Курділь Н. В. - Про доцільність впровадження циклу спеціальної підготовки лікарів-токсикологів на тему "Хімікати подвійного призначення як потенціал для створення сучасної хімічної зброї" (2018)
Моргун С. О. - Сучасні методи токсико-гігієнічної оцінки бойового єдиного комплекту військовослужбовців Збройних сил України, Устінова Л. А., Барасій М. І., Євтодьєв О. А., Сагло В. І., Гаврилко Є. В., Курділь Н. В., Оборонова Т. С. (2018)
Моргун С. О. - Сучасний стан системи медичного захисту військовослужбовців Збройних сил України в умовах радіаційно-ядерних загроз та тероризму, Устінова Л. А., Барасій М. І., Євтодьєв О. А., Сагло В. І., Гаврилко Є. В., Курділь Н. В. (2018)
Устінова Л. А. - Актуальні питання профілактики та виявлення пияцтва, наркотичної залежності та токсикоманії в Збройних силах України, Барасій М. І., Євтодьєв О. А., Сагло В. І., Гаврилко Є. В., Курділь Н. В. (2018)
Шерстюк Л. Л. - Роль недиференційованої дисплазії сполучної тканини у розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2018)
Абанто Х. Э. - Первичная медико-санитарная помощь и практическая неотложная медицина, Абанто А. Э. (2018)
Кулик О. В. - Особливості кореляції даних нейровізуалізаційних досліджень у хворих з посттравматичними розладами свідомості та стадіями її відновлення (2018)
Клігуненко О. М. - Клінічна ефективність ремаксолу в об'ємній інфузійній терапії гострого панкреатиту, Муризіна О. Ю. (2018)
Содержание (2018)
Усенко Л. В. - Кровезаменители с газотранспортной функцией: надежды и реалии, Царев А. В. (2018)
Никонов В. В. - Возможности применения кардиоселективных парентеральных бета-блокаторов в медицине неотложных состояний, Соколов А. С., Киношенко Е. И. (2018)
Семидоцкая Ж. Д. - Духовно-нравственные аспекты неизлечимой болезни, Чернякова И. А., Неффа М. Ю., Кармазина И. С. (2018)
Арустамян О. М. - Застосування солей літію в медицині та ознаки отруєння ними, Ткачишин В. С., Кондратюк В. Є. (2018)
Мальцева Л. А. - Интраабдоминальная инфекция в свете последних международных рекомендаций и ее роль в развитии септической энцефалопатии, Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н. (2018)
Мальцева Л. А. - Роль и место декомпрессивной краниэктомии в интенсивной терапии рефрактерной внутричерепной гипертензии при тяжелой черепно-мозговой травме, Сирко А. Г., Гришин В. И., Базиленко Д. В., Пшенко С. О., Островский В. А. (2018)
Мальцева Л. А. - Черепно-мозговая травма: интенсивная терапия, мониторинг, пороговые значения целевых показателей, Гришин В. И., Базиленко Д. В., Пшенко С. О. (2018)
Мальцева Л. А. - Определения и классификации интестинальной недостаточности у взрослых, Мосенцев Н. Ф., Гришин В. И., Базиленко Д. В., Куник Л. В. (2018)
Мазуренко О. В. - Організація медичної допомоги при подіях із масовим ураженням людей, Рощін Г. Г., Сличко І. Й. (2018)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Эффективность применения мультимодального обезболивания у пациентов офтальмохирургического профиля при антиглаукомных операциях, Сердюк В. Н., Алексеев В. П., Мынка Н. В., Дорофеева А. С. (2018)
Криштафор А. А. - Коррекция когнитивных функций в остром периоде политравмы с помощью холина альфосцерата (2018)
Курсов С. В. - Количественные изменения перфузионного индекса при различных патологических состояниях, Никонов В. В., Белецкий А. В., Лизогуб К. И. (2018)
Айварджи А. А. - ANI-мониторинг в оценке эффективности вариантов анестезиологического обеспечения пластической хирургии носа, Кобеляцкий Ю. Ю. (2018)
Білецький О. В. - Можливість вивчення церебрального кровообігу за допомогою реоенцефалографії, Курсов С. В. (2018)
Черний В. И. - Нейромедиаторные механизмы восстановления сознания у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой, Андронова И. А., Городник Г. А., Черний Т. В., Андронова М. А. (2018)
Пилипенко С. О. - Зміни показників кардіогемодинаміки в онкологічних хворих із синдромом верхньої порожнистої вени (2018)
Льовкін О. А. - Ультразвук-асистована техніка в невідкладній травматології (2018)
Курділь Н. В. - Національні пріоритети в сфері хімічної безпеки та захищеності відповідно до вимог глобального партнерства G7 проти поширення зброї масового знищення (за матеріалами Міжнародної конференції "Забезпечення прав людини на охорону здоров’я, безпечне і захищене середовище життя", 10–11 грудня 2017, м. Київ, Україна) (2018)
Андрющенко В. В. - Особливості перебігу комбінованих отруєнь "вуличним" метадоном, Калиш М. М., Курділь Н. В. (2018)
Бабанов С. А. - Профессиональные заболевания легких: статистические показатели, оценка рисков и биологические маркеры, Будаш Д. С. (2018)
Содержание (2017)
Присвячено 100-річчю НМАПО імені П.Л. Шупика та 30-річчю кафедри медицини невідкладних станів (2017)
Слонецький Б. І. - Здобутки та реалії хірургічного лікування синдрому короткої тонкої кишки (огляд літератури), Тутченко М. І., Вербицький І. В. (2017)
Орел В. В. - Принципи надання допомоги хворим і постраждалим дітям в умовах відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги (огляд літератури), Кисельова І. В. (2017)
Ковальчук В. П. - Мікробіологічне обґрунтування доцільності комбінованого застосування антибіотиків і Декасану, Кондратюк В. М., Фоміна Н. С., Коваленко І. М. (2017)
Хижняк А. А. - Дексмедетомідин як компонент післяопераційної аналгоседації у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Ієвлєва В. І., Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2017)
Іващенко О. В. - Про необхідність розробки системи централізованого забезпечення засобами антидотної терапії, Устінова Л. А., Курділь Н. В., Падалка В. М., Андрющенко В. В. (2017)
Тутченко М. І. - Місце малоінвазивних технологій при хірургічному лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки, Слонецький Б. І., Вербицький І. В. (2017)
Сірко А. Г. - Результати хірургічного лікування бойових вогнепальних черепно-мозкових поранень (2017)
Галушко О. А. - Нейропротекція у хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті (2017)
Боброва В. І. - Пароксизмальний перебіг синдрому вегетативної дисфункції, Демченко А. В. (2017)
Зозуля І. С. - Аневризматичні субарахноїдальні крововиливи — сучасний погляд на діагностику, клініку, лікування, Зозуля А. І., Волосовець А. О., Камінський А. О. (2017)
Шарлай К. Ю. - Динаміка рівнів нейроавтоантитіл у крові хворих на тяжку черепно-мозкову травму (2017)
Максименко М. В. - Стан регіонарного судинного русла при гострих ішемічних ураженнях кишечника та його морфологічні особливості, Лобанов С. М., Тюлюкін І. О. (2017)
Зозуля І. С. - Чи актуальне створення інсультних відділень (інсультних блоків — stroke unit) в системі надання спеціалізованої медичної допомоги при судинних захворюваннях головного мозку, Зозуля А. І., Волосовець А. О. (2017)
Волосовець А. О. - Оптимізація профілактики повторного ішемічного інсульту з урахуванням генетичних факторів ризику (2017)
Царев А. В. - Предупреждение интраоперационной непреднамеренной гипотермии у пациентов с политравмой (2017)
Криштафор А. А. - Профилактика и лечение когнитивных нарушений, обусловленных боевой травмой, с помощью полиорганопротективных препаратов (2017)
Зеленський Р. О. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих на нирково-клітинний рак (2017)
Хартанович М. В. - Влияние левосимендана на состояние кровообращения и кислородного бюджета в периоперационном периоде у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании, Тодуров Б. М., Хижняк А. А., Волкова Ю. В. (2017)
Беляновская Е. А. - Алгоритм расчета эксплуатационных характеристик адсорбционного регенератора теплоты и влаги, Литовченко Р. Д., Сухой К. М., Губинский М. В., Сухой М. П. (2018)
Дубницький В. І. - Гнучка виробничо-логістична система: модель управління складом з дефіцитом, Науменко Н. Ю., Білоброва Ю. О. (2018)
Зеленцов Д. Г. - Нейронные сети как средство повышения точности и эффективности решения задач оптимизации (2018)
Кодола Г. М. - Про методи динамічної побудови графічного інтерфейсу користувача на основі структури прикладної онтології, Венєдіктов Д. В. (2018)
Ляшенко О. А. - Застосування функціонально-модульного підходу до проектування підсистеми визначення збалансованого раціону харчування, Шулак В. О. (2018)
Мухін В. Є. - Механізми групування та декомпозиції мережевих графів для підтримки експериментальних досліджень підсистем управління бізнес-процесами, Побережніченко В. Ю. (2018)
Назаренко О. М. - Оперативне моделювання водно-хімічного стану підприємства в умовах глобального потепління, Назаренко І. А., Бахтін В. І., Кушнаренко О. П. (2018)
Олевский В. И. - Стохастическое моделирование электрофореза высокомолекулярных веществ с использованием процесса Орнштейна-Уленбека, Олевская Ю. Б. (2018)
Рахманов С. Р. - Особенности функционирования рабочей клети автоматического стана трубопрокатного агрегата, Вышинский В. Т., Пача С. В. (2018)
Старовойтов Э. И. - Напряженно-деформированное состояние трехслойной круговой пластины, связанной со сложным основанием, Козел А. Г. (2018)
Шелудько А. О. - Інформаційна підсистема формалізації нечіткої інформації у прикладних задачах, Коротка Л. І. (2018)
Титул, зміст (2018)
Жуковицький І. В. - Формування інтелектуальних інформаційних технологій залізничного транспорту на основі моделей аналітичних серверів та онтологічних систем, Скалозуб В. В., Устенко А. Б., Клименко І. В. (2018)
Семененко О. І. - Дослідження ефективності роботи згладжувальних пристроїв перетворювальних агрегатів тягових підстанцій постійного струму, Супрун О. Д., Семененко Ю. О., Ткаченко М. П. (2018)
Королева Я. Ю. - Использование последовательного алгоритма компоновки в конструкциях мультимедиа, Беликов И. С. (2018)
Доценко С. І. - Огляд методів обробки та аналізу текстів на природних мовах, Радоуцький К. Є., Панасенко В. О., Мастюк А. С., Каминіна Д. О. (2018)
Krasnikov I. - Features of creating systems development for obtaining mathematical models of heat exchangers, German E., Babichenko J. (2018)
Ломотько Д. В. - Створення ефективної технології формування залізничних маршрутів із зерновими вантажами за допомогою моделей на мережі Петрі, Арсененко Д. В. (2018)
Піневич Т. О. - Стандартизація інфокомунікаційних мереж та систем (2018)
Колобов Г. А. - Современное состояние и прогноз развития мировой титановой промышленности на период до 2026 года, Печерица К. А., Осипенко А. В., Бубинец А. В. (2018)
Пазюк М. Ю. - Розробка алгоритму системи управління процесом грудкування залізорудних матеріалів у барабанних грудкувачах на основі методу розпізнавання, Овчинникова І. А., Ренгевич О. В., Довгань В. В. (2018)
Синяков Р. В. - Оптимизация проектирования и управления кислородно-конвертерной плавкой, Харченко А. В., Личконенко Н. В. (2018)
Терновой Ю. Ф. - Получение микрогранул сферической формы без сателлитов при диспергировании металлических расплавов инертным газом, Воденников С. А., Личконенко Н. В. (2018)
Терновий Ю. Ф. - Одержання порошків збільшенної плинності розпиленням металевих розплавів водою високого тиску в умовах подвійного повітряно-водяного смерчу, Воденніков С. А., Панова В. О. (2018)
Воляр Р. М. - Вплив хімічного та мінералогічного складу бокситів на показники попереднього знекремнювання алюмінатних розчинів, Очинський Р. М., Воденнікова Л. В., Іванов О. Б. (2018)
Колобов Г. А. - Рециклинг рения из отходов суперсплавов, Павлов В. В., Печерица А. К., Прохорова Н. Д. (2018)
Малишев В. В. - Високотемпературний електрохімічний синтез карбідів молібдену та вольфраму, Габ А. І., Тимошенко М. В., Нестеренко Т. М., Воденнікова О. С., Карпенко Г. В. (2018)
Малишев В. В. - Електрохімічна поведінка срібла та її вплив на електроосадження карбіду молібдену з вольфрамат них розплавів, Шахнін Д. Б., Баканов О. П., Кириченко О. Г., Бондаренко Ю. В., Воденнікова О. С. (2018)
Габ А. І. - Фізико-хімічні властивості високотемпературних гальванічних покривів молібдену, вольфраму та їх карбідів з іонних розплавів, Малишев В. В., Шахнін Д. Б., Брускова Б.-М. Я., Воляр Р. М., Воденнікова О. С., Карпенко Г. В. (2018)
Бєлоконь Ю. О. - Дослідження процесів структуроутворення інтерметалідних сплавів у системі Ti-Al-Nb (2018)
Скачков В. О. - Про взаємодію пористих вуглецевих матеріалів з рідкими розплавами, Бережна О. Р., Нестеренко Т. М., Сергієнко Т. І. (2018)
Скачков В. О. - Методи одержання пористих вуглецевих матеріалів з пороутворювачами, Карпенко Г. В., Куліков В. Ю., Варченко Д. А. (2018)
Критская Т. В. - Факторы, влияющие на деградацию кремниевых солнечных ячеек и модулей, Невмержицкий И. С. (2018)
Явтушенко О. В. - Розрахунки валків прокатних станів на міцність і деформацію у програмному комплексі "AutoCAD Mechanical", Проценко В. М., Корнілов О. О. (2018)
Прищіп М. Г. - Оцінка похибки формул для визначення розширення металу під час прокатки, Бондаренко Ю. В., Бадулка Д. В. (2018)
Башлій С. В. - Застосування струменево-нішевої технології спалювання палива у мартенівському виробництві, Чижов С. Є., Воденнікова Л. В., Карюк Г. Ю. (2018)
Зінченко В. Ю. - До оптимізації процесу стадійного спалювання палива у печах камерного типу за роздільної подачі його компонентів, Іванов В. І., Чепрасов О. І., Каюков Ю. М. (2018)
Каюков Ю. М. - До управління малоокиснювальним нагріванням металу в печах камерного типу, Іванов В. І., Чепрасов О. І., Радченко Ю. М. (2018)
Ніколаєнко А. М. - Про формування бунтів у моталках з осьовою подачею катанки, Трегулова І. П. (2018)
Белодеденко С. В. - Применение моделей диагностических параметров в виде случайного процесса для контроля состояния технических систем, Гануш В. И., Гречаный А. Н., Ибрагимов М. С. (2018)
Кононов Д. О. - Теоретичні дослідження динамічних характеристик молоткової дробарки, Кобрін Ю. Г., Шевченко І. А., Васильченко Т. О. (2018)
Василенко Т. Г. - Химико-аналитические аспекты преобразования соединений железа в сточных водах шламонакопителя ПАО "Запорожсталь", Добровольская О. Г., Коляда В. П., Сокольник В. И. (2018)
Куліченко А. - Оновлення американської медичної освіти на початку ХХ ст.: погляди А. Флекснера (2018)
Орос І. - Управління освітою дорослого населення у Великій Британії (2018)
Скальські Д. - Поняттєво-категоріальний інструментарій порівняльно-педагогічного дослідження концепцій фізкультурної освіти у країнах ЄС (2018)
Хомич О. - Соціально-економічні та демографічні чинники підготовки вчителя початкової школи Канади (1950 – 1974 рр.) (2018)
Черкашин С. - Inculcation of core competences and providing the scientific character of university education as conditions of increasing competitiveness of German universities in the global education market (2018)
Чистякова І. - Провідні напрями розвитку інклюзивної освіти на сучасному етапі: досвід зарубіжних країн (2018)
Яцино О. - Особливості підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу в збройних силах США (2018)
Бугрій В. - Становлення професійної історичної освіти у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (2018)
Генкал С. - Розвивальне освітнє середовище як засіб формування критичного мислення учнів профільних класів на уроках біології (2018)
Жмака В. - Місцева промисловість Сумської округи в 20-ті рр. ХХ ст. (2018)
Жорова І. - Організація шкільної освіти України на початку ХХ століття (2018)
Ісаєва С. - Дванадцять бар’єрів на шляху ефективного педагогічного спілкування (2018)
Кравченко А. - Народна освіта в с. Старому – першому поселенні Герасима Кондратьєва, Сумському повіті та Слобідській Україні у складі царської Росії в XVI – XX ст., Кравченко І. (2018)
Ніколаєнко Л. - Діагностика музично-творчих здібностей дітей 6-7 років у позашкільних навчальних закладах (2018)
Шрамченко О. - Фізкультурно-оздоровча робота в закладах дошкільної освіти: практичні засади, Рибалко П. (2018)
Гаврилюк О. - Сучасні технології контролю знань студентів з англійської мови у закладі вищої освіти (2018)
Дука М. - Цілі та зміст навчання майбутніх хореографів професійно спрямованого англомовного монологічного мовлення, Повалій Т. (2018)
Міровська М. - Організаційна структура закладу вищої освіти та виклики часу: від теорії до практики (2018)
Петренко С. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів математики: теоретичний аспект, Петренко Л. (2018)
Степаненко О. - Філософські концепції тьюторства в контексті проблем вищої освіти (2018)
Федорченко О. - Формування знань з нетрадиційних методів фізіотерапії як важливий чинник підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини, фізіотерапії та ерготерапії, Цигура Г., Куртова Г., Кудін С. (2018)
Шевченко О. - Методологічні підходи вокальної підготовки майбутніх учителів музики на консолідаційних засадах (2018)
Шип С. - Педагогічні стратегеми формування здатності вчителя музичного мистецтва до системно-цілісного уявлення про музичний твір, Чень Цзицзянь (2018)
Шмалєй С. - Організаційно-педагогічні напрями модернізації морської освіти (кінець ХХ - початок ХХІ століття) (2018)
Супрун Д. - Результативно-рефлексивна складова становлення особистості психолога в галузі спеціальної освіти (2018)
Содержание (2018)
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ (2018)
Дикан І. М. - Атеротромботичний ішемічний інсульт: вікові особливості реорганізації церебральної гемодинаміки при прогнозі відновлення мозкового кровотоку, Мазур С. Г. (2018)
Бабкіна Т. М. - Оцінка радіохірургічного лікування метастатичних утворень печінки по даним первинного МСКТ та МРТ аналізу з прогнозуванням локальної відповіді, Дзигар О. В., Спіженко Н. Ю. (2018)
Асмолова А. А. - Верхнечелюстной постимплантационный синдром: клеточная терапия, Пасечник А. В. (2018)
Kolotilov N. N. - CT images of pancreatic malignant tumors: heterogeneity coe?cients, Zabudskaya L. R. (2018)
Бородінова О. С - Ехокардіографічна оцінка функції правого шлуночка у пацієнтів після корекції тетради Фалло із збереженням клапана легеневої артерії та із трансанулярною пластикою (2018)
Павлова А. О. - Порівняльний аналіз ехокардіографічних показників пренатально діагностованого ізольованого судинного кільця, Куркевич А. К., Руденко Н. М., Ялинська Т. А., Крикунов К. О., Ємець І. М. (2018)
Андрущенко И. В. - Диастолическая функция левого желудочка у детей с суставной формой ювенильного ревматоидного артрита по результатам метода двойного допплера (2018)
Король П. О. - Сучасні напрямки радіонуклідної діагностики і терапії хворих на рак передміхурової залози, Ткаченко М. М. (2018)
Ternovoy N. K. - Quantiable tumor diffusion coeffcient (review and own data), Kolotilov N. N., Tuz E. V., Drobotun O. V., Ulyanchich N. V. (2018)
Hayman L. A. - Гліоми головного мозку: МРТ візуалізація (огляд і портфоліо), Кулікова Ф. Й., Похилевич Г. Ю. (2018)
Терновой Н. К. - Медицинская квалиметрия: на примере ортопедии и травматологии, Колотилов Н. Н., Самохин А. В. (2018)
М. С. Каменецький - ювіляр (2018)
Содежание (2018)
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ (2018)
Afanasyeva I. О. - Assessment results of complex rehabilitation effciency at Evminov's preventor in patients with spine degenerative dystrophic changes (2018)
Орел В. Е. - Комп'ютерне планування електромагнітного опромінення у хворих на метастатичний колоректальний рак із метахронним ураженням печінки, Бурлака А. А., Рихальський О. Ю., Нестеренко А. О., Стегній В. В., Колеснік О. О. (2018)
Танасічук-Гажиєва Н. В. - Роль магнітно-резонансної томографії та ехокардіографії в діагностиці ремоделювання лівого шлуночка серця при хронічних формах ішемічної хвороби серця, Танасічук В. С., Бабкіна Т. М., Шпак C. O (2018)
Федьків С. В. - Оцінка гідродинамічних процесів в артеріальному руслі за масивом діагностичних даних КТ та МРТ з використанням 3-D моделювання, Струтинський С. В. (2018)
Дикан І. М. - Перший досвід використання 3D мамографії в Україні, Божок Є. М., Гурандо А. В. (2018)
Бородінова О. С. - Роль 2D ехокардіографії в оцінці можливості збереження клапана легеневої артерії при корекції тетради Фалло, Куркевич А. К., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2018)
Ганькова-Дуган И. В. - Ультразвуковые методы исследования в определении лечебной тактики у больных со стенооклюзирующим атеросклерозом артерий головного мозга, Бартош Е. А. (2018)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в диагностике меланом (2018)
Кориченский А. Н. - Эластография молочной железы: от чего зависит жесткость тканей, Бабкина Т. М., Волик Н. К., Медведев В. Е. (2018)
Король П. А. - Концепция сторожевых лимфатических узлов: современная модель ядерной медицины (2018)
Strokan A. N. - Solar plexus neurolysis in a patient with mucinous cystic pancreatic neoplasia, Mukhomor A. I., Levenets L. S (2018)
IX міжнародний медичний форум(25-27 квітня 2018 р., м. Київ) (2018)
Федяєва М. С. - Терміносистеми у методології наукових досліджень з економіки (2018)
Чорний О. В. - Інноваційність як основна характеристика міждисциплінарної економічної науки (2018)
Шедяков В. Е. - Творчество в процессах социально-экономического воспроизводства как фактор успешного участия в макроконкуренции (2018)
Погореленко А. К. - Штучний інтелект: сутність, аналіз застосування, перспективи розвитку (2018)
Готра В. В. - Напрямки підвищення ефективності державної політики в сфері інноваційного розвитку підприємництва в Україні, Варшава О. В. (2018)
Забаштанський М. М. - Сучасні аспекти політики забезпечення персоналом туристичної сфери, Роговий А. В., Забаштанська Т. В. (2018)
Мельник І. М. - Теоретичні аспекти модернізації сфери товарного обігу як складної соціально-економічної системи (2018)
Хлібосолов А. С. - Інвестування в українську економіку: таргетування як метод пошуку спільних інтересів інвесторів та реципієнтів, Бабич С. М. (2018)
Шкабара Т. Л. - Критерії забезпечення екологічної чистоти аграрного продукту, Остапенко А. Ю. (2018)
Бондаренко С. М. - Краудтехнології на підприємствах індустрії моди (2018)
Варава Л. М. - Вплив маркетингової складової (стратегії) на підвищення конкурентоспроможності металургійної продукції на зовнішніх ринках, Бученкова О. В. (2018)
Вовк К. М. - Організація івент-туристичної діяльності в процесі невербальної комунікації (2018)
Галасюк С. С. - Категоризація готелів України в контексті європейського досвіду, Демянчук К. Ф. (2018)
Гнатенко І. А. - Вплив національного інноваційного підприємництва на сталий розвиток ринку праці (2018)
Діденко Є. В. - Удосконалення системи мотивації діяльності виробничих підрозділів підприємств (2018)
Дюк О. М. - Визначення місця та рівня впливу корпоративної культури у виборі технологій управління персоналом на підприємстві (2018)
Зіновська С. І. - Використання організаційного механізму управління кадровим потенціалом на промислових підприємствах України (2018)
Кирилко Н. М. - Особливості оцінки рівня конкурентоспроможності торговельних підприємств, Бабич Ю. А. (2018)
Мохненко А. С. - Стратегія розвитку регіонального газотранспортного підприємства, Мельникова К. В., Федорчук О. М. (2018)
М’ячин В. Г. - Обґрунтування вибору показників для діагностики фінансового стану підприємств та імовірності настання їх банкрутства, Єфимов О. В. (2018)
Невмержицька С. Н. - Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах невизначеності, Левчук Я. В. (2018)
Олійник О. М. - Модернізація системи управління персоналом ПАТ "Мотор Січ" під впливом процесів транснаціоналізації, Фенюшина С. І. (2018)
Піскун Д. Н. - Особливості формування системи маркетингового управління промисловим підприємством (2018)
Романенко Л. Ф. - Ребрендинг як складова маркетингової стратегії підприємства, Брайцловська О. О. (2018)
Тертична Л. І. - Політико-правова безпека підприємства: сутність, діагностика її рівня, Безпалько О. В., Рибак Н. О. (2018)
Харчук Т. В. - Конкурентний потенціал підприємства як інтегрований об’єкт економічного управління у ресурсній площині (2018)
Шуляр Р. В. - Розвиток вимог до гнучкості та адаптивності системи управління якістю протікання бізнес-процесів машинобудівних підприємств (2018)
Гобрей М. В. - Суб'єкти інвестиційних процесів та джерела інвестицій в регіональній економіці (2018)
Коненко В. В. - Формування механізму стимулювання ресурсозбереження в житлово-комунальному комплексі України (2018)
Халилов А. Э. - Диапазон принятий решений в экономической системе: вертикальный метод (2018)
Лазарєва О. В. - Аспекти впровадження концепції Leader в умовах збалансованого землекористування, Бірюкова О. О. (2018)
Ступень Р. М. - Еколого-економічні аспекти орендних відносин в сільськогосподарському землекористуванні (2018)
Бондаренко П. В. - Бутстрап-моделі у фінансових розрахунках оцінки інвестиційних портфелів, Добриніна Л. В. (2018)
Водолазська О. А. - Фінансове оздоровлення підприємства як засіб попередження його банкрутства, Гончарова О. О. (2018)
Горин В. П. - Практика та проблеми ефективності податкового регулювання доходів населення, Булавинець В. М. (2018)
Конєва Т. А. - Стан комерційного кредитування на вітчизняних підприємствах, Гац А. В. (2018)
Семеног А. Ю. - Довіра на ринку сучасних фінансових послуг в Україні та світі, Бричко М. М., Семеног В. В. (2018)
Сокирко О. С. - Безробіття в Україні та шляхи його подолання, Пінчук А. В. (2018)
Тютюник І. В. - Міжнародний досвід побудови національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, Скороходова Л. І. (2018)
Єршова Н. Ю. - Стратегічний управлінський облік: ключові проблеми практичного використання на підприємствах в інноваційній економіці (2018)
Максимова А. В. - Фінансовий аналіз звітності, складеної за МСФЗ, Гнидюк М. Г. (2018)
Шендригоренко М. Т. - Сучасні проблеми організації обліку виробничих запасів на підприємстві та напрями їх вирішення, Шевченко Л. Я. (2018)
Вихідні дані (2018)
Гнатюк І. С. - "Словарь української мови" за редакцією Бориса Грінченка в оцінці українських мовознавців (2014)
Глуховцева К. Д. - Внесок Б. Д. Грінченка у вироблення наукових засад вивчення українських діалектів (2014)
Марчук Л. М. - Ціннісні домінанти в епістолярії Бориса Грінченка (2014)
Найрулін А. О. - Мовна проблематика епістолярію Бориса Грінченка (2014)
Абрамян Ю. В. - Джерела дослідження напрямків розвитку сільськогосподарської лексики українських східнослобожанських говірок (2014)
Гуцуляк Т. Є. - Зооморфні метафори в "Словарі української мови" за редакцією Бориса Грінченка (2014)
Федунович-Швед О. Т. - Народнорозмовна лексика як матеріал "Словаря української мови" Бориса Грінченка та перекладів Миколи Лукаша (2014)
Задорожний В. Б. - Спроба розгадати одну лексикографічну загадку (2014)
Мовчун Л. В. - Невідомий словник рим, укладений В. В. Лутковським (2014)
Осіпова Т. Ф. - Перспективи репрезентації теорії комунікативної лінгвістики у словниках активного типу (2014)
Тименко Л. О. - Ілюстративний параметр у словниках тлумачного типу (на прикладі "Словаря української мови" Б. Грінченка) (2014)
Сніжко Н. В. - Сучасні українські "мислеквіти" в лексикографічному доробку Анатолія Нелюби (2014)
Балог В. О. - Словник лексико-словотвірних інновацій (2014)
Тищенко О. М. - Говорімо гарно (сторінками словника антикальок) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення (2014)
Вихідні дані (2014)
Коваленко Б. О. - Лексика "Люборацьких" А. Свидницького у "Словарі української мови" Б. Грінченка (2013)
Коваленко Н. Д. - Діалектна фраземіка у "Словарі української мови" Б. Грінченка (2013)
Сніжко Н. В. - "Словарь української мови" за ред. Б. Д. Грінченка в інтегральному моделюванні розвитку лексики та лексикографії (2013)
Старко В. Ф. - Грінченків "Словарь" у збірці онлайнових словників на r2u.org.ua (2013)
Поздрань Ю. В. - Лексикографічні традиції Б. Д. Грінченка в "Російсько-українському словнику" за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (2013)
Туранська В. Л. - Оцінні прикметники у "Словарі української мови" Бориса Грінченка (2013)
Балог В. О. - Типові хиби ремаркування галузевої лексики в загальномовному тлумачному словнику (2013)
Калинюк Н. В. - Метафоричний розвиток семантично підпорядкованого номінації земля поетоніма лан (2013)
Кумеда О. П. - Загальнонародна та рідкісна діалектна лексика ХIХ ст. у мові першодруків творів П. О. Куліша (2013)
Тименко Л. О. - Абстрактні іменники у реєстрі Зведеного словника (2013)
Тищенко О. М. - Довідка про походження в словникових матеріалах "Нові й актуалізовані слова та значення" (2013)
Підкуймуха Л. М. - З історії формування української спортивної лексики в мовленні міжвоєнного Львова (2013)
Габай А. Ю. - Матеріали до "Словника граматичного керування прикметників", Горголюк Н. Г. (2013)
Колібаба Л. М. - Матеріали до "Словника граматичного керування дієслів", Фурса В. М. (2013)
Лозова Н. Г. - Матеріали до Словника концептуальної / ідеографічної організації назв суб'єктів культурної діяльності (термінографічна когнітосфера культури та мистецтва) (2013)
Гнатюк І. С. - Фразеологічна симфонія Волині (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення (2013)
Вихідні дані (2013)
Вступне слово (2015)
Гнатюк І. - Шляхи формування джерельної бази тлумачної лексикографії сучасної української літературної мови (2015)
Карпіловська Є. - Лексична картотека і корпус як інструмент лексикографічного моделювання слова (2015)
Скаб М. - Тексти релігійного стилю як джерело поповнення джерельної бази сучасної української тлумачної лексикографії (2015)
Козирєва З. - Реєстр сучасного загальномовного словника і лексикографічний стандарт (2015)
Кочерга О. - Чого немовознавцеві бракує в загальномовному словнику (2015)
Самойлова І. - Художня публіцистика як джерело емпіричного матеріалу для лінгвістичних досліджень (2015)
Сніжко Н. - Проблеми, здобутки і перспективи інтегрального дослідження розвитку лексики української мови (2015)
Тищенко О. - Лексикографічна інтерпретація нової та актуалізованої лексики в словниках мови письменників (2015)
Цимбалюк-Скопненко Т. - Джерельна база авторської лексикографії: теоретичний і практичний виміри (2015)
Шведова М. - Проект "Базового словника російської мови" (2015)
Дюндик О. - Етранжизми в сучасній українській мові (2015)
Ренчка І. - Позначка "совєтизм" у "Практичному словнику синонімів української мови" С. Караванського (2015)
Мовчун Л. - Матеріали до "Словника римового гнізда лексеми Україна" (2015)
Тименко Л. - До 90-річчя Андрія Андрійовича Бурячка (2015)
Цимбалюк-Скопненко Т. - Служіння слову. Життєвий і професійний шлях лексикографа й фразеолога В. М. Білоноженко (2015)
Відомості про авторів (2015)
Шановні колеги! (2015)
Вихідні дані (2015)
Гончаров Ю. В. - Шановні автори та читачі збірника наукових праць "Сучасні питання економіки і права", редакційна колегія збірника на передодні нового року вітає Вас зі святом – Новим 2019 роком! (2018)
Жуйков Г. Є. - Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційної економіки, Орленко О. В., Імшеницька І. Г. (2018)
Ляхов Є. О. - Інтернет-магазин як логічне продовження комерційного підприємства, Могилевская О. Ю. (2018)
Могилевская О. Ю. - Роль маркетингу в формуванні конкурентоспроможного потенціалу підприємства, Гладун А. І., Дмитриченко Т. С. (2018)
Нагорний В. В. - До питання формування корпоративної соціальної відповідальності на сільськогосподарських підприємствах, Козлова Н. О. (2018)
Filipouski A. - The branding role in modern marketing, Mohylevska O. (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Корпоративна культура підприємства: зміст, типи, домінанти та вплив на зростання (2018)
Чеморда П. О. - Особливості оцінки споживчої поведінки у сфері електронної комерції, Могилевская О. Ю. (2018)
Шуляк Б. В. - Розвиток сільского підприємництва на екологічній основі: ідентифікація чинників та визначення стратегічних імперативів (2018)
Abuselidze G. - Overview welfare in Georgia and prospects formation of effective economic and social models, Slobodyanik A. (2018)
Виноградчий В. І. - Наскрізне практичне навчання студентів – наближення їх до виробничої сфери, Котляр Р. П., КотлярТ. І. (2018)
Горенко Л. І. - Моделі стратегічного управління продюсерської діяльності в Україні початку XXI ст. (2018)
Опанасюк В. В. - Інвестиційні перспективи криптоіндустрії України (2018)
Резнік Н. П. - Тенденції торгівлі лісоматеріалами на біржовому товарному ринку, Мартиненко Д. Є. (2018)
Слободяник А. М. - Аналіз інструментів хеджування на аграрному ринку, Труш І. Г., Благодатний А. С. (2018)
Гривківська О. В. - Урахування ризиків при плануванні результатів виробничої діяльності на сільськогосподарських підприємствах за умови використання іпотечних кредитів, Гривківська С. М., Поліщук Н. В. (2018)
Габрелян А. Ю. - Доцільність легалізації проституції в Україні: аргументи "за" (2018)
Вимоги до публікації у збірнику "Сучасні питання економіки і права" (2018)
Вихідні дані (2018)
Круглий стіл "Землеустрій об’єднаних територіальних громад" (2018)
Ярослав Гадзало: Переважна більшість існуючих територіальних громад виявилися неспроможними виконувати всі повноваження органів місцевого самоврядування (2018)
Леонід Новаковський: До тих пір, поки ми не сформуємо комунальну земельну власність, реформування земельних відносин не завершиться (2018)
Пропозиції круглого столу "Землеустрій об’єднаних територіальних громад" 17 жовтня 2018 року щодо встановлення їх меж, розроблення схем землеустрою, консолідації земель (2018)
Факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права Луцького НТУ – 20 років! (2018)
У Луцькому НТУ відбулася Х Міжнародна конференція з розвитку обліку й аналізу (2018)
Куцик П. - Тенденції та проблеми сучасного розвитку ринків у внутрішній торгівлі України, Апопій В. (2018)
Гороховський І. - Перспективи розвитку європейської споживчої кооперації в умовах глобальних викликів сучасності (2018)
Новый курс Украины. Каким он должен быть (2018)
Полтавцева Н. - Роман Евгения Водолазкина "Авиатор" как текст постмодерна (2018)
Щербаков Я. - Містичні та монотеїстичні мотиви і відображення найдавнішого світогляду Китаю у давньокитайській "Книзі пісень" (2018)
Козлов Р. - Образ Грінченка-письменника в публіцистиці МУРу (2018)
Щока О. - Жіночі образи як репрезентанти різних поглядів на фемінізм у романі Еліф Шафак "Три дочки Єви" (2018)
Жигун С. - Марія Пригара як/і жінка з "Пролетарської правди": вплив медійного конструкту на фемінну художню творчість (2018)
Москвичова О. - Методологічне підґрунтя побудови фрактальної поетичної моделі світу у британських поетичних текстах ХІХ–ХХІ століть у лінгвокогнітивному вимірі (2018)
Романенко О. - Мовою літератури, науки та кулінарії. Рецензія на монографію: Ковпік С. Поетика густативів (на матеріалі сучасної української прози) / Світлана Ковпік. – Київ: ТОВ "НВП Інтерсервіс", 2018. – 150 с. (2018)
Вергунова В. С. - Зміст та структура досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва (2018)
Грисюк О. М. - Методологічні засади підготовки майбутніх педагогічних працівників для виховної роботи в сучасній українській школі (2018)
Гусейнова Л. В. - Cтруктурно-функціональні компоненти дидактичної моделі процесу формування готовності до інструментально-виконавської діяльності (2018)
Коваль О. В. - Формування музичних здібностей школярів: психолого-педагогічний аспект (2018)
Магда П. М. - Формування ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музики як педагогічний феномен (2018)
Пархоменко О. М. - До проблеми балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії у системі вищої мистецької освіти (2018)
Прищепа О. П. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої діяльності: теоретичний аспект (2018)
Раструба Т. В. - Взаємозв’язок закономірностей і принципів особистісно орієнтованого музичного навчання та виховання учнів сучасного загальноосвітнього закладу (2018)
Ревенчук В. В. - Теоретико-методологічні основи організації музично-освітнього процесу в мистецьких школах хореографічного спрямування (2018)
Сливко С. А. - Методична модель розвитку музично-слухової уваги студентів мистецьких спеціальностей (2018)
Спіліоті О. В. - Критерії сформованості музично-інтонаційного мислення студентів (2018)
Чень Цзяньїн - Комунікативний потенціал вокально-ансамблевої діяльності студентів (2018)
Чжан Їн - Теоретичний аналіз етнонаціонального виконавського стилю майбутніх учителів музики і хореографії (2018)
Щербініна О. М. - Професійна діяльність музиканта-педагога: сучасні вимоги та критерії оцінювання (2018)
Дворник Ю. Ф. - Програмно-технічне забезпечення музично-творчої діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва як умова формування фахових умінь (2018)
Дорошенко Т. В. - Активізація процесів саморегуляції майбутніх учителів музичного мистецтва як умова розвитку емоційної компетентності (2018)
Ду Цзілун - Забезпечення розвивально-виховного впливу занять естрадним співом учнів молодшого шкільного віку (2018)
Михаськова М. А. - Застосування інтерактивних методів навчання в індивідуально-дослідних навчальних завданнях у процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Ростовська Ю. О. - Використання інноваційних освітніх технологій у процесі формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії (2018)
Лі Аньань - Оволодіння студентів навичками інтерпретації музичних творів у процесі їх підготовки до музично-просвітницької діяльності (2018)
Лоу Яньхуа - Підготовка іноземних магістрантів до аутентично-стильового виконання вокальних творівінокультурного походження (2018)
Ростовська І. О. - Формування прийомів цілеутворення у процесі самостійної інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Скорик Т. В. - Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку комунікативної компетентності учнів, Дорошенко К. С. (2018)
Степанов В. А. - Інформаційний етап навчання майбутніх учителів музики мультимедійного аранжування (2018)
Сунь Сінь - Педагогічні умови формування умінь саморегуляції музично-виконавських дій майбутніх учителів музики (2018)
Бьокштайнер Т. А. - Специфіка організації самодіяльних хорів у сучасній Австрії, Костенко Л. В. (2018)
Наші автори (2018)
Шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу "Наукові записки" Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя просимо дотримуватися нових правил оформлення та подання рукописів до журналу (2018)
Долматова М. П. - Педагогічна модель процесу формування естетичного досвіду майбутніх учителів-філологів засобами іноземної мови (2018)
Дубровська Л. О. - Теоретичні засади громадянсько-патріотичного виховання молодших школярів, Дешко О. О. (2018)
Дубровська Л. О. - Психолого-педагогічні особливості читацьких інтересів молодших школярів, Дубровський В. Л., Король В. С. (2018)
Киричок І. І. - Організація, аналіз та оцінка результатів дослідно-експериментальної перевірки формування готовності до самопрезентаційної діяльності майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів, Дробченко Г. О. (2018)
Кот Ю. В. - Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи: педагогічна проблема та шляхи її вирішення, Кот І. В., Білоусова Н. В., Долматова М. П. (2018)
Лісовець О. В. - Критеріально-рівнева характеристика сформованості соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2018)
Мицик Г. М. - Державна політика у сфері підготовки фахівців для роботи у селі на прикладі вчителя-логопеда закладу дошкільної освіти (2018)
Новгородська Ю. Г. - Діагностика стану сформованості професійної відповідальності у майбутніх менеджерів (2018)
Падун Н. О. - Гуманізація управління загальноосвітнім навчальним закладом як основна мета розвитку особистості, Даруга Ю. О. (2018)
Скребець Д. М. - Сім’я як основа розвитку особистості, Дяченко М. О., Білоусова Н. В. (2018)
Чжоу Геян - Аналіз художньої комунікації у понятійному вимірі (2018)
Шевчук М. О. - Критерії, показники та рівні формування професійної компетентності майбутніх вчителів (2018)
Біденко Л. В. - Змішане навчання як нова форма організації мовної підготовки іноземних студентів-нефілологів, Кисельова Г. І. (2018)
Дегтярьова Т. О. - Використання ігрового методу в процесі навчання української мови як іноземної, Скварча О. М. (2018)
Дубровський В. Л. - Технологія організації і проведення дидактичної гри на уроках математики у початковій школі (2018)
Ілясова Ю. С. - Застосування контекстного навчання у вивченні фахових дисциплін у медичних освітніх закладах (2018)
Коньок О. П. - Формування країнознавчої компетентності на заняттях з української мови як іноземної, Шевцова А. В. (2018)
Сидоренко Ю. О. - Загальнодидактичні та методико-літературні принципи вивчення літературних творів з міфологічною образністю у старших класах загальноосвітньої школи (2018)
Фольварочний І. В. - Підготовка майбутніх фахівців до розвитку громадянського суспільства (2018)
Бовт А. Ю. - Театрально-драматичне мистецтво як засіб формування естетичної культури дітей в школах Канади (2018)
Бянь Лулу - Використання інфокомунікаційних технологій у процесі формування культури мовлення китайських студентів у ВНЗ України (2018)
Кудлай О. В. - Теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера у дидактичному контексті, Макарчук А. А., Білоусова Н. В. (2018)
Наші автори (2018)
Шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу "Наукові записки" Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя просимо дотримуватися нових правил оформлення та подання рукописів до журналу (2018)
Содержание (2017)
Особенности и тенденции современного архитектурного процесса (2017)
Трутнев И. А. - Преемственность и различие архитектуры Киевского государства (ХІ – начала ХІІ вв.) в культовых постройках Киевского княжества (середины ХІІ – начала ХІІІ вв.) (2017)
Письмак Ю. А. - Архитектурный пейзаж "Вид Oдессы" Карло Боссоли (2017)
Польщикова Н. В. - Развитие и становление архитектурно-строительных традиций Восточной Европы от позднего палеолита до раннего железа (2017)
Письмак Ю. А. - Британские влияния в производстве художественного стекла в России в XVIII - XIX вв. и роль архитекторов в этом производстве (2017)
Польщикова Н. В. - Жертвенники Никония V в. до н.э. – первые века н. э., Секерская Н. М. (2017)
Бостан Н. С. - Историческое наследие приднестровских поселений как аспект территориальной идентичности края (2017)
Худяков И. А. - Эклектика в современной архитектуре Одессы (2017)
Титинов В. В. - Архитектурные реставрационно-конструктивные проблемы жилых и общественных зданий центральной части города Одессы и способы их решения, Василенко А. Б. (2017)
Полонская О. М. - Эркеры в памятниках архитектуры Одессы периода позднего модерна (2017)
Акопова А. О. - Одеський модерн. Залишки минулої роскоші (2017)
Денисенко Ю. Н. - Енерго-інформаційний вплив геометричних форм на людину, Жежуленко И. А., Сирбу М. П. (2017)
Погорелов О. А. - Символика в архитектурно-пространственной среде, Штирбу Ю. Ю. (2017)
Романова О. В. - Солярная символика в традиционной архитектуре г. Татарбунары и ПГТ Сарата Одесской области (2017)
Уренев В. П. - Архитектурно-градостроительная концепция развития исторического центра Одессы (2017)
Киселев В. Н. - Принципы экологизации развития городов на примере г. Одесса, Киселева А. В., Семенько А. А. (2017)
Ноговицына Т. В. - Исследование тенденций развития архитектуры высотных зданий, Истоминоа В. С. (2017)
Захаревская Н. С. - Архитектурно-градостроительные особенности развития рекреационных зон Одессы на примере "Дачи Ковалевского", Снядовская Т. Ю. (2017)
Крамаренко М. А. - Определение параметров территории курортных гостиниц (2017)
Запаточный Е. Н. - Роль городского центра в условиях современной урбанизации. Модель двухполюсного общественного центра города (2017)
Иванова И. Н. - Основные принципы формирования архитектуры предприятий общественного питания быстрого обслуживания в условиях развивающегося рынка (2017)
Малашенкова В. О. - Прийоми архітектурно-просторової організації середовища реабілітаційних цетнрів для дітей з обмеженими можливостями (2017)
Моргун Е. Л. - Ландшафтный дизайн городских улиц. Приёмы и средства, Токарь В. А. (2017)
Тюрикова Е. Н. - Стимпанк в архитектурном дизайне, Завадская О. И. (2017)
Мельник Н. В. - Программа соучастия в контексте комплексного подхода в архитектурном проектировании, Кравченко А. В. (2017)
Тюрикова Е. Н. - Постановка проектных задач при перепрофилировании депрессивных промышленных территорий (2017)
Василенко О. Б. - Основи формування комплексу світлоформоутворюючих засобів в архітектурі, Новиков М. О., Танирвердиэв А. (2017)
Витвицкая Е. В. - Энергоэффективность реконструкции и нового строительства в историческом центре Одессы (2017)
Кучеренко А. А. - О долговечности и надёжности потёмкинской лестницы, Кучеренко Р. А. (2017)
Денисенко Ю. Н. - Прошлое, настоящее и будущее энергосберегающих технологий, Соколова А. В. (2017)
Парута В. А. - Проблемы, возникающие при неправильном выборе фасадных декоративно-защитных систем для стеновых конструкций, Брынзин Е. В., Ляшук А. А., Брындза Е. А. (2017)
Дмитриева Н. В. - О роли восстановления гидроизоляции конструкций памятников архитектуры из известняка-ракушечника, Гострик А. Н. (2017)
Захарчук В. В. - Геодезія на варті пам’ятки архітектури, Нахмуров О. М., шишкалова Н. Ю., Юрковский Р. Г. (2017)
Данчак О. И. - Головні етапи еволюції сучасної енергоощадної архітектури (2017)
Герасимова Д. Л. - Анализ эргономических параметров рабочего места художника, Рахубенко Г. Л. (2017)
Бреднева В. П. - Компетентісний підхід при викладанні дисципліни "Мистецтво шрифту" в архітектурно-художніій освіті, Перпери А. А. (2017)
Снядовский Ю. А. - Методика организации и проведения студенческих архитектурных конкурсов (2017)
Валюк Ю. П. - История и развитие техники и технологии масляной живописи (2017)
Михова Т. В. - Формування теоретичного та практичного досвіду студентів в зображенні архітектури та архітектурного середовища в умовах пленеру, Башкатов П. П. (2017)
Шилов Л. Г. - Роль тона при создании картины (2017)
Потужный Н. Д. - Монументальная живопись и ее задачи в современной архитектуре (2017)
Акридина А. В. - Преемственность иконописной традиции (2017)
Список сокращений (2017)
Сведения об авторах (2017)
Summary (2017)
Сидорчук Р. І. - До 55-річчя від дня народження професора Віктора Павловича Польового, Білик І. І., Волянюк П. М., Кнут Р. П., Мишковський Ю. М., Паляниця А. С., Петрюк Б. В., Ротар О. В. (2018)
Burega Yu. O. - Perspectives of development the possible preventive measures of appearance of fluoroquinolones-induced changes in the temporomandibular joint structures, Maslova I. M., Burega I. Yu. (2018)
Дроздовська С. Б. - Молекулярно-генетичні фактори, що обумовлюють гіпертрофію скелетних м’язів, Калинський М. І. (2018)
Евстигнеев И. В. - Определение гормонов в слюне (2018)
Жук Л. А. - Хламідійна інфекція у дітей: сучасний стан проблеми (2018)
Капустник Ю. О. - Переваги застосування антиаритмічних засобів рослинного походження при лікуванні різних типів аритмій серця (2018)
Лисенко О. В. - Особливості та труднощі морфологічної діагностики туберкульозу легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ (огляд літератури) (2018)
Лучинський М. А. - Сучасні аспекти виникнення множинного карієсу та вплив захворювань шлунково-кишкового тракту на стан порожнини рота у дітей (огляд літератури), Рожко В. І., Басіста А. С. (2018)
Люлька О. М. - Вузловий зоб: можливості сучасних методів діагностики (огляд літератури), Ковальов О. П., Ляховський В. І., Нємченко І. І., Кизименко О. О. (2018)
Nykolaichuk R. P. - Male infertility as a result of genetic disorders (review) (2018)
Островская С. С. - Биологические аспекты связи сердечно-сосудистых заболеваний и тканей парадонта, Герасимчук П. Г. (2018)
Помогайбо В. М. - Генетика біполярного розладу, Березан О. І., Петрушов А. В. (2018)
Родинський О. Г. - Особливості формування коркового електрогенезу у дітей дошкільного віку з гіпоксичними ураженнями центральної нервової системи, Писаревська К. В., Чобіток Л. О. (2018)
Удод О. А. - Світлова полімеризація фотокомпозиційних матеріалів: сучасні підходи та особливості проведення, Центіло В. Г., Адаменко О. М. (2018)
Черевань Ю. О. - Перспективи використання пробіотиків для профілактики та лікування дисбактеріозів птахів, Сідашенко О. І., Тимчий К. І., Федота С. В., Волков Р. Д. (2018)
Черненко О. В. - Взаємозв’язок між рівнем тиреотропного гормону та раком щитоподібної залози (2018)
Чорній Н. В. - Сучасні аспекти застосування нестероїдних протизапальних препаратів при лікуванні захворювань пародонта, Манащук Н. В., Бойцанюк С. І., Чорній А. В., Залізняк М. С. (2018)
Школьніков В. С. - Сучасний погляд щодо структурної організації спинного мозку людини, Приходько С. О., Очеретнюк А. О. (2018)
Мироненко С. Г. - Методика застосування лікувальної фізичної культури для хворих на ожиріння (2018)
Грубська Л. В. - Кінетичні особливості утворення та росту пилкових трубок Nicotiana alata in vitro після дії іонізуючої радіації в різних дозах, Клепко А. В., Андрейченко С. В., Гудков І. М. (2018)
Коваленко А. Г. - Виявлення інфекційних уражень, викликаних мікроскопічними грибами, у тварин, Воронкова О. С. (2018)
Кулик Я. М. - Негативний вплив довготривалого згодовування курчатам і куркам-несучкам генетично модифікованої раундапостійкої сої на виводимість курчат і їх життєздатність, Хіміч О. В., Дідоренко Т. О. (2018)
Білокур Д. О. - Динаміка показників клітинного імунітету у осіб з контамінованих територій Сумської області (2018)
Малєєва Г. Ю. - Вдосконалення методів прогнозування аероалергенної ситуації, яка викликається пилком амброзії у м. Запоріжжі, Приходько О. Б., Ємець Т. І. (2018)
Antoniv A. A. - Kidneys functional status and inflammation activity in patients with chronic kidney disease and nonalcoholic steatohepatitis on the background of obesity, their relationship with the functional state of the endothelium, endogenous intoxication syndrome and oxidative stress (2018)
Багацька Н. В. - Оцінка рівня хромосомних аберацій у лімфоцитах крові хворих з різними формами тривожних розладів in vitro (2018)
Венгер Л. В. - Віддалені результати нового способу хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми з супрациліарним дренуванням. Частина І, Якименко І. В. (2018)
Вознесенська Т. Ю. - Вплив адемолу на ооцити і клітини їх фолікулярного оточення, Короткий Ю. В., Грушка Н. Г., Кондрацька О. А., Срібна В. О., Блашків Т. В. (2018)
Волков В. Г. - Оценка приверженности к прегравидарной подготовке беременных в центральной полосе России, Сметанкина С. В., Вольнягина А. С., Фатенко С. Н. (2018)
Delva I. - Factors associated with post-stroke fatigue dimensions over the second year after acute cerebrovascular events (2018)
Кравченко В. Г. - Фармакокінетичне обгрунтування терапевтичної ефективності антисептичного препарату Цидипол при простатитах, Іванов Л. В., Деримедведь Л. В., Щербак О. В. (2018)
Кривчун А. М. - Топірамат в превентивному лікуванні мігрені (2018)
Кузнецова М. А. - Влияние низкобелкового рациона питания беременных крыс на морфофункциональное состояние печени их потомства (2018)
Ломейко О. О. - Корекція порушень сперматогенезу при чоловічому безплідді в умовах шкідливих професійних чинників (2018)
Лукьянчук О. В. - Мультитаргетная анти-PD-1/PD-L1/CD19/CD25/CD38 терапия с применением хелатного нанокомплекса MSC-428 при онкопатологиях, Артёмов А. В., Бурячковский Э. С. (2018)
Мальцева І. В. - Розповсюдження асоційованих інфекцій репродуктивного тракту жінок різного віку, Соколова І. Є., Гавеля В. М., Гаврилюк В. Г. (2018)
Пахаренко Л. В. - Медико-соціальні передумови формування затримки розвитку плода, Перхулин О. М. (2018)
Проданчук Н. Г. - Необратимость антиандрогенного эффекта лямбда-цигалотрина после восстановительного периода в исследовании на самцах крыс Wistar Han, Шепельская Н. Р., Колянчук Я. В., Евтушенко Т. В. (2018)
Sirko A. G. - Surgical treatment of combat craniocerebral gunshot wounds combined with paranasal sinuses injury, Pilipenko G. S., Tonchiev M. D. (2018)
Слаба О. Р. - Гендерні особливості перебігу бронхіальної астми у хворих з різною масою тіла, Кондратюк М. О., Беш О. М., Сорокопуд О. О. (2018)
Сторожук Н. В. - Показники коагуляційної та фібринолітичної активності у хворих з ІХС після перкутанної коронарної ангіопластики (частина І), Макогоненко Є. М., Сторожук Б. Г., Луговськой Е. В., Сторожук Л. О. (2018)
Фейса С. В. - Оцінка якості життя пацієнтів із поєднаним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та субклінічного гіпотиреозу, Чопей І. В., Сіксай Л. Т., Товт-Коршинська М. І. (2018)
Шамелашвілі К. Л. - Характеристика оксидативного стресу еритроцитів щурів-пухлиноносіїв за введення кластерних сполук Ренію(ІІІ) з біологічно активними лігандами, Шаторна В. Ф., Грабовська О. І., Штеменко Н. І. (2018)
Шуть С. В. - Особливості ураження серця при метаболічному синдромі у пацієнтів молодого і середнього віку, Трибрат Т. А., Борисова З. О., Трибрат А. А. (2018)
Полубень Л. О. - Спектр пошкоджених генів у хворих на первинний мієлофіброз в Україні, Чен С., Юан Ш., Шумейко О. О., Вознесенски О., Адам М., Френкель Е., Разник Р., Линдал М., Клименко С. В., Балк С., Френкель П. (2018)
Гасюк П. А. - Необхідність вивчення студентами стоматологічного факультету основ надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах у практиці лікаря-стоматолога, Дзецюх Т. І., Росоловська С. О., Воробець А. Б., Беденюк О. А. (2018)
Дудченко М. А. - Самовоспитание врача как фактор формирования профессиональной пригодности, Маслова А. С., Дудченко М. А., Третяк Н. Г., Сорокина С. И. (2018)
Єгудіна Є. Д. - Ділова гра, як метод активного навчання для студентів 6 курсу при вивченні дисципліни "Внутрішня медицина" (огляд літератури та власний досвід), Ханюков О. О., Головач І. Ю., Калашникова О. С., Сапожниченко Л. В. (2018)
Іленко Н. М. - Міждисциплінарні зв’язки як фактор вдосконалення вивчення предмету терапевтична стоматологія при підготовці майбутнього лікаря, Бойченко О. Н. (2018)
Лабій Ю. А. - Сучасні підходи у викладанні дисципліни "Ортодонтія" для студентів стоматологічного факультету (2018)
Malikov O. V. - Problems of teaching human anatomy at the modern stage and the ways of their solutions (2018)
Василик Т. П. - До обгрунтування електроміографії як методу оцінки ефективності програми фізичної реабілітації пацієнтів з паховими грижами (2018)
Коробейніков Л. С. - Критерії оцінки опорних зубів під металокерамічні конструкції за результатами конусно-променевої комп’ютерної томографії, Коробейнікова Ю. Л., Король Д. М., Хавалкіна Л. М. (2018)
Король М. Д. - Шинування зубів з різним ступенем їх рухомості, Скубій О. М., Король Д. М., Черевко Ф. А., Давидова О. В. (2018)
Нагірний Я. П. - Сучасний підхід до планування консервативної терапії при усуненні патологічних рубців шкіри голови та шиї (2018)
Оджубейська О. Д. - Дослідження тривалості цементних зразків при циклічному стиску, Король Д. М., Рамусь М. О., Король М. Д. (2018)
Кочура Ю. А. - Особливості та антибіотикорезистентність кокової мікрофлори, виділеної з дихальних шляхів людини, Голодок Л. П., Скляр Т. В. (2018)
Вовк Ю. М. - Формування та становлення гастродуоденального переходу в ембріональному періоді онтогенезу, Антонюк О. П. (2018)
Гнатюк М. С. - Mорфометричні особливості ремоделювання м’язової оболонки клубової кишки при пострезекційній портальній гіпертензії, Татарчук Л. В. (2018)
Григор’єва О. А. - Особливості вмісту волокон сполучної тканини у міокарді шлуночків щурів в нормі та після внутрішньоплідного введення анатоксину, Чернявський А. В. (2018)
Гринь В. Г. - Некоторые особенности анатомического строения толстой кишки белых крыс, Костиленко Ю. П., Броварник Я. А. (2018)
Довгаль Г. В. - Порушення морфогенезу серця щурів в ранньому постнатальному періоді під впливом ацетату свинцю та за умов корекції, Довгаль М. А., Шевченко І. В. (2018)
Єрошенко Г. А. - Ремоделювання слизової оболонки кореня язика щурів після дії метакрилату, Семенова А. К., Небесна З. М. (2018)
Загоруйко Г. Е. - Морфометрическая характеристика популяций кардиомиоцитов образующих паренхиму миокарда в процессе постнатального кардиомиогенеза, Загоруйко Ю. В., Филатова В. Л. (2018)
Півторак В. І. - Особливості клітинного циклу клітин печінки після резекції, Булько М. П., Костюк Г. Я. (2018)
Піонтковський В. К. - Вплив радіочастотної абляції на міжхребцевий диск щурів після нуклеотомії, Ашукіна Н. О., Мальцева В. Є., Іванов Г. В. (2018)
Пшиченко В. В. - Вплив хронічного стресу на морфометричні показники пінеальних клітин щурів, Черно В. С. (2018)
Саган Н. Т. - Морфофункціональний стан жувальних м’язів в умовах йододефіцитної дієти з додаванням струмогенних продуктів у різні періоди онтогенезу (2018)
Тихвинская О. А. - Заживление эксцизионных кожных ран у мышей в присутствии матриц из плазмы крови, Волкова Н. А., Рогульская Е. Ю., Ревенко Е. Б., Мазур С. П. (2018)
Айкян А. З. - Кількісна характеристика CD68+ та CD163+ макрофагів в первинному вогнищі та в метастатичних ураженнях реґіонарних лімфовузлів при потрійно-негативній інвазивній карциномі грудної залози, Кайдашев І. П. (2018)
Беляєва Н. М. - Особливості визначення реабілітаційного потенціалу в учасників АТО з інвалідністю, Куриленко І. В., Яворовенко О. Б., Гриневич Ю. Ф., Даниленко Ю. А. (2018)
Черкашина Л. В. - Оцінка якості медичної допомоги на первинному етапі її надання хворим на псоріаз: дослідження обсягів та оцінка адекватності лікувально-профілактичних заходів (2018)
Бабак С. В. - Харчовий раціон для зміцнення кісток студенток-танцівниць (2018)
Каськова Л. Ф. - Використання препарату на основі гіалуронової кислоти для лікування симптоматичного гінгівіту у дітей, хворих на гострий герпетичний стоматит, Кулай О. О., Андріянова О. Ю., Бабаніна С. М., Хміль О. В., Даниленко В. В., Товма В. В. (2018)
Мовчан О. В. - Порівняльна оцінка сили жувального тиску повними знімними пластинковими протезами у залежності від застосування адгезивного матеріалу (2018)
Рожко М. М. - Особливості порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, Пантус А. В., Ярмошук І. Р., Когут В. Л. (2018)
Савичук Н. О. - Клінічна характеристика стану твердих тканин зубів у дітей та підлітків, хворих на дистрофічний бульозний епідермоліз, Сороченко Н. О., П’янкова О. В. (2018)
Січкоріз Х. А. - Зміни мікробіоценозу ротової порожнини при захворюваннях пародонта на тлі хронічного гепатиту С (2018)
Тимофеєв О. О. - Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих з атрофією коміркового відростка верхньої та частини нижньої щелеп, Когут В. Л., Пантус А. В., Ярмошук І. Р. (2018)
Удод О. А. - Обґрунтування застосування незнімних ортопедичних конструкцій з біоінертних матеріалів у пацієнтів з інтраоральним галітозом, Глівинська А. О., Центіло В. Г. (2018)
Федотова О. Л. - Дослідження токсичного впливу удосконаленого вітчизняного А-силіконового матеріалу для м’яких підкладок на процеси життєдіяльності лабораторних тварин (2018)
Чубій І. З. - Оцінка ефективності застосування гелю кверцетину при лікуванні генералізованого пародонтиту за показниками окисної модифікації білків, Рожко М. М., Токарик Г. В. (2018)
Ярина І. М. - Дослідження впливу незнімних ортопедичних конструкцій на імунометаболічний профіль пацієнтів (2018)
Михайличенко Б. В. - Насильницька смерть киян в умовах революційних подій в суспільстві, Біляков А. М., Ергард Н. М., Юрченко Б. В. (2018)
Дичко О. А. - Вплив сколіозу на реактивну відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові дітей віком 11 - 14 років (2018)
Дичко В. В. - Клітинна реактивність організму дітей віком 7 - 10 років з патологією зору, Шейко В. І., Бобирєв В. Є., Василевський В. С. (2018)
Колесник Ю. І. - Зміни показників гуморального імунітету в умовах короткозорості набутої форми різного ступеню, Шейко В. І. (2018)
Sobol E. V. - The state of cellular link of systemic immunity under influence of geochronoclimatic factors, Sheiko V. H. (2018)
Караєв А. О. - Сингулярні інтеграли в аксіально-симетричних задачах теорії потенціалу, Стрельнікова О. О. (2018)
Кузьмич В. І. - Про спільну точку операторів, Валько М. І., Валько П. М., Яковенко Т. О. (2018)
Човнюк Ю. В. - Моделирование и анализ эффективных электромагнитных бианизотропных/биизотропных параметров капиллярных систем электропроводности грунтов сельскохозяйственного предназначения как биообъектов, Броварец А. А. (2018)
Бардачов Ю. М. - Чисельне розв’язання задачі Вебера із застосуванням сплайнової апроксимації, Тулученко Г. Я. (2018)
Гумен О. М. - Достатність проекційних зображень 1-багатовидів n-просторів стану технічних систем, Лясковська C. Є., Мартин Є. В. (2018)
Найдиш А. В. - Розробка технології проектування та виготовлення робочих коліс турбокомпресора, Спірінцев Д. В., Лазаренко М. В. (2018)
Несвідоміна О. В. - Відображення растрових зображень на плоскі ізометричні сітки (2018)
Пилипака С. Ф. - Моделювання смуг розгортних поверхонь, дотичних до поверхні кулі, Грищенко І. Ю., Кресан Т. А. (2018)
Протектор Д. О. - Безсітковий підхід при комп’ютерному моделюванні двовимірних нестаціонарних задач теплопровідності з використанням атомарних радіальних базисних функцій (2018)
Ковч О. И. - Анализ схем приложения нагрузок при моделировании прочности сварных швов с учетом взаимного влияния различных дефектов, Стрельникова Е. А. (2018)
Крютченко Д. В. - Компьютерное моделирование вынужденных колебаний жидкости в призматическом резервуаре (2018)
Кылыннык В. Ю. - Численное моделирование колеваний жидкости в составных оболочках вращения при перегрузках, Гнитько В. И., Науменко Ю. В., Розова Л. В. (2018)
Хомченко А. Н. - Квазіметод Монте-Карло і кубатури для серендипових поліномів, Литвиненко О. І, Астіоненко І. О., Гучек П. Й. (2018)
Єдинович М. Б. - Застосування моделей дискретних автоматів при програмуванні програмованих логічних контролерів, Байрак І. В., Карпенко С. Л. (2018)
Луб’яний П. В. - Організація управління роботою маршрутної системи міста на основі оцінки якості перевезень пасажирів, Сєліверстов І. А., Калімбет Р. В. (2018)
Мартинов В. Л. - Визначення раціональної орієнтації вікон енергоефективних будівель кампусів, Вірченко Г. А. (2018)
Омельчук А. А. - Комп’ютеризовані системи управління у інтегрованих пташиних і рибних господарствах, Лебеденко Ю. О., Поливода О. В. (2018)
Човнюк Ю. В. - Выбор рабочей частоты генератора при мониторинге и контроле процессов влагопереноса в музейных экспонатах/картинах методом поглощения СВЧ/КВЧ энергии, Диктерук М. Г., Кобец М. С. (2018)
Климович А. Н. - Адаптивный алгоритм управления перекрестком на основе оптимизации настройки дорожной разметки, Шуть В. Н. (2018)
Хошаба А. М. - Исследование процессов нагрузочных воздействий и восстановлений производительности вычислительных систем (2018)
Ковалюк Т. - Вища ІТ-освіта України в контексті Європейського виміру, Кобець Н. (2018)
Бородкіна І. - Модель цифрової компетенції студентів, Бородкін Г. (2018)
Ivohin Y. - About the method for solving two- and three-index fuzzy transportation problems, Navrodskiy V., Apanasenko D. (2018)
Ткаченко О. - Деякі аспекти розробки відеоігр з використанням методів обчислювальної геометрії, Дорошенко А. (2018)
Коцюбівська К. - Моделювання гри "Морський бій" на основі теорії ймовірностей, Яворський О., Корпік А. (2018)
Ткаченко О. - Кіберпростір і кібербезпека: проблеми, перспективи, технології, Ткаченко К. (2018)
Raman G. - Digital ecosystems for data preservation (2018)
Гардабхадзе І. - Інформатизація, соціальна адаптація та цифрові компетенції у дискурсі дизайн-творчості (2018)
Корж І. Ф. - Децентралізація та її вплив на розвиток регіональних суспільних відносин (2018)
Марущак А. І. - Зміст поняття "державні електронні інформаційні ресурси", Петров С. Г. (2018)
Яцишин М. Ю. - Використання сили у кіберпросторі в рамках міжнароднго права (2018)
Уханова Н. С. - Виклики і загрози правам та безпеці людини в інформаційній сфері (2018)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IoT): регулювання надання послуг роботами зі штучним інтелектом (2018)
Брайчевський С. М. - Узагальнення індексу цитування як компенсація неповноти наукометричних база даних (2018)
Довгань О. Д. - Наукова рефлексія інформаційної безпеки України: від позитивізму до метафізики права, Ткачук Т. Ю. (2018)
Доронін І. М. - Оборонні "Білі книги": правові аспекти інформування суспільства про діяльність сектору безпеки і оборони у контексті громадського контролю (2018)
Євтушенко Є. В. - Захист від недобросовісної конкуренції: нормативно-правовий та інформаційний аспекти, Леонов Б. Д. (2018)
Ткачук Н. А. - Правове регулювання взаємодії Служби безпеки України з приватним сектором у сфері забезпечення кібербезпеки (2018)
Кравченко Р. М. - Діяльність військової контррозвідки в Армії США: організаційно-правовий аспект (2018)
Квасюк В. В. - Основні підходи до визначення поняття "біотероризм" (2018)
Верголяс О. О. - Інформаційне-правове забезпечення спеціальних інформаційних операцій (2018)
Нижник А. І. - Сучасні тенденції надання комітетам Верховної Ради України спеціальних повноважень для здійснення парламентського контролю: організаційно-правовий аспект (2018)
Жирова П. О. - Запобігання торгівлі людьми в Україні: міжнародні стандарти та стан реалізації (2018)
Панова І. В. - Фактори, що впливають на утворення системи інформаційного права та формування її змісту (2018)
Брижко В. М. - Правовий захист та безпека персональних даних: соціальний та комерційний аспекти (2018)
Забара І. М. - Міжнародно-правове регулювання використання телекомунікаційних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій: до двадцятиріччя Конвенції Тампере 1998 року (2018)
Чорноус А. Г. - Інформаційні ресурси як елемент національної інформаційної інфраструктури: їх створення та використання (2018)
Корж І. Ф. - Розвиток електронного парламентаризму як ознака подальшої демократизації держави (2018)
Ланде Д. В. - Система анотування китайської правової інформації, Чжао Я., Вей М., Чжу Ш., Го Ц. (2018)
Костенко О. В. - Електронний підпис та електронні довірчі послуги в законодавстві Сполучених Штатів Америки (2018)
Богуцький П. П. - Поняття та ознаки права національної безпеки України (2018)
Довгань О. Д. - Глобальна культура кібербезпеки в системі запобігання кіберзлочинності в Україні, Тарасюк А. В. (2018)
Марущак А. І. - Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональною кіберзлочинністю (2018)
Гуцалюк М. В. - Протидія використанню учасниками злочинних угруповань мережі "Даркнет" (2018)
Вишневський Є. І. - Регулювання та нагляд в фінансовій сфері: модель "Твін пікс" (2018)
Романів Х. Б. - Забезпечення права на справедливий суд: міжнародне закріплення та вітчизняні здобутки (2018)
Нове видання: Сучасні правові стандарти Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних : збірник документів (2018)
Дзьобань О. П. - Соціологічний та аксіологічний напрямки сучасних правових досліджень: загальне бачення, Яроцький В. Л. (2018)
Корж І. Ф. - Вільний доступ громадян до правової інформації – засаднича ознака забезпечення правової безпеки держави (2018)
Тарасюк А. В. - Вплив загального регулювання захисту даних на контролерів та процесорів персональних даних – резидентів України (2018)
Забара І. М. - Дистанційне зондування Землі: минуле і сучасне міжнародно-правового регулювання отримання і використання інформації (2018)
Жиляєв І. Б. - Інструменти державного стратегічного управління: Національна програма інформатизації, Семенченко А. І., Фурашев В. М. (2018)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IоT) і блокчейн (2018)
Костенко О. В. - Компрометація особистого ключа електронного підпису: правовий аспект (2018)
Канія Р. - Розвиток правової кібернетики у Польщі в ХХ-му сторіччі (2018)
Довгань О. Д. - Система інформаційної безпеки України: онтологічні виміри, Ткачук Т. Ю. (2018)
Доронін І. М. - Трансформації національної безпеки в інформаційну епоху: загальна доктрина та її правова складова (2018)
Болдир С. В. - Реформування системи охорони державної таємниці: правові аспекти (2018)
Парфило О. А. - Застосування сучасних технологій і методів виявлення та розпізнавання осіб, які мають вчинити теракт, Леонов Б. Д. (2018)
Марущак А. І. - Інформаційно-правові аспекти протидії кіберзлочинності (2018)
Ткачук Н. А. - Організаційно-правові засади формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об'єктів критичної інфраструктури держави (2018)
Золотар О. О. - Ґенеза суспільних відносин щодо інформаційної безпеки людини (2018)
Радутний О. Е. - Штучній інтелект, інформаційна безпека та законотворчий процес (кримінально-правовий аспект) (2018)
Беспаль О. Л. - Соціально-демографічні ознаки осіб, які вчинили семейне насильстве щодо дітей (2018)
Солончук І. В. - Інформаційні правовідносини в контексті цивільного судочинства (2018)
Дзьобань О. П. - Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування, Яроцький В. Л. (2017)
Кравченко О. М. - Вдосконалення законодавства України щодо комерційної таємниці суб'єктів господарювання (2017)
Дубняк М. В. - Система основних термінів, як основа вдосконалення законодавства у сфері правового регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні (2017)
Николаєнко Г. В. - Теоретичні засади правового регулювання державної статистики в Україні (2017)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженного радіочастотного ресурсу (Частина I) (2017)
Доронін І. М. - Використання сучасних технологій розподіленої обробки даних: право та функції держави (2017)
Тарасюк А. В. - Відкриті дані та інші дані у публічному доступі: правові аспекти (2017)
Ланде Д. В. - Термінологічна мережева модель як відображення процесів денцентралізації влади в Україні, Фурашев В. Н. (2017)
Дорогих С. О. - Модель Національної системи правової інформації в Україні (2017)
Скулиш Є. Д. - Взаємозв'язок корупції та екстремізму: проблеми протидії, Ірха Ю. Б. (2017)
Радзієвська О. Г. - Правові засади та пріоритети розвитку протидії негативним інформаційним впливам на дітей (2017)
Гуцалюк М. В. - Вдосконалення чинного законодавства з питань протидії кіберзлочинності та забезпечення кібербезпеки (2017)
Серьогін В. С. - Окремі проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, пов'язаних з неправомірним дистанційним доступом до комп'ютерної інформації, Леонов Б. Д. (2017)
Семенюк О. Г. - Комплексний підхід як методологічна основа дослідження проблем забезпечення охорони державної таємниці (2017)
Радутний О. Е. - Кримінальна відповідальність штучного інтелекту (2017)
Катеринчук К. В. - "Тілесні ушкодження" чи "шкода здоров'ю": юридичний та судово-медичний погляд, Юхимець І. О. (2017)
Шеляженко Ю. В. - Монополістична наукометрія з точки зору академічної свободи та безпеки (2017)
Рецензія на рукопис монографії кандидата юридичних наук, доцента Гребенюка М. В. "Концептуальні засади забезпечення світової продовольчої безпеки: теорія і практика" (2017)
Романенко О. - Координати дому: символічні простори роману Вікторії Амеліної "Дім для дома" (2018)
Муравецька Я. - Реалізм у теоретичному осмисленні Івана Нечуя-Левицького (2018)
Капелюх Д. - Функціональні особливості вступної ремарки в драматичному творі (2018)
Руснак І. - Історія написання і видання роману "Сонце з заходу" Уласа Самчука: спроба реконструкції (2018)
Садовська Ю. - Ритм революційного руху у романах про революцію (М. Асуела "Ті, хто знизу", І. Бабель "Кінармія", О. Серафимович "Залізний потік") (2018)
Заєць В. - Продуктивність вторинних дієслів у художньому дискурсі ХХ століття (на матеріалі прози Ю. Яновського, М. Стельмаха, О. Гончара) (2018)
Шайнер І. - Особливості експлікації військової тематики у лексико-семантичному просторі новітніх британських художніх текстів (2018)
Вишницька Ю. - Гендерне (безсумнівно!) (2018)
Ліхоманова Н. - Карта пам'яті сучасної української літератури (2018)
Копельман З. - Отражение еврейских хронотопов: роман А. Аппельфельда "Могучие воды" и работа А. Д. Гордона "Человек и природа" (2018)
Башкирова О. - Тілесність як експеримент і перформанс у романі Олега Полякова "Рабині й друзі пані Векли" (2018)
Журавська О. - Хронотоп-мультиверсум химерного роману в аспекті проблеми його жанротворення (2018)
Жигун С. - Вплив ідеологічних конструктів на жіночу творчість (на матеріалі лірики Р. Троянкер) (2018)
Девдюк І. - Феміністичний дискурс у творчості Ірини Вільде та Вірджинії Вулф (на матеріалі циклу повістей "Метелики на шпильках" та роману "Місіс Делловей") (2018)
Штолько M. - Семантика тексту М. Зузака "Крадійка книжок" у візуальній інтерпретації Б. Персіваля (2018)
Васьків М. - Перша велика праця з біблійної герменевтики в українській літературі XI–XVIII століть (2018)
Вірченко Т. - Осмислення буття літературного твору: від теорії до практики (2018)
Черкашина Т. - Українська еміграційна мемуарна проза в історико-літературному контексті (2018)
Чибор І. - Слов'янські літературні мови: теоретичний аспект (2018)
Гарт Л. Л. - Об устойчивости и обусловленности проекционного метода решения линейного операторного уравнения (2016)
Громов В. А. - Численный метод построения нелинейных решений уравнений Кармана (2016)
Громов В. А. - Оценка гиперпараметров в задачах прогнозирования на основе кластеризации, Воронин И. М., Гатыло В. Р., Прокопало Е. Т. (2016)
Громов В. А. - Статистические характеристики графов одновременного появления слов в текстах естественных языков: устная и письменная речь, Мигрина А. М., Новаковский А. А. (2016)
Долгов В. М. - Успішність студентів в контексті самоорганізації, Гриценко А. С., Шевелєва Я. В. (2016)
Киселева Е. М. - О задачах оптимального разбиения множеств с дополнительными связями, Ус С. А., Станина О. Д. (2016)
Кісельова О. М. - Метод розв'язання задачі ідентифікації відбитків пальців на основі теорії оптимального розбиття множин, Фірсова Т. О., Сидорук Ю. О. (2016)
Лоскутов О. Є. - Питання оптимального вибору імпланту кульшового суглоба, Турчин В. М., Дегтяренко А. П., Лоскутов О. О. (2016)
Наконечная Т. В. - Приближение линейным оператором,порожденным бинарным пополнением данных на классах пространства Соболева (m,p) (2016)
Ободан H. І. - Обратная граничная задача теории бифуркации для уравнений Кармана, Гук Н. А., Магас А. С. (2016)
Притоманова О. М. - Засоби візуалізації у програмній реалізації алгоритму оптимального розбиття множин, Булавка О. С. (2016)
Притоманова О. М. - Об’єктно-орієнтований підхід до програмної реалізації алгоритму розв'язання деякого класу багатопродуктових задач оптимального розбиття множин, Шаравара В. В. (2016)
Сердюк М. Є. - Адаптивна інтерполяція зображень з розрахунком вагових коефіцієнтів в околах пікселів, Гусейнов М. Ю. (2016)
Стецюк П. І. - Максимальні незалежні множини вершин графа та їх використання в керуванні проектами, Слабоспицька О. О., Ушакова О. O. (2016)
Турчина В.А. - Зведення двохкритеріальних задач паралельного упорядкування до однокритеріальних, Гранкіна Н. О. (2016)
Турчина В. А. - Мінімізація середньозваженого часу в задачах упорядкування, Ротгауз Є. В. (2016)
Фирсов А. Д. - Кластеризация участков временного ряда по признакам – коэффициентам полиномов (2016)
Худа Ж. В. - Ідентифікація параметрів задачі Коші з розривними коефіцієнтами, Тонконог Є. А. (2016)
Ящук О. О. - Послідовний аналіз в задачі A/B-тестування, Бондаренко Я. С. (2016)
Титул, зміст (2018)
Гасанов С. С. - Дослідження і розробки (R&D) у структурі національної економіки: методологія міжнародних порівнянь (2018)
Ловінська Л. Г. - Вартість освітніх послуг як базовий показник розподілу бюджетного фінансування між закладами вищої освіти, Парасій-Вергуненко І. М. (2018)
Олейнікова Л. Г. - Оподаткування як інструмент стимулювання розвитку освітньої сфери (2018)
Точиліна І. В. - Міжнародний досвід податкового стимулювання розвитку сфери вищої освіти (2018)
Крисанов Д. Ф. - Фінансово-економічна складова реалізації вимог із харчової безпеки в аграрному секторі України (2018)
Євтушенко М. С. - Проблеми публічного представлення інформації про затверджені місцеві бюджети (2018)
Буковинський С. А. - Еволюція продуктового ряду в комерційних банках України: від розрахункових карток до хмарних структур, Піддубна В. Г. (2018)
Клименко К. В. - Забезпечення результативності реалізації в Україні проектів з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій, Савостьяненко М. В. (2018)
Колосова М. П. - Теоретико-методологічні засади інвестування в рамках міжнародних екологічних програм і проектів, Синиця А. Г. (2018)
Кучерява М. В. - Складання консолідованої фінансової звітності в контексті імплементації директивних вимог єс (2018)
Райнова Л. Б. - Оподаткування пенсій в Україні в контексті зарубіжного досвіду (2018)
Пам’яті Петра Михайловича Леоненка (2018)
Давидюк Р. П. - Наддніпрянська політична еміграція як організатор Волинського громадського комітету допомоги голодуючим у Радянській Україні (2018)
Жив’юк А. А. - Репресивна операція "Велика блокада" напередодні виборів 1946 р. у Західній Україні (на матеріалах Мізоцького району Рівненської області) (2018)
Музичко О. Є. - Дослідження військової історії на Півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст.: основні етапи, автори, типологія (2018)
Омельченко І. Г. - Військова діяльність ОУН (1929-1941 рр.) (2018)
Скрипник А. Ю. - Мілітарне протистояння у листопадовому повстанні 1830-1831 рр. на Правобережній Україні (2018)
Терський С. В. - Військова справа на галицько-волинських землях у V-IX ст. (за археологічними джерелами) (2018)
Бураков Ю. В. - Військове будівництво Західно-Української Народної Республіки (до 100-річчя Листопадового чину) (2018)
Дем’янюк О. Й. - Представництво військових у складі Української Центральної Ради (2018)
Зайцев С. І. - Особливості комплектування повстансько-партизанських загонів на території Катеринославщини у 1917 – першій половині 1920-х років (2018)
Mashtalir V. V. - Work of the Military-Historical Institutions at the time of establishing the soviet authority in Ukraine (2018)
Науменко А. О. - Війська російського Південно-Західного фронту під час відступу у липні 1917 року (2018)
Ткачук П. П. - Проблема співпраці з артилерією в українській авіації у 1917-1920 рр., Харук А. І. (2018)
Виздрик В. С. - Деякі особливості колонізаційної політики Польщі на західноукраїнських землях у міжвоєнний період: нормативно правова база, Мельник О. М. (2018)
Kruszynski B. - Combat operations of the German 10th infantry division on the Western front of World War i in 1918 (2018)
Останек А. - "Мens sana in corpore sano" – військовий спорт у Львівському гарнізоні Другої Речі Посполитої (2018)
Питльована Л. Ю. - Зовнішньополітична ідентичність американців у карикатуристиці США початку ХХ ст. "Світовий поліцейський" Л. Делрімпла (2018)
Слюсаренко А. В. - Сили спеціального призначення Великобританії: склад, завдання, особливості комплектування та бойового застосування (2018)
Вєдєнєєв Д. В. - Волонтерський рух в Україні в ході російсько-української війни: ризики праці та форми державного і громадського визнання, Турчак О. В. (2018)
Підопригора І. І. - Проблемні питання інформаційно-пропагандистського забезпечення у світлі російсько-української війни (2018)
Туранський М. О. - Крим крізь призму геополітичних прагнень Росії: маніпуляції суспільною свідомістю (2018)
Томчук О. А. - Вагомий внесок волонтерів у висвітленні історії сучасної російсько-української війни (2018)
Лещук Н. В. - Визначення критеріїв відмінності, однорідності та стабільності нових сортів салату ромен Lactuca sativa var. longifolia L., Орленко Н. С., Симоненко Н. В., Хареба О. В. (2018)
Гудзенко В. М. - Статистична та AMMI оцінка стабільності селекційних ліній ячменю ярого в багатосередовищних випробуваннях, Демидов О. А., Поліщук Т. П., Сардак М. О., Іщенко В. А. (2018)
Ковтун-Водяницька С. М. - Результати інтродукції та селекції Nepeta mussinii (Lamiaceae) у Національному ботанічному саду імeні М. М. Гришка НАН України, Рахметов Д. Б. (2018)
Klyachenko O. L. - Polymorphism in spring and winter rapeseed varieties (Brassica napus L.) identified by SSR markers, Prysiazhniuk L. M., Shofolova N. V. , Piskova O. V. (2018)
Гонтаренко С. М. - Прямий індукований андрогенез у культурі in vitro буряків цукрових (Beta vulgaris L.), Герасименко Г. М. (2018)
Корабльова О. А. - Мінеральний склад рослин Salvia verticillata L. та Salvia patens Сav., Рахметов Д. Б., Фролова Н. Е., Вергун О. М., Семенченко О. М. (2018)
Міщенко С. В. - Накопичення канабідіолу в онтогенезі рослин технічних (промислових) конопель, Лайко І. М. (2018)
Скрипченко Н. В. - Особливості біохімічного складу насіння Aсtinidia arguta, Джуренко Н. І. (2018)
Каленська С. М. - Порівняльна характеристика шкал росту й розвитку зернових культур, Присяжнюк О. І., Половинчук О. Ю., Новицька Н. В. (2018)
Каленська С. М. - Індекс урожайності гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин, норм добрив та погодних умов вирощування, Таран В. Г. (2018)
Васьківська С. В. - Особливості формування ринку сої культурної в Україні, Орленко Н. С., Ткачик С. О., Худолій Л. В. (2018)
Саблук В. Т. - Сортові ресурси жита посівного (Secale cereale L.) у Державному реєстрі сортів рослин України, Києнко З. Б., Димитров С. Г. (2018)
Рабінович П. М. - Світовий маніфест праволюдинного гуманізму (до 70-річчя проголошення Загальної декларації прав людини) (2018)
Наконечна А. М. - Міжнародний білль про права людини крізь призму потребового підходу (2018)
Рабінович С. П. - Правообмеження у Загальній декларації прав людини: юридичний та естетичний виміри (2018)
Панкевич О. З. - Природа колективних людських прав та їх співвідношення з індивідуальними правами (у світлі Загальної декларації прав людини) (2018)
Добрянський С. П. - Загальна декларація прав людини – передвісник Хартії основоположних прав Європейського Союзу (2018)
Reznikova О. І. - Return Of Assets Received After Crimes In The Criminal Proceedings: Сurrent State And International Experience (2018)
Osajda К. - Modern Multi-Source Legal System And Atypical Sources Of Law (2018)
Khomenko V. О. - Transfer Of A Debt In Company Reorganization (2018)
Babin В. V. - Human Rights Defence Activities Of The Mission Of The President Of Ukraine In The Autonomous Republic Of Crimea (2018)
Silko V. V. - The Situation Of Crime Committing As An Element Of The Criminalistic Characteristics Of The Illegal Mining Of Amber (2018)
Kharytonov S. A. - Blanket Dispositions Of Military Crimes: Problems Of Qualifications (2018)
Андрусишин Б. І. - Українська правнича освіта і наука у європейському вимірі: українські виші у Чехословаччині 20–40-х рр. ХХ ст., Токарчук О. В. (2018)
Prytyka Y. D. - Online-Arbitration: The Concept, Signs And Perspectives Of Implementation In Ukraine (2018)
Politanskyі V. S. - Contents Of Electronic Governance (2018)
Гусаров К. В. - Особливості визначення судової юрисдикції у справах про оскарження дій (бездіяльності) державного реєстратора (2018)
Cisko L. - Hierarchy of Application of Sources of Law in Private Law Codes – Considerations of the Use of Analogy de Lege Ferenda (2018)
Kostruba A. V. - Commodity Securities As An Object Of Civilian Relationships (2018)
Maksymov S. - The Trail of Socrates: Searching New Answers Foreternal Questions (Review of Grygoriy Demidenko’s book "The Trail of Socrates”) (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Tarnopolsky O. - Principled pragmatism, or well-grounded eclecticism: a new paradigm in teaching English as a foreign language at Ukrainian tertiary schools? (2018)
Maiier N. - Modern methods and technologies for developing pre-service foreign language and culture teachers’ methodological competence, Ustymenko O. (2018)
Rzhevska-Shtefan Z. - Future psychologists experiencing the crisis of professional self-determination: features of motivational sphere (2018)
Fedorenko S. - Humanistic foundations of foreign language education: theory and practice (2018)
Sulym V. - Multifaceted dimensions of integration in teaching English for natural sciences (2018)
Synekop O. - Cognitive aspect of learning style in differentiated ESP instruction for the future it specialists (2018)
Zabolotna O. - Learning the language of instruction in Ukraine: international students’ attitudes, Gut N. (2018)
Vodovozov V. - The model of extracurricular work with students of engineering specialties, Raud Z., Detsiuk T. (2018)
Zadorozhna I. - Development of pre-service foreign languages teachers’ emotional intelligence by means of reflection, Datskiv O., Levchyk N. (2018)
Lytovchenko I. - Teaching English for specific purposes to adult learners at university: methods that work, Ogienko O., Sbruieva A., Sotska H. (2018)
Stavytskyi O. - Using google classroom tools in teaching students of economic specialities, Urazgaliyeva M. (2018)
Kolomieets S. - Bilateral interpreting course in blended learning:experimental verification, Guryeyeva L. (2018)
Vereshchahina T. - English language teachers’ perceptions of hybrid learning at university level, Liashchenko O., Babiy S. (2018)
Perminova A. - Rationale for translation project management course as academic discipline (2018)
Głowacki J. - Gamification in higher education: experience of Poland and Ukraine, Kriukova Y., Avshenyuk N. (2018)
Humeniuk I. - Prosodic organisation of static urban landscape descriptions in English prose (2018)
Bilyk O. - Metaphorisation of brexit in modern political discourse, Pyliachyk N. (2018)
Smaglii V. - Functional and semantic features of apology speech act (based on the English fictional discourse), Tykhonina S., Galiant G. (2018)
Oliinyk O. - Metaphoric representation of the concept ‘Crime’ in the U.S. media discourse, Naumenko L. (2018)
Stetsyk T. - Linguo-pragmatic dimension of present-day American politicians’ speeches (2018)
Lyubymova S. - Semantic issues of translating American sociocultural stereotypes, Tomasevich N., Mardarenko O. (2018)
Aleksandruk I. - Conceptual category person and means of its verbal presentation in the fantasy genre, Babelyuk O. (2018)
Oliinyk I. - Motivational structure and origin of business names, Ruban L., Shevchenko L. (2018)
Khudoliy A. - Conceptual metaphors in American journalistic texts (2018)
Levishchenko M. - Late victorian discourse in the context of linguistic and cultural studies (2018)
Kovalenko L. - English container metaphors of emotions in Ukrainian translations, Martynyuk A. (2018)
Kapranov Y. - Methodological algorithm for diachronic interpretation of Nostratic *mar-a "tree” (based on the data taken from Bomhard’s "A Comprehensive Introduction to Nostratic Comparative Linguistics: wIth Special Reference to Indo-European”) (2018)
Title (2016)
Contents (2016)
Kobets O. - Use of dietary fibre concentrates in semi-finished biscuits technology, Arpul O., Dotsenko V., Dovgun I. (2016)
Mariod A. A. - Three Sudanese sorghum-based fermented foods (kisra, hulu-mur and abreh): Comparison of proximate, nutritional value, microbiological load and acrylamide content, Idris Y. M. A., Osman N. M., Mohamed M. A., Sukrab A. M. A., Farag M. Y., Matthaus B. (2016)
Peshuk L. - Development of technology of gerontologic food pastes, Galenko O., Radzievska I., Bohun V. (2016)
Masliichuk O. - Histological characterics of improving meat chopped semis, Paska M. (2016)
Olaoye J. O. - Effects of processing methods and packaging materials on the quality attributes of Suya meat, Obajemihi O. I., Metiboba T. Ch. (2016)
Kuzmin O. - Improvement technologies of aqueous-alcoholic infusions for the production of syrups, Kovalchuk Ya., Velychko V., Romanchenko N. (2016)
Karim O. R. - Physical, chemical and sensory properties of cassava (Manihot esculenta) - sweet potato (Ipomoea batatas) gari, Adebanke B. M., Akintayo O. A., Awoyale W. (2016)
Boda Iu. B. - Observations and results of pathogenic bacteria from untreated freshwater sources, Boda M. C. (2016)
Miedviedieva N. - Mayonnaise quality expertise (2016)
Borodin V. - Mathematical model of liquid activization while making breads in domestic breadmaker, Tsygankova G. (2016)
Mykhailyk V. - Wheat grain drying kinetics in a thin layer, Lementar S., Yakobchuk R., Skrynnyk Y., Semenko R. (2016)
Volchyn I. - Engineering method for calculating the parameters of flue gas parameters of coal-fired thermal power plants based on solid fuel characteristics, Haponych L. (2016)
Shvets P. - Mathematical modeling in CAD elements vehicles food and chemical industry, Toropenko A., Naumenko I., Sher H. W. (2016)
Dragan O. - Methodology of estimation of system efficiency of personnel management on the enterprises of meat processing industry, Berger A. (2016)
Abstracts (2016)
Instructions for authors (2016)
Сontents of Volume 4. Year 2016 (2016)
Мартинюк А. С. - Дослідження адсорбційного видалення барвних речовин під час карбонатизації, Логвін В. М. (2018)
Кизюн Г. О. - Особливості обліку спирту етилового денатурованого, Міщенко О. С., Бей Р. В., Олійник С. І., Можаровська А. А. (2018)
Бобрівник Л. Д. - Biдносно хімічного складу та класифікації барвних речовин цукрового виробництва (2018)
Іващенко Н. В. - Узагальнення кінетики сушіння зв'язнодисперсних структурованих харчових продуктів, Шутюк В. В. (2018)
Шишков В. З. - Політика організації у сфері охорони праці підприємства, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2018)
Полупан В. В. - Використання генетичного алгоритму при оптимізації роботи сатуратора за допомогою адаптивної системи оптимального керування, Сідлецький В. М. (2018)
Зігунов О. М. - Аналітичні задачі підсистеми технологічного моніторингу дифузійного відділення цукрового заводу, Кишенько В. Д. (2018)
Запольська Н. М. - Кагатна гниль - наслідок проблем вегетаційного періоду цукрових буряків, Шендрик Р. Я. (2018)
Губенко Н. Ю. - Сучасні тенденції у розвитку спиртової та цукрової промисловості України, Шматкова Г. К. (2018)
Закревська Л. М. - Інтегроване управління групами підприємств, Рябенко В. В. (2018)
Прокопюк О. М. - Дослідження впливу на вологоутримуючу здатність бурякового жому додаткових реагентів застосовуваних в процесі екстрагування сахарози, Никитюк Т. В., Олішевський В. В., Бабко Є. М. (2018)
Виговський В. Ю. - Розкладання редукувальних речовин в залежності від режимів проведення процесу основного вапнування, Петриченко І. Б., Резніченко Ю. М., Таран В. В. (2018)
Гігієнікс - хімія може бути безпечною - 10 років разом! (2018)
Ткаченко С. В. - Гармонізація українських стандартів до міжнародних і європейських, Шейко Т. В., Джоган О. І., Хомічак Л. М., Вєрченко Л. Д. (2018)
Фірма "ТМА" і напрямки її діяльності (2018)
Академік М. М. Амосов: "Оптимальне життя – жити довго і з високим рівнем душевного комфорту" (2018)
Гогаєва О. К. - Особливості діагностики пацієнтів із симптоматичними тунельованими коронарними артеріями (2018)
Аксьонов Є. В. - Аналіз ускладнень при проведенні рентгенендоваскулярної реканалізації у хворих із хронічною оклюзією коронарних артерій, Головенко В. Б. (2018)
Бабляк О. Д. - Міні-інвазивне багатосудинне коронарне шунтування в умовах штучного кровообігу: аналіз ранніх результатів та опанування методики, Дем’яненко В. М., Мельник Є. А., Ревенко К. А., Підгайна Л. В., Стогов О. С. (2018)
Галич С. С. - Зависимость объемного тока крови через коронарные анастомозы от техники наложения шва и шовного материала, Руденко А. В., Настенко Е. А., Стародуб Ю. С. (2018)
Гурін П. В. - Вплив розчинів гідроксиетилкрохмалів на коагуляційний гемостаз, крововтратуі результати лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2018)
Руденко С. А. - Інтраопераційна характеристика пацієнтів з ішемічною мітральною недостатністю, Руденко А. В., Трембовецька О. М., Гогаєва О. К., Лазоришинець В. В. (2018)
Stukov Y. Y. - Total arterial revascularization in patients with multi– vessel coronary artery disease: modern insight on conduit selection, Rudenko S. A., Rudenko A. V., Lazoryshynetz V. V. (2018)
Руденко К. В. - Фібриляція передсердь у пацієнтів із гіпертрофічною кардіоміопатією як фактор ризику додаткових серцево-судинних ускладнень, Невмержицька Л. О., Фанта С. М., Дудник О. Ю. (2018)
Дьогтяр В. В. - Профілактика неврологічних ускладнень при хірургії торако-абдомінального відділу аорти, Чанглі Н. О. (2018)
Попов В. В. - Тесемочное окутывание восходящей аорты при ее постстенотическом расширении и коррекции аортального стеноза, Большак А. А., Списаренко С. П., Малышева Т. А., Лазоришинец В. В. (2018)
Karimov O. Kh. - Diagnostic aspects in surgical treatment of Fallot-type DORV (differential diagnosis), Siromaha S. O., Dziuriy I. V., Abralov Kh. K., Lazorishinetz V. V. (2018)
Abdurakhmanov Z. M. - Whether aortic valve repairs are a reasonable substitute for replacement in children? EXPERT REVIEW, Varbanets S. V., Yemets I. N. (2018)
Лекан Р. Й. - Вибір тактики хірургічного лікування критичної коарктації аорти із супутніми інтракардіальними вадами у новонароджених, Бузовський В. П., Лекан І. Р. (2018)
Pavlova A. - Assessment of accuracy of echocardiographic parameters in prenatal diagnostics of isolated vascular ring, Gurjeva O., Kurkevych A., Rudenko N., Yemec I. (2018)
Доронин А. В. - Изоляция устьев легочных вен электродами без функции охлаждения, Суслина Ю. И., Резник А. С., Ханенова В. А., Марушко Е. Ю., Мешкова М. С. (2018)
Варбанець С. В. - Характеристика видового складу мікрофлори та її антибіотикорезистентність у дорослих пацієнтів кардіохірургічного профілю, Фурман М. М., Марченко О. Ю., Філоненко Г. В. (2018)
Мазур И. П. - Распространенность пародонтопатогенных видов микроорганизмов у пациентов с клапанной патологией сердца, Витовский Р. М., Слободяник М. В., Мартыщенко И. В. (2018)
Саламаніна А. О. - Динаміка виявлення маркерів гепатів В та С у донорів крові та пацієнтів як показник якості відбору донорських кадрів, Юнацька О. В., Третьякова І. О. (2018)
Радченко М. П. - Клінічний випадок лікування кровохаркання у дорослого пацієнта із синдромом Ейзенменгера шляхом закриття системно-легеневих колатеральних артерій, Довгалюк А. А., Кузьменко Ю. Л., Руденко Н. М. (2018)
Dzyurman D. O. - Successful surgical treatment of supradiaphragmatic descending thoracic aorta coarctation with anomalous origin of truncus coeliacus, Radchenko M. P., Artemenko E. O., Serdenko B. B., Rudenko N. М., Yemets I. M. (2018)
Galletti L. - Critical care management of a patient with generalized arterial calcification of infancy, Bonanomi E., Arnes S., Lazoryshynetz V. (2018)
Mykychak Y. - Complex treatment of recurrent pulmonary vein stenosis (2018)
Вимоги до публікацій у журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2018)
Кухар В. Н. - Методы оценки технологических качеств сахарной свеклы с использованием показателей содержания калия, натрия и α-аминного азота, определенных в свекле и продуктах ее переработки, Чернявский А. П., Моканюк Ю. А., Барабанов П. М., Чернявская Л. И. (2018)
Ткаченко С. В. - Дисперсний аналіз частинок суспензій для оптимізації технологічних процесів цукробурякового виробництва, Шейко Т. В., Хомічак Л. Б., Стичинський Є. В., Коротинський О. В. (2018)
Шишков В. З. - Безпека праці та зниження ризиків при виконанні ремонтних робіт на цукрових заводах, Нирко Я. В. (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Yasniy P. - Modelling of mechanical behaviour of shape memory alloys using finite elements method, Dyvdyk O., Lutsyk N., Yasnii V. (2018)
Trush V. - Thermodynamic preconditions of the titanium compounds formation with interstitial elements (C, N, O, B) depending on temperature and pressure of gaseous medium, Luk’yanenko A. (2018)
Luchko J. - Investigation of influence of the metal corrugated pipe diameter on its stress-strain state, Kovalchuk V., Kravets I. (2018)
Stuklyak D. - Influence of 2,4-diaminotoluene modifier on the physical and mechanical properties of epoxy composite coatings, Sapronova A., Yatsiyk V., Gryschuk B. (2018)
Vlasov A. - Increasing of efficiency of manual arc welding and surfacing of engineering products, Makarenko N., Holub D., Kushchii H., Titarenko V. (2018)
Revenko V. - Calculation of the plate plane stress in polar coordinate system on the basis of Lamé equation general solution (2018)
Kramar H. - Effect of binder with nano Ni on mechanicalproperties of TiC based hard alloys, Bodrova L., Kovalchuk Y., Marynenko S., Koval I. (2018)
Yaskovets Z. - Numerical procedure based on basis and correction solutions for axial stress calculation in pipelines passing through zones of mine subsidence, Orynyak I. (2018)
Lutsiv I. - Shape forming system model of lathes two-carriage tool systems, Voloshyn V., Buhovets V. (2018)
Burya O. - Hydrogen wear resistance under the metal-polymer friction pairs operation, Dubkova V., Pachkovski I., Rybak T., Rula I. (2018)
Rogatynskyi R. - Directed loading of the high-speed screw conveyor from the bunker, Peleshok T., Rogatynska O., Les’kiv P. (2018)
Tson A. - Feasibility study of an auger conveyor performance of the haulm removing module, Khomuk N., Dovbush T., Tson O. (2018)
Palamar M. - Selection of the efficient video data processing strategy based on the analysis of statistical digital images characteristics, Yavorska M., Strembitskyi M., Strembitskyi V. (2018)
Matsui A. - Mathematical model of operative estimation of viscosity of a pulp in a ball mill at grinding an ore, Kondratets V. (2018)
Nykytyuk V. - Detection of biomedical signals disruption using a sliding window, Dozorskyi V., Dozorska O. (2018)
Gotovych V. - Mathematical modeling of the regular-mode electric power supply and electric power consumption processes of the organization, Nazarevych O., Shcherbak L. (2018)
Palaniza Y. - Phonocardiosignal as a periodically correlated stochastic process preprocessing algorithm structure grounding, Yavorska E., Shadrina H., Dediv L. (2018)
Вихідні дані (2018)
Сінат-Радченко Д. Є. - Теплообмін за вільного руху води в обмеженому просторі, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2018)
Балюта С. М. - Автоматизоване управління електроспоживанням, Йовбак В. Д., Копилова Л. О. (2018)
Василенко С. М. - Перша в Україні система розосередженої генерації на базі ТЕЦ цукрового заводу, Шестеренко В. Є., Ізволенський І. Є. (2018)
Звіт компанії "Сахавтомат" про виконану в 2018 році роботу на цукрових заводах України та за кордоном (2018)
Мількевич В. М. - Фактори, які впливають на технологічну якість цукрових буряків при їх збиранні (2018)
Шишков В. З. - Дослідження травматизму та опрацювання рекомендацій з управління охорони праці на підприємствах цукрової промисловості, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2018)
Шишков В. З. - Рекомендації роботодавцям щодо впровадження заходів з профілактики виробничого травматизму, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2018)
Історія унікальної української родини Симиренко (2018)
IV з’їзд лісівників України. 25 вересня 2018. Йдемо в ногу з часом. Бережемо традиції (2018)
Виступ заступника голови Держлісагентства України Володимира Бондаря на IV з’їзді лісівників (2018)
Виступ голови Товариства лісівників України Юрія Марчука на IV з’їзді лісівників (2018)
Геннадій Москаль: Лісове господарство упродовж багатьох століть – це стратегічна галузь для Закарпаття (2018)
Олександр Горган: Для Київської області лісова галузь – це колосальний драйвер розвитку економіки (2018)
Станіслав Ніколаєнко: Наш університет досить серйозно сьогодні опікується проблемою підготовки кадрів для лісової галузі (2018)
Ярослав Москаленко: Лісова галузь не терпить помилок чи сумнівних експериментів (2018)
Іван Рибак: Лісівники допомагають і дитячим садочкам, і школам… (2018)
Віктор Червоний: Нас із вами вже обманювали багато разів (2018)
Анатолій Дейнека: Ситуація в лісовій галузі є дуже складною, але вона не є безнадійною (2018)
Валерій Самоплавський: Недолугим антиекономічним податком на землю хочуть збанкрутити лісгоспи (2018)
Валерій Давиденко: 100% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів має йти на місця, до сільських рад (2018)
Іван Кирилюк: Лісова галузь стала предметом торгів, травлі, політичного галасу (2018)
Ігор Соболевський: Деревообробна галузь у скрутній ситуації (2018)
Марія Глод: За умови відновлення фінансування необхідно не менше чотирьох років, аби відновити лісокультурне виробництво (2018)
Тетяна Касіч: Найбільше занепокоєння викликає стан соснових насаджень, де ситуація стала катастрофічною (2018)
Незалежний погляд Вінфріда Зюсса (2018)
Заява ІV з’їзду лісівників України "Щодо податку на лісові землі" (2018)
Резолюція ІV з’їзду лісівників України "Про критичний стан українських лісів" (2018)
Звернення ІV з’їзду лісівників України (2018)
Петро Лакида: Бореальні ліси під загрозою? (2018)
Дубоссарская З. М. - Предикторы преждевременных родов (обзор литературы), Дубоссарская Ю. А., Нагорнюк В. Т. (2018)
Назаренко Л. Г. - О влиянии отдельных событий перинатального периода на формирование нутритивного статуса во взрослой жизни, Нестерцова Н. С. (2018)
Дубров С. А. - Сепсис и септический шок: новые определения. Диагностика, интенсивная терапия, особенности в акушерстве, Сорокина Е. Ю., Гавриленко О. А. (2018)
Голяновский О. В. - Вагинальная гистерэктомия: совершенствование методики проведения операции, Мехедко В. В., Губарь И. А., Кульчицкий Д. В. (2018)
Захаренкова Т. Н. - Эпидемиологические аспекты урогенитального микоплазмоза (2018)
Старовєр А. В. - Комплексний підхід до лікування генітальної герпетичної інфекції в жінок, Коньков Д. Г. (2018)
Герасимова Т. В. - Ехосимптоматика нейроендокринних гінекологічних синдромів (клінічна лекція), Бокучава Р. О. (2018)
Самбор І. Ю. - Генетичні аспекти розвитку синдрому передчасного виснаження яєчників (огляд літератури), Россоха З. І., Медведєва Н. М., Горова І. М., Кир’яченко С. П., Горовенко Н. Г. (2018)
Боднарюк О. І. - Аналіз А1267G поліморфізму гена HSP70-2 в структурі хворих на вульвовагініти дівчат-підлітків, Андрієць О. А., Бочкарьова О. В. (2018)
Acog committee opinion low-dose aspirin use during pregnancy (2018)
Медичні події (2018)
Содержание (2018)
Хоботова Э. Б. - Изучение последних достижений науки при подготовке бакалавров-экологов (2018)
Чепурна В. О. - Організація дистанційного навчання у процесі професійного становлення майбутніх інженерів-педагогів (2018)
Аулін В. В. - Реалізація фізико-інформаційного підходу дослідження проблеми підвищення надійності та ефективності функціонування транспортної системи, Голуб Д. В. (2018)
Гнатов А. В. - Вибір схеми технічного рішення енергогенеруючої сходинки, Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А. (2018)
Шатохін В. М. - Про зниження динамічних навантажень у механізмі повороту гусеничної машини з гідрооб’ємною передачею, Гранько Б. Ф., Соболь В. М. (2018)
Федоров А. Ю. - Визначення працездатності штатної системи охолодження при модернізації силової установки шляхом заміни дизеля (2018)
Тарасов В. К. - Про використання травильних шламів виробництва метизів під час одержання в’яжучих будівельних матеріалів, Усенко Ю. І., Іванов В. І., Румянцев В. Р. (2018)
Шоринов А. В. - Холодное газодинамическое напыление металлических покрытий на композиционные материалы и пластины: литературный обзор, Волков А. О., Маркович С. Е. (2018)
Кожушко В. П. - Проблемы научно-технического сопровождения капитального ремонта мостовых сооружений, Бильченко А. В., Кислов А. Г., Лозицкий А. С., Синьковская Е. В. (2018)
Нефедов Н. А. - Определение экономического размера заказа с учетом затрат на доставку грузов (2018)
Рибалова О. В. - Прогноз екологічного стану річки Уди з урахуванням кліматичних змін в Харківській області, Бригада О. В., Тесленко В. С. (2018)
Колеснік О. П. - Переваги порт-систем в порівнянні з різними методами довготривалого венозного доступу в онкології, Каджоян А. В., Мачуський С. М., Большакова К. О., Чернявський Д. Є. (2018)
Ковчун А. В. - Механізми розвитку та клінічне значення анемії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Кмита В. В., Бондаркова А. М., Приступа Л. Н. (2018)
Антонів А. А. - Функціональний резерв нирок у хворих на хронічну хворобу нирок та неалкогольний стеатогепатит на тлі ожиріння, можливості терапевтичної корекції (2018)
Сухарєв А. Б. - Ефективність застосування акушерського песарія при багатоплідній вагітності залежно від довжини шийки матки, Копица Т. В. (2018)
Radchuk V. B. - Characteristics of changes in the cellular composition of gums in clinical observations with time depending on the type of odontopreparation for cermet structures, Hasiuk N. V., Hasiuk P. A. Levandovskyi, R. А. (2018)
Клапчук В. В. - Оцінка ефективності препарату кардонат при лікуванні кардіоміопатії, обумовленої хронічним фізичним перенапруженням у спортсменів, Безугла В. В., Вінничук Ю. Д. (2018)
Shvets A. N. - Modern Kharkiv teenagers’ attitude to health and healthy lifestyle, Shvets Yu. N., Korobkova-Arzhannikova A. V. (2018)
Мудренко І. Г. - Патоморфологічні особливості головного мозку хворих з деменціями, асоційовані з суїцидальним ризиком (2018)
Pedachenko E. G. - The results of autotransfusion with platelet rich plasma in spinal neurosurgery, Khyzhnyak M. V., Potapov O. O., Pedachenko Yu. E., Tanasiichuk O. F., Krasylenko O. P., Furman A. M., Vasylieva I. G., Chopyk N. G., Oleksenko N. P. (2018)
Slynko Ye. I. - Peculiarities of treatment of cervical spinal nerve tumors with paravertebral extension, Malysheva T. A., Potapov O. O., Derkach Yu. V. (2018)
Мельничук М. П. - Діагностичне значення магнітно-резонансної томографії при простатичній інтра-епітеліальній неоплазії (2018)
Гриценко М. В. - Вплив метаболічного синдрому на стан функції нирок у пацієнтів, що тривало хворіють на подагру (2018)
Кривенко В. І. - Взаємозв’язок оксидативного стресу з показниками кісткового метаболізму у хворих на цукровий діабет 2 типу та остеопороз, Бородавко О. І. (2018)
Hrebenyk L. I. - Estimation of PBL technology by medical students depending on their learning style, Smirnov O. Yu., Prykhodko O. O., Primova L. O. (2018)
Чумаков В. М. - Хімічна ваготомія при модельованому гострому панкреатиті, Ситнік О. Л., Линдін М. С. (2018)
Грозян С. - Новітня українська література: жанрово-стильові та тематичні домінанти (2018)
Гуменюк С. - Концепція полемічної літератури у дослідженнях Дмитра Чижевського (2018)
Захарченко А. - Художня специфіка драматургії Віталія Товстоноса (В. Таля) (2018)
Зелененька І. - Образ мистця в поезії Ігоря Качуровського (2018)
Коломієць О. - Антиколоніальний дискурс у прозі Ольги Мак (2018)
Крупка В. - Художня реалізація трагічного в поемі "село в безодні" Ігоря Качуровського (2018)
Кручок Р. - Моделювання морально-етичної проблематики у прозовій і поетичній спадщині Віталія Мацька (2018)
Мацько В. - Міфологічні коди, риси символізму у поезії Віри Вовк: провідні мотиви, семантичне дешифрування образу, поетика художньої реалізації (2018)
Осяк С. - Літературно-критична рецепція творчості Миколи Вороного (2018)
Приліпко І. - Феномен художньої творчості в епістолярному дискурсі Олеся Гончара (2018)
Смольницька О. - Архетипне дно вибраної лірики українських неокласиків (2018)
Ткачук О. - Історія перекладів художньої спадщини Джозефа Конрада (2018)
Бідасюк Н. - Американський футбол як культурна і мовна метафора, Соболь Н. (2018)
Воротняк Л. - Функціонування прецедентних феноменів в англомовному газетному дискурсі (2018)
Закреницька Л. - Прагматичний контент біблійного тексту (2018)
Ісакова І. - Семантика кольорів у китайській лінгвокультурі на основі фразеологізмів (2018)
Мельник Р. - Іншомовна освіта в Україні: основні тенденції модернізаційних процесів (2018)
Пєшкова Т. - Особливості перекладу німецькомовного тексту медичної літератури (2018)
Шапошнікова Л. - Роль прийому смислового розвитку при передачі прагматичного потенціалу художнього тексту (на прикладі перекладу роману Джейн Остін "Гордість і упередженість" українською мовою) (2018)
Швець Т. - Докія Гуменна. Щоденник. Зошит 23 (2018)
Александрова Г. - "Водночас і близькі й далекі": українська і англійська проза крізь призму компаративної жанрології (Рецензія на монографію Дениса Чика "Longo sed proximus intervallo: жанрові системи української та англійської прози кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст." (наук. ред. В. А. Зарва). Хмельницький: ФОП Цюпак, 2017. 356 с.)) (2018)
Кіраль С. - Нове слово про Лесю Українку та Олександра Олеся (Романов С. Леся Українка і Олександр Олесь: на порубіжжі часів, світів, ідентичностей. Луцьк: Вежа-друк, 2017. 500 с.)) (2018)
Авраменко У. В. - Модернізація психолого-педагогічної діагностики в умовах інклюзивної освіти (2018)
Антохова А. О. - Електронні підручники: аналіз пропозицій та досвіду впровадження в освітню практику (2018)
Bilous V. - Methods of determination of the level of formation of critical thinking in kids of elementary school (2018)
Буйницька О. П. - Тест з самодіагностики як один із інструментів визначення рівня цифрової компетентності магістра (2018)
Вембер В. П. - Використання екосистеми Go-Lab для організації дослідницького навчання (2018)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Вебінар як засіб реалізації освітніх проектів громадської організації (2018)
Gladun M. - Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment, Nastas D., Spivak S. (2018)
Даниско О. В. - Електронний навчальний курс як засіб ресурсної підтримки професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання (2018)
Девін В. В. - Використання програмного комплексу MDSolids у викладанні дисципліни "Механіка матеріалів і конструкцій", Ткачук В. С., Скоробогатов Д. В. (2018)
Дудка О. М. - Реалізація компетентнісного підходу до вивчення програмування на Scratch, Власій О. О., Магомета Н. М. (2018)
Житєньова Н. В. - Потенціал технологій візуалізації в навчанні шкільного курсу математики, Шигимага В. А. (2018)
Іващенко М. В. - SWOT-аналіз процесу впровадження змішаного навчання в закладах вищої освіти, Бикова Т. Б. (2018)
Кадемія М. Ю. - Психолого-педагогічні принципи навчання впродовж життя в сучасному суспільстві, Кобися А. П., Кобися В. М. (2018)
Канюка І. О. - "Language coach" – інструмент формування та розвитку крос-культурної компетентності, Сердюк Л. С. (2018)
Koryakin O. - Use of multimedia technologies in the process of training of future bachelors of musical art (2018)
Kravchyna T. - Types of interactive methods of teaching english for technical students (2018)
Кулімова Ю. Г. - Підготовка майбутніх педагогів до використання фототерапії засобами цифрових технологій (2018)
Машкіна І. В. - Закордонний досвід формування магістерських програм з спеціальності "Urban-інформатика", Носенко Т. І. (2018)
Морзе Н. В. - Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності, Василенко С. В., Гладун М. А. (2018)
Морзе Н. В. - Освітня робототехніка як перспективний напрям розвитку STEM-освіти, Струтинська О. В., Умрик М. А. (2018)
Osmolyk K. - Electronic social art, Toit du J. (2018)
Павлюк Р. О. - Розвиток дослідницької компетеності магістрантів спеціальності "Соціальна робота" у процесі роботи з електронним навчальним курсом "Професійне спілкування іноземною мовою" (2018)
Тихонова Т. В. - Computational thinking як сучасний освітній тренд, Кошкіна Г. Л. (2018)
Фамілярська Л. Л. - Google Scholar як інструмент моніторингу професійного розвитку викладача закладу вищої освіти (2018)
Folomieieva N. - Method of use of technical tools and software in the processes of professional training of future artist-vocalist (2018)
Лабуш Ю. З. - Лікувально-профілактична дія лізоцима-форте на слизову оболонку щоки щурів, які отримували пероксидну соняшникову олію, Марков А. В., Зубачик В. М., Левицький А. П. (2018)
Богату С. І. - Сучасні методи діагностики інфе-кції Helicobacter pylori у шлунку та порожнині рота, Любченко О. А., Кравець Т. В., Шнайдер С. А. (2018)
Весна О. А. - Біохімічний аналіз ротової рідини, сироватки крові та патологічно зміненої периапікальної тканини за показниками активності запального процесу у пацієнтів з хронічним апікальним періодонтитом, Гулюк А. Г. (2018)
Кленовська С. В. - Клінічно – діагностичні паралелі мікроекологічних показників порожнини рота у хворих на кандидозний стоматит на фоні порушень вуглеводного обміну, Шнайдер С. А. (2018)
Шнайдер С. А. - Герпесасоційована багатоформна ексудативна еритема: клінічні особливості розвитку та перебігу, Денисова М. Т. (2018)
Куцевляк В. И. - Снижение электрохимической активности постоянных магнитов, применяемых в ортодонтических аппаратах, Стариков В. В. (2018)
Яковин О. М. - Клінічне обґрунтування запропонованих методів ортопедичного лікування естетичними незнімними протезами пацієнтів з гальванічними проявами у ротовій порожнині, Ожоган З. Р. (2018)
Бібен А. В. - Трибологічне випробовування стоматологічних естетичних конструкційних матеріалів, Ожоган З. Р. (2018)
Гулюк А. Г. - Особливості перебігу гострої периапікальної інфекції у військовослужбовців Збройних Сил України, Шмідт П. А. (2018)
Поліщук C. C. - Лікувально-профілактична дія квертуліну у пацієнтів з переломами нижньої щелепи (2018)
Маланчук В. О. - Усунення перирадикулярних дефектів кістки біоактивними композитами пролонгованої дії, Швидченко В. С., Галатенко Н. А., Кулєш Д. В. (2018)
Чеботарь О. А. - Оцінка патологічного стану слинних залоз у осіб із захворюваннями щитоподібної залози (2018)
Рибак В. А. - Клініко-рентгенологічні особливості ремоделювання аутологічних кісткових трансплантатів та ксеногенних кістково-заміщуючих матеріалів у пацієнтів з дефектами кісток лицевого черепу при застосуванні плазми збагаченої факторами росту, Копчак А. В., Павличук Т. О., Шнайдер С. А. (2018)
Гриновець В. С. - Професор Луцик Любомира Антонівна - співорганізатор стоматологічного факультету у Львові, Двуліт І. П. (2018)
Glazunov O. A. - Effect of temperature on the conversion of dental composite. (Literature overview), Stepanova S. V. (2018)
Глазунов О. А. - Современные взгляды на взаимосвязь между заболеваниями пародонта и ревматоидным артритом, Фесенко Д. В. (2018)
Содержание (2018)
Кухаренок Г. М. - Влияние параметров топливоподачи и рециркуляции отработавших газов на выбросы вредных веществ дизельных двигателей, Березун В. И. (2018)
Гащук П. М. - Особливості теплотворення у двигуні внутрішнього згоряння, Нікіпчук С. В. (2018)
Козак Ф. В. - Економічна ефективність використання біоетанолу на двигунах внутрішнього згоряння, Мельник В. М., Прунько І. Б., Войцехівська Т. Й. (2018)
Шатохін В. М. - Про знижування динамічних навантажень у приводі до розподільного вала паливного насоса транспортного дизеля, Гранько Б. Ф., Соболь В. М. (2018)
Рабинович Э. Х. - Оценка момента инерции подвижных частей автомобильного двигателя, Зыбцев Ю.В., Калекин В. В. (2018)
Пожидаев С. П. - Теоретическое исследование разгона автомобиля (2018)
Кальченко Б. І. - Методологічні засади створення сімейства тракторів загального призначення, Кожушко А. П. (2018)
Шуклинов С. Н. - Исследование режимов торможение-стоп-начало движения автомобиля на уклоне, Губин А. В. (2018)
Khachaturian Е. - Influence of intellectual potential on production efficiency of road construction enterprises, Khachaturian S., Shcherbak O. I (2018)
Погребняк А. В. - Универсальный стенд для исследования уплотнений и подшипниковых узлов компрессорных машин, Евтушенко А. В., Кравец А. М. (2018)
Горбачов П. Ф. - Дослідження затримок учасників руху при пересіченні пішоходами вулиць і доріг через нерегульовані пішохідні переходи, Макарічев О. В., Атаманюк Г. В. (2018)
Наглюк И. С. - Определение пропускной способности полосы движения на автомобильных дорогах и городских улицах, Макаричев А. В., Горбачёв П. Ф., Горбачёва Е. А. (2018)
Мустафаев Г. К. - Экспериментальное исследование поведения водителя на нерегулируемых перекрестках в пересекающихся потоках, Гецович Е. М. (2018)
Hnatov A. - Estet – new innovative specialty for master students, Arhun Shch., Ulyanets O. (2018)
Yefymenko O. - Using autodesk inventor software for modelling work processes of single-bucket loaders, Hrichchina A. (2018)
Хоботова Э. Б. - Воспитательная работа в современных вузах, Саенко Н. В. (2018)
Bugaevsky S. A. - On the issue of the use of roller-compacted cement-concrete mixtures for construction of road pavements, Korzun S. N., Vinnikov A. V., Semyonenko V. S., Bugaevsky M. S. (2018)
Большаков В. И. - Пути идентификации сложных систем, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2018)
Білоконь А. І. - Аналіз зовнішніх і внутрішніх сил в оточенні проекту, Маланчій С. О., Коцюба Т. В., Алкубалайт Т. А. Д. (2018)
Заяць Є. І. - Фактори виникнення відмов у процесі будівництва, Дадіверіна Л. М., Мартиш О. О. (2018)
Волчук В. М. - Ранжування елементів хімічного складу металу, Живиця О. Р. (2018)
Деревянко В. Н. - Гидратация гипсовых систем, Кондратьева Н. В., Гришко А. Н. (2018)
Шатов С. В. - Коплекси з розробки лікувальних грязей медичних об’єктів, Корольов В. М. (2018)
Нечитайло Н. П. - Исследование динамических мембран с биоцидной прививкой при обработке вод с высоким содержанием органических веществ, Нестерова Е. В., Косюк Е. Н., Решетняк Д. А., Нестеров Я. С. (2018)
Ужеловський В. О. - Розроблення та дослідження раціональних параметрів нейронної імітаційної моделі системи регулювання температури обпалу клінкера у обертових печах, Ужеловський А. В., Кравець Г. В., Бабенко А. В. (2018)
Ковальов В. В. - Науково обгрунтований підхід до економічної та соціально прийнятної реконструкції депресивних промислових територій і підприємств (2018)
Давидов І. І. - Напружено-деформований стан у композиті в умовах непружного чистого зсуву, Погрібняк М. О. (2018)
Осиновий Г. Г. - Снижение вероятности обнаружения малоразмерных наземных объектов пассивно-активными системами обнаружения миллиметрового диапазона (2018)
Налисько Н. Н. - Защита персонала от ударных воздушных волн путем управлением их распространением в протяженных сооружениях (2018)
Qasim M. B. - Security and automatic passenger processing systems in modern terminals design (2018)
Вихідні дані (2018)
Хома О. - Роль скептичної очевидності в Першій і Другій "Медитаціях" Стаття перша. Сумнів за Декартом і Секстом Емпіриком (2016)
Ільїна А. - Ідея очевидності у феноменологічній перспективі: деконструкція та реактуалізація картезіанського спадку. Стаття перша: Надлишковість очевидності (2016)
Секундант С. - Формирование философского понятия системы: Клеменс Тимплер (2016)
Стратій Я. - Концепція інтелектуального пізнання у філософських курсах Києво-Могилянської академії (схоластичний контекст) (2016)
Перепелиця О. - Буття і насолода: від суб'єкта Cogito Декарта до суб'єкта Imago де Сада (2016)
Кузнецов В. - Сущность и признаки Просвещения (2016)
Довга Л. - "Добро" і "благо" в українських текстах першої чверті XVII століття: лексика перекладів, Оліщук Р. (2016)
Твардовський К. - Чому знання – це сила? Лекція на відкритті Публічних університетських лекцій у Львові 10 листопада 1912 рок (2016)
Стівенсон Л. - Вітґенштайнова трансцендентальна дедукція й Кантів аргумент приват-ної мови (2016)
Карівець І. - Післямова до лекції Казимира Твардовського "Чому знання – це сила?" (2016)
Циба В. - Самосвідомість і об'єктивність: два підходи, один розв'язок (2016)
Симчич М. - Вчення про термін і його види в Могилянських філософських курсах (2016)
Іващенко І. - Проблема епістемічного статусу правил:Вілфрид Селарс про матеріальні правила висовування (2016)
Козловський В. - Стросон і Кант: дескриптивна метафізика як концептуальна передумова аналізу "Критики чистого розуму" (2016)
Циба В. - Концептуальність споглядання: Селарс добудовує Кантову епістемологію (2016)
Tkachenko R. - A Thomistic Untranslatable: a Conceptual Analysis of Aquinas' Doctrine of Transubstantiation (2016)
Секундант С. - Формирование философского понятия системы: Бартоломей Кеккерман (2016)
Перепелиця О. - Порно(у)топія маркіза де Сада: "Філософія в будуарі" vs "Бенкет" (2016)
Йосипенко О. - "Той самий" проти "іншого": постмодерністська інтерпретація й істо-рико-філософський коментар (2016)
Пасічник І. - К'єркеґорове поняття естетики та Александер Ґотліб Баумґартен (2016)
Довга Л. - Поняттєвий апарат у дискурсі українських церковних інтелектуалів XVII ст.: до постановки проблеми (2016)
Панич О. - У пошуках спільного блага (роздуми над книгою Андрія Баумейстера "Буття і благо") (2016)
Кузнецов В. - Просвещение и медиация (размышления над книгой Олега Перепелицы "Медиумы просвещения: обсценные отклонения") (2016)
Терлецький В. - Межі й можливості методу дослідження констеляцій (2016)
Стратій Я. - Нотатки на берегах дослідження: Лариса Довга. Система цінностей в українській культурі другої половини XVII ст. (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Ґізеля). Київ-Львів: Свічадо, 2012, 344 с. (2016)
Яременко М. - Видання вибраних творів Інокентія Ґізеля (2016)
Вовкогон А. Г. - Деякі показники білкового обміну у організмі білих мишей за визначення гострої токсичності модифікованого желатину (2018)
Славов В. П. - Використання сухої пивної дробини в раціонах ремонтних теличок джерсейської породи до 6-місячного віку, Верес А. А., Кривий М. М. (2018)
Чумаченко І. П. - Ефективність використання комбікормів за вирощування поросят до 2-місячного віку (2018)
Демчук С. Ю. - Інволюція матки корів після отелення, Угнівенко А. М. (2018)
Олійниченко Є. К. - Генетичний та асоціативний аналіз однонуклеотидних поліморфізмів в генах лептину і катепсину F свиней, Баньковська І. Б., Балацький В. М., Почерняєв К. Ф., Буслик Т. В., Ільченко М. О. (2018)
Рубан С. Ю. - Стан племінного тваринництва та напрями селекції в молочному скотарстві України, Федота О. М., Матвєєв М. А., Мартинова М. Є. (2018)
Сахацький М. І. - Продуктивність бройлерів залежно від умов їх вирощування у клітках, Абдуллаєва Е. С. (2018)
Угнівенко А. М. - Збереженість м'ясних телят та основні фактори, що впливають на неї (2018)
Чепіга А. М. - Мікросателітний аналіз популяцій качок з різним рівнем яєчної продуктивності, Костенко С. О., Свириденко Н. П., Дорошенко М. С., Кириєнко А. Ю., Король П. В., Коновал О. М., Лу Л., Бу С., Хуанг Ц., Лі Л. (2018)
Якубець Т. В. - Продуктивні та екстер’єрні властивості кролів прабатьківських ліній материнської форми та батьківських форм кросу "Hyla", Бочков В. М., Яровий В. А. (2018)
Коваленко В. О. - Вплив гумату калію на темп росту і виживаність стерляді, Поліщук Н. В. (2018)
Ковальчук О. М. - Динаміка різноманіття прісноводної іхтіофауни півдня Східної Європи у пізньому кайнозої (2018)
Макаренко А. А. - Морфометричні показники однорічок гібрида білого із строкатим товстолобів, Шевченко П. Г., Ситник Ю. М. (2018)
Adamchuk L. O. - Papaver Rhoeas L. bee pollen, Ivanišová Е., Akulonok O. I., Novytska A. T., Brindza J. (2018)
Banias Yu. Yu. - Chewing activity of cows and acidity of rumen contents (2018)
Броварський В. - Біохімічний склад перги за різних способів отримання, Бріндза Я., Велічко C. (2018)
Вербельчук І. М. - Зв’язок між швидкістю росту та віком плідного осіменіння телиць української чорно-рябої молочної породи за умов інтенсивного вирощування, Носевич Д. К., Бородіна О. В. (2018)
Гончаренко І. В. - Відбір та система підготовки коней для іпотерапії (2018)
Діхтяр О. О. - Якість соняшникового меду, отриманого в умовах радіоактивно забруднених агроландшафтів Полісся (2018)
Носевич Д. К. - Вплив сезонних факторів на продуктивність телиць молочних порід, Вербельчук І. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Коренюк П. І. - Удосконалення управління організаційним розвитком підприємства на прикладі ПАТ "Українська залізниця", Чекалова Н. Е., Лагода Л. В. (2018)
Дерев’янко В. М. - Специфічні особливості використання інтелектуального капіталу в зарубіжних країнах світу (2018)
Пак Н. Т. - Основні засади фінансової децентралізації в Україні, Кобець К. О. (2018)
Опалько В. В. - Нерівність доходів і проблема формування середнього класу в Україні, Денисенко В. О. (2018)
Задорожнюк Н. О. - Світовий досвід розвитку ринку інформаційних технологій, Гузій В. В., Білошицький В. В. (2018)
Верхоглядова Н. І. - Концепція впровадження логістичного підходу до механізму управління економічною безпекою підприємства, Судакова О. І., Поляєва Л. О. (2018)
Гуржій Н. М. - Управління дефектними ризиками в процесі кавового виробництва, Воробйов К. С. (2018)
Панченко Н. Г. - Управління екологічною діяльністю на підприємствах залізничного транспорту (2018)
Шалений В. А. - Інституційне забезпечення державної підтримки хлібопекарських підприємств як ключовий чинник розвитку галузі (2018)
Улицький О. А. - Оптимізація економічного механізму збалансованого розвитку надрокористування в умовах децентралізації владних повноважень (2018)
Гнатюк Т. О. - Освітня міграція з України: сучасні тенденції (2018)
Казакова Т. С. - Розвиток професійної кар’єри на основі узгодження інтересів закладу вищої освіти і кар’єрних стратегій індивіда (2018)
Босенко О. С. - Аналіз динаміки та структури гарантованого державою боргу (2018)
Кміть В. М. - Напрями вдосконалення системи оподаткування діяльності банківських установ, Савоцька М. Я. (2018)
Ліснічук О. А. - Моделі розрахунку ймовірності банкрутства як метод оцінки фінансового потенціалу підприємства, Виноградова Є. В. (2018)
Третяк Д. Д. - Аналіз страхування життя як важливої складової особистого страхування в Україні, Горай А. В. (2018)
Славкова О. П. - Проблемні питання визначення собівартості продукції тваринництва, Кириченко Є. Р. (2018)
Варічева Р. В. - Облікові аспекти управління розрахунковими операціям з метою посилення фінансово-економічної безпеки підприємства, Боднар Н. В., Каленкович О. П. (2018)
Рета М. В. - Оцінка облікової інформації: сучасні методичні підходи (2018)
Романькова О. М. - Гармонізація з міжнародними стандартами фінансової звітності бухгалтерського та податкового обліку України, Скрипник Д. Е. (2018)
Вихідні дані (2018)
Татарин Н. Б. - Сучасна фінансова політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку, Васьків І. М. (2018)
Бестужева С. В. - Особливості впровадження логістичного підходу в управління міжнародною збутовою діяльністю підприємства, Козирєва К. М. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського