Безп’ята В. Ф. - Використання міжнародно-правових актів при захисті права на працю (2011)
Беницький О. М. - Адміністративне затримання фізичної особи: особливості видової класифікації, Роговенко С. С. (2011)
Білоус В. В. - Інституційні засади фінансового контролю в системі правового регулювання обігу публічних коштів (2011)
Білоус О. О. - Правове регулювання експортно-імпортних операцій в Україні (2011)
Биков О. М. - Основні проблеми реєстрації релігійних організацій та шляхи їх вирішення (2011)
Бойченко Г. М. - Історичний розвиток інституту визнання особи недієздатною, Шум С. С. (2011)
Бондаренко Н. О. - Історичні аспекти розвитку вчень про права жінок (2011)
Борисова Л. В. - Типові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2011)
Бостан С. К. - Форма правління незалежної Української держави: етапи розвитку, проблеми, перспективи (2011)
Бочкова І. І. - Концепція, ознаки та значення господарського договору за законодавством України (2011)
Бояренко А. Ю. - Способи скоєння незаконного заволодіння транспортними засобами (2011)
Венедіктова І. В. - Цивільно-правові способи захисту охоронюваних законом інтересів (2011)
Веретельник Л. К. - Анализ особенностей регулирования трудовых отношений по проекту Трудового кодекса Украины (2011)
Віхров О. П. - Організаційно-господарські правовідносини у сфері реєстрації та припинення інститутів спільного інвестування, Віхров С. О. (2011)
Воробйов В. В. - Досвід провідних країн світу в управлінні сферою охорони здоров’я (2011)
Гаврилюк О. О. - Особливості застосування принципу гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України (2011)
Галунько В. В. - Професійно-правове тлумачення права (2011)
Гламазда П. В. - Місце та роль інституту прокуратури у процесі українського державотворення 1917–1921 років (2011)
Гловюк І. В. - Функціональна спрямованість діяльності захисника свідка (2011)
Глушкова Д. Г. - Підстави виконання рішень українських судів щодо нерезидентів України (2011)
Глущенко Я. Б. - Сутність та особливості органів виконавчої влади як об’єкта адміністративно-правового регулювання (2011)
Гнєтнєв М. К. - Причетність до злочину у вітчизняному законодавстві: кримінальні кодекси радянської доби (2011)
Гончарук В. В. - Робочий час працівників ОВС як одна з основних умов їх праці (2011)
Горішний О. О. - Співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінально-правового впливу (2011)
Граділь А. О. - Поняття дорожньо-транспортної пригоди : адміністративно-правовий аспект (2011)
Грудницкая С. Н. - Опыт регулирования хозяйственной правосубъектности государственных предприятий в западных странах (2011)
Давиденко С. В. - Питання вдосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному судочинстві України (2011)
Данилов А. П. - Иностранное вмешательство в выборы президента суверенной республики Беларусь в декабре 2010 года, Ховалыг Ж. Н. (2011)
Денисюк С. Ф. - Процес доказування на досудовому слідстві: криміналістичне забезпечення (2011)
Деревянко Б. В. - Щодо застосування концесійних механізмів в авіаційній сфері, Луканін О. В. (2011)
Дмитрієнко І. В. - Ментальні та інші права суб’єктів української правової свідомості та культури, Дмитрієнко Ю. М. (2011)
Дмитрієнко Ю. М. - Становлення і розвиток української правової свідомості: ментальні та ідеологічні права її суб’єктів в аспекті української правової ментальності (2011)
Довгань О. І. - Організація та функціонування системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України: структура, процедури та ресурси (2011)
Духневич А. В. - Удосконалення аграрного законодавства, як складова державної аграрної політики України як члена СОТ (2011)
Євстігнєєв А. С. - Правове регулювання дотримання екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання нафтогазоносних надр в Україні (2011)
Завальна Ж. В. - Щодо питання про види форм договірного регулювання відносин (2011)
Зозуля О. І. - Адміністрація Президента РФ: становлення забезпечення внутрішньополітичної діяльності глави держави (2011)
Іванищук А. А. - Поняття адміністративної відповідальності, яка застосовується суддею (2011)
Іванов С. О. - Доктрина Ultra vires в діяльності юридичних осіб публічного права (2011)
Іванцов В. О. - Щодо визначення об’єкту адміністративних правопорушень в галузі фінансів (2011)
Івашкова Т. О. - Особливості визначення джерел підвищеної небезпеки в органах охорони державного кордону (2011)
Ільницька Ю. М. - Щодо визначення сутнісних ознак суб’єкта владних повноважень (2011)
Кагановська Т. Є. - Організаційно-правові засади проведення атестаційного провадження державних службовців в Україні (2011)
Калашник М. В. - Сучасні виклики системі підготовки кадрів для органів внутрішніх справ в умовах реформування (2011)
Калиновская Л. В. - Зарубежный опыт учетного регулирования финансовой деятельности (2011)
Калінін Р. С. - Класифікаційний розподіл адміністративних процедур виконавчого провадження (2011)
Калініченко О. Ф. - Контрольно-наглядові та правоохоронні органи контролю за реалізацією конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні (2011)
Караченцев І. В. - Процедури адміністративного узгодження позицій платників та податкових органів при вирішенні податкових спорів (2011)
Карякіна О. Ю. - Франчайзинг як правова форма ведення бізнесу (аспект перспективного законодавства) (2011)
Катеринчук І. П. - Актуальні проблеми інформаційного забезпечення правоохоронних органів України (2011)
Кацуба О. В. - Сучасний стан адміністративного законодавства, яке регулює господарську діяльність з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2011)
Кашкаров О. О. - Відмінність одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації від одержання хабара (2011)
Клочков В. О. - Еволюція застосування програмних регуляторів у вітчизняному праві (2011)
Клюєв О. М. - Щодо професіоналізму працівників ОВС України (2011)
Книженко О. О. - Загальна та спеціальна превенції та їх вплив на кримінально-правові санкції (2011)
Ковальчук І. В. - Правове регулювання податкових відносин у рамках Європейського союзу (2011)
Козуб І. Г. - Наслідки визнання фізичної особи – суб’єкта трудового права недієздатною (2011)
Колесник І. В. - Деякі особливості нормативно-правового регулювання постачальницької діяльності на залізничному транспорті (2011)
Колесников Є. Є. - Поняття та особливості адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів (2011)
Коллер Ю. С. - Об’єктивна сторона проступків у сфері безпеки дорожнього руху (2011)
Король М. О. - Адміністративно-правове регулювання системи Державної прикордонної служби України (2011)
Кощій О. В. - Поняття та види адміністративних процесуальних засобів захисту прав та інтересів суб’єктів, які не наділені владними повноваженнями (2011)
Криушенко Л. І. - Роль норм кримінального та цивільного права у частині охорони права на недоторканність житла (2011)
Круглов О. М. - Функції соціального страхування України в умовах подолання негативних наслідків світової фінансової кризи: теоретичний аспект (2011)
Круглова О. О. - Ціна як істотна умова цивільно-правових договорів (2011)
Кудрявцев І. В. - Державні службовці як суб’єкти трудового права та їх членство у профспілках (2011)
Кулешов О. О. - Пріоритети соціально-ціннісних орієнтирів у державному управлінні (2011)
Курись А. С. - Нормативно-правові засади адміністративної діяльності керівника в органах прокуратури України (2011)
Куценко О. В. - Порівняльна характеристика наказного провадження України та інших країн, Коренчук А. Ю. (2011)
Лавріненко О. В. - Сучасні тенденції застосування принципів in favorem та in peius в регулюванні трудових відносин та їхній вияв у процесі кодифікації законодавства України про працю (2011)
Ларченко А. О. - Правове регулювання договорів між акціонерами (на прикладі Російської Федерації) (2011)
Латинін О. А. - Перспективи вдосконалення порядку укладення мирової угоди в процедурі банкрутства (2011)
Левченко К. Б. - Чи є гендерна рівність принципом права в Україні? (2011)
Лисогорова Е. Н. - Личное страхование в Украине в период новой экономической политики (1921–1929 гг.) (2011)
Логоша В. В. - Правова природа представництва прокурором інтересів громадянина та держави в адміністративному суді (2011)
Лоза Ю. Я. - Допустимість висновку експерта в адміністративному судочинстві (2011)
Лосюк Л. В. - Загальні аспекти законодавчого регулювання сертифікації в Україні (2011)
Мазур М. В. - Злочини проти виборчих прав громадян: історико-правовий аспект (2011)
Макаренко В. С. - Щодо поняття примусового припинення права користування земельною ділянкою (2011)
Максименко Н. В. - Ґендерна рівність: проблеми становлення та дотримання (2011)
Малишев Б. В. - Телеологічна природа структури норми права (2011)
Маляр Г. В. - Місце митної служби в системі реалізації національної антикорупційної політики (2011)
Мамочка Р. В. - Окремі питання правового статусу ОВС у сфері забезпечення економічної безпеки (2011)
Манжула А. А. - Особливості провадження по справах про проступки проти громадського порядку (2011)
Марисюк К. Б. - Система майнових покарань у чинному Кримінальному кодексі України могла би бути іншою (до 15-річчя одного з Проектів КК України) (2011)
Маркін В. І. - Ст.180 "Перешкоджання здійсненню релігійного обряду" Кримінального кодексу України: недоліки та шляхи їх усунення (2011)
Мартинова О. М. - Нормативно-правове забезпечення діяльності суддів місцевих загальних судів у провадженні в справах про адміністративні правопорушення (2011)
Марченкова С. О. - Обов’язки прокурора: адміністративно-правові аспекти (2011)
Матвійчук В. К. - Становлення і розвиток системи Особливої частини кримінального законодавства України (2011)
Мещерякова О. В. - Щодо визначення елементів адміністративно-правового статусу учасників операцій ООН з підтримання миру (2011)
Миколенко В. А. - Місце прокуратури у системі влади в Україні (2011)
Михайлова Ю. О. - Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ (2011)
Моргунов О. А. - Поняття та система джерел спортивного права (2011)
Московець В. І. - Поняття "громадськість" у законодавстві та адміністративно-правовій теорії (2011)
Музичук О. М. - Поняття та особливості міжнародного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2011)
Немерцалова С. В. - Збереження біологічного різноманіття морського середовища. Правовий аспект (2011)
Нікітенко О. І. - Попереджувальна діяльність правоохоронних органів та проблеми по забезпеченню внутрішньої безпеки держави (2011)
Оборотов І. Г. - Часові межі існування правових норм (2011)
Олішевський О. В. - Рівні та суб’єкти організації розслідування злочинів (2011)
Орел Ю. В. - Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання (2011)
Орловська Н. А. - Соціальна шкідливість та суспільна небезпека: концептуальні аспекти співвідношення у контексті побудови кримінально-правових санкцій (2011)
Павлюченко Ю. М. - Добросовісність набувача у визнаних недійсними договорах з реалізації арештованого майна (2011)
Панасюк О. Т. - Богдан І. А. Чи може здібність до творчості бути об’єктом правового регулювання? (2011)
Панова І. В. - Тенденції розвитку системи інформаційного права України на сучасному етапі (2011)
Парасюк Н. М. - Суб’єктивна сторона складів злочинів про незаконні дії з документами, бланками, штампами та печатками (ст.ст.357, 358 КК України) (2011)
Паркулаб В. Г. - Категория "обязанности" как исходное начало в регулировании налоговых отношений (2011)
Пахомова А. О. - Адміністративно-правові аспекти науково-дослідної системи АПК (2011)
Перепелиця С. І. - Забезпечення прав та свобод учасників провадження по справах приватного обвинувачення шляхом реалізації диспозитивних і публічних засад кримінального судочинства: теоретичний аспект (2011)
Петреченко С. А. - Подвірне землеволодіння в Україні у XІХ ст. (2011)
Пилипенко Є. О. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за залишення в небезпеці, Назимко Є. С. (2011)
Плугатар Т. А. - Сутність механізму адміністративно-правового регулювання діяльності міліції України (2011)
Покатаєва О. В. - Проблемні питання стягнення акцизного податку за Податковим кодексом України (2011)
Попович І. І. - Засоби захисту банківських документів від підроблення (2011)
Потапчик А. П. - Система органів державного управління торгівельною діяльністю та їх компетенція (2011)
Просолов М. О. - До питання про процесуалізацію перевірок, що здійснюються органами фінансового контролю в сфері підприємницької діяльності (2011)
Процишен М. В. - Невідповідність законопроекту Трудового кодексу України міжнародному досвіду: правовий аналіз положень, що стосуються права на страйк (2011)
Проць О. Є. - Структура та функції правосвідомості молоді (2011)
Пчолкін В. Д. - Роль І. П. Козаченка у становленні та розвитку теорії ОРД в Україні (2011)
Рогач О. Я. - Поняття меж здійснення суб’єктивних прав в контексті дослідження категорії зловживання правом (2011)
Романенко І. М. - Система організаційних принципів щодо профілактики порушень митних правил в діяльності митних органів (2011)
Руденко Л. Д. - Управління діяльністю підприємств магістрального трубопровідного транспорту (2011)
Руцинська Т. П. - Особливості правового режиму майна громадських організацій як суб’єктів господарського права (2011)
Свистович Р. С. - Теоретико-методологічні засади правового регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації (2011)
Семіног О. О. - Забезпечення прав і свобод людини та громадянина у паспортно-візовому режимі України (2011)
Серьогін В. О. - Соціальні мережі як загроза прайвесі (2011)
Сидоренко В. В. - Об’єкти адміністративних проступків у сфері економічної діяльності (2011)
Сингаївська І. В. - Сучасні прояви віктимності жінок: окремі питання віктимологічної профілактики (2011)
Скрильник О. О. - Класифікація злочинів у міжнародному праві: теоретико-правовий аспект, Слатвицька А. В. (2011)
Слінько С. В. - Кримінальний процес у руслі Європейської конвенції з прав людини (2011)
Соловйова-Полудніцина О. Є. - Законодавче закріплення процесуального статусу медіатора у кримінальному судочинстві України (2011)
Степакова Н. М. - Теоретико-правові підходи до визначення системи джерел трудового права України (2011)
Талалай Д. В. - Поняття мобілізації: загальнотеоретичний аналіз (2011)
Тацишин І. Б. - Правові проблеми та новації у забезпеченні соціального діалогу в Україні (2011)
Тімошенко Н. О. - Проблеми кримінально-правової протидії підробленню документів, печаток, штампів та бланків, їх збуту та використанню, вчинених повторно (2011)
Ткаченко А. В. - Особливості імплементації міжнародних стандартів споживчої кооперації в Україні (2011)
Топольскова І. О. - Аналіз методології комплексного кримінологічного дослідження дитячої злочинності в регіоні (2011)
Торкайло Ю. С. - Довіра як основоположний принцип взаємодії органів внутрішніх справ із структурами громадянського суспільства (2011)
Туманянц А. Р. - Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функції у досудовому провадженні (2011)
Тюнін В. О. - Особистість злочинця (представника етнічних меншин), який сприяє учасникам злочинних організацій та укриває їх злочинну діяльність (2011)
Федоров С. Є. - Фактичний фінансовий контроль: проблеми трансформації (2011)
Федосова О. В. - Стан наукової розробки проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності оперативних підрозділів ОВС (2011)
Феннич В. П. - Скасування судового наказу в цивільному судочинстві (2011)
Хашев В. Г. - Малозначність як обставина, що виключає злочинність зловживання владою або службовим становищем (2011)
Христинченко Н. П. - Застосування адміністративної відповідальності до посадових осіб (2011)
Чайковський С. В. - Філософські проблеми співвідношення феноменів правосвідомості та поваги до права (2011)
Чапала О. Ю. - Види інформації та їх нормативно-правове регулювання (2011)
Чаплинський К. О. - Підготовка до очної ставки як необхідна умова якісного проведення слідчої дії (2011)
Червенко А. Г. - Особливості шкоди, завданої земельним правопорушенням (2011)
Черепненко О. Я. - Взаємодія підрозділів ОВС з іншими силовими структурами, державними та громадськими організаціями при ліквідації масових заворушень (2011)
Чечель Н. О. - Поняття причинності в кримінології: деякі аспекти (2011)
Чухраєв Д. А. - Напрями вдосконалення особистої поруки в кримінальному процесі України (2011)
Шалиганова А. С. - Індивідуальність як філософсько-правова категорія (2011)
Шамшина І. І. - Юридична відповідальність працівника як елемент його трудоправового статусу (2011)
Шапкін І. С. - Суб’єкт злочинів, передбачених ст.ст. 255, 257, 2583, 260 Кримінального кодексу України (2011)
Шаповал В. Д. - Формування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики, Прилипко В. М. (2011)
Шарікова В. П. - Щодо визначення поняття "злочинна шкода, заподіяна працівниками органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків": кримінологічний підхід (2011)
Швед О. В. - Нові виклики та загрози у захисті прав дітей, пов’язані з туризмом (2011)
Шевченко Д. А. - Щодо категорії "принцип" у кримінальному праві (2011)
Шевчик О. С. - Поняття та особливості валютного контролю (2011)
Шелухин Н. Л. - Технико-правовое обеспечение международных транзитных перевозок (2011)
Шемякін О. М. - Програмність у правовому забезпеченні розвитку морського господарства, Півторак Г. Ф. (2011)
Шепітько М. В. - Завідомо неправдиве показання: аналіз суб’єктивної сторони злочину (2011)
Шигаль Д. А. - Порядок виборів мирових суддів, створених у Російській імперії за судовою реформою 1864 року (2011)
Шимон С. І. - Відчуження майнового права та концепт речового (розпорядчого) правочину в цивільному праві (2011)
Шопіна І. М. - Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання (2011)
Щербаковська К. О. - Допит потерпілих при розслідуванні торгівлі дітьми (2011)
Ямкова І. М. - До питання про засоби державного регулювання господарської діяльності громадян в Україні (2011)
Єдин Р. В. - Суб’єкти подання клопотань у кримінальному процесі України (2011)
Лубенко В. В. - "Система Стержневой Истины", как новая парадигма воспитания, через образование в полифункциональном пространстве мира (2013)
Лубенко Б. О. - Смыслотворчество и культуротворчество в новом социокультурном контексте – Школа В. В. Лубенко (2013)
Оксьон В. І. - Організація та управління процесом художньо-естетичного виховання – від ідеї до реалізації (на прикладі "Школи Володимира Лубенка") в Україні (2013)
Умэн Е. В. - Онтологическая герменевтика в философии и педагогике В. В. Лубенко (2013)
Бондарчук О. І. - Психологічна готовність керівників освітніх організацій до гармонійного розвитку особистості у процесі творчості, Пінчук Н. І. (2013)
Волинець Л. Л. - Актуалізація навчання пластичних мистецтв учнів загальноосвітньої школи Франції у ХХІ ст (2013)
Волощук І. С. - Методи вимірювання інтелекту (2013)
Мирошкина Н. П. - Темнота боится света и ребенка, который сидит за умной книгой (опыт работы "Школы В. В. Лубенко" в Москве), Рыжикова Е. О. (2013)
Алаторцева В. Н. - Специфика коллективного творчества детей по системе В. В. Лубенко, Ёлхина Н. А., Полозова И. О. (2013)
Раильтянка М. Э. - Искусство как среда воспитания (по "Системе Стержневой истины" В. В. Лубенко (2013)
Чудакова В. П. - Узагальнення результатів дослідження експертизи організаційно-інноваційного середовища чинник інноваційності та конкурентоздатності особистості (2013)
Ополинская Е. И. - Педагогические приёмы создания ситуации успеха (2013)
Ночовка В. І. - Проект навчального закладу з впровадження інклюзивної освіти "увійти у світ разом", Тимощук Олена Миколаївна. (2013)
Довгий С. О. - Проблема академічної обдарованості старшокласників та учнів профільної школи (2013)
Зубченко О. С. - Для людини з талантом і любов’ю до праці не існує перешкод (2013)
Тименко В. П. - Формування професійної готовності майбутніх учителів до виявлення і підтримки естетичної обдарованості учнів початкової школи (2013)
Інформація (2013)
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 646 "Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (2013)
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661 "Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування" (2013)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 770-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 2354" (2013)
Баран П. І. - Аналітичні способи спрямлення меж земельних ділянок, Марущак М. П. (2013)
Тадєєв О. А. - Шляхи вирішення задачі оцінювання деформацій земної поверхні за геодезичними даними (2013)
Рябчій В. А. - Про застосування методу максимальної правдоподібності для обґрунтування простої і загальної арифметичних середин, Рябчій В. В. (2013)
Турчин Н. М. - Оцінювання інтегрованого показника осаджуваної водяної пари зa даними GPS-вимірювань та радіозондування (2013)
Гордєєв А. Ю. - Аналіз топонімів регіону Чорного моря на картах-портоланах П’єтро Весконте 1311-1321 років (2013)
Самойленко О. М. - Дослідження геометричних параметрів та метрологічних характеристик лазерних трекерів за результатами побудови локальних інженерно-геодезичних мереж, Монюк Б. Є. (2013)
Пам’яті Миколи Танасовича Ковтуна (некролог) (2013)
Капраль М. М. - Перші томи топографічної карти Галичини та Володимирії кінця ХVIII століття (2013)
Костецька Я. М. - Рецензія на монографію П. І. Барана "Інженерна геодезія" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Горбик О. О. - Перехрестя і маргіналії стильового поступу: мануеліно та платереско (2013)
Диба Ю. Р. - Джерела архітектури квадрифолія з с. Побережжя (2013)
Зиміна С. Б. - Естетична якість інтер’єрного простору як основа його типології (2013)
Ивашко Ю. В. - Модерн в архитектуре Японии (2013)
Карбан А. А. - Народний стиль в архітектурній творчості Сластіона О. Г., Русевич Т. В. (2013)
Коблик М. В. - Сейсмостійке будівництво та сейсмічнийзахист шкіл на Закарпатті, Слєпцов О. С. (2013)
Коваль А. П. - Ідея поширення "еко-шкіл" в Україні, Ніканоров С. О. (2013)
Кравченко І. Л. - Загальна структурно-функціональна модель центрів медично-соціальної реабілітації дітей з фізичними вадами (2013)
Ладан Т. М. - Концепція: "поезоархіграфічна" структура в архітектурі будівель та споруд (2013)
Лінда С. М. - Темпоральність художнього образу в архітектурі історизму (2013)
Ляшенко О. К. - Досвід підготовки конкурсного проекту енергоефективного будинку (2013)
Меженна Н. Ю. - Психологічний аспект формотворення та сприйняття будинків-новацій (2013)
Нгуен Д. Д. - Факторы влияющие на формирование объемно-планировочной структуры экомузеев Вьетнама, Зимина С. Б. (2013)
Пивоваренко О. В. - Екопсихологія і система "Школяр –виховне середовище" (2013)
Проскуряков В. І. - Творчість і мистецький доробок Є. М. Лисика як об’єкт і предмет архітектурної науки, Климко З. (2013)
Рижик В. М. - Передумови виникнення, формування та розвитку автовокзалів, Семикіна О. В. (2013)
Розумний С. В. - Дослідно-експериментальна робота у галузі середньої освіти та її вплив на архітектуру ЗНЗ (на прикладі м. Києва), Слєпцов О. С. (2013)
Русевич Т. В. - Мова архітектури – символи або стереотипи (2013)
Тахмасби С. - Система образования в Иране, Семка С. В. (2013)
Семерун Ю. А. - Відповідність архітектурного простору психо-соматичним особливостям дітей-аутистів, Русевич Т. В. (2013)
Сьомка С. В. - Перманентність основних положень теорії пропорціонування в сучасних умовах проектування (2013)
Трофимчук С. М. - Медіа-синтез в інформаційному полі сучасного міста, Костенко О. Я. (2013)
Успенська Т. О. - Основні тенденції розвитку дитячих розважальних зон та центрів дозвілля в торгово-розважальних комплексах великих мегаполісів України (2013)
Черевко Н. В. - Аналіз прообразів багатоквартирного житла в українському селі (2013)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "корисного" архітектурного середовища (2013)
Шевцова Г. В. - Сучасна японська "дивакувата архітектура" – творчий задум і реальне життя (2013)
Ященко О. Ф. - Особливості функціональної организації храмів Чернігівського регіону (2013)
Штолько В. Г. - "Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем" (2013)
Сисак В. О. - Проблеми розвитку паркової системи в Україні, Бармашина Л. М. (2013)
Горіна А. О. - Екологічні аспекти проектування іподромного комплексу в структурі великого міста (2013)
Каземи Л. Г. - Особенности формирования генерального плана научных центров, Куцевич В. В. (2013)
Копійка С. В. - Досвід проектування житлових будинків терасованого типу на рельєфі, Слєпцов О. С. (2013)
Сіверс М. В. - Історіографія питання організації об’єктів сакральної архітектури у міській структурі (2013)
Таратинская Е. А. - Возможности увеличения парковочных мест в городах, Безродный П. П. (2013)
Ященко О. Ф. - Містобудівні ситуації розміщення православних храмів в структурі поселень та зонування церковної садиби Чернігівщини ( ХІХ – поч. ХХ ст.) (2013)
Антощук Т. І. - Народні доми Буковини на прикладі міста Чернівці, Слєпцов О. С. (2013)
Білецький В. В. - Досвід проектування льодових арен Північної Італії та Швейцарії, Слєпцов О. С. (2013)
Гейко І. П. - Закордонний досвід проектування та реконструкції районних будинків суду та вплив на них судових систем країн світу, Слєпцов О. С. (2013)
Горова Ю. О. - Принципи організації виставково-музейних комплексів авіаційних технологій, Слєпцов О. С. (2013)
Давидкова І. В. - Особливості формування храмового мурованого будівництва південно-східної України (XIX-поч. XX ст.) (2013)
Данилюк Н. В. - Огляд об’єктів спортивного спрямування м. Рівне та рівненської області, Слєпцов О. С. (2013)
Дикун Ж. Є. - Прийоми реконструкції морських пасажирських терміналів (на прикладі трьох основних морвокзалів україни), Зиміна С. Б. (2013)
Задорожний Б. В. - Сучасний вітраж як особливий елемент декору в церковній архітектурі (2013)
Зіміна О. C. - Нові технології в дизайні індустріальних фасадів (2013)
Кіщенко А. О. - Архітектура вищого учбового закладу як інтегрального простору, Костенко О. Я. (2013)
Козак Ю. В. - Исследование естественной акустики залов с помощью отражающих экранов в виде поверхностей высших порядков (2013)
Костенко А. Я. - Медіа-архітектура – нові технології та нові можливості (2013)
Костенко А. Я. - Медіа домінанти в архітектурі громадських центрів (2013)
Ніканоров С. О. - Проектування сміттєпереробних комплексів (2013)
Новосад І. Г. - Характеристика сучасного житлового фонду з точки зору можливостей влаштування гнучкого планування квартир (2013)
Разумова О. В. - Об’ємно-просторові блоки в сучасному формоутворенні багатоповерхових і висотних будівель (2013)
Северіна О. С. - Зупинка громадського транспорту, Олійник Т. А., Сіверс М. В. (2013)
Сисков В. Є. - Формування об’ємно-просторової структури сучасних музичних театрів, Шевцова Г. В. (2013)
Слєпцов О. С. - Архітектура сучасної школи. Гімназія новітніх біотехнологій (2013)
Ушаков Г. Н. - Нова єдність елементів композиції в сучасній архітектурі (2013)
Інформація (2013)
Адамовський В. І. - Законодавче регулювання відновлення майнових прав репресованих громадян України у 1980–х — на початку 1990–х років (2013)
Ємельянова К. Ю. - Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва Прикордонних військ України з питань протидії незаконній міграції: історичний аспект (2013)
Івановська А. М. - Офіційне тлумачення Конституції і законів України як повноваження Конституційного Суду України (2013)
Галус О. О. - Становлення та розвиток інституту виборів в Україні (2013)
Рижук І. В. - Становлення та розвиток інституту конституційно-правової відповідальності парламентаріїв в Україні (2013)
Бакун А. С. - Проблемы свободы вероисповедания и деятельности религиозных организаций в решениях органов конституционной юстиции Республики Беларусь и Украины: сравнительный аспект (2013)
Баликіна Л. І. - Нормативно-правове закріплення діяльності Верховної Ради України та Національних Зборів Республіки Білорусь: бінарний аналіз (2013)
Боднар Т. В. - Грошові зобов’язання: проблеми забезпечення виконання та відповідальності за несвоєчасне виконання, Щербина В. С. (2013)
Мічурін Є. О. - Договір концесії у цивільному праві України, Украінцев О. А. (2013)
Яворська О. С. - Саморегулівні організації на ринку цінних паперів (2013)
Білоусов Ю. В. - Проблемні питання визначення відповідача у справах про стягнення коштів державного бюджету, Іванов С. О. (2013)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - До питання про ефективний судовий захист прав дітей відповідно до європейських стандартів (2013)
Блажівська О. Є. - Особливості цивільно-правового регулювання майнових відносин за Руською Правдою (2013)
Михайлова Е. В. - О способах и процессуальных формах защиты субъективных гражданских прав в Российской Федерации (теоретические вопросы) (2013)
Посикалюк О. О. - Право на транскрибований запис імені: аналіз норм законодавства та правозастосовної практики (2013)
Сакара Н. Ю. - Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами та принцип правової визначеності (2013)
Трач О. М. - Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду судового наказу (2013)
Чорна Ж. Л. - Щодо питань дійсності, моменту укладення та державної реєстрації іпотеки (2013)
Корбут О. О. - Юридична природа договору надання концертних послуг (2013)
Решетник Є. М. - Окремі аспекти виконання рішень суду про відібрання дитини (2013)
Заверуха С. В. - Значення штрафної та залікової неустойки у цивільному праві (2013)
Миколюк М. Г. - Проблеми колективного управління суміжними майновими правами в Україні (2013)
Самбір О. Є. - Суброгація прав кредитора третій особі (2013)
Сердечна І. Л. - Становлення інституту особистих немайнових прав членів сім’ї та родичів на українських землях (2013)
Спасибо В. В. - Особливості визначення об’єкту правовідносин з аеропортового обслуговування (2013)
Косинська В. А. - Джерела правового регулювання страхування в Україні (2013)
Рєзнікова В. В. - Правовий статус фінансових посередників на фондовому ринку України, Кологойда О. В. (2013)
Буткевич О. В. - Господарсько-правове забезпечення розвитку морської рекреаційної діяльності в Україні (на прикладі Автономної Республіки Крим) (2013)
Клюєва Є. М. - Правове регулювання господарської діяльності в порту (2013)
Жолнович О. І. - Робоче місце як складова належних умов праці юриста (2013)
Рим О. М. - Правове регулювання усунення керівних працівників від виконання їхніх трудових обов’язків (2013)
Малюга Л. Ю. - Правове регулювання надання соціальних послуг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2013)
Пилипенко В. П. - Правила роботи з екранними пристроями в Європейському Союзі та перспективи їхнього запровадження у законодавство України (2013)
Макаренко О. Ю. - Окремі аспекти правового регулювання права власності на надра (2013)
Бейкун А. Л. - Спірні питання проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення” (2013)
Грушкевич Т. В. - Правова природа конституційних екологічних прав (2013)
Суєтнов Є. П. - Законодавчий перелік суспільних потреб у відносинах з відчуження земельних ділянок (2013)
Домбровський С. Ф. - Аграрна розписка як інструмент регулювання договірних відносин за участі сільськогосподарських товаровиробників, Тараненко Л. С. (2013)
Гайдаржи Х. А. - Правовідносини членства в об’єднаннях сільськогосподарських переробних кооперативів (2013)
Рахнянська Т. О. - Поняття та особливості екологічного менеджменту як складової механізму реалізації правового режиму земель капітального будівництва (2013)
Рушинець Ю. Т. - Підстави та умови відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (2013)
Кузьменко В. А. - Видалення як захід процесуального примусу в адміністративному судочинстві (2013)
Омельчук О. М. - Загальні засади призначення покарання: законодавче регулювання та практика застосування (2013)
Ларченко М. О. - Кримінологічна модель взаємодії макроекономічних, соціальних та демографічних показників (2013)
Налуцишин В. В. - Характеристика суб’єкта хуліганства: наукові та практичні питання (2013)
Плисюк Н. М. - Суб’єкт складів умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2013)
Мазур А. П. - Систематизація норм Кримінального кодексу України, які встановлюють відповідальність за злочини проти правосуддя (2013)
Власова Г. П. - Спрощене кримінальне судочинство за законодавством Російської Федерації (2013)
Пунда О. О. - Кримінально-процесуальний принцип забезпечення права на свободу та особисту недоторканність: зміст та межі реалізації (2013)
Овчаренко О. М. - Актуальні питання відповідальності суддів, які обіймають адміністративні посади в судах (2013)
Шамрай В. О. - Правовий статус міжнародних організацій у сфері безпеки туризму, Алоян Р. Т. (2013)
Бєлашова Н. В. - Міжнародно-правове забезпечення захисту культурної спадщини та імплементація цих норм в українське законодавство (2013)
Кісіль Р.–В. В. - Особливості запобігання та протидії корупції в основних типах політичних режимів (2013)
Немчінов О. М. - Реформи локального рівня адміністративно-територіального устрою країн Центрально-Східної Європи у 1945–1990 рр. (2013)
Бобровська О. Ю. - Методологічні засади дослідження економічної політики розвитку регіонів, Корнієвський С. В. (2013)
Гасюк І. Л. - Нормативно-правові засади державного управління фізичною культурою та спортом у країнах Європи (2013)
Нагорічна О. С. - Організаційний механізм наукового забезпечення у податково-митній сфері (2013)
Бєлай С. В. - Дослідження механізмів моніторингу загроз національній безпеці України соціально-економічного характеру (2013)
Криштанович М. Ф. - Державне регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в контексті завдань національної безпеки (2013)
Бурмістрова В. А. - Шляхи удосконалення нормативно-правового забезпечення публічного адміністрування в системі державно-церковних відносин (2013)
Дубіна О. О. - Вплив конституційної реформи на стан національної безпеки України (2013)
Терентьєв О М. - Методологічні підходи до інтерпретації професійного простору (2013)
Лопес Родрігес М. У. - Організація пасажирських та вантажних авіаперевезень на Кубі (2013)
Гладинець Н. Ю. - Оцінка інноваційного розвитку України: проблеми та перспективи (2013)
Яворська Т. І. - Використання комбінованого підходу для класифікації малого бізнесу в сільському господарстві (2013)
Логанина В. И. - Управление процессом производства строительных материалов и изделий (2013)
Бага Л. Г. - Перспективи трансформації земель сільськогосподарських підприємств в Харківській області (2013)
Гайдай Ю. В. - Внутрішній бренд–менеджмент — невід’ємна частина організаційної культури підприємств торгівлі (2013)
Владика Ю. П. - Особливості залучення інвестицій сільськогосподарськими підприємствами–виробниками зерна (2013)
Черненко О. Л. - Взаємозв’язок між інвестиціями та економічним зростанням в Україні: структурно-галузевий аспект (2013)
Ковтун І. Б. - Теоретичні аспекти функціонування бюджетного механізму регулювання соціально-економічного розвитку території, Терещенко Т. В. (2013)
Тягнирядно Л. Л. - Облікова політика підприємства щодо доходів, витрат та фінансових результатів (2013)
Кулинич О. І. - Статистична оцінка результатів щорічної динаміки показників соціально-економічного розвитку України, Кулинич Р. О. (2013)
Карпова Т. О. - Оцінка ефективності інформаційних технологій як складова управління розвитком інформаційної системи підприємства (2013)
Цимбалістий Т. О. - Необхідність і наукова методика викладання навчальної дисципліни "Конституційна юстиція” (2013)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2013)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки” (2013)
Інформація для авторів (2013)
Contents (2013)
Вихідні дані (2013)
Александров В. М. - Особливості припинення військової служби (2011)
Бабакін В. М. - Особливості розслідування розкрадання культурних цінностей в Україні, Ковальов В. В. (2011)
Бабін Б. В. - Національний вимір механізмів міжнародного програмного регулювання правовідносин (2011)
Баланюк Н. Ю. - Проблема створення та функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення: порівняльно-правовий аналіз (2011)
Бараш Є. Ю. - Інформаційне забезпечення управління Державною кримінально-виконавчою службою (2011)
Бартків А. Я. - Правовий статус працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовими договорами (2011)
Биков О. М. - Особливості взаємовідносин держави і церкви в країнах з монорелігійним складом населення (2011)
Боднарчук Р. О. - Поняття, критерії та ознаки знищення чужого майна (статті 194 та 196 КК України) (2011)
Болдижар С. М. - Формування органів адвокатури на Закарпатті (2011)
Бондаренко В. В. - Система суб’єктів адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян (2011)
Бондаренко І. М. - Структурування фінансово-правової галузі: проблеми системи податкового права (2011)
Бондаренко Н. О. - Побудова громадянського суспільства в Україні в умовах здійснення конституційної реформи (2011)
Бочкова І. І. - Товарна біржа як учасник господарських правовідносин в умовах ринкової економіки (2011)
Бурбика М. М. - Особливості взаємодії органів прокуратури з іншими правоохоронними та контролюючими органами під час координаційної діяльності (2011)
Бурдін В. М. - Формально-логічні засади дослідження проблем осудності та неосудності (2011)
Вавженчук С. Я. - Забезпечення конституційного права на оплату праці (2011)
Ващук О. П. - Особенности производства обыска при расследовании разбойных нападений на инкассаторов (2011)
Ващук Я. В. - Правова характеристика адміністративної юрисдикції (2011)
Венедіктов С. В. - Щодо правового регулювання відносин в трудовому колективі (2011)
Венедіктова І. В. - Генеза інтересу як правової категорії в різних країнах світу в період до ХІХ ст. (2011)
Вовчанська Л. С. - Прагматика діалогових взаємин та їх антропологічний модус (2011)
Возьний В. І. - Особливості кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм (на прикладі ст.129 КК України та ч.1 ст.345 КК України) (2011)
Волошина В. К. - Реалізація принципу диспозитивності у стадії досудового розслідування (2011)
Галунько В. В. - Предмет адміністративно-господарського права (2011)
Глушкова Д. Г. - Виконання рішень юрисдикційних органів України щодо іноземних суб’єктів – резидентів України (2011)
Глущенко Я. Б. - Державна служба, її види та шляхи подальшого удосконалення (2011)
Гончаренко І. Б. - Суб’єкти здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України (2011)
Гончарук О. А. - Формування та розвиток системи постмитного контролю в Україні (2011)
Горбунов В. А. - Проблеми кримінально-правової характеристики потерпілого від умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст.347 КК України) (2011)
Гридасов Ю. В. - Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування у сфері господарювання (2011)
Грицюк А. Г. - Перспективи попередження зловживань з ПДВ запровадженням спеціальних рахунків (2011)
Гробова В. П. - Поняття суб’єктів системи місцевого самоврядування (2011)
Гук Б. М. - Правоохоронна спрямованість діяльності Державної виконавчої служби України (2011)
Гулєвська Г. Ю. - Біоетика та права людини: міжнародно-правовий аспект, Сергєєва С. М. (2011)
Деревянко Б. В. - Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях у ХVІІІ столітті (2011)
Дерев’янко М. І. - Пенсія як об’єкт пенсійних правовідносин працівників органів прокуратури (2011)
Джумагельдиева Г. Д. - Энергосбережение как фактор обеспечения национальной безопасности: теоретический аспект (2011)
Длугош О. І. - Визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом обману (2011)
Дмитриенко И. В. - Дмитриенко Ю. Н. Соционика правового сознания как современный метод социальной и иной прогрессивной типологии украинского правового сознания и культуры (2011)
Дмитриенко Ю. Н. - Подходы к изучению украинского соционического правового сознания и культуры (2011)
Добкін М. М. - Координаційні повноваження місцевих державних адміністрацій щодо забезпечення законності та правопорядку (2011)
Дубко Ю. В. - Щодо визначення сутності поняття масових заворушень в сучасній теорії права, Черепненко О. Я. (2011)
Духневич А. В. - Ступінь відповідності аграрного законодавства України вимогам і стандартам СОТ (2011)
Євтушенко В. В. - Система державної стандартизації України і шляхи її вдосконалення та техніко-юридичні норми у галузі будівництва (організаційний, термінологічний та нормативно-правовий аспекти) (2011)
Єремєєва М. О. - Особливості визначення та обчислення процесуальних строків у виборчих спорах, які вирішуються за нормами Кодексу адміністративного судочинства України (2011)
Єщук О. М. - Міжнародний досвід адміністративно-правової охорони права на комп’ютерні програми, Саунін Р. Д. (2011)
Журавський О. А. - Вирішення податкових спорів у контексті адміністративної юстиції: міжнародний аспект (2011)
Задирака Н. Ю. - Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми (2011)
Закурін М. К. - Адміністративно-правовий статус судді господарського суду (2011)
Зозуля О. І. - Сучасна правова організація діяльності Адміністрації Президента РФ у сфері внутрішньої політики (2011)
Ільницька Ю. М. - Щодо питання про види та форми дозвільних адміністративних послуг органів місцевого самоврядування (2011)
Іншин М. І. - Державна служба як сфера регулювання трудового права (2011)
Іщенко В. М. - Теоретична модель доказування в сучасній науці кримінального процесу України (2011)
Кагановська Т. Є. - Конкурсний відбір як основа кадрового забезпечення органів державного управління: вітчизняний і зарубіжний досвід (2011)
Калашник М. В. - Міліція України в період хрущовської "відлиги" (2011)
Кампі О. Ю. - Правові аспекти припинення суб’єктів господарської діяльності із спільного інвестування (2011)
Кацалап Л. С. - Історичні передумови організації підготовки кадрів органів внутрішніх справ України (2011)
Клюєв О. М. - Особливості правоохоронної діяльності ОВС на регіональному рівні (2011)
Кожухар В. А. - Розуміння відновної відповідальності в юридичній науці (2011)
Козаченко О. В. - Відображення окремих положень кримінально-правового впливу в українській класичній літературі (2011)
Комарова О. С. - Поняття та правовий режим земельних ділянок комунальної форми власності (2011)
Корнієнко В. М. - Деякі питання правового регулювання відносин в галузі застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин (2011)
Корновенко С. В. - Правові аспекти діяльності волосних земельних рад під час проведення аграрної реформи Урядом Півдня Росії (1920 р.) (2011)
Костова Н. І. - Актуальні питання захисту прав засновників акціонерних товариств (2011)
Кравченко І. О. - Склад суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення (2011)
Крестовська Н. М. - Сучасне розуміння прав дитини (2011)
Кримська О. М. - Форми забезпечення професійного зростання працівника (2011)
Кройтор В. А. - Процесуальний зміст принципу гласності цивільного судочинства (2011)
Кружиліна О. А. - Судовий захист права на об’єднання у політичні партії та громадські організації: проблемні питання теорії і практики (2011)
Кулик Д. О. - Поняття та ознаки розрахункового чека: теоретико-правовий аспект (2011)
Курись А. С. - Нормативно-правове регулювання організації та діяльності прокуратури України: проблеми та шляхи удосконалення (2011)
Кушнір А. Л. - Історичний розвиток кримінальної відповідальності за злочини проти порядку підлеглості та військової честі (2011)
Левченко К. Б. - Статистичній вимір виконання Закону України "Про попередження насильства в сім’ї" (2011)
Лемішко Ю. Ю. - Вчинення злочину з використанням малолітнього як обставина, що обтяжує покарання (2011)
Липій Є. А. - Адміністративно-правове регулювання охорони екологічних прав громадян: поняття та зміст (2011)
Лисицина О. Б. - Вивільнення працівників як один із чинників припинення трудових відносин (2011)
Логоша В. В. - Місце прокуратури в системі органів державної влади (2011)
Любченко О. О. - Верховна Рада України versus Конституційний Суд України: доля Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV (2011)
Мазур М. В. - Судова практика як джерело права: проблема визначення поняття (2011)
Малюга Л. Ю. - Деякі аспекти вдосконалення законодавства України щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи (2011)
Манжула А. А. - Дефініція "проступок" як категорія публічно-правової відповідальності (2011)
Манько О. Є. - Питання форми державного правління в Україні у висновках Венеціанської Комісії (2011)
Мартинишин Г. Р. - Способи визначення остаточного покарання при призначенні покарання за сукупністю вироків (2011)
Мельничук Н. О. - Визначення трудового договору в нових ринкових умовах (2011)
Миколенко В. А. - Цивільний контроль за діяльністю прокуратури України (2011)
Михайліченко Т. О. - Суб’єкт порушення обов’язків щодо охорони майна (стаття 197 КК України) (2011)
Міщенко Л. В. - Місце та значення принципу взаємної відповідальності держави та учасників фінансових відносин в системі принципів права (2011)
Моліцький С. В. - Право на судовий захист трудових прав (2011)
Московець В. І. - Форми участі громадськості в забезпеченні громадського порядку (2011)
Нікітенко Л. О. - Умови реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність (2011)
Олішевський О. В. - Православна Церква як суб’єкт протидії злочинності та профілактики злочинів (2011)
Орлов Ю. В. - Кримінологічна неефективність нормативно-правових актів: поняття та критерії (2011)
Острійчук О. П. - Організація та методика прокурорського нагляду за законністю слідчих та процесуальних дій, оперативно-розшукових заходів на стадії порушення кримінальної справи (2011)
Парубін К. О. - Пріоритетність розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як основна засада реалізації національної політики інформатизації органів внутрішніх справ України (2011)
Пахомов В. В. - Поняття та види способів забезпечення законності в державному управлінні (2011)
Петрачкович С. С. - Принципи правового регулювання соціального партнерства (2011)
Петров В. П. - Проблеми заходів впливу при притягненні до відповідальності працівника за невиконання умови про трудову функцію (2011)
Петрова І. А. - Деякі аспекти призначення слідчим судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів (2011)
Пилипишин В. П. - Вплив процесів інтеграції на національні системи державного управління (2011)
Погорецька Н. В. - Міжнародне усиновлення: проблемні питання (2011)
Полюхович В. І. - Теоретичні засади дослідження професійної діяльності на фондовому ринку України (2011)
Попова С. М. - Вдосконалення адміністрування податку на додану вартість органами державної податкової служби (2011)
Попович І. І. - Криміналістичне значення реквізитів захисту банківських документів, що використовуються у безготівковій формі розрахунків (2011)
Пристінський І. О. - Єпархіальні суди, як церковні суди першої інстанції (2011)
Проневич О. С. - Проактивна діяльність поліції (міліції) як складова сучасної парадигми охорони правопорядку (2011)
Пруднікова О. В. - Інноваційна культура: проблеми правового регулювання, Рожкова М. В. (2011)
П’ятковський В. І. - Державна судова адміністрація України як суб’єкт адміністративного права (2011)
Рогач О. Я. - Механізм протидії проявам зловживання правом (2011)
Родіна В. В. - Щодо визначення поняття перевезення вантажів, пасажирів та багажу міським електротранспортом (2011)
Руденко Л. Д. - Щодо відповідальності суб’єктів туристичної діяльності, Манзюк В. В. (2011)
Руколайніна І. Є. - Поняття та основні напрями матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності ОВС (2011)
Самотієвич В. О. - Кримінологічний аналіз посадових злочинів, вчинених працівниками ОВС України протягом 2000-2010 років (2011)
Сапейко Л. В. - Розшук відповідача в цивільному процесі та компенсація витрат на його проведення (2011)
Сарана С. В. - Фіксований податок в контексті спеціальних податкових режимів (2011)
Сафонов Д. А. - Криміналістичні особливості огляду місця наруги над могилою (2011)
Севрюков Д. Г. - Природа та особливості соціальної допомоги та взаємної підтримки в середньовічному європейському місті (2011)
Сендецька Т. В. - Визначення поняття "правовий акт" у правовій системі України (2011)
Середа Г. П. - Роль державного обвинувача при вирішенні звернень (2011)
Середюк-Буз В. В. - Американська парадигма обмеження свободи масової інформації (2011)
Сидоренко Р. О. - Принципи адміністративних повноважень прокуратури України (2011)
Сільченко С. О. - Етичні засади правового регулювання соціального страхування в Україні (2011)
Соколкін В. Л. - Поняття оперативно-розшукового процесу та його характеристика, Кочура А. В. (2011)
Соловйова-Полудніцина О. Є. - Процесуальна форма закриття кримінальних справ у зв’язку з примиренням сторін (2011)
Солоніна О. П. - Значення кримінально-правових презумпцій для процесу доказування (2011)
Стукаленко В. А. - Адміністративна відповідальність за порушення виборчого законодавства: перспективи впровадження досвіду провідних країн світу (2011)
Стукаленко О. В. - Діяльність органів прокуратури у сфері координації правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю (2011)
Таран О. В. - Сучасний стан і перспективи вдосконалення законодавства у галузі охорони праці (2011)
Тарасенко Л. Л. - Особливості договору найму повітряного судна (2011)
Теремецький В. І. - Проблеми вдосконалення правового забезпечення функціонування спрощеної системи оподаткування (2011)
Титов А. М. - Окремі питання здійснення судового контролю під час порушення кримінальної справи, Зубатенко А. В. (2011)
Титова Н. В. - Щодо законодавчого регулювання діяльності захисника свідка у кримінальному процесі України (2011)
Торкайло Ю. С. - Особливості правового регулювання взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації (2011)
Трачук П. А. - Межі втручання публічної влади у приватне життя особи (2011)
Туровець Ю. М. - Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти довкілля (2011)
Федін Д. Г. - Значення правосвідомості в системі суспільної свідомості (2011)
Філіпп І. Ю. - Обмеження прав працівників: критерії та способи (2011)
Чеховська І. В. - Чинники формування державної сімейної політики України (2011)
Чича Р. П. - Обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як підстава для класифікації процесуальних рішень (2011)
Чуб О. О. - Трансформації у виборчому законодавстві України (2011)
Чуприна Л. М. - Правова характеристика фінансових правовідносин за участю бюджетних установ (2011)
Шаренко М. С. - Правове регулювання платників акцизного податку (2011)
Шевелев К. Є. - Щодо питання визначення методів правового регулювання оплати праці (2011)
Шевчик О. С. - Щодо визначення термінів "валюта" та "валютні цінності" (2011)
Шендрик В. В. - Функції інституту попередження злочинів в оперативно-розшукової діяльності (2011)
Шершень Ю. С. - Значення правового регулювання підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (2011)
Шило О. Г. - Скарга як акт ініціації окремого судово-контрольного провадження (2011)
Шопіна І. М. - Проблеми удосконалення надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ України (2011)
Шпенов Д. Ю. - Проблеми становлення та перспективи розвитку правового регулювання відносин в інформаційній сфері (2011)
Щур Б. В. - Ознаки криміналістичної методики (2011)
Юхно О. О. - Генезис запобігання і припинення рецидивної злочинності у законодавстві України та окремі аспекти їх удосконалення (2011)
Янковський С. А. - Міжнародно-правові аспекти інституту громадянства у контексті європейської правової традиції (2011)
Буркова Л. В. - Решение задач на проектирование личностью жизненных стратегий в современных социокультурных условиях (2013)
Волощук І. С. - Інтелектуальні відмінності: причини та наслідки (2013)
Афшин Р. - Исторические предпосылки становления системы образования Ирана для одаренных детей (2013)
Аніщенко Н. В. - Педагогічна інтерпретація музичного та художнього сприйняття особистістю (2013)
Кузьменко В. У. - Теоретичні засади діагностики естетичної обдарованості дітей дошкільного віку (2013)
Цветков В. В. - Взаимосвязь одарённости, воспитания и нравственности у студентов художественнных специальностей (2013)
Сологуб А. І. - Особливості креативного підходу у профільному навчанні обдарованих учнів (2013)
Яншина Т. А. - Науково-освітні мережі в інтернеті як освітнє середовище для обдарованих дітей та підлітків, Хован І. В. (2013)
Грицишина Т. І. - Діагностика предметної діяльності дитини раннього віку як основний критерій її психічного розвитку (2013)
Мельник М. Ю. - Особливості профорієнтаційної роботи з обдарованими старшокласниками у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Бажанюк В. С. - Модель формування креативного мислення у студентів, Баняс О. А. (2013)
Савенок Л. В. - Особливості діагностики адаптації обдарованих дітей до умов початкової школи (2013)
Устименко Е. С. - Психодиагностика в психологическом консультировании одарённых подростков (2013)
Якимова І. О. - Розвиток рефлексивних умінь обдарованих підлітків на шляху до самопізнання (2013)
Супруненко І. В. - Спеціальні програми як ефективна форма підтримки обдарованих дітей у США (2013)
Журавель Т. О. - Пошук чинників, що впливають на розвиток креативності учнів, Зюзь В. В. (2013)
Коновальчук М. В. - Виявлення та підтримка художньо обдарованої особистості в контексті педагогіки життєтворчості (2013)
Малиношевська А. В. - Естетичне відношення до дійсності як складова естетичної обдарованості (2013)
Ніколаєва Г. С. - Методи діагностики музичних здібностей учнів у дитячих музичних школах (2013)
Пентій О. В - Соціально-педагогічні аспекти обдарованої дитини у спадщині В. О. Сухомлинського, Денисенко Т. А. (2013)
Пінюгіна К. О. - Професійно-особистісна кваліфікація вчителів у роботі з обдарованою дитиною, Білецька В. В. (2013)
Чудакова В. П. - Корекція організаційно-інноваційного середовища – чинник формування інноваційності та конкурентоспроможності особистості (2013)
Єнотаєва Л. Є. - Підтримка системою тренінгів діагностичного комплексу "Універсал" (автор В. О. Киричук) (2013)
Миник І. В. - Впровадження психолого-педагогічного супроводу обдарованих та здібних учнів (2013)
Луценко Л. В. - Проблеми та перспективи наступності ДНЗ та ЗНЗ з питань виявлення та розвитку обдарованості дітей (з досвіду роботи КЗ ДНЗ№ 2 "Мрія"), Лебідь Л. І., Чесалова В. В. (2013)
Макарик С. Р. - Вони відчули мови аромат (2013)
Груца-Мьонсік У. - Характерні риси здібного учня та його моральний дискомфорт у сучасній школі (2013)
Інформація (2013)
Автухов К. А. - До питання обмеження застосування арешту (2011)
Александров В. М. - Деякі аспекти адміністративної та дисциплінарної відповідальності військовослужбовців (2011)
Алфьоров С. М. - Причини корупції в ОВС, що зумовлені специфікою органу (2011)
Андріїв В. М. - Позитивне трудове право як основний засіб захисту природних трудових прав працівників (2011)
Андрущак О. М. - Виправно-трудове право України радянської доби: суспільна потреба чи державно-владний інтерес? (2011)
Бабецька І. Я. - Правова природа переважних прав (2011)
Бандура О. О. - Основні риси діалектики аксіології та гносеології права (2011)
Бандурка С. О. - Процесуальні повноваження органу дізнання (2011)
Барановський М. В. - Характеристика працівника міліції як суб’єкта владних повноважень (2011)
Басалик О. І. - Особиста свобода громадян в адміністративному праві (2011)
Баулін О. В. - Правові засади призначення і проведення експертизи під час дізнання, Федотова Г. В. (2011)
Бевзенко В. М. - Новітнє адміністративне процесуальне право України: об’єктивна закономірність чи надумана вигадка? (2011)
Бедь В. В. - Право здобувати релігійну та світську освіту (2011)
Безсмертний О. К. - Реформування органів внутрішніх справ України: шляхи реалізації (2011)
Білоусова О. О. - Поняття і ознаки кримінальної безпеки країни (2011)
Боднар О. Б. - Поняття та зміст права людини на безпеку та його співвідношення з суміжними правами (2011)
Бойченко Г. М. - Правові та процесуальні аспекти визнання особи недієздатною, Шум С. С. (2011)
Бокій О. М. - Проблеми вдосконалення правового регулювання обігу зброї в Україні (2011)
Бондаренко Н. О. - Проблемні питання конституційної юстиції в Україні (2011)
Бондаренко О. В. - Питання організації парламентів в умовах сучасного парламентаризму (2011)
Борисова Л. В. - Щодо взаємодії слідчих і оперативних підрозділів при розслідуванні наркозлочинів в умовах подолання протидії розслідуванню (2011)
Босенко М. О. - Вимоги, які ставляться до наказів в системі міліції України (2011)
Бочкова І. І. - Деякі теоретичні та практичні аспекти державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (2011)
Бригадир І. В. - Щодо законодавчих проблем запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (2011)
Будько З. Н. - Презумпція невинуватості в податковому праві (2011)
Букін М. П. - Система суб’єктів оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ та особливості їх адміністративно-правового статусу (2011)
Булах С. М. - Принципи обов’язковості отримання згоди працівника на переведення (2011)
Бурбело Б. А. - Вивчення особистості неповнолітнього обвинуваченого (2011)
Бурдін М. Ю. - Особливості функціонування органів попереднього слідства в Правобережній Україні у 60-х – 80-х рр. ХІХ ст. (2011)
Васильєва Т. С. - Господарська діяльність як об’єкт адміністративно-правового режиму (2011)
Венедіктов С. В. - Щодо реалізації принципу рівності сторін договору в трудовому праві України (2011)
Веретельник Л. К. - Проблема систематизації договорів у цивільному праві (2011)
Верхогляд В. О. - Неокульти: об’єкт діяльності чи суб’єкт взаємодії органів СБУ? (2011)
Вовк В. М. - Засоби убезпечення продавців від необґрунтованих претензій покупців (на прикладі купівлі-продажу раба) (2011)
Галунько В. В. - Напрями адміністративної реформи в Україні (2011)
Гетманець О. П. - До питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства (2011)
Головач А. В. - Соціальні гарантії діяльності керівного складу в органах Державної податкової служби України (2011)
Головко О. М. - Адміністративні органи в губернському місті Російської імперії на початку ХХ століття (на прикладі м. Харкова) (2011)
Гречанюк С. К. - Державна кримінально-виконавча служба України як суб‘єкт інформаційної діяльності та взаємодії зі засобами масової інформації (2011)
Гуренко Д. Ю. - Кримінально-правова охорона життя працівника правоохоронного органу: зарубіжний досвід (2011)
Давидов С. В. - Латентність злочинів проти трудових прав (2011)
Дахова І. І. - Розподіл повноважень між Президентом України і Кабінетом Міністрів України (2011)
Дегтярьова І. В. - Порівняльний аналіз зарубіжного й вітчизняного кримінального законодавства, що встановлює відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (2011)
Денисюк С. Ф. - Розвиток криміналістичної техніки та її вплив на криміналістику (2011)
Джафарова О. В. - Судовий адміністративний процес: поняття та його структура (2011)
Дмитрієнко І. В. - Перспективи становлення та розвитку української правової свідомості, культури у контексті їх істотних артефактів, архетипів та актуальної метаметодології, Дмитрієнко Ю. М. (2011)
Дмитрієнко Ю. М. - Метаметодологічні основи, принципи становлення, розвитку української правової свідомості та культури (2011)
Дмитрук І. М. - Місце бюджетних відносин у процесі розбудови держави, органів представницької влади (2011)
Добкін М. М. - Місцеві державні адміністрації та координація їх діяльності (2011)
Домусчі С. Д. - Класифікація способів захисту права власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (2011)
Духневич А. В. - Загальний принцип національного режиму ГАТТ (2011)
Духневич О. С. - Правові засади провадження щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (2011)
Епель О. В. - Об’єктивні ознаки публічних закликів до вчинення терористичного акту (2011)
Євстігнєєв А. С. - Правове регулювання пріоритету питного водопостачання в Україні (2011)
Євсюкова М. В. - Насильство в сім’ї як порушення прав, закріплених у конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: огляд рішень Європейського суду з прав людини (2011)
Ємельянов В. П. - Понятійний апарат у сфері правової протидії тероризму: теоретичне та практичне значення (2011)
Журавльов Д. В. - Особливості правового регулювання укладання трудового договору (контракту) між фізичною особою приватним нотаріусом та стажистом нотаріуса (2011)
Завальний М. В. - Органи внутрішніх справ як суб’єкт адміністративно-деліктного провадження (2011)
Загуменна Ю. О. - Система органів внутрішніх справ України: принципи та напрямки удосконалення (2011)
Задихайло О. А. - Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні (2011)
Заславська М. Г. - Суб’єкт неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ст.137 КК України) (2011)
Заяць В. С. - Правове регулювання форми і змісту довіреності представника у судовому адміністративному процесі: деякі проблемні питання та шляхи їх вирішення (2011)
Зозуля Є. В. - Нормативно-правові та організаційні аспекти міжнародного співробітництва України у боротьбі з торгівлею людьми (2011)
Зозуля О. І. - Правові засади формування Адміністрації Президента України (2011)
Іщук О. С. - Поняття адміністративної юрисдикції: проблеми дефініції (2011)
Кайдашов В. С. - Актуальні питання державного контролю за дотриманням законодавства про безпечність та якість сільськогосподарської продукції (2011)
Калаянов Д. П. - Організація протидії організованій злочинності та корупції в країнах ЄС (на прикладі Італійської Республіки) (2011)
Капліна Г. А. - Суб’єкти соціального діалогу на локальному рівні (2011)
Карлаш Р. Ю. - Сучасні напрями профілактики професійної злочинності в Україні (2011)
Книженко О. О. - Взаємообумовленість кримінально-правових санкцій та заходів кримінально-правового характеру (2011)
Книш В. І. - Організація діяльності підрозділів ветеринарної міліції в системі органів внутрішніх справ України (2011)
Коваль В. М. - Застосування господарськими судами закону і права за аналогією (2011)
Ковальчук О. Г. - Приватна власність, свобода, відповідальність: взаємні зв’язки в контексті філософії права (2011)
Кожушко М. В. - Поняття професійної етики курсантів і слухачів вищих навчальних закладів МВС України та її значення у виховному процесі (2011)
Колєснік-Омельченко Т. В. - Роль принципів соціального забезпечення у правовому регулюванні правовідносин з пенсійного забезпечення громадян України (2011)
Коломоєць Н. В. - Методи управління вищими навчальними закладами МВС України: сутність та специфіка (2011)
Коломоєць О. Д. - Удосконалення системи адміністративних стягнень за вчинення насильства в сім’ї (2011)
Корнієнко В. В. - Особливості кримінального права ЄС: теоретико-правовий аспект (2011)
Котляр О. В. - Правові основи застосування зброї та спеціальних засобів працівниками ОВС (2011)
Котова Л. В. - Основні трудові права працівника: правова природа та перспективи розвитку (2011)
Кощій О. В. - Сутність та підстави участі в адміністративному судочинстві України відповідача (2011)
Кравцова Т. М. - Дослідження видів функцій державного управління та їх значення у процесі державно-управлінської діяльності, Калініченко Г. В. (2011)
Криворучко А. В. - Изменение правового статуса английской Ост-Индской компании и колонизация Индии в 1600–1758 годах (2011)
Круглова О. О. - Обов’язкова вакцинація: порушення особистих немайнових прав фізичної особи (2011)
Куліш А. М. - Правове регулювання становлення завдань та функцій Державної митної служби України (2011)
Кущ Л. И. - Классификация видов хозяйственной деятельности в сфере охраны здоровья (2011)
Лавріненко О. В. - Тенденція розширення елементного складу системи принципів трудового права України: постановка проблеми (2011)
Лазур Я. В. - Щодо класифікації прав і свобод людини (2011)
Лантінов Я. О. - Щодо визначення національної безпеки України як об’єкта кримінально-правової охорони (2011)
Левченко К. Б. - Проблемні питання формування та організації діяльності Експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі (2011)
Лисенко А. М. - Реалізація оперативно-розшукової інформації у відношенні осіб, що вчиняють злочини, пов’язані з терористичною діяльністю (2011)
Литвин О. П. - Правовий зміст спеціальних принципів здійснення управління місцевими фінансами в Україні (2011)
Литвинов О. М. - Прогностичний підхід до аналізу організованої злочинності (2011)
Ліховіцький Я. О. - Сутність та значення координації дій правоохоронних органів (2011)
Лукаш С. С. - Особливості правового регулювання службово-трудової діяльності в правоохоронних органах (2011)
Мазурик К. З. - Закон як основний соціальний регулятор суспільного життя (2011)
Макаренко Т. В. - Суб’єкти, які здійснюють державний контроль за діяльністю установ виконання покарань (2011)
Маринич Л. В. - Правовий екскурс щодо проблем реформування інституту оплати праці (2011)
Марчук М. І. - Територіальне самоврядування республіки Польща у контексті європейської інтеграці (2011)
Матюшкова Т. П. - Прийоми активізації пам’яті жінок, потерпілих від насильницьких злочинів (2011)
Машевська Л. А. - Врегулювання спорів, що виникають із майнових правовідносин членів реорганізованих КСП рішеннями вищих судових інстанцій (2011)
Мельник А. С. - Нагляд та контроль за дотримання трудового законодавства в Україні (2011)
Мельник К. В. - До питання адаптації трудового законодавства до міжнародних норм (2011)
Мельник Р. С. - До питання про співвідношення системи адміністративного права, системи адміністративного законодавства, системи науки адміністративного права та системи навчальної дисципліни "Адміністративне право" (2011)
Минюк Д. І. - Особливості об’єктивних елементів складу адміністративних правопорушень, що вчиняються у сфері ЗЕД (2011)
Минюк О. Ю. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення адміністративно-правової відповідальності у сфері біржової діяльності (2011)
Митрофанов І. І. - Предмет індивідуального правового регулювання в кримінальному праві (2011)
Міняйло М. П. - Соціально-правова сутність інституту права громадян на звернення (2011)
Мірошниченко О. А. - Права людини: ґендерна рівність та міжнародне право (2011)
Музика-Стефанчук О. А. - Бюджетні правовідносини у сучасній науці фінансового права (2011)
Назаров І. В. - Європейський досвід у сфері організації управління судовою системою (2011)
Назимко Є. С. - Синергетичний вимір інституту покарання (2011)
Новікова В. С. - Шляхи протидії економічній злочинності в промисловому комплексі Донбасу в 20-ті рр. ХХ ст. (2011)
Оверченко І. С. - Інформація в системі МВС України як об’єкт технічного захисту (2011)
Олефіренко Н. А. - Особливості правового статусу потерпілої особи як учасника адміністративно-деліктного провадження (2011)
Олійник О. І. - Історико-правовий аналіз діяльності органів внутрішніх справ УРСР у 30-ті роки ХХ ст. (2011)
Олішевський О. В. - Організація слідчої дії: стадії та етапи (2011)
Опацький В. І. - Організаційні засади здійснення державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України (2011)
Орел Ю. В. - Загально-правові системні принципи криміналізації злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань (2011)
Орловська Н. А. - Кримінально-правові санкції в контексті впливу міжнародного права та процесів акультурації: актуальні питання вивчення (2011)
Пєтков С. В. - Римське право як основа для побудови сучасної ефективної публічно-правової моделі відносин між владою та громадянином: питання юридичної деліктології (2011)
Пироженко О. С. - До проблеми законодавчої регламентації виправних робіт як виду кримінального покарання (2011)
Писаренко В. В. - Місце Державної служби боротьби з економічною злочинністю в структурі Міністерства внутрішніх справ України (2011)
Пінська О. С. - Правова свідомість: загальна характеристика, основні риси та структура (2011)
Погребняк О. С. - Правове визначення кола осіб, які можуть бути заявниками у справах про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку (2011)
Попов С. В. - Проблеми інформаційної безпеки України, Бойченко О. О. (2011)
Приймаченко Д. В. - Щодо діяльності митних посередників у процесі реалізації митних формальностей (2011)
Присяжнюк A. Й. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави (2011)
Приходько А. А. - Поняття та правова характеристика договору про надання послуг аварійного комісара (2011)
Проневич О. С. - Доктринальні засади поліцейського права Німеччини та Польщі (2011)
Пузанова Т. А. - Проблеми реалізації принципу забезпечення прав і свобод людини в адміністративній діяльності ОВС України (2011)
Пушняк О. В. - Визнання нормативно-правового акту нечинним як підстава припинення його чинності (2011)
Пчеліна О. В. - Щодо використання підприємств у технологіях економічної злочинної діяльності (2011)
Радько Д. В. - Регулятивні адміністративно-правові відносини за участю фінансових компаній (2011)
Роговенко О. В. - Поняття та ознаки прибережної смуги морів як правової категорії (2011)
Рунова Н. О. - Джерела (форми) права соціального обслуговування: сучасні тенденції розвитку (2011)
Свіжа О. О. - Дитячий будинок сімейного типу в системі видів улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Семіног О. О. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері паспортно-візового режиму в Україні (2011)
Сербова А. В. - Субъекты договора снабжения природным газом бытового потребителя (2011)
Сергієнко В. В. - Актуальні питання правового регулювання надання житлово-комунальних послуг (2011)
Серьогін В. О. - Прайвесі у США: політико-правова теорія і практика (2011)
Симов’ян В. С. - Принципи організації банківського контролю в Україні (2011)
Симов’ян С. В. - Досвід Німеччини щодо правового регулювання проблеми протидії легалізації злочинних доходів (2011)
Скупінський О. В. - Конституційна економіка: поняття та перспективи для України (2011)
Скуратович И. М. - Разрушение системы привилегий в период буржуазных реформ во второй половине ХIХ столетия: к 150-летию проведения крестьянской реформы (2011)
Слинько Д. С. - Змагальність на досудових стадіях процесу (2011)
Слінько С. В. - Загальні положення кримінального переслідування у кримінальному процесі, Кучерина С. Є. (2011)
Собакарь А. О. - Безпека польотів на авіаційному транспорті: категоріально-правовий аналіз (2011)
Собко Ю. В. - Завдання та функції внутрівідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України (2011)
Соболева О. О. - Особливості конструкції складу злочину, передбаченого ст.388 Кримінального кодексу України (2011)
Сонін О. Є. - Право на самостійні дії як спосіб захисту трудових прав працівників (2011)
Сорока А. З. - Щодо планування окремих слідчих дій за участю іноземних громадян (2011)
Сорока М. О. - Сутність терміну "розумний строк" у судовому адміністративному процесі (2011)
Степаненко В. В. - Реєстраційні провадження у діяльності Державної автомобільної інспекції МВС України (2011)
Степанюк Р. Л. - Типові технології злочинної діяльності в бюджетній сфері України (2011)
Стратонов В. М. - Загальні положення взаємодії слідчого з органом дізнання в процесі розшуку та встановлення місця знаходження обвинуваченого, Захарченко О. В. (2011)
Стратонов В. М. - Криміналістична інформація та сучасні інформаційні технології як складові прийняття обґрунтованих рішень слідчим, Страхова С. В. (2011)
Ступник Я. В. - Поняття і структура механізму протидії наркозлочинності (2011)
Татькова З. Ф. - Відповідальність у формі застосування адміністративно-господарських санкцій (2011)
Тацій М. С. - Кримінологічна характеристика особи агресивного злочинця (2011)
Теленик С. С. - Особливості казначейського контролю у сфері виконання місцевих бюджетів в Україні (2011)
Терещенко В. О. - Соціально-економічні права людини у сфері праці як один з основних напрямків судового захисту загальних прав людини та громадянина (2011)
Терещук О. Д. - Планування розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв автотранспортних засобів (2011)
Тимченко А. М. - Деякі особливості державного примусу при реалізації податкових правовідносин (2011)
Трухан А. Я. - Питання кадрового забезпечення органів радянської прокуратури в Західній Україні (1944 – поч. 50-х рр.) (2011)
Федоров С. Є. - Про деякі особливості форм фінансового контролю (2011)
Філін Д. В. - "Угода про визнання вини" та можливості її застосування у кримінальному судочинстві України (2011)
Фомін Ю. В. - Особливості формування Європейського адміністративного простору (2011)
Фролова І. В. - Про віктимність потерпілих у механізмі торгівлі людьми та її врахування на досудовому слідств (2011)
Халілев Р. А. - Теоретико-прикладні проблеми оперативно-розшукового запобігання злочинів на ґрунті етно-конфесійних суперечностей (2011)
Харчук Р. С. - Класифікація та значення форм захисту трудових прав працівників (2011)
Хахановський В. Г. - Автоматизація експертних дактилоскопічних досліджень (2011)
Черкаська Н. В. - Юридичні ознаки та поняття самовільного зайняття земельних ділянок, Пархоменко А. І. (2011)
Чича Р. П. - Прийняття окремих процесуальних рішень з урахуванням обставин, що характеризують особу обвинуваченого (2011)
Чутчева О. Г. - Адресність як галузевий принцип права соціального забезпечення (2011)
Шамшина І. І. - Проблеми регулювання основних трудових прав працівника (2011)
Шаповал Р. В. - Правове регулювання освіти в Україні (2011)
Шевченко Е. О. - Визначення поняття адміністративно-правових відносин з урахуванням пріоритетного значення та ролі в них суб’єкта адміністративного права (на прикладі адміністративного суду) (2011)
Шевчук Т. А. - Особа, яка займається сутенерством та втягненням в заняття проституцією: кримінологічно значущі риси (2011)
Шендрик В. В. - Аналіз співвідношення понять "профілактика", "попередження", "припинення" та "запобігання злочинів", Крєпаков І. О. (2011)
Шигаль Д. А. - Типологія та основні схеми періодизації історії держави і права (2011)
Щепановський З. В. - Адміністративно-правовий зміст поняття "будівництво житла" (2011)
Щерба А. В. - Адміністративні процедури, пов’язані із правозастосовною діяльністю органів місцевого самоврядування (2011)
Щутяк Л. С. - Злочини, при вчиненні яких замах неможливий (2011)
Кашперський О. В. - Поняття та зміст ліцензування певних видів господарської діяльності (2011)
Редакційна колегія (2013)
Бугров О. В. - Контракти "під ключ" і управління проектами, Бугрова О. О. (2013)
Bushuyev S. D. - Diversification of chernobyl's power plant function through prism of project management methodology, Medintsov V. V. (2013)
Бушуев С. Д. - Матричная технология идентификации организационных патологий в управлении проектами, Харитонов Д. А., Ярошенко Ю. Ф. (2013)
Бушуєва Н. С. - Гештальт-проактивна методика взаємодії з турбулентним оточенням під час формування і реалізації стратегічних програм розвитку міст, Берулава Д. З. (2013)
Бушуєва Н. С. - Морфологічна матриця формування команди проекту соціального типу, Філатов А. С. (2013)
Егорченкова Н. Ю. - Модель управления ресурсами портфелей проектов и программ, Лисицин А. Б., Катаев Д. С. (2013)
Колеснікова К. В. - Розвиток теорії проектного управління: обгрунтування закону К. В. Кошкіна щодо завершення проектів (2013)
Морозов В. В. - Модель влияния внешнего окружения на процесс управления конфигурацией в проект, Рудницкий С. И. (2013)
Оберемок И. И. - Управление проектами на основании шаблонов (2013)
Плещишин А. М. - Формування віртуального інформаційного образу геопросторових об'єктів, Корж Р. О., Хміль І. О. (2013)
Tanaka H. - Innovative development and meta program management of a new generation of mega projects in the oil & gas and infrastructure sectors , Bushuyev S. (2013)
Чернова Л. С. - Повышение конкурентоспособности отечественного наукоемкого предприятия, выпускающего газотурбинную технику (2013)
Ярошенко Н. П. - Концентрична модель рухомого контексту проектів та програм розвитку (2013)
Берзлев О. Ю. - Методика передпрогнозного фрактального аналізу часових рядів (2013)
Гриша О. В. - Задачі структуризації цілей розвитку бізнесу на основі недовизначених моделей, Тютюнник С. В. (2013)
Ізмайлова О. В. - Підхід до побудови сценарію розв’язання задачі підтримки прийняття рішень з оцінки житлових об'єктів нерухомості, Красовська Г. В., Красовська К. К. (2013)
Коляда А. С. - Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных, Гогунский В. Д. (2013)
Кононович В. Г. - Моделювання процесів управління ризиками інформаційної безпеки, Копитін Ю. В. (2013)
Латанская Л. А. - Применение метода нечеткого логического вывода в задаче выбора кандидата для стажировки за рубежом, Фарионова Т. А., Павленко А. Ю. (2013)
Пелещишин О. В. - Пошук оптимального розподілу маркетологів для діяльності в онлайн-спільнотах (2013)
Тесля Ю. М. - Рефлекторна система формалізації змісту довільних текстів будівельної тематики, Шабала Є. Є. (2013)
Бородавка Є. В. - Методи розширення моделі будівельного об´єкта на основі модульного принципу (2013)
Глива В. А. - Засоби підвищення електромагнітної безпеки при експлуатації обчислювальної техніки, Віднічук Т. В., Левченко Л. О., Тарнавський Ю. А. (2013)
Демченко В. В. - Методи підвищення енергоефективності будівлі, Чуприна Х. М., Невмержицький О. В. (2013)
Зайцев В. Г. - Інструментарій дослідження характеристик багато-пріоритетних моделей програм, Цибаєв Є. Г., Погорелов В. В. (2013)
Белощицкий А. А. - Методы проектно-векторного управления образовательными средами, Федоренко Н. Д., Белощицкая С. В., Черноморденко А. И. (2013)
Васильєва К. С. - Оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу, Щербина О. А. (2013)
Маляр М. М. - Інформаційна система з оцінки кредитоспроможності підприємств та інвестиційних проектів, Поліщук В. В. (2013)
Глива В. А. - Методи побудови геологічних розрізів за даними георадара, Дмитришак М. І., Левченко Л. О., Тарнавський Ю. А., Филонич О. В. (2013)
Баліна О. І. - Марковська модель керування природно-технічною системою, Буценко Ю. П., Лабжинський В. А. (2013)
Григоровський П. Є. - Методика визначення коефіцієнта ущільненості навколо об'єкта нового будівництва, Надточій М. І. (2013)
Лагутін Г. В. - Впровадження прикладного програмного комплексу "Адаптація організації будівництва до євростандартів” у практику будівництва, Поколенко В. О., Чуприна Ю. А. (2013)
Медяник О. І. - Інтеграція факторного та проектно-орієнтованого підходу до оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств (2013)
Приходько Д. О. - Обґрунтування агрегованих структур нового типу в умовах інноваційних перетворень будівельного комплексу, Лилов О. В., Коваль В. Б. (2013)
Рижакова Г. М. - Альтернативні аналітичні інструменти забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів, Стеценко С. П., Лагутіна З. В. (2013)
Наукове видання (2013)
Єлін О. В. - Дослідження можливості підвищення всмоктувальної здатності шнекововідцентрового ступеня без зміни геометрії передвключеного і робочого колеса (2013)
Давиденко А. К. - Исследование работоспособности многоступенчатого питательного насоса при воздействии теплового удара, Руденко А. А., Хворост В. Ф., Гаврыло И. С. (2013)
Симоновский В. И. - О влиянии подшипников скольжения на устойчивость роторов центробежных насосов, Хализева А. Г. (2013)
Скорик А. В. - Численное исследование течения газа в канальном диффузоре центробежного компрессора (2013)
Ратушный А. В. - Перспективы совместного применения некоторых нетрадиционных способов повышения напорности (часть ІІ) (2013)
Богданович В. С. - Аналіз залежності крутизни напірної характеристики насоса від геометричних параметрів робочого колеса, Сотник М. І., Лугова С. О. (2013)
Ігнатьєв О. С. - Профілювання спряжених поверхонь ротаційного компресора, Мандрика В. А. (2013)
Найда М. В. - Аномалії, які виникають при перекачуванні водоповітряної суміші відцентровим насосом, Ткачук Ю. Я. (2013)
Павленко І. В. - Статичний розрахунок запірно-врівноважуючого пристрою ротора багатоступінчатого відцентрового компресора (2013)
Папченко А. А. - Розробка багатофункціонального агрегату з приводом від ортогонального вітродвигуна, Липовий В. М. (2013)
Ткач П. Ю. - Методи оцінки кавітаційно-ерозійних якостей гідромашин (2013)
Ткачук Ю. Я. - Местные сопротивления s-образно соединенных отводов гидросистем, Шатрюк Е. В., Кугук В. А., Молошный А. Н. (2013)
Кулiніч С .П. - Аналiз впливу нелiнiйної подачi одноплунжерного насосу на роботу гiдравлiчного двигуна, Чуйко В. П. (2013)
Хализева А. Г. - Анализ влияния геометрических параметров импульсного уплотнения на его динамические характеристики (2013)
Асадипур М. - Математическое моделирование движения твёрдых частиц в гидродинамическом фильтре, Ратушный А. В. (2013)
Сімейко К. В. - Теплові характеристики реактору для одержання капсульованого піровуглецем кварцового піску при проходженні процесу піролізу метану (2013)
Драч О. В. - Вплив геометрії вихідного перетину вибухозахисного пристрою на ефективність його роботи, Кілиб О. С. (2013)
Акилов А. И. - Плосковершинное хонингование гильз цилиндров, Чижов И. Г., Морщ А. В. (2013)
Верещaka С. М. - Термоупругое напряженное состояние многослойной трубы неоднородной структуры по толщине с учетом идеального контакта между слоями, Дейнека А. В., Мороз Ю. В., Шулумей А. В. (2013)
Каринцев И. Б. - Напряженно-деформированное состояние цементного кольца в буровой скважине, Жулев А. А. (2013)
Коротун М. М. - Дослідження точності відтворення евольвенти методом обкату, Вязовий Р. Ю. (2013)
Козлов Л. Г. - Застосування нейромережі для зменшення часу регулювання в мехатронній гідросистемі (2013)
Єфименко А. О. - Дослідження процесу одержання аміачноселітренної вибухової речовини з нітроцелюлозним покриттям (2013)
Віткін Л. - Побудова ефективної системи управління якістю органу сертифікації на основі моделі якості сертифікаційних послуг та моделі визначення рівня задоволеності замовника, Хімічева Г. І. (2013)
Хімічева Г. І. - Кваліметрична оцінка структурної стійкості і ефективності інтегрованої системи управління, Соляник В. М. (2013)
Джура О. Р. - Сіало- та галактозоспецифічні лектини як гістохімічні маркери структурних компонентів кісткової тканини у порівняльному аспекті (2013)
Мар'єнко Л. Б. - Особливості патоморфозу симптоматичної судинної епілепсії (2013)
Москва Х. А. - Ефекти інсулінових сенситайзерів на ліпідний і вуглеводний обмін у хворих з гіпотиреозом та інсулінорезистентністю, Лаповець Л. Є., Кіхтяк О. П. (2013)
Радченко О. М. - Проґностичне значення деяких клінічних та лабораторно-інструментальних параметрів для виживання пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, Кондратюк М. О. (2013)
Лукавецький Н. О. - Визначення сторожового лімфовузла під час операції на рак кардіального відділу шлунка, Фецич Т. Г. (2013)
Абрагамович О. О. - Ультразвукові допплерофлоуметричні ознаки портальної гіпертензійної ґастропатії у хворих на цироз печінки, Абрагамович М. О., Ферко М. Р., Довгань Ю. П., Толопко С. Я. (2013)
Задорожний А. М. - Психоемоційні зміни у хворих на печінкову енцефалопатію, Паєнок А. В., Шевага В. М., Задорожна Б. В. (2013)
Бойко Я. Є. - Імунолоґічні докази автозапального ґенезу системного ювенільного ідіопатичного артриту, Чернишов В. П. (2013)
Пластунов Б. А. - Фізіолоґо-гіґієнічна оцінка морфофункціонального стану й адаптації першокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у реґіоні йододефіциту, Завада М. І. (2013)
Курділь Н. В. - Публічно-приватне партнерство в охороні здоров'я: комерційні та некомерційні аспекти партнерства, Вороненко В. В. (2013)
Гавенко С. Ф. - Вплив читабельності шрифту Брайля на ефективність тактильного сприйняття інформації незрячими людьми, Лабецька М. Т., Гавенко М. М., Юревич В. Р. (2013)
Склярова В. О. - Ризик непліддя при автоімунному тиреоїдиті (2013)
Присташ Ю. Я. - Місцеві рецидиви раку молочної залози після орґанозберігаючого лікування, Савран В. В., Савран В. Р., Фецич Т. Г. (2013)
Орел Ю. Г. - Пухлина нирки у поєднанні із аневризмою черевного відділу аорти: вибір оптимальної тактики лікування без використання препаратів донорської крові (2013)
Кобза І. І. - Що спричинило постійний оперізуючий біль в мезоґастрії протягом двох діб у 30-річного хворого?, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2013)
До відома наших авторів (2013)
Ізотова І. - Швидкості зореутворення вибірки компактних емісійних галактик за даними GALEX, Парновський С. (2012)
Ропотенко К. - Енергія вакууму, спектр де Сіттера і повернення Пуанкаре (2012)
Богдан Т. - Кореляція космічних променів надвисоких енергій із центравором А, Гнатик Б., Кобзар О., Марченко В., Сущов О. (2012)
Пішкало М. - Сонячна корона і прогноз амплітуди 24-го циклу сонячної активності (2012)
Гнатик Р. - Хімічний склад космічних променів надвисоких енергій (2012)
Александров А. - Асимптотичні формули для подій сильного мікролінзування з урахуванням темної матерії, Жданов В., Коваль С. (2012)
Козак П. - Кінематичні параметри метеорів за результатами базисних телевізійних спостережень в період осіннього рівнодення 2001 року, Рожило О., Тарануха Ю. (2012)
Венглінський Є. - Прямі вимірювання магнітного поля в тіні й півтіні сонячних плям по 146 спектральних лініях, Лозицький В. (2012)
Василенко А. - Визначення параметрів ядра активної галактики NGC 1194 (2012)
Гнатик Б. - Радіовипромінювання залишку наднової "Вітрила", Сущ Ю. (2012)
Маслюх В. - Аналіз мап жорсткості рентгенівського випромінювання від кластерів галактик HYDRA A, HERCULES A та MS 0735.6+7421, Гнатик Б., Ставаж Л., Островські М. (2012)
Головня B. - Гама-спалахи — огляд областей неба на платівках архіву (1976–1998), Пакуляк Л., Кізюн Л. (2012)
Корсунь А. - Сибирский антициклон: многолетние пространственные и временные связи, Курбасова Г., Неушкин А. (2012)
Кудря Ю. - Функції світності ізольованих галактик каталогу 2MIG (2012)
Лозицький В. - Розвиток сонячної активності у 24-му циклі: сценарій 15-го циклу?, Єфіменко В. (2012)
Кравцов Ф. - Спостережнння покриттів зір астероїдами методом розгортки їхніх зображень у 2008–2011 рр, Лук'яник І. (2012)
Садовенко Є. - Структура сонячної корони під час повних сонячних затемнень 23-го циклу сонячної активності і моделювання магнітного поля в короні у потенціальному наближенні, Пішкало М. (2012)
Єфименко В. - Про роботу Астрономічної обсерваторії Київського національного університете імені Тараса Шевченка у 2011 р (2012)
Клименко В. П. - Якість щеплення на нових підщепних сортах винограду, Борисенко М. М., Студенникова Н. Л., Рачинська А. І., Разгонова О. В., Котоловець З. В., Макєєв С. Г., Володін В. О. (2013)
Зеленянська Н. М. - Використання біологічних особливостей лози винограду у виробництві щеплених саджанців (2013)
Борисенко М. Н. - Влияние площади питания и формы куста на силу роста подвоев винограда, Белинский Ю. А. (2013)
Скуридин О. А. - Причины поражения растений винограда, произрастающего в Крыму, усыханием гребней, Якушина Н. А. (2013)
Странишевская Е. П. - Вредоносность виноградного войлочного клеща (eriophyes vitis pgst.) на виноградниках южной степи Украины, Вдовиченко И. В. (2013)
Матвейкина Е. А. - Сравнительная оценка влияния листовой формы филлоксеры на урожай и его качество, Странишевская Е. П. (2013)
Лиховской В. В. - Оценка хозяйственно ценных признаков новых столовых сортов и перспективных форм винограда в агроклиматических условиях южного берега Крыма, Олейников Н. П., Левченко С. В., Рыбаченко Н. А. (2013)
Модонкаева А. Э. - Некоторые аспекты формирования качества столового винограда, предназначенного для реализации в свежем виде и хранения, Иванченко В. И. (2013)
Гниломедова Н. В. - Соотношение глюкозы и фруктозы – фактор регулирования содержания фурановых производных в креплёных винах (2013)
Яланецкий А. Я. - Cравнительное изучение аминокислотного состава виноматериалов из интродуцированных клонов винограда, Шмигельская Н. А., Загоруйко В. А., Таран Г. В. (2013)
Гержикова В. Г. - Изменение значений оптической плотности на разных этапах производства хереса столового, Червяк С. Н., Погорелов Д. Ю. (2013)
Ткаченко М. Г. - Перспективы использования сверхкритической экстракции для переработки вторичных продуктов виноделия, Чурсина О. А., Максимовская В. А., Вьюгина М. А., Виноградов Б. А., Дадашев М. Н., Лисак А. В., Корсак И. И. (2013)
Бежуашвили М. - Стильбеноид цис-пицеид в винограде красноягодных сортов, распространeнных в Грузии, Окруашвили Д., Шубладзе Л. (2013)
Виноградов В. А. - Применение методов теории подобия и размерностей при физико-математическом моделировании процессов и оборудования в винодельческом производстве (2013)
Иванченко К. В. - Влияние применения ферментных препаратов на изменение физико-химических свойств виноматериалов для производства сидра (2013)
Виноградов В. А. - Разработка гидроциклонов для отделения твёрдых частиц из продуктов виноделия, Шанин А. Д., Ковалевский К. А., Мамай О. И. (2013)
Правила для авторов (2013)
Памяти ученого (2013)
Summaries (2013)
Сахно И. Г. - Лабораторные исследования динамики роста давления саморасширения невзрывчатой разрушающей смеси в типичных деформационных режимах, Молодецкий А. В. (2013)
Ремез Н. С. - Разработка методов прогнозирования и снижения опасности динамических процессов в угольной промышленности, Вовк О. А., Вапничная В. В. (2013)
Зуєвська Н. В. - Імітаційне моделювання армуванням щебенем лесового грунтового масиву енергією вибуху, Лозовий С. О. (2013)
Labinskiy K. N. - Investigation of breaking probability of detonation process in blast-hole charges (2013)
Халимендик Ю. М. - Обоснование ширины целика при подготовке запасов спаренными выработками, Бруй А. В., Барышников А. С. (2013)
Заболотная Ю. А. - Способы расположения магистральных выработок с целью исключения влияния очистных работ в условиях слабых боковых пород (2013)
Терещук Р. Н. - Определение рациональной зоны влияния одиночного анкера на неоднородный приконтурный массив (2013)
Халимендик Ю. М. - Обоснование природы образования мелкоамплитудных тектонических нарушений в западном Донбассе, Чемакина М. В. (2013)
Кучин А. С. - Характер распределения горизонтальных деформаций над разрезной печью при закончившемся процессе сдвижения, Назаренко В. А., Сдвижкова Е. А. (2013)
Дрибан В. А. - Особенности механизма активизации сдвижений подработанного массива и земной поверхности при мокром погашении шахт, Назимко И. В., Садовенко И. А. (2013)
Гордиенко М. Э. - Совершенствование методики расчета деформаций подрабатываемых зданий и сооружений, Колесник Н. А., Козловский Г. И., Назимко В. В. (2013)
Титул, зміст (2011)
Шеремет М. К. - Основні тенденції модернізації підготовки корекційних педагогів в умовах реформування освітньої галузі (2011)
Базима Н. В. - До проблеми обстеження стану мовленнєвого розвитку у дітей з аутистичними порушеннями (2011)
Бегас Л. Д. - Корекція заїкання засобами театралізованої діяльності (2011)
Боряк О. В. - Аналіз результатів обстеження мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку з дизартрією (2011)
Козинець О. В. - Функціональна асиметрія мозку та її зв'язок з мовленням (2011)
Конопляста С. Ю. - Психолого-педагогічні шляхи формування просторового мислення у дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння старшого дошкільного віку, Яковенко А. О. (2011)
Корнєв С. І. - Погляди І. О. Сікорського на питання розвитку дитячого мовлення (2011)
Кравчук Л. С. - Особливості корекційно-педагогічної роботи освітнього та виховного процесу підготовки дітей з інвалідністю (2011)
Кривцова О. Я. - Розвиток логопедичної допомоги підліткам із заїканням (2011)
Мартиненко І. В. - Сучасні підходи до класифікації мовленнєвих порушень у дітей та дорослих (2011)
Марченко І. С. - Сучасні логопедичні технології у подоланні мовленнєвих розладів у дітей із порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Мілевська О. П. - До питання формування зв’язних висловлювань в учнів із загальним недорозвитком мовлення (2011)
Мозгова Г. П. - Негативний психологічний клімат оточення - основа виникнення психосоматичних захворювань у дітей (2011)
Мозгова Г. П. - Стан судинної та вегетативної систем у дітей з гастродуоденальною патологією патологією та порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Пінчук Ю. В. - Ігри та вправи з розвитку фонематичного сприймання у дітей дошкільного віку, Сіра І. В. (2011)
Ромась О. Ю. - Алгоритм обстежень хворих з порушеннями голосу (2011)
Тарасун В. В. - Способи уніфікації психолого-педагогічної допомоги дітям переддошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку (2011)
Тарасун В. В. - Теоретичне підгрунтя дослідження стану психічного розвитку дитини раннього віку (2011)
Ткач О. М. - Формування синтаксичної структури речення в онтогенезі (2011)
Чередніченко Н. В. - Корекція та формування звукової сторони мовлення в системі навчання рідної мови дітей із тяжкими порушеннями мовлення, Ряшенцева Д. М. (2011)
Чорна О. П. - Сучасні методичні підходи в роботі логопеда по закріпленню вимови звука у молодших школярів (2011)
Аблязов Д. Е. - Соціальна, правова держава та права людини і громадянина (2012)
Аврамова О. Є. - Поняття та класифікація житлової нерухомості (2012)
Адашис Л. І. - Окремі аспекти фінансування виборчих кампаній політичних партій (2012)
Алещенко І. О. - Формування та діяльність окружних судів Сумщини (2012)
Андрушко А. В. - Причини та умови геронтологічної злочинності (2012)
Армаш Н. О. - До питання розмежування посад державних політичних діячів та державних службовців (2012)
Афанасіаді Д. М. - Напрямки взаємодії правоохоронних і компетентних органів, посадових осіб окремих держав, міжнародних організацій при розслідуванні злочинів міжнародного характеру (2012)
Бабакін В. М. - Проблема злочинності у сфері захисту інтелектуальної власності на сучасному рівні розвитку ІТ-технологій (2012)
Баранов-Мохорт С. М. - Стратегія запобігання і протидії корупції (адміністративно-правовий аспект) (2012)
Басова Ю. Ю. - Адміністративні процесуальні форми діяльності органів публічної адміністрації (2012)
Берлач Н. А. - Перспективи розвитку позитивної юридичної відповідальності в демократичному суспільстві (2012)
Бєлов Д. М. - Реформування державної влади в Україні: аналіз положень Основного Закону України (2012)
Білоусова В. І. - Професійно-особистісні (ділові) та морально-етичні вимоги до прокурора (2012)
Бірюков В. В. - Інформаційні основи розслідування злочинів (2012)
Богачова О. В. - Моделювання діяльності щодо планування вітчизняного законотворення з урахуванням відповідного зарубіжного досвіду (2012)
Бойко А. М. - Морально-етичні заходи запобігання і протидії корупції у сфері державної служби (2012)
Бойчук М. І. - Сутність меж і обмежень дискреційних повноважень органів внутрішніх справ в контексті принципу верховенства права (2012)
Боровицький Д. І. - Міжнародний досвід протидії злочинам у сфері суспільної моралі за участю дітей (2012)
Бражник А. А. - Правові аспекти поширення кримінально-значущої інформації працівниками ЗМІ (2012)
Броневицька О. М. - Відповідність регламентації відповідальності за злочини проти миру і безпеки людства міжнародним договорам України кримінально-правового характеру (2012)
Буцьких О. О. - Нововиявлені обставини як підстава перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві (2012)
Вакула І. Ю. - Поняття стадій вчинення злочину за кримінальним законодавством України та Республіки Польщі (2012)
Василенко В. И. - Охрана объектов интеллектуальной собственности в Таможенном союзе (2012)
Венедіктов С. В. - Юридичний факт, як підстава виникнення трудового правовідношення: історія розвитку, визначення, класифікація (2012)
Виприцький А. О. - До питання про визначення змісту обмежувальних заходів в умовах надзвичайного стану (2012)
Вінцук В. В. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із порушенням порядку здійснення операцій з металобрухтом (2012)
Говоров В. С. - Правова природа регіональних омбудсманів (2012)
Гордеюк А. О. - Поняття заробітної плати як юридичної категорії (2012)
Гордєєв В. В. - Класифікація фактичних складів в адміністративному судочинстві України (2012)
Грабовська Г. М. - Музичний твір як об’єкт правової охорони (2012)
Гураш В. М. - Становлення галузі трудового права на українських землях у складі Польської Республіки (1921-1939 рр.) (2012)
Давиденко С. В. - Проблеми забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди в кримінальному судочинстві України (2012)
Давидова Н. О. - Інститут шлюбу в американському праві (2012)
Делія Ю. В. - Толерантність як принцип муніципальної правотворчості в Україні (2012)
Дерев’янко В. В. - Поняття та межі правового статусу прокурорсько-слідчих працівників (2012)
Десятник А. А. - Проблема актуальності кримінально-процесуальної профілактики в рамках нового КПК України (2012)
Дідковська Т. О. - Поняття та сутність пенсійного забезпечення в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку (2012)
Дмитрієнко І. В. - Проблеми та перспективи формування законодавчої бази сфер української культури та правової культури (2012)
Дмитрієнко Ю. М. - До природи закономірностей конкретно-історичного становлення та розвитку української правової свідомості і культури (2012)
Долинська М. С. - Особливості нотаріального посвідчення договору дарування земельної ділянки (2012)
Дручек О. В. - Науково-теоретичні основи протидії явищу корупції: проблеми вивчення та удосконалення (2012)
Дячкін О. П. - Суспільна небезпечність контрабанди і правова відповідальність за її вчинення (2012)
Євхутич І. М. - Мораль і право як суспільні інститути: проблеми осмислення в умовах побудови громадянського суспільства (2012)
Єрмоленко Д. О. - Теоретико-правові питання періодизації досліджень правової свідомості (2012)
Ждиняк Н. П. - "Реалізація" та "застосування" забороняючих кримінально-правових норм: співвідношення понять (2012)
Жидовцева О. А. - Структура та функції професійної правосвідомості (2012)
Забарський В. В. - Система політичних прав військовослужбовців Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законів, військових формувань (2012)
Завальний В. М. - Шляхи вдосконалення законодавства України про комерційну (торгівельну) діяльність (2012)
Задирака Н. Ю. - Особливості та проблеми застосування адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо використання службового становища, Берднікова К.В. (2012)
Заєць О. В. - Новітні інформаційні технології як загроза інформаційній безпеці особи (2012)
Залеська А. С. - Соціальна обумовленість криміналізації порушення права на отримання освіти в Україні (2012)
Зеленяк Е. С. - Оцінка доказів у період забобон та міфологічних вірувань (2012)
Зозуля І. В. - Стан і шляхи реформування системи МВС України: тези до сучасного моменту (2012)
Зозуля О. І. - Роль спеціалізованих допоміжних органів Президента України у забезпеченні діяльності глави держави (2012)
Іващенко В. А. - Правові проблеми реалізації прав на раціоналізаторські пропозиції в Україні (2012)
Ігнатов О. М. - Кримінологічний аналіз структури вбивств в Україні (2012)
Ісаков М. Г. - Види державного контролю у сфері підприємницької діяльності (2012)
Казанчук І. Д. - Міліція і громадськість: модель взаємодії в процесі адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища у сучасних умовах (2012)
Калмиков Д. О. - Особлива частина кримінального права України як структурна частина КК України (2012)
Кампі О. Ю. - Правові форми саморегулювання у сфері спільного інвестування (2012)
Карабін Т. О. - Форми здійснення контрольної діяльності місцевих державних адміністрацій за реалізацією повноважень органами місцевого самоврядування (2012)
Карпенко Д. В. - Правовий режим охорони бази персональних даних на підприємствах України (2012)
Килимник І. І. - Щодо правової характеристики припинення договорів про спільну діяльність, Харитонов О. В. (2012)
Кирило О. М. - Розвиток виправно-трудової системи в Україні у 20-ті роки ХХ століття (2012)
Кирилюк І. В. - Законодавство з протидії злочинності у сфері охорони здоров’я: історичний аспект (2012)
Кицюк В. П. - Процесуальні форми діяльності суду щодо протидії злочинності (2012)
Клочко А. М. - Охорона як спосіб запобігання вчиненню корисливо-насильницьких злочинів проти власності (2012)
Клочко А. М. - Підготовка кадрів органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України (2012)
Коваль В. Ф. - Актуальні питання структурної побудови системи державної податкової служби України (2012)
Ковальська В. С. - До питання про особливості сімейних правовідносин (2012)
Кожушко С. І. - Організаційно-трудові відносини у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду, Буяло К. М. (2012)
Козицький В. І. - Завдання та функції регіональних управлінь МВС України в областях (2012)
Корольов С. С. - Правове визначення нейтралітету як засобу реалізації міжнародної політики держави (2012)
Коцан І. Д. - Участь робітничо-селянської міліції Харківщини в боротьбі з бандитизмом у 20-ті рр. ХХ ст. (2012)
Кулешов О. О. - Правові та організаційні аспекти вдосконалення муніципального управління (2012)
Кулик Д. О. - Особливості правового режиму чекового обігу (2012)
Курило С. Л. - Адміністративно-правовий статус органів внутрішніх справ як суб’єкта взаємодії з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку (2012)
Лазарєв Д. В. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності (2012)
Лащук Н. Р. - Кримінально-правові підстави правомірності використання захисних засобів, що вражають автономно (2012)
Левченко К. Б. - До характеристики Закону України "Про протидію торгівлі людьми" (2012)
Лемеха Р. І. - Тяжкі наслідки як обставина, яка обтяжує покарання (2012)
Линник Т. В. - Теоретико-правова проблематика реформування публічної служби в Україні (2012)
Лихачов С. В. - Загальна характеристика чинників, що впливають на стан забезпечення громадської безпеки в Україні (2012)
Літвінова О. В. - Правовий статус вигодонабувача у відносинах страхування вантажу (2012)
Логвиненко М. І. - Деякі аспекти специфіки правового статусу та охорони праці суддів України (2012)
Лозо В. I. - Контроль i запобігання екологічного ризику у законодавстві Європейського Союзу (2012)
Лосич С. В. - Особливості суб’єкта злочину за схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (2012)
Малиновська Т. М. - Виникнення та розвиток банківської справи (2012)
Манжай О. В. - Порівняльний аналіз забезпечення безпеки оперативно-розшукової інформації за допомогою інституту державної та службової таємниці в окремих країнах світу (2012)
Марисюк К. Б. - Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань в Україні: поняття, суть, історичні етапи (2012)
Маркова О. О. - Органи внутрішніх справ як учасники договірних відносин в сфері охорони громадського порядку (2012)
Матвієвська Г. В. - Заочне провадження в кримінальному процесі та об’єктивні чинники його застосування (2012)
Мельник К. Ю. - Загальна та спеціальна трудова правосуб’єктність працівників (2012)
Мельченко В. І. - Державний контроль за режимом доступу до інформації як спосіб забезпечення законності у державному управлінні (2012)
Менджул М. В. - Особисті немайнові права громадських організацій: окремі аспекти (2012)
Миронюк Р. В. - Окремі напрямки оптимізації системи суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції (2012)
Мінка Т. П. - Поняття правового режиму адміністративного права (2012)
Мірошниченко О. А. - Принцип верховенства права у міжнародному публічному праві (2012)
Мірошниченко Ю. Р. - Державна служба як форма безпосереднього народовладдя (2012)
Міц М. М. - Оподаткування козацтва Північного Лівобережжя у першій половині ХІХ ст. (2012)
Моїсєєв О. М. - Місце події як об’єкт експертної технології (2012)
Москаленко Т. О. - Адміністративна діяльність державних органів та установ щодо забезпечення права людини на свободу віросповідання в Україні (2012)
Наконечна Л. А. - Відповідальність за насильницькі злочини в історії вітчизняного кримінального законодавства (2012)
Нікончук А. М. - Делегування повноважень як інструмент вирішення проблем місцевого значення в процесі здійснення управління державою (2012)
Огій О. С. - Землі як об’єкт права приватної власності сільськогосподарських кооперативів (2012)
Орищенко І. В. - Щодо принципів організації та діяльності прокуратури України (2012)
Орлов Ю. В. - Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів як різновид кримінологічної практики: характеристика та шляхи удосконалення (2012)
Орлова І. М. - Суб’єктний склад відносин, пов’язаних із забезпеченням виконання господарських зобов’язань державними гарантіями (2012)
Павліченко В. М. - Окремі аспекти адміністративно-правового регулювання діяльності міліції щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності (2012)
Панасюк О. Т. - Про методологію розвитку предмету трудового права: (2012)
Панова І. В. - Організаційно-правові засади гармонізації законодавства України та ЄС в інформаційній сфері (2012)
Панько Н. А. - Висновок експерта та його оцінка (2012)
Пасіка С. П. - До питання адміністративно-правового регулювання соціального забезпечення військовослужбовців (2012)
Пашнєва В. А. - Об’єкт екологічних страхових правовідносин (2012)
Переверзєва Л. О. - Види дочірніх підприємств (2012)
Передерій О. С. - Організаційно-правові форми співробітництва України і Європейського поліцейського офісу (теоретико-правовий аналіз) (2012)
Петрицин Н. Т. - Деякі проблеми цивільної відповідальності: порівняльний аналіз (2012)
Петров Є. В. - До питання взаємоузгодження системи адміністративно-господарського права та системи адміністративно-господарського законодавства (2012)
Петров Є. Ю. - Принципи конституційно-правового статусу іноземців в Україні (2012)
Погребняк О. С. - Деякі особливості судового розгляду та судового рішення у справах про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку (2012)
Подковенко Т. О. - Роль юридичної антропології у сучасному праворозумінні (2012)
Полтавський О. В. - До питання про фідуціарний характер договірних представницьких відносин (2012)
Попова С. М. - Прийоми та процедури податкового контролю (2012)
Присяжнюк А. Й. - Місце та роль адміністративної юстиції у здійсненні державного контролю щодо виконавчої влади (2012)
Проневич О. С. - Закони про поліцію земель як основне джерело поліцейського права Німеччини (2012)
Редько Ю. А. - Поняття і ознаки неналежного виконання обов’язків медичними або фармацевтичними працівниками (2012)
Ріпенко А. І. - Правові питання використання надземного та підземного простору земельних ділянок (2012)
Робак В. А. - Детермінанти "озброєної злочинності" (2012)
Рудич М. В. - Теоретико-правова характеристика адміністративно-правового регулювання вищої освіти в Україні (2012)
Рудник Т. В. - Правова охорона торговельних марок, Закорецька Г. В. (2012)
Руколайніна І. Є. - Проблеми оцінювання ефективності матеріально-технічного та фінансового забезпечення внутрішніх військ МВС України (2012)
Рунова Н. О. - Державні службовці: аналіз законодавчих перспектив (2012)
Сабіров Р. Ф. - Діяльність органів внутрішніх справ України за умов надзвичайних ситуацій природного характеру (2012)
Сарана С. В. - Спеціальний податковий режим у сфері сільського і лісового господарства та рибальства (2012)
Семир’янов Д. Я. - Незаконні фінансові потоки у видобувних галузях промисловості: фактори виникнення та загрози для національної економіки (2012)
Сердюк Є. В. - Адміністративні процедури у сфері забезпечення виборчих прав громадян (2012)
Слінько С. В. - Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі (2012)
Соловей Г. В. - Теоретичні аспекти принципу змагальності в кримінальному процесі (2012)
Солонар А. В. - Державний реєстратор: поняття, основні ознаки (2012)
Сорока О. О. - Адміністративна відповідальність вищого навчального закладу приватної форми власності (2012)
Стародубцев А. А. - Атестація працівників органів внутрішніх справ як елемент службової кар’єри (2012)
Сыроед Т. Л. - Криминализация Международным уголовным судом ответственности за совершение агрессии (2012)
Таликін Є. А. - Вимоги до господарської процесуальної форми (2012)
Тараненко О. М. - "Географічні зазначення": проблема термінологічної неоднозначності (2012)
Татарінов Р. В. - Особливості проходження служби прокурорсько-слідчими працівниками (2012)
Татаров О. Ю. - Особливості закінчення досудового провадження направленням справи до суду для вирішення питань про застосування примусових заходів виховного та медичного характеру (2012)
Татькова З. Ф. - Щодо механізму реалізації стягнення штрафних санкцій та їх функцій (2012)
Теличкін І. О. - Генезис злочинності в сфері службової діяльності на прикладі поліції Стародавнього Єгипту (2012)
Теремецький В. І. - Горизонтальний моніторинг – новий метод здійснення податкового контролю (2012)
Терещенко А. Л. - Елементи механізму адміністративно-правового захисту осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах (2012)
Терещенко С. В. - Значення рамкової угоди у реалізації домовленостей сторін державно-приватного партнерства (2012)
Тесля Л. В. - Поняття фінансової діяльності селищних рад рекреаційних територій в Україні: фінансово-правовий аспект (2012)
Тетерятник Г. К. - Проблеми застосування ізоляційних запобіжних заходів до осіб, щодо яких здійснюється провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру (2012)
Тіцька Л. І. - Дискусійні питання кваліфікації злочинів, ознакою складів яких є жорстокість (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського