Халілев Р. А. - Теоретико-прикладні проблеми оперативно-розшукового запобігання злочинів на ґрунті етно-конфесійних суперечностей (2011)
Харчук Р. С. - Класифікація та значення форм захисту трудових прав працівників (2011)
Хахановський В. Г. - Автоматизація експертних дактилоскопічних досліджень (2011)
Черкаська Н. В. - Юридичні ознаки та поняття самовільного зайняття земельних ділянок, Пархоменко А. І. (2011)
Чича Р. П. - Прийняття окремих процесуальних рішень з урахуванням обставин, що характеризують особу обвинуваченого (2011)
Чутчева О. Г. - Адресність як галузевий принцип права соціального забезпечення (2011)
Шамшина І. І. - Проблеми регулювання основних трудових прав працівника (2011)
Шаповал Р. В. - Правове регулювання освіти в Україні (2011)
Шевченко Е. О. - Визначення поняття адміністративно-правових відносин з урахуванням пріоритетного значення та ролі в них суб’єкта адміністративного права (на прикладі адміністративного суду) (2011)
Шевчук Т. А. - Особа, яка займається сутенерством та втягненням в заняття проституцією: кримінологічно значущі риси (2011)
Шендрик В. В. - Аналіз співвідношення понять "профілактика", "попередження", "припинення" та "запобігання злочинів", Крєпаков І. О. (2011)
Шигаль Д. А. - Типологія та основні схеми періодизації історії держави і права (2011)
Щепановський З. В. - Адміністративно-правовий зміст поняття "будівництво житла" (2011)
Щерба А. В. - Адміністративні процедури, пов’язані із правозастосовною діяльністю органів місцевого самоврядування (2011)
Щутяк Л. С. - Злочини, при вчиненні яких замах неможливий (2011)
Кашперський О. В. - Поняття та зміст ліцензування певних видів господарської діяльності (2011)
Редакційна колегія (2013)
Бугров О. В. - Контракти "під ключ" і управління проектами, Бугрова О. О. (2013)
Bushuyev S. D. - Diversification of chernobyl's power plant function through prism of project management methodology, Medintsov V. V. (2013)
Бушуев С. Д. - Матричная технология идентификации организационных патологий в управлении проектами, Харитонов Д. А., Ярошенко Ю. Ф. (2013)
Бушуєва Н. С. - Гештальт-проактивна методика взаємодії з турбулентним оточенням під час формування і реалізації стратегічних програм розвитку міст, Берулава Д. З. (2013)
Бушуєва Н. С. - Морфологічна матриця формування команди проекту соціального типу, Філатов А. С. (2013)
Егорченкова Н. Ю. - Модель управления ресурсами портфелей проектов и программ, Лисицин А. Б., Катаев Д. С. (2013)
Колеснікова К. В. - Розвиток теорії проектного управління: обгрунтування закону К. В. Кошкіна щодо завершення проектів (2013)
Морозов В. В. - Модель влияния внешнего окружения на процесс управления конфигурацией в проект, Рудницкий С. И. (2013)
Оберемок И. И. - Управление проектами на основании шаблонов (2013)
Плещишин А. М. - Формування віртуального інформаційного образу геопросторових об'єктів, Корж Р. О., Хміль І. О. (2013)
Tanaka H. - Innovative development and meta program management of a new generation of mega projects in the oil & gas and infrastructure sectors , Bushuyev S. (2013)
Чернова Л. С. - Повышение конкурентоспособности отечественного наукоемкого предприятия, выпускающего газотурбинную технику (2013)
Ярошенко Н. П. - Концентрична модель рухомого контексту проектів та програм розвитку (2013)
Берзлев О. Ю. - Методика передпрогнозного фрактального аналізу часових рядів (2013)
Гриша О. В. - Задачі структуризації цілей розвитку бізнесу на основі недовизначених моделей, Тютюнник С. В. (2013)
Ізмайлова О. В. - Підхід до побудови сценарію розв’язання задачі підтримки прийняття рішень з оцінки житлових об'єктів нерухомості, Красовська Г. В., Красовська К. К. (2013)
Коляда А. С. - Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных, Гогунский В. Д. (2013)
Кононович В. Г. - Моделювання процесів управління ризиками інформаційної безпеки, Копитін Ю. В. (2013)
Латанская Л. А. - Применение метода нечеткого логического вывода в задаче выбора кандидата для стажировки за рубежом, Фарионова Т. А., Павленко А. Ю. (2013)
Пелещишин О. В. - Пошук оптимального розподілу маркетологів для діяльності в онлайн-спільнотах (2013)
Тесля Ю. М. - Рефлекторна система формалізації змісту довільних текстів будівельної тематики, Шабала Є. Є. (2013)
Бородавка Є. В. - Методи розширення моделі будівельного об´єкта на основі модульного принципу (2013)
Глива В. А. - Засоби підвищення електромагнітної безпеки при експлуатації обчислювальної техніки, Віднічук Т. В., Левченко Л. О., Тарнавський Ю. А. (2013)
Демченко В. В. - Методи підвищення енергоефективності будівлі, Чуприна Х. М., Невмержицький О. В. (2013)
Зайцев В. Г. - Інструментарій дослідження характеристик багато-пріоритетних моделей програм, Цибаєв Є. Г., Погорелов В. В. (2013)
Белощицкий А. А. - Методы проектно-векторного управления образовательными средами, Федоренко Н. Д., Белощицкая С. В., Черноморденко А. И. (2013)
Васильєва К. С. - Оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу, Щербина О. А. (2013)
Маляр М. М. - Інформаційна система з оцінки кредитоспроможності підприємств та інвестиційних проектів, Поліщук В. В. (2013)
Глива В. А. - Методи побудови геологічних розрізів за даними георадара, Дмитришак М. І., Левченко Л. О., Тарнавський Ю. А., Филонич О. В. (2013)
Баліна О. І. - Марковська модель керування природно-технічною системою, Буценко Ю. П., Лабжинський В. А. (2013)
Григоровський П. Є. - Методика визначення коефіцієнта ущільненості навколо об'єкта нового будівництва, Надточій М. І. (2013)
Лагутін Г. В. - Впровадження прикладного програмного комплексу "Адаптація організації будівництва до євростандартів” у практику будівництва, Поколенко В. О., Чуприна Ю. А. (2013)
Медяник О. І. - Інтеграція факторного та проектно-орієнтованого підходу до оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств (2013)
Приходько Д. О. - Обґрунтування агрегованих структур нового типу в умовах інноваційних перетворень будівельного комплексу, Лилов О. В., Коваль В. Б. (2013)
Рижакова Г. М. - Альтернативні аналітичні інструменти забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів, Стеценко С. П., Лагутіна З. В. (2013)
Наукове видання (2013)
Єлін О. В. - Дослідження можливості підвищення всмоктувальної здатності шнекововідцентрового ступеня без зміни геометрії передвключеного і робочого колеса (2013)
Давиденко А. К. - Исследование работоспособности многоступенчатого питательного насоса при воздействии теплового удара, Руденко А. А., Хворост В. Ф., Гаврыло И. С. (2013)
Симоновский В. И. - О влиянии подшипников скольжения на устойчивость роторов центробежных насосов, Хализева А. Г. (2013)
Скорик А. В. - Численное исследование течения газа в канальном диффузоре центробежного компрессора (2013)
Ратушный А. В. - Перспективы совместного применения некоторых нетрадиционных способов повышения напорности (часть ІІ) (2013)
Богданович В. С. - Аналіз залежності крутизни напірної характеристики насоса від геометричних параметрів робочого колеса, Сотник М. І., Лугова С. О. (2013)
Ігнатьєв О. С. - Профілювання спряжених поверхонь ротаційного компресора, Мандрика В. А. (2013)
Найда М. В. - Аномалії, які виникають при перекачуванні водоповітряної суміші відцентровим насосом, Ткачук Ю. Я. (2013)
Павленко І. В. - Статичний розрахунок запірно-врівноважуючого пристрою ротора багатоступінчатого відцентрового компресора (2013)
Папченко А. А. - Розробка багатофункціонального агрегату з приводом від ортогонального вітродвигуна, Липовий В. М. (2013)
Ткач П. Ю. - Методи оцінки кавітаційно-ерозійних якостей гідромашин (2013)
Ткачук Ю. Я. - Местные сопротивления s-образно соединенных отводов гидросистем, Шатрюк Е. В., Кугук В. А., Молошный А. Н. (2013)
Кулiніч С .П. - Аналiз впливу нелiнiйної подачi одноплунжерного насосу на роботу гiдравлiчного двигуна, Чуйко В. П. (2013)
Хализева А. Г. - Анализ влияния геометрических параметров импульсного уплотнения на его динамические характеристики (2013)
Асадипур М. - Математическое моделирование движения твёрдых частиц в гидродинамическом фильтре, Ратушный А. В. (2013)
Сімейко К. В. - Теплові характеристики реактору для одержання капсульованого піровуглецем кварцового піску при проходженні процесу піролізу метану (2013)
Драч О. В. - Вплив геометрії вихідного перетину вибухозахисного пристрою на ефективність його роботи, Кілиб О. С. (2013)
Акилов А. И. - Плосковершинное хонингование гильз цилиндров, Чижов И. Г., Морщ А. В. (2013)
Верещaka С. М. - Термоупругое напряженное состояние многослойной трубы неоднородной структуры по толщине с учетом идеального контакта между слоями, Дейнека А. В., Мороз Ю. В., Шулумей А. В. (2013)
Каринцев И. Б. - Напряженно-деформированное состояние цементного кольца в буровой скважине, Жулев А. А. (2013)
Коротун М. М. - Дослідження точності відтворення евольвенти методом обкату, Вязовий Р. Ю. (2013)
Козлов Л. Г. - Застосування нейромережі для зменшення часу регулювання в мехатронній гідросистемі (2013)
Єфименко А. О. - Дослідження процесу одержання аміачноселітренної вибухової речовини з нітроцелюлозним покриттям (2013)
Віткін Л. - Побудова ефективної системи управління якістю органу сертифікації на основі моделі якості сертифікаційних послуг та моделі визначення рівня задоволеності замовника, Хімічева Г. І. (2013)
Хімічева Г. І. - Кваліметрична оцінка структурної стійкості і ефективності інтегрованої системи управління, Соляник В. М. (2013)
Джура О. Р. - Сіало- та галактозоспецифічні лектини як гістохімічні маркери структурних компонентів кісткової тканини у порівняльному аспекті (2013)
Мар'єнко Л. Б. - Особливості патоморфозу симптоматичної судинної епілепсії (2013)
Москва Х. А. - Ефекти інсулінових сенситайзерів на ліпідний і вуглеводний обмін у хворих з гіпотиреозом та інсулінорезистентністю, Лаповець Л. Є., Кіхтяк О. П. (2013)
Радченко О. М. - Проґностичне значення деяких клінічних та лабораторно-інструментальних параметрів для виживання пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, Кондратюк М. О. (2013)
Лукавецький Н. О. - Визначення сторожового лімфовузла під час операції на рак кардіального відділу шлунка, Фецич Т. Г. (2013)
Абрагамович О. О. - Ультразвукові допплерофлоуметричні ознаки портальної гіпертензійної ґастропатії у хворих на цироз печінки, Абрагамович М. О., Ферко М. Р., Довгань Ю. П., Толопко С. Я. (2013)
Задорожний А. М. - Психоемоційні зміни у хворих на печінкову енцефалопатію, Паєнок А. В., Шевага В. М., Задорожна Б. В. (2013)
Бойко Я. Є. - Імунолоґічні докази автозапального ґенезу системного ювенільного ідіопатичного артриту, Чернишов В. П. (2013)
Пластунов Б. А. - Фізіолоґо-гіґієнічна оцінка морфофункціонального стану й адаптації першокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у реґіоні йододефіциту, Завада М. І. (2013)
Курділь Н. В. - Публічно-приватне партнерство в охороні здоров'я: комерційні та некомерційні аспекти партнерства, Вороненко В. В. (2013)
Гавенко С. Ф. - Вплив читабельності шрифту Брайля на ефективність тактильного сприйняття інформації незрячими людьми, Лабецька М. Т., Гавенко М. М., Юревич В. Р. (2013)
Склярова В. О. - Ризик непліддя при автоімунному тиреоїдиті (2013)
Присташ Ю. Я. - Місцеві рецидиви раку молочної залози після орґанозберігаючого лікування, Савран В. В., Савран В. Р., Фецич Т. Г. (2013)
Орел Ю. Г. - Пухлина нирки у поєднанні із аневризмою черевного відділу аорти: вибір оптимальної тактики лікування без використання препаратів донорської крові (2013)
Кобза І. І. - Що спричинило постійний оперізуючий біль в мезоґастрії протягом двох діб у 30-річного хворого?, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2013)
До відома наших авторів (2013)
Ізотова І. - Швидкості зореутворення вибірки компактних емісійних галактик за даними GALEX, Парновський С. (2012)
Ропотенко К. - Енергія вакууму, спектр де Сіттера і повернення Пуанкаре (2012)
Богдан Т. - Кореляція космічних променів надвисоких енергій із центравором А, Гнатик Б., Кобзар О., Марченко В., Сущов О. (2012)
Пішкало М. - Сонячна корона і прогноз амплітуди 24-го циклу сонячної активності (2012)
Гнатик Р. - Хімічний склад космічних променів надвисоких енергій (2012)
Александров А. - Асимптотичні формули для подій сильного мікролінзування з урахуванням темної матерії, Жданов В., Коваль С. (2012)
Козак П. - Кінематичні параметри метеорів за результатами базисних телевізійних спостережень в період осіннього рівнодення 2001 року, Рожило О., Тарануха Ю. (2012)
Венглінський Є. - Прямі вимірювання магнітного поля в тіні й півтіні сонячних плям по 146 спектральних лініях, Лозицький В. (2012)
Василенко А. - Визначення параметрів ядра активної галактики NGC 1194 (2012)
Гнатик Б. - Радіовипромінювання залишку наднової "Вітрила", Сущ Ю. (2012)
Маслюх В. - Аналіз мап жорсткості рентгенівського випромінювання від кластерів галактик HYDRA A, HERCULES A та MS 0735.6+7421, Гнатик Б., Ставаж Л., Островські М. (2012)
Головня B. - Гама-спалахи — огляд областей неба на платівках архіву (1976–1998), Пакуляк Л., Кізюн Л. (2012)
Корсунь А. - Сибирский антициклон: многолетние пространственные и временные связи, Курбасова Г., Неушкин А. (2012)
Кудря Ю. - Функції світності ізольованих галактик каталогу 2MIG (2012)
Лозицький В. - Розвиток сонячної активності у 24-му циклі: сценарій 15-го циклу?, Єфіменко В. (2012)
Кравцов Ф. - Спостережнння покриттів зір астероїдами методом розгортки їхніх зображень у 2008–2011 рр, Лук'яник І. (2012)
Садовенко Є. - Структура сонячної корони під час повних сонячних затемнень 23-го циклу сонячної активності і моделювання магнітного поля в короні у потенціальному наближенні, Пішкало М. (2012)
Єфименко В. - Про роботу Астрономічної обсерваторії Київського національного університете імені Тараса Шевченка у 2011 р (2012)
Клименко В. П. - Якість щеплення на нових підщепних сортах винограду, Борисенко М. М., Студенникова Н. Л., Рачинська А. І., Разгонова О. В., Котоловець З. В., Макєєв С. Г., Володін В. О. (2013)
Зеленянська Н. М. - Використання біологічних особливостей лози винограду у виробництві щеплених саджанців (2013)
Борисенко М. Н. - Влияние площади питания и формы куста на силу роста подвоев винограда, Белинский Ю. А. (2013)
Скуридин О. А. - Причины поражения растений винограда, произрастающего в Крыму, усыханием гребней, Якушина Н. А. (2013)
Странишевская Е. П. - Вредоносность виноградного войлочного клеща (eriophyes vitis pgst.) на виноградниках южной степи Украины, Вдовиченко И. В. (2013)
Матвейкина Е. А. - Сравнительная оценка влияния листовой формы филлоксеры на урожай и его качество, Странишевская Е. П. (2013)
Лиховской В. В. - Оценка хозяйственно ценных признаков новых столовых сортов и перспективных форм винограда в агроклиматических условиях южного берега Крыма, Олейников Н. П., Левченко С. В., Рыбаченко Н. А. (2013)
Модонкаева А. Э. - Некоторые аспекты формирования качества столового винограда, предназначенного для реализации в свежем виде и хранения, Иванченко В. И. (2013)
Гниломедова Н. В. - Соотношение глюкозы и фруктозы – фактор регулирования содержания фурановых производных в креплёных винах (2013)
Яланецкий А. Я. - Cравнительное изучение аминокислотного состава виноматериалов из интродуцированных клонов винограда, Шмигельская Н. А., Загоруйко В. А., Таран Г. В. (2013)
Гержикова В. Г. - Изменение значений оптической плотности на разных этапах производства хереса столового, Червяк С. Н., Погорелов Д. Ю. (2013)
Ткаченко М. Г. - Перспективы использования сверхкритической экстракции для переработки вторичных продуктов виноделия, Чурсина О. А., Максимовская В. А., Вьюгина М. А., Виноградов Б. А., Дадашев М. Н., Лисак А. В., Корсак И. И. (2013)
Бежуашвили М. - Стильбеноид цис-пицеид в винограде красноягодных сортов, распространeнных в Грузии, Окруашвили Д., Шубладзе Л. (2013)
Виноградов В. А. - Применение методов теории подобия и размерностей при физико-математическом моделировании процессов и оборудования в винодельческом производстве (2013)
Иванченко К. В. - Влияние применения ферментных препаратов на изменение физико-химических свойств виноматериалов для производства сидра (2013)
Виноградов В. А. - Разработка гидроциклонов для отделения твёрдых частиц из продуктов виноделия, Шанин А. Д., Ковалевский К. А., Мамай О. И. (2013)
Правила для авторов (2013)
Памяти ученого (2013)
Summaries (2013)
Сахно И. Г. - Лабораторные исследования динамики роста давления саморасширения невзрывчатой разрушающей смеси в типичных деформационных режимах, Молодецкий А. В. (2013)
Ремез Н. С. - Разработка методов прогнозирования и снижения опасности динамических процессов в угольной промышленности, Вовк О. А., Вапничная В. В. (2013)
Зуєвська Н. В. - Імітаційне моделювання армуванням щебенем лесового грунтового масиву енергією вибуху, Лозовий С. О. (2013)
Labinskiy K. N. - Investigation of breaking probability of detonation process in blast-hole charges (2013)
Халимендик Ю. М. - Обоснование ширины целика при подготовке запасов спаренными выработками, Бруй А. В., Барышников А. С. (2013)
Заболотная Ю. А. - Способы расположения магистральных выработок с целью исключения влияния очистных работ в условиях слабых боковых пород (2013)
Терещук Р. Н. - Определение рациональной зоны влияния одиночного анкера на неоднородный приконтурный массив (2013)
Халимендик Ю. М. - Обоснование природы образования мелкоамплитудных тектонических нарушений в западном Донбассе, Чемакина М. В. (2013)
Кучин А. С. - Характер распределения горизонтальных деформаций над разрезной печью при закончившемся процессе сдвижения, Назаренко В. А., Сдвижкова Е. А. (2013)
Дрибан В. А. - Особенности механизма активизации сдвижений подработанного массива и земной поверхности при мокром погашении шахт, Назимко И. В., Садовенко И. А. (2013)
Гордиенко М. Э. - Совершенствование методики расчета деформаций подрабатываемых зданий и сооружений, Колесник Н. А., Козловский Г. И., Назимко В. В. (2013)
Титул, зміст (2011)
Шеремет М. К. - Основні тенденції модернізації підготовки корекційних педагогів в умовах реформування освітньої галузі (2011)
Базима Н. В. - До проблеми обстеження стану мовленнєвого розвитку у дітей з аутистичними порушеннями (2011)
Бегас Л. Д. - Корекція заїкання засобами театралізованої діяльності (2011)
Боряк О. В. - Аналіз результатів обстеження мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку з дизартрією (2011)
Козинець О. В. - Функціональна асиметрія мозку та її зв'язок з мовленням (2011)
Конопляста С. Ю. - Психолого-педагогічні шляхи формування просторового мислення у дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння старшого дошкільного віку, Яковенко А. О. (2011)
Корнєв С. І. - Погляди І. О. Сікорського на питання розвитку дитячого мовлення (2011)
Кравчук Л. С. - Особливості корекційно-педагогічної роботи освітнього та виховного процесу підготовки дітей з інвалідністю (2011)
Кривцова О. Я. - Розвиток логопедичної допомоги підліткам із заїканням (2011)
Мартиненко І. В. - Сучасні підходи до класифікації мовленнєвих порушень у дітей та дорослих (2011)
Марченко І. С. - Сучасні логопедичні технології у подоланні мовленнєвих розладів у дітей із порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Мілевська О. П. - До питання формування зв’язних висловлювань в учнів із загальним недорозвитком мовлення (2011)
Мозгова Г. П. - Негативний психологічний клімат оточення - основа виникнення психосоматичних захворювань у дітей (2011)
Мозгова Г. П. - Стан судинної та вегетативної систем у дітей з гастродуоденальною патологією патологією та порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Пінчук Ю. В. - Ігри та вправи з розвитку фонематичного сприймання у дітей дошкільного віку, Сіра І. В. (2011)
Ромась О. Ю. - Алгоритм обстежень хворих з порушеннями голосу (2011)
Тарасун В. В. - Способи уніфікації психолого-педагогічної допомоги дітям переддошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку (2011)
Тарасун В. В. - Теоретичне підгрунтя дослідження стану психічного розвитку дитини раннього віку (2011)
Ткач О. М. - Формування синтаксичної структури речення в онтогенезі (2011)
Чередніченко Н. В. - Корекція та формування звукової сторони мовлення в системі навчання рідної мови дітей із тяжкими порушеннями мовлення, Ряшенцева Д. М. (2011)
Чорна О. П. - Сучасні методичні підходи в роботі логопеда по закріпленню вимови звука у молодших школярів (2011)
Аблязов Д. Е. - Соціальна, правова держава та права людини і громадянина (2012)
Аврамова О. Є. - Поняття та класифікація житлової нерухомості (2012)
Адашис Л. І. - Окремі аспекти фінансування виборчих кампаній політичних партій (2012)
Алещенко І. О. - Формування та діяльність окружних судів Сумщини (2012)
Андрушко А. В. - Причини та умови геронтологічної злочинності (2012)
Армаш Н. О. - До питання розмежування посад державних політичних діячів та державних службовців (2012)
Афанасіаді Д. М. - Напрямки взаємодії правоохоронних і компетентних органів, посадових осіб окремих держав, міжнародних організацій при розслідуванні злочинів міжнародного характеру (2012)
Бабакін В. М. - Проблема злочинності у сфері захисту інтелектуальної власності на сучасному рівні розвитку ІТ-технологій (2012)
Баранов-Мохорт С. М. - Стратегія запобігання і протидії корупції (адміністративно-правовий аспект) (2012)
Басова Ю. Ю. - Адміністративні процесуальні форми діяльності органів публічної адміністрації (2012)
Берлач Н. А. - Перспективи розвитку позитивної юридичної відповідальності в демократичному суспільстві (2012)
Бєлов Д. М. - Реформування державної влади в Україні: аналіз положень Основного Закону України (2012)
Білоусова В. І. - Професійно-особистісні (ділові) та морально-етичні вимоги до прокурора (2012)
Бірюков В. В. - Інформаційні основи розслідування злочинів (2012)
Богачова О. В. - Моделювання діяльності щодо планування вітчизняного законотворення з урахуванням відповідного зарубіжного досвіду (2012)
Бойко А. М. - Морально-етичні заходи запобігання і протидії корупції у сфері державної служби (2012)
Бойчук М. І. - Сутність меж і обмежень дискреційних повноважень органів внутрішніх справ в контексті принципу верховенства права (2012)
Боровицький Д. І. - Міжнародний досвід протидії злочинам у сфері суспільної моралі за участю дітей (2012)
Бражник А. А. - Правові аспекти поширення кримінально-значущої інформації працівниками ЗМІ (2012)
Броневицька О. М. - Відповідність регламентації відповідальності за злочини проти миру і безпеки людства міжнародним договорам України кримінально-правового характеру (2012)
Буцьких О. О. - Нововиявлені обставини як підстава перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві (2012)
Вакула І. Ю. - Поняття стадій вчинення злочину за кримінальним законодавством України та Республіки Польщі (2012)
Василенко В. И. - Охрана объектов интеллектуальной собственности в Таможенном союзе (2012)
Венедіктов С. В. - Юридичний факт, як підстава виникнення трудового правовідношення: історія розвитку, визначення, класифікація (2012)
Виприцький А. О. - До питання про визначення змісту обмежувальних заходів в умовах надзвичайного стану (2012)
Вінцук В. В. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із порушенням порядку здійснення операцій з металобрухтом (2012)
Говоров В. С. - Правова природа регіональних омбудсманів (2012)
Гордеюк А. О. - Поняття заробітної плати як юридичної категорії (2012)
Гордєєв В. В. - Класифікація фактичних складів в адміністративному судочинстві України (2012)
Грабовська Г. М. - Музичний твір як об’єкт правової охорони (2012)
Гураш В. М. - Становлення галузі трудового права на українських землях у складі Польської Республіки (1921-1939 рр.) (2012)
Давиденко С. В. - Проблеми забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди в кримінальному судочинстві України (2012)
Давидова Н. О. - Інститут шлюбу в американському праві (2012)
Делія Ю. В. - Толерантність як принцип муніципальної правотворчості в Україні (2012)
Дерев’янко В. В. - Поняття та межі правового статусу прокурорсько-слідчих працівників (2012)
Десятник А. А. - Проблема актуальності кримінально-процесуальної профілактики в рамках нового КПК України (2012)
Дідковська Т. О. - Поняття та сутність пенсійного забезпечення в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку (2012)
Дмитрієнко І. В. - Проблеми та перспективи формування законодавчої бази сфер української культури та правової культури (2012)
Дмитрієнко Ю. М. - До природи закономірностей конкретно-історичного становлення та розвитку української правової свідомості і культури (2012)
Долинська М. С. - Особливості нотаріального посвідчення договору дарування земельної ділянки (2012)
Дручек О. В. - Науково-теоретичні основи протидії явищу корупції: проблеми вивчення та удосконалення (2012)
Дячкін О. П. - Суспільна небезпечність контрабанди і правова відповідальність за її вчинення (2012)
Євхутич І. М. - Мораль і право як суспільні інститути: проблеми осмислення в умовах побудови громадянського суспільства (2012)
Єрмоленко Д. О. - Теоретико-правові питання періодизації досліджень правової свідомості (2012)
Ждиняк Н. П. - "Реалізація" та "застосування" забороняючих кримінально-правових норм: співвідношення понять (2012)
Жидовцева О. А. - Структура та функції професійної правосвідомості (2012)
Забарський В. В. - Система політичних прав військовослужбовців Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законів, військових формувань (2012)
Завальний В. М. - Шляхи вдосконалення законодавства України про комерційну (торгівельну) діяльність (2012)
Задирака Н. Ю. - Особливості та проблеми застосування адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо використання службового становища, Берднікова К.В. (2012)
Заєць О. В. - Новітні інформаційні технології як загроза інформаційній безпеці особи (2012)
Залеська А. С. - Соціальна обумовленість криміналізації порушення права на отримання освіти в Україні (2012)
Зеленяк Е. С. - Оцінка доказів у період забобон та міфологічних вірувань (2012)
Зозуля І. В. - Стан і шляхи реформування системи МВС України: тези до сучасного моменту (2012)
Зозуля О. І. - Роль спеціалізованих допоміжних органів Президента України у забезпеченні діяльності глави держави (2012)
Іващенко В. А. - Правові проблеми реалізації прав на раціоналізаторські пропозиції в Україні (2012)
Ігнатов О. М. - Кримінологічний аналіз структури вбивств в Україні (2012)
Ісаков М. Г. - Види державного контролю у сфері підприємницької діяльності (2012)
Казанчук І. Д. - Міліція і громадськість: модель взаємодії в процесі адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища у сучасних умовах (2012)
Калмиков Д. О. - Особлива частина кримінального права України як структурна частина КК України (2012)
Кампі О. Ю. - Правові форми саморегулювання у сфері спільного інвестування (2012)
Карабін Т. О. - Форми здійснення контрольної діяльності місцевих державних адміністрацій за реалізацією повноважень органами місцевого самоврядування (2012)
Карпенко Д. В. - Правовий режим охорони бази персональних даних на підприємствах України (2012)
Килимник І. І. - Щодо правової характеристики припинення договорів про спільну діяльність, Харитонов О. В. (2012)
Кирило О. М. - Розвиток виправно-трудової системи в Україні у 20-ті роки ХХ століття (2012)
Кирилюк І. В. - Законодавство з протидії злочинності у сфері охорони здоров’я: історичний аспект (2012)
Кицюк В. П. - Процесуальні форми діяльності суду щодо протидії злочинності (2012)
Клочко А. М. - Охорона як спосіб запобігання вчиненню корисливо-насильницьких злочинів проти власності (2012)
Клочко А. М. - Підготовка кадрів органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України (2012)
Коваль В. Ф. - Актуальні питання структурної побудови системи державної податкової служби України (2012)
Ковальська В. С. - До питання про особливості сімейних правовідносин (2012)
Кожушко С. І. - Організаційно-трудові відносини у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду, Буяло К. М. (2012)
Козицький В. І. - Завдання та функції регіональних управлінь МВС України в областях (2012)
Корольов С. С. - Правове визначення нейтралітету як засобу реалізації міжнародної політики держави (2012)
Коцан І. Д. - Участь робітничо-селянської міліції Харківщини в боротьбі з бандитизмом у 20-ті рр. ХХ ст. (2012)
Кулешов О. О. - Правові та організаційні аспекти вдосконалення муніципального управління (2012)
Кулик Д. О. - Особливості правового режиму чекового обігу (2012)
Курило С. Л. - Адміністративно-правовий статус органів внутрішніх справ як суб’єкта взаємодії з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку (2012)
Лазарєв Д. В. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності (2012)
Лащук Н. Р. - Кримінально-правові підстави правомірності використання захисних засобів, що вражають автономно (2012)
Левченко К. Б. - До характеристики Закону України "Про протидію торгівлі людьми" (2012)
Лемеха Р. І. - Тяжкі наслідки як обставина, яка обтяжує покарання (2012)
Линник Т. В. - Теоретико-правова проблематика реформування публічної служби в Україні (2012)
Лихачов С. В. - Загальна характеристика чинників, що впливають на стан забезпечення громадської безпеки в Україні (2012)
Літвінова О. В. - Правовий статус вигодонабувача у відносинах страхування вантажу (2012)
Логвиненко М. І. - Деякі аспекти специфіки правового статусу та охорони праці суддів України (2012)
Лозо В. I. - Контроль i запобігання екологічного ризику у законодавстві Європейського Союзу (2012)
Лосич С. В. - Особливості суб’єкта злочину за схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (2012)
Малиновська Т. М. - Виникнення та розвиток банківської справи (2012)
Манжай О. В. - Порівняльний аналіз забезпечення безпеки оперативно-розшукової інформації за допомогою інституту державної та службової таємниці в окремих країнах світу (2012)
Марисюк К. Б. - Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань в Україні: поняття, суть, історичні етапи (2012)
Маркова О. О. - Органи внутрішніх справ як учасники договірних відносин в сфері охорони громадського порядку (2012)
Матвієвська Г. В. - Заочне провадження в кримінальному процесі та об’єктивні чинники його застосування (2012)
Мельник К. Ю. - Загальна та спеціальна трудова правосуб’єктність працівників (2012)
Мельченко В. І. - Державний контроль за режимом доступу до інформації як спосіб забезпечення законності у державному управлінні (2012)
Менджул М. В. - Особисті немайнові права громадських організацій: окремі аспекти (2012)
Миронюк Р. В. - Окремі напрямки оптимізації системи суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції (2012)
Мінка Т. П. - Поняття правового режиму адміністративного права (2012)
Мірошниченко О. А. - Принцип верховенства права у міжнародному публічному праві (2012)
Мірошниченко Ю. Р. - Державна служба як форма безпосереднього народовладдя (2012)
Міц М. М. - Оподаткування козацтва Північного Лівобережжя у першій половині ХІХ ст. (2012)
Моїсєєв О. М. - Місце події як об’єкт експертної технології (2012)
Москаленко Т. О. - Адміністративна діяльність державних органів та установ щодо забезпечення права людини на свободу віросповідання в Україні (2012)
Наконечна Л. А. - Відповідальність за насильницькі злочини в історії вітчизняного кримінального законодавства (2012)
Нікончук А. М. - Делегування повноважень як інструмент вирішення проблем місцевого значення в процесі здійснення управління державою (2012)
Огій О. С. - Землі як об’єкт права приватної власності сільськогосподарських кооперативів (2012)
Орищенко І. В. - Щодо принципів організації та діяльності прокуратури України (2012)
Орлов Ю. В. - Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів як різновид кримінологічної практики: характеристика та шляхи удосконалення (2012)
Орлова І. М. - Суб’єктний склад відносин, пов’язаних із забезпеченням виконання господарських зобов’язань державними гарантіями (2012)
Павліченко В. М. - Окремі аспекти адміністративно-правового регулювання діяльності міліції щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності (2012)
Панасюк О. Т. - Про методологію розвитку предмету трудового права: (2012)
Панова І. В. - Організаційно-правові засади гармонізації законодавства України та ЄС в інформаційній сфері (2012)
Панько Н. А. - Висновок експерта та його оцінка (2012)
Пасіка С. П. - До питання адміністративно-правового регулювання соціального забезпечення військовослужбовців (2012)
Пашнєва В. А. - Об’єкт екологічних страхових правовідносин (2012)
Переверзєва Л. О. - Види дочірніх підприємств (2012)
Передерій О. С. - Організаційно-правові форми співробітництва України і Європейського поліцейського офісу (теоретико-правовий аналіз) (2012)
Петрицин Н. Т. - Деякі проблеми цивільної відповідальності: порівняльний аналіз (2012)
Петров Є. В. - До питання взаємоузгодження системи адміністративно-господарського права та системи адміністративно-господарського законодавства (2012)
Петров Є. Ю. - Принципи конституційно-правового статусу іноземців в Україні (2012)
Погребняк О. С. - Деякі особливості судового розгляду та судового рішення у справах про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку (2012)
Подковенко Т. О. - Роль юридичної антропології у сучасному праворозумінні (2012)
Полтавський О. В. - До питання про фідуціарний характер договірних представницьких відносин (2012)
Попова С. М. - Прийоми та процедури податкового контролю (2012)
Присяжнюк А. Й. - Місце та роль адміністративної юстиції у здійсненні державного контролю щодо виконавчої влади (2012)
Проневич О. С. - Закони про поліцію земель як основне джерело поліцейського права Німеччини (2012)
Редько Ю. А. - Поняття і ознаки неналежного виконання обов’язків медичними або фармацевтичними працівниками (2012)
Ріпенко А. І. - Правові питання використання надземного та підземного простору земельних ділянок (2012)
Робак В. А. - Детермінанти "озброєної злочинності" (2012)
Рудич М. В. - Теоретико-правова характеристика адміністративно-правового регулювання вищої освіти в Україні (2012)
Рудник Т. В. - Правова охорона торговельних марок, Закорецька Г. В. (2012)
Руколайніна І. Є. - Проблеми оцінювання ефективності матеріально-технічного та фінансового забезпечення внутрішніх військ МВС України (2012)
Рунова Н. О. - Державні службовці: аналіз законодавчих перспектив (2012)
Сабіров Р. Ф. - Діяльність органів внутрішніх справ України за умов надзвичайних ситуацій природного характеру (2012)
Сарана С. В. - Спеціальний податковий режим у сфері сільського і лісового господарства та рибальства (2012)
Семир’янов Д. Я. - Незаконні фінансові потоки у видобувних галузях промисловості: фактори виникнення та загрози для національної економіки (2012)
Сердюк Є. В. - Адміністративні процедури у сфері забезпечення виборчих прав громадян (2012)
Слінько С. В. - Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі (2012)
Соловей Г. В. - Теоретичні аспекти принципу змагальності в кримінальному процесі (2012)
Солонар А. В. - Державний реєстратор: поняття, основні ознаки (2012)
Сорока О. О. - Адміністративна відповідальність вищого навчального закладу приватної форми власності (2012)
Стародубцев А. А. - Атестація працівників органів внутрішніх справ як елемент службової кар’єри (2012)
Сыроед Т. Л. - Криминализация Международным уголовным судом ответственности за совершение агрессии (2012)
Таликін Є. А. - Вимоги до господарської процесуальної форми (2012)
Тараненко О. М. - "Географічні зазначення": проблема термінологічної неоднозначності (2012)
Татарінов Р. В. - Особливості проходження служби прокурорсько-слідчими працівниками (2012)
Татаров О. Ю. - Особливості закінчення досудового провадження направленням справи до суду для вирішення питань про застосування примусових заходів виховного та медичного характеру (2012)
Татькова З. Ф. - Щодо механізму реалізації стягнення штрафних санкцій та їх функцій (2012)
Теличкін І. О. - Генезис злочинності в сфері службової діяльності на прикладі поліції Стародавнього Єгипту (2012)
Теремецький В. І. - Горизонтальний моніторинг – новий метод здійснення податкового контролю (2012)
Терещенко А. Л. - Елементи механізму адміністративно-правового захисту осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах (2012)
Терещенко С. В. - Значення рамкової угоди у реалізації домовленостей сторін державно-приватного партнерства (2012)
Тесля Л. В. - Поняття фінансової діяльності селищних рад рекреаційних територій в Україні: фінансово-правовий аспект (2012)
Тетерятник Г. К. - Проблеми застосування ізоляційних запобіжних заходів до осіб, щодо яких здійснюється провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру (2012)
Тіцька Л. І. - Дискусійні питання кваліфікації злочинів, ознакою складів яких є жорстокість (2012)
Тогобіцька А. А. - Проблеми правового регулювання захисту прокурором інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин (2012)
Трачук П. А. - Принцип поділу публічної влади в Україні у контексті європейської традиції права (2012)
Троян І. М. - Зарубіжний досвід правового регулювання проходження служби в органах пожежного нагляду та можливість його адаптації (2012)
Туркот О. А. - Щодо визначення поняття протиправного встановлення контролю над акціонерним товариством ("рейдерства") (2012)
Устінова-Бойченко Г. М. - Процесуальні наслідки прийняття позивачем рішення про заочний розгляд справи (2012)
Филипенко Є. П. - Щодо профілактики правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів серед дітей дільничними інспекторами міліції (2012)
Харченко Ю. Г. - Рівень відповідності адміністративно-правового статусу посадових осіб місцевого самоврядування положенням міжнародного законодавства (2012)
Ходико А. П. - Компетенція державних органів виконавчої влади в адміністративно-деліктних відносинах щодо примусового припинення юридичних осіб (2012)
Хоменко О. В. - Виконавча влада за умов парламентської республіки та монархії (парламентської демократії) (2012)
Хомич А. С. - Адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури (2012)
Цимбал Ю. Ю. - Психологічні детермінанти формування "комплексу жертви" (2012)
Чечель Н. О. - Поняття жіночої злочинності в установах виконання покарань (2012)
Шайтуро О. П. - Способи неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (2012)
Швець В. О. - Господарський процес на сторожі захисту суб’єктів господарювання від рейдерів (2012)
Шевченко Д. А. - Теоретико-правовий аналіз діяльності суду з реалізації принципу індивідуалізації покарання при призначенні покарань (2012)
Шевчик О. С. - Валютні правовідносини як специфічний вид фінансових правовідносин (2012)
Шендрик В. В. - Окремі проблеми співпраці поліції США та населення у попередженні та розкритті злочинів, Лаптій Ю. І. (2012)
Шишка О. Р. - Приватноправові відносини та специфіка їх розвитку в мережі Інтернет (2012)
Шишленко В. Г. - Щодо реформування нотаріату України (2012)
Шульга А. М. - Юридично значуща поведінка особистості: поняття, основні ознаки (2012)
Шульженко А. В. - Особливості врахування винагороди за кредитну гарантію та спеціального обліку податку на додану вартість при формуванні бази оподаткування (2012)
Щербаковська К. О. - Засоби мобільного зв’язку як джерела інформації при розслідуванні торгівлі дітьми (2012)
Юревич І. В. - Організаційно-правове забезпечення єдності судової влади (2012)
Юхно О. О. - Теоретичні та практичні аспекти використання мовних і психологічних знань при обранні тактики проведення слідчих дій (2012)
Якуша Н. В. - Шлях до здійснення реформування системи соціального забезпечення (2012)
Титул, зміст (2012)
Шеремет М. К. - Нейрофізіологічні засади мовленнєвої діяльності у дітей старшого дошкільного віку з моторною алалією, Кондукова С. В. (2012)
Базима Н. В. - Особливості вербальної уяви у дітей із ЗНМ ІІІ рівня, Папп І. І. (2012)
Боряк О. В. - Психолого-педагогічні умови процесу корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки (2012)
Бугакова Е. Ю. - Взаимозависимость речевого и психического развития у детей с общим недоразвитием речи 4-5 лет (2012)
Геращенко С. І. - Розвиток монологічного мовлення розумово відсталих учнів у процесі вивченння граматичної теми "прикметник” (2012)
Голуб А. В. - Актуальність дослідження парадигматичної та синтагматичної системи мови при різних формах дизартрії у дітей старшого дошкільного віку (2012)
Дегтяренко Т. М. - Карта корекційно-реабілітаційного супроводу осіб з особливими потребами (2012)
Дідкова Л. М. - Особливості фонетичних і просодичних порушень у дітей зі стертою дизартрією (2012)
Козинець О. В. - Міжпівкульна взаємодія та її зв’язок з емоційною сферою дитини в шкільному віці (2012)
Кравець Н. П. - Розвиток мовлення розумово відсталих учнів на уроках читання (2012)
Логвінова І. П. - До проблеми формування невербальних засобів комунікативної діяльності дітей з розладами спектру аутизму (2012)
Мартиненко І. В. - Методика формування комунікативних вмінь у дітей старшого дошкільного віку із порушеннями мовленнєвого розвитку (2012)
Марченко І. С. - Організація проведення педагогічних заходів із розвитку комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП, Тюленєва О. Г. (2012)
Матющенко І. М. - До проблеми соціалізації дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2012)
Мозгова Г. П. - Психосоматична патологія у дітей із порушеннями психофізичного розвитку (2012)
Нікішенко Г. В. - До проблеми мовленнєвої готовності дітей-логопатів (2012)
Пінчук Ю. В. - Методичні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення (2012)
Потапенко О. М. - Становлення та розвиток теорії і практики підготовки логопедичних кадрів в україні у другій половині ХХ століття (2012)
Савицький А. М. - До проблеми розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна (2012)
Січкарчук Н. Д. - Дослідження рівня сформованості комунікативної компетенції емоційно-оцінної лексики у старших дошкільників з моторною алалією (2012)
Федорович Л. О. - Індивідуальне заняття з дітьми дошкільного віку як форма організації логопедичної допомоги, Гринь К. А. (2012)
Федорович Л. О. - Особливості соціально-психологічного статусу дітей з дислалією в колективі ровесників з нормальним мовленнєвим розвитком, Лукаш Л. О. (2012)
Федорович Л. О. - Методи логопедичної допомоги дітям дошкільного віку із заїканням, Темченко Я. В. (2012)
Чередніченко Н. В. - Типи та механізми дисграфічних помилок у писемному мовленні молодших школярів (2012)
Титул, зміст (2013)
Кривов’яз О. В. - Фармакотерапія глаукоми: сучасний стан проблеми (2013)
Бєленічев І. Ф. - Енерготропний механізм церебропротективної дії нового оригінального препарату "Лізиній" за умов моделювання гострого порушення мозкового кровообігу, Павлов С. В., Кучеренко Л. І., Мазур І. А. (2013)
Ларіонов В. Б. - Аналіз проникності гематоенцефалічного бар’єра для нижчих аліфатичних спиртів на основі фармакодинамічних і нейротоксичних ефектів, Федорова О. А., Головенко М. Я. (2013)
Бобирьов В. М. - Вивчення лікувальної дії нового комбінованого гелю "Ротрин­Дента" на моделі травматичного стоматиту в щурів, Дев’яткіна Н. М., Дев’яткін О. Є. (2013)
Бойчук І. В. - Експериментальне дослідження протипухлинної активності оксирезвератролу, Пясковська О. М., Мельников О. Р., Колесник Д. Л., Соляник Г. І. (2013)
Бухтіярова І. П. - Експериментальне дослідження антиоксидантних властивостей ралейкіну за умов дитизонового діабету в кролів (2013)
Дронова М. Л. - Чутливість мікоплазм до похідних арилаліфатичних аміноспиртів, Коробкова К. С., Вринчану Н. О., Токовенко І. П. (2013)
Клименко К. І. - Вплив сайленсингу генів В та ізоформ протеїнкінази С на іонну каналопатію та ендотеліальну дисфункцію аорти діабетичних щурів, Новохацька Т. В., Кізуб І. В., Досенко В. Є., Соловйов А. І. (2013)
Колос О. М. - Клінічні, біохімічні та імунологічні маркери гіперчутливості в мурчаків під впливом циклорину, Зайченко Г. В., Рубашкіна О. В., Зайченко О. А., Брюханова Т. О. (2013)
Лук’янчук В. Д. - Дослідження фармакометричних показників режиму дозування антигіпоксанта ВІТАГЕРМ­3, Шебалдова К. О., Кравець Д. С., Бобкова Л. С. (2013)
Мельниківська Н. В. - Роль 2­гідроксифенілсукцинаміду та т­фенілетилсукцинаміду в реалізації антиоксидантних властивостей антидіабетичного засобу – похідного бурштинової кислоти, Кудря М. Я., Палагіна І. А., Устенко Н. В., Жураковська М. В., Павленко Т. О., Сукова Ю. П. (2013)
Стрєлков Є. В. - Відеомікроскопічний аналіз скоротливої активності внутрішньолегеневих артерій у реальному часі, Паршиков О. В., Кізуб І. В., Гула Н. С., Дуняк Ю. О., Добреля Н. В., Хромов О. С. (2013)
Григор’єва К. В. - Морфофункціональний стан органів імунної системи під впливом сполуки Флудинат (2013)
Бухтіарова Т. А. - Рецензія на підручник "Фармакологія" для студентів стоматологічних факультетів медичних вузів України ІІІ–ІV рівнів акредитації (2013)
За сторінками журналу "WHO Pharmaceuticals Newsletter" (2013)
Ісаак Михайлович Трахтенберг (2013)
Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
До 50­річчя науково­педагогічної діяльності завідувача кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Івана Сергійовича Чекмана (2013)
Светлой памяти ученого и педагога Виктора Владимировича Дунаева (2013)
Content (2013)
Титул, зміст (2013)
Базима Н. В. - Значення музикотерапії для розвитку мовлення у дітей з аутистичними порушеннями, Мороз О. В. (2013)
Бєлова О. Б. - Особливості неусвідомленої агресії у молодших школярів з нормальним та порушеним мовленням (2013)
Вашкевич Т. В. - Логопедические рифмовки в системе работы по коррекции нарушений звукопроизношения у детей (на материале звука р) (2013)
Геращенко С. І. - Розвиток діалогічного мовлення у розумово відсталих учнів на логопедичних заняттях (2013)
Гноєвська О. Ю. - Підготовка педагогів до роботи з батьками дітей, що навчаються в умовах освітньої інтеграції (2013)
Дідкова Л. М. - Логопедична робота при стертій дизартрії (2013)
Зарицька А. В. - Дослідження мовленнєвої симптоматики при еферентній моторній афазії (2013)
Козинець О. В. - Психологічна характеристика підлітків із заїканням (2013)
Кравец В. М. - Экстрапирамидная дизартрия при дцп. Пути преодоления в условиях дневного стационара (2013)
Літвінова О. В. - Щодо питання систематизації мовленнєвих порушень при аутизмі (2013)
Марченко І. С. - Особливості логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Мілевська О. П. - Кореція лексичних умінь у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення (на матеріалі дієслів-антонімів), Холод А. Т. (2013)
Потапенко О. М. - Логопедичний масаж в системі корекційної роботи логопеда (2013)
Ружицька Л. І. - Особливості формування навичок і вмінь розвязувати арифметичні задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Савицький А. М. - Напрями формування та корекції мовлення у дітей з синдромом дауна (2013)
Чередніченко Н. В. - Організація та зміст корекційної логопедичної роботи з молодшими школярами із порушеннями писемного мовлення, Тенцер Л. В. (2013)
Шеремет М. К. - Раціональний підхід з відновлення голосової функції у хворих на рак гортані після хордектомії із застосуванням електротермоадгезії, Ромась О. Ю. (2013)
Поважний О. С. - Стратегія державного управління структурно-інноваційним розвитком територіальних утворень:інституційний аспект, Шкрабак І. В. (2013)
Заблодська І. В. - Інфраструктурні забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні:стан та задуми, Ахромкін Є. М. (2013)
Василенко В. М. - Виділення рентної складової у міжрегіональних економічних нерівностях (2013)
Глуха Г. Я. - Грошово-кредитна політика як фактор економічного зростання держави (2013)
Чобаль Л. Ю. - Основні проблеми та перспективи функціонування транспортного комплексу України в умовах глобалізації (2013)
Петенко І. В. - Теоретичні аспекти державної антикризової політики економічного розвитку нестійких територій, Петенко А. В. (2013)
Булєєв І. П. - Формування структури промисловості індустріального міста за критеріями підвищення якості життя населення та інвестиційної привабливості, Брюховецька Н. Ю., Богуцька О. А. (2013)
Ляшенко Ю. П. - Особливості підходу до оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості старопромислових регіонів (2013)
Шумакова Н. В. - Підвищення ефективності використання організаційного потенціалу регіону, Гуджан О. В. (2013)
Проскуркіна В. Є. - Промисловий регіонально-галузевий комплекс:аспекти ефективності управління стратегічним розвитком підприємств трубної галузі (2013)
Луніна В. Ю. - Теоретичні підходи до визначення поняття "місто" та його типології стосовно України (2013)
Захарченко В. І. - Державна підтримка інноваційної діяльності промислових підприємств, Меркулов М. М., Глущенко Л. Д. (2013)
Свірідова С. С. - Ризики інноваційної діяльності в Україні, Гажева Н. М. (2013)
Шишкова В. С. - Економічна оцінка ефективності інвестицій в інноваційну діяльність, Юдіна Л. В. (2013)
Орловська Ю. В. - Глобальні виробничі мережі як чинник інноваційного розвитку, Дугінець Г. В. (2013)
Макуха Ю. М. - Організаційні інновації підприємства,що працює на розосереджених ринках (2013)
Моргачов І. В. - Вплив на інноваційну діяльність середньостатистичного промислового підприємства результатів роботи вітчизняних науково-технічних систем (2013)
Крючко Л. С. - Особливості формування інноваційної інфраструктури у сільському господарстві (2013)
Іванов С. В. - Інноваційні процеси у діяльності підприємств:теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком (2013)
Шлафман Н. Л. - Соціальний потенціал України:реалії, інститути та перспективи розвитку, Лисюк В. М. (2013)
Хоружа Р. Є. - До питання про можливість впровадження дистанційних форм навчання у вищій медичній школі: економічна доцільність, Татаренко Л. Л., Тарануха С. В. (2013)
Колесніков В. П. - Public relations як один із способів формування і збереження ринкової індивідуальності підприємства (2013)
Дятлова Н. В. - Обґрунтування впровадження ресурсозберігаючого устаткування на підприємстві, Фортуна К. В. (2013)
Демчук О. В. - Проблеми стратегічного розвитку рибної галузі України в умовах ринкової економіки (2013)
Кононова О. Є. - Порівняльний аналіз діяльності будівельних підприємств на основі рейтингової оцінки фінансового стану, Бут І. В. (2013)
Кононова О. Є. - Методичні підходи до сутності стратегічного управління будівельними підприємствами (2013)
Верхоглядова Н. І. - Сутність і значення логістичних потоків в управлінні будівельним підприємством, Іваницька Т. Є. (2013)
Кушнір І. М. - Розробка концептуальних засад податкового контролінгу суб’єктів підприємництва:зарубіжний досвід та національні аспекти (2013)
Кононова І. В. - Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних умовах (2013)
Павленко О. П. - Перспективи розвитку та фінансове забезпечення виробничого потенціалу в сільському господарстві України (2013)
Саталкіна Л. О. - Система формування інвестиційного портфелю підприємства (2013)
Павлова В. А. - Прогнозування конкурентоспроможності підприємства методом екстраполяції, Губарєв Р. В. (2013)
Комірна В. В. - Особливості різних підходів до дослідження поведінки споживача, Санжак О. Є. (2013)
Колесніков В. П - Маркетингові дослідження як інструментарій прийняття ефективних управлінських рішень при виході на українські та міжнародні ринки, Харкута О. В. (2013)
Лисенко Ю. В. - Теоретичні засади управління конкурентостійкістю підприємства, Радамовська І. В. (2013)
Стеблецька Ю. І. - Факторні моделі діагностики банкрутства підприємства (2013)
Солярчук Н. Ю. - Особливості моделі процесу виконання фріланс-проекту (2013)
Степанова Ю. Л. - Значення потрійної природи результативності адаптації у забезпеченні економічної безпеки підприємства (2013)
Савельєва О. О. - Теоретичні підходи до ефективності управління підприємством із урахуванням соціальної складової (2013)
Коцьо О. Я. - Розробка структури комплексу ЕММ з аналізу тенденцій споживання домогосподарств за умов інформаційної асиметрії (2013)
Залунін В. Ф. - Облік господарського ризику в стратегічних рішеннях промислових підприємств (2013)
Гудим К. М. - Економічний потенціал земельних ресурсів в контексті формування капіталу (на прикладі сіла) (2013)
Дем’янченко А. Г. - Державно-приватне партнерство в морській портовій галузі (2013)
Демчук Н. І. - Проблеми існуючої методології фінансового регулювання (2013)
Тимошенко Л. В. - Фінансове забезпечення еколого-орієнтованої діяльності гірничо-збагачувального підприємства (2013)
Дрей В. В. - Оцінка корисності аудиторських доказів в процесі перевірки фінансової звітності підприємства (2013)
Титул, зміст (2013)
Терехов С. В. - Универсальность синергетических законов. III. Экстенсивная термодинамика и кинетика процессов, Локтионов И. К. (2013)
Троицкая Е. П. - Квадрупольное взаимодействие в динамике решетки сжатых кристаллов инертных газов в модели деформируемых атомов. 3. Упругие свойства и соотношение Коши для Kr и Xe, Чабаненко Вал. В., Пилипенко Е. А., Горбенко Е. Е. (2013)
Шаповалов А. П. - Синтез наноструктурированных сверхпроводящих материалов на основе диборида магния при высоких давлениях (2013)
Тарасенко Т. Н. - Особенности магнитных свойств системы BixLa1-xMnO3 (0.2 ≤ х ≤ 0.6): связь с условиями синтеза под давлением, Кравченко З. Ф., Мазур А. С., Каменев В. И., Письменова Н. Е., Демиденко О. Ф., Игнатенко О. В., Маковецкий Г. И., Панасевич А. М., Янушкевич К. И., Товстолыткин А. И., Погорелый А. Н., Полек Т. И. (2013)
Супрун О. М. - Підбір матеріалу підложки для закріплення монокристалів алмазу при вимірюванні високотемпературної твердості, Білоусов І. С., Катруша А. М., Заневський О. О. (2013)
Булык И. И. - Влияние водородной обработки на микроструктуру и магнитные свойства сплава КС37 (SmCo5 – основа), Варюхин В. Н., Таренков В. Ю., Бурховецкий В. В., Сидоров С. Л. (2013)
Уколов А. И. - Распределение дефектов в тонких полупроводниковых пластинах при низкотемпературной деформации, Надточий В. А., Нечволод Н. К. (2013)
Возняк А. В. - Равноканальная многоугловая экструзия полиолефиновых композитов, Возняк Ю. В., Прохоренко С. В., Новокшонова Л. А., Гринев В. Г., Кувардина Е. В., Диденко П. С., Крашенинников В. Г. (2013)
Завдовеев А. В. - Особенности формирования структуры и свойств малоуглеродистой стали при теплой винтовой экструзии (2013)
Григорова Т. В. - Влияние комбинированной деформации на низкотемпературную пластичность и прочность субмикрокристаллической меди, Исаев Н. В., Березина А. Л., Давиденко А. А., Сенникова Л. Ф., Слива К. И., Спусканюк В. З. (2013)
Цеханов Ю. А. - Упрочнение поверхностного слоя полносферических деталей при накатывании плоским инструментом, Шейкин С. Е., Карих Д. В., Сергач Д. А. (2013)
Постол П. Н. - Криостат для сверхпроводниковых магнитов, Дворников Е. А., Варюхин Д. В. (2013)
Пилипенко А. Н. - Автоматизированная система релаксационной спектроскопии (2013)
Авторский указатель за 2013 год (2013)
Рабінович П. - Професор Г. Лаутерпахт – автор ідеї та першого проекту Міжнародного білля (Загальної декларації) прав людини, Особа В. (2013)
Христова Г. - Позитивні обов’язки держави у сфері протидії дискримінації (2013)
Нижник Н. - Концептуальні основи утвердження правового моніторингу в Україні, Гуменюк І., Муза О. (2013)
Хаустова М. - Глобалізація і її вплив на сутність та соціальне призначення держави (2013)
Прийма С. - Пропорційність як принцип тлумачення права (2013)
Косінов С. - Контроль над публічною владою: теоретико-правова Характеристика (2013)
Любченко П. - Місцеве самоврядування як фактор забезпечення стабільності конституційного ладу і форма реалізації народовладдя в Україні (2013)
Летнянчин Л. - Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблеми теорії та практики (2013)
Яковлєв А. - Правові основи модернізації системи місцевого самоврядування як фактор конституційного процесу в Україні (2013)
Лученко Д. - Адміністративний позов як процесуальна форма захисту прав фізичних і юридичних осіб в адміністративному судочинстві (2013)
Дамірчиєв М. - До питання щодо родових понять при регулюванні публічної фінансової діяльності (на прикладі законодавства України та Азербайджанської Республіки) (2013)
Жернаков М. - Податковий конфлікт: норма чи аномалія? (2013)
Ярошенко О. - Утвердження засад соціальної держави як напрям конституціоналізації трудового законодавства (2013)
Анакіна Т. - Порівняльно-правова характеристика Угоди про асоціацію та Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом (2013)
Кот О. - Проблема зловживання суб’єктивним правом у цивільному праві України (2013)
Коструба А. - Правоприпинення як стадія механізму правового регулювання цивільних правовідносин (2013)
Печений О. - До питання про сутність перерозподілу спадщини (2013)
Гусаров К. - Проблеми реалізації деяких конституційних засад у цивільному судочинстві (2013)
Задихайло Д. - Економічна влада в контексті правового регулювання господарських відносин (2013)
Глібко С. - Особливості діяльності банків на ринку цінних паперів (2013)
Зайцев О. - Професор В. С. Трахтеров в історії харківської кримінально-правової школи (2013)
Колодяжний М. - Військові злочини в Україні: детермінація та запобігання (2013)
Орлеан А. - Вплив біоетики на формування та розвиток кримінально-правових норм (2013)
Скулиш Є. - Проблемні питання створення державного бюро розслідувань (2013)
Вапнярчук В. - Щодо поняття кримінального процесу та його внутрішньої структури (2013)
Тітко І. - Угоди як інститут забезпечення реалізації приватного інтересу в кримінальному судочинстві України: окремі питання (2013)
Шевчук В. - Технологія тактичної операції як різновид криміналістичних технологій (2013)
Овчаренко О. - Проблема забезпечення незалежності суддів при звільненні їх за порушення присяги (2013)
Овсяннікова О. - Стажування кандидата в адвокати: проблеми та перспективи (2013)
Палешник С. - Інтерпретаційні акти в судовій практиці (2013)
Савчук О. - Класифікація процедур у лісовому законодавстві України (2013)
Хиля М. - Дослідження проблеми тлумачення нормативно-правових актів у працях дореволюційних учених (2013)
Лук’янов Д. - Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина – основа формування правової системи держави" (2013)
Гудима Д. - Франковий університет – центр проведення міжнародних форумів з практики Європейського суду з прав людини (2013)
Данильян О. - Про природу людини і сутність права (рецензія на монографію Г. В. Гребенькова "Людина у правовому бутті: Введення у правову персонологію") (2013)
Статівка А. - Нова монографія з проблем аграрного та земельного права України (2013)
Патон Б. Є (2013)
Луць В. В. (2013)
Святоцький О. Д. (2013)
Табачник Д. В. (2013)
Пам’яті Юрія Михайловича Грошевого (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2013)
Билык А. С. - Применение термомеханически упрочненного листового проката в сварных металлических конструкциях, Курашев Р. В., Горбатенко В. В., Коновалов Г.Н. (2013)
Пічугін С. В. - Надійність сталевих підземних магістральних трубопроводів під час ремонтних робіт та в стаціонарних умовах експлуатації, Зима О. Є. (2013)
Хохлін Д. О. - Підсилення будівельних конструкцій і споруд в умовах сейсмічних впливів за наявності чинників значних нерівномірних деформацій основи (2013)
Оглобля А. И. - Расчет и проектирование систем гидротранспорта пульпы для горно-обогатительных комбинатов Украины, Раздайбеда С. Л. (2013)
Кінаш Р. І. - Аналіз впливу географічної висоти на вітрове навантаження у розрахунку башти мобільного зв’язку, Гук Я. С., Бутринський І. З. (2013)
Шармаков Є. Л. - Застосування високоміцних конструкційних клейових з’єднань у сталезалізобетонних конструкціях перекриття (2013)
Мельник В. К. - Нанесення полімерного покриття на поверхневий шар бетону – ефективний спосіб поліпшення якості промислових підлог, Малик М. М., Барашиков А. Я., Войцехівський О. В., Приндюк Т. І., Панченко О. В., Парамонов К. В., Фіалко Н. М. (2013)
Клименко В. З. - Обеспечение плоской формы изгиба балок из клееной древесины (2013)
Умови друкування (2013)
Нові книги (2013)
Абдулоєва О. С. - Обґрунтування критеріїв інвазійного потенціалу чужинних видів рослин в Україні, Карпенко Н. І. (2012)
Кучеревський В. В. - Структура флори рослинних угруповань з участю Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. (Fabaceae Lindl.), Провоженко Т. А. (2012)
Мала Ю. І. - Грабові ліси на південній межі поширення (2012)
Дремлюга Н. Г. - Структура поверхні листків видів секції Medium DC. роду Campanula L. флори України, Футорна О. А. (2012)
Карнатовська М. Ю. - Цвітіння зізіфуса в умовах Херсонської області (2012)
Бойко М. Ф. - Мохоподібні лівобережжя України: до таксономічного аналізу (2012)
Павловська М. М - Оцінка таксономічної ваги морфометричних показників при ідентифікації зелених фітомонад клади Moewusinia (Chlorophyta, Chlamydomonadaceae), Ненюк М. С., Тарєєв А. С., Костіков І. Ю. (2012)
Гапон С. В. - Участь видів родини Plagiomniaceae в утворенні мохового покриву Лісостепу України (2012)
Позинич І. С. - Ценопопуляції рослин, що потребують охорони на території карпатської частини ріки Дністер (2012)
Ярова О. А. - Раритетне фіторізноманіття національного природного парку "Білоозерський": сучасний стан та аналіз, Устименко П. М., Федорончук М. М. (2012)
Уманець О. Ю. - Найпівденніша знахідка Drosera rotundifolia L. в Україні, Мойсієнко I. I. (2012)
Харченко В. К. - Феномен аграмматизма в современном разговорном дискурсе (2013)
Сапрун И. Р. - Сопоставительный анализ речевой реализации концептов ТРУД, ДЕЛО, БИЗНЕС в русском и английском языках, Старцева Н. Н. (2013)
Лаврухина В. Л. - Синестетическая метафора в поэтическом тексте (2013)
Сафонова А. А. - Концептосфера нарративной части семейных родословных (2013)
Духнич М. Б. - Диахронический аспект функционирования кавычек в русском языке с учетом влияния межъязыковых связей (2013)
Плужникова Д. М. - Творческий процесс в зеркале соматизмов Беллы Ахмадулиной (2013)
Гуртовая Я. В. - Трансформация И. С. Тургеневым физиологических очерков (2013)
Евстафьева Н. П. - Человек и история в новелле И. А. Бунина "Чистый понедельник” (к 80-летию присуждения Нобелевской премии), Ломакович С. В. (2013)
Казарин В. П. - "Не бойся; подойди...” (установлена и документирована дата смерти Н. В. Недоброво, Новикова М. А. (2013)
Гетманец М. Ф. - Духовный мир А. С. Макаренко, Гетманец И. О. (2013)
Козлова А. Г. - Библейские образы и мотивы в поэзии Александра Городницкого (2013)
Поборчая И. П. - Земное и небесное в поэзии Натальи Ванханен (2013)
Скуратовская Л. И. - Реабилитация поэта (о книге Л. Корнильевой "Поэтический мир Р. Саути”. – Харьков, 2013) (2013)
Лю Лифэнь - Система формирования навыков письменной речи у студентов, обучающихся в Китае по специальности "Русский язык” (2013)
Профессору Михаилу Федосеевичу Гетманцу – 90 (2013)
Устименко П. М. - Букові праліси Національного природного парку "Синевир": стан та перспективи, Дубина Д. В., Зиман С. М., Тюх Ю. Ю., Дербак М. Ю. (2012)
Шапаренко І. Є. - Особливості поширення, ценотична характеристика та стан ценопопуляцій Astragalus dasyanthus Pall. на території басейну річки Ворскли (2012)
Іващенко Ю. В. - Деякі біоморфологічні особливості сортів персика, які визначають їх фотосинтетичну продуктивність (2012)
Шевченко С. В. - Деякі особливості ембріології (Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr. (родина Cistaceae), Гафарова М. А. (2012)
Мойсієнко І. І. - Ландшафтна диференціація флори Північного Причорномор’я з огляду на її синантропізацію (2012)
Ходосовцев О. Є. - Анотований список ліхенізованих та ліхенофільних грибів Чорноморського біосферного заповідника (2012)
Скребовська С. В. - Scotielleopsis levicostata (Chlorophyta) в системі Sсenedesmaceae, Костіков І. Ю. (2012)
Ординець О. В. - Афілофороїдні гриби Регіонального ландшафтного парку "Ізюмська лука" та прилеглих територій (Харківська область, Україна), Акулов О. Ю., Усіченко А. С. (2012)
Бойко С. М. - Вплив ядерного статусу на морфо-фізіологічні показники гриба Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycetes) (2012)
Павловська М. М. - Особливості Chlamidomonas applanata (Chlorophyta, Polytominia) у нерухомому стані, Костіков І. Ю. (2012)
Коритнянська В. Г. - Облігатнопаразитні фітотрофні гриби деяких парків та скверів міста Одеси, Товстуха Н. І., Попова О. М. (2012)
Бойко М.Ф. - Доповнення до Чекліста мохоподібних України (2012)
Красова О. О. - Матеріали до оцінки перспективних степових компонентів екомережі Кривбасу ("Балка Зелена"), Сметана О. М. (2012)
Бойко М. Ф. - Per scientium ad vitam, Ходосовцев О. Є. (2012)
Покажчик статей в Чорноморському ботанічному журналі, т.8, 2012 р (2012)
Клименко В. П. - Первичный отбор маточных кустов в популяции сорта винограда цитронный Магарача, Студенникова Н. Л., Котоловець З. В. (2013)
Павлова И. А. - Селекция столового винограда на раннеспелость с применением методов in vitro, Лиховской В. В. (2013)
Рисованная В. И. - Тестирование латентной стадии фитоплазменной инфекции винограда, Гориславец С. М., Володин В. А. (2013)
Борисенко М. Н. - Выход стандартных подвойных черенков сорта БхР К5ББ в зависимости от схемы посадки и формировки маточных кустов, Белинский Ю. А. (2013)
Бейбулатов М. Р. - Усовершенствование методов диагностики, разработка системы оптимизации питания растений и управления уровнями урожаев и качества продукции применительно к винограду, Тихомирова Н. А., Буйвал Р. А., Михайлов С. В., Матюха Р. А. (2013)
Скуридин О. А. - Вредоносность заболевания "усыхание гребней" на винограде, Якушина Н. А. (2013)
Выпова А. А. - Экологизированная система защиты винограда от болезней как элемент агротехники выращивания (2013)
Матвейкина Е. А. - Биоэкологические особенности развития листовой формы филлоксеры на сорте винограда Мускат белый в условиях Южного берега Крыма, Странишевская Е. П. (2013)
Странишевская Е. П. - Эффективность инсектоакарицидов при защите виноградных насаждений от виноградного войлочного клеща в условиях юга Украины, Вдовиченко И. В. (2013)
Кухаренко О. Е. - Селекция дрожжей в производстве сортовых шампанских виноматериалов, Загоруйко В. А., Танащук Т. Н., Костенко Е. В., Закусилова Е. В. (2013)
Макаров А. С. - Влияние способа переработки винограда по-красному на физико-химические и органолептические показатели виноматериалов и игристых вин, Лутков И. П., Шалимова Т. Р. (2013)
Иванченко К. В. - Влияние степени зрелости винограда на показатель игристых свойств вин экзогенно насыщенных диоксидом углерода (2013)
Жилякова Т. А. - Определение катионов и анионов в винопродукции методом капиллярного электрофореза, Аристова Н. И., Дерновая Е. В., Ольховой Ю. Л., Гусева И. П., Зайцев Г. П., Семенчук А. В. (2013)
Яланецкий А. Я. - Шампанское Украины – энотерапевтический функциональный продукт питания при синдроме хронической усталости, Загоруйко В. А., Макаров А. С., Акчурин А. Р., Мизин В. И., Ежов В. В., Мотрич Л. Г., Невзоров А. Т. (2013)
Виноградов В. А. - Исторические аспекты оснащения отечественного виноделия технологическим оборудованием (2013)
Климова-Дончук Л. Б. - О научной библиотеке - к юбилею (2013)
Клепайло А. И. - Юбилейные торжества в "Магараче" (2013)
Summaries (2013)
Колодій С. Ю. - Оцінка впливу світової фінансової кризи на динаміку індикаторів збалансованості фінансових ресурсів держави (2013)
Резнікова Н В. - Проблема збереження економічного суверенітету держави в контексті транснаціоналізації світової економіки: нові виклики залежності (2013)
Іващенко О. А. - Теоретичний аналіз каналів впливу бюджетної політики на розгортання валютної кризи (2013)
Черняк О. Ю. - Сільська територіальна громада як інститут громадянського суспільства (2013)
Шевченко Є. О. - Особливості формування та реалізації державної стабілізаційної політики в процесі ринкових трансформацій (2013)
Бондаренко Д. А. - Перспективні напрямки взаємодії малих і середніх підприємств з державою в умовах економічної нестабільності (2013)
Гаращук О. В. - Інноваційна парадигма сталого соціогуманітарного розвитку: методологічні підходи, пріоритети та шляхи реалізації, Куценко В. І. (2013)
Вдовенко Н. М. - Теоретична сутність формування передумов забезпечення продовольчої безпеки на основі інноваційного розвитку аграрного сектора (2013)
Болдирєва Л.М. - Державне регулювання інноваційного розвитку національної економіки (2013)
Кукса І. М. - Сучасні умови формування інноваційного потенціалу АПК (2013)
Коваленко О. В. - Розвиток інноваційних ніш на ринку продукції харчопереробної індустрії: теорія та практика (2013)
Кукліна Т. С. - Роль інновацій в туризмі (2013)
Самойлик Ю. В. - Методологія оцінки ефективності обслуговуючої кооперації на аграрному ринку (2013)
Савін С. Ю. - Дослідження гуманістичних засад активізації трудового життя та прискорення розвитку соціально-економічних систем (2013)
Лютий С. В. - Циклічність як форма економічного розвитку (2013)
Башта О. І. - Тенденції ринку систем що використовують сонячну енергію в АР Крим, Смирнов В. О. (2013)
Ткач В. О. - Оцінювання потенціалу туристичних підприємств Запорізької області, Лозова О. А. (2013)
Балабан П.Ю. - Методичні підходи до створення кооперативного кластерам, Соколова А.М. (2013)
Бурлака В. Г. - Концептуальна модель розвитку нафтопереробної промисловості України з використанням технологічної платформи (2013)
Сушкова О. Є. - Оцінка ступеня впливу параметрів податкового регулювання на економічні процеси в регіоні (на прикладі АР Крим) (2013)
Гуменна О. В. - Інформаційне забезпечення ринку фінансових послуг (2013)
Метелиця В. М. - Теоретичні основи формування аграрного сегменту бухгалтерської професії (2013)
Поліщук О. А. - Оцінка ринку праці молоді України: зайнятість й безробіття (2013)
Карабаза І. А. - Європейський ринок паркету: характеристика та місце на ньому українських виробників, Кожухова Т. В., Воєцька М. (2013)
Момотюк Л. Є. - Відображення фінансової діяльності у системі національних статистичних класифікацій (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Процеси інтеграції злиття і поглинання як основа створення цінності компанії, Коберник І. В. (2013)
Байрам М. К. - Концепції розвитку бухгалтерського обліку в епоху глобализаційних процесів, Байрам У. Р. (2013)
Малік М. А. - Обґрунтування напрямів інтеграції національної економіки: досвід моделювання (2013)
Бокій О. В. - Тенденції розвитку логістичної складової інфраструктури ринку сировини хлібопекарської та борошномельно-круп'яної галузі (2013)
Почечун О. І. - Роль системи економічної безпеки в перевезеннях туристів на залізничному транспорті (2013)
Маркіна І. А. - Теоретичні та практичні аспекти способів виходу підприємства на зовнішній ринок, Переверзєв Є. В. (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Особливості ефективного функціонування організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості, Петлюченко В. В. (2013)
Рогатенюк Е. В. - Грошові потоки підприємства: сутність і види, Сеіт-Аблаєва Е. Р. (2013)
Павленко І. Г. - Управління відходами як складова ресурсо-екологічної політики підприємства (2013)
Угрімова І. В. - Формування моделі діагностики потреби в реструктуризації м’ясопереробних підприємств Україні (2013)
Крутій І. А. - Соціокультурний аспект управлінської діяльності підприємств (2013)
Бузні А. М. - Принципи стратегічного маркетингу рибного господарства України, Сушко Н. О. (2013)
Сафонов Ю. М. - Процес формування та оцінка ефективності маркетингової стратегії підприємств житлового будівництва, Євтєєва В. Г. (2013)
Тягунова Н. М. - Аналіз управління маркетинговими комунікаціями організацій споживчої кооперації України, Яловега Н. І., Тягунова З. О. (2013)
Панченко О. В. - Інтернет як нове середовище маркетингових комунікацій (2013)
Барсегян А. Г. - Шляхи оптимізації оподаткування міжнародного бізнесу в Україні (2013)
Байрам У. Р. - Ісламські банки: особливості, перспективи розвитку в Україні (2013)
Соболева Ю. П. - Державно-приватне партнерство як форма організації бізнесу в Росії, Лигіна Н. І. (2013)
Пилипенко О. В. - Росія в СОТ: перші підсумки (2013)
Алієва Н. Р. - Азербайджан в міжнародних рейтингах інноваційного та науково-технічного розвитку (2013)
Анотації (2013)
Title Page (2013)
Contents (2013)
Editorial board (2013)
Instructions for authors (2013)
Leonid Aleksandrovich Shemetkov (3.07.1937–24.03.2013) (2013)
Skiba A. N. - Leonid Shemetkov. His entire life devotion, Monakhov V. S. (2013)
Kirichenko V. V. - On Baer-Shemetkov’s decomposition in modules and related topics, Kurdachenko L. A., Pypka A. A., Subbotin I. Ya. (2013)
Aliabadi M. - On maximal and minimal linear matching property, Darafsheh M. R. (2013)
Drozd Yu. - Representations of nodal algebras of type A, Zembyk V. (2013)
Godinho Godinho - Weighted zero-sum problems over Cr3, Lemos H., Marques A. (2013)
Kashu A. I. - Closure operators in the categories of modules. Part I (Weakly hereditary and idempotent operators) (2013)
Oliynyk B. - The diagonal limits of Hamming spaces (2013)
Scott S. D, - The p–gen nature of M0(V ) (I (2013)
Semko N. N. (Jr.) - Groups with many pronormal and transitively normal subgroups (2013)
Yokoyama T. Yokoyama T. - On the relation between completeness and H-closedness of pospaces without infinite antichains (2013)
Zhuchok A. V.  Zhuchok A. V.  - Free (ℓr, rr)-dibands (2013)
Алфьоров С. М. - Особливості адміністративно-правової відповідальності за корупційні правопорушення (2011)
Андріїв В. М. - Юридичні гарантії захисту трудових прав працівників (2011)
Андрушко А. В. - Проблеми застосування покарань, пов’язаних з ізоляцією від суспільства, до осіб похилого віку (2011)
Бабакін В. М. - Особливості міжнародного співробітництва при розслідуванні кіберзлочинів (2011)
Басиста І. В. - Вплив ступеня завантаженості на прийняття рішень слідчим (2011)
Близнюк О. А. - Розірвання трудового договору з ініціативи працівника: історичний аспект (2011)
Бурбика М. М. - Сутність та особливості координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності (2011)
Бутенко С. Ю. - Кримінально-процесуальні строки в контексті практики Європейського суду з прав людини (2011)
Буткевич С. А. - Роль і місце органів прокуратури у боротьбі з відмиванням злочинних доходів (2011)
Бучик А. Ю. - Вирішення податкових спорів в країнах англосаксонської системи права (2011)
Віхрова І. О. - Оперативно-господарські санкції у контрактах на виконання проектів міжнародної технічної допомоги з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2011)
Владиченко О. О. - Щодо законодавчого закріплення поняття реалізації вугільної продукції (2011)
Вовк О. Й. - Грамоти упорядкування українських міст Великого князівства Литовського XV-XVI століть (2011)
Войно-Данчишина О. Л. - Система мотивации персонала: правовая регламентация (2011)
Волкович О. Ю. - Проблеми запровадження інноваційних технологій щодо електронної реєстрації суб’єктів господарювання (2011)
Воронова І. В. - Правові закони як регулятивна цінність громадянського суспільства (2011)
Глушков В. А. - Террор и терроризм: соотношение и разграничение, Емельянов В. П. (2011)
Головащенко О. С. - Взаємодія держави і громадянського суспільства при здійсненні соціальної політики (2011)
Горобець Н. О. - Деякі проблеми приватизації житлових кімнат у гуртожитку (2011)
Гошовський В. С. - Правова природа та особливості органів виконавчої влади як однієї з гілок влади (2011)
Григоренко Д. А. - Харьковское Губернское Постоянное Совещание по борьбе с бандитизмом (историко-правовой аспект) (2011)
Грицюк А. Г. - Предмет злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ (2011)
Гробова В. П. - Органи місцевого самоврядування як інституціональна основа системи місцевого самоврядування (2011)
Грудницкая С. Н. - Этапы исторического развития хозяйственной правосубъектности государственных предприятий (2011)
Гудзь Т. І. - Проблеми та перспективи розвитку місцевої міліції (муніципальної поліції) в умовах реформування територіальної організації публічної влади в Україні (2011)
Гуледза А. Г. - Нотаріальні системи сучасності: організаційно-правовий аспект (2011)
Деревянко Б. В. - Ліцензування як засіб регулюючого впливу держави на діяльність навчальних закладів (2011)
Деркач Е. М. - Щодо правового регулювання тарифів у сфері залізничних перевезень вантажів (2011)
Джумагельдиева Г. Д. - Разграничение полномочий между органами государственного контроля в сфере энергосбережения (2011)
Дмитрієнко І. В. - Бодинаміка української правової свідомості та культури, Дмитрієнко Ю. М. (2011)
Дмитрієнко І. В. - Чому українська правова культура? (2011)
Долинська М. С. - Функції українського нотаріату: поняття та види (2011)
Дронів Б. М. - Змішані галузі як результат взаємовпливу приватного і публічного права (2011)
Дубинський О. Ю. - Відомчий контроль в ОВС як функція державного управління (2011)
Дубно Т. В. - Співвідношення способу вчинення злочину та злочинної дії (2011)
Дурсунов Р. М. огли. - Доктрини міжнародно-правового визнання в практиці держав Південної та Північної Америки (2011)
Духневич А. В. - Підсумки, прогнози та перспективи договірного регулювання аграрних правовідносин у галузі тваринництва в умовах участі України в СОТ (2011)
Дякін Я. О. - Типові версії у справах про злочини в сфері земельних відносин (2011)
Емельянов В. П. - Объекты преступления и состава преступления при совершении террористических действий, Иманлы М. Н. (2011)
Єфремова О. П. - Удосконалення процедури конкурсу в державній службі України на його окремих стадіях (2011)
Ждан М. Д. - Щодо правовстановлюючих документів на нерухоме майно (крім земельних ділянок), Кузнецов І. А., Коляда О. І. (2011)
Жернаков М. В. - Стимули платники податків і зборів як учасників відносин податкового адміністрування (2011)
Жилін Є. В. - Адміністративно-правове регулювання взаємодії об’єднань громадян з органами державної влади: вітчизняний і світовий досвід (2011)
Закревський А. Є. - Правовий статус спеціалізованих підрозділів поліції у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.) (2011)
Запорожець О. М. - Норми права у структурі механізму правового регулювання охоронних відносин у трудовому праві (2011)
Заяць Д. Д. - Особливості порушення кримінальної справи про крадіжки у пасажирів залізничного транспорту, Поєдінцева М. О. (2011)
Зозуля О. І. - Порядок формування допоміжних органів Президента України (2011)
Зубатенко О. М. - Щодо упорядкування інформації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Зубатенко А. В. (2011)
Ігнатенко В. В. - Поняття "громадський порядок" як категорія публічно-правових відносин за часів Стародавнього світу (2011)
Ігнатов О. М. - Кримінологічний аналіз рівня та динаміки вбивств в Україні (2011)
Ігнатченко І. Г. - Закон України "Про культуру": питання вдосконалення правового регулювання (2011)
Ісаков М. Г. - Поняття та ознаки підприємництва як об’єкта державного контролю (2011)
Кабанець В. О. - Медіація (посередництво), як альтернативний спосіб вирішення трудового спору (2011)
Кагановська Т. Є. - Система заслуг і заборонена кадрова політика в контексті державно-службового управління: порівняльний аналіз (2011)
Карабанов Д. О. - Тактична операція "Затримання запідозреної особи або злочинної групи" при розслідуванні незаконного заволодіння автотранспортними засобами (2011)
Карабін Т. О. - Удосконалення повноважень місцевих державних адміністрацій в контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні (2011)
Кириченко Ю. М. - Поширення Магдебурзького права та його особливості в містах України (2011)
Клочко А. М. - Сучасний стан кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2011)
Книженко С. О. - Актуальні питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів, Сергеєва С. М. (2011)
Коверзнев В. О. - Загальна характеристика господарсько-правового забезпечення діяльності виробничих кооперативів (2011)
Кожушко С. І. - Особливості визначення правового статусу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України, Буяло К. М. (2011)
Коляда Т. А. - Проблема самозахисту у трудовому праві: стан наукової дискусії (2011)
Корновенко С. В. - Заходи Особливої наради з цивільного управління українськими територіями у 1919 р. (2011)
Костюков О. Д. - Становлення та розвиток в Україні сфери охорони органів державної влади та посадових осіб (2011)
Костюченко О. Є. - Санаційний банк в Україні: проблеми правового регулювання, Малихіна Я. А. (2011)
Косяк Є. Л. - Кримінологічний аналіз рівня та динаміки контрабанди в Україні (2011)
Котенко А. М. - Деякі аспекти свободи фінансово-правового договору (2011)
Котляр О. І. - Правове положення "нових" меншин у Федеративній Республіці Німеччина: сучасний стан (2011)
Кравчук П. Ю. - Особливості допиту потерпілих під час розслідування грабежів і розбоїв (2011)
Кушнір Н. П. - Поняття потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством України (2011)
Лазарєв В. В. - Наявність законних джерел існування як підстава набуття громадянства України (2011)
Лазюк С. В. - Поняття "звичайних цін" для розрахунку обов’язку при сплаті платежів податкового характеру: в контексті вирішення податкових спорів (2011)
Левченко К. Б. - Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми та проблемні питання вдосконалення українського законодавства, Санченко А. Є. (2011)
Марків І. С. - Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики незаконного заволодіння вогнепальною зброєю (2011)
Мельник К. Ю. - Проблеми грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, Гоц В. Я. (2011)
Мельничук Н. О. - Гендерна рівність в аспекті реалізації принципу договірного регулювання праці (2011)
Микульця І. І. - Деякі аспекти методичної діяльності органів юстиції регіонального рівня (2011)
Мінаєва К. В. - Оскарження рішення контролюючих органів в адміністративному порядку в контексті вирішення податкових спорів (2011)
Мкртчян Р. С. - Порівняльна характеристика оскарження рішень підрозділів органів, що стежать за безпекою дорожнього руху в Росії та Україні (2011)
Москаленко Г. В. - Побудова типових слідчих версій на початковому етапі розслідування злочинів (2011)
Мохончук Б. С. - Щодо питання про класифікацію існуючих моделей імпічменту (теоретичний аспект) (2011)
Мурза В. В. - Сутність та значення наглядової функції держави (2011)
Несвіт Є. О. - Окремі питання адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (2011)
Огороднікова І. І. - Особливості провадження по справах про адміністративні правопорушення в сфері оподаткування (2011)
Оксенчук І. В. - Реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань: президентські ініціативи (історико-правовий аспект) (2011)
Павликівський В. І. - Співучасть зі спеціальним суб’єктом у злочинах проти трудових прав людини (2011)
Павлова Л. В. - Поняття, зміст та значення підвідомчості справ в адміністративному судочинстві (2011)
Панов А. В. - Дипломатичні, історичні та правові аспекти визначення майбутнього статусу Закарпаття після Першої світової війни (2011)
Пархоменко М. М. - Правове регулювання органічного виробництва в Україні (2011)
Пащук Т. В. - Історико-правовий аспект розбудови правоохоронних структур Волинського воєводства у міжвоєнний період (1919–1921 рр.) (2011)
Пилипишин В. П. - Критерії результативності функціонування системи державного управління в Україні (2011)
Повзик Є. В. - Поняття та правова природа показань обвинуваченого (2011)
Полковніченко О. М. - Шляхи удосконалення практичної діяльності Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функції держави (2011)
Пономарьова Я. О. - Порівняльно-правовий аналіз регулювання адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні та за кордоном (2011)
Попова О. В. - Поняття та ознаки публічної служби в Україні (2011)
Попова С. М. - Професійна підготовка, юридична відповідальність та правовий захист працівників державної податкової служби (2011)
Присяжнюк А. Й. - Виконавча влада як об’єкт державного контролю (2011)
Проневич О. С. - Німецька та польська моделі партнерської взаємодії поліції та населення на локальному рівні (2011)
Процюк Н. О. - Зародження і розвиток науки в Київській Русі (ІХ – перша половина ХІV ст.) (2011)
Пчолкін В. Д. - Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства, Янович Ю. П. (2011)
Решетник Л. П. - Правові проблеми причинно-наслідкових зв’язків у відносинах відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян (2011)
Савченко Г. І. - Про нормативно-правове закріплення пріоритетності розвитку сільського господарства України (2011)
Савченко М. В. - Визначення вищих навчальних закладів як суб’єктів господарювання (2011)
Савчук Т. І. - Значення оперативно-розшукової діяльності у виявленні економічних злочинів (2011)
Самойленко Е. А. - Реформирование киевской городской полиции (2011)
Самойлов С. В. - Шахрайства на "Інтернет-аукціонах", як один із способів скоєння шахрайств з використанням мережі "Інтернет" (криміналістична характеристика способу вчинення) (2011)
Сарана С. В. - Фіксований сільськогосподарський податок як спеціальний податковий режим (2011)
Свєнтікова М. І. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики незаконного ввезення, виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів (2011)
Свистун І. П. - Оренда персоналу як форма трудових правовідносин, встановлених на визначений і невизначений строк одночасно (2011)
Семенець Р. М. - Роль місцевих податків та зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів в умовах сьогодення (2011)
Сидоренко Р. О. - Адміністративні повноваження прокуратури України: поняття, зміст та сутність (2011)
Синицька Я. П. - Юридична природа судового рішення в адміністративному судочинстві (2011)
Січковська І. В. - Висування версій про особу серійного сексуального вбивці (2011)
Слабченко О. А. - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за кримінальним законодавством ФРН, Франції та Великобританії: порівняльно-правове дослідження (2011)
Слинько С. В. - Концептуальні положення судово-правової реформи та шляхи удосконалення (2011)
Стародубцев А. А. - Професійна підготовка працівників ОВС у вищих навчальних закладах МВС України (2011)
Стасюк Л. Л. - Організація та проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення атмосферного повітря (2011)
Сулейманова З. Р. - Актуальні питання розслідування незаконного збуту наркотичних засобів у дослідженнях науковців Російської Федерації (2011)
Таликін Є. А. - Визначення поняття господарської процесуальної форми (2011)
Тарнавська М. І. - Моральні оцінки в роз’ясненнях Верховного суду України (2011)
Теремецький В. І. - Класифікація суб’єктів податкових правовідносин (2011)
Трачук П. А. - Зарубежные концепции государственной власти и местного самоуправления (2011)
Філипенко Є. С. - Господарсько-правові засоби попередження недобросовісного випуску акцій (2011)
Херувімова Т. О. - Особливості нормативно-правового регулювання обмеження експорту товарів (2011)
Хірний В. Г. - Співвідношення категорій "організація" та "управління" пенітенціарною системою України (2011)
Цвіркун Н. Ю. - Проблемні питання гуманізації кримінального покарання за безгосподарське використання земель (2011)
Цебенко С. Б. - Сучасні православні уявлення про свободу людини у світлі міжнародних стандартів (за новітніми документами Російської Православної Церкви) (2011)
Цимбалюк М. М. - Правосвідомість як об’єкт сучасного правознавства: методологічні альтернативи вивчення (2011)
Чаку Є. В. - Становлення і розвиток адміністративного судочинства в Україні (від існування Київської Русі до здобуття незалежності) (2011)
Чудовський В. І. - Громадський контроль за додержанням законодавства по забезпеченню належних, безпечних і здорових умов праці (2011)
Чумак О. О. - Практика організації діяльності органів примусового виконання рішень іноземних держав (2011)
Швець Ю. В. - Місце Центральної виборчої комісії в механізмі державної влади (2011)
Шевченко Л. О. - До питання соціальної захищеності працівників галузей ПЕК (2011)
Шендрик В. В. - Попереджувальна робота на об’єктах оперативного обслуговування (2011)
Шимон С. І. - Майнові права в системі об’єктів цивільних правовідносин та цивільного обороту (2011)
Шопіна І. М. - Проблеми адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації в органах внутрішніх справ України (2011)
Шульга А. М. - Концепція розрізнення права і закону, її світоглядна цінність, прикладне значення (2011)
Шульга А. М. - Значна шкода законному володільцю або власнику, як обов’язкова ознака об’єктивної сторони самовільного зайняття земельної ділянки та порядок її відшкодування (2011)
Щербатих В. Ю. - Слідство по кримінальних справах в органах Воєнної організації України: шляхи удосконалення організації (2011)
Щербатюк Д. Г. - Особливості адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2011)
Юрченко А. А. - Теоретичні аспекти поняття робочого часу (2011)
Яковинець А. І. - Прокурорський нагляд та його функціональне визначення (2011)
Бандурка О. М. - Рецензія на монографію Т. Є. Кагановської "Кадрове забезпечення державного управління в Україні" (2011)
Стрельцов Є. Л. - Рецензія на монографію О. В. Козаченка "Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічний вимір" (2011)
Читачам журналу "Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах" (2013)
Коренькова Т. В. - Ідентифікація параметрів насосних комплексів із використанням енергетичного критерію, Ковальчук В. Г. (2013)
Істоміна Н. М. - Дослідження впливу комутації на статичні характеристики вентильно-індукторного двигуна (2013)
Руденко М. А. - До визначення псевдополігармонічних сигналів у задачах гармонічного аналізу, Ромашихін Ю. В. (2013)
Зачепа Ю. В. - Аналіз статичних режимів роботи автономного асинхронного генератора з ємнісним самозбудженням (2013)
Браташ О. В. - Діагностика дефектів асинхронного двигуна, пов'язаних із частотою живлення й оборотною частотою, Калінов А. П. (2013)
Ченчевой В. В. - Обґрунтування раціонального способу визначення втрат у сталі з насиченням, Родькін Д. Й., Огарь В. О. (2013)
Юхименко М. Ю. - Узагальнені моделі енергетичної ефективності асинхронного двигуна з перетворювачем напруги у колі статора (2013)
Рєзнік Д. В. - Використання низькочастотної напруги живлення для ідентифікації різних типів асинхронних двигунів (2013)
Кобилянський М. А. - Особливості модернізації лабораторної бази для дослідження систем автоматизованого електроприводу на прикладі фізичної моделі вентиляційної установки, Сердюк О. О., Величко О. Л. (2013)
Мачинська Н. І. - Психологічна компетентність – необхідна складова професійної компетентності майбутнього фахівця (2013)
Конох І. С. - Лабораторне програмне забезпечення для дослідження метода синтезу дискретного регулятора за алгоритмом тренування нейронної мережі, Кніжнік Є. Н. (2013)
Чорний О. П. - Про електромагнітну сумісність електромеханічних і біологічних систем, Никифоров В. В. (2013)
Загірняк М. В. - Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського: становлення, розвиток, перспективи, Гордієнко Н. О., Рєзнік Д. В. (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Відомості про авторів (2013)
Title Page (2013)
Contents (2013)
Editorial board (2013)
Instructions for authors (2013)
Joseph Solomonovich Ponizovskii (1928 – 2012) (2013)
Ebrahimi Atani S. - The total torsion element graph of semimodules over commutative semirings, Esmaeili Khalil Saraei F. (2013)
Bondarenko V. - On modular representations of semigroups Sp × Tp, Kostyshyn E. (2013)
Brumatti P. - On locally nilpotent derivations of Fermat rings, Veloso M. (2013)
Tamizh Chelvam T. - Power graph of finite abelian groups, Sattanathan M. (2013)
Dinesh T. - Labelling matrices and index matrices of a graph structure, Ramakrishnan T. V. (2013)
Feng Yu. - (λ, μ)-fuzzy interior ideals of ordered Г-semigroups, Corsini P. (2013)
Flˆores D. - On the structure of skew groupoid rings which are Azumaya, Paques A. (2013)
Kashu A. I. - Closure operators in the categories of modules. Part II (Hereditary and cohereditary operators) (2013)
Kozerenko S. - On Markov graphs (2013)
Nesteruk V. - On the Tate pairing associated to an isogeny between abelian varieties over pseudofinite field (2013)
Sagi S. - Ideals in (Z+,≤D) (2013)
Schwab E. D. - Inverse semigroups generated by group congruences. The M.obius functions (2013)
Zatorsky R. - On one class of partition polynomials, Stefluk S. (2013)
Zhuchok Yu. V. - The monoid of endomorphisms of disconnected hypergraphs (2013)
Title Page (2013)
Contents (2013)
Editorial board (2013)
Instructions for authors (2013)
Babych M. - Petro Mykhailovych Gudivok, Bondarenko V. M., Drozd Yu., Kirichenko V., Shapochka I. (2013)
Bekh-Ochir C. - A maximal T-space of F3, Rankin S. A. (2013)
Bondarenko V. M. - Reducibility and irreducibility of monomial matrices over commutative rings, Bortos M. Yu., Dinis R. F., Tylyshchak A. A. (2013)
Gnatiuk O. - Differential graded categories associated with the critical semi-definite quadratic forms, Golovaschuk N. (2013)
Kukharev A. - Serial group rings of finite groups. p-solvability, Puninski G. (2013)
Kurdachenko L. A. - On some linear groups, having a big family of G-invariant subspaces, Sadovnichenko A. V. (2013)
Maturin Yu. - Form of filters of semisimple modules and direct sums (2013)
Monakhov V. S. - On derived π-length of a finite π-solvable group with supersolvable π-Hall subgroup, Gritsuk D. V. (2013)
Polak A. - Algorithms computing O(n, Z)-orbits of P-critical edge-bipartite graphs and P-critical unit forms using Maple and C#, Simson D. (2013)
Shahryari M. - Relative symmetric polynomials and money change problem (2013)
TalebiA . A. - Classifying cubic s-regular graphs of orders 22p and 22p2, Mehdipoor N. (2013)
Zhuchok A. V. Zhuchok A. V. - Free n-nilpotent dimonoids (2013)
Нарытник Т. Н. - Анализ эффективности цифровизированных аналоговых радиорелейных станций по технологии использования для передачи цифрового потока комбинированной модуляции (2012)
Кулик А. Я. - Апаратна реалізація декодера SOVA з "м’яким” квантова ним 3-бітовим виходом, Іванов Ю. Ю. (2012)
Банкет В. Л. - Реализация разнесённого приёма дифференциально модулированных ФМ сигналов для систем многоантенной радиосвязи MIMO, Тотмина Ю. Н. (2012)
Лапин В. А. - Анализ аналитических выражений энергетического спектра импульсных сигналов для дальнейшей оценки ЭМС РЭС, Иконников С. Н. (2012)
Полікаровських О. І. - Застосування операцій без перенесення у високошвидкісних обчислювальних синтезаторів частоти (DDS), Троцишин І. В. (2012)
Шевченко Ю. П. - Аналіз методів підвищення енергетичної ефективності передавачів цифрового радіомовлення (2012)
Сулима Н. Н - Цифровая обработка сигналов и электромеханическая обратная связь в методах слухового протезирования, Перекрестов И. С. (2012)
Кузнецова А. С. - Использование пространственных характеристик звучания в современных методах субъективной оценки качества радиовещательных программ, Цой Е. В. (2012)
Афтеній Г. М. - Дослідження системи цифрового звукового мовлення DRM/DRM+, Баляр В. Б. (2012)
Баляр В. Б. - Аналіз ефективності оперативного моніторингу трактів ЦТБ на базі метрик об’єктивної оцінки якості (2012)
Гофайзен О. В. - Колориметричні характеристики нових відеозастосовань: співставлення систем цифрового кінематографа та цифрового телебачення, Пилявський В. В. (2012)
Ольшевська Т. С. - Аналіз методів підвищення ефективності систем супутникового збирання новин з адаптивною модуляцією та кодуванням (2012)
Ошаровская Е. В. - Синтез трехмерных объектов с помощью полигональных сеток, Солодкая В. И. (2012)
Патлаєнко М. О. - Аналіз методів стиснення цифрових відеопослідовностей у телевізійних системах, Солодка В. І, Арделян М. І. (2012)
Востров Г. H. - Метод использования несепарабельных вейвлет-базисов для сжатия изображения, Годынский М. Г., Атие А. (2012)
Білоусов С. І. - Оцінка надійності функціонування автоматизованих систем оповіщення та зв’язку, Русаловський В. Б. (2012)
Корбан В.Х. - Поляризационные свойства метеорологических объектов, Дегтярёва Л.Н., Корбан Д.В (2012)
Горохов С. М. - Критерии эффективности скрытых методов передачи, Захарченко Н. В., Корчинский В. В. (2012)
Правила подготовки и оформления рукописей (2012)
Чорний О. П. - Особливості процесу підготовки фахівців інженерних спеціальностей, Лашко Ю. В., Коваль Т. П. (2013)
Артеменко А. М. - Комп’ютеризований лабораторний стенд для дослідження роботи дводвигунного електропривода постійного струму з жорстким з’єднанням валів (2013)
Перекрест А. Л. - Автоматизована система диспетчерського управління системою вентиляції з підігрівом навчальної лабораторії, Молодика І. С. (2013)
Волжан М. М. - Шляхи підвищення енергоефективності енергогосподарства бюджетної сфери, Перекрест А. Л. (2013)
Родькін Д. Й. - Загальні принципи створення математичного апарату та побудови пристроїв ідентифікації електромеханічних систем із використанням частотних методів аналізу енергетичних процесів, Мосюндз Д. А. (2013)
Конох І. С. - Багатоконтролерний пристрій керування роботом-маніпулятором з електричними сервоприводами постійного струму та інкрементальними енкодерами, Базишин М. Ю. (2013)
Ноженко В. Ю. - Про доцільність використання кімнатних рослин у навчальних і наукових лабораторіях, Бойко Л. Г., Юдіна Г. Г. (2013)
Чорний О. П. - Сучасний стан досліджень впливу електромагнітних випромінювань на організм людини, Никифоров В. В., Родькін Д. Й., Ноженко В. Ю. (2013)
Гордієнко Н. О. - Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція "Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика" (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Відомості про авторів (2013)
Чорний О. П. - Обгрунтування доцільності заснування технічного електронного наукового журналу, Романенко С. С. (2013)
Кніжнік Є. Н. - Інформаційне забезпечення для віддаленого моніторингу теплоенергетичних об'єктів, Перекрест А. Л., Маслівець А. В. (2013)
Чорний О. П. - Особливості дослідження моделей електроприводів з асинхронними двигунами при живленні їх від перетворювачів з широтно-імпульсною модуляцією вихідної напруги, Титюк В. К. (2013)
Руденко М. А. - Стан досліджень асинхронних двигунів складних конструкцій (2013)
Величко О. Л. - Система резервно-аварійного електропостачання ізольованих навчальних лабораторій, Сердюк О. О., Кобилянський М. А. (2013)
Родькін Д. Й. - Миттєва потужність трифазної мережі змінного струму, Ромашихін Ю. В. (2013)
Юхименко М. Ю. - Перспективи використання способу управління асинхронним двигуном із короткозамкнутим ротором (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Відомості про авторів (2013)
ЧАЭС: 27 лет спустя (2013)
Дыкан И. Н. - Диагностическая значимость различных фаз мультидетекторной компьютерной томографии в диагностике и дифференциальной диагностике малых опухолей почек, Степаненко Н. А., Хоревин А. В. (2013)
Тарасюк Б. А. - Особенности эхографических проявлений синдрома желтухиудетей, Лукьянова И. С., Медведенко Г. Ф., Гридина Т. А., Жадан Е. Д. (2013)
Лукьянова И. С. - Дифференциальная диагностика пренатальных геморрагических поражений головного мозга у новорожденных, Медведенко Г. Ф., Тарасюк Б. А., Марущенко Л. Л., Иванова Л. А., Жадан Е. Д. (2013)
Мухомор А. И. - Соноэластография в комплексной диагностике ранних стадий рака предстательной железы (2013)
Kmetyuk Ya. V. - Multifical nephrocellular cancer in the walls of multichamber dysontogenetic renal cyst, Muhomor A. I., Zhelezko A. I. (2013)
Дикан І. М. - Диференціальна діагностика синоназальних захворювань із застосуванням мультидетекторної комп`ютерної томографії закількіснимиознаками, Терницька Ю. П. (2013)
Дикан І. М. - Грід-технології: променевадіагностика, Тарасюк Б. А. , Синюта С. Б. (2013)
Колотилов Н. Н. - Водавдиагностике и лечении (2013)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография вонкоурологии (2013)
Мосиенко В. С. - Биотерапия опухолевой болезни, Шляховенко В. А., Яниш Ю. В., Карнаушенко Е. В., Куртсеитов Л. К., Милиневская В. А., Вербиненко А. В. (2013)
Семенів І. П. - Досвід впровадження та перші підсумки застосування позитронно-емісійної томографії у Всеукраїнському центрірадіохірургії, Кметюк Я. В., Москалець О. І., Ашихмін A. B., Качанюк В. В., Костяний М. В., Рабош Г. В. (2013)
Колотилов Н. Н. - Виртуальнаябиблиотека, Кричун С. Б., Приходько В. И., Синюта С. Б. (2013)
Kolotilov N. N. - Measurements in cryosurgery: is it the problem of radiology? (2013)
Совпель І. В. - Автореферат (2013)
Божко Г. Т. - Персоналии (2013)
Kozyavkina O. V. - Factor, canonical and discriminant analysis of vegetotropic effects and accompanying changes for thyroide, metabolic and haemodynamic parameters at the women, caused by bioactive water Naftussya, Vis’tak H. I., Popovych I. L. (2013)
Гузь В. I. - Модулюючий вплив біоактивної води Нафтуся на рівень гормонів пітуїтарно-оваріальної осі у жінок репродуктивного віку з хронічною ендокринно-гінекологічною патологією, Чебаненко Л. O. (2013)
Флюнт В. Р. - Зв’язки Са/Мg-коефіцієнта літогенності сечі з деякими показниками обміну електролітів у пацієнтів курорту Трускавець, Флюнт І. С., Бариляк Л. Г., Пісков Г. Г., Янчій О. Р. (2013)
Вовчина Ю. В. - Гемодинамічні варіанти термінових ефектів біоактивнї води Нафтуся на артеріальний тиск, їх електролітний супровід та можливість прогнозування, Лукович Ю. С., Матіїшин Г. Й., Гривнак Р. Ф., Тимочко О. О., Андрусів О. В., Бурковська М. M. (2013)
Гоженко А. И. - Хронический пиелонефрит - возможности совершенствования диагностики, Лиходед А. Н., Шухтин В. В. (2013)
Золотарева Т. А. - Экспериментальное обоснование механизма лечебного действия бентонита при эрозивно-язвенном поражении слизистой желудка, Насибуллин Б. А., Змиевский А. В., Олешко А. Я., Савицкий И. В. (2013)
Кобернік А. О. - Протизапальний ефект пелоїдо- та бальнеотерапії на моделі асептичного карагенін-індукованого запалення, Кравченко І. А. (2013)
Компанієць Ю. О. - Дослідження впливу сеансів інструментальної оротерапії на показники стану дихальної та кровоносної систем у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Макагонов І. О. - Один із підходів до лікування бактеріального вагінозу у вагітних жінок, Філіпюк І. Т. (2013)
Матолінець О. М. - Стан про- та антиоксидантної систем у паратрахеальних лімфатичних вузлах у тварин за умов експериментального алергічного альвеоліту (2013)
Шмакова І. П. - Ефективність комплексного застосування вібро-вакуумного масажу та голкорефлексотерапії в лікуванні хворих на ожиріння та надлишкову масу тіла на амбулаторно-поліклінічному етапі, Лисенко Т. В. (2013)
Шумлянський І. В. - Новий підхід до лікування артеріальної гіпертензії як складової метаболічного синдрому із використанням програми контроль метаболік, Козій Н. І. (2013)
Наталія Олексіївна Алексєєнко (до 75-річчя з дня народження) (2013)
Вимоги журналу (2013)
Берегова Г. Д. - Пошуки нових філософсько-освітніх парадигм у контексті освітньої кризи (2013)
Дмитрієва Л. М. - Концептуалізація поняття "стиль мислення", Ткаченко О. М. (2013)
Юхимик Ю. В. - Естетичне споглядання у сучасному соціокультурному контексті (2013)
Вячеславова О. А. - Проблема образотворчого тропосу в християнському філософсько-естетичному дискурсі (частина ІІ) (2013)
Гіоргадзе Г. В. - Екзистенціальний страх як онтологічна передумова посередності (2013)
Ірдинєнко К. О. - Теоретична позиція Ролана Барта в контексті французької естетики: 50–70-і роки ХХ століття (2013)
Філіппов В. Л. - Відчуження як механізм взаємодії глобалізації і культури (2013)
Більченко Є. В. - Категорія структури та її деконструкція як жести традиційної культури: на прикладі китайського постмодерну (2013)
Герчанівська П. Е. - Криза ідентифікації в архітектоніці глобалізації: українські реалії (2013)
Вишневська Г. Г. - До питання формування кулінарної культури (2013)
Колесник О. С. - Романтизм як трансісторичний феномен та його інтерпретації (2013)
Овчарук О. В. - Формування антропологічних засад в історико-культурологічній думці України (2013)
Радзієвський В. О. - Осмислення феномена тілесності у культурологічному вимірі (2013)
Сугробова Ю. Ю. - Культурна ідентичність як феномен діалогу в сучасному українському просторі (2013)
Станіславська К. І. - Феномен талант-шоу на сучасному телебаченні (2013)
Платонов Б. О. - Модель трьох активів як ефективний інструмент оцінювача в аналізі вартості культурних цінностей (2013)
Карась Г. В. - Тема голодомору 1932–1933 рр. в Україні в контексті музики постмодерну: на прикладі опери Вірко Балея (2013)
Косаковська Л. П. - "Петрушка" Фокіна-Стравінського-Бенуа – три рівні прояву художніх новацій першого десятиліття ХХ століття (2013)
Ліва Н. В. - Феномен тональності у контексті взаємопроникнення засобів виразності європейської музики та живопису: ХІХ–ХХ століття (2013)
Росляков С. М. - Чи була самостійною сарматська монументальна кам’яна скульптура? (2013)
Стронько Б. Ю. - Реальні й можливі виміри смислового простору фактури (2013)
Щербакова О. К. - Жанрова специфіка фортепіанного дуету: питання термінології (2013)
Толубко В. О. - Музичний фестиваль у сучасному соціокультурному контексті: актуальні питання режисури (2013)
Акименко О. С. - Сучасний інтернет-театр: арт-практика маніфестації культуротворчого универсуму космізму (2013)
Афанасенко Т. В. - Просторовість музичної фактури як компонент темброколориту (2013)
Бадалов О. П. - Ансамбль пісні і танцю "Сіверські клейноди" як новатор народного хорового виконавства Чернігівщини (2013)
Геді А. І. - Характерні концепти творчого методу Бели Бартока у творах для фортепіано з оркестром (2013)
Гончаров В. В. - Основні аспекти студіювання проблеми традицій та новацій в українській науці (2013)
Довгань О. В. - Європейська музична соціологія першої половини ХХ століття: основні підходи та напрями розвитку (2013)
Довжик О. К. - Конструювання скандального образу Обрі Бердслея: академічний підхід (2013)
Зайченко Х. С. - Церковні коляди на сторінках тернопільських видань кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Кравченко А. І. - Камерно-інструментальне мистецтво як багаторівнева система константних і релятивних компонентів (2013)
Купіна Д. Д. - Діалог як смислоутворююча категорія в українській органній музиці: на прикладі "Духовної музики" для механічного органа В. Назарова (2013)
Пилявець Л. С. - Сутність і наслідки глобалізації: контури культурологічного підходу (2013)
Романуцький В. М. - До проблеми культурологічного осмислення індивідуалізму-колективізму (2013)
Рудько В. О. - Атараксія як міра, евритмія й гармонія: дефініції та диференціація (2013)
Сарапіна Є. В. - Генеалогія студій пам’яті (2013)
Скляренко О. А. - Українська традиційна лялька як носій етнічності у сучасній культурі (2013)
Слухаєнко В. О. - Теорія і практика виховної і освітньої діяльності регіонального театру для дітей та юнацтва (2013)
Стахієва Н. В. - Культуротворча діяльність В. М. Перетца в контексті української національної ідеї кінця ХІХ – початку ХХ століття (частина І) (2013)
Ярмак Я. А. - Прояви релігійного модусу ностальгії у "Сонаті-Reminiscenze" М. Метнера (2013)
Чумаченко О. П. - Міф як основа формування антропологічних вимірів творчої діяльності (2013)
Відомості про авторів (2013)
Авдєєв О. О. - Адміністративні процедури здійснення державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України (2012)
Айдемський Є. В. - Кримінальний контроль організованої злочинності за діяльністю гральних закладів (2012)
Алексєєва О. Є. - Члени наглядової ради акціонерного товариства: особливості взаємовідносин із акціонерним товариством (2012)
Анікєєв Г. Б. - Особливості реалізації захисної функції юридичної допомоги на підставі договору (2012)
Бабенко Е. В. - Удосконалення нормативно-правових засад укладення та зміни трудового договору (2012)
Бачинський Т. В. - Детермінанти формування правосвідомості та правової культури шкільної молоді: спроби їх класифікації (2012)
Бездітко Д. В. - Деякі аспекти послуги в цивільному праві крізь призму договору охорони життя та здоров’я фізичної особи (2012)
Бєлов Д. М. - Окремі особливості структури правової норми, що закріплює основи конституційного ладу (2012)
Біленко В. А. - Оціночні поняття: юридико-лексикологічні проблеми мовленнєвої компетентності в адміністративно-деліктній сфері (2012)
Білінський Д. О. - Про особливості застосування загальноправового принципу справедливості до фінансових правовідносин (2012)
Богачова О. В. - Окремі проблемні аспекти планування вітчизняної законотворчості (2012)
Бокоч І. М. - Завідомо невинний як потерпілий у складі злочину, передбаченому ст.372 Кримінального кодексу України "Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності" (2012)
Бутко П. Є. - Критерій громадянства при визначенні правового статусу фізичних осіб – платників податків (2012)
Васильєв В. М. - До питання про юридичну відповідальність державного підприємства (2012)
Волохов О. С. - Особливості використання "м’якого" права в актах міжнародного регулювання праці (2012)
В’юник М. С. - Законна сила вироку у кримінальному процесі (2012)
Ганечко О. М. - Регулювання права осіб похилого віку на соціальний захист у міжнародно-правових актах (2012)
Гладкова Є. О. - Питання запобігання злочинам проти працівників ОВС (2012)
Глинська О. В. - Територіальна громада як суб’єкт права комунальної власності (2012)
Голуб М. В. - Питання організації охорони громадського порядку у регіоні (2012)
Гомзяк І. А. - Деонтологія національного правотворення (2012)
Гончарова Н. І. - Інституалізація феноменів віктимності та віктимної поведінки в українському законодавстві: досвід поразки (2012)
Гордеюк А. О. - Проблема співвідношення премії та преміювання (2012)
Грекова М. М. - Пріоритетні напрями удосконалення трудового законодавства України під впливом міжнародних трудових стандартів (2012)
Грищук В. Л. - Реалізація примусу органами Державної податкової служби України при наявності податкового боргу платника податку: міжгалузевий аспект (2012)
Гузь О. Ю. - Дискримінація як форма порушення прав людини (2012)
Давидюк В. М. - Зовнішньоекономічна безпека як невід’ємний елемент економічної безпеки держави (2012)
Данилова М. В. - Диференціація правового регулювання колективних трудових прав суддів України (2012)
Дідиченко М. А. - Стан соціального забезпечення суддів в умовах проведення судової реформи (2012)
Дмитренко Ю. М. - Банківська діяльність як інститут фінансового права (2012)
Дмитрієв І. В. - Проблеми правового регулювання агентурної роботи оперативних підрозділів податкової міліції (2012)
Дмитрієнко І. В. - Суперечності та протиріччя української правової свідомості та культури, Дмитрієнко Ю. М. (2012)
Дмитрієнко Ю. М. - Дві вісі формування української правової свідомості та культури (2012)
Доценко О. О. - Окремі аспекти захисту прав глядачів як сторони в договорах у сфері шоу-бізнесу (2012)
Єрмілова М. Г. - Особливості забезпечення соціально-економічних гарантій правового статусу дітей з обмеженими можливостями здоров’я (2012)
Єфремова Г. В. - Поняття і сутність загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (2012)
Єфремова І. І. - Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві (2012)
Журавель В. І. - Світовий досвід взаємодії організацій працівників та роботодавців (2012)
Задирака Н. Ю. - Шляхи становлення антикорупційного законодавства в Україні, Берднікова К. В. (2012)
Зозуля І. В. - Звернення керівництва МВС України як особлива форма його діяльності (2012)
Ільїн О. В. - Кримінальне середовище як об’єкт оперативно-розшукового контролю (2012)
Ільків Н. В. - Державний земельний кадастр в Україні: еколого-правові аспекти (2012)
Калініченко Г. В. - Поняття, сутність та функції податкового векселя (2012)
Капітаненко Н. П. - Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері грального бізнесу (2012)
Кашкарьова О. В. - Страхові відносини як інститут фінансового права (2012)
Клемпарський М. М. - Щодо видів державних службовців як суб’єктів трудового права (2012)
Клочко А. М. - Специфіка юридичної відповідальності суб’єктів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2012)
Кметик Х. В. - Правові аспекти розміщення реклами як об’єкта права інтелектуальної власності у ЗМІ України, Рудник Т. В. (2012)
Книженко О. О. - Актуальні питання відповідальності за ухилення від неповернення виручки в іноземній валюті: адміністративний чи кримінальний проступок, Пацеля Г. А. (2012)
Кобзєва Т. А. - Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення в сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (2012)
Ковальов С. С. - Поняття та особливості дисциплінарного провадження: принципи, суб’єкти, стадії (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського