Дєньга О. В. - Принципи й методи викладання іноземним студентам-медикам, які навчаються англійською мовою, та форми його організації, Шуміліна К. С., Папіровнік І. С., Дієва Т. В. (2018)
Лабунець В. А. - Обґрунтування та необхідність введення у практичну охорону здоров’я України нової системи визначення величин виробничого плану зубних техніків, Дієва Т. В., Лепський В. В., Лабунець О. В., Дієв Е. В., Лепський В. В. (2018)
Адубецька А. Ю. - Ефективність застосування препаратів групи тіопоетинів в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої області у хворих на цукровий діабет, Шнайдер С. А. (2018)
Варжапетян С. Д. - Анализ сонографичкеских критериев качественных изменений мембраны шнайдера при ятрогенном верхнечелюстном синусите (2018)
Горзов С. С. - Обгрунтованість використання проективної методики (модифікованого тесту "Три дерева") у дітей старшого дошкільного віку на прийомі в дитячого лікаря-стоматолога, Кедик Р. Є., Сабов А. М., Парлаг В. В. (2018)
Гулюк А. Г. - Інформативні методи рентгенологічних досліджень періостальних запальних процесів у військовослужбовців Збройних Сил України, Шмідт П. А. (2018)
Жук Д. Д. - Застосування фізичних факторів в комплексній терапії дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба (2018)
Иванченко С. В. - Клінічні випадки вторинної кісткової пластики при вроджених поєднаних наскрізних розщілин верхньої губи та піднебіння (2018)
Косенко Д. К. - Состояние полости рта у пациентов до и после резекции желудка (2018)
Костюк І. Р. - Клініко-рентгенологічна оцінка ефективності лікування хронічного гранулюючого періодонтиту постійних зубів у дітей, Костюк В. М., Семенюк Г. Д., Воляк М. Н. (2018)
Лєбєдєва О. І. - Дослідження і корекція психоемоційного стану дітей старшого дошкільного віку 3-6 років м. Ужгород та Ужгородського району з метою створення умов ефективного стоматологічного прийому, Велеган М. М., Горзов В. В. (2018)
Мельник В. С. - Використання психологічного тесту "Люшера" у практичній діяльності дитячого лікаря-стоматолога, Мельник С. В., Горзов В. В., Шулинець Е. А., Пришляк Н. М. (2018)
Николаева А. В. - Оценка эффективности применения растительных полифенолов у женщин с заболеваниями пародонта на фоне снижения секреции эстрогенов (2018)
Новицкая И. К. - Состояние тканей пародонта у лиц с затрудненным носовым дыханием, Друм М. Б. (2018)
Петренко А. А. - Патоморфологические изменения слизистой желудка крыс при экспериментальном дисбиозе и его коррекция с помощью орального геля квертулина (2018)
Рябоконь Є. М. - Особливості лікування пришийкового карієса фронтальної ділянки у дорослих, Костюк Н. Г., Терещук В. В. (2018)
Семенюк Г. Д. - Вплив комплексного лікування на показники окиснювальної модифікації білків у хворих на генералізований пародонтит, Костюк І. Р., Шовкова Н. І. (2018)
Цевух Л. Б. - Подготовка студентов 4-5 курсов стоматологического факультета к лицензионному экзамену Крок-2 на кафедре стоматологии детского возраста ОНМедУ в современных условиях, Новикова Ж. А. (2018)
Шлапак С. П. - Поширеність стоматологічних захворювань дітей 12 і 15 років Закарпатської області, Кіндрат Н. В., Пецюх І. С., Гриненко Є. М. (2018)
Шнайдер С. А. - Взаимосвязь качества лицевого скелета и его роль в профилактике отдалённых осложнений после дентальной имплантации на верхней челюсти, Асмолова А. А., Асмолова Е. А. (2018)
Шовкова Н. І. - Вивчення ефективності проведення уроків здоров’я для дітей різних вікових груп, Костюк І. Р., Кошкін О. Є., Білищук М. В. (2018)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Стахурський І. - Особливості участі та розподілу спільних витрат держав Європейського Союзу у миротворчих операціях Спільної безпекової та оборонної політики (2017)
Dunas O. - Legal implications for women participating in the armed conflict in the Eastern Ukraine (2017)
Grechko O. - Modernisation of the state migration policy of Ukraine in terms of European integration (2017)
Kostyuchenko Ya. - Conundrum of migration issues in the EU-Ukraine association agreement (2017)
Касьянова М. - Правове становище українців в міграційному законодавстві Республіки Білорусь кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Гольбін М. - Специфіка регіональних європейських норм у сфері захисту трудових та соціальних прав моряків (2017)
Kovalko N. - Right to education of children with disabilities: international legal experience (2017)
Синицин П. - Практика Європейського Суду з прав людини як нормативно-ціннісний орієнтир у діяльності конституційних судів (2017)
Levytska Ye. - The new aspects of the PRC-Taiwan and the PRC-Asean interaction: the economic component (2017)
Євтухова Г. - Проблемне поле саботажу в контексті сучасних теорій політичної участі (2017)
Іванова І. - Проблеми концептуалізації практики неокорпоративізму (2017)
Кравець А. - Біополітична інтерпретація еволюції політичних систем (2017)
Ostrovska B. - Bioethical aspects of ratio between reproductive rights of a human being and the right to life in the process of using assisted reproductive technologies (2017)
Остапенко Т. - Правове становище Закарпатської України у складі Угорського Королівства та Австро-Угорської імперії (ХІІІ-ХІХ ст.) (2017)
Pasitska O. - Polish tobacco monopoly in 1919-1939: origins and development (2017)
Дудченко О. - Методи діяльності органів державної влади та управління Радянської України в 1920-х роках (2017)
Trepak V. - Criminological analysis of economic factors of political corruption in Ukraine (2017)
Сірий Є. - Теоретичні розвідки в концептуалізації соціальної напруженості (2017)
Batrymenko O. - State funding of political parties in Ukraine: objective need or result of external pressure?, Tesliuk S. (2017)
Tkachuk Yu. - Common and distinctive features of civil society in Ukraine and Poland in the late 20th – early 21st century (2017)
Одарченко К. - Вплив кризи політичних партій в Україні на горизонтальні партійні зв’язки через призму ідеологічного та програмного компонента (2017)
Valiushko I. - The role of media in conflicts of information era (2017)
Короход Я. - ЗМІ як механізм інформаційного впливу на суб’єктів політичного конфлікту (2017)
Воробйова Г. - Гендерні особливості використання політичних метафор (2017)
Kyrychok A. - Characteristics of research in education in the field of public relations (2017)
Ягунов Д. - Аналітичні нотатки щодо Закону про слідчих пенітенціарної служби (2017)
Бородін І. - Правовий статус військовослужбовців в Україні, Пасіка С. (2017)
Навроцький О. - Поняття адміністративно-правових гарантій забезпечення прав дитини в Україні (2017)
Шараєвська Т. - Перспективи вдосконалення національного законодавства у сфері екологічної безпеки в умовах євроінтеграції (2017)
Yakovlev O. - The place of incentives of the employee in the system of labor conditions (2017)
Karpachova N. - The ombudsman and current challenges to human rights and freedoms establishment of the ombudsman institution as a response to human rights challenges (2017)
Tymchenko L. - Review of the monograph Lepetyuk O. V. (2016). Legal support of Ukraine’s cooperation with the European Union and its member states in the field of direct taxation. Odesa, Feniks (2017)
In memoriam: professor Nataliya A. Zelinskaya (2017)
Title (2018)
Шаповал С. П. - Застосування геліостіни для теплопостачання енергоефективних будівель, Желих В. М., Гумен О. М., Венгрин І. І. (2018)
Скочко В. І. - Скорочення тепловтрат систем теплопостачання шляхом оптимізації їх геометричних моделей при проектуванні, Плоский В. О, Гегер А. Д., Скочко Л. О. (2018)
Басок Б. І. - Експериментальні дослідження індивідуального теплового пункту з електричними котлами, Лисенко О. М., Андрейчук С. В., Приємченко В. П. (2018)
Кочетов Г. М. - Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод, Самченко Д. М., Колодько А. О. (2018)
Клапченко В. І. - Використання золи теплоелектростанцій у виробництві бетону, Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. (2018)
Желих В. М. - Доцільна глибина закладання горизонтального трубногоґрунтового теплообмінника геотермальної вентиляції, Савченко О. О., Матусевич В. , Пашкевич В. З. (2018)
Сорокова Н. М. - Метод визначення рівноважного вологовмісту будівельних матеріалів огороджувальних конструкцій, Кольчик Ю. М., Сороковий Р. Я. (2018)
Вознюк Л. І. - Розрахунок та оцінка ефективності багатошарових і монококових плит перекриття, Демчина Б. Г. (2018)
Микитась М. В. - Оптимізаційна задача управління потокорозподілом ресурсів кластерних організаційних структур енергоефективного будівництва, Теренчук С. А. (2018)
Данієлян А. Є. - Комбінаторні моделі аналізу та генерації проектних рішень еко-об’єктів (2018)
Гоц В. І. - Вплив розчинів кислот на формування структури базальтового волокна, Пальчик П. П., Бердник О. Ю. (2018)
Шермолович Ю. Г. - Новое в химии ацетиленсульфонов, Огурок В. М., Сирый С. А. (2015)
Суслов О. М. - Синтез, структура та властивості тонких плівок BaTi1–xZrxO3, отриманих золь–гель методом, Дурилін Д. О., Овчар О. В., Трачевський В. В., Бовтун В., Кемпа M., Білоус А. Г. (2015)
Саф’янова І. С. - Новий регіоселективний літій-промотований метод синтезу комплексоутворюючих лігандів на основі діестерів 2,5-піридиндикарбонових кислот, Вакаров С. В., Варзацький О. А., Фрицький І. О. (2015)
Трунова О. К. - Синтез, фізико-хімічні властивості комплексів Gd(iii) і Dy(iii) з етилендіаміндіянтарною кислотою, Шовкова Г. В., Гайдай Я. М., Русакова Н. В., Макотрик Т. О., Григорашева І. М. (2015)
Нечипоренко А. В. - Спектроскопическое исследование влияния среды на характер взаимодействия CeF3 и EuF2 с расплавом NaNO3-KNO3, Зинченко В. Ф., Дышлева Л. Ф., Стоянова И. В., Дога П. Г. (2015)
Семусьо Н. З. - Нові тетрарні алюмогерманіди зі структурою типу Tb2NiAl4Ge2, Луцишин Ю. Я., Пукас С. Я., Токайчук Я. О., Гладишевський Р. Є. (2015)
Данилов М. О. - Синтез графеноподобных материалов для электродов химических источников тока, Слободянюк И. А., Русецкий И. А., Довбешко Г. И., Колбасов Г. Я. (2015)
Панов Э. В. - Физико-химические свойства наноструктур SnO2/MoO3, синтезированных в расплаве KNO3, Милованова О. И., Малеваный С. М. (2015)
Чорная В. Н. - Влияние полибутадиена различной молекулярной массы на кинетику адсорбции полидиметилсилоксана из растворов их смесей, Менжерес Г. Я., Тодосийчук Т. Т., Горбатенко А. Н. (2015)
Гайсин Ф. Р. - Топологические характеристики единичного трехмерного структурного элемента. Численный эксперимент, Киреева С. М., Сивергин Ю. М., Усманов С. М. (2015)
Янчевский О. З. - Толстые пленки диоксида циркония, стабилизированного оксидами иттрия, скандия, церия и железа, Вьюнов О. И., Солопан С. А., Коваленко Л. Л., Пунда К. Ю. (2015)
Зинченко В. Ф. - Кислотно-основные свойства неорганических соединений циркония и гафния в твердофазном состоянии и водных растворах, Антонович В. П., Тимухин Е. В. (2015)
Марцинко О. Е. - Особливості одержання комплексних тартратогерманатів різних структурних типів, Сейфулліна І. Й., Чебаненко О. А., Пєсарогло О. Г. (2015)
Никифорова А. В. - Сочетание жидкостного микроэкстракционного концентрирования и газохроматографического определения парабенов в форме ацетилпроизводных, Левчик В. М., Зуй М. Ф. (2015)
Ставицкая С. С. - Исследование методом ЭПР пригодности антрацита для создания кислородных сенсоров, Миронюк Т. И., Сыч Н. В. (2015)
Ларин В. И. - Химический состав отвальных доменных шлаков, Хоботова Э. Б., Калмыкова Ю. С. (2015)
Петко К. И. - Производные бензимидазола и бензотриазола с (2-H- и 2-алкокси)-гексафторизопропильными группами у атома азота, Воробей В. М. (2015)
Головатюк В. Н. - Синтез новых ненасыщенных производных 1-фенил-3,5-диметилпиразола реакциями кросс-метатезиса, Безуглый Ю. В., Кашковский В. И. (2015)
Пурикова О. Г. - Химическая структура и эффективность ПАВ при синтезе полистирол/полициануратных polyHIPEs, Григорьева О. П., Файнлейб А. М. (2015)
Титова Н. М. - Значення професійної мобільності у психолого-педагогічній підготовці педагогів професійного навчання (2018)
Демченко О. М. - Конструктивне формування у студентів умінь професійного спілкування іноземною мовою: обгрунтування педагогічних умов (2018)
Феденько C. М. - Самостійна позааудиторна робота у системі професійної підготовки майбутніх фахівців фармації (2018)
Дідик А. О. - Професійно спрямоване вивчення курсу "Електромеханіка та електроніка" майбутніми педагогами професійного навчання, Іщенко С. М. (2018)
Литвиненко Т. С. - Ретроінновація філософсько-педагогічної спадщини Григорія Сковороди у сучасній українській дошкільній освіті (2018)
Жукова Г. В. - Зміст професійної підготовки майбутніх вихователів до навчання англійської мови дошкільників (2018)
Ільїна Г. В. - Концепт "уяви" в процесах формування візуального мислення (2018)
Парфьонова О. І. - Управління та адміністрування шкіл: призначення керівника закладу освіти (зміни у законодавстві України) (2018)
Мокієнко М. М. - Сучасне п’ятидесятницьке вчення про зцілення (2018)
Хромець В. Л. - Нормативно-правове регулювання діяльності закладів вищої духовної освіти в умовах нового освітнього законодавства України (2018)
Архипкина Т. Л. - Особенности липидного спектра крови у женщин с синдромом поликистозных яичников (2017)
Беловол А. Н. - Влияние адипокинового профиля на метаболические нарушения и кардиальное ремоделирование у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа, Бобронникова Л. Р. , Аль-Травнех Е. В. (2017)
Бондаренко В. А. - Взаимосвязь между уровнями фолиевой кислоты и гомоцистеина в крови у бесплодных мужчин с различной инкреторной функцией семенников, Минухин А. С., Скорняков Е. И. (2017)
Власенко М. В. - Дилятаційна кардіоміопатія: самостійне захворювання чи ускладнення тиреотоксикозу, Кравчук Н. І., Кравчук Н. А., Ніжинська-Астапенко З. П. (2017)
Гуда Б. Б. - Активність протеїнкінази в та позаклітинної сигнал-регульованої кінази-1/2 в пухлинах щитоподібної залози, нормалізована щодо експресії протеїнкіназ в тканині, Пушкарьов В. М., Коваленко А. Є., Пушкарьов В. В., Таращенко Ю. М., Ковзун О. І., Тронько М. Д. (2017)
Жердева Н. Н. - Новые возмозможности применения бенфотиамина (2017)
Жердьова Н. М. - Взаємозв’язок між периферичним макро- та мікросудинним кровотоком та когнітивними розладами у пацієнтів на цукровий діабет 2 типу, Маньковський Б. М. (2017)
Ніжинська – Астапенко З. П. - Газообмінні зрушення при різних клінічних варіантах діабетичного кетоацидозу, Власенко М. В. (2017)
Сипало А. О. - Порівняльна характеристика застосування статинів у комбінації з фібратами і омега-3 поліненасиченими жирними кислотами у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу, Кравчун П. Г., Кадикова О. І., Паштіані Р. В. (2017)
Шушляпина О. В. - Особливості ліпідного обміну у дітей з ожирінням та тиреопатіями (2017)
Бєлкіна І. О. - Гонадотоксичність наночастинок гадоліній ортованадату за умов їх хронічного надходження (2017)
Сергієнко Л. Ю. - Структурно-функціональні зміни в плаценті самиць, підданих дії нікотину на тлі застосування нової фармацевтичної композиції, Кустова С. П., Гєворкян А. Р., Бондаренко Т. В., Соколова С. С., Перець О. В., Черевко Г. М., Волохов І. В., Селюкова Н. Ю. (2017)
Тітова Ю. О. - Діагностика та перібіг остеопорозу у хворих на цукровий діабет 2 типу (огляд літератури та власні дані), Кравчун Н. О. (2017)
Звіт про проведення 61-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю заснування клініки Інституту "Українська школа ендокринології" 1–2 червня 2017 року (2017)
Вітання з ювілеєм! Караченцев Юрій Іванович (2017)
Давидова Ю. А. - П’ятичленні гетероциклічні сполуки з фтороалкоксильними замісниками, Соколенко Т. М., Ягупольський Ю. Л. (2015)
Кобилянська С. Д. - Синтез товстих плівок літійпровідних матеріалів зі структурами дефектного перовськіту і NASICON та їх електрофізичні властивості, Ліньова Б. О., Солопан С. О., Хіменес Р., Санз Х., Білоус А. Г. (2015)
Рождественська Л. М. - Cтруктура та функціональні властивості композиційних мембран для знесолення рідин біогенного походження, Дзязько Ю. С., Змієвський Ю. Г., Пальчик О. В., Бєляков В. М. (2015)
Трунова О. К. - Комплекси міді (II) з біс(фосфонометил)аміноянтарною кислотою, Шовкова Г. В., Гудима А. О., Макотрик Т. О., Вечернікова І., Осадча О. В. (2015)
Черненька Н. В. - Cинтез новых анкерно-линкерных соединений 3-арилпропантиолов-1 и их адсорбционные и электрохимические свойства, Оранский Д. А., Сененко А. И., Лопатина Я. Ю., Марченко А. А., Варзацкий О. А. (2015)
Слободянюк И. А. - Нанокомпозитные пленки на основе CdSe и восстановленного оксида графена для фотоэлектрохимических систем, Русецкий И. А., Данилов М. О., Колбасов Г. Я. (2015)
Нікітенко В. М. - Функціональні електролітичні покриття сплавами олово—нікель, Кублановський В. С. (2015)
Миронюк И. Е. - Особенности электрохимических процессов тиолсодержащих аминокислот на золотом катоде, Кругляк О. С, Шаповал Г. С. (2015)
Опанасенко О. А. - Синтез та властивості діоксиду титану, модифікованого b-циклодекстринвмісними полімерами, Рябов С. В., Сінельніков С. І., Лаптій С. В. (2015)
Косянчук Л. Ф. - Влияние диизоцианатной компоненты на динамические характеристики полиуретанов, содержащих феналеноновые красители, Стратилат М. С., Козак Н. В., Тодосийчук Т. Т. (2015)
Буряк М. І. - Синтез металевих наночастинок та наногетероструктур титану із сольватокомплексів Ті(ІІІ) в органічних розчинниках (2015)
Грищенко Л. Н. - Функционализация поверхностного слоя углеродного волокна Br- и N-содержащими функциональными группами, Безуглая Т. Н., Вакалюк А. В., Радкевич В. З., Мисчанчук Б. Г., Диюк В. Е., Ищенко Е. В. (2015)
Ракитская Т. Л. - Влияние фазового состава трепела на активность палладий-медного катализатора окисления монооксида углерода, Киосе Т. А., Голубчик К. О. (2015)
Масалович О. О. - Фазові рівноваги в системі Tl2Se -Tl9BiSe6-Tl4SnSe3, Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Соломон А. М. (2015)
Потапенко Е. В. - Кінетика та механізм реакцій озону з ацетатом Mn(ІІ) у системі оцтова кислота-сильна кислота, Андреєв П. Ю., Погорєлова І. П. (2015)
Кублановский В. С. - Влияние этанола на кинетику восстановления олова из цитратного электролита, Берсирова О. Л., Японцева Ю. С. (2015)
Варченко В. В. - Инверсионная вольтамперометрия винпоцетина в присутствии ионов Ag+, Беликов К. Н. (2015)
Кулик Л. В. - Новий біологічно активний поліуретан з фолат-лактозою у своїй структурі: синтез і властивості, Гладир І. І., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А. (2015)
Братичак М. М. - Кополімеризація монометакрилатної похідної дигліциділового етеру діоксидифенілпропану зі стиролом, Яцишин О. І., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С. (2015)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Filatov B. - "Patriotic legislation" as the result of political institutions` actions (2017)
Чальцева О. - Публічні актори: у пошуках суб’єктності (2017)
Vinnykova N. - Traps of plebiscitary decisions (2017)
Ставченко С. - "Небезпека / ризик / криза" як тріадна сутність політичного розвитку (2017)
Тимченко М. - Мережева організація як новий тип функціональної структури політичних партій (2017)
Бульдович П. - Сутність та особливості неформальних інститутів у політиці (2017)
Горблюк С. - Процес розробки стратегії формування регіональної інноваційної системи (2017)
Чорнолуцький Р. - Нормопроектування в конституційному праві України: парадигма процесуально-стадійного забезпечення актуальних питань (2017)
Подік І. - Юридичне нормотворення у філософсько-правовому дискурсі (феноменологічний аналіз) (2017)
Денисова А. - Системний підхід як основа виділення і характеристики суб’єктів адміністративного нагляду (2017)
Rzhevskaya V. - The hardly possible peace: the treaty of London (1359), the treaty of Brétigny (1360) and the treaty of Troyes (1420) compared (2017)
Пересада О. - Внесок Д. І. Каченовського в розвиток політичної науки в Харківському університеті (2017)
Dunaeva L. - Ukrainian political and legal thought within the scope of world doctrine of liberalism and community self-governing at the end of XIX - beginning of XX centuries (2017)
Абухін Р. - С. В. Пахман про стан та реформу акціонерного права Російської імперії (2017)
Slobodianyk O. - Image diplomacy of positioning states in the international arena (2017)
Басняк Ю. - Особливості формування безпекової політики НАТО у 1990-х – поч. 2000-х рр. (2017)
Смолій А. - Розвиток Європейських Митних Союзів на сучасному етапі (2017)
Strilets B. - EU investment agreements and investor protection (2017)
Darmoris O. - Legal regulation of workers’ health and safety working with biological agents in the European Union (2017)
Магда Є. - Вплив соціальних мереж на політичне консультування в умовах гібридної агресії (2017)
Каріх І. - Культурна політика як інструмент політики національної безпеки України (2017)
Закіров М. - Проблема формування модерної української державної ідентичності: геополітичний і соціокультурний аспекти (2017)
Хорішко Л. - Інституціоналізація політичної еліти: структурно-функціональний аспект (2017)
Maiko T. - Democratic aspects of Ukrainian legislation on local democracy institutions (2017)
Rudenko A. - Features of technologies of party products visualization in Ukraine (by example of 2012 and 2014 election campaigns) (2017)
Davidovich N. - Communicative mechanisms for transforming the mass into the collective (in terms of internally displaced persons), Khyzhniak O. (2017)
Dolia I. - Motivational component in choosing a strategy of social action of the residents of Donbass (2017)
Klymenko O. - Social stratification on the temporarily occupied territory of Donbass (2017)
Іванова Т. - Соціальна тривога та соціальні практики (2017)
Сусська О. - Сучасні підходи до еволюції комунікаційних процесів в контексті трансформації медіасистем (2017)
Fedorenko N. - Student youth of Ukraine: the value orientations in education and professional fields (2017)
Sheremet O. - Municipal police: the experience of the impact on crime and the prospects for its implementation by local governments (2017)
Kitsul Yu. - Prevention of corruption in public administration (anti-corruption strategy), Khatniuk Yu. (2017)
Савчук Р. - Права перекладача як учасника адміністративного судочинства (2017)
Шапенко Л. - Юридичні факти в механізмі правового регулювання страхових відносин (2017)
Марущак А. - Правова сутність банківських послуг та шляхи забезпечення захисту прав їх споживачів (2017)
Остапенко Л. - Сучасний правовий статус роботодавців в Україні (2017)
Кудрявцев О. - Принципи діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції в України (2017)
Litvintchouk (Timtchenko) I. - La tactique de l’interrogatoire lors de l'enquête sur la mise sur le marché Ukrainien des produits dangereux (2017)
Комарницька О. - Застосування прокурором домашнього арешту: недоліки правового регулювання (2017)
Ягунов Д. - 95 тез: диспут щодо сутності та спрямованості пенітенціарної реформи (з нагоди 500-річчя тез доктора Мартіна Лютера, представлених у Віттенберзі року 1517-го) (2017)
Найстарішому хімічному виданню країни УХЖ — 90 рoків (2015)
Волков С. В. - Синтез и строение четырехъядерного кластерного селеносульфидобромида рения Re4Se4S4Br16, Субботин В. В., Демченко П. Ю., Янко О. Г., Харькова Л. Б., Гладышевский Р. Е. (2015)
Трунова О. К. - Мономерні та полімерні комплекси ербію (ІІІ) з b-дикарбонільними лігандами, Бережницька О. С., Іваха Н. Б., Роговцов О. О., Савченко І. О. (2015)
Денисенко И. Н. - Первый пример палладиевого катализа в медь-промотируемых реакциях перфторалкилирования гетарилгалогенидов, Оранский Д. А., Варзацкий О. А. (2015)
Коломиец Е. А. - Сорбция анионов мышьяка (V) композиционными органо-неорганическими материалами на основе анионита Dowex SBR-P, содержащими оксиды циркония (IV) и железа (III), Беляков В. Н., Пальчик А. В., Андрусишина И. Н. (2015)
Мешкова С. Б. - Люминесценция комплексных соединений ионов Tb3+ с диэфирами алифатических дикарбоновых кислот, Новикова Н. С., Кондратьева Р. В., Дога П. Г., Недоступ В. И. (2015)
Марцинко Е. Э. - Синтез, строение и свойства ониевых бис(ксиларато)германатов 36-40 (2015)
Милованова О. И. - Свойства нестационарной электропроводности пленок SnO2 при адсорбции газов-восстановителей, Малеваный С. М., Панов Э. В., Глущак Т. С. (2015)
Гусейнов Р. М. - Граница блокированный электрод—твердый электролит в хроноамперо- и хронопотенциометрическом режимах заряжения, Махмудов Х. М., Раджабов Р. А., Бахмудкадиева З. Н., Зайнутдинова З. А. (2015)
Карабанова Л. В. - Нанокомпозиты на основе полиуретан-поли(2-гидроксиэтилметакрилат)ной матрицы и нанонаполнителя денсила: термодинамика взаимодействий и особенности микроструктуры, Гомза Ю. П., Бондарук О. Н., Несин С. Д., Воронин Е. Ф., Носач Л. В. (2015)
Алексеева Т. Т. - Влияние титансодержащего сополимера на термические и оптические свойства органо-неорганических взаимопроникающих полимерных сеток, Яровая Н. В., Горбатенко А. Н. (2015)
Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво (2015)
Міщенко А. М. - Напівемпіричний розрахунок будови таутомерних форм аліфатичних b-кетоестерів, Трунова О. К. (2015)
Янко О. Г. - Изоструктурные селеногалогениды иридия Ir2Se9Hal6 (Hal – Cl, Br) (2015)
Павленко Т. В. - Гідротермальний синтез нанокристалічних твердих розчинів ZrxCe1–xO2, Пшеничний Р. М., Омельчук А. О. (2015)
Зинченко В. Ф. - Спектроскопическое исследование взаимодействия в системе MgF2-MgO-Ge, Тимухин Е. В., Магунов И. Р. (2015)
Тарасевич Ю. И. - Сравнительная оценка адсорбционной и адагуляционной очистки воды от гуминовых кислот c использованием слоистых силикатов, Трифонова М. Ю., Доленко С. А. (2015)
Мустяца О. Н. - Физико-химическое влияние карбонатов щелочных металлов на природу проводимости стибнита (2015)
Бiлий О. В. - Застосування хронопотенціометрії з контрольованим змінним струмом для дослідження електрохімічних властивостей n-бензохінону і n-дигідроксибензену, Карловська Н. Є. (2015)
Ковач М. А. - Константи асоціації карбеноїдних азолієвих солей в ацетонітрилі, Марічев К. А., Короткіх М. І., Швайка О. П. (2015)
Шпанько И. В. - Совместные эффекты структуры и температуры в реакциях фенилоксирана с N-ароиларенсульфонамидами. Перекрестный корреляционный анализ, Садовая И. В. (2015)
Академик Сергей Васильевич Волков (к 80-летию со дня рождения) (2015)
Мирная Т. А. - Синтез наночастиц сульфидов и селенидов цинка и свинца в расплавах мезогенных каприлатов металлов, Асаула В. Н., Яремчук Г. Г., Волков С. В. (2015)
Шаранда Л. Ф. - Особливості синтезу нанорозмірних гетерогенних Pd-вуглецьвмісних каталітичних систем та їх застосування в реакціях крос-сполучення, Огенко В. М., Лисюк Л. С., Волков С. В. (2015)
Варзацкий О. А. - Пути синтеза и молекулярный дизайн макробициклических трис-дииминатов d-металлов (клатрохелатов), Кац С. В., Волков С. В. (2015)
Черний В. Я. - Синтез фталоцианиновых комплексов d- и f-металлов, Третьякова И. Н., Довбий Я. М., Волков С. В. (2015)
Трунова Е. К. - Металлокомплексы b-дикетонов как базовые компоненты нанокомпозитных систем, Железнова Л. И., Герасимчук А. И., Бережницкая А. С. (2015)
Пехньо В. И. - Строение и устойчивость комплексов палладия (II) с 1-аминобутилиден-1,1-бисфосфоновой кислотой, Козачкова А. Н., Царик Н. В., Куценко И. П., Штоквиш О. А., Трачевский В. В. (2015)
Янко О. Г. - Cинтез и строение халькогенгалогенидов платиновых и редких металлов, Харькова Л. Б., Баранец С. А., Фокина З. А., Александрова Н. Г., Машкова Э. М., Субботин В. В. (2015)
Колесниченко В. Л. - Синтез коллоидных наночастиц оксидов железа в координируемых неводных растворителях, Головерда Г. З. (2015)
Буряк М. І. - Електрохімічні покриття металів титаном в карбамід-хлоридному розплаві (2015)
Dovbii Ya. M. - Synthesis of dehydroacetic acid derivatives with chromophoric chains and their complexes with zirconium phthalocyanine, Chernii V. Ya., Tretyakova I. M., Gorski A. V., Starukhin A. S., Volkov S. V. (2015)
Лiньова Б. О. - Синтез наночасток цирконату лантану-літію Li7La3Zr2O12 зі структурою гранату методом Печіні, Кобилянська С. Д., Бiлоус А. Г. (2015)
Субботин В. В. - Комплексообразование в системах Re-Se-Hal (Hal - Cl, Br), Демченко П. Ю., Янко О. Г., Харькова Л. Б., Волков С. В., Гладышевский Р. Е., Николенко А. С. (2015)
Штоквиш О. О. - Синтез та дослідження комплексів кобальту (ІІ) з естерами ацетооцтової кислоти первинних, вторинних і третинних спиртів, Коваль Л. І., Пехньо В. І. (2015)
Шлапа Ю. Ю. - Органо-неорганічні композиційні структури типу ядро–оболонка на основі феромагнітних наночасток манганіту (La,Sr)MnO3, Солопан С. О., Одинець Є. В., Білоус А. Г. (2015)
Іваха Н. Б. - Нові b-дикарбонільні комплекси Nd, Er, Yb, що випромінюють в ІЧ-області, Бережницька О. С., Трунова О. К., Русакова Н. В., Смола С. С., Железнова Л. І. (2015)
Суслов О. М. - Отримання об’ємних та плівкових матеріалів на основі твердого розчину AgNb0. 5Ta0. 5O3 золь–гель методом, Дурилін Д. О., Овчар О. В., Трачевський В. В., Білоус А. Г. (2015)
Вакаров С. В. - Функціоналізація клатрохелатів Fe(II) і вплив модифікації карбоксигрупи на взаємодію з альбуміном, Куперман М. В., Ковальська В. Б., Варзацький О. А. (2015)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Baskakova O. - Legal basis of the EU financial assistance for Ukraine in the framework of European neighbourhood policy (2017)
Pipchenko N. - Trends of Ukraine’s digital diplomacy, Moskalenko T. (2017)
Андрущенко К. - Застосування концепції "Margin of appreciation" щодо статті 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2017)
Ківалова Т. - Доктринальні дослідження у сфері міжнародного права охорони здоров’я, Хендель Н. (2017)
Блажевська Є. - Теоретико-концептуальні підходи щодо вивчення сучасних міграційних процесів (2017)
Ostapiak V. - "Balancing" strategic partnership of Post-soviet countries (2017)
Khalilov G. - The concept and direction of the right of nations to self-determination (2017)
Звіздай О. - Проблематика регіоналізації в країнах Східної та Західної Європи (2017)
Sokolova V. - British-American relations under the premiership of Theresa May and presidency of Donald Trump (2017)
Авер'янов С. - Феномен "Шляху АСЕАН" та його роль у функціонуванні асоціації Південно-Східної Азії (2017)
Кравець А. - Біополітична інтерпретація політичного лідерства (2017)
Федорчук О. - Еволюція предмета політології: основні етапи розвитку (2017)
Манташян М. - Політико-правові засади політичної стабільності у нових демократіях (2017)
Shaniuk Ye. - The general characteristics and prospects of the development of the alter globalism (2017)
Козьма В. - Особистісний вимір політичної історії України (2017)
Кривцова І. - Гносеологічна категорія "науково-правова картина світу" (загальна характеристика засад функціонування) (2017)
Баранов О. - Зміцнення прямої демократії на місцевому рівні шляхом удосконалення правового регулювання інформаційної взаємодії, Дубняк М. (2017)
Решота В. - Акти Президента України як джерела адміністративного права України у судовому правозастосуванні (2017)
Іщейкін К. - Чинники ефективності застосування інструментів прямої демократії (2017)
Магда Є. - Жінка як ціль та інструмент у гібридній війні (2017)
Okuniovska Yu. - The "third" sector of Poland: key principles of functioning (2017)
Ярошенко В. - Взаємообумовленість політичної і громадянської відповідальності та становлення інституту демократичної громадянськості в Україні (2017)
Попова М. - Сучасні форми самоврядування: теоретичні підходи та практика в Україні (2017)
Іванова А. - Особливості феномену радикалізму в сучасній Україні (2017)
Khmil Ya. - Sociological conceptualisation of "Internet-consciouness" (2017)
Майструк Н. - Конфліктологічна парадигма: класичні та сучасні інтерпретації (2017)
Кречетова В. - Постправдива політика і доцільність використання прямих питань у соціологічних дослідженнях громадянської ідентичності молоді (2017)
Гордієнко Н. - Ставлення педагогів інтернатних закладів системи освіти України до проблем їхнього реформування (соціологічний аспект) (2017)
Порпуліт О. - Трансформація просторово-часового континууму в інформаційному суспільстві: трактування фундаментальних параметрів у західних комунікаційних теоріях (2017)
Kyrychok A. - The study of the general nature of crisis communication (2017)
Худірі Я. - Соціальна реклама, паблік рилейшнз, соціальний маркетинг: співвідношення понять (2017)
Баран Е. - Мультиплікація як медіа у формуванні особистості в епоху інформаційного суспільства (2017)
Короход Я. - Інформаційна війна як основна загроза інформаційній безпеці держави: поняття, форми і методи ведення (2017)
Шишка Ю. - Загальна характеристика механізму адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет (2017)
Олійник В. - Правове регулювання громадського контролю за діяльністю органів судової влади (2017)
Болокан І. - Зобов’язуючі норми як предмет реалізації адміністративно-правових норм у формі виконання (2017)
Шаповал Т. - Вплив формування режимів захисту економічних прав людини на визначення стандартів оцінки майна (2017)
Нестерчук Л. - Захист українських суддів у зв’язку із виконанням професійних обов’язків (2017)
Mysіuk Yu. - The right to education of persons with disabilities (2017)
Колот А. М. - Майбутнє світу праці та соціально-трудового розвитку очима відомих економістів (2016)
Цимбалюк С. О. - Теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування капіталу бренду роботодавця (2016)
Петюх В. М. - Загальні компетенції та якості необхідні для ефективної роботи в команді, Шеіна В. О., Шепель А. Ю. (2016)
Савченко В. А. - Фінансування професійного навчання персоналу на виробництві в Україні, Гемма М. Д. (2016)
Захарова О. В. - Соціальна відповідальність вищої школи на прикладі підготовки фахівців за напрямом "Менеджмент” (2016)
Михальченко Г. Г. - Активізація розвитку регіональних ринків праці як один із важливих чинників соціально-економічного розвитку регіонів (2016)
Червінська Л. П. - Індивідуалізація матеріального стимулювання персоналу (2016)
Компанієць В. В. - Щодо нової парадигми західного менеджменту (2016)
Злотников А. Г. - Миграционные установки белорусской молодежи (2016)
Гриненко А. М. - Мотивація персоналу: соціально-економічний аспeкт (2016)
Долженко Р. А. - Концепция внедрения новых форм трудовых отношений в практику бизнеса (2016)
Коваленко І. Ф. - Гідна праця в контексті соціалізації ринку праці, Кицак Т. Г. (2016)
Поплавська О. М. - Прекаризація: ризики соціальної безпеки України (2016)
Василик А. В. - Створення власного бізнесу молоддю: аналіз мотивів, можливостей і бар’єрів, Ачкасова В. М., Зайко Т. О. (2016)
Мазуренко О. К. - Інформаційне забезпечення соціального захисту в Україні, Горна М. О. (2016)
Шамілева Л. Л. - Соціальна відповідальність у трудовій сфері як фактор економічного зростання, Панькова А. Д. (2016)
Ежель О. В. - Включение компетентностного подхода в управление персоналом организации как направление повышения кадрового потенциала, Нилова Е. Е. (2016)
Самолюк Н. М. - Професійні стреси: причини та методи запобігання (2016)
Олійник О. О. - Розвиток персоналу як складова корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Якимова Н. С. - Моделювання професійно-освітніх траєкторій молоді в аспекті забезпечення її конкурентоспроможності (2016)
Гурова Ю. С. - Роль інтелектуальних центрів у глобальному розвитку людського ресурсу (2016)
Ільїч Л. М. - Трансформація професійно-технічної освіти в Україні: об’єктивні передумови та пошук шляхів підвищення якості освітніх послуг (2016)
Польова В. В. - Осмислення сутності організаційної культури підприємства як специфічного інструменту та інтегрованого об’єкту управління, Іванчук А. П. (2016)
Рябець Н. М. - Вплив людського фактора на результативність процесу корпоративної консолідації в умовах сучасних глобальних трансформацій (2016)
Смачило В. В. - Теоретико-методичні аспекти оцінки трудового потенціалу регіону (2016)
Павлова І. І. - Місце нематеріальної мотивації персоналу в забезпеченні розвитку машинобудівного підприємства (2016)
Кирилюк В. В. - Методологічні основи визначення рівня соціальної згуртованості суспільства (2016)
Фіненко О. Ю. - Аналіз конкурентоспроможності сучасної системи професійної підготовки кадрів в Україні (2016)
Смалійчук Г. В. - Зовнішня трудова імміграція в контексті трансформації ринку праці України: соціально-культурні аспекти адаптації іммігрантів (2016)
Вітюнін В. О. - Підвищення ефективності управління професійними компетенціями персоналу: зарубіжний досвід і методики оцінки (2016)
Смалюга А. К. - Нормативно-правовые аспекты украинской миграции в Республике Беларусь (2016)
Чакалова К. О. - Внутрішній і зовнішній ринки праці: особливості та взаємодія (2016)
Нефьодова К. А. - Корпоративне волонтерство як складова соціальної відповідальності бізнесу (2016)
Шегда А. А. - Роль професійної мобільності працівників у забезпеченні інноваційного розвитку (2016)
Мазярко І. С. - Узгодження принципів ефективності державної політики реалізації соціального діалогу в роздрібній торгівлі (2016)
Гринкевич С. С. - Взаємозв’язок забезпечення конкурентоспроможності і відтворення трудового потенціалу підприємства, Лупак Р. Л. (2016)
Кізін Г. В. - Напрями інноваційного розвитку в контексті забезпечення соціальної відповідальності бізнесу, Заярна Н. М. (2016)
Давідіч Ю. О. - Оцінка величини енергетичних витрат кінцевих споживачів логістичної системи в процесі освоєння матеріального потоку, Галкін А. С., Давідіч Н. В., Галкіна О. П. (2018)
Коваленко А. А. - Использование временных шкал при аппроксимации длины очередей компьютерных сетей, Кучук Г. А., Рубан И. В. (2018)
Кучук Н. Г. - Уменьшение задержки транзакций e-learning в компьютерных сетях гиперконвергентной архитектуры, Можаев А. А., Шматков С. И., Косенко Н. В. (2018)
Малєєва О. В. - Система інформаційної підтримки процесів рекрутингу в ІТ-компанії, Артюх Р. В., Персіянова О. Ю. (2018)
Момот Т. В. - Інфраструктура ринку арт-індустрії: аналіз сучасної структури та функцій, Момот Д. Т. (2018)
Sotnikova Yu. - Mass layoff management at domestic enterprises, Stepanova E., Nazarov N. (2018)
Філатова І. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення клієнто-орієнтованого стратегічного управління в системі корпоративної безпеки підприємств будівельної галузі (2018)
Чех Н. О. - Корупція в бізнесі: корупційна поведінка у внутрішньо бізнесовому середовищі, Ващенко О. М. (2018)
Алфавітний показчик (2018)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Babin B. - Program legal regulation and rights of indigenous peoples: experience of Ukraine, Prykhodko A. (2017)
Hryhorenko Ya. - The correlation of human rights and state interests in International law, Krylova O. (2017)
Горло Н. - Міжнародно-правовий вимір політики іредентизму (2017)
Медведєва М. - Міжнародно-правова відповідальність за шкоду довкіллю України, спричинену збройною агресією Росії, Короткий Т. (2017)
Буяджа С. - Позитивний досвід правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в країнах ЄС (2017)
Rzhevska N. - Geoinformation factor in run of the international conflict (2017)
Балацька О. - Сецесіоністські конфлікти на пострадянському просторі: чинники та наслідки (2017)
Ostapiak V. - Strategic partnership as an instrument for provision of the state security policy (2017)
Lymar M. - The U.S.-Ukrainian economic relations under the presidency of Barack Obama in the context of European integration (2017)
Сморжевська А. - Роль співробітництва по лінії південь-південь у зовнішній політиці Індонезії (2017)
Ніколаєнко Т. - Норми міжнародного регулювання в сфері призначення та відбування покарань відносно військовослужбовців (2017)
Угрин Л. - Особливості становлення та еволюції дискурсу політичної ідентичності в європейській політичній думці (2017)
Валесян С. - Основні теоретичні моделі підходів до вивчення питання генезису капіталізму: морально-політичний фактор та аналіз економічних першопричин (2017)
Kovalenko B. - Standards in the system of environmental law sources (2017)
Чальцева О. - Інституціоналізація взаємодії публічних акторів (2017)
Хорішко Л. - Процедурний аспект легітимації елітного політичного інституту (2017)
Степаненко О. - Зміна політичної еліти шляхом люстрації: загальна характеристика та тенденції розвитку в Україні (2017)
Ставченко С. - Кризова комунікація і ризик-комунікація у політичному процесі: спільне та особливе (2017)
Kushnarev I. - Prevention of political corruption: United States experience (2017)
Бондаренко С. - Бренд "Україна" в умовах нелінійних суспільно-політичних процесів: інформаційно-комунікаційний аспект (2017)
Nakonechnyi V. - Methodology of public city management: structure and basic principles (2017)
Pribegin I. - Features and prospects of Israel’s Russian-speaking community’s development (2017)
Синоруб Г. - Логіко-структурний аналіз конфлікту в мас-медіа (2017)
Savoiska S. - Communicative model of Russian linguistic policy (2017)
Порпуліт О. - Категорія віку як об’єкт конструювання персональної ідентичності україномовними користувачами instagram (2017)
Киричок А. - ВНЗ як специфічний об’єкт рекламного та PR-супроводу (2017)
Ващенко І. - Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності у сфері наркобізнесу (2017)
Маломуж А. - Проблеми кваліфікації злочину, передбаченого статтею 375 Кримінального кодексу України (2017)
Annotation for the article of Taras Shapoval, the influence of formation of international regimes protecting economic rights on defining valuation standards (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Ostapiak V. - Paradigm formation of Ukraine's strategic partnership (2017)
Pryimak B. - Transformation of Ukrainian-German relations in the context of Ukrainian efforts towards European integration and the conflict in Donbass (2017)
Миколаєнко Я. - Анексія Криму: історико–правовові причини та аналіз мирних засобів вирішення міжнародного конфлікту (2017)
Єрмакова Г. - Нормативно-правові акти Папи Римського і відображення в них інтеграційних процесів в ЄС (2017)
Симон Ю. - До питання про особливості розвитку сучасної філософії права: криза чи допарадигмальність (2017)
Вороніна І. - Аксіологічна модель нормотворчої діяльності Національної поліції України як система принципів і норм регулювання нормотворчої діяльності (2017)
Єфремова Н. - Право жінок на вищу юридичну освіту в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. на матеріалах державних архівів Києва та Одеси (2017)
Балацька О. - Трансформація ролі держави в контексті здійснення збройного насилля в сучасному світі (2017)
Гаврилюк К. - Сутність та специфіка політологічного осмислення врегулювання політичної кризи в сучасній Україні (2017)
Morhun A. - Scientific comprehension of ways of researching political regime in Ukraine: modern tendencies (2017)
Dolatabadi H. - Right/left dualism in politics: a French invention (2017)
Іщейкін К. - Легітимація публічних рішень у бюджеті участі (2017)
Ярош Я. - Взаємодія молодіжних громадських організацій з політичними партіями в Україні (2017)
Трофімов Є. - Релігійні об’єднання у політичній системі Росії: політологічний нарис (2017)
Polishchuk I. - Organizational mechanism of professional potential development: leadership approach (2017)
Kushnarev I. - Manifestations of political corruption and methods of its prevention in Great Britain (2017)
Дзюбенко Ю. - Демократичні та авторитарні тенденції у країнах Азії та Океанії (2017)
Чальцева О. - Аналіз ефективності публічної політики (2017)
Кодинець А. - Право на інформацію: окремі засади цивільно-правового регулювання (2017)
Matsyshyna I. - Flexible time and new forms of control (2017)
Edelieva М. - Directions of improvement of the state information policy during modernization of the political system (2017)
Бубняк С. - Зміст концепту "соціальне самопочуття" в системі соціогуманітарних наук (2017)
Мороз Є. - До проблеми збереження національної ідентичності в контексті цивілізаційних трансформацій: соціологічна спадщина Олександра Потебні, Коваль М., Хелашвілі А. (2017)
Нестайко І. - Підготовка молоді до життя в сім’ї – важливий аспект соціалізації особистості (польський досвід) (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Kormych B. - The European Customs Union study group: drafting the EU customs law (2017)
Lokshyna Iu. - Trade remedies regulation in the European Union: main characteristics (2017)
Мушак Н. - Правові основи співпраці України з державами-учасницями Шенгенського простору (2017)
Приймак Б. - Веймарський трикутник як інструмент зовнішньої політики Німеччини в контексті розширення ЄС на схід (2017)
Дальський В. - Енергетичний аспект політики ЄС щодо держав Південного і Східного Середземномор'я (2017)
Савицька О. - Економіко-правові аспекти асоціації Україна-ЄС: українська історіографія (2017)
Соколова В. - Британо-українські відносини: еволюція та перспективи (2017)
Тироль В. - Екстериторіальна юрисдикція держав-учасниць Європейської конвенції з прав людини (2017)
Кирилко Д. - Політичні засади безпекової співпраці ЄС та Азербайджану (2017)
Rzhevskaya V. - The international law issues in the English renaissance play 'Edward III' (2017)
Угрин Л. - Структурний вимір політичних ідентичностей: теоретичний аналіз (2017)
Павлишин О. - Семіотичний підхід до аналізу політико-правової реальності: становлення нової парадигми (2017)
Stebelska O. - Interpretation of the categories "freedom” and "control” in the modern world, Ukhach L. (2017)
Антонова О. - Формування стратегічної компетентності на публічній службі: історико-правові передумови (2017)
Жданкіна Л. - Сучасні концепції уніфікації цивільного права (Комісія Ландо, Draft of Common Frame of Reference) та місце в них інституту припинення цивільних зобов’язань (2017)
Філатов Б. - Громадські рухи як чинники інституційної імплементації принципів політичного патріотизму (2017)
Балацька О. - Політико-правові механізми протидії політичному насиллю в контексті еволюції форм збройного протиборства (2017)
Khyzhniak O. - Traps for internal migration and collective actions of overcoming them (in terms of the military conflict in the East of Ukraine, 2014−2017), Khyzhniak K. (2017)
Явір В. - Поліетнічність держави як фактор етнополітичної дезінтеграції (2017)
Воронова В. - Технології трансформацій та політичного брендингу як сучасний інструмент лідерства (2017)
Кудрявцев О. - Електронне урядування: актуальність досвіду глобальних міст для держав, що розвиваються (2017)
Kushnarev I. - Asian states in fight against political corruption: experience of Republic of Singapore, Hong Kong, China and Post-Soviet Central Asian states (2017)
Trofimov E. - Electoral "vertical” and political process in modern Russia (2017)
Афанасьєва Л. - Інтеркультурність як соціокультурний капітал міста: витоки, сутність та перспективи, Букрєєва І. (2017)
Kutsyk A. - Features of internationalization of the internet-environment in Ukrainian and Polish socio-cultural space (2017)
Glebova N. - Intersubjective intentions of social competence's development of representatives of professional groups in the field of water transport (2017)
Башук А. - Державно-владні комунікації у контексті сучасних інформаційних воєн (2017)
Порпуліт О. - "Часова бідність" як провідна ознака жіночого часу в індивідуалізованому суспільстві (за матеріалами крос-платформених месенджерів "Whatsapp" і "Viber") (2017)
Ковалко Н. - Державні та місцеві цінні папери як фінансово-правова категорія в практиці Японії та США (2017)
Брачук А. - Концепт "сприяння торгівлі" у митному законодавстві (2017)
Нестерчук Л. - Складові судової влади за Конституцією України та діючим законодавством (2017)
Волкова Н. - Процесуальні особливості розгляду справ про поновлення батьківських прав у судовому порядку (окремі аспекти) (2017)
Яніцька І. - Оптимізація обміну інформації між єдиною інформаційно-аналітичною системою "Діти" та системою електронного правосуддя при судовому встановленні опіки (піклування) над дітьми, позбавленими батьківського піклування, Апалькова І. (2017)
Дрогозюк К. - Діяльність суб’єктів доказування при розподілі тягаря доказування на окремих стадіях цивільного процесу України (2017)
Хавронюк О. - Загальна характеристика цивільно-правового механізму захисту прав та інтересів виробників баз даних на основі права sui generis (2017)
Podgorodinsky V. - Honor, authority and morality as a uniform object of legal protection in Ukraine's Criminal Code (2017)
Касько В. - Криміналістична класифікація рецидивістів (2017)
Титул, содержание (2016)
Михайлович Ю. Й. - Прикладні аспекти оцінки ефективності виконання державних програм в онкологічній галузі охорони здоров’я України, Журбенко А. В. (2016)
Михайлович Ю. Й. - Методологія та критерії оцінки ефективності бюджетних онкологічних програм, Журбенко А. В. (2016)
Дубинина В. Г. - Молекулярно-генетические особенности рака желудка: взгляд клинического онколога, Лукьянчук О. В., Лурин А. Г., Машуков А. А., Захарцева Л. М., Орел Н. А., Биленко А. А., Згура А. Н., Рациборский Д. В., Максимовский В. Е. (2016)
Кривешко А. С. - Імуногістохімічна діагностика нейроендокринних пухлин шлунково-кишкового тракту (огляд літератури та власні дослідження), Курик О. Г., Яковенко В. О., Баздирєв В. В. (2016)
Коровін С. І. - Саркоми м’яких тканин: етіологія, епідеміологія, класифікація, Остафійчук В. В., Палівець А. Ю., Кукушкіна М. М., Волков І. Б., Костюк В. Ю. (2016)
Коровин С. И. - Случай позднего метастазирования меланомы кожи, Паливец А. Ю., Кукушкина М. Н., Остафийчук В. В. (2016)
Костюк В. Ю. - Проблемні питання органозбережної хірургії при пухлинах кісток таза, Дєдков А. Г., Волков І. Б., Бойчук С. І., Ковальчук П. А., Остафійчук В. В. (2016)
Смоланка І. І. - Набрякові форми раку грудної залози: особливості хірургічної тактики, Ляшенко А. О., Лобода А. Д., Досенко І. В., Супруненко О. А., Лигирда О. Ф., Іванкова О. М., Молід С. О., Сидорчук О. І. (2016)
Клекот О. О. - Проблема ендокринної резистентності при лікуванні злоякісних новоутворень грудної залози, Клекот А. І., Вознюк Л. А., Дорошкевич І. О. (2016)
Рибін А. І. - Роль протеомічних та генетичних предикторів виживаності хворих на рак яєчника (2016)
Харченко Е. В. - Роль ПЭТ-КТ-диагностики в раннем выявлении рецидива рака яичника, Олийниченко Е. Г., Клюсов А. Н. (2016)
Мамарасулова Д. З. - Онкомаркеры СА125 и НЕ4 и их диагностическая ценность у больных раком яичника, Хакимова Р. А., Эргашева З. А. (2016)
Гочарук Е. - Последние достижения в лечении больных множественной миеломой: новый доступный препарат бортезомиба (2016)
Степанишина Я. А. - Первичная медиастинальная В-крупноклеточная лимфома. Роль позитронно-эмиссионной томографии, Крячок И. А., Титоренко И. А., Филоненко Е. С., Мартынчик А. В., Невдах А. П. (2016)
Крячок І. А. - Профілактика ураження центральної нервової системи у хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому, Філоненко К. С., Кущевий Є. В. (2016)
Крячок И. А. - Лимфома и гепатит С, Ульянченко Е. О., Кадникова Т. В., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Мартынчик А. В., Филоненко Е. С., Кущевой Е. В., Новосад О. И., Скрипец Т. В. (2016)
Крячок И. А. - Лечение ВИЧ-ассоциированных неходжкинских лимфом в эру высокоактивной антиретровирусной терапии, Скрипец Т. В., Ульянченко Е. О., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Мартынчик А. В., Филоненко Е. С., Новосад О. И. (2016)
Иммуноонкология — инновации, которые возвращают пациентам будущее (2016)
Сивак Л. А. - Клінічний випадок первинно-множинного злоякісного новоутворення, Тарасенко Т. Є., Кліманов М. Ю., Лялькін С. А., Майданевич Н. М., Аскольський А. В., Верьовкіна Н. О., Лаврик Г. В., Крахмальова Л. П. (2016)
Головко Т. С. - Застосування ультрасонографії як методу інтраопераційного контролю при вилученні конкрементів із піднижньощелепних слинних залоз та їх вивідних проток, Філіпський Анд. В., Кучер А. Р., Філіпський Ант. В. (2016)
Коваль С. С. - Оцінка ефективності застосування методики інтеграції даних ОФЕКТ/МРТ у діагностиці метастазів головного мозку, Макеєв С. С., Новiкова Т. Г. (2016)
Яніш Ю. В. - Вплив модуляторів метаболізму аргініну і поліамінів на активність аргінази та продукцію оксидів азоту клітинами асцитного раку Ерліха in vivo, Артамонова А. Б., Залєток С. П. (2016)
Грабовой А. Н. - Экспрессия CD44 в аденокарциномах толстой кишки, Савчин Т. М., Антонюк С. А., Тарасова Т. А. (2016)
Cтаховський Едуард Олександрович: до 60-річчя з дня народження (2016)
Титул, содержание (2016)
Иммуноонкология: будущее уже сегодня (2016)
Сивак Л. А. - Місце агоністів гонадотропін-рилізинг-гормонів в лікуванні хворих на рак грудної залози, Крячок І. А., Лялькін С. А., Губарєва Г. О., Алексик О. М. (2016)
Смоланка І. І. - Особливості оцінки ефективності неоад’ювантного лікування пацієнток із набряковими формами раку грудної залози, Ляшенко А. О., Сидорчук О. І., Кротевич М. С., Досенко І. В. (2016)
Рыспаева Д. Э. - Роль микроРНК в индивидуализации лечения больных раком грудной железы, Крячок И. А. (2016)
Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань (2016)
Крячок І. А. - Токсичні гепатити у пацієнтів з лімфопроліферативними захворюваннями, Пастушенко Я. В., Мартинчик А. В., Титоренко І. Б. (2016)
Новосад О. І. - Прогностична роль PD-L-лігандів при лімфомі Ходжкіна, Скрипець Т. В., Скачкова О. В., Храновська Н. М., Крячок І. А. (2016)
Аскольський А. В. - Прояви ранньої антрациклінової кардіотоксичності у хворих на рак грудної залози, які отримують поліхіміотерапію, Сивак Л. А., Жарінов О. Й., Антомонов М. Ю., Шевчук Л. А. (2016)
Мальцев Д. В. - Прорыв в иммунотерапии опухолей: возможности пембролизумаба (2016)
Климанов М. Ю. - Современные подходы к лечению пациентов с неоперабельным немелкоклеточным раком легкого, Сивак Л. А., Тарасенко Т. Е., Аскольский А. В., Майданевич Н. Н., Лялькин C. A., Веревкина Н. О. (2016)
Дронов О. І. - Вплив інтратуморальної експресії hENT1 на виживаність хворих на рак підшлункової залози, які отримували гемцитабін та тегафур в ад’ювантному лікуванні, Земсков С. В., Грабовий О. М. (2016)
Шевчук Л. А. - Состояние диастолической функции миокарда левого желудочка сердца у пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями, получающих кардиоагресcивные схемы полихимиотерапии, Солодянникова О. И. (2016)
Столярова О. Ю. - Возможности и ограничения ПЭТ-сканирования в планировании лучевой терапии при раке легкого (состояние проблемы) (2016)
Лаврик Г. В. - Променеві критерії оцінки ефективності лікування хворих із метастатичним ураженням печінки (стан проблеми та результати досліджень) (2016)
Лісяний М. І. - Визначення вмісту у пухлинах головного мозку клітин, що мають молекулярні маркери стовбурових клітин, Бельська Л. М., Потапова А. Г., Лісяний О. М. (2016)
Бездєнєжних Н. О. - Особливості життєздатності, експресії білків адгезії та клітинного цитоскелета клітин ліній раку легені А-549 і грудної залози T47D при використанні технології магнітної нанотерапії, Орел В. Е., Семесюк Н. І., Лихова О. О., Охріменко Р. А., Рихальський О. Ю., Романов А. В., Кудрявець Ю. Й. (2016)
Требования к публикациям (2016)
8 Міжнародний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Міжнародному дню боротьби з раком (2016)
Авторский указатель (2016)
Титул, содержание (2017)
Бондарчук І. - Нова ера лікування раку вже в Україні (2017)
Лукашенко А. В. - Хірургічне лікування при пухлинах підшлункової залози в дітей, Колеснік О. О., Климнюк Г. І., Тіунова І. А. (2017)
Бухaрин Т. В. - Перстневидно-клеточная колоректальная карцинома (обзор литературы, случай из практики), Яковенко В. А., Курик Е. Г. (2017)
Кукушкина М. Н. - Иммунотерапия генерализованной меланомы кожи, Коровин С. И., Кукушкина С. Н., Паливец А. Ю., Остафийчук В. В., Дедков А. Г. (2017)
Остафійчук В. В. - Саркоми м’яких тканин: діагностика та лікування, Коровін С. І., Палівець А. Ю., Кукушкіна М. М., Кротевич М. С. (2017)
Дєдков А. Г. - Комплексне лікування пацієнтів з метахронними метастазами остеосаркоми: оптимізація лікувального алгоритму, Ковальчук П. А. (2017)
Крячок І. А. - Порівняння виживаності хворих на неходжкінські дифузні В-великоклітинні лімфоми з клітин гермінального та негермінального центру, що визначені за імуногістохімічними алгоритмами Hans, Colomo і Muris. Досвід Національного інституту раку, Мартинчик А. В., Філоненко К. С., Грабовий О. М., Антонюк С. А., Титоренко І. Б., Алексик О. М., Степанішина Я. А. (2017)
Крячок И. А. - MALT-лимфома: причины возникновения, патогенез, классификация, клиническая картина, Ульянченко Е. О., Кадникова Т. В., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Мартынчик А. В., Филоненко К. С., Кущевой Е. В., Новосад О. И., Скрипец Т. В. (2017)
Філоненко К. С. - Вторинні ураження ЦНС у хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому: проблеми, досягнення, перспективи, Крячок І. А. (2017)
Абраменко И. В. - Роль липидов в патогенезе хронического лимфолейкоза, Билоус Н. И., Крячок И. А. (2017)
Аскольський А. В. - Профілактика ранньої антрациклін-індукованої кардіотоксичності поліхіміотерапії у хворих на рак грудної залози, Сивак Л. А., Жарінов О. Й., Антомонов М. Ю., Шевчук Л. А. (2017)
Сивак Л. А. - Вплив алельного поліморфізму гена CCR5 на перебіг місцево-поширеного раку грудної залози, Верьовкіна Н. О., Горовенко Н. Г., Лялькін С. А., Россоха З. І., Попова О. Ф. (2017)
Головко Т. С. - Комплексна променева діагностика в оцінці ускладнень у хворих на рак сечового міхура після радикальної цистектомії та ілеонеоцистопластики в ранній післяопераційний період, Гаврилюк О. М., Коровіна А. С., Войленко О. А. (2017)
Скоморохова Т. В. - Сучасний стан проблеми лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями верхніх дихальних шляхів (огляд літератури та результати власних досліджень) (2017)
Лисяный Н. И. - Роль стволовых клеток в канцерогенезе и иммунотерапии опухолей, Гриневич Ю. А. (2017)
Кукушкіна С. М. - Імунореактивність у хворих на меланому шкіри: зв’язок з морфологічними ознаками виразкування первинної пухлини та віддаленими результатами комбінованого лікування, Фільчаков Ф. В., Коровін С. І., Грабовий О. М., Кукушкіна М. М., Весельська В. М. (2017)
Требования к публикациям (2017)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Babin B. - Legal framework of international competence and activities of the Mission of the President of Ukraine in the Autonomous Republic of Crimea (2018)
Krupenya I. - The crisis of the Rohingya as a Muslim minority in Myanmar and asean's response to the Rohingya refugees (2018)
Аносова Ю. - Особливості здійсненя юрисдикції Міжнародним Судом ООН щодо злочину геноциду на підставі статті 9 Конвенції про геноцид (2018)
Ostapiak V. - US, EU, AND China strategic partnerships (strategic measurement) (2018)
Khevtsuriani A. - Foreign policy concepts of Russia (2018)
Попазогло В. - Південний Кавказ як регіон неформальної інституціалізації політики (2018)
Senyuk Y. - The cultures of anarchy of the international system and their influence on European integration processes (2018)
Явір В. - Дезінтеграція і інтеграція Кореї: особливості північно- та південнокорейського наукового осмислення (2018)
Мікічурова О. - Історичні передумови становлення принципу взаємної вигоди в міжнародному економічному праві (2018)
Kryvetska O. - Consolidation of parallel proceedings in International Investment Arbitration (2018)
Siman M. - Le développement de la réglementation de reconnaissance des diplômes et des qualifications avant la directive de reconnaissance n° 2005/36/ce (2018)
Novytska O. - Use of the new technologies by terrorist groups as a new challenge for national security concepts (2018)
Orsaeva R. - Criminological characteristics of terrorism and extremism (2018)
Ворчакова І. - Лобізм в політиці: сутність явища та способи реалізації (2018)
Чабур С. - Поняття, роль та методи лобізму у правотворчому процесі (2018)
Ягунов Д. - Криза в пенітенціарній системі України: спроба системного аналізу (2018)
Dudar S. - Regulatory and legal framework of the ethno-national policy of Ukraine (2018)
Можайкіна О. - Медіація у виконавчому провадженні (2018)
Сляднєва К. - Диспозитивні засади діяльності прокурора: співвідношення міжнародних та національних стандартів (2018)
Осадчук І. - Політичний режим у Німецькій імперії (1871–1890): модель змагального авторитаризму? (2018)
Філатов Б. - Патріотизм як чинник право-лівої дихотомії у партійних системах сучасних парламентських республік (2018)
Іщейкін К. - Консультаційна модель бюджету участі в Україні: переваги і недоліки (2018)
Балацька О. - Роль недержавних акторів у сучасному політичному насильстві (2018)
Безуглий П. - Оцінка сучасних масштабів міграційних переміщень в Україні (2018)
Вайєр A. - Технологія створення політичного іміджу (2018)
Menshakova D. - The nuclear status as an element of presidential election campaign in 2017 in France (2018)
Лесько Н. - Правове виховання – важливий напрям державної політики захисту дітей від насильства (2018)
Сухарська Л. - Визначення показників оцінювання стану фінансового забезпечення розвитку територіальних громад (2018)
Гордієнко Н. - Проблема булінгу в учнівських колективах інтернатних навчальних закладів: соціологічний аспект (2018)
Городенко Л. - Соціально-комунікаційні технології розбалансування у соціальних мережах, Цимбаленко Є., Гащенко І. (2018)
Магда Є. - Тренди політичного копірайтингу в умовах гібридної агресії (2018)
Коршун А. - Взаємодія органів судової влади та засобів масової інформації в Україні: теоретико-правовий аналіз (2018)
Каракаш І. - Юридичні гарантії охорони і захисту прав на землю в Україні (2018)
Кудрявцев І. - Шляхи удосконалення правового регулювання у сфері ядерної енергетики (2018)
Мусаєва С. - Нормативно-правове забезпечення публічної безпеки і порядку в Україні (2018)
Krüger S. - Die rechtliche bewertung der rufnummernportierung beim wechsel eines telefonanbieters (2018)
Величко Л. - Компаративістське дослідження поширення сфери дії трудового права на правове регулювання праці професійних спортсменів (2018)
Lohvyn A. - Violation of terms of registration of tax invoices: features of legal liability (2018)
Загородній І. - Криміналістична характеристика злочинів, повязаних із нанесенням тілесних ушкоджень (2018)
Єфремова Н. - Відгук на монографію В. С. Кахнича "Юридична освіта і наука у Львівському університеті 1661-1939 рр." (2018)
Титул, содержание (2017)
FDA схвалено KEYTRUDA® (пембролізумаб) як перший препарат для лікування пацієнтів із пухлинами будь-якої локалізації з наявним позитивним біомаркером високої мікросателітної нестабільності (MSI-H) (2017)
Коровін С. І. - Низькодозовий циклофосфамід у лікуванні пацієнтів з лімфогенними метастазами меланоми шкіри, Остафійчук В. В., Кукушкіна М. М., Палівець А. Ю., Костюк В. Ю. (2017)
Костюк В. Ю. - Математичне моделювання як метод визначення показань до органозбережного лікування у хворих із пухлинами тазової кістки, Дєдков А. Г., Жолонко М. М., Бойчук С. І., Остафійчук В. В., Максименко Б. В., Дєдков С. А. (2017)
Вырва О. Е. - Костная аллопластика при хирургическом лечении пациентов с опухолями длинных костей, Головина Я. А., Малык Р. В. (2017)
Смоланка І. І. - Можливості виконання органозберігаючих операцій при набрякових формах раку грудної залози, Ляшенко А. О., Риспаєва Д. Є., Іванкова О. М., Досенко І. В. (2017)
Галайчук І. Й. - Саркоми грудної залози: статистика, класифікація, хірургічні методи лікування, Нітефор Л. В., Шкробот Л. В. (2017)
Колеснік О. О. - Прогнозування платинорезистентності: від теоретичних моделей до клінічного алгоритму, Рибін А. І. (2017)
Молошок А. А. - ПЭКома тела матки, Гольдина Г. А., Березовская О. Л., Рудич Ю. В., Шеремок Л. В. (2017)
Федоренко З. П. - Оцінка простеженості контингентів хворих зі злоякісними новоутвореннями жіночих репродуктивних органів в Україні, Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2017)
Крячок І. А. - Брентуксимаб ведотин при лікуванні хворих на лімфому Ходжкіна, Титоренко І. Б. (2017)
Карнабеда О. А. - Сочетание хронического миелопролиферативного и лимфопролиферативного заболевания: три клинических случая, Ступакова З. В. (2017)
Білоус Н. І. - Мутації гена NOTCH1 при хронічній лімфоцитарній лейкемії, Абраменко І. В., Чумак А. А., Крячок І. А. (2017)
Аскольський А. В. - Покращення якості життя хворих на рак грудної залози, які отримують антрациклінвмісну поліхіміотерапію, Сивак Л. А., Шевчук Л. А., Майданевич Н. М., Верьовкіна Н. О. (2017)
Сивак Л. А. - Иммунотерапия при раке грудной железы: значение, перспективы, проблемы, Верёвкина Н. О. (2017)
Климнюк Г. І. - Вплив клінічних факторів несприятливого прогнозу на результати лікування дітей зі злоякісними солідними новоутвореннями групи високого ризику (досвід відділення), Іжовський О. Й., Павлик С. В., Шайда Е. В., Білоконь О. В., Стежка М. О., Ожиганов О. О., Ротар О. А., Велимчаниця М. В., Приходько І. О. (2017)
Сивак Л. А. - Магнітотермія злоякісних новоутворень, Смоланка І. І., Орел В. Е., Литвиненко С. В., Романов А. В., Кліманов М. Ю., Лобода А. Д., Коровін С. І. (2017)
Новіков М. Є. - Застосування метаболічної позитронно-емісійної томографії, об’єднаної з комп’ютерною томографією, в обстеженні пацієнтів з місцево-розповсюдженими інвазивними карциномами грудної залози (2017)
Лисяный Н. И. - Изучение влияния гуморальных факторов крови больных глиомами головного мозга на субпопуляционный состав лимфоцитов в тесте реакции бласттрансформации лимфоцитов, Гнедкова И. А., Потапова А. И., Бельская Л. Н. (2017)
Туганова Т. Н. - Цитоморфологические квантитативные признаки гепатоцеллюлярного рака, Болгова Л. С., Махортова М. Г., Алексеенко О. И. (2017)
Матеріали І З’їзду Української асоціації цитопатологів "Актуальні питання сучасної цитологічної діагностики в Україні" (2017)
Сообщение (2017)
Требования к публикациям (2017)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Балацька О. - Російсько-український воєнний конфлікт: культурно-цивілізаційний і геополітичний виміри (2018)
Задоя К. - Криміналізація воєнних злочинів у національних правових системах: досвід Молдови як урок для України (2018)
Маловацький О. - Відповідальність держави за знищення цивільного повітряного судна в результаті застосування зброї (2018)
Chekalenko L. - Lessons from Ukraine’s crisis (2018)
Магда Є. - Початок гібридної агресії РФ проти України: точка біфуркації (2018)
Dolia I. - The military potential of the self–proclaimed "Donetsk people’s republic" and "Lugansk people’s republic" (2018)
Джус О. - Міжнародне військове партнерство як засіб забезпечення воєнної безпеки України (2018)
Півторак Г. - Сучасні реалії інституту морського арбітражу як механізму забезпечення вирішення спорів щодо встановлення реального зв’язку судна з державою прапора (2018)
Lokshyna Y. - Specifics of trade remedies regulation in the law of the European Union (2018)
Хмель А. - Порівняння кібербезпекових можливостей Іспанії та Італії на сучасному етапі, Біляєв Д. (2018)
Kodynets A. - Transformation the system of protection of intellectual property rights in the context of administrative and judicial reforms (2018)
Грицай І. - Теоретико-правові проблеми реалізації норми Закону України "Про місцеві вибори" щодо гендерної квоти (2018)
Щербина О. - Труднощі витлумачення терміна "кваліфіковане мовчання законодавця": логічний аспект (2018)
Серебро М. - Проблеми екстраполяції загальнофілософських категорій "сутність" та "зміст" у теорію держави (2018)
Kostiuchenko О. - Instrumental approach to defining legal opportunities in labour law (2018)
Остафійчук Л. - Гласність судового процесу та його повна фіксація технічними засобами: міждисциплінарний підхід (2018)
Shypunov H. - Liberal socialism and social liberalism: the principles of correlation (2018)
Воронова В. - Цивілізаційне залучення як психоекологічна методологія: політико-психологічний аспект (2018)
Краснопольська Т. - Неформальні деструктивні політичні практики та корупція: співвідношення понять (2018)
Кузьменко В. - Проголошення Української радянської державності: історико-правові аспекти (2018)
Філатов Б. - Політико-комунікаційні та політико-технологічні чинники інституалізації патріотизму під час переходу до демократії (2018)
Klymenko O. - Armed forces of Ukraine in Donbass at the beginning of ATO (2018)
Кабиш О. - Політична ресурсність силових структур в державах з антидемократичними режимами (2018)
Ключник Р. - Локальний протест як форма політичної участі у глобальному світі (2018)
Kozma V. - Elitist personality in politics (2018)
Орлів М. - Проблеми підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади і пріоритети його державного регулювання, Побігун С. (2018)
Вагіна О. - Кодифікація норм депутатської етики в контексті євроінтеграції України (2018)
Савчук Л. - Теоретико-методологічний аналіз ролі молодіжного парламенту як агента політичної соціалізації молоді (2018)
Угрин Л. - Політичні виміри колективних ідентичностей (2018)
Кардаш С. - Політична модернізація та соціальна структура суспільства в постреволюційній Україні: у пошуках залежності (2018)
Salnikov S. - A youth assessment of social institutions of Ukraine in European contexts (2018)
Glebova N. - Social competency of the professional groups of water transport experts: constitualization of a sociological research (2018)
Порпуліт О. - Категорія простору в соціокомунікаційній перспективі (2018)
Башук А. - Особливості реалізації військово-патріотичного дискурсу (на матеріалі Facebook-сторінки Президента України Петра Порошенка) (2018)
Павлов Д. - Пропаганда у вимірах української політичної реальності (2018)
Сидоренко І. - Стратегічні комунікації України (2018)
Козаченко О. - Особливості іміджу університету в соціальній мережі Fаcebook (на прикладі Ягеллонського університету та Львівського національного університету імені Івана Франка) (2018)
Кравченко С. - Слідчий органу державної кримінально-виконавчої служби України як суб’єкт злочину, склад якого передбачений ст. 372 КК України (2018)
Белікова С. - Актуальні питання взаємодії слідчого, процесуального керівника та прокурора з метою здійснення представництва інтересів держави в суді, Єрьоменко І. (2018)
Вернидубов І. - Електронні докази: поняття, особливості та проблеми щодо їх дослідження судом, Белікова С. (2018)
Бойчук А. - Особливості юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони природно-заповідного фонду (2018)
Міщук М. - Проблеми щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, Белікова С. (2018)
Яновицька Г. - Правовий статус споживача (пацієнта) за договором про надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (2018)
Титул, содержание (2017)
Гриневич Ю. А. - Молекулярно-генетические маркеры опухолевых стволовых клеток (2017)
Михайлович Ю. Й. - Оцінка виконання бюджетної онкологічної програми. Практичний аспект і філософія рішення, Журбенко А. В. (2017)
Лукашенко А. В. - Огляд IV видання Японських рекомендацій з лікування раку шлунка, Бойко А. В., Розумейко І. В., Кошубарова М. В. (2017)
Колеснік О. О. - Двохетапна резекція печінки у хворої з метастазами нейроендокринної пухлини. Клінічний випадок, Лукашенко А. В., Зубарєв М. Г., Остапенко Ю. В. (2017)
Ярема Р. Р. - Псевдоміксома очеревини: інкурабельна казуїстична патологія чи необхідність проактивної тактики комбінованого лікування?, Моран Б., Сесіл Т., Фецич Т. Г., Огорчак М. А. (2017)
Кравець О. В. - Пластичне усунення дефектів дна порожнини рота шкірно-м’язовим клаптем підшкірного м’яза шиї, Процик В. С., Хлинін О. В. (2017)
Русин А. В. - Клінічний випадок одночасного діагностування плоскоклітинного раку і фібросаркоми гортані, Петросов О. В., Чумак А. І. (2017)
Федоренко З. П. - Стан організації онкологічної допомоги хворим зі злоякісними новоутвореннями чоловічих сечостатевих органів в Україні, Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2017)
Гаврилюк О. М. - Магнітно-резонансна томографія в комплексній променевій діагностиці раку сечового міхура, Головко Т. С., Стаховський О. Е. (2017)
Крячок І. А. - Прогностичне значення функціональних параметрів ПЕТ-КТ при первинній медіастинальній В-великоклітинній лімфомі, Степанішина Я. А., Кметюк Я. В., Гур’янов В. Г. (2017)
Крячок И. А. - Роль трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в лечении множественной миеломы, Кущевой Е. В. (2017)
Cивак Л. А. - Проведення хіміотерапії у пацієнтів з порушенням функції нирок, Крячок І. А., Іванов Д. Д., Тарасенко Т. Є. (2017)
Верьовкіна Н. О. - Імунна відповідь іn situ після неоад’ювантної хіміотерапії у хворих на місцево-поширений рак грудної залози, Сивак Л. А., Лялькін С. А., Кротевич М. С. (2017)
Храновська Н. М. - Протипухлинний та імуномодулюючий ефект дендритних клітин, навантажених магнітним нанокомплексом, у мишей з карциномою легені Льюїс, Скачкова О. В., Іномістова М. В., Макеєнко О. Л., Орел В. Е. (2017)
Рыспаева Д. Э. - Дифференциальная экспрессия miR-124 и miR-155 в опухолевой ткани грудной железы до и после неоадъювантной химиотерапии, Храновская Н. Н., Иномистова М. В. (2017)
Онкологія сьогодні: від діагностики до лікування. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (для молодих вчених) (2017)
Вовк В. М. - Аналітичне забезпечення планування грошових потоків підприємства, Макарчук Н. В. (2017)
Дума В. Л. - Оцінка податкової складової бюджетного потенціалу місцевих фінансів (2017)
Мельник Л. М. - Фінансова рівновага – як складова системи фінансово-економічної безпеки підприємств (2017)
Миськовець Н. П. - Шляхи удосконалення механізму регулювання екосистемного корпоративного підприємництва (2017)
Нікіфорович О. Є. - Ексергоекономічний аналіз централізованої системи теплозабезпечення міського району, Волощук В. А. (2017)
Меліхова Т. Л. - Роль органів управління у формуванні інвестиційного клімату великих міст (2017)
Петренко О. І. - Стан вітчизняного морського середовища: проблеми та можливі шляхи їх подолання, Шматок Ю. В. (2017)
Пивоварчук Л. В. - Аналіз розвитку фінансової науки в Україні, Яковчук О. В. (2017)
Самолюк Н. М - Фінансове забезпечення енергозбереження житлових будинків (2017)
Солодкий В. О. - Сучасні соціально-економічні тенденції у контексті рівноважного розвитку (2017)
Стахів О. А. - Оцінка ефективності торговельної діяльності споживчого товариства за узагальнюючими показниками, Адамчук Т. Л. (2017)
Судук О. Ю. - Особливості формування соціальної нефінансової звітності сільськогосподарськими підприємствами, Щербакова А. С. (2017)
Федина К. М. - Перспективи розвитку фондового ринку в Україні в сучасних умовах, Антонюк Ю. П. (2017)
Шило Ж. С. - Проблеми оподаткування прибутку Національного банку України (2017)
Ширко Б. Ф. - Організація лісогосподарського виробництва та покращення використання лісових ресурсів, Гончар В. М. (2017)
Кондрацька Н. М. - Фінансова безпека сільськогосподарського підприємства: оцінка та шляхи її підвищення (на прикладі ПП "Радів-агро"), Погоріла Г. В. (2017)
Якимчук А. Ю. - Діагностика економічного потенціалу сонячної енергії регіонів України, Зайцев Д. Б. (2017)
Міщук Г. Ю. - Ефективність регіонального брендингу як індикатор конкурентоспроможності регіону (2017)
Турченюк В. О. - Покращення еколого-меліоративного стану ґрунтів рисових зрошувальних систем шляхом їх глибокого розпушення (2017)
Герасимов Г. Г. - Математичне моделювання гідродинамічних процесів в розгалуженому трубопроводі, Герасімов Є. Г. (2017)
Білоконь С. О. - Сучасні методи очищення поливної води за допомогою сітчастого фільтра з використанням низькочастотної вібрації (2017)
Скачков А. А. - Особливості формування силових полів за вибухового руйнування тріщинуватих анізотропних гірських порід, Жуков С. О., Стріха В. А. (2017)
Азарян В. А. - Дослідження впливу періоду опробування забоїв залізорудного кар’єру на прибуток гірничо-збагачувального комбінату, Жуков С. О., Стріха В. А. (2017)
Остапчук С. М. - Особливості проектування екологічних стежок за матеріалами супутникових знімань, Прокопчук А. В. (2017)
Яцков М. В. - Дослідження фізико-хімічних властивостей висококонцентрованих суспензій гальванічних виробництв у формі реагентних шламів, Корчик Н. М., Пророк О. А. (2017)
Кононцев С. В. - Аналіз відповідності складу забруднень оборотної води УЗВ потребам водних рослин у макроелементах, Гроховська Ю. Р., Саблій Л. А., Козар М. Ю. (2017)
Назаров С. М. - Вплив об’ємної концентрації забруднень у воді на основний енергетичний показник роботи фільтра ССФ-500, Солодкий О. Д., Васильчук О. С. (2017)
Сокур М. І. - Теоретичні і практичні аспекти виробництва високоякісного кубовидного щебеню, Білецький В. С., Гнєушев В. О., Божик Д. П. (2017)
Жеребятьєв О. В. - Основи енергетичної теорії консолідації, Кухнюк О. М. (2017)
Засідко І. Б. - Осади стічних вод як вторинна сировина у виробництві цегли, Полтуренко М. С., Мандрик О. М. (2017)
Шебанін В. С. - Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України (2018)
Кирилов Ю. Є. - Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу, Грановська В. Г., Крикунова В. М. (2018)
Россоха В. В. - Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками, Петриченко О. А. (2018)
Бондар В. С. - Бурякоцукрова галузь України в умовах нестабільності світового ринку цукру, Фурса А. В. (2018)
Спаський Г. В. - Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області (2018)
Столярчук Н. М. - Об’єкти обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності (2018)
Корчинська О. А. - Польові маркетингові дослідження застосування засобів захисту рослин у фермерських господарствах, Василенко Л. В. (2018)
Левківська Л. М. - Соціальна відповідальність у контексті формування стратегічного розвитку сучасного агробізнесу, Швець Т. В. (2018)
Ільчук М. М. - Управління конкурентоспроможністю продукції скотарства сільськогосподарських підприємств України, Коновал І. А., Євтушенко В. Д. (2018)
Данкевич В. Є. - SWOT та PESTEL-аналіз сучасного стану земельних відносин в Україні (2018)
Павлик В. П. - Методологізація розроблення стратегічних програм розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Похиленко Н. М. - Ретроспектива парадигм сільськогосподарського дорадництва: варіанти для України (2018)
Калиев Гани Алимович – выдающийся учёный и известный политический деятель (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Коваль А. - Діяльність антипомпеянської опозиції в Римі з 66 по 63 рр. до р.х. (2015)
Мартинюк О. - Етногенез східних слов’ян у західнополісько-волинському регіоні (Західне Полісся і Західна Волинь) (2015)
Білецька О. - Саврань у XIV–XVI століттях у світлі новознайдених джерел та матеріалів (2015)
Ковальчук М. - Включення нових територій до складу Османської імперії та формування її територіального устрою у XIV–XVI ст. (2015)
Каріков С. - Політична діяльність курфюрста Моріца Саксонського в 1547–1553 рр. у контексті лютеранської конфесіоналізації (2015)
Смерека Б. - Зниклі поселення Львівської землі Руського воєводства у XVI–XVIII ст. та специфіка їх ідентифікації у фіскальних джерелах (2015)
Лаєвський А. - Політико-адміністративний устрій Стародубського полку (2015)
Крапивний Р. - Осередки металообробних галузей ремесла на території Ніжинського полку в середині XVII–XVIII ст. (2015)
Дем’янчук П. - Передумови появи міст Донбасу та умови їхнього розвитку в дореволюційну добу (2015)
Водотика Т. - Підприємці в соціальній структурі міського населення Наддніпрянської України в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (2015)
Кузьміна І. - Городоцький музей як осередок розвитку науки та культури на Волині (2015)
Милько В. - Повітові училища України: мережа, фінансування, система управління (1804–1849 рр.) (2015)
Разиграєв О. - Генезис пенітенціарної системи міжвоєнної Польщі (1918–1922 рр.) (2015)
Самчук Т. - Викладання музики в Університеті св. Володимира (1834–1859 рр.) (2015)
Нагайко К. - Національна ідея в "українському відродженні" другої половини XIX ст. (до історії Київської Громади) (2015)
Вергун С. - Транспортна жандармерія українських губерній і проблема біженців у роки Першої світової війни (2015)
Грищенко Ю. - Національне питання в Україні у 1917–1921 роках (2015)
Даниленко С. - Формування податкового законодавства в УСРР 1921–1923 рр. (2015)
Маєвський О. - Плакатне мистецтво в пропагандистсько-агітаційних кампаніях із залучення трудових ресурсів України (2015)
Тюкалов М. - Ідейно-політична боротьба в правлячих колах Великої Британії з питань близькосхідної політики (1923–1926 рр.) (2015)
Шуст Т. - Особливості відбудови радянської системи охорони здоров’я Станіславської (Івано-Франківської) області 1944–1945 рр. (2015)
Булгакова О. - Становище наукової інтелігенції в українському суспільстві у 1950-х рр. (2015)
Сафар’янс Є. - Україна та Австрійська Республіка: співробітництво в європейському інтеграційному процесі (2015)
Чугаєва І. - Літописний матеріал чернігівського змісту ХІІ — середини ХІІІ ст. у Новгородському Першому літописі (2015)
Пилипчук Я. - Башкирсько-угорська проблема (дискурс джерел та стереотипи історіографії) (2015)
Моця К. - Військова присутність Візантії в Криму: тенденції історіографічних досліджень (2015)
Синяк І. - Договори (інструменти) Війська Запорозького Низового з Кримським ханством у добу Нової Січі як історичне джерело (2015)
Корольов Г. - "Что такое современное украинство?": Агатангел Кримський про націю, космополітизм і федералізацію (2015)
Вовкодав С. - Історія дослідження "Змійових" валів Переяславщини (2015)
Долженко Ю. - Краніологія населення Луцька XVII–XX ст., Мазурик Ю. (2015)
Блащук С. - (Огляд) Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: історичні науки (2015)
Прус В. - (Огляд) Історія України. Курс лекцій. — К., "Фенікс", 2015. — 376 с., Чухліб Т. (2015)
Патер І. - Рецензія на монографію Тетяни Гуменюк "Гуманітарні науки в УРСР (західні області). 1944–1991 роки. Сучасна українська історіографія" (2015)
Милько В. - Перспективи та напрямки діяльності Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України (2015)
Положення Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України (2015)
Содержание (1971)
Васильковский А. Т. - Вопросы типологии поэмы в критическом наследии В. Г. Белинского (1971)
Зельдович М. Г. - Добролюбов – критик поэзии (Вопросы методологии). Статья первая (1971)
Сиротинский И. Н. - Историко-литературная концепция П. А. Вяземского (1971)
Кобзев Н. А. - Критика о творчестве А. Грина при жизни писателя (1971)
Щербина А. А. - Заметки о природе и технике иронии (1971)
Поддубная Р. Н. - Образ Порфирия Петровича в художественной структуре романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание” (1971)
Газер И. Д. - О своеобразии лиризма в новеллах Бунина (1971)
Бородин И. П. - К вопросу об истоках поэтической образности лирической прозы К. Паустовского (1971)
Пейсахович М. А. - Стих юношеских поэм М. Ю. Лермонтова (двустишные формы) (1971)
Краснова Л. В. - Об одной особенности поэтического синтаксиса Александра Блока (1971)
Сибоволов Б. И. - Из поэтического наследия А. Ширяевца (1971)
Чичерин А. В. - "О поэзии” (1971)
Гиршман М. М. - Русская советская поэзия и стиховедение (1971)
Нефедов Н. Т. - Литературоведы социалистических стран о проблемах русской советской литературы (1971)
Содержание (1988)
Борисова Л. М. - Л. Леонов и современная советская драматургия (1988)
Пахарева К. М. - Цикл А. Твардовского "Памяти матери” как художественное единство (1988)
Оляндэр Л. К. - Героическое в документальной прозе о Великой Отечественной войне середины 70–80-х годов (1988)
Радецкая М. М. - Образ поколения (стихи о поэтах – участниках Великой Отечественной войны) (1988)
Горюнова Р. М. - "Города и годы” К. Федина и "Потерянный кров” Й. Авижюса (к вопросу о преемственности в развитии советского военного романа) (1988)
Максимова Н. В. - Авторский гуманизм в повести Г. Бакланова "Навеки – девятнадцатилетние” (1988)
Колошук Н. Г. - Особенности повествования и выражение авторской позиции в романе М. Алексеева "Драчуны” (1988)
Моклица М. В. - О некоторых характерных чертах лирической деревенской прозы (1988)
Калашникова О. Л. - "Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины” М. Д. Чулкова (к проблеме русского рококо) (1988)
Мацапура В. И. - Работа А. С. Пушкина над образом Онегина (из наблюдений за черновыми вариантами романа в стихах) (1988)
Володина Н. В. - Категория эгоизма в системе представлений К. С. Аксакова (1988)
Максименко В. Ф. - Проблема личности в повести А. П. Чехова "Черный монах” (1988)
Крементуло В. К. - О некоторых типологических особенностях национально-героических поэм К. Рылеева и А. Мицкевича (1988)
Пераковская С. П. - Шевченко и Мачтет (1988)
Спивак И. А. - Русские советские поэты о Шевченко (из критических наблюдений и библиографических разысканий) (1988)
Лещенко П. А. - Русские стихотворения украинских советских поэтов периода Великой Отечественной войны (1988)
Мережинская А. Ю. - Особенности композиции мемуарно-автобиографических произведений (1988)
Бахматова Г. Н. - О поэтике символизма и реализма (на материале "Петербурга” Андрея Белого и "Белой гвардии” М. Булгакова) (1988)
Title (2017)
Contents (2017)
Mikosha A. S. - Biological effects of lithium – fundamental and medical aspects, Kovzun O. I., Tronko M. D. (2017)
Babich L. G. - Ca2+-dependent regulation of the Ca2+ concentration in the myometrium mitochondria. II. Ca2+ effects on mitochondria membranes polarization and |Ca2+|m, ShlykoV S. G., Kushnarova A. M., Kosterin S. O. (2017)
Dovgiy R. S. - The effect of thymic mesenchymal stromal cells on arginase activity and nitric oxide produced by mouse macrophages, Nikolsky I. S., Skivka L. M. (2017)
Mykhalojko O. Ja. - Some biochemical changes in patients with acute ischemic stroke, Mykhalojko І. Ja. (2017)
Shiyntum H. N. - Corvitin restores metallothionein and glial fibrillary acidic protein levels in rat brain affected by pituitrin-izadrin, Dovban O. O., Kovalchuk Y. P., Yaroshenko T. Ya., Ushakova G. A. (2017)
Ohiri R. C. - GC/MS analysis of Tremella fuciformis (White jelly mushrooms) oil (2017)
Galkin O. Yu. - Development of the method for microbiological purity testing of recombinant human interleukin-7-based product, Lutsenko T. M., Gorshunov Yu. V., Motronenko V. V. (2017)
Theses of reports of the 25th Annual Conference "Modern Aspects of Biochemistry and Biotechnology” and 2nd Conference for Young Scientists of the Division of Biochemistry, Physiology and Molecular Biology, National Academy of Sciences of Ukraine (6-9 June 2017, Kyiv, Ukraine) (2017)
Section 1. Biomaterials (2017)
Section 2. Bioactive compounds (2017)
Section 3. Cancerogenesis (2017)
Section 4. Gene expression (2017)
Section 5. Metabolites and correction of metabolic processes (2017)
Section 6. Proteomics and protein functions (2017)
Section 7. Molecular basis of physiological functions (2017)
Титул, содержание (2017)
Федоренко З. П. - Злоякісні новоутворення в дитячій популяції України — досвід застосування міжнародної класифікації ICCC-3, Гулак Л. О., Горох Є. Л., Рижов А. Ю., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2017)
Михайлович Ю. Й. - Мікроімітаційна модель визначення ступеня ефективності виконання бюджетних програм з онкології, Журбенко А. В. (2017)
Михайлович Ю. Й. - "Колоректальний скринінг" як консенсусне вирішення проблеми місцево-поширеного раку товстої та прямої кишки в Україні. Дискусії і питання, Звірич В. В., Колеснік О. О. (2017)
Зубарєв М. Г. - Клінічні рекомендації з діагностики та лікування нейроендокринних пухлин шлунка і дванадцятипалої кишки, Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Остапенко Ю. В., Бойко А. В. (2017)
Ярема Р. Р. - Циторедуктивна хірургія та HIPEC (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) у комбінованому лікуванні при раку яєчника, Фецич Т. Г., Володько Н. А., Огорчак М. А., Милян Ю. П., Фецич М. Т. (2017)
Ярынич К. В. - Трансторакальная биопсия под контролем спиральной компьютерной томографии в диагностике опухолей легких и средостения, Ярынич В. И., Макарук И. М., Скородумов Ю. А., Могилюк А. В., Тертичная Н. Н., Крамар Т. М., Люля И. Э., Гришко М. П., Калинюк А. С. (2017)
Смоланка І. І. - Безпосередні результати комбінації системно-селективної неоад’ювантної поліхіміотерапії та магнітотермії у комплексному лікуванні хворих на місцево-поширений рак грудної залози, Орел В. Е., Досенко І. В., Лобода А. Д., Риспаєва Д. Е., Супруненко О. А., Тарасова Т. О., Ляшенко А. О., Іванкова О. М., Родзаєвський С. О. (2017)
Галич С. П. - Реконструкция груди с использованием свободной пересадки TRAM-лоскута в различных модификациях при раке грудной железы: анализ результатов и осложнений, Смоланка И. И., Дабижа А. Ю., Самко К. А., Костенко А. А., Симулик Е. В., Боровик Д. В., Гребень Н. И., Терницкая Ю. П., Смоланка И. И. (2017)
Марченко А. - Современные методы лечения миелодиспластического синдрома и острой миелоидной лейкемии становятся доступнее: генерик азацитидина уже в Украине (2017)
Філоненко К. С. - Зміни у показниках якості життя у хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому із групи несприятливого прогнозу, які отримують лікування за режимом R-DA-EPOCH, Крячок І. А., Степанішина Я. А., Мартинчик А. В., Титоренко І. Б. (2017)
Крячок І. А. - Імуногістохімічна експресія с-MYC залежно від підтипу дифузної В-великоклітинної лімфоми, Мартинчик А. В., Філоненко К. С., Степанішина Я. А., Кущевий Є. В., Кротевич М. С. (2017)
Крячок И. А. - Отдаленные осложнения лучевой терапии у больных со злокачественными новообразованиями, Ульянченко Е. О., Кадникова Т. В., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Мартынчик А. В., Филоненко Е. С., Кущевой Е. В., Новосад О. И., Скрипец Т. В. (2017)
Шепіль О. В. - Протипухлинна терапія хворих на цукровий діабет, Висоцький А. Г., Сивак Л. А. (2017)
Косинова В. Г. - Клинический случай лечения пациента с меланомой с использованием чекпойнт-ингибитора пембролизумаба (анти-PD-1 моноклональное антитело) (2017)
Чернобай Т. Н. - Лучевая диагностика экстранодальных лимфом, Головко Т. С. (2017)
Дзигар О. В. - Роль дифузно-зважених зображень магнітно-резонансної томографії при контролі якості радіохірургічного лікування вторинних пухлинних уражень печінки, Бабкіна Т. М. (2017)
Кукушкина С. Н. - Клетки врожденного иммунитета и их связь с прогнозом заболевания у больных раком грудной железы (обзор литературы), Фильчаков Ф. В. (2017)
Яніш Ю. В. - Електрокінетичні характеристики лімфоїдних клітин пацієнтів з хронічними і гострими лейкозами та неходжкінськими лімфомами, Залєток С. П., Скляренко Л. М. (2017)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Нове в хірургії раку шлунково-кишкового тракту" (2017)
Авторский указатель (2017)
Стручаев Н. И. - Использование холодильной установки для рециркуляционной сушки бычков, Ялпачик В. Ф. (2017)
Ялпачик Ф. Ю. - Молотки дробарок кормів, їх коливання і методика розрахунку, Буденко С. Ф. (2017)
Дейниченко Г. В. - Дослідження масообмінних процесів під час виробництва цукатів з дикорослої сировини, Афукова Н. О., Шабельська І. І. (2017)
Мінько С. А. - Механізація обробітку ґрунту в плодових насадженнях (2017)
Малюта С. І. - Визначення кінцевих моментів періодичного руху зернового матеріалу по поверхні решета, Малюта І. В. (2017)
Дейниченко Г. В. - Теоретичне та експериментальне визначення раціональної тривалості ультразвукової обробки для отримання водно-жирових емульсій, Постнов Г. М., Червоний В. М., Старков В. О. (2017)
Бурдо О. Г. - Моделювання процесу концентрування цукрових розчинів в мікрохвильовому вакуум-випарному апараті, Різниченко Т. А., Ружицька Н. В. (2017)
Горбенко О. А. - Дослідження конструкцій робочих органів олієвідтискних пресів, Стрельцов В. В., Доценко Н. А., Кім Н. І. (2017)
Дейниченко Г. В. - Дослідження фактору концентрації білково-вуглеводної молочної сировини, Гузенко В. В., Удовенко О. О., Омельченко О. В., Перекрест В. В. (2017)
Ялпачик В. Ф. - Дослідження ентальпії у процесі зберігання зернової маси із застосуванням охолодження, Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О. (2017)
Янаков В. П. - Адаптация тестомесильных машин к корабельным условиям эксплуатации (2017)
Доценко Н. А. - Дослідження алгоритмів оцінювання систем управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів серії ISO 9000 (2017)
Бойко В. С. - Методика визначення основних параметрів об'ємного друку харчових продуктів, Муравйов А. Н. (2017)
Малюта С. І. - Щодо обґрунтування відстані між поперечними рядами робочих органів культиватора (2017)
Дейниченко Г. В. - Інтенсифікація процесу ультрафільтраційного концентрування сколотин, Гузенко В. В., Мазняк З. О., Мельник О. Е., Скриль А. В. (2017)
Паляничка Н. О. - Визначення основних залежностей ефективності імпульсної гомогенізації молока, Петриченко С. В., Антонова Г. В., Левченко Л. В. (2017)
Ялпачик В. Ф. - Експериментальне визначення коефіцієнта теплопровідності при заморожуванні, Стручаєв М. І., Тарасенко В. Г. (2017)
Бойко В. С. - Теоретичне обґрунтування течії в'язко-пластичної рідини по каналу формувача при об'ємному друці (3D) (2017)
Петриченко С. В. - Спосіб інтенсифікації сушіння макаронних виробів, Паляничка Н. О., Олексієнко В. О. (2017)
Олексієнко В. О. - Аналіз методів і засобів очищення та сепарації зерна, Петриченко С. В., Вершков О. О., Олексієнко В. В. (2017)
Прісс О. П. - Вплив компонентного складу субстрату на біологічно активні речовини антиоксидантного типу в зелені базиліку, Бурдіна І. О. (2017)
Сердюк М. Є. - Кінетика інтенсивності дихання плодів яблуні при зберіганні за обробки антиоксидантними композиціями, Гапріндашвілі Н. А., Байбєрова С. С. (2017)
Змєєва І. М. - Методика визначення параметрів гідравлічного тракту для підвищення продуктивності та точності процесу розливу за умов оптимального поєднання технологічних факторів та конструктивних параметрів (2017)
Дейниченко Г. В. - Дослідження процесу механічного доочищення топінамбуру під час проведення комбінованого способу очищення, Терешкін О. Г., Горєлков Д. В., Дмитревський Д. В., Бондаренко Р. Ю. (2017)
Григоренко О. В. - Удосконалення технології виробництва соку яблучного натурального прямого віджиму, Мовчан Є. І. (2017)
Самойчук К. О. - Аналіз процесу протитечійно-струминного змішування напоїв, Полудненко О. В., Циб В. Г. (2017)
Погребняк А. В. - Особенности процесса гидроструйной обработки пищевых продуктов резанием, Погребняк В. Г. (2017)
Дейниченко Г. В. - Дослідження діаметру каналу подавання вершків струминного гомогенізатору молока, Самойчук К. О., Ковальов О. О., Пацький І. Ю. (2017)
Горач О. О. - Оцінка якості льняної целюлози з метою виготовлення виробів технічного призначення, Богданова О. Ф. (2017)
Ялпачик В. Ф. - Використання холодильної обробки при виробництві плодових соків, Буденко С. Ф., Тарасенко В. Г. (2017)
Вихідні дані (2017)
Безуглий В. В. - Геопросторові особливості санаторно-курортного комплексу України (2016)
Войтюк Ю. Ю. - Поглинання важких металів із ґрунту рослинністю зони техногенезу (2016)
Войтюк Ю. Ю. - Закономірності розподілу важких металів у об'єктах навколишнього середовища м. Суми, Кураєва І. В., Кроїк Г. А., Мацібора О. В., Матвієнко О. В. (2016)
Євграшкіна Г. П. - Геолого-гидрогеологическая история развития угольной промышленности Западного Донбасса в математических моделях, Марченко В. К. (2016)
Євграшкіна Г. П. - Гідродинамічне обґрунтування структури режимної спостережної мережі у гірничовидобувних регіонах, Проценко В. В. (2016)
Zholudiev S. V. - Research of geology environment contamination processes under underground coal gasification and combustion (2016)
Zholudiev S. V. - Thermal energy movement analysis of geotechnical systems, Sambor V. Y. (2016)
Колопац С. К. - Природоохранные аспекты закрытия шахт за рубежом (2016)
Кроїк Г. А. - Екобезпека водних об’єктів у зоні розташування підприємств теплоенергетики, Дорганова Л. О. (2016)
Кураева И. В. - Геохимические показатели экологического состояния загрязненных почв (2016)
Manyuk Vol. V. - Geological and geomorphological studies for projecting the "Orilskyi" national geopark, Manyuk Vad. V. (2016)
Мокрицкая Т. П. - Агрегатное строение как фактор относительной просадочности лессовидных просадочных грунтов, Самойлич К. А. (2016)
Петруняк М. Д. - Текстури поверхонь наверствувань в осадовій товщі неогену Передкарпатського прогину, Черемісська О. М., Петруняк Г. М., Черемісський Ю. В. (2016)
Самойлич К. О. - Зміни параметрів мікроструктури лесових ґрунтів під час фільтрації, Мокрицкая Т. П. (2016)
Сизенко О. В. - Ландшафтна структура проектованого національного природного парку "Орільський" в межах Петриківського району Дніпропетровської області (2016)
Удалов И. В. - Особенности процессов миграции естественных радионуклидов в подземных водах при ликвидации угольных шахт Северо-Восточного Донбасса, Кононенко А. В. (2016)
Фундовая В. В. - Тенденции динамики солевого состава грунтов зоны аэрации городских природно-технических систем на примере территории г. Днепропетровск, Мокрицкая Т. П. (2016)
Khrushchov D. P. - Overall geological industrial assessment of salt resources in the Carpathian region of Ukraine, Bosevska L. P., Kyrpach Yu. V. (2016)
Шураев И. Н. - Исследования следов выщелачивания в известняках континентального склона Крыма (2016)
Титул, содержание (2018)
Зубарєв М. Г. - Клінічні рекомендації з діагностики та лікування нейроендокринних пухлин тонкої кишки, Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Остапенко Ю. В., Бойко А. В. (2018)
Колеснік О. О. - Ішемічно-реперфузійне пошкодження печінки та його профілактика при великих резекціях печінки (огляд літератури), Бурлака А. А., Васильєв О. В., Тіунова І. А. (2018)
Shlyakhovenko V. O. - NF-kB-p50-TFBS-complementary and c-myc-TFBS-complementary motifs in miRNAs involved in pathogenesis of different lympho- and myeloproliferative diseases, Orlovsky O. A., Samoylenko O. A. (2018)
Cивак Л. А. - Роль мутацій гена ESR1 у розвитку резистентності до гормонотерапії у хворих із люмінальними підтипами раку грудної залози, Тарасенко Т. Є., Лялькін С. А., Верьовкіна Н. О. (2018)
Кукушкина С. Н. - Клетки адаптивного иммунитета: возможность использования в качестве прогностических факторов в клинических исследованиях рака грудной железы (обзор литературы), Фильчаков Ф. В. (2018)
Мальцев Д. В. - Дефіцит природних кілерів і/або природних кілерних Т-лімфоцитів як причина злоякісних новоутворень у людей (огляд літератури), Гірна Г. А. (2018)
Лисяный Н. И. - Нейтрофилы и онкогенез, Лисяный А. А. (2018)
Матреницкий В. Л. - Забытая психоонкология: о необходимости психотерапии и психосоциальной реабилитации в профилактике рецидивов и метастазов онкозаболеваний (2018)
Татарин Б. Б. - Виживаність хворих на рак ободової кишки, Крижанівська А. Є., Романчук В. Р., Семенів П. М. (2018)
Остафійчук В. В. - Саркоми м’яких тканин кінцівок та тулуба високого ступеня ризику: дослідження оцінки неоад’ювантного лікування за допомогою критеріїв RECIST та відносної частки життєздатної пухлинної тканини, Коровін С. І., Палівець А. Ю., Кукушкіна М. М., Кротевич М. С., Бойчук С. І. (2018)
Бабкіна Т. М. - Зв’язок кількісних метаболічних показників злоякісних пухлин шийки матки зі ступенем їх клітинної диференціації за даними позитронно-емісійної томографії, Новіков М. Є., Вінницька А. Б. (2018)
Сивак Л. А. - Збереження фертильності у пацієнтів з раком грудної залози, Лялькін С. А., Мартинюк О. М., Досенко І. В., Верьовкіна Н. О., Тарасенко Т. Є., Смоланка І. І. (молодший) (2018)
Grabovoy A. N. - Colon adenocarcinoma histological grading based on multivariable analysis of the status of tumor cell nuclear apparatus, Antoniuk S. A., Savchyn T. M. (2018)
Мариненко С. В. - Современная дифференциальная цитологическая диагностика аденокарциномы, мезотелиомы и реактивного серозита, Болгова Л. С. (2018)
Головко Тетяна Сергіївна: до 55-річчя з дня народження (2018)
Требования к публикациям (2018)
Леженкін О. М. - Побудова математичної моделі руху причіпного збирального агрегату зі змінною масою, Рубцов М. О., Григоренко С. М. (2017)
Леженкін О. М. - Ймовірнісна модель функціонування розподільника обчісаного вороху зернових колосових, Рубцов М. О., Головльов В. А. (2017)
Мовчан В. Ф. - Методика визначення кількості техніки в умовах її дефіциту, Леженкін О. М., Ігнатьєв Є. І. (2017)
Сєрий І. О. - Обгрунтування конструктивних параметрів нового робочого органу з активаторами розпушування, Кушнарьов А. С., Сєрий І. С. (2017)
Михайлов Е. В. - Повышение эффективности технологии послеуборочной обработки семян подсолнечника, Задосная Н. А., Чорная Т. С. (2017)
Михайлов Є. В. - Механізм керування направляючих лопаток пневморешітного сепаратора, Задосна Н. О., Афанасьєв О. О., Довгополий Ю. Б. (2017)
Мітін В. М. - Результати дослідження картоплесаджалки СН-4Б для посіву цибулі-ріпки, Аюбов А. М. (2017)
Леженкін І. О. - Математичне моделювання ймовірності проходження зернівки крізь шар обчісаного вороху (2017)
Леженкін І. О. - Теоретичне обґрунтування амплітуди коливань робочого органу для сепарації обчісаного вороху зернових (2017)
Коломієць С. М. - Екологізація механічного обробітку ґрунту, Вершков О. О. (2017)
Дюжаєв В. П. - Діагностика нелінійних коливальних систем (2017)
Дереза О. О. - Дослідження характеристик міцностітранспортерних стрічок, Дереза С. В. (2017)
Бондаренко Л. Ю. - Моделювання процесу калібрування насіння вишні, Вершков О. О. (2017)
Головльов В. А. - Машина для сепарації обчісаного вороху зернових колосових (2017)
Матковський О. І. - Обґрунтування кінематичних параметрів розпушувача плуга для викопування саджанців плодових культур (2017)
Михайленко О. Ю. - Огляд способів і конструкцій машин для посадки підщеп плодових культур (2017)
Михайленко М. М. - Огляд існуючих джерел та пристроїв для досвічування рослинв умовах захищеного ґрунту (2017)
Дьоміна Н. А. - Дифракція світла при відбитті від гармонічної гратки, Морозов М. В. (2017)
Автухов А. К. - Методика і методологія проведення досліджень підвищення довговічності прокатних валків з хромонікелевого чавуну (2017)
Сушко О. В. - Аналіз властивостей алмазних зерен в абразивних інструментах (2017)
Пеньов О. В. - Оптимізація режимів обробки матеріалів (2017)
Лобода О. І. - Реалізація адаптивної системи автоматичного керування, Дубініна С. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, содержание (2018)
Первое одобрение FDA использования иммуноонкологического препарата, ингибитора анти-PD-L1, для терапии рака шейки матки (2018)
Крячок И. А. - Иммунотерапия лимфомы Ходжкина: новая стратегия лечения (2018)
Рыспаева Д. Э. - Иммунотерапия метастатического рака легкого в первой линии: что нового в 2018?г., Пономарева О. В., Лисовская Н. Ю. (2018)
Зубарєв М. Г. - Клінічні рекомендації діагностики та лікування метастатичних нейроендокринних пухлин шлунково-кишкового тракту, Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Бойко А. В., Рудськой А. Д., Остапенко Ю. В. (2018)
Колеснік О. П. - Роль неоад’ювантної та ад’ювантної хіміотерапії у лікуванні хворих на рак легені (огляд літератури), Шевченко А. І., Каджоян А. В., Кузьменко В. О., Кабаков А. О., Михайлов В. В. (2018)
Іванкова В. С. - Променева терапія XXI століття, Столярова О. Ю., Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Скоморохова Т. В., Пильнов В. А. (2018)
Фильчаков Ф. В. - Возможности иммунотерапии метастазов меланомы В16 у мышей C57Bl/6 фактором переноса, Лён А. Д., Шумилина Е. С., Кукушкина С. Н., Гриневич Ю. А., Николаенко А. Н. (2018)
Приходько І. О. - Результати застосування високодозової поліхіміотерапії з аутологічною трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин в лікуванні ембріональних пухлин ЦНС у дітей (досвід одного центру), Климнюк Г. І., Шайда Е. В., Павлик С. В., Іжовський О. Й., Стежка М. О., Велимчаниця М. В. (2018)
Татарин Б. Б. - Фактори прогнозу при раку ободової кишки, Крижанівська А. Є., Романчук В. Р., Голотюк В. В. (2018)
Мариненко С. В. - Цитологічна об’єктивізована диференційна діагностика мезотеліоми та реактивного серозиту, Болгова Л. С., Мариненко Н. І., Махортова М. Г., Гур’янов В. Г. (2018)
Карнабеда О. А. - Болезнь тяжелых цепей: клинический случай и обзор литературы, Ступакова З. В. (2018)
Витовский Р. М. - Особенности диагностики и хирургического лечения поражения сердца лимфомой Беркитта, Исаенко В. В., Онищенко В. Ф., Лозовой А. А., Пищурин А. А., Дядюн Д. Н., Мартыщенко И. В. (2018)
Сухін В. С. - Аналіз ефективності лікування хворих на лейоміосаркому матки (2018)
Требования к публикациям (2018)
Лурье З. Я. - Многокритериальное проектирование качающего узла шестеренного насоса внешнего зацепления, Панченко А. И., Соловьев В. М., Гасюк А. И. (2017)
Андренко П. М. - Оцінка надійності гідроагрегатів обертання на стадії їх проектування, Гречка І. П., Хованський С. О., Свинаренко М. С. (2017)
Панченко А. І. - Вплив конструктивних особливостей торцевої розподільної системи на функціональні параметри планетарного гідромотора, Волошина А. А., Засядько А. І. (2017)
Михайлов Є. В. - Удосконалення пневмосепаруючої камери пневморешітного сепаратора, Афанасьєв О. О., Рубцов М. О., Волик Б. А. (2017)
Панченко А. И. - Исследование выходных характеристик гидравлического вращателя планетарного типа, работающего в составе гидроагрегата, Волошина А. А., Панченко И. А. (2017)
Яковлєв В. Ф. - Експериментальні дослідження взаємного впливу ультразвукових коливань та прямого електронагріву на процес сушіння біологічних об’єктів, Савойський О. Ю. (2017)
Мовчан С. І. - Щодо питання очищення і знешкодження стічних вод гальванічного виробництва електрофлотокоагуляційною установкою, Болтянський О. В., Болтянська Н. І. (2017)
Болтянський О. В. - Знезараження та регенерація відпрацьованих миючих розчинів, Мовчан С. І., Болтянська Н. І. (2017)
Стефановский А. Б. - Влияние моторного масла на причины и факторы износа автотракторных двигателей (2017)
Сушко О. В. - Методика рекуперації алмазного порошку з алмазоносного шару шліфувальних кругів (2017)
Пеньов О. В. - Оптимізація параметрів алмазного вигладжування циліндричних поверхонь (2017)
Паніна В. В. - Застосування багатокритеріальної оцінки для вибору способу відновлення ґрунтообробних робочих органів, Дашивець Г. І., Новік О. Ю. (2017)
Мирненко Ю. П. - Технологія крапельного зрошування в овочівництві, Бакарджиєв Р. О., Парахін О. О. (2017)
Демидко М. О. - Дослідження руху матеріальної частинки по ввігнутій поверхні, Лавріненко О. Т. (2017)
Панченко А. І. - Регулювання фази розподілу робочої рідини в гідромоторі планетарного типу, Волошина А. А., Гуйва С. Д. (2017)
Милаева И. И. - Применяемые трактора в Украине для сельськохозяйственных работ (2017)
Кюрчев С. В. - Разработка рекомендации по хранению пшеницы в зернохранилище, Верхоланцева В. А. (2017)
Анісімов В. В. - Опис процесів при кавітації в зануреному соплі, Клименко А. В., Єрмаков П. П., Янаков В. П. (2017)
Милаева И. И. - Эволюция развития автомобильных дизельных двигателей (2017)
Кюрчев С. В. - Аналіз методів збільшення врожайності соняшника в умовах тов "Зоря" Приазовського району Запорізької області, Колодій О. С. (2017)
Паляничка Н. О. - Аналіз новітніх пристроїв для гомогенізації молока, Вершков О. О., Антонова Г. В. (2017)
Змєєва І. М. - Визначення оптимальних параметрів окремих вузлів дозатора (2017)
Аніскевич Л. В. - Модель внесення технологічних матеріалів в точному землеробстві (2017)
Броварець О. О. - Автоматизований пробовідбірник ґрунту конструкції Олександра Броварця для сучасних технологій сільськогосподарського виробництва (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, содержание (2017)
Никитенко А. - Ловкость и координация в системе физической подготовки занимающихся, специализирующихся в спортивной борьбе и боевых искусствах (2017)
Шинкарук А. - Комплексная оценка подготовленности квалифицированных спортсменок в художественной гимнастике, Топол А. (2017)
Гунина Л. - Синдром перенапряжения у спортсменов: миокардиальные биохимические маркеры, Безуглая В., Носач Е. (2017)
Высочина Н. - Система психологической коррекции личности спортсмена в олимпийском спорте (2017)
Болобан В. - Современные технологии формирования двигательных умений и навыков в процессе обучения сложнокоординационным спортивным упражнениям (2017)
Имас Е. - Экологическая составляющая устойчивого развития сферы физической культуры и спорта (2017)
Борисова О. - Профессионализация и коммерциализация в олимпийском спорте (на материале тенниса и легкой атлетики), Козлова Е. (2017)
Павленко Ю. - Международный опыт финансирования национальных спортивных федераций по результатам их деятельности (2017)
Закирьянов К. - Древний Туран и Олимпийские игры Древней Греции (2017)
Международная конференция в столице Украины "Устойчивое развитие и наследие в спорте: проблемы и перспективы" (2017)
Титул, содержание (2018)
Олешко В. - Сочетание базовых и формирующих упражнений в тренировочном процессе спортсменов, специализирующихся в бодибилдинге, Чернозуб А., Славитяк О. (2018)
Хмельницкая Ю. - Функционирование кардиореспираторной системы и энергообеспечение организма квалифицированных лыжниц-гонщиц при прохождении подъемов различной сложности, Филиппов М. (2018)
Кун С. - Развитие утомления и средства его компенсации в процессе тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в гребле академической, Дьяченко А. (2018)
Соронович И. - Особенности функционального обеспечения соревновательной деятельности спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в спортивных танцах, Рожкова Т., Бойко О. (2018)
Гунина Л. - Врачебный долг и антидопинговое законодательство: этические и профессиональные аспекты (2018)
Сазонов В. - Эффективность применения диетической добавки "Антилактат" и препарата "Алактон" как средств коррекции процессов восстановления у квалифицированных борцов, Земцова И. (2018)
Коробейников Г. - Особенности нейродинамичеcкого реагирования борцов высокой квалификации с разным уровнем стрессоустойчивости, Коробейникова Л., Мищенко В. (2018)
Воронова В. - Определение игрового амплуа хоккеистов с учетом личностных параметров, Высочина Н., Михнов А. (2018)
Малиновский А. - Личностные детерминанты формирования функционального имиджа тренера по футболу при работе с командами разного уровня, Петровская Т. (2018)
Платонов В. - Система олимпийской подготовки спортсменов в Норвегии, Павленко Ю., Томашевский В. (2018)
Титул, содержание (2018)
Булатова М. - Мультикультурализм и олимпийский спорт (2018)
Платонов В. - Cтруктура и содержание непосредственной подготовки спортсменов высокой квалификации к главным соревнованиям (2018)
Олешко В. - Тренировочные программы тяжелоатлеток 16–18 лет в годичном цикле с учетом различий по весовым категориям, Слободянюк В. (2018)
Козлов К. - Соревнования в детско-юношеском спорте, становление мастерства одаренных спортсменов в легкой атлетике (2018)
Верняев О. - Индивидуализация подготовки к Олимпийским играм в спортивной гимнастике (на материале финалов в многоборье среди мужчин), Омельянчик-Зюркалова О., Салямин Ю., Добровольский Э. (2018)
Дмитриев А. - Спортивная нутрициология: наука и практика реализации в аспекте повышения работоспособности и сохранения здоровья спортсменов. Консенсус МОК, Гунина Л. (2018)
Литвиненко Ю. - Статодинамическая устойчивость тела спортсмена как основа эффективных двигательных действий в неожиданных ситуациях (на материале рукопашного боя), Никитенко А. (2018)
Платонов В. - Система подготовки спортсменов Канады к Олимпийским играм, Павленко Ю., Томашевский В. (2018)
Титул, зміст (2017)
Тихвинская О. А. - Влияние мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток человека в фибриновом геле на заживление полнослойных эксцизионных ран кожи у мышей, Рогульская Е. Ю., Волкова Н. А., Ревенко Е. Б., Мазур С. П., Волина В. В., Грищук В. П., Петренко А. Ю., Петренко Ю. А. (2017)
Tykhvynskaya O. A. - The effect of human adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells in the fibrin gel on the healing of full-thickness skin excision wounds in mice, Rogulska O. Yu., Volkova N. A., Revenko E. B., Mazur S. P., Volina V. V., Grischuk V. P., Petrenko A. Yu., Petrenko Yu. A. (2017)
Цупиков О. М. - Протекторний ефект мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини мишей на моделі перивентрикулярної лейкомаляції in vitro, Лушнікова І. В., Устименко А. М., Кирик В. М., Нікандрова Є. О., Пацева М. А., Яценко К. В., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г. (2017)
Tsupykov O. M. - Protective effects of adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells of mice on periventricular leukomalacia model in vitro, Lushnikova I. V., Ustymenko A. M., Kyryk V. M., Nikandrova Y. A., Patseva M. A., Yatsenko K. V., Butenko G. M., Skibo G. G. (2017)
Прокопюк В. Ю. - Плацентарные стволовые клетки, органотипическая культура и экстракт плаценты человека обладают нейропротекторной активностью in vitro, Чуб О. В., Шевченко М. В., Прокопюк О. С. (2017)
Prokopyuk V. Yu. - Placental stem cells, organotypic culture and human placenta extract have neuroprotective activity in vitro, Chub O. V., Shevchenko M. V., Prokopyuk O. S. (2017)
Медведєв В. В. - Вплив трансплантації тканини фетального мозочка на перебіг синдрому спастичності та хронічного больового синдрому при експериментальній травмі спинного мозку у щурів, Сенчик Ю. Ю., Тататрчук М. М., Драгунцова Н. Г., Дичко С. М., Цимбалюк В. І. (2017)
Medvediev V. V. - Effect of fetal cerebellum tissue transplantation on the spasticity and chronic pain syndrome after spinal cord injury in rats, Senchyk Yu. Yu., Tatarchuk M. M., Draguntsova N. G., Dychko S. M., Tsymbaliuk V. I. (2017)
Калмикова О. О. - Морфофункціональна характеристика культивованих клітин, виділених з нігтьового органу миші, Устименко А. М., Луценко Т. М., Клименко П. П., Кирик В. М. (2017)
Kalmukova O. O. - Morphological and functional characteristics of cell culture derived from the mouse nail unit, Ustymenko A. M., Lutsenko T. M., Klymenko P. P., Kyryk V. M. (2017)
Цымбалюк В. И. - Клеточно-молекулярные механизмы развития демиелинизирующих процессов в центральной нервной системе в аспекте перспектив клеточной терапии, Семенова В. М., Пичкур Л. Д., Величко О. Н., Егорова Д. М. (2017)
Tsymbaliuk V. I. - Cellular and molecular mechanisms of the demyelination in the central nervous system and cell therapy approaches, Semenova V. M., Pichkur L. D., Velychko O. N., Egorova D. М. (2017)
Рибачук О. А. - In vivo та in vitro моделі травматичних пошкоджень спинного мозку, Архипчук І. В., Лазаренко Ю. А. (2017)
Rybachuk O. A. - In vivo and in vitro models of traumatic injuries of the spinal cord, Arkhypchuk I. V., Lazarenko Yu. A. (2017)
Насадюк Х. М. - Особливості біоекономіки банкінгу пуповинної крові в Україні та світі, Махіня А. В., Мартиненко С. І. (2017)
Nasadyuk C. M. - The features of cord blood banking bioeconomy in Ukraine and abroad, Mahinya A. V., Martynenko S. I. (2017)
Додаток. Тези міжнародної конференції "Регенеративні технології в сучасній медицині” (25-26 травня 2017 р., м. Одеса, Україна) (2017)
Правила для авторів (2017)
Бідюк П. І. - Ймовірнісно-статистичний метод оцінювання ризику фінансових втрат, Кузнєцова Н. В. (2018)
Міщук О. C. - Нейронна мережа з комбінованою апроксимацією поверхні відгуку, Вітинський П. Б. (2018)
Dychka I. A. - Rasterization method for voxel mModel cutting, Sulema Ye. S., Chernykh D. A. (2018)
Romanuke V. V. - Wind turbine power curve exponential model with differentiable cut-in and cut-out parts (2018)
Nesteruk I. - Testing a special shaped body of revolution similar to dolphins trunk, Brüh M., Möller T. (2018)
Пуховий І. І. - Гідродинаміка і теплова взаємодія з повітрям при ударі струменя води об її поверхню в обмеженому об’ємі з розлітанням отриманих крапель (2018)
Барандич К. С. - Технологічне забезпечення циклічної довговічності деталей моделюванням процесу їх токарного оброблення, Вислоух С. П. (2018)
Мироненко П. С. - Імітаційне моделювання алгоритмічної компенсації вібраційної похибки гіротеодоліта, Мураховський С. А., Сапегін О. М. (2018)
Тимчик Г. С. - Трансформація дифракційного спектра при кутових нахилах об’єкта, Яковенко І. О. (2018)
Чиж І. Г. - Метод інтраопераційної рефрактометрії афакічного ока, Хрієнко К. С. (2018)
Автори номера (2018)
Титул, зміст (2011)
Устінов О. - Реформування медичної галузі в Україні отримало законодавче забезпечення (2011)
Зачем украинцу реформа здравоохранения? (2011)
Снєгірьов П. - Вступна кампанія-2011. Замовлення держави виконано, або Курс на подолання дефіциту медичних кадрів (2011)
Дядык Александр Иванович к 70-летию со дня рождения (2011)
Хасанов И. Ш. - Мобильный телемониторинг пациентов как основа для развития электрокардиотерапии (2011)
Гриневич А. И. - Этиопатогенетические профилактика и лечение гриппа и ОРВИ: новые возможности, Матяш В. И. (2011)
Михайлович Ю. Й. - Прикладні аспекти соціально-економічних проблем протиракової боротьби в Україні (2011)
Волошина Н. П. - Рассеянный склероз с фульминантным течением, Зозуля И. С., Егоркина О. В., Костюковская А. Е., Дурас И. Г. (2011)
Савенков М. П. - Выбор фиксированной комбинации лизиноприла и гидрохлоротиазида при лечении артериальной гипертонии, Иванов С. Н., Соломонова Л. А., Савенкова А. М., Иванова С. В. (2011)
Долженко М. Н. - Европейские рекомендации по лечению дислипидемий 2011?года: фокус на комбинированную терапию (2011)
"Полар Паудер Колд Пак": сила холодного магнита (2011)
Щербак И. Б. - Альтернативные органическим нитратам доноры оксида азота. Сиднонимины в лечении пациентов с кардиоваскулярной патологией (2011)
Митченко Е. И. - Роль и место омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в рационе питания пациентов с метаболическим синдромом, Романов В. Ю., Чулаевская И. В. (2011)
Халимова Х. М. - Эффективность Корвитина при остром ишемическом инсульте с сердечно-сосудистыми нарушениями, Якубова М. М. (2011)
Ищук В. А. - Коррекция нарушений липидного обмена у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском (2011)
Щербак И. Б. - Кардиологические препараты компании "ПРО. МЕД. ЦС Прага а. с. ": возможности фармакотерапии (2011)
Сєркова В. К. - Ефективність S-амлодипіну (Семлопіну) у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, Осовська Н. Ю., Поліщук І. А. (2011)
Палій І. Г. - Метаболічна терапія в контексті лікування пацієнтів із ішемічною хворобою серця в поєднанні із хронічною серцевою недостатністю, Заїка С. В., Чернова І. В., Скічко Н. С., Фальштинський М. В. (2011)
Песоцкая Е. В. - Комплексный эффект препарата Танакан у пациентов пожилого возраста с дисциркуляторной энцефалопатией в сочетании с нарушением периферического кровообращения, Линская А. В., Якущенко И. А., Песоцкая К. О. (2011)
Ермолова Ю. В. - Гептрал при поражениях печени у больных в критическом состоянии (2011)
Юрьев К. Л. - Силимарин: эффекты и механизмы действия, клиническая эффективность и безопасность. Часть IV. Новые эффекты и области применения. Фотостарение кожи и фотокарциногенез (2011)
Щербак И. Б. - Болевой синдром при патологии билиарной системы: механизмы формирования, анализ клинических проявлений, медикаментозное купирование (2011)
Беляева О. А. - Клиническая эффективность препарата Ципрозол в лечении гнойно-воспалительных заболеваний и осложнений в хирургии, Радзиховский А. П., Крыжевский В. В., Рыбянец Ю. В., Погребняк В. В., Уланович Л. И., Гриневич В. И. (2011)
Данилевська К. М. - Прогнозування виникнення шлуночкових аритмій у ранній післяопераційний період після хірургічної реваскуляризації міокарда (2011)
Рекалов Д. Г. - Ранні інструментальні маркери ревматоїдного артриту як предиктори прогресування хвороби, Борткевич О. П. (2011)
Коломоєць М. Ю. - Можливості фармакологічної корекції змін функціональних властивостей еритроцитів як патогенетичного чинника впливу на стан міокарда лівого шлуночка у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця, Міхалєв К. О., Чурсіна Т. Я. (2011)
Гойда С. М. - Тенденції поширеності жовчнокам’яної хвороби серед населення України (2011)
Бичков М. А. - Ультраструктурні зміни слизової оболонки стравоходу у пацієнтів, які тривало застосовують нестероїдні протизапальні препарати, Бичкова С. В., Швидкий Я. Б. (2011)
Мамчич В. І. - Гігантська виразка шлунка — шляхи вирашення проблеми, Грузинський О. В., Шуляренко В. А. (2011)
Педаченко Є. Г. - Ефективне зниження внутрішньочерепного тиску у пацієнтів з тяжкою черепно-мозковою травмою за допомогою однобічної декомпресивної краніектомії, Дзяк Л. А., Сірко А. Г. (2011)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність клінічних штамів Escherichia coli в хірургічних стаціонарах України у 2010 р. , Хобзей М. К., Марієвський В. Ф. (2011)
Титул, зміст (2011)
Снегирёв Ф. - Здравоохранение Европы-2030. Кризис финансового управления, или Полдесятка ветров в спину рЭволюции (2011)
Устинов А. - Александр Анищенко: Вам нужен врач? Купите его! (2011)
Устінов О. - Реформа в медичній галузі — це, перш за все, зміна фінансування (2011)
Городецька А. - Приватна і державна медицина в Україні в умовах реформування: симбіоз замість конкуренції? (2011)
Корчинская А. - 12-й Национальный конгресс кардиологов: яркое событие текущего года (2011)
Чудутова Д. - 4-й Національний з’їзд фармакологів України: естафету приймає Київ (2011)
Устинов А. - Дерматовенерологическая служба: современное состояние и перспективы развития (2011)
Рощін Георгій Георгійович (до 60-річчя з дня народження) (2011)
Заика Е. - Недобросовестная конкуренция: под прицелом Актовегин. Кто следующий? (2011)
Полякова Д. - Изменения в информации о безопасности. Новости фармаконадзора в Украине и мире (2011)
Гриневич О. Й. - Огляд епідемічного сезону грипу та гострих респіраторних інфекцій 2010–2011?рр. , Маркович І. Г. (2011)
Зозуля І. С. - Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні, Зозуля А. І. (2011)
Горачук В. В. - Медико-соціальні та економічні аспекти епілепсії (2011)
Коваленко В. М. - Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами як основа концепції лікування. Частина 2. Лікування і профілактика глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу, Шуба Н. М., Борткевич О. П. (2011)
Дзяк Г. В. - Динамика показателей жесткости артериальной стенки на фоне комбинированной антигипертензивной терапии, Колесник Т. В., Колесник Э. Л. (2011)
Безшейко В. Г. - Молсидомин в терапии пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями и сформировавшейся толерантностью к нитратам (2011)
Бобров В. А. - Место диуретиков в лечении артериальной гипертензии: пора расставить приоритеты, Боброва Е. В., Перепельченко Н. А., Давыдова И. В., Медведенко О. И. (2011)
Золотарева Н. А. - Изучение толерантности к физической нагрузке при сочетанном применении Мексикора и магнитотерапии у больных стабильной стенокардией напряжения, Медянка Ю. С. (2011)
Швець Н. І. - Оптимізація лікувально-профілактичних заходів у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію на тлі метаболічного синдрому із застосуванням різних схем немедикаментозного лікування, Бенца Т. М., Фогель О. О. (2011)
Віничук С. М. - Окорухові розлади та педункулярний галюциноз як прояв інфаркту середнього мозку, Антоненко К. В., Прокопів М. М. (2011)
Щербак И. Б. - Фитогормональная стимуляция репродуктивной и сексуальной функции у женщин (2011)
Щербак И. Б. - Растительный комплекс Зобофит в лечении пациентов с послеоперационным гипотиреозом (2011)
Лукьянчук В. Д. - Бета-глюканы как основа создания средств иммуномодулирующего действия, Мищенко Е. М., Бабенко М. Н. (2011)
Щербак И. Б. - Колд Пак в спортивной медицине. Citius, аltius, fortius! (2011)
Трещинская М. А. - Теоретические и практические аспекты применения L-аргинина с целью профилактики цереброваскулярной патологии (2011)
Рекалов Д. Г. - Розвиток системного остеопорозу та функціональної недостатності суглобів у хворих на ранній ревматоїдний артрит (2011)
Богданова І. В. - Стан показників обміну триптофану у пацієнтів із хворобою Паркінсона (2011)
Бабич О. - Чи може лікар свідчити в суді про стан здоров’я пацієнта? (2011)
Мальцев Д. В. - Труднощі у діагностиці неврологічних ускладнень VZV-інфекції: випадки з клінічної практики, Климчук В. В. (2011)
Пам’яті видатного вченого, лікаря, педагога, вчителя (Євгенія Леонідівна Мачерет) (2011)
Титул, зміст (2011)
Устинов А. - Здравоохранение-2011: подведение итогов (2011)
Устінов О. - Реформа первинної медичної допомоги. Стратегія (2011)
Устинов А. - Программа импортозамещения с точки зрения фармакологической науки (2011)
Устинов А. - Реальная зарплата врача может составлять 10–20?тыс. грн. (2011)
Устінов О. - В Україні — концентрована епідемія ВІЛ/СНІДу з тенденцією до генералізації, у черзі на отримання антиретровірусної терапії — 9037 осіб (2011)
Лукьянчук Е. - Здоровые дети: современные методы лечения в педиатрии (2011)
Устінов О. - Національний проект "Нове життя": його практична значимість та науковий супровід (2011)
Ермолова Ю. - Современные подходы к лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського