Кравченко В .В. - Необхідність підготовки фахівців для впровадження механізмів державно-приватного партнерства в систему ПМСД (2018)
Лесовой В. Н. - Остеопонтин и минеральная плотность костной ткани у пациентов на перитонеальном диализе, Валковская Т. Л. (2018)
Михальчук В. М. - Оренда як організаційно-правова форма трансформації ПМСД, Пащенко В. М., Августинович Я. І. (2018)
Пичугіна Ю. О. - Особливості поліморфізму гену VDR у дітей з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла та ожиріння (2018)
Росул М. М. - Клінічна ефективність застосування блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ: фокус на олмесартан (2018)
Росул М. М. - Застосування атнтитромботичної терапії у хворих з фібриляцією передсердь: сучасний стан проблеми, Грещишин К. М., Іваньо Н. В., Корабельщикова М. О. (2018)
Слабкий Г. О. - Сучасні міжнародні підходи щодо охорони дитячого здоров’я на рівні первинної медико-санітарної допомоги, Дудник С. В., Качала Л. О. (2018)
Слабкий Г. О. - Смертність дітей сільської місцевості поза стаціонаром в контексті первинної медико-санітарної допомоги, Дудник С. В. (2018)
Ткачук І. М. - Сучасний стан проблеми надмірної маси тіла та ожиріння у військовослужбовців (2018)
Фейса С. В. - Неінвазивний спосіб діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки, Чопей І. В., Великоклад Л. Ю., Рудакова С. О., Лазорик М. І. (2018)
Чабан Т. І. - Як зробити роботу сімейного лікаря ефективною? (2018)
Державна політика в сфері вищої освіти:індикативні професійно орієнтовні дисципліни спеціальності "Маркетинг" (2018)
Davidavičienė V. - Soсial media network use in communication analyses of Arabic countries, Chalfoun F. (2018)
Dereń A.-M. - Marketing Intellectual Property, Skonieczny J. (2018)
Кузьо Н. Є. - Напрями активізації роздрібної торгівлі продуктами харчування на основі залучення Інтернет-технологій, Косар Н. С. (2018)
Шандрівська О. Є. - Стратегічна оцінка середовища розвитку річкових перевезень в Україні, Якимишин Л. Я., Васильців Н. М. (2018)
Жегус О. В. - Формування стратегії маркетингу в соціальних мережах закладу вищої освіти (2018)
Natorina A. O. - Activity of retailers and FMCG producers in the digital age (2018)
Marulin S. - Efficiency of neuromarketing in digital games, Blazhko A., Zlatova I. (2018)
Титул, содержание (2018)
Головко В. В. - Возможности наномодифицирования дендритной структуры металла сварных швов (2018)
Рейдемейстер А. Г. - Сопротивление усталости сварных элементов грузовых вагонов новой конструкции, изготовленных из сталей класса прочности С345 и С390, Калашник В. А., Кныш В. В., Соловей С. А. (2018)
Сараев Ю. Н. - Комплекс для исследования процессов дуговой сварки, Лунев А. Г., Киселев А. С., Гордынец А. С., Тригуб М. В. (2018)
Нестеренков В. М. - Технология ЭЛС авиационных конструкций из титановых сплавов, Орса Ю. В., Хрипко К. С., Махненко О. В. (2018)
Ахонин С. В. - Воздействие термического цикла аргонодуговой сварки на структуру и свойства псевдо-β-титановых сплавов, Белоус В. Ю., Селин Р. В. (2018)
Марков И. Б. - Ремонт крупногабаритных лопаток вентилятора газотурбинного двигателя, Петрик И. А., Селиверстов А. Г., Марченко Ю. А. (2018)
Бабинец А. А. - Материалы для индивидуальной бронезащиты (Обзор), Рябцев И. А., Панфилов А. И. (2018)
Размышляев А. Д. - Методика определения индукции управляющего магнитного поля в зоне ванны при дуговой сварке, Выдмыш П. А., Агеева М. В. (2018)
В Международном институте сварки (документы, представленные на 70-й ассамблее МИС , Шанхай, 2017 г.) (2018)
Диссертации на соискание ученой степени (2018)
Сварочное оборудование ПАТОНТМ на выставке в Польше (2018)
Конференция "Неразрушающий контроль – 2018" (2018)
Профессор Ян Пилярчик (2018)
Интервью с А. И. Панфиловым — директором Департамента сварки ООО "Стил Ворк" (2018)
Календарь августа (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Airapetian T. S. - The methodic of modeling and calculations of the oxygen regime at the purification of the waste waters in aerotanks with suspended and fixed biocenos, Telyma S. V., Oliynyk O. Ya. (2018)
Dziubenko V. H. - Expansion of the range of wet air I-d diagram for environmental safe heat production, Mileikovskyi V. O., Sachenko I. A. (2018)
Zagorodnya S. A. - GIS-based assessment of anthropogenic influence in Western Polissya region limnological ecosystems, Novokhatska N. A., Okhariev V. O., Popova M. A., Radchuk I. V., Trysnyuk T. V., Shumeiko V. O., Atrasevych O. V. (2018)
Azarov S. I. - Analysis of the stability of water bodies to the action of destabilizing factors, Zadunaj О. S. (2018)
Grechanuyk V. G. - Ecologically clean evaporation-condensation method application for obtaining of electrical contacts based on copper composite materials, Matsenko O. V. (2018)
Trysnyuk V. M. - Ecological safety of territories at introduction of modern technologies of processing of vegetable wastes (2018)
Kaliukh I. I. - Vibrodinamic monitoring of pile foundation engineering on landslide hazardous site in dense urban development conditions, Lebid O. G., Dunin V. A., Margvelashvili N., Berchun Y. O., Samoilenko S. M. (2018)
Diatel O. O. - Calculations and prognosis of the influence of the exploitation of the "Hotyslavske" quarry on the hydrodinamic of the ground and underground waters of the Western Polissya (2018)
Tkachenko T. M. - Creation of energy efficient "green constructions" in conditions of moderately continental climate (2018)
Tikhonov Y. L. - Ontological approach to the description of the reservoir's passport (2018)
Abstracts (2018)
Александров О. В. - Із історії котлобудування: внесок інженера В. Г. Шухова в його розвиток (2018)
Бей Н. О. - Основні напрями удосконалення виробництва вітчизняних автомобілів у першій половині ХХ століття (2018)
Клецька Т. С. - Засновники Київського фізико-математичного товариства: Михайло Петрович Авенаріус (1835–1895) (2018)
Олійник О. А. - В. М. Лігін (1846–1900), як історик науки і техніки (2018)
Пилипчук О. Я. - Тринадцятий міністр шляхів сполучення Російської імперії Гюббенет Адольф Якович (1831–1901 рр.), Стрелко О. Г. (2018)
Соловйова Л. М. - Педагогічна діяльність професора В. Є. Тімонова (1862–1936 рр.) (2018)
Сухотеріна Л. І. - Перший ректор Одеського політехнічного інституту А. О. Нілус – видатний вчений в галузі артилерії (2018)
Храмова-Баранова О. Л. - Витинанка в контексті сучасної візуальної культури України (2018)
Устяк Н. В. - Внесок професора М. В. Винокурова у підвищення технічних швидкостей руху поїздів та покращення ходових якостей вагонів (2018)
Фесовець О. Р. - Українське коріння професора В. О. Соковича, як основа його наукового та суспільного світогляду (2018)
Янін В. А. - Л. С. Лебедянський: участь у створенні вантажного паровозу серії ФД (2018)
Грицюта О. О. - Наукові пошуки історичного товариства Нестора-Літописця в галузі археології (2018)
Коблош В. В. - Внесок професора Н. Б. Вернандер у створення класифікації і номенклатури ґрунтів України (2018)
Коваленко Н. П. - Особливості аграрного виробництва на українських землях у ХІХ столітті (2018)
Ничкалюк В. Г. - Земельне питання в науковій спадщині професора К. Г. Воблого (2018)
Орехівський В. Д. - Розвиток застосування травосіяння і травопільних сівозмін в органічному землеробстві УРСР у першій половині ХХ століття (2018)
Паткевич Н. О. - Використання захисних тарифів та їх вплив на розвиток промисловості та сільського господарства України в ХІХ столітті (2018)
Пилипчук О. О. - Зародження і розвиток права в давньому Римі (середина VІІІ – VІ ст. до н.е.) (2018)
Пономаренко М. М. - Розвиток політичної економії, як науки в Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Приймук С. М. - С. Ю. Вітте, як реформатор залізничної тарифної справи (1875-1913) (2018)
Присяжнюк М. В. - Сільськогосподарські виставки для потреб тваринництва: історичний аспект (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Рогожа М. М. - Внесок Є. Х. Чикаленка у розвиток сільського господарства України (2018)
Сергєєва І. Л. - 1-й Всеросійський сільськогосподарський з’їзд у діяльності та творчій спадщині Б. К. Єнкена (2018)
Соловей Г. М. - Досвід боротьби з ерозією ґрунтів у землеробстві західного регіону України (друга половина ХХ ст.) (2018)
Шадріна О. В. - Науковий доробок П. І. Гавсевича (1883–1920) та вітчизняне дослідництво з культури лікарських рослин (2018)
Ходаківська О. В. - Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом, Левек Р. (2018)
Кропивко М. Ф. - Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві, Ковальова О. В. (2018)
Коденська М. Ю. - Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування, Сегеда С. А. (2018)
Скрипник А. В. - Диференціація ефективності аграрного бізнесу та потенційний ринок землі, Ткачук В. А., Андрющенко В. М., Букін Е. К. (2018)
Грибинюк О. М. - Особливості визначення еластичності попиту на плодово-ягідні продукти, Лисак М. А., Пугачов В. М. (2018)
Цап В. Д. - Проблеми витрат виробництва зрошувального землеробства в умовах сучасних змін у податковому законодавстві (2018)
Николюк О. М. - Передумови застосування фрактального підходу в організації суб’єктів аграрного бізнесу (2018)
Кругляк О. В. - Інноваційні фактори та конкурентоспроможність галузі молочного скотарства (2018)
Сава А. П. - Нормативно-правове забезпечення управління розвитком сільських територій (2018)
Лопатинський Ю. М. - Складові та пріоритети сталого розвитку аграрного сектору економіки: концептуально-теоретичний дискурс, Буринська О. І. (2018)
Ivanchenko V. O. - The origin and evolution of the concept of "sustainable development” (2018)
Пирожкову Сергію Івановичу – 70 (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Титул, содержание (2018)
Гордиенко В. В. - Скоростные модели верхней мантии Восточно-Африканского рифта и Красного моря, Гордиенко Л. Я. (2018)
Ломтев В. Л. - Строение северного фланга Курило-Камчатского желоба и прилегающих районов (2018)
Ломакин И. Э. - Азово-Адриатический мегалинеамент — трансрегиональная зона сопряженных глубинных разломов юга Европы, Покалюк В. В., Кочелаб В. В., Шураев И. Н. (2018)
Шнюков Е. Ф. - Сульфиды железа как показатель условий минералообразования в грязевых вулканах Азербайджана, Алиев Ад. А., Исмаилзаде А. Д., Маслаков Н. А., Агаев А. М., Пермяков В. В. (2018)
Краюшкин В. А. - К проблеме небиогенной природы нефти и природного газа, Шевченко Н. Б. (2018)
Ольштынская А. П. - Биостратиграфический анализ кремнистых и карбонатных микрофоссилий (bacillariophyta, coccolithophorales, ostracoda) донных осадков Керченско-Таманского сектора Черного моря, Дыкань Н. И. (2018)
Емельянов В. А. - Тяжелые металлы в геолого-экологической системе донных отложений континентального склона Черного моря, Довбыш С. Н., Наседкин Е. И., Цымбалюк К. К. (2018)
Шнюков Е. Ф. - К 95-летию со дня рождения Александра Петровича Лисицына, Коболев В. П. (2018)
Передмова (2018)
Кулаковська Л. В. - Cередньопалеолітична стоянка Рубань у Закарпатті: стратиграфія, хронологія, індустрія, Герасименко Н. П., Усик В. І., Вотякова О. Л. (2018)
Гречко Д. С. - Поховальний обряд населення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя ранньоскіфського часу: варіант аналізу (2018)
Сапожников І. В. - Ягорлицькі кургани на лівобережжі Дністра (історія вивчення, картографія та топографія), Болтрик Ю. В. (2018)
Корвін-Піотровський А. О. - Археологічні карти півдня України (2018)
Фиалко Е. Е. - Амазонки эпохи викингов (2018)
Біляєва С. О. - Тюркський фактор у геопросторі України (за матеріалами археологічних досліджень) (2018)
Иванова С. В. - Маятниковые миграции в Циркумпонтийской степи и Центральной Европе в эпоху палеометалла и проблема генезиса ямной культуры, Никитин А. Г., Киосак Д. В. (2018)
Болтрик Ю. В. - Терени центру Скіфії (від Солохи до Чортомлика), Окатенко В. М., Тощев Г. М. (2018)
Деміна А. Д. - Скелі, море і кургани: пам’ятки скіфського часу в ландшафті Північного Приазов’я (2018)
Дзиговский А. Н. - Древние оборонительные сооружения переправы через Дунай у озера Картал, Сапожников И. В. (2018)
Вовкодав С. М. - Досвід використання географічних інформаційних систем в археологічних дослідженнях басейну р. Броварка на Переяславщині (2018)
Пробийголова О. С. - Поселення заключного етапу доби бронзи в басейні нижньої течії Сіверського Дінця та на Донецькому кряжі: археологічна карта регіону (2018)
Білинський О. О. - Городища скіфського часу в Дніпровському Лівобережному Лісостепу: загальна характеристика, каталог, типологія (2018)
Прядко О. О. - Давньоруські городища, як маркери Наддніпрянського торгового шляху (ділянка "Переяславль—Воїнь") (2018)
Єльников М. В. - Археологічні маркери південної ділянки Муравського шляху (2018)
Коржик В. П. - Шляхи військових подій: Буковина, XIV—XVIII століття (2018)
Шерстюк В. В. - Картографування пам’яток давньоруського часу долини р. Оржиця: до реконструкції давніх шляхів регіону, Прядко О. О. (2018)
Білинський О. О. - Господарство населення скіфського часу на Сеймі за даними геоінформаційного вивчення природних умов та пам’яток, Яхімовіч К. (2018)
Манігда О. В. - Досвід топографічної зйомки городища на горі Лисуха. Обміри та аналіз сучасного стану пам’ятки. Реконструкція природного рельєфу, Пробийголова О. С., Очеретний С. В. (2018)
Горбаненко С. А. - Порівняльний аналіз сільського господарства передодня утворення Давньої Русі (2018)
Чумаченко В. - Енергія творення: до історії кубанської етнографії (2018)
Авраменко А. - Українські історико-меморіальні атласи як засіб поширення історичної правди і створення позитивного образу держави (2018)
Ямборко О. - Пошуки "національного стилю" як соціокультурне явище в українському суспільстві початку ХХ століття (2018)
Коцан В. - Народне взуття Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ століття (2018)
Сергійчук В. - Нехтування вітчизняними архівами як ознака неповноцінності досліджень про Голодомор-геноцид 1932–1933 років (2018)
Новак І. - Внутрішньо переміщені особи в Україні: наміри щодо повернення (2018)
Каспяровіч Г. - Сучасныя сельскія пасяленні і жыллё беларусаў (канец ХХ – пачатак XXI стагоддзя) (2018)
Юрченко В. - Сучасні вияви і трансформації традиційних форм торгівлі українців упродовж ХХ – на початку ХХІ століття (на прикладі Слобожанщини) (2018)
Пожоджук Д. - Торгівля домашньою худобою у волинян: звичаї та повір’я (2018)
Іванчишен В. - Нотатки зі щоденника етнолога (польові дослідження в Хмельницькій та Чернівецькій областях), Юрченко В. (2018)
Гавриленко В. - Традиційне весілля Поворскля середини ХХ століття: від сватання до неділі (с. Ямне Великописарівського району Сумської області) (2018)
Король В. - Рукописний збірник замовлянь із с. Стебний Рахівського району Закарпатської області (2018)
Коваль-Фучило І. - Ще раз про західні землі Польщі в післявоєнний період. Рец.: Halicka B. Polski Dziki Zachód. Prszymusowe migracje і kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–1948 / Tłum.: Aleksandra łuczak. – Kraków: TAWPN Universitas, 2015. – 434 s. (2018)
Косицька З. - Відкриття виставки Ірини Токарської "Автопортрет зі Львова" (2018)
Інформація про авторів (2018)
Манжура О. В. - Концептуальні підходи до формування та розвитку системи кредитної кооперації, Гаркуша О. В., Клименко В. І. (2017)
Базавлук Н. Г. - Відкритість національної економіки України та участь у міжнародному поділі праці, Довбня Н. В. (2017)
Колтунович О. С. - Інноваційно-технологічна модернізація: пріоритети та інституційні передумови поглиблення (2017)
Сілантьєв О. І. - Сучасні тенденції нагромадження та використання багатства в Україні (2017)
Лазарєва О. В. - Стратегічні орієнтири антикризового управління сільськогосподарським землекористуванням (2017)
Кирич Н. Б. - Критерії та показники оцінки ефективності функціонування підприємств в умовах територіального об’єднання, Співак С. М., Миколайчук І. П. (2017)
Замула І. В. - Процедурні аспекти аналізу ренти суб’єкта господарювання, Осадча Т. С. (2017)
Лецер Ю. О. - Аналіз підходів до управління на різних стадіях життєвого циклу підприємств із розробки інформаційних технологій (2017)
Сердюков К. Г. - Моделювання розподілу корпоративного контролю в господарському товаристві (2017)
Бабенко О. М. - Формування елементів стратегії розвитку лідерства на підприємствах ресторанного господарства (2017)
Собчак Г. М. - Кооперування як засіб захисту економічних інтересів дрібних підприємств із надання стоматологічних послуг (2017)
Верига Ю. А. - Проблемні аспекти та напрями оптимізації оподаткування доходів фізичних осіб в умовах децентралізації влади, Прохар Н. В. (2017)
Kievich A. - Expansion of the central banks balances of developed countries as the main indicator of looming global crisis, Buhtik M., Samohovets M. (2017)
Педченко Н. С. - Ідентифікація стану боргової безпеки України на основі індикаторів та їх порогового значення, Стрілець В. Ю., Лугівська Л. А. (2017)
Єгоричева С. Б. - Механізм функціонування ринку лізингових послуг в Україні, Соколова А. М., Осауленко К. Є. (2017)
Михайлова Н. В. - Медичне страхування туристів, які виїжджають за кордон, Карцева В. В. (2017)
Стеблянко І. О. - Фінансові механізми державного регулювання економічної безпеки національного господарства, Дорошкевич В. І. (2017)
Сидоренко-Мельник Г. М. - Управління фінансовою рівновагою підприємства на засадах формування механізму її забезпечення, Галенко Я. І. (2017)
Швайдак В. М. - Особливості консолідації небанківських фінансових посередників в умовах ризикового середовища, Щербань П. П. (2017)
Хачатрян В. В. - Реалізація підприємницького потенціалу підприємств на зовнішньому ринку за сучасних умов глобалізації та інтеграції (2017)
Поліщук І. І. - Міжнародна інтеграція і розвиток маркетингового потенціалу промислових підприємств (2017)
Поляков М. В. - Особливості становлення світової індустрії збору та обробки даних як складової глобальної економіки знань (2017)
Степанова Л. В. - Корпоративна культура: сутність та теоретичні підходи дослідження, Тужилкіна О. В. (2017)
Скляр Г. П. - Формування системи антикризового управління дестинацією в умовах модернізації сфери туризму, Животенко В. О. (2017)
Тараненко О. О. - Прогнозування економічної стійкості підприємств індустрії туризму (2017)
Шимановська-Діанич Л. М. - Процес становлення економіки знань та роль вищого навчального закладу в ньому, Рибалко-Рак Л. А., Бойко Г. С. (2017)
Зубець М. В. - Основні концептуальні засади новітньої вітчизняної теорії породоутворення, Буркат В. П. (2002)
Єфіменко М. Я. - Проблеми і перспективи використання тварин голштинської породи в умовах півдня України, Труш В. M., Гавриленко М. С., Кузьменко І. І., Дрозд Н. В. (2002)
Полупан Ю. П. - Створення та перспективи селекції української червоної молочної породи худоби (на прикладі племзаводу "Зоря”), Коваль Т. П. (2002)
Антоненко В. І. - Селекція бугаїв-плідників у системі племінної роботи з молочною худобою (2002)
Антонік І. І. - Залежність між кольором жиропоту і живою масою нового внутрішньопородного типу мериносів, Штомпель М. В. (2002)
Антонець О. Г. - Напрямки розвитку та удосконалення овець таврійської типу асканійської тонкорунної породи, Крилова О. М. (2002)
Афанасенко В. Ю. - Вплив року та сезону отелення на репродуктивні якості молочної худоби (2002)
Бабарика І. Г. - Оцінка збитків від негативної дії природного добору в стадах чорно-рябої худоби з урахуванням генотипу та способу утримання (2002)
Бабошко С. Ю. - Вікова повторюваність ознак продуктивності овець породи прекос (2002)
Барабаш В. І. - Етологічні аспекти навчання корів машинному доїнню (2002)
Барабаш В. І. - Графоаналітичний метод визначення гаплоїдних генних комплексів за рівнем показників молочної продуктивності корів, Тихонова Л. В., Лоза А. А., Козловська М. В. (2002)
Барабаш В. І. - Математичне обґрунтування оптимізуючої селекції великої рогатої худоби, Тихонова Л. В., Лоза А. А., Петренко В. І. (2002)
Бащенко М. І. - Лінійна оцінка екстер’єру корів симентальської породи, Хмельничий Л. М. (2002)
Бащенко М. І. - Адаптаційні особливості голштинів німецької селекції, Хмельничий Л. М. (2002)
Бащенко М. І. - Інформаційно-обчислювальна система селекції у скотарстві Черкаського регіону, Тищенко І. В., Хмельничий Л. М. (2002)
Бегма Л. О. - Спосіб збереження повноцінності сперміїв бугаїв за високих ступенів розбавлення сперми, Коваль Т. М., Кругляк П. А. (2002)
Бегма A. A. - Методи контролю спермопродукції бугаїв-плідників за запліднювальною здатністю сперміїв, Хомуха С. Ю. (2002)
Безуглий М. Д. - Визначення залежності критичної зони позаклітинного кристалоутворення від концентрації проникаючих та непроникаючих кріопротекторів у діапазоні високих і надвисоких швидкостей охолодження та відтаювання, Горбунов Л. В., Морозова I. A. (2002)
Богданова Н. В. - Захисні властивості руна мериносів різного породного походження, Штомпель М. В. (2002)
Бойко О. В. - Відтворювальна здатність бугаїв-поліпшувачів після тривалої перерви в їх статевому використанні, Кругляк П. А. (2002)
Буштрук М. В. - Добір батьків бугаїв і батьків корів за комплексом ознак (2002)
Василець В. Г. - Особливості організації відтворення стада у м’ясному скотарстві, Ізвеков М. Є., Гончаренко A. B., Гурський І. М. (2002)
Вербич І. В. - Чорно-ряба худоба вітчизняної та зарубіжної селекції у ДПЗ "Пасічна”, Дубина О. В. (2002)
Вінк O. E. - Амінокислотний склад білка молока кобил новоолександрівської вагової породи (2002)
Волков Д. А. - Напрямки селекції коней новоолександрівської ваговозної породи, Лютих С. В. (2002)
Гавриленко Г. М. - Альтернативні методи контролю якісного складу молока корів за лактацію (2002)
Герасименко В. В. - Интегрированная оценка генетической структуры трех стад свиней по частоте комплексных генотипов (2002)
Головач М. Й. - Феногенетичні аспекти успадкування мастей у коней (2002)
Головач П. І. - Вплив інсуліну на легеневий газообмін і дихальну функцію крові у великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи різного віку (2002)
Горбунов Л. В. - Розробка неушкоджуючого методу контролю температури у середовищі, що містить біооб’єкт (2002)
Горбунов Л. В. - Пошук оптимального характеру режиму заморожування ембріонів ссавців, Антоненко Т. С. (2002)
Горбунов Л. В. - Оцінка життєздатності ембріонів ссавців, Бугров О. Д., Горбунова Н. І. (2002)
Горлов О. І. - Розробка та удосконалення методів селекційно-генетичних досліджень в молочному скотарстві (2002)
Гузєв І. В. Дюран М. Ф. - Політика дотаційної державної підтримки розвитку м’ясного скотарства в країнах ЄС (2002)
Гузєв І. В. - Формування генофонду імпортних м’ясних порід в Україні, Чиркова О. П., Марченко Н. І., Ревнюк Н. Й. (2002)
Демчук М. П. - Інтер’єрні критерії адаптації великої рогатої худоби, Голубчук Ю. І., Пилипчук Ю. В. (2002)
Дорофеєв Д. Ю. - Особливості періоду тільності і родів у корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2002)
Дубін А. М. - Добір та оцінка корів рекордисток і племінні якості їх синів (2002)
Єрьоменко В. І. - Оцінка функціональних резервів тестостеронсинтезуючої системи як критерію характеристики генотипу великої рогатої худоби (2002)
Заблудовський Є. Є. - Реалізація продуктивного потенціалу молочної худоби у зв’язку з особливостями росту, Голубчук Ю. І. (2002)
Засуха Т. В. - Відтворна здатність корів симентальської породи, Шарапа Г. С., Батрак О. П. (2002)
Зеленська Т. І. - Спосіб підвищення рівня заплідненості корів (2002)
Золотарьов А. П. - Вплив вітамінно-мінерального преміксу на ріст та розвиток телят симентальської породи м’ясного типу (2002)
Івлєв О. - Використання імітаційної моделі для порівняння точності оцінки племінної цінності бугаїв-плідників, одержаних методом порівняння з ровесницями та методом ВLUР (2002)
Ізвеков М. Є. - Використання бугаїв-поліпшувачів – важливий елемент селекційно-племінної роботи, Мирось В. В., Василець В. Г., Сурмило В. М. (2002)
Іовенко В. М. - Молекулярно-генетичні маркери у популяційно-генетичних дослідженнях овець (2002)
Кадиш В. О. - Закономірності росту і розвитку та формування відтворної здатності у бугаїв абердин-ангуської породи, Сірацький Й. З. (2002)
Карунський О. Й. - Вплив добавки амінокислотної кормової (ДАК) на відтворні здатності свинок, Кишлали Е. К. (2002)
Кириченко В. А. - Поліморфізм білків та ферментів крові овець асканійського типу багатоплідного каракуля (2002)
Коваленко В. П. - Зв’язок статевого диморфізму з репродуктивними і відгодівельними якостями порід свиней, Папакіна Н. С. (2002)
Ковтюх С. І. - Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за селекційно-генетичними параметрами (2002)
Когут М. І. - Ефективність міжпородного схрещування симентальських корів з бугаями м’ясних порід в умовах Прикарпаття (2002)
Колта М. М. - Продуктивність помісних дочок оцінюваних бугаїв-плідників симентальської та голштинської порід в умовах Львівщини, Зінкевич В. І., Дульчак О. В. (2002)
Колта М. М. - Вирощування племінного молодняку телиць різних генотипів в умовах Прикарпаття, Стахів В. І., Зінкевич В. І., Дульчак О. В. (2002)
Коновалов B. C. - Філогенетичні передумови множинної дії меланінового забарвлення у великої рогатої худоби (2002)
Коновалов B. C. - Гетерохромія радужки ока гірських сименталів можливо нейтральна вада розвитку, Хаврук О. Ф. (2002)
Коновалов B. C. - Частота аномалій опорно-рухового апарату у корів різної масті, Савчук Д. І., Чехівський М. Й., Гавриленко М. С., Король Т. А. (2002)
Кононенко Н. В. - Вплив англеризації на підвищення жирності молока червоної степової худоби (2002)
Кононенко Н. В. - Науково-методичні основи створення жирномолочного типу червоної молочної породи, Салій І. І., Полупай Ю. П., Мокеєв І. О. (2002)
Корбич Н. М. - Показники вовнової продуктивності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи (2002)
Корінець Н. О. - Підвищення якості спермопродукції бугаїв-плідників шляхом використання вітамінно-мінерального преміксу, Осташко Ф. І., Кандиба В. М., Сушко О. Б., Коробко В. О. (2002)
Кос В. Ф. - Особливості росту та м’ясні якості бугайців української чорно-рябої молочної породи різних генотипів, Руснак П. Й. (2002)
Косов М. О. - Продуктивне довголіття корів української червоно-рябої молочної породи (2002)
Косова Н. О. - Продуктивність маток залежно від їх репродуктивності (2002)
Котков В. П. - Створення українського жирномолочного типу червоної молочної породи в умовах Миколаївської області, Мащенко Р. І., Цурікова Л. А., Коваленко В. В. (2002)
Крилова Л. Ф. - Новий заводський тип свиней (УСБ-1) (2002)
Крилова Л. Ф. - Гетерозис унікальних поєднань (2002)
Кругляк А. П. - Перспективи збереження генофонду сірої української худоби, Подоба Б. Є., Стоянов P. O., Назаренко В. Г., Гузєєв Ю. В. (2002)
Кругляк П. А. - Спосіб тривалого зберігання сперми бугаїв при температурі +2…+10°С (2002)
Кудін С. М. - До питання норм виходу яловичини та субпродуктів у великої рогатої худоби (2002)
Кудрик H. A. - М’ясна продуктивність асканійського породного типу багатоплідних каракульських овець (2002)
Кузебний С. В. - Дослідження морфології сперми бугаїв (2002)
Лінькова Н. В. - Зв’язок між жвавістю та промірами в російській рисистій породі (2002)
Лопащук Д. Г. - Підвищення відтворної здатності маточних стад у промисловому свинарстві (2002)
Луценко В. А. - Оцінка відгодівельних та м’ясних якостей свиней при міжпородному схрещуванні (2002)
Любинський О. І. - Генетична структура поліморфних білкових систем української червоно-рябої молочної худоби прикарпатського типу (2002)
Мазур В. Е. - Вплив обмеження рівня годівлі свиней на зміну м’ясо-сальних якостей (2002)
Махньова С. А. - Вплив схрещування на підвищення багатоплідності та покращання продуктивних якостей смушкових овець (2002)
Мирось В. В. - Вплив природного добору на пристосованість молочної худоби до умов оточуючого середовища, Бабарика І. Г. (2002)
Мирось В. В. - Результати розробки моделі передбачення надою, Василенко О. П., Шабля В. П., Задорожна І. Ю. (2002)
Михайлова М. П. - Перспективи розведення свиней української степової рябої породи (2002)
Мігаль Л. В. - Статевий диморфізм птиці та його зв’язок з рівнем яєчної продуктивності (2002)
Мільченко Ю. В. - Аналіз впливу батьків на показники надою дочок синів-плідників (2002)
Мокеєв І. О. - Характеристика тварин таврійського типу південної м’ясної худоби (2002)
Мороз М. В. - Зв’язок морфофункціональних особливостей вимені з продуктивністю корів-первісток бурої породи (2002)
Москалюк Б. В. - Особливості росту та м’ясна продуктивність бугайців різних генотипів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2002)
Назаренко В. Г. - Вплив генетичних факторів на енергію росту молодняку, Вороненко A. B. (2002)
Небилиця М. С. - Метод оцінки пристосування свиней (2002)
Олексик В. І. - Отримання нового промислового варіанту малолускатих помісей українських коропів у Закарпатській області, Бех В. В., Осіпенко М. І. (2002)
Олешко Л. B. - Сучасний генетичний потенціал бугаїв-плідників української симентальської м’ясної породи, що формується (2002)
Оноприч Г. І. - Організація селекційно-племінної роботи в помісному стаді чорно-рябої породи (2002)
Осадча Л. B. - Характеристика порід коней за групами крові (2002)
Осіпенко М. І. - Деякі підсумки створення нового внутрішньопородного типу малолускатого коропа для рибних господарств України, Кучеренко А. П., Бех В. В., Томіленко В. Г. (2002)
Павленко Б. М. - Результати вивчення кріоконвекторного способу заморожування сперми (2002)
Петренко І. П. - Удосконалений індекс будови тіла молочних корів, Гавриленко М. С., Мохначова О. І. (2002)
Пешук Л. В. - Еколого-генетичні аспекти селекції молочної худоби (2002)
Пилипенко Л. А. - Вплив віку корів на їх продуктивність (2002)
Пилипенко Л. А. - Молочна продуктивність корів залежно від тривалості сервіс-періоду (2002)
Пилипенко Л. А. - Здатність корів різних генотипів до роздоювання (2002)
Плахотніков А. Г. - Динаміка параметрів імуногенетичної структури популяції свиней під впливом відбору (2002)
Подоба Б. Є. - Генетичні аспекти добору племінних тварин бажаного типу в скотарстві (2002)
Полупан Ю. П. - Племінна цінність і спермопродуктивність бугаїв залежно від молочної продуктивності матерів (2002)
Польська П. І. - Перша вітчизняна асканійська м’ясо-вовнова порода овець, Туринський В. М., Калащук Г. П., Шаламай Л. П. (2002)
Помитун I. A. - Новий заводський тип норок у групі пастель із середнім відтінком забарвлення хутра, Міхно В. І., Корх О. В. (2002)
Присяжнюк В. Я. - Морфологічні дослідження будови черепа різних порід свиней (2002)
Радченко Н. П. - Успадкування продуктивності в молочному скотарстві, Дубовик І. Т., Лисянська Л. М. (2002)
Романов Л. М. - Антигени гістосумісності та можливості їх використання в селекції (2002)
Рубцов І. О. - Вплив швіців північноамериканської селекції (BS) на формування будови тіла у бугаїв бурої породи (2002)
Руснак П. Й - Оцінка генотипу бугаїв-плідників, Щербатий З .Є., Кос В. Ф. (2002)
Рябко В. М. - Прискорення селекції свиней підвищенням об’єктивності оцінки їх генотипу (2002)
Рясенко В. І. - Порушення ембріогенезу при годівлі норок кормами, забрудненими радіонуклідами (2002)
Рясенко Є. М. - Відтворення норок на півдні, Губерначук О. В. (2002)
Салій І. І. - Генеалогічна структура і сучасний генофонд українського жирномолочного типу червоної молочної породи, Мокеєв О. С., Пилипенко Л. А., Назаренко В. Г. (2002)
Салій І. І. - Продуктивні якості та біологічні особливості тварин жирномолочного типу червоної молочної породи, Полупан Ю. П., Назаренко В. Г., Каци Г. Д., Пилипенко Л. А. (2002)
Сиротюк Л. О. - Оцінка баранів засобами інформаційних технологій (2002)
Сірацький Й. З. - Стан та перспективи наукових досліджень з питань відтворення великої рогатої худоби, Меркушин В. В., Демчук С. Ю., Шапірко В. В. (2002)
Сірацький Й. З. - Порода як реальна одиниця генетичної і фенотипової диференціації великої рогатої худоби, Меркушин В. В., Демчук С. Ю., Шапірко В. В., Федорович Є. І., Засуха Т. В. (2002)
Сірацький Й. З. - Ембріональний ріст та розвиток плодів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи, Просяний С. Б. (2002)
Сірацький Й. З. - Рівень пристосування бугаїв м’ясних порід, Шапірко В. В., Кадиш В. О., Засуха Т. В. (2002)
Собко Ю. М. - Деякі особливості застосування гомологічної фолікулярної рідини при культивуванні ооцит-кумулюсних комплексів свиноматок (2002)
Соклакова О. В. - Використання біоактивних добавок при кріоконсервації сперми бугаїв, Сушко О. Б. (2002)
Соловйов І. B. - Високопродуктивне стадо свиней асканійського типу української м’ясної породи племзаводу "Україна” Скадовського району, Луценко В. A., Сачек О. В. (2002)
Стоянов P. O. - Алелі груп крові як маркери генотипу плідника (2002)
Суржанська Я. Ю. - Комп'ютерний метод оцінки рухливості сперміїв, Медведовський О. В., Горбунов Л. В. (2002)
Сушко О. Б. - Використання гіпофізарних та статевих гормонів для активізації відтворної функції молочних корів, Шевченко В. В., Крупко O. A. (2002)
Тихонова Б. Є. - Основні параметри росту при формуванні м’ясної продуктивності у бугайців волинської породи (2002)
Ткачук В. М. - Оцінка м’ясності тварин за індексом м’язової тканини (2002)
Ткачук В. П. - Гематологічні дослідження тварин різних генотипів, Кузебний С. В., Король Т. А., Шельов A. B. (2002)
Трохименко Г.Г. - Вивчення проникності цитоплазматичних мембран ооцитів свині до кріопротекторів, Безуглий М. Д. (2002)
Троцький П. А. - Життєздатність і дозрівання поза організмом деконсервованих ооцитів корів залежно від клітин кумулюсу, що їх оточують (2002)
Угнівенко А. М. - Методичні підходи до селекції корів української м’ясної породи (2002)
Угнівенко Е. Ї. - Основні лінії кримського типу цигайських овець (2002)
Федорович Є. І. - Екстер’єрно-конституційні та біологічні особливості високопродуктивних корів чорно-рябої худоби західного регіону України (2002)
Фурманюк О. Г. - Особливості формування м’ясної продуктивності у худоби чорно-рябої породи різної селекції, Сірацький Й. З., Меркушин В. В. (2002)
Херсонець Л. К. - До питання оцінки бугаїв при міжпорідному схрещуванні (2002)
Хмельничий Л. М. - Особливості екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи стада ВАТ ПЗ "Старий Коврай” (2002)
Хом'як O. A. - Взаємодія "генотип-середовище”, як фактор впливу на відтворну здатність корів у стаді української червоно-рябої молочної худоби ДПЗ "Шамраївський” (2002)
Цілуйко Г. О. - Застосування генетичних маркерів при формуванні структури української симентальської м’ясної породи, Шкурин Г. T., Лукаш B. П. (2002)
Чорна O. A. - Переможці традиційних призів у селекційному прогресі породи (2002)
Чуприна О. П. - Закономірності формування м’ясної продуктивності у бугайців різних порід (2002)
Шкурін Г. Т. - Вміст радіоцезію в м’ясі і печінці бугайців різних порід м’ясної худоби при вирощуванні їх в зоні радіоактивного забруднення, Міненко К. В., Кебко В. Г., Шуст П. Д. (2002)
Шкурин Г. T. - Генетична характеристика племінних ресурсів симентальської породи, Стоянов P. O. (2002)
Штомпель М. В. - Нова популяційна система оцінки і відбору мериносів (2002)
Штомпель М. В. - Колір жиропоту і вміст жиру у вовні асканійських тонкорунних овець нового таврійського типу, Антонік І. І. (2002)
Штомпель М. В. - Вікова мінливість продуктивності баранів-плідників асканійської тонкорунної породи, Богданова Н. В., Штомпель Р. І., Білоус О. В. (2002)
Штомпель М. В. - Повторюваність показників продуктивності вівцематок асканійської тонкорунної породи, Нежлукченко Т. І., Штомпель Р. І., Салганська В. О. (2002)
Шульга Ю. І. - Відгодівельні та м’ясні якості тварин лінії Бериславця 4465 при різних сполученнях (2002)
Щербатий З. Є. - Білок сироватки і активність ферментів початкових ланок гліколізу крові у корів-дочок голштинських бугаїв різних генотипів, Павлів Б. А., Кропивка Ю. Г. (2002)
Яблонська Т. А. - Компоненти генотипової і паратипової мінливості відтворної здатності коней верхових порід (2002)
Ящук Т. С. - Екстер’єрно-конституційні ознаки та показники продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи (2002)
Содержание (2018)
Дудник В. М. - Вміст ядерного транскрипційного фактора NF-kB у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від важкості та рівня контролю захворювання, Куцак О. В. (2018)
Іванько О. Г. - Досвід організації допомоги студентам з первинною артеріальною гіпертензією у Запорізькому державному медичному університеті, Товма А. В., Пацера М. В., Волох Н. Г. (2018)
Килимник Т. М. - Захворюваність дітей першого року життя у Житомирській області у післячорнобильський період, Русак С. О., Чабан О. П. (2018)
Лук'яненко Н. С. - Вісцеральні маркери порушення фібрилогенезу у дітей з різними варіантами перебігу пієлонефриту, Іськів М. Ю., Кенс К. А. (2018)
Русак Н. П. - Вплив вигодовування на важкість перебігу некротичного ентероколіту у недоношених новонароджених (2018)
Прохорова М. П. - Підходи до лікування атопічного дерматиту, викликаного герпетичною інфекцією (2018)
Стоєва Т. В. - Роль кишкового мікробіома у розвитку синтропної патології травної системи у дітей, Джагіашвілі О. В., Рижикова Т. І., Браткова Л. Б., Бондаренко Т. О. (2018)
Талько М. О. - Взаємозв’язок ультразвукових і патоморфологічних змін при бактеріальних лімфаденітах у дітей (2018)
Богданова Т. А. - Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту на тлі харчової гіперчутливості у підлітків, Березенко В. С., П'янкова О. В., Гур'єва О. В., Голованенко Г. М. (2018)
Богмат Л. Ф. - Особливості формування вторинної аритмогенної кардіоміопатії у підлітків із порушеннями ритму, Головко Т. О., Ніконова В. В., Михальчук О. Я., Євдокимова Т. В. (2018)
Починок Т. В. - Позастравохідні прояви гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей, що часто хворіють, Журавель О. В., Вороніна С. С., Гур'єва О. В. (2018)
Усачова О. В. - Фекальний кальпротектин як діагностичний маркер ступеня важкості запального процесу у слизовій оболонці кишечника (огляд літератури), Печугіна В. В. (2018)
Дорош О. І. - Вторинні пухлини головного мозку у дітей, які отримали променеву та хіміотерапію з приводу гострої лімфобластної лейкемії, Трояновська О. О., Абрамюк А. М., Мелько І. П., Цимбалюк-Волошин І. П., Поліщук Р. С. (2018)
Недельська С. М. - Синдром подовженого інтервалу QT у практиці лікарів-педіатрів, Жиленко І. О., Лютикова Г. В. (2018)
Чернишова Л. І. - Рекурентні респіраторні захворювання у дітей: алгоритм дій лікаря (лекція) (2018)
Марушко Т. В. - Особливості місцевої терапії гострих запальних захворювань ротоглотки у дітей, Асонов А. О. (2018)
Абатуров А. Е. - Эффективность гепатопротекторной терапии бетаин-аргининовым комплексом "Бетаргин" при применении у детей с неалкогольной жировой болезнью печени, Крючко Т. А., Кривуша Е. Л., Пода О. А. (2018)
Шадрін О. Г. - Оптимізація терапії патології гепатобіліарної системи у дітей, Шутова О. В. (2018)
Трубка І. О. - Обґрунтування використання пробіотика, який містить штами Lactobacillus reuteri DSM 17938 та ATCC PTA 5289, у дітей із хронічним генералізованим катаральним гінгівітом, Савичук Н. О., Циганко І. Р. (2018)
Гавриленко Ю. В. - Клінічна ефективність та безпечність застосування препарату "Ототон" у педіатричній практиці при лікуванні гострого середнього отиту (2018)
Бережной В. В. - Влияние витаминно-минерального обеспечения на рост и развитие детей. Современные способы коррекции витаминодефицитов (2018)
Зелінська Н. Б. - Хвороби ендокринної системи в дітей України у 2017 році: показники поширеності й захворюваності та їх динаміка, Руденко Н. Г., Крушинська З. Г. (2018)
Солнцева А. В. - Современные подходы к достижению оптимального метаболического контроля у детей с сахарным диабетом 1 типа, Волкова Н. В. (2018)
Кирилова О. О. - Структура мотивації до самоконтролю у хворих підлітків із цукровим діабетом 1 типу (2018)
Михно А. Г. - Особенности полиморфизма гена рецептора витамина D и его связь с показателями метаболического статуса у детей с ожирением, Солнцева А. В., Е Аксенова. А., Дашкевич Е. И. (2018)
Кашкалда Д. А. - Эмоциональный стресс и показатели стресс­регулирующих систем у детей и подростков из зоны проведения Операции объединенных сил, Лебец И. С. (2018)
Іваненко Г. В. - Клінічний випадок псевдогіпопаратиреозу в дитини, Яцунь Л. О., Глоба Є. В. (2018)
Солнцева А. В. - Y­Хромосома у пациенток с клиническим диагнозом синдрома Шерешевского—Тернера: обзор литературы и собственное наблюдение, Песковая Н. А., Шлимакова Е. И. (2018)
Зелінська Н. Б - Ожиріння в дітей: визначення, лікування, профілактика. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства Частина 3 (2018)
Будрейко О. А. - Комплексна оцінка мотивації до самоконтролю у підлітків із цукровим діабетом 1 типу Методичні рекомендації, Кирилова О. О., Чумак С. О. (2018)
До відома авторів (2018)
Градов О. В. - Технологии безлинзовой голографической трихоскопии и трихометрии на чипе – микроинтерференционные, 2D-Фурье-спектральные (интегральные частотные и пространственные) и коррелографические техники в клинической трихологии, Насиров Ф. А., Гончарова А. А., Фищенко В. К., Яблоков А. Г. (2018)
Kovalchuk O. I. - Morphological state of the renal medulla in rats in case of an experimental burn injury under conditions of gekoton, Cherkasov V. G., Pastukhova V. A., Malikov O.V. (2018)
Луцик С. О. - Лектинова гістохімія та морфометрична характеристика надниркових залоз потомства щурів, що розвивалося за умов дисбалансу тироїдних гормонів материнського організму, Струс Х. І., Ященко А. М. (2018)
Марченко Л. М. - Вплив попереднього введення кріоекстрактів плаценти на ультраструктуру клубочкової зони наднирників щурів з гострою нирковою недостатністю, Говоруха Т. П., Рєпін М. В., Строна В. І. (2018)
Медведєв М. В. - Характеристика імунофенотипів нормального ендометрію, еутопічного та ектопічного ендо-метрію жінок із ендометріозом і безпліддям, Шпонька І. С., Алтанець О. М., Скорик В. Р. (2018)
Олейник А. Е. - Интегральный анализ параметров вертлужной впадины в патоморфологической оценке диспластического коксартроза, Зуб Т. А. (2018)
Сухін В. С. - Дослідження експресії PD-L1 як прогностичного маркера при саркомі матки, Данилюк С. В., Сухіна О. М., Задніпряний О. В., Ліндквіст Д., Гермелін Г., Тар’ян М. (2018)
Шарапова О. М. - Наслідки дії 7% спиртової настоянки ехінацеї пурпурової на морфологічну будову яєчок щурів (2018)
Pivovarenko Y. V. - Legends of DNA morphology (2018)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців (2018)
Марченко Д. Г. - Нарис з історії Катеринославської гістологіч-ної школи (до 100-ліття кафедри гістології Дніпропетровської медичної академії). Части-на ІІІ: від 2000 року до теперішньго часу, Морозова С. Б., Петрук Н. С., Потоцька О. Ю., Романенко Л. А., Станішевська Н. В., Султанова Н. М., Філімонова Л. А., Хріпков І. С., Шевченко К.М., Твердохліб І. В. (2018)
Всеукраїнська студентська олімпіада з нав-чальної дисципліни "Гістологія, цитологія, ембріологія” (2018)
Презентація онлайн проекту "Морфологи України” (2018)
Barabash A. S. - Double beta decay of 150Nd to the first excited 0+ level of 150Sm: Preliminary results, Belli P., Bernabei R., Boiko R. S., Cappella F., Caracciolo V., Cerulli R., Danevich F. A., Marco A. Di, Incicchitti A. (2018)
Buki A. Yu. - The Coulomb sum of 7Li, Timchenko I. S. (2018)
Шараевский Г. И. - Проблемы расчетного определения кризиса теплоотдачи в тепловыделяющих сборках водоохлаждаемых реакторов, Фиалко Н. М., Зимин Л. Б., Шараевский И. Г. (2018)
Гальченко В. В. - Константное обеспечение подсистемы физических расчетов СВРК-М "Вояж", Мишин А. А., Шлапак И. И. (2018)
Слісенко В. І. - Самодифузія молекул води після контакту з кремнійвмісними сполуками, Василькевич О. А., Мазіна Н. І., Кармазіна Т. В. (2018)
Мінтянський І. В. - Вплив електронного опромінення на електричні властивості n-InSe та їхню анізотропію, Савицький П. І., Ковалюк З. Д., Маслюк В. Т., Мегела І. Г. (2018)
Літвінов С. В. - Відносна радіочутливість мутанта Arabidopsis thaliana Atmsh2 SALK_002708 у діапазоні сублетальних доз опромінення рідкоіонізуючою радіацією, Рашидов Н. М. (2018)
Малоштан І. М. - Накопичення 137Сs трав’янистими рослинами на торф’яно-болотних ґрунтах Західного Полісся України, Поліщук С. В. (2018)
Баль-Прилипко Л. В. - Використання ікри равликів для корекції наслідків радіаційного впливу іонізуючого випромінювання в малій дозі, Дерев’янко Л. П., Слободянюк Н. М., Старкова Е. Р., Андрощук О. С. (2018)
Деренговський В. В. - Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями, Носовський А. В. (2018)
Грицай О. О. - Визначення вмісту водню у гідридах титану на фільтрованих нейтронних пучках, Друцький Р. А., Кальченко О. І., Олійник О. І. (2018)
Грицай О. О. - Визначення параметрів резонансу 52Cr з набору нейтронних проходжень, отриманих методом зсуву середньої енергії фільтрованих нейтронів, Гримало А. К., Пшеничний В. А. (2018)
Ahmad Sohail - Measurement of indoor radon concentration in district Mardan, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, Ajaz Muhammad, Ali Yasir, Younis Hannan, Khan Kamal Hussain (2018)
До 70-річчя Федора Олексійовича Іванюка (2018)
Склад бюро Українського матеріалознавчого товариства, члени бюро (2016)
Керівники регіональних осередків УМТ (2016)
Звіт про діяльність Українського матеріалознавчого товариства імені І. М. Францевича в 2015 році (2016)
Лесин В. Г. - Новые материалы – на службе научно-технического развития (2016)
Бабаченко А. И. - Влияние исходного структурного состояния и температуры нагрева на размер аустенитных зёрен в углеродистых сталях в производстве железнодорожных колёс, Дёмина Е. Г., Кныш А. В., Хулин А. Н., Дементьева Ж. А. (2016)
Бабаченко А. И. - Оценка степени деформационной проработки колесных заготовок по изменению параметров дендритной структуры, Дёмина Е. Г., Кныш А. В., Хулин А. Н., Шпак Е. А. (2016)
Губенко С. И. - Локальная структура центробежнолитой стали вблизи включений, Балева Ю. И. (2016)
Губенко С. И. - О возможности влияния на когезивную прочность границ включение-матрица стали, Никульченко И. А. (2016)
Гусарова И. А. - Материалы и конструкции теплозащиты возвращаемых космических аппаратов, Манько Т. А., Потапов А. М. (2016)
Зінченко В. Ф. - Вплив добавки германію у композиті MNіN2S4–Ge на властивості одержуваних тонкоплівкових покриттів, Чигринов В. Е., Мозгова О. В., Нечипоренко Г. В. (2016)
Шилина Е. В. - Методологический подход к проектированию и изготовлению изделий из высокопрочных углепластиков, Шилин С. А., Козис К. В. (2016)
Козис К. В. - Эффективность применения эластомерных материалов для внутренних теплозащитных покрытий ракетных твердотопливных двигателей, Потапов А. М., Манько Т. А. (2016)
Лашнева В. В. - Стойкость в расплавах биоинертных сплавов комплексно-модифицированной керамики на основе корунда, Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г., Михнян Е. В., Ефимова В. Г. (2016)
Мурзин Л. М. - Исследования в области нанотехнологий в провинциальном техническом вузе: иллюзии и реальность (2016)
Парусов Э. В. - Об особенностях структурообразования в высокоуглеродистом бунтовом прокате, Сычков А. Б., Чуйко И. Н., Сагура Л. В. (2016)
Савич В. В. - Свойства спеченных материалов из губчатых порошков титана (2016)
Присташ Н. С. - Влияние скорости нагрева в процессе искро-плазменного спекания на кинетику уплотнения, структурообразование и свойства материалов системы Fe–Ti–C–(B), Сизоненко О. Н., Зайченко А. Д. (2016)
Суховая Е. В. - Управление процессами контактного взаимодействия при пропитке макрогетерогенных композиционных материалов на основе железа, Сыроватко Ю. В. (2016)
Шалунов Е. П. - Поршневой дисперсно-упрочненный композиционный материал на основе порошкового алюминиевого сплава, Архипов И. В. (2016)
Правила для друку в журналі "Вісник УМТ" (2016)
Чернявский И. Ю. - Анализ факторов, определяющих потерю дееспособности человека в условиях неравномерного облучения при воздействии гамма-нейтронного излучения ядерного взрыва, Винников В. А. (2017)
Васильєв Л. Я. - Результати аналізу безпосередніх ускладнень протипухлинного лікування у хворих на рак щитоподібної залози, Кулініч Г. В., Радзішевська Є. Б., Савченко А. С. (2017)
Гайсенюк Л. А. - Експертиза професійних раків щитоподібної залози у працюючих із джерелами іонізуючого випромінення, Кулініч Г. В., Стадник Л. Л. (2017)
Гайсенюк Л. О. - Досвід роботи центральної диспансерної комісії у проведенні експертизи професійних раків у працюючих із джерелами іонізуючого випромінення, Кулініч Г. В., Стадник Л. Л., Москаленко М. В. (2017)
Сухін В. С. - Променева терапія при саркомах матки І–ІІ стадії (2017)
Немальцова Е. В. - Возможности маркерной диагностики злокачественных опухолей яичников (2017)
Сипко Т. С. - Цитогенетичні показники у онкологічних хворих при дистанційній променевій терапії від різних джерел опромінення, Мазник Н. О. (2017)
Красносельский Н. В. - Особенности диагностики и лечения первично-множественного опухолевого процесса, Белый А. Н., Крутько Е. Н. (2017)
Варивончик Д. В. - Критеріальні клініко-епідеміологічні підходи щодо експертного встановлення професійного генезу злоякісних новоутворень (2017)
Тематика та кадрове забезпечення курсів стажування при ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" на 2018 рік (2017)
Навчально-виробничий план кафедри ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) на 2018 рік (2017)
Навчально-виробничий план кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2018 рік (2017)
Календарний план кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО на 2018 рік (2017)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної онкології — з акцентом на особливостях малоінвазивних технологій в онкохірургії та онкогінекології" (20 квітня 2018 р., Харків) (2017)
Hameed D. N. - Energy levels of isobaric nuclei (16N, 16F) within the modified surface delta-interaction model, Hasan A. K. (2018)
Градиський А. В. - Безмасова границя рівнянь Баргмана-Вігнера для масивного гравітона, Степановський Ю. П. (2018)
Closca V. - Spectral study of (4´-phenyl)-1,2,4-triazol-1-Ium-phenacylid (PTPhY) in ternary solutions, Puica-Melniciuc N., Closca M., Avadanei I. M., Dorohoi D. O. (2018)
Abebe T. - Two-level atom with squeezed light from optical parametric oscillators, Gemechu N. (2018)
Yamsuk Y. - Fabrication and characterization of Sm3+-doped zinc barium borate glasses, Yasaka P., Sangwaranatee N., Keawkao J. (2018)
Романенко В. І. - Імпульсна дифузія атомів у полі зустрічних стохастичних світлових хвиль, Удовицька О. Г., Ходаковський В. М., Яценко Л. П. (2018)
Fiscaletti D. - Quantum relativity: Variable energy density of quantum vacuum as the origin of mass, gravity, and the quantum behavior, Sorli A. (2018)
Кособуцький П. - Оптимальні закономірності нормального розподілу з точки зору оцінки статистики вибірки результатів фізичного експерименту (2018)
Чечко В. Є. - Аномальне (додаткове) розсіяння світла у водних розчинах KCl, Гоцульский В. Я. (2018)
Корсунська Н. О. - Кореляція між фотолюмінесцентними та фотоелектричними властивостями ZnO, легованого Mn, Маркевич І. В., Стара Т. Р., Борковська Л. В., Лаворик С., Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В. (2018)
Пам’яті Миколи Григоровича Находкіна (1925–2018) (2018)
Пам’яті Сергія Михайловича Левитського (1926–2018) (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Hameed D. N. - Energy levels of isobaric nuclei (16N, 16F) within the modified surface delta-interaction model, Hasan A. K. (2018)
Hradyskyi A. - The massless limit of Bargmann-Wigner equations for a massive graviton, Stepanoskiy Y. (2018)
Closca V. - Spectral study of (4´-phenyl)-1,2,4-triazol-1-Ium-phenacylid (PTPhY) in ternary solutions, Puica-Melniciuc N., Closca M., Avadanei I. M., Dorohoi D. O. (2018)
Abebe T. - Two-level atom with squeezed light from optical parametric oscillators, Gemechu N. (2018)
Yamsuk Y. - Fabrication and characterization of Sm3+-doped zinc barium borate glasses, Yasaka P., Sangwaranatee N., Keawkao J. (2018)
Romanenko V. I. - Atomic momentum diffusion in the field of counter-propagating stochastic light waves, Udovytska O. G., Khodakovsky V. M., Yatsenko L. P. (2018)
Fiscaletti D. - Quantum relativity: Variable energy density of quantum vacuum as the origin of mass, gravity, and the quantum behavior, Sorli A. (2018)
Kosobutskyy P. - Optimal regularities of the normal distribution for estimating the sample statistics of the results of a physical experiment (2018)
Chechko V. Ye. - Anomalous light scattering in aqueous KCl solutions, Gotsulsky V. Ya. (2018)
Korsunska N. O. - Correlation between photoluminescent and photoelectrical properties of Mn-doped ZnO, Markevich I. V., Stara T. R., Borkovska L. V., Lavoryk S., Melnichuk L. Yu., Melnichuk O. V. (2018)
In memory of Mykola Grygorovych Nakhodkin (1925–2018) (2018)
In memory of Sergii Mykhailovych Levitsky (1926–2018) (2018)
Содержание (2018)
Попов Е. С. - Сопоставительный анализ сырьевой базы и качества кокса предприятий Украины и России, Гаврилюк В. И., Ковалев Е. Т., Дроздник И. Д., Бидоленко Н. Б. (2018)
Борисенко А. Л. - Определение эффективности использования углеводородных продуктов коксохимического производства и органического синтеза в качестве связующего для брикетирования части угольной шихты или ее компонентов. Сообщение 1. Получение брикетов из угольных шихт и концентратов с использованием различных видов углеводородных добавок. Определение качества угольных брикетов и частично брикетированных шихт, Дроздник И. Д., Кафтан Ю. С., Десна Н. А. Кошкаров Д. А., Горбуля А. П., Соловьев Е. Л. (2018)
Білецький В. С. - Дослідження масляної агрегації коксівного вугілля, Сергєєв П. В. (2018)
Ніколайчук Ю. В. - Експресні методи визначення якості вугілля, Мірошниченко Д. В., Кафтан Ю. С., Мирошниченко І. В. (2018)
Ковалев Е. Т. - Опыт эксплуатации установок по обессериванию коксового газа растворами алканоламинов в Украине, Банников Л. П. (2018)
Крутько І. Г. - Вплив стабілізаторів на пекополімерну матрицю в умовах термічної та термоокиснювальної деградації, Явір К. Б., Каулін В. Ю. (2018)
Банников Л. П. - Оценка эксплуатационной гибкости основных технологических процессов переработки коксового газа (2018)
Нестеренко С. В. - Основные причины коррозии трубопроводов технологических газов коксохимического предприятия, Зеленский В. В., Шаповалов М. В., Банников Л. П. (2018)
Содержание (2018)
Абдулін С. Ю. - Газифікація вуглецевмісної сировини з використанням плазм, Оршанський Ю. Р. (2018)
Балаєва Я. С. - Обґрунтування взаємозв’язку властивостей вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю (2018)
Білець Д. Ю. - Переробка кам’яновугільних фусів з отриманням генераторного газу, Карножицький П. В. Карножицький П. П. Мирошниченко І. В. (2018)
Данило І. І. - Спінювання модифікованого пеку комплексним газоутворювачем, Крутько І. Г. (2018)
Демчук Ю. Я. - Бітуми, модифіковані феноло-крезоло-формальдегідними смолами, одержаними з побічних продуктів переробки вугілля, Гунька В. М., Пиш’єв С. В., Липко Ю. В. (2018)
Збиковський Є. І. - Диверсифікація коксохімічного виробництва з використанням технології виробництва бездимного твердого палива, Збиковський О. І., Гвоздь Е. С. (2018)
Збиковський Є. І. - Очищення стічних вод коксохімічного виробництва перед "мокрим" гасінням коксу, Збиковський О. І., Очкурова К. М. (2018)
Збиковський Є. І. - Удосконалення технології газифікації твердого палива з метою отримання синтез-газу, Циганкова К. С. (2018)
Зеленський О. І. - Вплив добавок карбіду бору у вугільній шихті на якість одержуваного металургійного коксу (2018)
Кірбаба В. В. - Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин при роботі коксових батарей на тривалий період коксування НА ПРАТ "АКХЗ", Фідчунов О. Л. (2018)
Козак Л. А. - Технологічні процеси одержання рідких продуктів шляхом гідрогенізації вугілля, Оршанський Ю. Р. (2018)
Кормер М. В. - Протидія змерзанню вугілля шляхом обробки сумішами солей органічного походження, Шмельцер К. О., Лялюк В. П., Ляхова І. А. (2018)
Крутько І. Г. - Вивчення впливу ацетону на стабільність пекокомпозиту, Явір К. Б., Каулін В. Ю. (2018)
Макарчук В. М. - Теплофізичні та кінетичні характеристики горіння солоного вугілля, Кривошеєв С. І., Квіцинський В. О., Хілько І. М., Фатеєв А. І. (2018)
Мірошниченко Д. В. - Ефективне використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу (2018)
Назаров В. М. - Захист коксівного вугілля механічними інгібіторами окиснення, Таран С. В. (2018)
Ніколайчук Ю. В. - Температура займання вугілля. вугільні суміші. питання адитивності (2018)
Пиш’єв С. В. - Вплив тривалості на процес одержання сировини для виробництва пиловугільного палива з високосірчистого низькометаморфізованого вугілля, Швед М. Є., Присяжний Ю. В., Саган О. О. (2018)
Рудика В. І. - Глобальне потепління як стримуючий фактор росту споживання вуглеводнів і шляхи його подолання, Кравченко С. А., Соловйов М. А., Малина В. П. (2018)
Рудика В. І. - Створення високотехнологічного комплексу з виробництва синтетичного моторного палива, Цимбал А. О., Оршанський Ю. Р. (2018)
Сінкевич І. В. - Визначення перспективних способів очищення стічних вод коксохімічного виробництва (2018)
Скрипник Є. О. - Грануляція відходів флотації вугіля (2018)
Сорокін Є. Л. - Розширення сировинної бази коксування за рахунок використання слабкоспікливого малометаморфізованого вугілля у вугільній шихті (2018)
Тищук В. Ю. - Пилоподавлення при підготовці вугілля до коксування, Ковальова І. Б. (2018)
Тищук В. Ю. - Спосіб пилоуловлювання при сухому вивантаженні коксу з печі, Ковальова І. Б. (2018)
Фатенко С. В. - Коксування вугільних шихт з підвищеним вмістом газового вугілля (2018)
Фідчунов О. Л. - Досвід по експлуатації коксових батарей в аварійних ситуаціях на ПРАТ "АКХЗ", Бурда А. С. (2018)
Шендрік Т. Г. - Викиди ртуті на українських вугільних ТЕС, Гапонич Л. С. (2018)
Шмельцер К. О. - Вплив ступеню подрібнення вугільних шихт з високим вмістом жирного вугілля на міцність доменного коксу, Лялюк В. П., Соколова В. П., Ладута О. О. (2018)
Баб’як Л. В. - Каталітичне перетворення фракції С4 продуктів піролізу вуглеводневої сировини, Шищак О. В. (2018)
Богоявленська О. В. - Показники якості компресорних олив, Туркоман І. А. (2018)
Григоров А. Б. - Отримання захисних мастил шляхом термодеструктивної переробки поліетиленових виробів – твердих побутових відходів (2018)
Карножицький П. В. - Дослідження впливу оксигенатів на величину октанового числа автомобільних бензинів, Пазченко В. В., Білець Д. Ю. (2018)
Корчак Б. О. - Спосіб регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив карбамідом, Червінський Т. І., Гринишин О. Б., Когут О. В. (2018)
Лаврова І. О. - Експериментальні дослідження кавітаційної обробки нафтопродуктів, Саід А. В., Владимиренко В. В. (2018)
Мардупенко О. О. - Отримання полімервмісних бітумів (2018)
Сатер Набіль - Діелектричний контроль глибини вилучення дистилятних фракцій на установках первинної переробки нафти, Григоров А. Б., Тульська А. Г. (2018)
Нагурський А. О. - Одержання модифікованого бітуму з використанням каучуку СБС для покрівельних матеріалів, Гринишин О. Б., Хлібишин Ю. Я. (2018)
Склад бюро Українського матеріалознавчого товариства, члени бюро (2017)
Керівники регіональних осередків УМТ (2017)
Звіт про діяльність Українського матеріалознавчого товариства ім.І. М. Францевича в 2017 році (2017)
Валерий Владимирович Скороход. Памяти Учителя, Друга и Человека посвящается (2017)
Пріхна Т. О. - Розвиток технології переробки продукту синтезу та виготовлення шліф- і мікропорошків алмазу спеціальних марок, Олійник Н. О., Ільницька Г. Д., Боримський О. І., Сизоненко О. М., Смоквина В. В., Базалій Г. А., Зайцева І. М., Тимошенко В. В., Зайченко А. Д. (2017)
Клипов В. Д. - Полимерные формовочные препарации для базальтовых волокон и их влияние на свойства композиционных материалов, Сергеев В. П., Кононко И. В., Кононко Н. В. (2017)
Медюх В. К. - Одержання та дослідження покриттів на основі тугоплавких сполук хрому з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними властивостями I.Електрофоретичні покриття на основі CrSi2 i Cr3C2, Кудь І. В., Уварова І. В., Медюх Р. М. (2017)
Зинченко В. Ф. - Кислотно-основное взаимодействие в сиситеме MgF2-AlF3-NaF и его влияние на свойства тонкопленочных покрытий, Кочерба Г. И., Соболь В. П., Мозговая О. В. (2017)
Отиченко О. М. - Навантажені антибіотиком біоматеріали медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту з феромагнітними добавками, Бабутіна Т. Є., Будиліна О. М., Проценко Л. С., Уварова І. В. (2017)
Парусов Э. В. - Влияние химического состава стали на образование бейнито-мартенситных участков в структуре бунтового проката сварочного назначения, Сычков А. Б., Чуйко И. Н., Сагура Л. В., Сивак А. И., Голубенко Т. Н. (2017)
Старокадомский Д. Л. - Эпоксидные полимеры с 1 мас% нанокремнеземов различной удельной поверхности: прочность, химическая и термическая стойкость, Ткаченко А. А., Образков А. Г., Мошковская Н. М., Гаращенко И. И., Ищенко А. А. (2017)
Дубок В. А. - Сучасний ринок біоактивних керамічних матеріалів, Лашнева В. В., Шинкарук О. В., Дубок О. В. (2017)
Давидчук Н. К. - Вплив продуктів взаємодії високодисперсних карбідів з оксидами металів на структуру та міцність зерен спеченої алюмооксидної кераміки, Гадзира М. П., Тимошенко Я. Г., Гнилиця І. Д. (2017)
Губенко С. И. - Особенности скоростного плавления и затвердевания неметаллических включений в стали при лазерном воздействии (2017)
Карпов В. Ю. - Влияние пластической деформации на структуру и свойства газаров, Губенко С. И., Карпов В. В. (2017)
Мовчан А. В. - Трансформация структуры высокоуглеродистого сплава Fe-V-C при обезуглероживании, Губенко С. И., Черноиваненко Е. А. (2017)
Белан И. И. - Уровень технологической готовности научных разработок как фактор для принятия управленческих решений, Левина Д. А. (2017)
Правила для друку в журналі "Вісник УМТ" (2017)
Корильчук Н. І. - Клініко-патогенетичні особливості метаболічного синдрому в загальній лікарській практиці, Корильчук Б. Т. (2018)
Рябуха О. І. - До структурних та функціональних передумов виникнення тиреоїдної патології (огляд літератури) (2018)
Бабінець Л. С. - Стан протеолізу і антипротеолітичного захисту при остеоартрозі на тлі екскреторної недостатності підшлункової залози, Галабіцька І. М., Коцаба Ю. Я. (2018)
Бакалюк Т. Г. - Суглобовий біль при первинному гонартрозі у людей похилого віку: шляхи підвищення ефективності реабілітації, Мисула І. Р., Сірант Г. О., Завіднюк Ю. В., Зятковська О. Я. (2018)
Глушко К. Т. - Структурні зміни слизової оболонки шлунка при хронічному гастриті у дітей на фоні поєднання паразитарної та H. pylori інфекції, Загричук Ю. Г., Смачило А. І., Миколенко А. З., Смачило І. І. (2018)
Глушок В. С. - Можливості дерматоскопії в діагностиці актинічного кератозу, Святенко Т. В. (2018)
Гребеник М. В. - Особливості перебігу післяінфарктного періоду у пацієнтів із коморбідністю, які перенесли перкутанне коронарне втручання, Левчик О. І. (2018)
Добрянська В. Ю. - Предиктори екстрасистолічної аритмії та її лікування у вагітних із первинним пролапсом мітрального клапана, Геряк С. М., Швед М. І. (2018)
Кастнерова M. - Вплив високочасотної магнітно-імпульсної терапії HIT TheraCell®100 на хронічний біль спини, Бабінець Л. С., Боровик I. O., Боцюк Н. Є. (2018)
Литвинчук Х. М. - Радіозахисні властивості 2-меркаптобензотіазолу на клітини in vitro, Лавренчук Г. Й., Гурандо В. Р., Кліщ І. М., Ковальчук А. О. (2018)
Луцишин В. Г. - Ефективність виконання рентгенологічного обстеження в діагностиці внутрішньосуглобових м’якотканинних ушкоджень на ранніх стадіях коксартрозу, Калашніков А. В., Майко В. М., Майко О. В. (2018)
Палихата М. В. - Аналіз дієвості програми реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутньою анемією на амбулаторному рівні допомоги, Бабінець Л. С., Сабат З. І., Боровик І. О. (2018)
Пасієшвілі Л. М. - Асоціація метаболічних і генетичних маркерів ризику розвитку остеопенічних станів при поєднанні хронічного панкреатиту і гіпертонічної хвороби, В’юн Т. І., Лазуткіна О. А. (2018)
Регеда М. С. - Значення окремих показників прооксидантної системи в надниркових залозах тварин на етапах розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу та їх корекція, Ковальська М. Є. (2018)
Русин В. В. - Ретроспективний аналіз успішності дентальних імплантатів, встановлених у ділянці аугментації кістковими блоками аутогенного та алогенного походження, Гончарук-Хомин М. Ю., Кенюк А. Т. (2018)
Сандул О. І. - Аналіз поширеності і захворюваності на бронхіальну астму та стану атмосферного повітря в Одеському регіоні протягом 2006-2016 років, Величко В. І., Данильчук Г. О., Брашко І. О. (2018)
Сірчак Є. С. - Клінічні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукрвий діабет 2 типу, Болдіжар О. О., Стан М. П. (2018)
Сірчак Є. С. - Дисбіоз кишечника у хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічний некалькульозний холецистит, Сідей С. М., Вайс В. В. (2018)
Татарчук Л. В. - Морфометричний аналіз особливостей структурної перебудови артерій клубової кишки при пострезекційній портальній гіпертензії, Гнатюк М. С. (2018)
Телев’як А. Т. - Біохімічні зміни у сировататці крові щурів при ішемічно-реперфузійному синдромі (експериментальне дослідження), Вересюк Т. О., Сельський П. Р., Боймиструк І. І. (2018)
Урбанович А. М. - Деякі особливості вторинної дислпідемії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Суслик Г. І., Урбанович М. О. (2018)
Федорів О. Є. - Вплив ацетату свинцю та стеаратів натрію і калію на показники периферійної крові піддослідних тварин, Копач О. Є., Мельник Н. А. (2018)
Франчук В. В. - Лікарська помилка: сучасний погляд на проблему з позиції судово-медичної експертної практики (2018)
Хоміцька А. І. - Порушення кисневого забезпечення периферійних тканин при анемії хронічних захворювань, Боб А. О., Кміта Г. Г., Вибирана Р. Й., Крамар Л. Т., Гаврилюк М. Є. (2018)
Хухліна О. С. - Інтенсивність фіброзоутворення в печінці хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі ожиріння І-ІІ ступенів та хронічну хворобу нирок, Антонів А. А., Кузьмінська О. Б., Ляхович О. Д., Мандрик О. Є. (2018)
Хухліна О. С. - Прогнозування ризику розвитку кардіоваскулярних подій у хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу під час проведення езофагогастродуоденофіброскопії, Дрозд В. Ю., Андрусяк О. В. (2018)
Хухліна О. С. - Зміни активності суглобового синдрому у хворих із коморбідним перебігом остеоартрозу та ожиріння залежно від призначеного нестероїдного протизапального препарату, Ляхович О. Д., Каньовська Л. В., Гайдичук В. С., Антонів А. А. (2018)
Ціпоренко С. Ю. - Вивчення динаміки рівнів CD4+CD25+, CD4+HLA-DR4+ та CD4+CD95+ лімфоцитів сперми інфертильних чоловіків з хронічним запаленням урогенітального тракту під впливом нуклексу, Матюха Л. Ф. (2018)
Чайковська М. І. - Особливості нутриційного статусу у хворих із хронічною хворобою нирок: зв’язок із інтерлейкіном 6 та фактором росту фібробластів 23 (2018)
Чернобровий В. М. - Актуальні питання діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з коморбідним перебігом у загальнолікарській практиці, Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О., Черноброва О. І. (2018)
Чопей І. В. - Особливості клінічної картини та антропометричних показників у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Чубірко К. І., Гряділь Т. І., Івачевська В. В. (2018)
Чорномидз І. Б. - Значення ендотеліну у перебігу позалікарняної пневмонії у дітей, Косовська Т. М., Косовська В. О. (2018)
Швед М. І. - Ендотелійпротекторна ефективність тіворелю у хворих на діабетичну ретинопатію, Гринчук У. І., Піговська Ю. А., Швед А. М., Геряк С. М. (2018)
Швед М. І. - До питання гендерних особливостей клінічного перебігу та лікувальної тактики при гострому коронарному синдромі, Липовецька С. Й., Геряк С. М., Левицька Л. В. (2018)
Шаповалова Г. А. - Динаміка клінічних та клініко-інструментальних показників у дітей з супутніми захворюваннями нервової системи в періоді ремісії онкозахворювань із додатковим призначення магнітотерапії, Бабов К. Д. (2018)
Шевченко-Макаренко О. П. - Захворюваність на хронічний гепатит С У Дніпропетровському регіоні та Україні, Шостакович-Корецька Л. Р., Дорошенко А. А., Кисельов Д. А. (2018)
Щепанський Б. Ф. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи в тканинах пародонта за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми (2018)
Ярема Н. І. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку в умовах коморбідності з ожирінням, Савченко І. П., Наумова Л. В., Коцюба О. І., Вівчар Н. М., Головач Н. А., Орищин Л. Ю., Зубанюк В. М. (2018)
Яременко Л. М. - Експресія ендотеліального фактора росту судин у корі великого мозку при порушеннях кровообігу за умов попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції, Шепелєв С. Є., Грабовий О. М. (2018)
Бабінець Л. С. - Стан соматичного пулу білка як маркер трофологічного статусу при хронічному панкреатиті, поєднаному з ожирінням, Кицай К. Ю., Сасик Г. М., Грималюк Н. В. (2018)
Бабінець Л. С. - Аналіз ефективності комплексної реабілітації із застосуванням голкорефлексотерапії на основі оцінки клінічних параметрів і лабораторних показників хворих на цукровий діабет, Редьква О. В., Лазарчук Т. Б., Криськів О. І. (2018)
Майнош Б. С. - Використання біорезонансних технологій в умовах районної поліклініки (2018)
Пасєчко Н. В. - Деякі клінічні аспекти ліпітензії, Радецька Л. В., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Гаврилюк М. Є., Крицький Т. І., Мандзій З. П., Осінчук Г. І. (2018)
Романюк Н. Є. - Роль лікарів первинної медико-санітарної допомоги в боротьбі з епідемією неінфекційних захворювань, Романюк Л. М., Рябоконь М. О., Рябоконь С. С., Мігенько Л. М. (2018)
Слабий О. Б. - Ядерно-цитоплазматичні відношення в ендотеліоцитах артеріального та венозного русел передсердь легеневого серця, Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. (2018)
Чугай О. О. - Вплив корвітину на показники гуморального імунітету за умови розвитку експериментальної пневмонії (2018)
Бурмак Ю. Г. - Особливості деяких структурно-функціональних показників шлуночків у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах коморбідності з гіпертонічною хворобою, Треумова С. І., Петров Є. Є., Іваницька Т. А., Іваницький І. В. (2018)
Іваницька Т. А. - Вплив фактора спадковості на розвиток первинної артеріальної гіпертензії у пацієнтів молодого віку, Бурмак Ю. Г., Іваницький І. В. (2018)
Яринич Ю. М. - Поліморфізм гена PRO12ALA PPAR-γ2 у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, артеріальну гіпертензію та ожиріння (2018)
Лихацька Г. В. - Ефективність антигелікобактерної терапії виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з використанням пемозару та лаціуму, Бойко Т. В, Лихацька В. О. (2018)
Мелень Ю. П. - Вплив стентування коронарних артерій на клінічний перебіг і ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST та діастолічною дисфункцією, Скибчик В. А. (2018)
Пелешко О. С. - Роль чинників ризику у розвитку когнітивних порушень у хворих з артеріальною гіпертензією, Скибчик В. А. (2018)
Анатолію Івановичу Гоженку 70 років! (2018)
Крамарьов С. О. - Сучасні підходи до антибактеріальної терапії гострих кишкових інфекцій, Закордонець Л. В. (2018)
Усачова О. В. - Сучасні клініко-епідеміологічні особливості ентеровірусних менінгітів, Коломєєць В. В., Фірюліна О. М. (2018)
Іванченко Н. О. - Захворюваність на кашлюк у Львівській області (2018)
Зайцев И. А. - Оккультная HBV-инфекция (2018)
Трихліб В. І. - Особливості клінічних проявів та перебігу кору, Щур А. Б., Грушкевич В. В., Гришин О. С., Павловська М. О., Мусієнко Т. І., Музика Г. А., Ралець Н. В., Дудар Д. М., Козаченко Л. В. (2018)
Трихліб В. І. - Мікрофлора з органів системи дихання, ран, отриманих під час повеней, тривалого знаходження у воді, Майданюк В. П. (2018)
Незгода І. І. - Увага: кишковий ієрсиніоз!, Науменко О. М. (2018)
Український радіологічний журнал — 25 років видання (2018)
Лаврик Г. В. - Стратегія променевих методів дослідження в оцінці ефективності поліхіміотерапії метастатичного колоректального раку (2018)
Красносельський М. В. - Рання діагностика хронічної ішемії мозку при синдромі верхньої порожнистої Вени в онкологічних хворих, Крутько Є. М., Черкаско Л. В., Пилипенко С. О. (2018)
Мітряєва Н. А. - Вплив іонізуючої радіації на вміст VEGF у сироватці крові щурів-пухлиноносіїв, Гребіник Л. В., Лукашова О. П. (2018)
Красносельський М. В. - Визначення мікробіоценозу як прогностичного фактора розвитку ускладнень після хірургічного лікування хворих на рак шлунка, Мовчан О. В., Граматюк С. М., Крутько Є. М., Білий О. М. (2018)
Радзішевська Є. Б. - Результати розвідувального аналізу віддалених наслідків лікування хворих на рак щитоподібної залози (2018)
Сімбірьова А. С. - Ранній радіоепітеліїт піхви у хворих на рак ендометрія, Сухіна О. М., Сухін В. С. (2018)
Луховицька Н. І. - Сьогодення і перспективи радіоізотопної діагностики у клінічній практиці в Україні. Частина 1, Кулініч Г. В. (2018)
Красносельский Н. В. - Гигантский рецидив саркомы мягких тканей бедра, Белый А. Н., Крутько Е. Н., Подлесный Р. А. (2018)
Ювілей Важенина А. В. (2018)
Ювілей Мечева Д. С. (2018)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної онкології — з акцентом на особливостях малоінвазивних технологій в онкохірургії та онкогінекології" 19-20 квітня 2018 р., Харків (2018)
Науково-практична конференція Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) за участю міжнародних фахівців "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" (20–21 червня 2018 р., м. Вінниця) (2018)
Пам’яті Славнову В. М. (2018)
Балабак О. А. - Система захисту фундука від шкідників та хвороб (2017)
Ниска І. М. - Джерела стійкості ячменю ярого до шкідливих організмів у поєднанні з цінними господарськими ознаками, Петренкова В. П. (2017)
Швачунова І. С. - Вплив фунгіцидів на розвиток хвороб яблуні у Східному Лісостепу України (2017)
Вересенко О. М. - Сорти кормового люпину селекції ННЦ "Інститут землеробства НААН" та окремі елементи технології їх вирощування, Левченко Т. М., Байдюк Т. О. (2017)
Доронін В. А. - Особливості росту та розвитку міскантусу залежно від якості садивного матеріалу, Дрига В. В., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. (2017)
Євстафієва К. С. - Вплив препарату Регоплант на проростання насіння пшениці озимої в умовах різноякісного засолення, Колесніков М. О. (2017)
Колесніков М. О. - Вплив біопрепарату Стимпо на процеси формування врожайності сортів пшениці м’якої озимої, Євстафієва К. С. (2017)
Bilonozhko V. Y. - The impact of agricultural practices on the productivity of spring wheat, Blaschuk M. I., Poltoretskyi S. P., Yatsenko A. O. (2017)
Кабанець В. М. - Формування параметрів посівів рослин конопель сорту Гляна залежно від технологічних заходів (2017)
Разанов С. Ф. - Оцінювання хімічного складу бобових багаторічних трав, вирощених в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами, Кравченко В. С., Ткачук О. П., Овчарук В. В. (2017)
М’ялковський Р. О. - Density formation of white sweet clover in a single-crop and compatible sowings with annual cereal crops, Безвіконний П. В., Кравченко В. С. (2017)
Gryschuk P. I. - Effect of density of pea agrocenosis on its seed productivity (2017)
Demydas G. I. - Density determination of alfalfa-cereal herbage depending on species composition and level of mineral nutrition in conditions Rightbank Forest-steppe of Ukraine, Prorochenko S. S. (2017)
Ermakova L. M. - Yield structure of spring rape depending on width between rows and seeding rates in conditions Right-bank Forest-steppe of Ukraine, Prorochenko T. I. (2017)
Новак А. В. - Агрометеорологічні умови 2016 - 2017 сільськогосподарського року (за даними метеостанції Умань) (2017)
Новак Ж. М. - Крупність насіння сортозразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету садівництва, Полянецька І.О., Коцюба С. П., Діордієва І. П. (2017)
Рябовол Я. С. - Регуляторна модифікація живильного середовища для ризогенезу рослин жита озимого в культурі in vitro, Рябовол Л. О. (2017)
Мельник О. В. - Освітленість крони в насадженнях яблуні залежно від строку обрізування, Кравцова Я. О. (2017)
Полуніна О. В. - Двопровідникові саджанці в інтенсифікації виробництва плодів яблуні, Майборода В. П. (2017)
Тарнавська К. П. - Біохімічний склад та органолептична оцінка плодів клонів Джонаголда української селекції в умовах Поділля (2017)
Мельник О. В. - Вихід соку з яблук, оброблених інгібітором етилену після збирання, під час холодильного зберігання, Токар А. Ю., Дрозд О. О., Бойчева Н. П., Жмуденко Ю. М. (2017)
Кононенко С. І. - Особливості впливу сучасних технологій на розвиток картографії, Шемякін М. В., Удовенко І. О. (2017)
Копилов Є. П. - Формування мікоценозу кореневої зони гречки посівної за дії сапротрофного гриба Chaetomium cochliodes, Кислинська А. С. (2017)
Діденко І. А. - Урожайність селери черешкової за застосування різних форм гідрогелю в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
Бровді А. А. - Ботанічна характеристика та агротехнологічні заходи вирощування інтродукованих сортів троянд колекції кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС, Поліщук В. В., Величко Ю. А. (2017)
Господаренко Г. М. - Формування якості кондитерських виробів із борошна пшениць різних сортів і ліній, Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. (2017)
Осокіна Н. М. - Вплив режимів живлення на борошномельні властивості пшениці озимої сорту Подолянка, Господаренко Г. М., Герасимчук О. П., Матвієнко Н. П. (2017)
Свиридов А. М. - Вплив технологій обробітку ґрунту на забур’яненість провідних зернових культур в Північному Степу України, Колос М. О., Свиридова Л. А. (2017)
Страфун С. С. - Ортопедичне відновлення опозиції першого пальця кисті при наслідках травм верхньої кінцівки, Оберемок М. П., Лисак А. С., Тимошенко С. В. (2018)
Зазірний І. М. - Фіксація волярною пластиною тяжких переломів променевої кістки за типом 23-C AO. Аналіз причин ускладнень лікування, Василенко А. В. (2018)
Радченко В. А. - Биохимические маркеры сыворотки крови у кроликов после поясничного экспериментального заднебокового спондилодеза с использованием аутологичного фибрина, обогащенного тромбоцитами, Палкин А. В., Колесниченко В. А., Морозенко Д. В. (2018)
Климовицкий Р. В. - Стабилографические особенности стояния у больных до и после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, Карпинская Е. Д., Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д. (2018)
Головаха М. Л. - Отдаленные результаты пластики задней крестообразной связки аутотрансплантатом из сухожилий сгибателей голени, Диденко И. В. (2018)
Страфун С. С. - Моделювання ходьби зі зменшеною довжиною плеча дії абдукторів стегна, Фіщенко О. В., Карпінська О. Д. (2018)
Король П. О. - Сучасні напрямки променевої діагностики хворих із патологією кісток стоп і гомілковостопних суглобів (огляд літератури), Ткаченко М. М. (2018)
Бондар В. К. - Удосконалення технологій ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip (2018)
Страфун С. С. - Результати ендопротезування головки променевої кістки, Курінний І. М., Страфун О. С. (2018)
Слынько Е. И. - Оптимизация хирургической коррекции сагиттального контура позвоночно-двигательного сегмента при выполнении вентрального субаксиального цервикоспондилодеза, Нехлопочин А. С. (2018)
Страфун С. С. - Пріоритетні напрями хірургічного лікування поранених з ушкодженням периферичних нервів верхньої кінцівки при поліструктурних травмах, Борзих Н. О., Гайко О. Г., Борзих О. В., Гайович В. В., Цимбалюк Я. В. (2018)
Радченко В. О. - Клінічні ознаки прогнозування результатів хірургічного лікування пацієнтів з дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта, Скіданов А. Г. (2018)
Бець І. Г. - Критерії вибору технологій лікування ушкоджень дистальних метаепіфізів кісток передпліччя (2018)
Гур’єв С. О. - Особливості реабілітації постраждалих із полісистемними пошкодженнями залежно від стадії перебігу травматичної хвороби, Березка М. І., Істомін А. Г., Сацик С. П., Кушнір В. А., Гребенюк В. І., Кушнір Г. П. (2018)
Цимбалюк В. І. - Порівняльний аналіз динаміки спастичності паретичної кінцівки щура після травми спинного мозку та відновних нейроінженерних втручань з використанням стовбурових клітин мезенхімального і нейрогенного фенотипу, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г. (2018)
Козявкін В. І. - Ретроспективний аналіз результатів лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, Качмар О. О., Лисович В. І. (2018)
Матяш М. М. - Мультимодальний підхід в лікуванні віддалених наслідків мінно-вибухової закритої черепно-мозкової травми та посттравматичного стресового розладу в учасників АТО, Худенко Л. І. (2018)
Негрич Н. О. - Алгоритм використання комплексу лабораторних біомаркерів у хворих на розсіяний склероз із діагностичною та прогностичною метою, Негрич Т. І. (2018)
Посохов М. Ф. - Клініко-неврологічні особливості та вміст нейроамінокислот у хворих із фармакорезистентними лицьовими симпаталгіями, Лекомцева Є. В., Горбач Т. В. (2018)
Кирилова Л. Г. - Метахроматична лейкодистрофія з шизофреноподібним дебютом (огляд літератури та клінічний випадок), Мірошников О. О., Юзва О. О., Радзіховська О. В., Горб А. Л. (2018)
Карабань И. Н. - Леводопа/карбидопа пролонгированного высвобождения в лечении болезни Паркинсона (2018)
Евтушенко С. К. - Применение топирамата при пароксизмальных и непароксизмальных состояниях у детей (научный обзор и личное наблюдение), Сухоносова О. Ю., Омельяненко А. А. (2018)
Мальцев Д. В. - Клініка, діагностика й лікування VZV-васкулопатій церебральних артерій, Євтушенко С. К., Горбенко В. Ю., Бондарчук О. Л. (2018)
Дзяк Л. А. - Шванома трійчастого нерва: особливості діагностики та лікування (клінічний випадок і огляд літератури), Сірко А. Г., Романуха Д. М. (2018)
Сушко С. П. - Міофасціальні больові синдроми в працівників залізничного транспорту, Тондій О. Л., Завальна О. П., Тарасова О. І., Забрудська Т. О., Меркулова В. В., Пенькова Л. О., Мороз М. І., Жидков М. В. (2018)
До 70-річчя Миколи Івановича Іванова (2017)
Иванов Б. К. - Задачи обеспечения требований Евросоюза при поставке насосного оборудования в страны ЕС, Холоша К. Ю. (2017)
Аврунин Г. А. - Новые радиальнопоршневые гидромоторы многократного действия САВ Hagglunds компании Rexroth Bosch Group, Мороз И. И., Коппа А. Ю., Зозуля И. Е. (2017)
Чернюк В. В. - Вплив кута приєднання вхідних струменів на нерівномірність роботи напірного трубопроводу-збирача, Іванів В. В. (2017)
Яхно О. М. - Варіаційне формулювання задач для структурно неоднорідних гідромеханічних систем, Мачуга O. С. (2017)
Косторной А. С. - Оптимизация массы корпуса центробежного насоса спирального типа с горизонтальным разъемом варьированием характеристик жесткости конструктивных элементов, Хворост В. Ф., Гриценко А. С., Сизоненко С. В. (2017)
Кондусь В. Ю. - Експериментальний стенд для дослідження вільновихрових насосів, Котенко О. І. (2017)
Стричек Я. - Определение неизвестных параметров шестеренного насоса внешнего зацепления путем решения обратной задачи многокритериальной идентификации, Антоньяк П., Лурье З. Я., Соловьев В. М. (2017)
Иванов Н. И. - Параметрическое возбуждение пульсаций при работе регулируемого аксиального роторнопоршневого насоса, Переяславский А. Н., Шаргородский С. А., Ковалёва И. М., Гречко Р. А. (2017)
Андренко П. М. - Комплексний універсальний критерій оцінки технічного рівня гідравлічних машин, гідроагрегатів та гідравлічних пристроїв, Лебедєв А. Ю. (2017)
Ященко А. С. - Динаміка вертикальних насосних агрегатів, Руденко А. А., Вакула Д. С., Симоновський В. І., Козлов О. М. (2017)
Шевченко Н. Г. - Усовершенствование методики расчета характеристики погружного центробежного насоса при добыче нефтегазовой продукции, Шудрик А. Л., Бельмас Д. В. (2017)
Лурье З. Я. - Динамика двухмерной системы управления мехатронного гидроагрегата навесным оборудованием трактора, Цента Е. Н., Панченко А. И. (2017)
Аврунин Г. А. - Анализ изменения потерь мощности в объемных гидромашинах, Пимoнoв И. Г., Moрoз И. И. (2017)
Ємельянова І. А. - Гідравлічне обладнання нового покоління для безопалубкового бетонування при виготовленні полегшених залізобетонних конструкцій криволінійної форми, Чайка Д. О. (2017)
Березюк О. В. - Системи приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Getman A. - Ecologization of the Origin of the Ownership Right on the Objects of Fauna in the Aquaculture Area, Shekhovtsov V. (2018)
Malysheva N. - New Boundaries of the Environmental Law of Ukraine (2018)
Kostytsky V. - Ensuring Ecological Safety or Ensuring a Favorable Environment: Theoretical and Legal Justification of the Function of a Modern Ecological State (2018)
Kobetska N. - The Integrated Environmental Permit: Requirements of EU Legislation, Practice of its Implementation in Poland, Prospects for Ukraine (2018)
Matthews J. - Contributing to Nature’s Recovery through Urban Agriculture, Akhtar-Khavari A. (2018)
Tianbao Q. - China’s National Plan on Sustainable Implementation of the 2030 Development Goals: from the Perspective of National Performance of Multilateral Environmental Agreements, Hou F. (2018)
Arjjumend H. - Recognition of Customary Law and Institutions and Community Protocols of Indigenous People in Domestic ABS Legislation or Policies in Accordance with the Provisions of Nagoya Protocol (2018)
Bahai N. - Legislative Regulation of the Production of Organic Agricultural Products in Ukraine (2018)
Bevz O. - Legal Regulation of the Emerald Network: National and Global Aspects (2018)
Danyliuk L. - The River Basin Principle of Water Resources Management in the Legislation of the European Union and Ukraine (2018)
Hurova A. - Protection of Space Environment in the Light of Perspective Challenges of "Space Wars” (2018)
Kovalchuk T. - Concept and Features of Legal Regime of Land for Domestic Waste Landfills (2018)
Moroz G. - Legal Environmental Constraints: General Theoretical Aspect (2018)
Myronenko I. - The Legal Regulation of Neighbourly Water use in Ukraine: Development Prospects (2018)
Romanko S. - Carbon Tax Perspectives in Ukraine: Legal Regulation and Comparison of the National and European Experience of Implementation (2018)
Sharaievska T. - Climate Change as a Threat to Environmental Safety: International Legal Regulation (2018)
Shparyk N. - Legal Regulation of Environmental Impact Assessment in Ukraine: Current State (2018)
Slepchenko A. - International Legal Preconditions for Development of Student Forestries as a Form of Education for Sustainable Development of Forest Resources (2018)
Vashchyshyn M. - Carpathian Ecological Network: International Legal Basis and Ukrainian Experience (2018)
Venâncio M. D. - Solid Waste Management and the Practice Open Dumping in Brazil: Lessons Learnt from the State of Santa Catarina, Pope K. (2018)
Yaremak Z. - Environmental Conflict as a Socio-Legal Phenomenon (2018)
Fatima I. - Coping with Forest and Land Fire Regulatory Challenges in Indonesia: an Assessment to the Regulatory Enforcement (2018)
Kostyk S. - Environmental Requirements in the Field of Urban Development: Legal Land Aspects (2018)
Materniak D. - Prevention of Industrial Accidents in the EU Legislation (2018)
Hervé-Fournereau N. - European Sovereignty and Sustainable Development: Disenchanted Analysis of a Clear-Obscure Political Speech (2018)
Лебедєв А. Ю. - Агрегат Fluid Control Unit FCU фірми HYDAC International GmbH для миттєвого діагностування якості робочої рідин, Дмитрієнко О. В. (2017)
Яхно О. М. - Розподіл полів швидкостей за течії рідини з додатками поліакриламіду через раптові звуження трубопровода, Гнатів Р. М., Гнатів І. Р. (2017)
Лукянов П. В. - Модели преимущественно винтовых (Бельтрами–Громеки) стационарных компактных вихревых потоков (2017)
Лурье З. Я. - Особенности моделирования объекта с ручным управлением на примере гидропривода опорного домкрата самоходной буровой установки, Гасюк А. И., Цента Е. Н., Булгаков В. А., Тюфанов Г. Л. (2017)
Стадник Н. И. - Применение электромагнитов для управления электрогидроагрегатами мобильных машин, Иванов Н. И., Моторная О. А., Переяславский А. Н. (2017)
Браженко В. М. - Осідання частинок домішки різного відносного діаметру в бункері ротаційного фільтра (2017)
Томчук В. В. - Картоплесаджалка для пророслих бульб (2017)
Руткевич В. С. - Обгрунтування параметрів золотникового роздільника потоку системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму (2017)
Булавінова К. О. - Роль комунікаційних стратегій у системі громадського здоров’я України, Децик О. З., Ціхонь З. О. (2018)
Висоцька О. І. - Актуальні питання протидії поширенню соціально-небезпечних гемоконтактних вірусних інфекцій в сучасній системі громадського здоров’я України: роль первинної медичної допомоги, Голубовська О. А. (2018)
Гребняк М. П. - Формування кадрового потенціалу громадського здоров’я, Кірсанова О. В., Таранов В. В. (2018)
Грищук С. М. - Визначення рівня обізнаності населення з основними положеннями "медичної реформи" (2018)
Дикий Б. В. - Вплив штучного гіпобіозу на адаптаційні реакції людського організму згідно теорії неспецифічних адаптаційних реакцій (НАРО) (2018)
Дудник С. В. - Тенденції смертності дітей у віці до 1-го року життя від деяких інфекційних та паразитарних хвороб (2018)
Картавцев Р. Л. - Характеристика не введеного в експлуатацію медичного обладнання, закупленого за кошти державного бюджету (2018)
Кравченко В. В. - Вектори розвитку комунальної амбулаторної консультативно-діагностичної допомоги на основі державно-приватного партнерства (2018)
Огнєв В. А. - Громадське здоров’я: змістовно-управлінський аспект, Чухно І. А. (2018)
Погоріляк Р. Ю. - Залежність зміни показників громадського здоров’я та показників оцінки якості та доступності медичної допомоги від зміни ресурсного забезпечення, Гульчій О. П. (2018)
Потапчук А. М. - Клініко-економічні аспекти професійної гігієни порожнини рота, Мельник В. С., Горзов Л. Ф., Рівіс О. Ю. (2018)
Печиборщ В. П. - Особливості визначення безпеки лікарень в системі цивільного захисту населення, Якимець В. М., Крохмалюк Л. В., Сацик С. П., Якимець В. В. (2018)
Сердюк О. І. - Методологічні аспекти аналізу інтегральної ефективності діяльності закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, Короп О. А., Просоленко Н. В., Крупеня В. І., Рогожин Б. А. (2018)
Слабкий Г. О. - Характеристика захворюваності дітей першого року життя, Габорець Ю. Ю., Дудіна О. О. (2018)
Таралло В. Л. - До формування робочих навчальних програм підготовки майбутніх спеціалістів з громадського здоров’я (2018)
Фейса С. В. - Терапевтичні можливості корекції субклінічного гіпотиреозу у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки та порушенням вуглеводного обміну (2018)
Чебан В. І. - Процес розвитку комп’ютеризації та сучасні інформаційні технології за тематикою дослідження громадського здоров’я (2018)
Ціборовський О. М. - Київське місцеве управління Товариства Червоного Хреста та його Маріїнська громада сестер милосердя, Сорока В. М. (2018)
Андріанова І. - Аналіз потенціалу національної мережі лабораторій ВІЛ/СНІД для досягнення цілей стратегії ЮНЕЙДС Fast – Track, Вінарська Н., Кузін І., Родина Р. (2018)
Андріанова І. В. - Розвиток кадрового потенціалу лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу як необхідної складової для досягнення цілей 90-90-90, Люльчук М. Г., Бабій Н. О., Кирпичова В. В., Щербінська А. М. (2018)
Білоник А. Б. - Питання розвитку радіаційної гігієни в системі громадського здоров’я України на сучасному етапі, Гринзовська В. О. (2018)
Бойко В. Я. - Потреба населення сільськогосподарської області в первинній медико-санітарній допомозі, Лазоришинець В. В. (2018)
Гриценко Т. В. - Реалізація плану переходу послуг з профілактики ВІЛ та догляду та підтримки у зв’язку з ВІЛ та ТБ до державного фінансування, запланований на 2018-2020 роки (план 20-50-80) (2018)
Виноградова Г. М. - Управління якістю профілактики ВІЛ-інфекції: підготовка медичних кадрів, Висоцька О. І., Брякіна А. А., Висоцький В. І. (2018)
Габорець Ю. Ю. - Тенденції захворюваності дитячого населення України, Дудіна О. О., Дудник С. В. (2018)
Глембоцька А. В. - Збереження здоров’я працюючого населення України (2018)
Головчанський О. М. - Актуальні питання застосування немедикаментозних методів лікування на рівні первинної медичної допомоги, Виноградова Г. М., Висоцький В. І., Бик В. І. (2018)
Грузєва Т. С. - Сучасні проблеми стану здоров’я та способу життя студентської молоді, Галієнко Л. І., Власенко С. В. (2018)
Грузєва Т. С. - Методичні підходи до формування примірної програми навчальної дисципліни "Соціальна медицина, громадське здоров’я", Литвинова Л. О., Гречишкіна Н. В. (2018)
Делеган-Кокайко С. В. - До питання впливу сміттєзвалищ на показники здоров’я населення (2018)
Дудіна О. О. - Щодо захворюваності жіночого населення України на хвороби, що передаються статевим шляхом, Слабкий Г. О., Миронюк В. І. (2018)
Думановський К. - Захворюваність дитячого населення Рівненської області: характеристика основних показників, Качала Л. (2018)
Защик Н. С. - Щодо профілактики саморуйнівної поведінки у населення України, Слабкий Г. О., Рогач І. М. (2018)
Іванчук І. О. - Україна. Забезпечення стійкості замісної підтримуючої терапії шляхом надання державних коштів та розширення практики видачі ліків для самостійного прийому як підходу, спрямованого на зменшення економічного навантаження, пов’язаного з наданням послуг з охорони здоров’я (2018)
Картавцев Р. Л. - До питання деяких показників використання дороговартісного обладнання, Слабкий Г. О., Рогач І. М. (2018)
Крохмалюк Л. В. - Забезпечення інфекційного конктролю в багатопрофільній лікарні (2018)
Кручаниця В. В. - Актуальні питання профілактики наркоманій, Миронюк І. С. (2018)
Ніколаєнко С. М. - Аналіз захворюваності на малярію в Україні та оцінка ризиків для громадського здоров’я, Сагач О. С. (2018)
Оксак Г. А. - Поширеність факторів ризику виникнення гострого інфаркту міокарда у населення Полтавської області, Голованова І. А. (2018)
Сагач О. С. - Моніторинг за переносниками збудників інфекційних та паразитарних захворювань в системі громадського здоров’я, Ніколаєнко С. М. (2018)
Саксонов В. А. - Підходи до обґрунтування удосконалення кадрового забезпечення офтальмологічної служби в сучасних умовах (2018)
Слабкий Г. О. - Оцінка знань працівників інфекційних відділень закладів охорони здоров’я м. Ужгорода з питань ВІЛ/СНІДу та визначення рівня толерантності до ВІЛ-позитивних людей, Миронюк І. С., Білак-Лук’янчук В. Й., Брич В. В. (2018)
Сорока І. З. - Профілактика станів та захворювань населення України, спричинених йодною недостатністю шляхом форитифікації солі та харчових продуктів йодовмісними сполуками (2018)
Ляхова Н. О. - Вивчення обізнаності батьків про чинники, що впливають на формування здоров’я у дітей, Голованова І. А. (2018)
Furtak I. - Information technology in medicine and public health sphere, Parobetska I., Мaмchyn М., Oliinyk A., Hrytsko R., Kaschevska S. (2018)
Содержание (2018)
Уважаемые коллеги! (2018)
Курсов С. В. - Рекомендации Движения за выживаемость при сепсисе: эволюция ранней целенаправленной терапии, Никонов В. В. (2018)
Георгіянц М. А. - Гемодинамічна підтримка при септичному шоку в дітей. Дискусійні питання у світлі останніх консенсусів, Корсунов В. А. (2018)
Михневич К. Г. - Некоторые вопросы гидродинамики и энергетики циркуляторного и гемического звеньев системы транспорта кислорода (часть 1) (2018)
Тарабрін О. О. - Сучасні аспекти патофізіології та гемостатичних порушень у хворих на політравму, Іванова В. О. (2018)
Шифман Е. М. - Неврологические, травматические и септические осложнения нейроаксиальных методов обезболивания. Отдельные главы из монографии "Спинномозговая анестезия в акушерстве", Филиппович Г. В. (2018)
Мальцева Л. А. - Кортикостероидная недостаточность при критических состояниях у взрослых пациентов, Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н., Левчук А. А. (2018)
Мальцева Л. А. - Пирексия и антипиретическая терапия у больных при критических состояниях, Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н., Козаченко И. В. (2018)
Тарабрін О. О. - Питання тромбогеморагічних ускладнень у хворих на рак ендометрію: що нового?, Бобирь А. Л., Босенко К. В., Дузенко О. О. (2018)
Пасічник Г. П. - Синдром інфузії пропофолу. Аспекти безпечного використання, Орел В. М., Матвієнко О. О., Гоца Р. В., Гнатів Ю. В. (2018)
Мальцева Л. А. - Насколько целесообразно применение иммуноглобулинов при сепсисе и септическом шоке?, Мосенцев Н. Ф., Базиленко Д. В., Лисничая В. Н. (2018)
Мальцева Л. А. - Преоксигенация: терминология, физиологические основы, техники проведения, методики повышения эффективности, особенности у критических пациентов, возможные риски, Гришин В. И., Халимончик В. В., Базиленко Д. В., Голота П. П., Гарус М. В., Шкапяк Р. А. (2018)
Матолінець Н. В. - Динаміка сироваткових рівнів метаболітів оксиду азоту та сульфіду водню як маркерів розвитку органної дисфункції в гострому періоді політравми (2018)
Воротинцев С. І. - Використання надгортанних повітроводів для сліпої інтубації трахеї у пацієнтів з ожирінням при свідомості (2018)
Задорожна Б. В. - Роль біохімічних маркерів в патогенезі, діагностиці та прогнозуванні гострої церебральної ішемії, Сайко О. В. (2018)
Сусак Я. М. - Застосування озоно-кисневої суміші у хворих на гострий біліарний панкреатит із жовчною гіпертензією, Цимбалюк Р. С., Денека Є. Р., Максименко М. В., Тюлюкін І. О. (2018)
Царев А. В. - Поддержание нормотермии при интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы (2018)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Глутоксим как модулятор окислительно-восстановительного состояния глутатиона у септических пациентов с энцефалопатией, Мальцева Л. А., Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н. (2018)
Роговой Н. А. - Поздние осложнения после классической флебэктомии в системе малой подкожной вены, Янушко В. А., Турлюк Д. В., Климчук И. П., Комиссаров В. В., Кульбеда Д. С. (2018)
Танцюра Л. Д. - Стойкая гипогликемия у новорожденного как редкий вариант проявления врожденного гипотиреоза, Киселева И. В., Стадник И. А. (2018)
Лось В. М. - 2b анізотропні простори Хермандера в циліндричних областях (2018)
Мартынюк А. А. - Об устойчивости решений дробно-подобных уравнений возмущенного движения (2018)
Пипка О. О. - Про деякі узагальнення пронормальних підгруп (2018)
Чуйко С. М. - Узагальнення теореми Ньютона–Канторовича в банаховому просторі (2018)
Заяць В. М. - Образний підхід до кількісної оцінки цінності інформації, Заяць М. М. (2018)
Гузь А. Н. - Об акустических волнах в слоевязкой жидкости, взаимодействующем с упругим полупространством, Багно А.М. (2018)
Никитина Н. В. О - движениях в малой окрестности нуля многомерной системы (2018)
Гайдар Г. П. - Зміна електрофізичних властивостей сильно легованих монокристалів n-Ge під впливом термовідпалів (2018)
Большаков В. И. - Организация фрактального моделирования, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2018)
Артеменко Г. В. - Геохимия дайковых пород Аргентинских островов и прилегающей части Антарктического полуострова (Западная Антарктида) (2018)
Ладанивский Б. Т. - Длинно периодные (300–400000000 с) индукционные зондирования и проводимость мантии Восточных, Южных Карпат и Балканид, Логвинов И. М. (2018)
Кисельов Д. В. - Синтез та будова KInP2O7, одержаного з розплавів K–In–P–Mo–O, Теребіленко К. В., Петренко О. В., Баумер В. М., Слободяник М. С. (2018)
Толмачов О. І. - Нові поліметинові барвники на основі солей фуро |3,2-f|-, фуро |2,3-h| флавілію та 4-метил-фуро |4',3'| флавілію, Кудінова М. О., Курдюков В. В. (2018)
Бєлінська І. В. - Гематологічні ефекти похідного малеіміду на тлі активації еритропоезу, індукованого хлоридом кобальту, Дзержинський М. Е., Рибальченко Т. В., Линчак О. В. (2018)
Геращенко Г. В. - Молекулярне профілювання пухлин передміхурової залози, Риндич А. В., Кашуба В. І. (2018)
Бомба М. Я. - Досвід і наукове забезпечення біологічного землеробства в сучасних умовах господарювання, Бомба М. І. (2018)
Кирилюк В. П. - Динаміка запасів продуктивної вологи і водоспоживання пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Єщенко В. О. - Сівозміни Черкащини: чи бути їм науково обґрунтованими?, Усик С. В. (2018)
Рідей Н. М. - Якісна оцінка земель чорноземів типових слабосолонцюватих середньосуглинкових Чорнобаївщини, Горбатенко Л. Ю., Горбатенко А. А. (2018)
Poltoretskyi S. P. - Influence of duration and the sowing method on the features of vegetation of grain sorghum and soriz, Burdyha V. M., Bilonozhko V. Y. (2018)
Павліченко А. А. - Зміна забур'яненості сівозміни за різних систем основного обробітку ґрунту і удобрення (2018)
Тарасюк В. А - Формування біометричних показників продуктивності рослин розторопші плямистої в умовах Правобережного Лісостепу України, Строяновський В. С., Безвіконний П. В., Кравченко В. С. (2018)
Паламарчук В. Д. - Характеристика гібридів кукурудзи за масою 1000 зерен та продуктивністю залежно від елементів технології (2018)
Хоменко С. О. - Стабільність і пластичність колекційних зразків пшениці м'якої ярої за показниками продуктивності, Кочмарський В. С., Федоренко І. В., Федоренко М. В. (2018)
Буйний О. В. - Вплив 1-НОК на продуктивність томатів, Кур'ята В. Г. (2018)
Вдовенко С. А. - Морфобіометричні особливості, урожайність і товарність плодів фізалісу мексиканського в умовах відкритого грунту за використання мульчуючих матеріалів, Полутін О. О. (2018)
Вдовенко С. А. - Ефективність вирощування ріпи за весняних строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу України, Кожухар Є. В. (2018)
Гораш О. С. - Залежність урожайності бульб картоплі від сортових особливостей та напрямку рядків в агрофітоценозі, М'ялковський Р. О. (2018)
Шевчук О. А. - Вплив препаратів антигіберелінової дії на проростання насіння квасолі, Первачук М. В., Вергеліс В. І. (2018)
Копитко П. Г. - Урожайність і якість плодів груші за оптимізації ґрунтового удобрення та позакореневого підживлення, Петренко С.О., Слюсаренко В. С. (2018)
Єлісавенко Ю. А. - Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва східного Поділля - центри збереження біорізноманіття регіональної екологічної мережі, Мудрак О. В., Василевський О. Г., Смашнюк Л. В. (2018)
Тихонова О. М. - Вегетативне розмноження Chrysanthemum х Koreanum Makai в умовах ННВК Сумського НАУ, Бондарєва Л. М. (2018)
Шлапак В. П. - Діброви Білогрудівського лісу (2018)
Врадій О. І. - Моніторинг забруднення важкими металами їстівних грибів в умовах Правобережного Лісостепу України, Міщенко Б. Д. (2018)
Карпенко В. П. - Пігментна система пшениці полби звичайної за використання гербіциду Пріма форте 195 і регулятора росту рослин Вуксал БІО Vita, Павлишин С. В. (2018)
Поліщук В. В. - Досвід застосування IT-технологій в лісовій таксації на прикладі ДП "Золотоніське лісове господарство", Шемякін М. В., Шпак В. П., Козаченко І.В. (2018)
Господаренко Г. М. - Якість крупи швидкого приготування із зерна пшениці спельти залежно від температури екструдування, Полторецький С. П., Любич В. В., Полянецька І. О., Желєзна В. В., Улянич І. Ф., Рябовол Я. С. (2018)
Веклич В. О. - Публічна політика щодо запобігання та боротьби з корупцією в Україні: визначення (2017)
Гиренко І. В. - Щодо деяких питань еволюції державного контролю у сфері земельних ресурсів України, Макаренко Ю. С. (2017)
Гончарук Л. Ю. - Досвід зарубіжних країн у застосуванні заходів адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, Носач С. В. (2017)
Дуліба Є. В. - Теоретико-правовий аналіз функції фінансів у системі державної фіскальної політики (2017)
Курило В. І. - Місце та роль адміністративних правовідносин у механізмі адміністративно-правового регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу в Україні, Городецька І. А. (2017)
Мушенок В. В. - Акти кабінету міністрів України у системі фінансового регулювання заходів у сільському господарстві (2017)
Канарик Ю. С. - Проблема принципу мови судочинства у господарському процесі, Мазій В. С. (2017)
Найда І. В. - Удосконалення управління системою державних закупівель, Руденко Р. А. (2017)
Мельничук О. Ф. - Особливості права постійного користування земельною ділянкою, Мельничук М. О. (2017)
Колінько О. О. - Європейські стандарти організації праці: міжнародно-правове регулювання, Рубець М. М. (2017)
Пенькова К. О. - Особливості правового регулювання праці працюючих мігрантів в Україні, Калініченко О. Ф. (2017)
Сопрун Т. О. - Відповідність українського національного законодавства європейським стандартам щодо права на відпустки, Калініченко О. Ф. (2017)
Потапенко С. А. - Колізії правового регулювання дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради (2017)
Піх Ю. А. - Теоретико-правові аспекти розвитку правової системи мусульманських держав у контексті секуляризаційних процесів (2017)
Гиренко І. В. - Щодо деяких питань захисту прав медичних працівників в умовах реформування галузі, Тарнавська І. Я. (2017)
Пахомова А. О. - Організаційно-правові передумови трансформації української аграрної науки (2017)
Стецюк С. П. - Функції юридичної служби Міністерства оборони України: поняття та класифікація (2017)
Pyvovar Yu. - The role and significance of the regional European organizations in the process of humanization of national public policy: legal analysis, Radzivill O., Rozum I. (2017)
Мушенок В. В. - Формування основних принципів державної податкової політики України (2017)
Музика Т. О. - Теорія та практика визнання договору довічного утримання (догляду) дійсним (2017)
Піх Ю. А. - Співвідношення світського та релігійного в іудейському праві (2017)
Klyuchko O. M. - Electronic information systems in biotechnology (2018)
Chudina T. О. - Synthesis and characterization of poly(D,L-lactic-co-glycolic)acid microparticles loaded by diphtheria toxoid, Skoryk M. А., Legach Е. І. (2018)
Siromolot A. A. - Recognition of Mycobacterium tuberculosis antigens MPT63 and MPT83 by murine polyclonal and scFv antibodies, Oliinyk O. S., Kolybo D. V. (2018)
Boiko М. V. - Mathematical modelling of optimization nutrient medium composition for entomopathogenic bacteria strain Bacillus thuringiensis 87/3 cultivation, Patyka N. V., Shulga S. М., Tigunova O. O., Andriiash H. S. (2018)
Lakhneko O. R. - Polymorphism of some transcription factor genes related to drought tolerance in wheat, Stepanenko A. I., Kuzminskiy Ye. V., Morgun B. V. (2018)
Obodovych O. M. - Application of aeration-oxidative jet-looped setup for biological wastewater treatment, Sablii L. A., Sydorenko V. V., Korenchuk M. S. (2018)
Manoilov K. Y. - Necessity of translocation domain for realisation of cytostatic effect of non-toxic derivatives of diphtheria toxin, Krynina O. I., Labyntsev A. Ju., Romaniuk S. I., Kolybo D. V. (2018)
Churkina L. N. - Peculiarities of antibiotic batumin action on biofilm formation by Staphylococcus aureus and Pseudomonas batumici, Klochko V. V., Zagorodnya S. D., Yaroshenko L. V., Luitko O. B. (2018)
Бабенко Б. І. - Випереджувальна професійна підготовка валідаторів – шлях до визнання результатів процедур пост-митного контролю (2018)
Балендр А. В. - Сучасний досвід інтеграції галузевої рамки кваліфікацій сфери охорони кордонів країн Європейського Союзу в прикордонній поліції Румунії (2018)
Білик Н. В. - Інформаційна компетентність фахівця інженерних військ, Ситнік О. В. (2018)
Білявець С. Я. - Особливості впровадження методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін (2018)
Воєвода К. В. - Особливості професійної діяльності фахівців з авіаційної безпеки (2018)
Гаврилюк В. В. - Навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів (2018)
Голова Н. І. - Критерії, показники і рівні сформованості особистісного зростання майбутніх працівників соціальної сфери (2018)
Гоцуляк В. М. - Роль Петра Могили в духовних і культурно-просвітницьких процесах в Україні XVII ст. (2018)
Дудікова Л. В. - Концептуальні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних університетах (2018)
Козак Х. І. - Структура професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи (2018)
Кудлай А. О. - Формування комунікативної компетентності майбутніх офіцерів поліції у процесі вивчення курсу "безпека життєдіяльності та охорона праці” (2018)
Кустовська І. М. - Інноваційні прийоми викладання зарубіжної літератури у закладах вищої освіти, Безбородих І. С. (2018)
Левицька А. А. - Критерії, показники та рівні оцінки ефективності патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі військових традицій (2018)
Левко М. І. - Використання інноваційних методів навчання у формуванні політичної культури майбутніх офіцерів ВВНЗ (2018)
Лисиця Д. Л. - Вивчення стану сформованості професійної компетентності майбутніх зубних гігієністів (2018)
Мацюк О. О. - Використання симуляційних технологій під час іншомовної підготовки майбутніх фахівців (2018)
Мельничук С. Ю. - Організація експериментального дослідження перевірки результативності реалізації педагогічних умов застосування навчальних тренінгів у підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин (2018)
Мірошніченко В. І. - Методика формування умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі викладання "вогневої підготовки”, Сич Р. В. (2018)
Нагаєв В. М. - Технологічні засади формування творчого досвіду в системі професійної підготовки менеджерів аграрної сфери: педагогічний досвід Великобританії (2018)
Павлюк Є. О. - Розвиток культури здоров’я майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у процесі проходження різних видів практик, Павлюк О. С., Чопик Т. В., Антонюк О. В. (2018)
Пілевич О. А. - Методичні аспекти формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту (2018)
Повстин О. В. - Оцінка ефективності формування управлінської компетентності у майбутніх фахівців служби цивільного захисту (2018)
Савицька А. П. - Модель формування готовності майбутніх військових пілотів до міжнародних миротворчих операцій (2018)
Серховець С. В. - Особливості підготовки інспекторів-кінологів державної кримінально-виконавчої служби України під час вивчення професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, Доменюк А. М. (2018)
Солтик О. О. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури на основі збільшення арсеналу фізичних вправ (2018)
Тогочинський О. М. - Науково-дослідна діяльність курсантів як складова освітнього процесу та основа формування їх професійної компетентності (2018)
Тракалюк О. Л. - Результати експериментального дослідження розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України (2018)
Чудик А. В. - Фактори психологічного впливу на формування морально-вольових якостей у прикордонників під час проведення занять з фізичного виховання, Ткаченко І. В. (2018)
Шабалдак.А. В. - Філософсько-методологічний аналіз праксеологічного підходу у контексті дослідження формування готовності майбутніх офіцерів забезпечення військ до професійної діяльності (2018)
Шевчук В. М. - Розробка методики виконання практичних вправ курсантами-прикордонниками з ремонту кузовів автомобілів під час проведення занять із загальнотехнічних дисциплін, Дем’янюк К. Д. (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Viňáš J. - The influence of surface pretreatment on the quality of plasma coatings, Draganovská D., Nykyforchyn Y., Okipnyi I. (2018)
Senkiv L. - Mathematical modeling of residual stresses in spiral welded pipe, Chekurin V., Diakiv V. (2018)
Mikulich O. - The method of dynamic stresses determination of media with tunnel cavities, Shvabjuk V. (2018)
Strizhalo V. - Estimation of the load carrying capacity of the bellow compensator for gas pipelines in the mining production areas, Orynyak I., Zarazovskii M., Yaskovets Z., Antonchenko V. (2018)
Kychma A. - Estimation of the pipelines working capacity basing on the results of semimode testing, Luchko J. (2018)
Habrusiev H. - The effect of initial deformations of the thick plate on its contact interaction with the ring punch, Habrusieva I., Shelestovs’kyi B. (2018)
Pavlenko O. - Spline collocation method for free vibration analysis of laminated shallow shells (2018)
Habrusiev H. - Contact interaction of punch with prestressed half-plane, Panchuk O., Shelestovs'kyi B. (2018)
Shtefan T. - Numerical and analytical solution of the problem on deformation of the circular cylinder using the Bessel functions, Zasovenko A. (2018)
Kovbashyn V. - Technological conditions of diffusive boride coating formation on silicon carbide and molybdenum disilicide, Bochar I. (2018)
Pidgurskyi I. - Analysis of stress intensity factors obtained with the fem for surface semielliptical cracks in the zones of structural stress concentrators (2018)
Rybak T. - Analytical and applied model of the process of the cut vegetable components feeding to the screw conveyor of the top gathering module, Tson A., Stashkiv M., Tson O. (2018)
Baranovsky V. - Digging of chicory root crops by combined digger, Skalskyi O. (2018)
Dzerzhynska O. - The analysis of the stepping machines constructive features influence on the interaction of the skis supporting surface with ground (2018)
Zakordonets V. - Stabilization of LEDs thermal conditions by thermoelectric modules of cooling, Kutuzova N. (2018)
Вихідні дані (2018)
Фещук Ю. Л. - Геометрія зони обвуглення дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням та без нього в умовах пожежі (2018)
Поздєєв С. В. - Дослідження впливу пожежного навантаження на температурний режим пожежі у кабельному тунелі, Шеверєв Є. Ю., Самченко Т. В., Нуянзін О. М. (2018)
Крикун О. М. - Обґрунтування швидкості руху пожежних автомобілів для визначення дислокації пожежно-рятувальних підрозділів, Кропивницький В. С., Ніжник В. В., Жихарєв О. П., Добряк Д. О. (2018)
Сізіков О. О. - До питань розрахунку протипожежного водозабезпечення об’єкта після реконструкції, Балло Я. В., Добряк Д. О., Довгошеєва Н. М., Голікова С. Ю. (2018)
Нікулін О. Ф. - Вимір газопроникності пористих негорючих матеріалів в умовах температур до 800 °С методом динамічного вимірювання, Кодрик А. І., Тітенко О. М., Мороз О. І. (2018)
Шумай С. М. - Разработка специальной защитной обуви пожарных. Основные вопросы и решения, Навроцкий О. Д., Романенко Я. А., Игнашева О. Е., Иванов Ю. С. (2018)
Костенко Т. В. - Захист обличчя рятувальника від дії інтенсивного теплового випромінювання (2018)
Ніжник В. В. - Аналітичні дослідження щодо удосконалення системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів, Сізіков О. О., Довгошеєва Н. М., Голікова С. Ю. (2018)
Виноградов А. Г. - Розрахунок протипожежних водяних завіс (2018)
Новак С. В. - Оценка огнезащитной способности вспучивающегося огнезащитного покрытия для несущих стальных конструкций стандартизированными методами, Круковский П. Г., Григорьян Н. Б., Григорьян Б. Б. (2018)
Новак С. В. - Аналіз сучасних європейських методів оцінювання вогнезахисної здатності вогнезахисних матеріалів для будівельних конструкцій, Дріжд В. Л., Добростан О. В. (2018)
Семерак М. М. - Визначення інтенсивності теплових потоків, обумовлених пожежею в резервуарному парку за умов розливу нафтопродуктів, Михайлишин М. Р. (2018)
Новак С. В. - Експериментальні дослідження горючості електроізоляційних матеріалів із застосуванням стандартизованих джерел запалювання, Іллюченко П. О., Гордєєв М. Д., Зазимко О. В. (2018)
Борис О. П. - Визначення ефективності загороджувальних смуг в локалізації низових пожеж у природних екосистемах, Ліхньовський Р. В., Корнієнко О. В., Копильний М. І. (2018)
Варібрусова А. С. - Методологічні підходи до оцінювання національного бренду (2018)
Срібняк І. В. - Санітарно-епідеміологічний стан табору інтернованих вояків-українців Александрів (Польща), грудень 1920 – липень 1921 рр. (2018)
Кротевич О. В. - Аналіз татуювання кланово-представницьких спільнот та його позитивна деформація в суспільстві (2018)
Кротевич Л. В. - Впровадження та місце червоного коліру, як основи в традиційних Кролевецьких рушниках (2018)
Наджафова С. И. - Экологическое земледелие в Азербайджане через призму биогенности и ассимиляционного потенциала почв биоклиматических ландшафтных зон страны, Кейсерухская Ф. Ш., Исмаилов Н. М. (2018)
Дмитрієва О. О. - Екологічно небезпечне водовідведення в населених пунктах України на засадах сталого розвитку, Телюра Н. О., Хоренжая І. В. (2018)
Дуднік А. С. - Дослідження похибки інформаційних систем вимірювання механічних величин (2018)
Івасенко В. М. - Вимірювання діоксиду вуглецю в приміщенні громадських, житлових та офісних будівель, Ганчев Б. С. (2018)
Панова И. Н. - Волновая нагрузка на верхнее строение морских гидротехнических сооружений сквозного типа, Рогачко С. И. (2018)
Васильченко Т. О. - Розробка комплексного хлібопекарського поліпшувача "свіжість КСБ +" для подовження свіжості булочних виробів, Білик О. А., Бондаренко Ю. В., Грищенко А. М. (2018)
Окорокова В. В. - Моделювання як метод пізнання соціальної реальності (2018)
Abstract and References (2018)
Klyuchko O. M. - Informat ion computer technologies for using in biotechnology: electronic medical information systems (2018)
Manoilov K. Y. - Biological properties and medical application of diphtheria toxin derivatives (2018)
Ogbuagu D. H. - Application of biofilms in removal of heavy metals from waste water under static condition, Nwachukwu I. N., Ejike O. J. (2018)
Vlasenko E. N. - Biosynthesis of volatiles by Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. mushrooms on substrates enriched with vegetable oils, Kuznetsova O. V. (2018)
Raks V. - Ganoderma species extracts: antioxidant activity and chromatography, Öztürk M., Vasylchenko O., Raks M. (2018)
Kravchenko O. V. - Isolation of pure cultures iron- and manganese-oxidizing bacteria from rapid filters, Panchenko O. S. (2018)
Makogonenko S. Yu. - "Regoplant” and "Stimpo” influence on the content of free amino acids, proline and on the lipid peroxidation reaction intensity in Helianthus annuus L. Grown on technosol, Baranov V. I., Ponomarenko S. P. (2018)
Habaj M. - Trade, transportation and duties on the Danube in ancient time from the perspective of ancient sources (2017)
Ніколаєв М. І. - Агораноми елліністичної Ольвії (2017)
Колесников К. М. - Дунайські легіони у підтримці безпеки на півночі Понту (І – V ст.) (2017)
Rutkowski M. - Opłaty spławnego w Królestwie Polskim ery paskiewiczowskiej (2017)
Проців О. Р. - Значення шкіри мисливських видів тварин у Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Морозов О. В. - Імпорт кораблів для флоту Цінської імперії в 1870 – 1890-х рр. (2017)
Кухаренко А. А. - Роль Крестьянского поземельного банка в формировании рынка земельной собственности на территории Беларуси (1883 – 1917 гг.) (2017)
Архірейський Д. В. - Зовнішня торгівля та митна справа Української Держави за журналами засідань Ради Міністрів (травень – грудень 1918 р.) (2017)
Petranský I. A. - Funding of churches and religious societies in Slovakia in the 20th century (2017)
Шеремет В. Ю. - Роль Української економічної ради та її підрозділів у системі органів державної влади УССР на початку 1920-х рр. (2017)
Пасіцька О. І. - Міжнародний ярмарок "Східні торги” у Львові (20 – 30-ті роки ХХ ст.): світовий досвід та місцеві реалії (2017)
Скубій І. В. - Чоловіче споживання у міському просторі радянської України в 1920 – 1930-ті рр. (2017)
Фрадинський О. А. - Ленд-ліз у СРСР: нафтова компонента (2017)
Захарова О. В. - Провадження у справах про порушення митних правил: статистичний аналіз, Дуженко C. А. (2017)
Литвинов В. В. - Особенности описания предметов бонистики в таможенных документах (2017)
Дячок О. О. - Ґрунтовне дослідження земельних відносин на українських теренах Великого князівства Литовського (рецензія на монографію: Блануца Андрій. Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440 – 1572 рр.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2017. – 423 с.) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Авраменко Н. В. - Кореляційний аналіз зв’язку якості життя жінок репродуктивного віку з показниками їх гормонально-метаболічного статусу до та під час використання гормональної контрацепції, Барковський Д. Є., Кабаченко О. В., Грідіна І. Б. (2018)
Безкоровайна І. М. - Доцільність застосування сферо-циліндричної корекції зору для близької відстані у пацієнтів пресбіопічного віку з вперше виявленим астигматизмом, Наконечний Д. О. (2018)
Бобирьова Л. Є. - Функціонально-адаптивний стан серцево-судинної системи при гіпотиреозі, ішемічній хворобі серця та в умовах коморбідності, Городинська О. Ю. (2018)
Васько Л. М. - Результати неоад’ювантного хіміопроменевого лікування місцевопоширеного раку прямої кишки (2018)
Вовк О. Я. - Первично-отсроченные межкишечные анастомозы в лечении рака ободочной кишки, осложненного перфорацией, Кондратюк А. И., Коврыга А. И. (2018)
Гасанова В. Л. - Клиническое течение аллергодерматозов на фоне дисбактериоза и нормальной микрофлоры кишечника и эффективность их терапии, Фараджев З. Г., Салехов А. Э. (2018)
Драбовський В. С. - Удосконалення хірургічного лікування косметичних дефектів передньої черевної стінки у пацієнтів з брахіморфним типом конституції, Малик С. В., Лисенко Р. Б., Челішвілі А. Л., Ляшенко В. О. (2018)
Ждан В. Н. - Особенности профилактики антибиотикоассоциированной диареи у пульмонологических пациентов, Кирьян Е. А., Бабанина М. Ю., Шилкина Л. Н., Моторная Н. Н., Петренко В. А. (2018)
Жукова Т. О. - Використання препарату "емоксипін" при променевих циститах (2018)
Іващенко Д. М. - Оцінка ефективності комбінації бактеріофагів та декаметоксину при лікуванні гнійних ран у хворих з алергією до антибіотиків (2018)
Катеренчук О. І. - Картування інтервалу qt та його дисперсія в післяінфарктний період: діагностично-клінічне значення, Іваницький І. В. (2018)
Коробчанський В. О. - Гігієнічна характеристика впливу умов навчання на функціональний стан учнів професійного аграрного ліцею, Богачова О. С. (2018)
Лиманець Т. В. - Вплив L-аргініну на процеси вільнорадикального окислення у онкогематологічних пацієнтів групи високого кардіологічного ризику в динаміці індукційної хіміотерапії (2018)
Литвин К. Ю. - Основні характеристики та ризики ВІЛ-асоційованого туберкульозного ураження нервової системи (2018)
Маркін А. І. - Результати дослідження внутрішньої надійності української версії опитувальника Haemo-Qol (2018)
Нікіфорова О. С. - Особливості клінічного перебігу та прогресування мігрені у пацієнтів з абдомінальним ожирінням, Дельва М. Ю. (2018)
Недоборенко В. М. - Додавання кверцетину до комплексного лікування знижує рівень експресії IkBΑ в підшкірній жировій тканині при залізодефіцитній анемії в поєднанні з ожирінням (2018)
Некрасова Н. О. - Діагностика вертебро-базилярної недостатності у осіб молодого віку: принципи та досвід клініко-інструментальної верифікації її спондилогенного походження (2018)
Попович Ю. О. - Клінічні особливості проявів та перебігу атопічного дерматиту у дорослих у сучасний період, Федотов В. П., Ковальова Т. Д. (2018)
Радіонова Т. О. - Частота та характер уражень шлунку у хворих на цукровий діабет в залежності від його типу (2018)
Савченко Л. В. - Показники якості життя та фактичного харчування у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в поєднанні з аліментарно-конституційним ожирінням (2018)
Сизова Л. М. - Клініко-епідеміологічна характеристика хронічного гепатиту С у Полтавській області (2018)
Стебловська І. С. - Частота виникнення набряку макулярної ділянки сітківки в залежності від вмісту простацикліну і тромбоксану у внутрішньоочній рідині після видалення катаракти (2018)
Сухін В. С. - Експресія деяких молекулярно-біологічних маркерів як прогностичний фактор при лейоміосаркомі, Сухіна О. М., Сокур І. В., Задніпряний О. В., Демченко В. М. (2018)
Сухонос Н. К. - Гормональні особливості у хворих вібраційною хворобою на тлі гіпертонічної хвороби (2018)
Терів П. С. - Гостра церебральна та гастроінтестинальна недостатності: нейровегетативні впливи, особливості перебігу (2018)
Хагвердиев Ф. Т. - Сравнительная оценка эффективности различных методов анестезии в профилактике осложнений при проведении витреоретинальных операцій (2018)
Хaйменовa Г. С. - Плейотропний ефект стaтинiв у хворих нa хронiчне обструктивне зaхворювaння легень у поєднaннi з iшемiчною хворобою серця, Ждaн В. М., Кир’ян О. A. (2018)
Овчаренко Л. К. - Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в осіб похилого віку, Циганенко І. В. (2018)
Шаєнко З. О. - Особливості клінічного перебігу цукрового діабету 2 типу у поєднанні з ожирінням, Попруга А. О. (2018)
Щербак О. В. - Вплив гіполіпідемічної терапії на прооксидантно-антиоксидантний статус хворих на ішемічну хворобу серця (2018)
Бугаевский К. А. - Рассмотрение особенностей динамики менструального цикла в половых соматотипах у спортсменок юношеского возраста, занимающихся теннисом, Пашинский С. С., Кизилова А. А., Нечипорук А. В., Канунова Н. С. (2018)
Волошина О. В. - Методи експериментальних досліджень гепатоцитів при асептичному перитоніті, Григоренко А. С., Донець І. М. (2018)
Каплун Д. В. - Порівняльний аналіз фіброархітектоніки слизових клаптів різного ступеню натягу при проведенні клаптевих операцій в порожнині рота, Скрипник В. М., Ставицький С. О. (2018)
Нагорна О. О. - Вплив похідних 1,2,4-триазолу на сполучені системи: відновлені тіоли/no in vitro (2018)
Рыкова Ю. А. - Характеристика массы и длины щитовидной железы крыс репродуктивного возраста под воздействием на организм хронической экзогенной гипертермии средней степени, Шупер В. А., Шупер С. В., Гордийчук Д. А. (2018)
Силенко Б. Ю. - Вивчення токсичного впливу фулерену С60 на організм щурів (2018)
Филенко Б. М. - Показники неоангіогенезу та їх значення при плоскоклітинному раку легені з ороговінням, Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2018)
Черемісіна В. Ф. - Імуноморфологічні та імуногістохімічні показники сполучної тканини пародонта у щурів при пародонтиті та гінгівіті (2018)
Буханченко О. П. - Особливості ультразвукової діагностики післяопераційних нормотрофічних рубців шкіри голови та шиї, Іваницька О. С., Локес К. П. (2018)
Доброскок В. О. - Порівняльна характеристика стоматологічного статусу у дітей з гострими запальними процесами щелепно-лицевої ділянки (2018)
Коваленко В. В. - Дослідження хімічної структури твердих тканин зубів із каріозним процесом та при підвищеній стертості в залежності від виду застосованого матеріалу та типу адгезивної системи, Ткаченко І. М. (2018)
Криничко Л. Р. - Динаміка змін клінічних показників рубцевозмінених тканин на 3 місяць післяопераційного періоду, Григоров С. М., Ставицький С. О., Бойко І. В., Ахмеров В. Д. (2018)
Кузь В. С. - Порівняльна характеристика мікротвердості різних груп базисних стоматологічних пластмас, Дворник В. М., Кузь Г. М., Мартиненко І. М., Шеметов О. С. (2018)
Тарашевська Ю. Є. - Відтворення піднебінної ділянки у знімних та опорних пластинкових протезах (попереднє повідомлення) (2018)
Потапчук А. М. - Проблеми загальносоматичної патології на стоматологічному прийомі, Мельник В. С, Горзов Л. Ф., Рівіс О. Ю. (2018)
Федун І. Р. - Ефективність лікування генералізованого пародонтиту у наркозалежних хворих, Зубачик В. М. (2018)
Фурдичко А. І. - Клінічне обгрунтування використання антидисбіотичного засобу "Леквин" в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта у хворих на гепатобіліарну патологію (2018)
Шульженко А. Д. - Динаміка пародонтологічної захворюваності жінок із бактеріальним вагінозом на різних етапах диспансерного спостереження (2018)
Яценко П. И. - Биоэлектрическая активность жевательных мышц и ее парадоксы у больных мышечно-суставной компрессионно-дислокационной дисфункцией ВНЧС, Яценко О. И., Рыбалов О. В., Семененко Ю. И. (2018)
Бондар О. Г. - Здоровий лікар – шлях до перемоги над хронічними неінфекційними захворюваннями, Невойт Г. В., Потяженко М. М. (2018)
Давиденко В. Ю. - Роль практичного заняття на післядипломному етапі освіти лікарів стоматологів-ортопедів, його форми та методи, дидактичні принципи проведення (2018)
Дубініна В. О. - Філософська концепція ідеї університету, Біланов О. С. (2018)
Жовнір М. М. - Прояв української ментальності в медичному дискурсі (на матеріалі художніх творів лікарів-письменників) (2018)
Padalka A. I. - Specifics of applying ethical principles in pediatric dental practice, Kostenko V. G., Sheshukova O. V. (2018)
Плужнікова Т. В. - Вивчення обізнаності студентської молоді м. Полтави щодо наркотичної залежності, Костріков А. В., Краснова О. І. (2018)
Іваницька Т. А. - Клінічний випадок неврилеммоми плеча, Капустянський Д. В., Іваницький І. В. (2018)
Шилкіна Л. М. - Клінічний випадок токсичного ураження печінки пестицидами, Іваницький І. В., Світловська І. С., Костенко І. В., Чигрин О. О. (2018)
Олійник Г. А. - Теплове випромінювання та тепловізійні дослідження в медицині, Кремень В. О., Грязін О. Є., Тимченко О. К. (2018)
Рамазанов В. В. - Формирование метаболического синдрома при системной дисфункции эритроцитов, Воловельская Е. Л., Нипот Е. Е., Ершов С. С., Ершова Н. А., Руденко С. В., Бондаренко В. А. (2018)
Ткаченко П. І. - Особливості різних нозологічних форм лімфаденітів щелепно-лицевої ділянки у дітей, Білоконь С. О., Доленко О. Б., Лохматова Н. М., Попело Ю. В. (2018)
Тончева К. Д. - Необхідність ортопедичної реабілітації хворих з інсультом при неврологічному дефіциті по гемітипу у відновному періоді (2018)
Хілініч Є. С. - Роль малих слинних залоз у забезпеченні гомеостазу порожнини рота та їх зміни під дією різних чинників (2018)
Браїлко Н. М. - Терапевтичні аспекти аналізу адгезивних систем (2018)
Гальченко А. В. - Проблемні питання діагностики, розвитку та терапії посттравматичного стресового розладу (2018)
Ємченко Я. О. - Роль ендотеліальної дисфункції в патогенезі склеродермії (2018)
Комариця О. Й. - Системи локальної доставки ліків у стоматологічній практиці, Угляр І. М. (2018)
Короленко И. А. - Болезнь Шегрена, диагностические критерии в стоматологи, Рыбалов О. В. (2018)
Ляховський В. І. - Застосування ендоваскулярних методів у лікуванні ішемічної форми синдрому діабетичної стопи, Пузирьов Г. С., Сакевич Р. П., Гавловський О. Л., Ханенко Є. Б. (2018)
Запорожченко І. В. - Порівняльна характеристика сучасних методів визначення жувальної ефективності (2018)
Гарматіна О. Ю. - Ушкодження ДНК нейронів при дії ресвератрола за умов моделювання хронічної судинної патології головного мозку у мишей, Вознесенська Т. Ю., Грушка Н. Г., Лапікова-Бригінська Т. Ю., Красільніков Р. Г. (2018)
Єлінська А. М. - Вплив інгібітора фактора транскрипції AP-1 на деполімеризацію білків сполучної тканини пародонта щурів за умов системної запальної відповіді, Костенко В. О. (2018)
Кицюк Н. І. - Стан системи оксиду азоту при ультрафіолетовому опроміненні у віддалені терміни в експерименті, Звягінцева Т. В. (2018)
Николаева О. В. - Биохимические изменения экзокринной части поджелудочной железы крыс, находящихся на гипокалорийном питании, Ковальцова М. В., Сиренко В. А., Сулхдост И. А., Журавлёва П. В. (2018)
Пономарьова І. В. - Моделювання кардіоміопатії такотсубо у щурів передстаречого віку, Бакуновський О. М, Портниченко А. Г. (2018)
Сопова І. Ю. - Вплив гострої гіпоксії на активність фібринолізу в базальних ядрах головного мозку щурів з гіпофункцією епіфізу (2018)
Ефимов О. В. - Моделирование осесимметричной теплопроводности в компактных изделиях керамического ядерного топлива с учетом температурных зависимостей теплофизических характеристик, Ромашов Ю. В., Чибисов Д. А. (2018)
Nikulina E. N. - Optimization of direct quality indexes of automatic control systems of steam generator productivity, Severyn V. P., Kotsiuba N. V. (2018)
Куценко А. С. - Инвертирование линейных динамических систем в среде квазигармонических сигналов, Товажнянский В. И. (2018)
Мазманишвили А. С. - Управление поперечными размерами электронного пучка в соленоидальном поле магнетронной пушки, Решетняк Н. Г. (2018)
Никульченко А. А. - Прогнозирование потребительского спроса на сезонные товары с использованием вектора кривой продаж (2018)
Shevcheko S. V. - Situational forecasting of electricity demand in the region, Druppov D. O., Bezmenov M. I. (2018)
Zinkovskyi O. I. - A fuzzy-based approach to automated defect identification in distributed software systems and software product lines, Gamzayev R. O., Bollin A., Tkachuk M. V. (2018)
Чалий С. Ф. - Методи формування упорядкованих по процесам трас журналу подій в задачах процесного управління, Богатов Є.О., Прібильнова І. Б. (2018)
Левикін В. М. - Розробка представлення причинно-наслідкових залежностей для бази знань системи процесного управління, Чала О. В. (2018)
Сидоренко Г. Ю. - Використання serverless підходу для створення веб-додатку моніторінгу товарів, Малько М. М., Ляшенко М. А. (2018)
Lysytskyi V. L. - Development of software for effective enterprice product policy creation, Morhun Y. Y. (2018)
Москаленко В. В. - Алгоритмический модуль формирования инвестиционной программы в рамках системы поддержки принятия решений по развитию предприятия, Качанова С. И. (2018)
Turetskyi A. O. - Development and research of models and software for the recommender system of consumer goods, Vorona B. M., Vovk M. A., Yershova S. I. (2018)
Толстолузька О. Г. - Рішення задачі класифікації в e-learning на основі методу паралельної побудови дерев рішень, Паршенцев Б. В. (2018)
Гришманов Д. Є. - Аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для оцінки і вдосконалення діяльності авіаційних диспетчерів, Данюк Ю. В., Барилюк Ф. А., Корольов Р. В. (2018)
Dorokhina А. - The conceptual model of the construction project taking into account the interests of stakeholders, Starostina А., Artiukh R. (2018)
Козіна О. А. - Змішана несуперечність даних у багатохмарних системах, Стратієнко Н. К. (2018)
Скулиш M. А. - Математична модель пошуку оптимального обсягу ресурсів віртуального вузла обслуговування (2018)
Улічев О. С. - Програмне моделювання поширення інформаційно-психологічних впливів у віртуальних соціальних мережах, Мелешко Є. В. (2018)
Chala O. - Logical-probabilistic representation of causal dependencies between events in business process management (2018)
Kisel D. - Analysis of informational counteraction influence on organization of officers management activity, Salnikova O., Antonenko S., Shyshatskyi A. (2018)
Kovalyuk T. - Educational programs and professional standards in the IT field as factors of development of IT education, Chaikovska O. (2018)
Синиця В. І. - Виявлення закономірностей в часових рядах методом програмної інженерії, Подрубайло М. В. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського