Міхеєнко О. І. - Формування культури здоров’я студентської молоді в умовах вищого навчального закладу, Кукса Н. В., Лянной М. О. (2017)
Romaniuk S. - Evolution of Organizational Forms of Teaching Ukrainian Language in Western Diaspora (2017)
Сопівник І. В. - Діагностика професійної підготовленості студентів до педагогічної діяльності, Дука Т. М., Підлипняк І. Ю. (2017)
Kunikowski S. - Future Teachers’ Psychological Readiness for Inclusive Teaching: Coping-Strategies, Pichkur M., Stratan-Artyshkova T. (2017)
Khomik O. - Leadership Qualities as an Effective Attribute of Would be Managers’ Culture Forming in Higher Educational Establishments, Kovalchuk O., Myshko O. (2017)
Маркова О.В. - Розвиток творчих здібностей студентів у процесі навчальної діяльності, Горпініч Т.І., Височан Л.М. (2017)
Kuzava I. - Peculiarities of Implementing Inclusive Education in Ukraine, Stasiuk L., Savchenko N. (2017)
Maslov Yu. - Specificity of Future Socionomy Experts’ Sociocultural Competence Formation (2017)
Brzezińska R. - Future Teachers’ Axiological Sphere Development for Children’s Creativity Formation, Ishchenko L., Kalynovska I. (2017)
Vasiuk O. - Examining Students’ Academic Motivation, Vyhovska S., Brzuz G. (2017)
Chukhno O. - Experimental Work on Teaching Future Teachers Second Foreign Language Pronunciation (2017)
Fedorchenko N. V. - Legal Consciousness of Young People as a Prerequisite of Social Environment, Kalaur I. R., Liubarets V. V. (2017)
Babina V. O. - Peculiarities of Technical University Students’ Legal Culture Formation (2017)
Присяжнюк О. М. - Аналіз організації мовної освіти в університетах Польщі та України (2017)
Borinshtein Ye. - Education: Dialogical Search and Socio-Cultural Adaptation, Atamaniuk Z., Ortynska N. (2017)
Starovoit L. - Psychological Aspects of Primary School Students’ Creative Development in the Process of Practical Art Activities (2017)
Горват М. В. - Діагностика готовності студентів до виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів, Мочан Т. М., Кузьма-Качур М. І. (2017)
Nesterenko V. - Educating Preschool Children’s Health Culture in Different Age Groups, Bedran R. (2017)
Shcherbakova N. - Future Teachers Training in the Field of Instructional Dialogue Organization (2017)
Konoshenko N. A. - Using Interactive Technologies in Social Care Teachers Training in Terms of Preventive Work With Minor Children, Konoshenko S. V. (2017)
Karabin O. Io. - Future Designers’ Information Competency Formation in The Process of Professional Training, Romanyshyna O. Ya. (2017)
Aleksandrova N. M. - Enhancing Phd Students’ Academic Writing Skills in The Process of Learning English, Sluchaina L. O. (2017)
Койчева Т.І. - Технологія використання дидактичних багатовимірних інструментів у професійній підготовці майбутніх викладачів, Княжева І. А. (2017)
Halitsan O. A. - Experimental Programme of Future Teachers’ Pedagogical Facilitation in Terms of Higher Education, Foksha O. M., Baliuk A. S. (2017)
Падалка О. І. - Зміст фахової підготовки майбутнього вихователя: аксіологічний підхід (2017)
Bilousov O. S. - Employment Opportunities and Useful Skills of Political Science Graduates in The USA (2017)
Мазур К. В. - Економічні важелі впливу на збалансований розвиток агроекосистем (2018)
Бужимська К. О. - Впровадження стандартів торговельних послуг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі, Павлова С. І. (2018)
Абдулазизов Э. М. - Промышленные парки и кварталы в Азербайджане: характеристика процессов формирования и инвестиции (2018)
Зейналова Н. А. - Формирование системы стимулирования модернизации и среда ее деятельности в ненефтяном секторе промышленности (2018)
Ковінько О. М. - Стан вітчизняного ринку авіабудування та перспективні рішення про міжнародну співпрацю, Без’язична С. Л., Козачун К. І. (2018)
Камінський О. Є. - Оцінювання ризиків безпеки хмарних сервісів (2018)
Григоренко О. С. - Управлінська звітність за теорією обмежень (2018)
Стешенко О. О. - Характеристика суб’єктів малого бізнесу у світлі вітчизняного законодавства (2018)
Лысевич С. Г. - Усовершенствование отношений собственности — ключевое направление реформирования хозяйственного механизма, Мельникова И. Е. (2018)
Нестерова К. С. - Вплив фактору безпеки на стійкий розвиток міжнародного туризму (2018)
Варналій З. С. - Детермінанти забезпечення інвестиційної безпеки на нанорівні національної економіки, Нікитенко Д. В. (2018)
Должанська Н. А. - Аналіз криптовалют з точки зору можливості виконання основних функцій грошей (2018)
Боднар С. В. - Щодо об’єктивних і суб’єктивних факторів формування та прийняття судових рішень, Кузьмін Д. Л., Кузьмін Д. Л. (2018)
Гончарук С. Т. - Відповідальність за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (2018)
Дуліба Є. В. - Особливості формування та реалізації фіскальної політики держави (2018)
Ходус Г. М. - Про нормативно-правове регулювання діяльності ломбардів в Україні (2018)
Федчишин Ю. Ю. - Проблеми конструювання санкцій кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (2018)
Бабіч-Касьянєнко К. В. - Відображення міжнародного принципу заборони дискримінації осіб з інвалідністю у законодавстві України (2018)
Остапенко Л. О. - Про джерела правового регулювання зайнятості і працевлаштування населення (2018)
Вербицька А. О. - Архітектурні твори як об’єкти права інтелектуальної власності. Тенденції та інновації (2018)
Баженов В. А. - Наукова школа будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури, Ворона Ю. В., Лізунов П. П., Пискунов С. О., Шишов О. В. (2017)
Bazhenov V. A. - A methodology of determining of parameter J in discrete models of finite element method, Pyskunov S. О., Shkryl О. О. (2017)
Гайдайчук В. В. - Моделювання напружено-деформованого стану конструкції дорожнього одягу під дією транспортних навантажень, Мозговий В. В., Заєць Ю. О., Шевчук Л. В. (2017)
Баженов В. А. - Формулювання та розрахункові співвідношення задачі механіки руйнування для просторових тіл під дією динамічних навантажень в рамках напіваналітичного методу скінчених елементів, Солодей І. І., Вабіщевич М. О., Чепурна О. О. (2017)
Бараненко В. О. - Визначення максимального значення навантаження стиснутої ортотропної оболоноки в умовах випадкової, нечіткої і неточної інформації, Волчок Д. Л. (2017)
Bazhenov V. A. - Lyapunov exponents estimation for strongly nonlinear nonsmooth discontinuous vibroimpact system, Pogorelova O. S., Postnikova T. G. (2017)
Гужевський І. В. - Питання побудови сучасних математичних моделей біомеханіки при вирішенні проблем ендопротезування кульшового суглоба, Солодей І. І. (2017)
Чибіряков В. К. - Деформування пружних неоднорідних оболонок під дією нестаціонарних динамічних навантажень, Кривенко О. П., Легостаєв А. Д., Гречух Н. А. (2017)
Nguyen Anh Tuan - Analysis of the effect of the Ho Chi Minh City Tunnel settlement on the adjacent buildings, Tran Duc Chinh, Nguyen Thanh Dat (2017)
Максим’юк Ю. В. - Індиферентність тензорів деформацій, напружень та їх прирощень за умови енергетичної сполученості (2017)
Лук'янченко О. О. - Застосування вейвлет-аналізу до моделювання стохастичної поведінки пружних систем при сейсмічному впливі, Ворона Ю. В., Костіна О. В., Геращенко О. В. (2017)
Гревцев О. К. - Розв’язання задачі теорії пружності для круглих товстих плит при осесиметричній деформації, Селіванова Н. Ю. (2017)
Kara І. D. - Numerical solution of the problem of porous solids vibration (2017)
Василець С. В. - Удосконалення математичної моделі IGBT транзистора з урахуванням нелінійності ємностей переходів, Василець К. С. (2018)
Яремак І. І. - Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи електроприводної нафтоперекачувальної станції, Костишин В. С. (2018)
Оксанич А. П. - Применение пористых слоев GaAs при изготовлении диодов Шоттки, Когдась М. Г., Холод О. Г., Мащенко М. А. (2018)
Шевченко И. В. - Модель и метод тематической структуризации текста на основе стохастических автоматов, Лебединец А. С., Васильев Д. О. (2018)
Романюк В. В. - Пара правил колективної корисності і мінімальних втрат паритету виграшів для відбору рівноваг неша у біматричних іграх з асиметричними виграшами (2018)
Зайцева Т. А. - Особливості створення та функціонування інформаційної системи в медичній галузі, Пилипенко Т. О. (2018)
Конох И. С. - Оптимизация фазовых траекторий процесса сушки гранулированного технического углерода, Рылова Н. В. (2018)
Защелкин К. В. - Методика и программная реализация построения информационной модели LUT-схемы, размещенной в среде FPGA (2018)
Бабец Д. В. - Математическое моделирование влияния внешних факторов на запас прочности бетонной крепи вертикального ствола, Солодянкин А. В., Янкин А. Е. (2018)
Маслов А. Г. - Реологическая модель вибрируемой бетонной смеси, Батсайхан Жанар (2018)
Иорданов И. В. - О напряженно-деформированном состоянии боковых пород в сложных горно-геологических условиях, Чепига Д. А., Положий А. В., Довгаль В. Ю., Король А. В. (2018)
Бабій К. В. - Визначення основних параметрів технології передзбагачення руди в кар’єрах та їх вплив на роботу гірничо-збагачувального комплексу (2018)
Добровольська А. О. - Осідання техногенно-порушеного грунту за тривалий період (2018)
Ліщенко Н. В. - Визначення температури профільного зубошліфування (2018)
Пляцук Л. Д. - Дезактивація нафтопромислового обладнання, забрудненого солями радіоактивних ізотопів, Бурла О. А., Аблєєва І. Ю., Васькін Р. А. (2018)
Калюжний А. П. - Екологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до споруд водовідведення нафтогазовидобувного комплексу, Зубричева Л. Л., Лобач Д. С. (2018)
Дадашов И. Ф. - Сравнительная оценка экологического ущерба при использовании гелеобразующих систем различного состава в пожаротушении горючих жидкостей, Лобойченко В. М., Киреев А. А. (2018)
Полукаров Ю. О. - Шкідливі та небезпечні фактори під час проведення зварювальних робіт, Мітюк Л. О., Землянська О. В. (2018)
Радіонов М. О. - Підвищення ефективності здійснення державного нагляду за станом охорони праці на підприємствах сільського господарства, Козловська Т. Ф. (2018)
Зеленко О. О. - Інтеграція соціального діалогу в систему економічних відносин регіону (2018)
Меліхова Т. О. - Модель створення системи економічної безпеки підприємства: економічна ефективність витрат у короткостроковому періоді (2018)
Дрозденко Ю. І. - Оцінка зв’язку коефіцієнта екстракції кисню та індексу загального периферичного опору судин під час проведення штучного кровообігу, Козяр В. В. (2018)
Оксанич А. П. - Разработка высокочувствительных датчиков водорода на базе диодов шоттки, изготовленных из наноразмерных слоев n-GaAs, Когдась М. Г., Холод О. Г., Мащенко М. А. (2018)
Семенов А. О. - Математичне моделювання радіовимірювального генератора детермінованого хаосу на основі транзисторної структури з від’ємним опором (2018)
Шевченко И. В. - Модели и метод автоматизированного выбора маршрутов электронных документов на уровне подразделений, Скрыль А. А., Расторопов Д. А., Свиченский Ю. Н. (2018)
Ковтун Д. В. - Розробка методу оцінки середнього часу виробництва партії залізорудних окатишів (2018)
Черныш А. А. - Кинематические и силовые параметры процесса формовки элементов жесткости толстолистовых заготовок (2018)
Косілов М. С. - Дефектоутворення на обичайках з одностороннім уступом під час розкочування профільованим східчастим інструментом, Герасименко О. В., Марков О. Є., Хващинський А. С., Шаповал О. О. (2018)
Маслов А. Г. - Теоретические исследования взаимодействия плоскостного глубинного виброуплотнителя с бетонной смесью, Батсайхан Жанар (2018)
Закусило Р. В. - Основи побудови вибухобезпечної технології виробництва вибухових матеріалів (2018)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Вібраційне та віброударне навантаження при механічних випробуваннях деталей і вузлів машин, Іванчук Я. В., Кобилянський Є. О. (2018)
Маслов А. Г. - Исследования колебаний вибрационной плиты самоходной виброуплотняющей машины в рабочем режиме, Жовтяк И. И. (2018)
Бахарєв В. С. - Моделі інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень з управління екологічною безпекою, Шевченко І. В., Коваль С. С., Корцова О. Л., Маренич А. В. (2018)
Ткачук К. К. - Оцінка ступеня екологічної небезпеки, що формується в результаті складування органічних відходів, Ополінський І. О. (2018)
Кобылянский Б. Б. - Усовершенствованная эргатическая система типа "человек-машина-среда" применительно к угольной шахте, Мнухин А. Г. (2018)
Міхно П. Б. - Нечітке оцінювання відпрацьованих земель (2018)
Почтовюк А. Б. - Корпоративна соціальна відповідальність як основа сталого розвитку підприємств, Рубан Б. В. (2018)
Кондратенко Н. О. - Сучасні тенденції розвитку промислового комплексу України, Волкова М. В. (2018)
Смагін В. Л. - Метасоціальна складова капіталів підприємств сфери туризму: людський, соціальний та клієнтський капітали, Яворська О. Г. (2018)
Дорожкіна Г. М. - Інноваційні підходи щодо технічного переозброєння виробництва дорожньої техніки, Буряк Є. В. (2018)
Гончарук І. В. - Види та методи конкуренції на багатосторонніх ринках (2018)
Щербаков П. М. - Математичне моделювання в застосуванні до дистанційної та індівідуальної освiти, Клименко Д. В., Тимченко С. Є. (2018)
Алимова Р. А. - Особенности всхожести семян Silybum marianum (L.) Gaertn. в засушливых климатических условиях Узбекистана, Адилов Б. А. (2018)
Кисляк С. В. - Оптимізація алгоритму глобального вирівнювання з використанням афінної штрафної функції, Шалаєва О. С. (2018)
Скосарь В. Ю. - Энергетические и экологические следствия из моделей земли с флюидным металлическим ядром (2018)
Гузь В. В. - Напрями розвитку методології міграційного управління (2018)
Нікіпєлова Є. М. - Сутність поняття "безпека" та його використання у системі державного управління й міжнародних відносин (2018)
Степаненко С. В. - Формування стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України (2018)
Іорданова Ю. В. - Інформативні можливості епістолярної спадщини К. В. Харламповича: повсякденність та коло наукових зацікавлень українських науковців (1917–1930-ті рр.) (2018)
Sorokina M. - Application of interactive internet tools for developing students’ professional communication skills at teaching English, Rude А. (2018)
Sych T. - Methodological approaches in research of education management problems (2018)
Volkova О. - Analysis of students’ language needs in course designing (2018)
Вотякова М. О. - Дистанційне навчання іноземної мови і математики, Сорокіна М. Є. (2018)
Луців С. І. - Проектна діяльність як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання учнів початкової школи, Савицька Г. П. (2018)
Панова С. О. - Метод проектів як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх учителів математики (2018)
Топорков О. М. - Аналіз рівня фізичної підготовленості туристів-лижників 15–16 років у передпохідний період (2018)
Матвєєва О. О. - Лінгвістичні особливості художнього тексту та способи введення портретного опису (2018)
Дуда Л. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика найпоширеніших алергічних захворювань у дітей, Охотнікова О. М. (2018)
Овчаренко Л. С. - Взаимосвязь сывороточного содержания цитокинов и нейропептидов у детей с рекуррентным бронхитом и синдромом вертебробазилярной артериальной системы, Слуцкая Т. В. (2018)
Федорців О. Є. - Скринінг бронхіальної астми як ефективний метод вчасного її виявлення у дітей шкільного віку, Волянська Л. А., Бурбела Е. І., Поспіх Н. Ю. (2018)
Трубка І. О. - Застосування лікувально-профілактичного комплексу при карієсі та гінгівіті у дітей шкільного віку (2018)
Леженко Г. О. - Прогнозування розвитку гострого бактеріального бронхіту в дітей раннього віку, Пашкова О. Є., Крайня Г. В. (2018)
Пахольчук О. П. - Біомаркер запалення слизової оболонки при симптомах харчової гіперчутливості на шкірі у дітей, Недельська С. М. (2018)
Ильченко С. И. - Нейтропения у детей: клинические маски и врачебная тактика, Коренюк Е. С., Фиалковская А. А. (2018)
Ильченко С. И. - Эффективность антигистаминных препаратов I поколения при лечении аллергических заболеваний у детей, Коренюк Е. С., Фиалковская А. А. (2018)
Логвинова О. Л. - Нейроэндокринная гиперплазия младенцев (обзор современной литературы — 2018) (2018)
Старец Е. А. - Симуляционное обучение в педиатрии и неонатологии: оценка, распознавание и стабилизация неотложных состояний у детей, Котова Н. В., Лосева Е. А., Федоренко О. В. (2018)
Бадогина Л. П. - Клинический случай ретробульбарного абсцесса у новорожденного ребенка, Оболонская О. Ю., Дереза Е. А., Оболонский А. И. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное ограничение доступности ионов железа для патогенных бактерий (часть 1), Крючко Т. А. (2018)
Волков С. В. - От классической физической химии неорганических соединений к современной физико-неорганической химии (научный и жизненный путь) (2011)
Тимошенко М. В. - Ізотермічне окиснення порошків твердого розчину Cu1–хZnх, Білявина Н. М., Тітов Ю. О., Марків В. Я., Слободяник М. С. (2011)
Тимухин Е. В. - Исследование взаимодействия в системе MgF2(MgO)—EuF3—ZrF4, Быков А. А., Зинченко В. Ф., Мешкова С. Б. (2011)
Кобилянська С. Д. - Структура та електрофізичні властивості системи натрійвмісних ніобатів літію–лантану, Гавриленко О. М., Білоус А. Г. (2011)
Асаула В. М. - Мезоморфні і склоутворюючі властивості гомологічного ряду алканоатів кадмію, Мирна Т. А., Яремчук Г. Г., Толочко А. С. (2011)
Ставицька С. С. - Гибридные углеродно-минеральные материалы разного состава, их структурные и сорбционные свойства, Вікарчук В. М., Сич Н. В., Циба М. М., Петренко Т. П., Буждакова Х., Трофименко С. І. (2011)
Діюк В. Є. - Функціоналізація поверхні активованого вугілля для одержання гетерогенних кислотних каталізаторів, Грищенко Л. М., Задерко О. М., Безугла Т. М., Яцимирський В. К. (2011)
Стезерянський Э. А. - Электрохимическое восстановление тиосульфатных комплексов серебра из карбамидных растворов, Гурьянова-Доскоч И. О., Омельчук А. А. (2011)
Воробець М. М. - Вплив способу підготовки та легуючих домішок на пороутворення і структурну модифікацію поверхні твердих розчинів CdTe, Воробець Г. І., Волощук А. Г., Тевтуль Я. Ю., Ткач В. М. (2011)
Борисевич А. Н. - Cинтез производных 2-тиоксо-1,2-дигидропиридина и 1,2,3,6-тетрагидропиридин-6-тиона гетероциклизацией 3-амино-N-фенил-2-бутентиоамида с 2-замещенными ацетонитрилами, Самойленко Л. С., Брицун В. Н., Чернега А. Н., Лозинский М. О. (2011)
Prokop’eva T. M. - Peroxyhydrocarbonate and peroxocarbonate ions as typical α-nucleophiles in phosphonyl transfer, Sadovskii Yu. S., Savyolova V. A., Solomoichenko T. N., Piskunova Zh. P., Bunton C. A., Popov A. F. (2011)
Іщенко С. С. - Гібридні органо-неорганічні композити на основі модифікованого поліакриламідом силікату натрію та уретанового олігомеру, Будзінська В. Л., Лебедєв Є. В. (2011)
Шевченко В. В. - Синтез и свойства органо-неорганических протонпроводящих полимерных мембран на основе аминосодержащих олигоэфирных прекурсоров, Клименко Н. С., Стрюцкий А. В., Лысенков Э. А., Вортман М. Я., Рудаков В. М. (2011)
Коваль Л. - Проблеми хімії гетерогенних координаційних та гібридних систем і матеріалів Сесія наукових рад НАН України з проблем "Неорганічна хімія” та "Електрохімія”), Глущак Т. (2011)
Пшеничний Р. М. - Вплив катіонного складу сольової суміші на розчинністьLа2O3 у фторидних розплавах, Омельчук А. О. (2011)
Кулик Т. В. - N-ацетилму-рамоїл-L-аланіл-D-ізоглутамін: іммобілізація та термічні перетворення на поверхні високодисперсного кремнезему, Азізова Л. Р., Паляниця Б. Б, Земляков О. Є., Цикалова В. М. (2011)
Горбачук Н. П. - Высокотемпературные термодинамические свойства силицидов Ln5Si3 цериевой подгруппы (2011)
Фреїк Д. М. - Термодинаміка і кристалочімія точкових дефектів у кристалах PbTe при двотемпературному відпалі, Туровська Л. В., Межиловська Л. Й., Горічок І. В. (2011)
Поляков В. Е. - Состав и свойства сапонитов Украины, Тарасевич Ю. И., Косоруков А. А., Грицык В. Е. (2011)
Першина Е. Д. - Микроструктурные свойства и агрегативная устойчивость нанодисперсных растворов магнетита, Алексашкин И. В. (2011)
Лут О. А. - Особливості електрохімічного окиснення глутамінової кислоти у лужному середовищі, Шевченко О. П., Аксіментьєва О. І. (2011)
Шелепенко В. В. - Аппроксимационная формула симметричного анодного аналитического сигнала в инверсионной вольтамперометрии с ртутно-пленочным электродом, Смирнова И. В., Попович З. П. (2011)
Пашинник В. Е. - Пиридил-2-, 1-окси-пиридил-2- и пиримидинил-2-трифторсульфураны, Козел В. Н., Шермолович Ю. Г. (2011)
Кушнір O. В. - Синтез, мембраностабілізуюча та бактерицидна активність катіоногенних похідних 4-арил-5-метоксикарбоніл-3,4-дигідропіримідин-2-ону, Караван В. В., Бурденюк І. П., Мельниченко Н. В., Вовк М. В. (2011)
Снурникова О. В. - Гетерометалльные системы на основе каликс|4|аренпорфириновых ионных ассоциатов, Савченко А. А., Топоров С. В., Семенишин Н. Н., Коровин Ю. В., Русакова Н. В. (2011)
Бобухов Д. В. - Синтез и исследование нового комплексного соединения рения (I) с феруловой кислотой, Штеменко А. В. (2011)
Хитрич Г. Н. - Синтез, строение, спектральные и магнитные характеристики координационных соединений хлорида меди (II) с тиокарбамоилсульфенамидами, Сейфуллина И. И., Зуб В. Я. (2011)
Демчина М. Є. - Взаємодія компонентів в системі Tb—Mn—In при 870 К, Белан Б. Д., Маняко М. Б., Аксельруд Л. Г., Петрашко А., Качоровскі Д., Каличак Я. М. (2011)
Плутенко Т. А. - Синтез и импедансометрические исследования сегнетоэлектриков-полупроводников на основе (1–x)BaTiO3—x(Bi0. 5Na0. 5)TiO3, Вьюнов О. И., Белоусько А. В. (2011)
Куделко Е. O. - Подвижность ионов Cu(II), Cd(II), Pb(II), адсорбированных оксигидратными сорбентами Al2O3×nH2O и AlхM1–хOy×nH2O, где М — Zr(IV), Ti(IV), Sn(IV), Мальцева Т. В. (2011)
Садовая И. В. - Каталитические эффекты солей в присутствии дибензо-18-краун-6 в реакции фенилоксирана с бензойной кислотой в ацетонитриле (2011)
Фоманюк С. С. - Получение наночастиц CdSe методом электросинтеза, Краснов Ю. С., Колбасов Г. Я., Мирная Т. А., Асаула В. Н., Яремчук Г. Г. (2011)
Кублановский В. С. - Энергия активации электровосстановления бис-гидроксиэтилиминодиацетатных комплексов палладия (II), Никитенко В. Н., Руденко К. П. (2011)
Коханенко В. В. - Физико-химическое моделирование механизмов самоочистки водоема в присутствии суспензии алюмосиликата, Маслюк Л. Н., Чмель Л. Л. (2011)
Гудыма Н. В. - Разнолигандные комплексы благородных металлов с тиокетоном Михлера на поверхности силикагеля, активированного N-(4-меркаптофенил)-N’-пропилмочевинными или аминобензтиазолпропильными группами, Трофимчук А. К. (2011)
Куличенко С. А. - Фазообразование в растворах цетилпиридиний хлорида в присутствии модифицирующих добавок, Щербина М. Г. (2011)
Бей І. М. - Застосування принципів in-situ регулювання властивостей органо-неорганічних композитів, Іщенко С. С., Лебедєв Є. В. (2011)
Бойко В. В. - Синтез та застосування молекулярно-імпринтованих полімерів на основі циклодекстринів, Рябов С. В., Бабич І. В., Керча Ю. Ю. (2011)
Тітов Ю. О. - Особливості механізмів утворення шаруватих індатів AIILanInnO3n+1 (AII = Sr, Ba) із систем спільнозакристалізованих нітратів, Слободяник М. С., Краєвська Я. А. (2011)
Чеботарьов А. М. - Масоперенос у гетерогенній системі диметилхлорси-ланаеросил—диполярний розчинник—водний розчин легкогідролізуємих катіонів, Рахлицька О. М. (2011)
Токменко И. И. - Фазовая диаграмма и оптические свойства жидкокристаллической системы Na,Co||C7H15COO, Мирная Т. А., Яремчук Г. Г. (2011)
Егорова Л. М. - Энергия активации растворения α-латуни в хлоридных растворах, Ларин В. И., Хоботова Э. Б., Даценко В. В., Юрченко О. И., Добриян М. А. (2011)
Яценко Т. В. - Влияние пористой структуры и рН нулевого заряда оксигидратов МxMn1–xOy×nH2O на подвижность адсорбированных ионов Cu(II), Мальцева Т. В. (2011)
Потапенко Е. В. - Каталітичне окиснення етилбензену озоном у розчині оцтової кислоти, Андреєв П. Ю., Погорєлова І. П. (2011)
Галстян А. Г. - Каталітичне окиснення ацетокситолуенів озоном у рідкій фазі (2011)
Корженевска Н. Г. - Структура и основные свойства производных имидазо |4.5-b|пиридина, Рыбаченко В. И., Смоляр Н. Н., Абрамянц М. Г. (2011)
Кравченко В. В. - Влияние эффектов структуры и среды на скорость аминолиза 2-(β-галогено, β-метилвинил)-5-нитрофуранов, Котенко А. А., Луцюк А. Ф. (2011)
Савельев Ю. В. - Структура крахмалсодержащих иономерных полиуретанов, Мищук Е. А., Травинская Т. В., Бабкина Н. В., Штомпель В. И., Усенко А. А. (2011)
Малишева Т. Л. - Особливості надмолекулярної структури сумішей поліуретановий еластомер—полівінілхлорид, Головань С. В., Новiченко В. М. (2011)
Левицький В. Є. - Вплив природи розчинника на структурні параметри макромолекул полівінілпіролідону, Ганчо А. В., Моравський В. С., Суберляк О. В. (2011)
Марцинко Е. Э. - Получение и характеристика разнометалльных комплексов s-(Na, K, Mg, Ca, Sr)-металлов на основе бис(цитрато)германатной кислоты, Сейфуллина И. И., Песарогло А. Г. (2011)
Гусев А. Н. - Синтез и люминесцентные свойства комплексов цинка с азометиновыми производными 3-(пиридин-2-ил)-5-(2-аминофенил)-1Н-1,2,4-триазолов, Топилова З. М., Мешкова С. Б., Шульгин В. Ф. (2011)
Гетьман Е. И. - Твердые растворы в системе Pb8–xNdxNa2(PO4)6 2–x/2Ox/2, Игнатов А. В., Лобода С. Н., Мухаммед А. Б. Абдуль Джабар, Пасечник Л. В., Жегайло А. О. (2011)
Антрапцева Н. М. - Термические превращения дифосфатов твердого раствора Со2–xMnxP2O7×6H2O, Ткачева Н. В. (2011)
Ковальчук Є. П. - Синтез та дослідження структури композитів поліаніліну і срібла, Корень Я. М. (2011)
Козьма А. А. - Термоэлектрические свойства эвтектических сплавов систем TlBiSe2—SnSe2 (Tl2SnSe3, Tl4SnSe4) и Tl4SnSe4—Tl9BiSe6, Переш Е. Ю., Барчий И. Е., Сабов М. Ю., Беца В. В., Цигика В. В. (2011)
Козин Л. Ф. - Перенапряжение выделения водорода в щелочном растворе на модифицированном электроде из нержавеющей стали, Лисогор А. И., Ковалевский В. И. (2011)
Болдырев Е. И. - Композитные материалы на основе оксидных соединений хрома и кобальта, Шмаров Е. В., Железнова Л. И., Быстрик О. В. (2011)
Чугунов Б. М. - Применение криоскопии для аттестации новых стандартных образцов состава пестицидов, Ковальчук Т. Н., Антонович В. П., Малиновский Е. К. (2011)
Захария А. Н. - Гидридный и непламенный варианты атомно-абсорбционного определения мышьяка и селена в природных водах, Колпак Р. Н., Полищук А. А., Чеботарев А. Н., Мозолевская Т. Н., Журавлев А. С. (2011)
Кушнір О. В. - Циклоконденсація 1-арил-2,2,2-трифторо-1-хлороетилізоціанатів з циклічними α-ароїл-N,N-кетенаміналями, Дорохов В. І., Мельниченко Н. В., Вовк М. В. (2011)
Філіпенко Т. А. - Особливості антиоксидантної дії фенолів при окисненні етилбензолу в емульсії масло—вода, Ніколаєвський А. М., Грибова Н. Ю. (2011)
Дутка В. С. - Термическое разложение лаурилпероксида в органических растворителях (2011)
Братенко М. К. - Синтез нітрилів 1-|2-(1,3,4-оксадіазоліл)етил|-1Н-піразол-4-карбонової кислоти, Панасенко Н. В., Вовк М. В. (2011)
Пшеничный Р. Н. - Растворимость TiO2, Cr2O3, NiO в эвтектическом солевом расплаве системы LiF—NaF—KF, Омельчук А. А. (2011)
Шаповалов С. А. - Взаимодействие анионов ализаринового красного С и катиона пинацианола в водном растворе (2011)
Тітов Ю. О. - Особливості утворення чотиришарових перовскітоподібних сполук La5Ti3BIIIO15 (BIII = Ga, Fe, Sc, In), Слободяник М. С., Полубінський В. В., Рожков М. В. (2011)
Іваненко О. П. - Синтез твердих розчинів заміщення в системі K2O—P2O5—In2O3—MIII 2O3, де MIII — Cr, Fe, Mn, Нагорний П. Г., Бойко Р. С., Корнієнко З. І. (2011)
Шаркіна Н. О. - Взаємодії деяких d- та f-металів шостого періоду у розплавах Fe—Ni—S (2011)
Ставицкая С. С. - Структурные и сорбционные свойства нового композита на основе биокомплексов природного происхождения и окисленного угля, Викарчук В. М., Волынец В. П., Петренко Т. П., Трофименко С. И. (2011)
Третиник В. Ю. - Интенсивность процессов межчастичного взаимодействия в гидросуспензиях нитрида кремния, Слипенюк Т. С., Борук С. Д., Макаров А. С. (2011)
Стезерянский Э. А. - Ускорение катионами щелочно-земельных металлов электрохимической реакции восстановления тиосульфатных комплексов серебра, Гурьянова-Доскоч И. А., Омельчук А. А. (2011)
Шелепенко В. В. - Теоретическая идентификация анодного аналитического сигнала в виде двойного пика в инверсионной вольтамперометрии системы свинец—дитизон на ртутно-пленочном электроде, Смирнова И. В. (2011)
Бойко В. В. - Мас-спектрометричне дослідження молекулярно-імпринтованих полімерів, які здатні до сорбції похідних фенолу, Кобилінський С. М., Рябов С. В., Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І., Керча Ю. Ю. (2011)
Шевченко В. В. - Протонпроводящие полимерные органо-неорганические электролиты на основе функционализированных прекурсоров, Клименко Н. С., Стрюцкий А. В., Лысенков Э. А., Вортман М. Я. (2011)
Владиславу Володимировичу Гончаруку — 70 (2011)
Василю Михайловичу Власенку — 90 (2011)
Dudnik A. - The concept of a sensory network measuring mechanical quantities (2018)
Бендерська О. В. - Технологічні аспекти показника "активність води" та його вплив на якість томатних соусів, Левківська Т. М., Бессараб О. С. (2018)
Иванова С. Б. - Система психофизиологической безмедикаментозной компьютерной диагностики — проблемы и перспективы, Сальников И. С., Изосимова С. А. (2018)
Іванов О. В. - Розробка моделі транспортування газу магістральним газопроводом (2018)
Кузьмін О. В. - Кваліметрична оцінка раціонів харчування, Клец Д. О., Черняков І. С., Николайчук Ю. В. (2018)
Михалків В. Б. - Перехід магістрального газопроводу у реверсний режим (2018)
Орел А. В. - Аналіз соціальних медіа для визначення оціночних суджень на основі аналізу тональності тексту (2018)
Петрушка І. М. - Зовнішньодифузійні процеси сорбції барвників з рідинних середовищ комплексними сорбентами, Мороз О. І., Петрушка К. І. (2018)
Пилипів Л. Д. - Аналіз ефективності впливу термообробки нафти на гідравлічні втрати в магістральному нафтопроводі (2018)
Сильчук Т. А. - Розроблення смузі геродієтичного призначення, Дочинець І. В., Юрченко О. В. (2018)
Дідоборець О. Й. - Моделювання процесу кластеризації в розплавах металів з кристалічною граткою типу ГЦК, Клєцков О. М. (2018)
Мірошник К. А. - Дослідження розподілу параметрів електричного поля вздовж гірлянди ізоляторів ЛЕП НВН (2018)
Шульга C. В. - Масс-спектрометрия (MALDI) макробициклических трисдиоксиматов железа (II), Севериновская О. В., Варзацкий О. А., Покровский В. А., Волков C. В. (2011)
Бардін О. І. - Взаємодія компонентів у системі Tm—Fe—Si при 800 oC, Дашкевич М., Белан Б. Д., Маняко М., Коваль Л. Б., Гладишевський Р. Є. (2011)
Тарасевич Ю. И. - Вывод обобщенного уравнения Ленгмюра и его применение для описания гидратации активных центров Mn-клиноптилолита, Аксененкое. В., Поляковв. Е. (2011)
Шишкина С. Н. - УФ-спектроскопия и квантово-химическое моделирование хемосорбционного комплекса палладий (II) гидроксида с цитрат-ионом — промежуточного продукта в синтезе полиметаллических композитов на основе палладия, Галаган Р. Л., Минаев Б. Ф. (2011)
Антрапцева Н. М. - Синтез твердого раствора гидратированных дифосфатов Co(ІІ) и Mn(ІІ), Ткачева Н. В. (2011)
Барчій І. Є. - Фазові рівноваги у квазіпотрійній системі Tl4SnSe4—TlBiSe2—Tl9BiSe6, Козьма А. А. (2011)
Тульский Г. Г. - Кинетика совмещенных процессов на анодах с комбинированным оксидно-металлическим покрытием в растворах сульфатной кислоты, Байрачный В. Б., Муратова Е. Н., Смирнов А. А. (2011)
Козин В. Ф. - Образование гидридов при катодной поляризации олова в растворах серной кислоты (2011)
Леоненко И. И. - Новый комплекс тербия (III) в качестве флуоресцентного зонда на бычий сывороточный альбумин, Александрова Д. И., Егорова А. В., Антонович В. П., Карасев А. А. (2011)
Дорощук В. А. - Атомно-абсорбционное определение цинка и марганца в природных водах с предварительным мицеллярно-экстракционным концентрированием, Межуева М. С., Лелюшок С. А., Куличенко С. А. (2011)
Ягупольский Л. М. - Электронное строение и спектры поглощения карбо- и дикарбо-тиациа-нинов с полностью фторированной полиметиновой цепью, Чернега О. И., Рябицкий А. Б., Герасев А. А., Качковский А. Д., Ягупольский Ю. Л. (2011)
Пономаренко С. П. - Электрические свойства и протонодо-норная способность α-кетоглутаровой кислоты, Боровиков Ю. Я., Сивачек Т. Е. (2011)
Іваненко О. П. - Вплив евтектичної суміші фторидів літію та натрію, домішок трифториду гадолінію (ітрію) на стійкість дифториду ітербію, Компаніченко Н. М., Омельчук А. О. (2011)
Ларин В. И. - Взаимодействие комплексных ферроцианидных анионов с катионом пинацианола в водном растворе, Шаповалов С. А. (2011)
Кутолей Д. А. - Взаимодействие оксиэтилидендифосфонатов меди с этилендиамином и 2-аминоэтанолом в водных растворах, Штеменко А. В. (2011)
Павлова О. В. - Состояние хрома (III) в концентрированных щелочных растворах, Трачевский В. В., Мельник А. К., Супрунович В. И., Головко Д. А. (2011)
Дорошенко М. Н. - Синтез каталитически активных подложек для получения наноструктур германия (IV), Набока О. В., Мазуренко Е. А., Огенко В. М. (2011)
Біленька В. І. - Структура та колоїдно-хімічнї властивості фосфатидовмісних олійних композицій, Поп Г. С. (2011)
Костенко Є. Є. - Хіміко-аналітичні властивості похідних хромотропової кислоти, іммобілізованих на аніоніті АВ-17x8 та використання їх в аналізі харчових об’єктів (2011)
Стрюцкий А. В. - Литийпроводящие органо-неорганические полимерные электролиты на основе уретанмочевинных алкоксисилильных прекурсоров, Лысенков Э. А., Золотарев А. Р., Гуменная М. А., Вортман М. Я., Клименко Н. С., Рудаков В. М., Шевченко В. В. (2011)
Игнатова Т. Д. - Влияние химической природы компонентов на процесс формирования in situ бинарных смесей линейных несовместимых полимеров, Косянчук Л. Ф., Антоненко О. И., Тодосийчук Т. Т. (2011)
Коваль Л. - Сучасна неорганічна хімія в Україні (за матеріалами XVIII Української конференції з неорганічної хімії) (2011)
Фрицький І. О. - Спінові переходи в моноядерних та полімерних комплексах заліза (ІІ), Середюк М. Л., Знов’як К. О., Гютліх Ф. (2011)
Буряк М. І. - Низькотемпературний синтез наногетероструктур платини на оксидах силіцію та цирконію в органічних розчинниках , Волков С. В. (2011)
Плутенко Т. А. - Синтез материалов на основе системы (1–x)× BaTiO3—x(Bi0. 5K0. 5)TiO3 , проявляющих эффект ПТКС, Вьюнов О. И., Белоус А. Г. (2011)
Тарасенко C. О. - Взаємодія CaF2 з сольовим розтопом NaPO3—NaCl (KCl), Зінченко В. Ф., Стоянова І. В., Вітюкова К. О. (2011)
Тарасевич Ю. И. - Компенсационный эффект при хроматографическом исследовании термодинамики адсорбции углеводородов на природных и гидрофобизованных слоистых силикатах (2011)
Трофимчук А. К. - Особенности комплексообразования палладия (II) на поверхности химически модифицированных кремнеземов, Лосев В. Н., Гудыма Н. В. (2011)
Хоменко Е. М. - Исследование структуры и спектральных свойств молекулы НОBr методами ab initio (2011)
Стезерянский Э. А. - Кинетика электрохимического восстановления ионной пары, Гурьянова-Доскоч И. А., Омельчук А. А. (2011)
Кричмар С. И. - Электрохимический сенсор с иод-иодидной системой для определения следовых количеств диоксида азота в газах, Безпальченко В. М. (2011)
Пирский Ю. К. - Пиразолсодержащие координационные соединения меди (II) как прекурсоры электрокатализаторов восстановления кислорода, Давиденко Ю. М., Ткаченко А. В., Павленко В. А., Фрицкий И. О. (2011)
Марков В. И. - Реакции 1,2,3,4,5,6,7,8-октагидроакридин-4-карбонитрила, Фарат О. К., Великая Е. В., Варениченко С. А. (2011)
Чорноус В. О. - Синтез та деякi перетворення 2-амiно-4-хлоро-1Н-5-формiлiмiдазолiв, Грозав А. М., Вовк М. В. (2011)
Трунова Е. К. - Синтез и спектрально-люминесцентные свойства комплексов лантанидов с фосфонометиламиноянтарной кислотой, Русакова Н. В., Бережницкая А. С., Смола С. С., Снурникова О. В., Макотрик Т. А. (2011)
Янко О. Г. - Новый селенсодержащий лиганд Se9 (2011)
Зинченко В. Ф. - Взаимодействие в системе ZnS—ZnO—Sb2S3, Магунов И. Р., Садковська Л. В., Стоянова Е. В., Тимухин Е. В., Витюкова Е. О., Ковалевская И. П. (2011)
Моренко В. В. - Вязкость расплавов на основе оксидов бария и бора (2011)
Халявка Т. О. - Фотокаталітична та сорбційна активність титанцинкових і титанкадмієвих композитів (2011)
Фреїк Д. М. - Термодинаміка власних точкових дефектів телуриду стануму, Прокопів В. В., Горічок І. В. (2011)
Рудницька Г. А. - Cхема зв’язку між характеристичними термодинамічними функціями та їх змінними параметрами, Каменська Т. А. (2011)
Бабюк Д. П. - Исследование двухканальной реакционной динамики с помощью трехмерных квантовых траекторий, Нечипорук В. В. (2011)
Захария А. Н. - Прямое электротермическое атомно-абсорбционное определение никеля в растительных жирах и маслах, Журавлeв А. С., Чеботарeв А. Н., Колпак Р. Н., Полищук А. А. (2011)
Симонова Т. Н. - Экстракционно-фотометрическое определение хрома (III) с 4-(2-пиридилазо)резорцином в расслаивающихся водных системах, Дубровина В. А., Склярова Ю. А. (2011)
Галстян А. Г. - Кінетика та продукти рідкофазного окиснення 4-амінотолуену озоном у присутності стоп-реагенту, Зьома І. А., Головченко А. С. (2011)
Смоляр Н. Н. - Взаимодействие 6-бром-5-нитро-1,3-дигид-роимидазо(4,5-b)-пиридин-2-она и его N1,N3-диалкилпроизводных с циклоалкил(арил)аминами, Коваль Т. С., Бородкин Я. С., Еня В. И. (2011)
1-я Международная конференция по прикладной физико-неорганической химии (2011)
Указатель к тому 77 Украинского химического журнала за 2011 год (2011)
Волков С. В. - Современное развитие и воплощение концепций физико-неорганической химии (2012)
Куделко Е. O. - Анионообменные свойства оксигидратов состава MxAl1–xOy×nH2O, М — Zr, Ti, Sn, Мальцева Т. В., Беляков В. Н. (2012)
Соловьева Е. Д. - Синтез и свойства нанодисперсных модифицированных гексаферритов BaFe12–2хСохSiхO19±Ɣ со структурой магнетоплюмбита, Пашкова Е. В., Белоус А. Г. (2012)
Тимухин Е. В. - Взаимодействие в системе PbF2(PbO)—HfF4 и ее оптические свойства, Зинченко В. Ф., Мозговая О. В., Соболь В. П. (2012)
Ліціс O. О. - Дисоціація карбацилфосфортриамідних комплексів лантаноїдів у неводних середовищах, Koбилінська Н. Г., Oвчинніков В. А., Слива T. Ю., Амірханов В. М. (2012)
Клішин М. О. - Реакції алкоксихлоридів германію з N,N-біс(триметилсиліл)-амід-N’-трет-бутилімідом тіофосфенової кислоти, Брусиловець О. А., Брусиловець А. І. (2012)
Зиновик М. А. - Об относительной химической активности оксидов металлов в твердых растворах со структурой шпинели, Зиновик Е. В. (2012)
Сухарев С. М. - Аналітичне використання гідразонів, Чундак С. Ю., Сухарева О. Ю. (2012)
Цыганович Е. А. - Разделение и определение Сd(II) и Zn(II), основанные на особенностях образования их разнолигандных комплексов, Трофимчук А. К., Савранский Л. И. (2012)
Сивергин Ю. М. - Поведение битрехмерных полимеров в условиях одноосного деформирования, Киреева С. М. (2012)
Губина А. В. - Влияние степени замещения гидроксильных групп экзополисахарида на характер ближнего упорядочения полиглюкануретанов, Козак Н. В., Гомза Ю. П., Лобко Е. В. (2012)
Будзiнська В. Л. - Органо-неорганічні композити на основі ізоціанатів та силікату натрію з добавками уретанвмісного олігомеру, Іщенко С. С., Лебедєв Є. В., Мужев В. В. (2012)
Середюк М. Л. - Явище спінового переходу в рідкокристалічному комплексі заліза(ІІ) на основі ліганду триподандного типу, Знов'як К. О., Фрицький І. О., Гаспар А. Б., Гютліх Ф. (2012)
Кравченко А. В. - Проводящие катион-радикальные соли фульваленов с гексавольфрамат-анионом, Стародуб В. А., Медведев В. В., Хоткевич А. В., Кажева О. Н. (2012)
Камнева Н. Н. - Кислотно-основные свойства и комплексообразование алендроновой кислоты в водно-этанольной среде и ультрамикрогетерогенной мицеллярной среде Бридж 35, Бойченко А. П., Иванов В. В., Марков В. В., Логинова Л. П. (2012)
Пузій О. М. - Кислотно-основнi властивостi фосфоровмiсних вуглецевих адсорбентiв, Піддубна О. І. (2012)
Александров В. Д. - Диаграмма состояния системы кристаллогидратов Na2СO3·10H2O—Na2SO4·10H2O, Соболев А. Ю., Соболь О. В. (2012)
Кудин В. Г. - Физико-химические свойства сплавов двойных систем Y—B (Al, Ga, In), Кобылинская Н. Г., Шевченко М. А., Судавцова В. С. (2012)
Зiнченко В. Ф. - Взаємодія в системі BaF2—MgF2 та її оптичні властивості, Тiмухiн Є. В., Тарасенко С. О., Мозкова О. В., Горштейн Б. А., Вiтюкова К. О. (2012)
Стезерянский Э. А. - Константа устойчивости ионной пары (Na|Ag(S2O3)2|)²ˉ, Гурьянова-Доскоч И. А., Омельчук А. А. (2012)
Нечипорук В. В. - Методи математичного моделювання та оптимізація умов амперометричного визначення солей полігексаметиленгуанідіну, Болотін О. В., Куманьова М. О., Ткач В. І. (2012)
Братенко М. К. - Синтез 3-пiразолілзаміщених 1-оксотетрагідроізохінолін-4-карбонових кислот, Панасенко Н. В., Вовк М. В. (2012)
Штейнберг Л. Я. - Катализ фосфористой кислотой в синтезе бензанилида, Диброва В. М., Шейн С. М. (2012)
Ніколаєвський А. М. - Закономірності розподілу фенольних сполук між органічною та водною фазами, Івлєва Т. М., Виноградов В. В. (2012)
Волков С. В. - О некоторых приоритетных направлениях фундаментальных и "ориентированных” химических исследований (2012)
Єленіч О. В. - Синтез слабоагломерованих наночастинок на основі сполук Fe3O4 та CoFe2O4 з неводних розчинів, Солопан С. О., Трощенков Ю. М., Білоус А. Г. (2012)
Козачкова А. Н. - Комплексообразование палладия (II) с метилендифосфоновой кислотой, Царик Н. В., Пехньо В. И., Толсторожев Г. Б., Скорняков И. В. (2012)
Величко Е. В. - Комплексное соединение дирения(III) с 3-амино-1-адамантанкарбоновой кислотой, Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2012)
Чеботарeв А. Н. - Комплексообразование ванадия(V) с 4-сульфо-2(4’-сульфонафталин-1’-азо)нафтолом-1 в водном и водно-органических растворах, Рабошвиль Е. В., Ефимова И. С. (2012)
Зінченко В. Ф. - Вплив взаємодіїу системі BaF2—MgF2, допованої Eu2+ та Eu3+, на її фотолюмінесцентні властивості, Тарасенко С. О., Тімухін Є. В., Мєшкова С. Б., Дога П. Г. (2012)
Гунько Г. С. - Структурообразование в дисперсных системах на основе полистирола и многослойных углеродных нанотрубок, Савицкий Д. П., Больбух Ю. Н., Приходько Г. П. (2012)
Александров В. Д. - Эндо- и экзотермические эффекты плавления и кристаллизации смесей в системе дифенил—нафталин, Щебетовская Н. В. (2012)
Кублановский В. С. - Биметаллические PdСo/C и PdNi/C электрокатализаторы восстановления кислорода, Пирский Ю. К., Никитенко В. Н., Ткаченко А. В., Руденко К. П. (2012)
Хованець Н. В. - Множинність стаціонарних станів у хімічних системах в умовах гідроксидної пасивації, Юзькова В. Д., Нечипорук В. В., Ткачук М. М. (2012)
Вретік Л. О. - Особливості гомо- та кополімеризації деяких диметакрилоїльних мономерів, Ніколаєва О. А., Загній В. В., Гуменюк Л. М., Сиромятніков В. Г. (2012)
Бондаренко П. О. - Синтез і властивості олігоорганосилоксанів з метакрилатними фрагментами, Ярова Н. В. (2012)
Пшеничний Р. М. - Взаємодія діоксиду титану з евтектичними сольовими сумішами фторидів лужних металів і тетрафториду цирконію, Омельчук А. О. (2012)
Пономарева Л. Н. - Катионообменные свойства органо-неорганических нанокомпозитов, содержащих аморфный гидрофосфат циркония, Дзязько Ю. С., Беляков В. Н., Быстрик О. В., Литвиненко Ю. А. (2012)
Зайцев Ю. П. - Наноразмерная структура конденсатов ZrO2—Y2O3, осажденных из паровой фазы в вакууме, Мовчан Б. А., Дидикин Г. Г., Оранская Е. И. (2012)
Зиновик М. А. - Термодинамический анализ процесса образования шпинельных оксидов с участием переходных металлов, Зиновик Е. В. (2012)
Соловьев В. В. - Квантово-химическое изучение механизма взаимодействия аниона NbF7²ˉ с катионами Li⁺, Ca²⁺ и Mg²⁺ на фоне ниобийсодержащих расплавов, Черненко Л. А. (2012)
Ларин В. И. - Кинетические закономерности вытеснения меди цинком из сульфатных растворов, Хоботова Э. Б., Даценко В. В., Добриян М. А. (2012)
Ставицкая С. С. - Модифицированные углеродные катализаторы для низкотемпературной окислительной деструкции органических и неорганических загрязнений (2012)
Чивирева Н. А. - Определение химических форм компонентов в сульфофторидах лантанидов и продуктах их взаимодействия с оксидом цинка, Стоянова И. В., Магунов И. Р., Антонович В. П., Зинченко В. Ф., Стоянов А. О. (2012)
Трохименко О. М. - Кінетичне визначення йоду cпектрофотометричним ферум (ІІІ)-нітрито-тіоціанатним методом у зразках молока, Зайцев В. М., Бойченко Д. С. (2012)
Белоус А. Г. - Мультиферроики: синтез, структура и свойства, Вьюнов О. И. (2012)
Буряк М. І. - Низькотемпературний синтез металевих наночастинок та наногетероструктур родію із комплексів в органічних розчинниках, Волков С. В. (2012)
Трунова Е. К. - Комплексообразующая способность и биологическая активность фосфонометиламиноянтарной кислоты, Шовковая А. В., Русакова М. Ю., Гудима А. О., Галкин Б. Н. (2012)
Хоменко Д. M. - ЯМР-спектральне та рентгеноструктурне дослідження координаційних сполук цинку з похідними 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу, Дорощук Р. O., Лампека Р. Д. (2012)
Масановец Г. Н. - Строение и физико-химическая характеристика комплексов цинка(ІІ) с N-замещенными тиокарбамоил-N’-пентаметиленсульфенамидами, Сейфуллина И. И. (2012)
Чедрик В. І. - Каталітичні властивості Ni-вмісних композитів на основі стабілізованого ZrO2 в процесі парової конверсії метану, Бобир Н. І., Орлик С. М., Васильєв О. Д. (2012)
Ященко Л. Н. - Особенности формирования наноструктурированных полимерных систем с ≡SI–O–SI≡ -группировками, Тодосийчук Т. Т., Терещенко В. Н., Менжерес Г. Я. (2012)
Братичак М. М. - Карбоксилвмісний пероксидний олігомер з епоксидними групами, Башта Б. Б., Дончак В. А., Астахова О. Т. (2012)
Дорошенко М. Н. - RF PE MOCVD-синтез и морфологические характеристики германиевых наночастиц, Железнова Л. И., Мазуренко Е. А. (2012)
Потаскалов В. А. - Гетерометалльные комплексы кобальта с триэтаноламином, Потаскалова Н. И., Зульфигаров А. О., Андрийко А. А. (2012)
Булавин В. И. - Ближняя сольватация и подвижность ионов в предельно разбавленных спиртовых и водных растворах галогеноводородов, Вьюнник И. Н. (2012)
Соловьев В. В. - Сравнительное моделирование взаимодействия молекул глутатионаи мелатонина с гидроксил-радикалом по результатам неэмпирических квантово-химических расчетов, Кузнецова Т. Ю. (2012)
Філеп М. Й. - Фазові рівноваги в системі Tl2Те—SnТе—PbTe, Сабов М. Ю., Соломон А. М., Барчій І. Є., Переш Є. Ю. (2012)
Кудин В. Г. - Термодинамические свойства расплавов системы Ni—Y, Шевченко М. А., Кудин Г. И., Судавцова В. С. (2012)
Васькевич А. І. - Циклізація 6-аліламінопіразоло-|3,4-d|піримідин-4(5Н)-онів під дією арилсульфенілхлоридів, Бентя А. В., Станінець В. І., Вовк М. В. (2012)
Петко К. И. - Взаимодействие тетрахлорэтилена с натриевыми солями азолов, Данилко Д. И. (2012)
Андреєв П. Ю. - Реакція метилпохідних п’ятичленних гетаренів з озоном у розчині оцтової кислоти (2012)
Карабанова Л. В. - Термодинаміка взаємодій полімер—наповнювач у нанокомпозитах на основі поліуретан-поліакрилатної матриці та синтетичних наноалмазів, Бондарук О. М. (2012)
Бовкуненко О. П. - Радикальна полімеризація вінільних мономерів у присутності похідних фенілгідразонів, Мельниченко В. І., Хижан О. І., Батіг С. М. (2012)
Чорненька Н. В. - Синтез и строение разнолигандного комплекса палладия(ІІ) с глицином и аспарагиновой кислотой, Волков С. В. (2012)
Кобылянская С. Д. - Структурные особенности и природа ионной проводимости в системах Li0. 5–yNayLa0. 5TiO3 та Li0. 5–yNayLa0. 5•(Nb,Ta) 2O6, Вьюнов О. И., Белоус А. Г. (2012)
Роговцов А. А. - Синтез, строение и свойства формиатов железа, Железнова Л. И., Мазуренко Е. А. (2012)
Зиновик М. А. - Термодинамика оксидов со структурой шпинели системы Co3O —Mn 4 3O4—Fe3O4, Зиновик Е. В. (2012)
Фреїк Д. М. - Термодинаміка власних точкових дефектів і область гомогенності моносульфіду самарію, Горічок І. В., Шевчук М. О. (2012)
Котова Н. В. - Особенности взаимодействия компонентов в жидких сплавахсистем Ni—элемент IV периода, Усенко Н. И., Cудавцова В. С. (2012)
Стезерянский Э. А. - Кинетика электрохимического восстановления тиосульфатных комплексов меди (I), Удод И. В., Омельчук А. А. (2012)
Кублановский В. С. - Квантово-химическое исследование разряда цианидных комплексов серебра(I), Берсирова О. Л. (2012)
Хованець Н. В. - Множинність стаціонарних станів та осциляцій в електрохімічних системах з одним електроактивним компонентом на окисно-відновних електродах, Ткачук М. М., Нечипорук В. В. (2012)
Надтока O. M. - Цис-транс-ізомеризація та фотоіндукована орієнтація в поліметакрилатах з бічними азобензольними фрагментами в залежності від умов опромінення, Сиромятніков В. Г. (2012)
Гудзенко Н. В. - Функционализированные олигомеры и соолигомеры на основе углеводородных мономеров и азоинициаторов, Грищенко В. К., Баранцова А. В., Бубнова А. С., Бусько Н. А. (2012)
Бабич І. В. - Синтез та сорбційні характеристики молекулярно-імпринтованих полімерів на основі модифікованих циклодекстринів, Рябов С. В., Сінельніков С. І., Лаптій С. В., Керча Ю. Ю. (2012)
Козин В. Ф. - Кинетика и механизм образования интермедиатов и одновалентного висмута на межфазных границах Вi0—Bi3+ у хлоридных расплавах, Буряк Н. И., Близнюк А. В. (2012)
Третяк С. Ю. - Взаимодействие транс-Re2(HO-C10H14-COO)2Cl4 с искуственными радикалами, Голиченко А. А., Величко Е. В., Штеменко А. В. (2012)
Шевченко А. В. - Теоретическая модель механизма тушения синглетного кислорода (а¹∆g) натрий азидом, Минаев Б. Ф. (2012)
Асеев Г. Г. - Потенциал межчастичных взаимодействий в концентрированных растворах электролитов: электростатические силы (2012)
Перлова О. В. - Адсорбция алкилкарбоксилатов калия свежеосажденным гидроксидом уранила, Ширыкалова А. А. (2012)
Гусейнов Р. М. - К расчету коэффициентов активности в водных растворах электролитов, Карибов М. Р. (2012)
Трохимчук А. К. - Закономірності сорбції благородних металів на поверхні силікагелю з прищепленими пропілтіосечовинними групами, Циганович О. А., Горда Р. В., Легенчук О. В., Бєда О. А. (2012)
Калиниченко И. Е. - Комплексообразование Ni(II) с 4-(2-пиридилазо)-резорцином в водных растворах, Выщеревич И. В. (2012)
Рассукана Ю. В. - N-діетоксифосфорилімін трифлуоропірувату в реакціях з фосфорними нуклеофілами (2012)
Штейнберг Л. Я. - Трeххлористый фосфор — катализатор и конденсирующий агент в синтезе бензанилида, Шейн С. М. (2012)
Shynkaruk L. - The role of households in the development of the national economy, Baranovska I., Milman L. (2018)
Безугла Ю. Є. - Аналіз фінансування оновлення основних засобів підприємства за допомогою лізингу, Пісклова О. А. (2018)
Глухова В. І. - Стан податкової безпеки України та напрями її зміцнення, Скрипник Л. І. (2018)
Михалків В. Б. - Підвищення енергоефективності та зниження собівартості заправки стисненим газом на АГНКС (2018)
Молнар В. В. - Математичне моделювання в оцінці ринкової вартості підприємства (2018)
Салькова І. Ю. - Маркетингове дослідження глобального попиту на продукцію підприємств олійно-жирового підкомплексу, Довгань Ю. В. (2018)
Хома І. Б. - Хеджування валютних ризиків у Польщі та в Україні, Піун Ю. І. (2018)
Шушкова Ю. В. - Ефективність депозитної політики вітчизняних банків, Хоцяновська У. П. (2018)
Антонов М. В. - Щодо проблеми визнання та виконання вироків Міжнародного кримінального суду на території України (2018)
Асірян С. Р. - Про аспекти захисту персональних даних як ключового елементу права на приватність, Гаркало Ю. Б. (2018)
Беденко Ю. Ю. - Питання існування права держави на превентивну самооборону (2018)
Бутко Л. А. - Видача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (екстрадиція): окремі теоретичні та практичні аспекти (2018)
Гречко І. В. - Особливості проведення виборів глави держави на прикладі таких країн, як ОАЕ, Ізраїль, Італія, Індія та Єгипет (2018)
Михалків І. М. - Щодо проблеми легалізації евтаназії в країнах Європи (2018)
Токарєва К. О. - Податкова безпека як важлива складова фінансової безпеки держави, Глушко Д. А. (2018)
Шлапак А. В. - Механізм застосування та значення статті 7 договору про Європейський Союз, Донець А. А. (2018)
Тітул (2018)
Гириловська І. В. - Моніторинг як механізм впливу на якість професійної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів: результати експерименту (2018)
Зінукова Н. В. - Модель формування фахової компетентності усного перекладача у зовнішньоекономічній сфері (2018)
Козак Ю. Ю. - Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2018)
Кравченко С. О. - Модель формування дослідницької компетентності майбутніх екологів (2018)
Луцик Г. О. - Структура готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки (2018)
Повстин О. В. - Педагогічні умови ефективного формування управлінської компетентності у фахівців у галузі безпеки людини (2018)
Стойчик Т. І. - Національна рамка кваліфікацій як інструмент забезпечення якості професійної освіти (2018)
Бондарь C. А. - Шкільний травматизм: особливості, тенденції (2018)
Горбан Є. І. - Школа розвитку професійної компетентності методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти як засіб впровадження інноваційної технології (2018)
Кравченко Т. М. - Доцільність та шляхи підвищення компетентності учнів через використання сучасних активних методів навчання (2018)
Мариніна В. І. - Формування професійної компетентності в майбутніх кваліфікованих робітників на уроках фізики засобами нових педагогічних технологій навчання (2018)
Отоса І. О. - Використання ігрових технологій на уроках правознавства (2018)
Пілевич О. А. - Результати впровадження методики формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту в педагогічну практику вищих закладів освіти (2018)
Нєпєіна А. В. - Професійна освіта екологів у вимірі ідеології сталого розвитку як провідного імперативу ХХ століття (2018)
Сопільник М. П. - Проблеми розвитку професійної компетентності викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю (2018)
Артюшенко В. І. - Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників: реальність сучасної педагогічної практики, Сімова Л. Г., Лимар О. П., Рудюк О. М. (2018)
Баглай В. І. - Особливості фахової підготовки майбутніх машиністів високошвидкісних поїздів у Франції (2018)
Леу С. О. - Система професійної освіти і навчання Великої Британії: стратегія, пріоритети та реформи (2018)
Бурлака Н. И. - Влияние электромагнитного излучения на репродуктивную функцию человека, Слинчак Е. Л. (2018)
Ліщинська Р. В. - Програмний продукт для пошуку crispr-систем, Кисляк С. В. (2018)
Задорожняя О. А. - Семипалатинское агентство "Товарищество Западно-Сибирского пароходства и торговли" (1898–1917 гг.) (2018)
Сипа М. Г. - Типологічні особливості духовних музичних творів (2018)
Скляр Н. М. - Окремі питання дослідження тіньового ринку зброї України, Усик П. С. (2018)
Samoilova Yu. - The role of standards in professional training of teachers in the USA (2018)
Suwimol S. - Study of student learning achievement in computer in course on creating e-Book and student satisfaction with the "Big 6 Skills Model” instruction (2018)
Sych T. - Factors of methodology development of researches of education management problems at the modern stage of development of national science (2018)
Гора Н. В. - Особливості застосування інформаційних технологій у навчання товарознавців (2018)
Stoykov A. - About the communicative tolerance in future social workers (2018)
Куликова Т. И. - Психологические проблемы молодых людей, прибегающих к Интернет-общению (2018)
Бродкевич В. М. - Алгоритми машинного навчання (МН) та глибокого навчання (ГН) і їх використання в прикладних додатках, Ремесло В. Я. (2018)
Дволітка М. Я. - Прогнозування показників надійності лінійної частини магістрального газопроводу (2018)
Кисляк С. В. - Оптимізація систем демонстрації графічного матеріалу під час навчального процесу, Нетаєв Р. М. (2018)
Кузьмін О. В. - Комплексна оцінка якості харчування, Ільчук Н. В., Салтан Б. А., Сасник С. С. (2018)
Лаленко Т. В. - Розробка методу комплексної кількісної оцінки якості соусу молочного, Пістуняк І. Я., Гордієнко А. С., Богомол А. В., Кузьмін О. В. (2018)
Горіна В. В. - Аналіз рівня швидкісно-силових здібностей велосипедистів-гонщиків 14–15 років (2018)
Топорков О. М. - Вплив водного спортивного походу на функціональний стан туристів-водників 14–16 років (2018)
Іщенко Є. О. - Державотворча специфіка українського та російського письменства ІІ-ої пол. ХІХ ст. – І-ої пол. ХХ ст. (2018)
Obushenko T. - Solvent sublation of indigo carmine from water, Tolstopalova N., Nesterchuk O. (2018)
Дуброва Н. П. - Управління фінансовою стійкістю сільськогосподарських підприємств, Антоненко В. В. (2018)
Зубченко Д. М. - Формування конкурентних переваг малого підприємства торгівлі, Стеценко В. А. (2018)
Логоша Р. В. - Фактори розвитку ринку продукції органічного овочівництва в Україні, Підвальна О. Г. (2018)
Логоша Р. В. - Особливості формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств, Польова О. Л. (2018)
Лютік О. М. - Оцінка ефективності бюджетних програм, Лящук О. В. (2018)
Масюк Ю. В. - Механізм управління платоспроможністю та кредитоспроможністю сільськогосподарського підприємства, Деменкова А. Є. (2018)
Омельченко Т. О. - Врахування принципів сегментування при формуванні асортименту, Шевченко О. Г. (2018)
Сакун Л. М. - Аналіз інноваційної активності промислових підприємств Полтавської області, Карлик Ю. Ю., Мігачова В. Б. (2018)
Соколовська В. М. - Взаємозв’язок корпоративної та маркетингової стратегій підприємства, їх роль в діяльності організації (2018)
Тарасова Г. О. - Особливості обліку відрядження по Україні та за кордон у координатах Податкового кодексу України та законодавства, Рудобаба І. Ю. (2018)
Рогоза Я. Е. - Нетрадиційні торговельні марки: актуальні проблеми правової охорони (2018)
Heydərova A. V. - Antropogen amillərin bioloji sistemlərə təsiri və ekoloji tarazliğin bərpasi yollari, İsmayılova A. A., Paşayeva G. A. (2018)
Камінський О. Є. - Удосконалення методичного підходу до оцінювання репутації хмарних провайдерів (2018)
Ротар А. Є. - Проекти управління продуктовим портфелем сучасної агрофірми (2018)
Турсунов А. М. - Ташқи савдо сиёсатининг назарий асослари ва тарихий жиҳатлари, Кариева Л. С. (2018)
Гончарук В. В. - Підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до формування екологічної культури учнів (2018)
Касимов Р. А. - Домашняя экспериментальная работа студентов гуманитарных специальностей колледжа (2018)
Куликова Т. И. - Укрепление стрессоустойчивости педагога на основе тайм-менеджмента (2018)
Булах Б. В. - Застосування семантичних технологій для аналізу та рефакторингу програмного коду (2018)
Дуднік А. С. - Методи підвищення продуктивності пристроїв безпровідних вимірювальних сенсорних мереж (2018)
Кузьмін О. В. - Дослідження якості раціонів харчування, Вовк Г. М., Гребонос К. І., Радькевич С. М., Роман Т. О. (2018)
Прокоф’єва Г. М. - Ефективні технічні мийні засоби, Книш Н. В., Cударушкіна Т. В. (2018)
Слабінога М. О. - Розробка віртуального веб-орієнтованого середовища для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп’ютерні системи штучного інтелекту", Микитка Т. Г. (2018)
Слюсар С. В. - Система обробки зображень відеоряду очей для визначення психологічного стану (2018)
Калашникова Л. Е. - Математическое обеспечение аксонометрического ортогонального проецирования, Лысак К. Е., Рыльцев Е. В. (2018)
Топорков О. М. - Аналіз рівня лижної технічної підготовленості туристів-лижників 15–16 років у підготовчому та змагальному періодах (2018)
Грищенко Я. С. - Прагматичні маркери композиції віршованого твору (2018)
Демиденко О. П. - Мовні репрезентанти цінностей американської та української лінгвокультур, Гурська Ю. О. (2018)
Труцуненко І. І. - Полікомпонентні іменники в усному побутовому мовленні, Барладюга А. С. (2018)
Касянчук Б. В. - Запобігання злочинності за допомогою зміни архітектури міста (2018)
Алексієвець Л. - Наука як ключ до пізнання істини (2017)
Боднар В. - Привітання з нагоди ювілейного випуску "УЄС" (2017)
Wawryniuk A. - Congratulations on the occasion of the UEW jubilee issue (2017)
Макар Ю. - Тернопіль… і увесь світ (2017)
Юрій М. - Рух незгідних як відродження нескореного менталітету українців, Алексієвець М. (2017)
Секо Я. - Національний аспект російської революції 1917 року, Місько В. (2017)
Шама О. - Деякі аспекти становлення і розвитку середньовічної державності (2017)
Грушко В. - Внесок індоєвропейських та близькосхідних народів у відкриття капіталу як явища та процес його розвитку (2017)
Москалюк М. - Роль залізничного транспорту в розвитку промисловості України у другій половині XIX – на початку XX ст. (2017)
Калакура О. - Етнополітичний контекст соборності україни на тлі століття української революції (2017)
Чорній Г. - Політика радянської влади щодо жінок у процесі колективізації західноукраїнського регіону (середина 1940-х – початок 1950-х рр.) (2017)
Ціватий В. - Інституціоналізація образу українців та України в європейських світоглядних, політико-дипломатичних і протокольно-етикетних практиках доби раннього модерного часу (ХVІ–ХVІІІ ст.): історична ретроспектива (2017)
Василишин С. - Тенденції та проблеми економічної співпраці україни і Республіки Білорусь у нових геополітичних умовах (2005–2009 рр.) (2017)
Ганський В. - Міжнародний туризм та його інституціоналізація у міжнародних відносинах 1920–1930-х рр. (на прикладі II Речі Посполитої) (2017)
Vasyliev O. - The Ukraine-EU science and technology cooperation (2017)
Herbish N. - The refugee crisis: a view on the problem (2017)
Чекаленко Л. - КНР – Середня Азія: реалізація концепції економічного шовкового шляху (2017)
Орлова Т. - Президентські вибори 2016 року в США з точки зору історії ментальностей (2017)
Алексієвець М. - Косово: основні етапи самовизначення та становлення державності (2017)
Мартинов А. - Вибори в бундестаг 2017 року у контексті новітньої політичної історії Німеччини (2017)
Костюк Л. - Міграційна політика Бельгії упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Валіон О. - Вплив глобалізації на економіку Республіки Білорусь на сучасному етапі (2017)
Парнета О. - Жіночі організації в Другій Речі Посполитій (1918–1939) (2017)
Wawryniuk A. - Pogranicze korony i litwy w okresie ksztaltowania sie dwujedynego panstwa (2017)
Юрій М. - Менталітет і цивілізація у контексті історії, Алексієвець Л. (2017)
Ковальчук Т. - Міжнародний валютний фонд: фінансовий кредитор чи політико-економічний поневолювач? (2017)
Зашкільняк Л. - Річ Посполита обох народів в ретроспективі української історіографії (2017)
Калакура Я. - Методологічні нотатки щодо співвідношення і взаємопроникнення української, зарубіжної та всесвітньої історії в контексті глобалізації (2017)
Ярмошик І. - Історія України в мемуарах польських авторів першої половини ХVІІ ст. (2017)
Підставка Р. - Проблематика і стан досліджень замку в Скалі-Подільській, Сивий М. (2017)
Смільська І. - Співпраця України та ООН у миротворчій діяльності (1992–2014): історіографія проблеми (2017)
Кравець В. - Трансформація сексуальних цінностей на сучасному етапі розвитку України (2017)
Троян С. - Польсько-німецький пам’яттєвий дискурс: сучасні проблеми у вимірі культури пам’яті (2017)
Окаринський В. - Занадто акустичне місто в блакитній галілеї, або художня проза як джерело історії України (приклад міста Тернополя) (2017)
Біловус Л. - Діяльність української церкви у США в обороні національних духовних практик як чинника збереження національної ідентичності (на матеріалі періодичної преси української діаспори) (2017)
Криськов А. - Секуляризація церковного землеволодіння у губерніях Правобережної України в першій половині ХІХ ст. (2017)
Стоцький Я. - Покутницький рух у західних областях України під репресивним тиском органів державної влади у 1960-х – 1980-х рр. (2017)
Ткач В. - Польсько–українське культурно–освітнє товариство ім. Адама Міцкевича в місті Чорткові: історія становлення та перспективи розвитку (2017)
Алексієвець Л. - Слово про нашого автора професора Ярослава Калакуру (2017)
Дацків І. - В’ячеслав Липинський біля витоків української дипломатії (2017)
Алексієвець Л. - Грубінко А. В. Велика Британія в системі європейської зовнішньої і безпекової політики (1990–2016 рр. ): монографія. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 668 с. (2017)
Федорів І. - Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби / Упорядн., Авт. вступ. розд. і наук. комент. О. А. Купчинський. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, 2016. – 424 С. – 100 Пр. – (Українознавча наукова бібліотека НТШ; Число 43), Алексієвець М. (2017)
Секо Я. - Ткаченко В. Україна: quo vadis – куди йдемо? – К.: Видавництво Логос Україна, 2017. – 424 С. Ткаченко В. Россия: беспутье агрессора. – К.: Издательство Логос Украина, 2016. – 432 С. (2017)
Алексієвець М. - Калакура Я. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – Київ: Генеза, 2017. – 560 С., Валіон О. (2017)
Алексієвець М. - Галичина в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: В. О. Котигоренко (керівник), В. А. Войналович, О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В. В. Коцур, Н. І. Кочан, О. О. Лященко, Н. Ю. Макаренко, Ю. О. Ніколаєць, М. І. Панчук, О. В. Позняк, О. О. Рафальський, М. Ю. Рябчук. – К.: ІПІЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 840 С., Костюк Л. (2017)
From the book by Lyudmyla Chekalenko. Foreign Policy Of Ukraine / Ed. by Tsivatyi V. G. – K: Lat&K, 2016. – 294 P., 8 P. Pic. (2017)
Із книги Володимира Окаринського. Тернопіль: Місто, Люди, Історія (Від давнини до 1991 року). – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – 512 С. (2017)
Відомості про авторів (2017)
До уваги авторів! (2017)
Максименко С. Д. - Біопсихічна підструктура (2018)
Алєксєєва Ю. А. - Когнітивна природа віри (2018)
Бігунов Д. О. - Психологічний аналіз конфліктних комунікативних ситуацій (2018)
Ващенко І. В. - Реагування на ініціальні конфліктогени під час проведення судового розгляду справи, Зелінська О. П. (2018)
Вержиховська О. М. - Особливості емоційного стимулювання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (2018)
Гуляс І. А. - Життєвий успіх як соціально-психологічний феномен (2018)
Добіжа Н. В. - Особистість учителя іноземної мови з точки зору проблем психології особистості, Оніщук І. І. (2018)
Дригус М. Т. - Проблема становлення особистісної ефективності школяра у психологічній системі І. О. Сікорського (2018)
Каліщук С. М. - Свідомість як "граничне поняття" (2018)
Кlochek L. V. - Value-based self-regulation as a mechanism for development of social justice in pedagogical interaction (2018)
Коновалова О. В. - Обґрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження мотиваційної готовності студентів до діяльності у сфері торгівлі (2018)
Макаренко С. С. - Маніпуляція суспільною свідомістю у процесі спілкування (2018)
Максименко К. С. - Пресуппозиции по соотношениям: личность пациента – личность психотерапевта, диагноз – форма психотерапии (2018)
Михайлик А. О. - Питання сприятливого соціального середовища у працях Й. Й. Ролле, Чеканська О. А. (2018)
Михайлишин У. Б. - Теоретико-методологічне дослідження детермінант виникнення адиктивної поведінки у студентів (2018)
Міненко О. О. - Психологічний аналіз сучасної мультиплікаційної продукції та її вплив на психічний розвиток дитини (2018)
Мусіяка Н. І. - Розвиток творчого мислення як особистісної детермінанти навчальних досягнень молодших школярів (2018)
Олійник А. В. - Гуманістичний потенціал релігійної віри у протидії аутодеструктивності (2018)
Онуфрієва Л. А. - Концептуальні межі поняття копінг-стратегій особистості у психології, Ващенко І. В. (2018)
Островська К. О. - Особливості поведінки дітей з аутизмом у грі з ровесниками, Островський І. П., Сайко Х. Я. (2018)
Панчук Н. П. - Особистісно-орієнтований підхід у становленні ціннісної сфери майбутнього компетентнісного фахівця (2018)
Папуча М. В. - Ідеальна форма в розвитку особистості людини, Наконечна М. М. (2018)
Пастух Л. В. - Формування позитивного психологічного клімату в педагогічних колективах закладів загальної середньої освіти (2018)
Беата Анна Пєхота - Дружба и ее значение в жизни человека, Зайдель Ізабела (2018)
Прахова С. А. - Тривожність у предикторній структурі фрустраційних станів школярів різних вікових груп (2018)
Руда Н. Л. - Етапи формування мотивації політичного лідерства (2018)
Руденко Л. М. - Психологічний супровід дітей, хворих на цукровий діабет І типу і хронічний тонзиліт, Осадча Т. М., Гавриленко Ю. В. (2018)
Семенів Н. М. - Методологія дослідження міжетнічних взаємин на міжособистісному рівні (2018)
Тавровецька Н. І. - Емпіричний аналіз змістових характеристик життєвої позиції особистості (2018)
Тичина К. О. - Особливості міжособистісних стосунків у сім’ях, які виховують дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2018)
Туз О. С. - Модель психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління організаційними змінами (2018)
Хоменко Є. Г. - Дослідження міжособистісної взаємодії учнів молодшого підліткового віку за допомогою методу соціометрії (2018)
Цимбаленко О. О. - Методика формування здатності до комунікативної взаємодії у дітей із порушеннями спілкування (2018)
Чеканська Л. М. - Диференційований підхід у навчанні дітей із різним типом функціональної асиметрії (2018)
Шебанова В. І. - Викривлення стратегій харчової поведінки як адаптаційно-компенсаторний процес тілесності та специфічне новоутворення, Łodygowska E. (2018)
Штепа О. С. - Головні ідеї інтенціональної концепції особистісного самоздійснення (2018)
Яворська-Вєтрова І. В. - Перспективна рефлексія як механізм становлення особистісної ефективності учнів (2018)
Бібліографія (2018)
Відомості про авторів (2018)
Інформація про збірник (2018)
Вихідні дані (2018)
Поляков М. В. - У витоків Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Савчук В. С., Світленко С. І. (2018)
Вітенко З. Р. - Міжнародна епістолярія українських профспілок (1920-х – 1930-х рр. ХХ ст.) (2018)
Слісаренко О. М. - Україна в роки Північної війни в донесеннях англійського посла Чарльза Вітворта (2018)
Пижик А. М. - Втілення в радянському художньому кіно образів "ворога" та "героя" періоду Української революції 1917-1921 рр. (2018)
Аксьонова В. І. - Філософія соціокультурних значень в інформаційній системі вчора та сьогодні (2018)
Салій А. В. - Філософія та література: шлях до діалогу (2018)
Дідик Л. А. - Просторова диспозиція агентів комунікації в соціальних мережах (2018)
Ковальов А. В. - Проблеми деліберативних практик у Європейському Союзі за Джеймсом Фішкіним (2018)
Коцан Р. І. - Розвиток теоретичних засад дослідження державних кордонів (2018)
Руденко Л. Г. - Розвиток картографічного напряму досліджень в Інституті географії НАН України, Бочковська А. І. (2018)
Руденко Л. Г. - Наукові здобутки співробітників Інституту географії НАН України у 2017 році, Маруняк Є. О. (2018)
Голубцов О. Г. - Образ ландшафту: аналіз і оцінювання у ландшафтному плануванні (2018)
Гавриленко О. П. - Ландшафтознавчий аналіз для оптимізації природоохоронного природокористування в урбанізованому середовищі, Циганок Є. Ю. (2018)
Гукалова І. В. - Якість життя як цільовий імператив концепцій міського розвитку: висновки для України (2018)
Іщенко Ю. Д. - Креативна діяльність в Україні: методика дослідження та просторові тенденції (2018)
Нагірна В. П. - Роль малих міст в активізації соціально-економічного розвитку сільської місцевості (2018)
Савчук І. Г. - Просторова організація трамвайного транспорту великого міста (на прикладі Києва), Нагорний Т. В. (2018)
Чернов Б. О. - Географічне краєзнавство: теоретико-методологічна сутність (2018)
До ювілею Ж. М. Матвіїшиної (2018)
Пам’яті В. С. Давидчука (2018)
Інформація (2018)
Yudina O. V. - Optimisation of the process of professional training the future managers for business сommunication in a foreign language (2018)
Жарик Є. А. - Основні елементи управлінського лідерства (2018)
Проскурня О. М. - Підвищення ефективності організації підприємницької діяльності з надання реабілітаційних послуг при впровадженні принципів менеджменту якості (2018)
Шаульська Л. В. - Соціальна політика як передумова розвитку інтелектуальних складових людського потенціалу, Карпенко А. В. (2018)
Кургузов А. О. - Використання маркетингових стратегій у процесі формування та репрезентації української національної ідентичності (2018)
Лупинос А. В. - Аналіз тенденцій розвитку підприємницької діяльності в галузі утилізації полімерних відходів в Україні, Гуржій Н. М. (2018)
Бухаріна Л. М. - Використання потенціалу логістики внутрішніх водних шляхів для розвитку агробізнесу в Україні, Бірюков Т. Р. (2018)
Шмиголь Н. М. - Логістичні центри як напрямок розвитку логістики водного транспорту, Метеленко Н. Г. (2018)
Булавка Н. В. - Добір морозостійких ліній пшениці м’якої озимої, Юрченко Т. В., Кучеренко О. М. (2017)
Гудзенко В. М. - Комбінаційна здатність та параметри генетичної варіації за масою 1000 зерен ячменю багаторядного озимого в Лісостепу України, Поліщук Т. П., Бабій О. О. (2017)
Демидов О. А. - Зимостійкість болгарських зразків пшениці озимої в умовах Лісостепу України, Вологдіна Г. Б. (2017)
Дубовик Н. С. - Зав’язування насіння при схрещуванні сортів Тriticum aestivum L. з пшенично-житніми транслокаціями, Гуменюк О. В., Кириленко В. В. (2017)
Кириленко В. В. - Вплив мутагенних чинників на рослини F1М1 та М1 пшениці м’якої озимої, Хоменко С. О., Волощук С. І., Юрченко Т. В., Васильківський С. П. (2017)
Кузьменко Є. А. - Оцінка колекційних зразків пшениці твердої ярої за врожайністю та селекційними індексами, Федоренко М. В., Хоменко С. О., Харченко М. В. (2017)
Хоменко С. О. - Посухостійкість та елементи продуктивності колекційних зразків пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу України, Кочмарський В. С., Федоренко І. В., Федоренко М. В. (2017)
Власенко В. А. - Генетична оцінка елементів продуктивності гібридів F1, F2 пшениці м’якої озимої, створених за участі носіїв інтрогресованих компонентів, Бакуменко О. М. (2017)
Пикало С. В. - Регенераційна здатність тритикале в культурі апікальних меристем пагонів залежно від генотипу та віку експланта, Волощук С. І., Чугункова Т. В., Прокопік Н. І. (2017)
Сіроштан А. А. - Екологізація насіннєвих посівів пшениці озимої, Кавунець В. П., Центило Л. В. (2017)
Мєлюхіна Г. В. - Сезонна динаміка щільності популяцій злакових цикадок на пшениці озимій в Лісостепу України (2017)
Муха Т. І. - Сорти пшениці озимої з груповою стійкістю проти хвороб для Лісостепу України, Мурашко Л. А., Мар’юшкіна В. Я. (2017)
Василенко Н. В. - Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 3. "Сила" борошна та її складові, Правдзіва І. В., Замліла Н. П., Вологдіна Г. Б., Колючий В. Т. (2017)
Дубовик Д. Ю. - Продуктивність пшениці м’якої озимої за сумісної обробки насіння протруйником та біодобривами, Каленська С. М. (2017)
Заїма О. А. - Ефективність фунгіцидів на пшениці м’якій озимій, Дергачов О. Л. (2017)
Ратошнюк В. І. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люпину вузьколистого (2017)
Демидов О. А. - Творчий спадок академіка В. М. Ремесла в селекції пшениці (до 110-річчя від дня народження), Власенко В. А., Коломієць Л. А., Гуменюк О. В. (2017)
Суслов О. М. - Синтез та нелінійні властивості твердих розчинів AgNb1–xTaxO3, Дурилін Д. О., Овчар О. В., Білоус А. Г. (2013)
Іваненко О. П. - Іонна провідність нестехіометричних фторидів самарію, Компаніченко Н. М., Пшеничний Р. М., Омельчук А. О. (2013)
Лисовенко С. О. - Застосування квазісилового алгоритму для генерації динамічних структурних моделей металічних розплавів, Роїк О. С., Казіміров В. П., Перевертайло В. М. (2013)
Фадєєв Є. М. - Нові ІЧ-люмінесцентні гібридні матеріали на основі ковалентно закріплених амінополікарбоксилатів лантанідів (III), Смолa С. С., Снурніковa О. В., Труновa О. К., Русаковa Н. В. (2013)
Булачок А. С. - Синтез та дослідження електричних властивостей купратів барію, Дзязько О. Г., Фесич І. В., Голубцов В. А., Неділько С. А. (2013)
Гріщенко Л. М. - Бромування та функціоналізація поверхні вуглецевих волокон сірковмісними групами, Безугла Т. М., Музичук Б. О., Вакалюк А. В., Задерко О. М., Місчанчук Б. Г. (2013)
Бик С. В. - Електроосадження сплаву Ni—W із цитратно-пірофосфатного електроліту, Берсiрова О. Л., Кублановський В. С. (2013)
Лысенко Л. Л. - Исследование поляризации ионообменных мембран, диафрагмы и ионита, Мищук Н. А., Несмеянова Т. А., Баринова Н. О. (2013)
Слободянюк И. А. - Фотоэлектрохимические свойства модифицированных фотоанодов на основе нанотрубок TiO2 и халькогенидов кадмия для систем получения фотоводорода, Русецкий И. А., Данилов М. О., Колбасов Г. Я., Щербакова Л. Г., Солонин Ю. М. (2013)
Лобачев В. Л. - Кинетика и механизм окисления тиофена пероксиазотистой кислотой в водных растворах и газовой фазе, Дятленко Л. М., Рудаков Е. С. (2013)
Братенко М. К. - Синтез, триазиноанелювання та протимікробна активність 2-аміно-4-піразоліл-4Н-1,3-оксазинів, Панасенко Н. В., Мельниченко Н. В., Вовк М. В. (2013)
Александрова К. В. - Cинтез та фiзико-хiмiчнi властивостi похiдних 7-R-3-бензилксантинiл-8-метилтiоацетатної кислоти, Дячков М. В., Шкода О. С., Васюк С. О. (2013)
Плутенко Т. А. - Влияние температуры окисления на электрофизические свойства в системе твердых растворов (1–x)BaTiO3—x(K0. 5Bi0. 5)TiO3, Вьюнов О. И., Белоус А. Г. (2013)
Янко О. Г. - Химические превращения в системе OsO4—S2Cl2—Se—KCN—4-CNPy (2013)
Давиденко Ю. М. - Синтез, будова та магнітні властивості координаційного полімеру міді (ІІ) 3 1Н-піразолом, Діхерт С., Демешко С. O., Майєр Ф., Павленко В. О., Фрицький І. О. (2013)
Теслюк О. И. - Фотолюминеcцентные свойства комплексов Eu(III) и Tb(III) с производными оксибензойной кислоты, Дога П. Г., Кондратьева Р. В., Новикова Н. С., Мешкова С. Б. (2013)
Бричка С. Я. - Модифицирование алюмосиликатных нанотрубок диоксидом церия, Котел Л. Ю., Оранская Е. И., Бричка А. В., Чернявская Т. В. (2013)
Курта С. А. - Кристалоквазіхімічний механізм каталізу окисного хлорування етену, Татарчук Т. Р., Микитин І. М. (2013)
Крупенникова О. С. - Электрокатализаторы восстановления кислорода на основе многослойных углеродных нанотрубок, модифицированных оксидами кобальта и никеля, Пирский Ю. К., Гайдин А. В., Иваненко И. Н., Донцова Т. А. (2013)
Коломицев Д. В. - Електрохімічне окислення фенолу на допованому діоксиді олова (2013)
Наконешная Е. П. - Электрохимический синтез нановолокон карбида вольфрама, Новоселова И. А., Быков В. Н. (2013)
Іванченко Д. Г. - Синтез та фiзико-хiмiчнi властивостi 1,8-дизамiщених теобромiну — потенцiйних бiоактивних сполук, Назаренко М. В., Романенко М. І., Пахомова О. О. (2013)
Бiла Н. І. - Кінетика реакції моно- і дигідроксибензойних кислот з азотцентрованими радикалами в системі вода—диметилсульфоксид, Бiлий О. В. (2013)
Tkachuk О. - Romantic discourse of "Haidamaki" poem by Т. Shevchenko (2013)
Kucher V. - Inner world of images in dystopia novels of the first half of the XXth century (2013)
Вільна Я. - Морально – естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") (2013)
Гнатенко В. - Шевченкіана Олександра Астаф'єва (2013)
Залевська О. - Художнє втілення морально-етичної проблематики у малій прозі Ростислава Єндика (2013)
Зимомря М. - Художній дискурс збірки поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко (2013)
Ткачук М. - Художня своєрідність роману "Земля" Ольги Кобилянської (2013)
Бабій І. - Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха (2013)
Косінова О. - Музично-композиційна побудова поетичних творів Павла Тичини (2013)
Працьовитий В. - Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача (2013)
Луцишин І. - Концепт екзистенційної тривоги в романі Володимира Винниченка "Рівновага" (2013)
Любімова О. - Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80 – х років ХІХ століття (2013)
Мединська О. - Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" (2013)
Мельник Л. - Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича (2013)
Нагорний Я. - Художня практика Павла Богацького в контексті доби (початок ХХ століття) (2013)
Приліпко І. - Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка (2013)
Реутова М. - Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої (2013)
Скуратко Т. - Діалектика традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників (2013)
Швець Н. - Художнє зображення двоплощинності добра і зла в романі "Лора" Олекси Гай-Головка (2013)
Яблонська Н. - Романи В. Даниленка в сучасному дискурсі української масової літератури (2013)
Гуляк А. - Об’єктивізація постаті поета в образі ліричного героя (на матеріалі української поезії ХХ століття), Науменко Н. (2013)
Біляшевич Р. - Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини ХХ століття (2013)
Віннікова Н. - Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю (2013)
Краснова Л. - Художня своєрідність пісенного тексту (2013)
Мацько В. - Концепт андрогінності в художній літературі: маскулінність і фемінність (2013)
Савка М. - Іманентно-трансцендентні та ціннісно-інтенціональні виміри художнього тексту: екзистенціальна методологія і особливості (на матеріалі української малої прози перших десятиліть ХХ ст.) (2013)
Якібчук М. - Батьківщина, дім, рідна мова як образи втраченої та віднайденої буттєвості (український контекст 60 – 80-х років ХХ ст.) (2013)
Гільдебрант К. - "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини ХХ століття (2013)
Диндаренко О. - Лінгвостилістичні засоби створення образу Індії в поезії та прозі Р. Кіплінга (2013)
Петриченко Н. - Жанрові різновиди прозових творів російських і українських авторів першої половини ХІХ століття: оповідання, новела, повість, роман (критичний дискурс полеміка) (2013)
Печарський А. - У ментальному хронотопі китайської поезії епохи династії Тан ( 唐诗 ) і українського літературного бароко (2013)
Свиридюк Л. - Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект (2013)
Ткачук А. - Невідомий вірш "Бабин Яр" Володимира Сосюри, Ткачук М. (2013)
Астаф'єв О. - Творчість як академія живопису (Наталія Гавдида. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого. Монографія. – К.: Смолоскип,2012. – 226 с.), Ткачук В. (2013)
Галич О. - Творчість Андрія Малишка з погляду наратології (Ткачук М.П. Художній дискурс лірики Андрія Малишка: монографія. – Тернопіль: Медобори, 2013. – 310 с.) (2013)
Гнатюк М. - Інтертекстуальний дискурс Шевченкового прометеїзму (Ткачук О.М. "Інтертекст поеми "Кавказ" Тараса Шевченка: прометеїзм в орієнтальному дискурсі". (Навч. посіб.) – Тернопіль: Медобори, 2012. – 131 с.) (2013)
Курчій Д. - "Реальні факти сумної правди" (Михайло Ломацький. Українське вчительство Гуцульщини. – Торонто-Онтаріо. – 1958) (2013)
Краснова Л. - Primus inter pares - перший між рівними (Нова зустріч з Андрієм Малишком // Микола Ткачук. Художній дискурс лірики Андрія Малишка. – Тернопіль; Медобори, 2013. – 309 с.) (2013)
Краснова Л. - Вірджинія Вулф. Розмисли навколо модерністської експериментальності (Галини Варнацька. Художня специфіка модерністської прози Вірджинії Вулф. Монографія – Дрогобич, 2012. – 220 с.) (2013)
Краснова Л. - Не забуваймо про нашу армію (Ярослав Яремко. Нариси з історії української військової термінології. – 2-ге вид. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 411 с.), Ткачук М. (2013)
Науменко Н. - Творчий доробок на тлі осмислених позицій (Іван Зимомря, Руслана Жовтані, Владислав Грещук. Алгоритми наукового поступу. Біобібліографічний покажчик Миколи Зимомрі. Післямова Ігоря Добрянського, Станіслава Лупінського.– Ужгород: ФОП Бреза А. Е., 2013. – 366 с.), Сеник Л. (2013)
Бурмака И. А. - Методы внешнего управления судами в ситуации опасного сближения, Кулаков М. А., Калиниченко Г. Е. (2017)
Ворохобин И. И. - Ортогональное разложение плотности распределения погрешностей навигационных измерений в ряд Грама-Шарлье типа А, Сикирин В. Е., Фусар И. Ю. (2017)
Габрук Р. А. - Безпека при виконанні динамічного позиціонування (2017)
Доронін В. В. - Контекстно-орієнтований підхід в інтелектуальній обробці потоків даних від водомірних постів при русі судна, Алєйніков М. В., Алейніков В. М. (2017)
Зинченко С. Н. - Расхождение с маневрирующими целями, Ляшенко В. Г. (2017)
Кондратьєва Л. Ю. - Концепция оптимизации целевой функции патрульного судна типа SWATH (2017)
Кузьменко Є. С. - Розробка заходів щодо створення транспортно-експедиторської компанії як елементу сервісної ергатичної системи, Петров І. М. (2017)
Михайленко В. С. - Решение задач идентификации и управления температурным контуром системы охлаждения судового дизеля, Харченко Р. Ю. (2017)
Онищенко С. П. - Формування стояночного часу рейса судна з урахуванням чартерних умов, Коскіна Ю. О. (2017)
Пятаков Э. Н. - Локально-независимое управление процессом расхождения судов, Омельченко Т. Ю., Волков Е. Л. (2017)
Сіманенков А. Л. - Статистичний аналіз теплових режимів суднового двигуна внутрішнього згоряння (2017)
Товстокорий О. М. - Керування положенням полюсу повороту на двогвинтовому конвенційному судні, Мойсеєнко В. С. (2017)
Знамеровська Н. П. - Формування предметних компетентностей при вивченні загальноінженерних дисциплін, Васильченко Г. Ю. (2017)
Жмур В. Н. - Снижение расхода топлива и интенсивности развития "парникового" эффекта – стратегическая задача современного судоходства, Леонов В. Е. (2017)
Алексенко В. Л. - Исследование напряженно-деформированного состояния системы "металическая основа – защитное покрытие", Богдан А. П. (2017)
Бодак В. І. - Переваги та недоліки різних форм забірних частин шнекових насосів, Бодак М. В. (2017)
Волков В. П. - Особливості формування інформаційної моделі предметної області моніторингу параметрів технічного стану транспортного засобу, Грицук І. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Волонцевич Д. О. - Диффузионные процессы при "обжиме" трубчатых заготовок в магнитно-импульсной обработке металлов, Барбашова М. В., Еремина Е. Ф. (2017)
Малащенко В. О. - Дослідження точності фрикційних відцентрових муфт з канатними ланками, Проценко В. О. (2017)
Настасенко В. А. - Строгое обоснование силы действия гравитационного поля (2017)
Погорлецький Д. С. - Особливості застосування систем теплової підготовки для полегшення пуску транспортних двигунів, працюючих на зрідженому газовому паливі (2017)
Поляков В. А. - Гибридная модель левитационной силы магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2017)
Проценко В. О. - Аналіз роботи та напрямки удосконалення сполучної муфти гвинтового насоса паливної системи суднової енергетичної установки, Авраменко О. М. (2017)
Самарін О. Є. - Циліндро-поршнева група тронкового двигуна (2017)
Сапронов О. О. - Структура зламу полімерних композитів для захисних покриттів різного функціонального призначення (2017)
Ходаковський О. В. - Захисні покриття з двокомпонентною добавкою для транспортної техніки, Амелін М. Ю., Гусєв В. М., Якущенко С. В., Браїло М. В. (2017)
Зинченко С. Н. - Использование нейросетевой модели судна для решения задач управления, Ляшенко В. Г. (2017)
Носов П. С. - Моделювання інтелектуальної діяльності особи що приймає рішення в умовах позаштатних ситуацій при управлінні судном, Волошинов С. А., Бень А. П., Новиков А. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Белоус А. Г. - Влияние Fe2O3 на структуру и свойства стабилизированного оксида циркония, Кравчик К. B., Янчевский О. З., Bohnke O., Вьюнов О. И., Gunes V. (2012)
Chernii V. Ya. - MALDI mass spectrometry of zirconium and hafnium dibenzoylmethanate phthalocyanines, Severinovskaya O. V., Kovalska V. B., Tretyakova I. N., Losytskyy M. Yu., Yamoluk S. M., Volkov S. V. (2012)
Зинченко В. Ф. - Спектроскопическое исследование взаимодействия сложных халькогенидов EuIn2S4 та EuIn2Se4 с солевым расплавом NaCl-KCl, Павлинчук С. А., Мешкова С. Б., Чигринов В. Э. (2012)
Пилецкая К. А. - Взаимодействие трикарбонильного комплекса рения(I) с 9-метиладенином, Бобухов Д. В., Штеменко А. В. (2012)
Калугін В. Д. - Особливості прояву ефекту гідродинамічного обмеження швидкості хімічного осадження срібла в розчинах з різними відновлювачами, Лук’янченко В. В., Опалєва Н. С., Сидоренко О. В., Бешенцева О. А. (2012)
Панасенко Н. В. - Синтез 1-заміщених 5-піразолілтетразолів, Братенко М. К., Вовк М. В. (2012)
Дяченко В. Д. - Новый пример синтеза замещенных 7,8-диалкил-5-амино-N,2-диарил-3-оксо-4-циано-2-азабицикло(2. 2. 2)окт-5-ен-6-карбоксамидов конденсацией алифатических альдегидов с цианоацетанилидами, Карпов Е. М. (2012)
Ніколаєва О. А. - Циннамоїлвмісні полімери: синтез, властивості, сучасні напрямки застосування, Вретік Л. О., Загній В. В., Сиромятніков В. Г. (2012)
Братичак М. М. - Синтез та структуруючі властивості функціональних похідних епоксидних смол, Яцишин О. І., Кочубей В. В. (2012)
Сучасні проблеми фізико-неорганічної хімії, нанохімії і технології (виїзна сесія наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія") (2012)
Асаула В. М. - Фазові діаграми бінарних систем капронату кадмію з капронатами одно- і двовалентних металів, Мирна Т. А., Яремчук Г. Г., Волков С. В. (2012)
Козачкова А. Н. - Синтез и молекулярное строение гетерометаллических Pd(II)–Co(II) и Pd(II)–Ni(II) соединений с 1-амино-2-метилпропилиден-1,1-дифосфоновой кислотой, Дудко А. В., Царик Н. В., Пехньо В. И., Новоторцев В. М., Еременко И. Л. (2012)
Дорошенко М. Н. - Синтез и свойства дигидроксо-бис-1,1,1,5,5,5-гексафтор-2,4-пентандионата германия (IV) - прекурсора наноструктур, Железнова Л. И., Трачевский В. В., Мазуренко Е. А. (2012)
Гетьман Є. I. - Синтез та мікроструктура Pb8Na2(VO4)6, Яблочкова Н. В., Саванкова Т. М., Ігнатов О. В., Пасiчник Л. В., Гавва М. М. (2012)
Погодін А. І. - Фізико-хімічна взаємодія у квазіпотрійній системі CuI-Cu2S-Cu6PS5I, Кохан О. П., Барчій І. Є. (2012)
Горічок І. В. - Ентальпії утворення домішково-вакансійних комплексів у кристалах А2В6 (2012)
Цымбалюк К. К. - Оптимизация процедуры определения полициклических ароматических углеводородов в биоте, Деньга Ю. М., Антонович В. П. (2012)
Юрченко О. И. - Атомно-абсорбционное и рентгенофлуоресцентное определение ртути в грунтах и водах с применением димедоната ртути (I) в качестве стандартного образца состава, Титова Н. П., Чорножук Т. В., Добриян М. А., Ларин В. И. (2012)
Содержание (2018)
Григоренко Я. М. - Решение краевых задач теории пластин с переменными параметрами с применением периодических В-сплайнов, Крюков Н. Н. (2018)
Баженов В. А. - Достоверность модифицированного метода определения инвариантного J-интеграла при упругопластическом деформировании призматических тел, Гуляр А. И., Пискунов С. О., Шкрыль А. А. (2018)
Каминский А. А. - Определение безопасных уровней статических нагрузок для полимерных композитов, ослабленных трещинами, Черноиван Ю. А. (2018)
Рущицкий Я. Я. - Вариант нелинейных волновых уравнений, описывающих цилиндрические осесимметричные волны, Синчило С. В. (2018)
Глухов А. Ю. - Осесимметричные волны в слоистых композитных несжимаемых материалах с начальными напряжениями при проскальзывании слоев (2018)
Григоренко А. Я. - О напряженно-деформированном состоянии пластин сложной формы из ортотропных материалов при переменной нагрузке, Панкратьев С. А. (2018)
Мартынюк А. А. - Динамический анализ множества траекторий семейства уравнений движения на основе смешанных объемов Минковского (2018)
Янчевский И. В. - Нестационарные колебания электроупругой цилиндрической оболочки в акустическом слое (2018)
Хорошун А. С. - Об управлении неточными быстро-медленными системами Такаги – Сугено (2018)
Ларин В. Б. - О повышении надежности систем управления квадрокоптером (2018)
Никитина Н. В. - Бифуркации двух связанных осцилляторов (2018)
Mohammadian M. - An iterative approach for obtaining nonlinear frequency of a conservative oscillator with strong nonlinearities, Pourmehran O., Ju P. (2018)
Daşdemir A. - Forced vibrations of pre-stressed sandwich plate-strip with elastic layers and piezoelectric core (2018)
Баранец С. А. - Изоструктурные селеногалогениды родия Rh2Se9Hal6 (Hal — Cl, Br), Фокина З. А., Демченко П. Ю., Янко О. Г., Николенко А. С., Харькова Л. Б., Гладышевский Р. Е., Волков С. В. (2013)
Мирная Т. А. - Фазовые диаграммы бинарных систем каприлатов цинка, кадмия и свинца, Яремчук Г. Г., Токменко И. И., Асаула В. Н. (2013)
Кочетова С. А. - Синтез металевих наночастинок родію в карбамід- та ацетамід-хлоридних розплавах із його комплексних сполук, Буряк М.І., Савчук А. В., Малишев В. В. (2013)
Корбут І. О. - Вплив заміщення Ві на властивості сполук Bi1. 8–xPb0. 2TlxSr2CaCu2Oy та Bi1. 8–xPb0. 2TlxSr2Ca2Cu3Oy, Наумова Д. Д., Неділько С. А. (2013)
Дмитренко Ю. А. - Сопоставление сорбции сапонитом соляной кислоты и десорбции обменных и структурообразующих катионов, Мамченко А. В. (2013)
Рощина Е. В. - Кинетика реакций щелочного обесцвечивания бриллиантового зеленого и малахитового зеленого в присутствии поверхностно-активных веществ различного типа, Ельцов С. В., Мчедлов-Петросян Н. О. (2013)
Присяжный В. Д. - Состав соль-сольватных электролитов и удельная емкость природного пирита, Глоба Н. И., Сирош В. А. (2013)
Козин В. Ф. - Анодные и катодные процессы при электрохимической поляризации свинцового электрода в сернокислых электролитах, Близнюк А. В. (2013)
Молотовська Л. А. - Термодинамічне обгрунтування металотермічного та високотемпературного електрохімічного синтезу силіцидів хрому, Шахнін Д. Б., Малишев В. В. (2013)
Слисенко О. В. - Синтез гибридных нанокомпозитов на основе органомодифицированного силикагеля, Лебедев Е. В. (2013)
Бардаш Л. В. - Вплив вуглецевих нанотрубок на формування нанокомпозитів на основі термостійких сітчастих поліціануратів, Файнлейб О. М., Григор’єва О. П., Буато Ж., Уланскі Я. (2013)
Пшеничний Р. М. - Синтез та електропровідність складних фторидів KPbLnF6 (Ln = Y, La, Nd, Sm, Gd, Ho, Yb), Погоренко Ю. В., Омельчук А. О., Трачевський В. В. (2013)
Пономарьова Л. М. - Органо-неорганічні композиційні іоніти на основі катіонообмінних смол та гідрофосфату цирконію: структура та іонообмінні властивості, Дзязько Ю. С., Вольфкович Ю. М., Бєляков В. М., Василюк С. Л. (2013)
Міщенко А. М. - Комплекси гольмію (ІІІ) з ненасиченими b-дикетонами і металополімери на їх основі, Бережницька А. С., Труновa О. К. (2013)
Теребіленко К. В. - Синтез та люмiнесценцiя Na3Pr(PO4)2, Теребіленко А. В., Слободяник М. С., Зубар О. В. (2013)
Зінченко В. Ф. - Вплив взаємодії у системах GeO-GeO2 та Ge-GeO2(SnO2) на оптичні властивості композитів, Чигринов В. Е., Мозкова О. В., Магунов І. Р., Садковська Л. В. (2013)
Халявка Т. А. - Фотокаталитическая активность образцов BaTi4O9 и Ba2Ti9O20, полученных термическим методом, Шимановская В. В., Цыба Н. Н., Капинус Е. И. (2013)
Тарасевич Ю. И. - Исследование процесса деманганации воды в пилотных условиях, Кулишенко А. Е., Остапенко Р. В., Кравченко Т. Б. (2013)
Чигиринец Е. Э. - Хромато-масс-спектральный анализ летучих фракций изопропанольного экстракта рапса, Воробьева В. И., Шалыга Н. В., Липатов С. Ю. (2013)
Фоманюк С. С. - Електрохромні властивості плівок оксиду ніобію, осаджених з ніобієвих пероксокомплексів, Краснов Ю. С., Колбасов Г. Я. (2013)
Соловьев В. В. - Влияние катионного окружения на реакционную способность электрохимически активных комплексов в ниобийсодержащих расплавах, Черненко Л. А. (2013)
Ларин В. И. - Селективность растворения a-латуни при химической и электрохимической ионизации в хлоридных растворах, Хоботова Э. Б., Егорова Л. М., Бородкина А. А. (2013)
Компаніченко Н. М. - Іонна провідність нестехіометричних фторидів ітербію, Іваненко О. П., Пшеничний Р. М., Омельчук А. О. (2014)
Федина В. М. - Кристалічна структура сполук RRe2 (R = Gd, Dy, Er), Гладишевський Р. Є. (2014)
Струтинська Н. Ю. - Синтез та дослідження фосфатоборатів кальцію з апатитовим типом структури, Затовський І. В., Слободяник М. С., Ковба Я. Ю. (2014)
Зінченко В. Ф. - Оптичні властивості композитів систем EuX (X - S, Se)-Ge та одержаних з них покриттів , Чигринов В. Е., Магунов І. Р., Мозкова О. В. (2014)
Кравченко А. А. - Вплив електролітичного середовища на протолітичні властивості поверхні кремнезему, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Дем’яненко Є. М., Цендра О. М. (2014)
Теребiленко К. В. - Кристалізація ферум (ІІІ) фосфатів з вольфраматних розплавів (2014)
Капитанов И. В. - Мицеллярные эффекты димерных имидазолиевых ПАВ в процессах переноса ацильных групп на гидроксид- и гидропероксид-ионы, Прокопьева Т. М., Садовский Ю. С., Соломойченко Т. Н., Туровская М. К., Пискунова Ж. П., Разумова Н. Г., Попов А. Ф. (2014)
Засуха С. В. - Арил a-фтор- и a-хлорметиленбисфосфоно- вые кислоты и их хлорангидриды, Гузырь О. И., Шермолович Ю. Г. (2014)
Савченко І. О. - Азобензольні полімери: сучасні напрямки застосування, Сиромятніков В. Г. (2014)
Ткаченко И. М. - Синтез и свойства фторированного в ядро сульфосодержащего полиарилового эфира, Остапюк С. Н., Сидоренко А. В., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2014)
Дзязько Ю. С. - Неорганічні мембрани, модифіковані наночастинками іонітів, для вилучення аніонів Cr(VI) з водних розчинів, Руденко О. С., Юхін Ю. М., Пальчик О. В., Пономарьова Л. М. (2014)
Титов Ю. O. - Iзовалентне заміщенння атомів скандію у двoшарових скандатах Руддлесдена–Поппера AIILn2Sc2O7 (AII = Ba, Sr), Слободяник M. С., Полубiнський В. В. (2014)
Штонда А. С. - Замещение титана танталом в структуре CaCu3Ti4O12, Лобода С. Н., Богомолов А. Г. (2014)
Дмитренко Ю. А. - Oбоснование модификации сапонита соляной кислотой для уменьшения десорбции в жидкую фазу катионов, Мамченко А. В. (2014)
Чернышева О. С. - Протолитические свойства 2,4-динитрофенильных производных амино-кислот в мицеллярных растворах додецилсульфата натрия (2014)
Пузий А. М. - Фосфорсодержащие активные угли из коосового ореха, их получение и структурно-сорбционные свойства, Ставицкая С. С., Викарчук В. М., Поддубная О. И., Волынец В. В., Цыба М. М. (2014)
Пономарева Л. Н. - Электродеионизационное извлечение ионов Ni2+ с применением органо-неорганических композитов, Дзязько Ю. С., Рождественская Л. М., Беляков В. Н. (2014)
Лысенко Л. Л. - Детоксикация глинистых почв, загрязненных хлорбензолом, электрокинетическим методом, Шен А. Э., Рында Е. Ф., Мищук Н. А. (2014)
Ткаченко И. М. - Азометинсодержащие, фторированные в ядро изомерные бисфенолы, Кобзарь Я. Л., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2014)
Толстов А. Л. - Синтез и исследование полимерных систем на основе поливинилового спирта и полиакриламида, содержащих стабилизированные наночастицы серебра, Слисенко О. В. (2014)
Трунова О. К. - Синтез та дослідження гетерометалічних комплексів Nd(III) та Zn(II) з етилендіаміндіянтарною кислотою, Русакова Н. В., Шовкова Г. В., Гайдай Я. М., Коровін О. Ю., Малінка О. В. (2014)
Гусев А. Н. - Фотолюминесценция гетеролигандных координационных соединений европия (III) c 3-(пиридин-2-ил)-1Н-1,2,4-триазолами, Шульгин В. Ф. (2014)
Козин Л. Ф. - Кинетика и механизм взаимодействия с водой алюминия и магния, активированных висмутом и модифицированных цинком, Волков С. В., Гончаренко С. Г., Пермяков В. В., Данильцев Б. И. (2014)
Філеп М. Й. - Фізико-хімічна взаємодія у системі на основі халькогенідів талію (І), Сабов М. Ю., Соломон А. М., Барчій І. Є., Переш Є. Ю. (2014)
Чернега О. И. - Синтез хиноцианиновых красителей с атомами фтора в полиметиновой цепи, Качковский А. Д., Ягупольский Л. M., Ягупольский Ю. Л. (2014)
Панасенко Н. В. - N3-феніл-(4-піразол)карбоксамідразони: синтез та циклізація в 3-(4-піразоліл)-4Н-1,2,4-триазоли, Мельниченко Н. В., Братенко М. К., Вовк М. В. (2014)
Чорная В. Н. - Влияние полярности полимеров различной молекулярной массы на кинетику адсорбции, Менжерес Г. Я., Тодосийчук Т. Т. (2014)
Братичак М. М. - Структурування епокси-олігомерних сумішей у присутності модифікованих феноло-формальдегідних смол, Страп Г. М., Бруждзяк П., Гапонюк Й. (2014)
Яровая Н. В. - Кинетика отверждения и теплофизические характеристики оптически прозрачного фотоотверждаемого компаунда (2014)
Рудаков Е. С. - Кинетика, эффект (5/6) и кинетический изотопный эффект в реакциях циклоалканов С5H10, C6H12, С6D12 в растворах метаванадиевая кислота - серная кислота, Волкова Л. К., Коробченко М. А., Мерзликина М. А. (2014)
Бугаєнко В. В. - Взаємодія цирконію з сольовими розплавами, Грицай Л. В. (2014)
Гумерова Н. И. - Морфология поверхности и термические превращения Na4, Пилипенко А. О., Розанцев Г. М., Радио С. В. (2014)
Настасієнко Н. С. - Дослідження будови адсорбційного шару поліолів на поверхні високодисперсного кремнезему методамиТПДМСта ІЧ-спектроскопії, Галаган Н. П., Покровський В. О. (2014)
Стрельцова О. О. - Аналіз ізотерм адсорбції Твінів і додецилсульфату натрію із бінарних водних розчинів на поверхні парафіну, Гросул А. О. (2014)
Манилевич Ф. Д. - Закономерности выделения водорода на гладком и поверхностно структурированном электролитическом кобальте, Лисогор А. И., Козин Л. Ф. (2014)
Даценко В. В. - Анодное растворение a-латуней, Хоботова Э. Б., Ларин В. И., Егорова Л. М. (2014)
Толмачев А. И. - Диметинмероцианины - производные 2,6-ди-трет-бутил-циклогекса-2,5-диенонаСпектры поглощения и низкотемпературной флуоресценции, Пирятинский Ю. П., Курдюков В. В., Качковский А. Д. (2014)
Писаненко Д. А. - Синтез и антикоррозионные свойства бензоиламино- и 3-(N-арилкарбоксамидо)-N-аллилпиридиний галогенидов, Климко Ю. Е., Лихницкий К. В. (2014)
Тарасевич Ю. И. - Современные представления о смачивании оксидов и силикатов с гидрофильной и гидрофобной поверхностями (2014)
Черний В. Я. - Синтез и свойства b-дикетонов с арилтиоацетамидными заместителями, Томачинская Л. А., Третьякова И. Н., Волков С. В. (2014)
Суслов О. М. - Поліестерифікація та комплексоутворення при синтезі титанатів золь–гель методом, Кобилянська С. Д., Трачевський В. В., Бiлоус А. Г. (2014)
Мешкова С. Б. - Синтез и спектрально-люминесцентные свойства соединений Tb(III), Dy(III) и Tm(III) с сополимерами 5-метил-5-гексен-2,4-диона и стирола, Шевченко О. В., Руденко Т. П., Волошановский И. С., Антонович В. П. (2014)
Старух Г. Н. - Реконструкция ZnO-содержащих смешанных оксидов в слоистые двойные гидроксиды, Оранская Е. И., Левицкая С. И. (2014)
Омельчук А. О. - Електродні процеси при поляризації змінним струмом, Потоцька В. В. (2014)
Манилевич Ф. Д. - Закономерности катодного выделения водорода на ванадии и электролитическом сплаве Co-V, Лисогор А. И., Козин Л. Ф. (2014)
Pazenok S. V. - A simple and convenient approach to biologically active 4-trifluoromethylnicotinic acid derivatives, Ford M., Shermolovich Yu. G. (2014)
Ранський А. П. - Взаємодія сильних мінеральних та органічних кислот з гетероциклічними тіоамідами, Гордієнко О. А., Діденко Н. О., Євсєєва М. В., Процько Т. О. (2014)
Мишак В. Д. - Синтез, структура та властивості прищепленого кополімеру на основі реакційноздатних олігомерів лляної олії та кополімеру етилену з вінілацетатом, Сірик О. М., Грищенко В. К., Лебедєв Є. В. (2014)
Сивергин Ю. М. - Синтез диацетиленди(мет)акрилатов методом неравновесной конденсационной теломеризации, Киреева С. М. (2014)
Коломиец Е. А. - Влияние введения неорганических дисперсных оксидов олова (IV) и железа (III) в матрицу анионита Dowex SBR-P на сорбционную способность по отношению к анионам мышьяка (V), Беляков В. Н., Пальчик А. В., Мальцева Т. В., Стефаняк Н. В. (2014)
Зинченко В. Ф. - Спектроскопическое исследование взаимодействия CeF3 и EuF2 с расплавом NaNO3-KNO3, Нечипоренко А. В., Еремин О. Г., Стояновa И. В., Дога П. Г., Дышлева Л. Ф. (2014)
Перлова О. В. - Равновесие и механизм сорбции соединений урана (VI) цирконий-кремнеземным наносорбентом, Сазонова В. Ф., Перлова Н. А. (2014)
Лапшин В. Ф. - Електрохімічне відновлення аніонів NO3– при нестаціонарних умовах у розплаві KNO3-LiNO3 під дією кислотно-основних домішок, Давидов А. М., Мальований С. М., Смаглій А. В., Панов Е. В. (2014)
Луганська О. В. - Електрохімічні та аналітичні характеристики електрода, оберненого до аніону натрієвої солі 4-метилхінолін-2-іл-гідразон гліоксилової кислоти, Омельянчик Л. О., Синяєва Н. П., Калінкін О. С., Пономаренко Н. І. (2014)
Тодосийчук Т. Т. - Концентрационная зависимость адсорбции из бинарных и тройных растворов полимеров, Чорная В. Н. (2014)
Толстов А. Л. - Структура и свойства систем диметилгексан-1,6-дикарбамат—Ag+ (2014)
Тымчук А. Ф. - Вискозиметрические свойства водно-кислотных растворов производных целлюлозы, Саламаха О. В. (2014)
Железний Л. В. - Олеосинтез, колоїдна структура і властивості надлужних тиксотропних пластичних систем, Велігорська Ю. В., Папейкін О. О., Венгер І. О. (2014)
Chopyk T. V. - Model of Future Coaches-Teachers’ Professional Competence Formation in Terms of Higher Educational Institution, Pavliuk O. S., Pavliuk Ye. O. (2017)
Klochkova T. I. - Risk Management in The Activities of a Modern University: a Comparative Analysis of British and Ukrainian Experience, Sbruieva A. A., Pshenychna L. V. (2017)
Bodnar S. V. - Characterization of Speech Material According to the Essence of Compressive Method of Intensive Foreign Languages Teaching (2017)
Yeremenko T. Ye. - Developing Master Students’ Professional Speech Competence in Pre-Service English Teacher Training: Possibilities, Problems and Recommendations, Lukyanchenko I. O., Yumrukuz A. A. (2017)
Şahin S. - The Determination of Relation Among The Future Time Perspectives, Academic Delay of Gratification Preferences and Burnout Levels of Prospective Teachers, Şahin E., Ölçücü B. (2017)
Doroshenko T. V. - Future Primary School Teachers’ Art and Pedagogical Training Modernization, Minenok A. O., Sikura A. Io. (2017)
Борщенко В. В. - Стан підготовленості майбутніх учителів до організації і здійснення здоров’язбережувальної діяльності в початковій школі (2017)
Литньова Т. В. - Еволюція цілей іншомовної освіти у вітчизняній загальноосвітній школі в радянський і пострадянський періоди (2017)
Жерновникова О. А. - Формування готовності майбутніх учителів математики до навчального проектування, Штефан Л. А., Фазан В. В. (2017)
Іщенко Л. В. - Психолого-педагогічна діагностика готовності майбутнього вихователя до формування творчої особистості дошкільника, Орос І. І., Ляховець О. О. (2017)
Пічкур М. О. - Фахово-ідентифікаційний вимір стану готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти, Демченко І. І., Сулим В. Т. (2017)
Kuzmin V. V. - Psychosocial Life Trajectories of Orphaned Individuals (Resurvey), Kuzmina M. O., Ivanchenko A. V. (2017)
Chebykin O. Ya. - System-Activity Conception of Training 21st Century Teachers: Competence and Organizational Aspects (2017)
Molnar T. I. - Pedagogical Factors of Gifted Children’s Adaptation to the Educational Environment of Primary School, Lavrenova M. V., Fenchak L. M. (2017)
Soroka O. V. - Art-Therapeutic Technologies: are Future Primary School Teachers Ready to Use Them in Practice? (2017)
Gryshova I. Yu. - Conceptualization of The Organizational Management Mechanism of the Development of the National Education System in the Context of Its Quality, Nikolyuk E. V., Shestakovska T. L. (2017)
Naumov O. B. - Technique of Assessing Future Managers’ Leadership Qualities in Modern Socio-Cultural Environment, Kovalenko O. M., Savin S. Yu. (2017)
Nestoruk N. A. - Optimization of the Technology of Mastering Competence Complex For Professional Activity of Electromechanical Engineers, Chykunov P. O. (2017)
Myshchak I. M. - Adjustment of the Inclusive Education Legal Insurance in Ukraine to International Norms and Standards, Konarivska O. B., Seysebaieva N. G. (2017)
Nikolenko L. M. - Forming Auditory Comprehension of Preschoolers with Backwardness in Speech Development By Means of Psycholingistic Game (2017)
Рацул О. А. - Особливості вербальних уявлень про навколишній світ у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, Завітренко Д. Г., Кучай О. В. (2017)
Halushchak I. Ye. - Pedagogical Conditions of Future Economists’ Legal Competence Formation (2017)
Кушнір В. М. - Формування уявлень про моральні якості та норми у дітей старшого дошкільного віку засобами мультиплікаційних фільмів, Сопівник Р. В., Іренеуш Пижик (2017)
Плющ В. М. - Психолого-педагогічна діагностика здатності до професійного самовдосконалення майбутніх учителів, Степанюк К. І., Білан В. А. (2017)
Stratan-Artyshkova T. - Future Specialists’ Creative Capacity as a Personal and Professional Quality, Fedchyshyn N., Honcharuk V. (2017)
Kramarenko A. M. - Pedagogy Students’ Professional Competence Formation, Horbenko O. B., Syladii I. M. (2017)
Рубель А. С. - Анализ и прогнозирование эффективности фильтрации с использованием безэталонных мер визуального качества изображений, Лукин В. В. (2018)
Красноруцкий А. А. - Метод определения сильно информативных сегментов аэрофотоснимка, Шульгин С. С., Хаханова А. В., Баранник Д. В. (2018)
Brysina I. V. - Generalized atomic wavelets, Makarichev V. O. (2018)
Панаско О. М. - Концепція оптимальної форми представлення логічних функцій та проблеми її впровадження, Бурмістров С. В. (2018)
Науменко В. В. - Система импульсной радиосвязи с использованием сверхширокополосных сигналов-триплет, Проскура Г. А., Тоцкий А. В. (2018)
Бреславец А. А. - Исследование замираний в системе связи с использованием технологии OFDM, Тоцкий А. В. (2018)
Кадикова І. М. - Процесне управління ефективністю стратегії вищого навчального закладу, Ларіна С. О., Чумаченко І. В. (2018)
Головань К. В. - Проектирование экспертных систем на основе высокоуровневых знаниеориентированных моделей (2018)
Лобачев М. В. - Стратегия 3Win устойчивой кооперации ИТ-индустрии и университетов: R&D старт-ап школы, Антощук С. Г., Харченко В. С. (2018)
Суббота А. М. - Повышение эффективности ветроэнергетической установки с вертикальной осью вращения, Джулгаков В. Г. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Барінова Л. - Моделі особистості із різними типами життєвих стратегій (2018)
Ivanchenko A. - How to Get Around The Stress-Traps in The Students’ Life And Avoid The Stress Acute Angles, Timchenko O., Zaika E. (2018)
Зозуля І. - Гендерні особливості саморегуляції злочинців, Шевченко Л., Зозуля О. (2018)
Sannikova O. - Adaptivity as the Integral Phenomenon: Empirical Verification, Kuznetsova O. (2018)
Галян І. - Мотиваційно-ціннісні детермінанти професійного становлення майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Pekarchuk V. - Professional Motivation and Job Satisfaction of Personnel of State Penitentiary Service of Ukraine, Valieiev R., Zozulia Ye. (2018)
Shevchenko N. - Assessment of Future Marketing Experts’ Professional Thinking Creative Component Maturity, Kuchynova N. (2018)
Березка С. - Особливості діагностики гіперактивної поведінки дітей з порушеннями інтелекту (2018)
Baran A. - Euthanasia: is it Act of Mercy or Cruel Murder? Psychological and Legal Consideration, Koval O., Savanets L. (2018)
Zhuravlova L. - Work Pollution in Health Care and Education Sector From Spain and Poland, Pietrulewicz B., Pazdyka A. (2018)
Сокуренко В. - Прогностична компетентність правоохоронців у контексті їхньої готовності до інноваційної діяльності, Швець Д., Уваров В. (2018)
Дзюбенко О. - Гендерні відмінності в уявленнях про сімейне життя у студентів із повних та розлучених родин (2018)
Zemliachenko A. N. - Analysis of opportunities to improve image denoising efficiency for DCT-based filter, Ivakhnenko I. G., Chernova G. A., Lukin V. V. (2018)
Васильева И. К. - Метод синтеза многокомпонентной модели атрибутивных признаков объектов, Попов А. В. (2018)
Андрійчук А. С. - Розроблення моделі керування доступом до приватної медичної інформації, Стрєлкіна А. А. (2018)
Даншина С. Ю. - Інформаційна підтримка проектів землеустрою щодо організації територій земельних часток, Василенко А. В. (2018)
Рева О. А. - Розробка методики модернізації топології мережі для отримання квазиоднорідної структури, Давидовський Ю. К. (2018)
Ігунов С. Г. - Розробка сайту для надання послуг копірайтингу, Лещенко О. Б., Лещенко Ю. О. (2018)
Безрук В. М. - Сравнительный анализ алгоритмов обнаружения неизвестных сигналов с учётом совокупности показателей качества, Иваненко С. А. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Титул, содержание (2018)
Геец В. М. - Эндогенизация развития экономики в измерении равноправия отношений государства, бизнеса и субъектов голосования (2018)
Мамутов В. К. - Заинтересованность и самоусиление (2018)
Даньшина Ю. В. - Сетевое взаимодействие субъектов в управлении системой предоставления административных услуг (2018)
Лунина И. А. - Реформирование налога на прибыль предприятий в контексте обеспечения устойчивости государственных финансов, Белоусова Е. С. (2018)
Бондарук Т. Г. - Оценка состояния децентрализации местных бюджетов Украины, Винницкая О. А. (2018)
Кузняк Б. Я. - Органическое производство – основа здоровья людей и природы (2018)
Небрат В. В. - Интегрально-мировоззренческие подходы в изучении истории украинской экономической мысли (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Бень А. П. - Усовершенствование методов контроля подъемного угла во время проведения грузовых операций с тяжелыми и негабаритными грузами на специализированных судах, Соловей А. С. (2017)
Вильський Г. Б. - Соотнесенность методов и моделей информационной безопасности судоходства (2017)
Габрук Р. А. - Безпека динамічного позиціонування в льодових умовах локально обмеженого простору (2017)
Годованюк С. П. - Cтруктура единой системы поиска и спасания на море с управлением, Селиванов С. Е. (2017)
Ермошкин Н. Г. - Опыт эксплуатации и результаты исследования статистических характеристик ЭУ судна типа "Инженер Ермошкин" на различных режимах нагрузки, Игнатенко А. А., Лукинова В. В. (2017)
Журавська І. М. - Автоматизована система обліку розвантаження суден-контейнеровозів з використанням мобільних пристроїв, Мусієнко М. П., Кулаковська І. В. (2017)
Настасенко В. А. - Технико-экономический анализ судовой альтернативной энергетики и возможности ее развития в современных условиях (2017)
Пипченко А. Д. - Расчет крена судна на циркуляции (2017)
Фєдоров А. І. - Шляхи зменшення економічних витрат при здійсненні контейнерних перевезень (2017)
Кириллов О. Л. - Исследование и выбор критерия безопасности при транспортировке слабопроводящих жидкостей в закрытые объемы (2017)
Ляшенко Е. Н. - Моделирование процессов координационного управления и принятия решений в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, Кирийчук Д. Л., Ложкин Р. С. (2017)
Семененко М. В. - До питання антропогенного впливу на атмосферне повітря (2017)
Ходаков В. Е. - Особенности природно-климатических факторов и развитие энергосберегающих технологий в Украине, Яцюк С. В., Якимчук Г. С. (2017)
Ходаковський О. В. - Дослідження фізико-механічних властивостей модифікованих парааміноазобензолом епоксидних композитів для ремонту засобів транспорту, Амелін М. Ю., Букетова Н. М., Сапронов О. О., Яцюк В. М. (2017)
Буря А. И. - Влияние синтетических волокон на трибологические свойства фенолформальдегидной смолы, Липко Е. А., Томина А.-М. В. (2017)
Врублевский Р. Е. - Оценка эффективности системы управления МИО (2017)
Волков В. П. - Структурний підхід до розробки автоматизованої системи збирання даних і моніторингу параметрів технічного стану транспортного засобу, Грицук І. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Ищенко И. М. - Расчет асинхронного двигателя с омедненным массивным ферромагнитным ротором, Голощапов С. С. (2017)
Настасенко В. А. - Новое представление планковских величин времени, длины и массы (2017)
Малигин Б. В. - Исследование термомеханической обработки инструментальных сталей, Касилов О. A. (2017)
Марасанов В. В. - Физические свойства предвестников акустических сигналов в структурных моделях развивающихся дефектов металлических конструкций, Шарко А. А. (2017)
Поляков В. А. - Модель тяги магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2017)
Проценко В. О. - Уточнення підходу до розрахунку затискних елементів муфт з канатними ланками розтягу, Клементьєва О. Ю. (2017)
Рашковский А. С. - Совершенствование подготовки производства для строительства композитных плавучих сооружений, Нейман В. М. (2017)
Сапига В. В. - Моделирование поведения судового валопровода при поперечных колебаниях и обводнении смазки в опорных подшипниках, Ермошкин Н. Г., Игнатенко А. А. (2017)
Ходаковський О. В. - Теплофізичні властивості модифікованих парааміноазобензолом епоксидних матриць для захисних покриттів деталей транспортної галузі, Амелін М. Ю., Букетова Н. М., Яцюк В. М. (2017)
Тіганов О. С. - Cистема інваріантного розпізнавання об’єктів на залізничному транспорті на основі нейронних мереж, Кравець І. О., Фісун М. Т. (2017)
Androshchuk О. I. - Correlation of vegatative tone indicator with Kerdo index and heart rate variability, Zavhorodnia V. A. (2018)
Блінкова О. І. - Особливості адаптації чужорідного виду Lamium purpureum L. у вторинному ареалі (2018)
Гулька О. В. - Психофізіологічні зміни в організмі студентів під впливом навчального навантаження (2018)
Загайкан Ю. В. - Вплив сенсорної депривації на сенсомоторне реагування у дітей, Спринь О. Б. (2018)
Ильин В. Н. - Психофизиологическое состояние спортсменов с хроническим утомлением, Филиппов М. М., Ровный А. С., Алвани А. А., Коваль С. Б. (2018)
Ілюха Л. М. - Електрична активність нюхових цибулин сірійських хом’яків (Mesocricetusauratus), Боєчко Ф. Ф. (2018)
Имас Е. В. - Характеристика физической работоспособности спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции, после учебно-тренировочных сборов в условиях среднегорья, Ильин В. Н., Пастухова В. А., Сосновский В. В. (2018)
Кудій Л. І. - Хвильова структура показників гемодинаміки при різному вихідному рівні частоти дихання у чоловіків, Рибалко А. В., Запорожець Т. В. (2018)
Куценко Т. В. - Виконання комбінованого тесту із завданнями Струпа, Поффенберга, Сперрі у нав'язаному та довільному режимах, Насєдкін Д. Б. (2018)
Лизогуб В. С. - Спосіб визначення розумової працездатності за умови переробки інформації з різною швидкістю пред’явлення подразників, Черненко Н. П., Палабіїк А. А., Безкопильна С. В. (2018)
Лысенко Е. Н. - Функциональное обеспечение специальной работоспособности у квалифицированных боксеров при выполнении специализированных тестов анаэробного характера, Беринчик Д. Ю. (2018)
Макаренко М. В. - Переробка зорово-слухової інформації різного ступеня складності у людей з різними властивостями основних нервових процесів, Лизогуб В. С., Савицький В. Л., Панченко В. М., Харченко Д. М. (2018)
Мізін В. В. - Зміни потужностей електричної активності моторної зони кори головного мозку самок щурів різного віку, Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2018)
Панченко О. О. - Ферментативний спін-каталіз у флавін-вмісних оксидазах та магнітна орієнтація птахів, Мінаєв Б. П. (2018)
Пшибельський В. В. - Аналіз особливостей центрального кровотоку у досліджуваних, що зазнають хронічного впливу негативних факторів середовища на виробництві, Журавльов О. А., Шевчук Т. Я., Журавльова О. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Як через органічний законопроект намагаються створити в Україні пестицидний могильник (2018)
Видрик А. - Виробництво маточного молочка бджолиними сім’ями за неповного осиротіння (2018)
Прилипко Т. - Вплив селеновмісних добавок в раціоні, Захарчук П. (2018)
Онищенко Л. - Аналіз морфологічного складу туш піддослідного молодняку (2018)
Білик Г. - Товарні показники цьоголіток стерляді, Грудко Н., Шерман І. (2018)
Калинка А. - Нове в селекційному скотарстві Буковини, Сташко В. (2018)
Іванченко Н. - Дослідження сироватки крові у собак з епілепсією, Якимчук О., Цвіліховський М. (2018)
Савчук І. - Різнотипові раціони для бугайців у зоні Полісся, Ковальова С. (2018)
Литвин М. Р. - Від національного війська до соборної держави: до 100-річчя створення легіону Українських січових стрільців (2013)
Кісь Н. Д. - Західництво в Галичині початку ХХ століття: клерикальна група – політична доктрина – цивілізаційний вибір (2013)
Патер І. Г. - Галичани на сербському та італійському фронтах і в таборах військовополонених (2013)
Королько А. З. - Становлення і функціонування органів української влади на Коломийщині періоду ЗУНР (1918 – 1919) (2013)
Соляр І. Я. - Зовнішньополітична діяльність української соціалістично-радикальної партії в міжвоєнний період ХХ століття (2013)
Виздрик В. С. - Особливості реформування сільського господарства в Західній Україні у міжвоєнний період (2013)
Пасіцька О. І. - Святкування роковин Шевченка в українських ремісничих та робітничих організаціях Львова в 1920 – 1930-х роках (2013)
Дзюбан Р. В. - Вивезення та знищення архівних документів львівських установ під час Другої світової війни (2013)
Багнюк Н. В. - Наукова цінність покрайніх записів на стародруках у візії Ярослава Ісаєвича (2013)
Луцький О. І. - Науково-організаційна діяльність Івана Крип’якевича в 50 - 60-х роках ХХ століття (2013)
Апальков М. В. - Соціально-економічні реформи Львівської обласної ради першого демократичного скликання: успіхи та невдачі (1990–1991) (2013)
Лукачук О. В. - Образ Литви на сторінках західноукраїнської неформальної преси (1989 – 1991) (2013)
Клапчук В. М. - Розвиток курортної справи Галичини (кінець XIX – перша третина ХХ століття) (2013)
Горбачевський Т. С. - |Рец. на|: Кирчів Р. Студії з українсько-польського етнокультурного пограниччя. – Львів, 2013. – 462 с. (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Лазоришинець В. В. - Хірургічне лікування гіпертрофічної кардіоміопатії: що нового?, Руденко К. В., Крикунов О. А., Руснак А. О., Трембовецька О. М., Невмержицька Л. О., Данченко П. А. (2018)
Амосова К. М. - Зв’язок показників пульсової хвилі та мінеральної щільності кісткової тканини в пацієнток похилого віку з неускладненою артеріальною гіпертензією, Поворознюк В. В., Нішкумай О. І., Лазарєва К. П., Мостбауер Г. В., Лазарєв П. О., Руденко Ю. В. (2018)
Мішалов В. Г. - Профілактика кардіальних подій у періопераційний період у пацієнтів із гострим калькульозним холециститом та ішемічною хворобою серця, Кондратенко С. О., Маркулан Л. Ю. (2018)
Воронков Л. Г. - Клініко-­демографічна та інструментальна характеристика пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від наявності залізодефіциту, Горбачова В. В., Ляшенко А. В., Гавриленко Т. І., Мхітарян Л. С. (2018)
Паничкин Ю. В. - К вопросу о коррозии окклюдеров из бета-­циркониевого сплава при экспериментальном исследовании эндоваскулярных устройств для закрытия артериального протока, Захарова В. П., Коноплева Ю. Л., Гаврилишин А. Ю., Бешляга Е. В., Скиба И. А., Погорелов М. В., Солодовник А. В. (2018)
Журба О. О. - Передопераційне планування допоміжного штучного кровообігу під час коронарного шунтування на серці, яке працює, на підставі прогнозування інтраопераційних ускладнень (2018)
Мішалов В. Г. - Ротація протеза молочної залози та якість життя пацієнток після аугментаційної мамопластики, Захарцева О. І., Храпач В. В., Маркулан Л. Ю. (2018)
Целуйко В. Й. - Вплив феномена невідновленого кровотоку у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST після черезшкірного коронарного втручання на динаміку деяких показників ехокардіографії під час тривалого спостереження, Дьолог М. М., Леоненко О. А. (2018)
Гуч А. А. - Клинико­анатомические варианты варикозной болезни в бассейне малой подкожной вены, Лигоненко А. В., Наболотный О. И. (2018)
Василенко О. В. - Зв’язок індукованого фізичним навантаженням підвищення тиску наповнення лівого шлуночка зі змінами рівня NT-­proBNP та гіпертрофією лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією (2018)
Бевз О. В. - Діагностика гігантських міксом лівого і правого передсердь, Гайдук А. Б., Ющик Л. В., Берлінець О. І., Копелюк Ю. І., Романишин О. С., Мороз В. С., Бігун І. М. (2018)
Доценко Н. Я. - Сосудистые биомаркеры: методы исследования, показатели, клиническое, прогностическое значение и перспективы, Боев С. С., Шехунова И. А., Герасименко Л. В. (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної хірургії" присвячена 110-річчю науково-практичного товариства хірургів Києва та Київської області імені М. М. Волковича та 20-річчю кафедри хірургії № 4 НМУ імені О. О. Богомольця (Київ, 8—9 листопада 2018 року) (2018)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2018)
Кондов К. В. - Соціальний контроль як технологічний засіб управлінського регулятивного впливу на соціальну напруженість у концепції "індивідуалізованого суспільства" З. Баумана (2018)
Гніт Ю. М. - Специфіка вивчення ідентичності: міжнародний дискурс (на прикладі публікацій Sage journals) (2018)
Симончук О. В. - Профспілки та асоціації роботодавців у перспективі соціальних класів (2018)
Дутчак О. А. - Вплив антикризової політики 2014–2017 рр. на гендерну нерівність в Україні (2018)
Скокова Л. Г. - Культурна партиципація в Україні: бар'єри та стимули (2018)
Кухта М. П. - Життєві перспективи особистості в структурі соціального потенціалу: проблемно-подієвий підхід (2018)
Фраєр О. В. - Концептуальні засади сталого розвитку та їх реалізація у сільському господарстві в сучасних умовах (2018)
Шаповал Ю. І. - Контроль за рухом капіталу: особливості сучасних підходів і висновки для України (2018)
Шкляр А. І. - Трансформація банківського платіжного бізнесу під впливом фінтех-інновацій (2018)
Зубик С. П. - Корпоративне пенсійне забезпечення та перспективи його розвитку в Україні (2018)
Балакірєва О. М. - Суспільні настрої та очікування населення України навесні 2018 р., Дмитрук Д. А. (2018)
Ніцполь С. І. - Дайджест опитувань U-Report: ІІ квартал 2018 р., Нестеренко Є. О. (2018)
Prospects of scientific support for solving problems of economic security (2018)
Чаплик М. М. - ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення" (підсумки роботи) (2018)
Регіональна науково-практична конференція "Придніпровські соціологічні читання" (запрошення до участі) (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Транскордонне співробітництво: перспективи, проблеми, рішення" (запрошення до участі) (2018)
ІV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційне суспільство і природа: вектори взаємовпливу"(запрошення до участі) (2018)
XХІ Міжнародна наукова конференція "Харківські соціологічні читання: "Мова соціології: сучасні тренди" (запрошення до участі) (2018)
Кращий молодий соціолог року – 2018 (запрошення до участі) (2018)
Автори номера (2018)
Козачок О. Б. - Нижнє Подунав’я в політиці Візантії та Галицького князівства у ХІІ столітті (2015)
Тимошенко Л. П. - Київський митрополит Михайло Рагоза та церковні братства Львівської єпархії: порозуміння і конфлікт (2015)
Александрович В. С. - Львівський осередок українських малярів другої половини XVII століття (2015)
Шустова Ю. Е. - Образ ансамбля Успенской церкви в изданиях типографии львовского Ставропигийского братства XVII – XVIII веков (2015)
Лазорак Б. О. - Львівське церковне братство Різдва Пресвятої Богородиці "На Тарнавці” в світлі маловідомих і нововіднайдених джерельних свідчень XVII – XVIII століття (2015)
Райківський І. Я. - Внесок Володимира Антоновича в українське національне самоусвідомлення галичан останньої третини ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Колб Н. М. - Дяківська верства в Галичині наприкінці ХІХ століття: станові єпархіальні товариства (2015)
Орлевич І. В. - "Отцы и дђти ”: ідеологічні розбіжності чи боротьба за домінування в Русскій народній партії? (До питання розколу в русофільській течії на початку ХХ століття) (2015)
Лазурко Л. М. - Святкування українських національних ювілеїв у Галичині (кінець XIX – початок XX століття) (2015)
Гентош Л. Р. - Ватиканська політика щодо Східної Європи в роки війни: балансування між інтересами імперій та "правами націй” (2015)
Патер І. Г. - 1914 рік у національно-політичному житті Галичини: сподівання і реалії (2015)
Pudłocki T. - Kobieta w podróży w czasie I wojny światowej – przykład sióstr Marii i Tekli Ekiert (2015)
Кузьменко О. І. - Стрілецька тема в народній прозі про Першу світову війну (2015)
Луцький О. І. - Львівський відділ інституту археології АН УРСР (1940 – 1951): здобутки і втрати (2015)
Чорновол І. П. - |Рец.|: Станиславів під час Першої світової війни |на|: Сергій Адамович. Станиславів у часи лихоліть Великої війни (1914 – 1918 рр ). – Івано -Франківськ: Лілея -НВ, 2013. – № 38. – 80 с. (Серія "Моє місто ”) (2015)
Шеремета О. Ю. - |Рец. на|: Український Мойсей (до 150-ліття від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького ) Статті і матеріали / |упоряд : О. Киричук , М. Омельчук , І. Орлевич|. – Львів: В-во Львівського музею історії релігії "Логос”, 2015. – 145 с. (2015)
Литвин М. Р. - |Рец. на|: Пасіцька Оксана. Львів і львів’яни: український соціум та промисел (20 – 30-ті рр ХХ ст). – Львів: Інститут українознавства ім І Крип’якевича НАН України, 2014. – 400 c. (2015)
Анотації (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Выхованец Г. В. - Влияние антропогенного фактора на современное состояние аккумулятивных форм рельефа северо-западной части Черного моря, Панкратенкова Д. О. (2018)
Муркалов А. Б. - Характеристика гидрологических элементов средней части Сухого лимана в летний период, Стоян А. А., Скаленчук Е. В. (2018)
П’яткова А. В. - Фіторізноманіття сучасних ландшафтів лісостепової зони України (на прикладі окремих ділянок території Гайсинського району Вінницької області), Ніколіна О. Ю. (2018)
Светличный А. А. - Оценка изменений гидрометеорологических условий ливневой эрозии почвы в степи и лесостепи Украины в связи с изменениями климата (2018)
Гараева И. Р. - Влияние почвенного покрова и гидрологических условий на динамику экологического состояния Ширванской степи (2018)
Гарбар В. В. - Енергетичні та термодинамічні характеристики ґрунтотворних порід та рендзин Подільських Товтр (2018)
Гаськевич В. Г. - Біогенна турбація лучних ґрунтів мурахами виду Lasius flavus (2018)
Безуглий В. В. - Геопросторові особливості готельних ланцюгів Європи та України, Дорошенко М. В. (2018)
Михалюк М. М. - Формування єврейських громад у малих містечках столичного суспільно – географічного району України: історико-географічний аспект (2018)
Тодоров В. І. - Етногеографічне середовище: суспільно-географічні аспекти (2018)
Педан Г. С. - Оцінка даних моніторингу режиму грунтових вод на території одеської області, Ліходідова О. Г., Дячук О. А. (2018)
Світлої пам’яті Сергія Васильовича Плотницького (2018)
Правила для авторів (2018)
Передмова (2018)
Скорый С. А. - Слово о Светлане Сергеевне Бессоновой (2018)
Молев Е. А. - К юбилею С. С. Бессоновой (2018)
Корпусова В. М. - Згадуючи минуле (2018)
Отрощенко В. В. - Третій постріл скіфської Артеміди (2018)
Чугунов К. В. - Цари и боги Азиатской Скифии (по материалам кургана Аржан-2) (2018)
Махортых С. В. - Распределители ремней конской упряжи VII—VI вв. до н. э. в Закавказье и Передней Азии (2018)
Гуцал А. Ф. - Дерев’яні склепи ранньоскіфського часу в курганах Середнього Подністров’я (2018)
Крютченко О. О. - На кордоні зі Степом: південна група городищ скіфського часу в Дніпро-Донецькому Лісостепу (2018)
Шрамко И. Б. - Оборонительная система Восточного укрепления Бельского городища, Корост И. И., Задников С. А. (2018)
Канторович А. Р. - Мотивы рыбы и дельфина в восточноевропейском скифском зверином стиле: типология, хронология, истоки (2018)
Клочко Л. С. - Образ сфінкса в декорі скіфського вбрання (2018)
Мурзин В. Ю. - О золотых "конусах" из скифских курганов (2018)
Величко Е. А. - Золотые находки из "Никопольских курганов" в коллекции Б. И. и В. Н. Ханенко, Полидович Ю. Б. (2018)
Бабенко Л. И. - О бордюрах пекторалей из Толстой Могилы и Большой Близницы (2018)
Від редакції (2013)
Вахтина М. Ю. - Об устройстве каменной гробницы в кургане Карагодеуашх (2018)
Черчович І. І. - Професійна реалізація жінок кінця ХІХ – початку ХХ століття: на прикладі українського суспільства Галичини (2013)
Фиалко Е. Е. - Скифские амазонки: состояние изученности (2018)
Патер І. Г. - Українські землі в планах Центральних держав і Антанти напередодні Першої світової війни (2013)
Хохоровски Я. - Аристократка? Амазонка? Или жрица? Заметки к дискуссии о статусе женщин в греко-скифских обществах (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського