Швед М. І. - До питання гендерних особливостей клінічного перебігу та лікувальної тактики при гострому коронарному синдромі, Липовецька С. Й., Геряк С. М., Левицька Л. В. (2018)
Шаповалова Г. А. - Динаміка клінічних та клініко-інструментальних показників у дітей з супутніми захворюваннями нервової системи в періоді ремісії онкозахворювань із додатковим призначення магнітотерапії, Бабов К. Д. (2018)
Шевченко-Макаренко О. П. - Захворюваність на хронічний гепатит С У Дніпропетровському регіоні та Україні, Шостакович-Корецька Л. Р., Дорошенко А. А., Кисельов Д. А. (2018)
Щепанський Б. Ф. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи в тканинах пародонта за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми (2018)
Ярема Н. І. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку в умовах коморбідності з ожирінням, Савченко І. П., Наумова Л. В., Коцюба О. І., Вівчар Н. М., Головач Н. А., Орищин Л. Ю., Зубанюк В. М. (2018)
Яременко Л. М. - Експресія ендотеліального фактора росту судин у корі великого мозку при порушеннях кровообігу за умов попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції, Шепелєв С. Є., Грабовий О. М. (2018)
Бабінець Л. С. - Стан соматичного пулу білка як маркер трофологічного статусу при хронічному панкреатиті, поєднаному з ожирінням, Кицай К. Ю., Сасик Г. М., Грималюк Н. В. (2018)
Бабінець Л. С. - Аналіз ефективності комплексної реабілітації із застосуванням голкорефлексотерапії на основі оцінки клінічних параметрів і лабораторних показників хворих на цукровий діабет, Редьква О. В., Лазарчук Т. Б., Криськів О. І. (2018)
Майнош Б. С. - Використання біорезонансних технологій в умовах районної поліклініки (2018)
Пасєчко Н. В. - Деякі клінічні аспекти ліпітензії, Радецька Л. В., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Гаврилюк М. Є., Крицький Т. І., Мандзій З. П., Осінчук Г. І. (2018)
Романюк Н. Є. - Роль лікарів первинної медико-санітарної допомоги в боротьбі з епідемією неінфекційних захворювань, Романюк Л. М., Рябоконь М. О., Рябоконь С. С., Мігенько Л. М. (2018)
Слабий О. Б. - Ядерно-цитоплазматичні відношення в ендотеліоцитах артеріального та венозного русел передсердь легеневого серця, Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. (2018)
Чугай О. О. - Вплив корвітину на показники гуморального імунітету за умови розвитку експериментальної пневмонії (2018)
Бурмак Ю. Г. - Особливості деяких структурно-функціональних показників шлуночків у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах коморбідності з гіпертонічною хворобою, Треумова С. І., Петров Є. Є., Іваницька Т. А., Іваницький І. В. (2018)
Іваницька Т. А. - Вплив фактора спадковості на розвиток первинної артеріальної гіпертензії у пацієнтів молодого віку, Бурмак Ю. Г., Іваницький І. В. (2018)
Яринич Ю. М. - Поліморфізм гена PRO12ALA PPAR-γ2 у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, артеріальну гіпертензію та ожиріння (2018)
Лихацька Г. В. - Ефективність антигелікобактерної терапії виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з використанням пемозару та лаціуму, Бойко Т. В, Лихацька В. О. (2018)
Мелень Ю. П. - Вплив стентування коронарних артерій на клінічний перебіг і ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST та діастолічною дисфункцією, Скибчик В. А. (2018)
Пелешко О. С. - Роль чинників ризику у розвитку когнітивних порушень у хворих з артеріальною гіпертензією, Скибчик В. А. (2018)
Анатолію Івановичу Гоженку 70 років! (2018)
Крамарьов С. О. - Сучасні підходи до антибактеріальної терапії гострих кишкових інфекцій, Закордонець Л. В. (2018)
Усачова О. В. - Сучасні клініко-епідеміологічні особливості ентеровірусних менінгітів, Коломєєць В. В., Фірюліна О. М. (2018)
Іванченко Н. О. - Захворюваність на кашлюк у Львівській області (2018)
Зайцев И. А. - Оккультная HBV-инфекция (2018)
Трихліб В. І. - Особливості клінічних проявів та перебігу кору, Щур А. Б., Грушкевич В. В., Гришин О. С., Павловська М. О., Мусієнко Т. І., Музика Г. А., Ралець Н. В., Дудар Д. М., Козаченко Л. В. (2018)
Трихліб В. І. - Мікрофлора з органів системи дихання, ран, отриманих під час повеней, тривалого знаходження у воді, Майданюк В. П. (2018)
Незгода І. І. - Увага: кишковий ієрсиніоз!, Науменко О. М. (2018)
Український радіологічний журнал — 25 років видання (2018)
Лаврик Г. В. - Стратегія променевих методів дослідження в оцінці ефективності поліхіміотерапії метастатичного колоректального раку (2018)
Красносельський М. В. - Рання діагностика хронічної ішемії мозку при синдромі верхньої порожнистої Вени в онкологічних хворих, Крутько Є. М., Черкаско Л. В., Пилипенко С. О. (2018)
Мітряєва Н. А. - Вплив іонізуючої радіації на вміст VEGF у сироватці крові щурів-пухлиноносіїв, Гребіник Л. В., Лукашова О. П. (2018)
Красносельський М. В. - Визначення мікробіоценозу як прогностичного фактора розвитку ускладнень після хірургічного лікування хворих на рак шлунка, Мовчан О. В., Граматюк С. М., Крутько Є. М., Білий О. М. (2018)
Радзішевська Є. Б. - Результати розвідувального аналізу віддалених наслідків лікування хворих на рак щитоподібної залози (2018)
Сімбірьова А. С. - Ранній радіоепітеліїт піхви у хворих на рак ендометрія, Сухіна О. М., Сухін В. С. (2018)
Луховицька Н. І. - Сьогодення і перспективи радіоізотопної діагностики у клінічній практиці в Україні. Частина 1, Кулініч Г. В. (2018)
Красносельский Н. В. - Гигантский рецидив саркомы мягких тканей бедра, Белый А. Н., Крутько Е. Н., Подлесный Р. А. (2018)
Ювілей Важенина А. В. (2018)
Ювілей Мечева Д. С. (2018)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної онкології — з акцентом на особливостях малоінвазивних технологій в онкохірургії та онкогінекології" 19-20 квітня 2018 р., Харків (2018)
Науково-практична конференція Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) за участю міжнародних фахівців "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" (20–21 червня 2018 р., м. Вінниця) (2018)
Пам’яті Славнову В. М. (2018)
Балабак О. А. - Система захисту фундука від шкідників та хвороб (2017)
Ниска І. М. - Джерела стійкості ячменю ярого до шкідливих організмів у поєднанні з цінними господарськими ознаками, Петренкова В. П. (2017)
Швачунова І. С. - Вплив фунгіцидів на розвиток хвороб яблуні у Східному Лісостепу України (2017)
Вересенко О. М. - Сорти кормового люпину селекції ННЦ "Інститут землеробства НААН" та окремі елементи технології їх вирощування, Левченко Т. М., Байдюк Т. О. (2017)
Доронін В. А. - Особливості росту та розвитку міскантусу залежно від якості садивного матеріалу, Дрига В. В., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. (2017)
Євстафієва К. С. - Вплив препарату Регоплант на проростання насіння пшениці озимої в умовах різноякісного засолення, Колесніков М. О. (2017)
Колесніков М. О. - Вплив біопрепарату Стимпо на процеси формування врожайності сортів пшениці м’якої озимої, Євстафієва К. С. (2017)
Bilonozhko V. Y. - The impact of agricultural practices on the productivity of spring wheat, Blaschuk M. I., Poltoretskyi S. P., Yatsenko A. O. (2017)
Кабанець В. М. - Формування параметрів посівів рослин конопель сорту Гляна залежно від технологічних заходів (2017)
Разанов С. Ф. - Оцінювання хімічного складу бобових багаторічних трав, вирощених в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами, Кравченко В. С., Ткачук О. П., Овчарук В. В. (2017)
М’ялковський Р. О. - Density formation of white sweet clover in a single-crop and compatible sowings with annual cereal crops, Безвіконний П. В., Кравченко В. С. (2017)
Gryschuk P. I. - Effect of density of pea agrocenosis on its seed productivity (2017)
Demydas G. I. - Density determination of alfalfa-cereal herbage depending on species composition and level of mineral nutrition in conditions Rightbank Forest-steppe of Ukraine, Prorochenko S. S. (2017)
Ermakova L. M. - Yield structure of spring rape depending on width between rows and seeding rates in conditions Right-bank Forest-steppe of Ukraine, Prorochenko T. I. (2017)
Новак А. В. - Агрометеорологічні умови 2016 - 2017 сільськогосподарського року (за даними метеостанції Умань) (2017)
Новак Ж. М. - Крупність насіння сортозразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету садівництва, Полянецька І.О., Коцюба С. П., Діордієва І. П. (2017)
Рябовол Я. С. - Регуляторна модифікація живильного середовища для ризогенезу рослин жита озимого в культурі in vitro, Рябовол Л. О. (2017)
Мельник О. В. - Освітленість крони в насадженнях яблуні залежно від строку обрізування, Кравцова Я. О. (2017)
Полуніна О. В. - Двопровідникові саджанці в інтенсифікації виробництва плодів яблуні, Майборода В. П. (2017)
Тарнавська К. П. - Біохімічний склад та органолептична оцінка плодів клонів Джонаголда української селекції в умовах Поділля (2017)
Мельник О. В. - Вихід соку з яблук, оброблених інгібітором етилену після збирання, під час холодильного зберігання, Токар А. Ю., Дрозд О. О., Бойчева Н. П., Жмуденко Ю. М. (2017)
Кононенко С. І. - Особливості впливу сучасних технологій на розвиток картографії, Шемякін М. В., Удовенко І. О. (2017)
Копилов Є. П. - Формування мікоценозу кореневої зони гречки посівної за дії сапротрофного гриба Chaetomium cochliodes, Кислинська А. С. (2017)
Діденко І. А. - Урожайність селери черешкової за застосування різних форм гідрогелю в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
Бровді А. А. - Ботанічна характеристика та агротехнологічні заходи вирощування інтродукованих сортів троянд колекції кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС, Поліщук В. В., Величко Ю. А. (2017)
Господаренко Г. М. - Формування якості кондитерських виробів із борошна пшениць різних сортів і ліній, Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. (2017)
Осокіна Н. М. - Вплив режимів живлення на борошномельні властивості пшениці озимої сорту Подолянка, Господаренко Г. М., Герасимчук О. П., Матвієнко Н. П. (2017)
Свиридов А. М. - Вплив технологій обробітку ґрунту на забур’яненість провідних зернових культур в Північному Степу України, Колос М. О., Свиридова Л. А. (2017)
Страфун С. С. - Ортопедичне відновлення опозиції першого пальця кисті при наслідках травм верхньої кінцівки, Оберемок М. П., Лисак А. С., Тимошенко С. В. (2018)
Зазірний І. М. - Фіксація волярною пластиною тяжких переломів променевої кістки за типом 23-C AO. Аналіз причин ускладнень лікування, Василенко А. В. (2018)
Радченко В. А. - Биохимические маркеры сыворотки крови у кроликов после поясничного экспериментального заднебокового спондилодеза с использованием аутологичного фибрина, обогащенного тромбоцитами, Палкин А. В., Колесниченко В. А., Морозенко Д. В. (2018)
Климовицкий Р. В. - Стабилографические особенности стояния у больных до и после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, Карпинская Е. Д., Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д. (2018)
Головаха М. Л. - Отдаленные результаты пластики задней крестообразной связки аутотрансплантатом из сухожилий сгибателей голени, Диденко И. В. (2018)
Страфун С. С. - Моделювання ходьби зі зменшеною довжиною плеча дії абдукторів стегна, Фіщенко О. В., Карпінська О. Д. (2018)
Король П. О. - Сучасні напрямки променевої діагностики хворих із патологією кісток стоп і гомілковостопних суглобів (огляд літератури), Ткаченко М. М. (2018)
Бондар В. К. - Удосконалення технологій ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip (2018)
Страфун С. С. - Результати ендопротезування головки променевої кістки, Курінний І. М., Страфун О. С. (2018)
Слынько Е. И. - Оптимизация хирургической коррекции сагиттального контура позвоночно-двигательного сегмента при выполнении вентрального субаксиального цервикоспондилодеза, Нехлопочин А. С. (2018)
Страфун С. С. - Пріоритетні напрями хірургічного лікування поранених з ушкодженням периферичних нервів верхньої кінцівки при поліструктурних травмах, Борзих Н. О., Гайко О. Г., Борзих О. В., Гайович В. В., Цимбалюк Я. В. (2018)
Радченко В. О. - Клінічні ознаки прогнозування результатів хірургічного лікування пацієнтів з дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта, Скіданов А. Г. (2018)
Бець І. Г. - Критерії вибору технологій лікування ушкоджень дистальних метаепіфізів кісток передпліччя (2018)
Гур’єв С. О. - Особливості реабілітації постраждалих із полісистемними пошкодженнями залежно від стадії перебігу травматичної хвороби, Березка М. І., Істомін А. Г., Сацик С. П., Кушнір В. А., Гребенюк В. І., Кушнір Г. П. (2018)
Цимбалюк В. І. - Порівняльний аналіз динаміки спастичності паретичної кінцівки щура після травми спинного мозку та відновних нейроінженерних втручань з використанням стовбурових клітин мезенхімального і нейрогенного фенотипу, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г. (2018)
Козявкін В. І. - Ретроспективний аналіз результатів лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, Качмар О. О., Лисович В. І. (2018)
Матяш М. М. - Мультимодальний підхід в лікуванні віддалених наслідків мінно-вибухової закритої черепно-мозкової травми та посттравматичного стресового розладу в учасників АТО, Худенко Л. І. (2018)
Негрич Н. О. - Алгоритм використання комплексу лабораторних біомаркерів у хворих на розсіяний склероз із діагностичною та прогностичною метою, Негрич Т. І. (2018)
Посохов М. Ф. - Клініко-неврологічні особливості та вміст нейроамінокислот у хворих із фармакорезистентними лицьовими симпаталгіями, Лекомцева Є. В., Горбач Т. В. (2018)
Кирилова Л. Г. - Метахроматична лейкодистрофія з шизофреноподібним дебютом (огляд літератури та клінічний випадок), Мірошников О. О., Юзва О. О., Радзіховська О. В., Горб А. Л. (2018)
Карабань И. Н. - Леводопа/карбидопа пролонгированного высвобождения в лечении болезни Паркинсона (2018)
Евтушенко С. К. - Применение топирамата при пароксизмальных и непароксизмальных состояниях у детей (научный обзор и личное наблюдение), Сухоносова О. Ю., Омельяненко А. А. (2018)
Мальцев Д. В. - Клініка, діагностика й лікування VZV-васкулопатій церебральних артерій, Євтушенко С. К., Горбенко В. Ю., Бондарчук О. Л. (2018)
Дзяк Л. А. - Шванома трійчастого нерва: особливості діагностики та лікування (клінічний випадок і огляд літератури), Сірко А. Г., Романуха Д. М. (2018)
Сушко С. П. - Міофасціальні больові синдроми в працівників залізничного транспорту, Тондій О. Л., Завальна О. П., Тарасова О. І., Забрудська Т. О., Меркулова В. В., Пенькова Л. О., Мороз М. І., Жидков М. В. (2018)
До 70-річчя Миколи Івановича Іванова (2017)
Иванов Б. К. - Задачи обеспечения требований Евросоюза при поставке насосного оборудования в страны ЕС, Холоша К. Ю. (2017)
Аврунин Г. А. - Новые радиальнопоршневые гидромоторы многократного действия САВ Hagglunds компании Rexroth Bosch Group, Мороз И. И., Коппа А. Ю., Зозуля И. Е. (2017)
Чернюк В. В. - Вплив кута приєднання вхідних струменів на нерівномірність роботи напірного трубопроводу-збирача, Іванів В. В. (2017)
Яхно О. М. - Варіаційне формулювання задач для структурно неоднорідних гідромеханічних систем, Мачуга O. С. (2017)
Косторной А. С. - Оптимизация массы корпуса центробежного насоса спирального типа с горизонтальным разъемом варьированием характеристик жесткости конструктивных элементов, Хворост В. Ф., Гриценко А. С., Сизоненко С. В. (2017)
Кондусь В. Ю. - Експериментальний стенд для дослідження вільновихрових насосів, Котенко О. І. (2017)
Стричек Я. - Определение неизвестных параметров шестеренного насоса внешнего зацепления путем решения обратной задачи многокритериальной идентификации, Антоньяк П., Лурье З. Я., Соловьев В. М. (2017)
Иванов Н. И. - Параметрическое возбуждение пульсаций при работе регулируемого аксиального роторнопоршневого насоса, Переяславский А. Н., Шаргородский С. А., Ковалёва И. М., Гречко Р. А. (2017)
Андренко П. М. - Комплексний універсальний критерій оцінки технічного рівня гідравлічних машин, гідроагрегатів та гідравлічних пристроїв, Лебедєв А. Ю. (2017)
Ященко А. С. - Динаміка вертикальних насосних агрегатів, Руденко А. А., Вакула Д. С., Симоновський В. І., Козлов О. М. (2017)
Шевченко Н. Г. - Усовершенствование методики расчета характеристики погружного центробежного насоса при добыче нефтегазовой продукции, Шудрик А. Л., Бельмас Д. В. (2017)
Лурье З. Я. - Динамика двухмерной системы управления мехатронного гидроагрегата навесным оборудованием трактора, Цента Е. Н., Панченко А. И. (2017)
Аврунин Г. А. - Анализ изменения потерь мощности в объемных гидромашинах, Пимoнoв И. Г., Moрoз И. И. (2017)
Ємельянова І. А. - Гідравлічне обладнання нового покоління для безопалубкового бетонування при виготовленні полегшених залізобетонних конструкцій криволінійної форми, Чайка Д. О. (2017)
Березюк О. В. - Системи приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Getman A. - Ecologization of the Origin of the Ownership Right on the Objects of Fauna in the Aquaculture Area, Shekhovtsov V. (2018)
Malysheva N. - New Boundaries of the Environmental Law of Ukraine (2018)
Kostytsky V. - Ensuring Ecological Safety or Ensuring a Favorable Environment: Theoretical and Legal Justification of the Function of a Modern Ecological State (2018)
Kobetska N. - The Integrated Environmental Permit: Requirements of EU Legislation, Practice of its Implementation in Poland, Prospects for Ukraine (2018)
Matthews J. - Contributing to Nature’s Recovery through Urban Agriculture, Akhtar-Khavari A. (2018)
Tianbao Q. - China’s National Plan on Sustainable Implementation of the 2030 Development Goals: from the Perspective of National Performance of Multilateral Environmental Agreements, Hou F. (2018)
Arjjumend H. - Recognition of Customary Law and Institutions and Community Protocols of Indigenous People in Domestic ABS Legislation or Policies in Accordance with the Provisions of Nagoya Protocol (2018)
Bahai N. - Legislative Regulation of the Production of Organic Agricultural Products in Ukraine (2018)
Bevz O. - Legal Regulation of the Emerald Network: National and Global Aspects (2018)
Danyliuk L. - The River Basin Principle of Water Resources Management in the Legislation of the European Union and Ukraine (2018)
Hurova A. - Protection of Space Environment in the Light of Perspective Challenges of "Space Wars” (2018)
Kovalchuk T. - Concept and Features of Legal Regime of Land for Domestic Waste Landfills (2018)
Moroz G. - Legal Environmental Constraints: General Theoretical Aspect (2018)
Myronenko I. - The Legal Regulation of Neighbourly Water use in Ukraine: Development Prospects (2018)
Romanko S. - Carbon Tax Perspectives in Ukraine: Legal Regulation and Comparison of the National and European Experience of Implementation (2018)
Sharaievska T. - Climate Change as a Threat to Environmental Safety: International Legal Regulation (2018)
Shparyk N. - Legal Regulation of Environmental Impact Assessment in Ukraine: Current State (2018)
Slepchenko A. - International Legal Preconditions for Development of Student Forestries as a Form of Education for Sustainable Development of Forest Resources (2018)
Vashchyshyn M. - Carpathian Ecological Network: International Legal Basis and Ukrainian Experience (2018)
Venâncio M. D. - Solid Waste Management and the Practice Open Dumping in Brazil: Lessons Learnt from the State of Santa Catarina, Pope K. (2018)
Yaremak Z. - Environmental Conflict as a Socio-Legal Phenomenon (2018)
Fatima I. - Coping with Forest and Land Fire Regulatory Challenges in Indonesia: an Assessment to the Regulatory Enforcement (2018)
Kostyk S. - Environmental Requirements in the Field of Urban Development: Legal Land Aspects (2018)
Materniak D. - Prevention of Industrial Accidents in the EU Legislation (2018)
Hervé-Fournereau N. - European Sovereignty and Sustainable Development: Disenchanted Analysis of a Clear-Obscure Political Speech (2018)
Лебедєв А. Ю. - Агрегат Fluid Control Unit FCU фірми HYDAC International GmbH для миттєвого діагностування якості робочої рідин, Дмитрієнко О. В. (2017)
Яхно О. М. - Розподіл полів швидкостей за течії рідини з додатками поліакриламіду через раптові звуження трубопровода, Гнатів Р. М., Гнатів І. Р. (2017)
Лукянов П. В. - Модели преимущественно винтовых (Бельтрами–Громеки) стационарных компактных вихревых потоков (2017)
Лурье З. Я. - Особенности моделирования объекта с ручным управлением на примере гидропривода опорного домкрата самоходной буровой установки, Гасюк А. И., Цента Е. Н., Булгаков В. А., Тюфанов Г. Л. (2017)
Стадник Н. И. - Применение электромагнитов для управления электрогидроагрегатами мобильных машин, Иванов Н. И., Моторная О. А., Переяславский А. Н. (2017)
Браженко В. М. - Осідання частинок домішки різного відносного діаметру в бункері ротаційного фільтра (2017)
Томчук В. В. - Картоплесаджалка для пророслих бульб (2017)
Руткевич В. С. - Обгрунтування параметрів золотникового роздільника потоку системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму (2017)
Булавінова К. О. - Роль комунікаційних стратегій у системі громадського здоров’я України, Децик О. З., Ціхонь З. О. (2018)
Висоцька О. І. - Актуальні питання протидії поширенню соціально-небезпечних гемоконтактних вірусних інфекцій в сучасній системі громадського здоров’я України: роль первинної медичної допомоги, Голубовська О. А. (2018)
Гребняк М. П. - Формування кадрового потенціалу громадського здоров’я, Кірсанова О. В., Таранов В. В. (2018)
Грищук С. М. - Визначення рівня обізнаності населення з основними положеннями "медичної реформи" (2018)
Дикий Б. В. - Вплив штучного гіпобіозу на адаптаційні реакції людського організму згідно теорії неспецифічних адаптаційних реакцій (НАРО) (2018)
Дудник С. В. - Тенденції смертності дітей у віці до 1-го року життя від деяких інфекційних та паразитарних хвороб (2018)
Картавцев Р. Л. - Характеристика не введеного в експлуатацію медичного обладнання, закупленого за кошти державного бюджету (2018)
Кравченко В. В. - Вектори розвитку комунальної амбулаторної консультативно-діагностичної допомоги на основі державно-приватного партнерства (2018)
Огнєв В. А. - Громадське здоров’я: змістовно-управлінський аспект, Чухно І. А. (2018)
Погоріляк Р. Ю. - Залежність зміни показників громадського здоров’я та показників оцінки якості та доступності медичної допомоги від зміни ресурсного забезпечення, Гульчій О. П. (2018)
Потапчук А. М. - Клініко-економічні аспекти професійної гігієни порожнини рота, Мельник В. С., Горзов Л. Ф., Рівіс О. Ю. (2018)
Печиборщ В. П. - Особливості визначення безпеки лікарень в системі цивільного захисту населення, Якимець В. М., Крохмалюк Л. В., Сацик С. П., Якимець В. В. (2018)
Сердюк О. І. - Методологічні аспекти аналізу інтегральної ефективності діяльності закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, Короп О. А., Просоленко Н. В., Крупеня В. І., Рогожин Б. А. (2018)
Слабкий Г. О. - Характеристика захворюваності дітей першого року життя, Габорець Ю. Ю., Дудіна О. О. (2018)
Таралло В. Л. - До формування робочих навчальних програм підготовки майбутніх спеціалістів з громадського здоров’я (2018)
Фейса С. В. - Терапевтичні можливості корекції субклінічного гіпотиреозу у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки та порушенням вуглеводного обміну (2018)
Чебан В. І. - Процес розвитку комп’ютеризації та сучасні інформаційні технології за тематикою дослідження громадського здоров’я (2018)
Ціборовський О. М. - Київське місцеве управління Товариства Червоного Хреста та його Маріїнська громада сестер милосердя, Сорока В. М. (2018)
Андріанова І. - Аналіз потенціалу національної мережі лабораторій ВІЛ/СНІД для досягнення цілей стратегії ЮНЕЙДС Fast – Track, Вінарська Н., Кузін І., Родина Р. (2018)
Андріанова І. В. - Розвиток кадрового потенціалу лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу як необхідної складової для досягнення цілей 90-90-90, Люльчук М. Г., Бабій Н. О., Кирпичова В. В., Щербінська А. М. (2018)
Білоник А. Б. - Питання розвитку радіаційної гігієни в системі громадського здоров’я України на сучасному етапі, Гринзовська В. О. (2018)
Бойко В. Я. - Потреба населення сільськогосподарської області в первинній медико-санітарній допомозі, Лазоришинець В. В. (2018)
Гриценко Т. В. - Реалізація плану переходу послуг з профілактики ВІЛ та догляду та підтримки у зв’язку з ВІЛ та ТБ до державного фінансування, запланований на 2018-2020 роки (план 20-50-80) (2018)
Виноградова Г. М. - Управління якістю профілактики ВІЛ-інфекції: підготовка медичних кадрів, Висоцька О. І., Брякіна А. А., Висоцький В. І. (2018)
Габорець Ю. Ю. - Тенденції захворюваності дитячого населення України, Дудіна О. О., Дудник С. В. (2018)
Глембоцька А. В. - Збереження здоров’я працюючого населення України (2018)
Головчанський О. М. - Актуальні питання застосування немедикаментозних методів лікування на рівні первинної медичної допомоги, Виноградова Г. М., Висоцький В. І., Бик В. І. (2018)
Грузєва Т. С. - Сучасні проблеми стану здоров’я та способу життя студентської молоді, Галієнко Л. І., Власенко С. В. (2018)
Грузєва Т. С. - Методичні підходи до формування примірної програми навчальної дисципліни "Соціальна медицина, громадське здоров’я", Литвинова Л. О., Гречишкіна Н. В. (2018)
Делеган-Кокайко С. В. - До питання впливу сміттєзвалищ на показники здоров’я населення (2018)
Дудіна О. О. - Щодо захворюваності жіночого населення України на хвороби, що передаються статевим шляхом, Слабкий Г. О., Миронюк В. І. (2018)
Думановський К. - Захворюваність дитячого населення Рівненської області: характеристика основних показників, Качала Л. (2018)
Защик Н. С. - Щодо профілактики саморуйнівної поведінки у населення України, Слабкий Г. О., Рогач І. М. (2018)
Іванчук І. О. - Україна. Забезпечення стійкості замісної підтримуючої терапії шляхом надання державних коштів та розширення практики видачі ліків для самостійного прийому як підходу, спрямованого на зменшення економічного навантаження, пов’язаного з наданням послуг з охорони здоров’я (2018)
Картавцев Р. Л. - До питання деяких показників використання дороговартісного обладнання, Слабкий Г. О., Рогач І. М. (2018)
Крохмалюк Л. В. - Забезпечення інфекційного конктролю в багатопрофільній лікарні (2018)
Кручаниця В. В. - Актуальні питання профілактики наркоманій, Миронюк І. С. (2018)
Ніколаєнко С. М. - Аналіз захворюваності на малярію в Україні та оцінка ризиків для громадського здоров’я, Сагач О. С. (2018)
Оксак Г. А. - Поширеність факторів ризику виникнення гострого інфаркту міокарда у населення Полтавської області, Голованова І. А. (2018)
Сагач О. С. - Моніторинг за переносниками збудників інфекційних та паразитарних захворювань в системі громадського здоров’я, Ніколаєнко С. М. (2018)
Саксонов В. А. - Підходи до обґрунтування удосконалення кадрового забезпечення офтальмологічної служби в сучасних умовах (2018)
Слабкий Г. О. - Оцінка знань працівників інфекційних відділень закладів охорони здоров’я м. Ужгорода з питань ВІЛ/СНІДу та визначення рівня толерантності до ВІЛ-позитивних людей, Миронюк І. С., Білак-Лук’янчук В. Й., Брич В. В. (2018)
Сорока І. З. - Профілактика станів та захворювань населення України, спричинених йодною недостатністю шляхом форитифікації солі та харчових продуктів йодовмісними сполуками (2018)
Ляхова Н. О. - Вивчення обізнаності батьків про чинники, що впливають на формування здоров’я у дітей, Голованова І. А. (2018)
Furtak I. - Information technology in medicine and public health sphere, Parobetska I., Мaмchyn М., Oliinyk A., Hrytsko R., Kaschevska S. (2018)
Содержание (2018)
Уважаемые коллеги! (2018)
Курсов С. В. - Рекомендации Движения за выживаемость при сепсисе: эволюция ранней целенаправленной терапии, Никонов В. В. (2018)
Георгіянц М. А. - Гемодинамічна підтримка при септичному шоку в дітей. Дискусійні питання у світлі останніх консенсусів, Корсунов В. А. (2018)
Михневич К. Г. - Некоторые вопросы гидродинамики и энергетики циркуляторного и гемического звеньев системы транспорта кислорода (часть 1) (2018)
Тарабрін О. О. - Сучасні аспекти патофізіології та гемостатичних порушень у хворих на політравму, Іванова В. О. (2018)
Шифман Е. М. - Неврологические, травматические и септические осложнения нейроаксиальных методов обезболивания. Отдельные главы из монографии "Спинномозговая анестезия в акушерстве", Филиппович Г. В. (2018)
Мальцева Л. А. - Кортикостероидная недостаточность при критических состояниях у взрослых пациентов, Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н., Левчук А. А. (2018)
Мальцева Л. А. - Пирексия и антипиретическая терапия у больных при критических состояниях, Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н., Козаченко И. В. (2018)
Тарабрін О. О. - Питання тромбогеморагічних ускладнень у хворих на рак ендометрію: що нового?, Бобирь А. Л., Босенко К. В., Дузенко О. О. (2018)
Пасічник Г. П. - Синдром інфузії пропофолу. Аспекти безпечного використання, Орел В. М., Матвієнко О. О., Гоца Р. В., Гнатів Ю. В. (2018)
Мальцева Л. А. - Насколько целесообразно применение иммуноглобулинов при сепсисе и септическом шоке?, Мосенцев Н. Ф., Базиленко Д. В., Лисничая В. Н. (2018)
Мальцева Л. А. - Преоксигенация: терминология, физиологические основы, техники проведения, методики повышения эффективности, особенности у критических пациентов, возможные риски, Гришин В. И., Халимончик В. В., Базиленко Д. В., Голота П. П., Гарус М. В., Шкапяк Р. А. (2018)
Матолінець Н. В. - Динаміка сироваткових рівнів метаболітів оксиду азоту та сульфіду водню як маркерів розвитку органної дисфункції в гострому періоді політравми (2018)
Воротинцев С. І. - Використання надгортанних повітроводів для сліпої інтубації трахеї у пацієнтів з ожирінням при свідомості (2018)
Задорожна Б. В. - Роль біохімічних маркерів в патогенезі, діагностиці та прогнозуванні гострої церебральної ішемії, Сайко О. В. (2018)
Сусак Я. М. - Застосування озоно-кисневої суміші у хворих на гострий біліарний панкреатит із жовчною гіпертензією, Цимбалюк Р. С., Денека Є. Р., Максименко М. В., Тюлюкін І. О. (2018)
Царев А. В. - Поддержание нормотермии при интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы (2018)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Глутоксим как модулятор окислительно-восстановительного состояния глутатиона у септических пациентов с энцефалопатией, Мальцева Л. А., Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н. (2018)
Роговой Н. А. - Поздние осложнения после классической флебэктомии в системе малой подкожной вены, Янушко В. А., Турлюк Д. В., Климчук И. П., Комиссаров В. В., Кульбеда Д. С. (2018)
Танцюра Л. Д. - Стойкая гипогликемия у новорожденного как редкий вариант проявления врожденного гипотиреоза, Киселева И. В., Стадник И. А. (2018)
Лось В. М. - 2b анізотропні простори Хермандера в циліндричних областях (2018)
Мартынюк А. А. - Об устойчивости решений дробно-подобных уравнений возмущенного движения (2018)
Пипка О. О. - Про деякі узагальнення пронормальних підгруп (2018)
Чуйко С. М. - Узагальнення теореми Ньютона–Канторовича в банаховому просторі (2018)
Заяць В. М. - Образний підхід до кількісної оцінки цінності інформації, Заяць М. М. (2018)
Гузь А. Н. - Об акустических волнах в слоевязкой жидкости, взаимодействующем с упругим полупространством, Багно А.М. (2018)
Никитина Н. В. О - движениях в малой окрестности нуля многомерной системы (2018)
Гайдар Г. П. - Зміна електрофізичних властивостей сильно легованих монокристалів n-Ge під впливом термовідпалів (2018)
Большаков В. И. - Организация фрактального моделирования, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2018)
Артеменко Г. В. - Геохимия дайковых пород Аргентинских островов и прилегающей части Антарктического полуострова (Западная Антарктида) (2018)
Ладанивский Б. Т. - Длинно периодные (300–400000000 с) индукционные зондирования и проводимость мантии Восточных, Южных Карпат и Балканид, Логвинов И. М. (2018)
Кисельов Д. В. - Синтез та будова KInP2O7, одержаного з розплавів K–In–P–Mo–O, Теребіленко К. В., Петренко О. В., Баумер В. М., Слободяник М. С. (2018)
Толмачов О. І. - Нові поліметинові барвники на основі солей фуро |3,2-f|-, фуро |2,3-h| флавілію та 4-метил-фуро |4',3'| флавілію, Кудінова М. О., Курдюков В. В. (2018)
Бєлінська І. В. - Гематологічні ефекти похідного малеіміду на тлі активації еритропоезу, індукованого хлоридом кобальту, Дзержинський М. Е., Рибальченко Т. В., Линчак О. В. (2018)
Геращенко Г. В. - Молекулярне профілювання пухлин передміхурової залози, Риндич А. В., Кашуба В. І. (2018)
Бомба М. Я. - Досвід і наукове забезпечення біологічного землеробства в сучасних умовах господарювання, Бомба М. І. (2018)
Кирилюк В. П. - Динаміка запасів продуктивної вологи і водоспоживання пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Єщенко В. О. - Сівозміни Черкащини: чи бути їм науково обґрунтованими?, Усик С. В. (2018)
Рідей Н. М. - Якісна оцінка земель чорноземів типових слабосолонцюватих середньосуглинкових Чорнобаївщини, Горбатенко Л. Ю., Горбатенко А. А. (2018)
Poltoretskyi S. P. - Influence of duration and the sowing method on the features of vegetation of grain sorghum and soriz, Burdyha V. M., Bilonozhko V. Y. (2018)
Павліченко А. А. - Зміна забур'яненості сівозміни за різних систем основного обробітку ґрунту і удобрення (2018)
Тарасюк В. А - Формування біометричних показників продуктивності рослин розторопші плямистої в умовах Правобережного Лісостепу України, Строяновський В. С., Безвіконний П. В., Кравченко В. С. (2018)
Паламарчук В. Д. - Характеристика гібридів кукурудзи за масою 1000 зерен та продуктивністю залежно від елементів технології (2018)
Хоменко С. О. - Стабільність і пластичність колекційних зразків пшениці м'якої ярої за показниками продуктивності, Кочмарський В. С., Федоренко І. В., Федоренко М. В. (2018)
Буйний О. В. - Вплив 1-НОК на продуктивність томатів, Кур'ята В. Г. (2018)
Вдовенко С. А. - Морфобіометричні особливості, урожайність і товарність плодів фізалісу мексиканського в умовах відкритого грунту за використання мульчуючих матеріалів, Полутін О. О. (2018)
Вдовенко С. А. - Ефективність вирощування ріпи за весняних строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу України, Кожухар Є. В. (2018)
Гораш О. С. - Залежність урожайності бульб картоплі від сортових особливостей та напрямку рядків в агрофітоценозі, М'ялковський Р. О. (2018)
Шевчук О. А. - Вплив препаратів антигіберелінової дії на проростання насіння квасолі, Первачук М. В., Вергеліс В. І. (2018)
Копитко П. Г. - Урожайність і якість плодів груші за оптимізації ґрунтового удобрення та позакореневого підживлення, Петренко С.О., Слюсаренко В. С. (2018)
Єлісавенко Ю. А. - Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва східного Поділля - центри збереження біорізноманіття регіональної екологічної мережі, Мудрак О. В., Василевський О. Г., Смашнюк Л. В. (2018)
Тихонова О. М. - Вегетативне розмноження Chrysanthemum х Koreanum Makai в умовах ННВК Сумського НАУ, Бондарєва Л. М. (2018)
Шлапак В. П. - Діброви Білогрудівського лісу (2018)
Врадій О. І. - Моніторинг забруднення важкими металами їстівних грибів в умовах Правобережного Лісостепу України, Міщенко Б. Д. (2018)
Карпенко В. П. - Пігментна система пшениці полби звичайної за використання гербіциду Пріма форте 195 і регулятора росту рослин Вуксал БІО Vita, Павлишин С. В. (2018)
Поліщук В. В. - Досвід застосування IT-технологій в лісовій таксації на прикладі ДП "Золотоніське лісове господарство", Шемякін М. В., Шпак В. П., Козаченко І.В. (2018)
Господаренко Г. М. - Якість крупи швидкого приготування із зерна пшениці спельти залежно від температури екструдування, Полторецький С. П., Любич В. В., Полянецька І. О., Желєзна В. В., Улянич І. Ф., Рябовол Я. С. (2018)
Веклич В. О. - Публічна політика щодо запобігання та боротьби з корупцією в Україні: визначення (2017)
Гиренко І. В. - Щодо деяких питань еволюції державного контролю у сфері земельних ресурсів України, Макаренко Ю. С. (2017)
Гончарук Л. Ю. - Досвід зарубіжних країн у застосуванні заходів адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, Носач С. В. (2017)
Дуліба Є. В. - Теоретико-правовий аналіз функції фінансів у системі державної фіскальної політики (2017)
Курило В. І. - Місце та роль адміністративних правовідносин у механізмі адміністративно-правового регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу в Україні, Городецька І. А. (2017)
Мушенок В. В. - Акти кабінету міністрів України у системі фінансового регулювання заходів у сільському господарстві (2017)
Канарик Ю. С. - Проблема принципу мови судочинства у господарському процесі, Мазій В. С. (2017)
Найда І. В. - Удосконалення управління системою державних закупівель, Руденко Р. А. (2017)
Мельничук О. Ф. - Особливості права постійного користування земельною ділянкою, Мельничук М. О. (2017)
Колінько О. О. - Європейські стандарти організації праці: міжнародно-правове регулювання, Рубець М. М. (2017)
Пенькова К. О. - Особливості правового регулювання праці працюючих мігрантів в Україні, Калініченко О. Ф. (2017)
Сопрун Т. О. - Відповідність українського національного законодавства європейським стандартам щодо права на відпустки, Калініченко О. Ф. (2017)
Потапенко С. А. - Колізії правового регулювання дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради (2017)
Піх Ю. А. - Теоретико-правові аспекти розвитку правової системи мусульманських держав у контексті секуляризаційних процесів (2017)
Гиренко І. В. - Щодо деяких питань захисту прав медичних працівників в умовах реформування галузі, Тарнавська І. Я. (2017)
Пахомова А. О. - Організаційно-правові передумови трансформації української аграрної науки (2017)
Стецюк С. П. - Функції юридичної служби Міністерства оборони України: поняття та класифікація (2017)
Pyvovar Yu. - The role and significance of the regional European organizations in the process of humanization of national public policy: legal analysis, Radzivill O., Rozum I. (2017)
Мушенок В. В. - Формування основних принципів державної податкової політики України (2017)
Музика Т. О. - Теорія та практика визнання договору довічного утримання (догляду) дійсним (2017)
Піх Ю. А. - Співвідношення світського та релігійного в іудейському праві (2017)
Klyuchko O. M. - Electronic information systems in biotechnology (2018)
Chudina T. О. - Synthesis and characterization of poly(D,L-lactic-co-glycolic)acid microparticles loaded by diphtheria toxoid, Skoryk M. А., Legach Е. І. (2018)
Siromolot A. A. - Recognition of Mycobacterium tuberculosis antigens MPT63 and MPT83 by murine polyclonal and scFv antibodies, Oliinyk O. S., Kolybo D. V. (2018)
Boiko М. V. - Mathematical modelling of optimization nutrient medium composition for entomopathogenic bacteria strain Bacillus thuringiensis 87/3 cultivation, Patyka N. V., Shulga S. М., Tigunova O. O., Andriiash H. S. (2018)
Lakhneko O. R. - Polymorphism of some transcription factor genes related to drought tolerance in wheat, Stepanenko A. I., Kuzminskiy Ye. V., Morgun B. V. (2018)
Obodovych O. M. - Application of aeration-oxidative jet-looped setup for biological wastewater treatment, Sablii L. A., Sydorenko V. V., Korenchuk M. S. (2018)
Manoilov K. Y. - Necessity of translocation domain for realisation of cytostatic effect of non-toxic derivatives of diphtheria toxin, Krynina O. I., Labyntsev A. Ju., Romaniuk S. I., Kolybo D. V. (2018)
Churkina L. N. - Peculiarities of antibiotic batumin action on biofilm formation by Staphylococcus aureus and Pseudomonas batumici, Klochko V. V., Zagorodnya S. D., Yaroshenko L. V., Luitko O. B. (2018)
Бабенко Б. І. - Випереджувальна професійна підготовка валідаторів – шлях до визнання результатів процедур пост-митного контролю (2018)
Балендр А. В. - Сучасний досвід інтеграції галузевої рамки кваліфікацій сфери охорони кордонів країн Європейського Союзу в прикордонній поліції Румунії (2018)
Білик Н. В. - Інформаційна компетентність фахівця інженерних військ, Ситнік О. В. (2018)
Білявець С. Я. - Особливості впровадження методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін (2018)
Воєвода К. В. - Особливості професійної діяльності фахівців з авіаційної безпеки (2018)
Гаврилюк В. В. - Навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів (2018)
Голова Н. І. - Критерії, показники і рівні сформованості особистісного зростання майбутніх працівників соціальної сфери (2018)
Гоцуляк В. М. - Роль Петра Могили в духовних і культурно-просвітницьких процесах в Україні XVII ст. (2018)
Дудікова Л. В. - Концептуальні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних університетах (2018)
Козак Х. І. - Структура професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи (2018)
Кудлай А. О. - Формування комунікативної компетентності майбутніх офіцерів поліції у процесі вивчення курсу "безпека життєдіяльності та охорона праці” (2018)
Кустовська І. М. - Інноваційні прийоми викладання зарубіжної літератури у закладах вищої освіти, Безбородих І. С. (2018)
Левицька А. А. - Критерії, показники та рівні оцінки ефективності патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі військових традицій (2018)
Левко М. І. - Використання інноваційних методів навчання у формуванні політичної культури майбутніх офіцерів ВВНЗ (2018)
Лисиця Д. Л. - Вивчення стану сформованості професійної компетентності майбутніх зубних гігієністів (2018)
Мацюк О. О. - Використання симуляційних технологій під час іншомовної підготовки майбутніх фахівців (2018)
Мельничук С. Ю. - Організація експериментального дослідження перевірки результативності реалізації педагогічних умов застосування навчальних тренінгів у підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин (2018)
Мірошніченко В. І. - Методика формування умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі викладання "вогневої підготовки”, Сич Р. В. (2018)
Нагаєв В. М. - Технологічні засади формування творчого досвіду в системі професійної підготовки менеджерів аграрної сфери: педагогічний досвід Великобританії (2018)
Павлюк Є. О. - Розвиток культури здоров’я майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у процесі проходження різних видів практик, Павлюк О. С., Чопик Т. В., Антонюк О. В. (2018)
Пілевич О. А. - Методичні аспекти формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту (2018)
Повстин О. В. - Оцінка ефективності формування управлінської компетентності у майбутніх фахівців служби цивільного захисту (2018)
Савицька А. П. - Модель формування готовності майбутніх військових пілотів до міжнародних миротворчих операцій (2018)
Серховець С. В. - Особливості підготовки інспекторів-кінологів державної кримінально-виконавчої служби України під час вивчення професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, Доменюк А. М. (2018)
Солтик О. О. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури на основі збільшення арсеналу фізичних вправ (2018)
Тогочинський О. М. - Науково-дослідна діяльність курсантів як складова освітнього процесу та основа формування їх професійної компетентності (2018)
Тракалюк О. Л. - Результати експериментального дослідження розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України (2018)
Чудик А. В. - Фактори психологічного впливу на формування морально-вольових якостей у прикордонників під час проведення занять з фізичного виховання, Ткаченко І. В. (2018)
Шабалдак.А. В. - Філософсько-методологічний аналіз праксеологічного підходу у контексті дослідження формування готовності майбутніх офіцерів забезпечення військ до професійної діяльності (2018)
Шевчук В. М. - Розробка методики виконання практичних вправ курсантами-прикордонниками з ремонту кузовів автомобілів під час проведення занять із загальнотехнічних дисциплін, Дем’янюк К. Д. (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Viňáš J. - The influence of surface pretreatment on the quality of plasma coatings, Draganovská D., Nykyforchyn Y., Okipnyi I. (2018)
Senkiv L. - Mathematical modeling of residual stresses in spiral welded pipe, Chekurin V., Diakiv V. (2018)
Mikulich O. - The method of dynamic stresses determination of media with tunnel cavities, Shvabjuk V. (2018)
Strizhalo V. - Estimation of the load carrying capacity of the bellow compensator for gas pipelines in the mining production areas, Orynyak I., Zarazovskii M., Yaskovets Z., Antonchenko V. (2018)
Kychma A. - Estimation of the pipelines working capacity basing on the results of semimode testing, Luchko J. (2018)
Habrusiev H. - The effect of initial deformations of the thick plate on its contact interaction with the ring punch, Habrusieva I., Shelestovs’kyi B. (2018)
Pavlenko O. - Spline collocation method for free vibration analysis of laminated shallow shells (2018)
Habrusiev H. - Contact interaction of punch with prestressed half-plane, Panchuk O., Shelestovs'kyi B. (2018)
Shtefan T. - Numerical and analytical solution of the problem on deformation of the circular cylinder using the Bessel functions, Zasovenko A. (2018)
Kovbashyn V. - Technological conditions of diffusive boride coating formation on silicon carbide and molybdenum disilicide, Bochar I. (2018)
Pidgurskyi I. - Analysis of stress intensity factors obtained with the fem for surface semielliptical cracks in the zones of structural stress concentrators (2018)
Rybak T. - Analytical and applied model of the process of the cut vegetable components feeding to the screw conveyor of the top gathering module, Tson A., Stashkiv M., Tson O. (2018)
Baranovsky V. - Digging of chicory root crops by combined digger, Skalskyi O. (2018)
Dzerzhynska O. - The analysis of the stepping machines constructive features influence on the interaction of the skis supporting surface with ground (2018)
Zakordonets V. - Stabilization of LEDs thermal conditions by thermoelectric modules of cooling, Kutuzova N. (2018)
Вихідні дані (2018)
Фещук Ю. Л. - Геометрія зони обвуглення дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням та без нього в умовах пожежі (2018)
Поздєєв С. В. - Дослідження впливу пожежного навантаження на температурний режим пожежі у кабельному тунелі, Шеверєв Є. Ю., Самченко Т. В., Нуянзін О. М. (2018)
Крикун О. М. - Обґрунтування швидкості руху пожежних автомобілів для визначення дислокації пожежно-рятувальних підрозділів, Кропивницький В. С., Ніжник В. В., Жихарєв О. П., Добряк Д. О. (2018)
Сізіков О. О. - До питань розрахунку протипожежного водозабезпечення об’єкта після реконструкції, Балло Я. В., Добряк Д. О., Довгошеєва Н. М., Голікова С. Ю. (2018)
Нікулін О. Ф. - Вимір газопроникності пористих негорючих матеріалів в умовах температур до 800 °С методом динамічного вимірювання, Кодрик А. І., Тітенко О. М., Мороз О. І. (2018)
Шумай С. М. - Разработка специальной защитной обуви пожарных. Основные вопросы и решения, Навроцкий О. Д., Романенко Я. А., Игнашева О. Е., Иванов Ю. С. (2018)
Костенко Т. В. - Захист обличчя рятувальника від дії інтенсивного теплового випромінювання (2018)
Ніжник В. В. - Аналітичні дослідження щодо удосконалення системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів, Сізіков О. О., Довгошеєва Н. М., Голікова С. Ю. (2018)
Виноградов А. Г. - Розрахунок протипожежних водяних завіс (2018)
Новак С. В. - Оценка огнезащитной способности вспучивающегося огнезащитного покрытия для несущих стальных конструкций стандартизированными методами, Круковский П. Г., Григорьян Н. Б., Григорьян Б. Б. (2018)
Новак С. В. - Аналіз сучасних європейських методів оцінювання вогнезахисної здатності вогнезахисних матеріалів для будівельних конструкцій, Дріжд В. Л., Добростан О. В. (2018)
Семерак М. М. - Визначення інтенсивності теплових потоків, обумовлених пожежею в резервуарному парку за умов розливу нафтопродуктів, Михайлишин М. Р. (2018)
Новак С. В. - Експериментальні дослідження горючості електроізоляційних матеріалів із застосуванням стандартизованих джерел запалювання, Іллюченко П. О., Гордєєв М. Д., Зазимко О. В. (2018)
Борис О. П. - Визначення ефективності загороджувальних смуг в локалізації низових пожеж у природних екосистемах, Ліхньовський Р. В., Корнієнко О. В., Копильний М. І. (2018)
Варібрусова А. С. - Методологічні підходи до оцінювання національного бренду (2018)
Срібняк І. В. - Санітарно-епідеміологічний стан табору інтернованих вояків-українців Александрів (Польща), грудень 1920 – липень 1921 рр. (2018)
Кротевич О. В. - Аналіз татуювання кланово-представницьких спільнот та його позитивна деформація в суспільстві (2018)
Кротевич Л. В. - Впровадження та місце червоного коліру, як основи в традиційних Кролевецьких рушниках (2018)
Наджафова С. И. - Экологическое земледелие в Азербайджане через призму биогенности и ассимиляционного потенциала почв биоклиматических ландшафтных зон страны, Кейсерухская Ф. Ш., Исмаилов Н. М. (2018)
Дмитрієва О. О. - Екологічно небезпечне водовідведення в населених пунктах України на засадах сталого розвитку, Телюра Н. О., Хоренжая І. В. (2018)
Дуднік А. С. - Дослідження похибки інформаційних систем вимірювання механічних величин (2018)
Івасенко В. М. - Вимірювання діоксиду вуглецю в приміщенні громадських, житлових та офісних будівель, Ганчев Б. С. (2018)
Панова И. Н. - Волновая нагрузка на верхнее строение морских гидротехнических сооружений сквозного типа, Рогачко С. И. (2018)
Васильченко Т. О. - Розробка комплексного хлібопекарського поліпшувача "свіжість КСБ +" для подовження свіжості булочних виробів, Білик О. А., Бондаренко Ю. В., Грищенко А. М. (2018)
Окорокова В. В. - Моделювання як метод пізнання соціальної реальності (2018)
Abstract and References (2018)
Klyuchko O. M. - Informat ion computer technologies for using in biotechnology: electronic medical information systems (2018)
Manoilov K. Y. - Biological properties and medical application of diphtheria toxin derivatives (2018)
Ogbuagu D. H. - Application of biofilms in removal of heavy metals from waste water under static condition, Nwachukwu I. N., Ejike O. J. (2018)
Vlasenko E. N. - Biosynthesis of volatiles by Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. mushrooms on substrates enriched with vegetable oils, Kuznetsova O. V. (2018)
Raks V. - Ganoderma species extracts: antioxidant activity and chromatography, Öztürk M., Vasylchenko O., Raks M. (2018)
Kravchenko O. V. - Isolation of pure cultures iron- and manganese-oxidizing bacteria from rapid filters, Panchenko O. S. (2018)
Makogonenko S. Yu. - "Regoplant” and "Stimpo” influence on the content of free amino acids, proline and on the lipid peroxidation reaction intensity in Helianthus annuus L. Grown on technosol, Baranov V. I., Ponomarenko S. P. (2018)
Habaj M. - Trade, transportation and duties on the Danube in ancient time from the perspective of ancient sources (2017)
Ніколаєв М. І. - Агораноми елліністичної Ольвії (2017)
Колесников К. М. - Дунайські легіони у підтримці безпеки на півночі Понту (І – V ст.) (2017)
Rutkowski M. - Opłaty spławnego w Królestwie Polskim ery paskiewiczowskiej (2017)
Проців О. Р. - Значення шкіри мисливських видів тварин у Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Морозов О. В. - Імпорт кораблів для флоту Цінської імперії в 1870 – 1890-х рр. (2017)
Кухаренко А. А. - Роль Крестьянского поземельного банка в формировании рынка земельной собственности на территории Беларуси (1883 – 1917 гг.) (2017)
Архірейський Д. В. - Зовнішня торгівля та митна справа Української Держави за журналами засідань Ради Міністрів (травень – грудень 1918 р.) (2017)
Petranský I. A. - Funding of churches and religious societies in Slovakia in the 20th century (2017)
Шеремет В. Ю. - Роль Української економічної ради та її підрозділів у системі органів державної влади УССР на початку 1920-х рр. (2017)
Пасіцька О. І. - Міжнародний ярмарок "Східні торги” у Львові (20 – 30-ті роки ХХ ст.): світовий досвід та місцеві реалії (2017)
Скубій І. В. - Чоловіче споживання у міському просторі радянської України в 1920 – 1930-ті рр. (2017)
Фрадинський О. А. - Ленд-ліз у СРСР: нафтова компонента (2017)
Захарова О. В. - Провадження у справах про порушення митних правил: статистичний аналіз, Дуженко C. А. (2017)
Литвинов В. В. - Особенности описания предметов бонистики в таможенных документах (2017)
Дячок О. О. - Ґрунтовне дослідження земельних відносин на українських теренах Великого князівства Литовського (рецензія на монографію: Блануца Андрій. Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440 – 1572 рр.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2017. – 423 с.) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Авраменко Н. В. - Кореляційний аналіз зв’язку якості життя жінок репродуктивного віку з показниками їх гормонально-метаболічного статусу до та під час використання гормональної контрацепції, Барковський Д. Є., Кабаченко О. В., Грідіна І. Б. (2018)
Безкоровайна І. М. - Доцільність застосування сферо-циліндричної корекції зору для близької відстані у пацієнтів пресбіопічного віку з вперше виявленим астигматизмом, Наконечний Д. О. (2018)
Бобирьова Л. Є. - Функціонально-адаптивний стан серцево-судинної системи при гіпотиреозі, ішемічній хворобі серця та в умовах коморбідності, Городинська О. Ю. (2018)
Васько Л. М. - Результати неоад’ювантного хіміопроменевого лікування місцевопоширеного раку прямої кишки (2018)
Вовк О. Я. - Первично-отсроченные межкишечные анастомозы в лечении рака ободочной кишки, осложненного перфорацией, Кондратюк А. И., Коврыга А. И. (2018)
Гасанова В. Л. - Клиническое течение аллергодерматозов на фоне дисбактериоза и нормальной микрофлоры кишечника и эффективность их терапии, Фараджев З. Г., Салехов А. Э. (2018)
Драбовський В. С. - Удосконалення хірургічного лікування косметичних дефектів передньої черевної стінки у пацієнтів з брахіморфним типом конституції, Малик С. В., Лисенко Р. Б., Челішвілі А. Л., Ляшенко В. О. (2018)
Ждан В. Н. - Особенности профилактики антибиотикоассоциированной диареи у пульмонологических пациентов, Кирьян Е. А., Бабанина М. Ю., Шилкина Л. Н., Моторная Н. Н., Петренко В. А. (2018)
Жукова Т. О. - Використання препарату "емоксипін" при променевих циститах (2018)
Іващенко Д. М. - Оцінка ефективності комбінації бактеріофагів та декаметоксину при лікуванні гнійних ран у хворих з алергією до антибіотиків (2018)
Катеренчук О. І. - Картування інтервалу qt та його дисперсія в післяінфарктний період: діагностично-клінічне значення, Іваницький І. В. (2018)
Коробчанський В. О. - Гігієнічна характеристика впливу умов навчання на функціональний стан учнів професійного аграрного ліцею, Богачова О. С. (2018)
Лиманець Т. В. - Вплив L-аргініну на процеси вільнорадикального окислення у онкогематологічних пацієнтів групи високого кардіологічного ризику в динаміці індукційної хіміотерапії (2018)
Литвин К. Ю. - Основні характеристики та ризики ВІЛ-асоційованого туберкульозного ураження нервової системи (2018)
Маркін А. І. - Результати дослідження внутрішньої надійності української версії опитувальника Haemo-Qol (2018)
Нікіфорова О. С. - Особливості клінічного перебігу та прогресування мігрені у пацієнтів з абдомінальним ожирінням, Дельва М. Ю. (2018)
Недоборенко В. М. - Додавання кверцетину до комплексного лікування знижує рівень експресії IkBΑ в підшкірній жировій тканині при залізодефіцитній анемії в поєднанні з ожирінням (2018)
Некрасова Н. О. - Діагностика вертебро-базилярної недостатності у осіб молодого віку: принципи та досвід клініко-інструментальної верифікації її спондилогенного походження (2018)
Попович Ю. О. - Клінічні особливості проявів та перебігу атопічного дерматиту у дорослих у сучасний період, Федотов В. П., Ковальова Т. Д. (2018)
Радіонова Т. О. - Частота та характер уражень шлунку у хворих на цукровий діабет в залежності від його типу (2018)
Савченко Л. В. - Показники якості життя та фактичного харчування у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в поєднанні з аліментарно-конституційним ожирінням (2018)
Сизова Л. М. - Клініко-епідеміологічна характеристика хронічного гепатиту С у Полтавській області (2018)
Стебловська І. С. - Частота виникнення набряку макулярної ділянки сітківки в залежності від вмісту простацикліну і тромбоксану у внутрішньоочній рідині після видалення катаракти (2018)
Сухін В. С. - Експресія деяких молекулярно-біологічних маркерів як прогностичний фактор при лейоміосаркомі, Сухіна О. М., Сокур І. В., Задніпряний О. В., Демченко В. М. (2018)
Сухонос Н. К. - Гормональні особливості у хворих вібраційною хворобою на тлі гіпертонічної хвороби (2018)
Терів П. С. - Гостра церебральна та гастроінтестинальна недостатності: нейровегетативні впливи, особливості перебігу (2018)
Хагвердиев Ф. Т. - Сравнительная оценка эффективности различных методов анестезии в профилактике осложнений при проведении витреоретинальных операцій (2018)
Хaйменовa Г. С. - Плейотропний ефект стaтинiв у хворих нa хронiчне обструктивне зaхворювaння легень у поєднaннi з iшемiчною хворобою серця, Ждaн В. М., Кир’ян О. A. (2018)
Овчаренко Л. К. - Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в осіб похилого віку, Циганенко І. В. (2018)
Шаєнко З. О. - Особливості клінічного перебігу цукрового діабету 2 типу у поєднанні з ожирінням, Попруга А. О. (2018)
Щербак О. В. - Вплив гіполіпідемічної терапії на прооксидантно-антиоксидантний статус хворих на ішемічну хворобу серця (2018)
Бугаевский К. А. - Рассмотрение особенностей динамики менструального цикла в половых соматотипах у спортсменок юношеского возраста, занимающихся теннисом, Пашинский С. С., Кизилова А. А., Нечипорук А. В., Канунова Н. С. (2018)
Волошина О. В. - Методи експериментальних досліджень гепатоцитів при асептичному перитоніті, Григоренко А. С., Донець І. М. (2018)
Каплун Д. В. - Порівняльний аналіз фіброархітектоніки слизових клаптів різного ступеню натягу при проведенні клаптевих операцій в порожнині рота, Скрипник В. М., Ставицький С. О. (2018)
Нагорна О. О. - Вплив похідних 1,2,4-триазолу на сполучені системи: відновлені тіоли/no in vitro (2018)
Рыкова Ю. А. - Характеристика массы и длины щитовидной железы крыс репродуктивного возраста под воздействием на организм хронической экзогенной гипертермии средней степени, Шупер В. А., Шупер С. В., Гордийчук Д. А. (2018)
Силенко Б. Ю. - Вивчення токсичного впливу фулерену С60 на організм щурів (2018)
Филенко Б. М. - Показники неоангіогенезу та їх значення при плоскоклітинному раку легені з ороговінням, Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2018)
Черемісіна В. Ф. - Імуноморфологічні та імуногістохімічні показники сполучної тканини пародонта у щурів при пародонтиті та гінгівіті (2018)
Буханченко О. П. - Особливості ультразвукової діагностики післяопераційних нормотрофічних рубців шкіри голови та шиї, Іваницька О. С., Локес К. П. (2018)
Доброскок В. О. - Порівняльна характеристика стоматологічного статусу у дітей з гострими запальними процесами щелепно-лицевої ділянки (2018)
Коваленко В. В. - Дослідження хімічної структури твердих тканин зубів із каріозним процесом та при підвищеній стертості в залежності від виду застосованого матеріалу та типу адгезивної системи, Ткаченко І. М. (2018)
Криничко Л. Р. - Динаміка змін клінічних показників рубцевозмінених тканин на 3 місяць післяопераційного періоду, Григоров С. М., Ставицький С. О., Бойко І. В., Ахмеров В. Д. (2018)
Кузь В. С. - Порівняльна характеристика мікротвердості різних груп базисних стоматологічних пластмас, Дворник В. М., Кузь Г. М., Мартиненко І. М., Шеметов О. С. (2018)
Тарашевська Ю. Є. - Відтворення піднебінної ділянки у знімних та опорних пластинкових протезах (попереднє повідомлення) (2018)
Потапчук А. М. - Проблеми загальносоматичної патології на стоматологічному прийомі, Мельник В. С, Горзов Л. Ф., Рівіс О. Ю. (2018)
Федун І. Р. - Ефективність лікування генералізованого пародонтиту у наркозалежних хворих, Зубачик В. М. (2018)
Фурдичко А. І. - Клінічне обгрунтування використання антидисбіотичного засобу "Леквин" в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта у хворих на гепатобіліарну патологію (2018)
Шульженко А. Д. - Динаміка пародонтологічної захворюваності жінок із бактеріальним вагінозом на різних етапах диспансерного спостереження (2018)
Яценко П. И. - Биоэлектрическая активность жевательных мышц и ее парадоксы у больных мышечно-суставной компрессионно-дислокационной дисфункцией ВНЧС, Яценко О. И., Рыбалов О. В., Семененко Ю. И. (2018)
Бондар О. Г. - Здоровий лікар – шлях до перемоги над хронічними неінфекційними захворюваннями, Невойт Г. В., Потяженко М. М. (2018)
Давиденко В. Ю. - Роль практичного заняття на післядипломному етапі освіти лікарів стоматологів-ортопедів, його форми та методи, дидактичні принципи проведення (2018)
Дубініна В. О. - Філософська концепція ідеї університету, Біланов О. С. (2018)
Жовнір М. М. - Прояв української ментальності в медичному дискурсі (на матеріалі художніх творів лікарів-письменників) (2018)
Padalka A. I. - Specifics of applying ethical principles in pediatric dental practice, Kostenko V. G., Sheshukova O. V. (2018)
Плужнікова Т. В. - Вивчення обізнаності студентської молоді м. Полтави щодо наркотичної залежності, Костріков А. В., Краснова О. І. (2018)
Іваницька Т. А. - Клінічний випадок неврилеммоми плеча, Капустянський Д. В., Іваницький І. В. (2018)
Шилкіна Л. М. - Клінічний випадок токсичного ураження печінки пестицидами, Іваницький І. В., Світловська І. С., Костенко І. В., Чигрин О. О. (2018)
Олійник Г. А. - Теплове випромінювання та тепловізійні дослідження в медицині, Кремень В. О., Грязін О. Є., Тимченко О. К. (2018)
Рамазанов В. В. - Формирование метаболического синдрома при системной дисфункции эритроцитов, Воловельская Е. Л., Нипот Е. Е., Ершов С. С., Ершова Н. А., Руденко С. В., Бондаренко В. А. (2018)
Ткаченко П. І. - Особливості різних нозологічних форм лімфаденітів щелепно-лицевої ділянки у дітей, Білоконь С. О., Доленко О. Б., Лохматова Н. М., Попело Ю. В. (2018)
Тончева К. Д. - Необхідність ортопедичної реабілітації хворих з інсультом при неврологічному дефіциті по гемітипу у відновному періоді (2018)
Хілініч Є. С. - Роль малих слинних залоз у забезпеченні гомеостазу порожнини рота та їх зміни під дією різних чинників (2018)
Браїлко Н. М. - Терапевтичні аспекти аналізу адгезивних систем (2018)
Гальченко А. В. - Проблемні питання діагностики, розвитку та терапії посттравматичного стресового розладу (2018)
Ємченко Я. О. - Роль ендотеліальної дисфункції в патогенезі склеродермії (2018)
Комариця О. Й. - Системи локальної доставки ліків у стоматологічній практиці, Угляр І. М. (2018)
Короленко И. А. - Болезнь Шегрена, диагностические критерии в стоматологи, Рыбалов О. В. (2018)
Ляховський В. І. - Застосування ендоваскулярних методів у лікуванні ішемічної форми синдрому діабетичної стопи, Пузирьов Г. С., Сакевич Р. П., Гавловський О. Л., Ханенко Є. Б. (2018)
Запорожченко І. В. - Порівняльна характеристика сучасних методів визначення жувальної ефективності (2018)
Гарматіна О. Ю. - Ушкодження ДНК нейронів при дії ресвератрола за умов моделювання хронічної судинної патології головного мозку у мишей, Вознесенська Т. Ю., Грушка Н. Г., Лапікова-Бригінська Т. Ю., Красільніков Р. Г. (2018)
Єлінська А. М. - Вплив інгібітора фактора транскрипції AP-1 на деполімеризацію білків сполучної тканини пародонта щурів за умов системної запальної відповіді, Костенко В. О. (2018)
Кицюк Н. І. - Стан системи оксиду азоту при ультрафіолетовому опроміненні у віддалені терміни в експерименті, Звягінцева Т. В. (2018)
Николаева О. В. - Биохимические изменения экзокринной части поджелудочной железы крыс, находящихся на гипокалорийном питании, Ковальцова М. В., Сиренко В. А., Сулхдост И. А., Журавлёва П. В. (2018)
Пономарьова І. В. - Моделювання кардіоміопатії такотсубо у щурів передстаречого віку, Бакуновський О. М, Портниченко А. Г. (2018)
Сопова І. Ю. - Вплив гострої гіпоксії на активність фібринолізу в базальних ядрах головного мозку щурів з гіпофункцією епіфізу (2018)
Ефимов О. В. - Моделирование осесимметричной теплопроводности в компактных изделиях керамического ядерного топлива с учетом температурных зависимостей теплофизических характеристик, Ромашов Ю. В., Чибисов Д. А. (2018)
Nikulina E. N. - Optimization of direct quality indexes of automatic control systems of steam generator productivity, Severyn V. P., Kotsiuba N. V. (2018)
Куценко А. С. - Инвертирование линейных динамических систем в среде квазигармонических сигналов, Товажнянский В. И. (2018)
Мазманишвили А. С. - Управление поперечными размерами электронного пучка в соленоидальном поле магнетронной пушки, Решетняк Н. Г. (2018)
Никульченко А. А. - Прогнозирование потребительского спроса на сезонные товары с использованием вектора кривой продаж (2018)
Shevcheko S. V. - Situational forecasting of electricity demand in the region, Druppov D. O., Bezmenov M. I. (2018)
Zinkovskyi O. I. - A fuzzy-based approach to automated defect identification in distributed software systems and software product lines, Gamzayev R. O., Bollin A., Tkachuk M. V. (2018)
Чалий С. Ф. - Методи формування упорядкованих по процесам трас журналу подій в задачах процесного управління, Богатов Є.О., Прібильнова І. Б. (2018)
Левикін В. М. - Розробка представлення причинно-наслідкових залежностей для бази знань системи процесного управління, Чала О. В. (2018)
Сидоренко Г. Ю. - Використання serverless підходу для створення веб-додатку моніторінгу товарів, Малько М. М., Ляшенко М. А. (2018)
Lysytskyi V. L. - Development of software for effective enterprice product policy creation, Morhun Y. Y. (2018)
Москаленко В. В. - Алгоритмический модуль формирования инвестиционной программы в рамках системы поддержки принятия решений по развитию предприятия, Качанова С. И. (2018)
Turetskyi A. O. - Development and research of models and software for the recommender system of consumer goods, Vorona B. M., Vovk M. A., Yershova S. I. (2018)
Толстолузька О. Г. - Рішення задачі класифікації в e-learning на основі методу паралельної побудови дерев рішень, Паршенцев Б. В. (2018)
Гришманов Д. Є. - Аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для оцінки і вдосконалення діяльності авіаційних диспетчерів, Данюк Ю. В., Барилюк Ф. А., Корольов Р. В. (2018)
Dorokhina А. - The conceptual model of the construction project taking into account the interests of stakeholders, Starostina А., Artiukh R. (2018)
Козіна О. А. - Змішана несуперечність даних у багатохмарних системах, Стратієнко Н. К. (2018)
Скулиш M. А. - Математична модель пошуку оптимального обсягу ресурсів віртуального вузла обслуговування (2018)
Улічев О. С. - Програмне моделювання поширення інформаційно-психологічних впливів у віртуальних соціальних мережах, Мелешко Є. В. (2018)
Chala O. - Logical-probabilistic representation of causal dependencies between events in business process management (2018)
Kisel D. - Analysis of informational counteraction influence on organization of officers management activity, Salnikova O., Antonenko S., Shyshatskyi A. (2018)
Kovalyuk T. - Educational programs and professional standards in the IT field as factors of development of IT education, Chaikovska O. (2018)
Синиця В. І. - Виявлення закономірностей в часових рядах методом програмної інженерії, Подрубайло М. В. (2018)
Tomashevskyi R. - Opportunity and planning BIM-analysis for monitoring blood, Sokol T., Dotsenko Z. (2018)
Шостак А. В. - Оценка коэффициента покрытия беспроводной сенсорной сети (2018)
Areej Adnan Abed - Functional structure of comparator’s predicate in the compartment identification method (2018)
Рахими Я. - Разработка экспертной системы для выбора рационального маршрута транспортировки сухофруктов в Украину, Феоктистова Е. И. (2018)
Семенов С. Г. - Інтелектуальна система контролю стану небезпечних ділянок залізничного шляху, Ліпчанська О. В. (2018)
Mamusic I. - Model of data preparation for allocation of algorithm from binary code for the safety analysis of the software, Lysytsia D., Lysytsia А. (2018)
Гавриленко С. Ю. - Система ідентифікації шкідливого програмного забезпечення на основі контекстно-вільних граматик, Челак В. В., Васілев В. А. (2018)
Сєров С. С. - Метод оцінки перешкодозахисту інформаційної системи при використанні сигналів з розширенням спектру (2018)
Андрєєв С. М. - Розробка методики визначення типів хмарності для замовлення оптимального часового періоду космічної зйомки, Волотівська Д. О., Жилін В. А. (2018)
Donets V. - Development of software of e-learning information system synthesis modeling process, Kuchuk N., Shmatkov S. (2018)
Kovtun A. - Application of the embedded mechanical systems for ensuring the preservation of military equipment products under dynamic impacts, Tabunenko V., Melnikov S. (2018)
Obikhod Ya. - Mobile users’ multiple detection method on the basis of the particle swarm optimization in the cognitive radio network (2018)
Pisnia L. - Expert-analytical forecasting of nuclear damage foci on the monitoring issues of military character emergency situations, Cherniavskiy I., Petrukhin S., Serikova E. (2018)
Свиридов А. C. - Метод перерозподілу пропускної здатності критичної ділянки мережі на основі удосконалення ON/OFF-моделі трафіку, Коваленко А. А., Кучук Г. А. (2018)
Serkov A. - Method of coding information distributed by wireless communication lines under conditions of interference, Breslavets V., Tolkachov M., Kravets V. (2018)
Наші автори (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Щербакова Н. Ю. - Співвідношення слова і музики у квокальному творі за умови перекладу поетичного тексту (2018)
Щелканова С. О. - Образ людини в ранніх симфоніях Валентина Сильвестрова: онтологічний підхід (2018)
Василенко О. А. - Хорова творчість Віктора Степурка в сучасному виконавстві (2018)
Довжинець І. І. - Роменська хорова капела імені Миколи Леонтовича: історія створення і гастрольна діяльність (2018)
Пономаренко О. Ю. - Вісімдесятий ювілейний сезон "Maggio MusicaleFiorentino" (роль музичних фестивалів у культурному житті сучасної Італії) (2018)
Бацак К. Ю. - Музично-комунікативне середовище італійської опери в Одесі (досвід театрального сезону 1852-1853 років) (2018)
Дербас М. О. - Оперний режисер Армен Калоян: почерк у мистецтві (2018)
Запевалова Л. Г. - Открытая форма в диалектике "внемузыкального" и "музыкального" содержания (2018)
Походзєй П. І. - НМАУ ім. П. І. Чайковського-Національна опера України: взаємодія як чинник розвитку оперного мистецтва (2018)
Сюта Б. О. - Корифей українського музикознавства (2018)
Рожок В. І. - Геніальний український Маестро (2018)
Дерев"янченко О. О. - Україна-Польща: діалог культур (2018)
Захисти на здобуття наукового ступеня (2018)
Вимоги до статей (2018)
Костенко Л. - Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії, Симоненко Т., Жабін О. (2018)
Лобузіна К. - Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі, Галицька С., Орєшина Н. (2018)
Федотова О. - Музична література в бібліотеках УРСР як об’єкт цензурування (1946 – 1952) (2018)
Музичко О. - Південноукраїнські історики в енциклопедичному дискурсі ХІХ – ХХ ст. (2018)
Соколов В. - Теорія бібліопсихології М. О. Рубакіна та її інтерпретації (2018)
Ковальчук Г. - Книгознавчі наукові школи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: спроба ретроспективного аналізу (2018)
Хемчан І. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві" (2018)
Babchuk Y. - The past-speech stayus of interjections (2017)
Колядич Ю. - Інтертекстуальність: теоретичний аспект, Мельник Л. (2017)
Артемова Ю. - Історія становлення та розвиток лінгвокультурології в контексті зміни лінгвістичних парадигм (2017)
Павлушенко О. - Вербальна експлікація концепту час в авторській картині світу Ліни Костенко (2017)
Петров О. - Епістемологічний інструментарій зіставно-лінгвокультурологічного напряму в сучасному мовознавстві (2017)
Слободян М. - Комунікативно-прагматичні особливості вживання частки геть у художньому стилі (2017)
Богатько В. - Структурно-семантична специфіка еліптичних речень у прозових творах Володимира Лиса (2017)
Дерев’яненко О. - Дихотомія моє/не моє в мові дитячих романів Жаклін Вілсон, Смігоровська І. (2017)
Дзисюк М. - Епітети в мовотворчості поетів сучасної Уманщини (2017)
Дорошенко М. - Частки як виразники позитивних емоцій у політичному дискурсі (2017)
Іваницька Н. - Використання елементів статистичного методу в практиці аналізу лінгвістичного тексту (на матеріалі аналітичних форм підмета), Довгань Т. (2017)
Мельничайко В. - Яскравий вияв громадянської мужності, Криськів М. (2017)
Молодча Н. - Словотворчий потенціал мовних інновацій академічного дискурсу (на матеріалі англомовних веб-сайтів), Ільясова Є. (2017)
Савчук Т. - Однорідність у семантичних єдностях, утворених синсемантичними дієсловами зі значенням розміщення об’єкта (на матеріалі роману Михайла Стельмаха "Чотири броди") (2017)
Човганюк М. - Мовленнєва реалізація глобальної стратегії негативної ввічливості: тактика ухилення (на матеріалі ток-шоу Ларрі Кінга) (2017)
Чугу С. - Вербалізація комунікативної стратегії переконування в художньому тексті: лінгвопрагматичний аспект (2017)
Аксьонова І. - Синтаксичні конкретизатори зі сполучником тобто в українських засобах масової комунікації (2017)
Завальнюк І. - незавершені синтаксичні конструкції в мові української преси початку ХХІ ст. (2017)
Навальна М. - Субстандпртна лексика як засіб експресивізації газетних текстів (2017)
Щепка О. - Особливості мовної експлікації адресанта в сучасному українському медійному тексті (2017)
Яковлєва А. - Граматичні анормативи в сучасній українській пресі (на матеріалі газет Вінниччини) (2017)
Глуховцева І. - Варіантно-синонімійні групи фразеологічних одиниць із компонентами-паронімами в українських східнослобожанських говірках (2017)
Доценко М. - Денотатно-номінативна структура топонімії в постмодерністській прозі (2017)
Павликівська Н. - Номінаційні процеси в мікрогідронімії Вінниччини: відгідронімні похідні (2017)
Романчук А. - Запрет на сжигание ярма и некоторые другие примечательные поверья погребально-поминального цикла в украинцев с. Булаешты Республики Молдова: этнолингвистический анализ (2017)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Соматичний код культури ціннісної картини світу (на матеріалі фраземіки одно- та різносиистемних мов) (2017)
Головацька Ю. - До проблеми перекладу нейтральної та емоційно-забарвленої лексики (2017)
Найдьонова А. - Особливості вивчення англійської мови студентами технічних спеціальностей в автентичному мовному середовищі (2017)
Пономаренко О. - Еnglish language in the professional development of еngineers at the faculty of construction and design (2017)
Томнюк Л. - Особливості асоціативного поля концепту gefangnis: гендерна характеристика та стереотипізація образу в’язниці в німецькій картині світу (2017)
Фрумкина А. - О глоттальном приступе в федеративно-немецком теледискурсе (2017)
Цепенюк Т. - Категорія інтенсивності в англійській та українські мовах: перекладознавчий аспект (2017)
Яременко Н. - Translating transportation terms from Еnglish into Ukrainian (2017)
Гороф’янюк І. - Нове джерело подільської регіональної лексикології Краєвська Г. П. Народновиробнича термінологія центральноподільських говірок: Матеріали до "Лексичного атласу української мови". - Вінниця, 2017 (2017)
Шабат-Савка С. - Синтаксична норма об’єднувальний складник національної культури. Нова праця про синтаксичну норму української літературної мови (Харченко С. Синтаксичні норми української літературної мови ХХ-початку ХХІ ст.: монографія / Світлана Харченко; |відп. ред. К. Г. Городенська|. –Київ: Міленіум, 2017. – 417 с. (2017)
Кухар Н. - Усе іде, але не все минає…(портрети подільських науковців – 85-річчю від дня заснування кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського присвячуємо), Прокопчук Л. (2017)
Наші автори (2017)
Андрощук О. Ю. - Аспекти психологічної культури майбутніх офіцерів як предмет наукового дослідження, Пізінцалі В. В. (2018)
Багас О. П. - Вплив рівня фізичної підготовки на самопочуття і розумову працездатність військовослужбовців, Ковальчук Р. О., Неділько А. С. (2018)
Багрій Г. А. - Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей до говоріння іноземною мовою у майбутніх філологів (2018)
Бондаренко В. В. - Теоретичний аналіз проблеми професійного самоствердження особистості в психології (2018)
Васильєв С. П. - До проблеми превенції дезадаптаційних проявів у військовослужбовців внаслідок перебування в зоні бойових дій (2018)
Волобуєва О. Ф. - Про результати анонімного опитування щодо організаторських здібностей офіцерів-прикордонників (2018)
Голярдик Н. А. - Психолого-педагогічні основи формування лідерських якостей у курсантів (студентів), Дика Л. Л. (2018)
Карачинський О. А. - Навчальна програма "Психологічне консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу” (2018)
Колесніченко О. С. - Структура та зміст методики "стійкість до бойової психологічної травматизації” фахівця екстремального виду діяльності (2018)
Купчишина В. Ч. - Етнопсихологічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх психологів-прикордонників (2018)
Лисенкова І. П. - Аналіз проблеми розвитку емоційної сфери дітей у психолого-педагогічній літературі (2018)
Мельников В. В. - Психологічна підготовка військовослужбовця державної прикордонної служби України, Слівінський О. Я., Рефель В. І. (2018)
Мул. С. А. - Профілактика професійної невдоволеності правоохоронця (2018)
Приходько І. І. - Типізація індивідуально-психологічних особливостей у військовослужбовців, схильних до суїцидальної поведінки, Мацегора Я. В., Колесніченко О. С. (2018)
Топольницька Г. Ю. - Психолого-педагогічна культура викладача вищого військового навчального закладу як необхідна складова професійної майстерності (2018)
Туз О. С. - Практична складова управління організаційними змінами в оперативно-розшукових підрозділах Державної прикордонної служби України (2018)
Тюріна Ю. В. - Стан дослідження проблеми статі і ґендеру в психологічній науці (2018)
Філоненко Д. В. - Психологічні особливості мотивації IT-спеціаліста (2018)
Шеленкова Н. Л. - Самовизначення особистості як основа реалізації в діяльності (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Емельянов Л. Я. - Корреляционная обработка сигнала некогерентного рассеяния с помощью многоканального устройства, Пуляев В. А., Рогожкин Е. В. (2018)
Кравченко О. І. - Просторова інтеграція навігаційних даних як ефективний метод поліпшення якості інформаційної підтримки служб регулювання руху суден, Щербина К. О., Мсаллам Є. П., Вонсович М. А. (2018)
Перелыгин Б. В. - Обеспечение устойчивости радиолокационного поля при построении системы гидрометеорологического мониторинга (2018)
Солонская С. В. - Интеллектуальный анализ радиолокационных данных на основе нечетких преобразований, Жирнов В. В. (2018)
Кудряшов В. Є. - Умовна імовірність ураження зенітного ракетного комплексу протирадіолокаційною ракетою, Рожков М. І., Ткаченко А. Ю., Червоняк Ю. П. (2018)
Карташов В. М. - Экспериментальная оценка эффективности применения распределенного акустического излучателя в системе радиоакустического зондирования атмосферы, Бабкин С. И., Толстых Е. Г. (2018)
Сидоров Г. І. - Акустичний метод вимірювання турбулентного стану атмосферного прикордонного шару, Шейко С. О., Шаповалов С. В., Полонська А. С., Дмитренко А. І. (2018)
Зарудный А. А. - Экспериментальные исследования характеристик излучателя лидара на основе лазера на красителе с ламповой накачкой (2018)
Зарудный А. А. - Энергетические характеристики передатчика лидара, построенного по схеме генератор-усилитель, Цопа А. И. (2018)
Лемешко О. В. - Дворівневий метод маршрутизації з балансуванням пріоритетного розподілу канального ресурсу у програмно-конфігурованій телекомунікаційній мережі, Невзорова О. С. (2018)
Еременко А. С. - Двухуровневый метод иерархическо-координационной QoS-маршрутизации на основе резервирования ресурсов (2018)
Токарь Л. А. - Особенности построения опорной сети на основе технологии Long Term Evolution, Токарь Д. И. (2018)
Антипов И. Е. - О возможности создания гибридной метеорной системы связи, Найденова Д. Р., Шкарлет А. И. (2018)
Нерух А. Г. - Преобразование импульса эйри на временном скачке диэлектрической проницаемости среды, Курыжева О. В. (2018)
Мачехин Ю. П. - Физико-математические основы измерений в нелинейных динамических системах, Курской Ю. С., Гнатенко А. С. (2018)
Халед Г. Б. - Електрохемілюмінесцентна платформа для твердофазного визначення слідових концентрацій поліциклічних ароматичних вуглеводнів, Кукоба А. В., Білаш О. М., Жолудов Ю. Т., Сніжко Д. В., Музика К. М. (2018)
Галат А. Б. - Структура резко асимметричного p-n-перехода с учетом заряда подвижных носителей, Донченко А. Л. (2018)
Васянович А. В. - Оптимизация теплового режима непрерывных CO2-лазеров с диффузионным охлаждением, Гнатенко А. С., Пустыльников Д. В. (2018)
Цалиев Т. А. - Численный анализ характеристик широкополосной планарной диск-щелевой антенны, Сидень С. В. (2018)
Лебедев П. Ф. - Свойства резонансных цепей радиоэлектроники, Милютченко И. А. (2018)
Сальников Д. С. - Модель угроз безопасности для беспроводных систем связи миллиметрового диапазона волн, Цопа А. И. (2018)
Кукуш В. Д. - Оцінка ефективності протидії засобам фотографічної розвідки та відеозйомки методом інфрачервоного засвічення, Олейніков А. М., Діброва Н. О. (2018)
Милютченко І. О. - Інформаційні ресурси: аналіз категорії та класифікація, Онопко Б. В. (2018)
Рефераты (2018)
Вихідні дані (2018)
Левицкий А. П. - Стоматогенная профилактика дисбиоза и воспаления в организме крыс, получавших антихеликобактерную терапию, Петренко А. А., Успенский О. Е. (2018)
Кононова О. В. - Влияние блокаторов вегетативной нервной системы на состояние пародонта крыс, Борисенко А. В., Левицкий А. П. (2018)
Вальда А. В. - Роль иммунодефицита в развитии кортикостероидного стоматита у крыс, Остафийчук М. А., Левицкий А. П., Шнайдер С. А. (2018)
Семенов К. А. - Генетические маркеры, используемые для диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, Деньга О. В., Дрогомирецкая М. С., Вербицкая Т. Г. (2018)
Дрогомирецька М. С. - Взаємозв'язок стомато-гнатичного апарату і хребта у щурів із змодельованою трансверзальною аномалією оклюзії, Білоус М. К. (2018)
Асмолова А. А. - Состояние гигиены ротовой полости больных с верхнечелюстным постимплантационным синдромом при лечении мебифоном (2018)
Богату С. І. - Стан тканин ротової порожнини у хворих на гастродуоденіт, Яременко І. І., Любченко О. А., Левицький.А. П. (2018)
Мельничук Г. М. - Динаміка показників антиоксидантного захисту у ротовій рідині осіб молодого віку, хворих на генералізований пародонтит за різних варіантів перебігу, під впливом комплексної терапії, Кімак Г. Б. (2018)
Белоклицкая Г. Ф. - Оценка прогностической значимости полиморфизма G894T гена eNOS у лиц молодого возраста (18-25 лет) в возникновении заболеваний тканей пародонта, Горголь К. О., Кирьяченко С. П. (2018)
Glazunov О. А. - The influence of conditions of iron ore production on dental health of miners dental health of miners, Gruzdeva А. А. (2018)
Фастовець О. О. - Порівняльне дослідження плинності еластичних матеріалів для функціональних відбитків у хворих з повною адентією, Глазунов А. О. (2018)
Лабунець В. А. - Оптимальні кількісні і якісні показники трудового навантаження зубних техніків на сучасному етапі розвитку зуботехнічного виробництва, Дієва Т. В., Лабунець О. В., Дієв Є. В., Лепський В. В., Лепський В. В. (2018)
Весна О. А. - Порівняльний аналіз програмного забезпечення, що використовується для інтерпретації результатів конусно-променевого комп’ютерного дослідження при хронічному апікальному періодонтиті (2018)
Адубецька А. Ю. - Стан тіол-дисульфідної системи при моделюванні рани шкіри за умов експериментального цукрового діабету, Шнайдер С. А. (2018)
Стеблянко А. A. - Динамика гематологических показателей больных с острым гнойным одонтогенным периоститом челюстей, Григорова А. А. (2018)
Дєньга О. В. - Коплексне лікування підвищеної чутливості зубів у дітей та осіб молодого віку, Гороховський В. В., Балега М. І. (2018)
Ключка Є. О. - Особливості впливу порушення менструальної функції на стан тканин пародонта у дівчат-підлітків (2018)
Коваль Ю. Н. - Результаты лечения хронического генерализованного катарального гингивита у детей препаратом "Имупрет" на фоне хронического тонзиллита, Новикова Ж. А., Шнайдер С. А. (2018)
Лагода Л. С. - Зв’язок ураженості зубів карієсом з соматичною патологією у дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях (2018)
Мельник В. С. - Поширенiсть зубощелепних аномалiй та стан твердих тканин зубiв i пародонта в дiтей 6-15 рокiв м. Ужгорода, Горзов Л. Ф., Зомбор К. В. (2018)
Скиба В. Я - Аналіз роботи експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "Стоматологія" за 2017 рік, Іванов В. С. (2018)
Експертна проблемна комісія МОЗ та НАМН України "Стоматологія" повідомляє (2018)
Содержание (2018)
Gorbenko I. D. - General statements and analysis of the end-to-end encryption algorithm NTRU Prime IIT Ukraine, Kachko O. G., Yesina M. V. (2018)
Кузнецов О. О. - Математична структура потокового шифру Струмок, Горбенко І. Д., Горбенко Ю. І., Олексійчук А. М., Тимченко В. А. (2018)
Олексійчук А. М. - Алгоритми оцінювання стійкості SNOW 2.0-подібних потокових шифрів над кільцями лишків відносно кореляційних атак, Ігнатенко С. М. (2018)
Качко О. Г. - Аналіз атак спеціального типу щодо NTRU-подібного алгоритму, Горбенко Ю. І., Акользіна О. С. (2018)
Киян А. С. - Первичный анализ и исследование кодовых схем электронной цифровой подписи и направленного шифрования с NIST PQC, Луценко М. С., Кузнецов А. А. (2018)
Луценко М. С. - Анализ и сравнительные исследования кодовых схем инкапсуляции ключей, представленных на конкурс NIST PQC, Киян А. С., Кузнецова Т. Ю., Кузнецов А. А. (2018)
Полуяненко М. О. - Дослідження регістрів зсуву з нелінійними зворотними зв’язками в якості комбінуючих та фільтруючих функцій, Потій О. В. (2018)
Халімов Г. З. - Аналіз складності реалізації криптосистеми на групі Судзукі, Котух Є. В., Сергійчук Ю. О., Марухненко О. С. (2018)
Исирова Е. В. - Принципы построения децентрализованной инфраструктуры открытых ключей, Потий А. В., Семенец В. В. (2018)
Кузнецов О. О. - Дослідження кросплатформних реалізацій потокових симетричних шифрів, Фроленко В. О., Єрьомін Є. С., Іваненко Д. В. (2018)
Шлокин В. Н. - Вероятностная модель дактилоскопических образов компьютерной биометрической аутентификации, Рассомахин С. Г. (2018)
Нарєжній О. П. - Метод вимірювання квантового фазового шуму та ширини лінії робочого переходу радіооптичної системи генератора випадкових чисел, Семенець В. В., Гріненко Т. О. (2018)
Есин В. И. - Инвариантная к предметным областям схема базы данных и ее отличительные особенности (2018)
Краснобаев В. А. - Примеры определения ранга числа, представленного в непозиционной системе счисления остаточных классов, Замула А. А., Янко А. С. (2018)
Замула О. А. - Технології формування OFDM сигналів в сучасних інформаційно-комунікаційних системах (2018)
Заболотний В. І. - Доцільний розподіл витрат на впровадження заходів захисту від технічних засобів розвідки, Єрмолович А. В. (2018)
Заболотний В. І. - Особливості моделювання параметрів відеоімпульсу для дослідження спектрів побічних електромагнітних випромінювань, Перепадя В. І. (2018)
Шеханін К. Ю. - Приховування даних у структуру файлової системи сімейства FAT, Колгатін А. О., Деменко Є. Є., Кузнецов О. О. (2018)
Брошеван Є. В. - Особливості реалізації EDELIVERY в контексті електронних довірчих послуг. Досвід Євросоюзу, Потій О. В. (2018)
Potii O. - Realization of the mechanism of control software integrity in post quantum period, Karpenko A. (2018)
Горбенко І. Д. - Дослідження структури спектрів сигналів з лінійною частотною модуляцією, Замула О. А. (2018)
Рефераты (2018)
Вихідні дані (2018)
Шепетяк О. - Співвідношення кількості віруючих християнських церков Близького Сходу (2018)
Шепетяк О. - Християнство франків: формування вектору Європейської цивілізації (2018)
Санніков С. - Фактори і процес формування дитячого хрещення у християнстві ІІІ століття (за працями Орігена, Іполита Римського, Тертуліана, Кіпріяна) (2018)
Присухін С. - Принцип субсидіарності: уроки соціального вчительства Католицької Церкви (2018)
Коваленко Ю. - Відкрите Православ'я як альтернатива і перспектива (2018)
Запорожець В. - Основні аспекти зовнішньоцерковних відносин УАПЦ в 90-х роках ХХ століття (2018)
Загребельний І. - Гавриїл Костельник і дискусії щодо місця томізму у богословській культурі УГКЦ (2018)
Гуржи В. - Сучасний стан проекту "Русскій мір" і наслідки його реалізації в Україні (2018)
Автори часопису "Українське релігієзнавство" № 86 (2018)
Баланюк В. М. - Вплив добавок СО2 на вогнегасну ефективність бінарної аерозольно-газової суміші, Козяр Н. М., Гарасимюк О. І., Лозинський А. Т. (2016)
Вовк С. Я. - Вплив органосилікатного покриття на вогнестійкість дерев’яних будівельних конструкцій (2016)
Войтович Д. П. - Ефективність оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів шляхом впровадження сучасних інформаційно-технічних засобів, Чалий Д. О., Ковальчук В. М. (2016)
Гивлюд М. М. - Характер зміни міцнісних показників бетону на основі композиційного цементу в умовах нагрівання, Пархоменко В.-П. О., Пархоменко Р. В., Котів М. В. (2016)
Гичпан В. М. - Стандартизація випробувань характеристик світлодіодних модулів, Петровський В. Л., Рудик Ю. І. (2016)
Гуліда Е. М. - Вплив пожежного ризику на величину збитків від пожежі в приміщеннях різних об’єктів (2016)
Ємельяненко С. О. - Модель СFAST, як засіб для визначення граничних значень небезпечних факторів пожежі, Щербина О. М. (2016)
Кирилів Я. Б. - Виявлення впливу дисбалансу робочого колеса на вібраційні параметри пожежного насоса ПН-40УВ під час його роботи, Ущапівський І. Л. (2016)
Ковалишин В. В. - Проблеми гасіння магнію та його сплавів, Мірус О. Л., Марич В. М., Ковалишин Вол. В., Лозинський Р. Я. (2016)
Коваль О. М. - Тривалість оперативного розгортання підрозділів ДСНС для ліквідації пожеж на деревообробних підприємствах (2016)
Кузик А. Д. - Математичне моделювання інтенсивності теплового потоку від полум’я у формі похилого конуса, Трусевич О. М. (2016)
Кузиляк В. Й. - Пожежна небезпека використання пінопоістиролу як теплоізоляційного матеріалу у будівництві, Яковчук Р. С., Веселівський Р. Б. (2016)
Лущ В. І. - Підвищення ефективності застосування переносних пожежних димовсмоктувачів, Лазаренко О. В., Штангрет Н. О. (2016)
Міллер О. В. - Страхування пожежних ризиків як альтернатива державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, Харчук А. І., Дубинецька П. П. (2016)
Пастухов П. В. - Термоокисна деструкція модифікованих купрум(ІІ) карбонатом самозгасаючих епоксиамінних композицій, Кочубей В. В., Михалічко Б. М., Лавренюк О. І. (2016)
Поспєлов Б .Б. - Ймовірнісні характеристики виявлення займань тепловими пожежними сповіщувачами, Полстянкін Р. М. (2016)
Товарянський В. І. - Дослідження пожежі молодих соснових насаджень, Кузик А. Д. (2016)
Федоровський В. В. - Експериментальне визначення умов теплового самозаймання ріпакової маси, Петровський В. Л. (2016)
Ференц Н. О. - Захист резервуарів для нафти та нафтопродуктів за умов квазімиттєвих руйнувань, Павлюк Ю. Е., Ковба В. В. (2016)
Шаповалов О. В. - Підвишення надійності роботи внутрішнього протипожежного водопостачання, Кравець І. П., Кушнір А. П. (2016)
Баланюк В. М. - Комбіновані вогнегасні системи на основі ударної хвилі та газової об’ємної вогнегасної речовини (2016)
Бережанський Т. Г. - Дослідження якості наплавлення захисних евтектичних покриттів на робочі частини пожежного інструменту, Башинський О. І., Бойко Т. В. (2016)
Гащук П. М. - Загальні світові тенденції в царині проектування й виготовлення мобільної пожежно-рятувальної техніки. Північна Америка, Сичевський М. І. (2016)
Гнєушев В. О. - Аналіз причин виникнення та засобів запобігання торф’яних пожеж, Ференц Н. О. (2016)
Домінік А. М. - Дослідження можливості нагріву води пожежною помпою у комплексі з кавітатором, Руденко Д. В., Процишин Т. М., Матвієнко С. А. (2016)
Ковалишин В. В. - Дослідження хімічних речовин, як складників вогнегасних порошків для гасіння легких металів, Марич В. М., Кирилів Я. Б., Кошеленко В. В., Мірус О. Л. (2016)
Козяр Н. М. - Особливості вибухів та вибухопригнічення пилоповітряних сумішей (2016)
Кондрат В. Ф. - Вогняні торнадо у містах, Лопушанський Я. Й., Семерак М. М. (2016)
Костенко Т. В. - Охолодження пожежників-рятувальників шляхом удосконалення турборегуляції (2016)
Кузик А. Д. - Пожежна небезпека найпоширеніших трав'янистих рослин лук Західної України, Драч К. Л. (2016)
Кушнір А. П. - Синтез системи автоматичного керування поворотом люльки пожежного автопідіймача з урахуванням пружних властивостей стріли, Оксентюк В. М., Кравець І. П., Войцех М. В. (2016)
Міллер О. В. - Особливості застосування органами державного нагляду запобіжних заходів та їх судового розгляду, Харчук А. І., Шпирка Р. О. (2016)
Оксентюк В. М. - Імітатор статичного і динамічного навантажень для безредукторного електропривода механізму повороту платформи пожежного автопідіймача, Кушнір А. П., Дзьоба Т. Я., Шаповалов О. В. (2016)
Попович В. В. - Горіння териконів як ландшафтно-трансформуючий чинник зростання регіональної екологічної небезпеки, Піндер В. Ф. (2016)
Семерак М. М. - Моделювання теплового впливу пожежі на резервуари із нафтопродуктами в резервуарних парках, Поздєєв С. В., Яковчук Р. С., Чернецький В. В. (2016)
Семерак М. М. - Напружено-деформований стан трубобетонних елементів за умов нагрівання, Харишин Д. В. (2016)
Семерак М. М. - Термодинамічні процеси в замкнутому просторі вертикальних сталевих резервуарів за умов пожежі, Чернецький В. В., Михайлишин М. Р. (2016)
Федоровський В. В. - Експериментальне визначення температур займання та самозаймання подрібненого насіння олійних культур, Веселівський Р. Б., Лозинський А. Т. (2016)
Цвіркун С. В. - Визначення критичної температури стиснутих сталевих конструкцій підземних споруд, Григор’ян Б. Б., Рудешко І. В. (2016)
Баланюк В. М. - Вогнегасна ефективність та флегматизувальна дія поєднання вогнегасного аерозолю, газової вогнегасної речовини і ударних хвиль (2017)
Башинський О. І. - Поведінка дерев’яних незахищених конструкцій під час горіння, Ференц Н. О., Вовк С. Я. (2017)
Войтович Т. М. - Дослідження впливу інгібіторів корозії на корозійну активність робочих розчинів піноутворювачів, Ковалишин В. В., Кошеленко В. В. (2017)
Гащук П. М. - Загальні світові тенденції в царині проектування й виготовлення мобільної пожежно-рятувальної техніки. Європа, Сичевський М. І. (2017)
Гащук П. М. - Критичний аналіз теоретичних напірних характеристик (протипожежних) відцентрових помп, Царук Т. Р. (2017)
Гудим В. І. - Визначення причетності мідних провідників електричних мереж до виникнення пожеж на основі локального рентгеноспектрального аналізу, Мнухін А. Г., Назаровець О. Б. (2017)
Гуліда Е. М. - Забезпечення оптимальної кількості протипожежних засобів в приміщеннях цехів з використанням інформаційних технологій, Коваль О. М. (2017)
Гуліда Е. М. - Визначення локалізаційної границі та чинників локалізації лісової пожежі (2017)
Ємельяненко С. О. - Геоінформаційний портал як платформа для візуалізації та оцінювання пожежних ризиків у житловому секторі, Рудик Ю. І., Рак Т. Є. (2017)
Костенко Т. В. - Прогнозування теплового навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж у резервуарах з нафтопродуктами, Березовський А. І., Костирка О. В. (2017)
Кравців С .Я. - Оцінювання параметрів впливу на інтегральний пожежний ризик за допомогою факторного аналізу, Соболь О. М., Тютюник В. В. (2017)
Кузик А. Д. - Математичне моделювання процесів кондуктивного і радіаційного теплообміну під час пожежі в соснових лісах, Товарянський В. І. (2017)
Лущ В. І. - Аналіз підготовки газодимозахисників ДСНС України та шляхи підвищення її ефективності, Пархоменко Р. В., Лущ І. В. (2017)
Міллер О. В. - Діяльність суб'єктів господарювання в галузі пожежної та техногенної безпеки у разі залучення зовнішніх ресурсів – спеціалізованих експертних компаній, Харчук А. І., Дубинецька П. П. (2017)
Пархоменко В.-П. О. - Вплив купрум(ІІ) гексафлуор-силікату на термоокисну стійкість самозгасаючих епоксіамінних композицій, Кочубей В. В., Михалічко Б. М., Лавренюк О. І., Павловський Ю. П. (2017)
Семерак М. М. - Вплив швидкості вітру на процеси теплообміну між вертикальними сталевими резервуарами (на прикладі пожежі на нафтобазі "БРСМ Нафта"), Михайлишин М. Р. (2017)
Семерак М. М. - Математична модель процесу нагрівання трубобетонних колон за умов пожежі, Некора О. В., Харишин Д. В., Поздєєв А. В. (2017)
Фещук Ю. Л. - Вогнестійкість дерев’яних колон з вогнезахисним лицюванням, Поздєєв С. В., Ніжник В. В., Борис О. П. (2017)
Фірман Т. В. - Статистичний аналіз пожежної ситуації у Львівській області, Тимошук С. В., Фірман В. М. (2017)
Шаповалов О. В. - Оптимізація електричних параметрів автономного джерела електроживлення внутрішнього протипожежного водопостачання з акумуляторними батареями, Лин А. С., Кравець І. П., Кушнір А. П. (2017)
Атаманюк С. І. - Рухова активність студенток закладів вищої освіти у процесі занять скандинавською ходьбою, Кириченко О. В. (2018)
Багінська О. В. - Співвідношення факторних навантажень окремих показників біодинамічної структури руху, які характеризують рівень розвитку рухової функції у школярів різних вікових груп (2018)
Бакіко І. В. - Ставлення батьків та їх профілактично-виховна робота до наявності шкідливих звичок у своєї дитини, Файдевич В. В. (2018)
Баленко И. Ф. - Доступная детям с семи лет новая разновидность летнего биатлона – "водный биатлон" (2018)
Барыбина Л. Н. - Особенности изменения уровня заболеваемости студентов экономического университета в последние годы, Маракушин А. И., Церковная Е. В., Товстоплет О. С. (2018)
Безродня Т. І. - Впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 110 Харківської міської ради Харківської області, Бабічева С. М., Бесараб В. І. (2018)
Беседа Н. А. - Моніторинг якості методичної підготовки вчителя до застосування здоров’язбережувальних технологій (2018)
Білецька В. В. - Оцінка прояву цінністно-смилового компоненту компетентності здоров’язбереження у студентів, Семененко В. П., Бербенець О. С., Трачук С. В. (2018)
Богач О. В. - Механізми психологічного захисту як чинник здоров’язбереження студентів, Кіршо С. М. (2018)
Бондаренко І. Г. - Результати щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів, Дзюбан О. В, Ісаєнко М. В., Бондаренко О. В. (2018)
Вітченко А. М. - Педагогічні умови цілеспрямованого формування правильної постави дітей молодшого шкільного віку, Воєділова О. М., Василенко Л. А., Мельникова-Єгорченко Н. C. (2018)
Дейнеко А. Х. - Показники фізичної підготовленості учнів 11–12 років як складова частина здоров’язбережувальної компетентності, Луценко Л. С., Капустіна Т. В. (2018)
Дроздова К. В. - Організація харчування студентів факультету фізичного виховання університету Ушинського, м. Одеса, Подгорна В. В. (2018)
Духовний Л. Ф. - Моделювання здоров’язбережувального середовища в умовах експериментального закладу освіти як складова інноваційного розвитку нової української школи, Гмиря Г. В. (2018)
Єдинак Г. А. - Особливості психоемоційного стану дівчат протягом першого року навчання у закладі вищої освіти, Галаманжук Л. Л. (2018)
Жамардій В. О. - Психолого-педагогічні та вікові особливості студентів під час оволодіння фітнес-технологіями (2018)
Жиденко А. О. - Загальні принципи оптимального харчування студентів факультету фізичного виховання, Усманова Г. О., Федорченко О. С., Міщенко Т. В. (2018)
Іванченко Л. П. - Етапна технологія формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури і спорту, Пристинський В. М., Іванченко С. Г., Пристинська Т. М. (2018)
Корягін В. М. - Інноваційні підходи у формуванні здоров’язбережувальної компетентності студентів спеціальних медичних груп у фізичному вихованні ЗВО, Блавт О. З., Череповська О. А. (2018)
Кравченко Т. П. - Специфіка формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров’я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи (2018)
Ліцоєва Н. В. - Аналіз мотивації до фізичної рекреаційної діяльності та її форм, як перспективних шляхів фізичного виховання студентської молоді, Ніколайчук І. Ю., Завадська Н. В., Ліцоєва О. М. (2018)
Мандюк А. Б. - Рухова активність в інформаційному середовищі учнів загальноосвітніх шкіл віком 12-14 років (2018)
Мандюк А. Б. - Оцінка функціонального стану відкритих спортивних майданчиків м. Львова, Ріпак М. О. (2018)
Мандюк А. Б. - Форми рухової активності дітей шкільного віку на відкритих спортивних майданчиках м. Львова, Ярошик М. Я., Римар О. В., Маланчук Г. Г. (2018)
Маринчук П. І. - Оцінка фізичного розвитку та функціонального стану серцево-судинної системи студентів музичних спеціальностей (2018)
Напалкова Т. В. - Дослідження показників функціонального стану дівчат, які займаються системою пілатесу, Черненко А. Є. (2018)
Носко М. О. - Забезпечення інтерактивної здоров’язбережувальної навчально-виховної діяльності у процесі фізичного виховання, Воєділова О. М., Гаркуша С. В., Носко Ю. М., Вертель О. В. (2018)
Нудьга Н. В. - Вплив щоденної "години руху" на психологічне здоров’я старшокласників, Сліпченко Є. О. (2018)
Осипенко Е. В. - Измерение и оценка уровня общей физической подготовленности учащихся учреждений общего среднего образования (2018)
Осипенко Е. В. - Педагогическая личностно ориентированная модель физического воспитания школьников и студенческой молодежи (2018)
Павленко В. Й. - Організація занять школярів фізичними вправами у спеціальних медичних групах, Дісковський В. І., Пилипенко М. І. (2018)
Павлова Ю. О. - Якість життя дітей дошкільного віку: стан здоров’я та щоденна активність, Федечко О. Р. (2018)
Павлось О. О. - Результати експериментальної перевірки програми з використанням засобів проекту "Дитяча легка атлетика ІААФ" на уроках фізичної культури, Павлось Р. М., Хохла А. І., Дух Т. І. (2018)
Разумейко Н. С. - Стабілографія як метод ранньої діагностики порушень постави у дітей в умовах закладів загальної середньої освіти (2018)
Рибалко Л. М. - Основи методики активного відновлення компенсаторних функцій у студентів з остеохондрозом хребта як інноваційний підхід до їх здоров’язбереження, Воробйов О. В. (2018)
Трачук С. В. - Інновації в позаурочній роботі з фізичного виховання з молодшими школярами (на прикладі міні-тенісу), Нападій А. П., Кедрич Г. В. (2018)
Трояновська М. М. - Стан здоров’я школярів 10-11 років з вадами слуху (2018)
Ханікянц О. В. - Значення організації оптимального співвідношення раціонального харчування та рухової активності для студентської молоді (2018)
Хольченкова Н. М. - Сучасний танець як засіб здоров’язбереження: основні характеристики та особливості розвитку (2018)
Цигай С. Б. - Місце системи критеріїв диференційованого навчання рухових дій дівчат середнього шкільного віку у сучасній методиці фізичного виховання (2018)
Чуйко О. О. - Фізична підготовленість студентів 17–19 років під впливом занять з тайського боксу, Власюк О. О., Куниця О. П. (2018)
Шанковський А. З. - Передумови до розробки технології корекції тілобудови студентів з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави, Випасняк І. П. (2018)
Shkola O. M. - Conceptual basic principles of the organization of lessons with the students of the special medical groups in general educational establishments, Osiptsov A. V., Tuzov Ye. Yu. (2018)
Поляков В. А. - Концепція універсальної освітИ України: базові положення та методологічні орієнтири (проект), Колесник М. О., Жиденко А. О., Жара Г. І., Лісогор Т. М. (2018)
Title, content (2018)
Prokhorova V. - The optimization algorithm for the directions of influence of risk factors on the system that manages the potential of machine-building enterprises, Protsenko V., Bezuglaya Yu., Us Yu. (2018)
Mytrofanov O. - Analysis of the piston engine operation on ethanol with the synthesis-gas additives, Proskurin A., Poznanskyi A. (2018)
Golub G. - Experimental study into energy consumption of the manure removal processes using scraper units, Lukach V., Ikalchyk M., Teslyuk V., Chuba V. (2018)
Kovalchuk V. - Theoretical study into efficiency of the improved longitudinal profile of frogs at railroad switches, Sysyn M., Sobolevska Ju., Nabochenko O., Parneta B., Pentsak A. (2018)
Mogilnay O. - Mathematical modelling of operational stability of sowing machines’ mechanical systems, Paschenko V., Kharchenko S., Domashenko V., Siedykh K. (2018)
Golovko L. - Development of the laser-foundry process for manufacture of bimetalls, Salii S., Bloshchytsyn M., Alnusirat W. (2018)
Puzyr R. - Development of a method to determine deformations in the manufacture of a vehicle wheel rim, Savelov D., Shchetynin V., Levchenko R., Haikova T., Kravchenko S., Yasko S., Argat R., Sira Y., Shchipkovskyi Y. (2018)
Salenko A. - Forming a defective surface layer when cutting parts made from carbon-carbon and carbon-polymeric composites, Chencheva O., Lashko E., Shchetynin V., Klimenko S., Samusenko A., Potapov A., Gusarova I. (2018)
Boyko А. - Development of the gearless electric drive for the elevator lifting mechanism, Volyanskaya Y. (2018)
Abstract and References (2018)
Чубарь О. Г. - Удосконалення інструментарію фінансового забезпечення інновацій і "трикутника знань" на регіональному рівні, Сембер С. В., Матьовка Т. В. (2018)
Виецкая О. В. - Современные тенденции в налогообложении прибыли корпораций: перспективы налога на выведенный капитал (2018)
Гаркушенко О. Н. - Информационно-коммуникационные технологи в эпоху становления смарт-промышленности: проблемы определения и условия развития (2018)
Нікіфорова В. А. - Металургійна промисловість світу: зміни в регіональній структурі та їх наслідки для України (аналітичний огляд) (2018)
Слава С. С. - Структурні особливості нормативного забезпечення та напрями розвитку організаційного контенту трикутника знань в Україні, Гапак Н. М. (2018)
Кісь С. Я. - Роль післядипломної освіти у професійному розвитку працівників підприємств нафтогазового комплексу, Кісь Г. Р., Гнатюк І. А. (2018)
Береславская Е. И. - Монетарная власть современного мира: фундаментальное видение нынешних и грядущих проблем (о коллективной монографии "Монетарная власть в современном мире. Кто бросит вызов доллару?" под ред. В. П. Вишневского и Н. М. Шелудько) (2018)
До 60-річчя академіка НАН України Вишневського Валентина Павловича (2018)
Вихідні дані (2018)
Vasyltsiv T. G. - Strategic approaches to the effective use of intangible assets as a condition for strengthening the competitiveness of enterprises, Lupak R. L., Kunytska-Iliash M. V. (2018)
Гудзь О. Є. - Трансформація парадигми управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій, Прокопенко Н. С. (2018)
Zadorozhnyi Z. V. - Managament accounting of the transportation services’ self-cost using a global positioning system, Muravskyi V. V., Shevchuk O. A. (2018)
Kovalchuk Т. М. - Analysis of the financial condition of enterprises by phases of their life cycle, Verhun A. I. (2018)
Dzhedzhula V. V. - Crowdsourcing as a part of company’s intellectual capital, Yepifanova I. Yu. (2018)
Брінь П. В. - Структурні показники оцінки стратегічного внеску бізнес-процесів в систему підприємства, Прохоренко О. В., Ковшик В. І. (2018)
Tyuhtenko N. A. - Increasing competitiveness of the enterprise by improving logistic strategy of distribution of production and supply of raw materials, Makarenko S. M., Oliinyk N. M. (2018)
Babachenko L. V. - Modern aspects of organization of enterprises’ goods distribution systems, Zhydok V. V., Zabashtanskyi M. M. (2018)
Турсунов Б. О. - Методика оценки конкурентоспособности продукции текстильных предприятий, Кривякин К. С., Хакимов З. А. (2018)
Drozd I. K. - Implementation of the responsibility principle in the system of financial control of public procurement, Pysmenna M. S., Pohribna N. V. (2018)
Kosach I. A. - Finances of the public-private partnership as a way of Ukrainian agroindustrial complex development, Lysenko Zh. P., Oleksyn A. G. (2018)
Кулик В. А. - Використання підприємствами нових об’єктів обліку при проведенні заходів дигітальної благодійності, Жиглей І. В. (2018)
Berzin P. S. - Mechanism features of damaging the stock market and its significance in criminal law, Volynets R. A. (2018)
Zadorozhnia H. V. - On question of the principle of equity in the enforcement of monetary obligations, Zadorozhnyi Y., A. Kotsiuba R. O. (2018)
Iurynets Yu. L. - Banking conditions of conservative storage (escrow) as a mechanism for implementation of forced exchange of shares (squise-out) in Ukraine: problematic issues, Golubitsky S. G., Belkin L. M. (2018)
Hrubliak O. M. - Methodical approaches to assess the efficiency of the budget process in Ukraine, Karvatskyi M. V., Zhavoronok A. V. (2018)
Konieva Т. А. - Reduction the costs of formation of enterprise’s equity (2018)
Lemishko О. О. - Philosophical methodology in research of capital reproduction financial policy (2018)
Martynenko V. V. - On the problem of tax system optimization in Ukraine (2018)
Shlapak A. V. - Diversification of national financial markets in the context of globalization (2018)
Пахненко О. М. - Методичні аспекти оцінювання рівня фінансової безпеки малих підприємств, Криклій О. А. (2018)
Posokhov I. M. - Methodological approach to predicting producer prices for petroleum products, Horenko N. А., Chelak V. V. (2018)
Safonov Yu. M. - Innovation training and development technologies for managerial personnel, Maslennikov E. I., Borshch V. I. (2018)
Kyrylov Y. Y. - Viral management as a subset of creative management in conditions of financial instability, Tanklevska N. S., Zhosan G. V. (2018)
Bochko O. Yu. - Research of consumers 'liability level to Ukrainian online trade, Podvalna H. V., Kuziak V. V. (2018)
Korol I. V. - Theoretical and methodological fundamentals of the staff competitiveness management in personnel security aspect, Slatvinskyi M. А, Chyrva H. М. (2018)
Mazaraki N. A. - Effective system of commercial disputes resolution as a prerequisite of economic progress (2018)
Ganushchak-Efimenko L. M. - Competitive and integrative benchmarking to ensure the competitiveness of higher education institutions, Nifatova О. M., Shcherbak V. G. (2018)
Shvidanenko O. A. - Innovative component of the strategy of competitiveness of global brands, Gurova Iu. S., Busarieva T. G. (2018)
Balueva O. V. - The marketing strategy formation of social and economic integration and adaptation of internally displaced people, Tokareva V. I., Chuprina E. O. (2018)
Martynenko M. V. - Innovations in marketing of economic educational services, Lysytsia N. M., Prytychenko T. I. (2018)
Барабанова В. В. - Маркетингові аспекти розвитку ринку туристичних послуг в Україні, Богатирьова Г. А., Приймак Н. С. (2018)
Мойсієнко І. І. - Анотований список флори урочища Буркутські плавні (Херсонська область, Україна), Захарова М. Я., Мельник Р. П., Садова О. Ф. (2018)
Письменна Ю. М. - Вплив передпосівної обробки насіння наночастками срібла та міді на ріст і водоутримуючу здатність проростків озимої пшениці, Панюта О. О., Таран Н. Ю. (2018)
Цимбалюк З. М. - Морфологічні особливості генеративних органів Linnaea borealis, Царенко О. М., Дремлюга Н. Г., Булах О. В., Ніценко Л. М. (2018)
Комариста В. П. - Кількісне визначення внеску солоності, освітленості та дефіциту біогенів у вихід клітин і накопичення β-каротину в культурі Dunaliella salina (Chlorophyta), Білоусова К. М., Рудась О. М. (2018)
Бойко М. Ф. - Урочище Буркутські плавні – оазис північної бріофлори на півдні степової зони України (2018)
Ходосовцев О. Є. - Лишайники та ліхенофільні гриби Чалбаської арени нижньодніпровських пісків (Херсонська область), Дармостук В. В., Ходосовцева Ю. А., Наумович Г. О., Малюга Н. Г. (2018)
Шевченко М. В. - Перша знахідка Postia ptychogaster (Polyporales, Fomitopsidaceae) в Україні (2018)
Kolomiychuk V. P. - The new concept of protection of biota in the Republic of Moldova. The Red Data Book of Moldova (2015, Popova О. M. (2018)
Безуглий М. - Ф. І. Осташко – фундатор української сучасної біотехнології у тваринництві (Спогади учня) (2018)
Сушко О. Б. - Федір Іванович Осташко – життєвий шлях видатного вченого (Слово про вчителя) (2018)
Кунець В. В. - Справа всього життя (2018)
Tkachenko H. - Hematological profile of English half-breed horses reared Pomeranian region (Northern Poland), Andriichuk A., Tkachova I. (2018)
Tkachenko H. - In vitro antimicrobial screening of the ethanolic extract obtained from leaves of Ficus platypoda (Miq.) A. Cunn. ex Miq. (Moraceae) against fish bacterial pathogens, Osadowski Z., Buyun L., Gryshko M. M., Kasiyan O., Terech-Majewska E., Honcharenko V., Prokopiv A. (2018)
Tkachenko H. - Biomarkers of oxidative stress in the cardiac tissue of brown trout (Salmo trutta m. fario L.) after Chloramine-T disinfection, Grudniewska J. (2018)
Адміна Н. Г. - Вплив монбельярдських бугаїв на селекційні показники української чорно-рябої молочної породи в умовах безприв'язного утримання (2018)
Білий В. П. - Вплив способу утримання на продуктивні та етологічні показники бугайців при виробництві яловичини у молочному скотарстві (2018)
Жукорський О. М. - Оцінювання фітотоксичності мийно-дезінфікуючих засобів, які застосовують для санітарної обробки цистерн молоковозів, Стравський Я. С., Кривохижа Є. М. (2018)
Кузебний С. В. - Ефективність використання гормональних препаратів для корекції відтворювальної функції у молочних корів, Шарапа Г. С. (2018)
Кунець В. В. - Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин Інституту тваринництва НААН України (2018)
Мартинюк І. М. - Наукові досягнення лабораторії відтворення свиней Інституту тваринництва НААН, Бєліков А. А. (2018)
Павловський С. С. - Формування і розвиток маточних родин в новоолександрівській ваговозній породі, Ткачова І. В. (2018)
Панченко О. М. - Вивчення можливості використання маркерного гену (w2) для отримання мічених за статтю порід шовковичного шовкопряда та з метою збереження генетичного фонду, Руденко Є. В., Суханов С. В., Злотін О. З. (2018)
Повод М. Г. - Морфологічний склад туш свиней за різного способу кастрації, Михалко О. Г., Шпетний М. Б., Жижка С. В., Кліндухова І. М., Нечмілов В. (2018)
Полєва І. О. - Порівняльна характеристика амінокислотного складу молока з різними технологічними характеристиками, Долгая М. М., Калашніков В. О., Курепін О. О. (2018)
Синицька О. О. - Прогнозована молочна продуктивність корів залежно від значення педигрі індексу бугаїв-батьків (2018)
Скляренко Ю. І. - Вплив інтенсивності розвитку телиць на їх подальші господарськи корисні ознаки (2018)
Стрижак Т. А. - Використання низькоінтенсивного лазерного опромінення як сучасного біотехнологічного методу підвищення відтворювальних якостей свиней, Бєліков А. А., Коробов А. М., Стрижак А. В. (2018)
Ткачова І. В. - Формування і розвиток маточних родин в українській верховій породі (2018)
Храмкова О. М. - Морфометричні показники туш свиней залежно від генотипу та передзабійної живої маси, Повод М. Г. (2018)
Церенюк М. В. - Вплив кратності штучного осіменіння свиноматок на їх відтворювальну здатність (2018)
Церенюк О. М. - Методологія визначення ефекту гетерозису в свинарстві (2018)
Церенюк О. М. - Особливості будови тіла двопорідних маток, Акімов О. В., Мартинюк І. М., Череута Ю. В. (2018)
Шахова Ю. Ю. - Відтворювальна здатність кобил чистокровної верхової породи, Фурда І. В. (2018)
Шуліка Л. В. - Аналіз поліморфізму гену інсуліну в популяції м'ясо-яєчних курей методом ПЛР-ПДРФ (2018)
Юсюк Т. А. - Метод визначення молочної продуктивності кобил (2018)
Правила оформлення та прийому статей в НТБ ІТ НААН (2018)
Вихідні дані (2018)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 45: Традиционная энергетика. Гидравлические электрические станции: состояние и перспективы их развития (2018)
Benkahla M. - A new robust control using adaptive fuzzy sliding mode control for a DFIG supplied by a 19-level inverter with less number of switches, Taleb R., Boudjema Z. (2018)
Ковальова Ю. В. - Комп’ютерне моделювання режиму переривистих струмів електроприводу постійного струму з трифазним керованим випрямлячем (2018)
Панченко В. В. - Определение факторов пульсаций системы подавления мешающих гармоник полупроводникового преобразователя, Маслий А. С., Помазан Д. П., Буряковский С. Г. (2018)
Podoltsev O. D. - Calculation of the equivalent electrical parameters of the inductor of induction channel furnace with defects in its lining, Zolotaryov V. M., Shcherba M. A., Belyanin R. V. (2018)
Хлопенко И. Н. - Устойчивость и точность робастной системы стабилизации потокосцепления ротора асинхронного электропривода при случайных вариациях неопределенных параметров в заданных границах, Рожков С. А., Хлопенко Н. Я. (2018)
Боев В. М. - Расчет переходных процессов в электрических цепах с "некорректными" начальными условиями с помощью интеграла Дюамеля и разрывных функций (2018)
Баранов М. И. - Инструментальное обеспечение в Украине натурных испытаний объектов энергетики, авиационной и ракетно-космической техники на стойкость к воздействию импульсного тока искусственной молнии, Буряковский С. Г., Рудаков С. В. (2018)
Беспрозванных А. В. - Корреляция между электрическими и механическими характеристиками кабелей с радиационно-модифицированной изоляцией на основе безгалогенной полимерной композиции, Мирчук И. А. (2018)
Gerlici J. - Визначення раціональних геометричних параметрів пластинчастих елементів магнітної матриці поліградієнтного сепаратора, Шведчикова І. О., Романченко Ю. А., Нікітченко І. В. (2018)
Жекул В. Г. - Анализ и развитие пузырьковой модели стадии формирования высоковольтного пробоя водного промежутка, Хвощан О. В., Смирнов А. П., Тафтай Э. И., Швец И. С. (2018)
Montazeri Z. - Optimal utilization of electrical energy from power plants based on final energy consumption using gravitational search algorithm, Niknam T. (2018)
Акімова Л. М. - Механізми державного управління економічною безпекою України: аналіз чинників впливу, систематизованих за окремими сферами її розвитку (2018)
Бобровська О. Ю. - Теоретичні і методологічні засади організаційної побудови і функціонування територіальних громад як інтегрованих соціально-економічних організацій (2018)
Євтухов О. В. - Тенденції розвитку соціальних ризиків у сучасному суспільстві: державно-управлінський аспект (2018)
Тарасенко Т. М. - Розмежування політичної та кримінальної відповідальності у вимірі ціннісних основ публічного управління (2018)
Турій О. В. - Державна політика у сфері реалізації співпраці громадянського суспільства, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: правовий та управлінський аспекти (2018)
Батанов О. В. - Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: муніципально-правові проблеми взаємодії та функціонування, Кравченко В. В. (2018)
Волинець С. С. - Щодо визначення поняття "державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства" (2018)
Ясинська Н. А. - Значення економічної праксеології у розвитку системи державного управління в Україні (2018)
Кічук Н. В. - Суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників педагогічного процесу у дошкільному закладі освіти як ключова ідея особистісно орієнтованої парадигми (2016)
Боднар Н. М. - Корекційна робота із запобігання дисграфії в дітей молодшого шкільного віку (2016)
Поночовна-Рисак Т. М. - Мультимедійні засоби навчання у процесі викладання іноземних мов у немовних ВНЗ (2016)
Рибіна Н. В. - Специфіка формування мовної компетентності в поліетнічному просторі (на прикладі викладання іноземної мови) (2016)
Сімкова І. О. - Реалізація методики навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері (2016)
Stetsko I. I. - Problem-based learning versus traditional learning: general overview (2016)
Стребна О. В. - Елементи пошукової роботи на уроках природознавства в 2 класі (з досвіду початкових шкіл Херсонщини) (2016)
Тимофєєва О. Я. - Активні методи навчання діалогічного мовлення майбутніх фахівців морської галузі (2016)
Швець Г. Д. - Текстова основа навчання української мови іноземних студентів-гуманітаріїв (2016)
Вовк М. П. - Навчально-методичний ресурс фольклористичної підготовки майбутніх філологів: сучасний контекст (2016)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Герменевтичний підхід до творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Білик О. С. - Інтеграція методів навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах, Ключковська І. М. (2016)
Бондаренко В. Ф. - Шляхи підвищення ефективності формування іншомовної компетенції в немовних ВНЗ України, Корєшкова С. П. (2016)
Варданян А. О. - Розвиток професійних іншомовних мовленнєвих компетенцій студентів медичних факультетів (2016)
Вострікова В. В. - Практичні підходи до самоосвітньої діяльності вчителя німецької мови засобами ІКТ, Баканьов Д. Г. (2016)
Гнєдкова О. О. - Використання дистанційного навчання під час контролю знань самостійної роботи студентів мовних спеціальностей ВНЗ (2016)
Граматик Н. В. - Педагогічні умови формування екологічної компетентності вихователів дошкільних закладів освіти (2016)
Дакаленко О. В. - Актуалізація білінгвального (англо-німецького) аналітичного читання професійно спрямованих текстів студентами-спортсменами, Коваленко Н. Л. (2016)
Дворянчикова С. Е. - К вопросу составления словарной тетради как учебно-методического пособия для иностранных студентов-медиков (2016)
Звєкова В. К. - Пізнавальна діяльність майбутніх фахівців у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу в дошкільних закладах (2016)
Каніболоцька О. А. - Психолого-педагогічні основи формування англомовної комунікативної компетенції студентів-філологів із використанням інформаційних технологій (2016)
Колісник В. Ю. - Формування психолого-педагогічної готовності майбутніх інженерів-програмістів у процесі здійснення різнорівневого підходу в навчанні іноземної мови (2016)
Кошіль Н. Є. - Принципи відбору й розподілу лексики для навчальних мовних ситуацій на першому етапі вивчення англійської мови в немовному виші (2016)
Кузнецова Ю. В. - Теоретичні засади формування професійного іміджу сучасного фахівця (2016)
Левчик Н. С. - Формування англомовної компетентності в письмі у студентів першого курсу – майбутніх учителів англійської мови (2016)
Ліпшиць Л. В. - Роль соціокультурної компетентності у професійній діяльності майбутніх судноводіїв (2016)
Микитишин А. А. - Педагогічні передумови застосування дистанційного курсу у професійній іншомовній комунікативній підготовці майбутніх програмістів (2016)
Мураткова Н. Ю. - До питання щодо змісту та структури музично-театральної діяльності майбутнього вчителя музики, Осадча Т. В. (2016)
Палецька-Юкало А. В. - Відбір і характеристика автентичних художніх творів для формування німецькомовної лексичної компетентності майбутніх учителів (2016)
Potenko L. O. - Peculiarities of methodological approaches to teaching english for specific purposes (2016)
Потюк І. Є. - Психолого-методичні аспекти формування англомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей (2016)
Ребенко М. Ю. - Викладання професійно орієнтованого курсу англійської мови для студентів математичних спеціальностей (2016)
Степанова О. А. - Вітчизняне кіно в системі професійної підготовки майбутніх педагогів (2016)
Ткаченко С. В. - Етична компетентність учителя суспільно-гуманітарних дисциплін як предмет педагогічного дослідження (2016)
Успенська В. М. - Становлення професії "вчитель основ здоров’я": курси підвищення кваліфікації (2016)
Ференчук І. О. - Проблема формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів у контексті сучасних досліджень (2016)
Фурдуй С. Б. - Моральна самосвідомість майбутнього корекційного педагога: шляхи формування у вищій школі (2016)
Фурс Т. І. - Структура вмінь реферативного перекладу майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Чабан Н. І. - Професіографічний підхід до формування української фахової термінології майбутніх юристів (2016)
Чжан Сянюн - Особливості впровадження спецкурсу "Основи формування художньо-виконавської майстерності" у процесі фахової підготовки майбутніх піаністів з КНР (2016)
Ярощук I. Д. - Особистість економіста в системі професійної підготовки: комунікативний аспект, Ярощук О. В. (2016)
Корольова І. І. - До питання підготовки менеджерів освітньої галузі як професійних керівників (2016)
Корнещук В. В. - Тенденції та перспективи дослідження проблем професійної підготовки соціальних працівників у ВНЗ (2016)
Дереш В. С. - Наукові пошуки у сфері сімейного виховання і соціалізації особистості у другій половині ХХ – початку ХХІ століть (2016)
Шиманська М. - Виховання крізь призму поглядів представників педагогічної соціології (2016)
Завгородня Т. К. - Зміст освіти в Україні (ХХ –початок ХХІ століття): культурологічний аспект (2016)
Замашкіна О. Д. - Становлення системи логопедичної допомоги дітям України: повоєнний етап (2016)
Кохановська О. В. - Внесок К. Д. Ушинського у розробку змісту природничо-математичної освіти дівчат (2016)
Кузьменко Ю. В. - Джерельна база з проблеми формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки (50-ті рр. ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Мартиненко І. І. - Українська інтелігенція слобідського краю та її внесок у розвиток національної освіти (2016)
Відомості про авторів (2016)
Байструк-Глодан Л. З. - Вплив гідротермічних показників та міжфазних періодів на насіннєву продуктивність конюшини лучної в умовах Передкарпаття (2018)
Ващишин О. А. - Вплив абіотичних чинників на інтенсивність розвитку фітофторозу картоплі в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Волощук І. С. - Урожайність, коефіцієнт розмноження та вихід кондиційного насіння тритикале озимого залежно від особливостей сорту, Волощук О. П., Глива В. В., Рудавська Н. М., Случак О. М., Герешко Г. С., Ковальчук О. І. (2018)
Волощук О. П. - Особливості осіннього розвитку рослин ріпаку озимого залежно від строків, способів сівби та норм висіву насіння, Распутенко А. О. (2018)
Дубицький О. Л. - Метод розрахунку відносної швидкості росту та швидкості нетто асиміляції у листках рослин на прикладі пшениці озимої, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2018)
Дубицький О. Л. - Продуктивність колосу залежно від ефективності утворення й відтоку асимілятів з листків пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2018)
Лихочвор В. В. - Вплив морфорегуляторів на ріст і розвиток рослин сортів ячменю озимого в умовах Лісостепу Західного, Матковська М. В. (2018)
Лихочвор В. В. - Урожайність нуту залежно від мінерального живлення, Пущак В. І. (2018)
Марухняк А. Я. - Рейтинговий розподіл селекційних ліній ячменю ярого за адаптивністю, Воробйова Ю. В., Яремко В. Я. (2018)
Оліфір Ю. М. - Вплив рівня мінерального удобрення та позакореневого підживлення на врожайність бобів кормових в умовах Лісостепу Західного, Багай Т. І., Борисюк В. С., Іванюк В. Я. (2018)
Панахид Г. Я. - Енергетична ефективність способів поліпшення різновікових травостоїв, Коник Г. С. (2018)
Пилипів Н. І. - Вплив удобрення та застосування біопрепарату органік-баланс у лучному кормовиробництві, Дзюбайло А. Г. (2018)
Терлецька М. І. - Продуктивність та формування ботанічного складу лучних фітоценозів багатофункціонального призначення залежно від складу травосумішок та удобрення, Котяш У. О., Бугрин Л. М., Сметана С. І., Дідух Г. М. (2018)
Шувар А. М. - Формування врожаю і якості зерна пшениці озимої залежно від строків сівби та рівня живлення, Беген Л. Л., Тимків М. Ю., Войтович Р. М. (2018)
Кирилів Б. Я. - Вікова динаміка росту і розвитку каченят залежно від інтенсивності білкового обміну (2018)
Федак В. Д. - Оцінка типу конституції корів-первісток поліської м’ясної породи за їх розвитком в умовах Карпатського регіону, Федак Н. М., Полуліх М. І., Шелевач А. В. (2018)
Боївка Т. Т. - Маркетингові дослідження інноваційної продукції, Савка М. В., Полуліх О. Я., Шинкарук П. М. (2018)
Денисов А. И. - Синтез регулятора скорости для двухконтурной системы запуска газотурбинного двигателя вертолета с бесколлекторной электромашиной постоянного тока, Бурсала А. Л., Бурсала Е. А., Шаповалов О. Л., Башинский К. В. (2018)
Дудуш А. С. - Моделювання антени біжучої хвилі на основі Ш-хвилеводу, Грибов В. М. (2018)
Жердєв М. К. - Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забезпечення, Сєлюков О. В., Глухов С. І., Гахович С. В., Нікіфоров М. М. (2018)
Кудрявцев А. Ф. - Воєнно-економічні аспекти сумісного застосування літаків і безпілотних літальних апаратів (2018)
Мазур В. Ю. - Метод розкриття невизначеності в задачах протидії двох сторін у контексті функціонування системи висвітлення надводної обстановки, Боровик О. В., Рачок Р. В. (2018)
Макаров С. А. - Розширення функціональних можливостей посадкового радіолокатору щодо визначення швидкості шляхом вимірювання параметрів спектру зондувального сигналу, відбитого від повітряного судна на етапі посадки, Сокол О. О., Поворознюк В. Я., Яндола В. П. (2018)
Почерняев В. Н. - Состояние и направления развития мобильных цифровых тропосферных систем связи, Повхлеб В. С. (2018)
Чернишев М. І. - Оцінка точності визначення положення БпЛА різницево-далекомірним методом в рухомій системі пасивної радіолокації зенітних комплексів малої дальності, Куценко В. В. (2018)
Андрушко М. В. - Дослідження шляхів створення системи об’єктивного контролю сучасних БпАК та уніфікації наземних систем обробки інформації, Ратушний С. В. (2018)
Гусляков О. М. - Методика комплексного обґрунтування вимог до робототехнічного комплексу розмінування (2018)
Демидко Л. С. - Напрями удосконалення автоматизованих систем управління для артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України, Трофименко П. Є., Сорокоумов Г. В., Луговський І. С. (2018)
Добринін І. С. - Оптимізація вибору варіанту побудови системи захисту інформації від атак при антагоністичній грі, Борова М. П. (2018)
Кучеренко Ю. Ф. - Методологічні аспекти проектування матеріально-технічної основи автоматизованої системи військового призначення (2018)
Леонтьєв О. Б. - Засоби імітаційного моделювання, як інструмент синтезу структури інженерно-авіаційної служби авіаційних частин та підрозділів, Паращенко Т. В. (2018)
Галак О. В. - Сучасні технології нейтралізації хімічно-небезпечних речовин, Сахненко М. Д., Каракуркчі Г. В., Брянкін О. С., Бєлоусов І. О. (2018)
Дєнєжкін М. М. - Ефективність планування та виконання програм і планів розвитку Збройних Сил України (2018)
Дідіченко В. П. - Методичний підхід до обґрунтування раціонального складу військ (сил) Збройних Сил України (2018)
Ємельяненко М. Г. - Наукове обґрунтування методики розрахунку вібраційних машин з пневмогідроприводом для формування дрібноштучних бетонних виробів, Рачковський О. В. (2018)
Олізаренко С. А. - Метод порівняння ступеню нечіткості між нечіткими множинами типу 1 та інтервальними нечіткими множинами, Самокіш А. В., Капранов В. О. (2018)
Семененко О. М. - Методичні рекомендації щодо формування методології воєнно-економічного обґрунтування (супроводження) програм розвитку Збройних Сил України, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Добровольський Ю. Б., Масловський С. С., Корочкін О. А. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Голубенко Л. М. - Вельмишановний Валентине Григоровичу!, Кулина І. Г. (2018)
Березіна Ю. О. - "Давньосаксонська молитва хрещення" як приклад діалектних особливостей давньоверхньонімецького періоду (2018)
Глущенко О. В. - Природа дифтонгів та їх розвиток в історичному просторі (2018)
Голубенко Л. М. - Діахронічне дослідження іменників зі значенням збірності в німецькій мові, Кулина І. Г. (2018)
Літвінова Н. В. - Розвиток семантики іменників gomo/gomman "чоловік, людина" у німецькій мові (на матеріалі давніх текстів: діахронічне дослідження) (2018)
Ярмолович Г. Ю. - Місце числівників у дослідженні германських мов (2018)
Verbitska T. - Diskurspartikeln bei der entwicklung der digitalen Kommunikationsfähigkeit, Nykyforenko I. (2018)
Алексєєва О. Б. - Щодо питання лексико-семантичних особливостей французької інтернет-мови як сучасного мовного явища (2018)
Анохіна Т. О. - Лакуни лексико-семантичного поля гумор: лексикографічний аспект, Кобякова І. К., Швачко C. О. (2018)
Афанасьєва О. М. - Структура агентивних відношень у ритуалізованій комунікації (на матеріалі англомовної лінгвокультури) (2018)
Балабін В. В. - Визначення кваліфікації військового перекладача (2018)
Битко Н. С. - Словари индийского английского в парадигме Oxford University Press (2018)
Бубнов Д. В. - Фонетичні маркери ірландського варіанта англійської мови (2018)
Варбанець Т. В. - Роль власних назв у стереотипізації образів персонажів електронних ігор (2018)
Васильєва О. О. - Структурно-семантичні особливості функціонування англомовних гемеронімів (2018)
Дмитрук Л. А. - Взаимодействие грамматического и художественного времени в художественном произведении (2018)
Колегаєва І. М. - Конструювання номінативного поля концепту: етапи та одиниці (2018)
Кравченко Н. О. - Ритуал богослужіння як семіотичний вияв синергійності молитовного дискурсу (2018)
Музя Е. М. - Топонимическая лексика и критерии её классифицирования (2018)
Мулик К. О. - Спеціфіка професійної лексики педагогічної спрямованості (2018)
Набока Е. Н. - Семантические трансформации библейских протосообщений в современном англоязычном политическом дискурсе (2018)
Попік І. П. - Вербальна та невербальна комунікація (на матеріалі публікацій А. Піза) (2018)
Савчук А. Я. - Риторичний та стилістичний підхід до вивчення метафори в науково-критичному дискурсі (2018)
Сєчіна C. І. - Особливості категоризації полісемантичних прикметників-репрезентантів концепту ідентичність (на матеріалі мексиканського та чилійського національних варіантів іспанської мови) (2018)
Сиваченко І. В. - Роль динамічного компонента просодії у мовленні спортивних коментаторів (на матеріалі коментарів кінних перегонів) (2018)
Строченко Л. В. - Концепт genius в англомовній науковій картині світу (2018)
Тхор Н. М. - Морфологічні особливості англомовної стоматологічної термінології (2018)
Четайкіна В. В. - Функціонування біблеїзмів в американському президентському дискурсі ХХ століття (2018)
Podkovyroff N. - Reading literary texts in the teaching and learning of Greek as a second foreign language (2018)
Soroka I. A. - Continuing professional development of teachers of English: importance and peculiarities (2018)
Cинявська Л. І. - "Олітературнення" як ознака нової драми в європейському письменстві в оцінці Лесі Українки (2018)
Ярмолович О. І. - Багатозначність творчості О.К. Толстого в навчальному просторі підготовки вчителів іноземної мови (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Wickramasinghe D. - The evolution of anorectal manometry, Warusavitarne J. (2018)
Makarchuk N. R. - DN4 questionnaire in family practice for evaluation of clinical manifestations of neuropathic pain in type 2 diabetes patients treated by light therapy (2018)
Yermishev O. V. - The levels of functional-vegetative homeostasis as criteria for magnetotherapy efficacy (2018)
Bystrytska M. A. - Bone mineral status and metabolism disorders in patients with chronic spinal cord injury (2018)
Ivashchuk L. Yu. - Pathogenetic approaches and ways of prevention of thromboembolic complications in trauma patients (2018)
Aden D. - Mixed germ cell teratomatous tumour of testis in adults: diagnostic challenges for a histopathologist (case report), Shadan M., Khan I. D., Alam F., Naim M., Mohiyadheen R., Naim E. (2018)
Lamasz A. - Is metabolomics the diagnostic tool for medical diagnostics of cancer? An example based on lung and breast cancer, Barg W., Mlynarz P. (2018)
Khan I. D. - Hemophagocytosis secondary to pharyngeal abscess in an immunocompetent patient (case report), Malik M., Rajmohan K. S., Banerjee P., Khan S., Panda P. S., Brijwal M., Gupta S., Kahkasha Kahkasha, Gazala S. (2018)
Demkovych A. Ye. - Reactive oxygen and nitrogen species role in experimental periodontitis development (2018)
Antonenko А. М. - Epidemiologic evaluation of thyroid diseases morbidity of Ukrainian adult population from 2000 to 2013, Korshun М. М., Vavrinevych O. P., Omelchuk S. T., Bardov V.H. (2018)
Lukianchuk V. D. - Cerebroprotection by germanium coordination compounds in experimental acute global brain ischemia, Seifullina I. I., Martsinko O. E., Shevchuk O. O. (2018)
Kopanytsia O. M. - Carrageenan induces cell death in rats blood, Marushchak M. I., Krynytska I. Ya. (2018)
Khudan-Tsilo I. I. - Cytokines profile in experimental contact allergic dermatitis and use of nanoencapsulated agents, Shevchuk O. O., Korda M. M. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського