До уваги читачів (2015)
Вихідні дані (2015)
Сторінка головного редактора (2018)
Швед М. І. - Ефективність L-арґініну та L-карнітину в складі комплексного лікування хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідним метаболічним синдромом, Пельо М. Я. (2018)
Зубченко С. О. - Клінічно-лабораторні особливості перебігу хронічної М. Епштейна – І. Барр вірусної інфекції в активній фазі у пацієнтів з алерґічними хворобами, Чоп’як В. В. (2018)
Волошина О. Б. - Ефективність застосування пацієнтоорієнтованої корекції прихильності до лікування у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень, Дичко Т. О., Лисий І. С., Збітнєва В. О. (2018)
Гута Р. Р. - Показники ліпідного спектра крові у хворих на ішемічну хворобу серця впродовж п’яти років після реваскуляризації з приводу інфаркту міокарда, Радченко О. М. (2018)
Ковчун А. В. - Клінічно-функціональна характеристика хворих на хронічне обструктивне захворювання легень залежно від показників червоного паростка крові та вмісту розчинних трансферинових рецепторів, Кмита В. В., Приступа Л. Н. (2018)
Voloshyna O. - Comparative Study of Methods of Di椗erential Diagnosis of Essential Resistant and Pseudoresistant Arterial Hypertension in the Practice of Doctor of General Practice, Zbitnieva V., Lisiy I., Dychko T., Samorukova V., Dukova O. (2018)
Швед М. І. - Особливості клінічних, електрокардіоґрафічних і ехокардіоскопічних показників у хворих різної статі з гострим коронарним синдромом без елевації сеґмента ST з коморбідною есенціальною артеріальною гіпертензією, інфікованих Helicobacter pylori (2018)
Циганик Л. В. - Аналіз взаємозв’язків маркерів кісткового ремоделювання та індексу активності системного червоного вовчака, Абрагамович О. О., Абрагамович У. О., Романюк О. Т., Гута С. І. (2018)
Вимоги до статей (2018)
Kotsur V. - Scientific discussion concerning the evolutional and synergetic paradigm of ethnopsychological and historiosophical representation of cossacks mental features (2018)
Казакевич О. - Мовна свідомість та самоідентифікація чиновництва українських губерній Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2018)
Пшеничний Т. - Проблема національної безпеки в Україні наприкінці 1917 – на початку 1918 рр. крізь призму церковного чинника (2018)
Гула О. - Діяльність українських культурно-просвітницьких організацій у Королівстві СХС/Югославія як чинник збереження національної ідентичності (1918–1941 рр.) (2018)
Коцур А. - Київський університ у 1937–1945 рр. (спогади професора І. А. Гриценка) (2018)
Фігурний Ю. - Ідея соборності України: минуле і сьогодення (2018)
Нагайко Т. - "Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь": освітянська фабула громадівського руху другої половини ХІХ ст. у вітчизняному історичному дискурсі (2018)
Шакурова О. - Етногенетична концепція В. Хвойки (2018)
Грудевич Т. - Гасові лампи та ліхтарі кін. ХІХ – сер. ХХ ст. у фондовому зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав", Шкіра Л. (2018)
Чирков О. - Знання про етнокультурний складник історичного процесу в атласі "Україна. Хроніка історичних подій" (2018)
Ткаченко В. - Розвиток чернігівського писанкарства: історіографічно-джерелознавчий аспект (2018)
Соколова Н. - Фахова підготовка студентів у Дерптському університеті (1803–1917 рр.) (2018)
Набока С. - Спільні та відмінні риси розвитку європейських держав пострадянського простору в суспільно-політичній, соціально-економічній та національно-регіональній сферах життя (2018)
Орехівський В. - Впровадження елементів органічного землеробства у Згурівській навчально-дослідній фермі П. А. Кочубея у другій половині ХІХ ст. (2018)
Сергєєва І. - Внесок селекційно-генетичного інституту – НЦНС у створення національного банку зернових колосових культур в Україні (2018)
Коваленко Н. - Пріоритетні напрями діяльності наукової школи з удосконалення теоретичних і методологічних основ зрошуваного землеробства в Україні (2018)
Бей Н. - Перспективи розвитку виробництва легкових автомобілів в Україні на початку ХХІ ст. (2018)
Кotsur H. - Unique publication on the methodology of the historiographical research (2018)
Mandryk-Melnychuk M. - Strynadko I. T. The Vyzhnyts’ka orthodox ommunity. – Vyzhnytsia: Vydavnytstvo "Cheremosh", 2017. – 520 p. (2018)
Коцур А. - Історик на вістрі змін, Калакура Я. (2018)
Вимоги щодо структури та оформлення статей, що подаються до "Часопису української історії" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Від редколегії (2015)
Юнге М. - "Козлы отпущения" сопротивляются: процессы над нарушителями "социалистической законности" в Николаевской области в 1939-1941 гг. (2015)
Савин А. - "Партия может ошибаться, а НКВД – никогда". Сотрудники УНКВД по Одесской области на скамье подсудимых (1939–1943 гг.), Тепляков А. (2015)
Кашу И. - "Чистка" сотрудников НКВД Молдавской АССР после "Большого террора" 1937–1938 гг.: дело Ивана Тарасовича Широкого-Майского (2015)
Виола Л. - Дело Уманского районного отдела НКВД (2015)
Блаувельт Т. - "Какова была музыка, таков был и танец": дело Серго Давлианидзе (2015)
Довбня О. - Притягнення співробітників УНКВС по Ворошиловградській області до кримінальної відповідальності за порушення "соціалістичної законності" під час "Великого терору" (2015)
Россман Дж. - Дело Георгия Кочергинского: роль ситуативных факторов в мотивации "грубых нарушений социалистической законности" (2015)
Вихідні дані (2015)
Title, contents (2018)
Dudić B. - Support for foreign direct investment inflows in Serbia, Dudić Z., Smoleň J., Mirković V. (2018)
Lipková L. - Economic situation in Norway after the outbreak of the global financial and oil crises in the context of EU integration trends, Hovorková K. (2018)
Wahyudi S. - Assessing the contagion effect on herding behaviour under segmented and integrated stock markets circumstances in the USA, China, and ASEAN-5, Najmudin Laksana R. D., Rachmawati R. (2018)
Stecenko I. - The assessment of the impact of small and medium-sized enterprises on the manufacturing sector in Taiwan and Latvia: a comparative analysis, Lin Ch. F. J. (2018)
Papula J. - Impact of national culture on innovation activities of companies: a case of Germany, Austria, Switzerland and the Czech Republic, Kohnova L., Papulova Z. (2018)
Mahmood H. - Human resource, financial market development and economic growth in Saudi Arabia: a role of human capital, Alkahtani N. S. (2018)
Oliskevych M. - Dynamic modelling of nonlinearities in the behaviour of labour market indicators in Ukraine and Poland, Tokarchuk V. (2018)
Watkins M. - Digital tourism as a key factor in the development of the economy, Ziyadin S., Imatayeva A., Kurmangalieva A., Blembayeva A. (2018)
Sodoma R. - Peculiarities of agrarian receipts as a modern financial tool, Skhidnytskа H., Shvorak A., Shmatkovska T., Zhurakovska I. (2018)
Pysar N. - Composite fuel poverty index as a means to assess energy security of the country, Dergacheva V., Bandura A., Pásztorová J. (2018)
Pavlenko I. - Business mechanism of innovation-driven development of the agricultural market infrastructure, Shibaykin V., Tverdova I., Marakova A. (2018)
Frankovský M. - Social intelligence in the cultural context: comparison of Ukrainian and Slovak managers, Birknerová Z., Zbihlejová L., Medviď M. (2018)
Ivashchenko A. - Implementation of ICO European best practices by SMEs, Polishchuk Ye., Britchenko I. (2018)
Linh D. H. - Barbell strategy with bond portfolios: theory review and empirical study with government bond portfolios of Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank in 2018, Trung N. T., Thanh V. D. (2018)
Tomchuk O. - Environmental activities of agricultural enterprises: accounting and analytical support, Lepetan I., Zdyrko N., Vasa L. (2018)
Tretiak O. - The economic public sphere: theoretical substantiation and structural construction, Toryanyk V., Mikheichenko M., Nikulin A. (2018)
Энская Е. Ю. - "Опера с самого начала тяготела к зрелищности", или Хореографические сцены в "больших" операх Ф. Галеви (2018)
Сердюк О. В. - Особливості формування поглядів К. Шимановського на театральну естетику (2018)
Мовчан В. А. - Либретто оперы Ж. Массне "Сафо" и его литературный первоисточник (2018)
Панасюк В. Ю. - "Постой, не гони лошадей…": про особливості функціонування тварин у спектаклях оперного театру (2018)
Янко Ю. В. - Музыка для симфонического оркестра: путь в будущее (2018)
Савченко Г. С. - Риси оркестрового стилю Д. Л. Клебанова (2018)
Зуев С. П. - Кинематографический образ наивного художника (2018)
Щукіна Ю. П. - "Дійсний творець як ретранслятор вищих енергій залишається серед пересічних людей самотнім…" (Особливості втілення образу Лучицької Валентиною Чистяковою у відображенні критики XX–XXI ст.) (2018)
Грінік Т. Л. - Духовні цінності рідної мови. Актори і режисери (викладачі та студенти) як носії зразкових стилів у всіх видах мовлення, у житті та на сцені (2018)
Старикова Е. П. - Создание вокально-сценического образа в оперном жанре (на примере партии Виолетты из оперы Дж. Верди "Травиата") (2018)
Лю Нин - Исполнительская рефлексия как творческий диалог певца и композитора (на материале вокальной поэмы Г. Свиридова "Отчалившая Русь") (2018)
Титул, зміст (2018)
Крисак А. І. - "Зелені" тарифи відновлюваних джерел енергії як чинник екологічної безпеки, Крисак М. Ф. (2018)
Дудзяк О. А. - Впливи польського досвіду на розвиток сільського туризму в українському селі, Славіна Н. А., Гуменюк І. І. (2018)
Lisnichenko O. - The influence of socio-economic and political factors on formation of co-operative movement in Eastern Galicia in the nineteenth and the beginning of the twentieth centuries (2018)
Грещук Г. І. - Розвиток системи планування сталого використання та охорони сільськогосподарських земель (2018)
Мащенко М. А. - Аналітичний огляд моделей державно-приватного партнерства у розрізі забезпечення інвайронментальної безпеки (2018)
Зеркаль А. В. - Реінжиніринг як один з факторів трансформації комерційної свідомості персоналу підприємств (2018)
Іванова Н. В. - Особливості розвитку екологічно безпечного транспорту як складової міської інфраструктури, Ганєєва Т. В. (2018)
Меліхова Т. О. - Розробка програми аудиту надходження основних засобів для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства, Герасименко Ю. М. (2018)
Подмешальська Ю. В. - Актуальні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у системі обліку, Феофанов Л. К., Абрамова І. С. (2018)
Лучечко Ю. М. - Модернізація індустрії переробки сільськогосподарської сировини як пріоритетний напрям інвестиційної діяльності в Україні (2018)
Козак К. В. - Енергетична та економічна значимість зеленого бізнесу для України та світу (2018)
Макаренко С. С. - Лісове господарство як суб'єкт економіко-суспільного інтересу (2018)
Титул, зміст (2019)
Лазарєва О. В. - Розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації, Вакар К. В. (2019)
Сітковська А. О. - Проблеми розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (2019)
Дудзяк О. А. - Вплив сільського господарства на працевлаштування на сільських територіях (2019)
Семенчук І. М. - Еколого-економічні аспекти збалансованого використання земельних ресурсів в Україні, Бабіна Д. О. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики аудиту операцій на бюджетних рахунках організації, Троян О. В., Подріз Д. В. (2019)
Гамова О. В. - Особливості обліку та удосконалення методики аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість на діючому підприємстві, Козачок І. А., Самойленко Т. В. (2019)
Стрельченко О. В. - Аналіз економічних ризиків аграрних підприємств та управління ними (2019)
Анисенко О. В. - Специфіка проектування міжміської автомагістралі, Шаповаленко Д. Р. (2019)
Алещенко В. - Інформаційно-психологічний вплив у ході збройної боротьби (2018)
Байда С. - Психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача педагогічного ВНЗ (2018)
Бацилєва О. - Особливості психологічного супроводу вагітних жінок, які мешкають у зоні конфлікту, Астахов В., Пузь І. (2018)
Volobuieva O. - Leader and leadership of the security sector: gender aspect (2018)
Hotsuliak N. - Psychological peculiarities of creative activity development of future psychologists (2018)
Гришин С. - Обґрунтування системи періодичного проведення психофізіологічних досліджень із використанням поліграфа в процесі роботи з персоналом у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, Кузьменко М., Халіманенко С. (2018)
Дасюк Ж. - Психолого-педагогічний супровід процесу формування толерантності об'єктів навчання та виховання в умовах розвитку нової школи (2018)
Кузікова С. - Організація фахової підготовки студентів-психологів як технологія формування суб’єкта саморозвитку (2018)
Перепелюк Т. - Формування професійно-особистісного рівня викладача психології (2018)
Тептюк Ю. - Психологічні умови розвитку стресостійкості особистості у дорослому віці (2018)
Вихідні дані (2018)
Свириденко Г. В. - Правомірна поведінка: питання сприйняття та реалізації (2018)
Назарова І. В. - Становлення і розвиток сучасних концепцій реалізації принципу добросовісності в праві (2018)
Бєлкін Л. М. - Встановлення податкової відповідальності в адміністративному судочинстві: роль вироків за угодами про визнання винуватості, Бєлкін М. Л., Юринець Ю. Л. (2018)
Лихова С. Я. - Особливості системи військових злочинів за кримінальним законом України, Цезар А. Р. (2018)
Горбань Н. С. - Заборона втручання в правову позицію адвоката як гарантія адвокатської діяльності (2018)
Кубальський В. Н. - Жіноча злочинність: особливості та тенденції розвитку в Україні, Момотюк В. О. (2018)
Короєд С. О. - Інститут залишення заяви без розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України: форми реалізації та підстави застосування залежно від виду заяви (2018)
Гулик А. Г. - Методологічні засади дослідження проблем оптимізації цивільного судочинства (2018)
Головкін О. В. - Стамбульська конвенція: ризики для суспільства і сім’ї, Стадник В. П., Чубко Т. П. (2018)
Кортукова Т. О. - Вплив практики суду ЄС на формування спільної імміграційної політики (2018)
Кресін О. В. - Загальні засади проведення миротворчих операцій ООН (2018)
Стойко О. М. - Кіпрський та хорватський досвід миротворчих операцій як ймовірні сценарії для України (2018)
Савчук К. О. - Міжнародно-правова кваліфікація агресії Російської Федерації в Криму та на сході України (2018)
Бондаренко Е. - Якість цифрових просторових даних як визначальна складова інформаційного забезпечення сучасних загальногеографічних карт, Писаренко Р. (2018)
Даценко Л. - Особливості екологічного картографування території для навчальних цілей, Ніжинська Ю. (2018)
Дудун Т. - Картографування інфекційних хвороб на території України, Мартинюк В. (2018)
Литвиненко Н. - Використання геоінформаційних технологій у сфері дистанційного зондування Землі для вирішення військових задач (2018)
Лозовіцький П. - Формування стоку та екологічний стан води річки Гуйва, Молочко А. (2018)
Міхно О. - Методика оцінювання якості міського середовища, Патракеєв І. (2018)
Молочко А. - Картосеміотика: довершений вигляд наукознавчої мовної концепції сучасної картографії, що претендує на роль її загальної теорії, Молочко М. (2018)
Остроух В. - Картографічний аналіз трансформації сільського господарства України, Мікуліна А. (2018)
Савчук І. - Вплив геополітики на міжнародне пасажирське залізничне сполучення України (2018)
Смирнов І. - "Білий слон" в Українських Карпатах: про відбудову колишньої військової астрономічно-метеорологічної обсерваторії, Левінськова Н. (2018)
Сніжко С. - Хвилі тепла в центральних областях України за умов сучасних змін клімату, Шевченко О., Свінціцька Г. (2018)
Тітова С. - Ринок землі як сегмент ринку нерухомості, Бабенко О. (2018)
Тітова С. - Особливості процесу формування земельного сервітуту та землі оборонного призначення, Гребеник Л. (2018)
Тітова С. - Правова та нормативно-методична база нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, Демченко Д. (2018)
Федченко О. - Геоінформаційна основа в системі управління Збройних Сил України, Полторак М. (2018)
Хірх-Ялан В. - Концептуальна схема системи моделювання тактичної обстановки на базі геоінформаційної системи, Бахвалов В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Рудюк В. - Походження роду князів Сангушків: литовсько-руська версія (2018)
Адабаш М. - Особливості природнього руху населення Козелецької протопопії у другій половині XVIII ст. (за матеріалами екстрактів відомостей Київської єпархії) (2018)
Соколова Н. - Діяльність студентського гуртка Т. Флоринського в університеті св. Володимира на поч. ХХ ст. (2018)
Зубко О. - Матеріально-побутове життя українських пражан у 1921–1939 роках: помешкання, харчування, одяг (2018)
Тарапон О. - Жіноче питання в теорії і практиці більшовизму 1920–1930-х рр.: пошук нових цінностей (2018)
Коцур А. - Київський університ у 1937–1945 рр. (спогади професора І. А. Гриценка) (2018)
Потапенко Р. - Участь науково-педагогічної інтелігенції в демократизації освітнього простору України періоду перебудови (1985–1991 рр.) (2018)
Коцур В. - Етнополітичні процеси в Україні другої половини 1990-х рр.: детермінанти політичного, соціокультурного життя країни, що повертається до Європи (2018)
Демуз І. - Козакознавчі студії на шпальтах "Записок Наукового Товариства імені Шевченка" (кінець ХІХ ст.) (2018)
Пивоваренко О. - Періодична вегетаріанська преса в Україні на початку ХХ ст.: проблеми становлення та функціонування. На матеріалах журналу "Вегетарианское обозрение" (2018)
Лаврінець А. - Особливості функціонування закладів клубного типу на селі періоду "відлиги" (на прикладі села Лосинівка) (2018)
Латишева Д. - Погляди студентської молоді міста Києва на шлюб як соціальний інститут: етнологічний аспект (2018)
Костюк М. - Науково-освітня та практична діяльність академіка В.В. Пашкевича, Гарбар О. (2018)
Сергєєва І. - Б. К. Єнкен як предтеча національного генбанку рослин України (2018)
Орехівський В. - Розвиток органічного землеробства в Україні під егідою Української академії аграрних наук у кінці ХХ століття (2018)
Вимоги до оформлення статті (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Алещенко В. - Методичні підходи до аналізу, оцінювання та прогнозування морально-психологічного стану особового складу (2018)
Барко В. - Психологічні чинники роботи менеджера з особовим складом Національної поліції України, Барко В. (2018)
Вікторенко С. - До проблеми швидкочитання в організації навчальної праці студентів (2018)
Іванова Н. - Психологічні основи професійної підготовки фахівців (2018)
Комар Т. - Соціальна зрілість особистості як чинник становлення професійної зрілості психолога (2018)
Лефтеров В. - Психологічні особливості проведення масових заходів на сучасних спортивних спорудах, Сервачак О., Алексенцева-Тімченко К. (2018)
Литвинчук Л. - Роль ідеалу як взірця для наслідування у процесі навчання у ЗВО, Рашковська І. (2018)
Мороз Л. - Критичність мислення як чинник зниження рівня тривоги в умовах інформаційно-психологічної війни, Яковенко С. (2018)
Паливода О. - Психологічні характеристики військовослужбовців, що зумовлюють успішність їхньої діяльності в екстремальних умовах (2018)
Посвістак О. - Проблеми та переваги сучасної студентської сім'ї, Єфіменко В. (2018)
Томаржевська І. - Теоретичний аналіз психологічного феномену "толерантність до невизначеності" (2018)
Чемеринська Д. - Модель формування професійних якостей у процесі професійної підготовки майбутнього менеджера з урахуванням гендерних особливостей (2018)
Сторубльов О. - Хорватський досвід у сфері захисту власних героїв, Уліч В. (2018)
Красота І. - Досвід реформування системи кадрового менеджменту у Збройних Силах України, Тракалюк О., Штанько В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Звенігородський О. С. - Модель структурної свідомості як множини процесів, Качур І. В. (2018)
Шевченко Є. О. - Виділення контурів об'єктів в відеопотоці за допомогою адаптивного алгоритму Кенні, Агарков А. В. (2018)
Клименко М. С. - Удосконалений метод розпізнавання емоційного стану диктора із семантичним аналізом змісту (2018)
Крак Ю. В. - Моделі подання граматичних конструкцій для автоматизованого перекладу текстової інформації, Бармак О. В., Касьянюк В. С., Стеля І. О. (2018)
Марценюк В. П. - Модель імуносенсора на основі решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням, Сверстюк А. С. (2018)
Dzierżak R. - Application of neural networks in the classification of medical images textures, Wójcik W. (2018)
Шушура О. М. - Нечітке логічне виведення на основі теорії питальників (2018)
Kyslenko Y. I. - Personified cognitive feedback as a powerful instrument for progressive acceleration of social evolution (2018)
Швець М. - Проблеми взаємовідношення правової інформатики та інформаційної безпеки, Гладківська О., Цимбалюк В. (2006)
Яременко О. - Правове регулювання доступу до офіційної правової інформації в Україні (2006)
Мацюк В. - Правові аспекти інформатизації (2006)
Ложкін В. - Використання здобутків правової інформатики у боротьбі з корупцією, Цимбалюк В. (2006)
Красноступ М. - Питання відповідальності за поширення недостовірної інформації, отриманої в мережі Інтернет, Красноступ Г. (2006)
Ланде Д. - 2GW - майбутнє Інтернету (2006)
Хахановський В. - Термінологічні та організаційні аспекти створення інформаційно-аналітичної системи ОВС України, Смаглюк В. (2006)
Брижко В. - До питання економічного аспекту захисту персональних даних у контексті права власності на інформацію, Швець М. (2006)
Гуцалюк М. - До питання ідентифікації особи за допомогою біометричних даних (2006)
Сопільняк Д. - До питання засобів індивідуалізації найманого працівника (2006)
Позняков С. - Інформатизація комплексної системи детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу платників податків (2006)
Загоруй О. - Оцінка умов безпеки руху в зоні впливу автомобільної стоянки (правові аспекти боротьби з порушниками Правил дорожнього руху), Раціборинський Б. (2006)


Prodanchuk M. - Concerning the food safety management in Ukraine in accordance with the requirements of biological safety in EU, Velychko M., Shamsutdinov O., Babyak M., Salahor I. (2017)
Фера О. В. - Особливості впливу харчування та інших факторів побуту і довкілля на виникнення та розповсюдження періодонтиту серед осіб віком від 24–29 років м. Ужгород та Ужгородського району, Костенко Є. Я., Фера М. О., Криванич В. М., Дячук К. Г., Негря А. В., Ватуня А. В., Гайналій А. В., Кикта Х. П., Покидюк М. О. (2017)
Єльцова Л. Б. - Гігієнічна оцінка режиму харчування студентів-медиків та обґрунтування шляхів його корекції (2017)
Кондратюк В. Є. - Дієтичні підходи в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію, Бичков О. А., Можар О. В., Швечикова В. П., Тарасюк А. П. (2017)
Antonenko A. - Impact of nutrition peculiarities on development of thyroid disease (analytic literature review) (2017)
Волошина Л. О. - Продукти з підвищеним вмістом аргініну у реабілітаційному лікуванні хворих на остеоартроз із високим рівнем коморбідності, Власик Л. І., Волошин О. І. (2017)
Росада М. О. - Критеріальний розподіл об’єктів за ступенем ризику інфікування в закладах громадського харчування та побутового обслуговування населення (2017)
Омельчук С. Т. - Молекулярно-генетические механизмы действия компонентов пищи: потенциал использования нутригенетики, нутригеномики и других постгеномных омикс-технологических платформ в практике диетолога, Великая Н. В. Залесский В. Н. (2017)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми харчування” (2017)
Баранов О. - Система принципів інформаційого права (2006)
Фурашев В. - Питання ефективності застосування механізму складання списків виборців для забезпечення реалізації конституційного принципу рівного виборчого права, Коваль М. (2006)
Яременко О. - Форми здійснення функцій української держави в інформаційній сфері: поняття, особливості, види (2006)
Цимбалюк І. - Комп'ютерна інформація як об'єкт права інтелектуальної власності (2006)
Піцан О. - Право на назву об'єкта інтелектуальної власності (2006)
Зінченко В. - Використання мобільних комп'ютерних систем у правоохоронних органах, Зінченко Н., Бондарець І. (2006)
Котляр В. - Проблеми оцінювання ефективності службової діяльності в органах внутрішніх справ України: системний аспект (2006)
Юзова Д. - Питання порядку внесення змін до Конституції України (2006)
Єресов В. - Удосконалення методики оцінки потенційної безпеки дорожнього руху, Рябінець Я. (2006)
Юхновський І. - Стратегія розвитку України (2006)
Калюжний Р. - Організаційно-правові питання становлення інформаційного суспільства, Новицька Н. (2006)
Брижко В. - До питання побудови української енциклопедії наук, Дорогих С., Клімашевська Ю., Швець С. (2006)
Бурило Ю. - Організаційно-правові засади захисту суспільної моралі в Україні (2006)
Баранов О. - Інститути інформаційного права (2006)
Шкарупа В. - Застосування положень права щодо формування основ теорії інформаційного права, Цимбалюк В. (2006)
Хахановський В. - Структура та завдання навчальної дисципліни "Інформаційне право" (2006)
Дума В. - Правозастосування та форми його здійснення, Цимбалюк В. (2006)
Архипов О. - Проблеми методичного забезпечення віднесення відомостей до інформації з обмеженим доступом в Україні, Касперський І. (2006)
Марущак А. - Визначення поняття "доступ до інформації" (2006)
Позняков С. - Елементи інфраструктури інформаційного забезпечення запобіжно-припинювального контролю щодо погашення податкового боргу (2006)
Дячук Д. Д. - Обґрунтування організації медико-соціологічного моніторингу ожиріння у дітей, Заболотна І. Е. (2017)
Саксонов С. Г. - Ресурсне забезпечення діяльності фахівців офтальмологічного профілю як складова якості медичної допомоги, Грузєва Т. С., Вітовська О. П. (2017)
Мороз Г. З. - Запровадження способу оцінки стадії готовності пацієнта до змін окремих складових моделі поведінки, Ткачук І. М. (2017)
Ткачишина Н. Ю. - Профілактика та корекція функціональних і метаболічних порушень у працівників локомотивних бригад (2017)
Dupouy E. - Current nutritional status and nutrition-related health problems in school-age children. Results of assessing nutrition-related knowledge, attitudes and practice, Petriv L., Chernenko Z., Kolesnyk S. (2017)
Кузьминський С. М. - Сучасні тенденції в мікробіології харчових продуктів, Стаднічук Н. О., Мороз Т. І., Архипчук Г. Т. (2017)
Ткачишин В. С. - Засновник професійної медицини (2017)
Величко М. В. - Біобезпека в системі громадського здоров’я (2017)
Швець М. - До проекту Концепції державної мовної політики в Україні (2007)
Новицький А. - Сутність та зміст поняття "електронна торгівля", Позняков С. (2007)
Брижко В. - До питання е-торгівлі та захисту персональних даних, Швець М. (2007)
Гуцалюк М. - Безпека Інтернет-торгівлі (2007)
Задорожня Л. - Деякі питання врегулювання права громадян на інформацію в законодавстві України (2007)
Каменська Н. - Деякі аспекти удосконалення нормативно-правового регулювання інформаційних відносин (2007)
Цимбалюк В. - Правові аспекти охорони та захисту комп'ютерних інформаційних ресурсів (2007)
Фурашев В. - Еволюція законодавства України про вибори та її вплив на системну інформатизацію виборчих процесів (2007)
Хахановський В. - Кіберзлочинність: застосування сучасних технологій при вчиненні злочинів - проблеми досудового розслідування та міжнародної співпраці (2007)
Ращенко Є. - Комп'ютерні дані як носій криміналістичної інформації про злочин у сфері комп'ютерних технологій (2007)
Котляр В. - Оцінювання основної діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ (2007)
Нелюбина Н. - Об'єкт податкової таємниці (2007)
Антоненко С. - Особливості розробки функцій та програмних модулів для автоматичного встановлення окремих компонентів "Системи баз даних і знань у галузі держави і права" на комп'ютері користувача (2007)
Дорогих С. - Щодо створення електронних підручників у галузі права, Бєсєдна Л. (2007)
Раціборинський Б. - До питання розробки Державної програми інформатизації правоохоронних органів України, Целуйко М. (2007)
Калюжний Р. - Криміналістична інформатика: співвідношення інформаційного забезпечення і доказування, Лук'янчиков Б., Тимошенко Ю. (2007)
Цимбалюк В. - Правова інформатика в діяльності прокуратури України (2007)
Бурило Ю. - Видання нормативних актів як форма державного управління в інформаційній сфері (2007)
Марущак А. - Використання новітніх інформаційних технологій для доступу до інформації: питання правового регулювання (2007)
Цимбалюк І. - Фінансово-правові аспекти інформатизації органів державної влади (2007)
Желіховський В. - Поширення електронної комерції в Україні (2007)
Позняков С. - Адміністративно-правові аспекти державного контролю і правоохоронної діяльності у сфері оподаткування електронної торгівлі (2007)
Каменська Н. - Провадження у справах за зверненнями платників податків - джерело інформації для органів державної податкової служби України та платників податків (2007)
Лагодіна В. - Національна безпека як зміст і мета державної політики України (2007)
Пивовар В. - Філософські проблеми безпеки як методологічна основа забезпечення безпеки фондового ринку, Драчук С. (2007)
Барна М. М. - Подвійне запліднення у покритонасінних рослин і його відкриття професором університету Святого Володимира С. Г. Навашиним (до 12о–річчя від дня відкриття), Барна Л. С., Герц Н. В., Мацюк О. Б. (2018)
Бобрик І. В. - Заходи щодо збереження видів родини Orchidaceae в урочищі Барабан національного природного парку "Кременецькі гори", Онук Л. Л., Штогун А. О. (2018)
Поливаний С. В. - Анатомо-морфологічні особливості будови листкового апарату рослин маку олійного за дії стимуляторів росту (2018)
Журжа Ю. В. - Розмноження Rhamnus tinctoria Waldst. Et Kit. в умовах in vitro, Колдар Л. А. (2018)
Яворська Н. Й. - Культура коренів Gentiana cruciata L. in vitro, Воробець Н. М., Скибіцька М. І. (2018)
Рабченюк О. О. - Особливості вільнорадикальних процесів у риб за впливу підвищених концентрацій іонів феруму у воді, Хоменчук В. О., Станіславчук А. В., Згурська С. Б., Курант В. З. (2018)
Грод І. М. - Спроба прогнозування динаміки чисельності популяцій антофільних комах методом комп’ютерного моделювання, Шевчик Л. О., Кравець Н. Я. (2018)
Гуляєва Г. Б. - Фотохімічна активність і фотосинтетичний потенціал пшениці ярої за дії гумусоутворюючих мікроорганізмів (2018)
Коваленко Ю. О. - Фізіолого-біохімічні особливості реакції гірчака звичайного на хронічну дію калію дихромату, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2018)
Крижановська М. А. - Вплив різних доз іонізуючого опромінення на окремі продукційні показники гороху посівного (Pisum sativum L.) сорту Цетріс (2018)
Лугініч Н. М. - Вплив 14-ти добового введення мелатоніну на метаболізм глутатіону в печінці щурів за алоксанового цукрового діабету, Геруш І. В., Яремій І. М., Давидова Н. В. (2018)
Нестеренко О. Г. - Аналіз активності ltr-ретротранспозонів рослин гороху під впливом абіотичних стресових факторів, Літвінов С. В., Рашидов Н. М. (2018)
Руденко С. С. - Експрес-метод оцінки віталітетно-розмірної структури популяцій (на прикладі Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.), Морозова Т. В., Грубінко В. В., Костишин С. С. (2018)
Руцька А. В. - Стан процесів енергозабезпечення у щурів різної статі і віку за дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату, Криницька І. Я. (2018)
Серга С. В. - Ендосимбіотичні бактерії Wolbachia та кількість оваріол у самок Drosophila melanogaster, Демидов С. В., Козерецька І. А. (2018)
Щербик В. В. - Статистичні закономірності використання синонімічних кодонів у геномі різних організмів, Бучацький Л. П. (2018)
Гурмач Є. В. - Функціональний профіль фагоцитів щурів різної локалізації за росту гліоми с6, Рудик М. П., Святецька В. М., Скачкова О. В., Сківка Л. М. (2018)
Пида С. В. - Шиманська В. О. — відомий вчений ботанік: систематик рослин, ресурсознавець лікарських рослин, фітосозолог і педагог (до 95–річчя від дня народження), Барна М. М., Барна Л. С. (2018)
Барна М. М. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience — 2018", присвячена 20-річчю заснування Голицького біостаціонару університету, Барна Л. С., Дробик Н. М., Пида С. В. (2018)
Монографія з дендрології (2018)
Пида С. В. - Пам'яті члена-кореспондента нан України Людмили Іванівни Мусатенко (24.02.1936 – 26.09.2018), Григорюк І. П., Барна М. М. (2018)
Крижановська М. А. - Пам’яті відомого орнітолога, педагога і натураліста – Талпоша Василя Степановича (до 80-річчя від дня народження), Москалюк Н. В., Шевчик Л. О. (2018)
Правила для авторів (2018)
Швець М. - Склад населення і криміногенна ситуація, Гладківська О. (2007)
Гевлич А. - Демократія та інформація, Селіванов В. (2007)
Брижко В. - До гносеології категорії "право" (2007)
Баранов О. - Понятійний апарат інформаційного права (2007)
Цимбалюк В. - Методологія інформаційного права як комплексної галузі юридичної науки (засадничі, принципові положення) (2007)
Мельник Р. - До питання оновлення системи адміністративного права України (2007)
Гуцалюк М. - Щодо створення єдиного національного демографічного реєстру (2007)
Долотов М. - Зворотне захоплення доменних імен та українське законодавство (2007)
Гладківська О. - Дослідження методів оцінки результативної діяльності наукових працівників, Лебединська О. (2007)
Лупало О. - Деякі теоретико-правові підходи оцінювання ефективності управління в органах внутрішніх справ України (2007)
Самойленко А. М. - Владислав Kирилович Дзядик (до 100-рiччя від дня народження), Задірака В. К., Летичевський О. А., Луковський І. О., Макаров В. Л., Голуб А. П., Дзядик Ю. В., Ковтунець В. В., Романюк А. С., Сердюк А. С. (2019)
Andrievskii V. - Application of Dzyadyk’s polynomial kernels in the constructive function theory (2019)
Бабенко В. Ф. - Одно неравенство типа Ландау–Колмогорова для периодических функций двух переменных (2019)
Біленко В. І. - Кусково-поліноміальні наближення розв’язків імпульсних диференціальних рівнянь, Божонок К. В., Дзядик С. Ю. (2019)
Вакарчук С. Б. - Об оценках значений поперечников классов функции, определенных с помощью обобщенных модулей непрерывности и мажорант, в весовом пространстве L2x(0,1) (2019)
Gavrilyuk I. - Resonant equations with classical orthogonal polynomials. I, Makarov V. (2019)
Григорян М. Г. - Квазибезусловная базисность системы Фабера–Шаудера, Кротов В. Г. (2019)
Kolyada V. I. - On Cesaro and Copson norms of nonnegative sequences (2019)
Kopotun K. A. - On one estimate of divided differences and its applications, Leviatan D., Shevchuk I. A. (2019)
Кореновский А. А. - Оценка скорости убывания (исчезновения) функции в терминах относительных колебаний (2019)
Моторна О. В. - Про сумісне наближення у середньому функціі та іі похідних, Моторний В. П. (2019)
Романюк А. С. - Апроксимаційні характеристики класів періодичних функцій багатьох змінних у просторі B∞,1, Романюк В. С. (2019)
Сердюк А. С. - Наближення інтерполяційними тригонометричними поліномами в метриках просторів Lp на класах періодичних цілих функцій, Соколенко І. В. (2019)
Тригуб Р. М. - О приближении функций полиномами и целыми функциями экспоненциального типа (2019)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2018)
Большова О. В. - Вміст греліну та лептину в плазмі крові в дітей та підлітків із дисфункцією гіпоталамуса, Маліновська Т. М. (2018)
Спринчук Н. А. - Психологічний стан дітей, хворих на синдром біологічно неактивного гормона росту (2018)
Крицький Т. І. - Вплив гіпотиреозу в чоловіків на андрогенну функцію (2018)
Золотухіна Ю. О. - Особливості змін згортальної та фібринолітичної активності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця із супутнім цукровим діабетом 2-го типу залежно від наявності діабетичних судинних ускладнень (2018)
Чмир Н. В. - Роль щитоподібної залози при метаболічному синдромі та в поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу (2018)
Паньків І. В. - Частота і структура основних чинників ризику у жінок із постменопаузним остеопорозом (2018)
Смоляр В. А. - Дисекція лімфатичних вузлів за диференційованого раку щитоподібної залози: огляд сучасних тенденцій, Товкай О. А., Паламарчук В. О., Хоперія В. Г. (2018)
Кваченюк А. Н. - Особенности ведения больных со злокачественными опухолями мозгового слоя надпочечных желез, Кваченюк Д. А. (2018)
Соколова Л. К. - Перспективы использования ресвератрола для лечения сахарного диабета и его осложнений, Пушкарев В. М. (2018)
Гульчій М. В. - Контроль стану кровообігу нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, Назарчук С. С., Дунаєвський В. І., Котовський В. Й., Тимофеєв В. І. (2018)
Кияк Ю. Г. - Гострий тромбоз стента при інфаркті міокарда, ускладненому кардіогенним шоком, за наявності цукрового діабету 2-го типу, Лабінська О. Є., Галькевич М. П., Барнетт О. Ю., Кияк Г. Ю., Ковалишин В. І. (2018)
Динник О. Б. - Ураження ендотелію і методи корекції у клінічній практиці: роль лазерної допплерівської флоуметрії (огляд літератури), Марунчин Н. А., Мостовий С. Є. (2018)
Dobroskok I. - World Experience of Distance Learning as a Innovative Form of Professional Education, Dobroskok S. (2017)
Barnaś-Baran E. - Rolę Psychologii, Pedagogiki i Etyki w Rozwoju Człowieka iz Poglądy Juliana Ochorowicza (2017)
Бикова Т. - Методико-теоретичні особливості засвоєння майбутніми майстрами виробничого навчання нових технологій швейного виробництва, Іващенко М. (2017)
Богомолова М. - Підготовка вчителя в предметному полі реалізації "Декларації про соціальне виховання" (1920 р.) (2017)
Бондаренко В. - Формування готовності до професійної діяльності працівників підрозділів патрульної поліції (2017)
Вайнтрауб М. - Реалізація системно-діяльнісного підходу у навчальних закладах вищої освіти на прикладі викладання дисциплін з охорони праці (2017)
Волкова Н. - Формування в майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій готовності до професійної діяльності на основі компетентнісно-креативного підходу (2017)
Доценко С. - Творчі методи прийняття ефективних рішень (2017)
Істоміна К. - Стан професійної підготовки бакалаврів з міжнародних відносин в Україні (2017)
Казаннікова О. - Специфіка практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів в умовах інклюзивного навчання (2017)
Коваленко Л. - Суть поняття "дослідницька діяльність старшокласників", Ющенко Н. (2017)
Козацька Т. - Аналітичний огляд методологічного забезпечення вивчення курсу "Міжнародне право" для майбутніх фахівців з туристичного обслуговування (2017)
Литвинов А. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх викладачів до провайдингу освітніх інновацій у практику вищої школи (2017)
Михайленко Л. - Розвиток іншомовної професійної компетентності лікарів у системі післядипломної медичної освіти (2017)
Радван Нассіб - Педагогічні засади формування виконавських умінь майбутнього педагога-скрипаля (2017)
Онищук Л. - Ступенева підготовка майбутнього вчителя початкової школи до проведення педагогічного дослідження (2017)
Предиткевич О. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації (2017)
Прокофьева О. - Основные направления профессиональной подготовки педагогов учреждений дошкольного образования в Республике Беларусь, Комарова И., Анищенко О. (2017)
Ратушинська А. - Педагогічні основи стимулювання мотивації творчого саморозвитку вчителя в умовах інноваційної діяльності (2017)
Савош В. - Особистісно орієнтований підхід: особливості вияву в системі неперервної освіти (2017)
Султанова Н. - Виховний потенціал інтернатних закладів освіти в Україні як засіб всебічного розвитку особистості (1956–1984 рр.) (2017)
Швець М. - До питання систематизації інформаційного законодавства України, Брижко В. (2007)
Баранов О. - Методи інформаційного права (2007)
Цимбалюк В. - Охорона та захист інформаційних ресурсів на засадах юридичної деліктології (2007)
Марущак А. - Проблеми інформаційної правосуб'єктності у сфері доступу до інформації (2007)
Бурило Ю. - Участь недержавних суб'єктів у здійсненні державного управління інформаційною сферою (2007)
Трофімчук А. - Соціально-психологічна та професійна характеристика порушника у сфері виробництва, оптової і роздрібної торгівлі аудіовізуальною продекцією (2007)
Чеховська І. - Комплексна комп'ютерна система інформаційно-аналітичного забезпечення управління житлово-комунальною сферою (2007)
Спіжов В. - Предмет договору банківського вкладу (депозиту) (2007)
Шевчук Р. - Дослідження рівня інформатизації навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України (2007)
Семенченко А. - Проблеми категорійно-понятійного апарату антикризового стратегічного управління у сфері забезпечення національної безпеки та шляхи їх вирішення (2007)
Лошицький М. В. - Процесуальна заінтересованість позивача як нова передумова реалізації права на звернення до адміністративного суду та підстава відмови відкритті провадження в адміністративній справі (відмови у правосудді), Короєд С. О. (2018)
Співак М. В. - Жінки-поліцейські та державна політика гендерної рівності: зарубіжний досвід у вітчизняному контексті (2018)
Горох О. П. - Принципи звільнення від покарання (2018)
Ахмедов В. А. - Елементи складу злочинів проти правосуддя за законодавством Азербайджанської Республіки та України: порівняльна характеристика (2018)
Бєлкін Л. М. - Проблеми ефективності судового контролю на досудовому слідстві (2018)
Костенко О. О. - Щодо криміналізації поширення "фейкових" новин (2018)
Гулик А.Г. - Етапи становлення вітчизняного цивільного судочинства (2018)
Корнієнко П. С. - Нотаріат як елемент системи правозахисної діяльності в Україні (2018)
Штефан А. С. - Імунітет свідка у цивільному судочинстві (2018)
Ван Реє К. Х. - Case management у Європі: сучасні підходи до реалізації у цивільному судочинстві, Ізарова І. О. (2018)
Горбань Н. С. - Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України: практичний аспект (2018)
Кулинич П. Ф. - Суд "над земельним мораторієм": два рішення — два правових світогляди (2018)
Кравець В. А. - Узагальнення практики розгляду малозначних справ судами першої та апеляційної інстанції, Виноградова А. І. (2018)
Боровікова В. С. - Конституційні гарантії прав і свобод людини та громадянина: сучасні українські реалії, Заверуха О. М. (2016)
Боровська Г. С. - Слов’янофільство: філософсько-правовий аспект (за М. О. Бердяєвим) (2016)
Лепісевич П. М. - ОУН у розбудові збройних сил Карпатської України (1938 – 1939 рр.) (2016)
Лепіш Н. Я. - Дія актів тлумачення норм права у просторі (2016)
Ляхович М. В. - Правовий нігілізм в Україні: поняття, форми прояву та шляхи подолання, Павлович-Сенета Я. П. (2016)
Онишко О. Б. - Правові наслідки позашлюбної спорідненості за сімейним правом Польщі (1918 – 1939 рр.) (2016)
Паробок Д. О. - Правове регулювання фінансової допомоги біженцям та переміщуваним особам в добу Визвольних Змагань (1917 – 1921 рр.) (2016)
Пулим О. В. - Антиправова, антигуманна сутність гібридної війни Росії проти України та її соціальні наслідки (2016)
Федіна Н. В. - Національна імплементація прав людини на етапі інтеграції України у світове співтовариство (2016)
Шевців М. Б. - Історико-філософська рефлексія війни (2016)
Гнатів О. М. - Поняття та види ліквідації як способу припинення юридичних осіб за цивільним законодавством України (2016)
Годованець Ю. С. - Юридична відповідальність за трудовим правом: сучасний підхід до розуміння (2016)
Дутко А. О. - Юридичні конструкції цивільного процесуального права: загальна характеристика (2016)
Кучер В. О. - Вдосконалення порядку тимчасового обмеження права боржника на виїзд за межі України, Євхутич І. М. (2016)
Мелех Л. В. - Проблеми застосування законодавства у розгляді спорів, що виникають з корпоративних відносин, Візняк О. В. (2016)
Пасайлюк І. В. - Рішення суду як об’єкт апеляційного оскарження (2016)
Соломчак Х. Б. - Цивільно-правові аспекти виконання журналістом у редакції своїх функціональних обов’язків (2016)
Яновицька А. В. - Установчі документи юридичної особи (2016)
Бондаренко В. А. - Зарубіжний досвід законодавчого регулювання запобігання корупції в системі публічної служби та імплементація норм міжнародного права в законодавчу базу України, Пустова Н. О. (2016)
Єсімов С. С. - Нормативно-правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності податкового адміністрування (2016)
Кісіль З. Р. - Нормативно-правова регламентація запобігання корупції: світовий досвід (2016)
Ковалів М. В. - Діяльність Військової служби правопорядку в Збройних Силах України, Дроздова І. В. (2016)
Назар Ю. С. - Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення такого законодавства як захід впливу за делікти у бюджетній сфері, Проць І. М. (2016)
Тимчишин Т. М. - Теоретико-правові аспекти протидії адміністративним правопорушенням на залізничному транспорті (2016)
Шишко В. Й. - Міжнародний досвід реалізації права доступу громадян до публічної інформації (2016)
Ярема О. Г. - Предмет правового забезпечення інформаційної безпеки в інформаційному праві, Єсімов С. С. (2016)
Брич Л. П. - Застосування практики Європейського суду з прав людини як джерела права для оцінки допустимості та достовірності доказів у кримінальних провадженнях в Україні (2016)
Бурда C. Я. - Зміст кримінально-виконавчої характеристики засуджених до позбавлення волі жінок (2016)
Горпинюк О. П. - Деякі шляхи вдосконалення кримінально-правових норм про корупційні злочини та інші посягання, пов’язані зі службовим зловживанням (2016)
Ковальчук В. П. - Деякі проблемні питання злочинів, учинених на ґрунті нетерпимості (2016)
Максимович Р. Л. - Про поняття "посягання" у Кримінальному кодексі України (2016)
Налуцишин В. В. - Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством Латвії, Литви та Естонії (2016)
Пасєка О. Ф. - Окремі проблемні аспекти кримінальної відповідальності за незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації за КК України (2016)
Устрицька Н. І. - Механізм кримінально-правового реагування на вчинення злочину (2016)
Ясінь І. М. - Об’єктивна сторона складу злочину, передбачена статтею 3682 КК України (2016)
Дільна З. Ф. - Щодо питання генезису стадії виконання судових рішень у кримінальному провадженні (2016)
Лепеха О. М. - Оперативно-розшукова характеристика способів заволодіння грошима та особливості оперативного виявлення підробки платіжних карток (2016)
Навроцька В. В. - Вирішення позовних вимог у кримінальному провадженні при розбіжності між строками давності притягнення до кримінальної відповідальності та строками позовної давності (2016)
Нагорнюк-Данилюк О. О. - Підстави спеціального судового провадження в кримінальному процесі України (2016)
Рибалко В. О. - Підстави об’єднання матеріалів кримінального провадження, Филистин А. О. (2016)
Хитра А. Я. - Проблеми застосування домашнього арешту в кримінальному провадженні, Ратнова А. В. (2016)
Алієв Н. - Сутність, структура та основні елементи комплексних програм профілактики регіональної злочинності (2016)
Наукове життя (2016)
Наші автори (2016)
Інформаційне повідомлення про i національний конгрес пульмонологів України (2018)
Фещенко Ю. І. - Mожливості діагностики гіперінфляції та емфіземи легень у хворих з поєднаним перебігом бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень на первинному та спеціалізованому рівнях надання медичної допомоги, Яшина Л. О., Назаренко К. В., Москаленко С. М., Опімах С. Г., Мусієнко Н. М. (2018)
Дзюблик Я. О. - Oптимізація лікування вірусно-бактеріальної пневмонії у військовослужбовців, які мобілізовані для проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції, Капітан Г. Б., Сухін Р. Є., Слєсаренко Ю. О., Мухін О. О., Сімонов С. С. (2018)
Мельник В. М. - Eфективність лікування хворих за результатами виконання "загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 – 2016 роки", Матусевич В. Г., Новожилова І. О., Бушура І. В., Приходько А. М. (2018)
Быченко О. В. - Частота рецидивов у лиц, клинически излеченных от саркоидоза легких с бессимптомным дебютом (2018)
Крихтіна М. А. - Pизик формування тромботичних ускладнень у хворих на негоспітальну пневмонію третьої та четвертої клінічних груп (2018)
Меренкова Е. А. - Препараты иммуносупрессивной терапии больных интерстициальными заболеваниями легких (2018)
Подорож сходинками бронхіальної астми (2018)
Бронхиальная астма и хроническое обструктивное заболевание легких. единство интересов врача и пациента (2018)
Островський М. М. - Kоморбідність бронхіальної астми та туберкульозу легень: труднощі лікування а перспективи вирішення проблеми (2018)
Опанасенко М. С. - Pідкісний випадок поєднання дифузної осифікації легень і лівобічного хілотораксу, Ліскіна І. В., Терешкович О. В., Шадріна О. В., Кшановський О. Е., Конік Б. М., Леванда Л. І. (2018)
Линник М. І. - Застосування комп'ютерної денситометрії для моніторингу результатів лікування хворих на моно- та полірезистентний туберкульоз легень, Аврамчук О. В., Старічек Г. В. (2018)
Хмель О. В. - Mорфологічні аспекти застосування хірургічного лікування у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, Калабуха І. А., Ліскіна И. В. (2018)
Белан О. В. - Bизначення поліморфізму pro12ala гена ppar-γ2 як предиктора ефективності протизапальної терапії піоглітазоном бронхіальної астми на фоні ішемічної хвороби серця, Шликова О. А., Мамонтова Т. В., Кайдашев І. П. (2018)
Мельнику Bасилю Mихайловичу — 70 ! (2018)
Borysov S. - Personofication and Story-Making as a Pedagogical Approach Toward Enhancing Cognitive Activity in Learning Complex Scientific Concepts, Ricard T. (2018)
Harapko V. - Methods of Using QR-codes in the Practical Training of Foreign Languages Teachers in the Formation of Methodical and Information Competencies of Pupils (2018)
Musiichuk S. - Controle de L’activite Educative dans L’apprentissage a Distance des Langues Etrangeres dans les Etablissements D’enseignement Superieur (2018)
Novak O. - Forming Health Preserving Competency of Future Occupational Safety and Health Specialists under the Conditions of Higher Education Modernization (2018)
Бабченко Н. - Історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку системи вищої освіти республіки Польщі (2018)
Бриндіков Ю. - Потенціал сімейної психотерапії у процесі здійснення реабілітації сімей військовослужбовців учасників бойових дій (2018)
Довбня Л. - Комп’ютерний контроль знань студентів-філологів (на матеріалі старослов’янської мови), Довбня П. (2018)
Довгопола Л. - Формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до науково-дослідної діяльності у процесі проведення навчально-польової практики, Шапран Ю. (2018)
Коцур Н. - Професійні захворювання педагога в контексті викликів сучасності (2018)
Марусинець М. - Розвиток рефлексивної позиції майбутнього вчителя початкової школи в умовах освітніх змін (2018)
Маятіна Н. - Формування готовності майбутніх фахівців до професійної самореалізації як психолого-педагогічна проблема (2018)
Носаченко Т. - Методичні аспекти застосування інтерактивної арт-технології в професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2018)
Онищенко Н. - Формування ключових компетентностей майбутніх учителів у країнах Євросоюзу: теоретичний аспект (2018)
Сиротюк О. - Передумови успішної реалізації інноваційних технологій інтерактивного навчання на заняттях із "Безпеки життєдіялності" та "Цивільного захисту" (2018)
Томулець В. - Факультет витончених мистецтв Державного Університету Молдови в контексті формування художньої культури студентів, Мартинюк А. (2018)
Челнокова М. - Особливості корекції негативних психоемоційних станів як наслідків конфліктів у навчально-виховному процесі засобами кінезіології, Шеремет І., Василенко К. (2018)
Шапран О. - Розвиток стратегічної компетентності майбутніх учителів у процесі опанування сучасними стратегіями навчання (2018)
Шапран Ю. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей в умовах інноваційного освітнього середовища (2018)
Сігаєва Л. - Рецензія на монографію Пилинського Я. "Від нації мігрантів до нації патріотів. Як американська освіта створила американську націю" (2018)
Абрамов В. В. - Психологическая сущность понятия "речевая культура учащихся" (2018)
Аверьянова В. В. - Формирование иноязычного потенциального словарного запаса (2018)
Акулич Ю. Е. - Коммуникативно-прагматическая ситуация "оценочность" как речевая тактика в ситуативном общении (2018)
Биконя О. П. - Методичні передумови організації самостійної позааудиторної роботи з ділової англійської мови з використанням мультимедійного посібника, Іванишина В. П. (2018)
Бобир С. Л. - Тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні в європейському вимірі (2018)
Булавенко С. Д. - Модернізація самоврядування школярів у формі учнівського менеджменту як засобу формування соціальної активності особистості (2018)
Василюк Т. В. - Об энциклопедичности толковых словарей (2018)
Ващило О. В. - Моделювання навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення (2018)
Гандзюра Л. О. - Особливості навчання англійської мови студентів 1 курсу спеціальності "інформаційні технології" в умовах різнорівневих груп, Пономарьова В. А. (2018)
Дзіман Г. М. - Використання хмарного середовища у змішаному навчанні слухачів військових спеціальностей академічного письма англійською мовою (2018)
Dudoladovа А. V. - Mall technology in language learning and teaching, Dudoladovа L. V. (2018)
Dudoladova O. V. - Learner autonomy: developing the necessary skills (2018)
Захарова М. С. - Основные формы работы со специальной научной литературой в неязыковом вузе (2018)
Зозуля О. Л. - Обучение немецкой профессионально-ориентированной лексике с использованием компьютерных технологий (2018)
Кміть О. В. - Пріоритетні тенденції англомовної початкової освіти в контексті концепції "нова українська школа" (2018)
Корнєва З. М. - Когнітивно-дискурсивний підхід до викладання іноземної мови професійного спрямування у закладах вищої освіти технічного профілю (2018)
Криштоп И. С. - Традиции и новаторство в пьесе Эдны Миллей "aria da capo" (2018)
Курманова Б. Ж. - О методологических и методических основах трехъязычного образования в Казахстане, Унгарбаева Г. И. (2018)
Lytvyn S. V. - Esp teaching: teacher as a facilitator, Perminova V. A., Sikaliuk A. I. (2018)
Мацнєва О. А. - Структура та зміст методичної компетентності майбутнього викладача англійської мови як непрофільної дисципліни (2018)
Носко М. О. - Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров’язбережувальних технологій, Гаркуша С. В., Воєділова О. М., Разумейко Н.С., Багінська О. В. (2018)
Охременко С. В. - Технологія створення освітнього середовища на основі онлай технологій (2018)
Павленко А. Е. - Соотношение конструкций "did+инфинитив", "used to+инфинитив" и "would+инфинитив" как средств выражения хабитуальности в дорсетском диалекте английского языка, Павленко Г. В., Строганова О. А. (2018)
Пинюта И. В. - Технология развития критического мышления в обучении студентов чтению профессионально-ориентированных текстов медиаресурсов, Захарченя Н. И. (2018)
Полієнко Г. О. - Соціально-виховні практики у благодійних закладах ХІХ – початку ХХ ст., Міненок А. О. (2018)
Починок Т. В. - Развитие студентов в процессе обучения межкультурному общению (2018)
Починок Т. В. - Использование культуроведчески насыщенных текстов для обучения межкультурному общению, Буракова В. В. (2018)
Рубанюк Н. В. - Опыт организации олимпиад с применением google форм (2018)
Сальникова Е. Г. - Реализация сказочно-фантазийной картины мира в женской прозе С. Ахерн (2018)
Сатинова В. Ф. - Концептуальные основы обучения иностранному языку в условиях информатизации языкового образования (2018)
Смоліна С. В. - Стан усвідомлення поняття "особистість" студентами – майбутніми учителями англійської мови (2018)
Стельмах Д. О. - Вимоги до рівня сформованості компетентності майбутніх учителів іноземної мови в англійському монологічному мовленні (2018)
Тарнопольський О. Б. - Співвідношення некомунікативних та умовно-комунікативних вправ у навчанні мовних аспектів іноземної мови у вищій школі, Кабанова М. Р., Бредбієр П. В. (2018)
Українська О. О. - Підходи до формування методичної контрольно-оцінювальної компетентності у майбутніх викладачів іноземної мови (2018)
Федорець В. М. - Методологічні та інтелектуально-ціннісні аспекти технологізації діагностики здоров’я та ризиків для життя учнів у контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти (2018)
Чжоу Геян - Формування готовності до художньої комунікації у майбутніх вчителів музики: організаційно-методичні аспекти (2018)
Shilo E. V. - Positive aspects of the use of information and communication technologies in the course of teaching a foreign language, Liubanets I. I., Markevich V. I. (2018)
Козаченко Т. П. - Теоретико-концептуальні засади стратегічної екологічної оцінки (2018)
Курілов Ю. Ю. - Децентралізація влади в Японії: досвід для України (2018)
Мукан Б. С. - Правові засади діяльності інституту Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини як елемент асоціації між Україною та Європейським Союзом (2018)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Розвиток системи антикорупційних інституцій в Україні (2018)
Рудік О. М. - Концепція європеїзації: нові підходи у світлі подальшого розширення ЄС (2018)
Шпекторенко І. В. - Структура та методологія управлінської діяльності, Бородін Є. І. (2018)
Акімова Л. М. - Інструменти державного управління забезпеченням економічної безпеки держави за суб’єктами економіки (2018)
Дяченко А. В. - Напрями підвищення рівня інтеграційної спроможності внутрішньо переміщених осіб в Україні (2018)
Карлов Т. В. - Удосконалення механізмів управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості в Україні: регіональний підхід (2018)
Молоканов Ю. А. - Допомога при народженні дитини як інструмент державної сімейної політики в Україні: перспективи вдосконалення (2018)
Рижих В. М. - Особливості структури зайнятості та проблеми якості трудового потенціалу на вітчизняному ринку праці: аспекти державного регулювання, Морозова Н. Г. (2018)
Маланчій М. О. - Чинники вдосконалення управління персоналом Державної прикордонної служби України (2018)
Андрієнко А. О. - Smart-підходи до розвитку великих міст: перспективи впровадження в Україні (2018)
Бобровська О. Ю. - Ґенеза економічних відносин у територіальних громадах як ресурс їх розвитку, Полянська Я. В. (2018)
Канавець М. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку взаємодії молодіжних громадських організацій з органами публічної влади і об’єднаними територіальними громадами в умовах децентралізації (2018)
Козак В. І. - Фандрайзинг як інструмент розвитку територіальних громад в умовах децентралізації (2018)
Липовська К. О. - Чинники розвитку інтелектуального потенціалу територіальної громади (2018)
Липовська Н. А. - Емпіричні індикатори оцінювання соціального статусу професійної групи посадових осіб місцевого самоврядування, Незять В. І. (2018)
Рогуля А. О. - Реалізація державної політики у сфері безпеки життєдіяльності на рівні територіальних громад (2018)
Ушакова А. С. - Вимірювання й оцінювання проектних компетентностей членів об’єднаних територіальних громад, Шаров Ю. П. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Авраменко В. Л. - Исследование анионной полимеризации ?-капролактама in situ в присутствии системы катализатор–активатор, Эхсан Карими Язди Амир (2019)
Беспалько Ю. Н. - Механизм отверждения эпоксидной смолы карбоновыми кислотами и их ангидридами в присутствии комплексов аминов с трифторидом бора, Синельникова М. А., Швед Е. Н. (2019)
Коломієць Є. О. - Органо-неорганічні іоніти для вибіркової електродеіонізації розведених водних розчинів, Мальцева Т. В., Дзязько Ю. С. (2019)
Krutko I. - Kinetics of azodicarbonamide decomposition in the presence of an initiator for obtaining solid foams, Danylo I., Kaulin V. (2019)
Moravskyi V. S. - Influence of modified compacted expanded polystyrene on the rheological properties of polyamide 6 and polystyrene, Levytskyi V. Ye., Masyuk A. S., Khromiak U. V. (2019)
Овчаренко А. О. - Синтез кластерних сполук диренію(ІІІ) з треоніном, Голіченко О. А., Штеменко О. В. (2019)
Полоз А. Ю. - Особенности адсорбции олигомерных составляющих эпоксидных композиций на порошке алюминия, Николенко Н. В., Эбич Ю. Р. (2019)
Protsenko V. S. - Hydrogen evolution reaction on Cr–C electrocatalysts electrodeposited from a choline chloride based trivalent chromium plating bath, Bobrova L. S., Butyrina T. E., Danilov F. I. (2019)
Тітов Ю. О. - Вплив заміщення атомів Лантану на будову шаруватої структурі індатів SrLa1–xNdxInO4, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Чумак В. В., Наконечна О. І. (2019)
Ященко Л. М. - Синтез епоксиуретанового сполучного для біокомпозиційних матеріалів, Ярова Н. В., Самойленко Т. Ф., Бровко О. О. (2019)
Гаращенко О. В. - Магнітосорбційне очищення рідких продуктів хімічної технології від феромагнітних домішок, Гаращенко В. І., Астрелін І. М. (2019)
Крамаренко В. Ю. - Корреляционный анализ данных определения условной вязкости при использовании воронок с различной геометрией сопла, Сергеева А. В., Нескороженная Г. Д. (2019)
Kustov M. V. - Physicochemical principles of the technology of modified pyrotechnic compositions to reduce the chemical pollution of the atmosphere, Kalugin V. D., Tutunik V. V., Tarakhno E. V. (2019)
Кучеренко В. О. - Вплив температури на розвиток поверхні буровугільних матеріалів при лужній активації з тепловим ударом, Тамаркіна Ю. В., Сабєрова В. А. (2019)
Созонтов В. И. - Взаимодействие жидкого оксида азота(IV) с водными растворами азотной кислоты и ректификация образующихся смесей, Москалик В. М., Табунщиков В. Г., Катковникова Л. А., Коваленко И. Л. (2019)
Trembus I. V. - Low-temperature method for manufacturing of cellulose from wheat straw, Sokolovska N. V., Halysh V. V., Nosachova J. V., Overchenko Т. А. (2019)
Чеботарёв А. Н. - Индикаторная трубка для сорбционно-спектроскопического и тест-определения хрома(VI) в сточных водах с кармоазином, Гузенко Е. М., Рахлицкая Е. М., Снигур Д. В. (2019)
Fabian M. P. - Miscommunication across cultures: topical issues (2018)
Алієва О. Н. - Функційні аспекти реалізації потенціалу семантичних інваріантів англійських термінів мистецтва (2018)
Алієва О. Н. - Концептуальні парадигми семантичних інваріантів англійських термінів мистецтва: взаємозв’язок структур і компонентів (2018)
Барбіл О. В. - Способи і засоби відтворення лексичних запозичень у латиномовних працях Михайла Лучкая, Шепа Н. С. (2018)
Borkova L. - Word-formation Strategies of Native and Non-native (French) Speakers of English: a Cognitive Onomasiological Approach to the Study of Formal Economy and Semantic Transparency in Word-formation (2018)
Вашист К. - Комунікативно-прагматичний підхід до перекладу англомовних блендингових одиниць українською мовою (2018)
Holowtschak N. І. - Substantivierung der Verben in der Gegenwartigen Deutschen Sprache (2018)
Есенова Е. Й. - Англіцизми та американізми: теоретичні аспекти проблеми (2018)
Ляшина А. Г. - Функціонування репрезентативних суфіксів у текстах міжнародних документів (2018)
Марковська А. В. - Використання різнорідних за стилістичним забарвленням фразеологізмів у німецькомовній пресі, Саламатіна О. О. (2018)
Мигалець О. - Теорія конфлікту: історія та сучасність (2018)
Ніколаєва Т. М. - Особливості вживання фразових дієслів в англійській мові (2018)
Onyshchak H. V. - "Human Emotional Sphere" as a Constituent Part of the Lexico-Semantic Group "Evil" in Ukrainian, English and French (2018)
Рогач Л. В. - Окремі семантичні особливості англійських термінів географії (2018)
Сорока Т. В. - Структурно-функціональні репрезентації генералізованих сем українських та англійських аксіономенів (2018)
Станко Д. В. - Прагматичні особливості репрезентації презирства у сучасному англомовному політичному дискурсі, Чендей Н. В. (2018)
Терехова С. І. - Поліпарадигмальний аналіз репрезентацій особової референції в англійській мові (2018)
Федишин М. І. - Дискурс як сучасна лінгвістична платформа комунікативної інтеракції теологічного процесу (2018)
Cehan A. - Monolingualism and its Heritage (2018)
Швед Е. В. - Специфіка тематичного складу вокабуляра промов історичних осіб у творі Т. Лівія "Історія” як фактор пізнання ідеї твору (на матеріалі промов історичних осіб І-ї декади твору Т. Лівія "Історія”), Дацьо О. Г. (2018)
Бойко Ю. - Гендерний вектор лінгвістичних та перекладознавчих студій, Сергеєва О. (2018)
Kuschnirtschuk O. О. - Literarisches Lernen als Unterrichtsmethode beim Fremdsprachenlerne (2018)
Цар І. М. - Нетрадиційний урок з англійської мови як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів (2018)
Фещенко Ю. І. - Aктуальні проблеми сучасної пульмонології (2018)
Опанасенко М. С. - Iнвазивна діагностика та хірургічне лікування аспергільозу легень та плеври, Кшановський О. Є., Конік Б. М., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Шалагай С. М., Леванда Л. І., Лисенко В. І., Шамрай М. Ю. (2018)
Гаврисюк В. К. - Легочный альвеолярный протеиноз: ближайшие и отдаленные результаты лечения, Шадрина О. В., Страфун О. В., Шпак О. И., Новицкий А. В., Опанасенко Н. С., Лискина И. В. (2018)
Меренкова Е. А. - Частота рецидивов у лиц, клинически излеченных от саркоидоза легких (2018)
Аль Харірі Махмуд Жумаа - Динаміка параметрів місцевого імунітету при застосуванні імуномодулятора і бактеріофага в комплексному лікуванні пацієнтів з риносинуситом, Семененко С. І., Зайков С. В., Яковлева О. О. (2018)
Асанов Э. О. - Влияние дыхательных тренировок с положительным давлением в конце выдоха на вентиляцию и газообмен в легких у больных пожилого возраста с ХОЗЛ, Дыба И. А. (2018)
Гетьман В. Г. - Професія як життя, Козлик І. В., Сокур П. П. (2018)
Дзюблик Я. О. - Сучасні досягнення у профілактиці і лікуванні загострень ХОЗЛ (2018)
Мостовой Ю. М. - Bплив генетичних факторів на розвиток та перебіг хронічного обструктивного захворювання легень, Слепченко Н. С., Дмитрієв К. Д. (2018)
Новожилова І. О. - Cтигматизація хворих на туберкульоз (2018)
Яковенко О. К. - Bипадок лімфангіолейоміоматозу, асоційованого з комплексом туберозного склерозу, Сидор Р. Б., Соловей О. В., Галькевич Т. М., Корніевич І. В. (2018)
Pезолюція i національного конгресу пульмонологів України (2018)
Фещенко Ю. І. - Aктуальні проблеми сучасної пульмонології (2018)
Перцева Т. О. - Cучасні погляди на діагностику та лікування хронічного обструктивного захворювання легень, Конопкіна Л. І. (2018)
Яшина Л. О. - Бронхіальна астма — актуальна проблема сьогодення (2018)
Дзюблик А. Я. - Принципы диагностики и лечения внебольничной пневмонии у взрослых иммунокомпетентных больных в современных условиях (2018)
Гаврисюк В. К. - Лікування хворих на саркоїдоз легень, Меренкова Є. О. (2018)
Речкина Е. А. - Существует ли хроническое обструктивное заболевание легких в детском возрасте? (2018)
Ільченко С. І. - Діагноз "хронічний бронхіт" в дитячій пульмонології: "за” та "протии”, Фіалковська А. О. (2018)
Мельник В. М. - Oцінка результатів лікування хворих на туберкульоз, Новожилова І. О., Матусевич В. Г. (2018)
Речкіна О. О. - Oсобливості змін гуморального імунітету у хворих на бронхіальну астму дітей з поліморфізмом генів судинного тонусу, Стриж В. О., Ільїнська І. Ф., Горовенко Н. Г., Россоха З. І ., Кир’яченко С. П., Варицька Г. О., Промська Н. В., Копосова І. В. (2018)
Опанасенко М. С. - Досвід хірургічного лікування мультирезистентного туберкульозу легень у дітей і підлітків, Терешкович О. В., Білогорцева О. І., Кирилова Т. В., Конік Б. М., Леванда Л. І. (2018)
Хмель О. В. - Особливості перебігу рецидивів у хворих на обмежений туберкульоз легень, Калабуха І. А., Маєтний Є. М., Волошин Я. М., Іващенко В. Є., Веремєєнко Р. А. (2018)
Мостовой Ю. М. - Хронічне обструктивне захворювання легень та серце: здобутки та питання сьогодення, Слепченко Н. С., Дмитрієв К. Д., Сидоров А. А. (2018)
Гаврисюк В. К. - Идиопатический бронхо-легочный амилоидоз, Страфун О. В., Пендальчук Н. В., Опанасенко Н. С., Лискина И. В. (2018)
Геник С. М. - Зорі не гаснуть (2018)
Передплата на 2019 рік (2018)
Служити іншим і робити добро (2018)
Штер У. - Мировой фармацевтический рынок: корабль набирает ход. Часть 2 (2018)
Вихровська Ю. - Мультикритеріальний аналіз рішень для формування Національного переліку основних лікарських засобів (2018)
Дедишина Л. - Інтегруватися у міжнародний науковий простір та забути про плагіат (2018)
Флешмоб "Позбався нежитю швидко" (2018)
Примак Р. - Совершенствование носителей лекарств продолжается (2018)
Кривомаз Т. - Что обещает оптогенетика человечеству? (2018)
Як Стопдіар на море подорожував (2018)
Ткаченко Т. - Автофагія: самопоїдання заради життя (2018)
Кривомаз Т. - Противозачаточная таблетка для мужчин (2018)
Кривомаз Т. - Микроорганизмы в больницах (2018)
Я подумаю про це сьогодні (2018)
Морські водорості для лікування і профілактики мікроелементозів (2018)
Примак Р. - "Властелин" алкалоидов (2018)
Дедишина Л. - Львів — місто чотирьох культур (2018)
Government Relations: робота на результат (2018)
Демецкая А. - Летние обострения: сердечно-сосудистые заболевания (2018)
Ткаченко Т. - Догляд за пацієнтами з хворобою Паркінсона (2018)
Стопмігрен: зупини мігрень (2018)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление эмульсионных мазей: мазь с калия йодидом, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Клименюк Ю. - Нелекарственный ассортимент: нелюбимое дитя, или курица несущая золотые яйца (2018)
Редькін Р. - Нотатки мандрівника: перші празькі аптеки. Нотатка шоста: "Аптека у Святого Войцеха" (2018)
Малишевская Н. - Третий после бога (2018)
Новини. Амбасадори Львова: як забезпечити розвиток та промоцію наукового потенціалу міста (2018)
Кириленко М. - Несколько принципов благополучной и осознанной жизни (2018)
Кривомаз Т. - Где уместно применять гриб шиитакэ? (2018)
Савченко Т. - Гороскоп на июль (2018)
Демецкая А. - Для тех, кто на работе: питаемся правильно! (2018)
Штер У. - Мировой фармацевтический рынок: корабль набирает ход. Часть 3 (2018)
Відпустка без проблем. Еспа-фоцин®: ласкаво просимо у літо без циститу (2018)
Дедишина Л. - Об’єднує і захищає (2018)
Карчевская Е. - Хотите увидеть будущее? Смотрите на Киев! (2018)
Ukrainian Pharmaceutical Congress: майбутнє починається сьогодні (2018)
Звання Фаворит Року удостоїлися найкращі бренди фармгалузі (2018)
Примак Р. - "Секреты” обоняния (2018)
Кривомаз Т. - Протеомика расширяет возможности медицины и фармацевтики (2018)
Підніжка нежитю (2018)
Обличчям до покупця: навчаємося разом із Johnson & Johnson (2018)
Ткаченко Т. - Апоптоз — "охайне" самогубство (2018)
Кривомаз Т. - Драг-дизайн — современный уровень создания новых лекарств. Часть 1 (2018)
Дедишина Л. - Фітокорекція жирового гепатозу (2018)
Гріднєв О. - Переваги комбінованих антисептичних препаратів у профілактиці та лікуванні хвороб горла (2018)
Редькін Р. - Чотири головних питання щодо паркінсонізму (2018)
Демецкая А. - Ботулизм: не только рыба! (2018)
Стопдіар: літо кличе у дорогу (2018)
Кривомаз Т. - Микроорганизмы в вентиляционных системах (2018)
Демецкая А. - Незваные гости: педикулез (2018)
Ткаченко Т. - Рекомендації щодо способу життя та харчування жінок із клімактеричним синдромом (2018)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление комбинированных мазей: мазь Преображенского, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Дедишина Л. - Улюблена мережа мера (2018)
Кривомаз Т. - Чага в традиционной и современной медицине (2018)
Кириленко М. - Любовь или любовная зависимость? (2018)
Савченко Т. - Гороскоп на август – сентябрь (2018)
Дедишина Л. - Мій друг велосипед (2018)
Їжак О. І. - Сучасна система міжнародних відносин — стан, виклики, загрози, можливі сценарії, Мерніков Г. І. (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (19 грудня 2018 р.) (2019)
Лібанова Е. М. - Про основні положення Національної доповіді "Українське суспільство: міграційний вимір" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 19 грудня 2018 р.) (2019)
Комісаренко С. В. - Нова стратегія боротьби з раком, або як працюють "гальма" системи імунітету (Нобелівська премія з фізіології та медицини 2018 року), Романюк С. І. (2019)
Негрійко А. М. - Нові інструменти, створені світлом (Нобелівська премія з фізики 2018 року), Яценко Л. П. (2019)
Романюк С. І. - Молекулярна біологія та імунологія революціонують хімію, або як скерувати еволюцію протеїнів на благо людства (Нобелівська премія з хімії 2018 року), Комісаренко С. В. (2019)
Бондар М. В. - Історія і сьогодення Інституту фізики Національної академії наук України (до 90-річчя від часу заснування Інституту), Негрійко А. М., Рябченко С. М. (2019)
90-річчя члена-кореспондента НАН Украни О. В. Коркушка (2019)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Григорьєва (2019)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. Д. Тронька (2019)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Жовтянського (2019)
Мазуренко С. - Презентація результатів виконання бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень" у 2018 р. (2019)
Мележик О. О. - Із зали засідань Президії НАН України (16 січня 2019 р.) (2019)
Мележик О. О. - Із зали засідань Президії НАН України (30 січня 2019 р.) (2019)
Шульга М. Ф. - Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та перспективних ядерних технологій” (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 січня 2019 р.) (2019)
Бондар М. В. - Перспективи розвитку молекулярної спектроскопії в Україні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 30 січня 2019 р.) (2019)
Пирожков С. І. - Про підсумки виконання Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових програм наукових досліджень НАН України в 2016 – 2018 рр. (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 30 січня 2019 р.) (2019)
Царенко П. М. - Фікологічний напрям в Академії наук України: здобутки та персоналії, Вассер С. П. (2019)
Витязь С. П. - Наукові взаємозв’язки білоруських та українських археологів у XIX – XX ст., Дучиць Л. П., Медведєва О. В. (2019)
Вашуленко О. С. - Еволюція залежності публікаційної активності вчених від віку за останні півстоліття, Костриця О. П., Попович О. С. (2019)
Борисенко О. А. - Самородок, огранений невтомною працею (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України О.В. Погорєлова) (2019)
Чикрій А. О. - Мистецтво керувати — це кібернетика (до 90-річчя академіка НАН України В. М. Кунцевича) (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І. Г. Скрипаля (2019)
Ступнік М. І. - Визначення товщини стелин при підземному вилуговуванні уранових руд з їх відпрацюванням спареними по висоті блоками, Калініченко В. О., Федько М. Б., Маліновський Ю. О., Калініченко О. В., Пухальський В. М., Кривохін Б. І. (2018)
Фролов О. О. - Визначення ефективного діаметру свердловинного заряду з урахуванням техніко-економічної оцінки буропідривних робіт, Мальцева Ю. С. (2018)
Захарова Л. М. - Комплексний аналіз динаміки й кінетики розвитку зони зруйнованого масиву навколо підготовчої виробки (2018)
Несмашный Е. А. - Геомеханическое обоснование геометрических параметров бортов карьера ЧАО "ИнГОК" на предельном контуре, Ткаченко Г. И., Болотников А. В. (2018)
Таірова Т. М. - Математичне моделювання системи охорона праці, Ткачук К. Н. (2018)
Колесніченко С. В. - Визначення категорій дефектів та пошкоджень сталевих будівельних конструкцій для розрахунків залишкового ресурсу (2018)
Сінчук О. М. - До питання формування джерел розосередженої генерації в умовах залізорудних підприємств, Бойко С. М., Шмельов Ю. М. (2018)
Любчик О. С. - Вплив змін облікової ставки НБУ та податкової ставки на прогнозний техніко-економічний розрахунок розробки родовищ питних підземних вод (2018)
Несмашный Е. А. - Расчет и обоснование устойчивых параметров деформированного участка западного борта карьера№4 ЧАО "ЦГОК", Болотников А. В., Грицаенко А. А. (2018)
Чирва В. М. - Аналіз результатів обстеження споруди плавального басейну та збільшення несучої здатності колон, які зазнали експлуатаційних пошкоджень, шляхом улаштування монолітних обойм, Чирва Т. Л., Савченко А. А., Романенко К. М. (2018)
Розен В. П. - Загальна модель погоризонтного шахтного водовідливу, Великий С. С. (2018)
Антоненко И. И. - Взаимодействие частиц со стенками отводов пневмотраспортного трубопровода, Кучма А. И. (2018)
Лялюк В. П. - Повышение равномерности распределения параметров дутья и горнового газа по окружности горна доменной печи, Кассим Д. А. (2018)
Скачков А. А. - Геомеханічний аналіз меж можливого застосування вертикальних укосів уступів для симетричного їх підривання (2018)
Федоренко П. И. - Информационно-статистический и горно-геометрический анализ размещения показателей месторождения, Переметчик А. В., Подойницына Т. О. (2018)
Бровко Д. В. - Дослідження ефективності використання емульсійних вибухових речовин в підземних умовах криворізького залізорудного бассейну, Хворост В. В., Сєргєєв С. С., Прилепський А. М. (2018)
Замицький О. В. - Застосування імітаційного моделювання в дослідженні параметрів контактних повітроохолоджувачів турбокомпресора, Шепеленко М. І. (2018)
Гулівець О. А. - Критерії подібності аеродинамічних процесів вітродвигунів, Олійник С. Ю., Ільченко Р. А. (2018)
Синчук О. Н. - Моделирование динамических режимов работы системы тягового электропривода шахтного электровоза, Федотов В. А., Барановская М. Л. (2018)
Швагер Н. Ю. - Аналіз професійної захворюваності на гірничодобувних підприємствах Кривбасу, Заікіна Д. П. (2018)
Шаповалова Н. Н. - Порівняльний аналіз методів оптимізації функціоналу якості моделей машинного навчання, Рибальченко О. Г., Куропятник Д. І. (2018)
Сінчук І. О. - Формалізація факторів що впливають на роботу тягового електромеханічного комплексу контактного електровозу в умовах залізорудних шахт, Кальмус Д. О. (2018)
Шаповалов В. А. - Очищення повітря всередині аспіраційного укриття перевантажувального вузла (2018)
Карабут Н. О. - Засоби підвищення безпеки даних в корпоративних мережах, Швець Д. В. (2018)
Жуков С. А. - Технологическая оценка расширения границ карьера при разработке крутопадающих месторождений в простых горно-геологических условиях, Костянский А. Н. (2018)
Шваґер Н. Ю. - Аналіз способів і засобів гасіння рудникових пожеж, Нестеренко О. В., Комісаренко Т. А., Домнічев М. В. (2018)
Єфіменко Л. І. - Визначення основних діагностичних ознак технічного стану підтримуючих роликів важкого стрічкового конвеєра, Тиханський М. П., Тиханська А. М. (2018)
Лапшин О. Є. - Підвищення ефективності очищення рудникового повітря в гірничих виробках шахт, Лапшин О. О., Лапшина Д. О. (2018)
Кушнерьов І. П. - Удосконалення технології відпрацювання потужних похилих та крутоспадних рудних покладів на шахтах Криворізького басейну, Кривенко Ю. Ю. (2018)
Тарасютін В. М. - Обгрунтування ресурсозберігаючих технологічних процесів при підземному видобутку різносортних залізних руд Кривбасу, Косенко А. В. (2018)
Азарян В. А. - Контроль и управление качеством рудопотоков железорудных горно-обогатительных комбинатов (2018)
Письменний С. В - Збереження річної продуктивності шахт Криворізького залізорудного басейну при відпрацюванні залізних руд на великих глибинах, Бровко Д. В. (2018)
Губін Г. В. - Підвищення якості товарної продукції за рахунок використання високоенергетичного ультразвуку, Моркун В. С., Олійник Т. А., Тронь В.В., Равінська В. О. (2018)
Пищикова О.В. - Проблеми у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, Янова Л.О., Сахно С.І. (2018)
Турило А. А. - Процеси капіталізації, зростання ринкової вартості та інноватизації корпорації в аспекті значимості і впливу на них соціально-психологічного чинника (капіталу), Турило А. М. (2018)
Максимов С. В. - Обгрунтування методів корегування періодичності технічного обслуговування і ремонтів кар’єрних самоскидів у відповідності до умов їх експлуатації, Максимова О. С. (2018)
Турило A. M. - Трансформація: характерні риси, вимоги до менеджменту корпорації та методологія оцінки, Корнух О. В., Турило A. А. (2018)
Зінченко О. А. - Підходи до управління розвитком промислових підприємств у аспекті удосконалення структури фінансової стратегії підприємства, Короленко С. М., Короленко Р. В. (2018)
Сидоренко В. Д. - Методи і технології геоінформаційного автоматизованого деформаційного моніторингу як економічно-ефективний підхід збереження небезпечних об`єктів і територій в Україні та Кривбасі, Ковтун В. Я. Куриляк І. С., Ковтун М. В. (2018)
Валовой О. І. - Визначення прогинів згинальних елементів армованих склопластиковою і металевою арматурою, Попруга Д. В., Люльченко Є. В., Чорна К. В. (2018)
Настич О. Б. - Удосконалення методів розрахунку та проектування підпірних стін з урахуванням розділення на складові частини коефіцієнтів запасу міцності, Хоруженко І. В. (2018)
Шолох М. В. - Моделювання характеристик об’ємно-якісних показників потоків залізорудної маси кар’єрів і шахт, Сергєєва М. П. (2018)
Чубенко В. А. - Підвищення ефективності процесів суміщення лиття-прокатування за рахунокзбільшення швидкості кристалізації металу в машині безперервного лиття заготовок, Хіноцька А. А. (2018)
Наливайко В. Г. - Важность определения травмоопасности основных видов ремонтных работ на теплогенерирующих предприятиях, Мовчан О. Г., Лосьев К. В. (2018)
Савицький О. І. - Розробка мультиагентної системи керування трьохстадійним збагаченням залізної руди з застосуванням методів нечіткого керування, Тимошенко М. А. (2018)
Часова Е. В. - Фотометричне визначення аніонних поверхнево-активних речовин, Демчишина О. В., Борисенко В. В., Лисенко В. І. (2018)
Калініченко В. О. - Моделювання стійкості штучних споруд при розробці залізних руд, Письменний С. В., Бровко Д. В., Калініченко О. В. (2018)
Лобов В.Й. - Теплові режими силових елементів перетворювача при керуванні асинхронним електродвигуном, Лобова К. В. (2018)
Шолох М. В. - Вплив втрат балансово-промислових запасів і збіднення вмісту якісних показників корисних копалин на процес усереднення (2018)
Валовой О. І. - Створення розрахункової моделі протяжної кам’яної будівлі для визначення зусиль при сейсмічних впливах, Охрімчук В. Л., Валовой М. О. (2018)
Рибальченко О. Г. - Багатопотокові обчислення в оптимізації функціоналу якості моделей машинного навчання методом імітації відпалу, Шаповалова Н. Н., Білашенко С. В. (2018)
Тімченко Р. О. - Особливості виготовлення фізичних моделей конструкцій (підпірних стін та фундаментів-оболонок) із застосуванням сучасних технологій, Крішко Д. А., Савенко В. О., Хоруженко І. В. (2018)
Косенко А. В. - Шляхи підвищення ефективності розробки покладів природно-багатих залізних руд в умовах великих глибин (2018)
Швагер Н. Ю. - Аналіз систем управління охороною праці зарубіжних країн, Заікіна Д. П. (2018)
Лапшин О. Є. - Перспектива провітрювання при відкрито-підземній розробці родовищ залізних руд, Лапшин О. О., Лапшина Д. О. (2018)
Кузьменко А. С. - Дослідження актуальності використання сонячного магніто-левітаційного двигуна, Коломіц Г. В. (2018)
Андреев Б. Н. - Моделирование напряженно-деформированного состояния массива на участке строительства параллельных выработок, Сергеев С. С. (2018)
Пересунько І. І. - Діагностика стану параметрів синхронних електроприводів шахтних насосних установок, Беднов Е. С., Кіянчук В. М., Курочкін Ю. В. (2018)
Саітгареєв Н. Х. - Числове розв’язання крайової задачі теплопровідності з використанням бібліотеки наукових розрахунків SciPy, Шаповалова Н. Н. (2018)
Савельев С. Г. - Анализ показателей интенсивности процессов производства окисленных железорудных окатышей (2018)
Маланчук Є. З. - Оцінка рівня екологічної безпеки в межах зберігання гірничих відходів фосфогіпсу, Волк П. П., Васильчук О. Ю., Заєць В. В., Семенюк В. В. (2018)
Швець Д. В. - Автоматизоване керування процесом подрібнення магнетитових руд на основі визначення їх міцності (2018)
Шолох М. В. - Ефективність методів прогнозування об’ємно-якісних показників корисних копалин у надрах (2018)
Сінчук О. М. - Аналіз факторів енергетичної безпеки України, Сінчук І. О., Берідзе Т. М. (2018)
Жуков С. А. - Перераспределение производительности группы карьеров, входящих в состав горно-обогатительного комбината, Луценко С. А. (2018)
Азарян А. А. - Структурно-логічна модель фактів як засіб репрезентації характеристик компонентів електроенергетичних систем, Котов І. А. (2018)
Тимченко Р. А. - Защитный экран из труб для тоннелей в городской застройке, Попов С. О., Кришко Д. А., Мацышин С. О. (2018)
Білашенко С. В. - Розпізнавання зображень за допомогою згорткових нейронних мереж з використанням бібліотеки Keras, Шаповалова Н. Н., Рибальченко О. Г. (2018)
Лапшин О. Є. - Огляд існуючих конструкцій пилоосаджувальних камер для очищення аспіраційного повітря, Худик М. В. (2018)
Валовой О. І. - Виготовлення зразків балок зі змішаним армуванням базальтовою та металевою арматурою, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О., Волков С. О. (2018)
Дворніков В. А. - Методологічні проблеми вивчення фундаментальних та загальноінженерних дисциплін в умовах перебудови технічної освіти, Мельниченко Н. П., Шамрай О. В. (2018)
Федотов В. А. - К вопросу автоматизации позиционирования вагонеток электровозосоставов при погрузочно-разгрузочных операциях в условиях железорудных шахт Кривбасса, Сёмочкин А. Б. (2018)
Мец Ю. С. - Украине – европейские дороги, Антонов А. Ю. (2018)
Пересунько І. І. - Вплив змін напруги і частоти мережі живлення на роботу синхронних двигунів, Кравченко Д. С., Браславський А. С., Шерстньов Ю. В. (2018)
Голишев О. М. - Перспективи застосування систем вентиляції зі змінною витратою повітря в умовах будівель навчальних закладів, Коновалюк В. А., Михалків Д. В., Філонова К. О. (2018)
Скачков А. А. - Особенности формирования динамических зон в разрушаемом взрывом массиве при дифференцированном его энергонасыщении (2018)
Замицький О. В. - Аналіз існуючих способів сушки тонкодисперсних матеріалів, Омельчук Д. В. (2018)
Мацуй А. М. - Теоретичне дослідження ідентифікації середньозваженої крупності розвантаження кульового млина і пісків односпірального класифікатора (2018)
Тищук В. Ю. - Розвиток основ біохімічного очищення стічних вод коксохімічних виробництв, Ковальова І. Б., Кривенко Т. А. (2018)
Golik V. I. - Information technologies in designing mining objects, Dzaparov V. Kh., Kharebov G. Z., Morkun V. S., Morkun N. V., Tron V. V. (2018)
Brovko D. V. - Safe operation of surface objects, Khvorost V. V., Tyshchenko V. Yu. (2018)
Швед М. І. - Сучасні принципи кардіореабілітації пацієнтів після гострого коронарного синдрому (огляд літератури та власні дослідження), Цуглевич Л. В., Левицька Л. В. (2018)
Кіркілевський С. І. - Місце внутрішньочеревної гіпертермічної хіміоперфузії у комплексному лікуванні хворих на перитонеально-дисемінований рак шлунка, Машуков А. А., Максимовський В. Є., Рибін А. І., Ткаченко О. І., Ярема Р. Р., Осадчий Д. М., Огорчак М. А., Пирогов В. В., Лінькевич В. А. (2018)
Авдєєв О. В. - Сучасні напрямки лікування та профілактики карієсу зубів, Бойків А. Б., Древніцька Р. О. (2018)
Самогальська О. Є. - Використання комбінованого гепатопротектора "Лесфаль віт” для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів із лімфопроліферативними захворюваннями, Мандзій З. П., Кміта Г. Г., Марків І. М., Тюріна В. Ф., Радецька Л. В., Крамар Л. Т., Хоміцька А. В., Вибирана Р. Й., Скакун Л. М. (2018)
Жованик Н. В. - Клініко-лабораторні, функціональні та психоемоційні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у пацієнтів із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу легень, Товт-Коршинська М. І. (2018)
Золотухіна Ю. О. - Зміни фібринолітичної активності крові у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і супутнім цукровим діабетом 2 типу залежно від компенсації (2018)
Ніжинська-Астапенко З. П. - Лікування діабетичного кетоацидозу під контролем динаміки газів крові та кислотно-лужної рівноваги, Власенко М. В. (2018)
Сусла О. Б. - Метаболічні фактори серцево-судинного ризику в пацієнтів із діабетичною нефропатією на програмному гемодіалізі, Літовкіна З. І. (2018)
Швед М. І. - Клінічний випадок розвитку інфаркту (некрозу) міокарда 2 типу, індукованого прийомом анаболічних стероїдів та бета-адреностимуляторів, Ковбаса Н. М., Садлій Л. В., Вівчар Н. М., Прокопович О. А. (2018)
П'ятночка В. І. - Аналіз місцевих та загальних ускладнень при лікуванні первинних та післяопераційних вентральних гриж за період 2001–2017 рр., Дзюбановський І. Я., Продан А. М. (2018)
Подпрятов С. С. - Особливості відновлення тканинних структур у період до 90 діб у міжкишкових анастомозах, створених із застосуванням технології електрозварювання живих тканин, Подпрятов С. Є., Гичка С. Г., Гетьман В. Г., Макаров А. В., Маринський Г. С., Петренко О. Ф., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Тарнавський Д. В. (2018)
Шідловський В. О. - Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону, тиреопероксидази та гормональна функція щитоподібної залози у хворих на тиреотоксикоз, Петрунько Т. Р. (2018)
Пономаренко О. В. - Алгоритм відновлення посттравматичних ушкоджень верхньої кінцівки (2018)
Камуть Н. В. - Динаміка народження дітей із великою масою тіла (2018)
Хміль С. В. - Ретроспективний аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок із пізнім гестозом на тлі метаболічного синдрому, Франчук У. Я., Корда І. В. (2018)
Шаганов П. Ф. - Ретроспективний аналіз анамнезу жінок із наявністю спайкової хвороби (2018)
Хміль С. В. - Комплексна терапія у жінок з ендометріозасоційованим безпліддям у програмах допоміжних репродуктивних технологій, Кулик І. І., Микула Р. П. (2018)
Хміль С. В. - Оптимізація комплексної прегравідарної підготовки та протоколів контрольованої стимуляції овуляції в пацієнток із синдромом полікістозних яєчників у програмах допоміжних репродуктивних технологій, Хміль М. С. (2018)
Венгер О. П. - Особливості соціального функціонування пацієнтів із параноїдною шизофренією та гострим поліморфним психотичним розладом, Білоус В. С. (2018)
Белов О. О. - Інтрасиндромальна феноменологія ендогенних депресивних розладів в аспекті клінічного патоморфозу, Пшук Н. Г. (2018)
Дуве Х. В. - Зміни когнітивної сфери у пацієнтів у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу, Міщенко Т. С., Шкробот С. І. (2018)
Федченко В. Ю. - Роль клініко-психопатологічних факторів у прогнозі перебігу депресивних розладів (2018)
Кулик О. В. - Ключові особливості анамнезу хворих із посттравматичними посткоматозними тривалими розладами свідомості (2018)
Опря Є. В. - Стратегія та принципи терапії шизофренією і коморбідними серцево-судинними захворюваннями (2018)
Flis P. S. - Algorithm for speech disorders correction using proprietary construction device, Filonenko V. V., Melnyk A. O., Nemyrovych Yu. P., Lopoha A. P. (2018)
Goncharuk-Khomyn M. Y. - Comparative analysis of the major dental pathologies prevalence among children of transcarpathian region according to the data of the studied clinical sample and preliminary performed dental research, Melnychuk N. I., Izzet Yavuz, Melnychuk D. V. (2018)
Бойків А. Б. - Стан фагоцитозу в експериментальних тварин при адреналіновій міокардіопатії, Авдєєв О. В. (2018)
Волотовська Н. В. - Вплив експериментального турнікета на інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у внутрішніх органах щура, Годована А. Ю., Гудима А. А. (2018)
Гаврищук Ю. М. - Вплив стенозу аортоклубового сегмента на ультраструктурну організацію гемокапілярів головного мозку в щурів, Герасимюк І. Є., Геник Т. Р. (2018)
Луцик С. О. - Вплив експериментального гіпо- та гіпертирозу материнського організму на лектиновий профіль надниркових залоз потомства (2018)
Любович О. Є. - Особливості змін антиоксидантної системи в динаміці іммобілізаційного стресу на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2018)
Шульгай А. Г. - Особливості ремоделювання підслизових залоз дванадцятипалої кишки в умовах пострезекційної портальної гіпертензії, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2018)
Ковальов В. В. - Динаміка функціонального стану нирок у ранній період після нанесення скелетної травми різної тяжкості, ускладненої крововтратою, Попович Д. В. (2018)
Колішецька М. А. - Особливості морфологічних та метаболічних змін в бронхах та легенях у динаміці формування експериментальної бронхіальної астми, Семенців Н. Г., Садляк О. В., Байда М. Л. (2018)
Бахмат Н. В. - Сучасні тенденції підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Белан Т. Г. - Особливості професійного становлення майбутніх учителів технологій (2018)
Бивалькевич Л. М. - Шляхи удосконалення інженерно-педагогічної освіти в контексті реформування освітньої галузі (2018)
Бичек О. А. - До проблеми становлення культурологічної парадигми освіти (2018)
Борисов В. В. - Об'єктивний і суб'єктний аспекти професійного обов'язку вчителя, Торубара О. М., Борисова С. В. (2018)
Вовк Л. П. - Базові компоненти світоглядно орієнтованих і професійно орієнтованих знань майбутнього педагога (2018)
Гнезділова К. М. - Управління знаннями в сучасному університеті (2018)
Гончаренко С. В. - Професійна компетентність фахівця вищої школи: історія понять ХХІ ст. (2018)
Зеленська О. П. - Деякі вправи для навчання іншомовного усного мовлення здобувачів вищої освіти освітнього рівня "магістр" у нелінгвістичній магістратурі (2018)
Іванова О. С. - Особливості реалізації каузальності та каузативності в сучасній лінгвістиці, Кононова Д. В., Заєць П. М. (2018)
Коваленко С. В. - Щодо питання педагогічної компетентності майбутніх вчителів нової української школи, Коваленко А. В. (2018)
Ламанський Є. А. - Дизайн веб-сайту електронного методичного комплексу навчальної дисципліни, Горчинський С. В. (2018)
Міненок А. О. - Дослідження особливостей структури запровадження технологій дистанційного навчання в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи, Чередниченко Ю. А., Донець І. О., Турчина І. С. (2018)
Мітіна С. В. - Попередження емоційного вигорання викладача вищого навчального закладу (2018)
Муромець В. Г. - Опис програми розвитку загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2018)
Носовець Н. М. - Використання комунікативних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя технологій (2018)
Орлова М. М. - Здоров'язбереження як соціально-педагогічна проблема (2018)
Тогочинський О. М. - Тактики використання стилів викладання у закладі вищої освіти, Третяк О. С., Чебоненко С. О. (2018)
Юрійчук Н. Д. - Тести як ефективний засіб контролю знань та вмінь студентів з української мови (2018)
Бабійчук С. М. - Застосування геоінформаційних систем у дослідницьких роботах учнів Київської Малої Академії Наук (2018)
Борохвіна Т. Г. - Організація роботи та професійні обов'язки тьютора в умовах інклюзивної освіти (2018)
Вахнова А. П. - Вплив психотехнічних вправ та ігор на здоров'я учнів старшої школи на уроках фізичної культури (2018)
Видра О. Г. - Модернізований навчальний гончарний верстат: конструкція, методика проведення майстер-класів з учнями молодшого шкільного і підліткового віку, Джевага Г. В. (2018)
Вовк М. В. - Музично-ритмічний інструментарій – основа розвитку виконавських навичок у молодших школярів (2018)
Дрижак В. В. - Про особливості організації та здобуття спеціалізованої освіти в україні в контексті закону України "про освіту", Єрмак С. М. (2018)
Дрозденко В. М. - Забезпечення вчителем технологій особистісно-орієнтованих підходів до навчання обдарованих старшокласників, Костюченко О. М. (2018)
Ігнатенко Р. С. - Аналіз програмного забезпечення для вивчення розділу "комп'ютерні презентації" на уроках інформатики в старшій школі, Повечера І. В. (2018)
Лисенко Л. Л. - Характеристика предмету роботи вчителя фізичної культури у контексті реалізації концепції "Нової української школи", Багінська О. В., Воєділова О. М. (2018)
Пискун О. М. - Проблема оцінювання творчої діяльності учнів, Кухарчук А. С. (2018)
Рапацька І. Б. - Парадигма дитячого дозвілля з фізичної активності: реалії сьогодення і перспективи, Ващенко Л. І. (2018)
Терентьєва Н. О. - Необхідність набуття компетентності "підприємливість та фінансова грамотність" на рівні загальної середньої освіти як вимога сучасного суспільства (2018)
Царик И. А. - Технология работы учителя физической культуры по профилактике противоправного поведения подростков, Гордеева И. В. (2018)
Балашов Д. І. - Теоретичні підходи до трактування поняття "рухова активність" у сучасній науковій літературі, Бермудес Д. В. (2018)
Бондар Н. О. - Методичні шляхи реалізації міжпредметних зв'язків при вивченні "технологічного обладнання харчової галузі", Дрозденко Н. М. (2018)
Зуб Г. В. - Щодо методів репетиційної роботи з аматорськими інструментальними колективами (2018)
Корчова Г. Л. - Реалізація міжнародних освітніх проектів як напрям входження професійної (професійно-технічної) освіти України у європейський простір (2018)
Кудін С. Ф. - Вивчення впливу занять фізичними вправами на психічне здоров'я студентів, Нестеров О. С., Артеменко В. В., Мілаєв О. І., Юцевич І. С. (2018)
Лі Цюань - Тезаурус наукового дослідження формування методологічної компетентності магістрів музичного мистецтва (2018)
Лодатко Є. О. - Інформаційно-аналітична компетентність майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реалій (2018)
Мелюшкина В. В. - Динаміка зміни стану опорно-рухового апарату студентів аграрного університету (2018)
Олійник Р. В. - Розвиток та оцінка морфологічних ознак у спортсменок високої кваліфікації, Кузьомко Л. М., Жула Г. В., Кімейчук Х. В., Литвинова А. В. (2018)
Пантік В. В. - Зміст, структура та педагогічні принципи побудови фітнес-програм силового спрямування для студентів ЗВО (2018)
Пащенко С. О. - Особливості формування готовності майбутніх працівників будівельної галузі до самоосвітньої діяльності у процесі фахової підготовки (2018)
Плахоніна Т. Ю. - Педагогічні умови та методи формування методичної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, Дорошенко Т. В. (2018)
Плющ В. М. - Можливості індивідуально-типологічного підходу в організації процесу формування екологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін, Терещенко О. В. (2018)
Подтерегер В. С. - Підготовка майбутніх учителів професійного навчання до викладання електронного обладнання сучасних автомобілів, Ребенок В. М., Гетта В. Г. (2018)
Ребенок В. М. - Особливості використання самостійної роботи майбутніми викладачами харчової галузі у навчальному процесі закладу вищої освіти (2018)
Самохвалова І. Ю. - Урахування психологічної сумісності, як засіб підвищення ефективності взаємодії гравців жіночої волейбольної команди аграрного університету (2018)
Совгіра С. В. - Стан сформованості правової компетентності у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності аграрної сфери, Поліщук О. А. (2018)
Федан Т. В. - Петриківський розпис як складова дизайн-освіти майбутніх учителів технологій (2018)
Хань Чянлянь - Смак до педагогічної діяльності як компетенція викладача спортивних дисциплін (2018)
Чередніченко Г. А. - Оптимізація процесу навчання іноземній мові студентів інженерно-технологічних ЗВО (2018)
Шевченко Р. І. - Забезпечення професіоналізму морських фахівців у процесі продовженої професійної освіти: концептуальні основи (2018)
Шикиринська О. В. - Практичні аспекти упровадження моделі формування моральної культури майбутніх учителів іноземної мови, Петляєва В. В. (2018)
Вознюк О. В. - Діяльність протестантських громад у контексті вітчизняного педагогічного руху (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Дружененко Р. С. - Дидактична і методична системи: координація понять (2018)
Дубина Л. О. - Потенціал адаптації та особливості функціонування системи середньої професійної освіти Федеративної Республіки Німеччини (2018)
Завацька Л. М. - Ідеї соціального виховання у науково-творчій спадщині В. В. Зеньковського (2018)
Кугай К. Б. - Соціально-економічні та суспільно-політичні передумови становлення вищої освіти в Західній Україні (друга половина ХVІІ – початок ХХ ст.) (2018)
Лавріненко О. А. - Психопедагогічні детермінанти наукових поглядів В. В. Зеньковського (1881–1962 рр.) (2018)
Лисенко Н. Г. - Інтолерантність у французькій школі (2018)
Матвєєва О. О. - Підходи до діагностування якості сформованості компетенцій у Федеративній Республіці Німеччина (2018)
Пантюхов Б. О. - Патріотичне виховання курсантів військових закладів вищої освіти в умовах позааудиторної діяльності (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2018)
Пліско Є. Ю. - Утворення виправних закладів для неповнолітніх правопорушників в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Попроцький І. С. - Трансформація збройних сил та військової освіти Болгарії до стандартів країн-членів НАТО в період з 1997 по 2018 роки, Гавалюх О. С. (2018)
Приходько Г. І. - Фізичне виховання як складова підготовки учнівської молоді до військової служби: Україна в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Пронікова І. В. - Основи шкільної економічної освіти в Україні (2004 – 2012 рр.) (2018)
Проніков О. К. - Нормативні документи організації музично-естетичного виховання учнів початкових класів у контексті розвитку педагогічної освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття), Богданович В. В. (2018)
Се Фей - Готовність до громадянського виховання молоді як завдання системи фахової підготовки вчителя в КНР (2018)
Чубінська Н. Б. - Психолого-педагогічні вимоги до особистості директора школи у радянській педагогічній думці (2018)
Яців О. І. - Спільнота як чинник формування свідомості української молодої людини у спадщині Миколи Шлемкевича (2018)
Лепісевич П. М. - Державно-правове регулювання виробництва та обігу алкоголю в УНР та ЗУНР в роки визвольних змагань (1917–1921 рр.) (2016)
Майкут Х. В. - Особливості правового регулювання інституту опіки на українських землях за Литовськими статутами (2016)
Марковський В. Я. - Прогалини у правовому регулюванні мовної інтеграції іммігрантів в Україні (2016)
Федіна Н. В. - Формування навичок та вмінь неофіційного тлумачення норм права у процесі правової освіти (2016)
Бедрій Р. Б. - До питання про конституційні зміни щодо децентралізації влади в Україні (2016)
Піщанська М. А. - Міжнародна діяльність та досвід зарубіжних країн у сфері протидії корупції, Павлович-Сенета Я. П. (2016)
Семенюк І. Я. - Особливості міжнародних та вітчизняних нормативних актів, що містять положення про моральні засади діяльності адвокатів (2016)
Долинська М. С. - Нотаріальні правочини в господарській діяльності аграрних суб’єктів України (2016)
Дутко А. О. - Репродуктивні права фізичної особи: сутність, поняття та класифікація, Заболотна М. Р. (2016)
Парасюк М. В. - Особливості укладення заповіту подружжя (2016)
Туркот О. А. - Правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх майно та органи управління (2016)
Штангрет І. І. - Окремі правові проблеми створення та здійснення права власності ОСББ (2016)
Яновицька А. В. - Статут і модельний статут як установчі документи суб’єктів господарювання – юридичних осіб (2016)
Бабяк Н. В. - Стан і проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності адміністративних судів України (2016)
Бондаренко В. А. - Окремі аспекти підвищення ефективності норм адміністративного права у період адаптації законодавства до вимог Європейського Союзу (2016)
Бурак М. В. - Виявлення злочинів під час проведення державних форвардних закупівель зерна (2016)
Гамалюк Б. М. - Діяльність Національної поліції України з дотримання державних екологічних гарантій: теоретико-методологічний аспект (2016)
Єсімов С. С. - Використання інформації, отриманої із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, як доказ у справі про адміністративне правопорушення (2016)
Кісіль З. Р. - Інверсифікація сфери реалізації репресивно-правових засобів дисциплінарної відповідальності в окремих категоріях справ про адміністративні правопорушення (2016)
Ковалів М. В. - Адміністративна відповідальність громадських об’єднань в Україні, Пустова Н. О. (2016)
Лозинський Ю. Р. - Роль адміністративних послуг у розвитку громадянського суспільства (2016)
Попович Н. П. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу (2016)
Хитра О. Л. - Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері профілактики правопорушень митних правил, Хитра І. Я. (2016)
Чорномаз О. Б. - Питання вдосконалення адміністративного законодавства України у напрямі гармонізації зі стандартами та вихідними засадами права Європейського Союзу (2016)
Ярема О. Г. - Поняття та зміст державного адміністрування у сфері економіки (2016)
Броневицька О. М. - Щодо визначення поняття "працівник правоохоронного органу" (2016)
Навроцька В. В. - Матеріально-правові критерії виділення справ приватного обвинувачення за КПК України 2012 р. (2016)
Рибалко В. О. - Проблемні питання регламентації підстав об’єднання матеріалів кримінального провадження, Филистин А. О. (2016)
Сукмановська Л. М. - Історичні аспекти виникнення проблеми домашнього насильства (2016)
Титаренко О. О. - Сучасний стан протидії корупції в Україні та окремі питання програмування протидії їй на регіональному рівні (2016)
Хитра А. Я. - Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, Дащак Я. О. (2016)
Іванченко М. Ю. - Лексема Break у контексті соціокультурного простору, Сковронська І. Ю. (2016)
Кравчук С. М. - Людиномірний характер процесу світової глобалізації в контексті діяльності Конституційного Суду та інших органів (2016)
Панкевич О. З. - Захист права людини на недискримінацію у практиці Європейського суду з прав людини (2016)
Цмоць У. О. - Методологія дослідження юридичної практики як філософської правової категорії (2016)
Мансуров В. - Значение исследования лиц, совершивших преступления по корыстным мотивам, и их криминологическая характеристика в Азербайджанской Республике (2016)
Наукове життя (2016)
Наші автори (2016)
Khoruzhy P. D. - Method of engineering calculations of bioreactors for biological treatment of natural water and advanced treatment of sewage, Stasiuk S. R., Mosiychuk Y. B. (2018)
Хоружий П. Д. - Методика інженерних розрахунків біореакторів для біологічного очищення природних і доочищення стічних вод, Стасюк С. Р., Мосійчук Я. Б. (2018)
Ковальчук П. І. - Методологічні особливості концепції системного управління водними ресурсами за басейновим принципом, Коваленко Р. Ю., Балихіна Г. А. (2018)
Рожко В. І. - Просторово-часова оцінка якості вод за екологічними критеріями в системі каналу Дніпро-Донбас (2018)
Савчук Д. П. - Ефективність закритого горизонтального дренажу на фоні зрошення ДМ "Фрегат", Харламов О. І., Котикович І. В. (2018)
Жовтоног О. І. - Врахування змін клімату та інтенсивності посух при плануванні зрошення в зоні Південного Степу України, Філіпенко Л. А., Деменкова Т. Ф., Поліщук В. В., Бутенко Я. О. (2018)
Трофименко П. І. - Інтенсивність емісії СО2 з ґрунтів Полісся під час вегетації культур та домінантність зумовлюючих її чинників, Трофименко Н. В. (2018)
Гончарук І. Л. - Параметрична надійність материкової ділянки Північно-Кримського каналу (2018)
Тараріко Ю. О. - Потенціал біопродуктивності осушуваних земель України, Слюсар І. Т., Личук Г. І., Бердніков О. М., Мельничук А. О., Стецюк М. Г., Зосимчук М. Д. (2018)
Гопчак І. В. - Ретроспективний аналіз динаміки змін якості поверхневих вод річки Західний Буг (2018)
Дятел О. О. - Розрахунки та прогнозування впливу кар'єру "Хотиславський" на гідродинаміку грунтових і підземних вод Волинського Полісся, Телима С. В. (2018)
Петроченко В. І. - Обґрунтування захисних протипаводкових покриттів русел гірських річок, Петроченко О. В. (2018)
Дехтяр О. О. - Системний підхід до оцінки функціонування меліоративних систем України (2018)
Коваленко О. В. - Вплив водоцементного відношення та полімерного латексу на рухомість самоущільнювальної суміші та міцнісні характеристики бетону, Юзюк О. Ю. (2018)
Дехтяр О. О. - Оцінювання технічного стану об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, Коваленко О. В., Брюзгіна Н. Д. (2018)
Ходжаян А. О. - Стійкість економіки України у вимірі зовнішньоекономічної безпеки (2018)
Гаврилко П. П. - Вплив іноземного капіталу на банківську систему України, Лалакулич М. Ю., Шелемон Л. М. (2018)
Ходжаян А. Р. - Генезис теорій структурних трансформацій економічної системи (2018)
Сігайов А. А. - Оцінка інвестиційного потенціалу України, Круговий В. В. (2018)
Андрійчук В. Г. - Точне землеробство у підвищенні ефективності діяльності аграрних підприємств, Варшавський О. В. (2018)
Соломянюк Н. Н. - Візуальний мерчандайзинг як інструмент управління роздрібним продажем, Гуменна М. В. (2018)
Іванюта Т. М. - Інтелектуальний капітал як об’єкт економічної безпеки підприємства, Водніцька Є. О. (2018)
Плахотнікова Л. О. - Ринок консалтингових та аудиторських послуг в Україні: стан, проблеми та тенденції розвитку (2018)
Іванишин В. В. - Впровадження досвіду Ізраїлю при організації дорадчих служб на сільських територіях України, Дудзяк О. А., Бордман Б. Я. (2018)
Молнар О. С. - Методичний підхід до сегментації споживачів туристичних послуг сільського аграрного туризму, Вівчарський О. В., Смагін А. А. (2018)
Петриняк А. Я. - Маркетингова концепція ресурсозберігаючого механізму підприємств–виробників мінеральних вод (2018)
Сулейманова Арзу Рагим кызы - Вложение инвестиций в развитие предпринимательства в аграрной сфере как важнейший фактор продовольственной безопасности в условиях модернизации (2018)
Захарченко В. І. - Аналіз заходів із фінансової децентралізації в контексті сталого розвитку територій (2018)
Ольшанська О. В. - Соціо–еколого–економічні чинники розвитку агросоціальної системи України, Мельник А. О. (2018)
Раделицький Ю. О. - Напрямки оптимізації податкових механізмів наповнення місцевих бюджетів України в умовах децентралізації, Пелехатий А. О. (2018)
Шабранська Н. І. - Економічний потенціал продуктивності праці (2018)
Важинський Ф. А. - Шляхи покращення фінансового забезпечення розвитку територіальних громад, Колодійчук А. В. (2018)
Боднар Н. Р. - Демографічна складова трудоресурсної безпеки України: ключові загрози (2018)
Субота М. В. - Нормативно–правове забезпечення діяльності санаторно–курортних підприємств як основа їх економічної безпеки (2018)
Галасюк В. В. - Механізми й основні напрями державної політики реіндустріалізації економіки України (2018)
Титул, содержание (2019)
Опытному заводу сварочного оборудования ИЭС им. Е. О. Патона — 60! (2019)
Скульский В. Ю. - Сопротивление замедленному разрушению сварных соединений роторной стали 25Х2НМФА после повторного сварочного нагрева, Стрижиус Г. Н., Нимко М. А., Гаврик А. Р., Кантор А. Г., Коноваленко А. В. (2019)
Покляцкий А. Г. - Прочность сварных соединений термоупрочненных алюминиевых сплавов при сварке ТИГ и сварке трением с перемешиванием, Мотрунич С. И. (2019)
Размышляев А. Д. - Измельчение структуры металла при дуговой наплавке под воздействием продольного магнитного поля, Агеева М. В., Лаврова Е. В. (2019)
Reisgen U. - Joining of steel and dissimilar material joints with highest strength — there are other ways than conventional welding, Stein L. (2019)
Рябцев И. А. - Методики и образцы для сравнительных исследований сопротивления усталости деталей с многослойной наплавкой, Кныш В. В., Бабинец А. А., Соловей С. А., Сенченков И. К. (2019)
Дегтярев В. А. - Методы оценки повышения сопротивления усталости стыковых сварных соединений низкоуглеродистых сталей после высокочастотной механической проковки (2019)
Губатюк Р. С. - Термическая обработка сварных соединений высокопрочных железнодорожных рельсов (Обзор) (2019)
Сварочный тренажер Virtual Welding компании Fronius: обучение сварке с персональным инструктором (2019)
Наукові школи зварювального факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (2019)
Календарь выставок и конференций в 2019 г. (2019)
Малиновська І. Е. - Клініко-біохімічні особливості на різних етапах кардіологічної реабілітації в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, Кучменко О. Б., Шумаков В. О., Терещенко Н. М., Мхітарян Л. С., Євстратова І. Н., Василинчук Н. М., Дроботько Т. Ф. (2018)
Целуйко В. Й. - Вплив феномена невідновленого кровотоку після черезшкірного коронарного втручання на найближчий та довгостроковий прогноз у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (за результами проспективного дослідження), Дьолог М. М., Леоненко О. А. (2018)
Cичов О. С. - Контроль синусового ритму, прихильність до рекомендацій з антикоагулянтної терапії та ризик серцево-судинної смерті в пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження, Бородай А. О., Бородай Е. С. (2018)
Іванов В. П. - Антиаритмічна ефективність і безпечність препаратів 1С класу етацизину та пропафенону в пацієнтів з гіпертонічною хворобою й частими рецидивами фібриляції передсердь, Данілевич Т. Д. (2018)
Максименко А. В. - Результати балонної вальвулопластики клапанного стенозу легеневої артерії в пацієнтів першого року життя, Кузьменко Ю. Л., Радченко М. П., Довгалюк А. А., Вітовська О. Р. (2018)
Бугаенко В. В. - Особенности диагностики ишемической болезни сердца. Ложноположительные и ложноотрицательные пробы с физической нагрузкой, Чубко Н. Ю., Цыж А. В., Слободяник М. П. (2018)
Кияк Ю. Г. - Гострий коронарний синдром, зумовлений м’язовим містком: електрокардіографічні та коронароангіографічні ознаки, Галькевич М. П., Лабінська О. Є., Барнетт О. Ю. (2018)
Березуцкий В. И. - Электрокардиография в диагностике аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка (2018)
До відома авторів (2018)
Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2017) (2018)
Єпанчінцева О. А. - Предиктори ранніх післяопераційних ускладнень після шунтування вінцевих артерій у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Тодуров Б. М. (2018)
Терещенко Н. М. - Фізичні тренування як невід’ємна складова кардіореабілітаційних заходів у пацієнтів у ранній післяінфарктний період: клініко-функціональні паралелі (2018)
Сичов О. С. - Динаміка тромбу та/або сладжу у вушку лівого передсердя і відновлення синусового ритму в пацієнтів із фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження при повторній черезстравохідній ехокардіографії, Бородай А. О., Зінченко Ю. В., Бородай Е. С., Деяк С. І. (2018)
Кузик Ю. І. - Первинна кардіальна фіброма правого шлуночка в дитини: клініко-патоморфологічний аналіз випадку, Гошовська І. І., Гошовський Б. А. (2018)
Микола Кузьмич Фуркало (до 95-річчя від дня народження) (2018)
До відома авторів (2018)
Аврунин Г. А. - Анализ технического уровня гидроустройств для мобильных подъемников с рабочими платформами, Кириченко И. Г., Ярыжко А. В., Литвин С. А. (2018)
Стась С. В. - Особливості руху води та водних розчинів піноутворювачів через рукавні розгалуження (2018)
Саленко О. Ф. - Формування кріогенного обробного струменя безкамерними засобами з кільцевим соплом, Габузян Г. В., Ткачук В. В., Щетинін В. Т. (2018)
Косторной А. С. - Влияние негладкой надроторной втулки перед рабочим колесом на характеристики первой ступени центробежного насоса, Куценко В. А., Авдеенко В. П., Ткач П. Ю. (2018)
Яхно О. М. - Характеристика сил трения в конических зазорах подшипников скольжения, Коваль А. Д., Разави С. Ф. (2018)
Панченко А. И. - Оценка адекватности математической модели рабочих процессов планетарного гидромотора реальному объекту, Волошина А. А., Панченко И. А. (2018)
Явников В. А. - Повышение надежности привода управления рабочей тормозной системы, управления коробкой раздаточной и блокировкой мостов тактической боевой колесной машины "Дозор-Б" за счет доработки пневматической системы изделия, Беспалов Р. И., Волощук С. А., Липовец В. В., Шахайло А. В., Кононов С. С. (2018)
Іванов М. І. - Статичні характеристики насосів типу PVC 1, Переяславський О. М., Шаргородський С. А., Закревський В. П., Гречко Р. О. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Зайченко Ю. І. - Директорат стратегічного планування та євроінтеграції – головний "локомотив" та координатор стратегічних цілей Мін’юсту (2019)
День Соборності України та відзначення 100-річчя проголошення Акта Злуки (2019)
Відкриття виставки в Софії Київській (2019)
Старт просвітницької кампанії "Я маю право обирати" (2019)
Павло Петренко увійшов до ТОП-3 відповідальних Міністрів (2019)
У 2018 році на потребу Збройних Сил України було безоплатно передано 84 конфіскованих автомобілі на 21 млн грн (2019)
Павло Петренко: виконавці Мін’юсту забезпечили погашення майже півмільярда боргів із зарплат (2019)
Антирейдерська комісія Мін’юсту повернула власникам 6 тис. га землі та 100 тис. квадратних метрів нерухомості (2019)
4,6 млрд грн аліментів стягнули на користь українських дітей виконавці Мін’юсту у 2018 році (2019)
У 2018 році майже 30 тисяч сімейних пар скористались послугою від Мін’юсту "Шлюб за добу" (2019)
Українці можуть відсвяткувати ювілейні шлюбні річниці у ДРАЦСі (2019)
"Наше гасло: утверджуємо повагу до права через довіру до правників – було і залишається актуальним",– Євген Которобай (2019)
Нарада у Мін’юсті: доопрацювання Нового порядку денного у сфері юстиції, свободи та безпеки (2019)
Стартував проект із реабілітації неповнолітніх злочинців без винесення вироку (2019)
Обчислення стажу державної служби (2019)
Стечишин А. В. - Депутатська діяльність К. Левицького в Австрійському парламенті (2019)
Сухоребра Т. І. - Стан досліджень адміністративної відповідальності у сфері охорони природи: темпоральнопросторовий контекст (2019)
Звонков Є. Є. - Конфлікт концепції утилітаризму і правових реалій минулого та сьогодення (2019)
Шевченко А. Є. - Судова влада: засадничі завдання правничої науки (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у червні 2018 року (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2019)
Патон Б. Є. - За підсумками року (інтерв’ю Президента НАН України академіка Б. Є. Патона) (2019)
Лобанов Л. М. - Розвиток наукових досліджень у Відділенні фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України (2019)
Мележик О. О. - Із зали засідань Президії НАН України (7 листопада 2018 р.) (2019)
Мележик О. О. - Із зали засідань Президії НАН України (14 листопада 2018 р.) (2019)
Лукін О. Ю. - Про перспективи нарощування видобутку нафти і газу в Україні (стенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 7 листопада 2018 р.), Крижанівський Є. І., Геєць В. М. (2019)
Боряк Г. В. - Діяльність Комісії для вироблення законопроекту про заснування УАН та її роль у створенні Академії (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 листопада 2018 р.) (2019)
Кушнір Р. М. - Наукове товариство імені Шевченка: історія, сьогодення, майбутнє, Фелонюк А. В. (2019)
Степовик Д. В. - Кіноплакат: мистецтво, реклама чи дизайн? (2019)
Патон Б. Є. - Служіння державі (до 80-річчя академіка НАН України В. П. Горбуліна) (2019)
Богданов В. Л. - Видатний український учений-механік (до 80-річчя академіка НАН України О. М. Гузя), Жук О. П. (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Коваля (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Хилі (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Риндич (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Бондаренка (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І. С. Чернишенка (2019)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ю. Євтушенка (2019)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Андрущенка (2019)
Кузнєцова О. В. - Гастропротекторна активність та безпечність гелю Айвастевин в експерименті, Тимченко О. Г., Буцька В. Є., Макарчук О. О. (2018)
Яковець А. І. - Клітинна терапія глаукомної оптичної нейропатії в експерименті (короткострокові результати) (2018)
Бекетова Г. В. - Учбово-методичні аспекти підготовки лікарів на етапі післядипломного навчання з питань запобігання насильству над дітьми та підлітками, Горячева І. П., Голоцван О. А., Алексєєнко Н. В., Солдатова О. В., Нехаєнко М. І. (2018)
Білоус М. В. - Особливості реалізації логістичної підтримки Збройних сил в історичному аспекті проведення військових операцій, Рижов О. А., Шматенко О. П., Дроздов Д. В. (2018)
Богуцька О. Є. - Вплив їжі на фармакотерапевтичну активність лікарських засобів, Вишневська Л. І., Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л. (2018)
Гудзь Н. І. - Особливості класифікації та складу зубних паст для щоденного використання (2018)
Онищик Л. М. - Особливості психоемоційного стану ВІЛ-інфікованих вагітних з затримкою розвитку плода (2018)
Чайка К. В. - Аналіз сексуальної функції як однієї із важливих складових якості життя пацієнток з ранньою маніфестацією геніального пролапсу, Лавренюк Ю. В. (2018)
Бойко А. В. - Ообливості атеросклеротичного процесу у хворих на псоріатичний артрит у порівнянні з хворими на псоріаз (2018)
Зозуля І. С. - Геморагічна церебральна хвороба, Зозуля А. І. (2018)
Глоба М. В. - Особливості змін церебральної гемодинаміки у гострий період розриву артеріальної аневризми, Литвак С. О., Яковенко Л. М. (2018)
Косаківська І. А. - Хірургічне лікування гіпертрофії піднебінних мигдаликів у дітей (2018)
Петренко О. В. - Епідеміологія, характер і структура сучасних травм допоміжного апарату ока у Сумській області, Дранко М. М. (2018)
Бекетова Г. В. - Морфологічні особливості слизової оболонки шлунку при хронічних гастродуоденітах у підлітків з хронічним кандидозом травного тракту, Гичка С. Г., Нехаєнко М. І., Горголь Н. І., Горячева І. П., Солдатова О. В., Алексєєнко Н. В. (2018)
Бекетова Г. В. - Особливості адаптації дітей до фізичних та психологічних навантажень: аналіз наукових джерел, Долгополова О. В. (2018)
Бекетова Г. В. - Вплив здоров'язберігаючих технологій на функціональний стан дихальної системи у дітей молодшого шкільного віку, Савінова К. Б., Почечуєва І. П., Горячева І. П., Солдатова О. В., Алексєєнко Н. В., Нехаєнко М. І. (2018)
Бекетова Г. В. - Особливості стану адаптації у підлітків з вегетативною дисфункцією та первинною лабільною артеріальною гіпертензією, Солдатова О. В., Соколенко І. М. (2018)
Дорошенко О. М. - Сучасні стандарти підготовки лікарів-стоматологів в Інституті стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, Юнакова Н. М. (2018)
Лихота К. М. - Взаємозв'язок аномалій і деформацій прикусу з функціональним станом щелепно-лицевої ділянки (огляд літератури), Петриченко О. В., Чжан Цянь (2018)
Чорненький І. М. - Морфометричні показники ультраструктурної організації дентину кореневих каналів багато кореневих зубів в нормі, Гаврилюк О. В. (2018)
Вороненко Д. В. - Фармацевтичне забезпечення протирадіаційного захисту населення в зонах спостереження АЕС, Олійник П. В. (2018)
Гончаренко Н. В. - Організаційно-психологічні чинники в системі фармацевтичної діяльності, Шматенко О. П., Тарасенко В. О., Рум'янцев Ю. В., Кожокару О. О. (2018)
Дзюблик І. В. - Епідеміологічне обґрунтування фармацевтичного забезпечення вакцинопрофілактики ротавірусної інфекції, Соловйов С. О. (2018)
Зуйкіна С. С. - Дослідження впливу поведінки споживачів на доцільність виведення нового фітопрепарату на вітчизняний фармацевтичний ринок, Вишневська Л. І. (2018)
Половко Н. П. - Стан екстемпоральної рецептури України та проблеми сьогодення, Зуйкіна Є. В. (2018)
Саханда І. В. - Прогноз реалізації антигіпертензивних лікарських засобів у аптеках міста Києва (2018)
Шматенко О. П. - ABC-, VEN- та частотний аналіз лікарських засобів для лікування травм та поранень головного мозку, Плєшкова О. В., Харченко Д. С., Орлова Н. М. (2018)
Юрковська Л. Г. - Співвідношення права і моралі як соціальних регуляторів фармацевтичного сектору в Україні, Краснов В. В., Убогов С. Г. (2018)
Петренко О. В. - Роль функціонального стану еритроцитів у патогенезі та розвитку діабетичної ретинопатії (огляд літератури), Натрус Л. В., Таварткиладзе К. К. (2018)
Глєбова Є. Є. - Фактори ризику передчасного старіння шкіри (результати соціологічного дослідження), Горачук В. В. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського