Balabai R. M. - Nanocellulose as the main composite component of electromechanical sensors, Zdeshchyts A. V. (2018)
Bar’yakhtar V. G. - Magnetoelastic waves in ferromagnets in the vicinity of lattice structural phase transitions, Danilevich A. G. (2018)
Луцишин В. Г. - Звіт про участь у 18 конгресі європейського товариства травматології та невідкладної хірургії (ESTES) (2017)
Колов Г. Б. - Залежності перебігу інфекційного процесу у хворих з дефектами кісткової тканини після застосування фіксаторів для остеосинтезу на нижній кінцівці, Грицай М. П. (2017)
Луцишин В. Г. - Динаміка розвитку порушення функції кульшового суглоба у хворих із початковими стадіями коксартрозу при коротко- та середньостроковому спостереженні, Калашніков А. В., Майко О. В., Майко В. М. (2017)
Kostrub A. A. - The current state of the science of mediopatellar plica syndrome imaging, Smirnov D. A., Blonsky R. I., Fastovets Zh. M., Podik V. A., Kudinov O. V. (2017)
Рой І. В. - Особливості реабілітації хворих з черезвертлюговими переломами стегнової кістки після проведеного тотального ендопротезування кульшового суглоба, Калашніков А. В., Баяндіна О. І., Малик В. Д., Калашніков О. В. (2017)
Бойко И. В. - Изучение антропометрических параметров проксимального отдела лучевой кости с помощью магнитно-резонансной томографии, Щербаков Д. Е., Моргун О. В., Макаров В. Б. (2017)
Луцишин В. Г. - Математичне обґрунтування ролі пошкодження ацетабулярної губи в розвитку та прогресуванні посттравматичного та ідіопатичного коксартроза, Калашніков А. В., Майко О. В., Майко В. М., Савуляк В. І. (2017)
Рушай А. К. - Медикаментозная профилактическая терапия нейродистрофического синдрома у больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости на раннем амбулаторном этапе, Климовицкий Ф. В., Климовицкий В. Г., Скиба В. В., Лисунов С. В., Солоницин Е. А. (2017)
Улещенко Д. В. - Особливості диференційної діагностики переломів хребців на тлі остеопорозу з іншими патологічними переломами, Сташкевич А. Т., Шевчук А. В. (2017)
Ивченко Д. В. - Наш опыт закрытого интрамедуллярного остеосинтеза проксимальных переломов плечевой кости, Яцун Е. В., Москальков А. П., Миренков К. В., Кирпиченко С. Ф., Трашков В. Д. (2017)
Калашніков А. В. - Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання травматології та остеосинтезу", 27 – 28 квітня 2017 року, м. Чернівці, Літун Ю. М. (2017)
ChM – Ваш надійний партнер (2017)
Ганський В. О. - Теоретичні основи ринкової організації економічного освоєння історико-культурної спадщини (2018)
Боярчук А. І. - Глобальна регіоналізація як мегатренд фрагментації світового господарства (2018)
Гаврилко Т. О. - Аналіз діяльності міжнародних низькотарифних авіакомпаній на ринку авіаційних перевезень України, Гавриленко А. В. (2018)
Мирошниченко А. С. - Можливості залучення ПІІ: вплив цифрової економіки (2018)
Пилипяк О. В. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності Причорноморського регіону, Лабунець О. О. (2018)
Бурбан О. В. - Вплив турбулентності зовнішнього середовища на прийняття інвестиційних рішень, Кривов’язюк І. В. (2018)
Глубіш Л. Я. - Сфера продовольчого забезпечення як середовище взаємодії заінтересованих сторін (2018)
Длугопольська Т. І. - Роль міжнародних та громадських організацій у соціальній адаптації та інтеграції ВПО у приймаючі громади в Україні (2018)
Дубина М. В. - Зарубіжний досвід децентралізації влади та його адаптація до українських реалій (2018)
Іванова Н. С. - Загрози регіональній економічній безпеці (2018)
Карпенко О. О. - Перспективи розвитку консалтингової діяльності в Україні на основі європейського досвіду (2018)
Киш Л. М. - Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування (2018)
Коваль В. В. - Стимулювання розвитку експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу (2018)
Котелник А. П. - Проблемы развития и уровень эффективности рынка труда стран трансграничного сотрудничества: пример Молдовы и Украины, Мовилэ И. В. (2018)
Курмаєв П. Ю. - Економічна безпека: бюджетний та фіскальний аспекти, Павліщий Д. О. (2018)
Москвіченко І. М. - Роль внутрішнього водного транспорту в національному господарстві України, Стаднік В. Г. (2018)
Пелех О. Б. - Циклічність економічного розвитку і структурні зміни в економіці (2018)
Сидоров О. А. - Підхід до забезпечення економічної безпеки на основі інтелектуального потенціалу (2018)
Улицкая Н. Ю. - Трансформация института оценки на рынке земли в России, Акимова М. С. (2018)
Адлер О. О. - Оцінка ефективності управління персоналом підприємства на прикладі ПрАТ "Вінницький завод "Маяк", Яворська К. Л. (2018)
Гаркуша В. О. - Теоретично-методичні засади формування економічної безпеки підприємства, Єршова Н. Ю. (2018)
Гірна О. Б. - Диференціальна сутність поняття споживчої лояльності, Гаєва Л. І., Кобилюх О. Я. (2018)
Грозовська А. С. - Фактори перспективності інноваційного розвитку ринку питної води для підприємства (ТОВ "Компанія Субос"), Гук О. В. (2018)
Жовковська Т. Т. - Системно-рефлексивний підхід до контролю розвитку промислового підприємства (2018)
Захарчин Г. М. - Інтелектуальна культура в системі управління знаннями, Космина Ю. М. (2018)
Заяц О. В. - Вплив ціноутворення на інвестиційну діяльність у площині контролінгу організаційно-економічних методів (2018)
Іванов В. Б. - Впровадження системи комплаєнс у підприємствах транспорту та логістики (2018)
Киричок О. В. - Аналіз управління ресурсним потенціалом ТОВ "Беєве" Липоводолинського району Сумської області (2018)
Колесник М. В. - Методи стратегічного аналізу в управлінні комплексом просування товару, Сібрук В. Л., Каракай А. О. (2018)
Вінцюк Т. В. - Діагностика фінансової рівноваги провідних автомобілебудівних корпорацій світу, Кривов’язюк І. В. (2018)
Павликівська О. І. - Соціальні аспекти діяльності підприємств та фактори їхнього впливу на ефективність їх функціонування, Марущак Л. І. (2018)
Вихідні дані (2018)
Кирилюк В. П. - Урожайність ячменю ярого залежно від системи основного обробітку грунту та удобрення (2017)
Дем’янюк О. С. - Вплив погодних умов і систем удобрення на таксономічну структуру мікробіоценозу залежно від типу ґрунту, Райчук Л. А. (2017)
Кнігніцька Л. П. - Урожайність та якість льонопродукції залежно від способів основного обробітку ґрунту і удобрення в умовах Передкарпаття (2017)
Коник Г. С. - Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість насіння рижію, Лихочвор А. М. (2017)
Власюк О. С. - Вплив строку сівби і норм висіву на забур’яненість посівів та продуктивність сортів пшениці озимої (2017)
Господаренко Г. М. - Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення, Любич В. В., Полянецька І. О. (2017)
Ковальчук Н. В. - Продуктивність сортів сої залежно від елементів технології вирощування (2017)
Браценюк В. Ю. - Вплив способів сівби та передзбиральної десикації на продуктивність сортів сої різних груп стиглості (2017)
Голодна А. В. - Залежність врожайності та якості зерна люпину вузьколистого від гідротермічних умов, Буслаєва Н. Г. (2017)
Поліщук С. В. - Особливості захисту посівів сої від хвороб за технологій органічного виробництва (2017)
Расевич В. В. - Вплив густоти та мінерального живлення на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Центрального Лісостепу, Шагурська Н. В., Расевич І. В. (2017)
Єременко О. А. - Продуктивність гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) у Південному Степу (2017)
Молдован В. Г. - Багаторічні травостої як чинник підвищення родючості малопродуктивних земель Лісостепу Правобережного, Молдован Ж. А. (2017)
Кургак В. Г. - Ефективність способів відновлення та використання лучних угідь у Лісостепу, Волошин В. М. (2017)
Левченко Т. М. - Результати селекційної роботи по створенню сортів люпину жовтого кормового, Байдюк Т. О., Вересенко О. М. (2017)
Голик Л. М. - Мінливість продуктивності колекційних зразків пшениці озимої м’якої в Південному Лісостепу, Стариченко В. М. (2017)
Пилипенко К. А. - Соціально-економічна сутність, завдання та принципи формування продовольчої безпеки (2018)
Полянська А. С. - Формування моделі корпоративної культури в діяльності вітчизняних підприємств, Дюк О. М. (2018)
Пономарьова М. С. - Розроблення фінансового плану підприємства в умовах інноваційного оновлення та зростання ефективності підприємницької діяльності (2018)
Сахарук Б. С. - Удосконалення підходу до формування механізму забезпечення ефективності структурування акціонерного капіталу підприємства (2018)
Сілакова Г. В. - Заходи запобігання загрозам фінансовій безпеці підприємства (2018)
Тєшева Л. В. - Основні засади формування механізму управління рентабельністю підприємства, Титаренко В. В. (2018)
Тулуб О. М. - Концептуальний підхід до управління майновою безпекою готельно-ресторанних комплексів в Україні (2018)
Фаріон Н. О. - Визначення поточного стану та перспектив розвитку акціонерних товариств швейної промисловості на основі SWOT-аналізу (2018)
Шалений В. А. - Використання методів багатовимірного статистичного аналізу для оцінки ризикованості діяльності хлібопекарських підприємств в довгостроковому періоді (2018)
Бутусов О. Д. - Базові компоненти конкурентоспроможності регіонів України (2018)
Сторожилова У. Л. - Створення і розвиток високоефективних компаній у Причорноморському економічному районі (2018)
Ступчук С. М. - Пріоритети економічного розвитку Причорноморського регіону в контексті новітньої регіональної політики, Лабунець В. О. (2018)
Попик О. В. - Науково-методичні принципи екологоорієнтованого зонінгу урбанізованих територій (2018)
Герасимова В. О. - Інноваційні методи рекрутингу в сучасних умовах, Чирва В. С. (2018)
Алескерова Ю. В. - Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні, Дзюбенко A. Д. (2018)
Бойко О. О. - Апробація зарубіжного досвіду активізації медичного страхування в Україні, Хижинська Г. Є. (2018)
Киш Л. М. - Аспекти фінансової безпеки банку (2018)
Михайляк Г. В. - Кредитна політика банків та шляхи її оптимізації, Михайляк І. В. (2018)
Пірникоза П. В. - Формування інтегрованої моделі оцінки інституційної асиметрії фіскального середовища в Україні (2018)
Стороженко О. О. - Організація споживчого кредитування в Україні, Гірченко Т. Д., Чмерук Г. Г. (2018)
Бенько І. Д. - Методика обліку фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я (2018)
Карпенко І. В. - Організація обліку трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі (2018)
Коба О. В. - Оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні та за кордоном, Головань Ю. В., Кононенко А. С. (2018)
Коляда А. Л. - Комплекс аналітичних заходів щодо забезпечення управління ефективністю функціонування м'ясопереробних підприємств (2018)
Крот Ю. М. - Внесення змін до наказу про облікову політику та їх вплив на бухгалтерський облік, Пастернак Я. П. (2018)
Ripa T. V. - Analytical assessment in audit system of trade enterprise competitiveness (2018)
Чугрій Г. А. - Інтелектуальний капітал і нематеріальні активи: взаємозв'язок економічних категорій, Чугрій Н. А. (2018)
Шепель І. В. - Організація обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами (2018)
Кунгурцева-Мащенко Т. Є. - Модель розвитку курортно-рекреаційного комплексу з урахуванням інтеграції підприємницьких структур (2018)
Вихідні дані (2018)
Демиденко О. В. - Кругообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу, Шаповал І. С., Бойко П. І., Літвінов Д. В. (2017)
Малиновська І. М. - Стабільність мікробних угруповань агроземів та перелогів різної тривалості (2017)
Ткаченко М. А. - Оптимізація удобрення пшениці ярої за видовим генотипним співвідношенням основних елементів живлення, Драч Ю. О., Шкляр В. М. , Теслюк П. Р. (2017)
Грицевич Ю. С. - Продуктивність пшениці озимої за різних строків сівби в Західному Лісостепу, Самець Н. П., Сидорук Г. П. (2017)
Кохан А. В. - Вплив технологічних заходів вирощування на продуктивність сої в Лівобережному Лісостепу, Олепір Р. В., Самойленко О. А., Слободянюк О. М. (2017)
Власова Н. А. - Ефективність застосування органо-мінерального добрива "Фрея" за вирощування сої в Центральному Лісостепу, Приблуда В. В. (2017)
Саблук В. Т. - Економічні та енергетичні аспекти технології вирощування сої в умовах Лісостепу України, Димитров В. Г. (2017)
Ermakova L. М. - Spring rape hight formation depending from elements of growing technology in condition of Right bank Forest-Steppe of Ukraine (Пророченко Т.І. Формування висоти рослин ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України), Prorochenko Т. І. (2017)
Тетерещенко Н. М. - Технологічні засади вирощування гірчиці білої в умовах нестійкого зволоження Правобережного Лісостепу, Шапран В. С. (2017)
Лисенко В. П. - Перспективи використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу стану азотного живлення зернових культур, Пасічник Н. А., Опришко О. О., Комарчук Д. С., Опришко Н. О. (2017)
Гунчак М. В. - Фітосанітарний моніторинг яблуневих насаджень в Південно-Західному Лісостепу (2017)
Повидало В. М. - Вплив елементів біологізації на продуктивність конюшини лучної на схилових землях, Шевченко І. П. (2017)
Цимбал Я. С. - Економічна ефективність вирощування кормових агрофітоценозів (2017)
Литус М. В. - Особливості прояву господарсько-цінних ознак у сортозразків пшениці озимої різного еколого-географічного походження в умовах Центрального Лісостепу України (2017)
Каражбей П. П. - Успадкування ознаки "маса зерна з рослини" у гречки їстівної як елемента індексної селекції, Заїка Є. В. (2017)
Перевертун Л. І. - Особливості успадкування ознак технологічних якостей зерна проса, Мельник Л. А., Проданик А. М., Самборська О. В. (2017)
Волощук С. І. - Отримання інтрогресивних форм при віддалених схрещуваннях triticum, secale та aegіlops, Ковальчук С. О. (2017)
Носенко В. Г. - Передбачення ймовірних наслідків вирощування генетично модифікованого ріпаку в Україні і світі (2017)
Ачкасов І. А. - Аналіз сучасного стану ринків енергопостачання та формування портфелів проктів розвитку (2018)
Балдук Г. П. - Прийняття управлінських рішень в керуванні інвестиційно-будівельними проектами (2018)
Бушуєв С. Д. - Управління проектами в умовах "поведінкової економіки", Бушуев Д. А., Ярошенко Р. Ф. (2018)
Войтушенко А. А. - Концептуальна модель випуску інноваційного продукту, що базується на креативному потенціалі команди проекту (2018)
Крамський С. О. - Iмплементацiя та розвиток систем управління якістю інфраструктурних проектiв (2018)
Кубявка Л. Б. - Застосування системної динаміки в управлінні негативними впливами динамічного оточення на проекти та програми (2018)
Медведєва О. М. - Організаційна структура електронного управління проектами, Єгорченкова Н. Ю. (2018)
Мисюк В. О. - Якість інформаційного забезпечення витрат на маркетинг (2018)
Оберемок И. И. - Формирование портфеля проектов развития кластера с использованием гомеостатического похода в биадаптивных системах управления, Оберемок Н. В., Тиминский А. Г. (2018)
Тесля Ю. М. - Переваги застосування системної динаміки в управлінні проектами, Кубявка Л. Б. (2018)
Тулупов М. А. - Стратегии создания организационной структуры управления проектами на промышленном предприятии (2018)
Фесенко Т. Г. - Ідентифікація креативних завдань у проектному менеджменті з використанням гендерного підходу, Шахов А. В., Фесенко Г. Г. (2018)
Чернова Л. С. - Теоретическое обоснование путей повышения эффективности функционирования морских портов Украины на основе методологий управления проектами (2018)
Шкуро М. Ю. - Аналіз застосування моделей і методів проектного підходу до управління проектами забезпечення ефергоефективності муніципальної інфраструктури (2018)
Красовська Г. В. - Підхід до побудови відкритої бази моделей СППР з оцінки інвестиційних проектів техногенної безпеки, Ізмайлова О. В. (2018)
Радкевич А. В. - Моделі оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва підрядних підприємств України, Арутюнян І. А., Сайков Д. В. (2018)
Гончаренко Т. А. - Застосування BIM-технології для створення цифрової моделі території під забудову (2018)
Горда Е. В. - Преобразования цифрового изображении дефекта типа "трещина" (2018)
Гордієнко С. Б. - Забезпечення надійності оптичних кабелів на лінійних спорудах мереж зв’язку, Манько О. О., Манько В. О., Скубак О. М. (2018)
Гужевський І. В. - Оцінка навантажень в зоні ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба, Солодей І. І. (2018)
Терентьєв О. О. - Методологія створення експертної оцінки автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва, Шабала Є. Є., Доля О. В., Чередніченко Д. О. (2018)
Андрашко Ю. В. - Збір інформації про результати наукових досліджень українських науковців (2018)
Зінченко М. М. - Змістовно-контекстуальне поле та проблематика відтворення інтелектуального капіталу на рівні будівельних підприємств (2018)
Предун К. М. - Екологічні аспекти використання альтернативних палив для потреб теплопостачання населених пунктів України (2018)
Савенко В. І. - Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління, Доценко С. І., Клюєва В. В., Пальчик С. П. (2018)
Цюцюра М. І. - Інформаційна технологія формування організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО, Цюцюра С. В., Криворучко О. В. (2018)
Алтухова Д. В. - Підвищення ефективності календарного планування житлового будівництва (2018)
Чернишев Д. О. - Формалізований контур девелопменту будівельних проектів рекреаційно-продуктового відновлення територій, Дружинін М. А. (2018)
Мішалов В. Г. - Порівняльна оцінка методів визначення об`єму молочної залози, Слюсарєв М. І., Маркулан Л. Ю., Крижановський О. А. (2018)
Опанасенко М. С. - Застосування трансбронхіальної біопсії легень під ультразвуковим контролем для встановлення етіології легеневої дисемінації, Терешкович О. В., Бичковський В. Б., І Ліскіна. В., Загаба Л. М., Леванда Л. І., Лисенко В. І. (2018)
Тищенко А. М. - Хирургическое лечение патологии органов гепатобилиарной зоны после операций на желудке и двенадцатиперстной кишке, Мушенко Е. В., Смачило Р. М., Сочнева А. Л., Бабынкина И. Б. (2018)
Гаджиев Дж. Н. - Oпределениe некоторых эндогенных антимикробных пептидов при остром калькулезном холецистите, Гаджиев Н. Дж., Гасымова Ш. Х. (2018)
Фелештинський Я. П. - Експериментальна оцінка ефективності антисептичних розчинів при загальному перитоніті, Демкович О. П., Сміщук В. В., Триліс О. Л. (2018)
Гречана У. І. - Діагностично­лікувальна тактика при тонкокишкових кровотечах (2018)
О Коваленко. М. - Використання рН­метрії для визначення глибини дермальних термічних уражень і вибору методу лікування, Коваленко А. О. (2018)
Олійник Г. А. - Морфологічні особливості шкіри при її форсованому розтягненні в експерименті, Кремень В. О., Грязін О. Є., Тимченко О. К. (2018)
Бадюл П. А. - Применение перфорантного лоскута на первой тыльной метакарпальной артерии для реконструкции дефектов покровных тканей кисти, Слесаренко С. В., Жорняк С. А. (2018)
Подпрятов С. С. - Вплив перетворень у стінці тонкої кишки при створенні електрозварних анастомозів різного типу на розривну міцність з`єднання, Подпрятов С. Є., С. Г. Гичка, Гетьман В. Г., Макаров А. В., Маринський Г. С., Ткаченко В. А., Ткаченко С. В., Чернець О. В., Тарнавський Д. В. (2018)
Саволюк С. І. - Перший досвід використання ендовенозного електрозварювання в комплексному хірургічному лікуванні гострого висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени, Ходос В. А., Геращенко Р. А., Горбовець В. С. (2018)
Нікульніков П. І. - Досвід застосування препарату "Пентотрен" у пацієнтів з облітерувальними захворюваннями периферичних артерій, Ратушнюк А. В. (2018)
Вихтюк Т. І. - Поширеність та структура ускладнень післяопераційних ран пацієнтів, прооперованих з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок, Орел Ю. Г. (2018)
Кобза І. І. - Хірургічне лікування нирково­клітинного раку з тромбозом нижньої порожнистої вени та правого передсердя, Мота Ю. С., Лебедєва С. А., Орел Ю. Г., Жук Р. А. (2018)
Кондратюк В. А. - Эмболизация ветвей воротной вены у пациентов с холангиокарциномой: непосредственные результаты, Фуркало С. Н., Коршак А. А., Гиндич П. А. (2018)
Фелештинський Я. П. - Використання ліофілізованого колагенового імплантату для хірургічного лікування транссфінктерних нориць прямої кишки, Борн Є. Є., Йосипенко М. О. (2018)
Андрієць В. С. - Індивідуальний підхід у лікуванні хронічного геморрою, Смовженко В. І., Симоненко С. О., Хмеляр І. В., Лук`янчук І. П., Унгурян І. С., Ігнатюк В. В., Андрієць Ю. В. (2018)
Шиленко Ю. О. - Особливості клінічного перебігу абсцесів та флегмон м`яких тканин у ВІЛ­інфікованих хворих, Фелештинський Я. П., Сміщук В. В., Степченкова Т.В. (2018)
Малиновский А. В. - Первый опыт лапароскопической ретромускулярной пластики передней брюшной стенки с задним разделением слоев с использованием самофиксирующегося сетчатого имплантата Parietene Progrip по поводу диастаза прямых мышц живота, Майоренко М. Н., Бадион С. Ю. (2018)
Oголошення (2018)
До уваги авторів (2018)
Богашко О. Л. - Розгляд сутності інновацій в умовах становлення перших теоретичних уявлень про них (2018)
Єлісєєва Л. В. - Еволюція концепції довіри як складової соціального капіталу в системі економічних знань (2018)
Однорог М. А. - Трансформація інноваційно-економічних інститутів аграрного сектору економіки України (2018)
П’ясецька-Устич С. В. - Теоретичні аспекти аналізу корупції як системного явища в сучасній українській економіці (2018)
Близнюк Т. П. - Оценка готовности к кросс-культурному взаимодействию индивида (2018)
Ляшевська В. І. - Конкурентоспроможність підприємств аграрного сектору на зовнішньому ринку, Сквіра І. О., Бойко Ю. А. (2018)
Власенко Л. В. - Оцінка рівня зовнішньоторговельної безпеки Причорноморського економічного району в контексті розвитку торговельних стосунків з КНР (2018)
Жнакіна Е. Г. - Механізм формування умов для реалізації інноваційного потенціалу регіону в контексті європейської інтеграції (2018)
Король М. М. - Актуалізація міжнародних рейтингів національних брендів, Мушка Д. В. (2018)
Сєнін О. О. - Проблематика прогнозування кризових явищ у системі світових фінансів (2018)
Васюренко Л. В. - Теоретично-методологічні засади формування інструментарію державного регулювання організації оплати праці (2018)
Галанець В. В. - Державне регулювання форм господарювання в аграрній сфері економіки України: перспективи розвитку дрібного індивідуального виробництва, Дзюрах Ю. М., Михальчишин Н. Л. (2018)
Галасюк В. В. - Реформування системи приєднання до інженерних мереж в Україні (2018)
Давиденко І. В. - Туристичні кластери як напрям регулювання туристичного бізнесу (2018)
Калачевська Л. І. - Особливості державної підтримки розвитку сільських територій: закордонна та національна практика (2018)
Каличева Н. Є. - Вплив соціальної відповідальності на розвиток бізнесу в Україні, Ільєнков В. В., Діденко К. В. (2018)
Канова О. А. - Проблемні питання реалізації програм розвитку економіки України (2018)
Купчишина О. А. - Реалізація регуляторної політики як важливий компонент земельних відносин в аграрному секторі (2018)
Лук’янова В. В. - Економічна безпека Причорноморського регіону як складовий елемент економічної безпеки держави, Лабунець О. О. (2018)
Михайленко Н. О. - Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення на основі досвіду економічно розвинених країн, Манойленко А. М. (2018)
Чатченко Т. В. - Шляхи подолання молодіжного безробіття: закордонний досвід для втілення в Україні, Давидова І. А. (2018)
Ящук Т. А. - Стан фінансового забезпечення наукових та науково-технічних робіт в Україні (2018)
Анані Атеф Авад Фарис - Вплив кадрової політики на інноваційний потенціал залізорудного підприємства (2018)
Апарова О. В. - Важливість процесу планування та організації створення нового товару в маркетингу інновацій (2018)
Архіпов Н. М. - Сучасний стан ефективності торговельної галузі України (2018)
Швець Ю. О. - Проблеми та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку середнього та корпоративного бізнесу, Баран О. М. (2018)
Ляшок Н. Ю. - Гейміфікація як сучасний та ефективний метод мотивації персоналу у ХХІ столітті, Ковальчук К. В., Ганцура А. В. (2018)
Головіна Н. А. - Оцінка сучасного стану ринку продуктів дитячого харчування в Україні (2018)
Заєць Г. П. - Управління трудовими ресурсами підприємств залізничного транспорту на основі системи ключових показників ефективності (2018)
Шашина М. В. - Підвищення прибутковості підприємства кондитерської галузі, Кньовець В. В. (2018)
Котельникова Ю. М. - Кадрове забезпечення у підвищенні енергоефективності діяльності підприємств (2018)
Крет І. З. - Інвестиційний ризик та його вплив на напрями інвестиційної діяльності підприємства, Петрушка Т. О. (2018)
Кузьмин В. М. - Розвиток підприємства на основі моделі компетенцій (2018)
Леган І. М. - Удосконалення системи освіти як ключового напряму підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства (2018)
Лисюк Т. В. - Екскурсійне обслуговування у структурі туристичного продукту, Терещук О. С., Дмитрук О. О. (2018)
Лохман Н. В. - Семантичний аналіз управління інноваційним підприємством, Пасічник Н. В. (2018)
Обидєннова Т. С. - Даунсайзинг у системі менеджменту персоналу на підприємствах (2018)
Вихідні дані (2018)
Волошанська А. В. - Вплив процесів деіндустріалізації на величину доданої вартості в країнах світу (2018)
Волощук Ю. О. - Діалектична сутність поняття "ефективний розвиток" (2018)
Калачевська Л. І. - Тенденції розвитку сільських територій в економічно розвинутих країнах в умовах глобалізації (2018)
Кудренко Н. В. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства, Ніколаєнко С. М., Мисник Н. С. (2018)
Верхоглядова Н. І. - Дослідження структурних змін оптового товарообороту на внутрішньому ринку товарів, Мардус Н. Ю. (2018)
Романова А. А. - Методологічні підходи до розробки стратегії туристичного розвитку України (2018)
Філяк М. С. - Удосконалення підходу до впровадження стратегій розвитку в об’єднаних територіальних громадах (2018)
Фісуненко Н. О. - Стан і тенденції розвитку галузі будівництво (2018)
Ціщик Р. В. - Статистичний аналіз структури та тенденцій розвитку логістичного ринку України, Котис Н. В. (2018)
Шедяков В. Е. - Мягкое управление несистемной социокультурной целостностью (2018)
Галайда Т. О. - Нестандартні форми зайнятості персоналу суб’єктів підприємництва та перспективи їх розвитку в Україні, Теницька Н. Б., Чорногорська Н. В. (2018)
Клімова О. І. - Методологія управління конкурентоспроможністю інноваційних промислових технологій підприємств машинобудування, Хороших В. В. (2018)
Ковшова І. О. - Система оцінювання персоналу підприємства, Долінська А. О. (2018)
Кривов’язюк І. В. - Форми і методи інтенсифікації та управління виробництвом сучасних підприємств машинобудування, Стрільчук Р. М. (2018)
Ларіна Я. С. - Методичні підходи щодо забезпечення економічної стійкості підприємств на основі маркетингового моніторингу (2018)
Ліпич Л. Г. - Соціологічні опитування працівників підприємства як інструмент підвищення рейтингу роботодавця, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2018)
Логутова Т. Г. - Модернізація інфраструктури морських портів України в сучасних умовах, Полторацький М. М. (2018)
Сухомлин Л. В. - Забезпечення сталої конкурентної позиції підприємства за рахунок ефективного управління його ресурсним потенціалом, Різніченко Л. В., Орлова К. О. (2018)
Павелко В. Ю. - Запровадження програм лояльності клієнтів українських авіакомпаній – перевізників як запорука підвищення їх конкурентоспроможності (2018)
Михайленко О. В. - Ефективна система побудови комплаєнс-контролю в банківських установах, Риштун Х. Ю. (2018)
Русин-Гриник Р. Р. - Формування системи управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності (2018)
Скупейко В. В. - Еволюція концептів конкурентоспроможності підприємств (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2016)
Content (2016)
Kvas O. - Childhood as a Phenomenon in the Light of German Pedagogy, Klym M. (2016)
Shtyfurak V. - The Problems of Students’ Reproductive Health in the Context of Gender Socialization (2016)
Shvai R. - Creative Work Pedagogy in the Context of Modern Teaching Paradigm, Baybakova I. (2016)
Sikorskyi P. - The Impact of External Factors on the Quality of Higher Education in Ukraine, Grabynska O. (2016)
Zavgorodnya T. - Pedagogy for Adults by Janush Korchak and Vasyl Sukhomlynskyi (2016)
Kozlovska I. - Integration of Natural Sciences Content into Professional Training of Future Doctors, Paykush M., Pastyrska I. (2016)
Kozlovskyi Yu. - Integrative Approach to Providing Consistency of Educational Methods in the Process of Training Future Doctors of Philosophy in Educational Sciences, Bilyk O. (2016)
Mukan N. - Post-Secondary and Higher Education of Indigenous Peoples in Canada: Historical, Social, Economic, Cultural, Family-Related, and Individual Barriers, Zapotichna M., Kravets S. (2016)
Ortynskyi V. - Benefits and Challenges of the Double Diploma Programs Within the National Higher Education System, Samokhval O. (2016)
Slyusarenko N. - Formation of Readiness of Future Marine Engineers for Intercultural Communication using Game Simulation Technology, Soter M. (2016)
Sushentseva L. - Professional Mobility: philosophical and Sociological Aspect, Havrylyuk M. (2016)
Vykhrushch V. - The Paradigms of Learning and Teaching in a Technical University: Axiological Aspect (2016)
Панасенко Л. М. - Соціальна відповідальність як фактор сталого економічного розвитку сучасного бізнесу (2018)
Романенко О. О. - Клієнтський капітал підприємств сфери туризму та індустрії гостинності Одеської області, Яворська О. Г. (2018)
Сірко А. Ю. - Методичні підходи до розроблення та аналізу системи збуту продукції (2018)
Фалович В. А. - Розвиток емерджентних якостей ланцюга поставок інвестиційних товарів (2018)
Харічков С. К. - Особливості економічної поведінки виробничих систем під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, Горголюк Я. Ю. (2018)
Хацер М. В. - Научно-практические аспекты разработки и внедрения финансово-экономического механизма развития стартапов в Украине (2018)
Цибенко І. О. - Проблеми та особливості використання інтелектуальної власності в будівництві (2018)
Черкасова Т. І. - Економічний розвиток агропідприємств України: напрями і пріоритети, Стоянова Н. О. (2018)
Микитюк Н. Є. - Застосування технологій формування інтелектуальних ресурсів на національному та регіональному рівнях (2018)
Музиченко-Козловська О. В. - Якість довкілля у системі чинників зовнішнього середовища туристичного потенціалу Причорноморського регіону (2018)
Ступчук С. М. - Рівень конкурентоспроможності Причорноморського регіону України в умовах глобалізації та євроінтеграції світових процесів, Лабунець В. О. (2018)
Юрченко Н. І. - Розвиток нових організаційних форм управління в туристичній галузі України (2018)
Попова М. О. - Вдосконалення регіонального механізму сталого розвитку економіко-екологічних систем (2018)
Хитра О. В. - Роль емоційної складової в управлінні командами, Бендасюк М. І. (2018)
Юрчик І. Б. - Еволюція наукових поглядів на інституційне забезпечення ефективного функціонування ринку праці (2018)
Белікова Т. В. - Депозитні операції комерційних банків в Україні та їх розвиток, Марченко О. В., Шевченко М. В. (2018)
Бугіль С. Я. - Пріоритети фінансової децентралізації в забезпеченні сталого розвитку територіальних громад України (2018)
Бутенко В. В. - Фінансовий ринок України: проблеми та перспективи його розвитку, Лисенко К. А. (2018)
Варцаба В. І. - Реалізація фінансової децентралізації: виклики та досягнення громад, Мулеса Е. В. (2018)
Виговська Н. Г. - Моделювання впливу банківських установ на розвиток страхових компаній, Полчанов А. Ю., Виговський В. Г. (2018)
Гайбура Ю. А. - Моніторинг фінансових результатів: сутність і підходи (2018)
Думанська І. Ю. - Співпраця "продуцент інновацій – центр фінансування" у комерціалізації інновацій АПК (2018)
Іваськевич Х. І. - Аналіз проблем фінансового контролю в Україні в контексті децентралізації (2018)
Романовська Ю. А. - Видатки на оборону: порівняльний аналіз ситуації в Україні та країнах НАТО, Урбанович В. А. (2018)
Гайдаєнко О. М. - Стратегічний аналіз підприємств виноробної галузі України (2018)
Долішня Т. І. - Міжнародний досвід обліку основних засобів: порівняльний аспект, Медвідь І. Б. (2018)
Назаренко І. М. - Нормативно-правове регулювання безпаперової бухгалтерії (2018)
Розіт Т. В. - Деякі аспекти відображення запасів у МСФЗ-звітності, Слюніна Т. Л. (2018)
Скрипник С. В. - Процес виробничого відтворення як об’єкт обліково-аналітичного забезпечення (2018)
Стрєльніков Р. М. - Удосконалення системи бухгалтерського обліку капітальних інвестицій в умовах впровадження міжнародних стандартів (2018)
Томчук О. Ф. - Аналітичні можливості балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства (2018)
Назарова О. Ю. - Банківська система як складник фінансових відносин (2018)
Іванченко Г. Ф. - Еволюційне моделювання популяцій підприємств, Гриценко В. В. (2018)
Кочкодан В. Б. - Доцільність упровадження технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ на підприємствах НГК України (2018)
Кудрицька Ж. В. - Моделювання бізнес-процесів складського управління з використанням автоматизованої системи (2018)
Хорошун В. В. - Економіко-математичні методи та моделі прогнозування збутової логістики торговельного підприємства, Науменко І. А. (2018)
Цеслів О. В. - Побудова прибуткової економіко-математичної моделі діяльності посередницького b2b2c веб-сервісу, Козюра А. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Ставська Ю. В. - Державна підтримка фермерських господарств України в умовах глобальної нестабільності, Гладкіх Т. В., Сауляк Р. Ю. (2018)
Харун О. А. - Соціальні інновації як чинник підвищення розвитку трудового потенціалу підприємств (2018)
Ліхоносова Г. С. - Інноваційні технології запровадження туристично-рекреаційної діяльності, Черниш Р. О. (2018)
Лендєл М. А. - Проблеми формування інтеграційних зв’язків суб’єктів господарювання в лісопромисловому комплексі регіону (2018)
Ліба Н. С. - Інституціональна архітектоніка регіональної промислової політики: концептуальний підхід (2018)
Дубовіч І. А. - Сучасні проблеми економіко-правового регулювання сільського зеленого туризму в Україні, Сенета З. Я. (2018)
Єгоращенко І. В. - Управління витратами за допомогою оптимізації логістичної системи агропромислового підприємства (2018)
Кірнос І. О. - Державна політика зайнятості осіб похилого віку: світовий досвід (2018)
Бутенко В. В. - Податкова політика як засіб регулювання економічного розвитку держави, Осіпова М. С. (2018)
Горідько О. В. - Аналіз основних показників діяльності банків в умовах реформування банківської системи України, Якимова В. І., Новікова Л. Ф. (2018)
Лютік О. М. - Вплив кредитів міжнародних фінансових організацій на фінансову політику України, Лисак Д. С. (2018)
Беренда Н. І. - Формування і розподіл прибутку, Скоморохова С. Ю., Нікітова Л. С. (2018)
Стрєльніков Р. М. - Організація внутрішньогосподарського контролю в системі обліку витрат капітальних інвестицій (2018)
Жегус О. В. - Інноваційні підходи до формування унікальної пропозиції продуктів вищої освіти (2018)
Мних О. Б. - Взаємодія факторів розвитку конкурентного ринку авіаперевезень і маркетингової діяльності авіакомпаній (2018)
Назаров В. В. - Глобальні виклики і тенденції розвитку реклами на медіа ринку України, Радченко О. А. (2018)
Сопільняк І. С. - Перспективи розвитку інтернет-торгівлі органічними продуктами харчування вітчизняного виробництва (2018)
Біленко Д. В. - Моделювання оцінки кредитоспроможності клієнтів банку за допомогою методу штучного інтелекту, Сивицька І. Г., Теленкова Д. Г. (2018)
Калюжна Ю. В. - Ентропійний аналіз як метод визначення рівня ризику банківської діяльності, Конєв В. В. (2018)
Касьянова Н. В. - Адаптивна інформаційна система підприємства, Яцко К. С., Долинний Д. М. (2018)
Олешко Т. І. - Економічні задачі в теорії ігор, Лобанов М. О. (2018)
Олешко Т. І. - Застосування нейромережевих технологій для прогнозування обсягів перевезень вантажів, Хоменко Р. І. (2018)
Тесьолкін О. І. - Перспективи розвитку баз даних в економіці, Наголюк О. Є., Максимчук К. О. (2018)
Шевчук І. Б. - Практичні аспекти розробки програмного забезпечення для організації довгострокових програм лояльності працівників, Савчук С. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Бугайов В. Д. - Рівень гетерозису за кормовою та насіннєвою продуктивністю у гібридів (Fз) люцерни за умов підвищеноїкислотності ґрунту, Горенський В. М. (2018)
Тромсюк В. Д. - Аспекти генетичного контролю основних кількісних ознак продуктивності тритикале озимого (2018)
Вишневська О. В. - Особливості формування ростових процесів та кормової продуктивності бінарних ценозів люпину вузьколистого з ярими зерновими при вирощуванні на зелений корм, Тугуєва І. В., Маркіна О. В., Вейко Л. І. (2018)
Вишневський С. П. - Створення вихідного матеріалу для селекції гібридів ріпаку озимого (2018)
Василенко Н. Є. - Вплив строків збирання на насіннєву продуктивність та посівні якості насіння низових злакових трав, Антонів С. Ф., Колісник С. І., Коновальчук В. В., Запрута О. А., Фостолович С.І., Клочанюк А. В. (2018)
Клочанюк А. В. - Вплив регулятора росту рослин Медакс Топ на насіннєвупродуктивність стоколосу безостогo (2018)
Молдован Ж. А. - Продуктивність травостоїв люцерни посівної сорту Синюха залежно від норми висіву та фази скошування в умовах Лісостепу Західного, Собчук С. І. (2018)
Гавриш С. Л. - Ефективність припосівного внесення біогумусу в літніх посівах еспарцету, Бондарева О. Б., Вінюкова О. Б. (2018)
Томашук О. В. - Продуктивність посівів кукурудзи під впливом різних систем землеробства в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Корнійчук О. В. - Повторна сівба кукурудзи в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу Правобережного, ризики та доцільність (2018)
Чернелівська О. О. - Вплив основного обробітку ґрунту та системи удобрення на продуктивність ячменю ярого, Дзюбенко І. М., Наконечний В. О. (2018)
Ковтун К. П. - Продуктивність виродженого старосіяного лучного травостою залежно від способів його поліпшення в умовах Лісостепу Правобережного, Векленко Ю. А., Ящук В. А., Копайгородська Г. О. (2018)
Оліфірович В. О. - Облистяність зеленої маси лядвенцю рогатого і злакових багаторічних трав залежно від режиму використання (2018)
Ковтун К. П. - Вплив способів сівби та просторового розміщення компонентів на хімічний склад фітомаси двохкомпонентних люцерно-злакових сумішок в умовах Лісостепу Правобережного, Векленко Ю. А., Сидорук Г. П., Безвугляк Л. І., Ящук В. А. (2018)
Забарна Т. А. - Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового ґрунту залежно від вирощуваної культури, Вдовиченко І. П. (2018)
Разанов С. Ф. - Урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав, вирощеної на ґрунтах забруднених важкими металами, Ткачук О. П. (2018)
Заєць А. П. - Оцінка екстер’єру корів-первісток української чорно-рябої молочної породи за методом лінійної класифікації залежно від походження за батьком, Столяр Ж. В., Мандрик М. О., Бігас О. В. (2018)
Чорнолата Л. П. - Підвищення кормової цінності зерна тритикале при зберіганні, Лихач С. М., Горбачук Т. В. (2018)
Хіміч О. В. - Ефективність норм введення зерна тритикале у раціонах молодняку свиней, Здор Л. П., Лаптєєв О. О., Семенова О. І. (2018)
Чорнолата Л. П. - Вуглеводні фракції у зеленій масі кормових культур, Горбачук Т. В., Ляховченко І. О. (2018)
Килимнюк О. І. - Хімічний склад листостебельної маси люцерни за фазами росту і розвитку, Гончарук В. В., Гончарук В. В., Лихач С. М., Найдіна Т. В., Ляховченко І. О. (2018)
Темрієнко О. О. - Економічна та енергетична ефективність технологій вирощування сої в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Анотації (2018)
Дикань В. Л. - Скоростное движение железнодорожного транспорта в мире и перспективы его развития в Украине, Корнилова И. В. (2010)
Волохов В. А. - Обґрунтування впровадження механізму державно – приватного партнерства на залізничному транспорті, Маркова І. В. (2010)
Зубенко В. О. - Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту за рахунок формування стратегічного союзу (2010)
Каличева Н. Є. - Вплив роботи колійного господарства на ефективний розвиток залізничного транспорту (2010)
Орлова В. М. - Сутність та формування сукупного економічного потенціалу залізничного транспорту України (2010)
Реброва А. Ю. - Український залізничний транспорт в системі Азіатсько-Європейської транспортно-логістичної інтеграції (2010)
Семенцова О. В. - Особливості формування цінової політики залізниць у приміському сполученні в умовах ринку (2010)
Сухорукова Т. Г. - Перспективи розвитку пасажирського комплексу Південної залізниці з урахуванням досвіду роботи залізничних компаній світу, Гуляєва Л. В. (2010)
Токмакова І. В. - Стратегічні аспекти розвитку пасажирських залізничних перевезень в Україні (2010)
Чередниченко О. Ю. - Планування в системі "Укрзалізниці" як важливий чинник для прийняття управлінських рішень в сучасних умовах розвитку транспортної галузі (2010)
Шраменко О. В. - Особливості формування дворівневої структури інтеграційних процесів на залізничному транспорті (2010)
Якименко Н. В. - Інформатизація процесів взаємодії промисловості та транспорту: концептуальні аспекти (2010)
Басова О. С. - Сучасний стан науково-технологічної сфери Харківського регіону (2010)
Білозубенко В. С. - Складові міжнародних науково-технічних зв’язків (2010)
Бугаева Е. В. - Применение методов интегрированной логистической поддержки для повышения эффективности технических средств транспорта (2010)
Бутенко О. П. - Адаптація бального методу ціноутворення для визначення ціни на продукцію з використанням вторинної сировини (2010)
Гриценко Н. В. - Економічні аспекти впровадження ресурсозберігаючих технологій на залізничному транспорті, Крихтіна Ю. О. (2010)
Євсєєва О. О. - Впровадження науково-практичного дослідження та удосконалення його методичного інструментарію: оцінка показників дослідження на адекватність (2010)
Зима О. Г. - Статистичні показники як основний критерій розвитку ринку авіаційних перевезень, Штереверя А. В., Підгайна В. О. (2010)
Зова В. А. - Оцінка методів аналізу собівартості залізничних перевезень у вирішенні завдань контролінгу (2010)
Карачарова К. А. - Аспекти управлінських рішень у спільному бізнесі (2010)
Коваленко С. О. - Удосконалення системи контролю за формуванням доходів бюджету від операцій з капіталом (2010)
Корінь М. В. - Проблеми інтеграції України в європейський економічний простір в аспекті промислового виробництва (2010)
Корсун Т. В. - Національна компанія страхування ризиків техногенних аварій як засіб акумуляції страхових інвестиційних ресурсів (2010)
Лук’янова О. М. - Теоретичні аспекти лізингової діяльності в Україні (2010)
Лисьонкова Н. М. - Контролінг, як інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень, Єрмоленко О. А. (2010)
Науменко М. А. - Управление и исследование путей максимизации прибыли в стекольном производстве путем использования инновационных технологий ВЭР, Морозов А. Е. (2010)
Прохорова Ю. В. - Оцінка ефективності залучення позикових засобів для формування оборотного капіталу (2010)
Скотний П. В. - Економічна методологія в ситуації Постмодерну: реальність і перспективи (2010)
Рудак С. М. - Методичні підходи до вибору ядра кластера, Слуцька О. В. (2010)
Ткаченко Ю. В. - Дослідження зарубіжного досвіду щодо подолання наслідків світової фінансової кризи (2010)
Чередниченко О. Ю. - Перспективи розвитку медичного туризму в Харківському регіоні України, Чередниченко А. О. (2010)
Ареф’єв С. О. - Концептуальний підхід до формування системи моніторингу реалізації стратегії стійкого функціонування підприємств (2010)
Ареф’єв В. О. - Сутність та особливість фінансової безпеки підприємства як економічної категорії (2010)
Бодрецький М. В. - Методичний підхід аналізу структури оборотного капіталу підприємств машинобудування (2010)
Божанова О. В. - Інтегральна оцінка економічного потенціалу підприємств залізничного транспортного машинобудування (2010)
Боровик Ю. Т. - Система планування на будівельних підприємствах залізничного транспорту в ринкових умовах (2010)
Весперіс С. З. - Засади формування концепції комплексного інформаційного забезпечення діяльності промислових підприємств (2010)
Воловельськая И. В. - Разработка организационно-экономического механизма процесса принятия управленческих решений (2010)
Галгаш Р. А. - Технології координації управлінських рішень на підприємстві (2010)
Калініченко Л. Л. - Інформаційне забезпечення процесів розвитку на промислових підприємствах (2010)
Калініченко О. І. - Місце транспортного потенціалу в системі потенціалів підприємств залізничного транспорту (2010)
Кондратюк М. В. - Впровадження сучасних форм інтеграції підприємств неосновної діяльності на залізничному транспорті України (2010)
Корольова Н. М. - Роль інтегрованої системи генерації та використання знань в підвищенні еффективності економічної діяльності підприємств (2010)
Літвінова І. М. - Підвищення ефективності управління техніко-економічним розвитком підприємств (2010)
Мінка В. Ф. - Визначення горизонту розрахунку показника чистої поточної вартості для оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Науменко М. О. - Управління розробкою і реалізацією стратегічного розвитку організації, Колєснік Є. І. (2010)
Плугіна Ю. А. - Передумови формування системи інтелектуально орієнтованого управління розвитком на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Синиця Л. В. - Регіональні аспекти управління інноваційним розвитком підприємств (2010)
Сухорукова Т. Г. - Современные подходы к управлению заработной платой на отечественных предприятиях, Дудина Е. С. (2010)
Толстова А. В. - Розробка методики визначення економічного ефекту діяльності конгломерату "Інноваційно-технологічний центр розвитку транспортної системи України" (2010)
Устенко М. О. - Теоретичні засади формування потенціалу підприємства (2010)
Уткіна Ю. М. - Стратегічна спрямованість управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (2010)
Чала О. В. - Інформаційний простір підприємства як об’єкт управління (2010)
Ящук Д. Л. - Дослідження методології управління оборотними активами машинобудівних підприємств в умовах кризи (2010)
Єфремов О. С. - Передумови побудови інформаційної онтології інноваційного розвитку підприємства в умовах еволюції глобальної економічної системи (2010)
Кірдіна О. Г. - Удосконалення методів та принципів організації інвестиційно-інноваційної діяльності на залізничному транспорті (2010)
Колмакова О. М. - Оцінка інноваційного потенціалу будівельного підприємства, Смачило В. В. (2010)
Науменко М. О. - Проблеми інноваційного розвитку на підприємствах ресторанного господарства, Ваничев В. В. (2010)
Челядінова Н. Г. - Нові види інноваційно-інвестиційної діяльності на залізничному транспорті України (2010)
Чеховська М. М. - Напрями інноваційного розвитку залізничного транспорту в умовах реформування (2010)
Полякова О. М. - Особливості формування і розвитку соціальної відповідальності підприємств в Україні, Кас П. Ю. (2010)
Діоба А. В. - Методичний підхід до оцінки стану забезпечення продуктивної зайнятості персоналу на основі імовірнісно-статистичної кластеризації (2010)
Мазко Т. І. - Система маркетингу: принципи формування, функціонування та розвитку (2010)
Науменко М. О. - Основи управління якістю в сфері ресторанного господарства, Ваничев В. В. (2010)
Сычёва Е. Е. - Методика организации отдела маркетинга на предприятии и разработка плана стратегического маркетинга, Авилова В. В. (2010)
Терещенко Д. А. - Стратегія зв`язків з громадськістю у системі менеджменту організації (2010)
Компанієць В. В. - Концептуальні підходи до оцінки якості управління на залізничному транспорті (2010)
Лоза С. П. - Дистанційне навчання як форма підвищення ефективності підготовки та перепідготовки фахівців-залізничників (2010)
Пєтухова Т. О. - Організаційні засади формування системи оцінки людського капіталу підприємств залізничного транспорту (2010)
Чернега О. Б. - Подолання бідності – головне завдання виконання цілей розвитку тисячоліття, Опалько В. В. (2010)
Широкова О. М. - Вплив роботи залізничного транспорту на стан національної економіки (2010)
Білявський В. М. - Реінжиніринг в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (2017)
Джулакідзе Е. Г. - Правомерность управленческих решений и компетенция менеджеров малого бизнеса, Барбакадзе Е. И. (2017)
Захарченко В. І. - Реформування відносин власності в Україні: теоретичні і правові засади, етапи, сучасні проблеми (2017)
Задорожна О. Г. - Методологічні засади дослідження антикризових господарських трансформацій (2017)
Грецька-Миргородська В. В. - Інституціалізація соціальних прав в Євросоюзі: аналіз тенденцій стандартизації (2017)
Челомбітько Т. В. - Розвиток банківської системи України в світлі досвіду китайських економічних реформ (2017)
Погореленко Н. П. - Роль Національного банку України у забезпеченні стабільного розвитку банківської системи (2017)
Кур'янов В. В. - Поляризація видів державного фінансового контролю на підґрунті предметної сфери суб’єктів контролю (2017)
Меркулова Т. В. - Системний аналіз світового ринку криптовалют, Маслій Ю. М. (2017)
Даніч В. М. - Демографічна динаміка та потенційний попит на освітньому ринку кластера регіонів, Сокіл А. О. (2017)
Кононова К. Ю. - Прогнозування курсу акцій з урахуванням показників популярності пошукових запитів, Усачова А. С. (2017)
Ковпак Е. О. - Регресійні моделі динаміки шкідливих викидів в атмосферу України, Михайленко В. Г., Масленнікова О. В. (2017)
Петрова А. Ю. - Аналіз впливу різниць податкового навантаження на переміщення фактору капіталу на основі мультиагентної моделі, Акулова Г. В., Назаренко Н. В. (2017)
Забуга С. І. - Оцінка оптимального рівня диференціації доходів за допомогою апарату виробничо-інституційних функцій, Дейнека М. О. (2017)
Дорошенко Н. О. - Сучасні тенденції в банківській системі: застосування розумних контрактів у блокчейн середовищі, Буряк Ю. А. (2017)
Штучний В. Г. - Удосконалення формальних прийомів і методів аналізу середовища організації за рахунок підвищення їх інформативності шляхом деталізації чинників, Нечипоренко Я. Є. (2017)
Дмитренко О. В. - Інституційне середовище відтворення соціальної нерівності, Демченко С. А. (2017)
Маляр Л. В. - Применение индексов паритета покупательной способности для исследования инфляционных процессов в Украине (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Kliuchkovska I. - Theoretical Framework of Foreign Language Integrative Textbook for Higher Educational Institutions, Huzii I., Soroka L. (2017)
Kolodii I. - Current Aspects of Implementing Internal Quality Assurance System at a Higher Education Institution (the Experience of Lviv Polytechnic National University), Havran M. (2017)
Kozlovska I. - Determination of Integration Levels in the Process of the Content of Studying Formation: Meta-Subject Approach, Dolnikova L., Fuchyla O. (2017)
Kozlovskyi Y. - Personality Aspect of Professional Activities of a Higher School Teacher, Kravets S. (2017)
Miśkowiec E. - Role of Mercy in Christian Self-Upbringing, Szymańska M. (2017)
Noskova M. - MIKSIKE: Use of Estonian Online Tools in Ukrainian Schools, Mukan N., Khamuliak N. (2017)
Shvay R. - Development Learning Model of Innovative Personality, Misiura Y. (2017)
Shved M. - Social-Pedagogical Work with a Dysfunctional Family in the Ukrainian Context, Duzha-Zadorozhna M., Pukaliak M. (2017)
Sikorskyi P. - Psychological and Pedagogical Studies: the Problem of Methodological Principles Development (2017)
Iievliev O. - Professional Mobility as a Leading Form of Mobility of Participants in the Educational Process of Higher Education in the XXIst Century, Morska N. (2017)
Kryshtanovych M. - Concept of Future Sports Managers’ Professional Competences Formation, Kryshtanovych S., Havrylyuk M. (2017)
Sushentseva L. - The Role of Methodological Work in Forming Vocational Education Teachers’ Readiness to Train Future Professionally Mobile Qualified Workers, Bilyk O. (2017)
Vykhrushch V. - The Training of Master’s Students for Teaching Profession in Technical Higher Educational Institutions, Zinchuk I. (2017)
До 85-річчя академіка НАН України А.К. Шидловського (2018)
Zhyltsov A. V. - Magnetic field calculation of brushless direct current motor with smooth stator by secondary sources method, Lyktei V. V. (2018)
Васецький Ю. М. - Затухання неоднорідного електромагнітного поля струмового контура в електропровідному півпросторі, Дзюба К. К., Кучерява І. М., Мазуренко І. Л. (2018)
Рябенький В. М. - Дослідження індукованих магнітостатичних полів тонкостінних конструкцій у тривимірному просторі з використанням модифікованого методу граничних елементів, Чудайкін І. І., Таргунакова Ю. Д. (2018)
Shcherba M. - Influence of the density increasing of close located water micro-inclusions on electrophysical processes in nonlinear solid dielectric (2018)
Жук О. К. - Несинусоїдальність напруги в автономній електроенергетичній системі з керованим фільтрокомпенсуючим пристроєм, Жук Д. О., Криворучко Д. В. (2018)
Жаркін А. Ф. - Дослідження двонапрямленого перетворювача постійної напруги уніфікованого інверторного модуля для застосування в системах накопичення енергії, Пазєєв А. Г., Новський В. О. (2018)
Жуйков В. Я. - Застосування геометричного підходу для трифазного силового активного фільтра, Миколаєць Д. А. (2018)
Павлов Г. В. - Адаптивна система керування перетворювачем частоти на основі резонансного інвертора з нелінійним регулюванням, Вінниченко І. Л., Покровський М. В. (2018)
Липківський К. О. - Сучасний стан та тенденції розвитку перетворювачів напруги змінного струму з трансформаторно-ключовими виконавчими структурами, Можаровський А. Г. (2018)
Михальський В. М. - Моделювання системи генерування електроенергії на базі машини подвійного живлення з функціями активної фільтрації та компенсації реактивної потужності, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2018)
Пересада С. М. - Концепція експериментального дослідження електромеханічних систем електричних транспортних засобів з гібридними джерелами живлення, Ковбаса С. М., Ніконенко Є. О., Божко С. В. (2018)
Толочко О. І. - Обмеження струму і напруги статора в системі тризонного регулювання швидкості двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування, Бовкунович В. С., Бурмельов О. О. (2018)
Grebenikov V. V. - Design of the electric motor with permanent magnets for electric vehicle according the driving cycle, Priymak M. V. (2018)
Popovych O. M. - Study of changed main flux reactance of squirrel-cage induction motors using field analysis of their starting characteristics, Golovan I. V. (2018)
Финкельштейн В. Б. - Влияние на характеристики асинхронных двигателей поперечных токов и сопротивления изоляции ротора, Калюжный Д. Н., Ковалева Ю. В., Гетя А. Н. (2018)
Стяжкін В. П. - Співвідношення швидкостей та моментів у дводвигунному електропроводі з безредукторним електромеханічним диференціалом, Теряєв В. І., Гаврилюк С. І. (2018)
Pierz P. - High speed protection for series compensated parallel line, Rosolowski Eu., Izykowski Ja. (2018)
Тугай Д. В. - Стабілізація напруги контактної мережі для підвищення енергоефективності системи електричної тяги постійного струму, Жемеров Г. Г. (2018)
Shavelkin O. - Multifunctional converter for single-phase combined power supply systems for local objects with a photovoltaic solar battery, Shvedchykova I. (2018)
Безручко В. М. - Використання GSM технологій при ідентифікації місць однофазних замикань на землю в електричних мережах з ізольованою нейтраллю зі штирьовою ізоляцією, Буйний Р. О., Строгій А. Ю., Ткач В. І. (2018)
Zagirnyak M - A simplified calculation of the strength of the magnetic field over the middle of the gap of a double-pole magnetic iron separator (2018)
Ноженко В. Ю. - Аспекти емуляції технологічних об’єктів при функціональних випробуваннях електромеханічних систем, Старостін С. С. (2018)
Гориславець Ю. М. - Чисельне моделювання мультифізичних процесів при електронно-променевій гарнісажній плавці титану, Ладохін С. В., Глухенький О. І., Лапшук Т. В., Бондар О. І., Дрозд Є. О. (2018)
Вербицький Є. В. - Імпульсне джерело живлення для контактного мікрозварювання з ланкою регулювання потужності в безперервному режимі, Бондаренко О. Ф., Бондаренко Ю. В., Діденко В. О. (2018)
Герцик С. М. - Особливості використання автономних вимірювальних перетворювачів для діагностування електротехнічного обладнання з урахуванням режимів його роботи, Гижко Ю. І., Зварич В. М., Мислович М. В., Остапчук Л. Б., Сисак Р. М. (2018)
Содержание (2018)
Ткач М. Р. - Підвищення ефективності ДВЗ малотоннажних суден застосуванням добавок синтез-газу, Тимошевський Б. Г., Митрофанов О. С., Познанський А. С., Проскурін А. Ю. (2018)
Парсаданов И. В. - Эффект внутрицилиндрового катализа в дизелях, Строков А. П., Рыкова И. В. (2018)
Нгуен Ван Зионг - Расчёт процесса теплоотдачи в дизельном двигателе типа Д-100 с использованием известных α-формул, Белогуб А. В. (2018)
Белоусов Е. В. - Определение углов открытия и закрытия газовых клапанов при организации внутреннего смесеобразования в судовых малооборотных газодизельных двигателях, Грицук И. В., Вербовский В. С. (2018)
Kopiyka O. K. - Evaporation of binary ethanol-butanol mixture droplets, Olifirenko Yu. O., Kalinchak V. V., Darakov D. S., Fudulei T. O., Raslavičius L. (2018)
Марченко А. П. - Розрахункова оцінка тепловідведення до навколишнього середовища теплоносіями системи охолодження ДВЗ, Федоров А. Ю., Ліньков О. Ю. (2018)
Триньов О. В. - Оптимізація теплового стану циліндрової гільзи середньообертового суднового дизеля, Бугайцов Р. Ю. (2018)
Яковенко А. Ю. - Метрологические характеристики регистрации высокого давления в системах топливоподачи дизелей с применением комбинированного датчика (2018)
Ковалёв С. А. - Разработка электронной системы управления газовыми ДВС, переоборудованными на базе транспортных дизелей для работы на сжиженном нефтяном газе (2018)
Заренбин В. Г. - Расчет утечки газов в ДВС при динамической модели функционирования поршневых колец, Колесникова Т. Н. (2018)
Мордвінцева І. О. - Вплив виду керуючих функцій нестаціонарної задачі теплопровідності на ресурсну міцність поршня, Зозуля А. М., Пильов В. О., Аріан Р. (2018)
Polivyanchuk A. P. - Effectiveness evaluation of the measuring system with a microtunnel MUKT-2 for ecological diagnosis of diesel locomotives, Kaslin O. I., Skuridina O. O. (2018)
Случак О. І. - Комбіновані структури з двома матрицями на основі титанової губки в литті чавунних деталей ДВЗ (2018)
Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств: расширенный сравнительный анализ результатов 2016 и 2017 года. От реперфузионного парадокса к снижению летальности (2018)
Черенько Т. М. - Прогнозування функціональних наслідків мозкового ішемічного інсульту через рік після його виникнення, Гелетюк Ю. Л. (2018)
Воронков Л. Г. - Предиктори ниркової дисфункції у хворих із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Дудник Г. Є., Ляшенко А. В., Гавриленко Т. І., Мхітарян Л. С., Пономарьова Г. В. (2018)
Амосова К. М. - Гетерогенність пацієнтів з артеріальною гіпертензією та серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка за клінічним профілем та структурно­функціональним станом серця і артерій залежно від наявності діагностичних критеріїв Європейського товариства кардіологів 2016 року, Василенко О. В., Руденко Ю. В., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Лазарєва К. П., Прудкий І. В., Андрєєв Є. В., Лазарєв П. О., Сиченко Ю. О., (2018)
Воронков Л. Г. - Порівняльна клінічна характеристика хворих із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від стану когнітивної функції, Солонович А. С., Ляшенко А. В., Ревенько І. Л., Мхітарян Л. С. (2018)
Нішкумай О. І. - Маркери кісткового ремоделювання, рівень 25(ОH)D3 та показники ліпідного обміну в жінок похилого віку з неускладненою артеріальною гіпертензією, Лазарєва К. П., Мостбауер Г. В., Лазарєв П. О., Руденко Ю. В. (2018)
Борхаленко Ю. А. - Зміни якості життя пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка після аортокоронарного шунтування або стентування під час 6­місячного спостереження, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2018)
Амосова Е. Н. - Фенотип-­ориентированный подход к клинической оценке пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка, Черняева Е. И., Руденко Ю. В., Безродный А. Б., Шишкина Н. В. (2018)
Роговський В. М. - Досвід лікування синдрому посттравматичного артеріовенозного скиду внаслідок вогнепальних поранень магістральних судин, Коваль Б. М., Родіонов О. С., Августинович І. І., Писаренко А. А. (2018)
Мішалов В. Г. - Ендометріома прямого м`яза живота, Лещишин І. М., Охоцька О. І., Бик П. Л., Мінченко П. П., Панчук О. В., Пакришень С. М. (2018)
Людина, яка винайшла сучасну хірургію. До 110­річчя з дня народження Майкла Елліс ДеБекі (2018)
Оголошення (2018)
До уваги авторів (2018)
Содержание (2018)
Марченко А. П. - 100 лет специальности "Двигатели внутреннего сгорания" в Украине, Парсаданов И. В., Пылев В. А. (2018)
Бганцев В. М. - Розрахункове визначення впливу складу біогазу на характеристики транспортного двигуна, Лєвтєров А. М., Гладкова Н. Ю. (2018)
Авраменко А. Н. - Сравнительная расчетная оценка показателей рабочего цикла тепловозного двигателя (2018)
Савченко А. В. - Математичне моделювання процесів сумішоутворення та згоряння в дизелі на водопаливній емульсії (2018)
Калинчак В. В. - Распространение пламени по струе капель жидких топлив, Фудулей Т. А., Копейка А. К., Олифиренко Ю. А., Дараков Д. С. (2018)
Прохоренко А. О. - Універсальний електронний регулятор дизеля на основі електричного сервоактуатора, Кравченко С. С., Самойленко Д. Є., Карягін І. М., Таланин Д. С. (2018)
Лисовал А. А. - Сравнение показателей работы различных регуляторов скорости на автомобильном дизеле, Вербовский А. В. (2018)
Триньов О. В. - Експериментальне дослідження теплового стану циліндрової гільзи швидкохідного дизеля, Сівих Д. Г., Бугайцов Р. Ю. (2018)
Kondratenko O. M. - Investigation of relationship between coefficients of operation efficiency of diesel particulate matter filters of diesel ICE. Part 1: particulate matter emission and opacity (2018)
Полив’янчук А. П. - Концептуальні основи створення універсальних систем контролю викидів твердих частинок з відпрацьованими газами дизелів, Парсаданов І. В., Каслін О. І., Скурідіна О. О. (2018)
Клименко Л. П. - Дослідження зносу чавунних поверхонь пар тертя, модифікованих титановою губкою, Андрєєв В. І., Дихта Л. М., Прищепов О. Ф., Случак О. І., Шугай В. В. (2018)
Тамаргазін О. А. - Моделювання зносостійкості композиційного покриття для поверхонь поршнів ДВЗ авіаційної наземної техніки, Довгаль А. Г., Приймак Л. Б. (2018)
Хрулев А. Э. - Влияние неисправностей в системе смазки на характер повреждения подшипников ДВС, Кротов М. В. (2018)
Парсаданов І. В. - Експериментальне дослідження впливу застосування покриття камери згоряння в поршні на паливо-екологічні та ефективні показники дизеля, Островерх В. В., Клименко О. М., Павлов Д. В., Строков А. П. (2018)
Afeni T. B. - Assessment of environmental impact of gemstone mining in Ijero-Ekiti, Nigeria, Ibitolu F. (2018)
Badri R. - Optimization of molybdenite flotation using response surface method, Khanchi A., R. Zojaji A., R. R., Rahmani A. A. (2018)
Kyrychenko V. - Simulation of the support-enclosing rock mass interaction for deep mining, Stovpnyk S. (2018)
Hosseinpour K.M. - On the identification of Ti-Ta- Nb-oxides in "wiikites" from Karelia, Goldwirt D., Platonova N., Janson S., Polekhovsky Yu., Bogdanov R. (2018)
Tymoshchuk V. - Hydro and geomechanical stability assessment of the bund wall bottom slope of the Dniprovsk tailing dump, Tishkov V., Soroka Yu. (2018)
Ali M.A.M. - Software application in mining engineering (2018)
Zairov Sh. - Intensification of technological processes in drilling and blasting operations during open-cut mining in Kyzylkum region, Ravshanova M., Karimov Sh. (2018)
Akinbinu V.A. - Strength and strain quantities under brittle compression process of hard rocks, Oniyide G.O., Adesida P.A. (2018)
Kovalevska I. - Development of a research methodology and analysis of the stress state of a parting under the joint and downward mining of coal seams, Barabash M., Snihur V. (2018)
Chen J. - Exploration and mining evaluation system and price prediction of uranium resources, Zhao Y., Song Q., Zhou Z., Yang. S. (2018)
Lyashenko V. - Improving the efficiency of blasting operations in mines with the help of emulsion explosives, Vorob'ev A., Nebohin V., Vorob'ev K. (2018)
Maksymova E. - Selecting the method of gas hydrate deposits development in terms of the regularities of their formation (2018)
Boyarko G. - Explorable and economically attractive mineral deposits in the Siberian and Far Eastern Federal Districts of Russia (2018)
Filonenko O - Sustainable development of Ukrainian iron and steel industry enterprises in regards to the bulk manufacturing waste recycling efficiency improvement (2018)
Богданович В. Ю. - Метод адаптивного управління інтегрованим потенціалом протидії виявленій (прогнозованій) загрозі воєнній безпеці держави, Свида І. Ю., Сиротенко А. М. (2018)
Левченко О. В. - Інформаційні загрози як різновид воєнних загроз державі, Міхєєв Ю. І. (2018)
Shalyhin A. - The UAV flight route optimization by taking into consideration the wind influence, Nerubatsky V., Denysova S. (2018)
Ланецький Б. М. - Бутстреп-метод оцінювання показників надійності бортового обладнання зенітних керованих ракет з використанням апріорної інформації для вирішення завдань продовження призначених показників, Деденок В. П., Коваль І. В., Лук′янчук В. В. (2018)
Карлов В. Д. - Вимоги щодо контролю рефракції у пограничному шарі атмосфери з урахуванням її впливу на розрахункову дальність виявлення повітряних об’єктів на гранично малих висотах, Місайлов В. Л., Артеменко А. М. (2018)
Borysenko М. - Development of optimum navigation information processing algorithm, Herasimov S., Kostenko A., Makarchuk D. (2018)
Kucherenko Yu. - The main activities to implement the process of identifying the automated military systems characteristics on its pre-project developmental stage, Nosyk А., Dovbnia A. (2018)
Березіна С. І. - Методика тонової та кольорової корекції різнорідних і різночасових даних оптико-електронних систем спостереження, Клімішен О. О., Карлов Д. В., Дичко О. О. (2018)
Koshlan O. - Justification of method of processing different intelligence information in geoinformation systems of special purpose (2018)
Тарасенко Я. В. - Метод семантичного стиснення текстової інформації для протидії комп’ютерній лінгвістичній стеганографії, Півень О. Б., Федотова-Півень І. М. (2018)
Kononov B. - Methods and means of accelerating the process of automatic synchronization of the synchronous generators, Kononov V., Kononova O., Kirvas V. (2018)
Пацек П. - Терроризм в Европе как фактор развития угроз безопасности (2018)
Яковлєв В. М. - Бойове застосування авіації в Бєлгородсько-Харківській наступальній операції 3–23 серпня 1943 року (2018)
Бісик С. П. - Дослідження поведінки та характеру руйнування зварних з’єднань зі сталі НВ 500Mod при навантаженні вибухом, Сливінський О. А., Давидовський Л. С. (2018)
Городнов В. П. - Комплексна модель оцінки ефективності системи матеріального забезпечення окремої прикордонної бойової комендатури в особливий період, Кириленко В. А., Шевченко А. В. (2018)
Лєнков С. В. - Програмне забезпечення моделювання процесів витрачання і поповнення ресурсу угрупувань технічних об'єктів, Толок І. В., Лєнков Є. С., Цицарєв В. М. (2018)
Рачок Р. В. - Методика виявлення часових аномалій руху суден на основі даних інформаційно-телекомунікаційної системи морської охорони "Гарт-12" у системі висвітлення надводної обстановки, Боровик О. В., Мазур В. Ю. (2018)
Сургай М. В. - Математичне моделювання характеристик вторинного випромінювання снаряду ОФ-25 самохідної гаубиці 2С3 "Акація" у різних діапазонах довжин хвиль (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Засенко В. - Спеціальна освіта: кроки до змін (2017)
Сак Т. - Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку різних психолого-педагогічних типів (2017)
Чеботарьова О. - Багатоаспектність корекційно-розвивальної роботи в освітніх закладах для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату, Гладченко І. (2017)
Волошина О. - Підготовка майбутніх учителів до навчально-виховної роботи в умовах інклюзивного середовища (2017)
Давидюк М. - Використання потенціалу дитячої субкультури для створення інклюзивного освітнього простору (2017)
Омельченко І. - Концептуально-методичні підходи до розвитку мовленнєвої діяльності та спілкування у підлітків і юнаків із затримкою психічного розвитку (2017)
Компанець Н. - Проекція проблем розвитку дитини на рівні піраміди навчання Вільямса та Шеленбергера (2017)
Адамюк Н. - Лінгводидактична модель вивчення лексики української жестової мови: аспекти опанування (2017)
Литовченко С. - Навчально-реабілітаційний центр як сучасна форма організації освіти дітей з порушеннями слуху (2017)
Інформація, рецензії, анонси (2017)
Таранченко О. - Соціальне інтегрування: ключовий концепт інклюзії (2017)
Тетяна С. - Відповідне освітнє середовище для дітей із розладами аутистичного спектра (2017)
Кобильченко В. - Внутрішні ресурси як джерело позитивного функціонування особистості дитини з порушеним зором (2017)
Кульбіда С. - Статус національних жестових мов і включення української жестової мови до сім’ї жестових мов Європи (2017)
Ільяна В. - Реалізація психолінгвістичного підходу до програмово-методичного забезпечення з корекції фонетико-фонематичної сторони мовлення у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення, Пригода З. (2017)
Дічек Н. - Практико орієнтовна діяльність українського Науково-дослідного інституту дефектології у контексті індивідуалізації навчання дітей із вадами розвитку (кінець 1940-х – середина 1950-х років) (2017)
Нетьосов С. - Актуальні проблеми вивчення дисципліни "Корекційна андрагогіка" (2017)
Склянська О. - Соціальна взаємодія дитини раннього віку з близьким дорослим у контексті ранньої психолого-педагогічної допомоги (2017)
Литовченко С. - Особливості діяльності навчально-реабілітаційних центрів в умовах модернізації української освіти (2017)
Тороп К. - Навчально-реабілітаційний центр як інститут соціалізації, Рейда К., Кривошея С. (2017)
Тимрук-Скоропад К. - Використання методів дослідження в процесі легеневої реабілітації та фізичної терапії осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень (огляд клінічних настанов) (2018)
Імас Є. - З досвіду фізичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем із застосуванням засобів Бобат-терапії, Кашуба В., Буховець Б. (2018)
Дейнеко А. - Зміни рівня координаційної підготовленості гімнасток 10–12 років у результаті використання спеціальних вправ на тренажері "Bоsu Balance Trainer", Красова І. (2018)
Круцевич Т. - Особливості впливу психологічних характеристик юнаків і дівчат різних вікових груп на формування потреби у досягненні успіху, Марченко О. (2018)
Артем’єва Г. - Роль і значення хореографії у гімнастичних і танцювальних видах спорту, Мошенська Т. (2018)
Богуш В. - Критерии оценки показателей быстроты движений у юношей в гребле на байдарках, Гетманцев С., Богатырев К., Колоскова И., Сокол О., Резниченко О. (2018)
Кизім П. - Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії "Ювенали" з акробатичного рок-н-ролу з використанням засобів функціонального тренінгу, Гуменюк С., Батєєва Н. (2018)
Шейко Л. - Влияние занятий оздоровительным плаванием на физическое развитие женщин 18–25 лет (2018)
Гончаров О. - Динаміка показників емпіричного дослідження та біогеометричного профілю у борців – ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта (2018)
Сутула В. - Фізичний фітнес як один із напрямів історичного розвитку фізичної культури, Луценко Л., Жадан А., Сутула А. (2018)
Петрухнов О. - Динаміка показників серцево-судинної системи й адаптаційного потенціалу у студентів з хронічним бронхітом (2018)
Basarir H. - An adaptive neuro fuzzy inference system to model the uniaxial compressive strength of cemented hydraulic backfill, Bin H., Fourie A., Karrech A., Elchalakani M. (2018)
Cawood F. - Towards safer mining: the role of modelling software to find missing persons after a mine collapse, Ashraf H. (2018)
Choudhary B.S. - Research into the effect of gallery size on blast pull in underground coal mines (2018)
Kajzar V. - Geodetic and seismological observations applied for investigation of subsidence formation in the CSM mine (Czech Republic) (2018)
Abdellah W. R. - Evaluation of open pit slope stability using various slope angles and element types, Beblawy M. M., Mohamed M. T. (2018)
Tjiparuro Z. - Research, science, technology, and innovation parks: reviewing both mining and research tendencies, Kgengwenyane O., Oageng Oageng, M. M. (2018)
Marian R. R. - Prognosis of surface deformation by the influence function method in terms of Paroseni mine (Romania), Marian Marian, D. P. (2018)
Falshtynskyi V. - Innovative aspects of underground coal gasification technology in mine conditions, Saik P., Lozynskyi V., Dychkovskyi R., Petlovanyi M. (2018)
Malanchuk Z. - Modeling the formation of high metal concentration zones in man-made deposits, Korniienko V., Malanchuk Ye., Soroka V., Vasylchuk O. (2018)
Sakhno I. - Studies of new, nonadhesive anchoring, Sakhno S., Kurdiumow D., Shvets I. (2018)
Farmaki S. - The role of limestone and dolomite tailings` particle size in retention of heavy metals from liquid waste, Vorrisi E., Karakasi O. K., Moutsatsou A. (2018)
Bondarenko V. - Thermodynamic and geomechanical processes research in the development of gas hydrate deposits in the conditions of the Black Sea, Sai K., Prokopenko K., Zhuravlov D. (2018)
Ivšinović J. - Production of hydrocarbons from weakly consolidated sandstone reservoirs in the croatian part of the Pannonian basin system, Pleteš V., Marinić M. (2018)
Pedchenko L. - Use of alternative energy sources to improve the efficiency of natural gas hydrate technology for gas offshore deposits transportation, Nyemchenko K., Pedchenko N., Pedchenko M. (2018)
Король О. Д. - Виїзні туристичні потоки та зарубіжна туристична активність (2017)
Дружиніна В. В. - Соціально-демографічні параметри розвитку туризму в Україні: вимір та діагностування, Загорянська О. Л., Черниш Р. О. (2017)
Заваріка Г. М. - Вплив конфліктного періоду на розвиток міжнародного туризму, Солодовник А. В. (2017)
Смирнов І. Г. - Теорія та аплікація логістичної концепції сталого розвитку урботуризму (2017)
Безручко Л. С. - Туризм у містах: суть, чинники та проблеми розвитку (2017)
Мечковская О. А - Факторы производства агроэкологического туристского продукта республики Беларусь (2017)
Булюк В. Є. - Організаційна модель гірськолижного туризму в скандинавських країнах та перспективи її використання в Україні, Сировець С. Ю. (2017)
Медвідь Л. І. - Етнорелігійність населення Закарпатської області як фактор розвитку туризму, Кампов Н. С., Махлинець С. С. (2017)
Волошин І. М. - Геопросторове поширення та характеристика туристично-рекреаційних ресурсів Волинської області, Кучер П. В. (2017)
Кириченко Я. С. - Тенденції політичного вибору в регіонах україни за результатами аналізу парламентських виборів 2014 року, Нікитчук А. В, Тимошенко В. В., Яценко Б. П. (2017)
Степанець І. О. - Суспільно-географічне дослідження взаємозв’язків молоді та місцевого самоврядування на прикладі м. Києва (2017)
Михалюк М. М. - Сутність і структура етнокультурного потенціалу регіону (2017)
Телешман В. І. - Інтелектуальний потенціал Чернівецької області (2017)
Гавриленко О. П. - Басейнова модель управління водними ресурсами: алгоритм запровадження в Україні (2017)
Грищенко М. Ю. - Рельеф и современные рельефообразующие процессы вулкана головнина и окружающих территорий (заповедник "курильский"), Шишкин В. С. (2017)
Петліна Д. В. - Основи стійкого розвитку виноградарсько-виноробних ландшафтів (2017)
Інформація про авторів (2017)
Смирнов І. Г. - Географічний аналіз ресурсної бази військового туризму США (ХХ-ХХІ ст.), Бурніс В. В. (2017)
Коломієць К. В. - Транс'європейська мережа туристичних пішохідних маршрутів, Сич В. А. (2017)
Лобань О. О. - Cучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні (2017)
Долгова К. С. - Eволюція суспільних функцій та особливих рис дитячого туризму та рекреації в Україні (2017)
Беркова О. П. - Стратегії розвитку туризму в Причорноморському регіоні, Чочуа А. Г. (2017)
Нестерчук І. К. - Аналіз перспектив розвитку гастрономічного туризму правобережного Полісся (2017)
Романів П. В. - Кластери Львівського регіону як форма організації туристично-рекреаційного господарства (2017)
Грицевич В. С. - Колективні заклади розміщення туристів Львівщини: центрографічний аналіз, Сеньків М. І. (2017)
Мандюк Н. Л. - Фактори сталого розвитку туризму гірських територій Львівської області (2017)
Бейдик О. О. - Чинники та перспективи розвитку адаптивного туризму в національних природних парках України, Мельничук А. Л., Топалова О. І., Сировець С. Ю. (2017)
Дудка М. Л. - Туристсько-рекреаційні ресурси для організації спеціального (інвалідного) туризму у місті Києві (2017)
Ткаченко Т. І. - Науково-творчий доробок кафедри міжнародного туризму КНУКІМ: у перредень 20 річчного ювілею (2017)
Олійник Я. Б. - Загальна середня освіта В Україні : сучасний стан та перспективи розвитку, Нич Т. В., Нич О. М., Танасійчук Д. В. (2017)
Макаренко П. О. - Сучасний погляд на енергетичну проблему України. криза видобування та споживання природного газу (2017)
Сосницька Я. С. - Роль фермерських господарств у виробництві продукції рослинництва регіону (на прикладі Волинської області), Наневич О. К. (2017)
Телешман В. І. - Освітній комплекс Чернівецької області та перспективи його розвитку (2017)
Сліже М. О. - Синоптичні умови виникнення суховіїв в Україні наприкінці хх - початку ХХI ст., Семенова І. Г. (2017)
Свінціцька Г. І. - Характеристика хвиль тепла літнього сезону в Одесі (2017)
Інформація про авторів (2017)
Беценко Т. П - Звукова гра слів як фоностилістичний прийом художньо-образної організації поетичної мови (2018)
Біленко Т. Г. - Літературно-художня інтерпретація концепції людини й історії в романі Володимира Лиса "Століття якова" (2018)
Булик-Верхола С. З. - Особливості електронного навчально-методичного комплексу "Основи термінознавства для студентів гуманітарних спеціальностей", Теглівець Ю. В. (2018)
Варданян М. В. - Концептосфера свого – чужого як інтерпретаційна стратегія літератури для дітей та юнацтва української діаспори (2018)
Верба Т. Ю. - Оновлені моделювання історичних постатей і подій в українських історичних повістях XXI ст (2018)
Волошин М. М. - Миромоделирующие пространственные доминанты лирики В.Г. Малахиевой-Мирович, Драпалюк Г. С. (2018)
Vorona I. I. - Entlehnungen in der ukrainischen medizinischen Terminologie, Yashchyk N. R. (2018)
Гришко О. П. - Художньо-стилістичний потенціал лінгвокультурем у прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2018)
Дегтярьова К. В. - Мовно-етикетні одиниці в медичному дискурсі: лінгводидактичний аспект (2018)
Кандюк-Лебідь С. В. - Внесок іринея фальковського в розвиток української літератури кінця XVIII – початку ХІХ століття (2018)
Клейменова Т. В. - Образ жінки на тлі воєнної дійсності у повісті "Танок смерті" Івана Садового (2018)
Ковальчук М. С. - Семантико-синтаксичні параметри односкладних речень у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого", Алексєєв В. С. (2018)
Козубенко Л. М. - Концепт соціально-історичного типу воїна-козака у романі Ліни Костенко "Маруся чурай" (2018)
Костич Л. М. - Adj. material в аспекті структурно-семантичної асиметрії (2018)
Лагдан С. П. - Складання міжнародних терміноелементів та національних основ (на матеріалі термінології залізничного транспорту) (2018)
Медвідь Н. С. - Суспільно-економічна лексика ділової документації гетьманщини (2018)
Новиков А. О. - Сім таємниць Марка Кропивницького (2018)
Орлов А. П. - Архетипические образы дерева и человека в рассказе Ивана Бунина "Божье дерево" (2018)
Пантилеенко Е. С. - Особенности функционирования гендерной лексики в языке и речи (2018)
Подденежная О. В. - Биографический модус в произведении К. Кобрина "Книга перемещений. Пост(нон)фикшн" (2018)
Рибалка Я. І. - Речення періодичної структури в романах п. загребельного та О. Гончара (порівняльна характеристика), Степаненко О. К. (2018)
Романова І. В. - Мотив самотності особистості в романі І. Багряного "Маруся Богуславка" (2018)
Руда Г. С. - Принципи навчання фонетичної стилістики української мови в педагогічних закладах вищої освіти (2018)
Свириденко О. М. - "Лист" як феномен у контексті романтичних теорій та едиційної практики романтиків (2018)
Симоненко І. В. - Словозміна прикметників у говірках східнополісько-середньополіського порубіжжя (2018)
Сметана І. І. - Термін "Мотив" у парадигмі когнітивно-семантичного аналізу поетичного тексту (2018)
Сонник Н. С. - Лінгвістичні аспекти вираження концепту "Простір" (на матеріалі російської мови), Стехна П. М., Щетинникова О. О. (2018)
Стовбур Л. М. - Стилістичні можливості речень зі звертанням у книзі М. Матіос "Нація" (2018)
Струкова Н. В. - Проблеми викладання польської мови українськомовним громадянам, Маслова Г. М. (2018)
Ципердюк О. Д. - Мовостиль єпископа Григорія Хомишина: лексико-семантичний аспект (2018)
Чистяк Д. О. - Космологічний символізм у поезії Олега Зуєвського (2018)
Юсікова О. В. - Зі спостережень за динамікою лексики вівчарства говірки села Богдан рахівського району Закарпатської області (2018)
Абдуррахимова М. - Функционализация военных терминов на тюркском и азербайджанском языках (внутренняя динамика) (2018)
Aliyev A. R. - The historical personalities in the European and Azerbaijanian historical novels (2018)
Бабаева Е. - Синтез историзма и модернизма (роман "Переселение": художественный размах исторического мышления) (2018)
Базова В. І. - Особливості расової парадигми сша в кітчевому романі Пола Бітті "Запроданець" (2018)
Байрамова А. А. - Сложные предложения в диалекте азербайджанского языка области Агбаба западного Азербайджана (2018)
Бродюк Ю. М. - "Кожен коханець – вояк…": своєрідність втілення мотиву любові в (2018)
Гасанова К. А. - Журнал "Фиюзат" о воспитании и обучении женщин (2018)
Мамедова Э. Э. - Современность и современники в прозе и публицистике Анара (2018)
Маммадова Н. - Творчество Гусейна Джавида в исследовании Месуда Алиоглы (2018)
Мирзоева Н. Ф. - Формирование в конце XIX – начале XX веков русско-азербайджанских литературных связей через изучение фольклора (2018)
Наджафова К. Н. - Тукай и Азербайджан (2018)
Рзаева Г. З. - Художественное отражение героизма в поэме Халила Рзы Улутюрка "Орлы краснодона" (2018)
Рзаева Г. М. - Особенности воплощения идеологии контркультуры в американской литературе (2018)
Хандан А. Р. З. - Социальная сущность поэзии Мехмета Акифа Эрсоя (2018)
Боговін О. В. - Код versus концепт: співвідносність понять на перетині теоретико-філологічних парадигм (2018)
Капелюх Д. П. - Ремарка як структурний елемент композиційної організації драматургічного твору (2018)
Колінько О. П. - Іронія як засіб моделювання світу в сучасній українській і російській новелі (2018)
Колесник О. С. - Лінгвосеміотика світоконструювання (2018)
Пасько Г. М. - Результати аналізу семантико-прагматичних і когнітивних виявів мовленнєвого жанру загадки (2018)
Поляк І. П. - Комунікативно-прагматична спеціалізація та формально-граматична репрезентація неозначеності в українській мові (2018)
Рожков Ю. Г. - Термінологія ветеринарної медицини: когнітивний аспект (2018)
Cмирнова М. С. - Вербалізація концепту "дерево" у поетичних текстах у близько- та далекоспоріднених мовах, Коваль В. В. (2018)
Солдатова Л. П. - Історичний розвиток поняття "мова" (кінець XVIII – перша половина XIX століття) (2018)
Ткач Л. М. - Формування і перекладання документознавчих термінів, Давидова Т. А. (2018)
Ясногурська Л. М. - Етимологічний аналіз семантичних ознак концепту зрада/betrayal/treason/treachery/perfidy/adultery в українській і англійській мовах (2018)
Джура М. З. - До опису звукової системи санскриту та ще деяких фонетичних явищ у цій мові (2018)
Zhorniak N. Ye. - Stylistic issues of the syntactical whole in artistic prose (on the example of Sinclair Lewis's "Babbit") (2018)
Кінащук А. В. - Типи міжмовних співвідношень ірраціональних фразеологізмів (на матеріалі української, англійської та німецької мов) (2018)
Кійко Ю. Є. - Темпоральність у німецьких і українських інформаційних статтях із фрактальної перспективи (2018)
Кійко С. В. - Інтернаціоналізми і міжмовні омоніми у фаховій мові театру (2018)
Терехова С. І. - Поліпарадигмальна методологічна основа сучасних лінгвістичних досліджень координат комунікації (2018)
Швець О. В. - Поліпарадигмальний підхід до встановлення типології номінативних речень в англійській, французькій та українській мовах (2018)
Олійник А. А. - Стратегічні орієнтири України у фінансово-валютному співробітництві з міжнародними фінансовими організаціями (2017)
Пащенко О. В. - Особливості міжнародного інвестування в провідних регіональних торговельних об'єднаннях (2017)
Прушківський В. Г. - Перспективи розвитку авіабудівництва в Україні в контексті міжнародних інтеграційних процесів, Леховіцер В. О. (2017)
Паризький І. В. - Особливості розвитку державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України (2017)
Бабіров Е. Х. - Формування моделі оцінювання конкурентоспроможності товарів, Олійник А. М., Павленко О. П. (2017)
Іжевський П. Г. - Сучасні форми інтеграції підприємств в АПК України (2017)
Нестерчук Я. А. - Оцінка загальних тенденцій розвитку та інтенсифікації садівництва у вінницькій області (2017)
Вівчар О. І. - Сучасні проблемні домінанти злочинних груп у соціогуманітарному просторі україни (безпекознавчий вимір системи підприємницьких структур), Храпкіна В. В., Шерстюк Р. П. (2017)
Іванова Т. В. - Екологічна політика як складник державної регіональної політики (2017)
Полоус О. В. - Управління мобільністю людського капіталу в умовах транснаціонального бізнесу (2017)
Львов А. І. - Макрофактори формування валютного ризику в банківській системі України (2017)
Пирогов Д. А. - Застосування механізмів державно-приватного партнерства до фінансування економічних кластерів (2017)
Плахтій Т. Ф. - Напрями забезпечення належного рівня якості облікової системи підприємства: організаційний аспект (2017)
Юхименко-Назарук І. А. - Напрями розвитку бухгалтерського обліку в мережевому суспільстві: інституційний аспект (2017)
Петросов В. А. - Сучасний маркетинг у сучасному світі, Банчук-Петросова О. В. (2017)
Петросов В. А. - Проблеми розвитку креативності менеджера в Україні, Банчук-Петросова О. В. (2017)
Касьянова Н. В. - До проблеми медичного страхування в Україні, Нестрига А. С., Середа Д. І. (2017)
Вихідні дані (2017)
Амплєєва О. М. - Особливості навчання майбутніх психологів з використанням принципів емоційного інтелекту (2018)
Андрійчук І. П. - Психологічні особливості розвитку професійної мотивації в майбутніх психологів (2018)
Артюхіна Н. В. - Історико-психологічний аналіз феномена межі як межового прояву існування людини: до постановки проблеми (2018)
Бабаева Л. Р. - Особенности формирования профессиональной мотивации у студентов гуманитарных специальностей (2018)
Базика Є. Л. - Психічне здоров`я особистості як детермінанта її професійного потенціалу в пізньому зрілому віці (2018)
Васюк К. М. - Феномен розширення ідентичності в процесі здійснення подвигу (2018)
Вертель А. В. - Емоційне вигорання як фактор порушення професійної ідентичності в контексті структурного психоаналізу Ж. Лакана, Важинський С. Е., Щербак Т. І. (2018)
Волинець Н. В. - Теоретична модель психологічного благополуччя особистості: параметри, критерії, показники та функції (2018)
Галян І. М. - Життєві репрезентації як регулятори аксіогенезу особистості (2018)
Іщенко Л. В. - Акмеологічні особливості формування готовності майбутніх вихователів до розвитку творчої особистості дітей старшого дошкільного віку (2018)
Камінська О. В. - Особливості копінг-стратегій у студентів із різним рівнем успішності навчальної діяльності (2018)
Карачинський О. А. - Трансформація смислових структур особистості колишніх комбатантів у процесі психологічної реабілітації за методикою смисложиттєвих орієнтацій (2018)
Каргіна Н. В. - Віра як основа психологічного благополуччя особистості (2018)
Киричук О. О. - Ціннісні регулятори психологічного благополуччя особистості (2018)
Корінна Г. О. - Значення та роль спілкування у формуванні особистості дитини в дошкільному дитинстві (2018)
Кравчук С. Л. - Особливості життєстійкості як фактора психологічної пружності особистості юнацького віку в умовах воєнного конфлікту (2018)
Кубриченко Т. В. - Особливості суб`єктивного переживання щастя молодими чоловіками різних типів нормативності ґендерної поведінки, Куц В. Є. (2018)
Лісойван О. В. - Застосування теоретичних моделей реконструкції символів у роботі із жінками в стані дезадаптації (2018)
Майструк В. М. - Методологічні засади дослідження самоприйняття сучасної жінки (2018)
Махукова В. М. - Теоретична модель дослідження системної рефлексії як чинника самоставлення особистості (2018)
Мельничук І. Я. - Надія як рушійна сила розв`язання проблеми клієнта у процесі психологічної допомоги (2018)
Мельничук С. К. - Розвиток кар`єри управлінця засобами формування асертивності у процесі професійного становлення у ВНЗ (2018)
Назимко О. В. - Когнітивні особливості формування розумових дій студентів при сприйнятті та породженні іншомовного висловлювання (2018)
Омельченко М. С. - Психологічні аспекти становлення професійної свідомості корекційного педагога (2018)
Півень М. А. - Формування структурних компонентів емоційної зрілості особистості (2018)
Плошинська А. А. - Психологічні аспекти використання ходьби як ресурсу поліпшення соматичного та психічного здоров`я (2018)
Сапєльнікова Т. С. - Дослідження негативних психічних станів студентів під час учбової діяльності як фактора порушення стресостійкості, Білоцерківська Ю. О. (2018)
Сидоренко Ж. В. - Проблемні аспекти самоставлення особистості в юнацькому віці, Недбалюк О. О. (2018)
Сіпко Л. О. - Соціально-психологічні чинники виникнення професійного стресу у працівників державної служби з надзвичайних ситуацій, Півторацька І. Ю. (2018)
Спринська З. В. - Психологічні властивості осіб із різною мірою готовності до жебракування (2018)
Стець В. І. - Особливості психолого-педагогічної роботи із сім`ями, що виховують дітей із інвалідністю, Баб`як К. Б. (2018)
Сторож В. В. - Аналіз психологічних аспектів залежності від соціальної мережі instagram, Шкарнега О. С. (2018)
Терлецька Ю. М. - Психічна депривація людини як деструктивний процес функціонування її психіки (2018)
Титаренко О. І. - Психологічні особливості роботи з образом я засобами арт-терапії (2018)
Тичина І. М. - Особливості сімейних цінностей гетеросексуальних людей і людей із ЛГБТ-спільноти, Марчук А. П. (2018)
Turkmen Abdullah. - The psychological effects of social networking sites in middle school students (2018)
Халилова Айбениз Имран кызы. - Проблема психического бессознательного в творчестве Г. Джавида (2018)
Харченко С. В. - Функції соціального інтелекту особистості (2018)
Шиліна А. А. - Взаємозв`язки суб`єктивного відчуження та психологічного благополуччя осіб різного віку, Хрепливець М. А. (2018)
Шрагіна Л. І. - Проблеми соціально-психологічних наук у контексті теорії розвитку штучних систем (2018)
Штепа О. С. - Психологічна ресурсність як індикатор "особистісного вкладу" (2018)
Бейліс Н. В. - Особливості використання технічних засобів навчання на уроках німецької мови в другій половині ХХ століття в Україні (2018)
Горак В. В. - Теоретичні аспекти реформування освітньої галузі України в умовах глобалізації (2018)
Жиров О. А. - Розвиток народознавчих ідей у мистецько-педагогічній спадщині К. Василенка (2018)
Мелешко І. В. - Визнання результатів неформальної освіти дорослих у Фінляндії: особливості і механізми (2018)
Петренко Л. М. - Творчість Григорія Ващенка періоду еміграції – проблематика і головні ознаки (2018)
Рашина І. О. - Організаційні засади підготовки вчителів початкових класів на Поділлі (1903–1917 рр.) (2018)
Сорочинська О. А. - Особливості залучення студентів-біологів до природоохоронної роботи під час біологічних навчально-польових практик (ретроспективний аналіз – друга половина ХХ ст.) (2018)
Андрієць О. М. - Розвиток мисленнєвої діяльності у процесі засвоєння дискурсного мовлення на уроках української мови у старших класах (2018)
Ковальова К. І. - Рефлексія як структурна одиниця уроку, Богадьорова Л. М. (2018)
Потамошнєва О. М. - Використання системи вправ комунікативного характеру в роботі з розумово відсталими школярами на етапі удосконалення процесу породження мовлення (2018)
Мобиль Асланлы Гунтюрк - Проблемы здорового образа жизни в работах Гасан бек Зардаби (2018)
Вороніна Г. Р. - Розвиток професійної перспективи старшокласників у шкільній і позаурочній діяльності: міські технологічні школи Англії (2018)
Зубцова Ю. Є. - Вплив вчителя початкових класів на формування толерантних стосунків в умовах інклюзивного навчання (2018)
Лісневська Н. В. - Педагогічні умови створення здоров’язбережувального середовища в закладах дошкільної освіти (2018)
Рудківська Н. Л. - Технологія формування синтаксичної будови мовлення в дітей старшого дошкільного віку в процесі гри (2018)
Сорочинська О. А. - Режим дня як основа формування здоров’я та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку в курсі "Вікова фізіологія та валеологія", Павлюченко О. В., Халімончук Н. О. (2018)
Волкова В. А. - Роль позашкільних навчальних закладів у формуванні моральної відповідальності учнівської молоді, Худякова А. А. (2018)
Бабаліч В. А. - Плавання у фізичному вихованні студентів, Голуб О. В. (2018)
Бордюг Н. С. - Структурно-функціональна модель формування професійних компетентностей із моніторингу довкілля у фахівців екологічного спрямування (2018)
Брославська Г. М. - Використання міжпредметних зв’язків під час вивчення фізики (2018)
Галущак І. Є. - Технологічний підхід як чинник модернізації професійної підготовки майбутніх економістів (2018)
Денисенко Н. Г. - Взаємозв’язок особистісного і діяльнісного підходів як гарантія формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури, Марчук С. С. (2018)
Дідур Н. А. - Методика формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Довгопола Л. І. - Формування готовності в майбутніх учителів біології до застосування інтерактивних технологій (2018)
Єрко Г. І. - Формування навичок медіаграмотності вчителів початкових класів при викладанні предмета "Я у світі": практичний аспект (2018)
Казанжи О. В. - Формування здатності до міжкультурного спілкування майбутніх учителів початкових класів під час вивчення міфів та казок (2018)
Kalichak Yu. L. - The peculiarities of professional training of preschool education experts in the USA (2018)
Ковтун О. М. - Особливість формування світоглядної культури медичних працівників (медичних сестер) як вагомий чинник становлення культури особистості (2018)
Лавриш Ю. Е. - Організаційні моделі корпоративних університетів у Сполучених Штатах Америки, Литовченко І. М. (2018)
Лисак Л. К. - Методика забезпечення курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)" електронними освітніми ресурсами (2018)
Maikovska V. I. - World theory and practice of formation the entrepreneurial competence of young people (2018)
Perminova V. A. - Context based learning and self-education as key elements of vocational training of students (2018)
Повстин О. В. - Специфічні принципи підготовки фахівців у галузі безпеки людини до управлінської діяльності (2018)
Ребуха Л. З. - Концептуальні основи фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах інтеграції інноваційних технологій (2018)
Симоненко С. В. - Порівняльний аналіз дескрипторів комунікативної компетентності в області вищої освіти національних рамок кваліфікацій європейських країн та України (2018)
Струк А. В. - Формування лексико-народознавчої компетентності в професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів (2018)
Тішкова О. Ф. - Професійний розвиток викладачів англійської мови в університетах Китаю (на прикладі Ханчжоуського педагогічного університету) (2018)
Толочко С. В. - Компетентність педагогів: порівняльна характеристика сучасного світового й вітчизняного досвіду (2018)
Шумило М. Ю. - Сучасні тенденції в навчанні англійської мови за професійним спрямуванням у медичних закладах вищої освіти (2018)
Албул І. В. - Життєві кризи: сутність, причини виникнення, соціальна допомога (2018)
Букач М. М. - Реабілітаційні властивості ритму (2018)
Завалко А. М. - Нормативно-правовий аспект інклюзивної освіти в Україні (2018)
Кальченко Л. В. - Превенція соціального сирітства у територіальній громаді міста: соціально-філософське осмислення сутності поняття (2018)
Педорич А. В. - Проблеми девіантної поведінки неповнолітніх та молоді в Україні (2018)
Дрожик Л. В. - Використання технології розвитку критичного мислення в системі підвищення кваліфікації викладачів (2018)
Кунінець О. О. - Особливості розвитку рухових здібностей у глухих дітей молодшого шкільного віку (2018)
Аксой М. - Структура концепта ТУРЦИЯ в русском языковом сознании (на основании лингвистического опроса) (2017)
Беценко Т. П. - Поетичний мовосвіт Василя Голобородька: прикмети ідіостилю (2017)
Гарачковська О. О. - Особистість: на пошану 60-річчя Володимира Кузьменка (2017)
Голі-Оглу Т. В. - Мотиваційна база фразем в українській і російській мовах: зіставний вимір (2017)
Гонюк О. В. - Суб’єктні форми вираження авторської свідомості у книзі вибраного Івана Малковича "Подорожник (з новими віршами)", Сидоренко О. Ю. (2017)
Горболіс Л. М. - Михайло Могилянський: літературно-критичний вектор осмислення творчості Михайла Коцюбинського (2017)
Грищенко І. В. - Формування вторинної мовної особистості у процесі вивчення української мови як іноземної (2017)
Жижома О. О. - Феномен авторської неології у поетичному мистецтві початку ХХI сторіччя (на матеріалі жіночої поезії зі збірки "Метаморфози. Десять українських поетів останніх десяти років"), Іванін М. І. (2017)
Закутня А. Ю. - Назви продуктів харчування у текстах української реклами кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2017)
Зімонова О. В. - Чи потрібно вивчати українську мову (за професійним спрямуванням) у вищому навчальному закладі (2017)
Калашник О. В. - Семантичне наповнення заперечних займенників в інтимній поезії (2017)
Лабетова В. М. - Функціональний діапазон займенників ХТОСЬ, ЩОСЬ у вираженні категорії означеності/неозначеності в текстах суспільно-політичного дискурсу (2017)
Ли Ли - Образные выражения: исследование повествовательного смысла фигуральных выражений в рассказах В. С. Токаревой (2017)
Лонська І. О. - Специфіка вираження концепту любов у поезії Миколи Вороного та Дмитра Загула (2017)
Луковенко Т. О. - Тематичний розряд термінів фармакології та фармації в галузі гомеопатії (2017)
Манжос С. В. - Міфологема море в українській народній казці (2017)
Матусевич Л. М. - Комунікативна мета як інваріантна ознака мовленнєвого жанру дозволу (2017)
Мельнікова Т. В. - Пародія у листуванні І. С. Тургенєва (період від початку 1840-х до початку 1850-х років) (2017)
Новиков А. О. - "Мене тут, по сцені, вважають апостолом": Марко Кропивницький і західноукраїнський театр (2017)
Олексенко В. П. - Метафоричні конструкти Василя Стуса (2017)
Острецова И. В. - Описательные предикаты как языковой механизм устранения монотонности изложения, Поддубная Л. Н. (2017)
Педченко Е. В. - Философия любви в прозе Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского (2017)
Петрів Х. В. - Прагматичний потенціал вставних конструкцій в ідіостилі мовної особистості Оксани Пахльовської (2017)
Романчук С. М. - Концепт "влада" в лінгвістичній і управлінській картинах світу, Мичак Н. Г. (2017)
Семерин Х. Д. - "Гоголівське" питання в "італійському" тексті Юрія Косача як маркер міжкультурних взаємин (на матеріалі фрагментів незавершеного роману "Сенйор Ніколо"), Кочерга С. О. (2017)
Сіроштан Т. В. - Назви дій в українській мові ХІ–ХІІІ ст. (2017)
Сорока О. Б. - Українізми в болгарській мові новітнього періоду (90-і роки ХХ – перші десятиліття ХХІ століття ) (2017)
Stadniy A. S. - Organisation of self-guided learning activity of students with technical qualifications in process of studying professional Ukrainian language (2017)
Тітова О. Б. - Період як лінгвальний засіб творення комічного (на матеріалі художньої прози Остапа Вишні, Володимира Винниченка та Євгена Гуцала) (2017)
Цуркан І. М. - Вогняна та солярна символіка у творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2017)
Чистяк Д. О. - Мова українського символізму в лінгвоконцептології: сучасний стан і перспективи досліджень (2017)
Шевченко Л. Л. - Моделювання змісту концептосфери нового завіту (2017)
Шелепкова І. М. - Динамічні процеси мовної моди студентського соціуму (2017)
Абушова А. Ю. - Общественно-политические события в Иране и их отражение в художественной литературе Южного Азербайджана во второй половине XIX века (2017)
Безруков А. В. - Маніфестація метафізичного світобачення в "Екстазі" Дж. Донна (2017)
Гасымова Е. Н. - Фольклорные мотивы в художественной прозе (2017)
Гусейнова А. - Воплощение идеи разделенной родины в творчестве Мирзы Ибрагимова (2017)
Касумбейли Ф. С. - Запреты ислама в творчестве Мирзы Алекпер Сабира (2017)
Керимов Р. Ш. - Наследие Касум-Бека Закира: публикации и текстологический анализ (2017)
Кобзарь Е. И. - Роль героического мифа в становлении нации (на примере "Песни о Нибелунгах" и "Китаби Деде Коркут") (2017)
Ковальова Я. В. - Наративна поліфонія автобіографічної трилогії Еліаса Канетті (2017)
Кузьменко Ю. С. - Феміністичний дискурс у прозі Арішіма Такео і Танідзакі Джюн’ічіро (2017)
Лефтерова О. М. - Фрейм як інструмент аналізу античної історичної монографії (на матеріалі тексту Саллюстія) (2017)
Мирзоева А. Р. - Идеал свободы и независимости в лирике Бахтияра Вагабзаде (2017)
Плотнікова-Лісайчук А. А. - "Жіночий світ" у романах Софі Кінселли (2017)
Салимова Г. С. - Тасаввуф и востоковеды Великобритании Р. А. Николсон и А. Дж. Арберри (2017)
Ширинов Ф. И. - Проблема репрессий в творчестве Сулеймана Велиева (2017)
Kolyada-Berezovska T. F. - A concept model of national spirit through the lens of the Ukrainian literary tradition, Zinchenko O. S., Turetsky V. O. (2017)
Михилев А. Д. - Постмодернистское пирожное из преисподней, или о подлинном и ложном путях обновления литературы и искусства XX-XXI веков (2017)
Погребняк І. В. - Семіотичні ідеї як наукова проблема: історична реконструкція (2017)
Саттарова А. А. - Комизм как художественно-эстетическая категория (2017)
Шостак О. О. - Оповідання Івана Франка "Довбанюк" як "еміграційний" текст (2017)
Гнатів З. Я. - Соціокультурні детермінанти розвитку сучасної вищої освіти (2018)
Золотовська В. С. - Зміст поняття "іноземна мова дисципліни" (2018)
Новаковець В. П. - Стратегічне управління закладом освіти: теоретичні засади (2018)
Опалюк Т. Л. - Реалізація стратегій навчання ХХІ століття в освітньому процесі педагогічних університетів (2018)
Радул В. В. - Суб’єкт та особистість у ретроспективі розвитку (середина ХХ – початок ХХІ століття), Радул О. С. (2018)
Таранцева О. О. - В. М. Верховинець – один із основоположників розвитку української національної культури засобами народної хореографії на межі ХIX–XX cтоліття (2018)
Філіппова Л. В. - Розвиток фармацевтичної освіти в Україні (2018)
Шевчук М. М. - Етапи розвитку Полтавського вчительського інституту (1914–1941 рр.) (2018)
Балабан Я. Р. - Концептуальні підходи до проектування змісту фізичної освіти в основній школі, Іваній В. С., Мороз І. О., Цапенко М. В. (2018)
Тарнавська Н. П. - Кооперативне навчання дітей старшого дошкільного віку і молодших школярів елементарній математиці із застосуванням методу моделювання в умовах інклюзивної освіти, Рудницька Н. Ю. (2018)
Ткaчук C. М. - Рoзвитoк твoрчoгo миcлeння учнiв пoчaткoвих клaciв нa урoкaх музичнoгo миcтeцтвa, Шaхрaй O. М. (2018)
Базилевська О. О. - Соціокультурна компетентність як складова громадянського та естетичного виховання учнів (2018)
Головко М. Б. - Організація освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі в контексті ідей педагогічної філософії, Головко Б. С. (2018)
Канарова О. В. - Взаємодія педагогів дошкільного навчального закладу з родинами як умова формування ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку (2018)
Мільчевська Г. С. - Використання інтерактивних методів у духовно-моральному вихованні учнівської молоді, Єрьоміна Л. Є. (2018)
Пантюхов Б. О. - Патріотичне виховання курсантів вищих військових навчальних закладів як педагогічна проблема (2018)
Бабенко В. Г. - Увага й уважність як основні психолого-педагогічні складові досягнення успіху на заняттях із фізичної підготовки, Пампура І. І. (2018)
Брянцева Г. В. - Формування в бакалаврів навичок візуалізації презентацій, Брянцев О. А. (2018)
Воловник В. Є. - Модель упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес вищих військових закладів освіти, Маслій О. М. (2018)
Гоголь І. О. - Критерії та показники сформованості культури професійного спілкування майбутніх фахівців із маркетингу (2018)
Горожанкіна О. Ю. - Педагогічні умови формування інтерпретаційної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано (2018)
Дука О. А. - Модель розвитку професійної компетентності персоналу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України (2018)
Захарасевич Н. В. - Готовність майбутнього вихователя до рольової діяльності дітей дошкільного віку в руслі компетентнісного підходу (2018)
Карабін О. Й. - Теоретичні положення основних чинників формування професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2018)
Кардаш І. М. - Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку виразності мовлення у театрально-ігровій діяльності (2018)
Кашина Г. С. - Відкриті освітні електронні ресурси як інформаційний базис забезпечення післядипломної педагогічної освіти (2018)
Канюк О. Л. - Наукові підходи до розуміння сутності поняття "культура іншомовного професійного спілкування" майбутніх інженерів, Кіш Н. В. (2018)
Конюхов С. Л. - Аналіз закордонних досліджень із проблем навчання майбутніх інженерів-програмістів об’єктно-орієнтованому програмуванню (2018)
Коренева І. М. - Концепція підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку (2018)
Корінна Г. О. - Готовність майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку (2018)
Корсікова К. Г. - Рефлексія майбутніх педагогів як компонент успішного проходження педагогічної практики (2018)
Маятіна Н. В. - Модель формування у коледжах готовності майбутніх техніків-технологів із технології харчування до професійної самореалізації (2018)
Онопрієнко І. М. - Внутрішній аудит системи менеджменту якості вищої освіти (2018)
Папушина В. А. - Методологічне підґрунтя формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури, Красильникова Г. В. (2018)
Малихін О. В. - Про потенціал формування методологічної компетентності в галузі підготовки кваліфікованих спеціалістів гуманітарних спеціальностей, Рубінська Б. І. (2018)
Сантюрова М. В. - Технологія проведення вебінару в навчальному процесі за допомогою використання сучасних медійних ресурсів (2018)
Семенкова А. Н. - Роль кадрового менеджмента в формировании конкурентоспособной личности будущего специалиста, Колодийчук Ю. В., Северинюк Т. А. (2018)
Тoмaшiвcькa М. М. - Cучacнi вимoги дo прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля музики (2018)
Тушева В. В. - Обґрунтування технологічного феномену в контексті науково-дослідницької культури майбутнього педагога на основі діяльнісної концепції (2018)
Біличенко Г. В. - Умови соціально-педагогічного супроводу розвитку комунікативної культури молодших школярів у загальноосвітніх школах-інтернатах (2018)
Залібовська-Ільніцька З. В. - Cоціальний захист людей із проблемами зору (2018)
Кучер Г. М. - Інновації соціальної роботи в громаді із сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах (2018)
Матрос О. О. - Основні засади соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні (2018)
Печериця Н. М. - Ейджизм студентської молоді та соціально-педагогічні напрями його подолання (2018)
Макарова Т. М. - Розвиток мовно-комунікативних навичок студентів у процесі дистанційної роботи з курсу "Українська мова професійного спрямування" (2018)
Міхєєва О. І. - Теоретичні засади проблеми використання інтерактивної гри в системі педагогічного супроводу соціального пізнання дітей старшого дошкільного віку, Шутько О. О. (2018)
Бакуменко О. О. - Граматикалізація в дієсловах німецької мови з відокремлюваним префіксом ab- у ХVI ст. (2018)
Билан Н. И. - Соотношение формальных и семантических синтаксических структур пословиц английского языка (2018)
Borisenko N. I. - The genre differentiation dependence of the official document discourse texts on extra linguistic factors, Ershova Y. A., Mykhailiuk S. L. (2018)
Бортник С. Б. - Різноманітність завдань та альтернативні види контролю та оцінювання у формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів спеціальності "туризмознавство" (2018)
Бруско Г. А. - Методологія дослідження інноваційних новотворів у франкомовній інтернет-комунікації (2018)
Варешкина Н. В. - К вопросу о функциональной единице лексико-фразеологического минимума, Смирнова Н. Н. (2018)
Ганжело С. М. - Фразеологічна експансія як засіб інтенсифікації значення фразеологічних одиниць у німецькій мові (2018)
Гасанли-Гарибова Ш. - История формирования научного стиля на тюркских языках (2018)
Герасимів Л. Я. - Тактика звинувачення як конфліктна тактика в комунікативній ситуації звинувачення/виправдання (2018)
Годжаева М. А. - Синтаксическая омонимия словосочетаний в английском языке (2018)
Дьяченко Г. Ф. - Глаголы общенаучного слоя лексики в научно-техническом дискурсе (на материале английского подъязыка "Акустика и ультразвуковая техника"), Неврева М. Н., Топчая Н. И. (2018)
Иманкулиева М. Т. - Школа Афада Курбанова в развитии азербайджанской ономалогии (2018)
Капинус Е. Л. - Функционирование фразовых глаголов в англоязычном правовом дискурсе, Байло И. Я. (2018)
Кечеджі О. В. - Асиміляція іншомовних лексем в сучасній англійській мові (граматичний аспект) (2018)
Косович О. В. - Принципи мовної централiзацiї (на прикладi французької мови) (2018)
Лисова K. А. - Образ лімінального як мультимодальний конструкт (2018)
Марченко В. В. - Лінгвопрагматична специфіка англомовних політичних дебатів, Чичиркоза А. Ю. (2018)
Мельник М. М. - Портретна характеристика головного героя роману Томаса Манна "Будденброки" (2018)
Мерзлюк Д. О. - Функціонально-семантичні особливості стативних предикатів сучасної китайської мови (2018)
Mykhaylenko V. V. - Economic discourse: correlation of cohesion and coherence (2018)
Николайчук А. В. - Психолінгвістичні та комунікативно-прагматичні особливості англомовного сугестивного дискурсу, Бялик В. Д. (2018)
Petrova T. V. - The gendered portrayal of female political leadership in the British and American online mass media discourse (2018)
Пікалова А. О. - Конститутивні ознаки мовної особистості дитячого поета (2018)
Пріміна Н. М. - Мовні та соціокультурні особливості англомовного морського дискурсу (2018)
Приходько І. В. - Номінативне поле концепту канада в англійськомовних віршованих текстах XVIII–XXI ст. (2018)
Романова Н. В. - Маніфестація жестів у німецькій мові першої половини ХХ століття (на матеріалі роману Б. Келлермана "Das Blaue Band") (2018)
Сафиева Н. К. - Развитие терминологии, связанной с чрезвычайными ситуациями, в современном азербайджанском языке (2018)
Столярова А. А. - Мова законодавства Кіпру і Греції: спільне та відмінне (2018)
Торговець Ю. І. - Лінгвопоетичний аналіз вірша Кім Аддонісіо "Істини" (2018)
Hagverdiyeva A. A. - The conjunctive relationship between the units of sentence in modern Azerbaijani (2018)
Шайнер І. І. - Новітня британська література на військову тематику (прагмастилістичний аспект) (2018)
Швець Т. А. - Репрезентація індивідуально-авторської картини світу в художньому творі колоронімами (на матеріалі роману Стендаля "Люсьєн Левен") (2018)
Шенько М. М. - Конструкції з епістемічним модальним компонентом "припущення" на рівні речення (2018)
Шотова-Ніколенко Г. В. - Поезія Дж.Г. Байрона: ономастичні спостереження (2018)
Яблонська-Юсик І. В. - Іншомовна лексика у становленні лексичної синоніміки французької мови (на матеріалі сучасних медіа) (2018)
Баклан І. М. - Відтворення безеквівалентної лексики під час перекладу німецькомовної юридичної літератури (2018)
Балабін В. В. - Вимоги до військового перекладача (2018)
Бондарчук Л. Й. - Лексико-стилістичні особливості англо-українського перекладу науково-популярних текстів з бізнесу (2018)
Вознюк А. М. - Критерії застосування перекладацьких стратегій у ході перекладу дитячої художньої літератури (2018)
Голоцукова Ю. А. - Роль категории вида глаголов при переводе терминов, обозначающих понятия процессов, с русского на украинский язык (2018)
Дуброва С. В. - Особливості художнього перекладу компаративних фразеологічних одиниць (2018)
Єлісєєва С. В. - Особливості субтитрування як напряму перекладацької діяльності (2018)
Коваленко И. Н. - Особенности функционирования и перевода цветообозначений в художественном поэтическом тексте как отражение его эмотивного потенциала (на материале произведений Р. Фроста) (2018)
Лалаян Н. С. - Переклад творів а. шніцлера українською мовою (на матеріалі повісті "Traumnovelle") (2018)
Лесінська О. М. - Особливості перекладу заголовків фільмів американського кінематографу українською мовою (на прикладі матеріалів за 2000–2015 роки), Радішевська Д. Д. (2018)
Мілова О. Є. - Скорочення як характерна риса військового тексту і шляхи їх перекладу, Дроговоз А. А. (2018)
Рижкова В. В. - Можливості комп'ютерної лексикографії в укладанні термінологічних друкованих та електронних словників вузької спеціалізації (галузь авіаційного двигунобудування), Кравчук В. В., Крутін О. З. (2018)
Sydor A. R. - Creation of English media neologisms and methods of their translation into Ukrainian, Nanivskyy R. S. (2018)
Шахновська І. І. - Відтворення емоцій персонажів дитячої художньої літератури: перекладацький аспект, Вознюк А. М. (2018)
Shchypachova D. S. - Peculiarities of scientific and technical translation (2018)
Машкина Е. Н. - Элементы магического в мышлении современного человека на материале виртуальных текстов в жанре афоризма, Самофалова Е. В. (2018)
Саліонович Л. М. - Особливості рекламних кампаній арт-кафе в м. Харкові, Панаріна А. О. (2018)
Сербина Т. Г. - Непрямая коммуникация в газете (на материале аналитических статей Ю. Мостовой), Чеберяк А. М. (2018)
Суворова С. А. - Типы заглавий научных статей с точки зрения коммуникации (2018)
Бовкіт Х. І. - Система вправ для активізації іншомовної лексики студентами спеціальності "Фт, Е", Бовкіт Х. І. (2018)
Король А. А. - Прагматичні та лінгвокультурні особливості висловлення-звинувачення у німецькомовній картині світу (2018)
Пономаренко Н. В. - Важливість формування практичних навичок міжкультурного спілкування в студентів технічних спеціальностей, Неустроєва Г. О. (2018)
Алексєєва Н. М. - Таксономічний аспект дослідження гіппонімів (2017)
Алиева У. Х. - Номинативная структура предложения в азербайджанском языке с точки зрения контенсивной типологии (2017)
Бабій О. Р. - Прагматика контекстуальної вербалізації концепту "ввічливість", Лопатюк О. В. (2017)
Баланюк С. С. - Специфіка концептуалізації логіко-лінгвістичної категорії особливий в англійскій мові (2017)
Вакулінська Л. М. - Особливості вираження категорії часу у німецькомовних біблійних текстах (2017)
Vyslobodska I. M. - Types of meanings of particle "up” in English phrasal verb "take up” (2017)
Гонта І. А. - Лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники реалізації естетичної функції англійських композит-колоративів (на матеріалі твору О. Уайльда "Портрет Доріана Грея"), Пастушенко Т. В. (2017)
Горченко О. А. - Дискурс-аналіз як засіб дослідження ідіостилю (2017)
Гулиев Р. Б. - Современные литературные языки и диалекты, возникшие после разделения огузджа (2017)
Huseynova-Gahramanli A. A. - Fonetic adaptation of international terms in the Azerbaijani language (2017)
Давидович С. С. - Стратегія інформування у жанрі "проспект університету" (на матеріалі проспектів ВНЗ Великої Британії) (2017)
Danylchenko I. V. - Representation of event perspective in news discourse, Velenchuk Yu. I. (2017)
Zadorozhnyy V. V. - Developing students’ rhetorical skills in the framework of professional discourse, Hasko O. L. (2017)
Zaslonkina A. V. - Performance of perception: the semiotics of the sensible and beyond (2017)
Застровська С. О. - Проблематика дослідження автопрецеденту, Найдюк О. В. (2017)
Карпiнська Л. Л. - Роль мовно-виражальних засобів у казках О. Уайльда й особливості його художнього стилю (2017)
Косович О. В. - Омонiми у корпусi новотворiв-абревiацiй (2017)
Котвицька В. А. - Репрезентанти лексичної когезії у прозовому тексті (на матеріалі романів сучасних німецьких письменників) (2017)
Крайняк О. М. - Конотативно марковані еліптичні іменники на позначення людини в сучасній німецькій мові (2017)
Кузик Н. Ю. - Кольорні лексеми як невід’ємний елемент категорії "речевості" у новому романі (на прикладі новели Алена Роб-Гріє "Dans les couloirs du métropolitaine” ("У кулуарах метрополітену")) (2017)
Кучеренко А. О. - Лексичні засоби емоційної експресивності в арабських міських легендах про кохання (2017)
Лесневська К. В. - Семантичні та структурні типи заголовків (на матеріалі оповідань Джерома Селінджера) (2017)
Мігорян О. В. - Дериваційні особливості формування префіксально-ономасіологічної категорії фазовості відіменниковими похідними, Негрич Н. Д. (2017)
Мизин Т. О. - Семантичні та структурні особливості фразеологічних антонімів англійської мови (2017)
Мирковіч І. Л. - Англомовний казковий дискурс у контексті лінгвокультури (2017)
Mykhaylenko V. V. - Correlation of interjection and exclamation: anthropocentric aspect (2017)
Михайлюк Н. П. - Транспозитивный потенциал английских возвратных местоимений (2017)
Оксанич М. П. - Маркери кореляції у середньонімецькому складнопідрядному реченні (2017)
Піскозуб З. Ф. - Абстрактний іменник у ієрархічних лексичних опозиціях гіперо-гіпонімічного типу (2017)
Пєшкова О. Г. - Науковий дискурс як об’єкт реалізації прийомів мовної гри (2017)
Погоріла А. І. - Словотвірні механізми творення неологізмів англійської мови (2017)
Попова Н. М. - Кореляція семантичних змін і теорії прототипів у мовній і концептуальній картині світу Іспанії (2017)
Сєчіна С. І. - Cемантична структура полісемантичних іменників – репрезентантів концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ в іспанській мові (2017)
Ставцева B. Ф. - Інституційні характеристики медіа-дискурсу США (2017)
Talavira N. M. - Linguistic representation of norms of apocalyptic and normal societies in internet news discourse: the vantage theoretic approach, Pavlenko M. H. (2017)
Фоменко О. С. - Назва країни як маркер національної ідентичності: Бірма чи М’янма (2017)
Чепурна З. В. - Власна назва як складник німецького ономастичного лексикону (2017)
Четова Н. Й. - Лінгвокогнітивна реалізація художнього концепту УЯВНИЙ ПРОСТІР в англомовних художніх творах жанру фентезі (на матеріалі творів Дж.Р.Р. Толкіна, К.С. Льюїса, У.К. Ле Ґуїн та Дж.К. Ролінґ) (2017)
Мамедова Ш. Г. - Глагол как фразеологическая единица в Нахичеванских диалектах и говорах (2017)
Шукюрзаде Ш. Д. - Азербайджанские слова общетюркского происхождения в языке Насими (2017)
Ярема О. Б. - Кросдисциплінарність явища алюзії (2017)
Ажогіна Н. В. - Лінгвістичнi дослідження коментаря як об’єктa наукових матеріалів (2017)
Вусик Г. Л. - Гендерна стереотипізація субтексту адресанта в оголошеннях про знайомство (2017)
Кондрашова А. В. - Ефективні методи презентації лексичного матеріалу у викладанні ESP (2017)
Лазаренко Л. М. - Застосування інтерактивних методів навчання при формуванні іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей, Барабаш І. В. (2017)
Лютянська Н. І. - Мовні засоби вербалізації етноцентричної інформації в англомовному мас-медійному дискурсі (2017)
Межуєва І. Ю. - Використання сучасних напрямів у методиці викладання іноземної мови в немовному ВНЗ, Єльцова С. С. (2017)
Нижникова Л. В. - Функциональная обусловленность в отборе языковых средств эпистолярного текста (2017)
Осадча О. В. - Створення мовного міжкультурного середовища у процесі іншомовної фахової підготовки студентів (2017)
Романюха М. В. - Вербальний простір комунікації в субкультурі аргентинського танго (2017)
Grynyuk S. P. - The basics of education for sustainable development (2018)
Гук Л. І. - Процес реформування навчальних програм загальноосвітніх шкіл на території Верхньої Канади у 1840–70-х рр. (2018)
Дутко О. М. - Релігійно-просвітницькі погляди М. Костомарова та їх походження (2018)
Копил Г. О. - Концептуальні аспекти педагогіки економічних дисциплін у німецькомовних країнах (2018)
Кушнірук С. А. - Поняттєво-термінологічна група "Організаційні форми навчання" в генезі її становлення та розвитку (XVII ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Онипченко О. І. - Медико-психологічний аспект статеворольової соціалізації дітей та підлітків (60–90-ті роки ХХ століття) (2018)
Путіловська Н. Б. - Культурологічні тенденції розвитку Києво-Могилянської академії в ХVІІ столітті, Степашко А. А. (2018)
Сєводнєва К. О. - Розвиток освіти в Мелітопольському повіті Таврійської губернії ХVIII – початку ХІХ століть (2018)
Тичина І. В. - Методологічні підходи та принципи до вивчення проблеми підготовки військових фахівців в Україні у 1920–1940 рр. (2018)
Бурлака О. В. - Проблема підвищення якості знань в учнів із порушеннями слуху на основі формування географічних понять (2018)
Волошина О. С. - Контрольно-оцінювальна діяльність учителя початкових класів на уроках англійської мови (2018)
Журба О. В. - Формування медіаграмотності десятикласників на уроках інтегрованого курсу "Громадянська освіта" (2018)
Мурадов Джавид Видади оглу - Роль комплексных чисел в развитии умственного развития учеников (2018)
Ноздрова О. П. - Організація і проведення констатувального етапу експериментальної роботи зі стимулювання пізнавальної активності учнів 6–7 років засобами дидактичної гри (2018)
Руденко І. В. - Комплексне завдання з методики навчання пейзажу в шкільній та позашкільній освіті (2018)
Фенцик О. М. - Формування читацької компетентності здобувачів початкової освіти: аналіз художнього тексту (2018)
Биковська Л. Б. - Роль здоров’язберігаючого освітнього середовища у вихованні фізичної культури студентів (2018)
Гордій Н. М. - Гра як засіб розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку, Корякіна І. В., Дмитренко А. П. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського