценко Л. М. - Геометричне моделювання переміщення в невагомості чотириланкового маятника з рухомою точкою кріплення, Запольський Л. Л. (2018)
Наукові школи ФТІМС НАН України (2018)
Пилипака С. Ф. - Аналітичний опис ізотропних ліній на поверхні уявного катеноїда та конструювання мінімальних поверхонь, Муквич М. М. (2018)
VІІ Науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" (2018)
Абдулсалам Хафед И. С. - Математическая модель динамики колебаний зубчатых передач (2018)
Нейма О. В. - Комбінація способів видалення моделей для отримання виливків відповідального призначення (2018)
Бараненко В. О. - Методика застосування основних означень теорії нечітких множин в задачах аналізу та оптимального проектування, Волчок Д. Л. (2018)
Баранов І. Р. - Проблеми розвитку промислового використання технології двовалкового лиття-прокатування алюмінієвих та залізовуглецевих сплавів (2018)
Бєлих Д. Г. - Прямі мартенситні перетворення вуглецевих сталей, Скоромна С. Ф., Ткаченко В. І. (2018)
Тимошенко А. М. - Підвищення ефективності введення дисперсного матеріалу в розплав за умов лазерної обробки (2018)
Броварець О. О. - Математична модель функціонування інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь залежно від параметрів важільної підвіски її робочих електродів (2018)
Вейс В. І. - Підвищення якості ковальських зливків (2018)
Венгрович Д. Б. - Програмно-експериметальний комплекс для дослідження фільтрації флюїду пористим середовищем в полі акустичних хвиль, Горовенко А. П. (2018)
Ященко О. В. - Отримання виливків зі сплаву АК7 під електромагнітним тиском (2018)
Воцелка С. А. - Адаптивный метод синтеза закона управления бьефа ирригационного канала, Рожков С. А. (2018)
Афанасієв М. В. - Особливості взаємодії нанодисперсних порошкових матеріалів з металевими розплавами (2018)
Давидченко Д. В. - Исследование нечеткого регулятора мощности энергоблока АЭС, Беглов К. В. (2018)
Кучеренко П. М. - Структура Fe – Cr – Mn – N сталі після деформації тиском та кавітаційного зношування (2018)
Диктерук М. Г. - Моделирование и анализ систем управления микроклиматом помещений музеев: применение fuzzy-контроллеров, поддержание желаемого индекса дискомфорта (посетителей, экспонатов, самого помещения), Кравчук В. Т., Кобец М. С., Човнюк Ю. В. (2018)
Бачинський Ю. Д. - Оптимізація вмісту кремнію в FeSiMg лігатурах для сфероїдизуючої обробки розплавів чавуну (2018)
Дмитриева И. С. - Приложение для расчета параметров алюминиевого электролизера, Смолянов С. А. (2018)
Шматко О. В. - Чисельне імітаційне моделювання теплового поля в процесі лиття стосовно ливарно-плазмової технології (2018)
Думанская В. В. - Исследование зон деформации покрытий из ФЭМ с измененной геометрической формой основания, Марченко В. С., Сидорова Н. В., Доценко Ю. В. (2018)
Надашкевич Р. С. - Зміна теплофізичних особливостей течії розплаву по об’ємно- та локально нагрітій підложці зі стаціонарного розливного пристрою (2018)
Ємельянов С. В. - Визначення стаціонарного режиму роботи роторної машини, Фонар Л. С. (2018)
Кондратюк С. Є. - Кристалізація і структура сталевих зливків за умов ендогенної вібраційної обробки, Щеглов В. М., Вейс В. І. (2018)
Желєнко В. О. - Удосконалення автоматичної системи регулювання мікроклімату в приміщенні, Ложечнікова Н. В. (2018)
Смірнов О. М. - Вплив періодичних коливань і флуктуацій рівня металу в кристалізаторі на процес безперервного розливання, Верзілов О. П., Куберський С. В. (2018)
Кошевий Н. Д. - Применение методов оптимизации, основанных на коде Грея, при исследовании технологических процессов и приборов, Кошевая И. И., Костенко Е. М. (2018)
Кузнєцова Т. Л. - Особливості формування литої структури багатокомпонентних ніобієвих сплавів системи Nb – Ti – Al, Бродніковський М. П., Рокицька О. А., Крапівка М. О. (2018)
Кравчук В. Т. - Концептуальные основы моделирования и анализа процесса вибрационного уплотнения бетонных смесей, Сивак И. Н., Човнюк Ю. В. (2018)
Кірієвський Б. А. - Каслінське художнє литво з чавуну (2018)
Лісіна О. Ю. - Моделювання режимів з нелінійностями при дослідженні теплових полів безсітковими методами, Васильчук Т. С. (2018)
Ложечников В. Ф. - Особенности синтеза оптимальной АСУ газо-воздушным трактом барабанного котла, Лютенко Ю. М. (2018)
Мацуй А. М. - Математичне моделювання зв’язків показників процесу подрібнення з параметрами концентрації крупних фракцій руди, Кондратець В. О. (2018)
Мельник И. В. - Математическое моделирование электродных систем газоразрядних пушек, формирующих трубчатые электронные пучки, Пясецька Н. И., Починок А. В. (2018)
Рябов С. Г. - Импульсный режим работы электролизера в системе резервного электропитания судна, Рожков С. А., Тимофеев К. В. (2018)
Сіманенков А. Л. - Моделювання суднового двотактного двигуна внутрішнього згоряння за його індикаторною діаграмою, Рожков С. О. (2018)
Сохацький А. В. - Наближений метод розрахунку аеродинамічних характеристик наземних транспортних засобів, Сохацький О. А., Маленко Є. В. (2018)
Сушко Л. Ф. - Математичне моделювання процесу розпізнавання технічного стану зубчастих передач (2018)
Терновая Т. И. - Обнаружение и оценка изменения состояния объекта в информационно-управляющих комплексах, Каштальян П. В., Рожков С. А. (2018)
Усов А. В. - Возможности повышения эксплуатационных характеристик рабочих поверхностей цилиндров технологическими методами, Куницын М. В. (2018)
Якущенко С. В. - Дослідження адгезійної міцності і залишкових напружень епоксидних нанокомпозитів, Гусєв В. М., Стухляк Д. П. (2018)
Титул, зміст (2018)
Довгаль О. А. - Сучасний торговий протекціонізм США і перспективи функціонування інтеграційного об'єднання НАФТА, Сердюк Г. В. (2018)
Кузнецова Н. Б. - Европейский опыт реализации концепции обучающихся городов (2018)
Рахман М. С. - Залучення туристичного потенціалу України до "розвантаження" світових потоків (2018)
Цапко-Піддубна О. І. - Принцип інклюзивності у сучасних концепціях економічного зростання (2018)
Антонюк К. І. - Ефективність міжнародної технічної допомоги в Україні: структурний та економетричний аналіз (2018)
Кулик В. В. - Прогнозування змін міжгалузевих зв’язків у моделі "витрати-випуск", Кудін Г. І. (2018)
Куриляк В. Є. - Нова економіка України в контексті євроцивілізаційної інтеграції, Живко М. А. (2018)
Mihai N. B. - Approaches to the Formation of a Mechanism for Managing Innovation Processes in a Region (2018)
Бонецький О. О. - Економічна довіра як один із факторів атестації кадрів, Желізняк Р. Й. (2018)
Гонтарева І. В. - Забезпечення якості управління на підприємстві, Муренець І. Г. (2018)
Гринь Є. Л. - Вдосконалення класифікації організаційних змін підприємства (2018)
Данілова Е. І. - Системно-структурний підхід до формування економічної безпеки підприємства (2018)
Ільченко Н. Б. - Концептуальна модель управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі (2018)
Котенко С. І. - Проблеми оцінки конкурентоспроможності підприємств як індикатора стратегічного розвитку, Швіндіна Г. О. (2018)
Коюда В. О. - Теоретично-прикладні аспекти формування іміджу вищого навчального закладу, Пасько М. І. (2018)
Міщук Є. В. - Розвиток підприємства в контексті мультиоб’єктності економічної безпеки та тернарного підходу (2018)
Пурський О. І. - Інформаційно-логічна модель визначення споживчих пріоритетів в електронній торгівлі на основі кластерного розподілу та класифікації особистого та споживчого профілю клієнта, Харченко О. А., Чернишова Д. Д. (2018)
Сосновська О. О. - Актуальні загрози кадровій безпеці сучасних підприємств, Казак О. О. (2018)
Степанова О. В. - Концепція визначення оцінки потенціалу підприємства (2018)
Шматько Н. М. - Забезпечення структурно-комунікаційної стійкості великомасштабної економіко-виробничої системи як передумова підвищення ефективності її життєдіяльності (2018)
Коломієць Г. М. - Еволюція інституту рейтингування в механізмі господарських трансформацій, Глушач Ю. С. (2018)
Стрєльніков Р. М. - Формалізація моделі впливу інституціональних факторів при розробці та реалізації інвестиційних проектів у часі (2018)
Гонта О. І. - Роль системи гарантування вкладів у підвищенні рівня довіри громадян до діяльності депозитних установ, Прокопенко В. Ю., Дубина М. В. (2018)
Жаворонок А. В. - Тенденції розвитку ринку банківських депозитів в Україні (2018)
Канєва Т. В. - Оцінювання податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці, Рубан М. О. (2018)
Пасічний М. Д. - Пріоритети підвищення ефективності видатків бюджету (2018)
Лаптєв В. І. - Формування проблемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами (2018)
Новікова О. Ф. - Вимушена міграція внутрішньо переміщених осіб (ВПО) України: стан, проблеми, шляхи розв'язання, Панькова О. В. (2018)
Долбнєва Д. В. - Напрямки розвитку та шляхи удосконалення державного аудиту бюджетних програм в умовах економічних трансформацій України (2018)
Лазебник Ю. О. - Аналітика великих даних у сфері охорони здоров’я (2018)
Kotsyuba O. S. - Estimation of Input Financial and Economic Parameters of an Investment Project Based on a Fuzzy Set Approach (2018)
Скіцько В. І. - Вирішення трьохіндексної транспортної задачі в умовах ризику з використанням генетичного алгоритму, Войніков М. Ю. (2018)
Хазан П. В. - Інтегральний показник для оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії (2018)
Ярмоленко В. О. - Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності, Бурєннікова Н. В. (2018)
Мірзоєва Т. В. - Щодо питання економічної ефективності виробництва лікарських рослин і лікарської рослинної сировини (2018)
Marisova E. - Agro-resources in the energy policy of Slovakia and Serbia, Milovanovic J., Jurekova Z., Maris M., Drazic G., Radojevic U. (2016)
Stola E. - The importance of loans for farmers in cooperatives banks in Poland between 2010–2015, Stefanski A. (2016)
Klepacki B. - Directions of changes in production of cereal in Poland and Ukraine, Slavkova O. (2016)
Majewski E. - Structural changes in Polish agriculture after economic transition and european integration, Malak-Rawlikowska A. (2016)
Golebiewski J. - Bioeconomy in Poland: condition and potential for development of the biomass market (2016)
Rakowska J. - The main environmental effects of operational programme infrastructure and environment 2007–2013, Drejerska N. (2016)
Шихашвили Г. - Об определении места сельскохозяйственной доктрины Библии в современной экономике (2016)
Ivanko А. - Market equilibrium as a criterion of achievement of the goals of the agricultural policy of Ukraine (2016)
Kyryliuk D. - Modern tendencies in economic globalization processes, Kyryliuk O., Chryniewicz L., Wojtaszek M. (2016)
Vdovenko N. - Mechanisms and methodology of data collection in the areas of agrarian sector of the economy, Geraimovych V. (2016)
Євтушенко В. Д. - Джерела формування конкурентних переваг продукції скотарства (2016)
Ільків Л. А. - Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва кукурудзи на зерно в Україні (2016)
Ільчук М. М. - Розвиток агробізнесу в Україні, Коновал І. А. (2016)
Березовська Л. О. - Аналіз державної підтримки аграрного сектору економіки України (2016)
Богач Л. В. - Тенденції розвитку орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств (2016)
Богачик П. П. - Формування конкурентних стратегій сільськогосподарських підприємств при реалізації зернових культур (2016)
Бокова С. Л. - Продовольча безпека держави в умовах глобалізації, Боков О. В. (2016)
Величко О. В. - Економічна оцінка використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2016)
Вишнівська Б. В. - Інноваційний розвиток України (2016)
Воляк Л. Р. - Обліково-інформаційне забезпечення управління раціональним використанням природно-ресурсного потенціалу (2016)
Гречанюк Л. М. - Страхування як метод ризик-менеджменту в агросфері (2016)
Діброва А. Д. - Розвиток механізму регулювання ринку пшениці в Україні, Діброва Л. В., Крилов Я. О., Діброва М. А. (2016)
Давиденко Н. М. - Нетрадиційні джерела фінансування аграрного сектору економіки України (2016)
Данилевська І. В. - Мотивація праці в теорії аграрного менеджменту, Фіщук Н. Ю. (2016)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Аналіз бюджетування в системі фінансового планування аграрних підприємств (2016)
Даценко І. М. - Розвиток інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств в Україні (2016)
Деренько О. О. - Механізм функціонування системи реалізації риби та рибної продукції на внутрішньому ринку України (2016)
Дяченко Ю. А. - Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію (2016)
Жарікова О. Б. - Стратегія розвитку аграрних підприємств відповідно до європейських стандартів, Піскін Б. Х. (2016)
Кірейцева О. В. - Екологічні проблеми в сільськогосподарському виробництві (2016)
Камінський В. Ф. - Організаційно-економічні засади розвитку органічного виробництва в Україні, Чорний Г. М. (2016)
Кириченко А. В. - Тенденції розвитку медичного страхування в Україні (2016)
Коваленко В. П. - Економічна ефективність створення високопродуктивних агрофітоценозів багаторічних бобових трав (2016)
Мартенко Ю. Р. - Сутність та особливості ринку органічної продукції (2016)
Олійник О. О. - Роль боргового фінансування та кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні, Зуфан П., Адаменко В. В. (2016)
Пащенко О. В. - Стан і розвиток ринку молока в Україні (2016)
Рогач С. М. - Екологічні та ґрунтозахисні проблеми землекористування в Україні (2016)
Стасіневич С. А. - Розвиток організованого аграрного ринку в Україні, Валявський С. М. (2016)
Файчук О. М. - "Зелена економіка" як нова парадигма розвитку сільського господарства (2016)
Шепелев С. С. - Стан, тенденції розвитку та структурні зрушення у рибному господарстві України (2016)
Срібняк І. В. - "Всі ми живемо надією, що вернемо на Вкраїну…" (становище інтернованих вояків-українців у таборі Александрів Куявський, Польща, взимку 1920-1921 рр.) (2018)
Кудінов Д. В. - Нарис діяльності Конотопського істпарту (2018)
Власенко В. М. - Культурна діяльність міжвоєнної української еміграції в Болгарії: (музика, танці, театр) (2018)
Лисенко М. С. - Міністерство землеробства і громадські організації в роки I Світової війни: історія взаємодії (1914-1917 рр.) (2018)
Гончаренко А. В. - США та колоніальні протиріччя на Далекому Сході наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (2018)
Юшкевич В. В. - Візія Ісайї Бовмена щодо вирішення європейської "кризи біженців" (1938-1941 рр.) (2018)
Бездрабко В. В. - Зарубіжний досвід архівації електронних документів: е-пошта та твіти (2018)
Майборода Д. В. - Чехови й Леся Українка на Сумщині (2018)
Мисак Н. Ф. - Українські студентські товариства в суспільно-політичному житті Cхідної Галичини у 80–90-х роках ХІХ століття: народовецька, москвофільська та самостійницька течії (2014)
Литвин М. Р. - Польсько-українсько-російська війна 1920 року (2014)
Руда О. В. - Громадська діяльність Освальда Бальцера (1858–1933) (2014)
Юрчук О. Ф. - Українське питання в суспільно-політичній думці великопольських консерваторів міжвоєнної доби (2014)
Горбачевський Т. С. - Львівська архидієцезія РКЦ у взаєминах із ГКЦ та радикальними ідеологіями в міжвоєнний період ХХ століття (2014)
Любчик І. Д. - Національне самоствердження населення в умовах українсько-польсько-словацького пограниччя напередодні Другої світової війни (2014)
Боляновський А. В. - "Чорна середа" села Кортеліси 23 вересня 1942 року (2014)
Піх О. М. - Адміністративно-територіальна реформа 90-х років ХХ століття в Республіці Польща: завдання та результати (2014)
Хахула Л. І. - Проблема відновлення Польського військового меморіалу у Львові в польській та українській пресі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Павлюх М. В. - Аксіологічний аспект виствітлення проблем функціонування Польської держави (2014)
Кондрач Я. С. - Українські громадські організації в незалежній Польщі (2014)
Зашкільняк Л. О. - Волинь, Галичина: спори навколо українсько-польських відносин у роки Другої світової війни (2014)
Тельвак В. В. - Грушевськіана Івана Крип’якевича (до 1939 року) (2014)
Чебан М. М. - Архівна справа в міжвоєнному Львові (2014)
Осташ Н. Л. - Лінгвістичне Закерзоння (2014)
Литвин М. Р. - Особливості еміграції та рееміграції в міжвоєнній Польщі I: (Шваб А. Еміграційна політика Польщі (1918−1939): монографія / А. Шваб. – Луцьк, 2014. − 492 с.), Хахула Л. І. (2014)
Кондрач Я. С. - Від депортації до депортації.Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи: у 3-х т. /I Ю. Макар, М. Горний, В. Макар, А. Салюк (2014)
Чушак Х. Я. - Під мурами європейської фортеці I Karolina S. Follis. Building Fortress Europe: The Polish-Ukrainian Frontier / Karolina S. Follis. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012. –296 p. (2014)
Горбачевський Т. С. - Під пильним наглядом державиI Греко-католицька спільнота в "народній" Польщі I: Hałagida I. Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce 1944–1970 / І. Hałagida. – Warszawa, 2013. – 518 s., Хахула Л. І. (2014)
Анотації (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Ясіновський Ю. - Митрополит Андрей Шептицький і церковна музика Галичини (у 150-ту річницю від дня народження) (2015)
Жулковський Б. - Репертуар самогласних, самоподобних і подобних кондаків в українських анфологіонах (2015)
Новак А. - Мазурка в творчості українських композиторів: до проблеми музично-культурної інтеграції (2015)
Ясіновський Ю. - Композиторська спадщина отця Михайла Вербицького в історичній ретроспекції: минуле, cучасне, майбутнє (2015)
Попович О. - Солоспіви Михайла Вербицького (2015)
Павлишин С. - Нездійснений Геній (до 150-річчя Дениса Січинського) (2015)
Кияновська Л. - Денис Січинський як центральна постать української композиторської богеми (2015)
Назар-Шевчук Л. - Жанр інструментальної обробки народних пісень у творчості Дениса Січинського на прикладі збірника "Ще не вмерла Україна" (2015)
Ковальська-Фрайт О. - Криштальський – Homo Ludens (спогади про Артиста) (2015)
Крушельницька М. - Спогад про Олега Криштальського (2015)
Кияновська Л. - Стефанія Павлишин та ідеї шістдесятництва в українському музикознавстві (2015)
Максим’юк Г. - Творці музичного Станиславова: Іван Недільський (2015)
Хомінський Ю. - Історія музики, Вільковська-Хомінська К. (2015)
Кияновська Л. - "Дон Жуан" Моцарта і традиції львівської Моцартіани (2015)
Єфіменко А. - Опера "Симон Бокканегра" Верді у мюнхенській режисерській версії Дмитра Чернякова (2015)
Новакович М. - Нове видання до ювілею Михайла Вербицького (2015)
Кашкадамова К. - Органи Львова і Галичини (2015)
Кашкадамова К. - Вагомий вклад до вивчення історії української музичної культури (2015)
Захарчук О. - Василь Якубяк – співець Прикарпатського краю (2015)
Василик А. - Доповнення до Бібліографії українських звукозаписів Степана Максимюка (2), Пилипович В. (2015)
Костюк Н. - Ростислав Пилипчук (2015)
Жишкович М. - Пам’яті оперного співака Олега Брижака (2015)
Кашкадамова Н. - Роман Савицький-молодший (2015)
Титул, зміст (2018)
Рашкевич Ю. М. - Болонський процес: історія, стан та перспективи (2018)
Лондар С. Л. - Особливості підготовки і реалізації проектів Світового банку з урахуванням вимог оновленої соціально-екологічної політики "Загальні соціально-екологічні засади", Лондар Л. П., Бринюк О. В. (2018)
Гапон В. В. - Досвід розроблення та функціонування розподіленої інформаційної бази даних з організаційно-розпорядчою інформацією Міністерства освіти і науки України, Чимбай Л. Л., Барабаш О. А. (2018)
Раков С. А. - Аналітичні дослідження в галузі освіти оеср: світовий і український контексти (2018)
Денисюк О. Я. - Рівний доступ до якісної освіти крізь призму організації інклюзивного навчання в опорних школах, Суліменко Д. А., Дронь Т. О. (2018)
Титаренко Н. В. - Інформаційна політика опорних шкіл як складова ефективності освітнього процесу, Ткаченко В. В., Янько А. О. (2018)
Лєснікова М. В. - Основні методологічні засади удосконалення існуючої статистичної звітності у професійній (професійно-технічній) освіті, Мельник С. В. (2018)
Наторіна А. О. - Теоретичні засади ідентифікації оцінки якості освітніх послуг закладів вищої освіти (2018)
Затонацька Т. Г. - Оплата праці в державних закладах вищої освіти: стан та виклики в контексті реформи мінімальної заробітної плати, Герасименко О. О., Лаврентьєв М. М. (2018)
Терещенко Г. М. - Оцінювання переваг та недоліків фінансування здобуття вищої освіти через механізм кредитування та грантів на навчання студентів (2018)
Росошенко М. - Гра м’язами, фейкова криза чи ще щось? (2018)
Иноземцев В. - Как именно новые санкции повлияют на жизнь обычного россиянина? (2018)
Николаев И. - Промышленность: снова растет спецодежда (2018)
Миронов М. - Как правительство должно ответить на санкции (2018)
Кудорс А. - Оценки России (2018)
Маленков А. - Мать Россия! Два сына о ее состоянии… (2018)
Кіндратюк Б. - Дзвонарська культура Київської Русі (2016)
Зінків І. - Український епос і форми східної монодії (2016)
Сиротинська Н. - Витоки і богословсько-естетична сутність візантійської гимнографії (2016)
Граб У. - Методологічні аспекти сучасного вивчення інтелектуальної біографії музикознавства (2016)
Дрібнюк Н. - Музична мова дитячих творів для фортепіано українських композиторів (2016)
Ткаченко А. - Інтонаційні джерела та композиційна структура Страсних антифонів Олександра Козаренка (2016)
Максим’юк Г. - Іван Самокишин – співак і артист (2016)
Гречка П. - Спогад про Володимира Флиса (2016)
Кияновська Л. - Ad honorem улюбленого Вчителя: ювілей Всеволода Задерацького (2016)
Росул Т. - Інтерпретація поезії Лесі Українки у творчості Михайла Довганича (2016)
Захарчук О. - Музика як мова душі (2016)
Ясіновський Ю. - Предмова архимандрита Онуфрія до Ірмологіона Курязького Преображенського монастиря (2016)
Кудрик Б. - Прогулька в країну галицького бідермаєру (2016)
Хомінський Ю. - Історія музики (продовження), Вільковська-Хомінська К. (2016)
Макара М. - Вокальні твори Мечислава та Адама Солтисів (2016)
Кашкадамова Н. - Фестиваль музики Косенка і Лятошинського в ЛНМА (2016)
Єфіменко А. - Оксана Линів про сучасну інтерпретацію опери "Лючія ді Ляммермур" Доніцетті (2016)
Олійник С. - Кшиштоф Пендерецький – почесний доктор ЛНМА (2016)
Олійник С. - Фестиваль музики Пауля Гіндеміта у Львові (2016)
Супрун Н. - Монографічне дослідження сопілкової традиції гуцулів (2016)
Горак Я. - Спогади "останнього романтика" Львівської консерваторії (2016)
Єфіменко А. - Презентація Першої симфонії Лятошинського в Берліні на XVII симпозіумі "Шостакович і авангард 20-х років" (2016)
Олійник С. - Перша збережена опера "Евридика" Якопо Пері перекладена українською мовою (2016)
Василик А. - Доповнення до Бібліографії українських звукозаписів Степана Максимюка, Пилипович В. (2016)
Бублик Н. - Публікації викладачів ЛНМА у 2015 році (2016)
Жишкович М. - Володимира Чайка (2016)
Горак Р. - Ірина Дроздова (2016)
Титул, зміст (2018)
Гармашева І. Л. - Стійкість до антибіотиків, декарбоксилазна та гемолітична активності ентерококів, ізольованих із традиційних кисломолочних продуктів, Коваленко Н. К., Олещенко Л. Т. (2018)
Пирог Т. П. - Интенсификация синтеза поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на отработанном подсолнечном масле, Никитюк Л. В., Антонюк С. И., Шевчук Т. А., Иутинская Г. А. (2018)
Дзюблюк Н. А. - Вплив ліпополісахаридів Pantoea agglomerans на активність протеаз Bacillus, Варбанець Л. Д., Булигіна Т. В. (2018)
Гужвинська С. О. - Визначення антагоністичних та адгезивних властивостей лактобактерій та біфідобактерій, Палій А. П. (2018)
Драговоз І. В. - Метаболіти гриба Chaetomium cochliodes Palliser з фітостимулювальною та протекторною активністю, Копилов Є. П., Йовенко А. С. (2018)
Vodianyk A. A. - Biofilm formation, adhesion and motility of bacteria isolated from children with urinary tract infections, Grechukha Y. O., Druzenko M. O., Kornijko Y. Y., Ponyatovskiy V. A., Gniloskurenko A. V., Lavrenchuk O. V., Bagdasarova I. V., Rudenko A. V., Mitiuriaeva-Kornijko I. O. (2018)
Явний М. І. - Бактеріальна хвороба в’яза шорсткого Ulmus glabra Huds. в насадженнях Київського Полісся України, Пузріна Н. В. (2018)
Гринчук К. В. - Діагностика вірусу некротичного пожовтіння жилок буряка, що циркулює в Україні, Антіпов І. О., Кириченко А. М., Краєва Г. В., Ліханов А. Ф. (2018)
Правила для авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Скроцький С. О. - Особливості росту та біосинтетична активність сольвентогенних бактерій роду Clostridium, Хоменко Л. А., Войчук С. І., Підгорський В. С. (2018)
Пирог Т. П. - Антимікробна та антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин, синтезованих Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на технічному гліцерині, Луцай Д. А., Шевчук Т. А., Іутинська Г. О., Ельперін І. В. (2018)
Борзова Н. В. - β-Маннаназная активность дрожжей, выделенных в Aнтарктике, Гладка Г. В., Варбанец Л. Д., Таширев А. Б. (2018)
Юр’єва О. М. - Біосинтез фітогормонів штамами Penicillium funiculosum з різних екологічних ніш, Драговоз І. В., Леонова Н. О., Білявська Л. О., Сирчін С. О., Курченко І. М. (2018)
Булигіна Т. В. - Ліпополісахарид Pantoea agglomerans 9649: хімічна характеристика та біологічна активність, Варбанець Л. Д., Пасічник Л. А. (2018)
Клочко В. В. - Біологічно активні метаболіти штаму Pseudomonas sp. 2303 – інгібітори фітопатогенів і стимулятори росту рослин, Чугунова К. О., Крючкова Л. О., Бондар Т. І., Федоренко С. В., Авдєєва Л. В. (2018)
Ianieva O. D. - Yeasts Associated with Salted Herring and Brine, Ukraine, Ogirchuk K. S. (2018)
Данкевич Л. А. - Ідентифікація збудників м’якого гниття та в’янення огірків в Україні на основі аналізу нуклеотидної послідовності гену 16S рРНК (2018)
Палій А. П. - Диференційна чутливість мікобактерій до хлорних дезінфектантів (2018)
Затовская Т. В. - Применение оптических биосенсорных технологий в исследовании молекулярных взаимодействий нуклеиновых кислот и биоаналитике, Баранова Г. В., Загородняя С. Д. (2018)
Бойко Анатолій Леонідович (до 80-річчя з дня народження) (2018)
Титул, зміст (2018)
Symochko L. Yu. - Soil Microbiome of Primeval Forest Ecosystems in Transkarpathia, Kalinichenko A. V. (2018)
Курдиш І. К. - Взаємодія бактерій з твердими матеріалами та наноматеріалами як основа нових біотехнологій (2018)
Клочко В. В. - Полифазный таксономический анализ и биологически активные вещества штамма Pseudomonas sp. 2303, Чугунова Е. О., Авдеева Л. В. (2018)
Segin T. - Changes of Fatty Acid Composition of Chlorobium limicola IMV K-8 Cells under the Influence of Copper (II) Sulfate, Hnatush S., Maslovska O., Vasyliv O. (2018)
Данкевич Л. А. - Генетичне профілювання фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas – збудників мокрого водянистого гниття люпину, Патика В. П. (2018)
Chuienko А. І. - Ability of Microscopic Fungi, Recommended for the Estimation of Funginertness of Technical Materials, to form Hydrolases, Pysmenna Yu. B. (2018)
Маменко Т. П. - Активність супероксиддисмутази та ензимів аскорбат-глутатіонового циклу у симбіотичних системах Glycine max – Bradyrhizobium japonicum за дії посухи, Хоменко Ю. О., Коць С. Я. (2018)
Лісовий М. М. - Ентомопатогенні бактерії Bacillus thuringiensis – регулятор чисельності нутового мінера (Liriomyza cicerina Rd.) в біоценозі, Таран О. П., Дем’янюк О. С. (2018)
Snihur H. - Widespread Viral Diseases Endangering Cereal Crops in Ukraine, Petrenko S., Kot T., Shevchenko O., Polischuk V. (2018)
Пирог Т. П. - Перспективи використання мікробних поверхнево-активних речовин у рослинництві, Палійчук О. І., Іутинська Г. О., Шевчук Т. А. (2018)
Новакович М. - Чеські музиканти біля витоків перемишльської композиторської школи (2016)
Паріс О. - Музикознавча спадщина Євгена Цегельського (2016)
Павлів Я. - Порівняльний аналіз бервінкових награвань гуцульського скрипаля (2016)
Дружга-Різник І. - Бандурна творчість еміграційних композиторів (2016)
Лу Цзє. - Типи програмності в китайській фортепіанній музиці ХХ століття (2016)
Максим’юк Г. - Диригент Іван Задорожний: в 100-ту річницю від дня народження, Граб У. (2016)
Жишкович М. - Легенда камерної сцени: Марії Байко 85 літ (2016)
Косменко У. - Композитор Леонід Грабовський у Львові (2016)
Загнітко К. - Леонід Грабовський в Інституті літургійних наук УКУ (2016)
Ясіновський Ю. - Музично-аналітичний етюд: ірмос 9-ї пісні канону на Воскресіння – в пошуку (2016)
Граб У. - Нашим музикологам з пошаною, Пилипович В. (2016)
Хомінський Ю. - Історія музики (продовження), Вільковська-Хомінська К. (2016)
Єфіменко А. - Третя симфонія Бориса Лятошинського: Оксана Линів про перше виконання твору в Німеччині з Бамберзьким симфонічним оркестром (2016)
Грабовський В. - XXIX Музичний фестиваль ім. Анатоля Кос-Анатольського в Коломиї (2016)
Тимик К. - Ювілейний концерт Олександри Німилович і Уляни Молчко (2016)
Кияновська Л. - Рецензія на монографію Наталії Сиротинської "Перло многоцінноє: Музично-поетичний світ богородичної гимнографії" (2016)
Повзун Л. - Міжнародні обрії української камералістики (2016)
Захарчук О. - Київський Майдан в інтерпретації американського композитора (2016)
Осадця О. - Матеріали до бібліографії писань про Михайла Вербицького за роки Незалежности (2016)
Кияновська Л. - Роман Стельмащук (2016)
Мельник Л. - Саулюс Сондецкіс (2016)
Содержание (2016)
Aliev F. A. - Time Frequency Method of Solving One Boundary Value Problem for a Hyperbolic System and Its Application to the Oil Extraction, Aliev N. A., Guliev A. P. (2016)
Bebiya M. O. - On Stabilization Problem for Nonlinear Systems with Power Principal Part, Korobov V. I. (2016)
Eremenko A. - Spherical Quadrilaterals with Three Non-integer Angles, Gabrielov A., Tarasov V. (2016)
Gerasimchuk V. S. - Solutions of Nonlinear Schrodinger Equation with Two Potential Wells in Linear/Nonlinear Media, Dranik N. I., Gerasimchuk I. V. (2016)
Титул, зміст (2018)
Kryvtsova M. V. - Antimicrobial Activity of Some Essential Oils on Candida Genus Clinical Isolates, Kohuch T. T., Salamon I., Spivak M. J. (2018)
Пирог Т. П. - Вплив умов культивування Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 на властивості синтезованих поверхнево-активних речовин, Шевчук Т. А., Петренко Н. М., Палійчук О. І., Іутинська Г. О. (2018)
Броварская О. С. - Влияние температуры выращивания Рseudomonas chlororaphis subsp. chlororaphis УКМ В-106 на состав и биологические свойства липополисахаридов, Варбанец Л. Д. (2018)
Пасічник Л. А. - Серологічні особливості бактерій Pseudomonas syringae агроекосистем зернових культур, Буценко Л. М. (2018)
Харчук М. С. - Связь подвижности волютиновых гранул Saccharomyces cerevisiae с экзополифосфатазной активностью в стрессовых условиях, Громозова Е. Н. (2018)
Ключевич М. М. - Мікобіота зерна Рanicum miliaceum L. в Поліссі та Лісостепу України, Столяр С. Г. (2018)
Tsyganenko K. S. - The Biological Activity of Alternaria Species, Savchuk Ya. I., Nakonechna L. T., Kurchenko I. M. (2018)
Melnichuk N. S. - Impaired up-Expression of pro-Oxidation Genes by Oligoribonucleotides at Influenza а Virus Infection in vivo, Rybalko S. L., Tkachuk Z. Yu. (2018)
Кириченко А. М. - Звичайна мозаїка квасолі на Київщині: етіологія хвороби та ідентифікація збудника, Коваленко О. Г. (2018)
Brzozowska A. - Phytoplasmosis of Bioenergy Cultures, Dacko M., Kalinichenko A., Petrychenko V. F., Tokovenko I. P. (2018)
Мацелюх Б. - Наш Інститут (до 90-ліття від дня заснування) (2018)
Лисенко О. А. - Геолого-формаційні дослідження Українського щита (історичний нарис, сучасний стан, проблемні питання), Бобров О. Б., Тупікова Н. Б. (2018)
Зинчук Н. Н. - Практическое значение продуктов гипергенного изменения различных пород (на примере Сибирской платформы) (2018)
Деревська Е. І. - Екологічний стан та перспективи рзвитку регіонального ландшафтного парку "Трахтемирів”, Пилипчук О. М. (2018)
Нечаев С. В. - Академическое начало и реальный вклад Украинского государственного геологоразведочного института в познание металлогении Украины (2018)
Васильєва І. В. - Фізико-механічні властивості порід Західного Донбасу та особливості їхнього дослідження (2018)
Лукін О. Ю. - Газовий потенціал надр України та шляхи його освоєння, Пригаріна Т. М. (2018)
Guliy V. M. - Geological, geochemical and isotopic mo­dels of methane concentration in the Ukrainian Coal Basins, Lepigov G. D. (2018)
Кучма Л. М. - Про доцільність геолого-економічного аналізу нафтогазоперспективних об’єктів для оцінки їхньої інвестиційної привабливості, Мельничук Т. В., Мироненко С. О., Шапран А. Б. (2018)
Рой М. М. - Технологічний коридор під час дослідження високодебітних свердловин у разі нестаціонарної фільтрації як один з напрямів удосконалення технології (2018)
Трегубенко В. І. - Комплексний сейсмопрогностичний моніторинг геологічного середовища на регіональній мережі пунктів за 2000–2015 роки, Косогон З. П. (2018)
Карабин В. В. - Моніторинг забруднення ґрунтів фенолами на ділянках впливу нафтогазорозвідувальних свердловин центральної частини Бориславсько-Покутського нафтогазоносного району (2018)
Реферати звітів науково-дослідних робіт, що надійшли до фондів Українського державного геологорозвідувального інституту у 2016–2017 роках (2018)
Пам’яті Володимира Івановича Романа (2018)
Пам’яті Миколи Петровича Щербака (2018)
Титул, зміст (2018)
Abdulina D. R. - Microbial Communities and Sulphate-Reducing Bacteria in Soils near Main-Gas Pipeline, Purish L. M., Iutynska G. O. (2018)
Ямборко Н. А. - Біодеструкція ізомерів гексахлорциклогексану природною і штучно створеною мікробними асоціаціями, Іутинська Г. О., Свистунова І. В. (2018)
Гудзенко Е. В. - Влияние параметров культивирования Penicillium sp. 27 на активность α-L-рамнозидазы, Борзова Н. В., Варбанец Л. Д. (2018)
Дзюблюк Н. А. - Порівняльна характеристика протеаз Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 і Bacillus thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465, Чернишенко В. О., Броварська О. С., Варбанець Л. Д. (2018)
Буценко Л. М. - Генетична гетерогенність штамів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens на основі RAPD-ПЛР аналізу, Пасічник Л. А. (2018)
Петриченко В. Ф. - Формування азотфіксувального потенціалу та продуктивності сортів сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, Кобак С. Я., Чорна В. М., Колісник С. І., Лихочвор В. В., Пида С. В. (2018)
Павлище А. В. - Вплив фунгіцидів на формування, функціонування та пероксидазну активність кореневих бульбочок сої за інокуляції ризобіями, інкубованими з лектином, Маменко Т. П., Рибаченко Л. І., Коць С. Я. (2018)
Rubezhniak I. G. - Antibiotic and Phytotoxic Activities of Cultural Filtrates of some Micromycete Strains (2018)
Повниця О. Ю. - Протиаденовірусна активність препарату неофлазид in vitro, Білявська Л. О., Паньківська Ю. Б., Науменко К. С., Зелена Л. Б., Загородня С. Д., Атаманюк В. П. (2018)
Віра Йосипівна Білай (до 110-річчя від дня народження) (2018)
Кіндратюк Б. - Дзвонарство на сторінках "Історії української літератури" Михайла Грушевського (2016)
Письменна О. - Особливості ладо-гармонічної мови опери "Роксоляна" Дениса Січинського (2016)
Захарчук О. - Музичний талант Шевченка (2016)
Ельтек І. - Музичні інтерпретації філософських концептів поезії Івана Франка у творчості Мирослава Скорика (2016)
Янковська Н. - Музична інтенція кульмінаційної сцени у телефільмі "Пастка" (композитор Володимир Гронський, режисер Олег Бійма) (2016)
Булка Ю. - Нетлейбли як середовище експериментальної музики ХХІ століття (2016)
Андрашке П. - "Ніч" з циклу "Місячний П’єрро" Арнольда Шенберга: формування концепції (переклад Л. Кияновська) (2016)
Єфіменко А. - Павло Гунька в авторському проекті української "мистецької пісні" "Шевченко і Шекспір" (2016)
Флейчук Х. - Маестро Юрій Луців – творчий портрет на перетині ювілеїв (2016)
Максим’юк Г. - Бандурист Михайло Теліга (2016)
Хомінський Ю. - Історія музики (продовження), Вільковська-Хомінська К. (2016)
Кияновська О. - Прем’єра моцартівського шедевру у Львові: штрихи до психологічного портрету (2016)
Олійник С. - Джаз для натхнення чи повинності? (Нотатки про "Alfa Jazz Fest" 2016) (2016)
Кияновська Л. - Українські пісенні шляхи Павла Гуньки (2016)
Назар-Шевчук Л. - Глобальні проблеми камерного масштабу (2016)
Глібовицький І. - Тридцять років служіння високому мистецтву Петра Гундера (2016)
Захарчук О. - Музичний світ Георгія Павлія (2016)
Кіндратюк Б. - У пошуках правди про кобзарство (2016)
Захарчук О. - Сто років української скрипкової музики у новому звукозаписі (2016)
Жмуркевич З. - Камерно-інструментальний ансамбль у просторі мистецької науки (2016)
Захарчук О. - Історія світової музики українською мовою (2016)
Жишкович М. - Дмитро Гнатюк (2016)
Кашкадамова Н. - Ніколаус Арнонкур (2016)
Кияновська Л. - Анатолій Авдієвський (2016)
Грабовський В. - Ярослав Бодак (2016)
Мисько-Пасічник Р. - Зеновія Штундер (2016)
Кияновська Л. - Лєшек Мазепа (2016)
Титул, зміст (2018)
Гудзенко О. В. - Вплив іонів металів і специфічних хімічних реагентів на активність α-L-рамнозидази Penicillium tardum, Борзова Н. В., Варбанець Л. Д. (2018)
Balko O. I. - Depositary Function of Pseudomonas aeruginosa Biofilm on Media with Different Carbon Source Concentration, Avdeeva L. V., Balko O. B. (2018)
Полищук Л. В. - Организация crt-кластеров штаммов из Streptomyces albus клады, Лукьянчук В. В. (2018)
Shubina V. - Antifungal Activity of Bacteria of the Genus Bacillus and Streptomyces Isolated from the Soil of the Republic of Moldova, Birsa M., Burtseva S. (2018)
Крутило Д. В. - Приживаність штамів Bradyrhizobium japonicum у ґрунті за їх інтродукції в агроценоз сої (2018)
Панюта О. О. - Вплив фосфатмобілізувальних мікробних препаратів на лектинову активність і фотосинтетичний апарат проростків пшениці озимої за інфікування збудником церкоспорельозу, Белава В. Н., Ольхович О. П., Таран Н. Ю. (2018)
Кириченко О. В. - Нітрогеназна активність соєво-ризобіальних симбіозів за комплексної інокуляції насіння (2018)
Дем’янюк О. С. - Функціональна структура мікробних угруповань чорнозему глибокого за впливу гідротермічних і трофічних чинників, Шерстобоєва О. В. (2018)
Патика М. В. - Оцінка метагеному прокаріотного комплексу чорнозему за аграрного використання, Тонха О. Л., Патика Т. І., Кіроянц М. В., Веретюк С. В. (2018)
Naumenko O. V. - Bacteriophages of Lactococcus lactis ssp. and Streptococcus thermоphilus Isolated in Dairy Processing Plants of Ukraine, Skrypkina I. Y., Voychuk S. I., Korol N. A., Tovkach F. I., Kigel N. F. (2018)
Задорожний І. - Елементи новобалканських напівів в каноні пасхи церковно-пісенної практики Закарпаття (2016)
Фаріон І. - Мовосвіт Миколи Лисенка (2016)
Ковальська-Фрайт О. - Музичний дискурс в творчості письменниці та науковця Дарії Віконської (2016)
Гаргай О. - "Колискова" для скрипки і фортепіано Романа Сімовича: авторське переосмислення галицької елегії (2016)
Ферендович М. - Диригент Омелян Плешкевич в хоровому русі Львова тридцятих років ХХ століття (2016)
Олійник С. - Творчість Ліста в музичних традиціях Львова (2016)
Лукацька Г. - Французька флейтова камерно-ансамблева музика на межі XIX–XX століть в контексті традицій салонної культури (2016)
Лу Цзе - Втілення китайської ритуальної концептосфери у програмній фортепіанній музиці (2016)
Показ А. - Джазова імпровізація як об’єкт сучасного музикознавчого і виконавського зацікавлень (2016)
Загнітко К. - Проблеми виконавської інтерпретації церковної монодії в контексті сучасних досліджень григоріанської семіології (2016)
Назар-Шевчук Л. - Герої хорової справи (на пошану 125-ліття заснування хорового товариства "Боян") (2016)
Захарчук О. - Співець української душі. До 95-х роковин від загибелі Миколи Леонтовича (2016)
Лемішко М. - 24 прелюдії Фредеріка Шопена ор. 28 як феномен єдності циклу на різних структурних рівнях (2016)
Максим’юк Г. - Ірина Решетилович (2016)
Хомінський Ю. - Історія музики (продовження), Вільковська-Хомінська К. (2016)
Горзов Е. - Підручник "Загальні основи музики" Станіслава Людкевича (2016)
Кияновська Л. - Фігаро як "герой нашого часу" (2016)
Дика Н. - Усіх об’єднала українська музика: рефлексії ІІІ Міжнародного конкурсу-фестивалю п’яністів Резонанси в Парижі (2016)
Рибак Ю. - Фундаментальне дослідження історії фонографічних записів (2016)
Костюк Н. - Хорові обробки Олександра Яковчука – новий здобуток у жанрі (2016)
Супрун-Яремко Н. - Леопольд Ященко (2016)
Жишкович М. - Олександр Громиш (2016)
Зміст Української музики за 2016 рік (2016)
Кіндратюк Б. - Середньовічні музики на сторінках "Історії української літератури" Михайла Грушевського (2017)
Сиротинська Н. - Зв’язок музики і поезії в ірмосі 1 пісні Успенського канону Козьми Маюмського (2017)
Кароль М. - "Енеїда" І. Котляревського та опера М. Лисенка: особливості втілення бурлескної культури (2017)
Костюк Н. - Стилістика літургійних піснеспівів Миколи Леонтовича (2017)
Комаревич І. - Методичні рекомендації Соломії Крушельницької в контексті вокальної педагогіки її сучасників (2017)
Янковська Н. - Роль музики у фільмі "Злочин з багатьма невідомими" (режисер Олег Бійма, композитор Володимир Гронський) (2017)
Лу Цзє - Вплив національного живопису і поезії на фортепіанну програмну музику китайських композиторів (2017)
Юсипів Н. - Музична драматургія циклу антифонів "Бог Господь" (2017)
Битко О. - Композиторська режисура С. Прокоф’єва в опері "Війна і мир" (2017)
Кашкадамова Н. - Діяльність і визнання українських п’яністів у світі (2017)
Граб У. - З історії українсько-литовських музично-культурних зв’язків (2017)
Захарчук О. - На вершині світової слави. До 145-річчя від дня народження Соломії Крушельницької (2017)
Максим’юк Г. - Меланія Байлова (2017)
Ясіновський Ю. - Ювілей Олександри Цалай-Якименко (2017)
Супрун-Яремко Н. - Магічна влада диригентських рук (до творчого портрету Василя Яциняка) (2017)
Вавриш С. - Ковельській школі мистецтв – 60 років (2017)
Чир М. - Звуковий пейзаж сучасного міста (2017)
Хомінський Ю. - Історія музики (продовження), Вільковська-Хомінська К. (2017)
Дика Н. - Мистецькі горизонти музичного Львова: "Віртуозне тріо" у панорамі XXXV Міжнародного фестивалю "Віртуози" (2017)
Кияновська Л. - Різдвяне диво в ореолі музичних гармоній (2017)
Бублик Н. - Публікації викладачів ЛНМА у 2016 році (2017)
Гаврилюк І. П. - Резонансні рівняння ортогональні многочлени, Макаров В. Л. (2018)
Гетер С. Л. - Цілочисельні розв’язки векторного неявного лінійного різницевого рівняння в Zⁿ, Гончарук А. Б., Півень О. Л. (2018)
Кургаев А. Ф. - Новое определение SPARQL – языка запросов Semantic Web (2018)
Поляков В. Л. - Моделирование осветления суспензии при усиленном влиянии нерегулируемой скорости фильтрования на межфазный массообмен (2018)
Васько А. А. - Дослідження трибологічних властивостей наноструктурних об’єктів на атомно-гладких поверхнях, Куценко В. Є., Марченко А. А., Браун О. М., Наумовець А. Г. (2018)
Крівцун І. В. - До теорії оптимальних за силовою дією імпульсів зварювального струму, Демченко В. Ф., Номіровський Д. А. (2018)
Микуляк С. В. - Блоково-ієрархічна модель сейсмічних процесів (2018)
Суярко В. Г. - Ізотопний склад карбону бітумів гідротермальних полів Донбасу, Іщенко Л. В. (2018)
Лівіцька О. В. - Вплив катіонів цезію на формування фосфатів у водних розчинах системи Са2+— Cs+-M+-PO43--NO3- (M+ — Na+, K+), Струтинська Н. Ю., Слободяник М. С. (2018)
Травінська Т. В. - Аніоноактивні поліуретани з підвищеним вмістом відновлюваної сировини, Брикова О. М., Савельєв Ю. В., Лебедєв Є. В. (2018)
Дёмина Э. А. - Влияние меланин-глюканового комплекса на радиочувствительность клеток больных с предопухолевой патологией грудной железы, Смоланка И. И., Михайленко В. М. (2018)
Sokolova L. K. - NT-proBNP blood levels in patients with type 2 diabetes mellitus with anemia and after the dapagliflozin treatment, Pushkarev V. M., Belchina Yu. B., Pushkarev V. V., Furmanova O. V., Cherviakova S. A., Kovzun O. I., Tronko M. D. (2018)
Романенко К. О. - Фітогормональна регуляція розвитку гаметофіта Dryopteris filixmas (L.) Schott в культурі in vitro, Бабенко Л. М., Вашека О. В., Романенко П. О., Косаківська І. В. (2018)
Від редакційної колегії (2018)
Вірченко В. М. - Перші відомості про бріофлору міста Чернігова (2018)
Гапон С. В. - Сучасна класифікаційна схема мохової рослинності Лісостепу України, Гапон Ю. В. (2018)
Грицай Н. Б. - Таксономічна структура дендрофлори парку молоді м. Рівного (2018)
Ольшанський І. Г. - Рідкісні види рослин Лохвицького району (Полтавська область, Україна) (2018)
Орлова Л. Д. - Екоморфічний аналіз лучних представників парків м. Полтави, Власенко Н. О., Коваль О. В. (2018)
Шапаренко І. Є. - Історія вивчення рідкісних видів рослин на території басейну річки Ворскли (2018)
Барабаш О. В. - Оцінка інтенсивності антропогенного впливу за рівнем флуктуаційної асиметрії морфологічних структур, Лозова Т. М., Козлова Т. А. (2018)
Клепець О. В. - Фітоіндикація екологічного стану малої паркової водойми, Пилипенко М. О. (2018)
Пилипенко С. В. - Функціонування системи NO в сироватці крові і слизовій оболонці шлунка щурів за умов тривалої гіпоацидності шлункового соку та застосування мультипробіотиків, Коваль А. А., Бажан А. Г. (2018)
Попельнюх В. В. - Особенности организации многолетних исследований камышевок рода Acrocephalus в северных широтах на периферии ареалов (2018)
Юрович С. О. - Фауна денних лускокрилих (Rhopalocera, Lepidoptera) околиць м. Полтави, Закалюжний В. М. (2018)
Чорна Г. А. - Багатогранні надбання українського вченого-природознавця В. Ф. Ніколаєва (2018)
Кигим С. Л. - Полтавському товариству любителів природи 100 років: історична ретроспектива, Самородов В. М., Чеботарьова Л. В. (2018)
Самородов В. М. - Віддане служіння ботаніці (з нагоди 60-річчя доктора біологічних наук, професора Світлани Василівни Гапон), Буйдін В. В., Клепець О. В. (2018)
Самородов В. М. - Авторитетний науковець і викладач, ботанік, флорист, еколог, подвижниця заповідної справи в Україні (пам’яті доктора біологічних наук, професора Олени Миколаївни Байрак), Буйдін В. В., Гапон С. В., Орлова Л. Д., Смоляр Н. О. (2018)
Чеботарьова Л. В. - Хронограф пам’яті В. Ф. Ніколаєва презентували у Полтаві (2018)
Дані про авторів (2018)
Вимоги до авторів (2018)
Граб У. - Слово про Мирослава Антоновича (2017)
Янковський С. - Славний рід Антоновичів: вклад у скарбницю історії і культури України (2017)
Лазаревич Є. - Візантійський хор з Утрехту: до історії створення (2017)
Пилипович В. - Дві невідомі платівки студентського хору Української духовної семінарії в Кулемборзі під диригуванням Мирослава Антоновича (2017)
Загнітко К. - Нідерландські козаки у Львові (2017)
Граб У. - Мирослав Антонович. Етапи формування власної ідентичності: дитинство та юність (2017)
Сиротинська Н. - Богородична гимнографія як система жанрів сакрального мистецтва (2017)
Юрченко М. - Хорові обробки українських релігійних кантів початку ХХ ст. (2017)
Новакович М. - Літургійна творчість Івана Лаврівського в контексті секуляризації релігійно-культурного життя Галичини середини ХІХ ст (2017)
Мацелюх О. - Ян Сливінський і його фабрика органів у Львові (2017)
Паріс О. - Євген Цегельський як педагог нової генерації львівської "празької школи" (2017)
Рощенко О. - Методологічні засади продуктивної наукової школи І. А. Котляревського (2017)
Бондарчук В. - В протистоянні часу: тріумф Д. Гнатюка на оперній сцені 1954 року (2017)
Бура М. - Львівське камерне струнне виконавство як "креативна свідомість" у сучасних мистецтвознавчих рецепціях (2017)
Червінська Н. - Музичне мистецтво в сучасному інформаційному просторі України як чинник формування національної свідомості (2017)
Андросова Д. - Авангард – поставангард у фортепіанній творчості О. Мессіана і його сучасників (2017)
Лю Кетін - Провансальський "провінціалізм" у творчості Д. Мійо (на матеріалі "Бразильських танців" і 2-ї сюїти "Скарамуш") (2017)
Беркій О. - Традиція + експеримент: істина посередині (До 50-літнього ювілею Остапа Івановича Майчика) (2017)
Назар-Шевчук Л. - Альтист Дмитро Комонько. Концерт "Присвята Вчителю" (2017)
Карась Г. - Диригент і композитор Степан Гумінілович : в 100-ту річницю від дня народження (2017)
Фрайт О. - Відзначаємо п’ятдесятилітній ювілей (2017)
Супрун-Яремко Н. - Ювілейне зібрання етномузикологів (2017)
Олійник С. - Ретроспектива української музики. Концерт камерного оркестру "Академія" у Варшаві (2017)
Мендюк Н. - Фестиваль "Академія": два концерти (2017)
Contents (2018)
Kovalenko V. - The forming mechanism of cluster structure of water (2018)
Hvostivskyy M. - Development of mathematical models and methods analysis of electroretinosignal (2018)
Pavlova N. - Image construction to automation of projective techniques for psychophysiological analysis, Avrunin O. (2018)
Yavorska E. - Bases and scientific-technical and applied aspects of processing of rhythmocardiosignals (2018)
Shtofel D. - Reaction parameter and modified sensorimotor reaction method for assessment of functional potential of nervous system, Navrotska K., Zlepko S., Tymchyk S. (2018)
Dozorskyy V. - Mathematical model of vocal signals for the tasks of human vocal apparatus diagnostic, Dediv L., Dozorska O. (2018)
Fainzilberg L. - Analysis of subtle changes in biomedical signals based on entropy phase portrait, Orikhovskа K., Vakhovskyi I. (2018)
Від редакційної колегії (2017)
Вірченко В. М. - Доповнення до бріофлори Житомирської області, Орлов О. О. (2017)
Гапон С. В. - Природно-заповідні об’єкти як осередки збереження бріорізноманіття в умовах Лісостепу України (2017)
Дерев’янко Т. В. - Декоративна та ландшафтно-естетична оцінка деревних насаджень Полтавського міського парку, Гомля Л. М. (2017)
Орлова Л. Д. - Біоморфологічна характеристика лучної фракції флори парків м. Полтава, Коваль О. В., Оніпко В. В. (2017)
Смоляр Н. О. - Яківчанський ліс як осередок збереження лісової фіторізноманітності в Полтаві, Халимон О. В. (2017)
Беседіна І. С. - Видовий склад та екологічні особливості грибів-макроміцетів парків м. Полтави (2017)
Клепець О. В. - Рослинність макрофітів водойм Полтавського міського парку (2017)
Гапон Ю. В. - Біоекологічні особливості мохоподібних Полтавського міського парку (2017)
Ханнанова О. Р. - Біоіндикаційна оцінка екологічного стану атмосферного повітря Полтавського міського парку, Арканова А. А. (2017)
Закалюжний В. М. - Нарис ентомофауни Полтавського міського парку (2017)
Слюсар М. В. - Фауна хребетних Полтавського міського парку (2017)
Халимон О. В. - Історія створення Полтавського міського парку (2017)
Гапон С. В. - Ботанік, генетик, селекціонер, відданий справі науковець та педагог (до70-річчя В. В. Буйдіна), Байрак О. М. (2017)
Закалюжний В. М. - Казахський вчений із українським корінням (до 80-річчя А. Ф. Ковшара), Бажан А. Г. (2017)
Халимон О. В. - Найстаріший дендролог Полтащини (пам’яті Яніни Яківни Яценко) (2017)
Байрак О. М. - Науковець, учитель та хранитель природи України (пам’яті Тетяни Леонідівни Андрієнко), Смоляр Н. О. (2017)
Дані про авторів (2017)
Вимоги до авторів (2017)
Ніколенко О. - Типологія гротескних форм у творчості Е. Т. А. Гофмана й М. Булгакова ("Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер" і "Собаче серце") (2017)
Конєва Т. - Проблема конфлікту й характеру в драматургії Г. Ібсена, Тимінська І. (2017)
Кравець О. - Специфіка художньго світу романів Доріс Лессінг (на матеріалі романів "Маара і Данн", "Повість про генерала Данна, дочку Маари, Гріота та сніжного пса"), Проскуріна Н. (2017)
Атаманчук В. - Художня своєрідність відображення історичного минулого у драматургії Г. Лужницького (2017)
Соломченко А. - Роль наратора у створенні концепції художнього світу в романі В. М. Теккерея "Ярмарок марнославства" (2017)
Ніколенко К. - Естетичні погляди Б. Шоу в статті "Квінтесенція ібсенізму": інтертекстуальний аспект (2017)
Hammer K. - The history of the Danish language (2017)
Юлдашева Л. - Заголовки сучасних українських творів у контексті гендерних досліджень (2017)
Кисла Н. - Семантична диференціація інтенційних прийменників на вираження мети-пошани (2017)
Бойко І. - Загальні особливості та функції термінів косметології й естетичної медицини в медійних текстах (2017)
Фільц О. О. - Фіксована уява як механізм виникнення узалежнення, Седих К. В., Михайлів С. В. (2018)
Мирошник О. Г. - Розвиток рефлексивних процесів майбутнього вчителя при вивченні курсу "Основи педагогічної майстерності": досвід ПНПУ імені В. Г. Короленка (2018)
Бігунов Д. О. - Мовленнєва поведінка особистості: концептуальні положення конфліктних комунікативних ситуацій (2018)
Лисенкова І. П. - Когнітивний підхід у дослідженні емоційної сфери (2018)
Гальцева Т. О. - Емпіричне дослідження навчальної самоефективності слухачів "Університету третього віку" (2018)
Зозуль Т. В. - Дослідження адаптації дітей молодшого шкільного віку із сімей вимушених переселенців (2018)
Клочек Л. В. - Емпіричне дослідження стилю педагогічного спілкування як зовнішньої детермінанти соціальної справедливості особистості вчителя (2018)
Перетятько Л. Г. - Дослідження особливостей психічного здоров'я студентів у закладах вищої освіти різного спрямування, Тесленко М. М. (2018)
Сухенко Я. В. - Психологічні портрети старшокласників і педагогів: контекст колективної суб'єктності (2018)
Тітов І. Г. - Якісне дослідження світогляду осіб юнацького віку, Шаповал М. О. (2018)
Харченко А. С. - Психологічні особливості ставлення до міжнародної академічної мобільності студентів із різної соціокультурною адаптацією (2018)
Цимбаленко О. О. - Етапи та засоби розвинення мовлення у дітей із порушеннями спілкування дошкільного та молодшого шкільного віку (2018)
Хоменко З. І. - Агресивна поведінка дітей як передумова підліткового кібербулінгу в мережевому спілкуванні (2018)
Помогайбо В. М. - Генетика специфічного розладу навчання, Березан О. І., Петрушов А. В. (2018)
Моргун В. Ф. - Інобуття особистості після смерті та апробація методики соціометричного контент-аналізу ставлення нащадків до видатного діяча (2018)
Львов О. О. - Музична психодрама та музикотерапевтичні розстановки, Жабко Н. В. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Kovalenko A. V. - Application of derivative spectroscopy method to photoluminescence in ZnS:Mn nanocrystals, Plakhtiy E. G., Vovk S. M. (2018)
Shchepanskyi P. A. - Structure and refractive properties of LiNaSO4 single crystals, Kushnir O. S., Stadnyk V. Yo., Brezvin R. S., Fedorchuk A. O. (2018)
Nuansri R. - Optical tweezer system with no fluorescent confocal microscope for trapping colloidal nanoparticles, Buranasiri P., Limsuwan P., Ou-Yang H. D. (2018)
Hedzir A. S. - Influence of electron irradiation on the electroluminescence spectra of white InGaN light emitting diodes, Sallehuddin N. N., Saidin N., Hasbullah N. F. (2018)
Mys O. - Anisotropy of acousto-optic figure of merit at the collinear acousto-optic diffraction in hexagonal CdS crystals, Martynyuk-Lototska I., Adamenko D., Kostyrko M., Vlokh R. (2018)
Zhang Leihong - Optical encryption based on the algorithm of compressive ghost imaging and phase-shifting digital holography, Xiong Rui, Zhang Dawei, Chen Jian (2018)
Гріненко А. Ю. - Тіньова економіка в Україні: методологія та практика оцінки результатів (2017)
Петренко Н. В. - Теоретичні засади дослідження корупції як економічної категорії (2017)
Стаканов Р. Д. - Кореляційно-регресійний аналіз впливу регіональної економічної інтеграції на розвиток міграційних процесів (2017)
Богаченко М. В. - Світовий досвід організації міського пасажирського транспорту (2017)
Лизун М. В. - Валютні війни в світовому геомонетарному просторі (2017)
Морозова О. С. - Регіональна політика в контексті євроінтеграції, Морозов О. В. (2017)
Панченко В. Г. - Фінансовий неопротекціонізм як інструмент реалізації економічних інтересів держави (2017)
Пахуча Е. В. - Розвиток міграції робочої сили як форми міжнародних економічних відносин (2017)
Семчук Ж. В. - Детермінація профілю споживача логістичних послуг: оцінка рівня обслуговування, Петрик І. В. (2017)
Самсонова Л. В. - Видова та геопросторова структура міжнародних контрактних відносин (2017)
Алієв Ф. М. - Особливості формування матеріального потоку в аграрному секторі економіки (2017)
Бавико О. Є. - Система державного регулювання розвитку бізнесу (2017)
Білоусова С. В. - Річковий транспорт: економічні передумови та ресурсний потенціал, Аніщенко О. В. (2017)
Галинська Ю. В. - Розподіл частки природно-ресурсної ренти паливодобувних підприємств між позабюджетними фондами на рівні регіону, Байстрюченко Н. О. (2017)
Гинда С. М. - Інвестиційно-інноваційні пріоритети розвитку інтелектуальної капіталізації економіки України (2017)
Денисенко М. П. - Економічна безпека ВНЗ у регіональному розрізі: дослідження сутності ризику, безпеки та економічної небезпеки, Бреус С. В. (2017)
Михайленко О. В. - Вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційний потенціал підприємства, Ніколаєнко С. М., Король О. В. (2017)
Крючко Л. С. - Розвиток кооперації та інтеграції як інноваційний складник забезпечення ефективності аграрного сектору економіки (2017)
Любохинець Л. С. - Світова практика забезпечення інформаційної безпеки в сучасному глобалізованому середовищі, Поплавська О. В. (2017)
Манойленко М. В. - Фінансова децентралізація як основа розвитку місцевих бюджетів (2017)
Носирєв О. О. - Редеіндустріалізація Донбасу: промислова політика відновлення економічного потенціалу (2017)
Проскуріна М. О. - До питання вимірювання економічного значення культурних індустрій в національній економіці України (2017)
Ульянченко О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва та переробки молока в Україні, Коломієць О. П. (2017)
Баланенко О. Г. - Інформаційні системи пенсійного фонду України, Павлова К. В. (2017)
Білоусова С. В. - Використання маркетингових досліджень у туристичній галузі, Білоусов О. М., Імшеницька І. Г. (2017)
Близнюк Т. П. - Сущность дефиниции "Мультинациональная компания": кросс-культурный подход (2017)
Боровік Л. В. - Удосконалення механізму управління інвестиційними ресурсами аграрної галузі (2017)
Головина Н. А. - Стан та перспективи розвитку консервної галузі дитячого харчування на плодовоовочевій основі (2017)
Громова А. Є. - Оцінка інвестиційної діяльності галузі машинобудування в Україні, Пивовар М. А. (2017)
Гуцалюк О. М. - Інтеграційний базис управління конкурентним позиціонуванням корпоративних підприємств (2017)
Дюжев В. Г. - Вплив на інноваційну сприятливість характеристик системи управління персоналом, Сусліков С. В., Бойченко О. I. (2017)
Кобець Д. Л. - Теоретичні підходи до виявлення та вибору стратегічних альтернатив розвитку підприємства (2017)
Коваль С. В. - Аудит діяльності аграрних підприємств: сучасні аспекти маркетингу, Боліла С. Ю. (2017)
Кузькіна Т. В. - Особливості та класифікація інтернет-технологій в маркетингу (2017)
Кустріч Л. О. - Специфіка формування ресурсного забезпечення підприємств сільського господарства (2017)
Лаврів І. М. - Вплив якості продукції на формування соціальної відповідальності в аграрному бізнесі, Федів Р. Д. (2017)
Вихідні дані (2017)
Гріненко А. Ю. - Розвиток інститутів та вдосконалення їх будови як визначальний фактор розвитку соціально-економічної системи (2018)
Єлісєєва Л. В. - Економічна природа соціального капіталу та його роль у концепції сталого розвитку (2018)
Нафус І. І. - Соціальний капітал як категорія економіко-теоретичного дослідження (2018)
Бестужева С. В. - Напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкових перетворень в Україні, Решетняк Д. О. (2018)
Біла С. О. - Стратегічні пріоритети сталого розвитку у ХХІ ст.: досвід країн ЄС та України, Гайдай М. Ю. (2018)
Зварич Р. Є. - Асиметрія розвитку глобальної економіки (2018)
Петренко В. С. - Основні відмінності між спільними підприємствами та іншими формами міжнародних партнерських відносин, Карнаушенко А. С. (2018)
Коваленко Ю. О. - Маркетингові параметри міжнародного інноваційного потенціалу підприємств (2018)
Когут М. В. - Порівняльна характеристика систем трансферу технологій у різних країнах світу (2018)
Огінок С. В. - Франчайзинг як чинник міжнародного науково-технічного обміну (2018)
Павліха Н. В. - Досвід Європейського Союзу щодо розвитку сільських територій, Хомюк Н. Л. (2018)
Аніщенко О. В. - Постачання на річковому транспорті: структура та особливості (2018)
Багорка М. О. - Основні складові мотиваційного механізму екологізації аграрного виробництва (2018)
Грищенко В. Ф. - Екологічно-економічні конфлікти у туристичній галузі України: концептуальна модель протидії, Грищенко І. В. (2018)
Іванов А. М. - Шляхи удосконалення інституціонального механізму рекреаційно-туристичної політики України (2018)
Проскуріна М. О. - Інновацйно-інвестиційний потенціал сектору культури (2018)
Сержанов В. В. - Світовий досвід формування державної інвестиційної політики (2018)
Ситницький М. В. - Бізнес-школи дослідницьких університетів Польщі (2018)
Суска А. А. - Комерційний баланс ринку соціально-екологічних послуг лісу (2018)
Титаренко Л. М. - Соціальні аспекти маркетингу експортної діяльності в умовах глобалізації, Сакало Т. Б., Шевельова Л. С. (2018)
Щербіна В. В. - Види забезпечення макроекономічного прогнозування і планування в контексті механізмів державного регулювання (2018)
Ящук Т. А. - Бюджетне фінансування закладів вищої освіти в Україні (2018)
Андрієнко М. М. - Чинники забезпечення ефективності транспортних послуг (2018)
Бородіна О. М. - Прогнозування інноваційної діяльності промислових підприємств, Солодко О. О. (2018)
Данилович-Кропивницька М. Л. - Формування бізнес-середовища на основі мережевої взаємодії (2018)
Жуковська В. М. - Соціальні важелі впливу на розвиток підприємств торгівлі (2018)
Заяц О. В. - Бюджетування як основа ефективного контролінгу (2018)
Іпполітова І. Я. - Управління стійким розвитком підприємства шляхом підвищення його енергоефективності (2018)
Корецька О. В. - Сучасні підходи до оцінки фінансово-економічної безпеки підприємств (2018)
Коюда В. О. - Характеристика та наповнюваність бізнес-процесів як бази ефективного використання потенціалу підприємства (2018)
Красовська О. Ю. - Вплив внутрішнього та зовнішнього середовищ на маркетингові інструменти підприємства (2018)
Меліхова Т. О. - Узагальнення існуючих методик оцінки рівня фінансової безпеки як основного елемента економічної безпеки підприємства (2018)
Орленко О. В. - Професійний розвиток персоналу – основа ефективності готельно-ресторанного бізнесу, Жуйков Г. Є. (2018)
Прокопець Л. В. - Механізми державного регулювання підприємницької діяльності (2018)
Романенко О. О. - Концептуальний базис стратегічного управління комунікаціями підприємства (2018)
Савіцький А. В. - Управління прибутковістю підприємства на основі активізації роботи його центрів відповідальності та інформаційної бази (2018)
Сапотніцька Н. Я. - Некласичний виробничий аутсорсинг як рушійна сила розвитку логістичного менеджменту підприємства і трансферу технологій (2018)
Селезньова О. О. - Концепція холістично-орієнтованого управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, Рудінська О. В. (2018)
Скупейко В. В. - Домінантні напрями зміцнення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2018)
Урсакій Ю. А. - Реклама і PR у соціальних мережах (на прикладі "Інстаграму") (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Розроблення методики оцінки стратегічного використання корпоративної культури підприємства (2018)
Фриман Е. М. - Компетенция персонала в системе менеджмента современной организации, Фриман И. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Лемішовський В. І. - Мотиваційні аспекти організації і провадження контролінгової діяльності на машинобудівних підприємствах (2017)
Нижеголенко К. С. - Аналіз сучасного екологічно-економічного стану аграрного підприємства Херсонського регіону на прикладі ДПДГ "Асканійське" (2017)
Павлова Г. Є. - Стратегічне та інноваційне забезпечення управління основними засобами в контексті економічної безпеки підприємства, Приходько І. П., Шалімова О. І. (2017)
Плєханова Т. Є. - Визначення факторів ризику внутрішнього середовища підприємства під час планування інноваційного розвитку (2017)
Присакар І. І. - Розвиток ринку електронної комерції в Україні (2017)
Сас Л. С. - Етапи процесу технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств (2017)
Седікова І. О. - Дослідження асиметрії інформації на зерновому ринку, Коренман Є. М. (2017)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Аналіз практики роботи з корпоративною культурою підприємства (2017)
Хадарцев О. В. - Методичні аспекти удосконалення підприємницької інфраструктури, Савинський С. І. (2017)
Хлистова А. Ю. - Підвищення інвестиційної діяльності вітчизняного авіаційно-ремонтного підприємства, Приварникова І. Ю. (2017)
Губа М. І. - Формування державної політики в галузі сільського туризм (2017)
Карташова О. Г. - Соціально-економічні умови розвитку туристичних винних кластерів в Україні (2017)
Павлов К. В. - Теоретичний генезис конкурентних відносин на ринку житлової нерухомості: регіональний аспект (2017)
Руснак А. В. - Роль стратегічного планування у сталому розвитку сільських територій регіонів (2017)
Калініченко Л. Л. - Світовий досвід ведення соціально орієнтованого бізнесу, Устіловська А. С. (2017)
Сало Я .В. - Вплив державної соціально-економічної політики на нерівність в розподілі доходів (2017)
Алескерова Ю. В. - Ринок банківських послуг для фізичних осіб: проблеми та перспективи, Кривулько Б. В. (2017)
Бугель Ю. В. - Напрями вдосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної політики України, Гуменюк О. Г. (2017)
Домінова І. В. - Ризик шахрайства в умовах функціонування електронного банкінгу (2017)
Коніна М. О. - Соціально-економічні наслідки ухилення від сплати податків, Овчаренко К. В. (2017)
Маслій Н. Д. - Напрями реформування та розвитку банківського сектору України, Лисенко К. А. (2017)
Позднякова Л. О. - Функціональне призначення страхової системи (2017)
Поліщук Н. В. - Державна підтримка розвитку іпотечного кредитування сільського господарства (2017)
Сидорчук А. А. - Однофакторні моделі формування фінансових ресурсів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (2017)
Слободянюк Н. О. - Моделювання системи антикризового управління страховими компаніями України в умовах нестійкого розвитку економіки, Янковський В. А., Огоновська А. О. (2017)
Стеценко Б. С. - Транспарентність як ключовий фактор розвитку інституційної фінансової інфраструктури в Україні (2017)
Танклевська Н. С. - Економічна сутність та види криптовалюти у світі, Петренко В. С., Карнаушенко А. С. (2017)
Ярыев С. С. - Использование кредитно-дефолтных свопов в управлении кредитным риском (2017)
Плахтій Т. Ф. - Аналіз моделей оцінки якості облікової інформації (2017)
Погрібняк Д. С. - Особливості моделювання організації бухгалтерського обліку в адаптивному управлінні об'єднанням підприємств (2017)
Скрипник М. І. - Організація внутрішнього контролю операцій з нерухомістю, Григоревська О. О., Бабіч В. О. (2017)
Циганчук Р. О. - Моделювання періодичних економічних процесів, дискретних у часі (2017)
Вихідні дані (2017)
Zhuravlova Yu. O. - Human development: regional measurement (2018)
Черняєва А. О. - Мінімальні норми державного регулювання доходів домогосподарств: ефективність та удосконалення (2018)
Бірюк С. О. - Вітчизняні корпорації на глобальному ринку акцій: оцінка стратегічних перспектив (2018)
Pashchenko O. V. - Implementation mechanism of the countries’ investment strategies in the context of international trade regionalization (2018)
Петренко Н. О. - Принципові засади формування інноваційного середовища транспортно-інфраструктурних логістичних потоків (2018)
Шевцов Є. Д. - Комунікаційні аспекти побудування національного бренду України (2018)
Аніщенко О. В. - Річковий транспорт України: сучасний стан та економічні перспективи розвитку (2018)
Антонюк Н. А. - Механізм антикризового регулювання національної економіки в умовах децентралізації (2018)
Дудченко В. В. - Формування інноваційного потенціалу науково-інноваційної діяльності в галузі рисівництва України, Морозов Р. В., Чекамова О. І. (2018)
Касьяновський Є. В. - Визначення взаємозв’язку між інвестиціями в реальний сектор та результатами його функціонування (2018)
Лозовська Н. М. - Тенденції виробництва та споживання м’яса і м’ясопродуктів в Україні (на прикладі Вінницької області), Рожко З. П., Струс Л. А. (2018)
Мельник В. В. - Подальші шляхи процесу кластеризації в умовах європейської інтеграції України (2018)
Морозов Р. В. - Концептуальні засади формування системи стратегічного управління розвитком рисівництва в Україні, Морозов О. В., Морозова О. Г., Морозова О. С. (2018)
Палагута С. С. - Особливості застосування комунікативних технологій щодо зв'язку органів державної влади і громадськості (2018)
Пилявець В. М. - Економічний потенціалу олієжирового підкомплексу України та шляхи його розвитку, Сисоєва І. М. (2018)
Sydorchuk O. H. - The international regulatory basis for social security (2018)
Слюсаренко А. В. - Public Relations у сфері вищої освіти України (2018)
Тимошенко М. М. - Формування інституціонального середовища реалізації стратегії сталого сільського розвитку (2018)
Черкасова Т. І. - Проблеми забезпечення ефективності модернізації комунальної теплоенергетики, Шишман Н. В. (2018)
Чугрій Н. А. - Інноваційна діяльність наукових установ України: реалії та перспективи (2018)
Авдієнко Я. А. - Імплементація в систему субконтрактних відносин аналітично-маркетингової складової, Зіньковська Д. В. (2018)
Бердар М. М. - Динаміка виробництва продукції підприємств харчової промисловості та ступінь задоволення в ній потреб внутрішнього ринку (2018)
Веремеєнко О. О. - Енергоефективність на засадах інноваційного розвитку підприємств машинобудування (2018)
Волянська-Савчук Л. В. - Використання сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій в розвитку корпоративної культури на підприємстві, Царук В. Ю. (2018)
Горета Л. В. - Визначення конкурентних позицій машинобудівних підприємств Сумської області на вітчизняному ринку промислового насособудування (2018)
Завідна Л. Д. - Генерування альтернативної стратегії розвитку підприємства готельного господарства (2018)
Кавтиш О. П. - Наукові підходи до сутності управління фінансовим потенціалом підприємства, Канар М. О. (2018)
Калєнік К. В. - Інтегрований підхід до оцінювання рівня реалізації конкурентного потенціалу підприємства ресторанного господарства (2018)
Клименко Л. В. - Стратегія мінімізації дестабілізуючого впливу експортних загроз на господарську діяльність вітчизняних аграрних формувань, Альошкіна Л. П., Пітель Н. Я. (2018)
Коленда Н. В. - Методичні підходи до оцінювання дієвості управління ризиками підприємства в умовах забезпечення соціально-екологічно-економічної безпеки (2018)
Вихідні дані (2018)
Башкір О. - Розвиток кафедр педагогіки вищих педагогічних навчальних закладів (початок xx – початок xxi сторіч), Золотухіна С., Лупаренко С. (2018)
Мартьянова М. - Порівняльна характеристика педагогічних концепцій Алена, М. Монтессорі та C. Френе (2018)
Антипін Є. - Поступ ідей про наступність трудового виховання дітей (1919-1934рр.) (2018)
Матюшинець Я. - Ідеї про розвивальне середовище для дітей як предмет теоретичного аналізу (2018)
Стойко К. - Динаміка проблеми альтруїзму як психолого-педагогічної категорії (2018)
Іванюк Г. - Аксіологічний концепт нової освітньої стратегії підготовки педагогів (2018)
Музика О. - Самоефективність як чинник професіоналізації студентів (2018)
Бульвінська О. - Види і форми безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників (за результатами опитування) (2018)
Бірюкова Т. - Використання інтерактивних технологій для підвищення рівня мотивації студентів, Шинкура Л. (2018)
Субашкевич І. - Обґрунтування використання медіапсихологічних технологій у процесі підготовки студентів до їх професійної діяльності (2018)
Паламар С. - Ціннісні орієнтації майбутніх вчителів як передумова інтеграції до європейського освітнього простор (2018)
Галатюк Ю. - Методологічні знання у контексті природничої освіти в сучасній школі, Галатюк Т. (2018)
Удовіченко Л. - Застосування засад педагогічної антропології у вивченні образів-персонажів художніх творів зарубіжної літератури (2018)
Беседа Н. - Навчальний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, Воробйов О. (2018)
Ребуха Л. - Система фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах інтеграції інноваційних технологій (2018)
Корнят В. - Неперервність у системі професійної підготовки соціальних педагогів (2018)
Козак Л. - Якість дошкільної освіти на сучасному етапі, Швидка І. (2018)
Ошуркевич Н. - Особливості створення та використання екологічної стежини в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти (2018)
Філімонова Т. - Формування готовності майбутнього вихователя до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку: педагогічна модель (2018)
Когут І. - Інформаційна компетентність як структурний компонент професійно-педагогічної комунікативної компетентності педагога в сучасному освітньому просторі (2018)
Хома Т. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів в умовах коледжу, Малеш М. (2018)
Стеблюк С. - Формування економічної компетентності у майбутніх фахівців в умовах коледжу (2018)
Кучаковська Г. - Готовність майбутніх вчителів початкової школи до використання інструментів соціальних сервісів при колаборативному навчанні у багатопрофільному закладі вищої освіти (2018)
Скиба Ю. - Досвід розроблення професійних стандартів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Великої Британії (2018)
Соломаха А. - Цифрова компетенція педагога нової школи Австрії (2018)
Головатенко Т. - Теоретичні підходи до побудови мультилінгвальних освітніх програм у Люксембурзі (2018)
Бхіндер Н. - Психолого-педагогічні технології як умова підвищення ефективності професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія (2018)
Качмар М. - Особливості музичного тексту догматика другого гласу в нотолінійних ірмологіонах XVI–XVIII ст. (до питання запису мутації) (2018)
Лазаревич Є. - Музична теологія Західної Церкви в сучасній історіографії (2018)
Мазепа Т. - Роль композиторської творчості у діяльності музичних товариств (на прикладі Галицького Музичного Товариства у Львові) (2018)
Горак Я. - Історія викладання музично-теоретичних дисциплін у Вищому музичному інституті у Львові (1903–1939 рр.) (2018)
Граб У. - Проблема ревізії музично-історичних досліджень в еміграційному музикознавстві (2018)
Бондарчук В. - Дмитро Гнатюк: сторінками творчої біографії Митця (2018)
Ластовецька Л. - Хоровий цикл Миколи Ластовецького "Мелодії смутку і надій" на слова Лесі Українки (2018)
Харенко А. - Джазове музикування Харкова: шлях до професійного мистецтва (2018)
Рось З. - Формування регіональних центрів джазово-фестивального руху в Україні періоду Незалежності (1991–2012 рр.) (2018)
Супрун О. - Джаз і класична музика: шляхи перетину (2018)
Закус І. - Мистецтво імпровізувати (2018)
Каданцева Н. - Жанрові тяжіння постановок опери-балету "Вій" В. Губаренка за повістю М. Гоголя (2018)
Беркій О. - Наукові та освітні обрії українського джазу крізь призму Міжнародного джазового науково-мистецького форуму "JAZZ SCIENCE" у Львові (2018)
Кияновська Л. - Незнана магія української музики (2018)
Качмар М. - Азбука кулизмяного ірмологіону XVI cт. (2018)
Вавриш С. - Красічинська нотозбірня (2018)
Лозинська О. - "Покличте Вія!" (2018)
Юзюк І. - Пошуки і здобутки на шляху до підмостків сцени храму Мельпомени (2018)
Філоненко Л. - Фестиваль музики Богдани Фільц (2018)
Чубак А. - Свято музики та інтелекту, Сиротинська Н. (2018)
Дика Н. - Василь Пилип'юк (2018)
Содержание (2018)
Мастиновский Ю. В. - Распространение волн в слоистых вязко-упругих конструкциях, Анпилогов Д. И. (2018)
Андриевский М. В. - Особенности регулирования ракетного двигателя закрытой схемы, работающего на экологически чистых компонентах топлива, Митиков Ю. А., Шамровский Д. А. (2018)
Катренко М. А. - Исследование границ устойчивой подачи топлива в камеру с противодавлением, Панченко А. А. (2018)
Iльїн С. В. - Дослідження надлишкового тиску масла в обмотках трансформаторів з шириною радіального каналу в 1 мм, Чейлитко А. О., Матказіна Р. Р. (2018)
Комаров В. В. - Моделювання впливу форми обичайки та силової стойки вхідного пристрою системи "співвісний повітряний гвинт – дозвуковий вхідний пристрій" силової установки з гвинтовентиляторним двигуном на її аеродинамічні характеристики (2018)
Березовский Е. К. - Повышение эксплуатационных характеристик вентилятора ТРДД с широкохордными рабочими лопатками (2018)
Борисенко В. Д. - Геометричне моделювання s-подібних скелетних ліній профілів лопаток осьових компресорів, Устенко С. А., Устенко I. В. (2018)
Степовой М. С. Прибора Т. И. - Анализ эволюции конструкции замкового соединения рабочих колес осевых компрессоров ГТД (2018)
Ноженко Д. С. - Математическое моделирование болтовых соединений в роторах отечественных ГТД, Прибора Т. И. (2018)
Кравцов В. В. - Виды контактных повреждений зубчатых колес главных вертолетных редукторов в процессе их эксплуатации (2018)
Кресанов Ю. С. - Обеспечение точности и качества горячештампованных деталей ГТД, Качан А. Я., Клочихин В. В., Уланов С. А. (2018)
Гермашев А. И. - Автоматизация процесса выбора режимов фрезерования тонкостенных элементов деталей, Беликов С. Б., Логоминов В. А., Козлова Е. Б., Кришталь В. А. (2018)
Мозговой В. Ф. - Формирование профиля обработанной поверхности при концевом цилиндрическом фрезеровании в условиях автоколебаний, Дядя С. И., Козлова Е. Б., Логоминов В. А., Зубарев А. Е. (2018)
Шоринов А. В. - Восстановление корпусных деталей из легких сплавов холодным газодинамическим напылением, Маркович С. Е. (2018)
Павленко Д. В. - Закономерности уплотнения титановых прессовок (2018)
Кравцов В. В. - Двойная химико-термическая обработка зубчатых колес главных вертолетных редукторов (2018)
Вишнепольский Е. В. - Формирование качества поверхности деталей из сплава на основе алюминидов титана, полученных по технологии SLM алмазным выглаживанием, Павленко Д. В. (2018)
Ефанов В. С. - Влияние технологии изготовления катодов на качество покрытий лопаток турбины, Клочихин В. В., Педаш А. А., Шило В. Г. (2018)
Ефанов В. С. - Снижение шероховатости многослойных жаростойких покрытий на проточных поверхностях лопаток ГТД, Овчинников А. В., Петрик И. А., Мыленко А. А. (2018)
Мiтяєв О. А. - Високоякісні поршневі сплави вітчизняного виробництва, Волчок I. П., Лоза К. М., Концур О. О. (2018)
Ершов А. В. - Влияние мощности плазмотрона на качество бескамерных титановых покрытий, Зеленина Е. А., Мацюк С. Н. (2018)
Коляденко І. І. - Наукові підходи до сутності антикризового управління, Кавтиш О. П. (2018)
Кораблінова І. А. - Інформаційне середовище компанії в умовах сучасної хвилі "цифрової трансформації" (2018)
Кривобок К. В. - Методичний підхід до діагностики впливу зовнішнього середовища на адаптивність (2018)
Летуновська Н. Є. - Упровадження стратегічних інновацій у діяльність підприємства парфумерно-косметичної промисловості, Ващенко Т. В., Рудич В. О. (2018)
Маказан Є. В. - Зовнішньоекономічні показники розвитку людського капіталу (2018)
Михайлюк М. О. - Інноваційно-інтеграційна стратегія формування ресурсів розвитку об’єднання фармацевтичних підприємств (2018)
Павелко В. Ю. - Управління лояльністю споживачів послуг аеропортового комплексу (2018)
Петренко М. І. - Роль процесів бюджетування в обчисленні собівартості виробництва продукції, Іванюта П. В., Кашпрук Ю. А. (2018)
Розумей С. Б. - Візуальний мерчандайзинг (вітриністика) як засіб просування товару, Долюк А. В., Семененко К. Ю. (2018)
Швець Ю. О. - Особливості стратегічного управління на підприємствах машинобудування та його ключові проблеми, Сидоренко В. О. (2018)
Скригун Н. П. - Архетипи та стереотипи в маркетингу, Метейко В. О. (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Аналіз проблем оцінки ефективності систем менеджменту якості підприємств в умовах мінливого економічного середовища (2018)
Єрешко А. І. - Перспективи використання маркетингових онлайн-досліджень в інноваційному розвитку економіки регіону, Сотніков Ю. М. (2018)
Ковальов Д. В. - Прогнозні параметри економічної ефективності сільськогосподарських підприємств Херсонської області на інноваційно-інвестиційних засадах, Самайчук С. І. (2018)
Brin P. V. - Corporate and governmental social responsibility: possible approaches to unemployment reduction, Nehme M. N. (2018)
Лихоносова Г. С. - Безбар'єрний туризм як забезпечення потреб соціально відторгнутих людей, Леснікова Ю. І. (2018)
Мантур-Чубата О. С. - Державна служба зайнятості України: її структура, завдання і напрями діяльності, Сєргєєв А. Ю., Модіна Д. В. (2018)
Галущак В. В. - Автоматизована інформаційна система митниці – стратегічний напрям діяльності Державної фіскальної служби України (2018)
Домбровська Л. В. - Дохідність комерційних банків України: сучасні тенденції, напрями підвищення, Баранова Ю. В. (2018)
Іваськевич Х. І. - Аналіз особливостей фінансового контролю діяльності бюджетних установ в Україні (2018)
Лисенко Ж. П. - Фінансова стійкість місцевого самоврядування: вплив економічної бази та доходів, Олексин А. Г. (2018)
Мельничук Н. Ю. - Видатки Зведеного бюджету України в сучасних умовах господарювання, Мельничук І. О. (2018)
Радіонов Ю. Д. - Економічна сутність бюджетних видатків (2018)
Стащук О. В. - Удосконалення методології комплексного аналізування фінансової безпеки акціонерних товариств (2018)
Татарин Н. Б. - Бюджетна децентралізація як шлях до зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування, Михалюк О. В. (2018)
Ярема Я. Р. - Бюджетно-податкові важелі стимулювання розвитку підприємницького сектору в Україні, Кісіль В. Р. (2018)
Корпанюк Т. М. - Сутність, облік та аналіз строкових депозитів та депозитів до запитання фізичних осіб, Григораш М. В. (2018)
Засадний Б. А. - Внутрішній контроль бухгалтерських ризиків в умовах застосування МСФЗ (2018)
Мичак Н. О. - Формування облікової політики щодо необоротних активів, утримуваних для продажу (2018)
Федоришина Л. І. - Організація і методика економічного аналізу ефективності діяльності аграрних підприємств, Цуркан А. О. (2018)
Кафлевська С. Г. - Блогерство як один з найсучасніших видів інтернет-маркетингу, Мандро А. І. (2018)
Вихідні дані (2018)
Гальченко М. - Ідея свободи в освіті: мислення, навчання, ціннісний вибір (2018)
Кравець В. - До проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи, Кікінежді О., Шульга І. (2018)
Кобзєва І. - Гармонійні аспекти калокагатії: історико-філософський аналіз (2018)
Ракітянська Л. - Ідея співвідношення людського розуму і почуттів в контексті українського кордоцентризму: історична ретроспектива (2018)
Сидоренко В. - Акмепрофесіогенез педагога нової української школи в суспільстві знань (2018)
Сліпчук В. - Професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні у ХХ – на поч. ХХІ століття: системний аналіз тенденцій (2018)
Сисоєва С. - Розвиток порівняльної професійної педагогіки в Україні: освітологічний контекст (2018)
Самохвал О. - Розвиток туристичної освіти в німецькомовних країнах Західної Європи (2018)
Харченко Т. - Західноєвропейські вчені про умови ефективної трансформації професійного габітусу вчителя на семінарах аналізу практик, Зверева М. (2018)
Minczanowska A. - Miejsce edukacji domowej w polskim systemie oswiaty (2018)
Когут С. - Педагогіка праці: польський ринок праці під впливом процесів європейської інтеграції (2018)
Троцко А. - Тенденції та перспективи розвитку освіти дорослих в Німеччині, Боярська-Хоменко А. (2018)
Chmielewska M. - Nauczyciel wobec dziecka z zespołem Aspergera (2018)
Klimas I. - Wsparcie społeczne uczniów w sytuacjach trudnych w szkole, Pelc K., Kopytko S. (2018)
Педорич А. - До питання готовності педагогів до інклюзивної освіти (2018)
Harasymowicz J. - Godziwa samoobrona jako podstawa edukacji obronnej i optymalny model przeciwdziałania agresji (2018)
Złociak M. - Uprzedzenia i stereotypy w relacjach interpersonalnych członków grup nieformalnych (2018)
Kon K. - Diagnostyka pedagogiczna w działalności organizacji pozarzadowej (2018)
Цехмістер Я. - Кодифікація медичного законодавства в Україні в контексті підвищення правової культури лікарів, Лисенко О. (2018)
Онищук Л. - Теоретико-методологічні засади прогнозування розвитку загальної середньої освіти (2018)
Батечко Н. - Система менеджменту якості вищої освіти: методологічний аспект, Лут М. (2018)
Грищук Ю. - Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: досвід Республіки Польща (2018)
Кульбашна Я - Структура іншомовної компетентності майбутніх фахівців із стоматології, Захарова В. (2018)
Козелков С. В. - Синтез математичної моделі розподілу інформації для мінімізації затримки даних в супутниковій системі, Сторчак К. П., Бондарчук А. П. (2018)
Вишнівський В. В. - Статичні інформаційні показники якості інтелектуальних систем, Зінченко О. В., Катков Ю. І., Сєрих С. О. (2018)
Мельник Ю. В. - Застосування теорії нечіткої логіки для побудови моделі управління канальним ресурсом мережі зв’язку, Хахлюк О. А., Зіненко Ю. М. (2018)
Шушура О. М. - Інформаційна технологія для автоматизації нечіткого управління з нелінійними обмеженнями (2018)
Ткаченко О. М. - Особливості синтезу інтелектуальних систем управління мережами майбутнього (2018)
Аронов А. О. - Алгоритм виявлення застарілої інформації на основі аналізу даних сайту (2018)
Курченко О. А. - Кластеризация данных многомерных критических параметров процесса производства для оценки факторного влияния на атрибуты критического качества продукта, Терещенко А. И. (2018)
Кременецкая Я. А. - Физические аспекты моделирования радиоканала и шумов в миллиметровом диапазоне, Жукова Е. Р., Градобоева Н. В., Любас Д. А., Саенко Б. В. (2018)
Макаренко А. О. - Метод зниження кількості операцій цифрової обробки сигналів програмно-конфігурованих OFDM-систем 5 покоління для зниження пік-фактора і впливу імпульсних промислових завад (2018)
Козелков С. В. - Імітаційна модель процесу генерації та реалізації засобів "тесту на проникнення", Лисиця Д. О., Семенов С. Г., Лисиця А. О. (2018)
Козелков С. В. - Метод підвищення точності наведення антенних пристроїв радіотехнічного комплексу управління космічними апаратами, Коршун Н. В. (2018)
Ghalumyan A. G. - Desktop study of the effects of mobile number portability on mobile operators in Georgia and Belarus (2018)
Шуклін Г. В. - Метод побудови стабілізаційної функції керування кібербезпекою на основі математичної моделі коливань під дією сил із запізненням, Барабаш О. В. (2018)
Отрох С. І. - Аналіз взаємозв'язку збитку з ризиком при виникненні техногенних аварій в концепції прийнятного ризику, Завгородній В. В., Завгородня Г. А. (2018)
Андрущенко Т. В. - Тероризм у сучасному світі: політико-психологічні аспекти (2013)
Емельянова Ю. П. - Теоретические основания изучения этноса как субъекта социокультурной реальности (2013)
Сила В. Г. - Соціально-філософська проблематика досліджень місцевої спільноти у західноєвропейській традиції (2013)
Товмаш Д. А. - Віртуальність громадянського суспільства (2013)
Попович М. Д. - Просвітництво як тип культури та втілення філософського типу світогляду (2013)
Тещенко Т. П. - Феномен ціннісної розколотості української цивілізації (2013)
Сеник Р. М. - Генеалогічна взаємозумовленість міфу та мови (2013)
Семенюк Н. - Специфіка розвитку інформаційного суспільства та особливості його генезису в Україні (2013)
Брижнік В. М. - Онтологія Теодора Адорно – теорія нетотожності суб’єкта та об’єкта соціального пізнання (2013)
Фенно І. М. - Екологічність чи антиекологічність християнства: амбівалентність дослідницьких підходів. Стаття присвячена аналізу основних дослідницьких підходів до питання екологічної та антиекологічної спрямованості християнства, досліджується аргументація обох позицій (2013)
Прудникова О. В. - Соціокультурна комунікація в контексті становлення та розвитку інформаційної культури (2013)
Уваркіна О. В. - Освіта в глобалізованому світі (2013)
Панченко Л. М. - Роль університетів у європейському цивілізаційному поступі (2013)
Морозов В. В. - Поняття і структура сучасного дослідницького педагогічного університету (2013)
Левіт Д. А. - "Культурна опозиція" радянських університетів (2013)
Ярчук Ю. Г. - Формування культури здорового способу життя в системі пріоритетів державної освітньої політики (2013)
Дребніцька К. М. - Українська мова для діаспори та патріотичного виховання молоді: проблеми розвитку та вжитку (2013)
Куліненко Л. Б. - Компетентність майбутнього педагога (2013)
Вонсович С. Г. - Політичний транзит у контексті синергетиченого підходу (2013)
Кресіна І. О. - Теоретичні та політико-правові засади етнокультурної консолідації, Явір В. А. (2013)
Семко В. Л. - Етномовний вимір українсько-російських етнополітичних відносин (2013)
Баглікова М. С. - Концептуальні засади дослідження "регіоналізму" в політичній науці (2013)
Кудрявський І. В. - Поняття "конкуренція" та "конкурентоздатність": політологічний аспект (2013)
Лященко І. А. - Гра в політиці та гра в політику (український вимір) (2013)
Лаврук Т. П. - Геополітика в умовах інформаційного суспільства: проблема тексту і контексту (2013)
Марченко Ю. В. - Соціально-політичні перспективи розвитку системи безпеки великих підприємств в Україні (2013)
Шматко І. В. - Легітимуючі засновки права: раціональний індивід та свобода волі (2013)
Кресіна І. О. - Законодавча база здійснення громадського контролю в Україні, Стойко О. М. (2013)
Береза А. В. - Співвідношення між децентралізацією та належним урядуванням (2013)
Мармазова Т. І. - Теоретичні аспекти принципу "субсидіарності" у місцевому самоврядуванні України (2013)
Малкіна Г. М. - Місцева влада в Києві: шляхи оптимізації (2013)
Матвійчук А. В. - Основні напрямки та форми взаємодії самоврядних організацій з державою в регулюванні соціальних процесів (2013)
Тупиця О. Л. - Профспілки як групи інтересів у системі соціально-трудових відносин трансформаційного суспільства (2013)
Бегаль В. М. - Специфіка маніфестації політичної харизми в сучасному українському суспільстві (2013)
Пустоловська О. О. - Політична еліта в Україні: проблема формування та розвитку у науковому дискурсі років незалежності (2013)
Жолткевич І. О. - Польський чинник у зовнішній політиці України (2013)
Філенко Я. Г. - Політика Німеччини щодо країн пострадянського простору (2013)
Борисенко В. В. - Турецька діаспора як "група інтересів" у зовнішній політиці ФРН (2013)
Ільців Л. В. - Вплив Алека Дугласа-Х’юма на зовнішню політику Великобританії (2013)
Горобець Н. В. - Завершення реінтеграції Франції в військовий механізм нато при Ніколя Саркозі і його наслідки для зовнішньої політики Франції (2013)
Салтиков В. В. - Участь Франції у врегулюванні ситуації в Афганістані за президентства Н. Саркозі (2013)
Олянич І. М. - Російсько-японські відносини у сфері безпеки у постбіполярній системі міжнародних відносин (2013)
Зуєв Є. В. - Зближення Росії та Китаю в контексті формування нового світового військово-політичного, економічного і культурного центру (2013)
Сабадан О. О. - Проголошення незалежності Тайваню як виклик регіональній безпеці (2013)
Рой А. Т. - Вплив Сан-Франциської мирної конференції 1951 року на міжнародні відносини повоєнного періоду (2013)
Кравчук К. О. - Дослідження механізмів співпраці країн Латинської Америки та Європейського Союзу (2013)
Гарбар Г. А. - Еволюція філософської парадигми гостинності в контексті історичного розвитку України (2013)
Лозовий В. С. - Проектний підхід у науковій сфері України: проблеми та перспективи (2013)
Вдовиченко Г. В. - Культурфілософська спадщина філософів УРСР 20-х–30-х рр. ХХ ст. в оцінках дослідників (2013)
Мохнатюк І. О. - Сучасний контекст історизму в творчості І. Франка (2013)
Фенно І. М. - Протестантські екотеологічні проекти ХХ-ХХІ ст. (2013)
Добровольська О. - Раціональна конструкція "культури": досвід франкфуртської школи (2013)
Попович М. Д. - Критика антропоцентризму в культурології та перспективи його переосмислення (2013)
Туренко В. Е. - Концепт любові як еросу в "Евдемовій етиці" Аристотеля (2013)
Грица Ю. Ю. - Ключові світоглядні аспекти сучасної філософської теорії історичного процесу (2013)
Поздняков М. В. - Синергетична інтерпретація етносуб’єктності (2013)
Атаманчук-Ангел В. І. - Культурна речовина (2013)
Щербина О. Ю. - Роль абдукції в юридичній аргументації (2013)
Тімченко О. П. - Суспільство ризику в контексті комунікативного підходу (2013)
Олексенко Р. І. - Теорія "ідеальних типів" макса вебера як методологічне підґрунтя філософії ринкових відносин (2013)
Москалик Г. - Методологія дослідження інформаційно комунікаційного середовища і технології відповіді на виклики епохи (2013)
Хайрулліна Ю. О. - Критерій зрілості світоглядної культури особистості: соціальний аспект (2013)
Дмитренко М. Й. - Місія корпоративної культури: гуманістичний аспект (2013)
Сила В. Г. - Громада як соціокультурний феномен у вимірах вітчизняного соціально-філософського дискурсу (2013)
Кравченко А. А. - Творчість учителя в параметрах модусів "інформації" і "знання" (2013)
Власенко Ф. П. - Традиції й новації в соціалізації індивіда: синергетичний контекст (2013)
Путров С. Ю. - Особливості біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2013)
Сащук Г. М. - Перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013)
Семенченко Ф. Г. - Базові характеристики політичних цінностей (2013)
Головченко В. І. - "Війни пам’ятей" у контексті сучасного українського державотворення (2013)
Ткаченко Р. В. - Утопия как средство социально-политического прогнозирования, Чемшит Д. А. (2013)
Шматко І. В. - Еволюція марксистської концепції ідеології: від ідеї до реальності (2013)
Каневский И. А. - Генезис государства и права в политико-правовом учении Джона Локка (2013)
Кравець А. Ю. - Базові категорії та предметна сфера дослідження політичної антропології (2013)
Пустоловська О. О. - Мобільність еліт: досвід політологічного дослідження (2013)
Примуш М. В. - Сучасні тенденції розвитку українських політичних партій (2013)
Васильчук Є. О. - Російські праворадикальні об’єднання в Україні: особливості програматики та ідеологічних доктрин (2013)
Погорєлова А. І. - Регламент Верховної Ради України: аналіз комунікативного потенціалу та умов його продуктивного використання (2013)
Береза А. В. - Координація регіональної політики в урядах країн ОЕСР (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського