Загнітко К. - Музикознавчі діалоги (Львів-Варшава): Любов Кияновська & Аґнєшка Лєщинська (2018)
Єфіменко А. - Ельбфілармонія в Гамбурзі (2018)
Горак Я. - Протоколи засідань Музикознавчої комісії НТШ (2018)
Грабовський В. - На вівтар української культури. До 80-річчя від дня народження Івана Лисенка (2018)
Сиротинська Н. - Міжнародний міжвузівський семінар "Українське мистецтво у світовому просторі" (2018)
Шуміліна О. - Многая літа – Ваша "ТРЕМБІТА" (Сторінками концерту "Хорова музика Василя Гайдука") (2018)
Загнітко К. - Vox Electronica 2018 у Львові: нові горизонти (2018)
Люта І. - Особливості музичної мови фортепіанного циклу "Калейдоскоп настроїв" Богдани Фільц (2018)
Гордійчук Д. - Риси фольклоризму у фортепіанних творах Федора Якименка на українську тематику (цикли "Картини України" та "Три п'єси на українські теми") (2018)
Павлів Т. - Гармонічна мова в обробках народних пісень Миколи Колесси (пісні з Лемківщини, Гуцульщини, Підгір'я) (2018)
Ясіновський Ю. - Німецька публікація почаївського Богогласника (2018)
Зінків І. - Феноменологія гітарної творчості. Рецензія на монографію "Гітарне мистецтво ХХ століття як феномен творчості" Тимура Іваннікова (Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2018. 392 c.) (2018)
Гончарук І. В. - Інституційне забезпечення державного регулювання конкуренції на багатосторонніх ринках: європейський досвід (2018)
Кирилюк А. О. - Оцінка ефективності та результативності державного регулювання процесів ринкової концентрації та корпоративної інтеграції, Шрам П. І. (2018)
Вовк К. М. - Подієвий туризм як чинник розвитку Харківського регіону (2018)
Сибірцев В. В. - Інституціональні проблеми та протиріччя процесу реформування національного ринку праці в Україні (2018)
Lepeyko T. - The failure of corporate management of the SHARP company as a result of neglecting the sales strategy and market research, Higuchi T. (2018)
Лаптєв В. І. - Механізм функціонування проблемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами (2018)
Колодізєв О. М. - Шляхи удосконалення організації системи фінансового моніторингу в умовах геополітичних викликів сучасності (2018)
Гомон М. В. - Зв'язок регулятивного потенціалу пільгового оподаткування з інноваційним потенціалом підприємства (2018)
Погрібняк Д. С. - Методичний підхід до оцінки рівня організації бухгалтерського обліку в адаптивному управлінні об'єднанням підприємств (2018)
Мащенко М. А. - Особливості реалізації інвайронментальної безпеки (2018)
Золотарьов С. В. - Фінансово-економічні аспекти формування цінової політики підприємства, Шевченко В. А. (2018)
Сабадаш Л. О. - Уточнення змістовної сутності економічної стійкості підприємства в сучасних умовах (2018)
Кравченко В. В. - Інтернет-брендинг і перспективи розвитку інтернет-проектів у діяльності туристичних підприємств (2018)
Зубко Д. О. - Формування маркетингового бюджету для підприємств із бренд-орієнтованою системою управління (2018)
Осмятченко В. О. - Ефективність оподаткування податком на додану вартість на макро- та мікрорівнях, Білобровенко Т. В. (2018)
Дем’яненко А. А. - Розробка системи показників оцінювання безпеки людського розвитку (2018)
Гришина В. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як ключовий фактор ефективної управлінської діяльності персоналу підприємств (2018)
Болотова О. О. - Сутність організаційно-економічного забезпечення ефективності менеджменту персоналу (2018)
Тімофєєва М. І. - Внутрішньо переміщені особи: особливості соціально-економічного статусу (2018)
Волкова Л. О. - Методика вибору стратегії підвищення інноваційної активності персоналу (2018)
Предборський В. А. - Ґенеза теорій тінізації суспільних відносин як реакція на розбудову тіньової паралельної реальності (2018)
Андрющенко К. А. - Забутий дефолт США: досвід для застосування в Україні, Ковтун В. П. (2018)
Маршалок Т. Я. - Аналіз фіскальної політики України в умовах економічних циклів: позитивні та негативні аспекти (2018)
Радзієвська С. О. - Посилення ролі держави в управлінні економікою як шлях забезпечення економічного прориву (2018)
Решетник Н. І. - Фінансові проблеми України в контексті концепціїї сталого розвитку (2018)
Саркісян Л. Г. - Перспективи розвитку України на міжнародній арені, Горкун К. В. (2018)
Яворська Т. В. - Економічні дива успіху провідних країн світу – досвід для України, Улич О. М. (2018)
Молнар О. С. - Основні напрямки регулювання ринку капіталу в політиці формування фінансової системи України, Майборода М. П., Пінцак С. М. (2018)
Сороченко А. В. - Державно–приватне партнерство як засіб залучення інвестицій до національної економіки України (2018)
Колтунович О. С. - Інституційні аспекти зміни вектору регіональної економічної інтеграції України як механізму інноваційно–технологічної модернізації національної економіки та переходу до нового технологічного укладу (2018)
Труш Ю. Л. - Якість продукції: складові та стадії її життєвого циклу, Осадчук О. П. (2018)
Штангрет А. М. - Методичні аспекти формування комплексної системи економічної безпеки автотранспортних підприємств, Штангрет І. А. (2018)
Гальчинський Л. Ю. - Дослідження попиту на електроенергію з боку побутових споживачів на ринку України, Журавель А. А. (2018)
Саркісян Л. Г. - Національне планування: чому українська стратегія сталого розвитку не є дієвою?, Барткова К. М. (2018)
Кириченко Є. М. - Проблеми ефективності державного управління в сфері української ювелірної галузі (2018)
Тимошенко І. П. - Циркулярна економіка для умов України, Дронова О. Л. (2018)
Краус Н. М. - Які зміни несе в собі "індустрія 4.0" для економіки та виробництва?, Краус К. М. (2018)
Позднякова А. М. - Розумні міста та села — запорука розвитку сильної України (2018)
Халіна В. Ю. - Концепція програми фінансування рееміграційного соціального підприємництва в Україні, Смачило В. В., Колмакова О. М. (2018)
До 80-річчя Василя Миколайовича Василюка (2018)
Синяченко О. В. - Особенности пуринового метаболизма при разных формах подагрического артрита и нефропатии, Ермолаева М. В., Федоров Д. М., Пилипенко В. В. (2018)
Опарин А. А. - Влияние актовегина на эффективность лечения больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с сопутствующей бронхиальной астмой, Опарин А. Г., Ахвледиани Г. Г., Лобунец О. А. (2018)
Хухліна О. С. - Особливості маркерів пошкодження печінки та ліпідного спектра крові у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом, остеоартрозом та ожирінням, Ляхович О. Д., Воєвідка О. С., Каньовська Л. В., Каушанська О. В. (2018)
Шипулін В. П. - Гіполіпідемічна ефективність пробіотика Lactobacillus plantarum у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Чернявський В. В., Неверовський А. В., Парунян Л. М. (2018)
Молодан А. В. - Взаимосвязь когнитивных нарушений и структурно-функциональных особенностей левого желудочка сердца у больных гипертонической болезнью, Боев С. С., Доценко Н. Я., Шехунова И. А., Герасименко Л. В., Малиновская А. Я., Иващук В. А. (2018)
Петюніна О. В. - Особливості ремоделювання серця у хворих, що перенесли гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, залежно від поліморфізму Lys198Asn гена ендотеліну-1, Копиця М. П., Гальчинська В. Ю., Пєтєньова Л. Л. (2018)
Пивовар С. М. - Вплив комбінації гаплотипів генів β1- та β2-адренорецепторів на перебіг серцевої недостатності (2018)
Немцова В. Д. - Вплив гіпофункції щитовидної залози на рівень 8-гідрокси-2’-дезоксигуанозину як біомаркера окислювального ушкодження при коморбідних станах (2018)
Крахмалова Е. О. - Антиоксидантная активность у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких и ишемической болезнью сердца, Самохина Л. М., Харченко Ю. Е. (2018)
Копица Н. П. - Ингибитор фактора миграции макрофагов при остром инфаркте міокарда, Стороженко Т. Е. (2018)
Губська О. Ю. - Ацетилсаліцилова кислота в кардіологічній практиці: фокус на ентеротоксичність, Таран А. І., Лавренчук І. О., Альянова Т. С. (2018)
Чернышов В. А. - Ожирение, сахарный диабет и онкопатология: популяционные и патогенетические аспекты (2018)
Колеснікова О. В. - Науково-практична конференція "Профілактика та лікування неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук" в рамках "Школи терапевтів імені Л. Т. Малої", Несен А. О., Ярина Н. А., Рябуха В. В., Колеснікова О. М. (2018)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2018)
Ясіновський Ю. - Переднє слово (2015)
Мартиняк І. - Проповідь на урочистостях в Млинах 7 грудня 2010 р. з нагоди 140-ліття смерті о. Михайла Вербицького (2015)
Новакович М. - Ювілейні роздуми про священика і композитора Михайла Вербицького (2015)
Вербицький М. - О пінію музикальном (2015)
Вербицький М. - О твореніях музикальних, церковних і мірских на нашой Руси (2015)
Вербицький М. - Звернення до локальної державної адміністрації (2015)
Г. Т. - Допис з Перемишля 1849 року (2015)
Левицький Й. - Історія введенія музикального пінія в Перемишли (2015)
Левицький Й. - З Покутя (2015)
Лаврівський І. - З Перемишля (2015)
Анонімний допис до віденського "Вістника" (2015)
От Перемишля |Анонімний допис| (2015)
Вахнянин А. - Вечер в память Тараса (2015)
Воробкевич І. - Михаїл Вербицкій (2015)
Сінкевич І. Х. - Начало нотного пінія в Галицкой Руси (Воспомінанія старого священника) (2015)
Будзинський З. - Де і коли народився композитор українського гимну? (2015)
Вавричин М. - До історії родоводу Михайла Вербицького (2015)
Куренда еп. Левицького з д. 24 липня 1816 про заснованє Інституту дяко-вчителів у Перемишлі (2015)
Куренда з 25 цьвітня 1817 про отворенє і устрій Дяко-вчительського інститута (2015)
Перший статут Дяко-вчительського Інституту в Перемишлі (2015)
Музика в Заповіті перемиського владики Івана Снігурського (2015)
Каталог церковно-музичних творів Бортнянського та його сучасників (2015)
Матеріяли до історії театру в Перемишлі з часів Вербицького (2015)
Залєський О. - Після столітного ювилею уродин творця українського гимну: Михайло Вербицький 1815–1915 (2015)
Людкевич С. - Михайло Вербицький (2015)
Людкевич С. - Михайло Вербицький та українська суспільність (2015)
Кудрик Б. - Перший наш хор в Галичині: в соті роковини його заснування в Перемишлі (1829–1929) (2015)
Кудрик Б. - Церковні хори Михайла Вербицького (2015)
Кудрик Б. - Вечір старогалицької пісні (вражіння й думки учасника музикольоґічного вечору старогалицької елєґії з дня 22 березня ц. р.) (2015)
Кудрик Б. - "Ми в луг підем всі з косами": Музично-історична фільма з галицького бідермаєру (З нагоди 120-ліття уродин Михайла Вербицького 1815–1935) (2015)
Барвінський В. - Концерт старогалицьких пісень (2015)
Лисько З. - Михайло Вербицький: Бібліографія (2015)
Лакота Г. - Перший директор престольного хору в Перемишлі (2015)
Щурат В. - Як пізнали Д. Бортнянського в Західній Україні? (2015)
Зелінський О. - СлавеньУкраїни "Ще не вмерла" – вершина патріотичної творчості Михайла Вербицького (2015)
Костюк Н. - Богослужбова творчість Вербицького: можливості оновлення критеріїв оцінки в культурно-стильовому контексті (2015)
Горак Я. - Про музичну форму світських акапельних хорів Вербицького (2015)
Ясіновський Ю. - Перемиський Дяко-учительський інститут (2015)
Кароль М. - Жанр пародії в українському Бароко першої половини XVIII ст. (партесний концерт "Сначала днесь", "Служба пиворізам") (2015)
Руденко Л. - Михайло Лисицин в історії української музики (2015)
Жмуркевич З. - Тетяна Молчанова – музикант і науковець (2015)
Кашкадамова Н. - У Львові гостювала учениця Любки Колесси (2015)
Хомінський Ю. - Історія музики, Вільковська-Хомінська К. (2015)
Маруняк В. - Національний гимн України в історії і сьогоденні (2015)
Єфіменко А. - "Музейна" та "режисерська" опера: два погляди на Россіні ("Севільський цирульник" і "Ґільом Тель" у Мюнхені) (2015)
Кашкадамова Н. - Концерт української музики в Білорусі (2015)
Німилович О. - Леся Дичко у монографії Софії Грици (2015)
Захарчук О. - Мєчислав Солтис – мистець-гуманіст (2015)
Горак Я. - Звукозаписи камерних творів Генрика Мельцера (2015)
Пилипович В. - Доповнення до Бібліографії українських звукозаписів Степана Максимюка (2015)
Бублик Н. - Видання викладачів ЛНМА у 2014 році: бібліографічний огляд (2015)
Передмова (2017)
Тесля Ю. М. - Життя як проект (2017)
Єгорченкова Н. Ю. - Області знань в методології електронного управління проектами (2017)
Данченко О. Б. - Ідентифікація кадрових ризиків наукових проектів, Бедрій Д. І., Семко І. Б. (2017)
Данченко О. Б. - Моделі ціннісно-орієнтованого управління арт-проектами, Лепський В. В., Бас Д. В. (2017)
Оберемок І. І. - Математична модель формування плану-графіку проекту на базі цінностей зацікавлених сторін (2017)
Оберемок Н. В. - Стохастичні процеси в управлінні геологічними проектами (2017)
Хлевний А. О. - Застосування системи управління інформацією підприємств та проектів PrimaDoc для автоматизації процесів підготовки та реалізації закупівель у вищих навчальних закладах, Хлевна Ю. Л. (2017)
Латишева Т. В. - Проект створення системи семантичного управління інформацією в галузі юриспруденції (2017)
Кубявка М. Б. - Інформаційний вплив на цільову аудиторію як результат спланованого проектного рішення, Кубявка Л. Б. (2017)
Медведєва О. М. - Метод системно-цілісного моделювання активності зацікавлених сторін для задач управління взаємодією (на прикладі проектної діяльності) (2017)
Осауленко І. А. - Генетичний підхід до синтезу проектних структур регіонального рівня (2017)
Рач В. А. - Формування портфеля проектів на засадах теорії несилової взаємодії, Медведєва О. М., Євдокимова А. В. (2017)
Сиротинська Н. - Дослідження богородичної гимнографії у науковому дискурсі (2017)
Міщенко І. - Формування спільної площини для порівняльного аналізу невменної та нотолінійної семіографій: транскрипція і транснотація (2017)
Сахарчук Р. - Традиція многолітствування в українській композиторській творчості: духовний гімн України "Боже Великий, Єдиний", муз. М. Лисенка, сл. О. Кониського (2017)
Новакович М. - Національне як "одиничне" в музичній культурі Галичини першої половини ХІХ століття (2017)
Бернацька-Гловаля Е. - Культурно-мистецький контекст розвитку сольної пісні Львова першої половини ХІХ ст. (2017)
Мазепа Т. - Галицьке Музичне Товариство у Львові у вимірі суспільного престижу (2017)
Білас О. - Роль музики в українському драматичному театрі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Мендюк Н. - Особливості втілення міфологеми русалки в операх "Утоплена" М. Лисенка та "На русалчин великдень" М. Леонтовича (2017)
Лазаревич Є. - Естетико-стильові засади виконавства Візантійського хору М. Антоновича з погляду історично інформованого напрямку (2017)
Дубєль К. - Деякі прояви поліфонічності в структурі футуристичної лірики (на вибраних прикладах з поезії Веліміра Хлєбнікова) (2017)
Бондарчук В. - "Запорожець за Дунаєм" у режисерській інтерпретації Дмитра Гнатюка (2017)
Чучман В. - Гуцульська тематика в репертуарі заслуженої хорової капели України "Боян" ім. Є. Вахняка (2017)
Косопуд Б. - Поезія Тараса Шевченка у камерно-вокальній творчості композиторів Галичини (2017)
Єфіменко А. - Павло Гунька про Царя Додона і героїв бельгійського "Золотого півника" (театр La Monnaie, Брюссель, грудень 2016) (Інтерв’ю Аделіни Єфіменко з Павлом Гунькою) (2017)
Ясіновський Ю. - Степан Максимюк – дослідник українського звукозапису (до 90-ліття від дня народження) (2017)
Галій М. - Світлої пам’яті незабутній Євген Козак (до 110-ліття від дня народження) (2017)
Юзюк І. - Історія художнього втілення опери "Наталка Полтавка" на сцені Львівської опери (2017)
Захарчук О. - Євген Купчинський: священик, композитор, цитрист-віртуоз (до 150-ліття від дня народження) (2017)
Антонович О. - Студентський вандрівний хор "Дванайцятка" (до 150-річчя від народження Євгена Купчинського) (2017)
Купчинський Р. - Стрілецька пісня (2017)
Кияновська Л. - Територія Моцартіана: з традиції в майбутнє (хроніка подій) (2017)
Супрун-Яремко Н. - Фонографування і фоноархівування народної музики в Україні (2017)
Карась Г. - Музична регіоналістика у фокусі сучасних досліджень (2017)
Зінків І. - Сакральний світ богородичної гимнографії (2017)
Дика Н. - Тетяна Григорівна Шуп’яна (2017)
Діденко О. - Організаційно-педагогічні проблеми підготовки майбутніх українських військових пілотів до виконання завдань міжнародних миротворчих операцій, Райко В. (2018)
Досужий В. - Особливості організації професійної підготовки фахівців безпілотної авіації в навчальних закладах США (2018)
Лемешко О. - Формування міжкультурної комунікації в Збройних Силах Іспанії (2018)
Лясота Т. - Динаміка показників психоемоційного стану студентів першокурсників в процесі адаптації до навчання (2018)
Максимчук Л. - Процес іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства (2018)
Мірошнікова М. - Структурно-функціональна модель формування естетичної культури майбутніх офіцерів поліції (2018)
Желясков В. - Особливості професійної комунікативної взаємодії майбутніх судноводіїв (2018)
Корєхов А. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на посилення пізнавальної активності майбутніх бакалаврів автосправи прикордонних підрозділів (2018)
Лясота Т. - Динаміка психомоторної працездатності студентів у процесі навчання (2018)
Солтик О. - Обґрунтування моделі професійно надійного вчителя фізичної культури (2018)
Ткачук Д. - Особливості професійної діяльності інспекторів прикордонної служби у контексті ідентифікації осіб і транспортних засобів (2018)
Шеремета О. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України як актуальна проблема професійної педагогіки (2018)
Шумовецька С. - Комунікативна взаємодія офіцерів-прикордонників під час спільного прикордонного контролю із суміжними державами: мовний етикет та культура мовлення, Карпушина М., Палагнюк М. (2018)
Привітання від Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я (2018)
Науково-практична конференція з міжнародною участю Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів "Особливості надання дерматовенерологічної допомоги населенню України в умовах медичної реформи" 17—18 жовтня 2018 р., Івано-Франківськ (2018)
Постанова Президії Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів на науково-практичній конференції з міжнародною участю "Особливості надання дерматовенерологічної допомоги населенню України в умовах медичної реформи" (2018)
Відзначено Почесною відзнакою УАЛДВК "Честь і пошана від української дерматовенерології" у 2018 році (2018)
Лаврушко С. I. - Сучасні погляди на лікування мікроспорії у дітей з урахуванням етіології, патогенезу та особливостей клінічного перебігу дерматозу, Степаненко В. I., Дудченко М. О., Павленко Г. П. (2018)
Александрук О. Д. - Особливості секреції кортизолу у дорослих хворих з атопічним дерматитом (2018)
Денисенко О. I. - Сучасні підходи до призначення антигістамінних препаратів при резистентних формах хронічної кропив'янки (2018)
Запольский М. Э. - Красный плоский лишай, клиническое многообразие. Особенности лечения устойчивых форм дерматоза, Лебедюк М. Н., Фучижи И. С., Калмыкова А. В., Нерубащенко С. В., Запольская Д. М., Бойко В. И. (2018)
Литинська Т. О. - Стан мікробіоти товстої кишки у хворих на вугрову х воробу та її вплив на перебіг захворювання, Кулик О. В., Бех Л. М. (2018)
Костинська Н. Є. - Механізми дії активованого цинку піритіону, Костинський Г. Б. (2018)
Яремкевич Р. Р. - Ретиноїдофобія — основні аспекти проблеми та факти доказової медицини як інструмент для її вирішення, Андрашко Ю. В. (2018)
Бенделиани Ц. - Мыло "Перолайт" в лечении угревой болезни (2018)
Ткач В. Є. - Клінічні випадки гангренозної піодермії, Гафійчук С. М., Волошинович М. С., Богуш А. Є., Процак Х. М. (2018)
Diehl C. - Cutaneous side effects of oncology treatments Part II. Radiation therapy (2018)
Гілюк В. В. - Сучасний погляд на патогенез алергійного контактного дерматиту та перспективи вивчення природи контактної алергії (2018)
Попович М. Ю. - Випадок запущеної форми оніхомікозу стоп, Кащенко В. Б., Чоботарь А. I. (2018)
Николайчук Х. Я. - Випадок різних форм спадкових кератодермій в одній сім'ї, Волошинович М. С., Александрук О. Д. (2018)
Корхов С. С. - О неточностях и ошибках в трактовке некоторых исторических аспектов дерматовенерологии, Лебедюк М. Н. (2018)
Богомолов А. Є. - Нотатки з полів міжнародного конгресу Європейської академії алергії та клінічної імунології (EAACI)-2018 (2018)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних видань (2018)
Коляденко К. В. - 27-й конгрес Європейської академії дерматології та венерології (Париж, Франція) (2018)
Пам'яті професора Валерія Павловича Федотова (2018)
До уваги авторів (2018)
Тереса М. - Галицьке музичне товариство у Львові та його зберігально-архівізуюча діяльність (2017)
Климбус І. - Модуси програмності у скрипковій творчості Миколи Лисенка (2017)
Лісогорська А. - Соломія Крушельницька – українська виконавиця жіночих партій в операх П. Чайковського (2017)
Бондарчук В. - Постановка опери Дж. Пуччіні "Тоска" у сценічному рішенні Дмитра Гнатюка (2017)
Захарчук О. - Творча діяльність Яреми Якубяка як вияв духовних тенденцій розвитку української суспільності у 60-ті роки ХХ століття (2017)
Довгалюк І. - Богдан Луканюк: організатор науки, педагог, учений, Рибак Ю. (2017)
Новосядла І. - Грані таланту Василя Безкоровайного (2017)
Голубінка Х. - Постать Богдана-Юрія Янівського у світлі періодичних видань (2017)
Косопуд Б. - Методичні засади Павла Кармалюка у вихованні співаків (2017)
Жарковський Р. - Поняття інструменталізму в аспекті музичного мислення (2017)
Янь Чжихао - Проблеми фортепіанного мистецтва Китаю у працях китайських дослідників (2017)
Вавриш С. - Дві святині Волинської землі (2017)
Максимюк С. - У 100-ліття Української Капелі Бандуристів ім. Т. Шевченка в Детройті (2017)
Казарцева Т. - Каммерзенгерін Іра Маланюк "Я українка з Галичини" (2017)
Кузьмич М. - Незабутній голос України (творчий портрет Зіновія Бабія), Супрун-Яремко Н. (2017)
Кашкадамова Н. - Наші гості: зустріч з відомою піаністкою Іриною Сіяловою (2017)
Колбін Д. - Про помилки, загадки і містифікації в авторстві музики (2017)
Олійник С. - Гастролі Молодіжного симфонічного оркестру України: старт у Львові, завершення у Берліні (2017)
Дика Н. - "Salotto Musicale Italiano" в панорамі ХХХVI Міжнародного фестивалю музичного мистецтва "Віртуози" (2017)
Філоненко Л. - Тріумф "Гуцулки Ксені" Ярослава Барнича у Хмельницькому (2017)
Шершун В. - Балет "Мазепа" Тадеуша Шеліговського (2017)
Письменна О. - "Перший і найбільший композитор Галицької України" (2017)
Назар-Шевчук Л. - Запрошення до "Саду пісень Івана Карабиця" Любові Кияновської (2017)
Бермес І. - Забутий світ музичних товариств (2017)
Зайцев Ю. О. - Економічні аспекти забезпечення діяльності вітчизняних аграрних підприємств, Кускова С. В., Липовий Д. В. (2018)
Карпенко Е. М. - Модель эмоционального восприятия как инструмент оптимизации портфеля брендов молокоперерабатывающих предприятий Беларуси, Карпенко В. М., Ещик Д. А. (2018)
Кошкалда І. В. - Економічна доступність населення до якісного і безпечного продовольства, Шелудько Л. В. (2018)
Маренич Т. Г. - Критерії градації підприємств за розміром залежно від завдань диференціації (2018)
Маркіна І. А. - Ключові аспекти формування конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери країни, Вараксіна О. В. (2018)
Потьомкін Л. М. - Методологічні засади формування та імплементації інструментарію мотивації персоналу підприємств (2018)
Skudlarski J. - Satellite characteristics of resource potential agrarian enterprises, Zaika S. О., Boblovskyi O. Yu. (2018)
Шпак А. П. - Наука и образование: интеграция и взаимодействие, Горустович Т. Г. (2018)
Антошкін В. К. - Інтеграційні чинники та процеси у менеджменті зміцнення соціально-економічної безпеки суб’єктів агробізнесу (2018)
Антощенкова В. В. - Земельна реформа, досвід, тенденції та перспективи, Кравченко Ю. М. (2018)
Артеменко О. О. - Екологічний менеджмент, як основна складова розв’язання екологічних проблем на виробництві (2018)
Батюк Л. А. - Суспільні ринкові трансформації: глобальний контекст, Квятко Т. М., Бабко Н. М. (2018)
Бєлоусова О. С. - Актуальні проблеми ефективності та результативності аграрної реформи в Україні (2018)
Богомолова К. С. - Ключові поняття процесу організаційних змін, Подольська О. В., Краля В. Г. (2018)
Гацько А. Ф. - Конкурентоспроможний розвиток суб’єктів агробізнесу: теорія та практика, Калініченко С. М., Іванова Г. О. (2018)
Гіржева О. М. - Теоретичні аспекти фінансового планування суб’єктів підприємницької діяльності (2018)
Богомолова К. С. - Громадянське суспільство та його формування в сучасних умовах, Подольська О. В., Краля В. Г. (2018)
Голованова Г. Є. - Методичні підходи до оцінювання рівня товарної спеціалізації та ефективності управління нею в аграрних підприємствах (2018)
Горенко А. І. - Оплати праці в системі мотивації найманих працівників сільськогосподарських підприємств в умовах інноваційного розвитку (2018)
Гринь Є. Л. - Методологічні засади оцінювання ефективності організаційних змін підприємств сільськогосподарського машинобудування (2018)
Грідін О. В. - Роль та завдання державної регуляторної політики у забезпеченні ефективного розвитку зернового ринку України (2018)
Королевич Н. Г. - Основные резервы повышения эффективности производства картофеля в Республике Беларусь, Оганезов И. А. (2018)
Kuskova S. V. - Ways of improving the personal management system in the enterprise, Zhivotchenko V. V. (2018)
Литвинов А. І. - Органічна продукція: проблема логістики (2018)
Малій О. Г. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2018)
Ленская Т. И. - Управление внутрикорпоративными отношениями в продуктовых компаниях на региональном уровне, Назарова М. С. (2018)
Першко Л. О. - Значення податкових надходжень в реалізації податкової політики держави, Коропова С. В., Козлов В. Г. (2018)
Пилипенко С. Г. - Диспозитиви туризму: розмаїття сенсів, Моісєєва Н. І., Омельченко Г. Ю. (2018)
Подольська О. В. - Напрямки підвищення ефективності управління персоналом на підприємствах, Оберемок В. В. (2018)
Романченко Ю. О. - Єдиний соціальний внесок з доходів фізичних осіб-підприємців: особливості нарахування та порядок сплати (2018)
Ткаченко С. Є. - Маркетингові інновації в діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання (2018)
Мандич О. В. - Можливості реінжинірингу та моделювання бізнес-процесів у маркетинговій діяльності підприємств (2018)
Науменко І. В. - "PR" як один з інструментів рекламного менеджменту для забезпечення розвитку підприємств (2018)
Слободянюк М. - Перший етап вступу німецьких та австро-угорських військ в Україну (18—20 лютого 1918 року) (2018)
Краснодемська І. - Роль західної української діаспори в етнокультурних процесах в Україні (кінець 80-х — середина 90-х років ХХ ст.) (2018)
Фігурний Ю. - Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана, Шакурова O. (2018)
Отрошко Л. - Громадсько-політична діяльність Слави Стецько в контексті етнокультурних процесів в Україні у період від середини 80-х років ХХ ст. до початку 2000-х років (2018)
Хоменко О. - "Донецький плацдарм" Кремля у добу Помаранчевої революції як полігон апробації стратегій антиукраїнського дискурсу (2018)
Бойко Т. - Соціальні передумови гуманітарної кризи Донецького регіону (2018)
Тимошик М. - Книжки-обманки як недосліджене явище видавничої діяльності української еміграції: генеза, типологія, шляхи переправляння в СРСР, масштаби, джерела фінансування (2018)
Соболєва О. - Трансляція елементів традиційної культури та питання ідентичності кримських татар (2018)
Овсіюк О. - Нова київська сабурбія: моральна економіка комфортного життя та неформальні практики, Соболєва О. (2018)
Наливайко С. - До перспектив індоіранської (арійської) традиції у тлумаченні гідронімії Східної Європи (на прикладі семантичного гнізда "вода", "ріка") (2018)
Паламарчук Н. - Документальні матеріали про харчування волинського соціуму в ранньомодерну добу (2018)
Галайко Б. - Польсько-український конфлікт у роки Другої світової війни: міфи і факти (2018)
Іванець А. - Виставка на честь сторіччя випуску перших марок Української держави, Губський С. (2018)
Іваненко В. - Проривне дослідження українського діаспорознавства (2018)
Калина В. - Міжнародний науковий семінар "Наукові видання України: сучасний стан та перспективи розвитку" (2018)
Chyrkov O. - "To Hollywood from Ukraine" by Stanislav Suknenko, with Interviews by Yana Krasnikova (2018, Kyiv: Samit-Book, 360 p.): A Book on Citizens from Ukraine in the US Cinematography (2018)
Фігурний Ю. - Презентація колективної монографії "Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення" (2018)
Geley L. - The investment’s strategy management formation of the services sector enterprises, Tymchyshyn-chemerys J., Pylypenko S. (2018)
Otlyvanska G. - IPO: an emerging trend for Ukrainian telecommunication providers (2018)
Бужимська К. О. - Класифікація методів фінансового планування як інструментів планування діяльності підприємницьких структур, Оверчук А. В. (2018)
Гапон В. В. - Підходи до формування державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти в Україні, Чимбай Л. Л., Барабаш О. А., Попкова Л. В. (2018)
Дружиніна В. В. - Визначення значущості показників конкурентоспроможності ресторанних закладів, Сосновська Ю. Р. (2018)
Зрайло І. І. - Обґрунтування методичних характеристик оцінювання зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК (2018)
Кривенко Н. В. - Міжнародна економічна інтеграція та СОТ (2018)
Кривенко С. В. - Стратегічні напрямки забезпечення ефективного використання системи поводження з відходами (2018)
Ліхоносова Г. С. - Організаційно-економічна проблематика етнічного туризму: аксіологічні аспекти, Сосновська Ю. Р. (2018)
Максимюк С. О. - Дослідження поняття туристичного комплексу як об'єкта державної політики у формуванні системи забезпечення його економічної безпеки (2018)
Нікольчук Ю. М. - Фінансова безпека регіону як ключовий компонент фінансової безпеки держави (2018)
Рудніченко Є. М. - Трансформаційні процеси макроекономічного середовища та їх вплив на економічну безпеку держави, Гавловська Н. І., Гавловська В. І. (2018)
Савчук Л. М. - Поняття і зміст економічного забезпечення сфери охорони здоров’я (2018)
Цибуляк А. Г. - Напрями впливу екологізації торговельних відносин на конкурентоспроможність країн світу (2018)
Цимбалюк Г. С. - Інвестиційна привабливість підприємств харчової промисловості як один із чинників підвищення якості продукції (2018)
Чікірісов Д. В. - Механізм організаційно-управлінського впливу на досягнення ефективного рівня комерціалізації послуг підприємства медіа галузі України (2018)
Ярка У. Б. - Застосування сучасних інформаційних технологій для покращення документаційного менеджменту підприємств (2018)
Богацька Н. М. - Прибуток підприємства як рушійна сила функціонування ринкової економіки, Кузьменко М. М. (2018)
Грищенко І. М. - Формування оптимальної виробничої програми для підприємств легкої промисловості через управління витратами, Радіонова Н. Й. (2018)
Димченко О. В. - Обґрунтування та застосування методики визначення інвестиційної складової тарифів підприємств міського електричного транспорту, Палант О. Ю., Тараруєв Ю. О., Водовозов Є. Н. (2018)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Конкурентоспроможність та конкурентні переваги туристичного підприємства в сучасних умовах господарювання, Габа М. І. (2018)
Коваль О. О. - Соціальна стратегія та її місце в загальній стратегії підприємства (2018)
Лясковець О. В. - Теоретико-методичні основи забезпечення стратегічного управління розвитком економічної безпеки підприємств машинобудування (2018)
Павликівська О. І. - Особливості інтеграції соціально відповідальної діяльності в систему стратегічного управління підприємством (2018)
Рзаєв Г. І. - Загрози економічній безпеці підприємства та аналітичні напрями їх прояву на рівні підприємства, Балабанюк Д. В. (2018)
Ткачук Г. Ю. - Структуризація сутності поняття "економічна безпека підприємства" та систематизація підходів до її визначення (2018)
Oliinyk О. - Modelling of complex estimation of efficiency of personnel management, Shishkina O. (2018)
Ведерніков М. Д. - Переваги та недоліки методів мотивації персоналу на підприємстві, Модіна Д. В., Толстюк М. І. (2018)
Ведерніков М. Д. - Роль корпоративної культури у мотивації персоналу, Толстюк М. І., Модіна Д. В. (2018)
Волянська-Савчук Л. В. - Функціональні обов’язки кадрової служби на підприємствах, Модіна Д. В., Толстюк М. І. (2018)
Гарват О. А. - Сучасні персонал-технології в системі управління підприємством, Бець Ю. О. (2018)
Давидова І. О. - Мотивація інтелектуальної складової зайнятості на підприємстві, Величко К. Ю. (2018)
Климчук А. О. - Сучасні підходи мотивації та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством (2018)
Романець Т. В. - Аналіз теоретичних підходів в організації та нормуванні праці (2018)
Сакун Л. М. - Прогнозування впливу світової кризи на ринку праці України та Німеччини, Солодков Д. Є. (2018)
Чебан Т. М. - Методика аналізу виплат працівникам державних підприємств в контексті соціально-орієнтованого управління (2018)
Булат Г. В. - Інформаційна модель внутрішнього аудиту оборотних активів (2018)
Даценко Г. В. - Податок на прибуток: зарубіжний досвід, контроль розрахунків зі сплати податку (2018)
Марущак Л. І. - Концептуальні основи формування системи бухгалтерського обліку (2018)
Петренко Н. І. - Характеристика аудиторських процедур податкового аудиту, Левченко О. Ф., Дмуховська О. М. (2018)
Ченаш В. С. - Аудиторські процедури щодо недобросовісних дій формування показників фінансової звітності, Ковальчук Ю. В. (2018)
Олійник А. В. - Теоретико-концептуальні засади інфраструктури банківської системи, Левчук Ю. Л. (2018)
Петрова Т. С. - Базові принципи функціонування фінансової системи (2018)
Лабурцева О. І. - Ризики формування маркетингових стратегій (2018)
Петренко В. С. - Формування маркетингової товарної політики спільних підприємств (2018)
Pererva E. - The analys of influence of extraneous smells on a functional condition of bioobject (2018)
Belih O. - The forecasting of elimination of heart insufficiency by means of blood circulation model (2018)
Dudkina E. - The analys of influence of extraneous smells on a functional condition of bioobject (2018)
Босовський В. - Вивчення можливості використання терагерцового випромінювання для діагностики (2018)
Давидов А. - Моделювання збудження біотканини серця (2018)
Пономаренко В. - Встановлення критерія точності аналітичних вимірювань (2018)
Недобер О. - Оцінювання невизначеності показників в рефлексодіагностиці (2018)
Годьмаш О. - Вивчення впливу віку та гендерності людини на форму пульсової хвилі (2018)
Власенко А. - Аналіз закономірності поширення захворювань методом математичної статистики (2018)
Риженко Р. - Моделювання мовного аналізатора (2018)
Лякутіна Р. - Вивчення впливу безпровідних джерел зв’язку на організм (2018)
Янсевич А. - Вплив умов гальванізації на властивості лікувальних препаратів (2018)
Карлюка В. - Вивчення токсичності золотих наночасток (2018)
Свирида В. - Аналіз впливу біодобавок на організм (2018)
Задирко М. - Моделювання пружно–напруженого стану зубного протезу (2018)
Леонтьєва І. В. - Контроль успішності студентів навчально-наукового інституту фізичного виховання і спорту в процесі навчання дисципліни "Туризм та рухливі ігри з методикою викладання", Леонтьєв О. В. (2018)
Мазін В. М. - Подвійне дипломування фахівців фізичної культури і спорту у контексті Болонського процесу (2018)
Отравенко О. В. - Компетентнісний підхід як складова частина якісної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у закладах вищої освіти (2018)
Бицюк В. В. - Ознаки професійної суб’єктності майбутнього вчителя фізичного виховання (2018)
Павлюк О. М. - Основні ознаки та характеристики наукового дослідження (2018)
Тонне О. Ш. - Уточнення поняття "Організація самостійної пізнавальної діяльності вчителя у процесі підвищення кваліфікації" (2018)
Шехавцов М. О. - Наукові підходи до формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Асєєва І. О. - Методичні засади організації занять з настільного тенісу у процесі позакласної роботи з фізичної культури зі старшокласниками, Шинкарьов С. І., Шинкарьова О. Д. (2018)
Березуєва Т. С. - Формування інтересу в учнів основної школи до занять фізичними вправами в позакласній роботі (2018)
Колчина О. Ю. - Фізичне виховання у формуванні здорового способу життя студентської молоді, Твердохлєбова Ю. М. (2018)
Полулященко Ю. М. - Особливості військово-фізичної підготовки допризовної молоді в сучасних умовах, Чехута О. В. (2018)
Савко Э. И. - Современные оздоровительные инновационные технологии в физическом воспитании (2018)
Ярошенко П. В. - Сутність та основні напрямки забезпечення формування здорового способу, як основної складової особистості майбутніх педагогів, Гайдук Н. О. (2018)
Ворона В. В. - Аналіз змісту і побудови навчально-тренувального процесу спортсменів стрільців з лука на етапі попередньої базової підготовки, Ратов А. М., Солоненко Є. В. (2018)
Галій С. М. - Основи психологічної підготовки в пауерліфтингу, Завацький Ю. А., Пліс О. В., Семененко Д. В. (2018)
Гончаренко В. І. - Фізична підготовка висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві у структурі річного макроциклу (2018)
Гордієнко П. Ю. - Проблема підготовки майбутніх тренерів до тренерсько-педагогічної діяльності з настільного тенісу, Жукова А. Є. (2018)
Полтавський А. П. - Використання тренувальних навантажень при побудові навчально-тренувального процесу школярів 13–15 років, які займаються атлетизмом, Брусак О. М. (2018)
Полулященко Т. Л. - Психологічна стратегія в процесі тренування на витривалість (2018)
Рикун К. А. - Постановка проблеми організації виховного процесу у групах початкової підготовки в ДЮСШ (2018)
Дубовой О. В. - Формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі самостійної роботи з фізичного виховання, Бабич В. І., Дубовой В. В., Павлюк О. М. (2018)
Карпенко М. І. - Сутність і діагностика синдрому професійного вигорання у сучасних учителів (2018)
Полякова В. П. - Влияние системы фитнес с занятий на психофизическое состояние занимающихся (2018)
Бурка О. М. - Система оцінки рівня якості підготовки майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій (2018)
Савко Э. И. - Лечебная физическая культура при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника, Комарчук Ю. Н. (2018)
Ківалов С. В. - Трансформація Морської доктрини України: концептуальні засади (2018)
Kormych B. - The modern trends of the foreign trade policy implementation: implications for customs regulations (2018)
Darahan V. - Obstacles to free international trade: pressing challenges of the freedom of transit (2018)
Андрущенко С. В. - Складові логістики морських портів України: оновлення організаційно-правового забезпечення (2018)
Балобанов О. О. - Проблеми імплементації норм щодо запобігання забруднення морського середовища стічними водами та шкідливими речовинами, Шмигіна С. О. (2018)
Мошак О. В. - Проблемні питання реалізації принципу субсидіарності в Україні (2018)
Косигіна А. Є. - Особливості правової охорони підземних вод (2018)
Бойчук А. Ю. - Юридична відповідальність за правопорушення в природоохоронній сфері: теоретико-методологічні проблеми (2018)
До уваги авторів (2018)
Митник Ю. В. - До 150-рiччя вiд дня народження Георгiя Феодосiйовича Вороного (1868–1908), Кашпiровський О. I., Олiйник Б. В. (2018)
Вознюк О. М. - Перiодичнi бiотопнi простори, Олiйник Б. В., Яворський Р. С. (2018)
Грушка Д. С. - Побудова коспектральних графiв вiдносно узагальненої матрицi сумiжностi, Лебiдь В. О. (2018)
Kriukova G. - A discrete regularization method for hidden Markov models embedded into reproducing kernel Hilbert space (2018)
Лемешко Є. I. - Iснування рiвноважних станiв у динамiчних системах iз притягальною взаємодiєю (2018)
Матвеєва М. М. - Сильна метрична розмiрнiсть унiциклiчних графiв (2018)
Ольшевська В. А. - Алгоритм обчислень у силовських 2-пiдгрупах знакозмiнних груп за допомогою системи комп’ютерної алгебри GAP (2018)
Прончук Л. С. - Антиподальнi графи дiаметра 4 (2018)
Раєвська I. Ю. - Скiнченнi локальнi майже-кiльця, Раєвська М. Ю. (2018)
Флоренко А. С. - Iнтерполяцiя випадкового поля для областi спостережень у виглядi системи вкладених прямокутникiв, Щестюк Н. Ю., Заєць Н. В. (2018)
Вiдомостi про авторiв (2018)
Богуш А. М. - Розуміння дітьми передшкільного віку образно-виразного мовлення віршованих текстів (2016)
Андрющенко Т. К. - Формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей у різновікових групах ДНЗ (2016)
Башавець Н. А. - Формування професійної самоорганізації майбутніх учителів: реалії і проблеми (2016)
Бедрань Р. В. - Критеріальний підхід до виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах (2016)
Борщенко В. В. - Педагогічні умови формування організаційної культури майбутніх учителів фізичного виховання, Садовник О. О. (2016)
Ван Юе - Проблема формирования методической компетентности будущих учителей музыкального искусства (2016)
Вознюк Л. В. - Розвиток професійної надійності керівників загальноосвітніх навчальнихзакладів у системі неперервної освіти (2016)
Гвоздій С. П. - Підготовка майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності: зміст і методика (2016)
Демидова М. Г. - Самопідготовка студентів у системі вищої педагогічної освіти (2016)
Дьоміна Т. М. - Феномен волі в проекції психологічних, педагогічних та музикознавчих наукових підходів, Кучерина М. І. (2016)
Уткан Б. Д. - Функції музично-теоретичної освіти у фаховій підготовці майбутніх учителів музики (2016)
Добровольська А. М. - Застосування інновацій під час формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів (2016)
Кононенко Н. В. - Чинники формування системності професійно-педагогічних знань майбутніх вихователів (2016)
Кордонова А. В. - Алгоритм методичних дій з самонавчання іншомовного письма (2016)
Лесіна Т. М. - Дослідницька діяльність майбутніх вихователів – чинник формування їхньої професійної компетентності (2016)
Наумчук В. І. - Самоорганізація майбутніх учителів фізичної культури як складник їхньої професійної підготовки (2016)
Підгірний О. В. - Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання (2016)
Попова О. В. - Класифікаційні детермінанти культурологічного підходу до професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови у вищих навчальних закладах (2016)
Порада О. В. - Міжпрофесійна компетентність випускника вишу як чинник конкурентоспроможності на сучасному ринку праці (2016)
Примина Н. Н. - Методы обучения иноязычному чтению профессионально направленных текстов (2016)
Пшеславська С. О. - Сімейні цінності та їх роль у вихованні старшокласників (2016)
Самокиш І. І. - Тестування функціональних можливостей центральної нервової системи студентів у межах дисципліни "Фізичне виховання” (2016)
Сокаль М. А. - Подготовка будущего учителя начальной школы в области лексической семантики (2016)
Тарнопольський О. Б. - Формування професійної компетенції викладачів в межах програм китаємовного занурення (2016)
Фрицюк Ва. А. - Зарубіжний досвід підготовки фахівців до професійного саморозвитку (2016)
Хуа Вей - Формування творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва у фаховій підготовці (2016)
Черноватий Л. М. - Складники фахової компетентності майбутніх перекладачів китайської мови (2016)
Галущак І. Є. - Формування майбутнього економіста як конкурентноспроможного фахівця (2017)
Гладуш В. Д. - Трансформація філософських підходів до конкретної методичної концепції у навчальному процесі закладу вищої освіти, Ковальчук В. В., Рябченко С. В. , Скалозуб В. В., Турінов А. М. (2017)
Дівнич О. С. - Мовленнєвий етикет в системі підготовки фахівців сфери обслуговування (2017)
Довжук Н. Ш. - Зміст і структура пропедевтичної професійної адаптації майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін в умовах магістерської підготовки у вищих закладах освіти (2017)
Задорожна Г. С. - Сучасні підходи до забезпечення безперервної освіти як чинника розвитку особистості (2017)
Кубриш Н. Р. - Роль образотворчого мистецтва в підготовці майбутніх архітекторів, Коншина О. М., Самойлова О. М. (2017)
Лай Сяоцянь - Культура міжособистісної творчої взаємодії майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки (2017)
Лесіна Т. М. - Розвиток соціальних умінь і навичок у дошкільників в системі сучасної парадигми передшкільної освіти (2017)
Логвіненко А. Ю. - Комунікативно-когнітивний підхід до формування міжкультурної компетенції студентів на заняттях з англійської мови (2017)
Малишева Л. С. - Здоров’язбережувальна компетентність майбутніх учителів початкової школи: сутність та критерії (2017)
Мога Н. Д. - Особенности спастических двигательных нарушений у детей раннего возраста (2017)
Московчук Н. М. - Проблема іншомовно-мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців у вищих закладах освіти (2017)
Нестеренко В. В. - Феномен "професійна культура майбутніх фахівців" в парадигмі вищої дошкільної освіти, Бедрань Р. В. (2017)
Петрович Г. М. - Фразеологізми як ефективний засіб збагачення образного мовлення молодших школярів (2017)
Санівський О. М. - Педагогіка В. Сухомлинського як база моделі підготовки майбутнього філолога-українознавця (2017)
Сердюк Н. М. - Педагогічні умови формування конкурентоздатності майбутніх психологів (2017)
Смірнов С. В. - Діагностика конкурентоздатності майбутніх судноводіїв (2017)
Яблонська Т. М. - Чинники створення мультиплікативного ефекту у професійному становленні майбутніх магістрів-філологів (2017)
Яворська Г. Х. - Етична культура юриста у професійній діяльності (2017)
Цісюань Вей - Структура підготовленості майбутніх менеджерів освіти до експертно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Содержание (2018)
Сталинский Д. В. - Украинскому научно-исследовательскому институту металлов – 90 лет, Рудюк А. С. (2018)
Грищенко С. Г. - Позитивные аспекты развития металлургии Украины, Тубольцев Л. Г., Гринев А. Ф. (2018)
Кассим Д. А. - Влияние качества агломерата и кокса на технико-экономические показатели доменной плавки, Тараканов А. К., Лялюк В. П., Оторвин П. И., Гусев А. А. (2018)
Гасик М. И. - Электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ типов и химсостава неметаллических включений черновой железнодорожной оси из непрерывнолитой заготовки, Пройдак Ю. С., Бортников Ю. Н., Горобец А. П., Гасик М. М., Климчик Ю. В. (2018)
Беспалов О. Л. - Термодинамическая модель процесса десульфурации чернового ферроникеля в ковше, Соколов К. Д., Приходько С. В., Овчарук А. Н., Гасик М. И., Замковой О. В., Надточий А. А. (2018)
Балакин В. Ф. - Совершенствование подготовки гильзы к прокатке на пилигримовом стане, Стасевский С. Л., Угрюмов Ю. Д., Добряк В. Д. (2018)
Попов С. О. - Перспективи відновлення підземної розробки магнетитових кварцитів в україні: гірничотехнічні, технологічні і економічні аспекти, Сидор В. М., Новік В. А. (2018)
Тищенко С. В. - Технологические способы ведения взрывных работ, позволяющие безопасно управлять действием взрыва в массиве горных пород, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2018)
Блюсс Б. О. - Обґрунтування параметрів ефективності гідротехнічних систем у технологіях переробки мінеральної сировини, Дзюба С. В., Семененко Є. В. (2018)
Учитель А. Д. - Влияние параметрического резонанса на механизм разрушения контактирующих поверхностей при трении и изнашивании, Малиновский Ю. А., Данилина Г. В., Даценко С. Ю., Омельченко Е. В. (2018)
Рахманов С. Р. - Исследование динамики рабочей клети автоматического стана трубопрокатного агрегата, Вышинский В. Т. (2018)
Чепрасов О. І. - Дослідження нагріву високолегованих сталей у нагрівальному колодязі з опаленням з центру поду, Каюков Ю. М., Назаренко І. А. (2018)
Мироненко М .А. - Перехід на засади концепції ощадливого виробництва як запорука подолання негативних тенденцій на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України (повідомлення 1) (2018)
Кульбовський І. І. - Моделювання інформаційних потоків комп’ютерного моніторингу мереж електропостачання транспорту, Голуб Г. М., Гайденко О. С. (2018)
Дворецький А. І. - Вплив уранової промисловості на стан довкілля та населення, Ляшенко В. І., Топольний Ф. Ф., Коваленко Г. Д. (2018)
Папа І. Ю. - (Не)повсякденне життя данського дипломата в Росії (за матеріалами подорожнього щоденника Юста Юля, 1709–1711) (2018)
Холтобіна Н. С. - Поліетнічна структура Російської імперії на ментальних мапах британців XVIII ст. (за матеріалами подорожнього щоденника Едварда Деніела Кларка) (2018)
Диса К. Л. - Більше ніж путівник: емоційний відгук і особисті враження від мандрівок до Києва в подорожніх записках зламу XVIII–XIX ст.. (2018)
Дудка С. А. - Родини мешканців села Давидівка Пирятинської протопопії (за даними сповідного розпису 1765 р.) (2018)
Сапронов А. Л. - Уряд ката в Гетьманщині середини XVIII ст. (2018)
Орел Ю. В. - Товариство імені Григорія Квітки-Основ’яненка в громадсько-політичному житті Харкова (2018)
Скороход О. В. - Лютнева революція 1917 року на периферії: поведінка киян у дні повалення монархії (2018)
Бетлій О. В. - Залишені напризволяще: солдатки Києва на початку Першої світової війни (2018)
Скубій І. В. - Проблема осмислення травми в радянському споживанні у 1920–1930-ті роки (2018)
Кислий М.-О. О. - Наративи Великого Голоду: погляд з обох боків Перекопу (2018)
Мицик Ю. А. - З документів до історії Києво-Могилянської академії ХVІІІ ст. (2018)
Волошин Ю. В. - Рецензія на: Максим Яременко. Перед викликами уніфікації та дисциплінування: Київська православна митрополія у XVIII столітті. – Львів : Видавництво УКУ, 2017.272 с. (2018)
Grygorieva T. - REVIEW: Paul Srodecki. Antemurale Christianitatis. Zur Genese der Bollwerksrhetoric im ostlichen Mitteleuropa an der Schwelle vom Mittelalter zur Fruhen Neuzeit. – Matthiesen Verlag, 2015. – 532 s. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Балакірєва В. А. - Проблема підготовки майбутніх учителів до організації трудового навчання молодших школярів (2018)
Бочков П. Н. - Постурология в физической реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (2018)
Бредньова В. П. - До проблеми формування графічних компетенцій студентів архітектурних і художніх спеціальностей, Смичковська О. М., Прохорець І. М. (2018)
Гвоздій С. П. - Проблема підготовки майбутніх фахівців спеціальності "Біологія та здоров’я людини", Устянська О. В. (2018)
Горовой В. А. - Взаимосвязь мотивационно-целевого компонента физической рекреации, объема двигательной активности и уровня физического здоровья студентов (2018)
Гульчук Т. М. - Зміст та організація процесу формування текстотвірної компетентності майбутніх судноводіїв (2018)
Долінська Л. В. - Педагогічні умови професійного вдосконалення викладачів технічних дисциплін в освітньому середовищі коледжу (2018)
Ду Цзілун - Досвід організації занять школярів молодших класів естрадним співом (2018)
Ємельянова Д. В. - Формування мотивації навчання іноземної мови майбутніх учителів фізики, Новицька Н. (2018)
Корінна Г. О. - Проблема формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в сучасній педагогічній науці (2018)
Кубриш Н. Р. - Сутність і структура естетичної культури майбутніх архітекторів, Коншина О. М., Олешко Л. І (2018)
Кудрявцева О. А. - Проблема підготовки майбутніх вихователів до розумового виховання дошкільників, Горєлова В. О. (2018)
Кузько М. С. - Результати впровадження ситуативного моделювання в підготовку майбутніх геологів (2018)
Лю Сянь - Стимулювання самоорганізації методичного досвіду в майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки (2018)
Лю Цзянь - Сутність і структура естетичної компетентності майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2018)
Майковська В. І. - Конструювання засобів реалізації моделі формування підприємницької компетентності фахівців (2018)
Мога Н. Д. - Принцип спецификации в двигательной реабилитации детей раннего возраста со спастическими формами двигательных нарушений (2018)
Пальшкова І. О. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах сучасної вищої школи (2018)
Рабецька Н. Л. - Експериментальна методика формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери (2018)
Смутченко О. С. - Особливості формування субкультури студентів мовних вишів (2018)
Ткаченко А. В. - Модель формування дизайнерської компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у фаховій підготовці (2018)
Ткаченко К. О. - Комунікативна компетентність у теорії і практиці професійної підготовки фахівців соціономічної сфери (2018)
Petukhov I. S. - Simulation of nonlinear skin effect under sinusoidal voltage supply by using harmonic balance finite element method and effective magnetic curves (2018)
Kucheriava I. M. - Computer study of damaged cables with electric field distribution outside them (2018)
Shcherba A. A. - Probabilistic properties of electrical characteristics of capacitor charge circuit with stochastic active resistanc, Suprunovska N. I., Ivashchenko D. S. (2018)
Roziskulov S. S. - Synthesis of three-loop circuits of semiconductor electric discharge installations with reservoir capacitor, Maslak L. P., Peretyatko Yu. V., Bielkin S. V. (2018)
Сидорець В. М. - Врахування особливостей біоімпедансу при високих частотах моделями Фріке та Коула, Пентегов І. В., Римар С. В. (2018)
Маков Д. К. - Метод визначення асиметрії трифазної напруги основної частоти і вищих гармонік (2018)
Domnin I. - Control system of the filter-compensating device with the second-order fuzzy regulator, Levon O., Kozlov S. (2018)
Діденко В. О. - Аналіз стійкості імпульсного джерела живлення для контактного мікрозварювання, Бондаренко О. Ф., Бондаренко Ю. В., Вербицький Є. В. (2018)
Денисов Ю. О. - Оцінка параметрів і характеристик коректора коефіцієнта потужності на основі імпульсних та квазірезонансних перетворювачів електроенергії, Городній О. М., Гордієнко В. В., Вершняк Л. В., Димерець А. В. (2018)
Zablodskiy M. - Simulation of induction machines with common solid rotor, Pliuhin V., Chuenko R. (2018)
Мазуренко Л. І. - Закономірності електромагнітних процесів безконтактної системи збудження автономного асинхронізованого генератора на базі каскадного трифазно-трифазного модулятора напруги, Василів К. М. (2018)
Шуруб Ю. В. - Дослідження властивостей комбінованої схеми однофазного включення асинхронного електроприводу насосних установок, Василенков В. Є., Цицюрський Ю. Л. (2018)
Козирський В. В. - Обгрунтування раціональних розмірів магнітопроводу кільцевого ротора вітроелектричного вентильного реактивного генератора, Подольцев О. Д., Трегуб М. І. (2018)
Dolega W. - The state of wind energy in Рoland (2018)
Буткевич О. Ф. - Вплив FACTS на режим електричної мережі за прямого пуску потужної асинхронної машини у складі комплексного навантаження, Чиженко О. І., Попович О. М., Трач І. В. (2018)
Артеменко М. Ю. - Активний струм та повна потужність трифазних систем електроживлення, Батрак Л. М., Поліщук С. Й. (2018)
Жемеров Г. Г. - Енергоефективність рекуперативного гальмування в системах електропостачання з регульованими електроприводами, Ільїна Н. О., Машура А. В., Тугай Д. В. (2018)
Павлов В. Б. - Особливості застосування зарядних станцій електромобілів у міських електричних мережах, Новський В. О., Попов В. А., Палачов С. О. (2018)
Herlender J. - Investigation of impedance-differential protective algorithm for external faults with CT saturation, Solak K., Iżykowski J. (2018)
Волков І. В. - Топологія фільтрокомпенсуючих пристроїв для покращення спектра вхідного струму джерел живлення в електротермічних установках із виробництва базальтового супертонкого волокна, Стяжкін В. П., Подейко П. П. (2018)
Божко І. В. - Ефективність обробки водного розчину метиленової сині імпульсним бар’єрним розрядом на його поверхню, Кондратенко І. П. (2018)
Покажчик статей за 2018 рік (2018)
Вимоги до оформлення рукописів, що подаються до журналу "Технічна електродинаміка” (2018)
Панок В. Г. - Становлення психологічної служби системи освіти в контексті суспільних трансформацій в Україні, Лунченко Н. В. (2018)
Hirnyak A. N. - Principles of psychological designing and psycho-artistic embodiment of module-developmental interaction in learning (2018)
Pidbutska N. V. - Individual-psychological properties of persons with different level of education, Chebakova J. G. (2018)
Savrasov N. V. - Perspectives of using the psycholinguistic approach in the investigation of metamemory and verbal creativity (2018)
Turkova D. M. - Influencing factors on successful Bodily-Self’s becoming of mid-life crisis (2018)
Харченко А. О. - Структурні особливості емоційної сфери учасників бойових дій з постстресовою психологічною дезадаптацією (2018)
Кудрявцев К. О. - Психодіагностика міського середовища (2018)
Кузнецов О. І. - Психодіагностика термінальних та інструментальних духовних цінностей особистості (2018)
Fomenko K. I. - Psychological assessment of Narcissistic-Self (2018)
Shcherbakova O. O. - Psychodiagnostics of implicit theories of intelligence for middle school pupils (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Ковшова І. О. - Теоретичні основи оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства, Кравченко А. В. (2018)
Красовська О. Ю. - Теоретичні засади концепції "маркетинг-мікс" (2018)
Кучмєєв О. О. - Особливості ідентифікації та оцінювання ризиків у процесі формування логістичної стратегії підприємством оптової торгівлі (2018)
Лаготюк В. О. - Формування інтеграційних ініціатив як напрям підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва (2018)
Латкіна С. А. - Підприємницькі ризики в інноваційній діяльності підприємства, Мєшкова-Кравченко Н. В. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Девіації в поведінці працівника як реакція на соціально-економічне відторгнення підприємства (2018)
Михайленко О. В. - Формування стратегії розвитку підприємства, Ременюк Б. О. (2018)
Соколюк С. Ю. - Категоріально-понятійний апарат досліджень гармонізації (2018)
Черноіванова Г. С. - Побудова механізму організаційно-економічного забезпечення управління: системний підхід до понятійно-категорійного аналізу (2018)
Кукош М. С. - Інвестиційний потенціал Оеського регіону: оцінка і пропозиції з реалізації (2018)
Прядко І. В. - Наукове забезпечення інноваційної діяльності Миколаївської області (2018)
Франів І. А. - Стратегія розвитку – основний вектор реструктуризації економіки регіону (2018)
Бондар А. В. - Підходи до визначення та оцінювання ефективності еколого-орієнтованих проектів у контексті сталого розвитку території, Смоленніков Д. О. (2018)
Боцула О. І. - Сучасні проблеми обліку та використання земель лісогосподарського призначення в Україні (2018)
Слюсаренко В. Є. - Сутність та принципи реалізації самоврядної регіональної політики розвитку тристороннього партнерства (2018)
Белінська Я. В. - Підходи до формування стратегії фінансування кредитно-інвестиційної діяльності в умовах глобалізації (2018)
Бєлоусова С. В. - Міжнародні пайові та корпоративні інвестиційні фонди: специфіка та розвиток в Україні (2018)
Бидик А. Г. - Принципи функціонування солідарного рівня оновленої пенсійної системи України (2018)
Бугель Ю. В. - Адаптація системи митного оподаткування України до світових стандартів (2018)
Holyk M. M. - Modern approaches to the evaluation of the borrower’s creditworthiness of a commercial bank: theoretical and methodological aspects (2018)
Золотарьова О. В. - Тенденції та шляхи нарощування депозитної бази банківських установ України, Саранча С. М., Князєва А. В. (2018)
Квасницька Р. С. - Методичні аспекти оцінювання інвестиційного потенціалу банку, Морозовський Я. Е. (2018)
Михайляк Г. В. - Суть, типи депозитної політики банків та шляхи її оптимізації, Михайляк І. В. (2018)
Поліщук Н. В. - Стратегія розвитку іпотечного кредитування сільського господарства, Мусієнко О. Л. (2018)
Приказюк Н. В. - Розвиток взаємодії страхових компаній та банків в Україні, Мехеда А. О. (2018)
Білобровенко Т. В. - Проблеми відображення розрахунків за ПДВ та шляхи їх вирішення (2018)
Гавриловський О. С. - Особливості аудиту витрат на маркетингові комунікації підприємства (2018)
Гордієнко М. І. - Аудит ефективності та його роль в умовах децентралізації (2018)
Домбровська Н. Р. - Сутність витрат підприємства як обліково-економічної категорії (2018)
Назарова К. О. - Внутрішній аудит у запобіганні шахрайства та обману в операційній діяльності торговельних мереж, Гнатченко Д. Д. (2018)
Павлова Г. Є. - Місце, роль та облікове забезпечення статистичної звітності сільськогосподарського підприємства, Приходько І. П., Волчанська Л. В. (2018)
Михайленко О. В. - Управління ефективністю діяльності підприємств хлібопекарської галузі, Щербатюк І. С. (2018)
Вихідні дані (2018)
Бусарєва Т. Г. - Мережева економіка як нова форма розвитку економіки (2018)
Грущинська Н. М. - Державне регулювання економічної свободи: ефективний баланс (2018)
Іванов Є. І. - Теоретичні основи диверсифікації зовнішньої торгівлі (2018)
Редько Е. Ю. - Определение сферы обращения капитала и реформа системы инвестирования и вложения капиталов в китайских зонах технико-экономического развития (2018)
Бошота Н. В. - Роль природно-ресурсного потенціалу в розвитку туристичної індустрії держави (2018)
Гоменюк М. О. - Менеджмент інноваційної діяльності в напрямі розвитку сільського господарства на регіональному рівні (2018)
Дейнега І. О. - Маркетингові інструменти реалізації стратегій освітньої міграції (2018)
Максимюк М. М. - Вплив особливостей розміщення підприємств аграрного сектору Івано-Франківщини на рівень їхньої економічної безпеки (2018)
Мельник В. В. - Державне регулювання в умовах розбудови соціально орієнтованої економіки України (2018)
Роїк О. Р. - Аналіз чинників формування конкурентних переваг туристичних підприємств в Україні, Лущик М. В. (2018)
Удовиченко С. М. - До питання розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу Донецької області (2018)
Халилов А. Э. - Статистика производственной системы в национальном хозяйстве (2018)
Боліла С. Ю. - Профіль споживача як основа для прийняття маркетингових рішень підприємством хлібопекарської галузі, Федорова Т. В. (2018)
Донських А. С. - Роль економічного аналізу в системі управлінського обліку, Ткаченко О. С. (2018)
Кащена Н. Б. - Маркетингове забезпечення антикризового управління торговельними підприємствами, Чміль Г. Л. (2018)
Кичко І. І. - Управління діловою кар’єрою: теоретичні засади та практичні аспекти впровадження, Мотузна Л. С. (2018)
Кошельок Г. В. - Сучасні підходи до управління грошовими потоками підприємства, Терещенко О. М. (2018)
Кучмєєв О. О. - Сутність, структура та принципи формування логістичної системи торговельного підприємства (2018)
Лохман Н. В. - Системний підхід до моделювання управлінських ситуацій, Берідзе Т. М., Мезенцева Н. М., Нікульнікова Т. Г. (2018)
Манзій О. П. - Поняття ресурсного потенціалу як економічної категорії (2018)
Мельник А. О. - Аналіз сучасних мотиваційних підходів до управління персоналом, Мельник Л. С. (2018)
Орєхова А. І. - Концептуальні засади управління економічним потенціалом підприємства (2018)
Савенко І. І. - Теоретичні основи дослідження логістичної системи виробництва та розподілу зерна, Седіков Д. В. (2018)
Саковська О. М. - Методологічні аспекти формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг (2018)
Федорова Н. Є. - Маркетингова оцінка впливу системи складників внутрішнього середовища на рівень адаптації комунікативного складника комплексу маркетингу виноробних підприємств (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Корпоративна культура як основний елемент менеджменту підприємства (2018)
Чеснакова Л. С. - Діагностика інвестиційної активності підприємства, Малахова Ю. А. (2018)
Швець Ю. О. - Управління грошовими потоками від операційної діяльності промислових підприємств: чинники впливу та напрями вдосконалення (2018)
Щербань О. Д. - Характеристика системи фінансового контролінгу на підприємстві, Воровик Я. Ю. (2018)
Яворська О. Г. - Соціальний капітал підприємств середнього та малого бізнесу сфери туризму та індустрії гостинності (2018)
Куцаб П. А. - Фінансові аспекти активізації транскордонного співробітництва між Україною та Польщею (2018)
Войцешин В. П. - Тенденції розвитку експорту товарів в Україні на основі фіскального регулювання в умовах сьогодення (2018)
Коломієць В. Л. - Державний банк розвитку України: фінансово-інвестиційні пріоритети (2018)
Кузьменко В. М. - Теоретичні основи формування системи державного фінансування інвестиційної діяльності підприємств (2018)
Мискін Ю. І. - Характеристика принципів формування та реалізації фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної політики, Мискіна О. О., Шевчук С. В. (2018)
Пєхота А. В. - Визначення сутності поняття "біржовий ринок цінних паперів" (2018)
Сороківська З. К. - Оцінка впливу іноземного капіталу на банківський сектор України (2018)
Стеценко Б. С. - Держава в сучасній архітектурі інституційної фінансової інфраструктури України (2018)
Акимова Н. С. - Актуальные проблемы внутреннего аудита в условиях адаптации к международным стандартам, Асвае Азадэн (2018)
Сулима М. О. - Шляхи інтеграції вітчизняного бухгалтерського обліку в європейський простір (2018)
Шендригоренко М. Т. - Актуальні питання обліку та аудиту малоцінних оборотних і необоротних матеріальних активів (2018)
Степаненко Н. В. - Підвищення економічної ефективності виробництва яєць під час використання математичних моделей (2018)
Вихідні дані (2018)
Соколова С. - Дослідження мовної ситуації як міждисциплінарна та міжвідомча проблема (2018)
Карпіловська Є. - Роль національних модулів у розвитку інформаційно-пошукової мови бази ISYBISLAW (2018)
Городенська К. - Граматична лексикографія: стан і перспективи (2018)
Білоусенко П. - Історичний словотвір іменника на шляху від ілюстративного до пояснювального мовознавства (2018)
Єрмоленко С. - Лінгвостилістика в контексті національної культури, Бибик С., Ганжа А. (2018)
Туровська Л. - Українське термінознавство ХХІ ст.: основні напрямки досліджень (2018)
Кондратенко Н. - Комунікативно-дискурсивні дослідження в сучасному українському мовознавстві: тенденції та перспективи (2018)
Богдан С. - "Справа ірландської мови" Френсіса Фегі й українська соціолінгвістика початку ХХ століття (2018)
Глуховцева К. - Аспекти лінгвокультурологічного дослідження діалектного мовлення (2018)
Малевич Л. - Термінологічна варіативність на сучасному етапі: теоретичні і прикладні виміри (2018)
Мовчун Л. - Додатковий том "Словника української мови" в 11 томах: досвід і проблеми укладання (2018)
Критська В. - Автоматизація визначення словозмінних парадигм нових іменників (2018)
Селігей П. - Наука про живе в дзеркалі термінології Рец. на кн.: Клименко Н.Ф. Українська біологічна термінологія кінця XX — початку XXI ст. Київ, 2017. 212 с. (2018)
Космеда Т. - Новий погляд на розвій перифрастичного фонду українців Рец. на моногр.: Степаненко М. Політичне сьогодення української мови: актуальний перифрастикон. Харків, 2017. 616 с. (2018)
Костів О. - Пам’яті відомого мовознавця Лідії Коць-Григорчук (24.11.1926 — 14.01.2018) (2018)
Сікора Г. - Українсько-Норвезький семінар "Олаф Брох і Україна" (31 жовтня — 2 листопада 2017 р., Київ — Львів), Романина І. (2018)
Мамич М. - "Людина і право" як проблема лінгвістики й лінгводидактики в юридичному виші (2018)
Черемська О. - Наукові читання з нагоди 80-річчя професора О.Г. Муромцевої, Жовтобрюх В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Соколова С. - Особливості сучасної мовної ситуації України у дзеркалі соціології та соціолінгвістики, Залізняк Г. (2018)
Масенко Л. - Мовний конфлікт в Україні: шляхи розв’язання (2018)
Козирєва З. - Український лексикон кінця XVIII — початку XXI ст. — словник нового типу (2018)
Колібаба Л. - Морфологічні форми іменників у контексті теорії мовної норми (2018)
Чернобров Ю. - Формування поняття й номінації складного речення в українському мовознавстві в ХІХ — 50-х роках ХХ ст. (2018)
Зарінова М. - Консонантні фонетичні варіанти в мові української прози кінця ХІХ — початку XX століття (2018)
Мойсієнко В. - Удоступнення пам’яток — шлях до інтенсифікації та об’ктивності досліджень з історії мови (2018)
Штанденко У. - Мовний аналіз гетьманських універсалів Івана Мазепи (2018)
Тимочко Б. - Назви природного водного довкілля в українсько-молдавських грамотах XIV — XV століть (2018)
Загородня О. - Система опрацювання результатів асоціативних експериментів "STIMULUS" (2018)
Гонтар М. - Мовна ситуація у сфері торгівлі й послуг в Україні (2018)
Шаркань В. - Важливе джерело для вивчення історії української мови на Закарпатті. Рец. на кн.: Ігор Ліхтей. Августин Волошин: два ювілеї. Ужгород, 2017 (2018)
Наєнко Г. - Просторово-часові моделі розвитку української літературної мови. Рец. на кн.: Інна Царалунга. Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові XIV — XV cт. Хмельницький, 2017 (2018)
Ткачук М. - "Діалектологія у структурі лінгвістичних знань": про підсумки Міжнародної наукової конференції (2018)
Яцій В. - "Людина славна працею" (до ювілею доктора філологічних наук В.П. Шульгача) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Salmanov A. G. - Ukrainian Strategy and Action Plan for the Prevention of Healthcare Association Infections (HAIs) and Antimicrobial Resistance (2018)
Слепова Л. Ф. - Епідеміологічний нагляд за інфекціями, пов’язаними з наданням медичної допомоги у відділеннях інтенсивної терапії України: проблеми та шляхи їх вирішення, Салманов А. Г. (2018)
Балко О. Б. - Чутливість до антибіотиків і локалізація виділення множинно-резистентних штамів Pseudomonas aeruginosa., Балко О. І., Андрюшкіна Р. П., Авдєєва Л. В. (2018)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність збудників інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги в хірургіі та відділеннях інтенсивної терапії, Слепова Л. Ф., Вернер О. М., Ярема Т. П., Рябоконь П. В. (2018)
Трохимчук В. В. - Єдине здоров’я: забруднення навколишнього середовища антимікробними препаратами, Салманов А. Г., Вернер О. М., Лугач О. О. (2018)
Салманов А. Г. - Антимікробна резистентність при інфекціях, що передаються статевим шляхом., Ракша І. І., Добрянська Н. О. (2018)
Юлдашев Т. К. - Спектральная задача для интегро-дифференциального уравнения Фредгольма второго порядка (2018)
Osypchuk M. M. - On the distribution of a rotationally invariant α-stable process at the hitting time of a given hyperplane, Portenko M. I. (2018)
Богаенко В. А. - Компьютерное моделирование динамики процесса миграции растворимых веществ при фильтрации грунтовых вод со свободной поверхностью на основе дробно дифференциального подхода, Булавацкий В. М. (2018)
Семёнов В. В. - Сходимость инерционных гибрид ных алгоритмов расщепления (2018)
Поляков В. Л. - О моделировании удаления фильт рованием растворенного железа из подземных вод (2018)
Васильєва А. О. - Вплив аргонової матриці на коливальні спектри ізольованих в ній кластерів води, Дорошенко І. Ю., Погорелов В. Є., Булавін Л. А. (2018)
Лобанов Л. М. - Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации, Аснис Е. А., Пискун Н. В., Статкевич И. И. (2018)
Усенко О. В. - Развитие Украинского щита 2,7—2,3 млрд лет назад. Факты и предварительные выводы (2018)
Шабликіна О. В. - Взаємодія 3-піридил- та 3-(імідазо|1,2-а|піридин-2-іл)-ізокумаринів з гідразином, Крехова О. Ф., Коноваленко А. С., Москвіна В. С., Хиля В. П. (2018)
Косаківська І. В. - Ендогенні фітогормони в онтогенезі лептоспо рангіатної папороті флори України Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Васюк В. А., Войтенко Л. В. (2018)
Пірко Я. В. - Поліморфізм довжини інтронів генівтубуліну як новий підхід до генотипування рослин, Буй Д. Д., Постовойтова А. С., Рабоконь А. М., Калафат Л. О., Блюм Я. Б. (2018)
Golovenko N. Ya. - A pharmacological profile of pro po xazepam — a new antiepileptic substance, Andronati S. A., Larionov V. B., Reder А. S. (2018)
Горак І. Р. - Адаптерний протеїн Ruk/CIN85 модулює прояв ознак ракових стовбурових клітин (CSCs) у клітинах аденокарциноми молочної залози миші лінії 4Т1, Пасічник Г. В., Геращенко Д. С., Кнопфова Л., Борсіг Л., Дробот Л. Б. (2018)
Систематичний покажчик за 2018 рік (2018)
Бухтатий О. Є. - Дослідження основних тенденцій і векторів розвитку військово-цивільного партнерства у сфері медіа на прикладі становлення "бригадної" преси у військових частинах Збройних Сил України (2018)
Головко О. С. - Тенденції становлення та розвитку інституту президентства в Україні (2018)
Довгань В. І. - Методичний інструментарій оцінювання рівня економічної безпеки регіонів, Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. (2018)
Левченко С. О. - Інформаційно-комунікаційні технології взаємодії органів фіскальної служби з громадянами (2018)
Магась Г. А. - Теоретичні основи тактики Державної прикордонної служби України (2018)
Мейко О. В. - Аналіз можливостей відомого науково-методичного апарату проектування ефективних організаційних структур органів і підрозділів Державної прикордонної служби України (2018)
Радченко О. В. - Онтологічна сутність та антропологічна природа соцієтального феномену державної влади, Радченко О. О. (2018)
Титул, зміст (2018)
Нікішина О. В. - Інтеграційний підхід до формування програми розвитку зернових багатофункціональних кооперативів в Україні (2018)
Nikoliuk O. - Formation of the model of the public-private partnerships as an instrument for regulation of the socio-economic development of agricultural sector (2018)
Ощепков О. П. - Формування передумов експортної стратегії розвитку підприємств агропродовольчого комплексу України, Магденко С. О. (2018)
Колесник В. І. - Проблеми мотивації персоналу на підприємствах харчової промисловості, Вігуржинська С. Ю. (2018)
Braiko M. - Creation of local wines as a method of competitive advantages of the winery, Solodova O., Golubyonkova O., Braiko A. (2018)
Лагодієнко В. В. - Стратегічні рішення просування на ринок інноваційного продукту зі вторинної сировини виноробства, Голодонюк О. М., Мільчева В. В. (2018)
Фомішина В. М. - Визначення рівня адаптації комунікативної складової комплексу маркетингу виноробного підприємства (на прикладі ПрАТ "Князя Трубецького"), Федорова Н. Є. (2018)
Коліщук О. В. - Аналіз класифікацій інновацій за рівнем новизни (2018)
Васьковська К. О. - Облік розрахунків з оплати праці в системі управління підприємством, Пчелянська Г. Б., Кохан О. О. (2018)
Іванченкова Л. В. - Проблеми формування обов’язкових компонентів облікової політики підприємства, Ткачук Г. О., Скляр Л. Б. (2018)
Маркова Т. Д. - Особливості внутрішньогосподарського контролю розрахунків з покупцями та реалізації готової продукції, Головаченко Л. М., Стрепенюк М. М., Римар Г. А. (2018)
Stupnytska T. - Methods of the analysis of the debts receivable: modern aspect, Volodina O., Holovachenko L., Vasylieva Yu. (2018)
Вареник В. М. - Управління запасами підприємства: теоретичні та практичні аспекти, Рєзцова М. І. (2018)
Василевська Г. В. - Інтерсуб’єктивне осмислення теорії фіскального простору (2018)
Демченко К. І. - Аналіз стійкості пенсійної системи (2018)
Задоя А. О. - Мотиви міжнародної інвестиційної діяльності (2018)
Крамаренко Г. А. - Методологические аспекты оценки производственного потенциала предприятия на основе объектно-ориентированного анализа, Костюк М. Г. (2018)
Кузьмінов С. В. - Інновації у банківській діяльності: сутність та класифікація, Задоя Ю. А. (2018)
Курочкіна І. Г. - Аналіз впливу маркетингових інформаційних технологій на конкурентоспроможність підприємства (2018)
Македон В. В. - Сценарії утворення вартісних вигід для промислових корпорацій при використанні операцій злиттів та поглинань, Валіков В. П. (2018)
Мостова А. Д. - Поняття гейміфікації та її роль у маркетингу (2018)
Хомутенко А. В. - Актуалізація застосування інструментів управління при плануванні доходів державного бюджету України (2018)
Abstracts (2018)
Наші автори (2018)
Баженова О. В. - Чинники поточного рахунку в Україні: емпіричні докази (2018)
Bazilinska О. - Fiscal Mechanism of Unshadowing of the Economy of Ukraine, Panchenko N. (2018)
Бугрова О. О. - Соціально-економічний розвиток шляхом здійснення суспільних проектів (2018)
Bui T. - Tax Evasion In Ukraine: Corporate and Personal Liability (2018)
Voropai O. - Customer Centric Marketing Strategy for Universities (2018)
Глущенко С. В. - Джерела фінансування бізнесу в умовах антикризовового управління (2018)
Гуменна О. В. - Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу, Гончарова К. О. (2018)
Івахненков С. В. - Основні положення соціально-економічного підходу до управління підприємствами, Георгіаді А. (2018)
Камінський А. Б. - Оцінка ефективності кредитного ризик-менеджменту на основі інформації бюро кредитних історій (2018)
Кожемякіна Т. В. - Ключові гравці та процеси глобального світу: сучасні трансформації, Романченко Н. В. (2018)
Кузьменко В. П. - Регіональні та галузеві аспекти соціально-економічної безпеки держави (2018)
Кузьменко Л. Г. - Контроль економічної концентрації як форма підтримання конкуренції на ринку (2018)
Lukianenko I. - Empirical Estimation of Monetary Policy Ifluence on Stock Exchange Indicators, Sova Y. (2018)
Мірошниченко В. В. - Проблеми становлення "зеленої" економіки в Україні, Тьорло В. О. (2018)
Nezhyvenko O. - Ukrainian Undeclared Work Survey: First Findings, Shumska S. (2018)
Пан Л. В. - Особливості створення бізнесу у віртуальному просторі (2018)
Slaviuk N. - Government Debt of Ukraine: Tendencies and Consequences (2018)
Tokarchuk T. - Unleashing Ukraine’s Economic Potential: Macroeconomic Multipliers from a Feedback Perspective, Bartelet H. A. (2018)
Чала Н. Д. - Чи стануть креативні індустрії драйверами економічного зростання в Україні? (2018)
Shkurykhin A. - Vector Error Correction Estimation of the Ukrainian Shadow Economy Share Using Currency Demand Approach (2018)
Відомості про авторів (2018)
Крисаченко В. С. - Екологія та її місце в системі наук (2014)
Атаманчук-Ангел В. І. - "Екологія ідеального" з точки зору філософії культури (2014)
Найчук А. В. - Поняття "постмодернізм" у соціально-філософському дискурсі (2014)
Ткаченко Р. В. - Проблема трансгрессии в философии постмодернизма (2014)
Коноваленко-Монзолевська Н. В. - Філософське осмислення засад свободи слова у пізньоіндустріальному суспільстві (2014)
Дубінін В. В. - Праксіологічний аспект становлення і розвитку людини на сторінках "Бхагавад-гіти" і "Шримад-Бхагаватам", Щудро Н. В. (2014)
Бежнар Г. П. - Українська література революційної доби: перспектива століття (2014)
Вдовиченко Г. В. - Культурфілософські здобутки філософів УСРР 20-х – 30-х рр. ХХ ст. у галузі дослідження історії зарубіжних філософії і суспільно-політичної думки (2014)
Дякова О. В. - Внесок західноєвропейської української діаспори у розбудову незалежної України (2014)
Радей А. С. - Уявні спільноти в концепціях Б. Андерсона та Е. Хобсбаума (2014)
Риморенко Т. Ю. - Модуси культурно-аксіологічного аспекту семіотики образотворчого мистецтва (2014)
Сайтарли І. А. - Націоналістичний контекст цивілізаційного підходу у соціально-філософських вченнях ХХ століття (2014)
Гарбар Г. А. - Туризм як соціоетичний чинник суспільного життя України (2014)
Старовойт О. - Цілісність і спрямованість інноваційної культури (2014)
Прудникова О. В. - До проблеми типологізації інформаційної культури (2014)
Бак М. - Поняття модернізації та інноваційного розвитку в структурі сучасного наукового дискурсу (2014)
Романенко О. Я. - Філософські моделі суспільного розвитку як теоретична основа соціального прогнозування (2014)
Отрешко В. С. - Суперечності людиноцентричного державотворення в Україні та шляхи їх подолання (2014)
Коваленко Є. В. - Філософсько-естетичне значення імпресіонізму для української школи живопису (2014)
Туренко В. Е. - Cутність та значення ревнощів в дискурсі любові: філософський аспект проблеми (2014)
Бегаль О. М. - Соціальна робота як предмет філософського аналізу (2014)
Майданевич Л. О. - Релігієзнавча експертиза державно-релігійних відносин: світовий та вітчизняний досвід проведення (2014)
Андрущенко В. П. - Демократія як принцип життєоблаштування та підготовки людини до життя засобами освіти (2014)
Шелюк Л. - Демократизація освіти як принцип її реформування в Україні (2014)
Воробйова Л. С. - Філософія освіти в добу постмодерна (2014)
Утюж І. Г. - Гедоністична сутність гри в освіті (2014)
Дорожко І. І. - Трансформації міжособистісних відносин у суспільстві ризику: теоретична перспектива оновлення практик родинного виховання (2014)
Мироненко П. В. - Форма правління: вектори політологічного аналізу (2014)
Вонсович С. Г. - Окреслення інституціонального ландшафту політичного транзиту в Україні (2014)
Полякова Л. В. - Національні інтереси України: механізми їх формування та реалізації в умовах глобалізації (2014)
Асланов С. А. - Роль етнополітичної стабільності в національній безпеці України (2014)
Макаренко Б. - Державна соціальна політика як предмет теорії і практики трансформаційного суспільства (2014)
Аксельрод Р. Б. - Аксіологічний вимір політичної компетентності управлінської еліти (2014)
Береза А. В. - Демократія та державне управління у пошуку нових моделей взаємодії (2014)
Vnuchko S. - Civic responsibility as a condition of democratization of society (2014)
Батрименко О. В. - Специфіка бюрократії в демократичній політичній системі суспільства (2014)
Матвійчук А. В. - Організація та функціонування інституту самоврядування (2014)
Антонова О. С. - Парламентаризм як фактор політичного консенсусу в умовах перехідного стану української політичної системи (2014)
Хмелько І. С. - Роль парламентських комітетів у процесі інституціоналізації законодавчої влади, Перегуда Є. В. (2014)
Григор О. О. - Поняття політичного консенсусу в світлі сучасного політологічного дискурсу (2014)
Порфімович О. Л. - Інферналізація іміджу як підстава для люстрації або санації об’єкта позиціонування (2014)
Примуш М. В. - Вплив символіки політичних партій на вироблення їх стратегічного курсу (2014)
Нурмухометова М. Г. - Теоретичні аспекти ролей політичних партій та інституту глави держави у вирішенні політичних криз у перехідних суспільствах (2014)
Лавренов Д. А. - Зарубіжний досвід правового забезпечення лобізму та його адаптація до українських політичних реалій (2014)
Лашко А. В. - Ток-шоу як засіб віртуалізації політичної свідомості (2014)
Гарькавий Є. М. - Вплив воєнно-ідеологічної підготовки на формування політичної свідомості військовослужбовців (2014)
Грубов В. М. - Світовий миропорядок у впливах хоретії лібералізму (2014)
Тараненко Г. Г. - Напрями взаємодії неурядових організацій і національних держав (2014)
Бойченко Ю. І. - Геополітичні торги Україною: ціна "перезавантаження" або чому сша не розвивають активності на українському напрямі (2014)
Адигьозалов Т. А. - Геополітичний вимір стратегічного партнерства між Азербайджаном і Україною (2014)
Загребельний О. В. - Міжнародна миротворча операція як спосіб врегулювання воєнних-політичних конфліктів сучасності (2014)
Матвієнко А. С. - Реорганізація територіальної організації державної влади у Франції (2014)
Крушинська О. В. - Франко-німецька взаємодія у об’єднаній Європі (2014)
Тихомирова О. К. - Механізми формування та напрямки реалізації інформаційної політики в РФ (2014)
Янковська Т. В. - Розвиток іранської ядерної програми в контексті радянсько-американського протистояння (2014)
Лещишин Б. М. - Територіальний конфлікт Китаю та Японії щодо островів Сенкаку (Дяоюй) (2014)
Дубас О. П. - Рецензія на монографію О. А. Семченка "Іміджева політика України". – К.: Видавничий центр "Академія", 2014. – 272 с. (2014)
Кузнєцова А. Я. - Процесно-потоковий підхід до розкриття фінансової стабільності банківської системи, Погореленко Н. П. (2018)
Дрозд І. В. - Оцінка прибутковості банківського сектору економіки України (2018)
Козоріз Г. Г. - Bancassurance як сучасний елемент фінансової безпеки, Євтух Л. Б. (2018)
Петрик О. І. - Іноземне інвестування в Україні: сучасний стан і напрями активізації, Магдалюк О. В. (2018)
Козьмук Н. І. - Базові показники оцінки стану фінансово-економічної безпеки регіонів України, Гупало М. В. (2018)
Самородов Б. В. - Класифікаційні ознаки ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму, Уткіна О. В. (2018)
Момот О. М. - Модель управління конкурентоспроможністю банківської установи (2018)
Огородник В. В. - Формування i реалізація стратегічних напрямів діяльності банків iз державною участю в Україні (2018)
Klishchuk O. - Empirical analysis of foreign exchange volatility and rational expectations on central bank transparency (2018)
Ковальчук В. Г. - Роль ефективного менеджменту організації у зменшенні обсягів дебіторської заборгованості, Мосьпан О. Д., Стороженко А. Ю. (2018)
Поздняков Ю. В. - Економічне підґрунтя визначення вартості уступки права вимоги відшкодування для сторін правочину, визнаного недійсним, Садовенко Ю. П. (2018)
Сословський В. Г. - Багатофакторні моделі індикаторів розвитку криптовалютного ринку, Косовський І. О. (2018)
Русинко М. К. - Моделювання стану економічних систем виробничою функцією комплексного аргументу, Костирко Т. М. (2018)
Нємкова О. А. - Забезпечення політики безпеки хмарних ERP-систем, Наумов О. В. (2018)
Лисенко О. В. - Порівняння методів короткострокового прогнозування для сезонного виробничого процесу (2018)
Смовженко Т. С. - Концептуальні засади підготовки фахівців для системи соціального забезпечення у ДВНЗ "Університет банківської справи", Скринник З. Е. (2018)
Березинець А. В. - Теоретико-методологічні основи функціонування соціальних інститутів (2018)
Титул, зміст (2018)
Джабраілов Р. А. - Перспективи модернізації господарського законодавства України в контексті концепції сталого розвитку, Малолітнева В. К., Гудіма Т. С. (2018)
Апанасенко К. І. - Про правову природу та правове регулювання дозвільних відносин у сфері природокористування та охорони навколишнього природного середовища (2018)
Бабай Д. О. - Об’єкти організаційно-господарського впливу держави в інноваційній сфері (2018)
Бударна В. О. - Інвестиційна політика України: досвід законодавчого забезпечення (2018)
Олюха В. Г. - Господарсько-правове забезпечення інформаційної безпеки в аутсорсингових відносинах (2018)
Сироваткін С. А. - Суб’єкти правовідносин у сфері кредитування в іноземній валюті (2018)
Герасименко Н. О. - Відображення принципу справедливості екологічної складової: теоретико-правові аспекти сталого розвитку (2018)
Малишева Н. Р. - Перспективи упровадження державно-приватного партнерства в космічній сфері України, Гурова Г. М. (2018)
Гудзь П. В. - Роль об’єднаних територіальних громад у новій конфігурації економіки регіонального простору (2018)
Іщук С. О. - Рейтингування регіонів України за рівнем конкурентних переваг промисловості (2018)
Коломицева О. В. - Потенційні можливості просторового розвитку міст і регіонів від упровадження технологій безконтактної оплати, Шевчук І. Б. (2018)
Kudrina O. Yu. - Socio-economic security as a factor for raising the level of competitiveness of region, Datsenko O. K. (2018)
Мельникова М. В. - Інституційно-інвестиційний підхід до узгодження інтересів учасників ринку житлово-комунальних послуг міста, Градобоєва Є. С. (2018)
Тарасевич О. В. - Економіко-правові аспекти діяльності ревізійної комісії (ревізора) в об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку, Яценко С. С. (2018)
Жарова Л. В. - Сучасні теорії менеджменту і сталий розвиток: точки перетину (2018)
Рязанова Н. О. - Вибір критеріїв оцінки ефективності політики підтримки відновлюваних джерел енергії (2018)
Александрова С. А. - Інклюзивний туризм в Україні як напрямок соціалізації бізнесу (2018)
Бистряков І. К. - Етапи розбудови в Україні територіальних природно-господарських округів, Микитенко В. В. (2018)
Боцян Т. В. - До питання про відображення в бухгалтерському обліку прибутку підприємств (2018)
Вікарчук О. І. - Сутність інноваційного потенціалу підприємства, Клімова І. О. (2018)
Горик-Чубатюк М. О. - Аналіз та тенденції розвитку економіки України у світовому просторі, Свінцицька О. М. (2018)
Горобченко О. А. - Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств Миколаївської області (2018)
Калініченко О. О. - Управління якістю інноваційного проекту, Маленька О. О. (2018)
Kashchuck К. М. - Knowledge management: the approach to implementation (2018)
Крамаренко Р. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів управління проектами, Палант О. Ю., Ачкасов І. А. (2018)
Мареха І. С. - Еколого-культурне значення земельних ресурсів для економіки України (2018)
Місюк М. В. - Методологія дослідження формування та розвитку ринку продукції тваринництва, Заходим М. В. (2018)
Мосійчук І. В. - Особливості управління персоналом в організації, Колодюк Т. В. (2018)
Павловська Л. Д. - Конкурентні переваги органічної продукції (2018)
Чала Н. Д. - Вплив індустрії 4.0 на динаміку розвитку регіонів України, Поплавська О. М. (2018)
Чорний О. В. - Міждисциплінарна співпраця та інклюзія стейкхолдерів, як виклики для економічної науки (2018)
Shkarupa O. - Socio-economic transformations of standards as a key factor to environmental modernization of the regional level (2017)
Новіков Д. А. - Моделювання впливу трудового потенціалу на економічну результативність промисловості регіонів України (2017)
Марченко О. В. - Проблеми розвитку інноваційної інфраструктури регіонів України, Голобородько О. П. (2017)
Варналій З. С. - Cучасні тенденції розвитку системи державного фінансового контролю України (2017)
Завора Т. М. - Термомодернізація житлового фонду в контексті викликів і загроз національній безпеці держави (2017)
Sivitska S. - Features of investment process in the field of alternative energy (2017)
Черниш І. В. - Сучасні напрями сталого зростання добробуту суспільства: альтернативна енергетика, Глєбова А. О., Хабло Ю. О. (2017)
Ke Xu. - Research on the Influence mechanism of Online Brand Community Trust (based on the social relation network) (2017)
Кулакова С. Ю. - Мотивація трудової діяльності в системі управління персоналом підприємства (2017)
Маховка В. М. - Теоретичні аспекти стратегічного управління антикризового підприємствами в сучасних умовах, Перерва В. М. (2017)
Гринько О. В. - Логістичний підхід в управлінні персоналом вітчизняних підприємств, Бунецька А. А. (2017)
Скрильник І. І. - Застосування економіко-математичних методів та моделей для прогнозування чистого прибутку ПАТ "Полтавський завод медичного скла", Приходько Д. В. (2017)
Рижик І. О. - До питання економічної сутності фінансів (2017)
Bondarevska O. - Budgetary decentralization as a facilitating mechanism of region financial independence (2017)
Варналій З. С. - Податкова система України: проблеми функціонування та шляхи реформування (2017)
Чевганова В. Я. - Європейський досвід інтегрованого розвитку міст, Григор’єва О. В. (2017)
Волкова В. В. - Тенденції управління депозитними ризиками банку в умовах нестійкого ринкового середовища, Манятовська Г. О. (2017)
Гришко В. В. - Адаптація системи державного управління національною економікою до викликів середовища (2017)
Маховка В. М. - Проблематика управління позиціонуванням національного туристичного продукту України, Красноштан С. С. (2017)
Дубіщев В. П. - Регіональний аспект екологічної відповідальності, Івашина Н. В. (2017)
Попова М. В. - Ретроспективний аналіз теорій регіонального розвитку з позицій дослідження реального сектора економіки (2017)
Буколова В. В. - Регіон як комплексне соціально-економічне утворення (2017)
Свічкарь B. A. - Управління світовою фінансовою системою в умовах нестабільності глобальної економіки (2017)
Морозова C. A. - Досвід Європейського Союзу щодо стимулювання інноваційної діяльності (2017)
Вітко Ю. Д. - Аналіз та оцінювання сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Полтавської області (2017)
Шарий Г. І. - Методичні підходи до оцінювання ефективності механізму доступності земельних ресурсів для сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Биба В. В. - Матеріально-технічне забезпечення сільсько-господарських підприємств України, Махічева П. В. (2017)
Муллер М. В. - Брендинг як інструмент стратегічного маркетингового управління: теорія та практика, Муллер М. О. (2017)
Глущенко O. O. - Концептуальні основи податкового менеджменту підприємства: стан складових (2017)
Kharchenko Yu. - Enterprise production program economic – mathematical modeling (2017)
Шуринов В. А. - К вопросу о нормировании надёжностизерноуборочных комбайнов, Погорелый В. В., Кухтов В. Г. (2013)
Войтов В. А. - Методика оценки износостойкости и надежности трибосистем на неустановившихся режимах работы, Козырь А. Г. (2013)
Marchuk V. Е. - Fretting-fatigue coatings of discreteoriented structure (2013)
Бойко А. І. - Визначення експлуатаційної готовності пасивно резервованої технічної системи, Бондаренко О. В., Савченко В. М. (2013)
Гевко Б. М. - До питання надійності роботи стрічкового висіву насіння, Павельчук Ю. Ф., Лотоцький Р. І. (2013)
Лотоцький Р. І. - Дослідження надійності роботи однозернових висівних апаратів (2013)
Куликівський В. Л. - Методика експериментальних досліджень динаміки зношування витків шнеків (2013)
Кравченко О. П. - Призначення нормативного ресурсу шин вантажних автомобілів за статистичними базами даних автотранспортних підприємств, Сакно О. П., Лукічов О. В. (2013)
Лузан С. О. - Нормування швидкості зношування і методика визначення товщини відновлювального покриття деталей засобів транспорту (2013)
Шевченко С. А. - Определение показателей ремонтопригодности машины по показателям надежности и ремонтопригодности агрегатов (2013)
Іванова Ю. В. - Фактори, що формують якість запасних частин та методи контролю якості, Лебедєва І. А. (2013)
Погорілий В. В. - Прискорені стендові випробування, як основа для прогнозування ресурсу корпуса молотарки зернозбирального комбайна, Горбатов В. В., Гапоненко О. І. (2013)
Алфьоров О. І. - Проблеми контролю надійності елементів машин на етапах проектування та виготовлення, Клименко М. П., Зінченко О. О., Качур С. В., Козлов Р. Г. (2013)
Гринченко О. С. - Методологічні основи формування та забезпечення механічної надійності сільськогосподарської техніки (2013)
Марьян Г. Ф. - Долговечность подшипников скольжения восстановленных полиамидоэпоксидными композиционными материалами наполненными полыми стеклянными микросферами, Малай Л. Г., Горобец В. Ф. (2013)
Лімонт А. С. - Пошкодження льонотрести в рулонах як показник надійності прес-підбирачів, Климчук В. М. (2013)
Сидоренко І. І. - Пружинний динамічний вібропоглинач з механічним зворотнім зв'язком, Комар Р. В., Ткачов О. А. (2013)
Чернявский И. С. - Способы повышения долговечности полуосей ведущих мостов трактора, Немилостивая А. И., Травкин И. В. (2013)
Комар Р. В. - Дослідження надійності роботи ротаційного висівного апарата, Павельчук Ю. Ф., Лотоцький Р. І. (2013)
Клендій В. М. - Комбіновані інструменти для підвищення експлуатаційної надійності деталей сільськогосподарських машин, Хітров І. О. Хорошун Р. В. (2013)
Ляшук О. Л. - Конструктивно-технологічні методи підвищення експлуатаційної надійності і довговічності секційних гвинтових конвеєрів, Комар Р. В., Любачівський Р. О., Кучвара І. М. (2013)
Клендій В. М. - Підвищення експлуатаційної надійності технологічного оснащення для відновлення та контролю отворів деталей машин, Хорошун Р. В., Кучвара І. М. (2013)
Крук В. В. - Підвищення експлуатаційної надійності шліцевих поверхонь валів, Фльонц О. В., Гурик О. Я., Диня В. І. (2013)
Никитенко Ю. Д. - Качественные показатели зубчатой передачи, Буцкий И. Г., Чаусов Д. И. (2013)
Цыбульский В. А. - Повышение долговечности ходовых колес мостовых кранов при техническом обслуживании и ремонте, Концевич А. А., Тимченко Э. А. (2013)
Антощенков В. Н. - Теплонагруженность гидроподжимных муфт редуктора ВОМ трактора при различной интенсивности их включения, Шевченко И. А., Левченко П. Н. (2013)
Калюжный А. Б. - Влияние пористости фторопластовых фильтрующих материалов на их физико- механические свойства (2013)
Приймаков О. Г. - Критерій стійкості металополімерного гнучкого колеса силової трьоххвильової зубчастої передачі, Градиський Ю. О., Гузенко В. А. (2013)
Шкрегаль О. М. - Підвищення довговічності робочих органів культиваторів (2013)
Клименко М. П. - Характерні види втрати працездатності трансмісії транспортних засобів, Карабін В. В., Савченко В. Б., Гаврик В. В., Карпович В. В. (2013)
Кравцов А. Г. - Застосування робочих рідин на базі рослинних олій для підвищення надійності та екологічності при експлуатації об’ємних гідроприводів (2013)
Бабій А. В. - Дослідження впливу кострукторсько-технологічних факторів на запас міцності спинки ножа косарки, Бабій М. В. (2013)
Кушнарев А. С. - Обеспечение технологической надежности ручных рабочих орудий на стадии проектирования методами биомеханики (2013)
Саньоцький А. М. - Дослідження коефіцієнта кутової швидкості обертання проміжної ланки сфероглобоїдного сухарного синхронного карданного шарніра, Пилипець М. І. (2013)
Смирнов О. П. - Гибридная силовая установка для транспортных средств, Богаевский А. Б., Смирнова А. О. (2013)
Паламарчук П. В. - Обґрунтування методики дослідження тягових зусиль вантажопідіймальних механізмів без розриву троса (2013)
Сысенко И. И. - Результаты эксплуатационных испытаний двухтактных двигателей бензопилы на рапсовом масле (2013)
Гевко І. Б. - Технологічний процес виготовлення та складання поршневих ущільнень з гвинтових заготовок, Ляшук О. Л., Гупка А. Б. (2013)
Сташків М. Я. - Підвищення довговічності активного плоского ножа дообрізувача гички цукрових буряків, Цьонь О. П. (2013)
Кухтов В. Г. - Оценка и прогнозирование долговечности конструктивных элементов вариаторов зерноуборочных комбайнов, Лысенко С. В., Косухин С. А., Самарин А. Е. (2013)
Погорілий В. В. - Визначення характеристик руйнівних факторів, що діють на кріплення бортових редукторів ведучого моста зернозбирального комбайна, Пивовар І. В., Гапоненко О. І. (2013)
Овсянников С. И. - Определение основных показателей взаимодействия жесткого колеса мотоагротехники с опорным основанием в тормозном режиме (2013)
Завгородній О. І. - Підвищення надійності системи охолодження двигунів внутрішнього згоряння, Романюк А. Г., Романюк Г. С., Сергєєва І. В., Обихвост О. В., Дон Є. Ю., Тугусов М. А. (2013)
Диня В. І. - Підвищення експлуатаційної надійності отворів деталей сільськогосподарських машин (2013)
Черкун В. В. - Исследование взаимодействия инструмента и детали в процессе ФАБВО (финишной антифрикционной безабразивной вибрационной обработки) (2013)
Аулін В. В. - Оцінка ступеню достовірності інформації про технічний стан дизелів за рівневою системою, Жулай О. Ю., Мартиненко О. Д. (2013)
Воробьев Ю. С. - Выбор коэффициентов модального демпфирования для сложных пространственных конструкций, Кулаков П. Н. (2013)
Сметанкіна Н. В. - Розрахунок на міцність багатошарових елементів захисних конструкцій при імпульсному навантаженні (2013)
Оляднічук Р. В. - Аналіз резонансних явищ в приводі додаткового механічного накопичувача енергії на прикладі трактора Т-150К (2013)
Воробьев Ю. С. - Анализ прочностных характеристик лопатки компрессора газотурбинного двигателя, Тыртышников К. Д., Карпик А. А. (2013)
Булгаков В. М. - Дослідження динамічної взаемодії копірно-роторного відокремлювача гички з головками коренеплодів цукрових буряків, Борис А. М. (2013)
Черниш О. М. - Енергетичні показники параметричного коливального процесу (2013)
Попович П. В. - Імітаційне моделювання при розрахунках на квазістатичну міцність конструктивних структур важконавантажених сільськогосподарських машин, Рибак Т. І., Довбуш Т. А., Цьонь Г. Б., Хомик Н. І. (2013)
Гапоненко О. І. - Методика встановлення залежності динамічних навантажень від характеристик пружних стійок робочих органів (2013)
Сичов А. І. - Розрахунки міцності оболонкових елементів обладнання переробних виробництв, з урахуванням пошкоджуваності та геометричної нелінійності, Сичова Т. О. (2013)
Воробьев Ю. С. - Динамика и статика металлопластикового колеса силовой волновой зубчатой передачи, Овчарова Н. Ю., Евченко Т. Ю. (2013)
Брянцева Н. А. - Вплив використання трудових ресурсів на рівень надійності продукції виготовленої на підприємствах агропромислового комплексу (2013)
Клименко М. П. - Техніко-економічна оцінка ефективності підвищення довговічності елементів траснмісії транспортних засобів, Литвиненко В. Л., Романченко В. М., Сидоренко А. В., Шукрута Н. П. (2013)
Коруняк П. С. - Динаміка переміщення вібраційного пересувного пристрою по шорсткій поверхні, Малащенко В. О., Ніщенко І. І. (2018)
Кириченко І. Г. - Дослідження стійкості самохідного скрепера при роботі на схилі за допомогою комп’ютерної моделі, Ковалевський С. Г., Безсонов М. М., Костенко Д. К. (2018)
Човнюк Ю. В. - Аналіз динамічних навантажень у металоконструкціях вантажопідйомних кранів при підйомі вантажу з землі, Діктерук М. Г., Остапущенко О. П. (2018)
Малащенко В. О. - Обґрунтування будови та принципу роботи вантажного гальма у вигляді замкнутої гідросистеми, Стрілець О. Р., Стрілець В. М., Савлук А. П. (2018)
Пимонов И. Г. - Диагностика аксиальнопоршневых насосов методом измерения в одной точке, Пимонова Е. В. (2018)
Кіндрацький Б. І. - Коливальні процеси у трансмісії автомобіля з двомасним маховиком під час роботи двигуна на холостому ході, Літвін Р. Г. (2018)
Проценко В. О. - Дослідження параметрів канатно-роликової муфти (2018)
Ромасевич Ю. О. - Аналіз перехідних режимів руху стрічкових конвеєрів (2018)
Вудвуд А. Н. - Способ повышения эффективности торможения механизма передвижения мостового крана (2018)
Чаюн И. М. - Деформированно-напряженное состояние подъемной ленты (2018)
Семенюк В. Ф. - Оценка и метод повышения надежности устройств безопасности грузоподъемных машин, Лингур В. Н. (2018)
Bazhenov V. A. - Invariant torus break-down in vibroimpact system – route to crisis?, Pogorelova O. S., Postnikova T. G. (2018)
Nguyen Ngoc Thang - Nonlinear fem analysis of cement column configuration in the foundation improved by deep mixing method, Nguyen Anh Tuan (2018)
Bazhenov V. А. - Definition of the failure region of the oil tank with wall imperfections in combined loading, Lukianchenko O. O., Kostina О. V. (2018)
Демчина Б. Г. - Визначення міцності та довговічності скла на основі лінійно-пружної механіки руйнування, Осадчук Т. Ю. (2018)
Ворона Ю. В. - Граничноелементна методика дослідження коливань пружних масивів з урахуванням випадкового характеру констант матеріалу, Кара І. Д., Щербій В. І. (2018)
Бараненко В. О. - Нечітке моделювання в оптимальному проектуванні шарнірно-стержневих систем, Волчок Д. Л. (2018)
Курєннов С. С. - Напружений стан клейового з’єднання з поздовжнім дефектом (2018)
Єгоров Є. А. - Нелінійна оптимізація топології просторових стержневих систем, Кучеренко О. Є. (2018)
Савін О. Б. - Змішаний варіаційний функціонал в задачах повзучості та пошкоджуваності стержнів при згині, Соболь В. М. (2018)
Kitov Yu. P. - Design solutions of optimal systems under action of dead and live mobile load, Verevicheva M. A., Vatulia G. L., Deryzemlia S. V. (2018)
Bilyk S. I. - Buckling of the steel frames with the I-shaped cross-section columns of variable web height, Bilyk А. S., Nilova T. O., Shpynda V. Z., Tsyupyn E. I. (2018)
Краснєєва А. О. - Про один алгоритм чисельно-аналітичного розв’язування плоских задач теорії пружності для областей неканонічної форми (2018)
Barabash M. - Some aspects of modelling nonlinear behaviour of reinforced concrete (2018)
Іванченко Г. М. - Тестування збіжності МСЕ на задачах теорії пружності при використанні просторового криволінійного СЕ, Пікуль А. В. (2018)
Гапонова Л. В. - Раціоналізація параметрів залізобетонних анізотропних оболонок, Калмиков О. О., Гребенчук С. С. (2018)
Шорін О. А. - Про один варіант одновимірних розрахункових рівнянь для дослідження НДС нетонких пластин змінної товщини (2018)
Максим’юк Ю. В. - Визначення тріщиностійкості вісесиметричних тіл з урахуванням формозмінення (2018)
Адоньєв Є. О. - Встановлення взаємозв’язків між простими відношеннями трьох точок прямої та БН-координатами для геометричних фігур, Верещага В. М., Лисенко К. Ю. (2018)
Андропова О. В. - Аналітична побудова тіньової маски світлопроріза, Козак Ю. В. (2018)
Бадаєв Ю. І. - Моделювання DICOM зображень для вибірки конкретних об’єктів та обробки для подальшої реконструкції в 3D, Плесканко Н. В. (2018)
Браилов А. Ю. - Анализ законов проекционных связей (2018)
Ванін В. В. - Геометричне моделювання теоретичних поверхонь крила в контексті життєвого циклу літака з урахуванням змінюваних параметрів, Незенко А. Й. (2018)
Верещага В. М. - Підготовка вихідної хмари точок при створенні цифрової моделі рельєфу за результатами наземного лазерного сканування, Павленко О. М. (2018)
Вірченко Г. А. - Вплив базисних функцій на властивості рекурентного сплайна п’ятого степеня, Маломуж Т. В., Старун Н. В., Тулученко Г. Я. (2018)
Грицина Н. І. - Використання табличної параметризації в системі AutoCAD для створення типових елементів креслеників, Шапа С. Ю. (2018)
Еремєєв В. С. - Побудова поверхні, що визначає напруги в підземних спорудах циліндрової форми під дією грунтових вод, Лебедєв В. О. (2018)
Єрмакова О. А. - Вивчення дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" за змішаною формою навчання, Архіпов О. В. (2018)
Залевская О. В. - Адаптация по точности в системах обработки экспериментальных данных с двухуровневой самоорганизацией, Мирошниченко И. В. (2018)
Запольський Л. Л. - Геометричне моделювання ефекту Джанібекова у середовищі математичного пакету Maple (2018)
Ковальов С. М. - Моделювання дискретних каркасів поверхонь послідовностями функцій, Мостовенко О. В. (2018)
Козак Ю. В. - Аналіз поверхонь відбитих променів для відбиваючих поверхонь різної складності (2018)
Колосова О. П. - Роль симетрії в формуванні об’єктів та процесів, Ванін В. В. (2018)
Комяк В. М. - Учет психофизических закономерностей при моделировании индивидуально-поточного движения людей, Комяк В. В., Данилин А. Н. (2018)
Мирошниченко И. В. - Обработки экспериментальных данных в адаптивных системах с многоуровневой самоорганизацией, Залевская О. В. (2018)
Найдиш А. В. - Варіативне дискретне геометричне моделювання, Балюба І. Г., Верещага В. М., Спірінцев Д. В. (2018)
Пилипака С. Ф. - Утворення поверхонь, віднесених до ізометричних координат, шляхом інверсії циліндрів загального виду, Кремець Т. С., Несвідоміна О. В. (2018)
Пилипака С. Ф. - Утворення мінімальних поверхонь за допомогою ізотропних ліній, які лежать на уявній поверхні обертання циклоїди, Муквич М. М. (2018)
Плоский В. А. - Формирование нечеткой базы знаний системы оценки технического состояния строительных конструкций, Теренчук С. А., Еременко Б. М., Исаенко Д. В. (2018)
Подкоритов А. М. - Геометричне моделювання зубчастого зачеплення на базі параметричного кінематичного гвинта, Ісмаілова Н. П., Трушков Г. В. (2018)
Segol R. - Massive open online courses’ implementation in blended format as a new approach in Ukrainian higher education, Parkhomenko A. (2018)
Семків О. М. - Виділення фазових кривих подібних еліпсу на основі перетворення Хафа, Піксасов М. М., Шевченко С. М. (2018)
Скиба О. П. - Растрова графіка пакету Photoshop, Ковбашин В. І., Пік А. І. (2018)
Финогенов А. Д. - Метод анализа иерархий: тестовые примеры расчета для анализа программного обеспечения, Ладогубец Т. С., Залевский С. В. (2018)
Холодняк Ю. В. - Формирование обводов с заданными геометрическими свойствами, Гавриленко Е. А., Дубинина А. В. (2018)
Шаров С. В. - Проектування діаграми прецендентів інформаційної системи для аналізу ринку праці IT-фахівців, Шарова Т. М. (2018)
Шоман О. В. - Компоненти прикладної геометрії у графічній реалізації проектних завдань, Даниленко В. Я. (2018)
Якимов А. А. - Влияние количества и размеров элементов макропрофиля рабочих поверхностей прерывистых шлифовальных алмазных и эльборовых кругов на их удельный знос, Бовнегра Л. В., Дмитриева С. Ю., Безнос С. В., Добровольский В. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Вольченко Н. А. - К вопросу оценки эффективности сплошных дисков с элементами охлаждения в тормозах подкатегорий транспортных средств, Вудвуд А. Н., Журавлев Д. Ю., Возный А. В., Витвицкий В. С. (2018)
Семенюк В. Ф. - Определение погрешностей измерения массы поднимаемого груза при установке датчика силы в крюковую подвеску, Лингур В. Н., Критико И. А. (2018)
Венцель Є. С. - Математична модель залежності зносу трибосполучень від поверхневої щільності дислокацій, Євтушенко А. В., Щукін О. В., Орел О. В. (2018)
Проценко В. О. - Дослідження роботи канатно-роликової муфти в умовах неспіввісності (2018)
Єфименко О. В. - Аналіз процесу переїзду одиночного колеса через перешкоду за допомогою комп’ютерного моделювання, Розенфельд М. В, Мусаєв З. Р. (2018)
Михайлов Е. П. - Стенд для испытания пружинно-гидравлического тормоза, Вудвуд А. Н., Кнюх А. Б. (2018)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей кривошипно-шатунного приводного механізму, Почка К. І., Ромасевич Ю. О. (2018)
Ventsel E. S. - Determination of characteristics of the construction machine blade ion-plasma coating, Shchukin A. V., Orel A. V., Saienko N. V. (2018)
Mykhaylov Ye. - Verwendung von laserscannern für lokale navigation der fahrerlosen transportfahrzeugen, Lingur V., Matveiko O. (2018)
Адоньєв Є. О. - Композиційний метод геометричного моделювання у розв’язанні багатофакторних задач, Найдиш А. В. (2018)
Бадаєв Ю. І. - Раціональна крива Безьє 7-го степеня за заданими двома точками і кривинами та скрутом в них, Ганношина І. М. (2018)
Башта О. Т. - Нові технології викладання графічних дисциплін із застосуванням САПР, Джурик О. В., Романенко В. Г., Сабірова І. М. (2018)
Бездитный А. А. - Определение эволюты кривой в точечном исчислении Балюбы-Найдыша, Найдыш А. В., Спиринцев Д. В., Пахаренко В. А. (2018)
Білицька Н. В. - Про формоутворення плоскої кривої за заданим законом розподілу дотичних, що її огинають, Гетьман О. Г. (2018)
Ботвіновська С. І. - Керування формою дискретно представленої поверхні за рахунок включення заданих вузлів, Золотова А. В. (2018)
Верещага В. М. - Точкове управління формою Б-фігур, Найдиш А. В. (2018)
Воронцов О. В. - Аналітичні формули обчислення коефіцієнтів суперпозиції дискретно визначених кривих, Тулупова Л. О., Воронцова І. В. (2018)
Гавриленко Е. А. - Формирование ДПК на участках, содержащих особые точки, Холодняк Ю. В. (2018)
Гумен О. М. - Засоби просторового геометричного моделювання у дослідженні параметрів температурного поля приміщення, Яблонський П. М., Шаповал С. П., Коломієць Н. Я. (2018)
Дашкевич А. А. - Анализ геометрических характеристик точечных множеств на основе алгоритма пространственного хеширования, Шоман О. В. (2018)
Демчишин А. А. - Геометричне моделювання поверхонь тентових конструкцій, Аушева Н. М. (2018)
Залевская О. В. - Алгоритм полного перебора матриц в методе анализа иерархий, Литвиненко П. Л., Финогенов А. Д., Янушевська О. І. (2018)
Зданевич В. А. - Оцінка затуляння в кінотеатрі з рядами в плані у вигляді двохланкової ламаної, розміщеними на похилій площині, Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пугачов Є. В. (2018)
Подкоритов А. М. - Геометричне моделювання дискової фрези на базі компютерної програми проектування AutoCAD, Ісмаілова Н. П., Трушков Г. В., Радченко І. Г., Лебедева Л. В. (2018)
Караєв О. Г. - Геометричне моделювання прийняття рішень щодо вибору машин із множини альтернатив, Пахаренко В. О., Рубцов М. О. (2018)
Ковальов Ю. М. - Системна оптимізація психологічної сумісності в ергатичних системах, Шмельова Т. Ф., Калашнікова В. В. (2018)
Куценко Л. М. - Трансформування сферичної хрестоподібної стержневої конструкції в умовах невагомості, Запольський Л. Л. (2018)
Несвідомін В. М. - Ковзання частинки по шорсткій площині, яка здійснює поступальні коливання по епіциклоїді, Бабка В. М., Несвідомін А. В. (2018)
Ницын А. Ю. - Орнаменты на основе семейств кривых, заполняющих правильный шестиугольник (2018)
Пилипака С. Ф. - Аналітичні залежності утворення ізотропних ліній на уявних поверхнях обертання, Муквич М. М. (2018)
Скочко В. І. - Моделювання дискретних образів плоских кривих з ланками однакової довжини (2018)
Сліпченко В. Г. - Система автоматизованого проектування приборів спеціального медичного призначення, Полягушко Л. Г. (2018)
Тормосов Ю. М. - Комп’ютерне моделювання відбивальної системи сушильної камери, Саенко С. Ю. (2018)
Холковський Ю. Р. - Використання дискретно-інтерполяційного методу при моделюванні стану багатопараметричних середовищ (2018)
Церковна О. Г. - Вплив зовнішніх факторів на формоутворення фонтанів (2018)
Черников А. В. - Адаптация шаблонов Autodesk Inventor для оформления чертежей зубчатых колес в учебном процессе и на производстве, Рагулин В. Н., Смирнов О. В., Черепанова Н. В. (2018)
Черняк В. І. - Визначення дивергенції в точках дискретно представленого невпорядкованого векторного поля (2018)
Якимов А. А. - Моделирование геометрических параметров рабочих поверхностей прерывистых шлифовальных кругов, Бовнегра Л. В., Безнос С. В., Дмитриева С. Ю., Добровольский В. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Нечхаєв С. М. - Роль операцій стратегічних об’єднань військ для досягнення цілей війни (2018)
Сиротенко А. М. - Рекомендації щодо інтеграції зусиль військових та невійськових суб’єктів сектору безпеки і оборони для нейтралізації загроз воєнного характеру (2018)
Семененко В. М. - Аналіз і шляхи вдосконалення територіальної оборони України, Лобко М. М., Кириченко С. О., Овчаренко С. М. (2018)
Гриненко О. І. - Сучасні проблеми мобілізаційної підготовки і мобілізації оборонного сектору національної економіки та шляхи їх розв’язання, Кутовий О. П., Шапталенко М. І. (2018)
Скосирський О. О. - Модернізація системи мобілізаційної підготовки держави: доцільність і необхідність, Вдовін О. Г. (2018)
Іващенко А. М. - Аналіз можливих форм і способів проведення миротворчої операції ООН на Сході України, Возняк С. М., Полякова О. В., Зайцев М. М. (2018)
Сурков О. О. - Концептуальний підхід до вибору пріоритетних напрямів розвитку спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони (2018)
Шуляк.П. І. - Тенденції розвитку військово-морських сил країн-сусідів України за Чорноморським регіоном, Колодін О. М. (2018)
Комаров В. С. - Воєнно-економічні вимоги до процесу формування перспективного обрису Збройних Сил України під час формування програм їх розвитку, Пекуляк Р. О., Таргонська І. М., Борисенко І. С. (2018)
Наливайко А. Д. - Планування ресурсів в ході оборонного огляду, Крикун П. М., Поляєв А. І. (2018)
Телелим В. М. - Модель оцінки вразливостей систем з критичною кібернетичною інфраструктурою, Даник Ю. Г., Зінченко А. О. (2018)
Сніцаренко П. М. - Удосконалення чинного інформаційного законодавства України як необхідна умова адекватності заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки держави, Саричев Ю. О., Семененко В. М., Ткаченко В. А. (2018)
Хомік М. М. - Концептуальні підходи щодо застосування військ (сил) Збройних Сил України та інших військових формувань під час надзвичайних ситуацій природного, техногенного і воєнного характеру (2018)
Полішко Г. П. - Інформаційні технології удосконалення документаційного забезпечення для силового відомства (2018)
Галаган В. І. - Формування загального обрису інформаційно-аналітичного автоматизованого робочого місця керівного складу управління нерухомим військовим майном Збройних Сил України, Полішко С. В., Бондарчук С. В. (2018)
Прокопенко О. С. - Ключові показники ефективності управління організаційною структурою Збройних Сил, Рибидайло А. А., Турейчук А. М., Руденська Г. В. (2018)
Мосов С. П. - Особливості застосування оперативно-тактичної безпілотної розвідувальної авіації у воєнних конфліктах ХХ століття, Хорошилова С. Й. (2018)
Ткаченко М. В. - Методи і технології біометричного розпізнавання суб’єкта за голосом, Федоренко Р. М., Зотова І. Г. (2018)
Прозапас І. М. - Імплементація єдиних розвідувальних процедур на оперативно-тактичному рівні – шлях до переваги на полі бою (2018)
Лепіхов А. В. - Російське воєнно-стратегічне мислення через призму національної стратегічної культури, Храпач Г. С. (2018)
Заболотний О. А. - Формування кадрового потенціалу Збройних Сил України в системі вищої військової освіти: теоретичні аспекти, Зельницький А. М., Оліферук В. М. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського