Крамаренко С. С. - Моделювання лактаційних кривих молочних корів за допомогою аналізу головних компонент (PCA), Кузьмічова Н. І., Крамаренко О. С. (2017)
Лихач А. В. - Спосіб підвищення продуктивності і збереження поросят, Лихач В. Я. (2017)
Галімов С. М. - Вплив тривалого виробничого використання кнурів-плідників на зміни якісних показників спермопродукції (2017)
Борщ О. О. - Вплив високих температур на теплостійкість, клінічні та енергетичні показники корів за різних варіантів безприв’язного утримання, Борщ О. В. (2017)
Зайцев Є. М. - Особливості успадкування ознак молочної продуктивності дочками корів голштинської породи (2017)
Погорєлова А. О. - Вплив статі та породної належності на ріст та розвиток кролів спеціалізованих м’ясних порід (2017)
Кириченко О. С. - Електротепловий аналіз елементів навчально-дослідного стенду електротехнічної лабораторії, Сидорика І. М., Марченко Д. Д. (2017)
Бугрім Л. І. - Система оптимального керування процесом гарячого цинкування, Білюк І. С., Гаврилов С. О., Курган А. В. (2017)
Жидков А. Б. - Використання сучасних методів магнітометрії для дефектоскопії технічних об’єктів (2017)
Зубєхіна-Хайят О. В. - Моделювання процесу обкатування різьб і черв’яків роликами (2017)
Заморська І. Л. - Підвищення вітамінної цінності заморожених пюреподібних сумішей (2017)
Клапчук В. М. - Земельна власність та землекористування у Галичині XIX – першої третини XX ст. (2016)
Великочий В. С. - "Ватиканський" архів ЗУHP (2016)
Борчук С. М. - Передумови та підвалини створення Української Загальної Енциклопедії (2016)
Ріжняк Р. Я. - Розвиток наукових досліджень з інформатики у "Львівській політехніці" в другій половині XX - на початку XXI століття (2016)
Маланюк Т. З. - Пам'ятки виробничої діяльності та техніки другої половини XVIII - першої половини XX ст. в Івано-Франківській області (2016)
Пасічник Н. О. - Розвиток фінансово-правових ідей у працях С.І. Іловайського (2016)
Лисенко О. В. - Культурно-просвітницька діяльність української інтелігенції на початку XX ст. у контексті адаптації селян до міського середовища, Ковальчук Т. В. (2016)
Пасіцька О. І. - "Український Манчестер": невідома сторінка соціально-економічної історії Львова (2016)
Реєнт О. О. - Огляд історії Лук'янівської в'язниці (2016)
Польова Л. В. - Проблеми дистанційної освіти (2016)
Мендела І. Я. - Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Івано-Франківської області (2016)
Божук Т. І. - Тур вихідного дня "Золота підкова": реалії та потреби вдосконалення (2016)
Дутчак О. І. - Використання історико-культурної спадщини для потреб розвитку етнотуризму в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі України, Польщі та Словаччини) (2016)
Гавриш Т. Ю. - Кліматичні рекреаційні ресурси, їх формування та використання (на прикладі Мізунського курортно-рекреаційного району), Калуцькии І. Ф. (2016)
Лисюк Т. В. - Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі (2016)
Загнибіда Р. П. - Характеристика регіональних аспектів розвитку ресторанного господарства як складової туристичної індустрії, Лояк Л. М. (2016)
Вичівськии П. П. - Культурно-пізнавальний туризм в Івано-Франківській області: сучасний стан та перспективи розвитку, Ковальська Л. В. (2016)
Терещук О. С. - Основні проблеми українського туроперейтингу (2016)
Карась Г. В. - Особливості менеджменту української музичної культури в діаспорі (2016)
Гошовський Р. М. - Духовно-образне вираження сакральності храму, Іванчо Т. Р. (2016)
Клапчук М. В. - Ікони Богородиці та їх використання в туризмі Львова (2016)
Клапчук В. М. - Географія церков Гуцульщини, Тимофій О. П. (2016)
Skorupska-Raczynska Е. - Źal, źałośc і źałoba w Polszczyźnie і kulturze dawnej і współczesnej, Skrocka D. (2016)
Orlowska B. - Wielokulturowość a obecność uchodźców і imigrantow w Polsce (2016)
Leszczyński P. - Rejestracja kościołów і innych związków wyznaniowych na przykładzie Republiki Czeskiej oraz Królestwa Szwecji (2016)
Великочий В. С. - Нове слово в українській юдаїці (Рецензія на книгу Івана Монолатія "Вічний жид з Коломиї. "Українець" Мойсеевого визнання Яків Саулович Орснштайн") (2016)
Новосьолов О. В. - "Сільське господарство Галичини" професора Володимира Клапчука - невід'ємна частина багатотомного наукового циклу "Економічна історія Галичини" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Шебанін В. С. - Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва, Кормишкін Ю. А. (2018)
Ковальова О. В. - Концептуальні пріоритети структурної політики у розвитку аграрного сектору економіки (2018)
Шебаніна О. В. - Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни (2018)
Сіренко Н. М. - Креативний клас у формуванні економіки знань, Мельник О. І., Баришевська І. В. (2018)
Dubinina M. - Public-private partnership as a component of the institutional and structural transformation of the agricultural sector of the economy (2018)
Burkovskaya A. - Basic approaches to social responsibility level’s assessment, Lunkina T. (2018)
Шарата Н. Г. - Сутність сучасного терміна "державне управління", Павлов І. В. (2018)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методичних засад оцінки результатів та витрат системи економічної безпеки підприємства (2018)
Домаскіна М. А. - Автоматизація вибору оптимального рішення у сільському господарстві, Коломойцев А. І. (2018)
Horbach S. - Eventual trends in the extension of labour of the inhabitants of the regional rural areas (2018)
Мельник О. В. - Етилен-активність яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від строку збору та місця заготівлі плодів, Дрозд О. О., Мельник І. О. (2018)
Кур’ята В. Г. - Дія Гібереліну на морфогенез, формування фотосинтетичного апарату та урожайність томатів, Рогач В. В., Буйний О. О. (2018)
Лихочвор В. В. - Вплив норм висіву та інтенсифікації технології на формування урожайності сортів нуту, Пущак В. І. (2018)
Домарацький Є. О. - Вплив позакореневих підживлень комплексними багатофункціональними препаратами на кількісний рівень та якісний склад хлорофілового комплексу в рослинах соняшнику, Добровольський А. В. (2018)
Попович Г. Б. - Вплив строків сівби та затіняючої сітки на урожайність сортів редиски в низинній зоні Закарпаття, Садовська Н. П., Габрикевич М. А. (2018)
Кулібаба Р. О. - Аналіз генетичної диференціації субпопуляцій українських м’ясо-яєчних курей з використанням мікросателітних маркерів, Ляшенко Ю. В. (2018)
Шевчук Н. П. - Оцінка високопродуктивних родин української червоної молочної породи (2018)
Кімстач О. Ю. - Габаритний проліт повітряних ліній електропостачання, Новогрецький С. М., Мілєв В. Є. (2018)
Господаренко Г. М. - Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти, Полторецький С. П., Любич В. В., Новіков В. В., Желєзна В. В., Воробйова Н. В., Улянич І. Ф. (2018)
Орлик С. В. - Організація фінансового управління російською окупаційною владою на теренах Галичини і Буковини в період Першої світової війни (2017)
Velykochyy V. S. - The Ukrainians: attempt of self-identity and self-esteem, Velykochyy D. V. (2017)
Клапчук В. М. - Готелі Галичини міжвоєнного періоду (2017)
Проців О. Р. - Вплив громадських організацій Львова середини ХІХ – початку ХХ ст. на розвиток мисливської зброярської галузі (2017)
Чаграк Н. І. - Люди похилого віку як соціально-демографічна група в структурі американського суспільства, Угринюк В. М. (2017)
Гуменяк А. Р. - Неотомізм у викладі Яцека Воронецького як ідейна засада освітньої діяльності домініканського ордену в другій половині ХІХ – 30-ті роки ХХ століття (2017)
Лисий І. О. - Туристично-краєзнавчий опис Чернелицького замкового комплексу (2017)
Гринь В. В. - Пам'ятки архітектури польської доби на теренах Східного Поділля: стан збереженості і функціонування (2017)
Калуцький І. Ф. - Проблеми і перспективи створення та використання територій природно-заповідного фонду для розвитку туризму (на прикладі Івано-Франківської області), Рак А. Ю. (2017)
Польова Л. В. - Вплив корпоративної культури на результативність в готельно-ресторанній індустрії (2017)
Клапчук М. В. - Тоталітарний спадок Львова і туризм (2017)
Попов С. В. - Організація та шляхи покращення процесу надання побутових послуг у готелях, Котенко Р. М. (2017)
Вовчок Я. В. - Підготовка менеджерів етнографічного туризму в контексті сучасної української психолого-педагогічної науки (2017)
Орлова В. В. - Управління фінансовою безпекою підприємств соціокультурної сфери, Оришко С. П. (2017)
Дутчак О. І. - Нематеріальні культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні: перспективи використання в індустрії туризму (2017)
Котенко Р. М. - Нововведення у системі стандартизації якості продукції та послуг (2017)
Зарічняк А. П. - Міжнародні туристичні виставкові заходи як інструмент розвитку туристичної галузі, Шикеринець В. В. (2017)
Філюк С. М. - Види державного регулювання у сфері сільського туризму (2017)
Остап’юк Н. І. - Оцінка стану та тенденцій розвитку музейної справи міста Львова (2017)
Гритчук Г. В. - Туристичні можливості Гуцульщини для розвитку етнотуризму (2017)
Гуменюк Г. М. - Роль і місце сучасної реклами в туристичному бізнесі, Хоптій О. М. (2017)
Поздняков О. В. - Роль інтерференції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної після англійської (2017)
Маланюк Т. З. - Ратуші – соціокультурні пам'ятки Прикарпаття (2017)
Приймак Л. Б. - Полеміка І. Франка та М. Павлика навколо драми О. Островського "Гроза": літературно-критичний і етнографічний аспекти (2017)
Гошовський Р. М. - Протиборство у сфері естетичних уявлень мистецтва Закарпаття середини ХХ століття, Іванчо Т. Р. (2017)
Новосьолов О. В. - Прoфесoр В. Клапчук рoзміркoвує: "Якoю була б Галичина та її екoнoміка, якщo б транспoрт і пoштoвий зв'язoк не oтримали належнoгo рoзвитку" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Червен І. І. - Важливі напрями і проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні, Павлюк С. І. (2018)
Лесік І. М. - Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства (2018)
Добіжа Н. В. - Удосконалення системи управління сільськогосподарським виробництвом на основі логістичного підходу, Погріщук О. Б. (2018)
Стамат В. М. - Споживча поведінка на ринку туристичних послуг регіону, Смирнова А. А., Савченко Н. С. (2018)
Антипова Л. К. - Багаторічні трави – важлива складова екологічного землеробства і кормовиробництва, Цуркан Н. В., Адамович А. М., Пойша Л. А. (2018)
Панфілова А. В. - Вплив оптимізації живлення на висоту рослин та врожайність зерна сортів ячменю, ярого в умовах Південного Степу України, Гамаюнова В. В. (2018)
Карпенко В. П. - Вплив гербіциду і біологічних препаратів на фотосинтетичну продуктивність і врожайність посіву, Коробко О. О. (2018)
Кривенко А. І. - Оптимізація норм і термінів підживлення пшениці озимої азотними добривами у Південному Степу України (2018)
Рудік О. Л. - Вплив заходів передзбирального комплексу на втрату вологи посівами льону олійного в умовах Півдня України, Вожегова Р. А. (2018)
Карпенко К. М. - Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому ґрунті за дії біопрепаратів, Герасько Т. В., Вдовенко С. А. (2018)
Бєлов Я. В. - Напрями оптимізації технологій вирощування насіння кукурудзи за умов змін клімату (2018)
Пророченко С. С. - Накопичення кореневої маси та протиерозійна стійкість ґрунту під лучними травостоями залежно від удобрення (2018)
Крамаренко О. С. - Ентропійно-інформаційний аналіз ознак росту телиць південної м’ясної породи, Крамаренко С. С., Кузьмічова Н. І. (2018)
Юлевич О. І. - Молочна продуктивність корів за використання у раціонах соняшникового та ріпакового шротів (2018)
Галай О. Ю. - Вплив технології підготовки корів до доїння на установах типу "Карусель" і "Паралель" на процес молоковіддачі, Луценко М. М. (2018)
Сідашова С. А. - Репродуктивний потенціал ремонтних телиць за різних схем організації відтворення стада промислового молочного комплексу (2018)
Карсунський О. Й. - Вплив природної кормової добавки на динаміку живої маси свиней на відгодівлі, Гарбажій К. С. (2018)
Шевчук Н. П. - Продуктивне довголіття родин корів української червоної молочної породи (2018)
Бойчук О. В. - Розрахунок каркасів арок змінного перерізу, Цепуріт О. В., Хилько І. І., Богданов С. І. (2018)
Шарейко Д. Ю. - Інтелектуальна система керування електропривода камери телевізійного спостереження, Білюк І. С., Ферменко А. М., Савченко О. В., Майборода О. В. (2018)
Шановні колеги! (2018)
Агафонова Н. О. - Сутність зв’язків з громадськістю в системі публічного управління (2018)
Андріяш В. І. - Роль громадянського суспільства у досягненні сталого розвитку та боротьбі з корупцією в Україні, Бондар Г. Л. (2018)
Андріяш В. І. - Поняття "публічного управління" у вітчизняному науковому дискурсі, Євтушенко Н. О. (2018)
Багмет М. О. - Проблеми реформування професійної і комунікативної культури в публічному управлінні України, Хоржевська І. М., Малікіна О. А. (2018)
Дерега В. В. - Нормативні основи державної політики у сфері захисту права на життя дитини на пренатальній стадії розвитку (2018)
Дробот І. О. - Державне управління у сфері торгівлі мисливською та рибальською продукцією у Галичині ХІХ – початку ХХ ст. : ветеринарний аспект, Проців О. Р. (2018)
Євсюков О. П. - Концептуальні засади уніфікації державних механізмів щодо забезпечення cоціально-економічної безпеки, Шведун В. О. (2018)
Ємельянов В. М. - Пріоритетні аспекти розвитку системи державного фінансового контролю в Україні, Степанюк Д. А. (2018)
Слободянюк Д. С. - Система державного управління сферою інтелектуальної власності в Україні: структура та сучасний стан (2018)
Федорчак В. В. - Інформаційно-аналітична система державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2018)
Штирьов О. М. - Сутність механізму державного управління процесом створення спроможних громад, Гіржев А. О. (2018)
Штирьов О. М. - Тайм-менеджмент: історичний розвиток та використання в науці управління, Шудра О. М. (2018)
Титул, зміст (2017)
Пашкевич С. А. - Вторинна профілактика порушень зору студентів з міопією середнього ступеня засобами лікувальної фізичної культури в умовах професійного ліцею, Кривенцова І. В. (2017)
Черненко С. - Особливості функціональної і рухової підготовленості студентів вищих навчальних закладів, Олійник О., Капкан О., Малахова Ж. (2017)
Kazmiruk A. - Parameters of the In-Run Position of Juniors’ Body at the Beginning of Take-Off, Banakh V., Vlasov A., Lopatiev A., Tovstonoh O., Stefanyshyn N. (2017)
Лопатьєв А. О. - Моделювання біотехнічних систем в спорті, Власов А. П., Демічковський А. П. (2017)
Приходько В. В. - Факторна структура розвитку координаційних здібностей у хлопців 5-7 класів (2017)
Ivashchenko O. - Effectiveness of Motor Skills Development in 5th-7th Grade Girls at Different Modes of Physical Exercises, Abdulkhalikova T., Cieslicka M. (2017)
Керівництво для авторів (2017)
Титул, зміст (2018)
Корягін В. М. - Регламентація педагогічних принципів реалізації контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп, Блавт О. З., Цьовх Л. П. (2018)
Пашкевич С. А. - Використання рухового тесту для оцінки ефективності фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів вищих навчальних закладів, Кривенцова І. В., Галічева К. С. (2018)
Радченко Ю. А. - Аналіз рукопашного бою, сучасний стан, перспективи розвитку, Коробейніков Г. В., Чернозуб А. А., Данько Г. В., Коробейнікова Л. Г. (2018)
Лопатьєв А. О. - Дискретно-неперервний підхід та термінологія: характеристика енергоінформаційної взаємодії, Пітин М. П., Бернатовський А. (2018)
Ivashchenko O. - Movement Coordination: Factor Structure of Development in 5th-7th Grade Girls, Prykhodko V., Cieslicka M. (2018)
Керівництво для авторів (2018)
Погодін А. І. - Синтез, вирощування та структурні дослідження монокристалів Cu7SiS5I, Ag7SiS5I та твердих розчинів на їх основі, Філеп М. Й., Лучинець М. М., Ямковий О. О., Кохан О. П., Студеняк І. П. (2018)
Росул Р. Р. - Фазові переходи в полікристалах TlIn(S0.93Se0.07)2, Гуранич П. П., Гомоннай О. О., Сливка О. Г., Huranych P., Гомоннай О. В., Рубіш В. М., Горват Г. Т. (2018)
Шуста О. В. - Фазова р,Т-діаграма шаруватих кристалів CuCr0.9In0.1P2S6, Сливка О. Г., Шуста В. С., Калитин В. А., Петришинець І.I. (2018)
Vasylyeva H. V. - Kinetic of sorption of Sr2+ ions from aqueous solutions by synthetic inorganic sorbents, Kylivnyk Yu. M., Vuchkan S. I., Sych O. Ya., Syika I. Yu. (2018)
Жаба В. І. - Аналітичні форми хвильової функції дейтрона і поляризаційні спостережувані в A(d,d’)X- реакціях (2018)
Epishev V. P. - On the possibility of controlling behavior of geosynchronous objects using results of ground-based observations, Motrunich I. I., Perig V. M., Sukhov P. P., Sukhov K. P., Pawlaszek R. K. (2018)
Kudak V. І. - Photometry of near earth asteroid Florence (3122), Perig V. М., Verbitsky S.I. (2018)
Епишев В. П. - Комплексные наблюдения маневрирующих геосинхронных объектов украинскими наземными средствами, Сухов П. П., Мотрунич И. И., Кашуба В. И., Кудак В. И., Периг В. М., Сухов К. П., Найбауэр И. Ф. (2018)
Маркуш П. П. - Мас-спектрометричні дослідження складу Cірки і Cелену у газовій фазі електронним ударом (2018)
Роман В. І. - Іонізація та автоіонізація атома рубідію електронним ударом, Бандурина Л. О. (2018)
Боровик В. О. - Перерізи автоіонізації атомів цезію та барію при збудженні 5р6 оболонки електронним ударом, Шафраньош І. І., Боровик О. О. (2018)
Малініна А. М. - Параметри плазми сильнострумого наносекундного розряду в повітрі з малими домішками парів, Малінін О. М., Шуаібов О. К., Данило В. В. (2018)
Демеш Ш. Ш. - Пружне розсіювання електрона молекулами CF2Cl та CF3 у потенціальному підході, Келемен В. І., Ремета Є. Ю. (2018)
Бандурина Л. О. - Непружне розсіяння електронів на збуджених атомах барію, Гедеон С. В. (2018)
Кузьма В. В. - Люмінесценція молекул азотистої основи урацилу в різних фазових станах під дією електронного пучка, Шафраньош М. І., Митропольський І. Є., Суховія М. І., Свида Ю. Ю., Шафраньош І. І. (2018)
Мельник В. С. - Модуляція коливань у резонансній системі із змінною власною частотою, Шевера І. В. (2018)
Ковалінська Т. В. - Дослідження можливостей застосування продуктів радіолізу води в медичних цілях, Жернов О. А., Сахно В. І., Маєвська Т. М., Іванов Ю. В., Ніколаєв В. Г., Сахно Л. О., Шлапацька В. В. (2018)
Сливка О. Г. - Підручник "Молекулярна фізика” (Якібчук П. М., Клима М. М.) (2018)
Андріяш В. І. - Комунікаційна стратегія як інструмент формування зв’язків з громадськістю у сфері публічного управління: особливості застосування в органах правосуддя, Торхова Н. О. (2018)
Бондар Г. Л. - Судова реформа в Україні (2018 р.): проблеми ат здобутки (2018)
Гребенюк Б. О. - Громадянське суспільство як один із головних елементів протидії корупції (2018)
Драган І. О. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я як пріоритету державного регулювання демографічного розвитку, Долінченко О. М. (2018)
Євтушенко О. Н. - Становлення інституту місцевого самоврядування як децентралізованої публічної муніципальної влади територіальних громад в Україні: теорія та практика, Попова Т. С., Самсонюк О. О. (2018)
Ємельянов В. М. - Проблеми становлення державного управління інтелектуальною власністю в Україні, Слободянюк Д. С. (2018)
Єрко І. А. - Відкриті дані як вектор розвитку публічого управління, Токар О. В. (2018)
Карамишев Д. В. - Імперативи глобального розвитку: фокус на Global Governance (2018)
Лізаковська С. В. - Доцільність і необхідність співпраці громадських організацій з органами публічної влади в Україні (2018)
Нонік В. В. - Методологічні особливості розробки та реалізації регіональної антикорупційної стратегії (2018)
Шатун В. Т. - Основні компетенції лідерів у системі державної служби в розвинених країнах світу, Полторан І. С. (2018)
Шульга А. А. - Проблеми ефективного здійснення державного фінансового контролю в Україні на сучасному етапі та способи його удосконалення, Білоус С. П. (2018)
Титул, зміст (2018)
Розторгуй М. - Види підготовки та їх співвідношення у тренувальному процесі спортсменів з інвалідністю в армспорті та пауерліфтингу, Передерій А., Товстоног О. (2018)
Križan M. - Dependence of the Result on the Effectiveness of Performance in the World Women’s Handball Championship 2016, Mikulič M. (2018)
Ярмощук О. - Диверсифікація навчальних технологій в професійній підготовці учителя фізичної культури, Василюк В. (2018)
Веремеєнко В. Ю. - Силові здібності: характеристика розвитку у дівчат середнього шкільного віку (2018)
Bădicu G. - Teaching Methods Used in Primary Education for Making Physical Education Class More Effective (2018)
Ivashchenko O. V. - Movement Coordination: Identification of Age-Related Dynamics of its Development in Girls Aged 11-13, Khudolii O. M., Iermakov S. S., Prykhodko V. V., Cieslicka M. (2018)
Керівництво для авторів (2018)
Копитко М. І. - Деструктивні чинники середовища функціонування соціально-економічних систем, Літвін Н. М. (2017)
Бобров Є. А. - Завдання регіонів щодо розвитку відновлювальної енергетики (2017)
Борисенко З. М. - Колізії у конкурентному законодавстві як загрози економічній безпеці (2017)
Сiчиoкнo Г. Б. - Формування економічної безпеки держави в сучасних умовах (2017)
Євтушенко С. В. - Оцінка та регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі України (2017)
Колядинська Ю. А. - Банківські кредити в системі фінансового забезпечення підприємств (2017)
Петренко О. С. - Інтеграційна взаємодія банків і страхових компаній в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2017)
Скітецька І. М. - Оподаткування прибутку підприємств: аналіз застосування в Україні (2017)
Телегуз А. В. - Фінансовий лізинг: порядок відображення в податковому і бухгалтерському обліку (2017)
Алькема В. Г. - Логістичне забезпечення міжнародної торгівлі (2017)
Андрєєва В. А. - Формалізація оцінки вартості нематеріальних активів підприємства (2017)
Алькема В. Г. - Логiстична стратегія підприємства та алгоритм її реалізації, Качур О. Л. (2017)
Алькема В. Г. - Аналіз ефективності діяльності кафедри вищого навчального закладу, Кучмєєв О.О. (2017)
Мігус І. П. - Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку, Денисенко М.П., Коваль Я.С. (2017)
Сугак Т. О. - Організація бухгалтерського обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємства (2017)
Moskalenko V. - Innovative approaches to the strategic management of the regional economy (2017)
Наумова О. О. - Сутність та сучасні методи просування продукції в системі маркетингу, Хрістов Є.О. (2017)
Віткін Л. М. - Аналіз впливів стейкхолдерів в системі управління якістю Державного центру сертифікації ДСНС України, Філатов С. А., Прищепа О. М. (2017)
Одарчук К. М. - Розвиток академічної автономії навчального закладу, Кутателадзе К. З. (2017)
Каліна І. І. - Ідентифікація системи маркерів якості персоналу машинобудівних підприємств (2017)
Вихідні дані (2017)
Монолатій І. С. - Західноукраїнський реґіон як пограниччя "своїх" і "чужих": дилеми взаємодії (2018)
Великочий В. С. - Національно-демократична революція на західноукраїнських землях (1914–1923 рр.): до проблеми хронології (2018)
Клапчук В. М. - Оцінка сакральних комплексів Івано-Франківської області для організації туристсько-рекреаційної діяльності, Тимофій О. П., Клапчук М. В. (2018)
Левицький В. О. - Торгівля продукцією легкої промисловості Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Лисенко В. С. - Галичина в концепції польської месіанської візії (2018)
Котенко Р. М. - Літні табори відпочинку шкільної молоді (шкільні притулки) у Галичині наприкінці 1930-х рр. (2018)
Лазарович М. В. - Соціально-економічна специфіка життєдіяльності чеської національної меншини Наддніпрянської України напередодні революції 1917–1921 років (2018)
Савчук Н. І. - Журнал "Русский экскурсант" як джерело для вивчення історії учнівського екскурсійного руху в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Шандра В. С. - Освіта як фактор зростання ролі жіноцтва в українському суспільстві (1880-ті рр. – початок ХХ ст.) (2018)
Жилєнкова І. М. - Переселенський рух з українських земель і його причини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Остап’юк Н. І. - Сучасний стан та проблеми розвитку туристичного ринку України, Камад Г. Л. (2018)
Заставецька Л. Б. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку туризму в Тернопільській області, Дударчук К. Д. (2018)
Калуцький І. Ф. - Створення природно-заповідних об'єктів для збереження лісового середовища в умовах розвитку туризму (на прикладі Івано-Франківської області), Рак А. Ю. (2018)
Гуменюк Г. М. - Жіночий туризм: новий тренд чи необхідність?, Чернявська С. С. (2018)
Чорна Л. В. - Міжкультурна комунікація в туризмі: професійно-прикладний аспект (2018)
Польова Л. В. - Вплив музичних фестивалів на розвиток туризму, Мороз Б. В. (2018)
Kovalska L. V. - Analysis of tourist-resourcing potential of Ukraine (practical aspect), Tkachenko T. I., Kovalska A. R. (2018)
Божук Т. І. - Туристичні особливості і культурна спадщина українсько-польського пограниччя (на прикладі Жовківського району Львівської області) (2018)
Філюк С. М. - Роль подієвих туристських ресурсів Івано-Франківської області для розвитку сільського, зеленого туризму, Гритчук Г. В. (2018)
Wołoszyn A. - Implementation of tourist functions in Polash recovered terrirories after the second world war, Kuriańska-Wołoszyn J. (2018)
Skorupska-Raczyńska E. - Językowo-kulturowy obraz dziecka w Polszczyźnie ogólnej (2018)
Golachowska Е. - Język, toźsamośc, religia. Ukraińcy i łemkowie w Gorzowie i okolicach (2018)
Приймак Л. Б. - Проблеми культурно-естетичного розвитку західноєвропейської літератури кінця XIX – початку XX століть у літературно-критичній рецепції І. Франка та М. Павлика (2018)
Shykerynets V. V. - Operative and strategic planning and prognostication of development of sociocultural sphere in Ukraine at local level, Drichak S. V. (2018)
Вичівський П. П. - Особливості використання пам'яток культури Покуття в соціокультурному дозвіллі, Орлова В. В. (2018)
Janicka-Szyszko R. - Językowo-kulturowe dziedzictwo Pro-Hubertowskie w regoinie Lubuckim (2018)
Kuska W. - Językowa kreacja Rokitna i okolic w dzieke ks. Jana Kazimierza Steczewicza "Skarb nieprzebrany dobrodziejstw boskich" (2018)
Machaj I. - Tozcamość na pograniczu. Uwikłania strukturalne i kulturowe (2018)
Krzyżanowski P.J. - Przedstawiciele wielokulturowego Gorzowa (2018)
Taborska K. - Samozwańcze konsulaty jako świadectwo odbioru nowego pogranicza (2018)
Великочий В. С. - До 80-річчя професора Я. С. Калакури та 55-річчя його науково-педагогічної діяльності, Дерев'янко С. М., Вичівський П. П. (2018)
Ухто Г. - Фестиваль європейської культури як місце зустрічей культур пограниччя (на прикладі українських університетських ансамблів) (2018)
Великочий В. - Суб'єктивно про непересічну особистість (до 85-ліття професора Віталія Кононенка) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Bilohur V. - Forming the concept of the sports culture of the person in the conditions of globalization: domestic and foreign experience (2018)
Bojko E. - Methodology and organization of scientific researches in the field of social-humanitarian and behavioural sciences, Voronkova V., Nikitenko V. (2018)
Гіоане І. М. - Філософія правового супроводу політичного вибору: теоретико-методологічний контекст (2018)
Захаренко К. В. - Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі (2018)
Kyrychenko M. O. - Main methodological principles of solving informational society’s problems (2018)
Levcheniuk Ye. - From human to posthuman (2018)
Nikitenko V. - Informative socium in philosophical discourse, Maksimenyuk M., Banakh L. (2018)
Рижова І. С. - Вплив "smart технологій" на розвиток "smart-міста" в інформаційному суспільстві, Захарова С. О. (2018)
Соснін О. В. - Використання нових можливостей ІКТ як фактор забезпечення національної безпекової діяльності (2018)
Тесленко Т. В. - Философские трансформации дихотомии "дух-тело" в самосознании Ренессанса (2018)
Tsyra O. - Information risks in the development of contemporary science (2018)
Voronkova V. - "Stem-education" as a factor in the development of "smart-society" : forming of "stem-competence", Kyvliuk O., Nikitenko V., Oleksenko R. (2018)
Дзвінчук Д. І. - Основні вектори розробки та реалізації освітньої політики в контексті реформи децентралізації в Україні (2018)
Житнік Т. С. - Етимологія та смислові ознаки терміну "художньо-творча активність" в контексті розвитку особистості (2018)
Лукашук М. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів в системі освіти (2018)
Ляшенко Л. М. - Світові мовні процеси та стратегія іншомовної освіти в Україні, Соловей Н. В., Паламарчук К. М. (2018)
Oleksenko R. I. - Teacher’s imageas a basis of increasing competitiveness of higher education: a paradigm of modern educational process, Sytnyk O. M., Denisov I. G. (2018)
Terentiev O. M. - Еxpert computer assessment of knowledge, Kleshchov A. I. (2018)
Джура Р. О. - Основні етапи еволюції державної економічної політики (2018)
Кононец М. А. - Теоретико-методологические основания психологии управленческой деятельности руководителя в условиях информационного общества (2018)
Мельник В. В. - Информационно-коммуникативные технологии как основа развития информационного менеджмента (2018)
Старовойт Е. В. - Формирование модели инновационного развития организации как условие процесса социальных изменений (2018)
Пунченко О. П. - Рецензия на монографию Анохиной В. В. "Культурная традиция в парадигмах современной философии” (Минск: БГУ, 2014. – 235с.) (2018)
Авторська довідка (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей (2018)
Титул, зміст (2018)
Koryahin V. - The Use of Information and Communication Technology for Determining the Level Mobility in Joint in Physical Education of Students, Blavt O. (2018)
Зеленський Б. - Мотивація: ставлення студентів закладів вищої освіти I–II рівнів акредитації до занять з предмета "Фізичне виховання", Зеленський Р. (2018)
Веремеєнко В. Ю. - Силові здібності: характеристика розвитку у хлопців середнього шкільного віку (2018)
Ivashchenko O. - Movement Coordination: Identification of Development Peculiarities in Girls and Boys Aged 11-13, Khudolii O., Iermakov S., Bartík P., Prykhodko V. (2018)
Kravchuk T. - Peculiarities of Movement Plastique Development in Young Gymnasts, Sanzharova N., Udovika A. (2018)
Керівництво для авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Марченко С. І. - Дослідження специфічних показників координації дівчат 11 класу у процесі навчання волейболу за програмою профільного рівня, Боєчко В. О. (2018)
Kapkan O. O. - Pattern Recognition: Physical Exercises Modes During Motor Skills Development in Girls Aged 14, Khudolii O. M., Bartík P. (2018)
Ivashchenko O. V. - Movement Coordination: Peculiarities of Strength Effort Assessment in Girls Aged 11-13, Cieślicka M., Nosko M. O., Shcherbyk D. V. (2018)
Веремеєнко В. Ю. - Силові здібності: програмування розвитку сили та силової витривалості у дівчат середнього шкільного віку (2018)
Семко Ю. С. - Рухові здібності: характеристика рухової підготовленості дівчат 7–9 класів сільської школи (2018)
Черненко С. О. - Розпізнання образів: характеристика функціональної і рухової підготовленості студентів вищих навчальних закладів, Єрмаков С. С., Олійник О. М., Долинний Ю. О. (2018)
Sadovnikova V. V. - Socio-Pedagogical Prerequisites for Fitness Industry Funсtioning in Belarus (2018)
Казмірук А. В. - Розпізнання образів: параметри пози тіла в стійці розгону на початку відштовхування, Банах В. І., Власов А. П., Лопатьєв А. О., Товстоног О. Ф., Стефанишин Н. І., Худолій О. М. (2018)
Кузьмінський І. - Музична культура й освіта у Києво-Могилянській академії (2018)
Бартоліні М. - Цитати з Пісні над Піснями та Одкровення в руських гоміліях на Успення (XVII ст.): між латинськими впливами і тяглістю візантійської моделі (2018)
Sinkevych N. - "Res sane mira": Orthodox Saints and Relics Described by Protestant Pastor John Herbinius (1675) (2018)
Прокоп’юк О. - Навчання/екзаменування "по-кафедральному" (до питання освіти/освіченості білого духовенства в Київській митрополії XVIII ст.) (2018)
Ананьева Т. - Между "сказанием" и "episodes en swift": о неизвестной рукописи Ильи Тимковского "Записки для истории Малороссии" (1849 г.) (2018)
Бондаревська І. - Про істину, пізнання і традицію (2018)
Лоштин Н. - Rusinska-Giertych, Halina. Kultura ksiazki polskiej we Lwowie w okresie oswiecenia (Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2018), 392 s. (2018)
Альмес І. - Orthodoxa Confessio? Konfessionsbildung, Konfessionalisierung und ihre Folgen in der ostlichen Christenheit Europas, hrsg. von Mihai-D. Grigore, Florian Kuhrer-Wielach (Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018), 359 s. (Veroffentlichungen des Instituts fur Europaische Geschichte Mainz. Band 114) 191-200 (2018)
Смирнов А. - Нижнікова, Світлана. Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія, наук. ред. Л. Ю. Посохова (Харків: Майдан, 2018), 244 с., іл. (2018)
Про авторів (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bhandari M. P. - Impact of Tourism of Off Road Driving on Vegetation Biomass, a Case Study of Masai Mara National Reserve, Narok, Kenya (2018)
Ágnes U. T. - Movie Induced Tourism and Its Effects on Settlements, a Literature Study, Ádám H., Balázs G., Zoltán S. (2018)
Vidic F. - Entrepreneurial Orientation and Knowledge Creation and Their Impact on Company Performance (2018)
Hasan M. - Factors Persuading Female Participation towards Entrepreneurial Activities and Its Impact on Employment Creation, Hossain A., Khan Y. H. (2018)
Srivastava R. - Salespeople Stress and How Should They Cope with It To Avoid the Burnout (2018)
Iqbal K. - Human Development and Economic Growth in Pakistan (2018)
Tovmasyan G. - Revolutionary Tourism. New Opportunity for Armenia (2018)
Halbusi H. - The Effect of Electronic Word-of-Mouth (EWOM) on Brand Image and Purchase Intention: a Conceptual Paper, Tehseen S. (2018)
Bappayo A. - Role of Radio Stations in Creating Awareness on Proper Solid Waste Management Practice in Yobe State, Nigeria, Maidunoma Z. (2018)
Bagmet K. V. - Assessing the Impact on Social Sector: a Macroeconomic Approach, Haponova O. (2018)
Zasiekina L. - Preface (2018)
Валитова И. Е. - Систематизация нарушений психофизического развития детей раннего возраста (2018)
Волинець Н. В. - Психологічний аналіз переживання психологічного благополуччя особистістю (2018)
Власюк Д. П. - Нейропсихологія нинішнього сторіччя: перспективи й виклики (2018)
Головін М. Б. - Модельний розгляд пізнавальних процесів, супутніх навчальному програмуванню, Головіна Н. А., Головіна Н. М. (2018)
Гошовська Д. Т. - Психологічні особливості соціальної ідентичності депривованих підлітків: ревіталізаційний ракурс, Гошовський Я. О. (2018)
Дучимінська Т. І. - Реалізація психопрофілактичного та психодіагностичного аспекту клінічної психології у сфері вищої освіти, Хлівна О. М., Магдисюк Л. І. (2018)
Засєкіна Л. В. - Психотерапія трудових адикцій у межах Компасу ЄС щодо збереження психічного здоров’я в організаціях (2018)
Kalamazh R. V. - Learning motivation in metacognitive monitoring reliability, Avhustiuk M. M. (2018)
Кас’янова С. Б. - Роль емоційного інтелекту в розвитку лідерських якостей особистості (2018)
Кихтюк О. В. - Теоретико-методологічні аспекти та емпіричне дослідження внутрішньої картини хвороби в клінічній психології (2018)
Коваль Г. В. - Суспільний рух як предмет соціально-психологічного аналізу (2018)
Коструба Н. С. - Порівняння соціально-психологічних характеристик професійного становлення студентів різних спеціальностей (духовних та світських ВНЗ) (2018)
Кульчицька А. В. - Цілепокладання як основа коучингу: теоретико-методологічний аналіз проблеми (2018)
Майструк В. М. - Психогерменевтичний підхід до дослідження самоприйняття як чинника психологічного благополуччя сучасної жінки (2018)
Малімон Л. Я. - Професійна самореалізація як чинник психічного здоров’я персоналу державної служби (2018)
Онопченко І. В. - Теоретико-методологічний аналіз трудоголізму в контексті адиктивної поведінки особистості (2018)
Павлюк Т. М. - Етичні аспекти психотерапевтичної допомоги старшим підліткам із різними уявленнями про благополучні взаємини з батьками (2018)
Панов М. С. - Професійна реадаптація в контексті соціальної мобільності особистості (2018)
Рудюк О. В. - Дослідження факторної структури особистісних характеристик безробітних (2018)
Тимош Ю. В. - Психосемантичний простір преконвенційної, конвенційної й постконвенційної моральної свідомості особистості (2018)
Федотова Т. В. - Особливості вияву суб’єктивного благополуччя як показника психічного здоров’я особистості (на прикладі працівників державної служби) (2018)
Юдіна А. В. - Дослідження мотивації успіху залежно від прояву підприємницьких здібностей працівників виробничих колективів (2018)
Ярощук М. В. - Релігійність і духовність особистості: теоретико-емпіричне зіставлення понять (2018)
Czerwiec M. - PRISM brain mapping – neuroscience application in business coaching, Wujec B. (2018)
Гальцева Т. О. - Розробка та психометрична перевірка опитувальника "навчальна самоефективність дорослого" (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Shuquan He - Agricultural Trading System and Global Food Crisis (2018)
Vargas-Hernández José G. - Critical Analysis on Institutional Capital on Trade and Environmentally Sustainable Development under NAFTA, Orozco-Quijano E. P., Virchez J. (2018)
Shafi S. - Employees’ Self-Cultural Integration Through Cultural Intelligence: a Case of Finnish Firm (2018)
López J. B. L. - Brazil and Argentina: Hegemonic Crises, Wasted Decade and Challenges of Latin American Post-Neoliberalism in the Capitalism of Knowledge, Ramírez C. M. S. (2018)
Khan Y. H. - The Effect of ICT Application on the Tourism and Hospitality Industries in London, Hossain A. (2018)
Gupta A. - Vulnerable Employment is a Socio-Economic Challenge in Indian Perspective, Guha M. (2018)
Karaoulanis A. - Tourism in Developing Countries. The Path Towards Sustainable Development and Its Interaction with the Local Communities, the Environment and the Human Factor, Vasiliki K. (2018)
Kandel B. K. - Impact of IT Factors in Nepali Small Family Business Turnover, Acharya J. (2018)
Ahmed M. A. M. - The Role of Regional Planning in Achieving Economic Development and Social Justice in Sudan (2018)
Akpoviroro K. S. - Moderating Influence of Organizational Reward System on Employee’s Performance, Akanmu P. M., Olalekan A., Alhaji S. A. (2018)
Павло Петренко: "Ми повинні стати адвокатами простих людей, які не мають фінансової можливості заплатити кошти за послуги адвоката самостійно" (2015)
ЗСУ поважають права військовополонених (2015)
Власенко Ю. Д. - Нова система отримання інформації з Єдиного державного реєстру. (2015)
Бланк С. В. - Переваги отримання он-лайн інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (2015)
У Києві пройшов навчальний семінар для керівного складу системи безоплатної правової допомоги в Україні (2015)
Клименко О. С. - Штатний розпис: практика складання, внесення змін і застосування (2015)
Васюков О. С. - Судовий захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів у галузі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2015)
Призначення (2015)
Вітання (2015)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у квітні – травні 2015 року (2015)
Бережанський Г. І. - Співвідношення легітимності та легальності державної влади: теоретико-правовий аспект (2015)
Кушнір І. В. - Поняття та ознаки конституційного права фізичної особи на доступ до публічної інформації (2015)
Гришина Ю. М. - Поняття принципів трудового права (2015)
Котюк І. І. - Актуальні проблеми гарантій дотримання прав людини, пов’язаних з трансплантацією органів і тканин, Мусієнко А. В. (2015)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Kigel N. - Study of the biotechnological potential of selected lactic acid bacteria cultures, Melnik I., Naumenko O. (2018)
Levandovsky L. - The effect of the intensity of aerating the medium on the metabolic activity of alcohol yeast, Kravchenko М. (2018)
Tkachenko N. - Optimization of parameters of fermentolysis of proteins in the composition of serum-protein concentrate, Lanzhenko L., Skripnichenko D., Kuprina N., Hanicheva А. (2018)
Cherno N. - Obtaining and characteristics of a papain and maize arabinoxylan complex, Ozolina S., Bytka T. (2018)
Zahra R. - Features of Spirulina platensis cultivated under autotrophic and mixotrophic conditions, Mahdi P., Hossein A. (2018)
Dubinina A. - Perspectives of the use of plant raw material extracts for storage of tomatoes, Letuta T., Frolova T., Seliutina H., Hapontseva O. (2018)
Lebedenko T. - Methods of regulating physical properties of dough using phytoextracts, Korkach H., Kozhevnikova V., Novichkova T. (2018)
Aider M. - Secondary plant resources as prospective unconventional sources of pectiс substances, Olkhovatov E., Pylypenko L., Nikitchina T., Kasyanov G. (2018)
Yukalo V. - Gel filtration of cow milk whey proteins, Datsyshyn K. (2018)
Bunyak O. - Change of microbiotas of maize-based extruded products with vegetable additives during storage, Sots S., Egorova A., Valevskaya L., Evdokimova G. (2018)
Holovko M. - Optimization of the recipes of forcemeat products on the basis of processed freshwater mussels, Holovko T., Gelikh А., Zherebkin M. (2018)
Yegorov B. - Scientific and practical basis of using protein plant concentrates for the production of compound feeds, Makarynska A., Cherneha I., Oganesian A. (2018)
Pasichnyi V. - Development of cooked smoked sausage on the basis of muskovy duck meat, Bozhko N., Tischenko V., Kotliar Ye. (2018)
Paska M. - Microstructural analysis of forcemeats of ready-to-cook chopped meat with functional ingredients, Bal-Prylypko L., Masliichuk O., Lychuk M. (2018)
Burdo O. - Kinetics and energy of poultry meat dehydration in vacuum and microwave field conditions, Povarova N., Melnyk L. (2018)
Yehorov V. - System for analyzing the qualitative characteristics of grain mixes in real time mode, Golubkov P., Putnikov D., Honhalo V., Habuiev K. (2018)
Shevchenko I. - Study of the process of calibration of confectionery sunflower seeds, Aliiev E. (2018)
Алькема В. Г. - Вступне слово (2017)
Бобров Є. А. - Аналіз впливу децентралізації генерації електричної енергії на енергетичну безпеку держави (2017)
Грушко О. В. - Оцінювання політичної ренти з використанням рейтингів міжнародних організацій (2017)
Даценко Ю. М. - Вплив відновлювальної енергетики на зв’язки в суспільстві та економіці (2017)
Колядич О. І. - Нетехнологічні інновації у розвитку сучасної організації соціально-трудової сфери суспільства (2017)
Радіонова І. Ф. - Стейкхолдери макроекономічної політики та диспропорції публічного сектору національної економіки (2017)
Вербинська М. О. - Удосконалення системи державного регулювання транспарентності комерційних банків (2017)
Красман Н. В. - Тенденції та перспективи банківської системи України, Терещенко О. С. (2017)
Sova O. - The transmission mechanism of monetary policy (2017)
Ковтонюк К. В. - Цифрова трансформація світової економіки (2017)
Кульбачний С. В. - Макроекономічне регулювання національної економіки в умовах глобалізаційних викликів (2017)
Закревська О. Ю. - Внутрішній аудит поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі (2017)
Копитко М. І. - Проблеми та перспективи діяльності приватних детективних підприємств в Україні, Прихідько С. М. (2017)
Петрова І. Л. - Інноваційна активність підприємства як фактор його конкурентоспроможності та економічної безпеки, Вінтсі Джо (2017)
Ромашко О. М. - Звіт про рух грошових коштів як компонент фінансової звітності, Дудка Н. П. (2017)
Сопко В. В. - Організація обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємства, Фоміна О. В., Прокопова О. М. (2017)
Добришин Ю. Є. - Ефективність застосування автоматизованих інформаційних систем управління навчальним закладом, Чернозубкін І. О. (2017)
Нікішин Е. В. - Фундаментальні аспекти економічної безпеки в контексті теорії самоорганізації систем (2017)
Пазєєва Г. М. - Управління процесами логістичного обслуговування клієнтів торговельного підприємства, Самчинська К. І. (2017)
Алькема В. Г. - Логістична діяльність сфери туристичного бізнесу та її специфіка (2017)
Гаврилюк С.П. - Особливості сучасного розвитку підприємництва на ринку туристичних послуг в Україні (2017)
Сокол Т. Т. - Інноваційні способи і форми екскурсійної діяльності на ринку туристичних послуг України, Плиска І. І. (2017)
Терещук М. І. - Особливості практики туристичного брендингу країн Центральної та Східної Європи (2017)
Вихідні дані (2017)
Головко В. О. - ППД-туберкулін для ссавців очищений для алерічної діагностики туберкульозу тварин, Кассіч О. В., Кассіч В. Ю. (2018)
Запека І. Є. - Біохімічні показники крові поросят за коліентеротоксемії на фоні надлишку Купруму, Феруму та Кобальту у кормах, Яценко І. В. (2018)
Кінаш О. В. - Морфологічні характеристики фаз росту рибів роду Mucor та Rhizopus, Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В. (2018)
Нечипоренко О. Л. - Дослідження бактеріальної мікрофлори в птахівничих господаствах різного технологічного напрямку, Фотіна Т. І., Фотіна Г. А., Петров Р. В. (2018)
Плис В. М. - Вивчення клініко-біохімічних показників у птиці за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання (2018)
Улько Л. Г. - Вплив вірусу трансмісивного гастроентериту на формування імунітету поросят, Шкромада О. І., Бакун Ю. Ю. (2018)
Стоянова В. Ю. - Ефективність засобу "Tінідафен" за давенеозу курей та його вплив на гематологічні показники, Богач М. В. (2018)
Кухтин М. Д. - Якість молока коров'ячого сирого, що надходить на переробні підприємства західного регіону України, Лайтер-Москалюк С. В., Решетник А. О., Тютюн А. І., Кос'янчук Н. І. (2018)
Сердюков Я. К. - Мікроскопічна будова деяких органів травлення козулі європейської за ешерихіозу, Яценко І. В. , Малиновська Т. В. (2018)
Щетинський І. М. - Узагальнена патоморфологія вено-оклюзійної хвороби великої рогатої худоби молочних порід, Захар’єв А. В., Ляхович Л. М., Ульяницька А. Ю., Мартєм'янова А. Є. (2018)
Чупрун Л. О. - Мікрофлора ротової порожнини при пародонтиті у собак та її чутливість до антибіотиків (2018)
Локес-Крупка Т. П. - Ультрасонографічні характеристики триадиту у свійських котів (2018)
Скрипка М. В. - До особливостей клініко-морфологічного прояву синдрому кольок коней, Заболотна В. П., Панікар В. І. (2018)
Папєта Г. А. - Зміна площі волосяної кутикули в котів за гепатопатій та поліорганної патології, Тимошенко О. П. (2018)
Чала І. В. - Деякі показники перекисного окиснення ліпідів та глутатіонової системи у кішок за хронічної патології нирок, Русак В. С. (2018)
Васецька А. І. - Ефективність способів пригнічення статевої функції свинок на відгодівлі (2018)
Желавський М. М. - Дослідження цитохімічних маркерів піометри кішок, Шунін І. М. (2018)
Калиновський Г. М. - Морфологічна структура сім'яників бугаїв-плідників зі зниженою якістю сперми та в неплідних, Євтух Л. Г., Грищук Г. П. (2018)
Кошевой В. І. - Спосіб корекції біохімічних змін в організмі бугаїв із гонадодистрофією токсичного типу (при хронічному нітратнонітритному токсикозі), Науменко С. В. (2018)
Замазій А. А. - Родова діяльність самок та гіпоксія плода і новонароджених тварин, Камбур М. Д., Натяглий О. М. (2018)
Науменко С. В. - Розповсюдження андрологічної патології в східних, південних і центральних областях України за 2012-2017 рр. (дані досліджень), Кошевой В. І. (2018)
Пастернак А. М. - Діагностика патологій молочної залози високопродуктивних корів ветеринарним ультразвуковим сканером Handscan V8 (2018)
Гордієнко А. Д. - Вплив альтану на метаболізм печінки лабораторних тварин за експериментального гепатиту викликаного парацетамолом, Карнау А. С. (2018)
Гордієнко А. Д. - Антиоксидантна і гепатопротекторна активність комбінації фосфатиділхоліну із сої і кверцетину, Бастова Г. О. (2018)
Жукова І. О. - Токсикодинаміка дерозалу в організмі курей, Кочевенко О. С., Лонгус Н. І. (2018)
Коваленко В. Л. - Вивчення гострої токсичності бактерицидного засобу на основі ефірних олій, Гаркавенко В. М., Пономаренко Г. В., Пономаренко О. В., Ігнатьєва Т. М., Пономарьова С. А. (2018)
Нагорна Л. В. - Визначення гострої токсичності препарату "Фіпрен", Проскуріна І. В. (2018)
Камбур М. Д. - Вплив протеїнового забезпечення тварин на рубцеву ферментацію та продуктивність, Замазій А. А., Колечко А. В. , Остапенко С. В. (2018)
Кліщова Ж. Є. - Вплив іонів цитратів срібла та цинку на показники крові курей, Назаренко С. М. (2018)
Гаврилін П. М. - Закономірності морфогенезу селезінки поросят у ранньому постнатальному періоді онтогенезу, Оліяр А. В., Еверт В. В. (2018)
Бондаренко О. Є. - Морфологія білкового відділу яйцепроводу гусок великої сірої породи в період яйцекладки, Горбатенко В. П. (2018)
Кущ М. М. - Показники росту маси тіла і кишечнику качок, Бирка О. В., Бирка В. С., Махотіна Д. С. (2018)
Мельник О. О. - Комп'ютерно-томографічні дослідження скелетних структур плечового суглоба птахів (2018)
Бобрицька О. М. - Біорезонансний метод оцінки умовно-рефлекторної діяльності у собак, Югай К. Д., Карповський В. І. (2018)
Бородулина В. И. - Влияние различных дозировок адсорбента микотоксинов "Фунгинорм" на продуктивность и конверсию корма молодняка свиней на доращивании, Садомов Н. А. (2018)
Коваленко Б. П. - Вплив маси надниркових залоз на формування основних господарсько-корисних ознак свиней, Шевченко О. Б. (2018)
Логачова Л. О. - Вплив інтровіту на природну резистентність та енергію росту телят, Плаксін В. І., Волошин О. В. (2018)
Никитченко А. А. - Массаж и магнитотерапия, как способ восстановления спортивных лошадей, Чигринов Е. И. (2018)
Церенюк О. М. - Вплив кратності осіменіння свиноматок на співвідношення статі поросят в гніздах, Церенюк М. В., Чалий О. І., Чалая О. С. (2018)
Матеріали юридичних читань з нагоди 24-ї річниці від дня проголошення Незалежності України (Міністерство юстиції України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Інститут законодавства Верховної Ради України, державне підприємство "Українська правова інформація") (2015)
Акмаєв А. В. - Особливості банкрутства фізичної особи – підприємця у новій редакції Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2015)
Іванова Т. О. - Новели законодавства щодо порядку проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів нотаріусом, які передбачені Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (2015)
Ніколаєвич Т. Г. - Порядок звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2015)
Баклан М. Г. - Правове регулювання волонтерської діяльності в Україні (2015)
Призначення (2015)
Вітання (2015)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у червні 2015 року (2015)
Вільховий Ю. В. - Історичні віхи української державності (2015)
Федорченко Н. В. - Види правопорушень у сфері надання послуг (2015)
Паракуда І. В. - Склади зі спеціальним митним статусом: особливості правового регулювання (2015)
Параниця С. П. - Суть нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади, Китайгородська А. В. (2015)
Утченко К. Ю. - Актуальні зміни до Основного Закону України: в контексті децентралізації влади (2015)
Актуальні питання розвитку правової науки в Україні (2015)
Формула успіху юридичного бізнесу (2015)
Безсмертна В. В. - Система підготовки арбітражних керуючих. (2015)
Міністерство юстиції роз’яснює застосування деяких положень законодавства щодо організації надання правової допомоги (2015)
Хохуляк В. В. - Пільги учасникам АТО: забезпечення житлом, відведення земельних ділянок, знижки з оплати комунальних послуг (2015)
Призначення (2015)
Вітання (2015)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у вересні 2015 року (2015)
Калашникова О. О. - Порядок укладення та особливості припинення договору банківського рахунка (2015)
Сказко Ю. А. - Зменшення обігу готівкових коштів в Україні як один із чинників запобігання нападам на банківські установи та інкасаторів (2015)
Стефанчук М. М. - Концептуальні засади теорії функцій прокуратури (2015)
Коберник У. В. - Правова охорона географічних зазначень в Україні та в інших державах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аспект (2015)
Юрченко О. М. - Рецензія на монографію С. В. Грачова, О. В. Шамари "Відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, за кримінальним законодавством України" (2015)
Он-лайн будинок юстиції: незворотні ініціативи Міністерства юстиції України (2016)
Прийняття законопроекту № 3044 – безкоштовна правова допомога для переселенців (2016)
"Пам'ять про війну. Архівні сторінки…" (2016)
З початку року вчинено понад 300 тисяч реєстраційних дій (2016)
На Рівненщині запрацюють 14 додаткових бюро правової допомоги (2016)
Павло Петренко обговорив проблеми розвитку правової системи та реформи у сфері юстиції з науковцями (2016)
"Відбувається масштабна імплементація європейських стандартів у національне законодавство", – Сергій Петухов (2016)
"На сьогодні маємо декілька ключових зобов’язань у сфері законодавчого забезпечення прав людини", – Олена Гріненко (2016)
Британсько-українська торгова палата: про реєстраційну систему та її реформу (2016)
Україна – Шри-Ланка: розвиток договірно-правової бази (2016)
Хохуляк В. В. - Захист прав переселенців (внутрішньо переміщених осіб) (2016)
Булкат М. С. - До питання про еволюцію формування наукових підходів щодо концепції судової влади (2016)
Оніщенко Н. М. - Громадянське суспільство, правова держава та право: взаємопов’язаність і взаємовплив (2016)
Берназюк І. М. - Основні законодавчі гарантії залучення інститутів громадянського суспільства до системи суб’єктів запобігання корупції (2016)
Кравчук О. О. - Електронні антикорупційні декларації: організаційно-правове забезпечення впровадження (2016)
Призначення (2016)
Вітання (2016)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у квітні 2016 року (2016)
Лощихін О. М. - Конституція як правова основа розвитку економічних функцій держави: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Від декларування прав людини до реальних кроків із забезпечення захисту цих прав (2016)
"Країні потрібні зміни, Мін’юсту потрібен ти!" (2016)
Адвокатська етика: правила та проблеми (2016)
"Архів-музей у просторі і часі" (2016)
Львівщина: реформи в дії (2016)
"Треба намагатися досягати власних вершин і обов’язково перемагати", – Г. Онищенко (2016)
"Ще восени 1990 року мені довелося брати участь в підготовці практично першої концепції майбутньої Конституції", – О. Копиленко (2016)
Антикорупційний форум у Лондоні (2016)
Розвиток агробізнесу: світовий досвід (2016)
Брюссель: засідання Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом (2016)
Хардіков В. В. - Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (2016)
Петренко П. Д. - Деякі особливості організації діяльності органів виконавчої влади вищого рівня у країнах – членах Європейського Союзу (2016)
Булкат М. С. - До питання про розуміння функцій судової влади (2016)
Дука О. А. - Роль освіти дорослих в організації нової системи навчання персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, Григоренко А. М. (2016)
Мацко В. В. - Визначення та нормативне регулювання спеціального суб’єкта злочину неправомірної вигоди – службової особи (2016)
Звонков Є. Є. - Відмінність понятійних категорій "правове регулювання" та "правовий вплив": їх роль у формуванні правосвідомості (2016)
Призначення (2016)
Вітання (2016)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у квітні–травні 2016 року (2016)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2016)
Кузнєцова Н. С. - Правова наука повинна адекватно реагувати на виклики часу (2018)
Презентовано стратегію роботи Мін’юсту на наступні 3 роки (2018)
Карта проекту "Я МАЮ ПРАВО!" (2018)
Мін’юст став переможцем в номінації "Найкращий адвокаційний кейс року" за Закон 7277 #ЧужихДітейНеБуває (2018)
Підписання Меморандуму (2018)
Документальна виставка "Ми не розлучались з тобою, Україно!" (2018)
"Знання своїх прав у багатьох випадках є передумовою того, що ці права не порушуються", – Владислав Власюк (2018)
Павло Петренко та єврокомісар Дуня Міятович обговорили успіхи України в сфері виконання рішень ЄСПЛ (2018)
Відкриття у Дніпрі першого в країні правового клубу нового формату (2018)
Українсько-норвезька співпраця (2018)
Візія змін – 2018: назустріч європейським практикам управління пенітенціарними установами (2018)
Заграй І. С. - Деякі питання здійснення систематизації законодавства, проблеми та можливі шляхи їх вирішення (2018)
Січевлюк В. А. - До питання про змістта структуру категорії "правова суб’єктність" у загальній теорії права (2018)
Цюра В. В. - Реалізація загальноправових та галузевих принципів права в інституті представництва (2018)
Лісніченко А. С. - Особливості правового регулювання статусу Київської міської державної адміністрації (2018)
Богатирьова О. І. - Пенітенціарна наука як складова реформування кримінально-виконавчої системи України, Богатирьов А. І. (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у березні 2018 року (2018)
Леманинець В. М. - Роль ДП "Центр оцінки та інформації" в регулюванні тарифів та вартості продукції енергетичних підприємств (2018)
Координаційна зустріч "Я МАЮ ПРАВО!" за участі територіальних управлінь юстиції (2018)
Мін’юст презентує англомовну карту проекту "Я МАЮ ПРАВО!" (2018)
До 100-річчя Національної академії наук України (2018)
Павло Петренко: Мін’юст запустив відкритий реєстр підприємств-боржників з виплати зарплату (2018)
Більше 12 тисяч звернень опрацьовано операторами call-центру за три місяці 2018 року (2018)
Мін’юст запроваджує онлайн-чати з питань державної реєстрації актів цивільного стану (2018)
В установах виконання покарань стартував проект "Справедливість та правовий захист" (2018)
День вишиванки у Мін’юсті (2018)
"Studio весна 2018" (2018)
"Ініціатива повинна йти від політичної еліти, якій народ делегував повноваження", – Ірина Суслова (2018)
Європейський суд з прав людини підвищив рівень справ України проти Росії (2018)
Павло Петренко та Лю Чжен’юю підписали Меморандум про співробітництво між міністерствами юстиції (2018)
Кузьменко О. М. - Реалізація права на державну службу (2018)
Данич О. Ф. - Вплив глобалізації на соціальну функцію сучасної держави: деякі аналітичні роздуми (2018)
Фірсова І. В. - Призначення стратегічного планування (2018)
Лісніченко А. С. - Правові аспекти здійснення місцевого самоврядування на території проведення антитерористичної операці ї (2018)
Луцький Р. П. - Правомірна поведінка: виклики часу, запити громадянського суспільства (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у квітні 2018 року (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Нутригенетична характеристика хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі метаболічного синдрому, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Нікіфорова Я. В., Курінна О. Г., Пєтєньова Л. Л. (2018)
Колеснікова О. В. - Вікові та гормонально-метаболічні особливості пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні із субклінічним гіпотиреозом, Потапенко А. В., Лавренко Т. А. (2018)
Господарський І. Я. - Можливості корекції показників гуморального і клітинного імунітету гепатопротектором адеметіоніном у спортсменів високої кваліфікації після змагального періоду, Грушко В. В. (2018)
Хамрабаева Ф. И. - Динамика реактантов и антипротеиназ в сыворотке крови у больных с хроническим панкреатитом (2018)
Скрипник I. М. - Вплив L-­орнітину-­L-­аспартату на вияви мінімальної печінкової енцефалопатії в динаміці цитостатичної терапії, Маслова Г. С., Скрипник Р. І. (2018)
Палій І. Г. - Місце домперидону в лікуванні коморбідної патології стравоходу та шлунка (випадки із клінічної практики), Заїка С. В., Колісник С. П., Чернова І. В. (2018)
Губергриц Н. Б. - Лейкемоидные реакции в практике гастроэнтеролога, Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Батманова И. Ю. (2018)
Фадеенко Г. Д. - Новые направления в лечении синдрома раздраженного кишечника: акцент на микробиоз, Гриднев А. Е., Дубров К. Ю. (2018)
Головач І. Ю. - Роль кишкової мікробіоти в патофізіології спондилоартритів. Досягнення в терапевтичній корекції мікробіому, Єгудіна Є. Д. (2018)
Фадеенко Г. Д. - Микро­-РНК: свойства и роль в развитии и прогрессировании неалкогольной жировой болезни печени, Можина Т. Л., Кушнир И. Э., Чернова В. М., Соломенцева Т. А. (2018)
Курінна О. Г. - Рекомендації Європейської асоціації з вивчення печінки (EASL)щодо харчування хворих з хронічними захворюваннями печінки. Частина 1 (2018)
Скрипник І. М. - Від нових наукових концепцій у гастроентерології до конкретного пацієнта. Науково­практична конференція, присвячена 75­річчю від дня народження професора І. І. Дегтярьової (7 — 8 листопада 2018 р., Полтава) (2018)
До уваги авторів (2018)
З нагоди Дня Конституції у Мін’юсті вручили нагороди найкращим працівникам (2018)
Павло Петренко відзвітував про результати роботи Міністерства юстиції (2018)
Перший фестиваль "Я маю право!" (2018)
Павло Петренко: Верховна Рада має можливість вдосконалити закон про Вищий антикорупційний суд (2018)
У Мін’юсті відбувся семінар по роботі уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції (2018)
Правова допомога військовослужбовцям (2018)
1,5 млрд грн аліментів сплачено українським дітям з початку року (2018)
Система БПД – приклад гендерної рівності (2018)
Мін’юст розпочинає всеукраїнську інформаційну кампанію #СтопНасильство (2018)
Державні виконавці штрафують батьків за невиконання судових рішень про встановлення порядку спілкування з дітьми (2018)
Свириденко Г. В. - Місцева ініціатива: як користуватись цим механізмом, аби він не перетворився на формальність (2018)
Проект ЄС "Право-Justice" (2018)
Брюссель: четверте засідання Діалогу з прав людини (2018)
Іван Ліщина взяв участь в експертному обговоренні питання виконання Україною рішень ЄСПЛ (2018)
Світовий конгрес з правосуддя для дітей (2018)
Тимченко О. В. - Позовна давність (2018)
Оніщенко Н. М. - Правова свідомість: роль і значення в процесах праводержавозмін (2018)
Булкат М. С. - Система органів судової влади: характеристика поняття (2018)
Трофименко В. А. - Правове виховання як частина процесу модернізації в Україні: чий досвід обрати?, Трофименко Д. С. (2018)
Нагородження (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у травні 2018 року (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2018)
Боднар А. Я. - Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів, Макаренко Н. Г. (2018)
Бондаренко Н. Б. - Гуманістична парадигма та біопсихосоціальний підхід як базовий у соціальній підтримці осіб із проблемами психічного здоров’я (2018)
Брик О. М. - Влада, сила й відповідальність як передумови прийняття рішень і відображення стилю керівництва в менеджменті, Кочаровський М. С. (2018)
Бушай І. М. - Психологічна консультація клієнтів дорослого віку (2018)
Васютинський В. О. - Українські провини і вибачення: простір конотацій (2018)
Волошина В. В. - Аксіоідентичність як детермінанта професійної підготовки майбутнього психолога (2018)
Іванюк І. В. - Супервізія та інтервізія у роботі педагога (2018)
Каплуненко Я. Ю. - Психологічна пружність і крихкість: екзистенційно-аналітичний погляд (2018)
Рябець І. В. - Особливості психосоціальної інтервенції у процесі формування професійної етики фахівців із зв’язків з громадськістю, Голубєва М. О. (2018)
Співак Л. М. - Вікові особливості становлення самосвідомості особистості у пізній юності, Співак Д. В. (2018)
Чернобровкін В. М. - Страх як регулятор прийняття життєвих рішень у період пізньої юності, Стародуб М. І. (2018)
Яковенко О. В. - Системний підхід у сімейному консультуванні (2018)
Відомості про авторів (2018)
Maltseva K. - Values, norms, and social cognition (2018)
Любенко Р. Я. - Ієрархії персональних цінностей представників різних поколінь українців (на базі масиву ESS 2012 року), Мальцева К. С. (2018)
Малиновська О. О. - Чинники стресу першого року перебування мігрантів у Канаді (на прикладі п’яти кейс-стадіс), Мальцева К. С. (2018)
Марценюк Т. О. - Жінки у "великій політиці": гендерний аналіз Верховної Ради України (2018)
Попова Д. С. - Чинники жіночої бездомності в Україні, Рябчук А. М. (2018)
Поліщук О. О. - Зв’язок ставлення до математики з рейтингом студентів бакалаврату соціології НаУКМА (2018)
Дубініна Я. П. - Маркетингові методи розв’язання управлінських проблем вищих навчальних закладів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Козюбра М. І. - Право, наука та інші форми світосприйняття і методологія: лінії взаємозв’язків (2018)
Заєць А. П. - Первісне суспільство і право (2018)
Лихолат І. П. - Народження jurisdictio voluntaria з букви та духу римського права (2018)
Іванків І. Б. - Людство як правова і філософська категорія (2018)
Матвєєва Ю. І. - Статистична та динамічна концепції правової визначеності (2018)
Кравцов І. В. - Правовідносини як ключовий елемент соціологічної концепції праворозуміння (2018)
Мельник М .О. - Школа правового реалізму: пошук балансу між визначеністю норм писаного права і судовою дискрецією (2018)
Уласевич А. С. - Запровадження механізму застосування "духу" права в нових процесуальних кодексах (2018)
Середа М. Л. - Підходи Європейського суду з прав людини щодо права на свободу мирних зібрань (2018)
Михайлюк Г. О. - Принцип пропорційності у праві інтелектуальної власності єс (2018)
Костюк В. Л. - Право на соціальні допомоги в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект (2018)
Мозолевський П. В. - Нормативно-правове забезпечення заохочень працівників органів місцевого самоврядування: сутність, проблеми та перспективи (2018)
Іщенко Ю. В. - Наукові горизонти адміністративного права: тенденції та перспективи (2018)
Іщенко Д. Ю. - Правові аспекти розгляду судами України подань щодо примусового проникнення до житла чи іншого володіння боржника у виконавчому провадженні (2018)
Азаров Д. С. - Кримінальна та адміністративно-деліктна відповідальність (2018)
Відомості про авторів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Апостол О. В. - Упровадження іміджології як компоненти змісту магістерської підготовки викладачів у закладах вищої освіти (2018)
Базелюк О. В. - Формування цифрової культури педагогічних працівників у закладах професійної освіти (2018)
Берека В. Є. - Формування компетентності майбутнього менеджера освіти як провідне завдання сучасної освітньої політики (2018)
Голя Н. Г. - До проблеми розвитку творчого потенціалу керівників закладів професійно-технічної освіти (2018)
Денисова А. В. - Забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти в системі неперервної професійної освіти (2018)
Kariková S. - Paradoxes in the implementation of psychological consulting for teachers in the slovak republic, Kosová B. (2018)
Клокар Н. І. - Освітній кластер як альтернативна модель професійного розвитку керівників закладів освіти (2018)
Лисенко Г. І. - Підготовка фахівців до викладацької діяльності у технічних вишах України в 1920–1930 роках (2018)
Mirowska M. - Prowadzenie indywidualnego przypadku a case management: analiza teoretyczna (2018)
Сидоренко В. В. - Реалізація політики з реформування освіти та запровадження концепції "Нова українська школа" у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" (2018)
Тимошко Г. М. - Педагогічна діяльність як вагомий чинник розвитку організаційної культури керівника закладу освіти (2018)
Федорець В. М. - Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури: патопедагогічний аспект (2018)
Шолох О. А. - Формування морально-духовних цінностей майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2018)
Відомості про авторів (2018)
Балахтар В. В. - Соціально-психологічні особливості базових переконань фахівців з соціальної роботи у контексті їх професійно-особистісного становлення (2018)
Бевз Г. М. - Особистісний розвиток дитини-сироти: діагностика деприваційних уражень (2018)
Бідонько І. В. - Соціальна толерантність старшокласників як індикатор їхньої соціальної компетентності (2018)
Ємець О. Я. - Зміст і структура психоемоційного стану жінок у пренатальний та постнатальний періоди (2018)
Казакова С. В. - Особливості самоефективності керівників закладів професійно-технічної освіти як психологічного чинника успішності їхньої професійної діяльності (2018)
Калязіна Т. В. - Психологічні особливості схильності інтелектуально обдарованих підлітків до віктимної поведінки (2018)
Левшенюк Н. А. - Психологічні чинники особистісної готовності викладача післядипломної педагогічної освіти до професійної діяльності в умовах змін (2018)
Радченко О. Б. - Психологічний супровід становлення професійного самовизначення здобувачів професійно-технічної освіти (2018)
Чаусова Т. В. - Особливості формування мотиваційної сфери навчання підлітків (2018)
Титул, зміст (2018)
Абрамов Ф. В. - Маніпулювання суспільними настроями як чинник неефективності неформальних правил (2018)
Коломийчук Д. І. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення національної економіки як складної відкритої господарської системи (2018)
Калюжна Н. Г. - Трансформація методичних підходів до оцінювання економічної безпеки України, Барон І. Г. (2018)
Оленцевич Н. В. - Корупція в системі публічного управління: причини та запобігання, Фоміна О. О. (2018)
Коломієць Г. М. - Амбівалентність рейтингування в умовах сучасних господарських трансформацій, Глушач Ю. С. (2018)
Богданов Р. І. - Інституціональні можливості узгодження економічних інтересів у системі економічної безпеки підприємства (2018)
Гуторов А. О. - Теоретико-методологічні засади інклюзивного розвитку національної економіки (2018)
Галенко О. М. - Інституційна основа ефективного функціонування ринку нерухомості у світовому просторі, Різва Л. А. (2018)
Шуба О. А. - Європейський досвід використання "зелених" облігацій у фінансуванні екологічної модернізації (2018)
Хуан Я. - Использование опыта Китая в определении специализации Украины на международном рынке образовательных услуг, Чжан Л. (2018)
Котиш О. М. - Розвиток експортної діяльності підприємства з урахуванням митного регулювання, Куценко І. К. (2018)
Крук О. М. - Удосконалення розвитку міжнародних економічних відносин і спільного підприємництва в сучасних умовах, Балашова О. В., Гамора О. І. (2018)
Юринець О. В. - Проблеми реалізації проектів транскордонного співробітництва, Приведа Р. Б., Дорош О. І. (2018)
Скиба М. В. - Основні етапи розвитку міжнародної методології у сфері інновацій (2018)
Бурмака Т. М. - Обґрунтування управлінських рішень щодо проектів інноваційного розвитку, Мусіяченко А. А. (2018)
Ситник Н. С. - Інвестиційна безпека України: стан і перспективи вдосконалення, Репета М. М. (2018)
Болквадзе Н. І. - Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері, Сивак Р. Б. (2018)
Зеленін Ю. М. - Сутність та принципи побудови бізнес-моделі закладів освіти дорослих (2018)
Єрмаченко В. Є. - Особливості взаємодії суб’єктів управління організаційною автономією ЗВО, Дериховська В. І. (2018)
Лазебник Ю. О. - Диференціація регіонів України за рівнем якості зайнятості (2018)
Нашкерська М. М. - Методологічні аспекти оцінки та аналізу ринкового потенціалу та його структурних складових (2018)
Аверкина М. Ф. - Методичні засади оцінювання сталого розвитку території, Кондратюк Є. С. (2018)
Марков М. Є. - Напрямки розвитку методичних підходів до оцінки та прогнозування банкрутства підприємств (2018)
Лепейко Т. І. - Формування системи показників оцінювання ефективності інформаційного процесу управління промисловим підприємством, Щербак А. М. (2018)
Пілько А. Д. - Моделювання процесу оптимізації структури бюджету маркетингових комунікацій інвестиційно-будівельної компанії, Чабан О. М. (2018)
Манжос Т. В. - Модель управління запасами з нечітким трикутним попитом, Мельник О. О., Луцишина Ж. В. (2018)
Іванов Р. В. - Модифікована двофакторна модель дохідної поведінки домогосподарств, Іванова Т. А. (2018)
Потрашкова Л. В. - Підтримка прийняття рішень зі стратегічного планування соціально відповідальної діяльності підприємства на основі оцінювання його потенціалу (2018)
Раєвнєва О. В. - Структурний аналіз системи управління організаційною автономією університету, Степуріна С. О. (2018)
Тимошенко О. В. - Кредитування малого та середнього бізнесу в Україні: проблеми та перспективи, Грушина А. І. (2018)
Крамчанінова М. Д. - Ключові напрямки поліпшення стану соціально-екологічної сфери корпоративної соціальної відповідальності вугледобувних підприємств державного сектора, Горлова Н. М., Романова-Малиновська Н. Ю. (2018)
Віленчук О. М. - Вибір стратегій ціноутворення за результатами SWOT-аналізу на ринку аграрного страхування (2018)
Мельник І. М. - Проектування концептуальних положень соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (2018)
Танащук К. О. - Розробка Еталонних моделей для визначення видів телекомунікаційних послуг при організації взаємоз’єднання мереж операторів телекомунікацій (2018)
Євтушенко О. В. - Роль туризму в розвитку національної економіки України, Курінна А. Т. (2018)
Pysmak V. O. - Optimizing the Transport Costs as a Basis for Intensifying the Export Activity of National Enterprises, Serpukhov M. Y. (2018)
Мовчун С. В. - До питання перспектив реалізації причинно-наслідкового зв’язку між пенсійним забезпеченням і соціально-економічним розвитком (2018)
Швець І. Б. - Оцінка внутрішньої вимушеної міграції в Україні та її вплив на ринок праці, Следь О. М. (2018)
Репушевська Ю. О. - Пріоритети вибору немонетарного або монетарного підходів до розробки реструктуризаційних стратегій промислових підприємств (2018)
Lutsiuk I. V. - The Methodological Issues of the Quality Costs Control: Objectives, Stages, Control Procedures (2018)
Бірбіренко С. С. - Теоретико-методологічні аспекти формування фінансової стійкості підприємства, Малород К. О. (2018)
Ковалевська А. В. - Критичний аналіз методів вирішення задачі оптимізації структури фінансових ресурсів підприємства, Петрова Р. В., Строков О. Ю. (2018)
Власова Н. О. - Особливості стану та динаміки фінансових результатів підприємств промисловості за видами економічної діяльності, Носирєв О. О., Кочетова Т. І. (2018)
Осокіна А. В. - Сучасні підходи до побудови каналів збуту бізнес-організації, Снаговська Є. С. (2018)
Нестеренко Р. В. - Науково-практичний підхід до розробки економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємства, Цапенко Н. Ю. (2018)
Божко Ю. О. - Оцінювання конкурентоспроможності підприємства методами конкурентної розвідки (2018)
Гарафонова О. І. - Інноваційна стратегія підприємства: особливі підходи до формування в сучасних умовах розвитку ресторанної сфери в Україні, Токовенко А. М. (2018)
Lisna I. F. - Marketing Research and Marketing Planning at Macro and Micro Levels, Pivavar I. V., Ponomarenko O. O. (2018)
Новікова Л. В. - Маркетингові комунікації як складова маркетингової політики підприємства на міжнародному ринку, Чернишова Л. О. (2018)
Савицька Н. Л. - Управління результативністю маркетингу в контексті сталого розвитку підприємства: теоретико-методичний аспект, Мелушова I. Ю. (2018)
Новіков Д. Ф. - Соціальна відповідальність маркетингу на ринку промислових підприємств (2018)
Дубовик Т. В. - Інновації та бізнес-моделі в маркетингових каналах, Гамова І. В. (2018)
Шульга С. В. - Інститут аудиту: сутність та основні складові, Новіченко Л. С. (2018)
Царук В. Ю. - Проблеми розвитку обліку в системі корпоративного управління (2018)
Піхоцький В. Ф. - Державний фінансовий контроль в умовах політики бюджетної децентралізації, Куцик М. Р. (2018)
Слободянюк Н. О. - Достатність капіталу банківських установ: українські реалії та міжнародний досвід нормативного регулювання, Янковський В. А. (2018)
Гаряга Л. О. - Розвиток фінансового ринку в умовах цифровізації економіки (2018)
Зверук Л. А. - Система управління ліквідністю банківської установи, Руденко В. Ю. (2018)
Марченко О. В. - Аналіз проблемної заборгованості банків, Невідома Л. О. (2018)
Носач І. В. - Сутність та роль фінансової стратегії вітчизняних підприємств, Лєбєдєва Д. О. (2018)
Мартиненко В. В. - Сучасні тенденції розвитку та перспективи оподаткування в Україні (2018)
Козарезенко Л. В. - Податкова політика в забезпеченні соціальної функції держави (2018)
Лиса О. В. - Загрози фінансовій безпеці вітчизняних підприємств і домогосподарств на сучасному етапі (2018)
Свірко С. В. - Бюджетна звітність як елемент управлінського обліку в контексті субординаційної системи ДЗВО, Тростенюк Т. М. (2018)
Гончаренко Н. І. - Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобальної фінансизації, Булгакова О. О., Псьота Т. В. (2018)
Полякова Я. О. - Сучасні тенденції розвитку ринку електронної комерції в Україні, Соломіна Д. С. (2018)
Лещенко А. О. - Зміни в Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (2018)
Міністерство юстиції відзначило 100-річний ювілей (2018)
Виставка архівних документів до 100-річного ювілею української юстиції (2018)
Експертне обговорення "Громадські ради як інституція взаємодії влади та громади" (2018)
Павло Петренко очолив рейтинг відповідальних міністрів (2018)
З початку року стягнено 225 млн грн заборгованості по зарплаті (2018)
Державна виконавча служба: звіт про результати роботи у І півріччі 2018 року (2018)
"Свідомий громадянин має знати та вміти захищати свої права, а орган державної влади – давати людині зручні та зрозумілі інструменти для цього", – Станіслав Куценко (2018)
Інститут кримінально-виконавчої служби: міжнародна співпраця (2018)
Солонина Л. В. - Особливості надання відпусток державним службовцям (2018)
Цюра В. В. - Особливості здійснення договірного представництва (2018)
Васецький В. Ю. - Природне право як виток історичного розвитку загальних поглядів на право (2018)
Шведа О. С. - Сучасний стан та тенденції розвитку законодавства і практики України в контексті легалізації лобістської діяльності (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у червні 2018 року (2018)
Подорожна Т. С. - 27 річниця з Дня проголошення незалежності України: здобутки та перспективи (2018)
Урочисті заходи з нагоди Дня незалежності України (2018)
Президент України підписав пакет законів #ЧужихДітейНеБуває (2018)
Соціально-інформаційна акція "#ПротиДійТоргівліЛюдьми" (2018)
ДП "Національні інформаційні системи": інформація з Реєстрів за І півріччя 2018 року (2018)
В Україні зростає кількість дистанційних пунктів доступу до БПД (2018)
Денис Чернишов: "Документи Національного архівного фонду є культурними цінностями, що належать державі і перебувають під її охороною" (2018)
Світлана Глущенко взяла участь у правопросвітницьких заходах для дітей у таборі "Артек-Буковель" (2018)
Іванна Смачило та Станіслав Куценко відкрили фестиваль захисту прав споживачів "Якісне життя" (2018)
"Ми з вами і є країна! Тільки від кожного з нас залежить, якою буде Україна, з якими досягненнями ми зустрічатимемо нові річниці Незалежності", – Іванна Смачило (2018)
Дискусія "Інститут судових виконавців в Литві та Україні" (2018)
"Пробація та альтернативні санкції в Україні": перспективи реалізації до 2021 року (2018)
Хренова Ю. О. - Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування як додатковий захід фінансового контролю (2018)
Оніщенко Н. М. - Правова психологія в контексті сприйняття права (2018)
Цюра В. В. - Вчинення правочинів поза межами повноважень представника та їх правові наслідки (2018)
Новіцький В. В. - Вплив концепцій праворозуміння на формування методології юридичної науки (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у липні 2018 року (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2018)
Ярмистий М. М. - Особливості нормативно-правового регулювання вищої юридичної освіти, Сич О. В. (2016)
Реєстрація актів цивільного стану: зміни (2016)
150-річчя від дня народження видатного українця (2016)
НАЗК отримає реєстр корупціонерів (2016)
Міністерство юстиції України та Національна поліція України підписали Меморандум про співпрацю (2016)
Осіння формула успіху для адвокатів (2016)
Павло Петренко відвідав Тернопільщину (2016)
Система безоплатної правової допомоги відповідає високим європейським стандартам (2016)
"На сьогодні нотаріуси вдало виконують нові повноваження", – Віталій Гайдук (2016)
"Адвокатура сьогодні повинна зрозуміти усю відповідальність, яка покладається на неї",– Володимир Мацко (2016)
Перша річниця Саміту Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку (2016)
Інститут кримінально-виконавчої служби: участь у ювілейній міжнародній науковій конференції (2016)
Дмитренко С. В. - Нотаріальна таємниця та відповідальність за її порушення (2016)
Берназюк Я. О. - Міністерство юстиції України та природа його прямих і опосередкованих повноважень у сфері запобігання та протидії корупції (2016)
Слободянюк С. О. - Особливості правового регулювання виділу частки нерухомого майна із спільної часткової власності (2016)
Йора Д. С. - Правова культура: сучасні виклики громадянського суспільства (2016)
Богуцька Л. П. - Застосування медіації як альтернативного способу вирішення публічно-правових спорів (2016)
Стельмащук О. В. - Ознаки кримінального правопорушення як підстава відкриття кримінального провадження (2016)
Свириденко Г. В. - Сутнісні складові механізму формування правомірної поведінки (2016)
Призначення (2016)
Вітаємо з Днем народження! (2016)
Співчуваємо втраті (2016)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у серпні 2016 року (2016)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науковопрактичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2016)
Смук М. М. - Професія нотаріуса: 25 років служіння незалежній Україні (2018)
Павло Петренко привітав нотаріусів з 25-річчям прийняття Закону "Про нотаріат" (2018)
Олена Сукманова привітала нотаріальну спільноту з професійним святом (2018)
Прес-конференція "Правова допомога поруч" (2018)
Іванна Смачило: "Всі постраждалі від домашнього насильства можуть отримати безоплатну правову допомогу та безкоштовного адвоката системи БПД" (2018)
У столичній юстиції відбувся День відкритих дверей (2018)
"Право з тобою!" (2018)
Мін’юст презентував перший випуск телепрограми "Я МАЮ ПРАВО!" (2018)
Олена Сукманова та Станіслав Куценко взяли участь у заході "Весілля Київщини" у Пирогові (2018)
"Проект "Я маю право!" – унікальний, оскільки він покликаний по-новому сформувати правову свідомість наших громадян, донести до кожного, що захищати свої права не складно",– Олександр Свіренюк (2018)
Павло Петренко: маємо позитивне рішення суду Англії щодо 3 млрд доларів боргу Януковича (2018)
У Мін’юсті обговорили питання впровадження світових стандартів корпоративної відповідальності у сфері прав людини (2018)
Денис Чернишов: у Києві відкрили новий офіс пробації NORLAU (2018)
Ющенко М. В. - Порядок усиновлення та отримання свідоцтва про народження (2018)
Єременко А. П. - Поняття заповіту та його правова природа (2018)
Патлачук О. В. - Компаративний аналіз юридичної техніки природоохоронних актів деяких союзних республік СРСР (2018)
Ярошенко О. М. - Рецензія на монографію Я. В. Сімутіної "Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин" (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у серпні 2018 року (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науковопрактичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2018)
Бутенко А. П. - Роль молодих юристів у формуванні стратегії правоосвітньої роботи (2018)
Відзначення Дня юриста у Мін’юст (2018)
Міністерство юстиції увійшло до ТОП-3 міністерств-реформаторів (2018)
Мін’юст розпочинає Всеукраїнську інформаційну кампанію #ПраваЗахисників (2018)
Олексій Бонюк: українці стали активніше захищати свої права (2018)
До Дня юриста у Мін’юсті відбулася Всеукраїнська акція Дня відкритих дверей в органах ДВС (2018)
Сергій Петухов: формування системи юридичної освіти – спільна робота академічної спільноти, роботодавців та органів державної влади (2018)
Станіслав Куценко вручив почесний Кубок столичної юстиції переможцям Турніру (2018)
"Багато чого в сфері захисту прав залежить від нас з вами, розуміючи це, працюючи над цим – ми "приречені" на успіх!" – Наталія Оніщенко (2018)
Представники Мін’юсту ознайомились з польською моделлю здійснення правосуддя для дітей (2018)
Заграй І. С. - Деякі питання реалізації громадянами права на звернення (2018)
Кіндюк Б. В. - Внесок К. Левицького у захист української мови в часи австрійського панування на Галичині (2018)
Шумна Л. П. - Праця засуджених за трудовим договором чи цивільно-правовим договором: новації кримінальновиконавчого законодавства (2018)
Осядла М. В. - Аналітична діяльність як інструмент правореалізаціїї (2018)
Назарова І. В. - Окремі теоретичні аспекти застосування принципу добросовісності вправі (2018)
Призначення (2018)
Нагородження (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у вересні 2018 року (2018)
Всеукраїнський тиждень права 2016 (2016)
20 років "Офіційному віснику України" (2016)
Відбувся VІ Щорічний зимовий форум ААУ (2016)
"Голоси зі Сходу": конференція Норвезької ради у справах біженців (2016)
На Миколая (2016)
V Міжнародна наукова конференція "Багатовимірність ресоціалізаційних впливів у пенітенціарній роботі" (2016)
Мороз П. О. - Антирейдерський закон. Новели (2016)
Онищенко Г. В. - Понятійно-категоріальний апарат у сфері лібералізації візового режиму (2016)
Берназюк І. М. - Реалізація стратегічних актів Президента України: питання теорії та практики (2016)
Дем’янчук Ю. В. - Антикорупційні заходи в Україні: реалії та перспективи (2016)
Смук М. М. - Моніторинг способу життя (2016)
Андрущенко Т. С. - Процесуальні аспекти надання аліментному договору виконавчої сили (2016)
Кот О. О. - Практика застосування окремих способів захисту договірних прав (2016)
Звенигородський О. М. - Інститут контролю та нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням (2016)
Романюк Я. М. - Суб’єктивні і об’єктивні критерії тлумачення договору як вихідні засади судового тлумачення (2016)
Опанасюк Н. А. - Туристичне право як галузь права України (2016)
Призначення (2016)
Вітаємо з Днем народження! (2016)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді 2016 року (2016)
Суслова І. М. - Від дискримінації – до рівних можливостей (2018)
Павло Петренко: боротьба з корупцією – пріоритет, який забезпечить сталий розвиток країни (2018)
У Мін’юсті пройшли юридичні консультації (2018)
"Офіційний вісник України" запроваджує електронну версію нормативно-правових актів (2018)
Світлана Глущенко взяла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції у Чернівцях (2018)
Протидія дискримінації жінок з вразливих груп: методи, способи, шляхи та напрями (2018)
Підсумки роботи Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності за рік (2018)
У Мін’юсті відбувся правознавчий квест для дітей "Ліга справедливості" (2018)
"Вважаю чітку позицію і небайдужість особливо цінними якостями будь-якої людини",– В’ячеслав Леманинець (2018)
Павло Петренко підписав від імені України дві міждержавні угоди з Казахстаном (2018)
Досвід системи БПД щодо гендерноїрівності презентовано у Раді Європи (2018)
Інститут кримінально-виконавчої служби: VІ Міжнародна науково-практична конференція (2018)
Чернецький С. С. - Проблеми примусового стягнення у процедурі банкрутства (2018)
Загиней З. А. - Щодо імунітету від кримінального переслідування за незаконне збагачення окремих високопосадовців, Кваша О. О. (2018)
Дубінко Д. О. - Сутність та головні напрями демократизації українського судочинства (2018)
Шляхов І. С. - Бюджетний регламент як важливий елемент системи правового регулювання бюджетного процесу на місцевому рівні (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у жовтні 2018 року (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науковопрактичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2018)
Черногоренко І. Л. - Ключові завдання і функції директорату правової політики в сфері судоустрою, судочинства і суміжних правових інститутів (2018)
Ювілейний Всеукраїнський тиждень права (2018)
Створено Всеукраїнську карту правових потреб (2018)
Презентовано гендерну стратегію системи БПД (2018)
Більше 4 мільярдів гривень стягнуто з неплатників аліментів на користь українських дітей (2018)
В Україні успішно запроваджені параюристи – громадські радники з юридичних питань (2018)
Удосконалення системи електронного документообігу та електронного правосуддя (2018)
Денис Чернишов та Станіслав Куценко відкрили виставку-форум "Я маю право на нове життя" (2018)
В Україні відкрили правничу Вікіпедію – WikiLegalAid (2018)
100 років Національній академії наук України: від зародження до сьогодення (2018)
Рада Європи підтримує законопроект Мін’юсту (2018)
Мін’юст звернувся до ЄСПЛ з приводу захоплення Росією українських військовослужбовців (2018)
Співпраця Координаційного центру і Ради Європи у протидії домашньому насильству (2018)
Сем’янів В. М. - Удосконалення проведення правоосвітніх заходів (2018)
Патлачук О. В. - Юридична техніка природоохоронних норм "Руської правди" (2018)
Малишко В. М. - Правові засади каперської політики Британської Ост-Індської компанії (XVII – перша пол. ХІХbст.) (2018)
Мусієнко А. В. - Деякі актуальні аспекти захисту прав людини при вилученні донорських анатомічних матеріалів в Україні, Мусієнко В. В. (2018)
Кравченко А. В. - Інститут гарантування задоволення грошових вимог найманих працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді 2018 року (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2018)
Яновська О. Г. - Судова реформа в Україні: перші кроки Верховного Суду (2018)
Мін’юст успішно виконує План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2018)
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (2018)
Павло Петренко: Україна запроваджує сервіси електронної ідентифікації за європейськими стандартами (2018)
Мін’юст запроваджує моніторинг ефективності прийнятих законодавчих актів (2018)
Міністерство юстиції виконало урядовий План дій на 2017 рік у сфері пробації (2018)
Результати роботи виконавчої служби у 2017 році та плани на поточний рік (2018)
Близько 11 тис. ветеранів війни отримали безоплатну правову допомогу у 2017 році (2018)
Головне територіальне управління юстиції у м. Києві: підсумки роботи за 2017 рік (2018)
V Міжнародна науково-практична конференція (2018)
Акт 22 січня 1919 року крізь призму історико-правового аналізу (2018)
Порядок ведення систематизації чинного законодавства юридичною службою підприємств, установ, організацій (2018)
Копиленко О. Л. - Використання кількісних показників у моніторингу Кримінального кодексу України 2001 р., Кіндюк Б. В. (2018)
Оніщенко Н. М. - Ініціатива в праві: підходи до вивчення та розгляду (2018)
Смук М. М. - Запровадження права народної законодавчої ініціативи як напрямок конституційної реформи в Україні (2018)
Веклич В. О. - Взаємодія органів державної влади і громадянського суспільства при впровадженні концепції правової політики щодо подолання корупції в Україні (2018)
Скрипнюк О. В. - Рецензія на рукопис колективної монографії на тему "Соціально-правовий захист дітей в Україні" (2018)
Призначення (2018)
Вітаємо з Днем народження! (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у грудні 2017 року (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2018)
Шамрай Н. В. - ЦНАПи як система платформ для максимального спрощення надання послуг громадянам (2018)
Мін’юст: підсумки роботи у 2017 році (2018)
Лілія Гриневич: "Головна мета реформування системи вищої освіти – забезпечення її якості" (2018)
Відкрито новий call-центр Міністерства юстиції (2018)
"Юстиція має бути відкрита, доступна і, головне – небайдужа", – Світлана Глущенко (2018)
Бернацька Н. І. - Реформування у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (2018)
Січевлюк В. А. - Категорія "правова суб’єктність" у філософії права та у теорії права (2018)
Смук М. М. - Закон України про народну законодавчу ініціативу: науково-теоретична концепція (2018)
Тимошенко В. І. - Соціальна основа злочинності (2018)
Рудницьких М. І. - Особливості системи виконання покарань Королівства Данія (2018)
Патлачук О. В. - Особливості юридичної техніки природоохоронних норм КК УРСР 1960 р. (2018)
Призначення (2018)
Вітаємо з Днем народження! (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у січні 2018 року (2018)
Доценко С. І. - Уроки кризи класичної кібернетики. Причини та сутність (2018)
Brysina I. V. - Discrete atomic compression of digital images, Makarichev V. O. (2018)
Душепа В. А. - Границы Крамера-Рао и Бхаттачария для оценки потенциальной точности субпиксельного совмещения изображений (2018)
Москаленко В. В. - Модель та алгоритм навчання системи детектування малорозмірних об’єктів для малогабаритних безпілотних літальних апаратів, Москаленко А. С., Коробов А. Г., Зарецький М. О., Семашко В. А. (2018)
Кошевой Н. Д. - Применение алгоритма прыгающих лягушек для оптимизации по стоимостным (временным) затратам планов полного факторного эксперимента, Муратов В. В. (2018)
Романкевич В. А. - Метод уменьшения количества взаимопроверок при самотестировании многопроцессорных систем, Романкевич А. В., Ахмедова Д. Н. (2018)
Лучшева О. В. - Смартфон як інструмент аналізу сучасних трендів збирання та перетворення енергії руху людини, Лучшев П. О., Ігнатьєв Д. С., Туркін I. Б. (2018)
Брежнєв Є. В. - Методологічні засади оцінювання та забезпечення безпеки критичних інформаційних інфраструктур, Фесенко Г. В., Харченко В. С. (2018)
Тецкий А. Г. - Применение нейросетей для выбора инструментальных средств тестирования Web-приложений на проникновение (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Лемак В. В. - Конституційний Суд України: основні проблеми і перспективи (2018)
Презентовано звіт виконання Угоди про асоціацію за 2017 рік (2018)
Проведено засідання Колегії Міністерства юстиції України (2018)
Павло Петренко: 33 тисячі консультацій отримали громадяни в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" у 2018 році (2018)
Меморандум про співпрацю (2018)
Угода про співробітництво з Міністерством юстиції Литовської Республіки (2018)
Українсько-данський проект "Запровадження пробації в Україні" (2018)
Мін’юст із Консультативною місією Європейського Союзу працюють над створенням Фонду компенсації жертвам насильницьких злочинів (2018)
"Юстиція на кожному етапі життя..." – Олег Предместніков (2018)
Васильцов С. А. - Правова обізнаність – запорука захисту своїх прав та інтересів (2018)
Січевлюк В. А. - Категорія "правова суб’єктність": усталені підходи до сприйняття і розуміння та потреба у їх перегляді (2018)
Звонков Є. Є. - Категорія "справедливість" в контексті формування та розвитку природної школи права (2018)
Грабовий В. В. - Правова охорона власності у період становлення незалежної України (1990-1992 рр.) (2018)
Власюк В. В. - Практика ЄСПЛ і кримінально-правовий захист діяльності представника особи від втручання (2018)
Мельничук В. В. - Правомірне втручання в право на свободу інформації в практиці Європейського суду з прав людини (2018)
Призначення (2018)
Вітаємо з Днем народження (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у лютому 2018 року (2018)
Яблонскі Л. - Формування економіки знань в ЄС: методологічні засади та механізми імплементації, Яблонскі М., Федірко О. (2018)
Бурмака М. - Креативізація глобального інвестиційного процесу (2018)
Ложачевська О. - Глобальні закономірності розвитку світового ринку авіаційних перевезень, Сидоренко К., Сіденко С. (2018)
Черницька Т. - Альтернативна енергетика Сполучених Штатів Америки в умовах глобальних викликів, Новосад Ю. (2018)
Радзієвська С. - Регіональні об’єднання в глобальній економіці (2018)
Поручник А. - Рецензія на підручник д.е.н., професора Рогача О. І. "Теорії міжнародного бізнесу". Вітчизняний підручник з міжнародного бізнесу європейського рівня, Столярчук Я. (2018)
Shevchenko A. Ye. - Organizatiоnal actions of the soviet government for development and safety of functioning of the motor transport in the 20-30th years of the 20th century (2018)
Камаралі С. Є. - Окремі напрями економічної політики уряду гетьмана П. П. Скоропадського (2018)
Панчишин Р. І. - Муніципально-правова відповідальність: поняття та особливості (2018)
Павлюх О. А. - Роль президента як глави держави в організації державної влади: Україна і світ (2018)
Токарчук О. В. - Політико-правові засади реалізації української державності в консервативній доктрині В. Липинського (2018)
Чабан Н. А. - Загальнотеоретична характеристика ознак судової влади (2018)
Чеховська І. В. - Напрями удосконалення правового регулювання діяльності обєднань співвласників багатоквартирних будинків (2018)
Макаренко А. С. - Система органів державного регулювання інвестиційної діяльності (2018)
Минюк О. Ю. - Актуальні питання доказів та доказування у господарському процесуальному праві, Андросович В. С. (2018)
Касьяненко Л. М. - Місце фінансової відповідальності серед інших видів відповідальності за порушення бюджетного законодавства, Касьяненко А. М. (2018)
Тильчик О. В. - Формування національних антикорупційних та антилегалізаційних стандартів: досвід Великої Британії для України, Шпак Н. А. (2018)
Бабич В. А. - Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху, Песоцька Ю. В., Мухіна О. Г. (2018)
Глух М. В. - Функціонально-процесуальні гарантії діяльності органів державного фінансового контролю, Мельник О. П. (2018)
Дорофеєва Л. М. - Міжнародна антикорупційна практика митних адміністрацій (2018)
Кармаліта М. В. - Особливості регламентації порядку вирішення податкових спорів з використанням взаємоузгоджувальної процедури у зарубіжних країнах (на прикладі Німеччини та Іспанії) (2018)
Стародуб Д. М. - Протидія неналежному використанню податково-прозорих організаційно-правових форм суб'єктів господарювання, Шавло І. А. (2018)
Федчук С. І. - Науково-експертні дослідження (висновки) та залучення експерта в галузі права: можливості використання у вирішенні податкових спорів (2018)
Юрченко А. М. - Проблеми легалізації інституту приватної детективної діяльності в Україні, Усенко А. О. (2018)
Подойніцин В. М. - Досвід адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони НАТО та його імплементація у вітчизняне законодавство (2018)
Кабанов В. І. - Судове рішення в адміністративній справі як гарантія захисту прав, свобод та законних приватних інтересів (2018)
Поляков О. П. - Теоретико-правове закріплення організаційної складової в умовах впровадження реформи бюджетної децентралізації для забезпечення автономії місцевого самоврядування (2018)
Самілик Г. М. - Склад злочину і його наповнення (2018)
Стратонов В. М. - Заявник у кримінальному процесі: порівняльно-правовий аналіз, Коваленко І. П. (2018)
Цимбал П. В. - Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, Варшавець Я. Л. (2018)
Бодунова О. М. - Історико-правові аспекти становлення досудового розслідування кримінальних проступків на території України, Новоженець Я. І. (2018)
Гарбовський Л. А. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в забезпеченні розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, Черняхович О. М. (2018)
Грицюк І. В. - Підслідність як інститут кримінального процесуального права, Лаба О. С. (2018)
Завидняк В. І. - Запровадження судового прецеденту на основі поєднання практики, втіленої в законодавстві іноземних держав (2018)
Завидняк І. О. - Планування і взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів (2018)
Калганова О. А. - Порівняльний аналіз інституту спрощеного провадження щодо кримінальних проступків в Україні та окремих країнах Європи, Габрись О. М. (2018)
Лазебний А. М. - Допомога спеціаліста в отриманні зразків і підготовці матеріалів для проведення експертизи, Карпюк І. С. (2018)
Линник О. В. - Доцільність використання поліграфа як засобу доказування у кримінальному процесі України, Трубнікова А. В. (2018)
Яцик Т. П. - Реформування інституту кримінального переслідування в Україні за досвідом Сполучених Штатів Америки, Озвинчук О. В. (2018)
Домбай М. М. - Застосування слідчим та прокурором тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування злоичнів у сфері оподаткування (2018)
Полуніна Л. В. - Типові слідчі ситуації та процесуальні дії щодо їх вирішення під час розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної та банківської таємниці (2018)
Фролов О. П. - Об'єктивні елементи обшуку у формі спеціальної операції (2018)
Лазаренко А. С. - Втручання в адвокатську таємницю як обмеження права особи на правову допомогу (2018)
Лев Р. В. - Криміналістична характристика суб'єктів злочину, які належать до працівників юридичних осіб публічного права (2018)
Никифорчук В. Д. - Особливості кваліфікації злочинів, учинюваних у сфері банківських електронних платежів, та протидія їм (2018)
Смолянінова О. Я. - Поняття та сутність кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати митних платежів (2018)
Тимченко Л. Д. - Зростання ролі рішень міжнародних судів серед джерел права, Кононенко В. П. (2018)
Дубінко Д. О. - Демократизація організаційних основ судочинства (2018)
Рецензія на монографію Л.М. Дорофеєвої "Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції" (2018)
Каленська С. М. - Вплив мікродобрив та імуномоделюючих препаратів на лабораторну схожість насіння, Новицька Н. В., Максін В. І., Карпенко Л. Д., Каплуненко В. Г., Мартинов О. М. (2018)
Демидась Г. І. - Інтенсивність наростання вегетативної маси еспарцету залежно від видового складу та мінерального живлення, Свистунова І. В., Лихошерст Е. С. (2018)
Бахмат М. І. - Структурні елементи врожаю гороху посівного залежно від удобрення та регуляторів росту в умовах Лісостепу Західного, Небаба К. С. (2018)
Сендецький В. М. - Вплив гумінових препаратів на врожайність і якісні показники насіння соняшнику в умовах Лісостепу Західного (2018)
Носенко В. Г. - Економічна та біоенергетична ефективність вирощування ріпаку ярого гібриду Юра (2018)
Ульянченко М. С. - Вибір оптимального строку і способу сівби гречки як один із факторів підвищення врожаю (2018)
Кривенко А. І. - Залежність якості зерна пшениці озимої від погодних умов та систем удобрення у Південному Степу України (2018)
Танчик С. П. - Протибур'янова ефективність систем основного обробітку грунту за вирощування соняшнику, Бабенко А. І. (2018)
Піньковський Г. В. - Вплив строків сівби та густоти стояння на урожайність рослин соняшника у Правобережному Степу України, Танчик С. П. (2018)
Шашков Є. О. - Водоспоживання та продуктивність сої залежно від ширини міжрядь та густоти стояння у Правобережному Лісостепу України, Танчик С. П., Павлов О. С. (2018)
Манько Ю. П. - Продуктивність ріллі залежно від основного обробітку чорнозему типового у Правобережному Лісостепу України, Бабенко Є. О. (2018)
Ковалишина Г. М. - Результати селекції пшениці озимої на стійкість проти основних збудників хвороб в Миронівському Інституті пшениці, Дмитренко Ю. М., Демидов О. А., Муха Т. І., Мурашко Л. А. (2018)
Багатченко В. В. - Вихід високоякісного насіння кукурудзи в залежності від густоти стояння рослин (2018)
Булигін С. Ю. - Кількісна оцінка ерозійної небезпеки сільськогосподарських угідь, Вітвіцький С. В. (2018)
Піковська О. В. - Вплив мінімізації обробітку ґрунту на вміст елементів живлення у чорноземі звичайному (2018)
Панфілова А. В. - Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення в умовах Південного Степу України, Гамаюнова В. В. (2018)
Kravchenko Y. S. - Aggregate stability and size distribution in Ukrainian and Chinese mollisols under different tillage (2018)
Бережняк М. Ф. - Особливості дослідження агрофізичних властивостей чорноземів за різних систем обробітку, Бережняк Є. М. (2018)
Кисельов Д. О. - Вміст кальцію в плодах яблуні осіннього строку достигання із сировинних садів Західного Лісостепу України, Гриник І. В. (2018)
Мельник О. В. - Укорінення відсадків підщепи яблуні М.9 залежно від субстрату для підгортання, Шарапанюк О. С. (2018)
Кутовенко В. Б. - Вплив строків сівби на надходження продукції кукурудзи цукрової (Zea Mays L. SSP. Saccharata Sturt.) в умовах Лісостепу України, Костенко Н. П., Куценко О. І. (2018)
Садовська Н. П. - Формування урожаю селери коренеплідної залежно від схеми висаджування, Попович Г. Б., Гамор А. Ф., Балаж Е. Ю. (2018)
Готвянська А. С. - Вплив умов зрошення й удобрення на урожайність цибулі ріпчастої та процеси водоспоживання за різної густоти рослин в умовах Північного Степу України (2018)
Василишина О. В. - Товарна якість плодів вишні з післязбиральною обробкою розчином саліцилової кислоти (2018)
Макаренко Н. А. - Оцінка придатності сільськогосподарських угідь вимогам органічного виробництва на регіональному та локальному рівнях облаштування території, Подзерей Р. В. (2018)
Чайка В. М. - Оцінка екологічної ефективності природоохоронних заходів із збереження біорізноманіття за індикатором "жива планета" в Чернігівській області, Махмуд З. М. (2018)
Грибова Н. Ю. - Екстракція ксенобіотиків групи ПАВ з насіння соняшнику (2018)
Сахненко В. В. - Теоретичні аспекти впливу систем землеробства на формування ентомокомплексів агробіоценозів Лісостепу України, Сахненко Д. В. (2018)
Доля М. М. - Особливості формування видового складу коваликів (elateridae) у посівах соняшнику і кукурудзи в Лісостепу України, Морох С. Ю., Варченко Т. П. (2018)
Kurdachenko L. A. - On the role played by anticommutativity in Leibniz algebras, Semko N. N., Subbotin I. Ya. (2019)
Feshchenko I. S. - A sufficient condition for the sum of complemented subspaces to be complemented (2019)
Norkin V. I. - B&B method for discrete partial order and quasiorder optimizations (2019)
Багно А. М. - О влиянии конечных начальных деформаций на фазовые скорости нормальных волн в упругом полупространстве, взаимодействующем со слоем идеальной сжимаемой жидкости (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського