Shvets V. - The new model of feedbacks between students and Moodle e-learning platform (2017)
Качмар О. - Стратегії подолання агресивності студентів у сучасній вищій освіті (2017)
Коваленко О. - Правове забезпечення вищої освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2017)
Опанасюк Ю. - Проблеми розвитку міжнародного академічного співробітництва (2017)
Хілько Ю. - Функції головних агентів соціалізації обдарованих дітей в освітніх школах Канади (2017)
Подолякіна О. - Проекти радикальної зміни дискурсу освіти: ідейні основи та дискурсивні і комунікативні концепції трансформацій педагогічної практики в системі філософії освіти (2017)
Астахова В. - Новий напрям у дослідженні проблем освіти (2017)
Реферативный обзор статей номера (2017)
Abstracting Review of Journal Articles (2017)
До уваги авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Донцов О. - Картографування нематеріальної культурної спадщини України в інформаційному забезпеченні туризму (2018)
Бубир Н. - Інтернет-ресурс земельного фонду локального рівня у світлі земельної реформи України, Хазова Н. (2018)
Бурла О. - Анализ факторов пространственной организации общества как инструмент повышения эффективности географического образования и прикладной роли географии (2018)
Денисик Г. - Фізична чи природнича географія України?, Стефанков Л., Чиж О. (2018)
Дубницький М. - Інтерактивні навчальні веб-ресурси з географії на базі матеріалів Інституту передових технологій, відкритих даних та картографічної JavаScript-бібліотеки Leaflet, Барладін О. (2018)
Клименко В. - Особливості внутрішньорічного розподілу стоку малих річок (на прикладі річки Уда), Іваненко Л. (2018)
Кобченко Ю. - Математико-картографічні методи аналізу атмосферних процесів, Резуненко В. (2018)
Кочуров Б. - Геоэнергетическая оценка лесных экосистем Приднестровья, Марунич Н., Лобковский В., Хазиахметова Ю., Фомина Н. (2018)
Поліщук Л. - Природні та антропогенні ландшафти як складова знань про довкілля, Мороз А., Кравченко Р. (2018)
Свір Н. - Змістові особливості викладання географії в науково-педагогічному проекті "Інтелект України" (2018)
Спренне В. - Формування знань про міжнародні економічні відносини у шкільній географії, Жемеров О. (2018)
Курбатов С. - "Без коректур": до 70-річчя Василя Кременя (2017)
Андрущенко В. - Освіта без насильства (2017)
Захарова О. - Тимчасово переміщені ВНЗ: основні проблеми та першочергові напрями їх розв’язання, Гончарова Ж. (2017)
Горбунова Л. - Теорія трансформативного навчання дорослих: еволюція концептів і методологій (2017)
Книш І. - Класична освітня парадигма: суб’єкт-суб’єктні відносини (2017)
Капустін С. - Поняття світогляду в сучасному філософсько-педагогічному дискурсі (2017)
Шудло С. - Трансформаційний потенціал емпіричних досліджень для вищої освіти: міф чи реальність?, Заболотна О. (2017)
Коваленко В. - Розумні технології у сфері вищої фахової освіти: теоретико-методологічні та методико-технологічні основи (2017)
Гончарова О. - Природа педагогічного таланту в аспекті постнекласики та мислення у складності (2017)
Силадій І. - Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді (2017)
Нестерова М. - Практичні аспекти застосування когнітивних технологій в освіті (2017)
Реферативный обзор статей номера (2017)
Abstracting Review of Journal Articles (2017)
До уваги авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Kaya G. - The role of foreign direct investment and trade on carbon emissions in Turkey, Kayalica M. Ö., Kumaş M., Ulengin B. (2017)
Sesale E. L. - Marketing fortification of business through crowdsourcing and social responsibility: focus on South African SMEs, Seeletse S. M. (2017)
Odeku K. O. - Effective implementation of Environmental Management Plan for sustainable mining (2017)
Lekhanya L. M. - Customer’s perception towards product quality of automotive SMEs operating in Metropolitan areas, and consideration of environmental impact, Dlamini H. L. (2017)
Tirkaso W. T. - Habitat quality and fish populations: impacts of nutrient enrichment on the value of European perch off the east coast of Sweden, Gren I.-M. (2017)
Mugiya D. - Climate change adaptation challenges confronting small-scale farmers, Hofisi C. (2017)
Bakre O. - Driving urban-rural migration through investment in water resource management in subsistence farming: the case of Machibini, Dorasamy N. (2017)
Dzwairo B. - Sustainable leadership pre- and within the 21st century, Nombela N., Perumal M. (2017)
Makgopa S. S. - External environmental considerations in the planning of strategies of car dealerships, Daniel T. (2017)
Rust B. - The preparation of the labor relations landscape of South Africa (1994-2008): an environmental perspective for sustainable development (2017)
Timofeev V. O. - Corporate governance as an anti-corruption instrument of corporate enterprise, Georges ai Jammal (2018)
Васильківський Д. М. - Формування системи стратегічного управління конкурентоспроможністю фермерських господарств (2018)
Гаватюк Л. С. - Оцінка рентабельності підприємства та шляхи її підвищення в сучасних умовах господарювання, Дембіцька А. В. (2018)
Гавловська Н. І. - Аналіз існуючих підходів до управління підприємствами роздрібної торгівлі, Рудніченко Є. М., Рудніченко М. М. (2018)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Методи оцінки конкурентоспроможності туристичних підприємств (2018)
Марчук Л. М. - Бенчмаркінг як інструмент підтримки та підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку зерна (2018)
Шataйло O. A. - Сутнісні характеристики потеціалу підприємства (2018)
Вєдєніна Ю. Ю. - Впровадження і реалізація технологій тайм-менеджменту в діяльність сучасних підприємств, Мажаренко К.П., Орлова К.О. (2018)
Лапшин І. М. - Аналіз рівня смертності населення в Україні (2018)
Овчиннікова О. Р. - Аналіз територіальної мобільності населення (2018)
Осіпова Л. В. - Механізм фінансового забезпечення формування та реалізації соціальної політики в умовах децентралізації, Хомчук А. І. (2018)
Підгірна В. С. - Проблеми бiдностi в Українi: методи визначення та напрями подолання, Овciєнко В. В., Гіжевська А-М. В. (2018)
Ребрина А. А. - Розвиток лідерських якостей керівного персоналу, Ребрина А. А. (2018)
Синковець Н. І. - Міжнародна регуляторна кооперація україни з європейським союзом у сфері міграції робочої сили (2018)
Турчак В. В. - Управління людськими ресурсами на основі моделі компетенцій, Олійник Л. Г. (2018)
Чернушкіна О. О. - Україна у світовому рейтингу за індексом людського розвитку, Цюпа О. В. (2018)
Сидорчук І. П. - Процес управління фінансово-економічною результативністю інноваційного розвитку підприємства (2018)
Юринець З. В. - Активізація інноваційного потенціалу харчової промисловості як запорука економічного розвитку країни, Кохан М. О., Круглякова В. В. (2018)
Шарко М. В. - Генезис методичного інструментарію діагностики ефективності функціонування підприємства, Бурик Ю. І. (2018)
Гаряга Л. О. - Вплив трансакційних витрат на трансформацію секторів економіки країни, Колодій С. Ю., Руденко М. В. (2018)
Думанська І. Ю. - Оптимізація видатків держави для фінансового забезпечення інноваційного процесу АПК (2018)
Татарин Н. Б. - Бюджетна децентралізація як шлях до зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування, Михалюк О. В. (2018)
Хома І. Б. - Стан банківського кредитування суб’єктів економіки та чинники його активізації, Шира М. І. (2018)
Швець Ю. О. - Податковий борг як фактор впливу на діяльність підприємств та фінансову стабільність України, Конєв В. В. (2018)
Альтгайм Л. Б. - Роль соціально-економічних чинників у формуванні туристичного ринку Тернопільської області (2018)
Диха М. В. - Культурна складова в системі забезпечення сталого розвитку країни (2018)
Грипинська Н. В. - Динаміка розвитку середнього і малого бізнесу в Хмельницькій області за 2013–2017 рр., Злотаренчук О. І. (2018)
Кривенко Н. В. - Методи оцінки розвитку міжнародної економічної інтеграції (2018)
Хорольський В. П. - Інноваційний розвиток підприємств регіону з техногенними територіями на основі моделей неоіндустріалізації, Рябикіна К. Г., Хорольський К. Д. (2018)
Бєлоус Н. Д. - Реалізація обліково-аналітичного забезпечення системи оцінки складових економічної безпеки, Кузуб М. В. (2018)
Бібікова Н. О. - Стратегічні орієнтири та механізми регулювання розвитку зернової кооперації в Україні (2018)
Вергун В. А. - Методологія наукового аналізу Й. Шумпетера та економічна нобелелогія (2018)
Декалюк О. В. - Економічна безпека в системі управління державними закупівлями (2018)
Денисенко М. П. - Прогнозування як інструмент дослідження питань розвитку та економічної безпеки малого та середнього підприємництва, Колісніченко П. Т. (2018)
Духницький Б. В. - Сучасні тенденції імпорту агропродовольчої продукції в Україну (2018)
Каменєва В. В. - Інформаційний ресурс як основний засіб інформування про навчально-наукову та соціальну діяльність студентів, Федушко С. С. (2018)
Краснокутська Н. С. - Еволюція концепції соціальної відповідальності бізнесу у перебігу розвитку стратегічного управління, Сокол Н. А. (2018)
Миколюк О. А. - Формування ключових векторів забезпечення енергетичної безпеки крізь призму інноваційного розвитку альтернативних джерел енергії, Желавська І. А., Ляховець В. В. (2018)
Піскун Д. Н. - Роль маркетингу в підвищенні результативності господарювання підприємств (2018)
Сідоров В. І. - Сучасні тенденції діяльності агрохолдингів на світовому ринку виробництва сільськогосподарської продукції в умовах глобалізації, Бабенко В. О., Савін Р. С. (2018)
Ставнича Н. І. - Використання системно-синергетичного підходу для дослідження соціальної безпеки (2018)
Тюріна Н. М. - Розвиток публічного управління: зарубіжний та вітчизняний досвід, Карвацка Н. С., Назарчук Т. В. (2018)
Харун О. А. - Місце України в світовому економіко-політичному просторі, Кошівська М. В. (2018)
Хмелевський О. В. - Глобалізація міжнародного економічного середовища за впливом на міжнародний бізнес транснаціональних корпорацій, Керницька Н. О. (2018)
Яременко О. Ф. - Особливості логістики за умов глобалізації конкурентного середовища (2018)
Шмакова О. С. - Особливості технічної реалізації періодичного видання у студентському середовищі, Сєров Ю. О. (2018)
Якименко-Терещенко Н. В. - Управління інтелектуальним капіталом підприємства, Чикота К. В. (2018)
Юрківський О. Й. - Непряме оподаткування у формуванні інституції податкової довіри: політекономічний аспект, Травін В. В. (2018)
Рзаєв Г. І. - Нормативно – законодавча підтримка інформаційної безпеки відповідно до потреб економічного аналізу, Джус О. С. (2018)
Рзаєва Т. Г. - Ознаки формування ризиків та їх обліково-аналітичне забезпечення, Шевчук М. О. (2018)
Троц І. В. - Методика обліку і складання звітності осіб (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Lekhanya L. M. - Exploring fast moving consumer goods (FMCG) small, medium and micro enterprises manufacturers’ need for innovation to achieve growth, Olajumoke N. G., Nirmala D. (2017)
Zaied Y. B. - The nonlinear progressive water pricing policy in Tunisia: equity and efficiency, Bouzgarrou H., Cheikh N. B., Nguyen P. (2017)
Odeku K. O. - Accentuating criminal sanctions for environmental degradation: issues and perspectives, Gundani S. R. (2017)
Wu P.-I. - A general model for treatment of protests and no-answer responses in contingent valuation method, Chen S.-H., Liou J.-L. (2017)
Potapenko V. - Green modernization of Ukraine’s economy: analysis of barriers and drivers based on interviewing of the companies, Khlobystov Y., Kornatowski R. (2017)
Ishchenko A. - Stimulation of effective ecological and economic interactions in the process of business environment creation (2017)
Garoui N. - Mapping environmental pollution disclosures in Tunisia, Chakroun R., Ezzeddine B. M. (2017)
Turchenyuk V. - Environmental and economic foundations of system optimization of operational, technological and construction parameters of rice irrigation systems, Frolenkova N., Rokochynskyi A. (2017)
Cheteni P. - Sustainable development: biofuels in agriculture (2017)
Coleman A. - Reducing environmental hazard caused by disposed mobile phones in developing countries (2017)
Андрущенко В. - Основні напрями оптимізації взаємодії практики і освіти в сучасному українському соціумі (2017)
Бобало Ю. - Основні засади функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Національному університеті "Львівська політехніка" (2017)
Рубанець О. - Когнітивні технології у вищій освіті (2017)
Верьовкін В. - Особливості реалізації освітньої політики щодо переміщених університетів України (2017)
Похресник А. - Комунікологія adversus комунікативістика у стратегії змін вищої освіти України (2017)
Степаненко І. - Навчання іноземних студентів в Україні: стан проблеми, перспективи, Дебич М. (2017)
Kozlakova G. - Actual problems of competence approach in ecological education for engineering students, Sayenko T. (2017)
Сергієнко Т. - Науково-теоретичні засади формування навичок фахової медичної комунікації в іноземних студентів медичних університетів (2017)
Лисак О. - Налагодження ефективної системи інформування як засіб підвищення вихідної академічної мобільності (2017)
Курбатов С. - Роль студентства в сучасних системах забезпечення якості вищої освіти європейських країн (2017)
Корсак О. - Досягнення і проблеми тренду міжнародних тестувань якості освіти (2017)
Реферативний обзор статей номера (2017)
Abstracting Review of Journal Articles (2017)
Покажчик публікацій журналу за 2017 рік (2017)
До уваги авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Islam A. M. - Exploratory results of green production, sale, willing to pay and financing: case of Bangladesh, Ali M. M., Medhekar A. (2017)
Ntsuxeko S. O. - The intricacies and challenges of ensuring safe and healthy mining environments in South Africa, Odeku K. O. (2017)
Worae T. A. - Environmental responsibility and financial performance nexus in South Africa: panel Granger causality analysis, Ngwakwe C. C. (2017)
Amusan L. - Climate change, pastoral migration, resource governance and security: the Grazing Bill solution to farmer-herder conflict in Nigeria, Abegunde O., Akinyemi T. E. (2017)
Sans D. - About polluting eco-industries: optimal provision of abatement goods and Pigouvian fees, Schwartz S., Stahn H. (2017)
Eissa H. E. - Carbon market. The future investment of sustainable development in developing countries: climate smart investment (2017)
Msezane S. B. - Perceptions of youth about the integration of natural resource economics through environmental education in schools: a realist social perspective (2017)
Mbarek M. B. - Dynamic links between ICT, transport energy, environmental degradation and growth: empirical evidence from Tunisia, Zghidi N. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Brandt U. S. - Regulation as a policy contest: the probability of conservation of a renewable resource (2017)
Doorasamy M. - Effectiveness of MFCA as a tool to improving sucrose quality in sugarcane production, Rhodes B. (2017)
Mchavi N. D. - Relationship between environmental pressure and environmental disclosure in the sustainability reports of banks, Ngwakwe C. C. (2017)
Ntodeni S. - Innovation through the effects of solar water heating (SWH) in Africa, Edoun E. I. (2017)
Odeku K. O. - Prohibition of pollution of marine environments: challenges and prospects, Paulos B. M. (2017)
Nsabimana A. - Asymmetric effects of rainfall on food crop prices: evidence from Rwanda, Habimana O. (2017)
Halynska Y. - Emergence of synergetic effect in creation of collaborative alliances in natural resource management (2017)
Memka D. - Technological challenges influencing the implementation of green energy in the SME sector in KwaZulu-Natal (KZN), Lekhanya L. M. (2017)
Андрущенко В. - Поняття педагогічного дискурсу в сучасних наукових дослідженнях, Силадій І. (2018)
Богданов І. - Ідея провідництва в управлінні вищою освітою, Лисаков С., Немченко С., Крижко В. (2018)
Мороз І. - Реінжиніринг у системі освіти, Стадник О. (2018)
Nesterova M. - European studies of social innovations in higher education: cognitive principles of social cohesion development (2018)
Коваленко В. - Дидактологістика у сфері політології як науки і дисципліни у вищій школі: влада розуму над політичними ідеями (2018)
Лукашук М. - Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів у системі освіти (2018)
Захаренко К. - Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі (2018)
Опанасюк Ю. - Інноваційний тип прогресу як об’єкт дослідження філософії і науки (2018)
Ляшенко Л. - Роль оволодіння англійською мовою у підвищенні якості освіти в Україні (2018)
Іваній І. - Розвиток системи оцінювання якості вищої професійної фізкультурної освіти (2018)
Федів В. - Соціальні мережі як засіб підвищення мотивації до вивчення природничих дисциплін у вищому медичному навчальному закладі, Єгоренков А., Шинкура Л. (2018)
Оніщук І. - Особливості навчання іноземної мови студентів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах України (2018)
Астахова В. - Головна наукова подія навчального року (за підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Освітні ризики: суть і підходи до вирішення") (2018)
Панченко Л. - Ціннісний дискурс в освіті та суспільстві (Всеукраїнська наукова конференція у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 1–2 березня 2018 р.), Свириденко Д. (2018)
Реферативный обзор статей номера (2018)
Abstracting Review of Journal Articles (2018)
До уваги авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Rudakovskyi A. V. - New model of density distribution for fermionic dark matter halos, Savchenko D. O. (2018)
Vavrukh M. V. - Consideration of the competing factors in calculations of the characteristics of non-magnetic degenerate dwarfs, Dzikovskyi D. V., Smerechynskyi S. V. (2018)
Шуаібов О. К. - Характеристики і параметри плазми перенапруженого наносекундного розряду в повітрі з малими домішками парів перехідних металів, Міня А. Й., Чучман М. П., Малініна А. О., Малінін О. М., Данило В. В., Гомокі З. Т. (2018)
Васильєв О. М. - Моделювання бактеріального хемотаксису в середовищі з репелентом, Карпенко В. О. (2018)
Гуслістий А. А. - Оптимальна температура життєвої активності людини, Маломуж М. П., Фісенко А. І. (2018)
Болеста І. М. - Морфологія та оптичні властивості наноструктур, які формуються у нестехіометричних кристалах СdI2, Ровецький І. М., Вельгош С. Р., Рихлюк С. В., Карбовник І. Д., Глосковська Н. В. (2018)
Kumar Kuldeep - SPR in cesium halide thin films due to embedded elliptic cesium metal nano-particles, Arun P. (2018)
Balabai R. M. - Nanocellulose as the main composite component of electromechanical sensors, Zdeshchyts A. V. (2018)
Bar’yakhtar V. G. - Magnetoelastic waves in ferromagnets in the vicinity of lattice structural phase transitions, Danilevich A. G. (2018)
Андрущенко В. - Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації (2018)
Хамітов Н. - Воля до наукової новизни як умова неможливості плагіату (2018)
Дзюба С. - Матеріальне стимулювання публікаційної активності науково-дослідної роботи викладачів закладів вищої освіти (2018)
Пунченко О. - Архітектоніка матриці освіти сучасної цивилізації у її парадигмальному вимірі (2018)
Похресник А. - Критичний аналіз пропозицій-2017 Римського клубу щодо "нової філософії" і "нового просвітництва" (2018)
Кондур О. - Глобалізація освіти в контексті проблем та перспектив суспільного розвитку (2018)
Сікорський П. - Нові підходи до моделювання контрольно-оцінювальних систем в освіті (2018)
Олексенко Р. - Інноваційний досвід у дидактиці А. С. Макаренка, Окса М. (2018)
Дударенко Л. - Нові підходи до прогнозування майбутнього систем освіти (2018)
Олексенко В. - Формування соціальних почуттів у студентів (2018)
Криштанович С. - Сучасна модель професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2018)
Про проведення Десятої міжнародної виставки "Інноватика в сучасній освіті" 23-25 жовтня 2018 року в місті Києві (2018)
Ціннісний дискурс в освіті та суспільстві (Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Інновації в освіті: ціннісно-компетентнісний підхід") (2018)
Реферативный обзор статей номера (2018)
Abstracting Review of Journal Articles (2018)
До уваги авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Коновалова В. В. - Модифікування полівініліденфлуоридних мембран наночастинками магнетиту, Колесник І. С., Бурбан А. Ф., Царик С. М. (2018)
Кравченко А. А. - Структура межі поділу "поверхня кремнезему – розчин електроліту": теоретичне моделювання, Дем’яненко Є. М., Гребенюк А. Г., Лобанов В. В. (2018)
Головань А. П. - Влияние растворов хлористоводорoдной кислоты на размер кристаллитов гидроксиапатита в порошках и их композитах с гиалуроновой кислотой, Борисенко Н. В., Крупская Т. В., Туров В. В. (2018)
Roik N. V. - pH-sensitive materials based on silica with chemically immobilized methyl red: synthesis and protolytic properties, Belyakova L. A., Dziazko M. O. (2018)
Гічан О. І. - Особливості розподілу концентрацій у приповерхневому шарі при перебігу гомогенної хімічної реакції першого порядку в модельному електрокаталітичному процесі за стаціонарних умов (2018)
Саввова О. В. - Іонообмінне зміцнення літійалюмосилікатних склокристалічних матеріалів захисної дії, Воронов Г. К., Топчий В. Л., Рябінін С. О., Фесенко О. І. (2018)
Настасієнко Н. С. - Дослідження взаємодії кавової кислоти з поверхнею нанорозмірного діоксиду церію методами термодесорбційної мас-спектрометрії та ІЧ-спектроскопії, Паляниця Б. Б., Картель М. Т., Ларссон М., Кулик Т. В. (2018)
Voitko K. V. - Catalytic decomposition of organic peroxides in non-aqueous media under metal-free nanoporous and nanosized carbocatalysts, Bakalinska O. M., Kartel M. T. (2018)
Петришин Р. С. - Вплив адсорбції бензетоній хлориду на електроповерхневі властивості діоксиду титану у водних суспензіях, Яремко З. М. (2018)
Булеев И. П. - Металлургия Украины в условиях кризиса национальной экономики, Булеев В. Е. (2017)
Брюховецька Н. Ю. - Інноваційний розвиток як чинник конкурентоспроможності в умовах зовнішніх обмежень, Коритько Т. Ю. (2017)
Булеев Е. И. - Интеллектуализация труда как высшая форма его разделения на современном этапе экономического развития, Рябыкина Н. И., Ревва А. Н. (2017)
Брюховецька Н. Ю. - Формування доданої вартості на промислових підприємствах на етапах руху продукції від виробника до споживача, Черних О. В. (2017)
Богуцька О. А. - Можливості та бар’єри для залучення позикових інвестиційних ресурсів підприємств на фінансовому ринку (2017)
Бриль І. В. - Аспекти визначення сутності та особливостей економічної доданої вартості підприємств (2017)
Лаптєв В. І. - Сутність проблемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами (2017)
Рябикіна К. Г. - Визначення напрямів підвищення ефективності використання основних засобів на гірничо-збагачувальних підприємствах (2017)
Сапліна О. А. - Про необхідність змін у лізинговому законодавстві відповідно до сучасних умов (2017)
Черная А. А. - Направления мотивации и повышения производительности труда в условиях кризиса для обеспечения инвестиционной активности предприятий, Брюховецкий Я. С., Лыгус О. Е. (2017)
Іваненко Л. В. - Економіко-соціологічний підхід до визначення ролі людського капіталу підприємства у створенні доданої вартості (2017)
Самодурова Д. А. - Детермінанти впливу на інвестиційну активність підприємств (за іноземними публікаціями) (2017)
Піменова Ю. І. - Економічна додана вартість як показник ефективності діяльності підприємства (2017)
Михайлов Д. Є. - Філософсько-антропологічні студії в НаУКМА: проблема морально-етичної природи людини (2018)
Бабенко Б. А. - Вчення Арістотеля про субстанцію: томістичний погляд (2018)
Лютий Т. В. - Інший і Чужий у структурі людського Я (М. Бубер, Е. Левінас, Ю. Кристева) (2018)
Речич Л. Л. - Як читати автора: медитація про метод (2018)
Бондаревська І. А. - Утопія і нігілізм: філософські уроки Лєшека Колаковського (2018)
Козловський В. П. - Антропологічні візії Маркеліна Олесницького (2018)
Пастушенко Л. А. - Історико-філософська концепція Петра Кудрявцева: європейський контекст (2018)
Менжулін В. І. - На шляху до християнсько-юдейського діалогу: за матеріалами публікацій у журналі "Труды Киевской духовной академии" (1860–1917) (2018)
Головащенко С. І. - Критико-бібліографічні практики інтеграції біблійних студій у КДА до європейського богословсько-дослідницького контексту (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Лютий Т. В. - Філософія Ніцше як творення концептів (XVI Могилянський історико-філософський семінар), Мінаков М. А., Кебуладзе В. І., Менжулін В. І. (2018)
Павлик Н. І. - Сходознавчий гурток НаУКМА: історія та сучасність, Мудрак М. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Козицький В. А. - Системно-динамічний підхід до дослідження структурних співвідношень між макроекономічними індикаторами соціальної сфери, Стасишин А. В. (2018)
Федорова Н. Є. - Сутність науки та її місце в суспільній організації (2018)
Лаврів І. М. - Аналіз експорту сільськогосподарської продукції підприємствами Причорноморського регіону, Федів Р. Д. (2018)
Овчаренко А. С. - Експортоорієнтована модель розвитку органічного агропродовольчого ринку України (2018)
Павлюк О. О. - Розвиток систем банківського нагляду в країнах центральної Європи (2018)
Смагло О. В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій (2018)
Бутенко В. М. - Формування моделі державного регулювання розвитку біоекономіки (2018)
Вінюкова О. Б. - Ринок органічної продукції в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Чугрій Г. А. (2018)
Гаража О. П. - Методологічні засади інституціонального управління земельними ресурсами України (2018)
Дроздовська Л. О. - Концептуальні підходи до визначення освіти як чинника розбудови національної економіки (2018)
Зачосова Н. В. - Формування стратегії фінансової безпеки України для потреб забезпечення економічної безпеки національної економіки (2018)
Кадол Л. В. - Сучасні аспекти визначення вартості будівництва висотних будівель на Україні (2018)
Музиченко-Козловська О. В. - Методика економічного оцінювання туризму Одеської області на засадах сталого розвитку (2018)
Пахота Н. В. - Організаційна культура як інструмент модернізації водогосподарського комплексу регіонів України (2018)
Сало І. А. - Особливості розвитку ринку переробленої плодової продукції (2018)
Ситник Н. С. - Роль малого та середнього бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки України, Козак С. І. (2018)
Федяєва М. С. - "Розумна" спеціалізація як інструмент трансформації національної економіки (теоретичний аспект) (2018)
Андрос С. В. - Інструменти і комбіновані спосoби фінансувaння діяльності підприємства (2018)
Багорка М. О. - Екологізація аграрних підприємств – основний складник концепції сталого розвитку (2018)
Бойко І. В. - Особливості структури системи економічної безпеки у діяльності інноваційних підприємств (2018)
Висоцький А. Л. - Методичні засади організації збуту продукції машинобудівних підприємств, Петрушка Т. О., Петльований А. С. (2018)
Гризовська Л. О. - Особливості та сучасні тенденції управління туристичним бізнесом в Україні (2018)
Гуштан Т. В. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі (2018)
Довбня С. Б. - Сутність та методичний інструментарій стратегічної діагностики підприємства, Письменна О. О., Дрофа Є. А. (2018)
Дрокіна Н. І. - Інструменти бізнес-аналітики для візуалізації маркетингових даних, Дарчук В. Г., Крижко О. В. (2018)
Дюк А. А. - Формування організаційного-економічного потенціалу стратегічного розвитку підприємств за умов трансформаційних перетворень (2018)
Ємельянов О. Ю. - Сутність, чинники формування та послідовність оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств (2018)
Жуков В. В. - Сутність та особливості формування процесу бізнес-планування (2018)
Захарчин Г. М. - Особливості адаптації за умов інтелектуальної економіки, Гладун С. О. (2018)
Киш Л. М. - Організаційно-методологічні аспекти конкурентоспроможності в управлінні розвитком підприємств (2018)
Кліпкова О. І. - Значення креативності персоналу у формуванні корпоративної культури підприємства (2018)
Колупаєва І. В. - Оцінка регуляторних умов господарювання суб’єктами підприємництва (2018)
Корнатовскі Р. - Дослідження успішності ринково-орієнтованих стратегій промислових підприємств (2018)
Вихідні дані (2018)
Коробка С. В. - Формування потенціалу малого підприємства як основи підвищення конкурентоспроможності сільських територій (2018)
Кузуб А. В. - Підвищення конкурентноспроможності вітчизняних вагонобудівних підприємств в умовах державного регулювання (2018)
Кушлик О. Ю. - Соціально-етичні аспекти управління підприємствами (2018)
Лемішовський В. І. - Базовий критерій ефективності в контролінгу машинобудівного підприємства (2018)
Марков Б. М. - Кластерний аналіз роздрібних торговельних підприємств (2018)
Степанюк Г. С. - Інформування еколого-економічного механізму управління техногенно небезпечними нафтогазовими підприємствами, Степанюк О. С. (2018)
Тараєвська Л. С. - Бенчмаркінг як інструмент відбору найбільш конкурентних проектів природоохоронного призначення (2018)
Шацька З. Я. - Економічна безпека сучасного підприємства в контексті впливу "м'яких" та "жорстких" загроз, Христинченко А. А. (2018)
Антохов А. А. - Інструменти управління регіональним економічним розвитком у сучасних умовах невизначеності, Антохова І. М. (2018)
Долиняк Ю. О. - Теоретичні засади ідентифікації факторів впливу на розвиток регіонального ринку освітніх послуг (2018)
Смерічевський С. Ф. - Стратегічні аспекти маркетингу територій в умовах децентралізації управління України, Сібрук В. Л. (2018)
Франів І. А. - Стратегічні орієнтири розвитку в системі реструктуризації економіки регіону: економічний складник (2018)
Гавадзин Н. О. - Забезпечення охорони природного навколишнього середовища за умов фінансової децентралізації, Тришак Л. С. (2018)
Чичкалюк Т. О. - Вдосконалення землеустрою як механізм управління розвитком туристично-рекреаційних територій, Волчецький Р. В. (2018)
Звонар В. П. - Стратегія полісуб’єктної соціальної відповідальності в Україні: практичні аспекти імплементації (2018)
Алескерова Ю. В. - Перестрахування майна підприємства, Вільчинська Н. Л., Житкевич Д. О. (2018)
Бражник Л. В. - Боргова проблема та економічна безпека країни, Дорошенко О. О. (2018)
Бура В. І. - Ідентифікації системно важливих банків: напрями вдосконалення вітчизняної методики (2018)
Волкова О. Г. - Муніципальні запозичення як джерело фінансового забезпечення місцевих бюджетів України (2018)
Мельник С. С. - Механізми боротьби з фінансовим шахрайством у комерційному банку (2018)
Міщенко Т. М. - Відповідальність і підзвітність – взаємопов'язані складники внутрішнього контролю (2018)
Pidchosa L. - International experience of restructuring budget systems and prospects of its implementation in Ukraine (2018)
Баранова В. Г. - Дієвість майнового оподаткування в Україні, Слатвінська М. О. (2018)
Ткачук І. Я. - Пряме державне фінансування громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування в Україні, Городинський С. І., Чубатенко С. Ю. (2018)
Форкун І. В. - Практичне втілення державної фінансової політики у сфері підтримки підприємництва на прикладі Хмельницької області, Бачинська І. А. (2018)
Холодилова А. О. - Вдосконалення механізму оцінки ризиків діяльності небанківських кредитних установ в Україні (2018)
Шолойко А. С. - Ринок особистого страхування в Україні та його інфраструктура (2018)
Дубинська О. С. - Визначення типу фінансового стану підприємства за комплексним інтегральним показником фінансової звітності (2018)
Зінкевич А. В. - Загальна характеристика етапів аудиту податків і платежів (2018)
Клюс Ю. І. - Обліково-аналітична підсистема контролінгу в інформаційно-аналітичній системі корпоративного управління підприємством (2018)
Матюха М. М. - Управлінський облік як елемент управління інформаційними ресурсами підприємства (2018)
Назаренко І. М. - Особливості аудиту монетарних (змішаних) активів підприємства (2018)
Струк Н. І. - Аналіз динаміки основних макроекономічних показників України (2018)
Ковалева Е. А. - Программная реализация генетического алгоритма решения задачи о расписании с дополнительными условиями в среде Matlab, Мисюра Е. Ю. (2018)
Омелаенко Н. Н. - Совершенствование механизма стимулирования (2018)
Вихідні дані (2018)
Tarelnyk V. B. - Technological methods of ensuring the reliability at repair and renovation of the screw compressor rotors, Martsynkovskyy V. S., Konoplianchenko Ie. V. (2018)
Диха О. В. - Розрахунки триботехнічної надійності підшипників ковзання (2018)
Полянский А. С. - Совершенствование метода оценки технического состояния цилиндро-поршневой группы, Молодан А. А. (2018)
Коноплянченко Е. В. - Обеспечение надежности сложного производственного оборудования на этапе его ремонта и модернизации применением технологии сохранной разборки, Герасименко В. А., Колодненко В. Н., Бало П. Н. (2018)
Полянський О. С. - Розрахунок ймовірності аварійного стану трактора за статистичними даними дефектоскопічного контролю, Войналович О. В., Мотрич М. М. (2018)
Лютенко В. Є. - Теоретичне дослідження ручного вібраційного котка, Яковенко А. М. (2018)
Пахучий А. М - Аналіз та напрямки підвищення ефективності жниварок обчісуючого типу (2018)
Дубінін Є. О. - Забезпечення надійності колісних машин на ухилах зниженням динамічних навантажень, Полянський О. С., Клец Д. М. (2018)
Алиев Э. Б. - Результаты численного моделирования процесса внесения соломенной подстилки роторным разбрасывателем, Гаврильченко А. С., Луц С. М. (2018)
Пулька Ч. В. - Підвищення довговічності деталей ґрунтообробних сільськогосподарських машин з використанням різних методів наплавлення, Сенчишин В. С., Шарик М. В. (2018)
Голотюк М. В. - Дослідження конструкцій ходових систем гусеничних тракторів (2018)
Артюх В. А. - Оптимизация режимов обкатывания деталей роликами, Марченко Д. Д. (2018)
Степанов О. В. - Експериментальне визначення закономірності впливу ГПЗ на час психомоторної реакції водія автотранспортного засобу (2018)
Артьомов М. П. - Визначення тягових і енергетичних показників мобільних сільськогосподарських агрегатів при динамічних випробуваннях (2018)
Волков В. П. - Особливості вимірювального комплексу для дослідження роботи газомоторного транспортного засобу з системою теплової підготовки в умовах експлуатації, Волкова Т. В., Грицук І. В., Аппазов Е. С., Погорлецький Д. С., Володарець М. В., Саравас В. Є. (2018)
Ольшанський В. П. - Про коефіцієнт динамічності системи з кусково-лінійною силовою характеристикою, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2018)
Подригало М. А. - Улучшение качества автомобилей совершенствованием методов их испытаний, Абрамов Д. В., Тарасов Ю. В., Радченко И. А. (2018)
Сайчук О. В. - Оцінка економічної ефективності зварювання дефектів при виробництві деталей з сірого чавуну (2018)
Стрілець О. Р. - Оцінка надійності пристроїв керування змінами швидкості через зубчасті диференціали на основі їх енергетичної ефективності, Малащенко В. О., Стрілець В. М. (2018)
Луценко М. М. - Можливості нарізання зубців черв’ячних передач в умовах індивідуального виробництва (2018)
Суранов О. О. - Підвищення мастильної здатності індустріальних олив шляхом додавання в них продуктів електродугового випаровування графіту (2018)
Мищук Д. А. - Повышение надежности работы гидроманипулятора за счет снижения динамических нагрузок (2018)
Романюк С. П. - Оценка состояния строительных металлоконструкций неразрушающим методом (2018)
Іванов В. І. - Теоретичне обгрунтування впливу кореляції і селекції на підвищення імовірності безвідмовної роботи системи, Бантковський В. А., Нетецький Л. Г. (2018)
Палій А. П. - Роботизовані модулі для доїльних залів, Луценко М. М. (2018)
Кухтов В. Г. - Расчет усталостной долговечности несущих систем технологических машин в nCode DesignLife, Щербак О. В., Суминов А. В. (2018)
Кузьменко Л. В. - Сучасний ринок сільгосптехніки в Україні та перспективи розвитку вітчизняних підприємств cільгоспмашинобудування (2018)
Слынько Г. И. - Влияние химического состава и способов обработки на карбидную фазу и матрицу чугуна, Гончаров В. Н. (2018)
Коротов Ю. Ю. - Підвищення надійності та ремонтоспроможності нового робочого органу універсальної малогабаритної молоткової дробарки концентрованих та грубих кормів (2018)
Рабинович Э. Х. - Условия движения колесной машины на горизонтальной поверхности – оценка по замедлению выбега, Здебский К. Ю. (2018)
Горбік Ю. В. - Визначення енергетичних характеристик автомобіля на стенді з біговими барабанами (2018)
Калінін Є. І. - Визначення буксування колісного трактора з урахуванням супутніх витрат (2018)
Мармут И. А. - Обоснование выбора диаметра роликов инерционного тормозного стенда (2018)
Савченко В. Б. - Використання методів статистичного моделювання при прогнозуванні надійності ведучих мостів, Свіргун О. А., Іванов В. І., Концевич О. А., Шевченко І. В. (2018)
Коваленко О. В. - Формирование пленочного покрытия с необходимыми магнитными свойствами (2018)
Ніконов О. Я. - Дослідження енергоефективності дизельного електрогенератора на основі крайових і хмарних обчислень, Аврамов К. В., Успенський Б. В. (2018)
Поляшенко С. А. - Формирование энергоемкости картофелеуборочных комбайнов (2018)
Павленко В. М. - Застосування редактора онтологій Protege при створенні бази знань для обслуговування легкових автомобілів (2018)
Мисюра М. І. - Поліпшення експлуатаційних властивостей дизельного палива в умовах низьких температур (2018)
Горбік Ю. В. - Порівняльні дослідження методів діагностування легкового автомобіля по витраті палива (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Rudakovskyi A. V. - New model of density distribution for fermionic dark matter halos, Savchenko D. O. (2018)
Vavrukh M. V. - Consideration of the competing factors in calculations of the characteristics of non-magnetic degenerate dwarfs, Dzikovskyi D. V., Smerechynskyi S. V. (2018)
Shuaibov O. K. - Parameters of nanosecond overvoltage discharge plasma in a narrow air gap between the electrodes containing electrode material vapor, Minya O. Y., Chuchman M. P., Malinina A. O., Malinin O. M., Danilo V. V., Gomoki Z. T. (2018)
Vasilev A. N. - Modeling of bacterial chemotaxis in a medium with a repellent, Karpenko V. O. (2018)
Guslisty A. A. - Optimal temperature for human life activity, Malomuzh N. P., Fisenko A. I. (2018)
Bolesta I. M. - Morphology and optical properties of nanostructures formed in non-stoichiometric CdI2 crystals, Rovetskii I. N., Velgosh S. R., Rykhlyuk S. V., Karbovnyk I. D., Gloskovskaya N. V. (2018)
Kumar Kuldeep - SPR in cesium halide thin films due to embedded elliptic cesium metal nano-particles, Arun P. (2018)
Balabai R. M. - Nanocellulose as the main composite component of electromechanical sensors, Zdeshchyts A. V. (2018)
Bar’yakhtar V. G. - Magnetoelastic waves in ferromagnets in the vicinity of lattice structural phase transitions, Danilevich A. G. (2018)
Луцишин В. Г. - Звіт про участь у 18 конгресі європейського товариства травматології та невідкладної хірургії (ESTES) (2017)
Колов Г. Б. - Залежності перебігу інфекційного процесу у хворих з дефектами кісткової тканини після застосування фіксаторів для остеосинтезу на нижній кінцівці, Грицай М. П. (2017)
Луцишин В. Г. - Динаміка розвитку порушення функції кульшового суглоба у хворих із початковими стадіями коксартрозу при коротко- та середньостроковому спостереженні, Калашніков А. В., Майко О. В., Майко В. М. (2017)
Kostrub A. A. - The current state of the science of mediopatellar plica syndrome imaging, Smirnov D. A., Blonsky R. I., Fastovets Zh. M., Podik V. A., Kudinov O. V. (2017)
Рой І. В. - Особливості реабілітації хворих з черезвертлюговими переломами стегнової кістки після проведеного тотального ендопротезування кульшового суглоба, Калашніков А. В., Баяндіна О. І., Малик В. Д., Калашніков О. В. (2017)
Бойко И. В. - Изучение антропометрических параметров проксимального отдела лучевой кости с помощью магнитно-резонансной томографии, Щербаков Д. Е., Моргун О. В., Макаров В. Б. (2017)
Луцишин В. Г. - Математичне обґрунтування ролі пошкодження ацетабулярної губи в розвитку та прогресуванні посттравматичного та ідіопатичного коксартроза, Калашніков А. В., Майко О. В., Майко В. М., Савуляк В. І. (2017)
Рушай А. К. - Медикаментозная профилактическая терапия нейродистрофического синдрома у больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости на раннем амбулаторном этапе, Климовицкий Ф. В., Климовицкий В. Г., Скиба В. В., Лисунов С. В., Солоницин Е. А. (2017)
Улещенко Д. В. - Особливості диференційної діагностики переломів хребців на тлі остеопорозу з іншими патологічними переломами, Сташкевич А. Т., Шевчук А. В. (2017)
Ивченко Д. В. - Наш опыт закрытого интрамедуллярного остеосинтеза проксимальных переломов плечевой кости, Яцун Е. В., Москальков А. П., Миренков К. В., Кирпиченко С. Ф., Трашков В. Д. (2017)
Калашніков А. В. - Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання травматології та остеосинтезу", 27 – 28 квітня 2017 року, м. Чернівці, Літун Ю. М. (2017)
ChM – Ваш надійний партнер (2017)
Ганський В. О. - Теоретичні основи ринкової організації економічного освоєння історико-культурної спадщини (2018)
Боярчук А. І. - Глобальна регіоналізація як мегатренд фрагментації світового господарства (2018)
Гаврилко Т. О. - Аналіз діяльності міжнародних низькотарифних авіакомпаній на ринку авіаційних перевезень України, Гавриленко А. В. (2018)
Мирошниченко А. С. - Можливості залучення ПІІ: вплив цифрової економіки (2018)
Пилипяк О. В. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності Причорноморського регіону, Лабунець О. О. (2018)
Бурбан О. В. - Вплив турбулентності зовнішнього середовища на прийняття інвестиційних рішень, Кривов’язюк І. В. (2018)
Глубіш Л. Я. - Сфера продовольчого забезпечення як середовище взаємодії заінтересованих сторін (2018)
Длугопольська Т. І. - Роль міжнародних та громадських організацій у соціальній адаптації та інтеграції ВПО у приймаючі громади в Україні (2018)
Дубина М. В. - Зарубіжний досвід децентралізації влади та його адаптація до українських реалій (2018)
Іванова Н. С. - Загрози регіональній економічній безпеці (2018)
Карпенко О. О. - Перспективи розвитку консалтингової діяльності в Україні на основі європейського досвіду (2018)
Киш Л. М. - Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування (2018)
Коваль В. В. - Стимулювання розвитку експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу (2018)
Котелник А. П. - Проблемы развития и уровень эффективности рынка труда стран трансграничного сотрудничества: пример Молдовы и Украины, Мовилэ И. В. (2018)
Курмаєв П. Ю. - Економічна безпека: бюджетний та фіскальний аспекти, Павліщий Д. О. (2018)
Москвіченко І. М. - Роль внутрішнього водного транспорту в національному господарстві України, Стаднік В. Г. (2018)
Пелех О. Б. - Циклічність економічного розвитку і структурні зміни в економіці (2018)
Сидоров О. А. - Підхід до забезпечення економічної безпеки на основі інтелектуального потенціалу (2018)
Улицкая Н. Ю. - Трансформация института оценки на рынке земли в России, Акимова М. С. (2018)
Адлер О. О. - Оцінка ефективності управління персоналом підприємства на прикладі ПрАТ "Вінницький завод "Маяк", Яворська К. Л. (2018)
Гаркуша В. О. - Теоретично-методичні засади формування економічної безпеки підприємства, Єршова Н. Ю. (2018)
Гірна О. Б. - Диференціальна сутність поняття споживчої лояльності, Гаєва Л. І., Кобилюх О. Я. (2018)
Грозовська А. С. - Фактори перспективності інноваційного розвитку ринку питної води для підприємства (ТОВ "Компанія Субос"), Гук О. В. (2018)
Жовковська Т. Т. - Системно-рефлексивний підхід до контролю розвитку промислового підприємства (2018)
Захарчин Г. М. - Інтелектуальна культура в системі управління знаннями, Космина Ю. М. (2018)
Заяц О. В. - Вплив ціноутворення на інвестиційну діяльність у площині контролінгу організаційно-економічних методів (2018)
Іванов В. Б. - Впровадження системи комплаєнс у підприємствах транспорту та логістики (2018)
Киричок О. В. - Аналіз управління ресурсним потенціалом ТОВ "Беєве" Липоводолинського району Сумської області (2018)
Колесник М. В. - Методи стратегічного аналізу в управлінні комплексом просування товару, Сібрук В. Л., Каракай А. О. (2018)
Вінцюк Т. В. - Діагностика фінансової рівноваги провідних автомобілебудівних корпорацій світу, Кривов’язюк І. В. (2018)
Павликівська О. І. - Соціальні аспекти діяльності підприємств та фактори їхнього впливу на ефективність їх функціонування, Марущак Л. І. (2018)
Вихідні дані (2018)
Кирилюк В. П. - Урожайність ячменю ярого залежно від системи основного обробітку грунту та удобрення (2017)
Дем’янюк О. С. - Вплив погодних умов і систем удобрення на таксономічну структуру мікробіоценозу залежно від типу ґрунту, Райчук Л. А. (2017)
Кнігніцька Л. П. - Урожайність та якість льонопродукції залежно від способів основного обробітку ґрунту і удобрення в умовах Передкарпаття (2017)
Коник Г. С. - Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість насіння рижію, Лихочвор А. М. (2017)
Власюк О. С. - Вплив строку сівби і норм висіву на забур’яненість посівів та продуктивність сортів пшениці озимої (2017)
Господаренко Г. М. - Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення, Любич В. В., Полянецька І. О. (2017)
Ковальчук Н. В. - Продуктивність сортів сої залежно від елементів технології вирощування (2017)
Браценюк В. Ю. - Вплив способів сівби та передзбиральної десикації на продуктивність сортів сої різних груп стиглості (2017)
Голодна А. В. - Залежність врожайності та якості зерна люпину вузьколистого від гідротермічних умов, Буслаєва Н. Г. (2017)
Поліщук С. В. - Особливості захисту посівів сої від хвороб за технологій органічного виробництва (2017)
Расевич В. В. - Вплив густоти та мінерального живлення на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Центрального Лісостепу, Шагурська Н. В., Расевич І. В. (2017)
Єременко О. А. - Продуктивність гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) у Південному Степу (2017)
Молдован В. Г. - Багаторічні травостої як чинник підвищення родючості малопродуктивних земель Лісостепу Правобережного, Молдован Ж. А. (2017)
Кургак В. Г. - Ефективність способів відновлення та використання лучних угідь у Лісостепу, Волошин В. М. (2017)
Левченко Т. М. - Результати селекційної роботи по створенню сортів люпину жовтого кормового, Байдюк Т. О., Вересенко О. М. (2017)
Голик Л. М. - Мінливість продуктивності колекційних зразків пшениці озимої м’якої в Південному Лісостепу, Стариченко В. М. (2017)
Пилипенко К. А. - Соціально-економічна сутність, завдання та принципи формування продовольчої безпеки (2018)
Полянська А. С. - Формування моделі корпоративної культури в діяльності вітчизняних підприємств, Дюк О. М. (2018)
Пономарьова М. С. - Розроблення фінансового плану підприємства в умовах інноваційного оновлення та зростання ефективності підприємницької діяльності (2018)
Сахарук Б. С. - Удосконалення підходу до формування механізму забезпечення ефективності структурування акціонерного капіталу підприємства (2018)
Сілакова Г. В. - Заходи запобігання загрозам фінансовій безпеці підприємства (2018)
Тєшева Л. В. - Основні засади формування механізму управління рентабельністю підприємства, Титаренко В. В. (2018)
Тулуб О. М. - Концептуальний підхід до управління майновою безпекою готельно-ресторанних комплексів в Україні (2018)
Фаріон Н. О. - Визначення поточного стану та перспектив розвитку акціонерних товариств швейної промисловості на основі SWOT-аналізу (2018)
Шалений В. А. - Використання методів багатовимірного статистичного аналізу для оцінки ризикованості діяльності хлібопекарських підприємств в довгостроковому періоді (2018)
Бутусов О. Д. - Базові компоненти конкурентоспроможності регіонів України (2018)
Сторожилова У. Л. - Створення і розвиток високоефективних компаній у Причорноморському економічному районі (2018)
Ступчук С. М. - Пріоритети економічного розвитку Причорноморського регіону в контексті новітньої регіональної політики, Лабунець В. О. (2018)
Попик О. В. - Науково-методичні принципи екологоорієнтованого зонінгу урбанізованих територій (2018)
Герасимова В. О. - Інноваційні методи рекрутингу в сучасних умовах, Чирва В. С. (2018)
Алескерова Ю. В. - Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні, Дзюбенко A. Д. (2018)
Бойко О. О. - Апробація зарубіжного досвіду активізації медичного страхування в Україні, Хижинська Г. Є. (2018)
Киш Л. М. - Аспекти фінансової безпеки банку (2018)
Михайляк Г. В. - Кредитна політика банків та шляхи її оптимізації, Михайляк І. В. (2018)
Пірникоза П. В. - Формування інтегрованої моделі оцінки інституційної асиметрії фіскального середовища в Україні (2018)
Стороженко О. О. - Організація споживчого кредитування в Україні, Гірченко Т. Д., Чмерук Г. Г. (2018)
Бенько І. Д. - Методика обліку фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я (2018)
Карпенко І. В. - Організація обліку трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі (2018)
Коба О. В. - Оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні та за кордоном, Головань Ю. В., Кононенко А. С. (2018)
Коляда А. Л. - Комплекс аналітичних заходів щодо забезпечення управління ефективністю функціонування м'ясопереробних підприємств (2018)
Крот Ю. М. - Внесення змін до наказу про облікову політику та їх вплив на бухгалтерський облік, Пастернак Я. П. (2018)
Ripa T. V. - Analytical assessment in audit system of trade enterprise competitiveness (2018)
Чугрій Г. А. - Інтелектуальний капітал і нематеріальні активи: взаємозв'язок економічних категорій, Чугрій Н. А. (2018)
Шепель І. В. - Організація обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами (2018)
Кунгурцева-Мащенко Т. Є. - Модель розвитку курортно-рекреаційного комплексу з урахуванням інтеграції підприємницьких структур (2018)
Вихідні дані (2018)
Демиденко О. В. - Кругообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу, Шаповал І. С., Бойко П. І., Літвінов Д. В. (2017)
Малиновська І. М. - Стабільність мікробних угруповань агроземів та перелогів різної тривалості (2017)
Ткаченко М. А. - Оптимізація удобрення пшениці ярої за видовим генотипним співвідношенням основних елементів живлення, Драч Ю. О., Шкляр В. М. , Теслюк П. Р. (2017)
Грицевич Ю. С. - Продуктивність пшениці озимої за різних строків сівби в Західному Лісостепу, Самець Н. П., Сидорук Г. П. (2017)
Кохан А. В. - Вплив технологічних заходів вирощування на продуктивність сої в Лівобережному Лісостепу, Олепір Р. В., Самойленко О. А., Слободянюк О. М. (2017)
Власова Н. А. - Ефективність застосування органо-мінерального добрива "Фрея" за вирощування сої в Центральному Лісостепу, Приблуда В. В. (2017)
Саблук В. Т. - Економічні та енергетичні аспекти технології вирощування сої в умовах Лісостепу України, Димитров В. Г. (2017)
Ermakova L. М. - Spring rape hight formation depending from elements of growing technology in condition of Right bank Forest-Steppe of Ukraine (Пророченко Т.І. Формування висоти рослин ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України), Prorochenko Т. І. (2017)
Тетерещенко Н. М. - Технологічні засади вирощування гірчиці білої в умовах нестійкого зволоження Правобережного Лісостепу, Шапран В. С. (2017)
Лисенко В. П. - Перспективи використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу стану азотного живлення зернових культур, Пасічник Н. А., Опришко О. О., Комарчук Д. С., Опришко Н. О. (2017)
Гунчак М. В. - Фітосанітарний моніторинг яблуневих насаджень в Південно-Західному Лісостепу (2017)
Повидало В. М. - Вплив елементів біологізації на продуктивність конюшини лучної на схилових землях, Шевченко І. П. (2017)
Цимбал Я. С. - Економічна ефективність вирощування кормових агрофітоценозів (2017)
Литус М. В. - Особливості прояву господарсько-цінних ознак у сортозразків пшениці озимої різного еколого-географічного походження в умовах Центрального Лісостепу України (2017)
Каражбей П. П. - Успадкування ознаки "маса зерна з рослини" у гречки їстівної як елемента індексної селекції, Заїка Є. В. (2017)
Перевертун Л. І. - Особливості успадкування ознак технологічних якостей зерна проса, Мельник Л. А., Проданик А. М., Самборська О. В. (2017)
Волощук С. І. - Отримання інтрогресивних форм при віддалених схрещуваннях triticum, secale та aegіlops, Ковальчук С. О. (2017)
Носенко В. Г. - Передбачення ймовірних наслідків вирощування генетично модифікованого ріпаку в Україні і світі (2017)
Ачкасов І. А. - Аналіз сучасного стану ринків енергопостачання та формування портфелів проктів розвитку (2018)
Балдук Г. П. - Прийняття управлінських рішень в керуванні інвестиційно-будівельними проектами (2018)
Бушуєв С. Д. - Управління проектами в умовах "поведінкової економіки", Бушуев Д. А., Ярошенко Р. Ф. (2018)
Войтушенко А. А. - Концептуальна модель випуску інноваційного продукту, що базується на креативному потенціалі команди проекту (2018)
Крамський С. О. - Iмплементацiя та розвиток систем управління якістю інфраструктурних проектiв (2018)
Кубявка Л. Б. - Застосування системної динаміки в управлінні негативними впливами динамічного оточення на проекти та програми (2018)
Медведєва О. М. - Організаційна структура електронного управління проектами, Єгорченкова Н. Ю. (2018)
Мисюк В. О. - Якість інформаційного забезпечення витрат на маркетинг (2018)
Оберемок И. И. - Формирование портфеля проектов развития кластера с использованием гомеостатического похода в биадаптивных системах управления, Оберемок Н. В., Тиминский А. Г. (2018)
Тесля Ю. М. - Переваги застосування системної динаміки в управлінні проектами, Кубявка Л. Б. (2018)
Тулупов М. А. - Стратегии создания организационной структуры управления проектами на промышленном предприятии (2018)
Фесенко Т. Г. - Ідентифікація креативних завдань у проектному менеджменті з використанням гендерного підходу, Шахов А. В., Фесенко Г. Г. (2018)
Чернова Л. С. - Теоретическое обоснование путей повышения эффективности функционирования морских портов Украины на основе методологий управления проектами (2018)
Шкуро М. Ю. - Аналіз застосування моделей і методів проектного підходу до управління проектами забезпечення ефергоефективності муніципальної інфраструктури (2018)
Красовська Г. В. - Підхід до побудови відкритої бази моделей СППР з оцінки інвестиційних проектів техногенної безпеки, Ізмайлова О. В. (2018)
Радкевич А. В. - Моделі оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва підрядних підприємств України, Арутюнян І. А., Сайков Д. В. (2018)
Гончаренко Т. А. - Застосування BIM-технології для створення цифрової моделі території під забудову (2018)
Горда Е. В. - Преобразования цифрового изображении дефекта типа "трещина" (2018)
Гордієнко С. Б. - Забезпечення надійності оптичних кабелів на лінійних спорудах мереж зв’язку, Манько О. О., Манько В. О., Скубак О. М. (2018)
Гужевський І. В. - Оцінка навантажень в зоні ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба, Солодей І. І. (2018)
Терентьєв О. О. - Методологія створення експертної оцінки автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва, Шабала Є. Є., Доля О. В., Чередніченко Д. О. (2018)
Андрашко Ю. В. - Збір інформації про результати наукових досліджень українських науковців (2018)
Зінченко М. М. - Змістовно-контекстуальне поле та проблематика відтворення інтелектуального капіталу на рівні будівельних підприємств (2018)
Предун К. М. - Екологічні аспекти використання альтернативних палив для потреб теплопостачання населених пунктів України (2018)
Савенко В. І. - Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління, Доценко С. І., Клюєва В. В., Пальчик С. П. (2018)
Цюцюра М. І. - Інформаційна технологія формування організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО, Цюцюра С. В., Криворучко О. В. (2018)
Алтухова Д. В. - Підвищення ефективності календарного планування житлового будівництва (2018)
Чернишев Д. О. - Формалізований контур девелопменту будівельних проектів рекреаційно-продуктового відновлення територій, Дружинін М. А. (2018)
Мішалов В. Г. - Порівняльна оцінка методів визначення об`єму молочної залози, Слюсарєв М. І., Маркулан Л. Ю., Крижановський О. А. (2018)
Опанасенко М. С. - Застосування трансбронхіальної біопсії легень під ультразвуковим контролем для встановлення етіології легеневої дисемінації, Терешкович О. В., Бичковський В. Б., І Ліскіна. В., Загаба Л. М., Леванда Л. І., Лисенко В. І. (2018)
Тищенко А. М. - Хирургическое лечение патологии органов гепатобилиарной зоны после операций на желудке и двенадцатиперстной кишке, Мушенко Е. В., Смачило Р. М., Сочнева А. Л., Бабынкина И. Б. (2018)
Гаджиев Дж. Н. - Oпределениe некоторых эндогенных антимикробных пептидов при остром калькулезном холецистите, Гаджиев Н. Дж., Гасымова Ш. Х. (2018)
Фелештинський Я. П. - Експериментальна оцінка ефективності антисептичних розчинів при загальному перитоніті, Демкович О. П., Сміщук В. В., Триліс О. Л. (2018)
Гречана У. І. - Діагностично­лікувальна тактика при тонкокишкових кровотечах (2018)
О Коваленко. М. - Використання рН­метрії для визначення глибини дермальних термічних уражень і вибору методу лікування, Коваленко А. О. (2018)
Олійник Г. А. - Морфологічні особливості шкіри при її форсованому розтягненні в експерименті, Кремень В. О., Грязін О. Є., Тимченко О. К. (2018)
Бадюл П. А. - Применение перфорантного лоскута на первой тыльной метакарпальной артерии для реконструкции дефектов покровных тканей кисти, Слесаренко С. В., Жорняк С. А. (2018)
Подпрятов С. С. - Вплив перетворень у стінці тонкої кишки при створенні електрозварних анастомозів різного типу на розривну міцність з`єднання, Подпрятов С. Є., С. Г. Гичка, Гетьман В. Г., Макаров А. В., Маринський Г. С., Ткаченко В. А., Ткаченко С. В., Чернець О. В., Тарнавський Д. В. (2018)
Саволюк С. І. - Перший досвід використання ендовенозного електрозварювання в комплексному хірургічному лікуванні гострого висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени, Ходос В. А., Геращенко Р. А., Горбовець В. С. (2018)
Нікульніков П. І. - Досвід застосування препарату "Пентотрен" у пацієнтів з облітерувальними захворюваннями периферичних артерій, Ратушнюк А. В. (2018)
Вихтюк Т. І. - Поширеність та структура ускладнень післяопераційних ран пацієнтів, прооперованих з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок, Орел Ю. Г. (2018)
Кобза І. І. - Хірургічне лікування нирково­клітинного раку з тромбозом нижньої порожнистої вени та правого передсердя, Мота Ю. С., Лебедєва С. А., Орел Ю. Г., Жук Р. А. (2018)
Кондратюк В. А. - Эмболизация ветвей воротной вены у пациентов с холангиокарциномой: непосредственные результаты, Фуркало С. Н., Коршак А. А., Гиндич П. А. (2018)
Фелештинський Я. П. - Використання ліофілізованого колагенового імплантату для хірургічного лікування транссфінктерних нориць прямої кишки, Борн Є. Є., Йосипенко М. О. (2018)
Андрієць В. С. - Індивідуальний підхід у лікуванні хронічного геморрою, Смовженко В. І., Симоненко С. О., Хмеляр І. В., Лук`янчук І. П., Унгурян І. С., Ігнатюк В. В., Андрієць Ю. В. (2018)
Шиленко Ю. О. - Особливості клінічного перебігу абсцесів та флегмон м`яких тканин у ВІЛ­інфікованих хворих, Фелештинський Я. П., Сміщук В. В., Степченкова Т.В. (2018)
Малиновский А. В. - Первый опыт лапароскопической ретромускулярной пластики передней брюшной стенки с задним разделением слоев с использованием самофиксирующегося сетчатого имплантата Parietene Progrip по поводу диастаза прямых мышц живота, Майоренко М. Н., Бадион С. Ю. (2018)
Oголошення (2018)
До уваги авторів (2018)
Богашко О. Л. - Розгляд сутності інновацій в умовах становлення перших теоретичних уявлень про них (2018)
Єлісєєва Л. В. - Еволюція концепції довіри як складової соціального капіталу в системі економічних знань (2018)
Однорог М. А. - Трансформація інноваційно-економічних інститутів аграрного сектору економіки України (2018)
П’ясецька-Устич С. В. - Теоретичні аспекти аналізу корупції як системного явища в сучасній українській економіці (2018)
Близнюк Т. П. - Оценка готовности к кросс-культурному взаимодействию индивида (2018)
Ляшевська В. І. - Конкурентоспроможність підприємств аграрного сектору на зовнішньому ринку, Сквіра І. О., Бойко Ю. А. (2018)
Власенко Л. В. - Оцінка рівня зовнішньоторговельної безпеки Причорноморського економічного району в контексті розвитку торговельних стосунків з КНР (2018)
Жнакіна Е. Г. - Механізм формування умов для реалізації інноваційного потенціалу регіону в контексті європейської інтеграції (2018)
Король М. М. - Актуалізація міжнародних рейтингів національних брендів, Мушка Д. В. (2018)
Сєнін О. О. - Проблематика прогнозування кризових явищ у системі світових фінансів (2018)
Васюренко Л. В. - Теоретично-методологічні засади формування інструментарію державного регулювання організації оплати праці (2018)
Галанець В. В. - Державне регулювання форм господарювання в аграрній сфері економіки України: перспективи розвитку дрібного індивідуального виробництва, Дзюрах Ю. М., Михальчишин Н. Л. (2018)
Галасюк В. В. - Реформування системи приєднання до інженерних мереж в Україні (2018)
Давиденко І. В. - Туристичні кластери як напрям регулювання туристичного бізнесу (2018)
Калачевська Л. І. - Особливості державної підтримки розвитку сільських територій: закордонна та національна практика (2018)
Каличева Н. Є. - Вплив соціальної відповідальності на розвиток бізнесу в Україні, Ільєнков В. В., Діденко К. В. (2018)
Канова О. А. - Проблемні питання реалізації програм розвитку економіки України (2018)
Купчишина О. А. - Реалізація регуляторної політики як важливий компонент земельних відносин в аграрному секторі (2018)
Лук’янова В. В. - Економічна безпека Причорноморського регіону як складовий елемент економічної безпеки держави, Лабунець О. О. (2018)
Михайленко Н. О. - Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення на основі досвіду економічно розвинених країн, Манойленко А. М. (2018)
Чатченко Т. В. - Шляхи подолання молодіжного безробіття: закордонний досвід для втілення в Україні, Давидова І. А. (2018)
Ящук Т. А. - Стан фінансового забезпечення наукових та науково-технічних робіт в Україні (2018)
Анані Атеф Авад Фарис - Вплив кадрової політики на інноваційний потенціал залізорудного підприємства (2018)
Апарова О. В. - Важливість процесу планування та організації створення нового товару в маркетингу інновацій (2018)
Архіпов Н. М. - Сучасний стан ефективності торговельної галузі України (2018)
Швець Ю. О. - Проблеми та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку середнього та корпоративного бізнесу, Баран О. М. (2018)
Ляшок Н. Ю. - Гейміфікація як сучасний та ефективний метод мотивації персоналу у ХХІ столітті, Ковальчук К. В., Ганцура А. В. (2018)
Головіна Н. А. - Оцінка сучасного стану ринку продуктів дитячого харчування в Україні (2018)
Заєць Г. П. - Управління трудовими ресурсами підприємств залізничного транспорту на основі системи ключових показників ефективності (2018)
Шашина М. В. - Підвищення прибутковості підприємства кондитерської галузі, Кньовець В. В. (2018)
Котельникова Ю. М. - Кадрове забезпечення у підвищенні енергоефективності діяльності підприємств (2018)
Крет І. З. - Інвестиційний ризик та його вплив на напрями інвестиційної діяльності підприємства, Петрушка Т. О. (2018)
Кузьмин В. М. - Розвиток підприємства на основі моделі компетенцій (2018)
Леган І. М. - Удосконалення системи освіти як ключового напряму підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства (2018)
Лисюк Т. В. - Екскурсійне обслуговування у структурі туристичного продукту, Терещук О. С., Дмитрук О. О. (2018)
Лохман Н. В. - Семантичний аналіз управління інноваційним підприємством, Пасічник Н. В. (2018)
Обидєннова Т. С. - Даунсайзинг у системі менеджменту персоналу на підприємствах (2018)
Вихідні дані (2018)
Волошанська А. В. - Вплив процесів деіндустріалізації на величину доданої вартості в країнах світу (2018)
Волощук Ю. О. - Діалектична сутність поняття "ефективний розвиток" (2018)
Калачевська Л. І. - Тенденції розвитку сільських територій в економічно розвинутих країнах в умовах глобалізації (2018)
Кудренко Н. В. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства, Ніколаєнко С. М., Мисник Н. С. (2018)
Верхоглядова Н. І. - Дослідження структурних змін оптового товарообороту на внутрішньому ринку товарів, Мардус Н. Ю. (2018)
Романова А. А. - Методологічні підходи до розробки стратегії туристичного розвитку України (2018)
Філяк М. С. - Удосконалення підходу до впровадження стратегій розвитку в об’єднаних територіальних громадах (2018)
Фісуненко Н. О. - Стан і тенденції розвитку галузі будівництво (2018)
Ціщик Р. В. - Статистичний аналіз структури та тенденцій розвитку логістичного ринку України, Котис Н. В. (2018)
Шедяков В. Е. - Мягкое управление несистемной социокультурной целостностью (2018)
Галайда Т. О. - Нестандартні форми зайнятості персоналу суб’єктів підприємництва та перспективи їх розвитку в Україні, Теницька Н. Б., Чорногорська Н. В. (2018)
Клімова О. І. - Методологія управління конкурентоспроможністю інноваційних промислових технологій підприємств машинобудування, Хороших В. В. (2018)
Ковшова І. О. - Система оцінювання персоналу підприємства, Долінська А. О. (2018)
Кривов’язюк І. В. - Форми і методи інтенсифікації та управління виробництвом сучасних підприємств машинобудування, Стрільчук Р. М. (2018)
Ларіна Я. С. - Методичні підходи щодо забезпечення економічної стійкості підприємств на основі маркетингового моніторингу (2018)
Ліпич Л. Г. - Соціологічні опитування працівників підприємства як інструмент підвищення рейтингу роботодавця, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2018)
Логутова Т. Г. - Модернізація інфраструктури морських портів України в сучасних умовах, Полторацький М. М. (2018)
Сухомлин Л. В. - Забезпечення сталої конкурентної позиції підприємства за рахунок ефективного управління його ресурсним потенціалом, Різніченко Л. В., Орлова К. О. (2018)
Павелко В. Ю. - Запровадження програм лояльності клієнтів українських авіакомпаній – перевізників як запорука підвищення їх конкурентоспроможності (2018)
Михайленко О. В. - Ефективна система побудови комплаєнс-контролю в банківських установах, Риштун Х. Ю. (2018)
Русин-Гриник Р. Р. - Формування системи управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності (2018)
Скупейко В. В. - Еволюція концептів конкурентоспроможності підприємств (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2016)
Content (2016)
Kvas O. - Childhood as a Phenomenon in the Light of German Pedagogy, Klym M. (2016)
Shtyfurak V. - The Problems of Students’ Reproductive Health in the Context of Gender Socialization (2016)
Shvai R. - Creative Work Pedagogy in the Context of Modern Teaching Paradigm, Baybakova I. (2016)
Sikorskyi P. - The Impact of External Factors on the Quality of Higher Education in Ukraine, Grabynska O. (2016)
Zavgorodnya T. - Pedagogy for Adults by Janush Korchak and Vasyl Sukhomlynskyi (2016)
Kozlovska I. - Integration of Natural Sciences Content into Professional Training of Future Doctors, Paykush M., Pastyrska I. (2016)
Kozlovskyi Yu. - Integrative Approach to Providing Consistency of Educational Methods in the Process of Training Future Doctors of Philosophy in Educational Sciences, Bilyk O. (2016)
Mukan N. - Post-Secondary and Higher Education of Indigenous Peoples in Canada: Historical, Social, Economic, Cultural, Family-Related, and Individual Barriers, Zapotichna M., Kravets S. (2016)
Ortynskyi V. - Benefits and Challenges of the Double Diploma Programs Within the National Higher Education System, Samokhval O. (2016)
Slyusarenko N. - Formation of Readiness of Future Marine Engineers for Intercultural Communication using Game Simulation Technology, Soter M. (2016)
Sushentseva L. - Professional Mobility: philosophical and Sociological Aspect, Havrylyuk M. (2016)
Vykhrushch V. - The Paradigms of Learning and Teaching in a Technical University: Axiological Aspect (2016)
Панасенко Л. М. - Соціальна відповідальність як фактор сталого економічного розвитку сучасного бізнесу (2018)
Романенко О. О. - Клієнтський капітал підприємств сфери туризму та індустрії гостинності Одеської області, Яворська О. Г. (2018)
Сірко А. Ю. - Методичні підходи до розроблення та аналізу системи збуту продукції (2018)
Фалович В. А. - Розвиток емерджентних якостей ланцюга поставок інвестиційних товарів (2018)
Харічков С. К. - Особливості економічної поведінки виробничих систем під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, Горголюк Я. Ю. (2018)
Хацер М. В. - Научно-практические аспекты разработки и внедрения финансово-экономического механизма развития стартапов в Украине (2018)
Цибенко І. О. - Проблеми та особливості використання інтелектуальної власності в будівництві (2018)
Черкасова Т. І. - Економічний розвиток агропідприємств України: напрями і пріоритети, Стоянова Н. О. (2018)
Микитюк Н. Є. - Застосування технологій формування інтелектуальних ресурсів на національному та регіональному рівнях (2018)
Музиченко-Козловська О. В. - Якість довкілля у системі чинників зовнішнього середовища туристичного потенціалу Причорноморського регіону (2018)
Ступчук С. М. - Рівень конкурентоспроможності Причорноморського регіону України в умовах глобалізації та євроінтеграції світових процесів, Лабунець В. О. (2018)
Юрченко Н. І. - Розвиток нових організаційних форм управління в туристичній галузі України (2018)
Попова М. О. - Вдосконалення регіонального механізму сталого розвитку економіко-екологічних систем (2018)
Хитра О. В. - Роль емоційної складової в управлінні командами, Бендасюк М. І. (2018)
Юрчик І. Б. - Еволюція наукових поглядів на інституційне забезпечення ефективного функціонування ринку праці (2018)
Белікова Т. В. - Депозитні операції комерційних банків в Україні та їх розвиток, Марченко О. В., Шевченко М. В. (2018)
Бугіль С. Я. - Пріоритети фінансової децентралізації в забезпеченні сталого розвитку територіальних громад України (2018)
Бутенко В. В. - Фінансовий ринок України: проблеми та перспективи його розвитку, Лисенко К. А. (2018)
Варцаба В. І. - Реалізація фінансової децентралізації: виклики та досягнення громад, Мулеса Е. В. (2018)
Виговська Н. Г. - Моделювання впливу банківських установ на розвиток страхових компаній, Полчанов А. Ю., Виговський В. Г. (2018)
Гайбура Ю. А. - Моніторинг фінансових результатів: сутність і підходи (2018)
Думанська І. Ю. - Співпраця "продуцент інновацій – центр фінансування" у комерціалізації інновацій АПК (2018)
Іваськевич Х. І. - Аналіз проблем фінансового контролю в Україні в контексті децентралізації (2018)
Романовська Ю. А. - Видатки на оборону: порівняльний аналіз ситуації в Україні та країнах НАТО, Урбанович В. А. (2018)
Гайдаєнко О. М. - Стратегічний аналіз підприємств виноробної галузі України (2018)
Долішня Т. І. - Міжнародний досвід обліку основних засобів: порівняльний аспект, Медвідь І. Б. (2018)
Назаренко І. М. - Нормативно-правове регулювання безпаперової бухгалтерії (2018)
Розіт Т. В. - Деякі аспекти відображення запасів у МСФЗ-звітності, Слюніна Т. Л. (2018)
Скрипник С. В. - Процес виробничого відтворення як об’єкт обліково-аналітичного забезпечення (2018)
Стрєльніков Р. М. - Удосконалення системи бухгалтерського обліку капітальних інвестицій в умовах впровадження міжнародних стандартів (2018)
Томчук О. Ф. - Аналітичні можливості балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства (2018)
Назарова О. Ю. - Банківська система як складник фінансових відносин (2018)
Іванченко Г. Ф. - Еволюційне моделювання популяцій підприємств, Гриценко В. В. (2018)
Кочкодан В. Б. - Доцільність упровадження технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ на підприємствах НГК України (2018)
Кудрицька Ж. В. - Моделювання бізнес-процесів складського управління з використанням автоматизованої системи (2018)
Хорошун В. В. - Економіко-математичні методи та моделі прогнозування збутової логістики торговельного підприємства, Науменко І. А. (2018)
Цеслів О. В. - Побудова прибуткової економіко-математичної моделі діяльності посередницького b2b2c веб-сервісу, Козюра А. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Ставська Ю. В. - Державна підтримка фермерських господарств України в умовах глобальної нестабільності, Гладкіх Т. В., Сауляк Р. Ю. (2018)
Харун О. А. - Соціальні інновації як чинник підвищення розвитку трудового потенціалу підприємств (2018)
Ліхоносова Г. С. - Інноваційні технології запровадження туристично-рекреаційної діяльності, Черниш Р. О. (2018)
Лендєл М. А. - Проблеми формування інтеграційних зв’язків суб’єктів господарювання в лісопромисловому комплексі регіону (2018)
Ліба Н. С. - Інституціональна архітектоніка регіональної промислової політики: концептуальний підхід (2018)
Дубовіч І. А. - Сучасні проблеми економіко-правового регулювання сільського зеленого туризму в Україні, Сенета З. Я. (2018)
Єгоращенко І. В. - Управління витратами за допомогою оптимізації логістичної системи агропромислового підприємства (2018)
Кірнос І. О. - Державна політика зайнятості осіб похилого віку: світовий досвід (2018)
Бутенко В. В. - Податкова політика як засіб регулювання економічного розвитку держави, Осіпова М. С. (2018)
Горідько О. В. - Аналіз основних показників діяльності банків в умовах реформування банківської системи України, Якимова В. І., Новікова Л. Ф. (2018)
Лютік О. М. - Вплив кредитів міжнародних фінансових організацій на фінансову політику України, Лисак Д. С. (2018)
Беренда Н. І. - Формування і розподіл прибутку, Скоморохова С. Ю., Нікітова Л. С. (2018)
Стрєльніков Р. М. - Організація внутрішньогосподарського контролю в системі обліку витрат капітальних інвестицій (2018)
Жегус О. В. - Інноваційні підходи до формування унікальної пропозиції продуктів вищої освіти (2018)
Мних О. Б. - Взаємодія факторів розвитку конкурентного ринку авіаперевезень і маркетингової діяльності авіакомпаній (2018)
Назаров В. В. - Глобальні виклики і тенденції розвитку реклами на медіа ринку України, Радченко О. А. (2018)
Сопільняк І. С. - Перспективи розвитку інтернет-торгівлі органічними продуктами харчування вітчизняного виробництва (2018)
Біленко Д. В. - Моделювання оцінки кредитоспроможності клієнтів банку за допомогою методу штучного інтелекту, Сивицька І. Г., Теленкова Д. Г. (2018)
Калюжна Ю. В. - Ентропійний аналіз як метод визначення рівня ризику банківської діяльності, Конєв В. В. (2018)
Касьянова Н. В. - Адаптивна інформаційна система підприємства, Яцко К. С., Долинний Д. М. (2018)
Олешко Т. І. - Економічні задачі в теорії ігор, Лобанов М. О. (2018)
Олешко Т. І. - Застосування нейромережевих технологій для прогнозування обсягів перевезень вантажів, Хоменко Р. І. (2018)
Тесьолкін О. І. - Перспективи розвитку баз даних в економіці, Наголюк О. Є., Максимчук К. О. (2018)
Шевчук І. Б. - Практичні аспекти розробки програмного забезпечення для організації довгострокових програм лояльності працівників, Савчук С. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Бугайов В. Д. - Рівень гетерозису за кормовою та насіннєвою продуктивністю у гібридів (Fз) люцерни за умов підвищеноїкислотності ґрунту, Горенський В. М. (2018)
Тромсюк В. Д. - Аспекти генетичного контролю основних кількісних ознак продуктивності тритикале озимого (2018)
Вишневська О. В. - Особливості формування ростових процесів та кормової продуктивності бінарних ценозів люпину вузьколистого з ярими зерновими при вирощуванні на зелений корм, Тугуєва І. В., Маркіна О. В., Вейко Л. І. (2018)
Вишневський С. П. - Створення вихідного матеріалу для селекції гібридів ріпаку озимого (2018)
Василенко Н. Є. - Вплив строків збирання на насіннєву продуктивність та посівні якості насіння низових злакових трав, Антонів С. Ф., Колісник С. І., Коновальчук В. В., Запрута О. А., Фостолович С.І., Клочанюк А. В. (2018)
Клочанюк А. В. - Вплив регулятора росту рослин Медакс Топ на насіннєвупродуктивність стоколосу безостогo (2018)
Молдован Ж. А. - Продуктивність травостоїв люцерни посівної сорту Синюха залежно від норми висіву та фази скошування в умовах Лісостепу Західного, Собчук С. І. (2018)
Гавриш С. Л. - Ефективність припосівного внесення біогумусу в літніх посівах еспарцету, Бондарева О. Б., Вінюкова О. Б. (2018)
Томашук О. В. - Продуктивність посівів кукурудзи під впливом різних систем землеробства в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Корнійчук О. В. - Повторна сівба кукурудзи в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу Правобережного, ризики та доцільність (2018)
Чернелівська О. О. - Вплив основного обробітку ґрунту та системи удобрення на продуктивність ячменю ярого, Дзюбенко І. М., Наконечний В. О. (2018)
Ковтун К. П. - Продуктивність виродженого старосіяного лучного травостою залежно від способів його поліпшення в умовах Лісостепу Правобережного, Векленко Ю. А., Ящук В. А., Копайгородська Г. О. (2018)
Оліфірович В. О. - Облистяність зеленої маси лядвенцю рогатого і злакових багаторічних трав залежно від режиму використання (2018)
Ковтун К. П. - Вплив способів сівби та просторового розміщення компонентів на хімічний склад фітомаси двохкомпонентних люцерно-злакових сумішок в умовах Лісостепу Правобережного, Векленко Ю. А., Сидорук Г. П., Безвугляк Л. І., Ящук В. А. (2018)
Забарна Т. А. - Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового ґрунту залежно від вирощуваної культури, Вдовиченко І. П. (2018)
Разанов С. Ф. - Урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав, вирощеної на ґрунтах забруднених важкими металами, Ткачук О. П. (2018)
Заєць А. П. - Оцінка екстер’єру корів-первісток української чорно-рябої молочної породи за методом лінійної класифікації залежно від походження за батьком, Столяр Ж. В., Мандрик М. О., Бігас О. В. (2018)
Чорнолата Л. П. - Підвищення кормової цінності зерна тритикале при зберіганні, Лихач С. М., Горбачук Т. В. (2018)
Хіміч О. В. - Ефективність норм введення зерна тритикале у раціонах молодняку свиней, Здор Л. П., Лаптєєв О. О., Семенова О. І. (2018)
Чорнолата Л. П. - Вуглеводні фракції у зеленій масі кормових культур, Горбачук Т. В., Ляховченко І. О. (2018)
Килимнюк О. І. - Хімічний склад листостебельної маси люцерни за фазами росту і розвитку, Гончарук В. В., Гончарук В. В., Лихач С. М., Найдіна Т. В., Ляховченко І. О. (2018)
Темрієнко О. О. - Економічна та енергетична ефективність технологій вирощування сої в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Анотації (2018)
Дикань В. Л. - Скоростное движение железнодорожного транспорта в мире и перспективы его развития в Украине, Корнилова И. В. (2010)
Волохов В. А. - Обґрунтування впровадження механізму державно – приватного партнерства на залізничному транспорті, Маркова І. В. (2010)
Зубенко В. О. - Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту за рахунок формування стратегічного союзу (2010)
Каличева Н. Є. - Вплив роботи колійного господарства на ефективний розвиток залізничного транспорту (2010)
Орлова В. М. - Сутність та формування сукупного економічного потенціалу залізничного транспорту України (2010)
Реброва А. Ю. - Український залізничний транспорт в системі Азіатсько-Європейської транспортно-логістичної інтеграції (2010)
Семенцова О. В. - Особливості формування цінової політики залізниць у приміському сполученні в умовах ринку (2010)
Сухорукова Т. Г. - Перспективи розвитку пасажирського комплексу Південної залізниці з урахуванням досвіду роботи залізничних компаній світу, Гуляєва Л. В. (2010)
Токмакова І. В. - Стратегічні аспекти розвитку пасажирських залізничних перевезень в Україні (2010)
Чередниченко О. Ю. - Планування в системі "Укрзалізниці" як важливий чинник для прийняття управлінських рішень в сучасних умовах розвитку транспортної галузі (2010)
Шраменко О. В. - Особливості формування дворівневої структури інтеграційних процесів на залізничному транспорті (2010)
Якименко Н. В. - Інформатизація процесів взаємодії промисловості та транспорту: концептуальні аспекти (2010)
Басова О. С. - Сучасний стан науково-технологічної сфери Харківського регіону (2010)
Білозубенко В. С. - Складові міжнародних науково-технічних зв’язків (2010)
Бугаева Е. В. - Применение методов интегрированной логистической поддержки для повышения эффективности технических средств транспорта (2010)
Бутенко О. П. - Адаптація бального методу ціноутворення для визначення ціни на продукцію з використанням вторинної сировини (2010)
Гриценко Н. В. - Економічні аспекти впровадження ресурсозберігаючих технологій на залізничному транспорті, Крихтіна Ю. О. (2010)
Євсєєва О. О. - Впровадження науково-практичного дослідження та удосконалення його методичного інструментарію: оцінка показників дослідження на адекватність (2010)
Зима О. Г. - Статистичні показники як основний критерій розвитку ринку авіаційних перевезень, Штереверя А. В., Підгайна В. О. (2010)
Зова В. А. - Оцінка методів аналізу собівартості залізничних перевезень у вирішенні завдань контролінгу (2010)
Карачарова К. А. - Аспекти управлінських рішень у спільному бізнесі (2010)
Коваленко С. О. - Удосконалення системи контролю за формуванням доходів бюджету від операцій з капіталом (2010)
Корінь М. В. - Проблеми інтеграції України в європейський економічний простір в аспекті промислового виробництва (2010)
Корсун Т. В. - Національна компанія страхування ризиків техногенних аварій як засіб акумуляції страхових інвестиційних ресурсів (2010)
Лук’янова О. М. - Теоретичні аспекти лізингової діяльності в Україні (2010)
Лисьонкова Н. М. - Контролінг, як інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень, Єрмоленко О. А. (2010)
Науменко М. А. - Управление и исследование путей максимизации прибыли в стекольном производстве путем использования инновационных технологий ВЭР, Морозов А. Е. (2010)
Прохорова Ю. В. - Оцінка ефективності залучення позикових засобів для формування оборотного капіталу (2010)
Скотний П. В. - Економічна методологія в ситуації Постмодерну: реальність і перспективи (2010)
Рудак С. М. - Методичні підходи до вибору ядра кластера, Слуцька О. В. (2010)
Ткаченко Ю. В. - Дослідження зарубіжного досвіду щодо подолання наслідків світової фінансової кризи (2010)
Чередниченко О. Ю. - Перспективи розвитку медичного туризму в Харківському регіоні України, Чередниченко А. О. (2010)
Ареф’єв С. О. - Концептуальний підхід до формування системи моніторингу реалізації стратегії стійкого функціонування підприємств (2010)
Ареф’єв В. О. - Сутність та особливість фінансової безпеки підприємства як економічної категорії (2010)
Бодрецький М. В. - Методичний підхід аналізу структури оборотного капіталу підприємств машинобудування (2010)
Божанова О. В. - Інтегральна оцінка економічного потенціалу підприємств залізничного транспортного машинобудування (2010)
Боровик Ю. Т. - Система планування на будівельних підприємствах залізничного транспорту в ринкових умовах (2010)
Весперіс С. З. - Засади формування концепції комплексного інформаційного забезпечення діяльності промислових підприємств (2010)
Воловельськая И. В. - Разработка организационно-экономического механизма процесса принятия управленческих решений (2010)
Галгаш Р. А. - Технології координації управлінських рішень на підприємстві (2010)
Калініченко Л. Л. - Інформаційне забезпечення процесів розвитку на промислових підприємствах (2010)
Калініченко О. І. - Місце транспортного потенціалу в системі потенціалів підприємств залізничного транспорту (2010)
Кондратюк М. В. - Впровадження сучасних форм інтеграції підприємств неосновної діяльності на залізничному транспорті України (2010)
Корольова Н. М. - Роль інтегрованої системи генерації та використання знань в підвищенні еффективності економічної діяльності підприємств (2010)
Літвінова І. М. - Підвищення ефективності управління техніко-економічним розвитком підприємств (2010)
Мінка В. Ф. - Визначення горизонту розрахунку показника чистої поточної вартості для оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Науменко М. О. - Управління розробкою і реалізацією стратегічного розвитку організації, Колєснік Є. І. (2010)
Плугіна Ю. А. - Передумови формування системи інтелектуально орієнтованого управління розвитком на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Синиця Л. В. - Регіональні аспекти управління інноваційним розвитком підприємств (2010)
Сухорукова Т. Г. - Современные подходы к управлению заработной платой на отечественных предприятиях, Дудина Е. С. (2010)
Толстова А. В. - Розробка методики визначення економічного ефекту діяльності конгломерату "Інноваційно-технологічний центр розвитку транспортної системи України" (2010)
Устенко М. О. - Теоретичні засади формування потенціалу підприємства (2010)
Уткіна Ю. М. - Стратегічна спрямованість управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (2010)
Чала О. В. - Інформаційний простір підприємства як об’єкт управління (2010)
Ящук Д. Л. - Дослідження методології управління оборотними активами машинобудівних підприємств в умовах кризи (2010)
Єфремов О. С. - Передумови побудови інформаційної онтології інноваційного розвитку підприємства в умовах еволюції глобальної економічної системи (2010)
Кірдіна О. Г. - Удосконалення методів та принципів організації інвестиційно-інноваційної діяльності на залізничному транспорті (2010)
Колмакова О. М. - Оцінка інноваційного потенціалу будівельного підприємства, Смачило В. В. (2010)
Науменко М. О. - Проблеми інноваційного розвитку на підприємствах ресторанного господарства, Ваничев В. В. (2010)
Челядінова Н. Г. - Нові види інноваційно-інвестиційної діяльності на залізничному транспорті України (2010)
Чеховська М. М. - Напрями інноваційного розвитку залізничного транспорту в умовах реформування (2010)
Полякова О. М. - Особливості формування і розвитку соціальної відповідальності підприємств в Україні, Кас П. Ю. (2010)
Діоба А. В. - Методичний підхід до оцінки стану забезпечення продуктивної зайнятості персоналу на основі імовірнісно-статистичної кластеризації (2010)
Мазко Т. І. - Система маркетингу: принципи формування, функціонування та розвитку (2010)
Науменко М. О. - Основи управління якістю в сфері ресторанного господарства, Ваничев В. В. (2010)
Сычёва Е. Е. - Методика организации отдела маркетинга на предприятии и разработка плана стратегического маркетинга, Авилова В. В. (2010)
Терещенко Д. А. - Стратегія зв`язків з громадськістю у системі менеджменту організації (2010)
Компанієць В. В. - Концептуальні підходи до оцінки якості управління на залізничному транспорті (2010)
Лоза С. П. - Дистанційне навчання як форма підвищення ефективності підготовки та перепідготовки фахівців-залізничників (2010)
Пєтухова Т. О. - Організаційні засади формування системи оцінки людського капіталу підприємств залізничного транспорту (2010)
Чернега О. Б. - Подолання бідності – головне завдання виконання цілей розвитку тисячоліття, Опалько В. В. (2010)
Широкова О. М. - Вплив роботи залізничного транспорту на стан національної економіки (2010)
Білявський В. М. - Реінжиніринг в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (2017)
Джулакідзе Е. Г. - Правомерность управленческих решений и компетенция менеджеров малого бизнеса, Барбакадзе Е. И. (2017)
Захарченко В. І. - Реформування відносин власності в Україні: теоретичні і правові засади, етапи, сучасні проблеми (2017)
Задорожна О. Г. - Методологічні засади дослідження антикризових господарських трансформацій (2017)
Грецька-Миргородська В. В. - Інституціалізація соціальних прав в Євросоюзі: аналіз тенденцій стандартизації (2017)
Челомбітько Т. В. - Розвиток банківської системи України в світлі досвіду китайських економічних реформ (2017)
Погореленко Н. П. - Роль Національного банку України у забезпеченні стабільного розвитку банківської системи (2017)
Кур'янов В. В. - Поляризація видів державного фінансового контролю на підґрунті предметної сфери суб’єктів контролю (2017)
Меркулова Т. В. - Системний аналіз світового ринку криптовалют, Маслій Ю. М. (2017)
Даніч В. М. - Демографічна динаміка та потенційний попит на освітньому ринку кластера регіонів, Сокіл А. О. (2017)
Кононова К. Ю. - Прогнозування курсу акцій з урахуванням показників популярності пошукових запитів, Усачова А. С. (2017)
Ковпак Е. О. - Регресійні моделі динаміки шкідливих викидів в атмосферу України, Михайленко В. Г., Масленнікова О. В. (2017)
Петрова А. Ю. - Аналіз впливу різниць податкового навантаження на переміщення фактору капіталу на основі мультиагентної моделі, Акулова Г. В., Назаренко Н. В. (2017)
Забуга С. І. - Оцінка оптимального рівня диференціації доходів за допомогою апарату виробничо-інституційних функцій, Дейнека М. О. (2017)
Дорошенко Н. О. - Сучасні тенденції в банківській системі: застосування розумних контрактів у блокчейн середовищі, Буряк Ю. А. (2017)
Штучний В. Г. - Удосконалення формальних прийомів і методів аналізу середовища організації за рахунок підвищення їх інформативності шляхом деталізації чинників, Нечипоренко Я. Є. (2017)
Дмитренко О. В. - Інституційне середовище відтворення соціальної нерівності, Демченко С. А. (2017)
Маляр Л. В. - Применение индексов паритета покупательной способности для исследования инфляционных процессов в Украине (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Kliuchkovska I. - Theoretical Framework of Foreign Language Integrative Textbook for Higher Educational Institutions, Huzii I., Soroka L. (2017)
Kolodii I. - Current Aspects of Implementing Internal Quality Assurance System at a Higher Education Institution (the Experience of Lviv Polytechnic National University), Havran M. (2017)
Kozlovska I. - Determination of Integration Levels in the Process of the Content of Studying Formation: Meta-Subject Approach, Dolnikova L., Fuchyla O. (2017)
Kozlovskyi Y. - Personality Aspect of Professional Activities of a Higher School Teacher, Kravets S. (2017)
Miśkowiec E. - Role of Mercy in Christian Self-Upbringing, Szymańska M. (2017)
Noskova M. - MIKSIKE: Use of Estonian Online Tools in Ukrainian Schools, Mukan N., Khamuliak N. (2017)
Shvay R. - Development Learning Model of Innovative Personality, Misiura Y. (2017)
Shved M. - Social-Pedagogical Work with a Dysfunctional Family in the Ukrainian Context, Duzha-Zadorozhna M., Pukaliak M. (2017)
Sikorskyi P. - Psychological and Pedagogical Studies: the Problem of Methodological Principles Development (2017)
Iievliev O. - Professional Mobility as a Leading Form of Mobility of Participants in the Educational Process of Higher Education in the XXIst Century, Morska N. (2017)
Kryshtanovych M. - Concept of Future Sports Managers’ Professional Competences Formation, Kryshtanovych S., Havrylyuk M. (2017)
Sushentseva L. - The Role of Methodological Work in Forming Vocational Education Teachers’ Readiness to Train Future Professionally Mobile Qualified Workers, Bilyk O. (2017)
Vykhrushch V. - The Training of Master’s Students for Teaching Profession in Technical Higher Educational Institutions, Zinchuk I. (2017)
До 85-річчя академіка НАН України А.К. Шидловського (2018)
Zhyltsov A. V. - Magnetic field calculation of brushless direct current motor with smooth stator by secondary sources method, Lyktei V. V. (2018)
Васецький Ю. М. - Затухання неоднорідного електромагнітного поля струмового контура в електропровідному півпросторі, Дзюба К. К., Кучерява І. М., Мазуренко І. Л. (2018)
Рябенький В. М. - Дослідження індукованих магнітостатичних полів тонкостінних конструкцій у тривимірному просторі з використанням модифікованого методу граничних елементів, Чудайкін І. І., Таргунакова Ю. Д. (2018)
Shcherba M. - Influence of the density increasing of close located water micro-inclusions on electrophysical processes in nonlinear solid dielectric (2018)
Жук О. К. - Несинусоїдальність напруги в автономній електроенергетичній системі з керованим фільтрокомпенсуючим пристроєм, Жук Д. О., Криворучко Д. В. (2018)
Жаркін А. Ф. - Дослідження двонапрямленого перетворювача постійної напруги уніфікованого інверторного модуля для застосування в системах накопичення енергії, Пазєєв А. Г., Новський В. О. (2018)
Жуйков В. Я. - Застосування геометричного підходу для трифазного силового активного фільтра, Миколаєць Д. А. (2018)
Павлов Г. В. - Адаптивна система керування перетворювачем частоти на основі резонансного інвертора з нелінійним регулюванням, Вінниченко І. Л., Покровський М. В. (2018)
Липківський К. О. - Сучасний стан та тенденції розвитку перетворювачів напруги змінного струму з трансформаторно-ключовими виконавчими структурами, Можаровський А. Г. (2018)
Михальський В. М. - Моделювання системи генерування електроенергії на базі машини подвійного живлення з функціями активної фільтрації та компенсації реактивної потужності, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2018)
Пересада С. М. - Концепція експериментального дослідження електромеханічних систем електричних транспортних засобів з гібридними джерелами живлення, Ковбаса С. М., Ніконенко Є. О., Божко С. В. (2018)
Толочко О. І. - Обмеження струму і напруги статора в системі тризонного регулювання швидкості двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування, Бовкунович В. С., Бурмельов О. О. (2018)
Grebenikov V. V. - Design of the electric motor with permanent magnets for electric vehicle according the driving cycle, Priymak M. V. (2018)
Popovych O. M. - Study of changed main flux reactance of squirrel-cage induction motors using field analysis of their starting characteristics, Golovan I. V. (2018)
Финкельштейн В. Б. - Влияние на характеристики асинхронных двигателей поперечных токов и сопротивления изоляции ротора, Калюжный Д. Н., Ковалева Ю. В., Гетя А. Н. (2018)
Стяжкін В. П. - Співвідношення швидкостей та моментів у дводвигунному електропроводі з безредукторним електромеханічним диференціалом, Теряєв В. І., Гаврилюк С. І. (2018)
Pierz P. - High speed protection for series compensated parallel line, Rosolowski Eu., Izykowski Ja. (2018)
Тугай Д. В. - Стабілізація напруги контактної мережі для підвищення енергоефективності системи електричної тяги постійного струму, Жемеров Г. Г. (2018)
Shavelkin O. - Multifunctional converter for single-phase combined power supply systems for local objects with a photovoltaic solar battery, Shvedchykova I. (2018)
Безручко В. М. - Використання GSM технологій при ідентифікації місць однофазних замикань на землю в електричних мережах з ізольованою нейтраллю зі штирьовою ізоляцією, Буйний Р. О., Строгій А. Ю., Ткач В. І. (2018)
Zagirnyak M - A simplified calculation of the strength of the magnetic field over the middle of the gap of a double-pole magnetic iron separator (2018)
Ноженко В. Ю. - Аспекти емуляції технологічних об’єктів при функціональних випробуваннях електромеханічних систем, Старостін С. С. (2018)
Гориславець Ю. М. - Чисельне моделювання мультифізичних процесів при електронно-променевій гарнісажній плавці титану, Ладохін С. В., Глухенький О. І., Лапшук Т. В., Бондар О. І., Дрозд Є. О. (2018)
Вербицький Є. В. - Імпульсне джерело живлення для контактного мікрозварювання з ланкою регулювання потужності в безперервному режимі, Бондаренко О. Ф., Бондаренко Ю. В., Діденко В. О. (2018)
Герцик С. М. - Особливості використання автономних вимірювальних перетворювачів для діагностування електротехнічного обладнання з урахуванням режимів його роботи, Гижко Ю. І., Зварич В. М., Мислович М. В., Остапчук Л. Б., Сисак Р. М. (2018)
Содержание (2018)
Ткач М. Р. - Підвищення ефективності ДВЗ малотоннажних суден застосуванням добавок синтез-газу, Тимошевський Б. Г., Митрофанов О. С., Познанський А. С., Проскурін А. Ю. (2018)
Парсаданов И. В. - Эффект внутрицилиндрового катализа в дизелях, Строков А. П., Рыкова И. В. (2018)
Нгуен Ван Зионг - Расчёт процесса теплоотдачи в дизельном двигателе типа Д-100 с использованием известных α-формул, Белогуб А. В. (2018)
Белоусов Е. В. - Определение углов открытия и закрытия газовых клапанов при организации внутреннего смесеобразования в судовых малооборотных газодизельных двигателях, Грицук И. В., Вербовский В. С. (2018)
Kopiyka O. K. - Evaporation of binary ethanol-butanol mixture droplets, Olifirenko Yu. O., Kalinchak V. V., Darakov D. S., Fudulei T. O., Raslavičius L. (2018)
Марченко А. П. - Розрахункова оцінка тепловідведення до навколишнього середовища теплоносіями системи охолодження ДВЗ, Федоров А. Ю., Ліньков О. Ю. (2018)
Триньов О. В. - Оптимізація теплового стану циліндрової гільзи середньообертового суднового дизеля, Бугайцов Р. Ю. (2018)
Яковенко А. Ю. - Метрологические характеристики регистрации высокого давления в системах топливоподачи дизелей с применением комбинированного датчика (2018)
Ковалёв С. А. - Разработка электронной системы управления газовыми ДВС, переоборудованными на базе транспортных дизелей для работы на сжиженном нефтяном газе (2018)
Заренбин В. Г. - Расчет утечки газов в ДВС при динамической модели функционирования поршневых колец, Колесникова Т. Н. (2018)
Мордвінцева І. О. - Вплив виду керуючих функцій нестаціонарної задачі теплопровідності на ресурсну міцність поршня, Зозуля А. М., Пильов В. О., Аріан Р. (2018)
Polivyanchuk A. P. - Effectiveness evaluation of the measuring system with a microtunnel MUKT-2 for ecological diagnosis of diesel locomotives, Kaslin O. I., Skuridina O. O. (2018)
Случак О. І. - Комбіновані структури з двома матрицями на основі титанової губки в литті чавунних деталей ДВЗ (2018)
Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств: расширенный сравнительный анализ результатов 2016 и 2017 года. От реперфузионного парадокса к снижению летальности (2018)
Черенько Т. М. - Прогнозування функціональних наслідків мозкового ішемічного інсульту через рік після його виникнення, Гелетюк Ю. Л. (2018)
Воронков Л. Г. - Предиктори ниркової дисфункції у хворих із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Дудник Г. Є., Ляшенко А. В., Гавриленко Т. І., Мхітарян Л. С., Пономарьова Г. В. (2018)
Амосова К. М. - Гетерогенність пацієнтів з артеріальною гіпертензією та серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка за клінічним профілем та структурно­функціональним станом серця і артерій залежно від наявності діагностичних критеріїв Європейського товариства кардіологів 2016 року, Василенко О. В., Руденко Ю. В., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Лазарєва К. П., Прудкий І. В., Андрєєв Є. В., Лазарєв П. О., Сиченко Ю. О., (2018)
Воронков Л. Г. - Порівняльна клінічна характеристика хворих із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від стану когнітивної функції, Солонович А. С., Ляшенко А. В., Ревенько І. Л., Мхітарян Л. С. (2018)
Нішкумай О. І. - Маркери кісткового ремоделювання, рівень 25(ОH)D3 та показники ліпідного обміну в жінок похилого віку з неускладненою артеріальною гіпертензією, Лазарєва К. П., Мостбауер Г. В., Лазарєв П. О., Руденко Ю. В. (2018)
Борхаленко Ю. А. - Зміни якості життя пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка після аортокоронарного шунтування або стентування під час 6­місячного спостереження, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2018)
Амосова Е. Н. - Фенотип-­ориентированный подход к клинической оценке пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка, Черняева Е. И., Руденко Ю. В., Безродный А. Б., Шишкина Н. В. (2018)
Роговський В. М. - Досвід лікування синдрому посттравматичного артеріовенозного скиду внаслідок вогнепальних поранень магістральних судин, Коваль Б. М., Родіонов О. С., Августинович І. І., Писаренко А. А. (2018)
Мішалов В. Г. - Ендометріома прямого м`яза живота, Лещишин І. М., Охоцька О. І., Бик П. Л., Мінченко П. П., Панчук О. В., Пакришень С. М. (2018)
Людина, яка винайшла сучасну хірургію. До 110­річчя з дня народження Майкла Елліс ДеБекі (2018)
Оголошення (2018)
До уваги авторів (2018)
Содержание (2018)
Марченко А. П. - 100 лет специальности "Двигатели внутреннего сгорания" в Украине, Парсаданов И. В., Пылев В. А. (2018)
Бганцев В. М. - Розрахункове визначення впливу складу біогазу на характеристики транспортного двигуна, Лєвтєров А. М., Гладкова Н. Ю. (2018)
Авраменко А. Н. - Сравнительная расчетная оценка показателей рабочего цикла тепловозного двигателя (2018)
Савченко А. В. - Математичне моделювання процесів сумішоутворення та згоряння в дизелі на водопаливній емульсії (2018)
Калинчак В. В. - Распространение пламени по струе капель жидких топлив, Фудулей Т. А., Копейка А. К., Олифиренко Ю. А., Дараков Д. С. (2018)
Прохоренко А. О. - Універсальний електронний регулятор дизеля на основі електричного сервоактуатора, Кравченко С. С., Самойленко Д. Є., Карягін І. М., Таланин Д. С. (2018)
Лисовал А. А. - Сравнение показателей работы различных регуляторов скорости на автомобильном дизеле, Вербовский А. В. (2018)
Триньов О. В. - Експериментальне дослідження теплового стану циліндрової гільзи швидкохідного дизеля, Сівих Д. Г., Бугайцов Р. Ю. (2018)
Kondratenko O. M. - Investigation of relationship between coefficients of operation efficiency of diesel particulate matter filters of diesel ICE. Part 1: particulate matter emission and opacity (2018)
Полив’янчук А. П. - Концептуальні основи створення універсальних систем контролю викидів твердих частинок з відпрацьованими газами дизелів, Парсаданов І. В., Каслін О. І., Скурідіна О. О. (2018)
Клименко Л. П. - Дослідження зносу чавунних поверхонь пар тертя, модифікованих титановою губкою, Андрєєв В. І., Дихта Л. М., Прищепов О. Ф., Случак О. І., Шугай В. В. (2018)
Тамаргазін О. А. - Моделювання зносостійкості композиційного покриття для поверхонь поршнів ДВЗ авіаційної наземної техніки, Довгаль А. Г., Приймак Л. Б. (2018)
Хрулев А. Э. - Влияние неисправностей в системе смазки на характер повреждения подшипников ДВС, Кротов М. В. (2018)
Парсаданов І. В. - Експериментальне дослідження впливу застосування покриття камери згоряння в поршні на паливо-екологічні та ефективні показники дизеля, Островерх В. В., Клименко О. М., Павлов Д. В., Строков А. П. (2018)
Afeni T. B. - Assessment of environmental impact of gemstone mining in Ijero-Ekiti, Nigeria, Ibitolu F. (2018)
Badri R. - Optimization of molybdenite flotation using response surface method, Khanchi A., R. Zojaji A., R. R., Rahmani A. A. (2018)
Kyrychenko V. - Simulation of the support-enclosing rock mass interaction for deep mining, Stovpnyk S. (2018)
Hosseinpour K.M. - On the identification of Ti-Ta- Nb-oxides in "wiikites" from Karelia, Goldwirt D., Platonova N., Janson S., Polekhovsky Yu., Bogdanov R. (2018)
Tymoshchuk V. - Hydro and geomechanical stability assessment of the bund wall bottom slope of the Dniprovsk tailing dump, Tishkov V., Soroka Yu. (2018)
Ali M.A.M. - Software application in mining engineering (2018)
Zairov Sh. - Intensification of technological processes in drilling and blasting operations during open-cut mining in Kyzylkum region, Ravshanova M., Karimov Sh. (2018)
Akinbinu V.A. - Strength and strain quantities under brittle compression process of hard rocks, Oniyide G.O., Adesida P.A. (2018)
Kovalevska I. - Development of a research methodology and analysis of the stress state of a parting under the joint and downward mining of coal seams, Barabash M., Snihur V. (2018)
Chen J. - Exploration and mining evaluation system and price prediction of uranium resources, Zhao Y., Song Q., Zhou Z., Yang. S. (2018)
Lyashenko V. - Improving the efficiency of blasting operations in mines with the help of emulsion explosives, Vorob'ev A., Nebohin V., Vorob'ev K. (2018)
Maksymova E. - Selecting the method of gas hydrate deposits development in terms of the regularities of their formation (2018)
Boyarko G. - Explorable and economically attractive mineral deposits in the Siberian and Far Eastern Federal Districts of Russia (2018)
Filonenko O - Sustainable development of Ukrainian iron and steel industry enterprises in regards to the bulk manufacturing waste recycling efficiency improvement (2018)
Богданович В. Ю. - Метод адаптивного управління інтегрованим потенціалом протидії виявленій (прогнозованій) загрозі воєнній безпеці держави, Свида І. Ю., Сиротенко А. М. (2018)
Левченко О. В. - Інформаційні загрози як різновид воєнних загроз державі, Міхєєв Ю. І. (2018)
Shalyhin A. - The UAV flight route optimization by taking into consideration the wind influence, Nerubatsky V., Denysova S. (2018)
Ланецький Б. М. - Бутстреп-метод оцінювання показників надійності бортового обладнання зенітних керованих ракет з використанням апріорної інформації для вирішення завдань продовження призначених показників, Деденок В. П., Коваль І. В., Лук′янчук В. В. (2018)
Карлов В. Д. - Вимоги щодо контролю рефракції у пограничному шарі атмосфери з урахуванням її впливу на розрахункову дальність виявлення повітряних об’єктів на гранично малих висотах, Місайлов В. Л., Артеменко А. М. (2018)
Borysenko М. - Development of optimum navigation information processing algorithm, Herasimov S., Kostenko A., Makarchuk D. (2018)
Kucherenko Yu. - The main activities to implement the process of identifying the automated military systems characteristics on its pre-project developmental stage, Nosyk А., Dovbnia A. (2018)
Березіна С. І. - Методика тонової та кольорової корекції різнорідних і різночасових даних оптико-електронних систем спостереження, Клімішен О. О., Карлов Д. В., Дичко О. О. (2018)
Koshlan O. - Justification of method of processing different intelligence information in geoinformation systems of special purpose (2018)
Тарасенко Я. В. - Метод семантичного стиснення текстової інформації для протидії комп’ютерній лінгвістичній стеганографії, Півень О. Б., Федотова-Півень І. М. (2018)
Kononov B. - Methods and means of accelerating the process of automatic synchronization of the synchronous generators, Kononov V., Kononova O., Kirvas V. (2018)
Пацек П. - Терроризм в Европе как фактор развития угроз безопасности (2018)
Яковлєв В. М. - Бойове застосування авіації в Бєлгородсько-Харківській наступальній операції 3–23 серпня 1943 року (2018)
Бісик С. П. - Дослідження поведінки та характеру руйнування зварних з’єднань зі сталі НВ 500Mod при навантаженні вибухом, Сливінський О. А., Давидовський Л. С. (2018)
Городнов В. П. - Комплексна модель оцінки ефективності системи матеріального забезпечення окремої прикордонної бойової комендатури в особливий період, Кириленко В. А., Шевченко А. В. (2018)
Лєнков С. В. - Програмне забезпечення моделювання процесів витрачання і поповнення ресурсу угрупувань технічних об'єктів, Толок І. В., Лєнков Є. С., Цицарєв В. М. (2018)
Рачок Р. В. - Методика виявлення часових аномалій руху суден на основі даних інформаційно-телекомунікаційної системи морської охорони "Гарт-12" у системі висвітлення надводної обстановки, Боровик О. В., Мазур В. Ю. (2018)
Сургай М. В. - Математичне моделювання характеристик вторинного випромінювання снаряду ОФ-25 самохідної гаубиці 2С3 "Акація" у різних діапазонах довжин хвиль (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Засенко В. - Спеціальна освіта: кроки до змін (2017)
Сак Т. - Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку різних психолого-педагогічних типів (2017)
Чеботарьова О. - Багатоаспектність корекційно-розвивальної роботи в освітніх закладах для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату, Гладченко І. (2017)
Волошина О. - Підготовка майбутніх учителів до навчально-виховної роботи в умовах інклюзивного середовища (2017)
Давидюк М. - Використання потенціалу дитячої субкультури для створення інклюзивного освітнього простору (2017)
Омельченко І. - Концептуально-методичні підходи до розвитку мовленнєвої діяльності та спілкування у підлітків і юнаків із затримкою психічного розвитку (2017)
Компанець Н. - Проекція проблем розвитку дитини на рівні піраміди навчання Вільямса та Шеленбергера (2017)
Адамюк Н. - Лінгводидактична модель вивчення лексики української жестової мови: аспекти опанування (2017)
Литовченко С. - Навчально-реабілітаційний центр як сучасна форма організації освіти дітей з порушеннями слуху (2017)
Інформація, рецензії, анонси (2017)
Таранченко О. - Соціальне інтегрування: ключовий концепт інклюзії (2017)
Тетяна С. - Відповідне освітнє середовище для дітей із розладами аутистичного спектра (2017)
Кобильченко В. - Внутрішні ресурси як джерело позитивного функціонування особистості дитини з порушеним зором (2017)
Кульбіда С. - Статус національних жестових мов і включення української жестової мови до сім’ї жестових мов Європи (2017)
Ільяна В. - Реалізація психолінгвістичного підходу до програмово-методичного забезпечення з корекції фонетико-фонематичної сторони мовлення у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення, Пригода З. (2017)
Дічек Н. - Практико орієнтовна діяльність українського Науково-дослідного інституту дефектології у контексті індивідуалізації навчання дітей із вадами розвитку (кінець 1940-х – середина 1950-х років) (2017)
Нетьосов С. - Актуальні проблеми вивчення дисципліни "Корекційна андрагогіка" (2017)
Склянська О. - Соціальна взаємодія дитини раннього віку з близьким дорослим у контексті ранньої психолого-педагогічної допомоги (2017)
Литовченко С. - Особливості діяльності навчально-реабілітаційних центрів в умовах модернізації української освіти (2017)
Тороп К. - Навчально-реабілітаційний центр як інститут соціалізації, Рейда К., Кривошея С. (2017)
Тимрук-Скоропад К. - Використання методів дослідження в процесі легеневої реабілітації та фізичної терапії осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень (огляд клінічних настанов) (2018)
Імас Є. - З досвіду фізичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем із застосуванням засобів Бобат-терапії, Кашуба В., Буховець Б. (2018)
Дейнеко А. - Зміни рівня координаційної підготовленості гімнасток 10–12 років у результаті використання спеціальних вправ на тренажері "Bоsu Balance Trainer", Красова І. (2018)
Круцевич Т. - Особливості впливу психологічних характеристик юнаків і дівчат різних вікових груп на формування потреби у досягненні успіху, Марченко О. (2018)
Артем’єва Г. - Роль і значення хореографії у гімнастичних і танцювальних видах спорту, Мошенська Т. (2018)
Богуш В. - Критерии оценки показателей быстроты движений у юношей в гребле на байдарках, Гетманцев С., Богатырев К., Колоскова И., Сокол О., Резниченко О. (2018)
Кизім П. - Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії "Ювенали" з акробатичного рок-н-ролу з використанням засобів функціонального тренінгу, Гуменюк С., Батєєва Н. (2018)
Шейко Л. - Влияние занятий оздоровительным плаванием на физическое развитие женщин 18–25 лет (2018)
Гончаров О. - Динаміка показників емпіричного дослідження та біогеометричного профілю у борців – ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта (2018)
Сутула В. - Фізичний фітнес як один із напрямів історичного розвитку фізичної культури, Луценко Л., Жадан А., Сутула А. (2018)
Петрухнов О. - Динаміка показників серцево-судинної системи й адаптаційного потенціалу у студентів з хронічним бронхітом (2018)
Basarir H. - An adaptive neuro fuzzy inference system to model the uniaxial compressive strength of cemented hydraulic backfill, Bin H., Fourie A., Karrech A., Elchalakani M. (2018)
Cawood F. - Towards safer mining: the role of modelling software to find missing persons after a mine collapse, Ashraf H. (2018)
Choudhary B.S. - Research into the effect of gallery size on blast pull in underground coal mines (2018)
Kajzar V. - Geodetic and seismological observations applied for investigation of subsidence formation in the CSM mine (Czech Republic) (2018)
Abdellah W. R. - Evaluation of open pit slope stability using various slope angles and element types, Beblawy M. M., Mohamed M. T. (2018)
Tjiparuro Z. - Research, science, technology, and innovation parks: reviewing both mining and research tendencies, Kgengwenyane O., Oageng Oageng, M. M. (2018)
Marian R. R. - Prognosis of surface deformation by the influence function method in terms of Paroseni mine (Romania), Marian Marian, D. P. (2018)
Falshtynskyi V. - Innovative aspects of underground coal gasification technology in mine conditions, Saik P., Lozynskyi V., Dychkovskyi R., Petlovanyi M. (2018)
Malanchuk Z. - Modeling the formation of high metal concentration zones in man-made deposits, Korniienko V., Malanchuk Ye., Soroka V., Vasylchuk O. (2018)
Sakhno I. - Studies of new, nonadhesive anchoring, Sakhno S., Kurdiumow D., Shvets I. (2018)
Farmaki S. - The role of limestone and dolomite tailings` particle size in retention of heavy metals from liquid waste, Vorrisi E., Karakasi O. K., Moutsatsou A. (2018)
Bondarenko V. - Thermodynamic and geomechanical processes research in the development of gas hydrate deposits in the conditions of the Black Sea, Sai K., Prokopenko K., Zhuravlov D. (2018)
Ivšinović J. - Production of hydrocarbons from weakly consolidated sandstone reservoirs in the croatian part of the Pannonian basin system, Pleteš V., Marinić M. (2018)
Pedchenko L. - Use of alternative energy sources to improve the efficiency of natural gas hydrate technology for gas offshore deposits transportation, Nyemchenko K., Pedchenko N., Pedchenko M. (2018)
Король О. Д. - Виїзні туристичні потоки та зарубіжна туристична активність (2017)
Дружиніна В. В. - Соціально-демографічні параметри розвитку туризму в Україні: вимір та діагностування, Загорянська О. Л., Черниш Р. О. (2017)
Заваріка Г. М. - Вплив конфліктного періоду на розвиток міжнародного туризму, Солодовник А. В. (2017)
Смирнов І. Г. - Теорія та аплікація логістичної концепції сталого розвитку урботуризму (2017)
Безручко Л. С. - Туризм у містах: суть, чинники та проблеми розвитку (2017)
Мечковская О. А - Факторы производства агроэкологического туристского продукта республики Беларусь (2017)
Булюк В. Є. - Організаційна модель гірськолижного туризму в скандинавських країнах та перспективи її використання в Україні, Сировець С. Ю. (2017)
Медвідь Л. І. - Етнорелігійність населення Закарпатської області як фактор розвитку туризму, Кампов Н. С., Махлинець С. С. (2017)
Волошин І. М. - Геопросторове поширення та характеристика туристично-рекреаційних ресурсів Волинської області, Кучер П. В. (2017)
Кириченко Я. С. - Тенденції політичного вибору в регіонах україни за результатами аналізу парламентських виборів 2014 року, Нікитчук А. В, Тимошенко В. В., Яценко Б. П. (2017)
Степанець І. О. - Суспільно-географічне дослідження взаємозв’язків молоді та місцевого самоврядування на прикладі м. Києва (2017)
Михалюк М. М. - Сутність і структура етнокультурного потенціалу регіону (2017)
Телешман В. І. - Інтелектуальний потенціал Чернівецької області (2017)
Гавриленко О. П. - Басейнова модель управління водними ресурсами: алгоритм запровадження в Україні (2017)
Грищенко М. Ю. - Рельеф и современные рельефообразующие процессы вулкана головнина и окружающих территорий (заповедник "курильский"), Шишкин В. С. (2017)
Петліна Д. В. - Основи стійкого розвитку виноградарсько-виноробних ландшафтів (2017)
Інформація про авторів (2017)
Смирнов І. Г. - Географічний аналіз ресурсної бази військового туризму США (ХХ-ХХІ ст.), Бурніс В. В. (2017)
Коломієць К. В. - Транс'європейська мережа туристичних пішохідних маршрутів, Сич В. А. (2017)
Лобань О. О. - Cучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні (2017)
Долгова К. С. - Eволюція суспільних функцій та особливих рис дитячого туризму та рекреації в Україні (2017)
Беркова О. П. - Стратегії розвитку туризму в Причорноморському регіоні, Чочуа А. Г. (2017)
Нестерчук І. К. - Аналіз перспектив розвитку гастрономічного туризму правобережного Полісся (2017)
Романів П. В. - Кластери Львівського регіону як форма організації туристично-рекреаційного господарства (2017)
Грицевич В. С. - Колективні заклади розміщення туристів Львівщини: центрографічний аналіз, Сеньків М. І. (2017)
Мандюк Н. Л. - Фактори сталого розвитку туризму гірських територій Львівської області (2017)
Бейдик О. О. - Чинники та перспективи розвитку адаптивного туризму в національних природних парках України, Мельничук А. Л., Топалова О. І., Сировець С. Ю. (2017)
Дудка М. Л. - Туристсько-рекреаційні ресурси для організації спеціального (інвалідного) туризму у місті Києві (2017)
Ткаченко Т. І. - Науково-творчий доробок кафедри міжнародного туризму КНУКІМ: у перредень 20 річчного ювілею (2017)
Олійник Я. Б. - Загальна середня освіта В Україні : сучасний стан та перспективи розвитку, Нич Т. В., Нич О. М., Танасійчук Д. В. (2017)
Макаренко П. О. - Сучасний погляд на енергетичну проблему України. криза видобування та споживання природного газу (2017)
Сосницька Я. С. - Роль фермерських господарств у виробництві продукції рослинництва регіону (на прикладі Волинської області), Наневич О. К. (2017)
Телешман В. І. - Освітній комплекс Чернівецької області та перспективи його розвитку (2017)
Сліже М. О. - Синоптичні умови виникнення суховіїв в Україні наприкінці хх - початку ХХI ст., Семенова І. Г. (2017)
Свінціцька Г. І. - Характеристика хвиль тепла літнього сезону в Одесі (2017)
Інформація про авторів (2017)
Беценко Т. П - Звукова гра слів як фоностилістичний прийом художньо-образної організації поетичної мови (2018)
Біленко Т. Г. - Літературно-художня інтерпретація концепції людини й історії в романі Володимира Лиса "Століття якова" (2018)
Булик-Верхола С. З. - Особливості електронного навчально-методичного комплексу "Основи термінознавства для студентів гуманітарних спеціальностей", Теглівець Ю. В. (2018)
Варданян М. В. - Концептосфера свого – чужого як інтерпретаційна стратегія літератури для дітей та юнацтва української діаспори (2018)
Верба Т. Ю. - Оновлені моделювання історичних постатей і подій в українських історичних повістях XXI ст (2018)
Волошин М. М. - Миромоделирующие пространственные доминанты лирики В.Г. Малахиевой-Мирович, Драпалюк Г. С. (2018)
Vorona I. I. - Entlehnungen in der ukrainischen medizinischen Terminologie, Yashchyk N. R. (2018)
Гришко О. П. - Художньо-стилістичний потенціал лінгвокультурем у прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2018)
Дегтярьова К. В. - Мовно-етикетні одиниці в медичному дискурсі: лінгводидактичний аспект (2018)
Кандюк-Лебідь С. В. - Внесок іринея фальковського в розвиток української літератури кінця XVIII – початку ХІХ століття (2018)
Клейменова Т. В. - Образ жінки на тлі воєнної дійсності у повісті "Танок смерті" Івана Садового (2018)
Ковальчук М. С. - Семантико-синтаксичні параметри односкладних речень у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого", Алексєєв В. С. (2018)
Козубенко Л. М. - Концепт соціально-історичного типу воїна-козака у романі Ліни Костенко "Маруся чурай" (2018)
Костич Л. М. - Adj. material в аспекті структурно-семантичної асиметрії (2018)
Лагдан С. П. - Складання міжнародних терміноелементів та національних основ (на матеріалі термінології залізничного транспорту) (2018)
Медвідь Н. С. - Суспільно-економічна лексика ділової документації гетьманщини (2018)
Новиков А. О. - Сім таємниць Марка Кропивницького (2018)
Орлов А. П. - Архетипические образы дерева и человека в рассказе Ивана Бунина "Божье дерево" (2018)
Пантилеенко Е. С. - Особенности функционирования гендерной лексики в языке и речи (2018)
Подденежная О. В. - Биографический модус в произведении К. Кобрина "Книга перемещений. Пост(нон)фикшн" (2018)
Рибалка Я. І. - Речення періодичної структури в романах п. загребельного та О. Гончара (порівняльна характеристика), Степаненко О. К. (2018)
Романова І. В. - Мотив самотності особистості в романі І. Багряного "Маруся Богуславка" (2018)
Руда Г. С. - Принципи навчання фонетичної стилістики української мови в педагогічних закладах вищої освіти (2018)
Свириденко О. М. - "Лист" як феномен у контексті романтичних теорій та едиційної практики романтиків (2018)
Симоненко І. В. - Словозміна прикметників у говірках східнополісько-середньополіського порубіжжя (2018)
Сметана І. І. - Термін "Мотив" у парадигмі когнітивно-семантичного аналізу поетичного тексту (2018)
Сонник Н. С. - Лінгвістичні аспекти вираження концепту "Простір" (на матеріалі російської мови), Стехна П. М., Щетинникова О. О. (2018)
Стовбур Л. М. - Стилістичні можливості речень зі звертанням у книзі М. Матіос "Нація" (2018)
Струкова Н. В. - Проблеми викладання польської мови українськомовним громадянам, Маслова Г. М. (2018)
Ципердюк О. Д. - Мовостиль єпископа Григорія Хомишина: лексико-семантичний аспект (2018)
Чистяк Д. О. - Космологічний символізм у поезії Олега Зуєвського (2018)
Юсікова О. В. - Зі спостережень за динамікою лексики вівчарства говірки села Богдан рахівського району Закарпатської області (2018)
Абдуррахимова М. - Функционализация военных терминов на тюркском и азербайджанском языках (внутренняя динамика) (2018)
Aliyev A. R. - The historical personalities in the European and Azerbaijanian historical novels (2018)
Бабаева Е. - Синтез историзма и модернизма (роман "Переселение": художественный размах исторического мышления) (2018)
Базова В. І. - Особливості расової парадигми сша в кітчевому романі Пола Бітті "Запроданець" (2018)
Байрамова А. А. - Сложные предложения в диалекте азербайджанского языка области Агбаба западного Азербайджана (2018)
Бродюк Ю. М. - "Кожен коханець – вояк…": своєрідність втілення мотиву любові в (2018)
Гасанова К. А. - Журнал "Фиюзат" о воспитании и обучении женщин (2018)
Мамедова Э. Э. - Современность и современники в прозе и публицистике Анара (2018)
Маммадова Н. - Творчество Гусейна Джавида в исследовании Месуда Алиоглы (2018)
Мирзоева Н. Ф. - Формирование в конце XIX – начале XX веков русско-азербайджанских литературных связей через изучение фольклора (2018)
Наджафова К. Н. - Тукай и Азербайджан (2018)
Рзаева Г. З. - Художественное отражение героизма в поэме Халила Рзы Улутюрка "Орлы краснодона" (2018)
Рзаева Г. М. - Особенности воплощения идеологии контркультуры в американской литературе (2018)
Хандан А. Р. З. - Социальная сущность поэзии Мехмета Акифа Эрсоя (2018)
Боговін О. В. - Код versus концепт: співвідносність понять на перетині теоретико-філологічних парадигм (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського