Ташкінова О. А. - Формування соціально-професійної суб’єктності як спеціальної компетенції у майбутніх фахівців із соціальної роботи (2017)
Николац М. - Свобода слова в теории и на практике (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2017)
Книжкова полиця (2017)
Баранов М. И. - Новые физические механизмы формирования электрических зарядов в облаках тропосферы земли, Ваврив Л. В. (2018)
Борцов А. В. - Экспериментальная проверка метода определения профиля массивного соленоида, основанного на использовании системы кольцевых проводников, Петренко Н. П. (2018)
Глебов О. Ю. - К вопросу определения сопротивления заземляющего устройства по его конструктивным параметрам (2018)
Гунько В. И. - Исследования по созданию высоковольтных импульсных конденсаторов с улучшенными массогабаритными характеристиками для погружных электроразрядных комплексов, Дмитришин А. Я., Топоров С. О. (2018)
Гунько В. И. - Сравнение электрофизических характеристик различных комбинаций полипропиленово-полиэтилентерефталатного диэлектрика, пропитанного трансформаторным маслом Т-1500 и полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-20, Дмитришин А. Я., Топоров С. О., Танасова Е. Д., Фещук Т. А. (2018)
Кравченко В. И. - Поверхностные состояния электронов на неоднородной поверхности твердых тел, Яковенко И. В., Ваврив Л. В. (2018)
Кравченко В. И. - Влияние электромагнитного излучения на работоспособность полупроводниковых приборов, Яковенко И. В., Ваврив Л. В. (2018)
Немченко Ю. С. - Установка ТІ-CS115 (NCS08) для проведения испытаний бортового оборудования составных частей объектов военной техники на электромагнитную совместимость по стандарту MIL-STD-461G (США) по виду испытаний CS115 и стандарту АЕСТР-500 (НАТО) по виду испытаний NCS08, Князев В. В., Лесной И. П., Сомхиев С. Б. (2018)
Maliushevska A. P. - The electric field intensity amplification initiated by the micropoint on the surface of plane-parallel electrodes (2018)
Tsolin P. L. - Study into the feasibility of electric discharge disintegration of glasslike raw material to micron fraction, Starkov I. M., Rachkov O. M. (2018)
Зоріна О.В. - Наукові аспекти удосконалення законодавства у сфері питних вод фасованих і доочищених із пунктів розливу (2018)
Мартинюк В. О. - Молекулярно-філогенетичний аналіз раритетних видів триби Sileneae флори України, Карпенко Н. І., Костіков І. Ю. (2018)
Тетерук О. О. - Особливості використання радіоактивно забруднених грунтів у сільськогосподарському виробництві (2018)
Стародубцев В. М. - Просторова неоднорідність продуктивності типових чорноземів на полях з мікрозападинами, Власенко І. С., Басараб Р. М., Комарчук Д. С. (2018)
Скок С. В. - Просторова неоднорідність забруднення ґрунтів міських систем важкими металами (2018)
Бунчак О. М. - Продуктивність вівса залежно від застосування органічних добрив, виготовлених за новітніми технологіями (2018)
Сендецький В. М. - Особливості фотосинтетичної продуктивності посівів сої залежно від сумісного застосування соломи, сидератів та органічних добрив (2018)
Кудря С. О. - Продуктивність ланок сівозмін на типових чорноземах Лівобережного Лісостепу (2018)
Кривенко А. І. - Продуктивність сівозміни при тривалому застосуванні добрив, Бурикіна С. І. (2018)
Скальський О. Ю. - Обгрунтування коефіцієнта втрат коренеплодів цикорію в процесі викопування, Барановський В. М. (2018)
Марковська О. Є. - Динаміка поживного режиму ґрунту за різних систем основного обробітку ґрунту та удобрення в сівозміні на зрошенні (2018)
Плаксюк Л. Б. - Адаптивний потенціал сортів сої в умовах перехідного періоду до органічного землеробства, Городиська І.М., Тарасенко О. В. (2018)
Білоусова З. В. - Оцінка адаптивного потенціалу сортів пшениці озимої (Triticum Aestivum L.) в умовах Південного Степу України (2018)
Темрієнко О. О. - Формування продуктивності сої залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Кокойко В. В. - Економічна та біоенергетична оцінка елементів технології вирощування гарбуза великоплідного в Лісостепу України, Хареба О. В. (2018)
Собко З. З. - Залежність врожайності сільськогосподарських культур від кліматичних та агрометеорологічних чинників (на прикладі Рівненської області), Вознюк Н. М. (2018)
Балаєв А. Д. - Відновлення родючості чорнозему опідзоленого і продуктивність культур в сівозміні Правобережного Лісостепу, Гаврилюк М. В. (2018)
Шевченко Н. В. - Урожайність зерна кукурудзи залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень (2018)
Федорчук М. І. - Вплив режиму зрошення та захисту рослин на продуктивність і якість цибулі ріпчастої за краплинного способу поливу, Свиридовський В. М. (2018)
Писаренко П. В. - Вплив умов зволоження та способів основного обробітку ґрунту на продуктивність кукурудзи в Південному Степу України, Андрієнко І. О. (2018)
Пророченко Т. І. - Економічна ефективність вирощування ріпаку ярого залежно від ширини міжрядь та норми висіву насіння на чорноземах типових (2018)
Бєлошапка Т. В. - Вплив вітамінів А ТА В6 на біохімічні показники цьоголіток коропа (CUPRINUS CARPIO L.), Матвієнко Н. М., Потрохов О. С. (2018)
Калінчик М. В. - Варіанти оптимізації раціонів відгодівельного поголів’я свиней, Калінчик С. М., Алєксєєнко І. М. (2018)
Лінійчук Н. В. - Токсико-біологічна оцінка м'яса курчат-бройлерів за застосування препарату "Байтрил 10 %", Якубчак О. М. (2018)
Виговська Л. М. - Розроблення засобу для виявлення днк бактерій виду LISTERIA MONOCYTOGENES методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі (2018)
Khokhlova M. G. - Features of the use of domestic animals in therapeutic targets, Nemova T. V., Tsvilikhovskiy M. I. (2018)
Кравченко-Довга Ю. В. - Вплив вищої нервової діяльності на обмін мікроелементів у організмі корів (2018)
Грушанська Н. Г. - Стан обміну мінеральних речовин в організмі корів у господарствах центральної біогеохімічної зони України (2018)
Сисюк Ю. О. - Вплив типів вищої нервової діяльності на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів в крові корів (2018)
Трач В. В. - Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у печінці перепела за хімічної обробки шкаралупи інкубаційних яєць (2018)
Коваленко Л. В. - Корекція вродженого імунітету інтактних та щеплених проти ньюкаслської хвороби курчат з використанням пробіотичного нанометалоглобулінового препарату, Солодянкін О. С. (2018)
Волоха М. П. - Агентне імітаційне моделювання механізованих технологічних процесів вирощування буряків цукрових (2018)
Ільчук О. С. - Застосування методу цілочисельної покрокової оптимізації для зниження виробничого травматизму (2018)
Крутій О. М. - Моделі стратегічних комунікацій в контексті державно-приватного партнерства, Лопатченко І. М. (2018)
Шарап С. О. - Особливості кадрового забезпечення підрозділів ДПСУ в умовах гібридної війни (2018)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Теоретичні засади формування механізмів удосконалення антикорупційних органів державної влади в Україні (2018)
Ульянченко Ю. О. - Необхідність державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій щодо забезпечення конкурентного середовища на національному ринку (2018)
Радченко О. В. - Перспективні напрямки державного регулювання розвитку "зеленої" енергетики у контексті енергетичної безпеки України, Радченко О. О. (2018)
Охотникова О. В. - Модель формування управлінської еліти відповідно до меритократичного принципу: теоретичний аналіз (2018)
Волинець П. П. - Обґрунтування змісту управління персоналом оперативно-розшукового підрозділу (2018)
Смачило С. М. - Проблематика процесу трансформації соціальної функції держави в умовах глобалізації (2018)
Grygorenko N. A. - Storage time effect analysis of technological and microbial quality of sorghum saccharatum stem juice (2018)
Рудник-Іващенко О. І. - Біологічні особливості рослин лаванди за насіннєвого способу розмноження у Лісостеповій Зоні України, Кременчук Р. І. (2018)
Пономаренко Л. А. - Антиоксидантний захист та склад глікопротеїнів слизової оболонки шлунка за експериментальної патології гастродуоденальної зони при застосуванні L-аргініну-L-глутамату, Лихолат О. А., Хоменко О. М. (2018)
Starodubtsev V. M. - Saline soils in the southern part of the Ararat valley: experience of mapping by Landsat-8 data, Bogdanets V. A. (2018)
Маслікова К. П. - Фітоіндикаційна оцінка динаміки режиму аерації техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну (2018)
Влащук А. М. - Динаміка накопичення сирої та сухої надземної біомаси рослинами кукурудзи в умовах зрошення Південного Степу України, Конащук О. П., Дробіт О. С. (2018)
Потапова В. П. - Вплив бур’янів на рівень водного живлення посівів буряків цукрових (2018)
Безпалько В. В. - Вплив передпосівного опромінювання насіння мікрохвильовим полем надвисоких частот та регулятору росту рослин на формування густоти рослин та врожайності пшениці озимо (2018)
Павліченко А. А. - Урожайність пшениці озимої залежно від систем основного обробітку ґрунту та удобрення (2018)
Марковська О. Є. - Продуктивність сівозміни залежно від систем основного обробітку ґрунту та добрив в умовах зрошення півдня України (2018)
Сахненко В. В. - Сучасні системи ресурсоощадних заходів захисту пшениці озимої та кукурудзи від шкідників в Лісостепу України, Сахненко Д. В., Варченко Т. П. (2018)
Шабетя О. М. - Нові види ферментованої продукції з баклажана, Зінченко Є. В. (2018)
Стефанюк В. Й. - Технологія післязбиральної переробки стевії (2018)
Волощук В. М. - Розробка та застосування станкового обладнання для вирощування поросят за умов промислової технології, Іванов В. О., Волощук М. В. (2018)
Былик А. В. - Влияние условий выращивания на морфо-биологические особенности сеголеток стерляди (Acipenser ruthenus (Linnaeus)), Грудко Н. А., Шерман И. М. (2018)
Доброжан Ю. В. - Залишковий вміст амоксициліну в посліді курей за мезофільного способу зберігання, Шевченко Л. В. (2018)
Білошицький Р. В. - Лікування собак з урахуванням особливостей патогенезу хребетно-спинномозкових травм, Сухонос В. П. (2018)
Данкевич Н.І. - Санітарна оцінка відходів від переробки морських гідробіонтів, що використовують для виготовлення кормів (2018)
Бобрицька О. М. - Експериментальне обґрунтування використання біорезонансного методу оцінки функціонального стану антиоксидантної системи у собак, Югай К. Д., Карповський В. І. (2018)
Аль Ібрахімі Метак М. А. - Математична модель узагальнених координат робочого органу багатокоординатного верстату паралельної структури з надлишковим приводом (2018)
Содержание (2018)
Онищенко А. - Неизменные задачи национальных библиотек в меняющихся условиях (Вступление) (2018)
Воскобойникова-Гузева Е. - Библиотековедение в эпоху цифровой гуманитаристики (2018)
Бабарико-Омельченко В. - Аналитика и прогнозирование научных тенденций с использованием наукометрических баз данных, Сивурова О. (2018)
Сикорская О. - Библиометрия и научная библиотека, Бовкунович М. (2018)
Василенко О. - Информационно-знаниевые потребности пользователей научной библиотеки: к сущности понятия (2018)
Добрая Н. - Онлайновое сервисное обслуживание для обеспечения информационных потребностей украинской науки и образования (на примере Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского), Коновал Л., Корнилова Е. (2018)
Холюшкин Ю. - Роль издания "Информационные технологии в гуманитарных исследованиях" в развитии научно-образовательных коммуникаций (2018)
Шакура Н. - Роль Белорусской сельськохозяйственной библиотеки в сохранении и популяризации аграрной науки XIX - начала XX вв, Муравицкая Р., Платковская О. (2018)
Астапович Л. - Подготовка индексаторов и организация работы по смысловой систематизации документов в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси (2018)
Астапович Л. - Рубрикатор подсистемы избирательного распространения информации в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси: разработка и возможности использования, Лаужель Г. (2018)
Коменда И. - Рекаталогизация монографических изданий в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (2018)
Морозова И. - Особенности редактирования электроннного каталога ЦНБ НАН Беларуси в условиях работы в системе корпоративной каталогизации (2018)
Авгуль Л. - Практико-ориентированный подход в подготовке библиотечных кадров в контексте взаимодействия библиотеки и вуза (2018)
Дрозд О. - Аттестация персонала - составляющая часть кадровой политики библиотеки, Ахремчик М. (2018)
Люцко Н. - Компоненты и уровни квалиметрической компетенции руководителей библиотек учреждений высшего образования (2018)
Ковальчук Г. - Научное наследие С. И. Маслова в области истории книги (2018)
Захарова Н. - Академическая библиотека - центр духовной культуры государства (2018)
Лис М. - Рукописный фонд ЦНБ НАН Беларуси как важная составляющая информационного пространства (2018)
Мамедова З. - Сокровищница древних научных знаний (2018)
Калинина-Симончук Ю. - Правовые основы развития Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в 90-х годах XX в. (2018)
Выходные сведения (2018)
Информационная страничка (2018)
Про населення Європи. Демографи: населення Східної Європи скорочується, Західної – зростає (2018)
Криворак А. - Про Новий курс України від Юлії Тимошенко. В преддверие экономической платформы Форума "Новый курс Украины" (2018)
Гордійчук Є. - Про борги банкам… Заемщик умер? Отдавать долги банку будут его наследники (2018)
Бом М. - Про Трампа и Путина… Ну как не порадеть… (Влеченье, род недуга) (2018)
Росошенко М. - Огляд червня 2018. Важливе у червні 2018 (2018)
Николаев И. - Футбол руйнує "обложену фортецю". Футбол разрушает "осажденную крепость" (2018)
Мельников А. - Це – початок революції. Это - начало революции (2018)
Савчук В. - Еколого-деструктивні процеси в аграрному природокористуванні: структурні зрушення та тенденції (2018)
Гаджиева З. - Роль инноваций в интеграции аграрной отрасли в глобальную экономическую среду (2018)
Гойванович Н. К. - Моніторинг показників якості криничних вод Стрийського району, Антоняк Г. Л., Коссак Г. М. (2018)
Малишевська О. С. - Досвід і перспективи вирішення проблеми поводження з полімерною упаковкою у світі та Україні (2018)
Прищепа А. М. - Агроекологічна оцінка грунтів сільськогосподарського призначення агросфери зони впливу урбосистеми (2018)
Скляр Т. В. - Дослідження мікрофлори шлунково-кишкового тракту при дисбіотичних порушеннях у дітей різного віку, Лаврентьєва К. В., Колоколова М. В., Чорнобай В. Ю. (2018)
Приймак В. В. - Дослідження проблеми утилізації побутових відходів у селах (на прикладі с. Велика Кардашинка Голопристанського району) (2018)
Сиводед Є. В. - Експресний метод діагностики грибних захворювань соняшника (Helianthus Annuus L.), Кирик М. М., Китаєв О. І., Кривошапка В. А., Грисюк С. М., Пелехатий В. М. (2018)
Хома Ю. А. - Вплив додавання розчину гліцерину на щільність пелет із соломи пшениці та деревини осики, Куцоконь Н. К., Рашидов Н. М., Павліський В. М., Нестеренко О. В. (2018)
Заболотний Г. М. - Фотосинтетична продуктивність сої залежно від рівня удобрення та застосування комплексу мікроелементів, Циганська О. І., Циганський В. І. (2018)
Хаблак С. Г. - Закріплення гетерозису серед нащадків у Arabidopsis Thaliana (L.) Heynh. та інших самозапильних рослин, Абдуллаева Я. А. (2018)
Гораш О. С. - Оптимізація продукційного процесу агроценозу соняшнику за використання регуляторів росту, Сендецький В. М. (2018)
Бунчак О. М. - Урожайність і якісні показники зерна сої залежно від застосування органічних добрив із збалансованим умістом тривалентного хрому (2018)
Панцирева Г. В. - Формування симбіотичного потенціалу квасолі овочевої (Phaseolus Vulgaris L.) залежно від застосування біопрепарату в агроценозах Правобережного Лісостепу України, Паламарчук І. І., Литвинюк Г. В. (2018)
Пірич А. В. - Особливості росту та розвитку рослин на ранніх етапах у ряду миронівських сортів пшениці озимої м’якої та їхній зв'язок із морозостійкістю та урожайністю, Булавка Н. В., Ковалишина Г. М., Дергачов О. Л., Гуменюк О. В. (2018)
Гнап І. В. - Вплив азотних добрив на продуктивність і якість біомаси деяких сортів енергетичної верби в умовах Західного Полісся України (2018)
Рудік О. Л. - Динаміка розвитку та продуктивність льону олійного залежно від умов зволоження, удобрення, ширини міжрядь та норм висіву на Півдні України (2018)
Гнатюк Т. О. - Вирощування картоплі у короткоротаційній сівозміні за різних систем удобрення (2018)
Фокін А. В. - Моделювання екотону відповідно за мозаїчними характеристиками утворень сучасних ентомокомплексів на пшениці озимій, Сахненко В. В., Сахненко Д. В. (2018)
Доля М. М. - Трофічні зв'язки бавовникової совки за сучасних технологій вирощування соняшнику та кукурудзи в Лісостепу України, Фокін А. В., Варченко Т. П., Мороз С. Ю. (2018)
Пузік Л. М. - Ріст, розвиток рослин і формування товарного врожаю пізньостиглих гібридів капусти цвітної у Лівобережному Лісостепу України, Гайова Л. О. (2018)
Центило Л. В. - Баланс азоту, фосфору і калію за застосування добрив, Цюк О. А. (2018)
Коваленко А. М. - Урожайність та якість насіння різних сортів пшениці озимої залежно від агроприйомів вирощування за умов зміни клімату, Кіріяк Ю. П. (2018)
Стефанюк В. Й. - Наукові основи адаптивної технології вирощування стевії в Україні (2018)
Пічура В. І. - Модель структури геоінформаційно-аналітичної системи органічного землеробства, Скрипчук П. М., Потравка Л. О., Бреус Д. С. (2018)
Грабовський М. Б. - Вплив площі живлення рослин сорго цукрового та кукурудзи на їх ріст, розвиток та урожайність зеленої маси в сумісних посівах, Федорук Ю. В., Правдива Л. А., Грабовська Т. О. (2018)
Бобрицька О. М. - Біорезонансний метод корекції функціонального стану автономної нервової системи у собак, Югай К. Д., Карповський В. І. (2018)
Мягка К. С. - Фізико-хімічні показники липового меду за різних способів обробки бджолосімей флорфеніколом, Ткачук С. А. (2018)
Чумаченко І. П. - Історія алгоритмізації винаходів, Маменко О. М., Грицаєнко В. І., Грицаєнко С. В. (2018)
Теремецький В. І. - Проблеми відновлення житлових прав дітей, втративших своє житло у зоні проведення АТО (2017)
Миколенко В. А. - Європейські стандарти як джерело удосконалення конституційно-правового статусу прокуратури України (2017)
Попов А. А. - Поняття правозахисної функції держави – теоретико-правовий аспект, Вишковська В. І. (2017)
Попов А. А. - "Розумність", право і стандарти юридичної освіти (2017)
Крупнова Л. В. - Окремі аспекти реалізації стадій процедури здійснення виконавчого провадження (2017)
Дем’янчук В. А. - Адміністративно-правові форми реалізації антикорупційної політики: проблеми визначення та класифікації (2017)
Майснер А. В. - Доктринальні підходи до визначення поняття "економічна агресія" у сучасному міжнародному праві (2017)
Годованик Є. В. - Посилення ролі міжнародних організацій у протидії актам агресії як важливий напрям їх реформування на сучасному етапі, Покатович М. О. (2017)
Шелухин Н. Л. - Правовое обеспечение экономической безопасности субъектов хозяйствования как новое направление юридических исследований (2017)
Хараберюш І. Ф. - Оперативна техніка як теоретико-прикладна категорія оперативно-розшукової науки (2017)
Білоус І. М. - Особливості доказування злочинних діянь з ознаками корупції (2017)
Мелешинський В. В. - Основний правовий захист громадянина України, який планує перебувати на території республіки Польщі з метою працевлаштування (2017)
Налуцишин В. В. - Релігійно-моральні цінності як підґрунтя розуміння соціального та правового порядку у вченні Августина Аврелія, Томи Аквінського та Марсилія Падуанського (2017)
Демченко І. С. - Охорона здоров’я та права людини у конституціях країн Європи (2017)
Веклич В. О. - Методологія дослідження адміністративно-правових засад політики щодо запобігання і боротьби з корупцією в Україні (2017)
Галстян Г. Г. - Використання спеціальної техніки в правоохоронній діяльності: історичний аспект (2017)
Баймуратов М. О. - Територіальна громада у національному та міжнародному вимірах (2017)
Баймуратов М. М. - Феномен "розмежування повноважень" як основоположний інструментальний метод формування компетенції органів місцевого самоврядування в умовах муніципальної реформи в Україні (2017)
Мартиновський Д. П. - Міжнародні правові стандарти: до визначення історико-правових, понятійних аспектів та еволюції становлення (2017)
Єпіфанов О. В. - Охорона культурної спадщини як конституційно-правовий інститут: проблеми визначення та реалізації (2017)
Пластун М. С. - Форми та методи діяльності глави держави у сфері протидії корупції (2017)
Шамрай В. В. - Концептуальні аспекти реалізації конституційної реформи у сучасних європейських правових системах (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2017)
Absalyamova L. - Experimental research of advertisement watching influence on children's eating behavior (2017)
Bochelyuk V. - Socio-psychological features of improving management efficiency by educational institutions (2017)
Vdovichenko O. V. - Subjective risk assessment of uncertainty and danger situations: diagnostics, psychological predicators and age dynamics (2017)
Gordienko-Mytrofanova I. V. - Humor as a component of ludic competence, Kobzeva I. A. (2017)
Danylenko N. V. - Achievement of existential fullness in preadult age as a condition of overcoming age-related internal personality conflict (2017)
Даниленко Н. М. - Проблема ставлення особистості до власної зовнішності в психологічній науці, Меднікова Г. І. (2017)
Диаб Н. - Ценность собственной жизни у студентов: постановка проблемы и пути ее решения (2017)
Dorozhko I. I. - Family education in modern life-development strategies (2017)
Єльчанінова Т. М. - Психологічна підготовка педагогічних працівників до виявлення та профілактики проявів булінгу серед учнівської молоді, Підчасов Є. В., Зіза Є. О., Карлашова Л. А., Філіппська І. В. (2017)
Kuzikova S. B. - Theoretical applicable modeling of psychocorrection and personal development (2017)
Kuznetsov O. - Psychodiagnostics of religious coping strategies (2017)
Кузнєцов М. А. - Предиктори ставлення успішних та невстигаючих студентів до навчально-професійної діяльності, Козуб Я. М. (2017)
Кузнцова М. М. - Оптимизм как фактор когнитивной регуляции учебно-профессиональной деятельности студентов (2017)
Лазоренко Т. Н. - Проявление эмпатии в профессиональной деятельности у практикующих психологов (2017)
Леженіна Л. М. - Напрямки формування професійно важливих якостей особистості у майбутніх працівників слідчого апарату правоохоронних органів України (2017)
Логвінова Д. В. - Психологічні особливості функціонування стресостійкості в осіб, що обіймають керівні посади, Румкіна Л. М. (2017)
Mamicheva O. - Hubristic motivation of high school teachers (2017)
Nazymko O. V. - Scientific approaches to the development of language competence of students in the process of foreign language training (2017)
Panov N. - To the issue of analysis of social adaptation of modern personality (2017)
Підбуцька Н. В. - Особливості вольової саморегуляції професійних баскетболістів (2017)
Попова Г. В. - Використання метафоричних асоціативних карт у процесі професійного самовизначення студентів-психологів: результати апробації коучингової колоди "супервізія", Грінченко О. М. (2017)
Попова Г.В. - Моделювання соціалізаційних процесів студенства засобами інноваційних психологічних технологій (трансформаційних ігор), Підбуцька Н. В., Богдан Ж. Б. (2017)
Саврасов М. В. - Психологічні характеристики творчих здібностей майбутнього вчителя початкової школи, Кисельов К. С. (2017)
Sergeyeva T. V. - Orientation to personality qualities while developing training courses and selecting teams for multidisciplinary international projects (2017)
Sytnik S. V. - Characteristics of the stages of interaction (2017)
Степаненко Л. В. - Особливості взаємозв’язку особистісних емоційних рис студентів із вибором стратегій поведінки в невизначених ситуаціях (2017)
Стуліка О. Б. - Особливості трансформації образу "я-педагог" в структурі я-концепції особистості в умовах сучасності України (2017)
Терзи О. О. - Корекція та профілактика синдрому емоційного вигорання у лікарів (2017)
Fomenko K. - Junior schoolchildren's emotional states in success and failure situations depending on hubristic motivation (2017)
Khomulenko T. - Psychosomatic competence in relation to the type of valeological mindset, Feldman Y. (2017)
Shcherbakova O. O. - Psychodiagnostics of academic self-regulation for middle school pupils (2017)
Ябурова О. В. - Структура соціально-психологічного забезпечення міжкультурної комунікації майбутніх вчителів початкової школи (2017)
Rodionova L. N. - Protective ventilation improves gas exchange, reduces incidence of atelectases and hospital length of stay in major pancreatoduodenal surgery, Ilyina Ya. Yu., Ushakov A. A., Sokolova M. M., Fot E. V., Duberman B. L., Kuzkov V. V., Kirov M. Yu. (2016)
Tihonov N. S. - Therapeutic hypothermia for organ protection in critical care, Zhukovsky A. A., Plotnikov G. P., Grigorev E. V., Galimzyanov D. M., Shukevich D. L. (2016)
Підгірний Б. Я. - Зміни функціонального стану тромбоцитів у хворих на гострий панкреатит (2016)
Назаренко К. В. - Динаміка показників цереброкардіальних взаємовідношень у хворих з апалічним синдромом на фоні нейрофармакотерапії, Черній В. І., Городник Г. А., Андронова І. А. (2016)
Дубініна В. Г. - Комплексна корекція тромбогеморагічних розладів у хворих з гігантськими міомами матки, Тарабрін О. О., Мазуренко Г. І., Лук'янчук О. В., Бедрега В. А., Сажин Д. С. (2016)
Кузьмич І. М. - Вплив левосимендану на показники центральної гемодинаміки у пацієнтів із синдромом низького серцевого викиду після кардіохірургічних операцій в умовах штучного кровообігу, Станішевський О. В., Мельник М. Г., Ковтун Г. І., Іванюк Н. Б. (2016)
Іванова В. О. - Порівняльний аналіз схем призначення антифібринолітичних засобів у хворих із скелетною травмою, Щербаков С. С., Кірпічнікова К. П., Потапчук Ю. О. (2016)
Кунатовський М. В. - Анестезіологічний менеджмент феохромоцитом при лапароскопічних адреналектоміях: аналіз п'ятирічного досвіду застосування, Черенько С. М., Товкай О. А. (2016)
Тарасенко С. О. - Аналгетична ефективність білатеральної блокади поверхневого шийного сплетення при загальній анестезії севофлураном при тиреоїдектоміях, Дубров С. О., Горобейко М. Б., Кузьменко І. І. (2016)
Werner Ch. P. - Brain protection strategies and controversies (2016)
Владика А. С. - Анестезіологічне забезпечення операцій у хворих з деякими шкірними захворюваннями, Рощенюк Л. В., Воронцов В. М., Подоплєлов К. О. (2016)
Ambrosii T. - Perioperative managment of the patients with obstructive sleep apnea. Systematic review of the literature, Şandru S. (2016)
Tuyakov B. - Thoracic wall nerve block, Stepien Z., Onichimowski D., Mayzner-Zawadzka E. (2016)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2016)
The manual of the article style for "Clinical Anesthesiology and Intensive Care" Journal (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 46: Термоядерная энергетика. Термоядерные реакторы и электростанции: ретроспектива исследований управляемого термоядерного синтеза, их современное состояние и будущее (2018)
Болюх В. Ф. - Оптимизационный подход к выбору параметров линейного импульсного индукционного электромеханического преобразователя, Щукин И. С. (2018)
Жемеров Г. Г. - Концепция построения силовых цепей многоуровневого модульного преобразователя и его транзисторных модулей, Крылов Д. С. (2018)
Kuznetsov B. I. - Improving of electromechanical servo systems accuracy, Nikitina T. B., Kolomiets V. V., Bovdui I. V. (2018)
Яровенко В. А. - Оптимальное управление гребными электродвигателями электроходов при реверсировании, Черников П. С., Варбанец Р. А., Зарицкая Е. И. (2018)
Suprunovska N. I. - Application of Vyshnegradky's diagrams for transient analysis in electric discharge installations with stochastic load, Shcherba M. A. (2018)
Чунихин К. В. - О влиянии уровня внешнего магнитного поля и длины на магнитный момент цилиндрических сердечников (2018)
Баранов М. И. - Выбор сечений электрических проводов и кабелей в цепях устройств высоковольтной сильноточной импульсной техники (2018)
Беспрозванных А. В. - Влияние диэлектрического барьера на распределение электрического поля в высоковольтной композитной изоляции электрических машин, Бойко А. Н., Рогинский А. В. (2018)
Dehghani M. - Spring search algorithm for simultaneous placement of distributed generation and capacitors, Mardaneh M., Montazeri Z., Ehsanifar A., Ebadi M. J., Grechko O. M. (2018)
Вступ (2018)
Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів (2018)
Збереження фондів (2018)
Бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування (2018)
Матеріально-технічна база бібліотек (2018)
Кадрове забезпечення (2018)
Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України. Указ Президента України № 156/2018 від 31 травня 2018 року (2018)
Положення про Національний репозитарій академічних текстів. Постанова Кабінету Міністрів України № 541 від 19 липня 2017 р. (2018)
Порядок використання документів через обмінні бібліотечні фонди. Наказ Міністерства культури України від 31.10.2017 № 1131 (2018)
Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 992-р. Постанова Президії НАН України № 16 від 17.01.2018 р. (2018)
Про проведення 6–7 грудня 2018 р. ювілейних заходів, присвячених 100-річчю від часу заснування Національної академії наук України. Постанова Президії НАН України № 194 від 13.06.2018 р. (2018)
Про нагородження переможців Конкурсу на краще книжкове видання НАН України 2018 р. Розпорядження Президії НАН України № 258 від 10.05.2018 р. (2018)
Про передплату установами НАН України доступу до електронних баз даних іноземних наукових періодичних видань у 2018 році. Розпорядження Президії НАН України № 266 від 10.05.2018 р. (2018)
Про скасування національних нормативних документів. Наказ ДП "УкрНДНЦ" № 114 від 19 травня 2017 р. (2018)
Положення про обмінні фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2018)
Інструкція про депонування результатів інтелектуальної діяльності науково-технічного змісту у Державній науково-технічній бібліотеці України (2018)
Список стандартів, чинних в Україні станом на 01.07.2018 р. (2018)
Зведені показники роботи бібліотек наукових установ НАН України в 2017 р. (2018)
Основні показники роботи бібліотек наукових установ НАН України в 2017 р. (2018)
Відомості про рух фондів бібліотек наукових установ НАН України в 2017 р. (2018)
Основні відомості про бібліотеки та інформаційні підрозділи наукових установ НАН України (2018)
Перелік бібліотек наукових установ НАН України (алфавітний) (2018)
Перелік бібліотек наукових установ НАН України (територіальний) (2018)
Список скорочень (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Editorial (2018)
Syngaivska G. I. - Diffusion properties of electrons in GaN crystals subjected to electric and magnetic fields, Koroteev V. V., Kochelap V. A. (2018)
Konchits A. A. - Nature and kinetics of paramagnetic defects in chitosan induced by beta-irradiation, Shanina B. D., Yanchuk I. B., Krasnovyd S. V. (2018)
Bletskan D. I. - Influence of intrinsic point defects and substitutional impurities (Cl, I-S) on the electronic structure of 2H-Sn2, Frolova V. V. (2018)
Bacherikov Yu. Yu. - Thin dysprosium oxide films formed by rapid thermal annealing on porous SiC substrates, Konakova R. V., Okhrimenko O. B., Berezovska N. I., Lytvyn O. S., Kapitanchuk L. M., Svetlichnyi A. M. (2018)
Yurkovych N. V. - Synergetics of the instability and randomness in the formation of gradient modified semiconductor structures, Mar'yan M. I., Seben V. (2018)
Tetyorkin V. V. - S1/f noise and carrier transport mechanisms in InSb p + -n junctions, Sukach A. V., Tkachuk A. I., Trotsenko S. P. (2018)
Korbutyak D. V. - 2D semiconductor structures as a basis for new high-tech devices, Lytovchenko V. G., Strikha M. V. (2018)
Izai V. Yu. - Electrical and dielectrical properties of composites based on (Ag1-xCux)7GeS5I mixed crystals, Studenyak V. I., Pogodin A. I., Studenyak I. P., Rajňák M., Kurimsky J., Timko M., Kopcansky P. (2018)
Bakhadyrkhanov M. K. - Clusters of nickel atoms and controlling their state in silicon lattice, Ismailov K. A., Ismaylov B. K., Saparniyazova Z. M. (2018)
Vovk V. E. - Influence of Li-TCNQ impurities on dielectric properties of planar-oriented nematic liquid crystal, Kovalchuk O. V., Kovalchuk T. M. (2018)
Nikytenko A. L. - Domain structure regularization in monocrystalline barium hexaferrite, Kostenko V. I., Grygoruk V. I., Romaniuk V. F. (2018)
Kovalchuk O. V. - Influence of nanoparticles of Cu7GeS5 superionic conductor on dielectric properties of planar-oriented nematic liquid crystal 6CB, Luchynets M. M., Studenyak I. P., Timko M., Kopcansky P. В., Kovalchuk T. M. (2018)
Yampolskiy A. L. - Ellipsometry of hybrid noble metal-dielectric nanostructures, Makarenko O. V., Poperenko L. V., Lysiuk V. O. (2018)
Venger E. F. - Optical properties of ternary alloys MgZnO in infrared spectrum, Venger I. V., Korsunska N. O., Melnichuk L. Yu., Melnichuk O. V., Khomenkova L. Yu. (2018)
Bashchenko S. M. - Spectral control of power diode lasers with enhanced output by external cavity based on volume holofraphic grating, Marchenko L. S., Negriyko A. M., Smirnova T. N., Matsnev I. V. (2018)
Derzhypolskyi A. - Reduction of speckle noise in laser energy distribution on the target by means of modified fourier hologram and incoherent averaging technique., Gnatovskyi O., Derzhypolska L. (2018)
Kostylyov V. D. - Photovoltaics today (2018)
Dimitriev O. P. - Hybrid organic-inorganic hetero-junctions: Principles of functioning and application in solar cells (2018)
Shirshov Yu. M. - To 80th anniversary of birthday of Professor Valeriy Arnoldovich Tyagai (2018)
Author Index 2018 (2018)
Information for contributors to SPQEO (2018)
Воротинцев С. І. - Мультимодальна модель знеболювання при абдомінальних операціях у хворих з ожирінням, Гриценко С. М. (2017)
Севергіна І. О. - Вивчення впливу сучасних дезагрегантів на систему гемостазу в лікуванні гострого коронарного синдрому, Кушнір К. С., Щербаков С. С., Данилова Г. О., Твердовський І. В. (2017)
Лашкул О. С. - Fast Track Surgery — мультимодальна стратегія ведення післяопераційного періоду у гінекологічниих хворих. Роль анестезіолога, Гаврилюк В. П., Павелко Н. О. (2017)
Кірпічнікова К. П. - Вибір метода діагностики порушень системи гемокоагуляції у хворих у стані гіповолемічного шоку з використанням низькочастотної п’єзоелектричної тромбоеластографії, Бугаєнко Є. П., Гричушенко І. С., Потапчук Ю. А., Іванова В. О. (2017)
Лизогуб М. В. - Особливості больового синдрому у пацієнтів з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями поперекового відділу хребта у періопераційному періоді, Георгіянц М. А. (2017)
Буднюк О. О. - Причини порушень прохідності дихальних шляхів після операцій на щитоподібній залозі, Басенко І. Л. (2017)
Дубініна В. Г. - Перший досвід анестезіологічного забезпечення гіпертермічної інтраперитонеальної хіміоперфузії, Четверіков С. Г., Бобирь А. Л., Максимовський В. Є. (2017)
Tuyakov B. - Dislocation of catheters during continuous peripheral nerve blocks. An invisible problem, Stepien Z., Onichimowski D., Mayzner-Zawadzka E. (2017)
Бабов Є. Д. - Особливості анестезіологічного забезпечення в комплексному лікуванні бойової щелепно-лицьової травми. Клінічний випадок, Кушнір О. С., Мазур В. П., Кулібаба О. В., Мамбик П. Г., Абакумов В. О. (2017)
Ioscovich A. - Perioperative management of abdominal hysterectomy: novel approaches and review of the literature, Zedek S., Tarabrin O., Turenko A., Mazurenko G., Sazhyn D., Tarabrin P. (2017)
Кондратьева Е. А. - PRES в раннем послеоперационном периоде у нейрохирургических пациентов, Иванова Н. Е., Кондратьев С. А. (2017)
Boyko M. - Hepatic encephalopathy:a look at glutamate system, Kutz R., Grinshpun J., Zvenigorodsky V., Frenkel A., Brotfain E., Melamed I., Frank D., Dubilet M., Netanel D., Zeldetz V., Zlotnik A. (2017)
Суслов В. В. - Професор Рудольф Фрай — основоположник німецької анестезіології (до 100-річчя з дня народження), Тарабрін О. О. (2017)
Сердюк А. М. - Інформаційне повідомлення про створення громадської організації "Українська Асоціація громадського здоров'я" (2017)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2017)
The manual of the article style for "Clinical Anesthesiology and Intensive Care" Journal (2017)
Годованик Є. В. - Деякі питання запровадження вищих спеціалізованих судів в Україні, Мишко Д. О. (2017)
Іванюта Н. В. - Речові права на нерухоме майно: теоретико-практичний аспект, Подстепна А. О. (2017)
Камардіна Ю. В. - Внесення змін до конституції України як засіб конституційної модернізації суспільства: проблеми теорії та практики, Кушнір І. В. (2017)
Шебаніц Ф. Ф. - Окремі питання реформування правового забезпечення здійснення державних (публічних) закупівель в Україні, Крохмальова О. В. (2017)
Тихомирова Г. Є. - Міжнародно-правовий режим безпеки дослідження та використання космічного простору в мирних цілях, Бобкова А. С. (2017)
Годованик Є. В. - Перспективи реформування ради безпеки ООН, Дереко О. В. (2017)
Годованик Є. В. - Міжнародно-правові проблеми "гібридних" збройних конфліктів у сучасному світі, Русаневич А. Т. (2017)
Дударець Д. В. - Напрями протидії транснаціональній організованій злочинності (2017)
Дем’янчук В. А. - Верховна Рада України як суб’єкт формування та реалізації державної антикорупційної політики (2017)
Хараберюш І. Ф. - Проблеми та перспективи дистанційної юридичної освіти в Україні (2017)
Красников Є. В. - Шляхи вдосконалення структури органів державної влади Україні у сфері державного оборонного замовлення (2017)
Теремецький В. І. - Сучасні проблеми спадкового права України (2017)
Логвин А. В. - Зареєстрована податкова накладна – підстава та беззаперечне право для формування податкового кредиту (2017)
Шамрай В. В. - Міждержавна інтеграція та її зв’язок з розвитком сучасного конституціоналізму (2017)
Єпіфанов О. В. - Нормативно-правові засади функціонування системи органів державної влади у сфері управління культурною спадщиною (2017)
Пластун М. С. - Історико-правові аспекти протидії корупції у новітній час (2017)
Гадималиев А. - Онтологическое измерение категории "реформа" в социально-правовом дискурсе: теоретическая характеристика (2017)
Годованик Є. В. - Загальна характеристика конституційно-правової норми як елемента сучасної правової системи (2017)
Осадько О. О. - "Право на ділову репутацію працівника": поняття та змістовне наповнення (2017)
Замула А. Ю. - Проблеми ефективності міжнародного права у боротьбі зі злочинами катування і тероризму (2017)
Яцишин М. Ю. - Міжнародно-правовий захист прав людини у кіберпросторі (2017)
Широкова-Мурараш О. Г. - Вплив масонства на формування міжнародно-правової свідомості та розвиток міжнародного права (2017)
Черних Є. М. - Об’єктивне в праві: повернення до дискусії (2017)
Волошин Ю. О. - Роль міністерства юстиції в забезпеченні суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії російської федерації, Маргарян Т. А. (2017)
Слома В. М. - Ґенеза правового регулювання зобов’язань з множинністю суб’єктів в актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях (2017)
Акчурін Ю. Р. - Визначення основних понять міжнародної інформаційної безпеки (2017)
Андріїв В. М. - Оцінка професійних якостей працівників як категорія трудового права, Вахонєва Т. М. (2017)
Польщиков В. В. - Особливості дій злочинця щодо приховування вбивств (2017)
Волік В. В. - Європейський досвід формування та реалізації державної політики в галузі міського транспорту (2017)
Вахонєва Т. М. - Правове регулювання та порядок дотримання авторських прав науково-педагогічних працівників (2017)
Польщиков І. В. - Історико-правові аспекти становлення та розвитку місцевого самоврядування як інституту міжнародного співробітництва (2017)
Жукорська Я. М. - Державна політика в галузі міжнародної співпраці (2017)
Шелухін М. Л. - Про внутрішній зміст реформування вищої юридичної освіти в Україні (2017)
Демків Д. М. - Взаємодія спеціалізованої антикорупційної прокуратури з національним антикорупційним бюро України (2017)
Голота Н. П. - Проблемні аспекти комунікаційної діяльності між правоохоронними органами України (2017)
Якубовський Е. М. - Щодо визначення поняття організаційно-правового забезпечення діяльності судів (2017)
Попов А. А. - Порівняльна характеристика українського і європейського законодавства в сфері господарювання (деякі аспекти) (2017)
Прієшкіна О. В. - Корисне видання з теорії конституційного права (рецензія на монографію Р. В. Чорнолуцького "Нормопроектна діяльність в конституційному праві України: питання теорії і практики") (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2017)
Grygoriv G. V. - The synthesis of 2-amino-4-aryl-4H-pyrano|3,2-c||1,2|benzoxathiine-3-carbonitrile 5,5-dioxides and the study of their effect on the blood coagulation process, Lega D. A., Shemchuk L. M., Maloshtan L. M., Kalenichenko G. S., Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2018)
Kovalyov V. M. - The study of the elemental composition of Iris hungarica and varieties of irises, Krechun A. V., Mykhailenko O. O., Gryshyna О. V. (2018)
Shynkovenko I. L. - Saponins of the extracts of Galium aparine and Galium verum, Ilyina Т. V., Kovalyova А. М., Goryacha O. V., Golembiovska O. I., Koshovyi О. M. (2018)
Polischuk I. M. - The study of saponins of the raspberry cake alcoholic extract by HPLC, Komisarenko M. A., Golik M. Yu., Upyr T. V. (2018)
Bilous S. B. - The studies on the pharmaceutical development of dosage forms with silver and gold nanoparticles for use in dentistry and surgery, Rieznichenko L. S., Dybkova S. M., Rybachuk A. V., Kalyniuk T. H. (2018)
Rybachuk V. D. - The choice of fillers when creating natural zeolite tablets by the wet granulation method (2018)
Olkhovska A. B. - The conceptual bases of implementation of the controlling system of marketing communication management in pharmaceutical organizations, Malyi V. V. (2018)
Yakovenko O. V. - The marketing research of drugs for prevention and treatment of stress conditions at the pharmaceutical market of Ukraine, Ruban O. A., Hrynenko V. V. (2018)
Zaychenko G. V. - The experimental study of the cream with cerium dioxide nanoparticles on the model of the photodynamic injury in guinea pigs’, Pokotylo О. А. (2018)
Максименко С. Д. - Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини, Пасічник І. Д. (2012)
Чепелєва Н. В. - Самопроектування особистості в контексті постнекласичної психології (2012)
Смульсон М. Л. - Інтелектуальний розвиток у дистанційних навчальних середовищах (2012)
Каламаж Р. В. - Когнітивно-стильовий вимір у психологічних дослідженнях (2012)
Александровська В. М. - Психологія молитви: когнітивний аналіз феномена (2012)
Власюк Д. П. - Мимовільне запам’ятовування в процесі формування когнітивно-репрезентативних структур (2012)
Волошина В. О. - Метапам’яттєві судження та когнітивні процеси, що лежить в їх основі, Джонсон Ф. У., Каламаж Р. В. (2012)
Волошинська Л. В. - Теоретичні підходи до визначення понять ставлення до здоров’я та валеонастановлення особистості (2012)
Глухова О. Г. - Ідеальне як соціокультурна модель свідомості (2012)
Давидов П. Г. - Трансформації в сучасній європейській освіті: гносеологічний аналіз та психологічна рефлексія (2012)
Захаренко Л. М. - Особливості цільового планування життєвих перспектив курсантами з різними профілями часової орієнтації (2012)
Зеленська В. Ю. - Проблема психологічного захисту та адаптації особистості в сучасній психології (2012)
Клевець Л. М. - Психологічні чинники в ґенезі психосоматичних розладів (2012)
Коцюк Ю. А. - Роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем (2012)
Кравчина Т. В. - Природа творчості та психологічні аспекти творчої особистості (2012)
Кузнєцова І. В. - Системний підхід у психологічному аналізі Інтернет-реальності (2012)
Крижановська З. Ю. - Творча спрямованість особистості в процесі проектування її самореалізації (2012)
Лисиця А. В. - Генетичне підґрунтя когнітивних процесів (2012)
Матласевич О. В. - Історико-психологічна реконструкція ментальної моделі світу в богословській спадщині Василя Суразького (2012)
Огородник І. С. - Концепція співвідношення психології і релігії у психоаналізі К. Юнга (2012)
Осичка О. В. - Підходи до розробки концепції особистості керівника (2012)
Плиска Ю. С. - Культура вчителя в парадигмі когнітивної психології (2012)
Попова М. І. - Особливості когнітивних стилів у структурі операціональних здібностей висококомпетентних телефонних консультантів (2012)
Попчук М. А. - Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті в контексті метапізнання особистості (2012)
Савелюк Н. М. - Соціальний світ і постать "Бога" крізь призму категоризації студентською молоддю (2012)
Савченко О. В. - Аналіз когнітивних структур, що обумовлюють сприйняття та оцінку різних ситуацій (2012)
Сігінішина А. С. - Метакогнітивні судження як засіб моніторингу пам’яті (2012)
Смерічевський Е. Ф. - Культура в сучасній психології: соціальні детермінанти і функції (2012)
Твердоступ-Бельчікова О. В. - Проблема становлення професійної самосвідомості в студентів у сучасній психології (2012)
Федоренко С. В. - Чинники виникнення Інтернет-залежної поведінки у студентської молоді (2012)
Фофанова Л. В. - Освітні парадигми ХХІ століття і соціально-психологічні наслідки (2012)
Raszkiewic H. - Psychological imagination processes in art (2012)
Перцева Н. О. - Аналіз показників добового профілю артеріального тиску в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу залежно від перебігу захворювання, Мошенець К. І. (2018)
Степура О. А. - Чинники ризику кардіальної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Маньковський Б. М. (2018)
Лучицький В. Є. - Діагностика та лікування тестостеронової недостатності в чоловіків із цукровим діабетом 2-го типу (2018)
Lukashenia O. S. - Level of the nuclear factor с-Fos in human aldosteroma cells after potassium treatment, Levchuk N. I. (2018)
Пастер І. П. - Бібліометричний аналіз наукових публікацій у журналі "Ендокринологія" за 1996 - 2017 роки, Гирявенко О. Я. (2018)
Стельмах Г. О. - Випадок гіперкальціємії, що викликав значні труднощі в діагностиці, Баркар О. М (2018)
Тронько Н. Д. - Рецепция и внутриклеточные механизмы действия инсулина (часть 2), Ковзун Е. И., Пушкарев В. В., Соколова Л. К., Пушкарев В. М. (2018)
Гарницкая А. В. - Применение метаболической терапии в патогенетическом лечении пациентов с синдромом диабетической стопы (2018)
Гончарова О. А. - Обоснование необходимости коррекции селенового статуса при лечении тиреопатологии у населения Украины (обзор литературы и собственные наблюдения) (2018)
Науково-освітній проект "Школа ендокринолога" 2018 року (2018)
Рыбаков С. И. - Тиреотоксический зоб — история хирургического лечения (сообщение 1) (2018)
Kuznetsova H. S. - Mechanisms of regeneration of the endothelium at diabetes mellitus, Kuznetsova K. S., Byts T. M., Bobryk L. M., Kuznetsova O. M., Gozhenko A. I. (2018)
В Киеве с успехом прошла крупнейшая выставка здравоохранения — Public Health 2018 (2018)
Горбов В. М. - 75 років Кафедрі суднових та стаціонарних енергетичних установок Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Шостак В. П. (2015)
Радченко А. М. - Трансформація теплоти в установці автономного енергозабезпечення абсорбційною холодильною машиною, Остапенко О. В. (2015)
Радченко А. Н. - Резервы повышения эффективности охлаждения воздуха на входе ГТУ с учетом сезонных климатических условий, Кантор С .А. (2015)
Радченко Р. Н. - Рациональное проектирование теплоиспользующей системы охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля, Богданов Н. С., Стахель А. А., Андреев А. А. (2015)
Галынкин Ю. Н. - Экспериментальное исследование компонентов рабочего тела металлогидридной утилизационной установки непрерывного действия (2015)
Патлайчук В. М. - Дослідження особливостей підвищення параметрів газотурбінних агрегатів за рахунок впорскування води в проточну частину компресора, Буй Ван Фат (2015)
Радченко Н. И. - Охлаждение приточного воздуха машинного отделения когенерационных модулей, Грич А. В. (2015)
Кузнецов В. В. - Обобщение закономерностей при теплоотдаче закрученных потоков внутри трубчатых каналов теплопередающих устройств энергетических установок (2015)
Соломенцев О. И. - Выбор и обоснование взаимного расположения центрального корпуса и аутриггеров для судна-тримарана, Нгуен Т. Н. (2015)
Кротов А. И. - Исследование влияния обводов крейсерско-гоночных яхт на буксировочное сопротивление, Ястреба А. П., Астахова А. О. (2015)
Дун Синьшо - Зависимости для определения грузовместимости судов-газовозов LNG со сферическими вкладными и мембранными танками на начальных стадиях проектирования (2015)
Зайцев В. В. - Перспективные материалы, способы и технологии сварки облегченных стальных баллонов для CNG-газовозов, Савицкий М. М., Савицкий А. М., Зайцев В. В., Зайцев д. В. (2015)
Радионов А. В. - Оценка техногенного риска оборудования опасных производств системным многоуровневым анализом (2015)
Ремешевська І. В. - Вдосконалення методики оцінки аспектів діяльності підприємств атомної енергетики в системі екологічного менеджменту, Гурець Н. В., Демченко О. М. (2015)
Трохименко Г. Г. - Визначення ступеня кумуляції важких металів у гідробіонтах Бузького лиману, Циганюк Н. В. (2015)
Рижков С. С. - Аналiз основних термодинамiчних показникiв багатоконтурного циркуляційного піролізу органiчних вiдходiв, Маркіна Л. М., Крива М. С., Глиняна В. В. (2015)
Сидоренко В. В. - Аналіз причин коливання тиску у системах водопостачання з метою їх мінімізації, Буравченко К. О. (2015)
Бойко Є. О. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку екологічного менеджменту промислових підприємств, Савчук М. В. (2015)
Жукова О. Ю. - Економічний зміст та призначення аутсорсінгу (2015)
Баб’як М. О. - Про удосконалення методики транспортування вантажів від пунктів видобутку до місць переробки, Бандрівський П. П., Федунь Т. І. (2016)
Бардась О. О. - Удосконалення інтелектуальних технологій виконання поїзної роботи на сортувальних станціях (2016)
Вернигора Р. В. - Методика технико-эксплуатационной оценки проектных решений по совершенствованию параметров железнодорожных станций, Малашкин В. В. (2016)
Гревцов С. В. - Дослідження умов розділення відчепів на немеханізованих гальмових позиціях (2016)
Журавель І. Л. - Тривалість маневрових пересувань поодинокого локомотива та чинники, які на неї впливають, Журавель В. В. (2016)
Козаченко Д. Н. - Моделирование распределения грузопотоков на направлениях транзитных перевозок железнодорожным транспортом в международном сообщении, Гера Б. В., Скалозуб В. В., Германюк Ю. Н. (2016)
Ломотько Д. В. - Підвищення ефективності роботи з контейнерами в умовах перевантажувальних вузлів за участю залізниць, Дерев’янко О. В., Дворецький П. О. (2016)
Папахов А. Ю. - Доставка грузов по сети железных дорог с учетом пропускной способности перегонов как задача векторной оптимизации, Логвинов Н. А. (2016)
Сидоренко Г. Г. - Система управління професійною безпекою на залізниці, Никифорова О. А., Антонюк О. В. (2016)
Харченко О. И. - Оценка параметров, характеризующих устойчивое развитие железных дорог (2016)
Яновський П. О. - Шляхи підвищення ефективності функціонування пасажирського комплексу України (2016)
Title (2017)
Content (2017)
Шишанов М. - Відновлюваність як одна з найважливіших техніко-експлуатаційних властивостей машин військового призначення, Котляревський С., Шевцов М. М., Кобяков Л. (2017)
Даценко И. - К вопросу о возможности использования сварки модулированным током самозащитной порошковой проволокой в производстве (2017)
Клиновий Д. - Перспективний механізм фінансування національної економіки, безпеки та оборони України, Рогов П. Д. (2017)
Ткач М. - Людський ресурс, як основа економічної безпеки держави, Гераськіна О. (2017)
Мірненко В. - Оцінка ефективності експлуатації за станом виробів авіаційної техніки для дифузійно-монотонного розподілу їх відмов, Пустовий С. О., Яблонський П. М., Целіщев Ю. П. (2017)
Ткач І. - Сучасні підходи до поняття та класифікації ресурсів і ресурсного забезпечення, Маланчук М. Ф. (2017)
Аcєєв М. А. - Розробка напрямку щодо підвищення точності розрахунку швидкості виходу відчепів з паркової гальмової позиції (2016)
Гревцов С. В. - Дослідження ризиків, пов’язаних з розформуванням составів поїздів на сортувальних гірках (2016)
Ерофеев А. А. - Планирование составообразования в системе интеллектуального управления перевозочным процессом, Федоров Е. А. (2016)
Єльнікова Л. О. - Удосконалення методики оперативного планування роботи парку вантажних локомотивів (2016)
Кириченко Г. І. - Моделювання сценаріїв переміщення вантажів у ланцюгах доставки, Стрелко О. Г., Бердниченко Ю. А., Петриковець О. В., Кириченко О. А. (2016)
Kozachenko D. M. - Especially the functioning of railway stations in the conditions of the organization of transport of dangerous goods, Zhuravel І. L., Zhuravel V. V. (2016)
Козаченко Д. М. - Проблеми розвитку пасажирських перевезень залізничним транспортом в Україні, Коробйова Р. Г., Рубець А. В. (2016)
Лаврухін О. В. - Формування автоматизованої технології просування групових поїздів оперативного призначення, Костєнніков О. М., Киман А. М. (2016)
Мазуренко О. О. - Перспективи подальшого розвитку міжнародних транспортних коридорів України, Кудряшов А. В. (2016)
Окороков А. М. - Річковий транспорт України: сучасний стан та перспективи використання, Вернигора Р. В., Цупров П. С. (2016)
Папахов А. Ю. - Использование метода функции множества при рациональной организации вагонопотоков (2016)
Сагиров Г. В. - Основные критерии и задания it-системы в логистике 5PL провайдера, Мозолевич Г. Я., Окороков А. М. (2016)
Терещенко О. А. - Оперативное планирование местной работы железнодорожных участков и узлов с использованием динамической модели перевозочного процесса (2016)
Черненко А. О. - Щодо моделювання транспортних потоків для аналізу завантаженості доріг в містах, Халіпова Н. В., Леснікова І. Ю. (2016)
Title (2017)
Content (2017)
Коцюруба В. - Формулювання проблеми та обґрунтування сукупності принципів побудови адаптивної системи розмінування в умовах ресурсних обмежень (2017)
Мірненко В. - Математична модель медичного обслуговування військовослужбовців із застосуванням напівмарковського випадкового процесу, Яблонський П., Косков Ю., Літвінко С. (2017)
Семон Б. - Алгоритм застосування методу декомпозиції при оцінюванні ефективності функціонування системи відновлення автомобілів військового призначення, Салій А., Поліщук В., Іванов В. (2017)
Клиновий Д. - Децентралізація: економіка, фінанси та безпека природокористування, Рогов П. (2017)
Воробйов О. - Аналіз та перспективи розвитку військової логістики від Другої світової війни до сьогодення, Вікторія В., Багдасарян Н., Власов І. (2017)
Ткач І. - Еволюція теорії ціноутворення та їх вплив на формування ціни на продукцію військового призначення, Маланчук М. (2017)
Kolodyezna Т. Yu. - Development of the model for the non-conformance correction and prevention process in clinical trials, Dobrova V. Ye., Zupanets К. O., Liapunova O. O. (2018)
Зупанець І. А. - Ефективність та переносимість дієтичної добавки "Альцинара" у суб’єктів з гіперхолестеринемією: лабораторна складова клінічного випробування, Шаламай А. С., Отрішко І. А., Федосов А. І., Місюрьова С. В. (2018)
Drachuk V. M. - Renal effects of the sulfur-containing aminoacid derivatives (ademetionine, taurin and glutathion) in conditionally healthy animals, Zamorskii I. I., Shchudrova T. S., Goroshko Ol. M. (2018)
Zhulai T. S. - The preclinical study of a new nasal spray with the anti-inflammatory properties: the effect on the leukotriene-induced inflammation (2018)
Подольський І. М. - Варіативність впливу атристаміну та іміпраміну на депресивну поведінку мишей в аспекті циркадіанних чинників, Штриголь С. Ю., Цивунін В. В. (2018)
Загайко А. Л. - Антиексудативна дія рослинного екстракту "Веностен", Кухтенко О. С., Галузінська Л. В. (2018)
Шебеко С. К. - Експериментальне дослідження місцевоподразнювальної дії N-ацетилглюкозаміну та кверцетину при внутрішньом’язовому введенні, Шаламай А. С., Ляпунова О. О. (2018)
Набока Ю. М. - Оцінка впливу препарату "Артритан" на морфофункціональний стан внутрішніх органів щурів за умов вивчення хронічної токсичності, Зубицька Н. П., Шебеко С. К., Отрішко І. А. (2018)
Ткачова О. В. - Дослідження асортименту, доступності та споживання діуретичних засобів в Україні, Кравченко І. В., Семенов А. М. (2018)
Лютий Т. В. - Становлення великих груп: від натовпу та публіки до владно-видовищнихмасових рухів (2018)
Петрук Ю. С. - Амбівалентність ролі "автора" у фотографічному зображенні (2018)
Пилипюк А. В. - Рукопис Памфіла Юркевича "Философия неоплатоническая": джерелознавчий аналіз (2018)
Слободян О. Р. - Рецепція ідей марбурзького неокантіанства у ранній період творчості Євгена Спекторського (2018)
Менжулін В. І. - Рецепція наукових досліджень Івана Сікорського на Заході (2018)
Бурега В. В. - Розвиток гомілетики в Київській духовній академії: західні впливи та пошуки власного шляху (2018)
Головащенко С. І. - Критичні огляди та рецензії професорів Київської духовної академії на закордонну біблієзнавчу літературу: тематика і зміст (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Пастушенко Л. А. - Дослідження католицизму на сторінках журналу "Труды Киевской духовной академии" (1860-ті – початок 1900-х рр.) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Березовий М. І. - Аналіз нерівномірності обсягів роботи локомотивних бригад у вантажному русі (2017)
Вернигора Р. В. - Анализ системы хранения украинского зерна, Рустамов Р. Ш. (2017)
Горбова А. В. - Моделирование работы парка прибытия железнодорожной станции (2017)
Козаченко Д. Н. - Оптимизация распределения сортировочных путей между регулировщиками скорости вагонов, Бобровский В. И., Гревцов С. В. (2017)
Коробйова Р. Г. - Анализ развития пассажирского железнодорожного комплекса в станах ЕЭП (2017)
Лаврухін О. В. - Удосконалення технології роботи контейнерних терміналів на основі впровадження інтелектуальних передових технологій, Немировський Б. М. (2017)
Лагута В. В. - Моделирование эффективной системы диагностирования тягового электродвигателя с учетом выбора вариантов комплектации его элементов, Сердюк Т. Н. (2017)
Ломотько Д. В. - Шляхи удосконалення технології мультимодальних швидкісних пасажирських перевезень, Воскобойников Д. Г., Листопад М. С., Сірадчук А. Д. (2017)
Никифорова О. А. - Екологічна складова в перспективах розвитку міжнародних транспортних шляхів України, Сидоренко Г. Г. (2017)
Папахов А. Ю. - Задача рационального использования сети железных дорог, Логвинова Н. А., Матвиенко К. B. (2017)
Филатов Е. А. - Повышение безопасности функционирования железнодорожных станций (2017)
Title (2018)
Content (2018)
Ткач М. - Національна валюта, як гарант фінансової безпеки держави та існуючі загрози для неї (2018)
Судніков Є. - Моделі використання елементів дистанційного навчання (2018)
Коцюруба В. - Обгрунтування організаційної структури органів військового управління оперативного (бойового) забезпечення дій військ (сил) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру, Лук’яненко С., Нікітін А. (2018)
Кустріч К. - До питання управління ризиками у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, Лойшин А. (2018)
Конотопець М. - Аналіз функціонування системи управління інженерним забезпеченням в операціях, проблеми та шляхи їх вирішення, Черевко Р. (2018)
Ткач І. - Аналіз факторів, які впливають на ціноутворення продукції військового призначення, Маланчук М. (2018)
Гаркуша A. - Роль фінансового ринку як внутрішньодержавного питання та фактор забезпечення економічного зростання та економічної безпеки національної економіки України (2018)
Шишанов М. - Роль фінансового ринку як внутрішньодержавного питання та фактор забезпечення економічного зростання та економічної безпеки національної економіки України, Даценко І., Сахно В. (2018)
Марчукова О. - Грошове забезпечення військовослужбовців, – очікування і реалії (2018)
Тимченко О. М. - Теоретичні засади та прагматика програмно-цільового методу фінансування вищої освіти в Україні (2018)
Богдан І. В. - Класифікація інформації для аналізу даних про наукові дослідження і розробки: міжнародні стандарти та національна практика, Свиридовська А. О. (2018)
Іваницька О. М. - Застосування рекомендацій МВФ і міжнародного досвіду в практиці управління фіскальними ризиками, Кощук Т. В. (2018)
Бортніков Г. П. - Кредитне фінансування стартапів як складова державних програм стимулювання економічного зростання, Любіч О. О. (2018)
Дробязко А. О. - Роль банків за участю держави в капіталі у розвитку реального сектору економіки України, Беспалий С. Б. (2018)
Дерлиця А. Ю. - Суспільні фінанси та феномен публічності: семантична конструкція, історична формація, теоретична концепція (2018)
Білорус О. Г. - Теорія міжнародного портфельного інвестування: принципи сучасного конструкту та перспективи розвитку (2018)
Бобровский В. И. - Оптимизация параметров профиля двустороннего сортировочного устройства для формирования многогруппных составов, Сковрон И. Я. (2017)
Болвановська Т. В. - Дослідження області допустимих режимів гальмування при зміні швидкості розпуску составів, Яновський П. О., Мілянич А. Р. (2017)
Вернигора Р. В. - Мультимодальні перевезення як базовий сегмент транзитного потенціалу України, Окороков А. М., Цупров П. С., Павленко О. І. (2017)
Гришечкіна Т. С. - Побудова математичної моделі раціональної системи утримання технічних об’єктів залізничного транспорту (2017)
Журавель В. В. - Дослідження інтервалів надходження та відправлення поїздів для основної станції гірничо-збагачувального комбінату, Журавель І. Л., Єріненко Ю. О., Савчук Т. В. (2017)
Козаченко Д. М. - Розробка структури типового паспорту під’їзних залізничних колій, Березовий М. І., Малашкін В. В., Арбузов М. А., Сковрон І. Я. (2017)
Козаченко Д. М. - Удосконалення технічного забезпечення під’їзних колій елеваторів для навантаження відправницьких маршрутів, Бобровський В. І., Очкасов О. Б., Шепотенко А. П. (2017)
Кузьменко А. І. - Моделювання вантажних автомобільних перевезень на підставі реверсивної логістики, Комаров Є. Д. (2017)
Мямлин С. В. - Совершенствование зерновой логистики за счет внедрения бимодальных технологий, Коробьева Р. Г., Малашкин В. В., Бесараб Д. А. (2017)
Папахов А. Ю. - Рациональное распределение пассажирских и грузовых поездов с учетом пропускной способности перегонов, Логвинов Н. А. (2017)
Филатов Е. А. - Расчет параметров путевых структур железнодорожных станций по критерию безопасности (2017)
Царенкова И. М. - Развитие системы перевозки грузов по автомобильной дороге на основе принципов логистики (2017)
Чиграй Г. В. - Лубрикация – один из аспектов снижения энергоемкости перевозочного процесса, Кирик Н. В. (2017)
Яновський П. О. - Методичні засади визначення загальних витрат виробництва і станції примикання на відправлення партії вантажу, Водчиць О. Г., Плужніков Б. О., Ткаченко В. А. (2017)
Антонова С. Є. - Особливості діяльності органів міського самоврядування у розвитку інфраструктури міст Волині на початку ХХ ст., Цецик Я. П. (2017)
Арабаджи С. С. - Зовнішній вигляд Маріуполя і його впорядкованість у ХІХ ст. очима гостей міста за матеріалами особового походження (2017)
Лильо І. М. - До питання про участь греків у діяльності Ставропігійського братства у Львові в XVI–XVIII ст. (2017)
Нефьодов Д. В. - Висвітлення суспільно-політичної активності повоєнного робітництва УРСР (1946–1965 рр.) в радянській науковій літературі другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. (2017)
Подобєд О. А. - Повсякденна мобільність переміщених українців повоєнної Західної Німеччини (2017)
Романцов В. М. - Українська революція. Події 1917 р. в Маріуполі (2017)
Стороженко І. С. - Гіпотеза генезису та еволюції українського козацтва аспекті пасіонарної теорії етногенезу (кінець XV – середина XVII ст.) (2017)
Шевчук В. А. - Адміністративно-територіальний устрій адвентиської церкви на Галичині та Волині в добу іі Речі Посполитої (2017)
Бокоч Ю. М. - Технології інформаційного впливу в умовах гібридної конфліктності (2017)
Buchyn M. - Restrictions on the pre-election agitation as a condition of democracy of the electoral process: evolution of legal regulation in Ukraine (2017)
Гаврилова Н. В. - Латиноамериканський вектор зовнішньої політики Китаю: цілі, завдання, механізми реалізації, Константинова Ю. В. (2017)
Гаврилова Н. В. - Потенціал комп’ютерних ігор у зміні політики національної безпеки держави, Москальов Т. К. (2017)
Гаврилова Н. В. - Міграційна криза в ЄС та її наслідки для Франції, Чінякова М. В. (2017)
Гільченко О. Л. - Політика національної безпеки Німеччини в контексті запобігання викликам "жорсткої" безпеки, Вєрютіна Д. М. (2017)
Dorosh L. - Commonalities and differences in the functioning of the OSCE special missions in Ukraine and Georgia: institutional and procedural dimensions, Shchukina R. (2017)
Еделєва М. А. - Забезпечення інформаційної безпеки в контексті реалізації державної інформаційної політики (2017)
Івасечко О. Я. - Криза політики мультикультуралізму в Європі: причини та наслідки, Здоровега М. В. (2017)
Ключкович А. Ю. - Деструктивні тенденції в розвитку партійної системи Словаччини після парламентських виборів 2016 р. (2017)
Козачук О. О. - Інструменталізм як теоретичний підхід у дослідженні міжетнічної взаємодії (2017)
Коппель О. А. - Десекуляризація в міжнародних відносинах, Пархомчук О. С. (2017)
Кушнарьов І. В. - Теоретико-методологічна концептуалізація поняття "політична корупція" (2017)
Левенець Є. Ю. - Особливості інституціоналізації парламентських коаліцій в Україні (2017)
Лепська Н. В. - Ґенеза рефлексії категорії "сила" в геополітиці (2017)
Лесняк В. Ю. - Політико-правові механізми формування інституційної структури громадянського діалогу в сучасній Польщі (2017)
Лисак В. Ф. - Зовнішня політика Італійської Республіки в умовах сучасної міграційної кризи, Юдіна А. А. (2017)
Марадик Н. - Особливості трансформації партійної системи Чеської Республіки (1993–2017), Цірнер М. (2017)
Матвєєва О. В. - Транснаціоналізація світового політичного процесу в умовах постглобалізаціі (2017)
Ніколаєнко Н. О. - Зміст адміністративного ресурсу як недемократичного явища сучасного політичного процесу в Україні (2017)
Пашина Н. П. - Вплив промислових міграцій в пореформений Донбас на етноструктуру регіону та регіональну ідентичність (1861–1900 рр.), Булик М. В. (2017)
Сурніна-Далекорей О. А. - Вплив глобалізації на розвиток сучасних порівняльних досліджень (2017)
Твердохліб Ю. М. - Аналіз цільової аудиторії при проведенні інформаціно-психологічної операції (2017)
Трофименко М. В. - Публічна дипломатія країн Центральної та Східної Європи (2017)
Fesenko M. - Phenomenon of postglobalization in the context of a new international order formation (2017)
Шлемкевич Т. В. - Чинники інформаційних комунікацій в політичному просторі України (2017)
Попазогло В. С. - Роль неформальних деструктивних політичних інститутів у Білорусі та Росії: пошук спільностей і відмінностей (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2017)
Arabadzhy S. - Daily life of a Greek woman in the North Azov Sea region and her role in preservation of Greek ethnical identity at the end of XVIII – beginning of the XX century (2014)
Белякова Т. А. - Религиозная ситуация в послевоенной Югославии через призму советских документов (1945-1948 гг.) (2014)
Карачевська В. І. - Діяльність товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця на території українського Донбасу (друга половина 1960-х – 1980-ті рр.) (2014)
Коробка Ю. В. - Територіальне управління промисловістю (1957–1965 рр.) в Україні: сучасна російська та українська історіографія (2014)
Лукашова О. В. - Висвітлення постаті кошового атамана Івана Сірка в українській історіографії ХІХ ст. (2014)
Магурчак А. М. - Проблема взаємин екзильного уряду ЗУНР з краєм крізь призму листування Андрія Жука і Романа Перфецького в 1926 р. (2014)
Подгайко М. К. - Культурна спадщина Ніжинського грецького братства (2014)
Тарасов С. В. - Батуринский переворот 1672 г. в русской историографии второй половины ХІХ – начала ХХ в. (2014)
Федоренко Я. А. - Особливості формування ринку праці в українському селі в умовах аграрних перетворень (1991-2012) (2014)
Фесенко Н. В. - Зовнішньополітична діяльність гетьмана Петра Дорошенка у висвітленні сучасних українських істориків (2014)
Боярська Є. О. - Політико-правовий аналіз забезпечення енергетичної безпеки України (1991 – початок 2014 р.) (2014)
Гирич О. Т. - Сучасні моделі екологічної політики національних держав та глобальна екополітика (2014)
Мелеганич Г. І. - Специфіка етнополітичного простору Закарпатської області (2014)
Терещенко А. О. - Міжнародно-правові аспекти євроінтеграційних процесів Чеської Республіки (2014)
Tryma K. - Global civil society as a new actor of international relations (2014)
Трофименко А. В. - Етнічні меншини як суб’єкти лобіювання в Канаді (2014)
Трофименко М. В. - Національна модель традиційної та публічної дипломатії: досвід США (2014)
Савка О. В. - Європа регіонів – основні тенденції розвитку регіональної політики ЄС (2014)
Фесенко М. В. - Фрагментація та інтеграція як основні мегатренди на початку ХХІ ст. (2014)
Арабаджи С. С. - Рец.: Гедьо А. В. Ніжинський грецький магістрат : монографія / А. В. Гедьо, М. К. Подгайко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 414 с. (2014)
Tryma K. - Рец.: Cherniss L. Joshua. A mind and its time: the development of Asaiah Berlin’s political thought. – L. : Oxford University Press, 2013. – 288 p. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
Забавін В. О. - Неординарне поховання зрубного часу з кургану біля смт. Ялта (Північно-Східне Приазов'я), Небрат С. Г. (2017)
Коробка В. М. - Соціальний склад міських дум та управ Катеринославської губернії в 1870–1914 рр. (2017)
Коробка Ю. В. - Індустріальний розвиток Донецької області у 1953–1964 рр.: історіографія проблеми (2017)
Мельников Е. О. - Підготовка унтер-офіцерського складу у полкових школах Харківського військового округу у 60-ті рр. ХІХ ст. (2017)
Небрат С. Г. - Поховання Інгульської катакомбної культури з дерев’яним посудом (2017)
Нефьодов Д. В. - Соціалістичне змагання та рух за комуністичну працю в повоєнній Україні (1946–1965 рр.) в працях радянських дослідників другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. (2017)
Папазова А. В. - Вбрання та прикраси польської шляхтянки в епоху бароко, Терендій Т. В. (2017)
Папазова А. В. - Супротив населення діяльності ордену єзуїтів на українських землях наприкінці ХVІ – в першій половині ХVІІ ст., Чиканенко Д. С. (2017)
Пашина Н. П. - Вплив аграрних міграцій у післяреформений Донбас на формування поліетнічності Південного Сходу України (1861–1900 рр.) (2017)
Подобєд О. А. - Спортивне життя переміщених українців у повоєнній Західній Німеччині (2017)
Реуцька А. М. - Виробниче середовище робітників підприємств чорної металургії УРСР (1950–1960-і рр.) (2017)
Романуха О. М. - Питання повернення культурних цінностей в сучасних українсько-російських відносинах (2017)
Романцова Н. І. - Соціологічні праці М. Грушевського емігрантської доби. Історіографічний аналіз проблеми (2017)
Sazonov V. - Some remarks on the origin of ideology of divine warfare in Early Dynastic Lagaš (2017)
Салата Г. В. - Історія науки і техніки у проблемному полі біокультурної антропології (2017)
Сацький П. В. - Капітальні вкладення і їх освоєння в Криму у 1953 р. як передумова інтеграції півострова із УРСР (2017)
Стороженко І. С. - Гіпотеза генезису та еволюції українського козацтва в аспекті пасіонарної теорії етногенезу (кінець XV – середина XVII ст.) (2017)
Федоренко Є. - Динаміка чисельності української міграційної групи у Чеській Республіці (1994–2016 роки) (2017)
Цецик Я. П. - Особливості антиєврейської пропаганди чорносотенців на Волині на початку ХХ ст. (2017)
Шевчук В. А. - Колполтерська діяльність адвентистів сьомого дня на Галичині та Волині (1918–1939) (2017)
Шостак І. В. - Реорганізація системи управління римо-католицькими духовними семінаріями у ХІХ столітті на українських землях у складі Російської імперії (2017)
Buchyn М. - Constitutional responsibility during elections: the evolution of law regulation in Ukraine (2017)
Гедьо А. В. - Роль Ради Безпеки ООН у врегулюванні сучасних регіональних конфліктів, Шевченко В. А. (2017)
Горло Н. В. - Іредентизм в контексті відцентрових процесів: сутність і співвідношення з сепаратизмом і сецесією (2017)
Грідіна І. М. - Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфлікту на Сході України: потенції та реалії (2017)
Демиденко О. І. - Причини та наслідки інтелектуальної міграції з України (2017)
Dorosh L. - Baltic and Black Sea Union as an alternative system of regional security: prospects for Ukraine, Turchyn J. (2017)
Zdorovega M. - The matrix of the SWOT-analysis to the OSCE functioning in the context of the conflict in the East of Ukraine, Ivasechko O. (2017)
Козачук О. О. - Вплив державотворчих процесів на етнічні групи та етнічну мобілізацію в США (2017)
Кушнарьов І. В. - Політична корупція в Іспанії: характерні прояви та напрями боротьби (2017)
Макарук І. В. - "Східна політика" Польщі: етап творення (2017)
Ostapiak V. - Strategic partnership of former USSR countries (using the example of Russian Federation, Moldova, and countries of the Caucasian region) (2017)
Парлюк В. І. - Президентські вибори 2016 р. як показник трансформації партійної системи Австрії (2017)
Патрушев В. С. - Інтернет-ЗМІ: критерії ідентифікації (2017)
Печеранський І. П. - Клерикальні партії та громадсько-політичні організації Галичини 1820-1930-х років у контексті консервативного спадку України (2017)
Poiarkova T. - Ukrainian fronts of "new modern war" (2017)
Прихненко М. І. - Ідеологія і практика блеризму: загально-поведінковий і світоглядний імперативи Тоні Блера (2017)
Прошин Д. В. - Стратегический компромисс как сценарий прекращения террористического насилия (2017)
Рижков М. М. - Перспективи впливу неформального об'єднання БРІКС на світову політику, Зайцева М. В. (2017)
Рябінін Є. В. - Концепція "русского мира" в контексті екзогенного впливу Росії на Донбас (період 1991–2013 рр.) (2017)
Сергієнко Т. І. - Особливості суспільно-політичного аспекту процесу інтеграції (2017)
Смирнова К. Є. - Демократична трансформація в Тунісі: тенденції та протиріччя (2017)
Твердохліб Ю. М. - Інформаційно-психологічної операції: процес планування та реалізації (2017)
Требін М. П. - Війна і тероризм: симбіотичні відносини (2017)
Трофименко А. В. - Правові засади соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Трофименко М. В. - Публічна дипломатія королівства Норвегія (2017)
Фогел Х. Є. - Європеїзація міграційної політики Польщі (2017)
Цветкова Ц. - Дипломатическое столкновение России с Великобританией на Кавказе в 30-х годах XIX века (2017)
Шипунов Г. В. - Інституційно-організаційна еволюція політичних партій: методологічні засади дослідження (2017)
Калакура О. Я. - Рецензія: Касьянова М. М. Українці в міграційних процесах Східної Європи в умовах постбіполярної трансформації міжнародної системи : монографія / М. М. Касьянова. – Вінниця : ЦОП "Документ принт", 2017. – 520 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2017)
Parkhomei I. - Optimal Control Systems Design of Communication Networks, Humennyi D., Tkach M., Payun V., Bondar Y. (2017)
Бойко Ю. М. - Синтез і аналіз інформаційно-управляючих систем синхронізації засобів телекомунікацій (2017)
Борукаев З. Х. - Подход к построению систем поддержки принятия решений для автоматизации процессов организационного управления энергорынком, Остапченко К. Б., Лисовиченко О. И. (2017)
Дзінько Р. І. - Інформаційний метод резервування системи оперативного управління гнучких виробничих системи на базі прихованих марківських моделей, Лісовиченко О. І. (2017)
Дзінько А. М. - Моделювання функції диспетчеризації матеріальних потоків на базі дискретно-стохастичного динамічного програмування, Ямпольський Л. С. (2017)
Дружинин В. А. - Использование миллиметрового диапазона в стратосферных системах связи, Пархомей И. Р., Паюн В. А., Кременецкая Я. А., Ярыч А. Н. (2017)
Калініна І. В. - Системи авторизації з використанням різних методів аутентифікації, Лісовиченко О. І. (2017)
Карасьов Д. О. - Розробка модулю автоматизації оформлення відпусток на базі моделі процесів надання відпусток, Максимюк А. В., Савицький А. Й. (2017)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у дванадцятипульсному перетворювачі з чотиризонним регулюванням напруги (2017)
Мірошниченко І. В. - Основні параметри адаптівних систем обробки експериментальних даних, Гагарін О. О., Баранюк О. В. (2017)
Пархомей І. Р. - Структура системи радіовимірювання інформації локаційними засобами, Юшкевич О. Е. (2017)
Полищук М. Н. - Метод компенсации потерь производительности робототехнологических комплексов (2017)
Романенко А. Ю. - Узагальнена модель розпізнавання голосових команд, Олійник В. В. (2017)
Сергеєв Д. С. - Визначення категорії знання та її використання в інформаційних природно-мовних технологіях, Хіміч А. В. (2017)
Смолий В. Н. - Комплексирование технических средств производства электронных апаратов различного назначения и условий эксплуатации (2017)
Стародуб О. Р. - Гібридний алгоритм навчання ANFIS-подібних нейромереж в задачах управління, Олійник В. В. (2017)
Стенин А. А. - Метод многомерной классификации объектов в задачах распознавания образов, Лисовиченко О. И., Стенин А. С. (2017)
Стенин А. А. - Оптимизация вредных выбросов предприятий в экологических зонах промышленного региона, Мелкумян Е. Ю., Стенин С. А. (2017)
Федорова Н. В. - Контроллер мультисервисной макросети как элемент системы управления (2017)
Шаповалова С. І. - Вдосконалення CAM-систем для невеликих виробництв, Бараніченко О. М. (2017)
Заниздра М. Ю. - Оценка готовности к смарт-трансформациям с учетом экологической составляющей (2018)
Мадых А. А. - Моделирование трансформации влияния производственных факторов на экономику в процессе становления смарт-промышленности, Охтень А. А. (2018)
Гаркушенко О. Н. - НДС в условиях перехода к цифровой экономике: уроки для Украины, Тиель М. (2018)
Череватский Д. Ю. - Об экстернальной экономике угледобывающих гетерархий (2018)
Ляшенко В. І. - Рівень інноваційної діяльності промислових підприємств: методичний підхід до оцінки, Ковчуга Л. І. (2018)
Сташкевич І. І. - Інформаційне моделювання процесів мінімізації опору персоналу організаційним змінам на підприємстві (2018)
Krpalek P. - Entrepreneurship in relation to contemporary concepts of education, Krpalkova Krelova K., Berkova K. (2018)
Chovancova B. - The impact of Brexit on country risk of Great Britain in investing at stock market, Slobodnik P. (2018)
Sugrova M. - Consumer behaviour at alcoholic beverages markets of Czech Republic and Slovakia: targeting consumer segments, Nagyova L., Hazuchova N., Stavkova J. (2018)
Zatonatska T. - Models for analysis of impact of the e-commerce on indicators of economic development of Ukraine, Poland and Austria (2018)
Druzhynina V. - Assessment welfare of the population in the synergetic system of socio-economic exclusion, Likhonosova G., Lutsenko G. (2018)
Olorogun L. - Management of educational innovations: effects of infusing "critical thinking" into Islamic finance curricula, Yunusa N., Audu H. G., Mohammed A. A. (2018)
Aslan I. - Preferences for job life quality and motivation in healthcare, Morsunbul D. (2018)
Formankovaа S. - The future of investing – sustainable and responsible investing, Trenz O., Faldik O., Kolomaznik J., Vanek P. (2018)
Zadorozhnyi Z.-M. - Management accounting of the settlements with contractors in innovative environment of business communications, Muravskyi V., Shevchuk O., Sudyn Y. (2018)
Kyrychenko K. - Innovations in country's social development level estimation, Samusevych Y., Liulova L., Bagmet K. (2018)
Didenko I. - Evaluation of deposit market competition: basis for bank marketing improvement, Kryvych Y., Buriak A. (2018)
Afzal A. - The impact of project managers' competencies, emotional intelligence and transformational leadership on project success in the information technology sector, Khan M. M., Mujtaba B. G. (2018)
Sadiqi J. - Evaluating the development of Smart communities: a public value perspective (2018)
Lewicka D. - The effect of job characteristics on employee loyalty: the mediation role of vertical trust and perceived supervisory support, Glinska-Newes A., Morrow D., Gorka J. (2018)
Gavurova B. - Analytical view of online marketing tools in the dimension of marketing campaigns' personalization in Slovakia, Bacik R., Fedorko R., Rigelsky M. (2018)
Szczepanski M. - The application of behavioral economics to reforming pension systems – evidence from Great Britain and New Zealand (2018)
Hasan-Zadeh A. - Geometric modelling of portfolio and risk in market equilibrium (2018)
Vorontsova A. - Innovations in the financing of lifelong learning system: expenditure optimization model, Lyeonov S., Vasylieva S., Artyukhov A. (2018)
Lebid O. - Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of FinTech innovations implementation, Chmutova I., Zuieva O., Veits O. (2018)
Wiebe I. - Innovative instrument of collaborative alliance management in the "state-region-enterprise" system of withdrawal of the rent income in the extracting industry, Oliinyk V., Halynska Y. (2018)
Kuznetsova A. - Innovative management in global financial CSR governance, Kalynets K., Kozmuk N., Vozna L. (2018)
Rivera Rios M. A. - The fifth global Kondratiev. Low economic performance, instability and monopolization in the digital age, Lopez J. B. L., Veiga J. G. (2018)
Kolomiiets U. - Ukrainian price control policy (2018)
AL-Ghaswyneh O. F. M. - Pillars of internal marketing and their impact on staff performance (2018)
Gani M. O. - Challenges and prospects of neuromarketing: Bangladesh perspective, Alam M. Z., Alom Md. M., Faruq M. O. (2018)
Wyrwicka M. K. - Strategic foresight as the methodology of preparing innovation activities, Erdeli O. (2018)
Rahmani F. - Identifying the effective drivers on internet advertising using structural equation modeling: an empirical investigation, Askari A. (2018)
Goncharenko T. - Current transformations of banking management: strategic analysis of external factors of direct influence activities (2018)
Poliakh S. - The consumer protection as a driver of innovative development: case study for consumers of financial services (2018)
Degtjarjova I. - Student as stakeholder: "voice of customer" in higher education quality development, Lapina I., Freidenfelds D. (2018)
Вимоги до матеріалів, що публікуються у науковому журналі "Маркетинг і менеджмент інновацій" (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Yeresko G. - Effect of raw materials nomenclature and their temperature upon safety and quality parameters of mechanically separated poultry meat, Cherednichenko G., Bondar S., Verbytskyi S. (2017)
Bondareva V. - Obtaining and study of the effect of liposomal solution of the follicular chicken eggs' extract on the quality of bread, Miroshnikov O., Muratov O., Kolesnik M. (2017)
Romanovska T. - Aspects of wet wool cleaning, Oseiko M. (2017)
Popova N. - Investigation of the extraction process of spicy aromatic raw materials in the production of bitter tinctures, Misyura T., Rybachok A., Chornyi V. (2017)
Gaponiuk I. - Improvement of grain drying technology through the rapid grain heating and heat recuperation of wet gases (2017)
Kuzmin O. - Determination of the factor space of the process of extrusion of sausage products, Pasichnyi V., Levkun K., Riznyk A. (2017)
Podobii O. - Optimization of the recipe of toothpaste by carrageenan addition, Ladonko M. (2017)
Kalugina I. - Structural and mechanical properties of the jostaberry jelly, Kalugina Ju. (2017)
Shulga O. - Influence of edible coatings on rye and rye-wheat bread quality, Chorna A., Shulga S. (2017)
Dietrich I. - Comprehensive evaluation of the hot sweet souffle dessert quality, Kuzmin O., Mikhailenko V. (2017)
Ditrich I. - Impovement of some functional properties of cookies with added natural components of pumpkin and chia, Moiseieva V. (2017)
Rachok V. - Investigation of the yeast dough mixing process at different rotational frequency of the mixing blade, Telychkun V., Telychkun Yu. (2017)
Petrova Zh. - Energy effective drying modes of soy-vegetable compositions, Slobodianiuk K. (2017)
Berezianko T. - Level assessment of good practice in food industry of Ukraine (2017)
Tiril A. - Gastronomy tourism potential of Sinop (Turkey) destination, Kocatepe D., Ipar M. S. (2017)
Анотації (2017)
Instructions for authors (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Peshuk L. - Improving the technology of cooked sausages using protein-mineral-hydrocarbon additive, Gorbach O., Galenko O. (2018)
Dimov I. - Physical characteristics of functional biscuits enriched in einkorn flakes, Stamatovska V. (2018)
Dorohovich A. - Influence of sugars on the formation of structural and mechanical characteristics of of agar polysaccharides’ gels, Goncharuk O., Matias D., Kambulova Ju. (2018)
Pavan Kumar G. V. - Copra oil: chemistry, production. An еxtensive review on Indian specifications and functional aspects, Lakshmi N. V. V. S. S., Deena Ch., Bhavani B., Rajendra Kumar P. (2018)
Moskaliuk O. - Investigation of nutrients properties of meat pastes using vegetative raw materials, Haschuk O., Peshuk L., Sineok L., Galenko O. (2018)
Bilyk L. - Formation of quality and safety of offal sausages, Popova N. (2018)
Ivakhniuk M. - Comparative characteristics of ethapolan and xanthan exopolysaccharides as agents for the increasing secondary oil extraction, Pirog T. (2018)
Marchevskii V. - Product grinding influence on the drying process of dispersed titanium dioxide paste, Grobovenko Ya. (2018)
Hrininh K. - Comparative analysis of equipment and research the superfine grinding process of titanium dioxide and quinacridone red suspensions in the bead mill, Hordeichuk R., Gubenia O. (2018)
Beseda S. - Determination of energy losses on switchgears of pneumatic transport of meat products, Litovchenko I. (2018)
Kishenko V. - Scenarios of intellectual fuzzy automated control of bread production, Goncharenko B., Lobok O., Ivashchuk V., Sych M. (2018)
Kopylova L. - System analysis and approaches to the developement of the automated electrical energy consumption and supply system of the food industry enterprise, Baliuta S., Mashchenko O. (2018)
Shesterenko V. - Thermal compensation of the overhead power lines – innovative method of their optimization, Мащенко О., Romaniuk V. (2018)
Siryk A. - Improving of informative and operating system of the power industry of food enterprises based on intellectualization the process of the decision making, Yevtushenko O. (2018)
Анотації (2018)
Instructions for authors (2018)
Вихідні дані (2018)
Плохотніченко О. О. - Оцінка ризику розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу за рівнями лептину та тригліцеридів (математична модель), Горшунська М. Ю., Тижненко Т. В., Красова Н. С., Лещенко Ж. А., Гладких О. І., Полторак В. В. (2018)
Полозова Л. Г. - Место ингибиторов ДПП-4 в диабетологической практике (2018)
Чернявская И. В. - Новые возможности лечения субклинического тиреотоксикоза у пожилых пациентов: место и роль фитотерапии, Черняева А. А., Дубовик В. Н., Романова И. П., Кравчун Н. А. (2018)
Боріков О. Ю. - Статеві особливості змін маркерів ендотеліальної дисфункції —NO-синтази та гемоксигенази, в щурів із цукровим діабетом 2 типу, Горбенко Н. І., Іванова О. В., Таран К. В., Літвінова Т. С., Кіприч Т. В. (2018)
Кузьмина И. Ю. - Патогенетические аспекты профилактики развития синдрома поликистозных яичников при прерывистых холодовых воздействиях в эксперименте, Жуликова М. В. (2018)
Serhiyenko V. - Pathogenetic mechanisms and therapeutic aspects of OMEGA-3 polyunsaturated fatty acids in diabetes mellitus (literature review and own data), Samir Azhmi, Serhiyenko L., Serhiyenko A. (2018)
Зайченко Г. В. - Фармакологічний менеджмент менопаузальних розладів: фітоестрогени (огляд літератури), Карпенко Н. О., Стрига О. А., Сініцина О. С. (2018)
Черняєва А.О. - Клініко-патогенетичні аспекти стану пуринового обміну при цукровому діабеті (огляд літератури та власні спостереження), Караченцев Ю. І, Кравчун Н. О., Тихонова Т. М. (2018)
Москва Х. А. - Мікробіота, як нова мішень патогенетичного лікування цукрового діабету 2 типу, Урбанович А. М., Лаповець Л. Є. (2018)
Хижняк О. О. - Скринінг гормонально-активних аденом гіпофіза (огляд літератури та власні дослідження), Микитюк М. Р., Барабаш Н. Є., Ніколаєв Р. С., Манська К. Г. (2018)
Тихонова Т. М. - Якість життя хворих на цукровий діабет: чинники впливу та шляхи корекції, Смілка Ю. М., Хижняк О. О. (2018)
Микола Васильович Гульчій (некролог) (2018)
Звіт видавництва (2018)
Bondarenko M. I. - The theoretical basis of the foreign investments essence research in the world economy system (2018)
Квактун О. О. - Oсобливості застосування стратегій в міжнародному бізнесі, Вертелецька О. М., Малишев І. (2018)
Литвин М. В. - Проблеми розвитку глобальної конкурентоспроможності України, Фролов О. В. (2018)
Ложачевська О. М. - Перспективи розвитку іноземних готельних мереж в Україні, Щербань В. І. (2018)
Мащенко С. О. - Проблеми та перспективи діяльності ТНК на території України, Алієв Р. А. (2018)
Сірокваша К. В. - Інтернаціоналізація банківської системи Китаю в умовах глобалізації, Литвин М. В. (2018)
Stavytska A. - Potential of information technologies of Ukraine in the world IT market (2018)
Череп А. В. - Cпірні питання між країнами Європейського союзу, Чорна Г. В. (2018)
Бабенко В. А. - Національна інноваційна система та захист прав інтелектуальної власності України в контексті міжнародних рейтингів, Хлівецька М. О. (2018)
Кононова І. В. - Oцінка розвитку соціально-економічної системи та мінливості її зовнішнього середовища на прикладі національної економіки України (2018)
Скрипник Н. Є. - Cтановлення та розвиток інноваційного потенціалу України, Куличенко О. Г. (2018)
Чехов С. А. - Оцінка ефективності виробництва соняшнику в Україні, Чехова І. В. (2018)
Мажаров Д. В. - Oцінка ефективності українських банків на основі DEA моделей (2018)
Чорненька О. Б. - Bплив заборгованості на фінансовий стан суб’єкта господарювання (2018)
Касян С. Я. - Формування маркетингових стратегій автомобілебудівних підприємств при виведенні на цільові ринки нової продукції, Катранжи Г. В. (2018)
Радіонова Н. Й. - Генезис категоріального апарату процесу управління витратами підприємства (2018)
Кушнір С. О. - Екологічна ситуація в Україні: аналіз проблем та фінансування напрямків їх подолання, Оніпко А. Д. (2018)
Khazan P. - Information and regulatory provision for the estimation of renewable energy sources in Ukraine (2018)
Харченко Ю. А. - Економіко-математичне моделювання рівня запасів товарів торговельного підприємства, Михайленко А. С. (2018)
Васютинський В. О. - Cтратегії колективної адаптації українців в умовах актуального самовизначення (2018)
Волинець Н. В. - Чинники психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України в особливих умовах здійснення професійної діяльності (2018)
Зубовський Д. С. - Перевірка факторної структури україномовної методики "Опитувальник посттравматичного зростання" (2018)
Кідалова К. С. - Психологічні особливості самоставлення особистості: аналіз концепцій та підходів (2018)
Коваленко А. Б. - Соціальна та етнічна ідетничність іммігрантів підліткового та юнацького віку в Україну з країн Середнього Сходу, Безверха К. С. (2018)
Кокун О. М. - Чинники професійного самоздійснення вчителя, Кравченко Д. Г., Панасенко Н. М. (2018)
Колесников О. М. - Особливості професійної мотивації держслужбовців: теоретичні аспекти дослідження (2018)
Кравченко С. І. - Cоціально-психологічні особливості політико-правової компетентності внутрішньо переміщених осіб (2018)
Кузіна В. Д. - Eфективність розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності особистості офіцера (2018)
Chaika G. V. - Psychological characteristics influencing personal autonomy as a key factor of self-determination (2018)
Shamych O. M. - Psychological conditions of selfrealization in sports of paralimpic athlets (2018)
Шелег Т. В. - Психологічні умови розвитку життєтворчості дітей молодшого шкільного віку (2018)
Юрчинська Г. К. - Взаємозв’язок життєстійкості особистості волонтера та його мотивації, Круцюк О. В. (2018)
Борукаев З. Х. - Концепция построения информационно-технологической платформы проектирования систем поддержки принятия решений для организационного управления энергорынком, Остапченко К. Б., Лисовиченко О. И. (2018)
Бугай А. А. - Концептуальна модель адаптивного веб-інтерфейсу користувача з використанням інтелектуальних технологій, Олійник В. В. (2018)
Бурлаков В. М. - Синергія та темподинаміка вдосконалення моделі кібернетичних загроз ядерних об'єктів, Кононович В. Г., Кононович І. В. (2018)
Гриша О. В. - Завдання визначення параметрів та структури сценарію виконання процесу діяльності (2018)
Жураковський Б. Ю. - Обробка інформації в сенсорних мережах, Пархомей І. Р., Дружинін В. А. (2018)
Канюк Г. И. - Синтез унифицированных мультипликативных регуляторов для прецизионных систем управления технологическими процессами, Мезеря А. Ю., Князева В. Н. (2018)
Канюк Г. И. - Параметрический синтез астатического регулятора CAP частоты вращения гидротурбины на основе решения обратной задачи динамики, Мезеря А. Ю., Мельников В. Е. (2018)
Клейменов Р. С. - Підвищення ефективності кешування SQL запитів, Ліхоузова Т. А. (2018)
Кулаков Ю. А. - Способ динамической балансировки нагрузки в программно-конфигурируемых сетях, Лопушен Е. Ю. (2018)
Михайленко В. В. - Математична модель дванадцятипульсного перетворювача з шестизонним регулюванням напруги, Майкович І. В., Наухацька Т. А. (2018)
Пантелеев А. С. - Метод визуального мультитрекинга в реальном времени на основе корреляционных фильтров, Олейник В. В. (2018)
Пархомей И. Р. - Моделирование характеристик защитных диэлектрических покрытий, Паюн В. А., Сопильняк Д. О. (2018)
Пархомей І. Р. - Отримання інформації груповими керованими об'єктами, Паюн В. А., Ярич А. М. (2018)
Пархомей І. Р. - Модернізація системи тактової синхронізації з метою підвищення швидкодії та динамічної точності, Яровий О. В., Дибань А. В. (2018)
Пархоменко А. В. - Вивчення мотивації слухачів онлайн-курсів, Сегол Р. І., Лісовиченко О. І. (2018)
Полищук М. Н. - Способ мультипликации технологического усилия промышленного робота (2018)
Стахов Р. А. - Преимущества открытого JSONWEBTOKEN для упрощения доступа в клиент-серверных приложениях, Сирота О. П. (2018)
Стенин А. А. - Оптимальное размещение индустриальных предприятий с минимальными экологическими последствиями для данного промышленного региона, Мелкумян Е. Ю., Стенин С. А., Мизев А. А. (2018)
Тимошин Ю. А. - Алгоритм розпізнавання обличчя людей на базі згорткової нейронної мережі, Орленко С. П. (2018)
Тітков С. О. - Модель оптимального вибору топології штучний нейронних сіток з використанням генетичного алгоритму, Лісовиченко О. І. (2018)
Балабай А. А. - Морфометричний аналіз будови різних відділів міокарда лівого шлуночка при гіпертрофічній кардіоміопатії, Захарова В. П., Руденко О. В., Руденко К. В. (2018)
Бабкіна О. П. - Визначення часу заподіяння механічної травми за динамікою змін ультразвукових показників органів черевної порожнини, Ушко Я. А., Шаломицький В. Г., Золотаревський Р. С. (2018)
Варивода О. Ю. - Ретроспективний аналіз локалізацій поліпозних уражень товстої кишки за результатами патологоанатомічних досліджень, Гутор Т. Г., Поспішіль Ю. О. (2018)
Візір В. А. - Стан діастолічної функції лівого шлуночка у чоловіків із гіпертонічною хворобою та андрогенним дефіцитом, Приходько І. Б., Насоненко О. В. (2018)
Волощук В. А. - Рассеянный склероз с массивной тромбоэмболией лёгочной артерии, Мирошниченко Я. Н., Наумова О. В., Левинский В. Л. (2018)
Гирявенко Н. І. - Прогностичне значення експресії VEGF у тканині серозної аденокарциноми маткових труб, Линдін М. С., Сікора В. В., Гирявенко Д. Р., Романюк А. М. (2018)
Гринцова Н. Б. - Морфологічні та морфометричні перебудови судин клубочкової та пучкової зони кори наднирників щурів за умов експериментальної позаклітинної дегідратації середнього ступеня, Романюк О. К., Волкова М. В., Романюк А. М., Бумейстер В. І. (2018)
Дядик О. О. - Сучасні патоморфологічні особливості та перспективні напрямки діагностики неалкогольного стеатогепатиту, Бекетова Ю. І., Мінцер О. П., Суханова О. О. (2018)
Дядик О. О. - Гістопатологічні характеристики та кореляційний аналіз залежностей між окремими морфологічними показниками у випадках теносиновіальної гігантоклітинної пухлини локалізованого типу, Григоровська А. В. (2018)
Дядик О. О. - Морфологічне обґрунтування вибору оптимальних параметрів ендовенозного електрозварювання для лікування висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени, Саволюк С. І., Геращенко Р. А., Ходос В. А., Козлова К. С. (2018)
Задорожна Т. Д. - Лікувальний патоморфоз автоімунного гепатиту у дітей, Березенко В. С., Михайлюк Х. З., Келихевич С. М. (2018)
Захарцева Л. М. - Тричі-негативний рак молочної залози: молекулярно-генетичні особливості та прогностичні фактори (огляд літератури та аналіз власних даних), Яновицька М. О., Голобородько О. К., Шатрова К. М. (2018)
Кутасевич Я. Ф. - Дослідження поліморфізму гену тол-подібних рецепторів TLR1-I602S у хворих на алергодерматози, Білозоров О. П., Мангушева В. Ю. (2018)
Линдін М. С. - Дослідження епідеміологічних та морфологічних особливостей злоякісних пухлин тіла матки, Кравцова О. І., Карпенко Л. І., Панченко В. Д., Романюк А. М. (2018)
Лисак А. В. - Кореляційний зв'язок проліферативного індексу Кі67 та рівня метаболічної активності пухлин орофарингіальної ділянки (2018)
Лисак А. В. - Достовірність посмертної діагностики вірусних пневмоній, Суханова Я. А. (2018)
Марковский В. Д. - Сравнительная характеристика морфофункционального состояния печени плодов от матерей с подострым инфекционно-воспалительным процессом в брюшной полости, вызванным Klebsiellae pneumonia, и плодов с хронической внутриутробной гипоксией (экспериментальное исследование), Сакал А. А. (2018)
Мёд В. В. - Некоторые морфологические и морфометрические особенности терминальных и промежуточных ворсин плацент после применения экстракорпорального оплодотворения, Старченко И. И. (2018)
Мусієнко А. М. - Зміни показників кардіоінтервалографії при адреналіново-кальцієвій моделі ураження серця у тварин та застосуванні для корекції кверцетину (2018)
Піддубний А. М. - Імуногістохімічна характеристика тканини раку передміхурової залози з інтралюмінальними включеннями, Москаленко Р. А., Романюк А. М. (2018)
Раскалєй Т. Я. - Морфологічні прояви тупої травми спинного мозку у ранній післятравматичний період, Стеченко Л. O., Раскалєй В. Б., Пастухова В. А., Щербак Л. Ф. (2018)
Ружанська В. О. - Предиктори есенціальної гіпертензії та хронічної серцевої недостатності у чоловіків, мешканців Поділля, Пашкова Ю. П., Жебель В. М. (2018)
Сікора В. В. - Характеристика змін у сечовому міхурі за умов застосування вітаміну Е для корекції впливу солей важких металів, Линдін М. С., Гирявенко Н. І., Стельмах В. С., Романюк А. М. (2018)
Ситнікова В. О. - Роль естрогенових і прогестеронових рецепторів у патогенезі аденоміозу у поєднанні з гіперплазією ендометрію в постменопаузі, Гончаренко Г. Ю. (2018)
Снісаревський П. П. - Роль морфологічного дослідження в діагностиці неспецифічного виразкового коліту, Дядик О. О., Дорофєєв А. Е., Снісаревська Т. П. (2018)
Сорокина И. В. - Распространенность и влияние патологии матерей на мертворожденность по оценке архивного материала прозектуры Харьковского городского перинатального центра за пятилетний период, Щукин Д. В., Товажнянская В. Д., Пинский Л. Л. (2018)
Терещенко Т. В. - Морфологічна діагностика стравоходу Барретта при скринінговому ендоскопічному дослідженні, Курик O. Г. (2018)
Туркевич М. О. - Патоморфологічне дослідження м’яких тканин обличчя при застосуванні нехірургічної лігатурної корекції вікових змін шкіри, Поспішіль Ю. О. (2018)
Шапринський В. О. - Вибір антисептиків для місцевої санації абсцесів печінки, Макаров В. М., Назарчук О. А., Сулейманова В. Г. (2018)
Shuliatnikova T. V. - Sepsis associated encephalopathy and abdominal sepsis: current state of problem, Shavrin V. O. (2018)
Хазанов О. П. - Клініко-морфологічні прояви Гангрени Фурньє: літературний огляд та власне спостереження, Филенко Б. М., Старченко І. І., Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2018)
Яковцова І. І. - Прогностичне значення імуногістохімічних критеріїв строми раку передміхурової залози та її вплив на молекулярно-біологчні особливості ракових клітин, Івахно І. В., Ткаченко П. В., Олійник А. Є. (2018)
Андрійчук О. Я. - Методичні основи фізичної терапії хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату (2018)
Голод Н. Р. - Корекція тютюнової залежності у пацієнтів після оперативних втручань з приводу облітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок у рамках реабілітаційної програми (2018)
Заболотна І. Б. - Експериментальне обгрунтування використання мінеральних вод курорту моршин у лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Насібуллін Б. А., Гуща С. Г., Драгомирецька Н. В., Михайленко В. Л. (2018)
Лопацький С. В. - Реабілітаційні технології корекції порушень біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання, Михайленко Р. І., Морська Л. В., Коровайний В. І. (2018)
Мороз Ю. М. - Особливості використання рухливих ігор у рекреаційній діяльності, Остапов А. В. (2018)
Фіцич М. В. - Фізична реабілітація при парезах, Чурпій І. К. (2018)
Чурпій І. К. - Реабілітація пацієнтів на перитоніт в ранньому післяопераційному періоді, Чурпій К. Л., Чурпій І. І. (2018)
Вірстюк Н. Г. - Викладання і навчання навичкам наукової роботи як важливий елемент підготовки майбутнього лікаря, Оринчак М. А., Човганюк О. С., Вакалюк І. І., Гаман І. О. (2018)
Захарцева Л. М. - Сучасні підходи у викладанні "патоморфології" в системі вищої медичної освіти, Рудницька О. Г., Данилішина М. В., Грідіна Т. М. (2018)
Сабадош Р. В. - Оптимізація самостійної роботи студентів у закладах вищої освіти медичного спрямування (2018)
Когут-Леднева О. А. - К вопросу о применении чрескожной электронейростимуляции в лечении вертеброгенных болевых синдромов (обзор литературы), Бучакчийская Н. М. (2018)
Барановська В. В. - Патогістологічна диференційна діагностика онкоцитоми нирки та хромофобної нирково-клітинної карциноми: огляд літератури та клінічні випадки, Захарцева Л. М., Романенко А. М. (2018)
Дядик О. О. - Клінічний випадок одночасного перебігу цитомегаловірусної інфекції та пневмоцистозу з ураженням легень у ВІЛ-інфікованих хворих, Городецька А. І., Триліс О. Л., Махновський Д. Ф. (2018)
Тітова Ю. П. - Спонтанний розрив стравоходу (випадок з практики), Тімоніна Т. В., Гичка С. Г. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bashistakumar M. - Finite Element Analysis of Orthogonal Cutting Forces in Machining AISI 1020 Steel by Using a Carbide Tip Tool, Pushkal B. (2018)
Zaloga V. - Analysis of the Theories for Assessment of the Quality Management Product Efficiency, Yashyna T., Dynnyk O. (2018)
Molchanov L. S. - Research of Non-metallic Inclusions Removal in Teeming Ladles of Various Design, Synehin Y. V., Lantukh O. S., Ryshkova I. S. (2018)
Ike C. C. - Systematic Presentation of Ritz Variational Method for the Flexural Analysis of Simply Supported Rectangular Kirchhoff–Love Plates (2018)
Pavlenko I. - Comprehensive Approach for Identification of Nonlinear Stiffness Characteristics of Bearing Supports for the Oxidizer Turbopump of the Liquid Rocket Engine, Demyanenko M., Edl M., Simonovskiy V., Pitel J., Pavlenko V., Verbovyi A. (2018)
Aravindaraj E. - Design and Analysis of Connecting Tie Rod Assembly for Automotive Application, Natrayan L., Santhosh M. S., Kumar M. S. (2018)
Emovon I. - Application of Rough TOPSIS Technique for the Analysis of Engineering System Failure Causes, Nwaoha T. C. (2018)
Salaimeh S. - Development of the Computer Graphics Management System Using Text of Natural Language (2018)
Mukhoid O. V. - Selection of the Optimal Software for Designing Expert Systems, Kostornoi O.S., Shyfrin D. M. (2018)
Altaf S. - Implementation of Efficient Artificial Neural Network Data Fusion Classification Technique for Induction Motor Fault Detection, Mehmood M. S., Imran M. (2018)
Ganesh E. N. - Kalman Filter Based Controlled Online System Identification (2018)
Skrynkovskyy R. M. - Big Data Approach Application for Steel Pipelines in the Conditions of Corrosion Fatigue, Yuzevych L. V., Ogirko O. I., Pawlowski G. (2018)
Serdiuk V. O. - Membrane Processes during the Regeneration of Galvanic Solution, Sklavbinskyi V. I., Bolshanina S. B., Ivchenko V. D., Qasim M. N., Zaytseva K. O. (2018)
Arseniev V. M. - Numerical Simulation of the Evaporative Air Cooler with a Capillary-Porous Structure, Shulumei A. V. (2018)
Liaposhchenko O. - Intensification of Foam Layered Apparatus by Foam Stabilization, Khukhryanskiy О., Moiseev V., Ochowiak M., Manoilo Е. (2018)
Plyatsuk L. D. - Mathematical Modeling of Gas-Cleaning Equipment with a Highly Developed Phase Contact Surface, Ablieieva I. Yu., Vaskin R. A., Yeskendirov M., Hurets L. L. (2018)
Samuel O. D. - Characterization and Degradation of Viton Fuel Hose Exposed to Blended Diesel and Waste Cooking Oil Biodiesel, Emovon I., Idubor F. I., Adekomaya O. (2018)
Buts Yu. V. - Features of Geochemical Migration of Chemical Elements after Technogenic Loading of Pyrogenic Nature (2018)
Som U. - Recovery of Pyrolytic Oil from Thermal Pyrolysis of Medical Waste, Rahman F., Hossain S. (2018)
Plyatsuk L. D. - Analysis of Technogenic Load of Oil and Gas Production on Caspian Region, Gabassova S. M., Ablieieva I. Yu., Mamutova A. (2018)
Yasynetska Y. - Influence of international investors the state of main Ukrainian рorts, Onishchenko S. (2018)
Поддубная Н. Н. - Модель системы сбалансированных показателей проектно-ориентированной судоходной компании (2018)
Steba A. A. - Impact of the factors of the regional market marine passenger transportation on the activity of the shipping company, Mikhailova Yu. V. (2018)
Тихонін В. І. - Комплекс імітаційних динамічних моделей оптимізації параметрів технологічних перевантажувальних комплексів порту (2018)
Щербина О. В. - Аналитический обзор понятийного аппарата в баржебуксирных перевозках (2018)
Судник Н. В. - Обеспечение эффективного менеджмента арендованных судов (2018)
Мурад’ян А. О. - Оптимізація узгодженого управління процесом перевалки вантажів у транспортних вузлах в умовах ризику, Русанова С. С. (2018)
Азарова І. Б. - Комплексна оцінка Одеського морського торговельного порту на базі концепції сталого розвитку (2018)
Варбанець Р. А. - Застосування методу оптимизації в задачах аналізу робочого процесу суднових дизелів, Белоусов Є. В., Єриганов О. В., Маулевич В. О., Александровська Н. І., Крижановська І. П. (2018)
Стальниченко О. И. - Исследование способов и материалов для восстановления пальцев ковшовой цепи землечерпалок, Сабуров А. И., Опарин А. В. (2018)
Кибаков А. Г. - Однообразцовый метод оценивания сопротивления усталости деталей, Хомяк Ю. М. (2018)
Коноплёв А. В. - Построение аксонометрических проекций врубок строительных конструкций в системе AutoCAD, Зелинский В. Ф., Дюкре Л. Г., Перпери А. А. (2018)
Зинченко С. Г. - Совершенствование методологии организации ремонтов объектов транспортно-технологической системы морского порта, Хвостович В. Г. (2018)
Слободяник А. В. - Анализ современных методов реконструкции причалов (2018)
Рогачко С. И. - Защита берегов лиманов, заливов и озер от разрушений (2018)
Онищенко С. П. - Оптимизация распределения ресурсов в процессе развития корпоративных структур (2018)
Panchenko T. D. - Identification of flow models in capillary-porous and granular mediums, Chelabchi V. V., Chelabchi V. N. (2018)
Тузова І. А. - Імітаційні технології в дистанційному навчанні, Челабчі В. В., Челабчі В. М. (2018)
Григоренко С. Н. - Усовершенствование методов стегоанализа для определения стеговложений в аудиофайлах, Лысь Д. А. (2018)
Гловацька С. М. - Значення стратегічної ініціативи "Один пояс, один шлях" для України (2018)
Конох А. П. - Актуальність формування культури здоров’я в майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Конох О. Є. - Застосування засобів спортивних ігор у процесі фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку (2018)
Кузьмина Л. И. - Обоснование эффективности использования игрового и соревновательного методов на уроке физической культуры, Чиженок Т. М. (2018)
Максимченко В. І. - Спортивно-масова робота як інструмент виховання у студентів вищих аграрних навчальних закладів валеологічних цінностей (2018)
Омельяненко Г. А. - Українські народні традиції у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку, Горох О. О. (2018)
Понікарьова В. Г. - Мотивація та ставлення студентів до фізичної культури і здорового способу життя (2018)
Cоколова О. В. - Вплив секційних занять зі спортивних ігор на фізичну підготовленість дітей середнього шкільного віку, Тищенко В. О., Лущенко Т. О. (2018)
Гостіщев В. М. - Порівняльна характеристика впливу програми комплексної фізичної реабілітації на стан серцево-судинної системи чоловіків та жінок, хворих на стенокардію, Столяр С. С. (2018)
Булах С. М. - Вплив занять атлетичною гімнастикою на швидкісно-силові здібності спортсменок, які спеціалізуються в кіокушинкай карате, Пономарьов В. О., Верітов О. І., Верітова О. С. (2018)
Горбуля В. О. - Аналіз і шляхи підвищення ефективності техніко-тактичних дій у захисті баскетболістів студентської команди ЗНУ, Горбуля В. Б., Горбуля О. В. (2018)
Коваленко Ю. О. - Аналіз змагальної діяльності команд аматорської ліги України з футболу, Дорошенко І. Е. (2018)
Кокарев Б. В. - Исследование влияния программ аэробной и силовой направленности с использованием тренажерных приспособлений "TRX” и "6 directions” на увеличение силовых показателей мальчиков 10 - 12 лет, Щербий С. А., Шеховцова Е. В., Данильченко С. І. (2018)
Палатний А. Л. - Результативність виступів боксерів національних збірних команд України на міжнародних змаганнях (на прикладі чемпіонатів світу та Європи) (2018)
Тищенко В. А. - Эмпирическое исследование совокупностей средств контроля гандбольных команд высокой квалификации, Бесарабова Е. В., Гоман В. С. (2018)
Tyshchenko D. - Integrated express-assessment of organizm’s functional condition for qualified handball players, Piskoha A. (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” за фахом "Фізичне виховання та спорт” (2018)
Вихідні дані (2018)
Dzvinchuk D. I. - Nation as a reflection of history, memory, language and culture, Ozminska I. D. (2018)
Korsak K.V. - The only way to save humanity from total collapse – nootechnologies and noosciences, Korsak Y. K. (2018)
Melnyk V. V. - Information management as a factor of innovative society development (2018)
Punchenko O. P. - Sociodynamics of the globalizing world in its civilization dimension, Voronkova V. H., Andriukaitiene R. (2018)
Hnasevych N. V. - Value dimensions of sociocultural human existence (2018)
Krymets L. V. - Gender approach and democratic values in the context of the modern generation of military staff’s mentality shaping (2018)
Oleksenko R.I. - Anthropological horizons of gender equality: from religious cannons to business challenges, Ortina H. V., Kolokolchikova I. V., Syzonenko O. V. (2018)
Bilohur V. E. - Concept of sports management and activity in the context of educational paradigm (2018)
Vasilenko T. H. - The role of information and communication technologies in the system of forming of professional competences of engineers, Dobrovolska O. H. (2018)
Vishnevsky M. I. - Philosophical education in the context of the idea smart society (2018)
Kononets M. O. - Concept of management education of informational society (2018)
Liashenko L. M. - National identification and foreign language education in Ukraine, Palamarchuk K. M. (2018)
Nikitenko V. O. - Education as a factor of creative personality establishment and development in information society (2018)
Sosnin A. V. - Informational and computer communications of scientific and educational activities in Ukraine integration conditions in European educational space, Azhazha M. A. (2018)
Batranak G. - Satisfaction of employee with work: empirical research, Giliuvienė V. (2018)
Gabrevičienė A. P. - Internal audit and control in a company in the context of management activity, Birutė Š. D. (2018)
Mejerytė-Narkevičienė K. - University collaboration with business in curriculum development (2018)
Наші автори (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Воротинцев С. І. - Вплив епідуральної аналгезії на гемостатичний потенціал після абдомінальних операцій у пацієнтів з ожирінням, Тарабрін О. О. (2018)
Кузьмич І. М. - Вплив анемії на перебіг раннього післяопераційного періоду у пацієнтів із синдромом низького серцевого викиду після кардіохірургічних втручань, Тарабрін О. О., Тодуров Б. М., Мельник М. Г., Станішевський О. В. (2018)
Тарабрін О. О. - Порівняння інструментальних методів дослідження гемостазу, Сажин Д. С., Сухонос Р. Є., Володичев Д. С., Потапчук Ю. О., Суслов О. С., Тарабрін П. О. (2018)
Твердовський І. В. - Оцінка вихідного стану системи гемостазу у хворих на облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок (2018)
Титаренко Н. В. - Анализ клинических случаев и основные базисы решения проблем безопасности эпидуральной аналгезии в родах, Кукуруза И. Л., Могилевкина И. А., Дацюк А. И., Бевз Г. В. (2018)
Басенко І. Л. - Блокада дорсального нерва пеніса у пацієнтів похилого віку з парафімозом і супровідною серцево-судинною патологією як метод вибору, Суслов О. С., Володичев Д. С. (2018)
Kuts R. - Obese patients: anesthetic challenges, Dubilеt M., Natanel D., Frank D., Zlotnik A. (2018)
Brotfain E. - New tachycarrhythmias in critical care population, Kuts R., Klein M., Koyfman L., Frank D., Natanel D., Zlotnik A. (2018)
Kotelnik A. F. - Anesthesia in pregnant with nonspecific aortoarteritis, Vartanov V. I., Karaush Yu. F., Orel O. O., Zmau A. (2018)
Scherpereel Ph. - Prevention of postoperative pain (2018)
Tuyakov B. - Ultrasound-guidance lumbar sympathetic ganglion block. Case report, Kruszewski M., Stepien Z., Abkary M. A., Onichimowski D., Malinowski P. (2018)
Старець О. О. - Досвід впровадження симуляційного навчання і універсального підходу до оцінки, розпізнавання та стабілізації станів, що загрожують життю дитини, Котова Н. В., Лосєва К. О., Федоренко О. В. (2018)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2018)
The manual of the article style for "Clinical Anesthesiology and Intensive Care" Journal (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Pirog T. P. - Non-traditional producers of microbial exopolysaccharides, Voronenko A. A., Ivakhniuk M. O. (2018)
Klyuchko O. M. - Electronic databases of arthropods: methods and applications, Klyuchko Z. F. (2018)
Shtapenko O. V. - Effect of organic microelements in liposomal form on fertilizing ability and the level of antioxidant reactions of female rabbits, Gevkan I. I., Slyvchyk Yu. I., Dzen Ye. O., Syrvatka V. Ya., Matvienko N. M. (2018)
Kucherenko D. Yu. - Application of glutamate-sensitive biosensor for analysis of foodstuff, Kucherenko I. S., Soldatkin O. O., Soldatkin A. P. (2018)
Zlenko O. B. - Development of recombinant positive control for Francisella tularensis detection by q-PCR, Gerilovych A. P. (2018)
Nitovska I. O. - The effect of monocot introns on transgene expression in dicot Nicotiana plants, Vasylenko M. Yu., Morgun B. V. (2018)
Hurmach Y. - Effect of intracranial catheter placement on microglia metabolic profile in rats, Rudyk М., Svyatetskaya V., Skivka L. (2018)
Радкевич В. - Науково-методичний супровід модернізації вітчизняної системи професійної та фахової передвищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів (2018)
Тарасюк І. - Напрями модернізації професійної підготовки фахівців харчової промисловості в закладах професійної освіти (2018)
Кравець С. - Прогностична модель дистанційного професійного навчання (2018)
Чимшир В. - Модель виявлення та розвитку здібностей студентів, Желясков В. (2018)
Бугаєнко Т. - Модель формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики (2018)
Купрієвич В. - Модель професійного самовдосконалення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в процесі підвищення кваліфікації (2018)
Яблуновська К. - Теоретичні основи формування екологічної компетентності майбутніх викладачів аграрних закладів вищої освіти (2018)
Кулалаєва Н. - SWOT-аналіз упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників (2018)
Разенкова Н. - Теоретичне обґрунтування методики формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів фінансово-економічних спеціальностей (2018)
Богатирьова Г. - Комунікативно-психологічна складова готовності фахівців з туризму до екскурсійної діяльності (2018)
Скляренко І. - Упровадження дуальної системи навчання у закладах вищої освіти в процесі підготовки майбутніх фахівців водного транспорту (2018)
Гриценок І. - Формування психологічної готовності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до вибору й реалізації професійної кар’єри (2018)
Сеньків М. - Формування геоекологічної компетентності майбутніх фахівців з туристичного обслуговування у контексті сталого розвитку (2018)
Пащенко Т. - Контроль та оцінювання результатів проектної навчальної діяльності студентів коледжів і технікумів (2018)
Гуменна Л. - Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Поліщук Т. - Методика дослідження проблеми розвитку організаційної культури педагогічного колективу закладу професійної освіти аграрного профілю (2018)
Висоцька Л. - Створення інформаційно-освітнього середовища в закладах професійної освіти сфери обслуговування (2018)
Галущак І. - Формування професійної мобільності майбутнього економіста (2018)
Зеліковська О. - Формування міжкультурної компетентності студентів ІТ-спеціальностей: сучасний вимір (2018)
Кравченко С. - Критерії, показники та рівні сформованості дослідницької компетентності майбутніх екологів (2018)
Зозуляк-Случик Р. - Педагогічні умови формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах (2018)
Романов Л. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій (2018)
Єршова Л. - Від купця – до підприємця: трансформація цінностей української економічної еліти в ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Радкевич О. - Правове забезпечення розвитку систем професійної освіти і навчання в країнах Західної Європи (2018)
Белан В. - Європейська стратегія у сфері інформатизації освіти: перехід до відкритої освіти (2018)
Malysheva М. - The impact of education reforms on development of continuing vocational education in Turkey (2018)
Вимоги до авторів (2018)
Блинова М. Ю. - Дизайн-сценарий организации визуальных коммуникаций города Харькова, Даниленко Е. Л. (2018)
Булах І. В. - Передумови художньо-естетичного формування архітектурного середовища лікувальних закладів (2018)
Huk V. I. - The principle of generalized potential and capacity of traffic lanes and roads at cross-sections at different levels (2018)
Комаров М. О. - Морфологія архітектури в’їзних домінант кіностудій (2018)
Ладигіна І. В. - Історичні особливості формування виробничої складової в структурі міста Суми, Руденко А. О. (2018)
Смирнова О. В. - Тенденции современной архитектуры в мире на примере реализованых проектов прошедшего года (2018)
Smolenska S. A. - The evolution of commercial spaces in leading to shopping mall’s genesis, Borysenko A. S. (2018)
Фоменко О. О. - Помилки як складова процесів розвитку та функціонування міста як динамічної системи, Данилов С. М. (2018)
Ладигіна І. В. - "Smart city" – складна підсистема в складній системі міста (2018)
Нестеренко В. В. - Принципи універсального середовища вишів адаптованого до людей з обмеженими фізичними можливостями (2018)
Баранов П. Ю. - Особливості обстеження технічного стану та усунення дефектів рулонних покрівель з неорганізованим водовідведенням, Кошелєва Н. М., Котляр М. І. (2018)
Баранов П. Ю. - Особенности обследования технического состояния и технологии восстановления неэксплуатируемых зданий и сооружений міста, Башкиров Г. Б., Котляр Н. И. (2018)
Каржинерова Т. І. - Сучасний досвід ревіталізації територій міст, Каржинерова О. Г. (2018)
Мірошніков В. Ю. - Змішана задача теорії пружності для півпростору з циліндричними порожнинами та деякими крайовими умовами контактного типу, Олешкевич С. В., Савін О. Б., Медведєва А. В. (2018)
Мусієнко І. В. - Дослідження просадок інженерної споруди на студентському провулку м. Харкова (гуртожиток №5 ХНАДУ) (2018)
Малявин А. Н. - Моделирование организации строительства транспортных зданий, Шевченко А. А., Матвиенко А. А., Романенко А. В. (2018)
Арсеньєва Н. О. - Аналіз геодезичних програм для обробки даних при вишукуваннях та проектуванні автомобільних доріг (2018)
Батракова А. Г. - Моделювання впливу заходів щодо посилення конструкцій дорожніх одягів з підповерхневими тріщинами, Урдзік С. М. (2018)
Кривенко П. В. - Високорухомі шлаколужні бетони з підвищеною ранньою міцністю, Руденко І. І., Петропавловський О. М., Константиновський О. П. (2018)
Никичанов В. В. - Применение пластиковых отходов в технологии изготовления бетона, Чаплянко С. В. (2018)
Цапко Ю. В. - Аспекти розроблення вогнезахисної покрівельної композиції для очерету, Киричок В. І., Цапко О. Ю., Бондаренко О. П. (2018)
Більченко А. В. - Довговічність залізобетонних конструкцій є основою життєвого циклу мостових споруд, Кіслов О. Г., Синьковська О. В., Ігнатенко А. В. (2018)
Вінниченко В. І. - Визначення продуктивності роликового млина-сушарки, Крот О. Ю., Савченко О. Г., Крот О. П. (2018)
Ємельяненко М. Г. - Результати дослідження вібраційного пресу для формування дрібно-штучних бетонних елементів, Саєнко Л. В. (2018)
Епоян С. М. - Підвищення ефективності роботи перегородчастого змішувача коридорного типу за рахунок використання поперечних пористих перегородок, Яркін В. А., Сухоруков Г. І., Сізова Н. Д., Пашкова С. П. (2018)
Данченко Ю. М. - Епоксидні полімерні матеріали у будівництві, архітектурі і реставрації: проблеми і перспективи (огляд), Обіженко Т. М., Уманська Т. І., Барабаш О. С. (2018)
Демідов Д. В. - Реологічні та енергетичні характеристики високонаповнених акрил-стирольних водних дисперсій, Саєнко Н. В., Попов Ю. В., Биков Р. О., Уманська Т. І. (2018)
Карагяур А. С. - Визначення константи флотаційного процесу для часток, які обумовлюють каламутність природної води, Сироватський О. А., Тітов А. А., Гайдучок О. Г. (2018)
Кузьменко В. М. - Метод визначення динамічної характеристики вимірювальної системи, Епоян С. М., Шилін В. В., Філатов С. В. (2018)
Олійник О. Я. - Розрахунок кисневого режиму при біологічному очисщенні стічних вод в аеротенках-змшувачах з закріпленим і зваженим біоценозом, Айрапетян Т. С. (2018)
Болотских Н. Н. - Монолитные кварцевые электрические обогреватели помещений, Болотских Н. С. (2018)
Болотских Н. Н. - Обогрев трубопроводов с помощью гибких электрических нагревательных лент, Болотских Н. С. (2018)
Беляев Н. Н. - Численное моделирование в задачах оценки риска при эмиссии опасных веществ в атмосферу, Берлов А В., Калашников И. В., Козачина В. А. (2018)
Сопов В. П. - Оценка влияния химических добавок в бетоны на организм человека и возможные способы защиты, Клевцова Л. Г. (2018)
Левашова Ю. С. - Дослідження параметрів мікроклімату приміщень великого скупченя людей, Косенко Н. О., Лебедєва О. С. (2018)
Нестеренко О. В. - Запобігання травматизму на підприємствах, Клевцова Л. Г., Чернишенко Г. О. (2018)
Проскурнин О. А. - Нормирование состава теплообменных сточных вод, Захарченко Н. И., Капанина О. И. (2018)
Ряпухін В. М. - Ранжування природно-кліматичних факторів для бази даних ГІС автомобільні дороги (дорожній одяг), Захарова Е. В. (2018)
Дадашов І. Ф. - Напрямки вдосконалення гасіння пожеж нафтопродуктів, Трегубов Д. Г., Сенчихін Ю. М., Кірєєв О. О. (2018)
Коваленко Л. А. - Требования к точности определения радиуса закругления на автомобильных дорогах при их паспортизации (2018)
Наливайко Т. А. - Исследование точности геометрических параметров ходовых колес мостовых подъемных кранов универсальным лазерно-зеркальным устройством (2018)
Полонский В. Ю. - Локализованное пластическое деформирование галтелеобразных растягиваемых металлических пластин, наблюдаемое с помощью метода голографической интерферометрии, Севидов С. М. (2018)
Фоменко Г. Р. - Оцінка стану руху транспортних потоків на магістральних вулицях міст (2018)
Шатохин В. М. - К установлению места столкновения двух автомобилей при отсутствиии трасологических следов, Деревянко Н. И., Яковлев Е. А., Гранько Б. Ф., Соболь В. Н., Клименко М. В. (2018)
Гураль Т. І. - Дослідження квазідинамічних характеристик дзеркала кільцевого лазера з п'єзокоректором за допомогою інтерферометра білого світла "Рельєф", Кирилюк М. Є., Овчар М. І., Настіч В. М. (2017)
Зеленський К. Х. - Структурна властивість оптимальних за витратами палива процесів управління в динамічних системах, Інатенко В. М., Стенін О. А. (2017)
Катрич Д. В. - Захист інформації в ERP-системі підприємства, Бурлаков В. М. (2017)
Клейменов Р. С. - Проблеми кешування даних при використанні мови програмування Java, Ліхоузова Т. А. (2017)
Козловский В. В. - Моделирование характеристик защитных диэлектрических покрытий, Яровой А. А., Сопильняк Д. О. (2017)
Кружилко О. Є. - Підвищення ефективності управління охороною праці на основі виявлення небезпек та оцінки ризиків виробничого травматизму, Сторож Я. Б., Ткалич І. М., Полукаров О. І. (2017)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у перетворювачі з семизонним регулюванням напруги, Майкович И. В., Наухацька Т. А., Карпчук Г. Л., Ярош В. С., Панченко А. М. (2017)
Пархомей І. Р. - Фрактально-резонансна селекція сигналів безпілотними апаратами, Паюн В. А., Ярич А. М. (2017)
Поліщук М. М. - Оптимізація параметрів крокуючого робота (2017)
Прищепа Т. О. - Вплив мобільності на продуктивність безпроводових сенсорних мереж (2017)
Стенин А. А. - Формирование оптимальной вариативной части учебного плана специальности, Пасько В. П., Мелкумян Е. Ю., Лемешко В. А. (2017)
Стенин А. А. - Проектирование автономных систем теплоснабжения и оптимизация энергоресурсов при их эксплуатации, Пасько В. П., Шитикова И. Г. (2017)
Стенин А. А. - Оптимизация расхода энергии при управлении нестационарными объектами, Пасько В. П., Стенин А. С. (2017)
Тачинина Е. Н. - Метод конструирования ветвящейся траектории движения информационного робота (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського