Tomashevskyi R. - Opportunity and planning BIM-analysis for monitoring blood, Sokol T., Dotsenko Z. (2018)
Шостак А. В. - Оценка коэффициента покрытия беспроводной сенсорной сети (2018)
Areej Adnan Abed - Functional structure of comparator’s predicate in the compartment identification method (2018)
Рахими Я. - Разработка экспертной системы для выбора рационального маршрута транспортировки сухофруктов в Украину, Феоктистова Е. И. (2018)
Семенов С. Г. - Інтелектуальна система контролю стану небезпечних ділянок залізничного шляху, Ліпчанська О. В. (2018)
Mamusic I. - Model of data preparation for allocation of algorithm from binary code for the safety analysis of the software, Lysytsia D., Lysytsia А. (2018)
Гавриленко С. Ю. - Система ідентифікації шкідливого програмного забезпечення на основі контекстно-вільних граматик, Челак В. В., Васілев В. А. (2018)
Сєров С. С. - Метод оцінки перешкодозахисту інформаційної системи при використанні сигналів з розширенням спектру (2018)
Андрєєв С. М. - Розробка методики визначення типів хмарності для замовлення оптимального часового періоду космічної зйомки, Волотівська Д. О., Жилін В. А. (2018)
Donets V. - Development of software of e-learning information system synthesis modeling process, Kuchuk N., Shmatkov S. (2018)
Kovtun A. - Application of the embedded mechanical systems for ensuring the preservation of military equipment products under dynamic impacts, Tabunenko V., Melnikov S. (2018)
Obikhod Ya. - Mobile users’ multiple detection method on the basis of the particle swarm optimization in the cognitive radio network (2018)
Pisnia L. - Expert-analytical forecasting of nuclear damage foci on the monitoring issues of military character emergency situations, Cherniavskiy I., Petrukhin S., Serikova E. (2018)
Свиридов А. C. - Метод перерозподілу пропускної здатності критичної ділянки мережі на основі удосконалення ON/OFF-моделі трафіку, Коваленко А. А., Кучук Г. А. (2018)
Serkov A. - Method of coding information distributed by wireless communication lines under conditions of interference, Breslavets V., Tolkachov M., Kravets V. (2018)
Наші автори (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Щербакова Н. Ю. - Співвідношення слова і музики у квокальному творі за умови перекладу поетичного тексту (2018)
Щелканова С. О. - Образ людини в ранніх симфоніях Валентина Сильвестрова: онтологічний підхід (2018)
Василенко О. А. - Хорова творчість Віктора Степурка в сучасному виконавстві (2018)
Довжинець І. І. - Роменська хорова капела імені Миколи Леонтовича: історія створення і гастрольна діяльність (2018)
Пономаренко О. Ю. - Вісімдесятий ювілейний сезон "Maggio MusicaleFiorentino" (роль музичних фестивалів у культурному житті сучасної Італії) (2018)
Бацак К. Ю. - Музично-комунікативне середовище італійської опери в Одесі (досвід театрального сезону 1852-1853 років) (2018)
Дербас М. О. - Оперний режисер Армен Калоян: почерк у мистецтві (2018)
Запевалова Л. Г. - Открытая форма в диалектике "внемузыкального" и "музыкального" содержания (2018)
Походзєй П. І. - НМАУ ім. П. І. Чайковського-Національна опера України: взаємодія як чинник розвитку оперного мистецтва (2018)
Сюта Б. О. - Корифей українського музикознавства (2018)
Рожок В. І. - Геніальний український Маестро (2018)
Дерев"янченко О. О. - Україна-Польща: діалог культур (2018)
Захисти на здобуття наукового ступеня (2018)
Вимоги до статей (2018)
Костенко Л. - Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії, Симоненко Т., Жабін О. (2018)
Лобузіна К. - Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі, Галицька С., Орєшина Н. (2018)
Федотова О. - Музична література в бібліотеках УРСР як об’єкт цензурування (1946 – 1952) (2018)
Музичко О. - Південноукраїнські історики в енциклопедичному дискурсі ХІХ – ХХ ст. (2018)
Соколов В. - Теорія бібліопсихології М. О. Рубакіна та її інтерпретації (2018)
Ковальчук Г. - Книгознавчі наукові школи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: спроба ретроспективного аналізу (2018)
Хемчан І. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві" (2018)
Babchuk Y. - The past-speech stayus of interjections (2017)
Колядич Ю. - Інтертекстуальність: теоретичний аспект, Мельник Л. (2017)
Артемова Ю. - Історія становлення та розвиток лінгвокультурології в контексті зміни лінгвістичних парадигм (2017)
Павлушенко О. - Вербальна експлікація концепту час в авторській картині світу Ліни Костенко (2017)
Петров О. - Епістемологічний інструментарій зіставно-лінгвокультурологічного напряму в сучасному мовознавстві (2017)
Слободян М. - Комунікативно-прагматичні особливості вживання частки геть у художньому стилі (2017)
Богатько В. - Структурно-семантична специфіка еліптичних речень у прозових творах Володимира Лиса (2017)
Дерев’яненко О. - Дихотомія моє/не моє в мові дитячих романів Жаклін Вілсон, Смігоровська І. (2017)
Дзисюк М. - Епітети в мовотворчості поетів сучасної Уманщини (2017)
Дорошенко М. - Частки як виразники позитивних емоцій у політичному дискурсі (2017)
Іваницька Н. - Використання елементів статистичного методу в практиці аналізу лінгвістичного тексту (на матеріалі аналітичних форм підмета), Довгань Т. (2017)
Мельничайко В. - Яскравий вияв громадянської мужності, Криськів М. (2017)
Молодча Н. - Словотворчий потенціал мовних інновацій академічного дискурсу (на матеріалі англомовних веб-сайтів), Ільясова Є. (2017)
Савчук Т. - Однорідність у семантичних єдностях, утворених синсемантичними дієсловами зі значенням розміщення об’єкта (на матеріалі роману Михайла Стельмаха "Чотири броди") (2017)
Човганюк М. - Мовленнєва реалізація глобальної стратегії негативної ввічливості: тактика ухилення (на матеріалі ток-шоу Ларрі Кінга) (2017)
Чугу С. - Вербалізація комунікативної стратегії переконування в художньому тексті: лінгвопрагматичний аспект (2017)
Аксьонова І. - Синтаксичні конкретизатори зі сполучником тобто в українських засобах масової комунікації (2017)
Завальнюк І. - незавершені синтаксичні конструкції в мові української преси початку ХХІ ст. (2017)
Навальна М. - Субстандпртна лексика як засіб експресивізації газетних текстів (2017)
Щепка О. - Особливості мовної експлікації адресанта в сучасному українському медійному тексті (2017)
Яковлєва А. - Граматичні анормативи в сучасній українській пресі (на матеріалі газет Вінниччини) (2017)
Глуховцева І. - Варіантно-синонімійні групи фразеологічних одиниць із компонентами-паронімами в українських східнослобожанських говірках (2017)
Доценко М. - Денотатно-номінативна структура топонімії в постмодерністській прозі (2017)
Павликівська Н. - Номінаційні процеси в мікрогідронімії Вінниччини: відгідронімні похідні (2017)
Романчук А. - Запрет на сжигание ярма и некоторые другие примечательные поверья погребально-поминального цикла в украинцев с. Булаешты Республики Молдова: этнолингвистический анализ (2017)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Соматичний код культури ціннісної картини світу (на матеріалі фраземіки одно- та різносиистемних мов) (2017)
Головацька Ю. - До проблеми перекладу нейтральної та емоційно-забарвленої лексики (2017)
Найдьонова А. - Особливості вивчення англійської мови студентами технічних спеціальностей в автентичному мовному середовищі (2017)
Пономаренко О. - Еnglish language in the professional development of еngineers at the faculty of construction and design (2017)
Томнюк Л. - Особливості асоціативного поля концепту gefangnis: гендерна характеристика та стереотипізація образу в’язниці в німецькій картині світу (2017)
Фрумкина А. - О глоттальном приступе в федеративно-немецком теледискурсе (2017)
Цепенюк Т. - Категорія інтенсивності в англійській та українські мовах: перекладознавчий аспект (2017)
Яременко Н. - Translating transportation terms from Еnglish into Ukrainian (2017)
Гороф’янюк І. - Нове джерело подільської регіональної лексикології Краєвська Г. П. Народновиробнича термінологія центральноподільських говірок: Матеріали до "Лексичного атласу української мови". - Вінниця, 2017 (2017)
Шабат-Савка С. - Синтаксична норма об’єднувальний складник національної культури. Нова праця про синтаксичну норму української літературної мови (Харченко С. Синтаксичні норми української літературної мови ХХ-початку ХХІ ст.: монографія / Світлана Харченко; |відп. ред. К. Г. Городенська|. –Київ: Міленіум, 2017. – 417 с. (2017)
Кухар Н. - Усе іде, але не все минає…(портрети подільських науковців – 85-річчю від дня заснування кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського присвячуємо), Прокопчук Л. (2017)
Наші автори (2017)
Андрощук О. Ю. - Аспекти психологічної культури майбутніх офіцерів як предмет наукового дослідження, Пізінцалі В. В. (2018)
Багас О. П. - Вплив рівня фізичної підготовки на самопочуття і розумову працездатність військовослужбовців, Ковальчук Р. О., Неділько А. С. (2018)
Багрій Г. А. - Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей до говоріння іноземною мовою у майбутніх філологів (2018)
Бондаренко В. В. - Теоретичний аналіз проблеми професійного самоствердження особистості в психології (2018)
Васильєв С. П. - До проблеми превенції дезадаптаційних проявів у військовослужбовців внаслідок перебування в зоні бойових дій (2018)
Волобуєва О. Ф. - Про результати анонімного опитування щодо організаторських здібностей офіцерів-прикордонників (2018)
Голярдик Н. А. - Психолого-педагогічні основи формування лідерських якостей у курсантів (студентів), Дика Л. Л. (2018)
Карачинський О. А. - Навчальна програма "Психологічне консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу” (2018)
Колесніченко О. С. - Структура та зміст методики "стійкість до бойової психологічної травматизації” фахівця екстремального виду діяльності (2018)
Купчишина В. Ч. - Етнопсихологічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх психологів-прикордонників (2018)
Лисенкова І. П. - Аналіз проблеми розвитку емоційної сфери дітей у психолого-педагогічній літературі (2018)
Мельников В. В. - Психологічна підготовка військовослужбовця державної прикордонної служби України, Слівінський О. Я., Рефель В. І. (2018)
Мул. С. А. - Профілактика професійної невдоволеності правоохоронця (2018)
Приходько І. І. - Типізація індивідуально-психологічних особливостей у військовослужбовців, схильних до суїцидальної поведінки, Мацегора Я. В., Колесніченко О. С. (2018)
Топольницька Г. Ю. - Психолого-педагогічна культура викладача вищого військового навчального закладу як необхідна складова професійної майстерності (2018)
Туз О. С. - Практична складова управління організаційними змінами в оперативно-розшукових підрозділах Державної прикордонної служби України (2018)
Тюріна Ю. В. - Стан дослідження проблеми статі і ґендеру в психологічній науці (2018)
Філоненко Д. В. - Психологічні особливості мотивації IT-спеціаліста (2018)
Шеленкова Н. Л. - Самовизначення особистості як основа реалізації в діяльності (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Емельянов Л. Я. - Корреляционная обработка сигнала некогерентного рассеяния с помощью многоканального устройства, Пуляев В. А., Рогожкин Е. В. (2018)
Кравченко О. І. - Просторова інтеграція навігаційних даних як ефективний метод поліпшення якості інформаційної підтримки служб регулювання руху суден, Щербина К. О., Мсаллам Є. П., Вонсович М. А. (2018)
Перелыгин Б. В. - Обеспечение устойчивости радиолокационного поля при построении системы гидрометеорологического мониторинга (2018)
Солонская С. В. - Интеллектуальный анализ радиолокационных данных на основе нечетких преобразований, Жирнов В. В. (2018)
Кудряшов В. Є. - Умовна імовірність ураження зенітного ракетного комплексу протирадіолокаційною ракетою, Рожков М. І., Ткаченко А. Ю., Червоняк Ю. П. (2018)
Карташов В. М. - Экспериментальная оценка эффективности применения распределенного акустического излучателя в системе радиоакустического зондирования атмосферы, Бабкин С. И., Толстых Е. Г. (2018)
Сидоров Г. І. - Акустичний метод вимірювання турбулентного стану атмосферного прикордонного шару, Шейко С. О., Шаповалов С. В., Полонська А. С., Дмитренко А. І. (2018)
Зарудный А. А. - Экспериментальные исследования характеристик излучателя лидара на основе лазера на красителе с ламповой накачкой (2018)
Зарудный А. А. - Энергетические характеристики передатчика лидара, построенного по схеме генератор-усилитель, Цопа А. И. (2018)
Лемешко О. В. - Дворівневий метод маршрутизації з балансуванням пріоритетного розподілу канального ресурсу у програмно-конфігурованій телекомунікаційній мережі, Невзорова О. С. (2018)
Еременко А. С. - Двухуровневый метод иерархическо-координационной QoS-маршрутизации на основе резервирования ресурсов (2018)
Токарь Л. А. - Особенности построения опорной сети на основе технологии Long Term Evolution, Токарь Д. И. (2018)
Антипов И. Е. - О возможности создания гибридной метеорной системы связи, Найденова Д. Р., Шкарлет А. И. (2018)
Нерух А. Г. - Преобразование импульса эйри на временном скачке диэлектрической проницаемости среды, Курыжева О. В. (2018)
Мачехин Ю. П. - Физико-математические основы измерений в нелинейных динамических системах, Курской Ю. С., Гнатенко А. С. (2018)
Халед Г. Б. - Електрохемілюмінесцентна платформа для твердофазного визначення слідових концентрацій поліциклічних ароматичних вуглеводнів, Кукоба А. В., Білаш О. М., Жолудов Ю. Т., Сніжко Д. В., Музика К. М. (2018)
Галат А. Б. - Структура резко асимметричного p-n-перехода с учетом заряда подвижных носителей, Донченко А. Л. (2018)
Васянович А. В. - Оптимизация теплового режима непрерывных CO2-лазеров с диффузионным охлаждением, Гнатенко А. С., Пустыльников Д. В. (2018)
Цалиев Т. А. - Численный анализ характеристик широкополосной планарной диск-щелевой антенны, Сидень С. В. (2018)
Лебедев П. Ф. - Свойства резонансных цепей радиоэлектроники, Милютченко И. А. (2018)
Сальников Д. С. - Модель угроз безопасности для беспроводных систем связи миллиметрового диапазона волн, Цопа А. И. (2018)
Кукуш В. Д. - Оцінка ефективності протидії засобам фотографічної розвідки та відеозйомки методом інфрачервоного засвічення, Олейніков А. М., Діброва Н. О. (2018)
Милютченко І. О. - Інформаційні ресурси: аналіз категорії та класифікація, Онопко Б. В. (2018)
Рефераты (2018)
Вихідні дані (2018)
Левицкий А. П. - Стоматогенная профилактика дисбиоза и воспаления в организме крыс, получавших антихеликобактерную терапию, Петренко А. А., Успенский О. Е. (2018)
Кононова О. В. - Влияние блокаторов вегетативной нервной системы на состояние пародонта крыс, Борисенко А. В., Левицкий А. П. (2018)
Вальда А. В. - Роль иммунодефицита в развитии кортикостероидного стоматита у крыс, Остафийчук М. А., Левицкий А. П., Шнайдер С. А. (2018)
Семенов К. А. - Генетические маркеры, используемые для диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, Деньга О. В., Дрогомирецкая М. С., Вербицкая Т. Г. (2018)
Дрогомирецька М. С. - Взаємозв'язок стомато-гнатичного апарату і хребта у щурів із змодельованою трансверзальною аномалією оклюзії, Білоус М. К. (2018)
Асмолова А. А. - Состояние гигиены ротовой полости больных с верхнечелюстным постимплантационным синдромом при лечении мебифоном (2018)
Богату С. І. - Стан тканин ротової порожнини у хворих на гастродуоденіт, Яременко І. І., Любченко О. А., Левицький.А. П. (2018)
Мельничук Г. М. - Динаміка показників антиоксидантного захисту у ротовій рідині осіб молодого віку, хворих на генералізований пародонтит за різних варіантів перебігу, під впливом комплексної терапії, Кімак Г. Б. (2018)
Белоклицкая Г. Ф. - Оценка прогностической значимости полиморфизма G894T гена eNOS у лиц молодого возраста (18-25 лет) в возникновении заболеваний тканей пародонта, Горголь К. О., Кирьяченко С. П. (2018)
Glazunov О. А. - The influence of conditions of iron ore production on dental health of miners dental health of miners, Gruzdeva А. А. (2018)
Фастовець О. О. - Порівняльне дослідження плинності еластичних матеріалів для функціональних відбитків у хворих з повною адентією, Глазунов А. О. (2018)
Лабунець В. А. - Оптимальні кількісні і якісні показники трудового навантаження зубних техніків на сучасному етапі розвитку зуботехнічного виробництва, Дієва Т. В., Лабунець О. В., Дієв Є. В., Лепський В. В., Лепський В. В. (2018)
Весна О. А. - Порівняльний аналіз програмного забезпечення, що використовується для інтерпретації результатів конусно-променевого комп’ютерного дослідження при хронічному апікальному періодонтиті (2018)
Адубецька А. Ю. - Стан тіол-дисульфідної системи при моделюванні рани шкіри за умов експериментального цукрового діабету, Шнайдер С. А. (2018)
Стеблянко А. A. - Динамика гематологических показателей больных с острым гнойным одонтогенным периоститом челюстей, Григорова А. А. (2018)
Дєньга О. В. - Коплексне лікування підвищеної чутливості зубів у дітей та осіб молодого віку, Гороховський В. В., Балега М. І. (2018)
Ключка Є. О. - Особливості впливу порушення менструальної функції на стан тканин пародонта у дівчат-підлітків (2018)
Коваль Ю. Н. - Результаты лечения хронического генерализованного катарального гингивита у детей препаратом "Имупрет" на фоне хронического тонзиллита, Новикова Ж. А., Шнайдер С. А. (2018)
Лагода Л. С. - Зв’язок ураженості зубів карієсом з соматичною патологією у дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях (2018)
Мельник В. С. - Поширенiсть зубощелепних аномалiй та стан твердих тканин зубiв i пародонта в дiтей 6-15 рокiв м. Ужгорода, Горзов Л. Ф., Зомбор К. В. (2018)
Скиба В. Я - Аналіз роботи експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "Стоматологія" за 2017 рік, Іванов В. С. (2018)
Експертна проблемна комісія МОЗ та НАМН України "Стоматологія" повідомляє (2018)
Содержание (2018)
Gorbenko I. D. - General statements and analysis of the end-to-end encryption algorithm NTRU Prime IIT Ukraine, Kachko O. G., Yesina M. V. (2018)
Кузнецов О. О. - Математична структура потокового шифру Струмок, Горбенко І. Д., Горбенко Ю. І., Олексійчук А. М., Тимченко В. А. (2018)
Олексійчук А. М. - Алгоритми оцінювання стійкості SNOW 2.0-подібних потокових шифрів над кільцями лишків відносно кореляційних атак, Ігнатенко С. М. (2018)
Качко О. Г. - Аналіз атак спеціального типу щодо NTRU-подібного алгоритму, Горбенко Ю. І., Акользіна О. С. (2018)
Киян А. С. - Первичный анализ и исследование кодовых схем электронной цифровой подписи и направленного шифрования с NIST PQC, Луценко М. С., Кузнецов А. А. (2018)
Луценко М. С. - Анализ и сравнительные исследования кодовых схем инкапсуляции ключей, представленных на конкурс NIST PQC, Киян А. С., Кузнецова Т. Ю., Кузнецов А. А. (2018)
Полуяненко М. О. - Дослідження регістрів зсуву з нелінійними зворотними зв’язками в якості комбінуючих та фільтруючих функцій, Потій О. В. (2018)
Халімов Г. З. - Аналіз складності реалізації криптосистеми на групі Судзукі, Котух Є. В., Сергійчук Ю. О., Марухненко О. С. (2018)
Исирова Е. В. - Принципы построения децентрализованной инфраструктуры открытых ключей, Потий А. В., Семенец В. В. (2018)
Кузнецов О. О. - Дослідження кросплатформних реалізацій потокових симетричних шифрів, Фроленко В. О., Єрьомін Є. С., Іваненко Д. В. (2018)
Шлокин В. Н. - Вероятностная модель дактилоскопических образов компьютерной биометрической аутентификации, Рассомахин С. Г. (2018)
Нарєжній О. П. - Метод вимірювання квантового фазового шуму та ширини лінії робочого переходу радіооптичної системи генератора випадкових чисел, Семенець В. В., Гріненко Т. О. (2018)
Есин В. И. - Инвариантная к предметным областям схема базы данных и ее отличительные особенности (2018)
Краснобаев В. А. - Примеры определения ранга числа, представленного в непозиционной системе счисления остаточных классов, Замула А. А., Янко А. С. (2018)
Замула О. А. - Технології формування OFDM сигналів в сучасних інформаційно-комунікаційних системах (2018)
Заболотний В. І. - Доцільний розподіл витрат на впровадження заходів захисту від технічних засобів розвідки, Єрмолович А. В. (2018)
Заболотний В. І. - Особливості моделювання параметрів відеоімпульсу для дослідження спектрів побічних електромагнітних випромінювань, Перепадя В. І. (2018)
Шеханін К. Ю. - Приховування даних у структуру файлової системи сімейства FAT, Колгатін А. О., Деменко Є. Є., Кузнецов О. О. (2018)
Брошеван Є. В. - Особливості реалізації EDELIVERY в контексті електронних довірчих послуг. Досвід Євросоюзу, Потій О. В. (2018)
Potii O. - Realization of the mechanism of control software integrity in post quantum period, Karpenko A. (2018)
Горбенко І. Д. - Дослідження структури спектрів сигналів з лінійною частотною модуляцією, Замула О. А. (2018)
Рефераты (2018)
Вихідні дані (2018)
Шепетяк О. - Співвідношення кількості віруючих християнських церков Близького Сходу (2018)
Шепетяк О. - Християнство франків: формування вектору Європейської цивілізації (2018)
Санніков С. - Фактори і процес формування дитячого хрещення у християнстві ІІІ століття (за працями Орігена, Іполита Римського, Тертуліана, Кіпріяна) (2018)
Присухін С. - Принцип субсидіарності: уроки соціального вчительства Католицької Церкви (2018)
Коваленко Ю. - Відкрите Православ'я як альтернатива і перспектива (2018)
Запорожець В. - Основні аспекти зовнішньоцерковних відносин УАПЦ в 90-х роках ХХ століття (2018)
Загребельний І. - Гавриїл Костельник і дискусії щодо місця томізму у богословській культурі УГКЦ (2018)
Гуржи В. - Сучасний стан проекту "Русскій мір" і наслідки його реалізації в Україні (2018)
Автори часопису "Українське релігієзнавство" № 86 (2018)
Баланюк В. М. - Вплив добавок СО2 на вогнегасну ефективність бінарної аерозольно-газової суміші, Козяр Н. М., Гарасимюк О. І., Лозинський А. Т. (2016)
Вовк С. Я. - Вплив органосилікатного покриття на вогнестійкість дерев’яних будівельних конструкцій (2016)
Войтович Д. П. - Ефективність оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів шляхом впровадження сучасних інформаційно-технічних засобів, Чалий Д. О., Ковальчук В. М. (2016)
Гивлюд М. М. - Характер зміни міцнісних показників бетону на основі композиційного цементу в умовах нагрівання, Пархоменко В.-П. О., Пархоменко Р. В., Котів М. В. (2016)
Гичпан В. М. - Стандартизація випробувань характеристик світлодіодних модулів, Петровський В. Л., Рудик Ю. І. (2016)
Гуліда Е. М. - Вплив пожежного ризику на величину збитків від пожежі в приміщеннях різних об’єктів (2016)
Ємельяненко С. О. - Модель СFAST, як засіб для визначення граничних значень небезпечних факторів пожежі, Щербина О. М. (2016)
Кирилів Я. Б. - Виявлення впливу дисбалансу робочого колеса на вібраційні параметри пожежного насоса ПН-40УВ під час його роботи, Ущапівський І. Л. (2016)
Ковалишин В. В. - Проблеми гасіння магнію та його сплавів, Мірус О. Л., Марич В. М., Ковалишин Вол. В., Лозинський Р. Я. (2016)
Коваль О. М. - Тривалість оперативного розгортання підрозділів ДСНС для ліквідації пожеж на деревообробних підприємствах (2016)
Кузик А. Д. - Математичне моделювання інтенсивності теплового потоку від полум’я у формі похилого конуса, Трусевич О. М. (2016)
Кузиляк В. Й. - Пожежна небезпека використання пінопоістиролу як теплоізоляційного матеріалу у будівництві, Яковчук Р. С., Веселівський Р. Б. (2016)
Лущ В. І. - Підвищення ефективності застосування переносних пожежних димовсмоктувачів, Лазаренко О. В., Штангрет Н. О. (2016)
Міллер О. В. - Страхування пожежних ризиків як альтернатива державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, Харчук А. І., Дубинецька П. П. (2016)
Пастухов П. В. - Термоокисна деструкція модифікованих купрум(ІІ) карбонатом самозгасаючих епоксиамінних композицій, Кочубей В. В., Михалічко Б. М., Лавренюк О. І. (2016)
Поспєлов Б .Б. - Ймовірнісні характеристики виявлення займань тепловими пожежними сповіщувачами, Полстянкін Р. М. (2016)
Товарянський В. І. - Дослідження пожежі молодих соснових насаджень, Кузик А. Д. (2016)
Федоровський В. В. - Експериментальне визначення умов теплового самозаймання ріпакової маси, Петровський В. Л. (2016)
Ференц Н. О. - Захист резервуарів для нафти та нафтопродуктів за умов квазімиттєвих руйнувань, Павлюк Ю. Е., Ковба В. В. (2016)
Шаповалов О. В. - Підвишення надійності роботи внутрішнього протипожежного водопостачання, Кравець І. П., Кушнір А. П. (2016)
Баланюк В. М. - Комбіновані вогнегасні системи на основі ударної хвилі та газової об’ємної вогнегасної речовини (2016)
Бережанський Т. Г. - Дослідження якості наплавлення захисних евтектичних покриттів на робочі частини пожежного інструменту, Башинський О. І., Бойко Т. В. (2016)
Гащук П. М. - Загальні світові тенденції в царині проектування й виготовлення мобільної пожежно-рятувальної техніки. Північна Америка, Сичевський М. І. (2016)
Гнєушев В. О. - Аналіз причин виникнення та засобів запобігання торф’яних пожеж, Ференц Н. О. (2016)
Домінік А. М. - Дослідження можливості нагріву води пожежною помпою у комплексі з кавітатором, Руденко Д. В., Процишин Т. М., Матвієнко С. А. (2016)
Ковалишин В. В. - Дослідження хімічних речовин, як складників вогнегасних порошків для гасіння легких металів, Марич В. М., Кирилів Я. Б., Кошеленко В. В., Мірус О. Л. (2016)
Козяр Н. М. - Особливості вибухів та вибухопригнічення пилоповітряних сумішей (2016)
Кондрат В. Ф. - Вогняні торнадо у містах, Лопушанський Я. Й., Семерак М. М. (2016)
Костенко Т. В. - Охолодження пожежників-рятувальників шляхом удосконалення турборегуляції (2016)
Кузик А. Д. - Пожежна небезпека найпоширеніших трав'янистих рослин лук Західної України, Драч К. Л. (2016)
Кушнір А. П. - Синтез системи автоматичного керування поворотом люльки пожежного автопідіймача з урахуванням пружних властивостей стріли, Оксентюк В. М., Кравець І. П., Войцех М. В. (2016)
Міллер О. В. - Особливості застосування органами державного нагляду запобіжних заходів та їх судового розгляду, Харчук А. І., Шпирка Р. О. (2016)
Оксентюк В. М. - Імітатор статичного і динамічного навантажень для безредукторного електропривода механізму повороту платформи пожежного автопідіймача, Кушнір А. П., Дзьоба Т. Я., Шаповалов О. В. (2016)
Попович В. В. - Горіння териконів як ландшафтно-трансформуючий чинник зростання регіональної екологічної небезпеки, Піндер В. Ф. (2016)
Семерак М. М. - Моделювання теплового впливу пожежі на резервуари із нафтопродуктами в резервуарних парках, Поздєєв С. В., Яковчук Р. С., Чернецький В. В. (2016)
Семерак М. М. - Напружено-деформований стан трубобетонних елементів за умов нагрівання, Харишин Д. В. (2016)
Семерак М. М. - Термодинамічні процеси в замкнутому просторі вертикальних сталевих резервуарів за умов пожежі, Чернецький В. В., Михайлишин М. Р. (2016)
Федоровський В. В. - Експериментальне визначення температур займання та самозаймання подрібненого насіння олійних культур, Веселівський Р. Б., Лозинський А. Т. (2016)
Цвіркун С. В. - Визначення критичної температури стиснутих сталевих конструкцій підземних споруд, Григор’ян Б. Б., Рудешко І. В. (2016)
Баланюк В. М. - Вогнегасна ефективність та флегматизувальна дія поєднання вогнегасного аерозолю, газової вогнегасної речовини і ударних хвиль (2017)
Башинський О. І. - Поведінка дерев’яних незахищених конструкцій під час горіння, Ференц Н. О., Вовк С. Я. (2017)
Войтович Т. М. - Дослідження впливу інгібіторів корозії на корозійну активність робочих розчинів піноутворювачів, Ковалишин В. В., Кошеленко В. В. (2017)
Гащук П. М. - Загальні світові тенденції в царині проектування й виготовлення мобільної пожежно-рятувальної техніки. Європа, Сичевський М. І. (2017)
Гащук П. М. - Критичний аналіз теоретичних напірних характеристик (протипожежних) відцентрових помп, Царук Т. Р. (2017)
Гудим В. І. - Визначення причетності мідних провідників електричних мереж до виникнення пожеж на основі локального рентгеноспектрального аналізу, Мнухін А. Г., Назаровець О. Б. (2017)
Гуліда Е. М. - Забезпечення оптимальної кількості протипожежних засобів в приміщеннях цехів з використанням інформаційних технологій, Коваль О. М. (2017)
Гуліда Е. М. - Визначення локалізаційної границі та чинників локалізації лісової пожежі (2017)
Ємельяненко С. О. - Геоінформаційний портал як платформа для візуалізації та оцінювання пожежних ризиків у житловому секторі, Рудик Ю. І., Рак Т. Є. (2017)
Костенко Т. В. - Прогнозування теплового навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж у резервуарах з нафтопродуктами, Березовський А. І., Костирка О. В. (2017)
Кравців С .Я. - Оцінювання параметрів впливу на інтегральний пожежний ризик за допомогою факторного аналізу, Соболь О. М., Тютюник В. В. (2017)
Кузик А. Д. - Математичне моделювання процесів кондуктивного і радіаційного теплообміну під час пожежі в соснових лісах, Товарянський В. І. (2017)
Лущ В. І. - Аналіз підготовки газодимозахисників ДСНС України та шляхи підвищення її ефективності, Пархоменко Р. В., Лущ І. В. (2017)
Міллер О. В. - Діяльність суб'єктів господарювання в галузі пожежної та техногенної безпеки у разі залучення зовнішніх ресурсів – спеціалізованих експертних компаній, Харчук А. І., Дубинецька П. П. (2017)
Пархоменко В.-П. О. - Вплив купрум(ІІ) гексафлуор-силікату на термоокисну стійкість самозгасаючих епоксіамінних композицій, Кочубей В. В., Михалічко Б. М., Лавренюк О. І., Павловський Ю. П. (2017)
Семерак М. М. - Вплив швидкості вітру на процеси теплообміну між вертикальними сталевими резервуарами (на прикладі пожежі на нафтобазі "БРСМ Нафта"), Михайлишин М. Р. (2017)
Семерак М. М. - Математична модель процесу нагрівання трубобетонних колон за умов пожежі, Некора О. В., Харишин Д. В., Поздєєв А. В. (2017)
Фещук Ю. Л. - Вогнестійкість дерев’яних колон з вогнезахисним лицюванням, Поздєєв С. В., Ніжник В. В., Борис О. П. (2017)
Фірман Т. В. - Статистичний аналіз пожежної ситуації у Львівській області, Тимошук С. В., Фірман В. М. (2017)
Шаповалов О. В. - Оптимізація електричних параметрів автономного джерела електроживлення внутрішнього протипожежного водопостачання з акумуляторними батареями, Лин А. С., Кравець І. П., Кушнір А. П. (2017)
Атаманюк С. І. - Рухова активність студенток закладів вищої освіти у процесі занять скандинавською ходьбою, Кириченко О. В. (2018)
Багінська О. В. - Співвідношення факторних навантажень окремих показників біодинамічної структури руху, які характеризують рівень розвитку рухової функції у школярів різних вікових груп (2018)
Бакіко І. В. - Ставлення батьків та їх профілактично-виховна робота до наявності шкідливих звичок у своєї дитини, Файдевич В. В. (2018)
Баленко И. Ф. - Доступная детям с семи лет новая разновидность летнего биатлона – "водный биатлон" (2018)
Барыбина Л. Н. - Особенности изменения уровня заболеваемости студентов экономического университета в последние годы, Маракушин А. И., Церковная Е. В., Товстоплет О. С. (2018)
Безродня Т. І. - Впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 110 Харківської міської ради Харківської області, Бабічева С. М., Бесараб В. І. (2018)
Беседа Н. А. - Моніторинг якості методичної підготовки вчителя до застосування здоров’язбережувальних технологій (2018)
Білецька В. В. - Оцінка прояву цінністно-смилового компоненту компетентності здоров’язбереження у студентів, Семененко В. П., Бербенець О. С., Трачук С. В. (2018)
Богач О. В. - Механізми психологічного захисту як чинник здоров’язбереження студентів, Кіршо С. М. (2018)
Бондаренко І. Г. - Результати щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів, Дзюбан О. В, Ісаєнко М. В., Бондаренко О. В. (2018)
Вітченко А. М. - Педагогічні умови цілеспрямованого формування правильної постави дітей молодшого шкільного віку, Воєділова О. М., Василенко Л. А., Мельникова-Єгорченко Н. C. (2018)
Дейнеко А. Х. - Показники фізичної підготовленості учнів 11–12 років як складова частина здоров’язбережувальної компетентності, Луценко Л. С., Капустіна Т. В. (2018)
Дроздова К. В. - Організація харчування студентів факультету фізичного виховання університету Ушинського, м. Одеса, Подгорна В. В. (2018)
Духовний Л. Ф. - Моделювання здоров’язбережувального середовища в умовах експериментального закладу освіти як складова інноваційного розвитку нової української школи, Гмиря Г. В. (2018)
Єдинак Г. А. - Особливості психоемоційного стану дівчат протягом першого року навчання у закладі вищої освіти, Галаманжук Л. Л. (2018)
Жамардій В. О. - Психолого-педагогічні та вікові особливості студентів під час оволодіння фітнес-технологіями (2018)
Жиденко А. О. - Загальні принципи оптимального харчування студентів факультету фізичного виховання, Усманова Г. О., Федорченко О. С., Міщенко Т. В. (2018)
Іванченко Л. П. - Етапна технологія формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури і спорту, Пристинський В. М., Іванченко С. Г., Пристинська Т. М. (2018)
Корягін В. М. - Інноваційні підходи у формуванні здоров’язбережувальної компетентності студентів спеціальних медичних груп у фізичному вихованні ЗВО, Блавт О. З., Череповська О. А. (2018)
Кравченко Т. П. - Специфіка формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров’я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи (2018)
Ліцоєва Н. В. - Аналіз мотивації до фізичної рекреаційної діяльності та її форм, як перспективних шляхів фізичного виховання студентської молоді, Ніколайчук І. Ю., Завадська Н. В., Ліцоєва О. М. (2018)
Мандюк А. Б. - Рухова активність в інформаційному середовищі учнів загальноосвітніх шкіл віком 12-14 років (2018)
Мандюк А. Б. - Оцінка функціонального стану відкритих спортивних майданчиків м. Львова, Ріпак М. О. (2018)
Мандюк А. Б. - Форми рухової активності дітей шкільного віку на відкритих спортивних майданчиках м. Львова, Ярошик М. Я., Римар О. В., Маланчук Г. Г. (2018)
Маринчук П. І. - Оцінка фізичного розвитку та функціонального стану серцево-судинної системи студентів музичних спеціальностей (2018)
Напалкова Т. В. - Дослідження показників функціонального стану дівчат, які займаються системою пілатесу, Черненко А. Є. (2018)
Носко М. О. - Забезпечення інтерактивної здоров’язбережувальної навчально-виховної діяльності у процесі фізичного виховання, Воєділова О. М., Гаркуша С. В., Носко Ю. М., Вертель О. В. (2018)
Нудьга Н. В. - Вплив щоденної "години руху" на психологічне здоров’я старшокласників, Сліпченко Є. О. (2018)
Осипенко Е. В. - Измерение и оценка уровня общей физической подготовленности учащихся учреждений общего среднего образования (2018)
Осипенко Е. В. - Педагогическая личностно ориентированная модель физического воспитания школьников и студенческой молодежи (2018)
Павленко В. Й. - Організація занять школярів фізичними вправами у спеціальних медичних групах, Дісковський В. І., Пилипенко М. І. (2018)
Павлова Ю. О. - Якість життя дітей дошкільного віку: стан здоров’я та щоденна активність, Федечко О. Р. (2018)
Павлось О. О. - Результати експериментальної перевірки програми з використанням засобів проекту "Дитяча легка атлетика ІААФ" на уроках фізичної культури, Павлось Р. М., Хохла А. І., Дух Т. І. (2018)
Разумейко Н. С. - Стабілографія як метод ранньої діагностики порушень постави у дітей в умовах закладів загальної середньої освіти (2018)
Рибалко Л. М. - Основи методики активного відновлення компенсаторних функцій у студентів з остеохондрозом хребта як інноваційний підхід до їх здоров’язбереження, Воробйов О. В. (2018)
Трачук С. В. - Інновації в позаурочній роботі з фізичного виховання з молодшими школярами (на прикладі міні-тенісу), Нападій А. П., Кедрич Г. В. (2018)
Трояновська М. М. - Стан здоров’я школярів 10-11 років з вадами слуху (2018)
Ханікянц О. В. - Значення організації оптимального співвідношення раціонального харчування та рухової активності для студентської молоді (2018)
Хольченкова Н. М. - Сучасний танець як засіб здоров’язбереження: основні характеристики та особливості розвитку (2018)
Цигай С. Б. - Місце системи критеріїв диференційованого навчання рухових дій дівчат середнього шкільного віку у сучасній методиці фізичного виховання (2018)
Чуйко О. О. - Фізична підготовленість студентів 17–19 років під впливом занять з тайського боксу, Власюк О. О., Куниця О. П. (2018)
Шанковський А. З. - Передумови до розробки технології корекції тілобудови студентів з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави, Випасняк І. П. (2018)
Shkola O. M. - Conceptual basic principles of the organization of lessons with the students of the special medical groups in general educational establishments, Osiptsov A. V., Tuzov Ye. Yu. (2018)
Поляков В. А. - Концепція універсальної освітИ України: базові положення та методологічні орієнтири (проект), Колесник М. О., Жиденко А. О., Жара Г. І., Лісогор Т. М. (2018)
Title, content (2018)
Prokhorova V. - The optimization algorithm for the directions of influence of risk factors on the system that manages the potential of machine-building enterprises, Protsenko V., Bezuglaya Yu., Us Yu. (2018)
Mytrofanov O. - Analysis of the piston engine operation on ethanol with the synthesis-gas additives, Proskurin A., Poznanskyi A. (2018)
Golub G. - Experimental study into energy consumption of the manure removal processes using scraper units, Lukach V., Ikalchyk M., Teslyuk V., Chuba V. (2018)
Kovalchuk V. - Theoretical study into efficiency of the improved longitudinal profile of frogs at railroad switches, Sysyn M., Sobolevska Ju., Nabochenko O., Parneta B., Pentsak A. (2018)
Mogilnay O. - Mathematical modelling of operational stability of sowing machines’ mechanical systems, Paschenko V., Kharchenko S., Domashenko V., Siedykh K. (2018)
Golovko L. - Development of the laser-foundry process for manufacture of bimetalls, Salii S., Bloshchytsyn M., Alnusirat W. (2018)
Puzyr R. - Development of a method to determine deformations in the manufacture of a vehicle wheel rim, Savelov D., Shchetynin V., Levchenko R., Haikova T., Kravchenko S., Yasko S., Argat R., Sira Y., Shchipkovskyi Y. (2018)
Salenko A. - Forming a defective surface layer when cutting parts made from carbon-carbon and carbon-polymeric composites, Chencheva O., Lashko E., Shchetynin V., Klimenko S., Samusenko A., Potapov A., Gusarova I. (2018)
Boyko А. - Development of the gearless electric drive for the elevator lifting mechanism, Volyanskaya Y. (2018)
Abstract and References (2018)
Чубарь О. Г. - Удосконалення інструментарію фінансового забезпечення інновацій і "трикутника знань" на регіональному рівні, Сембер С. В., Матьовка Т. В. (2018)
Виецкая О. В. - Современные тенденции в налогообложении прибыли корпораций: перспективы налога на выведенный капитал (2018)
Гаркушенко О. Н. - Информационно-коммуникационные технологи в эпоху становления смарт-промышленности: проблемы определения и условия развития (2018)
Нікіфорова В. А. - Металургійна промисловість світу: зміни в регіональній структурі та їх наслідки для України (аналітичний огляд) (2018)
Слава С. С. - Структурні особливості нормативного забезпечення та напрями розвитку організаційного контенту трикутника знань в Україні, Гапак Н. М. (2018)
Кісь С. Я. - Роль післядипломної освіти у професійному розвитку працівників підприємств нафтогазового комплексу, Кісь Г. Р., Гнатюк І. А. (2018)
Береславская Е. И. - Монетарная власть современного мира: фундаментальное видение нынешних и грядущих проблем (о коллективной монографии "Монетарная власть в современном мире. Кто бросит вызов доллару?" под ред. В. П. Вишневского и Н. М. Шелудько) (2018)
До 60-річчя академіка НАН України Вишневського Валентина Павловича (2018)
Вихідні дані (2018)
Vasyltsiv T. G. - Strategic approaches to the effective use of intangible assets as a condition for strengthening the competitiveness of enterprises, Lupak R. L., Kunytska-Iliash M. V. (2018)
Гудзь О. Є. - Трансформація парадигми управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій, Прокопенко Н. С. (2018)
Zadorozhnyi Z. V. - Managament accounting of the transportation services’ self-cost using a global positioning system, Muravskyi V. V., Shevchuk O. A. (2018)
Kovalchuk Т. М. - Analysis of the financial condition of enterprises by phases of their life cycle, Verhun A. I. (2018)
Dzhedzhula V. V. - Crowdsourcing as a part of company’s intellectual capital, Yepifanova I. Yu. (2018)
Брінь П. В. - Структурні показники оцінки стратегічного внеску бізнес-процесів в систему підприємства, Прохоренко О. В., Ковшик В. І. (2018)
Tyuhtenko N. A. - Increasing competitiveness of the enterprise by improving logistic strategy of distribution of production and supply of raw materials, Makarenko S. M., Oliinyk N. M. (2018)
Babachenko L. V. - Modern aspects of organization of enterprises’ goods distribution systems, Zhydok V. V., Zabashtanskyi M. M. (2018)
Турсунов Б. О. - Методика оценки конкурентоспособности продукции текстильных предприятий, Кривякин К. С., Хакимов З. А. (2018)
Drozd I. K. - Implementation of the responsibility principle in the system of financial control of public procurement, Pysmenna M. S., Pohribna N. V. (2018)
Kosach I. A. - Finances of the public-private partnership as a way of Ukrainian agroindustrial complex development, Lysenko Zh. P., Oleksyn A. G. (2018)
Кулик В. А. - Використання підприємствами нових об’єктів обліку при проведенні заходів дигітальної благодійності, Жиглей І. В. (2018)
Berzin P. S. - Mechanism features of damaging the stock market and its significance in criminal law, Volynets R. A. (2018)
Zadorozhnia H. V. - On question of the principle of equity in the enforcement of monetary obligations, Zadorozhnyi Y., A. Kotsiuba R. O. (2018)
Iurynets Yu. L. - Banking conditions of conservative storage (escrow) as a mechanism for implementation of forced exchange of shares (squise-out) in Ukraine: problematic issues, Golubitsky S. G., Belkin L. M. (2018)
Hrubliak O. M. - Methodical approaches to assess the efficiency of the budget process in Ukraine, Karvatskyi M. V., Zhavoronok A. V. (2018)
Konieva Т. А. - Reduction the costs of formation of enterprise’s equity (2018)
Lemishko О. О. - Philosophical methodology in research of capital reproduction financial policy (2018)
Martynenko V. V. - On the problem of tax system optimization in Ukraine (2018)
Shlapak A. V. - Diversification of national financial markets in the context of globalization (2018)
Пахненко О. М. - Методичні аспекти оцінювання рівня фінансової безпеки малих підприємств, Криклій О. А. (2018)
Posokhov I. M. - Methodological approach to predicting producer prices for petroleum products, Horenko N. А., Chelak V. V. (2018)
Safonov Yu. M. - Innovation training and development technologies for managerial personnel, Maslennikov E. I., Borshch V. I. (2018)
Kyrylov Y. Y. - Viral management as a subset of creative management in conditions of financial instability, Tanklevska N. S., Zhosan G. V. (2018)
Bochko O. Yu. - Research of consumers 'liability level to Ukrainian online trade, Podvalna H. V., Kuziak V. V. (2018)
Korol I. V. - Theoretical and methodological fundamentals of the staff competitiveness management in personnel security aspect, Slatvinskyi M. А, Chyrva H. М. (2018)
Mazaraki N. A. - Effective system of commercial disputes resolution as a prerequisite of economic progress (2018)
Ganushchak-Efimenko L. M. - Competitive and integrative benchmarking to ensure the competitiveness of higher education institutions, Nifatova О. M., Shcherbak V. G. (2018)
Shvidanenko O. A. - Innovative component of the strategy of competitiveness of global brands, Gurova Iu. S., Busarieva T. G. (2018)
Balueva O. V. - The marketing strategy formation of social and economic integration and adaptation of internally displaced people, Tokareva V. I., Chuprina E. O. (2018)
Martynenko M. V. - Innovations in marketing of economic educational services, Lysytsia N. M., Prytychenko T. I. (2018)
Барабанова В. В. - Маркетингові аспекти розвитку ринку туристичних послуг в Україні, Богатирьова Г. А., Приймак Н. С. (2018)
Мойсієнко І. І. - Анотований список флори урочища Буркутські плавні (Херсонська область, Україна), Захарова М. Я., Мельник Р. П., Садова О. Ф. (2018)
Письменна Ю. М. - Вплив передпосівної обробки насіння наночастками срібла та міді на ріст і водоутримуючу здатність проростків озимої пшениці, Панюта О. О., Таран Н. Ю. (2018)
Цимбалюк З. М. - Морфологічні особливості генеративних органів Linnaea borealis, Царенко О. М., Дремлюга Н. Г., Булах О. В., Ніценко Л. М. (2018)
Комариста В. П. - Кількісне визначення внеску солоності, освітленості та дефіциту біогенів у вихід клітин і накопичення β-каротину в культурі Dunaliella salina (Chlorophyta), Білоусова К. М., Рудась О. М. (2018)
Бойко М. Ф. - Урочище Буркутські плавні – оазис північної бріофлори на півдні степової зони України (2018)
Ходосовцев О. Є. - Лишайники та ліхенофільні гриби Чалбаської арени нижньодніпровських пісків (Херсонська область), Дармостук В. В., Ходосовцева Ю. А., Наумович Г. О., Малюга Н. Г. (2018)
Шевченко М. В. - Перша знахідка Postia ptychogaster (Polyporales, Fomitopsidaceae) в Україні (2018)
Kolomiychuk V. P. - The new concept of protection of biota in the Republic of Moldova. The Red Data Book of Moldova (2015, Popova О. M. (2018)
Безуглий М. - Ф. І. Осташко – фундатор української сучасної біотехнології у тваринництві (Спогади учня) (2018)
Сушко О. Б. - Федір Іванович Осташко – життєвий шлях видатного вченого (Слово про вчителя) (2018)
Кунець В. В. - Справа всього життя (2018)
Tkachenko H. - Hematological profile of English half-breed horses reared Pomeranian region (Northern Poland), Andriichuk A., Tkachova I. (2018)
Tkachenko H. - In vitro antimicrobial screening of the ethanolic extract obtained from leaves of Ficus platypoda (Miq.) A. Cunn. ex Miq. (Moraceae) against fish bacterial pathogens, Osadowski Z., Buyun L., Gryshko M. M., Kasiyan O., Terech-Majewska E., Honcharenko V., Prokopiv A. (2018)
Tkachenko H. - Biomarkers of oxidative stress in the cardiac tissue of brown trout (Salmo trutta m. fario L.) after Chloramine-T disinfection, Grudniewska J. (2018)
Адміна Н. Г. - Вплив монбельярдських бугаїв на селекційні показники української чорно-рябої молочної породи в умовах безприв'язного утримання (2018)
Білий В. П. - Вплив способу утримання на продуктивні та етологічні показники бугайців при виробництві яловичини у молочному скотарстві (2018)
Жукорський О. М. - Оцінювання фітотоксичності мийно-дезінфікуючих засобів, які застосовують для санітарної обробки цистерн молоковозів, Стравський Я. С., Кривохижа Є. М. (2018)
Кузебний С. В. - Ефективність використання гормональних препаратів для корекції відтворювальної функції у молочних корів, Шарапа Г. С. (2018)
Кунець В. В. - Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин Інституту тваринництва НААН України (2018)
Мартинюк І. М. - Наукові досягнення лабораторії відтворення свиней Інституту тваринництва НААН, Бєліков А. А. (2018)
Павловський С. С. - Формування і розвиток маточних родин в новоолександрівській ваговозній породі, Ткачова І. В. (2018)
Панченко О. М. - Вивчення можливості використання маркерного гену (w2) для отримання мічених за статтю порід шовковичного шовкопряда та з метою збереження генетичного фонду, Руденко Є. В., Суханов С. В., Злотін О. З. (2018)
Повод М. Г. - Морфологічний склад туш свиней за різного способу кастрації, Михалко О. Г., Шпетний М. Б., Жижка С. В., Кліндухова І. М., Нечмілов В. (2018)
Полєва І. О. - Порівняльна характеристика амінокислотного складу молока з різними технологічними характеристиками, Долгая М. М., Калашніков В. О., Курепін О. О. (2018)
Синицька О. О. - Прогнозована молочна продуктивність корів залежно від значення педигрі індексу бугаїв-батьків (2018)
Скляренко Ю. І. - Вплив інтенсивності розвитку телиць на їх подальші господарськи корисні ознаки (2018)
Стрижак Т. А. - Використання низькоінтенсивного лазерного опромінення як сучасного біотехнологічного методу підвищення відтворювальних якостей свиней, Бєліков А. А., Коробов А. М., Стрижак А. В. (2018)
Ткачова І. В. - Формування і розвиток маточних родин в українській верховій породі (2018)
Храмкова О. М. - Морфометричні показники туш свиней залежно від генотипу та передзабійної живої маси, Повод М. Г. (2018)
Церенюк М. В. - Вплив кратності штучного осіменіння свиноматок на їх відтворювальну здатність (2018)
Церенюк О. М. - Методологія визначення ефекту гетерозису в свинарстві (2018)
Церенюк О. М. - Особливості будови тіла двопорідних маток, Акімов О. В., Мартинюк І. М., Череута Ю. В. (2018)
Шахова Ю. Ю. - Відтворювальна здатність кобил чистокровної верхової породи, Фурда І. В. (2018)
Шуліка Л. В. - Аналіз поліморфізму гену інсуліну в популяції м'ясо-яєчних курей методом ПЛР-ПДРФ (2018)
Юсюк Т. А. - Метод визначення молочної продуктивності кобил (2018)
Правила оформлення та прийому статей в НТБ ІТ НААН (2018)
Вихідні дані (2018)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 45: Традиционная энергетика. Гидравлические электрические станции: состояние и перспективы их развития (2018)
Benkahla M. - A new robust control using adaptive fuzzy sliding mode control for a DFIG supplied by a 19-level inverter with less number of switches, Taleb R., Boudjema Z. (2018)
Ковальова Ю. В. - Комп’ютерне моделювання режиму переривистих струмів електроприводу постійного струму з трифазним керованим випрямлячем (2018)
Панченко В. В. - Определение факторов пульсаций системы подавления мешающих гармоник полупроводникового преобразователя, Маслий А. С., Помазан Д. П., Буряковский С. Г. (2018)
Podoltsev O. D. - Calculation of the equivalent electrical parameters of the inductor of induction channel furnace with defects in its lining, Zolotaryov V. M., Shcherba M. A., Belyanin R. V. (2018)
Хлопенко И. Н. - Устойчивость и точность робастной системы стабилизации потокосцепления ротора асинхронного электропривода при случайных вариациях неопределенных параметров в заданных границах, Рожков С. А., Хлопенко Н. Я. (2018)
Боев В. М. - Расчет переходных процессов в электрических цепах с "некорректными" начальными условиями с помощью интеграла Дюамеля и разрывных функций (2018)
Баранов М. И. - Инструментальное обеспечение в Украине натурных испытаний объектов энергетики, авиационной и ракетно-космической техники на стойкость к воздействию импульсного тока искусственной молнии, Буряковский С. Г., Рудаков С. В. (2018)
Беспрозванных А. В. - Корреляция между электрическими и механическими характеристиками кабелей с радиационно-модифицированной изоляцией на основе безгалогенной полимерной композиции, Мирчук И. А. (2018)
Gerlici J. - Визначення раціональних геометричних параметрів пластинчастих елементів магнітної матриці поліградієнтного сепаратора, Шведчикова І. О., Романченко Ю. А., Нікітченко І. В. (2018)
Жекул В. Г. - Анализ и развитие пузырьковой модели стадии формирования высоковольтного пробоя водного промежутка, Хвощан О. В., Смирнов А. П., Тафтай Э. И., Швец И. С. (2018)
Montazeri Z. - Optimal utilization of electrical energy from power plants based on final energy consumption using gravitational search algorithm, Niknam T. (2018)
Акімова Л. М. - Механізми державного управління економічною безпекою України: аналіз чинників впливу, систематизованих за окремими сферами її розвитку (2018)
Бобровська О. Ю. - Теоретичні і методологічні засади організаційної побудови і функціонування територіальних громад як інтегрованих соціально-економічних організацій (2018)
Євтухов О. В. - Тенденції розвитку соціальних ризиків у сучасному суспільстві: державно-управлінський аспект (2018)
Тарасенко Т. М. - Розмежування політичної та кримінальної відповідальності у вимірі ціннісних основ публічного управління (2018)
Турій О. В. - Державна політика у сфері реалізації співпраці громадянського суспільства, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: правовий та управлінський аспекти (2018)
Батанов О. В. - Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: муніципально-правові проблеми взаємодії та функціонування, Кравченко В. В. (2018)
Волинець С. С. - Щодо визначення поняття "державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства" (2018)
Ясинська Н. А. - Значення економічної праксеології у розвитку системи державного управління в Україні (2018)
Кічук Н. В. - Суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників педагогічного процесу у дошкільному закладі освіти як ключова ідея особистісно орієнтованої парадигми (2016)
Боднар Н. М. - Корекційна робота із запобігання дисграфії в дітей молодшого шкільного віку (2016)
Поночовна-Рисак Т. М. - Мультимедійні засоби навчання у процесі викладання іноземних мов у немовних ВНЗ (2016)
Рибіна Н. В. - Специфіка формування мовної компетентності в поліетнічному просторі (на прикладі викладання іноземної мови) (2016)
Сімкова І. О. - Реалізація методики навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері (2016)
Stetsko I. I. - Problem-based learning versus traditional learning: general overview (2016)
Стребна О. В. - Елементи пошукової роботи на уроках природознавства в 2 класі (з досвіду початкових шкіл Херсонщини) (2016)
Тимофєєва О. Я. - Активні методи навчання діалогічного мовлення майбутніх фахівців морської галузі (2016)
Швець Г. Д. - Текстова основа навчання української мови іноземних студентів-гуманітаріїв (2016)
Вовк М. П. - Навчально-методичний ресурс фольклористичної підготовки майбутніх філологів: сучасний контекст (2016)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Герменевтичний підхід до творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Білик О. С. - Інтеграція методів навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах, Ключковська І. М. (2016)
Бондаренко В. Ф. - Шляхи підвищення ефективності формування іншомовної компетенції в немовних ВНЗ України, Корєшкова С. П. (2016)
Варданян А. О. - Розвиток професійних іншомовних мовленнєвих компетенцій студентів медичних факультетів (2016)
Вострікова В. В. - Практичні підходи до самоосвітньої діяльності вчителя німецької мови засобами ІКТ, Баканьов Д. Г. (2016)
Гнєдкова О. О. - Використання дистанційного навчання під час контролю знань самостійної роботи студентів мовних спеціальностей ВНЗ (2016)
Граматик Н. В. - Педагогічні умови формування екологічної компетентності вихователів дошкільних закладів освіти (2016)
Дакаленко О. В. - Актуалізація білінгвального (англо-німецького) аналітичного читання професійно спрямованих текстів студентами-спортсменами, Коваленко Н. Л. (2016)
Дворянчикова С. Е. - К вопросу составления словарной тетради как учебно-методического пособия для иностранных студентов-медиков (2016)
Звєкова В. К. - Пізнавальна діяльність майбутніх фахівців у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу в дошкільних закладах (2016)
Каніболоцька О. А. - Психолого-педагогічні основи формування англомовної комунікативної компетенції студентів-філологів із використанням інформаційних технологій (2016)
Колісник В. Ю. - Формування психолого-педагогічної готовності майбутніх інженерів-програмістів у процесі здійснення різнорівневого підходу в навчанні іноземної мови (2016)
Кошіль Н. Є. - Принципи відбору й розподілу лексики для навчальних мовних ситуацій на першому етапі вивчення англійської мови в немовному виші (2016)
Кузнецова Ю. В. - Теоретичні засади формування професійного іміджу сучасного фахівця (2016)
Левчик Н. С. - Формування англомовної компетентності в письмі у студентів першого курсу – майбутніх учителів англійської мови (2016)
Ліпшиць Л. В. - Роль соціокультурної компетентності у професійній діяльності майбутніх судноводіїв (2016)
Микитишин А. А. - Педагогічні передумови застосування дистанційного курсу у професійній іншомовній комунікативній підготовці майбутніх програмістів (2016)
Мураткова Н. Ю. - До питання щодо змісту та структури музично-театральної діяльності майбутнього вчителя музики, Осадча Т. В. (2016)
Палецька-Юкало А. В. - Відбір і характеристика автентичних художніх творів для формування німецькомовної лексичної компетентності майбутніх учителів (2016)
Potenko L. O. - Peculiarities of methodological approaches to teaching english for specific purposes (2016)
Потюк І. Є. - Психолого-методичні аспекти формування англомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей (2016)
Ребенко М. Ю. - Викладання професійно орієнтованого курсу англійської мови для студентів математичних спеціальностей (2016)
Степанова О. А. - Вітчизняне кіно в системі професійної підготовки майбутніх педагогів (2016)
Ткаченко С. В. - Етична компетентність учителя суспільно-гуманітарних дисциплін як предмет педагогічного дослідження (2016)
Успенська В. М. - Становлення професії "вчитель основ здоров’я": курси підвищення кваліфікації (2016)
Ференчук І. О. - Проблема формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів у контексті сучасних досліджень (2016)
Фурдуй С. Б. - Моральна самосвідомість майбутнього корекційного педагога: шляхи формування у вищій школі (2016)
Фурс Т. І. - Структура вмінь реферативного перекладу майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Чабан Н. І. - Професіографічний підхід до формування української фахової термінології майбутніх юристів (2016)
Чжан Сянюн - Особливості впровадження спецкурсу "Основи формування художньо-виконавської майстерності" у процесі фахової підготовки майбутніх піаністів з КНР (2016)
Ярощук I. Д. - Особистість економіста в системі професійної підготовки: комунікативний аспект, Ярощук О. В. (2016)
Корольова І. І. - До питання підготовки менеджерів освітньої галузі як професійних керівників (2016)
Корнещук В. В. - Тенденції та перспективи дослідження проблем професійної підготовки соціальних працівників у ВНЗ (2016)
Дереш В. С. - Наукові пошуки у сфері сімейного виховання і соціалізації особистості у другій половині ХХ – початку ХХІ століть (2016)
Шиманська М. - Виховання крізь призму поглядів представників педагогічної соціології (2016)
Завгородня Т. К. - Зміст освіти в Україні (ХХ –початок ХХІ століття): культурологічний аспект (2016)
Замашкіна О. Д. - Становлення системи логопедичної допомоги дітям України: повоєнний етап (2016)
Кохановська О. В. - Внесок К. Д. Ушинського у розробку змісту природничо-математичної освіти дівчат (2016)
Кузьменко Ю. В. - Джерельна база з проблеми формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки (50-ті рр. ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Мартиненко І. І. - Українська інтелігенція слобідського краю та її внесок у розвиток національної освіти (2016)
Відомості про авторів (2016)
Байструк-Глодан Л. З. - Вплив гідротермічних показників та міжфазних періодів на насіннєву продуктивність конюшини лучної в умовах Передкарпаття (2018)
Ващишин О. А. - Вплив абіотичних чинників на інтенсивність розвитку фітофторозу картоплі в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Волощук І. С. - Урожайність, коефіцієнт розмноження та вихід кондиційного насіння тритикале озимого залежно від особливостей сорту, Волощук О. П., Глива В. В., Рудавська Н. М., Случак О. М., Герешко Г. С., Ковальчук О. І. (2018)
Волощук О. П. - Особливості осіннього розвитку рослин ріпаку озимого залежно від строків, способів сівби та норм висіву насіння, Распутенко А. О. (2018)
Дубицький О. Л. - Метод розрахунку відносної швидкості росту та швидкості нетто асиміляції у листках рослин на прикладі пшениці озимої, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2018)
Дубицький О. Л. - Продуктивність колосу залежно від ефективності утворення й відтоку асимілятів з листків пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2018)
Лихочвор В. В. - Вплив морфорегуляторів на ріст і розвиток рослин сортів ячменю озимого в умовах Лісостепу Західного, Матковська М. В. (2018)
Лихочвор В. В. - Урожайність нуту залежно від мінерального живлення, Пущак В. І. (2018)
Марухняк А. Я. - Рейтинговий розподіл селекційних ліній ячменю ярого за адаптивністю, Воробйова Ю. В., Яремко В. Я. (2018)
Оліфір Ю. М. - Вплив рівня мінерального удобрення та позакореневого підживлення на врожайність бобів кормових в умовах Лісостепу Західного, Багай Т. І., Борисюк В. С., Іванюк В. Я. (2018)
Панахид Г. Я. - Енергетична ефективність способів поліпшення різновікових травостоїв, Коник Г. С. (2018)
Пилипів Н. І. - Вплив удобрення та застосування біопрепарату органік-баланс у лучному кормовиробництві, Дзюбайло А. Г. (2018)
Терлецька М. І. - Продуктивність та формування ботанічного складу лучних фітоценозів багатофункціонального призначення залежно від складу травосумішок та удобрення, Котяш У. О., Бугрин Л. М., Сметана С. І., Дідух Г. М. (2018)
Шувар А. М. - Формування врожаю і якості зерна пшениці озимої залежно від строків сівби та рівня живлення, Беген Л. Л., Тимків М. Ю., Войтович Р. М. (2018)
Кирилів Б. Я. - Вікова динаміка росту і розвитку каченят залежно від інтенсивності білкового обміну (2018)
Федак В. Д. - Оцінка типу конституції корів-первісток поліської м’ясної породи за їх розвитком в умовах Карпатського регіону, Федак Н. М., Полуліх М. І., Шелевач А. В. (2018)
Боївка Т. Т. - Маркетингові дослідження інноваційної продукції, Савка М. В., Полуліх О. Я., Шинкарук П. М. (2018)
Денисов А. И. - Синтез регулятора скорости для двухконтурной системы запуска газотурбинного двигателя вертолета с бесколлекторной электромашиной постоянного тока, Бурсала А. Л., Бурсала Е. А., Шаповалов О. Л., Башинский К. В. (2018)
Дудуш А. С. - Моделювання антени біжучої хвилі на основі Ш-хвилеводу, Грибов В. М. (2018)
Жердєв М. К. - Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забезпечення, Сєлюков О. В., Глухов С. І., Гахович С. В., Нікіфоров М. М. (2018)
Кудрявцев А. Ф. - Воєнно-економічні аспекти сумісного застосування літаків і безпілотних літальних апаратів (2018)
Мазур В. Ю. - Метод розкриття невизначеності в задачах протидії двох сторін у контексті функціонування системи висвітлення надводної обстановки, Боровик О. В., Рачок Р. В. (2018)
Макаров С. А. - Розширення функціональних можливостей посадкового радіолокатору щодо визначення швидкості шляхом вимірювання параметрів спектру зондувального сигналу, відбитого від повітряного судна на етапі посадки, Сокол О. О., Поворознюк В. Я., Яндола В. П. (2018)
Почерняев В. Н. - Состояние и направления развития мобильных цифровых тропосферных систем связи, Повхлеб В. С. (2018)
Чернишев М. І. - Оцінка точності визначення положення БпЛА різницево-далекомірним методом в рухомій системі пасивної радіолокації зенітних комплексів малої дальності, Куценко В. В. (2018)
Андрушко М. В. - Дослідження шляхів створення системи об’єктивного контролю сучасних БпАК та уніфікації наземних систем обробки інформації, Ратушний С. В. (2018)
Гусляков О. М. - Методика комплексного обґрунтування вимог до робототехнічного комплексу розмінування (2018)
Демидко Л. С. - Напрями удосконалення автоматизованих систем управління для артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України, Трофименко П. Є., Сорокоумов Г. В., Луговський І. С. (2018)
Добринін І. С. - Оптимізація вибору варіанту побудови системи захисту інформації від атак при антагоністичній грі, Борова М. П. (2018)
Кучеренко Ю. Ф. - Методологічні аспекти проектування матеріально-технічної основи автоматизованої системи військового призначення (2018)
Леонтьєв О. Б. - Засоби імітаційного моделювання, як інструмент синтезу структури інженерно-авіаційної служби авіаційних частин та підрозділів, Паращенко Т. В. (2018)
Галак О. В. - Сучасні технології нейтралізації хімічно-небезпечних речовин, Сахненко М. Д., Каракуркчі Г. В., Брянкін О. С., Бєлоусов І. О. (2018)
Дєнєжкін М. М. - Ефективність планування та виконання програм і планів розвитку Збройних Сил України (2018)
Дідіченко В. П. - Методичний підхід до обґрунтування раціонального складу військ (сил) Збройних Сил України (2018)
Ємельяненко М. Г. - Наукове обґрунтування методики розрахунку вібраційних машин з пневмогідроприводом для формування дрібноштучних бетонних виробів, Рачковський О. В. (2018)
Олізаренко С. А. - Метод порівняння ступеню нечіткості між нечіткими множинами типу 1 та інтервальними нечіткими множинами, Самокіш А. В., Капранов В. О. (2018)
Семененко О. М. - Методичні рекомендації щодо формування методології воєнно-економічного обґрунтування (супроводження) програм розвитку Збройних Сил України, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Добровольський Ю. Б., Масловський С. С., Корочкін О. А. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Голубенко Л. М. - Вельмишановний Валентине Григоровичу!, Кулина І. Г. (2018)
Березіна Ю. О. - "Давньосаксонська молитва хрещення" як приклад діалектних особливостей давньоверхньонімецького періоду (2018)
Глущенко О. В. - Природа дифтонгів та їх розвиток в історичному просторі (2018)
Голубенко Л. М. - Діахронічне дослідження іменників зі значенням збірності в німецькій мові, Кулина І. Г. (2018)
Літвінова Н. В. - Розвиток семантики іменників gomo/gomman "чоловік, людина" у німецькій мові (на матеріалі давніх текстів: діахронічне дослідження) (2018)
Ярмолович Г. Ю. - Місце числівників у дослідженні германських мов (2018)
Verbitska T. - Diskurspartikeln bei der entwicklung der digitalen Kommunikationsfähigkeit, Nykyforenko I. (2018)
Алексєєва О. Б. - Щодо питання лексико-семантичних особливостей французької інтернет-мови як сучасного мовного явища (2018)
Анохіна Т. О. - Лакуни лексико-семантичного поля гумор: лексикографічний аспект, Кобякова І. К., Швачко C. О. (2018)
Афанасьєва О. М. - Структура агентивних відношень у ритуалізованій комунікації (на матеріалі англомовної лінгвокультури) (2018)
Балабін В. В. - Визначення кваліфікації військового перекладача (2018)
Битко Н. С. - Словари индийского английского в парадигме Oxford University Press (2018)
Бубнов Д. В. - Фонетичні маркери ірландського варіанта англійської мови (2018)
Варбанець Т. В. - Роль власних назв у стереотипізації образів персонажів електронних ігор (2018)
Васильєва О. О. - Структурно-семантичні особливості функціонування англомовних гемеронімів (2018)
Дмитрук Л. А. - Взаимодействие грамматического и художественного времени в художественном произведении (2018)
Колегаєва І. М. - Конструювання номінативного поля концепту: етапи та одиниці (2018)
Кравченко Н. О. - Ритуал богослужіння як семіотичний вияв синергійності молитовного дискурсу (2018)
Музя Е. М. - Топонимическая лексика и критерии её классифицирования (2018)
Мулик К. О. - Спеціфіка професійної лексики педагогічної спрямованості (2018)
Набока Е. Н. - Семантические трансформации библейских протосообщений в современном англоязычном политическом дискурсе (2018)
Попік І. П. - Вербальна та невербальна комунікація (на матеріалі публікацій А. Піза) (2018)
Савчук А. Я. - Риторичний та стилістичний підхід до вивчення метафори в науково-критичному дискурсі (2018)
Сєчіна C. І. - Особливості категоризації полісемантичних прикметників-репрезентантів концепту ідентичність (на матеріалі мексиканського та чилійського національних варіантів іспанської мови) (2018)
Сиваченко І. В. - Роль динамічного компонента просодії у мовленні спортивних коментаторів (на матеріалі коментарів кінних перегонів) (2018)
Строченко Л. В. - Концепт genius в англомовній науковій картині світу (2018)
Тхор Н. М. - Морфологічні особливості англомовної стоматологічної термінології (2018)
Четайкіна В. В. - Функціонування біблеїзмів в американському президентському дискурсі ХХ століття (2018)
Podkovyroff N. - Reading literary texts in the teaching and learning of Greek as a second foreign language (2018)
Soroka I. A. - Continuing professional development of teachers of English: importance and peculiarities (2018)
Cинявська Л. І. - "Олітературнення" як ознака нової драми в європейському письменстві в оцінці Лесі Українки (2018)
Ярмолович О. І. - Багатозначність творчості О.К. Толстого в навчальному просторі підготовки вчителів іноземної мови (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Wickramasinghe D. - The evolution of anorectal manometry, Warusavitarne J. (2018)
Makarchuk N. R. - DN4 questionnaire in family practice for evaluation of clinical manifestations of neuropathic pain in type 2 diabetes patients treated by light therapy (2018)
Yermishev O. V. - The levels of functional-vegetative homeostasis as criteria for magnetotherapy efficacy (2018)
Bystrytska M. A. - Bone mineral status and metabolism disorders in patients with chronic spinal cord injury (2018)
Ivashchuk L. Yu. - Pathogenetic approaches and ways of prevention of thromboembolic complications in trauma patients (2018)
Aden D. - Mixed germ cell teratomatous tumour of testis in adults: diagnostic challenges for a histopathologist (case report), Shadan M., Khan I. D., Alam F., Naim M., Mohiyadheen R., Naim E. (2018)
Lamasz A. - Is metabolomics the diagnostic tool for medical diagnostics of cancer? An example based on lung and breast cancer, Barg W., Mlynarz P. (2018)
Khan I. D. - Hemophagocytosis secondary to pharyngeal abscess in an immunocompetent patient (case report), Malik M., Rajmohan K. S., Banerjee P., Khan S., Panda P. S., Brijwal M., Gupta S., Kahkasha Kahkasha, Gazala S. (2018)
Demkovych A. Ye. - Reactive oxygen and nitrogen species role in experimental periodontitis development (2018)
Antonenko А. М. - Epidemiologic evaluation of thyroid diseases morbidity of Ukrainian adult population from 2000 to 2013, Korshun М. М., Vavrinevych O. P., Omelchuk S. T., Bardov V.H. (2018)
Lukianchuk V. D. - Cerebroprotection by germanium coordination compounds in experimental acute global brain ischemia, Seifullina I. I., Martsinko O. E., Shevchuk O. O. (2018)
Kopanytsia O. M. - Carrageenan induces cell death in rats blood, Marushchak M. I., Krynytska I. Ya. (2018)
Khudan-Tsilo I. I. - Cytokines profile in experimental contact allergic dermatitis and use of nanoencapsulated agents, Shevchuk O. O., Korda M. M. (2018)
Butsenko L. M. - Opportunistic bacteria in agroecosystems of Ukraine, Pasicnhyk L. A. (2018)
Denefil О. V. - The alteration of pro- and anti-inflammatory cytokines in adrenaline-calcium induced myocardial damage and its correction with quercetin in rats, Мusiienko А. M. (2018)
Barg J. - Conventional minimum in copyright protection (the Berne convention) (2018)
Титул, зміст (2018)
Kostenko I. - Improvement of the method of calculation of mechanical characteristics of a traction motor of direct current with combined excitation (2018)
Tsiruk V. - Development of method of increasing accuracy of measuring angular velocity and acceleration of gyrostabilized platform (2018)
Trotsenko Ye. - Experimental study and modeling of partial discharge detection system, Brzhezitsky V., Protsenko O., Chumack V., Haran Ya. (2018)
Biryukov I. - Analysis and generalization of the results of an experimental research of the rechargeable batteries of self-guided electric torpedo СЕТ-65 (USSR) in postguarantee terms of exploitation, Biryukov A., Shcheptsov O. (2018)
Shutenko O. - Analysis of distribution laws of insulation indicators of high-voltage oil-fillled bushings of hermetic and nonhermetic execution, Zagaynova A., Serdyukova G. (2018)
Abdullah N. - Influence of external factors on the process of hydrates development in laboratory conditions, Kutnyi B. (2018)
Ostroverkhov M. - Study into energy efficiency of the drive of electric vehicles with an independent power supply depending on the configuration of the power source, Trinchuk D. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Хоменко В. І. - Аналіз міжнародних та національних норм правової регламентації у сфері трансплантації тканин і клітин та можливості покращення нормативно-правового забезпечення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в Україні (2018)
Khomenko V. I. - Review of international and national principles of law in the field of tissue and cell transplantation and the approaches of improving the regulatory framework of hematopoietic stem cells transplantation in Ukraine (2018)
Квитницкая-Рыжова Т. Ю. - Влияние генной терапии PEI-pDNA комплексом, несущим ген препроинсулина человека, на структурные и ультраструктурные характеристики ряда органов при экспериментальном сахарном диабете у мышей разного возраста, Луговской С. П., Клименко П. П., Михальский С. А., Хаблак Г. В., Топорова Е. К. (2018)
Kvitnitskaya-Ryzhova T. Yu. - The effects of gene therapy with PEI-pDNA complex containing human preproinsulin gene on structural and ultrastructural characteristics of several organs in mice of different ages at experimental diabetes mellitus, Lugovskoy S. P., Klymenko P. P., Mykhalsky S. A., Khablak G. V., Toporova E. K. (2018)
Лабунец И. Ф. - Влияние разных доз тимулина in vivo и in vitro на некоторые биологические свойства мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костного мозга у мышей разных линий, Родниченко А. Е. (2018)
Labunets I. F. - The effects of different doses of thymulin in vivo and in vitro on some biological properties of bone marrow-derived multipotent mesenchymal stromal cells in mice of different strains, Rodnichenko A. E. (2018)
Калмикова О. О. - Вплив різних режимів введення мелатоніну на диференціацію та функціональний стан бурих адипоцитів in vivo, Дзержинський М. Е. (2018)
Kalmukova O. O. - The effects of different time of melatonin administration on differentiation and functional status of the brown adipocytes in vivo, Dzerzhinsky M. E. (2018)
Родніченко А. Є. - Відтворення токсичної купризонової моделі демієлінізації в системі in vitro (2018)
Rodnichenko A. E. - Implementation of a toxic cuprizone model of demyelination in vitro (2018)
Правила для авторів (2018)
Передмова (2018)
Степанчук В. М. - Природні барвники в матеріалах багатошарової мустьєрської стоянки Пролом II, Нездолій О. І., Вєтров Д. О. (2018)
Гаскевич Д. Л. - Матеріали буго-дністровської неолітичної культури долини Дністра в межах України (2018)
Бурдо Н. Б. - Раннетрипольское святилище в Сабатиновке II. Проблема интерпретации строительных остатков триполья (2018)
Буйських А. В. - Найраніша кераміка з Борисфена (за матеріалами розкопок В. В. Лапіна) (2018)
Русяєва А. С. - Сакральні графіті з розкопок В. В. Лапіна в Борисфені, Станиціна Г. О. (2018)
Пукліна О. О. - Скляні фіали римського часу з Ольвії (2018)
Мироненко Л. В. - Кахляні композиції у декорі печей Батурина останньої третини XVII — початку XVIII ст. (2018)
Відейко М. Ю. - Поселення трипільської культури Янча 1 (2018)
Овчинников Е. В. - Пластика з трипільських поселень канівського Подніпров’я: нові надходження (2018)
Фіалко О. Є. - Медичні інструменти із скіфських курганів Херсонщини (новий погляд на відомі артефакти), Хомчик М. А., Бут Ю. П. (2018)
Шелехань О. В. - Односічний кинджал IV ст. до н. е. з нижнього Подніпров’я (2018)
Шевченко Т. М. - Ольвійські погрудні теракоти з ліпними чашею і прикрасами (2018)
Сон Н. О. - Ліпні світильники з Тіри, Шейко І. М. (2018)
Капустін К. М. - Давньоруський і золотоординський горизонти середньовічного Вишгорода (за матеріалами розкопок 1947 р.) (2018)
Нестеровський В. А. - "Рум’яна" для небіжчиків (результати досліджень мінеральних артефактів із поховань Золотої Балки), Дзнеладзе О. С., Горбаненко С. А., Андрєєв О. В. (2018)
Комар О. В. - Археологічне та археомагнітне датування волинцевських комплексів Ходосівського поселення (2018)
Хамайко Н. В. - Археозоологічні матеріали Шестовицького могильника в колекціях Інституту археології, Яніш Є. Ю. (2018)
Сергєєва М. С. - Дерев’яні артефакти з Райковецького городища (2018)
Кравець А. Ю. - Біоцентризм як одна з основних категорій сучасного біополітичного дискурсу (2018)
Алалі Ахмад - Суб’єкти політичного менеджменту в парадигмі належного врядування ("good governance") (2018)
Баштанник О. В. - Проблема викривлення комунікації в управлінських відносинах та відтворення політичного порядку (2018)
Ставченко С. В. - Кризові консультації як складова політичного управління (2018)
Дахно О. Ю. - Державна територія та територіальна цілісність: структурно-функціональний аналіз морфології понять (2018)
Єрмакова Т. Г. - Реалізація соціальних потреб студентства у сфері освіти в Україні (2018)
Стеценко Т. О. - Довіра як соціальний ресурс: від теоретичної концептуалізації до пошуку механізмів практичного управління (2018)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Взаємозв’язок соціального призначення та планування території реабілітаційного парку (2018)
Семергей Н. В. - Релігійно-церковний вимір українського національно-культурного відродження 1917–1921 років: концептуалізація наративу сучасної історіографії (2018)
Луканова В. В. - Феномен пандемії з точки зору системного підходу: до постановки питання (2018)
Loboda Yu. O. - "The Post-Modern Turn” of the US Military Scholars: Shallow, Adherent and Critical? (2018)
Ігнатюк А. І. - Тенденції розвитку страхових ринків після світової фінансової кризи, Шолойко А. С. (2018)
Циганов С. А. - Розвиток штучного інтелекту: еволюційні процеси на міжнародному фінансовому ринку, Апалькова В. В. (2018)
Диба М. І. - Формування діджитал-парадигми соціально-економічного розвитку, Гернего Ю. О. (2018)
Дробязко А. О. - Перспективи подолання рентної моделі економіки України (2018)
Притуляк Н. М. - Соціальне інвестування як форма реалізації корпоративної відповідальності (2018)
Бортніков Г. П. - Фінансова підтримка кредитування малого та середнього бізнесу за допомогою державних гарантій (2018)
Затонацька Т. Г. - Інституціональний інструментарій формування видатків на загальну середню освіту в Україні, Герасименко О. О., Лаврентьєв М. М. (2018)
Олейнікова Л. Г. - Податкові інструменти підтримки освітньої галузі в Україні, Точиліна І. В. (2018)
Бондаренко В. В. - Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх менеджерів, Яценко О. М. (2015)
Бугаєвська Ю. В. - Змістово-організаційний та рефлексивно-коригувальний етапи технології формування корпоративної культури (2015)
Гнатишин І. Л. - Творчий потенціал студентів як важливий чинник суспільного прогресу держави (2015)
Кобко В. А. - До питання про критерії оцінки системи управління процесом виховання майбутніх фахівців пожежної безпеки в умовах підготовки у вищих навчальних закладах ДСНС України (2015)
Ковальчук А. М. - Вплив особистісних якостей на результати тестувань з фізичного виховання перемінного складу ЛДУ БЖД, Петренко А. М., Баран Ю. С., Коваль І. С. (2015)
Кусій М. І. - Розвиток професійних якостей майбутніх фахівців служби надзвичайних ситуацій у процесі вивчення математики (2015)
Лабач М. М. - "Рідна хата" як метафора й ідеал держави у візії митрополита Андрея Шептицького (2015)
Ізонін І. В. - Метод збільшення роздільної здатності зображень на основі штучних нейронних мереж, Ткаченко Р. О., Пелешко Д. Д., Батюк Д. А. (2015)
Мокренко П. В. - Ймовірнісна оцінка роботи сенсорів подвійної технології, Стахів Р. І. (2015)
Ткаченко Р. О. - Методи та засоби управління крановими установками, Вербенко І. О., Малець І. О. (2015)
Горбань В. Б. - Проектно-орієнтоване управління процесами розвитку дуальних систем, Хмель П., Мартин Є. В., Лясковська С. Є. (2015)
Ренкас А. Г. - Інноваційні технології управління якістю в проектах підготовки рятувальників, Придатко О. В., Мозоль Д. Б., Гангур Т. П. (2015)
Рак Ю. П. - Модель проактивного управління складними системами (на прикладі проекту впровадження Системи 112), Кобилкін Д. С. (2015)
Стародуб Ю. П. - Ініціювання проектів підвищення стану безпеки територій засобами математичного моделювання повеней, Гаврись А. П. (2015)
Ігнатович А. О. - Моделі підвищення ефективності та надійності блокових шифрів, Павич Н. Я. (2015)
Бабаджанова О. Ф. - Вертикальна міграція нафтопродуктів у поверхневих шарах грунту, Павлюк Ю. Е., Сукач Ю. Г. (2015)
Бондаренко І. В. - Енергорекуперація та іскробезпека при експлуатації електроламп, Сольона О. Я., Рудик Ю. І., Сольоний С. В. (2015)
Попович В. В. - Фітомеліорація як засіб виведення сміттєзвалищ із експлуатації (2015)
Шелюх Ю. Є. - Особливості конструювання та розробка ефективного обладнання для зниження антропогенного навантаження на довкілля від промислових видів пилу (2015)
Бочковський А. П. - Онтологічні та гносеологічні аспекти ризику виникнення небезпек (2015)
Горбань В. Б. - Діагностика рівня знань дітьми молодшого шкільного віку правил пожежної безпеки, Жезло Н. В., Хлевной О. В. (2015)
Лин А. С. - Аналіз термозахисних властивостей захисного одягу для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2015)
Полька Т. О. - Обґрунтування параметрів конструкції одягу для працівників металообробних цехів, Мазурак Х. О. (2015)
Стрілець В. М. - Розкриття закономірності виконання основних операцій газодимозахисників, Ковальов П. А., Молодика Є. А. , Іщук В. М. (2015)
Телегіна Г. В. - Вплив психічного здоров’я населення на виробничий травматизм (2015)
Title (2017)
Contents (2017)
Ngwakwe C. C. - Forecasting short-term carbon emission futures price volatility: information for hedging carbon emission futures risk (2017)
Pretty M. M. - Harmful mining activities, environmental impacts and effects in the mining communities in South Africa: a critical perspective, Odeku K. O. (2017)
Matsenko O. - Justification of integrated environmental and economic assessment of the impact actions in the field of oil and gas extraction, Gramma O. (2017)
Chowdhury T. - Environmental Performance Index and GDP growth rate: evidence from BRICS countries, Islam S. (2017)
Miyambu G. R. - Centralized Statistics Courses at SMU: opportunity and advantage for SOR; research benefits for SMU, Lekganyane M. M., Seeletse S. M. (2017)
Arko-Achemfuor A. - Socio-economic development through the exploitation of natural resources in rural South Africa (2017)
Pimonenko T. - Energy-efficient house: economic, ecological and social justification in Ukrainian conditions, Lyulyova L., Us Y. (2017)
Msomi B. - Insights and challenges of efficient water service provision and management, Chikandiwa C. T. (2017)
Ben Zaied Y. - Long-run analysis of Environmental Kuznets Curve in the Middle East and North Africa, Ben Cheikh N., Nguyen P. (2017)
Shvindina H. - Organizational changes: new challenges in search for sustainability (2017)
Szyłkowska M. - Armed forses as security and peace guarantee in the country and abroud – legal conditions, Kulczycki M. (2015)
Дубинецька П. П. - Вплив інформаційного середовища на механізм податкового регулювання в національному господарстві, Мартин О. М., Повстин О. В. (2015)
Szyłkowska M. - It threats to national security: description, classififcation and problems (2015)
Бушуєв Д. А. - Імунна пам'ять як інструмент управління програмами розвитку підприємств (2015)
Рак Ю. П. - Алгоритмізація комплексної оцінки властивостей складних об’єктів при надзвичайних ситуаціях: проектно-орієнтований підхід, Сукач Р. Ю. (2015)
Польшаков І. В. - Взаємодія стратегічного та операційного управління проектно-орієнтованою організацією (2015)
Рибак А. І. - Аналіз стейкхолдерів проекту з використанням експертних оцінок, Азарова І. Б. (2015)
Сидорчук О. В. - Процеси управління конфігурацією систем-продуктів і проектів, Ратушний Р. Т., Щербаченко О. М., Ратушний А. Р., Сіваковська О. М. (2015)
Галущак М. О. - Математичне моделювання та аналіз невизначеності емісії парникових газів при видобуванні і переробці нафти у Польщі, Бунь Р. А., Йонас М. (2015)
Лобойченко В. М. - Закономірності зміни мінералізації водних витяжок розораних грунтів Лозівського району Харківської області (2015)
Попович В. В. - Екологічна небезпека фільтраційних водойм сміттєзвалищ, Кучерявий В. П. (2015)
Радомська М. М. - Аналіз ризиків для здоров’я, пов’язаних з діяльністю паливозаправних об’єктів (2015)
Степова К. В. - Математична модель адсорбції Н2S з промислових відхідних газів на Fe-модифікованому бентоніті (2015)
Басов М. В. - Комплексна оцінка якості води малих річок на прикладі лівих приток річки Рось, Сиса Л. В. (2015)
Бородіна Н. А. - Технологічна карта дослідження впливу на навколишнє середовище автомобільних доріг загального користування, Варбанець Р. А. (2015)
Адамчук О. С. - Екологічний аналіз стану атмосферного повітря в межах Костопільського району Рівненської області, Гулай Л. Д. (2015)
Кондрат В. Ф. - Математичне моделювання переносу забруднень в грунтах за стимулюючої дії механічних коливань, Лопушанський Я. Й. (2015)
Кондрат В. Ф. - Торнадо в Україні, Лопушанський Я. Й., Семерак М. М. (2015)
Мигаль В. П. - Структурно–функціональний підхід до аналізу безпеки складних технічних систем, Мигаль Г. В. (2015)
Панасюк М. В. - Екологічний стан атмосферного повітря Ковельського району Волинської області на основі статистичних даних, Гулай Л. Д. (2015)
Radomska M. M. - Optimization and implementation of energy saving programs at airports, Samsoniuk O. V. (2015)
Бочковський А. П. - Теоретичні аспекти критеріальної оцінки потенціалу ефективності системи управління охороною праці (2015)
Гащук П. М. - Про окремі сентенції-комільфо в теорії автомобіля (2015)
Гивлюд А. М. - Обгрунтування можливості використання природного цеоліту для очищення стічних вод молокозаводів, Сабадаш В. В., Гумницький Я. М. (2015)
Гащук П. М. - Параметрична ідентифікація автомобіля, Сичевський М. І. (2015)
Паснак І. В. - Розкриття особливостей впливу параметрів вулично-дорожньої мережі на тривалість слідування та безпеку руху спеціальних транспортних засобів (2015)
Рак Ю. П. - Формалізація предметної області визначення "об’єкт з масовим перебуванням людей" при реалізації безпеко-орієнтованих проектів, Головатий Р. Р., Кобилкін Д. С. (2015)
Семерак М. М. - Напружено-деформований стан стінки та днища вертикальних сталевих резервуарів при їх нагріві, Глова Т. Я., Чернецький В. В., Байтала В. М. (2015)
Гупка-Макогін Н. І. - Відбір відеофономатеріалів для формування англомовної компетентності в аудіюванні у майбутніх фахівців з міжнародної економіки (2015)
Kaczmarczyk B. - Some safety educational issues connected with nature of potential threats changes (2015)
Клос Л. Є. - Освітня програма магістра зі спеціальності "Соціальна робота" у контексті здоров’язбережувальної діяльності фахівця (2015)
Савків Т. В. - Гендерний мейнстримінг у вищій освіті України (Національний університет "Львівська Політехніка") (2015)
Цимбровська Х. І. - Сутність поняття "англомовна професійно орієнтована компетентність в усному мовленні майбутніх лікарів-педіатрів" (2015)
Шуневич Б. І. - Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних теорій дистанційного навчання (2015)
Лагун А.Е. - Атаки на сучасні стеганографічні системи і методи захисту (2016)
Пелешко Д. Д. - Відслідковування рухомих об’єктів у відеопотоках реального часу, Іванов Ю. С., Ізонін І. В., Пелешко М. З., Максимів О. П. (2016)
Рашкевич Ю. М. - Модифікація методу передискретизації для випадку двох вхідних зображень на основі матриці дивергенції та операції кросинговеру, Пелешко Д. Д., Рак Т. Є., Ізонін І. В., Батюк Д. А. (2016)
Самотий В. В. - Багатовимірний аналіз даних у білінговій системі з використанням OLAP-кубів, Дзелендзяк У. Ю. (2016)
Березенський Р. В. - Створення системи управління знаннями проектів/програм/портфелів у автомобільному господарстві військових формувань (2016)
Меленчук В. М. - Модель оцінки ризиків проектів/програм/портфелів транспортної логістики із застосуванням нечіткого логічного виведення (2016)
Ратушний Р. Т. - Узгодження конфігурації та терміну виконання проекту, Щербаченко О. М., Сіваковська О. М., Сятковський О. А. (2016)
Сидорчук О. В. - Системно-ціннісні засади управління конфігурацією проектів у портфелях збирання ранніх зернових культур, Башинський О. І., Сятковський О. А. (2016)
Стародуб Ю. П. - Модель формування регіональних портфелів проектів систем захисту територій від затоплень, Гаврись А. П. (2016)
Кондель В. М. - Дослідження коефіцієнтів поздовжнього згинання з урахуванням міцності сталі для запобігання надзвичайним ситуаціям, Шевченко Ю. О., Лобода Д. О. (2016)
Концур А. З. - Сорбція біогенних аніонів на бентоніті, стимульованому надвисокочастотним електромагнітним випромінюванням, Сиса Л. В. (2016)
Кравець М. О. - Аналіз і моделювання міграції радіонуклідів цезій-137 в каскаді Оріхуватських ставків (2016)
Полякова І. О. - Безпечне зберігання радіоактивних відходів, що містять тритій, Зубко О. В. (2016)
Попович В. В. - Біоіндикація техногенних едафотопів Львівського міського сміттєзвалища за допомогою тесту на крес-салат (2016)
Пастухов П. В. - Зниження пожежної небезпеки епоксиамінних композицій структурованих хелатним купрокомлексом, Лавренюк О. І., Михалічко Б. М. (2016)
Сидоренко В. Л. - Оцінка зміни радіаційної ситуації у Чорнобильській зоні відчуження після лісових пожеж, Азаров С. І., Середа Ю. П. (2016)
Стокалюк О. В. - Прикладні аспекти очищення стоків від гексану природними сорбентами (2016)
Шелюх Ю. Є. - Дослідження впливу гідравлічного опору на продуктивність роботи вихрових пиловловлювачів нового покоління (2016)
Башинський О. І. - Ефективні перерізи елементів металодерев’яних ферм, Боднарчук Т. Б., Пелешко М. З. (2016)
Тацій Р. М. - Прямий метод розв’язування першої загальної крайової задачі для рівняння теплопровідності в прямокутнику, Трусевич О. М. (2016)
Антошків Ю. М. - Аналіз загальнофізичної підготовленості вступників та курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (2016)
Голова Н. І. - Соціально-педагогічна робота працівників соціальної сфери з дистантними сім’ями (2016)
Демида С. М. - Мотивація студентів до волонтерської діяльності, Носок М. С. (2016)
Капітан Н. О. - Вплив словесної позитивної оцінки на формування моральної культури студентів (2016)
Карабин О. О. - Викладання багатофакторного кореляційного аналізу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Чмир О. Ю. (2016)
Ковальчук А. М. - Упровадження програмних засобів у навчально-тренувальний процес циклічних видів спорту, Коваль І. С., Петренко А. М. (2016)
Купчак М. Я. - Методика викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах ДСНС України, Повстин О. В., Гонтар З. Г. (2016)
Курляк І. Є. - Театротерапія як метод ресоціалізації соціально дезадаптованої молоді (на матеріалах Польщі) (2016)
Лабач М. М. - Емоційний інтелект як передумова успішного розвитку особистості (2016)
Москалюк О. І. - Дидактична гра як ефективний метод підготовки фахівців соціальної сфери (2016)
Тріфаніна Л. С. - Інформаційна культура як аспект соціалізації особистості підлітка (2016)
Хлипавка Г. Г. - Формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту в процесі професійної підготовки (2016)
Черкашин О. В. - Форми і методи формування протипожежних знань у молодших школярів (2016)
Шекера О. Г. - Підготовка науково-педагогічних кадрів за науковим напрямом "Загальна практика — сімейна медицина", Медведовська Н. В. (2018)
Tsarenko A. V. - Medical-social analysis of the normatively-legal basis of Ukrainian and some international documents about palliative and hospice care providing (2018)
Омелянович В. Ю. - Гендерні особливості емоційного выгоряння у хворих на психосоматичні захворювання, Гриневич Є. Г., Макаренко С. М. (2018)
Берзінь В. І. - Гігієнічні аспекти проблеми харчування дітей шкільного віку в сучасних умовах, Стельмахівська В. П. (2018)
Дзюблик І. В. - Удосконалення навчальних програм післядипломної освіти лікарів з питань консультування і тестування на ВІЛ як важливий компонент на шляху подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, Александріна Т. А. (2018)
Тригубчак О. В. - Маркетингові дослідження комбінованих твердих лікарських форм в Україні (2018)
Кухарська Н. П. - Аналіз стеганографічних методів довільного інтервалу (2016)
Кунанець Н. - Досвід реалізації проектів класу "Розумне місто" на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій, Пасічник В., Химич Г. (2016)
Придатко О. В. - Дослідження областей ефективного застосування 3D інтерактивних технологій в проектах підготовки рятувальників, Ткаченко Т. В., Ренкас А. Г. (2016)
Wiśniewski B. - The theory of commanding, Zwęgliński T., Socha R. (2016)
Полотай О. І. - Розробка методичних підходів до управління програмою віртуалізації вищої школи (2016)
Хмель П. - Комп’ютерне моделювання процесів проектно-орієнтованого управління дуальними системами, Мартин Є. В., Лясковська С. Є. (2016)
Сидорчук О. В. - Узгодження конфігурації та терміну виконання проектів, Ратушний Р. Т., Ратушний А. Р., Щербаченко О. М., Сидорчук Л. Л. (2016)
Гриник Р. О. - Застосування генетичного алгоритму для розкриття ранцевої криптосистеми Меркле-Хелмана, Полотай О. І. (2016)
Мигаль В. П. - Безпека динамічних систем та інформаційні аспекти їх функціонування в складних умовах, Мигаль Г. В. (2016)
Попович В. В. - Особливості проведення гірничотехнічного етапу рекультивації териконів у межах Львівсько-Волинського вугільного басейну, Піндер В. Ф. (2016)
Радомська M. M. - Оцінка ступеня адаптації урбосистеми міста Києва до кліматичних змін, Юрків М. В. (2016)
Telak J. - Lokacja zasobów ochotniczej straży pożarnej – ratownictwo wodne w Nowym Dworze Mazowieckim do reagowania na obszarach wodnych, Grzybowski K. (2016)
Telak J. - Założenia do koncepcji rozwoju specjalności ratownictwa wodno-nurkowego w Ukrainie (2016)
Бочковський А. П. - Теоретичні аспекти універсалізації оцінки професійного ризику в системах управління охороною праці (2016)
Гащук П. М. - Про зміст поняття "коефіцієнт корисної дії автомобіля", Сичевський М. І., Домінік А. М. (2016)
Горностай О. Б. - Зниження виробничого травматизму усуненням несприятливих чинників для зорового аналізатора, Станіславчук О. В., Станіславчук Р. Ю. (2016)
Кузьо І. В. - Моделювання динамічних навантажень привода мобільної підвісної канатної лісотранспортної установки, Бариляк В. В., Дзюба Л. Ф., Хитряк О. І. (2016)
Трофимов В. О. - Властивості послідовного вентиляційного з'єднання, Костенко Т. В. (2016)
Федорчук-Мороз В. І. - Аналіз виробничого травматизму в житлово-комунальному господарстві Волинської області, Вісин О. О. (2016)
Щербина О. М. - Поєднання селективних детекторів газової хроматографії і проявляючих реагентів в тонкошаровій хроматографії для аналізу бромофосу, Ємельяненко С. О., Щербина І. О., Бедзай А. О. (2016)
Щербина О. М. - Використання методів газорідинної хроматографії для ідентифікації речовин різних класів, які є пожежонебезпечними, Сиса Л. В., Бедзай А. О. (2016)
Григоренко В. Л. - Професійна підготовка соціальних вихователів в умовах розгортання інклюзивної освіти в Україні: тенденції та суперечності, Рассказова О. І. (2016)
Капітан Н. О. - Поняття "моральна культура": зміст та сутність дефініції (2016)
Козяр М. М. - Парадигмальний підхід до професійної іншомовної підготовки фахівців у вищих технічних навчальних закладах, Вовчаста Н. Я. (2016)
Литвин А. В. - Принцип наступності в контексті сучасної парадигми освіти, Руденко Л. А. (2016)
Онуфрів А. Р. - Технологія підготовки і проведення презентацій у контексті формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в академічному професійно орієнтованому усному спілкуванні (2016)
Повстин О. В. - Нормативно-правове забезпечення неперервної освіти в Україні у контексті європейської інтеграції, Купчак М. Я. (2016)
Лабач М. М. - До проблеми лінгвокультурної акомодації в освітньому середовищі (2016)
Тимошук С. В. - Проблеми стресу в студентів педагогічних спеціальностей і педагогів вищої школи, Третяк О. І., Фірман Л. Ю. (2016)
Чорна І. Ю. - Зміст формування англомовної лексичної компетентності в діловому спілкуванні майбутніх маркетологів (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Editorial (2018)
Boiko I. I. - Influence of inter-electron scattering on the form of non-equilibrium distribution function of band carriers (2018)
Radchenko M. V. - The phenomenon of magnetic exchange bias in ferromagnetic nanocomposites grown by electron beam evaporation, Lashkarev G. V., Bugaiova M. E., Baibara O. E., Knoff W., Story T., Krushinskaya L. A., Stelmakh Y. A., Dumond Y. (2018)
Zavada M. - Self-organization in irradiated semiconductor crystals caused by thermal annealing, Konoreva O., Lytovchenko P., Opilat V., Pinkovska M., Radkevych O., Tartachnyk V. (2018)
Nebola I. I. - Model research of phonon spectra of argyrodites family, Shteyfan A. Ya., Sidey V. I., Katanytsia A. F., Studenyak I. P., Shkyrta I. M. (2018)
Morozovska A. N. - Nanoferroics: state-of-art, gradient-driven couplings and advanced applications. (Author's review - invited article), Vorotiahin I. S., Fomichov Ye. M., Scherbakov C. M. (2018)
Lytvyn P. M. - Features of mechanical scanning probe lithography on graphene oxide and As(Ge)Se chalcogenide resist, Malyuta S. V., Indutnyi I. Z., Efremov A. A., Slobodyan O. V., Min’ko V. I., Nazarov A. N., Borysov O. V., Prokopenko I. V. (2018)
Poperenko L. V. - The role of magnetic component of a strong light field in electrostrictive effect, Prorok V. V., Rozouvan S. G., Shaykevich I. A. (2018)
Studenyak I. P. - Deposition and optical absorption studies of Cu–As–S thin films, Molnar Z. R., Makauz I. I., Pop M. M., Daroci L., Kokenyesi S., Szabo I., Csik A. (2018)
Pekar G. S. - Large polycrystalline optical germanium Ge:Na plates with improved optical parameters and their application, Singaevsky A. F., Lokshin M. M., Gordienko V. I., Mazurin I. V. (2018)
Kurlov S. S. - Suitable factorization of the total intersubband scattering rates for efficient calculation of the current densities and gain characteristics in quantum cascade lasers, Semtsiv M. P., Zhuchenko Z. Ya., Tarasov G. G., Masselink W. T. (2018)
Melezhik E. O. - Dynamical screening function and plasmons in the wide HgTe quantum wells at high temperatures, Sizov F. F., Mikhailov N. N., Gumenjuk-Sichevska J. V. (2018)
Yaremchuk I. Ya. - Optical properties of the nanocomposite materials based on plasmon nanoparticles, Fitio V. M., Bulavinets T. O., Bobitski Y. V. (2018)
Bacherikov Yu. Yu. - Comparison of properties inherent to thin titanium oxide films formed by rapid thermal annealing on SiC and porous SiC substrates, Dmitruk N. L., Konakova R. V., Kolomys O. F., Okhrimenko O. B., Strelchuk V. V., Lytvyn O. S., Kapitanchuk L. M., Svetlichnyi A. M. (2018)
Smertenko P. S. - Vitamin B 12 -functionalized patterned Si surface for solar energy conversion, Roshchina N. M., Kuznetsova D. A., Barsukov V. Z., Wisz G. (2018)
News from laboratories: Anti-reflective single-mode continuous-wavefiber laser series (2018)
To 100th anniversary of birthday of Professor Mykhailo Fedorovich Deigen (2018)
Stronski A. V. - Lecture 1. "Introduction to Fiber Optics” by Prof. Aleksandr V.Stronski (2018)
Smertenko P. S. - Lecture 2. "New Tasks in the Context of the forthcoming 6-thTechnological Wave” by Dr. Petro S. Smertenko (2018)
Information for contributors to SPQEO (2018)
Психічне здоров’я і психічне благополуччя є найважливішими передумовами високої якості життя (2013)
Психіатрія в Україні: контроль чи турбота? (2013)
В МОЗ України відбулася нарада щодо аутизму у дорослих (2013)
Пінчук І. Я. - Міжвідомча взаємодія з питань охорони психічного здоров’я населення України: міф чи реальність (2013)
Пінчук І. Я. - Стан виконання дисертаційних робіт за спеціальностями "Психіатрія", "Наркологія" та "Медична психологія" (медичні науки) у вищих навчальних закладах України за період 2010-2012 рр . та І півріччя 2013 р., Богачев Р. М., Осійчук М. С., Шум С. С., Суховій О. О. (2013)
Олійник О. П. - Судова психіатрія як спеціальність: історія розвитку, професійні навики та сфери компетенції, Пінчук І. Я., Ревенок О. А. (2013)
Мишаківська О. - Світова практика надання допомоги хворим на деменцію, паліативна допомога (огляд літератури) (2013)
Пінчук І. Я. - Розлади спектра аутизму у дорослих: сучасний стан проблеми, Панічевська Є. Л., Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Сотніченко В. В. (2013)
Зінченко О. М. - Клініко-статистичній аналіз динаміки первинної та загальної захворюваності на розлади психіки та поведінки непсихотичного характеру у сільського населення України (2013)
Корнетов Н. А. - Клинические и социальные аспекты оказания психиатрической помощи больным, страдающим расстройствами депрессивного спектра на примере психиатрической службы Томской области (Россия) и Автономной Республики Крым (Украина), Вербенко В. А., Строевский В. В. (2013)
Лінський І. В. - Незавершені суїцидальні спроби в м. Харкові, Бачериков А. М., Лакинський Р. В., Матузок Е. Г., Ткаченко Т. В., Карамушко І. В. (2013)
Dudina Zh. G. - Rehabilitation as a part of palliative care in patients who suffer from severe dementia (2013)
Іващенко Н. Є. - Комплексна реабілітація хворих на параноїдну шизофренію з диференційованою психокорекцією внутрішньої картини хвороби (2013)
Пшук Є. Я. - Оцінка рівня комунікативного ресурсу хворих на шизофренію та їх референтних родичів (2013)
Романів О. П. - Інфаркт міокарда як спосіб маніфестації суїцидологічної налаштованості кардіологічних хворих (2013)
Літвінов О. О. - Розлади спектра аутизму у дорослих (2013)
Дроздова И. В. - Подходы к анализу умственных функций в практике медико-социальной экспертизы, Демченко М. В., Храмцова В. В., Суганяк К. А. (2013)
Білобривка Р. - Варіанти порушення сексуальних функцій у чоловіків, які страждають невротичними депресіями (2013)
Вербенко В. А. - Коррекция пограничных психических расстройств у родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, Чемоданова Е. В. (2013)
Вербенко Г. М. - Розширений погляд на клінічні прояви БАР (2013)
Левада О. А. - Інтегративна оцінка ранніх етапів розвитку субкортикальної судинної деменції: алгоритм, критерії діагностики та діагностичні тести (2013)
Орлова О. С. - Аналіз діагностичних можливостей щодо виявлення когнітивних та афективних порушень на ранніх етапах маніфестації (2013)
Игнатенко Г. А. - Применение интервальной нормобарической гипокси-терапии в лечении пациентов с тревожными расстройствами на фоне безболевой ишемии миокарда второго типа, Ракитов Б. Л., Табачников В. А., Журавлёв Н. В. (2013)
Живаго Х. С. - Особливості діагностики, клініки та лікування депресивних розладів при параноїчній формі шизофренії (огляд літератури) (2013)
Казаков В. Е. - Лечебно-реабилитационные программы для больных с отдаленными последствиями черепно-мозговой травмы (2013)
Калугин И. В. - Проблемы полиморбидности и адекватной фармакотерапии у пациентов пожилого возраста, Хаустова Е. А. (2013)
Клебан К. І. - Оцінка якості життя у пацієнтів з метаболічним синдромом Х із супутніми психічними розладами непсихотичного рівню (2013)
Рачкаускас Г. С. - Нейрокогнітивні розлади у преморбідному періоді параноїчної шизофренії, Чеботарьов Є. В., Височин Є. В. (2013)
Сапон Д. Н. - Проблемы диагностики и терапии пациентов с фибромиалгией (2013)
Харчук Є. В. - Параноїдна шизофренія, поєднана з гіпертонічною хворобою: структура когнітивного дефіциту (2013)
Хаустова О. О. - Деякі методологічні підходи до комплексної діагностики розладів психіки і поведінки у пацієнтів хронічним болем, Авраменко О. М. (2013)
Цьона А. Р. - Нейрокогнітивні порушення при шизофренії: огляд літератури та обґрунтування дослідницької гіпотези (2013)
Марценковский И. А. - Коморбидные с аутизмом психические расстройства, Каптильцева А. В. (2013)
Бикшаева Я. Б. - Чинники ризику, які впливають на маніфестацію розладів зі спектра аутизму (2013)
Кушнір А. М. - Кримінальний та наркологічний анамнез хворих на шизофренію з різними механізмами реалізації суспільно небезпечних діянь (2013)
Аймедов К. В. - Синдром професійного "вигорання" у викладачів медичного університету, Жогно Ю. П., Кривоногова О. В. (2013)
Болтянський В. В. - Детермінуючі предиктори хронічних закрепів у дітей (2013)
Онищенко І. В. - Особливості емоційної сфери хворих на псоріаз (2013)
Заседа Ю. И. - Психотерапевтическая семиотика в контексте персонологии и феноменологической гносеологии (2013)
Чистікова О. І. - Психологічна дезадаптація у працівників пожежно-рятувальної служби: аналіз складових та стадій розвитку в залежності від стажу роботі в умовах підвищеної небезпеки (2013)
Піонтковська О. В. - Особливості психологічного стану дітей з онкологічним захворюванням в залежності від віку та сімейного функціонування (2013)
Трачук Л. Є. - Корекція ставлення до здоров’я пацієнтів з артеріальною гіпертензією як головна запорука формування оптимальної прихильності до антигіпертензивної терапії (2013)
Франкова І. О. - Деякі клініко-психологічні особливості пацієнтів з гострою соціальною самоізоляцією на прикладі клінічного випадку (2013)
Герасименко Л. О. - Сучасні аспекті сімейної психотерапії сексуальної дезадаптації при неврастенії у жінок (2013)
Табачников С. И. - Аддиктивные расстройства на современном этапе и характеристика формирования зависимых состояний от психоактивных веществ в подростковом возрасте, Харченко Е. Н., Синицкая Т. В., Войтенко Ю. А., Чепурная А. Н. (2013)
Рыткис И. С. - Методическое обоснование и общая характеристика обследованных студентов с табакокурением и табачной зависимостью (2013)
Сквира И. М. - Рецидивоопасные клинические ситуации у лиц с алкогольной зависимостью на этапе становления терапевтической ремиссии (2013)
Побережна Н. В. - Клініко-психопатологічні особливості психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання пива у осіб молодого віку (2013)
Chernyshev A. - Somatoform pain in adolescence – as a factor of addictive behavior with the use of psychoactive substances (2013)
Осуховская Е. С. - Особенности дизайна исследования аддиктивного поведения у учащихся школ и студентов высших учебных заведений Украины (2013)
Пріб Г. А. - ВІЛ-інфіковані наркозалежні пацієнти, як група з особливими потребами в умовах епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, Дворяк С. В. (2013)
Тези (2013)
Клинический ответ на литий связан с генетическими вариациями (2013)
Тревога повышает риск инсульта (2013)
Дополнительные доказательства эффективности КБТ при депрессии (2013)
КБТ в профилактике рецидива (2013)
Пінчук І. - Шановні колеги! (2015)
Хаустова О. О. - Посттравматичний стресовий розлад: історичний аспект, Трачук Л. Є. (2015)
Козерацька О. А. - Дослідження та аналіз наукових розробок в оцінці особистості потерпілих внаслідок сексуального насильства (2015)
Витяг з методичних рекомендацій "Лікування хворих на деменцію" (2006) (2015)
Пріб Г. А. - Диференційована комплексна система визначення обмеження життєдіяльності та соціальної недостатності у пацієнтів з психічними розладами (2015)
Пінчук І. Я. - До питання стандартів діагностики наркологічних розладів, Румянцева С. С., Синіцька Т. В., Гавриш Є. М., Улізко А. І. (2015)
Пішель В. Я. - Досвід застосування міжнародної класифікації функціонування для альтернативної оцінки рівня життєдіяльності хворих на шизофренію, Полив’яна М. Ю., Сотніченко В. В. (2015)
Мишаківська О. М. - Приклади надання допомоги у розвинутих країнах для організації позалікарняної допомоги хворим на деменції в Україні (2015)
Коваленко М. В. - Дослідження типів дезадаптивного реагування у студентів вищих навчальних медичних закладів (2015)
Бібик І. Г. - Аналіз показників захворюваності та поширеності розладів психіки та поведінки в Запорізькій області (2015)
Соловйова М. О. - Прогнозування ризику розвитку невротичних розладів у співробітників фінансово-кредитних установ (2015)
Кігічак-Борщевська А. В. - Ранні моделі стосунків як вагомий чинник психічних дефіцитів у майбутньому (2015)
Шевченко Ю. М. - Соціально-психологічні особливості хворих на гострий та хронічний панкреатит (2015)
Ришковська Н. О. - Аналіз динаміки суїцидальних спроб, Ришковський В. О. (2015)
Заседа Ю. И. - Клинико-психофеноменологическая характеристика патоперсонологической трансформации контингента пациентов, страдающих бронхиальной астмой (2015)
Авраменко О. М. - Хвороблива поведінка у пацієнтів з хронічним больовим синдромом, Хаустова О. О. (2015)
Юрьева Л. Н. - Опыт применения рисперидона в психиатрической практике (натуралистическое исследование), Завалко Ю. Н., Мамчур А. И., Варшавский Я. С., Дмитриева О. А., Дугнистый А. А., Корень М. Г., Лазаренко А. Н., Латышева Е. О., Малышко В. А. (2015)
Прохорова О. В. - Особливості діагностики афективних розладів у пацієнтів з цереброваскулярними хворобами, Хаустова О. О. (2015)
Левада О. А. - Нейробиология депрессии: от анатомо-функциональных до молекулярных механизмов (2015)
Дзеружинская Н. А. - Влияние артериальной гипертензии на течение психических расстройств (2015)
Огоренко В. В. - Трансформация психопатологических состояний непсихотического уровня на протяжении клинико-диагностического периода при онкопатологии головного мозга, Павленко С. И. (2015)
Вербенко Г. М. - Деякі характеристики пацієнтів з біполярним афективним розладом залежно від фази захворювання (2015)
Martsenkovsky I. A. - Mental health services for children and adolescents in Ukraine: the existing problems and direction of reforms, Pinchuk I. Ya., Martsenkovskyi D. I., Sukhovii O. O. (2015)
Табачніков С. І. - Характеристика адиктивних розладів поведінки підлітків, які вживають психоактивні речовини. Алгоритм надання медико-соціальної допомоги, Харченко Є. М., Синіцька Т. В., Чепурна А. М., Кіосєва О. В., Вороніна О. В. (2015)
Чернишов О. В. - Дослідження клініко-патологічних характеристик підлітків при непсихотичних психічних розладах, обтяжених больовим синдромом (2015)
Бикшаева Я. Б. - Направления медико-социальной реабилитации детей с аутизмом (2015)
Кушнір А. М. - Юридичний критерій суспільної небезки хворих на шизофренію з різними механізмами реалізації делікту (2015)
Нікогосян Л. Р. - Використання психодрами для роботи з сім’єю, в якій очікують дитину (2015)
Баранова В. В. - Психологічний та емоційний стан жінок з серцево-судинними захворюваннями та репродуктивними втратами в анамнезі (2015)
Аймедов К. В. - Роль екзогенних факторів у структурі ендогенних депресій (2015)
Тудай В. М. - Особливості емоційного стану та клінічних проявів у вагітних з синдромом подразненого кишечника, Баранова В. В., Давидова Ю. В. (2015)
Венгер О. П. - Особливості психоемоційного стану емігрантів та реемігрантів (2015)
Вороніна О. В. - Психічні та поведінкові розлади у студентів-медиків на тлі тютюнокуріння та тютюнової залежності (діагностика, клініка, лікування та профілактика) (2015)
Скрипніков А. М. - Ефективність та доцільність проведення сімейної психотерапії при невротичних розладах у жінок, Герасименко Л. О., Ісаков Р. І. (2015)
Хаустова О. О. - Вплив психічних порушень на якість життя пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями, Бушинська О. В., Прохорова О. В., Кардашов В. П. (2015)
Божук О. А. - Обґрунтування медико-психологічного супроводу жінок з фізіологічним перебігом вагітності (2015)
Харченко Є. М. - Дослідження гендерних особливостей при негативних емоційних станах та їх вплив на виникнення соматоформних розладів особистості, Культенко В. П. (2015)
Кіосєва О. В. - Загальна характеристика студентів-медиків, які вживають психоактивні речовини (2015)
Аймедов К. В. - Визначення факторів, які впливають на виникнення алкогольної залежност (2015)
Тези (2015)
Безшейко В. Г. - Дайджест. Огляд нових рекомендацій "Nice" щодо лікування депресії у дітей і молодих людей (2015)
Івко А. В. - Аналіз методологій розроблення віртуальних проектних офісів будівельної логістики (2017)
Сидорчук О. В. - Узгодження конфігурацій проектів створення та функціонування технологічних систем, Сидорчук Л. Л., Ратушний P. Т., Щербаченко О. М. (2017)
Сидорчук О. В. - Обґрунтування плану управління ризиками у проектах реінжинірингу систем технічного обслуговування та ремонту пожежно-рятувальних автомобілів, Тригуба А. М., Башинський О. І. (2017)
Гусак О. М. - Інформаційна технологія раннього виявлення лісових пожеж (2017)
Магеровський Д. В. - Аналіз алгоритмів та огляд перспективних технологій, придатних для розробки програмного забезпечення процесу покращення відео-зображення в режимі on-line, Сеник В. В., Магеровська Т. В. (2017)
Придатко О. В. - Інтеграція 3D-інтерактивних технологій навчання в освітні проекти безпеко-орієнтованих спеціальностей, Ренкас А. Г., Бурак Н. Є., Лемішко М. В. (2017)
Самотий В. В. - Прототип мобільного додатка з використанням технології доповненої реальності, Дзелендзяк У. Ю. (2017)
Топилко П. І. - Використання спеціалізованого прикладного інструментарію для аналізу процесів емісії парникових газів в електро-енергетичній галузі України, Любінський Б. Б. (2017)
Tatsij R. M. - The direct method of research of the oscillation processes for the wave equation with the piecewise continuous distribution parameters, Karabyn O. O., Chmyr O. Yu. (2017)
Ткаченко Р. О. - Метод оцінки відгуків пацієнтів медичних закладів з використанням нечіткої логіки, Ковалишин О. С. (2017)
Левицька О. Г. - Сорбція світлих нафтопродуктів відходами очищення, лущення і шліфування пшениці, жита та вівса, Січевий О. В. (2017)
Пархоменко В.-П. О. - Перспективи застосування силіційумісних антипіренів для зниження горючості епоксидних композицій, Лавренюк О. І., Михалічко Б. М. (2017)
Федів І. С. - Оцінювання забрудненості ґрунтів та визначення фізико-хімічного складу відходів на несанкціонованому звалищі у м. Стрий, Степова К. В. (2017)
Iuras Iu. I. - Improvement of the ventilation system in mobile toilets, Korobeinykova Ya. S., Arkhypova L. M., Korchemliuk M. V. (2017)
Бочковський А. П. - Формалізація системи автоматизованого контролю і підвищення безпеки виробництв, Сапожнікова Н. Ю. (2017)
Гащук П. М. - Алгоритм структурування трансмісій мобільних машин у середовищі автоматизованого проектування, Нікіпчук С. В. (2017)
Ємельяненко С. О. - Страхування, як метод управління майновими ризиками, Щербина О. М. (2017)
Ковалишин Б. М. - Деякі підходи з визначення потреби на підготовку фахівців для служби цивільного захисту, Коробкін В. Ф. (2017)
Лозинський Р. Я. - Особливості застосування методу кінцевих різниць для розв’язання задачі нестаціонарної теплопередачі в умовах реальної пожежі, Харишин Д. В. (2017)
Семерак М. М. - Вплив фізико-механічних характеристик металу і бетону на термонапружений стан трубобетонних колон за умов нагріву, Харишин Д. В. (2017)
Тацій Р. М. - Визначення критичного радіуса теплової ізоляції багатошарової сферичної огороджувальної конструкції, Стасюк М. Ф., Пазен О. Ю., Шипот Л. С. (2017)
Бєляєва О. М. - Питання педагогічної майстерності викладача у творчій спадщині М.І. Пирогова (2017)
Васянович Г. - Методологічне значення наукової спадщини Івана Франка в осмисленні сутності війни як соціального явища, Щеглов А. (2017)
Козяр М. М. - Структурно-компонентна модель формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах, Коваль І. С. (2017)
Козяр М. М. - Особливості підготовки фахівців цивільного захисту до діяльності в надзвичайних ситуаціях, Литвин А. В. (2017)
Kulbashna Ya. - Improvement of future doctors’ foreign language competence formation methodology in the context of medical emergencies, Zakharova V., Tkachuk O. (2017)
Купчак М. Я. - Правова освіта в системі органів і підрозділів служби цивільного захисту України: мета, завдання та методи здійснення, Повстин О. В. (2017)
Курята О. В. - Досвід організації викладання дисципліни "Внутрішня медицина" для іноземних студентів V курсу з англомовною формою навчання, Фролова Є. О., Кушнір Ю. С. (2017)
Лабач М. М. - Актуалізація проблеми естетичного прагнення як складової духовності у вищій школі (2017)
Мікос І. М. - Використання інтернаціональної лексики у системі засобів мотивації вивчення української мови у полілінгвістичних групах (2017)
Потяженко М. М. - Психолого-педагогічні засади і роль дистанційних форм навчання у формуванні здорового способу життя лікарів-інтернів, Невойт Г. В., Кітура О. Є., Соколюк Н. Л., Люлька Н. О. (2017)
Стельмах О. В. - Особливості професійно-психологічного відбору кадрів (2017)
Токуєва Н. В. - Навчальний контроль монологічного мовлення на початковому етапі вивчення української мови іноземними студентами у ВНЗ України (2017)
Харченко А. В. - Особливості викладання математики й інформатики студентам-іноземцям на початковому етапі навчання (2017)
Шевцова К. В. - Особливості викладання хімічних дисциплін іноземним студентам в медичному вищому навчальному закладі, Маслак Г. С., Долгіх Г. В., Цокур Н. І., Черненко Г. П. (2017)
Титул, зміст (2018)
Сенченко М. - Принцип Ле Шательє (2018)
Братська Г. - Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України в 2017 році, Жигун Т., Устіннікова Т. (2018)
Бідун А. - Структура споживчої цінності книги і функціональні взаємодії її компонентів (2018)
Сєдих В. - Бібліографічна спадщина науковців Харківського університету, Давидова І. (2018)
Сенченко М. - Алгоритм "бінарної експансії" для управління соціальними процесами в умовах "керованого хаосу" (2018)
Порпуліт О. - Контроверсійна природа та соціальний вимір медіапростору (2018)
Сафонова Т. - Науково-методична діяльність у бібліотечній сфері: основні напрями та тенденції (2018)
Корнієнко В. - Трансформації, інтелектуальні технології та проблеми створення системи вітчизняної реферативної інформації (2018)
Голощук Р. - Інформаційне забезпечення обліку бібліотечного фонду районної бібліотеки, Марковець О. (2018)
Копанєва В. - Становлення цифрової гуманітаристики (2018)
Сєров Ю. - Специфіка використання YouTube-каналів як бази знань для ефективного вивчення іноземної мови, Соломон А. (2018)
Васьківська О. - Видавнича діяльність міністерств великоруських, польських, єврейських справ у 1917––1920 рр. (2018)
Черний В. Я. - Синтез и свойства фталоцианиновых комплексов циркония и гафния с дегидрацетовой кислотой, Довбий Я. М., Третьякова И. Н., Севериновская О. В., Волков С. В. (2015)
Марцинко Е. Э. - Синтез и рентгеноструктурное исследование 1-гидроксиэтилидендифосфонатогерманата (IV) никеля (II), Сейфуллина И. И., Демченко П. Ю., Гладышевский Р. Е. (2015)
Грицай Л. В. - Розчинність оксидів кальцію і цирконію в евтектичних розплавах хлоридів кальцію і лужних металів, Омельчук А. О., Савчук Р. М. (2015)
Тітов Ю. О. - Утворення сполук А6В6О22 з гетероблочною шаруватою перовськітоподібною структурою (A =Ca,Ln, B=Ti, Nb, Ta), Слободяник М. С., Чумак В. В. (2015)
Репіч Г. Г. - Синтез та кристалічна будова комплексу Ag(І) з саліциліденгідразоном фенілоцтової кислоти, Орисик С. І., Пехньо В. І. (2015)
Козин Л. Ф. - Перенапряжение выделения водорода из щелочного раствора на модифицированном полиметаллическим сплавом электроде из нержавеющей стали, Богданова А. К. (2015)
Бык С. В. - Электрокаталитическое окисление этанола на сплавах никеля с индуцированно электросоосажденным вольфрамом, Берсирова О. Л., Кублановский В. С. (2015)
Варгалюк В. Ф. - Особенности электроокисления олова в щелочной среде, Плясовская Е. А., Замятина А. С. (2015)
Слисенко О. В. - Синтез и свойства лиофильных органо-неорганических гибридных гидрогелей, Бей И. Н., Будзинская В. Л., Лебедев Е. В. (2015)
Ткаченко И. М. - Синтез мономеров с фрагментом тетрафтор-1,4-дифеноксибензола и различными типами реакционноспособных групп, Кобзарь Я. Л., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2015)
Косянчук Л. Ф. - Влияние красителей феноленонового ряда на формирование полиуретанов, Стратилат М. С., Козак Н. В., Тодосийчук Т. Т. (2015)
Умерова С. О. - Вплив пластифікації на реологічні властивості розчинів полімеру, Дуліна І. О., Рагуля А. В. (2015)
Орисик C. І. - Синтез, спектральна характеристика син- і антиізомерних 2-(2-амінотіазол-4-іл)-2-гідроксиімінооцтових кислот і їх комплексних сполук з іонами перехідних металів, Зборовський Ю. Л., Жолоб О. О., Орисик В. В., Гарманчук Л. В., Нiкулiна В. В., Кордубан М. В., Пехньо В. І., Вовк М. В. (2015)
Суслов А. Н. - Влияние способа синтеза на формирование твердого раствора Ba(Ti0)6Zr0. 4)O3 и его диэлектрические характеристики, Янчевский О. З., Дурилин Д. А., Овчар О. В., Белоуc А. Г. (2015)
Струтинська Н. Ю. - Cинтез та дослідження складних фосфатів цеолітового типу у системі Rb2O-P2O5-Ga2O3-MIIO (MII - Mg, Co, Ni, Cu, Zn), Бондаренко М. О., Затовський І. В., Одинець Є. В., Слободяник М. С. (2015)
Садовский Д. Ю. - Влияние поверхностно-активных веществ на реологические свойства спиртовых суспензий угля, полученных с применением водно-этанольных растворов, Макаров А. С., Савицкий Д. П. (2015)
Зинченко В. Ф. - Влияние взаимодействия в системах иттербиевая халькошпинель-германий на свойства тонкопленочных покрытий, Чигринов В. Э., Садковская Л. В., Магунов И. Р., Стоянова И. В., Нечипоренко А. В. (2015)
Погоренко Ю. В. - Провідні властивості тетрафлуоростанату (II) плюмбуму (ІІ), Пшеничний Р. М., Омельчук А. О. (2015)
Лысенко Л. Л. - Электроосмотическая интенсификация массопереноса при очистке почвы от тяжелых металлов (2015)
Кобижча Н. І. - Спрямований синтез нових спіроциклоалкенільних похідних n-арил-N’-алкіл-2,4,6-піримідинтріонів реакціями метатезису із закриттям циклу, Головатюк В. М., Безуглий Ю. В., Кашковський В. І. (2015)
Кемський С. В. - 7-N-ациламінофункціоналізовані похідні піразоло(3,4-e)(1,4)діазепінів, Больбут А. В., Бойко Ю. С., Дорохов В. І., Вовк М. В. (2015)
Гащук Л. П. - Прийняття рішень в умовах невизначеності та технологія експертних оцінок, Гащук П. М. (2017)
Тацій Р. М. - Моделювання розподілу температурного поля в колоні прямокутного поперечного перерізу за умов стандартного температурногорежиму пожежі, Пазен О. Ю. (2017)
Кухарська Н. П. - Розробка політики інформаційної безпеки комп’ютерного контролю знань (2017)
Мигаль Г. В. - Стресостійкість оператора як передумова безпеки функціонування ергатичних систем, Протасенко О. Ф. (2017)
Кобилкін Д. С. - Формалізація процесу формування впливу чинників в проектах захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, Бурак Н. Є. (2017)
Лепський В. В. - Системна модель показників сталого розвитку проектно-орієнтованого медичного закладу (2017)
Марущак І. О. - Аналіз підходів до підготовки та реалізації проекту розвитку мережі регіональних філій медичного холдингу (2017)
Оленюк Ю. Р. - Психологічні та соціальні аспекти внесення змін до транспортної системи міста, Оленюк Л. Ю. (2017)
Шкуро М. Ю. - Особливості застосування проектного управління в муніципальних інфраструктурних проектах забезпечення енергоефективності, Бушуєв С. Д. (2017)
Бочковський А. П. - Підвищення ефективності функціонування системи управління охороною праці методами статистичного аналізу, Сапожнікова Н. Ю. (2017)
Рябцев В. Н. - Разработка методов и средств измерения внешних воздействий на основе оптических волноводных структур (2017)
Сукач Ю. Г. - Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій на стадії проектування об’єктів, Бабаджанова О. Ф., Сукач Р. Ю. (2017)
Ярицька Л. І. - Люмінесцентні характеристики кристалів кадмій йодиду, активованих європієм, Матвіїшин І. М., Слободзян Д. П. (2017)
Bondarenko I. V. - Substantiation for enhancement of environmental safety of waste management systems through forecasting efficiency of specialized equipment, Anischenko L. Y., Rudyk Yu. I. (2017)
Левицька О. Г. - Оцінка ефективності сорбції нафтопродуктів легкої та середньої фракцій сорбентами природного походження (2017)
Полякова І. О. - Оцінка рівня небезпек хвостосховищ радіоактивних матеріалів видобувної та переробної промисловості, Липницький А. М. (2017)
Рибалка І. О. - Застосування лінійних регресійних моделей чисельності омели білої (Viscum Album L.) для підвищення ефективності управління екологічною безпекою зелених насаджень (2017)
Бешок Т. В. - Особливості застосування медіаосвітніх технологій у підготовці майбутніх вчителів трудового навчання і безпеки життєдіяльності (2017)
Васянович Г. - Моральна культура особистості у вимірі творчої спадщини Івана Огієнка, Олексієнко Н. (2017)
Гонтар З. Г. - Засади державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту, Повстин О. В., Купчак М. Я. (2017)
Микитюк В. - Від філантропізму до прагматизму: освітній дискурс Івана Франка (2017)
Руденко Л. А. - Технологічні аспекти формування комунікативної культури фахівців соціального захисту (2017)
Ястремська С. О. - Застосування системи Moodle в дистанційному навчанні магістрів сестринської справи (2017)
Горкуша О. - Міжконфесійний діалог в сучасній Україні: доцільність та ефективність його здійснення в умовах війни, Филипович Л. (2018)
Кулагіна-Стадніченко Г. - Антиномія "чоловік-жінка" в особистісній перспективі становлення індивідуальної релігійності православного віруючого (2018)
Кисельов О. - Микола Закович як теоретик обрядотворчості (2018)
Титов С. - Чи є палеолітичні "Венери" свідченням архаїчної релігійності? (2018)
Стрєлкова Ю. - Деміфологізація та екзистенційна теологія: становлення парадигми (2018)
Кондратик Л. - Ідеї громадянської релігії в творчості кирило-мефодіївців (2018)
Biddulph H. - State Toleration of a New Faith in Post-Soviet Society: A Case Study of Latter-day Saints in Independent Ukraine (2018)
Автори часопису (2018)
Дорогі друзі, колеги, читачі! (2014)
Інформація про організацію української філії Всесоюзного науково-дослідного інституту загальної та судової психіатрії імені В. П. Сербського (2014)
Ворен Роберт Ван - Психіатрія як інструмент приборкання у пострадянських країнах (частина 1) (2014)
Михайлов Б. В. - Пропозиції по функціонуванню психотерапевтичної і медико-психологічної служби в умовах реформування галузі охорони здоров`я (2014)
Камінська А. О. - Роль копінг-стратегій у формуванні професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю (2014)
Шум С. С. - Застосування стаціонарних видів примусових заходів медичного характеру у 2013 році (статистичний аналіз), Пінчук І. Я., Суховій О. О., Рассказова І. А. (2014)
Шум С. С. - Модель реформування системи примусових заходів медичного характеру на прикладі Федеративної Республіки Німеччина, Пінчук І. Я., Суховій О. О. (2014)
Літвінов О. О. - Віковий поліморфізм при первазивних порушеннях розвитку (2014)
Хаустова О. О. - Медико-соціальні аспекти депресивних розладів у людей похилого віку, Прохорова О. В. (2014)
Пшук Є. Я. - Дослідження структури просоціальних мереж у хворих на шизофренію (2014)
Гришина О. В. - Оцінка суїцидального ризику у жінок, які займаються проституцією, Хаустова О. О. (2014)
Соловьева М. А. - Невротические и связанные со стрессом расстройства у служащих банков (2014)
Чайка А. В. - Лікування мистецтвом в реабілітаційній роботі з пацієнтами, які мають вади психічного здоров’я (2014)
Юрьева Н. М. - Порівняльний аналіз соціального і родинного функціонування та якості життя жінок і чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію (2014)
Казаков В. Е. - К вопросу о некоторых рубрификациях психических расстройств в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы (2014)
Клебан К. І. - Скринінгове дослідження порушень сну у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (2014)
Романів О. П. - Аналіз структури психопатологічної симптоматики осіб з перенесеним інфарктом міокарда та суїцидантів (2014)
Хаустова Е. А. - Клинические проявления злокачественного нейролептического синдрома, Вербенко В. А. (2014)
Пшук Н. Г. - Проблема функціонування сімей, у яких виховуються діти з аутичними розладами, Стукан Л. В., Пшук Є. Я. (2014)
Марценковський І. А. - Діагностика та терапія епілепсій у дітей з розладами спектра аутизму (2014)
Дубовик К. В. - Розлади спектра аутизму та диспраксичні порушення у дитячому віці (2014)
Харченко Е. Н. - Клинико-патогенетическая коморбидность соматоформных расстройств и зависимого поведения в подростковом возрасте, Чернышев О. В. (2014)
Кушнір А. М. - Клініко-психопатологічна характеристика хворих на шизофренію з продуктивно- психотичним механізмом реалізації суспільно небезпечних діянь (2014)
Козерацька О. А. - Психіатричні аспекти оцінки та лікування осіб, якi вчинили сексуальні злочини (2014)
Трачук Л. Є. - Психокорекційна програма підвищення комплаєнсу при проведенні антигіпертензивної терапії: розробка та визначення ефективності, Сахно С. Г., Береза Н. В. (2014)
Abdryahimova Ts. - Types of strategies for coping with traumatic genesis by patients with partial loss of visual perception in the context of nonpsychotic mental disorders (2014)
Пшук Н. Г. - Щодо проблеми формування копінг-стратегій у студентів з перфекціонізмом у медичних вищих навчальних закладах, Коваленко М. В., Коваленко І. В. (2014)
Герасименко Л. О. - Сучасний підхід та особливості проведення когнітивно-поведінкової психотерапії при тривожно-депресивних розладах у жінок із соматичною патологією (2014)
Маляров С. А. - Проблема двойного диагноза депрессии и алкоголизма (2014)
Васильєва Н. Ю. - Вплив алкоголю та інших психоактивних речовин на формування агресивної поведінки у жінок (2014)
Тези (2014)
Дайджест (2014)
Шановні колеги! (2014)
Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров’я України. "Актуальні питання соціальної і судової психіатрії XXI століття", яка відбудеться 25–26 вересня 2014 року в м. Київ (2014)
Пріб Г. А. - Основи забезпечення медико-соціальної реабілітації хворих, які страждають від психічного розладу (2014)
Осуховська О. С. - Стратегічна парадигма розвитку охорони психічного здоров’я в Україні, Степанова Н. М. (2014)
Шум С. C. - Законодавче регулювання примусових заходів медичного характеру: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Хаустова О. О. - Опитувальник Patient Health Questionnaire (PHQ) як стандартизована методика виявлення психопатологічних порушень у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями на етапі первинної медичної допомоги, Бушинська О. В., Прохорова О. В., Сахно С. Г. (2014)
Ревунец А. В. - Иcследование качества жизни женщин с бесплодием (2014)
Пшук Є. Я. - Взаємозв’язок рівня соціального інтелекту та типу ставлення до підтримувальної терапії референтних родичів пацієнтів із шизофренією, Пшук Н. Г. (2014)
Хаустова О. О. - Діагностика афективних розладів у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями, Бушинська О. В., Прохорова О. В., Сахно С. Г. (2014)
Калугин И. В. - Старение организма и полиморбидность, Хаустова Е. А. (2014)
Юр’єва Н. М. - Наукове обґрунтування підходів до гендерноспецифічної терапії й психосоціальної реабілітації жінок, хворих на параноїдну шизофренію (2014)
Осокина О. И. - Смысл опыта перенесенного психоза и связанная с ним стрессогенность ситуации: экзистенциальная парадигма (2014)
Буздиган О. Г. - Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у чоловіків та жінок, хворих на шизофренію (2014)
Ревенок О. А. - Сучасні підходи до лікування та реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням супутньої соматичної патології, Марункевич Я. Ю. (2014)
Клебан К. І. - Вплив циркадної дисрегуляції на якість життя у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (2014)
Сапон Д. Н. - Особливості діагностики тривожно-депресивних розладів у хворих на фіброміалгію на тлі хронічного невропатичного больового синдрому травматичного генезу (2014)
Романів О. П. - Характеристика біполярного спектра афективності у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда та осіб, що вчинили суїцидальну спробу (2014)
Хаустова О. О. - Боротьба з деменціями: перспективи та напрями, Тещенко В. О. (2014)
Пустовойт М. М. - Патогенез когнітивних розладів у пацієнтів з інволюційним психозом згідно з даними дослідження подія-пов’язаних викликаних потенціалів (2014)
Вербенко Г. М. - Когнітивні порушення у пацієнтів з біполярним афективним розладом (2014)
Авраменко О. М. - Ефективність стандартного лікування пацієнтів з хронічним болем і супутніми психічними розладами з позиції хворобливої поведінки (2014)
Пінчук І. Я. - Міжнародний досвід надання паліативної допомоги хворим на тяжку деменцію, Дудіна Ж. Г., Степанова Н. М. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського