Дєєва К. А. - Розробка стратегії розвитку підприємства (2013)
Мозговий Р. О. - Класифікація інституціональних агентів управління (2013)
Іванюк У. В. - Теоретичні засади формування фінансових стратегій підприємства (2013)
Хабер І. Б. - Порівняльна характеристика наявних підходів до управління матеріальними потоками на промислових підприємствах (2013)
Бородач Ю. В. - Чинники, які визначають ефективність управління матеріальними потоками складального виробництва (2013)
Козаченко А. В. - Особенности стратегического управления в интегрированных системах (2013)
Білоусова А. Ю. - Моніторинг стану зовнішнього середовища для внесення змін у стратегію, що реалізується (2013)
Ладико Л. М. - Особливості організаційно-управлінського супроводу реалізації бюджетування на підприємстві (2013)
Гобир І. Б. - Оцінка впливу рівня організації і управління ремонтним обслуговуванням на фінансові результати роботи нафтогазовидобувних підприємств (2013)
Павлюк Т. Д. - Особливості ціноутворення туристичних послуг в ринкових умовах (2013)
Фокина Н. А. - Угрозы эколого-экономической безопасности прибрежных дестинаций (2013)
Ворожбит В. В. - Соціальний аспект корпоративної культури та його вплив на економічну безпеку підприємства (2013)
Степанова Ю. Л. - Результативність адаптації підприємства в забезпеченні його економічної безпеки (2013)
Россошанська О. В. - Інноваційна активність працівників як чинник економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2013)
Мартинюк В. П. - Оцінка стану національної економіки на основі інтегрального показника економічної безпеки держави (2013)
Рудніченко Є. М. - Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства (2013)
Ляшенко О. М. - Системоутворення економічної безпеки підприємства: коеволюція, комплементаризм, гармонізація (2013)
Шульженко Л. Є. - Економічна безпека стратегічних альянсів: дослідження з позицій системного підходу (2013)
Козаченко Г. В. - Експлейнарний базис екосесента: принциповий підхід до змісту, Кузьменко О. М. (2013)
Тюлєнєв Г. Д. - Основні напрями підвищення економічної безпеки вітчизняних ВНЗ (2013)
Білоус Я. Ю. - Аналіз загроз економічній безпеці підприємства, що походять від його персоналу (2013)
Калюжний В. В. - Особливості загальноуніверситетської нормативної дисципліни "Інтелектуальна власність" (2013)
Шегда А. В. - Инновации и социально-экономическое неравенство, Онисенко Т. С. (2013)
Таран-Лала О. М. - Адаптивно-гомеостатичні показники нормального функціонування системи (2013)
Клунко Н. С. - Проблеми адаптації підприємств металургійного комплексу до умов сучасного ринкового середовища (2013)
Калюжний В. В. - Обґрунтування потреби суспільства у нових інноваційних продуктах (2013)
Вахлакова В. В. - Показники екологізації діяльності промислового підприємства (2013)
Ільчук П. Г. - Узагальнення та класифікація теорій інтернаціоналізації підприємств (2013)
Козарезенко Л. В. - Використання суверенних фондів накопичення в підвищенні рівня розвитку людського потенціалу (2013)
Манн Р. В. - Інноваційні аспекти у формуванні нової моделі регіонального управління в Україні (2013)
Федорова В. Г. - Кластерний підхід до організації виробничої взаємодії та його можливі варіанти в межах регіону (2013)
Дяків О. Я. - Креативно-інноваційна діяльність як ключовий чинник розвитку підприємства (2013)
Коваленко Н. В. - Теоретичні аспекти корпоративної культури та її вплив на трудовий потенціал українських підприємств, Мова О. В. (2013)
Высочина М. В. - Развитие методического подхода к оценке качества процесса принятия управленческих решений (2013)
Федорова О. В. - Інструментарій розробки стратегії розвитку підприємства, Лейко К. А. (2013)
Щербатюк А. І. - Інноваційна праця в розрізі життєвого циклу інновацій (2013)
Шеховцова К. В. - Інструменти дослідження реакції підприємства на лавиноподібні процеси (2013)
Труніна І. М. - Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності: підходи до створення (2013)
Гавриленко В. А. - Облік екологічної діяльності вуглевидобувного підприємства з урахуванням комплексного підходу до виробництва, Бичкова О. В. (2013)
Святохо Н. В. - Формалізація процесу формування інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства (2013)
Бірюков О. В. - Інноваційні та інноваційно-активні підприємства: спільні та відмінні ознаки (2013)
Губарєв В. В. - Особливості, проблеми та перспективи формування системи управління нерухомістю в Україні (2013)
Гунченко О. М. - Визначення обмежень при виконанні теоретичних досліджень з оцінювання виробничого ризику, Вишневський Д. О., Бикова Ю. С. (2013)
Мартинюк В. П. - Економічна безпека вищих навчальних закладів в Україні: передумови оцінювання (2013)
Скрипко Т. О. - Економічні ризики та загрози інвестиційно-інноваційній активності суб’єктів малого і середнього підприємництва, Васильців Т. Г. (2013)
Овчаренко Є. І. - Прагматика цілеспрямованості vs доцільності в управлінні у системі економічної безпеки підприємства (2013)
Єрмолаєв П. В. - Технологія планування економічної безпеки пивоварного підприємства (2013)
Христенко Л. М. - Проблемні питання в управлінні витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства (2013)
Антонян О. А. - Неструктурована інформація в інформаційно-аналітичному забезпеченні системи економічної безпеки бізнесу (2013)
Чорна О. Ю. - Забезпечення економічної безпеки підприємства харчової промисловості (2013)
Овчаренко Є. І. - Теоретичні основи системності у царині економічної безпеки підприємства, Ілляшенко О. В. (2013)
Бурда І. Я. - Забезпечення кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі: підхід з позиції формування кадрового потенціалу (2013)
Адаменко Т. М. - Система економічної безпеки підприємства: підхід до формування (2013)
Ляшенко О. М. - Кадрова безпека у системі економічної безпеки підприємства, Криль Я. М. (2013)
Rozmainsky I. V. Rozmainsky I. V. - Beyond Dualism Between Determinism and Voluntarism in Dynamic Economics, or Essay on the "Paradox of History-creating Decision” (2013)
Rudenko L. V. Rudenko L. V. - Socio-Economic Inequality in Modern Society, Steshenko P. O. Steshenko P. O. (2013)
Buzni A. M. Buzni A. M. - A New Approach to Human Society Development in Global World (2013)
Potyomkina N. O. Potyomkina N. O. - Current Approaches to Country Risk Analysis, Voshchyna E. S. Voshchyna E. S., Breiman M. M. Breiman M. M. (2013)
Kirnos I. O. Kirnos I. O. - The Influence of EU Enlargement on EURO, Lukashenko T. M. Lukashenko T. M. (2013)
Zakotniuk O. L. Zakotniuk O. L. - Development of Information Resources in Regional Aspect (Donetsk Region Case Study) (2013)
Lymar V. V. Lymar V. V. - The Integration Interests of Ukraine: the European Union or Customs Union (2013)
Kravchuk N. Kravchuk N. - Global Development Divergence and Contemporary Gravitational Processes in Geo-economic Space (2013)
Melnyk М. I. Melnyk М. I. - Strategy of Development of Socially Oriented Business Environment of Lviv (2013)
Spornyak S. O. Spornyak S. O. - Proportionality’s Analysis of Regional Development, Volvak Yu. S. Volvak Yu. S. (2013)
Shabalina L. V. Shabalina L. V. - The Estimate of Ukraine’s Position on the International Tourist Market, Chumak A. E. Chumak A. E. (2013)
Kudrina O. Yu. Kudrina O. Yu. - Stages of Industry Formation in the Eastern Regions of Ukraine (2013)
Oleynikov A. A. Oleynikov A. A. - Benefits and Risks of Ukraine’s Accession into the European Union: Macroeconomic Aspects, Kefer A. S. Kefer A. S. (2013)
Lyashenko V. I. Lyashenko V. I. - Expediency of Application of the Regional and Municipal (Communal) Wealth Indicators at the Generation of the Regional and Urban Development Strategies, Zhykhareva Yu. I. Zhykhareva Yu. I., Vyshnevskyy O. S. Vyshnevskyy O. S. (2013)
Khomenko Ya. V. Khomenko Ya. V. - A Practical Approach for Quantifying Country Risk on the Ukrainian Stock Market, Molchanov O. I. Molchanov O. I., Sheyka K. S. Sheyka K. S. (2013)
Parfonova L. G. Parfonova L. G. - Pension Funds: Investment Risk Management, Bikinina A. O. Bikinina A. O. (2013)
Zukhba D. S. Zukhba D. S. - Credit Market Liberalization Reform Outcomes, Shpynova K. V. Shpynova K. V. (2013)
Malyshko A. V. Malyshko A. V. - Main Financial Regulators: Comparative Analysis of Federal Reserve and Euro System, German K. A. German K. A. (2013)
Zhamoida O. A. Zhamoida O. A. - The Impact of Tax Policy on Investment Climate in Ukraine, Arnoldova A. A. Arnoldova A. A. (2013)
Kostenok I. V. Kostenok I. V. - Place of Ukraine on the World Steel Market, Vysotskyi A. Ye. Vysotskyi A. Ye., Popovich G. S. Popovich G. S. (2013)
Pavlysh E. V. Pavlysh E. V. - Clusters and Cluster Policy in Ukraine, Poklonskyy S. K. Poklonskyy S. K. (2013)
Curbatov O. Yu. - The "Knowledge Marketing”: a New Trend in a Management Science World (2013)
Kucheruk T. G. Kucheruk T. G. - Consumer Decision Making on the Web, Arkhypov M. V. Arkhypov M. V., Burlachenko G. O. Burlachenko G. O. (2013)
Dotsenko G. V. Dotsenko G. V. - Branding in Global Marketing Management, Tsysaruk S. S. Tsysaruk S. S. (2013)
Pushak Ya. Ya. Pushak Ya. Ya. - Competitive Intelligence and Counter-intelligence: Adjacent Plane of Security of the Enterprise, Zhyvko Z. B. Zhyvko Z. B. (2013)
Prischepa N. P. Prischepa N. P. - Marketing Programs Improvement and Sales Stimulation at the Enterprise, Putintsev A. V. Putintsev A. V. (2013)
Kovalyov A. V. Kovalyov A. V. - Theoretical Basis of Outsourcing (2013)
Rodina O. G. Rodina O. G. - Shadow Economy: State of the Art, Batula V. F. Batula V. F. (2013)
Reznikova O. S. Reznikova O. S. - International Management: Management Without Borders, Grodzynskyi I. E. Grodzynskyi I. E. (2013)
Bayura D. O. Bayura D. O. - The Corporate Governance Systems Transformation During the Financial Crisis, Romanyuk V. M. Romanyuk V. M. (2013)
Dyachenko V. S. Dyachenko V. S. - Factors of Formation of Economic Stability of Agricultural Enterprises (2013)
Firsova S. N. Firsova S. N. - Determining Controlling Functions in the Enterprise Management Activity (2013)
Drachuk Yu. Z. Drachuk Yu. Z. - Forming the Institutional Environment for Innovation-Based Development of Coal Enterprises, Trushkina N. V. Trushkina N. V. (2013)
Okaryachenko A. P. Okaryachenko A. P. - Energy Consumption in Ukraine (2013)
Nadraga V. I. Nadraga V. I. - Social Risks of the Coal Industry Restructuring in Ukraine (2013)
Pozhu0va T. O. - Economical Safety Issue Research (2013)
Kostenko N. V. Kostenko N. V. - Model of Country’s Geo-economic Position Identification in Terms of International Integration (2013)
Saienko O. O. Saienko O. O. - Upgrading the Institutional Structure Managing the Development of a Comprehensive Strategy for Socio-economic Development and its Implementation (2013)
Vakarchuk T. S. Vakarchuk T. S. - "Human Potential” and "Human Capital”: Similarities and Differences (2013)
Klyaus D. P. - Model of Country’s Geo-economic Position Identification in Terms of International Integration (2013)
Buntovskaya L. L. Buntovskaya L. L. - The Role of Social Partnership in the Regulation of Social and Labor Relations in Ukraine (2013)
Базылева М. Н. - Управление человеческим капиталом: уровни анализа (2013)
Диба Л. М. - Особливості інформаційної індустрії України в сучасних умовах (2013)
Князєва О. А. - Оцінка ефекту від впровадження інноваційних проектів підприємства зв’язку на мікро- та макроекономічному рівнях, Петрашевська А. Д., Дем'янчук М. А. (2013)
Козарезенко Л. В. - Людський потенціал як об’єкт економічних досліджень: еволюційний аспект (2013)
Олехнович Г. И. - Интеллектуальный потенциал как фактор экономического роста страны (2013)
Пилуй М. П. - Качественные характеристики трудового потенциала: межстрановые сравнения (2013)
Захарін С. В. - Фінансово-економічні моделі інвестиційної діяльності у сфері вищої освіти, Левчук Н. І., Чаленко Н. В. (2013)
Бурдонос Л. І. - Особливості маркетингу туристичних підприємств в Україні (2013)
Чімишенко С. М. - Питання підвищення конкурентоздатності військової служби на ринку праці України (2013)
Данильчук І. В. - Рефінансування дебіторської заборгованості як засіб підвищення платоспроможності підприємств на сучасному етапі (2013)
Дерев’янко С. І. - Основні аспекти управління витратами на підприємствах України (2013)
Хамініч С. Ю. - Управління акціонерним капіталом у промисловості, Харланова Ю. О. (2013)
Мошек Г. Є. - Підходи до розробки проектів систем менеджменту торговельних підприємств в умовах організаційних змін, Поканевич Ю. В. (2013)
Перчук О. В. - Проблеми обліку та оцінки програмного забезпечення як нематеріального активу підприємства (2013)
Романова Е. С. - Современные тенденции развития систем оплаты труда в организациях Республики Беларусь (2013)
Волков В. П. - Проблеми енергозбереження в житловому фонді (2013)
Яременко Л. М. - Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємстві (2013)
Єременко А. В. - Вплив нематеріальних активів на вартість підприємства (бізнесу) (2013)
Зленко А. М. - Компетенції в системі оцінки персоналу (2013)
Глеба Т. И. - Эволюция системы функционирования капитала как основа перехода на постиндустриальную стадию развития (2013)
Кащеєва Г. М. - Сталий розвиток соціальної сфери в сучасних умовах (2013)
Паламарчук О. М. - Міжнародна конкурентоспроможність України: оцінка проблем та шляхи покращення конкурентних позицій (2013)
Різник В. В. - Одеське економічне диво від Армана Рішельє (2013)
Шефер М. - Особливості соціально-демографічного розвиту України: макроекономічний погляд на проблему, Гетьман О. (2013)
Шимченко Л. А. - Євроінтеграційні наміри України: частково порівняльний аналіз (2013)
Боголіб Т. М. - Нові підходи до організації державного фінансового контролю в Україні (2013)
Девко С. Т. - Гармонізація податкової політики країн Європейського Союзу в умовах інтеграції (2013)
Євтушенко Н. М. - Розвиток іпотечного кредитування в посткризовий період в Україні (2013)
Ламський М. Д. - Проблеми розмежування бюджетних повноважень в Україні (2013)
Леваєва Л. Ю. - Методичні основи ціноутворення на ломбардні послуги (2013)
Малишко В. В. - Реформування бюджетної системи України (2013)
Микитюк І. С. - Теоретичні основи збалансованості бюджетної системи України (2013)
Рекрут С. В. - Теоретичне обгрунування фінансової політики у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України (2013)
Рудницька О. В. - Економічна природа та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі країни (2013)
Штангрет А. М. - Антикризове управління фінансовою безпекою підприємства: теоретичні аспекти, Караїм М. М. (2013)
Троцик Т. І. - Оцінка ефективності використання бюджетних коштів на розвиток науки (2013)
Цимбалюк І. О. - Ефективність реформування вітчизняної системи екологічних платежів (2013)
Василега В. Г. - Методические основы анализа ценовой ситуации и ее влияния на экономику республики (2013)
Виноградня В. М. - Особливості функціонування фінансових систем в країнах з ринковою економікою (2013)
Богдан Н. И. - Инновационная политика Беларуси: достижения и проблемы в контексте глобальной динамики (2013)
Головінов О. М. - Інноваційна політика держави: реалії і проблеми (2013)
Захарін С. В. - Аналітичне оцінювання організаційно-економічних та фінансових умов розвитку системи вищої освіти України (2013)
Карпенко Е. М. - Методика оценки знаний производственной системы как источников её потенциала, Карпенко В. М. (2013)
Левитская А. П. - Сущность и методы совершенствования организационно-управленческих инноваций на предприятиях республики Молдова, Дьякон Н. П. (2013)
Нехорошева Л. Н. - Государственно-частное партнерство как новая модель развития инновационной и венчурной деятельности (2013)
Федулова Л. І. - Напрями вдосконалення механізмів впровадження наукових розробок у промисловістьDirections of improving mechanisms for implementing scientific developments into industry (2013)
Шефер М. - Знания и инновации как основа экономического развития (2013)
Балджи М. Д. - Модернізація ринкової економіки на постсоціалістичному просторі (2013)
Волков В. П. - Прогнозування розвитку складних техніко-економічних систем мезорівня, Горошкова Л. А. (2013)
Глинска-Невес А. - Польская культура бизнеса (2013)
Дейнеко Л. В. - Шляхи та перспективи оновлення потенціалу харчової промисловості України, Шелудько Е. І. (2013)
Джозефовіч Б. - Бренд как товарный знак фирмы (2013)
Егоров А. В. - Структурные реформы как предпосылка интеграции Беларуси в мировую экономику (2013)
Жаворонкова Г. В. - Технологічна безпека регіону як складова національних інтересів технологічної безпеки держави (2013)
Івашина О. Ф. - Зовнішня торгівля як чинник розширеного відтворення (2013)
Камоцкая Н. И. - Ресурсное проклятие – ресурсный национализм: последствия для зарубежных рынков (2013)
Куліков Г. Т. - Створення високопродуктивних робочих місць як чинник економічного зростання (2013)
Мамонтова Н. А. - Управління вартістю компанії в умовах економічної нестабільності (2013)
Попова И. Г. - Анализ организации заработной платы в бюджетном секторе в зарубежных странах и возможность использования опыта в республике Беларусь (2013)
Станайтис С. А. - Развитие экономики Литвы и тенденции посткризисного периода, Суботкевичене Р. Г. (2013)
Шкутько О. Н. - Экспортный потенциал республики Беларусь: направления совершенствования и оптимизации (2013)
Боголіб Т. М. - Світові кризи та їхній вплив на економічний розвиток (2013)
Воронов В. В. - Индикаторы потребительского поведения домохозяйств Латвии в контексте стран Евросоюза: сравнительный анализ, Краско В. Д. (2013)
Коседовски В. - Некоторые особенности экономического развития стран Восточной Европы, Игнасяк-Шульц А. (2013)
Леоненко П. М. - Інституціоналізм та його місце в сучасній економічній теорії (політичній економії) (2013)
Мойсеєнко І. П. - Сталий економічний розвиток на основі стратегії економічної безпеки (2013)
Праневіч А. А. - Теоретические основы и мировой опыт институционального строительства конкурентных отношений (2013)
Фоміна М. В. - Сутність, форми і класифікація корупційних відносин, Кузьменко В. В. (2013)
Футало Т. В. - Стабілізація грошових відносин як фактор сталого економічного розвитку країни (2013)
Белінська Я. В. - Монетарні важелі підвищення конкурентоспроможності економіки та виходу на сталу траєкторію економічного зростання, Качур А. В. (2013)
Гудкова А. А. - Бюджетное финансирование научных исследований: критерии и показатели эффективности, Лебедев К. В. (2013)
Кондрашихин А. Б. - Местный бюджет как инструмент экономического и социального роста: пример города Севастополя (2013)
Сорокина Т. В. - Финансирование государственной поддержки отраслей реального сектора экономики республики Беларусь (2013)
Тарасенко І. О. - Фінансова діагностика в контексті антикризового управління, Батрак О. В. (2013)
Ханкевич В. К. - Концептуальные подходы к организации и проведению финансовой диагностики субъектов малого и среднего предпринимательства (2013)
Тарасюк М. В. - Функції фінансів домогосподарств у ринковій економіці посткризового періоду (2013)
Гарбузюк М. - Комедіо-опера "Сирена з Дністра": до генези сценічних персонажів українців у польському театрі першої половини ХІХ ст. (2013)
Овчієва Л. - Сценічне втілення "Украденого щастя" І. Я. Франка в Трупі під орудою П. К. Саксаганського і М. К. Садовського за участю І. К. Карпенка-Карого (1904 р.) та Київському театрі Миколи Садовського (2013)
Палій О. - Український драматичний театр у Ромнах (1918–1925 рр.) (2013)
Максименко С. - Театральне життя Львова 1941–1944 рр. (2013)
Фіалко В. - Проблеми і тенденції розвитку образної мови українського драматичного театру 70-х років ХХ століття (2013)
Воробйов Є. - Адаптація масового глядача до театральної культури (2013)
Росляк Р. - Вплив українізаційних процесів на кадрову політику в українському кінематографі (1920-ті – початок 1930-х рр.) (2013)
Наумова Л. - "Отак експресіонізується фільм": погляд на німецький експресіонізм очима українських теоретиків і практиків у 1926 р. (2013)
Пашкова О. - Стиль української кінопреси 1930-х років (2013)
Золоєва Д. - Естетика абсурду як частина екзистенціального кіносвіту Мікеланджело Антоніоні (2013)
Морєнова М. - Відображення катастроф у екранному мистецтві (2013)
Лєбєдєв О. - Пластичність кінематографічного зображення та її складові, Прядко О. (2013)
Оніщенко О. - Оскар Вайльд: зворотний бік естетизму (2013)
Станіславська К. - Митець і глядач: погляд на взаємини у модусах постмодерністської видовищної культури (2013)
Леоненко Р. - Олександр Загаров у Державному драматичному театрі (Київ, 1918–1919 рр.): організаційні аспекти (2013)
Веселовська Г. - У міжчассі історії: Олександр Загаров на чолі театру імені Т. Г. Шевченка (1919–1921 рр.) (2013)
Боньковська О. - Олександр Загаров в Українському народному театрі Товариства "Українська бесіда" (1921–1923 рр.): реалізм–психологізм–символізм (2013)
Андрійцьо В. - Олександр Загаров – директор і мистецький керівник Руського театру Товариства "Просвіта" в Ужгороді (1923–1925 рр.) (2013)
Козак Б. - Олександр Загаров і Державний театр імені Марії Заньковецької (1926 р.) (2013)
Ботунова Г. - О. Загаров як мистецький керівник Харківського державного театру (1927–1928 рр.) (2013)
Марченко А. - Матеріали про О. Загарова у фондах Музею театрального, музичного та кіномистецтва України (2013)
Безручко О. - Кіноекспериментальні майстерні (КЕМ) як одна з форм залучення молоді в кінематограф (2013)
Ужинський М. - Особливості мистецтва запису художнього мовлення в контексті створення звукового образу (2013)
Максименко С. - Кирчів. Р. Народний артист Іван Рубчак (2013)
Черков Г. - "Кіно" (1925–1933 рр.): систематичний покажчик змісту журналу "Радянське кіно" (1935–1938): систематичний покажчик змісту журналу (2013)
Владимирова Н. - Гайдабура В. Театр, розвіяний по світу (2013)
Партола Я. - Український театр ХХ століття: Антологія вистав (2013)
Мусієнко О. - Г. Черков. Екранний світ – діалог реальностей (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Васильєва В. Г. - Здійснення митного контролю експортно-імпортних операцій, Татаренко Н. М. (2012)
Дугінець Г. В. - Людський капітал в умовах циклічності розвитку світової економіки (2012)
Орловская Ю. В. - Экономические принципы и современные тенденции развития глобального трансфера знаний (2012)
Пилипенко Ю. І. - Технологічний розвиток світової економіки: закономірності та особливості державного регулювання в розвинутих країнах (2012)
Феофанова І. В. - Нові напрями розвитку співробітництва в АТЕС (2012)
Агій Я. Ю. - Розвиток інфраструктури в контексті циклічних економічних змін: теоретичний аспект, Соловій С. Б. (2012)
Алексєєв А. С. - Дослідження економічних диспропорцій у розвитку економіки Луганського регіону (2012)
Вознюк Т. К. - Модель споживчої оцінки якості продукції легкої промисловості (2012)
Гаврилюк В. Т. - Фактори впливу на розвиток сфери науково-технічного прогресу (2012)
Гончарова К. В. - Стратегічні орієнтири регіональної політики формування кластерів екологоузгодженого будівництва в Україні (2012)
Грабар М. В. - Iнституційні засади системного розвитку регіону (2012)
Ґудзь М. В. - Eкономічні аспекти впливу інфраструктури на інвестиційний потенціал регіонів (2012)
Євсєєва О. О. - Bдосконалення державного регулювання розвитку системи ЖКГ в регіоні (2012)
Карімов Г. І. - Групування територій для оптимізації інвестиційної діяльності в регіонах (2012)
Котуранова Т. В. - Стратегія інноваційного розвитку України (2012)
Нісфоян С. С. - Місце підприємств машинобудівної галузі в економіці країни (2012)
Пуліна Т. В. - Прогнозування показників функціонування підприємств кластеру харчової промисловості методом кусково-лінійної апроксимації (2012)
Роман Я. Ю. - Стан, проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні, Роман С.І. (2012)
Чумак О. В. - Структурні зміни у розвитку регіональних промислових комплексів як основа інноваційного розвитку економіки України, Федорченко О. К. (2012)
Григораш Т. Ф. - Стратегічні крос-секторні процеси злиття банківського та страхового ринків, Куліченко В. О., Ловакова М. С. (2012)
Наджафов И. Н. - Налог на прибыль и финансовая независимость местных органов власти Украины, Гребинник Т. А. (2012)
Прилепова М. А. - Неопределенность в оценке эффективности инвестиционных проектов (2012)
Бєлкіна І. А. - Oцінка ступеню використання економічного потенціалу гірничо-збагачувального підприємства (2012)
Борох Ю. О. - Cтратегічне планування на підприємствах як функція управління (2012)
Бражникова Л. Н. - Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами на предприятиях теплоснабжения, Аллахвердян А. В. (2012)
Василик І. І. - Процес розподілу та управління інформаційними ресурсами на підприємствах нафтогазового комплексу (2012)
Гавкалова Н. Л. - Формування стратегії управління фінансовою реструктуризацією підприємств (2012)
Геліч Н. В. - Брендинг як технологія завоювання цільового сегменту ринку (на прикладі компанії APPLE), Кучерук М. В. (2012)
Єпіфанова І. Ю. - Формування та використання прибутку в системі забезпечення сталого розвитку підприємств, Сьома О. О. (2012)
Кирдина Е. Г. - Комплексный подход к управлению человеческими ресурсами предприятий (2012)
Палка І. М. - Особливості управління витратами на підприємствах: вітчизняний та закордонний досвід (2012)
Пашкевич М. С. - Проблеми та перспективи управління збутовою діяльністю на промисловому підприємстві, Чернишева О. С. (2012)
Пирець Н. М. - Впровадження збалансованої системи показників на підприємствах будівельної галузі, Васютіна Н. Г. (2012)
Тертичко Т. В. - Економічний аспект процесу внутрішньої комунікації на промисловому підприємстві (2012)
Усатенко О. В. - Витрати на виробництво підприємств теплового господарства: визначення та класифікація для цілей бухгалтерського обліку, Нікітіна О. Б. (2012)
Цимбалюк О. В. - Застосування методів нечіткої логіки для вибору виконавця з ремонту й технічного обслуговування обладнання (2012)
Дунська А. Р. - Компаративний аналіз інноваційності експорту України та "Чотирьох азійських тигрів", Тенетко І. І. (2013)
Калинина С. П. - Основные тенденции развития рынка труда европейского союза (2013)
Ховрак І. В. - Міжнародна міграція висококваліфікованих та наукових кадрів: участь України, Приз М. Ю. (2013)
Чириченко Ю. В. - Світова організація торгівлі: окремі пріоритети вдосконалення діяльності (2013)
Башнянин Г. І. - Теоретичні аспекти соціалізації економічних систем: основні її інтерпретації, Гончарук Л. Я., Кульчицький Б. В., Тесля А. І. (2013)
Вишневська О. М. - Теоретичні і практичні аспекти формування продовольчої безпеки країни, Шличек І. В. (2013)
Глазко Н. Д. - Соціальний захист та соціальне забезпечення населення в Україні та механізм його регулювання (2013)
Долгошея Н. О. - Формування ефективного механізму державного регулювання інноваційного розвитку аграрного сектора (2013)
Дунаєв І. В. - Кластерно-мережевий підхід до стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств в місті Харкові, Мілаш Л. М. (2013)
Євсєєва О. О. - Вдосконалення державного регулювання розвитку системи охорони здоров’я в регіоні (2013)
Іванов А. М. - Особливості управління землями територіально-рекреаційного комплексу (2013)
Пакулін С. Л. - Стале функціонування житлово-комунального комплексу регіону, Топчій О. О. (2013)
Пакуліна А. А. - Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання реструктуризації соціального комплексу (2013)
Бударіна Н. О. - Аналіз українського ринку проблемних активів і перспективи його розвитку, Айроян Р. Г. (2013)
Ватченко Б. С. - Концепція оцінки майнового потенціалу регіону у цілях оподаткування (2013)
Галущак В. В. - Значення фондового ринку в процесі трансформації та накопичення капіталу (2013)
Коваль Н. І. - Особливості контролю за інформаційним забезпеченням фінансової діяльності (2013)
Лазур С. П. - Фіскальні інструменти антикризового регулювання економіки (2013)
Лебідь О. В. - Визначення сутності потенціалу банку, Новікова О. В. (2013)
Стеценко Т. В. - Ризик-менеджмент у системі управління державними фінансами (2013)
Труш Ю. Т. - Обліково-інформаційне забезпечення удосконаленої поточної оцінки результатів роботи кредитного відділу комерційного банку, Кравченко Т. В., Котенко Н. О. (2013)
Усатенко О. В. - Шляхи вдосконалення обліку і аудиту кредитних операцій із фізичними особами у комерційному банку, Терещенко М. К. (2013)
Божанова В. Ю. - Вплив фактору ризику на інвестиційну привабливість продукції будівельних підприємств, що спеціалізуються на житловому будівництві (2013)
Залунин В. Ф. - Нормативная база списания материалов на себестоимость строительно-монтажных работ и её развитие в условиях рыночной экономики, Галич Е. Г. (2013)
Левицька А. О. - Генезис наукових поглядів в системі формування конкурентоспроможності підприємства (2013)
Левчинский Д. Л. - Значение форм первичного учета в экономической деятельности строительного предприятия, Бычкова Т. П. (2013)
Нагорный В. В. - Оптимизация производственной мощности предприятия в условиях роста производственной программы, Фисуненко П. А., Чайка Н. А., Шостак А. В. (2013)
Сорокіна О. В. - Оцінка фінансово-економічного стану компанії в період кризи на підставі математичної теорії катастроф (2013)
Тисячна Ю. С. - Організаційне забезпечення підсистеми менеджменту персоналу промислового підприємства з урахуванням рівня його ефективності (2013)
Шандова Н. В. - Особливості та проблеми функціонування підприємств машинобудівної галузі (2013)
Малюк О. С. - Теоретичні аспекти екологозбалансованого розвитку промислового підприємства (2013)
Сахненко О. І. - Аналіз фінансово-економічних механізмів управління сферою освітніх послуг в ринкових умовах (2013)
Азимов З. Н. - Роль суда по установлению объективной истины в уголовном судопроизводстве Азербайджанской Республики и Украины (2009)
Андріїв В. М. - Теоретико-правові підходи щодо розуміння сутності права (2009)
Ануфрієнко О. А. - Сутність менеджменту в Україні початку ХХІ ст.: природно-правовий аспект (2009)
Баранник І. Г. - Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб як урядовий орган державного управління в системі центральних органів виконавчої влади України (2009)
Батюк О. В. - Особливості використання криміналістичних моделей, прийомів та навичок при проведенні слідчих дій (2009)
Биля-Сабадаш І. О. - Мовностилістичні правила вираження змісту нормативних правових актів (2009)
Бойченко Г. М. - Сутність правового регулювання пільгового забезпечення працівників (2009)
Бойченко О. В. - Політика інформаційної безпеки в системі інформаційного забезпечення ОВС України (2009)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складові наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства (2009)
Бондарь С. О. - Мета та принципи діяльності адміністративних судів (2009)
Бордюгов Л. Г. - Поняття і процесуальна природа судово-екологічної експертизи (2009)
Бречко А. В. - Особливості правового положення сторін в адміністративному судочинстві (2009)
Ватрас В. А. - Поняття "сім’я" у сімейному праві України (2009)
Волинець В. В. - Засоби переконання та стимулювання (заохочення) у забезпеченні зобов’язань за трудовим договором (2009)
Гагай П. С. - Адміністративно-правова кваліфікація та її зв’язок з адміністративним процесом (2009)
Гетманець О. П. - Проблеми вдосконалення контрольних повноважень Рахункової палати України в бюджетному процесі (2009)
Гоменюк Д. С. - Поняття державних посадових осіб (2009)
Гринько С. Д. - Ноксальна відповідальність за законодавством Франції, Німеччини та України: порівняльно-правовий аспект (2009)
Давиденко М. Л. - Кримінологічна характеристика злочинів у сфері інтелектуальної власності, Новикова Л. В. (2009)
Дахова І. І. - Конституційні засади взаємовідносин уряду з главою держави в зарубіжних країнах (2009)
Денисюк Д. С. - Щодо визначення поняття дозвільної діяльності ДАІ МВС України (2009)
Дмитрієнко І. В. - Природа первісної української правової культури (2009)
Дмитрієнко Ю. М. - Актуальні підходи до визначення поняття, структури та функцій української правової свідомості (2009)
Єфремова І. І. - Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування: проблеми правового визначення (2009)
Жилка І. П. - Поняття законності в діяльності митних органів України (2009)
Зезека Н. О. - Особливості правотворчої діяльності Державної служби зайнятості України (2009)
Зозуля І. В. - Концептуальне забезпечення реформування системи МВС України: мета, завдання та базові принципи в запропонованих проектах (2009)
Зозуля О. І. - Особливості сучасного формування Адміністрації Президента Російської Федерації (2009)
Іванський А. Й. - Місцеві ради у відносинах фінансово-правової відповідальності (2009)
Івенко О. І. - Діяльність оперативних підрозділів ОВС щодо виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності та попередження їх діяльності (2009)
Ігнатов О. М. - Недоліки кадрового відбору як фактор детермінації злочинів, що вчиняються працівниками ОВС та шляхи протидії (2009)
Ільницький М. С. - Організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ України (2009)
Іншин М. І. - Особливості правового регулювання прийняття на роботу молоді (2009)
Кашкаров О. О. - Передумови реформування Кримінального кодексу України та створення законодавства про кримінальні проступки (2009)
Квіт Н. М. - Поняття та структура системи іпотечного кредитування (2009)
Кирилюк Л. В. - Адвокат – представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача у кримінальному судочинстві України (2009)
Коваленко А. А. - Контрольні повноваження Рахункової палати України у галузі місцевих фінансів (2009)
Кожушко С. І. - Правові проблеми визначення структури трудових правовідносин (2009)
Кузніченко С. О. - Реформування інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні: постановка проблеми (2009)
Кузьменко О. А. - Значення оптимізації міжбюджетних відносин для держави та регіонів (організаційно-правовий аспект) (2009)
Кулик Д. О. - Конструкція розрахункового чека: історія формування та сучасний стан (2009)
Куліш А. М. - Удосконалення митного законодавства України як фактор підвищення ефективності діяльності правоохоронної системи (2009)
Лавріненко О. В. - Трудова функція працівника як обов’язкова умова трудового договору: теоретико-прикладні аспекти та шляхи вдосконалення загального й спеціального законодавства України про працю (2009)
Лучковська С. І. - Поняття валютного контролю та його закріплення у валютному законодавстві (2009)
Лушпаєв С. О. - Деякі питання правової охорони атмосферного повітря при використанні космічної техніки (2009)
Ляшенко О. А. - Щодо проблем прийняття та застосування міжнародних договорів, конвенцій та угод у сфері інтелектуальної власності (2009)
Макаренко М. М. - Характеристика вимог, які висуваються до управлінських рішень органів державної податкової служби України (2009)
Маханьков Д. Г. - Особистість злочинця як ключове поняття кримінології (2009)
Мірошниченко А. М. - Чи потрібен Закон України "Про нормативно-правові акти"?, Попов Ю. Ю. (2009)
Музичук О. М. - Професійний відбір кандидатів на службу до ОВС: сучасний стан та шляхи удосконалення (2009)
Нагаєць О. О. - Сутність та елементи організації санаторно-курортного забезпечення працівників органів внутрішніх справ (2009)
Назаров В. В. - Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні (2009)
Ніколайченко Г. М. - Вплив глобалізації на національну політичну й правову культуру (2009)
Орел О. В. - Планування як елемент наукової організації праці дільничного інспектора міліції (2009)
Пабат О. В. - Фактори, що детермінують вчинення злочинів у сфері службової діяльності (2009)
Панько Н. А. - Доказове значення висновку експерта (2009)
Папа Д. М. - Становлення наукових поглядів про суб’єктивні публічні права приватних осіб у вітчизняній правовій науці (2009)
Пахомов В. В. - Внутрівідомчий контроль за правозастосовною діяльністю податкових органів (2009)
Перчиков В. Е. - Внутрішній контроль податкових органів: правове дослідження компетенції (2009)
Подоляка А. М. - Захист прав і свобод громадян засобами адвокатури (2009)
Пономарьов О. В. - Деякі особливості дисциплінарної та адміністративної відповідальності посадових осіб антимонопольних органів в Україні (2009)
Пономарьова Я. О. - Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: проблеми та перспективи розвитку (2009)
Портнов А. В. - Запровадження інституту конституційної скарги в Україні: теоретичні та правові проблеми, шляхи їх вирішення (2009)
Пристінський І. О. - Особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій за порушення чинного законодавства (2009)
Прокопенко Н. О. - Поняття мікрослідів (2009)
Проневич О. С. - Муніципалізація (комуналізація) як одна з визначальних тенденцій еволюції інституту поліції (міліції) (2009)
Резанов С. А. - Використання дискреційних повноважень в діяльності органів державного управління (2009)
Рябченко Ю. Ю. - Судовий захист прав споживачів при придбанні продукції через Інтернет (постановка проблеми) (2009)
Селезень П. О. - Вплив рішень європейського суду з прав людини на розвиток податкової системи України (2009)
Синеокий О. В. - Новые технологические решения специализации межгосударственных следственно-оперативных групп по расследованию многоэпизодных транснациональных преступлений, совершаемых на сексуальной почве (2009)
Синицький П. В. - Місце контрольно-наглядової діяльності ДСО при МВС України в адміністративній діяльності міліції (2009)
Сікорський О. П. - Адміністративно-правовий статус державних органів США та країн-членів Європейського Союзу у сфері міграції та паспортизації (2009)
Слінько Д. С. - Захист у кримінальному процесі: проблеми теорії та практики (2009)
Тимошевський Д. В. - Правове регулювання податкового кредиту (2009)
Федоров С. Є. - Ревізія як метод фінансового контролю (2009)
Федотова О. С. - Визначення поняття "акваторія морського порту" за законодавством України та відмежування його від суміжних понять (2009)
Хірс Я. О. - До питання про правову природу розрахункових відносин (2009)
Хряпінський П. В. - Заохочувальні кримінально-правові норми як засоби захисту законних прав і свобод людини (2009)
Чепис О. І. - Законний інтерес як категорія цивільного права (2009)
Чубко Т. П. - До питання про поняття права (2009)
Чуйков А. Ю. - Сутність спеціальних установ органів внутрішніх справ (2009)
Шевченко Л. О. - До питання про методи вивчення криміногенної особистості, що вчиняє злочини в сфері ПЕК (2009)
Шестак С. В. - Система суб’єктів правотворчого забезпечення реалізації культурної функції держави (2009)
Шипілов Л. М. - До питання про сутність, зміст та форму демократичної держави (2009)
Шуміло О. М. - Правове забезпечення міжгалузевого підходу щодо поводження та попередження негативного впливу азбесту на людей та довкілля (2009)
Яцишин М. М. - Участь Кабінету Міністрів України й органів державної влади в становленні кримінально-виконавчої системи (2009)
Д’яконова І. І. - Іноземний капітал у банківській системі України: реалізація системних принципів (2013)
Башлай С. В. - Методологічні засади нагляду на консолідованій основі за діяльністю банків в Україні, Подоляка О. І. (2013)
Бурденко І. М. - Сучасні світові моделі регулювання ринку похідних фінансових інструментів, Єльнікова Ю. В. (2013)
Бєлова І. В. - Оцінка фінансової стійкості банків України за допомогою методики z-score, Греченок М. В. (2013)
Vaschenko A. N. - Tools for identification financial transactions involving legalization of criminal proceeds (2013)
Гарасюк О. А. - Особливості ресурсної політики комерційних банків України, Свириденко А. С. (2013)
Єріс Л. М. - Методичні підходи щодо оцінки достатності власного капіталу банку (2013)
Клочко А. М. - Економіко-правове регулювання процесів міжнародного трансферу високих технологій у контексті забезпечення конкурентних переваг країни, Хворост О. О., Омельяненко В. А. (2013)
Конопліна Ю. С. - Суспільно-економічні фактори функціонування системи соціального страхування (2013)
Криленко В. І. - Роль держави в забезпеченні економічної безпеки (2013)
Кузьменко О. В. - Моделювання конкурентних стратегій поведінки учасників ринку перестрахування, Асанов С. А. (2013)
Лановий В. В. - Операції центрального банку на відкритому ринку: сутність, принципи та цілі (2013)
Пластун В. Л. - Еволюція підходів щодо формування диверсифікованого інвестиційного портфеля (2013)
Пластун О. Л. - Проблеми біржової діяльності в Україні та варіанти їх вирішення (2013)
Пігуль Н. Г. - Особливості забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств, Дехтяр Н. А., Боярко І. М. (2013)
Рекуненко І. І. - Вплив маркет-мейкерів на формування ціни фінансового інструмента, Кусий М. Ю. (2013)
Рябушка Л. Б. - Стратегічні напрямки регіонального розвитку в контексті реформування місцевих бюджетів, Шамота Г. М. (2013)
Савченко Т. Г. - Структура та інструменти грошово-кредитного ринку, Піонтковська Я. О. (2013)
Алфьоров С. В. - Особливості устрою та функціонування територіальних громад країн-членів ЄС (2013)
Амбарчян В. С. - Організаційні аспекти інвестиційної діяльності банків на фондовому ринку (2013)
Бех М. С. - Особливості міжнародного кредитування: міжнародний валютний фонд і Україна (2013)
Бондаренко Є. К. - Визначення та обмеження інвестиційної діяльності страхових компаній (2013)
Вергелюк Ю. Ю. - Моделювання факторів диверсифікації кредитних послуг банків (2013)
Гвоздюкова С. М. - Складові інвестиційного ризику та інструменти мінімізації його впливу на діяльність страхової компанії (2013)
Голосенін І. О. - Врахування прибутковості клієнта в реструктуризації кредитів банком (2013)
Демкив Ю. М. - Концептуальная система управления качеством банковских услуг (2013)
Дмитрієв Є. Є. - Сучасні міжнародні загрози для національної економічної та фінансової безпеки України (2013)
Катроша Л. В. - Методи державного фінансового контролю як спосіб запобігання зловживанням у сфері державних закупівель (2013)
Козенко А. О. - Зарубіжний досвід вертикального фінансового вирівнювання та його застосування в Україні (2013)
Козирєв В. А. - Ідентифікація поняття кризи страхового ринку (2013)
Козлова Ю. В. - Перспективи розвитку інвестиційних банків в Україні (2013)
Костюченко Я. О. - Формування макропруденційної політики на основі використання досвіду банку Англії (2013)
Могиліна Л. А. - Методичні аспекти оцінки рівня економічної нестабільності як фактора негативного впливу на фінансову безпеку промислових підприємств (2013)
Мірошниченко Г. О. - Теорія самоорганізації при дослідженні банківської системи (2013)
Небаба Н. О. - Державне регулювання системи недержавного пенсійного забезпечення: сучасний стан і напрями розвитку (2013)
Павловська Є. О. - Теоретичні аспекти впливу державного боргу на економічне зростання (2013)
Романик О. Р. - Вплив іноземного капіталу на вітчизняну банківську систему (2013)
Сич Н. О. - Світовий досвід як векторний орієнтир в управлінні зовнішнім державним боргом (2013)
Скок Є. М. - Світові тенденції розвитку своп-мереж центральних банків (2013)
Шелюк А. А. - Функціональна модель депозитного менеджменту банку (2013)
Шпіцглуз С. О. - Вплив фінансових ризиків на стабільність бюджету (2013)
Абакумов В. М. - Суб’єкти інформаційних війн: поняття та види (2009)
Андрєєва О. Б. - Система роботи з персоналом в органах внутрішніх справ України (2009)
Бавико О. Є. - Сучасні зрушення у визначенні предмету фінансового права (2009)
Бандурка О. М. - Реформування податкової служби – справа невідкладна, Угровецький О. П. (2009)
Барабаш Н. П. - Розвиток правового регулювання земельних відносин, пов’язаних із користуванням надрами (2009)
Бездольний М. Ю. - Державно-правовий механізм протидії корупції (2009)
Безусий В. В. - Окремі питання правового статусу людини в державі (2009)
Берченко Г. В. - Конституційне закріплення статусу політичних партій та інших інститутів громадянського суспільства (досвід зарубіжних країн) (2009)
Бойченко О. В. - Міжнародне співробітництво правоохоронних органів держав у галузі забезпечення інформаційної безпеки (2009)
Бортнік О. Г. - Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень (2009)
Волобуєв А. Ф. - Про сутність та психологічні засади пред’явлення для впізнання, Лозова С. М. (2009)
Гетманець О. П. - Контрольні повноваження Міністерства фінансів України в бюджетному процесі (2009)
Гончаренко Г. А. - Особливості організації та правового забезпечення системи органів управління лісовим фондом України (2009)
Гриниха І. М. - Відповідальність виконавця та співвиконавця злочину за кримінальним законодавством зарубіжних держав (2009)
Гробова В. П. - Щодо визначення змісту категорії "особиста недоторканність" (2009)
Денисюк С. Ф. - Організація громадського контролю у сфері забезпечення правоохоронними органами громадського порядку (2009)
Джафарова О. В. - Місце адміністративного договору в адміністративній діяльності правоохоронних органів (2009)
Дмитрієнко І. В. - Первісна українська правова культура: початкові форми художньо-правової свідомості, культури та їх артефактів – першооснови нормативно-правового світоосмислення (2009)
Дмитрієнко Ю. М. - Українська правова свідомість: вітчизняні дослідження XIX ст. – початку XX століть (2009)
Добкін М. М. - Реформування місцевого самоврядування й удосконалення діяльності виконавчих органів місцевих рад як невідкладне завдання (2009)
Дручек О. В. - Правовий нігілізм: підходи до розуміння (2009)
Євдокіменко С. В. - Становлення науки про судову експертизу: історичний аспект (2009)
Єщук О. М. - Межі адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності в Україні (2009)
Жуков С. В. - Особливості банкрутства окремих категорій підприємств-боржників (2009)
Зозуля І. В. - Пропозиції з удосконалення реформування системи МВС України (2009)
Зозуля О. І. - Адміністрація Президента РФ: пошук і апробація моделі здійснення зовнішньополітичної діяльності (2009)
Зубатенко О. М. - Щодо запозичення зарубіжного досвіду правового регулювання припинення суб’єктів господарювання (2009)
Книженко С. О. - Деякі питання тактики допиту свідків при розслідуванні екологічних злочинів (2009)
Колесніков В. В. - Тактичні особливості допиту свідків і потерпілих під час розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами (2009)
Корінь Д. О. - Поняття взаємодії дільничних інспекторів міліції (2009)
Котенко В. М. - Реалізація права на звернення з адміністративним позовом: передумови та зміст (2009)
Крикун В. В. - Щодо визначення єдиних критеріїв класифікації спеціальних операцій (2009)
Кузніченко С. О. - Процедури введення, продовження та скасування надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні (2009)
Левченко К. Б. - Проблемні питання реалізації права громадян на доступ до інформації (на прикладі МВС України) (2009)
Литвинов О. М. - Про основні результати дослідження соціально-правового механізму протидії злочинності (2009)
Ляшук Р. М. - Спеціальні принципи застосування силових заходів Державної прикордонної служби України (2009)
Максак О. І. - Щодо питання про підстави усунення зовнішнього подвійного оподаткування (2009)
Мельник О. Б. - Зміст та напрямки діяльності органів внутрішніх справ у сфері адміністративно-правової охорони приватної власності (2009)
Миронова О. О. - Застосування спеціальних релігійознавчих пізнань в діяльності органів державної влади (2009)
Миськів Л. І. - Адміністративно-правові засоби морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України (2009)
Мокрицька І. Я. - Проблеми регулювання правового статусу захисника у кримінальному процесі України (2009)
Нагорна Г. О. - Реалізація права на заповіт особи, яка перебуває під час плавання на судні (2009)
Назаренко Ю. О. - Правовая регламентация защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, Смирнов А. А. (2009)
Нікіфоров В. Ю. - Правові засади проведення мобілізації в умовах дії режиму надзвичайного стану (2009)
Олiйничук Р. П. - Відмежування групового порушення громадського порядку від суміжних злочинів (2009)
Орехова І. С. - Принципи державного контролю господарської діяльності (2009)
Остафійчук Г. В. - Проблеми оперативно-розшукових функцій органа дізнання (2009)
Островський О. С. - Сутність та особливості кримінально-правової регламентації відповідальності за злочини проти права людини на свободу віросповідання (2009)
Павленко Э. Б. - Основные элементы правового механизма налога на землю (2009)
Панов І. О. - Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом (2009)
Подоляка А. М. - Взаємодія державних органів в охороні громадського порядку (2009)
Предместніков О. Г. - Потерпілий як сторона обвинувачення в справах приватного обвинувачення (2009)
Проневич О. С. - Поліцейська діяльність як вид державно-управлінської діяльності (2009)
Рачок Г. О. - Правова спорідненість адміністративної та кримінальної юрисдикцій як підстава для використання матеріалів адміністративної діяльності ОВС в доказуванні по кримінальним справам (2009)
Ржепецька К. М. - Судовий контроль як адміністративно-правовий засіб захисту прав і свобод людини (2009)
Русанова С. Ю. - Муніципальні права членів територіальної громади: поняття та класифікація (2009)
Санніков Д. В. - Поняття цільового призначення земельних ділянок для садівництва громадян (2009)
Сарана С. В. - Систематизація як форма удосконалення податкового законодавства України (2009)
Синєокий О. В. - Про акмеологію професійного мовлення прокурора-криміналіста (2009)
Сирота Д. І. - Обов’язки громадян як один з центральних елементів їх правового статусу (2009)
Страхова С. В. - Технології інтелектуального аналізу даних як компонент інформаційного забезпечення процесу прийняття ефективних рішень слідчим на початковому етапі розслідування злочинів (2009)
Тучак М. О. - Щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2009)
Хряпінський П. В. - Конструювання заохочувальних кримінальних норм (2009)
Худоба Н. В. - Австрійський кримінально-процесуальний кодекс 1873 року та його застосування на території Галичини (2009)
Шатрава С. О. - Юридична відповідальність як гарантія забезпечення законності діяльності судової міліції (2009)
Шахман Н. В. - Відновлення населення як складова внутрішньої функції держави (2009)
Юртаєва К. В. - Визначення місця вчинення злочинів з використанням комп’ютерних технологій (2009)
Яценко С. Л. - Адміністративно-правовий статус керівника в органах внутрішніх справ України (2009)
Алтуніна О. М. - Сутність та види функцій органів місцевого самоврядування (2009)
Амеліна О. Ю. - Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням права законного володіння державною власністю (2009)
Анапольська А. І. - Тактичні особливості допиту підозрюваного по справах про розкрадання грошових коштів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків (2009)
Анікіна Г. В. - Перспективи легалізації евтаназії в Україні (2009)
Антоненко В. О. - Кодифікація як самостійна форма систематизації правових джерел (2009)
Бариська Я. О. - Парламентська форма правління: поняття й ознаки, Лемак В. В. (2009)
Берназюк І. М. - Правова регламентація опозиційної діяльності в зарубіжних країнах (2009)
Білик В. В. - Модифікація бюджетно-правових категорій і понять (2009)
Бірюков В. В. - Доказове значення інформації, отриманої з криміналістичних та інших інформаційних систем (2009)
Бойко М. С. - Правові основи захисту цивільних майнових прав обмежено дієздатних та недієздатних осіб (2009)
Бойченко О. В. - Міжнародна інформаційна безпека: проблеми і перспективи (2009)
Бровій А. А. - Поняття, зміст та особливості виникнення трудових відносин (2009)
Вавженчук С. Я. - Сутність поняття "конституційні трудові права" (2009)
Ваганова І. М. - Поняття форми захисту та різновиди заходів захисту трудових прав працівників (2009)
Вапнярчук Н. М. - Актуальні питання дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні (2009)
Волкотруб С. Г. - Актуальні питання імунітету свідків в кримінальному судочинстві (2009)
Володін А. В. - Історія та перспективи розвитку сучасного законодавства про банкрутство (2009)
Волошенюк О. В. - Процеси конвергенції в сучасних правових системах (2009)
Гаврилов Е. В. - Державна політика в сфері забезпечення зайнятості: окремі правові аспекти (2009)
Галіцина Н. В. - Деякі адміністративно-правові аспекти державної реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю в Україні (2009)
Галунько В. В. - Концептуальні підходи до розвитку сучасного адміністративного права України (2009)
Галунько В. М. - Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства при проведені фінальної частини чемпіонату Європи з футболу (2009)
Гарасимів Т. З. - Особистість та проблеми її соціалізації (2009)
Герасименко К. С. - Сучасні ознаки загроз "інформаційного тероризму" (2009)
Гетьманцева Н. Д. - Щодо віднесення трудового колективу до суб’єктів трудового права, Козуб І. Г. (2009)
Глевська Н. В. - Принципи правового регулювання відсторонення працівника від роботи (2009)
Гордеюк А. О. - Правове значення умов та показників преміювання (2009)
Горобець Н. О. - Роль норм конституційного та цивільного прав у частині реалізації права на недоторканність житлового простору (2009)
Градецький А. В. - Особливості виконання режиму утримання колишніх співробітників суду та правоохоронних органів (2009)
Гробова В. П. - Реалізація конституційного права на вищу освіту і система зовнішнього незалежного оцінювання знань (2009)
Дмитрієнко І. В. - Особливості історичної української правової свідомості та культури: нормативна оригінальність, архетипи, правова ментальність, Дмитрієнко Ю. М. (2009)
Дмитрієнко Ю. М. - До проблеми становлення та розвитку української правової свідомості: нова актуальна термінологія та її перспективи (2009)
Довгань А. К. - Принципи правового регулювання атестації працівників (2009)
Долецький В. В. - Право на пам’ять як частина змісту права на життя: постановка проблеми (2009)
Дюкарєв В. П. - Загальна характеристика Державного комітету фінансового моніторингу України у системі органів виконавчої влади (2009)
Єгупенко В. В. - Формування психологічної компетентності як елемент криміналістичної підготовки слідчих (2009)
Жаровська І. М. - Генезис ідеї відкритості влади (2009)
Зозуля І. В. - Суб’єкти реформування системи органів внутрішніх справ України: склад і повноваження (2009)
Зозуля О. І. - Реалії законодавчого забезпечення організації та діяльності апарату Президента України (2009)
Іллічов М. О. - Державне управління оперативно-розшуковою діяльністю (2009)
Іншин М. І. - Механізм правового регулювання державної служби (2009)
Іщенко В. М. - Перспективи формування стандартів доказування у сучасному кримінальному процесі України (2009)
Карчевський К. А. - Поняття значного правочину (доктринальний аспект) (2009)
Коваль О. В. - Акти "внутрішнього права" в діяльності міжпарламентських організацій (2009)
Козак З. Я. - Нормативно-правові акти з охорони праці у світлі Закону України "Про охорону праці" (2009)
Колесников К. В. - Ліцензування ріелторської діяльності як засіб державного регулювання в Україні та за кордоном (2009)
Константинов К. В. - Координація дій правоохоронних органів (2009)
Копайгора І. І. - Функції і структура соціального конфлікту (2009)
Копейченко А. В. - Дотримання законності при отриманні дозволу на збір конфіденційної інформації про особу правоохоронними органами в ході оперативно-розшукових заходів (2009)
Костюченко О. Є. - Питання трудової функції працівника в проекті Трудового кодексу (2009)
Кравчук І. А. - Співвідношення понять "розкриття" і "розслідування" терористичних актів з позиції криміналістичної науки (2009)
Кріцак І. В. - Правоохоронна функція держави та її вплив на формування функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ України (2009)
Кульгавець Х. Ю. - Винищувальні батальйони та групи охорони громадського порядку у боротьбі із націоналістичним підпіллям у західних областях УРСР (1944-1950 рр.) (2009)
Кульчицька О. В. - Організаційно-правові форми діяльності депутатських фракцій у Верховній Раді України (2009)
Лазур Я. В. - Поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у державному управлінні (2009)
Левченко К. Б. - Які зміни до статті 301 Кримінального кодексу України відповідатимуть вимогам Факультативного Протоколу до Конвенції ООН про права дитини (коментар до законопроекту 3221) (2009)
Лукашев О. А. - Класифікація публічних фондів коштів в контексті побудови системи фінансового права (2009)
Максименко Н. В. - Нормативно-правове регулювання ґендерного паритету в органах внутрішніх справ (2009)
Мандичев Д. В. - Окремі елементи державного контролю якості імпортованих лікарських засобів (2009)
Мандрика Л. М. - Підстави набуття права власності політичними партіями (2009)
Манько О. Є. - Поняття форм державного правління в конституційному праві (2009)
Матюхіна Н. П. - Муніципальна поліція: окремі сторінки минулого та сьогодення (зарубіжний досвід) (2009)
Махонін Ю. В. - Етапи розвитку антинаркотичного законодавства в Україні: історико-правові аспекти (2009)
Миронова О. О. - Стабільність закону у поліконфесійній державі (2009)
Мирошниченко Ю. М. - Дослідження, перевірка та оцінка судом висновку експерта (2009)
Мірошниченко О. С. - Деякі аспекти розкриття серійних вбивств (на основі аналізу особи злочинця) (2009)
Мітяй О. Д. - Особливості цивільно-правової відповідальності банків у формі відшкодування збитків за порушення цивільних прав клієнтів (2009)
Назимко Є. С. - Поняття санкцій статей (санкцій частин статей) Особливої частини Кримінального кодексу України, Коллер Ю. С. (2009)
Небрат О. О. - Деякі аспекти застосування адміністративного примусу при здійсненні охорони громадського порядку (2009)
Олійник О. М. - Проблемні питання законодавчого регулювання права надрокористувача на отримання поза конкурсом надр у користування (2009)
Онищук Н. Ю. - До питання виконання податкового обов’язку (2009)
Панасюк О. О. - Трудове право та динаміка зміни праворозуміння: соціологічний аспект (2009)
Панов І. О. - Щодо визначення правового статусу митного перевізника (2009)
Пілігрім Г. С. - Поняття та правове регулювання концесії об’єктів права комунальної власності (2009)
Плохой І. І. - Поняття громадського порядку (2009)
Поклонська О. Ю. - Взаємодія інститутів громадянського суспільства та демократичної правової держави в Україні (2009)
Попов А. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання захисту відомчих інформаційних ресурсів (2009)
Попович Є. М. - Адаптація кадрової роботи в органах прокуратури України до європейських стандартів (2009)
Радіонова-Водяницька В. О. - Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства: міжнародний і зарубіжний досвід (2009)
Риженко І. М. - Статус суб’єктів адміністративно-правового захисту права власності суб’єктів господарювання в Україні (2009)
Робак В. А. - Стійкість, як ознака стійких злочинних об’єднань (2009)
Ромасько В. О. - Об’єкт державного контролю у сфері будівництва (2009)
Рудник Д. В. - Актуальні питання профілактики правопорушень на ринку цінних паперів (2009)
Салманова О. Ю. - Питання гарантованості прав і свобод громадян при забезпеченні міліцією безпеки дорожнього руху (2009)
Сальман І. Ю. - Історико-правові аспекти приватизації землі в Україні (2009)
Семенко Б. М. - Зміст та підстави адміністративної відповідальності за порушення законодавства в галузі будівництва (2009)
Синеокий О. В. - Акмеологическое учение об уникальной дуалистичности профессионального статус-кво прокурора-криминалиста (2009)
Синявська О. Ю. - Удосконалення адміністративно-правових засад забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу ОВС (2009)
Слінько Т. М. - Свобода вираження поглядів у рішеннях Європейського Суду з прав людини та загальні критерії її обмеження, Середюк В. В. (2009)
Слюсар А. М. - Інваліди – суб’єкти трудового права: міжнародний досвід (2009)
Смілянський Я. Г. - Особлива жорстокість як кваліфікуюча ознака умисного вбивства (2009)
Стеценко В. Ю. - Медичне страхування як складова системи страхування (правові аспекти) (2009)
Талыкин Е. А. - Процессуальная форма применения предупредительных мер в хозяйственном процессе Украины (2009)
Тарасенко К. В. - Місце Ради національної безпеки і оборони України в системі органів, що забезпечують національну безпеку і оборону в Україні (2009)
Тупицька Є. О. - Щодо питання поіменованості чи непоіменованості договору новації боргу у позикове зобов’язання (2009)
Файєр О. А. - Поняття професійної відповідальності та підстави її виникнення (2009)
Химчук Н. І. - Рішення Конституційного Суду України як джерело цивільного права (2009)
Чамлай В. В. - Боротьба органів робітничо-селянської інспекції УСРР з фінансовими правопорушеннями у перші роки НЕПу (1921-1923 рр.) (2009)
Червякова О. В. - Право на об’єднання та принцип політичного нейтралітету працівників Служби безпеки України (2009)
Черкасов О. М. - Поняття і структура механізму запобігання злочинам (2009)
Черниш І. А. - Поняття адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності (2009)
Шалгунова С. А. - Кримінологічні ознаки серійних сексуальних вбивств (2009)
Шатковська І. В. - Правове регулювання інституту лікарської таємниці (українська історія та міжнародний досвід) (2009)
Шелест М. В. - Держава як юридична особа публічного права: стан проблеми (2009)
Штих Т. В. - Права та обов’язки судді як суб’єкта трудового права (2009)
Штронда М. А. - Проведення переговорів у спеціальних операціях органів внутрішніх справ (2009)
Шуміло О. М. - Правові основи забезпечення екологічної безпеки дитячих іграшок в Україні (2009)
Ейдельберг М. М. - Розмежування правових відносин, які виникають з приводу володіння земельною ділянкою (2009)
Юркова Є. В. - Межі адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності в Україні (2009)
Яремко Г. З. - Співвідношення бланкетності та інших форм міжгалузевого зв’язку диспозицій статей кримінального закону (2009)
Ярмак О. М. - Урахування специфіки суб’єкта адміністративного проступку при складанні протоколів про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми (2009)
Яцишин М. М. - Спостережні комісії як вияв форм народовладдя та представницької демократії у кримінально-виконавчому процесі України (2009)
Гуренко-Вайцман М. М. - Рецензія на монографію О. В. Бойченка "Інформаційна безпека в органах внутрішніх справ України (організаційно-правові засади)" (2009)
Schelle K. - Review to the Monograph by I. V. Dmitrienko "Constitutional aspects of forming legal culture in Ukraine in a transitional period", Vesela R. (2009)
Албул С. В. - Віктимологічна складова реалізації форм оперативно-розшукової діяльності (2010)
Бавико О. Є. - Позитивна складова фінансової відповідальності (2010)
Берлач Н. А. - Вдосконалення спеціальної нормативно-правової бази – пріоритетний чинник розвитку органічного сільського господарства в Україні (2010)
Биля-Сабадаш І. О. - Нормотворча техніка як інструмент забезпечення системності законодавства (2010)
Бойченко О. В. - Особливості оперативно-розшукової протидії комп’ютерній злочинності, Новиков М. М. (2010)
Буткевич С. А. - Досвід Республіки Узбекистан по протидії легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності, та фінансуванню тероризму (2010)
Вавженчук С. Я. - Співвідношення понять "захист" та "охорона" трудових прав в чинному законодавстві (2010)
Головащенко О. С. - Соціальна та правова держави: аналіз співвідношення моделей (2010)
Гумін О. М. - Кримінальна насильницька поведінка як негативне соціальне явище (2010)
Дамирчиев М. И. - К вопросу о публичной природе налогового обязательства по законодательству Республики Азербайджан (2010)
Дзера Ю. М. - Теоретико-правові підходи щодо участі держави у цивільних відносинах та її правосуб’єктності (2010)
Дзюба І. І. - Мета та завдання МВС у сфері внутрішніх справ (2010)
Дьомін І. А. - Межі адміністративної діяльності міліції щодо запобігання та протидії корупції (2010)
Дягілєв О. В. - Закріплення політико-правового інституту лобізму в чинному законодавстві України (2010)
Євко В. Ю. - Родинні стосунки як підстава недійсності шлюбу (2010)
Євсюкова Я. І. - Мобілізаційна підготовка та мобілізація: українська та зарубіжна модель (2010)
Жадько В. Л. - Зарождение и становление налоговой функции государства (на примере Киевской Руси) (2010)
Зайцев О. Л. - Основні положення спадкового права (2010)
Зозуля І. В. - Сучасні тенденції реформування системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації (2010)
Зозуля О. І. - Інститут президентства як об’єкт сучасної конституційної реформи в Україні (2010)
Канцір В. С. - Транснаціональний тероризм як фактор впливу на міжнародні відносини (2010)
Книш В. І. - Щодо поняття правової охорони об’єктів тваринного світу (2010)
Ковальова Н. Ю. - Проблеми застосування процесуального затримання обвинуваченого у кримінальному судочинстві України (2010)
Коломієць І. В. - Державний фінансовий моніторинг в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення (2010)
Конопльов В. В. - Категорія "адміністративно-правових режимів" в юридичній науці та законодавстві України (2010)
Корзун В. М. - Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин в Україні (2010)
Костюченко О. Є. - Специфіка робочого часу лікарів: встановлення режиму та облік (2010)
Котюк О. В. - Нормативно-правове забезпечення права на безпечне довкілля (2010)
Курафєєва І. В. - Співвідношення інвестиційного договору з договором про пайову участь у будівництві житла (2010)
Лазур Я. В. - Методи адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян у сфері державного управління (2010)
Левченко К. Б. - До проблеми забезпечення трудових прав працівників патронатних служб (2010)
Лисенко І. В. - Обмеження прав власників житла у договірних зобов’язаннях (2010)
Лихачов С. В. - Деякі напрями підвищення ефективності взаємодії органів внутрішніх справ і громадськості в сфері охорони громадського порядку (2010)
Мазаєв О. О. - Про доцільність використання комп’ютерного моделювання при відтворенні обстановки та обставин події (2010)
Медведєв Д. К. - Особливості адміністративно-правової відповідальності при перевезенні вантажів автомобільним транспортом (2010)
Меживой О. В. - Законність проведення оперативних комбінацій та експериментів (2010)
Мельник К. Ю. - Атестація службовців правоохоронних органів (2010)
Мельник Я. Я. - Сутність суб’єктивних обов’язків народних засідателів при відправленні правосуддя: постановка проблеми (2010)
Митрофанов І. І. - Кримінально-виконавчі наслідки судимості (2010)
Назимко Є. С. - Значення ознак суспільно небезпечного діяння для застосування інституту обставин, що виключають злочинність діяння (2010)
Онацький Е. А. - Адміністративно-правова відповідальність у сфері діяльності магістрального трубопровідного транспорту (2010)
Осолінкер І. М. - Деякі особливості необхідної оборони права власності: доктринальний та законодавчий аспекти (2010)
Острович С. Е. - Про матеріально-фінансову основу місцевого самоврядування в Україні (2010)
Панчак О. Г. - Врахування основних законів формальної логіки при доктринальному тлумаченні закону про кримінальну відповідальність (2010)
Пивоварська К. Б. - До визначення предмета права соціального забезпечення (2010)
Пірон І. В. - Сучасна державна політика зайнятості населення в Україні (2010)
Попов С. В. - Захист зайнятості іноземців профспілковими організаціями (2010)
Рогач О. Я. - Застосування сучасного нормативного підходу праворозуміння в дослідженні категорії "зловживання правом" (2010)
Савайда О. І. - Зв’язок енциклопедії права з філософією права (2010)
Садова У. Я. - Проблеми нормативно-правового забезпечення регулювання міграційних процесів в Україні, Біль М. М. (2010)
Сіроха Д. І. - Специфіка змісту трудових правовідносин за участю фізичної особи-підприємця (2010)
Слюсар А. М. - Соціальна держава в контексті трудового права (2010)
Стригун Д. Ю. - Методика виявлення контрабандного перевезення наркотичних засобів, що здійснюється особами з приховуванням їх всередині свого тіла (2010)
Талыкин Е. А. - Виды мер пресечения по действующему хозяйственному процессуальному законодательству (2010)
Терницький С. М. - Зарубіжний досвід конкурсного заміщення посад державних службовців (2010)
Трегубов Е. Л. - Право на справедливий суд в практиці європейського суду з прав людини (2010)
Трофімова Л. В. - Податкова політика і податкова система (2010)
Халілев Р. А. - Історичні та соціальні передумови виникнення етноконфесійних суперечностей в АР Крим (2010)
Харасик Н. О. - Соціальне страхування на випадок безробіття в УСРР під час НЕПу (1921-1929 рр.) (2010)
Ходос Л. В. - Міжнародні стандарти праці та політико-правові проблеми гармонізації національного й світового ринків праці (2010)
Цуріков М. О. - Державна реєстрація як особливість деяких правочинів з нерухомістю (2010)
Чубко Т. П. - Глобалізація: поняття, вплив на сучасні державу і право (2010)
Шаренко М. С. - Юридичні особи як платники податків (2010)
Шемелинець І. І. - Виникнення та розвиток відносин адміністративної відповідальності за порушення трудових прав осіб в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2010)
Шипілов Л. М. - Право української нації на самовизначення в ідейній спадщині М. І. Міхновського (2010)
Шуміло О. М. - Правові засоби залучення заінтересованих осіб (інституцій) до інтегрованого управління водними ресурсами (на прикладі АРК) (2010)
Юношев О. В. - Історія примусового лікування від наркоманії: кримінально-правовий аспект (2010)
Якуша Н. В. - Сплата збору до Пенсійного фонду з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню (2010)
Яремко Г. З. - Бланкетний виклад ознак суб’єктивної сторони злочину (2010)
Кириченко І. О. - Рецензія на монографію С. О. Кузніченка "Надзвичайні адміністративно-правові режими: зарубіжний досвід та українська модель" (2010)
Бовкун Є. А. - Поняття інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в діяльності органів державної податкової служби України (2010)
Бордюгов Л. Г. - Внутрішнє переконання експерта (об’єктивні та суб’єктивні аспекти) (2010)
Буткевич С. А. - Стаття 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар (2010)
Венедіктов С. В. - Щодо тривалості робочого часу сумісників як суб’єктів трудового правовідношення (2010)
Виговський О. І. - Колізійні проблеми обігу депозитарних розписок (2010)
Вовк В. М. - Одяг та аксесуари як елементи "м’якої" семіотичної системи римського права (2010)
Граділь О. І. - Удосконалення системи органів оперативно-розшукової діяльності (2010)
Гриценко І. С. - Становлення інституту адміністративної відповідальності (2010)
Грошева В. К. - Контроль дотримання законодавства про банківське кредитування при наданні валютних кредитів (2010)
Дановська І. І. - Використання криміналістичної техніки у процесі розкриття та розслідування злочинів: пріоритетні напрямки удосконалення (2010)
Дахова І. І. - Тенденції розвитку урядової компетенції на сучасному етапі державотворення (2010)
Дмитрієнко Ю. М. - Норми правової свідомості-культури-права: історико-правовий стан становлення та розвитку в методологічно-правовій співвіднесеності та перспективі (2010)
Дмитрієнко Ю. М. - Норми правової культури як якісної частини механізму правового регулювання, Дмитрієнко І. В. (2010)
Добкін М. М. - Відповідальність місцевих державних адміністрацій та їх посадових осіб: загальнотеоретичні питання (2010)
Духневич А. В. - Розвиток кредитної кооперації на західноукраїнських землях (2010)
Євстігнєєв А. С. - Правове регулювання забезпечення питною водою населення України (2010)
Зозуля І. В. - Реформування системи МВС України: організаційно-правові аспекти реструктуризації його центрального апарату, територіальних у областях і транспортних підрозділів та міськрайлінорганів (2010)
Зозуля О. І. - Зміст і наслідки останньої реорганізації Секретаріату Президента України (2010)
Ігнатов О. М. - Насильство як спосіб вчинення злочину: поняття та сутність (2010)
Ільєва Н. В. - Щодо визначення правового статусу нотаріату в Україні (2010)
Кагановська Т. Є. - Функціональна змістовність діяльності кадрових підрозділів по забезпеченню державного управління (2010)
Калмиков Д. О. - Експлуатація дітей, що спричинила істотну шкоду здоров’ю дитини (2010)
Кашкаров О. О. - Вбивства з сексуальних мотивів: проблеми визначення критеріїв класифікації, Шигонін О. Б. (2010)
Кікінчук В. Ю. - Особливості проведення атестації працівників ОВС України (2010)
Книженко С. О. - Особливості огляду місця події при розслідуванні незаконного видобування корисних копалин (2010)
Козаченко О. В. - Культуро-антропологічний підхід до визначення кримінального права (2010)
Коляда Т. А. - Концепція гідної праці у трудовому праві України (2010)
Коритько Д. Г. - Нагородна практика в Україні: юридичний аналіз основних понять (2010)
Крайник Г. С. - Питання кваліфікації порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою при настанні наслідків, передбачених ч.1 ст.272 КК України (2010)
Кройтор В. А. - Участь працівників Державтоінспекції як спеціалістів в цивільному процесі, Глушкова Д. Г. (2010)
Курко М. Н. - Правові засади цільового використання фінансових ресурсів у сфері вищої освіти (2010)
Куртинець М. І. - Зародження сучасної науки міжнародного права у Польщі в міжвоєнний період (2010)
Куценко А. О. - Багатосторонні угоди в рамках Світової організації торгівлі, їх вплив на ринок м’ясо-молочної продукції України (2010)
Лавріненко О. В. - Галузеві принципи обмеження сфери правового регулювання та визнання незаконними умов договорів про працю: проблеми кодифікації (2010)
Ластовка О. А. - Організація та проведення місцевих референдумів в Україні (2010)
Лизогуб В. А. - Формування станових прав шляхти на українських землях у ХVІ-XVIII ст. (2010)
Лисенко І. В. - Цивільно-правові засади охорони житлових прав дітей (2010)
Логінова В. В. - Поняття та значення слідчих ситуацій в методиці розслідування злочинів (2010)
Мазнєва В. В. - Діяльність корпоративних інвестиційних фондів в умовах недосконалого законодавства (2010)
Мартинов М. Д. - Сучасні проблеми організації діяльності органів внутрішніх справ України та шляхи їх вирішення (2010)
Митяй Е. Д. - Ответственность сторон в кредитных правоотношениях (2010)
Неклеса Ю. В. - Принцип диспозитивності цивільного процесуального права: проблеми дефініції (2010)
Нестор Н. В. - Перспективи розвитку інституту медіації в кримінальному судочинстві України: нормативно-правовий аспект (2010)
Обрусна С. Ю. - Суддівський корпус України: поняття та правова характеристика (2010)
Олєйніков Д. О. - Визначення поняття "захоплення державної влади" як обов’язкової мети злочину, передбаченого ст.109 КК України (2010)
Онищук О. О. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення (2010)
Панасюк О. В. - Сутність та види гарантій забезпечення законності і дисципліни в органах Державної податкової служби України (2010)
Пархоменко М. М. - Міжнародний досвід забезпечення якості продукції (2010)
Попов Ю. Ю. - Прецедентне право у контексті загальнообов’язковості судових рішень та українські перспективи (2010)
Прокопенко О. Ю. - Особа порушника в адміністративних проступках, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку (2010)
Ринажевський Б. М. - Військово-службові відносини в діяльності Служби правопорядку (2010)
Роман Н. М. - Конституювання Австро-Угорщини 1867 р.: історико-правові аспекти (2010)
Рябченко О. П. - Засади формування судового конституційного процесу (2010)
Сакаджи К. Б. - Проблеми нормативного закріплення основних категорій у сфері застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин (2010)
Селезень П. О. - Обмеження надання договірних переваг в міжнародних податкових договорах України (2010)
Синявська О. Ю. - До питання правового захисту працівників ОВС (2010)
Скуратович І. М. - Деякі аспекти значення досвіду судової реформи 1864 р. для створення демократичної судової влади в Україні (2010)
Смілянський Я. Г. - Особливості суб’єктивної сторони умисного вбивства з особливою жорстокістю (2010)
Тацишин І. Б. - Правові аспекти врегулювання соціальної реклами в Україні (2010)
Труханов В. А. - Щодо дисциплінарної відповідальності працівників державних органів (порівняльно-правовий аналіз) (2010)
Філіпенко Є. П. - Забезпечення гарантії прав і свобод неповнолітніх в діяльності органів внутрішніх справ України (2010)
Харитонова О. В. - Соціологічний підхід до вивчення кримінального права: виникнення і розвиток (2010)
Христинченко Н. П. - Адміністративно-правові та організаційні засади підготовки юристів (2010)
Чекан Н. М. - Санкції норм за вчинення злочинних посягань, пов’язаних з порушенням законодавства про працю. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за їх вчинення (2010)
Чуб О. О. - Різноманіття форм політичної активності громадян України як чинник де-мократичності державної влади (2010)
Ямковий В. І. - Проблемні питання участі адвоката як процесуального представника в господарському суді (2010)
Яремко Г. З. - Викладення загальних засад кримінальної відповідальності з використанням бланкетних вказівок у статтях Загальної частини Кримінального кодексу України (2010)
Арістова І. В. - Сучасній стан правового забезпечення державної службі в Україні (2010)
Аркуша Л. І. - Обстановка вчинення легалізації доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності (2010)
Артем’єва Д. В. - Принципи інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки (2010)
Баланюк Л. Л. - Реформування організації системи фінансового моніторингу в Україні для приведення її у відповідність міжнародним стандартам (2010)
Бандурка С. О. - Теорія та практика процесуальних гарантій у кримінальному процесі (2010)
Барабаш Г. О. - Особливості правового регулювання робочого часу суддів (2010)
Басов А. В. - Щодо визначення системи забезпечення громадської безпеки (2010)
Безпалова О. І. - Роль адміністративних договорів в діяльності правоохоронних органів України (2010)
Безусий В. В. - До вивчення закордонного досвіду в сфері забезпечення зайнятості населення (2010)
Белинский Д. А. - К вопросу об определении понятия "судебная практика разрешения споров, связанных с применением налогового законодательства" (2010)
Берназюк Я. О. - Послання Президента України до народу та до Верховної Ради України як офіційні документи (акти) глави держави (2010)
Биканова А. В. - Концесія як спеціальний режим господарювання (2010)
Бичкова С. С. - Визначення неналежної сторони у цивільному процесі України (2010)
Бірюков В. П. - Юридична природа затримання: постановка проблеми (2010)
Бойченко О. В. - Інформаційно-функціональне забезпечення управління органами внутрішніх справ України, Новіков М. М. (2010)
Бондарчук С. А. - Деякі проблеми забезпечення ефективності здійснення адміністративного судочинства в Україні (2010)
Борисова Л. В. - Щодо підвищення ефективності міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональними злочинами (2010)
Бригадир І. В. - Щодо визначення екологічної безпеки як правової категорії (2010)
В’юнник Д. Ю. - Предмет злочинного посягання в системі криміналістичної характеристики крадіжок автотранспорту (2010)
Васечко Л. О. - Еволюція прав людини під впливом процесів глобалізації (2010)
Васильєв А. А. - Формула та критерії осудності в кримінальному праві (2010)
Венедіктов С. В. - Щодо передумов виникнення трудових правовідносин (2010)
Вовк В. М. - Чужий (іноземець) - від rechtlos до римського громадянина (2010)
Володавська О. С. - Суб’єкт злочину, передбаченого ст.330 Кримінального кодексу України (2010)
Ворушило В. П. - Інформаційна підтримка ОВС України з боку ЗМІ у протидії та запобіганні правопорушень, Лебедєва А. В. (2010)
Галіцина Н. В. - Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу (2010)
Галунько В. В. - Публічний інтерес в адміністративному праві (2010)
Гарасимів О. І. - Філософсько-правове розуміння соціальної відповідальності у контексті побудови демократичної правової держави (2010)
Гетманець О. П. - Щодо визначення видів бюджетних правопорушень (2010)
Глущенко Л. Г. - Компенсація витрат на правову допомогу за чинним законодавством України (2010)
Голікова К. О. - До питання підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників в умовах ринкової економіки (2010)
Головач А. В. - Реформування органів кримінальної юстиції – справа невідкладна (2010)
Головко О. М. - Податкова інспекція Російської імперії на українських землях (2010)
Горбач О. В. - До проблеми адміністративної відповідальності власників (співвласників) транспортних засобів (2010)
Горпинюк О. П. - Інформація як предмет складів злочинів, що посягають на приватність (2010)
Готра В. В. - Сучасний стан реалізації права на відпочинок в Україні (2010)
Гречанюк С. К. - Проблеми правового забезпечення взаємодії установ Державної кримінально-виконавчої служби України з підрозділами державної виконавчої служби України у питаннях реалізації окремих судових рішень (2010)
Грудницкая С. Н. - Методологические подходы к исследованию проблем хозяйственной правосубъектности предприятий (стратегическое значение органической концепции правопонимания) (2010)
Гурич О. В. - Обов’язки захисника-адвоката у кримінальному процесі України (2010)
Дахова І. І. - Процедури припинення повноважень уряду: зарубіжний досвід (2010)
Дем’янова О. В. - Повноваження суду апеляційної інстанції по скасуванню судових рішень в цивільному судочинстві та підстави їх застосування (2010)
Денисюк С. Ф. - Криміналістичне забезпечення: проблеми визначення та шляхи їх подолання (2010)
Деревянко Б. В. - Забезпечення прав власників майна приватних ВНЗ при їх реорганізації (2010)
Джагупов Г. В. - Сутність та значення громадської безпеки в державі (2010)
Дмитрієнко І. В. - Шляхи розвитку і становлення української правової свідомості та культури у XIV–XVII ст.: специфіка, джерела, тенденції, Дмитрієнко Ю. М. (2010)
Дмитрієнко Ю. М. - Підходи до вироблення критеріїв визначення природного та неприродного становлення і розвитку української правової свідомості та культури (2010)
Довгань О. І. - Сфера адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України як об’єкт запровадження системи управління якістю (2010)
Драчов О. В. - Польський Конституційний Трибунал та міжнародні договори (2010)
Дроздова І. В. - Напрямки адміністративно-правового регулювання правовідносин під час проведення Євро-2012 (2010)
Дронів Б. М. - Система чинників взаємовпливу приватного і публічного права (2010)
Духневич А. В. - Принцип податкової недискримінації в праві СОТ: національний режим (2010)
Євстігнєєв А. С. - Правове регулювання ведення державного лісового кадастру та обліку лісів як засіб забезпечення екологічної безпеки (2010)
Єгупенко В. В. - Участь педагога при провадженні кримінальних справ щодо неповнолітніх у суді (2010)
Єльцов В. О. - Сутність інформаційного забезпечення діяльності судів (2010)
Житник О. О. - Деякі питання становлення інституту президента в Україні (2010)
Загуменна Ю. О. - Основні напрямки забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України (2010)
Зозуля І. В. - Упорядкування напрямків реформування органів внутрішніх справ і правоохоронної системи сектору безпеки України за їх концептуальним забезпеченням (2010)
Зозуля О. І. - Правове регулювання діяльності апарату Президента України (2010)
Івчук М. Ю. - Юридична відповідальність працівників прокуратури України (2010)
Ігнатов О. М. - Біологічні фактори детермінації злочинної поведінки: постановка проблеми (2010)
Іщенко В. М. - Проблеми юридичної визначеності належних способів збирання фактичних даних як критерію допустимості доказів у кримінальному процесі (2010)
Кайдашов В. С. - Кримінально-правова відповідальність за випуск або реалізацію продукції неналежної якості як засіб забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції (2010)
Калєніченко Л. І. - Основні напрями профілактики правозастосовних помилок працівників міліції: шляхи їх удосконалення (2010)
Кам’янець Т. В. - Загальнотеоретична характеристика правового статусу осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі (2010)
Кандаурова А. В. - Структура та динаміка незаконного заволодіння транспортними засобами (2010)
Каплина Г. А. - Трансформация содержания понятия "наемный труд" в современных условиях (2010)
Кацалап Л. С. - Профорієнтаційна робота як важливий напрямок діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Кашкаров О. О. - Алкоголізм та наркоманія як фактор детермінації вбивств з сексуальних мотивів, Шигонін О. Б. (2010)
Кіценко В. С. - Поняття та структура податкового спору як виду правового спору (2010)
Клемпарський М. М. - Співвідношення статусу особи як суб’єкта трудового права із її статусами як суб’єкта інших галузей права (на прикладі статусу державного службовця) (2010)
Клименчук Н. М. - Щодо функцій галузевих угод (2010)
Коваль А. А. - Сучасний стан формування кримінально-процесуальних норм: типові недоліки (2010)
Кожушко С. І. - Проблема збереження трудових правовідносин при реорганізації виробництва (2010)
Колєснік-Омельченко Т. В. - Співвідношення єдності та диференціації в законодавстві про пенсійне забезпечення (2010)
Колісник В. П. - Конституційні засади функціонування демократичної держави та їх дотримання органами публічної влади (2010)
Комзюк В. Т. - Проходження служби посадовими особами митних органів України (2010)
Константінов С. Ф. - Забезпечення адміністративного покарання при притягненні до відповідальності юридичних осіб (2010)
Копайгора І. І. - Ґенеза соціальних конфліктів у перші роки радянської влади (2010)
Кочура А. В. - Принцип верховенства права як базовий принцип кримінального процесу (2010)
Кравцова Т. М. - Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації, Солонар А. В. (2010)
Кравчук І. А. - Ведення переговорів з терористами (2010)
Крикун В. Б. - Ліцензування як елемент системи антикризового адміністративно-правового регулювання економіки України (2010)
Кузніченко С. О. - Проблеми співвідношення норм адміністративно-деліктного та кримінального права (2010)
Кулешов О. О. - Деякі особливості становлення і розвитку інституту місцевого самоврядування в Україні (2010)
Курчин О. Г. - Правові підстави та порядок розміщення зовнішньої реклами (2010)
Лавриненко О. В. - Проблемы терминизации средств, уровни и сферы реализации принципа единства и дифференциации правового регулирования трудовых отношений (2010)
Лазор Л. І. - Співвідношення приватних і публічних елементів правового регулювання у праві соціального забезпечення (2010)
Леонтьєва Л. В. - Соціальні права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні (2010)
Лисенко А. М. - Особливості терористичних груп та організацій як форм організованої злочинності (2010)
Литвинов О. М. - Про галузеві характеристики злочинів взагалі та кримінологічну характеристику зокрема (2010)
Лукашев О. А. - До проблеми визначення публічно-правової природи фінансів (2010)
Лукашева Н. М. - Наслідки невідповідності працівників установленим професійним вимогам (2010)
Люблін В. Д. - Правові аспекти реформування пенсійної системи України в сучасних умовах, Тацишин І. Б. (2010)
Макарчук В. С. - Наука на службі беззаконню: євгеніка в нацистській Німеччині та сталінському Союзі РСР (2010)
Максимюк О. Д. - Криміналістична класифікація злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів (2010)
Мельник Р. С. - Інститут адміністративної юстиції у системі українського права (2010)
Мирошниченко І. М. - Класифікація порушень законодавства про охорону земель житлової та громадської забудови у містах України (2010)
Митрофанов І. І. - Поняття індивідуального кримінально-правового регулювання (2010)
Мірошниченко О. А. - Деякі проблеми правового регулювання трудових відносин працівників державного сектору економіки (2010)
Могілевський Л. В. - Щодо захисту трудових прав працівників органів внутрішніх справ України в сучасних умовах (2010)
Моісєєв Ю. О. - Біржові торги як конкурентний спосіб укладання біржових угод на товарній біржіі (2010)
Назаренко Я. М. - Поняття "функції Верховної Ради України" як загальноправової категорії (2010)
Назаров В. В. - Примус у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти (2010)
Неклеса Ю. В. - Перспективи розвитку принципів диспозитивності і змагальності цивільного процесуального права України (2010)
Несвіт Є. О. - Порушення порядку фінансування політичних партій та виборчих кампаній: питання вдосконалення деліктного законодавства (2010)
Нечипоренко С. І. - Проблеми правового регулювання процедур добору та прийняття на службу в органи прокуратури (2010)
Онищук О. О. - Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції (2010)
Орловская Н. А. - Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций: частно-научный контекст философского дискурса (2010)
Остафійчук Г. В. - Співвідношення ОРД та кримінального процесу на досудових стадіях (2010)
Пастух І. Д. - Проблеми кваліфікації та відповідальності за адміністративні проступки, пов’язані з порушенням правил дорожнього руху (2010)
Патрелюк Д. А. - Способи підготовки, вчинення та приховування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених неповнолітніми (2010)
Пелагеша О. Г. - Норми права як складова механізму адміністративно-правового забезпечення трансплантації органів та інших матеріалів людині в Україні (2010)
Пілявська І. В. - Поняття та основні напрямки організації взаємодії Державної служби карантину рослин з правоохоронними органами (2010)
Подгорна Г. В. - Щодо системної організації діяльності органів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2010)
Полченко С. С. - Неукладений договір за законодавством України (2010)
Проневич О. С. - Роль і місце поліції в системі органів публічної адміністрації Польщі (2010)
Пушняк О. В. - Набуття чинності нормативно-правовими актами в Україні (2010)
Пчелін В. Б. - Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку прокурорського нагляду (2010)
Рогач О. Я. - Зловживання правом як результат розсуду в праві (2010)
Рязанцева І. М. - Організаційно-правові засади діяльності поліції Російської імперії з протидії фінансовим правопорушенням в українських губерніях на початку ХХ ст. (2010)
Савченко С. С. - Визначення місця реєстраційних процедур в системі адміністративного процесу (2010)
Саленко В. Ю. - Щодо визнання недійсним господарського договору, який суперечить інтересам держави і суспільства (2010)
Саракуца М. О. - Поняття та зміст державного суверенітету: визначення, становлення, розвиток (2010)
Саунін Р. Д. - Статус публічної адміністрації у сфері охорони права на комп’ютерні програми (2010)
Светлічний Ю. В. - До питання вікового критерію трудової правосуб’єктності працівників (2010)
Севостьянов В. П. - Кримінально-виконавча система України: від кризи до стагнації (2010)
Севрюков Д. Г. - Формальні і матеріальні теорії верховенства права (2010)
Семикопний А. Д. - Особливості застосування ст.76 (бандитизм) КК УСРР 1922 року у контексті розмежування проявів політичного (селянські повстанські рухи) та загальнокримінального бандитизму (2010)
Серебрякова Ю. О. - Особливості укладення господарських договорів у спрощеній спосіб (2010)
Сєрєбряк С. В. - Вимоги до працівника прокуратури України як до професіонала вищого рівня (2010)
Сіряченко Н. Ю. - Безробіття та зайнятість населення: правові засади регулювання (2010)
Смілянський Я. Г. - Обстановка вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю (2010)
Соболева О. О. - Кримінальна відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації, за законодавством зарубіжних країн (2010)
Солдатова В. Д. - Сутність та загальна характеристика юридичних гарантій законності в адміністративній діяльності ОВС України (2010)
Старченко О. В. - Сутність і значення криміналістичної характеристики та її елементів у розкритті й розслідуванні злочинів, Бубела М. І. (2010)
Стеблинська О. С. - Поняття, види та правове значення стану сп’яніння (2010)
Стецюк Л. Л. - Щодо можливості недієздатної фізичної особи бути гестором – суб’єктом самозахисту способом вчинення юридичних вчинків у майнових інтересах іншої особи без її доручення (2010)
Тисянчин В. М. - Правові засоби протидії економічній кризі в Україні (2008–2009 рр.): проблеми удосконалення (2010)
Ткаченко Ю. В. - Конституційна законність як принцип конституційного ладу (2010)
Тюнін В. О. - Доцільність передбачення кримінальної відповідальності за сприяння стійким злочинним об’єднанням (2010)
Фесечко Л. І. - Кримінальна відповідальність індивідів у міжнародному праві (2010)
Філін Д. В. - Предмет та межі апеляційного провадження у кримінальному судочинстві (2010)
Халілев Р. А. - Оперативно-розшукове прогнозування у сфері протидії злочинності на ґрунті етно-конфесійних відносин (2010)
Циверенко Г. П. - Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення в аспекті проекту Виборчого кодексу України (2010)
Чернецький О. Л. - Види та форми внутрівідомчого контролю в органах внутрішніх справ (2010)
Черниш М. О. - Спадкові та набуті фізіологічні і психологічні передумови кримінальної поведінки і маргіналізм (2010)
Чистякова І. О. - Путівка на санаторно-курортне лікування як об’єкт правовідносин соціального забезпечення (2010)
Чуб О. О. - Місце виборчих процедур у системі інших форм безпосередньої демократії (2010)
Чуйков А. Ю. - Організаційно-правові засади адміністративної діяльності спеціальних установ органів внутрішніх справ (2010)
Шапкін І. С. - Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 255, 257, 258-3, 260 Кримінального кодексу України (2010)
Шевердін М. М. - Історико-правовий огляд оподаткування в українських землях у складі Великого Князівства Литовського, Королівства Польського та Речі Посполитої (2010)
Шестак В. С. - Впорядкування понятійного апарату в сфері охорони культурної спадщини як напрямок удосконалення реалізації обов’язків держави з її охорони (2010)
Шимко Т. В. - Посягання на встановлений порядок провадження досудового слідства в системі злочинів проти правосуддя (2010)
Шишка О. Р. - Реалізація права громадян на житло з житлового фонду соціального призначення (2010)
Шишленко В. Г. - Правове регулювання та організація діяльності нотаріату України (2010)
Шульга Р. Р. - Категорія "торгівля послугами": сутність та проблеми застосування у господарському законодавстві України (2010)
Щербаковський М. Г. - Про неприпустимість призначення судової експертизи для рішення правових питань (2010)
Якименко Х. С. - Європейська інтеграція як напрям здійснення внутрішніх реформ в Україні (2010)
Яремко Г. З. - Стан теоретичного дослідження проблеми кримінально-правових бланкетних диспозицій (2010)
Яценко В. П. - Деякі питання адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї (2010)
Щиро Вітаємо! (2013)
Косінов С. А. - Особливості здійснення парламентського контролю в україні (2013)
Жеребко М. А. - Правова психологія як структурний елемент правосвідомості (2013)
Ходико Ю. Є. - Деякі питання договірної іпотеки житла (2013)
Денисова Р. О. - Питання реалізації авторських прав в інтернеті (2013)
Федоров А. А. - Залежні патенти на промислові зразки (2013)
Верещагіна О. С. - Окремі питання вдосконалення антимонопольно-конкурентної політики в державному секторі економіки України (2013)
Черкасов О. В. - Деякі аспекти матеріальної відповідальності роботодавця (2013)
Трагнюк Р. Р. - Щодо визначення приводів і підстав проведення прокурорських перевірок додержання і застосування законів (2013)
Вапнярчук В. В. - Загальна характеристика правових презумпцій та їх значення для кримінального процесуального доказування (2013)
Русанова І.О. - Деякі проблеми надання адвокатами безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні (2013)
Зуєв В. В. - Порядок проведення процесуальних дій при наданні міжнародної правової допомоги як гарантія забезпечення прав особи (2013)
Тютюнник В. В. - Вплив практики європейського суду з прав людини на розвиток інституту допустимості доказів у кримінальному процесі України (2013)
Перепелиця С. І. - Особливості процедури судового розгляду кримінального провадження у формі приватного обвинувачення за новим КПК України (2013)
Маршуба М. О. - Современные возможности коррекции личности и поведения несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника (2013)
Білецька Г. А. - Трансплантологія в Україні:правові та медичні аспекти проблеми, Ковальова Я. О. (2013)
Легенда вітчизняного ракетобудування (розширене pасідання Координаційної ради з організації спільних робіт КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля і наукових установ НАН України, присвячене 90-річчю від дня народження академіка В.Ф. Уткіна) (2013)
Книшов Г. В. - Символ епохи (до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) (2013)
Трахтенберг І. М. - Мудрий Амосов поруч з Ярославом Мудрим: слово про незабутню людину (до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) 14-25 (2013)
Алпатов А. П. - Космические платформы для орбитальных промышленных комплексов: проблемы и перспективы, Горбулин В. П. (2013)
Халатов A. А. - Газотурбобудування в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку, Ющенко К. А., Ісаков Б. В., Дашевський Ю. Я., Шевцов А. П. (2013)
Нагребельний В. П. - Законодавче врегулювання організації та діяльності Національної академії наук України — вимога часу (2013)
Пономаренко О. М. - Мінералогія від Вернадського до сьогодення, Павлишин В. І., Кульчицька Г. О. (2013)
Локтєв В. М. - Неісторичні паралелі (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (2 жовтня 2013 року) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (18 жовтня 2013 року) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (30 жовтня 2013 року) (2013)
Лінкова А. М. - Активно-пасивні методи дистанційного зондування хмар та опадів для систем формування штучних опадів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 жовтня 2013 року) (2013)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Наулка (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Я. Співака (2013)
Новини науки (2013)
Зміст журналу за 2013 р. (2013)
Покажчик авторів (2013)
Аліфанова С. В. - Фактори ризику розвитку бронхіальної астми у дітей (2013)
Беш Л. В. - Актуальні аспекти вивчення сезонної алергії у дітей Львівщини, Воробець Н. М., Новікевич С. З., Волощук К. В., Калинович Н. О. (2013)
Беш О. М. - Вивчення ефективності алерген-специфічної імунотерапії побутовими алергенами в лікуванні бронхіальної астми, Радченко О. М., Бандрівська А. З. (2013)
Вертегел А. А. - Состояние костной ткани у детей с бронхиальной астмой, получавших ингаляционные глюкокортикостероиды (2013)
Герасімчук Т. С. - Особливості імунної відповіді у дітей молодшого віку з рекурентним перебігом респіраторних інфекцій на тлі алергії (2013)
Гостищева Е. В. - Исследование психоэмоционального статуса у детей с атопическим дерматитом (2013)
Друмова Н. С. - Диференційний вибір опитувальника з визначення контролю бронхіальної астми у дітей шкільного віку, Питлик-Ященко М. О., Сажин С. І. (2013)
Кобец Т. В. - Оценка влияния санаторно-курортного лечения на особенности течения бронхиальной астмы у детей из различных экологических регионов с помощью Р-факторного анализа, Стафеев С. К., Танага В. А. (2013)
Колоскова О. К. - Діагностична цінність результатів анамнестичного дослідження у верифікації фенотипу бронхіальної астми раннього початку в дитячому віці, Бєлашова О. В., Макарова О. В. (2013)
Колоскова О. К. - Фенотипові особливості бронхіальної астми у дітей залежно від ацетиляторного статусу, Тарнавська С. І., Богуцька Н. К., Шахова О. О. (2013)
Костроміна В. П. - Алгоритм своєчасної діагностики бронхіальної астми у дітей, Речкіна О. О., Куц В. В., Дорошенкова А. С., Мельник К. О., Стриж В. О., Ярощук Л. Б., Промська Н. В., Кравцова О. М. (2013)
Кузнєцова О. Д. - Взаємозв’язок виникнення симптоматики у дітей із сезонною алергією та рівня аероалергенів в атмосферному повітрі м. Запоріжжя, Недельська С. М., Приходько О. Б., Кізілова І. А., Шевченко О. О. (2013)
Марусик У. І. - Показники клітинного імунітету крові у хворих на бронхіальну астму дітей, враховуючи астма-фенотипи, Макарова О. В. (2013)
Недельська С. М. - Якість життя дітей, які хворі на алергічну патологію, Кузнєцова О. Д., Марчук Н. М., Раскіна К. В., Даценко О. М. (2013)
Недельська С. М. - Методичне та методологічне забезпечення викладання алергології студентам медичного факультету на кафедрі факультетської педіатрії, Мазур В. І., Солодова І. В., Шумна Т. Є. (2013)
Недельська С. М. - Важкі форми полінозу у дітей: поширеність, структура, фактори ризику, лікування, Ярцева Д. О., Солодова І. В., Мазур В. І., Жиленко І. О., Бессікало Т. Г., Кляцька Л. І., Тарасевич Т. В. (2013)
Овчаренко Л. С. - Эффективность использования назальных ирригаций 0,9% раствора натрия хлорида при лечении аллергических ринитов у детей, Ткаченко В. Ю., Андриенко Т. Г., Жихарева Н. В., Самохин И. В., Вертегел А. А. (2013)
Победьонна Г. П. - Стан рН трахеобронхіального дерева у хворих на бронхіальну астму різних ступенів тяжкості, Ревунова Н. В., Бєлозьорова Н. А., Андреєва З. Б. (2013)
Процюк Т. Л. - Якість життя хворих на бронхіальну астму дітей та чинники, що впливають на неї (2013)
Резніченко Н. Ю. - Алергічний контактний дерматит: сучасні уявлення про лікування на основі огляду наукової літератури (2013)
Андрущенко О. О. - Аналіз ліпофільних екстрактів листя Sorbus aucuparia, Sorbus aria та Sorbus torminalis, Криворучко О. В. (2013)
Владимирова І. М. - Морфолого-анатомічне дослідження плодів фейхоа, Сіра Л. М. (2013)
Джан Т. В. - Циноксилон японський – нова плодова і лікарська рослина України (2013)
Доля В. С. - Oсобенности химического состава видов рода Salvia L., Тржецинский С. Д., Мозуль В. И., Третьяк Н. И. (2013)
Кулагіна М. А. - Дослідження мікроелементного складу сировини Duschekia viridis (Chaix) Opiz., Козира С. А., Радько О. В., Сербін А. Г. (2013)
Малюгіна О. О. - Визначення вмісту каротиноїдів у суцвіттях чорнобривців розлогих, Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Смойловська Г. П., Логвін П. А. (2013)
Самойлова В. А. - Амінокислоти листя Aronia melanocarpa, Ковальов В. М. (2013)
Смалюх О. Г. - Стандартизація цмину піскового квітів за складом і вмістом флавоноїдів, Нестер М. І., Сур С. В. (2013)
Пругло Є. С. - Актопротекторна активність похідних N-R-3-алкілтіо-5-R1-4H-1,2,4-тріазол-4-амінів, Сафонов А. А., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Казунин М. С. - Синтез, физико-химические и биологические свойства производных 3-(7-R-3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил) пропановой кислоты, Прийменко Б. А., Пругло Е. С. (2013)
Цапко Є. О. - Дослідження гіпоглікемічної активності та гострої токсичності похідних (±)-камфорної кислоти з хіназолін-4-оновим фрагментом, Гриценко І. С., Малоштан Л. М., Тимошина І. О., Ситнік К. М., Яковлева Л. В., Шаповал О. М. (2013)
Кучеренко Л. І. - Щодо питання створення таблеток Індотрил. Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток-ядер Індотрил (повідомлення 2) (2013)
Фізор Н. С. - Розробка технології лікувальної маски із протизапальною дією на основі природної сировини, Науменко І. А., Образенко М. С., Тарасова К. В. (2013)
Івахненко О. Л. - Визначення гліцерину та диметилсульфоксиду у складі м’якого засобу з катіазином, Карпова Т. О., Нікішина Л. Є., Кустова С. П., Бойко М. О. (2013)
Мисяк С. А. - Исследования парамагнитных центров в бентонитовых, каолиновых глинах на примере Бента, Кремневит, Бурлака А. П., Лукин С. Н., Теплухина З. Г., Марченко А. Б., Тавокин В. В. (2013)
Кузнецов А. А. - Прогностическое значение интегральной оценки электроэнцефалографического паттерна и церебральной гемодинамики в остром периоде мозгового ишемического супратенториального инсульта (2013)
Громовик Б. П. - Ролі аптечних фахівців з погляду соціальної фармації, Унгурян Л. М. (2013)
Музика Т. Ф. - Розробка методичних засад з удосконалення організаційно-економічних схем фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів (2013)
Кочін І. В. - Прогнозування рівня захворюваності на математичних моделях при формуванні здорового способу життя (2013)
Алексєєв І. С. - Поняття та функції цивільно-правового договору (2010)
Ануфрієнко О. А. - Основоположна виховна функція права в Україні на початку XXI ст.: філософсько-правовий аспект (2010)
Арсентьєва О. С. - Реалізація інтересів працівників в рамках системи соціального партнерства на етапі реформування трудового права України (2010)
Базиль О. В. - Обмеження і захист права власності на акції (2010)
Бариська Я. О. - Канцлерська модель організації влади як особлива форма республіканського правління (2010)
Барсуков К. В. - Класифікація напрямів адміністративно-правового забезпечення проходження служби працівниками ОВС у складі міжнародних миротворчих підрозділів (2010)
Беницький О. М. - Окремі питання вдосконалення міграційного законодавства (2010)
Білінська О. В. - Щодо удосконалення законодавства, яке визначає формування та реалізацію державної аграрної політики України (2010)
Боднарчук Р. О. - Знищення або пошкодження майна: історичний аспект (2010)
Бойченко О. В. - Кібертероризм у складі сучасних проблем національної безпеки, Ончурова О. О. (2010)
Буткевич С. А. - Організаційно-правові засади антилегалізаційної системи Туркменістану (порівняльно-правовий аналіз) (2010)
Вавженчук С. Я. - Державний захист та охорона конституційних трудових прав працівників державними органами в межах загальних повноважень (2010)
Васильєв Є. О. - Нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України в галузі оподаткування в 1992-1993 роках (2010)
Галунько В. В. - Предмет сучасного адміністративного права України (2010)
Гальченко О. С. - Пріоритетні задачі правового регулювання оплати праці в Україні (2010)
Глинська С. О. - Про укладення трудового договору з працівниками-мігрантами (2010)
Голубов А. Є. - Щодо шляхів гуманізації кримінального судочинства України (2010)
Гробова В. П. - Бікамералізм: досвід Республіки Польща (2010)
Грюк В. В. - Метод правового регулювання трудової діяльності працівників прокуратури України як свідчення приналежності останніх до кола суб’єктів трудового права (2010)
Джафарова М. В. - Представництво в адміністративному судочинстві України (2010)
Дмитрик О. О. - Актуальні проблеми розвитку джерел фінансового права (2010)
Довгань-Бочкова Н. В. - Спірні питання, що стосуються фізичного насильства як способу вчинення злочину (2010)
Долгий О. О. - Державний контроль у формі прокурорського нагляду за додержанням законів податковою міліцією України (2010)
Ейдельберг М. М. - Суб’єкти адміністративно-правових відносин з приводу володіння земельною ділянкою (2010)
Задерейчук І. П. - Правовий статус Опікунського комітету про іноземних поселенців Південного краю Росії (2010)
Захарченко О. В. - Деякі наслідки ухилення обвинуваченого від слідства (2010)
Зозуля І. В. - Оптимізація структури концепції реформування системи органів МВС України (2010)
Зозуля О. І. - Правові засади та практика захисту прав людини від порушень з боку Президента України та апарату глави держави (2010)
Іванцов В. О. - Проблеми реалізації адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі фінансів (2010)
Клюєв О. М. - Специфіка правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ на регіональному рівні (2010)
Константінов С. Ф. - Запровадження норм міжнародного законодавства у правову систему України щодо протидії маргіналізації іноземців (2010)
Котович Г. М. - Загально-правова характеристика антикорупційних заходів Європейського Союзу (2010)
Кравчук І. А. - Особа злочинця-терориста як елемент криміналістичної характеристики терористичного акту (2010)
Кроленко В. О. - Феномен відомчих програм в механізмі адміністративно-правового регулювання (2010)
Курко М. Н. - Роль вищої освіти в умовах становлення правової держави (2010)
Лавріненко О. В. - Місце принципу єдності й диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин в структурі загальної системи права, його роль в процесах систематизації галузевих принципів та проблемні аспекти характеристики його співвідношення з методом трудового права (2010)
Лазур Я. В. - Форми адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян у сфері державного управління (2010)
Лисенко А. М. - Аналіз наукової розробленості проблеми розкриття злочинів терористичної спрямованості (2010)
Лисенко І. В. - Особливості права розпорядження майном у спадкових відносинах (2010)
Лисогорова Е. Н. - Историко-правовые аспекты обязательного и добровольного страхования в Украине в период новой экономической политики (1921-1929 гг.) (2010)
Лихачов С. В. - Щодо функцій органів місцевого самоврядування в Україні (2010)
Лопатін С. В. - Правовий статус громадян як суб’єктів адміністративно-правових відносин в інформаційній сфері (2010)
Мартинов П. М. - Механізм правового регулювання захисту трудових прав працівників (2010)
Матвійчук В. К. - Система складів злочинів проти навколишнього природного середовища за Кримінальним кодексом України (2010)
Меживой О. В. - Удосконалення регламентації оперативних експериментів та комбінацій в новому проекті Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (2010)
Мірошниченко О. А. - Почесний консул: міжнародне право та національне законодавство України (2010)
Мокрицька Н. П. - Правове забезпечення процедури реалізації права на працю в порядку призначення на посаду (2010)
Назаров В. В. - Дотримання законності за обмеженням конституційних прав і свобод людини при розкритті та розслідуванні злочинів (2010)
Назарук О. І. - Особливості предмету прокурорського нагляду за додержанням вимог закону щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином (2010)
Нестор Н. В. - Поняття, принципи та форми відновного правосуддя (2010)
Ніколайченко Г. М. - Основні чинники, що зумовлюють розвиток конституційно-правових норм на сучасному етапі державотворення (2010)
Обрусна С. Ю. - Теоретико-методологічні засади судового управління: щодо постановки проблеми (2010)
Онищук О. О. - Загальний метод протидії корупції в Україні (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського