Шугаєв А. - Імідж організації об’єднаних націй крізь призму дискурсивно-когнітивного аналізу (2017)
Шулькевич О. - Політичне мовлення в аспекті політичної комунікації (на матеріалі турецької мови) (2017)
Тимейчук І. - Феміністичні аспекти категорії "Іншого": "Друга стать" (2017)
Venhrynovych A. - Typologische besonderheiten des ukrainischen und amerikanischen naturalismus, Venhrynovych N. (2017)
Герасименко Ю. - Образ Київської Русі в романі Режіни Дефорж "Анна Київська" (2017)
Девдюк І. - Просторова експлікація кризового дискурсу в романах "Вальдшнепи" М. Хвильового та "Хоровод блазнів" О. Гакслі (2017)
Смольницька О. - Кармен як вічний образ і архаїчне божество в поезії Віри Вовк: компаративний міфологічний аналіз (2017)
Габидуллина А. - К вопросу о методах дискурсивного анализа (2017)
Сулейманова Я. - Ціннісні риси менталітету німецького народу крізь призму прислів’їв із компонентами Wasser та Feuer (2017)
Кузенко Г. - Кореляція гендерних стереотипів та їх відображення в перекладі (2017)
Лисичкіна О. - Аксіологічний компонент англомовних текстів кінорецензії в аспекті перекладу, Тіщенко В. (2017)
Олексин О. - Відтворення гри слів з історичної хроніки В. Шекспіра "Генріх IV" у перекладах Д. Паламарчука та Т. Осьмачки (2017)
Онищук М. - Фрейм як одиниця репрезентації граматичного значення в перекладі художнього тексту (2017)
Палєй Т. - Компаративний аналіз методів перекладу фразеологічних одиниць у політичному дискурсі (на матеріалі промов Б. Обами) (2017)
Пасенчук Н. - Переклад драматичних текстів: постановка проблеми (2017)
Сахно І. - Засоби конфронтативності в німецькомовних передвиборчих дебатах (2017)
Вступне слово редактора (2018)
Діденко С. М. - Особливості виконання артеріографії у хворих на цукровий діабет з критичною ішемією нижньої кінцівки (2018)
Нетлюх А. М. - Сучасні клінічні рекомендації щодо ендоваскулярного лікування пацієнтів з гострим ішемічним інсультом та практичні аспекти їх застосування, Шевага В. М., Паєнок А. В., Сало В. М., Кобилецький О. Я. (2018)
Цимбалюк В. І. - Динаміка леводопа-замісної терапії у пацієнтів з хворобою Паркінсона після однобічної палідотомії, Попов А. О. (2018)
Січінава В. Г. - Особливості виконання радіочастотної невротомії медіальної гілки у шийному відділі хребта (2018)
Полковніков О. Ю. - Використання пристроїв протівоемболічного захисту при стентуванні брахіоцефальних артерій, Перцов В. І., Матерухін А. М., Савченко Є. І. (2018)
Литвак С. О. - Індивідуалізація мікрохірургічної тактики при операціях кліпування артеріальних аневризм головного мозку (2018)
Нікішин О. Л. - Ендоваскулярні втручання при ураженнях стегново-підколінного сегмента типу С і D за класифікацією TASC II, Музь М. І., Гаврецький А. І., Альтман І. В., Саволюк С. І. (2018)
Чередниченко Ю. В. - Ендоваскулярне лікування пацієнта з травматичними дисекційними ураженнями обох хребтових артерій, отриманими під час виконання хіропрактичних маніпуляцій, Мірошниченко А. Ю., Дзяк Л. А., Зорін М. О., Григорук С. П., Гавва О. А., Толубаєв О. М. (2018)
Чередниченко Ю. В. - Ендоваскулярне лікування пацієнта із синдромом Елерса–Данлоса судинного типу з двобічними дисекційними стенозами і аневризмами в V3- та V4-сегментах хребтових артерій, Мірошниченко А. Ю., Дзяк Л. А., Зорін М. О., Григорук С. П., Гавва О. А., Толубаєв О. М. (2018)
Няньковський С. Л. - Динаміка стану здоров’я школярів в Україні за даними анкетного опитування, Яцула М. С., Няньковська О. С., Титуса А. В. (2018)
Иванько О. Г. - Влияние генотипов NFATC1 и NFATC4 на самооценку качества жизни у подростков 16–18 лет с первичной артериальной гипертензией, Товма А. В. (2018)
Абатуров А. Е. - Эффективность применения растительного иммуномодулирующего лекарственного средства при проведении неспецифической профилактики острых респираторных инфекций, Крючко Т. А. (2018)
Няньковський С. Л. - Критерії прогнозу ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в дітей шкільного віку, Городиловська М. І. (2018)
Сорокман Т. В. - Ефективність застосування методу алергенспецифічної імунотерапії в дітей з атопічним дерматитом у поєднанні з патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Остапчук В. Г. (2018)
Добрянська О. В. - Куріння електронних сигарет як чинник ризику для здоров’я сучасних підлітків (2018)
Макєєва Н. І. - Рівень біологічних маркерів фіброгенезу й ангіогенезу в сечі дітей з везикоуретральним рефлюксом, Морозова О. О. (2018)
Кожина О. С. - Вплив екологічних факторів на маніфестацію респіраторних захворювань (2018)
Дробова Н. М. - Вплив поліморфізму гена інтерлейкіну-10 на перебіг муковісцидозу в дітей (2018)
Абатуров О. Є. - Відхаркувальна терапія при гострих респіраторних інфекціях у дітей, Бабич В. Л., Токарева Н. М. (2018)
Абатуров А. Е. - Антибактериальная терапия внебольничных пневмоний у детей, Никулина А. А., Кривуша Е. Л., Ивашина В. И. (2018)
Абатуров А. Е. - Применение инозина пранобекса при острых респираторных вирусных инфекциях у детей, Никулина А. А., Токарева Н. М. (2018)
Шутова Е. В. - Абдоминальный болевой синдром у детей и подростков: возможности терапии (2018)
Логвинова О. Л. - Современное представление о синдроме "мозг — легкие — щитовидная железа" и его легочные проявления, Гончарь М. А. (2018)
Коренюк Е. С. - Нарушения микробиоты дыхательных путей у детей с респираторными заболеваниями (обзор литературы) (2018)
Логвинова О. Л. - Современное представление о роли мутаций протеинов сурфактанта в формировании интерстициальных заболеваний легких у новорожденных и младенцев, Гончарь М. А. (2018)
Логвинова О. Л. - Интерстициальные заболевания легких у младенцев: ацинарная, альвеолярная и альвеолокапиллярная дисплазия (обзор современной литературы — 2018) (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное ограничение доступности ионов железа для патогенных бактерий (часть 2), Крючко Т. А. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное управление окислительно-восстановительным состоянием организма при заболеваниях органов дыхания (часть 3), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2018)
Бігун Н. - Генеза та стан категорії самодостатності в сучасній психології (2017)
Б’янко О. - Феномен щастя у позитивній психології: аналіз та проблемні аспекти застосування концепцій (2017)
Василькевич Я. - Когнітивні стилі як конативний аспект креативності: дослідження особливостей взаємозв’язку (2017)
Васьківська С. - Соматична модифікація ДОТРО як спосіб діагностики та формування рефлексивної позиції клієнта (2017)
Вінс В. - Структура особистісного вибору та особливості його становлення в юнацькому віці (2017)
Волошина В. - Специфіка трасформації аксіосфери майбутнього психолога в процесі формування інтеграла професійної цінності (2017)
Гапон Н. - Ставлення до виявів академічної нечесності у студентів як соціально-психологічна проблема (2017)
Герасіна С. - Використання каністерапії в роботі з дітьми з вадами розумового розвитку та аутичними розладами, Мельничук О. (2017)
Заболотна Н. - Когнітивні стилі як одна з психологічних систем адаптації людини та інтеграції її ресурсів (2017)
Зозуля І. - Особливості динаміки структури креативності дітей дошкільного віку: компаративний аналіз (2017)
Ковальова О. - Психометрична перевірка авторської методики самооцінки соціально-комунікативної компетентності особистості (2017)
Kravchuk S. - The features of mutual relations in family and attitude to the political-legal sphere in the context of military conflict in Ukraine, Khalanskyi V. (2017)
Омелянська В. - Психологічне здоров’я студентів ВНЗ як необхідна умова успішного професійного навчання (2017)
Ніколаєв Л. - Психолого-педагогічні рекомендації з розвитку асертивності підлітків в умовах загальноосвітньої школи (2017)
Предко Д. - Напрямки діяльності Георгія Івановича Челпанова: Київський період (2017)
Чигирин Т. - Проблема ефективності самопрезентації особистості (2017)
Відомості про авторів (2017)
Дикань В. Л. - Модель інноваційного конгломерату, як інструменту забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК, Толстова А. В. (2010)
Дейнека О. Г. - Удосконалення цінової політики залізничного транспорту як фактор максимальної реалізації транзитного потенціалу України, Божок А. Р. (2010)
Єлагін Ю. В. - Реформування та оптимізація організаційних структур залізничного транспорту України, Гриценко Н. В. (2010)
Калініченко О. І. - Розвиток транспортного потенціалу залізничного транспорту (2010)
Кондратюк М. В. - Управління державним концерном "Залізничні перевезення України" (2010)
Куделя В. В. - Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту (2010)
Кузьменко Ю. А. - Глобализационные процессы мировой экономики, влияющие на функционирование международной транспортной системы (2010)
Лола Ю. Ю. - Аналіз конкурентоспроможності авіакомпаній-лідерів ринку пасажирських авіаперевезень України, Чернорук А. В. (2010)
Маковоз О. В. - Основні аспекти антикризового управління на залізничному транспорті (2010)
Мельник В. О. - Управління експлуатаційними витратами як фактор підвищення економічної ефективності роботи залізниць, Рубан О. А. (2010)
Омельченко Т. Ю. - Свободные экономические зоны в транспортной системе Украины (2010)
Орлова В. М. - Європейська транспортна політика: орієнтири для залізничного транспорту України (2010)
Семенцова О. В. - Комплексний підхід до поліпшення економічного стану приміського пасажирського залізничного транспорту (2010)
Токмакова І. В. - Антикризове управління на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Береза В. В. - Формирование ценности транспортного потенциала морского ренджа (2010)
Бугаева Е. В. - Моделирование стоимости жизненного цикла и регламентация процессов разработки подвижного состава железных дорог (2010)
Галаєвська Д. В. - Методичні основи оцінки перспектив розвитку контейнерних перевезень в чорноморсько-азовському басейні (2010)
Голубкова И. А. - Факторы и закономерности структуризации глобального круизного рынка (2010)
Городецька Т. Е. - Проблеми та шляхи реформування системи місцевого оподаткування в Україні (2010)
Гребенник Н. Г. - Основы оценки эффективности создания и развития морского кластера (2010)
Євсєєва О. О. - Впровадження науково-практичного дослідження та удосконалення його методичного інструментарію: оцінка показників дослідження на аномальність (2010)
Калабухін Ю. Є. - Результати дослідження впливу реструктуризації локомотивного депо на вартість життєвого циклу тягового рухомого складу (2010)
Калініченко Л. Л. - Конкурентоспроможність України: проблеми та перспективи (2010)
Коваленко С. О. - Розвиток операцій з дорогоцінними металами та їх роль у стабілізації економіки (2010)
Колодізєв О. М. - Управління кредитним ризиком банку з використанням дерев класифікацій та нейронних мереж (2010)
Митяй С. А. - Система оподаткування нерухомості України: сучасний стан та шляхи реформування (2010)
Мезина Л. В. - Особенности формирования производственного потенциала торговых портов (2010)
Николаева Л. Л. - Геостратегические аспекты торгового судоходства (2010)
Нескородєва І. І. - Аналіз методичних підходів до оцінки імовірності дефолту емітентів облігацій, Слуцька О. В. (2010)
Підопригора І. В. - Впровадження системи контролінгу через показники-індикатори (2010)
Примачева Н. Н. - Структурные параметры рынка морской торговли (2010)
Прохорова В. В. - Концептуальна модель управління стійким економічним розвитком виробничо-господарських систем (2010)
Фролов А. И. - Мировой экономический кризис и геоэкономические интересы Украины (2010)
Божанова О. В. - Особливості управління економічним потенціалом промислового підприємства (2010)
Безугла Ю. Є. - Формування стратегії управління реструктуризацією підприємств у умовах трансформаційної економіки (2010)
Воловельськая И. В. - Методы идентификации и оценки состояния развития предприятия (2010)
Дубровська Є. В. - Багатокритеріальна система оцінювання керованості дебіторської заборгованості підприємств вантажного автотранспорту (2010)
Чебанова О. П. - Формування соціально-економічного потенціалу підприємств залізничного комплексу (2010)
Боровик Ю. Т. - Сучасний стан і проблеми інвестиційної діяльності у будівельному комплексі України (2010)
Кірдіна О. Г. - Інвестиційно-інноваційний потенціал залізничного транспорту та особливості його структури (2010)
Мінка В. Ф. - Визначення показника питомої чистої поточної вартості для оцінки ефективності інвестиційних проектів з лінійними дискретними у часі грошовими потоками (2010)
Щербань О. Д. - Основні напрямки інвестиційного розвитку автотранспортних підприємств (2010)
Чередниченко О. Ю. - Тенденції соціально-економічного розвитку Харківського регіону обумовлені процесами глобалізації та інтеграції до економік країн європейського співтовариства (2010)
Наркізов М. М. - Інститут фінансового вирівнювання як інструмент державного регулювання розвитку регіонів (2010)
Якименко Н. В. - Методологічні основи державного регулювання розвитку залізничного транспорту України (2010)
Компанієць В. В. - Стратегія людського розвитку та зміни у підготовці кадрів залізничного транспорту (2010)
Королева Н. Н. - Человеческий капитал как фактор эффективного развития предприятий железнодорожного транспорта (2010)
Лопухова К. О. - Вплив корпоративної культури на соціальні процеси підприємства (2010)
Пєтухова Т. О. - Аудит людського капіталу в системі управління підприємствами залізничного транспорту (2010)
Obikhod T. V. - Historical aspects of the development of high energy physics (2018)
Klymenko I. V. - Analysis of the effect of eccentricity on the magnitude of the destructive force of masonry, Dovgan A. D., Grynyova I. I., Cherednychenko S. P. (2018)
Мариношенко А. П. - Использование методов особых точек с целью улучшения идентификации и детектирования навигационных сигналов, Пикенин А. А. (2018)
Марьин С. А. - Динамическая предметная область: моделирование, метапродукционный вывод (2018)
Яковенко А. В. - Захист персональних даних методами знеособлення, Любевич К. А. (2018)
Манастирний М. М. - Математична модель руху рідини по поверхні механічного диспергатора, Корнієнко Я. М., Любека А. М., Сачок Р. В., Мартинюк О. В. (2018)
Нестерчук О. В. - Флотоекстракція барвника активного яскраво-блакитного з водних розчинів, Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М. (2018)
Gumeniuk I. I. - Soybean symbiotic apparatus formed by Bradyrhizobium japonicum, Gruzinskiy S. Yu., Brovko I. S., Chabanyuk Ya. V. (2018)
Крайнюков О. М. - Комплексна оцінка екологічної небезпеки забруднення нафтопродуктами ґрунтового покриву, Кривицька М. І., Крайнюков О. О. (2018)
Кривицька І. А. - Екологічна оцінка антропогенно перетворених ґрунтів м. Харкова, Іванов О. В., Стріян К. О. (2018)
Марченко Д. Г. - Вплив етанолу на кількісні параметри шлуночкових кардіоміоцитів щурів на ранніх етапах постнатального розвитку у нормі та після дії алкоголю, Філімонова Л. А., Станішевська Н. В. (2018)
Воловик В. М. - Етнокультурні ландшафти Брацлава, Балинський І. А. (2018)
Онищук Н. В. - Оцінка стану грунтового покриву орних земель Симонівської сільської ради Гощанського району Рівненської області (2018)
Безкоровайний С. Б. - Організація фізкультурно-спортивної діяльності студентів вузів у процесі занять сумо (2018)
Бугаевский К. А. - Костный таз и его морфофункциональные особенности в половых соматотипах в ряде женских атлетических видов спорта, Олейник Е. А. (2018)
Постернак І. В. - Плавання як складова здоров’язберігаючого середовища для студентів (2018)
Мельник В. С. - Поєднані зубощелепні аномалії у дітей, які звернулися за ортодонтичною допомогою, Горзов Л. Ф. (2018)
Спіріна І. Д. - Спонтанні ремісії у хворих на алкогольну залежність у пізньому віці, Рокутов С. В., Шорніков А. В., Широков О. В. (2018)
Калініна Л. А. - Культурно-історичні аспекти аматорського театрального руху на Миколаївщині, Стокроцька А. О. (2018)
Крюкова Г. О. - Стилістичні особливості етностилю в творчості сучасних українських митців, Мостовщикова Д. О. (2018)
Мозговий В. Л. - Артистизм у сучасному вокальному мистецтві, Кедіс О. Ю. (2018)
Паньків Г. С. - Взаємозв'язки станкового та монументального в образотворчому мистецтві: теоретичний аспект (2018)
Филиппова О. Н. - Поэтический взгляд на мир в творчестве М.К. Клодта – художника-пейзажиста (1832–1902 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество Пьера Огюста Ренуара – художника и скульптора (1841–1919 гг.) (2018)
Білокопитов В. І. - Якість вищої освіти: регіональні мережі та асоціації забезпечення (2018)
Бобро А. А. - Зміст та структура професійної етики в соціальній роботі (2018)
Боровицька О. М. - Концертмейстерська діяльність: проблема дефініції поняття, сутність феномену, сучасні реалії виконавства (2018)
Васильєва Г. Г. - Камерно-вокальні фортепіанні твори доромантичного періоду: історична еволюція, Юлдашева І. О., Зорін В. В. (2018)
Вінтюк Ю. В. - Організація виконання курсових робіт у студентів-психологів (2018)
Духаніна Н. М. - Особливості навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) (2018)
Журавська Н. С. - Методика проблемних занять: наукові дослідження, Гудович А. В., Росінська А. М. (2018)
Журавська Н. С. - Організаційно-правові засади управління конкурентоспроможністю освітніх послуг та національно-патріотичне виховання: наукові дослідження, Корабльова А. А., Сірий О. А. (2018)
Клочкова Ю. В. - Особливості мовленнєвої корекції логопеда та вихователя для дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ в умовах ДНЗ (2018)
Ковальчук В. І. - Побудова системи студентського самоврядування в закладі професійно-технічної освіти, Дзюземова О. О. (2018)
Ковальчук В. І. - Планування діяльності закладу загальної середньої освіти в умовах освітніх змін, Єрмак Т. М. (2018)
Марченко Н. М. - Використання методу "Lernen durch Lehren" у процесі підготовки майбутніх учителів німецької мови (2018)
Орлова О. В. - Аналіз культурно-історичного рекреаційного потенціалу (на прикладі Херсонської області), Ігнатенко А. О. (2018)
Попова Л. І. - Іноземні мови в освіті дорослих (2018)
Савиченко О. М. - Ресурси позитивної психотерапії для розвитку мотивації вчителів у післядипломній педагогічній освіті, Шуневич О. М. (2018)
Соловйов В. А. - Мануальна технічна майстерність як фактор професійної підготовки майбутнього керівника хорового колективу (2018)
Шевченко С. П. - Культурологічний аспект у процесі викладання англійської мови (2018)
Shykun A. V. - Modern practices in the study of English with the help of new technologies (2018)
Шикун А. В. - Підвищення якості навчання в закладах вищої освіти в умовах інтеграції та глобалізації (2018)
Бичко О. В. - Етимологія відгідронімних етнонімів (на основі писемних пам'яток XVII–XVIII ст.) (2018)
Бунакова Н. В. - Методи подолання комунікативних бар’єрів на заняттях з іноземної мови (2018)
Воєхевич А. І. - Компаративні фразеологізми іспаномовних країн у перекладацькому аспекті (2018)
Ворона Т. О. - Ігрові елементи на заняттях з домашнього читання для студентів-перекладачів (2018)
Ворона Т. О. - Домашнє читання як спосіб розвитку мовленнєвої компетенції студента-перекладача (2018)
Гузар Л. С. - Образ Володьки Довбенка як втілення української національної ідеї у трилогії "Волинь" Уласа Самчука, Миненко Ю. В. (2018)
Каламбет Я. І. - Лексичні трансформації в науково-технічному перекладі (2018)
Корягіна А. Ю. - Методичні рекомендації щодо викладання німецької граматики на основі англійської (2018)
Корягіна А. Ю. - Поповнення лексичного запасу німецької мови через англійську (2018)
Коцюбовська Г. А. - Приєднування сполучниками підрядності (2018)
Муратова В. Ф. - Машинний переклад: "за" і "проти" (2018)
Наумова Т. М. - Власна назва як стилістичний маркер у творах політичної сатири Івана Франка (2018)
Ніколащенко Ю. А. - Лінгвістичні особливості німецьких рекламних текстів та їх переклад (2018)
Кряжев П. В. - Генерал-губернаторство Дуарті да Кости в колоніальній Бразилії (1553–1558 рр.) (2018)
Савчук Б. Р. - Маловідомі листи Степана Федака до Івана Франка (1902–1904 рр.) (2018)
Середа К. В. - Соціальні мережі як ефективний інструмент здійснення цифрової дипломатії, Габро І. В. (2018)
Шаловинська Ж. Т. - Політико-правові основи відносин України та північно-африканських країн, Тригуб О. П. (2018)
Зеленовська А. О. - Інформаційна війна як зовнішня загроза для репутаційного капіталу національного антикорупційного бюро України (2018)
Зенова А. В. - Діагностика технологічного та творчого потенціалу редакції ЗМІ в процесі змін (2018)
Ісса Н. Р. - Використання VR-технологій у різних сферах рекламної комунікації: зарубіжний та вітчизняний досвід (2018)
Kovalenko O. Yu. - Search engines advertising and marketing platforms in social communication, Cherkashina A. S. (2018)
Войцеховська О. В. - Піскова терапія як форма психологічної допомоги дітям та дорослим (2018)
Волошина Н. В. - Психолінгвістичні аспекти сприйняття рекламного тексту (2018)
Загурська І. С. - Корекційно-розвивальна робота практичного психолога як форма психологічної допомоги у подоланні тривожності підлітків, Шевчук О. П. (2018)
Кондраненкова І. К. - Електронні петиції як засіб взаємодії в системі "уряд-громадськість", Бабич В. А. (2018)
Балега Н. В. - Відмінність бандитизму від створення злочинної організації (2018)
Бігвава Н. М. - Предмет забруднення або псування земель в Україні (2018)
Гожда К. Є. - Генезис поняття внутрішньо переміщених осіб, Рекотова О. П. (2018)
Грабовська І. С. - Проблема легалізації наркотичних засобів у кримінальному праві України, Зозуля А. О. (2018)
Дутікова О. О. - Порівняльна характеристика інституту спадкового договору в європейському та національному законодавстві, Гончарова А. В. (2018)
Жолондієвський Л. О. - Спадковий договір як різновид цивільно-правових договорів, Присяжна О. О. (2018)
Каракой Т. С. - Правове регулювання факторингу в Україні як специфічної фінансової послуги (2018)
Касьяненко Д. І. - Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні, Герасимова Г. В. (2018)
Козачук Д. А. - Зловживання учасниками процесу своїми процесуальними правами в адміністративному судочинстві, Басалюк Н. В., Таркін В. П. (2018)
Кочубей В. В. - Попередній договір: окремі проблемні аспекти правового регулювання (2018)
Кошель Р. П. - Трудова дискримінація за віком (2018)
Крайник Г. С. - Проблематика розвитку трансплантації в Україні, Сачук Б. П. (2018)
Крайник Г. С. - Проблемні питання, які постають у зв’язку із змінами до розділів II та IV Особливої частини Кримінального кодексу України, Зінченко К. С. (2018)
Крайник Г. С. - Окремі питання легалізації проституції та декриміналізації діяльності, пов’язаної з нею, Ревякін Д. В., Чорнобривець Р. Є. (2018)
Кривоконь Д. А. - Щодо вдосконалення антитерористичного законодавства України (2018)
Куценко Д. О. - Щодо удосконалення змісту предикатного діяння, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України (2018)
Мананкова І. В. - Проблема правового статусу людини і громадянина в країнах мусульманського права, Товстопят Г. В. (2018)
Новиков О. В. - Англо-американська модель суду присяжних для України. Досвід США для України, Коротун Т. В. (2018)
Новіков О. В. - Федералізація України: аргументи та контраргументи, Алгаш В. В. (2018)
Овчаренко А. Є. - Легалізація грального бізнесу на теренах Україні (2018)
Панфілова Ю. М. - Формування сучасного статусу Міжнародного району морського дна під впливом концепції спільної спадщини людства (2018)
Приходько В. Ю. - Медіація як альтернативний метод вирішення конфліктів та її перспективи в України (2018)
Реброва Ю. В. - Про вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконне штучне переривання вагітності (2018)
Точілов В. О. - Кіберзлочинність в Україні: теоретичні аспекти і шляхи захисту (2018)
Чередниченко К. Ю. - Конституційно-правовий статус іноземців за національним та зарубіжним законодавством в аспекті політичних прав, Глинська О. В. (2018)
Шевчук О. М. - Громадська експертиза у сфері державної митної справи: сутність, види та шляхи реалізації, Козак Н. П. (2018)
Яланський О. С. - Щодо наслідків порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (2018)
Ярошенко В. М. - Співвідношення бандитизму і розбою за Кримінальним кодексом України (2018)
Alieksieieva I. S. - Tax system of Ukraine: main problems and ways of their solution (2018)
Гринюк Н. А. - Європейські тенденції розвитку споживчої кооперації: уроки для України (2018)
Капустян В. О. - Аспекти боротьби з корупцією та проблеми лобізму в Україні, Левандовська Я. А. (2018)
Кирносова М. В. - Повышение конкурентоспособности предприятий коньячной отрасли, Доброскок В. В . (2018)
Константинова Г. І. - Тенденції розвитку Е-комерції в Україні (2018)
Коцкулич Т. Я. - Особливості діяльності підприємств нафтогазової галузі через призму обліку за міжнародними стандартами, Негрич І. М. (2018)
Лазаренко М. П. - Проблеми інтелектуалізації діяльності підприємства (2018)
Литвин І. В. - Формування інноваційних екосистем стартапів на прикладі вищих навчальних закладів Німеччини, Мельник А. В. (2018)
Мазур К. В. - Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації, Костюк В. І. (2018)
Матвєєв В. В. - Теоретичне дослідження підходів до аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, Гайдаржийська О. М., Вірянська О. В. (2018)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Ризик-менеджмент як сучасна система ефективного управління ризиками підприємницьких структур (2018)
Муллер М. В. - Місце бренду у маркетинговому менеджменті підприємства (2018)
Онешко С. В. - Напрямки удосконалення системи формування портових зборів в портах України, Кравченко Ю. В. (2018)
Пермінова С. О. - Оптимізація організаційної структури в контексті управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (2018)
Приймак С. В. - Удосконалення методики аудиту облікової політики підприємства, Жук А. Б. (2018)
Тохтамиш Т. О. - Торговельно-економічне співробітництво України з країнами ЄС, Мірошниченко Я. М. (2018)
Чубка О. М. - Дивідендна політика акціонерних товариств: виклики сучасності, Скоропад І. С., Ярошевич Н. Б. (2018)
Шкробот М. В. - Удосконалення системи управління логістичними процесами підприємства, Моргонюк А. А. (2018)
Сапрун Г. Г. - Економічна безпека банківського сектору економіки України у глобальних викликах сучасності (2018)
Шимановський О. В. - Дійсна робота гнучких пружно-пластичних ниток (2017)
Пелешко І. Д. - Програма для формулювання і розв’язування задач структурно-параметричної оптимізації стрижневих металевих конструкцій (2017)
Голоднов А. И. - Несущая способность стальных двутавровых элементов после разгрузки и выравнивания, Иванов Б. В. (2017)
Марутян А. С. - Новый способ изготовления ферменных конструкций (2017)
Маладика І. Г. - Захист будівель зі сталевим каркасом від впливу високих температур, Шкарабура І. М. (2017)
Гук Я. С. - Методика розрахунку нормативних площ плоских дахів для внутрішніх водоскидів через поліетиленові труби і воронки заданих діаметрів на території Закарпатської області (2017)
Пашинський В. А. - Районування характеристичних значень кліматичних навантажень на території України, Філімоніхін Г. Б., Пашинський М. В. (2017)
Перельмутер А. В. - Преднапряженные металлические конструкции: исторический обзор (2017)
Гераймович Ю. Д. - Решение стационарной задачи теплопроводности методом конечных элементов, Евзеров И. Д., Марченко Д. В. (2017)
Фурса В. П. - Вплив різних чинників на масу та деформативність попередньо напружених металевих комбінованих вантових систем з підвісним транспортним устаткуванням (2017)
Голоднов О. І. - Про необхідність розрахунку будівель зі сталевим каркасом на температурні впливи, Антошина Т. В., Отрош Ю. А. (2017)
Першаков В. М. - Удосконалення методів проектування вогнестійких конструкцій будівель, Бєлятинський А. О., Бакулін Є. А., Болотов Г. І., Мартиненко І. О. (2017)
Фурсов В. В. - Оценка прочности ПКД панелей при растяжении поперек волокон, Бидаков А. Н., Распопов Е. А. (2017)
Крусь Ю. А. - Закономерности деформирования и усталостного разрушения бетона в условиях статических малоцикловых нагружений центральным сжатием (2017)
Шимановський О. В. - Десять років у фарватері наукової думки, Гордеєв В. М., Кордун О. І. (2017)
Шаульська Л. В. - Соціально-демографічний і трудовий потенціал міста Вінниця в системі пріоритетів розвитку, Сидорова А. В. (2017)
Іонін Є. Є. - Аналітична компонента фінансового планування суб`єктів господарювання, Беспалова А. Г. (2017)
Орєхова Т. В. - Драйвери трансформацій міжнародних виробничих систем в умовах дигіталізації глобальної економіки, Тертичний Я. С. (2017)
Карпенко Л. М. - Структурна змістовність професійних компетенцій управлінця в координатах стратегування розвитку підприємства: інноваційний підхід (2017)
Олійник Л. В. - Управління інноваційним розвитком підприємства на основі формування інноваційних програм (2017)
Нескородєва Т. В. - Моделювання регулювання безробіття: державний та регіональний аспекти, Арабаджі Є. В. (2017)
Поліщук О. Т. - Сучасний стан та шляхи розвитку системи державного регулювання венчурної індустрії України, Поліщук О. А. (2017)
Фурман Т. Ю. - Теорії середнього класу в системі статистичного вивчення (2017)
Юрчишена Л. В. - Макроекономічний аналіз ділової активності підприємств, Пікуліна О. А. (2017)
Дубель М. В. - Розгляд додаткових функцій сервісу цифрової дистрибуції Steam, Янчук Т. В. (2017)
Іонін М. Є. - Ринкові чинники впливу на конкурентний потенціал cтрахової компанії (2017)
Чувардинський В. О. - Інноваційний розвиток ринку праці в Україні: ризики та можливості (2017)
Іщук Ю. А. - Товарна біржа як інституціональний елемент функціонування міжнародних товарних ринків (2017)
Деркач В. Л. - Природа і суспільство (2015)
Попович М. Д. - Простір людської комунікації в соціокультурному пізнанні (2015)
Старовойт О. - Визначення категорії "інноваційна культура" (2015)
Касьянов Д. В. - Розробка і впровадження нанотехнологій в інноваційній моделі економіки (2015)
Завальнюк О. - Проблема чесності й гідності в спорті та моральне самовиховання спортсмена (2015)
Горохова І. В. - Використання англійської мови для формулювання філософських проблем критичного мислення (2015)
Бойченко Н. М. - Теоретичні підходи до дослідження моральних практик студентських спільнот (2015)
Захаренко К. - Держава як суб’єкт інформаційної безпеки суспільства (2015)
Отрешко В. С. - Особливості українського державотворення: завдання та напрями (2015)
Кудин О. О. - Класифікаційні основи ісламського радикалізму (2015)
Дяченко Р. О. - Філософські засади дослідження підприємницької діяльності (2015)
Ніколаєнко О. О. - Постколоніальний процес і Україна: у пошуках ідентичності (2015)
Кругла Н. А. - Російська еміграція про соціальні зміни у Росії після 1917 року, Романовський О. О. (2015)
Бак М. - Програмне забезпечення і програмне середовище закладу освіти (2015)
Опанасюк Ю. - Дистанційне навчання як інноваційна технологія (2015)
Москалик Г. - Комунікація як педагогічний дискурс в системі освіти (2015)
Богданова Н. Г. - Виховання і самовиховання як чинники формування культури життєтворчості особистості (2015)
Бурдейна І. В. - Проблема навчання та виховання особистості студента в контексті гуманізації освітнього процесу (2015)
Попова І. В. - Міжнародні домовленості щодо екологічної освіти і виховання для сталого розвитку (2015)
Ващенко К. О. - Пoлітичний aнaліз і пoлітичний прогноз у cтpуктуpі наукових дocліджeнь (2015)
Бульдович П. В. - Проблема методологічних засад сучасної політичної науки (2015)
Воробйова Г. Ю. - Концептуальні підходи дослідження політичних метафор (2015)
Постол О. Є. - Ідеологічні трансформації кінця XX – початку XXI століть (2015)
Каращук А. Я. - Політичний дискурс та ідеологія (2015)
Смірнова В. О. - Управлінсько-діяльнісні складові дискурсу прикладної реалізації політичної волі та волевиявлення (2015)
Бондар С. С. - Політична опозиція в системі владних відносин: методологія та основні проблеми дослідження (2015)
Співак М. В. - Принципи, цілі, завдання, функції державної політики здоров’язбереження: проблеми становлення в Україні (2015)
Лисенко Ю. В. - Соціальна політика: основні підходи до сутності поняття (2015)
Дженадія Раїд Ахмед - Существенные признаки усиления духовного влияния Востока в XXI веке (2015)
Павлов Д. М. - Політична пропаганда: комунікативно-технологічний вимір (2015)
Веденєєв В. О. - Комунікації в українських соцмережах як реакція громадян на обмеження владою їх політичної активності: культурний аспект проблеми (2015)
Денисова А. Ю. - Скандал як один з найефективніших методів чорного піару (2015)
Маркітантов В. Ю. - Політико-законодавче забезпечення стратегічних пріоритетів розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні (2015)
Примуш М. В. - Моделі децентралізації державної влади і місцеве самоврядування в Україні: політологічний аспект, Перебейнос О. Ю. (2015)
Колюх В. В. - Трансформація форми державного правління в контексті конституційних змін в Україні (2015)
Якубенко Е. В. - Синергетический механизм функционирования системы государственного управления (2015)
Семченко О. В. - Механізми інформаційного забезпечення діяльності політичних партій (2015)
Гуйтор М. М. - Територіальна специфіка підтримки політичних партій у Чернівецькій області, Гаврада І. О. (2015)
Вілков В. Ю. - Концепція націогенезу Освальда Шпенглера, Суховій О. О. (2015)
Кресіна І. О. - Етнополітичний вимір національної безпеки України, Стойко О. М. (2015)
Асланов С. А. - Етнополітична стабільність крізь призму теорії політичних систем (2015)
Лукашук Я. - Соціальні наслідки мусульманської міграції до ЄС (2015)
Панченко М. - Зростання нових центрів сили: манія багатополярності (2015)
Король А. - Правове регулювання інформаційного супроводу міжнародних зносин (2015)
Іванова І. І. - Трансформація неокорпоративізму в країнах Скандинавії (2015)
Будзінський М. К. - Європейський вектор зовнішньої політики франції за президентства Н. Саркозі (2015)
Панфілов І. - Ситуація в Сирії: регіональний та глобальний виміри (2015)
Смирнова К. Є. - Траєкторії режимних трансформацій в Тунісі та Єгипті у "постреволюційний" період (2011-2014) (2015)
До відома авторів! (2015)
Вихідні дані (2015)
Shparyk O. M. - China’s school system: contemporary state and lines of development (2018)
Tymenko М. М. - Development of secondary education in Great Britain: major trends (2018)
Васильєва Д. В. - Динамізм, гнучкість і автономність – три наріжні камені математичної освіти в державі Ізраїль (2018)
Гривко А. В. - Оцінювання читацьких умінь учнів: аналіз актуального світового досвіду (2018)
Охрей В. В. - Організаційні засади професійної підготовки фармацевтів у Канаді (2018)
Petrushkova A. M. - The theoretical and methodological aspects of foreign language teaching in nonlinguistic specialties in higher educational institutions of the Slovak Republic, the Czech Republic and Poland (2018)
Топузов О. М. - Соціальне співробітництво в системі загальної середньої освіти (2018)
Паламарчук В. Ф. - Педагогічні технології навчання в умовах нової української школи: вектор розвитку, Барановська О. В. (2018)
Пузіков Д. О. - Прогнозування розвитку загальної середньої освіти: рівень учителя (2018)
Прохоренко О. О. - Чинники розвитку загальної середньої освіти: класифікація і характеристика (2018)
Цимбалару А. Д. - Освітня програма як інноваційний ресурс розвитку початкової освіти (2018)
Fedenko S. M. - Tuition the discipline "Organization and economics of pharmacy” in Ivano-Frankivsk National Medical University (2018)
Шелестова Л. В. - Розвиток творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання: кількісно-якісний аналіз емпіричних даних (2018)
Коренева І. М. - Зміст і структура компетентності майбутніх вчителів біології у сфері освіти для сталого розвитку (2018)
Опалюк Т. Л. - Таксономічна єдність дидактичних умов формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя в процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2018)
Кришмарел В. Ю. - Навчання філософії в школі: основні тенденції (2018)
Булгаков В. П. - Екологічно спрямовані дослідження геоморфологічних об’єктів у процесі навчання географії в основній школі, Баштова М. О. (2018)
Pedorych A. V. - Features of pedagogical work with gifted children (2018)
Кононко О. Л. - Аутопсихологічна компетентність майбутніх вихователів: суть, типологія, стратегія розвитку (2018)
Матвієнко С. І. - Виховання працелюбності в дітей старшого дошкільного віку в процесі занять художньою працею (2018)
Марєєва Т. В. - Використання активних та інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до створення позитивного професійного іміджу (2018)
Рожнова В. М. - Характеристика підходів до визначення змісту основних понять дослідження проблеми розвитку естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Бутенко В. Г. - Оволодіння майбутніми вихователями здоров’язбережувальними знаннями, вміннями та навичками в аспекті формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності (2018)
Брюханова Н. О. - Педагогічне проектування в системі інженерно-педагогічної освіти: рекурсивні зв’язки, Корольова Н. В. (2018)
Ваніна Н. М. - Модернізація стандартів професійної освіти на сучасному етапі (2018)
Герасименко О. А. - САПР PRO 100 в системі фахової підготовки вчителів трудового навчання та технологій, Фещук Ю. В. (2018)
Кулінка Ю. С. - Продуктивні технології в дизайн-освіті майбутніх учителів трудового навчання та технологій (2018)
Бондаренко М. І. - Інформаційна компетентність як складова формування фахової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання будівельного профілю, Чорноплат І. О. (2018)
Шамралюк О. Л. - Модель розвитку технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю (2018)
Логвіненко Н. М. - Вивчення української міфології в школі: методична спадщина Н. Й. Волошиної (2018)
Стукан Г. О. - Сучасні підходи до вивчення української літератури в школі крізь призму методичної спадщини Н. Й. Волошиної, Циц Г. О. (2018)
Гоголь Н. В. - Виразне читання на уроках української літератури як засіб естетичного виховання в науково-методичній спадщині Н. Й. Волошиної (2018)
Бачинська М. В. - Педагогічний потенціал наукових розробок Ніли Волошиної в контексті компетентнісно орієнтованої освіти (2018)
Грицак Н. Р. - Методика компаративного аналізу жанру новели (на прикладі новел О. Генрі "Дари волхвів" і Гі де Мопассана "Коштовності") (2018)
Дятленко Т. І. - Організація інтерпретаційної діяльності учнів під час текстуального вивчення художнього твору (2018)
Жила С. О. - "Ношу я в собі два сонця": урок позакласного читання за романом Мирослава Дочинця "Мафтей" (2018)
Рудюк В. Т. - Самостійна робота як вид навчальної діяльності на уроках української мови (2018)
Сидорчук І. О. - Використання фахових текстів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням з метою формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів економічних спеціальностей (2018)
Яценко Т. О. - Компетентнісний підхід як основа модернізації шкільної літературної освіти (2018)
Хренова В. В. - Організація освітнього середовища для художньо-творчої діяльності, Лівшун О. В. (2018)
Паламар С. П. - Вивчення літературного твору учнями основної школи засобами ІКТ: компетентнісний підхід, Кондратюк С. Г. (2018)
Шумський О. Л. - Особливості побудови індивідуальної траєкторії лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов (2018)
Рускуліс Л. В. - Державомовна компетентність сучасного освітянина: теоретико-практичний аспект, Лукьяненко Д. В. (2018)
Коханова Н. Ю. - Підручник як засіб формування англомовної компетентності молодших школярів України та Польщі: порівняльний аналіз (2018)
Костюк С. С. - Міжкультурна комунікація студентів-іноземців: система компетентностей (2018)
Заїка О. Я. - Емпатійно-мотивувальний блок методів розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів (2018)
Зозуляк-Случик Р. В. - Позитивна мотивація як педагогічна умова формування фахової етики майбутніх соціальних працівників в університетах (2018)
Кондратенко Т. В. - Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов та моделі формування економічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки (2018)
Борисова Т. М. - Реалізація індивідуалізованої технології навчання майбутніх викладачів конструювання та моделювання одягу (2018)
Лавриченко Н. М. - Гендер і обдарованість: педагогічне осмислення проблеми (2018)
Курок В. П. - Історичні аспекти становлення технологічної освіти в Глухівському учительському інституті наприкінці ХІХ століття, Хоруженко Т. А. (2018)
Луценко Г. В. - Теоретико-методологічні основи моніторингу в системі роботи органів державного управління освітою, Маковська О. А. (2018)
Шумейко З. Є. - Вивчення педагогічної спадщини Матвія Номиса на основі синергетичного підходу (2018)
Біліченко Т. М. - Наукова біографія М. Богдановича на тлі розвитку вітчизняної математичної початкової освіти ("Глухівський період") (2018)
Береговенко С. К. - Особливості формування та функціонування соєво-ризобіального симбіозу при використанні нових культур Bradyrhizobium japonicum, Пухтаєвич П. П., Якимчук Р. А. (2018)
Білоконська О. М. - Збереженість бактерій роду Azotobacter на насінні Cucumis sativus L. за дії різних температур, Козар С. Ф., Євтушенко Т. А., Усманова Т. О. (2018)
Власюк О. С. - Ефективність бактеріальних препаратів залежно від удобрення пшениці ярої, Ковальчук Н. В. (2018)
Гутянський Р. А. - Дія грунтових гербіцидів на нодулювальну здатність та інші умови формування урожайності сої (2018)
Дишлюк В. Є. - Мікробіологічна активність та екологічний стан сірого лісового грунту при застосуванні для зрошення міських стічних вод (2018)
Логоша О. В. - Новий штам Mesorhizobium sp. 1 та його вплив на структурні показники врожаю нуту сорту Скарб, Воробей Ю. О., Романова І. М., Усманова Т. О., Бушулян О. В. (2018)
Малиновська І. М. - Вплив агротехнічних заходів на чисельність та фізіолого-біохімічну активність мікроорганізмів сірого лісового грунту (2018)
Murach O. M. - Influence of biopreparation Rhyzogumin and plant growth regulator Bioglobine on symbiotic nitrogen-fixing system and yield of soybean, Volkohon V. V. (2018)
Доля М. М. - Особливості застосування сучасних біологічних засобів захисту сільськогосподарських культур від шкідників у Лісостепу і Поліссі України, Ющенко Л. П., Варченко Т. П. (2018)
Корнійчук О. В. - Вплив комплексного бактеріального препарату Азогран на врожайність пшениці озимої, Плотніков В. В., Гильчук Г. Г., Рой А. О., Скороход І. О., Курдиш І. К. (2018)
Копилов Є. П. - Вплив гриба-антагоніста Trichoderma viride 017 на продуктивність рослин огірків, Цехмістер Г. В. (2018)
Кравченко Н. О. - Динаміка розвитку популяцій мікроорганізмів у консервованому плющеному зерні кукурудзи за впливу штамів молочнокислих бактерій, Передерій М. Г. (2018)
До 80-річчя від дня народження академіка НААН М. В. Зубця (2018)
Правила для авторів (2018)
Титул, содержание (2018)
Семенюта М. Ф. - О применении грациозной разметки в MPLS-сетях, Гришманов Д.Е. (2018)
Kalmykov V. G. - Segmentation of the Experimental Curves as the Implementation of Unknown Piecewise Smooth Function, Sharypanov A. V. (2018)
Палагин А. В. - Информационная технология и инструментальные средства поддержки процессов исследовательского проектирования Smart-систем, Петренко Н. Г., Малахов К. С. (2018)
Водолазский Е. В. - Блочная модификация сэмплирования по Гиббсу для распознавания скрытых марковских полей, Латюк С. А. (2018)
Бабаков Р. М. - Уменьшение максимального количества существенных входных переменных в микропрограммном автомате с операционным автоматом переходов, Баркалов А. А. (2018)
Урсатьев А. А. - Большие Данные. Аналитические базы данных и хранилища: Teradata (2018)
Мороз О. Г. - Аналіз застосування генетичних алгоритмів в задачах глобальної оптимізації (2018)
Войтер А. П. - Эффективность адаптивного управления длиной пакетов в радиосетях передачи данных (2018)
Кузнецова Н. В. - Выявление рисков мошенничества в ходе тендерных закупок методами теории выживания, Бидюк П. И. (2018)
Остапчук Л. М. - Значення якості харчових продуктів у життєдіяльності людини (2018)
Хованець Н. П. - Важковидобувні запаси – новий шлях нарощення паливно-енергетичної бази України (2018)
Давыдов В. О. - Компьютерно-интегрированная система управления энергоснабжением бытовых объектов при ограниченной мощности, Водолазский А. Ю. (2018)
Дуднік А. С. - Метод побудови комп'ютеризованого лазерного віддалеміра з сенсорним мережевим інтерфейсом (2018)
Слабінога М. О. - Розробка апаратного та програмного забезпечення системи пропускного контролю на підприємствах, Семків Р. Ю. (2018)
Согор А. Р. - Створення екологічних карт Львівщини за даними моніторингу атмосферного повітря, Ярема Н. П., Геба М. С., Серант О. В. (2018)
Мельник Л. В. - Демографічні зміни урбанізованих територій на прикладі міст Київської області, Батиченко С. П. (2018)
Шкарпицька В. К. - Адміністративна відповідальність військовослужбовців в Україні (2018)
Сабрі К. Н. - Технологія big data в електоральному процесі (2018)
Тарнавський О. Р. - Прояви євроскептицизму в публічному просторі України в період з 1991 по 2018 рік (2018)
Мудра І. М. - Еволюція українських жіночих журналів, Кіца М. О. (2018)
Готинян-Журавльова В. В. - Системно-параметричний аналіз елементів визначення поняття "безеталонне вимірювання" (2018)
Лепявко С. А. - Започаткування процесу співпраці на рівні "Україна – НАТО", його головні напрями та перспективні сфери розвитку партнерських відносин, Магомедов А. О. (2018)
Лепявко С. А. - Співробітництво у військовій сфері, як приклад практичної взаємодії на рівні "Україна – НАТО" в площині реальних військових загроз, Магомедов А. О. (2018)
Афанасьєв С. М. - Традиції викладання класичного чоловічого танцю у ХХ столітті та сьогодення (2018)
Гомирева О. І. - Стилістичні особливості портретів Тараса Шевченка італійським олівцем 1857-1859 років (2018)
Дудник І. М. - Шрифти Києво-Печерської друкарні 1616-1632 років (2018)
Колос М. Г. - Історія української музики ХХ століття в науковій інтерпретації Валеріана Довженка (2018)
Погребняк Д. П. - Аналіз стану сформованості сценічно-виконавської культури вчителів музичного мистецтва в процесі художньої творчої діяльності (2018)
Стахевич Г. О. - Фортепіанний концерт XVIII-ХІХ століть: стильові трансформації жанру (2018)
Цимбал С. В. - Аналіз теоретичних підходів до корекції тривожності студентів немовних спеціальностей (2018)
Власюк І. В. - Застосування інтелект-карт як компетентнісного підходу вивчення іноземних мов у школі (2018)
Івануса О. С. - Міфолорно-авторський простір художньої свідомості Скотта Момадея (на прикладі роману "House Made of Dawn") (2018)
Нікіфорова Є. Ю. - Тролінг у віртуальному просторі (на матеріалі англомовних Інтернет-форумів) (2018)
Потапенко О. І. - Концепт "поцілунок" як символ духовної любові у системі української лінгвокультурології, Потапенко Г. І. (2018)
Tolochko O. Ya. - Inversion as a means of ethnically marked and imagery elements emphasis in the original and translated variants of belles-letters text (as based on the Oles’ Honchar novel "Cathedral") (2018)
Хренова О. В. - Оніричний дискурс у романі Новаліса "Heinrich von Ofterdingen" (2018)
Великдан Ю. В. - Організація навчального процесу в трудовій школі України на початку 20-х років ХХ століття, Марков Д. Ф. (2018)
Воробйова О. П. - Управління якістю вищої освіти як концептуальний пріоритет сучасності (2018)
Гора Н. В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх товарознавців (2018)
Горохова Т. О. - Оптимізація методів навчання граматики української мови майбутніх учителів-словесників на засадах текстоцентричного підходу (2018)
Жукова Г. В. - Формування логіко-математичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами спостережень у природі (2018)
Іванюк Г. І. - Змістово-технологічне забезпечення формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку, Федорова С. О. (2018)
Ковальчук В. І. - Розробка стратегії розвитку закладу професійно-технічної освіти в умовах ринку праці, Костюченко В. А. (2018)
Маланюк Н. М. - Формування професійної компетентності в студентів коледжу (залізничників) (2018)
Попова О. В. - Контроль української усної мовленнєвої компетентності учнів старшої школи методом навчальної дискусії (2018)
Складанівський О. Л. - Засоби розвитку пізнавальної активності як чинника становлення експериментаторської компетенції шляхом виконання практичних завдань частково пошукового типу, Шевчук О. В. (2018)
Сухенко О. А. - Альтернативні прийоми оцінювання письмового мовлення в процесі навчання на уроках англійської мови (2018)
Царук В. П. - Фізична культура – основа формування цінностей здорового способу життя (2018)
Шевченко І. В. - Переваги використання методики (CLIL) в процесі навчання майбутніх вчителів англійської мови у сучасних ВЗО України, Кордюк О. М. (2018)
Дмитрук М. М. - К проблеме законодательной формулировке признаков объективной стороны несанкционированного вмешательства в работу ЭВМ (2018)
Канарик Ю. С. - Юрисдикція суду з питань інтелектуальної власності, Банк М. Ю. (2018)
Чекіта В. Г. - Проблеми процедури нотаріального посвідчення консулом договорів про поділ майна подружжя (2018)
Виноградчий В. І. - Формування конкурентоспроможності територій регіону та деякі аспекти покращення конкурентоздатності Херсонської області (2018)
Гузь М. М. - Органічне землеробство: проблеми та орієнтири розвитку в Україні, Собченко Т. С. (2018)
Жарик Є. А. - Трансформаційне лідерство як запорука успішного управління змінами (2018)
Крайнюченко О. Ф. - Використання оптимальної системи інтернет-маркетингу в діяльності підприємства, Полтавцев В. О. (2018)
Обелець Т. В. - Концептуальні підходи до визначення неформальної зайнятості (2018)
Оксенюк К. І. - Стартап як прогресивна форма розвитку інноваційної підприємницької діяльності (2018)
Чернуха Т. Е. - Тенденції та проблеми розвитку ринку молочної продукції в Україні, Ємцев В. І. (2018)
Шевчук Н. А. - Экономика предприятия и внутрифирменное планирование, Тараненко Д. Ю. (2018)
Басюк Л. - Розвиток креативності як необхідна умова професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування, Доброскок І. (2017)
Брехунець А. - Теоретично-методичні основи розвитку технічних здібностей учнів засобами графічних задач (2017)
Глоба О. - Науково-педагогічні основи функціонування наукової школи академіка А. М. Гродзинського з вивчення алелопатії, Давиденко М., Ковальська К. (2017)
Дрозд П. - Самостійна робота студентів в умовах впровадження нових форм організації навчального процесу в аграрних закладах освіти, Кляченко О., Лобова О. (2017)
Карпович М. - Педагогічні аспекти професійної самореалізації майбутніх менеджерів туристичної діяльності в сучасних умовах українського суспільства (2017)
Красюк Л. - Формування здорового способу життя в молодших школярів на уроках з основ здоров’я засобами моделювання педагогічних ситуацій (2017)
Носаченко Т. - Формування художньо-творчої компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами сучасних художніх технік (2017)
Опанасенко Н. - Форми і методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2017)
Різник В. - Мікронавчання як перспективний метод підготовки висококваліфікованих фахівців, Мельник Т. (2017)
Сидоренко М. - Сучасна модель підготовки майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів до оцінювання якості освітньої діяльності (2017)
Троян В. - Професійна підготовка директорів шкіл у Чеській республіці (2017)
Урупа Л. - Критерії, показники та рівні сформованості виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами хорової спадщини (2017)
Форостюк В. - Генезис проблеми розвитку творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у ВНЗ України (2017)
Форостюк Т. - Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів на уроках української мови (2017)
Чень Л. - Структура та принципи формування творчих якостей особистості майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вивчення романсової лірики (2017)
Чередник В. - Становлення автономної школи як прояву процесу децентралізації середньої освіти: переваги і недоліки (2017)
Черненко Г. - З історії становлення та розвитку методики вивчення природознавства в початковій школі (період становлення до 1991 р.), Опанасенко Н. (2017)
Кириченко П. - Історичний екскурс: "Рідна школа" - в минулому і в сьогоденні (до 95-річчя з дня започаткування педагогічного видання в Україні) (2017)
Бочаріна Н. - Гуманізм як базова демократична цінність об’єднаної Європи (2018)
Вінс В. - Психологія свідомого вибору українцями членства в Європейському союзі (2018)
Вовк А. - Формування комунікативних та соціальних навичок у хімічно залежних осіб в груповій психотерапевтичній роботі (2018)
Грейліх О. - Синдром емоційного вигоряння в професійній діяльності вчителя (2018)
Дереча А. - Чинники розвитку креативності особистості: теоретичний аналіз проблеми (2018)
Ломак О. - Мотивація як чинник прояву політичної участі молоді (2018)
Молотокас А. - Гендерні особливості прояву депресивного стану (2018)
Ніколаєв Л. - Розвиток асертивності підлітків в умовах тимчасових дитячих об’єднань: психолого-педагогічні рекомендації (2018)
Рудь Г. - Психологічні аспекти переживання особистістю кризи середини життя (2018)
Сергєєнкова О. - Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця, Столярчук О. (2018)
Сіпко Л. - Теоретичні аспекти проблеми професійної готовності суб’єкта до діяльності, Калашник І. (2018)
Ткачук Т. - Цінності українського суспільства у контексті цінностей об’єднаної Європи (2018)
Федорченко О. - Розвиток та корекція довільної регуляції психічної активності дітей з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю (2018)
Хараджи М. - Навчання міжетнічній толерантності старшокласників: європейські та вітчизняні практики (2018)
Чернов А. - Емпіричні підходи до дослідження ставлення молодшого школяра до моральних настанов (2018)
Чіп Р. - Дослідження когнітивних уявлень старших підлітків: гендерний аспект (2018)
Гора Н. - Сучасна підготовка бакалаврів-товарознавців до професійної діяльності (2018)
Гурєєва Л. - Сучасні проблеми навчання усного двостороннього перекладу міжгалузевої термінології у методиці навчання усного перекладу в Україні та закордоном (2018)
Дудка І. - Структура організації позакласної діяльності учнів із географії (2018)
Євтушенко Л. - Теоретичні засади формування професійних компетентностей майбутніх учителів початкової школи (2018)
Калюжка Н. - Використання інтерактивних методів навчання на уроках літературного читання в початковій школі (2018)
Медведчук А. - Комплекс вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності (2018)
Молчанова В. - Європейський досвід використання методу проектів та організація навчального проектування в освітніх закладах України (2018)
Опанасенко Н. - Виховання європейських цінностей в учнів початкової школи (2018)
Панченко В. - Розвиток математичного мовлення учнів початкової школи (2018)
Різник В. - Парадигма сучасної смарт-освіти епохи суспільства знань, Різник Н. (2018)
Стрілець О. - Художнє сприйняття у становленні майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2018)
Титова О. - Особливості реформування освіти в галузі професійної підготовки майбутніх фахівців з прикладної фізики у Великій Британії та Україні (2018)
Форостюк Т. - Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи: європейський досвід (2018)
Химич Н. - Підвищення ефективності розумового виховання старших дошкільників шляхом використання дидактичних ігор у освітньо-виховному процесі ДНЗ, Філюк О. (2018)
Чиркина С. - Поняття, сутність та специфіка професійної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва у творчих мистецьких колективах (2018)
Шевчук Б. - Оцінка сформованості інформативних компетентностей студентів інженерно-педагогічних спеціальностей при вивченні дисциплін інформативного циклу (2018)
Шевчук Л. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами імітаційних комплексів (2018)
Ясенчук В. - Фізична підготовка військовослужбовців ССО в умовах українсько-російського протистояння (2018)
Багно Ю. - Педагогічний досвід В. Сухомлинського в освітньому процесі Нової української школи (2018)
Балабуст Н. - Стан і діяльність церковно-парафіяльних шкіл Подільської єпархії напередодні першої світової війни (2018)
Деркач В. - Зростання професійної майстерності учителів в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в умовах Нової української школи (2018)
Довгопола Л. - Упровадження педагогічних поглядів В. Сухомлинського в процесі професійної підготовки майбутніх учителів біології (2018)
Іваницька О. - Компетентісний підхід професійної підготовки студентів мистецького профілю у процесі вивчення особливостей українського національного одягу, Носаченко Т. (2018)
Кошечко Н. - Сучасний викладач закладу вищої освіти як особистість та фахівець у профілактиці педагогічних конфліктів (2018)
Купко С. - Формування у майбутнього учителя образотворчого мистецтва професійної компетентності в процесі вивчення петриківського розпису, Носаченко Т. (2018)
Левицька Л. - Взаємовідносини учителя й учня у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Novak O. - Using pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi to develop pedagogical competency of future primary school teachers (2018)
Онищенко Н. - Підготовка майбутніх учителів до національно-патріотичного виховання молоді у контексті педагогічних ідей Василя Сухомлинського, Лиховид О. (2018)
Передерій О. - Роль Нової української школи у процесі соціальної адаптації учнів молодшого шкільного віку (2018)
Підборський Ю. - Роль учителя в моральному вихованні учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Плужник О. - Прогресивні кроки та досвід України на шляху до інклюзії (2018)
Рябоконь Н. - В. О. Сухомлинський про особистість учителя (2018)
Сергійчук О. - Погляд В. Сухомлинського на взаємозалежність свободи і відповідальності молодших школярів у Новій українській школі (2018)
Тимченко О. - Реалізація ідей Василя Сухомлинського в освітньому процесі сучасної початкової школи, Литвин О. (2018)
Ткаченко Л. - Упровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського у роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, Хмельницька О. (2018)
Чабайовська М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування технології навчання письма Василя Сухомлинського (2018)
Шапран О. - Сучасні аспекти впровадження педагогіки партнерства В. Сухомлинського в практику роботи Нової української школи (2018)
Ярова І. - "Казкова кімната": педагогічний інтерактив майбутніх філологів у роботі з дітьми (на матеріалі літературної спадщини В. О. Сухомлинського), Козир М. (2018)
Варуха К. В. - Вміст простагландину F2альфа в крові менструального походження жінок репродуктивного віку (2018)
Гарапко Т. В. - Структурна перебудова лімфатичних вузлів внаслідок експериментального ожиріння, Матешук-Вацеба Л. Р. (2018)
Зотова А. Б. - Морфологические особенности печени доношенных мертворожденных, развивающихся в условиях гипертонической болезни матери (2018)
Кузик Ю. І. - Морфологічні особливості ендометрія у жінок репродуктивного віку та самиць щура: порівняльна характеристика морфометричного дослідження, Чорненька Г. М., Логаш М. В. (2018)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Вплив тривалого введення опіоїду на ультраструктурну організацію білої речовини головного мозку в експерименті, Бекесевич А. М., Олійник І. Ю., Зінько А. В. (2018)
Нефьодова О. О. - Вплив хлориду кадмію на показники ембріогенезу щурів при внутрішньошлунковому введенні, Азаров О. І. (2018)
Нефьодова О. О. - Ембріогенез щурів під впливом цитрату кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з цитратом германію, Білишко Д. В. (2018)
Нефьодова О. О. - Модифікуючий вплив нанокомпозиту (йод+сірка) на ембріотоксичність хлориду кадмію в ембріогенезі щура, Гальперін О. І. (2018)
Нефьодова О. О. - Вплив хлориду кадмію та кадмію цитрата на показники ембріогенезу щурів при внутрішньошлунковому введенні, Задесенець І. П. (2018)
Рыкова Ю. А. - Характеристика линейных размеров и объёма щитовидной железы крыс репродуктивного возраста под воздействием на организм хронической гипертермии, Шупер В. А., Шупер С. В., Гордийчук Д. А., Полякова А. И., Карпяк Т. Ф. (2018)
Трясак Н. С. - Імуногістохімічна характеристика стінки вінцевих артерій при експериментальному атеросклерозі (2018)
Унгурян Т. М. - Зміна вмісту церулоплазміну в плазмі крові за умов міоглобінуричної форми гострого пошкодження нирок, Заморський І. І. (2018)
Хмара Т. В. - Особливості іннервації капсули ліктьового суглоба у плодів людини, Шевчук К. З., Козарійчук Н. Я., Бойчук О. М., Стефак Я. П. (2018)
Аксьонов Є. В. - Ранні ускладнення інтервенційних процедур при реканалізації оклюзій коронарних артерій у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, Головенко В. Б. (2018)
Антонів А. А. - Оптимізація лікування неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння та хронічної хвороби нирок І–ІІ стадії (2018)
Веремчук С. Ф. - Динаміка рівня інтерлейкіна-6, як раннього маркера запальної відповіді після проведення коронарної реваскуляризації у пацієнтів з гострим коронарним синдромом, Фуркало А. С., Дзюба Д. О., Хохлов А. В., Лоскутов О. А. (2018)
Gordienko P. O. - A Study of Influence of Working at the Computer on Some Indexes of the Physical Health State of Students, Pandikidis N. I., Shenher S. V. (2018)
Гутарєва Н. В. - Лікування ізольованої систолічної гіпертонічної хвороби без ускладнень літних підопічних психоневрологічного інтернату, Яблочанська Е. Є., Гутарєв В. В. (2018)
Лисенко Б. М. - Особливості клітинного і гуморального імунітету у пацієнток з зовнішнім генітальним ендометріозом на тлі гіпотиреозу, Хабрат Б. В., Литвак О. О. (2018)
Марущак О. П. - Оцінка динаміки гематологічних показників для ранньої діагностики періпротезної інфекції у хворих після ендопротезування колінного і кульшового суглобів (2018)
Милославський Д. К. - Клініко-гемодинамічні та метаболічні ефекти дієтологічного втручання у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням, Снігурська І. О., Божко В. В., Щенявська О. М. (2018)
Онищенко А. И. - Окислительный стресс и матриксная металлопротеиназа-9 при обострении хронического гнойного риносинусита (2018)
Піонтковський В. К. - Діагностична чутливість біохімічних маркерів крові та сечі у хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта (2018)
Радюшин Д. О. - Мікроемболізація церебрального кровотоку при проведенні аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу, Лоскутов О. А., Дружина О. М., Колесников В. Г. (2018)
Серик С. А. - Антропометрия и биоимпедансное мониторирование состава тела у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа, Ткаченко О. В., Овчаренко Л. И. (2018)
Старченко Т. Г. - Особливості клініко-метаболічних порушень та структурно-функціональних змін серця у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням та гіпертрофією серця, Снігурська І. О., Милославський Д. К., Божко В. В. (2018)
Филимонов Р. В. - Односторонняя спинальная анестезия как метод обезболивания при операциях у больных с синдромом дибетической стопы, Филимонова И. В., Кобеляцкий Ю. Ю. (2018)
Хабрат Б. В. - Аналіз клініко-анамнестичних чинників розвитку генітального ендометріозу на тлі тиреоїдної дисфункції, Хабрат А. Б., Литвак О. О., Лисенко Б. М. (2018)
Черкашина Л. В. - Дослідження факторів ризику, розробка критеріїв та обґрунтування алгоритму прогнозування екземи на етапі первинної медичної допомоги (2018)
Черненко O. В. - Роль макрофагів у прогресуванні папілярного раку щитоподібної залози, Сулаєва O. М., Чуба В. Я., Огризько T. В., Ларін O. С. (2018)
Шелест Б. О. - Медіатори запалення та антропометричні параметри в прогресуванні артеріальної гіпертензії з коморбідною патологією (2018)
Кальниш В. В. - Методические подходы к организации проведения профессионального и спортивного психофизиологического отбора, Кочина М. Л., Кочин О. В., Чернозуб А. А., Фирсов А. Г. (2018)
Фирсов А. Г. - Проблемы обеспечения надежности и валидности результатов психофизиологической экспертизы, Кочин О. В. (2018)
Богачова О. С. - Функція пам’яті як критерій гігієнічної донозологічної діагностики психічного стану учнів професійного аграрного ліцею (2018)
Коробчанський В. О. - Аналіз захворюваності серед працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, Григорян О. В. (2018)
Роша Л. Г. - Кадрове забезпечення патологоанатомічної служби України (аналіз показників за 2007–2016 роки) (2018)
Сурин А. В. - Информативность интегральных индексов интоксикации у пациентов с хроническим одонтогенным синуситом верхнечелюстной пазухи, Походенько-Чудакова И. О. (2018)
Янішен І. В. - Порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей стоматологічних цементів для постійної фіксації ортопедичних конструкцій, Герман С. А., Ярина І. М., Сідорова О. В., Сорохан М. М. (2018)
Ісаєва І. М. - Стан та перспективи вивчення артеріальної гіпотензії як фактора, який обумовлює адаптаційні можливості сучасної молоді, Маракушин Д. І., Кармазіна І. С., Глоба Н. С. (2018)
Радченко В. О. - Ультрасонографічне оцінювання стану паравертебральних м’язів за умов дегенеративних захворювань хребта, Скіданов А. Г., Котульський І. В., Вишняков А. Є., Яковенко С. М., Моложон А. С. (2018)
Рамазанов В. В. - Гемореологические аспекты метаболизма оксида азота в эритроцитах при развитии сосудистой дисфункции, Воловельская Е. Л., Нипот Е. Е., Ершов С. С., Ершова Н. А., Руденко С. В., Бондаренко В. А. (2018)
Крамар С. Б. - Організація самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів як форма методичної роботи кафедри та викладача, Назарова Д. І. (2018)
Антіпова Р. В. - Ризик виникнення порушення здоров'я людини при споживанні пальмової олії, Комісова Т. Є., Сак А. Є. (2018)
Harasym N. P. - State of the Antioxidant Protection System in Rats Erythrocytes under the Influence of Histamine and Sodium Hypochlorite, Bishko-Moskalyuk O. I., Wozniak M. V., Mandzynets S. M., Sanahursky D. I. (2018)
Карамзіна Л. А. - Біологічний зворотний зв’язок – реалізована комунікація, Міщанчук Н. С., Рибальченко В. К. (2018)
Колесник Ю. І. - Неспецифічна резистентність організму в умовах набутої короткозорості слабкого та високого ступеню (2018)
Nakonechna O. A. - The Fluorescent Probe Method in Investigation of the State of Erythrocyte Membranes in White Rats at Exposure to Chemical Environmental Factors, Bezrodna A. I., Kornienko E. M., Tkacheva T. N., Efimova S. L., Posokhov E. A., Maksimova I. G. (2018)
Filimonova N. I. - Antimicrobial and Antioxidant Activity of Anthocyanin Complexes of Some Berries’ Species of Ukraine, Gliebova K. V., Shakun O. A., Tishchenko I. Y., Bosenko O. L., Domarev A. P., Krichkovskaya L. V., Gorbach T. V. (2018)
Шаторна В. Ф. - Порівняння ефектів впливу солей свинцю та кадмію на ембріогенез у щурів, Гарець В. І., Кононова І. І. (2018)
Андреюк Н. Л. - Вплив лінійних прискорень на систему кровообігу фехтувальників підліткового віку (2018)
Таліб Х. - Корекція функціонального стану вегетативної нервової системи кваліфікованих баскетболістів (2018)
Titova H. V. - Changing the Body Composition Parameters in Women of Both Periods of the Mature Age Engaged in Power Fitness (2018)
Адамович Р. Г. - Особливості стану вестибулярної системи спортсменів, що займаються рукопашним боєм з повним контактом, Кураса Г. О., Міненко О. В., Брилев А. О. (2018)
Гончарова Н. М. - Концептуальні підходи здоров’яформуючої діяльності в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку (2018)
Дубачинський О. В. - Розвиток максимальної сили чоловіків під час використання в фітнесі різних інтервалів відпочинку між сетами, Чернозуб А. А., Петренко О. В., Твеліна А. О., Абрамов К. В., Лютович Ю. А. (2018)
Штефюк І. К. - Результати оцінки функціонального стану спортсменів, що займаються рукопашним боєм з частковим контактом, за показниками варіабельності серцевого ритму на етапі підготовки до змагань, Петренко О. В., Сокур Ю. В., Абрамов К. В. (2018)
Максимович О. В. - Професійні орієнтації підліткової молоді Прикарпатського регіону (за результатами опитування учнів закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківськ) (2018)
Осаул Л. П. - Геологічні зміни в біосфері під впливом діяльності людини, Незгода Л. М., Журибіда А. В., Лук`янчук Г. А., Кроленко В. В. (2018)
Кривенко А. І. - Видовий склад бур'янів та їх біологічні групи у короткоротаційних сівозмінах Південного Степу України (2018)
Крохмальний Р. О. - Відеоблог як явище сучасної інтернет-комунікації (дискурсивні маркери і когерентність образу), Крохмальний Д. Р. (2018)
Мельник О. Ю. - Жанрово-стилістичні особливості репертуару квартету саксофоністів "Джаз-класік" (2018)
Маліновський В. В. - Безперервність життя у постановках Моріса Бежара (2018)
Пічугіна Ю. О. - Сучасні інформаційні технології у проблемному полі культурологічних досліджень: до питання визначення похідних понять (2018)
Фабрика-Процька О. Р. - Русини і русинська культура крізь призму сучасної самоідентифікації (2018)
Ричко В. Ю. - Почаївська лавра в контексті конфлікту ідентичностей у сучасному православ’ї в Україні (2018)
Балахтар В. В. - Самооцінка як чинник емпатії фахівців соціальної роботи (2018)
Зубовський Д. С. - Особистісне зростання учасників АТО у посттравматичний період (2018)
Малецька О. О. - Підходи до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у сфері інформаційних технологій (2018)
Цимбал С. В. - Психолого-педагогічні засади формування іншомовної компетентності викладачів (2018)
Широких А. О. - Рефлексія як чинник життєвого проектування особистості (2018)
Висоцька О. Л. - Науковий дискурс у сучасних лінгвістичних дослідженнях (2018)
Вільчанська Ю. Ю. - Генеза тематичної парадигми: від "знедоленого дитинства" до "дитя революції" (2018)
Корінчук Н. І. - Особливості формування граматичної компетенції учнів початкових класів при вивченні англійської мови (2018)
Купріянов Є. В. - Іспанська тлумачна лексикографія: історичний аспект (2018)
Остапчук Я. В. - Функціонування концепту "розуміння" в українській мовній картині світу (2018)
Остратюк Н. М. - Дієслова відчуття чи дієслова сприйняття: до питання семантичної класифікації дієслівної лексики в українській мові (2018)
Pidgorna O. M. - Appelle der psychoanalitischen auslegung: "Drama Für Drei Leben" von Maria Matios in froidischen traditionellen Spiegel (2018)
Сергеева И. С. - Международная программа развития ребенка ICDP в преподавании иностранного языка (2018)
Чеботар А. М. - Жанрові різновиди англомовного наукового тексту, їх характеристика та відтворення у перекладі, Іщенко Н. Г. (2018)
Shevchenkо L. O. - The rоle оf hyperbоle in the Spanish everyday discоurse (2018)
Якушко К. Г. - Термінологічний аналіз іншомовного текстового матеріалу першого модуля із сфери автоматики (2018)
Александрович Т. З. - Специфіка застосування педагогічних технологій при викладанні дисциплін у ЗВО (2018)
Арістова Н. О. - Професійна суб’єктність майбутнього філолога: психолого-педагогічний аспект, Хмельовська М. М. (2018)
Дияк В. В. - Особливості методики викладання філософії (прикладний та теоретичний аспекти), Тушко К. Ю. (2018)
Долінська Н. В. - Сучасні моделі професійної діяльності викладача вищої школи США (2018)
Драч А. С. - Експериментальна перевірка ефективності формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп'ютерних програм (2018)
Дяченко Н. О. - Професійний розвиток молодих викладачів – шлях до досконалості (досвід Австралії) (2018)
Жабенко О. В. - Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у галузевих університетах України (2018)
Козловська І. М. - Інтеграція змісту природничо-гуманітарного компоненту у підготовці майбутніх фахівців технічного профілю, Стечкевич О. О. (2018)
Козловський Ю. М. - Визначення готовності до професійної діяльності на основі сформованості фахових компетентностей (2018)
Кондратенко Т. В. - Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні економічної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі фахової підготовки (2018)
Лозинська С. В. - Теоретичні основи дослідження розвитку креативності у дошкільників як особистісної здатності до творчості, Фалько В. В. (2018)
Мартьянова М. Є. - Пацифістські принципи в освітній концепції Алена (Еміля-Огюста Шартьє) (2018)
Радзівілова І. А. - Критерії і показники сформованості готовності майбутніх бортпровідників до професійної діяльності (2018)
Рідкодубська Г. А. - Педагогічна система підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери (2018)
Шевирьова І. Г. - Формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи: практичний аспект, Бадер С. О. (2018)
Левченко А. С. - Актуальні питання призначення та проведення комплексної медико-балістичної експертизи (2018)
Маслова Є. В. - Правовий статус права на звернення (2018)
Назаренко О. Л. - Тлумачення сутності і змісту соціального захисту військовослужбовців (2018)
Babayev N. - Corporate political involvement in business environment (2018)
Ковальська К. В. - Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг у контексті посткризового періоду в Україні, Пастушенко Р. М. (2018)
Мазуренко В. П. - Національні та глобальні виміри розвитку креативної економіки, Копійка Д. В. (2018)
Паневник Д. О. - Підвищення економічної ефективності видобування сланцевої нафти (2018)
Свистун К. О. - Іноземний і український досвід стратегічного планування сталого розвитку (2018)
Совик М. І. - Організаційно-методологічні засади бухгалтерського обліку екологічних витрат підприємств України в умовах євроінтеграції (2018)
Вихідні дані (2018)
До 100-річчя заснування Одеського національного політехнічного університету (2018)
Algin V. B. - Synthesis, calculation of functional properties, reliability assessment of planetary transmissions and their diagnostics during operation, Gavrilov S. A., Ishin N. N., Maksimchenko N. N. (2018)
Ахадов А. Б. - Теоретическое исследование динамики электромеханического привода стола технологической машины, Самидов Х. С. (2018)
Баулін Д. С. - Методика проведення експериментальних досліджень балістичної стійкості багатошарових броньованих структур, Манжура С. А., Горєлишев С. А., Одейчук М. П., Ткачук М. А., Ткачук М. М. (2018)
Мезенцев А. В. - Способ комплексирования изображений различных диапазонов волн с целью создания универсальных эталонов для комбинированных корреляционно-экстремальных систем навигации, Юзефович В. В., Буточнов А. Н., Сотников А. М. (2018)
Бережной В. А. - Построение 3D-модели зубчатого колеса в приложении GearTeq, Матюшенко Н. В., Федченко А. В. (2018)
Ланде Д. В. - Побудова мережі предметних областей на базі ресурсу arXiv, Андрущенко В. Б. (2018)
Бондаренко О. В. - Оптимізація трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою: система обмежень та послідовність їхньої перевірки, Устиненко О. В., Клочков І. Є. (2018)
Денисенко Т. А. - Исследование достижимости непрерывной части гибридной системы, Нестерюк А. Г., Денисенко А. В. (2018)
Бондаренко О. В. - Приклад раціонального проектування зубчастого циліндричного двоступінчастого редуктору методом псевдовипадкового пошуку при багатьох критеріях, Устиненко О. В., Сєриков В. І. (2018)
Клюєва Т. Ю. - Аналіз сучасного стану технологій зниження спеклових шумів у переносних лазерних проекторах (2018)
Борзилов І. Д. - Впровадження сучасних засобів технічного діагностування буксових вузлів рухомого складу залізниць, Калуга Г. А. (2018)
Сліпченко В. Г. - Реєстрація параметрів автоматизованого програмно-апаратного комплексу медичного призначення, Полягушко Л. Г., Котунов В. О. (2018)
Bošanský M. - Possibilities of application of hard thin coatings in HCR gearing working in interaction with ecological lubricant, Tóth F., Rusnák J. (2018)
Додонов Є. О. - Моделювання та візуалізація максимальних багатопродуктових потоків у мережі, Додонов О. Г., Кузьмичов А. І. (2018)
Гаврилов С. А. - Оценка остаточного ресурса зубчатых передач в процессе эксплуатации, Ишин Н. Н., Гоман А. М., Скороходов А. С., Дакало Ю. А. (2018)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Кодування як засіб захисту інформації у системах контролю доступу з використанням логіко-часових функцій у формі поліномів і біометричних даних суб’єктів (2018)
Гайдамака А. B. - Про удосконалення методу розрахунку ресурсу циліндричних роликових підшипників, Скиба О. С., Свіргун В. В. (2018)
Данилюк І. І. - Метод ідентифікації користувача за клавіатурним почерком на основі нейромереж, Карпінець В. В., Приймак А. В., Яремчук Ю. Є., Костюченко О. І. (2018)
Іванов Є. М. - Розробка алгоритму подання геометричної інформації рухомих рознімних з'єднань для побудови креслеників згідно з ЄСКД при автоматизованому проектуванні (2018)
Прищепа C. В. - Методика выявления событийной основы информационных операций (2018)
Калінін П. М. - До питання оптимального проектування черв'ячно-циліндричних редукторів, Остапчук Ю. О., Жережон-Зайченко Ю. В., Кириченко О. М. (2018)
Роїк П. Д. - Метод поліпшення узгодженості оцінок експертів у ході діалогу, Циганок В. В. (2018)
Кириченко И. А. - Изготовление квазиглобоидных зубчатых колес, Кузьменко Н. Н. (2018)
Реферати (2018)
Козерацький Г. В. - Кваліметрична модель технічного рівня тренажера-гексапода, Яглінський В. П., Хіхловський А. Б., Озернюк О. Т. (2018)
Кривошея А. В. - Совершенствование математической и логической модели теоретического синтеза зубчатых звеньев плоских систем зубчатых зацеплений, Данильченко Ю. М., Мельник В. Е., Воронцов Б. С., Долгов Н. А., Бабичев Д. Т., Баландин Д. А., Третяк Т. Е. (2018)
Малащенко В. О. - Обґрунтування будови і принципу роботи зупинника для ланки керування швидкістю зубчастого диференціала, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2018)
Маргулис М. В. - Разработка прогрессивной высокоэкономичной технологии изготовления волновых прецессионных передач с телами качения, Гордиенко Я. О. (2018)
Матусевич В. А. - Исследование параметрической оптимизации массы двухступенчатого планетарного механизма типа AI-II, Шарабан Ю. В., Шехов А. В., Абрамов В. Т. (2018)
Мороз В. І. - Особливості вибору коефіцієнтів зміщення шестерні та колеса при оптимізаційному проектуванні тягових зубчастих передач, Братченко О. В., Громов В. І. (2018)
Настасенко В. А. - Методология решения новых научно-технических задач инструментального производства (2018)
Oborskyi G. O. - Technical evolution and reliability of trolleybus’s traction transmission, Hutyria S. S., Yaglinskyi V. P., Chanchin A. N. (2018)
Попов А. П. - Решения контактных задач применительно к косозубым передачам, Савенков О. И., Попова Л. А. (2018)
Протасов Р. В. - Моделирование и анализ НДС эволютного зацепления в системе Autodesk Fusion, Устиненко А. В., Андриенко С. В., Ткаченко В. Н. (2018)
Стрельников В. Н. - Трехмерное моделирование поверхностей зубьев в CAD системах для генерации программы к станкам с ЧПУ, Суков М. Г. (2018)
Tkach P. M. - Mathematical model for formation of spur gear teeth by a hyperbolic reference profile, Nosko P. L., Revyakina O. O., Bashta O. V., Kornienko A. O., Tisov O. V., Tsybri Y. O. (2018)
Ткачук Н. Н. - Анализ реакции волоконных материалов на действие нагрузок на основе микромеханических моделей (2018)
Яглинский В. П. - Параметрические колебания в планетарных колесных редукторах, Гутыря С. С., Чанчин А. Н., Хомяк Ю. М. (2018)
Яглинский В. П. - Паретооптимизация параметров тренажера-гексапода по критериям маневренности, Козерацкий Г. В., Хихловский А. Б., Озернюк О. Т. (2018)
Arslan B. - Algorithms and software solutions for SQL injection vulnerability testing in web applications, Gamzayev R., Karaçuha E., Tkachuk M. (2018)
Павленко Е. П. - Модели и показатели оценки качества программного обеспечения информационных систем, Лубенец С. В., Айвазов В. А. (2018)
Лещинський В. О. - Використання принципів локальності та звя’зності контексту в рекомендаційних системах, Лещинська І. О. (2018)
Чала О. В. - Розробка представлення знань на основі марківських логічних мереж в системі процесного управління (2018)
Раскин Л. Г. - Метод поэлементной многокритериальной композиции оптимальных маршрутов в транспортных сетях, Серая О. В., Парфенюк Ю. Л. (2018)
Cherednichenko O. - Development of agent-oriented software components to retrieve the marketing information from the web, Melnyk K. V., Kirkin S. V., Sokolov D. V., Matveiev O. M. (2018)
Золотарьова І. О. - Case Study: Розробка концепції корпоративного web-порталу банку "Credit Agricole", Плеханова Г. О., Плоха О. Б. (2018)
Gontar Y. M. - Towards information system development for data extraction from web, Tkach K. V., Yena B. O., Vasylenko A. V. (2018)
Говорущенко Т. О. - Роль візуалізації та геймифікації у вивченні основ алгоритмізації та програмування (2018)
Андрієвський В. П. - Дослідження еволюції напружено-деформованого стану і визначення розрахункового ресурсу масивних елементів вісесиметричних конструкцій із використанням універсального скінченного елементу, Максим’юк Ю. В., Мицюк С. В., Пискунов С. О. (2018)
Волощук Н. І. - Експериментальне дослідження ульцерогенної дії пропоксазепаму, Таран І. В., Редер А. С., Головенко М. Я. (2018)
Лановенко О. Г. - Диференціація міських і сільських популяцій Херсонської області за частотою вроджених вад розвитку та репродуктивних втрат (2018)
Cherkasov V. G. - The human sacrum shape: metamorphoses and relation of its parts, Malikov O. V. (2018)
Лутковський Р. А. - Морфологічний та морфометричний аналіз змін в тканинах при імплантації сітчастих імплантатів з поліпропілену модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком (2018)
Запорожченко М. Б. - Інфекційні аспекти тканин лейоматозних вузлів, видалених у жінок репродуктивного віку, хворих на лейоміому матки, Парубіна Д. Ю., Сидоренко А. В. (2018)
Ошовський В. І. - Особливості поглинання глюкози в тканинах плода при хронічній гіпоксемії (експериментальне дослідження на вівцях) (2018)
Маркевич Б. О. - Особливості статевого розвитку у дівчат пубертатного віку різних соматотипів, хворих на первинну дисменорею, Чайка Г. В. (2018)
Михайленко О. В. - Виявлення часточок металів з оболонки кулі для часткової видової ідентифікації вогнепальної зброї з використанням рентгенфлуоресцентного спектрального аналізу, Чихман Я. В. (2018)
Дудник В. М. - Досвід застосування комбінованих фітопрепаратів у лікуванні захворювань дихальних шляхів, Морозова І. В., Шаламай М. О., Вижга Ю. В. (2018)
Аль Харірі М. Ж. - Контроль динаміки параметрів місцевого імунітету у хворих на риносинусит, Семененко С. І., Семененко А. І., Якубовська О. М. (2018)
Астахова О. В. - Клінічна характеристика жінок з безпліддям та оваріковарікоцеле (2018)
Кравець О. В. - Шкірно-м'язовий клапоть великого грудного м'яза у пластичному закритті фарингостом, Феджага І. П. (2018)
Руда І. В. - Оцінка ефективності ремінералізуючої терапії у дітей молодшого шкільного віку із високим ступенем інтенсивності карієсу зубів, Дудік О. П., Чугу Т. В., Рудий Ю. Й. (2018)
Булавенко О. В. - Ультразвукова характеристика кровотоку в судинах матки в I триместрі вагітності у жінок із звичним невиношуванням в анамнезі, Мунтян О. А., Коньков Д. Г., Фурман О. В. (2018)
Луцишин В. Г. - Динаміка змін клінічних показників в процесі різних методів лікування хворих із коксартрозом при коротко-та середньостроковому спостереженні, Калашніков А. В., Майко О. В., Майко В. М. (2018)
Бобрук С. В. - Лактоферрин, як показник запального процесу при інфекційному мононуклеозі у дітей (2018)
Бондаренко Н. П. - Парвовірусна інфекція у вагітних жінок: деякі аспекти перебігу та діагностики, Лакатош В. П., Антонюк М. І., Кочмарук О. А. (2018)
Голяновський О. В. - Клініко-морфологічні аспекти перебігу післяопераційного періоду та формування рубця на матці при повторному кесаревому розтині, Дядик О. О., Слободян Ю. В., Козлова К. С., Стецюк К. В. (2018)
Жабченко І. А. - Особливості психоемоційного стану вагітних жінок-переміщених осіб, Корнієць Н. Г., Тертична-Телюк С. В., Коваленко Т. М. (2018)
Григоренко А. П. - Корекція сексуальної дисфункції у жінок перименопаузального віку зі стресовим нетриманням сечі, Горбатюк О. Г., Шатковська А. С., Біньковська А. М., Онишко В. Ю. (2018)
Каланжова О. М. - Ретроспективний аналіз репродуктивного анамнезу жінок із пологами в тазовому передлежанні плода, Галич С. Р. (2018)
Погоріла А. В. - Динаміка активності нейрон-специфічної енолази та титрів білка S100 у сироватці крові хворих на ятрогенно-компресійно-токсичне ураження нижнього альвеолярного нерву за різної лікувальної тактики, Ходаківський О. А., Шінкарук-Диковицька М. М. (2018)
Костюк І. Ю. - Основні чинники ризику маніфестації симптомів нетримання сечі у жінок фертильного віку із синдромом гіперактивного сечового міхура (2018)
Ткаченко А. В. - Профілактика передчасних пологів при багатоплідній вагітності (2018)
Третяк І. Б. - Хірургічне лікування наслідків поєднаних ушкоджень серединного нерва в проксимальних відділах верхньої кінцівки, Коваленко І. В., Третьякова А. І., Гацький О. О., Базік О. М. (2018)
Незгода О. П. - Вивчення функціонального стану печінки у ВІЛ-інфікованих осіб з вперше діагностованим туберкульозом легень, Тхоровський М. А., Стрижалковська В. В., Сучок С. О., Кушнір А. А., Маргітич В. О., Дублянський О. В. (2018)
Веліксар Т. А. - Вплив тривалого носіння м'яких контактних лінз на показники окисно-відновного потенціалу глутатіону, пероксидації ліпідів та стан мембран клітин і клітинних структур епітелію рогівки, Леус М. Ф., Гайдамака Т. Б., Міхейцева І. М., Дрожжина Г. І., Коломійчук С. Г. (2018)
Голяновський О. В. - Ведення вагітності та пологів після удосконаленої методики консервативної міомектомії, Будченко М. А. (2018)
Булавенко О. В. - Оптимізація ведення хворих з післяпологовими гнійно-запальними захворюваннями після вакуум-аспірації матки в рамках методу флуоресцентної спектроскопії, Остап'юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С., Малий Т. С. (2018)
Бербець А. М. - Розлади сну у вагітних із затримкою внутрішньоутробного розвитку плода (2018)
Дзісь Н. П. - Особливості мікробіологічного моніторингу при патологічних станах піхви та шийки матки у жінок репродуктивного віку (2018)
Костюченко Н. В. - Особливості психоакустики як диференційно-діагностичного критерію шизоафективного розладу та параноїдної шизофренії на ранніх етапах виникнення, Фільц О. О. (2018)
Олешко В. Ф. - Сучасний погляд на проблему оптимізації терапії у вагітних з функціональною істміко-цервікальною недостатністю (2018)
Третяк І. Б. - Лікування множинних поєднаних ушкоджень нервів, що супроводжуються значними дефектами, в проксимальних відділах верхньої кінцівки, Коваленко І. В., Гацький О. О., Третьякова А. І. (2018)
Чернюк С. В. - Обґрунтування використання імуносупресивної терапії у пацієнтів з гострим міокардитом (2018)
Місюра А. Г. - Консультування пацієнтів при ургентному кесаревому розтині. Проблемні питання та шляхи оптимізації (2018)
Міщенко В. П. - Ефективність преконцепційної профілактики гестаційних ускладнень шляхом застосування фолатів, Руденко І. В., Голубенко М. Ю., Стамова Н. О. (2018)
Pavlovskyi S. A. - Efficiency of treatment of patients with non-alcoholic steatohepatitis combined with diabetes mellitus type 2 using the s-adenosylmethionin (2018)
Павловська М. О. - Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу під впливом комплексної терапії із застосуванням препаратів Клімакт-Хель та Мулімен (2018)
Семененко А. І. - Сучасний стан самостійної роботи студентів медичних вузів при вивченні інтенсивної терапії, Семененко Н. О., Дмитрієв Д. В., Лисенко С. А. (2018)
Басанець А. В. - Вплив санітарно-гігієнічних умов праці шахтарів "Львіввугілля" на розвиток деформуючого артрозу, Булавко М. М. (2018)
Турос О. І. - Сучасні можливості оцінки забруднення атмосферного повітря підприємствами свинарської галузі, Слаутенко Є. Г., Петросян А. А., Моргульова В. В. (2018)
Сарафинюк Л. А. - Нові дані щодо дозрівання ооцитів та отримання ембріонів in vitro (2018)
Гаврилюк А. О. - Ішемічний та геморагічний інсульт: патоморфологія, діагностика, лікування та профілактика, Король Т. М., Сорокоумов В. П., Жарлінська Р. Г., Даценко Г. В., Орлова Д. О. (2018)
Заічко Н. В. - Аналіз деяких гомоцистеїнових протиріч, Некрут Д. О., Луцюк М. Б., Артемчук М. А. (2018)
Юрчишина О. А. - Професор Болярський: хірург-новатор, науковець, педагог, громадський діяч (До 140-річчя від дня народження Миколи Миколайовича Болярського) (02.12.1878-19.10.1939) (2018)
Титул, зміст (2018)
Галасюк В. В. - Принятие решений в условиях риска: от парадигмы полезности к парадигме четырёх базовых типов решений (2018)
Іскаков А. А. - Еколого-економічна безпека сестейнового розвитку національної економіки, Мандрика В. А. (2018)
Хомутенко А. В. - Аналіз практики застосування інструментарію планування видатків і дефіциту державного бюджету України (2018)
Мажара Г. А. - Поведінкова складова у класичних підходах в ігрових задачах, Капустян В. О. (2018)
Павлова В. А. - Стан та стратегічні перспективи розвитку вітчизняних металургійних підприємств, Вакулич М. М. (2018)
Юринець З. В. - Перспективи формування інноваційної інфраструктури України, Юринець Р. В., Гнилянська Л. Й. (2018)
Тараненко І. В. - Динаміка індексу споживчих настроїв населення в контексті економічного зростання країн, Шевченко В. М., Селезньова О. Ю. (2018)
Задоя О. А. - Формування інституційного середовища забезпечення трансформації заощаджень в інвестиції (2018)
Задоя А. О. - Міжнародні рейтинги та прямі іноземні інвестиції (2018)
Шкура І. С. - Розвиток соціально відповідального інвестування у світі (2018)
Abstracts (2018)
Локтєв В. М. - Фізика в Україні – досягнення, проблеми, перспективи (2018)
Gaponov O. V. - Humidity sensors based on SnO2-CO3O4-Nb2O5-Cr2O3 semiconductor varistor ceramics (2018)
Кучеренко І. С. - Оптимізація процедури визначення лактату та пірувату у сироватці крові за допомогою біосенсорної системи, Топольнікова Я. В., Книжникова Д. В., Солдаткін О. О. (2018)
Дьяконенко Н. Л. - Інтеренференційні системи як фотонні кристали, Овчаренко О. П. (2018)
Дружинін А. О. - Вплив одновісної деформації та гідростатичного тиску на властивості тонких шарів InSb, Мар’ямова І. Й., Кутраков О. П., Лях-Кагуй Н. С. (2018)
Балабай Р. М. - Фотонні та електронні властивості латеральних гетероструктур на основі функціоналізованого графена під дією статичного тиску, Коновал О. А., Соломенко А. Г. (2018)
Монастирський Л. С. - Обробка даних системи цифрових сенсорів температури з метою оптимізації енерговитрат "розумного" будинку, Бойко Я. В., Петришин О. І., Лозинський В. М. (2018)
Zhukovskiy V. - Expanding the bandwidth of a seismic sensor, Gokhman A., Vilinska L. (2018)
Валентину Андрійовичу Сминтині – 70! (2018)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2018)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2018)
Волинець Н. В. - Теоретичний аналіз категорії "психологічне благополуччя особистості" у сучасній психологічній науці (2017)
Корнієнко О. В. - Обґрунтування взаємозалежності понять "безпека", "підтримання", "психосоматичне здоров’я" студентської молоді (2017)
Ларін Д. І. - Аналіз передумов виникнення психологічної служби в Україні Analysis of the preconditions for the emergence of psychological service in Ukraine 23-26 (2017)
Марчук К. А. - Роль сім’ї у формуванні творчої обдарованості особистості (біографічне дослідження життєпису і. франка), Котлова Л. О. (2017)
Сагайдак А. Н. - Влечение к смерти как экзистенциальный дискурс глубинной психологии (2017)
Степаненко Л. В. - Копінг-стратегії та психологічний захист як механізми саморегуляції особистості (2017)
Штепа О. С. - Актуалізація психологічних ресурсів за контексту невизначеності як маркер типу особистісного самоздійснення (2017)
Абсалямова Л. М. - Гендерні відмінності якості життя та харчової поведінки невротично хворих (2017)
Любомський І. О. - Особливості розвитку емоційної стійкості студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі, Каткова Т. А. (2017)
Зінченко О. В. - Психологічний аналіз явища інтернет-мемів (2017)
Пісоцький В. П. - Толерантність як чинник соціально-психологічної адаптації, Горянська А. М. (2017)
Поцулко О. А. - Українськомовний комп’ютерний сленг як комунікативна девіація сучасної молоді (2017)
Тимченко О. В. - Формування правосвідомості неповнолітніх у контексті сучасного життя (2017)
Чіп Р. С. - Дослідження відповідальності в контексті становлення ґендерної ідентичності старших підлітків (2017)
Афанасьєва Н. Є. - Динаміка самоактуалізаційних процесів фахівців екстремального профілю діяльності у результаті психологічного консультування (2017)
Сербенюк Г. А. - Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище в межах транспортної системи Вінницької області (2018)
Бєлоусова Н. В. - Просторово-рекреаційна оцінка історико-культурної спадщини України для інклюзивних туристів (2018)
Год Б. В. - Кібербезпека – головний виклик НАТО й України в XXI столітті, Лобода Д. О. (2018)
Binnatli A. - The main aspects of migration flow and its impacts on Europe on the context of modern century (2018)
Бугаевский К. А. - Женский бокс: рассмотрение особенности ряда репродуктивных показателей у спортсменок разных возрастных групп в половых соматотипах (2018)
Стецяк П. М. - Кінезіотейпування у фізичній терапії хворих з міжхребцевими грижами поперекового відділу хребта, Копочинська Ю. В., Глиняна О. О. (2018)
Филиппова О. Н. - Сибирь в творчестве В.И. Сурикова (1848–1916 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Книжная графика в творчестве Анри Матисса (1869–1954 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Этьен Морис Фальконе – скульптор и писатель (1716–1791 гг.) (2018)
Binnatli A. - Karl Korsch’s ideological life and critiques (2018)
Binnatli A. - The place of Islam as a source of human rights in the context of modern century (2018)
Авер’янова Н. М. - Радянські міфологеми у мистецтві України постколоніального періоду (2018)
Туренко В. Е. - Основні аспекти інноваційної складової у зарубіжних PhD-програмах з філософії: досвід для України, Соболь Т. В. (2018)
Даниленко Г. М. - Особливості харчування студентської молоді як важливого компонента здоров'язберігаючої поведінки, Летяго Г. В., Водолажський М. Л., Авдієвська О. Г., Савєльєва Л. М. (2018)
Мочалов Ю. О. - Дослідження адгезії до структур зуба універсального мікрогібридного композитного стоматологічного реставраційного матеріалу "Джен-Радіанс", Локота О. В. (2018)
Вінтюк Ю. В. - Психологічний аналіз художнього твору з навчальною метою (на прикладі роману В. Вулф "Місіс Делловей") (2018)
Пісоцький В. П. - Дослідження взаємозв'язку соціально-комунікативної компетентності з комунікативною толерантністю магістрантів-гуманітаріїв, Горянська А. М. (2018)
Шевченко М. Ю. - Використання медіа ресурсів на уроках англійської мови у вищій школі, Мостова Н. А. (2018)
Щербак Т. І. - Енурез та особливості його прояву як психосоматичного розладу, Вебер В. М. (2018)
Вінтюк Ю. В. - Дослідження уваги у навчальній роботі зі студентами-психологами (2018)
Кушнір К. В. - Формування ціннісних орієнтацій школярів засобами музичного мистецтва, Розпутана Ю. Г. (2018)
Шалашна Н. М. - Формування ключових компетентностей під час викладання історії України у вищій школі, Клименко Д. Ю. (2018)
Храбан Т. Є. - Образ українки в інтернет-мемах (2018)
Руда М. В. - Енергетична ефективність та забезпечення екологічної безпеки складних ландшафтних комплексів, Паславський М. М., Лентяков В. В. (2018)
Шовкалюк М. М. - Використання моделювання під час енергетичних аудитів будівель , Зіменко С. В. (2018)
Bakhnivskyi V. - Czy gospodarce światowej zagraża nowy kryzys finansowy? (2018)
Babayev N. - Ben & Jerry’s integration strategy for Vietnamese ice cream market (2018)
Babayev N. - Preventing protest level in virtual Communities (2018)
Babayev N. - Business Policy & Strategy – Capstone (2018)
Бошота Н. В. - Проблеми і перспективи кредитування банками фізичних осіб в Україні, Юртин В. В. (2018)
Ігнатенко М. М. - Соціальна відповідальність в агросфері України у контексті розвитку людського капіталу й міжнародної інтеграції (2018)
Корнілова Н. В. - Концептуально-правові засади організації та стимулювання розвитку ділового туризму України (2018)
Табенська Ю. В. - Аналіз та оцінка якості кредитного портфелю банку (2018)
Телишевська Л. І. - Особливості оцінки ефективності інноваційних проектів з різним терміном будівництва, Колєдіна К. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Агапова И. Н. - Коммуникативная компетентность как отражение информационной культуры в структуре управления (2017)
Корнієнко О. В. - Психологічна безпека освітнього середовища в працях сучасних фахівців (2017)
Лукіна Н. Б. - Дослідження емоційного та вольового компонентів цільової спрямованості перфекційних особистостей (2017)
Мазяр О. В. - Соціальний аналіз особистісної проблеми (2017)
Поляничко О. М. - Проблема пізнання психіки в її цілісності в різних теоретико-методологічних підходах (2017)
Прядко Н. В. - Индивидуально-типологические особенности зрительной и оперативной памяти в юношеском возрасте (2017)
Соловйова Д. В. - Комунікативна толерантність особистості (2017)
Кабанцева А. В. - Психологическая устойчивость ребенка в условиях информационных вызовов (2017)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості функціонування базисних переконань у хворих на невротичні розлади, що пережили тяжкий стрес у повсякденному житті, Марута О. С. (2017)
Столярчук О. А. - Динаміка професійного універсуму майбутніх фахівців (2017)
Шилова Н. І. - Психологічні особливості спрямованості особистості сучасного підлітка (2017)
Борщ К. В. - Психологічні особливості нервово-психічної стійкості та агресивності військовослужбовців, Чичуга М. М. (2017)
Мозговий В. І. - Особливості соціальних уявлень про військовослужбовців у солдатів строкової служби (2017)
Широбоков Ю. М. - Профілактика суїцидальної поведінки у колишніх військовополонених (2017)
Добренко І. А. - Технологічні прийоми психоаналізу у рекламній діяльності (2017)
Камінський В. Ф. - Оптимізація земельних угідь як основна складова їхнього ефективного використання, Сайко В. Ф. (2017)
Хвесик М. А. - Управління природними ресурсами в умовах децентралізації (2017)
Ходаківська О. В. - Еколого-економічні аспекти відтворення родючості ґрунтів, Корчинська С. Г., Матвієнко А. П. (2017)
Хвесик Ю. М. - Соціально-економічні проблеми раціонального землекористування (2017)
Рижова К. І. - Використання земель водного фонду України в сучасних умовах, Мандзик В. М. (2017)
Цвей Я. П. - Родючість чорнозему за тривалого удобрення в різноротаційних сівозмінах, Бондар С. О., Сенчук С. М. (2017)
Малиновська І. М. - Система діагностичних показників ефективної родючості сірого лісового грунту, Ткаченко М. А. (2017)
Гаврилюк В. А. - Особливості трансформації деградованих торфових ґрунтів Західного Полісся України, Валецька О. В., Коляда О. В., Бортнік А. М., Коротинський Д. В. (2017)
Квасніцька Л. С. - Продуктивність короткоротаційних сівозмін зони достатнього зволоження Правобережного Лісостепу (2017)
Демиденко О. В. - Використання органічних ресурсів для відтворення родючості грунтів в умовах Черкащини, Бойко П. І., Літвінов Д. В., Кривда Ю. І. (2017)
Голод Р. М. - Ефективність короткоротаційних сівозмін за різного насичення зерновими і просапними культурами в Західному Лісостепу, Білінська О. М., Шубала Г. П. (2017)
Корсун С. Г. - Екологічна доцільність застосування біодеструктора "Екостерн" в інтенсивному землеробстві, Клименко І. І., Давидюк Г. В., Довбаш Н. І., Шкарівська Л. І. (2017)
Слюсар С. М. - Вплив обробітку ґрунту та заходів контролю бур’янів на формування продуктивності сорго Суданського (2017)
Коваль Г. В. - Плоскорізне розпушування в системі зяблевого обробітку чорноземного ґрунту і забур’яненість посівів, Калієвський М. В., Єщенко В. О., Мартинюк І. В., Мартинюк Н. І. (2017)
Сорока Ю. В. - Комплексне застосування біопрепаратів і стимуляторів росту в умовах Лівобережного Лісостепу, Тараріко Ю. О., Сайдак Р. В. (2017)
Корнійчук М. С. - Моніторинг фітосанітарного стану польових культур в технологічних дослідах (2017)
Віннічук Т. С. - Вплив попередників, добрив та обробітків ґрунту на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої в зоні Лівобережного Лісостепу, Пармінська Л. М., Гаврилюк Н. М. (2017)
Бабенко В. Ф. - Неравенства типа Джексона – Стечкина для аппроксимации элементов гильбертова пространства, Конарева С. В. (2018)
Вакарчук С. Б. - Обобщенные характеристики гладкости и некоторые экстремальные задачи теории аппроксимации функций в пространстве L2 (R). I (2018)
Jedynak R. - Magic efficiency of approximation of smooth functions by weighted means of two N-point Padé approximants, Gilewicz J. (2018)
Duong P. T. - Some results on the global solvability for structurally damped models with a special nonlinearity (2018)
Зайналов Б. Р. - Первая нетривиальная группа гомологий симплициальных схем унимодулярных реперов над дедекиндовым кольцом (2018)
Пожарська К. В. - Оцінки ентропійних чисел класів Bp,θ Ω періодичних функцій багатьох змінних у рівномірній метриці (2018)
Салимов Р. Р. - О равностепенной непрерывности одного семейства обратных отображений в терминах простых концов, Севостьянов Е. А. (2018)
Апаков Ю. П. - Третья краевая задачa для уравнения третьего порядка с кратными характеристиками, Жураев А. Х. (2018)
Бахтин А. К. - Неравенства для внутренних радиусов симметричных неналегающих областей, Денега И. В., Выговская Л. В. (2018)
Lashin A. Y. - Coefficient estimates for two subclasses of analytic and bi-univalent functions (2018)
Ковальчук C. В. - Застосування сценарного підходу до впровадження маркетингових стратегій управління персоналом у діяльність машинобудівних підприємств (2017)
Андрушкевич З. М. - Сутність інноваційних технологій продажу товарів, Олійник А. О. (2017)
Бакай В. Й. - Формування механізму економічної безпеки підприємства як інструменту забезпечення його стійкого розвитку (2017)
Баксалова О. М. - Мотивація як функція менеджменту в системі забезпечення ефективного використання ресурсу робочої сили персоналу підприємства, Рябова А. О. (2017)
Біліченко С. В. - Актуальні проблеми маркетингових перспектив вищих навчальних закладів (2017)
Бичікова Л. А. - Трансформація зовнішньої торгівлі України, Карапіщенко Л. (2017)
Бойчук І. В. - Процес управління маркетинговою діяльністю в інтернеті (2017)
Бойко Р. В. - Формування ефективної політики просування продукції підприємства на ринку (2017)
Бурліцька О. П. - Аромамаркетинг як невід’ємний елемент мерчандайзингу (2017)
Вовчанська О. М. - Маркетингове оцінювання стану і перспектив розвитку світового ринку готельних послуг, Іванова Л. О. (2017)
Гвоздецька І. В. - Особливості застосування інноваційних підходів до інтернет-маркетингу на вітчизняному ринку, Дисик О. О., Сітарчук О. В. (2017)
Головащенко А. В. - Дослідження теоретичних аспектів зародження брендінгу в Україні (2017)
Головчук Ю. О. - Маркетингова домінанта розвитку конкурентних переваг підприємства в умовах інформаційної економіки (2017)
Громова А. Є. - Формування механізму управління фінансовими ресурсами підприємства (2017)
Джерелюк Ю. О. - Систематизація наукових підходів до визначення сутності поняття "стійкість підприємства" (2017)
Дибчук Л. В. - Формування інтегрованої системи дистрибуції товарів і послуг (2017)
Добровольська К. - Особливості маркетингу органічної продукції, Калина В., Ковальчук C. В., кравчик Ю. В. (2017)
Думанська К. С. - Пошук ефективних підходів до формування стратегії компанії в межах обраного напрямку її розвитку (2017)
Забурмеха Є. М. - Формування міжфірмових мереж підприємств в Україні, Вальков О. Б. (2017)
Кармаліта А. К. - Особливості взаємодії дизайнерської та маркетингової складових у проведенні ринкових досліджень, Карпенко В. Л. (2017)
Ковінько О. М. - Розробка системи оцінювання синергетичного ефекту маркетингової стратегії міжнародних конгломератних диверсифікованих агропромислових структур (2017)
Крикавський Є. В. - Стратегічна оцінка перспектив річкових вантажних перевезень в Україні, Шандрівська О. Є., Патора-Висоцька З. (2017)
Лопатовський В. Г. - Особливості удосконаленя податкового контролю акцизного податку, Вакулова В. О. (2017)
Лопатовський В. Г. - Особливості подання звітності в електронній формі, Грицаюк М. В. (2017)
Миколайчук Н. С. - Обґрунтування потенційної ємності внутрішнього ринку продуктів харчування, Миколайчук М. М. (2017)
Нам’ясенко В. М. - Шаблони звичок як інструмент зменшення проблеми обмежених ресурсів малих та середніх вітчизняних підприємств (2017)
Овод Л. В. - Сучасна парадигма організаційно-економічного механізму управління амортизаційною політикою підприємства (2017)
Огнева А. М. - Особливості застосування інформаційних технологій в організації внутрікластерної взаємодії підприємницьких структур, Валькова Н. В. (2017)
Пітик О. В. - Управління закладами ресторанного господарства, орієнтованими на екологічний напрямок, Табенська О. І. (2017)
Пірус В. О. - Стратегічне управління інноваційним розвитком вищого навчального закладу (2017)
Прилепа Н. В. - Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України та Європи (2017)
Решетілова Т. Б. - Вибір інноваційної маркетингової стратегії промислового підприємства на засадах партнерства, Куваєва Т. В. (2017)
Рзаєв Г. І. - Ресурсна безпека підприємства та обґрунтування аналітичних процедур її підтримки в економічному аналізі, Няйко С. М. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Аналітичне спрямування та етапи оцінки ризиків в економічному аналізі, Рожко К. О. (2017)
Савченко О. В. - Сутність та оцінка управління дебіторською та кредиторською заборгованостями в межах аналізу фінансового стану підприємства, Марцінко Д. В. (2017)
Ситник Л. С. - Запровадження бренд-менеджменту: практика міста Вінниця, Таранич О. В. (2017)
Сокирник І. В. - Стратегічне позиціонування підприємств ресторанного господарства на регіональному рівні, Петлюк О. В. (2017)
Сурмай Д. Д. - Вплив удосконаленого маржинального підходу на управління асортиментною політикою підприємства (2017)
Сухораб В. В. - Маркетингове забезпечення діяльності туристичних підприємств, Форманюк О. (2017)
Телегін В. С. - Аналіз та оцінка внутрішнього середовища енергетичної компанії, Костін Д. Ю. (2017)
Тельнов А. С. - Соціально-відповідальний маркетинг в діяльності підприємств торгівлі, Решміділова С. Л. (2017)
Томаля Т. С. - Роль інтелектуального капіталу у формуванні вартості підприємства, Пастушок В. М. (2017)
Шарко В. В. - Формування конкурентної стратегії підприємства торгівлі, Лоянич Г. С., Гавенко М. С. (2017)
Юрченко Ю. О. - Методологічні особливості стратегічного маркетингу будівельних підприємств (2017)
Jaworsk M. - Важливість інтернету як інструменту формування іміджу у глобалізованому світі, Kocot D. (2017)
Яковлєв А. І. - Ефект міжнародних економічних зв’язків в умовах сучасної глобалізації (2017)
Журавльова Ю. О. - Фінансова децентралізація та її вплив на виробництво та надання суспільних благ (2018)
Ядранський Д. М. - Підходи до вимірників праці в інформаційній економіці, Чумак О. В. (2018)
Дейнека Т. А. - Глобальний статус України: визначення та інтерпретація (2018)
Колінець Л. Б. - Роль МВФ в антикризовому управлінні (2018)
Бурковська А. В. - Оцінювання ефективності соціальної відповідальності підприємств крізь призму сучасних економічних умов, Лункіна Т. І., Бурковська А. І. (2018)
Васюренко Л. В. - Теоретичні засади державного регулювання організації оплати праці (2018)
Гончаренко Н. Г. - Аналіз ринку праці та проблеми зайнятості населення України (2018)
Заїка С. О. - Підвищення економічної ефективності зерновиробництва в Україні, Романова Р. Р., Курган В. О. (2018)
Кінаш І. П. - Фактори впливу на розвиток сфери охорони здоров'я України, Савчук Л. М. (2018)
Кулаковська Т. А. - Оцінка ефективності використання та відтворення основних фондів підприємств: методичний аспект, Духова О. М. (2018)
Сало І. А. - Особливості розвитку ринку переробленої плодової продукції (2018)
Андрусів У. Я. - Контролінг як ефективна технологія антикризового управління, Атаманюк І. І. (2018)
Бєлова Т. Г. - Співробітництво з лідерами думок в Інтернеті як сучасний ефективний спосіб просування бренду, Черкасова В. В. (2018)
Гончар М. Ф. - Метод оцінювання впливу систем стрес-менеджменту на результуючі показники діяльності підприємств (2018)
Дерменжі Д. Ф. - Визначення сутності фінансових ризиків та основних методів їх оцінки в умовах нестабільної ринкової економіки (2018)
Зачосова Н. В. - Проблематика запобігання конфліктам і дотримання професійної етики засобами HR-менеджменту в системі забезпечення надійності персоналу (2018)
Кривов’язюк І. В. - Логістика як імператив розвитку інноваційної діяльності авіаційного підприємства (2018)
Мартинюк О. А. - Комплексний підхід до формування механізму динамічного розвитку підприємств харчової промисловості (2018)
Матковський П. Є. - Методика визначення ефективності модернізації сільськогосподарських підприємств (2018)
Насад Н. В. - Система відбору персоналу за компетенціями (2018)
Куліш Г. П. - Вплив фінансових ризиків на результати діяльності підприємства, Родніченко І. В. (2018)
Сас Л. С. - Суб'єкти та об'єкти процесу технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств (2018)
Скупейко В. В. - Базові принципи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2018)
Гудзь О. Є. - Оцінка та прогнозування можливості банкрутства ПАТ "Укртелеком", Старинець О. Г. (2018)
Стецюк П. А. - Інноваційний складник підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств, Халімон Т. М. (2018)
Телішевська О. Б. - Аналізування, адміністрування та реінжиніринг взаємозалежності витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств, Жежуха В. Й., Овчарук В. В. (2018)
Шеленко Д. І. - Роль організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств у соціально-економічних процесах на сільських територіях (2018)
Шинкар С. М. - Система економічної безпеки підприємства: методичні засади формування (2018)
Зеленко О. О. - Довгострокові орієнтири оновлення економічних відносин у східних областях України (2018)
Станьковська І. М. - Сучасні методи управління конкурентним потенціалом територій (2018)
Чичкалюк Т. О. - Соціально-економічні передумови розвитку Причорноморського туристично-рекреаційного регіону України, Волчецький Р. В. (2018)
Василик А. В. - Забезпечення професійного здоров'я персоналу, Турчина Я. Л. (2018)
Горемикіна Ю. В. - Специфіка соціальної відповідальності органів місцевого самоврядування, Калашнікова Т. М. (2018)
Мироненко М. Ю. - Напрями забезпечення ефективного процесу формування ресурсної бази банків (2018)
Поліщук Н. В. - Визначення потреби сільськогосподарських підприємств в іпотечному кредитуванні (2018)
Рейнська В. Б. - Економічні фактори впливу на інвестиційний процес (2018)
Сєрікова А. А. - Сутність антикризового управління фінансовими ризиками підприємства (2018)
Chibisova V. Yu. - Systemic liquidity risk: features of identification and the need to improve regulation (2018)
Антонюк О. Р. - Сутність поняття "якість аудиторських послуг" у дослідженнях учених (2018)
Миронова Ю. Ю. - Проблеми обліку та розподілу загальновиробничих витрат у рослинництві, Білаєнко А. О., Норка Я. О. (2018)
Цеслів О. В. - Управління проектними ризиками за сіткового планування (2018)
Вихідні дані (2018)
Камінський В. Ф. - Землевпорядне забезпечення охорони і раціонального використання земель сільськогосподарських землекористувань, Шевченко І. П., Коломієць Л. П. (2017)
Остапчук Л. В. - Теоретичні основи екологічної оптимізації агроландшафтів Київської області (2017)
Літвінов Д. В. - Динаміка вмісту обмінного калію в чорноземі типовому в короткоротаційних сівозмінах (2017)
Ткаченко М. А. - Вплив повторного вапнування на збереження родючості сірого лісового ґрунту, Кондратюк І. М., Шкляр В. М., Дергач М. О. (2017)
Вірьовка В. М. - Енергетичні – однорічні та багаторічні трав’янисті культури на вилучених з інтенсивного обробітку осушуваних торфових ґрунтах, Опанасенко О. Г., Перець С. В. (2017)
Корсун С. Г. - Вплив агрохімічного навантаження на міграцію рухомого фосфору у профілі темно-сірого опідзоленого грунту, Давидюк Г. В., Панасюк М. О. (2017)
Літвінова О. А. - Вплив добрив на накопичення лабільної органічної речовини сірого лісового ґрунту у польовій сівозміні, Боднар Ю. Д. (2017)
Пелюховський С. Г. - Агрофізичні та фізико-хімічні властивості сірого лісового ґрунту за впливу різних видів добрив і хімічної меліорації (2017)
Брухаль Ф. Й. - Ефективність гербіцидів у посівах люпину вузьколистого, Красюк Л. М. (2017)
Слюсар І. Т. - Ефективність використання осушуваних органогенних ґрунтів за органічного землеробства, Сербенюк В. О., Соляник О. П. (2017)
Слюсар С. М. - Особливості росту та розвитку сорго в Правобережному Лісостепу (2017)
Повидало В. М. - Особливості виробництва сільськогосподарської продукції на схилових землях (2017)
Корнійчук А. В. - No-till - технологія вирощування пшениці озимої як фактор оптимізації гідротермічного режиму грунту (2017)
Дегодюк С.Е. - Еколого-відновлювані моделі біологізації землеробства в Україні (2017)
Андрущенко В. - "Школа майбутнього" для України і європейського простору (2017)
Андрущенко В. - Освітні вимірювання: наука і практична діяльність, Сергієнко В., Войтович І. (2017)
Вознюк O. - Олександра Дубасенюк – видатний учений-педагог, засновник науково-педагогічної школи "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів", Козлакова Г. (2017)
Кірик Т. - Філософія освіти про ноолексикон для вищої школи ХХІ ст. (2017)
Опанасюк Ю. - Філософія інформаційної освіти (2017)
Луговий В. - Наука в університетах, університети в науці у світовому дослідницькому просторі, Таланова Ж. (2017)
Щедрін А. - Концепції позаземного розуму в культурному універсумі сьогодення:філософсько-освітні виміри (2017)
Силадій І. - Нові тенденції в розвитку вітчизняної освіти (2017)
Шовш К. - Інформаційна культура соціального педагога: особливості формування та реалізації (2017)
Пасько К. - Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога (2017)
Nesterova М. - European cognitive practices of social cohesion development in the Ukranian educational dimension (2017)
Як виміряти освіту? (І Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти (УАДО) "Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні”) (2017)
Реферативный обзор статей номера (2017)
Abstracting Review of Journal Articles (2017)
До уваги авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Даценко Л. - Проектування історичного атласу "Голокост в Україні (1941-1944)", Сірий Б. (2018)
Бурла М. - Макроэкономические модели как объект экономико-географического изучения и прикладного применения (2018)
Грищенко М. - Анализ застройки и функционального зонирования городов Заполярья России, выделенных по космическим снимкам, Ермилова Ю. (2018)
Данильченко О. - Практична підготовка географів: стан і проблеми, Корнус О., Корнус А., Сюткін С., Нешатаєв Б. (2018)
Дук Н. - Регіональні екологічні програми Дніпропетровської області: аналіз, картографування, стан реалізації, Суматохіна І. (2018)
Машкіна В. - Дистанційне навчання вчителів географії у контексті освітньої реформи (2018)
Опара В. - Проведення загальнонаціональної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні, Домбровська О. (2018)
Решетченко С. - Сучасні метеорологічні спостереження для потреб авіації, Чернова К. (2018)
Шарухо И. - Результаты анализа топонимического пласта информационного слоя культурных ландшафтов: на примере гидронимии Полоцкого Поозерья (2018)
Шуліка Б. - Конструктивно-географічні основи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України (2018)
Popovych N. - The use of GIS to study accessibility of the urban environment (case study of Secondary Cities project), Peresadko V., Sinna O. (2018)
Лісогор Л. С. - Соціально-демографічний потенціал населення України: проблеми формування та реалізації (2017)
Левицька І. В. - Визначення території як потенційної туристичної дестинації, Постова В. В. (2017)
Котелевця Д. О. - Модель адаптації конкурентних переваг підприємств олієжирової галузі (2017)
Лясковець О. В. - Економічний розвиток підприємств машинобудування Запорізької області: особливості функціонування, шляхи покращення діяльності (2017)
Voynarenko M. - Information accounting systems using for the network structure of supply and product channels optimization, Yemchuk l., Pankova K. (2017)
Хрущ Н. А. - Формування та діагностика ресурсного потенціалу підприємств (2017)
Павлюк Т. - Комплекс методів управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств, Шмиголь Н. М. (2017)
Кириленко Л. В. - Застосування методичного підходу до діагностики діяльності на підприємствах машинобудування (2017)
Ксенофонтов М. М. - Стратегія забезпечення стану економічної безпеки як складова стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства, Іванько А. В. (2017)
Говорущенко Т. О. - Програмне забезпечення бізнес-адміністрування процесів формування та функціонування кластерних об’єднань, Скоробогата Л. В., Белякова Н. М., Бобровнікова К. Ю. (2017)
Deriy J. - Financial policy in modern socio-economic conditions, Seliverstova l., Gavrilenko T. (2017)
Parhacka O. - Mechanism of forming of the financial strategy to ensure the development of business subjects (2017)
Sakun О. - Foreign experience of financial instruments of assistance to investment development, Yevtushenko Y. (2017)
Андрушків Б. М. - Інноваційний розвиток вищих навчальних закладів україни в контексті активізації євроінтеграційних процесів (2017)
Бабій І. В. - Маркетингова складова в удосконаленні стратегічного управління зед підприємства (2017)
Валькова Н. В. - Проблеми обліку діяльності у сфері електронної комерції, Брохун Н. С. (2017)
Власенко Ю. В. - Дослідження особливостей функціонування глобальних ланцюгів доданої вартості та компетенцій включення до них учасників світового господарства (2017)
Геращенко І. М. - Стратегічний менеджмент як складова планування діяльності на підприємстві (2017)
Гонта О. І. - Особливості впливу ринку фінансових послуг на розвиток національної економіки, Дубина М. В. (2017)
Гончар О. І. - Корпоративна соціальна відповідальність – сучасний вектор розвитку підприємницького потенціалу, Хачатрян В. В. (2017)
Гусаріна Н. В. - Організаційно-функціональні трансформації управління інноваційної діяльністю підприємств в умовах невизначеності, Шарко М. В. (2017)
Денисюк О. Г. - Формування фінансової складової ресурсного потенціалу промислових підприємств (2017)
Забаштанський М. М. - Інноваційні джерела фінансування розвитку житлового будівництва в Україні, Євтушенко Ю. В. (2017)
Захарова О. Л. - Хеджування і ризик-менеджмент (2017)
Зуб М. Я. - Етапи становлення державної служби зайнятості як основного елементу інституційного наповнення інфраструктури ринку праці, Шуліка Д. А. (2017)
Іванова Н. С. - Технологія прогнозування рівня регіональної економічної безпеки (2017)
Кирич Н. Б. - Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством (2017)
Лагута Я. М. - Вплив корпоративної соціальної відповідальності на ділову репутацію підприємства (2017)
Мажаренко К. П. - Проблеми структурної реорганізації та оптимізації роботи персоналу державних установ, Карлик Ю. Ю., Алєксєєнко А. С. (2017)
Михайлов А. М. - Роль експортного потенціалу в забезпеченні розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах адаптаційності процесів євроінтеграції (2017)
Нижник І. В. - Маркетингове управління конкурентоспроможністю виробничих систем за умов розвитку глобалізаційних процесів (2017)
Піскун Д. Н. - Теоретико-методичні підходи в управлінні конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств (2017)
Піщик О. В. - Розробка стратегічних планів соціального розвитку територій у забезпеченні населення житлом (2017)
Погодаєва М. К. - Інформація та телекомунікації як вид економічної діяльності (2017)
Поляков П. А. - Аналіз наукових підходів до визначення поняття "економічна безпека підприємства" (2017)
Птащенко О. В. - Використання маркетингового інструментарію та бенчмаркінгу на міжнародному ринку високотехнологічної продукції (2017)
Разживін В. М. - Аналіз та оцінка інвестиційної привабливості підприємств з урахуванням інституційної складової (2017)
Семенов К. Л. - Розвиток теоретичних засад маркетинг-логістичного забезпечення підприємств (2017)
Семенюк І. Ю. - Стимулювання машинобудівних підприємств до адаптації зовнішньоекономічної діяльності в умовах поглиблення євроінтеграційного процесу України (2017)
Синковець Н. І. - Міжнародна регуляторна співпраця країн меркосур у сфері трудової міграції (2017)
Тарасюк Г. М. - Мотивація та стимулювання діяльності персоналу промислових підприємств: напрями та перспективи удосконалення (2017)
Тарасюк Г. М. - Вдосконалення системи управління кадровим потенціалом підприємства, Фурсова Л. І. (2017)
Цимбалюк Г. С. - Проблемні аспекти впровадження системи управління якістю продукції на підприємствах харчової промисловості та шляхи їх вирішення (2017)
Чікірісов Д. В. - Еврестичний потенціал феномену комерціалізації як важелю інноваційного розвитку бізнесу (2017)
Андрущенко В. - Філософська освіта і наука як каталізатор цивілізаційного проекту України, Хамітов Н. (2017)
Курбатов С. - Проблема вимірювання результатів навчання і вдосконалення існуючих систем університетських рейтингів (2017)
Вознюк О. - Розвиток педагогічної дійсност (2017)
Кірик Т. - Філософія освіти про гуманізм, неогуманізм, ноогуманізм у вищій школі України-ХХІ (2017)
Силадій І. - Основні напрями наукової активності педагога-новатора (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського