Ковальчук М. П. - Зайняття Харкова радянськими загонами (грудень 1917 р.) (2013)
Пеляшенко К. Ю. - Древности III—I вв. до н. э. Лесостепного Подонцовья (2018)
Пасіцька О. І. - Український промисел Львова у 1920 – 1930-х роках (2013)
Окатенко В. Н. - Курган раннескифского времени в Харьковской области, Скорый С. А., Зимовец Р. В. (2018)
Стародубець Г. М. - Винищувальні батальйони у західних областях України в 1944–1946 рр.: "свої" чи "чужі"? (2013)
Ляшко Ю. Ю. - Пам’ятки раннього залізного віку в околицях Мотронинського городища (2018)
Бабенко Л. Л. - Єрархи Греко-Католицької Церкви в планах радянських спецслужб напередодні Львівського Церковного Собору 1946 року (2013)
Могилов О. Д. - Поселення раннього залізного віку біля с. Іванівка в Потясминні, Руденко С. В. (2018)
Романюк М. В. - Золочівська округа ОУН у 1952 році: хроніка спротиву (2013)
Романюк В. В. - Дослідження курганів раннього залізного віку в Пороссі, Гречко Д. С., Могилов О. Д. (2018)
Лукачук О. В. - Литовський чинник у євроінтеграційних проектах України (1991 – 2013) (2013)
Каравайко Д. В. - О трёх городищах скифского времени Путивльского Посеймья (2018)
Соляр І. Я. - Євген Петрушевич у 1923 – 1940 роках: спроба політичного портрету (2013)
Могилов О. Д. - Скіфські поховання з вуздою з Дніпровського Припоріжжя (2018)
Чорновол I. П. - Тезa Вебa, Вiльям Гaрдi Мaкнiл тa Степовий фронтир Європи (2013)
Молев Е. А. - Скифы в Китее (2018)
Вовканич С. Й. - Україні потрібна нова парадигма буття нації та людини (2013)
Логинова Е. Ю. - Призрачный курган скифского времени у города Сумы (2018)
Вараниця А. О. - Вчителі народних шкіл у структурі інтелігенції Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Панченко К. І. - Поховання 82 з ґрунтового могильнику біля с. Заломи на Кіровоградщині (2018)
Павлів Ю. З. - Образи українсько-польського пограниччя періоду Другої світової війни (за матеріалами спогадів жінок, депортованих із Холмщини) (2013)
Полин С. В. - Доисследование скифского царского Александропольского кургана в 2004—2009 гг., Дараган М. Н. (2018)
Гавришко М. І. - Листи з підпільної пошти повстанського поета Михайла Дяченка (Марка Боєслава), Стасюк О. Й. (2013)
Скорый С. А. - Исследование скифского кургана на юге Кировоградщины, Орлик А. П., Зимовец Р. В. (2018)
Сова А. О. - Печатки організації "Пласт" у Стрию (1920-ті роки) (2013)
Дзнеладзе Е. С. - Фибулы могильника Красный Маяк, Сикоза Д. Н., Симоненко А. В. (2018)
Зайцев Ю. Д. - Семен Стефаник: "Якась собака написала цю статтю" (2013)
Молодин В. И. - Методы естественных наук в изучении древней керамики (переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку. Юг Западносибирской равнины), Мыльникова Л. Н. (2018)
Кирчів Р. Ф. - Відділ літератури Інституту суспільних наук АН УРСР кінця 1950-х – початку 1970-х років (2013)
Бейсенов А. З. - Тасмолинская культура Центрального Казахстана в исследованиях начала ХХІ века (2018)
Соляр І. Я. - Рецензія на монографію Івана Васюти: "Галицько-волинське село між світовими війнами" (Львів, 2010) (2013)
Горбаненко С. А. - Зерновое хозяйство среднедонского населения скифского времени, Меркулов А. Н. (2018)
Відомості про авторів (2013)
Медведев А. П. - О некоторых источниковедческих проблемах начала скифской истории (2018)
Вихідні дані (2013)
Вертієнко Г. В. - "Над рогами — сила досконалої зовнішності (до образу оленя у скіфському мистецтві) (2018)
Braund D. - Analogy, polarity and morality in Scythian Hippake: Reflections on Herodotus, Histories 4.2 (2018)
Наглер А. - Курганы Евразии — новый взгляд на памятники и новые задачи их исследования (2018)
Кузнецова Т. М. - От кургана Репяховатая Могила к кургану 407 у с. Журовка / Журавка (хронология) (2018)
Левицкий О. Г. - Современное состояние и перспективы исследования культуры каннелированного галльштатта типа Кишинэу—Корлатень Карпато-Днестровского региона (XII—X вв. до н. э.), Сырбу Л. В. (2018)
Джумабекова Г. С. - О раннем железном веке Жетысу: некоторые итоги систематизации данных, Базарбаева Г. А. (2018)
Большаков В. І. - Влияния изменения влажностного режима грунтового массива и передаваемого на него давления на реализацию просадочных свойств лёссовых просадочных грунтов и формирования сил отрицательного трения pn на боковую поверхность ствола свай и других видов фундаментов, Моторный А. Н., Моторный Н. А. (2017)
Парусов Э. В. - Особенности кинетики распада аустенита и закономерности формирования структуры стали с82dcr при непрерывном охлаждении, Губенко С. И., Клименко А. П., Чуйко И. Н., Сагура Л. В. (2017)
Євсєєва Г. П. - Еволюція понятійно-термінологічного апарату дослідження кластерів, Савицький М. В. (2017)
Ткач Т. В. - Метод "дерева відмов" в оцінці реалізованості календарного плану, Млодецький В. Р., Кірнос О. В. (2017)
Семенец С. Н. - Оптимизация структуры системы при "холодном" резервировании, Насонова С. С., Власенко Ю. Е., Кривенкова Л. Ю. (2017)
Тимошенко О. А. - Оцінювання рівня забруднення атмосферного повітря стаціонарними та лінійними джерелами викидів, Міновська А. В. (2017)
Ковальов В. В. - Принципи формування множини факторів, які впливають на техніко-економічні показники проектів реконструкції промислових підприємств (2017)
Цыбрий Л. В. - Интервальные оценки решения статистической модели управления, Муляр С. С. (2017)
Бабенко В. А. - Удосконалення форм і методів упровадження інформаційно-комп’ютерних технологій для викладання курсу "інтелектуальна власність" студентам технічних вишів будівельної галузі (2017)
Чумак Л. І. - Математичне моделювання процесу обпалювання керамічної плитки, Ужеловський В. О., Черненко В. О. (2017)
Рогач Ю. П. - Інтегральний показник рівня професійного ризику (2017)
Живцова Л. И. - Повышение точности первичных преобразователей инклинометра для систем контроля ориентации объектов (2017)
Письменний Є. М. - Методология исследования детерминистических запасов безопасности атомных станций, Клевцов С. В. (2018)
Prokopenko V. - Modeling of operating modes of industrial heating, ventilation and air conditioning, Zakladnoy O., Dielov V., Khadka P. (2018)
Замулко А. І. - Організація обмеження споживачів на роздрібному ринку електричної енергії : правові питання, Веремійчук Ю. А. (2018)
Притискач І. В. - Аналіз та оптимізація режимів роботи інтегрованих систем комплексного енергозабезпечення споживачів із урахуванням економічних та екологічних факторів, Оникійчук В. О. (2018)
Зубченко Л. С. - Біоелектрохімічні аспекти вибору фотоелектрохімічної складової фотобіоелектрохімічних систем, Кузьмінський Є. В. (2018)
Зорин В. В. - Компенсация реактивной мощности в стояках высотных зданий, Мацкевич Ю. М. (2018)
Мордас Р. В. - Моделювання теплового стану будівлі з системою термоактивного утеплення, Лебедь Л. Н. (2018)
Лістовщик Л. К. - Енергоощадна система запобігання процесу відкладення парафінів на стінках нафтової свердловини, Лотонова О. В. (2018)
Жученко О. А. - Дослідження впливу надлишку повітря на процес нагрівання багатокамерної печі випалювання димовими газами, Коротинський А. П. (2018)
Коньшин В. І. - Оцінка технічного стану теплообмінника системи розхолоджування басейну витримки для ядерної енергетичної установки з реактором ВВЕР-1000 з метою продовження терміну експлуатації, Іваненко Т. Г. (2018)
Варламов Г. Б. - Вплив характеристик непроектного твердого палива на показники надійності та економічності роботи котельного устаткування, Капустянський А. О. (2018)
Ічетовкін А. О. - Проблеми експлуатації диференційного струмового захисту силових трансформаторів і автотрансформаторів та заходи з їх вирішення, Кулагін Д. О., Ніценко В. В. (2018)
Казанський С. В. - Дослідження коливань проводів повітряних ліній електропередачі з урахуванням ожеледно-вітрових навантажень, Моссаковський В. І., Меркотан Р. А. (2018)
Баранюк А. В. - CFD-моделирование аэродинамического сопротивления пучков винтообразных труб, Терех А. М., Янушевский В. А. (2018)
Торопов А. В. - Квазиоптимальное управление загрузкой конвейера на основе минимаксного критерия качества, Торопова Л. В. (2018)
Михайленко В. В. - Дослідження перетворювача з восьмизонним регулюванням напруги, Чуняк Ю. М., Чарняк О. С. (2018)
Розен В. П. - Методи та установки для підготовки водопаливних емульсій як альтернатива традиційним паливам, Дяченко С. В. (2018)
Remez N. - Forecasting the stability of the solid waste landfill under its creation, Bronytskiy V. (2018)
Гребенюк Т. В. - Аналіз моделювання процесу розповсюдження радіоактивних відходів, Закладний О. О. (2018)
Хохліна О. П. - Проблема методологічних підходів у психології (2018)
Шаптала Н. К. - Світоглядний зміст судового конституційного процесу (2018)
Андрієнко О. В. - Психіка як самостійна фізична сила (2018)
Романенко О. В. - Вплив стилів лідерства на соціально-психологічний клімат у групі серед підлітків, Степанчук Д. М. (2018)
Садаклієва Е. В. - Теоретичні засади управлінської компетентності керівників органів Національної поліції України (2018)
Жук Н. А. - Комунікативна компетентність патрульних поліцейських як проблема юридичної психології (2018)
Бахтов А. Г. - Зміст і структура поняття психологічної готовності особистості до професійної діяльності (2018)
Бондаренко В. В. - Формування психологічної готовності працівників патрульної поліції до застосування поліцейських заходів примусу (2018)
Оверченко Д. Г. - Тактико-психологічні особливості проведення поліцейськими переговорів з різними типами натовпу (2018)
Браверман С. О. - Характеристика психологічної детермінації феномену корупції (2018)
Білевич Н. О. - Актуальні тенденції професійної кар’єри жінок-поліцейських в Україні (2018)
Лисенко О. Є. - Феноменологія українського самостійницького руху періоду Другої світової війни крізь призму політики пам’яті і суспільно-політичного життя (2014)
Бабіна Н. В. - Особливості формування політики національної пам’яті в Білорусії (доповідь, виголошена під час Міжнародної наукової конференції "Проблеми дослідження українського визвольного руху середини ХХ століття”. – Львів, 16 листопада 2014 р.) (2014)
Сова А. В. - Іван Боберський: формування української тіловиховної традиції в Академічній гімназії у Львові в першій чверті ХХ століття, Тимчак Я. В. (2014)
Стасюк О. Й. - Формування демократичних інституцій та виборчого права на українських землях у першій половині ХХ століття (2014)
Романюк М. В. - Українська народна самооборона та формування відділів Української повстанської армії на теренах Золочівської округи ОУН (літо 1943 р. – перша половина 1944 р.) (2014)
Патер І. Г. - Репресії та депортації населення Галичини у 40-х – 50-х роках ХХ століття (2014)
Шелейко Т. В. - Початковий етап відродження інфраструктури та рухомого складу залізниць у західних областях України (2014)
Артимишин П. І. - Образ Росії та росіян на сторінках сучасних українських підручників з історії (2000 – 2012 рр.) (2014)
Дискусія "Український інтегральний націоналізм (1929 – 1930 рр.): ґенеза, еволюція, порівняльний аналіз” (2014)
Інтерв’ю з відомими українськими науковцями Станіславом Кульчицьким, Олександром Добржанським, Остапом Середою з приводу актуальних проблем розвитку незалежної України (2014)
Зайцев Ю. Д. - Інтерв’ю Юрія Зайцева з Мирославом Мариновичем. "Хочу взяти участь у похованні останньої у світі імперії” (2014)
Шелеп Ю. І. - Інтерв’ю з сином першого секретаря Львівського міському, а згодом першого секретаря Закарпатського обкому КПУ О. Г. Бандровським (2014)
Артимишин П. І. - |Рец. на|: Смирнов А. История Южной Руси. − Москва: Алгоритм, 2008. − 352 с. (2014)
Стародубець Г. М. - |Рец. на|: Петро Федун – "Полтава”. Концепція Самостійної України. Том 2. Документи і матеріали / |упоряд. і відп. ред. М. Романюк|; НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; Центр незалежних історичних студій. – Львів, 2013. – 896 с. (2014)
Стасюк О. Й. - |Рец. на|: Вронська Т., Лисенко О. "Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів” / Тамара Вронська, Олександр Лисенко. − Харків: Права людини, 2014. − 583с. (2014)
Зарічняк Л. С. - |Рец. на|: "І слова стали чином живим...” Боротьба ОУН та УПА крізь призму людських доль та стосунків. Збірник біографічних нарисів / |відп. ред. О. Стасюк|; НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – 216 с. (2014)
Артимишин П. І. - Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: хроніка підготовки до підписання (2007 - 2013) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Bilyk O. M. - Cross-Cultural Context of Foreign Students Socialization in Educational and Cultural Environment at Institutions of Higher Education, Bragina T. M. (2018)
Дульська О. В. - Трансформація світоглядної парадигми знань у європейському відродженні (2018)
Дяченко М. В. - Розмисли Епіктета про істинну свободу (2018)
Кікоть А. А. - Костюм на гендерному дисплеї в історичній ретроспекції (2018)
Ковальчук Н. О. - Блог: соціально-маркетингові відносини у віртуальному щоденнику (2018)
Kolesnyk O. S. - Hermeneutics of Thriller: From William Shakespeare to Dan Brown (2018)
Куриленко І. А. - Посткультура / медіакультура / кіберкультура / транскультура / протокультура: аспекти термінологічної семантики (2018)
Мараховська Е. В. - Загальні тенденції розвитку західнохристиянської теології доби постмодерну (2018)
Мірошниченко В. С. - Диспозиції: В. Юринець і В. Беньямін (2018)
Новікова Г. Ю. - Феномен тематичного парку як інноваційної моделі середовищних музеїв у ХХІ ст. (2018)
Панков Г. Д. - Агіографічний міф як культурний феномен (2018)
Порхун Т. С. - Модні тенденції субкультур: бітники та хіпі (2018)
Aliyeva S. - The Moral Crisis and Salvation of Women (2018)
Цісар А. М. - Пам’ять vs історія. Перспективи дослідження теми пам’яті в культурології (2018)
Шуляков І. М. - Тексти культури в діалоговій концепції М. Бахтіна та В. Біблера (2018)
Фарина О. В. - Греко-католицьке духовенство Східної Галичини в контексті розвитку мистецтва як важливого чинника поглиблення національної свідомості українців у культуротворчому просторі регіону (20 — і пол. 40 рр. ХХ ст.) (2018)
Aleksandrova M. V. - Social Solidarity in Modern Ukrainе аnd ‘Young Ukraine’: Culturological Parallels, Chastnyk S. V. (2018)
Шейко В. М. - Еволюція поглядів художньої інтелігенції під час Української революції 1917–1921 рр. (2018)
Божко Л. Д. - Архітектурний спадок як культуротворчий ресурс українського туризму (2018)
Данник К. О. - Просвітницько-виховна діяльність вірменських громад у культурному просторі України (сучасний етап) (2018)
Дьяченко Р. В. - Прибуткові будинки як елемент культури повсякденності та сфери гостинності міст України: культурно-історичний екскурс (2018)
Кислюк К. В. - Розвиток електронного урядування в Україні як фактор соціокультурної динаміки (2018)
Лєвіна В. Г. - Концепція єврейського національного будівництва В. Жаботинського в контексті українського відродження наприкінці ХІХ — поч. ХХ ст. (2018)
Смоліна О. О. - Святі гори як простір діалогу культурних традицій (2018)
Холодинська С. М. - Ідеологічний чинник у творчості Михайля Семенка: крах однієї ілюзії (2018)
Щербань А. Л. - Орнаментація кераміки Лівобережної України як знакова система (історія вивчення) (2018)
Кравченко О. В. - Зоозахисний рух як чинник трансформації соціального капіталу українського суспільства (1991–2004 рр.) (2018)
Гуріна А. В. - Хорова культура Сумщини: історичні метаморфози (2018)
Сошніков А. О. - Рецензія на монографію Щербаня А. Л. Трансформації орнаментування кераміки в традиційній культурі Лівобережної України (кінець VI тис. до н.е. — ХІХ столітя) / А. Л. Щербань. — Харків: Видавець Олександр Савчук, 2017. — 328 с. (2018)
Айварджi O. O. - Стратегія поліпшення анестезіологічного забезпечення при септопластиці шляхом застосування нових ад’ювантів, Кобеляцький Ю. Ю. (2018)
Сальков Н. Н. - Фармакологические перспективы лечения позвоночно-спинномозговой травмы в остром и раннем периодах (2018)
Гарюк Г. И. - Функциональные результаты септопластики, проведенной с учетом оценки аэродинамических характеристик и анатомических особенностей полости носа, Гарюк О. Г., Светличный А. Е. (2018)
Кравець К. І. - Застосування комбінованого методу у лікуванні новоутворень шкіри, Драник Ж. М., Василенко О. В., Богомолець О. В. (2018)
Пісклова Ю. В. - Результати хірургічного лікування ексудативних перикардитів з використанням міні-інвазивних втручань (2018)
Пахольчук О. П. - Поширеність та кореляційно-статистичні взаємозв’язки дисфункції кишкового бар’єру у дітей із симптомами харчової гіперчутливості на шкірі (2018)
Василовский В. В. - Содержание тау-протеина в плазме крови при прогредиентных типах течения рассеянного склероза (2018)
Коробчанський В. О. - Психогігієнічна характеристика функції пам’яті, як критерію донозологічної психодіагностики учнів з патологією органу зору, Сасіна О. С. (2018)
Samoilova O. - Adjustment disorders of children patients from internally displaced families, Ponomariov V. (2018)
Калиниченко Т. О. - Прогностична оцінка рівня кріочутливості гемопоетичної тканини пуповинної крові за маркерами активності прооксидантних процесів (2018)
Abstract and References (2018)
Андрощук І. М. - Самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти (2018)
Глікман С. В. - Модель формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки (2018)
Іваницька О. С. - Еразмус + координатор як тьютор та ментор в умовах зростання академічної мобільності у ЗВО України (2018)
Осипенко С. М. - Зміст та структура самоосвітньої компетентності учнів закладів професійно-технічної освіти (2018)
Набока О. Г. - Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до проектування професійно-орієнтованих технологій навчання (2018)
Климчук І. О. - Дослідження показників якості/результативності освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти в Україні (2018)
Лузан П. Г. - Стандартизація професійної освіти на основі компетентнісного підходу, Пащенко Т. М., Ваніна Н. М, Колісник Н. В. (2018)
Толочко С. В. - Структурно-системний аналіз визначення сучасних ключових компетентностей у світі (2018)
Давиденко О. В. - Подкастинг як засіб формування компетентності в англомовному аудіюванні студентів молодших курсів, Пономаренко О. В. (2018)
Іщенко А. А. - Формування знань про токсиканти як складові хімічної безпеки у майбутніх лікарів під час вивчення біоорганічної та біологічної хімії (2018)
Остапенко Л. В. - Правове виховання учнівської молоді: історико-педагогічний аспект (2018)
Гущина Н. І. - Науково-методичний супровід розвитку цифрової компетентності вчителів початкових класів (2018)
Abstract and References (2018)
Башмакова Н. В. - Соната для армандоліни й баса continuo Дж. Б. Саммартіні в аспекті відображення художніх ідеалів пізнього Бароко (2018)
Гайденко І. А. - Досвід оркестрування в програмному комплексі Steinberg Dorico (2018)
Громченко В. В. - Духове соло в контексті музично-виконавської герменевтики (педагогічний аспект) (2018)
Гулеско І. І. - До поетики хорового стилю Георгія Свиридова: новий тип художнього мислення (2018)
Добронравова С. А. - Розвиток народного хорового виконавства в суспільстві на сучасному етапі, Шевченко В. В. (2018)
Сяньвей Є - Утілення традицій масок пекінської опери в образах героїв музичної драми Сан Бо "Метелик" (2018)
Єрошенко О. В. - Концертний виступ як засіб вокальної підготовки студента-актора (2018)
Єрьоменко А. Ю. - Дитяча музика А. Гайденка: баянні цикли дидактично-інструктивної спрямованості (2018)
Жданов М. М. - Принципи циклоутворення хорової кантати А. П. Гайденка "Чотири дійства" як предмет герменевтичного дослідження (2018)
Заверуха О. Л. - Авторська концепція "Літургічних піснеспівів" В. Сильвестрова: взаємодія світоглядних засад і сучасного хорового письма (2018)
Зимогляд Н. Ю. - Градації медитативного в "Кітч-музиці для фортепіано" Валентина Сильвестрова (2018)
Золотарьова Н. С. - "Reminiscences de "Robert le diable"" Ф. Ліста в аспекті Мефістофельської символіки (2018)
Іванова Ю. М. - Артистизм у контексті фахової підготовки студента-хормейстера (2018)
Карчова Ю. І. - Сучасні тенденції інтерпретування української народнопісенної виконавської парадигми (2018)
Красовська Л. О. - Про пластику та постановку номера естрадного співака (2018)
Мін Лі - Рецепція європейського оперного мистецтва в китайській музичній культурі кінця XVIII — першої половини ХХ ст. (2018)
Польська І. І. - Фортепіанний дует у системі фортепіанного ансамблю: жанрово-типологічні аспекти (2018)
Рум’янцева А. Ю. - Виразність як категорія фортепіанно-виконавського музикознавства (2018)
Рябуха Т. М. - Взаємодія фольклорних інтонацій та стилістичних тенденцій в українській пісенній естраді (2018)
Степанова О. Ю. - Піанізм як метасистема: герменевтична розробка змісту поняття (2018)
Сухомлінова Т. П. - Типологічні ознаки відродження як історичного періоду розвитку музики в системі мистецтв (2018)
Цао Хе - Три пісні про розлуку в спадку Шан Деї: жанрові ознаки прихованого вокального циклу (2018)
Менмен Чень - Специфіка взаємодії змісту й форми у вокальній мініатюрі Хуан Цзи на вірші Лью Сиан "Ідучи снігом" (2018)
Шеремет В. В. - Стан і тенденції розвитку академічного народно-інструментального мистецтва Північного Причорномор’я (на прикладі діяльності Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової) (2018)
То Ян - Перша фортепіанна соната Ге Цин: основи композиторської інтерпретації європейського музичного жанру (2018)
Борис І. О. - Традиції й сучасний розвиток національної професійної школи виховання акторів та режисерів (2018)
Горєлова В. С. - Особливості акторського стилю О. Райданова й Г. Козаченка у фільмах "Сватання на Гончарівці" та "Лимерівна" (2018)
Гріньє Т. Б. - Нова буфонада як складова сучасних тенденцій розвитку циркового мистецтва (2018)
Дорошенко В. О. - Самостійна робота студентів у контексті формування вокальної компетентності актора (2018)
Зборовець І. В. - Світова література на українському телебаченні в інтерпретації Тимлера Спенглера (Німеччина) (2018)
Кохан Л. Й. - Репертуар музично-драматичного театру М. Старицького (1885–1891 рр.) (2018)
Павлюк Т. С. - Соматичні практики в сучасній бальній хореографії (2018)
Якобчук О. В. - Еволюція шоу-програм: минуле та сучасність (2018)
Ян І. М. - Репертуар Українського музично-драматичного театру як чинник збереження культурних традицій Української нації (остання третина ХІХ — початок ХХ ст.) (2018)
Алфьорова З. І. - Жанрові метаморфози в контексті дії принципу нелокальності в практиці та теорії мистецтва (на основі аудіовізуального мистецтва), Алфьоров А. М. (2018)
Пацунов В. П. - Парадокси "перевтілення" в акторському мистецтві. Теорія та практика (2018)
Шейко В. М. - Медична та літературна інтелігенція в часи Української революції 1917–1921 рр. (2018)
Оборська С. В. - Сучасна проблематика подієвого менеджменту мистецьких проектів (2018)
Панько О. І. - Діяльність культурно-просвітницьких організацій у м. Городок у другій пол. ХІХ – першій пол. ХХ ст. (2018)
Пословська А. В. - Культура та побут пізньосередньовічної Волині (зa даними aрхеологiчних джерел) (2018)
Житкова О. О. - Реформування релігійної обрядовості в діяльності церковних громад УАПЦ у м. Києві в 1920-х рр. (2018)
Кліш А. Б. - Джерела особового походження з історії суспільно–християнського руху в Галичині (2018)
Братусь І. В. - Особливості відтворення культурно-історичних ідей Реформації у вищій школі України (до 500-річчя Реформації), Свердлик З. М. (2018)
Марченко А.І. - Національна ідея у науковій та літературній спадщині М. Шаповала (2018)
Мельничук І. А. - Німці Волині – Житомирщини в 40 – 50-х роках ХХ ст. та процеси їх реабілітації, Суліменко О. Г. (2018)
Мерімерін Є. О. - "Руїна" та її соціо–господарські й політичні наслідки для українців у відображенні історичних дум і пісень (2018)
Морозов А. Г. - Грошові накопичення селянських господарств в добу НЕПу, Павлова Н. В. (2018)
Ніколаєва Н. Б. - Репресований викладач Київського державного університету Машкевич Степан Гервасійович (Гарасьович) (2018)
Філас В. М. - Особливості використання творів живопису та графіки в студіях з історії Північного Причорномор’я (2018)
Шульга С. А. - Чехи у конфлікті 1943 року на Волині: проблема участі (2018)
Чорній Г. В. - Суспільно-політичне становище жінок на території західних областей УРСР (середина 1940-х – початок 1950-х рр.) (2018)
Біловус Л. І. - Підтримка і популяризація української культури як одного із чинників збереження національної ідентичності у періодиці української діаспори США (від 1947 р.) (2018)
Касьянова М. М. - Функціонування української діаспори в Білорусі, Молдові та Росії (2018)
Коцур В. В. - Національні меншини Сходу – Заходу України в політичних перегонах початку ХХІ ст. і уроки для майбутнього (2018)
Орехівський В. Д. - Особливості розвитку аграрних підприємств з виробництва органічної продукції в Україні (1990-ті – 2000-і роки) (2018)
Ющенко П. А. - Еволюція культурно-мистецьких репрезентацій києворуського минулого в Україні (1990 – 2000-і роки) (2018)
Абдуллаева С. - Из истории налогового законодательства в казенных деревнях Северного Азербайджана в конце XIX – начале ХХ вв. (2018)
Afandiyeva V. - Rus’ raiding in the Caspian region and the Norman theory (2018)
Балагадирова П. Т. - Исследования историка-востоковеда А. Е. Крымского по истории Кабалы (2018)
Казакова О. М. - Політика режиму Ф. Франко у Іспанії щодо "єврейського питання" під час Другої світової війни (2018)
Керимли А. - Налоговая система царской России в скотоводческом хозяйстве Северного Азербайджана в конце XIX – начале XX вв. (2018)
Лукашенко А. І. - Дуалістичні релігійні уявлення Жана Кальвіна (2018)
Айтов С. Ш. - Історично-антропологiчнi горизонти сучасної філософії історії (2018)
Аксьонова В. І. - Гуманістичні обрії постнекласичної символіки українського козакофільства (2018)
Біланов О. С. - Національне законодавство та уявлення про здоров’я та хворобу (2018)
Гальченко М. С. - Когнітивістика як фактор розвитку інтелекту та діяльності мислення (2018)
Гасанова Ф. Р. - Социальные ценности как фактор общественного развития (2018)
Гончаренко О. А. - Ідея університету у Львівсько–Варшавській школі. Стаття 4. Академічні свободи (2018)
Демиденко Я. С. - Український авангард у філософсько-естетичному дискурсі сьогодення (2018)
Каранфилова Е. В. - Творческая деятельность в контексте глобальных проблем современного общества (философский аспект) (2018)
Тахирова А. И. - Человеческая воля с точки зрения судьбы и предопределения (2018)
Шевченко М. О. - Взаємозв’язок між ускладненням соціальних системам і прогнозуванням (2018)
Юшкевич Ю. С. - Трансформація змісту феномену економічна культура в умовах глобалізації (2018)
Осипов А. А. - Формирование и развитие мировоззрения Рудольфа Штайнера. Статья 1. На пути от философии к антропософии (2018)
Вашкевич В. Н. - Формирование и развитие мировоззрения Рудольфа Штайнера. Статья 2. Наука в свете антропософии, Осипов А. А. (2018)
Хилько М. І. - Біосфера і здоров’я людини (2018)
Кямалова А. - Психологические факторы, влияющие на формирование моральных ценностей в семье (2018)
Меліхова Ю. А. - Вплив культури мислення судді на якість його внутрішнього переконання (2018)
Мерлянов М. В. - Взаємовплив та взаємозбагачення музики і танцю (2018)
Патлайчук О. В. - Природа реформ і аспекти сучасного українського реформування, Макарчук О. М. (2018)
Семенов В. Г. - Сучасне осмислення вчення Г. В. Ф. Гегеля про всезагальні закони, Черкасов С. М. (2018)
Тімченко О. П. - Логіка дискурсу М. Бердяєва, Сислюк Я. Г., Пігош М. А. (2018)
Ясінський М. М. - Образ історичного майбутнього в філософії Петра Сауха (за матеріалами монографії "Україна на межі тисячоліть: трансформація духу і випробування національним буттям") (2018)
Титов С. - Анализ отдельных положений работы Б. Ф. Поршнева "О начале человеческой истории" в свете современных открытий. Антрополого–религиоведческий аспект (2018)
Добродум О. В. - Мифологический характер виртуальной реальности (некоторые методологические аспекты) (2018)
Dyatlik T. N. - The value of biblical Greek in theology and exegesis of Martin Luther (2018)
Gudyma I. - A woman and a family in the concepts of biblical traditions (2018)
Брилев Д. В. - Особенности формирования общеукраинского исламского дискурса (2018)
Саковська О. Ю. - Вчення св. Томи Аквінського в контексті сучасності: біоетика та екотомізм (2018)
Санников С. В. - Амбивалентность феномена крещения у духовных христиан (2018)
Степанова О. А. - Культурно-туристичний потенціал сучасної іудейської сакральної географії в Україні (2018)
Фоменко А. В. - Феномен релігійного фундаменталізму на пострадянському просторі (2018)
Абакумова О. О. - Дистанційна освіта: гуманізм чи антигуманізм у дії? (2018)
Бачинська Н. А. - До питання про вектори розвитку вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Україні (1991 – 2018 рр.) (2018)
Гловацкая Е. П. - Вызовы современности системе высшего образования (2018)
Тарабасова Л. Г. - Формування ціннісних орієнтацій особистості дошкільника (2018)
Струк О. А. - Задоволеність провізорів здобутою освітою (2018)
Бугар А. А. - Нові технології в дипломатії: вплив інновацій та комунікацій на ефективну міжнародну політику і побудову іміджу країни (2018)
Василевич Ю. В. - Електронна демократія як засіб подолання кризи довіри до політичної системи (2018)
Войчук А. Ю. - Особливості інституту президентства за парламентарної форми республіканського правління (2018)
Ворчакова І. Є. - Загрози та виклики інтеграції жінок у збройні силові структури та гендерний фактор в умовах озброєних конфліктів, Лемішевська О. С. (2018)
Джафаров Р. М. - Проблема оценки эффективности государственного управления в истории политической мысли (2018)
Іленьків Г. В. - Гносеологічний потенціал утопії як частини філософії політики (2018)
Калюжна Ю. - Маніпулювання масовою свідомістю як інформаційний механізм дестабілізації соціально-політичних систем (2018)
Крупеня І. М. - Боротьба з фейками в умовах ери "пост-правди" – небезпека для демократії (2018)
Luchak-Fokshei A-M. M. - Internet language as the study object of social networking communication discursive pragmatics, Luchak M. M. (2018)
Ниязов Х. - Концептуальные вопросы политической безопасности (2018)
Вонсович О. С. - Чи наблизять поставки американських протитанкових ракетних комплексів "Javelin" мир на сході України? (2018)
Гоцуляк В. М. - Становлення політичної думки домодерної України (2018)
Долженко О. О. - Незаконні воєнізовані формування в умовах ведення "гібридної війни" (2018)
Костиря І. О. - Культурна політика сучасної України: виклики глобалізації та регіоналізації (2018)
Коцур Л. М. - Участь молоді у громадсько-політичному житті України: 1990 – 2015 рр. (2018)
Ладний Ю. А. - Етнополітика гетьмана Павла Скоропадського в історико-політологічних дискурсах (До 100-річчя Української Держави гетьмана Павла Скоропадського), Пасічник І. М. (2018)
Степаненко О. Г. - Інститут люстрації як юридична практика в українському політикумі: аналіз та перспективи розвитку (2018)
Степко О. М. - Взаємодія в рамках бібліотечної системи ООН щодо підвищення ефективності інформаційного забезпечення (2018)
Носенко С. Р. - Конфліктогенність словенсько-хорватських відносин (2018)
Мостіпан О. М. - Політичні аспекти в роботі "Кодзікі" як пам’ятці давньої японської суспільної думки (2018)
Нагорняк І. М. - Трудова міграція громадян країн Східного партнерства до ЄС (2018)
Шевченко Ю. М. - Аналіз Стратегічного огляду оборони та національної безпеки Франції 2017 у контексті нових викликів і загроз (2018)
Дужа І. А. - Міжнародна політика та Сирійський конфлікт (2018)
Литовченко К. Г. - Ліва партія ФРН: становлення та ідеологія (2018)
Искендерова Н. Е. - Парламент Азербайджанской Демократической Республики и фракции, созданные политическими партиями в первом парламенте Азербайджана (2018)
Мирабдуллаев А. М. - Военно-политическая борьба в Азербайджане в 1920 году (2018)
Верба І. В. - Рецензія на монографію: Аліси Іванівни Лукашенко "Дуалістичні релігійні уявлення в соціокультурному житті Європи (IV – сер. XVII ст." (2018)
Козловець М. А. - Філософія людської діяльності та управління нею. Рецензія на монографію: Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід (за заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене); Запоріжжя: Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2016. – 602 с., Слюсар В. М. (2018)
Коваленко Н. П. - Рецензія на монографію: Бей Н. О. Становлення та розвиток наукових основ автомобілебудування в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія / Н. О. Бей, НААН, ННСГБ; наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф., академіка НААН В. А. Вергунова. – Вінниця: ТОВ "Нілан–ЛТД", 2017. – 440 с. (2018)
Смолянюк В. Ф. - Особливості дослідження етнополітичної інтеграції та дезінтеграції. Рецензія на монографію: Явір В. А. Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико–правовий концепт: монографія. – Київ: Логос, 2018. – 448 с. (2018)
Радишевський Р. - Рецензія на монографію: Світлана Кагамлик Українська православна ієрархія XVII – XVIII ст.: інтелектуальний і духовний виміри. – Київ: Корвус–Прінт, 2018. – 728 с. (2018)
Солдатенко В. Ф. - Рецензия на монографию С. Н. Полторак. Брест-Литовск. 100 лет истории переговоров о мире. – СПб.: Издательский центр "Остров", 2018. – 292 с. (2018)
Курок В. П. - Громадянське виховання майбутнього вчителя в контексті нової української школи (2018)
Коренева І. М. - Освіта для сталого розвитку: реалії України (2018)
Кондур О. С. - Культура якості в корпоративній моделі управління освітніми системами (2018)
Зенченко Т. Ф. - Теоретичні засади управлінської діяльності керівника закладу освіти, Бугайова М. В. (2018)
Урсол О. В. - Аксіологічні орієнтири гуманізації та демократизації педагогічного процесу у вищій школі (2018)
Тимошенко Ю. В. - Управління продукуванням знань в освітньому процесі (комунікативно-герменевтичний підхід) (2018)
Літашов О. В. - Внутрішня автономія ВНЗ: зарубіжний досвід та українські реалії (2018)
Олійник І. В. - Використання інтерактивних технологій у процесі формування дослідницької компетенції майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури (2018)
Харькова Є. Д. - Формування інформаційної культури майбутнього вихователя в системі його професійної підготовки (2018)
Лашук Н. М. - Роль технологій та стратегій медіаосвіти для формування медіакомпетентності майбутніх маркетологів (2018)
Кітова О. А. - Організаційно-педагогічні умови модернізації фахової підготовки вчителів трудового навчання (2018)
Фрицюк В. А. - Особливості розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва, Фрицюк В. М. (2018)
Півень В. В. - Особистість курсанта як ядро інтеграції психолого-педагогічних компетенцій в освітньому просторі льотного ВНЗ, Півень М. І. (2018)
Пінчук І. О. - Особливості розвитку критичного мислення майбутніх учителів англійської мови початкових класів (2018)
Зінукова Н. В. - Система вправ для навчання усного послідовного професійно орієнтованого перекладу (2018)
Савош В. О. - Моделювання як засіб тематичного поєднання в системі неперервної освіти формальної, інформальної та неформальної освіти (2018)
Кулик М. І. - Оптимізація навчального процесу на прикладі вивчення дисципліни "Енергетичні культури" спеціальності "Агрономія", Жорник І. І., Рожко І. І. (2018)
Орлова Н. С. - Художньо-технологічні методи навчання проектування швейних виробів майбутніх викладачів спеціальних дисциплін (2018)
Заїка О. Я. - Забезпечення особистісно зорієнтованого характеру спілкування як умова розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів (2018)
Росновський М. Г. - Демонстраційні полігони як важлива складова в інноваційній підготовці майбутнього викладача професійного навчання (2018)
Бикова Т. Б. - Особливості реалізації міжкомпонентних взаємодій у процесі використання елементів дистанційного навчання, Іващенко М. В. (2018)
Сухойваненко Л. Ф. - Реалізація міжпредметних зв’язків навчальної дисципліни "Елементарна математика" з інформатикою (2018)
Шерудило А. В. - Методика формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (2018)
Медвідь Ю. І. - Результати дослідження стану готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності, Водчиць О. Г., Медвідь М. М. (2018)
Береза Л. О. - Навчання прийменниково-відмінкової системи української мови в іншомовній аудиторії (2018)
Гаврілова Л. Г. - Використання мультимедіа як засобу візуалізації у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи, Соколова Ю. І. (2018)
Марченко Т. В. - Спецкурс "Основи наукових досліджень" як засіб формування дослідницької компетентності школярів (2018)
Мішедченко В. В. - Особливості музичного навчання й виховання учнів другого класу загальноосвітньої школи (2018)
Бабійчук С. М. - Наукова освіта у школах США: ретроспективний аналіз (2018)
Коломієць М. Б. - Ґенеза організації прийому до закладів вищої освіти України, Мирний Р. Ф. (2018)
Бірюк Л. Я. - Компетентнісний підхід до формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової освіти: історія та сучасність, Пішун С. Г. (2018)
Ляшкевич А. І. - Навчальні заклади морського профілю на півдні України в першій чверті ХІХ століття (2018)
Лозинська С. В. - Створення розвивального середовища в закладах дошкільної освіти за технологією Марії Монтессорі, Васьків М. М. (2018)
Пліско Є. Ю. - Соціальне виховання неповнолітніх правопорушників в Україні. Історичний аспект теорії соціальної педагогіки (1939–1990 рр.) (2018)
Лавриченко Н. М. - Актуальні проблеми підготовки вчителя іноземної мови (зарубіжний контекст) (2018)
Содержание (2017)
Анатолию Викторовичу Скальному - 55 лет! (2017)
Людмиле Викторовне Басалаевой - 75 лет! (2017)
Слищук Г. И. - К вопросу о диагностике расстройств аутистического спектра у детей в Одесской области, Пыхтеева Е. Г., Большой Д. В., Борисова О. В., Бахчеван Е. Л., Шафран Л. М. (2017)
Остапець М. О. - Сучасні уявлення про систему гемостазу, Волковой В. А., Березнякова М. Є., Карабут Л. В., Фоміна Г. П. (2017)
Бабієнко В. В. - Моніторинг санітарної охорони водних об'єктів, Аніщенко Л. В., Михайленко В. Л., Клімєнтьєв І. М. (2017)
Мартынов А. И. - Статистическая модель связи числа ежегодных случаев острой респираторной вирусной инфекции с состоянием здоровья и иммунным статусом работников железнодорожного транспорта, Феофанова Т. В., Федоскова Т. Г., Зеленова З. В. (2017)
Морозова Н. С. - Гемокультуры с "подвижным" морфотипом колоний, Ридный С. В., Попов А. А., Коробкова И. В. (2017)
Savytskyi I. V. - Study of buccal epithelium as a method of diagnosis of uterine myoma, Magdenko A. K., Mjastkovskaja I. V., Grigor’ev P. E. (2017)
Гоженко А. И. - Уровень C-реактивного белка после катетерной абляции фибрилляции предсердий и его связь с рецидивом, Карпенко Ю. И., Левченко Е. М., Горячий А. В., Горячий В. В., Кузнєцова М. О., Арапу М. І. (2017)
Левицкий А. П. - Зависимость пародонтопротекторного действия липополисахарида (ЛПС) от индекса массы тела детей, Рейзвих О. Э., Томилина Т. В. (2017)
Васюк В. Л. - Порівняльна гепатопротекторна ефективність флаванвмісних антидисбіотичних засобів у щурів з токсичним гепатитом, Фурдичко А. І. (2017)
Крижна С. І. - Дослідження впливу гелю "Імбирол" на морфологічний стан слизової носу щурів при моделюванні травматичного риніту, Київська Ю. О., Козар В. В., Багмут И. Ю. (2017)
Lacko A. - The study of microcirculation in the subcutaneous tissue by the method of tissue clearance Na131I in diabetic patients with medication acting on the condition of blood haemoreological properties, Rutowski J. A. (2017)
Гоженко А. И. - Влияние ксенона на структурно-функциональные изменения в изолированной поджелудочной железе, Васильев А. А., Насибуллин Б. А. (2017)
Терещенко Л. О. - Ефективність гептралу у фармакологічній корекції глутатіонової редокс-системи в селезінці опромінених щурів (2017)
Чугай О. О. - Фагоцитарна активність лейкоцитів у динаміці розвитку експериментальної пневмонії, Любінець Л. А. (2017)
Шевченко А. Н. - Клеточно-тканевая динамика при карагиненовом воспалении на фоне применения глюкозаминилмурамилдипептида, Бибиченко В. А. (2017)
Сенников О. Н. - Биохимические показатели состояния пульпы резцов крыс при интрадентальном введении микробных токсинов, Сенникова А. М., Гончарук С. В., Левицкий А. П. (2017)
Рикало Н. А. - Структурні зміни епітеліального та клубочкового компонентів нирок щурів при моделюванні хронічного токсичного гепатиту та корекції лізиноприлом, Береговенко Ю. М. (2017)
Гриб В. А. - Оцінка когнітивних функцій у щурів при експериментальному гіпотиреозі, Герасимчук М. Р. (2017)
Колішецька М. А. - Роль процесів протеолізу та антипротеазного потенціалу в бронхах при експериментальній бронхіальній астмі та їх корекція тіотриазоліном (2017)
Миронченко С. И. - Влияние локального ультрафиолетового облучения на метаболиты оксида азота и морфологическое состояние кожи морских свинок, Звягинцева Т. В., Наумова О. В. (2017)
Черкасова В. В. - Роль молекул середньої маси при експериментальному L-аргінін індукованому панкреатиті та при корекції дексаметазоном (2017)
Левицкий А. П. - Дисбиотические аспекты патогенеза экспериментального неалкогольного стеатогепатита, Гоженко А. И., Левченко Е. М., Васюк В. Л. (2017)
Александрова А. И. - Противовоспалительная активность новых комплексов SnCl4 с салицилоилгидразонами бензальдегида и 4-бромбензальдегида, Прокопчук Е. Г., Шматкова Н. В., Сейфуллина И. И., Кравченко И. А. (2017)
Кравець Б. Б. - Динаміка показників ліпопероксидації, активності антиоксидантного захисту та протеїназо-інгібіторної системи в крові морських свинок при експериментальній бронхіальній астмі та пневмонії, Любінець Л. А. (2017)
Ніколаєва О. В. - Вплив іммобілізаційного стресу на стан здоров`я щурів у експерименті, Павлова О. О., Сіренко В. А., Ковальцова М. В., Сулхдост І. О., Добровольська О. М. (2017)
Светлой памяти Бориса Михайловича Штабского. 24.06.1929 — 12.04.2017 (2017)
Королюк С. В. - Які компетентності варто розвивати керівнику Нової української школи (2018)
Водолазська Т. В. - Освітнє середовище як "третій учитель" (2018)
Прилипко В. М. - Правова компетентність у структурі професійної готовності фахівців (2018)
Ворон О. Г. - Школа менеджерів як складова моделі управління розвитком інформаційної культури директора закладу освіти (2018)
Денисенко Є. В. - Змістові аспекти професійної підготовки магістрів військового управління (2018)
Андрощук І. М. - Професійний розвиток дидактичних працівників кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти (2018)
Курмишева Н. І. - Шкільна атмосфера як духовна складова освітнього середовища: фінський досвід (2018)
Сліпченко О. С. - Синтез італійського та французького стилів у токатах Й. Я. Фробергера (2018)
Армейський О. С. - Сутність і структура правової компетентності вчителів технологій (2018)
Гриньова М. В. - Експериментальне дослідження педагогічних умов виховання обдарованих студентів педагогічних університетів у процесі музично-академічної творчості, Васильєва Н. В. (2018)
Карманенко В. В. - Сутність і структура лідерських якостей студентів закладів вищої освіти (2018)
Voytkevich N. - Transfer from schooling to university studies abroad — a challenege for foreigners in Ukraine, Voytkevich Yu. (2018)
Остапенко Л. В. - Комплексний підхід до виховання індивідуальності естрадного виконавця, Ковмір Н. В. (2018)
Попова А. Б. - Методика Сета Ріггза та її вплив на мистецтво естрадного співу, Войченко О. М. (2018)
Тринько О. І. - Педагогічна проблематика конструювання художнього образу в естрадному виконавстві, Бокоч В. А. (2018)
Молодиченко Н. А. - Формування загальнокультурної компетентності студентів під час викладання іноземної мови, Дем’яненко Т. А. (2018)
Фазан В. В. - Вплив секуляризації на просвітницько-виховну діяльність духовних осередків України у ХVІІІ ст. (2018)
Яцинік А. В. - Особливості підготовки майбутніх дефектологів в умовах розвитку інклюзивної освіти (2018)
Скопцова О. М. - Образне мислення С. Павлюченка у контексті виконавської інтерпретації народної пісні, Крупа Ю. О. (2018)
Регеша Н. Л. - Особливості поєднання класичних і сучасних тенденцій педагогічного репертуару (2018)
Відомості про авторів (2018)
Козюк В. В. - Монетарна автономія та цінова стабільність у сировинних економіках (2018)
Богдан І. В. - Економіко-математичне моделювання державних фінансів України, Яра Т. Ю., Коноваленко Д. В. (2018)
Диба М. І. - Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні, Гернего Ю. О. (2018)
Степанова О. В. - Фінансування охорони здоров’я та фіскальна стійкість (2018)
Петраков Я. В. - Застосування фіскальних інструментів у процесі модернізації електро-енергетики в Україні: від нормопроектування до оцінки впливу (2018)
Возняк Г. В. - Роль фінансової децентралізації в забезпеченні сталого ендогенного зростання регіонів України (2018)
Левицька C. О. - Оцінка запасів бюджетних установ в умовах модернізації бухгалтерського обліку (2018)
Содержание (2017)
Кульчинський А. Б. - Взаємозв’язки між вегетативною нервовою і імунною системами (огляд), Гоженко А. І., Попович І. Л. (2017)
Мацегора Н. А. - Обгрунтування диференційованого призначення вазоактивних препаратів у лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з артеріальною гіпертензією відповідно до ступеня легеневої гіпертензії та/чи стадії хронічної серцевої недостатності (огляд літератури, приклади із практики), Мітасова Н. Ю. (2017)
Псядло Э. М. - Метод расчета профессионально важных качеств операторов транспортных средств, Мартыненко В. В. (2017)
Коломієць С. І. - Структура внутрішньої картини хвороби у підлітків зі сколіозом (2017)
Lacko A. - The use of radionuclide methods for contemporary diagnostic in angiology, Rutowski J. A. (2017)
Дзигал О. Ф. - Імунні дисфункції у хворих на цироз печінки з портальною гіпертензією, Вастьянов Р. С. (2017)
Квасницька О. Б. - Досвід використання інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту в корекції ренальної дисфункції у хворих на хронічний гепатит (2017)
Каштальян М. А. - Нові напрямки в лікуванні вогнепальних ран, Герасименко О. С., Тертишний С. В., Єнін Р. В., Дауаді Ф. (2017)
Савицкий И. В. - Развитие синдрома хронической усталости у студентов-медиков и его коррекция парафармацевтиком "ВИН-ВИТА", Якимчук Н. В., Кузьменко И. А., Мястковская И. В., Савицкий В. И. (2017)
Гоженко А. И. - Влияние прогрессирования фибрилляции предсердий на уровень матриксной металлопротеиназы-9, Карпенко Ю. И., Левченко Е. М., Горячий А. В., Кушниренко В. И. (2017)
Ткачишина Н. Ю. - Аналіз даних варіабельності серцевого ритму у працівників локомотивних бригад в залежності від стажу роботи (2017)
Чехлов М. В. - Клинический случай использования гипертермической изолированной химиоперфузии при лечении неоперабельной саркомы нижней конечности, Максимовский В. Е., Рябоконь А. М., Пыхтеева Е. Д., Босенко К. В., Худякова Н. М., Вододюк В. Ю. (2017)
Шаповалова Г. А. - Порівняльна клінічна характеристика дітей у різні періоди ремісії онкологічних захворювань в умовах санаторно-курортної реабілітації у супроводі батьків (2017)
Гоженко А. И. - Роль рецепторов полости рта в регуляции водно-солевого и кислотно-основного равновесия внеклеточной жидкости, Лебедева Т. Л., Заварина Е. А., Гриценюк М. С. (2017)
Мардашко О. О. - Гематологічні показники в динаміці екстремальних ушкоджень, Степанов Г. Ф, Костіна А. А. (2017)
Савицкий И. В. - Патогенетическое обоснование диагностической ценности системы гемостаза при экспериментальных и клинических исследованиях кровотечений, Руснак С. В., Наговицын А. П., Миронов А. А., Бурлака О. М., Знамеровский С. Г. (2017)
Звягинцева Т. В. - Морфологические изменения кожи морских свинок в эритемный период после локального ультрафиолетового облучения при применении мази метилурацила с включением наночастиц серебра, Миронченко С. И., Наумова О. В. (2017)
Приступа Б. В. - Залежність доза-ефект при дослідженні протизапальної активності етилового естеру ібупрофену, Гайзель М. В., Кравченко І. А. (2017)
Евстафьев В. Н. - Перспективы развития мобильной сотовой связи, Скиба А. В., Гоженко С. А. (2017)
К 90-летию Научно-практического центра гигиены Республики Беларусь (2017)
Лібанова Е. М. - Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки (2018)
Малиновська О. А. - Міграційна політика: теоретичні підходи та напрями наукового аналізу (2018)
Курило І. О. - Народження других та третіх дітей в Україні: реальні та умовні покоління жінок (2018)
Аксьонова С. Ю. - Середній вік матері при народженні дитини: чи можлива реверсія? (2018)
Крімер Б. О. - Трансформація народжуваності в Україні на ранніх етапах демографічного переходу (2018)
Думанська В. П. - Внесок новітніх репродуктивних технологій у народжуваність в Україні (2018)
Shelia M. G. - Reproductive Behavior of Students in Georgia (2018)
Макарова О. В. - Методологічні підходи до ідентифікації та оцінювання ризиків людського розвитку (2018)
Романюк С. А. - Суперечності та виклики реалізації реформи системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: методологічні аспекти (2018)
Mutize M. - Working the Conundrum in Public-Private Partnerships (PPPs) for Community Benefit in South Africa, Mugobo V. V., Iwu C. G. (2018)
Жаховська В. Л. - Соціальний розвиток сільських поселень на основі муніципальної власності в умовах децентралізації (2018)
Головко Л. В. - Благоустрій сільських поселень України: сучасні проблеми та напрями їх вирішення (2018)
Вся сила таланту і інтелектуального потенціалу на службу Вітчизні. До 70-річчя академіка НАН України С.І. Пирожкова (2018)
Пам’яті Валерія Петровича Трофимова присвячується. 16.06.1939–19.05.2018 (2018)
Правила для авторів (2018)
Правила для авторов (2018)
Guidelines for Authors (eng.) (2018)
Бабій Н. В. - Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів, Фурман О. А., Костюченко А. М. (2018)
Бенера В. Є. - Генеза становлення методики організації художньо-мовленнєвої діяльності у науково-педагогічному дискурсі, Швець О. В. (2018)
Близнюк М. М. - Педагогічний дизайн на основі інформаційних технологій: аналіз і принципи проектного підходу (2018)
Дороніна Т. О. - Розгалуження педагогічних спеціалізацій як відображення соціального спрямування педагогічної освіти (2018)
Курач М. С. - Метод аналізу конкретних ситуацій як педагогічна технологія при вивченні загальнотехнічних дисциплін, Ємець О. П. (2018)
Кухтяк О. Я. - Аналіз змісту та структури спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (2018)
Lomakovych A. - Implementation of module object-oriented dynamic educational environment Moodle in the educational process of high school (2018)
Онищук І. А. - Особливості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до творчості з орієнтацією на культуру самовираження суб’єктів освітнього процессу (2018)
Томашівська М. М. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2018)
Федорова Н. В. - Теоретичні аспекти фахової підготовки логопеда в умовах університетської освіти (2018)
Швець О. В. - Концепт "Поетично-мовленнєвої діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти" в руслі лінгводидактичної спадщини С. Русової (2018)
Галаган О. К. - Порівняльний аналіз робочих навчальних програм з ботаніки у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка за останні десять років (2018)
Domanyuk О. М. - Components, criteria an qualitative indices of future educators to forming in children of 5-7 years the extraordinary attitude to peers (2018)
Дух О. І. - Реалізація неформальної екологічної освіти молоді в діяльності громадських організацій, Галаган О. К., Михалюк І. М. (2018)
Кононко О. Л. - Виховання здорової совісті в ранньому онтогенгезі: теоретичні та технологічні аспекти (2018)
Корнієнко С. М. - Особливості педагогічної співпраці родини та школи у вихованні молодших школярів (2018)
Падалка О. І. - Формування ціннісних орієнтацій майбутніх вихователів засобами поетичного слова (2018)
Фасолько Т. С. - Виховання самовпевненості у дітей передшкільного віку (2018)
Ломакович В. Я. - Формування екологічної компетенції студентів на заняттях німецької мови (2018)
Szewszenko Ż. - Katedralne odprowadzenie praktycznego pracownika socjalnego na wydziale nauk spolecznych uniwersytetu Warminskiego-Mazurskiego (Polska) (2018)
Ковальський А. В. - Православна сакральна архітектура Поділля XVII–XVIII ст. (2018)
Багнюк А. Л. - Волино-Поділля: світ флори (2018)
Содержание (2017)
Шафран Л. М. - Проблема обеспечения организма єссенциальніми металлами в современной диетологии и нутрицевтике, Пыхтеева Е. Г., Большой Д. В. (2017)
Третьякова Е. В. - Химические маркеры в комплексной гигиенической оценке теплоизоляционных полистирольных материалов, Михалькова С. Г. (2017)
Гоженко А. И. - Роль функционального почечного резерва в диагностике и мониторинге хронической болезни почек, Никитенко О. П., Кравчук А. В., Сирман В. М., Кузнецова Е. С. (2017)
Плевинскис П. В. - Проблемы судебно-медицинской диагностики первичного контакта человека с автомобилем: судебно-медицинская оценка факта контакта пешехода с передней кромкой капота (2017)
Ткачишина Н. Ю. - Аналіз даних добового моніторування артеріального тиску у працівників локомотивних бригад в залежності від стажу роботи (2017)
Колоденко О. В. - Визначення рівню лептину у хворих ешемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарду на етапі відновлювального лікування (2017)
Деньга О. В. - Метилирование промотора гена TLR2 при различной степени пародонтита на фоне метаболического синдрома, Пиндус Т. А., Бубнов В. В. (2017)
Ковалевская Л. А. - Современные представления об идиопатическом фиброзирующем альвеолите, Горбенко Т. Н., Жураковский Р. А., Школяренко А. П., Малиновская Е. Н., Богачик Е. С. (2017)
Атаман Ю. О. - Порушення еластичності артерій нижніх кінцівок у хворих на тяжку артеріальну гіпертензію, Олейніченко Ж. М., Коломієць О. О. (2017)
Шаповалова Г. А. - Оцінка потреби у санаторно-курортній реабілітації хворих після радикального лікування онкологічних захворювань, Бабова І. К., Бабов К. Д. (2017)
Гоженко А. И. - Почечные еффекты активатора АТФ-зависимых калиевых каналов флокалина в физиологических условиях на моделях экспериментальных нефропатий, Филипец Н. Д. (2017)
Grytsiuk M. I. - The effect of nadp on some values of the renal secretory function in rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus (2017)
Черемісіна В. Ф. - Роль остеопротегерину в механізмах розвитку вторинного остеопорозу при моделюванні парадонтиту (2017)
Смаглюк А. А. - Ідентифікація біологічно активних речовин в екстрактах плодів, Кобернік А. О. (2017)
Еберле Л. В. - Аналгетична активність густого екстракту імбиру (Zingiber officinale), Коберник А. О., Кравченко І. А. (2017)
Волковой В. А. - Протиаритмічна дія таблетованої форми комплексу білогічно активних речовин з чини посівної, Шахватова Н. М., Шевцов І. І., Березнякова М. Є., Фоміна Г. П. (2017)
Чатковская-Цыбуля В. А. - Оценка психоэмоционального состояния ВИЧ-инфицированных мужчин, Шухтина И. Н., Гойдык В. С., Шухтин В. В. (2017)
Головкова Т. А. - Роль впливу на органызм людини тривалоъ емысыъ свинцю выд антропогенних джерел (2017)
Вакалюк І. П. - Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Бабенківські читання", присвяченої пам'яті академіка Георгія Овксентійовича Ббабенка, Ерстенюк Г. М., Хопта Н. С. (2017)
Вітаємо з 60-річчям Тамару Леонідівну Лєбєдєву (2017)
Вітаємо з 50-річчям Вадим Вікторовича Шухтіна (2017)
Alteen C. - Do actively managed funds perform better than index funds? A test in the Canadian market, Wohlgemuth V. (2016)
Bodnar R. D. - Influence of the expenditures for the innovation activity on the foreign trade of Ukraine (2016)
Бояринова К. О. - Обґрунтування рекомендованих значень показників динаміки виконання економічних функцій управлінською середовищною системою підприємства машинобудування (2016)
Дон О. Д. - Нематеріальний складник групової трудової мотивації, Приварникова І. Ю. (2016)
Ivanov L. - The "4Cs" of cultural diversity in consumer research: a literature review and research agenda (2016)
Jouégo E. P. - Management of innovation in the electricity sector: impact of framework policy (2016)
Катан Л. І. - Інституційне забезпечення фінансування сталого розвитку аграрної сфери України, Васильєва Н. К., Вініченко І. І. (2016)
Краснікова Н. О. - Обмеження перетину кордону в системі нетарифного регулювання міжнародної торгівлі і формуванні іміджу країни, Філатов Г. О., Красніков Д. А. (2016)
Кучеренко А. В. - Фінансово-організаційні передумови застосування технології хеджування у вітчизняному ризик-менеджменті (2016)
Марухленко О. В. - Планування інвестицій в інноваційну продукцію на основі матриці інноваційного потенціалу регіону (2016)
Онищенко С. В. - Системні взаємозв’язки бюджетної безпеки в умовах фінансової глобалізації (2016)
Rodello I. А. - Evaluation of the impact of promotional campaign through a social networks on the key performance indicators of website for online of group-buying in Brazil, Dândolo V., Grande M. M. (2016)
Самойленко А. О. - Регулювання міжнародного руху людських ресурсів України в умовах глобальної інтелектуалізації (2016)
Святогор В. В. - Теоретичні основи державної інноваційної політики і її складників (2016)
Юдіна О. І. - Моделювання впливу технологічних нововведень на зростання ефективності виробництва (2016)
Зінченко О. А. - Розвиток методик аналізу мікросередовища підприємства на прикладі закладу аптечної галузі, Малишко Ю. Д. (2016)
Грищенко І. М. - Глобальні виклики функціонування професійної вищої освіти України, Щербак В. Г. (2018)
Зарічна О. В. - Імітаційне моделювання розвитку підприємництва на засадах транскордонного партнерства (2018)
Тімофєєва М. І. - Формування системи соціального захисту населення в Україні (2018)
Баула О. В. - Інтеграційні процеси та їх організаційний супровід у період розвитку компанії (2018)
Веретенникова Г. Б. - Формування конкурентних стратегій: методичний аспект (2018)
Ніфатова О. М. - Інституціональні засади функціонування інтегрованого брендингу: сутність та особливості управління, Дудко П. М. (2018)
Птащенко О. В. - Особливості розвитку міжнародного маркетингу високих технологій в умовах глобалізації (2018)
Тарасов В. К. - Розробка заходів покращення умов праці при виробництві чавуну, Румянцев В. Р., Новокщонова О. В., Ткаліч І. О. (2018)
Тер-Карапетянц Ю. М. - Дослідження українського ринку офісної нерухомості в ІТ-сегменті як складової маркетингу послуг, Афанасьєва О. М. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Сігайов А. А. - Аутсорсинг як інструмент ведення бізнесу в Україні та світі, Агапова А. І. (2018)
Предборський В. А. - Системна дисфункція влади як фактор утворення тіньового парасуспільства (2018)
Мазуров С. А. - Напрями регулюючих дій держави щодо зростання кількості робочих місць в переробній промисловості (2018)
Індус К. П. - Ринок корпоративного контролю – важливий механізм реструктуризації банківської системи (2018)
Ковач М. Й. - Управління ризиками в процесі здійснення операцій злиття, придбання та поглинання банків (2018)
Петрова І. П. - Державна політика створення високопродуктивних робочих місць в промисловості (2018)
Марченко В. М. - Управління витратами в процесі формування цінності проекту (2018)
Соломянюк Н. М. - Аналіз ринку котлів на біомасі в Україні, Меденцева А. І., Макушенко Б. М. (2018)
Васильчак С. В. - Формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості, Дубина М. П., Вівчарук О. М., Петриняк У. Я. (2018)
Дікарєв О. І. - Китайська стратегія "одного поясу та одного шляху", Шостак Л. Б. (2018)
Климчук М. М. - Концептуалізм "Green lease" в оцінюванні ефективності заходів енергозбереження підприємств: економіко–математична модифікація (2018)
Коцеруба Н. В. - Процедури та прийоми аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (2018)
Макарчук О. В. - Економічна безпека підприємства: зовнішні фактори впливу (2018)
Зарічна О. В. - Економічна безпека в контексті розвитку транскордонного співробітництва:проблеми та перспективи (2018)
Гужва І. Ю. - Роль культурних кластерів у розвитку міст (2018)
Жихор О. Б. - Обґрунтування нової парадигми політики інноваційного розвитку регіонів України, Баранова В. В., Буркун І. Г. (2018)
Сундук А. М. - Формування робочих місць в промисловості у контексті дії глобальних соціальних трендів (2018)
Шедяков В. Є. - Розвиток соціального партнерства в комплексі заходів гуманізації суспільства (2018)
Бегаль І. І. - Інституціональна структура соціально–економічних відносин в системі землекористування у вимірі національного простору (2018)
Безгін О. - Вища мистецька освіта в Україні: питанняпідготовки науково-педагогічних кадрів, Успенська О. (2018)
Кравчук П. - До питання першого сценічного втілення п’єс Л. Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко", "Крила" та "Останній сніп" на сцені театру Миколи Садовського (До 150-річчя від дня народження письменниці (2018)
Палій О. - Діяльність театру імені Марії Заньковецької перехідного періоду (1925–1926 рр.) (2018)
Миленька Г. - Музика як один з вихідних чинників становлення режисерського мистецтва Вс. Е. Мейєрхольда (2018)
Фіалко В. - Образна мова сценічного мистецтва в осмисленні теоретиків і практиків театру (2018)
Пацунов В. - Метафора як перлина театрального мистецтва (2018)
Дем’яненко С. - Фестиваль комедії "Золоті оплески Буковини" (2018)
Юдова-Романова К. - Вогняні засоби дизайну сценічного простору (2018)
Фекете П. - Безпека виступу артиста сценічного мистецтва:особливості її забезпечення (2018)
Чао Янь - До проблеми рецепції принципів європейського психологічного театру в сценічному мистецтві сучасного Китаю (2018)
Шаповал О. - Шляхи інтеграції сучасної української сценографії в європейський культурний простір (2018)
Мусієнко О. - "Злива" Івана Кавалерідзе. Спроба реконструкції (2018)
Станіславська К. - Символізм музичної цитати у кіно (На прикладі фільму О. Балабанова "Про виродків та людей") (2018)
Фількевич Г. - Танець та екранні мистецтва: започаткування і розвиток контактів (2018)
Папченко В. - Інтерактивність шумів і пауз у звуковому образі фільму (2018)
Якубовська І. - Специфіка споживання кінопродукту як каталізатор новаційних мистецьких технологій (2018)
Бут О. - Діалог класичного і модерного напрямів у звукорежисурі (До питання визначення професії) (2018)
Канівець І. - Реалізація проектів віртуальної реальності як різновиду варіативного екранного твору (2018)
Соболєва А. - Естетика кліпу у сучасному соціокультурному просторі (2018)
Велігура Н. - Феномен прозорої поліфонії кольорів у акварелі (2018)
Голубенко М. - Концептуальний підхід до дослідження темпоральності фонокультури (2018)
Абрамович О. - Умови актуалізації творчого потенціалу студентів у ході освітнього процесу, Пивоварова К. (2018)
Безручко О. - Специфіка навчання В. Б. Кісіна у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого (2018)
Штефюк В. - Вплив викладача на розвиток творчої активності студентів (2018)
Рудніцька О. - Методологічні аспекти формування мовленнєвої культури студентів-першокурсників,майбутніх акторів (2018)
Росляк Р. - Війна поміж "Союзкіном" та "Українфільмом" точилася вже давно…" (Матеріали з історії неформальних взаємин керівників союзної та української кінематографій) (2018)
Кот С. - Битва за український кінематограф: документи, пов’язані з діяльністю Олександра Довженка під час Другої світової війни (2018)
Росляк Р. - Погребняк Г. П. Кіно, телебачення та радіо в сценічному мистецтві: підручник / Галина Погребняк. – Київ: НАКККіМ, 2017. – 392 с. (2018)
Слободян В. - Протоколи Правління ВУФКУ (1922–1930 рр.): зб. арх. док. / передм., упоряд., комент., прим. Р. В. Росляка; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ: Ліра-К, 2018. – 950 c. (2018)
Новікова Л. - Черков Г. А. Шахта. Енергетика кіногенічності: монографія / Георгій Черков. – К., 2017. – 124 с. ISBN 978-966-02-8213-1 (2018)
Відомості про авторів (2018)
До уваги авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Черненко Ю. - Євген Коновалець про підготовку другого Конгресу ОУН (2013)
Кучерук О. - "...Все, що звязане з визволенням України" (До ґенези відносин Організації Українських Націоналістів та Українського Центрального Комітету на початку Другої світової війни) (2013)
Солов’ян В. - Роль Нестора Махна і махновщини у повстанському русі українського селянства (1917—1921 рр.) (2013)
Тютенко Р. - Гайдамацький кіш Слобідської України (грудень 1917 р. — грудень 1919 р.) (2013)
Митрофаненко Ю. - Український антибільшовицький рух на Кіровоградщині 1918—1940-і рр. (2013)
Панченко В. - Економічна складова в ідеології українського націоналізму повоєнної доби (за матеріалами Великих Зборів ОУН) (2013)
Шляхтич Р. - Концепція Фронту поневолених націй у працях пропагандистів ОУН(б) повоєнного часу (2013)
Ільницький В. - Оpгaнiзaцiйнo-теpитopiaльний поділ Карпатського краю ОУН (1945—1954 рр.) (2013)
Антонюк Я. - Діяльність Висоцького районного проводу ОУН(б) (1947 — 1950рр.) (2013)
Коваль А. - Діяльність Організації Українських Націоналістів на Миколаївщині в 1940—1950-ті роки (2013)
Луньо Є. - Комуністична Польща крізь призму повстанської народної пісенності (2013)
Прокопов В. - Василь Галаса та Марія Савчин: гендерні особливості сприйняття підпільної боротьби ОУН (2013)
Сімків О. - Реакція світової громадськості на порушення прав людини в СРСР (1976—1985 рр.) (2013)
Футала В. П. - Гаврилів І. Західна Україна у 1921 —1941 роках: нарис історії боротьби за державність: монографія. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 472 с. (2013)
Рябенко С. Д. - Слідами "Львівського погрому" Джона-Пола Химки (2013)
Ісаюк О. І. - Magnum opus про український визвольний рух. Патриляк І. "Встань і борись! Слухай і вір...": українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939—1960 рр.): Монографія / Центр дослідження визвольного руху. — Львів: Часопис, 2012. — 592 с. (2013)
Черченко Ю. - Проблеми історії ОУН в листуванні Зиновія Книша з Андрієм Мельником (2014)
Сварник Г. - Листи Михайла Матчака до Олени Степанів (1956—1958), Процюк Х. (2014)
Рябенко С. - "Книга фактів". Історія джерела (2014)
Футала В. - Відображення історії ОУН 1929—1939 рр. у сучасному українському наративі (2014)
Ковальчук М. - Збройна боротьба в Катеринославі (січень 1918 р.) (2014)
Гавришко М. - Заходи ОУН на міжнародній арені у справі "пацифікації" в Галичині у 1930 р. (2014)
Антонюк Я. - Волинські чехи в українській визвольній боротьбі (на прикладі колонії Купичів) (2014)
Бігун І. - Діяльність Вільгельма Вірзінга проти українського націоналістичного руху в часи Другої світової війни (2014)
Ковальчук В. - Посилення конспірації в ОУН(б): перехід від літерних до цифрових шифрів (2014)
Дерев’яний І. - Роль "особлаґів" в системі радянських концтаборів (1948—1954) (2014)
Іщук О. - Стратегії ОУН "Дажбог", "Орлик" і "Олег", Ніколаєва Н. (2014)
Пагіря О. - Переговори між представниками українського визвольного руху та військово-політичними колами Угорщини в Будапешті наприкінці 1943 року (2014)
Стародубець Г. - На перетині двох світів: Волинь в умовах українського національно-визвольного руху 1940-х років (2014)
Щур Ю. - Діяльність підпілля ОУН(р) на територіЇ Запорізької області у 1942—1943 роках (2014)
Єзерська І. - Іван Гель — спадкоємець ідеї українського визвольного руху та збереження національної пам’яті (2014)
Патриляк І. - Люди "великого рейду". Рецензія на: Потічний П. Й. Пропагандивний рейд УПА в Західну Європу / Літопис Української Повстанської Армії. Серія "Події і люди". Кн. 28. — Торонто; Львів: Літопис УПА, 2014. — 158 с. (2014)
Бухкало С. І. - Можливості розвитку компетентностей комплексних екологічнобезпечних проектів утилізації-модифікації, Ольховська О. І., Іглін С. П., Зіпунніков М. М. (2018)
Мазуренко А. С. - Парогазовая установка повышенной экономичности за счет снижения необратимости процессов теплообмена в котле утилизаторе, Денисова А. Е., Кандеева В. В., Губарь Л. Б. (2018)
Ageicheva A. - Distance learning reforming swedish experience implementation into ukrainian higher education system, Komarova O., Babash L. (2018)
Иванова Л. В. - Низкотемпературные испарительные водоохладители. анализ возможностей и эколого-энергетических характеристик (2018)
Василенко А. А. - Математическая модель пластинчатого теплообменника для утилизации тепла конденсируемых газовых потоков, Кусаков С. К., Бочарников И. А., Зоренко В. В., Арсеньева О. П. (2018)
Бухкало С. І. - Синергетичні моделі для екологічнобезпечних процесів ідентифікації-класифікації вторинних полімерів (2018)
Кондратюк Н. В. - Оптимізація базової рецептури желе плодово-ягідного на основі уронатного полісахариду та сухих концентратів соків, Степанова Т. М., Бурак В. Г., Малецький М. В. (2018)
Григоров А. Б. - Дослідження кореляційного зв’язку між показниками якості рециклінгових пластичних мастил (2018)
Мельник С. И. - Термодинамический анализ систем производства сахара, Никульшин В. Р., Денисова А. Е., Белоусов А. В. (2018)
Поливанов Є. А. - Квантово-хімічне моделювання системи "глутатіон-пектин" та оцінка можливості її використання у складі харчових продуктів (2018)
Шеманська Є. І. - Дослідження технологічних режимів пресування насіння рижію, Литвиненко О. А. Довбенко А. Р. (2018)
Белых И. А. - Влияние некоторых экзогенных веществ на пролиферативную активность продуцентов в биотехнологии, Самойленко С. И., Варанкина А. А., Ларинцева Н. В., Высеканцев И. П. (2018)
Сахненко М. Д. - Властивості композиційних електрохімічних покриттів, модифікованих диоксидом цирконію, Ведь М. В., Овчаренко О. О., Проскуріна В. О., Ненастіна Т. О. (2018)
Сачанова Ю. І. - Дослідження впливу густини струму на розсіювальну здатність комплексного електроліту, вихід за струмом та склад покривів сплавами Fe-Co-Mo, Сахненко М. Д., Ведь М. В., Єрмоленко І. Ю. (2018)
Галак О. В. - Методи очищення газових викидів від хімічно-небезпечних речовин для підвищення ефективності фільтрувальних систем, Сахненко М. Д., Каракуркчі Г. В., Матикін О. В., Косарев О. В., Белоусов І. О. (2018)
Інформаційний лист (2018)
АТ "Укргазвидобування" – драйвер основних положень Закону про оцінку впливу на довкілля в Україні (2018)
Луньо Є. - Сатира на Сталіна у повстанських колядках (2015)
Кучерук О. - Протокол переговорів між представниками Проводу ОУН і Павлом Скоропадським (25—28 січня 1942 р.) (2015)
Процюк Х. - Низько хилимо голови... (2015)
Зброжко О. - Молодіжні осередки руху опору в Західній Україні в 40-50 роках ХХ ст. у світлі документів Державного архіву Львівської області (2015)
Футала В. - Постать Степана Бандери в історіографії та сучасній історичній пам’яті (2015)
Ковальчук М. - Січневе збройне повстання в Одесі у 1918 р. (2015)
Ісаюк О. - Студенти Львівського університету — учасники українського націоналістичного підпілля у висвітленні польської преси (1930—1934 рр.) (2015)
Антонюк Я. - Кримськотатарський чинник в діяльності ОУН у 1940-і рр. (2015)
Посівнич М. - Степан Бандера в німецьких тюрмах і концтаборі Заксенгаузен (2015)
Ковальчук В. - Бої та сутички між українськими повстанцями та радянськими "молдавськими" партизанськими з'єднаннями у Південній Волині (кінець 1943 — поч. 1944 р.) (2015)
Бігун І. - Іван Багряний і ОУН під час Другої світової війни (2015)
Гавришко М. - Гендерні аспекти сексуальної моралі в ОУН і УПА у 1940—1950-х роках (2015)
Іщук О. - Оперативна підбірка "Єзуїт": діяльність Василя Величковського в світлі документів КГБ УРСР, Ніколаєва Н. (2015)
Рябенко С. - Малий дощ з великої хмари. Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы: в 2 т. — Т. 1: 1939—1943 / под. ред. А. Н. Артизова. — Москва: РОССПЭН, 2012. — 878 с.; Т. 2: 1944—1945 / под. ред. А. Н. Артизова. — Москва: РОССПЭН, 2012. — 1167 с. (2015)
Romashchenko М. І. - Scientific basis of restoration and development in of irrigation Ukraine in the current context, Yatsiuk М. V., Zhovtonog О. І., Dehtiar О. О., Saydak R. V., Matiash Т. V. (2017)
Ромащенко М. І. - Наукові основи відновлення та розвитку зрошення в Україні в сучасних умовах, Яцюк М. В., Жовтоног О. І., Дехтяр О. О., Сайдак Р. В., Матяш Т. В. (2017)
Коломієць С. С. - Закономірності профільної мінливості властивостей осушуваних торфових ґрунтів, Кіка С. М. (2017)
Турченюк В. О. - Системна оптимізація водо- та енергокористування на рисових зрошувальних системах на еколого-економічних засадах, Фроленкова Н. А., Рокочинський А. М. (2017)
Кіка С. М. - Водоспоживання високопродуктивних кормових культур на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся України (2017)
Вишневський В. І. - Закономірності змін якості води за течією Дніпра, Шевчук С. А., Кравцова О. Й. (2017)
Стасюк С. Р. - Лабораторні дослідження процесів знезалізнення підземних вод фізико-хімічним методом (2017)
Гопчак І. В. - Оцінка антропогенного навантаження на басейни малих річок Рівненської області (2017)
Коваленко Р. Ю. - Удосконалення управління промивкою річки Інгулець на основі сценарного моделювання (2017)
Дятел О. О. - Особливості формування водообміну на меліорованих землях Волинського Полісся під впливом кліматичних та антропогенних чинників (2017)
Тараріко Ю. О. - Обґрунтування ресурсозберігаючої системи землеробства за міжгалузевої оптимізації меліорованих агроекосистем Полісся (2017)
Ушкаренко В. О. - Урожайність зерна квасолі звичайної залежно від обробітку ґрунту, мінеральних добрив та ширини міжряддя при зрошенні, Лавренко С. О., Максимов Д. О. (2017)
Тараріко М. Ю. - Вплив традиційних і перспективних добрив на активність Сs137 в осушуваному дерново-підзолистому ґрунті, Личук Г. І. (2017)
Петроченко В. І. - Інтегрований підхід в управлінні протифільтраційними заходами на водогосподарських системах, Петроченко О. В. (2017)
Музика О. П. - Схеми гібридних приводів візків дощувальних машин із використанням альтернативних джерел енергії, Мартинюк Г. Ф., Бойко Г. Я., Антонюк А. В., Медвідь С. Х. (2017)
Коваленко О. В. - Нові склади само ущільнювальних полімерцементних фібробетонних сумішей, Юзюк О. Ю. (2017)
Хоружий П. Д. - Методика розрахунку вертикальних дренажів із сифонним водовідбором інфільтраційних вод, Левицька В. Д. (2017)
Луньо Є. - Українсько-польські стосунки під час німецько-польської війни 1939 р. в оповідній традиції Яворівщини (2016)
Рябенко С. - "Друже Рубан!.. ", або про використання фальсифікатів у історичних дискусіях (2016)
Ковальчук М. - Бердичівська операція корпусу Січових стрільців навесні 1919 р. (2016)
Митрофаненко Ю. - Холодний Яр в історії Української революції 1917—1920-х рр.: історіографічна традиція та сучасні інновації осмислення (2016)
Ісаюк О. - Організація взаємної допомоги українських політичних в’язнів у концтаборі Аушвіц як продовження протинацистського спротиву (1942—1944 рр.) (2016)
Сеницький В. - Формування Української народної самооборони на території Львівської області в 1943 р. (2016)
Бігун І. - Командир Гордій Вротновський-‘Гордієнко’ (‘Варва’) в українському повстанському русі (2016)
Ковальчук В. - Вплив аномалій погоди на боєздатність УПА (1944 — початок 1945 рр.) (2016)
Антонюк Я. - Протезування зубів у підпіллі ОУН та УПА (2016)
Ярич В. - Молоді борці Поділля за українську національну ідею у повоєнні роки (2016)
Содоль П. - Загибель польського генерала Кароля Сверчевського в засідці УПА в 1947 р. (2016)
Радченко І. - Молодіжний осередок ОУН у селі Кінашівка Борзнянського району Чернігівської області (2016)
Іщук О. - Василь Порплиця-‘Байда’, зв’язковий Головного командира УПА Василя Кука (2016)
Пагіря О. - "Гібридна війна" Угорщини та Польщі проти Карпатської України у 1938—1939 рр. (2016)
Щур Ю. - Нацистські та радянські репресії проти ОУН(р) у Запорізькій області (2016)
Кулінський Д. - Особливості проведення виборчої кампанії 1946 р. в західних областях України (2016)
Бондарук Л. - Роль політв’язнів у економічному зростанні Російської Федерації (на прикладі Норильського нікелевого комбінату) (2016)
Апоненко И. Н. - Онимное пространство сказок А. С. Пушкина "Жених" и А. М. Ремизова "Ночь тёмная" (2018)
Бердник Л. В. - Специфика типов отношения слагаемых смысла в рамках производных наименований на =тор/=(t)or/er (внутриязыковой и межъязыковой аспекты) (2018)
Ваняркин В. М. - Типология текстов оценочного типа и их параметральные характеристики (на материале жанра фельетона) (2018)
Высоцкая Т. Н. - Общая характеристика основных способов номинации горнотехнических артефактов (2018)
Дуброва О. М. - Інтерпретація перелічення як лексеми і стилістичного прийому (2018)
Кірковська І. С. - Особливості відтворення предикативної структури речення в системі мови на матеріалі французької та української мов (порівняльний аспект) (2018)
Куварова Е. К. - Эмоциональный и эстетический потенциал вокативов в письмах И. А. Бунина (2018)
Липина В. И. - Лингвоэстетические параметры образа дикого гуся в классической китайской поэзии, Дащенко А. В. (2018)
Меньшиков И. И. - Опыт построения системы дифференциальных признаков предложения как синтаксической единицы (2018)
Panchenko O. I. - Alphabet in word play and its translation (2018)
Писаренко Н. Д. - Семантика латиномовних поезій Г. С. Сковороди (2018)
Пристайко Т. С. - Реализация семантического потенциала глаголов обуть/обуться в языке Интернета (2018)
Прутчикова В. В. - Паремія як когнітивна модель для репрезентації колективних знань (2018)
Романченко А. П. - Елітарна мовна особистість в епістолярному та щоденниковому дискурсах: аспекти дослідження (2018)
Suima I. P. - Creation and functioning of the responsive sentences within the dialogical speech under the influence of linguistic and extralinguistic sentences (2018)
Черник О. О. - Синтаксичні та композиційні особливості афоризмів Дена Брауна (на матеріалі циклу романів про професора Ленґдона) (2018)
Штатная Е. И. - Заголовок и референтная структура текста (2018)
Спринчак Я. А. - Из истории наречий, образованных от имен прилагательных (2018)
Іпатов А. В. - Можливості визначення ступеня обмеження життєдіяльності на основі міжнародної класифікації функціонування за допомогою шкали ВООЗ для оцінки інвалідності (WHODAS 2.0) (огляд літератури), Саніна Н. А., Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О. (2018)
Борисова І. С. - Інвалідність унаслідок пррофесійних захворювань у Львівській області: проблеми і вирішення, Решота В. Й., Николишин З. М. (2018)
Косинський О. В. - Показники первинної та накопиченої шнвалідності внаслідок хронічної патології підшлункової залози в Україні за три роки, Марійченко С. О. (2018)
Паніна С. С. - Причини інвалідності внаслідок цукрового діабету 2-го типу в сполученні з серцево-судинними захворюваннями, Саніна Н. А., Гондуленко Н. О., Калініна К. А., Ігумнова Т. С., Кардашевська І. В., Омельницька Л. В. (2018)
Майкова Т. В. - Альтернативная методика физической терапии при гонартрозе, Канюка Е. В., Власенко Н. В. (2018)
Лепський В. В. - Скандинавська хода як метод реабілітації учасників АТО: ініціатива Черкаської області, Борисова І. С., Макаренко С. В. (2018)
Канюка Є. В. - Обґрунтування термінів початку застосування функціонального періоду лікувальної фізкультури з урахуванням структурних змін у сухожилках дистального відділу верхньої кінцівки за допомогою ультразвукової діагностики, Неханевич О. Б., Бондарук Д. О., Макаров А. С., Забара О. Ю. (2018)
Канюка Є. В. - Динаміка психофункціональних показників у осіб працездатного віку під впливом пішохідного туризму як засобу фізичної реабілітації, Ліфінський О. П., Ілларіонов М. Ю., Радзецький М. В. (2018)
Ипатов А. В. - Актуальные проблемы историко-психологических аспектов морали во врачебном праве, Гула И. С., Кузьмина Л. В., Коробкин Ю. И. (2018)
Тарасенко О. М. - Показники інвалідності внаслідок хребетно-спинномозкових травм в Україні за 2017 рік (2018)
Завгородня Т. К. - Внесок Я. А. Коменського в розвиток теорії виховання (2017)
Борисенко Л. П. - Проектування експозиції музею трудового навчання в педагогічному університеті, Кива Л. Г. (2017)
Великий Я. Б. - Методика та результати експериментального дослідження громадянського виховання майбутніх офіцерів служби порятунку (2017)
Горобець І. А. - Теоретичні підходи науковців до визначення поняття "здоров’я" (2017)
Петько Л. В. - Естетичні пріоритети студентів та виховання естетичної культури майбутніх хореографів (2017)
Юрженко В. В. - Синергетичний аспект проблеми вікової моделі, або антиномія інтеграції та диференціації освітнього процесу (2017)
Аксьонова О. П. - Сучасний підхід до аналізу уроку з фізичної культури в новій українській школі (2017)
Мегега Г. Б. - Сучасні орієнтири вдосконалення змісту навчально-виховного процесу при формуванні конкурентоздатної особистості (2017)
Моїсеєв С. О. - Сучасні підходи до проведення уроків фізичної культури в загальноосвітній школі (2017)
Сиванич Б. Б. - Літні мовні табори та школи для вивчення української мови як іноземної (2017)
Сліпіч Ю. В. - "Золоте правило дидактики" Я. А. Коменського в сучасній мистецькій освіті (2017)
Слободенюк Л. І. - Структурно-функціональна модель формування ключових компетентностей обдарованих дітей, Слободенюк О. В. (2017)
Тимошенко Ю. В. - Герменевтична перспектива категорії засвоєння в контексті комунікативно-пізнавальної діяльності суб’єктів освітнього процесу (2017)
Ткаченко В. І. - Полікультурна освіта на пострадянському етапі вивчення мов у школах України (2017)
Щетина Т. П. - Оцінювання результатів навчання молодших школярів як організаційно-педагогічна проблема (2017)
Козловський Ю. М. - Професійна інтегрологія в системі наук про освіту (2017)
Косович О. В. - Формування методичної конкурентоспроможності майбутніх учителів іноземних мов як педагогічна проблема (2017)
Алієв Х. М. - Навчальні тренінги як активна форма підготовки майбутніх учителів до використання дистанційних технологій у професійній діяльності (2017)
Борисенко Л. П. - Макетне проектування на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти педагогічного університету (2017)
Звєкова В. К. - Проблеми професійної підготовки вчителя в працях Я. А. Коменського (2017)
Ковінько А. В. - Мотиваційний критерій професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до використання арт-терапії у навчально-виховному процесі (2017)
Комінарець Т. В. - Особистість вчителя як педагогічна проблема (2017)
Ленюк Н. М. - Особливості формування німецькомовної компетентності в читанні студентів молодших курсів (2017)
Лісовська О. М. - Реалізація педагогічних умов формування конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих працівників професійних навчальних закладів сфери послуг (2017)
Мазаєва К. В. - Педагогічна система Я. А. Коменського – важливе джерело вдосконалення професійної майстерності сучасного вчителя (2017)
Медведєва О. І. - Розвиток науково-педагогічної діяльності у вищому технічному навчальному закладі як невід’ємна складова формування його освітнього середовища (2017)
Одайник С. Ф. - Сучасні тенденції використання дидактичних ідей Яна Амоса Коменського у вищій школі (2017)
Пастирська І. Я. - Інтегративний підхід до вивчення іноземної мови та спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах (2017)
Пермінова Л. А. - Принцип наочності в дидактичній підготовці майбутніх учителів початкової школи (2017)
Пинзеник О. М. - Вплив гуманістичних ідей Я. А. Коменського на теорію формування педагогічної майстерності викладача вищої школи (2017)
Подліняєва О. О. - Можливості цифрових медіа для професійного вдосконалення педагогів (2017)
Рідкоус О. В. - Педагогічна творчість в системі шкільної освіти України (2017)
Солодовник А. О. - Аналіз поняття підготовки випускників вищих навчальних закладів (2017)
Сотер М. В. - Специфіка підготовки майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурнії комунікації в умовах змішаного навчання (2017)
Чорна І. Ю. - Рівні, критерії та показники сформованості в майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні (2017)
Плахотнік О. В. - Особливості розвитку вищої освіти Фінляндії: автономія, якість, доступність, відкритість, Мухіна О. О. (2017)
Гінсіровська І. Р. - Праксеологічний підхід у підготовці майбутніх менеджерів до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах (2017)
Султанова Н. В. - Методологічні аспекти виховного процесу в закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2017)
Кузьменко Ю. В. - Підготовка вчителів трудового навчання в системі післядипломної освіти України в 1984-1990 роках (2017)
Невмержицька О. В. - Педагогічна спадщина М. Ланге в контексті аксіологічних засад реформаторської педагогіки (2017)
Петухова Л. Є. - Відкрите навчання як альтернатива класно-урочній системі Я. Коменського, Воропай Н. А. (2017)
Примакова В. В. - Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (1948-2012 рр.): узагальнення результатів дослідження (2017)
Бут Я. В. - Особливості розвитку католицької вищої освіти у Франції та Україні: порівняльний аналіз (2017)
Компанієць О. В. - Поняття неформальної освіти в сучасній фаховій літературі держави Ізраїль (2017)
Кохановська О. В. - Трансформація змісту природничо-математичної освіти в навчальних закладах України ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Лебедь Г. М. - Інформатизація як чинник розвитку змісту фахової підготовки майбутніх програмістів в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2017)
Ляшкевич А. І. - Історіографія становлення і розвитку морської справи на Півдні України у дослідженнях науковців ХІХ – ХХ століть (2017)
Ткач Л. Т. - Научные организации в структуре поликультурного образовательного пространства Приднестровья (2017)
Цюпак І. М. - Педагогічні ідеї Я. А. Коменського в контексті досліджень науковців України: історичний аспект (2017)
Чижик Т. Г. - Становлення та особливості організації фізичної підготовки в загальноосвітніх школах УРСР (1917 – передвоєнні роки) (2017)
Шаргун Т. О. - Періодизація історичного розвитку підготовки фахівців залізничного транспорту в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Цибульов П. М. - Трирівнева модель національної інноваційної системи України (2018)
Даниленко Ю. А. - Характеристики та класифікації інновацій та інноваційного процесу (2018)
Голик В. И. - К проблеме энергосбережения в горном производстве, Комащенко В. И., Моркун В. С., Моркун Н. В., Грищенко С. Н. (2018)
Golinko V. I. - Evaluation оf the Protective Properties of Filtering Half-Masks by Measuring Pressure Difference, Cheberiachko S. I., Yavorska O. O. (2018)
Миронцов М. Л. - Багатозондова апаратура електрометрії нафтогазових свердловин (2018)
Саньков П. М. - Вплив автотранспорту на робочі місця в мережі установ обслуговування (за фактором шуму й загазованості в центрі міста Дніпро), Ткач Н. О., Дікарев К. Б., Близнюк А. М., Гваджаіа Б. Д. (2018)
Троян В. М. - Наукова діаспора в Німеччині: напрямки співробітництва з Україною (2018)
Наші автори (2018)
Правила для авторів (2018)
Слюсаренко Н. В. - Сексуальне виховання молодого покоління як психолого-педагогічна проблема, Оспанова Я. М. (2017)
Сюйфен Цзі - Виявлення творчих якостей дитини дошкільного віку, Партола В. В. (2017)
Завгородня Т. К. - Галицька вчителька Іванна Петрів про формування культури мовлення учнів, Стражнікова І. В. (2017)
Morska L. І. - Education values of modern British school (2017)
Алієв Х. М. - Дистанційні освітні технології: сутність, ознаки, особливості (2017)
Глазкова І. Я. - Бар’єрна педагогіка в контексті реалізації ідеї сталого розвитку суспільства (2017)
Коваленко О. А. - Педагогічні умови розвитку художнього смаку майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР, Тань Сяо (2017)
Kоndratska L. A. - The organization of musical and anthropology experience of masters in post-modernism context (2017)
Косович О. В. - Методичні умови формування дискурсивної компетентності за допомогою сучасних інтернет-комунікацій студентів мовних спеціальностей (2017)
Мешко Г. М. - Сучасні підходи до збереження і зміцнення професійного здоров’я вчителів (2017)
Баб’юк О. В. - Дидактичні передумови формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери туризму (2017)
Басараб Н. Я. - Розвиток інформаційно-освітнього середовища в системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Білянська І. П. - Суб’єктивні та об’єктивні фактори впливу на процес аудіювання художніх аудіокниг англійською мовою (2017)
Ван Цзін І - Готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності в КНР (2017)
Гевко І. В. - Особливості проектування формальної моделі системи розвитку основ професіоналізму учителя технологій у процесі фахової підготовки (2017)
Даниленко О. О. - Урахування результатів зіставного аналізу української, німецької та англійської мов при формуванні граматичної компетентності студентів у процесі навчання англійської мови після німецької (2017)
Ерсьозоглу Р. - Навчання турецької мови українських студентів шляхом долучення їх до турецьких традицій (2017)
Задорожна О. І. - Специфіка іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх лікарів у рецептивних видах мовленнєвої діяльності (2017)
Кодлюк І. В. - Модель формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах (2017)
Кудренко Д. О. - Дидактичні умови формування художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей (2017)
Levchyk N. S. - Teaching listening to pre-service English language teachers (2017)
Лю Чан - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інноваційної діяльності в КНР (2017)
Любас А. А. - Сутність і структура міжкультурної компетентності майбутніх фахівців бойового оперативного забезпечення (2017)
Маракли Е. Ш. - Змістовий компонент підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах Республіки Туреччина (2017)
Моїсеєв С. О. - Сучасні тренди в семантичному просторі конструкту "педагогічна майстерність" (2017)
Петько Л. В. - Месeджі Д. Трампа, висловлені піснею "І will always love you", на інавгураційному балі збройних сил США: тлумачення зі студентами (2017)
Цись О. О. - Використання технологій електронного навчання в організації самостійної навчальної діяльності студентів (2017)
Клокар Н. І. - Розвиток ціннісної складової громадянських компетентностей директорів шкіл у системі підвищення кваліфікації (2017)
Данилова О. І. - Розвиток персоналу як засіб забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу (2017)
Каричковський В. Д. - Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх менеджерів у Російській Федерації (2017)
Криштанович С. В. - Європейський досвід формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2017)
Одайник С. Ф. - Інформаційно-комунікаційна компетентність як основа професіоналізму керівника загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Ситник О. І. - Пріоритетні напрямки розвитку освіти дорослих у сучасній Україні (2017)
Товканець О. С. - Педагогічний аналіз змісту підготовки фахівців з освітнього менеджменту в чеських університетах (2017)
Ганчар А. И. - Параметры гендерных отличий уровней формирования навыков плавания у сильнейших команд пловцов на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште-2017 (2017)
Захарова Г. Б. - Використання інформаційних технологій у процесі інклюзивного навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Кузьменко В. В. - Трудова та профорієнтаційна підготовка школярів в Україні в 50-х – 80-х роках ХХ століття (2017)
Кузьменко Ю. В. - Професорсько-викладацький склад педагогічних інститутів України (друга половина ХХ ст.) (2017)
Ван Юечжи - Музична освіта молодших школярів у Китаї: історичний аспект, Чжоу Чженьюй (2017)
Вербій І. В. - Соціокультурнa складова освіти морських фахівців (початок ХХІ століття) (2017)
Горобець І. А. - Досвід формування здорового способу життя у початковій освіті у 80-ті роки ХХ століття (2017)
Кан О. Ю. - Класична філологія як складова підготовки майбутніх фахівців-мовників (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Кохановська О. В. - Роль педагогічних рад у вдосконаленні методики викладання природничо-математичних дисциплін в навчальних закладах України середини ХІХ століття (2017)
Куценко І. В. - Ретроспективний аналіз становлення поняття "моніторинг навчальних досягнень студентів" (2017)
Леснянська-Дощак А. С. - Передумови розвитку полікультурної освіти учнівської молоді у Франції (2017)
Ляшкевич А. І. - Внесок адмірала М. Лазарєва в розвиток морської справи на Півдні України (30-40 роки ХІХ століття) (2017)
Солодовник А. О. - Розвиток форм, методів і засобів фізико-математичної підготовки студентів морських навчальних закладів України у 60-ті роки ХХ століття (2017)
Султанова Н. В. - Витоки соціального виховання дітей у закладах інтернатного типу в Україні (20-ті рр. ХХ століття) (2017)
Сунь Цзінцю - Основні чинники розвитку системи освіти в КНР у другій половині ХХ століття (2017)
Чижик Т. Г. - Фізична підготовка молодших школярів у доробках вітчизняних і зарубіжних науковців 1940-60 років (2017)
Шаргун Т. О. - Стан підготовки фахівців залізничного транспорту та розвиток залізничної галузі в Західній Україні за часів Польської доби (1919-1939 рр.) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Акмалдінова О. - Національна специфіка при перекладі елементів лексико-семантичного поля електоральної лексики, Письменна О. (2017)
Гудманян А. - Генеза та жанрові особливості літератури жахів з позицій сучасної науки про переклад, Іванова А. (2017)
Кабадайи А. - Морфологічні особливості дитячого мовлення на етапі становлення і оволодіння рідною мовою (2017)
Кульчицький В. - Класифікація похідних слів сучасної німецької мови на основі семантичних категорій (2017)
Любимова С. - Соціокультурний аспект дослідження культурних стереотипів, Томасєвіч Н., Мардаренко О. (2017)
Махлін П. - До походження назви "Птах Святої Марії" (2017)
Межжеріна Г. - Функція міжзначеннєвих зв’язків лексем у формуванні мовної картини світу Східної Славії XI–XIII ст. (2017)
Похитун Т. - Німецька орфоепія й орфофонія: постановка проблеми та завдань дослідження, Умарова А. (2017)
Ротон Н. - Структурно-функціональні особливості текстів засобів масової комунікації (2017)
Рудіна М. - Перекладацька компетентність: науково-теоретичний та методичний аспекти її формування у студентів-філологів як майбутніх фахівців (2017)
Сіроштан Т. - Лексико-словотвірні типи назв почуттів в українській мові XI–XIII ст. (2017)
Тимкова В. - Лінгвокультурологічний підхід до вивчення фразеології студентами-аграріями (2017)
Чухліб Т. - Лінгвостилістика інтимного епістолярію Василя Симоненка), Скуратівська Л. (2017)
Василишин І. - Сакральні виміри в художньо-філософському поетичному світі Михайла Ситника (2017)
Дроздовський Д. - Постмодерністські джерела постмодернізму: феноменологічні проблеми й наративні стратегії (2017)
Євтушенко С. - Постколоніальний дискурс на пострадянському просторі (2017)
Колієва І. - Мова як складова жіночої суб’єктивності у літературі та філософії постмодернізму (2017)
Кривенко С. - Михайло Могилянський у колі неокласиків (2017)
Солецький О. - "Емблематичні" координати слова: іконічно-конвенційна корелятивність та семіозис (2017)
Томенко О. - Мала проза Миколи Томенка: поетика жанру (2017)
Хорошилов С. В. - Система керування відносним рухом космічного апарату для безконтактного видалення космічного сміття (2018)
Азарян А. А. - Пути снижения потерь и засорения железной руды подземной добы чи в Кривбассе, Батареев А. С., Караманиц Ф. И., Колосов В. А., Моркун В. С. (2018)
Кузьміна Т. О. - Застосування біологічно активних препаратів для зберігання соломи льону олійного, Єдинович М. Б., Березовський Ю. В., Бобир С. В., Євтушенко В. В., Руденко І. А. (2018)
Пойда А. И. - Функциональные особенности толстой кишки и их применение в колоректальной хирургии, Половников И. И., Мельник В. М. (2018)
Вишневський В. П. - Як підвищити готовність промисловості України до смарттрансформацій, Князєв С. І. (2018)
Suprun V. М. - Social Advertising in Modern Communication Space, Suprun L. V. (2018)
Наші автори (2018)
Правила для авторів (2018)
Кравчук В. - Науково-випробувальні дослідження – на службу аграріям, Бабинець Т., Гусар В., Сербій Є., Бондаренко А., Козярук Л., Лисак Л. (2015)
Кравчук В. - Методологія та метрологічні основи функціональної стійкості агровиробництва в умовах ризикованого землеробства, Баранов Г., Прохоренко О. (2015)
Кравчук В. - Метод синтезу режимів керування машинно-тракторним агрегатом під час імпульсних збурень (2015)
Ветохін В. - Використання web-ресурсів у визначенні новизни та актуальності дослідження на прикладі теми "глибокорозпушувач ґрунту", Вознюк Т. (2015)
Утенков Г. - Системная инженерия как метод проектирования машинных технологий возделывания зерновых культур, Утенкова Т. (2015)
Войтюк Д. - Аналіз можливості застосування різних типів стеблопідіймачів на збиранні полеглих зернових культур, Смолінський С. (2015)
Лінник М. - Аналіз конструкційно-технологічних характеристик барабанних подрібнювачів-розподілювачів рослин і пожнивних залишків, Говоров О. (2015)
Кравчук В. - Дослідження функціональних можливостей сучасної моделі зернозбирального комбайна фірми "SAMPO ROSENLEV" – SR-3085 "SUPERIOR", Занько М. (2015)
Лепешкин Н. - Новые возможности повышения качества послеуборочной обработки агрофонов высокостебельных культур, Козлов Н. (2015)
Адамчук В. - Сучасні проблеми технологічного процесу відокремлення гички, Борис А., Булгаков В., Борис М. (2015)
Лебедєв А. - Достовірність контролю функціональної точності трактора під час випробувань та в експлуатації, Лебедєв І. (2015)
Погорілий В. - Трактори для садівництва: необхідна потужність і раціональне компонування, Мігальов А. (2015)
Шуляк М. - Оптимальні зміни тягової потужності трактора, Козлов Ю. (2015)
Лебедєв С. - Оцінювання придатності методів випробувань мобільних машин, Коробко А. (2015)
Коробко А. - Удосконалення методів діагностування рульового керування шарнірно-зчленованих машин, Назарько О., Радченко Ю. (2015)
Борисенко И. - Ресурсосберегающие рабочие органы для глубокой обработки почвы, Борисенко П. (2015)
Шустік Л. - Смуговий обробіток ґрунту: вітчизняне машинобудування на старті, Маринін С., Мариніна Л. (2015)
Лепешкин Н. - Универсальность и многофункциональность – основы создания современной техники для обработки почвы и посева, Точицкий А., Заяц Д. (2015)
Сербій Є. - Обґрунтування конструкції машини для смугового обробітку ґрунту, Іваненко І., Шустік Л., Сотенко В., Карпенко А. (2015)
Думич В. - Ефективність застосування дискових борін та агрегатів у господарствах різного типу, Батюк Ю., Падюка Т. (2015)
Демидов С. - Особливості конструкції та порівняльні характерістики культиваторів суцільного обробітку грунту вітчизняного виробництва, Стародубцева М., Ревтьо О. (2015)
Гапоненко О. - Вираження невизначеності процесу вимірювань тягового опору пружного стояка дискового робочого органу (2015)
Шустік Л. - Експериментальні дослідження тарілчастого розсіювача грунтообробно-посівного агрегату для сівби сидеральних культур, Гайдай Т., Читаєв Д. (2015)
Денисенко М. - Механохімічні процеси при абразивному зношуванні даталей і робочих органів сільськогосподарських машин, Опальчук А. (2015)
Войтюк П. - Засади безпечного функціонування сільськогосподарської техніки, Гапоненко О. (2015)
Онищенко В. - Аналіз конструкцій розпилювачів рідких добрив, Любченко І., Грицюк Я. (2015)
Митрофанов О. - Сучасні багатоопорні дощувальні машини: розроблення вихідних вимог на техніко-технологічні операції зрошування, Мігальов А., Сидоренко В., Негуляєва Н. (2015)
Погорілий В. - Тенденції розвитку та класифікація самохідних обприскувачів, Войновський В., Войновська А., Філатова Л. (2015)
Митрофанов О. - Розроблення та дослідження мобільних технічних засобів визначення вагових та тягових характеристик машин, Лілевман І., Лілевман О., Подольський М. (2015)
Кушнарьов А. - Техніко-технологічні рішення вирощування та збирання цибулі ріпчастої, Шустік Л., Маринін С., Мариніна Л. (2015)
Мариніна Л. - Техніко-технологічні рішення формування оболонок на насінні (2015)
Голуб Г. - Дослідження нагріву дизельного біопалива перед його впорскуванням до циліндрів двигуна, Чуба В. (2015)
Голуб Г. - Дослідження енергетичної ефективності циркуляційних реакторів-розділювачів, Кухарець С., Осипчук О., Павленко М. (2015)
Голуб Г. - Дослідження енергетичної ефективності котлів із верхнім горінням, Кухарець С., Переходько О., Хрус В., Чуба В. (2015)
Сербій В. - До визначення інсталяційних параметрів геліосистем для гарячого водопостачання сільськогосподарських об'єктів методом моделювання, Рудик Л. (2015)
Іваненко І. - Обґрунтування конструкції машини для садіння біоенергетичних культур, Сербій Є., Сотенко В., Карпенко А. (2015)
Думич В. - Технічні та технологічні рішення закладання енергоплантацій міскантусу, Журба Г. (2015)
Думич В. - Технічні засоби для комбайнового збирання верби, Паскарик В. (2015)
Рудик Л. - Результати експериментальних досліджень установки для подачі органічної маси у ферментер (2015)
Думич В. - Обгрунтування ефективного способу збирання льону олійного в умовах зони Малого Полісся західного регіону України, Куліш О., Войтович Р., Шкоропад Л. (2015)
Іванкевич М. - Нормативне забезпечення випробувань машин для подрібнення деревини (2015)
Кравчук В. - Інноваційні технології збільшення біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Павлишин М., Пономаренко С., Гусар В. (2015)
Таргоня В. - До питання екологічного оцінювання біологічного виробництва сільськогосподарської продукції, Гусар В., Новохацький М. (2015)
Точицкий А. - Эрозия – ущерб земельным ресурсам, Заяц Д. (2015)
Сердюченко Н. - Обґрунтування вибору дистанційних інформаційних предикторів для побудови регресійних моделей прогнозування врожайності, Новохацький М. (2015)
Новохацький М. - Зміна врожайності та збирального індексу зернових культур залежно від систем основного обробітку ґрунту, Бондаренко О., Гусар І. (2015)
Козяр Т. - Дослідження ефективності роздрібного підживлення озимої пшениці, Кривуля О. (2015)
Новохацький М. - Сидерати – біологічний фактор відтворення родючості ґрунту, Нілова Н., Погорілий П. (2015)
Негуляєва Н. - Застосування природних технологій у сільськогосподарському виробництві (2015)
Любченко С. - Розрахунок добрив за індексом NDVI, Гусар І., Войновська А. (2015)
Лавренко Н. - Висота рослин нуту залежно від технологічних прийомів вирощування за різних умов зволоження на Півдні України, Лаврінко С., Негуляєва Н. (2015)
Куліш О. - Вплив біопрепаратів у технології вирощування озимих зернових культур в умовах зони Малого Полісся західного регіону України, Войтович Р., Козяр Т. (2015)
Бахур О. - Аналіз конструкцій та результатів досліджень машин для згрібання і ворушіння трав (2015)
Кузьменко В. - Методика проведення експериментальних досліджень прискорювача потоку різаної маси, Максіменко В., Ямпольський С. (2015)
Братішко В. - Результати лабораторних досліджень в’язкості кормосуміші для виробництва кормових гранул (2015)
Кириченко Л. - Дослідження динаміки накопичення цукрів та поживних речовин у фітомасі цукрового сорго та оцінювання якості корму і втрат поживних речовин у заготівлі силосу із сорго, Гусар І., Філоненко Л., Сліпенька В., Роженко В. (2015)
Остренко М. - Порівняльна оцінка середньостиглих сортів картоплі за стійкістю до хвороб та урожайністю в умовах ННДЦ Білоцерківського НАУ, Панченко Т. (2015)
Смоляр В. - І в молочному скотарстві спостерігається спрямування на роботизацію, Тютюнник Ю., Ковтун О., Кириченко Л. (2015)
Постельга С. - Тестування високопродуктивної автоматизованої доїльної установки паралельного типу виробництва фірми "ДЕЛАВАЛЬ" (2015)
Дев’ятко О. - Аналітична модель роботи захисного вузла під час транспортування молока (2015)
Кришталь О. - Визначення номенклатури обладнання для малих ферм задля забезпечення оптимальних умов утримання свиней, Смоляр В., Пшеняк П. (2015)
Вихідні дані (2015)
Lichman L. Yu. - Competency-based foreign language training of students in Ukraine of the late 20th – the early 21th century (2017)
Розлуцька Г. М. - Особливості вищої освіти у країнах Європейського Союзу (2017)
Бабинець М. М. - Психологічні засади технології концентрованого навчання в іншомовній підготовці менеджерів (2017)
Опачко М. В. - Моделювання у змісті підготовки педагога: теоретичний аспект (2017)
Росул В. В. - Вплив мовного питання на розвиток змісту гуманітарної освіти в школах Підкарпатської Русі, Депчинська І. А. (2017)
Дацків І. Є. - Можливості використання досвіду діяльності професійних навчальних закладів у закарпатті (1919–1939 рр.), Розлуцька Г. М. (2017)
Кухта М. І. - Роль іншомовної комунікації у педагогічному процесі вищої школи, Чейпеш І. В. (2017)
Shevchenko M. Y. - The forming of the professional culture as the development factor of future educators, Dreval A. V. (2017)
Байбакова О. О. - Полікультурна компетентність фахівців соціальної сфери як складова професійної компетентності (2017)
Козубовський Р. В. - Розвиток і становлення соціальної роботи та соціальної освіти (2017)
Попадич О. О. - Роль правовиховної роботи у соціалізації студентів вищого навчального закладу, Білак Ю. Ю. (2017)
Стойка О. Я. - Можливості використання освітнього досвіду США у розвитку системи вищої освіти України (2017)
Tsurkan T. G. - Parental involvement in children’s education (2017)
Керестень І. - Проблеми розподілу учнів на медичні групи для здійснення диференційного навчання на уроці фізичної культури у початкових класах, Греба І. (2017)
Староста В. І. - Поняття "готовність до педагогічної діяльності" у наукових дослідженнях, Довгей О. І. (2017)
Худзей О. О. - Сучасні технології навчання іноземних мов у вищій школі (2017)
Чейпеш І. В. - Роль іншомовної комунікації у педагогічному процесі вищої школи, Кухта М. І. (2017)
Євтух М. Б. - Обдарованість: підходи до з'ясування сутності (2017)
Янкович О. І. - Педагогіка забави в теорії і практиці початкової та дошкільної освіти України й Польщі (2017)
Ворона Л. І. - Система пошуку обдарованих дітей Полтавського територіального відділення МАН України (2017)
Сунь Цзінцю - Сутність поняття "творчий потенціал особистості" (2017)
Тань Сяо - Роль народних традицій у системі національно-патріотичного виховання студентської молоді в КНР, Чень Цзін (2017)
Джеджула О. М. - Концепція створення інформаційно-освітніх середовищ в університетах (2017)
Богоніс О. М. - Ігрові технології навчання як одна з педагогічних умов формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного обслуговування (2017)
Вострікова В. В. - Особливості використання STEM-технологій на уроках німецької мови (2017)
Груненко Д. Ю. - Визначення поняття лінгвістичної компетенції учнів загальноосвітніх шкіл у процесі вивчення іноземної мови (2017)
Комінарець Т. В. - Порівняльний аналіз в розвитку сучасної педагогіки як науки (2017)
Компаній О. В. - Створення порівняльного тексту-опису молодшими школярами на завершальному етапі мовної початкової освіти (2017)
Кузьміч Т. О. - Використання медіаосвітніх методів під час формування критичного мислення учнів (2017)
Наливайко О. О. - Дистанційне навчання: сутність та особливості (2017)
Фрига І. О. - Особливості навчання дорослих (2017)
Юзбашева Г. С. - Методична система диференційованого навчання хімії в профільній середній освіті (2017)
Барбіна Є. С. - Педагогічна майстерність учителя у системі неперервної професійної освіти (2017)
Zelenska O. P. - The culturological training of the cadets at the higher educational establishments of the system of the Ministry of internal affairs of Ukraine as an integral demand of their professional education (2017)
Князян М. О. - Засоби формування життєвої компетентності майбутніх фахівців у контексті міжкультурної комунікації (2017)
Кузьменко В. В. - Інформаційно-комунікаційна компетентність як складова загальної професійної компетентності педагога, Подліняєва О. О. (2017)
Неділько С. М. - Навчальна платформа Moodle як запорука якісної професійної підготовки майбутніх фахівців, Чумак О. О., Плачинда Т. С. (2017)
Биндас О. М. - Імплементація кроскультурного підходу до підготовки вчителів іноземних мов у Європі (2017)
Бондаренко Є. В. - Інформаційні технології та дистанційні засоби у професійній підготовці майбутніх фахівців судноводіння (на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням) (2017)
Голотюк О. В. - Використання аудіовізуальних технологій на заняттях з мовної практики (2017)
Захарченко Ю. В. - Констатувальний етап дослідження стану сформованості дослідницької компетентності майбутніх фахівців з маркетингу (2017)
Ієвлєв О. М. - Вплив ринку праці на зміст професійно-педагогічної мобільності (2017)
Калінська О. П. - Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі (2017)
Коваленко Л. М. - Формування проектувальної компетентності майбутніх фахівців, Цзі Іпін (2017)
Кокнова Т. А. - Формування лінгвометодичної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов як стратегія до міжкультурної комунікації (2017)
Солошич І. О. - Зарубіжний досвід формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів (2017)
Фесенко Г. А. - Педагогічні умови підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів математики до фінансового виховання учнів профільних класів (2017)
Лопушинський І. П. - Освітній округ як інноваційний інструмент модернізації регіональної освіти (2017)
Шмалєй С. В. - Особливості управління інноваційною освітньою діяльністю (2017)
Корольова І. І. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освітньої галузі (2017)
Султанова Н. В. - Тенденції розвитку системи соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти в Україні періоду 70-х рр. ХХ століття (2017)
Жерновникова О. А. - Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва, Ван Цзін І (2017)
Кузьменко Ю. В. - Підготовка науково-педагогічних кадрів в Україні (1950-1980 рр.) (2017)
Шоробура І. М. - Становлення шкільної географічної освіти в Україні (2017)
Бажанова В. В. - Історико-педагогічні проблеми вивчення іспанської мови у вищих навчальних закладах України в 50-х роках ХХ століття (2017)
Бугакова О. В. - Витоки розвитку ідеї педагогічної взаємодії сім’ї та школи (2017)
Галицька Н. Є. - Становлення й розвиток дослідницьких умінь учнів на уроках природничих дисциплін у закладах загальної середньої освіти (кінець 50-х – середина 90-х рр. ХХ ст.) (2017)
Гончар М. В. - Практика здійснення державного нагляду інспекторами народних училищ у Таврійській губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Задорожня О. І. - Кластери як засіб підвищення якості морської освіти на початку XXI століття (2017)
Кохановська О. В. - Природничо-математична підготовка в інститутах шляхетних дівчат на українських землях Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Куценко І. В. - Тестовий контроль як засіб моніторингу навчальних досягнень студентів морських ВНЗ початку ХХІ століття (2017)
Лю Чан - Становлення та розвиток сучасної професійної музичної освіти в КНР, Чень Хуейхуей (2017)
Ляшкевич А. І. - Етапи розвитку торговельно-морехідної освіти на Півдні України (20-ті роки ХІХ – ХХ-е століття) (2017)
Сафонова І. Я. - Математична освіта в школах України у другій половині ХХ століття (2017)
Солодовник А. О. - Шляхи інтенсифікації фізико-математичної підготовки студентів морських навчальних закладів (60-80 рр. ХХ століття) (2017)
Розман І. І. - Міждисциплінарність педагогічної біографістики у вимірі наукового дискурсу (2017)
Ryabukha I. M. - Principle of historicism in investigation of maritime education development in Ukraine (pre-revolutionary period) (2017)
Шугай Я. М. - Періодизація розвитку початкової освіти в Україні в 1932-1958 рр. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, Зміст (2018)
Плюта Л. В. - Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів Фосфору в період роздоювання (2018)
Вердиева Г. А. - Морфофункциональные аспекты патогенеза полиартрита ягнят (2018)
Гасанов А. М. - Морфофункциональные изменения лимфатических узлов при пастереллезе буйволов (2018)
Гуральська С. В. - Морфологія клоакальної сумки курей за вакцинації проти інфекційного бронхіту та застосування імуномодулятора Авестимтм, Горальський Л. П. (2018)
Камбур М. Д. - Імунітет та стан печінки індиків в умовах промислового виробництва, Замазій А. А., Петренко В. М. (2018)
Авраменко Н. О. - Мікроструктурні особливості м'язової тканини диких тварин, Омельченко Г. О. (2018)
Лівощенко Є. М. - Вплив вітаміну С на фагоцитарну активність псевдо еозинофілів у крові індиків (2018)
Гриневич Н. Є. - Процес формування мікробних плівок на різних наповнювачах реактора біофільтра в установках замкнутого водопостачання при вирощуванні райдужної форелі, Кухтин М. Д., Семанюк В. І. (2018)
Касяненко О. І. - Результати дослідження дезінфікуючих властивостей біоциду "Дезсан" в умовах виробництва, Фотін А. І., Касяненко С. М. (2018)
Хобот Н. С. - Мікологічні дослідження будівельних матеріалів з бактерицидними добавками після впливу на них агресивного середовища (2018)
Данілова І. С. - Визначення поживних властивостей різних видів равликів, Яценко І. В., Рисований В. І. (2018)
Назаренко С. М. - Ветеринарно-санітарна оцінка м'яса курчат-бройлерів за умов використання антигельмінтиків (2018)
Верхолюк М. М. - Визначення оптимальної концентрації ортофосфорної кислоти для розробки нового мийно-дезінфікуючуго засобу для молочного устаткування (2018)
Морозов Б. С. - Комплекс профілактичних заходів за ехінококозу – гарантія отримання безпечної та якісної м'ясної сировини (2018)
Старосельська А. Л. - Санітарна обробка холодильного обладнання з використанням дезінфектанту Бі-Дез (2018)
Тимошенко Р. В. - Вплив органічних мікроелементів на продуктивність птиці, Опанасенко Ю.М., Вієвський Г. С. (2018)
Березовська І. А. - Імплементація регламентів ЄС № 470/2009 та № 37/2010 щодо залишків ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження у законодавство України (2018)
Рубленко І. О. - Дослідження стабільності експериментальної живої вакцини проти сибірки тварин із штаму UA–07 "Антравак" (зберігання протягом 36 міс. з дня виготовлення), Скрипник В. Г. (2018)
Коваленко В. Л. - Дослідження ефективності дезінфекції у тваринницьких приміщеннях препаратом на основі ефірних олій, Гаркавенко В. М., Пономаренко Г. В. (2018)
Панікар І. І. - Патоморфологічні зміни за колібактеріозу голубів, Скрипка М. В., Сусол Р. Л., Коломак І. О. (2018)
Дубін Р. А. - Удосконалення реакції дифузної преципітації для виявлення метапневмовірусу птиці, Шарандак П. В., Улько Л. Г. (2018)
Еверт В. В. - Особливості патогенезу, патоморфології та імунопатологічних проявів цирковірус-ассоційованого респіраторного синдрому (2018)
Kozii N. V. - Etiology, distribution and pathogenesis of antibiotic resistance in modern farming conditions (Review article), Stilnik O. V., Sokolova A. E., Koziy V. I., Kraevsky A. I. (2018)
Агаев А. А. - Ассоциативные заболевания птиц (микоплазмоз и колибактериоз) в хозяйствах Апшерона и меры борьбы (2018)
Нечипоренко О. Л. - Визначення бактерицидних та бактеріостатичних властивостей нового дезінфікуючого препарату "Дезсан", Березовський А. В., Фотіна Т. І. (2018)
Фотіна Г. А. - Удосконаллення методів діагностики та лікування парвовірусного ентериту собак в умовах приватної лікарні ветеринарної медицини "Хелс" міста Суми, Метью Тіон (2018)
Гаркава В. В. - Вивчення біологічних властивостей ізолятів стафілококів, Гарагуля Г. І., Скабцов М. А. (2018)
Байдевлятова Ю. В. - Ефективність застосування антимікробних препаратів Апраміцин 50 % і Цефтіоклін при лікуванні телят, хворих на колібактеріоз (2018)
Клестова З. С. - Пошук підходів до противірусної терапії, Ташут В. С., Вороніна А. К. (2018)
Лівощенко Л. П. - Вплив пташиних онкогенніх вірусів на зміни в тканинах ссавців, Жерьобкіна Г. Л. (2018)
Байдевлятов Ю. А. - Підвищення ефективності вакцинопрофілактики інфекційного ринотрахеїту у корів шляхом застосування комбінованої добавки Цеда-Віт (2018)
Коваленко Л. М. - Вплив дегельмінтизації та комплексної терапії на морфологічний склад крові великої рогатої худоби при трематодоз ній інвазії, Коваленко О. І. (2018)
Шкромада О. І. - Дезінвазійна дія препаратів Бі-Дез тм та Бровітакокцид на ооцисти еймерій кролів, Дудченко Ю. А. (2018)
Клименко О. С. - Порівняння терапевтичної ефективності та дезінвазійної активності препаратів за гельмінтозів свиней у виробничих умовах приватних господарств Полтавської області, Михайлютенко С. М., Кручиненко О. В., Литвиненко А. І. (2018)
Стибель В. В. - Динаміка біохімічних показників сироватки крові інвазованих нематодами травного каналу свиней після застосування різних препаративних форм Івермектину, Данко М. М., Прийма О. Б., Данко М. М. (2018)
Дубова О. А. - Порівняльна оцінка використання препаратів Брованол тм і Енвайр тм для дегельмінтизації собак різного віку, Фещенко Д. В., Згозінська О. А., Романишина Т. О. (2018)
Довгій Ю. Ю. - Ефективність комбінованої терапії при гельмінтозно-протозойній інвазії у курей, Довгій М. Ю., Рудік О. В. (2018)
Мамедова С. А. - Сезонная динамика эймериоза птиц в Азербайджане (2018)
Богач М. В. - Порівняльна оцінка ефективності Бровітакокциду та засобу "Ампролев-Плюс" за змішаного перебігу криптоспоридіозу та еймеріозу телят, Скальчук В. В. (2018)
Байрамов С. Ю. - Динамика инвазионности птиц по сезонам года в частных птицеводческих хозяйствах Азербайджана (2018)
Абдуллаев М. Г. - Хронический пастереллез у крупного рогатого скота (2018)
Корчан Л. М. - Дезінвазійна ефективність препарату "Дезсан" щодо ооцист еймерій кіз, Корчан М. І. (2018)
Дахно І. С. - Діагностика бластоцистозу в людей і тварин та морфологічні особливості Blastocysris hominis, Завгородній В. Т. (2018)
Нагорна Л. В. - Розробка схеми інсектоакарицидних обробок в умовах промислового птахівництва, Проскуріна І. В. (2018)
Тітов Є. М. - Ефективність лікувальних засобів за криптоспоридіозу телят (2018)
Плис В. М. - Визначення резистентності симбіонтів мікробіоценозу до лікарських засобів за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці (2018)
Єресько В. І. - Дезінвазійні властивості хімічного засобу "Дезсан" відносно інвазійних яєць збудників капіляріозу гусей (2018)
Зимогляд Я. В. - Ефективність дії сорбентів при Т-2 токсикозі курей, Петров Р. В. (2018)
Мельничук В. В. - Порівняльна характеристика дезінвазійних властивостей препаратів вітчизняного виробництва, Юськів І. Д. (2018)
Березовський А. В. - Дослідження ефективності гепатопротекторної кормової добавки Карсилін на поросятах групи дорощування, Ображей А. Ф., Ситнік В. А., Прутас С. С. (2018)
Кісіль Д. О. - Ефективність препарату "Апіхелс" в осінній період обробки проти варроатозу бджіл (2018)
Кліщова Ж. Є. - Вивчення експериментальної ефективності антибактеріального засобу "Сарофлокс" за ешерихіозу та сальмонельозу курей, Фотін О. В. (2018)
Оробченко О. Л. - Токсикокінетика брому в організмі білих щурів-самців за умов одноразового перорального введення натрію броміду, Куцан О. Т., Коренева Ю. М. (2018)
Роман Л. Г. - Створення, експериментальна та виробнича оцінка нового протимаститного препарату Трансдерміну (2018)
Турко Я. І. - Особливості формування біоплівок Lactobacillus spp. та E. coli сліпої кишки курей-несучок за впливу про біотичних мікроорганізмів роду Lactobacillus та нанопрепарату кобальту (2018)
Бойко О. П. - Аналіз ринку ветеринарних імунобіологічних засобів специфічної профілактики сальмонельозу птиці (2018)
Макарь В. И. - Воздействие препарата БиоР из Spirulina platensis на лейкоцитарный профиль и репродуктивный потенциал у кроликоматок, Маценку Д. Г., Путин В. Н., Ротару А. В., Ташка В. В. (2018)
Турченко О. М. - Дослідження ефективності впливу препарату "Мікростимулін" (ТОВ "Бровафарма", Україна) на формування поствакцинального імунітету до лептоспірозу собак (2018)
Кистерна О. С. - Експериментальний підхід щодо використання Ветоксу-1000 для санації вушних раковин за зовнішнього отиту у собак, Павучек О. М., Висоцька А. О., Мусієнко О. В. (2018)
Деркач І. М. - Ефективність Бровафому нового для профілактики шлунково-кишкових розладів у молодняка кролів, Деркач С. С. (2018)
Кикіш І. Б. - Вплив згодовування цукрового сиропу і цитратного мікроелементного комплексу "Мікростимуліну" на життєздатність бджіл у садках термостату, Романів Л. І., Ковальчук І. І. (2018)
Тесарівська У. І. - Метаболічна і токсична дія різних доз "Наноцитратів" I, Se, S в організмі лабораторних щурів, Федорук Р. С., Каплуненко В. Г., Цап М. М., Кушнір В. І., Жила М. І. (2018)
Мазур Т. В. - Маркетингові дослідження вітчизняного ринку ветеринарних вітамінних препаратів, Гальчинська О. К., Сорокіна Н. Г., Пінчук А. В. (2018)
Литвиненко В. М. - Використання імунобактерину за різних фармакологічних форм (2018)
Муртузов Г. - Послеродовые осложнения у коров различных пород в Куба-Хачмасской климатической зоне Азербайджани (2018)
Рубленко С. В. - Комплексна характеристика різних схем анестезії у собак за використання Мелвету, Яремчук А. В. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського