Соколовська І. С. - Удосконалення нормативного забезпечення щодо теплових насосів як механізм імплементації європейських директив (2018)
Перов М. О. - Напрями модернізації вуглепереробної промисловості на базі прогресивних технологій збагачення вугілля, Макаров В. М., Новицький І. Ю. (2018)
Кєсова Л. О. - Підвищення ефективності роботи ТЕЦ із застосуванням маловитратних технологій, Горський В. В. (2018)
Черноусенко О. Ю. - Эффективное продление эксплуатации роторов высокого и среднего давления турбины К-200-130 Луганской ТЭС, Рындюк Д. В., Пешко В. А. (2018)
Клевцов С. В. - Концепция методологии управления запасами безопасности энергоблоков атомных станций (2018)
Реферати (2018)
Інформація для авторів (2018)
Нечаєва Т. П. - Модель та структура довгострокового розвитку генеруючих потужностей електроенергетичної системи з урахуванням динаміки вводу-вибуття потужностей та зміни їх техніко-економічних показників (2018)
Куц Г. О. - Визначення прогнозного попиту на теплову енергію комплексним методом з урахуванням потенціалу енергозбереження, Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. (2018)
Макаров В. М. - Оцінка стану вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Перов М. О. (2018)
Єгер Д. О. - Досвід розвитку газовидобувної галузі США, Лещенко І. Ч. (2018)
Згуровець О. В. - Вплив зони нечутливості та швидкодії регулятора на процес стабілізації частоти в енергосистемі з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями (2018)
Білодід В. Д. - Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 2. Витрати енергії на ядерне паливо (2018)
Кєсова Л. О. - Оцінка ефективності впровадження парогазових і ЦКШ-технологій на ТЕС України, Коберник В. С., Соколовська І. С. (2018)
Шрайбер О. А. - Визначення економічної ефективності схем термохімічної регенерації для теплових двигунів (2018)
Дерій В. О. - Особливості спільної роботи систем централізованого теплопостачання та електричних теплогенераторів при регулюванні ними навантаження ОЕС України (2018)
Реферати (2018)
Інформація для авторів (2018)
Іпатов А. В. - Шановні колеги, читачі нашого журналу!: Новорічне вітання директора державної установи "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України", професора А. В. Іпатова (2018)
Іпатов А. В. - Аналіз динаміки основних показників первинної інвалідності та потреб у реабілітації осіб з інвалідністю серед учасників антитерористичної операції, Гондуленко Н. О., Ханюкова І. Я., Саніна Н. А., Суганяк К. О. (2018)
Іпатов А. В. - Аналіз показників первинної інвалідності внаслідок травм верхньої кінцівки в Україні у 2017 році, Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О., Науменко Л. Ю., Зуб Т. О., Маметьєв А. О. (2018)
Борисова І. С. - Первинний вихід на інвалідність у Дніпропетровській області внаслідок професійних захворювань за 2015 – 2017 роки, Абраменкова Н. О., Концур В. М. (2018)
Паніна С. С. - Профілактика та шляхи зниження інвалідності внаслідок цукрового діабету, Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С., Марочкіна В. В., Калініна К. А., Кардашевська І. В. (2018)
Іпатов А. В. - Антропний принцип epimelia у медичній практиці і формуванні будівничих власного здоров’я, Приходько В. В., Чернігівська С. А., Канюка Є. В. (2018)
Лисунець О. М. - Комплексна реабілітаційно-експертна діагностика при природжених вадах клапанного апарату серця, Ханюкова І. Я., Зубко І. М., Бірець Н. М. (2018)
Іпатов А. В. - Особливості реабілітаційного процесу в найбільш розвинених країнах світу, Саніна Н. А., Гондуленко Н. О. (2018)
Гончар Ю. О. - Досвід використання міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я в застосуванні до молодих осіб, які мають статус дитини-інваліда, Храмцова В. В., Чирва Є. В. (2018)
Іпатов А. В. - Основи правового захисту лікаря і пацієнта, Гула І. С., Кузьміна Л. В., Коробкін Ю. І. (2018)
Інформація щодо впровадження в Україні міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ і МКФ–ДП) (2018)
Ярема Н. С. - Утопічні проекти Платона (2018)
Дойчик М. В. - Егалітаристський підхід до розуміння гідності людини у соціально–етичній концепції Джона Локка, Гоян І. М. (2018)
Diakovska H. О. - "Returning to Hume". Criticism of the ontological approach to causality and casual, Hontar V. E. (2018)
Пушонкова О. А. - Філософія кольору у вченні І. В. Гете (2018)
Shwed Z. V. - The essence of religious fundamentalism as a subject in religious studies (2018)
Стрижачук Ф. В. - Доктрина про Трійцю у богослов’ї Юргена Мольтмана (2018)
Грех В. І. - Драматичні особливості "П'ятичисленних молитов" святителя Димитрія, митрополита Ростовського (2018)
Гура В. О. - Політична есхатологія як фактор формування суспільно–політичного світогляду релігійно–активної частини населення (2018)
Шавріна І. В. - Православ'я в контексті сучасності (2018)
Гуцалюк Ю. С. - Особливості ісламського світу у розрізі європейського суспільства (2018)
Данилов Д. А. - Трансцендувальна та інтегрувальна властивості дг’яни в "Йоґа–сутрах" Патаньджалі (2018)
Колесник І. М. - Становлення та еволюція есхатологічних уявлень буддизму (2018)
Данканіч А. С. - Євангельский рух в Україні з 1985 по 2018 роки (2018)
Коляда В. И. - Теория идеального как методология понимания человеческого мышления, Гребинь С. Н. (2018)
Дроботенко М. О. - Дидактична адаптація філософського знання (2018)
Богданова Н. Г. - Проблема визначення успішних "людей–ХХІ століття" (2018)
Borodenko O. V. - "Body–in–space" in phenomenological reflection: from visual image to symbol (2018)
Васильєва Л. А. - Людина–публічна як монада формування інформаційно–масового суспільства (2018)
Балагура О. О. - Духовний потенціал особистості як необхідна та надійна основа її самореалізації та розвитку, Глушко Н. В. (2018)
Іванець Н. В. - Філософське осмислення рефлексії наукової картини світу (2018)
Кирилюк О. С. - Суперструни, тканина всесвіту і "техне" як пойезисний принцип креативності буття та ніщо (2018)
Оліфер О. Є. - Чи дійсно проблема тотожності особистості розвивається в аналітичній філософії? (2018)
Романова О. - Проблема вибору любові в історії філософії (2018)
Рубський В. М. - Світоглядна ідентифікація в контексті пост метафізики (2018)
Шевченко З. В. - Гендерні аспекти соціальної ідентичності (філософська концепція біодетермінізму) (2018)
Aliieva O. H. - Technique in the modern world: ethical aspect (2018)
Бичков М. М. - Правова свідомість і правова культура як фактори підвищення ефективності інститутів громадянського суспільства (2018)
Воропаєва Т. С. - Європейська цивілізаційна ідентичність як чинник консолідації громадян України у постколоніальну добу (1991–2018 рр.) (2018)
Семикрас В. В. - Місце філософсько–правових ідей в системі соціального знання (2018)
Соболь Т. В. - Значення компетентнісного підходу у формуванні сучасної особистості, Туренко В. Е. (2018)
Субботін В. М. - Концептуалізація та періодизація суспільно–історичних форм глобалізації у контексті сучасних глобальних проблем (2018)
Терземан О. В. - Репрезентація як категорія соціальної філософії (2018)
Тимофєєв О. В. - "Персона як просопон": проблема індивідуації в діалогічній парадигмі сучасної континентальної філософії (2018)
Тімченко О. П. - Криза свідомості раціонально–логічної парадигми: екзистенційно–персоналістський аспект, Козій І. В., Пігош М. А. (2018)
Турпак Н. В. - Ідея ноосфери: інтерпретації в контексті сучасних екзистенційних викликів (2018)
Усов Д. В. - Сучасні філософські дискурси поєднання етики та політики (2018)
Червона Л. М. - Участь студентів в університетському врядуванні: теоретичні та практичні аспекти (2018)
Шаталович И. В. - Понятие образования: терминологический спектр и герменевтическая экспликация (2018)
Сагуйченко В. В. - Освітні інституції Середньовіччя як культурні інновації: уроки для сучасної освіти (2018)
Жукова Г. В. - Позаакадемічна освіта – нове філософсько–освітнє явище (2018)
Іванова К. А. - Зміни та особливості роботи кафедри філософії та соціології Національного фармацевтичного університету у 50–60–х роках ХХ ст. в умовах десталінізації та демократизації суспільного життя, Хіріна Г. О. (2018)
Кубко В. П. - Стратегія формування корпоративної культури закладу вищої освіти, Шиндор А. В. (2018)
Терепищий С. О. - Освітня діяльність переміщених (евакуйованих) університетів України у Другій світовій війні, Хоменко Г. В., Заїчко В. В. (2018)
Свириденко Д. Б. - Сценарії розвитку подій на окупованих територіях: наслідки для української вищої освіти (2018)
Хіріна Г. О. - Історія кафедри філософії та соціології Національного фармацевтичного університету (1941 р. – перша половина 50–х рр.), Кулакова О. М. (2018)
Урсу Л. - Современные технологии центрирования на учащемся в начальных классах (2018)
Бейлеров А. - Роль Азербайджана в обеспечении межрелигиозного сотрудничества (2018)
Худенко А. В. - Рецензія на монографію: Окорокова В. В. Образ нової соціальної реальності Постмодерну та форми його моделювання. – Одеса, 2018. (2018)
Динниченко Т. - Жанровий аспект інтертекстури роману М. Варгаса Льйоси "Походеньки поганого дівчиська" (2018)
Поліщук О. - Категорія художнього та історичного часу в альтернативно-історичних творах (2018)
Богданець С. - Харчовий код давньої української літературної пародії (2018)
Жигун С. - Відтворення жіночого досвіду у літературі 1920-х років (на матеріалі лірики Н. Забіли) (2018)
Куца О. - Система жанрів як "жива література" (2018)
Нестеряк Ю. - Творчість як джерело вдосконалення світу (2018)
Єременко О. - Стефан Цвейг. Легенда про третього голуба (2018)
Гіоане І. М. - Особливі детермінанти політичного вибору (2018)
Єрьомін М. Б. - Концептуальні засади дослідження аудіовізуальної складової міжнародних політичних комунікацій (2018)
Дубовик Н. А. - Ретроспектива дослідження поняття "імідж": американський, європейський та вітчизняний досвід, Кирилюк Н. А. (2018)
Римаренко С. - Теоретичні засади етнополітології (2018)
Сич О. М. - Революційна складова доктрини націоналізму (2018)
Слюсаренко І. Ю. - Загрози міжнародній безпеці в нових геополітичних умовах (2018)
Барбарук Т. І. - Коптська церква як елемент збереження національної ідентичності (2018)
Гай–Нижник П. П. - Грамота про федерацію 1918 р.: вимушений тактичний крок задля порятунку Української Держави чи завбачлива стратегія на відновлення єдиної Росії (2018)
Ігнатко В. - Духовно–моральні засади модернізації українського соціуму (історичне підґрунтя) (2018)
Зан М. П. - Дилема захисту мовних прав угорської етнічної громади Закарпаття в контексті прийняття нового Закону України "Про освіту" (2018)
Костенко А. М. - Громадянське консультування як діалоговий механізм в євроінтеграційних процесах України (2018)
Матлай Л. С. - Іспанський зовнішньополітичний менталітет (2018)
Содержание (2016)
Klassen P. J. - Memories about Paul Toews (2016)
Enns-Rempel K. - Memories about a historian and a colleague (2016)
Kriegbaum R. - To Paul Toews’ memory (2016)
Смирнова Т. Н. - О нашем друге (2016)
Венгер Н. В. - Памяти светлого человека:вспоминаем американского историка Пола Тевса (2016)
Венгер А. Г. - Штрихи до портрета дніпропетровських "всесвітників": Яків Рубін – варіація на тему "Бути істориком у Країні Рад" (2016)
Бекетова В. М. - Штрихи до портрета дніпропетровських "всесвітників": Надія Ладиженська, Венгер А. Г. (2016)
Іваненко В. В. - Деякі суб’єктивні штрихи до інтелектуального портрета професора А. С. Зав’ялова (до 90-річчя від дня народження) (2016)
Черказьянова И. В. - "Немецкая линия" в судьбе садовода Л. М. Ро: поиск, гипотезы, факты (2016)
Чернова-Дёке Т. Н. - Политика государственных властных структур Российской империи в отношении немецких колоний на Южном Кавказе (2016)
Anderson Alan B. - The origins and changing identities of ethnic Germans in Ukraine and their descendants in Canada (2016)
Андерсон А. - Происхождение и изменение идентичности немцев в Украине и их потомков в Канаде (2016)
Ходченко Е. Е. - Моравские братья в Канаде:эмиграция и организация колоний (2016)
Шмидт В. - Письма пастора Розенберга как исторический источник по вопросам переселения российских немцев в восточноафриканские колонии Германии перед Первой мировой войной (2016)
Романюк Н. Й. - Господарська діяльність і підприємництво німців на Волині (ХІХ–початок ХХ ст.) (2016)
Венгер Н. В. - Национальный вопрос в Российской империи в оценке С. Ю. Витте: "…Я не либерал и не консерватор, я просто культурный человек" (2016)
Малиновская Т. В. - Секвестр имущества подданных государств Четверного союза на территории Украины во время Первой мировой войны (2016)
Малиновский Б. В. - Австро-Венгерские войска и уголовное судопроизводство в УНР,март-апрель 1918 г., Малиновская Т. В. (2016)
Кабанов В. И. - Делегация СССР на Второй мировой энергетической конференции в Берлине (2016)
Дённингхаус В. - Организационная деятельность Центрального бюро немецких секций при ЦК РКСМ – ВЛКСМ в 1920-е гг. (2016)
Бобылева С. И. - Директивы центра и практика на местах (2016)
Кудрицька Т. Л. - "Баласт партії": старошведи у партійній чистці КП(б)У 1933 р. (2016)
Слісаренко О. М. - Століття Ютландського бою (2016)
Ковальов Д. В. - Озерний Край у 1918 р.: "фінляндський меч" під "німецьким щитом" (2016)
Чирук С. В. - Бахчисарайський рунічний календар (2016)
Костюк М. П. - Перша Міжнародна наукова-практична конференція з історії волинських німців (2016)
Ходченко О. Є. - Діяльність науково-дослідних центрів із вивчення історії російських німців (2016)
Марлен Мишель "Наши люди История российских немцев в Бриджлэнде / Риверсайде" (2016)
Привітання з ювілеєм (2018)
Кравчук В. С. - Оперативна оцінка циклічної довговічності зміцнених деталей машин, Дащенко О. Ф., Коломієць Л. В., Лимаренко О. М. (2018)
Волков С. Л. - Функція і шкала ентропійної оцінки якісного стану датчика, Волков К. С. (2018)
Velychko O. M. - Investigating the temperature dependence of AC/DC transfer standard, Isaiev V. V. (2018)
Коломієць Л. В. - Повірка або калібрування тахеометрів?, Подостроєць К. О. (2018)
Боряк К. Ф. - Вдосконалення методу випробування та технічного діагностування гідродемпферів на випробувальному стенді ИГК-90.1, Боряк М. К., Манзарук М. О. (2018)
Квасніков В. П. - Методи вимірювання сили натягу стержневих елементів при виготовленні попередньо напружених залізобетонних конструкцій, Запоточний Р. М. (2018)
Квасніков В. П. - Визначення відстані між об’єктами за допомогою комп’ютеризованих систем вимірювання механічних величин, Дуднік А. С. (2018)
Кузавков В. В. - Методи прогнозування технічного стану однотипних програмно-апаратних засобів, Хусаінов П. В., Янковський О. Г. (2018)
Лимаренко А. М. - Компьютерный эксперимент в определении механических характеристик металлоконструкций (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Кузнецов Э. А. - Концептуальні основи інтегрального менеджменту в системі професіоналізації управлінської діяльності (2018)
Козак Ю. Г. - Формування єдиного ринку товарів країн Європейського Союзу: еволюція та наслідки лібералізації, Уханова І. О. (2018)
Gribinchea A. - The experience of countries in diminuing the "brain drain” experience, Lasari S. (2018)
Масленніков Є. І. - Теоретичні аспекти формування іміджу суб’єкта господарювання готельно-ресторанної діяльності, Кашубський А. А. (2018)
Рудінська О. В. - Стратегії розвитку готельно-рекреаційної діяльності в Одеському регіоні, Кар'єва М. О. (2018)
Янковий В. О. - Динамізовані виробничі функції в економетричному аналізі (2018)
Борщ В. І. - Інноваційна модель розвитку агропромислового комплексу України, Соколова О. А. (2018)
Столбуненко Н. М. - Деякі аспекти реалізації державних та регіональних програм в Україні на сучасному етапі (2018)
Єгорова-Гудкова Т. І. - Економічна безпека держави: вплив фундаментальних факторів та пріоритети розвитку, Кригін А. С., Бойко М. В. (2018)
Церковна А. В. - Сучасне трактування поняття "логістика", Крук К. В. (2018)
Жмай О. В. - Застосування методу case-study для підвищення ефективності управлінської освіти (2018)
Завертаний Д. В. - Теоретико-методологічні особливості процесу розробки динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі (2018)
Інформація для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Козыро И. А. - Оценка вклада герпесвирусной инфекции в развитие и прогрессирование хронических гломерулярных болезней у детей, Рубаник Л. В., Сукало А. В., Чеботарева Т. К. (2018)
Крючко Т. О. - Клінічний досвід застосування Streptococcus salivarius K12 у профілактиці фаринготонзилітів і респіраторних інфекцій у дітей, Ткаченко О. Я. (2018)
Абатуров О. Є. - Актуалізація застосування інтерферону при гострому простому бронхіті в дітей, Токарєва Н. М. (2018)
Пластунова О. Б. - Стан фактичного харчування вихованців училища-інтернату фізичної культури, Няньковський С. Л. (2018)
Шелудько Д. Н. - Динаміка показників нейровегетативної регуляції в дітей із рекурентними захворюваннями респіраторного тракту і зниженим функціональним резервом міокарда після реабілітаційної програми, Овчаренко Л. С. (2018)
Вакуленко Л. І. - Медикаментозна корекція ендотеліальної дисфункції в дітей із хронічним пієлонефритом (2018)
Марушко Ю. В. - Метаболічна терапія в дітей із синдромом вегетативної дисфункції за гіпотензивним типом, Гищак Т. В. (2018)
Борисова Т. П. - Рекуррентные респираторные инфекции в педиатрической практике: эффективность применения инозина пранобекса, Бадогина Л. П., Федько Т. В. (2018)
Абатуров А. Е. - Нутритивная и медикаментозная коррекция дефицита кальция и витамина D у детей, Крючко Т. А., Кривуша Е. Л., Ткаченко О. Я. (2018)
Абатуров А. Е. - Место назальных деконгестантов в лечении острых инфекционных риносинуситов у детей, Агафонова Е. А., Петренко Л. Л., Бабич В. Л. (2018)
Пересипкіна Т. В. - Медична допомога дітям у навчальних закладах: стан, проблеми та перспективи розвитку, Сидоренко Т. П., Пересипкіна А. М., Кіндрук М. О. (2018)
Абатуров А. Е. - Антибиопленочная терапия при лечении респираторных инфекционных заболеваний, вызванных бактериальными патогенами, Крючко Т. А. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное управление окислительно-восстановительным состоянием организма при заболеваниях органов дыхания (часть 5), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2018)
Царик В. В. - Хроническая спонтанная крапивница: современный взгляд на диагностику и дифференцированный подход к лечению (обзор литературы с описанием клинических случаев), Дубовенко З. А., Гримайло Б. П., Плахотная Д. В., Гуменюк Н. О. (2018)
Мальцев Д. В. - Основы современной иммунотерапии (2018)
Драннік Г. М. - Особливості секреторного інгібітору лейкоцитарних протеаз у хворих на інфекції сечової системи, зміни під впливом терапії, Дріянська В. Є., Степанова Н. М., Багдасарова І. В., Лавренчук О. В., Савченко В. С., Лебідь Л. О., Гайсенюк Ф. З. (2018)
Хоменко В. І. - Роль реєстрів донорів гемопоетичних стовбурових клітин для алогенної трансплантації (2018)
Курченко А. І. - Вплив есберітоксу in vitro на цитокінопродукуючу здатність мононуклеарів периферичної крові при герпесвірусній інфекції, Свідро О. В., Савченко В. С. (2018)
Назаренко О. П. - Застосування ронколейкіну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2018)
Коваль Г. Д. - Дисбаланс транскрипційних факторів регуляції диференціювання Т­клітин в еутопічному ендометрії жінок, хворих на ендометріоз (2018)
4Life Transfer Factor Tri­Factor Formula (nanofactor/transfer factor) – Full Prescribing Information (2018)
Лісяний М. І. - Подвійна роль мікроглії в патогенезі розсіяного склерозу (2018)
Турчина Н. С. - Місце хронічної інфекції в патофізіології атеросклеротичних процесів у каротидних артеріях у хворих на цереброваскулярні захворювання (2018)
Боброва В. И. - Терморегуляция организма человека: норма и патология, Никифоров С. Н., Шевченко Л. А. (2018)
Пантелеєнко Л. В. - Особливості клінічного перебігу ішемічного інсульту на тлі хвороби малих судин, Крилова В. Ю. (2018)
Новікова Л. В. - Клініко-електроенцефалографічні особливості у хворих із повторним мозковим півкульовим ішемічним інсультом залежно від наслідку гострого періоду захворювання (2018)
Інгула Н. І. - Психоемоційний стан та вегетативна резистентність у хворих із хронічною ішемією мозку на тлі стенокардії напруження (2018)
Ткачук Н. П. - Актиграфія для оцінки ефективності терапії у хворих із синдромом неспокійних ніг на тлі діабетичної поліневропатії, Гриб В. А. (2018)
Довбонос Т. А. - Міотонічна дистрофія. Клінічний випадок, Турук Л. С. (2018)
Мяловицька О. А. - Клінічний випадок розвитку ішемічного інсульту на тлі неспецифічного аортоартеріїту (хвороби Такаясу), Пелешок С. Р., Бернацька Т. В., Небор Я. Я. (2018)
Геник С. І. - Ведення хворих із менінгітом, Геник С. М., Геник Я. І., Гриб В. А., Дорошенко О. О., Максимчук Л. Т. (2018)
Некрасова Н. О. - Скринінговий алгоритм "SVBI-pro" та його застосування в неврологічній практиці, Григорова І. А., Третяк В. В. (2018)
European Board Examination in Neurology Variants of questions with answers (2018)
Умови публікації в "Українському неврологічному журналі" (2018)
Титул, content (2018)
Pospelov B. - Analysis of detection of ecological hazard based on computing the measures of current recurrence of ecosystem states, Danchenko Yu., Dadashov I., Skliarov S., Gornostal S., Cherkashyn O. (2018)
Strutinskiy V. - Analysis of interaction between a configurable stone and a water flow, Yakhno O., Machuga O., Hnativ I., Hnativ R. (2018)
Maksimenko O. - Examining the efficiency of electrochemical purification of storm wastewater at machine-building enterprises, Pancheva Н., Madzhd S., Pysanko Y., Briankin О., Tykhomyrova T., Hrebeniuk T. (2018)
Alekseev V. - Development of a criteria-based approach to agroecological assessment of slope agrolandscapes, Maksimov V., Chuchkalov S., Medvedev V., Mishin P., Kazakov Yu., Kondratieva N., Lekomtsev P., Yunusov G., Obolensky N. (2018)
Ghofur A. - A study of modeling of flue gas patterns with number and shape variations of the catalytic converter filter, Subagyo R., Isworo H. (2018)
Gomelya N. - Purification of wastewater from the ions of copper, zinc, and lead using an electrolysis method, Melnychenko Ye., Radovenchyk I. (2018)
Siemaka О. - Studying the efficiency of soil decontamination when using a device with the biosorbent "econadin", Shatokhina Yu., Klintsov L. (2018)
Teliura N. - Development of the methodological approach to the selection of technologies for environmentally-safe water drainage in populated areas (2018)
Vysotskа О. - Development of a spatial-dynamical model of the structure of toxic cyanobacteria clusters for biosecurity purposes, Georgiyants M., Nosov K., Balym Y., Pecherska A., Porvan A., Pavlov S., Shekhovtsova V., Klochko T., Solodovnikov A. (2018)
Thamer K. - Development of geo-model for concentration determination of hazardous chemicals in the atmosphere (2018)
Abstract and References (2018)
Лисяный Н. И. - Cодержание клеток врожденного и приобретенного иммунитета в периферической крови у больных с глиальными опухолями головного мозга, Гнедкова И. А., Лисяный А. А., Васлович В. В., Кот Л. А., Гнедкова М. А. (2018)
Нікольська К. І. - Методика одержання агарового середовища для визначення здатності кріоконсервованих клітин фетальної печінки до утворення гранулоцитарно­моноцитарних колоній в системі "агарова крапля – рідке середовище" (2018)
Мальцев Д. В. - Малі імунодефіцитні хвороби: визначення, класифікація, клінічні прояви, діагностика і лікування (2018)
Назаренко О. П. - Аналіз частоти сенсибілізації у осіб з атопією, які проживають на території україни, Назаренко Г. І., Пшенична І. В. (2018)
Грушко В. В. - Показники гуморального і клітинного імунітету у спортсменів високої професійної майстерності після змагального періоду (2018)
Левченко А. Р. - Содержание цитокинов в сыворотке крови у больных с синдромом раздраженного кишечника до и после комбинированной терапии (2018)
Роговий Ю. Є. - Роль трансфер фактора "Едвенсд" у лікуванні синдрому подразненого кишечника, Архіпова Л. Г., Білоока Ю. В., Білоокий В. В. (2018)
Сорокіна О. Г. - Дослідження стану клітинного імунітету у хворих на хронічну веб­інфекцію (2018)
Жеребак Н. М. - Інфекційний фактор при ранніх гестаційних ускладненнях у жінок з хронічним гастритом, Гнатко О. П., Коваль Г. Д. (2018)
Титул, content (2018)
Bondarenko I. - Study into the resonator structures with microprobe sensing elements, Borodin A., Vasiliev Yu., Karnaushenko V. (2018)
Velychko O. - A comparative analysis of AC/DC transfer standards for comparison of national standards, Isaiev V. (2018)
Teplukh Z. - Design of linear capillary measuring transducers for low gas flow rates, Dіlay І., Stasiuk I., Tykhan M., Kubara I.-R. (2018)
Khliyeva O. - Experimental study of the effect of nanoparticles of TiO2 on the thermophysical properties of the refrigerant R141bd, Lukianova T., Semenyuk Yu., Zhelezny V. (2018)
Kondratiev A. - Method for determining the thickness of a binder layer at its non-uniform mass transfer inside the channel of a honeycomb filler made from polymeric paper, Slivinsky M. (2018)
Kasimov A. - Numerical study of the process of compressing a turbulized two-temperature air charge in the diesel engine, Korytchenko K., Dubinin D., Lisnyak A., Slepuzhnikov E., Khmyrov I. (2018)
Glyva V. - Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen, Lyashok J., Matvieieva I., Frolov V., Levchenko L., Tykhenko O., Panova O., Khodakovskyy O., Khalmuradov B., Nikolaiev K. (2018)
Kotok V. - A study of the effect of cycling modes on the electrochromic properties of Ni(OH)2 films, Kovalenko V. (2018)
Abstract and References (2018)
Шестопалов В. М. - Развитие гидрогеологии в мире и гидрогеологические исследования в Институте геологических наук НАН Украины, Климчук А. Б., Онищенко И. П. (2018)
Огняник М. С. - Дослідження нафтопродуктового забруднення підземних вод України, Брикс А. Л., Гаврилюк Р. Б. (2018)
Полєтаєв В. І. - Основні досягнення та напрями розвитку відділу палеонтології та стратиграфії палеозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України впродовж 1990-2018 рр., Бояріна Н. І., Єфіменко В. І., Котляр О. Ю., Немировська Т. І. (2018)
Гуров Е. П. - Изучение импактного кратерообразования в Институте геологических наук НАН Украины (2018)
Багрій І. Д. - Впровадження фундаментальних, прикладних геоекологічних та пошукових розробок – важлива складова соціально-економічного розвитку України (2018)
Глонь В. А. - Прогнозування покладів вуглеводнів у районі Срібнянської депресії за структурно-термо-атмогеохімічними дослідженнями (2018)
Тітул (2018)
Тітенко Г. В. - Про ґрунтоохоронну інформацію, етику і етичні норми, Медведєв В. В. (2018)
Катеруша Г. П. - Можливі зміни біокліматичних умов зимового періоду в Україні, Сафранов Т. А., Катеруша О. В. (2018)
Maksymenko N. V. - Assessment of Environmental Risks From the Air Pollution of China Cities, Ponomarenko P. R. (2018)
Дерезюк Н. В. - Дослідження фітопланктону у прибережних водах острова Зміїний в 2016-2017 рр, Медінець В. І., Газєтов Є. І. (2018)
Газетов Е. И. - Исследования гидрологических характеристик морских вод в Одесском заливе в 2016-2017 гг, Мединец В. И., Снигирев С. М., Конарева О. П., Снигирев П. М., Мединец С. В., Абакумов А. Н., Пицык В. З., Ковалева Н. В., Солтыс И. Е. (2018)
Ковальова Н. В. - Дослідження змін трофічного статусу вод Кучурганського водосховища у 2006-2018 рр, Медінець В. І., Медінець С. В., Снігірьов С. М., Конарева О. П., Газетов Є. І., Мілева А. П., Грузова І. Л., Солтис І. Є., Снігірьов П. М.,Світлична Х. О. (2018)
Мартинюк В. О. - Ландшафтно-географічна оцінка ресурсного потенціалу сапропелю озера Любитівське (Волинське Полісся), Зубкович І. В., Андрійчук С. В. (2018)
Цьось О. О. - Структурний аналіз вищих водних та прибережно-водних рослин річки Вижівка, Музиченко О. С., Боярин М. В. (2018)
Ричак Н. Л. - Вплив урболадшафтної геосистеми на сольовий склад річкових вод, Богатир В. О. (2018)
Коваль І. М. - Післяпірогенний розвиток молодого соснового насадження в Лісостепу, Сидоренко С. Г., Невмивака М. О. (2018)
Гололобова О. О. - Агроекологічне обґрунтування поводження з органічними відходами при виробництві гуматів, Василець Я. С. (2018)
Volkovaia O. O. - Comparative Environmental Assessment of Wind Energy Projects: Acoustic Load (2018)
Слепужніков Є. Д. - Удосконалення контролю відбору проб рідких, газоподібних та сипучих речовин при дослідженні техногенного впливу на довкілля, Тарахно О. В., Пономаренко Р. В., Буц Ю. В. (2018)
Циганенко О. І. - Вплив на екологічне здоров’я спортсменів холодного атмосферного повітря, Хоменко І. М., Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Авраменко Л. М. (2018)
Іляшко О. О. - Анексовані українські землі: політико-правовий екскурс в історію (2018)
Цюра В. В. - Розвиток правового регулювання відносин представництва на українських землях (2018)
Кінаш Н. Б. - Принципи громадянства: умова стабільного існування держави (2018)
Латинський М. Е. - Публічний порядок як комплексна категорія в сучасному міжнародному приватному праві (2018)
Федчишин Д. В. - До питання про способи захисту прав на землю (2018)
Андрущенко Г. С. - Складові бюджетного законодавства зарубіжних країн (2018)
Мороз Є. С. - Процесуальний статус органів державного фінансового контролю в адміністративно-деліктному провадженні (2018)
Шемчук В. В. - Принципи забезпечення інформаційної безпеки (2018)
Барабаш Т. М. - Законотворчі реалії реформування у сфері кримінальної відповідальності та кримінального провадження: сучасний стан та перспективи, Левицька Л. В. (2018)
Бражник Л. В. - Державний борг України: процес формування та методи управління (2018)
Згадова Н. С. - Стратегічні орієнтири державної політики протидії тіньовій економіці в Україні, Джумеля В. В., Марчук Л. Л. (2018)
Мищак І. М. - Особливості інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями, Казарян Г. Г. (2018)
Livinsky A. I. - Improving the mechanism of innovative development of agricultural producers in Ukraine (2018)
Головко Л. О. - Програми у сфері водної політики та водного господарства у США: досвід для України (2018)
Шаульська Г. М. - Законодавче забезпечення розвитку громадянського суспільства в Україні (2018)
Титул, зміст (2018)
Степанюк Л. М. - З нагоди сторічного ювілею Національної академії наук України, Кривдік С. Г. (2018)
Шеремет Е. М. - Выделение прогнозных площадей зон метасоматитов Украинского щита геоэлектрическими методами, Николаев И. Ю., Сетая Л. Д., Агаркова Н. Г. (2018)
Жовинський Е. Я. - Геохімічна характеристика (мікроелементний склад) Бахтинського родовища флюориту, Крюченко Н. О., Жук О. А., Кухар М. В., Дмитренко К. Е. (2018)
Степанюк Л. М. - Вік монациту кристалічних порід нижньої течії р. Ятрань (Дністровсько-Бузький мегаблок Українського щита) за уран-свинцевим методом, Гінтов О. Б., Мичак С. В. , Курило С. І., Довбуш Т. І., Зюльцле О. В., Сьомка В. О., Бондаренко С. М., Коваленко Н. О. (2018)
Иванов Б. Н. - Формация ураноносных щелочных натриевых метасоматитов центральной части Украинского щита: краткая геологическая характеристика, основные гипотезы образования, Степанюк Л. М., Донской Н. А., Сёмка Л. В., Бондаренко С. Н., Шевела А. Ю. (2018)
Михальченко І. І. - Геохімічні аспекти генезису рудоносних альбітитів Новокостянтинівського уранового родовища, Ларіков А. Л., Заяць О. В. (2018)
Цимбал С. М. - Геохімічні особливості та вік кластогенних рутилів із алмазоносних конгломератів і пісковиків білокоровицької світи (північно-західна частина Українського щита), Шумлянський Л. В., Цимбал Ю. С. (2018)
Кравченко Г. Л. - Новые данные об ультрабазитах Мариупольского железорудного месторождения (Восточное Приазовье), Кривонос В. П., Джелген Е. И. (2018)
Кривдік С. Г. - Фосфор у сієнітах як індикатор петрогенезису та рудоносності лужних комплексів Українського щита, Дубина О. В. (2018)
Гаценко В. О. - Ефект Седергольма в дайках Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна), Кривдік С. Г. (2018)
Наші автори (2018)
Правила для авторів (2018)
Хильчевский В. К. - Научная гидрохимическая школа Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – 50 лет исследования природных вод (2018)
Гопченко Є. Д. - Статистичні параметри часових рядів максимального стоку весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату, Овчарук В .А., Гопцій М. В., Тодорова О. І. (2018)
Margaryan V. G. - Assessment and management challenge of maximum river flow of the spring flood risk of Marmarik rivers (2018)
Іванова Н. О. - Динаміка рівня водної поверхні Сасика на різних етапах існування водойми (2018)
Почаєвець О. О. - Оцінка впливу основних гідрографічних характеристик водозборів річок бассейну Тиси (в межах України) на формування мінімального стоку води, Ободовський О. Г. (2018)
Дідула Р. П. - Оцінка санітарно-хімічних показників безпечності та якості води популярних джерел різних геоструктурних зон Львівщини, Кондратюк Є. І., Блавацький Ю. Б., Усов В. Ю., Пилипович О.В. (2018)
Шевченко О. Г. - Вплив зміни клімату на економіку, Сніжко С. І., Олійник Р. В. (2018)
Пясецька С. І. - Характер поля відкладень ожеледі у випадках найбільшого його розповсюдженя в окремі місяці протягом 1961-1990 рр. та 1991-2015 рр., Савчук С. В. (2018)
Гуда К. В. - Реаналіз: прикладні та теоретичні аспекти досліджень на території Європи, Остроградська О. С. (2018)
Хільчевський В. К. - Про роботу VII Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" (Київ, 2018) (2018)
Манукало В. О. - Володимир Михайлович Лило – відомий вчений-гідролог та діяч гідрометеорологічної служби України: 100 років з дня народження, Бойко В. М. (2018)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2018)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Андреєва С. В. - Результати цитогенетичного та молекулярно-цитогенетичного досліджень у рецидиві/рефрактерній формі множинної мієломи, Корець К. В. (2018)
Дунаєвська О. Ф. - Анатомо-морфометричні критерії селезінки статевозрілих Gallus gallus, forma domestica L., Columbia livia G., Coturnix coturnix L. (2018)
Горобець С. В. - Виявлення продуцентів біогенних магнітних наночастинок серед представників грибів відділів аскоміцети (Ascomycota) і базидіоміцети (Basidiomycota), Горобець О. Ю., Ковальчук І. А., Євжик Л. А. (2018)
Корецька Н. І. - Оптимізація екстракції трегалозоліпідних поверхнево-активних речовин штаму Rhodococcus erythropolis Au-1, Мідяна Г. Г., Карпенко О. В. (2018)
Бондаренко Л. Б. - Efficacy Profile of the Homeopathic Combination for Influenza and Acute Respiratory Viral Diseases Treatment and Prevention, Горчакова Н. О., Галкін О. Ю. (2018)
Горобець С. В. - Отримання магнітокерованого біосорбенту на основі мікроорганізмів активного мулу, Гетманенко К. А., Пономаренко Д. С., Ковальов О. В., Боровик І.В. (2018)
Горго Ю. П. - Використання біолюмінесценції бактерій Photobacterium phosphoreum для біоіндикації геомагнітної активності, Грецький І. О., Демидова О. І. (2018)
Ніжельська О. І. - The Stabilizing Effect of Magnetic Field for the Shape of Yeast Cells Saccharomyces cerevisiae on Silicon Surface, Маринченко Л. В., Макара В. А., Науменко С. М., Курилюк А. М. (2018)
Гетьман А. П. - Деякі еколого-правові аспекти забезпечення сталого розвитку України, Анісімова Г. В. (2017)
Білоусов Є. М. - Щодо загроз безпеці господарювання (постановка проблеми) (2017)
Клімова Г. П. - Економічна безпека: сутність та основні напрями забезпечення (2017)
Матвєєва А. В. - Транспортна безпека держави як складова національної транспортної політики (2017)
Жорнокуй В. Г. - Деякі питання захисту права участі в управлінні господарським товариством (2017)
Кудрявцева В. В. - Окремі завдання щодо вдосконалення інвестиційного законодавства України (2017)
Подрез-Ряполова І. В. - Питання адаптації правового регулювання ринку природного газу до інвестиційної моделі економіки України в умовах євроінтеграційних процесів (2017)
Давуліс Т. - Реформа трудового права Литви (2017)
Lagutina I. V. - "Right To Disconnect" and the Normal Duration of the Working Time: Correlation Of Concepts (2017)
Свічкарьова Я. В. - Щодо застосування презумпції трудових відносин до нетипових видів зайнятості (2017)
Вапнярчук Н. М. - Комерційна таємниця як об’єкт трудових відносин: зарубіжний досвід (2017)
Трунова Г. А. - Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: тенденції розвитку правового регулювання (2017)
Савчук О. О. - Проблеми, що виникають у сфері інвестування лісового сектору: запозичення досвіду ЄС (2017)
Калмикова О. С. - Право людини на розвиток (2017)
Гуйда О. Г. - Вибір протоколу маршрутизації за допомогою імітаційного моделювання безпровідних сенсорних мереж, Петрова В. М., Бондарук О. А. (2017)
Dychko A. O. - Technology of biomass chemical disintegration in anaerobic digestion of organic waste, Opolinskyi I. O., Minaieva Yu. Yu., Hrebeniuk Т. V. (2017)
Еремеев И. С. - Энергоэффективность и экологичность в энергоснабжении жилых домов, Ещенко А. И. (2017)
Жук О. В. - Використання ефекту стохастичного резонансу під час передачі інформації в безпровідних сенсорних мережах, Романюк А. В., Байдур О. В. (2017)
Лысенко А. И. - Алгоритм интеллектуального подсказчика для оператора, управляющего группой БПЛА, Алексеева И. В., Тачинина Е. Н. (2017)
Лысенко А. И. - Способ обеспечения качества канала управления беспилотными летательными аппаратами, Явися В. С. (2017)
Матвійчук О. С. - Про деякі проблеми енергоефективності в Україні, Кузьменко Б. В. (2017)
Прищепа Т. О. - Метод підвищення пропускної здатності мобільних сенсорних мереж із телекомунікаційними аероплатформами (2017)
Романюк А. В. - Забезпечення стабільності пропускної здатності масштабованих ad-hoc мереж, Давидюк В. О. (2017)
Соболев В. А. - К проекту экологически чистой и безопасной жизнедеятельности на бесплодных и загрязненных территориях (2017)
Соболєв В. О. - Про можливості виробництва порошкових засобів вогнегасіння та вибухопопередження (2017)
Явіся В. С. - Спосіб підвищення якості обслуговування абонентів персонального супутникового зв’язку, Петрова В. М. (2017)
Внукова Н. М. - Адаптація нормативного регулювання ринку страхових послуг з урахуванням норм законодавства ЄС (2017)
Глібко С. В. - Правове регулювання діяльності наукового парку як суб’єкта національної інноваційної системи (2017)
Бойчук Р. П. - Проблеми правового забезпечення інвестиційної безпеки України (2017)
Швидка Т. І. - Удосконалення змісту та форми конкурентної політики держави (господарсько-правовий аспект) (2017)
Борисов І. В. - Організаційно-правова форма недержавних пенсійних фондів (2017)
Кролевецький К. І. - Історія розвитку правового регулювання відносин у сфері оптової торгівлі (2017)
Водорєзова С. Р. - Правове регулювання репозитаріїв: господарсько-правовий аспект (2017)
Гончаренко О. А. - Децентралізація як тенденція розвитку місцевого управління в європейських державах (2017)
Походзіло Ю. М. - Становлення податкової функції держави на українських землях у часи Київської Русі та феодальної роздробленості ХІІ–ХІV ст. (2017)
Shapoval R. V. - Administrative and Financial Issues of the Application of the Law of Ukraine "On Amendments to Some Laws of Ukraine on the Establishment of the Educational Institutions by Religious Organizations" by Local Councils (2017)
Солнцева Х. В. - Деякі питання адміністративно-правового статусу органів поліції Естонської Республіки (2017)
Цибульник Н. Ю. - Адміністративно-правові критерії визначення публічних закупівель (2017)
Медведєв М. Ю. - Щодо класифікації суб’єктів публічного адміністрування в податковій системі України (2017)
Гусынин А. В. - Модифицированный метод дифференциальных преобразований для решения нелинейных проблем в техногенной сфере (2017)
Дубко В. О. - Модели согласованной эволюции локальных и глобальных характеристик многоэлементных систем (2017)
Єремєєв І. С. - Житлово-комунальне господарство як складна система, Дичко А. О. (2017)
Єремєєв І. С. - Інтелектуалізація процедур контролю за станом полігонів (2017)
Кисельов В. Б. - Дослідження надійності передачі пакета даних між двома вузлами в системі Castalia, Туранська О. С. (2017)
Кузьменко Б. В. - Холодний ядерний синтез і холодна трансмутація ядер. Реактор Россі (2017)
Левченко В. В. - Плоскополяризованные объемные волны в регулярно-слоистой среде с проскальзыванием на границах раздела (2017)
Лисенко О. І. - Аналіз методів отримання сигналів управління для систем орієнтації та стабілізації наносупутника, Явіся В. С. (2017)
Новіков В. І. - Метод збільшення часу життя безпровідної сенсорної мережі з надлишковою кількістю вузлів під час стеження за цілями моніторингу (2017)
Распопов В. Б. - Інженерний підхід до проектування математичного блоку експертної системи технолога (2017)
Романюк А. В. - Цільові функції управління вузлами безпровідних сенсорних мереж для моніторингу об’єктів критичної інфраструктури (2017)
Sobolev V. A. - Practical approach to environmentally safevital activity in modern conditions (2017)
Соколовська Н. І. - Енергетична безпека держави і регіонів: деякі нормативно-правові аспекти, Кузьменко Б. В. (2017)
Казарин В. П. - Таврический университет и высшее образование в ХХI веке (Уроки В. И. Вернадского) (2018)
Олексишин О. О. - Проблема формування інтелектуальної культури студентів у контексті сучасної філософії освіти (2018)
Улашкевич Л. А. - Майбутнє прав людини через призму трансгуманізму (2018)
Феденко О. В. - Деякі аспекти оцінки воєнно-політичної ситуації в Україні в ході гібридної війни (2018)
Березянська В. В. - Психологічний портрет онкохворих. Транзакційний підхід (2018)
Семенів Н. М. - Управління етнічними конфліктами в міжетнічних взаєминах: особливості термінології та методології (2018)
Баштовенко О. А. - Компетентнісний підхід у навчанні студентів як засіб подолання негативних тенденцій у здоров’ї школярів (2018)
Грибанова О. Є. - Діагностика соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки у коледжі: проблемний аналіз (2018)
Дерстуганова Н. В. - Педагогіка професійної взаємодії як чинник подолання духовної кризи особистості (2018)
Дика Н. М. - Практика формування мовної особистості вчителя-словесника у системі післядипломної педагогічної освіти, Микитенко В. О. (2018)
Жабенко О. В. - Практика професійного розвитку науково-педагогічних працівників у закордонних університетах (2018)
Жарко О. О. - Формування комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації (2018)
Іноземцев Т. В. - Підготовка майбутніх офіцерів до виховної роботи у Збройних Силах України (2018)
Козігора М. А. - Місце арт-педагогіки у процесі фахової підготовки учителя початкової школи (2018)
Кошарна Н. В. - Досвід професійної підготовки вчителів у Швеції (2018)
Крохмальна Г. І. - Психолого-педагогічні засади роботи над збагаченням лексичного запасу молодших школярів на уроці української мови, Герич Х. Т. (2018)
Легін В. Б. - Рефлексивні вміння у навчальній діяльності молодших школярів (2018)
Навроцька М. С. - Етапи розвитку суб’єктності студентів у процесі фахової підготовки, Малихін О. В. (2018)
Наконечна М. В. - Професійна освіта в Німеччині в контексті історико-педагогічного аналізу (2018)
Нєнашева А. Ю. - Розвиток уваги дітей дошкільного віку в логіко-математичних іграх, Машовець М. А. (2018)
Огороднік В. Р. - Психолого-педагогічні умови навчання читання іноземною мовою в середній ланці основної школи, Рубінська Б. І. (2018)
Пісоцька Л. М. - Основні напрями організації трудового виховання дітей старшого дошкільного віку в закладах дошкільної освіти та у сім’ях вихованців (2018)
Прус А. О. - Виявлення рівнів готовності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до професійної самореалізації (2018)
Савєльєва Т. О. - Ігрові технології навчання при викладанні дисципліни "Основи маркетингу" як спосіб активізації пізнавальної діяльності студентів (2018)
Трима К. А. - Вплив громадських організацій на забезпечення якості вищої освіти (2018)
Чубрей О. C. - Перспективні концепти зарубіжного досвіду у галузі підготовки майбутніх учителів географії (2018)
Мысов К. Д. - Установившиеся крутильные колебания дважды усеченного упругого конуса, Вайсфельд Н. Д. (2018)
Сілін Є. С. - Інтерференція в просторах LψLp при наближенні сумовних функцій операторами Валле Пуссена (2018)
Гринь Г. І. - Отримання кальцинованої соди аміачним способом та методи утилізації рідких відходів виробництва, Грінцова А. В., Ларіна І. В., Кобзєв О. В., Авіна С. І. (2018)
Гринь Г. И. - Оценка термодинамической вероятности взаимодействия соединений никеля с восстановителями и окислителями, Степанчук А. С., Полянский Я. И., Семенов Е. А. (2018)
Гринь С. А. - Экологическое воспитание как первый шаг на пути к спасению планеты, Лосминская Э. А., Гончарова Д. С. (2018)
Дичко В. В. - Розвиток фізичної підготовленості дітей з патологією зору віком 10-16 років, Дичко Д. В. (2018)
Кривенко А. І. - Перспективи розвитку органічних технологій у Південному Степу України (2018)
Хоботова Н. В. - Мотиваційні моменти у виборі студентом майбутньої спеціальності "Оториноларингологія" (2018)
Худецький І. Ю. - Електропорація як ефективний та безболісний спосіб лікування шкіри, Антонова-Рафі Ю. В., Скринська О. С. (2018)
Худецький І. Ю. - Комплексна корекція форм тіла молодих жінок засобами фізичної реабілітації, Гаращенко М. В., Антонова-Рафі Ю. В. (2018)
Худецький І. Ю. - Особливості фізичної реабілітації людей похилого віку із неврологічними захворюваннями, Хоменко Є. С., Антонова-Рафі Ю. В. (2018)
Михайлюк Н. В. - Фармакогностичні та фармакологічні аспекти фітомелатоніну, Захарчук О. І. (2018)
Вдовиченко О. Ю. - Вираження кохання і віри у хореографічному мистецтві: жанрові роздуми (2018)
Кундис Р. Ю. - Естетика та ідеологія вільного танцю. Філософія руху тіла, Кіптілова Н. В., Байдіна А. О. (2018)
Кундис Р. Ю. - Квітка Цісик: хореографічна інтерпретація творчості, Кіптілова Н. В., Домазар С. О. (2018)
Пузиркова А. А. - Стан вивченості проблеми становлення і розвитку українського мистецького авангарду (2018)
Білас А. А. - Особливості запозичень у французькій мові, Тісевич Х. І. (2018)
Гайсюк Л. І. - Творчість Ф. Дюрренматта в сучасному літературознавчому процесі, Дзіковська Л. М. (2018)
Галіпчак У. Р. - "Артистичне письмо" братів Гонкурів крізь призму наративного дискурсу: вербальний аспект оповіді роману "Пані Жервезе" (2018)
Добош О. С. - Імідж та ідіостиль В. Ющенка, виражений через невербальні та вербальні засоби комунікації, Сабан О. В. (2018)
Ковбасюк Л. А. - Крилаті вислови в німецькій мові: структурний та семантичний аспекти, Ревенко Є. С. (2018)
Малихін О. В. - Концептуальні підходи до визначення поняття модальності у лінгвістиці, Андреєнкова В. О. (2018)
Марченко В. В. - Засоби вираження емоційних концептів у творах Люсі Мод Монтгомері, Хмельницький Р. В. (2018)
Перелома Т. С. - Методичні основи формування фонетичної компетентності студентів-синологів на початковому рівні мовної підготовки (2018)
Алиєва А. В. - Основні переваги та недоліки впровадження адвокатської монополії в Україні, Овсяннікова О. О. (2018)
Бондаренко О. С. - Історичний розвиток правоохоронних органів: досвід США, Великобританії та України, Литвиненко Т. О. (2018)
Бражнікова Л. К. - Охорона об’єктів тваринного світу в Україні (2018)
Гончарова А. С. - До питання кримінальної відповідальності нотаріуса (2018)
Єрмолаєва Т. В. - Щодо доцільності зняття мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення в Україні, Алгаш В. В. (2018)
Єрмолаєва Т. В. - Реалізація Україною міжнародних зобов’язань у сфері запобігання зміні клімату, Коротун Т. В. (2018)
Климчук Н. І. - Правова охорона озонового шару: міжнародний та національний аспекти (2018)
Соловйова А. Б. - Правова природа криптовалюти в Україні та країнах Континентальної Європи: теоретико-правові підходи (2018)
Троцька М. В. - Екологічна безпека як складова національної безпеки України через призму міжнародного досвіду, Гомля І. А., Коваленко О. О. (2018)
Хіль М. В. - Кроки прокурора до подолання корупції (2018)
Василенко Ю. С. - Споживчі аспекти технічного регулювання ринку побутових пральних машин, Михайлов С. В. (2018)
Гринь Г. І. - Термодинамічні дослідження утворення оксидів металів платинової групи, Хильченко Г. С., Трофименко Д. О., Дейнека Д. М., Авіна С. І. (2018)
Гущин І. В. - Аналіз впливу попередньої обробки тексту на результати текстової класифікації, Сич Д. О. (2018)
Крижанівський Є. І. - Аналіз тенденцій розвитку ежекційних нафтогазових технологій, Паневник Д. О. (2018)
Лазурик В. М. - Особенности операций объединения в Google Cloud Spanner, Лофицкий Э. А. (2018)
Лаціна Р. О. - Система відслідковування, реєстрації та візуалізації рухів людини у просторі (2018)
Литвин А. Ф. - Пріоритетні шляхи вдосконалення умов охорони праці власником на підприємстві (2018)
Фис М. М. - Порівняння впливу еліпсоїдальності фігури і обертової складової на потенціал сили тяжіння всередині планети, Зазуляк П. М., Бридун А. М., Согор А. Р., Лозинський В. А. (2018)
Цейко Б. О. - Оцінка якості доставки вантажів за допомогою коефіцієнта відхилення часу прибуття потяга на станцію (2018)
Бондарчук Н. В. - Фінансово-економічна безпека як запорука розвитку алого підприємства, Педько А. С. (2018)
Бордюг В. М. - Порівняльний аналіз законодавства України та економічно розвинених країн з питань банкрутства (2018)
Бреус А. А. - Побудова системи HR-інжинірингу на сучасному підприємстві, Лобза А. В. (2018)
Васільєва В. А. - Поняття "одноразовий дохід" для цілей антикорупційного законодавства (2018)
Вудвуд В. В. - Сучасний стан споживчого кредитування в Україні, Попова Е. М. (2018)
Гайдук І. С. - Оцінка надійності банків України в системі недержавного пенсійного забезпечення (2018)
Дзюбін О. С. - Вплив нестабільної ситуації в Україні на повернення банківських кредитів (2018)
Дорошкевич В. І. - Газотранспортна система України як складова безпеки національного господарства (2018)
Дьомін О. О. - Стратегія розвитку енергетичних підприємств в Україні, Джусов О. А. (2018)
Зелінська Г. О. - Адаптація персоналу підприємства: сутність та основні чинники, Процишин А. В. (2018)
Івлєва Н. П. - Факторний метод оцінки гудвілу будівельного підприємства, Григанська Т. І., Григанська К. В. (2018)
Кривич Я. М. - Дослідження економічної сутності поняття "ощадна поведінка населення" як базової економічної категорії, Литвиненко Т. О. (2018)
Lytvynenko O. D. - Economic essence of definition "investment potential", Bakumenko O. V. (2018)
Максименко І. Я. - Особливості оподаткування та структура соціального пакету як інструмента матеріальної мотивації виплат працівникам, Фісун Ю. О. (2018)
Мельничук Д. І. - Варіанти фінансування відновлення активної частини виробничих основних засобів (2018)
Мигович Т. М. - Бюджетне планування в умовах децентралізації, Мороз Р. Я., Тимків Н. А. (2018)
Мірошниченко О. В. - Проблеми та перспективи обліку торгівельної діяльності, Попович А. О. (2018)
Окунева О. В. - Державні цінні папери на фондовому ринку України, Погребна А. С. (2018)
Петряєва З. Ф. - Методичне забезпечення управління фінансовими ризиками підприємства (2018)
Попова В. Д. - Особливості нарахування амортизації та її вплив на відтворення основних засобів, Кизима Н. М. (2018)
Попович Д. В. - Проблеми та шляхи підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств, Черковська Ю. Б. (2018)
Ситник Н. С. - Проблеми та перспективи становлення та розвитку бюджетного менеджменту в Україні, Субицька Д. Я. (2018)
Смолінська С. Д. - Інтеграція банківської системи України в умовах світової економіки, Наконечна Ю. С. (2018)
Собченко (Кінєва) Т. С. - Використання кореляційно-регресійного аналізу для моделювання відтворюючих процесів в сільському господарстві, Шульга А. І. (2018)
Халілов А. Е. - Статистична тенденція регіонів України (2018)
Ходаківський Є. І. - Розробка моделі алгоритму процесу антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами, Кравчук В. І. (2018)
Вихідні дані (2018)
Бадаев Ю. И. - Сегмент рациональной кривой Безье 5-й степени с заданными кривизнами на концах сегмента, Ганношина И. Н., Лагодина Л. П. (2018)
Броварець О. О. - Математична модель для визначення робочих параметрів та режимів функціонування інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану грунтового середовища сільськогосподарських угідь залежно від механіко-конструктивних параметрів та типу підвіски її робочих електродів (2018)
Реута О. В. - Побудова 3d-вейвлетів Хаара для задач аналізу дискретних моделей просторових форм, Хабраман Хаді (2018)
Равська Н. С. - Дослідження геометрії задньої поверхні різальної частини дискових обкатних фрез з нерівномірним кроком, Парненко В. С. (2018)
Дзержинська О. В. - Методика експериментальних досліджень процесу взаємодії опорної поверхні крокуючого рушія з ґрунтом (2018)
Шмельов Ю. М. - Моделювання газодинамічних процесів, що протікають у двигуні вертольоту Мі-8МТВ, Владов С. І., Клімова Я. Р. (2018)
Щербань А. П. - Спосіб дослідження розрядних процесів у джерелах живлення безпілотних повітряних суден та аналіз отриманих результатів (2018)
Garbuz S. K. - The stakeholders’ management of the educational project based on the application of optimal strategies for matrix game, Titov S. D. (2018)
Лободзинський В. Ю. - Комп’ютерне моделювання перехідних процесів при пошкодженні кабельної лінії електропередачі, Довгаль М. О., Мудрик В. І. (2018)
Цокота М. В. - Механізми лазерної термічної взаємодії з біологічними тканинами, Тимчик Г. С. (2018)
Максимюк Т. А. - Метод адаптивного використання неліцензійних радіочастотних ресурсів операторами мереж LTE, Думич С. С., Брич М. В., Яремко О. М. (2018)
Мацуй А. М. - Радіоканал для передачі інформації з обертових частин агрегатів на нерухомі, Кондратець В. О. (2018)
Михальчан В. С. - Двухэтапный высокоскоростной итерационный алгоритм адаптивной обработки сигналов (2018)
Пиротти Е. Л. - Критерий оценки эффективности использования систем защиты медицинского оборудования, Злепко С. М., Кривоносов В. Е. (2018)
Семенов А. О. - Радіоелектронний пристрій формування сигналів детермінованого хаосу на основі нелінійної системи Дуффінга-Холмса (2018)
Скулиш М. А. - Принцип обслуговування потоків у гетерогенному телекомунікаційному середовищі, Романов О. І., Глоба Л. С. (2018)
Ямненко Ю. С. - Узагальнене перетворення дискретних функцій в обертовій системі координат для застосування в системах зв’язку із CDMA, Терещенко Т. О., Хохлов Ю. В., Бучек П. І., Клепач Л. Є. (2018)
Бабаков Р. М. - Формальное решение задачи алгебраического синтеза микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов (2018)
Власюк А. П. - Математичне та комп’ютерне моделювання впливу тепломасоперенесення на просторовий напружено-деформований стан грунтового масиву, Жуковська Н. А., Жуковський В. В., Федорчук В. Ю. (2018)
Гнатовская А. А. - Концепция преобразования данных инфракрасной системой с биологической обратной связью, Мещеряков Д. В., Черепанова Е. В. (2018)
Жученко О. А. - Постановка задачі оптимального керування процесом графітування вуглецевих виробів, Цапар В. С. (2018)
Калініченко Ю. В. - Адаптивний метод розпізнавання динамічного алфавітно-цифрового ряду (2018)
Качурівський В. О. - Побудова адаптивних та динамічних діаграм засобами CANVAS API (2018)
Коваленко О. В. - Оцінка ефективності технології тестування безпеки (2018)
Корж Р. О. - Формування кількісних характеристик та оцінювання інформаційного образу закладу вищої освіти (2018)
Котунов В. О. - Реалізація високошвидкісного мосту між мережами RS-485 та Ethernet, Сліпченко В. Г. (2018)
Лобов В. Й. - Газоповітряна енергетична установка, Куменко С. О. (2018)
Медушевський С. В. - Практичний приклад підходу до валідації автоматизованих лабораторних інформаційних систем (2018)
Миронець І. В. - Технологія блокчейн: аналіз загроз для блокчейн-систем із механізмом досягнення консенсусу, Шкребтій А. В., Борисенко В. А. (2018)
Савенко О. С. - Архітектура розподіленої багаторівневої системи виявлення шкідливого програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах (2018)
Стахов Р. О. - Анализ уязвимостей в алгоритмах цифровой подписи технологии Json Web Token (2018)
Тільняк Ю. Я. - Реалізація гібридних алгоритмів контролю в діагностиці двигуна внутрішнього згоряння з використанням сучасних бортових обчислювальних пристроїв, Корнага Я. І. (2018)
Чекурін В. Ф. - Моделювання функцій програмного комплексу для автоматизації управління газотранспортними системами, Химко О. М. (2018)
Шевченко В. В. - Система діагностики працездатності різального інструменту на верстатах із ЧПК, Заєць С. С., Богачов Є. В., Коробцов Є. І. (2018)
Щапов П. Ф. - Возможности применения и планирование БИМ-анализа для мониторинга кровопотерь, Томашевский Р. С., Бородай В. А., Горбулич А. В. (2018)
Васюченко П. В. - Энергосберегающие мероприятия при эксплуатации силовых трансформаторов при изменении режима нагрузки, Кирисов И. Г. (2018)
Крот О. П. - Метод аналізу ієрархій для вибору раціонального обладнання термічного знешкодження відходів (2018)
Олійник Ю. С. - Використання сонячних батарей у сучасних умовах (2018)
Черная В. О. - Исследования режимов функционирования и способов защиты электротехнического комплекса насосной установки в аварийных режимах, Мельник О. Е., Омельченко А. В. (2018)
Калініченко О. В. - Управління процесами підземних гірничих робіт з урахуванням впливу на них напружено-деформованого стану гірського масиву (2018)
Кобылянский Б. Б. - Непараметрическая статистика для оценки особенностей горного производства, Мнухин А. Г. (2018)
Kosenko A. V. - Ways of increasing qualitative and quantitative recovery percentages of ore in conditions of deep horizons of the mines of Krivbass (2018)
Ткаченко Н. А. - Параметри отримання екстрактів Echinacea purpurea та Echinacea pallida для харчових та косметичних продуктів, Дец Н. О., Вікуль С. І., Ланженко Л. О., Скрипніченко Д. М. (2018)
Земліна Ю. В. - Кріотехнологія десертів "Сорбет", Антоненко А. В., Грищенко І. М., Ліфіренко О. С., Криворучко М. Ю., Данілов І. С. (2018)
Колоскова Г. М. - Дослідження впливу температурного градієнту у випадку запаювання пластикової тари на якість її вмісту (2018)
Севастьянова О. В. - Нежирні сиркові десерти з рослинними біокоректорами, Пилипенко Л. М., Маковська Т. В., Гончаров Д. С. (2018)
Скрипніченко Д. М. - Обґрунтування раціональної концентрації кальцій хлориду в технології м’яких пробіотичних сирів, Дец Н. О., Ланженко Л. О. (2018)
Шульга О. С. - Біодеградабельна їстівна плівка та покриття як спосіб внесення вітамінів у кондитерські та хлібобулочні вироби, Шульга С. І. (2018)
Бойків М. В. - Аналіз причин виникнення дорожньо-транспортних подій в Україні, Житенко О. В., Діхтяр О. В. (2018)
Братченко О. В. - Особливості експериментального визначення ступенів зносу тягових зубчастих передач моторвагонного рухомого складу, Громов В. І. (2018)
Добровольський О. С. - Вплив вмісту спирту в бензині на паливну економічність сучасного двигуна, Карев С. В., Ступак Н. С., Овчинніков Д. В., Ричок С. О. (2018)
Кузькін О. Ф. - Аналіз розвитку та рівня якості послуг громадського транспорту Запоріжжя (2018)
Ловська А. О. - Модальний аналіз несучої конструкції вагона-платформи зчленованого типу при перевезенні на залізничному поромі, Рибін А. В. (2018)
Ковальов В. В. - Планування заходів щодо модернізації промислових об’єктів під час комплексної реконструкції міської забудови, Броневицький С. П. (2018)
Лучковский И. Я. - Активное давление грунта при гибкой трансформируемой нагрузке на поверхности однородного и многослойного основания, Чепурной Д. А., Есакова С. В. (2018)
Нечепуренко Д. С. - Дослідження секторів централізованого теплопостачання країн Європи та України, Данилова Т. В. (2018)
Пілічева М. О. - Масштаб інфраструктури геопросторових даних місцевого рівня, Кінь Д. О. (2018)
Крилов А. В. - Безпека інформації в MicroGrid із впровадженою концепцією Internet of Things, Ямненко Ю. С. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Банадига Н. В. - Генотипові особливості перебігу різних фенотипів бронхіальної астми у дітей (2018)
Березенко В. С. - Можливості поєднання неінвазивних методів для оцінки стадії фіброзу печінки у дітей із хронічним гепатитом С, Диба М. Б., Михайлюк Х. З., Ткалик О. М., Крат В. В., Коробко В. Ф., Тарасюк Б. А. (2018)
Klymenko V. A. - Model for predicting of the liver cirrhosis development in children with cystic fibrosis, Drobova N. M., Piontkovska O. V., Pasichnyk O. V. (2018)
Лісецька І. С. - Влив комплексного лікування на мікробіоценоз тканин пародонта у підлітків з генералізованим катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом, Рожко М. М., Куцик Р. В. (2018)
Мочульська О. М. - Клінічна ефективність та імуномодулююча дія застосування алерген-специфічної імунотерапії з пролонгованим курсом пробіотиків при атопічному дерматиті у дітей, Дивак А. М. (2018)
Раус І. В. - Поствакцинальний імунітет у дітей з ВІЛ-інфекцією, Волоха А. П., Чернишова Л. І. (2018)
Шевлюк П. П. - Возможности тимпанометрии в определении функции среднего уха у недоношенных новорожденных детей, Гусаков А. Д., Курочкина Т. И. (2018)
Гончарь М. А. - Клиническое наблюдение синдрома Вильямса—Кемпбелла в разрезе современных методов диагностики и лечения, Логвинова О. Л., Пушкарь Е. М., Помазуновская Е. П., Тельнова Л. Г., Петренко Е. К. (2018)
Бережной В. В. - Персистенция герпесвирусной инфекции у детей и ее роль при ювенильном ревматоидном артрите (обзор литературы), Бондарец Ю. И. (2018)
Марушко Ю. В. - Ефективність екстракту ісландського моху при сухому кашлі у дітей, Гищак Т. В. (2018)
Абатуров О. Є. - Ефективність пробіотичних бактерій Bacillus subtilis для лікування гострого простого бронхіту у дітей, Токарєва Н. М. (2018)
Кривопустов С. П. - Профілактичні стратегії у педіатрії при респіраторних інфекціях (2018)
Макарова Е. Г. - Олигосахариды грудного молока: история открытия, структура и защитные функции, Нетребенко О. К., Украинцев С. Е. (2018)
Марушко Ю. В. - Засоби місцевої терапії при гострих запальних захворюваннях ротоглотки у дітей, Асонов А. О. (2018)
Цимбаліста О. Л. - Синдром Швахмана—Даймонда: клініка, діагностика, принципи лікування (лекція), Вовк З. В. (2018)
Калетнік Г. М. - Дослідження експлуатаційних характеристик вібровідцентрового змішувача для приготування преміксів, Янович В. П. (2017)
Мазур В. А. - Формування продуктивності ярої пшениці за зміни технології її вирощування в умовах недостатнього зволоження Лісостепу Правобережного, Капріца А.О. (2017)
Цицюра Я. Г. - Адаптивна стратегія землеробства Правобережного Лісостепу України за зміни клімату (2017)
Окрушко С. Є. - Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур (2017)
Поліщук І. С. - Соя важлива біоенергетична культура Вінниччини, Юрченко Н. А. (2017)
Поліщук М. І. - Позакореневе підживлення буряків цукрових та його вплив на продуктивність в умовах Лісостепу Правобережного, Плаксій А. В. (2017)
Пелех Л. В. - Формування продуктивності кукурудзи залежно від обробки стимуляторами росту рослин в умовах Правобережного Лісостепу (2017)
Цицюра Я. Г. - Продуктивність сортосумісних посівів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного України, Горпинюк С. А. (2017)
Поліщук М. І. - Вплив строків сівби на продуктивність біомаси світчграсу, Ковбасюк Б. М. (2017)
Шляхтуров Д. С. - Вплив погодних умов на урожайність листостеблової маси та насіння чини посівної в умовах Лісостепу Правобережного, Страшевська К. В. (2017)
Патика В. П. - Біоенергетична та економічна ефективність вирощування козлятнику східного (Galega Orientalis Lam.) залежно від передпосівної інокуляції насіння штамом Rhizobium Galegae Л2, Циганський В. І., Циганська О. І., Кириленко Л. В. (2017)
Мазур О. В. - Гетерозис, ступінь домінування ознак зернової продуктивності сортів сої (2017)
Чернецький В. М. - Вплив природної водозабезпеченості на врожайність і якість продукції капусти білоголової і плодів кабачка в Лісостепу Правобережному, Паламарчук І. І. (2017)
Чередниченко Л. І. - Ботанічна характеристика та біологічні особливості квасолі овочевої, Литвинюк Г. В. (2017)
Матусяк М. В. - Використання видів роду липа (Tilia L.) в урболандшафтах м. Вінниці (2017)
Солоненко В. І. - Класифікація видів вертикального озеленення в ландшафтному будівництві, Ватаманюк О. В. (2017)
Ткачук О. П. - Показники агроекологічної стійкості ґрунтів та фактори, що на них впливають, Зайцева Т. М. (2017)
Кавун Е. М. - Особливості розповсюдження водяного горіха Trapa Natans L. на річках і водоймах України та його вплив на водні екосистеми, Балинська Н. А. (2017)
Телекало Н. В. - Біологічний азот, як запорука екологічної безпеки ґрунтів, Блах М. В. (2017)
Первачук М. В. - Агроекологічна оцінка земельних ресурсів басейну річки Згар, Мущинська В. І. (2017)
Кавун Е. М. - Динаміка та поширення основних шкідників ялини європейської і сосни звичайної в умовах Вінницької та Житомирської областей, Логінова С. О. (2017)
Первачук М. В. - Оцінка впливу господарської діяльності на стан агроландшафтів водозбору річки Соб, Рибонька В. В. (2017)
Разанов С. Ф. - Центри розповсюдження омели білої (Viscum Album L.), її вплив на види, що мають народногосподарське значення, Кавун Е. М., Гнатюк О. М. (2017)
Швець В. В. - Інтенсивність забруднення свинцем, кадмієм, цинком і міддю медоносних угідь та білкової продукції бджільництва в умовах Лісостепу правобережного (2017)
Шкатула Ю. М. - Продуктивність гороху в залежності від агротехнічних та хімічних заходів, Паламарчук А. В. (2017)
Разанов С. Ф. - Моніторинг забруднення продукції птахівництва важкими металами в умовах інтенсивного землеробства, Войтко О. С. (2017)
Шкатула Ю. М. - Вплив гербіцидів та стимуляторів росту на забур'яненість та врожайність насіння квасолі, Булавко О. В. (2017)
Телекало Н. В. - Вплив екологічних факторів на ріст та розвиток інтенсивних сортів гороху посівного (2017)
Патика В. П. - Розвиток сої сортів Горлиця та Кивін на тлі впливу фітопатогенних мікроорганізмів та вірусів, Алєксєєв О. О. (2017)
Січко Т. В. - Аналіз використання ресурсного потенціалу грунтів Вінницької області, Гоменюк В. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Akhiiezer O. - Machine learning methods application for solving the problem of biological data analysis, Dunaievska O., Serdiuk I., Spivak S. (2018)
Dergachov K. - Adaptive algorithms of face detection and effectiveness assessment of their use, Krasnov L., Cheliadin O., Zymovin A. (2018)
Tolstoluzka E. - Parallel implementation of the method of gradient boosting, Parshentsev B., Moroz O. (2018)
Барсов В. И. - Моделирование мобильной платформы с всенаправленными колесами, Костерная Е. Ю. (2018)
Dmitriiev O. - Imitation model of support for decision-making based on assessment of the situation by operators of the automated air traffic control system, Borozenec I., Shilo S., Kalimulin T. (2018)
Koshlan А. - Conceptual model of a specialized geoinformation system (2018)
Коваленко О. В. - Удосконалений метод управління ризиками програмного забезпечення на основі напівмарковської моделі прийняття рішень (2018)
Пасько Д. А. - Управління необмеженою кількістю хмарних сховищ, Молчанов Г. І., Давидов В. В. (2018)
Чала О. В. - Побудова темпоральних правил для представлення знань в інформаційно-управляючих системах (2018)
Зиков І. С. - Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning, Кучук Н. Г., Шматков С. І. (2018)
Ізмайлов А. В. - Цифрова обробка інформації в розосереджених системах управління із застосуванням швидкого ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій, Петришин Л. Б. (2018)
Рысованый А. Н. - Метод синтеза генераторов в конечном поле GF(3) с упрощением блоков умноження (2018)
Гришманов Д. Є. - Метод оцінки діяльності чергової зміни районного диспетчерського центру, Данюк Ю. В., Несміян О. Ю., Павленко М. А. (2018)
Дубницкий В. Ю. - Программная система оперативной оценки интервальной эффективности валютных операций, предназначенная для мобильных устройств, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2018)
Zhyvotovskyi R. - Analysis of signal processing methods in MIMO systems, Momit O. (2018)
Подорожняк А. О. - Дослідження системи управління безпілотних літальних апаратів, Волоцков Є. А., Шевцова О. С. (2018)
Soboliev A. - Social network nodes ranking in terms of logarithmic function of its link weights, Lande D. (2018)
Tiurnikov M. - Generalized indicator of the effectiveness evaluation of military radiocommunication systems, Shyshatskyi A., Mikus S., Mishchenko A. (2018)
Шуклін Г. В. - Модель розрахунку інтенсивності кібернетичних атак в системі електронних торгів на фондовому ринку, Барабаш О. В. (2018)
Aliev A. A. - Effectiveness of artillery systems, Bayramov A. A., Sabziev E. N. (2018)
Bederak Ya. - Method of determining the parameters of an equivalent asynchronous electric motor in real time, Gapon D., Zuev A. (2018)
Bulba S. - Composite application distribution methods modeling (2018)
Dimitrov M. S. - Modelling and study of flow movements in the manufacturing of wire harnesses using ultrasonic welding (2018)
Kovtun A. - The method of strengthening of durability of a mortar barrel, Tabunenko V. (2018)
Serkov A. - Excitation of surface vibrations of semiconductor structures exposed to external electromagnetic radiation, Breslavets V., Yakovenko I., Dziabenko O. (2018)
Наші автори (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Гринь С. О. - Утилізація і вторинне використання смартфонів – шляхи запобігання екологічній катастрофі, Босюк А. С., Лаптій О. О. (2018)
Гринь С. А. - Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в Украине, Дреева А. С., Кызынгашева А. А. (2018)
Гринь С. А. - Электроэнергия в Украине: проблемы и перспективы внедрения ресурсосберегающих технологий, Козлова А. М., Кочетов Н. С. (2018)
Дуюн А. І. - Утилізація гальванічних відходів, Гринь С. О. (2018)
Дядюра В. В. - Забезпечення живлення шкафів телемеханіки кранових пунктів за допомогою фотоелектричних станцій, Поліщук І. А. (2018)
Катенін В. Д. - Криза літієвих акумуляторів, Василенко А. О., Гринь С. О. (2018)
Ковтун М. Р. - Принципи проектування інтерфейсу додатку "DietApp" для визначення раціону харчування та відстеження активності в спортивному залі на платформі ОС IOS, Якимчук В. С. (2018)
Короленко В. М. - Сенсорний маркетинг як інновація в індустрії готельного господарства, Сильчук Т. А. (2018)
Мясіщев О. А. - Вдосконалення алгоритму ранжування та індексації сайтів, Судома І. В. (2018)
Сподар К. В. - Товарознавча оцінка якості кисломолочного напою айрану підвищеної біологічної цінності, Карбівнича Т. В., Карпенко З. П., Кібець Т. М. (2018)
Тищенко Л. М. - Дослідження властивостей та процесів окислення пташиних жирів, Шахворостова В. М. (2018)
Юрченко С. Л. - Удосконалення рецептурного складу бісквітного напівфабрикату з використанням мультизернового борошна, Шабельська І. І. (2018)
Батиченко С. П. - Львівщина як осередок розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні, Мельник Л. В., Щербань А. Д. (2018)
Бугаевский К. А. - Начало занятий спортом и сроки наступления менархе (2018)
Чорна І. В. - Біологічне значення показників системи антиоксидантного захисту при оцінці безпечності вживання генетично модифікованих організмів, Дроник Г. В., Рогозинський М. С. (2018)
Ждан В. М. - Вираженість остеопенічних змін в залежності від ступеню фіброзу печінки, Іваницький І. В., Шилкіна Л. М. (2018)
Мочалов Ю. О. - Ціна основних стоматологічних матеріалів як фактор впливу на доступність стоматологічної допомоги для населення України в 2013-2017 рр., Гелуненко О. О., Капелюшна Г. В., Мочалов О. О. (2018)
Неведомська Є. О. - Фізична реабілітація при артрозі тазостегнового суглоба, Писарев О. О. (2018)
Баклашова Т. М. - Діяльність похідних груп ОУН на Донбасі: сучасний стан історіографії проблеми, Боженко Ю. О., Баклашова Т. М., Боженко Ю. О. (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество Анри Руссо – художника-самоучки (1844-1910) (2018)
Филиппова О. Н. - Натюрморт в творчестве Поля Сезанна (1839-1906) (2018)
Павлова А. О. - Художнє ткацтво як різновид декоративно-прикладного мистецтва. Характерні особливості кролевецького ткацтва (2018)
Семенюк І. М. - Європейська мода XX століття: особливості розвитку явища (2018)
Шух Г. В. - Значущість законів перспективи у процесі вивчення пейзажного жанру (2018)
Скорубська Х. Р. - Танцювальні театри 60-х років XX ст. на прикладі Judson Dance Theatre (2018)
Бідюк Н. М. - Умови правильного інтонаційного оформлення англійського висловлювання під час навчання студентів мовних спеціальностей вищої школи, Колесник М. І. (2018)
Гиляновська О. В. - Етимологія антропонімів у "Синопсисі" (2018)
Дідух В. В. - Авторська концепція синтаксису у романі Мarie Ndiaye "Trois femmes puissantes" (2018)
Каламбет Я. І. - Прецедентні оніми артурівського дискурсу: концептуалізація в сучасних інтернет джерелах, Гілевський С. В. (2018)
Ковалевич І. І. - Вербалізація емоцій на лексичному рівні (у текстах британських Інтернет-газет), Сеньків О. М. (2018)
Мойсюк К. М. - Лексико-семантичні особливості речовізму у поезіях у прозі Стефана Малларме (2018)
Проценко Л. С. - Лінгвістичні особливості нового варіанту британської вимови, Рубінська Б. І. (2018)
Скочко І. В. - Прагматичний потенціал сучасних англомовних рекламних текстів, Козуб Л. С. (2018)
Тараненко Л. І. - Закономірності перекладу мовних засобів репрезентації тварин (на матеріалі англомовних науково-популярних документальних фільмів), Щербакова О. С. (2018)
Хачпанова І. В. - Специфіка значення емоційно-оцінної лексики, Козуб Л. С. (2018)
Храбан Т. Є. - Візуальна риторика інтернет-мемів (2018)
Білокопитов В. І. - Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти: стратегічний план 2016-2020 (2018)
Бондаренко Н. А. - Формування моральних якостей у студентів в умовах навчально-виховного процесу сучасної вищої школи, Дубограй А. О. (2018)
Вінтюк Ю. В. - Актуальні завдання підготовки психологів у позааудиторній навчальній діяльності (2018)
Григоренко Г. В. - Організація професійно-педагогічної підготовки вчителя фізичної культури в процесі викладання спортивно-педагогічних дисциплін, Григоренко Д. П., Щигельська В. М. (2018)
Гук Н. А. - Організаційна модель підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та туризму до спортивно-туристичної роботи (2018)
Домбровська Я. М. - Вивчення дисциплін видавничо-поліграфічного спрямування майбутніми учителями філологічних спеціальностей в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (2018)
Ielenko A. P. - Reading and literacy development in English in primary school. Child-centered approach (2018)
Карабитскова Н. А. - Использование компьютерных технологий и интернета в преподавании иностранных языков (2018)
Лабунець Ю. О. - Тенденції та особливості глобалізації та інтернаціоналізації іншомовної вищої освіти у вимірі третього тисячоліття: досвід іспаномовних країн (2018)
Ордіна Л. Л. - Вплив українського мистецтва на формування естетичних поглядів студентської молоді (2018)
Ткачук О. М. - Професійна компетентність майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді (2018)
Чаленко Т. В. - Основні тенденції вищої освіти в контексті європейської інтеграції (2018)
Вінтюк Ю. В. - Психологічні особливості прояву феномену любові: формування передумов дослідження (2018)
Мазай Л. Ю. - Психологічна ресурсність як чинник фахового самовизначення студентської молоді (2018)
Мельник І. С. - Психологічна характеристика портрету аутичної дитини на різних етапах дошкільного дитинства (2018)
Хаметова Л. М. - Формування комунікативної компетентності як базової для професійної діяльності (2018)
Авер’янова Н. М. - Українське мистецтво в контексті протидії російській пропаганді (2018)
Севастьянів У. П. - Феномен віртуальної реальності у філософсько-релігієзнавчому дискурсі (2018)
Sobol T. V. - Analysis of the basic competences of PhD graduates in religious studies (2018)
Адашис Л. І. - Право на свободу та особисту недоторканність: шляхи забезпечення та захисту, Візір О. О. (2018)
Дімітров М. К. - Об’єкт кримінально караної погрози: ревізія поглядів (2018)
Касьяненко Д. І. - Особливості господарювання фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності, Герасимова Г. В. (2018)
Крайник Г. С. - До питання про об’єктивну сторону незаконної трансплантації в Україні, Заточна В. О. (2018)
Кривоконь Д. А. - Торгівля людьми: кримінально-правовий аналіз (2018)
Нанка А. О. - Поняття публічного обвинувачення як функції прокуратури, Філімонова Ю. О. (2018)
Полухтович Т. Г. - Оцінка професіоналізму в трудовій діяльності, Піменова О. О. (2018)
Сидоренко А. С. - Проблемні питання припинення трудового договору за угодою сторін, Микитенко Д. О., Чирвон О. С. (2018)
Соларьова Д. В. - Антикорупційний комплаєнс у діяльності юридичних осіб приватного права як один з механізмів запобігання корупції (2018)
Точілов В. О. - Особливості правового регулювання використання генетично модифікованих організмів при виробництві сільськогосподарської продукції (2018)
Чередниченко К. Ю. - Біологічний тероризм як найбільш небезпечний вид терористичного акту (ст. 258 КК України), Глинська О. В. (2018)
Чередниченко К. Ю. - Особливості проведення референдуму за законодавством Швейцарії, Зайва Ю. Р. (2018)
Янішевська К. Д. - Право на питну воду як аксіома в правах людини, Скорик А. Д. (2018)
Герасименко О. В. - Аспекти розвитку інвестиційної політики Львівської області, Вайда М. М. (2018)
Каюкін В. О. - Управління конкурентоспроможністю пасажирських перевезень залізничним транспортом в Україні: проблеми та аналіз (2018)
Белей С. І. - Дебіторська та кредиторська заборгованості в контексті забезпечення ділової комунікації підприємства, Блавдзевич С. С. (2018)
Блащук-Дев’яткіна Н. З. - Тенденції кредитного ринку України, Петик Л. О., Ковальчук М. П. (2018)
Бугіль С. Я. - Управління зовнішнім державним боргом в Україні та зарубіжних країнах, Мосьондз О. А. (2018)
Бугіль С. Я. - Фінансове забезпечення місцевого самоврядування в умовах євроінтеграції, Ясько Т. С. (2018)
Васільєва Л. М. - Фактори, що впливають на формування облікової політики в закладах вищої освіти, Кедік О. С. (2018)
Гаєва В. П. - Професійний розвиток персоналу та його роль в управлінні, Зінгаєва Н. Є., Стільник В. В. (2018)
Гнатенко М. К. - Изучение особенностей профессиональной мотивации у менеджеров, Чернышов Ю. И. (2018)
Голинський Ю. О. - Ризик-менеджмент у митній справі та шляхи його вдосконалення, Довгий Д. І. (2018)
Голинський Ю. О. - Митна політика та її вплив на менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Муляр В. В. (2018)
Голинський Ю. О. - Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності та його удосконалення, Павелчак А. В. (2018)
Голинський Ю. О. - Управління митними платежами при здійсненні експортно-імпортних операцій та шляхи його покращення, Яцишин О. В. (2018)
Гришкін В. О. - Особливості інноваційного розвитку Південної Кореї, Хегай Є. О. (2018)
Грубляк О. М. - Роль бюджету в реалізації соціальної політики держави, Мацкуляк А. А. (2018)
Грубляк О. М. - Економічна сутність та основні проблеми грошово-кредитної політики НБУ в сучасних умовах, Шкрумеляк Н. І. (2018)
Денисюк А. В. - Проблеми та перспективи розвитку металургійної галузі України на світовому ринку, Зінченко О. А. (2018)
Джур О. Є. - Особливості реалізації стратегії виходу підприємств АПК на зовнішній ринок, Клепікова В. В. (2018)
Дудлів Н. О. - Запровадження, використання та проблемні аспекти функціонування рахунків ескроу в Україні, Махиня І. М. (2018)
Дулин І. С. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток міжнародного туризму, Макар О. П., Мельник О. В. (2018)
Жаворонок А. В. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів, Павлюк А. О. (2018)
Західна О. Р. - Аналіз фінансового забезпечення освіти і науки в Україні на сучасному етапі, Трохімчук Д. В. (2018)
Кірносова М. В. - Дослідження тенденцій розвитку маркетингових комунікацій на ринку нерухомості, Білаш М. М. (2018)
Клим М. В. - Сучасні формати роздрібної торгівлі, Скляр Є. В. (2018)
Корнілова Н. В. - Досвід організації ділового туризму в країнах світу (2018)
Костенко Т. А. - Сучасні міжнародні фінансові ринки, Стоколюк В. В., Заволока Л. О. (2018)
Кудлаєва Н. В. - Оцінка та визнання виробничих запасів у системі вартісно-орієнтованого управління підприємством, Медєляєва А. С. (2018)
Кудлаєва Н. В. - Економічний зміст та класифікація зобов’язань в господарських процесах суб’єкта господарювання, Фльора А. П. (2018)
Кусий С. В. - Розвиток логістики в Україні (2018)
Маковецька Д. О. - Специфіка пошукової оптимізації для комерційних та некомерційних підприємств, Яшкіна О. І. (2018)
Манзій О. П. - Зарубіжний досвід розвитку сільських територій в умовах децентралізації (2018)
Махиня І. М. - Відображення поточної кредиторської заборгованості перед постачальниками та підрядниками у фінансовій звітності, Дудлів Н. О. (2018)
Москальов А. А. - Моніторинг сучасного стану банківської системи України та впровадження іноземного досвіду для її виходу з кризового стану, Попова Е. М. (2018)
Німкович А. І. - Інфраструктурна та інформаційна ефективність на ринку цінних паперів (2018)
Попович Д. В. - Проблеми та перспективи розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні, Браточенко О. О., Врубель І. Й. (2018)
Попович Д. В. - Life-страхування на страховому ринку України: проблеми та перспективи розвитку, Кравцова О. В., Микитюк О. О. (2018)
Попович Д. В. - Краудфандинг як новітній спосіб фінансування в Україні, Назар Н. В., Савчин Н. В. (2018)
Репета М. М. - Напрями удосконалення фінансових послуг банків в Україні, Смолінська С. Д. (2018)
Сич О. А. - Оцінка прибутковості банківської системи України, Романюк В. Ю. (2018)
Смолінська С. Д. - Шляхи покращення здійснення кредитних операцій банками у напрямі підвищення ефективності діяльності підприємств, Самченкова І. О. (2018)
Стасишин А. В. - Державний сектор економіки України: проблеми та сучасний стан розвитку, Дубик В. Я., Барська І. В. (2018)
Чорненька Н. В. - Роль знань та управління ними в туристичному бізнесі в умовах глобалізації, Мельник О. В. (2018)
Ярема Б. П. - Удосконалення процесу справляння податку на доходи фізичних осіб у сьогоднішніх реаліях, Кекош І. Г. (2018)
Яшкина О. И. - Маркетинговое исследование потенциала рынка и системы "Умный дом", Балдинская О. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Угрин М. - Шановні колеги! (2018)
Леус П. А. - Результати довготермінового моніторингу медичної ефективності зубної пасти з низькою концентрацією фтору в профілактиці карієсу у дітей, Купец Т. В., Матело С. К., Жугіна Л. Ф. (2018)
Солонько Г. М. - Прогнозування поведінки дитини на стоматологічному прийомі за допомогою психологічних тестів (2018)
Лагода Л. С. - Взаємозв’язок вмісту мінеральних компонентів у ротовій рідині дітей з карієсом зубів, які проживають в різних екологічних умовах, Смоляр Н. І. (2018)
Попович З. Б. - Особливості профілактики стоматологічних захворювань у дітей, які проживають на територіях з низьким вмістом деяких мікроелементів, Рожко М. М., Катеринюк В. Ю. (2018)
Шаповалова Г. І. - Хлорвмісні препарати в ендодонтичному лікуванні тимчасових зубів. Огляд літератури, Зайцева Є. М., Савичук О. В., Приходько-Дибська К. Є. (2018)
Мистецтво бачити. Новітній рівень рентгенобстеження в Центрах Медичної 3D Діагностики — для лікарів і пацієнтів (2018)
Луцкая І. К. - Хронічна травма постійних зубів: діагностика та лікування, Білоіваненко І. О. (2018)
Леман К. М. - Новий цифровий спектрофотометр VITA Easyshade® V в умовах клініки (2018)
Лаврін Д. - Мультифункціональні зуби VITA (MFT): інтегрована естетика та Easy Centric для економічної реабілітації (2018)
Палков Т. А. - Вимірювання показників електрозбудливості пульпи при препаруванні зубів під металокерамічні коронки і мостоподібні протези, Шибінський В. Я., Мартинець-Пішковці М. Я. (2018)
Павличко Р. Р. - Реставрація жувальних ендодонтично лікованих зубів із застосуванням модифікованої методики оклюзійного штампа чи покриття ендокоронками (2018)
Дорошенко С. І. - Методика мотивації пацієнтів з вторинними зубощелепними деформаціями до комплексного лікування, Федорова О. В., Ірха С. В. (2018)
Шинкевич В. І. - Клінічний випадок гінгівіту, індукованого не зубною біоплівкою, пов’язаного з дисбалансом статевих гормонів, Писаренко О. А., Удальцова-Гродзинська К. О. (2018)
Гаджула Н. Г. - Оцінка методу тривимірної обтурації системи кореневих каналів при лікуванні хронічного періодонтиту, Федик Т. В. (2018)
Готь С.-Р. Р. - Інтенсивність утворення біоплівки на цирконій оксидних опорних елементах імплантатів на прикладі полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі та бактеріальних посівів, Угрин М. М., Гутор Т. Г., Бондарчук О. Л. (2018)
Кардашевська О. І. - Особливості мікробного пейзажу пародонтальних кишень працівників птахофабрик (2018)
Ільчишин М. П. - Поширеність захворювань пародонту серед тютюнозалежних осіб, Фурдичко А. І., Бариляк А. Я. (2018)
XVI Міжнародна стоматологічна виставка "Дентал-Україна" та Міжнародний стоматологічний форум (2018)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Новини стоматології" у 2018 році (2018)
Ivanenko V. - Ukrainocentric mass media system as fact and factor of systemic changes in Ukraine (2018)
Іваненко В. - Україноцентрична система ЗМІ як факт і фактор системних змін в Україні (2018)
Poplavskyi M. - Brand communication as a social phenomenon (2018)
Поплавський М. - Бренд-комунікація як соціальне явище (2018)
Tymoshyk M. - London magazine "The Ukrainian Review" as a promoter of the idea of Ukrainian statehood in the Western world (2018)
Тимошик М. - Лондонський журнал "The Ukrainian Review" як промоутер у західному світі ідеї української державності (2018)
Фаріон І. - Львівське москвофільство на тлі інформаційного штилю (2018)
Лубчак В. - Заборона альманахів М. Комарова "Розмова" і "Заволока" як чинник цензурних утисків української книжки (2018)
Подоляка Н. - Розстріляний за професійну діяльність: редактор і видавець Іван Лизанівський у громадсько-політичному і видавничому русі (2018)
Бикова О. - Жанрово-стильова специфіка репортажів на військову тематику (за матеріалами збірки "Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto") (2018)
Гарачковська О. - Журналістська та літературознавча спадщина Володимира Сапона (2018)
Гринівський Т. - Забезпечення книгами людей із вадами зору: аналіз українського видавничого ринку 2010–2015 рр., Копистинська І. (2018)
Зикун Н. - Державотворча проблематика в друкованих ЗМІ початку ХХ століття (2018)
Скленар І. - Сенсаційність чи правдивість і точність в інформаційних та аналітичних матеріалах релігійної тематики (за публікаціями преси та інтернет-видань) (2018)
Лєцкін М. - Іван Огієнко та ОУН у контексті української діаспорної журналістики ХХ століття (2018)
Миколаєнко А. - Політичні дискусії української громади в діаспорній пресі другої половини ХХ ст. (2018)
Тимошик-Сударикова А. - Читацька пошта еміграційного журналу як джерело вивчення історії зарубіжного українства: на матеріалах паризького журналу "Тризуб" (2018)
Абліцов В. - Боротьба за українські ЗМІ загострюється (2018)
Лизанчук В. - Комунікативістика як загроза журналістиці (2018)
Тимошик М. - Витруювання національного в журналістиці триває (2018)
Макаренко І. П. - Наукова спадщина М. І. Туган-Барановського (до ювілею створення засад теорії інноваційного розвитку економіки в Європі та юві- лею Національної академії наук України) (2018)
Янковський Д. С. - Інноваційні технології оздоровлення мікробіому людини, Широбоков В. П., Димент Г. С. (2018)
Мерзлов С. В. - Управління якістю та безпечністю під час виробництва йогурту з апіпродуктами, Рудакова Т. В., Сніжко О. О., Ломова Н. М., Наріжний С. А., Ворощук В. Я. (2018)
Маркіна Л. М. - Дослідження технологічних параметрів піролізу зношених автомобільних шин при їх статичному навантаженні, Крива М. С. (2018)
Клименко В. П. - Комплексна система диспетчеризації ліфтів та інженерного обладнання будинків, Гедзь О. В., Сеспедес Гарсія Н. В. (2018)
Хіміч О. М. - Інтелектуальний паралельний комп'ютер на процесорах Intel Xeon Phi нового покоління, Мова В. І., Ніколайчук О. О., Попов О. В., Чистякова Т. В., Тульчинський В. Г. (2018)
Semkiv M. V. - Effect of Trehalose and Glycerol on the Resistance of Recombinant Saccharomyces ce revisiae Strains to Desiccation, Freeze-thaw and Osmotic Stresses, Ternavska O. T., Dmytruk K. V., Sibirny A. A. (2018)
Забулонов Ю. Л. - Плазмохімічна установка очищення трапних вод АЕС, Буртняк В. М., Одукалець Л. А., Алєксєєва О. В., Петров С. В. (2018)
Наші автори (2018)
Правила для авторів (2018)
Хвисюк О. М. - Особливості діяльності органів місцевого самоврядування та закладів охорони здоров’я в умовах моделі медичного страхування, Сердюк О. І., Короп О. А., Рогожин Б. А., Новікова В. А. (2018)
Даниленко Г. М. - Система заходів збереження та зміцнення здоров’я дітей шкільного віку в умовах родини, Щербакова О. О., Авдієвська О. Г. (2018)
Рибалов О. В. - Особливості формування діагностичних та лікувальних навичок у студентів, Сідаш Ю. В., Литовченко І. Ю. (2018)
Суханова Л. А. - Туберкульоз у дитячому віці: сучасні особливості та тенденції, Сіренко І. О., Марченко О. Ю., Калиновська В. В. (2018)
Сотнікова–Мелешкіна Ж. В. - Характеристика харчового статусу учнівської молоді в системі профілактики неінфекційних захворювань, Авдієвська О. Г., Ісаєва Я. А. (2018)
Роздильская О. Н. - Результаты восстановительного лечения больных с мультифокальным атеросклерозом с применением физических факторов, Омельяненко Е. В., Майстренко И. А., Катаржнова И. В., Калюжка А. А., Таций Н. П., Журавлева Н. Н. (2018)
Андреєва Я. О. - Рівень сироваткового резистину та інсулінорезистентність у хворих з ожирінням різного ступеня тяжкості (2018)
Яковцов І. З. - Підвищення ендогенної продукції монооксиду вуглецю та утворення небезпечного вмісту в крові карбоксигемоглобіну в пацієнтів з політравмою, які перебувають у критичних станах, Білецький О. В., Курсов С. В., Яцина Г. С., Скоропліт С. М. (2018)
Яковцова І. І. - Збереження та перспективи розвитку патологоанатомічної служби харківської області в умовах медичної реформи, Борзенкова І. В., Олійник А. Є., Уржумов В. Д., Ткаченко П. В. (2018)
Бабалян В. О. - Аналіз летальності пацієнтів із переломами проксимального відділу стегна (2018)
Яковенко К. В. - Возможности трехмерной эхографии в диагностике внутреннего генитального эндометриоза, Сухин В. С., Тамм Т. И., Яковенко Е. А. (2018)
Кривобок В. І. - Функції клінічної складової післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів, Рогожин Б. А. (2018)
Черненко В. М. - Використання ксеногенного остеопластичного матеріалу біопласт-дент при безпосередній імплантації з відстроченим навантаженням, Любченко О. В. (2018)
Матвієнко С. О. - Предиктори тривалості антибіотикотерапії в дітей, хворих на позалікарняну пневмонію (2018)
Кучма М. В. - Цитокіновий статус дітей з хронічною ВЕБ-інфекцією до та після ревакцинації від кору (2018)
Більченко А. О. - Взаємозв'язок рівня нових маркерів запалення у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу з чинниками серцево-судинного ризику (2018)
Коркелиа А. Г. - Опыт применения органощадящих операций при папиллярном раке щитовидной железы (2018)
Угрин М. М. - Шановні колеги (2017)
Фліс П. С. - Диференційований підхід до вибору тактики лікування прогенічного прикусу з урахуванням віку пацієнта та типу росту лицевого черепа, Стороженко К. В. (2017)
Григ Н. І. - Етико-правові аспекти надання стоматологічної допомоги людям, які живуть з ВІЛ (відповіді на актуальні питання). Частина 1 (2017)
Коваленко В. В. - Євроатлантичні перспективи вітчизняної стоматології, Лищишин М. З. (2017)
Вовк Ю. В. - Експериментальне дослідження стану кісткової тканини при впливі тривалого функціонального навантаження на дентальні імплантати, уведені з різностороннім нахилом, Вовк В. Ю. (2017)
Поліщук С. С. - Вплив порушень функції гепатобіліарної системи на клінічний перебіг загоєння забійно-рваних ран щелепно-лицевої ділянки та виникнення ускладнень (2017)
Клініка "ММ" — оновлення для кращих можливостей пацієнтів (2017)
Симоненко Р.В. - Відновлення функції та естетики за допомогою скловолоконних ниток GrandTEC ("VOCO", Німеччина). Клінічний випадок (2017)
Ланг Г. Ю. - Виготовлення композитних мостоподібних протезів із VITA YZ® i VITA ENAMIC® за цифровою технологією VITA Rapid Layer Technology (2017)
Палков Т. А. - Аналіз результатів анкетування стоматологів-ортопедів стосовно підготовки зубів під металокерамічні конструкції, Шибінський В. Я. (2017)
Яковенко Л. М. - Доброякісна лімфоепітеліальна інфільтрація привушних слинних залоз у дітей, Кисельова Н. В., Жила Н. Ю., Рєбєнков С. О. (2017)
Дидик Н. М. - Періапікальний статус ендодонтично лікованих зубів за даними аналізу конусно-променевих комп'ютерних томограм дорослих (2017)
Дорошенко С. І. - Клінічна епідеміологія прогнатичного (дистального) прикусу, Яворська М. М., Новаківська Г. В. (2017)
Пупін Т. І. - Морфологічні та функціональні зміни тканин пародонта в осіб молодого віку при ортодонтичному лікуванні, Виноградова О. М., Мандич О. В., Ключковська Н. Р. (2017)
Олійник А. Г. - Діагностичний моніторинг стану та адекватна оптимізація періімплантатних тканин, Вовк Ю. В. (2017)
Кривенко Л. С. - Можливості використання генетичних предикторів гінгівіту у дітей на тлі атопічних захворювань, Назарян Р. С., Волкова Н. Є., Горенська О. В. (2017)
Пам'яті Леоніда Максимовича Мунтяна (2017)
До 75-річчя професора Івана Мирославовича Готя (2017)
Ковтун А. - Українські мовознавці про мову і віру народу як основу формування нації (2018)
Навчук Г. - Окличні речення у творах полемічної та ораторсько-проповідницької літератури (на прикладі "Треноса" Мелетія Смотрицького), Шутак Л. (2018)
Полюга С. - Автентична позиція граматики "Адельфотес": виклики та перспективи (2018)
Slukhenska R. - Peculiarities of formation of communication culture of future medical workers at higher educational institutions of Ukraine (2018)
Tkach A. - Ukrainian medical terminology: modern tendencies of development (2018)
Шутак Л. - До вирішення проблеми категорії оцінки в сучасному мовознавстві, Навчук Г. (2018)
Kachan B. - Dynamics of semantic changes of terminoelements in English professional language of medicine, Grynchuk V. (2018)
Skrytska N. - The epistemological meaning of gender in English linguistics (2018)
Bilas A. - The standardization of French colloquial language as a problem of literary translation (based on F. Labro’s novel "The people”) (2018)
Телекі М. - Суфікс -rix у латинській мові на позначення осіб жіночої статі (2018)
Івасюк О. - Декодування іконічності сучасної канадської поезії в контексті голістичного перекладу (2018)
Аністратенко А. - Бути прочитаним. Питання класифікації великої прози В. Кожелянка (2018)
Vylka L. - Image of Mother of God in poetic works of K. Mordatenko (2018)
Головко Л. - Міфопоетика повісті В. Дрозда "Ирій", Гладкова М. (2018)
Головко Л. - Художні особливості роману "Прапороносці" О. Гончара, Cухіліна К. (2018)
Маркуляк Л. - Літературно-громадська діяльність Івана Франка на тлі доби в оцінці Степана Смаль-Стоцького (2018)
Мойсей А. - Юрій Стефаник – дослідник української літератури, Никифорук Т. (2018)
Никифорук Т. - Іван Франко та Василь Стефаник крізь літературознавчу призму Юрія Стефаника, Андрієць В. (2018)
Роман Л. - Іван Франко про біблію як основу консолідації та євроінтеграції українського народу (на матеріалі творчості) (2018)
Lysanets Yu. - Narrative representation of the physician’s image in the 19th century U.S. literature (2018)
Кравець О. - Концептуальність міфологічного простору в дилогії Доріс Лессінг "Маара і Данн", Проскуріна Н. (2018)
Костик В. - Північнобуковинські веснянки і гаївки у розвідках Корнила Ластівки (2018)
Каізер І. - Домашнє читання – складова аспектного навчання української мови як іноземної (2018)
Tsurkan М. - The problems of assimilation Ukrainian medical terminology by foreign studetns, Tsurkan I. (2018)
Кульбабська О. - Рецензія на монографію: Бріцин В., Максим’юк Н., Максим’юк О. Прагматика висловлень відмови в українському художньому діалогічному дискурсі. Монографія, Чернівці, 2018, 232 с. (2018)
Мацьків П. - Рецензія на монографію: Ковтун А. А. Семантична деривація в релігійній лексиці української мови. Чернівці: Технодрук, 2018. 528 с. (2018)
Громова Т. М. - Сутність та особливості функціонування товарного ринку (2018)
Бусарєва Т. Г. - Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток процесу глокалізації світової економіки (2018)
Загорулько Б. О. - Органічне виробництво як пріоритетний напрям розвитку фермерських господарств Франції, Могильна Л. М. (2018)
Ломачинська І. А. - Особливості інноваційного розвитку країн Вишеградської групи та його вплив на динаміку національної економіки (на прикладі Польщі та Чехії), Манченко К. І. (2018)
Каличева Н. Є. - Стратегічні перспективи інноваційного розвитку регіонів, Пасічніченко І. В., Рубльов О. В. (2018)
Мельник Ю. М. - Сценарний підхід впровадження стратегії розвитку в промисловості (2018)
Міщук Н. В. - Нечіткий кластерний аналіз освітнього потенціалу Західного регіону України в часовому вимірі, Троханяк С. Р. (2018)
Пічура В. І. - Основи моделювання трансформаційних перетворень аграрного сектору в умовах нестійкості економічного середовища, Потравка Л. О. (2018)
Базецька Г. І. - Сегментація ринку вищої освіти за купівельною спроможністю споживачів послуг, Кусик Н. Л., Багдікян С. В. (2018)
Братута О. Г. - Дослідження поняття "об’єднання підприємств" як предмета у складі економічної сфери буття (2018)
Вовчанська О. М. - Конфігурація складників PR-технологій у ресторанному бізнесі, Іванова Л. О., Балук Н. Р. (2018)
Грінченко Р. В. - Розвиток теоретичних засад системи аналізу та оцінки адаптаційних можливостей підприємств (2018)
Дюжев В. Г. - Исследование проблемы инновационной восприимчивости технологий низкопотенциальной энергетики в Украине, Большаков Д. В., Коняева Е. Г. (2018)
Іжевський П. Г. - Теорії та інструменти оцінювання ефективності мережевої взаємодії підприємств АПК (2018)
Ільченко Н. Б. - Розвиток ринку складської нерухомості в Україні (2018)
Кабанець І. А. - Визначення розміру руху маси додаткового продукту в робочому дні як міри особистої відповідальності за впровадження інновацій (2018)
Кібенко К. А. - Рівень ефективності економічної діяльності малих форм аграрного виробництва (2018)
Костишин Н. С. - Вплив технологічних особливостей на формування витрат із розроблення та будівництва малих гідроелектростанцій (2018)
Маркіна І. А. - Параметричний аналіз системи землекористування за умов оптимізації витрат, Кобченко М. Ю. (2018)
Матукова Г. І. - Формування та розвиток інноваційного складника трудового потенціалу сучасних організацій, Мокряк Е. В. (2018)
Миколюк О. А. - Особливості управління та діагностики енергетичної безпеки машинобудівного підприємства (2018)
Партола А. І. - Дослідження тенденцій економічного розвитку підприємств внутрішнього водного транспорту України та країн ЄС (2018)
Герасимчук З. В. - Стійкий розвиток регіону та головні інструменти його забезпечення, Свида І. В. (2018)
Кірнос І. О. - Продуктивне старіння: діалог як інструмент узгодження інтересів стейкхолдерів (2018)
Бодрецький М. В. - Етапи антикризового управління банківськими установами (2018)
Галайко А. М. - Державна фінансова політика підтримки розвитку галузі тваринництва (2018)
Дорофеєв Д. А. - Особливості оцінки інноваційної доступності послуг небанківських фінансових установ в Україні (2018)
Зінченко О. А. - Інвестиційні можливості страхових компаній на сучасному етапі, Супрун Н. В., Супрун А. А. (2018)
Качула С. В. - Бюджетне планування як інструмент фінансового регулювання соціально-економічного розвитку суспільства (2018)
Письменний В. В. - Особливості впровадження "власних" податків і зборів за ініціативи місцевої влади (2018)
Бабєєва O. В. - Статистичне оцінювання чинників впливу на рівень інноваційного розвитку трудового потенціалу (2018)
Наші автори (2018)
Біленко Ю. І. - Макроекономічне моделювання впливу прямих іноземних інвестицій на розвиток української економіки (2018)
Лапчук Б. Ю. - Аналіз тенденцій неофіційної доларизації в Україні (2018)
Морщавка Ю. О. - Інструментальна підтримка системи державного регулювання в умовах європейського вектора розвитку України, Белякова В. В. (2018)
Rodionova T. A. - Fundamentals of financial stability of the banking system, Yanko Y. O. (2018)
Чужиков А. В. - Економічна безпека медійних систем (2018)
Шупрудько Н. В. - Прагматизм фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні (2018)
Єрфорт І. Ю. - Основні показники промислового розвитку країн ЄС та України, Єрфорт Ю. О. (2018)
Кононова І. В. - Виявлення імпульсів розвитку національної економіки України (2018)
Міщук Є. В. - Від безпечного розвитку підприємства до економічної безпеки розвитку: еволюція наукових поглядів (2018)
Сенишин О. С. - Оцінка перспектив розвитку органічного землеробства в Україні на основі SWOT-аналізу, Кундицький О. О. (2018)
Бугера К. В. - Деякі аспекти інноваційно-технологічного розвитку українських підприємств (2018)
Державська А. В. - Концептуальні основи формування товарної стратегії підприємства, Круш П. В. (2018)
Князєва О. А. - Методичні підходи до діагностики кризового стану підприємства, Кишинець Б. А. (2018)
Проскурніна Н. В. - Еволюція концепцій маркетингу роздрібної торгівлі (2018)
Романич І. Б. - Концептуальна модель оптимізації операційної діяльності поштово-логістичної компанії (2018)
Смачило В. В. - Концепція синергії в соціально-економічних системах (2018)
Шамін М. В. - Вплив інтелектуального потенціалу на ефективність діяльності підприємства (2018)
Шевченко А. В. - Сучасні інструменти маркетингу в управлінні процесом просування періодичних видань, Рубан І. В. (2018)
Борщ В. І. - HR-служба та її місце в системі управління організацією, Белякова В. В. (2018)
Мельник Ю. М. - Теоретико-методологічні основи якості економічного розвитку у промисловому секторі національної економіки (2018)
Прокоф’єва Г. С. - Особливості механізму стійкого економічного розвитку в умовах децентралізації економіки (2018)
Гарват О. А. - Аудит преміювання персоналу підприємств різних форм власності (2018)
Гнатюк Т. О. - Політика інтеграції біженців в Україні: нові виклики, старі проблеми (2018)
Завора Т. М. - Аналіз діяльності страхових компаній, Перетята М. Л. (2018)
Конєва Т. А. - Формування політики фінансування підприємств сфери матеріального виробництва в Україні (2018)
Письменна Т. В. - Необхідність фінансового менеджменту в контексті важливості його об’єктів (2018)
Погореленко Н. П. - Діагностика стабільності банківської системи на основі класичних кількісних моделей, Юскович В. В. (2018)
Садовенко М. М. - Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні, Чепа А. О. (2018)
Кузнецова С. О. - Розкриття інформації про основні засоби під час формування звітності у форматі XBRL, Борисенко А. О. (2018)
Приймак Н. В. - Ознаки класифікації кредитів як ключовий елемент бухгалтерського обліку кредитних операцій (2018)
Розмислов О. М. - Аналітичне забезпечення стратегічного управління матеріальними витратами підприємства, Мартинов А. А. (2018)
Серських Н. С. - Особливості розвитку Інтернет-маркетингу послуг (2018)
Наші автори (2018)
Угрин М. М. - Шановні колеги (2017)
Касіянчук Ю. М. - Ергономіка застосування приладу медичної навігації в аспекті клінічних досліджень, Руснак М. А., Крамер Б., Фочук П. М., Касіянчук М. В. (2017)
Гутор Н. С. - Сучасні методи діагностики та лікування гіпердонтії, поліодонтії. Клінічні випадки, Нагірний Я. П., Твердохліб Н. О. (2017)
Українські стоматологи ставлять технологіям "Vаtech" оцінку "відмінно" (2017)
Жовтуха М. К. - Використання тимчасового текучого світлотверднучого пломбувального матеріалу для тимчасових реставрацій (2017)
Мау К. М. - Цифровий обмін інформацією щодо визначення кольору зубів між клінікою та лабораторією: особистий досвід (2017)
Братусь-Гриньків Р. Р. - Особливості застосування покривних протезів у пацієнтів з поодиноко збереженими зубами на нижній щелепі (2017)
Ецбах Ш. - Виготовлення "звичайного" функціонального протеза. Складний клінічний випадок — стандартна стоматологічна допомога (2017)
Макєєв В. Ф. - Ортопедична реабілітація хворих із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння різними видами протезних конструкцій із використанням власної методики візуалізації деформацій зубних рядів для оцінки їх важкості, Олійник А. Ю. (2017)
Симоненко Р. В. - Аналіз ефективності адгезивних методів іммобілізації рухомих зубів у процесі комплексної реабілітації пацієнтів з генералізованим пародонтитом (2017)
Макєєв В. Ф. - Порівняльна оцінка міцнісних характеристик матеріалів, використовуваних для виготовлення ендокоронок, Скальський В. Р., Павличко Р. Р. (2017)
Фліс П. С. - Цефалометрична діагностика визначеннення ефективності застосування знімного ортодонтичного апарата з рухомою похилою площиною при лікуванні мезіального прикусу, Філоненко В. В., Дорошенко Н. М. (2017)
Фліс П. С. - Аналіз поширеності відкритого прикусу у дітей та підлітків міста Києва, Циж О. О. (2017)
Дорошенко С. І. - Поширеність глибокого прикусу серед дітей шкільного віку та основні етіологічні фактори його формування, Яковчук В. П. (2017)
Ярова С. П. - Диференційований підхід до оперативного лікування пришийкових уражень твердих тканин зубів, Заболотна І. І. (2017)
Кривенко Л. С. - Прогностичні біомаркери хронічного гінгівіту у ротовій рідині дітей з атопічними захворюваннями (2017)
Філімонов Ю. В. - Дослідження змін мінерального складу слини при апаратному лікуванні зубощелепних аномалій у дітей, Пачевська А. В., Драчук Н. В. (2017)
Угрин М. М. - Шановні колеги (2017)
Блеснюк Ж. В. - Клінічний випадок метастазування меланоми шкіри спини у лунку видаленого зуба, Орлов В. Г., Глушанець В. А., Кушта А. О. (2017)
Яковенко Л. М. - Організація та структура роботи спеціалізованих центрів лікування та реабілітації пацієнтів з вродженими незрощеннями губи та піднебіння "Centrinho" USP (Бауру, Бразилія) та Українського центру дитячої щелепно-лицевої хірургії (Київ, Україна), Єфименко В. П., Нобрега Е. (2017)
Усе для успішної клініки від INSPE (2017)
Андерсон М. Т. - Лейпцизький університет у тривимірному колірному просторі зубів. Основи візуального та цифрового визначення кольору зубів під час курсу для студентів (2017)
Ґьоц Ґ. - Досвід клінічного застосування відбиткового матеріалу Panasil (2017)
Деннер В. - Реконструкція природного ріжучого краю за допомогою біосумісного відновного матеріалу після травми (2017)
Олійник А. Г. - Віддалені результати застосування розроблених профілактично-лікувальних схем оптимізації періімплантатного середовища, Вовк Ю. В. (2017)
Дидик Н. М. - Психопротективне ведення стоматологічних пацієнтів (2017)
Шекера О. О. - Етико-правові аспекти надання стоматологічної допомоги людям, які живуть з ВІЛ (відповіді на актуальні питання). Частина 2, Григ Н. І. (2017)
Кривенко Л. С. - Діагностична та прогностична значущість маркерів запалення тканин пародонта у дітей з атопічними захворюваннями (2017)
Заболотний Т. Д. - Етіологія, патогенез, лікування глосодинії. Огляд літератури, Видойник О. Я., Мороз К. А. (2017)
Черненко В. М. - Оцінка якісних характеристик остеопластичного матеріалу в експерименті. Огляд літератури та результати морфологічних досліджень, Любченко О. В, Трейтяк І. В. (2017)
Шаковець Н. В. - Клінічна ефективність карієсoпрофілактичних заходів у дітей раннього віку (2017)
Дитяча стоматологія України має світле майбутнє (2017)
XV ювілейна Міжнародна стоматологічна виставка "Дентал-Україна" (2017)
ROOTED IN THE HEART OF EUROPE. 18-й Конгрес ESE Європейського ендодонтичного товариства, Брюссель (2017)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Новини стоматології" у 2017 році (2017)
Угрин М. М. - Шановні читачі (2018)
Хорват С. - Проста логічна фіксація: гібридна кераміка проти композита (2018)
Постендодонтичне відновлення значно зруйнованого моляра — фіксація штифта і відновлення кукси, попередньо виконане на основі лиття (2018)
Касіянчук М. В. - Протезування на імплантатах як метод збереження біогенного (остеогенного) потенціалу (2018)
Inspe Open Air: тест на лідерство підтверджено (2018)
Луцкая І. К. - Альтернативні методи препарування постійних зубів на прикладі каріозної порожнини I класу за Блеком, Лопатін О. А. (2018)
Ковальчук В. В. - Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікувально-профілактичних заходів при карієсі зубів у дітей 2–5 років у регіоні зі зниженим вмістом фтору в питній воді, Пинда М. Я., Єфремова О. В., Поросюк О. В. (2018)
Смоляр Н. І. - Мінеральна щільність кісткової тканини у дітей дошкільного віку з патологією ОРА при різних рівнях інтенсивності карієсу зубів, Боднарук Н. І. (2018)
Гринишин О. Б. - Пульпозберігаючі методи лікування глибоких каріозних уражень тимчасових зубів у дітей, Дидик Н. М., Пришко З. Р. (2018)
Сидорак Х. Т. - СЕМ-дослідження якості хемо-механічної обробки кореневих каналів за удосконаленим протоколом іригації (2018)
Мельничук Ю. М. - Спосіб прогнозування утворення патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя, Огоновський Р. З. (2018)
Дрогомирецька М. С. - Динаміка змін стану опорно-рухового апарату в осіб із трансверзальними аномаліями оклюзії в процесі комплексного лікування, Білоус М. К., Лазарев І. А. (2018)
Фліс П. С. - Аналіз етіологічних факторів розвитку відкритого прикусу, Циж О. О. (2018)
Макєєв В. Ф. - Експериментальне вивчення міцнісних параметрів ендодонтичних коронок, виготовлених із різних ортопедичних матеріалів, для відновлення зруйнованих коронок бічних зубів, Скальський В. Р., Павличко Р. Р. (2018)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Можливості визначення віку особи за стоматологічним статусом: європейський досвід судової стоматології на шляху розробки уніфікованого методу (2018)
Чухрай Н. Л. - Фахова навчальна література з ортодонтії — ґрунтовно та компетентно (2018)
Укрспирт. Перезавантаження (2018)
Юрій Лучечко: Вихід на європейський ринок біоетанолу прискорить модернізацію спиртової галузі (2018)
Діяльність ДП "Укрспирт" у цифрах. Ретроспектива та прогноз (2018)
Державне підприємство "Укрспирт": нові горизонти розвитку (2018)
Міжнародна співпраця ДП "Укрспирт": західний та східний вектори (2018)
Бардась В. - Флуктуація фінансового ринку України зростає (2018)
Андрєєва Н. - Організаційно-економічне забезпечення екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері: форми, методи та інструменти, Козловцева В. (2018)
Івченко В. - Україна в просторі міжнародного науково-технологічного та інноваційно-інвестиційного співробітництва ГУАМ, Сенюк Ю., Морозов О. (2018)
Угрин М. М. - Шановні читачі (2018)
Гуменюк А. С. - Автотрансплантація зубів як альтернатива імплантації. Клінічні випадки, Гутор Н. С., Твердохліб Н. О. (2018)
Вовк Ю. В. - Результати дослідження клінічно-рентгенологічних показників щічних ділянок пацієнтів з різними типами лиця при підготовці до автотрансплантації дефектів тканин порожнини рота жировим тілом щоки, Ружицька О. В., Вовк В. Ю. (2018)
Стильно і надійно. З Castellini (2018)
Рор Н. - Тест на стійкість до граничних навантажень коронок на імплантатах (2018)
Бюлєр Ю. - Крок за кроком від блоку VITA ENAMIC до вкладки (2018)
10 років матеріалу Амаріс® — 10 років чудовим естетичним результатам. Високоестетичний композит з інноваційною системою кольорів (2018)
Готь С.-Р. Р. - Методика визначення пародонтопатогенів навколо оксид-цирконієвих і титанових абатментів за допомогою полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу, Бондарчук О. Л., Угрин М. М. (2018)
Одуд М. П. - Цитологічні особливості букального епітелію при застосуванні різних видів часткових знімних пластинчаcтих протезів та якість життя пацієнтів (2018)
Макєєв В. Ф. - Сучасні тенденції у лікуванні скронево-нижньощелепних розладів. Огляд літератури, Телішевська У. Д., Телішевська О. Д., Олійник М. Ю. (2018)
Фурдичко А. І. - Вплив захворювань гепатобіліарної системи та шкідливої звички тютюнопаління на виникнення запальних захворювань пародонта, Ільчишин М. П., Бариляк А. Я. (2018)
Гринишин О. Б. - Пульпотомія тимчасових зубів. Огляд літератури, Дидик Н. М., Пришко З. Р. (2018)
Макєєв В. Ф. - Частота видалення зубів за ортодонтичними показаннями при лікуванні пацієнтів з I та II класами патології прикусу за Енглем, Чучмай О. І. (2018)
Кузенко Є. В. - Напружено-деформований стан пластин та щелепи при ангулярному переломі нижньої щелепи, Скиданенко М. С., Павленко І. В., Дяченко О. О., Гудименко О. О., Дем’яненко М. М., Шершнєва Є. С. (2018)
Макєєв В. Ф. - Визначення величин крайової щілини між пломбою і твердими тканинами зуба при прямих і непрямих реставраціях бічних зубів, Микиєвич Н. І. (2018)
Комариця О. Й. - Вивчення хімічної кінетики десорбції хлоргексидину із гідрогелю на основі адгезивної активного полімеру у складі знімного тимчасового пластинкового протеза, Крамаренко С. Ю., Баран Н. М., Мельник Ю. Я. (2018)
Калій В. В. - Аналітичний огляд даних щодо злоякісних уражень пульпи зубів, Погоріляк Р. Ю., Гончарук-Хомин М. Ю., Русин В. В., Мельничук С. Д. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Chuzha O. O. - Differential Analysis of 3D Sensor Images of Survey-Comparative Navigation Systems, Romanenko V. G. (2018)
Solomentsev O. V. - Radio Electronic Equipment Failures Model, Zaliskyi M. Yu., Herasymenko T. S. (2018)
Chumachenko О. I. - Intelligent System of Diagnostics of Thyroid Gland Pathology, Kot A. T., Voitiuk О. O. (2018)
Ivanov O. A. - Inertial Navigation Accuracy and Accelerometers with Damping, Opanasiuk Y. A. (2018)
Kozyuk A. Y. - Ground Complex Determination of the Flight Trajectory of a Low-Lying Object, Kozlov A. P. (2018)
Hryshchenko Y. V. - Suggestions to the Methods for Assessing the Quality of the Glide Path Entrance, Romanenko V. G., Pipa D. M. (2018)
Timchenko V. L. - Nonlinear Robust Control System for Stabilization of Marine Vehicles, Lebedev D. O. (2018)
Sineglazov V. M. - Wireless Solar Power Plant Monitoring System, Daskal E. V. (2018)
Sushchenko O. A. - Parametrical Synthesis of Robust System for Stabilization of Aircraft Equipment, Yehorov S. D. (2018)
Sergeyev I. Yu. - Achievements in the Field of Creation Solar Power Station (analytical review), Protsenko O. B. (2018)
Sineglazov V. M. - Information System for Measurement, Transmission and Processing of Parameters of Hybrid Power Plants, Kopaniev V. О. (2018)
Sineglazov V. M. - Structural Synthesis of Hybrid Neural Networks Ensembles, Chumachenko O. I., Bedukha O. R. (2018)
Kozlov A. P. - Multifunctional Robotic Complex Based on a Single-Board Computer, Pantyeyev R. L. (2018)
Vasylenko M. P. - Telemetry System of Unmanned Aerial Vehicles, Karpyuk I. S. (2018)
Tupitsin N. F. - Experimental Checking of Gas-Dynamic Method of UAV Landing, Massalova H. O. (2018)
Klochan A. E. - Local Polarimetric System for Measuring Aircraft`s Navigation and Piloting Parameters, Al-Ammouri A., Subbotyna V. K., Palchik O. P., Dekhtiar M. M. (2018)
Glazunov N. M. - Оn Mathematical Modeling of (Nano) Technologies Related to Navigation Problems on the Base (2018)
Nastenko Eu. A. - Investigation of Blood Flow on the Input of Aorta (2018)
Tunik A. A. - Computer-Aided Design of Fixed Wing UAV Path Tracking System, Lavanova M. O. (2018)
Churina O. Y. - Multicriteria Optimization Problem Statement in Electric Power Industry (2018)
Blagitko B. Ya. - Ensuring the Safe Landing of the Quadrocopter in an Accident, Mochulsky Yu. S. (2018)
Publisher's imprint (2018)
Угрин М. М. - Шановні читачі (2018)
Мельничук А. С. - Віддалені результати комплексного лікування генералізованого пародонтиту за функціональними показниками мікроциркуляції тканин пародонта у разі часткової втрати зубів, Рожко М. М., Мельничук Г. М. (2018)
Авдєєв О. В. - Оцінка гігієнічного стану порожнини рота та гіперестезії зубів у пацієнтів з рецесією ясен, Іськів М. О. (2018)
Зубачик В. М. - Зв'язок між модифікацією глікополімерів ясен людини та порушенням мікроциркуляції на тлі запалення, Яричківська Н. В., Паска М. І., Заставний І. І. (2018)
Сервіси від ІнСпе — для нових стандартів стоматологічного бізнесу (2018)
Палков Т. А. - Дослідження ретенційних властивостей кукс зубів, відпрепарованих під металокерамічні коронки і мостоподібні протези (2018)
Гомюллє Гомюллє - Коригуючий відбиток — класика. Досвід роботи з матеріалом (2018)
Шефер А. - Успішний прилад для цифрового визначення кольору зуба: точний обмін даними між клінікою та лабораторією, Шефер О. (2018)
Конехо Х. - Надійна фіксація CAD/CAM-матеріалів: короткий огляд клінічних рекомендацій (2018)
Касіянчук М. В. - Кон'юктивне застосування імплантологічної системи для стабілізації залишкового біогенного потенціалу (на прикладі імплантатів U-IMPL) (2018)
Яковенко Л. М. - Сьогодення дитячої щелепно-лицевої хірургії в Україні, Ткаченко П. І., Готь І. М., Огоновський Р. З., Ковач І. В., Єгоров Р. І. (2018)
Ружицька О. В. - Топографо-анатомічні особливості щічної ділянки лиця та жирового тіла щоки людей залежно від форми їх голови та обличчя, віку та статі (2018)
Потапчук А. М. - Оцінка ангуляції молярів нижньої щелепи в процесі їх мезіалізації з використанням скелетної опори на міні-імплантати, Мельник В. С., Рівіс О. Ю., Горзов Л. Ф. (2018)
Деннер В. - Просто відновлення ділянок суміжних aпроксимальних дефектів Матриця та методика одношарового нанесення композиту високої в'язкості (2018)
Сатиго О. А. - Особливості гігієни порожнини рота у пацієнтів із незнімною ортодонтичною технікою, Оромян В. М. (2018)
Shakavets N. - Prevalence and Risk Factors of Early Childhood Caries in Minsk (2018)
Попович З. Б. - Аналіз структури стоматологічної захворюваності у дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях, Рожко М. М., Кіндрат Г. В., Боднарук Ю. Б., Соловей С. І. (2018)
Бандрівська Н. Н. - Вплив комплексного лікування на клінічний статус пацієнтів з переломами щелеп на тлі захворювань тканин пародонта, Дутко Х. О., Лещук Є. С. (2018)
Клименко Ю. А. - Підходи до визначення категорії соціального відторгнення (2018)
Ніконенко У. М. - Особливості фінансизації глобальних ринків сировинних товарів (2018)
Полковниченко С. О. - Зовнішня торгівля України з Євросоюзом у контексті реалізації національних інтересів, Нагорний П. В. (2018)
Сарнацький О. П. - Балтійсько-Чорноморське співробітництво як альтернативний інтеграційний напрям для України, Мигловець Н. О. (2018)
Вакуленко В. Л. - Особливості ринку землі сільськогосподарського призначення в умовах сьогодення (2018)
Демянчук М. А. - Механизм стимулирования развития рынка ИКТ, Маслий Н. Д. (2018)
Кононова І. В. - Мінімізація ризиків на основі застосування драйверів управління розвитком національної економіки (2018)
Сьомич М. І. - Гармонізація українського та європейського законодавства щодо управління земельними ресурсами (2018)
Трохимець О. І. - Практика стратегічного планування в системі управління розвитком туризму в Україні, Шелеметьєва Т. В. (2018)
Урба С. І. - Економічна безпека підприємництва як об’єкт теоретико-методологічного аналізу, Івончак І. О. (2018)
Братута О. Г. - Дослідження поняття явища "картель" як видової форми об’єднання підприємств (2018)
Buga N. Yu. - A strategic approach to management of innovative marketing of regions, Sharko V. V. (2018)
Гончаренко Н. В. - Кластеризація як інструмент підвищення конкурентоспроможності органічного рослинництва в умовах міжнародної конкуренції (2018)
Домбровська С. О. - Стратегічні орієнтири управління структурою капіталу підприємства (2018)
Коваленко М. В. - Особливості управління ефективністю діяльності підприємств в умовах економіки України, Фоніна Я. В., Дейнеко К. А. (2018)
Костюк О. М. - Оцінка ефективності функціонування кластерів у регіоні (2018)
Харчук Т. В. - Ціннісно-орієнтовані імперативи економічного управління підприємством, Кургузенкова Л. А. (2018)
Хринюк О. С. - Прибуток підприємств та економічні методи управління процесом його формування, Сябер Є. О. (2018)
Шацька З. Я. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізації, Кошельник Ю. С. (2018)
Андрусяк Н. О. - Конкурентоспроможність регіону в умовах глобалізації (2018)
Обиход Г. О. - "Зелені фінанси" як новий інструмент гарантування екологічної безпеки в системі сталого розвитку території, Пойдин П. І. (2018)
Веремчук А. В. - Вимірювання бідності за активами: теорія і практика використання показника (2018)
Реут А. Г. - Інтегральна оцінка ефективності програм соціальної підтримки (2018)
Бодрецький М. В. - Пріоритетні дії менеджменту та підрозділів банківської установи в кризових умовах (2018)
Коваленко В. В. - Регулювання та нагляд за кредитними установами (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського