Белоус О. И. - Квазиоптические твердотельные генераторы электромагнитных волн миллиметрового диапазона, Кириленко А. А., Натаров М. П., Сиренко С. П., Фисун А. И., Шубный А. И. (2018)
Николаев С. В. - Твердотельные активные среды для перестраиваемых лазеров на основе активированных красителями полиуретанов, Пожар В. В., Дзюбенко М. И., Николаев К. С. (2018)
Иван Сергеевич Тургенев (К 100-летию со дня рождения) (2018)
Памяти Григория Ивановича Хлопова (2018)
Пономаренко О. М. - Геохімія в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка Національної академії наук України, Жовинський Е. Я., Степанюк Л. М., Загнітко В. М., Кураєва І. В. (2018)
Сьомка В. О. - Деякі актуальні аспекти розвитку напряму рудоутворення в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка Національної академії наук України, Сукач В. В., Бондаренко С. М., Карли З. В., Донський М. О. (2018)
Наумов Г. Б. - Теория метаморфогенного рудообразования в последнюю четверть века, Беркелиев Т. К., Миронова О. Ф. (2018)
Квасниця В. М. - Кристали вюртциту-сфалериту із Мужіївського золото-поліметалічного родовища в Закарпатті, Науменко Є. В., Квасниця І. В., Гречановська О. Є. (2018)
Калиниченко Т. Г. - Парамагнитные центры в магнийсодержащем гидроксилапатите, Багмут Н. Н., Брик А. Б., Радчук В. В. (2018)
Yurchenko N. G. - Optical Spectroscopic and Colorimetric Study of Pyroxenes From Fenitized Rocks of the Chernihivka Carbonatite Massif of the Azov Region, Taran M. M. (2018)
Шабалін Б. Г. - Перспективи використання природних смектитових глин України для створення геологічного сховища радіоактивних відходів, Лавриненко О. М., Косоруков П. О., Бугера С. П. (2018)
Степанюк Л. М. - Зріла континентальна кора і джерело калію, Котвіцька І. М., Андреєв О. В., Курило С. І., Грінченко О. В. (2018)
Матковський О. І. - Юліян Медведський — перший західноукраїнський геолог і перший ректор-українець Львівської політехніки (до 100-річчя від дня смерті), Наумко І. М. (2018)
Наумко І. М. - Оригінальне видання з мінералогії Гірського Криму, Матковський О. І. (2018)
Словотенко Н. О. - XI наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка, Радченко А. І. (2018)
Сукач В. В. - Наукова конференція "Геологія і корисні копалини України", присвячена 100-річному ювілею Національної академії наук України і Державної служби геології та надр України (2018)
Загнітко В. М. - Кафедрі геології родовищ корисних копалин Навчально-наукового інституту "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 75! (2018)
Дмитру Костянтиновичу Возняку — 80 (2018)
Светлой памяти Гелия Кузьмича Ерёменко (2018)
Зміст журналу за 2018 р. (2018)
Наші автори (2018)
Kolesnik Ya. V. - Theoretical and Methodological Aspect of the Statistical Assessment of the Banks’ Competitiveness in The Financial Market (2017)
Корепанов О. С. - Теоретико-методологічні засади побудови індикаторів розвитку "розумних” сталих міст в Україні: тема "Економіка” (2017)
Іщук С. О. - Порівняльний статистичний аналіз структурних переваг промисловості України та держав-членів Європейського Союзу, Созанський Л. Й. (2017)
Дубина М. В. - Економіко-статистична оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів України (2017)
Журавльов О. В. - Інтернетизація та глобальна інституціоналізація економічних систем, Сімачов О. А. (2017)
Козлов В. В. - "Інформаційний менеджмент” у системі економічної освіти, Томашевська Т. В, Пашковська А. Ю. (2017)
Лєснікова М. В. - Статистичні дослідження проблем розвитку професійно-технічної освіти в Україні (2017)
Перхун Л. П. - Вивчення робочої сили у професійно-кваліфікаційному розрізі: досвід США (2017)
Рингач Н. О. - Статистична оцінка вподобань, критеріїв вибору та ступеня довіри населення до джерел інформації щодо здорового способу життя, профілактики і лікування серцево-судинних захворювань, Огай М. Ю., Гаврилова В. В. (2017)
Гамкало О. Б. - Нефінансова звітність як інструмент вимірювання соціальної діяльності вітчизняних підприємств (2017)
Пилипенко О. І. - Аудит системи управління людськими ресурсами як запорука реалізації концепції економічної безпеки підприємства (2017)
Галицька Е. В. - Життєвий шлях та наукова діяльність Вільяма Петті, Прімєрова О. К., Сєміколенова С. В. (2017)
Момотюк Л. Є. - Підсумки Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики "Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем”, Мотузка О. М. (2017)
Галицька Е. В. - Йоганн Петер Зюссмільх. (1707 – 1767 рр.) (2017)
Вітаємо з ювілеєм Нелю Олексіївну Парфенцеву! (2017)
Хроніка (2017)
Інформація для авторів (2017)
Шановні колеги! (2019)
Иванов Д. Д. - Диуретики и новые возможности в нефропротекции (2019)
Кушніренко С. В. - Гіперкаліємія і хронічна хвороба нирок (2019)
Савицька Л. М. - Додаткові діагностичні можливості проби із водно-сольовим навантаженням у пацієнтів з хронічною хворобою нирок I–III стадії (2019)
Родіонова В. В. - Предиктори розвитку і прогресування серцевої недостатності в додіалізних хворих із хронічною хворобою нирок, Бойко О. О., Туренко О. А., Денисенко О. О. (2019)
Філіпець Н. Д. - Блокатори ренін-ангіотензин-альдостеронової системи як основний патогенетичний напрям медикаментозної нефропротекції, Іванов Д. Д., Гоженко А. І. (2019)
Іванов Д. Д. - Iмунопрофілактика рецидивуючих інфекцій сечових шляхів (2019)
Mullens W. - Застосування діуретиків при застійній серцевій недостатності: офіційна заява Асоціації серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів, Damman K., Harjola V.-P., Mebazaa A., Brunner-La Rocca H.-P. , Martens P., Testani J. M., Wilson Tang W. H., Orso F., Rossignol P. (2019)
Іванов Д. Д. - Нова ера діалізу: розширений гемодіаліз (HDx) (2019)
Мельник А. А. - Дисфункция щитовидной железы и заболевания почек (2019)
Алексеєва Л. М. - Управління інвестиційними ризиками на промисловому підприємстві (2018)
Андросова О. Ф. - Особливості національної культури та її вплив на формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України (2018)
Захарова О. Л. - Можливості застосування хеджування валютних ризиків українськими агропромисловими підприємствами (2018)
Череп А. В. - Сучасний стан та проблеми реструктуризації підприємств, Довга В. А. (2018)
Череп О. Г. - Удосконалення стратегій економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств (2018)
Череп О. Г. - Управління діловою активністю аграрно-промислових підприємств, Глушенко Ю. М. (2018)
Шевченко В. М. - Узагальнююча оцінка інноваційності розвитку рослинництва на сільськогосподарських підприємствах (2018)
Бабміндра Д. І. - Податкова підтримка розвитку малого та середнього підприємництва, Коваленко А. В. (2018)
Исаева А. Т. - Зарубежный опыт наращивания конкурентоспособности при помощи кластеризации как инновационной формы управления производством (2018)
Кусакова Ю. О. - Формування ефективної концепції управління енергетичним сектором України, Худолєй Л. В., Шевельов О. М. (2018)
Морозова Г. С. - Трактування понятійного апарату "сталий розвиток" у контексті сільських територій (2018)
Олейнікова Л. Г. - Глобальні тенденції в оподаткуванні та їх вплив на проблеми й розвиток малого бізнесу в Україні (2018)
Худолєй Л. В. - Особливості формування ринку екосистемних послуг у лісовому господарсвті, Сафонов В. Є. (2018)
Чень Юняо - Міжнародні змішані перевезення: теоретична сутність та практичне значення (2018)
Чумаченко Т. Н. - Отдельные аспекты экономического сотрудничества Индии и Казахстана на современном этапе (2018)
Батракова Т. І. - Електронні гроші в платіжній системі України, Глушенко Ю. М. (2018)
Василевська Г. В. - Основи теорії формування оптимального фіскального простору (2018)
Матвейчук Л. О. - Цифрова економіка: теоретичні аспекти (2018)
Зав’ялова М. В. - Товарознавство як важлива складова базису успішного брендингу (2018)
Кушинова Н. Г. - Запровадження та розвиток сучасних персонал-технологій в управлінні персоналом (2018)
Малтиз В. В. - Особливості формування професійної психологічної культури державного управлінця, Бражник Д. Г. (2018)
Гельман В. М. - Практичні аспекти аналізу персоналу та оплати праці підприємства машинобудування (2018)
Клименко С. Є. - Сучасний стан та напрями реформування системи управління державними інвестиціями та проектами державно-приватного партнерства (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2018)
Вихідні дані (2018)
Аболєшкін С. Є. - Оптимізація робочих параметрів суднової утилізаційної парової турбіни, Гарагуля Б. А. (2018)
Афтанюк В. В. - Моделювання гідродинаміки вихрових елементів комбінованого скрубера, Афтанюк А. В., Даниленко Д. В. (2018)
Богач В. М. - Характеристики процесу мащення циліндро-поршневої групи двигунів RTA, Довиденко Ю. М. (2018)
Варбанець Р. А. - Застосування методу безградіентной оптимізації при синхронізації даних моніторингу робочого процесу суднових дизелів, Кучеренко Ю. М., Жолтіков Є. І., Маулевіч В. О., Кріжановська І. П. (2018)
Галян I. С. - Аналіз ефективності застосування сучасних холодильних агентів в транспортних холодильних установках, Козьминих М. А., Ольшамовський В. С. (2018)
Заблоцький Ю. В. - Зниження теплової напруженості суднових дизелів за рахунок використання присадок до палива (2018)
Калугін В. М. - Аналіз досвіду експлуатації та поліпшення ефективності дії газотурбокомпресорів суднових дизелів (2018)
Кардаш В. П. - Підвищення ефективності експлуатації суднових пристроїв морських суден, Худенко Г. О. (2018)
Кирис А. В. - Blade profiling for the final stages of powerful ship’s steam turbines, Гарагуля Б. А. (2018)
Козицький С. В. - Порівняння ефективності демпферів крутильних коливань колінчастого валу суднового дизеля при використанні рідин з різними реологічними властивостями, Кіріян С. В., Швець О. І. (2018)
Мацкевич Д. В. - Поновлення реологічних характеристик мастильних матеріалів суднових дизелів (2018)
Ольшамовський В. С. - Аналіз впливу температури кипіння холодильного агента на енергоспоживання холодильного обладнання, Василець Д. І., Гоголь М. І. (2018)
Сагін С. В. - Зниження енергетичних втрат в прецизійних парах паливної апаратури суднових дизелів (2018)
Слободянюк І. М. - Управління змащенням циліндрів суднових дизелів з метою запобігання поломки поршневих кілець при проходження продувних вікон втулок, Слободянюк Д. І. (2018)
Солодовніков В. Г. - Використання ультразвукової обробки в модульних схемах побудови суднових систем паливопідготовки (2018)
Тетенко В. Ю. - Конструктивні та експлуатаційні особливості пропульсивного комплексу lng танкерів з газопаливним обладнанням, Козьміних М. А. (2018)
Черемісін В. І. - Уточнений метод розрахунку газообміну в циліндрі дизеля, Бабенчук М. С. (2018)
Buzovsky V. A. - Impact of climatic conditions on ship’s refrigeration plant, Nikulina O. L., Emelyanov S. V. (2018)
Kolegaev M. O. - Main ways of tanker inert gas system modernization, Brazhnik I. D. (2018)
Kuropyatnyk O. A. - The use of bypass exhaust gases to ensure the environmental performance of marine diesel engines (2018)
Lebedev B. V - Influence of the texture direction on the process and quality of frictional application of a copper film on steeL, Evdokimov V. D, Melnik A. A., Bogomolov E. P. (2018)
Malakhov O. V. - Use of water-fuel emulsion during operation of vessels, Gudilko R. G. (2018)
Polovinka E. M. - Modelling of processes of nitrogen oxides formation in cylinders of diesel engines (2018)
Zhuralov Yu. I. - The optimal choice of the microgeometry of the surface of the ship technical tools’ conjugation (STT), Melnik A. A. (2018)
Реферати (2018)
До 40-річного ювілею Яготинського механічного заводу (2012)
Кухар В. М. - Частотно-регульований електропривод в цукровій промисловості, Кравчук А. Ф., Охтень В. В. (2012)
Чайка Є. В. - Моніторинг вимушених зупинок цукрових заводів, Сухенко Ю. Г., Матиящук А. М. (2012)
Кухар В. М. - "Фірма "ТМА" і напрямки її діяльності у цукровій галузі (2012)
Зігунов О. М. - Аналітичні задачі підсистеми технологічного моніторингу дифузійного відділення цукрового заводу, Кишенько В. Д. (2012)
Іващенко Н. В. - Узагальнення кінетики сушіння зв'язнодисперсних структурованих харчових продуктів, Буляндра О. Ф., Шутюк В. В. (2012)
Коденська М. Ю. - Про результативність і доцільність квотування цукру в Україні, Пархоменко Л. М. (2012)
Бойко Г. В. - Передзабійні та післязабійні показники тушок курчат-бройлерів за змішаного Т-2 і зеараленонтоксикозу та застосування сорбційних препаратів (перший дослід), Якубчак О. М., Бойко Н. І. (2017)
Бойко Ю. В. - Активність трансаміназ плазми крові курчат-бройлерів за сумісної дії охратоксину а і дезоксиніваленолута після застосування сорбентів, Духницький В. Б., Бойко Г. В. (2017)
Походил Є. В. - Ідентифікація м’яса за тривалістю охолодженого зберігання, Вікович О. В. (2017)
Голєв К. С. - Активність печінкових трансаміназ у крові свиней різних типів вищої нервової діяльності, Криворучко Д. І. (2017)
Грушанська Н. Г. - Гематологічні показники свиноматок за профілактики порушень обміну мінеральних речовин, Цвіліховський М. І. (2017)
Данчук О. В. - Ефективність застосування нанопрепарату мікроелементів для корекції активності системи антиоксидантного захисту у свиней різних типів вищої нервової діяльності, Карповський В. І. (2017)
Дем’янцева Ю. В. - Зміни синовіальної рідини колінного суглоба кроля за еспрементального остеоартрозу, Малюк М. О. (2017)
Дорощук В. О. - Стадії перебігу фібринозного увеїту стрептококової етіології великої рогатої худоби (2017)
Druz N. V. - Biomorphological features of hip joint some representatives of the order gruiformes - ordo gruiformes (2017)
Якубчак О. М. - Якість меду натурального гомогенізованого, Єрмак А. В. (2017)
Палиця Ю. В. - Встановлення оптимального складу мазевої основи для приготування мазей за лікування дерматомікозів, Панько М. Ф., Іщенко В. Д. (2017)
Кладницька Л. В. - Клітинний цикл мезенхімальних стовбурових клітин з кісткового мозку собаки за різних пасажів культивування (2017)
Войтишина Т. Д. - Вміст фібриногену в крові свиней з різними типологічними особливостями вищої нервової діяльності за умов стресу, Кладницька Л. В., Карповський В. І., Данчук О. В. (2017)
Климчук В. В. - Зміни кісткової тканини за суглобової патології у собак (2017)
Kucheruk M.D. - Efficiency silver nanoparticle solution for healing digestive tract of broiler chickens, Zasekin D. A., Dymko R. O. (2017)
Єременко М. Г. - Раціональнe застосування пробіотичних кормових добавок у тваринництві, Науменко А. С., Литвиненко В. М. (2017)
Лінійчук Н. В. - Особливості накопичення енрофлоксацину в організмі курчат-бройлерів, Якубчак О. М., Галка І. В. (2017)
П'ятецька О. В. - Лімфоїдна тканина плямки пейера дванадцятипалої кишки качок, Мазуркевич Т. А. (2017)
Максимович І. А. - Клінічні предиктори серцевої недостатності у спортивних коней (2017)
Мальцева А. А. - Застосування нестероїдних протизапальних засобів у ветеринарній медицині, Духницький В. Б. (2017)
Савчук Т. Л. - Гістологічні зміни в кістковій тканині за експериментального механічного ушкодження, Мазуркевич А. Й., Малюк М. О., Данілов В. Б. (2017)
Салівон В. О. - Ультразвукова діагностика портальної гіпертензії у собак, Сухонос В. П. (2017)
Саулко В. В. - Особливості обміну білка у організмі тільних корів та телят різних біогеохімічних зон за мікроелементозів, Довга Л. В., Мазуркевич А. Й. (2017)
Стегней Ж. Г. - Морфологічні особливості тканинних компонентів і кровоносних судин скелета хвоста телят (2017)
Стегней М. М. - Внесок ветеринарних лікарів Києва кінця хіх – початку хх ст. у розвиток ветеринарно-санітарної діяльності в Україні (2017)
Трач В. В. - Особливості жирнокислотного складу печінки перепелів у різні періоди онтогенезу, Данчук В. В. (2017)
Трокоз В. О. - Вплив тонусу автономної нервової системи на активність системи антиоксидантного захисту у організмі свиней, Студенок А. А., Данчук О. В. (2017)
Хомич В. Т. - Топографія і морфометричні показники макроскопічних імунних утворень кишечника свійського кроля, Федоренко О. В. (2017)
Старовойт К. В. - Хірургічний метод лікування собак з отематомами за допомогою компресу "BUSTER", Куліда М. А., Ткаченко С. М. (2017)
Бородиня В. І. - Поширення та етіологія затримання посліду в коней, Святченко О. А. (2017)
Солонін П. К. - Ефективність ранозагоювальної дії гелю-бальзаму "ЦЕРЕРА" за ураження м’яких тканин у собак, Ткаченко В. В., Тарнавський Д. В. (2017)
Федченко Е. О. - Роль типів вищої нервової діяльності в регуляції активності супероксиддисмутази свиней, Карповський В. І., Данчук О. В., Журенко О. В. (2017)
Білошицький Р. В. - Досвід застосування мієлографії за неврологічних синдромів у собак, Сухонос В. П. (2017)
Марченко С. В. - Кортико-вегетативні механізми регуляції вмісту калію та натрію у крові корів, Журенко О. В. (2017)
Базака Г. Я. - Обмін білка та небілкових азотистих компонентів у курей за хронічного отруєння моспіланом та актарою, Духницький В. Б., Іщенко В. Д. (2017)
Деркач С. С. - Стан та перспективи штучного осіменіння сук кріоконсервованою спермою у репродуктології собак, Кравцова Д. І. (2017)
Жук Ю. В. - Комплексне лікування корів за субклінічного маститу з використанням препарату мастилін, Cухонос В. П., Штеплюк О. М. (2017)
Вальчук О. А. - Основи роботи з інтернет-ресурсом cattle.center® (2017)
Тарнавський Д. В. - Накладання міжкишкових анастомозів у тварин за допомогою електрозварювання (2017)
Дащенко С. О. - Кишкові гельмінтози рептилій київського зоопарку (поширення та заходи боротьби), Семенко О. В. (2017)
Калнаус О. Р. - Удосконалення лікувально-профілактичних заходів за сумісного перебігу лептоспірозу та бабезіїдозів у коней (2017)
Духницький В. Б. - Орнітобактеріоз в Україні та світі, Тишківська А. М. (2017)
Журенко В. В. - Ефективність препаратів за спонтанного криптоспоридіозу телят, Сорока Н. М., Журенко О. В. (2017)
Бойко О. Б. - Іксодофауна шацького національного природного парку, Галат М. В. (2017)
Базілінська О. Я. - Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту, Панченко О. І. (2017)
Bandura A. - New Approach to Explain Neutrality of Money (2017)
Бугрова О. О. - Державно-приватне партнерство як середовище для формування ефективних стратегій розвитку підприємств (2017)
Глущенко С. В. - Сучасні інновації на грошово-кредитному та банківському ринках (2017)
Гуменна О. В. - Методологія визначення ставлення споживачів до фірм-продавців на ринку, Пан Л. В. (2017)
Dadashova P. - Analysis of Advertisement Financial Efficiency in Pharmaceutical Sphere, Khobta V. (2017)
Дяковський Д. А. - Наслідки сучасної валютно-курсової політики НБУ для соціально-економічного розвитку (2017)
Ivakhnenkov S. - Сorporate Corruption and Functions of Independent and Internal Auditors (2017)
Камінський А. Б. - Ризик-менеджмент: проблематика розвитку (2017)
Кафка С. М. - Облік лізингових (орендних) операцій (2017)
Ковшова І. О. - Наукові підходи до визначення маркетингового менеджменту (2017)
Кузьменко В. П. - Економіко-математичне моделювання як метод дослідження впливу корупційних процесів (2017)
Кузьменко Л. Г. - Досвід ЄС щодо вдосконалення механізмів державного регулювання в авіаційній галузі (2017)
Лендєл О. М. - Соціальні екстерналії як побічний ефект здійснення інвестиційної діяльності (2017)
Лещенко П. А. - Фактори впливу на формування економічних очікувань населення в Україні (2017)
Мар’янович М. Е. - Роль державно-приватного партнерства в досягненні Цілей сталого розвитку до 2030 року (2017)
Новік А. Ю. - Моделювання процесів внутрішньої міграції за допомогою методу системної динаміки (2017)
Пинзеник В. В. - Реструктуризація державного боргу: моделі оцінки виплат за інструментами відновлення вартості (2017)
Рускіна О. В. - Фіскальне регулювання: міжнародний досвід та уроки для України (2017)
Сафонов Ю. М. - Забезпечення системи планування результатів діяльності торговельного підприємства, Побережець О. В. (2017)
Чала Н. Д. - Особливості оцінки конкурентоспроможності інтраокулярних лінз при виході на ринок медичних послуг (2017)
Відомості про авторів (2017)
Делія О. В. - Фізичне середовище державної політики: теоретичний аналіз (2017)
Семенець-Орлова І. А. - Вибір управлінських рішень у процесі упровадження освітніх змін (2017)
Фірсова О. Д. - Здоров’я населення як аспект благополуччя українського суспільства (2017)
Камуз А. О. - Методологічний підхід у дослідженні організації виборчої кампанії (2017)
Малишева О. В. - Формування проблематики громадянського суспільства в публічному управлінні: теоретичні засади (2017)
Левченко С. О. - Нова публічна служба: основні принципи та особливості упровадження (2017)
Рарова Д. Р. - Аналіз функціонування механізмів парламентського контролю та аудиту в системі державного управління (2017)
Хлєбников А. А. - Вплив споживачів на якість публічних послуг (2017)
Шевченко О. М. - Процес контролю в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект (2017)
Горячук В. Ф. - Поняття "приховані активи” в контексті капіталізації підприємства, Назаренко Ю. А. (2017)
Ковальчук В. Г. - Вплив трансформаційних процесів на управління інноваційним розвитком банківської системи, Пєхова Д. В., Шатрава Н. В. (2017)
Аведян Л. Й. - Розвиток технологій та ринок інноваційної продукції (2017)
Дунаєв І. В. - Мотиваційний механізм співфінансування пріоритетів в оновленій економічній політиці українських регіонів (2017)
Підбережник Н. П. - Інституційне забезпечення публічного управління етнополітичними відносинами на регіональному рівні в Україні (2017)
Рогова О. Г. - Державна політика фінансування діяльності закладів охорони здоров’я (2017)
Федорчак О. В. - Систематизація законодавчого забезпечення інвестиційної діяльності в Україні (2017)
Борисенко Д. В. - Державна політика у сфері культури: її сутність та особливості реалізації (2017)
Євтухов О. В. - Cутнісна характеристика механізму державного управління соціальними ризиками людського розвитку (2017)
Сінческул І. Л. - Особливості побудови системи взаємовідносин зі споживачами на комунальних теплопостачальних підприємствах (2017)
Литвиненко М. В. - Принципи як складова механізму реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я в Україні (2017)
Мартиненко Н. В. - Аналіз ефективності функціонування механізмів державного управління розвитком пенсійної системи України (2017)
Усаченко О. О. - Розвиток механізмів державного регулювання та державного контролю в Україні (2017)
Мельман В. О. - Психосоціальні аспекти розвитку громадянських компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2017)
Мєуш Н. В. - Проблеми місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації (2017)
Дєгтяр О. А. - Ротація персоналу як елемент системи управління трудовими переміщеннями в умовах економічної нестабільності, Непомнящий О. М. (2017)
Кирій С. Л. - Рівні громадянської компетентності в публічному управлінні (2017)
Щегорцова В. М. - Нормативно-правове забезпечення формування громадянської компетентності державних службовців (2017)
Даниленко Л. І. - Українсько-німецький досвід розвитку інноваційної компетентності міських голів (2017)
Древаль Ю. Д. - Особливості створення та початку діяльності Міжнародної організації праці (до століття проведення першої сесії Міжнародної конференції праці), Лінецький Л. М. (2017)
Білосорочка С. І. - Гендерна рівність в ратифікованих Україною міжнародно-правових документах (2017)
Дідок Ю. В. - Громадянські компетентності державних службовців як чинник реалізації євроінтеграційної політики України (2017)
Озаровська А. В. - Інституалізація вищої освіти в історії європейських суспільних практик (2017)
Черевко І. - Поняття нішевих культур та їхнє місце у диверсифікації сільськогосподарського виробництва (2018)
Кухта К. - Ефективність як основна економічна характеристика результативності виробництва, Орошан Т. (2018)
Олашин М. - Аналіз окремих нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування аграрного сектору економіки України (2018)
Михалюк Н. - Управління в системі економічного механізму, Балаш Л., Гринишин Г. (2018)
Синявська Л. - Становлення та перспективи функціонування прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств, Онисько С., Марків Г. (2018)
Агрес О. - Bancassurance як процес співпраці банківського й страхового бізнесу, Колодій А. (2018)
Wazna E. - Rola i rozwoj ubezpieczenia majatkowego rolnictwie: doswiadczeniePolski (2018)
Гринкевич С. - Вплив маркетингового середовища на розвиток об’єднаних територіальних громад, Брух О., Бернацька І. (2018)
Магійович І. - Демографічна криза та особливості виходу з неї у сільських регіонах України (2018)
Яців І. - Роль соціального капіталу у розвитку інтегрованих структур за участю малих сільськогосподарських виробників, Соловей Ю. (2018)
Дідич З. - "Інтернет речей": можливості та перспективи їх використання у сільському господарстві України (2018)
Василина О. - Фізико-економічні виміри глобальних стратегій України ХХІ століття, Колач С. (2018)
Крупич Р. - Економічна ефективність ручного віброударного струшувача волоських горіхів, Шевчук Р., Черевко І. (2018)
Drozdiak I. - Foreing investmentas a factor ofagricultural economic development (2018)
Кійко Ю. - Оцінка якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту у банках,які спеціалізуються на обслуговуванні аграрного сектору економіки (2018)
Черевко Г. - Виробництво біопалива як чинник підвищення еколого-економічної ефективності відновлення і використання пошкоджених територій, Шугало В. (2018)
Лисюк О. - Шляхи удосконалення інституту приватної власності на землі сільськогосподарського призначення, Балаш Л., Бінерт О. (2018)
Содержание (2018)
Назаренко Л. Г. - Актуальні питання вибору способу розродження жінок з кесаревим розтином в анамнезі (2018)
Программа "Как ты взрослеешь" (2018)
Макаренко М. В. - Пологовий центр – нова ланка акушерської допомоги в Україні, Говсєєв Д. О., Сокол І. В., Берестовий В. О., Ворона Р. М. (2018)
Герман Ю. В. - Спокуса кесаревим розтином (Основні NB! модифікованої методики), Григурко Д. О. (2018)
Веденєєва З. М. - Оптимізація лікувально-діагностичного алгоритму при психогенній аменореї з позиції міждисциплінарного підходу, Прима І. В., Гончаренко В. М., Кравченко Ю. В. (2018)
Pakharenko L. V. - Psychological and stress backgrounds of forming of premenstrual syndrome (2018)
Берестовий О. О. - Наукове обґрунтування необхідності використання психологічної платформи допоміжних репродуктивних технологій (2018)
Булавенко О. В. - Оптимізація лікувально-діагностичного підходу до проведення мануальної вакуум-аспірації при післяпологових гнійно-запальних захворюваннях, Остап’юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С., Малий Т. С. (2018)
Венцківський Б. М. - Замісна терапія левотироксином у збалансуванні гормональних взаємовідношень при субклінічному гіпотиреозі у жінок репродуктивного віку, Варченко Л. М. (2018)
Рыкова О. В. - Комбинированные оральные контрацептивы: оптимальный комплекс обследования (2018)
Hibbeln J. R. - Споживання морепродуктів під час вагітності та його вплив на розвиток нервової системи у дитинстві (дослідження ALSPAC): обсерваційне когортне дослідження, Davis J. M., Steer C., Emmett P., Rogers I., Williams C., Golding J. (2018)
Воробей Л. І. - Особливості перебігу пологів у жінок з перинатальними втратами в анамнезі (2018)
Моцюк Ю. Б. - Прогнозування плацентарної дисфункції у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок (2018)
Яковенко Л. Ф. - Білки теплового шоку у діагностиці та прогнозуванні порушень репродуктивної функції у жінок, Ромащенко О. В., Крупська І. В. (2018)
Кулагина Н. В. - Лечение диффузной дисгормональной дисплазии молочных желез у пациенток в периоде менопаузального перехода (2018)
Суханова А. А. - Роль гепатопротекторного та венотонізуючого лікування у профілактиці рецидивів доброякісних і пограничних пухлин яєчників після виконання консервативних органозберігальних операцій, Єгоров М. Ю. (2018)
Мамедова С. М. - Состояние гипоталамо-гипофизарно-надпочечниково- яичниковой системы у женщин с опухолями и опухолевидными образованиями органов репродуктивной системы в постменопаузальный период, Гарашова М. А., Алиева Э. М., Султанова С. Г. (2018)
Федорич П. В. - Протозойні інвазії сечостатевої системи у поєднанні зі збудниками бактеріального вагінозу у жінок фертильного віку та їхніх статевих партнерів (2018)
Радзинский В. Е. - Опыт применения препарата Полижинакс в лечении вульвовагинитов, вызванных аэробной и смешанной микрофлорой, Ордиянц И. М., Побединская О. С., Зыков Е. В. (2018)
Романенко Т. Г. - Ефективність нестероїдних протизапальних препаратів під час лікування синдрому хронічного тазового болю, Суліменко О. М. (2018)
Літвак О. О. - Тактика хірургічного лікування міоми матки у жінок з порушенням репродуктивної функції, Довгань А. А. (2018)
Малгожата Зыгмунт - Прогестерон – новый взгляд на давно известное лекарство (Обзор литературы), Яцек Сапа (2018)
Кузик Ю. І. - Гіперпластичні процеси ендометрія у жінок із безплідністю: зіставлення результатів ультрасонографічних та патоморфологічних досліджень ендометрія, Чорненька Г. М. (2018)
Применение низких доз аспирина во время беременности (2018)
Чухліб Т. - Прилуцький козак Михайло Мовчан - учасник Віденської битви 1683 р (2018)
Амеліна О. - "Ясир” та відповідні терміни в тюркському та українському мовному просторі (2018)
Діанова Н. - Особливості соціально-економічного розвитку Південної України в першій половині ХІХ ст. в контексті досліджень М. Є. Слабченка (2018)
Хромов А. - Празька весна 1968 р. та антирадянські ігри в козаків одеських підлітків (2018)
Бодруг А. - Внесок представників Ордену святого Василія Великого у збереження національно-культурних зв'язків українців Канади у ХХ ст (2018)
Новікова Л. - "Козацький період" як історіографічний концепт у працях з місцевої історії Наддніпрянської України: ХІХ - початок ХХ ст (2018)
Музичко О. - Історико-меморіальна експедиція 1909 р. по козацьких місцинах нижньої течії Дніпра членів Одеського відділення Російського військово-історичного товариства (2018)
Ферідун М. Е. - Османські архівні відомості про регіон Аккерман-Бендери-Очаків і Ходжабей. XVI ст. (2018)
Бачинська О. - Козацьке порубіжжя у Великій політиці та повсякденні між двома російсько-турецькими війнами першої третини ХІХ ст. (за матеріалами Держархіву Одеської області) (2018)
Феденко О. - Фелікс де Рібас та його "Короткі відомості про торгівлю Одеси” (2018)
Гончарук Т. - Одеський Куяльницький (Сотниківський) цвинтар: історія створення (2018)
Бондаровер О. - "На захисті революції” - конкурс творчих робіт учнів: ідеї, методика проведення, нагороди (2018)
Блануца А. - Рец. на Василь Кононенко. Модернізація Гетьманщини: проекти козацької адміністрації 1687 - 1764 рр. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2017. - 305 с. (2018)
Полторак В. - "Дванадцятиграддя” Північно-Західного Причорномор'я як урбаністично-фортифікаційний феномен. Рец. на: Красножон А.В. Фортеці та міста Північно-Західного Причорномор'я (XV - XVIII ст.). - Одеса: Чорномор'я, 2018. - 312 с. (2018)
Ковальчук В. П. - Багатство цукрових заводів, Бойко І. І. (2012)
Пушанко М. М. - Розподіл питомого навантаження стружки в об’ємі колонного дифузійного апарата, Парахоня А. М. (2012)
Горох В. Н. - До 100-річчя з дня народження Володимира Дмитровича Попова, Попова М. В. (2012)
Кравчук А. Ф. - Послідовні процеси в технології кристалізації цукру (2012)
Сімахіна Г. О. - Біологічна цінність та фракційний склад білків цукрових буряків (2012)
Кизюн Г. О. - Особливості застосування біоетанолу в Україні, Міщенко О. С., Толстопятов О. М. (2012)
Бобрівник Л. Д. - Biдносно хімічного складу та класифікації барвних речовин цукрового виробництва (2012)
Кравчук А. Ф. - Послідовний процес в технології виробництва дифузійного соку (2012)
Резніченко Ю. М. - Про підготовку фахівців для цукрової промисловості, Логвін В. М. (2012)
160 років Жданівському цукровому заводу (2012)
Гусятинська Н. А. - Застосування додаткових реагентів під час вапнокарбонізаційного очищення дифузійного соку, Ліпєц А. А., Братюк Д. В. (2012)
Губенко Н. Ю. - Сучасні тенденції у розвитку спиртової та цукрової промисловості, Шматкова Г. К. (2012)
Чернявская Л. И. - Влияние повышенной мутности растворов белого сахара на потребительские качества готовой продукции, Моканюк Ю. А., Адамович В. П., Барабанов П. М. (2012)
Содержание (2018)
Пирогова В. І. - Фертильність і оваріальний резерв (Клінічна лекція), Ференц М. (2018)
Жук С. І. - Пролактин і захворювання молочної залози: нові дані (2018)
Замечательное в обыкновенном! (2018)
Роль дефицита железа в репродуктивном здоровье женщин (2018)
Левенець С. О. - Віддалені результати лікування спіронолактоном дівчат-підлітків із гіпоменструальним синдромом, Удовікова Н. О., Новохатська С. В., Кашкалда Д. А., Шелудько О. Ю. (2018)
Прудніков П. М. - Аденоміоз: діагностика, тактика лікування та відновлення репродуктивної функції (2018)
Медведєв М. В. - Досвід використання дієтичної добавки Індол-Ф® у жінок з наявністю вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику в епітелії шийки матки, Донська Ю. В. (2018)
Жабченко І. А. - Особливості гормонального гомеостазу у жінок з порушеним дозріванням шийки матки, Ліщенко І. С., Сюдмак О. Р., Бондаренко О. М. (2018)
Камилова М. Я. - Особенности течения беременности, родов и перинатальные исходы у многорожавших женщин с анемией, Хокимов Дж. М., Салимова З. Н. (2018)
Герзанич С. О. - Алгоритм прогнозування невиношування вагітності в умовах природного йодного дефіциту, Мулеса О. Ю. (2018)
Коньков Д. Г. - Особливості терапії безсимптомної бактеріурії у вагітних, які мали в анамнезі передчасні пологи, Старовєр А. В. (2018)
Диндар О. А. - Ефективність застосування препарату Магнефар В6 в акушерській практиці (2018)
Голяновський О. В. - Порівняльна прогностична значущість УЗ- та МРТ-методів діагностики аномально інвазивної плаценти, Іванкова І. М. (2018)
Якимчук Н. В. - Поширеність різних типів психологічної домінанти під час вагітності високого акушерського та перинатального ризику. Особливості акушерських ускладнень із урахуванням психосоматичних взаємозв’язків (2018)
Манасова Г. С. - Частота дефицита кальцитриола и полиморфизма гена рецепторов витамина D у беременных с плацентарной дисфункцией на фоне перинатального инфицирования, Зелинский А. А., Диденкул Н. В., Кузьмин Н. В., Чумак З. В. (2018)
Суханова А. А. - Досвід застосування препарату Глутоксим у хворих із доброякісними та пограничними епітеліальними пухлинами яєчників після виконання консервативного хірургічного лікування, Єгоров М. Ю. (2018)
Vorobii V. D. - Features of pain syndrome in women with different forms of endometriosis (2018)
Лахно И. В. - Применение влагалищной формы Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium – обоснованный выбор в лечении вагинальных инфекций (2018)
Заболотін А. В. - Діагностика та ендоскопічне лікування аномалій розвитку матки (2018)
Дубчак А. Є. - Вагінальний мікробіом у жінок з безплідністю, яким було проведено хірургічне лікування на придатках матки, Мілєвський О. В., Обейд Н. М. (2018)
Дарій О. С. - Оптимізація тактики використання допоміжних репродуктивних технологій у подружніх пар з обтяженим генетичним анамнезом (2018)
Німенький М. В. - Порівняльні аспекти допоміжних репродуктивних технологій після різних методів лікування патології яєчників та маткових труб (2018)
Стрелко Г. В. - Донація ооцитів як метод лікування безплідності у поганих відповідачів у клініці допоміжних репродуктивних технологій, Уланова В. В., Фесай О. А. (2018)
Пренатальное и перинатальное тестирование на ВИЧ (2018)
Роды и ведение родов у ВИЧ-инфицированных женщин (2018)
Программа улучшенного восстановления после операции (2018)
Виговський В. Ю. - Дослідження оптимальних умов проведення гарячого ступеню основного вапнування в секційному апараті, Таран В. В., Логвин В. М., Резніченко Ю. М., Петриченко І. Б. (2012)
Вєрченко Л. М. - Перший досвід застосування реагенту в нанорозмірному стані для додаткового очищення дифузійного соку в бурякоцукровому виробництві, Ткаченко С. В., Маринін А. І., Лопатько К. Г. (2012)
Куценко В. В. - Технічне переоснащення станції дефекосатураційного очищення дифузійного соку на ПАТ "Первухінський цукровий завод" (2012)
Кухар В. М. - Первухінський цукровий завод: основні технологічні показники роботи станції дефекосатураційного очищення дифузійного соку після першого етапу реконструкції, Сластьоненко О. М., Скрипльов О. В., Іващенко П. Г., Рудь І. М., В’юнник С. В., Хвостишко В. П., Потельчак В. А., Чернявська Л. І. (2012)
Гордієнко О. П. - Визначення коефіцієнтів тепловіддачі при кипінні цукрових розчинів, Гордієнко О. О. (2012)
Василенко С. М. - Вакуум-апарати з циркуляторами: шлях до підвищення енергоефективності цукрового виробництва, Самійленко С. М., Штангеєв К. О., Кухар В. М., Лисюк П. І. (2012)
Title (2018)
Contents (2018)
Petrychenko V. F. - Biological farming in conditions of transformational changes in the agrarian production of Ukraine, Korniychuk O. V., Voronetska I. S. (2018)
Klyachenko O. L. - Morphogenesis of Miscanthus × giganteus in vitro, Nekrut O. E. (2018)
Zapolsky Ya. S. - Propagation of edible honeysuckle (Lonicera edulis Turcz) in in vitro conditions, Medvedeva T. V., Natalchuk T. A., Bublyk M. O. (2018)
Adamchuk V. V. - Studying the conditions of assembling traction-drive soil-processing aggregates with tractors of traction-energy concept, Bulgakov V. M., Holovach I. V., Kuvachov V. P. (2018)
Demydenko O. V. - Sequestration of carbon oxide in different fertilization systems in agrocenoses, Zapasna Yu. M., Velychko V. A. (2018)
Protsenko L. V. - Investigation of properties of biologically active substances and their content in cones of Ukrainian hop varieties, Liashenko M. I., Vlasenko A. S., Hryniuk T. P., Dobrovolny O. O. (2018)
Savchuk M. V. - Estimation of the efficiency of applying nanocomposites as environmentally safe nanofertilizers to stimulate biometric indices of agricultural crops, Starodub M. F., Bisio C., Guidotti M., Lisovyy M. M. (2018)
Содержание (2018)
Бенюк В. О. - Сучасні аспекти етіології та патогенезу істміко-цервікальної недостатності, Корнієць Н. Г., Олешко В. Ф. (2018)
МЛ ДІЛА: 20 років партнерства (2018)
Маркін Л. Б. - Особливості ультразвукової діагностики при синдромі затримки росту плода (СЗРП), Матвієнко О. О. (2018)
Берестовий О. О. - Допоміжне (сурогатне) материнство як медико-соціальна проблема (2018)
Маргарет Диана ван Ди - Vitex agnus-castus (Авраамово дерево/Витекс священный) в облегчении симптомов менопаузы, Генри Г. Бургер, Хелена Дж. Теэде, Керри М. Боун (2018)
Распространенность Сandida non-albicans у женщин с кандидозным вульвовагинитом (2018)
Литвак О. О. - Удосконалення малоінвазивної техніки хірургічного втручання у хворих на субмукозну міому матки, Хабрат Б. В. (2018)
Пирогова В. І. - Роль вітаміну D у збереженні здоров’я жінок і сучасні принципи корекції D-статусу організму, Шурпяк С. О., Ошуркевич О. О., Жемела Н. І., Охабська І. І. (2018)
Камінський А. В. - Особливості вагінальної мікрофлори у жінок з безплідністю та психосоматичними порушеннями, Суменко В. В. (2018)
Нідельчук О. В. - Аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок з пренатально діагностованими вродженими вадами розвитку легенів і грудної клітки у плода, Авраменко Т. В., Гордієнко І. Ю., Гребініченко Г. О. (2018)
Моцюк Ю. Б. - Профілактика плацентарної дисфункції у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок (2018)
Кравченко О. В. - Сучасні підходи до корекції дисбіозу піхви у вагітних після антибактеріальної терапії (2018)
Kostiuk I. - The urethral closure function status in pregnant women suffering from overactive bladder syndrome, Chayka G., Garnets Yu. (2018)
Нунга Крістіна Жиме - Тактика ведення вагітності у жінок з рубцем на матці, які багато народжували (2018)
Камінський В. В. - Оцінка ефективності корекції вегетативних розладів та психоемоційного стану вагітних, Ткачук Р. Р. (2018)
Романенко Т. Г. - Клініко-статистичний аналіз перебігу гестації, пологів та післяпологового періоду при індукованій вагітності, Суліменко О. М. (2018)
Голяновський О. В. - Оцінка клінічної ефективності удосконалених методик абдомінального розродження при патології плацентації, Іванкова І. М., Хименко М. В. (2018)
Луценко Н. С. - Сучасні можливості негормональної корекції клімактеричних розладів у жінок у перименопаузальний період, Мазур О. Д., Єфіменко Н. Ф. (2018)
Степаненко Т. О. - Особливості психологічної адаптації жінок з ранньою менопаузою (2018)
Семенюк Л. Н. - Возможности негормональной коррекции нарушений менструального цикла у женщин репродуктивного возраста (2018)
Лукьянцева Г. В. - Возможности применения ударно-волновой терапии в комплексной коррекции сексуальных дисфункций у женщин, Франк С. Ю. (2018)
Романенко Т. Г. - Ведення вагітності на тлі ретрохоріальної гематоми у І триместрі гестації (Огляд літератури), Жалоба Г. М., Стаселович Л. Ю., Вороніна К. І. (2018)
Vasa praevia: диагностика и менеджмент (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Zelya A. G. - Screening of potato varieties for multiple resistance to Synchytrium endobioticum in the western region of Ukraine, Zelya G. V., Oliynyk T. M., Pylypenko L. A., Solomiyciuk M. P., Kordulean R. O., Skoreyko A. M., Bunduc Yu. M., Ghunchak V. M. (2018)
Hospodarenko H. M. - Characterization of amino acid content of grain of new wheat varieties and lines, Karpenko V. P., Liubych V. V., Novikov V. V. (2018)
Volkova I. V. - Cultivation of potato leafroll virus (PLRV) in mammalian continuous cell lines, Reshotko L. M., Bova T. O., Dmytruk O. O., Derevianko S. V. (2018)
Antoniv S. F. - Formation of seed productivity and sowing qualities of red clover seed depending on the effect of lime, mineral and water-soluble fertilizers, Kolisnyk S. I., Zapruta O. A. (2018)
Romanchuk I. O. - Physical-chemical composition and technological properties of demineralized milk whey received by membrane methods, Minorova A. V., Krushelnytska N. L. (2018)
Fedoruk R. S. - Impact of feeding male rats F2 with different doses of germanium citrate on the content of microelements in the tissues and organs, Tesarivska U. I., Khrabko M. I., Tsap M. M., Denys H. H. (2018)
Kachmar O. Y. - Formation of erosion resistance of gray forest soils in the conditions of Carpathian region, Vavrynovych O. V., Dubytska A. O., Ivaniuk V. Ya. (2018)
Shcherbak O. V. - Viability of sperm cells of boars at the addition of finely dispersive silica to cryopreservation and defrosting media, Kovtun S. I. (2018)
Schwartau V. V. - Strategies of decreasing harmfulness of fusariosis agents in agrophytocenoses, Zozulia O. L., Mykhalska L. M., Sanin O. Yu. (2018)
Візит учасників французького консорціуму виробників обладнання та технологій "CODETEC" в Україну (2012)
Петренко В. П. - Моделювання перехідних процесів на випарній установці з апаратами Роберта (2012)
Чайка Є. В. - Триботехнічні характеристики зносо- і корозієстійких покриттів на деталях дифузійних апаратів бурякоцукрових заводів, Сухенко Ю. Г., Сухенко В. Ю., Мануілов В. В. (2012)
Кизюн Г. О. - Порівняльні дослідження зневоднення водно-спиртових сумішей в паровій фазі цеолітами різних марок, Міщенко О. С., Журавський І. М., Кизюн Н. М., Дремлюга К. В., Сосновська О. В. (2012)
Архангельский В. Е. - Реконструкция Гайсинского сахарного завода 2012 года: наращивание производительности и сокращение расхода условного топлива, Гуляницкий Н. А., Бондаренко Л. А. (2012)
Чернявская Л. И. - Проблемы качества сахара отечественных производителей и пути его улучшения (2012)
Title (2017)
Contents (2017)
Khan K. - Causal Relationship between Monetary Policy and the Stock Market: a Bootstrap Rolling Window Approach, Qingyang W., Khurshid A. (2017)
Koziuk V. - Transformation of Bank Capital Regulation in Ukraine: the Role of Institutional Distortions (2017)
Jayasundera M. - Ancient Sri Lankan Economic Systems (2017)
Mazloumfard H. - The influence of tax burden on the profit of banks in conditions of monopolistic competition: economic-mathematical modeling, Glantz V. (2017)
Alibeki H. - Stress testing and elements of consolidated supervision as key instruments for enhanced risk-oriented monitoring of banks’ activities, Samsonov M. (2017)
Musa H. - Financial Support to Small and Medium-Sized Enterprises in Slovakia, Musova Z., Sliacky P. (2017)
Dave H. - Simple annals of Money (2017)
Riashchenko V. - A Discriminant Analysis of Insurance Companies in Ukraine, Kremen V., Bochkarova T. (2017)
Palienko M. - Fiscal Decentralisation as a Factor of Macroeconomic Stability of the Country, Lyulyov O., Denysenko P. (2017)
Subeh M. A. - Data Mining of Operations with Card Accounts of Bank Clients, Yarovenko H. (2017)
Пушанко М. М. - З досвіду роботи модернізованого колонного дифузійного апарата КД2-А30, Парахоня А. М., Кухар В. М., Парахоня М. П., Скобель Л. В. (2012)
Сімахіна Г. О. - Пектиновмісні порошки з жому бурякоцукрового виробництва (2012)
Кизюн Г. О. - Порівняльні дослідження цеолітів різних марок в процесі зневоднення водно-спиртових сумішей, Міщенко О. С., Журавський І.М., Кизюн Н. М., Дремлюга К. В., Сосновська О. В. (2012)
Сінат-Радченко Д. Є. - Числа Льюіса водних розчинів цукрози, Василенко С. М., Іващенко Н. В. (2012)
Тюха І. В. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку кондитерських виробів, Кравчук Н. В. (2012)
Кравчук А. Ф. - Последовательные процессы в технологии кристаллизации сахара (2012)
Содержание (2018)
Кочарян Г. С. - Современные представления о синдроме тревожного ожидания сексуальной неудачи (Лекция) (2018)
Горпинченко І. І. - Науково-практична конференція "Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології", Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. М. - Науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології", Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. Н. - Республиканская научно-практическая конференция с международным участием "III съезд ОО "Белорусская ассоциация урологов" (2018)
Возіанов С. О. - Несприятливі результати радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози: у фокусі генітоуринарна група післяопераційних ускладнень, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2018)
Кочарян Г. С. - Возможности гипносуггестии в конверсии гомосексуального компонента либидо (2018)
Кирилюк М. Л. - Случай гиперпрогестеронемии у мужчины молодого возраста, Чеканов А. Л. (2018)
Головко С. В. - Застосування селективної емболізації судин сечового міхура як методу гемостазу при пухлинах сечового міхура у хворих, що не підлягають радикальному лікуванню, Савицький О. Ф., Бідула Є. О. (2018)
Barua J. M. - Системный обзор и мета-анализ эффективности внутрипузырной терапии при мочепузырном болевом синдроме/интерстициальном цистите, Arance I., Angulo J. C., Riedl C. R. (2018)
Гурженко А. Ю. - Сучасні уявлення про патогенез, діагностику та лікування уретеролітіазу на тлі цукрового діабету (Аналітичний огляд літератури) (2018)
Мартов А. Г. - Возможности применения препарата Канефрон® Н в реабилитации пациентов после выполнения эндоскопических операций, Ергаков Д. В. (2018)
Кравчук В. М. - Порівняльний аналіз даних еластографії зсувної хвилі при захворюваннях передміхурової залози (2018)
Бойко А. І. - Результати хірургічного лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози залежно від вибору методу операції, Шмуліченко О. В., Романюк М. Г. (2018)
Воронцова Л. Л. - Влияние микробиоты эякулята на состояние иммунного гомеостаза у мужчин с нарушением репродуктивной функции в зависимости от типа употребляемых алкогольных напитков, Журавлева М. Е., Коваленко В. А. (2018)
Marshania Z. - Diabetes Mellitus (Type 2), Erectile Dysfunction and Diabetic Neuropathy: Georgian Point of View and Experience for Treatment of such Patients, MD MD, PhD PhD (2018)
Литвинець Є. А. - Шляхи удосконалення діагностики та лікування хворих на гострий епідидиміт, Головко С. В., Балабаник В. Р. (2018)
Борисов С. О. - Оцінювання ефективності впливу препаратів багатовекторної дії на стан антиоксидантної системи при експериментальному гострому пієлонефриті за умов супутнього цукрового діабету (2018)
Возіанов С. О. - Контактна пневматична літотрипсія у лікуванні сечокам’яної хвороби, Черненко В. В., Черненко Д. В., Соколенко С. Т. (2018)
Литвинець Є. А. - Порівняльне дослідження ефективності Нокамену у запобіганні загострень хронічного рецидивного циститу у жінок, Литвинець В. Є. (2018)
Романюк М. Г. - Актуальные вопросы негормональной стимуляции сперматогенеза при мужском бесплодии, Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2018)
Мавров Г. І. - Випадок хронічного уретропростатиту у разі виявлення Chlamidia trachomatis та Trichomonas tenax, Федорич П. В. (2018)
Савчук Р. В. - Ультраструктурні зміни слизової оболонки необладдера mini-pigs через три місяці після ілеоцистопластики (експериментальне дослідження), Костєв Ф. І., Молчанюк Н. І. (2018)
Евстигнеев И. В. - Инфекционные и неинфекционные причины лихорадки у пациентов с печеночной недостаточностью (2018)
Purohit A. - Порівняння активності цетиризину та дезлоратадину щодо гістамін-індукованої реакції у вигляді появи пухирів і почервоніння протягом 24 годин, Melac M., Pauli G. (2018)
Nayak A. S. - Рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження цетиризину та лоратадину у дітей з сезонним алергічним ринітом, Berger W. E., LaForce C. F. (2018)
ІІІ Національний конгрес з імунології, алергології та імунореабілітації в Україні (2018)
Актуальні питання та практичні аспекти дитячої пульмонології та алергології: стандарти медичної допомоги (2018)
Шарикадзе Е. В. - Значимость персонифицированного подхода в диагностике аллергической патологии, Московенко Е. Д. (2018)
Бизунков А. Б. - Профилактика рака посредством модификации питания: возможно ли невозможное? (2018)
Ходош Э. М. - Штрихи к ушедшей эпохе: от "расовой гигиены" до преступного медицинского эксперимента (2018)
Авер’янов В. С. - Разработка методики для исследования выхлопных газов автомобилей, Шматко Д. З., Сасов О. О. (2018)
Барибін О. І. - Особливості вимірювання ефективності аерації в чистій воді (2018)
Батигін Ю. В. - Резонансный усилитель электрической мощности. Экспериментальные исследования, Шиндерук С. О., Сєріков Г. С., Єрьоміна О. Ф. (2018)
Баховський П. Ф. - Окремі аспекти розвитку мереж мобільних телекомунікацій, Євсюк М. М. (2018)
Верба І. І. - Використання сучасних матеріалів як засіб підвищення працездатності технічних систем, Даниленко О. В. (2018)
Григор’єва Н. С. - Ощадливе виробництво продукції приладобудування, Шабайкович В. А., Марчук І. В. (2018)
Джугурян Т. Г. - До визначення умов зниження температури безцентрового шліфування переривчастими кругами, Марчук В. І., Марчук І. В., Олексин М. В., Сачковська Л. О. (2018)
Заблоцький В. Ю. - Визначення показників напружено-деформованого стану поверхневого шару, Прозоровський С. В., Селепина Й. Р. (2018)
Карташов В. М. - Радіоакустичний вимірювач швидкості вітру у атмосферному прикордонному шарі, Сідоров Г. І., Колендовська М. М., Шейко С. О., Шаповалов С. В. (2018)
Кириленко Л. В. - Реалізація в Україні європейських підходів з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки (2018)
Кісіль Т. Ю. - Про доцільність використання ультразвукових конценртаторів в п'єзоелектричних віскозиметрах для контролю стану пломбувального матеріалу в стоматології, Куницька Л. Г., Туз В. В. (2018)
Коржов І. М. - Методика калібрування установок вібровипробувальних (2018)
Kunytska L. G. - Improving of parameters piezoelectric transducers for medical acoustics devices, Kisil T. Yu., Tuz V. V. (2018)
Marchuk V. - Technological support for smoothing of the surface layer of parts, Dzhuguryan T., Marchuk I., Oleksin N., Sachkovska L. (2018)
Олексин М.В. - До визначення температури переривчастого шліфування поверхонь обертання кілець роликопідшипників (2018)
Рудько І. М. - Особливості вимірювання ухилів конструкційних елементів лісових доріг із застосуванням гравітаційного інклінометра маятникового типу, Бариляк В. В., Цимбалюк Ю. І. (2018)
Sereda B. - Protective coatings obtained under conditions of shs for work in coke production, Gaydayenko A., Kruglyak I., Sereda D. (2018)
Середа Б. П. - Дослідження ефективності роботи самоскидів белаз в умовах кар’єру металургійного підприємства, Муковська Д. Я. (2018)
Середа Б. П. - Формирование структуры и свойств легированных титановых покрытий на конструкционных сталях в нестационарных температурных условиях, Палехова И. В. (2018)
Симонюк В. П. - Математичне моделювання переміщення вібробункера при різних схемах вмикання електромагнітів, Денисюк В. Ю., Лапченко Ю. С., Красовський В. В. (2018)
Федорчук-Мороз В. І. - Підвищення рівня безпеки населення та територій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області, Вісин О. О. (2018)
Цивінда Н. І. - Вплив якості заготовок на ефективність механічної обробки деталей з високомарганцових сталей, Кіяновський М. В., Іванова О. Р. (2018)
Цірук В.Г. - Аналіз системи ударо- і віброзахисту під час ударів (2018)
Чернета О. Г. - Особливості структури відновленного поверхневого шару сталі 45 після зміцнення лазерним боруванням, Сухомлін В. І., Волощук Р. Г., Губарев С. В. (2018)
Яндульський О. С. - Дослідження ефективності вторинного регулювання частоти та потужності із залученням енергоблоків різних типів, Марченко А. А., Гулий В. С (2018)
Ящинський Л. В. - Концентраційні залежності аероіонів хлориду натрію у різних зовнішніх умовах, Захарчук Д. А., Коваль Ю. В., Панасюк Л. І. (2018)
Боднарюк Б. - Давньоєгипетська релігія: космологія, космогонія, культи, обряди та містерії (III), Яновський Я. (2018)
Бандура А. - Шруті та смріті: канон давньоіндійської літератури епохи упанішад в контексті формування й поширення брахманістичної практики (2018)
Яновський Я. - Військо Аттіли й армія Аеція в гуно-римській війні 451-455 pp.: порівняльний аналіз (II) (2018)
Воротняк І. - Вплив ірландської літературної традиції на формування сюжету вінландських саг (І) (2018)
Tymchuk І. - Introduction of Christianity in Novgorod and formation of the relationship between the Novgorod bishopric and secular power in the late X-XI centuries (2018)
Калініченко В. - Візантійсько-печенізькі війни та боротьба за Парістріон у 70-х pp. XI ст. – першій чверті XII ст., Бабій О. (2018)
Боднарюк Б. - Апокаліптика і мілленаризм в епоху Реформації: "втеча з вавілону” мюнстерських радикальних анабаптистів та її наслідки (II) (2018)
Ціватий В. - Міжнародні відносини, зовнішня політика і дипломатія очима Франческо Гвіччардіні (1483-1540): інституціональний вимір доби раннього модерного часу (2018)
Чучко М. - Тінь османського півмісяця над Сучавою: передумови, перебіг та наслідки походу султана Сулеймана Пишного проти Молдавської землі в 1538 р. (2018)
Чучко Д. - Втручання іноземних держав у внутрішньополітичне життя Молдавії (1538-1859 pp.) (2018)
Кожолянко О. - Елементи дохристиянських вірувань у традиційній весільній обрядовості українців Буковини (на прикладі коровайного обряду) (2018)
Лиман С. - Історія середньовічної Чехії в працях київських вчених XIX – початку XX ст. (2018)
Сандуляк І. - Створення та діяльність музею Ольги Кобилянської (1944-2017 pp.) (II) (2018)
Пивоваров С. - До питання про видобуток кольорових металів у середньому Подністров’ї в добу середньовіччя, Ільків М., Калініченко В. (2018)
Кузь А. - Нове дослідження про причорноморські фортеці й міста доби пізнього середньовіччя та раннього нового часу (2018)
Відомості про авторів (2018)
Соболевская Е. - Пути диалога, или Преодоление смерти словом (2017)
Савченко С. - Историография как форма ложных воспоминаний (2017)
Лазука К. - Проблема минулого та майбутнього в сучасної історичної свідомості (2017)
Кожем’якіна О. - Культура довіри як репрезентація соціальної пам’яті (2017)
Стьопін А. - Менталітет українського народу як основа його національної ідентичності (2017)
Загурская М. - "Заветы отцов" в "Афинской политии" и в "Политике" Аристотеля: опыт интерпретации в контексте memory studies (2017)
Петриковская Е. - Юродский смех как проявление богохульства: опыт проблематизации (2017)
Шевчук Е. - Иеротопия как предмет культурологического анализа (2017)
Беник Д. - Истоки христианской проповеди в Северном Причерноморьи (2017)
Маркова Т. - Проблема возврата к традиционному церковному пению в современном обществе (2017)
Каменских А. - "Византия после Византии", или образ второго Рима сквозь призму третьего (2017)
Золотарёва Е. - Скрытые смыслы современных масок (2017)
Тихомірова Ф. - Ідентичність одеситів та образ міста у міждисциплінарних дослідженнях (2017)
Довгополова О. - Одесский миф в "предприятиях памяти" (2017)
Barinova Y. - "Babi Yar" in contemporary memory politics: philosophical and theoretical aspects (2017)
Ерёменко А. - Феномены искажённой идентичности и искажённой памяти в контексте современного конфликта в Донбассе (2017)
Кришевская Л. - В поисках топологии Я. По следам концепции Мамардашвили (2017)
Королькова О. - "Что в имени тебе моем?": идентификация героя в поэтических жанрах (2017)
Колесник Е. - Проблемы идентичности в "Короле Лире" У. Шекспира (2017)
Райхерт К. - Подделка воспоминаний, личности и реальности в рассказе Филипа К. Дика "We can remember it for you wholesale” (2017)
Савинська І. - Едіт Штайн в ґеттінґенському колі феноменологів (2017)
Пронін І. - Феноменологічна розмітка і топографія категорії "Ніщо" у фундаментальній онтології М. Гайдеґґера (2017)
Роджеро А. - Из истории советской философии 60 – 70-х годов (часть 1) (2017)
Голубович І. - Час і безсмертя (пам’яті Неллі Адольфівни Іванової-Георгієвської), Кирилюк О. (2017)
Василенко С. М. - Вплив окремих факторів на ефективність теплоспоживання цукрового заводу, Самійленко С. М., Кухар В. М., Лисюк П. І., Штангеєв К. О., Кривець Т.О. (2012)
Міщук Р. Ц. - Деякі проблеми кристалізації та рівноваги в системі цукроза-вода (2012)
Кухар В. М. - Технічне переоснащення станції дефекосатураційного очищення дифузійного соку Бабино-Томахівського цукрового заводу та технологічні показники її роботи, Сластьоненко О. М., Рогач Л. Г., Козло М. С., Данилюк С. Д., Клименко Д. В., Крутибіч О. М., Урумова І.Р., Булюк А. І., Дубарець С. М., Чернявська Л. І. (2012)
Златковский О. А. - Фильтр-прессы "ЧМ" для сахарной промышленности (2012)
Ковальчук В. П. - Біологічний потенціал продуктивності вітчизняних гібридів цукрових буряків, Костенко О. І., Григоренко Н. О., Бойко І. І., Фуніна І. Р., Кононюк Н. О. (2012)
Сідлецький В. М. - Використання теорії ігор при формуванні рішень в системі керування станцією сокодобування цукрового заводу, Ельперін І. В. (2012)
Шуцкий И. В. - Энергоресурсы, что и как выбирать?, Литовкин В. В. (2012)
Василенко С. М. - Загальновиробничі енергетичні баланси – основа аналізу ефективності теплоспоживання цукрового підприємства, Самійленко С. М., Штангеєв К. О., Кухар В. М., Лисюк П. І. (2012)
Серьогін О. О. - Використання органічних відходів цукробурякового виробництва як альтернативного палива, Осьмак О. О., Язєв А. С., Ягудін С. З. (2012)
Мирошник М. М. - Дослідження кінетики виходу летких з бурякового жому на основі термогравіметричного аналізу, Засядько Я. І., Засядько П. Я. (2012)
Компания "САХАВТОМАТ" построила первое свеклоперерабатывающее отделение в Индии (2012)
Булді Василю Антоновичу – 90 років! (2012)
Олійник В. В. - Визначення середньої поляризації цукрового розчину при гідратації молекул із сталим дипольним моментом, Лаунець В. Л., Кравчук А. Ф. (2012)
Сидорченко О. І. - Вплив електромембранної обробки на мікробіологічну забрудненість дифузійного соку, Захарченко Т. М. (2012)
Самійленко С. М. - Термодинамічний аналіз підігрівників і теплообмінників цукрового виробництва, Василенко С. М., Буляндра О. Ф., Штангеєв К. О., Шутюк В. В. (2012)
Петренко В. П. - Про граничні режими тепловіддачі до висококонцентрованих плівок цукрових розчинів при випаровуванні з вільної поверхні, Рябчук О. М. (2012)
Кочулаб Л. Н. - Фабрика технических тканей "Технофильтр": 50 лет лидерства на сахарном рынке Украины (2012)
Серьогін О. О. - Відходи цукрового заводу, як джерело енергії, Василенко О. В., Федів І. В. (2012)
Шевцов С. - Православна правова традиція (2018)
Копривица Ч. Д. - Laudatio Imperii. Несвоевременные размышления после закатa одной "Великой идеи" (2018)
Левченко В. - Братство святителя Фотия и галликанская литургия (2018)
Петриковская Е. - Философские ориентиры православных на постсоветском пространстве (2018)
Золотарьова О. - Проблеми відокремлення української православної церкви від московського патріархату (2018)
Рубський В. - Антиномичность религиозной традиции (2018)
Мисюн А. - Сакральное пространство города: адаптация к городскому культурному контексту (2018)
Білянська О. - Сакралізація творчого акту в концепції Миколи Бердяєва (2018)
Сумченко І. - Особливості розуміння релігійної віри у творчості Лева Шестова (2018)
Рейдерман И. - Бог-бытие Пауля Тиллиха (в поисках новой парадигмы религиозности) (2018)
Прушковська А. - "Радість перед обличчям смерті": від сакральної соціології до внутрішнього досвіду Ж. Батая (2018)
Соболевская Е. - Соотношения внутреннего и внешнего канона искусства (на материале философско-этического наследия Вячеслава Иванова) (2018)
Богачёва Ю. - Наивное искусство как манифестация сакрального в современной культуре (2018)
Сапега В. - Авангард и актуальное искусство: сопоставление взглядов на духовность (2018)
Rayhert K. - The postmodern theology of "Neon Genesis Evangelion" as a criticism (2018)
Долгочуб А. - Феноменологія і герменевтика як базові елементи методології Ч. Тейлора (2018)
Русяева М. - "Вечная тема" в симфоническом творчестве Алёны Томлёновой: опыт построения философско-музыкальной космологии (2018)
Томленова А. - Бог-Человек-Музыка. Интервью с композитором (Интервью провела Марина Русяева) (2018)
Голубович І. - Контури євхарістійної антропології Олександра Філоненка (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Ярчук М. М. - Підсумки виробничого сезону 2011-2012 маркетингового року. Прогноз розвитку галузі (2012)
Запольська Н. М. - Кагатна гниль - наслідок проблем вегетаційного періоду цукрових буряків, Шендрик Р. Я. (2012)
Мирончук В. Г. - Вплив характеристик затравки на ефективність кристалізації фруктози, Лементар С. Ю., Єщенко О. А. (2012)
Засядько Я. І. - Термогравіметричні дослідження бурякового жому, Мирошник М. М., Засядько П. Я. (2012)
Балюта С. М. - Особливості побудови системи автоматизованого вибору схем регулювання частоти електроприводів з використанням нечіткої логіки, Бурляй І. Ю. (2012)
Шевчук Г. В. - До 85-річчя Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості. Історія розвитку (2012)
Сімахіна Г. О. - Отримання харчових барвників із зеленої маси буряків (2012)
Кравчук А. Ф. - Рекристалізація в дисперсних розчинах сахарози (2012)
Сидорченко О. І. - Вплив електромембранної активації водних розчинів на фізико-хімічні властивості екстрагенту для вилучення цукрози, Захарченко Т. М. (2012)
Балюта С. М. - Автоматизована система вибору структури регулювання частоти обертання електроприводу змінного струму з коливальною механікою, Бурляй І. Ю. (2012)
Закревська Л. М. - Інтегроване управління групами підприємств, Рябенко В. В. (2012)
Сторінки пам’яті Штангеєва Остапа Олександровича (2012)
Аносова В. С. - Основні тенденції фортифікаційного будівництва замків західної України (XV –XVI ст.) (2018)
Бровендер Ю. М. - Металлопроизводство Покровско-Мосоловской срубной культуры эпохи поздней бронзы Доно-Донецкого региона (2018)
Бутовська М. М. - Екологічна рівновага у природі як передумова сталого розвитку Теребовлянського району Поділля (2018)
Галай К. Б. - Особливості технологій приготування їжі селянами Київської та Полтавської губерній: етнографічний аспект (1861 – 1913 рр.) (2018)
Деркач С. С. - Наслідки Чорнобильської катастрофи для Київської області (2018)
Довжук І. В. - З'їзди гірничопромислоівців півдня Росії (2018)
Korotkova O. O. - The transformation of religions and churches influence on the social life of ukrainian peasantry in the XIX th - early XX th century (2018)
Михайлюк В. В. - Українсько-Канадське співробітництво: приорітети XXI століття, Михайлюк В. П. (2018)
Пилипчук О. О. - Права жінок на українських землях за місцевим законодавством (друга половина ХІХ століття) (2018)
Сапицька О. М. - До історії першого світового конгресу баптистів у Лондоні у 1905 р., Фоменко В. С. (2018)
Теміров В. І. - Історіографічний аспект дослідження політики української держави Павла Скоропадського у культурній та релігійній сферах (2018)
Устяк Н. В. - Формування першого вагонного парку: аналіз технічних рішень професором М.В.Винокуровим (2018)
Святний В. А. - MIMD-симулятори на основі мов паралельного моделювання, Любимов А. С., Мірошкін О. М., Кушнаренко В. Г. (2018)
Вычужанин В. В. - Програмное приложение для автоматизации построения модели оценок риска отказов сложныхтехнических систем, Рудниченко Н. Д., Вычужанин А. В., Юрченко М. А. (2018)
Хорошко В. А. - Оценка времени принятия решений в системах поддержки принятия решений, Хохлачева Ю. Е., Шелест М. Е. (2018)
Защелкин К. В. - Анализ реализации метода регистрации активности блоков LUT в составе FPGA-базированных устройств, Дрозд А. В. (2018)
Рыбальский О. В. - Основные требования к системе выявления точек цифрового монтажа в фонограммах и методология ее создания, Соловьев В. И., Журавель В. В. (2018)
Chernyshov O. O. - Features of the development of social projects using information technology, Filatova T. V. (2018)
Симонова О. М. - Дискримінація за національними ознаками в мережі інтернет, Бобок І. І. (2018)
Крайник Я. М. - Програмне та апаратне тестування декодеру turbo-product-кодів, Перов В. О. (2018)
Тигарев В. М. - Cоздание подсистемы проектирования и анализа нагрузок рамы электроскуттера в современных САПР, Гончаренко А. А. (2018)
Технічна сторінка (2018)
Лінчевський О. В. - Шляхи реформування системи вищої медичної освіти в Україні в сучасних умовах, Черненко В. М., П'ятницький Ю. С., Булах І. Є. (2017)
Лінчевський О. В. - Аналіз результатів порівняльного дослідження якості медичної освіти в Україні на післядипломному етапі підготовки лікарів, Булах І. Є., Мруга М. Р. (2017)
Мельник І. В. - Навчально-методичне забезпечення підготовки студентів у вищих навчальних закладах МОЗ України: стан та першочергові завдання, Поліщук М. О. (2017)
Корда М. М. - Організація симуляційного навчання у ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України", Шульгай А. Г., Гудима А. А., Запорожан С. Й. (2017)
Запорожан В. М. - Сучасні підходи до освітнього процесу з підготовки високопрофесійних фахівців, Каштальян М. М., Чернецька О. В. (2017)
Вороненко Ю. В. - Напрями розвитку системи медичної освіти в Україні: погляд у майбутнє (2017)
Мороз В. М. - Організація освітнього процесу у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова у світлі реформування вищої медичної освіти, Полеся Т. Л., Фоміна Л. В., Гумінський Ю. Й. (2017)
Ждан В. М. - Сучасне освітнє середовище вищого медичного навчального закладу як фактор його конкурентоспроможності, Бобирьов В. М., Білаш С. М., Бєляєва О. М. (2017)
Думанський Ю. В. - Контроль ефективності засвоєння практичних навичок випускниками Донецького національного медичного університету за спеціальністю "Медицина", Кондратенко П. Г., Конькова М. В., Кєтінг О. В. (2017)
Бойчук Т. М. - Рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр – вагома складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти у вищому державному навчальному закладі України "Буковинський державний медичний університет”, Геруш І. В., Ходоровський В. М., Ткач Є. П. (2017)
ЛісовийВ. М. - Університетські клініки в розвитку вищої медичної освіти, Капустник В. А., Резуненко Ю. К., Коростій В. І. (2017)
Зіменковський Б. С. - Досвід впровадження індивідуальної самостійної роботи для іноземних студентів за умов європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи у Львівському національ­ному медичному університеті імені Данила Галицького, Гжегоцький М. Р., Варивода Є. С., Солонинко І. І., Чемерис О. М., Чухрай Н. Л. (2017)
Никоненко О. С. - Організаційне забезпечення післядипломної освіти медичних спеціалістів у ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України", Шаповал С. Д., Дмитрієва С. М., Грицун Т. О. (2017)
Перцева Т. О. - Аналіз рівня домагань і професійної самооцінки лікарів-інтернів першого року навчання як інструмент удосконалення практичних навичок на кафедрі сімейної медицини, Височина І. Л., Башкірова Н. С., Крамарчук В. В., Яшкіна Т. О. (2017)
Рожко М. М. - Освітній процес і система управління якістю освіти в підготовці медичних фахівців, Ерстенюк Г. М., Капечук В. В., Іванців М. О. (2017)
Іоффе І. В. - Досвід розвитку критичного мислення як ключової компетенції сучасного спеціаліста галузі охорони здоров’я, Смірнов С. М., Криворучко М. Є. (2017)
Колесник Ю. М. - Стратегія впровадження курсів за вибором на базі технології онлайн-курсів на платформі EDX, Авраменко М. О., Моргунцова С. А., Рижов О. А. (2017)
Вороненко Ю. В. - Стратегія активізації навчального процесу в сучасних системах передавання знань, Мінцер О. П. (2017)
Хвисюк О. М. - Досвід формування лідерської компетентності викладачів Харківської медичної академії післядипломної освіти, Марченко В. Г., Коломійченко Ю. А., Страшок Л. А., Гончарова О. Ю., Жеребкін В. В., Гиря М. П., Кудрявцева Т. О. (2017)
Волосовець О. П. - Сучасні технології викладання теми "Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей (відповідно до римських критеріїв ІV)" на VI курсі медичного факультету, Кривопустов С. П., Хоменко В. Є., Мозирська О. В. (2017)
Геруш О. В. - Інтерактивні методи навчання як спосіб розвитку творчих здібностей студентів на практичних заняттях із менеджменту та маркетингу у фармації, Садогурська К. В., Паламар А. О., Музика Н. Я. (2017)
Запорожан С. Й. - Сучасні підходи до підготовки лікарів-інтернів ортопедів-травматологів в умовах симуляційного тренінгового центру, Шульгай А. Г., Цвях А. І., Господарський А. Я., Копитчак І. Р., Сидоренко В. М. (2017)
Мельник І. В. - Забезпечення навчально-методичною літературою – вимога з провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, Фаріон Т. І., Поліщук М. О. (2017)
Разнатовська О. М. - Організація навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на кафедрі фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету на додипломному рівні (2017)
Хвисюк О. М. - Дидактичні аспекти оптимізації безперервної медичної освіти дільничних педіатрів, Марченко В. Г., Цодікова О. А., Яловчук А. В., Рожнов О. О., Гріднєва Н. М., Бринцова С. С., Лапіна І. Г. (2017)
Корепанов О. С. - Методологія індексного аналізу рівня розвитку інформаційного суспільства (2018)
Моцний Ф. В. - Статистичні розподіли хі-квадрат, Стьюдента, Фішера – Снедекора та їх застосування (2018)
Нечипорук Н. В. - Інформаційне забезпечення обліку земельних ресурсів:напрями удосконалення статистичної звітності (2018)
Бондарук Т. Г. - Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування, Бондарук О. С., Мельничук Н. Ю. (2018)
Заїчко І. В. - Оцінка зарубіжного досвіду реалізації бюджетної політики у сфері міжбюджетних відносин (2018)
Семяновський В. М. - Партисипативне управління як модель управління територіальними громадами (2018)
Козлов В. В. - Використання міждисциплінарних зв'язків при підготовці майбутніх фахівців зі статистики, Томашевська Т. В., Кузнєцов М. І. (2018)
Motuzka O. M. - The Socio-Economic Development of Cross-Border Territories: Statistical Monitoring, Parkhomenko V. V. (2018)
Бондар В. П. - Робочі документи аудитора та контроль якості аудиту фінансової звітності, що складена на вимогу іноземного інвестора (2018)
Проскуріна Н. М. - Аудит операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Редченко К. І. - Аудиторські послуги на ринку ICO: можливості та перспективи (2018)
Редько О. Ю. - Основні ілюзії щодо ринку аудиту в Україні (2018)
До ювілею С. С. Герасименка (2018)
До ювілею С. І. Пирожкова (2018)
Пам'яті В. П. Трофімова (2018)
Хроніка (2018)
Інформація для авторів (2018)
Дідух Я. П. - Біотоп як система: структура, динаміка, екосистемні послуги (2018)
Федорончук М. М. - Конспект родини Fabaceae у флорі України. ІІІ. Підродина Faboideae (триба Fabeae) (2018)
Boiko G. V. - New nomenclatural combinations for taxa of Pentanema (Asteraceae) occurring in Ukraine, Korniyenko O. M., Mosyakin S. L. (2018)
Tykhonenko Yu. Ya. - Distribution of Pucciniastrum symphyti (Pucciniales) in Ukraine, Orlov O. O. (2018)
Коршиков І. І. - Особливості пилку рослин Рicea abies та Р. pungens (Pinaceae) в насадженнях на території Криворіжжя, Гусейнова Е. Р. (2018)
Дубина Д. В. - Проектований Національний природний парк "Куяльницький" як основа оптимізації довкілля та стійкого розвитку регіону, Еннан А. А.-А., Дзюба Т. П., Вакаренко Л. П., Шихалєєва Г. М., Кірюшкіна Г. М. (2018)
Шихалєєва Г. М. - Морфологічні особливості генеративних органів Salicornia perennans (S. prostrata) (Chenopodiaceae) з узбережжя Куяльницького лиману, Царенко О. М., Цимбалюк З. М., Еннан А. А.-А., Кірюшкіна Г. М. (2018)
Павлище А. В. - Метаболічні зміни вмісту органічних кислот у коренях рослин Glycine max (Fabaceae) на ранніх етапах формування симбіозу за дії фунгіцидів, Кириченко О. В., Коць С. Я. (2018)
Пірко Я. В. - Генетичні особливості фенологічних форм Quercus robur (Fagaceae) за даними аналізу поліморфізму інтронів генів ß-тубуліну та мікросателітних локусів, Нецветов М. В., Калафат Л. О., Пірко Н. М., Рабоконь А. М., Приваліхін С. М., Демкович А. Є., Білоножко Ю. О., Блюм Я. Б. (2018)
Дубина Д. В. - Василь Семенович Ткаченко – творчий шлях ученого (до 80-річчя з дня народження та 55-річчя наукової діяльності) (2018)
Шевера М. В. - Фрiдрiх (Федір Кіндратович) Маршалл фон Біберштейн (1768–1826), Єна А. В. (2018)
Mosyakin S. L. - Infrageneric placement of the Southern Hemisphere taxa of Anemonastrum and Knowltonia earlier included in Anemone sensu lato (Ranunculaceae), de Lange P. J., Bulakh O. V. (2018)
Прокопук Ю. С. - Реконструкція щорічної акумуляції вуглецю в стовбурах дерев Quercus robur (Fagaceae) заплавних лісів Києва (2018)
Давидова А. О. - Номенклатурна ревізія як передумова створення продромуса рослинності (на прикладі Національного природного парку "Джарилгацький") (2018)
Гелюта В. П. - Поширення в Україні рідкісного гриба Pseudoboletus parasiticus (Boletales, Basidiomycota) (2018)
Любка Т. Т. - Epipactis albensis (Orchidaceae) у Закарпатті (2018)
Lytvynenko Yu. I. - New and noteworthy records of coprophilous species of Coniochaeta and Sordaria (Sordariomycetes, Ascomycota) from Ukraine, Hayova V. P. (2018)
Мордерер Є. Ю. - Проблема контролювання сегетальної рослинності в агрофітоценозах у контексті збереження біорізноманіття, Гуральчук Ж. З., Моргун В. В. (2018)
Höpke J. - DNA extraction from old herbarium material of Veronica subgen. Pseudolysimachium (Plantaginaceae), Brewer G., Dodsworth S., Ortiz E. M., Albach D. C. (2018)
Пірко Я. В. - Вивчення поліморфізму довжини інтронів генів α-тубуліну як метод аналізу генетичної диференціації рослин, Пустовойтова А. С., Рабоконь А. М., Калафат Л. О., Приваліхін С. М., Білоножко Ю. О., Пірко Н. М., Блюм Я. Б. (2018)
Шиян Н. М. - Подарунок Павла Лозієва Українській академії наук (1920 р.) (2018)
Мамчур Т. В. - Віктор Антонович Гаврилюк (1928–2005), Чорна Г. А. (2018)
Шиян Н. М. - Михайло Григорович Попов (1893–1955), Кривенко Д. А. (2018)
Ярчук Т. М. - Ринок цукру Бразилії: особливості становлення та функціонування, Полторак В. В. (2011)
Петренко В. П. - Про теплообмін в підігрівачах по конденсації пари з незначним вмістом газів, Прядко М. О., Бойко В. О. (2011)
Григоренко Н. О. - Отримання харчового сиропу із цукрового сорго (2011)
Кравчук А. Ф. - Фізичні основи застосування методів НВЧ хвиль для діагностики розчинів сахарози, Олійник В. В., Лаунець В. Л. (2011)
Василів В. П. - Вплив електрогідравлічно ефекту на інтенсифікацію процесу активації водно-вапняної суспензії в бурякоцукровому виробництві, Дашковський Ю. О., Олішевський В. В., Маринін А. І., Ардинський О. В. (2011)
Верхола Л. А. - Модернізація системи ошпарювання колонної диффузійної установки Шамраївського цукрового заводу, Яцюк П. В., Шутенко А. В., Куманський П. С., Малик Т. П. (2011)
Серьогін О. О. - Практичний досвід експлуатації, діагностики та ремонту промислових екстракторів, Люлька Д. М., Пономаренко В. В. (2011)
Ярчук М. М. - Цукрова галузь України у 2010 році: підсумки та перспективи розвитку у 2010 році (2011)
Кухар В. М. - Зарубіжний досвід реконструкції цукрового заводу з підвищенням продуктивності по переробці буряків й зниженням витрат палива, Чернявська Л. I. (2011)
Вітаємо з 80-річчям Володимира Вікторовича Куценка! (2011)
Василенко C. М. - Аналіз ефективності теплообмінників та підігрівників в структурі теплотехнологічного комплексу цукрового заводу, Самійленко С. М., Штангеєв К. О., Шутюк В. В., Кухар В. М., Лисюк Л. І. (2011)
Шостаковський В. А. - Гідродинамічна обстановка в сучасних безперервнодіючих реакторах сокоочисного відділення бурякоцукрового виробництва, Рева Л. П., Шостаковський А. В., Мірошник В. О. (2011)
Гусятинська Н. А. - Розроблення методик поляриметричного аналізу із застосуванням комплексного реагенту, Ліпєц А. А., Касян І. М., Штангеєв В. О., Молодницька О. М. (2011)
Ліпєц А. А. - Огляд сучасних методів зниження накипоутворення та розроблення способу декальцинації очищеного соку, Малишев В. О. (2011)
Савич А. Н. - Розширення асортименту – шлях до збільшення обсягів споживання продукції цукрових заводів в Україні, Моргун Т. І., Лукашенко Н. О. (2011)
Совин Я. Р. - Ефективна реалізація алгоритму блокового симетричного шифрування ДСТУ 7624:2014 ("Калина") для 8/16/32-бітових вбудованих систем, Отенко В. І., Штефанюк Є. Ф. (2017)
Недашківський О. Л. - Перспективні технології доступу до мережі інтернет: технологічно-прикладний аспект (2017)
Астапеня В. М. - Методы и средства контроля доступности в беспроводных сетях, Соколов В.Ю. (2017)
Zybin S. - An approach of providing the required level of security that is based on the system estimations (2017)
Гайдур Г. І. - Ефективність застосування компресії даних при розробці психоакустичної моделі сигналу, Шутко В. М., Попов М. I., Прилєпов Є. В. (2017)
Пузняк З. М. - Методика виявлення впливу на достовірність інформації в інформаційному просторі, Шеремет Д. А. (2017)
Котенко А. М. - Метод ідентифікації сповіщувачів в шлейфах технічних систем охорони об'єктів інформаційної діяльності (2017)
Кузавков В. В. - Постановка задачі синтезу автономної автоматизованої системи діагностування мережі однотипних програмно-апаратних засобів, Хусаінов П. В., Гайдур Г. І. (2017)
Власенко В. О. - Удосконалення алгоритму побудови відмовостійкої структури сенсорної мережі, Жебка В. В. (2017)
Крючкова Л. П. - Перехоплення мовленнєвої інформації методами високочастотного "нав’язування", Провозін О. П. (2017)
Аносов А. О. - Генерування унікального паролю зі змінним правилом ускладнення, Платоненко А. В. (2017)
Грищук Р. В. - Постановка проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах, Молодецька-Гринчук К. В. (2017)
Вітаємо Віктора Петровича Іванчика з 55-річчям (2011)
Форум "Агробізнес України 2011" (2011)
Міжнародна науково-технічна конференція цукровиків України "Бурякоцукрова галузь в умовах національного і світового ринків" (2011)
Міжнародний форум харчової промисловості і упаковки IFFIP - 2011 (2011)
Гусятинська Н. А. - Аналіз стану екологічної безпеки та сучасні положення екологічного оподаткування підприємств бурякоцукрової галузі, Гусятинський М. В. (2011)
Нирко Я. В. - Безпека праці при виконанні ремонтних робіт на цукрових заводах (2011)
Хомічак Л. М. - Вплив ефектів кавітаційного оброблення дифузійного соку на ефективність його вапняно-вуглекислотного очищення, Матиящук А. М., Матиящук О. В., Сухенко Ю. Г., Сухенко В. Ю., Немирович П. М. (2011)
Штангеєв В. О. - Очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва з застосуванням нетоксичних реагентів, Молодницька О. М., Гусятинська Н. А., Клименко Л. С., Купчик Л. А. (2011)
Бобрівник Л. Д. - Утворення та руйнування кальцій-карбонатно-сахарозних комплексів у процесі карбонізації вапняно-сахарозних розчинів, Логвін В. М., Виговський В. Ю. (2011)
Петренко В. П. - Теплообмін в кип’ятильних трубах випарних апаратів – історія дослідження, Прядко М. О., Засядько Я. І., Василенко С. М. (2011)
Законодавство (2011)
Алексєєнко Т. М. - Про презентацію домінантних лінгвокультурем за темою "Культура та ментальність українського народу" в групах іноземних студентів-нефілологів, Фадєєва О. Ю. (2016)
Бєлікова О. В. - Активні методи формування комунікативної компетентності іноземних студентів технічних спеціальностей, Бессонова Н. М., Греул О. О., Дитюк С. О., Скрипник Л. В., Черногорська Н. Г. (2016)
Гусарчук А. О. - Урахування емпатії як складової емоційного інтелекту в навчанні російської мови, Косьміна В. Ю. (2016)
Іванова Т. А. - Про прийоми подолання труднощів у засвоєнні категорії виду дієслова студентами-туркменами, Курилюк Т. І. (2016)
Креч Т. В. - Контрастивний опис ідіоматичної лексики як фактор формування мовної особистості іноземних студентів (2016)
Куплевацька Л. О. - Особливості лінгвокультурної адаптації індійських студентів у вищих навчальних закладах України в контексті міжкультурної комунікації, Манівська Т. Є. (2016)
Кучеренко О. Ф. - Вербальна та невербальна міжкультурна комунікація у процесі навчання арабських студентів, Греул О. О. (2016)
Кушнір І. М. - Веб-квест методика як засіб організації самостійної роботи та контролю навчальних досягнень студентів з української мови як іноземної, Гіль С. І. (2016)
Misenyova V. - Ways of overcoming difficulties while learning phraseological units in multinational groups of students-philologists (2016)
Михайловская Г. А. - Виды анализа художественного текста в обучении русскому языку (2016)
Ольховська А. С. - Модель формування особистісного та інструментального компонентів фахової компетентності майбутніх перекладачів (2016)
Українська О. О. - Актуальність проблеми формування проектувальних умінь у майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Ушакова Н. В. - Лінгвістичні характеристики наукової лекції як основа навчання аудіювання (2016)
Ходаківська М. О. - Специфіка навчання російської фразеології у групах студентів, які вивчають історію образотворчого мистецтва, Тесаловська О. Б., Сулятицький А. В. (2016)
Chernovaty L. M. - Pedagogical grammar as the framework of research in teaching foreign languages. Part 1. Levels and types of grammar (2016)
Миронов С. В. - Росія: підсумки роботи російської бурякоцукрової галузі в 2010 році і прогноз розвитку на 2011 рік, Гасич М. Ф. (2011)
Левицька І. В. - Фінансове забезпечення інтенсифікації процесів відтворення на підприємствах (2011)
Степанець І. Ф. - Запобігання виникнення вибухів на підприємствах цукрової галузі, Слободян О. П., Матиящук О. В. (2011)
Ганженко О. М. - Залежність продуктивності і вуглеводного складу від сортових особливостей та мінерального живлення цукрового сорго, Григоренко Н. О. (2011)
Гусятинська Н. А. - Очищення клеровок тростинного цукру-сирцю, Ліпєц А. А., Романченко Н. М. (2011)
Калініченко О. М. - Вплив конструкційних елементів сатуратора на кратність циркуляції, Хомічак Л. М., Петриченко І. Б., Виговський В. Ю., Резніченко Ю. М. (2011)
Боровий В. М. - Вплив конструктивних особливостей центрифуг BW-1500S та ФПН-1251Т-01 на процес центрифугування та якість цукру, Серьогін О. О., Пивоваров К. В., Костін О. І., Прокоф’єва О. Ю. (2011)
Літвяк В. В. - Порівняльна оцінка властивостей деяких видів крохмалю та їх вплив на якість хлібних виробів, Лісовська Д. П., Грабовська О. В. (2011)
Безлюдна В. В. - Cучасна система професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Volkova A. - Academic class as a platform for raising learners’ sociocultural maturity (2017)
Haidei K. I. - Speaking club as the method of speaking skills improving, Orobinska M. V. (2017)
Домніч С. П. - Дистанційне навчання іноземних студентів мови як перспективна форма медіаосвіти, Селіна І. Л. (2017)
Дудоладова А. В. - Метапредметний підхід в іншомовній освіті (2017)
Зайченко Н. Ф. - Вербалізація часових відношень в українській мові: лінгводидактичний аспект, Юденко О. І. (2017)
Іванова Т. А. - Методика навчання морфологічних показників російської мови студентів-туркменів (2017)
Кириченко Ю. С. - Використання методики активного слухання для формування комунікативної компетентності студентів-економістів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (2017)
Копилова О. В. - Лексичний мінімум як основа навчання лексики російської мови іноземних студентів, Курилюк Т. І. (2017)
Курилюк Т. И. - Учебный аудиотекст научного стиля речи: подготовка, организация, возможности, Петренко И. П., Фань Ливэй (2017)
Овдіюк В. В. - Новітні інтерактивні технології у практиці викладання української мови як іноземної (2017)
Самусенко O. M. - Українська мова як іноземна в аспекті лінгводидактичного тестування, Шевченко М. В. (2017)
Тростинська О. М. - Порівняльний аналіз вираження суб’єктно-предикатних відношень в українській і російській мовах, Тарлєва А. В. (2017)
Ушакова Н. І. - Принципи структурування змісту сучасного підручника з мови навчання для освітніх мігрантів (2017)
Chernovaty L. M. - Pedagogical grammar as the framework of research in teaching foreign languages. Part 2. Native language acquisition: general background (2017)
Чухно О. А. - Послідовність уведення звуків у процесі навчання майбутніх учителів англійської мови після німецької (2017)
Швець Г. Д. - Навчальний посібник із коментованого читання наукових текстів для іноземних студентів-гуманітаріїв підготовчих відділень: лінгводидактична модель (2017)
Shcherbina V. V. - Vocabulary games as a way of motivating students (2017)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Алексєєнко Т. М. - Засоби пом’якшення категоричності висловлювання в діалогічному спілкуванні, Фадєєва О. Ю. (2017)
Dobrovolska N. - Methodological aspect of teaching the problem of English-speaking professionally oriented speech in the field of information technologies students of the technical university (2017)
Іванова Т. А. - Особливості методики навчання російської мови туркменських студентів з урахуванням типових лексичних помилок, Курилюк Т. І. (2017)
Касьянова О. М. - Реалізація змісту мовної підготовки у системі післядипломної медичної освіти, Долгопол О. О., Андрейко Я. В. (2017)
Музика Т. Є. - Формування полікультурної мовної особистості інокомунікантів у процесі вивчення української мови як іноземної (2017)
Папіжук В. О. - Квест-технології у навчанні іноземних мов, Лозко О. В. (2017)
Simkova I. O. - Professional standards in interpreting sphere and educational requirements to future interpreters training (2017)
Chernovaty L. M. - Pedagogical grammar as the framework of tefl research. Part 3. Native language acquisition: strategies, procedures and processes. The word-combination stage (2017)
Чухно О. А. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх учителів англійської вимови після німецької (2017)
Бєлікова О. В. - Зміст професійної компетенції викладача мовної підготовки іноземних громадян, Бессонова Н. М., Греул О. О., Дитюк С. О., Тесаловська О. Б. (2018)
Демкова Т. М. - Текст як основна одиниця навчання мови іноземних студентів (2018)
Дубичинский В. В. - Лингвистический и лингводидактический аспекты учебной лексикографии (2018)
Карпенко Н. О. - Вербономінанти як компоненти лексики офіційно-ділового стилю сучасної української мови: лінгводидактичний аспект (2018)
Костюк С. С. - Підходи та принципи формування компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців у процесі навчання української мови (2018)
Куплевацька Л. О. - Іміджеві компетентності викладача як засіб досягнення успішності міжкультурної комунікації при навчанні російської та української мов іноземних студентів, Манівська Т. Є. (2018)
Spilnik T. - The use of innovative mobile devices at the foreign language lesson in the higher educational establishment, Miseneva V. (2018)
Стативка В. И. - "Украинский язык" для китайских магистрантов специальности "Русский язык и литература": концепция экспериментального учебника, Стативка А. М., Мовчан Т. В. (2018)
Тростинська О. М. - Граматичний аспект у навчанні української мови як іноземної, Копилова О. В. (2018)
Чень Чунься - Личностная составляющая лингвосоциокультурной компетентности китайских студентов-филологов (2018)
Chernovaty L. M. - Pedagogical grammar as the framework of tefl research. Part 4. Foreign language acquisition: strategies, procedures and processes (2018)
Швець Г. Д. - Система завдань до навчального наукового тексту для іноземних студентів-гуманітаріїв на початковому етапі вивчення української мови (2018)
Шукюрова Фарида Шахлар гызы - Некоторые вопросы обучения творческой речевой деятельности на иностранном языке студентов языкового вуза (2018)
Shcherbina V. V. - Storytelling as a way of developing students’ communicative skills (2018)
Латіна Г. О. - Оцінка компонентів фізкультурно-оздоровчої роботи в системі фізичного виховання молоді, Островський Ю. О. (2018)
Латіна Г. О. - Методичний підхід щодо гігієнічної оцінки складності навчальних дисциплін у закладі вищої освіти (2018)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Корекція оклюзійних співвідношень в процесі стоматологічного лікування з використанням методу поверхневої синхроелектроміографії, Сливка М. М., Белей О. Л., Форос А. І., Войтович В. І., Русин В. В. (2018)
Калиниченко Д. О. - Оцінка індивідуального репродуктивного здоров’я жінок раннього фертильного віку (2018)
Калиниченко І. О. - Здоровий спосіб життя молоді як основа демографічного благополуччя (2018)
Бермудес Д. В. - Забезпечення майбутніх учителів фізичної культури технологією планування безпечного фізичного навантаження під час використання комплексів танцювально-рухових вправ (2018)
Boyko G. M. - Functional training in the fresh air with the use of TRX in the system of health and recreation classes of the middle aged people, Voloshko L. B. (2018)
Борецька Н. О. - Фізична культура і спорт як один із пріоритетних напрямків державної політики (2018)
Бугаевский К. А. - Предменструальный синдром: особенности проявления у спортсменок разных возрастных групп в ряде видов спорта (2018)
Головченко О. І. - Особистісно орієнтована фізична культура підлітків (2018)
Заікіна Г. Л. - Оцінка ефективності засобів фізичної реабілітації юних футболістів з ознаками стомлення на основі вивчення їх нейродинамічних властивостей, Бермудес В. П. (2018)
Заікіна Г. Л. - Розвиток швидкісно-силових якостей у першокласників із використанням легкої атлетики та рухливих ігор, Пихтін В. В. (2018)
Колесник А. С. - Використання інноваційних технологій під час занять з фізичної культури (2018)
Кулаков Ю. Є. - Корекція підготовки висококваліфікованих баскетболістів з урахуванням об’єктивної оцінки їх діяльності під час змагань, Богатир В. Г., Вертелецький О. І. (2018)
Томенко О. А. - Особливості залучення дітей та молоді до фізкультурно-оздоровчої діяльності у сучасних умовах, Бондар А. С. (2018)
Филиппова О. Н. - Портрет в творчестве М. В. Нестерова (1862-1942) (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество Б. М. Кустодиева – художника разностороннего таланта (2018)
Єрмолаєва Г. А. - Інформаційне забезпечення управлінської діяльності органів державної влади Службою інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ) Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України, Мельниченко В. О. (2018)
Ілечко М. П. - Теоретичний аспект до музичного вивчення феномена сюїтності (2018)
Пантелеймонова О. Ю. - Історія розвитку та становлення живописної техніки малювання на воді – ебру (2018)
Просвирнина Ю. Л. - Возможности декора восточного костюма в театрализованном портрете (2018)
Совгира Т. І. - Принципи роботи актора на знімальному майданчику, Татаренко М. Г. (2018)
Федорцова С. Ю. - Цифрові технології в дизайні нелінійних (параметричних) об’єктів навколишнього простору (2018)
Борко Т. М. - Проблеми організації проведення цінності документа, Твердохлєбова О. Р. (2018)
Білоус Р. М. - Дослідження професійної мобільності майбутніх педагогів, Довженко В. С. (2018)
Вікторенко С. О. - Складові навчальної праці студента (2018)
Грисенко Н. В. - Ставлення до себе та світу як фактори задоволеності життям молоді (2018)
Новікова Ж. М. - Погляди на природу волі у роботах С. Балея (2018)
Салюк М. А. - Роль імпліцитних уявлень юнаків про особистість у прогнозуванні їх схильності до депресії, Тарасюк Х. О. (2018)
Семенів Н. М. - Проблематика прояву етнічної ідентичності в студентському середовищі (2018)
Танасійчук О. М. - Концептуальний аналіз проблеми професійного становлення (2018)
Вінтюк Ю. В. - Дослідження особистості у навчальній роботі зі студентами-психологами (2018)
Вінтюк Ю. В. - Психологічно-педагогічні особливості застосування технічних засобів у навчальному процесі (2018)
Гончарова Л. А. - Супернавчання – вплив класичної музики на розвиток навчальної успішності підлітків під час проведення уроків інформатики, Усар Г. Я. (2018)
Колісніченко Н. - Поняття "іншомовна комунікація": її види та основні характеристики (2018)
Іваній О. М. - "Батьківський тероризм" або хто захистить вчителів у сучасній правовій державі (2018)
Коваль З. - Доктринальні підходи до інформаційно-психологічної стійкості України та шляхи її зміцнення (2018)
Ковальчук В. І. - Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в професійному навчанні студентів педагогічних спеціальностей, Федченко М. В. (2018)
Майстро С. - Механізми реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження: теоретико-методологічні засади, Більовський М. (2018)
Литвиненко О. М. - Проблеми здоров'я та організація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів у країнах Європи, Грохович О. М. (2018)
Марусіна О. - Теоретико-методологічні засади наукового аналізу проблем вищої освіти та державного управління нею в сучасних умовах суспільного розвитку країн та особистості (2018)
Мельник І. М. - Складові методики проектування особистості за В.О. Сухомлинським, Заремба Л. В. (2018)
Поліщук Г. - Теоретичне розуміння сутності малого підприємництва (2018)
Мopoз Л. М. - Opганiзацiйнo-змiстoвний аспект пpoфесiйнoї дiяльнoстi асистента вчителя закладу загальнoї сеpедньoї oсвiти з iнклюзивнoю фopмoю навчання (2018)
Сивак Т. - Теоретичний аналіз сутності поняття "стратегічні комунікації" в публічному управлінні (2018)
Осипенко Е. В. - Методология личностно ориентированного физического воспитания школьников и студенческой молодежи Республики Беларусь на основе формирования здоровьеразвивающих, ценностных и социокультурных ориентаций (2018)
Бриндак В. - Запровадження досвіду розвинених країн щодо надання адміністративних послуг (2018)
Рожко-Павлишин Т. А. - Взаємодія з сім'єю – пріоритетний напрям діяльності закладу дошкільної освіти (2018)
Горшкова К. - Іноземні мови в європейських країнах і в Україні: функції, мотивації, проблеми, Кемарська Т. (2018)
Снагощенко В. В. - Університетський музей: традиційний та інноваційний підходи в освітній діяльності (2018)
Кривогуз Г. - Застосування концепції модульної уніфікації організаційної структури системи управління логістичним забезпеченням військової частини при реформуванні органів військового управління, Колчін Р. (2018)
Хе Сюефей - Хід та результати дослідно-експериментальної роботи з удосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії (2018)
Леонова О. - Особливості функціонування правового механізму державного регулювання у сфері детінізації економічних відносин в Україні (2018)
Чорнойван Г. П. - Практики розвитку кар'єри дослідників: досвід Великої Британії (2018)
Musiiovskyi A. - Analysis of approaches on valuation of forest ecosystem services in the pan-European region (2018)
Гапонова Л. Є. - Криміналістична термінологія в мові "Руської Правди", Прокоф’єва К. А. (2018)
Непомнящий О. - Підготовка кадрів для забезпечення сталого розвитку, Дєгтяр О. (2018)
Качанська М. П. - Діалогізм новели "Petitеs pratiques germanopratines" як гендерно-маркована ознака тексту, Яцків Н. Я. (2018)
Розмаріцина Н. - Критерії оцінки якості та доступності послуг в умовах функціонування ЦНАП (2018)
Козуб А. О. - Лексико-граматичні закономірності перекладу англійської науково-технічної термінології сфери нанотехнологій (2018)
Савченко Н. - Державні послуги щодо соціального супроводу у сфері зайнятості населення (2018)
Колодіна Л. С. - Інтерференція при вивченні польської мови як іноземної: розпізнання з метою уникнення (2018)
Соловйов С. - Взаємозв’язок стратегічних комунікацій та мережецентричності в публічному управлінні (2018)
Перинец Е. Ю. - Чеховский код в романе В. Маканина "Две сестры и Кандинский" (2018)
Khomko L. - Modern trends of volunteer movement development: foreign experience and domestic realities (2018)
Прудивус С. В. - Павло Тичина у світлі нового джерела: поет очима друга (2018)
Білуха Л. - Програмно-цільовий метод у забезпеченні розвитку спроможних територіальних громад (2018)
Авер’янова Н. М. - Історична пам'ять як чинник консолідації українства в постколоніальний період (2018)
Комаровський І. - Концептуальні підходи до визначення напрямів місцевого економічного розвитку (2018)
Поліщук Р. М. - Мова як чинник збереження національно-культурної ідентичності (2018)
Кузьменко С. - Досвід формування територіальних громад у Польщі (2018)
Сторожук С. В. - "Ікона одного дня" як художній вияв релігійної культури імператорського двору кін. ХІХ ст., Гоян І. М., Федик О. В. (2018)
Пушкаревський С. - Теоретичні аспекти дослідження категорії "Автономія місцевого самоврядування" та її видів (2018)
Бичковська Г. М. - Історична місцевість "Нова Забудова" в середині XIX – на початку ХХ ст., Горькова А. О., Філіпова Г. В. (2018)
Валюх Л. І. - Оцінка колоніальної експансії Німеччини громадськістю Великої Британії (остання третина ХІХ ст.), Плюта Н. В. (2018)
Данильченко А. В. - Проблема археологічного дослідження давньоруського міста "Лубенъ" та його округи як складова вивчення локальної історії (2018)
Корень Д. О. - Європейські програми підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, Ясіновська І. Ф. (2018)
Мазуренко Х. Л. - Основні шляхи меморіалізації воєнно-історичних пам’яток та увіковічення пам’яті загиблих внаслідок воєнних конфліктів та репресій на території західних областей України та держави в цілому, Онищук Я. І. (2018)
Шпачинський І. Л. - Філософський принцип історизму у площині вивчення романтистів, марксистів і послідовників Гегеля, Матюшенко О. В. (2018)
Артеменко Д. С. - Проблеми правового регулювання електронної комерції, Бражник В. О. (2018)
Берник В. В. - Переваги та недоліки інституту негласних слідчих розшукових дій (2018)
Брижко Є. М. - Проблеми розвитку та функціонування акціонерних товариств після реформування (2018)
Гизимчук С. С. - Кримінологічна характеристика організованої злочинності (2018)
Годун В. О. - Договір поставки в контексті дуалізуму приватного права: пропозиції щодо вдосконалення (2018)
Голомазова Д. О. - Віктимологічна профілактика злочинності неповнолітніх (2018)
Грекова О. О. - Проблемні питання працевлаштування молоді в Україні, Зозуля А. О., Середа О. Г. (2018)
Данильченко А. М. - Правове становище аграрної біржі в Україні, Чернова Є. Р. (2018)
Довбенко К. О. - Рейдерство в оборонно-промисловому комплексі України: шляхи протидії (2018)
Загурський О. Б. - Аналіз сучасного стану реалізації національної екологічної політики України в сфері належного поводження з відходами, Бучковський А. П. (2018)
Зінченко К. С. - Проблемні питання, які пов’язані зі статтею 368-2 КК України та шляхи їх вирішення, Шевчук С. В. (2018)
Іваненко Д. Д. - Окремі питання правового регулювання діяльності міграційних служб в зарубіжних країнах: порівняльний аспект, Яременко Н. С. (2018)
Івер І. О. - Характеристика оперативно-господарських санкцій та їх видів (2018)
Канарик Ю. С. - Правовий статус патентних повірених за законодавством України, Мазій В. С. (2018)
Книжник К. В. - Організація охорони та захисту лісів в Україні (2018)
Ковінько Н. М. - Кримінологічна характеристика особи злочинця-корпоративіста (2018)
Колдов Є. О. - Адвокатська таємниця: дискусійні питання у регулюванні країн Європейського Союзу та України (2018)
Колдов Є. О. - Стокгольмський синдром як ознака латентної злочинності (2018)
Короп І. В. - Право майбутніх поколінь на безпечне навколишнє природне середовище (2018)
Кохан А. С. - Договір оренди земель водного фонду: проблемні аспекти (2018)
Кошель Р. П. - Біоконверсія органічних відходів у циклічному виробництві: еколого-правовий аспект (2018)
Крайник Г. С. - Щодо перспектив доповнення Кримінального кодексу України статтею 286, Овчаренко А. Є. (2018)
Крайник Г. С. - Питання кваліфікації та призначення покарання за фінансування тероризму, Ярошенко В. М. (2018)
Куц Д. Ф. - Поняття та особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2018)
Куценко Д. О. - Правовий аналіз банкрутства фізичних осіб в Україні, Бігвава Н. М. (2018)
Лукаш Є. Ю. - Особливості функціонування інституту присяжних в Україні (2018)
Мальцев М. Є. - Протидія тероризму в умовах сучасного міжнародного права (2018)
Мацієвська І. Б. - Недосконалість протидії злочинності у сфері паливно-енергетичного комплексу України з боку органів кримінальної юстиції (2018)
Мацканюк В. А. - До питання нормативно-правового регулювання здійснення інвестицій в агропромисловий комплекс України (2018)
Мець С. В. - Ознаки інноваційної діяльності як об’єкта державно-правового регулювання (2018)
Микитенко Д. І. - Механізм злочинної поведінки при добровільній відмові від терористичного акту: розмежування між кримінальним та кримінологічним аспектами (2018)
Панічевська А. В. - До питання про корупцію в освіті (2018)
Пшенічнова З. І. - Місце господарського договору в системі господарського права: значення та ознаки, Севастьянова А. Ю. (2018)
Рибалко Т. Ф. - Вплив новел законодавства України на правовий статус акціонерних товариств (2018)
Сердюк В. К. - Вплив жорстокого поводження з тваринами на формування насильницьких схильностей особи (2018)
Сидоренко Д. А. - "Гібридна війна" як сучасний спосіб ведення війни (2018)
Сіненко П. О. - Захист екологічних прав громадян (2018)
Ткачова О. В. - Чинники, що впливають на злочинність неповнолітніх, Вітліна М. О. (2018)
Тобота Ю. С. - Кримінологічний аналіз бездомності як фонового явища (2018)
Харіна М. Ю. - Міжнародний спортивний арбітраж: досвід України (2018)
Черніков Б. Ю. - Кримінологічна характеристика кіберзлочинності (2018)
Черніков Д. Ю. - Запобігання терористичній злочинності ісламського походження (2018)
Черніков Дм. Ю. - Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент протидії корупції (2018)
Чумаченко І. М. - Свобода підприємницької діяльності: сучасні реалії та виклики, Квітко В. В. (2018)
Шевченко Е. О. - Правове регулювання стандартизації на міжнародному та регіональному рівні (2018)
Юрченко Є. О. - Агресія як міжнародний злочин (2018)
Яремко Г. З. - Караність умисних вбивств за кримінальним законом України (2018)
Борко Т. М. - Засоби врегулювання конфлікту інтересів державних службовців, Радутна І. А. (2018)
Бородіна Г. Г. - Підвищення професіоналізму кадрового потенціалу в процесі реформування державної служби України, Гаврилюк В. І. (2018)
Герасименко О. В. - Прозорість і відкритість інформації як запорука запобігання корупційним проявам в органах державної влади, Сплавінська А. Ю., Павлів М. А. (2018)
Єрмолаєва Г. А. - Західний досвід надання публічних послуг у системах державного управління, Євтушенко А. М. (2018)
Єрмолаєва Г. А. - Підвищення кваліфікації державних службовців в умовах євроінтеграції України, Ласна Н. Г. (2018)
Сизоненко О. В. - Теоретичні підходи до формування механізмів державного управління сталим розвитком територій (2018)
Борисенкова В. В. - Форми та перспективи міжнародного співробітництва бібліотек (2018)
Бородіна Г. Г. - Довідковий апарат архівів як важливе джерело реалізації доступу до документів Національного архівного фонду (НАФ) України, Дика В. А. (2018)
Давидова І. О. - Сучасний стан цифрової модернізації бібліотек України, Мар’їна О. Ю. (2018)
Драглюк О. В. - Шляхи створення та впровадження загального програмного забезпечення з відкритим кодом в підрозділи Збройних Сил України, Карабань О. В., Макарчук В. І., Побережець Т. В., Новак А. О. (2018)
Карабань О. В. - Дослідження можливостей сучасної апаратури внутрішнього зв’язку та комутації для бронетехніки іноземних виробників, Драглюк О. В., Дехтяр С. В., Зінченко М. О. (2018)
Бородіна Г. Д. - Дослідження ринку продажу рекламних місць методами інтелектуального аналізу даних, Островська К. Ю. (2018)
Виніченко Д. С. - Нечіткий підхід до оцінювання ризикованості реалізації проектів інформатизації, Орбідан Р. В., Єгорова О. В. (2018)
Завгородський І. Р. - Оптимізація та експлуатація системи мережевого обладнання, Одокієнко С. М., Катаєва Є. Ю. (2018)
Каук В. І. - Аналіз впливу високочастотного фільтру Баттерворта 3-го порядку на ЕКГ сигнал, Кокорин П. О. (2018)
Котречко А. А. - Метод определения ударной твердости древесины по Котречку (2018)
Кравчук Н. М. - Вдосконалення технології десертів, Польовик В. В., Клец Д. О. (2018)
Мамедов В. Т. - Исследование ползучести гидроцилиндров нефтепромысловых установок при условиях догрузки и разгрузки, Ахмедов А. С. (2018)
Михасенко Є. В. - Метод побудови storage area network на основі кластерних технологій, Катаєва Є. Ю. (2018)
Нестеренко С. В. - Наявність та фізичний стан пунктів ДГМ в Полтавській області та окремих областях України, Рукас Т. В., Лейко О. В. (2018)
Одокієнко С. М. - Використання математичної модуляції фізики для розрахунку руху фізичного тіла, Люта М. В., Розводовський О. В. (2018)
Олійник Р. А. - Система контролю підготовки спортсменів за їх фізіологічними показниками, Одокієнко С. М., Катаєва Є. Ю. (2018)
Первунинский С. М. - Разработка системы автоматизированной адаптации интерфейсов под потребности пользователей, Букша А. А. (2018)
Первунинский С. М. - Разработка системы анали за поведения посетителей веб-сайтов (человека в веб-среде), Кудрявцев О. А. (2018)
Белей С. І. - Зарубіжний досвід управління бюджетним дефіцитом, Дембіцька А. В. (2018)
Бігдан І. А. - Сучасний стан та вектори розвитку ринку страхування життя України, Усова М. О. (2018)
Благой В. В. - Дослідження рівня доходів в Україні, Кулієвич М. Я. (2018)
Блащук-Дев'яткіна Н. З. - Регулювання споживчого кредитування в Україні, Петик Л. О., Кіндрат Ю. І. (2018)
Васьківська К. В. - Напрями підвищення ефективності функціонування банківської системи України, Рубаха С. А. (2018)
Васьова О. В. - Теоретичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, Черненок К. П. (2018)
Воробець Н. С. - Ділова активність підприємства – основа його інвестиційної привабливості, Корбутяк А. Г. (2018)
Герасименко Ю. В. - Конкурентоспроможність підприємств АПК: поняття, механізм управління та методи оцінки, Сімоник Л. С (2018)
Гірман А. П. - До питання розвитку персоналу організації, Корнієнко А. М. (2018)
Гнатенко М. К. - Залучення іноземних інвестицій в житлово-комунальне господарство України, Янголенко О. С. (2018)
Грубляк О. М. - Бюджетна політика соціально-економічного розвитку держави, Слусаряк М. М. (2018)
Данилюк М. І. - Теоретичні аспекти політики управління основним капіталом на підприємстві в сучасних умовах, Мирончук О. Р. (2018)
Дубик В. Я. - Сучасна система оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Боднар М. В. (2018)
Дубик В. Я. - Шляхи вдосконалення системи запобігання та протидії банкрутству підприємства, Врублевська Л. О. (2018)
Дяченко В. В. - Фінансова конкурентоспроможність як складова фінансової безпеки підприємства (2018)
Ільків Л. А. - Сучасний стан та ефективність виробництва цукрових буряків (2018)
Кирносова М. В. - Интернет-маркетинг как інструмент выхода из корпоративного кризиса, Сташко Е. Р. (2018)
Корнєва Н.О. - Аналіз ліквідності ПрАТ "Лакталіс-Миколаїв" та розробка рекомендацій щодо її покращення, Кирлейза Г. М. (2018)
Краснокутська Ю. В. - Особливості забезпечення інклюзії в туризмі, Леонов О. С. (2018)
Листровая Е. С. - Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта Украины, Валевская А. С. (2018)
Литвин І. В. - Вартісно-орієнтоване управління стартапами на засадах венчурного інвестування (2018)
Лобода Н. О. - Оптова та роздрібна торгівля як один з перспективних напрямків розвитку обліку та оподаткування в Україні, Романчук Л. А. (2018)
Мартинова О. В. - Основні принципи та положення моделювання оцінки діяльності підприємства з використанням збалансованої системи показників (2018)
Москальов А. А. - Роль венчурного фінансування в розвитку інноваційного потенціалу малих підприємств, Гиршкан Р. Р. (2018)
Москальов А. А. - Інтернет-банкінг як напрям розвитку банківських послуг, Рудько А. О. (2018)
Москальов А. А. - Світовий досвід та перспективи використання форфейтингу та міжнародного факторингу в Україні, Щавінська О. В. (2018)
Музиченко К. М. - Податок на нерухоме майно та посилення його ролі у формуванні доходів місцевих бюджетів України (2018)
Репіч Т. А. - Шляхи зниження логістичних витрат, Новак Т. В. (2018)
Сакун Л. М. - Сучасний стан інноваційного розвитку сільського господарства: проблеми впровадження інновацій та шляхи їх вирішення, Кравченко Х. В. (2018)
Саламаха О. В. - Управління інноваційною діяльністю підприємств та особливості її фінансового забезпечення (2018)
Сокровольська Н. Я. - Сучасний стан видатків місцевих бюджетів, Пуша А. В. (2018)
Соловей Н. В. - Інновації в процесі господарської діяльності авіаційних підприємств, Турова Л. Л. (2018)
Тарасова Є. Л. - Аналіз використання інструментів фінансового інжинірингу на міжнародних ринках, Трифонова О. Д. (2018)
Ткачук О. М. - Основні тенденції розвитку аграрного сектору в Україні (2018)
Торяник Ж. І. - Розробка факторної моделі рентабельності власного капіталу, Яричевська С. Я. (2018)
Уланчук В. С. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств Черкащини, Жарун О. В. (2018)
Чернуха Д. В. - Проблеми функціонування та перспективи розвитку системи державних закупівель ProZorro (2018)
Шушкoвa Ю. В. - Cтрaтегiчнa кaртa як нoвiтнiй інструмент ефективнoгo упрaвлiння фінансовою cтiйкicтю пiдприємcтв будiвельнoї гaлузi, Гельмaк М. М. (2018)
Яковенко К. А. - Формування інвестиційної привабливості регіонів України (2018)
Яременко Л. М. - Бенчмаркінг як ефективна технологія створення конкурентних переваг підприємств України, Пономаренко Я. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Вороненко В. В. - Аналіз особливостей реагування органів державного управління на надзвичайні події, пов'язані з терористичною діяльністю, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Разнатовська О. М. - Роль деяких цитокінів у розвитку хіміорезистентного туберкульозу легень (2011)
Толкачов В. С. - Принцип багаторівневої регуляції у лікуванні хронічних та дегенеративних захворювань людини, Господарський І. Я., Толкачов В. В. (2011)
Дзига С. В. - Деякі аспекти патогенезу синдрому ендогенної інтоксикації, Бакалець О. В., Сас Л. М., Пелих В. Є. (2011)
Зайков С. В. - Гіперчутливість до алергенів умовно-патогенних грибів як критерій стану клітинної ланки імунітету у хворих на ВІЛ-інфекцію, Гунько Б. А. (2011)
Банадига Н. В. - Вирішені та невирішені питання бронхіальної астми у дітей, Рогальський І. О. (2011)
Литвиненко Н. А. - Ефективність хіміотерапії мультирезистентного туберкульозу залежно від ступеня прихильності хворих до лікування (2011)
Зозуляк В. І. - Особливості патогенетичної терапії антигомотоксичними препаратами у хворих на деструктивний туберкульоз легень, Пилипенко І. І., Полутренко Б. М. (2011)
Волянська Л. А. - Імунологічний дисбаланс у дітей із різними формами бронхітів, Косовська Т. М., Левенець С. С., Волошин О. Я., Дмитраш Л. М., Кернична З. І., Головата І. Я., Гончарук І. Я. (2011)
Зубченко С. О. - Досвід вивчення стану здоров'я і показників якості життя студентської молоді (2011)
Тодоріко Л. Д. - Предиктори прогресування ХОЗЛ та формування системних проявів у хворих літнього та старечого віку за факторним аналізом, Бойко А. В., Мигайлюк Л. Д., Єременчук І. В., Багрій В. М. (2011)
Кечин І. Л. - Особливості ендотеліальної дисфункції при неускладнених церебральних й кардіальних гіпертензивних кризах, Кечин С. І., Нагорний В. В. (2011)
Винничук М. О. - Мікробіоценоз ротоглотки у хворих на туберкульоз легень, Климнюк С. І. (2011)
Баб'як О. В. - Оцінка змін рівня лептину при субкомпенсованому цирозі печінки (2011)
Лобода В. Ф. - Поширеність паразитарних захворювань серед дітей різних вікових груп у стаціонарних умовах, Добровольська Л. І., Глушко К. Т., Кінаш М. І., Шило О. Р. (2011)
Василюк В. В. - Ефективність комплексної терапії хворих на постваготомічні рецидивні виразки, асоційовані з Helicobacter pylori, Капчак В. О., Василюк В. М., Кравчук Н. В., Василюк Л. В., Бондар Л. П., Куліш В. В. (2011)
Боярчук О. Р. - Показники кріоглобулінів у дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця (2011)
Кучмак О. Б. - Адгезивні властивості мікрофлори товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит, Климнюк С. І. (2011)
Павлишин Г. А. - Психометричні характеристики опитувальника CHQ з оцінки якості життя у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей, Ковальчук Т. А. (2011)
Буртняк А. М. - Оцінка фільтрації функції нирок у хворих із гострим інфарктом міокарда залежно від розвитку гострої серцевої недостатності та інших ускладнень захворювання (2011)
Лісяна Т. О. - Особливості мікробіоценозу статевих шляхів у жінок після хірургічного переривання вагітності, Пономарьова І. Г., Доброчинська Л. І. (2011)
Чорненький М. В. - Хірургічна корекція клапанної недостатності глибоких вен нижніх кінцівок у хворих із рецидивом варикозної хвороби вен, Венгер І. К., Романюк Т. В. (2011)
Бойцанюк С. І. - Порушення стану імунної системи при захворюваннях тканин пародонта у пацієнтів з опіковою хворобою (2011)
П'ятночка І. Т. - Хірургічне лікування хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Довбуш Ю. В., Цибуляк В. Є., Білик С. О., Пелехат В. С., Корнага Н. В. (2011)
Залізняк М. С. - Стан системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на генералізований пародонтит на тлі остеоартрозу (2011)
Кочан М. М. - Використання цитофлавіну в ранньому післяопераційному періоді у хворих на рак товстої кишки, Шкробот Л. В., Юрик О. І., Курило Н. Я., Валігура В. Д. (2011)
Трач Росоловська С. В. - Морфометрична оцінка ремоделювання серця щурів різного віку в динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2011)
Гнатюк М. С. - Особливості ремоделювання структур стінки товстої кишки при її непрохідності, Угляр Т. Ю., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2011)
Доброродній А. В. - Стан перекисного окиснення ліпідів, антиоксидантної системи, гуморальної ланки імунного захисту та ендогенної інтоксикації на тлі експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому в щурів (2011)
Хара М. Р. - Особливості кардіоінтервалограм щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда на тлі верапамілу, Усинський Р. С. (2011)
Циганенко А. Я. - Особливості метаболічного стану при експериментальній гострій деструктивній пневмонії, спричиненій S.pyogenes, Мішина М. М., Броше О. А., Дубовик О. С., Мішин М. Ю. (2011)
Марущак М. І. - Особливості патогенетичних механізмів ендогенної інтоксикації та гуморального імунітету при експериментальному гострому ураженні легень (2011)
Рудик М. П. - Дослідження продукції антитіл до лектину Bacillus subtilis B-7025 у мишей в нормі та при пухлинному рості, Танасієнко О. А., Шпак Є. Г., Потебня Г. П. (2011)
Сиром'ятников М. М. - Проблеми класифікації засобів фізичних вправ лікувальної фізичної культури, Коломієць В. А. (2011)
Запольська Н. М. - Вплив сільсьогосподарських культур на фунгістатичні властивості грунтів (2011)
Сімахіна Г. О. - Зелена маса цукрових буряків як нетрадиційне джерело отримання білковмісних напівфабрикатів (2011)
Василенко С. М. - Ефективність тепломасообмінних апаратів з безпосереднім контактом фаз, Шумило К. О., Шутюк В. В., Бондар В. І., Кухар В. М., Лисюк П. І., Короткий В. В. (2011)
Логвін В. М. - Визначення оптимальних умов проведення прогресивного попереднього вапнування з вапнокарбонізацією в церкуляційному контурі, Авдієнко С. О. (2011)
Пирог Т. П. - Особливості синтезу мікробного полісахариду етаполану на суміші фумарату та меляси, Савчук О. М. (2011)
Командіров В. Л. - Про стан і перспективи розвитку цукрової промисловості Республіки Білорусь (2011)
Галацан Л. А. - Нормативно-технічна документація в цукровій галузі, якість цукру, виробленого цукровими заводами України (2011)
Golovko L. S. - Innovations for the sustainable development of countries in the context of globalization (2018)
Дзяд О. В. - Особливості національних політик управління відходами країн-членів ЄС, Андрухів Є. В. (2018)
Касян С. Я. - Маркетингові інноваційні коммунікаціні складові функціонування міжнародних логістичних систем (2018)
Макаренко М. І. - Побічні ефекти нетрадиційної грошово-кредитної політики в розвинених країнах (2018)
Македон В. В. - Стратегічні виклики та тенденції розвитку нафтогазових транснаціональних компаній США (2018)
Meshko N. P. - Indicators and assessment of Ukraine's economy integration into the international economic system in global context, Zhylenko K. M., Khalatur S. М. (2018)
Пирог О. В. - Зовнішньоекономічні аспекти державно-приватного партнерства в Україні, Томич М. І. (2018)
Сигуа Г. - Фундаментальные факторы функционирования и развития национальных инновационных систем в странах ЕС и Грузии (2018)
Сімахова А. О. - Індикатори оцінки ефективності моделі соціальної економіки на глобальному рівні (2018)
Стеблянко І. О. - Механізми державного регулювання зовнішньоекономічної безпеки України, Дорошкевич В. І. (2018)
Stukalo N. V. - Cryptocurrency functioning in the global economy, Krasnikova N. O., Balash O. O. (2018)
Довідка про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Тенденції світового ринку цукру. Інтерв’ю з С. Л. Гудошніковим (МОЦ) (2011)
Сімахіна Г. О. - Біологічна цінність та функціональна дія компонентів кріопорошків цукрових буряків (2011)
Логвін В. М. - Спосіб очищення дифузійного соку з відокремленням осаду до основного вапнування та зменшенням загальних витрат вапна, Авдієнко С. О., Хомічак Л. М. (2011)
Рева Л. П. - Гідродинамічна структура потоків при проведенні попередньої дефекації дифузійного соку у вертикальному протитечійному апараті, Петруша О. О., Мірошник В. О. (2011)
Пєтухова О. М. - Інноваційні стратегії підприємств харчової промисловості (2011)
Чернявська Л. І. - Влияние особенностей технологических качеств свеклы урожая 2010 года на ее переработку (2011)
Карлащук С. В. - Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків, Слива Ю. В. (2011)
Рева Л. П. - Ефективність різних варіантів проведення переддефекації дифузійного соку, Петруша О. О. (2011)
Вискребцов В. Б. - Чому станція сульфітації іноді працює незадовільно, Пономаренко В. В. (2011)
Штангеєва Н. І. - Очищення сиропу бурякоцукрового виробництва з застосуванням катіонного поліелектроліту та целюлози, Савич А. Н., Молодницька О. М., Гусятинська Н. А., Клименко Л. С. (2011)
Кравчук А. Ф. - Кристалізація сахарози: молекулярні взаємодії і молекулярні кристали (2011)
Ткачук Н. А. - Удосконалення технологічної схеми кондиціювання води, Мельник Л. М., Мельник З. П. (2011)
Сідлецький В. М. - Автоматична система прогнозування та багатокритеріального вибору в системі управління дифузійною станцією цукрового заводу, Ельперін І. В. (2011)
Пєтухова О. М. - Кластеризація як механізм підвищення економічного добробуту країни (2011)
Арапов О. В. - Пуск и наладка головных образцов паровых котлов Е-50-3,9-440 ГМ, Щеголев Ю. Г. (2011)
Колкутіна В. В. - Літературна герменевтика Дмитра Донцова: естетико-націософський вектор (2018)
Павленко І. Я. - Принципи відбору, систематизації та публікації фольклорних матеріалів у збірках В. А. Чабаненка "Савур-могила” та "Січова скарбниця” (2018)
Пухонська О. Я. - Література vs війна: "Життя p.s.” Валерії Бурлакової як посттравматична рефлексія (2018)
Самохіна В. О. - Інформема як засіб вираження підтекстової інформації в категорії простору пісенно-драматичного дискурсу, Бєляєва О. Ю. (2018)
Хом’як Т. В. - "Піднімем сонце нашої любові”: мотив кохання та художнє моделювання його в ліриці В. Чабаненка (2018)
Бечко Я. В. - Відтворення системи значень прикметника укр. гарячий у процесі фразеотворення (2018)
Бєлова М. О. - Антонімія як основа евфемістичної номінації соціокультурних табу у вікторіанському художньому дискурсі (лінгвокогнітивний аспект), Шишкіна К. І. (2018)
Воронюк І. О. - Специфіка терміна в художньому мовленні (на прикладі поеми Є.Маланюка "П’ята симфонія”) (2018)
Гуцуляк Т. Є. - Образна мотивація: проблеми й аспекти дослідження (2018)
Жуйкова М. В. - Семантика слова купало в порівняльно-історичному аспекті (2018)
Зінчук Р. С. - Позиційна реалізація голосних в іменникових закінченнях (на матеріалі західнополіських і суміжних говірок) (2018)
Ільченко І. І. - Фонові оніми "Січової скарбниці” як засіб конкретизації часу та простору (2018)
Котович В. В. - Локативність як лінгвокультурологічна ознака ойконімів (2018)
Мачульська К. Я. - Експериментальне дослідження ґендерних особливостей сприйняття рекламного слогану (на матеріалі англомовних веб-ресурсів) (2018)
Міняйло Р. В. - Рибальський словосвіт у науковій спадщині професора В. А. Чабаненка (2018)
Павлюк О. О. - Фразеологічна номінація з компонентом ‘їжа’ як засіб зображення людини у французькій мовній картині світу, Федотичева Є. А. (2018)
Саєвич І. Г. - Номінативний простір "розум” в українській лінгвокультурі, Ключник Т. О. (2018)
Фернос Ю. І. - Лексика на позначення назв злакових рослин та страв із них у системі антропонімікону сучасної Уманщини (2018)
Фрумкіна А. Л. - Фоностилістичне варіювання у текстах ЗМІ (2018)
Христіанінова Р. О. - Умовні складнопідрядні речення в сучасній англійській мові (2018)
Черник О. О. - Лексико-семантичні, лінгвопрагматичні та лінгвокогнітивні особливості афоризмів Дена Брауна (на матеріалі циклу романів про професора Ленґдона) (2018)
Завгородня Д. O. - Концепт "материнство” у східнослов’янських та арабських пареміях (2018)
Білоусенко П. І. - Ґрунтовне дослідження розвитку лексикону української мови. Рецензія на монографію С. П. Гриценко "Динаміка лексикону української мови XVI–XVII ст.” (Київ, 2017. 412 с.+ додатки 413-934 с.) (2018)
Врадій Є. А. - "Цінний здобуток українських студій пам’яті” (рецензія на монографію Оксани Ярославівни Пухонської "літературний вимір пам’яті: монографія” (Київ: Академвидав, 2018. 304 с. (серія "Монограф”)) (2018)
Христіанінова Р. О. - Нечленовані синтаксичні одиниці в новому висвітленні. Рецензія на монографію Марії Іванівни Личук "Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові” (Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 388 с.) (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” за фахом "Філологічні науки” (2018)
Методичні рекомендації щодо оформлення пристатейної бібліографії (2018)
Рева Л. П. - Дослідження ефективності очищення дифузійного соку з поверненням осаду СаСО3 в різні зони рН прогресивної переддефекації, Петруша О. О., Степаніщенко Р. В. (2011)
Вєрченко Л. М. - Карбонатна сировина та паливо для одержання вапна в цукровому виробництві, Кос Т. С., Василів В. П. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського