Родіонова В. В. - Застосування Муцитусу (ердостеїну) у лікуванні бронхо-легеневих захворювань у практиці сімейного лікаря, Глиняна Л. А. (2018)
Перцева Т. О. - Раціональна комбінована антибактеріальна терапія першої лінії для лікування хворих на негостітальну пневмонію в умовах стаціонару, Кірєєва Т. В., Бєлослудцева К. О., Крихтіна М. А. (2018)
Видиборець С. В. - Тромбоцити: структура і функції (лекція), Гайдукова С. М., Мулярчук О. В. (2018)
Видиборець С. В. - Альбумін: спектр можливостей застосування (лекція) (2018)
Zhuravlova Yu. O. - The role of public goods sector in the economy of Ukraine (2017)
Журба О. М. - Місце валютно-курсової політики в механізмі забезпечення економічної безпеки держави (2017)
Мироненко М. Ю. - Роль Вишеградської четвірки у забезпеченні ефективної євроінтеграції України, Смагло О. В. (2017)
Шатрова К. І. - Аналіз проекту КНР "Новий шовковий шлях" та місце України в ньому (2017)
Братюк В. П. - Теоретико-методологічні аспекти соціального страхування та його державного регулювання, Панющик І. І. (2017)
Гинда C. М. - Макроекономічна оцінка інтелектуальної капіталізації економіки України (2017)
Залунина О. М. - Строительство туристической инфраструктуры и его роль в развитии территории (2017)
Олефіренко М. І. - Дослідження впливу економічного розвитку країни на її інформаційний менеджмент, Халімончук І. В., Койбічук В. В. (2017)
Марков Б. М. - Структурні зміни у системі економічних явищ та процесів (2017)
Орлов В. В. - Насінництво високих генерацій в Україні: тенденції та проблеми розвитку (2017)
Рейкін В. С. - Аналіз чинників тінізації економіки України, Макара О. В. (2017)
Стоянець Н. В. - Розвиток підприємництва на сільських територіях як основа для розвитку аграрної економіки України (2017)
Шемаєв В. В. - Розвиток інфраструктури внутрішніх водних шляхів України: аспект економічної безпеки держави (2017)
Барна М. Ю. - Напрями інституціалізації лідерства в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства, Бабенко О. М. (2017)
Боровік Л. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційної політики сільського господарства (2017)
Виноградова О. В. - Стратегії конвергентно-орієнтованого розвитку телекомунікаційних підприємств України, Євтушенко Н. О., Гончаренко С. В. (2017)
Воронюк Т. А. - Визначення факторів, що впливають на зміцнення конкурентних позицій міні-кав’ярень (2017)
Гончар М. Ф. - Діагностування систем стрес-менеджменту на підприємствах (2017)
Гуменюк М. М. - Фінансово-економічний механізм забезпечення ефективності функціонування підприємства: теоретико-методологічний аспект, Стрілак Ю. В. (2017)
Єрмоленко О. А. - Оцінка впровадження інформаційних систем управління та їх вплив на економічну ефективність роботи підприємства (2017)
Зачосова Н. В. - Шляхи забезпечення економічної безпеки банківських установ, Твалавадзе В. І. (2017)
Опанащук Ю. Я. - Теоретико-методологічні основи дослідження корпоративної культури як управлінського ресурсу в індустрії гостинності (2017)
Савенко Г. Є. - Інноваційний розвиток агротуризму в Україні (2017)
Соколов А. В. - Клієнтоорієнтованість – основна цінність корпоративної культури сучасної організації, Рубан К. А. (2017)
Сухомлин Л. В. - Стабілізація діяльності металургійних підприємств України шляхом здійснення ефективного планування, Орлова К. О. (2017)
Телішевська О. Б. - Логістичний аутсорсинг як шлях оптимізування витрат логістичних бізнес-процесів, Овчарук В. В., Будинський Р. З. (2017)
Трішкіна Н. І. - Інтегровані маркетингові комунікації підприємств готельного господарства (2017)
Цвайг Х. І. - Фінансові ризики та їх вплив на фінансову безпеку підприємства, Михаліцька Н. Я. (2017)
Шалений В. А. - Основні методичні засади короткострокової та довгострокової оцінки ризиків промислових підприємств (2017)
Шашко В. О. - Удосконалення системи менеджменту якості як основа забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції в умовах інтеграційних процесів та глобалізації, Нефьодова Я. С. (2017)
Шклярук Ю. Є. - Основні аспекти впливу якості молока на розвиток інвестиційної привабливості молокопереробних підприємств (2017)
Юрій Е. О. - Місце дослідження структури капіталу в оцінці фінансової стійкості підприємства, Бербека Л. А. (2017)
Дзюба Т. А. - Аналіз перспектив розвитку туристсько-екскурсійної діяльності на Вінниччині, Гринь В. В. (2017)
Ведерніков М. Д. - Сучасні аспекти формування моделі ринку праці в Україні, Юдіна М. І. (2017)
Кірнос I. O. - Старіння населення: етапізація еволюції наукових поглядів (2017)
Кобзиста І. Л. - Мотиваційні фактори сучасної молоді на ринку праці, Махмудов Х. З. (2017)
Корбутяк А. Г. - Проблеми регулювання пенсійного забезпечення в Україні, Сокровольська Н. Я. (2017)
Бірюк С. О. - Фізичні особи на вітчизняному ринку акцій: складні реалії та невизначені перспективи (2017)
Зайцев О. В. - Проблеми оптимізації оподаткування прибутку підприємств в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду, Могильний В. В. (2017)
Пасічник Ю. В. - Особливості функціонування інститутів оподаткування в Україні (2017)
Табенська Ю. В. - Державна аудиторська служба України як центральний орган державного фінансового контролю (2017)
Юдіна (Каламбет) С. В. - Регуляторна політика держави щодо оптимізації управління фінансовими ресурсами домогоспродарств, Моргушкіна О. Г. (2017)
Каховська О. В. - Обліково-аналітичне забезпечення процесу внутрішнього контролю власного капіталу підприємства, Макарова Г. С., Домащенко А. О. (2017)
Кугай І. В. - Становлення та важливість поняття обліку доходів і видатків як складової загальнодержавного управління (2017)
Литвин З. Б. - Доцільність діагностики бізнес-процесів у сучасних умовах господарювання (2017)
Лукановська І. Р. - Фінансова звітність бюджетних установ за новими правилами та стандартами (2017)
Мандра В. В. - Системно-динамічна модель фінансово-господарської діяльності морського торговельного порту (2017)
Мінєнкова О. В. - Аналітичне забезпечення обгрунтування бажаних значень показників при стратегічному плануванні діяльності підприємства (2017)
Негрей М. В. - Аналіз трансформаційних процесів грошово-кредитної політики в Україні, Кучебо О. С. (2017)
Соколовська З. М. - Моделювання діяльності віртуального підприємства в AnyLogic, Сенкевич Б. А. (2017)
Вихідні дані (2017)
Засновники журналу (2018)
Наукові редактори (2018)
Bopoненко Ю. B. - Інформаційна модельсистеми управління якістю закладу вищої освітиу сфері охорони здоров'я, Шекepa O. Г., Гopочук B. B., Kpacнов B. B. (2018)
Клюсов О. М. - Фактори ризику та особливості надання медичноїдопомоги зростаючій кількості хворих на рак в Україні (2018)
Чернецки О. С. - Кадровые ресурсы врачей акушеров-гинекологов-решающий факторобеспечения качественныхмедицинских услуг и улутшения основныхпоказателей перинатальной помощи, Дондюк Ю.В. (2018)
Ткаченко В. І. - Оптимізація профілактики хронічних неінфекційних захворювань в об'єднаних трудових колективах шляхом впровадження багатоетапної скринінгової програми з онлайн опитуванням та пацієнт-орієнтованим підходом, Кекух Д. П., Ханенко С. М., Гайова О. А. (2018)
Зброжек С. І. - Судово-фармацевтичні підходи до вивчення проблеми доступності обігу лікарських засобів для пацієнтів з ВІЛ/СНІД на основі фармацевтичного права, Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В. (2018)
Марушко Т. В. - Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку (Лекція. Частина 2), Мітченко О. І., Голубовська Ю. Є. (2018)
До 80-річчя з дня народження Вячеслава Володимировича Бережного (2018)
Закон України про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (2018)
До уваги авторів (2018)
Анкета читача (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Bhandari M. P. - Role of Nongovernmental Organization in Bangladesh. Are They Challenging the Government Power? A Case Study from Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) (2017)
Narayanan B. G. - Recent Regionalism in UK and USA: A Legal and Economic Analysis, Jaswal I., Sharma L. (2017)
Kamara R. D. - Enhancing the Capabilities of Municipalities for Local Economic Development through Skills Training, Leonard S., Haines R. (2017)
Rogowski R. - Theoretical Reasons for Economic Sociology (2017)
Voskopoulos G. - Defining Elements of Lack of Meritocracy and Clientelism in Transitional Societies and Less Mature Democracies: A Utilitarianist Approach to Rights (2017)
Borella C. A. - Fake News, Immigration, and Opinion Polarization, Rossinelli D. (2017)
Spremberg E. - Public-Private Partnership in the Implementation of National Environmental Projects, Tykhenko V., Lopa L. (2017)
Balaraman P. - Qualitative Review of Ethics from Religion, Culture and Corporate Scandals (2017)
Salihaj T. - Modification of the International Energy Agency Model (the IEA Model of Short-term Energy Security) for Assessing the Energy Security of Ukraine, Pryimenko S. (2017)
Aliyeva Ya. N. - Dichotomy of Family Relations of Azerbaijani Society in the Process of Globalization, Aliyeva S. N., Zhurba M. (2017)
Аppendix (2017)
Antonova I. V. - Prepropriate analysis of time series by methods of fractal analysis and phase trajectories, Chikina N. A. (2018)
Burlayenko V. N. - A numerical analysis of near tip fields in a bending moment-loaded double cantilever sandwich beam fracture specimen, Sadowski T., Pietras D. (2018)
Бей А. И. - Качество восстановления изображений "слепым" методом (2018)
Воропай А. В. - Гашение нестационарных колебаний механической системы, состоящей из пластины и сосредоточенной массы. Пассивная виброзащита (2018)
Душкин В. Д. - Интегральные уравнения задачи дифракции монохроматических волн на многоэлементной периодической не идеально проводящей гребёнке (2018)
Гардер C. Е. - Анализ и прогнозирование курсовой стоимости биткоина методом SSA, Гомозов Е. П. (2018)
Гардер C. Є. - Фрактальний аналіз та прогнозування тенденції фінансового часового ряду, Корніль Т. Л. (2018)
Кожушко А. П. - Математичне моделювання низькочастотних коливань в’язкої рідини в горизонтальній ємності з вільною поверхнею, Григор’єв А. Л. (2018)
Курпа Л. В. - Нелинейные свободные колебания многослойных пологих оболочек и пластин с вырезами и различными граничными условиями, Тимченко Г. Н., Осетров А. А. (2018)
Мельник О. С. - Мажоритарні нанопристрої послідовностного типу, Горбачук М. С. (2018)
Мельник О. С. - Синтез мажоритарних одноелектронних нанопристроїв з пам’яттю, Борсук А. О. (2018)
Naboka O. O. - Unifirm attractor for wave equation with non-linear damping depending explicitly on time (2018)
Назірова Т. О. - Інструментальний аналіз демографічних показників у медичній інформаційній системі, Костенко О. Б. (2018)
Ольшанський В. П. - Коливання степенево-нелінійного осцилятора, спричинені силовим імпульсом, Ольшанський С. В. (2018)
Ольшанський В. П. - Ateb-синус у розв’язку задачі Герца про удар, Ольшанський С. В. (2018)
Осетров О. О. - Розрахункова оцінка середньоексплуатаційної паливної еко-номічностї двигуна легкового автомобіля, Альохін Д. С., Бекарюк О. М. (2018)
Polyanskaya T. S. - Discrete mathematical model of hypersingular integral equation on a system of intervals, Naboka O. O. (2018)
Салтан Б. А. - Удосконалення прийняття рішень з вибору ігрової зброї комп’юторним ботом з використанням алгоритму навчання нейронної мережі Falcon, Собко Д. А., Кулаковська І. В. (2018)
Татарчук Д. Д. - Математичне моделювання конструкцій фільтрів НВЧ на основі тонких діелектричних резонаторів та методи вимірювання їх параметрів, Діденко Ю. В., Поправка А. П., Браге К. С. (2018)
Ткаченко В. В. - Исследование динамической устойчивости многослойных пластин с отверстиями (2018)
Cheremskaya N. V. - Developing algorithms of optimal forecasting and filtering for some classes of nonstationary random sequences (2018)
Вихідні дані (2018)
Tityl (2018)
Contents (2018)
Demydenko O. V. - Long-term dynamics of humus content under different technologies of soil tillage, Boyko P. I., Velychko V. A. (2018)
Chernovol M. I. - Study of the process of preparing feeding mixtures using the composite mixer, Sviren M. O., Kisiliov R. V. (2018)
Bulyhin S. Yu. - Biological evaluation of the rationality of soil usage in agriculture, Tonkha O. L. (2018)
Adamchuk V. V. - Experimental research on vibrational digging-up of sugar beet, Bulgakov V. M., Holovach I. V., Ignatiev Ye. I. (2018)
Tsapko Yu. L. - Optimization of fertility indices of podzolic soils via cultivation of phytomeliorants, Ohorodnia A. І. (2018)
Shelyov A. V. - Interbreed differentiation of dairy cattle by str loci of DNA, Kopylov K. V., Kramarenko S. S., Kramarenko O. S. (2018)
Kholodna A. S. - Improvement of methods of estimating the change in the ecological state of soils under the influence of external loads, Desiatnyk K. O. (2018)
Borovskaya I. Yu. - Zonal pathogen complex of sunflower in the left bank Forest-Steppe of Ukraine, Petrenkova V. P. (2018)
Drahan L. P. - Impact of cryopreservation on lipid composition of reproductive cells of male sterlets (Acipenser Ruthenus L.), Veselsky S. P., Rud Yu. P., Buchatsky L. P. (2018)
Содержание (2018)
Хіміон Л. В. - Профілактика серцево-судинних захворювань, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2018)
Ткаченко В. І. - Сімейна медицина: якість, ефективність та рівність (за результатами 23-ї Міжнародної конференції Європейської Асоціації сімейних лікарів (WONCA Europe, 2018) (2018)
Ткаченко В. І. - Читання з сімейної медицини імені професора Г.І. Лисенка (2018)
Курята О. В. - Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на показники ліпідного спектра крові, динаміку рівня лептину та функцію ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатозом печінки, Гречаник М. М. (2018)
Тарнавська О. О. - Ретроспективне оцінювання ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які користувалися послугами невідкладної медичної допомоги в умовах мегаполісу, відповідно до вимог УКПМД "Артеріальна гіпертензія", Матюха Л. Ф. (2018)
Francesco Carelli - Situations and indications for specialist training and undergraduate teaching at status in Europe (2018)
Місюра О. М. - Обґрунтування алгоритму медико-психологічного супроводу підлітків із первинною артеріальною гіпертензією, Хайтович М. В., Кухта Н. М., Місюра Л. І., Максименко С. Д. (2018)
Бабінець Л. С. - Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики - сімейної медицини, Мігенько Б. О., Корильчук Н. І., Боцюк Н. Є., Мігенько Л. М., Стародуб Є. М., Ясній О. Р. (2018)
Курята О. В. - Ендотеліальна дисфункція та функціональний стан нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність з фібриляцією передсердь, Мухаммад Мухаммад, Митрохіна О. С. (2018)
Грек I. I. - Вживання алкоголю хворими на вперше діагностований туберкульоз легень та його вплив на перебіг захворювання (2018)
Павловський С. А. - Вплив комплексного лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу на перебіг запального процесу: адипонектин і прозапальні цитокіни (2018)
Ткаченко В. І. - Сучасний погляд на фактори ризику злоякісних новоутворень щитоподібної залози: системний аналіз, Рімар Я. Ю. (2018)
Селюк М. М. - Вплив молсидоміну (Сиднофарму) на показники центральної гемодинаміки та на порушення толерантності до фізичних навантажень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією ІІ стадії, Козачок М. М., Льовкін І. М., Бесага В. В., Лівінська О. Г., Пономаренко М. А., Дударь Л. М. (2018)
Чеборака Т. О. - Особливості вегетативної дисфункції у пацієнтів із хворобою Паркінсона на тлі аутоімунної патології (2018)
Павловский Л. Л. - Церамиды как фактор риска неалкогольной жировой болезни печени, Чернявский В. В. (2018)
Марушко Ю. В. - Ефективність та безпечність застосування препарату Ноофен® у дітей із вегетативними дисфункціями з порушенням адаптаційних можливостей та зниженими когнітивними функціями, Гищак Т. В., Бондарчук-Хоменко С. С. (2018)
Матюха Л. Ф. - Основні підходи лікування інфекції сечовивідних шляхів у практиці сімейного лікаря, Титова Т. А. (2018)
Юрочко Ф. Б. - Лікування гіпертрофії аденоїдів. Балансуючи між аденотомом і ліками (2018)
Тиш О. Б. - Норми та фактори ризику зниження кількості лактобактерій та біфідобактерій у бронхоальвеолярному лаважі у пацієнтів молодого віку з рекурентним бронхітом (2018)
Кочуева М. Н. - Особенности этиологии хронического кашля в популяции курящих мужчин, Заикина Ю. А., Горбулич А. В. (2018)
Рогожин А. В. - Клінічний перебіг хіміорезистентного туберкульозу легень у динаміці лікування залежно від генотипів M. tuberculosis (2018)
Лагода Д. О. - Досягнення астма-контролю у пацієнтів з надмірною масою тіла або ожирінням в умовах Астма-школи, Величко В. І., Боброва О. О. (2018)
Мельник Д. В. - Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки у дітей шкільного віку (Огляд літератури) (2018)
Камінський В. В. - Вегетативні та психосоматичні розлади у жінок під час вагітності, Геник Н. І., Ткачук Р. Р., Герич П. Р., Стримбіцький В. В. (2018)
Дякунчак Я. Е. - П’ять шляхів для вдосконалення лікарської практики – очима сімейного лікаря (2018)
Дудченко М. А. - Самосовершенствование – основной фактор успеха семейного врача, Третяк Н. Г., Сорокина С. И., Дудченко М. Ал. (2018)
Фуртак І. І. - Оптимізації фінансування і структури медичних організацій на тлі доказової потреби у медичній допомозі, Грицко Р. Ю. (2018)
Сайтарли І. А. - Ідейний зміст філософії "франкфуртської школи" та її вплив на становлення французького постмодернізму (2015)
Лимар О. В. - Поняття простору у філософії Мартина Гайдеґера (2015)
Дубінін В. В. - Методологічний потенціал давньоіндійської релігійної філософії (за творами "Бхагавад-Гіта" і "Шримад-Бхагаватам") (2015)
Вдовиченко Г. В. - Культурфілософський пошук українських радянських філософів як об'єкт критики та засудження в УСРР у 30-х рр. ХХ ст. (2015)
Касьянов Д. В. - Поняття цивілізації в сучасній філософії історії (2015)
Горохова І. В. - Критичне мислення як предмет філософського дослідження (2015)
Бойченко Н. М. - Ціннісна самоідентифікація особистості у світлі теорії значущості (2015)
Старовойт О. - Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості (2015)
Яковлєва О. В. - Філософський аналіз українського мовного середовища у контексті процесів соціальної трансформації (2015)
Хилько М. І. - Пріоритети політики екобезпечного розвитку (2015)
Попова І. В. - Культурні засади і правове забезпечення екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства (2015)
Отрешко В. - Основні напрями формування здорового способу життя в Україні (2015)
Андрущенко В. П. - Зміна архітектоніки освіти в контексті викликів епохи (2015)
Жабінець Н. В. - Інноваційний розвиток освіти і науки як чинник формування соціального капіталу (2015)
Морозов В. В. - Педагогічний процес як предмет педагогічного дискурсу: проблема інноваційного розвитку (2015)
Москалик Г. - Проблема співвідношення раціонального та ірраціонального в сучасних освітніх практиках (2015)
Шелюк Л. - Демократія провідна орієнтація системних соціокультурних змін в галузі освіти (2015)
Береза В. О. - Політична освіта і самоосвіта як фактори політичної соціалізації особистості (2015)
Міщенко А. М. - Ціннісно-нейтральний підхід до співвідношення політики і моралі на прикладі концепції Ханни Арендт (2015)
Асланов С. А. - Витоки етнополітичної стабільності у політичних трактатах Стародавнього Китаю (2015)
Ващенко К. О. - Політичний аналіз як галузь політичного знання (2015)
Штельмашенко А. Д. - Семантика терміна "бренд держави" в політології (2015)
Гурицька М. С. - Інституціалізація громадської думки в політиці (2015)
Шуліка А. А. - Політичні чинники формування прекаріату як соціально-політичного класу в сучаному світі (2015)
Місержи С. Д. - Становлення системи місцевих органів виконавчої влади України у 1991-2005 рр. (2015)
Матвійчук А. В. - Характер взаємовідносин держави і громадянського суспільства в Україні (2015)
Григор О. - Громадянська демократія в сучасному глобалізованому світі (2015)
Андрущенко Т. В. - Політична соціалізація як чинник адаптації особистості до впливу політичної пропаганди (2015)
Гнатко М. М. - Політичний міф як інструмент конструювання соціальної реальності (2015)
Рихлік В. А. - Cучасні технології політичного лобіювання (2015)
Макаренко Б. - Інтелектуально-освітнє підґрунтя політичної участі особистості (2015)
Гурц В. В. - Особливості політичного лідерства в умовах становлення демократії (2015)
Дзьобань О. П. - Інформаційна культура: до питання про основні етапи розвитку, Жданенко С. Б. (2015)
Сащук Г. М. - Культурні виміри інформаційного суспільства (2015)
Ланських О. Б. - Інформаційні ресурси впровадження сучасних мовних стратегій (2015)
Семченко О. Р. - Інформаційна політика як чинник забезпечення політичної стабільності (2015)
Климончук В. Й. - Взаємодія антропологічної та інституційної форм політичних свобод у парадигмі українського націогенезу (2015)
Крисаченко В. С. - Цигани в Україні: сучасні проблеми (2015)
Ярмистий М. М. - Централізація та децентралізація у структурі регулювання міграційної політики (2015)
Грубов В. М. - Примари і реалії європейського ідеалізму (2015)
Ткач О. І. - Протидія країн Латинської Америки політиці США у перебудові системи відносин на світовому та регіональному рівнях (2015)
Самер Абд Ельмонеим Резек Абуржейла - Палестино-израильский конфликт и решения организации Объединенных Наций по его урегулированию (2015)
До відома авторів! (2015)
Вихідні дані (2015)
Омельчук С. А. - Науково-дослідна робота в Херсонському державному університеті: погляд крізь роки, Самсакова І. В. (2017)
Воронюк І. В. - Експеримент як фактор інноваційного розвитку навчального закладу, Коротич Л. Г. (2017)
Голобородько К. Ю. - Акме-середовище вищих навчальних закладів як ресурс підготовки майбутнього фахівця (2017)
Дичок С. М. - Програма міжнародного оцінювання учнів PISA: вимірювання природничої грамотності (2017)
Одайник С. Ф. - Програма міжнародного оцінювання учнів PISA: вимірювання читацької грамотності (2017)
Бєлкіна О. М. - Алгоритм навчання немовленнєвої дитини раннього віку (2017)
Литвиненко Н. І. - Організація управління освітнім простором "Школи життєтворчості" (2017)
Маляка О. В. - Практичне застосування інформаційних засобів в освітній діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Нестеренко В. І. - Використання педагогічних інновацій в музично-естетичному вихованні дошкільників (2017)
Сімчук Л. Г. - Формування інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом (2017)
Тараненко О. Л. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії (2017)
Устімова Т. В. - Застосування таксономії Б. Блума в процесі вивчення англійської мови в початковій школі (2017)
Шабаєва О. М. - Особливості використання інновацій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом (2017)
Биковець Л. Л. - Вплив рухів пальців рук на розумовий та мовленєвий розвиток дитини (2017)
Біла Л. В. - Пробне зовнішнє незалежне оцінювання – важливий крок до успішного проходження ЗНО (2017)
Ботвинюк О.В. - Інноваційні форми й методи вивчення біографії письменника студентами на заняттях зарубіжної літератури (2017)
Клименко А. І. - Використання прийомів мнемотехніки в роботі вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу (2017)
Кунекбаєва С. П. - Підготовка дитини до школи як психолого-педагогічна проблема (2017)
Данилейко С. І. - Толерантність як невід’ємна складова соціальної компетентності молодших школярів (2017)
Зайцева В. В. - Формування життєвих компетентностей учнів на уроках фізики (2017)
Ігошева М. П. - Концепція особистісно орієнтованого підходу в процесі навчання англійської мови (2017)
Кривуліна Т. І. - Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів (2017)
Кумпан Н. В. - Використання технології критичного мислення на уроках української літератури в 5 - 6 класах (2017)
Литвинова С. В. - Самостійна робота учнів на уроках української мови й літератури (2017)
Резніченко С. В. - Технологія ситуаційного підходу до особистісно орієнтованого навчання історії (2017)
Решетько Т. О. - Формування компетентнісного підходу до викладання хімії та біології в професійно-технічному ліцею (2017)
Гончарова О. В. - Соціалізація особистості в системі викладання математики (2017)
Киселёва С. М. - Использование метода символического видения на уроках литературы как средство формирования читательской культуры учащихся (2017)
Кудінська О. В. - Кіноекранізація як засіб активізації читацького інтересу учнів на уроках української літератури (2017)
Рідкоус О. В. - В. О. Сухомлинський про гуманістичні цінності сімейного виховання (2017)
Соломахін А. Ф. - Ідеї Яна Амоса Коменського в сучасному освітньому просторі (на прикладі досвіду роботи Каховської спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов), Соломахіна Г. М. (2017)
Чух Г. П. - Використання кіноекранізації творів у сучасній шкільній літературній освіті (2017)
Бучевська Л. М. - Психологічний супровід дітей із особливими освітніми потребами в умовах загальньоосвітнього навчального закладу (2017)
Гулак В. М. - "Учитель" – провідний часопис галицького українського шкільництва (1889 - 1914) (2017)
Демида Є. Ф. - Науково-методичні засади формування галузевої бібліографічної бази даних "Періодіка" науково-педагогічної книгозбірні (2017)
Кропочева Н. М. - Проблема національно-культурної ідентичності в сучасній літературі для дітей історичної тематики (2017)
Близнюк Т. П. - Vivat, академіє, реабілітаційний центре педагогічних Душ (2017)
Лебідь Т. І. - Ними пишається Херсонський академічний ліцей імені О. В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсоньскому державному університеті, Шеховцова В. М. (2017)
Ведмедьова Г. В. - Кращі учителі Горностаївського району (2017)
Оксенчук Т. М - Кращі учителі Горностаївського району (2017)
Цема Л. П. - Кращі учителі Горностаївського району (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2017)
Вихідні дані (2017)
Bakulich O. O. - Problems of the wind energy industry in development and project management, Sevostianova A. V. (2018)
Balawender K. - Stanowisko badawcze układu hamulcowego, Jaworski A., Krzemiński A. (2018)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив величини добавки спиртових сполук до бензину на показники роботи карбюраторного двигуна, Шуба Є. В., Овчинніков Д. В. (2018)
Дмитриченко М. Ф. - Встановлення закономірностей формування товщини мастильного шару в стаціонарних умовах, Савчук А. М., Туриця Ю. О. (2018)
Jaworski A. - Porównanie wyników emisji toksycznych składników spalin z pojazdów samochodowych uzyskanych z systemu PEMS z modelem obliczeniowym EMEP/CORINAIR programu OPERAT FB, Mądziel M. (2018)
Кіндрацький Б. І. - Класифікація несправностей двомасових маховиків у приводах автомобілів та причини їх виникнення, Літвін Р. Г. (2018)
Ковбасенко С. В. - Створення та налаштування мікропроцесорної системи живлення дизеля, що працює за газодизельним циклом, Петренко В. Г., Голик А. В. (2018)
Latała D. - Analiza problemów w zarządzaniu magazynem (2018)
Марков О. Д. - Ефективність використання ресурсів підприємства автосервісу, Савостін-Косяк Д. О. (2018)
Матейчик В. П. - Особливості проблеми дистанційного оцінювання технічного стану складних систем на транспорті, Володарець М. В., Курносенко Д. В. (2018)
Michalski J. - Straty i szkody w drogowej spedycji mieszanej na podstawie analizy ryzyka przewozu towarów (2018)
Посвятенко Е. К. - Матеріали у CVD-технологіях інженерії поверхні деталей засобів транспорту, Посвятенко Н. І., Мельник Т. В. (2018)
Сахно В. П. - Маневреність автопоїзда з причепом категорії О2, Стельмащук В. В., Пазін Р. В. (2018)
Michalski J. - Bezpieczeństwo, oszustwa i kradzieże na podstawie odpowiedzi na ankietę osób pracujących na stanowisku spedytora transportu drogowego krajowego oraz międzynarodowego (2018)
Степанов О. В. - Модель безпеки автотранспорту з використанням нечіткої логіки (2018)
Тарандушка Л. А. - Ранжування номенклатури послуг для автосервісних підприємств, Яновський В. В. (2018)
Weprzędz P. - Bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych (2018)
Трофімов І. Л. - Oцінкa cтaну aтмocфepнoгo пoвітpя за умов збepeжeння мoтopних пaлив (2018)
Khrutba V. O. - The formation of the Kyiv transport system environmental safety, Spasichenko O. V., Starynets L. M. (2018)
Woś P. - Wpływ wad strefy podpowierzchniowej "blechmantel" i struktury metalograficznej żeliwa na wartość zużycia tribologicznego i skłonność do zatarcia gładzi cylindrowych silnika wysokoprężnego, Michalski J. (2018)
Tsiuman M. P. - Research of use the thermal accumulator for reducing harmful emissions of the vehicular engine by rapid after-start heating of the catalytic converter, Gritsuk I. V., Smieszek M. (2018)
Zielińska E. - Ocena towarowergo transportu drogowego w Polsce (2018)
Яковлєва А. В. - Дослідження експлуатаційних параметрів авіаційного двигуна, з використанням альтернативних палив на основі відновлюваної рослинної сировини, Бойченко С. В., Щербаченко В. А. (2018)
Содержание (2018)
Венцківська І.Б. - Передчасні пологи (Клінічна лекція), Біла В. В., Загородня О. С. (2018)
Шурпяк С. О. - Менеджмент дефіциту вітаміну D у пацієнток з дисгормональними поєднаними проліферативними захворюваннями репродуктивних органів (2018)
Кисина В. И. - Вагинальные инфекции: клиническое значение и лечение (2018)
Мазур Ю. Ю. - Особливості тактики ведення пацієнток з ектопією шийки матки на тлі аеробного вагініту, Пирогова В. І. (2018)
Біла В. В. - Регіональна центильна таблиця маси тіла новонародженого для м. Києва та Київської області, Голяновський В. О., Муравйов В. М. (2018)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения (Обзор руководства европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and Treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism") (2018)
Маркевич В. В. - Особливості перебігу вагітності у жінок різного віку (2018)
Савченко С. Є. - Особливості прокоагулянтної ланки системи гемостазу та перебігу вагітності і пологів у ВІЛ-інфікованих жінок, Коломійченко Т. В., Гервазюк О. І. (2018)
Гасымова Гюнель Малик гызы - Особенности течения беременности и родов у женщин, инвазированных лямблиями, Багирова Хиджран Фиридун кызы (2018)
Кузнецова И. В. - Использование растительных дофаминомиметиков у подростков и молодых женщин с нарушенным менструальным циклом, Успенская Ю. Б., Диль В. В., Гринева А. М. (2018)
Романенко Т. Г. - Ефективність транексамової кислоти під час терапії кровотечі у І триместрі вагітності, Суліменко О. М. (2018)
Бойко А. В. - Вплив органозберігальних операцій на органах малого таза на стан оваріального резерву (2018)
Каминский В. В. - Альтернатива гормональным и нестероидным противовоспалительным средствам в лечении вторичной дисменореи, обусловленной аденомиозом, Прокопович Е. В. (2018)
Мініна О. Ю. - Проліферативні процеси ендометрія у жінок у постменопаузі: оптимізація діагностики, лікування та реабілітації (2018)
Іщак О. М. - Вплив різних варіантів оперативного лікування апоплексії яєчника на стан оваріального резерву (2018)
Захаренко Н. Ф. - Прогнозування виникнення клімактеричного синдрому тяжкого ступеня у жінок з ендометріозом у період менопаузи, Татарчук Т. Ф., Коваленко Н. В., Ретунська І. М. (2018)
Шаповал О. С. - Терапевтичні вектори лікування ендометріоїдних кіст яєчників (2018)
Суслікова Л. В. - Оптимізація прегравідарної підготовки ендометрія перед наступним циклом лікування методами допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з трубно-перитонеальною безплідністю шляхом застосування процедури ін’єкційного скретчингу, Сербенюк А. В. (2018)
Стрелко Г. В. - Клінічне значення хронічного ендометриту у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників у програмі екстракорпорального запліднення, Уланова В. В. (2018)
Дубчак А. Є. - Стресорна реакція у жінок з безплідністю, оперованих на придатках матки у плановому та ургентному порядку, Мілєвський О. В., Обейд Н. М. (2018)
Рекомендации по хирургическому лечению эндометриоза. Часть 1. Эндометриома яичника (2018)
Removal of myomas in asymptomatic patients to improve fertility and/or reduce miscarriage rate: a guideline (2018)
Миомэктомия у бессимптомных пациентов для улучшения фертильности и/или снижения частоты выкидышей: рекомендации (2018)
Спиридоненко В. В. - Диагностическое значение гемоспермии в андрологической практике (2018)
Гурженко Ю. М. - 20-й Конгрес Європейського товариства сексуальної медицини, Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. М. - Новини з 33-го Конгресу Європейської Асоціації урологів для сексопатологів та андрологів, Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. М. - Проблема доброякісної гіперплазії передміхурової залози у матеріалах 33-го Конгресу Європейської Асоціації урологів для сексопатологів та андрологів, Спиридоненко В. В. (2018)
Сытенко А. М. - Обзор ежегодного Конгресса Европейской Ассоциации урологов (Копенгаген, 2018): в фокусе рак предстательной железы (2018)
Корниенко А. М. - Конгресс Европейской урологической ассоциации (2018): достижения генито-уринарной реконструктивной хирургии (2018)
Попов І. В. - Хвороба Пейроні: нові теорії та сучасні методи лікування (2018)
Жунько Д. В. - Комбинированное лечение расстройств мочеиспускания и эректильной дисфункции у больных с метаболическим синдромом, Жунько И. Д. (2018)
Гайсенюк Ф. З. - Трансректальна біопсія під ультразвуковим наведенням з використанням еластографії зсувної хвилі у чоловіків з підозрою на рак передміхурової залози, Головко С. В., Джуран Б. В., Когут В. В., Сагалевич А. І., Савицький О. Ф., Кравчук В. М. (2018)
Лесняк М. О. - Досвід лікування гангрени Фурньє: ретроспективний та проспективний аналіз 21 випадку захворювання, Мельников В. А., Строй О. О., Лесняк О. М., Мицик Ю. О. (2018)
Книгавко А. В. - Выбор метода лечения при вторичной преждевременной эякуляции, Аркатов А. В., Горленко А. С., Кривицкий В. А., Майборода О. Ф. (2018)
Кочарян Г. С. - Преждевременная эякуляция: современный взгляд на проблему (2018)
Тріщ В. І. - Цинк та мідь у системі антиоксидантного захисту у хворих на хронічний абактеріальний простатит (2018)
Мигов В. Г. - 12 лет вместе. Опыт применения Маджик Стафф Форте для лечения эректильной дисфункции, Билоголовская В. В. (2018)
Кочарян Г. С. - Имитация оргазма (2018)
Литвинець Є. А. - Дослідження рівня С-реактивного білка у хворих на хронічний бактеріальний простатит та його діагностичне значення, Кабіру А. (2018)
Григорян В. А. - Применение Канефрона Н при мочекаменной болезни, Амосов А. В., Султанова Е. А., Шпоть Е. В., Крупинов Г. Е., Акопян Г. Н. (2018)
Chernenko D. V. - Calcium-oxalate nephrolithiasis and the bases of its metaphylaxis, Chernenko V. V., Zheltovska N. I., Savchuk V. I. (2018)
Дехтяр Ю. М. - Оцінювання ефективності терапії ідіопатичного гіперактивного сечового міхура із застосуванням методів біологічного зворотного зв’язку, Костєв Ф. І., Зачеславський О. М., Кузнецов Д. О. (2018)
Головко С. В. - Роль аблятивних технологій у лікуванні малих пухлин нирки: огляд сучасного стану проблеми (2018)
Литвинець Є. А. - Макро- та мікроелементний статус у хворих на сечокам’яну хворобу, Скоропад Н. Т. (2018)
Дехтяр Ю. М. - Оптимізація лікування ідіопатичного гіперактивного сечового міхура без детрузорної гіперактивності, Костєв Ф. І., Залива К. А. (2018)
Горпинченко И. И. - Антиоксиданты в терапии мужского бесплодия, Романюк М. Г., Аксенов П. В., Балацкая Ю. Ф., Лысенко Н. Н. (2018)
Наконечний Й. А. - Соноеластографічні предиктори чоловічої безплідності при первинному лівобічному варикоцеле, Воробець Д. З. (2018)
Кочарян Г. С. - Отзыв на книгу Джозефа Николози "Стыд и утрата привязанности. Применение репаративной терапии на практике" (2018)
Возіанов С. О. - Віддалені онкологічні результати радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози, Шамраєв С. М., Соснін М. Д., Леоненко А. М., Грицаюк А. А. (2018)
Прийма О. Б. - Відновні та реконструктивні втручання у хворих на гангрену Фурньє (2018)
Костев Ф. И. - Разработка и валидизация опросника по рецидивирующей инфекции мочевой системы RUTIQ, Лукинюк Е. И., Шостак М. В. (2018)
ТЕЗИСЫ (2018)
Белінська Я. В. - Переваги кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства в умовах глобалізації в Україні, Калита Т. А. (2018)
Брич В. Я. - Основні фактори впливу на функціонування готельно-ресторанних комплексів та туризму в Україні, Охота В. І. (2018)
Пітель Н. Я. - Пріоритети державної політики стимулювання логістичних процесів, Альошкіна Л. П., Клименко Л. В. (2018)
Стеценко Б. С. - Розвиток фінансових інституцій у глобальній економіці: традиціоналізм чи футуризм (2018)
Гладченко А. Ю. - Вплив міжнародних корпорацій на систему координації економічної рівноваги (2018)
Кузик О. В. - Розвиток маркетингових комунікацій в аграрному бізнесі України (2018)
Маркуц Ю. І. - Ефективність формування доходів бюджету в умовах економічних перетворень, Гусаревич Н. В. (2018)
Покиньчереда В. В. - Трудові ресурси, робоча сила, людський капітал: обліково-економічна сутність категорій (2018)
Зоря О. П. - Дослідження витрат з податку на прибуток згідно з окремою фінансовою звітністю банківської установи, Радзевич М. Ю. (2018)
Овчарук В. В. - Принципи побудови та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів (2018)
Майстренко Ю. В. - Інноваційні підходи у практиці управління персоналом вищих навчальних закладів (2018)
Максименко І. Я. - Облікове відображення витрат періоду як передумова ефективного управління підприємством, Юношева А. О. (2018)
Опалько В. В. - Механізми скорочення соціально-економічної нерівності у сучасних умовах розвитку (2018)
Шевчук С. В. - Аналіз динаміки здійснення митної справи в Україні (2018)
Насіров Мехді Фарман огли - Інерційний та інноваційний сценарії поводження з відходами пластику у середньо- та довгостроковій перспективі (2018)
Стовпова А. С. - Криптоактиви як об'єкт бухгалтерського обліку (2018)
Покрас О. С. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств приладобудування в аспекті мотивації персоналу (2018)
Партола А. І. - Розвиток підприємств водного транспорту України на основі кластерної моделі (2018)
Скрипник І. М. - Роль органічного виробництва у забезпеченні продовольчої безпеки України (2018)
Дрепін А. В. - Методологічні засади розвитку міжбюджетних відносин (2018)
Шевчук Я. В. - Ринок банківського проектного фінансування в Україні (2018)
Диндар А. С. - Особливості європейського вектору розвитку арт ринку України (2018)
Семененко Т. М. - Модуляризація як одна з ключових тенденцій в модернізації стратегій інтернаціоналізації автомобільних тнк (2018)
Давидова І. І. - Бюджетна політика економічного зростання (2018)
Романчук Л. Д. - Методичний базис оцінки ефективності маркетингової комунікаційної стратегії курортно-рекреаційного підприємства (2018)
Жук В. М. - Книга про Україну з Л. Кучмою і "без"?, Лупенко Ю. О. (2018)
Содержание (2018)
Гурженко Ю. Н. - Синдром хронической тазовой боли, Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. M. - Науково-практична конференція сексологів та андрологів України "Досягнення та перспективи сучасної сексології та андрології", Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. M. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Урологія, андрологія, нефрологія – 2018. Досягнення, проблеми, шляхи вирішення" (2018)
Гурженко Ю. Н. - 5-й Балтийский митинг Европейской ассоциации урологов, Спиридоненко В. В. (2018)
Нікіфоров О. А. - Питання інформованості щодо потреб та послуг задля збереження репродуктивного здоров’я чоловіків у Запорізькій області, Бачурин Г. В., Єременко К. М. (2018)
Sakalo A. V. - Clinical value detection of testicular microlithiasis and recently discovered markers in testicular germ–cell tumors (2018)
Литвинець Є. А. - Роль герпетичної інфекції у розвитку хронічного абактеріального простатиту, Федорів А. І. (2018)
Гурженко Ю. Н. - Опыт применения D-маннозы при воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы (Аналитический обзор литературы), Спиридоненко В. В., Гурженко Е. Ю. (2018)
Спиридоненко В. В. - Альтернатива антибиотик-ассоциированным осложнениям со стороны пищеварительного тракта после терапии урологических заболеваний (Обзор) (2018)
Возіанов С. О. - Вплив накопичення досвіду виконання ендоскопічної радикальної простатектомії на її результати у хворих на локалізований рак передміхурової залози в умовах ДУ "Інститут урології НАМН України" протягом п’ятирічного періоду, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2018)
Пасєчніков С. П. - Особливості складу госпиталізованих хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози в аспекті амбулаторного етапу медичної допомоги, Клименко Я. М., Абдулфатах Ахмед Моаллім, Мельничук Я. М. (2018)
Черненко Д. В. - Кальцій-оксалатний нефролітіаз і основи його метафілактики, Черненко В. В., Желтовська Н. І., Савчук В. Й. (2018)
Пасєчніков С. П. - Етіотропна медикаментозна профілактика ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, інфікованих Trichomonas vaginalis, Грицай В. С., Нашеда С. В., Глєбов А. С. (2018)
Гурженко Ю. M. - Досвід застосування комбінованого лікування хворих на хронічний неспецифічний простатит із використанням полікомпонентного фітопрепарату та альфа-адреноблокатора, Спиридоненко В. В., Федорук О. С. (2018)
Романенко А. М. - Патоморфологічні особливості запального процесу тканин передміхурової залози у хворих на рак та доброякісну гіперплазію передміхурової залози залежно від інфікованості збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом, Пасєчніков С. П., Григоренко В. М., Грицай В. С., Глєбов А. С., Кравченко О. В. (2018)
Горпинченко И. И. - Синдром постэякуляторной боли и тамсулозин: возможности и перспективы терапии, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2018)
Федорук О. С. - Статеві розлади у чоловіків з хронічним простатитом/ тазовим болем та симптомами нижніх сечових шляхів, Зайцев В. І., Степанченко М. С., Ілюк І. І. (2018)
Костев Ф. И. - Применение растительного препарата Канефрон® Н в амбулаторной метафилактике уратного литиаза, Красилюк Л. И., Бахчиев Р. В., Лисак Е. Л., Новиков М. В. (2018)
Черненко В. В. - Дифференциальная диагностика видов гиперкальцийурии и ее роль в метафилактике кальций-оксалатного нефролитиаза, Черненко Д. В., Савчук В. И., Желтовская Н. И., Бондаренко Ю. Н. (2018)
Литвинець Є. А. - Застосування засобів метаболічної терапії для корекції проявів ендотеліальної дисфункції у хворих на сечокам’яну хворобу, Скоропад Н. Т. (2018)
Гурженко Ю. М. - Використання супозиторіїв Вітапрост Форте для корекції показників еякуляту при екскреторно-токсичній безплідності, Спиридоненко В. В. (2018)
Запольский М. Э. - Особенности терапии устойчивых форм хламидийной инфекции, Лебедюк М. Н., Прокофьева Н. Б., Добровольская А. В. (2018)
ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИИ (2018)
Засновники журналу (2017)
Наукові редактори (2017)
Автори (2017)
Хіміон Л. В. - Застосування методу анкетування з метою покращення підготовки лікарів загальної практики – сімейних лікарів з питань тактики веденняхворихна артеріальну гіпертензію, Ященко О. Б., Дружиліна Л. О. (2017)
Заремба Є. Х. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з дисплазією сполучної тканини, у практиці сімейного лікаря, Рак Н. О., Заремба-Федчишин О. В. (2017)
Шекера О. Г. - Вплив субклінічного гіпотиреозу на розвиток Кардіоваскулярної патологі, Кухарчук Х. М. (2017)
Мельник Д. В. - Профілактичні заходи при гастроентерологічній патології в дітей шкільного віку (2017)
Бейшенбиева Г. Дж. - Репродуктивное поведение и контрацептивньй вьбор женщин — внутренних мигрантов, Исакова Ж. К. (2017)
Волошина О. Б. - Частота і ступінь порушень дихальної функції в пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від стажу куріння, Дичко Т. О., ЛисийІ. С., Збітнєва В. О. (2017)
Рощін Г. Г. - Окремі діагностичні та лікувальні аспекти синдрому Бувере, Тутченко М. І., Іскра Н. І., РудикД. В. (2017)
Бабінець Л. С. - Застосування системної ензимотерапії й багатоголкового різнометалевого аплікатора Ляпка в реабілітації хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічним панкреатитом, Маєвська Т. Г., Галабіцька І. М. (2017)
Duda O. K. - Ambroxol in comprehensive treatment of patients with acute respiratory diseases, Boyko V. O., Kotsiubailo L. P., Konoplianik A. I. (2017)
Чуприна Г. М. - Аналіз впливу місяця народження на розвиток розсіяного склерозу в аспекті коморбідності (2017)
Мішиєв В. Д. - Роль мотивації й оснащеності занять у вивченні психіатрії та наркології, Гриневич Є. Г., Омелянович В. Ю., Макаренко С. М. (2017)
Царенко А. В. - Значення міжнародних визначень, підходів і стандартів для оптимізації надання паліативної допомоги в Україні, Славуцький А., Тальнов А. В., Злотник А. А. (2017)
Шаповалова В. О. - Контент-аналіз аптечних закладів України, де виготовляють екстемпоральні лікарські засоби, Зброжек С. І., Шаповалов В. В., Шаповалов В. В. (2017)
Анкета читача (2017)
О. G. Shekera - Non-pharmacological treatment methods of knee joints osteoarthrosis, M. S. Panasenko (2017)
Глушко Л. В. - Сімейна медицина Прикарпаття в об'єднаних територіальних громадах: реалії сьогодення та перспективи розвитку, СимчичХ. С., Гавриш Т. Ю. (2017)
Якубовська І. А. - Особливості впливу високобілкової ізокалорійної дієти на антропометричні показники у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння (2017)
Федоров С. В. - Клінічні особливості поєднаного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця та цукрового діабету, Нищук-Олійник Н. Б. (2017)
Величко В. И. - Связь полиморфизма гена VDR с уровнем витамина D у детей с бронхиальной астмой на фоне избиточной масси тела или ожирения, Пичугина Ю. А., Бажора Я. И. (2017)
Фелештинський Я. П. - Комбінована методика ультразвукової діагностики при хронічному парапроктиті та обґрунтування обсягу хірургічного втручання, Борн Є. Є., Сміщук В. В. (2017)
Ковальчук М. П. - Сучасні погляди на формування екопатології органів дихання у дітей (2017)
Volosovets A. O. - Dopplerographic features of patients with onset of acute cerebral stroke in different periods of the day (2017)
Кравченко В. В. - Методологія розвитку консультативно-діагностичних центрів на базі комунально-приватного партнерства (2017)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні" (26-27 жовтня 2017 р., м. Київ) (2017)
Вірстюк Н. Г. - Алкогольний цироз печінки на тлі загострення хронічного бронхіту і печінкова енцефалопатія, Кобітович І. М. (2017)
Волошина Л. О. - Особливості кластерів коморбідних захворювань у хворих на остеоартроз як фактори персоніфікованих удосконалень комплексної терапії, Шкарутяк А. Є., Доголіч О. І. (2017)
Гриб Н. В. - Клінічний випадок дифузного ідіопатичного гіперостозу — хвороби Форестьє — у практиці сімейного лікаря, Зінчук С. Ю. (2017)
Гук-Лешневська З. О. - Особливості перебігу хвороби у хворих на гострий панкреатит із різним рівнем артеріального тиску, Заремба Є. Х. (2017)
Дичко Т. О. - Частота і ступінь порушень дихальної функції в пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від стажу куріння, Лисий І. С., Саморукова В. В., Збітнєва В. О. (2017)
Жамалиева Л. М. - Необоснованные расходы в первичном звене здравоохранения, связанные с диспансеризацией, Туребаев М. Н., Жаманкулова Д. Г. (2017)
Жгільова Н. О. - Стан вегетативної нервової системи в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та хронічною ішемією мозку (2017)
Жердьова Н. М. - Стан мозкового кровотоку у хворих на цукровий діабет 2-го типу з діабетичною ретинопатією, Медведовська Н. В., Макеєв С. С., Маньковський Б. М. (2017)
Залогіна-Киркелан М. А. - Розробка технології отримання біомаси базидіального гриба Ganoderma lucidum вітчизняної селекції, Фізор Н. С., Бабаянц О. В. (2017)
Заремба Є. Х. - Лікування артеріальної гіпертензії у хворих із високим серцево- судинним ризиком, Заремба-Федчишин О. В., Вірна М. М. (2017)
Зорембо Є. Х. - Недиференційована дисплазія сполучної тканини як один із проявів розвитку артеріальної гіпертензії, Рак Н. О., Заремба О. В. (2017)
Зозуля І. С. - Інсульт: тактика, стратегія ведення, профілактика, Волосовець А. О., Зозуля А. І. (2017)
Інгула Н. І. - Оцінка поширеності факторів ризику розвитку хронічної ішемії мозку у хворих зі стенокардією напруження (2017)
Кебкало А. Б. - Оцінка застосування мІнІ - Інвазивних ендоультразвукових керованих втручань у хворих на некротичний панкреатит, Гордовський В. А., Рейті А. О., Парацій З. З., Марухно Ю. І. (2017)
Кебкало А. Б. - Вибір хірургічної тактики лікування метаплазій стравоходу в поєднанні з кістами стравохідного отвору діафрагми, Парацій З. З., Бондарчук Б. Г., Тисельський В. В., Лесик В. П., Плем'яник С. В. (2017)
Кебкало А. Б. - Діагностичне та прогностичне значення показників функціонального стану нейтрофільних гранулоцитів крові при гострих некротичних панкреатитах, Бондарчук Б. Г., Лесик В. В2, Чантурідзе А. А., Тисельський В. В. . (2017)
Кебколо А. Б. - Профілактика дислокації катетера Тенкоффа при проведенні перитонеального діалізу у хворих із термінальними стадіями хронічної хвороби нирок, Грянило В. В., Пороцій З. З., Мінін Ю. Б. (2017)
Козодаєв С. П. - Визначення самооцінки лікаря закладу ПМСД щодо якості медичної допомоги, Кузьмик В. М., Козодаєва М. П. (2017)
Козодаєв С. П. - Використання "хмаросховищ" платформи GOOGLE для баз даних закладів ПМСД, Козодаєва М. П. (2017)
Корж О. М. - Рівень знань сімейних лікарів із питань профілактики серцево-судинних захворювань (2017)
Корж О. М. - Проблеми профілактики цукрового діабету та його ускладнень у практиці сімейного лікаря (2017)
Лагода Д. О. - Фізична активність пацієнтів з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла (2017)
Макаренко С. М. - Віддалені наслідки гідроцефалії в дітей, Кузнєцов І. В. (2017)
Мікропуло І. Р. - Вплив неалкогольного стеатогепатозу на ендотеліальну функцію у хворих з есенціальною артеріальною гіпертензією, Кононенко О. А., Морєва Д. Ю. (2017)
Морєва Д. Ю. - Особливості показників добового моніторування артеріального тиску та варіабельності ритму серця у хворих з артеріальною гіпертензією за наявності супутньої гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, СтаднюкЛ. А. (2017)
Омелянович В. Ю. - Досвід вивчення тендерних особливостей емоційного вигорання у пацієнтів з психосоматичними захворюваннями, Гриневич Є. Г., Макаренко С. М. (2017)
Парацій З. З. - Малоінвазивні хірургічні втручання — етап у лікуванні тяжких форм некротичного панкреатиту, Гордовський В. А., Миценко І. М., Чантурідзе А. А., Каспрук А. В., Ткачук О. В. (2017)
Періг Ю. С. - Діагностика дисоціативного моторного розладу й дистонії плечового поясу в пацієнта після черепно-мозкової травми й сукупної профпатології в практиці сімейного лікаря, Титова Т. А. (2017)
Петренко М. С. - Зміни магнітної сприйнятливості підкіркових структур головного мозку при розвитку когнітивних порушень у хворих на гіпертензивну та атеросклеротичну енцефалопатію, Грабовецький С. А., Свиридова Н. К., Свистун В. Ю. (2017)
Решетилов Ю. И. - Многочасовой или суточный мониторинг неинвазивных показателей сердечно-сосудистой системи у здорових и больных людей в практике семейных врачей, Дмитриева С. Н., Васильченко Е. Ю., Проценко Н. Н. (2017)
Риков С. О. - Захворюваність дітей раннього віку на хвороби ока та його придаткового апарату, її регіональні особливості, Медведовська Н. В., Барінов Ю. В. (2017)
Рощін Г. Г. - Відповідність підготовки сімейних лікарів з екстреної медичної допомоги й медицини катастроф вимогам сучасності, Хіміон Л. В. (2017)
Рощін Г. Г. - Визначення готовності до надання психологічної допомоги пацієнтам сімейними лікарями за умов надзвичайної ситуації, Назаренко І. І., Іскра Н. І. (2017)
Сидорчук Л. П. - Особливості застосування інноваційних методик викладання студентам VI курсу предмета "Загальна практика — сімейна медицина", ЛисюкЮ. О., Крикливець Л. Г., Мимка А. В., Білецький С. В., Іващук С. І., Казанцева Т. В., МельничукЛ. В., Петринич О. А., Никифор Л. В. (2017)
Сандул О. І. - Статус вітаміну D серед хворих на бронхіальну астму (2017)
Стаднюк Л. А. - Фактори серцево-судинного ризику та ураження органів-мішеней у хворих різного віку з артеріальною гіпертензією залежно від функціонального стану нирок, Кононенко О. А. (2017)
Степура О. А. - Вплив альфа-ліпоєвої кислоти на показники кардіоваскулярних тестів у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Маньковський Б. М. (2017)
Ткаченко В. І. - Фактори ризику розвитку й прогресування автоімунних захворювань щитоподібної залози, Максимець Я. А. (2017)
Ткаченко В. І. - Синдром Бадда — Кіарі у практиці сімейного лікаря, Гайова О. А. (2017)
Ткаченко В. І. - Фактори ризику повторного інфаркту міокарда в практиці сімейного лікаря, Гайова О. А. (2017)
Ткаченко В. І. - Розробка скринінгових програм CHECK-UP на основі даних опитувань та електронних медичних записів, КекухА-П. КекухА-П., Хоненко С. М. (2017)
Ткаченко В. І. - Фактори ризику розвитку раку щитоподібної залози, Рімор Я. Ю. (2017)
Ткаченко В. І. - Тромбоцитопенія в практиці сімейного лікаря, Алексейченко О. І. (2017)
Фелештинський Я. П. - VAC-терапія в лікуванні гнійних ран у ВІЛ-інфікованих, Шиленко Ю. О., СміщукВ. В. (2017)
Хіміон Л. В. - Аспекти ультразвукової діагностики в підготовці сімейних лікарів, Ященко О. Б., Рибицька М. О. (2017)
Хіміон Л. В. - Розповсюдження дефіциту та недостатності вітаміну D у хворих на ревматоїдний артрит, Климась І. В., Зав'ялова М. Д (2017)
Хіміон Л. В. - Компетентнісний підхід у підготовці лікарів загальної практики — сімейних лікарів, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2017)
Царенко А. В. - Післядипломна підготовка сімейних лікарів з питань надання паліативної допомоги населенню — важлива складова впровадження системи паліативної і хоспісної допомоги в Україні, Гойда Н. Г., Губський Ю. І. (2017)
Царенко А. В. - Співпраця кафедри паліативної і хоспісної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика і Лубенського медичного коледжу з підготовки медичних спеціалістів з питань надання паліативної й хоспісної допомоги населенню, Венгрин Н. О., Дороніна Т. М. (2017)
Чайка А. О. - Аналіз прихильності до лікування у хворих на цукровий діабет 2-го типу в практиці сімейного лікаря, Лисий І. С., Дукова О. Р., КовальчукЛ. І., Богатирьова Т. В. (2017)
Шекера О. Г. - Фактори ризику виникнення остеоартрозу колінних суглобів, Панасенко М. С. (2017)
Шепелява О. М. - Епідемічний кератокон’юнктивіт — сучаний погляд на проблему (2017)
Яцишин І. О. - Клінічний випадок ускладненої гепарин-індукованої тромбоцитопенії (2017)
Марушко Т. В. - Атеросклероз у дітей і роль дисліпідемій у його розвитку (Лекція. Частина 1), Мітченко О. І., Голубовська Ю. Є. (2017)
Клініка "Мануфактура" (2017)
Закон України "Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини" (2017)
До уваги авторів (2017)
Анкета читача (2017)
Титул, Зміст (2018)
Гуторов А. О. - Розвиток земельних орендних відносин в аграрному секторі економіки, Грошев С. В. (2018)
Лаврук В. В. - Економічна модернізація тваринництва як складова ефективного розвитку сільських територій (2018)
Патика Н. І. - Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства України з урахуванням зовнішньоекономічних чинників (2018)
Улько Є. М. - Управління проектом із переробки курячого посліду на якісний торфопослідний компост та забезпечення меліоративної дії з відтворення родючості грунтів (2018)
Лаврук О. В. - Відродження тваринництва та його роль у розвитку аграрних підприємств (2018)
Утенкова К. О. - Економічна безпека аграрного сектору: сутність та функціональні складові (2018)
Лещенко Л. О. - Удосконалення ринку овочів захищеного грунту на основі підвищення ефективності їх виробництва (2018)
Кocтюнiк O. В. - Обліково-аналітичні аспекти стратегічного управління власним капіталом підприємства, Кaщук O. П. (2018)
Васільцова О. В. - Систематизація кількісних та якісних ознак екологічної капіталізації підприємств харчової промисловості (2018)
Пірог С. В. - Непараметричні методи визначення ефективності птахівничого підприємства (2018)
Смулка О. І. - Відображення інноваційних процесів у витратах сільськогосподарських підприємств (2018)
Гарас І. О. - Сучасний стан розвитку ділового туризму в туристичних регіонах світу, Гарас О. М. (2017)
Пальчук О. І. - До питання визначення стратегії інноваційного розвитку України (2017)
Панченко В. Г. - Використання нетрадиційної монетарної політики в країнах ЄС як приклад монетарного неопротекціонізму (2017)
Толстопятих А. М. - Роль посередників у працевлаштуванні громадян України за кордоном, Дзяд О. В. (2017)
Шевцов Є. Д. - Новітні тенденції комунікаційних політик міжнародних компаній (2017)
Бегма В. М. - Реформування та розвиток підприємств оборонної галузі в контексті посилення економічного потенціалу України, Шемаєв В. М., Толок П. О. (2017)
Колєсніченко А. С. - Нормативно-правове регулювання та державна підтримка розвитку готельної індустрії як інституту туризму (2017)
Кравченко М. О. - Системно-структурні закономірності розвитку соціально-економічної системи України (2017)
Носирєв О. О. - Концептуальні орієнтири промислової політики України (2017)
Солодовнік О. О. - Розвиток дорожнього господарства України у посткризовому періоді (2017)
Бабій І. В. - Прогнозні моделі підвищення експортного потенціалу промислових підприємств (2017)
Карпінський С. Л. - Вплив екзогенних факторів на розвиток туристичної галузі Херсонської області та шляхи їх подолання, Воскресенська О. Є. (2017)
Демченко Б. А. - Особливості оптимізації бізнес-процесів на підприємствах України, Кудрицька Ж. В. (2017)
Дєліні М. М. - Фандрайзинг та донорство як інструменти реалізації соціально-економічної відповідальності підприємництва (2017)
Ільченко Т. В. - Роль SWOT-аналізу в обґрунтуванні перспектив розвитку аграрного підприємства (2017)
Кащишин В. М. - Показники та методи оцінювання економічної ефективності та обґрунтування доцільності реалізації інжинірингових проектів на машинобудівних підприємствах (2017)
Киш Л. М. - Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні (2017)
Олефіренко О. М. - Теоретичні засади формування збутової політики в системі управління комерціалізацією інновацій (2017)
Панченко М. О. - Модель процесу управління якістю продукції, Акулюшина М. О. (2017)
Петренко В. С. - Методологія аналітичного аналізу грошових потоків спільних підприємств, Кузнєцова Д. С. (2017)
Сита Є. М. - Еволюція поглядів на категорію "розвиток" (2017)
Зубков Р. С. - Ретроспективний аналіз показників інвестиційно-інноваційної динаміки Причорноморського регіону (2017)
Кузьмук (Жилко) С. Г. - Розвиток Причорноморського регіону: біхевіористичний аспект (2017)
Кустріч Л. О. - Оцінка ефективності системи стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами Черкаської області (2017)
Павлова І. О. - Методологічні засади дослідження брендингу сільських територій: регіональний рівень (2017)
Петрушенко М. М. - Взаємодія між екосистемами та соціально-економічною динамікою у Причорноморському регіоні України: вплив на добробут населення, Шевченко Г. М. (2017)
Бабаев А. М. - Методологические подходы к оценке устойчивого развития эколого-экономической системы (2017)
Бутрим О. В. - Потенціал внутрішнього вуглецевого ринку сектору сільськогосподарського землекористування України (2017)
Жук І. Л. - Новітні тенденції розвитку видів та форм інноваційної зайнятості (2017)
Хитра О. В. - Саморозвиток працівників, самоорганізація праці та самоменеджмент як передумови складності системи управління персоналом (2017)
Давиденко Н. М. - Розвиток інфраструктури фінансового ринку України (2017)
Думанська І. Ю. - Чинники та передумови впровадження інноваційного процесу в агропромисловому виробництві: аспект фінансування (2017)
Захаркін О. О. - Роль інтернет-банкінгу в розвитку ринку фінансових послуг, Захаркіна Л. С., Авраменко М. О. (2017)
Івахненко І. С. - Підвищення ефективності діяльності інститутів спільного інвестування в Україні (2017)
Нагорний Є. О. - Державно-приватне партнерство як механізм інвестиційної взаємодії держави та бізнесу в Україні (2017)
Кафка С. М. - Облік руху основних засобів (2017)
Черкашина Т. В. - Нефінансові активи: оцінка і класифікація у державному секторі (2017)
Райко Г. О. - Методи маркетингового аналізу в системі управління розвитком території, Коляда Н. В. (2017)
Ильев И. М. - Особенности моделирования и анализа движения автотранспорта и велосипедистов в г. Днепр, Селиверстова Т. В. (2018)
Козьма А. А. - Температурні залежності термодинамічних властивостей кобальтфосфатного каталізатора, Голуб Н. П., Голуб Є. О., Вашкеба Н. Б., Гомонай В. І. (2018)
Шидловська О. Б. - Спіруліна у дитячому харчуванні, Цирульнікова В. В., Вихор К. С., Расторгуєва І. О. (2018)
Крайнюков О. М. - Вплив вуглеводневого забруднення на компоненти геосистеми, Кривицька М. І., Крайнюков О. О. (2018)
Некос А. Н. - Оцінка канцерогенного ризику від споживання рослинної продукції, вирощеної у межах урбогеосистеми, Медведєва Ю. В. (2018)
Дзюзюра Р. О. - Розробка ПЗ для визначення енергії Гіббса та дослідження термодинаміки реакцій відновлення хрому, Селівьорстова Т. В. (2018)
Долженкова О. В. - Контроль параметрів повітря у приміщеннях з використанням бездротової сенсорної мережі, Гук М. К. (2018)
Кошмак Є. С. - Використання MQTT протоколу. Принцип роботи та налаштування, Поліщук І. А. (2018)
Мамедов В. Т. - Прикладной метод расчёта уплотнительного элемента скважинного пакера, Шахназаров М. А. (2018)
Marynoshenko O. P. - Development of an autonomous navigation system for the grouped coordinated flight of UAV’s, Pikenin O. O. (2018)
Рудавська Г. Б. - Інноваційні інгредієнти для кондитерських виробів фізіологічно-функціонального призначення, Вежлівцева С. П., Бузіян М. І. (2018)
Селівьорстова Т. В. - Програмна реалізація та дослідження логістичних моделей управління запасами, Андрейченко А. В. (2018)
Шаповаленко О. І. - Дослідження створених кормових сумішей на основі олієвмісної сировини та овочів, Кожевнікова М. І., Кожевнікова Мир. І., Іллюша Є. С. (2018)
Безкоровайный С. Б. - Оптимизация физического воспитания студентов средствами единоборств (2018)
Бугаевский К. А. - Особенности менструального цикла у спортсменок пубертатного и юношеского возрастов, занимающихся киокушинкай-каратэ в половых соматотипах, Олейник Е. А. (2018)
Півень О. П. - Краєзнавство і туризм в системі навчально-виховної роботи студентської молоді (2018)
Калініна Л. А. - Театральне мистецтво як засiб задоволення естетичних потреб людини у вiльний час, Ріпна А. М. (2018)
Филиппова О. Н. - Пейзаж в творчестве Ф. А. Васильева (1850 – 1873 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество А. О. Орловского – художника-рисовальщика (1777 – 1832 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Пейзаж в творчестве А. К. Саврасова (1830 – 1897 гг.) (2018)
Коробцова Н. В. - Транспланталогія: гострі питання сьогодення, Міхалап В. Д. (2018)
Бєлякова С. М. - Соціально-психологічні особливості розвитку особистості сучасного підлітка, Шовкова К. О. (2018)
Новікова Ж. М. - Теоретичні аспекти психологічного супроводження функціонування особистості (2018)
Кобзєва І. О. - Калокагатія: гармонія категорій "душа" і "тіло" (2018)
Поліщук Р. М. - Фізична культура лицарської доби: пролонгація культу героя та ставлення церкви (2018)
Баракатова Н. А. - Підвищення мовної компетенції як одна з передумов професійного зростання сучасного суддівства України (2018)
Ворона Т. О. - Застосування аудіоматерілів для розвитку мовленнєвої компетенції студента-перекладача (2018)
Коваль О. Е. - Юридична термінологія в сучасній англійській мові: походження та вживання (2018)
Манько Р. М. - Пам'ять як соціально-антропологічна проблема у збірці репортажів Ганни Кралль "Докази про існування" ("Dovody na istnienie"), Безкоровайна Н. Я. (2018)
Науменко А. А. - Семантизація фонічних структур поетичного оригіналу в перекладі (2018)
Ніколащенко Ю. А. - Англомовні запозичення в сленгі німецької молоді (2018)
Поліщук Ю. В. - Соціокультурна комунікація під час перекладу (2018)
Вінтюк Ю. В. - Психологічний аналіз у навчальній роботі зі студентами-психологами (на прикладі роману М. Каннінгема "Години") (2018)
Духаніна Н. М. - Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій молоді та соціально-гуманітарних дисциплін вузівського циклу, Лесик Г. В. (2018)
Калiнiна Л. А. - Творчий розвиток дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва, Кудаков Ю. О. (2018)
Kitchenko A. S. - Problem methods of teaching English for professional purposes (2018)
Kobzhev O. M. - Features of the innovative approaches to foreign language teaching in agrarian universities (2018)
Ковальчук В. І. - Застосування цифрової педагогіки в підготовці майбутніх фахівців сфери підприємництва, Подольська І. С. (2018)
Кравченко Т. В. - Планування самостійної роботи в процесі вивчення іноземної мови та перекладу: навчально-виховні аспекти, Огієнко В. П. (2018)
Литвин С. В. - Структурування та алгоритмізація як засоби передачі інформації (2018)
Литвин С. В. - Ефективні засоби структурування та зжимання навчальної інформації (2018)
Попов О. А. - Олімпійський урок як засіб формування моральної культури особистості школярів, Осадець М. М. (2018)
Тимофеев В. А. - Профессиональный профиль современного преподавателя (на примере обучения английскому языку слушателей языковых курсов по иммерсионному методу), Лашкул В. А. (2018)
Untila M. P. - Using authentic materials in teaching English language (2018)
Шутовська Л. В. - Мета та зміст формування соціокультурної компетенції майбутніх вчителів під час читання англомовних публіцистичних текстів (2018)
Мічуда В. В. - Зміни в адміністративно-територіальному поділі України в 1920–30-х рр. (2018)
Ніколаєва Н. Б. - Репресії проти київських викладачів і науковців в 1941 році (2018)
Шакурова О. В. - Дослідження генези українського народу у працях М. Брайчевського: радянський період – 2000 р. (2018)
Зіненко М. О. - Формування політики мультикультуралізму в Швеції в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття, Сипко Б. В. (2018)
Тихоненко І. В. - "Окінавський" фактор в японсько-американських відносинах, Желєзко К. О. (2018)
Бабич Д. С. - Правове регулювання та умови виконання кримінального покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених неповнолітніх, Горбій К. О. (2018)
Бабич Д. С. - До питання сутності та меж застосування преюдиціальних фактів у процесі доказування в кримінальному провадженні (2018)
Бабій Ю. С. - Про деякі аспекти готівкового грошового обігу в Україні, Горобець Д. О. (2018)
Бабій Ю. С. - Обов'язкове залучення захисника в кримінальному провадженні щодо осіб, які мають фізичні вади, Шкурко В. Р. (2018)
Біленко А. О. - Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення, Біловол В. С. (2018)
Брижко Є. М. - Раціональне використання рослинного світу як об’єкту правової охорони навколишнього середовища (2018)
Данильченко О. В. - Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичної особи за законодавством України (2018)
Книжник К. В. - Проблеми і напрямки утилізації відходів в Україні (2018)
Короп І. В. - Право на захист в кримінальному процесі (2018)
Куц Д. Ф. - Проблеми охорони й захисту прав інтелектуальної власності в Інтернеті, Іванов А. М. (2018)
Маланчук Т. В. - Інститут шлюбного договору в Україні: перспективи удосконалення та зарубіжний досвід правового регулювання, Дегтяр Р. О. (2018)
Мацканюк В. А. - Особливості непрямих президентських виборів США, Новиков О. В. (2018)
Мельник В. В. - Актуальні питання визначення розумності строків в адміністративному судочинстві (2018)
Нанка А. О. - Актуальні питання функціонування інституту понятих у кримінальному провадженні, Філімонова Ю. О. (2018)
Осінська Д. С. - Захист прав інтелектуальної власності в Україні (2018)
Пшенічнова З. І. - Екстрадиція: деякі аспекти теорії і практики, Севастьянова А. Ю. (2018)
Рибалко Т. Ф. - Особливості правового закріплення виборчої системи Іспанії та її функціонування (2018)
Тищенко К. С. - Особливості проведення допиту малолітніх та неповнолітніх на стадії досудового розгляду (2018)
Ткачук А. Ю. - Медіація у кримінальному процесі, Чернова Є. Р. (2018)
Федченко Д. І. - Cистема забезпечення кібербезпеки: проблеми формування та ефективної діяльності (2018)
Чепурненко Я. О. - Зміни до Конституції України в частині правосуддя як можливість перезапуску судової системи, Чепурненко С. О. (2018)
Чирвон О. С. - Особливості залучення захисника судом (2018)
Шеверєва В. Є. - Варіативність виборчих систем та практика їх функціонування: аналіз зарубіжного досвіду, Сабадаш І. В. (2018)
Березко Б. О. - Моделювання та керування економічною діяльністю підприємства (2018)
Березко Б. О. - Аналіз та моделювання двосекторної моделі поліграфічної промисловості (2018)
Бондарчук Л. В. - Європейський Союз та основні етапи його створення, наслідки та механізм взаємодії, Литвинюк Л. В., Дорох А. В. (2018)
Вудвуд В. В. - Сутність та стан інвестиційної діяльності підприємств Чернівецької області, Джуровець А. І. (2018)
Гринюк Н. А. - Інституційні засади функціонування споживчої кооперації (2018)
Денькович Л. Л. - Причини виникнення світових криз і їх вплив на економіку країн Європи, Полагнин Д. Д. (2018)
Дідоренко Т. В. - Методика обліку витрат і доходів зі страхування майна на сільськогосподарських підприємствах, Белова І. М. (2018)
Калііман Ю. О. - Наукові підходи до формування та управління проектною командою, Ралко О. С. (2018)
Капустян В. О. - Проблеми та перспективи розвитку ринку нафтопродуктів в Україні, Сірецька І. О. (2018)
Кифяк В. І. - Вплив нематеріальних активів на підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства, Студенець М. В. (2018)
Колеватова А. В. - Напрями вдосконалення процесу формування та управління прибутком на підприємствах (2018)
Костенко Т. А. - Стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні з урахуванням іноземного досвіду, Стоколюк В. В., Заволока Л. О. (2018)
Мазур К. В. - Стан бізнес-середовища малих та середніх підприємств в Україні, Сімоник Л. С. (2018)
Москаленко К. С. - Стан ринку праці України, Запорожець Ю. В. (2018)
Несен О. В. - Проблемні аспекти використання криптовалют в Україні та світі, Цірук К. А. (2018)
Нікітішин А. О. - Вплив податків на виконання дохідної частини державного бюджету в умовах фінансової децентралізації на прикладі Вінницької області, Яковенко К. А. (2018)
Полагнин Д. Д. - Аналіз сучасного стану та здійснення маркетингу банківськими установами України, Катринуца К. І. (2018)
Полагнин Д. Д. - Вплив кредитів МВФ на грошову систему України, Марущак І. В. (2018)
Семенова Т. В. - Оцінка ефективності енергозберігаючих технологій, Чернявський І. Л. (2018)
Смага І. С. - Сфери застосування бонітету ґрунтів та питання його об’єктивності (2018)
Соловей А. С. - Дослідження поведінки споживачів на ринку екологічних продуктів, Криворучко К. І. (2018)
Сологуб О. О. - Фіскально-контролюючі аспекти діяльності митних органів України, Корогодова О. О. (2018)
Урбанович В. А. - Особливості функціонування федеральної резервної системи США, Демченко О. П. (2018)
Фурдичко Л. Є. - Доходи громадян як інструмент їх добробуту і ефективного розвитку країни, Мартинюк Д. Я., Прокопчук В. В. (2018)
Яковишина Н. А. - Теоретичні основи обліку основних засобів, Яковенко К. А. (2018)
Альошин С. Ю. - Генезис теорій оподаткування (2017)
Гріненко А. Ю. - Економічна безпека України в умовах військової та політичних загроз (2017)
Білик Р. С. - Особливості державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності країн світу в умовах глобального розвитку (2017)
Васюк Є. А. - Трансфертне ціноутворення як інструмент трансфертної політики ТНК (2017)
Марущак Н. В. - Глобальні ланцюги доданої вартості в контексті економічної інтеграції України (2017)
Полоус О. В. - Інновації в розвитку концепції маркетингу міжнародних туристичних послуг, Пунагін Я. М. (2017)
Коба В. Г. - Досвід ЄС у забезпеченні розвитку водогосподарського комплексу регіонів та культури поводження з водними ресурсами, Пахота Н. В. (2017)
Мардус Н. Ю. - Формування категоріально-понятійного апарату визначення внутрішнього ринку (2017)
Маркіна І. А. - Соціально-економічний розвиток об’єднаних територіальних громад як складова інноваційного потенціалу, Прилипко І. О., Свириденко С. І. (2017)
Марчишин Н. Я. - Теоретичні аспекти інноваційного маркетингу підприємства: ретроспективний погляд і вектори розвитку (2017)
Михайлова О. С. - Організація кадрової політики в аграрних підприємствах, Островерхий В. В., Скрипник Р. А. (2017)
Мороз С. В. - Заборгованість України як загроза національній безпеці (2017)
Носирєв О. О. - Методичні підходи до формування та стратегій реалізації неоіндустріальної промислової політики (2017)
Паславська В. В. - Проблеми та перспективи рибної галузі Причорноморського регіону України, Квасній З. В. (2017)
Потапюк І. П. - Теоретико-методологічні аспекти розроблення маркетингової стратегії підприємства, Івченко М. В., Склярук Р. В. (2017)
Сержанов В. В. - Заходи активізації процесів модернізації під час реалізації державної інвестиційної політики (2017)
Царик І. М. - Проблеми та перспективи розвитку нефінансової звітності як інструменту корпоративної соціальної відповідальності (2017)
Богоявленська Ю. В. - Забезпечення ефективної групової динаміки та комунікації в управлінні розвитком персоналу, Суходольська А. С., Ліханова В. О. (2017)
Шереметинська О. В. - Оцінка ефективності імпортних операцій підприємств, Варфоломєєва Ю. Р. (2017)
Гакова М. В. - Оцінка ефективності управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2017)
Герасимов О. К. - Формування системи показників оцінки ефективності діяльності підприємства за фінансовим напрямом (2017)
Гончар М. Ф. - Критичні небажані відхилення у системі стрес-менеджменту підприємств (2017)
Дуга В. О. - Фактор сім’ї в розвитку агротуризму (2017)
Зеркаль А. В. - Методика оцінки рівня корпоративної свідомості та її впливу на управління персоналом підприємства (2017)
Крайнюченко О. Ф. - Соціальні мережі як сучасний інструмент інтернет-маркетингу, Капінус Л. В., Шлапак Ю. С. (2017)
Кривицька Н. Ю. - Інтеграційні процеси підприємств України: визначення, види та напрями, Командровська В. Є., Андрущенко В. В. (2017)
Масалигіна В. В. - Аналіз наукових поглядів на визначення економічної сутності нерухомого майна, Журавель К. В. (2017)
Нам’ясенко В. М. - Гібридний АВС-метод як інструмент оцінки ефективності продукції (2017)
Писаренко С. В. - Організаційні аспекти функціонування ринку праці, Калашник О. В., Ганненко В. В. (2017)
Телішевська О. Б. - Логістично-постачальницька діяльність: особливості здійснення, адміністрування та реінжинірингу, Жежуха В. Й., Овчарук В. В. (2017)
Тимохова Г. Б. - Обгрунтування вибору методу оцінки інтелектуального капіталу підприємства, Місюченко А. А. (2017)
Товма О. А. - Застосування інструментів управління діловою репутацією торговельного підприємства для її розвитку (2017)
Ушенко Н. В. - Інтегрування корпоративної соціальної відповідальності у стратегію управління бізнес-структурою, Піддубна І. О. (2017)
Чернецька О. В. - Концептуальні підходи до управління фінансовими результатами на підприємстві (2017)
Шостаковська А. В. - Системний підхід до контролю якості розвитку промислового підприємства (2017)
Яровий В. Ф. - Теоретичні аспекти дослідження інноваційно-інвестиційних стратегій туристичних підприємств (2017)
Зінченко О. А. - Інституційні фактори формування іміджу регіону (2017)
Михальчишин Н. Л. - Професійний і особистісний розвиток (професіоналізм) державних службовців як конкурентна перевага держави в умовах глобалізації, Хім М. К. (2017)
Тульчинський Р. В. - Становлення нового регіоналізму в умовах глобалізації (2017)
Дубовіч І. А. - Економіко-правові аспекти управління лісовим господарством України, Лесюк Г. М. (2017)
Чичкалюк Т. О. - Рекреаційна освіта фахівців туристичної галузі, Волчецький Р. В. (2017)
Зуб М. Я. - Інклюзивний вектор розвитку регіональних ринків праці та їх інфраструктури в Україні, Крупініна К. П. (2017)
Смутчак З. В. - Міграційні процеси та їх урегулювання за умов жорсткої економічної кризи та євроінтеграції (2017)
Гриджук Д. М. - Модель балансу банку у вигляді макробалансових статей активів та пасивів (2017)
Завадська Д. В. - Оцінка потенціалу кластероформування та напрями розвитку інфраструктури кластеру (2017)
Зеркаль А. В. - Вплив бенчмаркінгу на ефективність маркетингової діяльності банків (2017)
Кучер Г. В. - Фінансовий механізм державно-приватного партнерства в Україні (2017)
Обравит В. І. - Структурні дисбаланси фондового ринку України з погляду його об’єктів: практичний аспект (2017)
Дмитренко І. М. - Особливості обліку та оподаткування виплат працівникам у разі їх скорочення, Пригода О. О. (2017)
Мощенський С. Г. - Таксономія активу бухгалтерського балансу для експрес-аналізу фінансового стану (2017)
Слободян Н. Г. - Стратегічні аспекти ціноутворення на підприємствах харчової промисловості, Бугакова А. А. (2017)
Фатенок-Ткачук А. О. - Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління проектами, Бурачок І. В. (2017)
Кириченко О. В. - Визначення допустимих режимів нагріву піротехнічних сумішей при їх експлуатації, Діброва О. С., Мотрічук Р. Б., Тищенко Є. О., Цибулін В. В. (2018)
Кобозєва А. А. - Метод відокремлення клону від прообразу в цифровому зображенні в умовах відсутності постобробки зображення, Бобок І. І. (2018)
Пилипенко О. М. - Обґрунтування тарифу на перевезення пасажирів автобусним транспортом у м. Черкаси, Огій О. В. (2018)
Мисник Б. В. - Мультиагентна оптимізація функціонування та підтримка процесів прийняття рішень керівником підприємства поліграфічної галузі, Веретільник Т. І., Мисник Л. Д. (2018)
Голуб М. В. - Металізація технічного скла з використанням електронно-променевого методу мікрообробки поверхні, Мацепа С. М., Канашевич Г. В., Алексєєва О. С., Хижняк Є. В., Дмитренко П. П. (2018)
Веретільник Т. І. - Застосування колірних гармоній та відтворення кольору в поліграфії, Мисник Л. Д., Манзюра О. В., Капітан Р. Б. (2018)
Яценко І. В. - Підвищення стійкості оптичних елементів оптико-електронних приладів до зовнішніх термічних впливів, Ващенко В. A., Цибулін В. В. (2018)
Черній Т. С. - Дослідження процесу вилучення цинку з кисневмісних сполук з шламу виробництва хімічних волокон, Столяренко Г. С., Редька К. В., Чиж О. В. (2018)
Мисник Л. Д. - Кінематичний аналіз швейного апарату кулачково-кулісного типу дротошвейної машини, Веретільник Т. І., Мамонов Ю. П., Капітан Р. Б., Манзюра О. В. (2018)
Дуднік А. С. - Аналітична модель вимірювання відстані за допомогою сенсорних мереж та оцінка похибки вимірювання, Квасніков В. П. (2018)
Бондаренко Ю. Ю. - Влияние геометрических параметров на амплитуду колебаний пьезоэлектрического актуатора малогабаритных летательных аппаратов, Филимонов С. О., Мисан А. А. (2018)
Шкуро М. Ю. - Концептуальна модель системи управління проектами підвищення муніципальної енергоефективності (2018)
Хлевна Ю. Л. - Метод оцінки та управління впливами на формування конкретизованої методології управління проектами (2018)
Єгорченкова Н. Ю. - Сучасні тренди та перспективи проектного менеджменту у світі, Єгорченков О. В., Катаєва Є. Ю. (2018)
Базіло К. В. - Дослідження електричного імпедансу п'єзоелектричного диску в області середніх частот (2018)
Дивизинюк М. М. - Математическая модель обнаружения и идентификации разливов нефтепродуктов на водной поверхности, Мирошник О. Н., Самберг А. (2018)
Накул Ю. О. - Математична модель системи завантаження контейнеровоза (2018)
Лепський В. В. - Моделі бізнес-процесів проектно-орієнтованого медичного закладу, Дзюба Т. В. (2018)
Фесенко Т. Г. - Моделювання оцінки "Risk Management" в системі управління будівельними проектами, Moхамед Абдулсалам Сієк Алі. (2018)
Запорожець А. О. - Застосування методів тайм-менеджменту в управлінні проектами, Запорожець М. В. (2018)
Кулик А. Я. - Реєстрація і оброблювання сигналу ЕЕГ з використанням поліномів Чебишева, Ревіна Т. Г., Боднар М. В. (2018)
Бойко П. І. - Залежність зміни вмісту гумусу у чорноземі Лівобережного Лісостепу України від застосування сівозмін, удобрення та обробітку ґрунту, Коваленко Н. П., Блащук М. І., Демиденко О. В. (2018)
Дученко К. А. - Дослідження гострої токсичності та антиексудативної активності похідних іліденгідразидів 8-піперідінотеофілініл-7-оцтової кислоти, Корнієнко В. І., Ладогубець О. В., Пономаренко О. В., Гаркуша І. В. (2018)
Нестерак Р. В. - Якість життя хворих з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST, Гасюк М. Б. (2018)
Piddubna A. A. - Differential treatment approach lesions of the gastrointestinal tract patients with chronic kidney disease, Vivsiannyk V. V., Shevchuk M. M., Zlotar O. V., Fadeeva S. I., Sazhin N. I. (2018)
Данилевська К. В. - Ірраціональні чинники становлення політико-правової свідомості (2018)
Павленко С. В. - Психологія суїциду (2018)
Урбанович В. А. - Психологічне обґрунтування синдрому професійного вигорання, Штифурак В. Є. (2018)
Шастко І. М. - Використання психотренінгу з метою підвищення рівня надії у юнацькому віці (2018)
Яновська Т. А. - Психологічні особливості міжособистісних стосунків студентської молоді з різним рівнем самооцінки (2018)
Дімоглова О. В. - Педагогічні умови щодо формування ділової репутації сучасного фахівця морської галузі на засадах міжкультурної комунікації (2018)
Зелений П. О. - Проектно-задачний підхід в практиці екологічних факультативів обдарованих учнів старшої школи та результативність його застосування (2018)
Іванова А. В. - Виробнича практика у підготовці інженерів-педагогів транспортного профілю (2018)
Кос М. В. - Імітаційне моделювання в процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів тактичного рівня як науково-педагогічна проблема (2018)
Кубата Н. П. - Гра як засіб формування соціальної компетенції у дітей старшого дошкільного віку, Айзенбарт М. М. (2018)
Лисенко І. О. - Застосування методу вправ під час вивчення російської мови іноземними студентами (2018)
Лозинська С. В. - Гендерне виховання дітей дошкільного віку: історичний аспект, Худзей У. А. (2018)
Марков Д. Ф. - Можливості вдосконалення процесу професійної підготовки майбутнього вчителя технологій, Великдан Ю. В. (2018)
Мукан Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку професійної освіти фахівців з медичної інформатики в Україні, Кобрин Н. З. (2018)
Радченко М. А. - Використання інноваційних технологій в начальному процесі вищого навчального закладу (2018)
Рідкодубська Г. А. - Зміст підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної мобільності в рамках вивчення дисципліни "Практикум з соціальної роботи" (2018)
Роляк А. О. - Організація неперервної професійної освіти: данський контекст (2018)
Сембрат А. Л. - Науково-педагогічні засади професійного співробітництва в інклюзивних навчальних закладах, Самойленко Н. І. (2018)
Старостіна О. В. - Перспективи використання досвіду розвитку професійної майстерності педагогічних кадрів в Англії у системі педагогічної освіти України (2018)
Яковлєва В. А. - Особливості педагогічної діяльності майбутнього вчителя трудового навчання і технологій у світлі Закону України "Про освіту" (2017) (2018)
Белюга Т. В. - Топос "село Романівка" з позиції наукової та фольклорної нарації Тадея Рильського (2018)
Бичкова Т. С. - Особливості невербальної комунікативної поведінки галичан кінця ХІХ ст. (на матеріалі твору Івана Франка "Перехресні стежки") (2018)
Білозір О. С. - Проблема функціонально-семантичного поля фазовості у лінгвістиці (2018)
Голуб О. М. - Переклад реалій у художніх творах для дітей (на матеріалі перекладу роману для дітей Дж. Бінг "Molly Moon’s Hypnotic Time-Travel Adventure" українською мовою), Жукова М. К. (2018)
Дзинглюк О. С. - Ономастикон історико-психологічного роману Павла Загребельного "Євпраксія" як матеріал для вивчення своєрідності гендерного світу українців, Гогуленко О. П. (2018)
Іванченко В. Є. - "Те, що позбавляє сну…" Г. Костенко: карнавальний відгук на життя (2018)
Кардаш Л. В. - Діалектологічна спадщина Івана Зілинського (2018)
Костик Є. В. - Формувaння мiжкультурної компетенції студeнтiв у вивчeннi тeкстiв крaїнознaвчого хaрaктeру (2018)
Незвеська А. М. - Фоносемантичні зв'язки у сучасних різносистемних мовах (2018)
Павлюх Н. М. - Образ читача у новелах Е. Т. А. Гофмана (2018)
Савчук Т. Г. - Когнітивна карта сучасного англомовного гастрономічного рекламного естетичного дискурсу (2018)
Смольницька О. О. - Аристократична поезія єлизаветинців і авторів пізніших діб у перекладах українських неокласиків різних поколінь (2018)
Маліновський В. В. - Синтез класичного та постмодерн танцю як фундамент для більшого впливу ідейної та емоційної сфери вистави на глядача (2018)
Вєтринська А. В. - Процес систематизації та унормування бальних танців ХХ ст. і його значення для формування сучасної європейської програми (2018)
Драч Т. Л. - Становлення суміжних з модерном напрямів хореографії в Україні (2018)
Кундис Р. Ю. - Проблема вибору сюжетної основи для хореографічного твору, Замлинний О. В. (2018)
Мерлянова О. А. - Вплив творчого доробку Ю. М. Григоровича на балетне мистецтво, Демитрашко І. М. (2018)
Нечитайло Г. А. - Інтерпретація образу людини у портретному жанрі європейського живопису початку ХХІ століття, Коновалова О. В. (2018)
Полякова О. В. - Узагальнення особливостей проектування інтелектуально керованого житлового середовища в контексті охорони здоров’я мешканців (2018)
Кулик Д. О. - Сучасні тенденції дизайну внутрішнього середовища дитячих освітніх установ (2018)
Гаур Т. А. - Комбинированные приводы портовых машин безрельсового транспорта, Машин В. Н. (2018)
Дудник А. С. - Анализ технологии применения блокчейн совместно с технологией интернет вещей для обработки и хранения результатов измерений, Чолышкина О. Г., Луцкий М. Г. (2018)
Тернова А. С. - Дослідження уподобань споживачів з метою пошуку напрямів підвищення конкурентоспроможності швейних виробів, Григоренко І. В. (2018)
Яровий О. В. - Вибір оптимальних моделей безпілотних літальних апаратів та систем управління для виконання задач щодо моніторингу наземних об’єктів (2018)
Щербина Н. Ф. - Грецький етнос в Одесі: деякі аспекти історії та сучасного стану (2018)
Шпачинський І. Л. - Морально-етичні проблеми клонування людини, Печенюк Л. В. (2018)
Сабрі К. Н. - Інформаційно-іміджевий аспект гібридної війни (2018)
Сінкевич Є. Г. - Фінансування та система управління культурою в Сполучених Штатах Америки, Ільїка В. С. (2018)
Кіца М. О. - Інтернет як новий світ реклами: особливості комунікації, види, специфіка (2018)
Горбата Л. П. - Відкриті дані як інструмент інформаційної відкритості у діяльності органів публічної влади (2018)
Аленіна Н. Є. - Правове регулювання перевезень автомобільним транспортом в Україні (2018)
Артеменко Д. С. - Проблеми розмежування диверсії і тероризму (2018)
Асірян С. Р. - Вихід Великої Британії з Європейського Союзу: передумови, причини та наслідки, Мандрікова О. О. (2018)
Бігняк О. В. - Матеріальні і процесуальні аспекти захисту охоронюваних законом інтересів учасників корпоративних відносин (2018)
Загурський О. Б. - Особливості формування національної лісової політики України в парадигмі реформування екологічного законодавства, Бучковський А. П. (2018)
Івко А. І. - Реформа державного управління – основний євроінтеграційний крок (2018)
Климчук Н. І. - Вплив форми правління на статус уряду в зарубіжних країнах (2018)
Кошель В. В. - Особливості добровільної відмови: відмінність від схожих діянь особи, що підлягають кримінальній відповідальності та кримінальний проступок як вид можливого покарання, Псьота О. В. (2018)
Мельничук І. І. - Удосконалення системи виконання покарань в Україні на основі міжнародного досвіду (2018)
Соха С. С. - Відповідальність посадової особи як суб’єкта адміністративного права за надані зобов’язання і обіцянки (2018)
Фесан М. В. - Шляхи удосконалення діяльності кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання (2018)
Фотул В. В. - Приватне обвинувачення: аналіз історичного розвитку та законодавства (2018)
Bihus M. M. - Problems and prospects of the development of export of goods and services production (2018)
Бурак І. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління оборотними активами суб’єкта підприємницької діяльності, Гиршкан Р. Р. (2018)
Вудвуд В. В. - Проблеми фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств, Шанюк О. В. (2018)
Громова А. Є. - Особливості страхування фінансових ризиків в Україні, Яковенко К. А. (2018)
Касапова І. С. - Порівняльна характеристика обліку дебіторської заборгованості згідно П(С)БО та МСФЗ (2018)
Kyrychenko T. O. - The main features of social and economic development of Sumy region (2018)
Кисіль С. С. - Державне регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Корнєва Н. О. - Системний підхід до управління грошовими потоками підприємств, Барабан Т. В. (2018)
Ливдар М. В. - Модернізація міжбюджетних відносин в умовах фінансової децентралізації, Пелехата О. В., Івахів М. А. (2018)
Полянська А. С. - Дорожня карта формування компетенцій сучасного менеджера, Мажак А. П. (2018)
Пятниченко Є. А. - Стратегічне фінансове планування в системі завдань розвитку компанії, Свистун Л. А. (2018)
Роєва О. С. - Аналіз фінансового стану підприємств (2018)
Рудь І. Ю. - Особливості сучасного стану страхування життя в Україні, Соболенко В. В. (2018)
Сарбаш Л. Д. - Структура та особливості формування трудового потенціалу підприємства, Ганцура А. В. (2018)
Урбанович В. А. - Криптовалюта в Україні та в світі: стан, регулювання і перспективи розвитку, Яковишина Н. А. (2018)
Khodova Y. O. - Determination of priority directions for development of Ukraine's transport-logistics system: the European vector (2018)
Кондратьєв А. І. - До історії земельних володінь Новомлинського монастиря (2018)
Пилипенко О. Є. - Культурно-освітня та благодійна діяльність Ніжинського грецького братства у XVII – XIX ст. (2018)
Громакова Н. Ю. - Галичина як об’єкт модернізації імперського простору першої половини ХІХ ст. (2018)
Чуян І. Л. - Формування чеських поселень у підросійській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Свистович С. М. - Використання українських есперантистів у міжнародних акціях компартійних органів у 1920-ті рр. (2018)
Журба М. А. - Селянський Інтернаціонал і громадські об’єднання України (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2018)
Костюк Є. С. - Громадські об’єднання виробничої інтелігенції в УСРР: 20 – 30-ті рр. ХХ ст. (2018)
Вітенко З. Р. - Профспілки України у політичній системі "диктатури пролетаріату" (20 – 30-х рр. ХХ ст.) (2018)
Ролдугіна Я. О. - Роль спецслужб у насадженні більшовицького режиму в Україні (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Бесараб О. Ю. - Поляки України у соціалістичному експерименті більшовиків (20 – 30-і рр. ХХ ст.) (2018)
Ахрамовський В. Е. - Повсякденне життя міської молоді України (20 – 30-ті роки ХХ ст.): історіографічний дискурс (2018)
Нікілєв О. Ф. - "Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр.": спроба етно-регіонального та соціально-демогра-фічного аналізу (на прикладі Дніпропетровської області) (2018)
Бедик Я. П. - Форми спротиву українського селянства політиці "хлібозаготівель" у 1930 – 1932 роках (2018)
Білан С. О. - Духовне життя українського селянства в умовах соціально-економічних експериментів та репресій передвоєнної доби (2018)
Жолоб М. П. - Репресії проти етноспільнот України в 1937 – 1938 рр. (2018)
Коляда І. А. - Роль Олександра Довженка – педагога у формуванні творчої особистості Миколи Вінграновського (2018)
Стьопул І. В. - Націоналістичнй рух опору в Центральній Україні у 1941 – 1943 рр. (на матеріалах слідчих справ Державного архіву Кіровоградської області) (2018)
Гальчинський В. Л. - Бойова та диверсійна діяльність Чернігівського об’єднаного партизанського з’єднання на Поліссі та Волині (березень – червень 1943 р.) (2018)
Кравченко Д. Ю. - Репатріація українських громадян в роки Другої світової війни та повоєнний період: господарсько-побутове облаштування на етапі прийому та розподілу (2018)
Сидорович О. С. - Особливості та стан забезпечення мешканців села продовольчими товарами в УРСР у другій половині ХХ ст. (2018)
Ющенко П. А. - Відзначення пам’ятних дат і історичних свят в незалежній Україні, як засіб переосмислення історії Києворуської державності (2018)
Доценко В. О. - Громадські організації Києва та Київської області у боротьбі за демократизацію та незалежність України в 1985 – 1991 рр. (2018)
Падалка С. С. - Проблема відносин власності і власника на селі в суспільній дискусії та сільськогосподарській практиці 1990 – 2000-х років (2018)
Клапчук С. М. - Проблеми українсько-російських відносин на сучасному етапі (2014 – 2018 рр.), Баскакова А. С. (2018)
Пилипчук Я. В. - Руси на Кавказі (середина Х ст. – середина ХІ ст.) (2018)
Яструб О. О. - Історичний аналіз готичного світогляду на прикладі французької та італійської готики (ХII – ХIII ст.) (2018)
Мацур Л. М. - Просвітницький абсолютизм в Австрійській імперії другої половини XVIII ст. у сучасній науковій історіографії (2018)
Песоцький М. М. - Місце Ілінденського повстання 1903 року у контексті національно-визвольного руху в Македонії (2018)
Севастьянов О. В. - Кримськотатарська еміграція з Криму у вітчизняній історіографії: дискусія на сторінках журналу "Крим" (друга половина 20-х рр. ХХ ст.) (2018)
Гайдай В. В. - Участь клерикальних громадських організацій та католицької церкви в суспільно-політичному житті міжвоєнної Польщі (1918 – 1939) (2018)
Римар І. В. - Вплив позиції Й. Сталіна на формування тактико-стратегічних моделей ІІІ Інтернаціоналу (1935-1943 рр.) (2018)
Трейтяк Д. В. - Плани та територіальні претензії СРСР щодо Фінляндії напередодні радянско-фінської війни 1939 – 1940 років (2018)
Гусєв В. І. - Політичні передумови створення єврейського національного осередку в Палестині (2018)
Конончук Ю. В. - Історичний дискурс становлення й еволюції музичної культури афроамериканців: блюзового та джазового музичних жанрів (2018)
Коваленко Н. П. - Перспективні підходи у діяльності наукової школи з розвитку теоретико-методологічних основ землеробства у Лівобережному Лісостепу України (ХІХ – початок ХХІ ст.) (2018)
Проців О. Р. - Розвиток кінологічної справи у Львові (сер. ХІХ –поч. ХХ ст.) (2018)
Аннєнкова Н. Г. - Формування Харківського осередку верстатобудівної промисловості України (1870-і – 1930-і роки) (2018)
Бей Н. О. - Історичні особливості виробництва автомобілів у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століть (2018)
Мельник В. В. - Науково-організаційні засади розвитку гусівництва в УРСР у другій половині ХХ століття (2018)
Орехівський В. Д. - Тенденції розвитку світового та національного ринку продукції органічного землеробства на початку ХХІ ст. (2018)
Оборонов Т. Ю. - Модель опору огороджуючих конструкцій будівлі з врахуванням сили вітру, Порядіна Д. С., Федорусь Г. О. (2018)
Oboronov T. Yu. - Determination of engine pump equipment state using taxonometric method, Fedorus H. O., Poriadina D. S. (2018)
Роїк І. В. - Обгрунтування вибору складу присадки комплексної дії до бензинів (2018)
Штефан Н. І. - Аналіз чисельних експериментів дослідження динаміки гідропружної системи при імпульсному зовнішньому навантаженні, Телестакова В. В. (2018)
Панфілова А. В. - Наростання надземної маси та формування врожайності зерна пшениці озимої в умовах Південного Степу України (2018)
Слюсар І. Т. - Агроекологічні аспекти способів поліпшення луків та пасовищ на осушуваних органогенних ґрунтах гумідной зони, Сербенюк В. О., Сербенюк Г. А. (2018)
Бугаевский К. А. - Рассмотрение ряда морфофункциональных значений у спортсменок юношеского возраста, занимающихся лёгкой атлетикой (2018)
Пивень А. Ф. - Исследование мотивации девушек 12-14 лет к занятиям физической культурой, Лэсык В. В. (2018)
Ждан В. М. - Вегетативна дисфункція при пролапсі мітрального клапана, Катеренчук О. І. (2018)
Москалюк О. П. - Післяопераційні ускладнення пахвинної алогерніопластики залежно від способу фіксації імплантата, Довгопола Т. С. (2018)
Мочалов Ю. О. - Дослідження безпечності стоматологічних пломбувальних матеріалів відповідно до вимог групи стандартів ISO 10993 (огляд літератури) (2018)
Неведомська Є. О. - Фізична реабілітація хворих на неврит лицевого нерва, Пендрак Я. В. (2018)
Омельницька Є. В. - Небезпеки у житті студентської молоді та шляхи їх уникнення, Долженкова О. В. (2018)
Грабовська І. М. - Феномен більшовизму в роботі Є. Маланюка "До проблеми большевизму" (2018)
Мендерецька Н. В. - Казимир Малевич: художник, новатор, педагог (2018)
Филиппова О. Н. - Тема города в творчестве К. Ф. Юона (1875-1958 год) (2018)
Филиппова О. Н. - Пейзаж в творчестве М. И. Лебедева (1811-1837 год) (2018)
Сіляк О. А. - Самоактуалізація як фактор подолання психологічних бар’єрів у студентів-психологів в процесі професійного навчання (2018)
Старовойт Т. П. - Психологічні чинники, які перешкоджають досягненню успішності у вивченні англійської мови студентами нелінгвістичних спеціальностей, Григоренко Т. О. (2018)
Назаренко Л. А. - Специфіка реалізації світоглядних позицій Д. Кременя в збірці "Елегія троянського вина": до питання вивчення літератури рідного краю в старших класах (2018)
Ніколащенко Ю. А. - Сленг як міжкультурна комунікативна компетенція при підготовці студентів-перекладачів (2018)
Бачинська Н. -В. - Особливості використання засобів фізичної реабілітації при захворюваннях вегетативної нервової системи, Заєрко В. В., Шуба В. О. (2018)
Бешок Т. В. - Діагностика рівнів сформованості медіаграмотності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2018)
Вінтюк Ю. В. - Дослідження пам’яті у навчальній роботі зі студентами-психологами (2018)
Roliak A. O. - Continuous professional development of teachers: European context of Ukrainian transformations, Semenyshyna I. V. (2018)
Рукасова С. О. - Дослідження впливу зорових ілюзій на створення костюму у процесі розробки нових моделей одягу, Павлюченко В. С. (2018)
Стародубцева Л. Г. - Можливості застосування кейс-методу у дистанційному навчанні англійській мові професійного спрямування (2018)
Швай Р. І. - Інноваційні процеси у сучасній освіті, Снятковскі М. (2018)
Авраменко С. М. - Поняття цивільно-правового договору як регулятору договірних відносин, Мирославський С. В. (2018)
Берник В. В. - Переваги та недоліки інституту процесуальної самостійності слідчого (2018)
Волошина Г. О. - Проблемні аспекти електронного суду як новели українського законодавства (2018)
Горіславська І. В. - Окремі питання правового регулювання майнових та особистих немайнових прав батьків і дітей, Дідух А. О. (2018)
Белова І. М. - Організація внутрішнього контролю діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Дідоренко Т. В. (2018)
Брожко О. О. - Аналіз інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств сільгоспмашинобудування України та країн СНД, Тимошенко Н. Ю. (2018)
Герман І. В. - Напрямки організації та стимулювання розвитку туристичного бізнесу України (на прикладі діяльності ФОП) (2018)
Глєбова А. О. - Організація і управління туристичним потенціалом у Кам’янець-Подільському районі: екстремальний туризм, Зозуля А. В. (2018)
Глєбова А. О. - Управління туристичним потенціалом регіонів на основі формування туристичних дестинацій, Солодовник М. О. (2018)
Качула С. В. - Соціальні аспекти зміцнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації, Малоок І. А., Проценко К. В. (2018)
Колосінська М. І. - Особливості поведінки споживачів на ринку електронної комерції в Україні, Солійчук А. О., Лахнюк В. В. (2018)
Кудлаєва Н. В. - Особливості облікового відображення операцій з давальницькою сировиною на борошномельних підприємствах, Погрібна С. П. (2018)
Кутідзе Л. С. - Оцінка тенденцій та визначення факторів розвитку регіонального ринку праці, Єськов К. О. (2018)
Піменова М. М. - Шляхи вдосконалення програми "Державний депозит", Фрейдін М. Ю. (2018)
Сальникова Т. В. - Розвиток іпотечного кредитування в контексті державної політики забезпечення населення житлом в Україні (2018)
Сябер Є. О. - Фактори формування прибутку підприємства (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Masupha L. P. - State financial assistance within Lesotho Maseru's small, medium and micro enterprises, Beharry-Ramraj A., Amolo J. (2017)
Matsiliza N. S. - Monitoring and evaluation of municipal planning (2017)
Shvets S. M. - Internal public debt and economic growth: the case study of Ukraine (2017)
Gentle P. - Were valuable art works an economic form of money during the German Third Reich Period and its aftermath?, Giliberti M. (2017)
Azer Binnatli - The problem of Western Marxism from K. Korsch’s point (2018)
Azer Binnatli - Marxism-Leninism and its implementation in practice from the Karl Korsch’s view (2018)
Суханов В. Ю. - Категоріальна будова діалектики – мета індуктивного методу в філософії науки (на прикладі психології) (2018)
Бублій І. О. - Засоби більшовицької пропаганди під час комунізації українського села (1919 р.) (2018)
Репета І. В. - Формування колективної пам’яті пограниччя: проблема ідентифікації (2018)
Стасюк О. Й. - Заходи режиму з підготовки виборів до ВР СРСР 9 лютого 1946 року в західних областях Української РСР та реакція населення (2018)
Ткач В. М. - Польська громада міста Тернополя у 1989–2018 роках: освіта, релігія та культурна діяльність (2018)
Мерлянова О. А. - Етнічна хореографічна культура Полісся, Пелипенко Є. О. (2018)
Плахотнюк О. А. - Проблематика розуміння природи афро-джаз-танцю (2018)
Романенкова Ю. В. - Эскизы к ювелирным изделиям как инструмент для анализа стилевых характеристик ювелирного искусства Северного Ренессанса и маньеризма (2018)
Задорожна О. В. - Феномен колекціонування. Фактори ціноутворення та матеріальна цінність артефактів (2018)
Bilenka Yu. O. - The brainstorming session as one of the effective interactive methods of teaching English, Kolomiets M. M. (2018)
Власюк І. В. - Мобільний телефон – невід’ємна новітня технологія навчання на заняттях іноземної мови (2018)
Гура А. М. - Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутніх учителів природничих спеціальностей (2018)
Добролюбова Н. В. - Професійна підготовка майбутніх педагогів-хореографів (2018)
Драч А. С. - Модель формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм (2018)
Єрмак Н. В. - Формування текстотворчих умінь учнів 5-8 класів на основі лінгводидактичного аналізу (2018)
Жабенко О. В. - Практика професійного розвитку науково-педагогічних працівників у багатогалузевих університетах України (2018)
Железняк О. В. - Щодо готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до впровадження технологій гендерного виховання учнів (2018)
Жигунова В. О. - Структурна модель формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної інформації (2018)
Житницький А. О. - Вплив занять пауерліфтингом на здоровий спосіб життя та фізичну підготовленість старших підлітків (2018)
Іванюк Г. І. - Ідеї діяльнісного підходу Ф. Фребеля в українському дошкіллі: від минулого до сьогодення, Січкар А. Д. (2018)
Кравченко С. О. - Особливості методичної системи формування дослідницької компетентності майбутніх екологів (2018)
Леу С. О. - Особливості стандартизації ПОН Великої Британії: підсумкове оцінювання досягнень (2018)
Лях Г. Р. - Принципи загальнолюдського природного виховання Ж. -Ж. Руссо у контексті розбудови нової української школи, Данильченко Є. М. (2018)
Одеров А. М. - Наукові підходи до визначення сутності методичної та професійної компетентності майбутнього викладача (2018)
Шерудило А. В. - Психолого-педагогічні аспекти управління науково-дослідницькою діяльністю студентів педагогічних закладів вищої освіти, Зінченко О. В. (2018)
Ананьян Е. Л. - До проблеми перекладу "культурного компонента" тексту, Годунова Н. Б. (2018)
Гаврилова О. В. - Використання різних типів маніпулятивної гри у романі Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я" ("Гра престолів"), Тимченко М. С. (2018)
Глущенко О. В. - Природа дифтонгів та шляхи їх вивчення (2018)
Лєпухова Н. І. - Особливості відтворення концептосфери художнього твору при перекладі українською мовою (на матеріалі роману П. Зюскінда "Запахи. Історія одного вбивці") (2018)
Мазурик К. В. - Формування автобіографіки в українській літературі ХІІ–XVІІІ ст. (2018)
Шевченко М. Ю. - Системна характеристика процесу перекладу з іноземної мови, Бікезіна А. Д. (2018)
Якушко К. Г. - Особливості лексичного складу та частотності вживання англійських термінологічних сполук з морфемою aut (2018)
Шумихін С. А. - Напружений стан простору, послабленого системою кругових тріщин, Швандт М. А. (2018)
Гаур Т. А. - Перспективы создания малогабаритных топливных элементов для электротранспорта, Машин В. Н. (2018)
Дуднік А. С. - Систематизація вимірювальних приладів відповідно до методів вимірювання механічних величин та принципів їх виконання (2018)
Кублінська І. А. - Вітамінна активність порошку грибів Flammulina velutipes, Кравченко М. Ф., Лесишина Ю. О. (2018)
Бєлоусова Н. В. - Природно-ресурсний потенціал України як складова розвитку інклюзивного туризму (2018)
Хоцевич Н. Д. - Сучасний стан та рівень розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Волинської області, Коцан Н. Н. (2018)
Варес Я. Я. - Вплив кофеїну на розвиток стресу: експериментальне дослідження, Юрчак М. Р., Масна З. З. (2018)
Гончарь М. А. - Язвенный колит у детей раннего возраста: симптомы и диагностика (клиническое наблюдение), Рига Е. А., Муратов Г. Р., Кихтенко Е. В., Орлова Н. В. (2018)
Грузинська І. М. - Програма цілеспрямованого формування творчої уяви старших дошкільників: зміст та аналіз ефективності (2018)
Козігора М. А. - Арт-терапія як засіб навчання і виховання учнів початкової школи (2018)
Козлова А. Г. - Психологічне супроводження кримінальних проваджень як ефективний метод забезпечення об’єктивного розслідування (2018)
Топоркова І. В. - Взаємозв’язки структурно-функціональних складових брехливості з особистісними рисами у чоловіків–злочинців та чоловіків з умовно-нормативною поведінкою (2018)
Цимбал С. В. - Психологічні основи іншомовної підготовки студентів ВНЗ (2018)
Слотюк Т. В. - Ідейно-тематичні особливості москвофільської преси у Східній Галичині (поч. ХХ ст.) (2018)
Sheremeta O. - Kultura informacji: kwestia ewolucji, Storozhenko L. (2018)
Боднар С. В. - Особливості касаційного провадження перегляду рішень адміністративного суду за винятковими обставинами, Кузьмін Д. Л., Кузьмін Дм. Л. (2018)
Слива Л. В. - Консультативна діяльність адвоката: поняття та особливості (2018)
Соломонюк О. Я. - Проблематика судової правотворчості в науковій літературі (2018)
Троян А. П. - Соціально-правова сутність адвокатури як інституту правозахисної діяльності (2018)
Ахновська І. О. - Підвищення ефективності сімейної освіти через створення банків часу (2018)
Варібрусова А. С. - Національний бренд як конкурентна перевага на глобальних ринках (2018)
Власова К. В. - Інституційний механізм інноваційного розвитку підприємств АПК України (2018)
Gaiduchok O. I. - Economic interdependence: national and international economic security (2018)
Демчишак Н. Б. - Роль економіки знань у побудові інноваційної моделі розвитку України, Жук Ю. І. (2018)
Єгорова О. М. - Методичні засади оцінки ефективності інвестиційної діяльності торговельного підприємства (2018)
Іванова Т. Г. - Забезпечення безпеки інформації у галузі банківської діяльності як елемент розвитку цифрової економіки в Україні (2018)
Райнова Л. Б. - Проблеми зниження податкового навантаження на працю в постсоціалістичних країнах ЄС (2018)
Savytska N. L. - Marketing study in the competitive positions of dairy industry enterprises, Chmil H. L., Redka M. V. (2018)
Собченко (Кінєва) Т. С. - Процеси відтворення в сільському господарстві, Шульга А. І. (2018)
Чмерук Г. Г. - Цифрова нерівність в Україні: аналіз та шляхи подолання, Краліч В. Р. (2018)
Шмалій Н. А. - Специфіка конкурентних відносин в аграрному секторі економіки України (2018)
Бондаренко О. С. - Тенденції функціонування фінансового ринку в економіці України (2018)
Тульчинський Р. В. - Фінансова децентралізація та її недоліки в умовах становлення нового регіоналізму в Україні (2018)
Лебеденко О. В. - Державне регулювання відтворення земельних ресурсів в аграрних підприємствах (2018)
Лівінський А. І. - Інноваційний розвиток підприємств тваринництва у контексті формування стратегії реновації (2018)
Валіулліна З. В. - Вплив технологічних змін на діяльність корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі (2018)
Зоря О. П. - Методологічні засади формування інформації про доходи, витрати та фінансові результати звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності банківської установи, Зуєва М. В. (2018)
Гусейнов М. М. - Современные проблемы аграрного сектора азербайджана (2018)
Байрамов Р. З. о. - Кредитная политика и ее значение для развития банка (2018)
Олійник А. С. - Державна фінансова підтримка розвитку фермерських господарств (2018)
Кисіль С. С. - Пріоритетні напрями покращення кредитного забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Давидова І. І. - Розвиток інституційних засад фінансової системи країни (2018)
Цюкало Л. В. - Аналіз видатків на деякі види соціального забезпечення військовослужбовців збройних сил України (2018)
Тихончук Л. Х. - Напрями державного регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій (2018)
Козаченко Ю. В. - Проведення структурних реформ як можливість досягнення стійкого економічного розвитку (2018)
Акімова Л. М. - Система оцінювання показників ефективності державного контролю за економічною діяльністю (2018)
Євсюков О. П. - Сучасні виклики соціально-економічній безпеці України та державні механізми їх визначення (2018)
Бойко А. О. - Законодавчо-інституційні засади формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин України (2018)
Тимошенко Т. О. - Міжнародний досвід розвитку державно-приватного партнерства в індустрії гостинності в рамках концепції сталого розвитку та можливості його використання в Україні (2018)
Лагунова І. А. - Публічне управління ризиками у сфері будівництва та експлуатації споруд: нормативно-правові засади (2018)
Шостак С. М. - Нормативно-правові аспекти державного управління інвестиційним процесом під час реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів (2018)
Гаваза А. О. - Актуальні питання навчання населення з протимінної безпеки як складова системи управління цивільною безпекою (2018)
Волошин С. І. - Інформаційне забезпечення державного регулювання земельних відносин в Україні (2018)
Джумеля В. В. - Пріоритетні напрями удосконалення державної політики протидії тіньовій економіці в Україні (2018)
Капштик О. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення державних механізмів стратегічних комунікації у секторі безпеки і оборони України (2018)
Валіулліна З. В. - Онтологічні підходи до діяльності корпорацій в зовнішньому інституційному середовищі (2018)
Євдокимов В. В. - Формалізація впливу політико-безпекових детермінантів на міграційну привабливість країни, Шиманська К. В. (2018)
Морозова С. А. - Інноваційна діяльність малих та середніх підприємств в ЕС: досвід для України (2018)
Циганкова Т. М. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн: екологічний аспект (2018)
Ількова Н. В. - Макроекономічні аспекти функціонування інституту банкрутства (2018)
Кизим М. О. - Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування малого і середнього підприємництва в України, Чечетова-Терашвілі Т. М. (2018)
Порохня В. М. - Узагальнена модель формування економічної поведінки домогосподарств в умовах економічної нестабільності, Іванов Р. В. (2018)
Процикевич А. І. - Недоліки державного регулювання розвитку інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг України (2018)
Рудика В. І. - Організаційно-економічний механізм розвитку виробництв рідкого моторного палива (2018)
Ярошенко І. В. - Шляхи подолання корупції в лісовій галузі України (2018)
Дорошенко Г. О. - Бюджетування грошових потоків як елемент механізму оцінки вартості акціонерних товариств (2018)
Лободіна З. М. - Бюджетне регулювання та перспективи його вдосконалення в контексті бюджетної децентралізації (2018)
Момот О. М. - Оцінювання відкритості банківської системи України до транснаціональної експансії банківського капіталу (2018)
Венгерова О. В. - Особливості запровадження внутрішнього маркетингу на підприємстві (2018)
Іванов С. В. - Kорпоративно-соціальна відповідальність і соціально-етичний маркетинг: проблема взаємодії в сфері бізнесу (2018)
Олесенко І. С. - Показники оцінки результативності управління платоспроможністю підприємства торгівлі (2018)
Стецько М. В. - Рейтинг підприємства як детермінанта прийняття рішень на ринку капіталів (2018)
Ромащенко К. М. - Основні методи ціноутворення на ринку освітніх послуг (2018)
Куриляк В. В. - Оцінка якості матеріалів бронежилетів в умовах ударних навантажень, Хорошилов О. М. (2018)
Эфендиев О. Я. - Устойчивость прямого стержня из пористого материала, один конец которого закреплен шарнирно, а другой жестко (2018)
Григорук Н. А. - Політичне становище Англії у XVIII ст. (2018)
Куцаєва Т. О. - Музейні колекції як ресурси архівного зберігання: актуальність міждисциплінарої дискусії, Ткачук К. О. (2018)
Бугаевский К. А. - Рассмотрение особенностей ряда репродуктивных показателей у спортсменок разных возрастных групп, занимающихся греблей на байдарках и каноэ (2018)
Гетманцев С. В. - Дистанционная скорость в гребле на байдарках у юношей, Богатырь В. Г. (2018)
Міщук Д. М. - Рейтингове оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" (2018)
Авер'янова Н. М. - Вплив мистецтва на процес консолідації українства постколоніального періоду (2018)
Іванішин Д. О. - Суспільно-світоглядні засади діяльності анархістських груп в Україні напередодні та під час Першої світової війни, Блоха Я. Є. (2018)
Клименко Р. В. - Трансгуманізм як політичне та соціальне явище сучасності (2018)
Мацьків В. В. - Переосмислення філософської рефлексії Бердяєва крізь призму аналітичного методу (2018)
Sobol T. V. - Competence approach in the formation of educational programs (by the example of the PhD program in philosophy) (2018)
Прокопович Л. В. - Исследование артистизма и театральности в спорте как в культурной практике (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество С. С. Пименова (1784–1833), как одного из крупнейших мастеров русской скульптуры первой трети XIX века (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество А. Г. Венецианова (1780–1847 гг.), как одного из наиболее значительных русских художников первой половины XIX века (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество И. И. Теребенева – родоначальника жанра карикатуры в России (1780–1815 гг.) (2018)
Луговенко Т. Г. - Специфіка розвитку аматорських хореографічних колективів народного танцю у 40-80 рр. ХХ ст. (2018)
Мочалов Ю. О. - Дослідження фізико-механічних властивостей стоматологічного композиційного пломбувального матеріалу "Джен-Радіанс" (кваліфікаційні випробування згідно стандарту ISO 4049) (2018)
Піцул А. Г. - Перебіг ацетонемічного синдрому у дітей на тлі загострення патології системи травлення (кластерний аналіз), Гарабажіу І. І., Хільчевська В. С. (2018)
Русин В. В. - Оцінка успішності використання тунельних технік втручання з метою закриття рецесії ясен: аналіз даних клінічних досліджень, Колбаско Л. В., Гончарук-Хомин М. Ю. (2018)
Когут І. В. - Критерії сформованості професійно- педагогічної комунікативної компетентності майбутнього учителя (2018)
Пісоцький В. П. - Дослідження комунікативних якостей магістрантів-менеджерів, Горянська А. М. (2018)
Білевич Д. А. - Використання Kinetex prima advance knee CPM-тренажерів для розробки іммобілізаційної контрактури колінного суглоба, Глиняна О. О. (2018)
Веретенко І. М. - Формування компетентностей здобувачів загальної середньої освіти (соціально-педагогічний аспект) (2018)
Вінтюк Ю. В. - Дослідження мислення у навчальній роботі зі студентами-психологами (2018)
Гуменюк О. М. - Досвід професійної освіти і підготовки середнього стоматологічного персоналу у світовій практиці: зубний гігієніст (2018)
Slavinska N. V. - The effect of using educational games on the students’ achievement in English language (2018)
Тимченко Т. В. - Інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу у ЗВО та особливості його застосування (2018)
Shykun A. V. - Important trends of development and integration of education in the world (2018)
Марченко В. В. - Структурні особливості полікодового рекламного тексту, Нікитюк М. О. (2018)
Храбан Т. Є. - Образ українського військового в інтернет-мемах (2018)
Ципоренко Л. Д. - Міжкультурна складова процесу викладання італійської мови, Стасенко Є. А. (2018)
Шайнер І. І. - Засоби когезії як забезпечення цілісності лексико-семантичного простору твору (на матеріалі сучасних британських романів на військову тематику) (2018)
Шумило І. І. - Особливості перекладу галузевих текстів (2018)
Шачковська Л. С. - Вектор соціального розвитку села: стан та проблеми, Максимчук О. В. (2018)
Садівнича М. В. - Психологічні особливості відображення особистості публіциста в подорожніх нарисах (на прикладі "Forbes Україна") (2018)
Фомиця О. Л. - Дикторський голос у радіорекламі як засіб психоакустичного впливу на свідомість людини (2018)
Грабовська І. М. - Євростандарти та українська гендерна політика: точки перетину (2018)
Тимчук О. Л. - Корупція в сучасному світі: порівняльно-кримінологічний аналіз (2018)
Зиза О. О. - Заходи економічної політики: галузеві проблеми теплопостачання України крізь призму гармонізації відносин власності та інформаційної безпеки, Григоренко Р. О. (2018)
Колєдіна К. О. - Науково-методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку промислових підприємств (2018)
Смага І. С. - Показники економічної оцінки орних земель в різні часові періоди (2018)
Телишевська Л. І. - Мотивація працівників в системі управління персоналом на підприємстві, Власенко Д. О. (2018)
Покиньчереда В. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами підприємства (2018)
Овчарук В. В. - Концептуальна модель побудови та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами (2018)
Крамаренко А. О. - Глобальні ринки для малого і середнього бізнесу (2018)
Казарян Г. Г. - Взаємозв'язок категоріального поля теорій інституційного регулювання та соціально-економічного забезпечення (2018)
Русин-Гриник Р. Р. - Сутність конкурентоспроможності підприємницьких структур, Тимняк З. С. (2018)
Мовсесян А. С. - Етапи регулювання ринку медичних виробів в європейському союзі (2018)
Ніколайчук Т. О. - Страхування посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України як новий рівень менеджменту (2018)
Рошкевич В. Ф. - Фінансово-економічне регулювання розвитку переробних ланок лісового сектору регіону: інвестиційний аспект (2018)
Пірог С. В. - Ефективність птахівничих господарств (2018)
Ліщенко А. В. - Світовий досвід забезпечення економічної безпеки виробників молочної продукції (2018)
Васільцова О. В. - Екологічні аспекти функціонування хлібопекарських підприємств України (2018)
Акімова Л. М. - Методологічний базис державного управління забезпеченням економічної безпеки України (2018)
Близнюк А. С. - Світовий досвід функціонування державних механізмів регулювання розвитку рекреаційної сфери (2018)
Нонік В. В. - Векторна спрямованість трансформаційних змін у процесах функціонування суб'єктного складу механізму протидії корупції (2018)
Бойко А. О. - Характеристика та класифікація механізмів формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин України (2018)
Клименко І. М. - Соціальна відповідальність бізнесу як один з елементів євроінтеграційного поступу України (2018)
Капштик О. В. - Характеристика державних механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського