Стародуб Д. М. - Протидія неналежному використанню податково-прозорих організаційно-правових форм суб'єктів господарювання, Шавло І. А. (2018)
Федчук С. І. - Науково-експертні дослідження (висновки) та залучення експерта в галузі права: можливості використання у вирішенні податкових спорів (2018)
Юрченко А. М. - Проблеми легалізації інституту приватної детективної діяльності в Україні, Усенко А. О. (2018)
Подойніцин В. М. - Досвід адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони НАТО та його імплементація у вітчизняне законодавство (2018)
Кабанов В. І. - Судове рішення в адміністративній справі як гарантія захисту прав, свобод та законних приватних інтересів (2018)
Поляков О. П. - Теоретико-правове закріплення організаційної складової в умовах впровадження реформи бюджетної децентралізації для забезпечення автономії місцевого самоврядування (2018)
Самілик Г. М. - Склад злочину і його наповнення (2018)
Стратонов В. М. - Заявник у кримінальному процесі: порівняльно-правовий аналіз, Коваленко І. П. (2018)
Цимбал П. В. - Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, Варшавець Я. Л. (2018)
Бодунова О. М. - Історико-правові аспекти становлення досудового розслідування кримінальних проступків на території України, Новоженець Я. І. (2018)
Гарбовський Л. А. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в забезпеченні розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, Черняхович О. М. (2018)
Грицюк І. В. - Підслідність як інститут кримінального процесуального права, Лаба О. С. (2018)
Завидняк В. І. - Запровадження судового прецеденту на основі поєднання практики, втіленої в законодавстві іноземних держав (2018)
Завидняк І. О. - Планування і взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів (2018)
Калганова О. А. - Порівняльний аналіз інституту спрощеного провадження щодо кримінальних проступків в Україні та окремих країнах Європи, Габрись О. М. (2018)
Лазебний А. М. - Допомога спеціаліста в отриманні зразків і підготовці матеріалів для проведення експертизи, Карпюк І. С. (2018)
Линник О. В. - Доцільність використання поліграфа як засобу доказування у кримінальному процесі України, Трубнікова А. В. (2018)
Яцик Т. П. - Реформування інституту кримінального переслідування в Україні за досвідом Сполучених Штатів Америки, Озвинчук О. В. (2018)
Домбай М. М. - Застосування слідчим та прокурором тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування злоичнів у сфері оподаткування (2018)
Полуніна Л. В. - Типові слідчі ситуації та процесуальні дії щодо їх вирішення під час розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної та банківської таємниці (2018)
Фролов О. П. - Об'єктивні елементи обшуку у формі спеціальної операції (2018)
Лазаренко А. С. - Втручання в адвокатську таємницю як обмеження права особи на правову допомогу (2018)
Лев Р. В. - Криміналістична характристика суб'єктів злочину, які належать до працівників юридичних осіб публічного права (2018)
Никифорчук В. Д. - Особливості кваліфікації злочинів, учинюваних у сфері банківських електронних платежів, та протидія їм (2018)
Смолянінова О. Я. - Поняття та сутність кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати митних платежів (2018)
Тимченко Л. Д. - Зростання ролі рішень міжнародних судів серед джерел права, Кононенко В. П. (2018)
Дубінко Д. О. - Демократизація організаційних основ судочинства (2018)
Рецензія на монографію Л.М. Дорофеєвої "Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції" (2018)
Каленська С. М. - Вплив мікродобрив та імуномоделюючих препаратів на лабораторну схожість насіння, Новицька Н. В., Максін В. І., Карпенко Л. Д., Каплуненко В. Г., Мартинов О. М. (2018)
Демидась Г. І. - Інтенсивність наростання вегетативної маси еспарцету залежно від видового складу та мінерального живлення, Свистунова І. В., Лихошерст Е. С. (2018)
Бахмат М. І. - Структурні елементи врожаю гороху посівного залежно від удобрення та регуляторів росту в умовах Лісостепу Західного, Небаба К. С. (2018)
Сендецький В. М. - Вплив гумінових препаратів на врожайність і якісні показники насіння соняшнику в умовах Лісостепу Західного (2018)
Носенко В. Г. - Економічна та біоенергетична ефективність вирощування ріпаку ярого гібриду Юра (2018)
Ульянченко М. С. - Вибір оптимального строку і способу сівби гречки як один із факторів підвищення врожаю (2018)
Кривенко А. І. - Залежність якості зерна пшениці озимої від погодних умов та систем удобрення у Південному Степу України (2018)
Танчик С. П. - Протибур'янова ефективність систем основного обробітку грунту за вирощування соняшнику, Бабенко А. І. (2018)
Піньковський Г. В. - Вплив строків сівби та густоти стояння на урожайність рослин соняшника у Правобережному Степу України, Танчик С. П. (2018)
Шашков Є. О. - Водоспоживання та продуктивність сої залежно від ширини міжрядь та густоти стояння у Правобережному Лісостепу України, Танчик С. П., Павлов О. С. (2018)
Манько Ю. П. - Продуктивність ріллі залежно від основного обробітку чорнозему типового у Правобережному Лісостепу України, Бабенко Є. О. (2018)
Ковалишина Г. М. - Результати селекції пшениці озимої на стійкість проти основних збудників хвороб в Миронівському Інституті пшениці, Дмитренко Ю. М., Демидов О. А., Муха Т. І., Мурашко Л. А. (2018)
Багатченко В. В. - Вихід високоякісного насіння кукурудзи в залежності від густоти стояння рослин (2018)
Булигін С. Ю. - Кількісна оцінка ерозійної небезпеки сільськогосподарських угідь, Вітвіцький С. В. (2018)
Піковська О. В. - Вплив мінімізації обробітку ґрунту на вміст елементів живлення у чорноземі звичайному (2018)
Панфілова А. В. - Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення в умовах Південного Степу України, Гамаюнова В. В. (2018)
Kravchenko Y. S. - Aggregate stability and size distribution in Ukrainian and Chinese mollisols under different tillage (2018)
Бережняк М. Ф. - Особливості дослідження агрофізичних властивостей чорноземів за різних систем обробітку, Бережняк Є. М. (2018)
Кисельов Д. О. - Вміст кальцію в плодах яблуні осіннього строку достигання із сировинних садів Західного Лісостепу України, Гриник І. В. (2018)
Мельник О. В. - Укорінення відсадків підщепи яблуні М.9 залежно від субстрату для підгортання, Шарапанюк О. С. (2018)
Кутовенко В. Б. - Вплив строків сівби на надходження продукції кукурудзи цукрової (Zea Mays L. SSP. Saccharata Sturt.) в умовах Лісостепу України, Костенко Н. П., Куценко О. І. (2018)
Садовська Н. П. - Формування урожаю селери коренеплідної залежно від схеми висаджування, Попович Г. Б., Гамор А. Ф., Балаж Е. Ю. (2018)
Готвянська А. С. - Вплив умов зрошення й удобрення на урожайність цибулі ріпчастої та процеси водоспоживання за різної густоти рослин в умовах Північного Степу України (2018)
Василишина О. В. - Товарна якість плодів вишні з післязбиральною обробкою розчином саліцилової кислоти (2018)
Макаренко Н. А. - Оцінка придатності сільськогосподарських угідь вимогам органічного виробництва на регіональному та локальному рівнях облаштування території, Подзерей Р. В. (2018)
Чайка В. М. - Оцінка екологічної ефективності природоохоронних заходів із збереження біорізноманіття за індикатором "жива планета" в Чернігівській області, Махмуд З. М. (2018)
Грибова Н. Ю. - Екстракція ксенобіотиків групи ПАВ з насіння соняшнику (2018)
Сахненко В. В. - Теоретичні аспекти впливу систем землеробства на формування ентомокомплексів агробіоценозів Лісостепу України, Сахненко Д. В. (2018)
Доля М. М. - Особливості формування видового складу коваликів (elateridae) у посівах соняшнику і кукурудзи в Лісостепу України, Морох С. Ю., Варченко Т. П. (2018)
Kurdachenko L. A. - On the role played by anticommutativity in Leibniz algebras, Semko N. N., Subbotin I. Ya. (2019)
Feshchenko I. S. - A sufficient condition for the sum of complemented subspaces to be complemented (2019)
Norkin V. I. - B&B method for discrete partial order and quasiorder optimizations (2019)
Багно А. М. - О влиянии конечных начальных деформаций на фазовые скорости нормальных волн в упругом полупространстве, взаимодействующем со слоем идеальной сжимаемой жидкости (2019)
Камінський А. О. - Про розвиток маломасштабних пластичних смуг з точки перетину ліній мікропластичного деформування, Кіпніс Л. А., Поліщук Т. В. (2019)
Христофоров Л. М. - Вплив від’єднання субстрату на кінетику ферментативного каталізу (2019)
Роженко Н. М. - Метод аналізу форми дифракційних ліній, що не потребує переходу до простору об’єкта, Григорьєв О. М., Картузов В. В. (2019)
Кушнір С. В. - Молекулярна модель будови інтерфейсу повітря/вода та її вплив на швидкість випаровування води (фізико-хімічний аналіз) (2019)
Омельчук А. О. - Електрохімічне відновлення діоксиду цирконію в хлоридно-оксидних розплавах, Грицай Л. В. (2019)
Тітов Ю. О. - Синтез та особливості будови шаруватої структури SrLa1–xSmxInO4, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Чумак В. В., Тимошенко М. В., Томазенко Л. В. (2019)
Шабликін О. В. - Синтез нових оксоімідазолідинових сульфонамідів з протипухлинною активністю, Корній Ю. Є., Броварець В. С., Шабликіна О. В., Хиля В. П. (2019)
Конотоп Є. О. - Вплив цитратстабілізованих Cu-і Mn-вмісних наноколоїдів на ріст та проліферативну активність апікальних меристем кореня Allium cepa L., Карпець Л. А., Зінченко А. В., Лопатько С. К., Коваленко М. С., Смірнов О. Є. (2019)
Пірко Я. В. - Поліморфізм довжини інтронів генів β-тубуліну у мікроводоростей, Рабоконь А. М., Постовойтова А. С., Білоножко Ю. О., Калафат Л. О., Борисова О. В., Царенко П. М., Блюм Я. Б. (2019)
Gerashchenko G. V. - Development of gene expression panels to determine prostate cancer, Rynditch A. V., Kashuba V. I. (2019)
Варга М. - Перспективна роль України в глобальних та регіональних системах безпеки (2014)
Шеньо С. - Європейський та євроатлантичний вимір національної безпеки України (2014)
Мулеса С. - Новий вимір міжнародної безпеки (2014)
Чепіжак Г. - Принципи нейтралітету у міжнародному праві (2014)
Сюсько А. - Правове регулювання міграційних процесів в Україні (2014)
Цубера С. - Правові гарантії забезпечення прав національних меншин Угорщини (2014)
Сотник Е. - Відносини Україна-НАТО (2014)
Оберемко О. - Сучасний стан співробітництва України з Європейським Союзом щодо візової лібералізації (2014)
Костюченко В. - Правова природа асоціації у практиці Європейського Союзу (2014)
Горинецька К. - Острів Зміїний та проблема делімітації кордонів (2014)
Мізун І. - Структура регіональних інтеграційних організацій та головні завдання їх діяльності (на прикладі "Вишеградського блоку" та ГУУАМ) (2014)
Різак В. - Великий договір України з Росією як джерело міжнародного права (2014)
Мартинюк С. - Сучасні геополітичні виклики в українсько-російських взаємовідносинах (2014)
Сідун І. - Становлення і трансформація українсько-російських відносин (2014)
Ловска М. - Місце та роль транскордонного співробітництва в економічному і соціальному розвитку сусідніх регіонів України, Білорусі, Молдови (2014)
Вейгеші Ю. - Еволюція форм транскордонного співробітництва (2014)
Бенчак О. - Українська Народна Рада Пряшівщини та проблеми русинсько-української меншини Чехословаччини (1945-1952 рр.) (2014)
Сюсько М. - Класичний дослідницький університет: місія та перспективи у єдиному освітньому просторі (2014)
Smolanka V. - Educational internet technologies as an innovative strategy in further enhancement of a European university (2014)
Човбан І. - Проблеми впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах (2014)
Бодак Н. - Міжнародні стандарти у сфері дистанційного навчання (2014)
Дідик К. - Інформаційні аспекти розвитку та вдосконалення юридичної освіти (2014)
Ясиновська О. - Соціальні та економічні завдання державних господарських об’єднань в інноваційнйй сфері (2014)
Содержание (2018)
Фролов В. П. - Волновой параметр как критерий в основе метода исследования акустических источников при старте ракет, Сокол Г. И., Котлов В. Ю. (2018)
Закревський А. О. - Формування авіаційних конструкцій методом 3Д друку, Козей Я. С., Сухов В. В. (2018)
Гончаренко A. B. - Исследование одной формы местной потери устойчивости стрингера, Минтюк В. Б. (2018)
Шмельов Ю. М. - Застосування нейронних мереж у задачі прогнозування технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 у польотних режимах, Владов С. І., Клімова Я. Р. (2018)
Портной Б. С. - Використання резерву холодопродуктивності абсорбційної холодильної машини при охолодженні повітря на вході ГТУ, Радченко А. М., Радченко Р. М., Кантор С. А. (2018)
Погудин А. В. - Математическое моделирование электронагревной двигательной установки в формировании микро спутниковой группировки (2018)
Сикульский В. Т. - Особенности формообразования монолитных панелей при получении кессона крыла без технологических разъёмов, Сикульский С. В. (2018)
Жулай Ю. А. - Сравнительный анализ методов расчёта амплитуд колебаний давления, создаваемых кавитационным генератором, Кваша Ю. А., Николаев А. Д. (2018)
Погудина О. К. - Алгоритм оценки пропускной способности при управлении трафиком беспилотных летательных аппаратов, Вайленко И. В. (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Горовий Д. А. - Рейдерське захоплення підприємства як специфічний різновид угод M&A (злиття та поглинання) на ринку підприємств паливно-енергетичного комплексу, Онісіфорова В. Ю. (2017)
Афанасьева М. А. - Трансформация экономического контроля в условиях стремления к устойчивому развитию на примере машиностроительных предприятий (2017)
Круглов В. В. - Шляхи вдосконалення стратегії управління на промислових підприємствах, Анголова П. В. (2017)
Дороніна К. С. - Формування інструментарію підвищення відповідальності бізнесу як фактор управління корпоративною безпекою підприємства (2017)
Головко О. Г. - Особливості бюджетування витрат на підприємстві, Косенко Т. В., Погорелов О. С. (2017)
Літвінов О. С. - Складові організаційно-економічного механізму управління підприємством, Капталан С. М. (2017)
Шабан К. С. - Дослідження інноваційної активності поліграфічних підприємств в Україні (2017)
Телішевська О. Б. - Модель адміністрування та оптимізування витрат на логістично- постачальницьку діяльність підприємств в умовах стрес-менеджменту, Гончар М. Ф., Овчарук В. В. (2017)
Деділова Т. В. - Теоретичне обґрунтування оцінки конкурентного середовища підприємства дорожнього господарства, Токар І. І. (2017)
Нікітіна А. В. - Поняття загрози, ризику, небезпеки та їх взаємозв’язок в системі економічної безпеки підприємств за умов висококонкурентних ринків (2017)
Касатонова І. А. - Cучасний підхід до трактування сутності поняття "бізнес-модель підприємства" (2017)
Жадан Т. А. - Програмно-цільове управління ризиками готельно-ресторанного бізнесу (2017)
Чайка Т. Ю. - Можливості та сфера застосування методу аналізу ієрархій в логістиці розміщення гостей в готельно-ресторанному бізнесі (2017)
Стригуль Л. С. - Дослідження особливостей застосування статистично-економічних методів оцінювання стану та перспектив розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу України (2017)
Погасій С. О. - Проблеми та перспективи розвитку готельного господарства України, Стешенко О. Д., Краснокутська Ю. В. (2017)
Рябєв А. А. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку кемпінгів у Харківському регіоні, Баландіна І. С. (2017)
Содержание (2018)
Лавриненко А. Ю. - Система защищённого голосового управления беспилотным летательным аппаратом, Кочергин Ю. А., Конахович Г. Ф. (2018)
Пасичник С. Н. - Решение задачи стабилизации температуры воздуха в кабине транспортного средства, Сокол Д. В. (2018)
Лапханов Э. А. - Современные задачи создания и увода с орбиты группировок космических аппаратов класса нано и пико, Палий А. С. (2018)
Габрінець В. О. - Оцінка надійності ракетного двигуна як складної технічної системи за недостатньої статистичної інформації, Подольчак С. М. (2018)
Радченко М. І. - Метод визначення теплового навантаження системи кондиціювання повітря за максимальним темпом прирощення холодопродуктивності (на прикладі кондиціювання повітря енергетичного призначення), Трушляков Є. І., Кантор С. А., Портной Б. С., Зубарєв А. А. (2018)
Портной Б. С. - Вибір теплового навантаження апаратів охолодження повітря на вході ГТУ в різних кліматичних умовах (2018)
Радченко А. М. - Метод визначення холодопродуктивності термотрансформатора за максимальним темпом прирощення термочасового потенціалу охолодження повітря (2018)
Трушляков Е. И. - Методологический подход к энергосберегающему хладоснабжению систем кондиционирования воздуха адаптацией к текущим климатическим условиям (2018)
Планковский C. И. - Алгоритм назначения режимов термоимпульсной обработки с учётом прочностных ограничений, Шипуль О. В., Цегельник Е. В. (2018)
Авдєєнко Г. Л. - Терагерцові технології в телекомунікаційних системах. Частина 1. Обґрунтування частотного діапазону, проектування функціональних вузлів телекомунікаційних систем терагерцового діапазону, Бунін С. Г., Наритник Т. М. (2018)
Волосюк В. К. - Математическое описание процедур построения когерентных изображений природных сред в зоне Фраунгофера многоканальными радиотехническими системами, Жила С. С., Цернэ Э. А., Стороженко А. И. (2018)
Ильченко М. Е. - Применение стандарта широкополосного доступа IEEE 802.16 для определения взаимного положения кубсатов в составе Lega-Sat, Нарытник Т. Н., Присяжный В. И., Капштык С. В., Матвиенко С. А. (2018)
Федорович О. Е. - Исследование логистики управления производством высокотехнологической продукции виртуального предприятия, Сломчинский О. В., Пуйденко В. А. (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Содержание (2018)
Жежера І. В. - Забезпечення функціонально стійкого руху малого автономного літального апарату (2018)
Варбанець Р. А. - Застосування методу безградіентної оптимізації при синхронізації даних моніторингу робочого процесу двигунів внутрішнього згоряння, Белоусов Є. В., Єриганов О. В., Кирнац В. І., Маулевич В. О., Александровська Н. І. (2018)
Радченко А. М. - Визначення раціонального теплового навантаження градирень відведення теплоти у процесах охолодження повітря на вході енергоустановок, Трушляков Є. І., Кантор С. А., Портной Б. С. (2018)
Радченко Р. М. - Отримання і використання конденсату при охолодженні повітря на вході енергоустановки та проблема сепарації крапельної вологи з аерозольної суміші в градирнях, Портной Б. С., Кантор С. А., Ткаченко В. С., Зубарєв А. А. (2018)
Барабаш П. А. - Центробежные дистилляторы в системах жизнеобеспечения пилотируемых космических объектов, Соломаха А. С., Усенко В. И., Петренко В. Г. (2018)
Радченко Р. М. - Зменшення викидів оксидів азоту з відпрацьованими газами суднових дизелів, Пирисунько М. А. (2018)
Шевцов А. П. - Розробка високоефективної суднової системи очищення повітря від краплинної вологи, Рижков C. C. (2018)
Афтаназів І. С. - Підвищення міцності та надійності барабанів коліс літаків зміцнювальною обробкою, Шевчук Л. В., Строган О. І., Струтинська Л. Р. (2018)
Планковский C. И. - Алгоритм управления системой генерации смеси для прецизионной термоимпульсной обработки, Шипуль О. В., Трифонов О. В., Заклинский С. А. (2018)
Абрамов А. Д. - Оценка числа действительных гармонических компонент наблюдений по ограниченному интервалу времени, Cъедина Ю. В., Москаленко Т. И., Чжан Юйин (2018)
Бей А. И. - Фильтрация сигналов на базе кумулянтов (2018)
Рева О. М. - Проактивне визначення впливу досвіду управління повітряним рухом на ставлення до ризику, Борсук С. П., Мирзоєв Б. М., Мухтаров П. Ш. (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Болдовська К. П. - Сучасний стан і шляхи підвищення ефективності роботи автотранспортного комплексу України у контексті розвитку транскордонного співробітництва, Лиженков Д. В., Цубера Р. С. (2017)
Шемаєв В. В. - Стратегічні пріоритети розвитку морських портів України (2017)
Новікова К. В. - Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності підприємств портового господарства України (2017)
Щербина В. В. - Аналіз формування та розподілу прибутку державних підприємств портової діяльності (2017)
Наврозова Ю. О. - Управління витратами на якість як складова концепції стратегічного управління витратами портового оператору (2017)
Болдовська К. П. - Теоретично-методичні аспекти формування стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок, Андрєєва Д. В., Зам'ятіна Є. Ж., Латушко М. Ю. (2017)
Tretiak V. P. - The comparative analysis of corporate organizational legal forms in Ukraine and EU, Bieliai M. S. (2017)
Євдокімов О. В. - Розвиток територіальних громад: баланс пріоритетів (2017)
Пітюлич М. М. - Холдингові структури як фактор розвитку регіонального лісопромислового комплексу, Попик М. М. (2017)
Заклекта О. І. - Вплив демографічної складової на рівень людського розвитку у регіонах України, Сливка О. А. (2017)
Божко М. В. - Фактори формування структури витрат при виробництві окремих сільськогосподарських культур (2017)
Мельник В. М. - Ефективність бюджетного процесу: поняття та підходи до аналізу, Савастєєва О. М. (2017)
Панченко А. В. - Характерні особливості інклюзивної освіти у вітчизняних університетах, Герега Я. Т. (2017)
Марченко В. М. - Економічна сутність та видові відмінності понять інтенсифікації, Покровська Н. М. (2017)
Скибінський О. С. - Чинники розвитку краудфандингової діяльності в Україні, Уголькова О. З. (2017)
Содержание (2018)
Голубек А. В. - Оптимизация энергетических затрат при комбинированном уводе объектов космического мусора с низких околоземных орбит, Дронь Н. М., Дубовик Л. Г., Поляков Н. В. (2018)
Конох В. И. - Определение коэффициента полезного действия двухкомпонентного пневмонасосного агрегата для космического аппарата, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Миколаевский В. В. (2018)
Маринина А. Н. - Совершенствование содержания справочника организации - разработчика авиационной техники по результатам внешних аудитов, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2018)
Рева В. С. - Особенности контроля и управления в системах электроснабжения наземных комплексов, Земляной К. Н., Фролов В. П. (2018)
Назаренко Г. В. - Анализ влияния конструктивных особенностей проточной части шнеко-центробежного насоса на его кавитационные характеристики, Филиппенко П. П., Дешевых С. А. (2018)
Кухтин Ю. П. - Снижение уровня динамических напряжений в рабочих лопатках турбины за счёт выбора геометрии соплового аппарата, Варварук П. П., Меркулов В. М. (2018)
Журавлёв В. Н. - Анализ методики применения поправки на тональность при стендовых испытаниях ГТД на соответствие экологическим требованиям по шуму, Критская Т. В. (2018)
Иванов Я. Н. - Параметрические колебания ротора турбонасосного агрегата на шарикоподшипниках, Бадун О. П., Дешевых С. А., Стрельченко А. Ю. (2018)
Tiniakov D. - The method for preliminary development of main parameters for deep variation in variants of transport category aircraft, Riabkov V. (2018)
Tretiak O. - Analysis of destruction causes of retaining ring of turbogenerator, Kobzar K., Shevchuc P., Shut O., Repetenko M., Poliienko V. (2018)
Филипковский С. В. - Устойчивость колебаний ротора с двумя дисками и дисбалансами в разных плоскостях на шарикоподшипниках в вибрирующем планере летательного аппарата, Филипковская Л. А. (2018)
Грешта В. Л. - Дослідження впливу легування на температурний коефіцієнт лінійного розширення покриттів, Ткач Д. В., Климов О. В., Сотніков Є. Г., Леховіцер З. В. (2018)
Милонин Е. В. - Исследование качества опытного жаропрочного никелевого безрениевого сплава ЗМИ-М5 (ЖС32Б-ВИ), Малиновский П. Е., Наумик В. В., Гайдук С. В. (2018)
Ранченко Г. С. - Перспективы развития электронных САУ ГТД, Буряченко А. Г. (2018)
Буряченко А. Г. - Метрологическое обеспечение испытаний электронных регуляторов ГТД – стенд-имитатор двигательных датчиков, Лопащенко И. К. (2018)
Волков Д. И. - Оптимизация объёма нереляционной базы данных и времени доступа к данным при множественных частотах регистрации параметров, Лопунова Н. Н. (2018)
Некрасова Н. О. - Використання програмного комплексу "SVBI-pro" для обстежень осіб молодого віку у неврологічній практиці, Григорова І. А., Товажнянська О. Л., Третяк В. В., Некрасов О. Д. (2018)
Информационное сообщение (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Содержание (2018)
Кокотина В. В. - Украине нужны авиационные корпоративные стандарты, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2018)
Капитанова Л. В. - Метод и средства удержания наземных взлётных перемещений модификаций самолётов транспортной категории на уровне их базового варианта, Рябков В. И. (2018)
Толмачев Н. Г. - Тахионная энергия в квантово-гравитационном отображении, Рябков В. И. (2018)
Гакал П. Г. - Анализ влияния объёма гидроаккумулятора на работоспособность двухфазного контура теплопереноса системы терморегулирования космического аппарата, Горбенко Г. А., Решитов Э. Р., Турна Р. Ю. (2018)
Немченко Д. А. - К вопросу разработки программно-вычислительного комплекса теплогидравлических процессов в маслосистеме ГТД, Михайленко Т. П., Петухов И. И. (2018)
Фурман О. А. - Анализ системы обдува дисков осевой четырехступенчатой свободной турбины на основе моделирования теплогидравлического состояния, Бондарчук В. Ю. (2018)
Павленко Д. В. - Конструктивные аспекты проектирования и эксплуатации оснастки для винтовой экструзии, Тарасов А. Ф., Бейгельзимер Я. Е., Коцюба В. Ю. (2018)
Богуслаев В. А. - Имплементация методов порошковой металлургии в процессы серийного производства жаропрочных титановых лопаток ГТД, Басов Ю. Ф., Быков И. О., Овчинников А. В., Леховицер З. В. (2018)
Грекова М. В. - Підвищення структурної стабільності та властивостей жароміцних нікелевих сплавів для лопаток ГТД обробкою наноматеріалами, Калініна Н. Є., Калінін В. Т., Гученков М. В., Джур Є. О., Дудніков О. С. (2018)
Шоринов А. В. - Управление эффективностью процесса холодного напыления защитно-восстановительных покрытий на магниевые сплавы, Маркович С. Е. (2018)
Кіяновський М. В. - Вибір засобів мехатроніки для адаптивного керування стійкістю ріжучої кромки інструментів із ПСТМ на верстатах з ЧПК, Цивінда Н. І., Третяк В. В. (2018)
Единович А. Б. - Двойная химико-термическая обработка зубчатого колеса из стали ВКС-5, Колоколов А. В., Турейский А. С. (2018)
Педаш А. А. - Влияние технологий подвода энергии при 3D-принтинге на структуру и свойства деталей из сплава Ti-6Al-4V, Клочихин В. В., Митина Т. А., Шило В. Г. (2018)
Хаустова А. Н. - Профилометрирование кромок разрядной камеры стационарного плазменного двигателя, Лоян А. В., Рыбалов О. П., Ищенко Е. И. (2018)
Редин И. И. - Диагностика предпомпажного состояния осевого компрессора с надроторным устройством, Шевченко М. А. (2018)
Бурунов Д. С. - Автоматизация испытаний электронных регуляторов ГТД, Таранишин А. О. (2018)
Товкач С. С. - Прогнозування міжелементної взаємодії в системах автоматичного керування авіаційних двигунів (2018)
Томашевський О. В. - Дослідження впливу на надійність засобів вимірювальної техніки параметрів системи метрологічного обслуговування, Ігнаткін В. У., Сніжной Г. В. (2018)
Буряченко А. Г. - Стенд-имитатор стартер-генератора с функцией имитации работы двух стартер-генераторов на общую бортовую сеть, Цалимов Г. Ф., Царев А. А. (2018)
Лопунова Н. Н. - Модернизация программно-технического комплекса ПТК-МСБ-2 для автоматизации ресурсных испытаний вертолётов, Нерубасский В. В. (2018)
Панасенко В. А. - Формирование интегрированной системы учёта управляющих программ для станков с ЧПУ и управления процессами их разработки на АО "Мотор Сич", Мозговой В. Ф., Балушок К. Б. (2018)
Информационное сообщение (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Вишиванюк М. М. - Ринок землі в системі управління земельними ресурсами, Шапоренко О. І., Федорак В. І. (2017)
Барановська І. В. - Вплив модернізаційних процесів на економічну поведінку домогосподарств, Мільман Л. М. (2017)
Денисов О. Є. - Наукові підходи до дослідження концептів економічної безпеки галузі (2017)
Захарова К. Ф. - Пріоритети антикартельного регулювання в Україні (2017)
Кириченко О. С. - Класифікація загроз економічній безпеки української промисловості (2017)
Колядич О. І. - Поведінкова економічна теорія в поясненні соціально-трудових відносин (2017)
Петрова І. Л. - Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості, Штундер І. О. (2017)
Ткач Д. І. - Трансформації поведінки домогосподарств Угорщини як результат економічних перетворень в 90-х роках (2017)
Баластрик Л. А. - Хозяйственный механизм природопользования, Чумаченко О. Г. (2017)
Грушко В. І. - Аналіз операцій з покупцями та замовниками, Савсюк М. М. (2017)
Плетенецька С. М. - Доходи від діяльності фінансової компанії: аналіз та облік, Свертока Д. В. (2017)
Алькема В. Г. - Моніторинг загроз фінансово-економічної безпеки суб’єкта господарської діяльності, Кузуб С. В. (2017)
Кучмєєв О. О. - Інтегрована система управління комерційними ризиками торгівельних підприємств (2017)
Сумець О. М. - Оцінка стану економічної безпеки підприємств різної галузевої приналежності, Короп А. В. (2017)
Азоян А. А. - Сучасні тенденції розвитку маркетингових досліджень та доцільність їх використання, Охапіна В. Ю. (2017)
Бойчук Я. Д. - Еколого-економічні аспекти космічної антропоекології, Шапоренко О. І., Гереджук І. І. (2017)
Кушніренко К. О. - Концептуальна модель психологічних особливостей професіографії діяльності спеціалістів банківської сфери (2017)
Седляр Д. О. - Проблема управління раціональним задоволенням потреб українців (2017)
Шапоренко О. І. - Землеустрій як основний важіль держави з управління земельними ресурсами, Бойчук Я. Д. (2017)
Футулуйчук В. М. - Принципи, завдання та методологічна основа землеустрою, Шапоренко О. І., Бойчук Я. Д. (2017)
Гаврилюк С. П. - Особливості ресторанного маркетингу в Україні (2017)
Лелюк О. О. - Стратегія фінансування туристичних підприємств (2017)
Мелько Л. Ф. - Туризм у контексті сталого розвитку (2017)
Вихідні дані (2017)
Алімпієв Є. В. - Макропруденційні умови національної безпеки (2018)
Ілюк В. Д. - Місце екологічного картографування в охороні навколишнього середовища та економіці, Шапоренко О. І., Соколова О. Г. (2018)
Кириченко О. С. - Концептуальні засади формування системи забезпечення інформаційної безпеки держави (2018)
Лойко Д. М. - Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на інноваційних засадах (2018)
Оцабрик І. І. - Реформування оборонно-промислового комплексу України: ключові проблеми (2018)
Радіонова І. Ф. - Статистична верифікація оцінювання стабільності публічного сектора національної економіки, Мазуренко О. К. (2018)
Ткаленко С. І. - Біоекономіка як пріоритетний напрям сталого розвитку (2018)
Ткач Д. І. - Зміни у сфері споживання домашніх господарств у 1990-х роках в Угорщині (2018)
Шапоренко О. І. - Обґрунтування типу земель і режимів їх використання в еколого-економічній системі, Соколова О. Г., Гуменюк О. Ю. (2018)
Андрєєва В. А. - Визначення ринкової вартості цінних паперів (корпоративних прав): коментарі та висновки (2018)
Сова О. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні (2018)
Любачівська Р. З. - Етапи еволюції біоекономіки в Європейському Союзі (2018)
Степанкевич К. С. - Моделювання країнової експорт-інтенсивності (2018)
Сімех Д. Р. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств в умовах євроінтеграції (2018)
Степенко А. В. - Європерспективи для українського середнього бізнесу (2018)
Захаров О. І. - Приватна детективна діяльність в системі економічної безпеки підприємства (2018)
Кучмєєв О. О. - Моделювання системи управління логістичними ризиками на торговельних підприємствах (2018)
Федорак В. І. - Стратегія інноваційного розвитку деревообробних підприємств Івано-Франківської області, Ковальчук А. П., Остафійчук О. В. (2018)
Філатов С. А. - Вплив цифрових технологій на ефективність та розвиток агрологістики в Україні, Головченко Л. М. (2018)
Алькема В. Г. - Управління процесом формування контингенту учнів початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу, Фенканін О. А. (2018)
Гончарова О. В. - Маркетинг на ринку освітніх послуг (2018)
Копитко М. І. - Специфіка використання технологій управління в процесі діяльності приватних охоронних структур, Прихідько С. М. (2018)
Naumova O. O. - Teachers’ qualifi cations upgrading in the contemporary conditions, Tsyple M. M. (2018)
Пекна Г. Б. - Бізнес-планування та його роль у сучасних умовах розвитку України, Білокур Г. В. (2018)
Чаюн Н. С. - Особистісно-орієнтовані технології навчання та специфіка їх реалізації в музичних вищих освітніх закладах, Фенканін О. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Дубровна О. В. - Сучасний стан досліджень Agrobacterium-опосередкованої трансформації пшениці , Моргун Б. В. (2018)
Моргун В. В. - Значення стійких сортів озимої пшениці, вивчення джерел і донорів стійкості до шкідників та основних збудників хвороб, Топчій Т. В. (2018)
Косаківська І. В. - Вплив модельованої ґрунтової посухи на ростові характеристики двох споріднених видів пшениць Triticum aestivum L. і Triticum spelta L., Васюк В. А., Войтенко Л. В. (2018)
Кляченко О. Л. - Особливості накопичення пектинових речовин у коренеплодах буряків цукрових (Beta vulgaris L.) (2018)
Присяжнюк Л. М. - Оцінювання поліморфізму сортів картоплі (Solanum tuberosum L.) української селекції за SSR-маркерами, Бородай В. В., Марчук О. О., Захарчук Н. А. (2018)
Резолюція Круглого столу на тему: "Наш спільний захист – вакцинація" (2018)
День гепатиту 2018 (2018)
Мальцев Д. В. - Показания к применению препаратов альфа-интерферонов в клинической практике (2018)
Калюжная Л. Д. - Вправе ли мы забывать о лепре? (2018)
Оновлений календар профілактичних щеплень в Україні. Наказ МОЗ України від 18.05.2018 № 947 (2018)
Ошлянська О. А. - Клінічний випадок туберкульозу опорно-рухового апарату в дитини, Дорошенко А. О., Арцимович А. Г. (2018)
Останина Т. Г. - Туберкулезный сакроилеит, Евстигнеев И. В., Черный В. И. (2018)
Рекомендації EASL (Європейська асоціація з вивчення хвороб печінки) щодо лікування гепатиту С, редакція 2018 р. (2018)
Роль антагоністів лейкотрієнових рецепторів у терапії бронхіальної астми та алергічного риніту (2018)
Резолюція І Міжнародного конгресу "Раціональне використання антибіотиків. Antibiotic resistance STOP!" (Київ, 15–16 листопада 2018 р.) (2018)
Чернюк Н. В. - Можливості біологічної терапії у веденні хворих на бронхіальну астму, Яцишин Р. І., Камінський В. Я. (2018)
Ходош Э. М. - Бронхоэктазы, или бронхоэктатическая болезнь (2018)
Sandeep Kapur - Атопічний дерматит, Wade Watson, Stuart Carr (2018)
Expert laser meeting 2018 (2018)
Вакцинний Саміт 2018. Нові виклики для системи громадського здоров’я. Від запобігання окремим захворюванням – до покращення здоров’я всього суспільства (2018)
Сучасні можливості мультикомпонентної діагностики алергії: здобутки та перспективи (2018)
Пухлик С. М. - Аллергический ринит у пожилых людей (2018)
Нестерчук В. І. - Наш досвід використання препарату Зіпелор форте для усунення післяопераційного болю у хворих, що перенесли ринохірургічне втручання, Сарнацький К. С., Смагіна Т. В. (2018)
Беляєв К. К. - Святкувальні закономірності. Закони біології подібні до законів фізики – їм все одно, що нам "все одно" (2018)
Фомін О. - V-модель процедури діагностування в умовах неповної апріорної інформації (2018)
Ахмаметьева А. В. - Разработка стеганографического метода погружения дополнительной информации в пространственную область цветных изображений, Коваленко В. В. (2018)
Penko V. - Approach to identifying plagiarism in multilingual texts, Gafar Abdula I. (2018)
Лебедєва О. Ю. - Розробка алгоритмів видалення об’єктів з цифрових зображень, Токар М. І. (2018)
Паулин О. Н. - О балансировке вычислительной нагрузки при распараллеливании решения задачи нахождения покрытия (2018)
Вычужанин В. В. - Распределенный программный комплекс на базе фреймворка apache spark для обработки потоковых big data от сложных технических систем (2018)
Зоріло В. В. - Модифікація алгоритму виявлення штучного підвищення різкості цифрового зображення, Кіосєва О. І., Зоріло І. В. (2018)
Шерфедінов К. Р. - Розробка мобільного додатку для організації прихованого каналу зв'язку в каналі загального користування (2018)
Бобриков С. А. - Модельно-ориентированный синтез комбинированной системы управления нестационарным объектом (2018)
Технічна сторінка (2018)
Зубець М. В. - Золотий скарб бiологічної науки двох тисячолiть, Буркат В. П., Кругляк А. П. (2001)
Жильцов Н. З. - Усовершенствование технологии глубокого замораживания семени быка, Суботин А. Д., Голубь А. С., Чичилов А. В. (2001)
Осташко Ф. І. - До механiзму температурного шоку клiтин, Осташко В. Ф. (2001)
Павленко М. П. - Новi альтернативнi антишоковi компоненти рослинної природи i їхній вплив на крiорезистентнiсть та бiологічні показники статевих клітин бугаїв при крiоконсервації у безжовткових середовищах (2001)
Павленко Б. М. - Результати вивчення крiоконвекторного способу заморожування сперми (2001)
Смирнова О. І. - Методи запобiгання згубної дiї перепадiв осмотичного тиску електролітiв і неелектролiтiв на спермії бугая (2001)
Смирнова О. І. - Використання дрiбнодисперсних кремнеземів у середовищах для кріоконсервації сперми баранів (2001)
Кругляк П. А. - Спосiб тривалого зберiгання інактивованих сперміїв бугаїв при температурi +2 – +15°С, Мельничук С. Д., Маренець М. В., Смирнова О. І., Журавель М. П. (2001)
Журавель М. П. - Вплив гiпоосмолярності на характер і механiзм ушкодження cпepміїв шляхом специфiчної деформацiї їх (2001)
Журавель М. П. - К истории проблемы хранения спермы производителей посредством ангидробиоза (2001)
Буркат В. П. - Спосіб рацiонального використання сперми бугаїв-лiдерів, Бегма Л. О., Бегма А. А., Кругляк П. А. (2001)
Сивопляс В. В. - Пути снижения экономических затрат при длительном хранении спермы быков­производителей в замороженном состоянии (2001)
Кругляк А. П. - Якiсть замороженої сперми, що зберiгалася понад 40 рокiв (2001)
Кругляк А. П. - Спосiб ефективного використання бугаїв, Зеленська Т. І. (2001)
Суржанська Я. Ю. - Комп'ютерний метод оцiнки рухливості сперміїв, Медведовський О. В., Горбунов Л. В. (2001)
Шарапа Г. С. - Рацiональне використання бугаїв i сперми (2001)
Бусенко О. Т. - Розвиток сім'яників у бугайцiв за piзниx рівнiв годівлi (2001)
Сірацький Й. З. - Закономірності формування вiдтворної здатності у бугаїв-плiдників чорно-рябої породи, Федорович Є. І. (2001)
Кадиш В. О. - Динамiка становлення статевої функцiї у бугаїв абердин-ангуської породи, Сірацький Й. З. (2001)
Сагло О. Ф. - Вплив янтарнокислого натрію на репродуктивну функцiю кнурiв-плiдникiв, Фоломєєв В. З., Опришко Н. М. (2001)
Полупан Ю. П. - Інтегральнi методи прогнозування спермопродуктивностi бугаїв (2001)
Коропець Л. А. - Повторюваність ознак спермопродукції у бугаїв української м'ясної породи (2001)
Романов Л. М. - Використання лактину для підвищення якості сперми бугаїв, Бойко О. В. (2001)
Шапірко В. В. - Мінливість ознак спермопродукції та запліднювальної здатності сперматозоїдів бугаїв м'ясних порід (2001)
Трофименко А. О. - Фенетика гамет сільськогосподарських тварин, Тараненко А. Г. (2001)
Кузнєцов В. Є. - Перспективи розвитку біотехнологій у тваринництві та медицині в Україні (2001)
Горбунов Л. В. - Розробка ефективних технологій кріоконсервації статевих клітин та ембріонів ссавців у широкому діапазоні швидкостей заморожування, Безуглий М. Д. (2001)
Горбунов Л. В. - Визначення критичної зони кристалоутворення внутріклітинного середовища у ембріонів миші при високих та надвисоких швидкостях заморожування-відтаювання, Морозова І. А. (2001)
Трохименко Г. Г. - Вивчення проникності цитоплазматичних мембран ооцитів свині до кріопротекторів, Безуглий М. Д. (2001)
Дудчак В. О. - Вплив бiологiчно-активних речовин на гiстоморфологічнi показники репродуктивних органiв та приживлення деконсервованих ембрiонiв у телиць (2001)
Гаджієв О. І. - Енуклеація ооцитів великої рогатої худоби, які дозріли in vitro до метафази II (2001)
Гузеватий О. Є. - Кріоконсервування ооцитів корів з різним кумулюсом, Троцький П. А. (2001)
Ковтун С. І. - Вплив видалення сiм'яної плазми перед заморожуванням еякульованих сперматозоїдів бугая на ефективнiсть отримання зародків великої рогатої худоби in vіtro (2001)
Кузнецов В. Є. - Ефективнiсть використання епiдидимальних сперматозоїдів при отриманнi зародкiв сiльськогосподарських тварин поза органiзмом, Мелешко Н. Я. (2001)
Косенюк Ю. М. - Приготування сухоповiтряних препаратів енуклейованих ооцитiв корів (2001)
Кузнєцов В. Є. - Диференцiйне С-забарвлення хромосом ооцитів великої рогатої худоби, Кузнєцова І. Б., Ковтун С. І. (2001)
Кузнєцова І. Б. - Особливості зародкового розвитку партеногенонів великої рогатої худоби, Ковтюх О. О., Остаповець Л. І. (2001)
Лобачова І. В. - Залежність ОРU-вилучення ооцитів кopiв вiд дiаметра аспірацiйної голки (2001)
Лобачова І. В. - Особливості пiдготовки заморожено-вiдталих cпepміїв баранів до інceмiнaції ооцитів in vіtro (2001)
Мезінов О. С. - Кріоконсервація ембріонів овець (2001)
Остаповець Л. І. - Цитоморфолопчні особливості незрiлих ооцитiв свиней (2001)
Ткачова І. В. - Генетичні, iмунологічнi особливості, продуктивність та репродуктивна функцiя близнят великої рогатої худоби, отриманих методом трансплантацiї ембрiонів (2001)
Мирось В. В. - Проблеми збереження породного генофонду свиней України, Ткачов А. Ф., Хватов А. І, Файзулін Р. А., Розсоха Л. В. (2001)
Рубан С. Ю. - Методологія використання генетико­екологiчних моделей для оцiнки реалiзованого генотипу у молочному скотарствi (2001)
Димань Т. М. - Особливостi генетичної структури лебединської породи за бiохiмiчними маркерами, Глазко В. І., Ланін Е.В. (2001)
Корінний С. М. - Генетико-популяцiйний аналіз cтада внутрiшньопородного типу УВБ-1 на основі iмуногенетичного та ДНК-маркерування, Балацький В. М. (2001)
Ганчев М. М. - Раннє прогнозування продуктивних якостей первiсток як метод рацiонального використання генофонду тварин, Бойко М. Ф., Бондаренко Г. П. (2001)
Степанова Н. Ю. - Розповсюдження алелiв RYR1- та GН-генiв у популяцiях свиней рiзних порід, Балацький В. М., Метлицька О. І. (2001)
Бодак Н. Л. - Адаптацiйнi та генетичнi аспекти ефективності довічного використання чорно-рябої молочної худоби, Полупан Ю. П. (2001)
Мельник Ю. Ф. - Імуногенетична експертиза у тваринництві України, Дідик М. В., Подоба Б. Є., Стоянов Р. О. (2001)
Петренко І. П. - Співвідношення статей у потомстві корів залежно від рівня їх молочної продуктивності (2001)
Рудик І. А. - Ефективність добору ремонтних бугайців за спермопродуктивністю їх батьків, Буштрук В. В., Старостенко І. С. (2001)
Тимченко Л. О. - Ангуська худоба в породотворному процесі, Тимченко О. Г. (2001)
Ковтюх С. І. - Вивчення господарсько-корисних ознак української чорно-рябої молочної породи (2001)
Йовенко І. В. - Залежність ефективності селекції від точності оцінки племінної цінності ліній і родин (2001)
Пешук Л. В. - Шляхи підвищення генетичного потенціалу червоної худоби (2001)
Любецький В. Й. - Деякі способи підвищення відтворювальної здатності корів, Яблонський В. А. (2001)
Шеремета В. І. - Функціональний та метаболічний стан жовтого тіла яєчників телиць (2001)
Сірацький Й. З. - Виявлення охоти у корів після застосування естрофану, Демчук С. Ю. (2001)
Церенюк О. М. - Відтворні якості самок української м'ясної породи у поєднанні з кнурами різних генотипів (2001)
Кот В. С. - Біотехнологічні методи кореляції відтворної функції корів і телиць, Коркін В. А. (2001)
Маценко М. І. - Ефективність селекції свиноматок за тривалістю поросності (2001)
Гришина Л. П. - Вплив живої маси свиноматок при першому паруванні на подальшу їх продуктивність (2001)
Маляренко А. А. - Вплив рівня молочної продуктивності на деякі показники відтворної здатності корів (2001)
Бондар А. О. - Фактори, що впливають на багатоплідність овець (2001)
Гетя А. А. - Дослідження фізіологічного стану поросят в умовах дії стресового фактора (2001)
Хом'як О. А. - Вплив генотипу на показники продуктивності та відтворної здатності у тварин української червоно-рябої молочної породи (2001)
Жулінська О. С. - Оцінка реакції овець різних порід на стимуляцію поліовуляції, Смаголь В. М. (2001)
Просяний С. Б. - Динаміка росту матки тільних корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів, Сірацький Й. З. (2001)
Ткачук В. П. - Динаміка вікових змін біохімічних показників крові у тварин різних генотипів м'ясної худоби, Сірацький Й. З., Гузєв І. В., Вишневський В. М. (2001)
Ставецька Р. В. - Тривалість продуктивного використання корів як фактор селекційного та економічного прогресу у молочному скотарстві (2001)
Любинський О. І. - Молочна продуктивність корів різних ліній прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2001)
Дорофеєв Д. Ю. - Динаміка біохімічних показників крові корів української червоно-рябої молочної породи у різні періоди тільності (2001)
Пахолок А. А. - Порівняльна оцінка молочної продуктивності і відтворної здатності корів української чорно-рябої молочної і датської чорно-рябої порід, Савчук О. В. (2001)
Москалюк Б. В. - Продуктивні якості корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2001)
Шевченко О. Б. - Залежність інтенсивності росту, активності гуморальних факторів природної резистентності і здоров'я свиней від мікроклімату приміщень (2001)
Коваленко Б. П. - Новий заводський тип свиней великої білої породи (2001)
Гетя А. А. - Продуктивність молодняку свиней полтавської м'ясної породи, отриманого від гетерогенного підбору батьківських форм (2001)
Цуп В. І. - Характер та особливості успадкування основних селекційних ознак коровами української червоно-рябої породи, Тихонова Б. Є., Ящук Т. С., Жукорський О. М. (2001)
Цуп В. І. - Ефективність використання бугаїв-плідників різної селекції при удосконаленні української червоно-рябої породи, Жукорський О. М., Ящук Т. С., Тихонова Б. Є. (2001)
Жукорський О. М. - Ефективність використання бугаїв м'ясних порід української селекції у промисловому схрещуванні, Гець Н. В., Тихонова Б. Є., Демчук Н. М. (2001)
Цуп В. І. - Завдання і перспективи створення нової породи коней в Україні, Власюк М. С., Скалюк І. М. (2001)
Яценко Л. І. - Протеїнове живлення і продуктивність свиноматок (2001)
Кунах В. А. - Започаткування генетичних та генетико-селекційних досліджень в Україні (до 100 річчя від часу заснування Національної академії наук України) (2018)
Ведмедева К. В. - Наследования признака ветвления в коллекции подсолнечника (Helianthus annuus L.) (2018)
Герман Е. Ю. - Формирование эффекта свидетеля в корневой меристеме проростков при совместном проращивании облученных и необлученных семян (2018)
Городнянский И. Д. - Влияние подавления внутренней микрофлоры тетрациклином на уровень проявления гибридного дисгенеза Drosophila melanogaster, Воробьева Л. И. (2018)
Горпинченко М. Ю. - Характеристики Чернігівської популяції за даними прізвищ, Атраментова Л. О. (2018)
Дронська Х. А. - Моделювання хвороби Паркінсона на D. melanogaster: оксидативний стрес та роль ізогенізації трансгенних ліній, Явдик Х. М., Стасик О. Г., Матійців Н. П. (2018)
Караман Г. С. - Вплив температури на личинковій стадії розвитку на тривалість життя Drosophila melanogaster, Вайсерман О. М., Писарук А. В., Кошель Н. М., Мєхова Л. В., Козерецька І. А. (2018)
Козак Н. А. - Показатели естественного отбора в Харьковской популяции, Атраментова Л. А. (2018)
Пасічник Т. В. - Білковий поліморфізм компонентів схрещування при створенні пшеничних ліній з інтрогресіями від Triticum migushovae Zhir., Антонюк М. З., Тернавська Т. К. (2018)
Проніна О. В. - Вплив втрати мітохондріальної ДНК на розвиток складних структурованих колоній штаму SK1 дріжджів Saccharomyces cerevisiae, Рушковський С. Р., Моргун Б. В., Демідов С. В. (2018)
Торяник В. М. - Фенотипічний поліморфізм Harmonia axiridis Pall. як інвазійного виду на території села Велика Чернеччина Сумського району Сумської області, Міронець Л. П. (2018)
Gorenskaya O. V. - The lifespan of starving flies of different Drosophila melanogaster stocks: effects of caffeine and He-Ne laser light, Filiponenko N. S., Shckorbatov Yu. G. (2018)
Karelov A. V. - Genotyping of Ukrainian common wheat cultivars using the marker of the Lr48 gene conferring moderate resistance to leaf rust, Kozub N. A., Sozinov I. A. (2018)
Антоненко С. В. - Аналіз клітинної локалізації РН доменa Bcr-Abl з білком USP1 та розробка програми для оцінки їх сайтів фосфорилювання, Гур'янов Д. С., Кравчук І. В., Телегєєв Г. Д. (2018)
Антонюк М. З. - Мінливість у послідовності гена Glu1 у популяціях пирію середнього як можлива адаптивна ознака, Єфіменко Т. С., Терновська Т. К. (2018)
Балашенко Н. А. - Генотипирование участка мтДНК представителей подсемейства Cetoniinae, Семеняк А. А., Корнилова А. С., Сенкевич И. А., Прищепчик О. В., Дромашко С. Е. (2018)
Воронова Н. В. - Вариабельность генов CYP4 и CYP6 у тлей Aphis fabae mordvilkoi Börner & Janisch, 1922, Воробьёва М. М., Бондаренко Ю. В. (2018)
Геращенко Г. В. - PTEN-пов’язані зміни експресії генів у пухлинах передміхурової залози людини, Григорук О. В., Мевс Л. В., Кашуба В. І. (2018)
Данкевич Л. А. - Генетичне профілювання бактерій роду Pseudomonas, що уражують бобові культури (2018)
Дромашко С. Е. - Молекулярно-генетическое тестирование пресноводных видов и пород животных (рыбы, раки, моллюски), Слуквин А. М., Конева О. Ю., Ровба Е. А., Сасинович М. А., Шевцова С. Н. (2018)
Іващук Б. В. - Молекулярно-генетичний аналіз зразків пшениці українського та закордонного походження на наявність генів стійкості до стеблової іржі, Пірко Я. В., Співак С. І., Ємець А. І., Калафат Л. О., Карелов А. В., Козуб Н. О., Блюм Я. Б. (2018)
Маменко Т. П. - Електрофоретичні спектри та активність пероксидази у рослинах пшениці різних сортів, Сірант Л. В., Дикун М. О., Починок В. М. (2018)
Матвєєва А. С. - Фактор транскрипції SMAD4 локалізовано у цитоплазмі В-клітин пацієнтів, хворих на хронічний лімфолейкоз (ХЛЛ), Ковалевська Л. М., Кашуба О. В. (2018)
Михайлова М. Е. - Брахиспина – наследственная аномалия, снижающая плодовитость крупного рогатого скота, Киреева А. И., Романишко Е. Л. (2018)
Нестеренко О. Г. - Зміна експресії білків під час взаємодії сигнальних систем у проростків гороху під впливом стресових факторів, Літвінов С. В., Рашидов Н. М. (2018)
Оленева В. Д. - Экспрессия кинезинов, вовлеченных в развитие аутофагии у Arabidopsis thaliana, и вклад ацетилирования тубулина во взамодействие белка Atg8 с микротрубочками, Литвин Д. И., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2018)
Півень О. О. - Оптимізація методу ChIP для дослідження регуляції генів-мішеней канонічного ВНТ сигналінгу у новонародженому серці (2018)
Піскун Р. П. - Геном як вища інформаційна характеристика біологічних видів, Шкарупа В. М., Гринчак Н. М., Спрут О. В., Васенко Т. Б. (2018)
Рабоконь А. М. - Поліморфізм довжин інтронів генів β-тубуліну у білоруських ландрас Linum usitatissimum L., Пірко Я. В., Калафат Л. О., Гузенко Є. В., Богданова М. В., Сакович В. І., Лемеш В. А., Блюм Я. Б. (2018)
Радченко О. М. - Поліморфізм альфа-амілаз м’якої пшениці, Сірант Л. В., Дикун М. О. (2018)
Созінова О. І. - Геномна специфічність праймерів до пуроіндолінових генів, Козуб Н. О., Созінов І. О., Блюм Я. Б. (2018)
Урбанович О. Ю. - Изучение полиморфизма гена MDP0000151428 среди сортов и видов яблони, Кузмицкая П. В. (2018)
Ostash B. O. - Elucidation of the genetic mechanisms contributing to moenomycin resistance in actinobacteria, Yushchuk O. S., Koshla O. T., Rebets Y., Ostash I. S., Sehin Y. V., Busche T., Kalinowski J., Muth G., Fedorenko V. O. (2018)
Білинська О. В. - Вплив трофічних, осмотично активних та гелеутворювальних компонентів живильного середовища на прямий ембріоїдогенез у культурі пиляків in vitro ярого ячменю, Дульнєв П. Г. (2018)
Булко О. В. - Уведення в культуру in vitro синюхи блакитної Polemonium caeruleum L. та скорцонери іспанської Sсorzonera hispanica L., Льошина Л. Г. (2018)
Гончарук О. М. - Отримання генетично-модифікованих рослин пшениці з гетерологічним геном орнітин-δ-амінотрансферази, Дубровна О. В. (2018)
Деркач К. В. - Здатність до калусогенезу in vitro у ліній кукурудзи плазми Ланкастер за варіювання умов довкілля, Борисова В. В., Маленький В. О., Сатарова Т. М. (2018)
Дмитрук О. В. - Вивчення механізмів деградації фруктозо-1,6-бісфосфатази у метилотрофних дріжджів Pichia pastoris, Булботка Н. В., Сибірний А. А. (2018)
Жук І. В. - Комбінована дія донора NO та ферулової кислоти для індукування стійкості Triticum aestivum проти Septoria tritici, Дмитрієв О. П., Лісова Г. М., Кучерова Л. О. (2018)
Жук В. В. - Адаптація рослин кукурудзи до хронічного ультрафіолетового опромінення, Міхєєв О. М., Овсяннікова Л. Г. (2018)
Замбріборщ І. С. - Генотипові особливості морфогенетичних реакцій сортів і гібридів F1 пшениці озимої м’якої за проходження різних етапів андрогенезу in vitro, Шестопал О. Л., Бойко М. С. (2018)
Ковтун С. І. - Використання нанобіотехнологічних методів для оптимізації технології культивування ооцитів корів поза організмом, Зюзюн А. Б., Щербак О. В., Троцький П. А. (2018)
Комісаренко А. Г. - Частота інтеграції Т-ДНК за генетичної трансформації тютюну (Nicotiana tabacum L.), Михальська С. І., Христа О. О. (2018)
Кондрацкая И. П. - ДНК паспортизация сортообразцов и гибридов многолетних злаковых трав, Юхимук А. Н., Чижик О. В., Решетников В. Н., Столепченко В. А., Васько П. П. (2018)
Кравець Н. Б. - Мікроклональне розмноження та калюсогенез деяких видів роду Carlina L., Тулайдан Н. В., Мосула М. З., Дробик Н. М. (2018)
Лук’янчук В. В. - Клонування послідовності гомологічного crt-кластера в Streptomyces globisporus 1912-бп, Поліщук Л. В. (2018)
Мацевич Л. Л. - Оптимізація виготовлення клітиновмісних дермальних покриттів для лікування опіків на моделі in vivo, Папуга О. Є., Рубан Т. П., Берегова Т. В., Лукаш Л. Л. (2018)
Михальська С. І. - Генетична трансформація in planta пшениці озимої (Triticum aestivum L.), Комісаренко А. Г., Курчій В. М., Тищенко О. М. (2018)
Овчаренко О. О. - Отримання трансгенних рослин картоплі (Solanum tuberosum L.), що містять антизмістовну послідовність гена проліндегідрогенази, Рудас В. А., Щербак Н. Л., Кучук М. В. (2018)
Пикало С. В. - Рівень плоїдності рослин-регенерантів тритикале, отриманих шляхом селекції in vitro на стійкість до абіотичних стресів, Дубровна О. В. (2018)
Пчеловська С. А. - Вплив передпосівного опромінення насіння ромашки лікарської на накопичення флавоноїдів, Літвінов С. В., Шиліна Ю. В., Листван К. В., Жук В. В., Соколова Д. О., Тонкаль Л. В., Саливон А. Г., Несторенко О. Г. (2018)
Сергеева Л. Е. - Клеточная селекция с ионами тяжелых металлов для отбора форм пшеницы и кукурузы, устойчивых к осмотическим стрессам, Бронникова Л. И. (2018)
Цуварєв О. Ю. - Неканонічні ДНК-зв’язувальні властивості потенційних компонентів протипухлин-ної композиції (цитокін AIMP1/p43, лектин SNA, ізатізон), які здатні впливати на різні мішені, Старожук О. В., Карпова І. С., Пальчиковська Л. Г., Заїка Л. А., Ширіна Т. В., Лило В. В., Корнелю О. І. (2018)
Dzanaieva L. S. - Transcriptional factor Cat8 is involved in regulation of xylose fermentation in engineered Saccharomyces cerevisiae, Dmytruk K. V., Sibirny A. A. (2018)
Карпов П. А. - Застосування високопропускного віртуального скринінгу в Грід для пошуку нових інгібіторів тубуліну фітопатогенних грибів, Демчук О. М., Раєвський О. В., Ожерєдов С. П., Співак С. І., Самофалова Д. О., Блюм Я. Б. (2018)
Карпов П. А. - Оцінка структурних особливостей взаємодії глазіовіаніну А з α-, β- та γ тубулінами людини, Співак С. І., Раєвський О. В., Нипорко О. Ю., Ожерєдов С. П., Блюм Я. Б. (2018)
Підпала О. В. - Аналіз ортологів гена MGMT людини у найпростіших еукаріот, Лукаш Л. Л. (2018)
Атраментова Л. А. - Курс антропогенетики в классическом университете (2018)
Бородіна К. І. - Модель методичної системи навчання генетики в 10 класі за програмою "Біологія і екологія", Кмець А. М. (2018)
Гуменюк Г. Б. - Геній Джеймса Уотсона (до 90-річчя від дня народження), Мосула М. З., Чень І. Б., Дробик Н. М. (2018)
Лавров В. В. - Методологічні проблеми біотичної діагностики антропогенної трансформації лісових екосистем за рівнями організації життя, Блінкова О. І. (2018)
Михеев А. Н. - Эволюция биотических и биокосных систем стохастического и структурного типа, Протасов А. А. (2018)
Эткало Е. Н. - Не забытое имя В. П. Эфроимсона (1908–1989) (2018)
Гамаюнова В. В. - Формування врожаю тритикале ярого залежно від фону живлення та передпосівного оброблення насіння, Сидякіна О. В., Дворецький В. Ф. (2018)
Бойко М. В. - Ентомопатогени bacillus thuringiensis як основа біотехнологічних препаратів широкого спектру дії, Патика М. В., Патика Т. І. (2018)
Ковальов В. Б. - Вирощування луб’яних культур на радіоактивно забруднених грунтах, Деребон І. Ю., Фещенко В. П. (2018)
Венгер О. В. - Агроекологічне регулювання ураження хмелю кореневими гнилями, Федорчук Н. А., Овезмирадова О. Б. (2018)
Гамаюнова В. В. - Водоспоживання соняшнику залежно від застосування біопрепаратів за вирощування в умовах Південного Степу України, Кудріна В. С. (2018)
Дідора В. Г. - Вплив елементів органічної технології вирощування на продуктивність сої в умовах Полісся України, Деребон І. Ю., Бондар О. Є., Власюк М. В. (2018)
Кравчук М. М. - Забур’яненість та продуктивність посівів пшениці озимої залежно від агротехнологій з елементами біологізації в умовах Полісся, Кропивницький Р. Б., Санін В. А., Боцян М. Ю. (2018)
Башинська І. Л. - Екологічна оцінка ефективності очищення питної води на водопровідних спорудах КП "Житомирводоканал" (2018)
Доктор Н. М. - Ефективність симбіотичної діяльності рослин квасолі звичайної за внесення мінеральних добрив та інокуляції насіння (2018)
Коваленко О. А. - Продуктивність сорго цукрового залежно від сортових особливостей та різних норм висіву насіння в умовах природного зволоження півдня України, Чернова А. В., Кутнях Л. В. (2018)
Пелехата Н. П. - Особливості вкорінення відсадків універсальної підщепи УУПРОЗ-6 у маточнику, Пелехатий В. М. (2018)
Борисенко В. І. - Вплив гербіцидів на вміст органів вегетативного розмноження бур’янів у ґрунті, Руденко Ю. Ф. (2018)
Квасніцька Л. С. - Продуктивність гречки у короткоротаційних сівозмінах Правобережного Лісостепу, Тимощук Т. М. (2018)
Рудік О. Л. - Вплив строків сівби та норм висіву на продуктивність льону олійного, Мринський І. М. (2018)
Чорнявська І. Р. - Вплив захисних лісових насаджень південної залізниці на розподіл снігового покриву, Гупал В. В. (2018)
Григоришин Є. В. - Закономірності росту надземної фітомаси ехінацеї блідої (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) прегенеративного періоду онтогенезу, Поспєлов С. В., Гордєєва О. Ф. (2018)
Кирилюк В. П. - Формування бур’янового компоненту агрофітоценозу гірчиці білої залежно від агротехнічних заходів, Тимощук Т. М., Шульга С. Ю. (2018)
Ковтун Т. В. - Формування продуктивності гібридів соняшника за різних умов живлення, Гарбар Л. А., Кнап Н. В. (2018)
Касаткіна Т. О. - Перспективи та особливості вирощування ячменю ярого на півдні України, Гамаюнова В. В. (2018)
Скрильник Є. В. - Розрахункові моделі балансу гумусу як показника агроекологічної стабільності організації землекористування (огляд), Гетманенко В. А., Кутова А. М. (2018)
Вимоги (2018)
Содержание (2018)
Рибалка О. І. - GPC-B1 (NAM-B1) ген як новий генетичний ресурс у селекції пшениці на підвищення вмісту білка в зерні та мікроелементів, Моргун Б. В., Поліщук С. С. (2018)
Мельникова Н. Н. - Ризосферные микроорганизмы как фактор регулирования формирования бобово-ризобиального симбиоза, Михалкив Л. М., Омельчук С. В., Береговенко С. К. (2018)
Radenovic C. N. - The study by the methods of infrared spectroscopy of the stretching and twisting vibrations of chemical bonds in functional groups of organic compounds contained in grains of maize inbred lines, Maksimov G. V., Shutova V. V., Delic N. S., Milenkovic M. V., Pavlovic M. D., Beljanski M. V. (2018)
Ліханов А. Ф. - Вплив оксикоричних i оксибензойних кислот на синтез пластидних пiгментiв i фенольних сполук у листках винограду (Vitis vinifera) in vitro, Середа О. В., Кляченко О. Л., Мельничук М. Д. (2018)
Воробей Н. А. - Стратегiя добору бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum за полiпшеним симбiотичним фенотипом, Коць С. Я. (2018)
Павлище А. В. - Симбiотичнi властивостi та насiннєва продуктивнiсть сої у польових умовах за рiзних способiв обробки насiння фунгiцидами, Якимчук Р. А., Омельчук С. В., Жемойда А. В., Коць С. Я. (2018)
Колядич О. І. - Історико-економічний сегмент сучасної парадигми економічної науки (2018)
Другова Є. В. - Зростання ролі інформаційних технологій в соціально-економічній сфері сучасного суспільства (2018)
Дмитрієва Н. О. - Динаміка та структура світової електронної торгівлі (комерції): аналіз трансформацій (2018)
Ткач Д. К. - Шляхи удосконалення функціонування вітчизняного енергетичного ринку в умовах виходу на зовнішні ринки (2018)
Лисюк В. - С. Динаміка та структура бюджетних видатків та їх вплив на макроекономічні пропорції (2018)
Панков М. М. - Зміст інвестиційного процесу та механізм інвестиційного регулювання (2018)
Postoienko K. - State regulation of social standards and food basket in Ukraine (2018)
Сова О. Ю. - Основні тренди страхового ринку України (2018)
Мошляк І. О. - Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність (2018)
Тулуш Л. Д. - Податкове стимулювання розвитку птахівництва в Україні (2018)
Даценко Ю. М. - Вплив відновлювальної енергетики на взаємодії у суспільстві та економіку (2018)
Плетенецька С. М. - Економіка використання водних ресурсів: екологічний аспект, Яценко В. С. (2018)
Терон І. В. - Вплив соціального капіталу на стабільність розвитку ринку праці: контекст безпеки (2018)
Гребень С. Є. - Сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні та її фінансування (2018)
Карюк В. І. - Компетентністний підхід до управління розвитком кадрового потенціалу підприємства (2018)
Петрова І. Л. - Розвиток інноваційної діяльності в організаціях освітньої сфери, Сивка О. В. (2018)
Hisham S. - The role of Total Quality Management implementation on production rates at Libyan Iron & Steel Company "LISCO" (2018)
Паращенко Л. І. - Управління загальною середньою освітою на засадах м‘якої системної методології П.Чекланда (2018)
Кофанов О. Є. - Комплекс маркетингових стратегій стартап-проектів та побудова математичних моделей прогнозування їх успішності на ринку науково-технічної продукції (2018)
Луценко К. О. - Актуальні тенденції розвитку комунікацій в системі маркетингу, Луценко В. Ю. (2018)
Денисенко М. П. - Сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні та взаємозв‘язок з економічною безпекою закладів вищої освіти, Бреус С. В. (2018)
Захаров О. І. - Інновації в системі економічної безпеки підприємств (2018)
Коваленко В. В. - Ризики в системі економічної безпеки підприємства та засоби їх нейтралізації (2018)
Лаптєв М. С. - Вплив факторів внутрішнього середовища на економічну безпеку приватного закладу вищої освіти (2018)
Сугак Т. О. - Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємства (2018)
Яровой Т. С. - Формування концепції громадянської безпеки держави (2018)
Khaustova Y. - Organization of Open Innovative Structures in higher education institutions, Shevchenko L., Lebediev M. (2018)
Бєлова О. І. - Інноваційна активність персоналу та способи її стимулювання на підприємстві (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Кондрацкая И. П. - Физиолого-биохимическая и молекулярно-генетическая характеристика межродового гибрида житняка гребенчатого (Аgropyron cristatum L.) с райграсом пастбищным (Lolium perenne L.), Юхимук А. Н., Столепченко В. А., Чижик О. В., Беляй М. О., Васько П. П., Решетников В. Н. (2018)
Рибаченко Л. І. - Реакція симбіотичних систем сої різної ефективності на посуху та застосування екзогенного лектину як протектора її негативної дії, Коць С. Я., Мельник В. М., Рибаченко О. Р. (2018)
Хоменко І. М. - Вплив кадмію і наночастинок есенціальних металів на параметри антиоксидантного метаболізму рослин салату, Косик О. І., Таран Н. Ю. (2018)
Ковзунова О. В. - Культивирование in vitro расторопши пятнистой (Silybum marianum L.) белорусской и венгерской селекции, Решетников В. Н. (2018)
Кругляк Ю. М. - Дослідження продихових апаратів рослин роду Deutzia Thunb. у зв'язку з їх посухостійкістю в умовах північної частини Лісостепу України (2018)
Тигова А. В. - Направленность наследственных изменений льна (Linum humile Mill.) под действием новых производных диметилсульфата, Сорока А. И. (2018)
Олійник Т. М. - Розробка елементів технології іn vitro добору посухостійких регенерантів картоплі, Захарчук Н. А. (2018)
Коць С. Я. - Веденичова Н. П., Косаківська І. В. Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання. К.: Наш формат, 2018. - 200 с. (2018)
Хлібний достаток країни — мета наукового пошуку. Доповідь академіка НАН України В.В. Моргуна на Загальних зборах з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України (2018)
Білий О. А. - Перспективи розвитку системи супутникового зв’язку ЗСУ, Шолудько В. Г., Малих В. В., Гай Ю. І. (2018)
Вакуленко О. В. - Застосування когнітивних карт в управлінні телекомунікаційними мережами спеціального призначення, Османов Р. Н., Шевченко В. І. (2018)
Гаврилюк О. Г. - Методика порівняльного аналізу засобів криптографічного захисту що плануються на прийняття для постачання в Збройні сили України, Бондаренко Т. В. (2018)
Holovko D. - The method of automated analysis of web-sites for the purpose control point deviation of sight on the basis of associative algorithm, Holovko O., Bieliakov R., Karlovskiy I. (2018)
Дворник В. Н. - Структура та склад апаратних технічного забезпечення модульного типу тактичної ланки управління, Мусієнко В. А., Івченко М. М., Ткач В. О. (2018)
Жук О. В. - Вимоги до параметрів об’єктів моніторингу в тактичних безпроводових сенсорних мережах, Романюк В. А., Степаненко Є. О., Стрела Т. С. (2018)
Калантаєвська С. В. - Аналіз дестабілізуючих факторів для багатоантенних систем військового радіозв’язку (2018)
Кузавков В. В. - Аналіз методів оцінки електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку розташованих на локальному об’єкті, Зарубенко А. О. (2018)
Куцаєв В. В. - Методика оцінки кібернетичної захищеності інформаційно-телекомунікаційного вузла зв’язку, Радченко М. М., Козубцова Л. М., Терещенко Т. П. (2018)
Марилів О. О. - Аналіз методів управління потоками даних в мобільних радіомережах на транспортному рівні моделі OSI, Сова О. Я., Лукіна К. В., Олексенко В. П. (2018)
Ляшенко Г. Т. - Розрахунок електромагнітної сумісності станцій WiMAX, Бондаренко Т. В., Чередниченко О. Ю. (2018)
Рибка С. В. - Методика квантування коефіцієнтів передаточної функції цифрових фільтрів на основі частотної вибірки, Корольов А. П. (2018)
Романюк А. В. - Задачi управління збором даних мониторингу БпЛА в безпроводових сенсорных мережах (2018)
Скулиш М. А. - Принцип прогнозування необхідного віртуального ресурсу хмарної системи для оператора мобільного зв’язку, Романов О. І., Нестеренко М. М. (2018)
Чевардін В. Є. - Перспективи розвитку криптографічних генераторів псевдовипадкових послідовностей стійких до квантового криптоаналізу, Шкіцькій В. В., Пономарьов О. А. (2018)
Моргун В. В. - Внесок Інституту фізіології рослин і генетики НАН України в розвиток української науки (присвячено 100-річному ювілею Національної академії наук України), Коць С. Я. (2018)
Швартау В. В. - Вміст мікроелементів у рослинах озимої пшениці за дії ретардантів, Михальська Л. М., Маковейчук Т. І. (2018)
Якуба І. П. - Малатдегідрогеназна система зелених листків рослин сільськогосподарських культур за нестачі мангану й позакореневого підживлення мікроелементом, Паузер О. Б. (2018)
Маковейчук Т. І. - Вплив ретардантів — похідних циклогександіонів на продуктивність пшениці озимої, Михальська Л. М., Швартау В. В. (2018)
Morderer Ye. Yu. - Effectiveness of auxin-like herbicide halauxifen-methyl mixtures with other herbicides for Canada thistle (Cirsium arvense) control in wheat crops, Sychuk A .M., Rodzevych О. P., Pavlenko V. V., Sarbash О. M. (2018)
Горова Т. К. - Генетико-біохімічні характеристики селекційного матеріалу моркви м'ясистої, Гаврилюк М. М., Могильна О. М., Сергієнко О. Ф., Підлубенко І. М., Леонова К. П. (2018)
Заіменко Н. В. - Особливості формування органічної речовини в ініціальних ґрунтах Прибережної Антарктики, Бедернічек Т. Ю., Лоя В. В., Михальська Л. М., Швартау В. В. (2018)
Вакерич М. М. - Фітотоксичний ефект урбаноземів Ужгорода за умов інтенсивного впливу викидів автотранспорту, Швартау В. В., Гасинець Я. С., Боднарюк Р. М., Король М. В., Васильняк К. В. (2018)
Содержание тома 50 (2018)
Регейло І. - Фундаментальні цінності європейського простору вищої освіти (2010 – 2018 рр.): пріоритетні орієнтири діяльності науково-педагогічних працівників (2018)
Даниско О. - Роль змішаного навчання в трансформації сучасної вищої освіти (2018)
Соколова І. - Мета-профіль освітньої програми підготовки менеджерів освіти: результати фокус-дослідження (2018)
Ракітянська Л. - Сутність та зміст поняття "емоційний інтелект (2018)
Ошуркевич Н. - Генеза та сутнісний зміст професійного самовизначення особистості (2018)
Захарова В. - Модель формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців із стоматології, Кульбашна Я. (2018)
Галицька М. - Поліваріантність ролей викладача іноземної мови для професійних цілей, Рекун Н. (2018)
Revenko V. - The use of training courses in the development of future english teachers’ foreign language communicative competence (2018)
Синекоп О. - Система вправ для диференційованого навчання майбутніх іт-фахівців професійно орієнтованого англомовного монологу (2018)
Різник В. - Формування професійної компетентності майбутніх товарознавців у процесі проходження виробничої практики, Гора Н. (2018)
Строілова Д. - Підготовка майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій (2018)
Корнят В. - Статеве виховання школярів як складова діяльності соціального педагога в школі (2018)
Бордюг Ю. - Модель формування готовності вихователів до роботи з дітьми в умовах спеціальних груп закладів дошкільної освіти (2018)
Лозинська С. - Формування особистості дошкільника засобами народної іграшки, Сасик О. (2018)
Савчин О. - Формування у дітей старшого дошкільного віку умінь будувати розповіді різного типу (2018)
Маркин С. П. - Ступенчатая модуляция нейропластичности (2018)
Дзяк Л. А. - Особенности клинической манифестации артериовенозных мальформаций головного мозга в различных возрастных группах, Цуркаленко Е. С. (2018)
Бачинська Н. Ю. - Показники церебральної гемодинаміки та когнітивної діяльності у хворих із хронічною ішемією мозку та метаболічним синдромом, Копчак О. О., Єна Л. М. (2018)
Лісяний М. І. - Нейроімунологічні аспекти атерогенезу у створенні новітніх методів лікування при цереброваскулярній патології, Кузнецов В. В., Паламарчук І. С. (2018)
Самойлова Г. П. - Клініко-нейрофізіологічна характеристика міастенії залежно від структури тимуса (2018)
Чабан О. С. - Деменції: сучасні підходи до діагностики й лікування, Хаустова О. О. (2018)
Бурчинский С. Г. - Современная стратегия комбинированной фармакотерапии деменций, Райченко Е. В., Покровенко И. В., Тихоненко О. А. (2018)
Иванова М. Ф. - Осложнение ликворошунтирующей операции у пациентки с нормотензивной гидроцефалией в практике невролога (на примере клинического случая), Семенова А. В., Кондратюк В. В., Шульженко Д. В. (2018)
Сеченов И. М. - Рефлексы головного мозга. Глава вторая. Произвольные движения (2018)
Медичні події (2018)
Підпала О. В. - Академік Андрій Опанасович Сапєгін (до 135-річчя від дня народження), Кунах В. А. (2018)
Базалій В. В. - Створення сортів пшениці різного типу розвитку, адаптованих для різних умов вирощування, Бойчук І. В., Лавриненко Ю. О., Базалій Г. Г., Домарацький Є. О., Ларченко О. В. (2018)
Барановський Д. І. - Глобалізація в голштинізації: досягнення і генетичні небезпеки, Хохлов А. М., Данілова Т. М. (2018)
Блюм Р. Я. - Комплексна оцінка особливостей складу олії з насіння редьки олійної та її врожайного потенціалу як нової високопродуктивної сировини для дизельного біопалива, Лантух Г. В., Голубець О. В., Рахметова С. О., Ємець А. І., Рахметов Д. Б., Блюм Я. Б. (2018)
Бугайов В. Д. - Росана – новий сорт люцерни посівної (Medicago sativa L.), Горенський В. М., Мамалига В. С., Максімов А. М. (2018)
Бушулян О. В. - Генотипова реакція та стабільність урожаю сортів нуту (Cicer arietinum L.) за роками випробування, Стельмах А. Ф., Ламарі Н. П., Файт В. І. (2018)
Вировець В. Г. - Збільшення вмісту олії, як невідкладне завдання селекції конопель, Лайко І. М., Кириченко Г. І., Верещагін І. В., Міщенко С. В., Бірюкова Т. С., Супрун О. Г., Лютенко В. С. (2018)
Галаєв О. В. - Гени гібридного некрозу у сортів м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) України, Галаєва М. В. (2018)
Жарікова Д. О. - Характеристика мутантних ліній сої за локусами Satt100 та Satt319, зчеплених з геном E7, Чеботар Г. О., Вільгота М. В., Темченко І. В., Чеботар С. В. (2018)
Жмурко В. В. - Влияние продолжительности фотопериода на формирование плодов у сортов сои (Glycine max (L.) Merr.), Аль-Хамадени Х. Н. Х. (2018)
Жук О. І. - Продуктивність рослин пшениці озимої за умов посухи (2018)
Козаченко М. Р. - Селекційно-генетичні закономірності прояву ознак та ефективність створення сортів ячменю ярого, Васько Н. І., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Солонечна О. В., Важеніна О. Є., Компанець К. В. (2018)
Корнєєва М. О. - Успадкування енергії проростання насіння закріплювачів стерильності цукрових буряків та їх діалельних гібридів, Вакуленко П. І., Андрєєва Л. С., Тимчишин С. М. (2018)
Кулеш С. С. - Активність антиоксидантних ферментів у хлоропластах трансгенних рослин пшениці з дволанцюговим РНК-супресором гена проліндегідрогенази, Дубровна О. В., Соколовська-Сергієнко О. Г., Кірізій Д. А., Прядкіна Г. О., Стасик О. О. (2018)
Лавриненко Ю. О. - Гетерозисні моделі гібридів кукурудзи FAO 150–490 для умов зрошення, Базалій В. В., Вожегова Р. А., Боденко Н. А., Марченко Т. Ю., Михаленко І. В. (2018)
Люцканов П. И. - Генетические маркеры молдавских цигайских и каракульских овец, Машнер О. А., Марзанов Н. С. (2018)
Опалко А. І. - Значення інтродукованих представників роду Prunus L. для селекції декоративної вишні, Поліщук В. В., Опалко О. А., Косар К. П. (2018)
Орловская О. А. - Качество зерна у линий мягкой пшеницы с генетическим материалом Triticum kiharae, Вакула С. И., Хотылева Л. В., Кильчевский А. В. (2018)
Проценко О. В. - Оцінка токсичності та генотоксичності наночастинок Ag2S, синтезованих за допомогою біологічних матриць, на тест-системі Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae), Ясінський Я., Горюнова І. І., Плоховська С. Г., Борова М. М., Постовойтова А. С., Пірко Н. М., Пірко Я. В., Ємець А. І., Демидов С. В. (2018)
Січкар С. М. - Аналіз локусів Glu-1 у зразків малопоширених видів пшениці та їх гібридів, Великожон Л. Г., Дубровна О. В., Моргун Б. В. (2018)
Солоденко А. Є. - Маркери гена AHAS1 для скринінгу та ідентифікації генотипів соняшнику гібридного походження (2018)
Сычева Е. А. - Характеристика генетического полиморфизма и цитологической стабильности образцов Avena sativa L., Avena sterilis L. и их межвидовых гибридов, Дробот Н. И., Бондаревич Е. Б., Соловей Л. А., Халецкий С. П., Дубовец Н. И. (2018)
Тимчук Д. С. - Генетичний аналіз вмісту олеїнової кислоти в олії кукурудзи на основі мутації Sugary-1, Потапенко Г. С., Тимчук Н. Ф., Мужилко В. В. (2018)
Тищенко В. М. - Мінливість ознаки "товщина соломини другого міжвузля" (ТС-2М) сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) різного походження, Дінець О. М. (2018)
Файт В. І. - Фотоперіодична чутливість та Ppd-1 генотипи сортів дворучок м’якої пшениці, Губич О. Ю., Балашова І. А. (2018)
Хаблак С. Г. - Восприимчивость гибридов подсолнечника к новым расам заразихи, Абдуллаева Я. А., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. (2018)
Хохлов А. М. - Походження, доместикация і породи собак, Орєхова В. О. (2018)
Чекалов В. А. - Характеристика генотипів нуту звичайного за генами стійкості до збудника фузаріозу Fusarium oxysporum f. sp. ciceris, Волкова Н. Е. (2018)
Якимчук Р. А. - Ефективність використання мутацій, індукованих на радіаційно забруднених територіях, при поліпшенні сортів озимої пшениці (2018)
Gasimova F. I. - The effect of various NaCl concentrations on morphophysiological properties of bread wheat sprouts (Triticum aestivum L.), Khanishova M. A., Tagiyeva K. R., Azizov I. V. (2018)
Городецька Є. В. - Мутація 6174delT в гені BRCA2 у чоловіків з України, хворих на рак передміхурової залози, Серга С. В., Стаховський Е. О., Кононенко О. А., Стаховський О. Е., Пікуль М. В., Демидов С. В., Козерецька І. А. (2018)
Дибков М. В. - Молекулярно-генетична тест-система для діагностики спадкової гіпогамаглобулінемії, Степановський Ю. С., Чернишова Л. І., Волоха А. П., Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Лапій Ф. І., Дибкова К. М., Телегєєв Г. Д. (2018)
Дубровська Г. В. - Мікросателітні зміни та метилування гена RASSF1 у хворих на нирково-клітинний рак, Онищенко К. В., Перета Л. В., Кашпарова О. В., Григоренко В. М., Скрипкіна І. Я. (2018)
Козовий Р. В. - Генетичні особливості функціонування глутатіонової системи у довгожителів Прикарпаття хворих на коморбітну патологію: артеріальну гіпертензію та остеоартроз, Ковальчук Л. Є., Ерстенюк Г. М. (2018)
Кочерга З. Р. - Цитогенетичні аспекти нестабільності геному у новонароджених різних екологічних районів Івано-Франківської області, Ковальчук Л. Є. (2018)
Лукаш Л. Л. - Восстановление целостности ДНК клеточными репаративными системами (2018)
Міщук Я. М. - Асоціація поліморфізму Arg72Pro гена TP53 (rs1042522) з ризиком розвитку раку сечового міхура в Україні, Харківська Є. В., Серга С. В., Шкляр С. Є., Стаховський О. Е., Стаховський Е. О., Вітрук Ю. В., Кононенко А. А., Демидов С. В., Остапченко Л. І. (2018)
Моісеєнко Є. В. - Аспекти дослідження багаторівневих механізмів адаптації людини до екстремальних умов Антарктики, Розова К. В., Янчий Р. І. (2018)
Ткач І. Р. - Аналіз цитогенетичних досліджень ранніх репродуктивних втрат у залежності від віку матері, Гулеюк Н. Л., Заставна Д. В., Сосніна К. О., Безкоровайна Г. М., Гельнер Н. В. (2018)
Утевская О. М. - Неравномерное распределение гаплогрупп Y-хромосомы в областных популяциях укранцев, Атраментова Л. А. (2018)
Утевская С. В. - Половые особенности заболеваемости и течения экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита у крыс под влиянием пренатального стресса, Гейко В. В. (2018)
Федота О. М. - Дослідження поширеності різних форм іхтіозу в Харківській області, Садовниченко Ю. О., Рощенюк Л. В., Воронцов В. М., Рижко П. П. (2018)
Чорна Л. Б. - Частота спадкових чинників тромбофілії серед жінок з навиковим невиношуванням вагітності, Макух Г. В., Заставна Д. В., Прокопчук Н. В., Гельнер Н. В. (2018)
Швачко Л. П. - ЕМТ-механізм в індукції стовбурового фенотипу мієлопроліферативних лейкемій (2018)
Авксентьева О. А. - Эффекты генов контроля темпов развития растений в формировании индивидуальной продуктивности пшеницы и сои, Зубрич А. И., Васильченко М. С., Шулик В. В. (2018)
Бєлікова О. Ю. - Визначення стійкості азотфіксувальних мікроорганізмів ґрунту Еквадору до токсичних металів (CrO42–, Ni2+, Cu2+), Матвєєва Н. А., Ястремська Л. С., Таширев О. Б. (2018)
Гаврилюк О. А. - Стійкість мікроорганізмів чорноземного ґрунту до розчинних сполук міді, Говоруха В. М., Таширев О. Б. (2018)
Гаджиев Э. С. - Использование ДНК-маркеров для изучения генетического полиморфизма генотипов мягкой пшеницы (Triticum aestivum Desf.) Азербайджана, Акпаров З. И., Алиев Р. Т., Бабаева С. М., Иззатуллаева В. И., Аббасов М. А., Мамедова А. Д. (2018)
Гладка Г. В. - Таксономічне положення пігментованих дріжджів, ізольованих з екосистем Антарктики, Романовська В. О., Белькова Н. Л., Юнгін О. С., Таширев О. Б. (2018)
Зборівська О. В. - Залежність зернової продуктивності колоса головного пагона від маси сухої речовини стебла у сортів озимої пшениці, Прядкіна Г. О., Соколовська-Сергієнко О. Г., Махаринська Н. М. (2018)
Козуб Н. О. - Створення і дослідження матеріалу Triticum aestivum L. з інтрогресіями від Aegilops biuncialis Vis., Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Созінова О. І., Карелов А. В., Пилипенко Л. А., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2018)
Матвєєва Н. А. - Вплив зниженої температури на синтез флавоноїдів у культурах "бородатих" коренів Artemisia vulgaris L. та Artemisia annua L., Гаврилюк О. А., Ястремська Л. С. (2018)
Мірошник Н. В. - Сучасні методичні підходи до оцінювання стану паркових лісових екосистем, Тертична О. В., Тесленко І. К. (2018)
Молодченкова О. О. - Біохімічні критерії насіння нуту звичайного (Cicer arietinum L.) для добору генотипів продовольчого напряму, Картузова Т. В., Безкровна Л. Я., Лихота О. Б., Бушулян О. В., Лаврова Г. Д. (2018)
Полякова А. С. - Біохімічний аналіз і оцінка сучасних однодомних сортів конопель Cannabis sativa L. за вмістом канабіноїдних речовин (2018)
Решетников В. Н. - Влияние различных факторов на антирадикальную активность экстрактов Panax ginseng С. A. Meyer, Шутова А. Г., Шиш С. Н., Гиль Т. В. (2018)
Собко Т. О. - Генетична різноманітність сортів пшениці м’якої ярої за локусами запасних білків, Сірант Л. В., Лісова Г. М. (2018)
Тістечок С. І. - Актиноміцети ризосфери Juniperus excels Bield. – антагоністи фітопатогенної мікробіоти, Сирватка В. Я., Федоренко В. О., Громико О. М. (2018)
Чеботарь Г. А. - Полиморфизм в регионе, предшествующем кодирующей области гена Ppd-D1, у Aegilops tauschii Coss., Сечняк В. Е., Юрганова Т. Ю., Чеботарь С. В. (2018)
Юнгин О. С. - Генетический потенциал бактерий, выделенных из загрязненных кадмием почв, Беликова Е. Ю., Гладка Г. В., Таширев А. Б. (2018)
Hovorukha V. M. - Thermodynamic prognosis of the efficiency of toxic metals extraction from solution by microorganisms and their genetic potential, Tashyrev O. B. (2018)
Дика Л. Д. - Вплив мікрохвиль на прояв ефекту положення гена мозаїчного типу у Drosophila melanogaster Meig., Страшнюк В. Ю. (2018)
Гуральчук Ж. З. - Вплив гербіцидів на рослини у зв’язку з формуванням арбускулярного мікоризного симбіозу, Сичук А. М., Гуменюк О. В. (2018)
Кацан В. А. - Вплив додаткового освітлення за допомогою ламп на сонячних батареях на ріст, розвиток та зернову продуктивність вівса сорту Незламний, Потопальський А. І., Антоненко М. Я., Задорожній Б. О. (2018)
Сіома І. Б. - Ртуть-резистентні бактерії у екосистемах Антарктики, Говоруха В. М., Таширев О. Б. (2018)
Седельникова Т. С. - Развитие кариологических и молекулярно-генетических исследований болотных и суходольных популяций хвойных (2018)
Шейка М. Н. - Пуфовая активность политенных хромосом у Drosophila melanogaster Meig. при действии микроволнового излучения, Страшнюк В. Ю. (2018)
Shamilov E. N. - Studying the radioprotective properties of some phytoextracts from Azerbaijan pharmaceutical flora, Abdullaev A. S., Shamilli V. E., Azizov I. V. (2018)
Вибрані тези доповідей на XIII Міжнародній науковій конференції "Фактори експериментальної еволюції організмів" (17-21 вересня 2018 р., Яремче, Україна) (2018)
Плис В. М. - Патоморфологічні зміни в імунокомпетентних органах птиці за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання (2018)
Горальський Л. П. - Патоморфологічна диференційна діагностика парвовірусного та коронавірусного ентериту у собак, Радзиховський М. Л., Заїка С. С. (2018)
Захарченко К. В. - Імунологічні показники крові поросят-сисунів за використання біологічно активних препаратів, Себа М. В., Каплуненко В. Г. (2018)
Гєрдєва А. О. - Збудники гнійних ран у собак та визначення їх чутливості до антибіотиків, Івченко В. М. (2018)
Басаргін В. А. - Біологічна цінність м’яса свиней при додаванні у раціон сорбентів природного походження, Лавринюк О. O., Мамченко В. Ю. (2018)
Разанов С. Ф. - Баланс важких металів в організмі курей за введення в їх раціон кремнієво-мінеральної водної витяжки, Кабаченко О. С. (2018)
Кацараба О. А. - Вплив імуностимулюючих препаратів на організм корів у період запуску (2018)
Верес А. А. - Гематологічні показники ремонтних телиць за використання сухої пивної дробини в раціонах, Кривий М. М. (2018)
Логвиненко Н. М. - Перспективи використання в годівлі молодняку свиней кремнієвого сорбенту "Силард" та кормового концентрату "Живина" та їх вплив на продуктивність тварин, Басаргін В. А., Мамченко В. Ю. (2018)
Горальський Л. П. - Морфологічні особливості розвитку лімфоїдних утворень мигдаликів свійської свині, Панікар І. І., Решетниченко О. П. (2018)
Ковпак В. В. - Проліферативна активність стовбурових клітин кісткового мозку котів у культурі залежно від культурального середовища, Ковпак О. С. (2018)
Вимоги (2018)
Kukharets S. - The substantiation of the tense state of soil under condition of its interaction with wheels, Zabrodskyi A., Biletskii V., Chuba V. (2018)
Ємець Б. В. - Покращення динамічних характеристик автомобілів сільськогосподарського призначення під час роботи на окремих видах альтернативного палива (2018)
Ярош Я. Д. - Обґрунтування механіко-технологічних особливостей використання дизельного біопалива в аграрному виробництві (2018)
Соколовський О. Ф. - Математична модель насосної установки в умовах обмеження вихідних даних (2018)
Савченко Л. Г. - Загальна оцінка умов праці та оцінка професійного ризику виробничого персоналу промислових теплиць, Міненко С. В., Савченко В. М. (2018)
Шведик М. С. - Визначення сили присмоктування насінини до комірчини висівного елемента з нахиленою віссю обертання, що рухається вниз, Гунько Ю. Л., Теслюк В. В. (2018)
Медведський О. В. - Встановлення впливу параметрів молочної камери колектора на режими роботи доїльного апарата, Ачкевич О. М., Ачкевич В. І. (2018)
Голуб Г. А. - Уточнення фізичної моделі процесу затягування рослинних матеріалів у міжвальцевий простір, Кухарець С. М. (2018)
Кононцев С. В. - Конверсія компонентів корму при вирощуванні рибницької продукції в установках із замкнутим водопостачанням (2018)
Вимоги (2018)
Сердюк Я. О. - Матричні структури віртуального в системі музичної нотації (2018)
Біляєва Н. В. - Диригентський жест: знак, символ, смисл (2018)
Кудрявцев В. Ю. - Интонационный образ мира в вокальном цикле Ж. Массне "Poème d’ Avril" на стихи А. Сильвестра (2018)
Фан Синь Сюань - Режиссёрский анализ музыкально-сценических произведений французских композиторов на сюжет "Ромео и Джульетты" (на материале одноименных оперы Ш. Гуно и мюзикла Ж. Пресгурвика (2018)
Дондик О. І. - Особливості сучасних хорових аранжувань класичних творів на прикладі репертуару хору "Хрещатик" (2018)
Пташенко С. В. - Специфіка пісенно-танцювальної жанровості у творах для баяну Анатолія Гайденка (2018)
Лю И. - Камерно-вокальные произведения Инь Циня: тематика и стилистика жанра (2018)
Ці Мінвей - Народна пісня як національний образ світу в умовах глобалізації музичної культури Китаю (2018)
День Кай Юань - Камерно-вокальная миниатюра в творчестве Цинь Ёнчена: стилистика жанра (2018)
Малый Д. Н. - "Guero" для рояля Х. Лахенмана: семантика исполнительского приёма (2018)
Данилова О. В. - "Dies irae. 39 вариаций" для фортепиано В. Бибика: композиторская интерпретация жанра (2018)
Дорофээва О. Ю. - Педагогічна діяльність Мар’яна Крушельницького (2018)
Губрій Н. В. - На шляхах режисерського становлення: Михайло Верхацький і харківська театральна школа (1925 – 1935) (2018)
Беліченко Н. М. - Неімітаційне письмо у системі навчального курсу поліфонії: актуальні завдання сучасної теорії та практики (2018)
Полтавцева Г. Б. - Навчальний посібник "Гармонія" І. М. Дубініна (до 100-річчя від дня народження автора) (2018)
Рябчун І. В. - Фортепіано, фортепіанна освіта і репертуар у формуванні музичної культури нової Греції (2018)
Утіна А. М. - Опера М. В. Лисенка "Коза-дереза" у постановці Костянтинівської школи мистецтв: досвід створення ансамблевої партитури (2018)
Бабайлов В. К. - Новая парадигма механики, Курденко А. В. (2018)
Бабайлов В. К. - Новая парадигма технологии, Приходько Д. А. (2018)
Блага В. В. - Управління маркетингом в лісовому господарстві з метою вдосконалення конкурентоспроможності підприємства, Благой В. В., Хорошилова І. О. (2018)
Деділова Т. В. - Аналіз цінової політики установ державного санітарно-епідеміологічного контролю, Токар І. І. (2018)
Левченко Я. С. - Теоретико-методологическое обоснование путей развития корпоративной социальной ответственности, как фактора конкурентоспособности (2018)
Іванілов О. С. - Методи оцінки рівня економічної безпеки промислових підприємств, Дмитрієва О. І. (2018)
Кирчата І. М. - Теоретичні аспекти взаємозв’язку конкурентного потенціалу з основними категоріями теорії конкуренції, Шершенюк О. М. (2018)
Кирчата І. М. - Фінансовий потенціал як об’єкт діагностики фінансового стану підприємства, Шершенюк О. М. (2018)
Ковальова Т. В. - Про удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку для цілей управління (2018)
Лысанова А. М. - Организационная культура как элемент стратегии эффективного использования человеческого потенциала в бизнесе, Пахомова Л. В. (2018)
Онісіфорова В. Ю. - Аналіз ринку страхових послуг України, Болотова Т. М., Остапенко Л. О. (2018)
Попадинець О. В. - Нерівність як важливіша харктеристика інформаційної економіки (2018)
Приходько Д. О. - Розробка розширеного комплексу маркетингу медичної організації офтальмологічного профілю (2018)
Прокопенко М. В. - Використання програмних засобів як метод підвищення ефективності використання виробничого персоналу підприємства (2018)
Солопун Н. М. - Корпоративне підприємництво - інноваційні пропозиції та проактивність працівників як підгрунтя для досягнення конкурентних позицій на ринку (2018)
Федорова В. А. - Обоснование мероприятий по улучшению имиджа предприятия (2018)
Шевченко І. Ю. - Інтегральна оцінка конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України (2018)
Саблук П. Т. - Від соціалістичної до цивілізованої (людської) ідеї становлення аграрної сфери України (2018)
Тимошенко М. М. - Теоретичні засади багатофункціонального сільського розвитку (2018)
Кравчук Н. І. - Детермінанти розвитку сільської економіки, Кільніцька О. С., Ходаківський В. М. (2018)
Ходаківський Є. І. - Публічне управління у процесі децентралізації, Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. (2018)
Цаль-Цалко Ю. С. - Статистична і фінансова звітність в системі інформаційних ресурсів для оцінювання розвитку бізнесу територіальних громад, Мороз Ю. Ю. (2018)
Савченко Р. О. - Запаси: особливості обліку і контролю, Савченко Н. М. (2018)
Недільська Л. В. - Системний колапс державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств (2018)
Захаріна О. В. - Механізм функціонування інвестиційних проектів на принципах державно-приватного партнерства, Ярош С. В., Тищенко С. В. (2018)
Василенко С. В. - Формування вітчизняного ринку продукції скотарства в умовах євроінтеграції, Паламарчук Т. М. (2018)
Кухарець В. В. - Узагальнення досвіду використання органічної сировини як енергоресурсу (2018)
Васільцова О. В. - Складові екологічної безпеки продукції хлібопекарських підприємств (2018)
Вимоги (2018)
Горальський Л. П. - Патоморфологічна диференційна діагностика парвовірусного та коронавірусного ентериту у собак, Радзиховський М. Л., Заїка С. С. (2018)
Кот Т. Ф. - Морфометричні показники залоз слизової оболонки яйцепроводу свійських птахів (2018)
Гуральська С. В. - Морфологія легень курей за вакцинації проти інфекційного бронхіту та застосування імуномодулятора АвесстимТМ (2018)
Замазій А. А. - Динаміка показників тромбоцитарного гемостазу тільних корів (2018)
Камбур М. Д. - Особливості поглинання ліпідів тканинами молочної залози корів та на ріст і розвиток плода в сухостійний період (2018)
Зон Г. А. - До епізоотології лептоспірозу свиней у Сумській області, Івановська Л. Б., Зон І. Г. (2018)
Бобрицька О. М. - Біорезонансний метод оцінки та корекції функціонального стану підшлункової залози у собак, Югай К. Д., Карповський В. І. (2018)
Кучерук М. Д. - Гуманне ставлення до продуктивної птиці за органічного вирощування (2018)
Еверт В. В. - Патоморфологічна характеристика лімфатичних вузлів поросят з ознаками латентної та субклінічної цирковірусної інфекції ІІ типу (2018)
Сачук Р. М. - Діагностика метаболічних зрушень в організмі корів у період сухостою та розробка превентивних заходів, Кацараба О. А., Дмитрів О. Я., Стравський Я. С. (2018)
Краєвський А. Й. - Запліднюваність корів залежно від їх продуктивності та вгодованості, Осмола В. В., Мусієнко Ю. В., Чекан О. М. (2018)
Мельничук О. П. - Продуктивність молодняку свиней за використання в раціонах тритикале з люпином (2018)
Аліфонова К. В. - Клініко-морфологічні особливості базальноклітинного раку шкіри у собак, Гавриліна О. Г. (2018)
Облап Р. В. - Внутрішньолабораторна валідація методу визначення видової приналежності м’яса за використання ПЛР-РЧ тест-системи "М’ясо-тест" (2018)
Хомутинин Ю. В. - Вероятностное прогнозирование содержания 129I в молоке коров, Кашпаров В. А., Лазарев Н. М., Отрешко Л. Н., Йощенко Л. В. (2018)
Бондар С. В. - Зміни вмісту окремих цитокінів у сироватці крові псів за хронічного простатиту при використанні сироватки кордової крові (2018)
Король-Безпала Л. П. - Мінеральний склад сухої біомаси личинок Chironomus, вирощених на поживному середовищі із вмістом дріжованої маси шроту насіння соняшнику (2018)
Нечипорук Є. В. - Екстра- та інтраорганна васкуляризація капсули тарсального суглоба у собак, Новак В. П. (2018)
Іванов І. А. - Залежність продуктивних та технологічних показників первісток молочних порід від їх племінної якості, Дідківський А. М. (2018)
Вимоги (2018)
Панфілова А. В. - Фотосинтетична діяльність посівів пшениці озимої залежно від сорту та живлення в умовах Південного Степу України, Гамаюнова В. В. (2018)
Лихочвор В. В. - Урожайність нуту залежно від елементів інтенсифікації технології вирощування, Пущак В. І. (2018)
М’ялковський Р. О. - Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на зберігання бульб картоплі (2018)
Паламарчук І. І. - Вплив сортових особливостей на урожайність та якість продукції кабачка в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Данильченко О. М. - Продуктивність чини при внесенні різних доз мінеральних добрив та інокуляції насіння в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Коваленко І. М., Бутенко А. О. (2018)
Паламарчук В. Д. - Вплив строків сівби на лінійні розміри рослин гібридів зернової кукурудзи (2018)
Герасимчук Л. О. - Тенденції зміни клімату на території м. Новоград-волинський Житомирської області, Валерко Р. А., Мартенюк Г. М. (2018)
Мельник В. В. - Особливості накопичення цезію-137 у моховому покриві лісів Українського Полісся, Курбет Т. В. (2018)
Дятел А. А. - Оценка влияния климатических и антропогенных факторов на водообмен грунтовых и подземных вод Припятского Полесья, Цветова Е. В., Сайдак Р. В. (2018)
Карась І. Ф. - Впорядкування орних земель на території Забарської сільської ради Андрушівського району Житомирської області, Трофименко Н. В., Коткова Т. М. (2018)
В’юнцов С. М. - Енергетично-економічна ефективність застосування стимулятора росту Альбіт на посівах льону-довгунця (2018)
Вимоги (2018)
Стороженко Л. І. - Статичний розрахунок просторових конструкцій, складених з жорстких дисків, Єрмоленко Д. А., Гасій Г. М. (2017)
Войцехівський О. В. - Інноваційні технології улаштування і реконструкції залізобетонних димових труб, Попов В. О., Дорохова Н. Д. (2017)
Сердюк В. Р. - Особливості технології улаштування огороджуючих конструкцій житлових будівель з використанням ніздрюватих бетонів, Христич О. В., Мельничук Д. А. (2017)
Лемешев М. С. - Антистатичні покриття з електропровідного бетону, Березюк О. В. (2017)
Дудар І. Н. - Енергоефективні матеріали та конструкції для теплового захисту будівель і споруд, Риндюк С. В. (2017)
Андреев В. С. - Расчет коэффициента устойчивости грунтовых откосов и склонов для случая, когда поверхность скольжения известна заранее, Мосичева И. И., Шаповал В. Г. (2017)
Войцехівський О. В. - Стійкість рівноваги висотних димових труб на фундаментах мілкого закладання, Попов В. О., Дорохова Н. Д. (2017)
Моргун А. С. - Теоретичні дослідження за мге процесу деформування плитного фундаменту, Шевченко І. І. (2017)
Моргун А. С. - Прикладання ПК Ansys до топологічної оптимізації будівельних конструкцій, Сорока М. М., Гарбар Ю. С., Москалюк А. О. (2017)
Швець В. В. - Дослідження басейну візуальної відкритості на регульованому перехресті, Костішина О. М. (2017)
Очеретний В. П. - Сучасна тенденція скорочення площі зелених насаджень в світі, Потапова Т. Е., Кузьміна Д. М., Сологор В. М. (2017)
Швець В. В. - Вплив реклами на міську архітектуру та аналіз світового досвіду щодо її використання, Підгорна О. В., Табачишина М. Ю. (2017)
Chernyshev D. - Updating of the methodological basis of the organization of construction to provide the European requirements for the organizational and technological reliability of construction projects (2017)
Степанов Д. В. - Ефективність теплопостачання навчального корпусу від електрокотельні, Богомаз В. О. (2017)
Ратушняк Г. С. - Дросельні пристрої із зручнообтічними виконавчими елементами регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації, Степанковський Р. В. (2017)
Сердюк В. Р. - Європопейський та вітчизняний досвід використання теплових насосів в системах теплопостачання житла, Дєдова О. В. (2017)
Ткаченко С. Й. - Перспективи використання методів регулярного режиму для визначення інтенсивності теплообміну в обмеженому об’ємі, Денесяк Д. І. (2017)
Ратушняк Г. С. - Підвищення енергоощадності багатоповерхових будинків шляхом вдосконалення вузлів примикання огороджувальних конструкцій, Очеретний А. М., Материнська О. Ю. (2017)
Горват П. П. - Комп’ютерна система керування сушильною камерою, Пляцко Н. В. (2017)
Боднар Л. А. - Дослідження показників роботи теплогенератора для спалювання тюків соломи, Сливко Р. В. (2017)
Березюк О. В. - Поширеність спалювання твердих побутових відходів з утилізацією енергії, Лемешев М. С. (2017)
Гогонянц С. Ю. - Вибір показників оцінювання живучості угрупування радіотехнічних військ, Крищенко В. М., Колеснік О. М. (2018)
Звиглянич С. М. - Шляхи підвищення живучості бойових літаків у повітряному ударі з урахуванням можливостей системи ППО противника, Ізюмський М. П. (2018)
Іленко Є. Ю. - Визначення міжремонтного ресурсу авіаційних двигунів у процесі імпортозаміщення комплектуючих виробів, Сушак М. Б., Стешенко П. М. (2018)
Климченко В. Й. - Методика використання малопотужних наземних передавачів активних шумових перешкод для імітації перешкодової обстановки оглядовим радіолокаційним станціям, Кукобко С. В., Тютюнник В. О., Рибалка Г. В. (2018)
Леонтьєв О. Б. - Обґрунтування сукупності показників та критеріїв порівняльного оцінювання системи інженерно-авіаційного забезпечення частин і підрозділів авіації Повітряних Сил, Чигрин Р. М., Паращенко Т. В. (2018)
Озеров С. В. - Аналіз можливості застосування хаотичних процесів для підвищення скритності сенсорних мереж тактичної ланки управління військами, Коваль О. В., Котик Ю. О. Гарвардт С. О., Марченко Є. В. (2018)
Полуйко О. М. - Методика оптимізації маршруту подолання ППО противника підрозділами тактичної авіації, Онипченко П. М., Тимошенко О. В., Корецький В. Я. (2018)
Северілов А. В. - Аналіз аналогових методів скремблювання, що застосовуються в системах військового радіозв'язку, Васьковський В. В., Волосенко В. М., Шуварін І. А. (2018)
Тарасов В. М. - Метод аналітичної оцінки розмірів області розсіювання точок падіння бойових елементів після розкриття касетної бойової частини, Журавльов О. О., Ізюмський М. П., Шигімага Н. В. (2018)
Таршин В. А. - Удосконалення системи наведення реактивних керованих снарядів по наземним цілям, Дергоусов М. Ю. (2018)
Galak А. - Filtering systems on armored vehicles of foreign countries, Sakhnenko N., Kosarev A., Linyvtsev A. (2018)
Головін О. О. - Побудова мережецентричної системи підтримки процесів оснащення і розвитку ОВТ на основі використання трансдисциплінарних процедур інтеграції інформаційних ресурсів, Стрижак О. Є. (2018)
Комін Д. С. - Формалізована модель оцінки гарантій інформаційної безпеки комплексної системи захисту інформації, Чечуй О. В., Левченко М. А., Панхонін О. С., Павловський В. А. (2018)
Кононов Б. Т. - Методика врахування крутильних коливань при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання валу дизель-генератора, Мусаїрова Ю. Д., Нечаус А. О. (2018)
Kucherenko Yu. - Method for evaluating the efficiency of the military purpose automated system,based on determining the cycle of the controls of the objects and with the considering of the importance of the solving it's purpose tasks, Dovbnia O., Naumenko M. (2018)
Обідін Д. В. - Оцінка точності визначення координат та курсу морського об'єкту в умовах невизначеності, Макарчук Д. В., Мішуков О. М. (2018)
Озєров С. В. - Дослідження можливості підвищення скритності сигнально-кодових конструкцій в системах радіозв'язку шляхом впровадження псевдовипадкової послідовності Лемера, Литвин А. В., Жежеря С. В. Зимогляд В. Ю., Ляховський В. І. (2018)
Хижняк В. В. - Оцінка розподілення ймовірностей та кореляційних функцій за результатами аналізу методів розрахунку ймовірнісних характеристик вимірювальних сигналів, Литовченко А. О., Дмитрієв А. Г. (2018)
Трембовецький О. Г. - Методика роботи штабу прикордонного загону щодо пошуку і ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника, Гулеватий Д. Ю. (2018)
Федорієнко В. А. - Вплив ефекту часових показників завантаженості на оптимізацію створення спеціального програмного забезпечення ERP системи (2018)
Федорченко В. М. - Аналіз ORM-бібліотек для операційної системи Android, Сєвєрінов О. В., Родіонов С. В. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Вихідні дані (2018)
Петровский А. Ф. - Результати експериментів з підбору ін'єкційного розчину на основі бентонітового порошку, Борисов О. О., Бабий І. М. (2016)
Сердюк В. Р. - Актуальність використання нвч випромінювання в технології будівельних матеріалів, Сідлак О. С. (2016)
Моргун А. С. - Геотехнічний розрахунок за мге поведінки буроін’єкційних паль при підсиленні фундаментів, Плясовиця В. Ю. (2016)
Бабій І. М. - Оптимізація проекту утеплення будинку системою вентильований фасад на основі експериментально-статистичного моделювання, Камінська-Пінаєва А. І. (2016)
Співак О. Ю. - Математичне моделювання процесу сушіння цегли, Фіник І. В., Коба П. С. (2016)
Титар С. С. - Інтенсифікація теплообміну сипучого матеріалу щільного шару з циліндром за допомогою вібрації, Фурман О. С. (2016)
Дудар І. Н. - Діагностика стану системи поводження з твердими побутовими відходами, Яворовська О. В. (2016)
Швець В. В. - Модернізація фізкультурно-спортивних комплексів, Прилипко Т. В., Шамраєва О. О. (2016)
Сердюк В. Р. - Актуальність використання зрідженого вуглеводного газу для опалення малоповерхової житлової забудови, Дишкант Н. О. (2016)
Швець В. В. - Вплив геометричних особливостей конфігурації вулично-дорожньої мережі на її функціонування, Галіброда В. В., Сердюк В. В. (2016)
Ковальський В. П. - Фактори, що впливають на формування та розміщення садово-паркових об’єктів, Вітюк І. В. (2016)
Очеретний В. П. - Скорочення викидів парникових газів за рахунок утеплення будинків, Яворовська О. В., Севастьянов С. О. (2016)
Сердюк T. В. - Організаційно-економічні заходи кредитування термомодернізації застарілого житлового фонду (2016)
Ратушняк Г. С. - Ефективність регулювання робочих режимів удосконаленою конструкцією дросельного пристрою в системі аспірації, Степанковський Р. В. (2016)
Боднар Л. А. - Дослідження ефективності інтенсифікації теплообміну в газотрубному теплообміннику водогрійного котла, Лепетан І. В. (2016)
Ратушняк Г. С. - Моніторинг технічного стану підземних сталевих газопроводів, Ободянська О. І. (2016)
Шаповал С. П. - Підвищення енергоефективності зовнішніх огороджень будівлі за умов встановлення комбінованого сонячного колектора при його орієнтації на схід, Желих В. М., Венгрин І. І. (2016)
Пономарчук І. А. - Дослідження балансу теплонадходжень зон будівлі в залежності від орієнтації та періоду року, Слободян Н. М. (2016)
Очеретний В. П. - Термомодернізація будинків у м. Вінниця, Севастьянов С. О., Логоша О. І. (2016)
Караченцев Ю. И. - Патогистологические особенности папиллярного рака щитовидной железы, Винник Ю. А., Хазиев В. В., Коркелиа А. Г. (2018)
Пилипчук Т. П. - Дослідження стану антиоксидантної системи крові та печінки у щурів у динаміці розвитку синдрому тривалого стиснення, Криницька І. Я. (2018)
Шушляпина Н. О. - Оценка характеристик носового дыхания на микроуровне при диагностике респираторно-обонятельных нарушений (2018)
Щерба В. В. - Зміни функціонального стану системи синтезу гідроген сульфіду у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу, Криницька І. Я., Корда М. М. (2018)
Гасанов Ю. Ч. - Клініко-патогенетичні аспекти успішності застосування метопрололу сукцинату у лікуванні пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на фоні ожиріння (2018)
Кучерявченко В. В. - Зміни функціональних показників кардіогемодинаміки при травматичній хворобі у хворих з підвищеним індексом маси тіла, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2018)
Опря Є. В. - Якість життя і соціальне функціонування хворих на шизофренію з супутньою соматичною патологією (2018)
Петухова И. С. - Ортостатическая гипотензия у больных с болезнью Паркинсона и меры её профилактики, Васильева О. А. (2018)
Орлова В. В. - Рівень фрагментованої ДНК ендометрію та фолікулярної рідини при трубно-перитонеальному безплідді, Суслікова Л. В., Орлова О. А., Дмитрієнко Д. В. (2018)
Ольховский В. А. - Организационные вопросы судебно-медицинской экспертизы лиц, пострадавших от падения с большой высоты на поверхность воды, Кравченко Ю. Н., Губин Н. В., Сербиненко И. Ю., Зинченко М. А., Лесовая А. В., Белевцова Я. С. (2018)
Шипілов С. А. - Актуальні питання хірургічного лікування вогнепальних поранень діафрагми (2018)
Григоров С. М. - Ретроспективна клініко-анамнестична та рентгенологічна характеристика пацієнтів з різноманітними формами одонтогеного верхньощелепного синуситу, Демяник Д. С., Волошан О. О. (2018)
Антоник О. - Книжкова культура як об’єкт книгознавчого дискурсу і міждисциплінарного діалогу (2019)
Лобузіна К. - Тематичний пошук в електронних каталогах національних бібліотек, Галицька С. (2019)
Мацюк Г. - Представлення знань у вузькоспеціальних предметних областях за допомогою тезауруса, Кунанець Н. (2019)
Антонюк Т. - Навчальна книжка в українському зарубіжжі: історія, характеристика, значення (2019)
Солоіденко Г. - Інформаційно-бібліотечна рада НАН України та її вчені cекретарі – співробітники Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2019)
Міщук С. - Національна бібліотека Швеції: минуле і сучасне поряд, Міщук Г. (2019)
Бублик О. - Бібліотека і документ у контексті часу: Четверті бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора М. С. Слободяника (2019)
Айсфельд О. - Дом, где управляли колонистами (2018)
Венгер Н. В. - К проблеме о предыстории возникновения немецкого вопроса в Российской империи: эмоционологический анализ колонизационной ситуации первой половины XIX ст. (2018)
Черказьянова И. В. - Молочанский отдел Императорского Российского общества плодоводства (2018)
Лавренко В. С. - Образи "ворога" очима військовополонених часів Першої світової війни(за спогадами Ю. І. Кірша та Е. Е. Двінгера), Ткаченко М. М. (2018)
Бобылева С. И. - Морально-психологическое состояние немецкого населения Юга Украины в период голода 20-х годов ХХ века (2018)
Denninghaus V. - "Der Analphabet steht außerhalb der Politik |…|": Beseitigung des Analphabetentums und die nationalen Minderheiten des Westens (2018)
Соловйов В. В. - Добруджанська катастрофа" як відображення сутіросійсько-румунських воєнно-політичних відносин літа – осені 1916 р. (2018)
Малиновская Т. В. - Войска Центральных держав в Украине (1918 г.): нарушения и материальный ущерб, Малиновский Б. В. (2018)
Архірейський Д. В. - Нагірний Карабах: до проблеми вірменської та азербайджанської історіографії, Івашкіна О. Б. (2018)
Венгер А. Г. - Штрихи до портрету дніпропетровських "всесвітників": М. О. Юр’єв у прокрустовому ложі сталінських репресій (2018)
Венгер А. Г. - Вибір без вибору: штрихи до портрету професора Д. Б. Франка (2018)
Костюк М. П. - Самуїл Нікель – перший радянський дослідник історії волинських німців (2018)
Костюк М. П. - Новий українсько-німецький видавничий проект: "Великий терор" в Україні: Німецька операція 1937 – 1938 років" (2018)
Киридон А. М. - Рецензія на видання "На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики: Сб. научных статей" (Д., 2017) кандидата історичних наук, професора С. Й. Бобилєвої (2018)
Троян С. С. - Рецензія на видання "На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики: Сб. научных статей" (Д., 2017) кандидата історичних наук, професора С. Й. Бобилєвої (2018)
Бакіна Т. С. - Конструкція минулого у романі Брайана Селзніка "Винахід Х’юго Кабре" : візуальний та вербальний аспекти (2018)
Біляшевич Р. З. - Словесна поліфонія в "Шекспірівських студіях" Отто Людвіґа (2018)
Бовсунівська Т. В. - Типологія прийомів у літературі романтизму (2018)
Борис Л. А. - В поисках идеального рандеву (2018)
Brūzgienė R. - Rhetoric and musicality of sermons of monsignor Kazimieras Vasiliauskas (2018)
Вєльчєва К. О. - Проблема спасіння в поемі Вільяма Ленґленда "Видіння про Петра Орача" (2018)
Висоцька Н. О. - Неприборкані норовливі: стратегії ремоделювання шекспірівської комедії у мюзиклі "Цілуй мене, Кет" (2018)
Витрикуш А. Р. - Фікціоналізований простір Першої світової війни в романах Й. Рота "Марш Радецького" і "Гробівець капуцинів" (2018)
Галета О. І. - Українська література inside/out: від вигнання до транскультурності (2018)
Гречешнюк О. О. - Роман Уве Тімма "На прикладі мого брата" як генераційний роман (2018)
Goodspeed A. - "Turn hell-hound, turn": the supernatural and the faithful in Macbeth (2018)
Zhuk A. - Eating and drinking in contemporary migrant literature: food as indicator of a new transcultural identity in Mr. Muo’s travelling couch and Balzac and Little chinese seamstress by Dai Sijie (2018)
Канчура Є. О. - Художні практики як засіб діалогу з реальністю (екфразиси в романі Макса Фрая "Ключ жовтого металу") (2018)
Кирилова Т. А. - Симптоматичність колоніального минулого Німеччини в романі К. Крахта "Імперія" (2012) (2018)
Кирилюк С. Д. - Новела О. Кобилянської "Битва" в "німому кіно" української прози періоду fin de siècle (2018)
Кобчінська О. І. - Історична ретроспектива в романі Ясміни Кадра "Чим день завдячує ночі" (2018)
Косарєва Г. С. - Екранізація циклу оповідань "Голос трави" у романі "Дім на горі" Валерія Шевчука: візуальні та музичні стратегії (2018)
Кот С. Ю. - Транскультурація як альтернативний підхід до вивчення літератури північноамериканських індіанців (2018)
Лавринович Л. Б. - "Літо господнє всередині нас": вічне та проминальне в поезії К. Москальця (2018)
Landsbergyte-Becher Y. - Reconceptualisation of lithuanian national identity before the romanticism period in K. Sabaliauskaite’s Silva rerum (2018)
Маценка С. П. - "Принцеса Брамбіла" Е. Т. А. Гофмана як мультимедіальний сукупний твір мистецтва (2018)
Мейзерська Т. С. - Інтертекст роману Петра Яценка "Нечуй. Немов. Небач" (2018)
Первушина Л. В. - Художественные особенности автобиографического творчества современных славянских писателей-эмигрантов в США (2018)
Полторацька А. Я. - Людина і тварина в науковій рефлексії Джорджо Агамбена (2018)
Помилуйко Г. О. - Архітектоніка дому у романі Жоржа Бернаноса "Пан Невін" (2018)
Прохасько Ю. Б. - Ранній галицький романтизм у транснаціональній перспективі (2018)
Романова С. В. - Нарація як інструмент де/реконструкції гендерної ідентичності у постмодерністському світі на матеріалі романів Роси Монтеро (2018)
Свербілова Т. Г. - Взаємодія візуального і наративного рівнів у сучасному романі дороги ("Інтернат" Сергія Жадана і "Похований велетень" Кадзуо Ішігуро) (2018)
Стеценко А. С. - Сповідальна модальність роману "Подорож на край ночі" Ф. Селіна (2018)
Тихомирова О. В. - Наративний металепсис і метажанр фентезі: проблеми теорії (2018)
Шимчишин М. М. - П’ятдесят відтінків лазуриту: роман Персиваля Еверетта "Так багато синього…" (2018)
Шостак О. Г. - Образи християнських священиків у творах письменників Індіанського ренесансу (2018)
Шульгун М. Е. - Подорож як механізм пошуку культурної ідентичності "Їсти, молитися, кохати" Елізабет Гілберт (2018)
Юхимук Я. В. - Криза ідентичності як нормальне явище (на матеріалі "Відділити козлів від овець" Дж. Кеннон) (2018)
Jastrumskytė S. - Formalistic approach of synaesthesia aesthetics in the symbolism movement (2018)
Вихідні дані (2018)
Бабій І. М. - Ефективні попередньо напружені монолітні залізобетонні перекриття з використанням вкладишів-пустотоутворювачів, які не виймаються, Коломійчук В. Г. (2018)
Serdiuk V. - The construction decisions improvement of energy efficient floorings, Franishyna S. (2018)
Лемешев М. С. - Ресурсозберігаюча технологія виробництва будівельних матеріалів з використанням техногенний відходів, Христич О. В., Зузяк С. Ю. (2018)
Моргун А. С. - Застосування числового методу граничних елементів в прикладних дослідженнях поведінки кільцевого фундаменту, Малачковська Р. І. (2018)
Моргун А. С. - Дослідження за мге несучої спроможності буронабивних паль з камуфлетним розширенням, Меть І. М., Задорожнюк В. О. (2018)
Блащук Н. В. - Перерозподіл зусиль між елементами стовпчастого пальового фундаменту, Маєвська І. В., Попович М. М. (2018)
Загреба В. П. - Протизсувне анкерне кріплення, Малачковська Р. І., Олійник Ю. Г., Пшеничнюк С. В. (2018)
Ратушняк Г. С. - Моделювання теплопередачі через зовнішній багатошаровий солом’яний стіновий блок, Бікс Ю. С., Лялюк А. О. (2018)
Баранюк О. В. - CFD-моделювання теплоаеродинамічних характеристик гвинтоподібних труб, Рачинський А. Ю. (2018)
Швець В. В. - Способи збільшення ефективності забудови центральних частин великих міст на прикладі м. Вінниці, Шевчук Л. В., Козюк Р. Є., Підгорна О. В., Логоша О. І. (2018)
Сердюк Т. В. - Концепція розвитку архітектурно-планувальної структури внутрішньо дворового простору житлової забудови, Потапова Т. Е., Бармалюк В. М., Кобилянський В. О. (2018)
Швець В. В. - Перепланування магістральної транспортної мережі м. Вінниці з метою її розвантаження, Галіброда В. В., Козюк Р. Є., Логоша О. І. (2018)
Сердюк Т. В. - Актуальні містобудівельні моделі екологізації міст (екополіси як поселення нового типу), Потапова Т. Е., Кобилянський В. О., Бармалюк В. М. (2018)
Лялюк О. Г. - Управління факторами, які впливають на вибір фінансового механізму енергозберігаючого проекту, Ратушняк О. Г., Лялюк А. О., Панкевич В. В. (2018)
Очеретний В. П. - Експлуатаційна вартість будівель та споруд, Черепаха Д. В. (2018)
Джеджула В. В. - Особливості налаштування вентиляційних систем на проектну витрату повітря (2018)
Ткаченко С. Й. - Еквівалентна теплопровідність в циліндричному об’ємі з розчином, Денесяк Д. І., Іщенко К. О. (2018)
Баранюк О. В. - Розрахункові залежності теплообміну і аеродинамічного опору гвинтоподібних труб, Рачинський А. Ю. (2018)
Степанов Д. В. - Ефективність застосування реверсивних чіллерів "повітря-вода" в схемах котелень на різних паливах, Сулима О. К. (2018)
Ратушняк Г. С. - Аналіз впливу проектних факторів на вибір теплоізоляційного матеріалу вузлів примикання з використанням лінгвістичних зміних, Очеретний А. М., Материнська О. Ю. (2018)
Пономарчук І. А. - Ресурсо та енергоощадна центральна система кондиціювання повітря з ежекційними повітророзподільними пристроями, Слободян Н. М. (2018)
Хоружа Л. - Модель педагогічної освіти сучасного університету, Братко М. (2018)
Дика Н. - Нова парадигма післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетентнісного підходу, Глазова О. (2018)
Воротникова І. - Моделі професійного розвитку вчителя в умовах реформи післядипломної педагогічної освіти (2018)
Брижнік В. - Актуальність філософії освіти Теодора Адорно в контексті стійкого розвитку громадянського суспільства (2018)
Ракітянська Л. - Становлення та розвиток поняття "емоційний інтелект": історико-філософський аналіз (2018)
Регейло І. - Ціннісні орієнтири Болонського процесу (1988 - 2009 рр.): нормативно-правовий аспект (2018)
Сопова Д. - Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога (2018)
Павленко О. - Дослідження професійної підготовки фахівців з електроніки в Україні та США: базові поняття (2018)
Горшкова Г. - Базові дефініції формування готовності майбутніх логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ (2018)
Лопіна Н. - Практико-орієнтований кейс-метод навчання в системі безперервної медичної освіти на основі інформаційних веб-технологій, Журавльова Л. (2018)
Цехмістер Я. - Професійна клініко-фармацевтична компетентність лікарів: післядипломний етап становлення, Лисенко О. (2018)
Фамілярська Л. - Організація проектної діяльності психологів у закладах післядипломної освіти з використанням хмарних сервісів Google, Кльоц Л. (2018)
Короткова Ю. - Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів на заняттях з української мови (2018)
Кудлай А. - Вивчення стану сформованості комунікативної компетентності майбутніх офіцерів поліції (2018)
Ковальчук І. - Організаційно-методичні засади педагогічної практики в системі професійного становлення майбутнього вчителя (2018)
Кашпіровська Л. - Впровадження профільного навчання в закладах загальної середньої освіти: сучасні підходи (2018)
Боярська-Хоменко А. - Нормативно-правове забезпечення освіти дорослих у країнах Європейського союзу (2018)
Теренко О. - Організаційно-змістові аспекти діяльності провайдерів освіти дорослих у США і Канаді (2018)
Фурсенко Т. - Роль професійних об'єднань у системі моніторингу якості освітніх послуг у закладах вищої освіти Канади (2018)
Ошуркевич Н. - Сучасний стан і проблеми професійної орієнтації молоді в Україні та Канаді, Потіха З. (2018)
Локшина О. - Забезпечення якості вищої освіти в умовах європеїзації України (2018)
Батечко Н. - Технології забезпечення якості вищої освіти в контексті європейських практик, Лут М. (2018)
Durdas A. - The system of higher education quality evaluation in France: history and modernity (2018)
Радченко В. О. - Концепція лікування вибухових переломів і переломів тіл хребців із дистракцією й ротацією грудного та поперекового відділів хребта за принципом залишкової фіксованості, Попсуйшапка К. О. (2018)
Климовицкий Ф. В. - Динамика уровня металлов в крови больных гонококсартрозом после эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов, Сокрут Н. В., Синяченко О. В., Сокрут О. П. (2018)
Зазірний І. М. - Ефективність застосування препарату Німедар не поступається ефективності застосування препарату Німесил в ортопедичній практиці (проспективне дослідження) (2018)
Лазарев І. А. - Біомеханічне комп'ютерне моделювання поведінки системи "кістка — фіксатор — ендопротез" при різних видах внутрішньої геміпельвектомії, Костюк В. Ю., Дєдков А. Г., Скибан М. В. (2018)
Стауде В. А. - Оцінка зміни статографічних параметрів і сили м'язів у хворих на дисфункцію крижово-клубового суглоба після проведення спеціальної гімнастики, Карпінська О. Д. (2018)
Поворознюк В. В. - Остеопороз у пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт, Бистрицька М. А., Кошель Н. М. (2018)
Страфун С. С. - Клінічні дослідження параметрів ходьби хворих на коксартроз за даними системи GAITRite, Фіщенко О. В., Московко Г. С., Карпінська О. Д. (2018)
Корольков А. И. - Оценка эффективности применения технологии одномоментных многоуровневых хирургических вмешательств у детей с ДЦП, Рахман П. М. (2018)
Ткачук П. В. - Вивчення структурних особливостей при експериментальному хронічному остеоартрозі колінного суглоба в кролів, Страфун С. С., Савосько С. І., Макаренко О. М. (2018)
Гур’єв С. О. - Аналіз причин інвалідизації груп учасників дорожнього руху, які отримали інвалідність унаслідок дорожньо-транспортних пригод, Яровий Д. М., Кушнір В. А. (2018)
Бець І. Г. - Особливості регенерації кісткової та хрящової тканини після травматичних внутрішньосуглобових ушкоджень (експериментальне дослідження), Ашукіна Н. О., Мальцева В. Є., Нікольченко О. А. (2018)
Бабалян В. О. - Аналіз госпітальної летальності постраждалих із переломами проксимального відділу стегна (2018)
Думанский Ю. В. - Периартикулярный паранеопластический синдром при раке легкого, Синяченко О. В., Степко Ф. А., Верзилов С. Н. (2018)
Страфун С. С. - Результати лікування хворих із частковими ушкодженнями сухожилків надостьового та підлопаткового м'язів плеча, Страфун О. С., Богдан С. В., Аббасов С. М. (2018)
Зазірний І. М. - Деякі питання асептичного некрозу головки стегнової кістки, Климовицький В. Г., Семенів І. П., Сімячко Є. А. (2018)
Філіпенко В. А. - Біохімічні та імунологічні маркери крові пацієнтів після ендопротезування колінного та кульшового суглобів для ранньої діагностики перипротезної інфекції, Марущак О. П., Леонтьєва Ф. С., Морозенко Д. В. (2018)
Косяков О. М. - Наш клінічний досвід обґрунтованого застосування ендопротеза кульшового суглоба з трабекулярно-біонічною ніжкою Physiohip у хворих із коксартрозом III–IV ст., Бур’янов О. А., Бондар В. К. (2018)
Ломей Я. І. - Політравма при падінні з драбини, Демкович Т. М., Ломей Ю. Я., Лещак В. В. (2018)
Копилов С. А. - Основні віхи столітнього поступу Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2018)
Магочій П. Р. - Привітання до сторіччя Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2018)
Байдич В. Г. - Університетське життя в м. Кам'янці-Подільському у січні-березні 1919 р. на сторінках часопису "Життя Поділля" (до 100-річчя відкриття Кам'янець-Подільського державного українського університету), Галатир В. В., Олійник Ю. В. (2018)
Дубінський В. А. - Олександр Лотоцький про шляхи врегулювання аграрних проблем у Наддніпрянській Україні на початку XX століття (на матеріалах преси 1905-1907 рр.) (2018)
Завальнюк О. М. - Іван Огієнко про своє життя, науково-педагогічну, державно-управлінську і громадську діяльність у Кам'янці-Подільському: інтерпретація історика (2018)
Заводовський А. А. - Диспозитив влади Російської імперії і слов'яно-фільський дискурс у пресі Наддніпрянщини 70-х років ХІХ ст. (2018)
Ляскович Р. С. - Мемуари і спогади як джерело про організацію і проведення мобілізацій до українського війська в Східній Галичині (кінець 1918 – середина 1919 рр.) (2018)
Раздорский А. И. - Печатные всеподданнейшие отчеты подольских губернаторов за 1884–1909 гг. (2018)
Семенчук С. О. - Язичницькі наскально-ритуальні об'єкти лівобережжя Середньої Подністрянщини (2018)
Телячий Ю. В. - Українське національно-культурне відродження в 1917–1921 рр.: до проблеми методологічного контексту (2018)
Трубчанінов С. В. - Значення праць академіка І. Г. Підоплічка для дослідження історичної географії України давньої доби (2018)
Баженов О. Л. - До проблеми заселення найдавнішими людьми території України (доба раннього палеоліту) (2018)
Баженова С. Е. - Становище польської меншини під двоголовим орлом (2018)
Газін В. В. - Крах Гадяча: до питання про причини провалу проекту утворення Речі Посполитої трьох народів (до 360-річниці Гадяцької угоди) (2018)
Головко О. Б. - Центральноєвропейська політика Волинського князівства в другій половині 40-х – першій половині 50-х років ХІІІ ст. (2018)
Кошель О. М. - Подільський період життя і діяльності архієпископа Парфенія (Памфіла Левицького) (1904-1908 рр.) (2018)
Криськов А. А. - Ефективність використання земельних ресурсів в аграрному секторі губерній Правобережної України другої половини ХІХ ст. (2018)
Реєнт О. П. - Еміграція з українських земель і її причини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Сидорук С. А. - Рекрутська повинність та військова служба як засіб етнічної асиміляції населення Правобережної України у дореформений період (2018)
Скрипник А. Ю. - Ґенеза служби польської шляхти в державних установах та органах самоврядування Правобережної України наприкінці XVIII – у ХІХ ст. (2018)
Степанков В. В. - Розкол політичної еліти й боротьба її угрупувань під час громадянської війни у козацькій Україні (березень 1658 – червень 1663 рр.) (2018)
Стецюк В. Б. - Російське військо у Правобережній Україні як об'єкт та інструмент імперської пропаганди (2018)
Адамовський В. І. - Виселення з Криму за етнічною ознакою (2018)
Кабачинський М. І. - Перші начальники військових навчальних закладів м. Хмельницького (2018)
Кліщинський П. В. - Буковина в роки Першої світової війни: військово-дипломатичний аспект (2018)
Лозовий В. С. - Маніпулювання історією Великої Вітчизняної війни як складова пропагандистської кампанії проти України (2018)
Лубчинський А. А. - Плакатне мистецтво СРСР в часи німецько-радянської війни (2018)
Ляхоцький В. П. - Взірець організаторського таланту, педагогічної мудрості, високої інтелігентності (2018)
Марчук О. І. - Військові питання в діяльності головноуповноваженого уряду УНР Івана Огієнка (листопад 1919 – квітень 1920 рр.) (2018)
Олійник С. В. - Діяльність російської окупаційної влади щодо організації навчального процесу в школах Косівщини в 1916 році (2018)
Швидченко Т. М. - Армія УНР під час Першого Зимового походу у запіллі Червоної армії (січень-лютий 1920 р.) (2018)
Адамський В. Р. - Поділля у революційних процесах 1917 року (2018)
Баженов Л. В. - Кам'янець-Подільський державний український університет (1918-1921) – центр вітчизняної науки і краєзнавства на Поділлі (2018)
Блажевич Ю. І. - Випускники Київської духовної академії – уродженці подільського краю, Балабуст Н. Ю., Блажевич О. І. (2018)
Боднар А. М. - Політико-інституційні засади діяльності царизму в галузі освіти Подільської губернії кінця XVIII – першої половини XIX ст., Колосюк І. А. (2018)
Задорожнюк А. Б. - Соціальні трансформації цехових організацій на Поділлі у ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Комарніцький О. Б. - Студенти Кам'янець-Подільського педагогічного вишу і навчальний процес у 20-30-ті рр. ХХ ст. (2018)
Кримська О. М. - Особливості включення міського і містечкового землеволодіння Поділля в господарсько-економічну систему Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2018)
Лисий А. К. - Вінниця за часів гетьманату П. Скоропадського (2018)
Маркова С. В. - Стратегії виживання на окупованій території Хмельниччини (1941–1943 рр.): передумови, обставини, наслідки (2018)
Нестеренко В. А. - Діяльність науково-дослідної кафедри у Кам'янці-Подільському у 1920-ті роки (2018)
Олійник М. П. - Культурно-освітня робота більшовиків на Поділлі в роки НЕПу (1921–1928) (2018)
Поліщук В. С. - Туристські ресурси Хмельниччини. Їх значення у формуванні громадської самосвідомості студентської молоді, Поліщук С. В. (2018)
Хоптяр Ю. А. - Здобутки і перспективи кафедри "Архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін" (2000-2018 рр.) (2018)
Жилєнкова І. М. - Взаємозв'язок між глобальними результатами Першої світової війни та поразкою українських національно-визвольних змагань на початку ХХ ст., Лисенко О. В. (2018)
Ігнатієва Т. В. - Модернізація категоріального апарату геополітики як рефлексія турбулентності сучасної міжнародної системи (2018)
Магась В. О. - Трансформація державно-правової системи Російської імперії в 1905-1917 рр., Глушковецький А. Л. (2018)
Filiniuk A. G. - The participation of representatives of Ukraine and Kazakhstan in the French Resistance Movement in the Second World War: transnational aspect, Mendikulova G. M., Klimchuk I. A. (2018)
Nadezhuk Y. A. - Kazakhs – participants of the Resistance Movement in France (2018)
Філінюк А. Г. - Рецензія на дослідження О. М. Слісаренка "Військово-стратегічні аспекти утворення українсько-шведського союзу 1708–1714 рр.": монографія. Дніпро: Ліра, 2018. 360 с. (2018)
Віднянський С. В. - Словацький початок Другої світової війни (огляд збірника: Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa / zostavili Martin Lacko, Michal Malatinský. – Krakov-Bratislava : Spolok Slovákov v Poľsku, o.z. Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945, 2016. – 204 s.), Боровець І. І. (2018)
Філінюк А. Г. - Наукові форуми в Кам'янці-Подільському до 100-річчя Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Олійник С. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Горб Ю. Г. - Патогенетичні механізми та шляхи профілактики серцево-судинних ускладнень цукрового діабету 2 типу, Строна В. І., Комір І. Р. (2019)
Іванків Я. Т. - Морфологічні особливості матки в нормі та при патології, Матешук-Вацеба Л. Р. (2019)
Лейбюк Л. В. - Механізми розвитку ускладнень при знімному протезуванні (2019)
Репецька О. М. - Функціональні зміни в організмі при гіпотиреозі (2019)
Горошко О. М. - Вплив тривалого введення корвітину на протеолітичну активність у щурів з гентаміциновою нефропатією, Захарчук О. І., Заморський І. І., Ежнед М. А., Драчук В. М., Паламар А. О., Сахацька І. М. (2019)
Кліщ І. П. - Корекція субмікроскопічних змін компонентів респіраторного відділу легень фосфатидилхоліновими ліпосомами при експериментальній гострій нирковій недостатності (2019)
Купріянова Л. С. - Імуногістохімічні особливості будови стінки маткових труб плодів у різні терміни гестації від матерів з фізіологічною вагітністю, Довганчук В. М., Богданов М. М., Гаращенко А. О., Москалець О. А., Волочан П. О., Резецький С. М. (2019)
Купріянова Л. С. - Імуногістохімічні особливості ендотелін - продукуючої активності судинного компоненту яєчників плодів від матерів, вагітність у яких ускладнена прееклампсією різного ступеню тяжкості, Рейлян Р. О., Васильєва К. О., Мустафаєв А. Р., Яцюк А. С., Короткий В. В., Чуприна О. В. (2019)
Купріянова Л. С. - Імуногістохімічні особливості будови матки плодів у різні терміни гестації від матерів з фізіологічною вагітністю, Сушко М. А., Рапчук Ю. А., Казмірук Е. В., Білик Д. С., Кіриченко А. В., Герасимчук В. Ю. (2019)
Ломейко О. О. - Морфологія сперматозоїдів та ендокринний статус чоловіків в умовах роботи з сільськогосподарськими добривами (2019)
Піонтковський В. К. - Порівняльна оцінка біохімічних показників крові експериментальних щурів після різних варіантів коагуляції епідуральних судин під час оперативних втручань на поперековому відділі хребта, Радченко В. О., Морозенко Д. В. (2019)
Хмара Т. В. - Анатомічна мінливість м'язів сідничної ділянки у перинатальному періоді онтогенезу людини, Васильчишина А. В., Заморський І. І., Бірюк І. Г., Cикирицька Т. Б., Козарійчук Н. Я. (2019)
Шевченко І. В. - Імуногістохімічне дослідження порушень морфогенезу серця за умов експозиції ацетатом свинцю на пренатальному етапі розвитку у щурів (2019)
Гримайло В. Н. - Электрокардиография и ультразвуковая диагностика в обследовании пациентов с эпилепсией и кардиоваскулярной патологией, Литовченко Т. А., Маркова Т. В., Новикова А. А., Романенко А. И. (2019)
Іманов Е. - Хірургічне лікування критичної коарктації аорти у новонароджених і грудних дітей, Труба Я. П., Плиска О. І., Дзюрий І. В., Лазоришинець В. В. (2019)
Кучерявченко В. В. - Динаміка маркерів вуглеводного обміну у пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла при політравмі, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Полковнікова К. Ю. - Клініко-патогенетичне значення гіпонатріємії у паціентів із субарахноїдальним крововиливом атравматичного ґенезу (2019)
Радченко В. О. - Ультрасонографія паравертебральних м'язів пацієнтів з дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта та прогнозування результатів їх хірургічного лікування, Скіданов А. Г., Вишняков А. Є., Яковенко С. М., Котульский І. В., Нессонова М. М. (2019)
Тягла О. С. - Стан глутатіонової ланки тіол-дисульфідної системи у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень в умовах артеріальної гіпертензії (2019)
Хухліна О. С. - Клінічні особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту за коморбідності з ішемічною хворобою серця, Кузьмінська О. Б., Воєвідка О. С., Коцюбійчук З. Я., Кропива В. В. (2019)
Шалімова А. С. - Вплив групової та індивідуальної терапії на корекцію харчових поведінкових реакцій пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями, Ісаєва Г. С., Вовченко М. М., Рєзнік Л. А., Буряковська О. О., Ємельянова Н. Ю. (2019)
Шульга О. Д - Клінічно ізольований синдром розсіяного склерозу: клініко-параклінічні особливості (2019)
Шупер С. В. - Вплив диференційованої терапії на стан ейкозаноїдів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з ішемічною хворобою серця, Шупер В. О., Рикова Ю. О., Трефаненко І. В., Шумко Г. І. (2019)
Матущак М. Р. - Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення хворих з переломами внаслідок остеопорозу, Горошко О. М., Захарчук О. О., Ежнед М. А., Паламар А. О. (2019)
Біда В. І. - Вплив клінічного перебазування на активність зубощелепної системи при лікуванні дефектів зубних рядів знімними конструкціями зубних протезів, Дорошенко О. М., Радько В. І., Леоненко П. В., Клочан С. М., Гурін П. О., Омельяненко О. А., Паливода І. І., Пальчиков А. В., Оснач Р. Г., Германчук С. М. (2019)
Борис Г. З. - Клінічне обґрунтування використання антидисбіотнчного засобу "Лізоцим-форте" у комплексному лікуванні хворих із захворюванням слинних залоз на тлі гепатобіліарної патології, Фурдичко А. І. (2019)
Кабанова А. А. - Клинико-лабораторные показатели пациентов с инфекционно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области и шеи (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського