Жук М. М. - Зміна показника активності регуляторних систем водія за різних умов руху, Постранський Т. М., Афонін М. О. (2013)
Маций О. Б. - Подход к решению замкнутой общей задачи коммивояжера, Подоляка О. А. (2013)
Козачок Л. Н. - Распределительный подход для загрузки товаров и его доставке с учетом временных окон в условиях неопределенности (2013)
Плєхова Г. А. - Моделювання геометричних профілів при проектуванні швидкісних доріг з урахуванням технологічних обмежень, Холєва О. Г. (2013)
Богатчук І. М. - До питання використання фрикційних матеріалів на азбестовій основі, Мельник В. М., Войцехівська Т. Й., Біланюк І. В. (2013)
Батыгин Ю. В. - Анализ электродинамических процессов в универсальном инструменте магнитно-импульсной рихтовки автомобильных кузовов, Гнатов А. В., Шиндерук С. А. (2013)
Сабокарь О. С - Альтернативное применение индукционного нагрева в автомобильной промышленности (2013)
Скрипкарь В. Г. - Стенд для определения пятна контакта шин с опорной поверхностью, Криволап В. В., Яценко А. Г., Крахин С. В. (2013)
Степанов А. А. - Определение магнитной проницаемости ферромагнетиков при силовом воздействии импульсных магнитных полей, Барбашова М. В. (2013)
Катунин А. А. - Дистанционный контроль параметров технических систем автомобилей в составе ИТС, Пешехонов М. В. (2013)
Бажинов А. В. - Восстановление свинцовых автомобильных аккумуляторов тренировочным циклированием разряд-заряд, Паникарский А. С., Данков В. В., Черных А. И., Дылев С.Д. (2013)
Лемко О. І. - Вплив відновлювального лікування з використанням галоаерозольтерапії на неспецифічну резистентність дітей з рекурентними респіраторними захворюваннями, Лукащук С. В., Попадинець М. І. (2018)
Kanarskyi O. A. - Evaluation day activity of patients with bronchial asthma in dependence on the clinical variant of the disease (2018)
Левченко А. Р. - Алергічні захворювання у хворих на синдром подразненого кишечника (2018)
Bogomolov A.Ye. - Usage of medical thermography to evaluate the results of skin prick testing of patients with allergic rhinitis (2018)
Перцева Т. О. - Алергічний бронхолегеневий аспергільоз: ХХІ сторіччя. Сучасний погляд на проблему, Гашинова К. Ю., Сокур Д. О. (2018)
Рекалова О. М. - Роль фунгальної сенсибілізації у патогенезі астми та алергічних захворювань, огляд літератури, Петренко Л. В. (2018)
Тарченко І. П. - Ф. Г. Яновський – лікар, науковець, особистість, Добрянський Д. В., Гуменюк Г. Л., Дудка П. Ф., Ільницький Р. І., Кузьменко Н. М. (2018)
Вимоги до авторів. Авторам публікацій у журналі "Астма та алергія": правила оформлення і підготовки статей (2018)
Коваль А. О. - Аналіз нестаціонарності вихідного сигналу вимірювального каналу тиску технічно складних об'єктів, Мінка С. В. (2018)
Войтків С. В. - Шляхи покращення економічних показників перспективних міських електробусів (2018)
Ходак С. С. - Шляхи підвищення ефективності керування електроприводом сучасного електромобіля, Сєрікова І. О. (2018)
Никонов О. Я. - Гелиомобили: современные технологии и перспективы развития, Костикова М. В., Скрипина И. В., Усмонов Э. Р. (2018)
Пронин С. В. - Использование мультиагентных систем в транспортной логистике (2018)
Matsiy М. E. - Monitoring of transport communications, Aleksiyev O. P. (2018)
Сєріков Г. С. - Сучасні системи теледиспетчеризації та gps моніторингу автомобільного транспорту та спецтехніки, Щербак М.П. (2018)
Павленко В. М. - Експертні системи контролю технічного стану транспортних засобів (2018)
Лапиніна О. Л. - Специфіка модифікацій фразеологічних одиниць у німецькому газетному тексті (2017)
Левчук П. Г. - Від рідної до другої. Українська мова українських дітей після трьох місяців навчання у польських школах (2017)
Лелека Т. О. - Лексичні особливості перекладу термінів-словосполучень галузі економіки українською мовою (2017)
Лисенко Н. О. - Застосування вебінарів при дистаційному вивченні української мови як іноземної (2017)
Литвин А. А. - Аналогія як механізм формування інноваційної лексики англійської мови сфери спорту та туризму (2017)
Литвин О. О. - Метафоризація світу природи в мові творів Ольги Кобилянської (2017)
Літінська О. Ю. - Ключові слова 「気」та「気をつかう」у японській мові (2017)
Маріна О. С. - Інтердискурсивність у конструюванні парадоксальності в сучасному англомовному поетичному дискурсі (2017)
Мартинишин Н. М. - Лексичний мінімум з української мови як іноземної для дітей 4–6 років. На прикладі уроків тематичної групи "їжа" ресурсу "Крок до України" (2017)
Медведєва О. І. - Методика викладання української мови (як другої та як іноземної) для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) як складова адаптаційного процесу ВПО в українськомовному середовищі (2017)
Мельник М. М. - Мовне вираження портретної характеристики головної героїні роману Томаса Манна "Будденброки", Бовкіт Х. І. (2017)
Мельник О. М. - Стилістичні особливості егоїстичних висловлень (2017)
Мудра С. В. - Підготовка конкурентоздатних фахівців у ВНЗ України: мовленнєва компетентність (2017)
Назаренко М. М. - Особливості використання аудіовізуального методу при вивченні іноземної мови у багатонаціональній аудиторії (2017)
Найдьонова А. В. - Формування іншомовних комунікативних навичок у студентів агро-економічних спеціальностей у ВНЗ України в процесі євроінтеграції (2017)
Наливайко М. Я. - Сімейно-родова антропонімія Львівщини (2017)
Науменко Н. В. - Загадкова "Смаглява леді" 130-го шекспірівського сонета (2017)
Нестеренко О. Є. - Форми та шляхи лінгвального вираження сексизму у промовах та висловленнях американських політиків-республіканців (2017)
Ніколаєва І. В. - Територіальна варіативність американського варіанту англійської мови в соціокультурному та прагмакогнітивному аспектах (2017)
Ніколаєнко О. В. - Сучасний підхід до викладання іноземних мов для спеціальних цілей в немовних вищих навчальних закладах, Ушата Т. О. (2017)
Олейник А. А. - Експлікація несправжнього розуміння та несправжнього нерозуміння в англомовному зображеному художньому дискурсі (2017)
Омельчук В. К. - Lawyer-client interview як технологія інтерактивного підходу в навчанні юридичної англійської мови (2017)
П’янковська І. В. - Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей з вдосконалення навичок аудіювання, Тишко О. В. (2017)
Падура С. А. - Постановка проблемы исследования структуры и когнитивной семантики наименований творческих коллективов в современном антропонимиконе (2017)
Паньків У. П. - "Жіноче письмо" у романі Марії Матіос "Чотири пори життя" (2017)
Панькова Т. В. - Гіпотактична конструкція як непрямий мовленнєвий акт (2017)
Пилипюк Л. А. - Художній текст і художній світ Оноре Бальзака (2017)
Піндосова Т. С. - Функції історичних алюзій у детективних романах Д. Брауна (2017)
Плотнікова Н. В. - Концепт Різдво у релігійній картині світу (2017)
Пожидаєва Н. П. - "Два языка в одной голове" или лингвистическая ситуация в Европе (2017)
Поздняков О. В. - Шляхи утворення німецьких молодіжних сленгізмів: системно-квантитативний аналіз (2017)
Пономаренко О. Г. - Ефективні форми і способи вивчення іноземної мови в немовному ВУЗi на технічному факультеті як запорука підготовки кваліфікованих спеціалістів (2017)
Пономарьова О. А. - Структурно-семантичні та функціонально-стилістичні різновиди фразеологічних одиниць з компонентом-назвою людини за родом занять (2017)
Попова О. В. - Впливова функція дискурсу ЗМІ Великобританії в процесі Brexit, Бондаренко А. С. (2017)
Попойлик Ю. Д. - Образно-смислові найменування Бога в поетичних текстах Тараса Шевченка (2017)
Решетняк О. О. - До питання аналізу символьних значень біблійних онімів в українській лінгвокультурі (2017)
Рибенок В. В. - Комунікативний підхід як стратегія формування іншомовної мовленнєвої компетенції, Поливяна О. В. (2017)
Романченко А. П. - Критика як комунікативна стратегія в лінгвістичному дискурсі (2017)
Романюк І. А. - Дієслівні префікси pro- i prae- у пізній латині (2017)
Руденко С. М. - Функціональне поле української глютонічної метафори (2017)
Саприкін О. А. - Формування білінгвальної методичної компетенції викладача іноземних мов та методичні рекомендації щодо навчання студентів оволодінню іншомовною інтонацією (2017)
Семашко Т. Ф. - Особливості фразеологізмів із сенсорним компонентом у різноструктурних мовах (на матеріалі української та англійської мов), Тютюма Т. С. (2017)
Семененко Л. - Категорійна характеристика суспільно-політичної лексики (2017)
Середюк Л. А. - Methoden fur teilnehmeraktivierendes lehren und lernen der Deutschen sprache (2017)
Смольницька О. О. - Фемінінний образ-символ Ірландії у вибраній англомовній ірландській поезії: проблема українського перекладу (2017)
Соколова А. Є. - Когнітивний механізм утворення метонімії (2017)
Соколовська С. Ф. - Когнітивно-дискурсивні характеристики драматургічного тексту (2017)
Стахмич Ю. С. - Оцінка якості сервісу Яндекс. Перекладач в англо-українському напрямку перекладу (2017)
Стернічук В. Б. - Епітекст як інтертекстуальна гра "свій – чужий", Лобанова С. І. (2017)
Сторчак О. Г. - Концептуальні метонімія, метафора та оксиморон як процеси концептуалізації "важкий" і "легкий" (2017)
Суима И. И. - Респонсивные предложения как вербальная реакция на волеизъявление коммуниканта (2017)
Тагільцева Я. М. - Особливості складних слів у англомовному економічному дискурсі (2017)
Таран Л. О. - Лінгвальні особливості євроінтеграції України в публіцистичних текстах англомовних ЗМІ (2017)
Темник Г. Д. - Засоби словотвору у вивченні української мови як іноземної (2017)
Терещенко Т. В. - Теоретико-концептуальні підходи до трактування поняття колокація у зарубіжній лінгвістиці (2017)
Ткачівська М. Р. - Скатологізм у німецькій лінгвокультурі (2017)
Тютюнник В. Ю. - Актуальність "нетрадиційних уроків" з англійської мови як інноваційної форми навчання у немовних вищих навчальних закладах, Дегтярова Ю. В. (2017)
Філюк Л. М. - Формування мотивації студентів у вивченні іноземної мови (2017)
Фока М. В. - Символічність і знаковість флористичних поетичних образів "Ши цзіну" (2017)
Цілина М. М. - Пропріативи на позначення літературних пам’яток ХІІІ – першої половини ХVІ cт. (2017)
Чепіль О. Я. - Особливості прояву національної специфіки комунікативної поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні (2017)
Черниш О. А. - Лінгвостилістичні особливості медіажанру "слово редактора" (2017)
Шарова Т. М. - Повість К. Гордієнка "Діти землі": історична основа, конфлікти, структурно-образна система (2017)
Шаряк О. М. - Про синтаксичні витоки динамічного словотвору (2017)
Шашкина Н. И. - Теоретические предпосылки исследования терминологии строительного машиностроения в лингво-когнитивном аспекте, Дружинина Л. В., Соколова К. В. (2017)
Швидка Н. В. - Символьна парадигма архетипу темрява в біблійній картині світу (2017)
Шевченко Ю. В. - До питання інтенсифікації навчання англійської мови за професійним спрямуванням студентів юридичного факультету (2017)
Штохман Л. М. - До питання роботи в групах під час вивчення іноземної мови (2017)
Шумейко О. А. - Мовні засоби творення комічного: неологізми (2017)
Щербачук Н. П. - Особливості функціонування причинових синтаксем як ускладнювальних компонентів семантичної структури речень-реплік (2017)
Юр’єва О. Ю. - A task-based approach in teaching ESL reading (2017)
Юрченко О. В. - Особливості вивчення логіко-семантичних та національних форм мислення у їх відношенні до мови (2017)
Якименко О. В. - Тема жіночої самореалізації в малій прозі Наталі Романович-Ткаченко (2017)
Якібчук М. В. - Іван Франко як перекладач і перекладознавець: до проблеми міжкультурної комунікаціїї (2017)
Якобчук-Чирва Ю. O. - About the problem of definition of nonfiction literature (2017)
Ярова Я. С. - Лексико-семантичні параметри італійської моди: інтернет-дискурс (2017)
Ясногурська Л. М. - Концептосфера зрада у зіставно-типологічному та лінгвокультурологічному висвітленні (на матеріалі української та англійської мов) (2017)
Яценко И. Н. - Гибридное обучение как инновационный подход к изучению языков в высшей школе (2017)
Падалка Р. М. - Художній світ Анатолія Федя, Прядко А. (2017)
Ткачук П. П. - Українські полководці на чолі Сухопутних військ Збройних Сил Російської імперії в роки Першої світової війни, Лозинський А. Ф. (2017)
Заболотнюк В. І. - Українська Військово-Санітарна Місія для справ полонених у Німеччині (1918 – 1920) (2017)
Кривизюк Л. П. - Вишкіл офіцерів-танкістів Червоної Армії: 30 - 40-ві роки ХХ ст., Мокоївець В. І. (2017)
Сухих А. Ю. - Розвідувальна, контррозвідувальна й агентурна діяльність рівненських радянських партизанських з’єднань у боротьбі з ОУН(б) і УПА (1943 – 1944 рр.) (2017)
Турчак О. В. - Українська історіографія національного парамілітарного руху кінця ХІХ – початку ХХ ст.: проблематика та етапи досліджень (2017)
Дем’янюк О. Й. - Військово-політичні аспекти розвитку Волинської губернії в добу Української Народної Республіки (2017)
Задунайський В. В. - Зміни у системі вищого управління збройних сил Директорії УНР влітку-восени 1919 р. (2017)
Лисенко В. С. - Вплив революційних подій у Східній Галичині 1918 – 1921 років на обґрунтування міжвоєнної месіанської візії галицького українства (2017)
Трофимович В. В. - Важкий шлях до Варшавського договору 1920 року (2017)
Трофимович Л. В. - Воєнно-політичні передумови та наслідки Крутянського бою 1918 року (2017)
Тютенко Р. В. - Політичні настрої і конструювання образу влади УНР та ЗУНР у сприйнятті українських офіцерів (1918 - 1920 рр.) (2017)
Гриниха А. І. - Розвідувальна місія Ж. Ж Рако де Рої в Північному Причорномор’ї у 1803 році: спроба історичного розслідування (2017)
Науменко А. О. - Війська російського Південно-Західного фронту червневому наступі 1917 року (2017)
Franz M. - Role and importance of the Mediterranean theater of Warfare in the years 1939 - 1945 (2017)
Щеглов А. Ю. - Джерела з історії гарнізону міста Львова у міжвоєнний період (2017)
Томчук О. А. - Історичні аспекти виникнення волонтерського руху на допомогу Збройним Силам України у 2014 р. (2017)
Туранський М. О. - Тижневик "Военно-промышленный курьер" як джерело маніпулятивно-пропагандистської інформації у латентній фазі підготовки Росії до анексії Криму (2004 – 2013 рр.) (2017)
Юрова Т. М. - Волонтерська допомога в обмундируванні бійців ЗС України та удосконалення польового однострою і екіпірування в ході АТО (2017)
Верхотурова М. А. - Середньовічні гармати з колекції Львівського історичного музею (2017)
Харук А. І. - Виробництво в Україні двигунів для бойової авіації: ранній етап (2017)
Бураков Ю. В. - Давня історія України крізь призму археології (2017)
Десять років Науковому центру Сухопутних військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (2017)
Ювілей Навчально-наукового центру мовної підготовки (2017)
До уваги авторів! (2017)
Вихідні дані (2017)
Щербина В. Н. - Процесс социализации в условиях культурной многоукладности (2018)
Гераськіна О. С. - Типологія організаційних девіацій (2018)
Горбачов А. В. - Особливості соціології споживання в східній Європі ХХІ століття (на прикладі Польщі) (2018)
Канделина К. Н. - Феномен контаминации в имиджмейкинге (2018)
Полторак В. А. - Соціальний маркетинг як технологія регулювання кризових проблем у соціальній сфері суспільства (2018)
Сальніков С. З. - Громадянська активність як форма вираження соціальної суб'єктності студентської молоді: результати кількісного дослідження (2018)
Скокова Л. Г. - Соціологічні вимірювання культурної партиципації в міжнародних проектах (2018)
Сусська О. О. - Самосвідомість як інструмент культури та медіаграмотності (2018)
Байдак Т. М. - Здоровий спосіб життя як життєва цінність студентської молоді, Болотова В. О. (2018)
Глебова Н. І. - Професійно-соціальна компетентність майбутніх фахівців водного транспорту (соціологічне дослідження) (2018)
Єременко Ю. В. - Обдаровані учні як ресурс розвитку сучасного суспільства (на прикладі Харківського регіону) (2018)
Кодацька Н. О. - Політична свідомість: гендерний аналіз (2018)
Крижанівська В. І. - Репрезентація теми інформаційної безпеки в східноукраїнських інтернет-ЗМІ (2018)
Слющинський Б. В. - Міжкультурні чинники розвитку українського Приазов'я в період політичної кризи: процеси соціалізації (2018)
Хрустальов Ф. С. - Соціологічний супровід процесів децентралізації, Ашурбеков А. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Глебова Н. І. - Концептуалізація соціологічного дослідження феномену соціальної компетентності фахівців водного транспорту (2018)
Щербина В. В. - Вплив кризи модернізму на соціальний алгоритм поведінки (2018)
Руг Я. - Соціальні та культурні детермінанти постмодернізму (2018)
Калашнікова Л. В. - Можливості соціологічного пізнання структурно-рівневої організації безпеки життєдіяльності особистості (2018)
Кохманьска А. - Організація: її базові моделі та форми (2018)
Обер Ю. - Ефективне запровадження змін в організаціях підприємств, Карвот Я. (2018)
Тарасова О. А. - Політичні аспекти концепцій нації та націоналізму, Черноус Л. С., Грабовець І. В. (2018)
Хижняк Л. М. - Контексти одноразової культури в інформаційному суспільстві, Новікова Л. В. (2018)
Агаларова К. А. - Характеристика та основні принципи сучасної освітньої парадигми (2018)
Агарков О. А. - PR-технології в структурі соціально-політичного маркетингу, Щербина С. С. (2018)
Візниця Ю. В. - До проблеми використання даних досліджень рівня віктимізації у формуванні ефективної системи протидії злочинності (2018)
Каритка В. - Екологічна відповідальність як чинник формування екологічної культури молоді (2018)
Каркач А. В. - Е-медіаспоживання в задоволенні культурно-дозвіллєвих потреб літніх людей (2018)
Комісаренко А. М. - Интернет как отражение коллективного безумия и абсурда (2018)
Комарова О. О. - Специфічні ознаки бідності в українському суспільстві, Братченко Л. Є. (2018)
Лобанова А. С. - Специфіка соціально-демографічних і міграційних процесів у промислових регіонах України та Польщі (на прикладі Криворіжжя, Донбасу й Горної Сілезії), Кузьор А. (2018)
Онищук В. М. - Екологічна культура як стрижень збалансованого розвитку суспільства, Рудюк Є. О. (2018)
Орлова О. І. - Сучасні тенденції розвитку театру в Україні: соціологічний аспект (2018)
Пархоменко О. І. - Гендерно-специфічні маніпулятивні технології в сфері сімейного судочинства: узагальнення результатів емпіричного дослідження (частина 1) (2018)
Полторак В. А. - Компетентність громадської думки: органічна та неорганічна (2018)
Ляпіна Л. А. - Мультикультуралізм як стратегія міжкультурної взаємодії: сучасний соціогуманітарний дискурс (2018)
Іванова І. Ф. - Дозвіллєві практики городян в умовах інформаційного суспільства (на прикладі м. Миколаєва) (2018)
Гордієнко Н. М. - Дослідження з педагогічної соціології шкіл-інтернатів: історіографічний аспект (2018)
Кухта М. П. - Стереотипи як соціокультурний чинник впливу на життя людей старшого віку, Мартинюк І. О. (2018)
Фесенко А. М. - Міграційні наміри мешканців півдня України в контексті проблем трудової зайнятості та працевлаштування на ринку праці регіону, Чорна В. О. (2018)
Чутова Н. П. - Влияние масс-медиа на процесс социализации современной молодёжи (2018)
Катаєв С. Л. - Негативная социология украинского общества (Рецензия на книгу: Этническая идентичность: социосистемологическое измерение геополітики : монография / ред. коорд. Романенко Ю. В. ; Я. В. Зоська, Ю. Ю. Медведева, Ю. В. Романенко, И. А. Святненко, Н. В. Туленков, Е. А. Хомерики. Киев : Меркьюри Подолье, 2016. 383 с.) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Борисенко О. М. - Проблеми дитячого аутизму і психолого-педагогічні шляхи їх вирішення (2015)
Василець Н. М. - Структура соціально-психологічних чинників довіри (2015)
Гошовська О. Я. - Генеза психозахисної поведінки особистості на етапі підлітковості: норма і неповносправність (2015)
Кісіль З. Р. - Психологічні особливості агресивності у підлітковому віці (2015)
Семенів Н. М. - Методологічні підходи до вивчення динаміки розвитку сучасних міжетнічних взаємин (2015)
Бамбурак Н. М. - Акмеологічні аспекти професійного становлення практичних психологів (2015)
Вишньовський В. В. - Психологічні знання як необхідна складова професійної підготовки студентів технічних вишів (2015)
Жигайло Н. І. - Економічне мислення в реалізації проектування професійного становлення управлінця, Куса А. М. (2015)
Козирєв М. П. - Професійне становлення студента в умовах вищого навчального закладу (2015)
Колосович О. С. - Психологічні особливості готовності сучасних керівників до ефективної управлінської діяльності (2015)
Легендзевич Г. Я. - Формування рефлексивних умінь майбутніх психологів, Малинович Л. М. (2015)
Наконечна Н. В. - Місце та роль організаційної культури в діяльності приватного навчального закладу (2015)
Сурмяк Ю. Р. - Мотивація самовиховання особистості у вищих навчальних закладах, Кудрик Л. Г. (2015)
Бардин Н. М. - Теоретичний аналіз професійної самосвідомості та її впливу на професійну діяльність працівників ОВС України (2015)
Борисюк О. М. - Характеристика управлінської діяльності майбутніх офіцерів ОВС (2015)
Петришин В. В. - Формування стресостійкості курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2015)
Пряхіна Н. О. - Психологічна підготовка працівників міліції в умовах реформування системи органів внутрішніх справ, Осташук Л. В. (2015)
Сушко А. І. - Психологічний аналіз діяльності юриста в контексті теорії установки (2015)
Калька Н. М. - Емпіричне дослідження особливостей Я-концепції андрогінних особистостей, Гриців Н. С. (2015)
Ковалів М. В. - Психологічні особливості професійної ідентифікації працівників транспортної міліції: матеріали емпіричного дослідження, Єсімов С. С., Клим О. Р., Сірант О. Р. (2015)
Наугольник Л. Б. - Аналіз професійно-психологічного профілю особистості працівників служби психологічного забезпечення органів внутрішніх справ, Чепіль М. М. (2015)
Орищин Л. С. - Оптимізм сучасної української молоді у плануванні майбутнього, Опеля О. А. (2015)
Угрин О. Г. - Роль соціальної ідентичності у психологічній готовності до професійної діяльності студентської молоді (2015)
Гуменюк Л. Й. - Сучасні дослідження психологічних наслідків терористичної загрози для психіки людини (2015)
Зубрицька-Макота І. В. - Особливості психологічної допомоги пораненим із офтальмологічними ушкодженнями з допомогою методу символдрами (2015)
Карпенко Н. А. - Вплив психотравми на творчу активність особистості, Семків Л. І. (2015)
Наукове життя (2015)
Наші автори (2015)
Bogdaniuk O. V. - Milk manufacture in Ukraine: current state, main trends of development and problems, Kostiuk A. O. (2018)
Васильков Є. В. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств (2018)
Voliak L. R. - Forest management and climate change, Voloshina D. M., Hryhoryev I. S. (2018)
Вороненко І. В. - Індикатори моніторингу розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Гальчинська Ю. М. - Структура маркетингового забезпечення розвитку ринку біоенергетики (2018)
Горго І. О. - Оцінка ризиків аграрних підприємств лісостепової зони України (2018)
Грищук Н. В. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Гудзинський О. Д. - Результативна система управління стратегічним розвитком підприємств, Судомир С. М. (2018)
Гузь М. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком органічного сільського господарства (2018)
Гуренко Т. О. - Обліково-інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрної сфери (2018)
Дзюба Т. І. - До моделювання економічної потужності підприємства та процесів її зміни (2018)
Калюга Є. В. - Аналіз необоротних активів у нафтогазовій промисловості (2018)
Kyryliuk D. O. - Government regulations of foreign economic activity in Ukraine: current situation and ways for improvement, Kyryliuk O. F., Klymenko Y.V. (2018)
Kyryliuk O. F. - Present and future perspectives of niche crops export on the world markets, Kyryliuk D. O., Dubovyk M. A. (2018)
Краєвський В. М. - Проектування когерентності облікових систем, Костенко О. М. (2018)
Kuts T.V. - Analysis of financial support for the development of the agrarian sector, Tyshuk I. O., Skarsem O . (2018)
Лазаришина І. Д. - Реалізація функціональної якості аналізу грошових потоків у прийнятті управлінських рішень (2018)
Ланченко Є. О. - Методичні аспекти моніторингу системи соціально-трудових відносин у сільському господарстві (2018)
Ларіна Я. С. - Аналіз сировинної бази, обсягів виробництва і збуту продукції молокопереробних підприємств в Україні, Гречуха А. О. (2018)
Makarchuk O. G. - Evaluation the relationshipbetween Ukrainian rapeseed prices andcrude oil prices, Skudlarski J. (2018)
Машкова Т. В. - Використання проектів землустрою для еколого-економічного обгрунтування сівозмін та облікового контролю якості сільськогосподарських угідь (2018)
Мельниченко І. В. - Облікова система в забезпеченні управління стратегією розвитку підприємств аграрної сфери: перспективи розвитку, Тивончук С. В. (2018)
Мискін Ю. І. - Оцінка ефективності стратегічного управління макроекономічними процесами (2018)
Міщенко Т. М. - Нові підходи до побудови внутрішнього контролю витрат м’ясопереробного підприємства (2018)
Музиченко А. О. - Розвиток бухгалтерського обліку з використанням хмарних технологій (2018)
Нагорний В. В. - Роль соціальної відповідальності в розвитку аграрного бізнесу, Четверик О. В. (2018)
Рогоза Н. А. - Основи цифрової економіки в стратегії розвитку аграрної сфери України (2018)
Рябенко Л. М. - Диференційований підхід до організації обліку в аграрних підприємствах різного розміру, Браут Ю. (2018)
Савчук В. К. - Мета-аналіз як спосіб підвищення доказовості результатів дослідження, Гакі П. К. (2018)
Симоненко О. І. - Аналітико-прогностичне забезпечення управління рентабельності виробництва зернових культур (2018)
Талавиря М. П. - Державний матеріальний резерв України: проблеми та перспективи функціонування, Ващенко В. В. (2018)
Талавиря М. П. - Енергозбереження підприємств аграрної сфери в Україні та зарубіжний досвід, Голуб Р. Т. (2018)
Фраєр О. В. - Корпоративне землекористування в контексті сталого розвитку сільського господарства (2018)
Чухліб А. В. - Програмування в системі управління виробництвом продукції льонарства (2018)
Хоботова Э. Б - Периодические явления при растворении меди в хлоридных растворах, Ларин В. И. (2014)
Batygin Yu. - The principle possibilities of the fast-changing magnetic field for the solid plastic dielectrics deforming, Hnatov A., Chaplygin E. (2014)
Гаврилова Т. В. - Рассеяние электромагнитных импульсов произвольной длительности периодическими препятствиями, Сидоренко Ю. Б., Козликина К. С. (2014)
Trunova I. - Analysis of technological operation – flat sheet metal forming of car body panels, Belan A., Bondarenko D. (2014)
Барбашова М. В. - Анализ методов бесконтактного измерения электрической характеристики с использованием магнитно-импульсных технологий, Радченко Е. С. (2014)
Еремина Е. Ф. - Исследование магнитной восприимчивости двойных сплавов меди с железом с целью их магнитной сепарации, Асаян В. Г. (2014)
Гаврилова Т. В. - Современный обзор методов решения нестационарных (широкополосных) задач в частотной и временной области, Прохорова Т. И. (2014)
Батыгин Ю. В. - Экспериментальное исследование индукторных систем для формовки углов в изогнутых листовых заготовках, Гнатов А. В., Гринишин Р. О. (2014)
Smirnov O. - Especially security systems electric and hybrid cars, Poyda S. (2014)
Shinderuk S. - Double inductor system as tool to flat stamping of thin-walled metals, Masoud Nagi (2014)
Batygin Yu. - EMF attraction of thin-walled sheet metal, Hnatov A., Chaplygin E. (2014)
Гнатов А. В. - Особливості вимірювання параметрів імпульсних сигналів різної форми, Дзюбенко О. А., Фролов В. Я., Василевич О. С. (2014)
Заполовский Н. Й. - Создание эффективных устройств радиационного мониторинга на осно-ве регистрирующих детекторов ионизирующего излучения, Лавриненко О. С. (2014)
Волонцевич Д. О. - Магнітно-импульсні процеси в комбінованому інструменті для зовнішнього рихтування кузовних панелей автомобілей, Барбашова М. В., Хусанов Х. (2014)
Sabokar O. - Modeling of a quarter bridge frequency converter of the inductive heating systems (2014)
Шиндерук С. А. - Традиционные технологии рихтовки кузовных панелей автотранспортных средств, Пидгора А. В. (2014)
Єрьоміна О. Ф. - Визначення питомого електричного опіру сплавів на основі міді з метою їх сепарації, Абдурахманов Б. (2014)
Вовк Е. Г. - Исследование и использование интерфейса передачи данных CAN 2.0 в микроконтроллерах на базе ядра Cortex M4 компании STMicroelectronics (2014)
Smyrnov O. - Experimental research of power characteristics car TOYOTA Prius in the mode electromobile, Klymenko S. (2014)
Никонов О. Я. - Моделирование электромеханических процессов в современных интеллектуальных системах автомобиля, Баранова В. О., Толстяк С. И., Тимченко С. С. (2014)
Лавинский Д. В. - Моделирование и анализ деформирования системы тел при действии электромагнитного поля (2014)
Batygin Yu. - EMF flattening for restoring a car damaged body, Hnatov A., Chaplygin E. (2014)
Дружинин Е. И. - Моделирование электрических и электромеханических процессов на основе системы компьютерной алгебры (2014)
Хавин В. Л. - Особенности процесса вибрационного резания при лезвийной обработке биоинженерных материалов, Лавриненко И. С (2014)
Argun Sh. - Physical processes in magnetic-pulse influence on thin-walled metals, Snurnіkova D., Chernov K. (2014)
Трунова И. С. - Математическое моделирование электродинамических процессов в импульсном трансформаторе тока – согласующем устройстве дискового типа (2014)
Волонцевич Д. О. - Возбуждаемые усилия в инструменте с прямым пропусканием тока для рихтовки кузовных панелей, Аргун Щ. В., Кисловский С. В. (2014)
Prykhodko А. - Identification of faults of the hybrid electric vehicle, Nikulin D. (2014)
Степанов А. А. - Ударная ионизация в диодах Ганна, Шевцов В. А. (2014)
Гнатов А. В. - Моделирование электродинамических процессов в симметричной индукционной индукторной системе (2014)
Аргун Щ. В. - Моделирование электродинамических процессов в источнике энергии для комплекса бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки (2014)
Волонцевич Д. О. - Оценка электромагнитных процессов в комбинированной индукторной системе, как инструмента магнитно-импульсной рихтовки, Барбашова М. В., Анналыев Р. (2014)
Лисин Д. А. - Моделирование нестационарного процесса теплопроводности в условиях импульсного воздействия, Лисина О. Ю. (2014)
Barbashova M. - Analysis electrodynamic processes in induction inductor system with nonferromagnetic screen with use of magnetic pulse technology, Shevtsov V (2014)
Лупенко Ю. - Про продовольчу проблему (2019)
Сичевський М. П. - Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні (2019)
Ільчук М. М. - Розвиток виробництва винограду в Україні, Дмитрук М. І. (2019)
Радченко О. Д. - Фінансовий потенціал сталого розвитку аграрного сектору (2019)
Зінчук Т. О. - Корпоративна соціальна відповідальність вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу як умова сталого розвитку, Левківський Є. В. (2019)
Мацибора Т. В. - Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств (2019)
Діденко Н. І. - Інформаційні ресурси у забезпеченні реалізації продукції дрібнотоварного виробництва (2019)
Патика Н. І. - Тенденції та перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків як орієнтири для посилення українських позицій (2019)
Воронич М. М. - Теоретико-методичні підходи до функціонування аграрного сектору в умовах геоекономіки (2019)
Лойко С. В. - Орендні земельні відносини у сільському господарстві Житомирської області (2019)
Патинська М. М. - Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об’єднаних територіальних громад (2019)
Каменична А. М. - Неврегульовані питання фінансового забезпечення аграрного сектору економіки держави (2019)
В’ячеслав Сергійович Шебанін – талановитий організатор освіти та видатний учений (2019)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2019)
Вірна Ж. - Передмова (2018)
Акімова Н. В. - Теорії розуміння в сучасній психології (2018)
Брецко І. І. - Континуальна взаємодія особистісної безпеки й психоемоційного вигорання особистості: теоретичні аспекти, Фінів О. Я. (2018)
Вірна Ж. П. - Мотиваційна детермінація професійної самоефективності в межах політичної реалізації особистості, Кревська О. О. (2018)
Вічалковська Н. К. - Психологічний зміст морального в контексті особистісного розвитку молодшого школяра, Іванашко О. Є. (2018)
Гаврилюк І. O. - Психологічний простір особистості: система психологічних факторів становлення (2018)
Гайдук Г. А. - Модель структурної організації професійної толерантності педагога (2018)
Гошовська Д. Т. - Дифузна ідентичність підлітків із різнотипних депривованих сімей: факторний аналіз, Гошовський Я. О. (2018)
Губа Н. O. - Теоретичний аналіз психологічних чинників, які впливають на формування толерантності, Гладких Ж. Г. (2018)
Kalamazh R. V. - Illusion of Knowing in Metacognitive Monitoring: Review of Possible Causes and Consequences, Avhustiuk M. M. (2018)
Киричук О. О. - Мотивація допомоги іншому й стильова організація життя особистості (2018)
Клюйко Л. Ф. - Теоретико-методологічний аналіз феномену задоволеності якістю життя як умови розвитку професійної я-концепції особистості (2018)
Коренєва Ю. П. - Психологічне ставлення до материнства й ускладнені психостани вагітної жінки: теоретико-емпіричний аналіз проблеми (2018)
Коструба Н. C. - Психологічні особливості релігійності студентів – майбутніх священнослужителів: емпіричний аспект (2018)
Лазорко О. В. - Сучасні перспективи використання духовних практик у роботі клінічного психолога (2018)
Мартіросян М. В. - Копінг-поведінка: особистісні інваріанти професійного стресу в юридичній діяльності (2018)
Маслюк А. М. - Аналіз психологічного портрету Андрея Шептицького (2018)
Мушкевич М. І. - Гендерна диференціація психологічних характеристик батьків, які мають проблемних дітей (2018)
Нікітенко Г. О. - Особливості структури психологічної готовності в мобілізованих осіб із різним досвідом військової служби (2018)
Олейник Н. О. - Соціальні стереотипи молоді в сприйнятті образу працівника Національної поліції, Бабатіна С. І., Коркос Я. О. (2018)
Пустовойт М. В. - Емпіричні референти психологічної безпеки майбутніх фахівців ризиконебезпечних професій (2018)
Ставицький О. О. - Демографічні особливості в ставленні до побудови близьких стосунків з інвалідизованими (2018)
Сидоренко В. Д. - Переднє слово (2017)
Босенко О. О. - Історія Київського художнього училища у дослідженні Ольги Дмитрівни Карпенко (Публікація архівного документа) (2017)
Карпенко О. Д. - Киевское художественное училище (1901 – 1920 годы) (2017)
Ігнатенко Є. В. - До історії становлення київської школи старовинної музики: Україно-польські музичні зв’язки (академік Н. О. Герасимова-Персидська) (2017)
Клековкін О. Ю. - Демагогія у дискурсі мистецтвознавства (2017)
Осадча О. А. - Функція української хатньої ікони у створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII — початку XX століття: Досвід ієротопічного методу дослідження (2017)
Мамаєва К. С. - Проблема стилю: До висвітлення мистецтвознавчої проблеми в просторі публічної дискусії (За матеріалами Євг. М. Кузьміна) (2017)
Протас М. А. - Arcana artis: Поиски утраченного следа (2017)
Пучков А. А. - Буквальности сходства в портретном искусстве и литературной жизни: Князь Талейран, Козьма Прутков и не только они (2017)
Пучков А. А. - Отзыв Н. С. Коломийца на кандидатскую диссертацию Д. Н. Яблонского "Порталы украинской архитектуры XVII – XVIII вв.” (2017)
Пучков А. А. - Римский город в историко-культурном измерении: О природе мировых границ и римском померии (2017)
Пучков А. А. - Первая книжка об архитектурных формах Киевского метро (2017)
Головко Г. В. - Киевский метрополитен (1963), Коломиец Н. С. (2017)
Ременяка О. С. - Історія порятунку ікони Богородиці Холмської у ХІХ – ХХ століттях (2017)
Сіткарьова О. В. - До питання щодо авторства проекту Великої лаврської дзвіниці (2017)
Сіткарьова О. В. - Церква Феодосія Печерського у Києві (2017)
Сторчай О. В. - Павло Петрович Чистяков і його оточення: Спогади Наталії Петрової-Старк 1974 року (2017)
Чепелик О. В. - Гогольфест на Арт-заводі "Платформа” (2017)
Школьна О. В. - Цикл фабрикації продукції та специфіка устаткування виробництва Києво-Межигірської фаянсової фабрики протягом ХІХ століття (2017)
Пучков А. О. - "Видишь, там, на горе...”: Про тектоніку предметних фантазій Віктора Соченка (2017)
Пучков А. А. - Мысль архитектуроведа как нерв Ich-повествования (2017)
Скуратівський В. - Замість рецензії (2017)
Коменда О. І. - Рефлексії з приводу рецепції (2017)
Дрофань Л. А. - Давид Бурлюк: "Я прийшов сюди писать пензлем, фарбою, пером” (2017)
Автори (2017)
Надвипускні та випускні дані (2017)
Бороденко Ю. М. - Спектральний аналіз електричних процесів по колах живлення електроприводу автомобіля, Трішкин Є. В. (2015)
Двадненко В. Я. - Система рекуперативного торможения конверсионного гибридного автомобиля (2015)
Борисенко А. О. - Вплив завантаженості гібридного транспортного засобу на дальність пробігу на електричній тязі (2015)
Никонов О. Я. - История и перспективы развития электромобилей и гибридных автомобилей, Костикова М. В., Дыманов Б. В. (2015)
Smyrnov O. - Principles of Construction Hybrid Power Installations, Klymenko S. (2015)
Матейчик В. П. - Особливості алгоритму дослідження паливної економічності та екологічних показників транспортного засобу з урахуванням прогріву в процесі руху, Цюман М. П., Волков В. П., Грицук І. В. (2015)
Горбик Ю. В. - Оценка топливной экономичности автомобиля на стенде с беговыми барабанами (2015)
Nazarov A. - The Implementation of Adaptive Algorithms to Optimize The Dynamic System, Gavva O. (2015)
Ткачук В. І. - Силовий інвертор вентильного реактивного двигуна з паралельним буфером енергії та спільним колом форсування, Каша Л. В., Біляковський І. Є. (2015)
Богаевский А. Б. - Влияние количества зубьев измерительной шестерни на устойчивость САР частоты мощной дизель-генераторной установки (2015)
Подоляка О. А. - Применение порядковой нормализации и скремблирования критериев для решения многокритериальных задач, Подоляка А. Н. (2015)
Лабенко Д. П. - Система управління рухом автомобільного транспорту з використанням GPS (2015)
Будниченко В. Б. - Планирование потребления электроэнергии на электротранспорте по данным эксплуатации, Далека В. Ф., Шавкун В. М. (2015)
Кубата В. Г. - Оцінка характеристик приймача протиугінної системи автомобіля на шумових сигналах, Серіков Г. С., Фролов В. Я. (2015)
Stepanov O. - Motor Transport Safety In Traffic Safety Systems (2015)
Холодова О. О. - Щодо визначення радіусу зон обслуговування паркингів (2015)
Ширін В. В. - Управління швидкістю руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міст (2015)
Бажинов Ан. В. - Расчет числа дорожно-транспортных происшествий в регионе со смертельным исходом (2015)
Денисенко О. В. - Способ определения транспортных задержек на регулируемом перекрестке, Левтеров А. И., Гунбина А. Н. (2015)
Мнушка О. В. - Методи визначення координат транспортних засобів в умовах щільної міської забудови, Савченко В. М. (2015)
Ніконов О. Я. - Розроблення інтелектуальної інформаційно-управляючої системи транспортного дизеля. математична модель, Щебенюк В. С. (2015)
Симбирская Л. М. - Информационное моделирование контроля безопасности движения автотранспорта, Одгерел Герелчулуун (2015)
Пронин С. В. - Организация системы мониторинга пассажирских перевозок, Ковтунов Ю. А. (2015)
Никонов О. Я. - Анализ процесса регулирования уровня света фар на транспортном средстве, Баранова В. О. (2015)
Горбай О. З. - Пасивна безпека пасажирських автобусних сидінь з А-подібними основами (2015)
Нікітін В. І. - Аналіз надійності програмованих імпульсних ударно-витяжних систем, Трунова І. С. (2015)
Рожков П. П. - Математичне моделювання відносних вертикальних коливань підресореної та непідресореної мас автомобіля, Рожкова С. Е. (2015)
Нечипорук Н. В. - Повышение точности оценки мощностных показателей автомобильного двигателя путем построения его разгонных характеристик, Воробьев Ю. А., Клец Д. М., Маковецкий А. В., Пода В. Б. (2015)
Симбирский Г. Д. - Планирование и точность численного эксперимента в математическом моделировании, Вязеленко В. К. (2015)
Тиричева О. А. - Використання методів математичного моделювання для підвищення ефективності функціонування обчислювальних мереж, Терещенко Д. С. (2015)
Фролов В. Я. - Показники надійності автомобіля, як мехатронної системи, Кубата В. Г. (2015)
Барбашова М. В. - Анализ электромагнитных процессов нагрева немагнитных металлов полем плоского кругового соленоида, Сабокарь О. С., Сябрук А. С. (2015)
Воропай А. В. - Измерительный комплекс для экспериментальных исследований напряженно-деформированного состояния упругих элементов конструкций при ударном нагружении, Дзюбенко А. А., Егоров П. А. (2015)
Гнатов А. В. - Магнітно-імпульсне рихтування кузовних панелей автомобілів з використанням узгоджувального пристрою дискового типу, Трунова І. С., Ридун В. Р., Гомоненко А. О. (2015)
Данков В. В. - Причины преждевременного сокращения срока эксплуатации свинцовокислотных аккумуляторов и способы их устранения, Паникарский А. С. (2015)
Батыгин Ю. В. - Магнитно-импульсная обработка металлов в передовых технологиях современности, Чаплыгин Е. А., Давыдков Р. С., Цапко С. С. (2015)
Аргун Щ. В. - Индукционный нагрев немагнитных листовых металлов круговым многовитковым соленоидом для ремонтных операций на транспорте, Сабокарь О. С., Лисенко Д. А. (2015)
Гнатов А. В. - Анализ индуцированных токов при индукционном нагреве плоским прямоугольным многовитковым соленоидом, Шиндерук С. А., Сабокарь О. С., Худир Х., Тесленко Д. С. (2015)
Гнатов А. В. - Источник мощности для возбуждения повторяющихся импульсов тока в системах индукционного нагрева, Сабокарь О. С., Калиниченко А. В., Ульянец О. А. (2015)
Bernar H. - Medieval English drama (2017)
Drozd I. - Przemiany jezyka polskiego z pespektywy integracji europejskiej (2017)
Dunaievska O. - Strategies and tools of an effective doctor-patient communication, Vorona A. (2017)
Kosylo N. - Theme of the underclass in writings of Ivan Franko and Artur Morrisson’s slum fiction in comparative aspect (2017)
Ladnytska O. - Speech presentation in Ian Mcewan’s "Enduring Love" (2017)
Nechyporenko V. - The art of self-translation: the literary bilingualism phenomenon of V. Nabokov (2017)
Zabotnova M. - Acronyms and abbreviations as a part of the internet slang and their role in saving speech efforts in the process of communication in the chatspeaks (2017)
Андрущенко І. О. - Просодичне оформлення інавгураційних і партійних промов збудливими акцентуйованими особистостями (2017)
Ал Касем В. Ю. - Особливості дволітерних графічних комплексів французької мови XIV–XV століть у фонографічному аспекті (2017)
Байтерякова Н. Ю. - Концепція підручника з курсу "Лінґвокраїнознавство" як складова формування англомовної комунікативної компетентності, Байтеряков О. З., Байтеряков Є. О. (2017)
Батринчук З. Р. - Експресивний потенціал парантези в сучасному англомовному епістолярному дискурсі (2017)
Білю І. Л. - Олімпійська символіка: візуальні засоби впливу (2017)
Божко О. С. - Атмосфера "саспенс" як домінантна ознака літературного жанру "фентезі" (2017)
Борзенко О. П. - Комунікативна компетенція як засіб реалізації практичних навичок іншомовного спілкування (2017)
Брайченко С. Л. - Маловживані жіночі особові імена мешканців Одещини (2017)
Вдовенко Т. А. - Влияние грехов и пороков повествоватей на их речь в англоязычной художественной прозе (2017)
Войтенко М. В. - Прийоми маніпулювання у французьких рекламних текстах "produits de luxe" (2017)
Волкова І. В. - Семантика кольору в поетичних текстах І. Є. Мірошниченка, Шиліна О. Є. (2017)
Волкова І. В. - Сутність мовних компетентностей та їх проекція на методику навчання мови (2017)
Волощук І. П. - Комунікативно-прагматичн особливості промов Нобелівських лауреатів, Дроботун О. О. (2017)
Гавриленко В. М. - Використання скорочень в соціальних мережах: функціональний і семантичний аспекти (2017)
Гейна О. В. - Функцiонування суб’єктно-об’єктних детермiнантiв: комунiкативний аспект (2017)
Грибіник Ю. І. - Запозичення в англійській геодезичній термінології (2017)
Гудманян А. Г. - Критерії добору ліпсинк-відповідників в українському дубляжі англомовних анімаційних фільмів, Полякова О. В. (2017)
Гумовська І. М. - Аспекти взаємодії юридичної та економічної термінолексики (2017)
Дегтярьова Є. О. - Опис як функціональний тип мовлення у французьких мінімалістичних романах, Школяр Л. В. (2017)
Дерев’янко Л. І. - Співвідносні прийменниково-іменникові конструкції зі значенням одночасності як реалізатори зовнішньої семантико-синтаксичної кореляції (2017)
Дубравська Д. М. - Сучасні підходи до аналізу семантики композитів в англійській мові, Ванівська О. І. (2017)
Дячук О. В. - Витоки дискурсу соціальної реклами США (2017)
Євсєєва Г. П. - Новітні іншомовні запозичення в українських ЗМІ: матеріали до словника іншомовних слів, Богуславська Л. Г. (2017)
Жуковська А. В. - Такесичні модулі англомовного художнього дискурсу (2017)
Заболотна О. Р. - Концепт мовчання як художньо-мовна версія екзистенційної замкнутості жінки у патріархальному суспільстві (2017)
Застріжна Л. В. - Актуальні методологічні аспекти викладання іноземної мови в медичному вузі (2017)
Іванців О. В. - Дискурсивна стратегія емоційної аргументації в англомовному іміджевому корпоративному дискурсі (2017)
Ісаєва О. С. - Лексико-семантичний аналіз концептів "профілактична медицина" і "превентивна медицина" (2017)
Каленська А. С. - Графічні засоби експресивізації мови сучасних турецьких Інтернет-видань (2017)
Карпіна О. О. - Лексико-семантична репрезентація поняття depression у сучасній англійській мові (2017)
Качмар О. Ю. - Роль суб’єкта дискурсу як параметр його диверсифікації (2017)
Козлова В. В. - Реалізація комунікативної ініціативи в англомовному парентальному дискурсі (2017)
Корнієць К. А. - Іншомовні запозичення в лексичній системі сучасної турецької мови (2017)
Коротка Н. В. - Використання потенціалу комунікативної методики при навчанні студентів англійській мові у немовних вузах (2017)
Космацька Н. В. - Новотвори французького медіатексту з позицій перекладу (2017)
Крайняк Л. К. - Термінологічно-номінативний потенціал загальновживаного дієслова в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури з фінансової справи), Дуда О. І. (2017)
Крупська Н. Г. - Аналіз становлення лексикографії канадської англійської мови (2017)
Кульчицька О. О. - Іронія Оґдена Неша, Романів М. О. (2017)
Купіна І. О. - Стилістичний аспект функціонування фразеологічних неологізмів на позначення граничності (2017)
Куравська Н. Ю. - Комунікативна ситуація волевиявлення в системі її складників: прагмалінгвістичний аспект (2017)
Лавренчук Я. Ю. - Орфофонія англійських голосних у спонтанному мовленні британців, американців та канадійців (2017)
Лутай Н. В. - Овладение иностранным языком и преподавание, Гулиева Д. А. (2017)
Мартинюк О. В. - Розвиток навичок англомовної письмової комунікації у студентів-філологів під час позааудиторної роботи з онлайн-ресурсами (2017)
Мельниченко Г. В. - Інтралінгвістичні фактори розвитку словникового складу англійської мови в період її становлення як національної літературної мови (2017)
Мельниченко Г. В. - Лінгвостилістичні засоби реалізації іронії в оповіданнях Гектора Манро, Давидюк І. К. (2017)
Мельничук І. В. - "Лямент по отцу Іоаннђ Васильєвичу" в контексті танатологічного дискурсу українського поетичного бароко, Грачова Т. М. (2017)
Мінкова О. Ф. - Публіцистичний текст та мовна номінація, Надольська Ю. А. (2017)
Новицька В. Л. - Лінгвостилістична комбінаторика інтертекстуальності у романі Д. Лоджа "Deaf sentence", Тиха У. І. (2017)
П’єцух О. І. - Антропоцентричність та інтерактивність в британських парламентських дебатах (2017)
Пахомова Т. О. - Професійно орієнтований підхід у формуванні англомовної читацької компетентності в учнів професійних ліцеїв технічного профілю, Пономаренко Я. С. (2017)
Піголь М. І. - Англо-американські запозичення у іспаномовному дискурсі індустрії моди (на матеріалі іспанської версії журналу Vogue) (2017)
Погонець В. В. - Номінації сучасної військової техніки в англійській мові (2017)
Полєжаєв Ю. Г. - Просторово-часові характеристики тревел-медіатекста (на матеріалі жуналу "National Geographic Traveler") (2017)
Росстальна О. А. - "Регіональний характер" конфлікту новелічного оповідання Т. Гарді "Друзі-городяни" (2017)
Саранюк Є. В. - Формування концепту та його мовна реалізація в англомовному дискурсі (на прикладі концепту glamour) (2017)
Соколовська С. Ф. - Особливості ідіостилю Г. Бюхнера (2017)
Сподарик О. В. - Функційний аналіз вербального знака полікодового художнього прозового тексту (2017)
Стецик Т. С. - Засоби та методи переконання в мадіа-середовищі президентських передвиборчих кампаній у США (2017)
Сторчак О. Г. - Ценностная характеристика концептов тяжелый и лёгкий (2017)
Суїма І. П. - Комунікативний саботаж в респонсивних реченнях (2017)
Тагільцева Я. М. - Омонімія та полісемія в економічному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови), Сільчук О. В., Сахарова Л. М. (2017)
Тарасова В. В. - Етнокультурні маркери мовної свідомості (на матеріалі лексики на позначення транспорту англійської, німецької, російської та української мов) (2017)
Тверитінова А. С. - Творчість В. Родіонова: проблемний діапазон художнього світогляду, Шарова Т. М. (2017)
Філюк Л. М. - Сучасні дослідження у сфері викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах (2017)
Фуртак Б. Л. - Ірена Книш – громадський діяч, журналіст, публіцист, письменник (2017)
Чекарева Є. С. - Репрезентація зорового сприйняття простору лексичними засобами давньогрецької мови (2017)
Четвертак Є. О. - Специфіка етнономінацій опозиції "свій/чужий" в американському політичному дискурсі (2017)
Чура Ю. О. - Проблеми інтерпретації реалій та ідіом в історичній трагедії Рудольфа фон Готтшаля "Мазепа" у перекладі Юрія Федьковича (2017)
Швець Г. В. - Контекстне навчання як невід’ємна складова іншомовної підготовки фахівців сфери туризму (2017)
Шепітчак В. А. - Аналіз підходів та методів попередження та подолання граматичної інтерференції (2017)
Ющенко І. О. - Основні тенденції термінотворення кримінальної термінології сучасної перської мови (2017)
Якубовська М. Г. - Жанрова палітра корпоративного видання, Зірчак Г. П. (2017)
Якубовська М. Г. - Композиція портретних нарисів Генріха Нейгауза, Масі Н. І. (2017)
Якубовська М. Г. - Журнал "Барвінок" у контексті типології сучасних періодичних видань для дітей, Татакі О. О. (2017)
Ярмолович О. І. - Творчість О. К. Толстого в комунікативному навчальному просторі (2017)
Кіндрачук М. В. - Дослідження впливу технологічних параметрів формування дискретно-текстурованих мастилоємних поверхонь на фретингостійкість трибосистем, Духота О. І., Марчук В. Є., Харченко В. В., Науменко Н. О. (2018)
Вольченко Д. А. - Напряженно-деформированное состояние различных типов дисков в тормозных устройствах транспортных средств, Вольченко Н. А., Скрыпнык В. С., Малык В. Я., Журавлев Д. Ю. (2018)
Вольченко А. И. - Экспериментальные исследования энергонагруженности пар трения дисково-колодочных тормозов транспортных средств (часть третья), Киндрачук М. В., Возный А. В., Бекиш И. О., Витвицкий В. С. (2018)
Ищенко А. А. - Экспериментальное исследование свойств геомодификаторов в парах трения, Радионенко А. В., Корниенко А. А. (2018)
Буря О. І. - Вплив волокна лола на абразивну зносостійкість органопластиків на основі фенілону С-1, Томіна А.–М. В., Кіндрачук М. В. (2018)
Буря О. І. - Дослідження впливу режимів експлуатації на триботехнічні характеристики фенілону, Єрьоміна К. А., Бедін А. С. (2018)
Невлюдов І. Ш. - Моделювання та дослідження зносу циліндричного редуктора для мобільного робота, Євсєєв В. В., Демська Н. П., Салієва В. Е. (2018)
Іващенко Є. В. - Формування зносостійких зміцнених покриттів на поверхні сталі Ст. 3 послідовним електроіскровим легуванням хромом та міддю в інертному середовищі та на повітрі, Лобачова Г. Г., Вознюк О. В. (2018)
Ignatovich S. - Skin surface extrusion/intrusion structure as an indicator of aging aircraft fatigue, Karuskevich M., Korchuk O., Maslak T., Pyshchyk A. (2018)
Tkach P. - Gearing with increased teeth wear resistance, Nosko P., Bashta О., Boyko G., Tsybrii Iu., Gerasimova O. (2018)
Пузік С. О. - Активні засоби захисту від корозії, Курілов В. І., Пузік О. С., Опанасенко В. Ф., Вареник А. В. (2018)
Киндрачук М. В. - К вопросу расчета и проектирования различных типов дисков для тормозов подкатегорий автотранспортных средств, Вольченко А. И., Малык В. Я., Журавлев Д. Ю., Витвицкий В. С. (2018)
Вольченко Н. А. - К вопросу оценки теплового баланса сплошных дисков тормозов в подкатегориях транспортных средств, Вольченко Д. А., Скрыпнык В. С., Вудвуд А. Н., Витвицкий В. С. (2018)
Кравцов В. І. - Метод оптимізації параметрів трибоспряження при пружному деформуванні елементів, Кіндрачук М. В., Радько О. В., Гловин М. А. (2018)
Goncharenko А. V. - Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine (2018)
Денисенко М. І. - Дослідження механізму зношування боридних покриттів в умовах граничного тертя (2018)
Тісов О. В. - Огляд результатів досліджень інженерії поверхні титанового сплаву Ti-6Al-4V, Корнієнко А. О., Юрчук А. О., Науменко Н. О., Костецький І. В. (2018)
Герасимова О. В. - Определение площади контакта сферического индентора с поверхностью детали при выглаживании, Титов А. В. (2018)
Цибрій Ю. О. - Інженерна методика вибору раціональних геометричних параметрів мембранних приводів мехатронних систем на основі дослідження напружено-деформованого стану, Грабовський Г. Г., Носко П. Л., Башта О. В., Федорчук С. В., Герасимова О. В. (2018)
Троснікова І. Ю. - Вплив легування молібденом на фізико-механічні властивості евтектичного сплаву системи WC-W2C (2018)
Токарук В. В. - Особливості очищення поверхні деталей за допомогою сухого льоду, Галушко Є. В. (2018)
Наукова школа трибології національного авіаційного університету (до 85 річчя Національного авіаційного університету) (2018)
Аккаш О. - Герої та автори сучасного мистецтва. Криза особистості (2017)
Булавіна Н. - Принципи освіти в галузі сучасного мистецтва (2017)
Вторушина М. - Нові технології та проблематика пост гуманізму в роботах Юлії Беляєвої (2017)
Глібова Т. - Формування інформаційної культури майбутніх художників-скульпторів у процесі навчання (2017)
Гончаренко Д. - Модернізація художньої освіти в Україні: Спроба концептуального осмислення (2017)
Грищенко О. - Створення оригінального книжкового макету на основі принципів "книги художника” як семестрове завдання четвертого курсу майстерні книжкової графіки НАОМА (2017)
Дудник М. - Игровой аспект в дизайн-творчестве (2017)
Зіненко Т. - Сучасні художні практики та їхній вплив на формування творчої особистості митця (2017)
Зятик Б. - Стилістичні особливості поліхромії храмів Львівщини 1990 – 2015 років (2017)
Івановська Н. - Філософія сучасного мистецтва (2017)
Клековкін О. - Виховання актора у театральній школі Франції (2017)
Коржова А. - "Історія театру”: Становлення навчальної дисципліни (2017)
Лебедева А. - Предельная определённость (2017)
Лінець А. - Театрознавство незалежної України. Основні тенденції (2017)
Мазніченко О. - Принципи педагогічної діяльності школи Н. Б. Чмутіної (2017)
Майданець-Баргилевич О. - Українська академія мистецтва. Михайло Бойчук і Олександр Саєнко (2017)
Метельницька Д. - Публіцистика Анатоля Петрицького 1920–1950-х (2017)
Мотуз В. - Роль протоієрея Петра Лебединцева у поширенні церковно-приходської освіти (2017)
Нестеренко П. - Сучасні вектори мистецтва книжкової графіки на прикладі творчої акції "Мистецтво молодих” (2017)
Ніколайчук Н. - Механізм закладання основ композиційного мислення у системі художньої освіти (2017)
Пасічник Л. - Сучасний стан та проблеми художньої освіти за спеціальністю "ювелірне мистецтво” в Україні (2017)
Перець О. - Шляхи розвитку сучасної Української регіональної мистецької школи (2017)
Пилипенко І. - Деякі питання методики викладання в іконописній майстерні Києво-Печерської Лаври (2017)
Пилипушко Б. - Подолання вибірковості у дослідженні української мистецької спадщини доби тоталітаризму (2017)
Рашевська А. - Українська народна ікона козацької доби в контексті розвитку духовності в сучасній художній освіті (2017)
Романенкова Ю. - "Эффект светофора” для украинского искусства и художественного образования (2017)
Смірнова Д. - Актуальність впровадження у навчальний процес основних принципів збереження міської історичної забудови (2017)
Стешенко С. - Реконструкція пам’яток сакрального мистецтва та її роль у формуванні світогляду молодих митців (2017)
Філатова М. - Наполеон Бонапарт в англійській карикатурі кінця XVIII — початку XIX століть. З колекції Харківського художнього музею (2017)
Халепа О. - Формати сучасних освітніх заходів (2017)
Циба Г. - Проблеми творчої молоді в умовах нової культурної реальності часів Перебудови в СРСР (1986 – 1991) (2017)
Цой О. - Методологічні засади ескізування архітектурних оболонок у процесі архітектурного проектування (2017)
Чібалашвілі А. - Передумови формування особистості композитора в умовах сучасності (2017)
Юр М. - Інноваційні підходи до творення та репрезентації сучасної графіки. На матеріалах дипломників-графіків НАОМА (2017)
Босенко А. - Превращение как эстетическая категория (2017)
Будник А. - Художник українських енциклопедій Роман Олексійович Селівачов (1914 – 1995) (2017)
Єрмакова Н. - Мистецька доля і доля мистецтва. Частина перша (2017)
Клековкін О. - Культура і мистецтво: Інструменти вимірювання (2017)
Протас М. - "Сначала растём, потом засыхаем”. Юрий Мацкин (2017)
Пучков А. - Восхищение классификацией: Первый российский текст о помпеянской живописи (Юлиан Кулаковский о книге Августа Мау) (2017)
Положення про Координаційну раду з питань мистецької освіти і науки при Національній академії мистецтв України (2017)
Надвипускні та випускні дані (2017)
Веселовська Г. - Під завісу. Останні сезони київського театру Миколи Садовського (2016-2017)
Габелко В. - Національний авангард 1920–1930-х (2016-2017)
Гринишина М. - "Заняття сюрреалізмом” французької сцени 1910–1920-х (2016-2017)
Дрофань Л. - Валентина Давиденко: "Давній міф, моя вигадка, сон постає із того полотна” (2016-2017)
Клековкін О. - Етика Бакуніна, дух патерналізму й аrt-імітація (2016-2017)
Криволапов М. - Українська академія мистецтва, Київський інститут пластичних мистецтв, КДХІ, НАОМА. Сторінки історії становлення та розвитку національної художньої школи в Україні у першій половині ХХ століття (2016-2017)
Петрова О. - Етніка у творчості вчених художників (2016-2017)
Петрова О. - Неформальні художні центри (2016-2017)
Погоріла М. - Трансформація класичного танцю в авторському балетному театрі Олексія Ратманського (2016-2017)
Роготченко О. - Жанровий сюжет у текстильному творі 1940–1960-х як доказ перемоги соціалістичного реалізму (2016-2017)
Сидор О. - Венеційська бієннале дисидентів у історико-мемуарній літературі (2016-2017)
Скуратівський В. - Із нотаток до ювілею "рухомого зображення” (2016-2017)
Смирна Л. - Мистецький нонконформізм: світові тенденції (2016-2017)
Сторчай О. - Творча біографія Олександра Стіліануді. З архівних матеріалів (2016-2017)
Тузов В. - Актуальні теми творчої інтерпретації сучасного українського мистецтва (2016-2017)
Школьна О. - Лінія формотворення і модельно-скульптурна частина Києво-Межигірської фаянсової фабрики кінця XVIIІ–XIX століть (2016-2017)
Шпитковська Н. - Витоки національного колекціонування. Перші музейні та приватні колекції (2016-2017)
Яковлєв М. - Площинні та просторові сітки як первинні засоби організації шрифтових угруповань, Яремчук О. (2016-2017)
Азарова Ю. - Запад и Восток в музыке постмодернизма (2016-2017)
Васильєв С. - Вічне повернення: Українська театральна критика напередодні 1990-х (2016-2017)
Невмитий В. - Невідома гравюра Василя Масютина в Берліні: несподівана знахідка (2016-2017)
Питателева Е. - "Песни Орфея” в творчестве Оксаны Кондратьевой (2016-2017)
Сіткарьова О. - Формування архітектурного ансамблю Печерської обителі в ХІ–ХІІІ століттях (2016-2017)
Чепелик О. - Гогольфест 2017. Мультидисциплінарність в Україні: Реальність чи утопія? (2016-2017)
Вихідні дані (2016-2017)
Chepil M. - Ksztaіtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu, Marzec B., Borda M. (2018)
Квас О. - Формування патріотичної вихованості учнів початкової школи засобами музейної педагогіки, Волошин С. (2018)
Білавич Г. - Мовно-комунікативний аспект підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи крізь призму навчально-методичного забезпечення галузі (2018)
Малихін О. - Дидактичні умови формування індивідуальних стратегій навчання студентів філологічних спеціальностей, Гавриленко А. (2018)
Гедзик А. - Використання методу проектів у процесі формування здоров’язберігаючих компетенцій учнів на уроках трудового навчання, Баличева Н. (2018)
Martynyuk O. - Teaching English as a global language to students majoring in philology and foreign language teaching (2018)
Скальскі Д. - Передумови введення фізкультурної освіти у шкільний куррикулум у Німеччині (ХVІІІ ст. – перша половина ХХ ст.) (2018)
Гутиряк О. - Ділова гра як метод активного навчання майбутніх фахівців, Павлішак О. (2018)
Солтик О. - Формування професійної надійності майбутнього вчителя фізичної культури (2018)
Ротар В. - Професійна культура фахівця у сфері цивільного захисту як вектор успіху, Пасинчук К. (2018)
Ходутіна Т. - Основні принципи перекладу текстів офіційно-ділового стилю з англійської та української мов, Колодіна Л. (2018)
Западинська І. - Проблема послідовності у формуванні іншомовної комунікативної компетентності на початковому етапі вивчення іноземної мови (2018)
Кемінь Г. - "Нове виховання” через призму науково-педагогічної діяльності Овідія Декролі (2018)
Крупник З. - Теоретично-концептуальне обґрунтування проблеми формування відповідального ставлення молоді до здоров’я (2018)
Павелків К. - Іншомовна підготовка майбутніх фахівців соціального профілю: чинники та суперечності в реалізації (2018)
Рогульська О. - Модель системи підготовки майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти (2018)
Гаврилюк Н. - Система вищої освіти США: теоретико-методологічний аспект (2018)
Возна Ю. - Професійне самовиховання особистості майбутнього фахівця соціальної сфери як умова успішної професійної реалізації (2018)
Кошелєв О. - Навчальний STREAM-проект в курсі математики педагогічного закладу вищої освіти, Гринько В. (2018)
Агалець І. - Вплив соціально-педагогічного середовища на професійне самовизначення старшокласників (2018)
Розман І. - Проблема персоніфікації розвитку зарубіжної освіти і педагогічної думки: досвід української педагогічної компаративістики (2018)
Ільєнко О. - Статистична обробка та аналіз результатів експериментальної роботи з формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки (2018)
Смеречак Л. - Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи (2018)
Молчко У. - Фортепіанна ансамблева музика Мирослава Скорика в репертуарі львівських дуетів піаністів, Стецівка І. (2018)
Ябковська С. - Особливості навчання за допомогою встановлення міжпредметних зв’язків на заняттях естетичного циклу, Шахрай О. (2018)
Ростикус Н. - Організація освітнього процесу з використанням системи ситуаційних діалогічних вправ на уроках української мови в початкових класах (2018)
Саксон Х. - Підходи до формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців у закладах вищої освіти (2018)
Підлісний Є. - Модель формування правової культури майбутніх бакалаврів економіки (2018)
Блохіна В. - Своєрідність розвитку професійної групи як результат взаємодії лідера та практичного психолога (2018)
Кирилова О. - Поняття "арт-педагогіка” у контексті науково-термінологічного апарату професійної педагогіки (2018)
Кобилянська Т. - Характеристика готовності до професійної діяльності як педагогічної категорії (2018)
Роїк Ю. - Етнодизайн кераміки як складова професійної підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва (2018)
Квас О. - Проблема дослідження підтримки материнства і дитинства в українській виховній традиції (2018)
Галян О. - Апробовані моделі розвитку суб’єктності особистості учнів як емпірична верифікація результативності гуманітарно-орієнтованого освітнього середовища (2018)
Tadeusz K. - Zespуі wypalenia zawodowego u nauczycieli – wybrane problemy (2018)
Czepil M. - Grupa przedszkolna w teorii pedagogicznej Bogdana Navrochynskiego, Marzec B. (2018)
Дольнікова Л. - Формування готовності майбутніх докторів філософії до інноваційної педагогічної діяльності, Стечкевич О. (2018)
Сарієнко В. - Логіко-дидактичний аналіз процедури пояснення в контексті розвитку творчих пізнавальних умінь школярів у навчанні, Решетова І. (2018)
Сачук Ю. - Нормативно-правові засади забезпечення професійної підготовки фахівців із кібербезпеки та захисту інформації (2018)
Гавран І. - Особливості розвитку художньо-образного мислення студентів інститутів мистецтв у процесі підготовки до самостійної діяльності (2018)
Гончарук С. - Аналіз методів впливу американської моделі новинної журналістики на український медіапростір (2018)
Жигаль З. - Дошкільне музичне виховання: особистісно орієнтований підхід (2018)
Ковбасюк А. - Особливості інтерпретацій українського пісенного фольклору представниками Львівської вокальної школи другої половини ХХ ст. (2018)
Гарбуза Т. - Застосування моделі Blended Learning під час викладання курсу "Іноземна мова за професійним спрямуванням” (2018)
Гушоватий П. - Пісенна спадщина композиторів стрілецької доби та її роль у національно-патріотичному вихованні учнівської молоді (2018)
Медведєва А. - Теоретичні концепції аналізу сценічного образу актора (2018)
Рогульська О. - Доцільність використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземних мов (2018)
Шевченко Ю. - Професійна готовність майбутніх педагогів у сучасній науковій літературі (2018)
Кушнірук С. - Об’єкт і предмет дидактики у дискурсі сучасної соціокультурної ситуації (2018)
Возна Ю. - Соціальна анімація у контексті професійної діяльності фахівців соціальної сфери у різних країнах світу (2018)
Молчко У. - Фортепіанний цикл Юрія Шамо "Дитяча сюїта пам’яті Сергія Прокоф’єва”: до питання збагачення педагогічного репертуару, Греб Х. (2018)
Андрющенко О. - Рефлексивні вміння вчителя початкових класів: сутність і характеристика (2018)
Цепко Т. - Застосування інтерактивних технологій у викладанні англійської мови (2018)
Бобовський Р. - Структурологічний аналіз феномена "педагогічна свідомість майбутнього вчителя математики” (2018)
Василик Дз. - Педагогічна діяльність Антіна Княжинського (2018)
Kazmina N. - The theoretical aspects of interpersonal relations between students in the multicultural area of Ukrainian higher educational establishments, Kirsanova S., Falina H. (2018)
Ковалишин О. - Організаційно-педагогічні аспекти співпраці наукового товариства імені Шевченка й українських студентських організацій в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Чайка М. - Жанр мок’юментарі: мистецтвознавчий аспект (2018)
Пріць У. - Нестандартні підходи до вивчення української літератури (2018)
Чубінська Н. - Організаційно-виховні напрямки діяльності директора школи: історичний аспект (2018)
Пантюхов Б. - Військове виховання в умовах сьогодення: проблеми і перспективи (2018)
Юзик М. - Використання інформаційних технологій у професійній підготовці вчителя початкової школи (2018)
Головенський В. В. - Особливості виявлення світлових та інфрачервоних сигналів аеродромних прожекторів, Базик О. І., Лісовенко В. Д. (2018)
Козлюк І. О. - Проектування технологічних процесів інформаційної системи підтримки прийняття рішень, Коваленко Ю. Б. (2018)
Кохан С. С. - Использование данных наноспутников PlanetScope для мониторинга состояния посевов сельскохозяйственных культур, Востоков А. Б. (2018)
Бабіч О. М. - Особливості методів машинного навчання щодо їх використання в процесі аналізу англомовних джерел, Дух Д. І., Глухова А. С. (2018)
Браун В. О. - Інтегральний критерій оцінки методів тестування додатків для мобільних пристроїв, Джулій В. М., Кизима К. А., Сєлюков Д. О., Солодєєва Л. В. (2018)
Жиров Г. Б. - Аналітичний огляд програмного забезпечення по визначенню показників надійності складних технічних систем (2018)
Кошовий Н. Д. - Застосування алгоритму мавпячого пошуку для оптимізації планів повного факторного експерименту, Муратов В. В. (2018)
Красильников С. Р. - Метод адаптивного багаторівневого кодування, Боднар Д. В., Гунченко С. Ю., Литвиненко Р. С. (2018)
Кубявка М. Б. - Моніторинг загроз і ризики в умовах створення системи національної безпеки при використанні засобів відображення геопросторових даних, Кубявка Л. Б., Лоза В. М. (2018)
Кузніченко С. Д. - Нечітка модель обробки геопросторових даних в мультикритеріальному аналізі придатності територій, Гунченко Ю. О., Бучинська І. В. (2018)
Лєнков С. В. - Аналіз архітектурних особливостей обчислювальних систем з програмованою структурою, Огнєвий О. В., Коваль Б. А., Присяжнюк В. В. (2018)
Мірошніченко О. В. - Дослідження та аналіз методів обробки персональних даних, Красильников С. Р., Ковальчук Я. В., Купратий В. О. (2018)
Муляр І. В. - Адаптивний метод проектування програмного забезпечення, Лєнков Є. С., Жовнір С. М., Кушнірук С. Л. (2018)
Нікіфоров М. М. - Аналіз загроз воєнної безпеки держави в інформаційної сфері та протидії їм в умовах ведення гібридної війни, Пампуха І. В., Лоза В. М. (2018)
Огнєвий О. В. - Метод структурного синтезу Web – додатків, Барабаш С. О., Ряба Л. О. (2018)
Хірх-Ялан В. І. - Генералізація картографічної інформації за допомогою геоінформаційних систем, Литвиненко Н. І., Жиров Г. Б., Писаренко Р. В., Жиров Б. Г. (2018)
Чорненький В. І. - Вдосконалення методу підвищення інформаційної безпеки комп’ютерних мереж на основі формування правил політики безпеки, Сєлюков О. В., Осипа В. О., Глінський О. В., Щерба В. І. (2018)
Артемов В. Ю. - Актуальні проблеми формування професійної компетентності фахівців, які працюють у сфері захисту персональних даних, Литвиненко Н. І. (2018)
Дорохов М. С. - Престиж військової служби у Фінляндії: досвід для України (2018)
Зайцев Д. В. - Особливості проведення комплексного тактичного навчання з громадянами України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу під час навчального збору, Добровольський В. Б. (2018)
Черних Ю. О. - Аналіз процесу трансформації системи підготовки військових фахівців у військових навчальних закладах Збройних Сил Республіки Литва, Черних О. Б. (2018)
Дані про авторів (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Збірник ВІКНУ" (2018)
Вихідні дані (2018)
Двадненко В. Я. - Контроллер заднего хода конверсионного гибридного автомобиля (2016)
Dzyubenko A. - Constructive features energy supply system Nissan LEAF, Zelenchuk I. (2016)
Кальянов Г. К. - Апаратна реалізація формувачів синусоїдального струму живлення асинхронного двигуна з використанням широтно-імпульсної модуляції (2016)
Кнауб Л. В. - Способи форсування дизельних двигунів (2016)
Бороденко Ю. М. - Ідентифікація несправностей енергетичної установки гібридного автомобіля (2016)
Смирнов О. П. - Підвищення надійності гібридних силових установок, Борисенко А. О. (2016)
Никонов О. Я. - Райтсайзинг двигателя внутреннего сгорания гибридного мототранспортного средства, Толстяк С. И., Синдеев М. В. (2016)
Вовк Є. Г. - Формування програмно-контрольованого введення енергії в альтернативних системах запалювання двигунів внутрішнього згоряння (2016)
Фролов В. Я. - Оцінка якості автомобільних сигналізацій, підключених до шини САN, Калініченко А. В. (2016)
Бажинова Т. О. - Розробка системи показників якості легкових автомобілів (2016)
Бажинов О. В. - Інтелектуальні інформаційні системи для електромобіля, Весела М. А. (2016)
Баранова В. О. - Система повороту і стабілізації головного світла транспортного засобу (2016)
Сіндєєв М. В. - Інтелектуалізація підвіски транспортного засобу з використанням транспортного порталу (2016)
Ніконов О. Я. - Синтез інформаційно-комунікаційних технологій для мехатронних і навігаційних систем колісних та гусеничних машин спеціального призначення. Генетичні алгоритми, Сіндєєв М. В., Улько В. Ю., Кулакова Л. Є., Цепочко О. О. (2016)
Козачок Л. М. - Моделювання руху пасажирського транспорту для побудови розкладу роботи на маршруті за допомогою алгоритмізації управління (2016)
Колодяжний В. М. - Нескінченно диференційовані функції з компактним носієм, які описують скінченні елементи (2016)
Нагорний Є. В. - Імітаційна модель процесу функціонування мультимодального транспортного вузла, Наумов В. С., Літвінова Я. В. (2016)
Тропіна А. А. - Моделювання турбулентного каскаду в рамках оболонкових моделей (2016)
Вербицький В. І. - Аналіз стійкості лінійних та нелінійних систем керування (2016)
Лісін Д. О. - Моделювання геометричних об'єктів з використанням многочленів Бернштейна на базі засобів теорії R-функцій, Лісіна О. Ю. (2016)
Gnatov A. - Electromagnetic processes in the magnetic-pulse straightening tool - inductor system with an azimuth gap, Argun Sch., Ulyanets O. (2016)
Gnatov A. - Calculation of induced currents during the inductional heating by a flat rectangular multiturn solenoid, Chaplyhin Ye.O., Sabokar O.S, Trishkyn Ye.V. (2016)
Батыгин Ю. В. - Расчет вихревых токов возбуждаемых прямоугольным витком с двумя разрезами в тонкостенных металлических листах, Чаплыгин Е. А., Гаврилова Т. В., Шиндерук С. А. (2016)
Еремина Е. Ф. - Анализ погрешности измерения магнитной восприимчивости с помощью струнного датчика, Дрокин А. А., Ложка И. О. (2016)
Воропай А. В. - Экспериментальное измерение деформаций балок из различных материалов при ударном нагружении, Дзюбенко А. А., Егоров П. А., Малахов Е. С. (2016)
Сабокарь О. С. - Система ступенчатого заряда емкостных накопителей магнитно-импульсной установки (2016)
Батыгин Ю. В. - Численные оценки распределения вихревых токов в системе с прямоугольным витком и двумя идентичными металлами, Чаплыгин Е. А., Ерёмина Е. Ф., Шиндерук С. А. (2016)
Савула М. М. - Лікуватися з приводу туберкульозу легень у стаціонарі чи амбулаторно – що думають пацієнти?, Лопушанська Н. М. (2018)
Yasinskyi R. M. - Insulin Resistance in Patients with Newly Diagnosed Pulmonary Tuberculosis with Different Treatment Outcome (2018)
Никитюк С. О. - Алгоритм діагностики мігруючої еритеми в дітей (2018)
Паничев В. О. - Порівняння ефективності засобів збору кліщів залежно від конструкції прапора, Сверстюк А. С., Авсюкевич О. Є., Величко С. В., Савчук І. М. (2018)
Чемич М. Д. - Клініко-епідеміологічні та лабораторні особливості сучасної бешихи, Саєнко О. С. (2018)
Копча В. С. - Сепсис – синдром чи інфекційна хвороба? Еволюція дилеми (2018)
Андрейчин М. А. - Жовта гарячка: епідеміологія, клініка, діагностика та профілактика, Ничик Н. А., Завіднюк Н. Г., Йосик Я. І. (2018)
Москалюк В. Д. - Особливості перебігу гепатиту С у ВІЛ-інфікованих осіб та їх лікування, Рудан І. В. (2018)
Крушельницький О. Д. - Доцільність протиепідемічних заходів при хворобі Зіка і небезпека їх необґрунтованої критики, Огороднійчук І. В., Іванько О. М. (2018)
Галанов В. С. - Сучасні тенденції розвитку епідемії ВІЛ-інфекції у Тернопільській області, Буртняк Т. В., Масюк Л. А. (2018)
Москалюк В. Д. - Форум інфекціоністів у Чернівцях, Івахів О. Л., Возна Х. І. (2018)
Для підготовки статей до журналу "Інфекційні хвороби" просимо дотримуватись наступних вимог (2018)
Титул, зміст (2018)
Малолітнева В. К. - Здійснення "зелених" публічних закупівель: потенційні переваги та виклики для України (2018)
Апанасенко К. І. - Про правовий режим дозвільних документів у сфері містобудування (2018)
Гудіма Т. С. - Проблема забезпечення принципу екологічної справедливості як фундаментальної засади сталого розвитку (2018)
Кірін Р. С. - Предмет надроохоронного права (2018)
Гречана С. І. - Соціально-економічний розвиток Донбасу крізь призму сучасності: виклики та можливості, Рогозян Ю. С. (2018)
Хомутенко А. В. - Пріоритетні напрями підвищення якості планування державних позабюджетних фондів України (2018)
Березюк К. М. - Система чинників розвитку підприємств атомної енергетики України (2018)
Ковальчук В. Г. - Мотивація як фундаментальна складова управління підприємством, Лавришина В. Г. (2018)
Плаксюк О. О. - Система управління договорами у сучасному інформаційному середовищі (2018)
Шевцова Г. З. - Економіка структуроутворювальних підприємств базової хімії: сучасні тенденції та проблеми, Швець Н. В. (2018)
Кампо В. М. - Чи потрібна була конституційна демократія для становлення соціально зорієнтованої ринкової економіки в Україні у 1994-2004 роках? (критичні роздуми з приводу однієї статті) (2018)
Санченко А. Є. - Заключний науково-практичний круглий стіл у рамках Спільного проекту 2018 року Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Фонду імені Фрідріха Еберта та Асоціації вчених — внутрішньо переміщених осіб "Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу" (2018)
Содержание (2016)
Бороденко Ю. М. - Аналіз структури електроприводу гібридного автомобіля, як об’єкту діагностики (2016)
Аргун Щ. В. - Алгоритм підготовки транспортної інфраструктури до масштабного використання автодорожнього електротранспорту (2016)
Двадненко В. Я. - Бортовое зарядное устройство гибридного автомобиля (2016)
Смирнов О. П. - Порівняльний розрахунок витрат на енергоносії модернізованого ЗАЗ Ланос із закордонними аналогами, Борисенко А. О. (2016)
Філатов С. В. - Перспективи застосування великовантажних автосамоскидів з електромеханічною трансмісією на кар’єрах світу та України (2016)
Ніконов О. Я. - Концепція розроблення комплексованих навігаційних систем для багатоцільових гусеничних та колісних машин, Подоляка О. О., Волков Ю. В., Чернишов В. О. (2016)
Волков Ю. В. - Интегрированные интеллектуальные автомобильные информационно-управляющие системы: современные технологии и перспективы развития, Кулакова Л. Е., Гусенкова Е. В. (2016)
Ніконов О. Я. - Розроблення стенду для експериментального дослідження адаптивного головного світла наземних транспортних засобів. Інформаційно-комунікаційна система, Сильченко В. О. (2016)
Ніконов О. Я. - Концепція розроблення високоефективних інтегрованих інтелекту-альних автомобільних інформаційно-управляючих систем на основі глибоких штучних нейронних мереж, Сіндєєв М. В., Кулакова Л. Є., Гусенкова К. В. (2016)
Ніконов О. Я. - Розроблення стенду для експериментального дослідження інформаційно-керуючої системи адаптивної підвіски автомобіля на основі використання нейро-фаззі регуляторів, Шуляков В. М., Фастовець В. І. (2016)
Ніконов О. Я. - Розроблення інформаційно-телекомунікаційної системи для автоматизації функціонування транспортного порталу вантажоперевезень на основі CASE-технології, Нарожна К. В. (2016)
Подоляка О. А. - Оптимизация транспортных перевозок на основе поиска звездных покрытий, Подоляка А. Н. (2016)
Рожков П. П. - Дослідження впливу умов руху автомобіля на вибір раціонального коефіцієнту затухання коливань, Рожкова С. Е. (2016)
Вербицький В. Г. - Дослідження кутів сходження коліс при різних швидкостях руху автомобіля, Щербина А. В. (2016)
Антоненко И. И. - Взаимодействие частиц со стенками отводов пневмотранспортного трубопровода (2016)
Кривошапов С. И. - Совершенствование диагностической системы для определения технического состояния автомобиля (2016)
Щербина А.В. - Зміна кутів сходження коліс на перехідних режимах руху автомобіля (2016)
Каслин М. Д. - Дисципліна охорона праці в підготовці фахівця ХНАДУ, Попов В. М., Богатов О. І. (2016)
Костикова М. В. - Анализ эффективности самостоятельной работы студентов с использованием информационных технологий, Скрипина И. В. (2016)
Баженов В. А. - Постановка еволюційної геометрично нелінійної задачі механіки руйнування для просторових тіл обертання та призматичних тіл, Солодей І. І., Вабіщевич М. О., Стригун Р. Л. (2018)
Bazhenov V. A. - Wavelet transform using for analysis of vibroimpact system chaotic behavior, Pogorelova O. S., Postnikova T. G., Lukianchenko O. O. (2018)
Кривенко О. П. - Аналіз нестаціонарної реакції пружної оболонки на імпульсне навантаження, Ворона Ю. В. (2018)
Krivenko O. P. - Еffect of static loads on the natural vibrations of ribbed shells (2018)
Лук’янченко О. О. - Чисельне моделювання стійкості параметричних коливань високої тонкостінної оболонки від'ємної гаусової кривизни, Палій О. М. (2018)
Пискунов С. О. - Визначення тріщиностійкості захисної оболонки ядерного реактору при термосиловому навантаженні, Шкриль О. О. (2018)
Баженов В . А - Застосування інформаційних технологій для контролю знань, Шишов О. В. (2018)
Лук’янченко О. О. - Дослідження сейсмічної хвильової реакції просторової конструкції, Костіна О. В., Геращенко О. В. (2018)
Валер В. В. - Вплив температурних режимів на напружено-деформований стан деталей конструкцій, Пискунов С. О. (2018)
Баженов В. А. - Математичне моделювання процесів розвитку магістральних тріщин в тілах обертання складної структури з урахуванням формозмінення, Максим'юк Ю. В. (2018)
Баранова С. В. - Відповідальність як репрезентація архітектури внутрішного світу особистості (2017)
Блозва П. І. - Активізація соціальної взаємодії як чинник підвищення рівня прояву структурних компонентів політичної культури молодої особи (2017)
Гошовська Д. Т. - Специфіка самоакцептації дівчаток підліткового віку: емпіричний ракурс, Гошовський Я. О. (2017)
Демчук О. А. - Емпіричні референти дослідження феномену особистісної безпорадності (2017)
Іванченко С. М. - Соціальна взаємодія в контексті впровадження освітніх і суспільних реформ (2017)
Калмикова Л. В. - Психокорекційна робота для покращення емоційно-психічних станів особистості з особливостями звуковимови (2017)
Камінська О. В. - Особливості психологічного консультування під час роботи з інтернет-залежною молоддю (2017)
Карелін П. А. - Досвід розроблення опитувальника "Конфігурування психологічних меж особистості" (2017)
Колісник О. П. - Теорія духовного саморозвитку особистості (2017)
Коць Є. М. - Феномен соціальної тривожності як наукова проблема (2017)
Коширець В. В. - Особистісний простір сучасної молоді: особливості адаптаційних, мотиваційних та особистісно-поведінкових тенденцій (2017)
Krupelnytska L. F. - Logical analysis of humor forms with pathologization of personality, Shportun O. M. (2017)
Kulchytska A. V. - Social-psychological peculiarities of consumer's behavior (2017)
Малімон Л. Я. - Психологічні аспекти оцінювання персоналу в системі державної служби (2017)
Мудрик А. Б. - Трудоголізм як професійна адикція особистості (2017)
Павлюк Т. М. - Гендерні особливості уявлень старших підлітків про благополучні взаємини з батьками (2017)
Петрик О. В. - Особливості соціального інтелекту журналістів у системі конвергентних ньюзрумів (2017)
Попович І. С. - Досвід створення й апробації методики "Рівень соціальних очікувань" ("РСО") (2017)
Федотова Т. В. - Психологічні особливості старшокласників із макіавеллістичними тенденціями (2017)
Шпак М. М. - Емпіричне дослідження психологічних особливостей розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці (2017)
Iarovyi D. О. - Critical discourse analysis as a method of research of political discourse in social media (2017)
Ясенчук І. В. - Психологічні особливості типів і компонентів любові в шлюбному партнерстві (2017)
Войтович Н. О. - Образ майбутнього як чинник адаптації студентів першого курсу до умов навчання у вищому закладі освіти, Делль Г. (2017)
Одінцова А. М. - Психолінгвістичні маркери мовлення осіб у різних емоційно-психічних станах (2017)
Стасюк М. І. - Моніторинг емоційної сфери педагога (2017)
Майструк В. М. - Концептуальна матриця поняття самоприйняття в історії розвитку психології (2017)
Засєкіна Л. В. - Інтелект як чинник ефективної міжкультурної взаємодії (2017)
Хворост Х. Ю. - Психологічний потенціал арт-терапевтичних засобів у процесі навчання іноземної мови (2017)
Мельник Ю. С. - Психологічні особливості взаємозв'язку особистісних та релігійних орієнтацій (2017)
Тимош Ю. В. - Факторна структура постконвенційної моральної свідомості студентів (2017)
Ярощук М. В. - Релігійність та емоційно-почуттєва сфера особистості: теоретико-емпіричне дослідження (2017)
Курбатов С. - Університетські рейтинги як альтернативний механізм освітніх вимірювань (2017)
Калініна Л. - Науковий дискурс сучасних методологій організаційного механізму управління в сфері освіти (2017)
Отич О. - Колір як емоційно-змістовий код культури (2017)
Єжова О. - До питання трактування понять педагогіки здоров’я (2017)
Богуш А. - Патріотичний вектор образу "Батьківщина" в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2017)
Захаренко C. - Олександр Захаренко: жити за законами Істини, Добра і Краси (2017)
Савченко О. - Ціннісні орієнтири авторської школи О. А. Захаренка (2017)
Митник О. - Теоретико-методичні засади становлення успішної в соціумі особистості під час навчально-виховного процесу в ЗНЗ, Манзер С., Цілик Н. (2017)
Стрілець С. - Розвиток природничо-математичної та технологічної компетентностей дітей у системі національно-патріотичного виховання: регіональний експеримент, Стрілецька Н. (2017)
Демченко Ю. - Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя математики у рамках дослідно-експериментальної роботи (2017)
Дем’яненко Н. - Перший український підручник з педагогіки вищої школи (2017)
Яніцка-Панек Т. - Навчальний план у контексті реформування початкової освіти в Республіці Польща (2017)
Чаграк Н. - Організація і моделі освіти людей похилого віку: європейський досвід (2017)
Лещик Н. - Успіх освітньої реформи в Україні неможливий без активної участі батьківської спільноти (2017)
Моторний М. - Українські студенти – в десятці загальнокомандної першості Універсіади (2017)
Фещенко Ю. І. - Ефективність скороченого 12-місячного режиму антимікобактеріальної терапії хворих на мультирезистентний туберкульоз, Литвиненко Н. А., Варицька Г. О., Погребна М. В., Дюжева О. С. (2017)
Мельник В. М. - Щодо прогнозування захворюваності й смертності від туберкульозу в україні, Матусевич В. Г., Новожилова І. О., Линник М. І., Тарасенко О. Р., Бушура І. В., Приходько А. М. (2017)
Гаврисюк В. К. - Факторы прогноза темпов регрессии саркоидоза легких в процессе глюкокортикостероидной терапии, Быченко О. В., Меренкова Е. А., Гуменюк Г. Л. (2017)
До ювілею професора Бориса Васильовича Радіонова (2017)
Дзюблик О. Я. - Якісний склад ліпопротеїдів крові у хворих із запальним процесом нижніх дихальних шляхів як фактор ризику атеросклерозу, Гуменюк М. І., Мхітарян Л. С., Кучменко О. Б., Євстратова І. Н., Капітан Г. Б., Недлінська Н. М., Ячник В. А., Денисовa О. В. (2017)
Басанець А. В. - Роль поліморфізму гена eln у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень професійної етіології у шахтарів вугіл ьних шахт України, Долінчук Л. В., Остапенко Т. А. (2017)
Тодоріко Л. Д. - Алельний поліморфізм генів системи детоксикації ксенобіотиків, функціональний стан ядерного хроматину гепатоцитів при туберкульозі легень залежно від варіанту резистентності, Сем’янів І. О. (2017)
Лемко О. І. - Деякі можливості базового лікування хворих на бронхіальну астму, Александрович Т. А., Копинець І. І., Головацький Т. А., Копилець С. В., Турлик В. М. (2017)
Опанасенко М. С. - Застосування мініінвазивного торакального доступу в хірургії туберкульозу легень і плеври, Шалагай С. М., Кшановський О. Е., Леванда Л. І. (2017)
Белан О. В. - Влияние длительной терапии пиоглитазоном на клиническое состояние пациентов с бронхиальной астмой в сочетании с ишемической болезнью сердца, Кайдашев И. П. (2017)
Таїсія Стефанівна Кучер (2017)
Толох О. С. - Xронічне обструктивне захворювання легень: нові рішення старих проблем (2017)
Бойко Д. М. - Cучасні тенденції респіраторної медицини (2017)
Крахмалова Е. О. - Легочная гипертензия у больных хроническим обструктивным заболеванием легких: механизмы развития и влияние на структурно-функциональное состояние сердца, Колесникова Е. Н. (2017)
Рекалова Е. М. - Случай хронического некротизирующего легочного аспергиллеза, осложнившегося эмпиемой плевры: клинико-морфологическое наблюдение, Лискина И. В., Загаба Л. М., Ломтева Л. Ф., Брянский Н. В. (2017)
Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних джерел (2017)
Агаркова А. І. - Кризи навчання у ВНЗ як чинник схильності до суїцидальної поведінки серед студентської молоді (2017)
Бочелюк В. Й. - Соціально-психологічні мотиви й механізми поведінки людини в суспільстві (2017)
Вірна Ж. П. - Особистісні ресурси професійної адаптації майбутніх медичних працівників: концепція та емпірична верифікація, Галян А. І. (2017)
Дзюба Т. М. - Ризики професійного здоров'я: від "неадекватного" стилю керівництва до трансформацій професійного самоставлення педагога (2017)
Карпенко Є. В. - Емоційний інтелект як фактор особистісного життєздійснення (2017)
Коваль Г. В. - Організованість діяльності як критерій класифікації волонтерства (2017)
Коць Є. М. - Особистісні чинники соціальної тривожності студентів (2017)
Кревська О. О. - Мотиваційна детермінація професійної самоефективності особистості (2017)
Лазорко О. В. - Психологія безпеки особистості як суб'єкта професіоналізації (2017)
Лапіна М. Д. - Динаміка розвитку особистісної компетентності соціальних працівників в умовах профільної освіти (2017)
Мартинюк І. А. - Психотренінг готовності студентської молоді до самоосвітньої діяльності (2017)
Мойсієнко Я. В - Психологічна проблематика еліт і мас у доробку Д. Донцова й В. Липинського (2017)
Pasichnyk I. D. - Рsychological immunity of ukrainian migrants depending on childhood scenario sets, Handzilevska H. B., Nikitchuk U. I. (2017)
Петровська І. Р. - Рівні та структура громадянської ідентичності особистості (2017)
Савченко О. В. - Рефлексія як чинник ефективного функціонування соціального інтелекту (2017)
Савелюк Н. М. - Релігійна активність і механізми психологічного захисту особистості (2017)
Майструк В. М. - Вікові та професійно-статусні прояви безумовного самоприйняття, психологічного благополуччя та якості життя в сучасних жінок (2017)
Мельник Ю. С. - Релігійні орієнтації особистості у віковій динаміці свого становлення (2017)
Тимош Ю. В. - Емпіричне дослідження моральної свідомості та морально-етичної відповідальності студентів (2017)
Ярощук М. В. - Види релігійності особистості: теоретико-емпіричне конструювання диспозиційних і операціональних характеристик (2017)
Семенюк О. - Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка: освітня місія (2017)
Радул В. - Соціальна відповідальність як якісна характеристика особистості (2017)
Галета Я. - Соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства (2017)
Дубінка М. - Соціальне самовизначення старшокласників: пошук підходів до розуміння (2017)
Довга Т. - Імідж-портрет учителя початкової школи: візуалізація професійних вимог та соціальних очікувань (2017)
Бабенко Т. - Розвиток ціннісного компонента інформаційної культури майбутніх учителів історії (2017)
Прибора Т. - Ергономічний підхід до організації інтер’єру класу (2017)
Мельничук С. - Побут та традиції в системі формування естетичної культури майбутніх учителів (2017)
Андросова Н. - Проблема поєднання методів навчання у педагогічній теорії і практиці (2017)
Баранюк І. - Василь Сухомлинський про гармонію емоційно-образного та логіко-розумового у вихованні дитини (2017)
Радул О. - Народна педагогіка східних слов’ян про вікові періоди життя дитини (2017)
Ткаченко О. - Ігровий дитячий фольклор у змісті етнопедагогічної компетентності вчителя-вихователя (2017)
Кравцова Т. - До проблеми наукового обгрунтування феномена особистості (початок ХХ століття) (2017)
Окольнича Т. - Внесок Зенона Кузелі у вивчення виховних традицій українців (2017)
Савченко Н. - Сучасна практика позашкільної освіти в Україні та Польщі: порівняльний аналіз (2017)
Язловецька О. - Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті європейських країн (2017)
Пугач А. - Василь Кремень: "Утвердження особистості людини, суспільне єднання й патріотизм – ціннісні орієнтири сучасного глобалізованого світу" (2017)
Мариновська О. - Сутність поняття "авторська школа": контент- аналіз (2017)
Мартиненко С. - Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування, Кипиченко Н. (2017)
Лавріненко О. - Міжнародна науково-педагогічна акція пам’яті Івана Зязюна (2017)
Степаненко М. - Ректор-новатор Іван Зязюн (2017)
Калініченко Л. - Ідеї Олександри Савченко про вплив пізнавальної активності та самостійності на формування творчого мислення молодших школярів (1970–1990-ті рр.) (2017)
Кравцов В. - Методологічна культура як особистісно-професійна характеристика майбутнього вчителя (2017)
Коптєва О. - Активність як критерій соціально-професійної зрілості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Афійчук Ю. - Розвиток професійної компетентності вчителя природничих дисциплін у акмеологічному просторі ліцею, Шеремет Т. (2017)
Фещенко С. - Хто не знає історії, той не має майбутнього (2017)
Каденюк Л. - Земля як феномен Всесвіту (2017)
Кузнєцов Е. - Аерокосмічна освіта в школі – запорука становлення інтелектуальної еліти нації (2017)
Таранік-Ткачук К. - Формування національно-патріотичної самосвідомості учнів засобами аерокосмічної освіти в умовах Нової української школи (2017)
Агєєва О. - Організаційні та науково-методичні засади національно-патріотичного виховання учнів засобами аерокосмічної освіти (2017)
Литвиненко О. - Психологічний супровід інноваційної діяльності у школі: зміст та напрями реалізації (2017)
Мошенець В. - Український Космос у творчості Лесі Українки (2017)
Філософія космосу. Програма курсу за вибором. 9-й клас (2017)
Віртуальний музей космонавтики. Програма гуртка. 7-й клас (2017)
Биковський Я. - Студенти-драгоманівці пізнають секрети майбутньої професії педагога-позашкільника (2017)
Гавриленко Т. - Науково-методологічний семінар з історії освіти (2017)
Зозуля С. - Всеукраїнський науково-практичний семінар "Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)" (2017)
Мельник В. М. - Причини зростання смертності хворих на туберкульоз легень в Україні до і під час епідемії та організаційні заходи щодо її зниження, Зайков С. В., Веселовський Л. В., Пененко О. Р. (2017)
Сахелашвілі М. І. - Епідеміологічні аспекти мультирезистентного і з розширеною резистентністю туберкульозу у дорослих, Платонова І. Л., Рак Л. М., Штибель Г. Д. (2017)
Фещенко Ю. І. - Стан механіки дихання у хворих на бронхообструктивні захворювання, Назаренко К. В. (2017)
Гаврисюк В. К. - Эффективность и переносимость азатиоприна, лефлуномида и метотрексата у больных саркоидозом легких с противопоказаниями к назначению или серьезными побочными действиями глюкокортикостероидов, Меренкова Е. А., Дзюблик Я. А., Лещенко С. И., Ячник А. И., Беренда Е. А., Гуменюк Г. Л., Морская Н. Д., Пендальчук Н. В., Страфун О. В., Быченко О. В., Шадрина О. В. (2017)
Крахмалова О. О. - Динаміка ультразвукових параметрів діастолічної та систолічної функції серця у хворих на ХОЗЛ та супутню ІХС в залежності від вибору базисної терапії ХОЗЛ та наявності пульмональної реабілітації, Гетман О. А., Харченко Ю. Є., Ізмайлова О. В. (2017)
Дзюблик Я. О. - Aлгоритм етіологічної діагностики вірусно-бактеріальної негоспітальної пневмонії у мобілізованих для проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції, Слєсаренко Ю. О., Капітан Г. Б. (2017)
Фещенко Ю. І. - Kоморбідність бронхіальної астми та туберкульозу легень: труднощі лікування та перспективи вирішення проблеми, Островский М. М., Макойда І. Я., Варунків О. І. (2017)
Cтриж B. A. - Интенсивный режим бронхолитической небулайзерной терапии при рецидивирующем бронхообструктивном синдроме у детей (2017)
Білогорцева О. І. - Bипадок примітивної нейроектодермальної пухлини в практиці дитячого фтизіатра, Стеблина В. Є., Вербняк О. О., Кирилова Т. В., Сіваченко О. Є. (2017)
Гаврисюк В. К. - Cлучай остеопластической пневмопатии: результаты трехлетнего наблюдения, Шадрина О. В., Опанасенко Н. С., Лискина И. В. (2017)
Опанасенко М. С. - Pідкісний випадок гігантського загрудинного зобу, Конік Б. М., Шалагай С. М., Кшановський О. Е., Терешкович О. В., Леванда Л. І. (2017)
Быченко О. В. - Cистемная глюкокортикостероидная терапия, Литвиненко А. В. (2017)
Янко Р. В. - Cтан респіраторного відділу легень гіпертензивних та нормотензивних щурів після впливу мелатоніну, Березовський В. Я., Чака О. Г., Плотнікова Л. М., Левашов М. І., Літовка І. Г. (2017)
Aвторам журнальних публікацій (2017)
Голубова Г. В. - Статистичний аналіз та прогнозування експорту України (2018)
Гончар І. А. - Статистичний аналіз розвитку ринку електроавтомобілів в Україні: проблеми, шляхи вирішення, Пальян З. О. (2018)
Горобець О. О. - Статистичний аналіз книговидання в Україні та світі (2018)
Саліхова О. Б. - Новий механізм державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості, Крехівський О. В. (2018)
Баглюк Ю. Б. - Стратегії розвитку провідних операторів мобільного зв'язку України (2018)
Бочарова Ю. Г. - Стан та особливості розвитку інноваційної інфраструктури в Україні (2018)
Луніна І. О. - Інструментарій прогнозування бюджетних наслідків податкового стимулювання інноваційної діяльності, Білоусова О. С. (2018)
Степанова О. В. - Фіскальний простір для системи охорони здоров’я: сучасні підходи до формування та діагностики (2018)
Іванова Н. С. - Прогнозна модель економічної безпеки регіональних кластерів національної економіки (2018)
Kobylynska T. V. - Statistical Assessment of Air Emission of Dangerous Substances from Agricultural Activities: the Regional Aspect (2018)
Кваша О. О. - Формування внутрішньої управлінської звітності за центрами відповідальності, Коробкіна І. С., Шеховцова Д. Д. (2018)
Мазіна О. І. - Глобалізація принципів управлінського обліку (2018)
Щирська О. В. - Контроль якості надання аудиторських послуг у контексті зовнішніх перевірок, Кушнір Є. О. (2018)
Галицька Е. В. - Життєвий шлях та наукова діяльність Миколи Івановича Зібера, Прімєрова О. К. (2018)
Журналу "Статистика України" – 20 років (2018)
Хроніка (2018)
Інформація для авторів (2018)
Данилевський В. - Готовність навчального закладу до інноваційного розвитку: обґрунтування критеріїв (2017)
Чепурна Н. - Концептуальні основи інноваційного розвитку сучасного навчального закладу (2017)
Назаренко Г. - Демократичні засади становлення Нової української школи (2017)
Крутенко О. - Актуалізація педагогічної спадщини Олександра Захаренка у контексті Нової української школи (2017)
Топчій І. - Становлення Гімназії успішного українця (2017)
Каракаш І. - Модель інноваційного навчального закладу "Школа якісної освіти", Руденко І. (2017)
Чумаченко О. - Інноваційна практика функціонування і розвитку навчального закладу з еколого-економічною спеціалізацією, Трухан О. (2017)
Саєнко С. - Інноваційний розвиток полілінгвістичної гімназії "Діалог культур", Ананьєва Н. (2017)
Карло Т. - Створюємо Школу громадського партнерства (2017)
Мирошніченко Т. - Сприяємо громадянському самоствердженню учнів (2017)
Пікалюк А. - Національно-патріотичне виховання молоді за собами історичного краєзнавства та етнографії (2017)
Нерубайський В. - Школа свідомого українця – орієнтир сучасної акме-педагогіки (2017)
Стороженко Н. - Акмеологічне моделювання інновацій в педагогічній практиці (2017)
Мельничук В. - Інноваційний розвиток освітнього середовища Акме-школи (2017)
Верба І. - Модель розвитку інноваційного навчального закладу "Школа рівних можливостей" (2017)
Вертипорох О. - Школа – простір освітніх можливостей, Ніщенко М. (2017)
Денисюк Л. - Інноваційна модель "Школа трансформаційного лідерства" (2017)
Щербина С. - Формування освітнього простору Школи автентичного навчання (2017)
Бугай Л. - Створення Школи неперервної економічної освіти (2017)
Жуган Н. - Деякі аспекти інноваційного розвитку економічного ліцею (2017)
Яременко С. - Школа – природне середовище розвитку особистості (2017)
Слупіцька О. - Модель інноваційного розвитку "Школа екологічної культури та планетарного мислення" (2017)
Самохотов А. - Інноваційна школа Черкащини як Науково-дослідний інститут природознавства (2017)
Колісник В. - Модель "Школа сільського господаря" як стратегічний напрям розвитку навчального закладу в сільській місцевості (2017)
Дорожкіна Н. - Школа практичної діяльності, Забарна А. (2017)
Лукашенко Т. - Інноваційний розвиток школи як Центру інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Лосіцький В. - Модель навчального закладу "Школа новітніх інформаційних технологій" (2017)
Остапенко С. - Ліцей як середовище успішного особистісного розвитку, Степанова Н. (2017)
Ярош О. - Пізнання, Становлення, Успіх: нове обличчя сучасної школи (2017)
Дубенська О. - Інноваційна модель навчального закладу "Школа успішної особистості" (2017)
Цьоменко А. - Школа успішної особистості як шлях розвитку інноваційного навчального закладу (2017)
Кондратюк В. - Школа успіху та творчих досягнень (2017)
Рогозін І. В. - Спосіб розрахунку основних параметрів гібридного силового агрегату для спеціалізованих автотранспортних засобів, Новічонок С. М., Гнатов А. В., Рогозіна А. І. (2018)
Гнатов А. В. - Вибір схеми підключення електродвигунів у електромашинному вузлі пристрою генерації електричної енергії, Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Понікаровська С. В. (2018)
Бажинов А. В. - Визначення безпеки руху автомобіля по його індексу якості, Бажинова Т. О. (2018)
Сараева И. Ю. - Применение современных литий–ионных аккумуляторных батарей на электромобилях, Стародубцов А. А. (2018)
Манойло В. М. - Управление дроссельной заслонкой системы воздухоснабжения автотранспортного двигателя (2018)
Михалевич Н. Г. - Усовершенствование параметров модели электродвигателя механизма переключения передач в трансмиссии автотранспортных средств, Сильченко Н. Н. (2018)
Пронин С. В. - Использование интеллектуальных агентов в задачах обмена информацией между транспортными средствами (2018)
Ніконов О. Я. - Концепція розроблення транспортних засобів на основі конвергенції інтелектуальних критичних технологій, Аврамов К. В., Успенський Б. В. (2018)
Сушков І. М. - Система допомоги при обгоні вантажних автомобілів, Дзюбенко О. А. (2018)
Гнатов А. В. - Похибки приладів обліку електричної енергії, Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Тарасова В. В., Новічонок С. М., Войт О. В. (2018)
Шелудченко Л. С. - Функціональні ознаки автотранспортного потоку (2018)
Гнатов А. В. - Енергозбереження в системах електропостачання, Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Тарасова В. В., Левенець А. О., Пілявець О. О. (2018)
Черновол О. В. - Електромобіль як важливий елемент розвитку транспортної інфраструктури (2018)
Солодов В. Г. - Модель переноса атмосферных загрязнений в полосе насаждений возле автомобильной дороги, Авершин А. Г. (2018)
Бороденко Ю. М. - Синтез експертної діагностичної системи електроприводу автомобіля (2018)
Кремень В. - Філософія і мислення (2017)
Андрущенко В. - Феноменологія освіти (духовна сутність освіти) (2017)
Огнев’юк В. - "Аватари" поступу (2017)
Бех I. - Зростаюча особистість у просторі духовності (2017)
Ніколаєнко С. - Виховання студентської молоді в контексті викликів сучасності (2017)
Курило В. - Актуальні проблеми шкільної освіти в умовах гібридної війни на Донбасі, Караман О. (2017)
Коцур В. - Шевченкові уроки патріотизму й людяності (До 170-річчя від початку Кобзаревого невільництва 1847–1857 років) (2017)
Савченко О. - Аксіологічні смисли літературної спадщини Василя Сухомлинського: філософія для дітей (2017)
Ничкало Н. - Педагогіка серця і добра Івана Зязюна (2017)
Дем’яненко Н. - Парадигмальний вимір розвитку вищої школи в Україні (ХІХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Пугач А. - Журнал "Шлях освіти" в контексті міжнародних зв’язків українських педагогів (1920-ті рр.) (2017)
Биковська О. - Освіта як система. Тріада "Людина–Освіта–Держава" (2017)
Janicka-Panek T. - Education аs a hidden treasure: the value of lifelong learning (2017)
Завалевський Ю. - Сутність та особливості моделювання змін в авторській школі, мариновська О. (2017)
Отич О. - Професійний саморозвиток учителів спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів естетичного профілю під час дослідно-експериментальної роботи, Овсієнко Я. (2017)
Патрикеєва О. - Упровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах: методичний аспект, Василашко І., Лозова О., Горбенко С. (2017)
Бережна Т. - Формування здоров’язбережувального освітнього середовища: обґрунтування стратегії, Карленко Н. (2017)
Мельник С. - Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення в аспекті всеукраїнського педагогічного експерименту (2017)
Вербицький В. - Розвиток натуралістичного інтелекту дітей в умовах позашкільного навчального закладу (2017)
Центр освіти, культури та інновацій на Поділлі Вінницькому державному педагогічному університету імені М ихайла Коцюбинського – 105! (2017)
Пугач А. - Новий етап українсько-польської наукової співпраці: освіта для майбутнього, Пугач О. (2017)
Гнатов А. В. - Автобусный транспорт, назначение и классификация. электробус на суперконденсаторах, Пидгора А. В. (2017)
Аргун Щ. В. - Енергозберігаючі технології на основі п'єзоелектричного ефекту для автомобільної техніки (2017)
Смирнов О. П. - Моделювання витрат енергоносіїв гібридними транспортними засобами залежно від умов експлуатації, Борисенко А. О. (2017)
Гнатов А. В. - Електромобілі – майбутнє, яке вже настало, Аргун Щ. В., Ул'янець О. А. (2017)
Мигаль В. Д. - Мехатронные и телематические системы автомобиля, Сильченко В. О. (2017)
Богаевский А. Б. - Перспективное усовершенствование топливной аппаратуры мощных транспортных дизелей (2017)
Манойло В. М. - Особенности конструкции и принцип работы дроссельных узлов систем воздухоснабжения автотракторных ДВС, Дзюбенко А. А., Липинский М. С., Колесник И. В. (2017)
Ніконов О. Я. - Безпілотні багатоцільові транспортні засоби: Сучасні технології, Кулакова Л. Є., Полосухіна Т. О., Чернишов В. О. (2017)
Костикова М. В. - Повышение безопасности передвижения автомобиля за счёт электронных систем, Дыманов Б. В. (2017)
Ніконов О. Я. - Концепція розроблення інформаційно-комунікаційної технології інтелектуального керування наземними безпілотними багатоцільовими транспортними засобами, Сіндєєв М. В., Сильченко В. О. (2017)
Козачок Л. Н. - Модель и метод решения задачи поиска оптимального соединения при ограничении на кривизну, Плехова А. А., Плехов Д. А. (2017)
Шевченко В. А. - Алгоритмизация процедуры кластерного анализа для прогнозирования успеваемости студентов, Кудин А. И. (2017)
Симбирский Г. Д. - Применение цифрового фильтра Калмана для параметрической идентификации высокотемпературного термопреобразователя, Лантрат В. К. (2017)
Вербицкий В. И. - Ляпуновские нормы для нелинейных динамических систем (2017)
Капінус С. В. - Імітаційне моделювання параметрів дорожнього руху у критичних ситуаціях на транспортній мережі (2017)
Батыгин Ю. В. - Обоснование работоспособности "индукторной системы с притягивающим экраном", возбуждаемой внешним плоским круговым соленоидом, Чаплыгин Е. А., Еремина Е. Ф., Вакуленко А. Р. (2017)
Батигін Ю. В. - Ретроспектива технологій, що відновлюють з використанням енергії електромагнітних полів, Чаплигін Є. О., Шиндерук С. О., Мордік В. В., Ладика О. М., Оболянська О. В. (2017)
Аніщенко О. - Неформальна освіта дорослих – освітній тренд ХХІ століття, Лук’янова Л., Прийма С. (2017)
Остапчук О. - Професійно-творча самореалізація вчителя у наукових теоріях і освітніх реаліях (2017)
Мариновська О. - Технологічне проектування інноваційного розвитку закладу освіти (2017)
Даниленко Г. - Медико-соціальні аспекти проблеми академічної успішності старших підлітків, Щербакова О. (2017)
Клокар Н. - Освіта в об’єднаних територіальних громадах: нові підходи до управління в умовах децентралізації, Науменко Г., Гунько Л. (2017)
Пятничук Т. - Формування професійної компетентності робітників сфери послуг в умовах євроінтеграційних процесів (2017)
Литвиненко Г. - Управління проектами: сутність та особливості застосування в освіті, Клясен Н. (2017)
Журба К. - Квест як засіб формування національно-культурної ідентичності підлітків, Шкільна І. (2017)
Філоненко О. - Розвиток музичної освіти на Єлисаветградщині (друга пол. XIX – поч. XX ст.) в історико-педагогічних дослідженнях (2017)
Усатенко Т. - Пробуджена думка академіка Семена Гончаренка, Кутова О. (2017)
Сікорський П. - Із когорти світочів української педагогічної науки (пам’яті академіка Семена Гончаренка) (2017)
Міхно О. - Педагогічний музей України інформує (2017)
Панахид Г. - Музейна педагогіка: сьогодення і перспективи розвитку (за підсумками П’ятої науково-практичної конференції) (2017)
Нова українська школа. Каталог виставки (2017)
Покажчик статей за 2017 рік (2017)
Єріна А. М. - Застосування регресійних моделей на панельних даних у регіональному аналізі водоспоживання, Українець М. П. (2018)
Созанський Л. Й. - Оцінка залежності економіки України від імпорту продукції переробної промисловості в сегментах проміжного споживання і валового нагромадження основного капіталу (2018)
Білоусова О. С. - Переваги та недоліки індикаторів оцінки процесів активного старіння (2018)
Кухаренко В. М. - Методика комплексного оцінювання якості тестів. Частина 1, Перхун Л. П., Товмаченко Н. М. (2018)
Лазебник Ю. О. - Програмно-методологічні засади удосконалення національної системи спостереження зі статистики травматизму (2018)
Рєзніков В. В. - Економічна політика Європейського Союзу (на прикладі країн центру та периферії), Купіна В. С. (2018)
Сидорова А. В. - Стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України (2018)
Курило Г. М. - Проблеми прийняття рішень на базі даних фінансової звітності:теоретичний аспект (2018)
Селіщев С. В. - Аудиторські докази щодо припущення про безперервність діяльності підприємства (2018)
Фесенко В. В. - Аналіз цінових відхилень з метою аудиту трансфертних цін у контрольованих операціях імпорту (2018)
Саріогло В. Г. - Семінар Балтійсько-Нордично-Української мережі зі статистики обстежень 2018 року: програма, учасники, підсумки (2018)
Ревенко А. П. - Рецензія на монографію О. М. Гладуна "Нариси з демографічної історії України ХХ століття" (2018)
До ювілею Е. В. Чекотовського (2018)
Хроніка (2018)
Інформація для авторів (2018)
Самойлова І. - Фонетичні варіанти слів в українській мові (за матеріалами лексикографічних джерел) (2016)
Дідун Л. - Особливості виявлення семантики інтенсивності через наскрізний чинник у фразеологізмах зі спільним компонентом на фіксованому місці (2016)
Дюндик О. - Виокремлення спільнокореневих неологізмів у лексиконі письменника (на матеріалі корпусу текстів Євгена Пашковського) (2016)
Мовчун Л. - Матеріали до "Словника римового гнізда лексеми Україна" (продовження) (2016)
Тищенко О. - Архівна картотека: шукаючи словникові матеріали четвертого тому "Російсько- українського словника" за ред. А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (2016)
Цимбалюк-Скопненко Т. - Матеріали до "Словника фразеологічних синонімів Миколи Лукаша" (продовження) (2016)
Робоча інструкція до виписування матеріалів для лексичної картотеки Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР (2016)
Відомості про авторів (2016)
Шановні колеги! (2016)
Вихідні дані (2016)
Манойло В. М. - Методика определения режимных и конструктивных параметров электромеханической части дозатора газа, системы питания транспортного двигателя (2015)
Зубенко Д. Ю. - Разработка мероприятий по уменьшению расхода электроэнергии на предприятиях электротранспорта, Минеева Ю. В. (2015)
Кнауб Л. В. - Усовершенствование системи питания двигателей с предварительным образованием газодисперсной смеси (2015)
Rozhkova S. - Methods experimental research working characteristics of the electromagnetic shock absorber, Rozhkov S. (2015)
Двадненко В. Я. - Преобразователь напряжения для системы рекуперативного торможения гибридного автомобиля с сохранением тепловой энергии (2015)
Никонов О. Я. - Рациональный выбор компонентов системы электропривода и рекуперации гибридного мототранспортного средства , Полозова Л. Н., Толстяк С. И. (2015)
Дзюбенко О. А. - Аналіз використання бездротової передачі енергії для систем заряду електромобілів (2015)
Ніконов О. Я. - Аналіз систем регулювання рівня світла фар у сучасних інтелектуальних системах транспортного засобу, Баранова В. О., Гудаєв Р. Т., Прищепа I. М. (2015)
Сахно В. П. - Визначення потужності для управління напівпричепом автопоїзда з гібридною силовою установкою, Поляков В. М., Тімков О. М., Лисенко О. О. (2015)
Приходько О. Д. - Ідентифікація несправностей електроприводу гібридного автомобіля (2015)
Кальянов Г. К. - Методи формування синусоїдального струму живлення асинхронного двигуна з використанням широтно-імпульсної модуляції (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського