Гросул В. А. - Формування моделі PEST-факторів підприємств ресторанного господарства, Калєнік К. В. (2018)
Засадний Б. А. - Особливості документування операцій суб’єктів господарювання в умовах застосування МСФЗ (2018)
Карпенко О. О. - Ефективне управління людським капіталом як визначальний фактор економічного розвитку підприємства (2018)
Кордзая Н. Р. - Основні особливості месенджер-маркетингу (2018)
Король Я. П. - Процесний підхід до управління комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності на вітчизняних підприємствах (2018)
Крихівська Н. О. - Аналітичне оцінювання готовності підприємств нафтогазового комплексу до партнерських відносин із освітніми та науковими структурами (2018)
Людвенко Д. В. - Особливості управління, обліку та реструктуризації непрофільних активів в сільському господарстві (2018)
Нестеренко О. О. - Бінарна система оцінки інтелектуального капіталу в інтегрованій звітності (2018)
Лозовська Н. М. - Формування креативного еколого-економічного мислення студентів для сталого розвитку, Струс Л. А. (2018)
Попик О. В. - Організаційно-економічне забезпечення регуляції чисельності безпритульних тварин (екологоорієнтований підхід) (2018)
Інформація (2018)
Есмуханов Р. М. - О различной скорости распространения света во Вселенной. Формула определения константы скорости света на других планетах. Константа скорости света во втором законе Ньютона (2017)
Сілін Є. С. - Одночасне наближення сумовних функцій та їх ψ-інтегралів операторами Валле Пуссена в просторах L Lp (2017)
Крайнюков О. М. - Встановлення метрологічних характеристик методики біотестування з визначення токсичності води на інфузоріях Tetrahymena pyriformis (Ehrenberg) Schewiakoff, Кривицька М. І., Крайнюков О. О. (2017)
Яцків О. М. - Зміни кількісних та якісних показників еякуляту чоловіків різних вікових груп, Тарновська А. В. (2017)
Лебега О. В. - Економічна доцільність та оцінювання перспектив видобування природного газу із сланцевих порід (2017)
Гарат І. В. - Ісихастська традиція у спадщині Василя Суразького (2017)
Саковська О. Ю. - Вчення св. Томи Аквінського в контексті сучасності: біоетика та екотомізм (2017)
Безпала О. В. - Демографічна ситуація як один із аспектів формування трудового потенціалу сільського господарства Чернігівської області, Сологуб Ю. І. (2017)
Бургаз О. А. - Оцінка надходження забруднюючих речовин в Чорне море зі стоком річки Дунай, Верлан В. А., Тітяпкин А. С. (2017)
Биркович О. І. - Актуальні питання судово-правової реформи в Україні (2017)
Івановський П. О. - Внесок О. Ф. Кістяківського у становлення та розвиток українського правознавства (2017)
Назаренко О. Л. - Сутність соціального захисту, його тлумачення і зміст (2017)
Шевчук А. В. - Щодо поняття та основних змістовних елементів державної підтримки малого бізнесу (2017)
Дегтярева О. В. - Острый коронарный синдром в динамике лечения антитромбоцитарными препаратами с различным механизмом действия на госпитальном этапе наблюдения (2017)
Мізюк М. І. - Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у школярів старших класів, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку, Суслик З. Б., Єремчук Я. О. (2017)
Соколова Ю. А. - Значення змін геометрічної моделі серця на виникнення аритмій у хворих з коморбідним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу, Біловол О. М., Ільченко І. А. (2017)
Федів О. І. - Гіполіпідемічна терапія в комплексному лікуванні бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням, з урахуванням поліморфізму генів, Мельник О. Б. (2017)
Карбан А. А. - Архітектура сучасних освітніх закладів України: шкільні комплекси на територіях зі складним рельєфом (2017)
Шкурупій М. Ю. - Основні фактори, що формують архітектурно-планувальну структуру яхтових комплексів в умовах річкового судноплавства (2017)
Березка С. В. - Причини та види агресивної поведінки особистості (2017)
Вінтюк Ю. В. - Умови і чинники формування особистості С. Балея в дитинстві (2017)
Годонюк В. С. - Обгрунтування програми психолого-педагогічного супроводу формування конструктивного самоствердження у дитини дошкільного віку (2017)
Марциняк-Дорош О. М. - Дослідження соціально-психологічного клімату на підприємстві машинобудування, Букатов С. В. (2017)
Фаласеніді Т. М. - Порушення сенсорної інтеграції у дітей з особливими потребами, Козак М. Я. (2017)
Шевченко Н. Ф. - Особливості прояву "Я-образу" у дітей з щелепно-лицевими аномаліями, Трушицина Ю. І. (2017)
Єрмоленко А. О. - Проблема цінностей та ціннісних орієнтацій особистості в сучасних умовах, Єрмоленко І. В. (2017)
Марусик Ю. В. - Міграційні настрої студентів крізь призму модернізації України (на прикладі НУ "Львівська політехніка") (2017)
Феденко О. В. - Гібридна війна в Україні як фактор сучасної холодної війни для Росії (2017)
Бугаевский К. А. - Изучение значений полового диморфизма и ряда психологических показателей у юных спортсменок, занимающихся баскетболом (2017)
Загородній В. В. - Обгрунтування організаційно-педагогічних заходів покращення фізичного виховання студентів на основі показників фізичної підготовленості, Ярославська Л. П. (2017)
Набока К. О. - Напрями вдосконалення адміністративно-організаційного регулювання ринку земель в Україні (2017)
Обіход М. М. - Аналіз прагнення молоді Львівщини щодо впровадження європейських стандартів у процес реформування молодіжної політики в Україні (моніторинг основних аспектів) (2017)
Бережна К. С. - Формування комфортного інформаційно-комунікаційного середовища публічних бібліотек України (2017)
Зацерківна М. О. - Зв’язки з громадськістю: основні поняття та етапи становлення у сфері вищої освіти (2017)
Шевцова Ю. О. - Тематичний зміст бібліотекознавчої періодики європейських країн (2017)
Друздєв О. В. - Джерела до історії взаємовідносин львівського Успенського братства та церковної влади у XVIII столітті (1700-1788 роки). Частина I (2017)
Кряжев П. В. - "Ескамбо" як первинна форма колоніальної економічної експансії Португалії на територію Бразилії протягом першої третини XVI століття (2017)
Мясникова А. С. - Внесок муніципальних органів влади міста Харкова у систему охорони здоров’я (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Олійник Г. О. - Колірні гами композицій намистин в жіночих пізньосарматських похованнях (2017)
Бондарчук В. О. - Постановка опери М. Лисенка "Зима і весна" у режисерському рішенні Д. М. Гнатюка (2017)
Пожарська О. Ю. - Зміст та функції циркового видовища (2017)
Федь В. А. - Методологічний апарат культурології та перспективи його застосування в розв’язанні проблеми культуротворчості, Ликова С. С. (2017)
Чеботаєва О. М. - Актуальні проблеми інституціоналізації культурологічної науки (2017)
Васильєва Л. Л. - Hard-and-heavy: стильові прояви, особливості поширення та розвитку (2017)
Дубінченко Є. А. - Хорові обробки народних пісень в творчості Ганни Гаврилець, Гнатюк Л. В. (2017)
Короленко Є. О. - Специфіка театралізованого свята як культурно-мистецького явища (2017)
Папета С. П. - Графіка Леоніда Денисенка в контексті мистецтва української діаспори (2017)
Пацунова Л. К. - Образно-пластична режисура як вершина мистецтва балетмейстера (2017)
Сластьон В. М. - Естрадно-джазові виміри хорових обробок народних пісень в творчості Вероніки Тормахової, Горобець В. П. (2017)
Тимченко-Бихун І. А. - Перша книга токат Дж. Фрескобальді: новаторський та художньо-яскравий зразок фантазійного стилю епохи бароко, Сліпченко О. С. (2017)
Чернов І. Б. - Духові інструменти в джазовій музиці, Сагітов О. Т., Давиденко В. В. (2017)
Шевченко В. В. - Стильові модифікації репертуару народних хорів, Ноздріна О. Ю., Павлюкова Г. В. (2017)
Архипенко Л. М. - Синонімія і варіантність в системі української економічної термінології (2017)
Бродська О. О. - Ідейно-естетичні особливості та внутрішня організація драматургії Артура Шніцлера (2017)
Греков В. О. - Роль гендерної лінгвістики у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу (2017)
Губа Л. В. - Семантика простору в малій прозі Германа Гессе (2017)
Лаврусенко М. І. - Постколоніальний дискурс роману Володимира Даниленка "Клітка для вивільги" (2017)
Лотфі Гаруді Г. С. - Лінгвістично-соціологічне дослідження двомовності на базі "мультикультурної освіти" (2017)
Малинка М. М. - Розвиток хронікарства в давньому українському письменстві як складова європейського літературного процесу, Александрович Т. З. (2017)
Пришляк М. В. - Стилістична оцінка складнопідрядних речень у текстах ораторського дискурсу Стародавньої Греції (2017)
Романюк Н. М. - Змістова структура мовних клішованих одиниць англійської та української мов (2017)
Смольницька О. О. - Образ фатальної жінки і архетип Великої Матері у творчості членів Нью-Йоркської групи: фольклорно-міфологічний контекст (2017)
Трумко О. М. - Сімейний дискурс: невербальні характеристики мовлення батьків (на матеріалі творів І. Франка) (2017)
Цепа О. В. - Внутрішній аспект постаті Маклени Ґраси в однойменній п’єсі Миколи Куліша (2017)
Шевченко М. Ю. - Когнітивні компоненти імені користувача мережі Інтернет (2017)
Авраменко К. Б. - Формування математичної компетентності у професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи, Михайленко Н. М. (2017)
Aкатріні В. М. - Короткий нарис про розвиток освіти на Буковині (1774-1918 роки) (2017)
Беспалько Г. М. - Проблема естетичного розвитку дошкільників засобами зображувальної діяльності у дослідженнях вітчизняних науковців (друга половина ХХ століття) (2017)
Боса В. П. - Організація експериментального дослідження рівня мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Брухаль Я. Б. - Методологічні та дидактичні особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням (2017)
Бутиріна М. В. - Аналіз особливостей впровадження проблемно-орієнтованого навчання на заняттях з дисциплін охорони праці та безпеки життєдіяльності, Курчій О. В., Тютюнник К. О. (2017)
Голик Б. Г. - Психолого-педагогічні засади професійної підготовки педагогів – майбутніх викладачів дисципліни "Дизайн одягу" (2017)
Грачова Т. М. - Естетизація учнівської свідомості у старшій школі (на матеріалі дискурсивної практики М. Хвильового), Коновалова М. М. (2017)
Гриценко І. С. - Загальнонаукова методологічна основа дослідження проблеми розвитку суб’єктності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі самостійної освітньої діяльності (2017)
Давыдова С. В. - Теоретический анализ проблемы формирования профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства (2017)
Добровольська А. М. - Компетентнісний підхід у сучасній вищій медичній і фармацевтичній освіті (2017)
Доценко Н. А. - Методика проведення звітної конференції в результаті проходження практики здобувачами вищої освіти інженерних спеціальностей (2017)
Думишинець О. В. - Сучасні вимоги до менеджера професійно-технічної освіти (2017)
Zhuravskaya N. S. - Use of information technologies as a way of improving the methods of disciplines learning (2017)
Казанжи І. В. - Формування готовності майбутніх учителів до гуманізації освітнього простору початкової школи, Войтенко О. В. (2017)
Калініна Л. А. - Формування креативної компетентності студентів ВНЗ культури (2017)
Карабін О. Й. - Концептуальні основи формування професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2017)
Карпич І. О. - Правові аспекти соціальної політики у сфері зайнятості населення, Матрос О. О. (2017)
Кошелева Н. Г. - Удосконалення підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами технологічного підходу (на прикладі дисциплін у галузі охорони праці) (2017)
Левчук Н. П. - Модель розвитку економічної компетентності у майбутніх магістрів управління органами Державної прикордонної служби України (2017)
Лупенко-Ковтун С. М. - Нестандартний урок в інтерактивному режимі (2017)
Ма Мінь - Психолінгвістичні особливості навчання студентів мовних спеціальностей китайської мови на середньому рівні (2017)
Межуєва І. Ю. - Тестування як форма контролю знань, умінь, навичок. Переваги і недоліки (2017)
Молчанова-Долінко В. О. - Особливості реалізацій творчої діяльності музикантів під час навчання дисциплін предметного циклу (2017)
Скорба Л. О. - Проблема формування у дітей старшого дошкільного віку доброзичливого ставлення до однолітків засобами казок В. О. Сухомлинського (2017)
Сливка Б. С. - Проблема періодизації розвитку християнського світогляду дошкільників у пастирській педагогіці кінця ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Тимофєєв В. А. - Імерсійний метод під час викладання іноземних мов на мовних курсах (2017)
Товстяк М. М. - Навчальна мотивація як один з дидактичних орієнтирів при створенні робочої навчальної програми дисциплін з менеджменту освіти (2017)
Тронь Т. В. - Структурна модель та організаційно-педагогічні умови професійної підготовки фахівців у сфері охорони кордону США (2017)
Хе Сюефей - Дослідження з музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії (2017)
Ястремська С. О. - Огляд програмних платформ для організації дистанційного навчання майбутніх магістрів сестринської справи (2017)
Ящук О. В. - Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи (2017)
Бондар І. О. - Специфіка здійснення процесу розробки мультимедійного видання "Графічний дизайн", Грабова А. С. (2017)
Войцеховський В. С. - Засади прогнозування вантажопотоків на мережі авіаліній (2017)
Головко Т. М. - Експертиза якості паперових рушників різних виробників, Колесник В. В., Ходаковська Д. В. (2017)
Косенко А. В. - Визначення впливу інтенсифікації технологічного процесу випуску рудної маси на величину тиску в межах фігури випуску на основі комп’ютерного моделювання (2017)
Левківська Л. В. - Дослідження коливань лопатей роторів вітроенергетичних установок (2017)
Літинська М. І. - Використання арсено-ароматичних сполук в моделюванні арсеновмісних вод, Антонюк Р. І., Толстопалова Н. М., Астрелін І. М. (2017)
Матійчик О. М. - Теоретичні аспекти реалізації транспортної доступності пасажирських транспортних систем (2017)
Новикова К. В. - Дослідження методу тестування програмного забезпечення "Білий ящик", Люта М. В., Розломій І. О. (2017)
Яковенко А. Ю. - Гармонический анализ метрологических характеристик измерительных систем судовых дизелей (2017)
Богданюк О. В. - Особливості нормативно-правового забезпечення обліку основних засобів у державному секторі України, Бачинська Л. С. (2017)
Бондарчук Н. В. - Документальне оформлення розрахунків з покупцями та замовниками, Бушна Ю. А. (2017)
Бондарчук Н. В. - Роль обліку у забезпеченні економічної безпеки підприємства, Васільєва Л. М. (2017)
Бортнікова М. Г. - Вибір методів і методик діагностування результатів реалізації консалтингових проектів (2017)
Бурлаков О. О. - Проблемні питання та шляхи удосконалення обліку дебіторської заборгованості на підприємствах (2017)
Вареник І. В. - Методичні основи оцінювання ефективності праці робітників підприємств, Кантур А. І. (2017)
Голомша Н. Є. - Мінімізація експортних витрат як напрям підвищення конкурентоспроможності українського зерна, Дзядикевич О. Я., Липницька Т. А. (2017)
Григораш О. В. - Розвиток ринку факторингових послуг в Україні та у світі, Тарасюк Д. В. (2017)
Дахнова О. Є. - Місцеві бюджети як основа фінансового забезпечення розвитку регіонів України, Матросова І. В. (2017)
Кислюк Л. В. - Перспективи української електронної агроторгівлі в сучасних умовах (2017)
Коваль І. Ф. - Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2017)
Ковтуненко К. В. - Аналіз неформального і формального сегментів ринку венчурного капіталу України, Нестеренко О. В. (2017)
Лесик І. О. - Особливості ведення операцій на рахунку 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті", Колеснікова О. М. (2017)
Мазуренко В. О. - Система цілеспрямування управління дебіторською заборгованістю (2017)
Макарчук О. Г. - Статистичне дослідження ринку праці в Україні, Вороніна А. В. (2017)
Масюк Ю. В. - Тенденція розвитку вітчизняного депозитного ринку в сучасних умовах, Моголівець Н. В. (2017)
Мельник І. О. - Сучасний стан та аспекти розвитку підприємницької діяльності в регіоні, Годорожа Т. О. (2017)
Назарова О. Ю. - Сучасні тенденції розвитку біржової діяльності (2017)
Помінчук С. Г. - Інтегрована модель професійної орієнтації учнівської молоді в державній службі зайнятості (2017)
Сушко Н. І. - Функції Державної казначейської служби України: методологічний та організаційний аспекти (2017)
Ткаченко Є. О. - Безробіття та проблеми сталого розвитку сільських територій України (2017)
Фесенко В. В. - Оцінка та аналіз податкового потенціалу підприємства за даними фінансової звітності, Тищенко А. О. (2017)
Татенко В. О. - Інтимно-особистісна сфера людських стосунків як предмет соціально-психологічного дослідження (2010)
Кальницька Ю. С. - Історія соціальної психології в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження (2010)
Жовтянська В. В. - Смислові трансформації в міфі: побудова теорії (2010)
Яремчук О. В. - Парадигма етнокультурної міфотворчості в соціальній психології: можливості застосування (2010)
Полунін О. В. - Безперервне вільне вимірювання як метод дослідження суб'єктивного теперішнього (2010)
Найдьонова Л. А. - Поділений досвід як онтологічна основа рефлексивного капіталу територіальної спільноти (2010)
Васютинський В. О. - Соціально-психологічні тенденції колективного самовизначення російськомовної спільноти (2010)
Бєлавіна Т. І. - Стратегічна спрямованість адаптивної поведінки російськомовної спільноти в сучасній Україні (2010)
Мяленко В. В. - Образи мови в уявленнях україномовної та російськомовної спільнот (2010)
Горностай П. П. - Групова ідентичність як предмет психології малих груп (2010)
Гавриленко Я. А. - Вплив міжособової залежності на моделювання майбутнього в ранньому юнацькому віці (2010)
Титаренко Т. М. - Вплив життєвих завдань на оптимізацію особистісного самоконструювання (2010)
Ларіна Т. О. - Роль життєстійкості в оптимізації самоздійснення особистості (2010)
Грибенко І. В. - Когнітивний та емоційний компоненти самоідентифікації в межах соціальної ідентичності особистості (2010)
Кряж И. В. - Отношение к природе в системе базовых ценностей субъекта (2010)
Лавриненко С. Л. - Інтегративний критерій професіоналізму вчителя гімназії: емпіричний аналіз (2010)
Казміренко В. П. - Про прикладний статус і креативні функції когнітивного спілкування (2010)
Кудріна Т. С. - Діалог як умова становлення і розвитку складних логічних операцій (2010)
Петрунько О. В. - Топологія суб'єкта в агресивному медіа-середовищі (2010)
Мироненко Г. В. - Особливості переживання кіберкористувачами суб'єктивної безпеки в інтернеті (2010)
Жадан І В. - Формування ціннісних моделей політичного світу молоді засобами соціального научання (2010)
КияшкоЛ. О. - Формування навичок і стильових стратегій політичноїповедінки молоді (2010)
Краснякова А. О. - Дослідження формування мотивації політичної участі (2010)
Позняк С. І. - Самооцінювання діяльності школи з громадянської освіти як технологія розвитку громадянських ставлень учнівської молоді (2010)
Фролов П. Д. - Основні напрями розроблення соціально-психологічних технологій управління громадською думкою (2010)
Духневич В. М. - Розроблення і проведення соціально-психологічних тренінгів: що маємо? (2010)
Войтович Р. В. - Інтелектуальна еліта як структурно-функціональна складова інституційного лідерства держави у світі (2017)
Вітряк Т. Б. - Особливості та сучасні тенденції державного регулювання забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2017)
Динник І. П. - Депутатська етика для парламентарів: європейський досвід та Україна (2017)
Красівський О. Я. - Нормативно-правова політика у сфері державного управління середньою освітою в українському суспільстві, Книшик С. І. (2017)
Галанець В. В. - Державне управління у формуванні стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва (2017)
Галицька Н. В. - Нормативно-правове забезпечення здійснення державного управління вищою освітою в контексті міжнародної діяльності (2017)
Дубич К. В. - Ключові проблеми державного управління фінансовим забезпеченням системи соціальних послуг в Україні (2017)
Линдюк О. А. - Гуманізація державної служби в контексті європейської інтеграції України (2017)
Зозуля В. О. - Принципи кадрового забезпечення органів державної влади за демократичного врядування (2017)
Корінний В. І. - Лабрадорити Житомирщини – кам’яна візитівка України, Марусевич Я. О., Страшевська Л. В. (2017)
Собко З. З. - Вплив агрометеорологічних чинників на врожайність теплолюбних сільськогосподарських культур (на прикладі Рівненської області), Вознюк Н. М. (2017)
Юрасов С. М. - Оцінка якості вод за санітарними і рибогосподарськими нормами та її вдосконалення на прикладі Кілійського гирла Дунаю, Кур’янова С. О. (2017)
Колоскова О. К. - Роль апоптозу у перебігу сепсису (огляд літератури), Крецу Н. М. (2017)
Шевчук Н. М. - Неінвазивна діагностика лактазної недостатності у дітей, Хільчевська В. С., Парфьонова І. В., Савицька О. А. (2017)
Бугаевский К. А. - Использование популяционно-центрического метода соматотипирования у студенток, занимающихся физической культурой (2017)
Банах В. М. - Феномен музейного предмету: музеологічний аспект (2017)
Бокоч В. А. - До проблеми методики навчання естрадному вокалу, Кузьменко-Присяжна Л. І., Остапенко Л. В. (2017)
Васильєва Л. Л. - Рок-музика: на шляху до концептуалізації (2017)
Войченко О. М. - Проблема взаємодії камерно-вокальних творів та симфоній в спадщині П.І. Чайковського, Кириліна І. Я., Шпортько О. В. (2017)
Кдирова І. О. - Етнічність в процесах культурного розвитку багатонаціонального суспільства України (2017)
Король А. М. - Вплив "Лілеї" К. Данькевича – Г. Березової на подальші балетні інтерпретації літературних творів української тематики (2017)
Короткова О. В. - Деякі історичні аспекти становлення професії акомпаніатора-концертмейстера (2017)
Легка С. А. - Розкриття художнього змісту танцювальних творів засобами телемистецтва (2017)
Морозов А. І. - Віртуозні рухи як феномен народного хореографічного мистецтва (2017)
Остапенко Л. В. - Естетичні аспекти естрадно-вокального мистецтва (2017)
Павлова В. В. - До проблеми скрипкового виконавства: історичний аспект, Дідок С. В. (2017)
Попова А. Б. - Вплив вербального тексту на інтерпретацію вокального твору, Тринько О. І., Шпортько О. В. (2017)
Регеша Н. Л. - Роль та значення культурно-мистецьких проектів для розвитку естрадного вокалу, Тринько О. І., Ковмір Н. В. (2017)
Бурий А. Р. - Образи свободи у європейському кіномистецтві: екзистенційні мотиви. Частина ІІ (2017)
Іщук Н. В. - "Субстанція-у-відношеннях" як пояснювальний принцип богослов’я спілкування (2017)
Лукашенко М. В. - Соціальність крізь образ спостерігача в індустріальному та постіндустріальному суспільстві (2017)
Туренко В. Е. - Місце та значення інноваційної складової у підготовці PhD з філософії у Великобританії, Соболь Т. В., Ярмоліцька Н. В. (2017)
Цихуляк І. М. - Соціокомунікативний мандат католицької церкви в контексті переосмислення християнської аксіології та пріоритетів української нації (2017)
Rzegocki M. M. - Linguaggio settoriale del project management. Analisi lessicale del glossario dei termini di project management della guida PMBOK® (2017)
Ананьян Е. Л. - Синтаксична конвергенція як стилістична реалія (на матеріалі автентичної емотивної прози) (2017)
Антонівська М. О. - Лінгвостилістичні особливості функціонування та перекладу метафор у художньому стилі англійської мови (2017)
Гомола М. Н. - Некоторые особенности распознавания и перевода англицизмов в различных терминосистемах современного немецкого языка (2017)
Котух Н. В. - Семантика заголовків як віддзеркалення життєвої та творчої позиції Василя Симоненка (2017)
Котченко Т. Е. - Роль аудіювання у формуванні комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей (на прикладі німецької мови) (2017)
Михайловська А. І. - Особливості вживання промовистих імен у серії романів Дж.К. Роулінг "Гаррі Поттер", Чеснокова Г. В. (2017)
Рудакова Т. М. - Семантична модифікація слів і словосполучень соціально-економічної сфери англійськомовного походження в мові ЗМІ ХХІ століття (2017)
Смеречинська О. В. - Морфологічні засоби вираження завершеності дії в українській та німецькій мовах (2017)
Смольницька О. О. - "Вільшаний король" Й.-В. Ґете і скандинавське першоджерело балади в українських перекладах: неокласична тяглість (Максим Рильський – Ігор Качуровський – нова генерація) (2017)
Строганова Г. О. - Індивідуально-авторські метафори в німецькому економічному медіадискурсі (2017)
Ящик Н. Р. - Лексико-семантична характеристика німецьких антропонімів-символів (2017)
Донченко О. С. - Модель розвитку професійної креативності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами арт-терапії в освітньому процесі педагогічного вузу (2017)
Мась Н. М. - Розвиток творчих здібностей у процесі професійної підготовки майбутніх військових психологів (2017)
Паламарчук О. М. - До проблеми соціально-психологічної допомоги дітям учасників бойових дій в умовах антитерористичної операції, Чухрій К. Л. (2017)
Старовойт Т. П. - Мотиваційні чинники, які сприяють успішності у вивченні англійської мови студентами "немовних" спеціальностей, Григоренко Т. О. (2017)
Суханов В. Ю. - Властивість темпераменту "інтроверсія – екстраверсія": основи класифікації та психологічна сумісність (2017)
Федоришин Г. М. - Cексуальне насильство над дітьми як соціальна і психологічна проблема (2017)
Ponomarenko T. Yu. - Dimensions of self-leadership and their application to teaching profession (2017)
Бабак В. І. - Дидактичні індикатори засобів акмеологічного тренінгу в дослідженні підготовки майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ до професійної діяльності (2017)
Берегова О. А. - Інноваційні педагогічні технології у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Vdovichenko E. M. - Methodical guide to formationof social and communicative culture of students of medical universities during non-university hours (2017)
Вінтюк Ю. В. - Організаційно-психологічні умови формування професійної компетентності майбутніх психологів у процесі навчання у ВНЗ (2017)
Грузинська І. М. - Особливості розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку (2017)
Іванова О. В. - Case Study на заняттях із англійської мови як засіб формування критичного мислення студентів-філологів (2017)
Іконнікова М. В. - Особливості підготовки майбутніх філологів до пошуково-дослідницької діяльності: досвід США (2017)
Казачінер О. С. - Формування особистісних якостей, необхідних для реалізації завдань інклюзивної освіти, у вчителів іноземних мов у ході педагогічного експерименту (2017)
Кодлюк І. В. - Зміст англомовного діалогічного мовлення майбутніх фахівців з туризму в коледжах (2017)
Козолуп М. С. - Центри усної та письмової комунікації як ефективний шлях до підвищення комунікативної компетентності майбутніх фахівців (2017)
Lytvynenko I. Yu. - Submission of language and psychological barrier as a basis of successful professional seafarers’ activity (2017)
Мицик Г. М. - Передумови формування готовності майбутніх логопедів до професійної діяльності на селі (2017)
Муромец В. Г. - Управление развитием общих компетентностей докторов философии: опыт Обьединенного королевства Великобритании и Ирландии (2017)
Нестайко І. М. - Проблема насилля в сім’ї в польському суспільстві (2017)
Ніколаєва С. Ю. - Від "навчання іноземної мови" до "міжкультурної іншомовної освіти": сторічна історія цілей навчання(1917-2017 роки) (2017)
Олійник О. В. - Особливості вивчення курсу "Математична логіка та теорія алгоритмів" у системі підготовки майбутніх вчителів математики (2017)
Опалюк Т. Л. - Розвиток рефлексії особистості як фундаційна основа формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя (2017)
Пантєлєєв К. В. - Експериментальна перевірка результативності педагогічних умов формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2017)
Попов Р. А. - Реалізація положень синергетичного та компетентнісного підходу в контексті дослідження розвитку автономності студентів (2017)
Semenchuk Yu. O. - Applying interactive techniques as an effective means for teaching students vocabulary (2017)
Таможська І. В. - Науково-педагогічний склад Харківського університету (1900-1917 роки) (2017)
Khodakivska V. S. - Dobry nauczyciel jako powiew wiosny w życiu dziecka (2017)
Чорнобрива Н. В. - Сучасний стан готовності майбутніх фельдшерів до професійної діяльності (2017)
Шевченко В. М. - Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку та оподаткування в процесі професійної підготовки (2017)
Шендерук О. Б. - Роль архівних документів та нормативно-правових актів Радянського Союзу та незалежної України другої половини XX – початку XXI століття у дослідженні проблеми розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземних мов (2017)
Шерман М. І. - Дистанційний курс "Інформатика і системологія" як складова системи комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутніх екологів (2017)
Юзик М. А. - Тенденції розвитку системи підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах реформування освіти (2017)
Корнієнко М. В. - Територіальні візії козацької еліти Гетьманату другої половини ХVII століття (на прикладі родини Дворецьких) (2017)
Кухарєва Н. М. - Т. Шевченко та інтелігенція середини ХІХ століття: взаємовпливи в контексті історичної Переяславщини (2017)
Марквас К. Ф. - Діяльність Херсонської санітарної служби у 20-30-х роках ХХ століття (2017)
Ткаченко В. М. - Сучасне писанкарство: до історіографії питання (2017)
Лещенко О. Я. - Міжнародний досвід трансформації систем цивільного захисту в умовах сучасних воєнно-політичних конфліктів (2017)
Матчук Я. Ю. - Застосування інструментів соціальних мереж у передвиборчих кампаніях (на прикладі виборів до Європейського парламенту) (2017)
Мисловський І. В. - Довгі та короткі форми медіатекстів у онлайнових ЗМІ: вибір українського читача, Мишкіна О. Ю. (2017)
Градецький А. В. - Практика застосування законодавства про погашення і зняття судимості, Титаренко Є. О. (2017)
Дика Є. О. - Значення криміногенної ситуації при ситуативній профілактиці насильницьких злочинів (2017)
Лазарєва Н. М. - Виникнення інституту неплатоспроможності суб’єктів господарювання та проблеми застосування законодавства про банкрутство під час кримінального провадження (2017)
Литвин М. О. - Декларативний принцип надання адміністративних послуг в Україні (2017)
Матійко М. В. - Особливості цивільних правовідносин щодо захисту права власності (2017)
Полюк Ю. І. - Історично-правовий аспект становлення та розвитку права на звернення до суду через призму римського приватного права (2017)
Рудень О. В. - Консолідація земель сільськогосподарського призначення – нові пропозиції законодавця (2017)
Савченко Д. С. - Світові тенденції до захисту банківської таємниці в контексті формування інформаційного суспільства (2017)
Янковець І. В. - Дискримінація як об’єкт конституційно-правового дослідження (2017)
Бородкіна І. Л. - Цифрова грамотність як фактор реформування вищої школи, Бородкін Г. О. (2017)
Паневник Д. О. - Систематизація конструкцій свердловинних струминних насосів (2017)
Суворов М. О. - Застосування апарату метода скінченних елементів для фінішної обробки поверхонь пера лопаток авіаційних двигунів (2017)
Туровська Г. І. - Якісна питна вода – базова складова життєдіяльності людини, Туровська А. О. (2017)
Seyedeh Zahra Hendi - The role of multinational corporations in human security and environmental protection (2017)
Бєляєва С. С. - Інноваційні комунікативні напрямки вирішення питань щодо стратегії розвитку рекреаційних територійнаселених пунктів України (2017)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Оцінка фінансової самодостатності регіону (2017)
Васильєв О. В. - Інструменти проведення моніторингу фінансів підприємств ринкової інфраструктури, Ярош Ю. О. (2017)
Волковська Я. В. - Шляхи скорочення витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу (2017)
Дрига С. Г. - Диспропорції в структурі капіталу підприємства та їх вплив на фінансові показники роботи підприємства, Міщенко І. Д. (2017)
Заславська О. І. - Актуальні питання пенсійної реформи в Україні (2017)
Костюк-Пукаляк О. М. - Сучасна концепція визначення суті грошових потоків та їх видів (2017)
Онищук Н. В. - Інноваційні напрямки у сфері туризму (2017)
Перчук О. В. - Теоретико-методологічні основи обліку енергетичних витрат та економії ресурсів на підприємствах теплопостачання (2017)
Разумова Г. В. - Удосконалення процесу управління місцевими бюджетами на прикладі міста Нікополь, Мальована Ю. С. (2017)
Сарапіна О. А. - Роль нематеріальних активів у діяльності підприємств Херсонської області: статистичне дослідження, Шрам Т. В., Алієва М. О. (2017)
Суліменко Л. А. - Особливості обліку біологічних активів та продукції на підприємствах лісового господарства, Киян А. В., Вітер С. А. (2017)
Сушко Н. І. - Інформаційне підґрунтя бюджетної політики держави: звіт про фінансові результати (2017)
Фещенко Є. А. - Розробка облікових номенклатур в контексті організації обліку оплати праці, Новокрещенова Д. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Дядін Д. В. - Оцінка стану довкілля на ділянках аварійних свердловин, Журавель М. Ю., Клочко П. В. (2018)
Сіпаков Р. В. - Оцінка ризику для здоров’я населення від викидів автомобільного транспорту у м. Києві, Волошкіна О. С., Березницька Ю. О., Клімова І. В. (2018)
Архипова Л. М. - Методологічне підґрунтя оцінки впливу на водне середовище малих гідроенергетичних споруд, Адаменко Я. О. (2018)
Черниш Є. Ю. - Науково-теоретичне обґрунтування впливу органо-мінерального біокомпозиту на мобільність радіонуклідів і важких металів у ґрунті, Пляцук Л. Д. (2018)
Глібовицька Н. І. - Буферна стійкість та технології захисту деревних насаджень урбоекосистем, Бойчук І. В. (2018)
Ткаченко Т. М. - Зелені конструкції як ефективний спосіб стабілізації та поліпшення стану довкілля урбоценозів (на прикладі Солом’янського району м. Києва), Гулей Д. В. (2018)
Бочковський А. П. - Розробка автоматизованої системи мінімізації професійних ризиків, Сапожнікова Н. Ю. (2018)
Заєць Р. А. - Оцінка стійкості та ризику втрати екосистеми Ірдинського болотного масиву (2018)
Москальчук Н. М. - Методика оцінки впливу на довкілля об’єктів вітроенергетики та її реалізація на прикладі ВЕС Шевченкове-1 (2018)
Шелудченко Л. С. - Екологічна безпека автодорожньої мережі, як відкритої термодинамічної системи (2018)
Мельник В. М. - Ефективність використання альтернативного палива на дизельних двигунах (2018)
Скрипник В. С. - Роль наукових праць Юрія Полянського для Дністровського протипаводкового полігону (2018)
Побігун О. В. - Категоризація садиб сільського зеленого туризму Івано-Франківської області як напрям екологізації туристичної діяльності (2018)
Хоботова Е. Б. - Виховна робота при викладанні екологічних дисциплін (2018)
Radomska M. М. - The Analysis of Environmental Awareness among Children of the Secondary School Age, Kartash Yu. G. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Кеца О. В. - Ліпідний спектр крові та печінки щурів із трансплантованою карциномою Герена та його корекція ω-3 поліненасиченими жирними кисотами, Марченко М. М., Жмурська О. О. (2017)
Буздуга І. М. - Активність DHAR у рослин Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу, Гаврилюк І. Г., Панчук І. І. (2017)
Худолєєва Л. В. - Введення в культуру in vitro клонів тополь та верб перспетивних для відновлюваної енергетики, Куцоконь Н. К., Нестеренко О. Г., Рашидов Н. М., Дуган О. М. (2017)
Шатинська О. А. - Активність ензимів вуглеводного обміну у м'язовій тканині щурів із експериментальним цукровим діабетом за комплексної дії цитратів магнію і хрому, Іскра Р. Я., Сварчевська О. З. (2017)
Cheban L. M. - Possibility of Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew. cultivation in mixotrophic conditions, Shershen T. V., Marchenko M. M. (2017)
Олійник О. О. - Вплив оксикоричних і оксибензойних кислот на метаболізм та регенераційні процеси в експлантатах троянди ефіроолійної у культурі in vitro, Ліханов А. Ф., Мельничук М. Д. (2017)
Причепа М. В. - Особливості зміни деяких біохімічних показників у різних екологічних груп риб за дії антропогенного навантаження, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2017)
Дубін О. В. - Аналіз генетичного поліморфізму сортів суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) за SSR-маркерами, Субін О. В., Мельничук М. Д., Ліханов А. Ф. (2017)
Штапенко О. В. - Вплив об'ємної клітинної системи на дозрівання ранніх ембріонів мишей in vitro, Матвієнко Н. М. (2017)
Лакуста О. М. - Уміст фосфатів у питній воді децентралізованого водопостачання (на прикладі Північної Буковини), Костишин С. С. (2017)
Мельник Р. П. - Біотопи антропогенного типу території Національного природного парку "Олешківські піски", Мойсієнко І. І., Садова О. Ф. (2017)
Курченко В. О. - Особливості гістологічної структури зябер деяких коропових риб Запорізького водосховища, Шарамок Т. С. (2017)
Варигин А. Ю. - Суточная динамика пространственного распределения Platynereis dumerilii (Polychaeta) в сообществе обрастания Одесского залива Черного моря (2017)
Данилик Р. М. - Типологія водної рослинності Українського Розточчя: клас Lemnetea R. Tx. 1955, Скробала В. М. (2017)
Зав'ялова Л. В. - Види інвазійних рослин, небезпечні для природного фіторізноманіття об'єктів природно-заповідного фонду України (2017)
Козак Ю. В. - Еколого-ценотична диференціація заплавної рослинності м. Луцька (2017)
Норенко К. М. - Морфометричні параметри та вікова структура Elaeagnus angustifolia L. на північній та західній межі поширення, Дідух Я. П. (2017)
Оптасюк О. М. - Аналіз систематичної структури флори водних та болотних екосистем Поділля, Люблінська Л. Г. (2017)
Царенко O. M. - Морфологічне різноманіття волосків листків Тilia L. (Tiliaceae) флори України, Вакуленко T. Б., Карпенко Н. І. (2017)
Шпак Я. В. - Фітотоксичність породних відвалів кам'яновугільних шахт за впливу кам'яновугільного попелу та вермигумату, Запісоцька І. Р., Баранов В. І., Терек О. І. (2017)
Токарюк А. І. - Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. (Asteraceae) у лучних комплексах Покуття, Чорней І. І., Буджак В. В. (2017)
Міськевич Л. В. - Формування дендрокомпозицій із використанням дендросозоекзотів штучних заповідних парків зони широколистяних лісів України (2017)
Рецензія на підручник Остапченко Л. І. і Рибальченка В. К. "Біологічна і біоорганічна хімія" в двох томах (2014 - 2015 рр.) (2017)
Слухай С. В. - Чинники суспільного добробуту: інституційний, Борщенко Т. І. (2017)
Кононова І. В. - Методичний підхід до оцінки стійкості розвитку соціально-економічних систем в умовах мінливості зовнішнього середовища (2017)
Дербеньова Я. В. - Сутність і зміст зон вільної торгівлі в сучасних міжнародних відносинах (2017)
Кицюк І. В. - Розвиток інвестиційного співробітництва між Україною та Республікою Польща в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, Шопік І. М. (2017)
Лизун М. В. - Валютні союзи: теоретичні підходи до трактування та мотивація створення (2017)
Ліщинський І. О. - Функціональна модель територіальних полюсів розвитку в умовах глобальної економіки (2017)
Олійник А. А. - Особливості нагляду МВФ за валютною політикою країн-членів (2017)
Ралко О. С. - Технологічні уклади: теоретичні та практичні аспекти (2017)
Руселевич А. Н. - Движение к единому транспортно-логистическому рынку евразийского экономического союза и новый таможенный кодекс (2017)
Ярош-Дмитренко Л. О. - Зовнішньоторговельні відносини України з країнами Євросоюзу у контексті інтеграції до європейського економічного простору (2017)
Dziuba S. H. - The economic and legal aspects of Ukrainian banks’ reputation assessment, Ahibalova Т. М. (2017)
Длугопольський О. В. - Соціальна політика Японії в контексті забезпечення загального добробуту (2017)
Резнік Н. П. - Вплив цінового базису на взаємозалежність цін на ринку кукурудзи (2017)
Богма О. С. - Сутність та класифікація загроз бюджетній безпеці країни (2017)
Бойко Я. М. - ВВП України: рівень та тенденції динаміки, Гапак Н. М. (2017)
Буняк Н. М. - Кластерна парадигма сучасного інноваційного розвитку (2017)
Корнєєва Ю. В. - Довгострокова політика держави в інвестиційній сфері для суб’єктів господарювання державного сектора (2017)
Леховіцер В. О. - Особливості формування та розвитку пріоритетних напрямів машинобудування в контексті промислової політики України (2017)
Логоша Р. В. - Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва (2017)
Мельник О. Г. - Концептуальні засади державного регулювання процесів соціалізації осіб з обмеженими фізичними можливостями в Україні (2017)
Нікитенко Д. В. - Стан інвестиційної безпеки України (2017)
Дуда Г. Б. - Тенденції та перспективи розвитку трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Жуковська В. М. - Управління соціальним розвитком підприємства торгівлі: методологічні основи (2017)
Капталан С. М. - Аналіз впливу зовнішньоекономічної діяльності на розвиток агропромислового виробництва в Україні (2017)
Колос І. В. - Науково-методичні підходи до типології методів ощадливого виробництва (2017)
Кочкіна Н. Ю. - Особливості комунікаційних стратегій у соціальних мережах, Коваленко Д. П. (2017)
Лагута Я. М. - Стейкхолдерський підхід в корпоративній соціальній відповідальності компанії (2017)
Лотиш О. Я. - Стратегічні підходи до розвитку ринку туристичних послуг в Україні (2017)
Олефіренко О. М. - Теоретичні засади врахування конкурентних відносин під час формування збутової політики підприємств (2017)
Pozniak O. V. - Activity-based costing as an instrument of logistics controlling, Boiko M. Yu. (2017)
Русінова О. С. - Моделювання дивергентно-конвергентного підходу до конкуренто-орієнтованого цілепокладання під час розвитку промислового підприємства (2017)
Силкіна Ю. О. - Проблеми та перспективи розвитку ринку роздрібних торговельних мереж в Україні (2017)
Халімон Т. М. - Принципи побудови механізму управління конкурентоспроможністю підприємств (2017)
Швець Ю. О. - Методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки промислових підприємств, Цикало К. С. (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2017)
Ладика В. І. - Стан та перспектива селекції бурої худоби Сумського регіону за молочною продуктивністю та екстер’єрним типом, Хмельничий Л. М., Вечорка В. В., Хмельничий С. Л. (2017)
Хмельничий Л. М. - Ефективність використання методики лінійної класифікації для оцінки бугаїв-плідників за екстер’єрним типом їхніх дочок у стаді з розведення української червоно-рябої молочної породи (2017)
Kasimanickam R. - Bull Genomics and Fertility, Kasimanickam V., Koziy V., Ladyka V., Kraevskiy A. (2017)
Бабік Н. П. - Продуктивне довголіття корів молочних порід за різних методів підбору, Федорович Є. І., Федорович В. В., Осередчук Р. С. (2017)
Була Л. В. - Контроль розвитку молодняку собак різних порід у підсисний період, Левченко І. В. (2017)
Була Л. В. - Взаємозв’язок оцінки показників шерстного покриву собак порід шнауцерів, Левченко І. В. (2017)
Була Л. В. - Особливості оцінки показників екстер̓єру собак на всепорідних та монопорідних виставках кінологічної спілки України, Свисенко С. В. (2017)
Вечорка В. В. - Життєздатність корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід залежно від оцінки лінійних ознак екстер’єру, Хмельничий Л. М. (2017)
Волощук О. В. - Вплив генотипу кнурів на відгодівельні та м’ясні ознаки отриманого від них молодняку, Гришина Л. П. (2017)
Гончаренко И. В. - Воспроизводительная способность симментальских коров и стабильность их лактации, Винничук Д. Т. (2017)
Грішин Б. О. - Аналіз стану помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородного типів української рамчастої породи за вмістом гемоглобіну в крові різних вікових груп, Особа І. А., Грициняк І. І. (2017)
Краснощок О. О. - Біохімічні показники крові чистопородного, помісного і гібридного молодняку свиней (2017)
Ладика В. І. - Вплив лінійної належності на рівень молочної продуктивності корів української бурої молочної породи, Павленко Ю. М., Сухарєва А. В. (2017)
Любинський О. І. - Селекційно-генетична оцінка корів різних ліній буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи, Димчук А. В. (2017)
Остапенко В. І. - Алометрична та кореляційна залежність складових яєць у курей кращих світових кросів (2017)
Пелехатий М. С. - Зв'язок екстер’єрно-конституційних параметрів корів молочних порід з пігментацією волосяного покриву, Слюсар М. В., Кучер Д. М., Кочук-Ященко О. А. (2017)
Почукалін А. Є. - Стан племінного скотарства України за спорідненими групами молочних порід, Прийма С. В., Різун О. В. (2017)
Хмельничий Л. М. - Оцінка корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід у порівнянні з гоштинською худобою датської селекції за показниками довголіття (2017)
Хмельничий Л. М. - Продуктивне довголіття корів молочної худоби в аспекті впливу генотипових та паратипових чинників, Вечорка В. В., Бондарчук В. М. (2017)
Салогуб А. М. - Особливості екстер’єру корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Бондарчук В. М. (2017)
Слинько В. Г. - Особливості розвитку та продуктивності ремонтних свинок різних порід залежно від інтенсивності вирощування, Шостя А. М., Усенко С. О., Невідничий О. С., Цибенко В. Г., Кір'ян Р. М. (2017)
Гурбик В. В. - Оцінка природної резистентності галицького коропа, Особа І. А., Грициняк І. І. (2017)
Бондарчук Л. В. - Біологічні особливості та господарська цінність локальних бурих порід північного сходу України (2017)
Халак В. І. - Деякі інновації у селекції свиней та результати їх використання, Бордун О. М. (2017)
Чернявська Т. О. - Вплив темпів розвитку ремонтних телиць сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи на молочну продуктивність корів-первісток, Скляренко Ю. І., Іванкова І. П. (2017)
Повод М. Г. - Інтенсивність росту хірургічно кастрованих та не кастрованих гібридних поросят в умовах промислового виробництва свинини, Кравченко О. І., Гетя А. А., Самохіна Є. А., Шпетний М. Б. (2017)
Повод М. Г. - Динаміка параметрів мікроклімату у приміщеннях для дорощування поросят залежно від їх маси, Шпетний М. Б., Милостивий Р. В., Нечмілов В. М., Кремезь М. І. (2017)
Колісник О. І. - Біохімічні методи оцінки стану організму телиць абердин-ангуської породи різного походження при розведені на сході України, Прудніков В. Г. (2017)
De Carli-Izmaylova O. - Biological activities of sterigmatocystin, Izmailova N. (2017)
Гаврилюк О. І. - Біоцидна активність препаратів "штучна кутикула” ("Аrтісle”) для передінкубаційної обробки яєць (2017)
Кажеко О. А. - Бактериальная обсеменённость рабочих поверхностей доильно-молочного оборудования из различных видов материалов и мониторинг качества молока, Барановский М. В., Курак А. С. (2017)
Лихач А. В. - Технологічні особливості вирощування поросят, Лихач В. Я. (2017)
Лісогурська О. В. - Використання уніфікованого багатофункціонального вулика промислового типу в умовах Житомирського Полісся, Кривий М. М., Лісогурська Д. В., Фурман С. В. (2017)
Радчиков В. Ф. - Конверсия энергии корма бычками в продукцию в зависимости от уровня легкогидролизуемых углеводов в рационе, Цай В. П., Кот А. Н., Натынчик Т. М., Карповский В. И., Трокоз В. А. (2017)
Радчиков В. Ф. - Использование органических микроэлементов в кормлении телят, Цай В. П., Кот А. Н., Бесараб Г. В., Натынчик Т. М., Люндышев В. А. (2017)
Савчук І. М. - Концентрація Pb в яловичині та свинині за використання в раціонах високобілкових кормів, Степаненко В. М., Мельничук О. П. (2017)
Свердліков О. В. - Комплексна оцінка телиць як рецепієнтів доімплантаційних ембріонів (2017)
Седіло Г. М. - Вміст йоду та тиреоїдних гормонів у крові свиноматок за різного рівня цитрату йоду в їх раціонах, Гунчак Р. В., Вовк С. О. (2017)
Ставецька Р. В. - Відтворювальні якості свиноматок залежно від тривалості поросності, Буштрук М. В., Піотрович Н. А. (2017)
Стріха Л. О. - Оцінка впливу технології виробництва на показники м’ясних січених заморожених напівфабрикатів, Підпала Т. В., Сморочинський О. М. (2017)
Стріха Л. О. - Вплив параметрів технологічного процесу на органолептичні показники виробів із шпику, Підпала Т. В. (2017)
Ткачук В. І. - Вплив анальциму на зміну живої маси поросних свиноматок (2017)
Храмкова О. М. - Відгодівельна продуктивність гібридного молодняку свиней вітчизняного та зарубіжного походження, Повод М. Г. (2017)
Цьонь Н. І. - Вирощування екологічно безпечної продукції рибництва через стимуляцію ставової екосистеми комплексом заходів із препаратами "Ековітал" та "ROST-концентрат (15+7+7)”, Ковальчук О. М., Думич О. Я., Титова Л. В., Добрянська О. П., Качай Г. В. (2017)
Sokoly I. I. - The main ways and mechanisms of development of the aircraft engine manufacturing in Ukraine, Bukovskyi O. O. (2017)
Чебан І. В. - Теоретичні і практичні засади формування ринку біоенергії в Україні, Діброва А. Д. (2017)
Попик М. М. - Вітчизняний і зарубіжний досвід інтеграційних процесів у промисловому комплексі (2017)
Слободяник А. М. - Ризики на біржовому аграрному ринку: сутність та класифікація, Тарасович Л. В. (2017)
Chukhrai N. I. - Barriers and benefits of university-business cooperation in Ukrainian innovation sector, Shcherbata T. S. (2017)
Шишко В. И. - Сравнительный анализ факторов, влияющих на уровень востребованности дополнительных образовательных услуг в студенческой среде, Мамонтова Ю. А. (2017)
Буряк А. А. - Інвестиційне співробітництво між Україною та ЄС у промисловості: регіональний розріз (2017)
Жученко А. М. - Концептуальні положення системного аналізу соціально-економічного розвитку в контексті сталого розвитку регіону (2017)
Павлов К. В. - Інвестиційні зрушення в політиці підвищення конкурентоспроможності на регіональних ринках нерухомості (2017)
Рогач С. М. - Сучасний еколого-економічний стан та тенденції аграрного землекористування в Україні (2017)
Жук О. Б. - Фінансове забезпечення функціонування пенсійної системи України в умовах реформування економіки (2017)
Жукова Л. М. - Адаптація соціальної політики держави до умов і наслідків глобальних зрушень (2017)
Калініченко Д. Р. - Глобальний ринок праці: сучасні виклики для розвитку людського капіталу (2017)
Кальницька М. А. - Структура соціальної безпеки та динаміка її показників в Україні (2017)
Кірнос I. O. - Економічна активність людей похилого віку: різноманіття ракурсів (2017)
Величко Г. О. - Напрями удосконалення фінансової стійкості страхових компаній, Сташкевич Н. М., Сташкевич О. С. (2017)
Версаль Н. І. - Трансмісійні канали шоків монетарної політики (2017)
Клапків Ю. М. - Тактика поведінки страхового брокера в умовах клієнтоорієнтованого ринку (2017)
Lobodina Z. M. - Mechanism of budget funds spending in the context of the socio-economic development of the state (2017)
Нечипоренко А. В. - Зарубіжний досвід використання фінансових інструментів стимулювання регіонального розвитку (2017)
Нєізвєстна О. В. - Дослідження сучасного стану формування доходів місцевих бюджетів України, Чечета Є. О. (2017)
Підчоса Л. В. - Управління державними видатками в Україні: проблеми та напрями підвищення ефективності (2017)
Побоча К. П. - Потенціал інвестиційної діяльності страхових компаній на фінансовому ринку України, Воробей Г. М. (2017)
Стащук О. В. - Особливості використання нематеріальних активів як застави кредиту, Мартинюк Р. Ф., Михайлович П. П. (2017)
Тєшева Л. В. - Аналіз розвитку фондового ринку України (2017)
Федина В. В. - Проблемні питання реформування пенсійної системи України (2017)
Федорова І. О. - Вплив процентної політики кредитних установ на формування позикового капіталу підприємств реального сектору економіки України (2017)
Шульга К. Д. - Проблеми та перспективи розвитку консолідаційних процесів та шляхи підвищення їх ефективності у банківському секторі України (2017)
Ярошевська О. В. - Рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів у системі розвитку фондового ринку (2017)
Дугар Т. Є. - Податковий аудит: проблеми європейського перетворення (2017)
Кірсанова В. В. - Інтеграція системи обліку витрат, Богачук А. В. (2017)
Онищенко О. В. - Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: вітчизняний та зарубіжний досвід, Куренна О. О., Крикуненко А. С. (2017)
Титенко Л. В. - Удосконалення формування первісної вартості виробничих запасів (2017)
Ситник Н. В. - Інноваційний розвиток інформаційно-комунікаційного сектору національної економіки України: проблеми та наслідки (2017)
Стрельченко І. І. - Дослідження особливостей динаміки валютного курсу під час кризи на фінансових ринках (2017)
Харченко В. В. - Моделювання інформаційних потоків аграрного формування, Нам’ясенко Ю. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Тимошенко О. В. - Конкурентоспроможність національної економіки: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Давиденко І. В. - Глемпінг як перспективна форма розвитку екотуризму (2017)
Петренко Н. О. - Розроблення регіональних механізмів стратегічного планування розвитку територій: теоретичний аспект (2017)
Пристемський О. С. - Фінансове забезпечення розвитку сільського господарства як фактор його фінансової безпеки (2017)
Урба С. І. - Система економічної безпеки держави: сутність та особливості формування (2017)
Франчук Т. М. - Інноваційні фактори формування фінансових ресурсів національної економіки (2017)
Шульга О. А. - Місія і роль аграрних відносин у контексті цивілізаційного процесу (2017)
Бортнік Н. В. - Міжнародне співробітництво та його роль у боротьбі з тероризмом (2017)
Горбачева А. И. - Концессия дорог в республике Беларусь через призму мирового опыта: оптимизация коммерческой и бюджетной эффективности проектов, Руселевич А. Н. (2017)
Дзюба П. В. - Еволюція диверсифікаційного концепту теорії портфеля як передумова формування теорії міжнародного портфельного інвестування (2017)
Капітанець С. В. - Запобігання та протидія митним правопорушенням: аналіз закордонного досвіду (2017)
Kovalenko S. I. - Improving the efficiency of transnational cluster systems in the context of cross-border policies of the European Union (2017)
Колінець Л. Б. - МВФ у сучасному геофінансовому просторі (2017)
Оніпко Т. А. - Інноваційні кластери Норвегії: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Верхоглядова Н. І. - Методичний підхід до управління розвитком суб’єктів малого підприємництва, Барінов Д. Ю. (2017)
Демченко Г. В. - Застосування апарату нечіткої логіки у формуванні комплексної оцінки організаційного забезпечення активізації інноваційної діяльності промислового підприємства (2017)
Дем’яненко К. А. - Модель оцінки впливу екологічного менеджменту на конкурентоспроможність кондитерських підприємств (2017)
Єгорова Г. А. - Основні етапи становлення та тенденції розвитку вітчизняного ринку злиттів та поглинань (2017)
Желізко О. О. - Система економічної безпеки підприємництва: сутність, характеристика, теоретичні підходи до формування та структуризації (2017)
Мартинюк О. А. - Визначення ролі технологій управління підприємством у контексті теорії інноваційної динаміки (2017)
Рожук Я. В. - Особливості використання маркетингових комунікацій у галузі туризму (2017)
Руссіян О. А. - Безпека на робочому місці вугледобувного підприємства як складник концепції гідної праці: зарубіжний досвід та українські реалії, Карнаух В. В. (2017)
Станкевич І. В. - Методи кількісного оцінювання якості діяльності освітньої організації (2017)
Копильчук Г. П. - Вміст оксиду азоту в гепатоцитах щурів за умов аліментарної депривації протеїну та токсичного ураження, Николайчук І. М., Коханюк Ю. І. (2017)
Чебан Л. М. - Nutritional value of Daphnia magna (Straus, 1820) under conditions of cocultivation with fodder microalgae, Гринько О. Е., Марченко М. М. (2017)
Штапенко О. В. - Обмін речовин за стимуляції відтворювальної здатності кролиць препаратом органічних мікроелементів у формі ліпосомальної емульсії, Гевкан І. І., Сливчук Ю. І., Сирватка В. Я. (2017)
Буздуга І. М. - Вплив хлориду натрію на вміст аскорбату у Arabidopsis thaliana, Панчук І. І. (2017)
Краєвська І. М. - Динаміка накопичення біомаси і каротинсинтезуюча активність Rhodotorula glutinis (Fresenius) F. C. Harrison (1982) за дії ультрафіолету, Васіна Л. М. (2017)
Олійник О. О. - Оптимізація адаптаційного процесу рослин-регенерантів троянди ефірноолійної до умов in vivo, Мельничук М. Д. (2017)
Нестеренко О. Г. - Визначення кореляції між вмістом проліну та води у коренях Pisum sativum L. під впливом абіотичних стресових факторів, Рашидов Н. М. (2017)
Voloschuk O. M. - The intensity of free radical processes in the liver mitochondrial fraction under the conditions of toxic injury and correction by the 3,4-dihydropyrimidine-2-one ammonium derivative, Kopylchuk G. P., Mishyna Y. I. (2017)
Федоряк М. М. - Павуки-герпетобіонти яблуневих садів на градієнті зменшення пестицидного навантаження, Руденко С. С., Жук А. В. (2017)
Риженко Н. О. - Наукові основи фітотоксикологічного дослідження (2017)
Гейна К. М. - Живлення молоді промислової іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи, Шашликова С. С. (2017)
Ананьєва Т. В. - Акумуляція радіонуклідів у молоді та дорослих особин сріблястого карася (Carassius gibelio) Запорізького водосховища, Шаповаленко З. В. (2017)
Куцоконь Ю. К. - Стан популяцій реофільних видів риб водойм Поліського заповідника і його околиць, Кобзар Л. І. (2017)
Куцоконь Н. К. - Ростові характеристики та енергопродуктивність тополь і верб короткоротаційній плантації за перший рік вегетації, Рахметов Д. Б., Худолєєва Л. В., Рахметова С. О., Фіщенко В. В., Нестеренко О. Г., Рашидов Н. М. (2017)
Шихалєєва Г. М. - Оцінка декоративності деревних і чагарникових рослин Хаджибейсько-Куяльницького пересипу, Царенко О. М., Еннан А. А.-А. (2017)
Мамчур Т. В. - Історичний дендрологічний гербарій Уманського національного університету садівництва та його використання навчально-науковому процесі, Карпенко В. П., Парубок М. І. (2017)
Слєпих О. О. - Залежність між фізико-хімічними характеристиками жолудів дуба черешчатого (Quercus robur L.) в популяціях Українського Степу і коефіцієнтомїх форми (2017)
Кагало О. О. - Зміни стану й структури ценопопуляцій Schivereckia podoliсa (Besser) Andrz. ex DC. (Brassicaceae) в умовах оригінальних типів оселищ Смотрицького каньйону (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область) за 10 років, Колодій В. А. (2017)
Блінкова О. І. - Особливості адаптації рідкісного виду Schoenus nigricans L. до трансформованих умов довкілля, Пашкевич Н. А., Васільєва Т. А. (2017)
Ковальчук Т. Д. - Плодоношення видів роду Rhus L. в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
Cherlinka V. R. - Comparative estimation of the accuracy of simulation modeling of soil cover and forecast of cartograms of agro-industrial groups of soils, Dmytruk Y. M., Zaharovskyy V. S. (2017)
Шишков А. - Зниження ризиків травмування в робочій зоні під час виробничих процесів (2018)
Галясний І. - Білково-протеїназний комплекс безглютенового тіста в присутності молочних білків, Гавриш Т., Шаніна О. (2018)
Іванюта А. - Математичне моделювання інгредієнтного складу рибного желатину (2018)
Ланженко Л. - Продукування ароматичних речовин і вугле-кислого газу лакто- і біфідобактеріями (2018)
Пшенична Т. - Якість полікомпонентних згустків, одержаних термокислотним осадженням білків молока, Грек О., Онопрійчук О., Пасічний В., Чубенко Л. (2018)
Экологический вред, возникающий из-за производства разных видов сэндвичей (2018)
Заморська І. - Формування цукрів у ягодах суниці садової під впливом абіотичних факторів (2018)
Полезная специя куркума (2018)
Жеплинська М. - Очищення яблучного соку з використанням пароконденсаційної кавітації, Баль-Прилипко Л., Зоткіна Л. (2018)
Мєлюхіна Г. - Щільність злакових цикадок (homoptera, auhenorrhyncha) у посівах пшениці озимої під дією органо-мінерального живлення (2018)
Тимошик Н. С. - Економічні аспекти в управлінні витратами (2017)
Торшин Є. О. - Економічний зміст фінансового стану підприємств (2017)
Имашев Э. Ж. - Особенности территориальной дифференциации производственной инфраструктуры Актюбинской области Республики Казахстан, Галимов М. А. (2017)
Жукова Н. В. - Фактори забезпечення сталого розвитку малих міст у системі економічної безпеки держави (2017)
Рубежанська В. О. - Рейтингове оцінювання результатів розвитку регіональних ринків праці (2017)
Сурай А. С. - Інституціональний підхід до розуміння формування та функціонування ділового середовища регіону (2017)
Шубалий О. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку переробних виробництв на базі місцевих природно-ресурсних комплексів, Косінський П. М. (2017)
Марущак И. А. - Методы решения проблемы обмеления реки Южный Буг (2017)
Павлик А. В. - Міжнародний досвід упровадження відновлювальних джерел енергії та її потенціал для вітчизняного енергетичного ринку, Тарабан Н. В. (2017)
Макаренко С. М. - Визначення оптимального виробничого навантаження як основи підвищення продуктивності праці працівників підприємства, Олійник Н. М., Лущик К. І. (2017)
Міщенко В. І. - Управління проблемними кредитами в умовах циклічного розвитку економіки, Міщенко С. В., Неклюдова Т. М. (2017)
Школьник І. О. - Фонд гарантування інвестицій як інструмент зміцнення довіри до фондового ринку України, Бондаренко Є. К. (2017)
Аврамчук Л. А. - Сучасний стан і перспективи розвитку системи електронних платежів Національного банку України, Коркач І. В. (2017)
Білецький А. А. - Фінансові наслідки збільшення мінімальної заробітної плати в Україні (2017)
Гладких Д. М. - Поглиблення інтеграції України та ЄС: специфічні ризики у грошово-кредитній сфері (2017)
Гудзовата О. О. - Чинники та функціональні особливості розвитку грошово-кредитної сфери в контексті формування системних характеристик фінансової безпеки держави (2017)
Кузьмук С. Г. - Прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності: поведінковий аспект (2017)
Савастєєва О. М. - Ризики ефективності бюджетного процесу на рівні об’єднаних територіальних громад (2017)
Хом’як М. С. - Особливості тіньової економіки у фінансовому просторі України (2017)
Шолойко А. С. - Розвиток інфраструктурних елементів із захисту прав споживачів страхових послуг в Україні (2017)
Петров П. П. - Обліково-аналітичне забезпечення казначейства банку на основі концепції управління змінами (2017)
Позднякова В. Д. - Дослідження особливостей управлінських бізнес-процесів банку (2017)
Дерев'янко О. Г. - Логіка формування системи репутаційного менеджменту підприємств (2017)
Гернего Ю. О. - Прикладні аспекти ідентифікації параметрів людського розвитку (2017)
Гайванович Н. В. - Перспективні напрями формування взаємодії між суб’єктами системи дистрибуції (2017)
Кечеджи М. С. - Вплив овертаймів на продуктивність праці та емоційний стан команди проекту (2017)
Кизенко О. О. - Рівень адаптивності стратегічного управління компаніями в цифровій економіці: досвід українських підприємств (2017)
Диба О. М. - Фінансове забезпечення інноватизації виробництва, Диба В. М. (2017)
Коцюба О. С. - Інтервальне моделювання економічної привабливості реальних інвестицій (2017)
Мазур Н. О. - Регіональні особливості забезпечення якості життя населення України, Ткачук А. В. (2017)
Павленко О. В. - Розвиток ринку освітніх послуг ВНЗ: актуальні тренди та прогнози (2017)
Сагайдак М. П. - Поведінкові реакції споживачів туристичних послуг у період кризи, Костинець В. В. (2017)
Чужиков В. І. - Дискурс-аналіз розвитку глобального медіаринку, Чужиков А. В. (2017)
Магдалюк О. В. - Розширення змістовного простору дослідження фундаментально-вартісного підходу до управління капіталом підприємства (2017)
Норік Л. О. - Моделювання показників діяльності за допомогою системи економетричних рівнянь (2017)
Цемашко Ю. С. - Когерентно-цільовий підхід до оцінювання економічних результатів діяльності національних машинобудівних підприємств (2017)
Шатілова О. В. - Особливості оцінювання конкурентоспроможності продовольчо-зернового підприємства на основі системного підходу, Когут В. І. (2017)
Ассонова М. О. - Трансформація макросередовища бізнесу внаслідок запровадження інституту криптовалют, Гребешкова О. М. (2017)
Горбатько А. О. - Ціннісний профіль освітньої програми як інструмент формування її конкурентних переваг, Гребешкова О. М. (2017)
Пархета Л. В. - Страхова медицина як альтернативна модель організації охорони здоров’я в Україні (2017)
Рябченко О. П. - Актуальні питання створення в Україні органу із забезпечення фінансової безпеки держави, Мацюк В. Я., Соломенко Г. В. (2017)
Лись М. В. - Лобізм як політична технологія: інституціоналізація в Україні (2017)
Рябченко Ю. Ю. - Цивільний процесуальний статус експерта з питань права: питання вдосконалення правового регулювання (2017)
Шпак Н. А. - Окремі заходи забезпечення запобігання корупції у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності (2017)
Чмелюк В. В. - Правові основи митного аудиту в Україні, Остапчук Н. В. (2017)
Тильчик В. В. - Протидія правопорушенням під час застосування податкового та митного законодавства: окремі проблеми формування поняття, Тарасенко Р. І. (2017)
Денисова А. В. - До питання про визначення сутності та ознак суб’єктів адміністративного нагляду (2017)
Амеліна А. С. - Поняття та ознаки страхового договору (2017)
Лазоренко В. В. - Розвиток міжнародного морського торговельного права в морських кодексах: історичний аспект (2017)
Степанюк М. С. - Правове регулювання відшкодування шкоди при здійсненні міжнародних повітряних перевезень (2017)
Карпунцов В. В. - До питання про розробку механізму застосування прокурорами процесуального примусу до окремих категорій посадових осіб верховної ради України та судової влади (2018)
Попівняк О. І. - Міжнародний досвід забезпечення митної безпеки (2018)
Грабовий В. В. - Організація роботи органів дфс з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: нові виклики та перспективи (2018)
Ленівський Р. В. - Забезпечення ефективності законодавства як основи функціонування адміністративно-правового режиму законності і правопорядку (2018)
Бондар О. В. - Уніфікація адміністративних послуг у сфері морського транспорту як провідний напрямок вдосконалення процедур їх надання (2018)
Литвиненко О. А. - Сфера енергозбереження як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2018)
Sukhorukov A. I. - Prerequisites for the safe development of socio-economic systems (2017)
Дубина М. В. - Теоретична основа інституціоналізму як наукового напряму економічної науки (2017)
Федорова Н. Є. - До питання щодо актуалізації поняття "прогресивний соціально-економічний розвиток" (2017)
Шевченко О. О. - Національна господарська система: проблеми та перспективи розвитку в сучасних умовах (2017)
Andrukhiv E. V. - How does trade distortion affect agricultural products markets?, Trifinova O. D. (2017)
Гордєєва Т. Ф. - Інтенсивність міжнародної торгівлі як індикатор ступеня міжнародної торговельної інтеграції (2017)
Грищук А. М. - Актуальні питання соціально-економічної співпраці України та Польщі: сучасний стан та напрями змін (2017)
Жиленко К. М. - Розвиток системи корпоративної соціальної відповідальності на основі глобального договору ООН (2017)
Литвиненко К. О. - Вплив криптовалют на світову фінансову систему (2017)
Махітько В. С. - Інвестиційна діяльність: досвід Польщі та перспективи України, Полійчук М. В., Дудчик О. Ю. (2017)
Касич А. О. - Інноваційна технологія "Smart city" як механізм покращення рівня життя в сучасному місті, Федоряк Р. М., Собяніна А. П. (2017)
Багорка М. О. - Комплексна екологічно-економічна оцінка землекористування в Україні (2017)
Волкова І. А. - Використання інновацій як об’єктивної умови конкурентоздатності підприємств (2017)
Калачевська Л. І. - Генезис теорій інноваційного розвитку сільських територій (2017)
Мандра В. В. - Морський торговельний порт як об’єкт управління (2017)
Оганезова А. В. - Сутнісна характеристика здоров’я орієнтованої економіки (2017)
Оліх Л. А. - Стан та перспективи інноваційного розвитку економіки України, Корнілова І. М. (2017)
Петренко К. В. - Системоутворюючі чинники економічної безпеки, Микитюк О. П., Кравченко Т. В. (2017)
Сибірцев В. В. - Причини виникнення та засоби розв’язання інституціональних конфліктів на національному ринку праці (2017)
Чкан А. С. - Розвиток фармацевтичного ринку України за рахунок запровадження програм лояльності, Бучковська О. Ю., Бучковський Г. В. (2017)
Шемаєв В. В. - Когнітивний підхід до управління розвитком транспортної інфраструктури України в контексті економічної безпеки держави (2017)
Верхоглядова Н. І. - Концепція протидії загрозам з боку контрагентів підприємства в рамках механізму управління економічною безпекою підприємства, Судакова О. І., Горєла В. Д. (2017)
Барабанова В. В. - Сучасний маркетинг: фактори, стан та перспективи розвитку (2017)
Бєляєва Н. С. - Умови реалізації компетентнісного підходу на підприємствах торгівлі (2017)
Близнюк Т. П. - Оцінка поколінських цінностей покоління бебі-бумерів та покоління X в Україні (2017)
Гайдаржийська О. М. - Реструктуризація інтелектуального капіталу в умовах когнітивної економіки та інформаційного простору, Рибак О. М., Левчунь Б. В. (2017)
Германюк Н. В. - Формування професійної компетентності фахівців аграрної сфери (2017)
Вихідні дані (2017)
Хомутянський В. В. - Актуальні питання правового регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення (2018)
Горінов П. В. - Поняття адміністративної процедури реалізації гарантій незалежності суддів (2018)
Юхтенко Л. Р. - Нові погляди на застосування органами доходів і зборів дискреційних повноважень у досудовому врегулюванні спорів, що випливають з правовідносин у галузі державної митної справи (2018)
Ніпіаліді О. Ю. - Кримінологічний аналіз стану економічної злочинності в Україні (2018)
Рябченко Ю. Ю. - До питання про визначення поняття об’єкта цивільного процесуального правовідношення (2018)
Ульяновська О. В. - Реалізація права на звернення до адміністративного суду у системі засобів забезпечення права на судовий захист (2018)
Збарський В. К. - Проблеми виробництва молока в регіоні, Збарська А. В. (2017)
Грінченко Р. В. - Аналіз компонент середовища функціонування підприємства (2017)
Жуковська В. М. - Цифрові технології в управлінні персоналом: сутність, тенденції, розвиток (2017)
Лукашова Л. В. - Напрями підвищення конкурентоспроможності суб’єктів малого підприємництва в Україні (2017)
Нагорний Є. І. - Порівняльний аналіз показників інноваційної активності України та інших країн світу, Сагер Л. Ю., Сигида Л. О. (2017)
Perepadya F. L. - Personnel management of industrial enterprises under preservation of human capital (2017)
Прокопенко І. В. - Регулювання та розвиток людського капіталу машинобудівних підприємств (2017)
Псюк Р. М. - Особливості управління розвитком людських ресурсів в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2017)
Савченко Ю. Т. - Технічні системи: сучасний аспект та характерні риси з погляду управління ланцюгами поставок (2017)
Сердюков К. Г. - Корпоративний контроль реалізації стратегії розвитку інтегрованого акціонерного товариства (2017)
Стукан Т. М. - Економічне управління підприємством: сутність та напрями підвищення ефективності (2017)
Рядно О. А. - Економетричне моделювання формування валового регіонального продукту на основі панельних даних, Беркут О. В. (2017)
Корнелюк О. А. - Аналіз функціонування міських поселень України в умовах транскордонного співробітництва (на матеріалах єврорегіону "Буг") (2017)
Петрецький І. І. - Оцінювання рівня підприємницької інфраструктури в інноваційно-інвестиційному розвитку регіонів України (2017)
Попова М. В. - Теоретичні основи механізму структурної трансформації реального сектору економіки регіону (2017)
Суска А. А. - Розроблення методичних підходів до оцінки ефективності інституціонального середовища ринку соціально-екологічних послуг лісу (2017)
Винниченко Н. В. - Оцінка впливу фіскальних правил на бюджетний процес (2017)
Калашник І. О. - Концептуальні підходи до зниження ризиків торговців цінними паперами в Україні (2017)
Метлушко О. В. - Напрями розвитку та вдосконалення корпоративного управління в банках, Сороківська З. К. (2017)
Сніщенко Р. Г. - Методологічні проблеми та особливості аналізу й оцінки фінансової безпеки домогосподарств (2017)
Солодовнік О. О. - Позиціювання державних банків на ринку банківських послуг України, Степаненко К. Р. (2017)
Стеценко Б. С. - Становлення постіндустріальної економіки в Україні: міфи та реальність (2017)
Тіщенко Є. О. - Теоретичні засади управління ризиками проектного фінансування (2017)
Кудлаєва Н. В. - Особливості застосування акредитивної форми розрахунків в іноземній валюті, Онуфрак О. Д. (2017)
Рета М. В. - Формування фінансових результатів підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2017)
Сірко А. Ю. - Теоретико-методологічний підхід до аналізу фінансової стійкості підприємства (2017)
Шевчук Є. О. - Обліково-аналітичне забезпечення аудиту ділового партнерства франчайзингової туристичної мережі (2017)
Вихідні дані (2017)
Андрос С. В. - Монетарнa політика в регулюванні кредитних відносин "банк – підприємство" (2018)
Дергачова В. В. - Роль інфраструктури агрокомплексу у забезпеченні економічної безпеки та сталого розвитку регіону (на прикладі Чернігівської області), Колешня Я. О. (2018)
Димченко О. В. - Ресурсозбереження як цільовий вектор реформ ЖКГ, Хайло Я. М. (2018)
Городняк І. В. - Вплив товарної політики підприємств на споживчу поведінку домогосподарств в Україні, Федорончук О. В. (2018)
Грищенко В. Ф. - Мотиваційний моніторинг педагогічних працівників загальноосвітньої школи, Грищенко І. В., Харченко Ю. А. (2018)
Дейнега І. О. - Фактори забезпечення розвитку освітнього потенціалу закладів вищої освіти (2018)
Меліхова Т. О. - Розроблення графічної моделі взаємозв’язку продукції грошового потоку та інвестицій в економічну безпеку підприємства залежно від життєвого циклу (2018)
Когут М. В. - Еволюція теоретичних концепцій міжнародного трансферу технологій (2018)
Македон В. В. - Результативність корпоративного ребрендингу в середовищі ТНК, Курінний В. О. (2018)
Максимук А. О. - Аналіз внутрішньогалузевої торгівлі у переробній промисловості України, Кузенко Н. В. (2018)
Огінок С. В. - Інституційні механізми регулювання франчайзингової стратегії провадження бізнесу (2018)
Пак Н. Т. - Територіальні громади як основний елемент місцевого самоврядування, Подвірна Н. С. (2018)
Ліба Н. С. - PEST-аналіз регіонального промислового комплексу карпатського економічного району (2018)
Matute R. S. - Corporate social responsibility influence to employees in Latin America (2018)
Риндзак О. Т. - Моніторинг мобільності незайнятого населення в системі регулювання регіональних ринків праці, Рісний О. П. (2018)
Дубовик О. Ю. - Методичні аспекти визначення дієвості податкового механізму, Любчик О. К. (2018)
Бура В. І. - Регулювання та нагляд за системно важливими банками (2018)
Волкова О. Г. - Фінансова спроможність місцевих бюджетів в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Дубина М. В. - Оцінка бюджетної децентралізації та її вплив на фінансову стійкість місцевих бюджетів (2018)
Banera N. P. - Modernization of the system of foreign audit in Ukraine: adaptation of foreign experience, Geley L. O. (2018)
Струк Н. С. - Ідентифікація трансакційних витрат в обліковій системі малого підприємства, Шевчук А. М. (2018)
Окландер Т. О. - Проблеми оцінювання стану трудових ресурсів в Україні, Шубенкіна В. О. (2018)
Касьяновський Є. В. - Підхід до прогнозування результативності управління інвестиціями в реальний сектор національної економіки (2018)
Ліщук Ю. А. - Організаційно-економічні умови діяльності товарних бірж в Україні (2018)
Лозовська Н. М. - Перспективи розвитку молочної галузі України, Ладуб І. А. (2018)
Мардус Н. Ю. - Відповідність принципів забезпечення складникам системи забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, систематизація і групування її властивостей (2018)
Хитрова О. А. - Стан і тенденції розвитку івент-менеджменту в Україні, Харитонова Ю. Ю. (2018)
Збарський В. К. - Місце інвестицій у розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств, Збарська А. В. (2018)
Окландер Т. О. - Особливості формування плану маркетингу на будівельному підприємстві, Осетян О. М., Мартинюк Д. Ю. (2018)
Палант О. Ю. - Механізм модернізації підприємств міського електричного транспорту, Тараруєв Ю. О., Водовозов Є. Н. (2018)
Кривобок К. В. - Концептуальні засади управління підприємством у нестабільному середовищі (2018)
Markovych N. V. - Private peasants’ farms of Lviv region: modern challenges and dominants of development (2018)
Павлов В. В. - "Бізнес, наука, освіта і влада": концепція розвитку інноваційної економіки на основі інтеграційної взаємодії (2018)
Сагун А. О. - Корпоратизація як метод підвищення ефективності управління майновим комплексом міжнародного аеропорту Бориспіль (2018)
Скригун Н. П. - Нейромаркетинг як засіб психологічного впливу на споживача, Метейко В. О. (2018)
Швець Ю. О. - Аналіз сучасного стану харчової промисловості України на внутрішньому та зовнішньому ринках, Бутенко А. А. (2018)
Головченко О. М. - Моделювання комплексного показника оцінки збитку економіці регіону від тіньових економічних трансакцій, Головченко М. Ф., Курко А. С. (2018)
Бережна А. Ю. - Регіональні аспекти залучення прямих іноземних інвестицій у промисловість (2018)
Петровська О. М. - Стратегія подолання бідності в процесі децентралізації державного бюджету на прикладі Одеського регіону, Лисяна О. В. (2018)
Ігнатенко Т. С. - Компаративний аналіз становища та динаміки розвитку глобального середнього класу (2018)
Островська Н. С. - Концептуальні засади контролінгу ризиків у комерційних банках (2018)
Височан О. С. - Теоретичні аспекти обліку орендних операцій у державному секторі економіки: поняття, економічний з міст, класифікація, нормативне регулювання, Редько М. О. (2018)
Бездушна Ю. С. - Теоретико-організаційні передумови вдосконалення оцінки активів у бухгалтерському обліку (2018)
Білоцерківський О. Б. - Статистичний аналіз і тенденції розвитку готельного господарства в Україні (2018)
Лещенко Е. В. - Информационо-логическая модель компьютеризированной системы адаптивного управления конкурентоспособностью предприятия (2018)
Скрильник І. І. - Прогнозування валового прибутку ПАТ "Полтавський завод медичного скла" на основі виробничої функції, Олешко А. О., Зуєнко В. О. (2018)
Щербініна С. А. - Економіко-математична модель мінімізації втрат енергоресурсів у теплових мережах, Климко О. Г., Сердюк К. І. (2018)
Иванищев В. В. - Эволюционные и прикладные аспекты механизмов концентрирования СО2 фотоавтотрофов (2018)
Колупаев Ю. Е. - Фитогормоны и сигнальные посредники в регуляции устьичного аппарата, Ястреб Т. О., Кокорев А. И. (2018)
Козеко Л. Е. - Участие цитозольных белков теплового шока HSP70 и HSP90 в адаптации проростков Arabidopsis thaliana к водному дефициту (2018)
Білявська Н. О. - Мікроструктура поверхні листків Galanthus nivalis L. на ранньовесняних етапах розвитку, Федюк О. М. (2018)
Горелова Е. И. - Конститутивная и индуцированная холодовым закаливанием антиоксидантная активность проростков озимых злаков, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Швиденко Н. В., Попов Ю. В., Шкляревский М. А., Рябчун Н. И. (2018)
Шегеда І. М. - Реутилізація азоту в зерно у різних сортів пшениці залежно від умов мінерального живлення, Кірізій Д. А., Іваницька А. П., Сеніна Л. В. (2018)
Карпець Ю. В. - Вплив нітропрусиду натрію на ріст сіянців дуба звичайного та ураження борошнистою росою їх листкової поверхні (2018)
Солоденко А. Є. - Ефективність мікросателітного маркера рAHAS 16-17 при інтрогресії гена AHAS1 стійкості до гербіцидів в селекційний матеріал соняшнику, Ільченко А. С., Вареник Б. Ф. (2018)
Файт В. І. - Ефекти взаємодії алелів генів VRD2 та PPD-B1 за господарсько-цінними ознаками рекомбінантно-інбредних ліній озимої пшениці (Triticum aestivum L.), Погребнюк О. О., Балашова І. А., Стельмах А. Ф. (2018)
Правила для авторів (2018)
Правила для авторов (2018)
Rules for authors (2018)
Титул, зміст (2018)
Андрощук І. - Е-learning як ефективна форма самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти (2018)
Загородня А. - Компоненти професійної підготовки фахівців економічної галузі в закладах вищої освіти України та Республіки Польщі (2018)
Надєждіна І. - Національна складова просвітницько-педагогічної діяльності інтелігенції на Півдні України у другій половині XIX - на початку XX століть (2018)
Лунячек В. - Професійний розвиток керівників освіти в Україні: методологічна складова (2018)
Литвиненко Г. - Система менеджменту освіти та сервісного обслуговування закладів освіти в умовах територіальних громад, Клясен Н. (2018)
Черніговець Т. - Формування креативності майбутніх офісних працівників у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти (2018)
Івашньова С. - Проектування змісту навчання в системі післядипломної педагогічної освіти: освітні запити і потреби (2018)
Фаєвська А. - Організація мультипрофільного навчання учнів на шляху до нової української школи (2018)
Герасименко Л. - Специфічні особливості інноваційних підходів у сучасних форматах освіти (2018)
Кос М. - Досвід імітаційного моделювання тактичних (бойових) дій у професійній підготовці офіцерів на прикладі військовослужбовців провідних армій світу (2018)
Крутова Н. - Визначення та оцінювання рівня розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів (2018)
Стернік В. - Порівняльна характеристика традиційних та інтерактивних методів навчання, Бурачик О. (2018)
Сушик Н. - Сутність, структура, зміст науково-дослідницької компетентності викладачів закладів вищої освіти (2018)
Пайкуш М. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійно-практичній підготовці майбутнього лікаря (2018)
Таборовець Л. - Методичні поради щодо використання інтерактивних технологій у роботі зі студентами (2018)
Шидловський А. - Формування інформаційної культури педагогів за допомогою технічних гіпермедійних можливостей (2018)
Шмирук Н. - Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання технології розвитку критичного мислення (2018)
Бляшевська А. - Поліфонія трактування проблеми цінностей у наукових студіях, Денисенко Н., Гайдар Т., Найт Н. (2018)
Васильченко Л. - Особливості організації моніторингових досліджень розбудови інклюзивного освітнього середовища, Лупінович С. (2018)
Мойсеєнко І. - Теоретичні аспекти дослідження проблем сенсорної діяльності дітей дошкільного віку із порушенням аутичного спектра (2018)
Яценюк Л. - Сучасні підходи щодо організації навчального процесу дітей із особливими освітніми потребами, Козак Р. (2018)
Березовська Л. - Специфіка мовленнєво-комунікативної діяльності майбутніх соціальних працівників (2018)
Савицька А. - Готовність майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності: порівняльний аналіз (2018)
Заводна Л. - Не біймось заглядати у словник... (за словником фразеологізмів "Мовою бестселерів: сучасний словник живої мови" Тараса Берези) (2018)
Мосійчук І. - Використання ігрової дидактики на уроках зарубіжної літератури з метою формування комунікативної компетентності школярів (2018)
Озарчук І. - Роль мультилінгвізму в становленні іншомовної освіти постсоціалістичних країн Балтії (2018)
Шацька Н. - Міжпредметні зв’язки на уроках української літератури як засіб формування ключових компетентностей школярів в умовах упровадження Концепції Нової української школи (2018)
Герасименко О. - Ярмарки і торги в системі міської культури Волині XУІ-ХVIII століть (2018)
Гладун В. - Використання ігрових технологій на уроках історії як засіб підвищення ефективності освітнього процесу (2018)
Белешко Д. - Навчаємо розв’язувати геометричні задачі. Основне формулювання теореми косинусів (2018)
Кирилецька Г. - Тестова перевірка знань із математики, Затірка М., Шелестюк К. (2018)
Козяр М. - Графічна підготовка майбутнього фахівця засобами САПР, Сасюк 3., Парфенюк О. (2018)
Боровець О. - Діагностична діяльність сучасного вчителя початкової школи (2018)
Муляр Н. - Проектна технологія як один із методів інтегрування галузей "Суспільствознавство" та "Мистецтво" в освітньому процесі початкової школи, Костюк Л. (2018)
Онищук І. - Експериментальне дослідження особливостей розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Лисиця Д. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх зубних гігієністів у медичних коледжах (2018)
Удовиченко І. - Навчання географії учнів старшої профільної школи засобами формування громадянської компетентності (2018)
Кирильчук Ю. - Розвиток технічного мислення старшокласників: проблемні методи навчання, Кирильчук І. (2018)
Ковальчук І. - Освітній туризм як різновид неформальної освіти: сутність та основні завдання (2018)
Якухно І. - Духовно-моральне виховання в закладах освіти (2018)
Шумська О. - Зміст і завдання позакласної виховної діяльності (2018)
Шинкаренко В. - Критерії та показники патріотичної вихованості старшокласників в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти (2018)
Крижановська Т. - На урок скрипки - з цікавістю: окремі аспекти проблеми розвитку навчального інтересу учнів-початківців дитячої музичної школи, Семенович К. (2018)
Радковська Л. - "Музична казка" в роботі музичного керівника закладу дошкільної освіти: з досвіду роботи, Кириловець А. (2018)
Столярчук Б. - Штрихи до творчого портрета Олександра Гайдабури: піаніста, диригента, аранжувальника, джазового музиканта (2018)
Одробінський Ю. - Сучасні арт-форми в системі організації житлового простору (2018)
Федорець В. - Хронотоп здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури як методологічний концепт, спрямований на організацію і гармонізацію професійного буття педагога (2018)
Долгорученко К. О. - Цілі інформаційно-аналітичної розвідувальної діяльності спецвідділу "Вінета" в юридичних документах Третього райху: історико-правовий аспект, Сахно А. О. (2018)
Орлов В. А. - Муніципальна поліція в постсоціалістичних країнах ЄС:компаративне дослідження (2018)
Пекарчук В. М. - Формування парламенту в Україні у 1990-х роках: історико-правовий аспект (2018)
Туренко О. С. - Ранньомодерна теорія природного права як підґрунтя противаги владі суб’єкта державного суверенітету (від Макіавеллі до Гроція) (2018)
Ямковий В. І. - Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу як один з етапів його адаптації до європейских правових стандартів (2018)
Іванюта Н. В. - Юридична відповідальність як складова охоронної функції господарського процесуального права (2018)
Кадала В. В. - Роль територіальних громад у забезпеченні охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (2018)
Князькова Л. М. - Проблеми правового регулювання обчислення, виплати та перерахунку пенсій колишнім працівникам міліції (2018)
Назимко О. В. - Безробіття: аналіз норм сучасного міжнародного трудового права (2018)
Гоптарєв О. І. - Транспарентність як елемент забезпечення ефективного громадського контролю (2018)
Коміссаров С. А. - Адміністративна діяльність Національної поліції України щодо запобігання проступкам у сфері публічного порядку в умовах АТО (2018)
Ладіна Л. С. - Поняття та завдання адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності приватного нотаріуса за українським законодавством (2018)
Макаренко О. Ю. - Правові та організаційні аспекти підвищення рівня екологічної безпеки суб’єктами надрокористування, Макаренко Н. А. (2018)
Поляков О. П. - Проблеми застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні: правовий аспект (2018)
Тернов С. О. - Розрахунок параметрів плоских моделей візуального простору дорожньо-транспортної ситуації, Бескровний О. І. (2018)
Ткаченко Р. О. - Адміністративна діяльність органів Національної поліції як об’єкт громадського контролю (2018)
Ткаченко Ю. С. - Система контрольного механізму як засобу взаємодії органів публічної адміністрації та інституцій громадянського суспільства (2018)
Холодненко Д. В. - Контроль та контрольна функція органів публічної адміністрації: цілі, мета, завдання (2018)
Бурдега Р. В. - Географічні та соціально-економічні фактори детермінації рецидивної злочинності в Причорноморському регіоні України (2018)
Кубарєв І. В. - Сутнісні ознаки рейдерства, Барган С. С. (2018)
Курафєєв В. В. - Суб’єкт порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (2018)
Тичина Д. М. - Біологічні та психологічні детермінанти сексуальності (2018)
Городецька М. С. - Ґенеза теоретичних уявлень щодо предмета відання у кримінальному процесі (2018)
Данилевський А. О. - Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (2018)
Петрушко М. І. - Висунення прокурором додаткового обвинувачення (2018)
Пилипенко Є. О. - Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці за законодавством країн англо-американської правової системи (2018)
Шульга А. О. - Невідкладність слідчих (розшукових) та негласних слідчих розшукових дій (2018)
Зубченко Л. В. - Гуманістичні засади оптимізації процесу фізичного виховання студентів (2018)
Мухіна Г. В. - Про деякі аспекти дидактичної готовності курсантів до особистісно-орієнтованого навчання (2018)
Вимоги щодо оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2017)
Гриценко А. В. - Наукові аспекти природоохоронної діяльності в Україні (2017)
Аніщенко Л. Я. - Перспективи впровадження процедури стратегічної екологічної оцінки в Україні, Гриценко А. В., Пісня Л. А., Свердлов Б. С. (2017)
Артемова О. С. - Проблеми фінансування заходів з екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро, Васенко О. Г. (2017)
Васенко О. Г. - Формування сучасного гідрохімічного стану басейну річки Сіверський Донець під впливом природних та антропогенних чинників, Ієвлєва О. Ю., Коробкова Г. В., Жук В. М. (2017)
Васенко О. Г. - Огляд сучасного стану малих річок України та першочергові заходи щодо їх оздоровлення і більш оптимального водогосподарського використання, Міланіч Г. Ю., Жук В. Н. (2017)
Даценко В. В. - Биотестирование промышленных отходов, Хименко Н. Л. (2017)
Дмитрієва О. О. - Особливості організації та проведення моніторингу підземних та поверхневих вод у районі розташування вуглевидобувної шахти "Любельська" № 1-2 Волино-Подільського вугільного басейну, Бабаєв М. В., Маркіна Н. К., Доценко О. О. (2017)
Дмитрієва О. О. - Екологічно безпечне водовідведення в населених пунктах України, Калашніков В. О., Лознюк З. І., Макогон Н. Ю., Мовчан Ю. О. (2017)
Дмитрієва О. О. - Процедура обґрунтованого вибору найкращих технологічних засобів водокористування в населених пунктах України, Телюра Н. О., Хоренжая І. В., Браткевич В. В. (2017)
Зорін Д. О. - Ендогеодинамічна модель новітньої тектоніки території Івано-Франківської області (2017)
Карташов В. В. - Радіоекологічні дослідження відходів, що містять підвищену активність природних радіонуклідів, в шламонакопичувачі шахти ''Пролетарська'' Луганської області (2017)
Клімов О. В. - Дослідження в УКРНДІЕП з проблеми збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, Надточій Г. С., Клімов Д. О., Гайдріх І. М. (2017)
Kozlovskaya O. V. - Consideration of the possibility and necessary framework for conducting of ecological risk assessment of invasive species in Ukraine (2017)
Кресін В. С. - Алгоритм розрахунку регламенту періодичного скидання зворотних вод з рибницьких ставків та накопичувачів у водні об’єкти, Брук Брук, В. В. (2017)
Кресін В. С. - Пропозиції щодо удосконалення розрахунків гранично допустимих скидів речовин у водні об’єкти із зворотними водами, Остроумов С. М., Брук Брук, В. В. (2017)
Остроумов С. М. - Розрахунок і оптимізація режиму періодичного скидання зворотних вод з накопичувача у річку, Брук Брук, В. В. (2017)
Саввова О. В. - Заходи попередження біокорозії у водних резервуарах для покращення якості води, Бабіч О. В., Горбань Н. С., Зінченко І. В. (2017)
Саввова О. В. - Конструкційні матеріали як методи ефективного захисту живих організмів від електромагнітного випромінювання, Цапко Н. С. (2017)
Уберман В. И. - Судебная экспертиза убытков, причиненных сверхнормативными сбросами загрязняющих веществ: методика и эффект (2017)
Гончарова Д. С. - Оценка качества воды методом биоиндикации для некоторых источников в г. Харьков, Филенко О. Н., Гринь С. А. (2017)
Манастирний М. М. - Оцінка ефективності роботи механічного диспергатора, Корнієнко Я. М., Любека А. М. (2017)
Алябьева В. А. - Шумовое загрязнение как одна из основных экологических проблем, Лосминская Э. А., Гринь С. А. (2017)
Гринчук Н. І. - Вплив похідних амінопропанолу з N-алкіларильним радикалом на біоплівки Staphylococcus (2017)
Гринь С. А. - Социально-экологическое взаимодействие человека и природы, Дранко М. Ю., Кудряченко О. П. (2017)
Дичко В. В. - Вплив патології зору на розвиток рухових якостей дітей з патологією зору віком 7–10 років (2017)
Трускавецька І. Я. - Фактори збереження здоров’я студентів під час проходження навчальної практики в польових умовах (2017)
Доценко В. Ф. - Збагачення корисними нутрієнтами виробів з листкового тіста, Арпуль О. В., Дочинець І. В., Савчук О. О. (2017)
Коваль О. А. - Насіння льону – найбагатше джерело біологічно активних речовин, Скрипка Я. І. (2017)
Белозьорова Р. О. - Проблема концептуалізації влади (соціально-філософський аналіз) (2017)
Завада О. В. - Перспективи нанотехнологій за філософською концепцією трансгуманізму в контексті українських суспільних реалій (2017)
Морозова Л. П. - Роль екологічних цінностей у формуванні екологічної культури особистості, Бондарчук А. О., Варук Ю. С. (2017)
Верес К. О. - Стан та перспективи розвитку рекреаційного туризму в Одеській області, Савицька Л. Ю. (2017)
Vivsyannyk V. V. - Some mechanisms of efficacy pathogenetic kardiolin in patients with coronary artery disease with concomitant patology of diabetes, Piddubna A. A., Zhuravets V. M., Sahryn R. R., Boyko L. D. (2017)
Голдобін П. О. - Метод покращення компенсації цукрового діабету (2017)
Завадська М. М. - Психофізіологічна небезпека умов праці педагогічних працівників, Суховей Є. О. (2017)
Заікіна Г. Л. - Особливості психофізіологічного стану учнів з різним розвитком пізнавальних процесів та різним інформаційним навантаженням (2017)
Іваницький І. В. - Терапевтичний підхід до пацієнтів з фіброзом печінки в залежності від наявності дисплазії сполучної тканини, Іваницька Т. А. (2017)
Калиниченко Д. О. - Репродуктивний потенціал молоді: проблеми та перспективні шляхи вирішення (2017)
Латіна Г. О. - Режим відпочинку та побутові умови життєдіяльності вчителів, Сокол Є. О. (2017)
Латіна Г. О. - Оцінка знань з охорони праці серед педагогічних працівників (2017)
Мізюк М. І. - Гігієнічна оцінка харчування та стану здоров’я старшокласників, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку, Суслик З. Б., Єремчук Я. О. (2017)
Поліщук Л. М. - Туберкульоз – соціальна проблема в Україні, Радаєва І. М., Устянська О. В. (2017)
Полстяной А. О. - Сучасний науковий погляд на склад симпатичної та парасимпатичної частин вегетативної нервової системи: літературний огляд, Федорченко М. О., Романюк М. Г. (2017)
Радьога Р. В. - Зміни показників клітинного циклу кардіоміоцитів при експериментальній опіковій хворобі в умовах застосування кровозамінників (2017)
Beata Anna Piechota - Przemoc wobec dzieci w rodzinie, Adam Pityński (2017)
Лісовець О. В. - Визначення проблем та потреб клієнтів у соціально-виховній роботі служби пробації, Кириченко Н. А. (2017)
Григорчук Т. В. - Соціально-філософський феномен політичної культури, Зубко О. В. (2017)
Рудень Д. М. - Політико-правові засади запобігання політичної корупції в Україні (2017)
Смачило Т. В. - Феномен інформаційного тероризму як загрози міжнародній безпеці, Кривцун А. Р. (2017)
Бугаевский К. А. - Рассмотрение особенностей менструального цикла у спортсменок, занимающихся панкратионом (2017)
Головачук В. В. - Теоретичні засади формування культури збереження здоров’я студентської молоді, Гуліна Л. В. (2017)
Головченко О. І. - Характеристика рухової активності студентів з різним психо-емоційним станом, Головченко Т. І. (2017)
Дяченко Ю. Л. - Оздоровчі фітнес технології – панацея профілактики кіфотичної постави в умовах закладу дошкільної освіти (2017)
Івахненко В. О. - Педагогічна оцінка уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності (2017)
Кривенко Ю. О. - Перші турніри з хокею на траві на Олімпійських іграх та передумови їх виникнення, Курочкін В. Г. (2017)
Максименко Л. М. - Безпека гри у флорбол серед дітей старшого дошкільного віку (2017)
Васільєва В. А. - Формування моральних якостей державного службовця через призму міжнародного досвіду функціонування етичних кодексів студентів (2017)
Вербицька А. В. - Інтернаціоналізація як основний напрям розвитку вищої освіти (2017)
Федан Я. І. - Генезис та тенденції розвитку державного управління інклюзивною освітою осіб з особливими потребами у зарубіжних країнах і в Україні (2017)
Rzegocki M. M. - Gli anglicismi nell’italiano odierno nel contesto del linguaggio dell’economia (2017)
Албул Ю. Є. - Філософський підтекст у творі Льюіса Керрола "Аліса в Країні чудес" (на матеріалі англійської, італійської та української мов) (2017)
Бабенко О. В. - Спортивний інтернет-дискурс як предмет лінгвістичного дослідження, Шекера О. О. (2017)
Бриштен В. В. - Стратегії перекладу метафор у художньому тексті (2017)
Буличева В. В. - Гаївки в системі весняної обрядової пісенності села Підлісся, Вівчарик Н. М. (2017)
Буряк О. Ф. - Жанрово-стильові особливості поезії "Автопортрет" Юрія Тарнавського (2017)
Варданян М. В. - Відкриття іншого: екзотичні образи в нарисовій літературі для дітей та юнацтва письменників української діаспори (2017)
Гончаренко Л. О. - Сутність поняття "переклад" в міждисциплінарному та перекладознавчому аспектах (2017)
Грачова І. В. - Інтерактивні методи викладання граматики на заняттях з англійської мови у ВНЗ (2017)
Грицаєнко В. С. - Мовна реалізація тактики уникнення конфлікту на матеріалі сімейного англомовного художнього дискурсу (2017)
Губа Л. В. - Концептуалізація простору в художніх казках Германа Гессе (2017)
Драганчук К. В. - Переклад термінологічної лексики в юридичних текстах (2017)
Zeynalova S. - The attribution of human characteristics to animals and plants in Emily Dickinson’s nature poems (2017)
Карабитскова Н. А. - Коннотация в современном немецком языке (2017)
Карлова В. О. - Давньоанглійська запозичена лексика як результат мовних контактів давнього суспільства (2017)
Кобевко Г. В. - Вплив соціокультурного аспекту на розвиток гендерної лінгвістики (2017)
Кучер З. І. - Граматичні особливості перекладу німецьких фахових текстів українською мовою, Сидоренко Л. М. (2017)
Попельнух Д. А. - Структура концепту ніч, реалізованого в поетичному дискурсі України у 20–21 столітті (2017)
Семіх Кая - Поняттєво-термінологічні координати сучасної міфоурбаністики (2017)
Смольницька О. О. - Спільні мотиви у Лесі Українки та інших письменників доби fin de siècle: від містицизму до мучеництва (2017)
Стебаєва О. В. - Дієслова побутової семантики неаполітанського діалекту (2017)
Стрілець М. В. - Україна в щоденнику Тараса Шевченка, Лебеденко С. О. (2017)
Урбанович В. А. - Особливості походження поняття "грошей" в українській та англійській мовах (2017)
Чумак Р. Е. - Лексико-стилістичні та структурні особливості перекладів поетичних творів Гійома Аполлінера (на матеріалі італійської, англійської, української та російської мов) (2017)
Шилова А. О. - Фотоілюстрація як основний графічний засіб подання інформації у друкованих ЗМІ (2017)
Yakovleva T. I. - Culture of business correspondence in service and tourism, Bespalova N. V. (2017)
Бублик А. Г. - Емоційний компонент міжособистісного спілкування в контексті формування доброзичливих взаємин між учнівським та учительським колективами (2017)
Венгловська О. А. - Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей, Куземко Л. В., Новик І. М. (2017)
Гавран М. І. - Структурно-функціональні особливості університетів третього віку в Польщі, Пуга О. О. (2017)
Гаврилюк В. В. - Особливості навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів (2017)
Дика Н. М. - Формування мовної особистості учня загальноосвітнього навчального закладу в умовах реалізації концепції нової української школи (2017)
Доценко Н. А. - Методологічні підходи щодо підготовки здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища (2017)
Zhuravska N. S. - Improvement of the methodology of disciplines teaching in a higher school: experience of the Western Europe countries (2017)
Завадська М. М. - Законодавче та нормативно-правове забезпечення організаційної діяльності у сфері рекреаційних послуг (2017)
Іваницький О. С. - Формування риторичної культури викладача ВНЗ (2017)
Калініна Л. А. - Розвиток комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх працівників культурно-дозвіллєвої сфери, Орлова О. В. (2017)
Калінська О. П. - Традиційні і нетрадиційні форми організації методичної роботи кафедри як умова розвитку педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін в освітньому закладі (2017)
Карнаухова А. В. - Професійна підготовка майбутніх дошкільних педагогів до формування базових цінностей дитини (2017)
Коваль Т. В. - Психолого-педагогічні особливості використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з молодшими школярами (2017)
Кодлюк Я. П. - Якісні характеристики сучасної початкової освіти (2017)
Коленко А. В. - Теоретико-методологічні засади методики викладання предмету "Сценічна мова" в творчих навчальних закладах України та світу (2017)
Комаренко Н. М. - Інтерпретаційно-творчі аспекти концертмейстерської діяльності у диригентсько-хоровому класі, Тилик І. В. (2017)
Літвінчук С. Б. - Інноваційні підходи до проектування цілей навчання у вищій школі, Тайхриб К. А. (2017)
Ма Мінь - Формування усномовленнєвої компетентності китайського діалогічного мовлення відповідно до типів діалогічної взаємодії та етапів навчання на середньому рівні мовного ВУЗу (2017)
Матюшинець Я. В. - Ідеї розвивального середовища для дітей дошкільного віку на шпальтах часопису "Вільна українська школа" (1917–1919) (2017)
Машовець М. А. - Міжособистісне спілкування в сім’ї як показник щасливого буття дитини, Науменко М. С. (2017)
Микитин І. Я. - Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української мови як іноземної для студентів-медиків: теорія і практика (2017)
Муромець В. Г. - Індивідуалізація розвитку загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у Північній Ірландії (2017)
Наконечна А. О. - Теоретичні засади структурування змісту самостійної навчальної діяльності майбутніх перекладачів у США (2017)
Нарожна Н. І. - Шляхи формування творчої особистості в класі хорового диригування (2017)
Нарожна Н. І. - Мистецька освіта: теоретичні основи методики викладання (2017)
Нарожна Н. І. - Деякі аспекти проведення занять хорового класу в контексті дисципліни "Методика викладання фаху", Виноградча Д. В., Лебедкіна І. Є. (2017)
Огарь Ю. В. - Узагальнення і систематизація знань з фонетики учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах особистісно орієнтованого підходу (2017)
Павленко М. С. - Педагогічні умови розвитку професійної мобільності вчителів-словесників у міжкурсовий період підвищення кваліфікації (2017)
Палагнюк Т. В. - Зміст та особливості виховання особистості в єврейських етнічних товариствах Чернівецького університету (1875–1939 роки), Кожокар М. В., Цибанюк О. О., Гнесь Н. О. (2017)
Паламар С. П. - Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді, Кондратюк С. Г. (2017)
Предиткевич О. С. - Визначення готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації (2017)
Radzievskaya O. V. - Professional socialization of foreign language teachers as psycho-pedagogical problem (2017)
Сінельніков І. Г. - Сучасні інформаційні технології в системі формування фахових компетенцій керівника фольклорного колективу, Сінельнікова В. В. (2017)
Сінельніков І. Г. - Мистецька поліпрофесійність як детермінанта підготовки керівника фольклорного колективу у музичних вишах України (2017)
Січкар А. Д. - Стратегія діяльнісного підходу до підготовки фахівців з дошкільної освіти (2017)
Смірнов С. В. - Особливості організації військового менторингу з деякими рекомендаціями для військового керівництва (2017)
Смолікевич Н. Р. - Педагогічні теорії фасилітації процесу адаптації іноземних студентів до університетського середовища (2017)
Стельмах Н. В. - Формування гуманних відносин дошкільників засобами ігрової діяльності (2017)
Султанова Н. В. - Організаційні засади навчально-виховної роботи в школах-інтернатах в Україні (60-ті роки ХХ століття) (2017)
Тимофєєв В. А. - Мотивація вивчення іноземних мов на мовних курсах у контексті імерсійного методу (2017)
Трима К. А. - Специфіка інтернаціоналізації як критерію оцінювання якості освіти (2017)
Хабюк А. Я. - Інтеграція технологій при навчанні природничо-математичних дисциплін у ВНЗ (2017)
Холмакова Ю. В. - Мотивація до вивчення іноземних мов (2017)
Хомич О. О. - Особливості навчання учнів початкових шкіл Канади (2017)
Цибанюк О. О. - Диференціація предмету "Фізичне виховання" як один із шляхів реформування програмно-методичного забезпечення системи фізичного виховання і спорту школярів Румунії, Курнишев Ю. А. (2017)
Чабаненко Н. А. - Формування толерантностi студентiв як педагогiчна застава у вищих навчальних закладах України, Несмашна Л. Ю., Сабрі С. С. (2017)
Чорна І. І. - Зміст професійної мобільності майбутніх економістів (2017)
Yuzyk O. P. - Application of the special course on the methodology of the use of application software in the process of study of musical art in the system of postgraduate pedagogical education as a way to the professional advancement of modern teacher, Bilanych H. P. (2017)
Язиков О. І. - Комунікаційний простір навчального закладу в парадигмі особистісно орієнтованої освіти (2017)
Яковлева В. А. - Застосування ділових ігор в навчальному процесі у майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки (2017)
Ярошевська Л. В. - Вокально-хорове виконавство як засіб формування національної свідомості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Бондарчк В. О. - Вивчення творчої біографії митця в координатах біографічного методу дослідження (2017)
Іваненко М. В. - Класична музика в сучасному побутуванні, Семенова О. А. (2017)
Путіловська Н. Б. - Теорії та підходи до питання диференціації у сфері дозвілля (2017)
Сінельніков І. Г. - Робота Чернігівського обласного навчально-методичного центру культури і мистецтв в контексті збереження та популяризації нематеріальної духовної культури Сіверського краю, Нарожна Н. І. (2017)
Шевчук К. В. - Культуротворчий фактор гри в ігровій концепції Й. Хейзинга (2017)
Андрійчук П. О. - Гармоніка: зародження та шляхи еволюції (2017)
Андрійчук П. О. - Теорія інструментально-виконавського мистецтва як окрема галузь музикознавства (2017)
Афанасьєва Е. Ю. - Сучасні вимоги до професійної роботи концертмейстера у вищих мистецьких навчальних закладах (2017)
Виноградча Д. В. - Роль педалі у фортепіанному мистецтві XVIII–XX століть, Лебедкіна І. Є. (2017)
Горобець В. П. - Особливості використання народного співу у ф’южн-проектах Івана Тараненка, Снопко О. Л., Регеша Н. Л. (2017)
Грицюк О. Ю. - Вплив хорової творчості М. Леонтовича на стильові риси композиторського письма А. Коломійця (2017)
Грицюк О. Ю. - Дослідницька та педагогічна діяльність А. Коломійця, Кречко Н. М., Якобенчук Н. О. (2017)
Дубінченко Є. А. - Інтерпретація хорових творів доби бароко, Гнатюк Л. В. (2017)
Зайцева І. Є. - Мюзикл і рок-опера як поліфункціональні мистецькі жанри (2017)
Закрасняна Ж. М. - Академічний вокал та рок-музика: шляхи перетину, Остапенко Л. В., Горобець Т. І. (2017)
Закрасняна Ж. М. - Сучасні вимоги до підготовки фахівців спеціальності "Академічний вокал", Хлопотова А. А., Юрчук В. В. (2017)
Закус І. М. - Інструментальна музика в Україні: характерні риси та особливості (2017)
Закус І. М. - Сучасна бас-гітара. Будова, свій звук, манера (2017)
Закус І. М. - "Джаз-коло" в українському культурному просторі (2017)
Закус І. М. - Джаз в Україні: музиканти та перспективи розвитку імпровізаційної музики, Постой Г. Г. (2017)
Закус І. М. - Українська сучасна імпровізаційна музика, зв’язок з народною піснею, Постой Г. Г. (2017)
Золкін С. А. - Музична імпровізація як основа навчання студента-музиканта (2017)
Золкін С. А. - Музична акустика і сучасні музичні технології у викладанні учбової програми вузів для студентів творчих факультетів (2017)
Кречко Н. М. - Сучасна інтерпретація опери Генрі Перселла "Дідона та Еней": українські реалії, Якобенчук Н. О., Грицюк О. Ю. (2017)
Литвиненко А. І. - Методичне забезпечення навчального процесу в Полтавському музичному училищі на початку ХХ століття (2017)
Ляшко Н. П. - Психологический ракурс формирования музыкального восприятия и пути его активизации в музыкально-педагогическом процессе (2017)
Марценюк Г. П. - Українська виконавська школа тромбона в контексті міжнаціональних творчих зв’язків (2017)
Марценюк Г. П. - До проблеми формування виконавського апарату тромбоніста: методичні аспекти (2017)
Несмашна Л. Ю. - Характерні риси концертмейстера в контексті його професійного становлення в вокальному класі, Сабрі С. С. (2017)
Остапенко Л. В. - Музичне виховання в контексті історії розвитку мистецької практики від античності до епохи Просвітництва, Горобець Т. І. (2017)
Остапчук Н. М. - Гастрольно-виконавська діяльність В. Бесфамільнова (2017)
Перцова Н. О. - Специфіка української хорової літератури на прикладі творчості Л. Дичко, В. Степурка, В. Польової: традиції та новаторство, Горобець В. П., Гриценко В. В. (2017)
Пістунова Т. В. - Стильовий синтез у сучасній естрадній інструментальній музиці, Постой Г. Г. (2017)
Пістунова Т. В. - Виконавська діяльність в практичній підготовці студентів-інструменталістів, Постой Г. Г. (2017)
Поліщук А. В. - Імпресіонізм в музичному просторі культури: дискурс поняття (2017)
Попова А. Б. - Вплив технології live looping на мистецтво естрадного співу (2017)
Романовський В. І. - Аспекти набуття музично-професійних умінь у майбутніх оркестрових музикантів (2017)
Романовський В. І. - Особливості формування української національної школи гри на духових та ударних інструментах (2017)
Романовський В. І. - Чистота інтонації під час гри на духових інструментах студентів-музикантів у вищих мистецьких навчальних закладах (2017)
Романовський В. І. - Виконавство на духових інструментах в сучасних умовах (2017)
Самолюк В. М. - Баян та акордеон в радянській естрадно-джазовій музиці першої половини XX cтоліття, Лузан О. В., Липчук О. М. (2017)
Семененко І. В. - Концертний виступ в контексті виконавської діяльності вокаліста, Іваненко М. В., Павлюкова Г. В. (2017)
Симеонова Ю. В. - Невідомий автограф Д. Шостаковича для партитури опери "Катерина Ізмайлова". Про новаторство в оперному жанрі, Скопцова О. М., Гриценко В. В. (2017)
Сінельніков І. Г. - Дитячий фольклорний колектив: методика організації, принципи роботи, репертуарна політика (2017)
Сіненко О. О. - До проблеми підготовки концертмейстерів в сфері естрадно-джазового виконавства, Гешко Н. С., Юрчук В. В. (2017)
Скопцова О. М. - Новаторська діяльність Г. Верьовки як фундатора професійного народного хорового виконавства України (2017)
Сліпченко О. С. - Арія з варіаціями ля-мінор (в італійському стилі) Й. С. Баха як приклад впливу італійської клавірної школи на творчість німецького композитора, Мельничук І. В., Дондик О. І. (2017)
Слупська Н. В. - Принципи роботи концертмейстера у класі хореографії у вищих навчальних закладах (2017)
Стадник А. М. - Сучасна трактовка художньо- виражальних засобів акордеона (баяна) (2017)
Хлопотова А. А. - Роль та специфіка акомпанементу у процесі виховання естрадних вокалістів, Опанасенко О. О., Олейніков С. О. (2017)
Цюпа Н. П. - Питання інтерпретації запису українських народних пісень на прикладі творчого доробку Марченка В. В., Марченко В. В. (2017)
Шевнюк О. Л. - Історичні передумови розвитку мозаїчного мистецтва в Київській Русі, Феєр-Тураній Л. Е. (2017)
Яговенко Н. В. - Застосування народного вокалу в творах Вероніки Тормахової, Дріневська В. С., Власова С. А. (2017)
Акатріні В. М. - Відновлення фактів про походження Євсевія Мандичевського (2017)
Hnidyk I. I. - Formation of Greek Catholic Church in the USA: historiography analysis (1884–1914) (2017)
Гуменюк О. В. - Державотворча діяльність М. Скрипника: історіографія питання, Ткачук М. С. (2017)
Кряжев П. В. - Приватно-спадкове капітанство Сан-Вісенті як первинне ядро португальської колонізації Бразилії (2017)
Сінельніков І. Г. - Старовіри села Російські Пилипи Чуднівського району Житомирської області (деякі архівні знахідки) (2017)
Сінельнікова В. В. - Українські експозиції у краєзнавчих музеях півночі Волгоградської області РФ (2017)
Стасюк І. М. - Храми Львова як об’єкти туристичної привабливості (2017)
Бєрєндєєва Е. В. - Історія розвитку соціальної реклами в незалежній Україні як передумова формуванню тенденцій розвитку соціальної реклами (2017)
Боненко К. С. - Аматорські медіазавантаження як провідні комунікаційні платформи у політичній діяльності (2017)
Гиріна Т. С. - Медіатизація реальності шляхом конструювання архітектури інклюзивного українськомовного радіопростору (2017)
Каньшина О. В. - Промоція книжкових видань у мережі Інтернет (2017)
Коломієць М. О. - Теоретичні засади функціонування методики SEO-редагування в Україні (2017)
Опалько М. С. - Інноваційні технології формування та просування бренду туристичного підприємства, Погуда Н. В. (2017)
Примак Т. Ю. - Ефективні інструменти інтернет-маркетингу в туристичному менеджменті, Луценко М. О. (2017)
Слюсаренко Д. Я. - Інтерактивні видання: особливості реалізації та розповсюдження (2017)
Тарасевич В. С. - Проблеми оформлення видань екологічної тематики для дітей в контексті дотримання вимог галузевих нормативних документів (2017)
Удовиченко К. М. - Методи та засоби перевірки фактажу в умовах інформаційної війни (2017)
Федоронько Н. І. - Міжнародна інформаційно-аналітична діяльність українських засобів масової інформації, Ролінська О. М. (2017)
Щепіна І. О. - Редакційно-видавнича підготовка перекладної науково-популярної літератури в Україні (2017)
Бочаріна Н. О. - Акцентуації характеру та їх вплив на поведінку підлітків, Михайленко Н. К. (2017)
Грисенко Н. В. - Особистісні особливості схильних до академічної прокрастинації студентів (2017)
Дacюк Ж. М. - Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi умoви фoрмувaння тoлeрaнтнocтi у мoлoдшиx школярів у кoнтeкcтi рoзвитку нoвoї школи (2017)
Ігумнова О. Б. - Програма психокорекції негативних емоційних станів осіб у складних життєвих обставинах, Курило О. В. (2017)
Лавріненко В. А. - Психологічне дослідження особистісних рис підлітків-неформалів (2017)
Літвякова І. А. - Дослідження впливу емоцій на стан особистості, Ханецька Н. В. (2017)
Лютак О. З. - Соціально-психологічні детермінанти трудової міграції (2017)
Мандебура Б. С. - Особливості прояву самоактуалізації в юнацькому віці, Шевченко О. М. (2017)
Падалка Р. Г. - Особливості домінуючого типу ставлення до природи молодших школярів (2017)
Паламарчук О. М. - Інноваційна діяльність фахівців з соціальної роботи як чинник розвитку суспільства (2017)
Ревуцька І. В. - Теоретичний аналіз негативних психічних станів у дітей дошкільного віку (2017)
Устінова М. В. - Нейропсихологічна характеристика дітей з розладами аутистичного спектру (2017)
Шатковська О. І. - Особливості шкільної тривожності в підлітковому віці як соціально-педагогічна проблема, Кушнір Ю. В. (2017)
Бойко А. І. - Імунітет ratione personae від іноземної кримінальної юрисдикції (2017)
Борох В. О. - Міжнародне право і процес глобалізації (2017)
Гамбург І. А. - Правове забезпечення реалізації права людини на якісні та безпечні товари (2017)
Грекова О. О. - Проблема класифікації злочинів у Кримінальному кодексі України, Зозуля А. О. (2017)
Гук Г. В. - Зловживання монопольним (домінуючим) положенням в антимонопольному законодавстві європейського співтовариства та України (2017)
Гук Г. В. - Глобалізація та місце у ній основних принципів міжнародного права (2017)
Гусейнова Айтен Башир кызы - Вoпросы регламентации уголовного наказания за наемничество по УК АР (2017)
Данилова І. О. - Визнання одностатевих шлюбів в Україні: бути чи не бути? (2017)
Дмитрук І. М. - Правове регулювання господарських санкцій згідно законодавства України (2017)
Жутова С. М. - Особливості укладання угод через мережу Інтернет (2017)
Канарик Ю. С. - Заходи забезпечення позову в господарському процесі в порівнянні з процесом цивільним, Сахно Б. С. (2017)
Квач В. Ю. - Загальнотеоретичні положення про публічні закупівлі: поняття та призначення, Афанасієв Р. В. (2017)
Кривоконь Д. А. - Доведення до самогубства: кримінально-правовий аналіз (2017)
Криштоп С. В. - Особливості правового статусу невизнаних держав (2017)
Кулaк Н. В. - Нормaтивно-прaвове зaбезпечення діяльності інтегровaних структур бізнесу (2017)
Лиска П. О. - Захист прав інтелектуальної власності у всесвітній мережі (2017)
Маланчук П. М. - Криміналістична методика розслідування злочинів: проблеми застосування та шляхи вдосконалення, Василенко А. І. (2017)
Маланчук П. М. - Прoблемa кримiнaлiстичнoї хaрaктеристикa вбивств нa зaмoвлення, Гoлoднa A. С. (2017)
Маланчук П. М. - Перспективи розвитку криміналістичної техніки в розслідуванні, розкритті і попередженні злочинів, Мантула А. П. (2017)
Маланчук П. М. - Інформаційні технології в криміналістиці: крок в майбутнє, Невмержицька Ю. А. (2017)
Маланчук П. М. - Слідчі ситуації в розслідуванні злочинів у сфері оподаткування, Петрівна Л. С. (2017)
Маланчук П. М. - Криміналістична характеристика особи неповнолітнього злочинця та вчинених ним злочинів, Шелест О. М. (2017)
Маланчук Т. В. - Щодо співвідношення понять "франчайзинг" та "комерційна концесія" в законодавстві України, Віткова О. С. (2017)
Маланчук Т. В. - Юридична сутність санації підприємства, Юрченко Д. В. (2017)
Манівчук В. Д. - Перспективи розвитку вексельного обігу в Україні (2017)
Марченко В. Ю. - Реформування пенітенціарної системи в Україні на основі зарубіжного досвіду (2017)
Мішегліна В. М. - Ґенеза формування символізму права: історія розвитку правових символів та сучасний символізм права (2017)
Мудрак І. В. - Право потерпілого на процесуальну комунікацію: окремі питання забезпечення реалізації (2017)
Надієнко О. І. - Спадкове право УСРР-УРСР та України: спадкоємність і новації (2017)
Новиков О. В. - Пропорційна система відкритих списків в Україні – перспектива чи реальність?, Андрійцьо А. М. (2017)
Ножняк О. М. - Комісія ООН з прав людини та її інституційно-правова реорганізація у Раду з прав людини (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського