Yakubovskiy S. A. - Development of the world market of information technologies in the conditions of transnationalization of international business, Kavetskyi Y. A. (2018)
Масіна Л. О. - Контролінг в системі державного регулювання національної економіки: теоретичні та методичні підходи (2018)
Назаров М. І. - Формування сучасного інституційного забезпечення державного регулювання регіонального розвитку в Україні (2018)
Намлієва Н. В. - Методи інвестиційного державного регулювання в національній економіці (2018)
Піріашвілі О. Б. - Державно-приватне партнерство як механізм фінансування секторів виробничої інфраструктури: теоретико-правовий аспект (2018)
Попович Л. О. - Аналіз сучасного стану фінансування закладів вищої освіти в Україні (2018)
Руда Л. П. - Перспективні напрями вдосконалення моделі розвитку аграрного сектора та сільських територій, Причепа І. В. (2018)
Хілуха О. А. - Державне регулювання корпоративного управління у процесі розвитку національної економіки (2018)
Когут І. В. - Лідерство в управлінні проектами, Лучко Г. Й. (2018)
Компанець К. А. - Організаційно-економічне забезпечення стратегічного маркетингу на підприємстві, Литвишко Л. О., Височило О. М. (2018)
Обельницька Х. В. - Формування системи показників економічної ефективності корпоративного управління діяльністю підприємств (2018)
Постол А. А. - Особливості формування та форми впровадження маркетингових стратегій аграрних підприємств (2018)
Шишковський С. В. - Зміст, завдання і методи оцінювання розвитку суб’єктів господарювання, Якимів А. І., Квіт Р. І. (2018)
Павлов К. В. - Напрями модернізації та механізми реалізації державної політики регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житлової нерухомості (2018)
Петрецький І. І. - Технологія прогнозування економіко-інвестиційного розвитку регіонів (2018)
Наумова М. А. - Аналіз трансформацій у сфері зайнятості України в умовах соціально-економічної нестабільності (2018)
Поліщук Н. В. - Іпотечне кредитування сільського господарства як інноваційний вектор розвитку економіки (2018)
Рейнська В. Б. - Сучасні податки: концептуальні підходи до аналізу сутності та форм (2018)
Семеног А. Ю. - FinTech-послуги: сутність, роль і значення для економіки країни, Кривич Я. М., Цирулик С. В. (2018)
Стащук О. В. - Теоретико-методичні основи моделювання оцінювання ефективності управління фінансовою безпекою акціонерних товариств (2018)
Стороженко О. О. - Напрями підвищення ефективності кредитно-інвестиційної діяльності банків у сучасних умовах, Шейко О. П. (2018)
Тищенко В. В. - Взаємозв’язок між рівнем безготівкових розрахунків та ефективністю фінансового забезпечення діяльності підприємства (2018)
Тустановський Ю. Г. - Методичні підходи до аналізу та оцінки розвитку фінансових інститутів в Україні (2018)
Тюріна Д. М. - Структурне моделювання облікової політики підприємства, Єрмоленко О. К. (2018)
Chepka V. V. - Crowdfunding as an alternative form of small and medium business financing, Kopan О. V. (2018)
Ярошевич Н. Б. - Класифікація інструментів боргового фінансування суб’єктів господарювання за податковими наслідками кредитних відносин, Чубка О. М., Бондаренко Л. П. (2018)
Клюс Ю. І. - Аналіз ефективної продуктивності управління затратами i складання звітності підприємства на її основі (2018)
Корпанюк Т. М. - Кредитна політика комерційного банку та напрями її удосконалення, Цуркан А. О. (2018)
Ковальчук О. Я. - Економетричні моделі для сталого розвитку, Періг В. М. (2018)
Наші автори (2018)
Камінський В. Ф. - Динаміка продуктивної вологи в ґрунті за вирощування пшениці озимої в сівозмінах Лівобережного Лісостепу України, Гангур В. В. (2018)
Шевніков М. Я. - Урожайність сортів сої залежно від елементів технології вирощування, Міленко О. Г., Лотиш І. І. (2018)
Маренич М. М. - Ефективність застосування препаратів "Soilbiotics" на пшениці озимій, Маркіна І. А., Гангур В. В., Лень О. І. (2018)
Семенов А. О. - Ефективність проростання насіння ріпаку при передпосівному опроміненні його УФ-випроміненням різного спектрального складу, Кожушко Г. М., Сахно Т. В. (2018)
Тищенко М. В. - Використання мікроелементного препарату "Аватар" за вирощування ячменю ярого в польовій сівозміні, Мороз О. В., Смірних В. М., Новоселецький І. Г., Кусков О. Г., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. (2018)
Ловинська В. М. - Аналіз термодеструкції компонентів стовбура сосни звичайної в умовах північного Степу України, Рула І. В. (2018)
Сахненко В. В. - Особливості розмноження шкідників пшениці озимої при ресурсоощадних системах застосування добрив у Лісостепу України, Сахненко Д. В. (2018)
Смірних В. М. - Регулятор росту рослин "Грейнактив-С" покращує насіння цукрових буряків, Тищенко М. В., Філоненко С. В., Ляшенко В. В., Нікітін М. М. (2018)
Тищенко В. М. - Систематизація сортів та селекційних ліній пшениці озимої за кількисними ознаками в умовах контрольованого середовища з використанням кластерного аналізу, Гусенкова О. В., Дубенець М. В., Колісник А. В. (2018)
Зимароєва А. А. - Особливості просторово-часового тренду врожайності зернових і зернобобових культур в поліський та лісостеповій зонах України (2018)
Кулик М. І. - Аналіз комплексного впливу агрозаходів на урожайність проса прутоподібного в умовах центрального Лісостепу України (2018)
Білявська Л. Г. - Формування насіннєвої продуктивності у колекційних зразків сої в умовах Лісостепу України, Рибальченко А. М. (2018)
Тригуб О. В. - Селекційна цінність екологічно віддалених зразків гречки національної колекції України, Ляшенко В. В., Бараболя О. В. (2018)
Зінченко Є. В. - Структура кореляційних зв’язків баклажана при різних схемах розміщення рослин, Крутько Р. В. (2018)
Вдовіченко Ю. В. - Продуктивність поросят за сухого, вологого та рідкого типу годівлі на дорощуванні, Нечмілов В. М., Повод М. Г. (2018)
Повод М. Г. - Сезонна динаміка продуктивності поросят за дорощування їх в станках з різним типом підлоги, Шпетний М. Б. (2018)
Войтенко С. Л. - Сучасний генофонд курей України, Васильєва О. О. (2018)
Коробка А. В. - Технологія застосування преміксів різного складу у свинарстві, Рак Т. М., Бітлян О. К., Конкс Т. М. (2018)
Колісник О. І. - Моніторинг та оцінка м΄ясної худоби абердин-ангуської породи в Україні, Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І. (2018)
Євстаф’єва В. О. - Моніторингові дослідження щодо якості та безпечності м’яса тварин на території Полтавської області, Мельничук В. В., Кручиненко О. В., Михайлютенко С. М., Корчан Л. М., Коваленко В. О. (2018)
Мельничук В. В. - Особливості морфо-метричної будови Strongyloides papillosus (Wedl, 1856), виділених від овець, Сорокова С. С. (2018)
Мазуркевич А. Й. - Вплив гормону росту (rhGH) та Biolaminin 521 LN на проліферативну активність стовбурових клітин кота, Ковпак В. В., Ковпак О. С. (2018)
Дмитриков В. П. - Рециклінг відпрацьованих компонентів автотракторної техніки і технологічних машин аграрних виробництв, Дудніков І. А., Падалка В. В. (2018)
Прасолов Є. Я. - Дослідження безприводного ротаційного органу адаптера до сівалки просапних культур, Бєловол С. А., Черненко Б. С., Ужищенко А. В., Шеметюк А. В. (2018)
Прасолов Є. Я. - Дослідження та обгрунтування раціональних парметрів плівкоукладача, Бєловол С. А., Черненко Б. С., Ужищенко А. В. (2018)
Панасенко С. І. - Обґрунтування вибору конструктивної схеми для апарату зовнішньої фіксації флотуючих переломів грудної клітки, Бурлака О. А., Яхін С. В. (2018)
Данкевич Н. І. - Вплив кормових добавок із морських гідробіонтів на продуктивність каченят-бройлерів (2018)
Боброва В. В. - Інсулінорезистентність при гестаційному цукровому діабеті у суки (клінічний випадок) (2018)
Аранчій В. І. - Володимиру Сергійовичу Тендітнику – 80 років!, Поліщук А. А., Кравченко О. І. (2018)
Вергунов В. А. - Професор В. М. Румянцев – фундатор науково-освітнього напряму "Агрономічна робота" в УСРР: біографія в контексті здобутків (2018)
Чергове досягнення ПДАА (2018)
Данько М. І. - Міжнародні транспортні коридори в умовах глобалізації (2009)
Дикань В. Л. - Роль транспорта в современных интеграционных процессах (2009)
Винников В. В. - Условия конкурентного позиционирования флота на фрахтовом рынке в системе международных транспортных коридоров (2009)
Альошинський Є. С. - Напрямки дослідження функціонування системи доставки вантажів при міжнародних залізничних перевезеннях (2009)
Лоза С. П. - Особливості оцінки інвестиційної привабливості проектів з розвитку міжнародних транспортних коридорів (2009)
Найденова М. В. - Общие аспекты развития приграничных регионов в условиях формирования международных транспортных коридоров (2009)
Сідельникова Л. П. - Реалізація транзитного потенціалу України в аспекті виконання державного бюджету (2009)
Соболєв В. М. - Розвиток МТК України в умовах глобалізації (2009)
Строгуш І. І. - Транзитні можливості України в розвитку транспортних коридорів (2009)
Терованесов М. Р. - Проблемы привлечения иностранных инвестиций как фактор, тормозящий развитие международных транспортных коридоров в Украине (2009)
Толстова А. В. - Загроза втрати України статусу транзитної держави (2009)
Усов А. В. - Информационно-технологическое обеспечение в управлении проектами функционального состояния транспортніх коридоров, Григорова Т. М. (2009)
Чернявська Т. В. - Нормативно-правові передумови створення транспортно-логістичних центрів в рамках міжнародних транспортних коридорів (2009)
Гриценко Н. В. - Процес реформування залізниць України (2009)
Дикань В. В. - Регіональні аспекти управління транспортним комплексом (2009)
Дикань О. В. - Інтеграція транспортних мереж України у міжнародну транспортну систему (2009)
Жердєв М. Д. - Підвищення конкурентостійкості залізничного транспорту на ринку транспортних послуг (2009)
Іванкова І. В. - Проблеми розвитку транспортної галузі України (2009)
Кондратюк М. В. - Оцінювання ефективності створення залізнично-транспортно-промислової групи України (ЗТПГУ) (2009)
Котлубай В. О. - Підтримка транзитних потоків в портах України, Воркунова О. В. (2009)
Крысько С. Л. - Закономерности развития локальных транспортных систем по критериям транспортной интеграции (2009)
Машканцева С. А. - Обеспечение устойчивого позиционирования морского транспорта Украины (2009)
Мезина Л. В. - Морские торговые порты в системе мультимодальных транспортных технологий (2009)
Мельник В. О. - Передумови розвитку транспортно-промислової інтеграції (2009)
Мирошниченко Ю. В. - Реформування в сфері пасажирських перевезень на залізницях України на основі міжнародного досвіду (2009)
Наумова О. Е. - Роль логістичного обслуговування в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту (2009)
Примачев Н. Т. - Особенности формирования экономических результатов в системе транспортной интеграции (2009)
Примачева Н. Н. - Принципы формирования интеграционных процессов в производственной инфраструктуре (2009)
Реброва А. Ю. - Стратегічне значення залізничного транспорту у розвитку транзитного потенціалу України (2009)
Уткіна Ю. М. - Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту України (2009)
Чекаловец В. И. - Перспективы кластерных структур в морской отрасли Украины, Гребенник Н. Г. (2009)
Чижова Т. В. - Взаємозв'язок функціонування транспортних систем і розвитку туризму (2009)
Якименко Н. В. - Фактори формування конкурентоспроможного транзитного потенціалу міжнародних транспортних коридорів (2009)
Булига О. М. - ІРЛП - як метод оцінки людського капіталу (2009)
Василюк С. В. - Необхідність удосконалення системи управління персоналом на залізниці (2009)
Герасименко П. В. - О подготовке системных аналитиков для маркетинговых исследований на транспортных предприятиях (2009)
Громова О. В. - Теоретичні аспекти застосування концепції сучасного маркетингу на залізничному транспорті України (2009)
Корольова Н. М. - Рівні розвитку людського капіталу (2009)
Криворучко О. М. - Сертифікація систем менеджменту якості (2009)
Маковоз Е. В. - Інноваційні форми розвитку кадрового потенціалу залізничному транспорті (2009)
Мартышевская Г. М. - Управление трудовым потенциалом железнодорожного предприятия (2009)
Синіговець О. М. - Стратегічне управління персоналом підприємств (2009)
Сухорукова Т. Г. - Развитие интерактивных услуг служб занятости в условиях финансового кризиса (2009)
Файзулаєва К. А. - Методи аудиту маркетингової діяльності (2009)
Ейтутіс Д. Г. - Роль статистики у створенні інформаційного продукту транспортного менеджменту (2009)
Александрова Е. Ю. - Влияние экономического кризиса на работу и финансовое состояние Укрзализныци (2009)
Балака Є. І. - Методичні підходи до визначення критеріїв доцільності експлуатації ділянок залізниць, Зорін А. В. (2009)
Басова Д. В. - Критерії визначення економічної оцінки поїзного радіозв'язку на дільницях швидкісного руху (2009)
Боровик Ю. Т. - Досвід ведучих закордонних країн в управління будівельним комплексом (2009)
Борович О. Д. - Угрозы экономической безопасности Украины в сфере транспорта (2009)
Борута А. Є. - Підвищення ефективності роботи приміського залізничного транспорту (2009)
Бутько Т. В. - Нові щляхи організації приміських перевезень в сучасних умовах, Константінов Д. В. (2009)
Бутько Т. В. - Аналіз показників технологічного процесу, що впливають на поїздоутворення, Костиркіна Т. О. (2009)
Бутько Т. В. - Удосконалення технології роботи прикордонних станцій на основі систем підтримки прийняття рішень з елементами штучного інтелекту, Бауліна Г. С. (2009)
Бутько Т. В. - Розробка оптимальних схем обігу составів пасажирського поїзду з використанням прогнозу пасажиропотоків на основі еволюційного моделювання, Чеклова Є. В. (2009)
Васильев Ю. П. - Правовые аспекты учреждения операторов перевозочного процесса (2009)
Гайворонська Т. М. - Законодавчі гарантії екологічної безпеки (2009)
Галаєвська Д. В. - Розвиток контейнерних перевезень в Україні (2009)
Головко Т. В. - Удосконалення технології роботи припортового залізничного вузла (2009)
Голубкова И. А. - Экономические проблемы развития круизного судоходства (2009)
Диколенко О. Г. - Аналіз проектів інвестування залізниць України (2009)
Долгополов П. В. - Удосконалення технології регулювання порожніх вагонопотоків в умовах збільшення частки вагонів приватних компаній та інших держав, Корольов Д. В. (2009)
Елагин Ю. В. - Перспективы реформирования железнодорожного транспорта и проблемы разгосударствления собственности в Украине (2009)
Еремина М. А. - Определение этапов внедрения скоростного и высокоскоростного пассажирского движения на железных дорогах Украины (2009)
Єфремов О. С. - Інноваційний розвиток, як основа інтеграційних процесів держави (2009)
Залужная А. В. - Определение экономически выгодных скоростей движения поездов (2009)
Зубенко В. О. - Удосконалення функціонування служби внутрішнього аудиту на залізничному транспорті (2009)
Каграманян А. О. - Оцінка економічної ефективності застосування прогріву тепловозів від деповської електричної мережі та котельної депо, Онищенко А. В. (2009)
Каличева Н. Є. - Шляхи вирішення проблем залізничних перевізників у часи кризи (2009)
Кірюхіна О. Ю. - Комплексна економічна оцінка ефективності розвитку залізнично-автомобільних перевезень вантажів (2009)
Коковіхіна О. О. - Основні підходи до визначення ємкості, структури і стану ринку ремонту вантажних вагонів (2009)
Колесников О. В. - Сучасні фактори, що впливають на наукове дослідження (2009)
Лаврухін О. В. - Підходи щодо створення автоматизової системи управління місцевою роботою з елементами штучного інтелекту (2009)
Ломотько Д. В. - Особливості формування адаптивної технології переробки масових вантажів на базі логістичних принципів, Сушарін Є. В. (2009)
Ломотько Д. В. - Формування транспортно-логістичного процесу залізниць в умовах значних коливань обсягів перевезень (2009)
Малькевич Н. Д. - Экономическая эффективность повышения максимально-допустимых скоростей движения поездов в конце "вредных" спусков, Зеньчук Н. Ф. (2009)
Міщенко О. О. - Напрямки організації безпеки на залізничному транспорті (2009)
Обухова А. Л. - Удосконалення технології обробки поїздів при інтермодальних перевезеннях вантажів на обмежувальних станціях (2009)
Огар О. М. - Вплив обсягів переробки вагонопотоків на тип сортувального пристрою, Шапатіна О. О. (2009)
Островерх Н. Н. - Конкурентоспособность подвижного состава (2009)
Панкратов В. И. - Создание эффективной системы транспортировки грузов (2009)
Панченко С. В. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту у вантажному сполученні (2009)
Панченко Н. Г. - Забезпечення ефективної конкуренції на залізничному транспорті (2009)
Петрушов В. В. - Використання методів гібрідних мереж для моделювання процесу управління вагонопотоками у залізничному вузлі (2009)
Плєтникова І. Л. - Визначення сутності та величини інтелектуального капіталу залізниці, Бандурко І. С. (2009)
Розсоха О. В. - Вибір конструкції гіркових горловин з позиції комплексного показника (2009)
Сиволовская Е. В. - Перспективы развития туристических пассажирских перевозок, Дергоусова А. А. (2009)
Синікова О. М. - Інноваційний фактор розвитку залізничного транспорту України (2009)
Стешенко О. Д. - Страховий захист сфери туризму: характерні тенденції і перспективи (2009)
Сухоруко О. В. - Концептуальна модель страхування екологічної безпеки транзиту вантажів територією України (2009)
Токмакова І. В. - Шляхи вдосконалення ремонтів рухомого складу на залізничному транспорті (2009)
Тройникова Е. Н. - Финансовый аспект повышения безопасности на железнодорожных переездах (2009)
Ходаківський О. М. - Залізничний транспорт з точки зору теорії систем (2009)
Чередніченко О. Ю. - Фінансовий лізинг, як одна з можливостей оновлення рухомого складу (2009)
Чупир В. Є. - Співставлення термінів втрати та резерви робочого часу (2009)
Щербина М. Є. - Застосування твердих ниток графіку руху поїздів в сучасних умовах розвитку вантажних перевезень (2009)
Ейтутіс Г. Д. - Стан залізничного транспорту та його економічна стійкість (2009)
Юрченко Ю. М. - Роль стратегічних альянсів в забезпеченні ефективності роботи залізничного транспорту (2009)
Юсупова Т. М. - Системність у забезпеченні конкурентоспроможності залізничного транспорту (2009)
Афанасьева О. К. - Государственно-частное партнерство как источник финансирования развития морских портов (2009)
Белоус Е. В. - Организационно-методические основы адаптации приоритетной стратегии развития порта к условиям реализации (2009)
Верлока В. С. - Напрямки диференціації діяльності на залізничному транспорті, Шаля О. Г. (2009)
Волканова Н. Д. - Використання логістичних підходів у тарифній політиці транспортних підприємств (2009)
Воловельская И. В. - Основные виды рисков, их воздействие на экономическую безопасность предприятия. Методы оценки рисков (2009)
Голодницкий А. Г. - Развитие бизнес-среды предприятий, обеспечивающих безопасность судоходства (2009)
Єрьоменко-Григоренко О. А. - Дослідження складових економічної безпеки промислових підприємств в сучасних умовах (2009)
Єрмоленко О. А. - Роль контролінгу при аналізі інформаційних потоків промислового підприємства (2009)
Єфіменко Т. І. - Соціально-орієнтоване підприємництво: визначення стану і умови розвитку (2009)
Зайцева І. Ю. - Процес впровадження системи управління вартістю на підприємствах автотранспорту (2009)
Калініченко Л. Л. - Шляхи поліпшення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту (2009)
Кибик О. Н. - Модели развития портовых предприятий, Кравченко А. В. (2009)
Кравченко Ю. М. - Теоретичні підходи щодо мікрореструктуризації підприємств (2009)
Лысенкова Н. Н. - Анализ финансовой деятельности предприятия с помощью системы риск-контролинга (2009)
Маковоз О. В. - Основи стратегії розвитку підприємства, Хижняк А. С. (2009)
Панчишин Я. М. - Ефективність інноваційної логістичної системи (2009)
Підопригора І. В. - Механізм впровадження системи контролінгу на підприємствах залізничного транспорту (2009)
Полякова О. М. - Перспективи державно-приватного партнерства у розвитку транспортної інфраструктури (2009)
Рощина Н. В. - Особенности разработки стратегии инновационного развития морских торговых портов (2009)
Стрілець А. І. - Економічна оцінка технічного стану ДП "Донецька залізниця" та джерела оновлення її основних фондів, Стрілець В. І., Мінченкова О. А. (2009)
Українська Л. О. - Механізми антикризового управління підприємством (2009)
Чебанова Н. В. - Фінансові аспекти регулювання діяльності підприємств залізничного транспорту (2009)
Шинкаренко В. Г. - Використання сучасних транспортних систем в роботі шляхового господарства (2009)
Шраменко Е. В. - Роль государственного регулирования естественных монополий (2009)
Антонова О. І. - Особливості проведення якісних досліджень з дітьми та підлітками (2009)
Зова В. А. - Чинники, що впливають на інституційне середовище та соціальний розвиток держави (2009)
Зубенко А. С. - Інтелектуальна уультура сучасного економіста (2009)
Компаниец В. В. - Социально-экономический кризис в Украине в духовно-нравственных координатах (2009)
Компаниец В. В. - Нравственная регуляция экономической актовности в украинской деловой среде, Павлович Ю. Л. (2009)
Пєтухова Т. О. - Оптимальне використання та розвиток людських активів залізничного транспорту як шлях поглиблення інтеграції до світової транспортної мережі (2009)
Ричкова Л. В. - Людина як основний елемент управління (2009)
Зинченко В. Ф. - Влияние гидратации на основно-кислотные свойства оксидов элементов, Менчук В. В. (2018)
Хома Р. Е. - Электропроводность водных растворов N-алкилированых производных аминометансульфокислоты, Чеботарев А. Н., Калараш К. Н., Осадчий Л. Т. (2018)
Сафронов О. И. - Применение амидаминов растительных масел в качестве присадок к смазочным материалам, Папейкин А. А., Венгер И. А., Бодачевская Л. Ю. (2018)
Карпенко О. С. - Синтез та афітет до ДНК 1-діалкіламіно-3-індолоI2,3-bIхіноксалін-6-ілпропан-2-олів, Бойко О. О., Шибінська М. О., Кутузова Н. А., Ляхов С. А. (2018)
Тищенко Я. С. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Al2O3-TiO2-Yb2O3 при 1400 °С, Лакиза С. М., Редько В. П., Дуднік О. В. (2018)
Зульфігаров А. О. - Спектроскопічні дослідження комплексних сполук кобальту (III)-нікелю(II) з діетаноламіном, Андрійко О. О., Фесенко О. М., Гребенюк А. Г., Потаскалов В. А. (2018)
Говор І. В. - Вплив конформаційних змін у молекулі альбуміну (BSA) на спектралні властивості сквараїнового та диціанометиленсквараїнового барвників, Обухова О. М., Татарець А. Л., Колосова О. С., Паценкер Л. Д. (2018)
Чеботарев А. Н. - Электродонорные свойства азотсодержащих органических оснований в водно-этальных и водно-ацетоновых растворах, Рахлицкая Е. М., Чумак Н. В., Снигур Д. В. (2018)
Марцинко О. Е. - Різнолігандні комплекси германію (IV) з мигдальною, галовою кислотами та гетероциклічними амінами, Чебаненко О. А., Сейфулліна І. Й., Дьяконенко В. В., Шишкіна С. В., Кім Ю. Р., Громова М. І. (2018)
Гурська М. Б. - Загальний огляд процесу розвитку музичного мистецтва Дубровника періоду XIV–XVIII cтоліття через призму історичних умов (2018)
Афанасьєв С. М. - Особливості сучасної техніки характерного танцю в порівнянні з технікою класичного танцю (2018)
Бакало Л. К. - Музично-образна семантика хорових обробок М. Леонтовича у проекції на параметри сучасної педагогічної практики (2018)
Гусарчук Т. В. - Діалог століть у "Хоровому концерті пам'яті Артемія Веделя" Світлани Острової на тексти Григорія Сковороди (2018)
Дем’янчук А. Л. - Роль образотворчого мистецтва в оформленні балетних постановок (2018)
Камінська М. М. - Специфіка освітнього процесу диригентсько-хорової підготовки студентів (2018)
Коновалова О. В. - Символіка флореальних мотивів у мистецтві доби модерну, Лавриненко Ю. С. (2018)
Leitner O. Ye. - The phenomenon of a student T. M. Golembievska in the art University of Kiev (2018)
Паньків Г. С. - Особливості застосування "доперспективних" ознак просторовості в роботах В. А. Гегамяна (1925-2000) (2018)
Попова А. Б. - Вокаліз та його значення для розвитку вокальної майстерності, Коваленко Є. В., Войченко О. М. (2018)
Романенкова Ю. В. - Ювелирные композиции как имиджевый компонент дизайна интерьера (2018)
Сапак Н. В. - Роль меценатів і популяризаторів мистецтва в художньому житті Миколаєва на межі ХІХ-ХХ століть (2018)
Бачинська Н. В. - Актуальні питання та перспективні напрямки реабілітації осіб з бойовими пораненнями, Забіяко Ю. О. (2018)
Bilan N. M. - Die theoretische Analyse der grundlegenden Begriffe des Kompetenzansatzes (2018)
Боровик Л. В. - Характеристика стану сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Булгару Н. Б. - Теоретичні аспекти системи оцінки рівня сформованості професійних компетенцій у студентів технічних ВНЗ (2018)
Венгловська О. А. - Особливості формування базових якостей дітей у теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка та Софії Русової, Ткач М. С. (2018)
Гузій І. С. - Напрями використання інтегративного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2018)
Децюк Т. М. - Форми та методи позааудиторної роботи студентів у вищих навчальних закладах, Дударенко А. А. (2018)
Дзіковська М. І. - Організація практичної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей у коледжі (2018)
Доманюк О. М. - Організаційно-методичні аспекти емпіричного вивчення готовності майбутніх вихователів до формування у дошкільників доброзичливості (2018)
Іщенко Л. В. - Мотиваційна готовність студентів до формування творчої особистості дітей старшого дошкільного віку (2018)
Карсканова С. В. - Особливості формування стійкого професійного інтересу майбутніх учителів ЗОШ І ступеню, Божок Н. В. (2018)
Клюєва С. В. - Теоретико-практичні аспекти діяльності піаніста-концертмейстера (2018)
Конопляник Л. М. - Використання методу проектів у викладанні іноземної мови професійного спрямування майбутнім інженерам, Коваленко О. О. (2018)
Короткіх М. А. - Впровадження інноваційних педагогічних технологій у професійній діяльності військових викладачів (2018)
Любінська О. І. - Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини (результати експериментального дослідження) (2018)
Матукова Г. І. - Формування економічних компетентностей у фахівців вищої школи (2018)
Платонова Л. О. - Дидактична гра як елемент формування економічної компетентності в учнів профільної школи, Покась Л. А. (2018)
Ревенчук В. В. - Формування творчої активності учнів як педагогічна проблема, Грязна Т. В. (2018)
Токарєва О. В. - Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців морської галузі: теоретичний аспект (2018)
Філіпчук Н. О. - Музейна педагогіка і виховання нації (2018)
Aksiutina T. V. - Semantic innovations in English: motivations for changes (2018)
Ананьян Э. Л. - Концепт "миротворчество" как фрагмент общественно-политической концептуальной картины мира (на материале аутентичного газетно-публицистического текста), Рябкин А. А. (2018)
Bobak H. R. - Canadian bilingualism and biculturalism in diachronic dimension, Bobak M. I. (2018)
Гавриш І. П. - Мотив самотності в малій прозі Марії Цуканової (на матеріалі новели "Бузковий цвіт") (2018)
Holovashchenko Yu. S. - Connotative features in the novel "In the Heart of the Country" by John Maxwell Coetzee (2018)
Купріянов Є. В. - Система словозміни іспанської мови як об’єкт комп’ютерної лексикографії (2018)
Мартинів О. М. - Семантико-граматична структура фразеологічних одиниць німецької мови з компонентом на позначення звучання в проекції на категорії свідомості (2018)
Пилипів О. Г. - Семантична мотивація лексики на позначення дорогоцінних та напівдорогоцінних ювелірних каменів у творі Плінія Старшого "Historia naturalis", Липецький А. Д. (2018)
Поліщук Є. С. - Інтерпретація образу Степана Бандери у сучасній українській літературі про АТО (2018)
Рябініна І. М. - Джерела вивчення історії східнослов’янських мов у працях Б. О. Ларіна, Усова А. В. (2018)
Федів О. Є. - Відтворення художніх порівнянь зі збірки оповідань Р. Бредбері "Темний карнавал" в українському перекладі М. Томахів і М. Шурпік (2018)
Stroi Anton - Symmetry and exact solutions of cylindrically symmetric wave equation, Zhang Jian-gang (2018)
Григор'єв В. І. - Методологія визначення естетичного ідеалу за допомогою нейромережевих алгоритмів (2018)
Рачинская А. Л. - Плоское движение маятника с вязкой жидкостью, Купчак А. И. (2018)
Sobol E. V. - The state of indexes of heterospecific immunity under influence of geochronoclimatic factors, Sheiko V. H. (2018)
Дубініна А. А. - Видові та сортові особливості накопичення радіонуклідів овочевими культурами, Селютіна Г. А., Летута Т. М., Ленерт С. О. (2018)
Дуднік А. С. - Аналіз методів вимірювання відстаней між об’єктами за допомогою сенсорних мереж (2018)
Колобашкін Л. В. - Застосування роторно-пульсаційних апаратів в інноваційних технологіях, Семінський О. О. (2018)
Трубачев С. І. - Розрахунок хвилеводів ультразвукового зварювання під дією вібраційних навантажень, Колодежний В. А. (2018)
Шацман Д. О. - Дія гербіцидів на продуктивність агроценозу кукурудзи за беззмінного вирощування у Лівобережному Лісостепу України (2018)
Гринчук А. А. - Вплив занять з баскетболу на фізичні якості студентів у вищих навчальних закладах, Чехівська Ю. С. (2018)
Данилко В. М. - Формування здоров’язбережувальної компетентності у процесі підготовки майбутніх фахівців фізичної культури (2018)
Лавринюк В. Є. - Розшарування аневризми низхідного відділу аорти – опис потенційно фатального випадку в клініці внутрішніх хвороб, Грейда Н. Б., Кирпа С. Ю. (2018)
Акименко К. В. - Історія, мета та принципи функціонування світової координаційної ради ідеологічно споріднених націоналістичних організацій (2018)
Мацьовка А. В. - Роль неформальних груп і об'єднань у становленні багатопартійної системи в Україні на початку 90-х рр. ХХ ст. (2018)
Воропаєва Т. С. - Аналіз колоніального статусу України мислителями і політиками початку ХХ століття (2018)
Литвиненко О. В. - Медіаграмотність громадян у контексті гібридних воєн: приклад України (2018)
Савчин Г. В. - Синестезія як принцип розвитку художньо-естетичної свідомості (2018)
Смольницька О. О. - Компаративний аналіз інтерпретації постаті святого Франциска Ассізького у філософських і літературознавчих дослідженнях у Київському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Андрощук О. В. - Розвиток творчої легкості старших дошкільників у процесі комп'ютерних ігор (фрагмент розвивальної програми) (2018)
Ізмайлова Н. О. - Методологічні підходи до проблеми проектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівцями медичної сфери (2018)
Мельник І. М. - Психологічні аспекти професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Таран Л. В. - Абсурдні заголовки в контенті онлайн-медій як демотиватори сприйняття (2018)
Костельнюк М. М. - Політичні цінності як базові регулятори суспільно-владних відносин (2018)
Сафончик О. І. - Деякі питання припинення шлюбно-сімейних правовідносин в Україні та деяких країнах ЄС (2018)
Шевченко Ю. А. - Механізм захисту права на життя у світлі практики Європейського суду з прав людини у справах проти України (2018)
Васільєва В. А. - Досвід Німеччини у законодавстві про адміністративні процедури та перспективи його реалізації в українській адміністративно-правовій базі в контексті державного управління (2018)
Балдук А. О. - Порогові умови переходу сучасних економік до порядку відкритого доступу у моделі Д. Норта (2018)
Бойко Л. І. - Зміни в податковому регулюванні екологічних процесів, Мацієвич Т. О. (2018)
Бойко Л. І. - Регулювання оплати праці в Україні (2018)
Бурбан О. В. - Тенденції розвитку міжнародних ринків цінних паперів, Кривов’язюк І. В. (2018)
Гаватюк Л. С. - Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності Чернівецької області, Телешецька М. І. (2018)
Гранат Л. В. - Корпоративні бренди інтернет-магазинів: бенчармарки та тенденції (2018)
Danshina Yu. V. - Methodology of evaluation of electronic technologies interaction during the management over administrative services provision process (2018)
Дорош Н. І. - Внутрішній аудит витрат на виробництво, Лясківська Г. В. (2018)
Колеснікова К. С. - Економічна безпека України в контексті глобалізаційних викликів, Маліновська І. А., Чабаров В. О. (2018)
Кривов’язюк І. В. - Концептуальна модель та принципи діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості корпорації (2018)
Пандас А. В. - Аналіз методик прогнозування кон'юнктури будівельного ринку, Дячук К. С. (2018)
Подоляк В. Р. - Репутаційний капітал в структурі нематеріальних активів (2018)
Попович О. В. - Заробітна плата як мотивація та підвищення працездатності працівників, Сєдов О. М. (2018)
Попович О. В. - Аналіз поточної кредиторської заборгованості на ПАТ "Спец-авіа" за 2014–2016 роки, Соловей К. В. (2018)
Рисцов І. К. - Економіко-математичне моделювання діяльності транспортної галузі, Каплун О. О. (2018)
Семенда Д. К. - Державна підтримка у відновленні галузі молочного скотарства, Семенда О. Вс., Семенда О. В. (2018)
Супруненко А. С. - Напрями підвищення ефективності соціального захисту населення в контексті забезпечення соціальної безпеки (2018)
Яцик Т. В. - Сутність криптовалюти та етапи її розвитку у фінансовому обліку (2018)
Титул, зміст (2012)
Еннан Р. - Права на результати інтелектуальної діяльності (виключні права): загальна характиристика та права природа (2012)
Осипова Ю. - Правовий статус вищого навчального закладу України як суб'єкта права інтелектуальної власності: загальга характиристика (2012)
Штефан О. - Плагіат - невід'ємна частина творчості? (2012)
Греков Є. - Становлення правової охорони творів архітектури в Україні (2012)
Савич С. - Тенденції розвитку цивільного законодавства про комерційне найменування (фірму) в Україні та республіці Польща: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Іватьо О. - Оцінка вартості інтелектуальної власності в контексті приватизації (2012)
Штефан А. - Судове рішення у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності і ділової репутації (2012)
Пархомчук С. - Участь експерта в розгляді господарських справ у сфері інтелектуальної власності (2012)
Бенедисюк І. - Щодо відповідності європейського та вітчизняного досвіду правового регулювання захисту прав інтелектуальної власності (2012)
Загрішева Н. - Комерційна концесія та концесія: загальні й особливі риси (2012)
Рудченко І. - Особливості правового режиму деяких результатів, одержаних при виконанні договору на проведення НДДКР (2012)
Корновенко С. - Інтелектуальна власність: нові грані явища (2012)
Кращенко В. - Роздуми щодо визначення поняття " комерційна таємниця" (2012)
Романюк В. - Реалізація в Україні положень міжнародних угод, спрямованих на усунення міжнародного подвійного оподаткування (2012)
Інформаційна довідка (2012)
Від редакції (2016)
Добрянська Л. О. - Олекса Ошуркевич і Ярослав Шуст: на перехресті наукових інтересів (2016)
Ярмола В. С. - "Пахóд" – локальний жанр західнополіської інструментальної музики (2016)
Слюжинскас Р. - Литовские традиционные музыкальные инструменты в контексте украинской традиции (2016)
Яремко Б. І. - "Капельмейстери"-скрипалі весільних капел космацько-шепітської традиції (2016)
Супрун-Яремко Н. О. - "Капельмейстер" Іван Якуб'як – скрипаль-лідер Верхнього Надпруття (2016)
Харчишин О. М. - Публікації з етномузикології в журналі "Народна творчість та етнографія" (1957–1991 рр.): історія, теорія, практика, Коваль В. М. (2016)
Рибак Ю. П. - Листування Олекси Ошуркевича та Михайла Мишанича щодо підготування фольклорних збірників (2016)
Ярмола В. С. - Пісні-"походи" зі Скулина в записах Олекси Ошуркевича та в транскрипціях Михайла Мишанича (2016)
Добрянська Л. О. - Спогади Олекси Ошуркевича про свого вчителя Ярослава Шуста (2016)
Луканюк Б. С. - Методика науково-дослідницької роботи: Програма (2016)
Хай М. Й. - Реліктові матеріали про поліських лірників. Рецензія-відгук на нотну збірку "Лірницькі пісні з Полісся. Матеріали до вивчення лірницької традиції” / Записи, впорядкування і примітки Олекси Ошуркевича. Нотні транскрип ції Юрія Рибака. – Рівне, 2002. – 136 с. (2016)
Лукашенко Л. В. - Проблеми етномузикології: науково-методичний збірник. – Випуск 9 / ред. – упор. О.І. Мурзіна. –Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. |Рецензія| (2016)
Пасічник В. С. - Міжнародна наукова конференція до 120-ліття від дня народження Зиновія Лиська (Львів, 2015) (2016)
Алієва Л. В. - Міжнародна наукова конференція "Слов’янська мелогеографія-5" (Київ, 2015) (2016)
Ярмола В. С. - Хроніка '15 (2016)
Добрянська Л. О. - Покажчик населених пунктів, обстежених О. Ошуркевичем у 1968–2007 роках (2016)
Зміст дипломної роботи О. Ошуркевича "Народнопісенна творчість Волині" (2016)
Фрагмент другого розділу дипломної роботи О. Ошуркевича "Народнопісенна творчість Волині (дореволюційного походження)" (2016)
Охрименко С. А. - Подпольная информационная индустрия, Саркисян А. С. (2010)
Бочан І. О. - Системна трансформація економіки україни та шляхи подолання кризових явищ: інституціональний підхід (2010)
Кириченко О. А. - Теорія та практика економічної безпеки держави в умовах глобальної фінансової кризи, Бєлоусова І. А. (2010)
Клебанова Т. С. - Усиление неравномерности развития регионов как угроза экономической безопасности, Гурьянова Л. С. (2010)
Сідак В. С. - Вибір ефективної стратегії економічної безпеки України (2010)
Зима О. Г. - Особливості впливу оподаткування на показники економічної безпеки, Зима О. Г. (2010)
Прыгунов П. Я. - Основные направления использования психодиагностического инструментария в системе обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности (2010)
Алькема В. Г. - Параметри економічної безпеки підприємства як логістичної системи (2010)
Ревак І. О. - Об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки – базові складові системи фінансової безпеки держави (2010)
Журавльова І. В. - Інтелектуальний капітал як об’єкт захисту в системі фінансової безпеки (2010)
Кавун С. В. - Анализ показателей экономической безопасности макроуровня (на примере западных стран), Михальчук И. В. (2010)
Ареф’єв В. О. - Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства як запорука його ефективного та стабільного функціонування (2010)
Берест М. М. - Критичний аналіз змісту економічної категорії "банкрутство", Тимошенко А. П. (2010)
Великородна Д. В. - Зміст і структура ринку інформаційних продуктів та послуг (2010)
Вербовська Л. С. - Прикордонні території як об’єкт економічної безпеки держави у контексті транскордонного співробітництва (2010)
Галюк І. Б. - Політика енергоефективності як основа соціально-економічного розвитку держави (2010)
Герасимчук З. В. - Система безпеки соціально-економічного розвитку регіону як елемент антикризового менеджменту, Абрамова І. О. (2010)
Грачов О. В. - Податкова безпека як невід'ємна складова економічної безпеки підприємства (2010)
Гринащук І. І. - Розвиток фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці як чинник її фінансової безпеки (2010)
Добринь С. В. - Аналіз впливу факторів фінансової безпеки на фінансову стійкість банків, Убілава І. Б. (2010)
Зінченко О. А. - Вимірювання якості прибутку підприємства з позиції його конкурентоспроможності (2010)
Кіньов Ю. Р. - Організаційно – правові та економічні основи утворення підрозділів конкурентної розвідки в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання в Україні (2010)
Коренева А. Б. - Критичний аналіз класичного підходу до оцінки фінансового стану підприємства (2010)
Корчевська Л. О. - Методологічні питання економічної безпеки підприємства, Жосан Г. В. (2010)
Космарова Н. А. - Поисковая система и несовершенная конкуренция на электронном рынке, Сеитибраимов А. Д. (2010)
Кракос Ю. Б. - Антикризова система економічної безпеки для підприємства паливно-енергетичного комплексу, Коротченко Н. О. (2010)
Кузенко Т. Б. - Управління фінансовою безпекою підприємства: методичний аспект, Сабліна Н. В., Литовченко О. Ю. (2010)
Кузенко Т. Б. - Управління дебіторською заборгованістю як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємств, Сизова В. С. (2010)
Лаврова Ю. В. - Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства (2010)
Латишева І. Л. - Вплив структури капіталу на забезпечення економічної безпеки підприємства (2010)
Литовченко О. Ю. - Оптимізація структури капіталу як складова стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства, Макуха С. А. (2010)
Лічман Т. В. - Забезпечення захисту комерційної таємниці в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання (2010)
Маляревский В. Ю. - Взаимосвязь доходного и сравнительного подходов в оценке стоимости предприятия (2010)
Мартюшева Л. С. - Теоретичні аспекти та проблеми визнання дефолту емітентів корпоративних облігацій в Україні, Слуцька О. В. (2010)
Мельник С. І. - Формування системи економічної безпеки банку (2010)
Мініна Є. О. - Критерії і показники економічної безпеки підприємства (2010)
Околович О. М. - Інструментарій дослідження монополізації регіональних ринків (на прикладі західного регіону України) (2010)
Полтініна О. П. - Оцінка рівня фінансової безпеки підприємств: методичний аспект, Нескуба А. В. (2010)
Полянська А. С. - Сучасні технології управління економічною безпекою підприємства, Трощенкова Т. А. (2010)
Пономаренко О. Е. - Аналіз рівня фінансової безпеки промислових підприємств у контексті удосконалення стратегії її забезпечення (2010)
Сорбат И. В. - Модель бизнес-процесса комплексного анализа экономической безопасности предприятия (2010)
Ткаленко С. І. - Вплив державного боргу на економічну безпеку України (2010)
Фоменко А. В. - Фінансова безпека підприємства: адаптація поняття до сучасних умов розвитку економіко-правової держави (2010)
Хвостенко В. С. - Концептуальні підходи до стратегії фінансової безпеки України (2010)
Хомин О. Й. - Методика розрахунку демографічної безпеки (2010)
Храпкіна В. В. - Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства (2010)
Чаговець Л. О. - Формування системи управління економічною безпекою підприємства (2010)
Дикань В. Л. - Інтелектуальні інвестиції в логістичних системах, Корнілова І. В. (2010)
Винников В. В. - Перспективы развития логистической стратегии в транспортной отрасли Украины (2010)
Винников В. В. - Принципы и система управления эффективностью устойчивого развития морского транспортного комплекса (2010)
Дейнека О. Г. - Реформування залізничного транспорту України в контексті світового досвіду, Божок А. Р. (2010)
Каличева Н. Є. - Визначення шляхів забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України (2010)
Кірдіна О. Г. - Аспекти впливу залізничного транспорту на економіку країни (2010)
Токмакова І. В. - Дослідження сутності стійкого розвитку залізничного транспорту (2010)
Толстова А. В. - Інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК (2010)
Устенко М. О. - Основні проблеми транспортної логістики (2010)
Якименко Н. В. - Інструменти забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного залізничного транспорту (2010)
Боровик Ю. Т. - Дослідження досвіду ведучих закордонних країн в управлінні будівельним комплексом (2010)
Городецька Т. Е. - Податкові важелі збалансування бюджетних ресурсів (2010)
Жердєв М. Д. - Вплив якості транспортного обслуговування на попит споживачів транспортних послуг, Мирошниченко Ю. В. (2010)
Журавльова І. В. - Фінансова безпека економічних систем в умовах економіки знань (2010)
Калініченко Л. Л. - Основні підходи до формування національної промислової політики України (2010)
Кушнір О. К. - Оцінка річних збитків внаслідок забруднення приземистого шару атмосфери автотранспортом на прикладі міста Кам’янець–Подільського (2010)
Мельникова К. І. - Оцінка привабливості масової банківської послуги для клієнтів, Пащенко О. В. (2010)
Паламарчук І. В. - Підходи до встановлення тарифів на перевезення пасажирів та вантажів залізницями України (2010)
Плєтникова І. Л. - Підходи до визначення сутності й величини інтелектуального капіталу залізничного транспорту (2010)
Поколодна О. В. - Необхідність реформування ПДВ в Україні, Макаренко Т. В. (2010)
Прохорова Ю. В. - Аналіз діяльності банків на фондовому ринку України, Дробілко Е. К. (2010)
Соколова Л. В. - Теоретические подходы к исследованию конъюнктуры рынка недвижимости, Савченко Н. С. (2010)
Соколова Л. В. - Анализ методов оценки объектов недвижимости, Герасимчук Ю. В. (2010)
Чередниченко О. Ю. - Обґрунтування заходів щодо протидії терористичним проявам в транспортній галузі (2010)
Юрченко Ю. М. - Витрати на транспорт і розміщення виробництва (2010)
Авакян Н. В. - Система показників оцінки організаційної культури підприємств машинобудівної галузі (на прикладі Харківської області) (2010)
Божанова О. В. - Економічний потенціал та потенціал економічного розвитку підприємства відмінності та особливості (2010)
Білокомірова Я. М. - Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності (2010)
Бутенко О. П. - Адаптпція системи Нортона – Каплана для оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій машинобудівних підприємств на прикладі ВАТ "ХарП", Барабанов І. В., Іванова Г. Ю. (2010)
Воловельськая И. В. - Основные типы и характеристика негативного воздействия на экономическую безопасность предприятия (2010)
Єфименко Т. І. - Методологічні результати дослідження контролінгу, як позафункціонального інструменту, в системі управління підприємствами залізничної галузі, Підопригора І. В. (2010)
Єфименко Т. І. - Дослідження методів оцінки людського капіталу та обґрунтування шляхів їх застосування на підприємствах залізничного транспорту, Пєтухова Т. О. (2010)
Зайцева І. Ю. - Інституційні засади будування системи корпоративних відносин в Україні і напрямки її удосконалювання (2010)
Кондратюк М. В. - Визначення сучасної форми інтеграції підприємств залізничного транспорту України (2010)
Мельникова К. І. - Розробка заходів щодо покращення фінансово-економічного стану будівельного підприємства в умовах кризи, Мельникова А. В. (2010)
Меренкова Л. О. - Сучасні підходи щодо визначення сутності фінансових ресурсів підприємства в ринковій економіці (2010)
Писарчук О. В. - Вдосконалення методичних підходів до автоматизації обліку з урахуванням специфіки підприємства, Уварова В. С. (2010)
Погосова М. Ю. - Методичний підхід до визначення резерву запасу міцності щодо збереження поточного рівня фінансової безпеки підприємства (2010)
Полозова Т. В. - Оцінка рівня економічної безпеки підприємства: проблемні аспекти, Журавель М. Ю. (2010)
Попова Н. В. - Розробка стратегії розвитку підприємства, Бєлєвцова Н. М. (2010)
Прохорова В. В. - Управління стійким розвитком підприємства як основа трансформаційних процесів (2010)
Синікова О. М. - Система показників оцінки організаційно-технічного рівня підприємств залізничного транспорту (2010)
Українська Л. О. - Методичні засади оцінки стратегічних конкурентних позицій при формуванні конкурентоспроможності підприємства, Рябик Г. Є. (2010)
Чала О. В. - Інтегрований процес управління якістю промислової продукції (2010)
Чебанова Н. В. - Ефективне управління економічною діяльністю підприємств залізничного транспорту та його вплив на конкурентоспроможність галузі (2010)
Чередниченко О. Ю. - Організаційно-правові особливості стану комерційної (конфеденційної) таємниці на підприємствах та установах "Укрзалізниці" (2010)
Шифріна Н. І. - Стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України (2010)
Диколенко О. Г. - Врахування фактору ризику при реалізації інвестиційних проектів на залізничному транспорті (2010)
Зубенко В. О. - Визначення пріоритетності інвестування рухомого складу (2010)
Яковенко В. Г. - Напрямки активізації інноваційно-інвестиційної діяльності залізничного транспорту України (2010)
Ворона О. В. - Соціальна відповідальність як сучасна концепція бізнесу (2010)
Чупир О. М. - Дослідження системи управління соціальними процесами на підприємстві та стратегії управління соціальним розвитком його колективу (2010)
Гусаров О. О. - Впровадження організаційних структур управління з маркетинговою орієнтацією на підприємствах галузей важкої промисловості України, Антипцева О. Ю. (2010)
Гончаренко Н. Г. - Організація управління логістичними ланцюгами створення вартості в механізмі розвитку інтегрованих корпоративних структур, Науменко М. О. (2010)
Сичова О. Є. - Дослідження підходів до визначення та здійснення маркетингового аудиту на підприємстві, Гур’янов А. Б., Корнієнко А. І. (2010)
Компанієць В. В. - Формування інтелектуальної моделі духовно-морального управління керівників залізничного транспорту (2010)
Мащенко Н. Є. - Інформаційний потенціал ВНЗ у складі інформаційного суспільства (2010)
Вихідні дані (2009)
Бабелюк О. А. - Принцип ігрової поетики: амбівалентна гра чи гра амбівалентності? (2017)
Білецька О. В. - Графічна форма постмодерністського мультимодального художнього тексту крізь призму графосеміотики (2017)
Залужна М. В. - Мовні засоби актуалізації невизначеності в художніх текстах британських постмодерністів (2017)
Іванченко М. Ю. - Метафорична актуалізація негативних емоцій у художньому дискурсі (2017)
Козяревич-Зозуля Л. В. - Фасцинативний простір сучасної англомовної рекламної комунікації (2017)
Лут К. А. - Вплив прагматичних чинників на переклад рекламних текстів автомобільної тематики, Попова О. І. (2017)
Марчишина А. А. - Квір-і транс-ідентичність: вербалізація плюралізованої тендерної дуальності в постмодерністському художньому тексті (2017)
Мелько Х. Б. - Особливості перекладу термінології моди в англійській мові (на матеріалі романів Софі Кінсели) (2017)
Mykhaylenko V. V. - Sight translation: training algorithm (2017)
Пальчевська О. С. - Фразеологізми української мови з просторовим компонентом семантики (спроба лінгвокультурного аналізу) (2017)
Петлюченко Н. В. - Просодичні та кінетичні параметри мовлення харизматичного політичного лідера (2017)
Підгорна А. Б. - Мовна актуалізація невербальних засобів прояву емоцій персонажів (на матеріалі роману Дж. Остін "Sense and Sensibility") (2017)
Приходько Г. І. - Оцінні мовленнєві акти в типології мовленнєвих актів (2017)
Приходько І. В. - Метафорична вербалізація образу Держави в англомовній канадській поезії XVIII-XXI століття (2017)
Томчаковская Ю. О. - Вербализация концепта charmer/чарівна людина в английской и украинской лингвокультурах (2017)
Хацер Г. О. - Особливості перекладу термінін-словосполучень та складних термінів (на прикладі текстів банківських звітів) (2017)
Кафедра технічного перекладу (2017)
Англо-український словник пожежно-технічних термінів - Понад 20 000 термінів і термінологічних сполучень / Шуневич Б., Вовчаста Н., Дробіт І., Коваль М., Рак Н., Чалий Д.; За ред. Шуневича Б., Коваля М. - Львів: ЛДУБЖД 2015. - 354 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Artiukhova A. A. - Das rhetortsche Grundmuster der jurtsttschen Kommunikation (2017)
Бурківська А. - Специфіка аспектуальних значень нероздільних фразових дієслів, Лопатюк Н. (2017)
Демидяк І. Р. - Генеза інтерпретацій поняття "інтердискурс" (2017)
Домброван Т. И. - Валентность в системе грамматических категорий английского глагола (2017)
Дубінська А. В. - Мовленнєва поведінка персонажів чоловіків та жінок в англомовній прозі XXI століття (2017)
Єгорова Ю. О. - Міждисциплінарний підхід до вивчення феномена кризи (2017)
Залужна М. В. - Лінгвальна реалізація принципу невизначеності в британських постмодерних художніх текстах (2017)
Лут К. А. - Особливості реалізації прагматичних стратегій в англомовному дидактичному дискурсі (2017)
Маланюк М. С. - Концепт тілесності у лінгвокульторологічній парадигмі (2017)
Петлюченко Н. В. - Вербализация концепта "харизма" в немецкой и украинской лингвокультурах (2017)
Приходько Г. І. - Оцінка як об'єкт лінгвістики: когнітивно-комунікативний аспект дослідження (2017)
Скрябіна В. Б. - Ігрові стратегії перекладу (2017)
Тищенко О. В. - Метафорика та фраземіка елементів матеріальної культури як прояв побутоцентризму (на матеріалі польської та інших слов'янських мов) (2017)
Томчаковская Ю. О. - Актуализация лингвокультурного концепта charm/чарівність в английском и украинском языках (контрастивный аспект) (2017)
Хацер Г. О. - Особливості морфологічних способів терміноутворення (на прикладі англомовної банківської термінології) (2017)
Чернякова В. А. - Женский политический дискурс: просодические и кинетические особенности (2017)
Шуневич Б. І. - "Англійсько-український словник термінів дистанційного навчання": етапи укладання та шляхи поповнення (2017)
Кафедра технічного перекладу (2017)
Англо-український словник пожежно-технічних термінів - Понад 20 000 термінів і термінологічних сполучень / Шуневич Б., Вовчаста Н., Дробіт І., Коваль М., Рак Н. Чалий Д.; За ред. Шуневича Б., Коваля М. - Львів: ЛДУБЖД 2015. - 354 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Худоярова О. С. - Cумісна переробка фосфатів і сульфатів газовідновним методом з одержанням сульфідів фосфору (2018)
Клименко Є. В. - Застосування програмного комплексу ЛІРА для дослідження роботи пошкоджених кам'яних конструкцій, Черенева О. С., Гриньова І. І., Дедескул В. І. (2018)
Муха А. А. - К вопросу о живучести систем противоаварийной автоматики на гидроэлектрических станциях (2018)
Нестеренко А. О. - Імітаційне моделювання виробничого процесу складання, Вислоух С. П. (2018)
Шаповаленко О. І. - Дослідження фізико-хімічних показників створених кормових сумішей для екструдування, Кожевнікова Мар. І., Кожевнікова М. І. (2018)
Мезенцева І. В. - Характеристика Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" (2018)
Бугаевский К. А. - Менструальный цикл, половой диморфизм и их изменения у юных теннисисток, Олейник Е. А. (2018)
Шостак Л. Г. - Мікро– та макроелементний склад основних органів фікусу Бенджаміна, Пальчик К. О. (2018)
Павленко С. О. - Огляд нормативно-правової бази, що регламентує порядок застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань, Рижонок Є. М. (2018)
Санакоєва Н. Д. - Нейротехнології у рекламній індустрії: історико-прикладні аспекти, Кущ С. Г. (2018)
Фомиця О. Л. - Висловлювання "від першої особи" як різновид звукового маніпулювання (2018)
Авер’янова Н. М. - Зарубіжне українство у відстоюванні національних інтересів України (2018)
Бурий А. Р. - Кінематографічні інтерпретації проблеми суспільного буття. Частина ІІ (2018)
Пархоменко Н. В. - Міграційні процеси як філософська проблема: теоретико-методологічні основи дослідження (2018)
Грудевич Т. В. - Дорожні скрині, валізи та інші засоби перевезення дорожнього багажу ХІХ – середини ХХ століття у фондовому зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав", Шкіра Л. М. (2018)
Кряжев П. В. - Інсталяція генерал-губернаторства Баії в колоніальній Бразилії (2018)
Куцаєва Т. О. - Історія колекції раритетів єврейської громади України 19 – 1-ї трет. 20 ст. у Національному музеї історії України (2018)
Лук’яненко О. В. - Студентка-освітянка у Червоній армії часів німецько-радянської війни (2018)
Остапенко В. О. - Покровительство гетьмана Б. Хмельницького православній церкві як елемент державної політики (2018)
Вербицька Л. Ф. - Психопрофілактика кризових станів юнацької молоді, Скуловатова О. В. (2018)
Зошій І. В. - Формування професійної компетентності майбутніх юристів (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество Жана Оноре Домье – графика, живописца и скульптора (1808-1879 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество В. Д. Орловского – представителя плеяды мастеров русской национальной школы пейзажной живописи (1842-1914 гг.) (2018)
Цюпа Н. П. - Вплив музичного світогляду ХХ століття на роботу вокалістів (2018)
Lucenko W. І. - O integracji teoretycznych i praktycznych aspektow badania socjalno-psychologicznej adaptacji studentow-cudzoziemcow, Lucenko O. W. (2018)
Вінтюк Ю. В. - Дослідження емоцій у навчальній роботі зі студентами-психологами (2018)
Власова С. А. - Вокально-ансамблеві навички у системі художньо-інтерпретаційної діяльності колективу (2018)
Григорчук Т. В. - Структура компетенцій фахівців з маркетингу суб'єктів соціокультурної сфери (2018)
Дорошенко О. В. - Генеза або ретроспектива питання формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників (2018)
Дьоміна О. М. - Розвиток творчих здібностей учнів в позаурочний час за допомогою сервісів WEB 2.0 (2018)
Журавська Н. С. - Сучасний стан та перспективи державного управління в Україні, Діхтяренко Л. В., Шкіринець А. Ю. (2018)
Ковальчук В. І. - Впровадження інноваційних технологій навчання у процесі професійної підготовки студентів закладів вищої освіти, Щербак А. В. (2018)
Ковальчук В. І. - Деякі аспекти стратегічного управління розвитком закладу вищої освіти, Данькевич В. О. (2018)
Корницька І. А. - Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів засобами навчальних онлайн-сервісів (2018)
Кученьов Д. В. - Виконавська майстерність баяніста у контексті актуалізації народного мистецтва, Лівак В. А. (2018)
Латко В. Б. - Мідні духові інструменти в українському музичному просторі (2018)
Левченко А. В. - Методологічні аспекти виховання артиста хору (2018)
Леонтієва С. Л. - Вокально-фортепіанний ансамбль в дискурсі творчої діяльності концертмейстера та вокаліста (2018)
Мельник І. М. - Аспекти професійного становлення майбутнього педагога (2018)
Новик І. М. - Book trailer як засіб формування читацьких інтересів молодших школярів, Сащук Т. В. (2018)
Овчаренко З. П. - Інформаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення англійської мови (2018)
Паламар С. П. - Світове мистецтво в житті і творчості Тараса Шевченка (2018)
Піонтковський-Вихватень Б. О. - Історичний аналіз психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей в загальноосвітніх навчальних закладах України ХХ ст. (2018)
Сосюра М. О. - Інтерактивні методи соціально-педагогічної роботи з підлітками групи-ризику в контексті профілактики соціально-небезпечних хвороб (2018)
Цюпа Н. П. - Методичні аспекти роботи над вокальним диханням (за методикою І. Прянішникова) (2018)
Черкашин О. В. - Формування у молодших школярів знань про пожежогасіння: сучасний стан проблеми (2018)
Шпитальова О. В. - Арт-технології у формуванні творчої особистості студента засобами народного декоративно-прикладного мистецтва (2018)
Юлдашева І. О. - Специфіка та методологічні нюанси діяльності піаніста-концертмейстера, Зорін В. В. (2018)
Грабовська Н. А. - Тема свободи та сваволі у романі Енн Бронте "Незнайомка з Вайлдфелл-Холлу" (2018)
Губа Л. В. - Художній концепт як репрезентант поетичної мовної свідомості (2018)
Зубачова І. С. - Історія становлення Верховного Суду України (2018)
Новиков О. В. - До проблем історичних передумов утворення СРСР, Андрійцьо А. М. (2018)
Стельмах М. В. - Визначення підходу до тлумачення "інших тяжких наслідків", передбачених ст. 236 Кримінального кодексу України, Крайник Г. С. (2018)
Чудік Т. В. - Особливості поділу майна подружжя (2018)
Богданюк О. В. - Льонарство України: сучасний стан галузі та перспективи розвитку, Гайдученко Т. М. (2018)
Войнича Л. Й. - Функція Кобба-Дуґласа як інструмент управління трудовими ресурсами сільських територій (2018)
Гатаулліна Е. І. - Ефективність бюджетних видатків як інструмент підвищення результативності функціонування системи державних фінансів (2018)
Дєєва Н. Е. - Механізми залучення інвестицій емітентами цінних паперів в умовах розвитку цифрової економіки України, Делейчук В. В. (2018)
Матвєєв В. В. - Дослідження депозитного портфелю як інструменту ресурсної політики банку, Гайдаржийська О. М., Василенко В. В. (2018)
Мельник Т. Г. - Особливості обліку власного капіталу в акціонерних товариствах, Димніч В. В. (2018)
Мельник Т. Г. - Організація бухгалтерського обліку та контролю власного капіталу, Димніч В. В. (2018)
Михайлик Н. І. - Пріоритетні об’єкти логістичного менеджменту (2018)
Москальов А. А. - Криптовалюта на сучасній економічній арені та перспективи розвитку Bitcoin, Ethereum, Ripple, Попова Е. М. (2018)
Попович Д. В. - Проблемні аспекти фінансового забезпечення малого підприємництва в Україні, Блискун О. З. (2018)
Світлична В. Ю. - Сутність та питання реалізації грошово-кредитної політики у сучасних умовах (2018)
Сич О. А. - Вдосконалення управління дебіторською заборгованістю, Дзюба Н. П. (2018)
Сподар К. В. - Формування логістичної схеми організації та продажу продуктів переробки айви японської, Карбівнича Т. В., Василець К. К., Казанцева С. С. (2018)
Стрєльніков Р. М. - Виторг від реалізації готової продукції як джерело капітальних інвестицій промислового підприємства, Філатова Ю. Д. (2018)
Тарасова К. И. - Особенности HR-менеджмента для цифрового мира: тенденции и перспективы (2018)
Терлецька Ю. О. - Використання інноваційних технологій у процесі удосконалення якості продукції на підприємстві (2018)
Фурдак М. М. - Визначення стратегічних орієнтирів розвитку виноградарства і виноробства України в умовах інтеграції до світового ринку (2018)
Шестакова П. Ю. - Аграрний ринок України в умовах євроінтеграції, Ожелевська Т. С. (2018)
Войцехівська Н. - Провокативні питання в конфліктному діалогічному дискурсі (2017)
Грицевич Ю. - Назви хвороб у західнополіських фольклорних текстах (2017)
Дорошина Л. - Архетипи світоустрою в загальнолюдській свідомості (2017)
Заєць В. - Словотвірна парадигма в романі Ю. Яновського "Вершники" (2017)
Кoпєйцeвa Л. - Eлeмeнти нeстaндaртнoстi нa урoкaх укрaїнськoї лiтeрaтури як зaсoби рoзвитку пiзнaвaльнoгo iнтeрeсу учнiв стaрших клaсiв, Мaкoвськa A. (2017)
Намачинська Г. - Типи українізмів у художніх текстах М. Гоголя "Тарас Бульба" та "Ніч перед різдвом" (2017)
Петрина Х. - Семантична класифікація алюзій в українській мові (на матеріалі текстів українського модерного художнього дискурсу) (2017)
Погребняк І. - Інтимно-особистісні коди епістолярію інтелігенції кінця XIX–XX століть (2017)
Романченко А. - Структура мовної особистості: критерії, ієрархія, одиниці (2017)
Соколовська О. - Особливості функціонування тривалентних дієслівних предикатівіз семантикою "давання" в українській мові (2017)
Шевченко Л. - Вербалізація концептів нового завіту засобами морфологічної деривації (2017)
Євтушенко С. - Феномен глобалізації та літературний процес (2017)
Лефтерова О. - Наскрізний образ поем Вергілія в контексті tria genera dicendi (2017)
Pindosova T. - Genre peculiarities of English intellectual detective (case study of D. Brown’s fictions) (2017)
Смольницька О. - Міфологічний аналіз вибраних епітафій заходу і сходу XVI – XVIII ст (2017)
Брона О. - Когнітивний та лінгвістичний виміри англомовних геологічних терміноконцептів (2017)
Vysotska H. - Defining the environmental factors with regard to the analyses of question and answer dialogue as a functional-adaptive system, Rude А. (2017)
Garmash S. - Sharing experience in the framework of the project "English for universities” (objectives and outcomes of training), Sadkovska V. (2017)
Дерябіна А. - Сталі та варіативні терміносполуки у фаховій мові юриспруденції (2017)
Заболотна О. - Експресивність поетичного синтаксису поезії сильвії плат (2017)
Калініченко О. - Мультимодальність художньої прози британського модернізму (на матеріалі роману С. Беккета "Watt”) (2017)
Лут К. - Жанрово-стильові особливості митної документації англійською мовою (2017)
Мельник О. - Ґендерні особливості висловлень комуніканта-егоїста (2017)
Павлюк Х. - Символічне наповнення концепту "fear" у романі-антиутопії Вероніки Рот "Divergent" (2017)
Палєй Т. - Алюзія як різновид інтертекстуальності (на матеріалі фразеологічних одиниць в англомовній художній літературі) (2017)
П’єцух О. - Оцінний компонент політичного дискурсу парламентських дебатіву Сполученому Королівстві (2017)
Станіслав О. - Динаміка синтаксичної сепаратизації у структурі французького сюрреалістичного тексту: лігвокультурологічний погляд (2017)
Стуліна Є. - Неологія як засіб вираження еволюції і розвитку мови, Тимощук М. (2017)
Удилова Т. - Употребление антропонимов в составе компаративных фразеологических единиц (2017)
Школьна Н. - Термінологічна насиченість німецьких фахових текстів промислової автоматизації (2017)
Солецький О. - Емблематична традиція і метод карла Ґустава Юнґа (2017)
Фока М. - Дхвані як джерело художньої енергії твору (2017)
Шмега К. - Дослідження маскулінності у літературознавстві: історія, термінологія, проблематика (2017)
Белла М. - К вопросу организации электронного гипертекста (2017)
Гайденко Ю. - Структурний компонент лексичного значення слова та його зв’язок із прагматичним (2017)
Крапива Ю. - Своєрідність білінгвальної комунікації, Гоф Є. (2017)
Лещенко А. - Аффективные структуры нарратива: лингвокогнитивный аспект (2017)
Кулина О. - Заповіт: значення та етимологія терміна в англійській та українській мовах (2017)
Романюк Н. - Тематичні групи клішованих одиниць англійської та української мов (2017)
Солюк Л. - Логіко-семантичні функції предикатора у структурі речення (на матеріалі української та німецької мов) (2017)
Яницька О. - Лексикографічна репрезентація лінгвокультурного концепту віра в англійській, українській та французькій мовах (на основі аналізу словникових дефініцій) (2017)
Москаленко О. - Визначення та класифікація перекладацьких трансформацій у процесі перекладу (2017)
Kraievska O. - Peculiarities of intercultural communication from the viewpoint of cognitive linguistics (2017)
Шестель О. - Особливості формування міжкультурної комунікації фахівців галузі туризму в процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2017)
Ожоган В. - Рецензія на монографію О. В. Гурко "Категорія ствердження та її вираження в українській літературній мові" (2017)
Сатохіна Н. І. - "Проблема вагонетки" і сучасні теорії справедливості, Улашкевич Л. А. (2018)
Шпачинский И. Л. - Крионика. Этические аспекты криоконсервации и витрификации человека, Сафарова Е. Ю. (2018)
Махінла Ю. Б. - Ліберальна течія в українській суспільній думці та у новітньому державотворчому процесі (2018)
Орехівський В. Д. - Особливості державної політики щодо розвитку наукових основ органічного землеробства в Україні на початку ХХІ століття (2018)
Soloviova A. B. - L'histoire de l'origine et du developpement de la Banque de France au XIX siecle (2018)
Федорова І. В. - Розвиток аграрної освіти півдня України на початку ХХ століття: до 100-ліття заснування Одеського державного аграрного університету (2018)
Черняєв О. С. - Заходи щодо забезпечення режиму Антарктики (2018)
Бєлкіна Є. В. - Формати інтеграції косметичних продуктів на канали beauty-блогерів на платформі YouTube (2018)
Демчина Л. І. - Синергетичний підхід в умовах реформування бібліотечно-інформаційної освіти (2018)
Жукова В. П. - Моделювання бібліотечно-інформаційного сервісу (2018)
Лаба О. В. - Впровадження автоматизованої інформаційної системи в діяльності закладів з підготовки водіїв транспортних засобів: діловодний аспект, Захара І. Я. (2018)
Радута Т. С. - Технології доповненої та віртуальної реальності в digital-медіа (2018)
Седляр Ю. О. - Стратегічне партнерство між Україною і США у сучасних геополітичних реаліях, Кравченко Н. В. (2018)
Грекова Л. Ю. - До питання правового регулювання використання безпілотних літальних апаратів в Україні, Демченко Ю. О. (2018)
Дацків Н. М. - Спадковий договір як підстава виникнення та припинення корпоративних прав (2018)
Котько К. І. - Зловживання корпоративним правом та шляхи вирішення проблеми (2018)
Мельник П. О. - Поняття "організована злочинніст" у історико-правовому вимірі (2018)
Милоненко Ю. В. - Реалізація положень конвенції ООН у сфері публічного адміністрування про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) в Україні (2018)
Никорович Б. Д. - Порівняльно-правовий аналіз інституту необхідної оборони у кримінальному праві України та зарубіжних країн (2018)
Приблуда П. М. - Проблеми реалізації обов'язків громадянина у сфері державного управління (2018)
Сидєльніков О. Д. - Зарубіжний досвід законодавчого регулювання адміністративної відповідальності, Кисилевич О. В. (2018)
Тадика Є. Д. - Щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у разі вчинення їх уповноваженими особами терористичного злочину, Хасія М. В. (2018)
Турук А. О. - Історичний аспект формування інституту комерційної таємниці (2018)
Харіна М. Ю. - Право людини на свободу слова в аспекті журналістської діяльності (2018)
Хіль М. В. - Кроки до покращення роботи прокурора та підвищення довіри населення, Іванцова А .В. (2018)
Чайка В. В. - Соціальна обумовленість криміналізації насильства в родині (2018)
Юрченко С. М. - Особливості захисту авторського права в міжнародному приватному праві, Смоян А. А. (2018)
Vynogradova O. V. - Perspectives of online affiliate marketing for Ukrainian enterprises, Drokina N. I., Darchuk V. H. (2018)
Гальчинський Л. Ю. - Моделювання оцінки витрат профілактичних стратегій для боротьби з поширенням інфекційних захворювань, Пушко А. В. (2018)
Катана А. В. - Стратегічні системи у розвитку бізнесу та забезпеченні конкурентних переваг підприємств, Войцих С. В. (2018)
Кисіль С. С. - Ризики кредитування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2018)
Косташ Т. В . - Формування облікової політики за МСФЗ як стимул ефективного розвитку підприємства (2018)
Ливдар М. В. - Деякі аспекти бюджетної децентралізації в Україні, Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. (2018)
Rogoznaya V. S. - Public debt of Ukraine: analysis of current problems and management strategies (2018)
Стахов О. І. - Аудит руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі (2018)
Стахов О. І. - Організація обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі (2018)
Тараруєв Ю. О. - Аналіз та удосконалення підходів до визначення ставки дисконтування, Волгіна Н. О., Дріль Н. В. (2018)
Шаповал О. А. - Природа процесу прийняття рішення та їх класифікація (2018)
Шульгіна Л. М. - Ефективність міжнародної транспортної логістики як складової логістичної системи, Хажанець В. В. (2018)
Шульгіна Л. М. - Сучасні тенденції розвитку транспортної логістики в Україні, Хажанець В. В. (2018)
Рогачов В. А. - CFD-моделирование теплогидравлических и прочностных характеристик пластинчатого теплообменного аппарата, Баранюк А. В., Проценко П. Ю. (2018)
Дуднік А. С. - Приклади застосування безпровідних сенсорних мереж у якості засобів вимірювання механічних величин (2018)
Панкеєва А. М. - Дослідження принципів формування агломерацій (2018)
Самойлик О. В. - Підвищення ефективності електропостачання невеликих сільськогосподарських підприємств за рахунок застосування відновлюваних джерел енергії, Курбака Г. В. (2018)
Пришедько В. М. - Залежність молочної продуктивності корів голштинської породи від їх лінійного походження, Гуляк А. В. (2018)
Соколовський В. В. - Методологія формування складових емоційно-вольової культури військовослужбовців, Бородін С. В., Самсонов Ю. В. (2018)
Гринчук А. А. - Розвиток координаційних здібностей у студентів-баскетболістів у вищих навчальних закладах, Чехівська Ю. С. (2018)
Мочалов Ю. О. - Оцінка впливу рівня забруднення навколишнього середовища та біогеохімічних дефіцитів фтору та йоду на перебіг карієсу зубів у підлітків Закарпатської області, Майструк П. О., Сабов А. В., Локота О. В. (2018)
Піддубна А. А. - Патогенетичні особливості та диференційований підхід до лікування уражень шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Вівсянник В. В., Яремчук І. І., Кобилянська-Васільєва А. М., Злотар О. В., Фадеєва С. І. (2018)
Кобринчук З. П. - Розвиток емоційного інтелекту підлітків (2018)
Колтунович Т. А. - Особливості емоційного інтелекту у майбутніх вихователів, Поліщук О. М. (2018)
Макаренко С. С. - Соціально-психологічна допомога учасникам бойових дій (2018)
Яновська Т. А. - Особливості формування емоційного інтелекту майбутніх педагогів під впливом інтерактивних методів навчання (2018)
Ященко Г. П. - Специфіка функціонально-структурного поділу соціальних інновацій у комерційних організаціях (2018)
Мельник І. П. - Специфіка діяльності аматорських колективів у контексті українського циркового мистецтва (2018)
Гусарчук Т. В. - Дистанція – два століття: образно-стильові паралелі тріо Артемія Веделя "Покаянія отверзи мі двері" та духовного концерту Ігоря Тилика (2018)
Єсипок В. М. - Бандура з ГУЛАГу (2018)
Єсипок В. М. - Музичні інструменти мандрівних співців в Україні (2018)
Белан В. Ю. - Використання дистанційного навчання у польській вищій освіті та його перспективність для української (2018)
Білан В. А. - Корекційна робота як специфіка професійної діяльності дефектолога, Демченко І. І. (2018)
Вдовенко О. І. - Використання інноваційних методів навчання на уроках в закладах професійно-технічної освіти кулінарного профілю при формуванні практичних умінь учнів, Лопатко Ю. В. (2018)
Гарага А. В. - Аналіз навчально-методичного забезпечення для фахівців сфери туризму у країнах ЄС (2018)
Казачінер О. С. - Тема людей із особливостями психофізичного розвитку в сучасній художній дитячій літературі, Ганіна Н. В. (2018)
Карнаухова А. В. - Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі початкової школи, Самченко І. В. (2018)
Литвиненко О. М. - Фізична культура як засіб формування здорового способу життя студентської молоді у вищому навчальному закладі, Адаменко О. О., Борецька Н. О. (2018)
Мерлянова О. А. - Виховання національної та етнічної толерантності у дитячих аматорських колективах народно-сценічного танцю, Ацехівська О. В. (2018)
Орлова Н. С. - Розвиток навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з проектування одягу (2018)
Плаксін А. А. - Особливості розвитку дидактичної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти МВС України (2018)
Proskurkina Ia. I. - The pre-university preparation programs for international students in Canada (experience of University of Toronto) (2018)
Соловйов В. А. - Гармонійне поєднання складових диригентсько-хорового мистецтва та емоційно-змістовної виразності хореографії (2018)
Цюцюра Л. Г. - Особливості педагогічної етики в навчальних закладах І рівня акредитації (2018)
Шкавро В. В. - Упровадження тестових завдань із мовознавчих дисциплін на освітній платформі Moodle для майбутніх учителів української мови і літератури (2018)
Варданян М. В . - Література для дітей та юнацтва української діаспори ІІ половини ХХ ст. як "література місії": стан та завдання (2018)
Купріянов Є. В. - Л-система електронного словозмінного словника іспанської мови (2018)
Нікольчук І. В. - Злочин і кара у родинно-побутових конфліктах баладної творчості Київщини (2018)
Оскирко О. П. - Номінація вина і пива у говірках Східного Поділля (2018)
Semen H. Ya. - The image of the narrator in Markus Zusak’s novel "The Book Thief", Hladkoskok L. H. (2018)
Смольницька О. О. - Рослинна символіка у ліриці Віри Вовк і вибраній шотландській та ірландській поезії (2018)
Солдатова С. М. - Лінгвістичний статус німецького молодіжного сленгу, Козонак А. В. (2018)
Сотникова В. Є. - Поетична історіософія Володимира Базилевського (2018)
Timofieieva V. S. - Thomas Chatterton. Mediaeval mystification (2018)
Баклан І. М. - Труднощі відтворення модальності в перекладі німецькомовної інформаційно довідкової документації українською мовою (2018)
Барнич І. І. - Поняття "фахова мова" і "термінологія" в німецькій і українській мовах (2018)
Башкирова О. Н. - Архетип дитини в гендерних художніх моделях дійсності сучасної української романістики (2018)
Білічак О. І. - Часопросторова модель художнього світу поезії митця (2018)
Біляніна В. І. - Структурні особливості неологізмів Інтернет-соціолекту у китайській мові (2018)
Бойко І. І. - Основні ознаки та вимоги до терміна галузей косметології та естетичної медицини (2018)
Борисович О. В. - Функції парентези в оглядах серіалів (на матеріалі англомовних онлайн-медіа) (2018)
Брона О. А. - Категоризація англомовних геофізичних терміноконцептів (2018)
Бурдейна О. Р. - Вербальна об’єктивація ключового концепту британської лінгвокультури insularity / острівність (2018)
Глущенко Г. Б. - Сюжетотворча функція екфразису в романах Алі Сміт (2018)
Глущук-Олея Г. І. - Заперечні префікси в іспанській мові (2018)
Гнезділова Я. В. - Метапрагматичний аналіз академічного дискурсу (2018)
Грачова А. В. - Корелятивність взаємозумовлених понять "час" і "темпоральність" у лінгвістичному аспекті їх функціонування (2018)
Грицевич Ю. В. - Фольклорні тексти як діалектографічний матеріал у сучасному українському мовознавстві (2018)
Гусля Л. В. - Паремії з компонентом Monti / Berge/ Гори в італійській, німецькій та українській мовах (2018)
Джигун Л. М. - Генезис й основні етапи розвитку мемуарного жанру у світовій та українській літературі (2018)
Єрмоленко І. І. - Репрезентація міського середовища у детективних творах Даніеля Пеннака (2018)
Єфименко Т. М. - Засоби та способи перекладу граматичної інтерференції у професійно-орієнтованій комунікації (2018)
Задко Т. П. - Переклад арабських фразеологізмів з національно-культурним компонентом (2018)
Іванюк С. М. - "Філософія життя" Ф. Ніцше в оповіданнях "Санаторій" В. С. Моема та "В епідемічному бараці" В. Підмогильного (2018)
Іванченко М. Ю. - Аксіологічні параметри концепту break у сучасній англійській мові (2018)
Івасишин М. Р. - Функціонування дейктичних операторів у візуально-графічному тексті (на матеріалі англійської мови) (2018)
Koval A. V. - Renderig of positive and negative connotation when translating slang, Dorda V. О. (2018)
Козолуп М. С. - Ґенеза поняття "академічна комунікація" як категорії сучасної лінгводидактики (2018)
Коломієць О. М. - Реконструкція образно-стилістичних елементів газетних синоптичних текстів на основі взаємодії словникового та контекстуального значень (на матеріалі англійської, німецької, польської та української мов) (2018)
Крикніцька І. О. - Англомовні фразеологізми з кулінарним компонентом у сфері сучасної етноаксіології (2018)
Круть О. В. - Предикати у структурі мікротексту агресії (2018)
Лабенко О. В. - "Вигнання" хвороби: імперативні конструкції українських, англійських та французьких лікувальних замовлянь (2018)
Лисанець Ю. В. - Медичний наратив як лінгвістична категорія (2018)
Лоскутова Н. М. - Особливості суфіксального термінотворення у кінематографічній терміносистемі французької та української мов (2018)
Лотфі Гаруді Г. С. - Білінгвізм в Україні, його соціолінгвістичні та правові передумови (2018)
Маркелова А. А. - Етнокультурний потенціал символів зоонімічного характеру в поезії Василя Симоненка (2018)
Матушкіна Д. Д. - Локуси міста як складники художнього простору в романі "Свято" Є. Пашковського (2018)
Медвідь Н. С. - Структурні типи антропонімів у документах Павла Полуботка (2018)
Монастирська Х. Р. - Засоби творення комічного в творах української та англійської художньої літератури (алегорійні пропріальні номінації) (2018)
Мосієвич Л. В. - Явище евфемії в англомовній психологічній термінології (2018)
Накашидзе І. С. - Риси неокласицизму в україномовній поезії Канади другої половини ХХ ст. (2018)
Нідзельська Ю. М. - Функціонування аксіологеми єврейської лінгвокультури сім’я в сучасній англійській мові (2018)
Nykytchenko K. P. - Cognitive nature of occasionalisms in postfeminist fiction (2018)
Оскирко О. П. - Номінація міцних алкогольних напоїв у східноподільських говірках (2018)
Пальчевська О. С. - Гуманітарне розмінування в Україні: комунікація, термінологія, словник, Губич П. В. (2018)
Погребняк І. В. - Декодування епістолярію Володимира Леонтовича (2018)
Prihodko A. I. - Cognitive-communicative field of evaluation (2018)
Reminska Yu. Yu. - Theoretical frameworks for the legal terminology (the need of reconceptualization and paradigm shift) (2018)
Романенко Л. В. - У голоду не жіноче обличчя: жіночі образи у творах про Голодомор (2018)
Романченко А. П. - Елітарна мовна особистість: критерії виокремлення (2018)
Савченко З. В. - Художня інтерпретація проблеми втрачених ілюзій у повісті Миколи Хвильового "Санаторійна зона" (2018)
Сандій Л. В. - Словотвірна неономінація в англійській мові сфери економіки (2018)
Семенюк Т. П. - Вербальні та невербальні індикатори персуазивної стратегії аргументування у німецькій комерційній рекламі (2018)
Слюніна О. В. - Концепт вогонь у творчості І. В. Жиленко (2018)
Станіслав О. В. - Динаміка когезії та сепаратизації у синтаксисі постмодерністського художнього тексту (на матеріалі роману М. Уельбека "Елементарні частинки") (2018)
Стовбур Л. М. - Стилістичний потенціал синтаксичних одиниць у романі В. Лиса "Століття Якова", Курлова А. Ю. (2018)
Тарасова А. В. - Відтворення англійських компаративних фразеологізмів в українських перекладах (2018)
Телегіна Н. І. - Стильові особливості новелістики Жана-Поля Сартра, Сем’янів Д. О. (2018)
Тищенко О. В. - Образні засоби вираження протиставлень right/left, straight/crooked в англійській мові: аксіологія і типологія, Тищенко Ю. О. (2018)
Фенюк Л. Д. - Відносна семантична спільність інтерлексем української, французької та англійської мов (2018)
Христіанінова Р. О. - Засоби вираження кондиційної семантики в сучасній англійській мові (2018)
Цепенюк Т. О. - Компаративні фразеологічні одиниці в англо-українському художньому перекладі (2018)
Шванова О. В. - Способи перекладу термінів у сфері виробництва біогазу, Шванов О. М. (2018)
Шихалієва М. А. - Фразеологічні інновації та новотворення (на матеріалі сучасної англійської мови) (2018)
Юмрукуз А. А. - Мовленнєві акти згоди та незгоди в англійськомовному бізнес-дискурсі: функціонально-структурні особливості (2018)
Яковлева І. В. - Протест проти гендерних стереотипів у творчості родини Грінченків (2018)
Бабелюк О. А. - Рецензія на монографію Н. О. Бігунової "Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання" (2018)
Кравченко Н. О. - Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід): монографія / Н. О. Кравченко. – Одеса: 2017. – 408 с. (2018)
Бігунова Н. О. - Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання: монографія / Н. О. Бігунова. – Одеса: КП ОМД, 2017. – 580 с. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до оформлення публікацій (2018)
Варенікова О. - Осип Гермайзе – автор збірника "Шевченко та його доба" (1925) (2017)
Іваночко К. - Акцентуаційні особливості деад’єктивних каузативів дев’ятого структурного класу пізньопраслов’янської баритонованої й окситонованої акцентних парадигм у південно-західних говорах української мови (2017)
Клейменова Т. - Специфіка психологізму повісті "Проти хвиль" Марії Колцуняк (2017)
Князян М. - Своєрідність використання стилістичних засобів для віддзеркалення комічного в оповіданнях Степана Олійника (2017)
Сидоренко Л. - Своєрідність сучасної біографічної драми: наукова рецепція (2017)
Сушко О. - Проблема виокремлення меж фразеологізму в офіційно-діловому контексті (на матеріалі службових документів першої половини ХХ століття), Довгоспинний Я. (2017)
Фока М. - "Тонка мережа другого читання" як творчий принцип Валерія Шевчука (2017)
Богданова О. - "Обыкновенная повесть" о любви (рассказ И.А. Бунина "Темные аллеи") (2017)
Невярович Н. - Темпоральные маркеры жанра современного романа (на материале произведения А.И. Слаповского "Вспять: хроника перевернувшегося времени") (2017)
Оляндэр Л. - Художественно-философский смысл драмы Т. Ружевича "Kartoteka" и способы его воплощения (2017)
Соловцова И. - Перспективы развития зрелищных видов искусства в трагедии В. Шекспира "Гамлет" (2017)
Артеменко І. - Методологічна база та етапи дослідження "братнього" соціолекту американських студентів (2017)
Vovk O. - Emotional manifistation of horror in American horror fiction (2017)
Гайданка Д. - Оказіональні одиниці як актуалізатори комунікативних стратегій у структурно-композиційних частинах драмедії "Секс та місто" (2017)
Герасимів Л. - Способи модифікації ілокутивної сили в комунікативній ситуації звинувачення/виправдання (2017)
Заслужена А. - Характеристика колоратива білий у романі Г.Д. Робертса "Шантарам" (2017)
Каціон І. - Ієрархія когнітивних ознак концепту смерть у турецькій мовній картині світу (2017)
Кашуба М. - Способы речеведения в текстах с перепорученным повествованием от 1-го лица, Розанова Е. (2017)
Клочко С. - Еколінгвістична парадигма у мовознавстві: витоки (2017)
Ковальчук Т. - Однокомпонентные парцелляты следствия как вербализация зоны бифуркации (2017)
Лещенко А. - Актуализация эмотивных триггеров напряженности в криминальных рассказах А. Кристи (2017)
Маріна О. - Сучасний англомовний дигітальний художній дискурс: орієнтири лінгвістичних досліджень (2017)
Олійник Н. - Концепт нестача/scarcity в англомовному економічному дискурсі (2017)
Оршинська Т. - Структурно-семантичні та прагматичні виміри відонімних оказіоналізмів у сучасному медійному дискурсі, Потятиник У. (2017)
П’єцух О. - Тактика похвали та компліменту в політичному дискурсі парламентських дебатів у Сполученому Королівстві (2017)
Strelchenko K. - The nominative space mystery through the iconic lens (a study of modern English fiction) (2017)
Ходаковська Н. - Становлення поетичної норми віршованих текстів у давньоверхньонімецький період (2017)
Хромченко О. - Дескриптивно-когнітивні особливості структури модифікації (2017)
Чеснокова Г. - Власні імена в англомовній художній літературі, Михайловська А. (2017)
Смольницька О. - Мандала як багатозначний архетип у поетичній збірці Віри Вовк "Мандаля" (2017)
Коротєєва В. - Типологічний підхід у світлі компаративних дискусій кінця ХХ – початку ХХІ ст (2017)
Поляренко В. - Національний характер як показник унікальності народу (2017)
Taraba І. - Kommunikationsmodelle von Friedemann Schulz von Thun und marschall B. Rosenberg in der Sprachwissenschaft (2017)
Рустемов О. - Союзные и бессоюзные подчинительные связи в текстах крымских кадиаскерских дефтеров (2017)
Султанова С. - Западно-восточный лексико-терминологический параллелизм в словаре общественных дисциплин в Азербайджане (2017)
Фадєєва О. - Відтворення іронії під час перекладу англомовних газетних заголовків (2017)
Шихалиева Г. - Творчество Джона Мильтона, Фридриха Шиллера, Генриха Гейне и Торквато Тассо в переводах Али Бека Гусейнзаде (2017)
Висоцький А. - Міжнародна наукова конференція "Міф у художній свідомості та культурі ХХ ст." (ІІ Мішуковські читання) (2017)
Дикань В. Л. - Консолідація можливостей промисловості та транспорту в умовах міжнародних транспортних коридорів як шлях призупинення кризових явищ в економіці України, Якименко Н. В. (2010)
Боровик Ю. Т. - Основні проблеми та напрямки енергозбереження в транспортному комплексі України (2010)
Винников В. В. - Речной транспорт Украины как фактор развития Причерноморья и Придунавья в системе международных транспортных коридоров (2010)
Кондратюк М. В. - Формування державного концерну "Залізничні перевезення України" (2010)
Мирошниченко Ю. В. - Визначення критерію доступності транспортних послуг на залізничному транспорті для населення на прикладі Харківської області (2010)
Полякова О. М. - Методологічні основи формування і розвитку мережі регіональних логістичних центрів в Україні (2010)
Александрова О. Ю. - Система індикаторів оцінки економічної безпеки (2010)
Галуза С. Г. - Галузева облікова політика як складова державного управління залізничним транспортом України, Чебанова Н. В. (2010)
Журавльова І. В. - Фінансова безпека економічних систем в умовах економіки знань (2010)
Лук’янова О. М. - Методика оцінки економічної ефективності лізингу рухомого складу залізничного транспорту (2010)
Могилко О. В. - Аналіз перспектив розвитку сонячної енергетики та інших альтернативних джерел енергії Украйни (2010)
Прохорова Ю. В. - Дослідження стану ринку факторингу в Україні, Терновська М. О. (2010)
Сидоренко Ю. В. - Дослідження тенденцій розвитку міського електротранспорту країн СНД (2010)
Стеценко И. О. - Техника "коротких продаж" как инструмент извлечения сверхприбылей после террористических актов, Укис Ю. А. (2010)
Ткач К. І. - Промислова політика у вітчизняному суднобудуванні (2010)
Широкова О. М. - Розвиток аутсорсингових процедур на залізничному транспорті в процесі проведення структурних реформ (2010)
Божанова О. В. - Управління економічним потенціалом підприємств: теоретичний аспект (2010)
Косич М. В. - Функционирование монополий в условиях нестабильности (2010)
Машошина Т. В. - Резервоутворюючі фактори виробництва як інструмент підвищення ефективності діяльності проектних організацій (2010)
Найдьонова М. В. - Виставкова діяльність як засіб підвищення якості збутової діяльності підприємства, Завада А. В. (2010)
Нестеренко О. М. - Шляхи вдосконалення системи професійного розвитку персоналу на підприємстві (2010)
Плугина Ю. А. - Управление развитием как оптимальная модель управления предприятием (2010)
Токмакова І. В. - Дослідження сутності стратегічних альянсів як перспективної форми кооперації вітчизняних підприємств, Сіра В. (2010)
Толстова А. В. - Аналіз та систематизація факторів, що впливають на конкурентоспроможність економічних систем різних рівнів господарювання (2010)
Янченко Н. В. - Обгрунтування необхідності і перспективи впровадження концепції адаптивного управління на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Зубенко В. О. - Удосконалення форм залучення і розповсюдження інновацій на залізничному транспорті (2010)
Калініченко Л. Л. - Кількісна оцінка інноваційного потенціалу підприємств (2010)
Кірдіна О. Г. - Поліієрархічність структури цілей та підсистем інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу (2010)
Мінка В. Ф. - Визначення показника питомої чистої поточної вартості для оцінки ефективності інвестиційних проектів з дискретними у часі грошовими потоками (2010)
Яковенко В. Г. - Розвиток інноваційних процесів на залізничному транспорті України (2010)
Ворона О. В. - Методичні подходи до оцінки рівня соціальної відповідальності (2010)
Наумова О. Е. - Маркетингові дослідження в системі підвищення якості пасажирського сервісу на залізничному транспорті, Головань Л. В. (2010)
Чорнобровка І. В. - Обгрунтування необхідності впровадження системи менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту як фактора підвищення їх конкурентоспроможності, Уткіна Ю. М. (2010)
Ковальчук В. Г. - Оптимизация системы бюджетного регулирования и укрепление доходной базы местных бюджетов (2010)
Янчук М. Б. - Основні напрямки державної політики щодо інтеграції авіаційного сектору України в систему транс’європейських транспортних мереж (2010)
Гончаренко Н. Г. - Обґрунтування системи показників оцінки вартості підготовки фахівців у вищому навчальному закладі, Науменко М. О. (2010)
Компанієць В. В. - Стратегія підвищення якості управління та організаційного розвитку залізничного транспорту України (2010)
Данько М. І. - Розвиток міжнародного співробітництва як найважливіший фактор підвищення ефективності роботи транспортної галузі (2010)
Дикань В. Л. - Трансформація діяльності транспортно-логістичних центрів в умовах міжнародних транспортних коридорів та їх роль в інформаційному забезпеченні інтелектуалізації вітчизняного промислового комплексу (2010)
Винников В. В. - Транспортные коридоры и мультимодальные перевозки как фактор развития транспортной системы Украины, Кузьменко Ю. А. (2010)
Альошинский Є. С. - Раціоналізація технології обробки експортно-імпортного вагонопотоку на крупних технічних станціях та прилеглих дільницях в межах міжнародних транспортних коридорів (2010)
Бутько Т. В. - Логістичний підхід до удосконалення технології роботи прикордонної перевантажувальної станції, Бауліна Г. С. (2010)
Бутько Т. В. - Методологія формування логістичних технологій при перевезеннях вантажів на залізничному транспорті, Ломотько Д. В. (2010)
Голиков А. П. - Трансконтинентальный транспортный путь Китай-Европа: Украина как связывающее звено, Казакова Н. А. (2010)
Дикань Е. В. - Создание региональной интегрированной транспортно-логистические системы в Украине (2010)
Ковальчук В. Г. - Транспорт и государственная антикризисная политика (2010)
Котенко А. М. - Удосконалення технології перевезення універсальних контейнерів в транспортних коридорах України, Шевченко В. І., Шилаєв П. С. (2010)
Котенко А. М. - Удосконалення методів прогнозування обсягів перевезень та використання елементів інфраструктури Укрзалізниці у транспортних коридорах, Кулешов А. В. (2010)
Крихтіна Ю. О. - Основні чинники створення транспортно-логістичної стратегії компанії у сучасній глобальній економіці (2010)
Крячко К. В. - Удосконалення технології роботи вантажниї станцій України в транспортних коридорах (2010)
Кудрицька Н. В. - Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту на основі розвитку логістичного сервісу (2010)
Кузьменко Ю. А. - Глобализационные процессы в системе международных транспортных коридоров (2010)
Ломотько Д. В. - Логістичні підходи до скорочення простоїв вантажних вагонів у залізничних вузлах, Запара Я. В. (2010)
Николаева Л. Л. - Судоходные компании в системе международной интеграции (2010)
Остапчук В. М. - Підвищення надійності засобів кріплення вантажів на відкритому рухомому складі для прямування транспортними коридорами України, Котенко А. М., Тимофєєва Л. А., Морозов В. С., Ленів Я. Г. (2010)
Панкратов В. І. - Формування логістичних технологій в системі підприємств промислового залізничного транспорту на основі інформаційної системи (2010)
Панченко С. В. - Про необхідність формування регіональних транспортно-логістичних комплексів на територии України (2010)
Полякова О. М. - Передумови створення мережі регіональних логістичних розподільчих центрів в Україні (2010)
Радіонов І. В. - Актуальність прийняття участі України у формуванні МТК (2010)
Сотниченко Л. Л. - Механизм и принципы системы транзитных перевозок Украины на базе глобальной логистики, Бажан А. Н. (2010)
Стасюк О. А. - Проблемы развития транспортных коридоров в Украине (2010)
Строгуш І. І. - Критерії до транспортних комунікацій для включення їх до складу МТК (2010)
Толстова А. В. - Інноваційно-технологічний центр розвитку національної мережі МТК, як інструмент забезпечення конкурентоспроможності українських МТК (2010)
Українська Л. О. - Роль державної підтримки у формуванні логістичних систем (2010)
Шинкаренко В. Г. - Актуальность развития транспортной логистики в Украине (2010)
Якименко Н. В. - Альянс підприємств промисловості та транспорту на основі спільної інтелектуалізації діяльності (2010)
Данько М. І. - Удосконалення транспортної системи для підвищення конкурентоспроможності міжнародних перевезень (2010)
Галаєвська Д. В. - Основи оцінки перспектив розвитку контейнерних перевезень в Україні (2010)
Голиков А. П. - Интермодальный путь "Восток-Запад" и место в нем Украины (2010)
Гриценко Н. В. - Доцільність створення на базі Укрзалізниці державного концерну (2010)
Дикань В. В. - Создание мультимодальных транспортных узлов (2010)
Жердєв М. Д. - Конкурентні переваги різних видів транспорту України у превезенні пасажирів, Мирошниченко Ю. В. (2010)
Каличева Н. Є. - Вплив роботи національної транспортної системи на економіку України (2010)
Кібік О. М. - Передумови розвитку портової системи України (2010)
Кондратюк М. В. - Управління державним концерном "Залізничні перевезення України" (2010)
Мезина Л. В. - Задачи управления адекватностью развития транспортного комплекса Украины (2010)
Омельченко Т. Ю. - Свободные экономические зоны в транспортной системе Украины (2010)
Садловська І. П. - Нормативне удосконалення діяльності та розвитку транспортних систем (2010)
Устенко М. О. - Основні напрямки розвитку комбінованих перевезень в Україні (2010)
Ходаківський О. М. - Узагальнення при дослідженні залізничної транспортної системи (2010)
Шелехань Г. І. - Перспективи розвитку міжнародних контейнерних перевезень територією України (2010)
Антонова О. І. - Деякі аспекти організації робочого часу менеджера (2010)
Бугаева Е. В. - Методика двухэтапного решения задачи обоснования оптимального уровня качества продукции по экономическому критерию (2010)
Громова О. В. - Маркетинговий принцип управління залізничними пасажирськими перевезеннями (2010)
Криворучко О. М. - Моделювання процесу мотивації якості організації (2010)
Науменко М. О. - Маркетингові дослідження позабюджетної діяльності внутрішніх військ МВС України (2010)
Наумова О. Е. - Аналіз результатів маркетингового дослідження щодо виявлення потреб пасажирів при користуванні послугами підприємств залізничного транспорту, Головань Л. В. (2010)
Хотеева Н. В. - Управление затратами портовой деятельности (2010)
Александрова Е. Ю. - Воздействие глобализации на обеспечение экономической безопасности Украины (2010)
Астахов В. М. - Підвищення ефективності роботи залізничного транспорту на основі розвитку контрейлерних перевезень (2010)
Бандурко І. С. - Виділення заходів, направлених на підвищення ефективності роботи залізничного транспорту (2010)
Белоус Е. В. - Особенности функционирования современных организаций в условиях глобальной конкуренции (2010)
Бормотова М. В. - Дослідження сутності поняття "система управління інвестеційними проектами" (2010)
Боровик Ю. Т. - Напрямки енергозбереження в транспортному комплексі України (2010)
Борович О. Д. - Повышение капитализации регионов на основе управления макроэкономическими показателями развития транспорта (2010)
Бутько Т. В. - Формування розподіленої системи підтримки прийняття рішень для удосконалення регулювання приміських перевезень, Константінов Д. В. (2010)
Бутько Т. В. - Науковий підхід щодо моделі просування вагонопотоків в умовах "жорстких" ниток графіку, Костиркіна Т. О. (2010)
Бутько Т. В. - Формування моделі узгодження графіку підводу рухомого складу різних видів транспорту до залізничного пасажирського терміналу, Прохорченко А. В., Журба О. О. (2010)
Бутько Т. В. - Удосконалення планування перевізного процесу як основна умова стабілізації графіку руху вантажних поїздів, Соломаха І. В. (2010)
Бутько Т. В. - Формування гнучкої технології організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті, Чеклова Є. В. (2010)
Вовк А. А. - Направления совершенствования отчета о движении финансовых ресурсов железной дороги, Богомах Л. В. (2010)
Ворона О. В. - Сучасні проблеми реалізації соціальної відповідальності залізничного транспорту України (2010)
Герасименко П. В. - Лабораторный практикум по дисциплине "Эконометрика" для студентов Петербургского государственного университета путей сообщения (2010)
Голодницкий А. Г. - Экономико-правовые аспекты развития лоцманского бизнеса в Украине (2010)
Гончаренко Н. Г. - Стимулювання інвестеційної діяльності бюджетними інструментами (2010)
Дейнека О. Г. - Умови максимальної реалізації транзитного потенціалу України, Божок А. Р. (2010)
Дергоусова А. О. - Перспективи розвитку залізничного туризму в Україні (2010)
Єлагін Ю. В. - Реформування залізничної галузі: визначення організаційної структури управління залізничного транспорту України (2010)
Єрьоміна М. О. - До питання забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту за рахунок впровадження швидкісного руху (2010)
Зубенко В. О. - Забезпечення ефективності приміських перевезень залізниць України, Кас П. Ю. (2010)
Каграманян А. О. - Методика плати за забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами залізничного транспорту (2010)
Калініченко Л. Л. - Інноваційні кластери як інструмент підвищення інноваційності економіки (2010)
Кіхтєва Ю. В. - Удосконалення процесу обробки імпортно-експортного вагонопотоку при міждержавних перевезеннях, Обухова А. Л. (2010)
Кірдіна О. Г. - Інтегрований інноваційний процес залізничного транспорту та пріоритетні напрямки інвестиційно-інноваційного розвитку (2010)
Король Д. - Проблеми розвитку національного автотранспортного комплексу в системі Європейського (2010)
Крысько С. Л. - Особенности структуризации предпринимательства на морском транспорте (2010)
Крихтіна Н. М. - Теоретичні підходи щодо формування системи управління господарським ризиком, Журавель К. В. (2010)
Лоза С. П. - Особливості формування інвестиційної стратегії залізниць в умовах фінансово-економічної кризи (2010)
Ломотько Д. В. - Доцільність обслуговування залізничних перевезень загальним парком вантажних вагонів країн СНД, Запара В. М., Кулешов В. В., Ходаківський О. М. (2010)
Маковоз О. В. - Основні аспекти механізму банкрутства в Україні (2010)
Малькевич Н. Д. - Зависимость расходов на передвижение поезда по участку от времени в движении и используемой мощности локомотива, Зеньчук Н. Ф. (2010)
Нескородєва І. І. - Методичний підхід до оптимальної структури власного капіталу з використанням моделі Дюпон, Кіріченко А. В. (2010)
Нескородєва І. І. - Дослідження економічного змісту поняття "місцеві бюджети", Ткач С. М. (2010)
Панченко Н. Г. - Економічна безпека розвитку залізничного транспорту України (2010)
Позднякова Л. О. - Державне регулювання підвищення ефективності функціонування пасажирських перевезень, Котик В. О., Котик В. В. (2010)
Примачов М. Т. - Стратегія формування круїзного судноплавства, Голубкова І. А. (2010)
Саяпін О. С. - Використання інтермодаоьних перевезень для підвищення якості перевізного процесу (2010)
Сидоренко Ю. В. - Стан та песрпективи розвитку міського наземного електротранспорту: досвід України та Росії (2010)
Соболєв В. М. - Динаміка світового економічного простору та міжнародні транспортні коридори, Олійник М. В. (2010)
Таратушка К. В. - Удосконалення роботи сортувальних станцій спеціалізованих для міжнародних вантажоперевезень (2010)
Тимофєєва Т. О. - Методологічне значення системних підходів щодо забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту (2010)
Ткач К. І. - Двополюсна модель промислової політики (2010)
Токмакова І. В. - Державне регулювання господарської діяльності залізниць у сучасних умовах (2010)
Токмакова И. В. - Современные проблемы обеспечения эффективного управления на железнодорожном транспорте Украины, Костюк Ж. С. (2010)
Фомазов В. О. - Використання сучасних технолгій для поліпшення технічного стану рухомого складу залізничного транспорту (2010)
Фролов А. И. - Мировой экономический кризис и экономические интересы, Мозговая О. Т., Стоповая С. М. (2010)
Чебанова Т. Є. - Вплив інфляції та ризику на прийняття рішень інвестиційного характеру в морських торговельних портах (2010)
Челядінова Н. Г. - Передумови реалізації інвестиційної політики залізничного транспорту України (2010)
Чередниченко О. Ю. - Безпека на залізничному транспорті України в сучасних умовах (2010)
Шевченко А. І. - Економічна ефективність реорганізації військових залізничних перевезень в Україні - досвід США (2010)
Широков М. А. - Учет затрачиваемых ресурсов в сфере портовой деятельности (2010)
Широкова О. М. - Аутсорсинг на залізничному транспорті (2010)
Шраменко О. В. - Комплексний підхід щодо реалізації інтеграційної політики на залізничному транспорті, Корінь М.В. (2010)
Шраменко О. В. - Процесний підхід до управління витратами на залізничному транспорті, Яцухно Н.С. (2010)
Ейтутіс Г. Д. - Передумови реформування залізниць України (2010)
Ейтутіс Д. Г. - Методологічні засади до складання товарного балансу залізничного транспорту (2010)
Юрченко Ю. М. - Комплексний підхід до оптимізації транспортних витрат (2010)
Божанова О. В. - Методичні підходи щодо оцінки складових економічного потенціалу промислового підприємства (2010)
Берест М. М. - Взаємозв'язок між моделлю фінансування поточних активів та ефективністю їх використання на підприємстві, Котенко В. С. (2010)
Воркунова О. В. - Формування потенціалу судноплавних компаній, Хаймінова Ю. В. (2010)
Гребенник Н. Г. - Основы оценки эффективности функционирования морского кластера (2010)
Грушевська К. В. - Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия (2010)
Дубровська Є. В. - Комплексний підхід щодо оцінки кредитоспроможності замовників послуг з транспортування вантажів (2010)
Єрмоленко О. А. - Вдосконалення інформаційної системи підприємства, як основа організаційного проектування (2010)
Єфремов О. С. - Організація інноваційного процесу на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Зайцева І. Ю. - Дослідження організаційної структури компанії-агресора у рамках проекту з недружнього поглинання (2010)
Зубенко В. О. - Диффузионность инноваций на предприятиях железнодорожного транспорта (2010)
Лазебник Ю. О. - Вплив податкової складової на діяльність підприємств транспорту в Україні (2010)
Лисьонкова Н. М. - Підвищення надійності та ефективності системи бюджетування на основі автоматизації процесів (2010)
Масалигіна В. В. - Удосконалення оцінки фінансово-господарської діяльності компанії на основі управління її вартістю (2010)
Матвієнко М. В. - Амортизаційна політика в стратегічному управлінні морським торговельним портом (2010)
Мельник В. О. - Проблеми підвищення економічної ефективності роботи підприємств залізничного транспорту (2010)
Наконечний Ю. В. - Проблеми мотивації розвитку трудових ресурсів підприємств портової діяльності (2010)
Нескордєва І. І. - Управління прибутком підприємства за допомогою моделі Дюпон, Аккерман О. С. (2010)
Пащенко Ю. Е. - Система сбалансированных показателей в оценке эффективности бизнеса (2010)
Плугина Ю. А. - Роль управления развитием предприятий железнодорожного транспорта (2010)
Прохорова В. В. - Контролінг як об'єктивна необхідність удосконалення та систематизації процесу управління підприємством (2010)
Саленко О. В. - Фінансово-економічний потенціал як складова фінансового стану підприємства (2010)
Саленко О. В. - Антикризове управління підприємством, Канцедал Д. С. (2010)
Токмакова І. В. - Інноваційні процеси підприємств у складі стратегічних альянсів, Сіра В. (2010)
Уткина Ю. Н. - Обоснование необходимости внедрения системы менеджмента качества на предприятии (2010)
Шкодіна Л. Г. - Балансовий метод та його використання для підтримки динаміної рівноваги економічної системи, Чирва О. А. (2010)
Юсупова Т. М. - Совершенствование системы финансового планирования на предприятии (2010)
Янченко Н. В. - Обгрунтування необхідності і перспективи впровадження концепції адаптивного управління на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Булига О. М. - Людський капітал як основа економічного успіху (2010)
Власенко О. С. - Человеческий капитал: новій взгляд (2010)
Гайворонська Т. М. - Щодо правового забезпечення екологічної безпеки залізничного транспорту (2010)
Єфіменко Т. І. - Розвиток концепції цінностно-орієнтованому управління і соціально-етична поведінка в бізнесі (2010)
Жаворонкова Г. В. - Взаємозв'язок культури організації та соціальної відповідальності у бізнесі, Дяченко Т. О. (2010)
Компанієць В. В. - Щодо розробки кодексів ділової етики та корпоративної соціальної відповідальності українських залізниць (2010)
Компанієць В. В. - Застосування моделі досконалої організації у поліпшенні якості управління на залізничному транспорті, Павлович Ю. Л. (2010)
Назаренко І. Л. - Людський капітал залізничного транспорту (2010)
Тарлыков В. А. - Оценивание учебных достижений студентов при компетентностном подходе (2010)
Титул, зміст (2018)
Хіміч О. М. - Про розробку паралельних алгоритмів для новітніх процесів Intel Xeon Phi, Попов О. В., Чистяков О. В. (2018)
Раппопорт И. С. - К решению задачи преследования с интегральными ограничениями на управления (2018)
Березовский О. А. - Симметричная задача о компленетарных собственных числах, Бардадым Т. А. (2018)
Кирилюк В. С. - Меры риска для многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности (2018)
Рясна І. І. - Проблеми формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах (2018)
Донець Г. П. - Оптимальний пошук двох активних куль на множині n = 127, Білецький В. І., Ненахов Е. І. (2018)
Лиховид А. П. - Результаты тестирования двух реализаций R-алгоритма, Ивличев А. В. (2018)
Семенова Н. В. - Оптимізація розподілу зовнішніх ресурсів між двома конкуруючими двопродуктовими еволюційними системами, Гром Н. В. (2018)
Доценко С. И. - Об оптимальном порядке групп в задаче секретаря с групповым просмотром (2018)
Аралова Н. И. - Уравнения динамики инертных газов для оптимизации принятия решений при обеспечении безопасной декомпрессии акванавтов, Машкин В. И. (2018)
Петренюк В. І. - Верхня межа орієнтованого роду склейки простих графів, Петренюк Д. А., Шулінок І. Е. (2018)
Бойко В. В. - Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive hedging’’, Кузьменко В. Н. (2018)
Сидорук В. А. - Один ітераційний метод розв’язування СЛАР з розрідженими симетричними матрицями (2018)
Семчик Т. А. - Механізми взаємодії математичної моделі імунного відклику з моделями дихання, кровообігу та теплообміну (2018)
Горбачук В. М. - Моделювання взаємозв’язків на світовому ринку продовольства, Шулінок Г. О., Сулейманов С. -Б. (2018)
Гуляницький Л. Ф. - Формалізація та розв’язування одного типу задач маршрутизації БПЛА, Рибальченко О. В. (2018)
Стецюк П. И. - Метод эллипсоидов для нахождения решения переопределенной СЛАУ, Стовба В. А., Жмуд А. А. (2018)
Ненахов Э. И. - Об одном методе решения задачи выпуклого программирования (2018)
Годонога А. Ф. - Некоторые модели принятия решений в условиях неопределенности, Голбан Л. Л., Чумаков Б. М. (2018)
Донець Г. П. - Метод оптимізації лінійної функції на перестановках, Нагірна А. М. (2018)
Журбенко Н. Г. - Регуляризация матрицы преобразования R-алгоритма, Лиховид А. П. (2018)
Семенова Н. В. - Адитивний алгоритм розв’язання векторних задач лінійної оптимізації з булевими змінними, Чайка Д. О. (2018)
Горішна Г. - Генетична спорідненість української лірики руху опору: літературознавчий аспект (2017)
Данчишин Н. - Поезія Ігоря Калинця, Романа Кудлика та Григорія Чубая у вимірі екзистенціалізму (2017)
Дорошенко М. - Синтаксичні функції часток у сучасній українській мові (2017)
Єловська Ю. - Актуалізація табу, пов’язаних із фізіологією людини, в українській мовленнєвій практиці (2017)
Загороднюк В. - Образ Дарини Гащинської в контексті державотворчої ідеї в романі Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" (2017)
Карабович Т. - Наукові зацікавлення професора Асі Гумецької творчістю співорганізатора Нью-Йоркської групи Богдана Бойчука (2017)
Коновалова М. - Україна і жінка в художньому просторі драми Л. Коваленко "Домаха", Грачова Т. (2017)
Лопушан Т. - Особливості розкриття ролі і місця українського селянства в соціальній ієрархії Австро-Угорщини в прозовому доробку Івана Франка, Яроменко Ю. (2017)
Макович Х. - Дієслівні форми теперішнього часу в українських карпатських говірках XVI – XVII ст. (на матеріалі учительних євангелій) (2017)
Романенко Л. - Художня трансформація образу Максима Коломійця в романі А. Кокотюхи "Чорний ліс", Єфремова О. (2017)
Сергєєва Г. - Англомовні термінозапозичення в українській правничій мові: особливості мовної адаптації (2017)
Тендітна Н. - Смертоносність українського існування в романі Є. Пашковського "Вовча зоря" (2017)
Гринченко Н. - Антинигилистическая проза А. Ф. Писемского: жанровый аспект (2017)
Киселев В. - Итальянский католицизм в осмыслении И.В. Киреевского и Д.С. Мережковского: сопоставление (на материале статей И.В. Киреевского и книги Д.С. Мережковского "Франциск Ассизский"), Пушкарева Ю. (2017)
Кобець Н. - Уявлення про українців у медіапросторі Словаччини (2017)
Нев’ярович Н. - Трансформація ціннісно-архетипічного комплексу "Ноїв ковчег" у поетиці антиміфу роману Дж. Барнса "Історія світу в 10 1/2 розділах", Філонцева І. (2017)
Соловцова И. - Шекспировские реминисценции в повести Дж. Олдриджа "Мой брат том" (2017)
Глюдзик Ю. - Особливості функціонування топопоетонімів у "The chronicles of Narnia" К.С. Льюїса (на прикладі інсулопоетонімів) (2017)
Горбачова Н. - Порушення рольових очікувань у спілкуванні керівника та підлеглого: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2017)
Кірковська І. - Неморфологізовані засоби вираження модального значення спонукання як складової частини мікрополя категорії футуральності в сучасній французькій мові (2017)
Крилова Т. - Комунікативні функції окличних речень (на матеріалі творів Роальда Дала), Купцова І. (2017)
Lazebna N. - Adjectives in cognitive grammar, Kuznetsova M. (2017)
Лисичкіна О. - Комунікативні стратегії реалізації мовної особистості жінки-адвоката, Чигрінова Д. (2017)
П’єцух О. - Одяг і зовнішній вигляд як культурний код учасників британських парламентських дебатів (2017)
Філатова О. - Англійські ідіоми з компонентом "одяг" (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського