Матиящук О. В. - Застосування флокулянту Magnаflok LT-27 для інтенсифікації процесів очищення дифузійного соку на стадії попереднього вапнування, Хомічак Л. М., Матиящук А. М. (2011)
Стеценко Н. О. - Дослідження вибору оптимального місця введення природних мінеральних сорбентів при виробництві цукру, Мірошников О. М., Подобій О. В., Бабич О. О., Райчук Н. М. (2011)
Кравчук А. Ф. - Про математичні методи оцінки деяких показників технологічних процесів (2011)
Ткачук Н. А. - Моделювання та оптимізація процесу адсорбції альдегідів із водно-спиртових розчинів, Мельник Л. М., Криворотько В. М. (2011)
Василенко С. М. - Теплогідродинамічні режими пароконтактних тепломасообмінних апаратів з конічними розподільниками рідини, Шумило К. О., Владіміров В. О., Шутюк В. В., Самійленко С. М. (2011)
Пєтухова О. М. - Науковий парк як ядро інноваційних структур кластерного типу (2011)
Олянська С. П. - Підвищення ефективності технологічних процесів очищення дифузійного соку у схемі з відділенням переддефекосатураційного осаду нецукрів до основного вапнування, Цирульнікова В. В. (2011)
Мирончук В. Г. - Аналіз процесу уварювання цукрових утфелів на основі імітаційного моделювання, Єщенко О. А. (2011)
Кравчук А. Ф. - Електричні явища в дисперсних розчинах сахарози (2011)
100 років Глобинському цукровому заводу. Шлях довжиною в сторіччя (2011)
Верхола Л. А. - Екстракція цукру з буряків: можливості наявного обладнання, Пушанко М. М. (2011)
Chorna Ye. - Silence factor in the composer’s idea of the cycle "Window to Music” by A. Karamanov (2018)
Дубка А. С. - Соната для тромбона и фортепиано op. 41 П. Хиндемита монументально-концертная репрезентация жанра (2018)
Каплієнко-Ілюк Ю. В. - Стильові риси творчості Йосипа Ельгісера: образно-тематичний та жанровий аспекти (2018)
Лю Нін - Рефлексійна складова камерно-вокального стилю М. Лисенка (2018)
Сухленко И. Ю. - Стилевые доминанты исполнительской концепции музыкального произведения (2018)
Кучма Н. А. - "Звуковой образ инструмента" как проблема исполнительской интерпретации (2018)
Єрмак І. Ю. - Трактат Якоба Врагга "Improved Flute Preceptor" у контексті теорії флейтового виконавського мистецтва другої половини XVIII ст (2018)
Лермонтова Е. А. - Темброво-артикуляционные особенности в домровом исполнительстве (на материале редакций-переложений скрипичной музыки) (2018)
Лю И. - Образно-художественные представления в исполнительской практике вокалиста (на примере камерных сочинений китайских композиторов ХХ века) (2018)
Копоть І. Є. - Житомирська філармонія в культурному просторі міста: 80 років діяльності (2018)
Касьяненко М. А. - Харківське коло Є. С. Мірошниченко (2018)
Портний Ю. Л. - Професіоналізація фортепіанного виконавства в м. Хмельницькому (на прикладі діяльності музичного училища ім. В. Заремби) (2018)
Ганущак Г. Т. - Сучасні напрями забезпечення та розвитку професійного навчання на ринку освітніх послуг (2018)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Реінтеграція вимушених переселенців та демобілізованих військовослужбовців із зони ООС (АТО), Гончаренко І. М. (2018)
Радіонова Н. Й. - Аналіз проблем управління витратами на вітчизняних швейних підприємствах та шляхи їх подолання (2018)
Гнатенко І. А. - Концептуальні підходи до управління малими підприємствами з урахуванням критеріїв економічної безпеки та життєвого циклу підприємства (2018)
Крахмальова Н. А. - Франчайзинг як форма розвитку підприємництва соціально вразливих верств населення (2018)
Птащенко О. В. - Міжнародний маркетинг високих технологій та його взаємозв'язок з інтеграцією та глобалізацією (2018)
Сергачова А. О. - Кластерні засади управління підприємствами на сучасному етапі розвитку (2018)
Хмелевська Л. П. - Ефективність створення кластерних структур на сучасному етапі розвитку (2018)
Щербак В. Г. - Мотивація персоналу в сучасних умовах підприємництва в Україні, Коваленко М. Ю. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Аналіз системних властивостей галузевих кластерів у контексті розвитку урбаністичної інфраструктури, Злотенко Б. М. (2018)
Гончаренко І. М. - Методичні підходи щодо адаптації учасників АТО, ВПО в системі підприємницької діяльності (2018)
Зарічна О. В. - Формування інноваційної інфраструктури на засадах транскордонного партнерства (2018)
Krakhmalova N. A. - Integration of internally displaced persons in the society (2018)
Шевченко І. Ю. - Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування (2018)
Афанасьєва О. М. - Аналіз співробітників компанії як носіїв корпоративної культури, Кошарна В. В. (2018)
Зима О. Г. - Екологічний менеджмент як фактор еколого-економічної стійкості та розвитку промислового підприємства в системі охорони праці, Небилиця О. А., Архипова Д. Є., Брусніцина Д. Е. (2018)
Лабурцева О. І. - Розвиток інтегрованих структур бізнесу на засадах брендингу (2018)
Птащенко О. В. - Вплив інформаційних технологій на процес міжкультурної комунікації в аспекті розвитку міжнародного маркетингу та глобалізаційних процесів, Родіонов С. О., Кущ Я. М. (2018)
Щербак В. Г. - Соціально-організаційні аспекти підприємницької реінтеграції біженців та вимушених переселенців (2018)
Відомості про авторів (2018)
Рева Л. П. - Удосконалення технології попередньої дефекації дифузійного соку для відокремлення осаду нецукрів до основної дефекації, Петруша О. О., Віслобоков В. Ю., Титарчук В. М. (2011)
Мирончук В. Г. - Аналіз гідродинаміки в вакуум-апаратах, оснащених камерою упорядкування циркуляційного потоку утфелю, Коцюбанський А. М., Погорілий Т. М. (2011)
Бобрівник Л. Д. - Biдносно хімічного складу та класифікації кольорових речовин цукрового виробництва (2011)
Петренко В. П. - Моделювання впливу нерівномірності споживання пари вакуум-апаратами на роботу випарної установки, Прядко М. О., Бойко В. О. (2011)
Балюта С. М. - Синтез нелінійного позиційного регулятора автоматизованого електропривода змінного струму із пружним зв'язком і люфтом на основі точної лінеаризації, Бурляй Ю. І. (2011)
Мартиненко В. П. - Система принципів фінансового планування на підприємствах аграрної сфери, Молчан Т. М. (2011)
Андрухів А. І. - Базові засади щодо обґрунтування вибору силових параметрів адаптивної підвіски колісних транспортних засобів спеціального призначення, Сокіл Б. І., Сокіл М. Б. (2018)
Андрушко М. В. - Погляди на практичне визначення роздільної здатності бортових оптичних засобів реєстрації літальних апаратів, Ратушний С. В., Андрєєв К. В., Рудніченко С. В. (2018)
Глова Т. Я. - Математичне моделювання та дослідження температурного розподілу по товщині стінки спеціалізованої тари для зберігання боєприпасів, Кузніцька Б. М. (2018)
Дробан О. М. - Підходи до оцінки ефективності стрільби зі стрілецької зброї, Жогальський Е. Ф. (2018)
Ліщинська Х. І. - Оцінка контактних напружень в сталевих елементах конструкцій бойових машин, Дзюба Л. Ф. (2018)
Мокроцький М. Ю. - Адаптивне планування в інтересах розвитку зразків ракетно-артилерійського озброєння, Шостак Р. С. (2018)
Ryapolov I. - The estimation of the characteristics of secondary radiation of the model of SU-27 swing fighter in shf, uhf and vhf band, Belevshchuk Y., Zubrytskyi H., Bespalko О. (2018)
Seredyuk B.O. - Analysis of the electrical, magnetic and structural properties of A3B6 type layered semiconductor crystals intercalated with metals with reference to their military applications, Ivashchyshyn F.O., Kulyk B.Ya. (2018)
Ткачук П. П. - Вплив вітру на зовнішню балістику кулі, випущеної із СВД, Величко Л. Д., Горчинський І. В. (2018)
Бєляєв М. І. - Актуальні питання щодо внесення змін до структури управління артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань, Варава В. В. (2018)
Казаков В. М. - Врахування зміщення центра розсіювання снарядів внаслідок розігріву стволів гармат під час виконання вогневих завдань, Вода Ю. Л. (2018)
Одосій Л. І. - Дослідження впливу військової діяльності на екологічний стан поверхневих вод, Міхалєва М. С., Надала О. С. (2018)
Королько С. В. - Перспективи використання базальтових фібробетонів для фортифікаційних споруд, Мартинюк І. М., Стаднічук О. М., Горчинський І. В. (2018)
Задорожний І. І. - Аналіз існуючої системи підготовки водіїв у збройних силах україни та пропозиції щодо її вдосконалення, Дорофеєв Ю. В., Баліцький Н. С. (2018)
Кохан В. Ф. - Фактори прогнозування якості надання допомоги в бойових умовах (2018)
Стрілець В. М. - Статистичний метод обґрунтування нормативів для оцінювання рівня підготовленості піротехніків (на прикладі одягання засобів індивідуального захисту сапера), Стецюк Є. І., Шепелєв І. В. (2018)
Герасіна Л. М. - Проблеми соціолого-правового аналізу судової влади та її ефективності (2018)
Клімова Г. П. - Формування національної інноваційної системи – стратегічний пріоритет розвитку українського суспільства (2018)
Кривошеїн В. В. - Ризик як гавернментальна стратегія: суспільство ризику в умовах нової управлінської парадигми (2018)
Куцепал С. В. - Соціологія міста: відповіді на виклики сучасності (2018)
Lindsey J. R. - The roots of Trumpism (2018)
Погрібна В. Л. - Політичні відносини крізь призму соціології, Штана І. В. (2018)
Требін М. П. - ООН на шляху реформ (2018)
Воднік В. Д. - Проблеми дітей-сиріт в умовах побудови громадянського суспільства в Україні (2018)
Volianska О. V. - Indicators of confidence in sociological researches, Pidkurkova I. V. (2018)
Сахань О. М. - До проблеми імплементації європейських цінностей в українському просторі, Шевчук Н. В. (2018)
Стасевська О. А. - Етична складова соціальної місії університету, Уманець О. В. (2018)
Ценко М. Б. - Деякі аспекти морального виховання молоді в сучасній Україні, Тузіков С. А. (2018)
Наші автори (2018)
Іменний покажчик (2018)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, Філософія Права, Політологія, Соціологія" (2018)
Сінат-Радченко Д. Є. - Тепловіддача за вільного руху води у великому об’ємі, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2018)
Олійник С. І. - Особливості стабілізації лікеро-горілчаних напоїв на основі натуральних напівфабрикатів, Ковальчук В. П., Острик О. М., Петросян С. А. (2018)
Сорокін А. І. - Виробничі випробування контактного деамонізатора з видалення аміаку із конденсатів в бурякоцукровому виробництві, Штангеєв К. О. (2018)
Кухар В. Н. - Экспресс−методы оценки технологических качеств сахарной свеклы и продуктов сахарного производства, Чернявский А. П., Чернявская Л. И., Моканюк Ю. А. (2018)
Юр В. В. - Впровадження фільтр-пресів XAZFS 150/1500-UK на Іллінецькому цукровому заводі, Гринішин Г. І., Мартинюк Л. М., Нечипоренко Ю. В., Гранковський Ю. С. (2018)
Шишков В. З. - Рекомендації щодо вдосконалення перегляду проекту "Правил охорони праці для працівників зайнятих на цукровому виробництві", Нирко Я. В. (2018)
Шишков В. З. - Порівняльний аналіз динаміки нещасних випадків зі смертельними наслідками на підприємствах цукрової та вугільної галузей, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2018)
Пацек П. - Сильна Європа з сильною Україною (2019)
Гриб Д. А. - Принципи, методи і технології ведення збройної боротьби, управління силами і засобами в умовах активного інформаційного протиборства конфліктуючих сторін, Демідов Б. О., Кучеренко Ю. Ф., Ткачов А. М., Кулєшова Т. В. (2019)
Пєвцов Г. В. - Планування інформаційно-психологічної операції на основі реалізації циклів Бойда, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2019)
Касаткін М. В. - Моделювання консолідованого прийняття рішень екіпажем та диспетчером в особливих випадках в польоті, Сікірда Ю. В., Шмельова Т. Ф., Гризодуб П. В. (2019)
Кащишин О. Л. - Сучасний стан та перспективи розвитку радіолокаційних систем посадки, Васюта К. С., Ківшар О. А., Долина М. П. (2019)
Сагун Є. C. - Сучасні підходи до вирішення проблеми оптимального завантаження повітряного судна (2019)
Климченко В. Й. - Удосконалення методики розрахунку захищеності оглядових радіолокаційних станцій радіотехнічних військ від активних шумових перешкод, Лупандін В. А., Закіров С. В. (2019)
Тімочко О. О. - Вдосконалений метод класифікації повітряних об'єктів (2019)
Федоров А. В. - Метод підвищення точності визначення координат повітряного об’єкта за рахунок застосування багатопозиційної системи приймачів ADS-B, Калімулін Т. М., Сердюк О. В., Худов Г. В. (2019)
Жердєв М. К. - Методика обробки діагностичної інформації для автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронної техніки, Глухов С. І., Нікіфоров М. М. (2019)
Збежховська У. Р. - Системи когнітивного радіо: проблеми та перспективи розвитку (2019)
Костенко П. Ю. - Метод хаотичного маскування фазоманіпульованих сигналів, Чекунова О. М., Сидор Н. М., Моргун О. В. (2019)
Лаврут О. О. - Новітні технології та засоби зв’язку у Збройних Силах України: шлях трансформації та перспективи розвитку, Лаврут Т. В., Климович О. К., Здоренко Ю. М. (2019)
Semenov S. - Adapted neural network of information support subsystem, Lipchanska О., Lipchanskyi M. (2019)
Варакута В. П. - Визначення показників ризиків виникнення нештатних ситуацій на техногенно-небезпечних об’єктах, Хліманцов Т. В., Стародубцев С. О., Пташка С. Д. (2019)
Іванець Г. В. - Алгоритм підвищення точності прогнозування процесу виникнення надзвичайних ситуацій на основі регресійних моделей, Іванець М. Г. (2019)
Овчаренко В. В. - Моделювання та прогноз рівня складності оперативної обстановки в зоні відповідальності військових частин Національної гвардії України (2019)
Клименко В. М. - Пропозиції щодо розробки транспортної платформи бойового робототехнічного комплексу з незалежним приводом чотирьох коліс, Беліков В. Т., Григор’єв О. П., Осипенко В. І. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Кодрик А. І. - Методичні підходи до геоінформаційного аналізу еколого-техногенних загроз для вуглепромислових районів Донбасу (на прикладі ПАО "Лисичанськвугілля" та ДП "Первомайськвугілля"), Яковлєв Є. О., Чумаченко С. М., Парталян А. С. (2018)
Подліпаєв В. О. - Атрибутивний пошук геопросторових даних та інформацї про геопросторові об’єкти у трансдисциплінарному інформаційному середовищі, Шумейко В. О., Атрасевич О. В. (2018)
Гребень О. С. - Оцінка впливу твердого стоку із сільськогосподарських ділянок на екологічні показники прилеглих водоймищ, Трофимчук О. М. (2018)
Миронцов М. Л. - Похибка та еквівалентні розв’язки оберненої задачі електрометрії свердловин (2018)
Горборуков В. В. - Онтологічне представлення задачі ранжування альтернатив, Стрижак О. Є., Франчук О. В., Шаповалов В. Б. (2018)
Корбутяк В. М. - Трансформації мінімального стоку р. Случ та їх вплив на Новоград-Волинське водосховище як об’єкт місцевої критичної інфраструктури, Стефанишин Д. В. (2018)
Melnikov S. - Spatial strategies of firms under Stackelberg competention (2018)
Реферати (2018)
Інформація про авторів (2018)
До уваги авторів журналу (2018)
Кульбіцький В. Л. - Регенераційна здатність зелених живців видів роду Catalpa scop. у Правобережному Лісостепу України, Шлапак В. П., Масловата С. А. (2018)
Ковалевський С. Б. - Культивари роду Thuja L. та Juniperus L. в кам'янистих садах Києва, Татарчук Р. Я. (2018)
Голяка Д. М. - Ідентифікація та оцінювання висот дерев сосни звичайної у насадженнях Чорнобильської зони відчуження стереофотограмметричним способом, Като Х., Йощенко В. І., Ігараші Я., Онда Ю., Аврамчук О. О., Голяка М. А., Гуменюк В. В., Леснік О. М. (2018)
Бідолах Д. І. - Геоінформаційна інвентаризація, оцінювання стану та пропозиції щодо озеленення та благоустрою території парку ім. Івана Франка у Чорткові, Гринюк Ю. Г., Кузьович В. С., Підховна С. М., Тиманська О. Б. (2018)
Зібцева О. В. - Озеленення забудованих територій малих міст у контексті дотримання державних будівельних норм (2018)
Коджебаш А. В. - Особливості сучасної структури насаджень парку села Піківець (2018)
Любинець І. П. - Стан ценопопуляції Allium victorialis L. на території Українського Розточчя, Хомин І. Г. (2018)
Матусяк М. В. - Біолого-екологічні особливості використання видів роду жимолость (Lonicera L.) в умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного університету (2018)
Степаненко Л. П. - Динаміка запасів і площ головних лісотвірних порід Київської області (2018)
Тищенко О. М. - Лісівничо-таксаційна характеристика березових деревостанів Чернігівського Полісся (2018)
Шпак Н. П. - Плодоношення та природне поновлення Sorbus torminalis (L.) crantz під наметом дубових насаджень у Південно-Подільському Лісостепу України (2018)
Стрямець Г. В. - Моніторинг стану трансформації та збереження біорізноманіття екосистем в умовах природного заповідника "Розточчя", Горбань Л. І., Хомин І. Г., Ференц Н. М. (2018)
Чайка О. Г. - Дослідження вмісту важких металів у ґрунті на прилеглих територіях автозаправних станцій, Мацьків О. О., Стокалюк О. В., Руда М. В. (2018)
Гаврись А. П. - Небезпеки електромобілів і гібридних транспортних засобів, Лаврівський М. З. (2018)
Мельник В. В. - Сучасний вертикальний розподіл цезію-137 у ґрунтах свіжих бору та субору Українського Полісся (2018)
Фіалко Н. М. - Застосування повітряного методу запобігання конденсатоутворенню в газовідвідних трактах котелень, Навродська Р. О., Шевчук С. І., Гнєдаш Г. О., Сбродова Г. О. (2018)
Озарків І. М. - Контроль напружено-деформованого стану і вологості деревини в тепломасообмінних процесах сушіння, Кобринович М. С., Гуменюк Ж. Я., Петришак І. В. (2018)
Гасій О. Б. - Розвиток технології вакуумного йонно-плазмового напилення та напрями її вдосконалення (2018)
Жук В. М. - Взаємозв'язок між загальними та ефективними водонепроникними покриттями під час моделювання дощового водовідведення, Вовк Л. І., Матлай І. І., Попадюк І. Ю. (2018)
Попадюк І. Ю. - Збільшення тертя у потоці Тейлора-Куетта під час використання натрій карбоксиметилцелюлози, Піцишин Б. С., Орел В. І. (2018)
Тарас В. І. - Обґрунтування конструкційних параметрів круглої пилки з комбінованим зубчастим вінцем, Пилипчук М. І., Саловський С. А., Лисак А. В. (2018)
Ткачук Р. Л. - Логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності при прийнятті оперативних рішень у кризових умовах функціонування техногенних систем (ч. 2), Сікора Л. С., Лиса Н. К., Федина Б. І. (2018)
Журавель І. М. - Інформаційна технологія автоматизованого аналізу металографічних і фрактографічних зображень (2018)
Велика О. Т. - Оптимізація етапів моделювання та візуалізації виробів машинобудування, Лясковська С. Є., Тодавчич В. I. (2018)
Жежнич П. І. - Оптимізація процесу планування надання освітніх послуг у закладах вищої освіти на підставі лінгвістичного аналізу, Шілінг А. Ю. (2018)
Шептицька Л. Б. - Система національно-патріотичного виховання у вищому навчальному закладі лісотехнічного профілю, Захарчин Н. Г., Чаплик О. А. (2018)
Шлапак В. П. - Життя людини на землі в контексті руху матерії та законів фізики (2018)
Маслійов С. В. - Дослідження інтенсивної технології вирощування озимої пшениці та різних агротехнічних прийомів у Луганській області, Беседа О. О., Дрель В. Ф., Арсієнко В. О. (2018)
Маслійов С. В. - Вплив попередників, обробітку ґрунту та добрив на урожай і якість зерна кукурудзи в умовах Луганської області, Мацай Н. Ю., Циганкова Н. А., Сахно М. А. (2018)
Маслійов С. В. - Вплив різних агротехнічних прийомів на вирощування післяукісного соняшнику в умовах Луганської області, Шевченко А. М., Степанов В. В., Бугайов О. В. (2018)
Рожков А. О. - Польова схожість насіння та збереженість рослин квасолі залежно від норми висіву насіння, Труш О. К. (2018)
Поспєлова Г. Д. - Вплив біологічних препаратів на фітосанітарний стан насіння сої, Бараболя О. В., Морозова О. О. (2018)
Цвей Я. П. - Формування поживного режиму ґрунту в полі цукрових буряків залежно від їх удобрення в короткоротаційній плодозмінній сівозміні, Тищенко М. В., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. (2018)
Карпенко В. П. - Вплив гербіциду і біологічних препаратів на забур’яненість і густоту посівів нуту, Коробко О. О. (2018)
Василишина О. В. - Вплив обробки розчином саліцилової кислоти на якість плодів вишні після зберігання (2018)
Мостіпан М. І. - Врожайність пшениці озимої залежно від погодних умов у ранньовесняний період в умовах північного Степу України, Умрихін Н. Л. (2018)
Семенов А. О. - Вплив ультрафіолетового випромінювання на проростання, схожість та ростові процеси насіння пшениці, Бургу Ю. Г., Кожушко Г. М., Маренич М. М., Сахно Т. В. (2018)
Бараболя О. В. - Використання напівфабрикатів гарбуза для збагачення хліба пшеничного, Калашник О. В., Мороз С. Е., Жемела Г. П., Юдічева О. П., Сергієнко О. В. (2018)
Саюк О. А. - Вплив способів основного обробітку ґрунту та систем удобрення на урожайність пшениці озимої, Плотницька Н. М., Павлюк І. О., Ткачук В. П. (2018)
Кулик М. І. - Закономірності формування урожайності насіння проса прутоподібного в умовах Лісостепу України, Рожко І. І. (2018)
Гусенкова О. В. - Формування і мінливість структурних елементів урожайності пшениці озимої в умовах контрольованого середовища, Тищенко В. М. (2018)
Маслійов С. В. - Ріст та розвиток гібридів соняшника залежно від густоти стояння рослин, Степанов В. В., Калініченко М. В., Ярчук І. І. (2018)
Писаренко П. В. - Використання різних технологічних рішень у сфері поводження з твердими відходами при оцінці ризиків щодо здоров'я населення, Самойлік М. С., Диченко О. Ю. (2018)
Маслікова К. П. - Фітоіндикаційна оцінка режиму освітлення як маркер регуляторних екосистемних сервісів у техноземах Нікопольського марганцево-рудного басейну, Жуков О. В., Коваленко Д В. (2018)
Гупал В. В. - Вміст важких металів у ґрунтах захисних лісових насаджень призалізничних територій, Чорнявська І. Р. (2018)
Кацевич В. В. - Едафічна характеристика дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах на засадах екологічної мікроморфології, Грицан Ю. І. (2018)
Балацький В. М. - Генетичний та асоціативний аналіз однонуклеотидного поліморфізму g.22 G>C у гені катепсину F свиней різних порід, Вовк В. О., Буслик Т. В., Ільченко М. О., Олійниченко Є. К. (2018)
Шатохін П. П. - Дія "Хоріоцену” на лейкопоез підсисних свиноматок, Супруненко К. В., Каришева Л. П. (2018)
Локес-Крупка Т. П. - Клінічна ефективність дієтотерапії у профілактиці ожиріння у свійського кота (2018)
Марінічева К. В. - Аналітичний стан нормативно-правової бази України щодо морських ссавців, Зубрицький Д. О., Пчелінська Л. В. (2018)
Кіт А. А. - Деякі показники якості та безпечності м’яса та м’ясопродуктів, Михайлютенко С. М., Кручиненко О. В., Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В. (2018)
Кучерук М. Д. - Клінічні й гематологічні показники курчат-бройлерів за органічного вирощування, Засєкін Д. А. (2018)
Данілова І. С. - Вміст жирних кислот у м'ясі різних видів равликів (2018)
Радзиховський М. Л. - Макроскопічні зміни у цуценят за експериментального відтворення коронавірусного ентериту (2018)
Ступарь І. І. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у свинок у різні фази статевого циклу (2018)
Мельничук В. В. - Особливості отримання щільної фекальної культури яєць гельмінтів роду Trichuris, виділених від овець (2018)
Юськів І. Д. - Ефективність івермектину за псороптозу кролів і його вплив на систему антиоксидантного захисту та перекисне окиснення ліпідів, Шидер Є. І. (2018)
Бурлака О. А. - Підвищення ефективності роботи скребкових елеваторів з відцентровим типом розвантаження, Яхін С. В. (2018)
Лєві Л. І. - Застосування нейронних мереж для автоматизованого керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур (2018)
Тирусь М. Л. - Фотосинтетична продуктивність буряка цукрового залежно від рівнів удобрення та густоти стояння рослин в умовах західного Лісостепу (2018)
Молчанова А. В. - Вплив полтавського полігону твердих побутових відходів на питну воду та воднi об’єкти (2018)
Назаренко О. С. - Вплив кліща Varroa destructor на показники гемолімфи медоносних бджіл (2018)
Невгамовна енергія великої душі (з нагоди 85-річчя доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України Григорія Пимоновича Жемели) (2018)
Його життя – рідний вуз (до 70-річчя кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри рослинництва ПДАА Анатолія Андрійовича Кочерги) (2018)
Опара М. М. - Постаті завідувачів кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії в історичному аспекті (до 90-річчя заснування кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії), Поспєлов С. В. (2018)
Босенко А. І. - Організаційне упорядкування як засіб удосконалення фізичної підготовки військовослужбовців, Федоренко І. В., Радзієвський Р. М. (2018)
Мигович І. В. - Політика інтернаціоналізації класичного університету як шлях до кокурентоспроможності національної системи вищої освіти (2018)
Хань Ле - Наукові підходи та педагогічні принципи формування виконавсько-поліфонічних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано (2018)
Столярова В. А. - Характеристика рівнів підготовленості майбутніх закрійників швейного виробництва (2018)
Московчук Н. М. - Забезпечення позитивної мотивації студентів-іноземмців до вивчення професійно спрямованої української мови як педагогічна умова формування україномовної професійно-комунікативної компетенції майбутніх іноземних фахівців технічних спеціальностей (2018)
Богуш А. М. - Методика навчання образно-виразного мовлення дітей передшкільного віку (2018)
Пань Сінюй - Методика підготовки майбутніх бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної культури школярів (2018)
Бабенко В. В. - Компетентнісний підхід як об’єкт теоретичного аналізу в педагогічній науці (2018)
Орєхова Л. І. - Oсобливості навчання іноземних студентів української мови, Кантаржи Н. І. (2018)
Кірдан О. П. - Професійна підготовка майбутніх економістів періоду української незалежності в дзеркалі наукових досліджень (2018)
Мен Ян - Структура і методи підготовки іноземних студентів до вокально-професійної діяльності (2018)
Ванюк А. И. - Коррекция иммуной системы у спортсменов в подготовительном периоде (2018)
Копусь О. А. - Синтаксичні вправи в лінгвокультурологічному аспекті, Кучерява О. А. (2018)
Русалкіна Л. Г. - Результати впровадження експериментальної мотодики англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів (2018)
Бузовська Ю. Ф. - Діагностика рівнів підготовленості майбутніх судноводіїв до міжкультурної комунікації (2018)
Баранова В. В. - Розвиток мовлення двомовної дитини третього року життя у двомовних сім’ях (2018)
Босак Н. Ф. - Спецсемінари з фонетики й орфоепії української мови для студентів філологічних факультетів (2018)
Nosova O. V. - Labour productivity and its assessment (2018)
Біткова Т. В. - Використання дощової води на урбанізованих територіях та управління якістю зливових стоків: еколого-економічні аспекти, Ричак Н. Л., Гричаний О. М. (2018)
Merkulova T. V. - Trust and socio-economic indicators: model including religion factor, Koval B. S. (2018)
Мартиненко М. В. - Управління розвитком підприємства в умовах інноваційної знанієорієнтованої економіки (2018)
Євтушенко В. А. - Складові державної інноваційної політики та механізм її здійснення у вимірі світового досвіду, Свєженцев О. О. (2018)
Бабич С. М. - Аналіз стану та тенденцій безробіття і шляхів його подолання в Україні, Левицька М. А. (2018)
Максимов М. С. - Моделі державної політики в сфері підтримки малого та середнього підприємництва (2018)
Дорошенко Н. О. - Ризики страхової компанії: класифікація та методи аналізу, Загорська Д. М., Суй І (2018)
Вихідні дані (2018)
Гузенко Н. О. - Поняття "досвід моральної поведінки особистості" у науково-педагогічних дослідженнях (2018)
Довженко Т. О. - Теоретико-методологічні основи реалізації Stem-освіти в початковій школі науково-педагогічного проекту "Інтелект України", Гавриш І. В. (2018)
Ван Цзін І - Діагностика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в КНР: констатувальний етап (2018)
Башкір О. І. - Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі (2018)
Грановська Т. Я. - Аспекти методичних засобів формування пізнавальної самостійності учнів 7-9 класів при навчанні циклу точних та природничих наук (2018)
Осова О. О. - Досвід використання технологій навчання іноземних мов студентів в умовах смарт-освіти (2018)
Салі О. В. - Формування комунікативно-інтерактивної компетентності у процесі професійно орієнтованого навчання студентів іноземної мови (2018)
Кабусь Н. Д. - Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп (2018)
Купіна І. О. - Формування лексикографічної компетентності майбутніх учителів початкових класів засобами навчальних словників (2018)
Лю Чан - Формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у ЗВО КНР: контрольний етап (2018)
Ткачова Н. О. - Про практичну реалізацію моделі формування самоосвітньої компетентності студентів гуманітарних спеціальностей на основі медіаосвітніх технологій, Стрельченко Д. В. (2018)
Тань Сяо - Компоненти формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР засобами китайської народної опери (2018)
Небитова І. А. - Вплив освітнього середовища на формування життєвої компетентності майбутніх учителів початкових класів (2018)
Сунь Цзінцю - Технологія формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу (2018)
Чжоу Чженьюй - Особливості музичного виховання учнів у школах КНР (2018)
Чжан Ювень - Аналіз досвіду формування полікультурної компетентності студентів в університетах КНР (2018)
Калініченко Т. М. - Особливості організації освітнього процесу у спеціальних закладах вищої освіти наддніпрянської України на межі ХІХ-ХХ століть (2018)
Кім О. О. - Аксіологічні аспекти музично-естетичного виховання у середній освіті республіки Корея (2018)
Конаржевська В. І. - Досвід збройних сил Німеччини у підготовці майбутніх офіцерів до здійснення стратегічних комунікацій (2018)
Петренко Т. В. - Категорія вдячності в педагогіці В. О. Сухомлинського (2018)
Сергеєва О. А. - Науково-дослідна робота студентів як ключовий елемент вищої освіти в США (2018)
Ушаков А. С. - Образ людини культури у психологічному вимірі (2018)
Содержание (2018)
Національній академії наук України — 100 років (2018)
Gritsenko V. I. - Neural Distributed Representations of Vector Data in Intelligent Information Technologies, Rachkovskij D. A., Revunova E. G. (2018)
Ермакова И. И. - Информационная смартфон технология для прогноза состояния здоровья человека в экстремальных условиях среды, Николаенко А. Ю., Солопчук Ю. М., Грицаюк О. В., Тадеева Ю. П. (2018)
Stepashko V. S. - Formation and Development of Self-Organizing Intelligent Technologies of Inductive Modeling (2018)
Kozak L. M. - Digital Transformation in Medicine: From Formalized Medical Documents to Information Technologies of Digital Medicine, Kovalenko A. S., Kryvova O. A., Romanyuk O. A. (2018)
Вовк М. І. - Iнформацiйна технологiя керування рухами. Еволюцiя синтезу i перспективи розвитку (2018)
До 100-рiччя академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона (2018)
Системный указатель статей, опубликованных в 2018 году, Вниманию авторов (2018)
Тарапон О. А. - "Наукові записки з української історії: збірник наукових статей": 25 років з дня заснування (2018)
Нагайко Т. Ю. - 10 років на ниві усної історії (2018)
Колибенко В. О. - Боярство Переяславля Руського на службі у Переяславських князів (2018)
Колибенко О. В. - Переяславські князі другої половини ХІІ століття –нащадки Юрія Долгорукого, Колибенко О. В. (2018)
Філас В. М. - Художні проекції Криму у роботах х. Гейслера: формування, структура сюжету та проблеми атрибуції (2018)
Єрічева Т. Ю. - Підготовка вчителів фізичної культури до збереження та зміцнення здоров’я школярів: історичний аспект, Палієнко О. А. (2018)
Соловйова Т. М. - Торговельно-економічні зв’язки правобережної України з країнами центрально-східної Європи на початку ХІХ ст., Ткаченко О. В. (2018)
Іваненко А. О. - Почесні попечителі ніжинської вищої школи Безбородько (1820-1875 рр.) (2018)
Морей Т. В. - Державна політика в галузі медичної допомоги та її втілення на теренах Київщини наприкінці ХVІІІ – на початку 60-х років ХІХ ст. (2018)
Грукач В. О. - Землеволодіння та землекористування у нормативно-правових актах генерал-губернаторів південно-західного краю в другій пол. XIX ст. (2018)
Котельницький Н. А. - Видавнича діяльність ліберальних земців північного лівобережжя (60-80 рр. ХІХ ст.) (2018)
Клепак А. С. - Соціальний склад та освітній рівень земських вчителів Чернігівської губернії наприкінці ХІХ ст. (2018)
Мельнічук Л. В. - Становлення та розвиток земської медицини в Україні в кінці ХІХ століття (2018)
Орлик С. В. - Стягнення гмінних зборів на окупованих Росією територіях Галичини і Буковини в часи Першої Світової Війни (2018)
Молоткіна В. К. - Книгознавча періодика Радянської України 1920-х рр. (2018)
Ставицька А. В. - Науково-дослідницька діяльність Київського археологічного інституту (2018)
Хмельницька Л. В. - Становлення та розвиток хронікально-документального та наукового кіно в Україні у 20-х роках ХХ століття (2018)
Ващенко А. П. - Кость Кушнір-Марченко та Софія Терещенко як фундатори історичного краєзнавства Черкащини (2018)
Павлик О. В. - Історико-краєзнавча характеристика мікротопонімів с. Велика Каратуль на Переяславщині, Животівська Д. М. (2018)
Тимків І. В. - Етнічні зміни у структурі населення Тернопільської області у 1950–1960 роках (2018)
Мічуда В. В. - Реорганізація адміністративно-територіальної системи УРСР у 50-80-х рр. ХХ ст. (2018)
Брехунець Н. С. - Висвітлення історії України в художніх кінострічках "Школи поетичного кіно" другої половини 1960-х – першої половини 1980-х років (2018)
Потапенко Р. М. - Інтелігенція України в умовах суспільно-політичних трансформацій періоду перебудови 1985-1991 рр. (2018)
Тетеря С. А. - Кобзарство та бандурництво на Переяславщині (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), Костюк Н. В., Мелешко Т. В. (2018)
Коцур В. П. - Національні меншини в стратегіях політичної боротьби в Україні початку ХХІ століття (2018)
Кикоть С. М. - Студентське самоврядування як невід’ємна складова соціального становлення та розвитку молоді в Україні (2018)
Говоровський А. В. - Поштовий зв'язок в Україні: історичні аспекти та організаційні засади функціонування (2018)
Ткаченко В. М. - Українське писанкарство як складова мистецької освіти: історіографічні студії (2018)
Тарапон О. В. - Проблема суспільних цінностей в Україні 1920-1930-х рр.: Радянська історіографія (2018)
Дем’яненко Б. Л. - Історіографія вітчизняного владознавчого дискурсу: чверть століття пошуків, концептуалізації, узагальнень (закінчення) (2018)
Бойко М. М. - Архівні матеріали як складова джерельної бази вивчення наукової спадщини В. В. Колкунова (2018)
Кашперський В. Є. - Внесок академіка Г. О. Богданова в розвиток зоотехнічної науки в Україні (2018)
Капустян А. І. - Комбінований метод дезінтеграції мікробіальної біомаси, Черно Н. К. (2017)
Калугіна І. М. - Перспективи виробництва напівфабрикатів млинців з йодовмісними начинками, Дзюба Н. А. (2017)
Грищук Ю. В. - Дослідження показників санітарної безпеки нових сортів льону, Овсянникова Л. К., Євдокимова Г. Й. (2017)
Шульга О. С. - Вплив полівінілового спирту на властивості їстівних плівок на основі картопляного крохмалю і желатину (2017)
Жигунов Д. О. - Аналіз якості борошна з різних регіонів україни, Ковальова В. П., Жиронкіна Д. С. (2017)
Мельник І. В. - Вплив якості підготовки води на органолептичні показники пива, Чуб С. А., Гнатовська Д. О. (2017)
Дец Н. О. - Обґрунтування параметрів ферментації сировини у виробництві напою для харчування вагітних, Ланженко Л. О., Дрозд Є. С. (2017)
Маковська Т. В. - Дослідження якості емульсії майонезних соусів, збагачених біокоректорами (2017)
Тітомир Л. А. - Економічні передумови розвитку індустрії гостинності в одеській області, Данилова О. І., Пацела О. А. (2017)
Ткаченко Н. А. - Нові комбіновані продукти з радіопротекторними властивостями і збалансованим хімічним складом для військовослужбовців: перспективи виробництва, Ізбаш Є. О., Копійко А. В., Рамазашвілі Г. Р. (2017)
Ткаченко Н. А. - Новітні інгредієнти для натуральної косметики на основі молочної сироватки, Чагаровський О. П., Ізбаш Є. О., Ланженко Л. О., Котляр Є. О. (2017)
Дец Н. О. - Екстракти fructus rosae як фітосировина для виробництва косметичних продуктів, Ланженко Л. О., Кручек О. А., Дюдіна І. А., Скрипніченко Д. М. (2017)
Ткаченко Н. А. - Оптимізація складу тоніка з пробіотиками для сухої шкіри, Вікуль С. І., Севастьянова О. В., Кручек О. А., Гончарук Я. А. (2017)
Бурдо О. Г. - Застосування електромагнітних джерел енергії в інноваційних технологіях переробки харчової сировини, Альхурі Юсеф, Давар Ростами Пур, Левтринська Ю. О. (2017)
Ткаченко С. Й. - Економія води в технологічних процесах біогазової установки, Іщенко К. О. (2017)
Кириллов В. Х. - Компьютерное моделирование множественной регрессии, Кузаконь В. М., Станкевич Г. Н. (2017)
Іванова Л. О. - Оцінювання рівня дизайну упаковок харчових продуктів кількісним методом, Соколова О. П. (2017)
Трішин Ф. А. - Дослідження впливу ультразвукового поля на енергоефективність процесу виморожування блоку льоду, Трач О. Р., Орловська Ю. В. (2017)
Витриховський А. І. - Роль зміни концентрації іонів Са та Мg в виникненні явища турбулентности серцевого ритму, серед осіб з факторами ризику виникнення серцево-судинних подій за шкалою Score (2016)
Воронич-Семченко Н. М. - Зміни когнітивних функцій школярів за умов йодо-дефіциту, Варунків С. В., Семченко В. А., Воронич В. О. (2016)
Гаріджук Л. І. - Динаміка інтерлейкінів-4 та -8 у дітей раннього віку, хворих на ускладнену пневмонію, на тлі залізодефіцитної анемії (2016)
Hryhorova A. O. - Evaluation of Effectiveness of Treatment of Patients with Maxillofacial Region Injuries: Results of Clinical Monitoring (2016)
Калин Т. І. - Дослідження протимікробної активності похідних перхлоратів циклопента|с|хінолінію з 4-нітросаліциловим альдегідом, Мельник М. В., Куцик Р. В., Онисько І. З., Боднарчук О. В. (2016)
Кузенко Р. Т. - Особливості консервативного лікування гострого панкреатиту у хворих старшої вікової групи (2016)
Матвійчук Б. О. - Відповідність клінічної та ультрасонографічної картини гострого варикотромбофлебіту нижніх кінцівок, Федчишин Н. Р., Голик Ю. Й., Бохонко Р. Л., Федонюк В. В. (2016)
Насонова Т. І. - Цереброваскулярні порушення при метаболічному синдромі: клініко-нейровізуалізаційне спостереження (2016)
Ожоган З. Р. - Клінічні аспекти поєднання незнімних естетичних ортопедичних конструкцій, Бібен А. В. (2016)
Проць Г. Б. - Оцінка показників маркерів кісткового ремоделювання в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, Пюрик В. П., Солоджук Ю. І. (2016)
Пюрик В. П. - Підвищення ефективності мукогінгівоостеопластики в лікуванні хворих на тяжку форму генералізованого пародонтиту шляхом множинної пенетрації періосту, Огієнко С. А., Пюрик Я. В., Огієнко Т. Ю. (2016)
Piuryk V. P. - Immediate Placement of Dental Implants into Fresh Extraction Socket of Periapical Lesion with Bone Augmentation Using Growth Factors (PRGF) and Graft Bone (Bio-Oss), Shujairi Ahmed Kareem (2016)
Русин В. І. - Профілактика венозних тромбоемболічних ускладнень при трансфасціальному тромбозі нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Левчак Ю. А., Головацький А. С. (2016)
Sapielkin V. V. - Forensic Medical Peculiarities of Skin Damage Caused by a Large-Caliber Bullet Cartridge of Traumatic (Non-Lethal) Action "Teren-12P" (2016)
Скоропад К. М. - Особливості несприятливих наслідків у хворих з поєднанням хронічного алкогольного панкреатиту та алкогольного цирозу печінки класу А, В за Чайльд-П'ю, Міщук В. Г. (2016)
Смірнов А. С. - Вплив екстракту ехінацеї пурпурової і тіотриазоліну на м'язову оболонку пілоричного відділу шлунка щурів в умовах дії епіхлоргідрину, Смірнов С. М., Мірзебасов М. А. (2016)
Солдатюк В. М. - Ефективність комплексної підготовки ротової порожнини до ортопедичного лікування, Рожко М. М. (2016)
Степанюк Н. Г. - Аналіз побічних реакцій на тлі застосування анальгетиків-антипіретиків та нестероїдних протизапальних засобів, які призначались лікарями закладів охорони здоров'я Подільського регіону у 2015 році, Гладких Ф. В., Басараб О. В. (2016)
Стецишин Р. В. - Эндоскопическое лечение сложных камней мочеточника при использовании ультразвуковой и лазерной контактной уретеролитиотрипсии (2016)
Стоцька Л. М. - Зв'язок порушень нейрофізіологічних процесів в центральних і периферичних відділах сітківки з клінічними показниками у пацієнтів на різних стадіях первинної відкритокутової глаукоми (2016)
Терещенко Т. О. - Оцінка факторів ризику розвитку артеріальної гіпертензії у футбольних арбітрів (2016)
Тітов І. І. - Динаміка змін маркера хірургічного стресу кортизолу під час трансдуоденальних ендоскопічних втручань залежно від методу загальної анестезії, Мельник С. В., Ткачук О. Л., Протас В. В., Копчак О. М. (2016)
Shypko A. F. - Determination of the Need and Assessment Algorithms of the Scope of Activity of Regional Centers for Diagnosis and Treatment of Bronchopulmonary Dysplasia (2016)
Yurakh O. M. - Morphofunctional Peculiarities of the Sciatic Nerve Fibers Under the Action of Exogenous Factors, Popadynets O. H., Yurakh H. Yu., Hryshchuk M. I., Dubyna N. M. (2016)
Титул, зміст (2019)
Ярмошук І. Р. - Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2016)
Лайко О. І. - Роль садівницьких товариств в забезпеченні розвитку гастрономічних атракцій і формуванні туристичних дестинацій на засадах зеленої економіки, Торган В. В. (2019)
Пюрик В. П. - Спостереження фіброзної дисплазії з ураженням кісток лицевого скелета, Тарнавська Л. В., Репетило І. І. (2016)
Samofatova V. - Strategic directions of sustainable and inclusive development of the agri-food sphere (2019)
Боцюрко Ю. В. - Методика проведення Державної кваліфікаційної атестації випускників медичного коледжу спеціальності "Фармація", Сікорин У. Б. (2016)
Sedikova I. - The main vectors of the development of food security, Diachenko Yu. (2019)
Крижанівська А. Є. - Деякі аспекти викладання паліативної медицини студентам VI курсу медичного факультету, Дяків І. Б. (2016)
Антонюк П. О. - Стан та результати торгівлі агропродовольчими товарами між Україною і Європейським союзом, Антонюк О. П., Ступницька Т. М., Головаченко Л. М. (2019)
Кулаєць Н. М. - Лекція – активна форма навчання в медичному вузі (2016)
Нікішина О. В. - Відтворювальний механізм стимулювання розвитку українського ринку органічної продукції, Муратов О. М. (2019)
Лукач У. Р. - Формування полікомпетентності в студентів-медиків у процесі вивчення медичного права (2016)
Didukh S. - Application of the "Blue Ocean" strategy in Ukrainian winemaking industry, Aoun V. (2019)
Остафійчук Я. Ф. - Використання моніторингових технологій в дослідженні рівнів соматичного здоров'я студентів медичних закладів, Герич Р. П. (2016)
Kalaman O. - Formation of leadership qualities and social responsibility of the modern manager in Odessa national academy of food technologies, Kananykhina O., Solovey A., Beznis P. (2019)
Скробач Н. В. - Методична робота як засіб підвищення ефективності навчально-виховного прцесу у навчальному закладі, Шаповал О. А., Вишиванюк В. Ю., Романів О. П. (2016)
Козак К. Б. - Інноваційні технології навчання персоналу, Бойчук К. Г. (2019)
Безрук В. В. - Оцінка задоволеності батьків якістю надання нефрологічної допомоги дитячому населенню на регіональному рівні (соціологічне дослідження) (2016)
Козак К. Б. - Специфіка застосування інструментів аутсорсингу, аутстафінгу та лізингу в системі управління персоналом, Мироненко Б. В. (2019)
Дащенко О. О. - Ефективність впровадження локальних клінічних протоколів з надання медичної допомоги дітям з нефрологічною патологією в Івано-Франківській області, Павликівська К. Р., Доценко Л. Є., Якимів С. І., Величкович Р. С., Лесюк О. В. (2016)
Корсікова Н. М. - Системний підхід до підвищення особистої ефективності сучасного керівника, Череватий В. М. (2019)
Pletenetska A. О. - Results of Analysis of Commission Forensic Medical Examinations of Kyiv City Clinical Bureau of Forensic Medical Examinations upon Improper Performance of Professional Duties by Medical Workers (2016)
Мунтян І. В. - Особливості та перспективи розвитку ринку реклами в Україні (2019)
Shypko A. F. - Estimation of the Risk of Developing Dysplastic Dependent Pathology of Bronchopulmonary System in Children Considering the Complex of Regional and Environmental as well as Social and Medical Factors (2016)
Горбаневич В. Л. - Роль ринку цінних паперів в економіці держави (на прикладі США), Іванюта П. В. (2019)
Герасимов В. В. - Копьем, огнем и мечом - оптимальная комбинация хирургических методов амбулаторного лечения варикозной болезни, Герасимова Э. В. (2016)
Nemchenko H. - The innovative way of overcoming of food industry enterprises problems (2019)
Ковалишин Т. М. - Організація та відпрацювання практичного навичку швів сухожилку у фаховій післядипломній підготовці лікаря-ортопеда, Сулима В. С. (2016)
Markova T. - Information systems and technologies in the process оf evaluation activities, Vaskovska K., Pchelianska G., Volodina O. (2019)
Батиргареєва В. С. - Новий вид злочинності у сфері моральності, пов’язаний із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (2018)
Колодяжний М. Г. - Просторова профілактика злочинності: зарубіжний досвід і шляхи упровадження в Україні (2018)
Пащенко О. О. - Соціальна обумовленість побудови санкцій кримінально-правових норм (2018)
Маршуба М. О. - Взаємозв’язок стратегій "community policing" і зменшення можливостей учинення злочинів (2018)
Калініна А. В. - Кримінологічне законодавство у пострадянських державах (2018)
Дзюба А. Ю. - Кількісні та якісні показники злочинності неповнолітніх у ФРН (кримінологічна характеристика) (2018)
Філіппов С. О. - Система детермінації транскордонної злочинності (2018)
Мокляк С. В. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 307 КК України (2018)
Марочкін О. І. - Щодо окремих елементів системи кримінального процесуального законодавства України (2018)
Олійник В. С. - Кожна людина має право на свободу (конституційний аспект) (2018)
Шепітько М. В. - Юридико-психологічні передумови формування системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються слідчим або прокурором (2018)
Бойко В. В. - Основні кримінологічні риси злочинця, який вчиняє тяжкі насильницькі злочини проти життя та здоров’я особи в особливо великому місті (2018)
Вичавка В. І. - Правове регулювання використання засобів Державною прикордонною службою України для протидії тероризму (2018)
Кібальник С. О. - Кількісно-якісні показники незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2018)
Ковтун О. А. - Історія становлення законодавства щодо кримінальної відповідальності в Україні за вимагання (1845–2001 рр.) (2018)
Федоренко М. С. - Концептуальні підходи до формування методики розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів (2018)
Топузян А. Р. - Перспективи вдосконалення покарання за злочини у сфері охорони моральності неповнолітніх з урахуванням досвіду зарубіжних країн (2018)
Шепітько І. І. - Проблеми проведення судових дій невербального характеру у кримінальному провадженні (2018)
Скоромний Д. А. - Особливості прийняття кримінальних процесуальних рішень за аналогією (2018)
Вихідні дані (2018)
Перелік платних послуг (2018)
Рибальченко В. Ф. - Діагностичні критерії оцінки стадії інвагінації кишечника у дітей, Русак П. С., Стахов В. В. (2016)
Рибальченко В. Ф. - Нестандартні ситуації хірургічного лікування непрохідності кишечника у дітей, Русак П. С., Доманський О. Б., Брагінська С. А., Урін О. М., Рінзберг Б. С., Бондаренко С. І., Гнатюк С. М., Стахов В. В., Шевчук Д. В. (2016)
Рибчинський Г. О. - Деякі аспекти ведення пацієнток з дефектними рубцями молочних залоз з хронічною запальною фіброзно-кистозною мастопатією та секторальними резекціями в анамнезі (2016)
Роговий Ю. Є. - Стан клубочково-канальцевого та канальцево-канальцевого балансу за умов нефролітіазу з розміром конкрементів 0,6–1 см верхньої, середньої чашки та верхньої третини сечоводу, Арійчук О. І. (2016)
Русак П. С. - Віддалені наслідки лікування дітей з абдомінальною формою крипторхізму, Волошин Ю. Л. (2016)
Русак П. С. - До питання набутої непрохідності тонкої та товстої кишок у дітей (2016)
Русин В. І. - Стан колатерального кровоплину у венозному колекторі при тромбозах глибоких вен системи нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О. (2016)
Русин В. І. - Псевдокісти підшлункової залози, ускладнені кровотечами, Філіп С. С., Болдижар О. О., Сірчак Є. С., Серветник П. Ф. (2016)
Сабадош Р. В. - Ураження краніального продовження малої підшкірної вени та вени Giacomini при варикозній хворобі нижніх кінцівок (2016)
Саволюк С. І. - Використання мультимодальної програми Enhanced Recovery After Surgery при лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки, Шепетько–Домбровський О. Г., Шепетько–Домбровський Г. М. (2016)
Саволюк С. І. - Динаміка імунного статусу хворих на гнійний перитоніт, Гудзь М. А., Жмур А. А. (2016)
Садовий І. Я. - Діагностика, лікування та профілактика стриктури відхідникового каналу, Шевчук І. М., Новицький О. В., Шаповал А. Л. (2016)
Сандер С. В. - Вплив стану м’язових артерій на результати хірургічного лікування облітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок (2016)
Сидорчук Р. І. - Мікрофлора тканини підшлункової залози, вмісту очеревинної порожнини (чепцевої сумки) та периферичної крові хворих на деструктивний панкреатит: формування абдомінального сепсису, Хомко О. Й., Карлійчук О. О., Хомко Б. О., Кучерян Г. С., Падинич Ю. М. (2016)
Скрипко В. Д. - Застосування антигіпоксантно-антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні гострої тонкокишкової непрохідності, Дєльцова О. І., Клименко А. О., Гончар М. Г., Шевяк П. І. (2016)
Слєпов О. К. - Вплив способу родорозрішення на анатомічні особливості гастрошизису у новонароджених дітей, Гордієнко І. Ю., Сорока В. П., Гладишко О. П., Пономаренко О. П. (2016)
Слєпов О. К. - Асоційовані вади розвитку та смертність у новонароджених дітей з природженою обструкцією тонкої кишки, Мигур М. Ю., Сорока В. П. (2016)
Слєпов О. К. - Кістозне подвоєння здухвинної кишки, що спричинило кишкову непрохідність, у новонародженої дитини, Сорока В. П., Мигур М. Ю., Курінний С. І., Голопапа Г. В. (2016)
Смоліна Л. О. - Ранні стадіЇ остеоратрозу колінних суглобів: оцінка тяжкості у віко-статевих групах пацієнтів на етапах клінічного моніторингу. Етап I: характеристика груп диференційованої терапії (2016)
Спахі О. В. - Особливості динаміки мікроциркуляції інфікованих і гнійних ран у дітей, Пахольчук О. П. (2016)
Стасишин А. Р. - Діафрагмальні грижі в клінічній хірургічній практиці (2016)
Стецишин Р. В. - Анализ послеоперационных осложнений при лечении уретеролитиаза с использованием интракорпоральной ультразвуковой уретролитотрипсии (2016)
Ткачук-Григорчук О. О. - Оцінка та моніторинг ризику тромбоемболічних ускладнень після лапароскопічної холецистектомії (2016)
Трутяк І. Р. - Особливості ускладнень сучасної бойової хірургічної травми живота, Гайда І. М., Прохоренко Г. А., Медзин В. І., Трутяк Р. І. (2016)
Elmezugi F. M. - Morphofunctional Peculiarities of the Arteries in General Deep Hypothermia, Popadynets O. H., Sobol L. V., Dubyna N. M. (2016)
Фелештинський Я. П. - Хірургічне лікування хронічного парапроктиту з використанням алогенної колагенової плівки, Борн Є. Є., Ватаманюк В. Ф., Преподобний В. В. (2016)
Фелештинський Я. П. - Гострий панкреатит у вагітних, особливості діагностики та лікування, Нагловська Т. П. (2016)
Фецич Т. Г. - Ефективність хірургічного лікування карциноматозу очеревини у хворих на колоректальний рак, Ревура А. П. (2016)
Фофанов О. Д. - Досвід діагностики і лікування інвагінації кишечника у дітей, Борис О. Я., Никифорук Р. І., Фофанов В. О., Красівський І. Й. (2016)
Фофанов О. Д. - Сучасні методи профілактики рецидиву злукової кишкової непрохідності у дітей, Матіяш О. Я, Фофанов В. О., Курташ О. О., Красівський І. Й., Дідух І. М. (2016)
Хворостов Є. Д. - Хірургічна тактика лікування хворих на колоректальний рак, що ускладнений гострою обтураційною кишковою непрохідністю, Цівенко О. І., Гриньов Р. М., Бичков С. О., Шевченко Є. В. (2016)
Череп’юк О. М. - Оцінка стоматологічного статусу дітей дошкільних закладів м. Івано-Франківська після застосування імуносимулюючого та полівітамінного препарату в комбінації із глибоким фторуванням, Смоляр Н. І. (2016)
Чурпій В. К. - Аналіз причин післяопераційних ускладнень у хворих похилого та старечого віку з гострим калькульозним холециститом, Василюк С. М., Чурпій І. К., Чурпій К. Л. (2016)
Шаповал С. Д. - Особливості антибактеріальної терапії хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи та з проявами сепсису, Савон І. Л., Трибушний О. В., Слободченко Л. Ю. (2016)
Шапринський Є. В. - Результати лікування хворих на рубцеві стриктури стравоходу після застосування розробленої технології лікування (2016)
Шевченко Л. П. - Наш досвід діагностики і лікування гострої кишкової непрохідності у дітей, Кулик О. М., Гоменюк І. С., Мандзюк Р. В., Борчаковська В. C., Шевченко М. С. (2016)
Шевчук Д. В. - Значення констипаційного синдрому у діагностиці та лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей, Русак П. С., Рибальченко В. Ф. (2016)
Sheremet М. І. - Caspase-3 and Caspase-8 in Patients with Nodular Goiter and Autoimmune Thyroiditis, Shidlovskyy V. О., Sydorchuk L. P., Sydorchuk R. I. (2016)
Шеремета Л. М. - До питання про побічну дію та відсутність ефективності лікарських засобів, що використовуються у хірургічній практиці (2016)
Шідловський О. В. - Вибір методу лікування вузлової патології щитоподібної залози, Шідловський В. О. (2016)
Ягнюк А. І. - Стан спланхничного кровотоку при перитоніті у хворих похилого віку, Трофімова А. В. (2016)
Echchaoui A. - Axillary Accessory Breast Tissue Mimicking Lipoma, Daoud G. (2016)
Телемуха С. Б. - Сучасний погляд на злукову хворобу очеревини, Пиптюк О. В. (2016)
Куцик Р. В. - Рецензія на підручник "Мікробіологія, вірусологія, імунологія: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів" за ред. акад. НАН України В. П. Широбокова (Вінниця: Нова книга, 2011.-952 с.) ISBN 978-966-382-325-6 (2016)
Содержание (2018)
Ященко О. Б. - Cтабільна ішемічна хвороба серця, Хіміон Л. В., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2018)
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика святкує своє 100-річчя (2018)
Матюха Л. Ф. - Поширеність тиреоїдної патології серед вагітних в Україні (2003–2016 рр.) та можливості її профілактики, Процюк О. В., Линчак О. В. (2018)
Tkachenko V. I. - General practice in Netherlands: professional training and organization of medical care, Alekseichenko O. I. (2018)
Бабінець Л. С. - Актуальні аспекти європейських клінічних протоколів (Фінляндія) у викладанні сімейної медицини на додипломному рівні: загальні положення про артеріальну гіпертензію, діагностика, немедикаментозні заходи (2018)
Оніськова О. В. - Вакцинація від грипу – сучасний стан проблеми, Ющенко Л. О., Олійник В. С., Тихолаз В. О. (2018)
Хіміон Л. В. - Системний червоний вовчак та розсіяний склероз: два захворювання чи одне?, Климась І. В. (2018)
Дуда О. К. - Лактімак Форте: сучасний підхід до профілактики дисбіозу у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, Коцюбайло Л. П., Бойко В. О., Конопляник А. І., Вега А. Р. (2018)
Воронков Л. Г. - Предиктори залізодефіциту у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Горбачова В. В., Ляшенко А. В., Гавриленко Т. І., Мхітарян Л. С. (2018)
Дзяк Л. А. - Тревожные расстройства в общеврачебной практике, Цуркаленко Е. С. (2018)
Бабінець Л. С. - Відпрацювання алгоритму призначення стартової медикаментозної терапії артеріальної гіпертензії за європейським клінічним протоколом (Фінляндія) у викладанні сімейної медицини на додипломному рівні (2018)
Гарматіна O. Ю. - Вплив екстра-інтракраніальнoгo мікрoанастoмoзу на церебральну гемoдинаміку при лікуванні oклюзійнo-стенoтичнoгo ураження брахіoцефальних артерій: застoсування перфузійнoї кoмп’ютернoї тoмoграфії, Мoрoз В. В., Красільнікoв Р. Г., Цибенкo Л. Д., Селюк O. В. (2018)
Хіміон Л. В. - Метод прогнозування ураження нирок у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію І стадії, Тимощук Л. С. (2018)
Могильницька Л. А. - Метод прогнозування розвитку артеріальної гіпертензії при цукровому діабеті 1-го та 2-го типу (2018)
Жарінова В. Ю. - Прогностичне значення основних факторів кардіоваскулярного ризику у людей з ішемічною хворобою серця віком понад 60 років, Шаповаленко І. С., Войнаровська Г. П. (2018)
Амосова К. М. - Хронотропна недостатність як патофізіологічний механізм зниження толерантності до фізичного навантаження у хворих з артеріальною гіпертензією та клінічними ознаками серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Василенко О. В., Руденко Ю. В., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Черняєва К. І., Лазарєва К. П., Прудкий І. В., Бурлаченко І. І., Сиченко Ю. О. (2018)
Хіміон Л. В. - Біохімічні маркери в діагностиці посттравматичного остеоартрозу колінного суглоба, Гаврилюк Г. О. (2018)
Коцаба Ю. Я. - Актуальні аспекти застосування пробіотиків при дисбіозі товстої кишки, Бабінець Л. С. (2018)
Соловьева Г. А. - Cиндром раздраженного кишечника: алгоритмы диагностики и лечения, Кваченюк Е. Л., Филоненко Е. В. (2018)
Черкашина Л. В. - Оцінювання якості медичної допомоги на первинному етапі її надання: обсяги використання діагностичних заходів у хворих на псоріаз (2018)
Воробей Л. І. - Особливості діагностики дистресу плода у вагітних з порушенням нейровегетативної регуляції (2018)
Чертенко Т. Н. - Гистологические и иммуногистохимические особенности рецидивов диффузных астроцитарных опухолей ІІІ–IV степени злокачественности (2018)
Содержание (2018)
Gorbenko I. D. - Methods for constructing system-wide parameters and keys for NTRU prime Ukraine of 5 – 7 stabvility levels. Product form, Kachko O. G., Gorbenko Yu. I., Stelnik I. V., Kandy S. O., Yesina M. V. (2018)
Gorbenko I. D. - General parameters for NTRU prime Ukraine of 6 – 7 stability levels calculation, Alekseychuk A. N., Kachko O. G., Yesina M. V., Bobukh V. A., Kandy S. O., Ponomar V. A. (2018)
Kachko O. G. - The Kupyna hash function cryptanalysis with Merkle Trees Signature schemes, Televnyi D. K. (2018)
Kuznetsov А. А. - NIST PQC: Code-Based Cryptosystems, Gorbenko Yu. I., Lutsenko М. S., Prokopovych-Tkachenko D. I., Pastukhov M. V. (2018)
Мельникова О. А. - Елiптичнi кривi Eдвардса. Порівняння криптографічних бібліотек, Джурик О. В., Маслєннікова А. О. (2018)
Горбенко І. Д. - Порівняльний аналіз постквантових стандартів електронного підпису на основі мультиваріативних квадратичних перетворень, Кудряшов І. С., Онопрієнко В. В. (2018)
Кузнецов О. О. - Порівняльні дослідження та аналіз ефективності гібридної кодової криптосистеми, Горбенко Ю. І., Кіян А. С., Уварова А. О., Кузнецова Т. Ю. (2018)
Кузнецов А. А. - Анализ и исследование свойств алгеброгеометрических кодов, Колованова Е. П., Прокопович-Ткаченко Д. И., Кузнецова Т. Ю. (2018)
Горбенко Ю. І. - Сутність та особливості реалізації методу Гровера на класичному комп’ютері для симетричного крипто аналізу, Каптьол Є. Ю. (2018)
Кузнецов А. А. - Комбинирующие и фильтрующие функции на основе регистров сдвига с нелинейными обратными связями, Потий А. В., Полуяненко Н. А., Вдовенко С. Г. (2018)
Родінко М. Ю. - Оцінка стійкості симетричного блокового шифру "Кипарис" до диференційного криптоаналізу (2018)
Кузнецов А. А. - Нелинейные функции усложнения для потоковых симметричных шифров, Потий А. В., Полуяненко Н. А., Стельник И. В. (2018)
Аулов І. Ф. - Засоби моделювання та аналізу ризиків в середовищі хмарних обчислень, Лисицький К. Є. (2018)
Конюшок С. М. - Дослідження k-вимірності булевої функції шифру LILI-128 (2018)
Кузнецов А. А. - Эвристические методы градиентного поиска криптографических булевых функцій, Московченко И. В., Прокопович-Ткаченко Д. И., Кузнецова Т. Ю. (2018)
Ахмаметьєва Г. В. - Стеганоаналіз цифрових зображень в умовах різного ступеню наповненості контентів, Мпуту Крістофер Бвабва (2018)
Біліченко Д. Г. - Порівняльний аналіз алгоритмів консенсусу для технології разподілених реєстрів, Вітюк К. Ю., Олійников Р. В. (2018)
Єсін В. І. - Метод розробки баз даних, що легко адаптуються до змін в предметній області, Вілігура В. В. (2018)
Кузнецов О. О. - 3D стеганографічне приховування інформації, Стефанович О. О., Прокопович-Ткаченко Д. И., Кузнецова К. О. (2018)
Исирова Е. В. - Децентрализованные протоколы консенсуса: возможности и рекомендации по применению, Потий А. В. (2018)
Олейников В. Н. - Исследование эффективности обнаружения и распознавания малоразмерных беспилотных летательных аппаратов по их акустическому излучению, Зубков О. В., Карташов В. М., Корытцев И. В., Бабкин С. И., Шейко С. А. (2018)
Горбенко І. Д. - Метод оцінки зрілості системи управління безпекою при організації повітряного руху, Замула О. А., Вдовенко С. Г., Черниш В. І. (2018)
Кузнецов А. А. - Нечеткий экстрактор на помехоустойчивых кодах для биометрической криптографии, Сергиенко Р. В., Уварова А. А. (2018)
Карташов В. М. - Особенности обнаружения и распознавания малых беспилотных летательных аппаратов, Олейников В. Н., Шейко С. А., Бабкин С. И., Корытцев И. В., Зубков О. В. (2018)
Рефераты (2018)
Вихідні дані (2018)
Басюга І. О. - Особливості психоемоційного стану вагітних з маловоддям (2016)
Бульбук О. В. - Оптимізація діагностичного процесу при оцінці величини дефектів твердих тканин зубів після ендодонтичного лікування, Рожко М. М. (2016)
Вакалюк І. І. - Якість життя хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки, Вірстюк Н. Г., Петрина В. О. (2016)
Вівчаренко Т. І. - Оцінка стану гігієни ротової порожнини у хворих з генералізованим пародонтитом ІІ ступеня та гіпертонічною хворобою ІІ стадії, Рожко М. М. (2016)
Voloshyna L. O. - Main Features of Impaired Fibronolytic and Protolytic Activity of Blood Plasma in Patients with Osteoarthritis Depending on Comorbidity (2016)
Dola L. L. - Peculiarities of Hemostasis System in Pregnant Women with Fetal Loss Syndrome on the Background of Thrombophilia, Henyk N. I. (2016)
Ersteniuk H. - Effect of Hyperglycemia on the Excretory Ducts of the Submandibular Gland (Histologic Study), Kotyk T., Dey N., Yurakh O., Popadynets O. (2016)
Іващук С. І. - Аналіз поліморфних варіантів генів CFTR (rs 113993960), IL-4 (rs 2243250), PRSS1 (rs 111033565), SPINK1 (rs ID 6690) та TNF-α (rs 1800629) у хворих на набряковий панкреатиту Північно-Буковинському регіоні, Сидорчук Л. П. (2016)
Карпишин Н. В. - Вплив комбінованої терапії аторвастатином та урсодезоксихолевою кислотою на перебіг ішемічної хвороби серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням (2016)
Кошель І. В. - Рівень арахідонової кислоти та стан процесів пероксидації у хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит (2016)
Маринчак О. В. - Підвищення ефективності противірусного лікування хворих на хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом ІІ типу при застосуванні альфа-ліпоєвої кислоти та лактулози, Пришляк О. Я., Бойчук О. П., Прокоф’єва О. О. (2016)
Скрипник Р. Л. - Комплайнс як невід’ємна складова профілактики синдрому сухого ока при використанні силікон-гідрогелевих контактних лінз, Селезньова О. І. (2016)
Tovazhnyanska O. L. - Clinical, Neurophysiological and Immunological Peculiarities of Myasthenia Gravis in Patients with Different Histologic Types of Thymoma, Samoilova H. P., Protsenko O. S., Remnyova N. O., Kostya Yu. P. (2016)
Чінєренва О. - ЕКГ-феномени у хворих з постінфарктними аневризмами лівого шлуночка, Вакалюк І. П., Лібрик O. M. (2016)
Шаргородская И. В. - Особенности биомеханических свойств тканей глаза при кератоконусе (2016)
Ярмошук І. Р. - Сучасні підходи до хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2016)
Isik A. - A Rare Presentation of Accessory Breast in Axilla, Eken H., Soyturk M., Firat D., Yilmaz O. (2016)
Чаплинська Н. В. - Клінічний випадок остеохондропластичної трахеобронхопатії, Багрій М. М., Рудник В. Т., Конюська М. Й., Філіпова С. Л., Яцента Л. О. (2016)
Котик Т. Л. - Mendeley як невід’ємний інструмент в арсеналі науковця (2016)
Malyshevska O. S. - Issues Related to Occupational Safety during Work with Anticancer Drugs, Myshchenko I. A., Suslyk Z. B. (2016)
Чурпій І. К. - Характеристика та оцінка якості життя у хворих, оперованих на перитоніт (2016)
Яворський А. М. - Аналіз показників стаціонарної хірургічної допомоги закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області за 2005-2015 роки (2016)
Гаврилюк М. О. - Михайло Драгоманов як історик (2019)
Галицька–Дідух Т. В. - Східногалицьке представництво на Ризькій мирній конференції (вересень 1920 – березень 1921 рр.) (2019)
Гуцул В. М. - Бойовий молот (hache) у рицарських турнірних поєдинках в Західній Європі першої половини XV ст. (2019)
Єгоров В. В. - Українська мова в народній освіті та проблема розвитку в публіцистичній боротьбі в українських землях 1860–1890–х рр. (2019)
Жадейко А. Н. - Творчество Вадима Михальчука как форма сохранения исторической памяти (2019)
Іваненко А. О. - Ініціатива місцевої влади щодо створення кримінально–процесуального законодавства на теренах Райхскомісаріату "Україна" (осінь 1941 – початок 1942 р.) (2019)
Кизименко І. О. - Замки та фортеці України, як історико–архітектурна спадщина, Губицький Л. В., Разіцький В. Й. (2019)
Красніцька Г. М. - Геноцид нації на Поділлі 1932–1933 років (2019)
Кукуленко Я. І. - Педагогічні виші і демократизація суспільно–політичного життя в УРСР у роки перебудови (2019)
Левенець О. М. - Формування атеїстичного світогляду учнів сільських шкіл Волинської області в середині 60–х – першій половині 80–х рр. ХХ ст. (2019)
Лисенко М. С. - Образ представника сільськогосподарського товариства на прикладі життя і діяльності К. Дєтлова (др. пол. ХIХ ст.) (2019)
Ostanek A. A. - In the face of war... Polish Army in Lwow’s preparations for the effects of armed conflict (autumn 1938 – summer 1939) (2019)
Остащук В. І. - Здійснення антисемітської ідеологічної політики румунською адміністрацією в Одесі (1941–1944 рр.) (2019)
Пащенко І. І. - Органи прокуратури в період колективізації сільського господарства на Поділлі (1927–1933 рр.) (2019)
Сокирська В. В. - Більшовицька державна політика у сфері адміністративно–територіального устрою початку 1920–х рр. (2019)
Ухач В. З. - Сучасна вітчизняна історіографія протиборства радянських карально–силових органів з українським самостійницьким рухом у 1944–1945 роках (вибрані аспекти) (2019)
Фіногенов О. М. - Концепція відродження державності на західноукраїнських землях у діяльності Західноукаїнського товариства Ліги Націй (1922–1924 рр.) (2019)
Харламов М. І. - Заохочення для українських пожежних у 1920–х роках (2019)
Чернищук Н. В. - Історико–правові аспекти зв’язку моралі і права (2019)
Чуткий А. І. - Студенти–іноземці в київських вишах початку ХХ ст. (2019)
Содержание (2018)
Хіміон Л. В. - Неспецифічний виразковий коліт у практиці сімейного лікаря, Данилюк С. В., Кіча Н. В., Будько Т. М. (2018)
Шекера О. Г. - Лідер розвитку первинної медичної допомоги в Україні – Інститут сімейної медицини (2018)
Проект Закону України Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (2018)
Глушко Л. В. - Центр первинної медико-санітарної допомоги як форма організації сімейної медицини об’єднаної територіальної громади, Симчич Х. С., Гавриш Т. Ю., Рудник В. Т., Островська М. М. (2018)
Лехан В. М. - Роль первинної ланки в організації профілактичних заходів, заснованих на доказах, Крячкова Л. В., Колесник В. І., Гриценко Л. О. (2018)
Шушман І. В. - Динамічні зміни знань і ступеня мотивації сімейних лікарів та медсестер після проходження ними інтерактивного тренінгу, Колесник П. О. (2018)
Gaidukova S. M. - Epidemiology, pathogenesis, molecular characteristics, classification and prognosis of the diffuse large B-cell lymphoma, Vydyborets S. V., Popovich Yu. Yu. (2018)
Долженко М. М. - Як досягнути цільового рівня артеріального тиску за Європейськими рекомендаціями 2018 року? Резервні можливості фітомолекул, Несукай В. А., Бондарчук С. А., Шершнева О. В., Чорна І. В. (2018)
Матюха Л. Ф. - Адаптація та валідація україномовної версії анкети "The Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) +", Процюк О. В., Смаль Б. О. (2018)
Hannah Lewis - Сахарный диабет и беременность: риски и возможности, Robert Egerman, Amir Kazory, Maryam Sattari (2018)
Матковська Н. Р. - Сучасне обличчя целіакії. Що повинен знати інтерніст?, Глушко Л. В., Гавриш Т. Ю., Волошинович Н. М., Скрипник Л. М., Маслій У. І. (2018)
Черкашина Л. В. - Діагностичні технології та їхня реалізація у пацієнт-орієнтованій стратегії ведення хворих на хронічні дерматози: інноваційне наповнення типових задач діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини (2018)
Жеребак Н. М. - Прогнозування ризику розвитку ранніх гестаційних ускладнень у жінок з хронічними гастритами, Гнатко О. П., Гур’янов В. Г. (2018)
Валігура М. С. - Вплив L-аргініну аспартат на плазмовий гемостаз у пацієнтів з гіпертонічною хворобою ІІ стадії із супутньою гіперурикемією (2018)
Андриевская С. А. - Нерешенные вопросы лечения артериальной гипертензии и что предпринять, Кротенко В. К. (2018)
Амосова К. М. - Артеріальна жорсткість, шлуночково-артеріальне сполучення і пульсуюче навантаження на лівий шлуночок у пацієнтів з артеріальною гіпертензією з початковою і фульмінантною хронічною серцевою недостатністю з фракцією викиду за даними оцінки Е/е ´ у спокої та при фізичному навантаженні, Василенко О. В., Руденко Ю. В., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Черняєва К. І., Прудкий І. В., Шишкіна Н. В., Сиченко Ю. О., Сербін Д. М. (2018)
Мельник Д. В. - Вплив факторів ризику на розвиток виразкової хвороби дванадцятипалої кишки серед дітей шкільного віку (2018)
Квашніна Л. В. - Оцінка ефективності терапії синдрому вегетативної дисфункції у дітей із використанням препарату Адаптол, Ігнатова Т. Б., Скобенко О. В., Майдан І. С. (2018)
Фейса С. В. - Новий індекс коморбідності для пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні цукрового діабету та супутнім гіпотиреозом, Чопей І. В. (2018)
Решетілов Ю. І. - Технології скринінгу захворювань печінки та підшлункової залози у разі поєднаної патології органів травлення, Дмитрієва С. М., Алипова О. Е., Васильченко О. Ю., Проценко Н. М. (2018)
Федорова Е. П. - Случай сочетания первичного склерозирующего холангита, неспецифического язвенного колита и аутоиммунного гепатита, Горбаткова Н. Г., Дудко Е. В., Свистун С. И. (2018)
Величко В. І. - Вплив лікувально-профілактичного комплексу на показники функції зовнішнього дихання у пацієнтів з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла або ожиріння, Лагода Д. О. (2018)
Федорова Е. П. - Влияние комбинированной терапии на уровень глюкозы и липидный профиль у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Дудко Е. В., Светлицкая О. А., Кикнадзе Т. И. (2018)
Якимчук Н. В. - Модифікація програми преконцепційної підготовки на етапі планування вагітності з урахуванням психоемоційного стану жінок, Геник Н. І. (2018)
Барна Н. В. - Модернізація, транзитологія та прискорений розвиток як моделі глобалізації посткомуністичного простору, Танська Л. В. (2019)
Грех В. І. - Містечко Макарів – релігійний туристично–рекреаційний ресурс – місце народження святителя Димитрія (Данила Туптала) (2019)
Добродум О. В. - Конфліктогенний потенціал російського месіанізму (2019)
Живоглядова І. В. - Музика як смислозначуща дія (2019)
Кислий А. О. - Візія жінки в сучасній християнській думці (2019)
Культенко В. П. - Філософія як рушійна сила вирішення екологічних проблем, Денисенко А., Святний М. (2019)
Культенко В. П. - Теорії трансгуманізму: переваги та ризики, Пшенишний С. Ю., Петухов Я. С., Шкрябін Г. О. (2019)
Романенко М. І. - Соціальний інтелект як предмет філософських та психологічних досліджень, Братаніч Б. В., Куций А. М. (2019)
Мєрєнков Г. А. - Захист сімейних цінностей українськими протестантами: публічно–теологічний аспект (2019)
Михайляк У. С. - Морально–етичні аспекти існування людської особистості у філософії Лесі Українки (2019)
Муляр В. І. - Тема гармонії у філософії Конфуція (2019)
Нагайченко К. А. - Реконструкція маєтку князя Г. О. Потьомкіна засобами інтерактивних мультимедійних технологій, Атланов В. В. (2019)
Невмержицька Н. М. - Чинники які сприяють розвитку соціальної відповідальності у студентів в умовах транзитного суспільства (2019)
Окорокова В. В. - Футурологічні засади концепції трансгуманізму (2019)
Пархоменко І. І. - Особливості процесу індустріалізації в сфері культури: від філософської критики до нових горизонтів вивчення (2019)
Петінова О. Б. - Стратагеми діяльності економічної людини в умовах соціального ринкового господарства (2019)
Петрушкевич М. С. - Ритуальна модель масової релігійної комунікації та нові медіа (2019)
Прокопович Л. В. - Соціально–філософські аспекти культурних функцій ляльок у "театрі" буття (2019)
Рубський В. М. - Структурний аналіз зміщення дискусії (2019)
Руденко Т. П. - Розвиток творчого потенціалу особистості у сучасному соціально–культурному просторі, Потіщук О. О. (2019)
Савченко В. А. - Розвиток української філософської думки в Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка в 60–ті – 80–ті рр. (2019)
Хлистун О. С. - Сприйняття артефактів культури як екологічний феномен: комунікативний вимір (2019)
Чеботаєва О. М. - Теоретико–методологічні засади дослідження проблем глобалізації соціокультурного простору України, Бем Є. І. (2019)
Шуляк С. О. - Оцінка ефективності менеджменту організації: сучасні підходи та методики, Баштова Н. А. (2019)
Гай–Нижник П. П. - Олександр Севрюк – соціаліст–революціонер і дипломат–аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб (2019)
Гоцуляк В. М. - Загальноісторичні та культурні передумови розвитку політичної думки ранньомодерної України (2019)
Дубова С. В. - Діяльність Румунії щодо задоволення культурних потреб румунської меншини в Україні (на прикладі Чернівецької області) (2019)
Ибрагимова Х. М. - Идеи толерантности и мультикультурализма в творчестве азербайджанских мыслителей (2019)
Кузь О. М. - Біополітика як механізм державного управління у неоліберальній ідеологічній парадигмі, Чешко В. Ф. (2019)
Madjidov E. N. - Analysis of political competition transcaucasian countries in international relations through the prism of political influence (2019)
Матвієнко Л. В. - Феномен поліетнічності як ключовий фактор процесу націєтворення в сучасній Україні, Панченко Г. О. (2019)
Сич О. М. - Ренесанс націоналізмів державних націй Західної Європи: Німеччина, Австрія, Італія (2019)
Фабрика А. А. - Культура як засіб досягнення цілей у міжнародній політиці: основні концепції (2019)
Хорішко Л. С. - Особливості інституціоналізації еліти в процесах модернізації політичної системи Іспанії (1975–2000) (2019)
Шелемба М. М. - Характеристика факторів впливу на процес націоналізації партійної системи України (2019)
Шюкюров С. И. - Посредническая миссия в мирном урегулировании замороженных конфликтов на Южном Кавказе (2019)
Юрченко А. В. - Політико–правові засади інституціоналізації Національного антикорупційного бюро України (2019)
Ясірова Ю. Ф. - Проблема возз’єднання країни в діяльності політичних партій: досвід Республіки Кіпр для України (2019)
Михайлова Т. - Концепція тлумачного термінологічного словника (2018)
Бабчук Ю. - Соціальний статус та залежність просодичних особливостей вигуків у мовленні чоловіків та жінок (2018)
Кухар Н. - Метод проектів – важливий засіб формування мовної компетентності під час вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"), Прокопчук Л. (2018)
Митько Н. - Використання творів В. Стуса на заняттях з лексикології української мови: дидактичне наповнення завдань і прийоми їхньої реалізації (2018)
Прищепа (Шегеда) О. - Порівняльний аналіз сприймання лексеми патріотизм українською молоддю в умовах нинішнього соціального часопростору, Плечко А., Білошицька З. (2018)
Бугайкова О. - Прикметники як семантичні маркери впливу в текстах соціальної реклами (2018)
Годз О. - Особливості семантико-синтаксичної та формально-синтаксичної структури двоскладних прислівникових речень із підметом у формі родового відмінка (2018)
Єрмолаєва О. - Роль міфологічного прецеденту у творенні комічного (на матеріалі радянської публіцистики) (2018)
Корольова В. - Функційна специфіка заголовків сучасних українських п’єс (2018)
Кравцова О. - Складнопідрядні речення як засоби вербалізації інтенцій переповідності в казках, упорядкованих Михайлом Івасюком (2018)
Куранова С. - Загальні характеристики та структурно-прагматичні аспекти створення дискурс-портрета (на матеріалі публіцистики О. Забужко) (2018)
Осратюк Н. - Структура лексико-семантичної групи дієслів відчуття в сучасній українській мові (2018)
Стрілецька С. - Лінгвістична характеристика лексико-семантичної когезії в текстах різних функціональних стилів мови (2018)
Волошинова М. - Динаміка лексики традиційного кухонного начиння в говірках Східної Слобожанщини (2018)
Колесников А. - Із спостережень над кореляцією етнічних і лінгвальних рис у полімовному ареалі (на матеріалі українських південнобесcарабських говірок) (2018)
Береговенко Н. - Особливості вживання та способи перекладу англійських параметричних прикметників small та little (на матеріалі фільмів каналу BBC The Blue Planet та Life) (2018)
Денисенко І. - Theoretical peculiarities of the structure and functions of inversion of English on the material of Тolkien's novel-tales "Тhe Нobbit, or there and back again" (2018)
Дерев’янко В. - Моделювання квантативно-квaлітативних трансформацій фразеологізмів (на матеріалі публіцистичних текстів у чеській мові) (2018)
Зізінська А. - Структура реквестивного мовленнєвого акту з маркером let (2018)
Ніколаєва Т. - Особливості сучасного машинного англо-українського перекладу (2018)
Носко І. - Проблеми перекладу лінгвостилістичних особливостей політичної риторики Дональда Трампа (2018)
Сніховська І. - До проблеми прояву лудичної функції в мові та мовленні (2018)
Тарасюк А. - Сугестивні мовні засоби створення образу жінки в релігійному дискурсі середньоанглійської мови (2018)
Dzhurylo A. - German school education after the "Pisa-shock”: challenges for Ukraine (2018)
Федоренко С. В. - Громадянська освіта бакалаврів у вищій школі США (2018)
Скальскі Д. - Національні впливи на формування концепцій фізкультурної освіти у модерну добу (ХVІІІ ст. – перша половина ХХ ст.) (2018)
Tarasenko G. - Cultural and educational functions of pedagogical education while solving environmental problems of society (search aspect of methodological approaches) (2018)
Opalyuk T. - Personality’s socialization motivation as a functional and structural component of a future teacher’s social reflection (2018)
Puzikov D. - Prognostic model of the Ukraine system of general secondary education development: forecasting scenarios of the development (2018)
Popov R. - Integration of innovational and traditional learning technologies as a way to develop students’ autonomy in educational activity in higher school (2018)
Skyba H. - Formation of subject-subject interaction of upper secondary school pupils in the context of the prospects for the development of a new Ukrainian school (2018)
Mezentseva O. - New Ukrainian school and Waldorf education (2018)
Назаренко Т. Г. - Методика формування в учнів ліцею економічних понять на уроках географії (2018)
Гриценко А. П. - Основні складові інформаційної компетентності майбутніх учителів історії (2018)
Малієнко Ю. Б. - Інтегрування ключових компетентностей у зміст історичної освіти в ліцеї (2018)
Мороз П. В. - Практичні аспекти організації дослідницької діяльності в процесі навчання історії в основній школі, Мороз І. В. (2018)
Завидівська О. І. - Формування здоров’яорієнтованих управлінських навичок майбутніх менеджерів на засадах філософських законів і категорій (2018)
Хоменко Г. В. - Українська постмодерна література: світоглядно-стильові домінанти (вивчення у класах гуманітарного профілю старшої школи) (2018)
Васильківська Н. А. - Формування у молодших школярів умінь працювати із заголовком тексту (2018)
Шайдюк С. В. - Законодавча розбудова вищої військової освіти в Україні у 90-x роках ХХ ст. (2018)
Бурлаєнко Т. І. - Універсальний інструментарій соціального управління: факторно-критеріальна кваліметрія (2018)
Содержание (2018)
Ковалев Е. Т. - Основные тенденции мирового производства металлургического каменноугольного кокса. ЕВРОКОКС 2018, Малина В. П., Рудыка В. И., Соловьев М. А. (2018)
Збиковський Є. І. - Еколого-економічна оцінка використання бездимного твердого палива при спалюванні в котлоагрегатах (2018)
Ніколайчук Ю. В. - Температура займання вугілля. Практичне використання та економічна ефективність, Мірошниченко Д. В., Шульга І. В., Кафтан Ю. С., Десна Н. А., Котляров Є. І. (2018)
Борисенко А. Л. - Определение эффективности использования углеводородных продуктов коксохимического производства и органического синтеза в качестве связующего для брикетирования части угольной шихты или ее компонентов. Сообщение 2. Коксование базовых и частично-брикетированных угольных шихт в лабораторной 5-кг печи конструкции ГП "УХИН", Дроздник И. Д., Кафтан Ю. С., Десна Н. А., Кошкаров Д. А., Горбуля А. П., Соловьев Е. Л. (2018)
Явир Е. Б. - Исследование стойкости пекокомпозита под действием жидких агрессивных сред (2018)
Шмалько В. М. - Уголь – сырье для получения графеновых структур, Зеленский О. И., Рудкевич М. И. (2018)
Поздравляем (2018)
Содержание (2018)
Швед М. Є. - Вплив тривалості на процес одержання сировини для виробництва пиловугільного палива з високосірчистого низькометаморфізованого вугілля, Пиш’єв С. В., Присяжний Ю. В., Липко Ю. В. (2018)
Кучеренко В. А. - Термолиз каменных углей в присутствии гидроксида калия, Тамаркина Ю. В., Фролова И. Б., Саберова В. А. (2018)
Мірошниченко Д. В. - Вплив швидкості нагріву і ступеня окиснення вугілля на температуру його займання, Крамаренко В. Ю., Шульга І. В., Кафтан Ю. С., Десна Н. А., Ніколайчук Ю. В. (2018)
Литовка В. А. - Система комплексного управления качеством продукции на ЧАО "ЗАПОРОЖКОКС", Гайдаенко А. С., Бехтер А. А., Баласанян А. Ю. (2018)
Карчакова В. В. - Разработка технологических принципов управления спекающей способностью электродных каменноугольных пеков (2018)
Кравченко С. А. - Корректировка отраслевой инструкции "Показатели эмиссии загрязняющих веществ для коксохимических предприятий", Трембач Т. Ф., Мезенцева М. В., Малыш А. С. (2018)
Геннадій Сергійович Махуренко. Світлої та вічної пам'яті вченого! (2018)
Махуренко Г. С. - Очерк развития экономико-математических методов управления морским транспортом в Одесском национальном морском университете, Постан М. Я., Коневцева М. А. (2018)
Matviienko M. - Business structures at a maritime enterprise (Бізнес-структури для підприємства морського транспорту) (2018)
Шемаєв В. В. - Політика власності для державних підприємств портового сектора (2018)
Жихарева В. В. - Формирование тарифных ставок на погрузочно-разгрузочные работы в портах Украины в условиях либерализации и государственно-частного партнерства, Ксандинов Н. Т. (2018)
Бойко М. О. - Підхід формування системи показників оцінки економічного потенціалу підприємств портової діяльності, Опря В. О., Балан Я.О. (2018)
Настасенко В. А. - Современные судовые парусные системы и технико-экономический анализ их эксплуатации (2018)
Ширяєва Л. В. - До питання підвищення ефективності використання гідротехнічних споруд підприємств портової діяльностї, Онешко С. В., Кузнецова Г. А. (2018)
Ширяєва Л. В. - Сучасні тенденції розвитку крюїнгового ринку, Онешко С. В., Загороднюк І. О. (2018)
Наврозова Ю. О. - Аналіз показника часу портового обслуговування (2018)
Шпак Н. Г. - Дослідження впливу інтеграції на показники учасників міжнародної економічної системи (2018)
Правила подання наукових статей до опублікування (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2018)
Пилипчук Я. - Конструюючи історію угорців: про угорські прабатьківщини (2018)
Келембет С. - Федір-Федот (Федюшко) Любартович, князь Луцький і Володимирський, державця Сіверський (2018)
Філіпова Г. - Шведський полон у часи Великої Північної війни 1700–1721 рр.: значення біографічного аспекту (2018)
Бовгиря А. - "Изменичьи родственники": до питання про долю мазепинців у пост-полтавську добу (2018)
Гейда О. - Вибори до Чернігівської міської думи 1909 р. на шпальтах місцевої сатиричної періодики (2018)
Гаркуша А. - Олійний живопис (перша чверть ХІХ ст.) Спасо-Преображенського собору (ХІ ст.) у Чернігові: проблеми дослідження (2018)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.) (частина 13), Тарасенко І. (2018)
Морозова А. - Документи до біографії Опанаса Марковича (2018)
Кручиненко В. - Позашлюбні зв’язки у Миргородському полку ХVIII ст. (2018)
Михеєнко Н. - Моніторинг температурно-вологісного режиму Колегіуму XVII-XVIII ст. у м. Чернігові (2018)
Боровик А. - Проректори Чернігівського державного педагогічного інституту (університету) за ректора О.Ф. Явоненка (1982 – 2005 рр.), Боровик М. (2018)
Студьонова Л. - Щоденник В. Г. Короленка (1853-1922) як джерело вивчення історії Української революції 1917-1920-х рр. : (до 165-річчя від дня народження письменника-гуманіста) (2018)
Глухенький А. - Шлях активної просвітянки, Ясенчук О. (2018)
Коваленко О. - Чернігівщина в роки Першої світової війни , Рахно О. (2018)
Гапоненко Д. - В. М. Половець. Визначні постаті Чернігівщини. – Чернігів: Просвіта. – 268 с. (2018)
Демченко Т. - Талалаївський край: Художньопубліцистичне видання / В. Ткачов (керівн. автор. кол.) та ін. – Талалаївка, 2016. – 310 с.: іл. (2018)
Содержание (2018)
Попов Е. С. - Межбассейновая сырьевая база коксохимического производства Украины: Проблемы формирования шихт, их подготовки и коксования, Гаврилюк В. И., Мукина Н. В., Ковалев Е. Т., Дроздник И. Д., Бидоленко Н. Б. (2018)
Чешко Ф. Ф. - Изучение влияния отдельных технологических факторов на процесс термоокислительной обработки среднетемпературного пека, Шустиков В. И., Клешня Г. Г., Скрипченко Н. П. (2018)
Касимов А. М. - Изучение химического состава углей ряда шахт и обогатительных фабрик Украины и перспективы утилизации угольных отвалов (2018)
Григоров А. Б. - Технология получения базового компонента пластичных смазок (2018)
Поздравляем (2018)
Содержание (2018)
Фидчунов А. Л. - 3D-модель установки сухого тушения кокса, Стельмаченко С. Ю., Пожар С. Г., Крюк Р. А., Ковалев А. Б. (2018)
Борисенко А. Л. - О возможности определения плотности химических продуктов коксования с использованием U-образной колебательной трубки (вибрационный метод), Мартынова А. Ю., Голик Н. М., Ромашина О. Ю. (2018)
Удалов И. В. - Отходы и выбросы электростанций Украины, работающих на твердом топливе, Касимов А. М. (2018)
Шмалько В. М. - Графеновые структуры из углей и кокса. Сообщение 2, Зеленский О. И. (2018)
Помним (2018)
Григошкина Я. В. - Етимологічний склад найменувань сільськогосподарських будівель в англійській, німецькій, французькій та українській мовах (2017)
Демчук Т. Г. - Cтруктурно-семантичний аналіз термінів кіномистецтва в англійській мові (2017)
Джеріх О. С. - Семантика дієслів пересування у водному середовищі в горизонтальній площині (на матеріалі англійської, німецької та іспанської мов) (2017)
Ігнатенко Д. Є. - Інтенсивність вияву позитивних емоцій у фразеологізмах англійської, німецької, російської та української мов (2017)
Попова А. В. - Нікнейм як основний засіб самопрезентації віртуальної особистості в інтернет-комунікації: семантична природа та класифікація (на матеріалі української мови) (2017)
Залужна О. О. - Семантика об’єкта каузативної ситуації в пермісивних та прохібітивних конструкціях в англійській та українській мовах (на матеріалі дієслів to let / to prohibit та дозволяти / забороняти) (2017)
Іванілова В. О. - Структурні та семантичні особливості реалій на матеріалі повісті М. О. Булгакова "Собаче серце" (2017)
Кабов А. В. - Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської мови в сучасній пресі латинської америки (на матеріалі видань El Clarín, Últimas Noticias, El Tiempo) (2017)
Білецька О. В. - Партитивні іменникові трикомпозити у середньоверхньонімецькій та сучасній німецькій мові (2017)
Oleniak M. Ya. - Old English Zoomorphic and Ecomorphic Similes of Equality with the Gelicost Component (2017)
Чекарева Є. С. - Процессуальная лексика в древнегреческом языке (2017)
Babinska O. - The sustainable development goals (sdgs) and modern business Strategy (part I) (2018)
Бутирська І. В. - Регіональні аспекти формування загального соціального простору ЄС (2018)
Левченко А. О. - Стан і тенденції розвитку людських ресурсів в Україні у вимірі міжнародних порівнянь (2018)
Вдовічен А. А. - Основні фактори впливу на інноваційний розвиток туристичного бізнесу в Україні, Зінченко В. А. (2018)
Пачева Н. О. - Довіра як фактор ефективного менеджменту (2018)
Урсакій Ю. А. - Тіньова економіка: чинники тінізації та шляхи детінізації (2018)
Білоус С. В. - Сучасний стан та стратегічні орієнтири туристичного бізнесу західного регіону України, Масюк Ю. О., Біланюк О. П. (2018)
Гудзь П. В. - Польський досвід для України у регулюванні розвитку готельного ринку регіону (2018)
Вдовічена О. Г. - Основні підходи та особливості формування ефективних програм лояльності бренду (2018)
Жалба І. О. - Стан міжнародної торгівлі на сучасному етапі розвитку економіки України, Собчук Н. В. (2018)
Чаплінський Ю. Б. - Особливості маркетингового ціноутворення на різних типах ринків, Войцих С. В. (2018)
Мискін Ю. І. - Становлення та розвиток бюджетної політики: гносеологія трансформацій (2018)
Томнюк Т. Л. - Пенсійна реформа-2017: сутність, недоліки та Вектори підвищення ефективності (2018)
Зибарева О. В. - Комплексний підхід до оцінки фінансово-економічного Потенціалу підприємства, Шилепницький П. І., Повержук У.-Ю. М. (2018)
Круглянко А. В. - Підходи до оцінки ефективності стратегічного Управління підприємством (2018)
Нікульча В. А. - Мотиваційна взаємодія "торговельне підприємство-споживач": алгоритм змін господарської діяльності (2018)
Романчук А. Л. - Організаційні аспекти аналітичної роботи на підприємствах сільського господарства (2018)
Чичун В. А. - Значення культури управління в діяльності підприємства (2018)
Швець Ю. О. - Ризики в інвестиційно-інноваційній діяльності підприємств машинобудування, Тищенко О. С. (2018)
Hryhorkiv V. - Enterprise application software implementation at the manufacturing company: case study, Buiak L., Verstiak A., Hryhorkiv M., Savko O. (2018)
Дрінь І. І. - Математична модель глобального економічного процесу з нелокальними умовами, Дрінь С. С. (2018)
Багрій К. Л. - "Мозковий штурм" як засіб активізації навчання у вищій школі (2018)
Канут Н. С. - Застосування інноваційних методів при компетентнісному підході викладання навчальних дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Охорона праці" (2018)
Бутирська І. В. - Еволюція теоретичних підходів до управління інноваціями (2018)
Фаїзов А. В. - Технологічна складова розширеного відтворення економіки (2018)
Babinska O. - The sustainable development goals (sdgs) and modern business strategy (part II) (2018)
Юрій С. М. - Вплив офшорів на світову та національну економіку, Простебі Л. І. (2018)
Зибарева О. В. - Особливості політики ціноутворення у сфері виробництва хліба та хлібопродуктів в україні, Вербівська Л. В., Раца О. Б. (2018)
Романчук Л. Д. - Сегментація ринку курортно-рекреаційних послуг (2018)
Никифорак В. А. - Методичні підходи до оцінки рівня життя населення України, Тодорюк С. І. (2018)
Сідуняк О. В. - Необхідність розвитку соціальної інфраструктури у Чернівецькій області на основі державно-приватного партнерства (2018)
Бурдяк О. М. - Клієнтоорієнтована логістика в інтернет-торгівлі (2018)
Хотинь Л. В. - Сутність екологічного маркетингу як економічної категорії (2018)
Проценко Я. В. - Пріоритети фінансової політики підприємств готельного господарства (2018)
Руснак Л. Р. - Проблеми детермінації фінансового шахрайства в Україні (2018)
Собкова Н. Д. - Напрями підвищення ефективності моніторингу фінансових ресурсів у системі казначейства, Чубатенко С. Ю., Ібрагімов Е. Ю. (2018)
Нікульча В. А. - Методичний підхід до оцінювання взаємних змін у межах мотиваційної взаємодії підприємства роздрібної торгівлі та споживача, Чаплінський Ю. Б. (2018)
Ревуцька Л. Я. - Формування ділового іміджу працівника готельного підприємства як інструмента комунікативного впливу (2018)
Рилєєв С. В. - Методичні аспекти оцінки якості послуг комунальних підприємств щодо поводження з твердими побутовими відходами, Скрипник М. Є. (2018)
Романчук А. Л. - Теоретико-методичні аспекти оцінки ефективності діяльності підприємств важкого машинобудування, Язловицький М. В. (2018)
Торопков В. М. - Стратегії суб’єктів малого та середнього підприємництва України в умовах глобалізації, Сиваненко Г. П., Жалба І. О. (2018)
Чичун В. А. - Особливості управління економічним розвитком сучасного підприємства в умовах трансформації економічного середовища (2018)
Мустеца І. В. - Особливості аудиту основних засобів на підприємствах вантажних автомобільних перевезень (2018)
Дрінь І. І. - Дослідження економічних моделей з динамічною пам’яттю, які опсуються псевдодиференціальним рівнянням з відхиленням аргументу (2018)
Лучик О. І. - Переваги електронних словників при вивченні німецької мови, Романова Т. О. (2018)
Гасенко А. В. - Скінченно-елементний розрахунок позацентрово-стиснутих стержнів при проектуванні залізобетонних конструкцій інженерних споруд, Юрко І. А., Юрко П. А., Гасенко Л. В. (2018)
Ключник С. В. - До питання вантажопідйомності старих прогонових будов (2018)
Коваленко В. В. - Комплексний підхід до вирішення проблем довговічності залізобетонних мостових конструкцій, Заяць Ю. Л., Коваленко С. В. (2018)
Коваль П. М. - Врахування дії малоциклових навантажень при розрахунку бетонних балок, армованих базальтопластиковою арматурою, Гримак О. Я., Стоянович С. В. (2018)
Кулябко В. В. - Как "ввести в резонанс" всемирно известные научные школы Днепра для подъема инженерного престижа города (2018)
Лучко Й. Й. - Методики розрахунку та дослідження матеріалів газопроводу на міцність, втомну тріщиностійкість (2018)
Мясников І. В. - Нові типи міжрамного огородження для підвищення несучої здатності кріплення капітальних виробок, Гапєєв C. М., Вигодін М. О., Прокудін О. З. (2018)
Петренко В. Д. - Чисельний аналіз конструкції перегінних тунелів, що знаходяться в різних рівнях, Тютькін О. Л., Хавін О. Б. (2018)
Северин О. П. - Удосконалення технологічного процесу обслуговування понтонних секцій наплавного залізничного мосту (НЗМ-56), Яковлєв С. О., Шаптала О. І., Крамар І. Є. (2018)
Marochka V. V. - Development of technology of arranging areas with transitional stiffness index on approaches to railway bridges, Boboshko S. H. (2018)
Руданецька О. С. - Правова політика народовладдя (2016)
Ряшко О. В. - Т. Г. Шевченко у формуванні національної свідомості патріотизму, Остапенко Л. О. (2016)
Сидор М. Я. - Становлення та розвиток інституту місцевої публічної влади на українських землях (2016)
Федіна Н. В. - Національна імплементація прав людини на етапі інтеграції України у світове співтовариство (2016)
Чорномаз О. Б. - Правовий прецедент як джерело права в Україні (2016)
Ільків Н. В. - Інтегрована дозвільна система як складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Курило Л. В. - Правові позиції Європейського суду з прав людини у рішеннях проти України щодо права людини на життя (2016)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правова модернізація органів державної влади у рамках утвердження демократії участі в Україні (2016)
Бутинська Р. Я. - Щодо поняття колективних трудових правовідносин (2016)
Верба-Сидор О. Б. - Інститут приватних виконавців в Україні: пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання, Воробель У. Б. (2016)
Лещух Д. Р. - Окремі аспекти правового регулювання зовнішньої трудової міграції в Україні (2016)
Мелех Л. В. - Проблематика правового регулювання корпоративних правовідносин: перспективи використання законодавчого досвіду Європейського Союзу в правовому полі України, Круць К. І. (2016)
Мокрицька Н. П. - Реалізація права на працю безробітними особами в порядку виконання тимчасових робіт (2016)
Онишко О. Б. - Правові наслідки шлюбної спорідненості за сімейним правом Польщі (1918–1939 рр.) (2016)
Савєльєва М. О. - Особливості розвитку індивідуальних трудових правовідносин у сучасних умовах (2016)
Семенюк І. Я. - Українські адвокати у політичних судових процесах у Галичині 1930-х років (2016)
Хомко Л. В. - Легітимація суб’єктів підприємницької діяльності: сутність та законодавче забезпечення (2016)
Бондаренко В. А. - Ціннісний аспект підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання (2016)
Годяк А. І. - Деякі питання правового регулювання компромісу в справі про порушення митних правил (2016)
Єсімов С. С. - Інформаційно-правова політика як складова інформаційної функції держави, Мельник С. Я. (2016)
Ілюшик О. М. - Класифікація адміністративних послуг та їх характеристика (2016)
Ковалів М. В. - Діяльність військової прокуратури щодо забезпечення законності у сфері військової служби, Іваха В. О. (2016)
Когут Я. М. - Щодо використання окремих юридичних термінів у нормах поліцейського права (2016)
Павлович-Сенета Я. П. - Основні напрями вдосконалення адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні: сучасний стан та досвід зарубіжних країн (2016)
Тимчишин Т. М. - Окремі аспекти використання адміністративного договору в регулюванні відносин державного управління (2016)
Вислоцька Т. Ю. - Поняття таємниці в кримінальному праві (2016)
Мартинишин Г. Я. - Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, за КК України (2016)
Навроцька В. В. - Взаємозв’язки та колізії норм кримінального та кримінального процесуального кодексів України (2016)
Нагачевська Ю. С. - Міжнародний досвід правових та організаційних заходів у сфері запобігання корупції та його впровадження в Україні (2016)
Пилипенко Є. В. - Щодо обґрунтованості криміналізації перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (2016)
Яремко Г. З. - Асоціація норм про вбивство в Уголовному кодексі Російської Федерації (2016)
Ясінь І. М. - Предмет складу злочину, передбаченого статтею 368-2 КК України (2016)
Дуфенюк О. М. - Перспективи доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа, Кунтій А. І. (2016)
Ковальська М. Ю. - Використання інноваційних технологій у криміналістичній діяльності: закордонний досвід (2016)
Куп’янський М. Г. - Роль криміналістичних версій у плануванні розслідування серійних сексуально-садистських убивств (2016)
Палюх А. І. - Особливості участі прокурора в доказуванні обставин, які обґрунтовують обрання окремих запобіжних заходів у кримінальному провадженні (2016)
Франчук В. І. - Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності та злочинів, що вчиняються у цій сфері, Деленчук В. М. (2016)
Янчук А. О. - Особливості вдосконалення нормативно-правового забезпечення державної безпеки України в сучасних умовах (2016)
Кісіль Р.-В. В. - Політична корупція як фактор стагнації вітчизняного публічного механізму (2016)
Моісеєнкова С. О. - До проблеми співвідношення об’єктивних та суб’єктивних аспектів правоутворення (2016)
Панкевич О. З. - Філософсько-правові засади обмежування прав людини у міжнародно-правових та конституційних актах (2016)
Подоляк-Богачек Е. Б. - До питання ідентифікації причинно-детермінаційної субструктури корупціогенних факторів в умовах сучасного публічно-правового апарату України (2016)
Цмоць У. О. - До питання епістемології юридичної практики (на прикладі шлюбно-сімейних відносин у Стародавньому Світі та Середні віки) (2016)
Wiak K. - Reform of a penalty of restriction of liberty in Poland (2016)
Наукове життя (2016)
Балинська О. М. - Досвід історії у збереженні природоохоронних традицій Галичини (2016)
Гетьманчук М. П. - Рецензія на монографію "Становлення та розвиток правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні", підготовлену кандидатом юридичних наук, доцентом, доцентом кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ Долинською Марією Степанівною (2016)
Наші автори (2016)
Казарян В. Ю. - Современные методы реконструкции мостовых сооружений, Сахарова И. Д. (2018)
Марочка В. В. - Розробка нових залізобетонних прогонових будов для малих та середніх залізничних мостів, Бобошко С. Г. (2018)
Москальов Г. Ю. - Сучасні задачі та проблеми протимінної діяльності в Україні, Петрівський І. В., Щусь В. М., Артємьєв М. С., Конопельнюк В. В. (2018)
Попович М. М. - Дослідження конструктивних форм та армування прогонової будови під залізницю, Філяур В. О. (2018)
Радкевич А. В. - Аналіз концепції формування рівня конкурентоспроможності підрядних підприємств України в умовах динамічних трансформацій вітчизняного будівельного ринку послуг, Арутюнян І. А., Сайков Д. В. (2018)
Семко О. В. - Вплив зведення інженерних споруд на розвиток пошкоджень несучих конструкцій будівель прилеглих територій, Гасенко А. В., Гарькава О. В., Данисько В. Ю. (2018)
Солдатов К. І. - Аналіз стану несучих конструкцій автошляхового проїзду суміщеного моста через річку Дніпро у м. Дніпро за результатами обстеження, Мірошник В. А., Ключник С. В., Заяць Ю. Л. (2018)
Тютькин А. Л. - Основы концепции комбинированного наземного метрополитена в г. Днепре с позиции тунисского опыта, Бурауи Ради (2018)
Тютькін О. Л. - Аналіз результатів стійкості природних схилів, складених неоднорідними та шаруватими ґрунтами, Дубінчик О. І., Кільдєєв В. Р. (2018)
Фенко О. Г. - Скінченно-елементний аналіз впливу пошкоджень балок на загальний технічний стан монолітного залізобетонного перекриття, Кириченко В. А., Пащенко А. М., Крупченко О. А. (2018)
Petrenko V. D. - Comparative calculation of the stability of the landslide slope in the software complexes "OTKOS" and "LIRA-CAD 2017", Tiutkin O. L., Ihnatenko D. Yu., Kovalchuk V. V. (2018)
Глазунов О. А. - Применение биофлавоноидов для лечения заболеваний тканей пародонта при метаболическом синдроме (экспериментальные исследования) (2015)
Григоренко Г. М. - Дослідження in vitro поверхневого шапу емалі постійних зубів у період вторинної мінералізації, Хоменко Л. О., Сороченко Г. В., Капітанчук Л. М. (2015)
Антонишин В. І. - Особливості макро- і мікроелементного складу твердих тканин зубів при експериментарному аліментарному ожирінні, Марущак М. І., Габор Г. Г. (2015)
Горай М. А. - Зміни вмісту лактоферину до і після лікування у хворих із хронічними травматичними ураженнями слизової оболонки порожнини рота, Ковальчуr Л. О. (2015)
Дычко Е. Н. - Комплексное лечение парестетически-болевого синдрома СОПР с применением физиотерапии, Ковач И. В., Скрибник П. Л., Вовк В. А. (2015)
Любченко О. В. - Профилактика постреставрационных болей путем обработки кариозной полости увлажняющим агентом (2015)
Мачоган В. Р. - Клінічна ефективність синбіотика в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит (2015)
Петрушанко Т. О. - Результати впровадження інноваційних технологій лікування хвороб пародонта і слизової оболонки порожнини рота в клініці терапевтичної стоматологї, Розколупа Н. В., Литовченко І. Ю., Котелевська Н. В., Чечотіна С. Ю. (2015)
Вакуленко Е. Н. - Гендерные и сезонные особенности течения флегмон челюстно-лицевой области (2015)
Рузин Г. П. - Клинические проявления токсического остеомиелита в зависимости от давности употребления наркотика, Ткаченко В. О. (2015)
Нідзельский М. Я. - Причини скорочення термінів користування незнімними конструкціями зубних протезів, Цветкова Н. В., Ясногорська С. С. (2015)
Мартінек Г. Б. - Втрата перших молярів підлітків 13-17 років як "Ключа оклюзії", Крупник А. С., Мартінек В. Г. (2015)
Гавриленко М. А. - Особливості стану тканин пародонта в дітей-інвалідів із хворобами центральної нервової системи (2015)
Остапко О. І. - Математико-статистичний аналіз впливу чинників довкілля на стан тканин пародонта в дітей у різних за екологічною ситуацією регіонах України (2015)
Єрис Л. Б. - Аналіз методів виготовлення протеза носа: переваги і недоліки (2015)
Флис П. С. - Взаимоотношение дистальной окклюзии морфологических и функциональных нарушений позвоночника, Душина А. И. (2015)
Шкільняк Л. І. - Скронево-нижньощелепний суглоб. Особливості функціональної анатомії та гістоструктури при дисфункції, Зализюк-Крапівна А. А. (2015)
Титул, зміст (2018)
Гордиенко В. В. - Движения плит и землетрясения, Гордиенко Л. Я. (2018)
Плетнев С. П. - Литолого-палеонтологическая характеристика сантон-маастрихтских отложений гайотов Магеллановых гор (Тихий океан) (2018)
Шнюкова Е. Е. - Базальты различного генезиса в зоне сочленения Западно-Черноморской впадины, Горного Крыма и Скифской плиты (2018)
Иноземцев Ю. И. - Четвертичные отложения южной части черноморского шельфа Болгарии, Крыстев Т. И., Луцив Я. К., Парышев А. А. (2018)
Скворцов В. В. - Простые металлические вещества в ильменит-цирконовых россыпях северо-западного побережья Азовского моря, Пермяков В. В. (2018)
Сучков И. А. - Минеральный состав и типоморфизм железомарганцевых рудных образований Индийского океана как индикатор их генезиса (2018)
Veliyev H. O. - Factors of drilling hazards сaused by geodynamic stress, Veliyev R. V. (2018)
Щипцов А. А. - Збереження океанологічних даних: ретроспектива та сучасний ста, Ольштинський С. П., Гордєєв А. Ю., Стефанов Г. С. (2018)
Шнюков Є. Ф. - Морські геолого геофізичні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти. Міжнародна наукова конференція, Янко В. В., Ємельянов В. О., Коболев В. П. (2018)
Шнюков Є. Ф. - 3 Міжнародна науково-технічна конференція "Газогідрати та інші альтернативні джерела газу", Витязь О. Ю., Коболев В. П. (2018)
Бердниченко Ю. А. - Дорадчі з’їзди інженерів служби рухомого складу і тяги: діяльність Л. М. Леві, Кириченко Г. І. (2018)
Hurinchuk S. - History and general characteristics of the journal "Engineering Matters” (2018)
Кривоконь О. Г. - Персоналії вітчизняного авіабудування: Гіндін Гиліл Пейсахович (2018)
Крюков М. М. - Розвиток інституту механіки ім. С. П. Тимошенко НАН України(1941-1968), Ляшко О. В. (2018)
Лавріненко О. В. - Вчений у галузі електротехніки – професор В. Л. Бенін (до 100 річчя зі дня народження) (2018)
Ляшуга І. Ю. - Історіографія та джерельна база розвитку метрологічного забезпечення в Україні (XX ст. – початок XXI ст.) (2018)
Пилипчук О. Я. - Історичний аналіз впливу діяльності С. Ю. Вітте на розвиток залізничного транспорту у Російській імперії, Стрелко О. Г. (2018)
Писарська Н. В. - Виготовлення гусеничних машин на Харківському тракторному заводі (середина ХХ – початок ХХІ ст.) (2018)
Роменська О. В. - Архітектурні споруди маяків України: від найдавніших часів до сьогодення (2018)
Соловйова Л. М. - Громадська та науково-практична діяльність професора В. Є. Тімонова (2018)
Устяк Н. В. - Академік Всеволод Арутюнович Лазарян (1909–1978) – вчений, педагог, організатор науки і освіти (до 110-річчя від дня народження) (2018)
Храмова-Баранова О. Л. - Вплив розвитку графічних технік на мистецтво в Україні, Яковець І. О. (2018)
Воловодовська В. О. - Харківський період діяльності професора П. Ф. Тушкана (1934–1942 рр.) (2018)
Гамалія В. М. - Наталя Осадча-Яната (1891–1982): сторінки біографії (2018)
Дефорж Г. В. - Розвиток палеозоологічної науки в епоху перемоги еволюціонізму (1859–1895 рр.) (2018)
Клецька Т. С. - Алгебраїчні дослідження в роботах членів Київського фізикоматематичного товариства в перші роки його існування (2018)
Коваленко С. Д. - Досягнення буряківництва України в системі кологспної дослідної справи в 1930-ті–1950-ті рр. (2018)
Корзун О. В. - Особливості розвитку сільськогосподарської дослідної справи в УРСР у роки Другої світової війни (2018)
Пилипчук О. О. - Інститут обмежених речових прав в наукових працях Київського юридичного товариства (друга половина ХІХ ст.) (2018)
Сіренко О. М. - Історія становлення позитивної психотерапії, як окремого напрямку психології (друга половина ХХ–початок ХХІ ст.) (2018)
Соколівська З. П. - Аналіз творчої діяльності українських митців у дослідженнях Романа Бжеського, Шендеровський В. А. (2018)
Столяр О. П. - Наукові розвідки князя В. О. Кудашева з питання збереження вологи ґрунту на Кирияківському дослідному полі (1878–1888 рр.) (2018)
Томашина Г. П. - Діяльність Аджамської дослідної станції в контексті організації наукового забезпечення Північного Степу України (1912–1932 рр.) (2018)
Червоненко О. В. - Museo naturale Уліссе Альдрованді та його роль у розвитку природознавства в Європі у XVI ст. (2018)
Тараненко О. - Словники української мови в діяльності Академії наук України (2018)
Колесник І. - Глобальна історія як новітній напрям соціогуманітаристики (2018)
Кожухар В. - Українці в незалежній Республіці Молдова (1991 – 2018 роки), Кожухар К. (2018)
Кожолянко Г. - Громадянсько-політичні та науково-теоретичні аспекти етнічних процесів у Галичині, на Буковині та Закарпатті наприкінці ХІХ – на початку XXІ століття (2018)
Арістова А. - Технології руйнування конфесійної ідентичності (2018)
Козловський І. - Християнські церкви Донеччини (у контексті російської військової агресії) (2018)
Скибіцька І. - Остання спроба дипломатичних контактів між Кубанською Народною Республікою та УНР навесні 1920 року (публікація документа) (2018)
Семенова О. - Ярмаркова торгівля як фактор розвитку шкіряного кустарного промислу українців Середньої Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Ярова А. - Місце традиційного житла в сучасному світі (2018)
Пономаренко О. - Михайло Микешин як друг і шанувальник Тараса Шевченка та ілюстратор художніх видань (2018)
Юрченко В. - Проблемні аспекти роботи сучасного етнолога "в полі" (експедиції до Чернівецької та Тернопільської областей), Іванчишен В. (2018)
Литвинчук Н. - Битою "польовою" дорогою (з експедицій на Полтавщину та Сумщину) (2018)
Ставицька Я. - Польові дослідження на теренах Херсонщини (2018)
Коваль-Фучило І. - Поміж правдою і пропагандою: українці на "повернених землях" Польщі |рец.: Коваль П. Діти берегів часу: акція "Вісла". Спогади / пер. з пол. та передм. Л. Івасюк. Львів : Світ, 2016. 464 с.| (2018)
Дяків В. - Цінне свідчення про галицькі будні кінця XIX – початку XX століття |рец.: Кирчів П. Образки з галицьких буднів. Львів : Тріада плюс, 2015. 396 с.| (2018)
Іванчишен В. - Європейські візії осмислення радянського спадку |рец.: Шльоґель К. Археологія комунізму, або Росія у ХХ столітті. Реконструкція картини / пер. з нім. І. Витрикуш. Київ : Дух і літера, 2018. 120 с.| (2018)
Наталя Гаврилюк (2018)
Інформація про авторів (2018)
Альохін М. М. - Пріоритетні напрямки соціальної роботи з бі- та гомосексуальними старшокласниками (2018)
Андреєва М. О. - Формування соціальної культури майбутніх педагогів в умовах інклюзивного кіноклубу (2018)
Атрощенко Т. О. - Формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкових класів у процесі практичної підготовки (2018)
Бадер С. О. - Сутнісна характеристика категорії "ціннісно-смислові орієнтації майбутніх вихователів" (2018)
Bartoszewski Ja. - Inspiration philosophy of Mordecai Roshwalda (2018)
Басай Н. П. - Особливості конструювання змісту уроку іноземної мови в початковій школі на засадах компетентнісно орієнтованого навчання (2018)
Безуглий Д. С. - Результати педагогічного експерименту з підготовки майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп’ютерної візуалізації в професійній діяльності (2018)
Бондарчук Н. Я. - Особливості методики проведення фізкультурних занять із дітьми дошкільного віку, Чернов В. Д. (2018)
Варава О. Б. - Професійна компетентність та професійна мобільність майбутніх бакалаврів сестринської справи: дилема сучасності (2018)
Воробйова Л. В. - Творча співпраця Х. Паркхерст та М. Монтессорі у розвитку експериментальної педагогіки на початку ХХ ст. (2018)
Harapko V. - Features of developing the worldview competency of future teachers of the english language and foreign literature, Telychko N. (2018)
Гура А. М. - Використання навчальних мультимедійних програм у професійній підготовці майбутніх учителів природничих спеціальностей (2018)
Дем’янчук О. О. - Формування гностичних умінь у професійному становленні молодих педагогів, Адамович І. В. (2018)
Добровольська Н. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні дисциплін математичного циклу майбутнім менеджерам, Бондар М. В. (2018)
Дудко Н. В. - Експлікація поняття "соціальна активність студентської молоді": соціально-педагогічний аспект (2018)
Заблоцька І. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку системи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг (2018)
Ikonnikova M. - Professional training of English language teachers in the UK: based on the experience of Newcastle University (2018)
Кальченко Л. В. - Міжвідомчі бар’єри в рішенні проблеми соціального сирітства та шляхи їх подолання у територіальній громаді міста (2018)
Кацьора О. В. - Пенсійне страхування та пенсійна реформа в Україні (2018)
Козак Ю. Ю. - Структурно-функціональна модель формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2018)
Козолуп М. С. - Аналіз стану академічної комунікативної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей у ЗВО України (2018)
Кокнова Т. А. - Проблема становлення професійної підготовки викладачів іноземних мов в Україні наприкінці XX на початку XXI століття (1991 - 2004) (2018)
Коляда Н. М. - Соціальна робота з дітьми шкільного віку в громаді: практичний досвід, Кравченко О. О., Кучер Г. М. (2018)
Король О. М. - Інформатична компетентність бакалаврів освіти: сутність і структура на засадах диференційованого підходу (2018)
Кулалаєва Н. В. - Методична система формування культури безпеки професійної діяльності в майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю (2018)
Кучерук О. Я. - Оцінка важливості математичних розділів для формування математичної компетентності майбутніх інженерів-програмістів (2018)
Levrints M. - Relationship between communication style and effective teaching (2018)
Лисенко Ю. О. - Динаміка соціалізації людей похилого віку у філогенезі (2018)
Любас А. А. - Основні підходи та принципи формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців бойового та оперативного забезпечення (2018)
Маляр Л. В. - Морально-етичні критерії добору творів художньої літератури у підручниках для народної школи Олександра Маркуша (2018)
Мельничук І. М. - Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців сестринської справи як педагогічна проблема (2018)
Mесарош Л. В. - Визначення ролі задач з механіки у розвитку творчих здібностей і логічного мислення учнів через аналіз типових задач конкурсів "Кенгуру" та "Левеня", Дзямко В. Й. (2018)
Мешко Г. М. - Формування психічного здоров’я учнів у сучасній школі, Мешко О. І. (2018)
Мосіюк О. О. - Особливості вивчення 3D моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики (2018)
Нагорна О. О. - Загальна характеристика магістерської програми за спеціалізаціями "Судовий розгляд цивільних справ та вирішення спорів" та "Вирішення спорів" у Школі Права Лондонського університету сіті (2018)
Нанівська Л. Л. - Особливості комунікативної компетентності майбутніх офіцерів (2018)
Опачко М. В. - Особистісно-діяльнісний підхід у підготовці майбутнього вчителя фізики з дидактичного менеджменту (2018)
Повідайчик О. С. - Реалізація технології диференційованого навчання в процесі науково-дослідницької підготовки магістрів соціальної роботи (2018)
Поліщук В. А. - Компетентнісний підхід до науково-дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників (2018)
Попович А. М. - Адміністрування інтегрованих соціальних послуг на рівні громади (2018)
Постова С. А. - Формування готовності майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у поза навчальній діяльності, Новіцька І. В., Усата О. Ю. (2018)
Пришляк О. Ю. - Формування полікультурної професійної компетентності фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах США та Канади (2018)
Рашевська Н. В. - Перспективи застосування засобів доповненої реальності у процесі навчання майбутніх інженерів (2018)
Ребуха Л. З. - Реалізація системи фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах інтеграції інноваційних технологій (2018)
Роїк Т. О. - Критерії, показники та діагностичний інструментарій рівня вихованості культури родинних взаємин у молодших школярів (2018)
Романовська Л. І. - Актуалізація соціально-педагогічної підтримки материнства та дитинства в умовах соціально-економічних та демографічних змін (2018)
Рюль В. О. - Аналіз трудової міграції в закарпатському соціумі (2018)
Семенець С. П. - Тривимірні структури зовнішнього та внутрішнього проявів компетентності (2018)
Слозанська Г. І. - Моделювання професійної діяльності у підготовці майбутніх соціальних працівників у ЗВО до роботи у територіальній громаді (2018)
Смук О. Т. - Мобінг як наслідок злоякісної агресії (2018)
Соловей Ю. О. - Чинники ефективної управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти (2018)
Степанюк А. В. - Використання контекстної технології навчання при підготовці вчителів природничих наук (2018)
Туровська І. О. - Кореляція рівня сформованості культури мовлення студентів-медиків і динаміки формування професійної мовленнєвої компетентності (2018)
Shandor F. - Functions and concept-category apparatus of sociology of social work, Bartosh O. (2018)
Шандра Н. А. - Підходи до формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому письмі майбутніх ІТ-фахівців (2018)
Шугалій Н. Є. - Особливості передумов створення данських ВНШ у XVIII - XIX століттях (2018)
Шукатка О. В. - Філософсько-парадигмальний аналіз проблеми формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей (2018)
Юрченко А. О. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності при вивченні дисциплін фізичного змісту на прикладі використання лекцій-демонстрацій (2018)
Ячнюк М. Ю. - Система фізичного виховання на Буковині (ХІХ – ХХ ст.) та можливості її використання на сучасному етапі, Ячнюк І. О., Ячнюк Ю. Б. (2018)
Вихідні дані (2018)
Сергійчук В. - Шкільна статистика як важливе джерело для встановлення кількості втрат під час Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років (2018)
Нові видання Володимира Сергійчука про Голодомор 1932 – 1933 років (2018)
Борисенко В. - Усні свідчення киян про геноцид 1932 – 1933 років: "Найбільше вмирали діти…" (2018)
Стасюк О. - Переваги та недоліки висвітлення теми Голодомору зарубіжними дослідниками (2018)
Сокіл В. - Презентаційні розмисли: фольклорна проза про голодомори ХХ століття в Україні (2018)
Глушко М. - Описи традиційної матеріальної культури українців на сторінках часопису "Этнографическое обозрение" (1889 – 1916) (2018)
Єкельчик С. - Просторова історія: українська перспектива (2018)
Дяків В. - Християнська релігійність у традиційній календарній обрядовості українців: аспекти дослідження (2018)
Шевчук Т. - З історії академічних проектів 1920-х років: співпраця Катерини Грушевської з Королівським антропологічним інститутом Великобританії та Ірландії (2018)
Колодій Х. - Імпринтинг як системний механізм становлення національної пам’яті (2018)
Іваннікова Л. - Історіограф української фольклористики Кубані (до роковин смерті Віктора Кириловича Чумаченка) (2018)
Боса Л. - Білоруси на теренах Степової України: особливості культурної адаптації та збереження ідентичності (за польовими матеріалами 2017 – 2018 років) (2018)
Щербань А. - Гончарство села Цвітне за матеріалами дослідження Михайла Дяченка 1928 року (2018)
Інформація про авторів (2018)
Содержание (2018)
Бондаренко С. Н. - Расчет диаметра трубопровода систем углекислотного пожаротушения, Мурин М. Н. (2018)
Васильченко А. В. - Оценка огнестойкости железобетонной ребристой плиты при комбинированном воздействии "взрыв-пожар", Ковалевская Т. М., Стельмах О. А., Метелев В. А. (2018)
Григоренко О. М. - Дослідження впливу зміни термомеханічних властивостей на спучування вогнезахисних епоксиамінних покриттів, Михайлюк О. П., Золкіна Є. С. (2018)
Дадашов І. Ф. - Моделювання охолодження поверхневого шару рідини, що горить, гранулами піноскла (2018)
Деревянко А. А. - Динамическая модель газовоздушной среды в условно герметичном помещении при работе генератора огнетушащего аэрозоля, Литвяк А. Н. (2018)
Калиновський А. Я. - Дослідження рівня стабільності залучення пожежно-рятувальних підрозділів міста Харкова до обслуговування викликів, Коваленко Р. І., Шевцова О. С., Мєтєльов В. О. (2018)
Кальченко Я. Ю. - Способи контролю технічного стану теплових пожежних сповіщувачів, Абрамов Ю. О. (2018)
Ковальов А. І. - Методика оцінки вогнезахисної здатності покриттів сталевих конструкцій після впливу кліматичних факторів, Отрош Ю. А., Данілін О. М., Алексєєва О. С., Хмиров І. М. (2018)
Ковалёв А. А. - Разработка отдельных аспектов контейнерного метода пожаротушения, Калиновский А. Я., Хмиров И. М. (2018)
Коровникова Н. И. - Оценка параметров термической деструкции модифицированных волокон на основе целлюлозы, Олейник В. В. (2018)
Кулаков О. В. - Дослідження методів розрахунку блискавкозахисту об’єктів Збройних Сил України, Катунін А. М. (2018)
Луценко Ю. В. - Теоретичні дослідження впливу осередку пожежі на оточуючі об’єкти, Миргород О. В. (2018)
Meleshchenko R. - Mathematical model of thermal fire detector with the thermistor, Dureev V. (2018)
Назаренко С. Ю. - Визначення дисипативних властивостей напірного пожежного рукава з внутрішнім діаметром 51 мм при крученні, Ларін О. М., Чернобай Г. О., Назаренко В. Ю., Баркалов В. Г. (2018)
Петухова О. А. - Характеристики обладнання внутрішнього протипожежного водопроводу, Горносталь С. А. (2018)
Роянов О. М. - Оцінка впливу технічних параметрів резервуарів зберігання світлих нафтопродуктів на час примусової вентиляції для забезпечення їх пожежовибухобезпеки перед ремонтними роботами, Гарбуз С. В. (2018)
Савельєв Д. І. - Дослідження можливості використання гелеутворюючих вогнезахисних складів під час гасіння лісової хвойної підстилки в реальних умовах, Чиркіна М. А. (2018)
Саламов Д. О. - Модель охолоджува-льної дії водної плівки, що стікає по стінці резервуара, при пожежі розливу горючої рідини в обвалуванні, Абрамов Ю. О., Басманов О. Є. (2018)
Скородумова О. Б. - Вогнезахисні покриття по текстильних матеріалах на основі гібридних силіко-фосфатних гелів, Тарахно О. В., Крадожон В. А., Тополь М. Є., Плетюк В. Є. (2018)
Стрілець В. М. - Аналіз процесу подавання гелеутворюючих складів, Сенчихін Ю. М., Остапов К. М., Сировий В. В. (2018)
Fedyuk I. - Determination of the geometric parameters of powder (PFPA) and solid fuel pressure accumulators (SFPA) for applications in automatic fire extinguishing systems, Chernuha A., Artemenko K. (2018)
Фещенко А. Б. - Прогнозування коефіцієнту забезпеченості одиночного комплекту запасних технічних засобів апаратури оперативного диспетчерського зв'язку на випадок пожежі, Закора А. В. (2018)
Тищенко Е. А. - Тестирование системы автоматического пожаротушения, Михайлюк А. А., Абрамов Ю. А. (2018)
Хижняк А. А. - Модель струи огнетушащего вещества при тушении пожара, Абрамов Ю. А., Кривцова В. И. (2018)
Чернуха А. А. - Дослідження вогнезахисного просочувального засобу Екосепт для деревини ясеню, Безуглов О. Є., Чернуха А. М., Вачков І. Ю., Фільчук О. М. (2018)
Шаршанов А. Я. - О критериях пожарной безопасности (2018)
Contents (2018)
Бідун А. В. - Елементи книжкового контенту: особливостіпроектування та впливу на читача (споживача) (2018)
Havrylets Yu. - Escape and entertainment as key motives for viewing TV news in the light of ritualistic use of television, Rizun V., Khylko M., Tukaiev S. (2018)
Єжижанська Т. С. - Читачі як суб’єкти комунікації книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі (2018)
Олтаржевський Д. О. - Комунікації як основа соціалізації бізнесу:теоретико-концептуальне обґрунтування (2018)
Давиденко О. О. - Моніторинг безпечної експлуатації автодорожніх мостів України (2015)
Дубинчик О. И. - Прогнозирование ресурса железобетонных конструкций по выносливости арматуры, Кильдеев В. Р. (2015)
Купрій В. П. - Моделювання сумісної роботи конструкції кріплення котловану та ґрунту з застосуванням методу скінчених елементів (МСЕ), Кулаженко Є. Ю., Гудкова А. С. (2015)
Лантух-Лященко А. И. - Европейская система управления безопасностью проектируемых мостов (2015)
Марочка В. В. - Методи оцінки технічного стану штучних споруд на вузькоколійних залізницях, Марочка О. В., Журбенко В. С., Лихенко Т. О., Позняков А. В. (2015)
Соколова А. С. - Построение конечно-элементной модели стального резервуара в программном комплексе Лира (2015)
Солдатов К. І. - Залізобетонні кришки люків оглядових колодязів, Заяць Ю. Л. (2015)
Солдатов К. І. - Визначення класу залізобетонної прогонової будови залізничного моста за частотою (періоду) власних коливань, Журбенко М. К., Мірошник В. А. (2015)
Соломка В. І. - Особливості визначення вантажопідйомності металевих прогонових будов з їздою поверху при безпосередньому обпиранні мостового полотна на верхні пояси ферм, Мірошник В. А., Пінчук Г. Д., Рикіна В. Л. (2015)
Талавіра Г. М. - Відвід жорсткості підшпальної основи на ділянках перед штучними спорудами, Кудін А. В. (2015)
Труфанова О. И. - Анализ факторов, влияющих на надежность и технические характеристики железобетонных путепроводов, Феськова Л. В. (2015)
Тютькін О. Л. - Оптимізація геометричних параметрів оправи перегінних тунелів на основі модифікованого методу Метродіпротрансу, Уманська М. І. (2015)
Ovchynnykov P. - The research of the deflected mode for the steel truss bridge span with upper-level traffic by the computer modeling method, Solomka V., Miroshnik V., Pinchuk A. (2015)
Винников Ю. Л. - Визначення осідання основи будівель за показником стискання ґрунту, Косточка Н. А., Мірошниченко І. В. (2015)
Galinskyi A. - Ecological and economic efficiency of the horizontal impervious screen for localization of toxic and radioactive waste, Meneylyuk A., Petrovskyi A. (2015)
Петренко В. Д. - Оцінка стійкості природних схилів методами математичного моделювання в програмі "ОТКОС", Тютькін О. Л., Дубінчик О. І., Кільдєєв В. Р. (2015)
Кулаженко Е. Ю. - Обоснование параметров защитных сооружений от динамического воздействия метрополитена на слабых основаниях (2015)
Лісневський М. А. - Проектування гідроізоляції при будівництві і експлуатації тунелів, Гузченко В. Т., Кулаженко О. М. (2015)
Нетеса Н. И. - Проблемы утилизации вторичных ресурсов (2015)
Нетеса А. Н. - Сравнительный анализ трудоемкости и стоимости контроля качества основных способов соединения арматуры (2015)
Петренко В. И. - Обоснование и общие методологические разработки проблемы взрывобезопасности объектов метрополитена, Петренко В. Д., Тютькин А. Л. (2015)
Сєдін В. Л. - Вплив повторного статичного навантаження на осідання буроін’єкційної палі, Бікус К. М., Ковба В. В. (2015)
Солдатов К. И. - Деформационный шов с упругим компенсатором, Ключник С. В. (2015)
Солдатов К. І. - Визначення вантажопідйомності металевих прогонових будов із суцільною стінкою з їздою поверху за величиною пружних прогинів від залізничного навантаження, Мірошник В. А. (2015)
Соломка В. І. - Застосування вуглеволокна в якості зовнішнього армування для підвищення вантажопідйомності залізобетонних прогонових будов залізничних мостів (2015)
Ковальчук Л. Я. - Інтраопераційне попередження тромбоемболії легеневої артерії при оперативному лікуванні тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок, Ковальчук О. Л., Беденюк А. Д., Костів С. Я., Венгер І. К., Ненашко І. А., Дуць С. І., Балабан Л. В. (2011)
Лойко І. І. - Симптоматика у хворих при поєднанні виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2011)
Ковальчук О. Л. - Ефективність лікування хворих з переломами діафіза стегнової кістки при застосуванні різних методів остеосинтезу, Грубар Ю. О., Савчишин В. В. (2011)
Беденюк А. Д. - Мінеральна щільність кісткової тканини після різних методів хірургічної корекції гастродуоденальних виразок у віковому аспекті (2011)
Ковальчук О. Л. - Послідовність сучасних діагностично-лікувальних заходів при посттравматичних пошкодженнях хряща колінного суглоба, Сморщок Ю. С., Кулянда І. С. (2011)
Скрипко В. Д. - Морфофункціональні зміни печінки в динаміці перебігу гострої странгуляційної тонкокишкової непрохідності, Ковальчук О. Л., Голотюк В. В., Багрій М. М., Шев'як П. І. (2011)
Ковальчук О. Л. - Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій сечового міхура, Гнатюк М. С., Нестерук С. О., Твердохліб В. В., Мисак А. І. (2011)
Гасюк П. А. - Структура емалево-дентинної межі в ділянці горбика та стилю на нативних шліфах (2011)
Ковальчук О. Л. - Відтворення цитотоксичного ураження передміхурової залози в експерименті, Хорош В. Я., Мисак А. І. (2011)
Козак Д. В. - Антиоксидантно-прооксидантний статус крові та печінки в ранньому періоді тяжкої травми, Волотовська Н. В. (2011)
Шульгай А. Г. - Морфологічні основи змін кровоносного русла привушної залози при механічній жовтяниці, Левків М. О. (2011)
Бабінець Л. С. - Предикторна роль дисбіозу товстої кишки у формуванні недостатності тіаміну та піридоксину при хронічному панкреатиті, Коваль Ю. В., Коцаба Ю. Я. (2011)
Ковальова Г. О. - Ефективність загальноприйнятих методів забарвлення кислотостійких бактерій (2011)
Бабінець Л. С. - Дисбіоз товстої кишки як чинник порушень в антиоксидантному статусі хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень, шляхи оптимізації лікування, Квасніцька О. С. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського