Адигьозалов Тогрул Аскер оглу - Концепція "стратегічного партнерства" у політичній літературі (2014)
Хилько О. Л. - Безпекова дилема України (2014)
Гошовська В. А. - Рецензія на монографію П. В. Мироненка "Форма правління: політичні трансформації на зламі століть". – К.: Видавничий центр "Академія", 2014. – 220 с. (2014)
Зеленько Г. І. - Рецензія на монографію С. В. Рудницького "Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України". – Житомир: ФО-П Євенок О. О. – 622 с. (2014)
Чемшит О. О. - Рецензія на монографію Т. В. Кремень "Політична мобілізація в соціально-медійному вимірі". – К.: "Грамота", 2013. – 256 с. (2014)
Содержание (2018)
Головач И. Ю. - Остеопороз у мужчин: состояние проблемы, факторы риска, диагностика, современные подходы к лечению, Егудина Е. Д. (2018)
Фіщенко О. В. - Вплив зміни довжини важеля дій сил абдукторів стегна після ендопротезування кульшового суглоба на особливості ходьби пацієнтів (аналітичний огляд літератури) (2018)
Король П. О. - Позитронно-емісійна томографія/магнітно-резонансна томографія — нова ера гібридної візуалізації (огляд літератури), Ткаченко М. М. (2018)
Лазарев І. А. - Біомеханічний розрахунок навантаження на структури ліктьового суглоба при його одномоментній мануальній редресації, Страфун О. С., Скибан М. В. (2018)
Поворознюк В. В. - Лікування остеопорозу у пацієнтів із хворобою Паркінсона, Бистрицька М. А., Балацька Н. І. (2018)
Самойленко Г. Е. - Эндотелиальная функция сосудов и реологические свойства крови при ожоговой травме, Колесник А. И., Синяченко О. В., Андреев О. В. (2018)
Гур’єв С. О. - Клініко-нозологічна характеристика постраждалих, інвалідизованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні, Яровий Д. М. (2018)
Голка Г. Г. - Експериментальне моделювання туберкульозного спондиліту, Веснін В. В., Фадєєв О. Г., Олійник А. О., Данищук З. Н., Новохатська М. Ф. (2018)
Синяченко О. В. - Молекулы средней массы разных фракций и среднемолекулярные остеоассоциированные гормоны при подагрическом артрите, Федоров Д. М., Ермолаева М. В., Чистяков Д. А. (2018)
Піонтковський В. К. - Вплив сагітального попереково-тазового балансу на результати оперативного лікування гриж міжхребцевих дисків у людей старшої вікової категорії (2018)
Стауде В. А. - Влияние боли на функционирование мышц-стабилизаторов крестцово-подвздошного сустава у пациентов с дисфункцией этого сустава, Радзишевская Е. Б., Дуплий Д. Р. (2018)
Омельченко Т. М. - Результати тотального ендопротезування гомілковостопного суглоба за даними національних реєстрів: метааналіз, Бур’янов О. А., Лябах А. П., Котова М. В., Турчин О. А. (2018)
Хвисюк О. М. - Дослідження тривалості збереження жорсткості фіксації кісткових уламків біодеградуючими накістковими пластинами на основі полілактиду, Павлов О. Д., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2018)
Васюк В. Л. - Закритий малоінвазивний остеосинтез епіметафізарних переломів дистального відділу кісток гомілки, Коваль О. А. (2018)
Бець І. Г. - Особливості лікування ушкоджень дистального метаепіфізу плечової кістки (2018)
Хоменко І. П. - Клінічно-організаційні особливості надання травматологічної допомоги пораненим із дефектами м’яких тканин при вогнепальних та мінно-вибухових ушкодженнях кінцівок, Король С. О., Матвійчук Б. В. (2018)
Косяков О. М. - Визначення факторів ризику розвитку негативних результатів тотального ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням трабекулярно-біонічної ніжки Рhysiohip, Бур’янов О. А., Карпінська О. Д., Бондар В. К. (2018)
Кіндюк Б. В. - Захист прав української мови К. Левицьким у ІІ Речі Посполитій (2018)
Sydorenko O. O. - Thе balance between democraci and the rule of law as a way to establish the law-governed state (2018)
Заїка А. А. - Міжнародно-правові (європейські) стандарти захисту від гендерної дискримінації (2018)
Малишкіна Н. О. - Судова влада в системі стримувань та противаг: гарантії функціонування і взаємодія з іншими гілками влади (2018)
Соловйов О. М. - До проблеми визначення об’єкта правовідношення власності (2018)
Самойленко Г. В. - Договір перевезення пасажира: доктринальні та утилітарні проблеми забезпечення прав пасажира (2018)
Сакара Н. Ю. - Феномен формалізму в цивільному судочинстві (2018)
Лимарь І. В. - Реформа системи виконання судових рішень: передумови та перспективи розвитку (2018)
Лавренюк Т. А. - Принципи ринкової економіки та принципи господарювання як засадничі положення господарського законодавства (2018)
Мазалова А. О. - Публічно-приватне партнерство: місце в системі взаємин держави та бізнесу (2018)
Менів Я. О. - Публічні інтереси в правовому забезпеченні функціонування великого бізнесу (2018)
Клименко А. Л. - Зубожіння населення України: причини, наслідки і шляхи його подолання (2018)
Лісова Т. В. - Деякі теоретичні питання відновлення земель (2018)
Шарапова С. В. - Охорона земель та інших природних ресурсів у процесі землевикористання (2018)
Бондаренко М. О. - Трансфертне ціноутворення з огляду на податкове планування (2018)
Оболенцев В. Ф. - Відображення злочинності у моделі системи держави Україна (2018)
Ткачова О. В. - Самогубство як кримінологічне явище: причини і способи запобігання (2018)
Дзюба А. Ю. - Суб'єкти кримінального судочинства та ювенальної юстиції, які запобігають злочинності неповнолітніх у ФРН (2018)
Резнікова О. І. - Актуальні проблеми повернення активів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, у кримінальному провадженні, Липало Д. А. (2018)
Яковюк І. В. - Правове регулювання політики національної безпеки країн Балтії в контексті еволюції стратегічних концепцій НАТО, Шестопал С. С. (2018)
Мусієнко І. І. - Щодо змін до Закону України "Про Службу безпеки України” з урахуванням іноземного досвіду правової регламентації діяльності служб внутрішньої безпеки, Фастовець В. А. (2018)
Патлачук О. В. - Юридична техніка польського Закону "Про охорону природи" 2004 року (2018)
Tragniuk O. Y. - Legal and organizational instruments of the EU common defense policy implementation at the present stage (2018)
Симкіна А. Є. - Міжнародна практика протидії корупції у приватній сфері (2018)
Сідак Л. М. - Круглий стіл "Християнізація Київської Русі як фактор становлення та розвитку української культури" (2018)
Керівництво для авторів (2018)
Ковальчук С. В. - Формування механізму управління аграрним підприємством в умовах міжнародної диверсифікації, Ковінько О. М. (2018)
Андрушкевич З. М. - Методи залучення клієнтів у торгово-розважальні центри, Галюк Я. Д. (2018)
Андрушкевич З. М. - Сучасні інструменти маркетингових комунікацій, Сітарчук О. В. (2018)
Балук Н. Р. - Розвиток маркетингових комунікацій торговельних підприємств, Басій Н. Ф., Дайновський Ю. А. (2018)
Бичікова Л. А. - Чек-лист ресторанного маркетингу (2018)
Боєнко О. Ю. - Управління лояльністю суспільства до інноваційних змін, Буга Н. Ю. (2018)
Бойко Р. В. - Формування стратегії диверсифікації товарного асортименту підприємства на ринку (2018)
Бойчук І. В. - Виставково-ярмаркова діяльність у комунікаційній політиці, Антонів О. М., Семерак Т. О. (2018)
Вовчанська О. М. - Виставково-ярмаркові заходи як складові інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку туристичних послуг, Іванова Л. О., Дайновський Ю. А. (2018)
Гавенко М. С. - Етимологія та еволюціонування конкурентної стратегії (2018)
Дибчук Л. В. - Інформаційні комунікаційні технології як потужний інструмент системи дистрибуції (2018)
Діденко Є. В. - Технологічний процес маркетингу відновлюваності трудової діяльності (2018)
Драбовський А. Г. - Міжнародний досвід державного регулювання реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях, Ярова Ю. М. (2018)
Дражниця С. А. - Електронна комерція: світові тренди та прогноз розвитку в Україні, Забурмеха Є. М. (2018)
Ілляшенко С. М. - Наукові конференції як інструмент продукування і поширення знань в контексті інноваційного розвитку університетів (досвід кафедри маркетингу та УІД СУМДУ), Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С. (2018)
Каменюк М. Т. - Особливості маркетингу у соціальних мережах, Янчук Т. В. (2018)
Карпенко В. Л. - Особливості використання концепції маркетингу відносин у закупівельній діяльності підприємств, Гвоздецька І. В., Кулеша К. В. (2018)
Кобець Д. Л. - Концептуальні підходи до маркетингової діяльності (2018)
Костюк М. В. - Особливості формування маркетингової політики в електронній комерції (2018)
Ковальчук С. В. - Концепція розвитку маркетингової діяльності фірми, Біліченко С. В., Каткова Т. І. (2018)
Крикавський Є. В. - Дифузія ірраціональної бізнес-поведінки в інтегрованих організаціях, Подзігун С. М., Якимишин Л. Я. (2018)
Крупчатнікова Т. С. - Значення CRM-систем на промисловому ринку, Янчук Т. В. (2018)
Літвінов О. С. - Оцінка вартості інтелектуального капіталу промислових підприємств України, Малишко В. С. (2018)
Орлов О. О. - Является ли себестоимость аналитическим инструментом для формирования и корректировки цен на выпускаемую продукцию?, Рясных Е. Г. (2018)
Остапчук О. В. - Стратегічний маркетинг як основа ефективного функціонування компанії, Романова А. В. (2018)
Пономарев С. В. - Методические особенности продвижения информационных технологий в энергетике Украины (2018)
Сокирник І. В. - Маркетингові інструменти у забезпеченні конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства (2018)
Прилепа Н. В. - Сутність та класифікація фінансових потоків банківських установ (2018)
Сагайдак М. П. - Сучасні тенденції та можливості для сталого інноваційного розвитку економіки України в контексті індустрії 4.0, Хмелевський М. О., Теплюк М. А. (2018)
Сагер Л. Ю. - Формування теоретичного підходу до управління внутрішніми комунікаціями підприємства на основі збалансованої системи показників, Сигида Л. О., Євдокимова А. В. (2018)
Страшко М. В. - Розробка і реалізація соціальної стратегії розвитку телекомунікаційних компаній України (2018)
Тєлєтов О. С. - Економічне обґрунтування парадигми інвестування маркетингового бюджету малих та середніх підприємств в утримання діючих клієнтів, Григоренко В. Ю. (2018)
Тельнов А. С. - Маркетингові технології просування якісних товарів: зарубіжний досвід, Решміділова С. Л. (2018)
Томаля Т. С. - Фактори зростання ринкової вартості підприємств індустрії гостинності (2018)
Шарко В. В. - Взаємодія маркетингових та логістичних технологій на підприємстві, Лояніч Г. С. (2018)
Швиданенко Г. О. - Цифровізація як перспективний напрям асиметричного розвитку підприємства, Кирилюк О. В. (2018)
Шейко І. А. - Перспективи та виклики інноваційного розвитку України в умовах глобалізації, Петрова Р. В. (2018)
Шкабара Т. Л. - Сучасні комплекси споживчих властивостей товарів: ринковий розвиток, Бозуленко О. Я. (2018)
Титул, содержание (2018)
Шульженко А. А. - Новый износостойкий сверхтвердый алмазный композиционный поликристаллический материал, Яворска Л., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Петасюк Г. А., Белявина Н. Н., Закора А. П., Супрун М. В., Ткач В. Н. (2018)
Сербенюк Т. Б. - Вплив добавки Y2O3 на структуроутворення та властивості композиційних матеріалів на основі AlN–SiC, Пріхна Т. О., Свердун В. Б., Свердун Н. В., Мощіль В. Є., Осташ О. П., Василів Б. Д., Подгурська В. Я., Ковиляєв В. В., Часник В. І. (2018)
Поздняков А. О. - Механизм функционализации поверхности детонационных наноалмазов: масс-спектрометрическое исследование, Возняковский А. П., Калинин А. В. (2018)
Горбань В. Ф. - Структурний стан та властивості нітридних покриттів на основі високоентропійного сплаву Ti30Zr25Nb20Hf15Ta10Y5, Андреєв А. О., Карпець М. В., Столбовий В. А., Канцир О. В., Рокицька О. А., Бужинець О. І. (2018)
Din S. H. - Tribological performance of titanium alloy Ti–6Al–4V via CVD-diamond coatings, Shah M. A., Sheikh N. A. (2018)
Liu C. - Influence of micron WC addition on the microstructure and mechanical properties of ultrafine WC–Co cemented carbides at the elevated temperature, Lin N., He Y. H., Liu W. S., Ma Y. Z. (2018)
Han P. - Influence of Sn and Bi additions on the structures and wear properties of Cu–Sn–P–Ce cBN tools, Li W., Peng J., Zou W. (2018)
Филатов Ю. Д. - Шероховатость поверхностей оптоэлектронных элементов при механическом полировании (2018)
Девин Л. Н. - Сверление отверстий в деталях из композиционных материалов с использованием инструментов из сверхтвердых поликристаллов, Гречук А. И., Лупкин Б. В. (2018)
Сафонова М. Н. - Исследование влияния ультрадисперсного порошка природного алмаза на свойства металломатричной композиции, Сыромятникова А. С., Петасюк Г. А., Федотов А. А., Тарасов П. П., Ким В. А. (2018)
Прокопів М. М. - Нове явище в структуроутворенні твердого сплаву Т5К10 (2018)
Ведмедева К. В. - Наследование признака высокого содержания Олеиновой кислоты в масле подсолнечника, Махова Т. В. (2018)
Приступа І. В. - Мінливість кількісних ознак hibiscus syriacus l. в умовах м. Запоріжжя, Клочко В. О. (2018)
Ананьєва Т. В. - Особливості накопичення радіонуклідів білим товстолобиком Запорізького водосховища, Федоненко О. В., Клименко О. Ю. (2018)
Ибрагимова Н. Э. - Динамика и сравнительный анализ паразитофауны речного судака (stizostedion lucioperca l.) в современных экологических условиях бассейна реки Куры в пределах Азербайджана (2018)
Амінов Р. Ф. - Проліферативна активність лімфоцитів крові нелінійних самиць щурів, їх приплоду на ранніх етапах постембріонального розвитку на фоні гірудовпливу (2018)
Амінов Р. Ф. - Реакція бластної трансформації лімфоцитів крові нелінійних самиць щурів, їх приплоду на ранніх етапах постембріонального розвитку на фоні впливу сольового екстракту hirudo verbana, Фролов О. К., Федотов Є. Р. (2018)
Бонго Н. Б. - Гематологічні та біохімічні показники крові у хворих на вірусний гепатит С, що мають різну тривалість захворювання, Новосад Н. В. (2018)
Діордіца Я. В. - Динаміка активності процесів перекисного окиснення ліпідів та системи прооксидантно-антиоксидантного захисту печінки щурів за умов окисного стресу при корекції комплексом антиоксидантів, Гаркович О. Л., Єзіков В. І. (2018)
Романова М. Д. - Морфофункціональні особливості еякуляту чоловіків на фоні різного гормонального стану, Єщенко Ю. В., Бовт В. Д., Добродуб І. В., Якубенко Д. С. (2018)
Степанова Н. В. - Вивчення ефективності зупинки кровотечі за допомогою "січ-турнікета" , Скоба В. С., Мікаєлян Г. Р., Прокопченко О. Є., Потоцька О. І. (2018)
Домбровський К. О. - Перифітон волокнистого носія "вія" аеротенку очисних споруд, Гвоздяк П. І. (2018)
Крайнюков О. М. - Удосконалення способу визначення ступеня забрудненості ґрунтів методом біотестування, Кривицька І. А. (2018)
Крупєй К. С. - Методи оцінки інтенсивності пігментоутворення мікроорганізмів та їх ідентифікація (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки" (2018)
Bandura A. - Entire bivariate functions of unbounded index in each direction, Skaskiv O. (2018)
Віра М. Б. - Асимптотика розв’язків крайових задач для лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь у випадку кратного спектра граничної матриці (2018)
Єрьоменко В. О. - Квазіперіодичні розв’язки функціонально-сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь вищих порядків, Алілуйко А. М. (2018)
Zhang Ch. - Note on the oscillation of second-order quasilinear neutral dynamic equations on time scales, Li T. (2018)
Колесниченко В. Н. - О динамической устойчивости импульсных механических систем с запаздыванием, Слынько В. И. (2018)
Конет І. М. - Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного суцільного циліндра, Пилипюк Т. М. (2018)
Кононов Ю. М. - Коливання двошарової ідеальної рідини в жорсткому циліндричному резервуарі з пружними основами, Джуха Ю. О. (2018)
Koplatadze R. - Oscillation criteria for difference equations with several retarded arguments, Khachidze N. (2018)
Панасенко Є. В. - Нелінійні крайові задачі для рівняння Ляпунова у просторі Lp, Покутний О. О. (2018)
Пелюх Г. П. - Об асимптотических свойствах решений неоднородного дифференциально-функционального уравнения с линейно преобразованным аргументом, Бельский Д. В. (2018)
Тахиров Ж. О. - Задача типа Флорина для параболического уравнения со степенной нелинейностью (2018)
Токибетов Ж. А. - Решение задачи Римана – Гильберта для голоморфного вектора методом Булигана – Жиро, Сарсекеева А. С., Болтирекова Р. А. (2018)
Алфавітний покажчик 21-го тому журналу "Нелінійні коливання" (2018)
Титул, содержание (2018)
Дуб С. Н. - Зарождение пластического течения при нанодеформировании алюмоиттриевого граната Y3Al5O12, Явецкий Р. П., Белоус В. А., Долженкова Е. Ф., Толмачева Г. Н., Сидлецкий О. Ц. (2018)
Забуга В. Я. - Кінетика окиснення поверхні нанопорошку алмазу, модифікованої вольфрамом методом хімічної адсорбції з розчину, Цапюк Г. Г., Куриляк Т. О., Бочечка О. О. (2018)
Горбань В. Ф. - Высокоэнтропийные покрытия – структура и свойства, Андреев А. А., Шагинян Л. Р., Фирстов С. А., Карпец М. В., Даниленко Н. И. (2018)
Береснев В. М. - Формирование сверхтвердого состояния вакуумно-дугового высокоэнтропийного покрытия TiZrHfNbTaYN, Соболь О. В., Андреев А. А., Горбань В. Ф., Клименко С. А., Литовченко С. В., Ковтеба Д. В., Мейлехов А. А., Постельник А. А., Немченко У. С., Новиков В. Ю., Мазилин Б. А. (2018)
Xie D. - Thermal analysis of FeCoCu pre-alloyed powders used for diamond tools, Xiao L., Lin F., Pan X., Su Y., Fang X., Qin H., Chen C. (2018)
Chen Ding - Investigation on the static fatigue mechanism and effect of specimen thickness on the static fatigue lifetime in WC–Co cemented carbides, Yao Liang, Chen Zhenhua, Wang Huiping, Peng Wen (2018)
Андреєв І. В. - Вплив високого тиску і температури на структуру та властивості твердого сплаву WC–6Co, Гнатенко І. О., Лисовенко С. О., Гаргін В. Г. (2018)
Девин Л. Н. - Влияние шероховатости режущих пластин из композита алмаз–карбид вольфрама на силы резания и качество обработки при точении сплавов алюминия и латуни, Стахнив Н. Е., Мельнийчук Ю. А. (2018)
Лавріненко В. І. - Процес абразивної обробки як фрикційна взаємодія різнородних матеріалів, Солод В. Ю. (2018)
Долматов В. Ю. - Содержание примесных элементов в алмазной шихте и детонационных наноалмазах после азотнокислой очистки (2018)
Лизанчук В. В. - Одвічний ворог Української Церкви (2018)
Івашко Р. В. - Визначення права світської інвеститури на теренах спадщини Романовичів у 1412 році (2018)
Панів А. М. - Детальний аналіз музейного предмета "шабля-баторівка" з колекції Львівського історичного музею : особливості первинної конструкції та унікальні риси переоформлення (2018)
Філас В. М. - Візуалізація економічного потенціалу Північного Причорномор'я в останній чверті XVІII ст.: досвід перших науково-польових експедицій (2018)
Луцик М. Ф. - Символи мистецтв та наук в інтер'єрах кам'яниці Корнякта (2018)
Голдак-Горбачевська Т. В. - Музична культура як чинник формування національної свідомості українців Перемишля в другій половині ХІХ ст. (2018)
Sova A. O. - Ivan Boberskyi's published works on Olympic thematics eduted in Lviv by the "Sokil" society at the beginning of the ХХth century (2018)
Сварник Г. І. - Кирило Студинський (2018)
Клебан Л. О. - Михайло Возняк в роки Першої світової війни: просвітницька та наукова робота (2018)
Матвієнко Т. О. - Наслідки агресії більшовицької Росії в Україну для земств Української Народної Республіки (кінець 1917 р. – початок 1918 р.) (2018)
Ганський В. О. - Туризм в діяльності регіональних і місцевих органів влади Польщі у 1920-1930-ті рр. (2018)
Футала В. П. - Центристський рух Західної України 1920-1930-х рр. крізь призму сучасної вітчизняної біографіки (2018)
Сухий О. М. - Український визвольний рух середини ХХ ст. в національній історіографії 1988 – 2018 рр. (2018)
Мартинюк Я. М. - Участь органів самоврядування у розбудові міст на Волині у міжвоєнний період (2018)
Трохимчук С. В. - Витоки і засади антиукраїнських випадів польських шовіністичних сил (2018)
Гелей С. Д. - Українські кооперативні діячі Західної України – активні учасники української національної революції (2018)
Вісин В. В. - Правова база розвитку кооперативного руху на Волині у період між Першою і Другою світовими війнами (2018)
Вісина Т. М. - Молочарська кооперація Волині у 20–30-х роках ХХ ст., Вісин В. В. (2018)
Горбачевський Т. С. - Музейно-архівні установи міжвоєнного Львова в культурно-комунікативних процесах польської громади міста, Голдак-Горбачевська Т. В. (2018)
Караманов О. В. - Творчі ідеї педагогів-реформаторів Ж.-О. Декролі і С. Френе у контексті організації музейної комунікації (2018)
Олійник Ю. І. - Гайдамацький рух XVIII ст. на Правобережній Україні в пам'ятках Львівського історичного музею (2018)
Protsak T. Z. - Problems of integration of people with special needs into the museum environment: world and Ukrainian practice (2018)
Прокіп А. В. - Проведення позааудиторного заняття "Зброя, якою користувалися козаки періоду визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої cepeдини XVII cтоліття" для студентів у музейному середовищі (2018)
Сурмач О. І. - М. Грушевський як теоретик музейної справи в Україні (2018)
Вовканич С. Й. - Чи можлива регіональна відповідальність перед Україною без глобалізації соціогуманістичної парадигми міжнародних відносин? (2018)
Кендус О. З. - Соціологічний аспект естетичної культури, Михальський Ю. В. (2018)
Рутар С. М. - На початку становлення демократичної партійної системи України в післяреволюційний період (2018)
Сварник І. І. - На сторожі духовних традицій суспільства (2018)
Титул, содержание (2018)
Пак А. Я. - Электродуговой синтез и очистка от углеродных примесей кубического карбида кремния в воздушной атмосфере, Рудмин М. А., Мамонтов Г. Я., Болотникова О. А. (2018)
Rui S. - A potential superhard material m-BCN, Dong W., Li-Hua G. (2018)
Хижняк В. Г. - Отримання багатошарових покриттів з газової фази за участю сполук ТіС, ТіN на твердому сплаві ВК8, Лоскутова Т. В., Калашніков Т. Ю., Миколайчук О. І. (2018)
Baoyan L. - Fabrication and wear performance of (Cu–Sn) solution/TiCx bonded diamond composites, Danhui H., Wangxi Z. (2018)
Матвейчук А. А. - О взаимодействии расплава кобальта с поликристаллическим монокарбидом вольфрама, Давиденко С. А. (2018)
Білий О. І. - Модифікування наночастинками металів вуглецевої тканини для мікробних паливних комірок, Іщенко О. В., Діюк В. Е., Кістерська Л. Д., Логінова О. Б., Ткач В. М. (2018)
Стахнив Н. Е. - Исследование влияния фазового состава режущих пластин из нанокомпозита алмаз–карбид вольфрама на процесс чистового точения сплавов алюминия и латуни, Девин Л. Н., Бочечка А. А., Осадчий А. А., Назарчук С. Н., Рычев С. В. (2018)
Барандич К. С. - Забезпечення циклічної довговічності деталей при фінішному токарному обробленні інструментом із кубічного нітриду бору, Вислоух С. П., Антонюк В. С. (2018)
Саградян А. И. - Повышение ресурса работы алмазного инструмента для обработки неметаллических материалов, Агбалян С. Г., Мартиросян А. М., Ордян Н. А., Погосян Х. В. (2018)
Кайдаш О. Н. - Коррозионная стойкость горячепрессованной керамической системы В4С–VС, Туркевич В. З., Маринич М. А., Фесенко И. П., Беловол В. С., Ткач В. Н. (2018)
Сліпченко К. В. - Вплив добавки VC–Al на зносостійкість композитів на основі сBN, Петруша І. А., Стратійчук Д. А., Туркевич В. З. (2018)
Царев А. П. - Быстрые алгоритмы: наука, искусство, ремесло (2017)
Rychlik A. - The possibilities to use industrial equipment solution in home automation system (2017)
Кораблев Н. М. - Интеллектуальная эволюционная система поддержки принятия решений на основе нейросетевого и иммунного подходов, Соловьев Д. Н., Малюков Р. Р. (2017)
Мамедов Р. К. - Повышение точности формирования заданной толщины полиэтиленовых труб при производстве в экструзионных линиях, Новрузова Р. З. (2017)
Vuchuzhanin V. V. - Method for antifault control of complex technical systems, Konovalov S. N. (2017)
Бодянський Є. В. - On-line нео-фаззі автоенкодер для систем з глибин навчання на базі нейро-фаззі мережі Колмогорова, Винокурова О. А., Пелешко Д. Д., Рашкевич Ю. М. (2017)
Мещеряков В. И. - Система формирования бестеневого инфракрасного поля для процедур пелоидотерапии, Мещеряков Д. В., Черепанова Е. В. (2017)
Мазурок Т. Л. - Інтелектуальна технологія синергетичного управління (2017)
Shibaev D. S. - Analysis of a large volume of data on the state of high-tech equipment, Vychuzhanin V. V., Shibaeva N. O. (2017)
Бодянський Є. В. - Онлайн модифікація методу Х-середніх на основі ансамблю самоорганізовних мап Т. Кохонена, Дейнеко А. О., Жернова П. Є., Рєпін В. О. (2017)
Бодянський Є. В. - Оптимізація оцінювання інформативності медичних показників на основі гібридного підходу, Перова І. Г., Стойка А. В. (2017)
Shibaeva N. O. - The concept of data mining building search queries for a large number of criteria, Vychuzhanin V. V., Shibaev D. S. (2017)
Курганський А. В. - Система моніторингу та оцінювання сумісності елементів бойового екіпірування в режимі реального часу, Астістова Т. І., Курганська М. М., Світельський І. В. (2017)
Великодний С. С. - Парадигма подання лінгвістичного забезпечення за допомогою породжувальних граматик, Тимофєєва О. С. (2017)
Чупринка В. І. - Удосконалений метод інтерактивного проектування та коригування раціональних схем розкрою плоских геометричних об'єктів, Зелінський Г. Ю., Чупринка Н. В. (2017)
Postan М. Ya. - On a problem of modeling and optimization of unreliable queueing network (2017)
Кириллов В. Х. - Математическое моделирование нелинейных волн на поверхности стекающей плёнки жидкости, Ширшков А. К. (2017)
Мамедов Р. К. - Математическая модель системы дыхания, Рагимова Е. К. (2017)
Бойко В. Д. - Событийно-ориентированное моделирование восстановления работоспособности сложных организационно-технических систем (2017)
Rudnichenko N. D. - Flexible methodologies efficiency research in practice of modern software development companies (2017)
Вихідні дані (2017)
Давидовська О. І. - Ядерно-ядерний потенціал, перерізи пружного розсіяння та підбар’єрного злиття для системи 40Сa + 40Сa, Денисов В. Ю., Нестеров В. О. (2018)
Рудчик А. Т. - Пружне та непружне розсіяння іонів 15N ядрами 12С при енергії 81 МеВ, Рудчик А. А., Куцик О. Е., Русек К., Кемпер К. В., П’ясецкі Е., Столяж А., Тщіньска А., Пірнак Вал. М., Понкратенко О. А. (2018)
Беллі П. - Вимірювання періоду напіврозпаду ядра 212Po за допомогою насиченого торієм рідкого сцинтилятора, Бернабей Р., Бойко Р. С., Даневич Ф. А., Ді Марко А., Інчікітті А., Касперович Д. В., Капелла Ф., Караччіоло В., Кобичев В. В. (2018)
Бабенко В. А. - Об оценке массы странного кварка на основе экспериментальных данных об октете легчайших барионов, Петров Н. М. (2018)
Ulybkin A. L. - Compton-emissive hafnium detector of neutrons for in-core monitoring, Rybka A. V., Kovtun K. V., Kutny V. E., Voyevodin V. N., Pudov A. O. (2018)
Pelykh S. N. - The physics and regularities of the neutron-thermoacoustic instability, Zhou H., Maksymova O. B. (2018)
Булавін Л. А. - Малокутове розсіяння нейтронів рідинними сумішами з фулеренами С60 та С70, Нагорнa T. В., Худоба Д., Кизима О. А., Іваньков О. І. (2018)
Краснов В. П. - Динаміка вмісту 137Cs у корі крушини ламкої (Frangula alnus Mill.) у лісах Полісся України, Курбет Т. В., Давидова І. В. , Шелест З. М., Жуковський О. В., Іванюк І. Д. (2018)
Бойко Р. В. - Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених у летальній дозі з високою і низькою потужностями, Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. (2018)
Korychenskyi K. O. - Speciation and mobility of uranium in tailings materials at the U-production legacy site in Ukraine, Laptev G. V., Voitsekhovych O. V., Lavrova T. V., Dyvak T. I. (2018)
Tomilin Yu. A. - Radioactive dust with 106Ru over the Southern region of Ukraine, Grygorieva L. I., Grishan A. V. (2018)
Гулік В. І. - Моделювання промислового джерела гамма-випромінювання на базі 60Со за допомогою методу Монте-Карло (2018)
Ковалінська Т. В. - Експлуатація промислового прискорювача електронів при мінімальній інтенсивності пучка, Сахно В. І., Іванов Ю. В. (2018)
До 70-річчя Валерія Івановича Абросімова (2018)
Азарова І. Б. - Визначення стейкхолдерів проекту на основі системного аналізу (2018)
Руденко С. В. - Метод отбора проектов на базе теории возможностей, Андриевская В. А. (2018)
Балдук Г. П. - Оптимізація управлінських рішень в управлінні інвестиційно-будівельними проектами (2018)
Оліфер О. В. - Елементи управління вартістю проекту (2018)
Питерская В. М. - Модель управления ценностью проектно-ориентированной организации (2018)
Сидорчук О. В. - Прогнозування потреби у ресурсах для реалізації проектів централізованої заготівлі молока, Тригуба А. М. (2018)
Флис І. М. - Аналіз процесів ініціалізації проектів виробничо-переробних комплексів (2018)
Шибаєв О. Г. - Обгрунтування ефективного варіанту технологічних та комерційних умов доставки зовнішньоторговельних вантажів, Онищенко С. П., Коскіна Ю. О. (2018)
Савєльєва О. В. - Розробка мобільного додатка "Туристичний гід по Одесі", Орел Л. В., Павлишко А. В., Старушкевич Т. І. (2018)
Михайлова Ю. В. - Вплив сезонності на ринок морського туризму, Боровик С. С. (2018)
Тимочко В. О. - Вибір транспортних засобів для транспортування сільськогосподарської продукції, Падюка Р. І. (2018)
Вільшанюк М. С. - Застосування теорії запасів для ефективної організації надання шипчандлерських послуг (2018)
Любченко В. О. - Метод обоснования целесообразности страхования рисков классификационного общества, связанных с сертификацией поставщиков, Постан М. Я. (2018)
Смрковська В. Ю. - Корпоративні системи управління логістичними компаніями в сучасних умовах трансформації організаційних структур, Миролюбова Т. Є. (2018)
Стальниченко О. И. - Исследование циклической прочности наплавленных деталей, упрочненных ультразвуковой ударной обработкой (2018)
Стальниченко О. И. - Разработка технологии изготовления биметаллических кулачных шайб судовых дизелей, Смажило Б. В., Котенко Р. В. (2018)
Немчук А. О. - Рациональные методы гашения колебаний груза, возникающих при работе кранов, Стрельцов П. М. (2018)
Савєльєва О. В. - Проектування біосумісного імплантату вуха людини за допомогою сучасних інформаційних технологій, Орел Л. В., Павлишко А. В., Руцька В. П. (2018)
Титул, содержание (2018)
Квасниця В. М. - Незвичайні нано-мікрокристали природного алмазу (2018)
Солодкий Є. В. - Низько-температурний синтез кераміки на основі карбіду бору, Богомол Ю. І., Втерковський М. Я., Лобода П. І. (2018)
Лаптев А. В. - Особенности взаимодействия и фазообразования в системе WC–Fe2O3–С при нагреве в вакууме и аргоне, Мысливченко А. Н., Толочин А. И., Карпец М. В., Кузьменко Л. Н., Силинская Т. А. (2018)
Liangbiao W. - Iodine-assisted solid-state synthesis and characterization of nanocrystalline zirconium diboride nanosheets, Dejian Z., Qinglin C., Quanquan L., Weiqiao L., Keyan B., Binglong Z., Quanfa Z. (2018)
Kim E. - Nano periodic structure forma-tion in 4H–SiC crystal using femtosecond laser double-pulses, Shimotsuma Y., Sakakura M., Miura K. (2018)
Панарін В. Є. - Особливості синтезу "лісу" ВНТ в умовах додавання регульованої плазмової компоненти робочого газу, Свавільний М. Є., Скорик М. А., Хомінич А. І., Пріхна Т. О., Шаповалов А. П. (2018)
Лавриненко В. И. - Исследование возможностей улучшения эксплуатационных свойств алмазных порошков марки АС20 при изменении их размерных и физико-химических характеристик, Ильницкая Г. Д., Петасюк Г. А., Ищенко Е. В., Гайдай С. В., Пасичный О. О., Скрябин В. В., Шатохин В. В., Зайцева И. Н., Кузьменко Е. Ф., Тимошенко В. В. (2018)
Филатов Ю. Д. - Взаимодействие частиц шлама с частицами износа полировального порошка при полировании оптоэлектронных элементов (2018)
Долматов В. Ю. - Влияние условий детонационного синтеза на выход конденсированного углерода и детонационного наноалмаза на примере смесевого заряда тротила и гексогена (2018)
Дуб С. Н. - Упругопластический переход при наноиндентировании нитрида титана, Белоус В. А., Толмачева Г. Н., Кайдаш О. Н., Лукьянов А. И., Ущаповский Ю. П. (2018)
Титул, содержание (2018)
Туркевич В. З. - Про досягнення Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля в галузі синтезу і спікання надтвердих матеріалів за період діяльності в складі НАН України, Колодніцький В. М. (2018)
Шульженко А. А. - Новые сверхтвердые материалы на основе алмаза: получение, свойства. Обзор, Соколов А. Н., Гаргин В. Г. (2018)
Лысаковский В. В. - Выращивание структурно совершенных монокристаллов алмаза при высоких давлениях и температурах. Обзор, Новиков Н. В., Ивахненко С. А., Заневский О. А., Коваленко Т. В. (2018)
Бочечка О. О. - Одержання полікристалічних матеріалів спіканням нанодисперсних алмазних порошків за високого тиску. Огляд (2018)
Лисовский А. Ф. - О формировании межкарбидных и межфазных поверхностей в спеченных твердых сплавах WC–Co. Обзор, Гнатенко И. А. (2018)
Лавріненко В. І. - Сучасні досягнення в розробці абразивних інструментів і дослідженні процесів алмазно-абразивної обробки (матеріалознавчий підхід). Огляд (2018)
Бондаренко Н. А. - Высокоэффективный алмазный инструмент ИСМ для бурения нефтяных и газовых скважин. Обзор (2018)
Пелик Л. В. - Роль нормативно-правової бази у регулюванні безпечності непродовольчих товарів, Пелех Ю. А. (2018)
Гущак О. М. - Поліфункціональні рослинні барвники – новий товар на ринку України, Галик І. С., Семак Б. Д. (2018)
Осауленко К. В. - Атмосферостійкість паперу з тонкошаровими кремнійорганічними покриттями, Мережко Н. В. (2018)
Захарченко П. В. - Інноваційний розвиток ринку сухих будівельних сумішей в Україні, Гавриш О. М., Іващенко Ю. В. (2018)
Wozniak B. - Sociological research of commodity characteristics of youth footwear, Popovych N., Bednarchuk M., Shumsky O. (2018)
Попович Н. - Ринок шкіряного взуття (Повідомлення 1), Беднарчук М., Лавінска К., Сервета В. (2018)
Роженко О. В. - Умови зберігання нафтопродуктів як фактор енергетичної незалежності України, Логвиненко Н. І. (2018)
Фенчак В. В. - Біржові товари – актуальний об'єкт сучасного товарознавства (2018)
Ощипок І. М. - Якість виноградних вин, їх підбір і контроль для закладів ресторанного господарства (2018)
Лебединець В. Т. - Перспективи використання природних антимікробних добавок у виробництві активних упаковок, Гаврилишин В. В. (2018)
Решетило Л. І. - Харчова цінність та споживчі властивості черемші Карпат (2018)
Скибінський С. В. - Категорія якості: ретроспектива і актуальність для м'ясних виробів з наповнювачами, Ланиця І. Ф. (2018)
Abate Y. I. - Analysis and desing of online publice service (2018)
Малеш М. Ю. - Використання табличного процесора Microsoft Office Excel на практичних заняттях з інформатики та комп'ютерної техніки у майбутніх бухгалтерів (2018)
Галик І. С. - Проблеми оптимізації, стандартизації та паспортизації професійних компетентностей товарознавців сфери торгівлі, Ніколайчук Л. Г., Семак Б. Д. (2018)
Скоробогатий Я. П. - Виробничий травматизм – важлива соціально-економічна проблема сьогодення: причини та шляхи запобігання, Бужанська М. В. (2018)
Хінальська Т. Р. - Екологічна безпека при плануванні та забудові міст України, Породко І. Г. (2018)
Доманцевич Н. І. - Полімерні пакувальні плівки спеціального призначення, Яцишин Б. П., Кріль М. М. (2018)
Коструба А. М. - Про деякі можливості кількісного еліпсометричного експерименту для дослідження структури двомірних (2D) наноматеріалів, Стецишин Ю. Б., Маєвська С. М. (2018)
Попович Н. - Ринок шкіряного взуття (Повідомлення 2), Беднарчук М., Лавінска К., Сервета В. (2018)
Лисенко Н. В. - Товарознавча експертиза штанів чоловічих, що перебували в експлуатації, Мартосенко М. Г. (2018)
Сирохман І. В. - Наукові досягнення щодо поліпшення технології і складу м'ясних продуктів (2018)
Притульська Н. В. - Асортиментна політика виробників спортивного харчування в Україні та світі, Кошельник А. В. (2018)
Лозова Т. М. - Оптимізація споживних властивостей та управління якістю інноваційних харчових продуктів (2018)
Заморська І. Л. - Застосування функції бажаності Харінгтона для комплексної оцінки якості ягід суниці садової (2018)
Бабій О. В. - Аналіз та перспективи розвитку ринку соків і сокової продукції, Бондаренко Є. В., Івченко Д. С. (2018)
Гирка О. І. - Сучасні технології збереження харчових продуктів, Бодак М. П. (2018)
Заверуха О. М. - Антиоксидантне і інгібіторне регулювання аскорбіновою кислотою утворення супероксид йон-радикалу, Скоробогатий Я. П. (2018)
Лебединець В. Т. - Вітамінний склад овочевих консервів з морськими водоростями, Буряченко Л. Ю. (2018)
Палько Н. С. - Технологія пісочних тістечок із білковими збагачувачами (2018)
Полотай Б. Я. - Особливості харчових барвників для кондитерських виробів (2018)
Галик І. С. - Використання компетентнісного підходу при контекстному навчанні товарознавців у закладах вищої освіти – основний резерв підвищення якості їх підготовки, Ніколайчук Л. Г., Семак Б. Д. (2018)
Донцова І. В. - Стан та проблеми розвитку квітникарства в Україні, Гаврилишин В. В. (2018)
Давидович О. Я. - Стан та тенденції українського ринку інтелектуальної власності (2018)
Коваль М. Н. - Сучасні підходи до вирішення питань відповідності проектування та контенту готелів нормативним вимогам (2018)
Колупаєв Ю. Є. - Кафедрі ботаніки і фізіології рослин Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва 125 років (2018)
Белявская Н. А. - Растения и тяжелые металлы: рецепция и сигналинг, Федюк О. М., Золотарева Е. К. (2018)
Пашкевич Л. В. - Роль салициловой кислоты в формировании системной приобретенной устойчивости растений при патогенезе, Кабашникова Л. Ф. (2018)
Сиваш О. О. - Варіація співвідношення вмісту хлорофілів a і b при адаптації рослин до зовнішніх чинників, Михайленко Н. Ф., Золотарьова О. К. (2018)
Катанская В. М. - Растения рода Rhododendron L.: классификация, распространение, устойчивость к стрессовым воздействиям, Загоскина Н. В. (2018)
Кокорев А. И. - Индуцирование экзогенными полиаминами теплоустойчивости проростков пшеницы и активности антиоксидантных ферментов, Швиденко Н. В., Ястреб Т. О., Колупаев Ю. Е. (2018)
Горелова Е. И. - Вторичный метаболизм проростков Secale cereale при действии донора сероводорода и холодового закаливания, Швиденко Н. В., Рябчун Н. И., Колупаев Ю. Е. (2018)
Войтенко Л. В. - Фітогормони в органах спорофіту Dryopteris filix-mas (L.) Schott. в онтогенезі, Васюк В. А., Косаківська І. В. (2018)
Иванищев В. В. - Об использовании статистических методов в стрессовой физиологии и селекции растений (2018)
Пам’яті члена-кореспондента НАН України Людмили Іванівни Мусатенко (1936-2018) (2018)
Зміст Вип. 1-2, 2018 (2018)
Титул, зміст (2018)
Реконструкція ДніпроГЕС: нове життя найстарішої станції (2018)
Рассовський В. Л. - "УкргIдроенерго 15 рокIв" (2018)
Клiщ В. A. - СередньоднIпровськIй ГЕС — 55 (2018)
Харxенко Г. O. - Канівська ГЕС. Реконструкція і розвиток (2018)
Глотов В. Л. - Грузоподъемное оборудование для объектов гидроэнергетики, Поляков М. Е. (2018)
Шабельник М. В. - Еволюція системи керування гідроагрегатами Середньодніпровської ГЕС. Досвід експлуатації (2018)
Вишневський В. І. - Дніпровські водосховища та проблеми їх використання (2018)
Стефанишин Д. В. - Обгрунтування оптимального сценарію введення нових агрегатів на гідроакумулюючих електростанціях в Україні з врахуванням ризику (2018)
Рябенко О. А. - Вибір оптимальної конструкції аванкамери Мигійської ГЕС, Сунічук С. В., Філіпович Ю. Ю., Тимощук В. С., Бродовський Д. В. (2018)
Жук І. А. - Контроль ізоляції мережі оперативного постійного струму гідроелектростанцій, Рубаненко О. Є., Дмуховский В. П. (2018)
Левицький А. С. - Вибухобезпечний вимірювач зусиль в стяжних призмах генератора, Борщов П. І. (2018)
Арсирий В. А. - Улучшение работы гидравлического оборудования на основе совершенствования структуры потоков, Ковальчук Ю. Г., Григорук И. В. (2018)
Гребеников В. В. - Сопоставление характеристик электродвигателей на постоянных магнитах с внешним и внутренним ротором (2018)
Зайцев Є. О. - Програмно-математичне забезпечення систем ідентифікації ексцентриситету ротора гідрогенератора за даними сенсорів повітряного зазору (2018)
Літвінов В. В. - Оптимізація розподілу навантаження між електростанціями каскаду ГЕС, які працюють в САРЧП (2018)
Вечер В. В. - До питання боротьби з наносами на каналах дериваційних ГЕС (2018)
Яковлева-Гаврилюк О. М. - Перспективи розвитку гідроакумулювання в Україні (2018)
Чумак В. В. - Удосконалення вторинних параметрів для розрахунку частотних характеристик низьковольтних електричних машин змінного струму зі всипними обмотками, Тимощук О. Л., Стулішенко А. С. (2018)
Кот М. П. - МІкропроцесорні реле електричних захистів серії MіCOM Київської ГЕС (2018)
Обухов Є. В. - Узагальнені оцінки інтенсивності зовнішнього водообміну на дніпровських водосховищах (2018)
Крамар М. В. - Вплив електромагнітних перешкод і природних аномалій на надійність систем електропостачання, Дзюбенко С. О. (2018)
Самойленко Є. Г. - Енергія річки Рось, Чернікова Л. Є. (2018)
Анахов П. В. - Використання водних ресурсів Києва у минулому і сучасності, Кучерява І. М., Сорокіна Н. Л. (2018)
Вдовичин І. Я. - Технократична модель суспільних відносин в політико-правових поглядах К.-А. Сен-Сімона (2018)
Габаковська Х. В. - Передумови інституалізації дослідницького підходу у правознавстві (2018)
Котуха О. С. - Проблеми реформування вищої юридичної освіти в Україні, Федоров М. П. (2018)
Кухарчук Х. І. - Історично-правовий аналіз законодавчої бази діяльності прокурорських органів Австро-Угорської імперії на теренах коронного краю Галичина 1867-1939 років з акцентом на напрямку кадрової політики, Богацька В. М. (2018)
Загиней З. А. - Антикорупційне несумісництво з управлінням підприємством: аналіз судової практики (2018)
Коцан-Олинець Ю. Я. - Громадський контроль як ефективний засіб удосконалення діяльності державної влади в Україні (2018)
Олашин М. М. - Кримінальна відповідальність за порушення прав пацієнта за законодавством зарубіжних країн, Слупко В. М. (2018)
Скрекля Л. І. - Співвідношення складів злочинів, передбачених ст. 139 та ст. 140 КК України (2018)
Сосніна О. В. - До питання щодо удосконалення норм про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства (2018)
Шепітько М. В. - Злочини проти правосуддя як інститут кримінального права (2018)
Коваленко І. П. - Право заявника на забезпечення безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім'ї у кримінальному провадженні (2018)
Медвідь А. Б. - Проблема термінологічного визначення видів правомірних заходів позбавлення свободи, які застосовуються без рішення суду (2018)
Тимченко О. В. - Оптимізація тактики оглядів місць подій за кримінальними правопорушеннями у сфері забруднення водного простору (ст. 242, 243 ККУ) (2018)
Федоренко М. С. - Особа співробітників правоохоронних органів в стуруктурі криміналістичної характеристики перевищення влади або службових повноважень (2018)
Шепітько І. І. - Судовий допит у змагальному кримінальному провадженні (2018)
Щур Б. В. - Тактика дотримання слідчої таємниці як форма усунення протидії розслідуванню злочинів, Косаняк С. С. (2018)
Бук М. О. - Поняття та правові ознаки суб'єктів, що сприяють в отриманні соціального обслуговування особам з інвалідністю (2018)
Бурак В. Я. - Участь незалежного посередника у захисті колективних трудових прав працівників (2018)
Волинець Т. В. - Власність об'єднаної територіальної громади, Гап'як С. (2018)
Дутко А. О. - Медіація як явище правової дійсності (2018)
Ратушна Б. П. - Дотримання принципів цивільного процесу України під час розгляду справ у спрощеному позовному провадженні (2018)
Сеник П. Р. - Виконавче провадження як логічне завершення судового провадження (2018)
Haitas D. - Ukraine and China's Belt and Road Initiative (2018)
Голинська М. І. - Джерела права ЄС (2018)
Маллік Ю. О. - Фактори та моделі зміни сутності суверенітету держав в умовах глобалізації (2018)
Рим О. М. - Предмет регулювання трудового права Європейського Союзу (2018)
Содержание (2018)
Мінухіна Д. В. - Зміни в системі асиметричний диметиларгінін – NO-синтаза у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу, Бабаджан В. Д., Кравчун П. Г., Мінухін В. В. (2018)
Kuznietsov A. A. - Evaluation of Intracerebral Hemorrhage Functional Outcome Score informativeness for identification of short-term vital outcome in patients with spontaneous supratentorial intracerebral haemorrhage (2018)
Семененко А. І. - Дослідження впливу різних за якісним складом інфузійних розчинів на динаміку активності нейронспецифічної енолази пацієнтів із гострим ішемічним інсультом, Семененко Н. О., Ходаківський О. А., Лисенко С. А. (2018)
Гичка К. М. - Оцінювання впливу терапії інтерфероном β-1b на рівень і патологічну природу імуноглобулінів IgG у хворих на розсіяний склероз, Бойчук М. О., Думич Т. І., Парижак С. Я., Білий Р. О., Негрич Т. І. (2018)
Мороз Л. В. - Імунореактивність хворих на негоспітальну пневмонію молодого віку при цитомегаловірусній персистенції, Чічірельо-Константинович К. Д., Константинович Т. В., Дудник В. М. (2018)
Синяченко О. В. - Сравнительная оценка первичной подагры и паранеопластической при раке легкого, Думанский Ю. В., Егудина Е. Д., Чернышева О. Е., Степко Ф. А., Федоров Д. М. (2018)
Воронцова Л. Л. - Особенности клеточного звена иммунной системы у мужчин с нарушением репродуктивной функции в зависимости от типа употребляемых алкогольных напитков, Журавлева М. Е., Михеев А. А., Коваленко В. А. (2018)
Козько В. Н. - Липидный спектр и содержание половых гормонов у больных хроническим гепатитом С, Юрко Е. В., Христенко Н. Е. (2018)
Олійник Н. С. - Персоніфіковані підходи до лікування лейоміоми матки, Луценко Н. С. (2018)
Камінський А. В. - Психологічна адаптація та особливості синтезу мелатоніну в жінок із безпліддям різного генезу, Коломійченко Т. В. (2018)
Хапченкова Д. С. - Особливості показників артеріального тиску в дітей у післяопераційному періоді хірургічної корекції коарктації аорти, Сенаторова Г. С., Гусєв В. М., Дубина С. О. (2018)
Желтов А. Я. - Особенности микроциркуляции в слизистой оболочке носа у детей с гипертрофией аденоидов и экссудативным средним отитом, Костровский А. Н., Гусакова А. А. (2018)
Шадрін О. Г. - Лейкотрієнові механізми патогенезу алергічного ентероколіту в дітей раннього віку, Гайдучик Г. А. (2018)
Vodianyk A. A. - Effectiveness of antimicrobial drugs against planktonic and biofilm forms of bacteria isolated from children with urinary tract infections, Hrechukha Yе. O., Lopatko K. H., Poniatovskyi V. A., Hniloskurenko H. V., Mitiuriaieva- Korniiko I. O. (2018)
Demkovych A. Ye. - Pathomorphological changes in the periodontal complex tissues in the period of experimental bacterial-immune periodontitis chronization, Bondarenko Yu. I., Holovata T. K. (2018)
Yarov Yu. Yu. - Assessment of the effectiveness of differential management of patients in the early postoperative period following the dental implant surgery (2018)
Kucherenko L. I. - Optimization of L-arginine and thiotriazoline compound analysis by high-performance liquid chromatography method, Khromylova O. V., Mazur I. A., Moriak Z. B. (2018)
Nykonenko A. O. - The role of bariatric surgery and appetite-related hormones metabolism in obesity treatment: a literature review, Haidarzhi Ye. I., Nykonenko O. S., Holovko M. Н., Protsenko A. S. (2018)
Andreichyn Yu. M. - Acute respiratory infections and their complications, Kachor V. О., Yosyk Ya. І., Nychyk N. A., Hanberher І. І. (2018)
Herasymchuk N. M. - 8-isoprostane as the main marker of oxidative stress (2018)
Сиволап В. В. - Синдром передньосистолічного руху стулки мітрального клапана (SAM – systolic anterior motion of the mitral valve), Лур’є К. І., Новіков Є. В., Лисенко В. А., Богун А. О., Матсалаєва В. А. (2018)
Kolesnyk M. Yu. - The diagnostic value of three-dimensional echocardiography and speckle tracking echocardiography in patients after myocardial infarction with right ventricle involvement (clinical case) (2018)
Рудик Н. В. - Эмболия легочной артерии инородными телами. Случай из практики, Рудик И. В. (2018)
Кабар А. М. - Активність пероксидази як показник ефективності інтродукції представників гібридогенних плодових кісточкових рослин в умовах Cтепового Придніпров’я, Лучка Я. О., Давидов В. Р., Бородай Є. С., Сокур О. В. (2018)
Лазарєв М. М. - Забруднення 137Cs деревної золи у північних районах Житомирської області, Косарчук О. В., Поліщук С. В., Левчук С. Є., Отрешко Л. М. (2018)
Отрешко Л. М. - Проблеми відповідності гігієнічним нормативам умісту радіонуклідів паливної деревини у північних районах Київської та Житомирської областей, Йощенко Л. В., Поліщук С. В., Косарчук О. В. (2018)
Корольова О. В. - Гриби класу Dothideomycetes зелених насаджень населених пунктів степової зони України (2018)
Синицин В. А. - Значення наночастинок у транспорті інтерферону, Оксамитний В. М., Яненко У. М., Завірюха Г. А., Яненко В. М., Яворська К. В. (2018)
Кондратенко С. І. - Метод вирощування апоміктичного насіння селекційно-цінних генотипів огірка посівного (Cucumis Sativus L.), Самовол О. П., Сергієнко О. В., Дульнєв П. Г., Замицька Т. М. (2018)
Черней Л. С. - Особенности развития Ulomoides Dermestoides (Chevrolat, 1878) (Coleoptera, Tenebrionidae) на комбикормах, используемых в бройлерном птицеводстве, и крупах быстрого приготовления, Свалявчук Л. И. (2018)
Онищенко П. С. - Вивчення метаболічних властивостей клінічних штамів стафілококів з різним ступенем стійкості до антибіотиків, Гаврилюк В. Г. (2018)
Власенко І. С. - Сезонні закономірності впливу елементів мікрорельєфу на стан посівів озимої пшениці, Стародубцев В. М. (2018)
Мамонова Р. Ю. - Функціональна діагностика адаптивності інтродукованих видів роду сніжноягідник (Symphoricarpos duhamel) в умовах Києва, Китаєв О. І., Шихалєєва Г. М., Слюсар С. І., Колесник Ю. С. (2018)
Любченко І. О. - Модифікація живильних середовищ для індукування калюсогенезу in vitro рижію ярого, Любченко А. І., Рябовол Л. О. (2018)
Левченко Т. М. - Вплив гербіцидів на формування вегетативної маси і насіннєвої продуктивності люпину, Вересенко О. М., Брухаль Ф. Й. (2018)
Кіщак О. А. - Швидкоплідність насаджень черешні (Prunus avium) залежно від якості садивного матеріалу, Сухойван О. М. (2018)
Тромсюк В. Д. - Кореляція між господарськими та біологічними ознаками колекційних зразків тритикале озимого (2018)
Мельник О. В. - Органолептична оцінка яблук сорту хонейкрісп із післязбиральною обробкою інгібітором етилену, Дрозд О. О. (2018)
Слюсар С. М. - Вплив обробітку ґрунту та заходів контролю бур’янів на формування зернової продуктивності сорго в лівобережному лісостепу (2018)
Ющенко Л. П. - Особенности биологической защиты посевов кукурузы от вредных организмов в Лесостепи Украины, Цюк А. А. (2018)
Домарацький Є. О. - Вплив рістрегулюючих препаратів та мінеральних добрив на поживний режим соняшника (2018)
Гудзенко В. М. - Мінливість та генетична природа маси зерна з рослини ячменю озимого в Лісостепу України (2018)
Парій Я. Ф. - Ідентифікація гібридних зернівок кукурудзи за забарвленням алейронового шару (2018)
Вожегова Р. А. - Моделювання насіннєвої продуктивності сортів пшениці озимої залежно від норм висіву та умов зволоження, Гончаренко О. Л. (2018)
Бірюкова О. В. - Вихідний матеріал для створення сортів проса кормового напряму використання, Кобизєва Л. Н., Горбачова С. М. (2018)
Ниска І. М. - Успадкування гібридами F1 ячменю ярого стійкості до біотичних чинників та окремих елементів продуктивності, Петренкова В. П. (2018)
Волощук О. В. - Особливості обміну речовин чистопородного і помісного молодняку свиней (2018)
Плисюк В. М. - Дослідження концентрації серцевого тропоніну і в сироватці крові свійського кота за кардіоміопатії, Цвіліховський М. І. (2018)
Мacaлович Ю. C. - Особливості арборизації секрету слизових оболонок у корів, Вальчук О. А., Деркач С. С. (2018)
Грушанська Н. Г. - Показники обміну мінеральних речовин в організмі свиноматок за профілактики мікроелементозів, Якимчук О. М., Цвіліховський М. І. (2018)
Мех Н. Я. - Чинники, що впливають на виявлення сальмонели із курячих яєць (2018)
Клюцук М. Р. - Кількість еритроцитів у крові свиней за впливу нанопрепарату Zn, Fe, Gе і міцелярної форми токоферолу, Данчук В. В., Данчук О. В. (2018)
Ковбаса Я. В. - Накопичена енергія в мортмасі березових насаджень Чернігівщини (2018)
Мамчур В. И. - Синергия пирацетама и аминалона в церебропротекторном действии олатропила, Дронов С. Н. (2018)
Abdulrahman Ali H. - Impact of Tobacco Smoking on Oral Microbiota – A Case-Control Study, Essa Ali H., Abdulaziz M. A., Omar S. A., Refdan O. A., Khaled Gh. A., Abdulrahman A. Al-Otaibi, Omar M. A., Khalid M. A., Mohammed A. A. (2018)
Кривопустов М. С. - Оцінка якості життя хворих на морбідне ожиріння при двоетапному підході до їх хірургічного лікування (2018)
Пославська О. В. - Ізольований канцероматоз черевної порожнини в жінок: особливості імунофенотипів та морфометричних показників, Шпонька І. С., Савченко О. А., Петрова М. Ю. (2018)
Rosits'ka O. A. - Evaluation of the character of structural and functional changes in cerebral vessels in patients with ischemic cerebrovascular diseases on the background of multifocal lesions (2018)
Капустник В. А. - Залежність цитокінемії від клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Костюк І. Ф., Меленевич А. Я. (2018)
Опря Є. В. - Клініко-діагностичні ознаки-маркери шизофренії, що поєднана з хронічною соматичною патологією (2018)
Біленький Г. З. - Клінічна ефективність та переносимість гіпохлориту натрію сумісно з таурином на фоні базисної терапії в пацієнтів з гострим панкреатитом, Макаренко О. В. (2018)
Khalid F. A. - Survival Rate of Patients with Cardiothoracic Injuries in Road Traffic Accidents, and their Relationship with ISS, GCS and Blood Transfusions, Abdullah M. A., Anthony M., Adel M. B. S., Saud A. A., Turke A. A., Arif M. A., Mohammed I. A., Ali A. A., Zayed F. Al-Dosari (2018)
Егудина Е. Д. - Медикаментозная терапия пациентов с легочной артериальной гипертензией на фоне системной склеродермии (часть 1), Калашникова О. С. (2018)
Тернавський О. П. - Дослідження впливу коагуляції високоенергетичними методами здійснення гемостазу на резекційну поверхню печінки (експериментальне дослідження) (2018)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Проблемні питання ефективності лікування хворих на хронічний вірусний гепатит С за Державною програмою та шляхи їх вирішення, Шевченко-Макаренко О. П., Тимофєєва Л. В., Ткаченко В. Д. (2018)
Боровська-Стрюк Т. C. - Лікувальна тактика при гіпоталамічному синдромі пубертатного періоду в дівчат (2018)
Руда Т. В. - Гігієнічна оцінка професійного комбінованого ризику при застосуванні сучасних багатокомпонентних пестицидів на посівах кукурудзи та соняшника, Коршун М. М. (2018)
Єрошкіна Т. В. - Медико-демографічні проблеми України та деякі шляхи їх подолання, Дерев’янко Д. В. (2018)
Гопко Н. В. - Оцінка впливу факторів життєдіяльності на рівень захворюваності на лептоспіроз на прикладі Чернівецької області (2018)
Євген Іванович Нагорний (2018)
Антонюк-Кисіль В. М. - Покази до планового хірургічного лікування первинного симптомного хронічного захворювання вен нижніх кінцівок, зовнішніх статевих органів, промежини у вагітних, Дзюбановський І. Я., Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М. (2018)
Борисенко В. Б. - Бар’єрна профілактика спайкової непрохідності кишечника, Ковальов А. М. (2018)
Василик Т. П. - Пластика вентральної грижі проленовим імплантом: реакція нервово-м’язових закінчень передньої черевної стінки, Василюк С. М., Попель С. Л. (2018)
Василюк С. М. - Гендерні особливості клінічного перебігу хронічного геморою III-IV ступеня, Сідорук С. С. (2018)
Василюк С. М. - Рентгенологічна, ендоскопічна і ультразвукова діагностика гострого біліарного панкреатиту, Шевчук А. Г., Іванина В. В., Біцька І. В., Дмитрук О. М., Прудніков О. В., Симчич Ю. І., Ткачук О. С. (2018)
Василюк С. М. - Ультразвукова діагностика гострого апендициту, Федорченко В. М., Осадець В. С., Лаб’як І. Р., Гудивок В. І., Фалат Л. I. (2018)
Венгер І. К. - Реперфузійно-реоксигенаційний синдром при реваскуляризації артеріального русла в умовах хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, Колотило О. Б., Костів С. Я., Зарудна О. І., Костів О. І., Гусак М. О. (2018)
Горбовець В. С. - Розробка та перший досвід застосування автоматичного режиму ендовенозного електрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Саволюк С. І., Дядик О. О., Гвоздяк М. М., Геращенко Р. А. (2018)
Гощинський В. Б. - Місце терапевтичного неоангіогенезу в лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок, П’ятничка О. З., Мігенько Б. О. (2018)
Гресько М. М. - Імунологічна реактивність у хворих на гострий перитоніт, Гресько М. Д. (2018)
Гринчук А. Ф. - Комплексна діагностика і прогнозування перебігу гострого перитонту (2018)
Гринчук Ф. В. - Нова шкала для оцінювання коморбідності в невідкладній абдомінальній хірургії (2018)
Десятерик В. І. - Лікування нирково-клітинного раку, ускладненого метатромбозом ниркової та порожнистої вен, Давиденко О. В., Білий І. Б., Сухіна Т. В., Вовкла О. В. (2018)
Дзюбановський І. Я. - Шляхи покращення результатів лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки після її резекції, Бенедикт В. В., Продан А. М. (2018)
Драбовський В. С. - Причинно-наслідковий зв’язок хірургічної корекції косметичних дефектів поверхневих тканин передньої черевної стінки (2018)
Думанський Ю. В. - Сагітальна гастропластика з використанням лімфодисекції рівня D2 як варіант реконструкції після виконання гастректомій у хворих на рак шлунка, Балашова О. І., Кічик Д. В., Малацай С. В., Терещенко М. С. (2018)
Дутка І. І. - Клінічно-лабораторні паралелі за виразкових кровотеч (2018)
Желіба М. Д. - Морфометричний та морфофункціаональний стан лейкоцитів периферичної крові при гнійно-запальних захворюваннях м’яких тканин на тлі цукрового діабету 2 типу, Богачук М. Г. (2018)
Зелінська Г. В. - Доопераційне прогнозування радіойодрезистентності папілярного раку щитоподібної залози (2018)
Каніковський О. Є. - Характеристика больового синдрому як предиктора важкості фіброзу у пацієнтів з фіброзно-дегенеративними формами хронічного панкретту, Павлик І. В., Олійник І. В., Маховський О. Л. (2018)
Каніковський О. Є. - Тактика визначення рівня ампутації нижньої кінцівки при критичній ішемії, Сандер С. В., Феджага О. П., Рубан М. М., Рауцкіс В. А. (2018)
Каштальян М. А. - Досвід використання полімерних кліпс для кліпування елементів шийки жовчного міхура при лапароскопічній холецистектомії у хворих гострим калькульозним холециститом на фоні хронічних вірусних уражень печінки, Колотвін А. О., Колотвіна Л. І. (2018)
Kyzymenko A. A. - Problems of diabetic foot syndrome treatment and possible ways of their solution, Lyakhovskiy V. I., Gorodova-Andreeva T. V., Liulka A. N., Zaporozchenko O. V. (2018)
Кобза І. І. - Діагностика та хірургічне лікування метатромботичних інвазій нижньої порожнистої вени та правого передсердя у хворих на нирково-клітинний рак, Мота Ю. С., Лебедєва С. А., Орел Ю. Г., Жук Р. А. (2018)
Король Я. А. - Гострі виразкові гастродуоденальні кровотечі: особливості лікувальної стратегії на сучасному етапі (2018)
Кутовий О. Б. - Оптимізація хірургічного лікування декомпенсованих форм варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, Соколов О. В. (2018)
Лупальцов В. И. - Нерешенные проблемы улучшения результатов лечения больных с перфоративной гастродуоденальной язвой (история, эволюция взглядов, современные подходы) (2018)
Матвійчук Б. О. - Алгоритм застосування ендоваскулярних методик у діагностиці, лікуванні і профілактиці неварикозних гастродуоденальних кровотеч, Бубняк М. Р., Король Я. А., Тумак І. М. (2018)
Матвійчук Б. О. - Гістологічне дослідження слизової оболонки стравоходу при ускладненій гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, Макара В. З., Стасишин А. Р. (2018)
Мельник В. М. - Вибір способу формування анастомозу після колектомії наднизької передньої резекції прямої кишки мукозектомії хірургічного анального каналу, Пойда О. І., Абулрахман Абдул Кадір (2018)
Назарчук О. А. - Мікробіологічне та гістологічне дослідження ефективності застосування антисептичних засобів пролонгованої дії в лікуванні ран пацієнтів з опіками, Нагайчук В. І., Назарчук Г. Г., Чорнопищук Р. М. (2018)
Петрушенко В. В. - Визначення обсягу мініінвазивного втручання при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок у стадії C4–С6 за CEAP із ураженням сафенних вен, Гребенюк Д. І., Татарін А. Є., Скупий О. М., Юрець С. С. (2018)
Пилипчук В. І. - Сучасні аспекти діагностики та хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Галюк В. М. (2018)
Полянський І. Ю. - Лікування гострого перитоніту: перехід від доказової до персоналізованої медицини на основі генетичних досліджень, Москалюк В. І., Мороз П. В., Андрієць В. В., Гринчук А. Ф. (2018)
Русин В. І. - Спонтанні внутрішні холедоходуоденальні нориці у хворих із синдромом Міріззі, Рум’янцев К. Є., Кравчук І. Б., Павук Ф. М. (2018)
Сипливий В. О. - Хірургічне лікування гострого некротичного панкреатиту, Робак В. І., Петюнін О. Г., Євтушенко Д. В., Драна Л. О. (2018)
Сніжко С. С. - Аналіз результатів лікування хворих із пошкодженнями стравоходу, ускладненими гострим гнійним медіастинітом (2018)
Соломчак П. В. - Сучасні підходи до проведення симультанних операцій в ургентній лапароскопічній хірургії, Богуш А. Є., Радомський М. М. (2018)
Тивончук О. С. - Порівняльний аналіз впливу шунтування шлунку за Ру та лапароскопічного міні-шунтування шлунку на перебіг цукрового діабету 2 тип, Варга А. В., Москаленко В. В. (2018)
Фелештинський Я. П. - Діагностично-лікувальна тактика гострого панкреатиту у вагітних, Павлів Т. П. (2018)
Фелештинський Я. П. - Трансабдомінальна преперитонеальна алопластика при рецидивних пахвинних грижах після операції Ліхтенштейна, Штаєр А. А. (2018)
Хворостов Е. Д. - Эндохирургические методы в лечении острого билиарного панкреатита, Захарченко Ю. Б., Бычков С. А., Гринев Р. Н. (2018)
Хворостов Є. Д. - Діагностична програма та хірургічна тактика при жовчовитіканні після лапароскопічної холецистектомії, Цівенко О. І., Бичков С. О., Гриньов Р. М., Захарченко Ю. Б. (2018)
Хіміч С. Д. - Аналіз показників діагностично-лікувальної програми при поєднаній травмі тіла у потерпілих із ожирінням, Чемерис О. М., Варивода Є. С. (2018)
Чурпій І. К. - Досвід лапароскопічного лікування перфоративної виразки дванадцятипалої кишки, Чурпій К. Л., Чурпій В. К., Мельник І. В. (2018)
Шапринський В. О. - Аналіз частоти виникнення неспроможності швів стравохідно-органних анастомозів при езофагопластиці, Шапринський Є. В., Кривецький В. Ф., Мустафа Бассам Хуссейн (2018)
Шевчук А. Г. - Защемлення печінкового кута товстої кишки і пасма чепця в трикутнику Бохдалека справа, Василюк С. М., Голояд Я. Б., Кримець С. А., Попович Я. О. (2018)
Шевчук А. Г. - Досвід діагностики та лікування справжнього і хибного (Брока) защемлення гриж живота, Федорченко В. М., Василик Т. П., Попович Я. О., Гуралюк Т. Т. (2018)
Шепетько Є. М. - Фактори прогнозування повторної кровотечі у віддаленому періоді після перенесеної гострої виразкової дуоденальної кровотечі, Фомін П. Д., Єфремов В. В. (2018)
Шеремет М. І. - Антиоксидантна та лімфодренажна терапія хворих на автоімунний тиреоїдит, Шідловський В. О., Шідловський О. В., Беденюк А. Д., Ткачук Н. П. (2018)
Гриценко Є. М. - Ускладнення сторонніх тіл шлунково-кишкового тракту у дітей (клінічні спостереження), Гриценко М. І., Нор Ю. М., Шаткун А. В. (2018)
Кобза І. І. - "Синдром Лускунчика": реімплантація ниркової вени. Клінічний випадок, Нестеренко І. Р., Нестеренко В. Л. (2018)
Федюшкін С. О. - Черезшкірна ендоскопічна гастростомія у хворого з апалічним синромом, Агафонов К. Є., Ковтонюк В. А., Петров К. Є. (2018)
Харун О. А. - Управління трудовим потенціалом підприємств на засадах корпоративної культури (2018)
Червона О. Ю. - Управління інноваційними проектами в екологічній сфері, Ігнатович Ю. В. (2018)
Шеленко Д. І. - Організація матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2018)
Шматько Н. М. - Організація управління стійким розвитком кластерно-мережних структур (2018)
Щербань П. П. - Інциденти та ризики, пов’язані з формуванням ресурсів на міжбанківському ринку (2018)
Антохов А. А. - Взаємовпливи людського капіталу та інноваційного розвитку економіки (2018)
Істомін Л. Ф. - Моделювання системи економічних відносин регіону на засадах соціального діалогу, Зеленко О. О. (2018)
Кожухівська Р. Б. - Створення регіональних інноваційних кластерів для динамічного розвитку індустрії гостинності (2018)
Панасюк В. М. - Соціальна інфраструктура регіону в системі національного соціально-економічного простору (2018)
Біда О. Ю. - Організаційно-економічні засади розвитку рекреаційного природокористування в міських агломераціях (2018)
Шпильова Ю. Б. - Формування актив-орієнтованого підходу до розвитку територіальних громад, Ільїна М. В. (2018)
Колмакова В. М. - Екосистемний підхід до оцінювання збитків від забруднення водних ресурсів (2018)
Масленнікова В. В. - Роль консервації деградованих і малопродуктивних ґрунтів орних земель у створенні екологічно-стійких агроландшафтів (2018)
Пацан М. А. - Сутність основних прав та обов'язків члена громадського формування правоохоронної спрямованості (2018)
Піщик О. В. - Етапи формування стратегії соціального розвитку території у забезпеченні житлом населення (2018)
Богославський М. Ю. - Методичні підходи до фінансового заміщення та еластичності в рамках забезпечення протидії кібератакам банку (2018)
Онищук В. О. - Прибутковість підприємств та її вплив на фінансову стабільність регіону, Ващук О. В. (2018)
Жуков В. В. - Оцінка інвестиційного проекту як спосіб відбору найбільш привабливих проектів (2018)
Заборовець К. Г. - Обчислення швидкості накопичення державного боргу в умовах дефіциту бюджету (2018)
Замковий О. І. - Інвестиційна складова: удосконалення механізму стимулювання інноваційно-технологічного розвитку економіки суспільства (2018)
Ковалевич Д. А. - Соціальний захист населення в Україні: суспільно-економічна необхідність та перспективи розвитку (2018)
Лехіцький А. І. - Застосування математичних функцій під час оптимізації нормативів банків із державним капіталом у ринкових умовах (2018)
Огородник В. В. - Механізм фінансової взаємодії підприємств та банків із державною участю в Україні (2018)
Петленко Ю. В. - Взаємодія монетарної та фіскальної політик з метою досягнення макроекономічної стабільності, Сухіна Д. С. (2018)
Поліщук Н. В. - Теоретико-методичні аспекти кредитування підприємств сільського господарства за умов сталого розвитку (2018)
Рибалко О. П. - Парадигма розвитку стратегії кредитної політики комерційного банку (2018)
Рошило В. І. - Місцеві бюджети в умовах децентралізації: проблематика формування та напрями реформування (2018)
Ситник Н. С. - Фінансові аспекти складників економічної безпеки держави, Стефанків Б. О. (2018)
Ситник Н. С. - Розвиток франчайзингу в Україні як складник інвестиційної політики держави, Попович Д. В. (2018)
Стащук О. В. - Методи та принципи наукового дослідження фінансової безпеки акціонерних товариств (2018)
Трофімчук М. О. - Девальвація гривні. Причини та шляхи подолання (2018)
Щербань О. Д. - Механізм забезпечення та стабілізації фінансової стійкості на підприємстві (2018)
Височан О. О. - Бухгалтерський облік бюджетного фінансування неприбуткових організацій, Грицеляк У. І. (2018)
Сопко В. В. - Інформаційне забезпечення обліку соціально-орієнтованої діяльності, Галак К. І. (2018)
Добрунік Т. П. - Актуальні проблеми обліку та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції (2018)
Клюс Ю. І. - Оцінювання економічної ефективності управління затратами промислових підприємств (2018)
Мисюк В. О. - Якість інформаційного забезпечення витрат на маркетинг (2018)
Вакульчик О. М. - Ціноутворення освітніх послуг на основі даних управлінської звітності, Протасова Є. В., Перелигіна М. С. (2018)
Райтер Н. І. - Власний капітал як основа здійснення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, Івасів О. С. (2018)
Шендригоренко М. Т. - Розрахунки зі стипендіатами: проблемні аспекти нарахування та обліку, Яковенко Ю. В., Кєтінг О. -Ф. З. (2018)
Гарькава В. Ф. - Інтернет-маркетинг як засіб ефективного управління інноваційним підприємством (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2018)
Геєць В. М. - Економічну практику – на наукове підгрунтя (2018)
Звєряков М. І. - Теоретична парадигма сталого розвитку та українські реалії (2018)
Папава В. - Про кризу в економічній науці та шляхи виходу з неї (2018)
Гриценко А. А. - Економічна освіта: шлях від теорії до практики (2018)
Манцуров І. Г. - Інклюзивний розвиток як основа протидії глобальним викликам сьогодення (2018)
Тарасевич В. М. - Проблематика істини у світовій економічній науці (2018)
Амоша О. І. - Розвиток вугільної промисловості в сучасних умовах, Череватський Д. Ю. (2018)
Панченко Є. Г. - Модернізація української газотранспортної системи: національні та міжнародні виклики (2018)
Одотюк І. В. - Крок уперед і два назад – декларації та реальність державної політики розвитку науки, інновацій та високотехнологічного виробництва в Україні (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні принципи (2018)
Наказ (2018)
Титул, содержание (2018)
Геец В. М. - Экономическую практику – на научную основу (2018)
Зверяков М. И. - Теоретическая парадигма устойчивого развития и украинские реалии (2018)
Папава В. - О кризисе в экономической науке и путях выхода из него (2018)
Гриценко А. А. - Экономическое образование: путь от теории к практике (2018)
Манцуров И. Г. - Инклюзивное развитие как основа противодействия глобальным вызовам сегодняшнего дня (2018)
Тарасевич В. Н. - Проблематика истины в мировой экономической науке (2018)
Амоша А. И. - Развитие угольной промышленности в современных условиях, Череватский Д. Ю. (2018)
Панченко Е. Г. - Модернизация украинской газотранспортной системы: национальные и международные вызовы (2018)
Одотюк И. В. - Шаг вперед и два назад – декларации и реальность государственной политики развития науки, инноваций и высокотехнологичного производства в Украине (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Наказ (2018)
Титул, зміст (2017)
Редакційна колегія (2017)
Бобильов В. Є. - Підвищення ефективності заходів оперативної та бойової підготовки військ (сил) Збройних Сил України за рахунок використання нових високотехнологічних методів її проведення, Кононенко С. М., Кравчук А. А. (2017)
Волобуєв А. П. - Математичне моделювання виявлення системою радіорозвідки противника системи радіозв’язку військового призначення, яка застосовує шумоподібні сигнали з дискретною частотною модуляцією псевдовипадковою послідовністю, Бухал Д. А. (2017)
Даник Ю. Г. - Стратегічні аспекти боротьби з робототехнічними комплексами, Дупелич С. О. (2017)
Захарченко Н. В. - Повышение информационной скрытности передачи неравновероятного алфавита при таймерном кодировании, Кочетков А. В., Севастеев Е. А., Криль А. С. (2017)
Каніфольський О. О. - Розв'язання задачі поповнення малотоннажного флоту з урахуванням обмежень по погодним умовам, Конотопець М. М. (2017)
Козачук В. Л. - Методичний підхід до визначення параметрів процесу моніторингу озброєння та військової техніки під час експлуатації, Харченко В. П. (2017)
Mykus S. A. - The strategy of building functionally stable information-telecommunication systems (2017)
Могилатенко А. С. - Разработка метода управления информационным потоком сообщений о воздушных объектах от источников радиолокационной информации в АСУ региональных центров управления воздушным движением, Данилов Ю. А., Павленко М. А. (2017)
Мурасов Р. К. - Застосування теорії перколяції для оцінювання стійкості гетерогенних мереж в умовах кібератак, Кононенко С. М., Мельник Я. В. (2017)
Пеньков В. І. - Методи та засоби протидії шкідливому програмному забезпеченню, Штонда Р. М., Гук О. М., Мальцева І. Р., Черниш Ю. О. (2017)
Прібилєв Ю. Б. - Метод синтезу структури контрольно-випробувальної станції (2017)
Ракушев М. Ю. - Шляхи удосконалення траєкторної обробки для космічних апаратів видового спостереження в системі контролю та аналізу космічної обстановки, Ковбасюк С. В. (2017)
Фриз П. В. - Удосконалений науково-методичний апарат для моделювання незбуреного руху космічних апаратів (2017)
Худов Г. В. - Оцінка відстані Кульбака-Лейбнера при тематичному сегментуванні оптико-електронного зображення методом Канні, Худов В. Г., Хижняк І. А., Новікова І. В. (2017)
Bunakov V. P. - On assessing the impact of emerging technology on the Armed Forces over the next 10 years (2017)
Вдовенко С. Г. - Концептуальні напрями комплексного вирішення проблеми захисту інформації в системі скритого управління збройних сил, Даник Ю. Г. (2017)
Гук О. М. Чередниченко О. Ю. - Дії в кіберпросторі під час підготовки та ведення мережецентричної війни, Штонда. Р. М., Диба І. О. (2017)
Дужий Р. В. - Характеристика форм та видів контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань, Пазиніч В. І. (2017)
Кацалап В. О. - Оцінювання інформаційно-психологічного впливу в інтересах бойових дій військ (сил), Войтко О. В. (2017)
Ковбасюк С. В. - Принципи організаційної побудови та вимоги до функціональності систем оповіщення спеціального призначення, Пекарєв Д. В., Беспалко І. А. (2017)
Косогов О. М. - Метод вибору раціонального складу складної системи на базі модифікованого методу Торsis (2017)
Левченко І. С. - Метод експертного оцінювання ефективності тилової розвідки (2017)
Наливайко А. Д. - Генезис та розвиток оборонного планування в Україні, Поляєв А. І., Сівоха І. М. (2017)
Приймак М. В. - Підвищення оперативності заходів топогеодезичного забезпечення за допомогою регресійного аналізу, Зотов С. В., Зуйко В. В. (2017)
Голопатюк Л. С. - Удосконалена методика оцінювання інтенсивності сучасних воєнних конфліктів (2017)
Вимоги оформлення статтей (2017)
Збанацька О. - Документна евристика в системі управління знаннями (2018)
Прокопенко Л. - Конференція директорів європейських національних бібліотек (CENL): організаційні засади створення та функціонування (2018)
Соколов В. - Передплатники публічних бібліотек в Україні у середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Шпаргало Є. - Книжкові видання діаспори як джерело вивчення антигетьманського повстання (листопад – грудень 1918 р.) (2018)
Бугаєва О. - Визначні постаті музичної культури України (2018)
Шарикова З. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського" (2018)
Клименко О. - Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації, Калініна-Симончук Ю. (2018)
Ковальчук Г. - Iсторія книжкової культури України: здобутки і перспективи, Мяскова Т. (2018)
Сокур О. - Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки, Стрішенець Н. (2018)
Гранчак Т. - Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору (2018)
Лобузіна К. - Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі, Коновал Л. (2018)
Котлярова Т. - Бібліотечна біографіка: до 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2018)
Вакульчук О. - Iнтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики (2018)
Добко Т. - Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу, Шкаріна В. (2018)
Старовойт С. - Документальні історико-культурні фонди: традиції та новації місць зберігання, формування, використання, Коваль Т. (2018)
Муха Л. - Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи, Затока Л. (2018)
Костенко Л. - Наукометрія цифрової науки, Жабін О. (2018)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2018 рік (2018)
Ручка А. О. - Багатокультурність: чинники, проблеми, нові перспективи суспільного розвитку, Танчер В. В. (2017)
Костенко Н. В. - Участие в культуре: культурные техники и медиатизация неопределенности (2017)
Гриценко А. А. - Реконструктивний розвиток: подолання конфлікту рівності та нерівності (2017)
Стародубцева Л. В. - Паноптикон, "прозрачное общество" и новые медиа (2017)
Рущенко І. П. - Cоціологія на війні (2017)
Лобанова А. С. - Сила і слабкість соціального контролю в умовах криз і військових конфліктів: український контекст (2017)
Городяненко В. Г. - Трансформация исторической памяти в условиях декоммунизации украинского общества (2017)
Калагін Ю. А. - Феномен цивільно-військового співробітництва збройних сил України: концептуальні засади дослідження (2017)
Резнік О. С. - Перцептивний, інтенціональний та змістовний рівні соціальної напруженості в Україні: відмінності детермінант (2017)
Єреськова Т. В. - Соціальні очікування в умовах суспільних невизначеностей як соціологічний параметр "нових" нерівностей, Мазурик О. В. (2017)
Вишневский А. Г. - Глобальный миграционный взрыв – вызов ХХІ века (2017)
Прибиткова І. М. - Пострадянський міграційний перехід в Україні: до історії міграційних практик (2017)
Артьомов П. М. - Колективне насильство та колективні насильницькі практики: засади соціологічного аналізу (2017)
Sabauri L. - The role of the audit in the economic security system (2017)
Верховод Л. І. - Тіньові практики в структурі економічної поведінки жителів прифронтових зон Донбасу (за результатами дослідження у 2017 р.) (2017)
Шатохин А. М. - Ставлення селян до ринку земель в Україні: результати соціологічного моніторингу, Вуйченко М. А. (2017)
Осетрова О. О. - Принцип "нерівної рівності" Г. С. Сковороди як філософська основа практичної соціальної роботи (2017)
Суровцева І. Ю. - "Імпровізаційна" модель організації: сутність, можливості та переваги використання переміщеними підприємствами (2017)
Лантух А. П. - Медицина та суспільство: модус взаємодії, Меркулова Н. Ф. (2017)
Ковалева Т. Н. - Образ прошлого, настоящего и будущего в сознании студенческой молодежи стран Содружества Независимых Государств, Иванюто О. В., Ротман Д. Г. (2017)
Свід О. О. - Динаміка цінностей українського студентства часів незалежності: назад до "матеріалізму"?, Сокурянська Л. Г. (2017)
Максимович О. В. - Стан академічної мобільності в оцінках викладачів та студентів вищої школи України (за офіційною статистикою та результатами якісного дослідження) (2017)
Филинская Л. В. - Работа как ценность: из недалекого прошлого в ближайшее будущее (2017)
Podolska Y. A. - Education as a key trend of active longevity, Podolska T. V. (2017)
Щудло С. А. - Дизайн вибірки міжнародного дослідження викладання та навчання TALIS: kейс України, Хобта С. В. (2017)
Lysytsya N. M. - Comunicative technologies in education as a key to success of teaching (2017)
Калашникова А. А. - Массовые открытые онлайн-курсы: социальные смыслы, угрозы, возможности (2017)
Гордієнко Н. - Аналіз ефективності діяльності інтернатних навчальних закладів України (за результатами соціологічних досліджень) (2017)
Николаенко В. Г. - Коммуникативные эффекты пустого слова: паралогические основания социологической постметодологии, Николаенко Л. Г., Яковенко Ю. І. (2017)
Цимбалюк Н. М. - Дозвілля між рівністю та нерівністю: до історії питання (2017)
Черняк К. В. - Культурно-интеллектуальное демонстративное потребление: попытка социологической концептуализации (2017)
Козлова І. В. - Образ міста Львова у часовій ретроспективі: зміна символічних акцентів (на прикладі аналізу туристичних путівників) (2017)
Малиш Л. О. - Віддзеркалення стану сингулярності суспільства у повсякденних практиках населення України (2017)
Любчук В. В. - Церква як агент релігійної соціалізації молоді (2017)
Дзюба О. М. - Тематична структура видання Discourse & Society: як з'явилося "мусульманське питання" (2017)
Агамір’ян Л. В. - Творчі дозвіллєві практики як фактор формування соціальної суб'єктності сільської підліткової молоді: основні підходи до соціологічного виміру (2017)
Купалова М. М. - Функції сімейного бізнесу у сучасному українському суспільстві (2017)
Школа молодого соціолога в Тернополі (2017)
Мележик О. - Національній академії наук України — 100 років (ювілейна сесія Загальних зборів НАН України 7 грудня 2018 р.) (2018)
Мележик О. - Іноземні гості привітали Академію з її ювілеєм (офіційна зустріч керівництва Національної академії наук України з іноземними делегаціями, які прибули на святкування 100-річчя НАН України) (2018)
Мележик О. - Виробництво сучасної зброї неможливе без фундаментальних наукових досліджень (спеціалізована виставка-презентація науково-технічних розробок і технологій НАН України "Наука — обороні та безпеці держави") (2018)
Жулинський М. Г. - Становлення академічної гуманітаристики, Буркут К. С. (2018)
Мележик О. О. - Із зали засідань Президії НАН України (24 жовтня 2018 р.) (2018)
Єрмоленко С. Я. - Про нову редакцію Українського правопису (стенограма наукової доповіді на спільному засіданні Президії НАН України та Колегії МОН України 24 жовтня 2018 р.) (2018)
Локтєв В. М. - Фізика і астрономія в НАН України: між минулим і майбутнім (2018)
Кубенко В. Д. - Перший в Україні інститут технічного профілю (до 100-річчя заснування Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України), Жук О. П. (2018)
Богданов В. Л. - Роль академіка С. П. Тимошенка у заснуванні Української академії наук та Інституту технічної механіки УАН (до 140-річчя від дня народження академіка С. П. Тимошенка), Дубровіна Л. А. (2018)
Комісаренко С. В. - Видатний учений у галузі профілактичної медицини, публіцист і громадський діяч (до 95-річчя члена-кореспондента НАН України, академіка НАМН України І. М. Трахтенберга), Чернюк В. І. (2018)
70-річчя академіка НАН України М. Т. Картеля (2018)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. І. Даниленка (2018)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. Я. Співака (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Семененко (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Б. О. Іванова (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Гусиніна (2018)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. В. Щербини (2018)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Марченка (2018)
Зміст журналу за 2018 р. (2018)
Покажчик авторів за 2018 р. (2018)
Павелків Р. В. - Ґенеза рефлексії як психологічного механізму морального розвитку особистості (2018)
Сяо Су - Ім’я Василя Сухомлинського – поза часом і простором (2018)
Басіладзе Н. А. - В. О. Сухомлинський про любов, шлюб і сім’ю (2018)
Пантюк Т. І. - Неформальна освіта як складова освіти впродовж життя: сутність, значення, перспективи, Пантюк М. П. (2018)
Панчук І. І. - Особистість віруючого-протестанта Волинського регіону: "Від досвіду маргінальності до свідомої соціалізації" (2018)
Петренко О. Б. - Трансформація ідеї материнської педагогіки: від Я. А. Коменського до В. О. Сухомлинського (2018)
Пустовіт Г. П. - Компетентнісний підхід як ціннісний конструкт освіти особистості в закладах позашкільної освіти (2018)
Сойчук Р. Л. - Відповідальність як найважливіша характеристика зростаючої особистості (2018)
Антонець М. Я. - Розвиток мовлення дітей передшкільного віку у творчій спадщині Василя Сухомлинського, Борова В. Є. (2018)
Баліка Л. М. - Роль шкільної бібліотеки у формуванні інтересу до читання у творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Боровець О. В. - Ідеї інклюзивного навчання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2018)
Бричок С. Б. - Погляди Василя Сухомлинського на проблему вивчення особистості дитини (2018)
Будз І. Ф. - Teacher’s role in the process of identification and classroom approach of gifted and talented education in great Britain (2018)
Гринькова Н. М. - Фізичне виховання дітей та молоді у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського, Степанчук Р. Б., Кавка Ю. Я. (2018)
Гудовсек О. А. - Професійна підготовка вчителів образотворчого мистецтва в країнах Європи (2018)
Дзюбишина Н. Б. - До проблеми формування дослідницької компетентності у студентів художньо-педагогічного факультету (2018)
Колупаєва Т. Є. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у підготовці вчителя нової української школи (2018)
Маліновська Н. В. - Актуалізація лінгводидактичних ідей Василя Сухомлинського у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти (2018)
Петренко С. В. - Формування творчої особистості майбутнього учителя Нової української школи: актуалізація ідей В. О. Сухомлинського (2018)
Рего Г. І. - Передумови становлення і розвитку альтернативної педагогіки в Угорщині (2018)
Сергєєва Н. В. - Теоретичні засади супроводу позитивного спілкування підлітків із сімей вимушених переселенців (2018)
Сивохоп Я. М. - Теоретична складова методики формування здорового способу життя учнів 6–9 класів у процесі спортивно-краєзнавчої роботи у закладах позашкільної освіти (2018)
Сілков В. В. - Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до формування умінь розв’язувати сюжетні задачі у молодших школярів, Сілкова Е. О. (2018)
Стельмашук Ж. Г. - Актуальність ідей В. О. Сухомлинського у контексті завдань нової української школи (2018)
Сяська І. О. - Сутність екологічної компетентності та особливості її формування у майбутнього учителя природничих дисциплін (2018)
Федоришин О. П. - Social support for students with disabilities via education in Ontario, Canada (2018)
Ціпан Т. С. - Провідні ідеї патріотичного виховання В. Сухомлинського у контексті сучасної освіти і виховання (2018)
Шалівська Ю. В. - Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2018)
Шелюк Г. В. - Методичне забезпечення викладання математики: актуалізація досвіду церковнопарафіяльних шкіл (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Ярова О. А. (2018)
Бондарець М. А. - Організація виховання педагогічно занедбаних дітей та підлітків у творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Мартьянова М. Є. - Педагогічний вплив художньої літератури на формування особистості за концепцією Алена (2018)
Павленко А. М. - Формування та становлення особистості дітей-сиріт в будинках сімейного типу (2018)
Поліщук І. В. - Проблема національно-патріотичного виховання у педагогічній спадщині Т. Д. Дем’янюк (2018)
Станіславчук Н. І. - Роль етичної компетентності при підготовці майбутніх вчителів іноземної мови (2018)
Столярчук Л. І. - Потенціал педагогічного коледжу в утвердженні громадянської компетентності: погляд куратора, Столярчук О. В., Мазурок І. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Калда К. - Формування ланцюга створення цінності при пасажирських авіаперевезеннях (2008)
Найда Ю. О. - Рейдерство: новий виклик сучасній українській економіці (2008)
Радченко Р. Н. - Оптимальные параметры испарителей теплоиспользующих установок предварительного охлаждения воздуха в составе штатных систем воздухоподготовки судовых дизелей, Коновалов В. Д., Радченко Н. И., Сирота А. А. (2008)
Радченко А. Н. - Поэтапная реализация самоокупающихся проектов модернизации газоперекачивающих станций, Морозова А. С., Радченко Н. И., Сирота А. А. (2008)
Радченко А. М. - Суднові енергозберігаючі енергогенеруючі комплекси, Радченко М. І., Іваненко С. В., Бузнік А. І. (2008)
Щедролосев А. В. - Экологически безопасный энергосберигающий способ подогрева и перекачивания запасов тяжелых топлив на дизельных транспортних судах (2008)
Акимов А. В. - Динамика снижения выбросов золы и сажи при сжигании водомазутных эмульсий в котлах (2008)
Макарова О. В. - Енергоефективні методи зменшення шкідливих викидів від котельних підприємств будівельної індустрії, Радченко М. І. (2008)
Дымо А. Б. - Влияние экранирования сетками на интенсивность теплоотдачи круглых и эллиптических труб теплообменников, Дымо Б. В., Чегринцев В. Ф. (2008)
Kovtun I. I. - Principles of accident prevention in international practice, Petrashchuk S. A. (2008)
Нестер А. А. - Відновлення водних розчинів при травленні плат (2008)
Латанская Л. А. - Оптимизация подкрепленных ребрами цилиндрических оболочек при ограничении на собственные частоты колебаний, Каиров А. С. (2008)
Клименко Л. П. - Методологічні засади розробки імітаційної моделі процесів водоспоживання та водозабезпечення території острова Зміїний, Добровольський В. В., Дихта Л. М., Андрєєв В. І., Воскобойнікова Н. О., Караман Н. Ю. (2008)
Илькив А. А. - Начально-краевая задача, порожденная проблемой вытекания идеальной жидкости из сосуда (2008)
Томілін Ю. А. - Введення у держстандарт якості питної води показника 222RN, Григор’єва Л. І. (2008)
Томілін Ю. А. - Якість житлових і виробничих умов з позиції радіаційної безпеки, Григор’єва Л. І. (2008)
Нестер А. А. - Охорона праці та атестація робочих місць (2008)
Карчевская Е. - Лекарство какой страны вы предпочитаете? (2018)
Демецька О. - Роль фармацевта в тріаді "лікар — хворий — фармацевт" (2018)
Глобалізація фармринку насамперед торкнулася промислового виробництва (2018)
Серцево-судинні та респіраторні захворювання в практиці сімейного лікаря: досягаємо цілей, рятуємо життя (2018)
Примак Р. - Дисфункция эндотелия: профилактика прежде всего! (2018)
Кривомаз Т. - Генетические предпосылки синдрома Туретта (2018)
Гуру в боротьбі з хворим горлом (2018)
Ткаченко Т. - Защитники организма: В-лимфоциты (2018)
Мігрень атакує, провізор рекомендує (2018)
Кривомаз Т. - Есть ли смысл в разработке антисенсов? (2018)
Секретна формула до літа "Чарівні ніжки" (2018)
Примак Р. - Блеск и нищета "жидкого серебра" (2018)
Варті довіри (2018)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: боль в спине (2018)
Кривомаз Т. - Активное долголетие = правильное питание (2018)
Весняні виклики. Цисто-Аурин®: ренесанс лікування циститу (2018)
Максимова А. - Роль ботулинотерапии в дерматокосметологии (2018)
Кривомаз Т. - Микроорганизмы в наших жилищах (2018)
Дедишина Л. - Щоб пам’ятали… (2018)
Ткаченко Т. - Домашній догляд за хворими після інсульту (2018)
Клименюк Ю. - Жить или выживать? (2018)
Фотоконкурс "Мефеноменальные впечатления": на связи — Прага! (2018)
Клименюк Ю. - Что такое СТМ? (2018)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление гетерогенных мазей: мазь Конькова, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Редькин Р. - Нотатки мандрівника: перші празькі аптеки. Нотатка четверта: "У Білого єдинорога" (2018)
Кириленко М. - Чи вміємо ми слухати? (2018)
Здоровий хребет — основа здоров'я (2018)
Гороскоп на май (2018)
Демецкая А. - Правильное питание: главные ошибки (2018)
Вороненко Ю. В. - До 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Бабінцева Л. Ю., Мінцер О. П., Плугатир В. М. (2018)
Мінцер О. П. - До 25-річчя заснування факультету підвищення кваліфікації викладачів Національної медичної кадемії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Бабінцева Л. Ю. (2018)
Мінцер О. П. - Кардіологічні аспекти мережевої медицини, Заліський В. М. (2018)
Марценюк B. П. - Використання технології Data Mining для з’ясування судово-медичних експертних особливостей неналежної медичної допомоги, Франчук В. В., Сверстюк A. С., Франчук О. В. (2018)
Мінцер О. П. - Методи системної біології в оцінюванні глобальних перебудов клітинного метаболізму при хронічних захворюваннях обміну речовин, Заліський В. М. (2018)
Подпрятов C. С. - Оптимізація стиснення тканини як умова контрольованої зміни імпедансу при створенні електрозварного міжкишкового анастомозу, Марийський Г. С., Ткаченко В. А., Чернець О. В., Лопаткіна К. Г., Васильченко В. А., Чвертко Н. А. (2018)
Стецюк B. З. - Оптимізація процесу реєстрації та списання лабораторного витратного матеріалу і реагентів, Бабінцева Л. Ю., Муха І. П., Барвінська О. Ю., Чиж Ю. М. (2018)
Рыженко В. П. - Экспериментально-теоретические подходы к созданию компьютерной программы для виртуального скрининга скавенджеров NO в ряду азагетероциклов, Беленичев И. Ф., Рыжов А. А., Левич С. В. (2018)
Ганинець П. П. - Використання індустріальних оцінок для визначення якості надання медичної допомоги в умовах державно-приватного партнерства, Сіненко Н. О. (2018)
Марценюк В. П. - Інформативне значення візуального аналізу артеріальної осцилограми, зареєстрованої під час зростання компресії плеча при вимірюванні артеріальноео тиску, Вакуленко Д. В., Вакуленко Л. О., Кутакова О. В., Семенець А. В., Кравець Н. О., Климук Н. Я. (2018)
Шевченко Я. О. - Концептуальні підходи до алгоритмізації процесів моніторингу показників стану організму (2018)
Дядик О. О. - Використання сучасних технологій у безперервному професійному розвитку лікарів - патолоеоанатомів (2018)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія" (2018)
Вимоги щодо підготовки рукопису (2018)
Нагорна А. М. - Захворюваність на туберкульоз професійного генезу в Україні в 2013–2017 роках, Соколова М. П., Кононова І. Г. (2018)
Vangelova K. - Sleep and fatigue in hospital physicians in relation to shift work, Cekova I., Dimitrova I. (2018)
Кальниш В. В. - Клініко­функціональні особливості відновлення здоров’я у осіб з наслідками черепно­мозкової травми після перебування в зоні бойових дій за показниками стабілографічного дослідження, Швець А. В., Горолюк Д. О. (2018)
Варивончик Д. В. - Розробка комплексу гігієнічних заходів попередження шкідливого впливу нано­ та дрібнодисперсних аерозолів на працівників стоматологічної служби, Копач К. Д., Демецька О. В., Андрусишина І. М., Мовчан В. О., Безвербний П. С., Еджибія О. М. (2018)
Шидловська Т. А. - Показники отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції з різним ступенем порушень слухової функції, Петрук Л. Г. (2018)
Луговський С. П. - Закономірності емісії зважених у повітрі частинок на основних етапах експериментальної моделі рекуперації свинцю, Демецька О. В., Діденко М. М., Мельник Н. А., Мовчан В. О., Андрусишина І. М., Скорик М. А. (2018)
Лашко О. М. - Умови праці шахтарів основних професій вугільних шахт України (2018)
Зайцев Д. В. - Гігієна праці при проведенні об'ємного пневмопресингу, Єщенко О. І., Василюк­Зайцева С. В. (2018)
Реферати статей із провідних зарубіжних видань (2018)
Турчин О. В. - Спектроскопія у зазорі: фаза відбитої хвилі і характеризація плівок (2018)
Abebe T. - The quantum analysis of a nondegenerate three-level laser with spontaneous emission and noiseless vacuum reservoir (2018)
Новак О. - Подвійне променезаломлення вакууму в полі кільця зі струмом та направленої електромагнітної хвилі, Дяченко М., Падусенко О., Холодов Р. (2018)
Махлайчук В. М. - Якісні властивості зсувної в’язкості рідин (2018)
Матяш І. Є. - Компонентний аналіз термопружності, індукованої радіаційним випромінюванням, в представленні модуляційної поляриметрії, Мінайлова І. А., Міщук О. М., Сердега Б. К. (2018)
Шутовський А. М. - Мікроскопічний розрахунок джозефсонівського струму в тунельних надпровідних контактах на основі двощілинних надпровідників, Свідзинський А. В., Сахнюк В. Є., Пастух О. Ю. (2018)
Glinchuk M. D. - Renovation of interest in the magnetoelectric effect in nanoferroics, Khist V. V. (2018)
Булавін Л. А. - Рівновага фаз, термодинамічна границя та температура плавлення нанокристалів, Алєксєєв О. М., Забашта Ю. Ф., Лазаренко М. М. (2018)
Abrosimov V. I. - Nature of isoscalar dipole resonances in heavy nuclei, Davydovska O. I. (2018)
Гомонай О. І. - Трифотонна резонансно-іонізаційна спектроскопія збуджених парних станів атома самарію, Гомонай Г. М. (2018)
Ковтун Ю. В. - Експериментальне дослідження неоднорідної плазми відбивного розряду за допомогою інтерферометра на основі рефракції мікрохвиль, Сюсько Є. В., Скібенко Є. І., Скибенко А. І. (2018)
Ушкац С. Ю. - Апроксимація групових інтегралів для різних моделей ґраткового газу, Ушкац М. В., Сисоєв В. М., Гаврюшенко Д. А. (2018)
Маломуж М. П. - Природа самодифузії в рідинах (2018)
Boichuk V. I. - The effect of shallow impurities on the light absorption by the nanocrystals CdS, Leshko R. Ya., Karpyn D. S. (2018)
Красько М. М. - Вплив дефектів дивакансія-кисень на рекомбінаційні властивості n-Si після опромінення та наступного відпалу, Колосюк А. Г., Войтович В. В., Поварчук В. Ю., Рогуцький І. С. (2018)
Pipa V. I. - Rotation of a thin heated plate by its own thermal radiation, Liptuga A. I. (2018)
Gasanov Kh. A. - Dielectric function of a quantum-confined thin film with a modified Pöschel–Teller potential, Guseinov J. I., Abbasov I. I., Mamedov F. I., Askerov D. J. (2018)
Олександр Пантелеймонович Руденко (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Авторський покажчик до 63 тому "Українського фізичного журналу" за 2018 рік (2018)
Тематичний покажчик до 63 тому "Українського фізичного журналу" за 2018 рік (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Turchin A. V. - "In-gap” spectroscopy: Reflected-wave phase and film characterization (2018)
Abebe T. - The quantum analysis of a nondegenerate three-level laser with spontaneous emission and noiseless vacuum reservoir (2018)
Novak O. - Vacuum birefringence in the fields of a current coil and a guided electromagnetic wave, Diachenko M., Padusenko E., Kholodov R. (2018)
Makhlaichuk V. M. - Qualitative properties of the shear viscosity of liquids (2018)
Matyash I. Ye. - Component analysis of radiation-induced thermoelasticity using modulation polarimetry, Minailova I. A., Mischuk O. M., Serdega B. K. (2018)
Shutovskyi A. M. - Microscopic calculation of Josephson current in tunnel junctions with two-gap superconductors, Svidzinskyi A. V., Sakhnyuk V. E., Pastukh O. Yu. (2018)
Glinchuk M. D. - Renovation of interest in the magnetoelectric effect in nanoferroics, Khist V. V. (2018)
Bulavin L. A. - Phase equilibrium, thermodynamic limit, and melting temperature in nanocrystals, Alekseev O. M., Zabashta Y. F., Lazarenko M. M. (2018)
Титул, зміст (2017)
Богомя В. І. - Узагальнений показник ефективності контролю технічного стану радіотехнічних засобів і методика його оцінювання, Шапран Ю. Є., Кас’яненко М. В., Якобінчук О. В. (2017)
Вілюха Ю. І. - Кількісне оцінювання рівня небезпеки кібернетичних загроз інформаційно-телекомунікаційної системи (2017)
Волошко С. В. - Контроль параметрів цифрових каналів та трактів на мережах зв’язку України, Дегтярьова Л. М., Курчанов В. М., Семенов В. М. (2017)
Гаврилюк І. Ю. - Визначення можливості своєчасної доставки витратних матеріально-технічних засобів споживачу транспортними засобами різних видів (2017)
Гроза П. Н. - Формализация действий по рефлексивному управлению при рассмотрении конфликтующих систем, Сомов С. В., Дегтярева Л. Н., Варига А. В. (2017)
Артюшин Л. М. - Метод енергоефективної кластеризації інформаційно-комунікаційної мережі автоматизованої системи управління військами, Бойченко О. С. (2017)
Конотопець М. М. - Аналіз сучасного стану розвитку засобів та комплексів радіо-, радіотехнічного контролю, Попов А. О., Зібін С. Д., Смольков О. Ю. (2017)
Косогов О. М. - Метод аналізу та оцінювання інформаційних загроз державі у воєнній сфері для визначення адекватних заходів протидії (2017)
Лаврінчук О. В. - Аналіз технології дешифрування космічних знімків, Гринюк С. В., Ракушев М. Ю. (2017)
Можаров В. С. - Разработка метода синтеза естественно-языковых сообщений, Павленко М. А., Руденко В. Н., Судников Е. А. (2017)
Микусь С. А. - Дослідження алгоритмів підтримки прийняття рішень в системі управління зв’язком щодо забезпечення функціональної стійкості системи зв’язку (2017)
Сальнікова О. Ф. - Використання технологій стратегічних комунікацій в системі управління Збройними Силами України, Міщенко В. Б., Шидлюх В. В., Антоненко С. І. (2017)
Пермяков О. Ю. - Вибір зразка безпілотного літального апарату для прийняття на озброєння з урахуванням експертних даних, Королюк Н. О. (2017)
Oberemok S. A. - Method of determining possible uniformly distributed traffic of conflicting literature in aircraft ACS networks, Polishchuk S. V. (2017)
Шабатура Ю. В. - Оцінка похибок навігаційної системи швидкісних літаючих апаратів, яка функціонує на основі використання сигналів мереж стільникового зв’язку, Бурдейний М. В., Поплінський О. В. (2017)
Свида І. Ю. - Метод трикритеріального ранжування та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив, Потьомкін М. М., Хомчак Р. Б. (2017)
Степанов Г. С. - Розробка методу стиснення повідомлень про повітряні об'єкти, Кондратенко О. П., Могілатенко А. С. (2017)
Тимощук О. М. - Особливості планування в процесі управлінні судноплавною компанією, Данік О. В., Трофименко І. В. (2017)
Андрощук О. С. - Модель системи ситуаційного управління регіонального управління Державної прикордонної служби України, Єгоров В. С. (2017)
Биченков В. В. - Алгоритм перебору варіантів розподілу видатків на оборону для винайдення ефективного варіанту фінансування Збройних Сил України, Федченко О. П., Биченков М. В. (2017)
Даник Ю. Г. - Методика забезпечення безпеки застосування БПЛА при виконанні спеціальних задач в складних умовах, Катеринчук І. С., Балицький І. І. (2017)
Даник Ю. Г. - Особливості розвитку та удосконалена класифікація розвідувально-ударних комплексів, Шестаков В. І. (2017)
Мазур В. Ю. - Методичні основи формування концепції розбудови системи висвітлення надводної обстановки на морській (річковій) ділянці в контексті забезпечення прикордонної безпеки, Боровик О. В. (2017)
Мірненко В. І. - Моделі та методи оцінки напружено-деформованого стану жорстких покриттів аеродромів військового призначення на основі кінцево-елементного аналізу, Дуленко Д. І., Диптан В. П. (2017)
Мірненко В. І. - Вакуумне азотування у пульсуючому пучку плазми конструкційних елементів військової техніки з алюмінієвих сплавів, Радько О. В., Скуратовський А. К. (2017)
Сачук І. І - Функціональні структури та алгоритми роботи типових систем супроводження радіолокаційних станцій зенітного ракетного озброєння, Опенько П. В., Калина С. В., Кунчиков Л. В., Сідоров Д. О. (2017)
Салій А. Г. - Методика оцінювання ефективності функціонування системи відновлення автомобільної і спеціальної техніки військового призначення, Поліщук В. В., Диптан В. П., Іванов В. І. (2017)
Прібилєв Ю. Б. - Оцінка доцільності побудови контрольно-випробувальних станцій ракетного озброєння (2017)
Чернега В. М. - Аналіз підготовки і ведення психологічних операцій за стандартами НАТО, Войтко О. В., Рахімов В. В. (2017)
Бабій Ю. О. - Дослідження методів моніторингу рухомих об’єктів волоконно-оптичними засобами охорони (2017)
Вимоги оформлення статтей (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Abrosimov V. I. - Nature of isoscalar dipole resonances in heavy nuclei, Davydovska O. I. (2018)
Gomonai A. I. - Three-photon resonance ionization spectroscopy of excited even-parity states of the samarium atom, Gomonai A. N. (2018)
Kovtun Yu. V. - Experimental study of inhomogeneous reflex-discharge plasma using microwave refraction interferometry, Siusko Y. V., Skibenko E. I., Skibenko A. I. (2018)
Ushcats S. Yu. - Approximation of cluster integrals for various lattice-gas models, Ushcats M. V., Sysoev V. M., Gavryushenko D. A. (2018)
Malomuzh M. P. - Nature of self-diffusion in fluids (2018)
Boichuk V. I. - The effect of shallow impurities on the light absorption by the nanocrystals CdS, Leshko R. Ya., Karpyn D. S. (2018)
Kras’ko M. M. - Influence of divacancy-oxygen defects on recombination properties of n-Si subjected to irradiation and subsequent annealing, Kolosiuk A. G., Voitovych V. V., Povarchuk V. Yu., Roguts'kyi I. S. (2018)
Pipa V. I. - Rotation of a thin heated plate by its own thermal radiation, Liptuga A. I. (2018)
Gasanov Kh. A. - Dielectric function of a quantum-confined thin film with a modified Pöschel–Teller potential, Guseinov J. I., Abbasov I. I., Mamedov F. I., Askerov D. J. (2018)
Bulavin L. - Oleksandr Panteleimonovych Rudenko (to the 80th an-niversary of his birthday), Cholpan P., Zabashta Y., Kulish M., Chalyi O., Sysoev V., Poperenko L., Alekseev O., Malomuzh M., Svechnikova O., Moskalenko Y., Khorolskyi O. (2018)
Author’s Index to the 63rd Volume of "Ukrainian Journal of Physics” for 2018 (2018)
Subject Index to the 63rd Volume of "Ukrainian Journal of Physics” for 2018 (2018)
Титул, зміст (2018)
Пермяков О. Ю. - Шановні колеги! (2018)
Богданович В. Ю. - Метод оцінювання ефективності комплексного використання військових та невійськових сил та засобів в системі забезпечення воєнної безпеки держави, Сиротенко А. М., Комаров В. С. (2018)
Боровик О. В. - Метод пошуку раціонального компромісу в одному класі задач багатокритеріальної оптимізації при розкритті невизначеності цілей, що задаються функціями однієї змінної, Боровик Л. В., Красовський М. В. (2018)
Данік О. В. - Особливості розроблення моделі оцінювання ефективності систем навігації та управління рухом судна, Трофименко І. В., Коломієць О. М. (2018)
Живило Є. О. - Метод підвищення завадозахисту високошвидкісних каналів передачі даних безекіпажних малорозмірних суден (2018)
Запара Д. М. - Формалізація процедури прогнозування пошкоджень озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ в перспективній автоматизованій системі управління матеріально-технічним забезпеченням, Бровко М. Б., Бортновський С. А., Опенько П. В. (2018)
Ковбасюк С. В. - Оцінка можливості покращення точнісних показників алгоритмів уточнення кутових швидкостей балістичних і космічних об’єктів у РЛС надгоризонтного виявлення, Андрєєв Ф. М., Статкус А. В. (2018)
Козубцов І. М. - Методика оцінки кібернетичної захищеності системи зв’язку організації, Козубцова Л. М., Куцаєв В. В., Терещенко Т. П. (2018)
Kravchenko Y. V. - OSI-interlayer consistency problem, Starkova O. V., Mykolaichuk R. A., Mykus S. A. (2018)
Литвиненко М. І. - Модель внутрішньої мови системи підтримки прийняття рішень автоматизованої системи управління повітряним рухом, Мажаров В. С., Антоненко С. І. (2018)
Масесов Н. А. - Оценка живучести иерархических телекоммуникационных сетей военного назначения, Бондаренко Л. А., Ефанова Е. А., Садыков О. И. (2018)
Мельник Я. В. - Пропозиції щодо концепції створення тренажерної бази для забезпечення заходів бойової та оперативної підготовки у Збройних Силах України, Кравчук А. А., Єфімова Р. Г., Бобильов В. Є. (2018)
Нікулін М. Б. - Оцінка за пікфактором широкосмугових сигналів в базисі функцій Ляггера, Ромашко І. В. (2018)
Оберемок С. О. - Математична модель процесу передачі даних в режимі виявлення помилок отримувачем з урахуванням відмов на вузлах комутації в мережах автоматизованих систем управління повітряним рухом, Поліщук С. В. (2018)
Остапчук В. М. - Методика оцінки пропускної спроможності як характеристики системи військового зв’язку, Фараон С. І., Бондаренко Л. О. (2018)
Прібилєв Ю. Б. - Модель контрольно-випробувальної станції з заданими технічними характеристиками (2018)
Рижков О. В. - Використання стандартів SQuaRE при проведенні випробувань програмного забезпечення у Збройних Силах України, Геращенко М. О., Барвінок Р. Д., Єрмоленко Ф. В. (2018)
Сакович Л. М. - Комплексність підходу до оцінювання ефективності функціонування системи зв’язку за відповідними показниками якості, Романенко В. П., Гнатюк С. Є., Розум І. Ю. (2018)
Slusar V. I. - Accuracy estimation of method for parameters measurement of pulse signals and OFDM (N-OFDM) signals, Zinchenko A. O., Danyk Y. H. (2018)
Стейскал А. Б. - Результати моделювання схеми визначення середньої частоти лінійно-частотно-модульованого сигналу з низькою спектральною щільністю потужності (2018)
Ясинецький В. П. - Формалізована модель діяльності оператора управління повітряним рухом, Якобінчук О. В., Борозенець І. О., Мажаров В. С. (2018)
Дудуш А. С. - Сучасний стан та проблеми протидії маловисотним, низькошвидкісним та малорозмірним БПЛА, Тютюнник В. О., Резніченко О. А., Гогонянц С. Ю. (2018)
Кубаль Р. В. - Методика обґрунтування вимог до системи забезпечення військ (сил) пальним (2018)
Мазур В. Ю. - Концепція розбудови єдиної системи висвітлення надводної обстановки на морській (річковій) ділянці в контексті забезпечення прикордонної безпеки, Боровик О. В. (2018)
Сціборовський О. А. - Методичні рекомендації з організації застосування підрозділів складу бойового резерву для посилення охорони державного кордону, Братко А. В. (2018)
Чернега В. М. - Методика оцінки загроз інформаційній безпеці України у воєнній сфері, Кацалап В. О., Войтко О. В. (2018)
Штонда Р. М. - Стратегічні комунікації, досвід партнерів забезпеченням, Черниш Ю. О., Процюк Ю. О., Мальцева І. Р. (2018)
Даник Ю. Г. - Сучасні інформаційні технології в забезпеченні національної безпеки і оборони: реалії та тенденції розвитку, Пермяков О. Ю. (2018)
Вимоги оформлення статтей (2018)
Усенко О. Ю. - Модифіковане біліопанкреатичне шунтування в лікуванні метаболічного синдрому та цукрового діабету 2-го типу у пацієнтів з морбідним ожирінням, Лаврик О. А., Згонник А. Ю., Манойло М. В., Лаврик А. С. (2018)
Бойко В. В. - Лікування доброякісних захворювань гепатикохоледоха, ускладнених обтураційною жовтяницею, з використанням антеградних ендобіліарних втручань, Авдосьєв Ю. В., Макаров В. В., Грома В. Г., Сочнєва А. Л. (2018)
Дронов О. І. - Комбіноване застосування кріохірургічного методу та хімічної деструкції в комплексному лікуванні пацієнтів з вогнищевою патологією печінки, Ковальська І. О., Козачук Є. С., Хоменко Д. І., Бакунець П. П. (2018)
Копчак В. М. - Саркопенія як фактор прогнозування розвитку післяопераційних ускладнень у хворих з аденокарциномою підшлункової залози, Перерва Л. О., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Шевколенко Г. Г., Давиденко Н. Г., Копчак К. В. (2018)
Сусак Я. М. - Вплив улінастатину на метаболізм циркулюючих лейкоцитів та сироватковий рівень негістонових білків 1 високомобільної групи у хворих з гострим панкреатитом, Зуб О. І., Лобанова О. М., Сенчило Н. В., Федорчук О.Г., Сківка Л. М. (2018)
Хомяк І. В. - Мультимодальна покрокова тактика хірургічного лікування хворих з гострим некротичним панкреатитом, Ротар О. В., Ротар В. І., Хомяк А. І. (2018)
Міщук В. В. - Діагностична та прогностична значущість активності фосфоліпази А2, амілази, рівнів гістаміну та ендотеліально-моноцитарного активуючого пептиду ІІ в сироватці крові при різних формах гострого панкреатиту, Іваночко Н. Я. (2018)
Захараш М. П. - Лікування поєднаної патології анального каналу і прямої кишки з використанням електрохірургічного високочастотного апарата "ЕФА", Балицький В. В., Курик О. Г. (2018)
Опанасенко М. С. - Результати застосування відеоторакоскопії для діагностики етіології синдрому легеневої дисемінації, Конік Б. М., Обремська О. К., Терешкович О. В., Кшановський О. Е., Лисенко В. І., Ліскіна І. В., Загаба Л. М. (2018)
Діденко С. М. - Повторні операції та операції для попередження тромбозу у хворих з цукровим діабетом та критичною ішемією нижньої кінцівки (2018)
Коржик Н. П. - Методи реабілітації хворих після оперативного лікування варикозної хвороби (2018)
Галич С. П. - Мікрохірургічні методики в лікуванні дефектів тканин, спричинених бойовою травмою, Огородник Я. П., Дабіжа О. Ю., Гиндич О. А. (2018)
Іванова В. О. - Вплив антифібринолітичної терапії на індуковану травмою коагулопатію та перебіг травматичної хвороби (2018)
Максимчук Н. О. - Вплив комплексного застосування сорбілакту та L-аргініну на окремі показники синдрому ендогенної інтоксикації гнійно-септичного ґенезу, Коновчук В. М. (2018)
Никоненко А. О. - Ендоскопічна хірургія пухлин надниркових залоз при первинному гіперальдостеронізмі, Русанов І. В., Зубрик І. В., Подлужний О. О., Макаренков А. Л. (2018)
Головко С. В. - Оцінка ефективності селективної артеріальної емболізації у хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози та високим операційним ризиком, Савицький О. Ф., Кобірніченко А. А., Лисак А. В., Троіцький І. Л. (2018)
Степушкин С. П. - Органосохраняющая хирургия рака почки, Чайковский В. П., Соколенко Р. В., Черниловский В. А. (2018)
Имамвердиев С. Б. - Опыт диагностики и лечения внутрипочечных опухолей, Гасымов Э. Д., Эфендиев Э. Н. (2018)
Усенко О. Ю. - Експериментальне дослідження морфологічних змін у підшлунковій залозі після її резекції із застосуванням електрохірургічних інструментів, Валіхновська К. Г., Савицька І. М., Ліходієвський В. В. (2018)
Мельник В. М. - Современное состояние проблемы реконструктивно-восстановительных операций при неопухолевых заболеваниях толстой кишки. Часть 3, Пойда А. И., Абдулрахман Абдул Кадир (2018)
Національній академії наук України – 100 років! (2018)
Президенту Національної академії наук України Борису Євгеновичу Патону – 100 років (2018)
Лупенко Ю. О. - Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України, Захарчук О. В. (2018)
Калініченко О. В. - Економічна ефективність вирощування проса прутоподібного (світчграсу) в умовах Лісостепу України, Кулик М. І. (2018)
Кільніцька О. С. - Ринок кондитерської продукції в Україні: тенденції та перспективи розвитку, Кравчук Н. І., Куцмус Н. М. (2018)
Копитець Н. Г. - Сучасний стан та тенденції розвитку ринку свинини в Україні (2018)
Онегіна В. М. - Граничний продукт праці як критерій ефективності формування ціни праці в сільськогосподарських підприємствах, Маренич Т. Г. (2018)
Спаський Г. В. - Розвиток транспортної логістики на підприємствах сільського господарства західних регіонів України (2018)
Талавиря М. П. - Розвиток сільських територій в умовах децентралізації, Горай А. О. (2018)
Саблук Г. І. - Територіальний дисбаланс у житті сільського жіноцтва (2018)
Жигулін О. А. - Методичний підхід до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємницьких структур агробізнесу (2018)
Яснолоб І. О. - Теоретико-практичні засади створення енергетично незалежних сільських територій, Чайка Т. О., Горб О. О., Радіонова Я. В. (2018)
Дмитрук М. І. - Формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України (2018)
Власова К. М. - Сучасні торговельні бар’єри на європейському ринку м’ясної продукції (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Dubilet M. - The hemodialysis induced blood glutamate reduction in chronic renal failure: potential implementation for neuroprotection, Kuts R., Boyko M., Natanel D., Frank D., Zlotnik A. (2017)
Brotfain E. - New therapeutic strategies in treatment of postoperative nausea and vomiting, Kuts R., Klein M., Koyfman L., Frank D., Natanel D., Zlotnik A. (2017)
Chesov I. I. - Assessment of spread and distribution pattern of contrast dye injected under ultrasound guidance in the transverse abdominal plane. A cadaveric study (2017)
Підгірний Я. М. - Діагностика та лікування сепсису у вагітних і породілей: дискусійні питання настанови "Surviving Sepsis Campaign International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016” (2017)
Підгірний Б. Я. - Антикоагулянтно-протизапальна терапія у хворих на гострий панкреатит (2017)
Воротинцев С. І. - Запобігання венозному тромбоемболізму у хірургічних хворих з ожирінням, Тарабрін О. О. (2017)
Кузьмич І. М. - Профілактика тромботичних ускладнень у пацієнтів з низькою фракцією викиду лівого шлуночка під контролем низькочастотної п’єзовіскозиметрії, Тарабрін О. О., Щербаков С. С., Тодуров Б. М., Мельник М. Г. (2017)
Тарабрін О. О. - Порівняльна оцінка розвитку післяопераційної нудоти та блювання при тотальній внутрішньовенній анестезії та інгаляційній анестезії севофлюраном під час анестезіологічного забезпечення гіпертермічної хіміоперфузії, Ткаченко О. І., Бобир А. Л., Максимовський В. Є., Дузенко О. О., Потапчук Ю. О., Сажин Д. С. (2017)
Дудукіна С. О. - Ефективність нейропротекції при експериментальній ішемії головного мозку, Усенко Л. В., Кобеляцький Ю. Ю. (2017)
Belîi N. - Intense postoperative pain — risk factors and prevention: prospective, cohort study (2017)
Levchenko O. K. - Monitoring of pain in hematological patients, Spirin M. V., Galstian G. M., Savchenko V. G., Choumachenko E. D. (2017)
Kutz R. - Blood got to rid the brain of excess glutamate: a novel approach to the treatment of human stroke and of other neurological disorders, Boyko M., Grinshpun J., Zvenigorodsky V., Frenkel A., Brotfain E., Melamed I., Frank D., Dubilet M., Netanel D. (2017)
Анатолій Степанович Владика. До 80-річчя від дня народження (2017)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2017)
The manual of the article style for "Clinical Anesthesiology and Intensive Care" Journal (2017)
Міщенко Л. Т. - Вплив вірусу мозаїки сої на урожайність трансгенної сої та дослідження його молекулярно-генетичних властивостей, Дуніч А. А., Дащенко А. В., Молодченкова О. О., Кондратюк О. А. (2018)
Yurieva O. - Influence of endophytic and saprotrophic Penicillium Funiculosum strains on resistance of Glycine Max L. under salt stress, Syrchin S., Nakonechna L., Kurchenko I. (2018)
Зоріна О .В. - Гігієнічна оцінка якості вод нецентралізованого питного водопостачання та удосконалення нормативно-правового регулювання у цій сфері (2018)
Власенко К. М. - Вплив хімічного складу субстрату на показники росту, врожайності та синтез летких органічних сполук при твердофазному культивуванні Pleurotus Ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm (2018)
Погорілий М. П. - Особливості епідемічного процесу гепатиту а та його зв’язок із накопиченням побутових полімерних відходів у довкіллі, Мізюк М. І., Малишевська О. С., Йонда М. Є., Токар І. Т., Єремчук Я. О. (2018)
Маслікова К. П. - Екоморфічна структура угруповань герпетобіонтних безхребетних техноземів нікопольського марганцеворудного басейну (2018)
Лихолат Ю. В. - Стан локальної популяції Tilia Platyphyllos Scop. та моделювання інвазійності адвентивного виду у парковій зоні міста Дніпро, Хромих Н. О., Дідур О. О., Іванько І. А., Алексєєва А. А., Недзвецька М. І. (2018)
Шапошнік В. М. - Як уникнути плутанини під час забезпечення якості результатів випробувань та оцінювання придатності методів випробувань при виконанні вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 в акредитованій лабораторії, Колесникова Т. П., Сороколєтова К. О., Блохін О. В. (2018)
Підручна С. Р. - Взаємозв'язок показників калікреїн-кінінової системи та ендогенної інтоксикації у щурів різного віку в умовах ранньої і пізньої політравми, Степанова Г. М. (2018)
Григоренко Н. О. - Вилучення іонів міді лігніфікованою багасою із водних витяжок грунтів, Купчик Л. А., Денисович В.О. (2018)
Бикін А. В. - Вплив рідких фосфорних добрив на показники якості бульб картоплі столової, Бордюжа І. П. (2018)
Gunchak M. - Biological preparations for apple protection from green apple aphid in South-Western Forest-steppe of Ukraine (2018)
Кондратенко С. І. - Адаптивний потенціал генофонду салату посівного листкового, створеного методом індукованого мутагенезу на основі вітчизняного сорту Вельможа, Митенко І. М., Крутько Р. В., Дульнєв П. Г. (2018)
Вожегова Р. А. - Фотосинтетична діяльність насіннєвих посівів пшениці озимої залежно від удобрення та захисту рослин в умовах Півдня України, Сергєєв Л. А. (2018)
М’ялковський Р. О. - Урожайність бульб картоплі залежно від позакореневого підживлення мікродобривами (2018)
Захлєбаєв М. В. - Продуктивність буркуну білого в одновидових та сумісних посівах зі злаковими культурами в залежності від мінерального живлення та норм висіву на чорноземах типових в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Хоменко С. О. - Збагачення генетичного різноманіття вихідного матеріалу для селекції пшениці м’якої ярої шляхом залучення озимої, Федоренко І. В. (2018)
Горянська Ю. В. - Вплив комплексу біофунгіцидів та біостимуляторів на ріст та розвиток рослин сої в Західному Лісостепу України, Соломійчук М. П., Кирик М. М. (2018)
Рябовол Л. О. - Створення та оцінка відновлювачів фертильності соняшнику кондитерського напряму використання резистентних до гербіцидів групи сульфонілсечовин, Ракул І. О. (2018)
Платонова Н. П. - Показники відтворення кобил Новоолександрівської ваговозної породи Дібрівського кінного заводу, Зламанюк Л. М (2018)
Грушанська Н. Г. - Інформативність неінвазивної діагностики мікроелементозів тварин (2018)
Лихолат Т. Ю. - Вплив синтетичних естрогенів у продуктах харчування на систему детоксикації тварин різного віку, Маренков О. М., Ященко К. В., Шалдіна Є. С., Лихолат О.А. (2018)
Кушнір В. Ю. - Динаміка показників білкового обміну при комплексній антигомотоксичній терапії собак, хворих на катаральну бронхопневмонію (2018)
Грицай Ю. В. - Математична модель функціонування бункера шнекового транспортера-подрібнювача (2018)
Kropachev A. - Basic approaches of development of data center protection systems, Zuev D. (2018)
Скальський О. Ю. - Обгрунтування коефіцієнта втрат коренеплодів цикорію в процесі викопування, Барановський В. М. (2018)
Андросова О. Ф. - Сучасний стан підприємств машинобудівного комплексу та проблеми існування в кризових умовах на прикладі ПАТ "Мотор Січ", Пересипкіна В. О. (2018)
Андрушків Б. М. - Розвиток концепції контролінгу соціально відповідальної діяльності в процесі генерування стратегічної інформації, Павликівська О. І. (2018)
Череп А. В. - Аудит як основа планування діяльності промислових підприємств, Сухоносенко І. І. (2018)
Череп А. В. - Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств, Кузнецова А. В. (2018)
Череп О. Г. - Оптимізація структури оборотних активів підприємства в межах фінансової реструктуризації, Іванченко Д. М. (2018)
Козин И. В. - Математическая модель комбинированной задачи транспортной логистики, Борю С. Ю., Кривцун Е. В. (2018)
Урусова З. П. - Технологія аудиту інтелектуального капіталу, Гиря Р. М. (2018)
Бабміндра Д. І. - Раціональне використання земель в аграрному секторі України, Стогній В. А. (2018)
Бекова Р. Ж. - Интеграция предприятий малого и среднего бизнеса В казахстанской экономике, Файзуллина С. А. (2018)
Вишнякoв В. М. - Eкoнoмiчнa oцiнкa привaбливocтi Укрaїни з уpaxувaнням oбcягу пocлуг туриcтcькoгo cпрямувaння в мiжнapoднiй тoргiвлi пocлугaми, Крючковська А. М. (2018)
Колобердянко І. І. - Удосконалення експортно-імпортної діяльності України, Карпенко А. О. (2018)
Дугієнко Н. О. - Особливості експорту продукції рослинництва України, Підопригора О. О. (2018)
Андросова О. Ф. - Інтернет-банкінг як складова ринку банківських послуг в Україні, Безродна І. О. (2018)
Kaliuzhna I. V. - Problems of insurance organization investment portfolio optimizing, Kisilyova I. Yu. (2018)
Shmygol N. M. - Participatory budget as a financial mechanism of the participation ensuring of territorial communities in municipal government (2018)
Бабміндра Д. І. - Аналіз структури ринку енергетичних ресурсів в Україні, Дем’яненко А. А. (2018)
Иванов Н. Н. - Концепция построения информационно-маркетинговых систем (2018)
Сейсебаєва Н. Г. - Інноваційне впровадження кадрової політики в стратегічному управлінні підприємства, Гордієнко О. В. (2018)
Щебликіна І. О. - Оцінка кадрового персоналу організації в сучасних умовах господарювання, Дубина О. Ю. (2018)
Дугієнко Н. О. - Кількісний вимір впливу глобалізації на розвиток агропромислового комплексу, Байгуш О. В. (2018)
Колобердянко І. І. - Механізми забезпеченя енергетичної незалежності України, Саміло А. С. (2018)
Ткаченко С. М. - Вплив глобалізації на економічний розвиток України, Колобердянко І. І. (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2018)
Вихідні дані (2018)
Бєлова Н. В. - Інформаційні виміри феномену соціальної адаптації, Попович О. В. (2017)
Чікарькова М. Ю. - Наукова об’єктивність: істина чи міф? (2017)
Янковський С. В. - Функція культурного капіталу в суспільствах нестійкого розвитку (2017)
Бабушка Л. Д. - Фестивація як комунікативний апропріатор глобалізаційних інтересів у культуротворчому просторі (2017)
Бережник С. І. - Вплив музичних асоціацій на розвиток фестивального руху в Чеській Республіці (2017)
Білоруцький Д. В. - Про комунікативну культуру педагога (2017)
Білик А. А. - Глобалізація як чинник транформаційних змін у сучасному мистецтві, Шахман М. І. (2017)
Борисенко Ю. С. - Культурно-дозвіллєва діяльність скансенів України: сучасний стан та перспективи (2017)
Гапчук Ю. О. - Становлення, розвиток та сучасний стан антрепризних театрів в культурному дискурсі України (2017)
Гриценко О. Г. - Кантата Валерія Антонюка "Чотири вірші для сопрано та симфонічного оркестру на слова Василя Стуса" в контексті розвитку вокально-симфонічного циклу (2017)
Демчук Р. В. - Креси: міфологічна ідентичність культурного пограниччя (2017)
Дорога А. Є. - Теорія переживання Вільгельма Дільтея в контексті методології гуманітарного знання (2017)
Кухаренко О. О. - Традиційні обрядові елементи в сучасній культурі й маскультурі (2017)
Манякіна О. С. - Вплив православ’я на життєдіяльність грецької спільноти Північного Приазов’я (1) (2017)
Нагорняк М. В. - Якісний медіапродукт як головна передумова діяльності суспільного радіомовлення (за матеріалами УР-1, УР-2, УР-3) (2017)
Нікольченко М. В. - Просвітницька візія публіцистики Миколи Вороного, Нікольченко Т. М. (2017)
Орєхова С. Є. - Поштові інституції Київської Русі в історико-культурологічній парадигмі, Нікольченко Ю. М. (2017)
Регеша Н. Л. - Музична творчість Анатолія Пашкевича як складова національної пісенної спадщини (2017)
Сабадаш Ю. С. - Культурологічна складова теоретичного доробку Джамбаттіста Віко (2017)
Сивак О. А. - Сутність, процес реєстрації та персоналізації індексу цитування наукових статей, Білоусова В. Д. (2017)
Филипчук С. В. - Медіа-простір як рефлексія культової і позакультової діяльності християнських конфесій (2017)
Холодинська С. М. - "Поезомалярство" М. Семенка: футуристичний експеримент у контексті видової структури мистецтва (2017)
Слющинський Б. В. - Громадянське суспільство як виразник незалежності України (2017)
Туленков М. В. - Соціологічна концептуалізація організаційної взаємодії як форми соціальної солідарності (2017)
Чепак В. В. - Социология образования в проблемном поле современного научного знания (2017)
Головко О. В. - Рецензія на видання: Історія Італії (від античності до сьогодення): навч. посіб. / укл. В. С. Волониць, Ю. М. Нікольченко, С. П. Пахоменко, Ю. С. Сабадаш; за гол. ред. проф. Ю. С. Сабадаш. – 2-е видання, доповнене. – Маріуполь: ООО "ППНС", 2017. – 232 с. (2017)
Zuber Małgorzata - Zrównoważony rozwój jako podstawa współpracy z osobami niepełnosprawnymi i ich środowiskiem w projektach fundacji Ari Ari realizowanych w krajach partnerstwa wschodniego (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2017)
Книжкова полиця (2017)
Світлої пам’яті доктора філософських наук, професора, академіка академії наук вищої освіти України, відмінника освіти України Юрія Львовича Афанасьєва (2017)
Бельдій О. В. - Символіка кольору в контексті людського досвіду (2017)
Співак В. В. - Мова філософії в українській проповіді XVII ст. на прикладі текстів Антонія Радивиловського (2017)
Батичко Г. І. - Мистецькі заходи як чинник культуротворення: регіональний аспект (2017)
Бровко М. М. - Феномен активності мистецтва в західноєвропейській естетиці (2017)
Демчук Р. В. - Модифікація міфологеми "храму-града" у російській картині світу (2017)
Дорога А. Є. - Культурологічний аспект еволюції історичної свідомості (2017)
Куцак С. А. - Стратегія розвитку культурно-дозвіллєвих програм у контексті трансформацій дозвіллєвих практик: проблеми і перспективи (2017)
Малюк Є. О. - Відеоігри на комп’ютерах "Радио-86РК" та "Фахівець": культурний контекст (2017)
Микуланинець Л. М. - Трансформація ролі митця в епоху постмодернізму (2017)
Нагорняк М. В. - Кліше і штамп у новинах на радіо (на прикладі інформаційних повідомлень 1-го каналу Національного радіо) (2017)
Пашкевич М. Ю. - Перформансна комунікація: витоки та трансформації (2017)
Сабадаш Ю. С. - Еволюція гуманістичних поглядів (до визначення поняття "гуманізм") (2017)
Ткач А. А. - Родинна обрядовість українців: стан дослідження (2017)
Федорова Є. В. - Поняття "фестиваль" та його мистецтвознавчі аспекти (2017)
Яблоков С. В. - Штампи в американському детективному серіалі (2017)
Гордієнко Н. М. - Оцінювання педагогами інтернатних закладів системи освіти ефективності навчально-виховної роботи з вихованцями та їхньої підготовленості до життя (за результатами соціологічного дослідження) (2017)
Слющинський Б. В. - Вплив етнонаціонального складу населення українського Приазов’я на формування ціннісних орієнтацій спільноти сучасного регіону (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського