Казарина А. А. - Особенности психологической подготовки студентов-волейболистов к соревновательной деятельности (2018)
Каніщева О. П. - Теоретичне обгрунтування певних етапів методики викладання дисципліни "Масаж" майбутнім фахівцям фізичної культури та спорту, Єфіменко П. Б. (2018)
Киричок М. Ю. - Особливості відбору перспективних дітей для занять гандболом, Приходько М. Ю. (2018)
Клімашевський О. В. - Моделювання біомеханічної структури рухів метальників списа різної кваліфікації (2018)
Клименко Г. В. - Освітній аспект фізичного виховання у вищому навчальному закладі, Філіппов М. М. (2018)
Козлов К. - Програмно-нормативне забезпечення багаторічної підготовки легкоатлетів (сучасний стан, проблеми, перспективи) (2018)
Маринчук П. І. - Порівняльний аналіз фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей (2018)
Мицкан Б. М. - Факторна структура показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості, тілобудови та стану біогеометричного профілю постави студентів в процесі фізичного виховання, Випасняк І. П., Шанковський А. З. (2018)
Мичка І. В. - Модель розвитку силових якостей студентів вищих навчальних закладів засобами пауерліфтингу (2018)
Муллагільдіна А. Я. - Технічна підготовка спортсменок 10-11 років в художній гімнастиці у вправах з булавами, Красова І. В. (2018)
Новікова І. В. - Особливості розвитку фізичних якостей у студентів на заняттях фітнесом (2018)
Павлось А. В. - Методологічні підходи до формування культури здоров'я студентів у процесі їхнього фізичного виховання, Смірнова Л. М., Зелікова Т. І., Коваль О. В. (2018)
Пилипенко В. М. - Теоретичні аспекти фізичного виховання курсантсько-студентської молоді засобами футболу, Тимчик М. В. (2018)
Приходько П. Ю. - Особливості швидкісно-силової підготовки студентів- дзюдоїстів (2018)
Пронтенко К. В. - Обґрунтування методичної системи навчання гирьового спорту курсантів у процесі фізичного виховання та перевірка її ефективності (2018)
Ріпак М. О. - Спосіб життя дорослих жінок і місце рухової активності в ньому, Ріпак І. М. (2018)
Руденко Р. Є. - Оптимізація процесу фізичної реабілітації спортсменів з інвалідністю засобами масажу, Магльований А. В. (2018)
Сапрун С. Т. - Методика розвитку координаційних здібностей юних волейболістів на тренувальних заняттях з волейболу, Корнієнко С. М. (2018)
Сапрун С. Т. - Формування навчальних програм для дитячо-юнацьких футбольних шкіл, Кузь Ю. С. (2018)
Семенів Б. С. - Фізкультурна освіта як засіб формування мотивації студентів ветеринарних спеціальностей до самостійних занять з фізичного виховання, Стахів М. М., Ковбан О. Л., Бенцак Л. І. (2018)
Стасюк Р. М. - Футзал як головний чинник соціальної адаптації студентів І курсу вищих навчальних закладів, Пєсоцький С. М., Куриленко О. В. (2018)
Стасюк Р. М. - Соціальні аспекти взаємозв’язку фізичної діяльності та фізичної активності у аспекті виховання особистості, Васильєв В. В., Індик П. М. (2018)
Стешиц А. В. - Значення ментального тренінгу у фізичній реабілітації спортсменів з травмою передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглобу (2018)
Філіппов М. М. - Вплив ротаційно- тракціійної міорелаксації на вестибулярні та вегетативні функції юних батутистів, Краснова С. П. (2018)
Фоменко О. В. - Особливості побудови позааудиторних занять з аеробіки зі студентами закладів вищої освіти, Фоменко В. Х. (2018)
Церковная Е. В. - Исследование мотивационных приоритетов и самооценки состояния здоровья студентов технического университета, Барыбина Л. Н., Филенко Л. В., Егорова Е. В., Алексеева И. А. (2018)
Циганенко О. І. - Проблема визначення біоритмології рухової активності спортсменів, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2018)
Череповська О. А. - Деякі аспекти фізичного виховання студентської молоді. методи сприяння розвитку координаційних здібностей за допомогою занять аеробікою, Пасічна Т. В., Сербо Є. В. (2018)
Шашлов М. І. - Особливості фізичної підготовки студентів зі спортивної гімнастики (2018)
Шпичка Т. А. - Влияние факторов здорового образа жизни на успешную деятельность студенческой молодежи, Степанюк В. В. (2018)
Лазуренко В. М. - Історіографія проблеми становлення та життєдіяльності селянських фермерських господарств України в добу непу (1921 – 1929 рр.) (2018)
Докашенко В. М. - Профспілки та організація літнього відпочинку школярів. До характеристики політичних граней "відлиги" (2018)
Храмова-Баранова О. Л. - Вплив національних традицій на розвиток візуальної культури в Україні, Баранов Г. О. (2018)
Федоренко Я. А. - Розвиток та проблеми функціонування закладів дошкільної та загальної шкільної освіти в українському селі в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2018)
Чубіна Т. Д. - Життя на грані фолу: Щенсний Єжи Потоцький (2018)
Косяк С. М. - Роль німецького колоніального союзу у формуванні ідеології німецького експансіонізму (2018)
Горенко Л. М. - Проблематика історіографічного огляду питань поміщицького землеволодіння на Правобережній Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Спіркіна О. О. - Культурно-мистецьке життя Черкаської області у перше десятиріччя незалежності України у контексті національного відродження: джерелознавчий аналіз (2018)
Чупанова Д. О. - Фразеологічний фонд мови в матеріалах черкаської преси (2018)
Коваленко-Чукіна І. Г. - Діяльність природоохоронних організацій та їх вплив на розвиток Партії Зелених (2018)
Томіленко А. Г. - Створення та розвиток державної системи превентивних протипожежних заходів в Україні у другій половині 20-их – 30-ті роки ХХ століття (2018)
Філас В. М. - Візуальний "сплеск" у Північному Причорномор`ї у 20–40-х рр. XIX ст.: сутність та виконавці (2018)
Портянко Т. М. - Аналіз історичних аспектів розвитку техногенної безпеки, Ротте С. В., Пшенишна Н. М. (2018)
Яшан О. О. - Черкащина під владою окупантів в 1941–1944 рр. (за матеріалами "усної історії") (2018)
Котельницький Н. А. - Політична боротьба ліберальної опозиції у земських інституціях північної України (80 рр. ХІХ ст.) (2018)
Лазуренко О. Г. - Застосування громадської відповідальності в товариських судах Української РСР в 1960-х роках (2018)
Волошин І. В. - Роль спеціалізованої сільськогосподарської мережі "Добробут" у розвитку молочної галузі Української СРР в добу непу (2018)
Тренкін Ю. В. - Кредитна кооперація як важлива складова економічного розвитку селянських господарств в період непу (2018)
Тептюк Л. М. - Нарис життєвого шляху Анни Іконникової – талановитого педагога та дослідника (2018)
Семененко М. Г. - Об`єктивні знання та суб`єктивне трактування радянською медициною токсикології та клініки отруєнь селян хімічними речовинами в 50-60-х рр. ХХ ст. в УРСР, Стадник І. Ю. (2018)
Морозов А. Г. - Способи та засоби охорони авторських прав у всесвітній мережі Інтернет, Махиня О. М. (2018)
Ілляшенко Ю. Ю. - Особливості методики викладання навчальної дисципліни "Історія стародавнього світу" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 032 "Історія та археологія", Лисенко А. І. (2018)
Худолей О. С. - "Історія України з найдавніших часів до кінця XIV століття": застосування інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисципліни (2018)
Про авторів (2018)
Александрова Г. - Поетичні діалоги: Леся Українка та Іван Стешенко (2018)
Башкирова О. - Художня репрезентація фемінної і маскулінної тілесності в сучасній українській романістиці (2018)
Броварська О. - Особливості формування української національної ідеї у публіцистиці на межі ХХ-ХХІ ст. (2018)
Галич О. - "Голоси цикад – загадкові голоси вічності" в щоденниках Олеся Гончара (2018)
Гніздицька М. - Юрій Косач про призначення літератури і місію письменника (2018)
Джигун Л. - Образ реальних персонажів і образ автора мемуарів як синкретичне явище (2018)
Джигун Л. - Зображально-виражальні аспекти наративу в щоденникові, Мацько В. (2018)
Карабович Т. - Наукові зацікавлення професора Віталія Мацька творчістю Нью-Йоркської групи (2018)
Комарницька О. - Методи автоматизованого семантичного аналізу природномовної інформації (2018)
Крищук В. - Функції монологічного мовлення в епістолярному жанрі (2018)
Мацько В. - Синтез белетристичного й документального модусів як особливість художньої практики Віри Вовк (2018)
Никифорук Т. - Звукова організація поетичних творів Сидора Воробкевича другого періоду творчості (1868–1875) (2018)
Онищенко О. - Поетика націєтворчого дискурсу в українській діаспорній спогадовій літературі (2018)
Особа Н. - Парадигма комічного у пресовій сатирі Галичини 20-30-х років ХХ ст. (2018)
Підопригора С. - "Розірваний" текст Мирослава Ягоди: некласична естетика твору "Вóйна малого жорстокого числа" (2018)
Колядич Ю. - Концепція людини і світу в малій прозі Романа Іваничука, Поляруш Н. (2018)
Руснак І. - Поетика тревелогу "Вражіння з подорожі по Європі" (1939) Володимира Бльондиненка (2018)
Цера Є. - Рими в поезії Миколи Вінграновського 60-70-х рр. (лексико-граматичний аспект) (2018)
Дика Л. - Колірний епітет як образний засіб мови художнього тексту (2018)
Ємець О. - Типи та прагматичний ефект висунення у сучасних художніх і газетних текстах (2018)
Міщинська І. - Абревіатури та акроніми в економічному та бізнес-дискурсі (2018)
Пікалова А. - Основні параметри англомовного дитячого поетичного дискурсу (2018)
Подолянчук О. - Класифікація лексем прозових творів Гната Хоткевича як основа вивчення його ідіостилю (2018)
Стукан Г. - Метафори-синестезії у поетичних збірках Оксани Радушинської, Глушок Л. (2018)
Швець Т. - Із криниці пам’яті (2018)
Abbas S. - Existence and attractivity results for Hilfer fractional differential equations, Benchohra M., Henderson J. (2018)
Дворник А. В. - Майже перiодичнi розв’язки систем Лотки – Вольтерра з дифузiєю та нефiксованими моментами iмпульсної дiї, Ткаченко В. I. (2018)
Евтухов В. М. - Асимптотика решений дифференциальных уравнений второго порядка с правильно и быстро меняющимися нелинейностями, Колун Н. П. (2018)
Zhuravlev V. F. - Weakly nonlinear boundary-value problems for Fredholm integral equations with degenerate kernel in Banach spaces (2018)
Кiчмаренко О. Д. - Схеми повного усереднення в задачi оптимального керування функцiонально-диференцiальною системою (2018)
Пафик С. П. - Асимптотика загального розв’язку лiнiйної сингулярно збуреної системи диференцiальних рiвнянь вищого порядку з виродженнями (2018)
Слюсарчук В. Ю. - Некеплеровiсть та нестiйкiсть руху двох тiл, спричиненi скiнченнiстю швидкостi гравiтацiї (2018)
Taranets R. M. - Coating thin film flows on a solid sphere (2018)
Коляда Сергiй Федорович (2018)
Бачинська О. А. - Одеські вчені у Стамбулі: завдання досліджень та враження (за матеріалами звітів ХІХ – початку ХХ ст.), Алєксєєнко М. В. (2018)
Бубенок О. Б. - Аланы Северного Кавказа и Русь в послехазарский период (2018)
Марков Д. Є. - Непальський середньовічний храм: на прикладі буддійського монастиря Ваджрайогіні (Гум Баха) у м. Санкху (2018)
Кіктенко В. О. - Свідоцтво про нагородження імператорським "Орденом Подвійного дракона”: невідоме джерело з фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2018)
Хамрай О. О. - Біблійні тексти у зібраннях Відділу фонду юдаїки Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (2018)
Огнєва О. Д. - Норбу Церінг і його оповідання "Відпущена вівця” (放生羊): контекст створення (2018)
Бурба Д. В. - Бгаґавадґіта, глава 2 / Переклад із санскриту та коментарі Д. В. Бурби (2018)
Гюрсель Н. - Криниця-в’язниця – цвинтар ненаписаних книжок. Оповідання / Переклад з турецької та вступна стаття Г. В. Рог (2018)
Кримський А. Ю. - "Історія хазар” (неопубліковані фрагменти) / Підготовка до друку: О. Б. Бубенок, О. О. Хамрай, В. В. Черноіваненко (2018)
Бачинська О. А. - Рецензія на: Середа О. Oсмансько-українське степове порубіжжя в османсько-турецьких джерелах XVIII ст. – Одеса: "Астропринт”, 2015. – 312 с. (2018)
Огнєва О. Д. - Рецензія на: Батырева С. Г. Буддийская коллекция музейного собрания КалмНЦ РАН: изучение и составление каталога (2014–2016). – Элиста, 2016. – 160 с. (ил.). (2018)
Tsymbalyuk O. V. - Kinetics of relaxation of rat myometrium in conditions of inhibition of plasma membrane calcium pump and systems of active Ca2+ transport of intracellular Ca2+-depot (2018)
Kozak Yu. S. - Antioxidants selenomethionine and D-pantethine differentially affect doxorubicin’s action on glutathione system in human leukemia cells varying in their resistance to chemotherapy in vitro, Panchuk R. R., Skorokhyd N. R., Semenovich D. S., Moiseenok A. G., Stoika R. S. (2018)
Finiuk N. S. - Effects of new derivatives of 2-amino-5-benzylthiazole of genotoxicity and acute toxicity in Allium bioassays, Hreniukh V. P., Ostapiuk Yu. V., Matiychuk V. S., Obushak M. D., Stoika R. S., Babsky A. M. (2018)
Шалай Я. Р. - Процеси ліпопероксидації та дихання мітохондрій у печінці щура за дії похідних тіазолів in vitro, Мандзинець С. М., Фінюк Н. C., Гренюх В. П., Бабський А. М. (2018)
Лановенко О. Г. - Поширеність вроджених вад розвитку та мимовільних викиднів у популяциях із різною генетико-демографічною структурою (2018)
Susulovska S. A. - Morphological and chorological characterization of Longidorus intermedius Kozlowska & Seinhorst, 1979 firstly reported from Ukraine with the comments on Longidorus elongatus (de Man, 1876) Thorne & Swanger, 1936, Tsaryk J. V. (2018)
Пашкевич Н. А. - Рудеральна рослинність селища-курорту Східниця (Львівська облвсть, Україна) (2018)
Щербатюк М. М. - Фотосинтетичні пігменти й ультраструктура хлоропластів папороті Dryopteris filix-mas (L.) Schott на різних фенологічних фазах розвитку, Бабенко Л. М., Вашека О. В., Косаківська І. В. (2018)
Микітчак Т. І. - Попередній анотований список каланоїд і циклопоїд (Crustacea: Calanoida and Cyclopoida) Українських Карпат (2018)
Архіпова Х. І. - Еталонні колекції амфібіотичних комах України: концептуальні підходи до формування, поповнення та функціонування, Різун В. Б., Мартинов О. В., Годунько Р. Й. (2018)
Antonyak H. L. - Iodine in abiotic and biotic environments, Panas N. E., Pershyn O. I., Polishchuk A. I., Hoyvanovych N. K. (2018)
Верхоляк Н. С. - Використання ароматичних сполук бактеріями. І. Аеройна й анаеробна деструкція, Перетятко Т. Б. (2018)
Фецюх А. - Екологічні проблеми, спричинені розробкою Прикарпатського родовища полімінеральних калійних руд у м. Стебник, Буньо Л., Пацула О., Терек О. (2018)
Газізова О. - Безпекова стратегія України в контексті етнополітичних викликів анексованого Криму (2018)
Ворончук І. - Проблеми історичної демографії в науковому доробку Михайла Владимирського-Буданова (2018)
Губський С. - Злочини більшовизму на Катеринославщині на початку 20-х років ХХ ст. (2018)
Галущак М. - Діяльність Команди Запілля та Команди Етапу збройних сил ЗО УНР у період з червня по грудень 1919 року (2018)
Краснодемська І. - Утиски історичної науки на Дніпропетровщині в тоталітарну добу (20-30 роки ХХ ст.) (2018)
Фігурний Ю. - Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана, Шакурова O. (2018)
Буцикін Є. - Актуальні проблеми моделювання у гуманітарних науках: психоаналітичний редукціонізм (2018)
Коцюба М. - Моделювання політичного й феноменологічна методологія (2018)
Ручко О. - Математичне моделювання як один із методів наукового дослідження у гуманітарних науках (2018)
Харчук Л. - "Золоте десятиріччя" в розвитку української електроенергетичної термінології (2018)
Тимошик М. - Видання українськими емігрантами Великої Британії антирадянської пропагандистської літератури (50-90 роки ХХ ст.): задум і втілення (2018)
Полек T. - Балкон у пострадянському місті: приватне і публічне в юридичному вимірі (2018)
Долаючи уявні кордони: відгуки учасниць воркшопу "Imaginary Borderlands: ‘Othering’ and ‘Domestic Others’ on Post-Soviet Frontiers" (2018)
Фігурний Ю. - Концептуальний історіографічний аналіз базових теорій походження українців (Рецензія на монографію О. В. Шакурової "Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна історіографія (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)". Київ : Видавець Олег Філюк, 2017. 272 с.) (2018)
Проданчук М. Г. - Регламентація польових токсиколого-біологічних випробувань пестицидів на прикладі країн Європейського Союзу. Виклики для України. (Огляд нормативно-правових та науково-методичних документів), Лепьошкін І. В, Кравчук О. П., Гринько А. П., Величко М. В., Бабяк М. В., Лепьошкіна М. І. (2018)
Кравчук О. П. - Оцінка небезпечності та гігієнічне нормування флубендіаміду в сільськогосподарській продовольчій продукції рослинного походження, об'єктах виробничого і навколишнього середовища, Жмінько П. Г., Медведев В. І., Гринько А. П., Сергеєв С. Г., Іванова Л. П., Багацька О. М., Кузнецова О. М., Алейнов П. В., Павленко І. П., (2018)
Шєпєльська Н. Р. - Дослідження впливу чотирьох генеричних пестицидів лямбда-цигалотрину на репродуктивну функцію самців щурів wistar han, Колянчук Я. В., Проданчук М. Г. (2018)
Рашківська І. О. - Оцінка нейротоксичного впливу синтетичних піретроїдів: порівняльна характеристика нейротоксичноїдії циперметрину та зета-циперметрину у пре- та постнатальному періоді (2018)
Васецька О. П. - Вплив нових регуляторів росту рослин — похідних n-оксид піридину на рухову активність і енергетичний стан інфузорій tetrahymena pyriformis w (2018)
Бубало Н. Н. - Метаболические нарушения, обезогенные эффекты и дисбаланс гормонов жировой ткани у больных, перенесших острые и хронические интоксикации пестицидами, Балан Г. М. (2018)
Гуньков С. В. - Вивчення частоти запальних процесів та бактеріальної флори піхви при полікістозі яєчників в умовах підвищеного рівня експонування марганцем та нікелем (2018)
Андрущенко Т. А. - Генетичні маркери, що визначають ефективність репарації дволанцюгових розривів ДНК і репарації "невідповідностей" ДНК за дії професійних факторів, Гончаров С. В., Досенко В. Є. (2018)
Проданчук М. Г. - Нормативно-правове регулювання досліджень пестицидів в умовах глобалізації світової економіки: міжнародний досвід, Лепьошкін І. В., Кравчук О. П., Гринько А. П., Величко М. В., Бабяк М. В., Лепьошкіна М. І. (2018)
Харченко Т. Ф. - До обгрунтування альтернативного методу визначення токсичності парфумерно-косметичної продукції методом "in vitro" на короткочасній суспензійній культурі клітин — сперматозоїдах великої рогатої худоби (огляд літератури), Левицька В. М., Харченко О. А., Головащенко Г. В., Хомак С. О., Ісаєва С. С. (2018)
Повякель Л. І. - Оцінка забруднення об'єктів довкілля в місцях розташування полігонів твердих побутових відходів, Смердова Л. М., Сноз С. В., КривенчукВ. Є., Кудрявцева А. Г., Пасічник В. І. (2018)
Галушко Н. А. - Еволюція системи харчування населення незалежної України (2018)
Вимоги до публікацій в журналі "Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки" (2018)
Бойко П. І. - Принципи розроблення систем різноротаційних сівозмін в Україні, Літвінов Д. В., Цимбал Я. С., Кудря С. О. (2018)
Олійник К. М. - Вплив технологій вирощування на урожайність пшениці озимої в Північному Лісостепу, Блажевич Л. Ю., Буслаєва Н. Г. (2018)
Гораш О. С. - Вплив сумісного застосування соломи та сидератів на продуктивність кукурудзи на зерно, Сендецький В. М. (2018)
Малієнко А. М. - Продуктивність пшениці озимої при оптимізації строків та доз застосування ербіциду за різних способів основного обробітку ґрунту в Лісостепу, Заяць П. С. (2018)
Поліщук С. В. - Фітосанітарний стан посівів сої залежно від погодних умов (2018)
Любчич О. Г. - Динаміка накопичення сухої речовини рослинами проса за різних рівнів удобрення, Грищенко Р. Є., Глієва О. В. (2018)
Бунчак О. М. - Вплив сучасних органічних добрив на фотосинтетичну продуктивність вівса (2018)
Голодна А. В. - Особливості формування продуктивності люпину вузьколистого за сумісного вирощування з вівсом голозерним, Столяр О. О. (2018)
Дрозда В. Ф. - Захист насаджень томатів від лускокрилих фітофагів у органічному овочівництві, Загайко О. І. (2018)
Михайленко О. О. - Дослідження умов культивування рослин родів Crocus, Iris, Gladiolus, Десенко В. Г., Чабовська О. І. (2018)
Кургак В. Г. - Мінеральний склад корму різнотипних лучних травостоїв залежно від удобрення та режимів використання, Волошин В. М. (2018)
Панасюк С. С. - Формування отави багаторічних злакових трав для випасання худоби в осінній період, Сукайло М. В. (2018)
Цимбал Я. С. - Роль багаторічних бобових трав у поліпшенні кормових угідь, Кущук М. А. (2018)
Якименко Л. П. - Продуктивність однорічних посухостійких культур залежно від агротехнічних факторів Лісостепу (2018)
Сахненко В. В. - Динаміка чисельності основних шкідливих видів комах на посівах зернових культурах в сучасних агроценозах, Сахненко Д. В. (2018)
Голик Л. М. - Характеристика зразків ваксі-пшениці як джерел господарсько-цінних ознак, Стариченко В. М., Коберник Н. І., Левченко О. С., Друковська Н. Г. (2018)
Бочарова М. І. - Характеристика вихідного матеріалу пажитниці багатоквіткової і багаторічної за здатністю до самозапилення, Батерук М. М. (2018)
Хоменко С. О. - Розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу пшениці ярої за міжвидових схрещувань (2018)
Deshko L. - The principle of "de minimis non curat praetor" in International Law (2018)
Гуржій Т. - Інформаційне право: виклики гібридної війни (2018)
Garadzhaiev D. - The legal force of the acts of the Constitutional Court of Azerbaijan (2018)
Осауленко С. - Гарантії права громадян на свободу об’єднання у політичні партії (2018)
Мікічурова О. - Право людини на отримання взаємної вигоди від співробітництва (2018)
Derunets N. - Impact of resolutions of the UN General Assembly on international legal regulation of trade relations (2018)
Коротка Н. - Врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі (2018)
Волокитін Д. - Правові аспекти надання незначної державної допомоги суб’єктам господарювання (2018)
Чаплян С. - Правова природа криптовалют (2018)
Тищенко Ю. - Поняття "послуга": в міжнародному та вітчизняному праві (2018)
Щебетун І. - Системи місцевого самоврядування: доктринальні підходи до визначення поняття (2018)
Беценко Т. П. - Текстово-образні конструкції в українському та словацькому пісенному фольклорі (2017)
Білічак О. І. - Стилістичні фігури в поетиці Євгена Плужника (2017)
Болотнікова А. П. - Категорія особи як засіб вираження ввічливості (2017)
Бондар Н. В. - Національна специфіка субфрейму "ЛОКУСИ СЕЛА" у творчості братів Тютюнників (2017)
Дорошина Л. Ф. - Архетип земля як визначальна сутність української ментальності у літературній творчості Олександра Довженка (2017)
Єщенко Н. О. - Біблеїзми у художньому тексті (на матеріалі української прози XX-XXI ст.ст.), Бондаренко Ю. С. (2017)
Жовнір М. М. - Світська бесіда у парадигмі мовленнєвих жанрів (2017)
Ли Ли - Новые способы субъективации повествования в современной русской женской прозе (2017)
Матушкіна Д. Д. - Інтерпретація урбаністичного простору (на матеріалі роману "Щоденний жезл" Є. Пашковського) (2017)
Михалевич І. Ю. - Образ свекрухи в українській жіночій ліриці (2017)
Оскирко О. П. - Номінація борщу в східноподільських говірках (2017)
Панченко В. А. - Новые концепты в современном песенном тексте (2017)
Панченко Е. И. - Роль цитаты в современном популярном тексте (2017)
Радіонова Т. М. - Актуальні номінативно-словотвірні явища в сучасній українській мові (2017)
Рибцева О. Ю. - Літературно-критична й наукова рецепція життєвого та творчого шляху Віктора Положія (2017)
Чередник Л. А. - Концептуальна інтерпретація образу митця у циклі поезій Ліни Костенко "Силуети" (2017)
Шепель Ю. А. - Статус и принципы классификации биномов в современном русском языке (2017)
Яковлева І. В. - Невідома замальовка Б. Грінченка як спроба алюзії на твір М. Коцюбинського "Цвіт яблуні" (2017)
Кязымова К. И. - Художественное отражение карабахской трагедии в прозе Эльчина (2017)
Медвідь Н. О. - Образотворча роль символів кольору і звуку в детективних оповіданнях Е. По (2017)
Могилко Ю. О. - Жанрові форми сучасної корейської дитячої літератури (2017)
Пшеничная М. С. - "Роман о художнике" в постмодернистском литературном дискурсе (2017)
Редчиць Т. В. - Маргінальні ситуації і персонажі в "малій прозі" Гайміто фон Додерера (2017)
Рыбенок В. В. - Образ ребекки шарп в романе "Ярмарка тщеславия" как яркий пример своеобразия литературной ономастики в творчестве У. М. Теккерея, Полывяная О. В. (2017)
Stryga E. V. - Functionality of the ladscape in the novel "A Farewell to Arms” by E. Hemingway, Varlan T. М. (2017)
Шахкеремова Н. А. - Место творчества Вагифа Самедоглу в истории азербайджанской драматургии (2017)
Стернічук В. Б. - Індивідуальний стиль епістолярію та мемуаристики Уве Йонсона (2017)
Девдюк І. В. - Амбівалентність свого / чужого простору у романах "Невеличка драма" В. Підмогильного та "Коханець леді Чатерлей" Д. Лоуренса (2017)
Дучимінська Г. Ю. - Гамлетизм як явище і поняття, що характеризує суспільні настрої (2017)
Новиков А. О. - Дискурс жертовності і зради у драматургії Л. Старицької-Черняхівської й В. Шевчука (2017)
Чорній Р. П. - Жанр нарису в художньому доробку Кетрін Стокетт (2017)
Галаур С. П. - Регулятивність художнього тексту: функція, категорія, стратегія, теорія (2017)
Кротенко Л. Б. - Сучасний дискурс-текст із позиції психолінгвістики (2017)
Меньшиков И. И. - Речевая интенция и коммуникативное задание высказывания (2017)
Огієнко К. О. - Метод питань як основний синтаксичний засіб розмежування теми й реми (2017)
Чорній А. Л. - Мовні девіації як критерій комунікативної компетентності посередника (2017)
Громовенко В. В. - Особливості словотворення політичних неологізмів в українській та англійській мовах (2017)
Діброва В. А. - Ономасіологічний потенціал мовленнєвих лексичних засобів вираження заперечення в англійському й українському офіційно-діловому дискурсі (2017)
Nagaitseva N. I. - Russian adverb as the "thing in itself”, Romanov Yu. O. (2017)
Рыжих В. И. - Нигер-конголезская макросемья и арабский язык (2017)
Сінна Л. Ю. - Конотативні розбіжності слів на позначення концепту "любов" в українській та англійській мовах (2017)
Камінська О. - Фахова мова. Проблематика визначення та особливості вживання (2018)
Лещенко Т. - Мовленнєвий портрет сучасного лікаря (лінгвопрагматичний аспект), Жовнір М. (2018)
Навчук Г. - Нечленовані окличні речення в сучасній українській мові, Шутак Л. (2018)
Роман Л. - Становлення і розвиток української мови як іноземної як навчальної дисципліни (2018)
Руснак Н. - Актуалізація відомостей у художньому роздумі (на матеріалі сімейної саги М. Матіос "Майже ніколи не навпаки"), Руснак Ю. (2018)
Струк І. - Екстралінгвальні імплікатури на позначення сміху в драматичному тексті буковинських письменників (2018)
Телеки М. - Метафорична номінація як репрезентація медичного знання, Мироник О. (2018)
Semysiuk A. - The role and significance of systematization of professional vocabulary in German medical discourse from the point of view of teaching professionaly directed foreign competence, Lapa G. (2018)
Синиця В. - Статус латинських номінативних утворень з пропріальним компонентом мікротерміносистеми "Інфекційні хвороби", Мироник О. (2018)
Томашевська А. - Лінгвістичні особливості англомовного фармацевтичного дискурсу та фрмацевтичної лексики (2018)
Chaikovska N. - Presciptive speech genres in the postmodern English discourse of Ian Mcewan (based on the novel "Atonement" by Ian Mcewan) (2018)
Tomka I. - Direct control objects over the study of a foreign language in educational institutions such as non-philological higher educational establishmens, Zapotochna L. (2018)
Tsurkan M. - Peculiarities of application of communicative method of studying Ukrainian language as foreign one at higher medical educational institution (2018)
Аністратенко А. - Своєрідність поезії Василя Кожелянка в контексті сучасної постмодерної поезії (2018)
Vylka L. - "Ukrayinheliye” from K. Mordatenko: poetic vision of historiosophy of Ukraine (2018)
Каізер І. - Філософсько-політичні поеми Івана Франка як об'єкт студій Магдалини Ласло-Куцюк (2018)
Moysey A. - An attempt to reconstract the historical consciousness of Ukrainians in V. Kozhelianko's prose, Anistratenko A. (2018)
Sluhenska R. - Sport theme in the oeuvres of Bochdan Ihor Antonych and Kazimezh Vezhynsky, Kaizer I. (2018)
Шутак Л. - Особливості епістолярної спадщини Т. Г. Шевченка, Навчук Г. (2018)
Мальцев В. - Зі спостережень над строфікою та римуванням Феофана Прокоповича (2018)
Никифорук Т. - Про генерику віршованих творів С. Воробкевича першого періоду творчості (1863-1867) (2018)
Матушек О. - Рецензія на монографію: "Біблійно-християнський контекст прози І. Франка" Л. А. Роман. – Чернівці, 2017 (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Бунчак О. М. - Вплив органічних добрив на вміст тривалентного хрому в зерні пшениці ярої (2017)
Ткаченко М. А. - Особливості проведення ґрунтового обстеження в умовах сталого зниження температур і замерзання поверхні ґрунту, Нецик М. В., Корсун С. Г., Шкляр В. М. (2017)
Красюк Л. М. - Ефективність агротехнічних заходів у боротьбі з бур’янами в посівах сої (2017)
Присяжнюк О. І. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сочевиці, Топчій О. В. (2017)
Stolyarchuk T. A. - Linseed germination depending on storage temperatures (2017)
Юла В. М. - Якість зерна вівса плівчастого і голозерного за різного рівня мінерального живлення, Камінська В. В., Мушик Б. В., Дудка О. Ф. (2017)
Єгупова Т. В. - Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування тритикале озимого в Правобережному Лісостепу, Романюк П. В. (2017)
Лупеха І. М. - Основні чинники інтенсифікації виробництва зернових культур в Україні (2017)
Панасюк С. С. - Маркетинг інновацій та їх ефективність в агропромисловому виробництві Київської області, Соколюк Ю. О., Вітвіцька О. І., Ткаченко А. М. (2017)
Слюсар С. М. - Вплив строків скошування сорго на його кормову цінність (2017)
Осадчук В. Д. - Ефективність залуження схилових земель бобово-злаковими травосумішками в Лісостепу Західному, Гунчак Т. І. (2017)
Якименко Л. П. - Продуктивність однорічних кормових культур залежно від добрив і стимулятора росту (2017)
Кургак В. Г. - Добір травосумішей для організацій укісних конвеєрів на осушених торфовищах Лівобережного Лісостепу, Штакал М. І., Штакал В. М. (2017)
Левченко Т. М. - Особливості накопичення алкалоїдів та способів визначення їх вмісту в зелених рослинах люпинів білого і жовтого, Байдюк Т. О., Вересенко О. М. (2017)
Голик Л. М. - Характеристика генофонду пшениці м’якої озимої за господарсько- цінніми ознаками, Коберник Н. І., Щербакова Ю. В. (2017)
Губа І. І. - Оцінка гібридів жита озимого F 1 за продуктивністю та багатоквітковістю (2017)
Вихідні дані (2017)
Бабаева Р. Р. - Влияние религиозных терминов на словарный состав английского языка (2017)
Буренко Т. М. - Комунікативна детермінованість реалізації респонсивних висловлень як реакції на мовленнєвий акт докору (2017)
Гасилова Л. Х. - История исследования пословиц и поговорок в арабских источниках (2017)
Данилович О. Д. - Парадигматичні відношення прикметників у художньому стилі (2017)
Калашникова М. Ю. - Структура мегаконцептосфери "КУЛЬТУРА" у рамках сучасного англомовного соціуму (2017)
Косович О. В. - Конверсія як різновид транспозиції словотвірного характеру (2017)
Крикніцька І. О. - Кулінарні фразеологізми як об’єкт етнофразеології (на матеріалі сучасної англійської мови) (2017)
Лисецька Ю. В. - Дослідження дискурсивних маркерів із позиції теорії граматикалізації (2017)
Овсянко О. Л. - Особливості функціонування інноваційних одиниць у заголовках англомовних газет, Мельник І. В. (2017)
П’єцух О. І. - Концепт "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ" в політичному дискурсі парламентських дебатів у Сполученому Королівстві (2017)
Пуленко І. А. - Розрізнення функціональних стилів у публіцистичному дискурсі (на матеріалі англомовних політичних статей), Сазикіна Т. П. (2017)
Семенова О. В. - Просодичні засоби репрезентації французької національної картини світу (2017)
Сердюк І. В. - Особливості мелодійного контуру англомовної військової промови: гендерний аспект (2017)
Скобнікова О. В. - Вербальна репрезентація концепту "family" (2017)
Смеречинська О. В. - Сталі дієслівно-іменникові словосполучення із семантикою завершеності дії в німецькій мові (2017)
Ущаповська І. В. - Соціолінгвістичні аспекти мови кавових брендів (2017)
Хрущ І. І. - Наслідки впливу турецької мови на болгарську (морфологічний рівень) (2017)
Цапів А. О. - Наративна модель "Карусель" (Marry-go-roung) у казці Нормана Ліндсі "The Magic Pudding" (2017)
Шафиева А. Ф. - O происхождении фразеологизмов с фитонимическим компонентом в современном французском языке (2017)
Шерстюк О. І. - Семантико-концептуальний параметр економічної терміносистеми німецької мови (2017)
Шуневич Б. І. - Структура ініціальних абревіатур англійських термінів офіційної документації НАТО (2017)
Юмрукуз А. А. - Динамічний компонент просодії як засіб реалізації згоди та незгоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі (2017)
Бондар Л. В. - Лексичні особливості франкомовних текстів хімічної галузі та засоби їх відтворення в українському перекладі, Полюк І. С., Школяр Л. В. (2017)
Гордієнко Н. М. - Типологія компенсації як засобу перекладацьких трансформацій, Михайленко А. В. (2017)
Кузенко Г. М. - Сюжетно-розповідні композиції художніх текстів як перекладацька проблема (2017)
Mykhaylenko V. V. - On polifunctional nature of hedges in discourse (2017)
Набережнєва Т. Є. - Переклад текстів банківської галузі: дискурсивний підхід (2017)
Спічка А. Г. - Значення особливостей термінів для перекладу іншомовної наукової фахової літератури (2017)
Тарасова А. В. - Особливості відтворення англійських компаративних фразеологічних одиниць в українському перекладі текстів дитячої літератури (2017)
Ткачук Т. І. - Realia types and strategies of their translation in frames of cultural translation (2017)
Фоменко Е. Г. - Самоподобие в переводе "Поминок по Финнегану" Джеймса Джойса (2017)
Tschepurna S. W. - Antonymischer ausdruck in den Deutschen rätseln (2017)
Агаева Н. И. - Освещение вопросов экономического и культурного строительства азербайджанской демократической республики на страницах газеты "Азербайджан" (2017)
Карпенко Н. А. - Невиправдане очікування як засіб створення комічного у промовах англійською мовою, Коваль А. В., Риб’як В. В. (2017)
Лобанова В. В. - ИНФОРМАЦИЯ как лингвокогнитивный концепт (2017)
Любавська Ю. С. - Концепт ЖІНКА, ЯКА ЗАЙМАЄТЬСЯ БІЗНЕСОМ, в українській мовній картині світу (2017)
Маланій Н. І. - Проекції дизабілиті в Біблії (2017)
Монастирьова Л. В. - Лінгвістичні особливості реалізації комунікативних стратегій переконання в юридичному дискурсі, Павлова О. О. (2017)
Мягка М. М. - Кіберпростір у вимірі комунікативного впливу (2017)
Павлова О. О. - Комунікативна особистість військовослужбовця України, Монастирьова Л. В. (2017)
Третяк Ю. Ю. - Соціодискурсивні параметри визначення ідентичності респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю (2017)
Zabotnova M. V. - The role of memes in the world of developing internet communication (2017)
Кауза І. Б. - Антропоцентризм як базовий принцип аналізу ендофазних форм мовомислення англомовного художнього прозового тексту (2017)
Нипадимка А. С. - Роль педагогічного спілкування в формуванні міжкультурної комунікації на заняттях з англійської мови (2017)
Радванський А. І. - Формування лінгвосоціокультурної компетенції як важливої складової частини міжкультурної комунікації, Радванська Т. І. (2017)
Ткачук І. В. - Актуальні проблеми перекладу в процесі міжкультурної комунікації, Войнаровська Н. В. (2017)
Школяр Л. В. - Міжкультурна комунікація і розвиток лінгвокраїнознавчого напряму в освітньому, науковому та соціальному просторах Франції (2017)
Новітні технологічні інновації цифрового маркетингу (2018)
Yashkina O. - Marketing Research of the Market of Technologies of Virtual and Additional Reality in Ukraine, Odinokov R. (2018)
Гегедош К. В. - Особливості становлення інтерактивно-інформаційного забезпечення в європейських інституціях транскордонної співпраці (2018)
Скіцько В. І. - Цифрові технології сучасної логістики та управління ланцюгами поставок (2018)
Івченко І. Ю. - Розробка моделі розподілу ІТ-проектів на підприємствах галузі інормаційних технологій, Будорацька Т. Л. (2018)
Levitskaya A. - Digital marketing technologies as an effective tool for promotion of tourism in the republic of Moldova, Yanioglo N. (2018)
Атюшкіна В. В. - Управління конкурентним потенціалом підприємства на основі оцінювання комплексу маркетингу, Педько І. А. (2018)
Некрасова Л. А. - Взаємодія стратегічного планування економічного розвитку виробничих підприємств та регіонального маркетингу, Дискіна Н. А. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Arol P. - The effects of 8 week balance training on the kayaking performance of the beginners, Eroğlu Kolayiş I. (2018)
Badicu G. - Values of the body mass index of adolescents from Romania reported to the number for hours of physical education practiced (2018)
Furman Yu. M. - Effect of swimming with the use of aqua fitness elements and interval hypoxictraining on the physical fitness of boys aged 11-12 years, Holovkina V. V., Salnykova S. V., Sulyma A. S., Brezdeniuk O. Yu., Korolchuk A. P., Nesterova S. Yu. (2018)
Heydari A. - The effect of Psychological skills training (goal setting, positive self- talk and Imagery) on self-confidence of adolescent volleyball players, Soltani H., Mohammadi-Nezhad M. (2018)
Ivashchenko О. V. - Power abilities: the structure of development in girls of 12-14 years old, Khudolii О. М., Yermakova T. S., Veremeenko V. Yu. (2018)
Korkmaz Eryılmaz S. - A comparison of isocapnic buffering phase of cross-country skiers and alpine skiers, Polat M. (2018)
Salnykova S. V. - Peculiarities of aqua fitness exercises influence on the physical preparedness of women 30-49 years old using endogenous-hypoxic breathing method, Furman Yu. M., Sulyma A. S., Hruzevych I. V., Gavrylova N. V., Onyschuk V. Ye., Brezdeniuk O. Yu. (2018)
Yılmaz A. - Parent expectations towards participation to extracurricular sport activity of high school students (2018)
Information for authors (2018)
Куцик П. О. - Оцінка фінансових результатів діяльності підприємств торгівлі України за 2009-2016 роки, Вірт М. Я. (2018)
Басюк Д. І. - Наукові основи стратегічного розвитку туристично-готельної галузі, Барна М. Ю. (2018)
Захарченко В. І. - Теоретичні засади регуляції та проблеми дерегуляції національної економіки (2018)
Кузнєцов Е. А. - Новаторський підхід у підвищенні якості надання інтегрованих послуг споживачам, Захарченко Н. В. (2018)
Тарасюк А. В. - Проблеми підвищення ефективності функціонування водного транспорту в Україні, Кузнецов Д. С. (2018)
Шушкова Ю. В. - Фінансові інструменти державної політики розвитку експортного потенціалу реального сектора економіки України (2018)
Башнянин Г. І. - Ефективність капіталізації гіпокапіталізованих економічних систем, Буряк П. Ю., Городиський Т. І. (2018)
Лазарєва О. В. - Управління землевпорядним виробництвом: генезис розвитку (2018)
Kopecká Lucie - Bayesian estimates of probability of incidences and mortalities of selected serious diseases (2018)
Стахорська С. І. - Теоретичні основи функціонування фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Міценко Н. Г. - Передумови управління мотивацією праці на підприємствах сфери обслуговування, Різник Д. В., Васильків Ю. В. (2018)
Бойчук І. В. - Формування комунікаційного комплексу в В2В маркетингу (2018)
Лісіца В. В. - Управління споживчим досвідом у ритейлі: тренди та перспективи (2018)
Завадинська О. Ю. - Стратегії інноваційного розвитку підприємств ресторанного бізнесу, Русавська В. А. (2018)
Панченко В. А. - Методологія оцінювання кадрової безпеки підприємства (2018)
Середа С. А. - Реінжиніринг як інструмент підвищення ефективності господарювання підприємств (2018)
Скупейко В. В. - Концептуально-прикладні засади вдосконалення інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2018)
Марчук О. О. - Формування конкурентоспроможної товарної політики підприємства (2018)
Олексин С. М. - Використання бенчмаркінгу в моделі реінжинірингу бізнес-процесів оптового підприємства (2018)
Воронко Р. М. - Роль економетричного аналізу у вирішенні завдань внутрішнього контролю на підприємстві, Воронко О. С. (2018)
Гріщенко І. В. - Виявлення порушень у процесі аудиту фінансової звітності підприємства, Білецька Н. В., Циганчук В. А. (2018)
Дзенис Ю. Л. - Перигеморрагический отек при нетравматических внутримозговых гематомах, Олманис А. Ю. (2018)
Слынько Е. И. - Ликвородинамика. Часть 1. Классическая теория и ее эволюция, Нехлопочин А. С. (2018)
Kliuchka V. M. - Heterogeneity of oligoastrocytoma: morphology, surgery, and survival in the series of 163 patients. Retrospective study, Rozumenko A. V., Rozumenko V. D., Semenova V. M., Malysheva T. A. (2018)
Tretyak I. B. - To graft or not to graft? Median to radial nerve transfer in the forearm: an alternative approach to treat proximal radial nerve injuries, Gatskiy A. A., Kovalenko I. V., Bazik A. N. (2018)
Павлов Б. Б. - Комбинированное радиочастотное лечение поясничных дискогенных радикулопатий (2018)
Слинько Є. І. - Динаміка інтенсивності больового синдрому у пацієнтів після вентрального субаксіального металоспондилодезу, Нехлопочин О. С. (2018)
Світлої пам’яті Віри Михайлівни Семенової (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bobrytska V. I. - Future specialists in physical culture and sports cardiovascular system functional condition evaluation, Beseda N. A. (2018)
Kaya M. - The effect of the leg and back strength of the serve and tennis players to the serve throwing speed and agility, Soyal M., Karakuş M. (2018)
Lebedinskiy V. Y. - Dynamics of physical fitness changes in preschool children, schoolgirls and female students of Eastern Siberia (Russia), Koipysheva E. A., Rybina L. D., Kudryavtsev M. D., Sidorov L. K., Zukanov N. N., Doroshenko S. A., Kondratyuk T. A., Alshuvaіli H. H. (2018)
Lotfi Gh. - Effect of model’s skill level and frequency of feedback on learning of complex serial aiming task, Hatami F., Zivari F. (2018)
Nalbant Ö. - Evaluation of the relationship between body composition and aerobic fitness in youth soccer players, Özer K. (2018)
Osipov A. Yu. - The possibility of a significant increase in the level of motor activity in students with the use of the potential of computer technology, Kudryavtsev M. D., Kopylov Yu. A., Kuzmin V. A., Panov E. V., Kramida I. E. (2018)
Sharifi M. - The effect of an exhaustive aerobic, anaerobic and resistance exercise on serotonin, beta-endorphin and BDNF in students, Hamedinia M. R., Hosseini-Kakhak S. A. (2018)
Yilmaz A. - The effect of combined preconditioning strategies on isokinetic strength in well trained kickboxers, Gurses V. V., Gulsen M. (2018)
Information for authors (2018)
Винокуров Д. С. - Автогенні зміни рослинності долини річки Інгул (2018)
Михайлецька І. В. - Дослідження Cedrus libani на півдні України (2018)
Шевчик В. Л. - Синтаксономія угруповань геліофільних ефемероїдів та озимих ефемерів сезонної (ранньовесняної) рослинності Придніпровського Лісостепу (Україна), Соломаха І. В., Соломаха В. А. (2018)
Дмитрук Ю. Г. - Особливості чагарникової рослинності південно-степової підзони Тилігуло-Бузького межиріччя (2018)
Панченко С. М. - Горизонтальна структура популяцій рідкісних видів рослин та елементарні способи її аналізу, Іванець В. Ю. (2018)
Березовська В. Ю. - Водорості водойм ботанічного заказника загальнодержавного значення "Лісники" (Національний природний парк "Голосіївський") (2018)
Дармостук В. В. - Нові знахідки ліхенофільних грибів з Українських Карпат (2018)
Попович С. Ю. - Синфітосозологічний аналіз заповідного раритетного дендрофітоценофонду зони широколистяних лісів України, Устименко П. М. (2018)
Дубина Д. В. - Лицарю науки, видатному ботаніку Якову Петровичу Дідуху – 70!, Чусова О. О., Кучер О. О. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Arol P. - The effects of 8 week balance training on the kayaking performance of the beginners, Eroğlu Kolayiş I. (2018)
Badicu G. - Values of the body mass index of adolescents from Romania reported to the number for hours of physical education practiced (2018)
Furman Yu. M. - Effect of swimming with the use of aqua fitness elements and interval hypoxic training on the physical fitness of boys aged 11-12 years, Holovkina V. V., Salnykova S. V., Sulyma A. S., Brezdeniuk O. Yu., Korolchuk A. P., Nesterova S. Yu. (2018)
Heydari A. - The effect of Psychological skills training (goal setting, positive self- talk and Imagery) on self-confidence of adolescent volleyball players, Soltani H., Mohammadi-Nezhad M. (2018)
Ivashchenko О. V. - Power abilities: the structure of development in girls of 12-14 years old, Khudolii О. М., Yermakova T. S., Veremeenko V. Yu. (2018)
Korkmaz Eryılmaz S. - A comparison of isocapnic buffering phase of cross-country skiers and alpine skiers, Polat M. (2018)
Salnykova S. V. - Peculiarities of aqua fitness exercises influence on the physical preparedness of women 30-49 years old using endogenous-hypoxic breathing method, Furman Yu. M., Sulyma A. S., Hruzevych I. V., Gavrylova N. V., Onyschuk V. Ye., Brezdeniuk O. Yu. (2018)
Yılmaz A. - Parent expectations towards participation to extracurricular sport activity of high school students (2018)
Information (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Badicu G. - The effects of weekly motivational phone calls on the amount of leisure sports activities and changes in physical fitness, Gatterer H., Balint L., Burtscher M. (2018)
Cynarski W. J. - Young people practicing martial arts and their perception of success, Pawelec P., Yu J. -H., Slopecki J., Bielec G., Kubala K. (2018)
Demirci N. - The determination of physical activity, nutrition and self-sufficiency levels of sedanter individuals of fitness club member, Toptaş Demirci P. (2018)
Eloirdi A. - The commitment: A determinant basic mental skill in student’s performance in Physical Education and Sport, Mammad K., Arfaoui A., Ahami A. (2018)
Frolova L. S. - Gender differences of basketball players aged 12-13 years according to the response to a moving object, Kovalenko S. O., Petrenko Yu. O., Tymofeev A. A., Gunko P. M., Khomenko I. M., Atamas O. A., Nechyporenko L. A., Nechyporenko D. L. (2018)
Koç H. - Comparative analysis of hematological parameters in well-trained athletes and untrained men, Özen G., Abanoz H., Pulur A. (2018)
Moskalenko N. V. - Construction of rational regimes in motor activity of children aged 3-4 years in pre-school educational institutions of various types, Poliakova A. V., Sidorchuk T. V. (2018)
Mytckan B. M. - Influence of physical activity of the maximum aerobic power on hemo-dynamic and morpho-biochemical of change of erythrocytes of female volleyball players, Verbovyi V. P., Chovhan R. Ya., Zemska N. O., Kryzаnivskaya О. F., Bublyk S. А., Моcherniuk V. B., Faichak R. I., Pjatnichuk G. O., Popel’ S. L. (2018)
Information (2018)
Білецький А. Я. - Обобщенные матрицы галуа в протоколах обмена ключами шифрования (2016)
Lvov M. S. - Realization of interdisciplinary communications of fundamental disciplines and disciplines of mathematical cycle in the preparation of future programmers, Grigorieva V. B. (2016)
Омельчук С. А. - Наукометрика творчого доробку марії пентилюк у царині української лінгводидактики (2016)
Шерман М. I. - Аналіз базових дефініцій дослідження інформаційної культури майбутніх судноводіїв, Безбах О. М. (2016)
Козак Т. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання пропедевтичного курсу інформатики (2016)
Кузьмінська О. Г. - Перевернуте навчання: практичний аспект (2016)
Пермінова Л. А. - Інформаційно-комунікаційні технології у процесі формування конкурентоздатності майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Сав'юк Л. О. - Впровадження інноваційної моделі освітньої системи шляхом залучення молоді до масових відкритих он-лайн курсів, Войченко О. П. (2016)
Таточенко В. I. - Контрольно-оцінювальна компетентність майбутніх вчителів математики, Шипко А. Л. (2016)
Шишкіна М. П. - Формування хмаро орієнтованого середовища навчання математичних дисциплін на базі sagemathcloud, Попель М. В. (2016)
Шишко Л. С. - Інформаційна система навчального призначення з математики як засіб формування професійної спрямованості навчання студентів іт спеціальностей, Черненко І. Є., Козловський Є. О. (2016)
Воронкін О. С. - Організація діяльності тьютора в системі дистанційного навчання вищого навчального закладу (2016)
Kovtun O. A. - The problem of formation of communicative culture of individual in terms of computerization of society (2016)
Башнянин Г. І. - Інструменти та засоби конвергенції економічного середовища України та ЄС в контексті детінізації, Августин Р. Р., Демків І. О. (2018)
Васильців Т. Г. - Ідентифікація загроз економічній безпеці в процесі посилення імпортозалежності, Лупак Р. Л. (2018)
Підхомний О. М. - Бюджетні видатки як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку України, Журба О. Ю. (2018)
Боднар І. Р. - Досвід промислово розвинених країн щодо забезпечення збалансованої державної політики України в сфері інформатизації (2018)
Гудзовата О. О. - Ідентифікація та напрями протидії зовнішнім викликам стабілізації грошово-кредитного сектору в контексті забезпечення фінансової безпеки України (2018)
Миронов Ю. Б. - Впровадження інноваційних технологій у систему спортивного туризму, Блащак І. М. (2018)
Процикевич А. І. - Теоретико-методичні засади формування механізмів державного регулювання інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг (2018)
Міценко Н. Г. - Стратегічний набір як вектор інтенсивного розвитку підприємства споживчої кооперації, Ціцяла А. С. (2018)
Куцик В. І. - Формування та вплив взаємозв'язку оборотного та інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємства, Кук М. І., Петрів І. В. (2018)
Скрипко Т. О. - Інноваційні технології "cloudonomics" для спільного використання ресурсів (2018)
Марко М. Я. - Задача оптимального планування виготовлення продукції малими підприємствами за допомогою методу динамічного програмування, Цегелик Г. Г. (2018)
Белей О. І. - Застосування реінжинірингового підходу до управління бізнес-процесами підприємств роздрібних торговельних мереж (2018)
Андрейків Т. Я. - Вплив діяльності банків іноземних банківських груп на функціонування банківської системи України, Чуй І. Р. (2018)
Гріщенко І. В. - Фактори активізації інвестиційної привабливості підприємств, Білецька Н. В., Циганчук В. А. (2018)
Письменний В. В. - Адаптація підсистеми майнового оподаткування Польщі до практики України (2018)
Воронко Р. М. - Врахування при побудові обліку і контролю запасів специфіки діяльності підприємств хлібопекарської галузі, Коструба М. А. (2018)
Головацька С. І. - Організаційно-методична модель внутрішнього контролю витрат та виконаних робіт будівельних підприємств (2018)
Калайтан Т. В. - Передумови впровадження контролінгу в споживчій кооперації України (2018)
Ощипок І. М. - Досвід формування інноваційних технологій деяких зарубіжних країн (2018)
Вовчанська О. М. - Маркетингова оцінка збалансованості кон'юнктури світового ринку рекламних послуг, Іванова Л. О. (2018)
Tитул (2017)
Тоічкіна О. - Моноїд сильних ендотопізмів симетричного відношення (2017)
Zhuchok Y. - Free abelian dibands (2017)
Gutik O. - On variants of the extended bicyclic semigroup, Maksymyk K. (2017)
Пирч Н. - Еквівалентнічть за Марковим наборів тихоновських просторів 1: загальні властивості (2017)
Білоус А. - Ефективні дуо кільця (2017)
Кузніцька Б. - Зведення матриць до канонічного діагонального вигляду за допомогою оборотних ганкелевих матриць (2017)
Zabavsky B. - A local adequate ring is a ring of adequate range 1, Oliynyk R., Domsha O. (2017)
Barabash G. - Periodic words connected with the Lucas numbers, Kholyavka Ya., Tytar I. (2017)
Romanskyi M. - On coarse equivalence of the hyperspaces of euclidean spaces, Zarichnyi M. (2017)
Bandura A. - Bounded l-index and infinite products of infinite genus (2017)
Zabolotskyi M. - Proximity of the entire functions of zero order with υ-density of zeros, Basiuk Yu. (2017)
Мулява О. - Про матричні відображення аналітичних послідовностей, Трухан Ю., Шеремета М. (2017)
Скасків О. - Абсциси збіжності рядів Діріхле з випадковими показниками, Стасів Н. (2017)
Іванчов М. - Обернена задача для двовимірного рівняння теплопровідності з двома невідомими коефіцієнтами (2017)
Якимишин Х. - Рівняння для твірної функції гіллястого процесу з міграцією (2017)
The International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach (2017)
Kolgatin O. G. - Computer-based simulation of stochastic process for investigation of efficiency of statistical hypothesis testing in pedagogical research (2016)
Кушнір В. А. - Моделювання у середовищі maple як засіб дослідження фундаментальних понять і процедур лінійної алгебри (2016)
Kartashova L. A. - Organization of teacher’s professional activity in conditions of innovative educational environment, Bahmat N. V. (2016)
Бондаренко Т. С. - Використання концепції byod для тестування навчальних досягнень на основі сервісів пошукової системи google, Кожевніков Г. К. (2016)
Грицай Н. Б. - Використання дистанційних технологій у методичній підготовці майбутніх учителів біології (2016)
Кобильник Т. П. - Методичні аспекти використання системи maxima у процесі навчання дослідження операцій, Когут У. П. (2016)
Ноздріна Л. В. - Підходи до створення моос (досвід лка) (2016)
Попова О. В. - Зміст експериментальної професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови (2016)
Співаковська Є. О. - Методологічні передумови підготовки майбутнього вчителя до віртуальної полісуб’єктної взаємодії у навчальному процесі (2016)
Антонюк Д. С. - Зарубіжний досвід використання програмно-імітаційних комплексів економічного спрямування в освіті (2016)
Byshevets N. G. - Training of higher educational institution’s students for performing engineering designs (2016)
Вдовичин Т. Я. - Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні бакалаврів інформатики: загальні висновки (2016)
Вінник Т. О. - Дослідження культурологічної підготовленості майбутніх учителів початкових класів з урахуванням інформаційної культури суспільстваю (2016)
Kondratyev Ye. V. - Technical optimization of cross-platform software development process quality and usability of 3rd-party tools (2016)
Manyuk L. V. - Computerization in Higher Medical Education of the USA and Ukraine (2016)
Sedov V. Ye. - The model of formation of professional competence of future software engineers (2016)
Shovkun V. V. - The role of quasi-professional activities in preparation of future teachers of computer science (2016)
Попечителев Е. П. - Синтетическая обучающая среда: особенности проектирования, Буров А. Ю. (2018)
Товканець О. С. - Стратегічні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у вищій європейській школі на початку XXI століття (2018)
Семчук С. І. - Методологічні підходи формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти, Гаврилюк С. М., Бутенко О. Г. (2018)
Mukoviz O. P. - Distance learning of future primary school teachers as a prerequisite of their professional development throughout life, Kolos K. R., Kolomiiets N. A. (2018)
Семеніхіна О. В. - Проблеми навчання програмувати учнів старших класів та шляхи їх подолання, Руденко Ю. О. (2018)
Сорокіна Н. В. - Створення професійно спрямованого навчального іншомовного інформаційно-комунікативного середовища для майбутніх учителів-філологів, Смовженко Л. Г. (2018)
Тичук Р. Б. - Створення "Smart" кабінету фізики у технічному коледжі, Петрович С. Д. (2018)
Балахтар В. В. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування професійної компетентності особистості фахівця соціальної роботи (2018)
Блощинський І. Г. - Використання електронних навчально-методичних комплексів для вдосконалення підготовки майбутніх бакалаврів філології, Галус О. М., Почекалін І. М., Таушан Д. В. (2018)
Glazunova O. G. - Formation of self-educational competence of future it specialists, Voloshyna T. V., Starychenko Y. M. (2018)
Derkach T. M. - Effectiveness of e-learning resources in physical chemistry teaching (2018)
Мовчан А. В. - Модель підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій для органів Національної поліції України (2018)
Олійник В. В. - Методика автоматизованого оцінювання результатів виконання лабораторних робіт з прикладної математики здобувачами вищої освіти, Самойленко О. М., Ручинська Н. С. (2018)
Fučeková M. - Developing English skills by means of mobile applications, Metruk R. (2018)
Shalatska H. M. - The efficiency of moocs implementation in teaching English for professional purposes (2018)
Shevchenko L. S. - Experimental verification of the efficiency of formation of trainee teachers’ professional competence with the use of web technologies, Kryzhanovskyi A. I. (2018)
Шевяков Ю. І. - Організація процесу авіаційної підготовки іноземних студентів з використанням мультимедійних технологій, Токарєва І. А., Файнер А. І., Івашина О. В. (2018)
Яцишин А. В. - Методика навчання майбутніх фахівців у галузі екології методам і засобам екологічного моніторингу приземного шару атмосфери, Попов О. О., Ковач В. О., Артемчук В. О. (2018)
Воротникова І. П. - Е-навчання асистентів учителів у післядипломній педагогічній освіті, Заєркова Н. В. (2018)
Havrilova L. H. - Content and structure of the course "Information and communication technologies in pedagogical studies”, Topolnik Y. V., Kuhar L. O., Matviychuk L. A. (2018)
Степашко В. О. - Програмні засоби для відбору і формування викладацького персоналу закладу вищої освіти (2018)
Жуковська В. В. - Застосування програмного пакету r у наукових дослідженнях майбутніх філологів, Мосіюк О. О., Комаренко В. В. (2018)
Куліченко А. К. - Електронне портфоліо як засіб розвитку креативності викладача іноземної мови, Сотник Т. В., Стадниченко К. В. (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Todoriuk V. B. - Preclinical research of the experimental preparation "Ferosel T”, Hunchak V. M., Gutyj B. V., Gufriy D. F., Hariv I. I., Khomyk R. I., Vasiv R. O. (2018)
Salata V. - Activity of washing-disinfecting means "San-active” for sanitary treatment of equipment of meat processing enterprises in laboratory and manufacturing conditions, Kukhtyn M., Pekriy Yu., Horiuk Yu., Horiuk V. (2018)
Maksymovych I. А. - Metabolic responses in endurance horses at exhausted syndrome, Slivinskа L. G. (2018)
Brezvyn O. M. - Influence of HammecoTox and Zeolitis on morphological and biochemical indicators of rat's blood under conditions of experimental fumonisin toxicosis, Rudyk G. V., Guta Z. A. (2018)
Lukashchuk B. O. - Effectiveness of phytobiotic for prophylactic non-contagious gastrointestinal diseases in suckling piglets, Slivinska L. G., Shcherbatyy A. R. (2018)
8 травня 2018 року виповнилося 100 років від дня народження професора Богацького Георгія Пилиповича (2018)
27 серпня 2018 року виповниться 80 років від дня народження доцента Заблоцького Георгія Антоновича (2018)
До 80-ліття з дня народження та 60-ліття архітектурної, художньої, наукової, педагогічної та громадської діяльності Віктора Івановича Соченка (2018)
Плоский В. О - VIII Міжнародна науково-практична конференція "Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: Енергоінтеграція-2018", Скочко В. І. (2018)
Чабаненко П. М. - VII Міжнародна науково-практична конференція "Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві", Даниленко А. В. (2018)
Татарченко Г. О. - ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах", Дьомін М. М., Чередніченко П. П. (2018)
Анопрієнко Т. В. - Якісне інформаційне забезпечення грошової оцінки земель – шлях до формування реальної вартості земель різного цільового призначення та використання (2018)
Арзили А. Ю. - Архитектурная интерпретация нарративности в городской среде (2018)
Бакун К. С. - Математична модель визначення потенційного територіального ресурсу, Плешкановська А. М. (2018)
Банах А. В. - Проблеми і перспективи реновації території та будівель Запорізького алюмінієвого комбінату, Єгоров Ю. П., Савін В. О., Сіромолот Г. В., Гребенюк О. В. (2018)
Безклубенко І. С. - Основні елементи САПР інженерних мереж, Лесько В. І. (2018)
Безлюбченко О. С. - Управління розвитком житлових територій, Апатенко Т. М. (2018)
Білик С. І. - Пошук раціонального розміщення стійок консольного колеса огляду, за силовим критерієм, Бут М. О. (2018)
Білик А. С. - Визначення впливу пружності вузла на розрахункову довжину сталевих колон малоповерхових рам, Цюпин Є. І. (2018)
Бородич Л. В. - Містобудівні засоби територіального брендінгу (на прикладі смт. Нові Санжари), Шулик В. В. (2018)
Габрель М. М. - Експертні методи в дослідженнях і проектуванні урбанізованих систем (2018)
Гладілін В. М. - Аеропорт як функціональна система, передпосилання до приватизації, Дубкова А. О., Чукаріна Н. М., Погорелов О. C. (2018)
Горда Е. В. - Категория изображения дефекта типа "трещина" (2018)
Давідіч Т. Ф. - Особливості неокласицизму як одного з неостилів епохи еклектики середини XIX – початку XX ст. (2018)
Денисенко Н. О. - Напрямки використання сучасних інструментів маркетингу в урбан-аналізі, Варчук Р. В. (2018)
Жовква О. И. - Применение триады Марка Поллиона Витрувия "прочность, польза, красота" в совремекнной архитектурной практике (2018)
Івашко Ю. В. - Дисертація, яка повинна зробити революцію в реставрації пам’яток архітектури України, Кошевий О. П., Сингаївська О. І., Чередніченко П. П. (2018)
Исаев А. П. - Точность геодезических измерений неравномерной осадки опор однопролетной балки (на примере балки с чистым изгибом), Прусов Д. Э. (2018)
Катушков В. О. - Неоднозначність побудови рельєфу навколо замкнутої фігури водозбору, Гончаренко О. С. (2018)
Кисіль С. С. - Перспективні типи багатоповерхових автостоянок у найкрупніших містах (2018)
Кошевий О. О. - Параметрична оптимізація і розрахунок на прогин оболонок при дії статичних комбінованих навантажень (2018)
Кузьмич О. Й. - Точність визначення подовженого зсуву мостових опор (2018)
Куідер Резга - Мультикультуралізм в ісламській архітектурній школі Алжиру: національна ідентичність і зовнішні впливи (2018)
Курінний О. М. - Вплив транспортно-планувального вузла на якість обслуговування вулично-дорожньої мережі (2018)
Кучер О. В. - Трансформування геодезичних висот з однієї висотної системи в іншу, Старовєров В. С., Ковальов М. В. (2018)
Ладнюк М. І. - Теоретичні передумови формування групового простору міста (2018)
Лазебна Н. О. - Традиції та сучасні тенденції формування ВРК (узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування та будівництва), Ніколаєнко В. А. (2018)
Левченко Д. Р. - Типы пространственно-планировочного формирования и развития вузов в структуре города (2018)
Лісниченко С. В. - Відсоткова шкала інтервалів груп класифікації містобудівної якості життя (2018)
Махиня О. М. - Сучасні способи конструктивного підсилення склепінь і арок в умовах реставрації, Перепеліцин Ю. І., Кошева О. В. (2018)
Михайленко В. М. - Інформаційне забезпечення для вирішення завдань планування території під забудову, Гончаренко Т. А. (2018)
Москвітіна А. С. - Розрахунок оптимальної товщини теплової ізоляції сезонного акумулятора теплоти (2018)
Муха Т. О. - Структурно-функціональне моделювання агрорекреаційних екопоселень (2018)
Наголкіна З. І. - Інтегральні рівняння в задачах спряженого теплообміну (2018)
Нікітенко К. О. - Сучасні методи моніторингу технічного стану газопровідних систем (2018)
Обертас І. А. - Основні механізми забруднення підземних вод та методи його прогнозування (2018)
Осетрін М. М. - Обгрунтування розрахункової швидкості руху транспортних потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях, Кулик А. В. (2018)
Павлів А. П. - Сучасне моделювання локальних кластерів в урбанізованому середовищі (2018)
Панкеєва А. М. - Делімітація територій зони впливу Харківської агломерації (2018)
Петраковська О. С. - Оцінка факторів, що впливають на ефективність прийняття управлінських рішень стосовно використання водних об’єктів, Дубницька М. В. (2018)
Погуца Т. О. - Аналіз оцінки системи якості організації транспортного обслуговування пасажирів до аеропорту (2018)
Помінчук М. В. - Види зонінгових обмежень в США. Аналіз досвіду (2018)
Посацький Б. С. - Трамвайна мережа у історичному центрі великого міста (на прикладі Львова), Мазур Т. М., Король Є. І. (2018)
Рейцен Є. О. - Транспортні та інженерні проблеми міст. Вплив на здоров’я мешканців, Кучеренко Н. М. (2018)
Рубан Л. І. - Сучасні підходи до оцінки історико-культурного потенціалу водних об’єктів (2018)
Рябчій В. А. - Методика проектування та винесення на місцевість меж зон обмежень точкових об’єктів, Рябчій В. В., Трегуб М. В., Янкін О. Є. (2018)
Скочко В. І. - Формування дискретних образів замкнених кривих на основі моделей з наперед заданою топологією (2018)
Солтани Али Алимадад - Климатический фактор, влияющий на формирование торгово-развлекательных комплексов (2018)
Соснова Н. С. - Громадські простори у містобудівному розвитку та плануванні, Бардин Ю. В. (2018)
Тімченко Р. О. - Типологія будівель і споруд для забудови кар’єрів, Крішко Д. А., Андрєєв В. О. (2018)
Тімченко Р. О. - Спосіб спорудження тунелю під діючою транспортною магістраллю, Крішко Д. А., Мацишин С. О., Абсандзе Г. Н., Сухан О. П. (2018)
Тімченко Р. О. - Типи малоповерхових житлових будинків в сучасному міському середовищі, Крішко Д. А., Маркелов Т. С. (2018)
Тімченко Р. О. - Термомодернизация зданий, Крішко Д. А., Плужник А. В. (2018)
Тімченко Р. О. - Стан реструктуризації територій промислових об`єктів міст України, Крішко Д. А., Погасій А. Д. (2018)
Тімченко Р. О. - Рециклінг промислових відходів, Крішко Д. А., Тітунін Є. В. (2018)
Тонкачеев Г. Н. - Особенности выполнения монтажных работ в стесненных условиях реконструкции, Билык С. И., Соловей Д. А., Тонкачеев В. Г. (2018)
Франків Р. Б. - Формаційні детермінанти естетики архітектурної та містобудівельної морфології, Лясковський О. Й. (2018)
Шкурупій М. Ю. - Річкові яхтові комплекси в архітектурно-планувальній структурі поселень (2018)
Шостак Г. С. - Вирішення завдань вдосконалення і розвитку безбар’єрних архітектурно-містобудівних просторів в структурі міста Харкова (2018)
Юрковець О. С. - Переформування берегових зон водойм міста Києва, Приймаченко О. В. (2018)
Ярута Я. В. - Використання інфільтраційних методів регулювання дощового стоку на міських територіях в сучасних умовах (2018)
Яценко В. О. - Національна політика децентралізації як містобудівний процес зміни системи розселення України (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні технології енерго- та ресурсозбереження: теорія, практика, стратегія впровадження" (2018)
Bullova I. - Impact of aerodynamic quantification on relative air humidity and ventilation heat losses (2018)
Vranay F. - Impacts of hot water regulation on building operation (2018)
Голик Й. М. - Соціально-просторові звя’зки в системі розселення Закарпаття, Несух М. М. (2018)
Dolníková E. - Visual comfort analysis of lighting environment for industrial buildings (2018)
Каблак Н. І. - До питання територіального планування транскордонної території Україна-Румунія, Ничвид М. Р., Мойш-Шиман Р., Гурчумелія У. (2018)
Кайнц Д. І. - Геотермальна енергетика Закарпаття та перспективи її розвитку, Куцина І. А., Тирпак Б. В., Русин І. І. (2018)
Kapalo P. - Analysis of energy consumption by ventilation for family houses (2018)
Предун К. М. - Аналіз стану нормативно-правового забезпечення обліку природного газу (2018)
Turcsanyi P. - Use of dynamic simulation software when designing a family house – case study, Sedlakova A. (2018)
Штонда І. Ю. - Знезараження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах з використанням альтернативних джерел енергопостачання (2018)
До відома авторів (2018)
Солодянникова О. І. - Мікросарциноми диференційованого раку щитоподібної залози: особливості лікування та моніторингу, Саган Д. Л., Трацевський В. В., Даниленко В. В., Турицина В. Л. (2018)
Камінський О. В. - Асоціативний зв'язок між тиреоїдною патологією та станом прищитоподібних залоз у дітей, які народилися від батьків, опромінених унаслідок аварії на ЧАЕС, Копилова О. В., Степаненко О. А., Цвєт Л. О., Грищенко К. В. (2018)
Ткаченко М. М. - Роль реносцинтиграфії у хворих на гепатоцелюлярний рак, що застосували імуносупресивну терапію після трансплантації печінки, Король П. О. (2018)
Зелінська Г. В. - Радіойодорезистентні метастази папілярного раку щитоподібної залози як прояв внутрішньопухлинної фенотипічної гетерогенності, Кваченюк А. М., Кулініченко Г. М., Устименко Г. Я., Божок Ю. М. (2018)
Новерко І. В. - Сцинтиграфія с 99m Тс-пертехнетатом в діагностиці функціональної автономії щитоподібної залози, Кундін В. Ю., Сатир М. В. (2018)
Фірсова М. М. - Значення маркера резорбції TRAP-5b у лікуванні множинної кісткової патології методом системної радіонуклідної терапії, Клюсов О. М., Полякова Н. І., Кащенко О. В. (2018)
Новікова Т. Г. - Зміни мозкового кровотоку за даними сцинтиграфічних та ультразвукових досліджень у пацієнтів з хронічною ішемією у вертебрально-базилярному басейні, Ніколов М. О., Макеєв С. С., Коваль С. С., Чеботарьова Л. Л., Глоба М. В. (2018)
Лаврик Г. В. - Променеві методи в оцінці діагностичних зображень оперованої печінки (результати власних досліджень) (2018)
Прохач Н. Е. - Психосоматичні розлади при комбінованому лікуванні у хворих на рак тіла матки з різними типами вегетативної регуляції (2018)
Замотаєва Г. А. - Лейкоцитарний склад периферичної крові хворих на тиреоїдний рак після радіойодотерапії із застосуванням рекомбінантного людського тиреотропіну (тирогену), Степура Н. М., Тронько М. Д. (2018)
Сатир М. В. - Застосування стрес-тестів при сцинтиграфічному дослідженні перфузії міокарда, Хохлов А. В., Кундіна В. В., Новерко І. В., Шиманко М. В. (2018)
Коваль С. С. - Радіонуклідна діагностика запальних та інфекційних уражень, Макеєв С. С., Левченко М. Ф., Новікова Т. Г. (2018)
Сорочан П. П. - Застосування в онкології генетично модифікованих Т-лімфоцитів, що експресують химерні антигенні рецептори, Дудніченко А. С., Громакова І. А., Прохач Н. Е., Громакова І. С. (2018)
Кундін В. Ю. - Сцинтиграфічна семіотика захворювань нирок (2018)
Грабовський Ю. В. - Випадок використання 131І у лікування екстратиреоїдного росту фолікулярного раку щитоподібної залози, Владимиров О. В. (2018)
Грабовський Ю. В. - Досвід застосування 131І у лікуванні тиреотоксичних станів у КЗ "Дніпропетровська клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова", Владимиров О. В. (2018)
Мечев Д. С. - 25-річне спостереження за хворими на папілярний рак щитоподібної залози, який лікували радіоактивним йодом, Щербіна О. В., Северін Ю. П., Андреєва В. В. (2018)
Резолюція науково-практичної конференції Українського товариства радіаційних онкологів за участі міжнародних фахівців "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" (20-21 червня 2018 р., м. Вінниця) (2018)
Вікман Ян Едуардович (1958–2018) (2018)
Содержание (2018)
Рябуха В. П. - Модель гауссовых шумовых помех с неравномерным частотным спектром и оценка эффективности помехозащиты, Цисарж В. В., Семеняка А. В., Катюшин Е. А. (2018)
Лукин К. А. - Возбуждение электромагнитных колебаний в открытых резонаторах внутренними источниками (2018)
Прийменко С. Д. - Поток электромагнитной энергии при наличии потенциальных электрических и магнитных полей, Лукин К. А. (2018)
Прийменко С. Д. - Распределение спектральных компонент тока вдоль линейной антенны, возбуждаемой электронным релятивистским зарядом, Лонин Ю. Ф., Лукин К. А., Онищенко И. Н. (2018)
Игнатьев В. Е. - Голография и нейронные сети (2018)
Бессалов А. В. - Уникальные криптографические свойства нециклических скрученных кривых Эдвардса (2018)
Курижева О. В. - Перетворення імпульсу Ейрі діелектричним шаром, межі якого зближуються, Нерух О. Г. (2018)
Щербаков Н. В. - Излучающие свойства неоднородной антенной решетки, Хлопов Г. И., Войтович О. А., Пехота В. Н., Миронюк С. В., Павленко В. Д., Овчаров А. В. (2018)
Yurchenko V. B. - Pulse-mode simulations of RTD-LD circuits for visible light communication, Yurchenko L. V., Ciydem M. (2018)
Frolova T. - Electrodeless sulfur lamp on the basis of microwave excitation: estimation of spectral effectiveness of radiation for bio-objects (2018)
Вихідні дані (2018)
Вейцбліт О. Й. - Програмний засіб відокремлення коренів на відрізку, Шепель М. C., Вигоднер І. В. (2018)
Дорошенко М. В. - Навчання студентів фізико-математичного профілю методів обчислень з використанням інтегрованого середовища Word та Matlab (2018)
Зубенко Т. В. - Інформаційні технології в навчанні англійської мови як іноземної в системі освіти Сполучених Штатів Америки (2018)
Klochko O. V. - Adaptation of education system of Ukraine in global informatization conditions (2018)
Шкуропат А. В. - Ефективність віртуальних лабораторних практикумів з фізіології людини і тварин у структурі підготовки фахівця-біолога, Гасюк О. М. (2018)
Вдовичин Т. Я. - Експериментальна перевірка методики використання мережних технологій відкритих систем у навчанні майбутніх бакалаврів інформатики (2018)
Лупаренко Л. А. - Критерії та показники ефективності застосування електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженнях (2018)
Спірін О. М. - Електронна бібліотека як джерело статистичних даних для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень, Новицька Т. Л., Яцишин А. В. (2018)
Вереітіна І. А. - Розвиток іншомовленнєвих коммунікативних навичок в умовах інтерактивного освітнього середовища, Попель О. В., Добровольська Н. Л. (2018)
Kuznetsova N. V. - The use of ICT in teaching gifted students english communication (2018)
Лопина Н. А. - Карта разработчика и администратора сайта клинической кафедры высшего учебного медицинского заведения, Журавлёва Л. В. (2018)
Проскура С. Л. - Підготовка фахівців з інформаційних технологій у закладах вищої освіти: стан, проблеми і перспективи, Литвинова С. Г. (2018)
Dobizha N. V. - The use of computer training program in the foreign language classroom (2018)
Latyshev M. - Analysis of teams position dynamics in top three europe’s football leagues in the 2016–17 season, Kvasnytsya O., Kvasnytsya I. (2018)
Абдула А. Б. - Контроль фізичної підготовленості футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки (2018)
Алдошина О. М. - Особливості занять фітнесом для жінок 21-35 років з ожирінням, ускладненим цукровим діабетом 2 типу, Осколок В. Л. (2018)
Бобровник В. І. - Удосконалення тренувального процесу кваліфікованих бігунів на витривалість у легкій атлетиці, Ткаченко М. Л., Домарадська Г. Г. (2018)
Богдан А. - Сучасні напрямки підвищення рухової активності студентської та учнівської молоді, Шимчук М. (2018)
Бойченко С. - Зміни проявів спритності футболістів під впливом засобів спеціальної спрямованості, Залойло В., Гончарук А. (2018)
Бублей Т. А. - Порівняльний аналіз фізичної підготовленості студентів цивільних спеціальностей та курсантів операторського профілю, Байдуков А. С., Михайленко А. Ю. (2018)
Випасняк І. П. - Теоретико-методичні основи корекційно-профілактичних технологій фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату (2018)
Волков В. Л. - Оцінка фізичної підготовленості юних дзюдоїстів на початкових етапах багаторічного спортивного удосконалення, Дубінченко А. О. (2018)
Волков В. Л. - Методичні особливості відбору юних легкоатлетів на базових етапах спортивної підготовки, Жарук О. В. (2018)
Волков В. Л. - Методичні особливості контролю силових якостей плавців високої кваліфікації, Проценко О. В. (2018)
Гант О. Є. - Мотивація до тренувань спортивними танцями у спортсменів на етапі попередньої базової підготовки, Валюх Е. В. (2018)
Гребінка Г. Я. - Формування технології здоров'язбереження студентів закладів вищої освіти у процесі їхнього фізичного виховання, Оліярник В. І., Заліско О. К., Кубрак Я. Д. (2018)
Грибан Г. П. - Гирьовий спорт як основа розвитку силових якостей студентів в освітньому процесі з фізичного виховання, Ткаченко П. П. (2018)
Гулбани Р. Ш. - Детский аутизм и физическая реабилитация (2018)
Долбишева Н. Г. - Якісна та кількісна характеристика змагальної композиції команд естетичної гімнастики, Кидонь В. В. (2018)
Дьоміна Ж. Г. - Сучасні підходи до фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, Вернигора Д. В., Тарасенко Б. В. (2018)
Євтєрев Д. Ю. - Диференціація контингенту в процесі фізичної підготовки юних гімнасток на початковому етапі багаторічного спортивного удосконалення, Волков В. Л. (2018)
Жадан А. Б. - Деякі аспекти побудови багаторічної спортивної підготовки важкоатлетів, Канунова Л. В. (2018)
Жерновнікова Я. В. - Шляхи впровадження інформаційних технологій в процес фізичного виховання (2018)
Зюзь В. Н. - Комплекс "Здоровье. Труд. Отчизна" как фактор укрепления здоровья и патриотического воспитания студентов, Балухтина В. В. (2018)
Казарина О. А. - Особенности адаптации студентов к обучению в учреждениях высшего образования средствами спортивных игр (на примере волейбола) (2018)
Коновальська Л. О. - Історичний екскурс становлення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-масової роботи у період другої половини ХХ століття – початок ХХІ століття (2018)
Кроль І. М. - Культурна спадщина олімпійського руху в освітній діяльності закладів загальної середньої освіти (2018)
Малигін А. О. - Система плавальних вправ, яка спрямована на досягнення гіперкорекції, необхідної для зворотньої реструктуризації проявів сколіозу I-II ступенів (2018)
Маринчук П. І. - Зміст і ефективність технології корекції фізичного стану студентів музичних спеціальностей (2018)
Мичка І. В. - Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до занять з пауерліфтингу в освітньому процесі з фізичного виховання (2018)
Мішин С. В. - Активізація та поблиблення професійних знань у процесі вивчення дисциплін професійної і практичної підготовки майбутніх магістрів фізичного виховання (2018)
Мойсеенко В. О. - Методичні особливості розвитку швидкості та швидкісно-силових здібностей у юних футболістів 10-13 років з урахуванням диференціації контингенту, Волков В. Л. (2018)
Павлова Т. В. - Інноваційні методи навчання у підготовці студентської молоді в галузі фізичного виховання, Діденко Т. В., Тильда С. В. (2018)
Петренко А. С. - Аналіз рівня фізичної підготовленості та змагальної діяльності спортсменок у артистичному плаванні різних вікових груп, Камаєв О. І. (2018)
Рабін Мохаммед Фахмі - Стан розвитку системи змагань з легкої атлетики в Іраку (сучасність, проблеми) (2018)
Ріпак М. О. - Рівень знань дорослих жінок з питань самостійних занять фізичними вправами (2018)
Руденко Р. Є. - Оцінка якості життя спортсменів з інвалідністю (2018)
Сергієнко В. П. - Особливості соціального розвитку дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем рухової активності (2018)
Степанюк С. - Значення мотивацій сучасної людини у формуванні основ здорового способу життя, Глухов І., Коваль В., Гаргола М. (2018)
Сущенко Л. П. - Ретроспективний аналіз особливостей підготовки майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2018)
Тихорський О. А. - Критерії оцінки у бодібілдингу та визначення пріоритетних м’язових груп у кожній змагальній позі (2018)
Харченко Є. В. - Фізичної реабілітації жінок 45-55 років з хронічним гастритом у лікарняному періоді реабілітації (2018)
Чаплигін В. П. - Методолого-теоретичні засади формування здорового способу життя студентів засобами фізичного виховання, Терещенко В. І. (2018)
Шпичка Т. А. - Отбор футзалистов в профессиональные команды на основе даных комплексного контроля, Степанюк В. В. (2018)
Козоріз Л. О. - Підходи до розробки методики визначення нефінансових показників щодо підготовки здобувача вищої освіти (2018)
Czupich M. - The innovative potential of the Visegrad Group regions (2018)
Никифорук О. І. - Виклики лібералізації для природних монополій: залізниці України (2018)
Антошкін В. К. - Соціально-економічна безпека як об’єкт управління в менеджменті аграрних підприємств в якості суб’єктів господарювання мікрорівня (2018)
Горошкова Л. А. - Метод пошуку паритетності при державно-приватному партнерстві, Волков В. П., Карбівничий І. О. (2018)
Ігнатенко М. М. - Вплив автоматизації обліку та фінансової звітності на безпеку підприємств, Сарапіна О. А. (2018)
Красноруцький О. О. - Науково-теоретичне обґрунтування сутності стратегічних змін на підприємстві, Гринь Є. Л., Власенко Т. А. (2018)
Кудрицька Н. В. - Міжнародний огляд інституціонального забезпечення водного транспорту (2018)
Мармуль Л. О. - Удосконалення структури ринку праці сільських територій шляхом розвитку підприємств сільського зеленого туризму, Романюк І. А. (2018)
Kalinkova S. - The new paradigm for managing the post-socialist countries in a market economy (2018)
Боронос В. Г. - Економічна нестабільність як фактор впливу на рівень економічного розвитку країни, Федченко К. А. (2018)
Горошкова Л. А. - Децентралізація суспільства як національний тренд, Волков В. П., Карбівничий Р. О. (2018)
Леваєва Л. Ю. - Необхідність модернізаціі економіки України в умовах глобалізації, Кучеренко С. Ю. (2018)
Переверзєва А. В. - Аналіз впливу глобалізаційних чинників на розвиток людських ресурсів (2018)
Студінський В. А. - Іван Франко про еміграцію українців: історико-економічний аналіз у розрізі сучасності, Студінська Г. Я. (2018)
Данкевич А. Є. - Теоретична сутність ризиків, небезпек та загроз у контексті забезпечення економічної безпеки підприємства, Ткачук Г. Ю. (2018)
Крикун Т. І. - Розвиток системи планування видатків бюджету в Україні (2018)
Малишко В. В. - Фінансування освіти в Україні, Макарчук І. М., Городніченко Ю. В. (2018)
Ріппа М. Б. - Концептуальні засади соціального захисту в контексті теорії загального добробуту (2018)
Тропіна В. Б. - Інтеграція України до європейського фінансового простору: передумови, проблеми, перспективи, Євтушенко Н. М. (2018)
Чугунов О. І. - Формування бюджетів місцевого самоврядування у системі суспільного розвитку територіальних громад (2018)
Беценко Т. П. - Художньо-виражальні прикмети фонічної організації поетичної мови П. Тичини (2017)
Вовк А. В. - Питальні конструкції як синтаксичне явище в "Щоденниках" Олеся Гончара (2017)
Волошук Л. В. - Інтермедіальність у ранній поезії Лесі Українки (2017)
Ворова Т. П. - Використання образу чоловічого дому в "Казці про мертву царівну і сімох богатирів" О. С. Пушкіна (2017)
Голі-Оглу Т. В. - Категоріальні маркери дієслів у календарних обрядових системах східних слов’ян (2017)
Джигун Л. М. - Мемуарна автобіографіка Григорія Костюка в духовно-культурному полі України (2017)
Дорошенко М. Н. - Статус і семантичні вияви часток у сучасній лінгвістиці (2017)
Жижома О. О. - Роль індивідуально-авторських новотворів у мовному механізмі породження тексту (2017)
Лук’янчук Т. О. - Словотвірні й морфологічні варіанти в слобожанській ойконімії (на прикладі назв поселень відапелятивного походження) (2017)
Maryanko Ya. H. - Lexical-semantic group of the ornament names in Ukrainian design terminology, Zaytseva O. Yu. (2017)
Мирзоева Н. Т. - Пацифистские идеи в публицистике К. Симонова (2017)
Новиков А. О. - Комедія Марка Кропивницького "Пошились у дурні" в контексті українського й світового літературно-мистецького процесу (2017)
Погребняк І. В. - Суспільно-політична та культурологічна домінанти листування знакових постатей кінця XIX – XX століття (2017)
Романенко Л. В. - Творчість Насті Байдаченко в контексті сучасного українського літературного процесу, Полудняк В. В. (2017)
Солецький О. М. - Іконічно-конвенційна парадигма та "емблематична" акомодація "Коду української літератури" Ніли Зборовської (2017)
Тендітна Н. М. - Песимістичний образ світу в романі Є. Пашковського "Вовча зоря", Терещенко М. Г. (2017)
Ткач П. Б. - Вербалізація інтенції осуду в преференційних контекстах, Радванський А. І. (2017)
Топчій Л. М. - Типологія колірної гами в мовознавстві (2017)
Федько О. Ю. - Жіночі образи як реалізація архетипу "Аніма" в романістиці Л. Горлача (2017)
Чікарькова М. Ю. - Поліфункціональність образа музи в поезії А. Ахматової (2017)
Шарова Т. М. - Формування комунікативно-діалогічної компетентності студентів-філологів, Шаров С. В., Бородихіна О. В. (2017)
Щербій Н. О. - Тривало-взаємний рід дії в українській і польській мовах (2017)
Асланлы М. И. - Проблемы физической культуры в эпосе "Китаби Деде Коркут", Асланлы Г. М. (2017)
Ахмедова Р. Ш. - Проблема свободы женщин в фельетонах Мирзы Джалила (2017)
Ахмедова Салатын - Гейдар Алиев и классическое литературное наследие Азербайджана (2017)
Гюльшан Агабей - Сатирические образы и типы в азербайджанской поэзии XX века (2017)
Зейналова Д. В. - Художественное воплощение социально-психологических проблем в новой азербайджанской прозе (2017)
Курбанова Л. К. - Проблема психологических основ обучения языку в научной литературе (2017)
Мамедрзаева А. А. - Понятие времени в фантастических произведениях (2017)
Могилко Ю. О. - Корейська дитяча література після Корейської війни та розділення Кореї (2017)
Рустамова А. А. - Образ Ататюрка в прозе, посвященной национально-освободительной борьбе (2017)
Шахбаз Шамиоглу - М. Ф. Ахундзаде: задачи современной национальной литературы (в контексте литературы и общества, литературы и времени) (2017)
Жаркова Р. Є. - "Колиска зламалася": очуження й освоєння світу дитиною в жіночому письмі (на матеріалі твору "Виховання" Клер Кіган) (2017)
Довбуш О. І. - Інтерсеміотична риторика сентиментального роману Е. Сігела "Oliver’s story” (2017)
Аббасов Адалят - Синтаксически-структурная семантика именных предложений (2017)
Глінка Н. В. - Мовний код автора в текстах Вірджинії Вулф, Засенко М. І. (2017)
Солдатова Л. П. - Сутність та історія розвитку змістового наповнення поняття "мова" в епоху Просвітництва (2017)
Сорока Т. В. - Багатофункціональна семантична ознака "in phrases” у структурі англійських аксіономенів (2017)
Аладько Д. О. - Відображення матеріального стану людини за допомогою номінацій посуду в англійській та українській мовах (2017)
Мизецкая В. Я. - Основные направления макрокомпаративистики (2017)
Сулейманова Э. - Когнитивное содержание понятие категории посессивности (2017)
Яхонтова Т. В. - Рецензия на монографию А. В. Лещенко "Нарративная напряженность художественного текста" (2017)
Самохіна В. О. - Рецензія на монографію Є. С. Чекаревої "Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект)" (2017)
Содержание (2017)
Антоненко С. В. - Информационная технология планирования испытаний на основе сплайн-распределений, Бегарь М. А., Мащенко Л. В. (2017)
Volkovskyi O. S. - Computer system of automatic determination of the text coherence, Kovylin Y. R. (2017)
Hnatushenko V. V. - Visual search algoritm for high resolution satellite imagery, Shedlovska Y. I. (2017)
Білозьоров В. Є. - Порівняння методів хвиль Еліота та рекурентного аналізу для прогнозування ціни нафти марки WTI на світових ринках, Болілий І. О. (2017)
Hnatushenko V. V. - Generation of a landsat 8 mosaic for online visualization, Sierikova K. Y., Sierikov I. Y. (2017)
Бандура Н. С. - Дослідження швидкодії браузерів Інтернет, Рибка Ю. М. (2017)
Сіманенков А. Л. - Статистичний аналіз теплових режимів суднового двигуна внутрішнього згоряння (2017)
Погорелов В. В. - Дослідження нейромережевих засобів розпізнавання кібератак на мережеві ресурси інформаційних систем (2017)
Тачинина Е. Н. - Условия оптимальности ветвящейся траектории носителя при размещении десантируемого груза в зоне чрезвычайной ситуации (2017)
Стенин А. А. - Информационно-логическая модель управления процессом разработки инновационных программных продуктов, Пасько В. П., Лемешко В. А. (2017)
Yasev A. G. - Estimation of conformity of model and the original (2017)
Alekseyev M. - Space reduction method for the scada diagnostic model, Udovyk I., Syrotkina O. (2017)
Бейгул О. О. - Системний підхід до визначення розподілу тисків у пористому матеріалі та повітряному прошарку в матриці формувального обладнання, Яцук А. Л. (2017)
Kutsova V. Z. - Phase transformations in semiconductor silicon by the influence of magnetic field, Stetsenko A. P., Mazorchuk V. F. (2017)
Єгоров О. П. - Автоматичне управління режимом прокатки з натягом на основі зміни струму якоря двигунів приводу валків, Зворикін В. Б., Михальов О. І., Кузьменко М. Ю. (2017)
Сафаров О. О. - Калібрування сцен супутників Landsat-8 та Sentinel-2 (2017)
Волковський О. С. - Методика розробки складних програмних систем, Дмитренко А. О. (2017)
Григоренко В. У. - Формальна модель оцінювання рівня якості проектно-орієнтованої організаціїї, Мазуркевич О. І., Антоненко С. В. (2017)
Тяньи Лю - Моделирование процесса штамповки венца и корпуса наконечников кислородных фурм, Величко А. Г., Гришин В. С., Мельничук А. В. (2017)
Скалозуб В. В. - Моделі онтологичної підтримки автоматизованих систем керування вантажними залізничними перевезеннями в Україні, Шинкаренко В. И., Цейтлін С. Ю., Чередниченко М. С. (2017)
Зимогляд А. Ю. - Зависимость коэффициента трения металлических пленок от давления полученных термическим напылением в вакууме, Гуда А. И., Ковтун В. В. (2017)
Золотухин О. В. - Об одном подходе к выбору признаков для сегментации текстурных областей изображений в информационных системах аэрокосмического мониторинга, Коваленко Т. В. (2017)
Скалозуб В. В. - Паралельні синхронні алгоритми аналізу та планування неоднорідних потоків у транспотних мережах, Панік Л. О. (2017)
Григоренко В. У. - Методология построения систем контроля проектов и формирование диагностических признаков, Кадильникова Т. М., Лазарева Е. Д. (2017)
Буховець Б. О. - Програма фізичної реабілітації дітей з ДЦП з використанням Бобат-терапії (2018)
Войтовська О. М. - Особливості перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури за кордоном (2018)
Гончарова Н. М. - Співпраця сім’ї та закладу загальної середньої освіти у напрямку збереження здоров’я дітей, Вако І. І. (2018)
Градусов В. О. - Визначення адаптації організму і рівня спеціальної працездатності кваліфікованих баскетболістів до повторних специфічних навантажень, Кузьминчук А. П. (2018)
Жерновнікова Я. В. - Визначення рівнів біологічного розвитку учнів основної школи в процесі фізичного виховання з використанням інформаційних технологій (2018)
Зінченко В. В. - Особливості застосування лікувальної гімнастики на фітболі в лікуванні дітей першого року життя з порушеннями формування кульшових суглобів, Катюкова Л. Д., Кравчук Л. Д., Павлова Ю.Г., Дулевич І.А. (2018)
Івановська О. Е. - Особливості дієтотерапії в відновному лікуванні жінок першого зрілого віку з ожирінням, Жарова І. О., Лукасевич І. І. (2018)
Кравченко І. М. - Застосування засобів футболу у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, Гончаренко О. М., Гладов В. В. (2018)
Кудак В. В. - Початкове навчання плаванню студентів в умовах водобоязні (2018)
Левченко В. А. - Нейрогормональне та гемодинамічне забезпечення фізичних навантажень, як маркер адаптаційних резервів в юнацькому віці, Вакалюк І. П., Бублик С. А., Федик О. В., Овчар А. І., Гордійчук Л. І., Свистун І. І. (2018)
Маляренко А. П. - Шляхи удосконалення процесу фізичної підготовки військовослужбовців збройних сил України (2018)
Маслова О. В. - Ендоекологічні підходи формування здоров`я дітей з вадами слуху у процесі адаптивного фізичного виховання, Савченко Ю. О., Богданович Л. В., Голуб Ю. Ю., Шумійчук В. В. (2018)
Присяжнюк С. І. - Дослідження здоров'язбережувальних технологій в системі фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп, Оленєв Д. Г. (2018)
Сергієнко В. П. - Особливості фізичної підготовленості та роботоздатності дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем рухової активності (2018)
Скрипка І. М. - Використання неспецифічних засобів фізичного виховання школярів на уроках фізичної культури, Лапицький В. О., Прийменко Л. О. (2018)
Скрипка І. М. - Впровадження методики силових тренувань в процес фізичного виховання учнів старших класів, Черідніченко С. В., Лисяк М. О. (2018)
Тихорський О. А. - Кореляційний взаємозв’язок між показниками СФП, ЗФП та морфологічними показниками у висококваліфікованих бодібілдерів (2018)
Ткачук О. Г. - Модель формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у освітньому процесі з фізичного виховання (2018)
Чехівська Ю. С. - Удосконалення техніко-тактичної майстерності у студентів-баскетболістів у вищих навчальних закладах, Гуренко О. А., Гринчук А. А. (2018)
Евдокимов В. Ф. - Централизованный синтез вычислительных структур реконфигурируемых ускорителей задач информационной безопасности, Давиденко А. Н., Гильгурт С. Я. (2018)
Куцан Ю. Г. - Альтернативна оцінка розвитку ядерної енергетики з моделюванням ОЕС України кодом Магате Message, Годун О. В., Кир’янчук В. М. (2018)
Данилов С. В. - Нанотехнології в очищуванні трапних вод фізико-хімічними методами, Забулонов Ю. Л., Кадошніков В. М., Одукалець Л. А. (2018)
Готович В. А. - Статистичний аналіз процесу електроспоживання організації на тривалих інтервалах спостереження (2018)
Дубук В. І. - Розробка програмного забезпечення з графічним людино-машинним інтерфейсом в інформаційно-аналітичній системі оцінки ринку електричної енергії, Чорний М. В. (2018)
Комаров М. Ю. - Нормативний аспект побудови та впровадження системи управління інформаційною безпекою на об’єктах критичної інфраструктури, Гончар С. Ф., Ониськова А. В. (2018)
Артемчук В. О. - Інтелектуальний аналіз даних в системі моніторингу стану атмосферного повітря, Яцишин А. В. (2018)
Кириленко Ю. О. - Проблема оцінювання радіаційного впливу при аваріях із розливом рідких радіоактивних середовищ, Каменева І. П. (2018)
Яцишин Т. М. - Вибір математичних закономірностей для визначення основних параметрів випромінювання полум'я аварійного газового факелу (2018)
Попов О. О. - Застосування математичного підходу для розв’язання задач попередження техногенних надзвичайних ситуацій, пов’язаних із забрудненням довкілля, Ковач В. О. (2018)
Марченко Н. Б. - Методи обробки інформації про поточний стан та залишковий ресурс діючих технічних систем, Щербак Л. М. (2018)
Статієв В. О. - Организация ввода параметров мнемосхемы распределительной сети в модель коммутационной структуры (КС) тренажера, Самойлов В. Д. (2018)
Антонішин М. В. - Оцінювання стану захищеності програмних застосунків операційної системи Android за методологією Owasp Mobile Top 10, Міснік О. І., Цуркан В. В. (2018)
Давиденко А. К. - Расчет напорной характеристики центробежного насоса методом гидродинамических особенностей, Косторной А. С., Хатунцев А. Ю. (2018)
Сушко С. В. - Вплив розмірів блоків розбиття операторів циклів на час виконання комп’ютерних програм, Чемерис О. А. (2018)
Цмоць І. Г. - Апаратна реалізація нейромережевих засобів шифрування-дешифрування інформаційних потоків даних, Цимбал Ю. В., Скорохода О. В., Хавалко В. М., Теслюк Т. В. (2018)
Сподарик В. Р. - Проектування геоінформаційної системи для аналізу руху громадського транспорту (2018)
Коробчинський М. В. - Розробка методу інформаційного забезпечення функціонування системи управління компонентами рухомих об’єктів (2018)
Бондар Д. Д. - Порівняльне дослідження впливу типів маршрутизації на часові показники безпровідної сенсорної мережі, Жук М. В., Обельовська К. М., Сидоренко Р. В. (2018)
Гавриш Б. М. - Особливості використання штучних нейронних мереж для аналізу і опрацювання зображень текстів, Тимченко О. В., Кульчицький Р. О. (2018)
Теслюк Т. В. - Система розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації з використанням побудови множини оптимальних рішень – Парето, Зелінський А. Я., Угрин Л. Є., Коваль В. Я. (2018)
Машков О. А. - Застосування концепцій оберненої задачі динаміки для синтезу програмного керування кутовим рухом в імітаторі динаміки польоту тренажера дистанційно пілотованого літального апарату, Мамчур Ю. В. (2018)
Машков О. А. - Синтез алгоритму програмного керування на тренажері дистанційно пілотованого літального апарата на основі алгоритмічної процедури рішення оберненої задачі динаміки (детермінована постановка), Дурняк Б. В., Мамчур Ю. В., Тимченко О. В. (2018)
Борейко О. Ю. - Розроблення бази даних для автоматизованої системи опрацювання параметрів пасажиропотоків громадського транспорту, Теслюк В. М., Вєніков Д. П., Притуляк Я. Г. (2018)
Цмоць І. Г. - Розроблення інформаційних моделей та БД для системи автоматизації структурного синтезу з використанням морфологічного методу, Теслюк Т. В., Коваль В. Я., Вєніков Д. П., Притуляк Я. Г. (2018)
Гавриш Б. М. - Застосування нейронних мереж для вирішення проблем розпізнавання тексту, Семенова О. Є. (2018)
Демченко В. - Процедура синтезу структури лазерної системи контролю віброзміщень, Друк Н. (2018)
Агасиева М. С. - Архаизмы в творчестве Кантемира (2017)
Бабаева С. О. - Особенности развития языковых навыков в условиях билингвизма (2017)
Бабаева Х. Т. - Религиозно-нравственные взгляды Бахлула Бехчета (2017)
Бачинська Н. Я. - Класифікація жанрів англійського фольклору (2017)
Бігич О. Б. - Блоги як сучасні засоби формування міжкультурної компетентності (2017)
Бігун О. А. - Фразеологія поезій у прозі Шарля Бодлера (2017)
Бубнов Д. В. - Особенности мелодической составляющей речи ирландцев (2017)
Галянт Г. В. - Социальные сети как механизм влияния на коммуникативное пространство современного общества (2017)
Грабовська І. В. - Інтерпретація семантики метакомунікативних питань в англомовному діалогічному дискурсі (2017)
Гумбаталиева С. М. - Флексии обращения и их признаки в арабском языке (2017)
Гюльбениз Исмаилзаде - Синонимы в тюркских языках огузской группы (2017)
Зейналова Р. Х. - Методологические поиски в азербайджанской литературной критике (1960–1990 гг.) (2017)
Ибрагимова У. М. - Феномен прецедентности эпиграфических текстов как лингвокультурный и когнитивный показатель (2017)
Кізіль М. А. - Cистемна організація інноваційних одиниць англійської мови сфери комп’ютерних технологій (2017)
Кузнецова М. О. - Англомовний пісенний дискурс у контексті лінгвокультури (на матеріалі поп-пісень ХХІ століття), Ходус А. М. (2017)
Лазебна О. А. - До питання про валентнісну характеристику дієслів, що сполучаються з прислівниками оцінки, Дичка Н. І. (2017)
Лєснєвська К. В. - Семантика та функції заголовка художнього твору (на матеріалі оповідання Ф. О’Коннор "The River ”) (2017)
Mykhaylenko V. V. - Approximation: a preview (2017)
Мізін К. І. - Контрасти німецького національного характеру: концепти FERNWEH та HEIMWEH (2017)
Мосієнко О. В. - Квантифікативний аспект конструювання подій у новинному інтернет-дискурсі (2017)
Пожар А. Б. - Висвітлення категорії "вік людини" в лінгвістичних дослідженнях (2017)
Полонская И. П. - Коммуникативная значимость разных видов замещения (2017)
Пустовойт Н. И. - Рекурсивные лингвистические структуры во французской прозе и поэзии (2017)
Рижкова В. В. - Реалізація епіграфом міжтекстової взаємодії (на матеріалі різножанрових англомовних текстів), Білецька К. А. (2017)
Тихоніна С. І. - Рівневі характеристики композиційно-мовленнєвих форм англомовного детективу (2017)
Чумак Л. М. - Смислове представлення лексичних неологічних одиниць у сучасних англомовних медіа-текстах (2017)
Шапочка Н. В. - Лексичні засоби створення образності в німецькому пісенному фольклорі (2017)
Бондар Л. В. - Структурно-семантичні особливості французьких соціологічних термінів та засоби їх відтворення в українському перекладі, Школяр Л. В., Шумченко Т. І. (2017)
Козачек О. Д. - Детективний жанр: порівняльний аспект (на матеріалі британської, американської, української та російської культурних традицій) (2017)
Моркотун С. Б. - Відтворення експресивності тропів при перекладі текстів політичного дискурсу, Башманівський О. Л., Вигівський В. Л. (2017)
Павленко О. Г. - Усвідомлення перекладацьких інтенцій у науковій традиції (2017)
Пасенчук Н. В. - Особливості відтворення мовлення персонажів драматичного тексту (на матеріалі українського та російських перекладів англомовної драми Е. Олбі "Who is Afraid of Virginia Woolf”) (2017)
Подвойська О. В. - Лексичні особливості політичних інтерв’ю (на матеріалах інтерв’ю Себастіана Курца), Дунаєва К. А. (2017)
Попко І. А. - Специфіка перекладу французької науково-технічної патентної літератури (2017)
Фоменко Е. Г. - Проба перевода на русский язык финала "Поминок по Финнегану" Джеймса Джойса (2017)
Лисичкіна І. О. - Позитивний імідж бригади швидкого реагування Національної гвардії України: комунікативний аспект, Гунбіна В. К. (2017)
Храбан Т. Е. - Вербальна агресія як навмисна деструктивна поведінка в соціальних мережах, Самойленко К. О. (2017)
Межуєва І. Ю. - Концептуальні підходи до навчання англійської мови в немовному вузі, Єльцова С. С. (2017)
Подмогильная Н. В. - Украинская поэзия в контексте межкультурной коммуникации (2017)
Старух В. О. - Стратегії конфліктного дискурсу в аспекті інтернаціональних і національно-специфічних мовних реакцій (2017)
Ященко Е. О. - Символ у лінгвокультурологічній інтерпретації британського й американського кіно (2017)
Абдула А. Б. - Порівняльний аналіз швидкісно-силових можливостей юних футболістів 10-12 років (2018)
Випасняк І. П. - Концепція профілактики та корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату студентів в процесі фізичного виховання: практичний аспект (2018)
Гончарова Н. М. - Особливості психологічного клімату учнівського колективу молодших школярів (2018)
Грибан Г. П. - Технологія розвитку силових якостей студентів-чоловіків у навчально-виховному процесі з фізичного виховання, Ткаченко П. П., Пантус О. О., Ободзінська О. В. (2018)
Грушко В. С. - Гендерні особливості гормону 17-гідроксипрогестерону у студентів перших курсів педагогічного університету, Храбра С. З., Вакуленко Л. О., Барладин О. Р. (2018)
Гуртова Т. В. - Науково-методичні засади професійно-прикладної фізичної підготовки студентів технічних закладів вищої освіти в аспекті модернізації, Зелікова Т. І., Незгода С. П., Коваль О. В. (2018)
Данилевич М. В. - Компаративний аналіз підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у Литві (2018)
Добролюбова Н. В. - Технологія розвитку педагогічної спрямованості особистості майбутнього педагога-хореографа, Школа О. М. (2018)
Захаркив С. Й. - Функциональная подготовленность борцов вольного стиля обучающихся на разных этапах многолней спортивной подготовки (2018)
Івановська О. Е. - Особливості застосування масажу в комплексному лікуванні больового синдрому поперекового відділу у жінок, що страждають на ожиріння, Жарова І. О., Лукасевич І. І. (2018)
Кравчук Л. Д. - Особливості відновлення біомеханічних параметрів ходи та підтримки вертикальної статичної пози у пацієнтів після артоскопічної реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки, Зінченко В. В., Русанов А. П., Усенко Т. В., Барабаш С. В. (2018)
Мичка І. В. - Методика розвитку силових якостей студентів вищих навчальних закладів вправами з пауерліфтингу (2018)
Омельчук О. В. - Розвиток педагогічної компетентності викладачів фізичної культури в умовах сучасної парадигми освіти (2018)
Павлова Т. В. - Використання інноваційних методів навчання у підготовці студентів з фізичного виховання у ЗВО фізкультурного профілю, Діденко Т. В., Тильга С. В. (2018)
Петренко О. П. - Професійно орієнтована програма занять за методикою пілатес для студенток економічних спеціальностей, Петренко Н. В. (2018)
Пятисоцька С. С. - Впровадження методики диференціації фізичних навантажень у фізичному вихованні учнів 7-х класів з урахуванням рівня біологічного розвитку, Жерновнікова Я. В. (2018)
Розторгуй М. С. - Обґрунтування показників змагальної та тренувальної діяльності спортсменів різної кваліфікації у силових видах адаптивного спорту (2018)
Руденко Р. Є. - Вплив засобів фізичної реабілітації на показники функціонального стану систем організму спортсменів з порушенням функції зорового аналізатора, Магльований А. В. (2018)
Седляр Ю. В. - Характеристика диагностики произвольной двигательной активности при физической реабилитации больных церебральным параличом, Чухловина В. В. (2018)
Ткачук О. Г. - Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у освітньому процесі з фізичного виховання (2018)
Євдокимов В. Ф. - Використання штучного інтелекту при обробці діагностичних зображень медичного призначення, Огір О. О., Душеба В. В., Огір О. С. (2018)
Давиденко А. М. - Структурні підходи до методів оцінки рівня безпеки інформаційних систем, Суліма О. А. (2018)
Медушевський С. В. - Приклад валідації автоматизованої інформаційної системи серійної реєстрації (2018)
Плескач Б. М. - Організація інформаційного забезпечення системи оперативного енергетичного моніторингу об’єктів промисловості (2018)
Корнієнко Б. Я. - Дослідження імітаційного полігону захисту критичних інформаційних ресурсів методом iRisk, Галата Л. П. (2018)
Савельєв Д. В. - Модель загроз кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури у сфері ядерної енергетики (2018)
Артемчук В. О. - Методичні та інформаційні засоби аналізу екологічних ризиків на основі даних моніторингу, Каменева І. П., Яцишин А. В., Яцишин Т. М. (2018)
Попов О. О. - Нові інформаційно-технічні методи моніторингу навколишнього природного середовища для запобігання надзвичайним ситуаціям на об’єктах критичної інфраструктури, Ковач В. О. (2018)
Гончар С. Ф. - Концепція створення автоматизованої системи управління кібербезпекою об’єктів критичної інфраструктури (2018)
Міснік О. І. - Аналіз якості роботи сканерів уразливостей веб-застосунків, Антонішин М. В., Цуркан В. В. (2018)
Березкін А. Л. - Програмно визначаєме радіо – сучасні технології моделювання та конструювання радіо пристроїв (2018)
Гурєєв В. О. - Моделювання великих енергосистем для побудови комп'ютерних розподілених тренажерних систем в енергетиці (2018)
Великоіваненко О. А. - Методологія чисельного аналізу статичної міцності алюмінієвих трубопроводів з дефектами в області кільцевих зварних швів, Міленін О. С., Саприкіна Г. Ю. (2018)
Хайдуров В. В. - Багатосітковий метод вирішення нелінійних обернених задач електро- та теплоенергетики (2018)
Цмоць І. Г. - Багаторівневе управління енергоефективністю інженерних мереж будинок-район-місто-область, Опотяк Ю. В., Лукащук Ю. А. (2018)
Коробчинський М. В. - Обґрунтування узагальнюючих параметрів інформаційної системи забезпечення управління групою безпілотними літальними апаратами (2018)
Кузьмін О. В. - Програмні засоби моделювання сенсорних мереж, Знак Ю. З. (2018)
Машков О. А. - Синтез алгоритму програмного керування на тренажері дистанційно пілотованого літального апарата на основі алгоритмічної процедури рішення зворотної задачі динаміки (стохастична постановка), Дурняк Б. В., Мамчур Ю. В., Тимченко О. В. (2018)
Гильгурт С. Я. - Анализ применения аппаратного ускорения информационной защиты в автоматизированных системах энергетической отрасли (2018)
Теслюк Т. В. - Метод синтезу структур компонентів системи управління технологічними процесами, Цмоць І. Г., Ємець В. Ф., Зелінський А. Я., Коваль В. Я. (2018)
Машевська М. B. - Моделі та засоби рекомендаційної системи для велосипедистів LvivBicycleMap, Шевчик В. О., Портак М. Ю., Теслюк В. М., Притуляк Я. Г. (2018)
Казарян А. Г. - Використання функції розпізнавання облич для контролю доступу користувачів та автоматизованого управління налаштувань приладів "розумного" будинку, Теслюк В. М, Коваль В. Я. (2018)
Тимченко О. О. - Віддалена аутентифікація на основі TOTP-алгоритму (2018)
Гавриш Б. М. - Особливості побудови нейромережевих систем розпізнавання зображень, Тимченко О. В., Кульчицький Р. О., Семенова О. Є. (2018)
Тимченко О. В. - Дослідження багатокомпонентних моделей стрічкопровідних систем багатофарбових рулонних друкарських машин, Шевчук О. В. (2018)
Романишин Ю. М. - Числова побудова біортогонального вейвлет-базису на основі заданої вейвлет-функції, Єлманов С. О., Лівчицький Р. З. (2018)
Партика О. Р. - Механізми розмежування доступу до ресурсів корпоративної інформаційної системи (2018)
Абрамович С. Д. - Иуда Искариот как трагедия богооставленности (2017)
Айзенбарт Л. М. - Місце як маркер культурної ідентичності у малій прозі Михайла Яцкова (2017)
Беценко Т. П. - Фігура семантико-синтаксичного паралелізму як мовно-естетичний засіб текстово-образної організації народних дум (2017)
Іваночко К. М. - Наголосова варіантність предметних ономатопів третього структурного класу в південно-західних говорах української мови (2017)
Кліщевська М. Є. - Комунікативна стратегія маніпуляції у маркетинговому дискурсі (2017)
Лебеденко Н. П. - И. С. Тургенев как предшественник символизма (к 200-летию со дня рождения писателя) (2017)
Ли Жунь - Пространственный код в семантике русских фитонимов (2017)
Ли Ялинь - Творчество А. Пушкина в рецепции Г. Адамовича (2017)
Марєєв Д. А. - Зі спостережень над динамікою словотворення в українських східнополіських говірках (2017)
Погребняк І. В. - Науково-теоретичні основи епістолярного жанру (2017)
Сергєєва Г. А. - Фонетична варіантність англомовних запозичень у терміносистемі українського права та дискусійні питання українського правопису (2017)
Сидоренко Л. І. - "Полум’яна і стражденна душа": стратегії створення новаторського образу Івана Франка у драмі Аліни Семерякової "Сповідь з постаменту" (2017)
Умрихіна Л. В. - Наказовий спосіб дієслова як основний засіб вираження імперативних конструкцій у сучасній українській мові (2017)
Шевченко В. В. - Фольклорно-міфологічні жіночі образи як основа сучасної химерної прози (2017)
Алиева Ш. У. - Использование принципа монтажа в азербайджанской драматургии (2017)
Гусейнова А. - Идея единой родины в литературе Северного и Южного Азербайджана в 40-е годы XX века (2017)
Заслужена А. А. - Характеристика колоративної лексики зі значенням "Чорний" у романі Г. Д. Робертса "Шантарам" (2017)
Кушнірова Т. В. - Жанрові особливості роману "Не відпускай мене" Кадзуо Ішіґуро (2017)
Маркова М. В. - Трансформації петраркізму в поемі Едмунда Спенсера "Епіталаміон" (2017)
Рафиева А. И. - Роль профессионализма критика в литературном процессе (2017)
Фоменко Е. Г. - Вербализация упорядоченного хаоса: Джеймс Джойс и Андрей Белый (2017)
Божко О. С. - Ідентифікація художніх концептів атмосфери саспенс як складників концептуальної системи художніх творів жанру хоррор (2017)
Vyslobodska I. M. - Literal and metaphorical meanings of the particle "down” in the English phrasal verb "go down” (2017)
Vuiek O. Ye. - Making meaning of morality as an axiological phenomenon (2017)
Глюдзик Ю. В. - Роль поетонімів у літературі для дітей (на прикладі циклу повістей "The Chronicles of Narnia” К. С. Льюїса) (2017)
Єфименко Т. М. - Рефлексія образності в англомовному готичному романі (2017)
Заблоцький Ю. В. - Структурні особливості функціонування економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов кандидатів у президенти США 2012 року) (2017)
Косович О. В. - Від категорійної деформації до категорійної неології (2017)
Котвицька В. А. - Тематична організація автомобілебудівної термінологічної лексики сучасної німецької мови, Лазебна О. А. (2017)
Mykhaylenko V. V. - A contrastive perspective of the lexeme "depression (economy)” (2017)
Місягіна І. М. - Неінформативність як тактика ухиляння від відповіді (2017)
Moiseienko S. M. - Concepts of investigation of complex sentences, Volkova О. А. (2017)
Омельчук Ю. О. - Лексико-семантична специфіка вербалізації концепту LIE в медіадискурсі (на матеріалі англомовних псевдоновин) (2017)
Палькевич О. С. - Проблема вивчення статусу й динаміки мовних норм у Франції в діахронному аспекті (2017)
П’єцух О. І. - Специфіка реалізації тактики інтеграції в політичному дискурсі парламентських дебатів у Сполученому Королівстві (2017)
Тітаренко М. В. - Номінації соціального статусу як прецедентні знаки (на матеріалі сучасної німецької мови) (2017)
Філоненко Н. Г. - Динаміка конструкцій "присудок + дієслівна форма" у романі Ж. Леруа "Alabama song”: лінгвосинергетичний аспект (2017)
Чекарева Є. С. - Репрезентація перцептуального простору у системі іменників давньогрецької мови (2017)
Гурдуз А. І. - Типологія міфопоетики романів Томаса Гарді і Джойс Керол Оутс, Малюта К. І. (2017)
Покулевська А. І. - Кінематографічність психологічної нарації у романі С. Цвайга "Марія Антуанетта": компаративний аспект (2017)
Soldatova L. P. - The concept "language” evolution in American linguistic tradition (2017)
Юнусова Н. Х. - Глобализация как фактор развития языковых процессов (2017)
Соловйова О. А. - Пареміологічні особливості вивчення бінарних концептів ДОБРО-ЗЛО сучасних арабської і української мов (зіставно-порівняльний аспект) (2017)
Тарануха Т. В. - Структурно-семантичні та граматичні характеристики ад’єктивних фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини в українській та німецькій мовах (2017)
Борисова О. В. - Способи відтворення деяких стилістичних засобів в англо-українському перекладі детективної прози (2017)
Дем’янчук Ю. І. - Застосування текстозорієнтованого підходу в процесі автоматизованого перекладу спеціалізованих термінологічних словосполучень НАТО, ООН та СОТ (2017)
Ковтун О. В. - Діалектна лексика у сучасній українській прозі в аспекті перекладу (2017)
Кучер З. І. - Використання різнотипних прийомів граматичних замін у процесі перекладу художнього твору, Орлова М. О. (2017)
Поворознюк Р. В. - Медична інформація як об’єкт міжмовної та міжкультурної взаємодії (2017)
Приходько В. Б. - Розуміння художнього тексту як перекладознавча проблема (2017)
Скрильник С. В. - Вплив екстралінгвальних чинників на фактор концентрації в усному синхронному перекладі (2017)
Шепель Ю. О. - Особливості перекладу тропів М. Т. Рильським у романі О. С. Пушкніа "Євгеній Онєгін" (переклад епітетів: авторські епітети, постійні епітети) (2017)
Богайчук О. С. - Оптимізація процесу навчання студентів іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Сотников А. В. - Синергетичні дослідження політичного дискурсу (2017)
Косович О. В. - Процеси експансiї лексем англiйського походження в контекстi мовної полiтики Францiї (2017)
Шестель О. Г. - Особливості формування і розвитку міжкультурної комунікації у системі професійної підготовки фахівців галузі туризму (2017)
Пена Л. І. - Опановуючи українське фахове мовлення. Рецензія: Брус М.П. українське ділове мовлення : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / М. Брус. – 3-є доповнене видання. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. – 306 с. (2017)
Title (2018)
Table of Contents (2018)
Voinyk B. A. - Automated Assessment of a Students Circulatory System Functional State Using Martine's Test, Borisova G. V., Umanets V. S., Boiko G. L., Pavlov A. V., Nastenko Ie. A. (2018)
Scalia M. - Some Observations on the Role of Water States for Biological and Therapeutical Effects, Avino P., Sperini M., Viccaro V., Pisani A., Valenzi V. I. (2018)
Gorchakova N. - Current Safety Data of the Complex Herbal Medicine with Sedative and Cardioprotective Actions, Heimuller E., Galkin A. (2018)
Golub N. B. - Technological Solution of Biogas Output Increasing at Grain Distillery Spent Wash Fermentation, Potapova M. V. (2018)
Kudybyn I. - Optimal Body Masses for Different Olympic, Nesteruk I., Pereverzyev S., Redaelli А., Shepetyuk В., Chertov O. (2018)
Поединок Н. Л. - Реализация фотоиндуцированной ростовой активности макромицетов: влияние способа культивирования и концентрации углерода и азота, Михайлова О. Б., Сергийчук Н. Н., Негрейко А. М. (2018)
Содержание (2017)
Mikhalyov A. - Modal synthesis of compensated optimal systems with delay, Melkumyan Ε., Soldatova Μ., Volkova A. (2017)
Bulana T. M. - Evaluations of diagnostic efficiency of the state of technical systems (2017)
Bardachov Y. - Approximate spatial model based on interval fuzzy rough soft sets, Zharikova M., Sherstjuk V. (2017)
Baklan I. V. - Some aspects of nonlinear non-stationary processes forecasting, Savchenko V. V., Selin Y. M., Shulkevych T. V. (2017)
Buryachok V. L. - Features OF Implementation of the information security policy in the creation of the rational system of electronic documentary cooperation for public and commercial structures of ukraine, Kuzmenko L. V., Kononenko O. V., Boskin O. O. (2017)
Didyk O. - The use of ontologies for solving information security tasks, Ohnieva O. (2017)
Doronina M. A. - Assessment of distributed delay time of input signal by stationary objects (2017)
Fefelov A. A. - Reverse engineering of the gene regulatory network with combined use of the clonal selection algorithm and differential evolution, Taif M. A., Lytvynenko V. I., Voronenko M. A., Stepanchenko O. M., Sokur I. V., Lurie I A. (2017)
Holub Z. - The algorithm for detecting online discussion fragments containing information and psychological manipulation (2017)
Hrytsyk V. - Image segmentation in computer vision diagnostic systems, Petryk M. (2017)
Kharlamova Y. N. - Estimation of parameters of the quasi stable object using a symmetric interaction of channels of information and measurement system which structure are rebuilt (2017)
Kornilovska N. V. - The formalized correlations and interconnections of telecommunication systems and telecommunication routes from the standpoint of system theory, Vyshemyrska S. V., Lurie I A., Hodlievskyi O. (2017)
Olszewski S. V. - Features of electroradiolytic destruction of persistent organochlorine toxicants, Med Yu. Yu., Nosenko V. O. (2017)
Olszewski S. V. - Modeling of frequentis characteristics of resonator system of powerful klystron with the melting of the transient channels, Tanasiichuk Ya. V. (2017)
Peredery V. - Information technology of updating of decision support alternatives in the distributed database of critical application systems, Borchik E., Ohnieva O. (2017)
Savytskyi O. I. - Agent control of the processes of the three-staged iron ore enrichment, Tymoshenko M.A. (2017)
Tonkacheev G. N. - Process of restructuring as innovative is mechanisms of updating of infrastructural enterprises, Kistion V. E. (2017)
Vasilenko V. G. - Abstract data types in probabilistic programming languages, Baklan I. V., Shyrii V. V. (2017)
Voronenko M. A. - Informatization of the processes of decision-making in emergency situations (2017)
Voronenko M. A. - The research of water support quality in kherson region (2017)
Olszewski S. V. - Web-applications protection establishment, Tarnavskyi D. I., Ivzhenko Y. S. (2017)
Єгорова Т. М. - Ландшафтно-гідроекологічні особливості агросфери України (2018)
Мудрак О. В. - Наукове обґрунтування створення національного природного парку "центральне поділля", Овчинникова Ю. Ю., Мудрак Г. В. (2018)
Власова О. В. - Моделі формування спектральних характеристик меліорованих земель (2018)
Тимошенко Л. М. - Стан дендрофітів вуличних насаджень міста лубен (2018)
Паращенко І. В. - Рухомість свинцю за профілем чорнозему типового та дерново-підзолистого ґрунту (2018)
Дмитрук Ю. М. - Вміст та перерозподіл фосфору в ґрунтах агроекосистеми Західного лісостепу, Собко В. І. (2018)
Вишневський Ф. О. - Динаміка вмісту гумусу в ґрунтовому покриві орних земель андрушівського району житомирської області, Паламарчук Р. П., Довбиш Л. Л., Залевський Р. А. (2018)
Tertychna O. - Acaricidal properties of essential oils on the population of hamazoid mites of the species dermanyssus gallinae (de geer, 1778), Svaliavchuk L., Brygas O., Mineralov O., Kotsovska K. (2018)
Матвієнко М. В. - Гроекологічна оцінка промислової технології інтенсивного вирощування груші (pyrus), Бублик М. О., Волкодав В. В., Драга М. В., Китаєв О. І., Ходаківська Ю. Б. (2018)
Глущенко Л. Д. - Продуктивність жита озимого за беззмінного вирощування, Кохан А. В., Гангур В. В., Олепір Р. В., Лень О. І., Брегеда С. Г. (2018)
Бровко І. С. - Біодеградація гербіцидів штамами мікроорганізмів-деструкторів, Подгурська І. О., Чабанюк Я. В., Кордунян О. О. (2018)
Крутило Д. В. - Корекція ризобіальних угруповань ґрунту за інтродукції bradyrhizobium іаромсим різних генетичних груп, Надкернична О. В., Шерстобоєва О. В., Ушакова М. А. (2018)
Шевченко Т. Л. - Особливості використання натуралізованих лікарських рослин, Глущенко Л. А. (2018)
Симочко Л. Ю. - Мікробіом ґрунту культурних рослин за різних агротехнологій, Дем’янюк О. С. (2018)
Бойко А. А. - Оширення бактеріозів індукованих erwinia amylovora у різних видів рослин біоценозів полісся за умов контамінації збудника бактеріофагом, Цвігун В. О. (2018)
Тирусь М. Л. - Ефективність листкового підживлення цукрових буряків на темно-сірих опідзолених ґрунтах Західного лісостепу (2018)
Содержание (2018)
Алпатов А. П. - Информационные модели и технологии борьбы с антропогенным загрязнением ближнего космоса (2018)
Брилев А. А. - Методы валидации транзакций при построении блокчейн, Островская Е. Ю. (2018)
Булах В. А. - Классификация мультифрактальных стохастических временных рядов с использованием мета-алгоритмов на основе деревьев решений, Кириченко Л. О., Радивилова Т. А. (2018)
Волковський О. С. - Компьютерная система автоматического анализа промышленных инструкций, Ковилін Є. Р. (2018)
Дмитрієва І. С. - Дослідження існуючих підходів до вирішення задачі розпізнавання графічних образів, Мусна Ю. М. (2018)
Мазурок Т. Л. - Інформаційна модель інтелектуального управління системою адаптивного навчання (2018)
Михалев А. И. - Интеллектуальная мультиагентная система формирования предметно-ориентированной эволюционной модели знаний, Стенин А. А., Шитикова И. Г., Лемешко В. А. (2018)
Омельчук А. А. - Математичне і програмно-апаратне забезпечення тренажерної установки з просторовими приводами руху, Сафьяник О. О., Березкін І. С., Павлов П. М. (2018)
Царик В. Ю. - Інформаційно-синергетичні методи в задачах Text Mining, Михальов О. І. (2018)
Гнатушенко В. В. - Дослідження використання графових моделей при відображенні даних у інформаційному просторі, Сизов О. С., Кавац О. О. (2018)
Гоман О. Г. - Моделирование ударного взаимодействия рабочих элементов гидродинамических аппаратов с жидкостью, Катан В. А., Клим В. Ю. (2018)
Фролова Л. А. - Моделювання рівноваги в системі Fe2+– SO42-–H2O–OH-, Анісімова Л. Б. (2018)
Балакин В. Ф. - Пути развития процессов горячей прокатки труб, Перчаник В. В., Богдан Д. А., Угрюмов Ю. Д., Кадильников С. В. (2018)
Недашківський Є. А. - Модель часового ряду з фрактальною структурою, Баклан І. В. (2018)
Бахрушин В. Є. - Розподіл бюджетного фінансування у вищій освіті, як проблема багатокритеріального прийняття рішень (2018)
Жульковская И. И. - Современные средства повышения точности результатов математического моделирования, Жульковский О. А. (2018)
Журба А. О. - Фрактальна сегментація зображень для дослідження природних об’єктів та поверхонь, Журба Д. І. (2018)
Литвиненко О. І. - Когнітивно-графічний метод конструювання базисів триквадратичних серендипових скінченних елементів (2018)
Поляков М. А. - Теоретико-множественные модели функциональных структур гибридных автоматов систем управления, Андриас И. А. (2018)
Скалозуб В. В. - Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений в единой автоматизированной системе управления грузовыми железнодорожными перевозками Украины, Жуковицкий И. В., Клименко И. В., Заец А. П. (2018)
Стовпченко І. В. - Методи Web Mining для дослідження соціальних груп, Колотило М. М. (2018)
Селівьорстова Т. В. - Дослідження алгоритмів вибору сусідства для неорієнтованого гильотинного розкрою, Мирошниченко А. С. (2018)
Содержание (2018)
Ахметшина Л. Г. - Нечеткая сегментация слабоконтрастных изображени в базисе нелинейной декорреляции (2018)
Akhmetshina L. G. - Mathematical modeling of temperature fields of the rotating cylinder, Berdnyk M. G. (2018)
Ахметшина Л. Г. - Независимый компонентный анализ одномерных цифровых изображений, Егоров А. А., Ахметшин К. А. (2018)
Буланий М. Ф. - Математичне моделювання нелінійних процесів термостимульованої люмінесценції кристалофосфорів при гіперболічному нагріві, Коваленко О. В., Молодець Б. В., Морозов О. С. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського