Bandazhevsky Yu. I. - The cardiovascular system and physical growth in children living in raions affected by the Chernobyl nuclear power plant accident, Dubova N. F. (2018)
Біляєв А. В. - Залежність частоти післяопераційних стресових виразок від периферичного кровотоку у дітей, Іскра Ю. А. (2018)
Зубченко С. О. - Сучасний підхід до діагностики та алерген-імунотерапії пацієнтів з весняним полінозом, Шарікадзе О. В. (2018)
Кукало О. В. - Молекулярно-генетичні технології та їх місце в етіологічній діагностиці інфекційного загострення бронхіальної астми, Дзюблик І. В. (2018)
Лисянська О. Ю. - Варіабельність артеріального тиску у хворих на хронічному амбулаторному гемодіалізі (2018)
Савицька Л. М. - Стан функціонального ниркового резерву у пацієнтів з хронічною хворобою нирок I-III стадії (2018)
Усыченко Е. Н. - Патогенетическое значение полиморфизма гена TNF (G308A) в исходах вирусных гепатитов, Гудзь В. А., Усыченко Е. М. (2018)
Черкашина Л. В. - Результати вивчення медичних маршрутів при псоріазі: розробка пацієнт-орієнтованої стратегії інтегрованого ведення хворих на первинному рівні медичної допомоги (2018)
Копач К. Д. - Обґрунтування комплексу заходів профілактики виробничо-зумовленої патології у працівників стоматологічної служби, Варивончик Д. В. (2018)
Хоменко І. М. - Медико-профілактичне забезпечення організованого дитинства в умовах розбудови системи громадського здоров’я в Україні, Івахно О. П., Козярін І. П., Дубова Н. Ф., Захарова Н. М., Першегуба Я. В. (2018)
Біденко Н. В. - Морфологічні особливості оклюзійної поверхні тимчасових зубів після кислотного протравлювання (2015)
Цветкова Н. В. - Морфологічні зміни тканин ясен як наслідок препарування зубів (2015)
Дирик В. Т. - Структура захворювань тканин пародонта в працівників агропромислового виробництва в умовах відкритого і закритого ґрунту (2015)
Кулигіна В. М. - Показники дослідження стану вегетативної нервової системи при захворюваннях тканин пародонта в пацієнтів з ураженнями між хребцевих дисків шийного відділу, Тепла Т. О. (2015)
Дівнич Т. Я. - Мікробіоценоз ротової порожнини в пацієнтів, які користуються частковими знімковими пластинковими протезами (2015)
Шутурминский В. Г. - Сравнительная оценка капиллярной сети слизистой оболочки и атрофии альвеолярного отростка при протезировании съемными протезами (2015)
Бабенко А. Д. - Зміни гігієнічних і пародонтальних індексів у найближчі терміни після терапії хронічного гіпертрофічного гінгівіту в ортодонтичних пацієнтів на тлі лікування брекет-технікою (2015)
Саранчук О. В. - Ортодонтичне лікування дорослих пацієнтів із зубощелепними аномаліями і деформаціями на тлі запальних захворювань пародонта (2015)
Каськова Л. Ф. - Поширеність та інтенсивність каріозного процесу в дітей, хворих на лімфогранулематоз, обстежених у різні періоди перебігу основної хвороби, Ващенко І. Ю., Янко Н. В., Карпенко О. О., Коротич Н. Н. (2015)
Гавриленко М. А. - Дослідження стану місцевого імунітету порожнини рота в дітей з обмеженими можливостями (2015)
Каськова Л. Ф. - Зміна вмісту кальцію і фосфору в ротовій порожнині дітей, які часто хворіють на ГРВІ, Павленкова О. С. (2015)
Малко Н. В. - Особливості формування патології тканин пародонта в дітей, які проживають на екологічно несприятливій території, Безвушко Е. В. (2015)
Ісаєва Н. С. - Упровадження інтерактивних технологій на практичних заняттях для студентів 3 курсу стоматологічного факультету, Саранчук О. В. (2015)
Ярова П. С - Оптимизация аудиторного изучения ортодонтии на последипломном уровне образования, Кобцева Е. А, Гензицкая Е. С. (2015)
Кирманов О. С. - Клінічні дослідження матеріалів тимчасового незнімного протезування (2015)
Удальцова К. О. - Карієс тимчасових зубів: анатомічна і генетична схильність, Писаренко О. А. (2015)
Баніт О. - Модель розвитку професійної майстерності викладачів графічного дизайну (2012)
Ганіна Л. - Доступ засуджених до освітніх послуг в Україні (2012)
Гордієнко М. - Теоретичні засади андрагогічної процесуальної моделі навчання М. Ноулза (2012)
Грищенко І. - Деякі економічні аспекти підвищення якості вищої освіти (2012)
Гуревич Р. - Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців на основі освітньої та професійної діяльност (2012)
Левченко І. - Освіта дорослих як наукова проблема (2012)
Мартіросян О. - Неперервна освіта як чинник професійного зростання дорослих (2012)
Сігаєва Л. - Розвиток освіти дорослих в Україні: проблеми та перспективи (2012)
Чапка М. - Формування правильних настанов щодо питань безпеки у дітей, молоді та дорослих, Уршула К. (2012)
Білобровко Т. - Підготовка сучасного керівника освітнього закладу: компетентнісний підхід (2012)
Благова Т. - Аматорська хореографічна освіта у системі роботи клубних закладів в Україні (2012)
Борисова Л. - Етика і культура ділового спілкування (2012)
Вознюк О. - Цивілізаційні виклики освіті дорослих (2012)
Дідух Л. - Розвиток навичок спілкування студентів (2012)
Євсюкова Л. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців служби МНС (2012)
Зінченко С. - Проблема розвитку та навчання в дорослому віці: соціально-психологічний контекст (2012)
Опольська А. - Характеристика професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Тищенко С. - Організація самостійної роботи в процесі вивчення економетрії майбутніми менеджерами-економістами аграрної галузі (2012)
Аксініна Н. - Розвиток креативного мислення майбутніх учителів музики (2012)
Андрусь О. - Забезпечення ефективності навчання економічних дисциплін у технічних університетах (2012)
Аніщенко О. - Ціннісний аспект ґендерної культури педагога (2012)
Десятов Т. - Проблеми в освіті дорослих та функції викладача-андрагога (2012)
Єленич Л. - Проектна екологічна діяльність в системі професійної підготовки майбутніх учителів біології (2012)
Прокопенко Р. - Методика формування інтересу до педагогічної діяльності майбутніх вчителів музики в процесі музично-інструментальної підготовки (2012)
Семеног О. - Індивідуальність учителя у проекції педагогічного дискурсу (2012)
Совгіра С. - Організаційні та методичні прийоми формування екологічного світогляду майбутніх педагогів (2012)
Соловйова Т. - Зміст та струкрура системи управління середньою педагогічною освітою в роки Великої Вітчизняної війни (на прикладі Переяслава-Хмельницького), Ткаченко О. (2012)
Тімець О. - Структура фахової компетентності майбутнього вчителя географії (2012)
Авшенюк Н. - Транснаціональна мобільність провайдерів вищої освіти у розвинених англомовних країнах (2012)
Балахадзе Л. - Компетентнісний підхід у професійній освіті фахівців сфери туризму у Мексиці (2012)
Богів Е. - Теоретичні підходи до освіти дорослих у системі неперервної освіти Німеччини (2012)
Василенко О. - Неформальна освіта дорослих у Російській Федерації як фактор соціальної адаптації (2012)
Жижко О. - Федеральні програми Мексики з професійної освіти маргінальних груп населення і основні напрями їх діяльності (2012)
Матукова Г. - Вища професійна школа Австрії, Фінляндії: порівняльний аналіз (2012)
Михайленко Л. - Проблеми удосконалення професійної компетентності сімейних лікарів у США (2012)
Огієнко О. - Реформування вищої освіти Німеччини у 90-х роках ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Кадемія М. - Використання сучасних інформаційно-комунікаційних мереж у навчальному процесі (2012)
Коновалова О. - Особливості викладання історії графічного дизайну у вищих навчальних закладах мистецького профілю (2012)
Лановенко А. - Мультимедіа як засіб і технологія навчання майбутнього вчителя (2012)
Лічман Л. - Інформаційна компетентність особистості та соціокультурні виміри комунікативної толерантності (2012)
Регейло І. - Інформаційно-комунікаційні технології в оцінюванні наукових досліджень учених в університеті (2012)
Шевченко Л. - Застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічних ВНЗ (2012)
Наші автори (2012)
Пм'ятка автору (2012)
Вихідні дані (2012)
Кравченко Л. С. - Радіопротекторні властивості нового засобу для догляду за порожниною рота "Апіор" при променевому стоматиті в щурів, Шнайдер С. А., Бурдіна Я. Ф. (2015)
Лахтін Ю. В. - Моделювання напруженого стану твердих тканин зуба при реставрації каріозних порожнин І класу, Сміянов Ю. В., Нішта Б. В. (2015)
Водоріз Я. Ю. - Особливості стоматологічного статусу і деяких мікробіологічних параметрів порожнини рота в чоловіків молодого віку, Іленко Н. М., Іленко Н. В., Петрушанко Т. О. (2015)
Животовський І. В. - Стоматологічний статус пацієнтів із дисколоритами зубів, Силенко Ю. І., Хребор М. В. (2015)
Луцкая И. К. - Обоснование принципов эстетической стоматологии (2015)
Силенко Г. М. - Стоматологічний статус хворих із дефіцитом секреторного імуноглобуліну А в ротовій рідині, Мамонтова Т. В., Дубина В. О., Скрипников П. М., Силенко Ю. І. (2015)
Холодняк О. В. - Прогностичне значення мысцевих факторів ризику розвитку локалізованих запальних захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку (2015)
Аветиков Д. С. - Наш опыт оптимизации инструментария, используемого при удалении ретенированных третьих моляров нижней челюсти, Ахмеров В. Д., Ставицкий С. А., Яценко И. В. (2015)
Ірха С. В. - Коронорадикулярна сепарація з використанням електрофульгурації при перфорації дна порожнини зуба (2015)
Дівнич Т. Я. - Корекція мікробіоценозу ротової порожнини в пацієнтів із частковими знімними пластинковими протезами (2015)
Козак Р. В. - Клінічні випадки щадної технології відновлення висоти прикусу при патологічній стертості (2015)
Петрушанко А. М. - Зміни властивостей ротової рідини під дією розроблених методів лікування запалення тканин пародонта в пацієнтів із незнімними конструкціями зубних протезів у порожнині рота в динаміці, Германчук С. М. (2015)
Фліс П. С. - Квадрилатеральний аналіз цефалограм при лікуванні гнатичної форми медіального прикусу, Флоненко В. В., Шпак Д. Ю. (2015)
Федорак В. М. - Застосування інтерактивних методів навчання у викладанні оперативної хірургії і топографічної анатомії (2015)
Скрипінкова Т. П. - Клінічна конференція як форма самостійної роботи лікарів-інтернів, Хребор М. В., Силенко Ю. І. (2015)
Сторожева М. В. - Cовременные педагогические технологии в оптимизации обучения студентов стоматологического факультета, Григоров С. Н., Рекова Л. П. (2015)
Зарічна Т. П. - Маркетингове дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів, які застосовують у стоматології (2015)
Дмитриченко М. Ф. - Впровадження нових елементів в систему управління науковими дослідженнями в Національному транспортному університеті (за результатами виконання українсько-німецького проекту "Розробка та поширення концепції сприяння інтеграції науки, освіти та інновацій в Національному транспортному університеті"), Гутаревич Ю. Ф., Рутковська І. А. (2018)
Варналій З. С. - Стан інвестиційної безпеки транспортної галузі України, Нікитенко Д. В., Хмелевський М. О. (2018)
Гурнак В. М. - Проблеми пільгових перевезень та можливі шляхи їх вирішення, Волинець Л. М. (2018)
Козак Л. С. - Стратегія розвитку системи торгово-промислових палат в Україні, Федорук О. В. (2018)
Концева В. В. - Проблеми оновлення основних засобів дорожніх підприємств, Харченко А. І. (2018)
Наконечна С. А. - Управління прибутком підприємства в сучасних економічних умовах (2018)
Ніжнік А. А. - Ідентифікація та управління ризиками державно-приватного партнерства у дорожньо-транспортному комплексі (2018)
Павлюк В. І. - Україна в системі сучасного глобального поділу праці: вперед у минуле чи назад у майбутнє?, Васільцова Н. М. (2018)
Самойленко Є. С. - Оцінка впливу основних факторів на рівень мотивації працівників, Кочеткова В. В. (2018)
Срібна Н. В. - Структурування портфелів логістичного обслуговування в організаціях, Третиниченко Ю. О., Халацька І. І. (2018)
Червякова В. В. - Перспективи впровадження та експлуатації автономних транспортних засобів в Україні, Червякова Т. І. (2018)
Бакалінський О. В. - Маркетингові дослідження ставлення пасажирів до нічних та денних перевезень залізницями України: практичні результати розвитку методології (2018)
Бойко В. В. - Система інвестиційного контролінгу на автотранспортних підприємствах, Рябоштан Л. Г. (2018)
Волинець Л. М. - Концептуальні аспекти формування мультимодальних перевезень в умовах глобалізації (2018)
Клименко І. С. - Вплив цифрової економіки на економічний розвиток світу, Федорук О. В. (2018)
Козловський А. А. - Економіка і фінанси як спосіб мислення і пізнання права (2018)
Комчатних О. В. - Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2018)
Кошарний В. О. - Використання імітаційного моделювання в проектах розвитку туристичної інфраструктури (2018)
Ніжнік А. О. - Методика реінжинірингу бізнес-процесів із використанням технології управління робочим процесом (2018)
Соколова Н. М. - Забезпечення контролінгу у системі управління підприємством, Яценко Б. І. (2018)
Вихідні дані (2018)
Ільницький Я. М. - Оцінка кісткової пластики верхньої щелепи комбінованим алокістковим трансплантатом за допомогою рентгенологічного обстеження (експериментальне дослідження) (2015)
Погребняк Г. В. - Порівняльна характеристика вмісту тригліцеридів у тканинах пародонта самиць щурів за умов незбалансованих раціонів годування (2015)
Кашівська Р. С. - Зміни рівня загального білка в сироватці крові та ротовій рідині хворих при лікуванні генералізованого пародонтиту, поєднаного з хронічними хворобами печінки, Рожко М. М., Мельничук Г. М. (2015)
Марченко Н. С. - Визначення ефективності профілактики карієсу зубними пастами, що містять у своєму складі стабілізований фторид олова, Політун А. М., Терешина Т. П. (2015)
Чубій І. З. - Фотофорез флавоноїдів у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Рожко М. М. (2015)
Янишен И. В. - Сравнительный анализ и оценка физико-механических свойств А-силиконовых эластических конструкционных материалов, Герман С. А. (2015)
Макєєв В. Ф. - Особливості рухів суглобових голівок нижньої щелепи в молодих осіб без клінічних ознак скронево-нижньощелепних розладів та оклюзій них порушень, Риберт Ю. О., Кінаш Ю. О. (2015)
Неспрядько В. П. - Дослідження змін оклюзійної схеми внаслідок стирання штучних зубів знімних протезів у пацієнтів із повною втратою зубів і несприятливими умовами з боку протезного ложа на нижній щелепі, Краснов В. Ю., Куц П. В. (2015)
Янішен І. В. - Пацієнт-орієнтовані інновації зуботехнічного матеріалознавства в стоматологічному лікуванні знімними і незнімними конструкціями (2015)
Каськова Л. Ф. - Результати визначення показників швидкості слиновиділення, мінералізуючого потенціалу, в’язкості й рн ротової рідини дітей, які часто хворіють на ГРВІ, Павленкова О. С. (2015)
Махнева А. В. - Анализ эпидемиологии кариеса у детей на амбулаторном приеме Донецкой области, Стуликова В. С., Стрельченко Ю. И. (2015)
Назарян Р. С. - Клінічна ефективність методу герметизації фігур із застосуванням фото активованої дезінфекції, Спірідонова К. Ю. (2015)
Ткаченко П. І. - Корекція швидкості салівації та мінералізуючого потенціалу ротової рідини в дітей зі злоякісними пухлинами м’яких тканин, які отримують поліхіміотерапію, Каськова Л. Ф., Попело Ю. В. (2015)
Лепський В. В. - Диференційована діагностика периферичної остеобластокластоми та епуліду (2015)
Лепський В. В. - Некроз тканей как осложнение местного обезболивания в стоматологии, Осик С. В. (2015)
Махлинець Н. П. - Вимоги до формування практичних навичок у студентів стоматологічного факультету за умов навчання за кредитно-модульною системою (2015)
Мельник В. С. - Гра як елемент гігієнічної мотивації дошкільнят, Горзов Л. Ф. (2015)
Шинкевич В. І. - Виразково-некротичний гінгівіт:клінічний випадок і огляд літератури (2015)
Чубій І. З. - Лікування генералізованого пародонтиту початкового ступеня розвитку в осіб, які проживають на екологічно забрудненених територіях Прикарпаття, Рожко М. М. (2015)
Шкребнюк Р. Ю. - Індексна оцінка стану тканин пародонта у хворих із початковими формами генералізованого пародонтиту на тлі цукрового діабету I типу з діабетичною кардіоміопатією (2015)
Соколова Н. А. - Стан діагностики та аналіз захворюваності на злоякісні новоутвори щелепно-лиевої ділянки в Полтавській області за 2014 рік, Волошина Л. І., Скікевич М. Г., Тараканова О. І. (2015)
Ільницький Я. М. - Оцінка кісткової пластики верхньої щелепи комбінованим алокістковим трансплантатом за допомогою рентгенологічного обстеження (клінічне дослідження) (2015)
Мельничук Ю. М. - Практичне застосування розробленої класифікації патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя, Огоновський Р. З., Кучер А. Р., Філіпіський А. В. (2015)
Гризодуб Д. В. - Роль фиксационных цементов в развитии осложнений несъемного зубного протезирования (2015)
Чуев П. Н. - Сравнительное изучение динамики слущивания эпителия и скорости миграции лейкоцитов при протезировании различными видами вкладок под эстетические коронки, Чулак Л. Д., Гризодуб Е. В. (2015)
Клепач М. М. - Біомеханічне дослідження однокореневих зубів при реставрації їх куксовими штифтовими вкладками, Силенко Б. Ю., Хміль Т. А., Хребор М. В., Силенко Ю. І. (2015)
Воляк Ю. М. - Діагностика та планування ортодонтичного лікування пацієнтів із звуженням зубних рядів із використанням ЗD технологій, Ожоган З. Р. (2015)
Стороженко К. В. - Ортодонтические силы в аппаратах для лечения мезиального прикуса, Флис П. С., Тормахов Н. Н. (2015)
Нарепеха О. Т. - Структурно-функціональна резистентність емалі (ТЕР-тест) у дітей, які навчаються в інтернат них закладах, Лисак Т. Ю. (2015)
Безвушко Е. В. - Вплив антенатальных чинників ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей із патологією опорно-рухового апарату, Боднарчук Н. І. (2015)
Каськова Л. Ф. - Динаміка показників карієсу в дітей із різною частотою захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції в процесі проведення профілактичних заходів, Павленкова О. С. (2015)
Махлинець Н. П. - Психофізіологічні підходи в навчанні студентів стоматологічних факультетів (2015)
Хопта Р. М. - Значення педагогічного спілкування як професійно-етичного феномена в системі освіти студентів-стоматологів (2015)
Лучинський М. А. - Вплив несприятливих екологічних чинників на стан стоматологічного здоров’я дітей (огляд літератури) (2015)
Соловей К. О. - Ретенційний період – важливий етап ортодонтичного лікування (огляд літератури), Смаглюк Л. В. (2015)
Содержание (2018)
Щетинський О. С. - Слово композитора (2018)
Линник М. С. - Отражение научно-критической позиции Р. Геники в письмах к Н. Финдейзену (2018)
Іванова І. Л. - "Три фортепианные сонаты для юношества" ор. 118 в контексте последних сочинений Роберта Шумана (2018)
Бурель О. В. - О фортепианно-оркестровых сочинениях Ш.-М. Видора (2018)
Давітадзе А. - Українська пісня "Їхав козак за Дунай" в обробці для фортепіанного тріо з голосом Л. ван Бетховена: жанрово-стильові метаморфози (2018)
Калініна А. С. - Своєрідність втілення перекладених віршів Г. Гейне у вокальному циклі Д. Клебанова (2018)
Костогриз С. О. - Жанрово-стильові пріоритети розвитку композиторської творчості для балалайки в Слобожанській Україні (2018)
Тарароєв Я. В. - Типологизация музыкального мышления М. Г. Арановского и симметрия, Нецвітай Т. В. (2018)
Бучок Л. В. - Фортепіанні композиції "Етюд" Д. Задора та "Експромт" І. Мартона у розрізі проблеми аналізу та виконавської інтерпретації творчого задуму (2018)
Ткач Ю. С. - Індивідуальний виконавський стиль Євгена Савчука: організація процесу диригентської інтерпретації (2018)
Каушнян Я. М. - До моделі стилістики "національного" та "інтерна ціонального" (на прикладі вокалізів С. Павлюченка, М. Завалішиної, О. та Р. Во- роніних) (2018)
Тимошенко А. В. - Втілення архетипу матері в пісенному жанрі (на прикладі репертуару студентів-магістрів кафедри музичного мистецтва естради та джазу) (2018)
Кучер Л. І. - Виховання співака-актора в оперній студії Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка (2018)
Сігарьов Є. М. - Закономірності масообміну між ковшовою ванною та покривним шлаком, Похвалітий А. А., Довженко О. В., Ісаков В. Н. (2018)
Крячко Г. Ю. - Про умови доменної плавки переробного чавуну визначеної якості, Кузнецов М. С., Полєтаєв В. П., Семенча С. М. (2018)
Довгалюк Б. П. - Математичні моделі критеріїв оптимізації технологічних процесів доменної плавки, Буйницький Є. О., Галицький Д. О., Таран М. В., Ткаченко О. В., Яценко К. С. (2018)
Довгалюк Б. П. - Комплексний алгоритм функціонування системи оптимізації витрати пиловугільного палива, Буйницький Є. О., Галицький Д. О., Таран М. В., Ткаченко О. В., Яценко К. С. (2018)
Носов Д. Г. - Огляд існуючих методів підвищення міцності зварних з’єднань (Частина І. Шляхи підвищення міцності зварного з’єднання), Перемітько В. В., Коломоєць І. В., Таран Є. С., Хижняк І. О. (2018)
Бейгул О. О. - Визначення критичної швидкості руху контейнеровоза з бугельною рамою при кососиметричних кінематичних збуреннях, Грищенко Д. І., Бейгул В. О. (2018)
Мещанінов С. К. - Дослідження способів поверхневого зміцнення поверхонь конструктивних елементів, Волошин Р. В., Макарчук С. І. (2018)
Середа Б. П. - Анализ термодинамических характеристик при получении покрытий на сталях, работающих в условиях коксохимического производства, Кругляк И. В., Гайдаенко А. С., Середа Д. Б. (2018)
Середа Б. П. - Получение защитных покрытий на медных сплавах при нестационарных температурных условиях, Кругляк И. В., Середа Д. Б., Кругляк Д. О. (2018)
Дерец А. Л. - Исследование релейной системы регулирования скорости электропривода с инерционным силовым преобразователем, синтезированной методом N-i переключений, Садовой А. В. (2018)
Клюєв О. В. - Асинхронний вентильний каскад з орієнтованою за вектором струму намагнічування системою керування, Садовой О. В., Сохіна Ю. В. (2018)
Соколовская И. Е. - Математическая модель витания частиц материала в вихревом аппарате (2018)
Соколовська І. Є. - Дослідження кінетики теплової обробки пористого теплоізоляційного матеріалу (2018)
Карімов І. К. - Про один підхід до побудови виробничої функції Кобба-Дугласа, Карімов Г. І., Задоя С. Б. (2018)
Самохвалов С. Є. - Кінематичне перенормування енергії в теорії гравітації (2018)
Коваленко А. Л. - Определение состава и строения комплексных соединений переходных металлов с производными аминов методом ИК-спектроскопии, Кизымишина Т. А. (2018)
Іванченко А. В. - Вплив пускового та допоміжного котлів на систему паророзподілу в цеху синтезу амоніаку типу АМ76, Пасс О. В. (2018)
Гуляєв В. М. - Дослідження впливу молочнокислих бактерій у складі готового продукту на пригнічення росту бактерій групи кишкових паличок, Корнієнко І. М., Лашкова А. Т., Кривонос О. С., Луковкіна Ю. О. (2018)
Бєлоконь К. В. - Дослідження впливу викидів промислових підприємств на забруднення атмосферного повітря в Заводському районі м. Запоріжжя (2018)
Непошивайленко Н. О. - Збереження природно-антропогенних особливостей яру Самишина балка шляхом провадження регульованої рекреаційної та спортивної діяльності, Губарєв І. В., Яременко А. А., Горай І. В. (2018)
Левчук К. О. - Стан питання про планування заходів цивільного захисту в Україні, Романюк Р. Я. (2018)
Маховський В. О. - Аналіз та обґрунтування фізико-математичних моделей і методів розрахунку ризиків аварійних ситуацій на автозаправних станціях, Крюковська О. А. (2018)
Трикіло А. І. - Визначення рівня працездатності та моделювання функціонального стану оператора, Левчук К. О. (2018)
Дерець Є. В. - Вдосконалення окремих компонентів методичної системи навчання вищої та прикладної математики на основі особистісно-орієнтованого підходу (2018)
Дерець Є. В. - Методика розробки адаптивних навчальних тестів з вищої та прикладної математики (2018)
Давидов І. А. - Метод розв’язання лінійних диференціальних рівнянь третього та четвертого порядків зі змінними коефіцієнтами, Тонконог Є. А., Худа Ж. В. (2018)
Губарєв І. В. - Сприяння розвитку мислення і кмітливості під час запровадження шашкового спорту у навчальних закладах, Вовк А. А., Луниченко Н. В. (2018)
Панченко Є. - Розвиток лідерських якостей засобами скаутського руху у міжвоєнний період у США (20 - 40-і рр. XX ст.) (2018)
Чистякова І. - Механізми розвитку інклюзивної освіти в зарубіжних країнах (2018)
Yatsyno O. - System of professional development for the U.S. armed forces personnel services (2018)
Дерстуганова Н. - Педагогічні аспекти концептуалізації поняття "богослов’я” (2018)
Ємельянова Т. - Про формування когнітивних здібностей сприйняття й усвідомлення як базових складових процесу розуміння в навчальному процесі (2018)
Кривонос О. - Виховання ціннісних орієнтацій сучасної молоді засобами масової інформації (2018)
Nenko Y. - Skills for personal professional development of a modern educator (2018)
Сперанская А. - Красную речь красно и слушать: народные представления о речи (2018)
Шрамченко О. - Виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства (2018)
Кокнова Т. - Становлення лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов на території України в період з ХІХ – ХХ ст. (2018)
Рябуха І. - Діяльність генерал-губернаторів півдня України зі створення освітньо-культурного простору (кінець ХVІІІ століття) (2018)
Боряк Н. - Метод опозицій у викладанні граматики французької мови студентам вищих навчальних закладів (2018)
Гібалова Н. - Реалізація компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців електронного навчання: досвід ПНПУ імені В. Г. Короленка, Процай Л. (2018)
Добровольська А. - Розвиток вольових якостей майбутніх лікарів у процесі формування ІТ-компетентності під час навчання медичній інформатиці (2018)
Комар О. - Європейський простір післядипломної освіти та підвищення кваліфікації вчителів англійської мови (2018)
Кушнір Н. - Технологічний аспект реалізації умов формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2018)
Орос Ільдіко. - Конкретизація категорій: "освіта дорослих”, "неформальна освіта”, "дорослість”, "андрагогіка” (2018)
Пан Сінюй. - Педагогічні умови підготовки бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної культури школярів (2018)
Пахненко И. - К вопросу о характере учебных пособий для магистрантов лингвистических специальностей (2018)
Приходько В. - Інноваційний проект "Сучасна система підготовки спортсменів-олімпійців в Україні” (2018)
Чуричканич І. - Теорія візуальної аргументації та її імплементація в системі вищої освіти України (2018)
Михновецька І. - Результати експериментального дослідження взаємовідносин старших дошкільників із синдромом дауна (2018)
Свідерська М. - Стан сформованості рецептивного мовлення в молодших школярів із комплексними порушеннями психофізичного розвитку (2018)
Форостян О. - Проблеми організації уроків фізичної культури в інклюзивному класі (2018)
Шевченко В. - Розвиток системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям із особливими потребами в незалежній Україні (2018)
Балика О. - Соціокультурні чинники регулювання зовнішньої трудової міграції за сучасних умов, Поляничко А. (2018)
Тернавська Т. - Соціально-педагогічні концепції підтримки сімей, які мають дітей з особливими потребами (2018)
Kratenko R. I. - Сrown-ether influence on rat blood plasma cytokines and immunoglobulines concentrations and protein peroxidation (2018)
Вус Н. О. - Джерела комплексу цінних ознак для селекції нуту, Кобизєва Л. Н. (2018)
Гончаренко Я. В. - Особливості впливу температурних умов на терміни початку квітування представників роду Magnolia L. і Forsythia Vahl. в умовах ботанічного саду ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Леонтьєв Д. В. (2018)
Мельник В. Й. - Характеристика зелених насаджень парку ім. Т. Г. Шевченка міста Рівне, Денисюк Н. В. (2018)
Стрижельчик Н. Г. - Дослідження особливостей гормезису, індукованого неіонізуючим випромінюванням у рослинних об'єктах (2018)
Гаврилюк Ю. В. - Рівні забруднення важкими металами агроландшафтів Луганської області, Тохтарь К. І. (2018)
Пижик І. С. - Запаси органічного вуглецю в мортмасі лісових екосистем регіонального ландшафтного парку "Надсянський" (Українські Карпати), Шпаківська І. М. (2018)
Маркіна Т. Ю. - Нові та маловідомі види клопів (Іnsecta: Hemiptera, Heteroptera) для фауни України, Пучков О. В., Федяй І. О. (2018)
Ніколенко Н. Ю. - Еколого-фауністичний огляд карабідофауни (Сoleoptera, Сarabidae) урбоценозів м. Харкова (2018)
Пучков О. В. - Жуки-карапузики (Сoleoptera, Histeridae) урбоценозів Харкова (Україна), Комаромі Н. А. (2018)
Dudka I. O. - First records of myxomycetes in the Hutsulshchina national nature park (Ukrainian Carpathians), Leontyev D. V., Akulov O. Yu., Kochergnia A. V. (2018)
Третьякова Д. М. - Продуктивність штамів роду Рleurotus на лігноцелюлозних відходах переробки олійних культур, Велигодська А. К. (2018)
Казміренко Л. І. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження корупції як психологічного феномену, Кудерміна О. І. (2018)
Kazmirenko V. - Lies and Deception as a Means of Protecting Information which is Hidden (2018)
Камінська Н. В. - Причини виникнення гендерної нерівності, Пашко Д. В., Романова Н. В. (2018)
Лукашенко М. Ю. - Актуальні напрями психосоціальної роботи з учасниками бойових дій: зарубіжний досвід (2018)
Власенко С. Б. - Психологічна допомога особам, які знаходяться в стані травматичної кризи (2018)
Романенко О. В. - Напрями психопрофілактики віктимної поведінки неповнолітніх (2018)
Хохліна О. П. - Особливості спілкування майбутніх психологів – екстравертів та інтровертів, Чечко А. В. (2018)
Пліско В. І. - Структурно-функціональна модель професійної готовності працівника патрульної поліції, Бондаренко В. В. (2018)
Юрченко-Шеховцова Т. І. - Особливості правосвідомості сучасних поліцейських залежно від стажу служби в правоохоронних органах (2018)
Волошина О. В. - Зарубіжний досвід ефективної комунікації в діяльності поліцейських (2018)
Рівчаченко О. А. - Психологічне забезпечення формування комунікативної толерантності в працівників Національної поліції України (2018)
Кузьменко І. Г. - Проблематика формування особистості управлінця органів Національної поліції України (2018)
Білевич Н. О. - Роль психологічної готовності до ризику в професійній діяльності жінок-поліцейських (2018)
Туз Ю. М. - Вимірювання активної потужності реактивного навантаження в широкому діапазоні частот, Вдовиченко А. В. (2018)
Умба А. - Синтез алгоритма повышения надежности распознавания ориентира системой технического зрения, Сарибога Г. В., Збруцький О. В. (2018)
Шведова В. В. - Невизначеність оцінювання розрізняльної здатності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування (2018)
Гумен О. М. - Дослідження геометрії теплорозподілу із залученням комп’ютерно-інтегрованих технологій моделювання, Селіна І. Б. (2018)
Душеба О. В. - Формування силових елементів конструкції планеру літака методом топологічної оптимізації, Сухов В. В. (2018)
Янчевський І. В. - Динаміка колісного шасі 8К4П під час долання складних перешкод, Губська В. В., Мозгова І. В., Кривоноженков В. О. (2018)
Сайченко І. О. - Вплив електромагнітної системи підвіски на навантаження стійки основного шасі транспортного літака під час симетричної посадки, Вірченко Г. А., Сердюкова Н. В. (2018)
Fedorov V. N. - Algorithmic method of the turbo flowmeter accuracy increasing, Stefan N. I., Yatchenko M. A. (2018)
Лучко І. В. - Визначення параметрів ротора автожира із вертикальним зльотом, Зінченко Д. М. (2018)
Богиня Е. О. - Аеродинамічні характеристики телескопічного крила, Кривохатько І. С. (2018)
Trubachev S. I. - Stress-deformed state of composite shells with filler, Alekseychuk O. M. (2018)
Бен Ларби А. - Влияние интерференции крыла и фюзеляжа на аэродинамические характеристики, Зинченко Д. Н. (2018)
Голінко І. М. - Промислове приміщення як динамічний елемент системи керування штучним мікрокліматом, Галицька І. Є. (2018)
Нечипоренко О. М. - Забезпечення надійності мініатюрного барометричного висотоміра на базі п’єзорезистивного датчика тиску, Гоїнець О. О. (2018)
Борисов В. В. - Особенности управления процессом автоматизированного пректирования планера самолета транспортной категории (2018)
Кравченко К. В. - Cинтез траєкторії польоту сільськогосподарського безпілотного літального апарату, Прохорчук О. В. (2018)
Рыжков Л. М. - Нейроcетевая апроксимация магнитного поля земли в алгоритме ориентации тела, Федорченко С. Л. (2018)
Джужа О. М. - Досвід зарубіжних країн у наступальній стратегії боротьби з організованою злочинністю (2018)
Лемак В. В. - Захист демократії в Чеській республіці: аргументи конституційної юриспруденції, Копча В. В. (2018)
Островська Б. В. - Біоетичні принципи як утвердження в міжнародному праві нового рівня захисту прав людини (2018)
Канцідайло О. О. - Удосконалення нормативно-правового регулювання використання несправжніх (імітаційних) засобів для забезпечення безпеки свідків у кримінальному судочинстві в Україні (практика захисту свідків у Сполучених Штатах Америки) (2018)
Басай О. В. - Ознаки принципів цивільного права (2018)
Гультай М. М. - Корупція як одна з найактуальніших проблем сучасного українського суспільства (2018)
Макаренко Н. К. - Професійна злочинність як об'єкт кримінологічного дослідження (2018)
Тихомиров Д. О. - Міждисциплінарні та філософські підходи до інтерпретації поняття "безпека" (2018)
Бондарчук А. С. - Методологічні засади дослідження кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста (2018)
Супрун Г. Б. - Проблема визначення обмежень у сфері медіації (2018)
Шаптала Н. К. - Принципи формування доказової бази під час розгляду Конституційним Судом України справ щодо антикорупційного законодавства (2018)
Рижук Ю. М. - Освітній омбудсмен у системі забезпечення та захисту прав здобувачів освіти, Полякова І. М. (2018)
Babanina V. - Significance of Some Legal Principles at the Stage of Creation of Criminal Legislation (2018)
Балюк І. А. - Досудове врегулювання господарського спору: обовʼязок чи право (2018)
Кузнєцов М. В. - Удосконалення кримінального процесуального законодавства України щодо проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді (2018)
Mahdych V. - The Formation of the Legislation of Ukraine on the Right of Common Joint Property in Apartment Houses (2018)
Іванчик І. А. - Характеристика кримінальної корупції в розрізі законодавства України (2018)
Рощупкін С. В. - Актуальні питання обмеження щодо одержання подарунків (2018)
Вереша Р. В. - Принцип вини як фундаментальна конституційна засада кримінальної відповідальності (2018)
Hrebeniuk M. - Modern Threatening Tendencies in the Field of Providing the Food Security of State and Possible Ways to Address Them (2018)
Tykhonova O. - Modern Determinants of Crimes Against Financial Security, Herasymenko L. (2018)
Рудик В. А. - Організаційно-правові засади діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану у сфері протидії насильству в сім’ї на стадії укладення шлюбу, Пророченко В. В. (2018)
Миронюк Т. В. - Кібербулінг в Україні – соціально небезпечне явище чи злочин: визначення та протидія, Запорожець А. К. (2018)
Марков М. М. - Способи вчинення та приховування квартирних крадіжок (2018)
Beznohykh V. - Illicit Trafficking and Unlawful Use of Firearms, Explosive Devices and Substances: Arising Threats (2018)
Таран Т. Г. - Стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству, що вчиняють жінки, в Україні (2018)
Полянська В. С. - Кримінологічна характеристика учасників транснаціональних організованих злочинних угруповань економічної спрямованості (2018)
Стрільців О. М. - Визначення платоспроможності особи як один зі способів перевірки її незаконного збагачення, Василинчук В. І., Вязмікін С. А. (2018)
Скрипа Є. В. - Реєстраційні процедури у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті (2018)
Сітайло О. М. - Виконання доручень слідчих щодо розшуку осіб, які ухиляються від слідства за господарські злочини (2018)
Лебедєва Н. В. - Практична взаємодія поліції та громади як запорука безпеки громадян в Україні, Ткачов А. С. (2018)
Зеленяк П. А. - Віктимологічна профілактика злочинів проти життя та здоров’я дітей (2018)
Калиновська О. І. - Особливості тактики обшуку під час розслідування злочинів у сфері нелегального обігу синтетичних наркотиків (2018)
Зелькіна Т. Є. - Сутність та актуальні питання арешту майна в кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування (2018)
Бесчастний В. М. - Правові й організаційні засади протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні: концептуальне бачення (2018)
Бочаров Д. О. - Уроборос III, або семіотичний трикутник і герменевтичне коло (2018)
Крюков О. М. - Метод діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасівна основі ідентифікації характеристик балістичних елементів пострілу, Мельніков Р. С., Музичук В. А. (2018)
Афанасьєв В. В. - Дослідження ефективності застосування коліматорних прицілів до стрілецької зброї, Пістряк П. В., Арабаджі О. М. (2018)
Біленко О. І. - Методика визначення раціональних балістичних характеристик зразка стрілецької зброї сил безпеки для підвищення безпечності його застосування, Кириченко О. О. (2018)
Калита О. М. - Дослідження ефективності електронного навчання у питаннях конструкції озброєння, Мокреєв В. І. (2018)
Козлов В. Є. - Метод вирішення завдань педагогічної кваліметрії, Козлов Ю. В. (2018)
Іохов О. Ю. - Дрони – об'єкти протиборства і помічники, Козлов В. Є., Лазарев В. Д., Щербина О. О. (2018)
Скляров М. В. - Особливості аналітичного моделювання управління рухом автомобільної техніки спеціального призначення, Глущенко В. В., Воробйов С. О. (2018)
Шаша І. К. - Методи оцінювання і шляхи зниження токсичності відпрацьованих газів автомобілів, Маренко Г. М., Мельніков С. М. (2018)
Тітаренко О. В. - Дослідження впливу технологічних параметрів на якість полімерних плоско-увігнутих лінз для оптичних прицілів сучасних снайперських гвинтівок, Зубкова Н. В., Карпенко О. О. (2018)
Сало В. А. - Дослідження напружено-деформованого стану сферичних елементів конструкцій під дією локального навантаження, Раківненко В. П., Нечипоренко В. М. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Contents (2018)
Skrynkovskyy R. - Improvement of the express diagnostics of the production activity of the enterprise taking into account the method of determining the optimal production programs in the operational management system, Pavlenchyk N., Horbonos F., Protsiuk T. (2018)
Byelozertsev V. - Research of problem aspects in the accounting of settlements with the internet shop buyers, Prokhvatylo O. (2018)
Voit S. - Selection of horizon for forecasting innovative development of industrial enterprise, Alimov D. (2018)
Kabai V. - Determination of motivation growth of labor migration: evolution, modern content (2018)
Vynokhodova S. - Financial services for enterprises: analysis of logistic nature and customer value attributes (2018)
Zakharchenko L. - Research of the preconditions of forming a digital strategy of the enterprise to ensure its competitiveness, Hazrat M. (2018)
Abstracts and References (2018)
Винничук Р. - Концепція підготовки фахівців гуманітарної галузі на аксіологічних засадах, Кравченко Л. (2018)
Троїцька Т. - Методологічні контури аксіологізації вищої освіти: комунікативно-діалогічний вектор, Куліда О. (2018)
Бухун А. - Громадянська позиція студентської молоді у контексті євроінтеграційних освітніх змін (2018)
Бергсма Б. - Концепція діалогу: соціокультурний та комунікативний виміри (2018)
Гриньова М. - Профорієнтація як шлях до успішного професійного самовизначення особистості, Ханнанова О. (2018)
Троїцька О. - Діалогізація компетентнісного зростання майбутнього фахівця: методологічна рефлексія, Денисенко Н. (2018)
Мороховець Г. - Змістовий модуль "Методологія наукового пошуку" у системі підготовки докторів філософії галузі знань "Охорона здоров'я" (2018)
Тараненко К. - Вимоги до якості підготовки бакалаврів філології: зразки ефективного моніторингу (2018)
Зорій Я. - Компетентнісний підхід до практичної підготовки громадян за програмою офіцерів запасу в закладах вищої освіти (2018)
Рябуха А. - Особливості використання інформаційних технологій для розвитку креативного мислення при вивченні природничо-математичних дисциплін (2018)
Палеха О. - Умови ефективної організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у закладах вищої освіти Великої БританіїЇ (2018)
Даниско О. - Використання інноваційного потенціалу моделі "перевернутий клас" у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання (2018)
Яремака Н. - Інтерактивні технології у професійній підготовці майбутніх культурологів (2018)
Васищев В. - Дослідження соціально-психологічних детермінант адиктивної поведінки військовослужбовців як засіб професійного становлення майбутніх офіцерів (2018)
Денисенко Є. - Особливості адміністративно-управлінської культури майбутніх офіцерів оперативно-тактичного рівня (2018)
Наталевич Н. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект" (до 10-річчя кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисципл ПНПУ імені В. Г. Короленка) (2018)
Тименко М. - Відгук офіційного опонента на дисертацію Крупіної Лесі Валентинівни "Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах (1978-2015 рр.)", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2018)
Дихановський В. М. - Концепція планування розвитку озброєння на основі євроатлантичних підходів, Русевич А. О., Еггінтон Б. (2018)
Дихановський В. М. - Розширення закупівель озброєння за рахунок зниження корупційних ризиків, Миронюк С. С. (2018)
Шийко О. М. - Розрахункове визначення деривації артилерійських снарядів, Полениця П. В., Сергієв С. В. (2018)
Сенаторов В. Н. - Сетка коллиматорного прицела для пистолета-пулемета, Гурнович А. В., Сенаторов Н. В. (2018)
Крайник Л. В. - Проблема оновлення автопарку Збройних Сил України та формування перспективного типажу військової автомобільної техніки в аспекті сучасних тенденцій, Грубель М. Г. (2018)
Ніколаєв І. М. - Пропозиції щодо порядку використання іноземної елементної компонентної бази в радіоелектронній апаратурі зенітного ракетного озброєння, за яким не здійснюється авторський нагляд (2018)
Ланецкий Б. Н. - Оценка возможности и условий применения высокоскоростной крылатой ракетой противоракетного маневра и радиоэлектронных помех для преодоления зоны противовоздушной обороны, Лукьянчук В. В., Николаев И. М., Трофименко Ю. В. (2018)
Смирнов В. А. - Методические аспекты проведения исследований по нормированию пилотажных характеристик самолетов: применение шкалы пилотажных оценок, Нерубацкий В. Е. (2018)
Нор П. И. - Современные тенденции развития реактивных учебно-тренировочных самолетов (2018)
Лейко О. Г. - Особливості забезпечення енергетичної ефективності випромінювання гідроакустичних станцій, Дерепа А. В., Аверічев І. В., Кочарян О. О. (2018)
Довгополий А. С. - Удосконалення систем супутникової навігації озброєння та військової техніки в умовах впливу навмисних перешкод, Пономаренко С. О., Твердохлібов В. В., Білобородов О. О. (2018)
Любарець А. А. - Методологічні основи обґрунтування структури системи підтримання справності засобів ураження, за якими не здійснюється авторський нагляд, Шатров А. М., Шишанов М. О., Павловський І. В. (2018)
Комаров В. - Всеармійський конкурс "Кращий винахід року – 2017" (2018)
Слюсар В. И. - Персональный хаб как элемент экипировки (2018)
Выставки вооружений 2018 (2018)
Резюме (2018)
Содержание (2018)
Сидоренко Т. В. - Вплив парціального тиску кисню на процеси змочування та контактної взаємодії в системах, що містять металічні розплави та кераміку на основі діоксиду олова, Полуянська В. В., Найдіч Ю. В. (2018)
Красовский В. П. - Смачивание сплава АМц металлическими расплавами, Найдич Ю. В., Габ И. И., Костюк Б. Д., Стецюк Т. В., Красовская Н. А. (2018)
Дуров О. В. - Роль електрофізичних явищ у процесах змочування та контактної взаємодії керамічних матеріалів на основі оксидів олова та цирконію з металевими розплавами, Сидоренко Т. В. (2018)
Пастушенко К. Ю. - Взаємодія в сплавах системи Ce—Ni—Sn, Судавцова В. С., Левченко П. П., Кудін В. Г. (2018)
Судавцова В. С. - Термодинамічні властивості сплавів системи Sn—Ho, Козорєзов А. С., Пастушенко К. Ю., Кудін В. Г. (2018)
Романова Л. О. - Взаємодія в сплавах системи Sb—Eu, Судавцова В. С., Пастушенко К. Ю., Кудін В. Г., Іванов М. І. (2018)
Сухова О. В. - Особливості контактної взаємодії кристалічних та квазікристалічних фаз з розплавленими металами, Сироватко Ю. В. (2018)
Найдіч Ю. В. - Кінетика диспергування хромових наноплівок, нанесених на оксидні матеріали, під час відпалу їх у вакуумі, Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д. (2018)
Дуднік О. В. - Фазові перетворення після термічної обробки дисперсного порошку системи ZrO2—Y2O3—CeO2—Al2O3—СоО, Глабай М. С., Тищенко Я. С., Редько В. П., Рубан О. К. (2018)
Марек І. О. - Вплив температури термічної обробки вихідних порошків на ”старіння" композитів системи ZrO2—Y2O3—CeO2, Рубан О. К., Редько В. П., Даниленко М. І., Корній С. А., Дуднік О. В. (2018)
Малишев В. В. - Способи керування структурою покриттів молібдену і вольфраму в вольфраматно-молібдатних розплавах, Шахнін Д. Б., Габ А. І., Риженко О. О., Устундаг З. (2018)
Красовский В. П. - Контактное взаимодействие и смачивание поликристаллического кремния металлическими расплавами, Красовская Н. А. (2018)
Журавлев В. С. - Миниатюризация конструкции паяного соединения тонкого неметаллического диска с полым тонкостенным металлическим цилиндром, Сидоренко Т. В. (2018)
Габ І. І. - Розробка способу виготовлення вакуумнощільного ненапруженого з’єднання кварцового скла з алюмінієвими сплавами, Красовський В. П., Стецюк Т. В., Красовська Н. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2018)
Чепков І. Б. - Системний підхід до оцінки воєнно-технічних аспектів забезпечення стану воєнної безпеки в умовах нових глобальних політичних та ресурсних змін, Зубарєв В. В., Свергунов О. О. (2018)
Чепков І. Б. - Програмно-цільовий метод планування. Застосування програмно-цільового методу в системі оборонного планування США, Демченко Є. Я., Москвітін О. О. (2018)
Бісик С. П. - Аналіз протитанкових мін Російської Федерації методами кластерного аналізу (2018)
Сенаторов В. М. - Коліматорний приціл для скритого виконання бойової задачі, Мельник О. Д., Ефіменко В. А. (2018)
Майстренко О. В. - Методика збалансування сил і засобів підсистем вогневого ураження противника, Давидовський Л. С., Прокопенко В. В., Бубенщиков Р. В., Стегура С. І. (2018)
Голуб В. А. - Методика визначення залежності максимального рівня ефективності бронежилета від його площі, Журавський С. В. (2018)
Бєляєв Д. М. - Оцінка техніко-економічної ефективності перспективного мобільного аеростатного радіолокаційного комплексу виявлення маловисотних цілей, Расстригін О. О., Кісєль П. І., Семенюк Р. П. (2018)
Герасимов С. В. - Теоретические основы оценки ошибок значений сигналов с гармонически меняющимися параметрами, Рощупкин Е. С. (2018)
Налапко О. Л. - Порівняльний аналіз функціональних можливостей самоорганізуючих мереж передачі даних (2018)
Рижов Є. В. - Оцінка впливу метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки на показники ремонтопридатності військової техніки зв’язку, Сакович Л. М. (2018)
Шишанов М. О. - Техніко-економічна оцінка модернізації бронетанкової техніки при її капітальному ремонті, Чеченкова О. Л., Павловський І. В. (2018)
Осиновий Г. Г. - Протидія радіолокаційним засобам виявлення наземних об'єктів, Субач В. П. Биков В. М., Колчигін М. М. (2018)
Осиновий Г. Г. - Зниження радіолокаційної помітності літальних апаратів за допомогою Stealth-технологій, Субач В. П. Биков В. М., Колчигін М. М. (2018)
Федоров П. М. - Розрахунок зон ураження зброї електромагнітного імпульсу, Богучарський В. В., Гамалій Н. В. (2018)
Комаров В. О. - Проблемні питання нормативно-правового забезпечення патентно-ліцензійного супроводження розробок і модернізації озброєння та військової техніки в Україні, Яременко М. П., Москвітін О. О. (2018)
Комаров В. - Науково-практичний семінар "Удосконалення нормативно-правової бази України з питань охорони інтелектуальної власності шляхом її імплементації відповідно до вимог нормативної документації країн-членів НАТО" (2018)
Лапицький С. В. - Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ" (2018)
Резюме (2018)
Boyko V. V. - Ways of enhancement of the surgical treatment efficacy in treatment of patients, suffering pulmonary tumors, Kritsak V. V., Krasnoiaruzhskyi A. G., Groma V. G., Minukhin D. V., Yevtushenko D. O. (2018)
Мамедов А. А. - Взаимосвязь маркеров эндотелиальной дисфункции при гнойном холангите у больных с хроническим гепатитом и без хронического гепатита на фоне обтурационной желтухи, Алиева Э. А., Гасанов Н. М., Идрисов Ф. С., Искендеров Э. А. (2018)
Каніковський О. Є. - Критерії об’єму локальної резекції підшлункової залози у хворих з хронічним фіброзно-дегенеративним панкреатитом, Павлик І. В., Олійник І. В., Маховський О. Л. (2018)
Захараш М. П. - Хірургічне лікування поєднаної патології анального каналу і прямої кишки з використанням сучасних високочастотних електрохірургічних та радіохірургічних апаратів, Балицький В. В., Курик О. Г. (2018)
Омаров Т. - Роль операции продольной резекции желудка в обеспечении гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и ожирением, Салахова С., Ибрагимова А., Байрамов Н. (2018)
Матвійчук Б. О. - Досвід виконання лапароскопічних операцій у хворих із грижами стравохідного отвору діафрагми та гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Гураєвський А. А., Стасишин А. Р. (2018)
Пархоменко К. Ю. - Хірургічні аспекти коморбідної патології: симультанні операції під час лапароскопічної герніопластики (2018)
Мішалов В. Г. - Трансплантація аутологічних стовбурових клітин, виділених із жирової тканини, в комплексному лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок, Літвінова Н. Ю., Кефелі–Яновська О. І., Черняк В. А., Дубенко Д. Є., Джалілова Є. А., Азаров О. І., Камінський Р. Ф. (2018)
Власенко О. А. - Аналіз безпосередніх результатів ендоваскулярного ендопротезування інфраренальної частини аорти та лікування періопераційних ускладнень (2018)
Дужий І. Д. - Морфологічні особливості репаративного процесу в зоні трофічних венозних виразок нижніх кінцівок за умов застосування аутоплазми, збагаченої тромбоцитами, Попадинець В. М., Романюк А. М., Ніколаєнко А. С., Кравець О. В., Сікора В. В., Линдін М. С. (2018)
Судакевич С. М. - Залежність виникнення післяопераційної когнітивної дисфункції від глибини анестезії у хворих після коронарного шунтування, Лоскутов О. А., Шлапак І. П., Носовець О. К., Тодуров Б. М. (2018)
Коломаченко В. І. - Показники гемодинаміки при артропластиці кульшового суглоба в умовах різних методів знеболювання (2018)
Усенко О. Ю. - Вплив монополярного та біполярного методів резекції на відновні процеси в підшлунковій залозі, Валіхновська К. Г., Савицька І. М., Кропельницький В. О. (2018)
Слонецький Б. І. - Корекція десикації очеревини, зумовленої карбоксиперитонеумом та гострою тонкокишковою непрохідністю в експерименті, Тутченко М. І., Вербицький І. В. (2018)
Мельниченко М. Г. - Вплив антиадгезивних гелів на основі гіалуронату натрію на формування інтраперитонеальних спайок в експерименті, Ситнікова В. О., Квашніна А. А. (2018)
Біляков А. М. - Правові аспекти хірургічної корекції статевої належності в Україні, Ергард Н. М., Музиченко П. Ф. (2018)
Мотузюк І. М. - Анапластична великоклітинна лімфома, асоційована з грудними імплантатами, Сидорчук О. І., Кротевич М. С., Понятовський П. Л., Костюченко Є. В. (2018)
Мельник В. М. - Морфофункціональне обгрунтування тазової тонкокишкової резервуарної конструкції нового типу, Пойда О. І., Кадір А. А. (2018)
Коломієць С. В. - Внутрішньокісткове судинне утворення як причина тяжкої спонтанної кровотечі, Шинкевич В. І. (2018)
Лаврик Андрій Семенович (до 60-річчя від дня народження) (2018)
Гаргин В. В. - Трансформация слизистой оболочки мочевого пузыря, Абовян К. К., Литвиненко М. В. (2018)
Кузнецова М. А. - Влияние высококалорийного питания самок крыс во время беременности на морфофункциональное состояние печени их потомства (2018)
Ніколаєва О. В. - Стан окислювально-антиоксидантного гомеостазу в підшлунковій залозі і сироватці крові щурят, які зазнали хронічного гестаційного стресу, Сіренко В. А., Павлова О. О. (2018)
Письменна О. Т. - Активність деяких ферментів гліколізу в м’яких тканинах порожнини рота в потомства щурів, що отримували незбалансовану дієту протягом вагітності (2018)
Потапов С. М. - Питання сучасної класифікації, термінології та стадіювання герміногенних пухлин яєчок, Марковський В. Д., Галата Д. І. (2018)
Гасанов Ю. Ч. - Прогностичні аспекти успішності застосування метопрололу сукцинату в лікуванні пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на тлі ожиріння, Бондар Т. М., Ченчік Т. О. (2018)
Дереш Н. В. - МСКТ і МРТ у ранній діагностиці туберкульозного спондиліту (2018)
Кучерявченко В. В. - Організація процесу діагностики та обґрунтування критеріїв оцінки функціонального стану серцево-судинної системи при травматичній хворобі у хворих з підвищеним індексом маси тіла, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю., Лісова Г. В., Бєлєвцова Я. С. (2018)
Строєнко К. С. - Кортизол як маркер стресу й показник когнітивних розладів у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда (2018)
Орлова В. В. - Стан про / антиоксидантної системи в репродуктивному тракті жінок з трубно-перитонеальним безпліддям (2018)
Киркилевский С. И. - Наблюдение больных раком желудка с различными качественными и количественными нарушениями генотипа, Машуков А. А., Орел Н. А., Биленко А. А., Згура А. Н., Рациборский Д. В., Максимовский В. Е., Рыбин А. И., Бошкова В. В. (2018)
Березіна С. Б. - Дослідження основних рис пенсійної системи України (2018)
Добренко О. О. - Інвестиції та інновації як джерело забезпечення зростання економіки і формування продуктивної зайнятості, Протасенко І. В., Тремаскіна І. О. (2018)
Кірова Л. Л. - Інтеграційні процеси як рушійні сили в агропродовольчій системі (2018)
Клименко А. А. - Методичні підходи оцінки економічної та екологічної ефективності землекористування, Литвин П. І. (2018)
Антошкіна Л. І. - Туризм в контексті сталого суспільного розвитку, Юрченко Ю. Ю. (2018)
Фролова Г. І. - Підвищення рівня конкурентоспроможності України як фактор виходу з кризи, Карпенко С. Р., Чепур Т. В. (2018)
Антошкін В. К. - Взаємозв’язок ефективності функціонування та соціально-економічної безпеки аграрних підприємств (2018)
Горяча О. Л. - Експортний потенціал підприємств України, Трашков О. Є., Шестаков Б. А. (2018)
Каткова Т. І. - Цифровий маркетинг як інструмент для сегментації цільових ринків комунікацій, Княженко І. І., Шевченко В. Р. (2018)
Ковтун В. А. - Організаційні та економічні складові виробництва сільськогосподарської продукції (2018)
Наймарк К. А. - Дослідження діяльності авіакомпанії "Air France-KLM" (2018)
Рунчева Н. В. - Впровадження інноваційних послуг у діяльність підприємств повітряного транспорту, Гричаний С. О., Новікова О. В. (2018)
Сільченко І. А. - Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процеси управління інноваційною діяльністю підприємства, Горяча А. Ю. (2018)
Трикоз І. В. - Дослідження сучасних методів управління персоналом в ресторанному бізнесі, Соловйов Д. І. (2018)
Фролова Г. І. - Стратегічний менеджмент розвитку дорожньо-будівельного підприємства, Шляховий М. М., Данькович І. М. (2018)
Бритвєнко А. С. - Теоретичні аспекти хеджування ф’ючерсними контрактами, Батрак С. В., Хомічук Г. Д. (2018)
Титул, зміст (2018)
Борохвостов І. В. - Визначення критеріїв та методів оцінювання шляхів забезпечення військових формувань озброєнням та військовою технікою, Білокур М. О. (2018)
Сенаторов В. М. - Сучасний стан і перспективи розвитку систем кругового огляду для військової техніки, Довгополий А. С., Гусляков О. М. (2018)
Oliyarnyk B. O. - The basic requirements for modern complexes of guided artillery armament as an element of conducting distribution-fi re actions of tactical level, Lapitsky S. V., Maistrenko O. A., Kolyennikov A. P., Zvershkhovskyi I. V. (2018)
Майстренко О. В. - Удосконалення моделі прийняття рішення на виконання завдань з вогневого ураження противника, Бондар Р. В., Бубенщиков Р. В., Стегура С. І., Попков О. Б. (2018)
Ланецький Б. М. - Методика прогнозування стану парку зенітних керованих ракет при формуванні технічного завдання на проведення робіт з продовження призначених показників, Коваль І. В., Селезньов С. В., Попов В. П. (2018)
Нор П. И. - Учебно-тренировочные самолеты с турбовинтовыми двигателями (2018)
Гурба О. В. - Методологічні рекомендації щодо розподілу складових частин керованих авіаційних засобів ураження на групи за рівнями безпеки застосування та контролепридатності, Шатров А. М., Шишанов М. О. (2018)
Сенаторов В. М. - "Холодне" пристрілювання оптичних приладів бойових роботизованих комплексів, Довгополий А. С., Гурнович А. В., Гусляков О. М. (2018)
Комаров В. О. - Імплементація міжнародних норм у сфері інтелектуальної власності в національну практику в контексті підвищення ефективності інституційного середовища, Куровська Т. Ю., Яременко М. П. (2018)
Комаров В. О. - Охорона об’єктів права інтелектуальної власності, що належать до сфери національної безпеки, у передових країнах світу, Яременко М. П. (2018)
Слюсар В. И. - Информационные технологии в артиллерийских системах стран НАТО (2018)
Сенаторов В. М. - Досвід проектування коліматорних прицілів для пістолетів-кулеметів (2018)
Резюме (2018)
Швець М. - До питання інформаційно-комп'ютерного озброєння правоохоронних органів (2008)
Баранов О. - Право власності на інформацію (2008)
Брижко В. - Про упорядкування законодавства України із захисту персональних даних (2008)
Цимбалюк В. - До методології міжгалузевого взаємозв'язку з організаційно-правовим забезпеченням системності інформатизації (на прикладі інституціоналізації інформаційних правовідносину сфері повітряного транспорту) (2008)
Раскалєй М. - Інформаційна глобалізація в галузі повітряного права (2008)
Швець С. - До питання управління проектами (2008)
Новицький А. - Електронні гроші - проблеми правового забезпечення обігу в Україні (2008)
Усатий Г. - Криміногенна ситуація у сфері електронного банкінгу (2008)
Хахановський В. - Геоінформаційна система як складова єдиної комп'ютерної інформаційної системи правоохоронних органів, Корзун В. (2008)
Волков О. - До проблеми підготовки фахівців правоохоронних органів по боротьбі з кіберзлочинністю (2008)
Bohdan V. - The evolution of an adjoining construction in the 16th ─ 21st centuries (2018)
Глазова С. - Лексико-семантичне наповнення предикативних частин пояснювально-ототожнювальних конструкцій (2018)
Крижко О. - Поняття терміносистеми у сучасній лінгвістичній науці (2018)
Алексеева Л. - Семантико-стилистические особенности функционирования сложных многочленних конструкций в идиостиле И. Тургенева (2018)
Крутько Т. - Прецедентні феномени у промовах бізнес-коучів (на матеріалі персональних сторінок соціальної мережі Facebook), Купчик Л. (2018)
Ткаченко А. - "Красиве і корисне": від шумерів – дотепер (2018)
Давиденко І. - Поняття "Інтерпретація" в терміносистемі літературознавчої теорії: історіографічний дискурс (2018)
Девдюк І. - Проблема свободи в антиутопічному дискурсі романів "Сонячна машина" В. Винниченка і "Прекрасний новий світ" О. Гакслі (2018)
Зарва В. - "У Салтикові є щось Свіфтовське…": своєрідність сатири англійського і російського письменників (2018)
Шулькова К. - Жанрові модифікації дитячого детективу: теоретичний аспект (2018)
Школа І. - Імпресіоністична естетика роману В. Вулф "Хвилі" в контексті теорії інтермедіальності (2018)
Яровенко Т. - Національна ідея в контексті масового й елітарного (шевченкознавча есеїстика Євгена Маланюка в науковій концепції Григорія Клочека) (2018)
Ткачук О. - Національно-культурна ідентичність Джозефа Конрада очима перших критиків (2018)
Тхорук Р. - Ідентичність художника у традиції поваги до материнства (за драмою "Чорна Пантера і Білий Медвідь" В. Винниченка) (2018)
Омельчук О. - Українська пролетарська література: проблеми сучасного підходу (2018)
Рева Л. - Втрачене / невтрачене покоління : Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – майдан – гібридна війна (2018)
Анісімова Н. - "То звідки ж ця музика, Господи?": філософія і поетика музичних образів у ліриці В. Герасим'юка, І. Малковича, І. Римарука (2018)
Писаревська О. - Білий колір в ідіостилі Анатолія Перерви (2018)
Урись Т. - Плантитативні й бестіарні образи-символи у творчості сучасних українських поетів (2018)
Співак І. - Вивчення творів Дж. Р. Р. Толкіна на уроках позакласного читання (2018)
Новик О. - Переклад як осучаснення давньої літератури: рецензія на монографію Шмігера Тараса "Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами: монографія /Тарас Шмігер. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. - 510 с. (2018)
Вихідні дані (2018)
Петрушанко Т. О. - Історичні аспекти становлення і розвитку кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія", Ніколішин А. К., Іленко Н. М. (2016)
Аветіков Д. С. - Особливості будови шкіри соскоподібної ділянки на етапах її деформації, Стебловський Д. В., Старченко І. І. (2016)
Гасюк Н. В. - Особенности качественной и количественной перестройки клеточного состава буккального эпителия в условиях никотиновой интоксикации, Мошель Т. Н., Попович И. Ю. (2016)
Зубачик В. М. - Біохімічні аспекти впливу препаратів акваліфт і ДМАЕ на сполучну тканину ясен щурів зі змодельованою рецесією ясен, Іськів М. О. (2016)
Білоклицька Г. Ф. - Зміни цитокінового профілю і вмісту анти-Hsp60 антитіл різної специфічності при генералізованому пародонтиті, Копчак О. В., Воробйова Г. М. (2016)
Білоклицька Г. Ф. - Регенараторний потенціал кісткової тканини у хворих на генералізований ародонтит ІІ, ІІ-ІІІ ст. та аналіз його значення при проведенні хірургічних втручань на пародонті, Панченко Л. М., Браун Ю. Є. (2016)
Зайцев А. В. - Антагонизм дюбуа в современных условиях, Котелевская Н. В., Бойченко О. Н., Николишин А. К. (2016)
Іленко Н. В. - Кількісна оцінка популяцій, субпопуляцій лімфоцитів і фагоцитуючих клітин у вІЛ-інфікованих пацієнтів, Петрушанко Т. О., Іленко Н. М. (2016)
Кулигіна В. М. - Результати допплерографічного дослідження гемодинаміки екстра краніального відділу брахіоцефальних судин при захворюваннях тканин пародонта в пацієнтів з ураженням між хребцевих дисків шийного відділу хребта, Тепла Т. О., Комнацький Б. Ю. (2016)
Рябоконь Е. Н. - Исследование термометрических показателей десны при лечении фуркационных перфораций твердых тканей зуба, Доля Э. И., Жданова Н. А. (2016)
Череда В. В. - Вплив лікувального адаптогенного комплексу на динаміку стану ясен і колонізаційної стійкості порожнини рота хворих на хронічний катаральний гінгівіт, Петрушанко Т. О., Лобань Г. А. (2016)
Мельник В. Л. - Застосування елементів літотерапії в комплексному лікуванні пацієнтів з невропатіями лицевого нерва, Шевченко В. К., Шевченко Є. В., Мельник І. В. (2016)
Рузин Г. П. - Данные проспективного анализа течения и прогнозирования флегмон челюстно-лицевой области в различных медико-географических условиях, Походенько – Чудакова И. О., Григоров С. Н., Вакуленко Е. Н., Крайняя В. О. (2016)
Циганок О. В. - Зміни моторики язика в пацієнтів із неврологічною патологією на фоні оклюзій них порушень, Тумакова О. Б., Новіков В. М. (2016)
Янішен І. В. - Оцінка якості незнімних конструкцій зубних протезів (2016)
Фліс П. С. - Частота і поширеність аномалій та деформацій зубощелепного апарату в період змінного прикусу, Філоненко В. В., Дорошенко Н. М. (2016)
Гарифуллина А. Ж. - Гигиеническое обучение и воспитание детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях, Тельнова Ж. Н. (2016)
Каськова Л. Ф. - Клінічні показники ротової рідини дітей, які часто хворіють на ГРВІ, Павленкова О. С. (2016)
Череп’юк О. М. - Рівень стоматологічної допомоги дітям у дошкільних закладах м. Івано-Франківська, Стадник О. У. (2016)
Каськова Л. Ф. - Стоматологическая заболеваемость в эпоху позднего средневековья, Маковка И. Л., Моргун Н. А., Зайцев А. В., Артемьев А. В. (2016)
Скрипников П. Н. - Способы реализации деятельности центра "Диагностика и лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта" по онкологическим заболеваниям, Скрипникова Т. П., Баштан В. П., Почерняева В. Ф., Ищенко В. В. (2016)
Базалицька О. В. - Організація і проведення самостійної роботи студентів ІІ курсу з використанням мультимедійних презентацій при вивченні предмета "Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології", Костюк І. Р., Мельничук Г. М., Шовкова Н. І., Білищук М. В., Черепюк О. М., Кошкін О. Є., Олійник Р. П., Старченко В. В. (2016)
Махлинець Н. П. - Вимоги до формування практичних навичок у студентів стоматологічного факультету за умов навчання за кредитно-модульною системою (2016)
Нагірний Я. П. - Корекція часткових дефектів зовнішнього вуха (2016)
Стороженко К. В. - Роль генів і навколишнього середовища в розвитку прогенічних форм прикусу (огляд) (2016)
Максименко П. Т. - Професор Юхим Михайлович Гофунг (до 140-ліття з дня народження), Ніколішин А. К., Петрушанко Т. О., Скрипников П. М. (2016)
Скрипніков Микола Сергійович (1936-2010 рр.) - завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією Української медичної стоматологічної академії, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Слово про вчителя (2016)
Арістова І. - Теоретичні засади державного управління в інформаційній сфері (2008)
Копан О. - Інформаційно-технологічна форма управління макросистемою внутрішньодержавної безпеки (2008)
Яременко О. - Державне управління інформаційною сферою в Україні: структурно-функціональний аспект (2008)
Марущак А. - Забезпечення доступу до інформації як функція держави (2008)
Брижко В. - Електронна комерція: головні аспекти нормативно-правового упорядкування (2008)
Золотар О. - Правові основи захисту інформації в галузі цивільної авіації (2008)
Бєсєдна Л. - Соціально-економічні особливості зайнятості населення і криміногенна ситуація, Гладківська Г. (2008)
Дем'янчук В. - Застосуваня поняття "документ" у кримінальному процесі (2008)
Дума В. - Актуальні засади правозастосовної діяльності на сучасному етапі розвитку України, Жовнір О. (2008)
Шевчук Р. - Удосконалення комплексу вимог до педагогічних програмних засобів (2008)
Васьків М. С. - Дослідження українсько-тюркських зв’язків як інструмент культурної дипломатії (2018)
Довганик Н. М. - Концепція глобальної освіти в історичній ретроспективі, Чалюк Ю. О. (2018)
Дерев’янко І. П. - Євроінтеграційна політика України у відображенні польських провідних видань (2005–2006) (2018)
Коротков Д. С. - Феномен війни в контексті демократичної парадигми (2018)
Міщенко А. Б. - Зовнішня політика крізь призму громадської думки (2018)
Печеранський І. П. - Правий ідеологічний рух Європи та політичні уроки для України (2018)
Семчинський К. В. - Особливості примирення і миробудівництва в умовах заморожених конфліктів на пострадянському просторі (2018)
Троян С. С. - Сучасні відносини Україна – КНР: проблеми і перспективи (2018)
Mikołajec J. - Granice etniczne Ukrainy. Refleksja geopolityczna i historiozoficzna (2018)
Wawryniuk A. A. - Stosunki międzynarodowe jako pochodna zmian politycznych w okresie zimnowojennym (z uwzględnieniem kontekstu polskiego), Gil A. (2018)
Грущинська Н. М. - Економічний зміст дипломатії у світових тенденціях четвертої промислової революції (2018)
Махортов Ю. О. - Аналіз сучасної міграційної політики країн Європи, Пономарьова Г. О. (2018)
Побоченко Л. М. - Сучасні тенденції розвитку процесів злиття та поглинання в глобальному бізнес-середовищі (2018)
Шостак Л. Б. - Перспективи інноваційного розвитку України у світовому глобальному просторі (2018)
Важна К. А. - Концепція суб’єктивної та концепція об’єктивної міжнародно-правової відповідальності держави (2018)
Крестовська Н. М. - Дитина і зброя: історико-правові аспекти (2018)
Горський С. В. - Сучасне місто як віртуальне село (2018)
Дорошенко В. С. - Тенденції інституціональних трансформацій соціальної політики в європейських країнах (2018)
Кухта М. П. - Моделі актуалізації соціального потенціалу людей старшого віку у країнах заходу (2018)
Лапіна В. В. - Рекламно-інформаційна діяльність як глобальний дисфункціональний чинник соціальної напруженості (2018)
Танчер В. В. - Полікультурність сучасних соціумів: тренди та виклики (2018)
Устименко Т. А. - Статус етноцентризму в міжкультурній взаємодії, його види та функції (2018)
Synowiec A. - Heritage Conservation, Education, Intercultural Dialogue: Functions of Lemkos, Roma and Tatars Creative Activity in Contemporary Poland, Marcin Z. (2018)
Гарматій О. В. - Інформаційне забезпечення міжнародної діяльності: роль і значення інформаційних агентств (2018)
Гулай В. В. - Політико-комунікативний вимір дискурсу політичної комунікації відносин України та Польщі на прикладі пошкодження польських пам’ятників початку 2017 р. (2018)
Ключко Ю. М. - Креативність як складова розвитку музейної комунікації (2018)
Безсмертний Р. П. - Українсько-російська війна: геополітичний контекст (2018)
Дерев’янко І. П. - Динаміка відносин Україна – ЄС у відображенні провідних друкованих ЗМІ Польщі (2010 р.) (2018)
Ластовський В. В. - Історія міжнародних відносин: теоретичний формат (2018)
Наконечний В. М. - Культурна дипломатія лемківських організацій у діаспорі в другій половині ХХ-го століття (2018)
Олійник М. А. - Присутність римлян на території ольвійської держави у і–іі ст. н. е. в контексті військової політики доби принципату (2018)
Перга Т. Ю. - Європейські цінності в екологічному врядуванні країн східного партнерства (2018)
Степко О. М. - Інформаційна складова операцій ООН з підтримання миру (2018)
Червінська Л. П. - Міжнародна трудова міграція: особливості, наслідки для України (2018)
Ксендзук В. В. - Логістичні та валютні ризики в діяльності суб’єктів зовнішньої торгівлі (2018)
Манов М. А. - Трудова міграція як чинник трансформації ринку праці (2018)
Bednaruk W. - Czynniki wpływające na ilość pożarów w polsce czasów wielkiego kryzysu gospodarczego (2018)
Wawrynik A. A. - Analiza aktów prawnych w zakresie cła granicznego, jako jednego z instrumentów ochrony państwa polskiego w latach 1919–1920 (2018)
Бондарева К. В. - Актуальні проблеми міжнародного сімейного права (2018)
Селезень П. О. - Сутність, еволюція та роль взаємоузгоджувальної процедури як механізму вирішення податкових спорів (2018)
Dyjakowska M. - Prawo rzymskie jako dyrektywa interpretacyjna w Decisiones Lituanicae Piotra Rojzjusza (2018)
Dworas-Kulik J. - Przywilej morski w Polsce w okresie międzywojennym na tle porównawczym (2018)
Злобіна О. Г. - Динаміка уявлень населення України про україно-російські відносини в умовах напруженості міждержавних стосунків (2014–2017 рр.) (2018)
Лапіна В. В. - Дисфункціональний вплив рекламно-інформаційної діяльності в сучасному європейському просторі: правові та соціальні чинники (2018)
Сірий Є. В. - Регіоналізація України у контексті соціологічного дослідження соціальної напруженості (2018)
Судаков В. І. - Суперечності демократичної модернізації українського суспільства як джерела посилення соціальної напруженості (2018)
Шевель І. П. - Політична модернізація: сутність, теорії, розвиток, порівняльно-соціологічний аналіз (2018)
Romanko A. - System państw świeckich na przykładzie wybranych państw europejskich (2018)
Дзьобань О. П. - Стратегічні комунікації: до проблеми осмислення сутності (2018)
Скрябіна В. Б. - Лінгвістичні аспекти персуазивності в дипломатичному дискурсі (2018)
Czarnecki P. - Freedom of the media in a democratic state (2018)
Sitarz M. - Zadania kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia (2018)
Калюжний Р. - Предмет та методи інформаційного права, Марценюк А. (2008)
Арістова І. - Методологічні засади розбудови суспільств знань (2008)
Жиляєв І. - Проблема локалізації об'єкту державного управління (на прикладі житлово-комунального господарства) (2008)
Марущак А. - Забезпечення доступу до інформації: визначення поняття (2008)
Чубарук Т. - Система джерел екологічної інформації: в аспекті конституційного права доступу до такої інформації (2008)
Шевчук Р. - Інформатизація як система правовідносин (2008)
Брижко В. - Оподаткування електронної комерції: до питання нормативно-правового захисту персональних даних в Україні у зв'язку з їх економічним змістом (2008)
Білозерська Т. - Адміністративно-правові й організаційні заходи щодо реалізації Україною Європейської інноваційної ініціативи науково-технічного співробітництва (2008)
Гладківська О. - Показники соціально-економічного розвитку регіонів України та криміногенна ситуація, Бєсєдна Л. (2008)
Поліщук Г. - Статистичний аналіз даних щодо застосування кримінально-правових норм у сфері охорони довкілля (2008)
Передмова (2018)
Тесленко І. Б. - Виробництво полив’яного посуду в Криму за часів Улуг Улусу (2018)
Манігда О. В. - Комплекси Х — ХІІІ ст. з території Волинської та Галицької земель як приклад синхронного побутування керамічних форм (2018)
Бардецький А. Б. - Особливості волинських керамічних комплексів другої половини ХІІІ — першої половини ХІV ст. за матеріалами досліджень поселення в ур. Гнідавська Гірка поблизу Луцька, Прищепа Б. А. (2018)
Melamed K. - Characteristics of Pottery from the Eastern Rhodopes (Bulgaria) (6th — 12th c.), Evtimova E. (2018)
Сергеєва М. С. - Глиняні форми для виготовлення скляних посудин (за даними розкопок середньовічного виробничого комплексу Київського Подолу), Журухіна О. Ю. (2018)
Коваленко О. В. - Продукція полтавських гончарів XVIII ст.: горщики (2018)
Біляєва С. О. - Планіграфія та типологічна характеристика скляних виробів з Аккерману, Фіалко О. Є. (2018)
Гунь М. О. - Керамічний комплекс давньоруського горизонту поселення Софіївська Борщагівка (за матеріалами розкопок 2008 — 2013 рр.) (2018)
Моисеев Д. А. - Строительная керамика из раскопок "пещерного города” Эски-Кермен в 1936 — 1937 гг.: каталог предметов из фондов Бахчисарайского музея-заповедника (2018)
Толкачов Ю. І. - Скляні вироби з розкопу ХІІ на території Меджибізької фортеці у 2015 р., Журухіна О. Ю. (2018)
Старенький І. О. - Керамічний комплекс з гончарного горна середини XV — початку XVI ст. з Кам’янця-Подільського, Болтанюк П. А., Левінзон Є. Ю. (2018)
Ільків М. В. - Горн кінця XV — початку XVI ст. із старої частини м. Чернівців, Калініченко В. А., Пивоваров С. В. (2018)
Оногда О. В. - Комплекс із полив’яною керамікою другої половини ХV — першої половини ХVІ ст. (за матеріалами розкопок Старого арсеналу в Києві) (2018)
Нечитайло П. О. - Керамічні вироби з розкопок закритого комплексу кінця XVII ст. у Кам’янціПодільському (Польський ринок, яма 2) (2018)
Чекановський А. А. - Знахідки люльок для куріння тютюну XVII — XVIII ст. з розкопок на Поділлі (2018)
Пшеничний Ю. Л. - Колекція кахель з Дубенського Спасо-Преображенського монастиря, Ткач В. В. (2018)
Веремейчик О. М. - Кераміка середини ХІІІ ст. з садиби ювеліра в Любечі (2018)
Оленич А. М. - Про технологічні аспекти продукції одного гончарного горна ХІ ст. з посаду літописного Вишгорода (за матеріалами розкопок 1990 р.) (2018)
Чміль Л. В. - Результати і перспективи дослідження технології виготовлення керамічного посуду Середньої Наддніпрянщини XVI — XVIII ст. (2018)
Синчук И. И. - Результаты исследования археологического стекла из раскопа 1989 г. в историческом центре Могилёва (оптический спектральный анализ) (2018)
Руденко О. О. - Діяльність дибинецького осередку кераміки в українській художній культурі ХІХ — ХХ ст. (2018)
Школьна О. В. - Дибинецька фаянсова фабрика графів Браницьких на Київщині в світлі даних першоджерел (2018)
Чміль Л. В. - Нові дані про невідомі фаянсові заводи ХІХ ст. на Правобережному Поліссі: уривки з праці О. П. Оглоблина "Промисловість Правобережного Полісся в минулому і сучасному (науковий звіт експедиції за 1932 р.)”, Шепель Л. Ф. (2018)
Оленич А. М. - Гончарний промисел жителів села Микільська Слобідка у середині ХІХ ст. (за матеріалами новітніх археологічних досліджень), Оленич А. М. (2018)
Митрофанов І. І. - Кримінально-правовий фундамент діяльності Державної прикордонної служби з протидії кримінальним правопорушенням (2019)
Притула А. М. - Державна прикордонна служба України в системі протидії злочинності (2019)
Андрушко О. В. - Принципи юридичної відповідальності за правопорушення у кримінальному процесі (2019)
Вдовитченко В. О. - Місце військових прокуратур у системі забезпечення законності діяльності сил охорони правопорядку (2019)
Літвін Ю. І. - Сфера застосування права на справедливий судовий розгляд в Європейському суді з прав людини, Горда К. П., Юнчик А. С. (2019)
Гаврік Р. О. - Міжнародно-правове регулювання здійснення процедури реадмісії міграційними та прикордонними органами України, Григорук І. В. (2019)
Кірєєва О. С. - Аналіз як основний метод оцінки оперативно-розшукової інформації співробітниками оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України, Фесюк Р. В. (2019)
Горда К. П. - Забезпечення рівності та протидії дискримінації у сфері зайнятості та працевлаштування за законодавством Європейського Союзу, Босак А. В. (2019)
Шевчук О. А. - Миротворча діяльність ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів: поняття та основні засади, Остапчук І. М. (2019)
Горда К. П. - Правове регулювання режиму військового полону за міжнародним гуманітарним правом, Міняйлук Я. В. (2019)
Мачуга О. С. - Енергетичний підхід у дослідженні поведінки гідромеханічної системи "річковий потік — гідротехнічна споруда — водосховище", Яхно О. М. (2018)
Лапшин Е. С. - Обобщение численного моделирования нелинейных колебаний полуцилиндра на плоскости, Семененко Е .В., Татарко Л. Г. (2018)
Лук’янов П. В. - Структура и расход закрученного потока жидкости в криволинейной трубе, Мєшков І. В. (2018)
Яхно О. М. - Вплив додатків поліакриламіду на поля швидкостей за течії рідини через раптові розширення труб, Гнатів Р. М., Гнатів І. Р. (2018)
Ященко А. С. - Підвищення вібронадійності відцентрових насосів АЕС (2018)
Крутіков Г. А. - Розширення області ефективного застосування пневмопривода, Стрижак М. Г., Стрижак В. В. (2018)
Корчак О. С. - Hова методика експериментальних досліджень автоматизованих систем керування гідравлічними пресами (2018)
Лютий Є. М. - Моделювання роботи двобарабанного привода підвісної лісотранспортної канатної установки із фрикційною муфтою, Бариляк В. В., Рудько І. М. (2018)
Котов Б. І. - Моделювання процесу фракціонування зерна в пневматичних каналах при накладеному електричному полі, Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д., Грищенко В. О., Степаненко С. П. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Терещенко Ю. - Павло Скоропадський – творець Української Держави (2018)
Осташко Т. - Спомини Гетьмана Павла Скоропадського (археографічні знахідки) (2018)
Бойко О. - Територія, кордони та адміністративно-територіальний поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (2018)
Камерістов Р. - Популяризація В'ячеслава Липинського у міжмовних проектах Вікімедіа (2018)
Калиновський Ю. - Філософсько-історичне осмислення державотворчої концепції В. К. Липинського, Павліченко О. (2018)
Шкурко М. - Формування національного капіталу в умовах глобальної конкуренції як державотворчий чинник (2018)
Лебедєва І. - Створення Генерального Секретаріату Центральної Ради (за спогадами учасників подій) (2018)
Білобровець О. - Розвиток польської освіти в Україні у 1917–1918 рр. (2018)
Сидоренко А. - Науково-організаційна діяльність Михайла Омеляновича-Павленка в еміграції (1920–1930-ті рр.) (2018)
Копилов Д. - Облога Львівського Високого замку козацькими військами у 1648 році (2018)
Турків С. - Становлення і розвиток монастирів Сестер Василіанок у XVII – на початку ХХ ст. (2018)
Гедін М. - Вплив слов'янофільства на історіософські погляди М. І. Костомарова (2018)
Васильчук В. - Фальц-Фейни – "Таврійські королі" (2018)
Коноваленко Г. - З історії створення синагог у Києві (2018)
Терещенко Ю. - Відгомін європейських суспільно-політичних процесів в Україні наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (2018)
Лебедєва І. - Англія напередодні і під час буржуазної революції (1603–1660 рр.) (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Мачуга О. С. - Енергетичний підхід у дослідженні поведінки гідромеханічної системи "річковий потік — гідротехнічна споруда — водосховище", Яхно О. М., Рaзaви C. Ф. (2018)
Кокоць С. Ю. - Дослідження впливу машин для первинного транспортування деревини на лісове середовище Українських Карпат, Щупак А. Л., Бойко М. М., Олійник М. І. (2018)
Молошний О. М. - Вплив геометричних розмірів підвідного пристрою на робочий процес насоса, Сотник М. І. (2018)
Ємельянова І. А. - Визначення раціональних умов роботи універсального безпоршневого шлангового бетононасоса при транспортуванні бетонних сумішей, Чайка Д. О. (2018)
Андренко П. М. - Дослідження впливу силових характеристик на ефективність гідроагрегата, Гречка І. П., Хованський С. О., Свинаренко М. С. (2018)
Голубець В. М. - Підвищення стійкості фасонних фрез йонно-плазмовим напиленням, Гасій О. Б., Гончар І. М., Степанишин В. І. (2018)
Каратник І. Р. - Встановлення раціональної зони переміщень маніпулятора технологічної дільниці, Кий В. В., Магура Б. О. (2018)
Бойко В. В. - Використання методів реальних опціонів для підвищення ефективності інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств (2017)
Бондар Н. М. - Методичне забезпечення оцінювання ефективності транспортних інфраструктурних проектів, що реалізуються на засадах державно-приватного партнерства, Псярнецький Є. В. (2017)
Воркут Т. А. - Систематизація показників оцінювання організаційних структур перевізників автомобільного транспорту в контексті реалізації збалансованої системи показників, Білоног О. Є., Сопоцько О. Ю., Третиниченко Ю. О. (2017)
Козак Л. С. - Концептуальні засади реалізації Національної стратегії розвитку експорту України, Федорук О. В. (2017)
Ніжнік А. А. - Аналіз підходів до дефініції терміну "державно-приватне партнерство" (2017)
Парфентьєва О. Г. - Аналіз трактування та принципи оцінки потенціалу розвитку підприємства (2017)
Полонський В. Г. - Міжнародний підхід до інноваційного розвитку України, Павлюк В. І., Комчатних О. В. (2017)
Теслюк Н. П. - Динаміка та перспективи розвитку автодорожнього господарства України, Ткаченко С. О. (2017)
Федорук О. В. - Міжнародне співробітництво у сфері координації антикорупційної політики та попередження корупції в Україні, Тужик А. П. (2017)
Shcherbakova N. O. - Evaluation of competitiveness on the example of catering enterprises, Lunina H. S. (2017)
Воркут Т. А. - Науково-методичні підходи до управління збалансованим розвитком логістичних систем міжнародних транспортних коридорів, Петунін А. В., Ткачук Л. М. (2017)
Воробйова Н. П. - Ефективність реклами: шляхи її оцінки, Кабанов В. Г., Харута В. С. (2017)
Грисюк Ю. С. - Оцінювання підприємств автомобільного транспорту в партнерствах, Лабута А. В. (2017)
Дзюба О. М. - Аналіз особливостей функціонування і розвитку економіки спільної участі на прикладі бізнес-моделі компанії Uber, Матвієнко К. М. (2017)
Зюзюн В. І. - Організація та покращення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві, Спасіченко О. В., Лук’яненко К. О., Кравець О. Ю. (2017)
Ільченко В. Ю. - Особливості застосування експертного методу для оцінки потенціалу іноземного партнера у сфері туризму, Бондаренко В. А. (2017)
Клименко І. С. - Державна власність та державні підприємства як спосіб реалізації економічних функцій держави, Тарануха О. М., Кириченко Г. В., Панасюк О. В. (2017)
Kozak L. S. - World market trends consulting services, Levishchenko O. S., Grozdanova D. P. (2017)
Козак Л. С. - Франчайзинг як фактор розвитку туристичної галузі України, Червякова В. В., Пересада Т. М. (2017)
Левчук Н. М. - Інфляція в секторі автотранспорту Київської області: шляхи подолання, Найдич Б. О. (2017)
Марков О. Д. - Вплив інфраструктури на ефективність автомобілізації (2017)
Швець М. - До питання принципів, предмету і методів інформаційного права, Брижко В. (2008)
Яременко О. - Інформація як об'єкт права власності в Україні (2008)
Сулацький Д. - Визначення особливостей, змісту та значення відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг: організаційно-правовий аспект (2008)
Собур С. - Теоретичні підходи до визначення поняття "електронний документ" (2008)
Новицький А. - Правовий механізм застосування електронного банкінгу в діяльності окремих суб'єктів господарювання (2008)
Гладківська Г. - До питання дослідження статистичних характеристик української мови (2008)
Тацишин І. - Національна безпека України та її складові елементи (2008)
Цимбалюк В. - Методологічні положення щодо формування організаційно-правових основ інформатики та безпеки інформаційних систем у авіації (2008)
Дем'янчук В. - Реалізація сторонами судового розгляду права на застосування технічних засобів фіксації інформації (2008)
Запара С. - Інформаційно-правові аспекти землевпорядкування в Україні та європейських країнах в умовах глобалізаційних викликів (2008)
Задорожня Л. - До огляду законодавства України у інформаційній сфері, Раціборинський Б. (2008)
Лихоступ С. - Інформаційне суспільство, електронне урядування та державні електронні послуги, Лихоступ В., Клепець Е., Мороз А. (2008)
Титул, зміст (2018)
Поліщук Л. І. - Процес прийняття рішення на ведення бойових дій в сухопутних військах збройних сил країн НАТО, Климович О. К., Богуцький С. М., Пащетник О. Д. (2018)
Борохвостов І. В. - Аспекти існуючих документів оборонного планування щодо пошуку шляхів оснащення озброєнням військових формувань, Білокур М. О. (2018)
Головін О. О. - Окремі технологічні аспекти впровадження принципів мережецентричності в перспективні знання-орієнтовані інформаційно-аналітичні системи управління розвитком озброєння та військової техніки, Стрижак О. Є. (2018)
Knjazsky O. V. - Analysis approaches to construction management systems managed artillery (reactive) projectile of small caliber, Mosiychuk S. Y., Shevtsova T. M. (2018)
Александрова Т. Е. - Построение области устойчивости цифровой системы наведения и стабилизации танковой пушки в плоскости варьируемых констант алгоритма стабилизации (2018)
Николаев И. М. - Формализация задачи синтеза облика зенитной ракетной системы нового поколения на основе системно-концептуального подхода (2018)
Дерепа А. В. - Свойства цилиндрических гидроакустических преобразователей с внутренними податливыми экранами, Аверичев И. В., Лейко О. Г., Кизима Д. М., Святненко А. О. (2018)
Потапенко С. В. - Осушувальні пристрої в оптико-електронних приладах військового призначення (2018)
Рижов Є. В. - Обґрунтування мінімально необхідних вимог до засобів вимірювань при двоступеневій системі діагностування в процесі поточного ремонту військової техніки зв'язку, Сакович Л. М., Настишин Ю. А., Кириллова Н. В. (2018)
Борохвостов В. К. - 6-та Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”: Основні підсумки (2018)
Resume (2018)
Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (2015)
Позачерговий VIІ з’їзд Спілки архівістів України (2015)
Клименко Т. А. - Доля неповнолітніх жителів Черкащини в період Великої Вітчизняної війни (за документальними матеріалами Державного архіву Черкаської області) (2015)
Величко О. Г. - Молодь України про воєнне лихоліття: листівки та спогади остарбайтерів, учнівські твори про окупацію (добірка документів Державного архіву Запорізької області), Козлова І. В. (2015)
Срібна М. А. - Діяльність Українського Червоного Хреста на звільнених від нацистських окупантів українських землях у 1944–1945 рр. (за документами ЦДАГО України, ЦДАВО України, Державного архіву Житомирської області) (2015)
Стріхарська Т. В. - Солдатські медальйони у фондовій колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років" (2015)
Макарова Т. О. - Архівні документи свідчать (до 70-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц та Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту) (2015)
Калакура Я. С. - Управління персоналом у системі архівних установ (2015)
Кулешов С. Г. - Періодизація уніфікації офіційних документів в Україні, Бойко В. Ф. (2015)
Касян Л. Г. - Кінообраз Максима Рильського в контексті комеморативних практик (2015)
Левченко Л. Л. - Формування архівної галузі в державі Ізраїль (2015)
Завальнюк К. В. - Джерела з генеалогії Юхима Сіцінського (1859–1937) у фондах Державного архіву Вінницької області (2015)
Ємельянова Т. О. - Українське документальне кіно другої половини 1960-х – середини 1980-х років (архівознавчо-джерелознавчий аспект) (2015)
Ковалевська О. О. - Питання іконографії Івана Мазепи у приватному листуванні Тетяни Цявловської та Сергія Білоконя (2015)
Лобанова Н. М. - Документи особового фонду фольклориста Василя Полевика у Державному архіві Чернігівської області (2015)
Магурчак А. М. - Історія передачі Андрієм Жуком архівно-бібліотечних матеріалів до науково-архівних установ (1920–1950 рр.) (2015)
Павлова О. Ф. - Творчість художника Валентина Фельдмана у документах ЦДАМЛМ України (2015)
Пустовіт Т. П. - Письменник, літературознавець і великий патріот України (до 90-річчя від дня народження Петра Ротача) (2015)
Мальонкіна О. М. - Із "щоденника" герцога Вюрттемберзького як джерело до вивчення історії України часів Північної війни 1700–1721 рр., Філіпова Г. В. (2015)
Нестерчук Д. В. - Листи Івана Крип’якевича до Юрія Меженка (1945–1963 рр.) (2015)
Гаранін О. Я. - Науково-практичний семінар для молодих науковців та аспірантів, Дідух Л. В. (2015)
Денисенко О. В. - Круглий стіл "Імплементація Закону України "Про доступ до публічної інформації": міжнародні зобов’язання, поточні виклики та законодавчі ініціативи" (2015)
Куницький М. П. - Видання про тюремні "графіті" нацистського режиму (2015)
Ковальов В. Б. - Особливості формування врожаю льону олійного на Поліссі, Ткачук В. П., Бучко К. Д. (2016)
Дідора В. Г. - Особливості вирощування соїна ясно-сірих ґрунтах Полісся, Деребон І. Ю., Саврасих Л. Д. (2016)
Savchuk O. I. - The peculiarities of formating herbage mixtures productivity by means of hungarian sainfoinon soddy soil, Hurelya V. V., Koshytska N. A., Dovbysh L. L. (2016)
Ковальов В. Б. - Особливості вирощування картоплів умовах Полісся при використаннімікродобрив та біопрепарату, Трембіцька О. І., Клименко Т. В., Поліщук В. О. (2016)
Клименко Т. В. - Вплив системи удобрення на формування індекса площілисткової поверхні картоплі, Радько В. Г., Трембіцька О. І, Поліщук В. О. (2016)
Вишневська О. В. - Оцінка селекційного матеріалу лядвенцю рогатого на продуктивність, Чернуський В. В. (2016)
Савчук О. І. - Ефективність вирощування амаранту в умовах зони Полісся, Гуреля В. В., Кошицька Н. А., Блєк А. Г. (2016)
Левченко В. Б. - Вплив едафічних факторів на продуктивність лісів в умовах ДП "Малинське лісове господарство" Житомирської області, Шульга І. В., Залевський Р. А. (2016)
Венгер О. В. - Стійкість селекційних номерів льону до фузаріозного в’янення (2016)
Кочик Г. М. - Оптимізація посівних площ сільськогосподарських культур на територіально регіональному рівні, Мельничук А. О., Кучер Г. А. (2016)
Приймачук Т. Ю. - Хмелярство України: шляхи виходу з кризи, Проценко А. В., Рудик Р. І., Штанько І. П. (2016)
Штанько І. П. - Результати дослідження геному сортів хмелю в умовах тривалого культивування in vitro, Ковальов В. Б., Кормільцев Б. Ф. (2016)
Стецюк О. П. - Агроекологічні критерії як основа сталого функціонування агробіоценозу хмеленасаджень, Кириченко Л. П. (2016)
Ковальов В. Б. - Вплив концентрації поживних речовин у середовищі на регенерацію рослин хмелю культури in vitro, Козлик Т. І., Ратошнюк Н. П. (2016)
Проценко Л. В. - Технологічна оцінка гранул хмелю українського та закордонного виробництва, Рудик Р. І., Михайлов М. Г., Черненко О. В., Гринюк Т. П., Власенко А. С. (2016)
Любченко В. В. - Інноваційні особливості отримання ефірної олії хмелю (2016)
Ільїнський Ю. М. - Ефективність бакових сумішок у технології агроекологічного регулювання чисельності сисних фітофагів у хмелевому агроценозі, Якубенко І. В., Степаненко О. M. (2016)
Борисюк І. І. - Модернізація розсадосадильної машини для посадки хмелю, Штанько І. П. (2016)
Савченко Ю. І. - Виробництво молока і м’яса в зоні Полісся України при використанні місцевих високопротеїнових кормів, Савчук І. М., Савченко М. Г., Дідківський М. П. (2016)
Пелехатий М. С. - Динаміка генеалогічної структури у відкритій популяції української чорно-рябої молочної породи північно-поліського регіону, Кивенко О. М., Кобилінська А. Б., Тимошенко З. А., Піддубна Л. М. (2016)
Савчук І. М. - Продуктивні та м’ясні якості молодняку свиней за використання в раціоні різних доз сапоніту, Савченко М. Г., Кобилінська А. М., Тимошенко З. А., Гончарова К. В. (2016)
Ходаківський Є. І. - Синергетично-гештальтний підхід до удосконалення кооперативно-інтеграційних форм аграрного підприємництва, Ратошнюк Т. М., Капітула Л. Л., Герасимчук М. В. (2016)
Проценко А. В. - Порівняльна оцінка технологій вирощування хмелю, Приймачук Т. Ю., Герасимчук М. В. (2016)
Джус І. А. - Зміна якісного складу шишок хмелю ароматичного типу при зберіганні, Зварійчук В. В. (2016)
Яковенко О. П. - Ґрунтозахисні екологічно безпечнітехнології вирощування озимої пшениці в умовах Полісся України (2016)
Аннотации (2016)
Відомості про авторів (2016)
Рудик Р. і. - Інституту сільського господарства Полісся - 80, Савченко Ю. І. (2017)
Чернуський В. В. - Принципи автоматизації і візуалізації технологічних процесів добору в системі селекції шляхом афінного відображення матриць цифрової фотографії на аналітичну площину (2017)
Кочик Г. М. - Вплив сегетальної рослинності на формування радіонуклідного забруднення сіна конюшини лучної, Мельничук А. О., Гуреля В. В., Кучер Г. А. (2017)
Вишневська О. В. - Удосконалення існуючих технологій вирощування пелюшко-вівсяних сумішей на зелений корм в умовах Полісся, Маркіна О. В., Тугуєва І. В. (2017)
Поліщук В. О. - Вплив біологізації землеробства на формування продуктивності вівса, Журавель С. В. (2017)
Клименко Т. В. - Розвиток альтернаріозу та фітофторозу картоплі в польових умовах залежно від застосування препаратів захисту рослин, Радько В. Г., Трембіцька О. І., Федорчук С. В. (2017)
Кабанець В. М. - Вплив добрив і норм висіву насіння на продуктивність рослин конопель сорту Гляна (2017)
Кочик Г. М. - Механізми управління агроландшафтами зони Полісся в умовах деградації грунтового покриву та досягнення цілей екологічно збалансованого землекористування, Мельничук А. О., Кучер Г. А. (2017)
Разанов С. Ф. - Інтенсивність забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав, Ткачук О. П. (2017)
Дідківський М. П. - Вплив рівнів грунтових вод на продуктивність багаторічних трав та економічну ефективність їх вирощування, Кочик Г. М., Кучер Г. А. (2017)
Проценко Л. В. - Оцінка хмелю вітчизняних сортів урожаю 2016 року, Рудик Р. І., Черненко О. В., Гринюк Т. П., Власенко А. С. (2017)
Stetsiuk О. P. - Dynamics of main power elements in various methods of storage between rows of hop plants, Kyrychenko L. P. (2017)
Козлик Т. І. - Введення та культивування сортів хмелю Великобританії у колекцію in vitro, Кормільцев Б. Ф., Ковальов В. Б. (2017)
Савченко Ю. І. - Моделювання показників приросту і концентрації 137Cs в м’язах качок, вирощених у різних зонах радіоактивного забруднення, Савчук І. М., Ковальова С. П. (2017)
Савчук І. М. - Концентрація Cd в яловичині та свинині за використання в раціонах високобілкових кормів, Камінський В. М., Мельничук О. П. (2017)
Кивенко О. М. - Моніторинг показників ґрунту, поверхневих та ґрунтових вод селітебної території у зоні техногенного навантаження сучасних свинокомплексів, Кобилінська А. М., Тимошенко З. А. (2017)
Пелехатий М. С. - Господарськи корисні ознаки корів-первісток сучасних голштинізованих порід в умовах ПАФ "Єрчики" Житомирської області , Кобилінська А. М., Кивенко О. М., Тимошенко З. А., Піддубна Л. М. (2017)
Приймачук Т. Ю. - Соціально-демографічне середовище сільських територій як передумова сталого розвитку: діагностика проблем (2017)
Левченко В. Б. - Досвід проведення спеціальної оцінки умов праці в лісогосподарських підприємствах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства , Шульга І. В., Залевський Р. А., Тишковський В. В., Сохальська Г. В., Коломієць В. І. (2017)
Іванюк О. Ю. - Методика використання машинного зору в екологічній ентомології (2017)
Федорчук С. В. - Бакові суміші препаратів захисту рослин картоплі проти збудників хвороб Phytophthora infestans та Alternaria solani (2017)
Аннотации (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вовк О. Й. - Жалувана грамота містам 1785 року як джерело міського права українських міст (2018)
Алексій Р. В. - Актуальні проблеми класифікації правочинів із вадами волі (2018)
Гуйван П. Д. - Процесуально-правові та матеріально-правові чинники права на позов (2018)
Новосад А. С. - Особливості розгляду справ про визнання спадщини відумерлою, Момот А. І. (2018)
Федосенко Н. А. - Істотні умови договору про надання маркетингових послуг (2018)
Смолярова М. Л. - Умови ефективності стимулювання учасників трудових правовідносин (2018)
Адам В. М. - Проблеми та перспективи законодавчого впровадження екологічних стандартів "Євро" в Україні (2018)
Артеменко І. А. - Адміністративна процесуальна норма: сучасні теоретико-методологічні наукові підходи (2018)
Берлач Г. В. - Теоретичні аспекти та юридичні підходи до визначення правової природи суспільних відносин, що виникають у сфері природних монополій (2018)
Говорун В. В. - Організаційно-правові гарантії непорушності (недоторканності) права громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (2018)
Гонтарь Т. А. - Юридична відповідальність за вчинення рейдерських дій (2018)
Грудницький В. М. - Державне управління антикорупційною діяльністю в Україні, Заргана В. В. (2018)
Зима О. Т. - Право пацієнта на безпеку в медичному законодавстві (2018)
Зубко Г. Ю. - Концепція формування напрямів державної інфраструктурної політики (2018)
Крикун В. Б. - Органи судової влади в системі адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах (2018)
Стасюк О. Л. - Європейський суд з прав людини як засіб адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні (2018)
Столбовий В. М. - Історичні аспекти становлення інституту службових правовідносин в Україні (2018)
Чорнобривець В. В. - Формування інституту професійної правничої допомоги (2018)
Берднік І. В. - Особливості механізму заподіяння шкоди водним ресурсам та їх кримінально-правової охорони (2018)
Бондаренко О. С. - Сучасний стан правового регулювання сепаратизму в Україні, Титаренко А. О. (2018)
Звоненко О. О. - Особливості покарання за вчинення злочину, передбаченого в статті 288 Кримінального кодексу України (2018)
Кропивницький М. О. - Про механізм правового регулювання бюджетного та позабюджетного фінансування соціального забезпечення населення України, Альберда Т. Г. (2018)
Кудінов С. С. - Фундаментальні засади протидії тероризму в Україні (2018)
Топчій В. В. - Проблеми кваліфікації злочинів проти територіальної цілісності та недоторканності: практичний аспект (2018)
Каліновська М. О. - Форми участі прокурора в процесі доказування під час застосування запобіжних заходів у досудовому кримінальному провадженні (2018)
Літкевич Д. О. - Право Європейського Союзу як детермінанта, що впливає на правову модель кримінальної процесуальної форми (2018)
Мулявка Д. Г. - Класифікація принципів приватної детективної діяльності, Бедренко М. А. (2018)
Асірян С. Р. - Резолюції Ради Організації Об’єднаних Націй із прав людини та їхня юридична сила (2018)
Белей О. В. - Міжнародно-правова відповідальність держав у неміжнародних збройних конфліктах, Дулепа В. П. (2018)
Власенко С. О. - Проблематика правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій як суб’єктів міжнародного права (2018)
Дубодєлов В. І. - Підвищення властивостей сплавів алюмінію дією постійного магнітного поля на розплав при твердненні, Середенко О. В., Затуловський А. С., Середенко В. О. (2018)
Кондратюк С. Є. - Термокінетичні параметри обробки розплаву і структуроутворення литої сталі, Пархомчук Ж. В., Вейс В. І. (2018)
Сухова О. В. - Корозійна поведінка квазікристалічних сплавів Al – Cu – Fe та Al – Ni – Fe у розчинах кислот, Полонський В. А., Устінова К. В., Берун М. В. (2018)
Григоренко Г. М. - Структура та властивості металу зони термічного впливу зварних з’єднань високоміцних спеціальних сталей, Зубер Т. О., Костін В. А., Позняков В. Д. (2018)
Чернявський В. В. - Високоентропійні AlCoFeCrVNi та AlCoFeCrVTi сплави, отримані механічним легуванням і наступним спіканням, Юркова О. І., Кушнір В. В., Степанов О. В. (2018)
Плешаков Е. І. - Щодо стану гармонізації українських технічних стандартів в галузі алюмінієвої продукції з міжнародними та європейськими стандартами, Богун Л. І., Швачко С. Г. (2018)
Зайченко А. Д. - Вплив високодисперсного модифікатора на структуру та властивості нікелевого сплаву СМ88У, Жданов О. О., Торпаков А. С., Сизоненко О. М. (2018)
До 80-річчя від дня народження Станіслава Євгеновича Кондратюка (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Науково-інноваційні рішення в металургії та ливарному виробництві” (2018)
Cодержание (2018)
Файнзильберг Л. С. - Интеллектуальные информационные технологии — главный инструмент построения средств цифровой медицины (2018)
Піднебесна Г. А. - Онтологічний підхід до побудови метамоделі предметної галузі індуктивного моделювання (2018)
Voronenko M. A. - Event Model for Localization of Emergency Situations (2018)
Баркалов А. А. - Кодирование наборов микроопераций в совмещенном автомате, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В., Кадет Н. П. (2018)
Зосімов В. В. - Технологія автоматизованої адаптації веб-додатків на основі ідентифікації кіберсутностей, Христодоров О. В., Булгакова О. С. (2018)
Shahmaliyev M. - Simulation Model of Infinite Perishable Queueing Inventory System with Feedback (2018)
Волощук Р. В. - Конструювання інформаційної технології для розв’язання задач інтегрального оцінювання прогнозування стану економічної безпеки (2018)
Белик В. К. - Моделирование живого техническими средствами (О некоторых аналогиях в технике и живом мире) (2018)
Бурковська О. - Явище полісемії в системі українських термінів лісівництва (2018)
Гавадзин О. - Динамічні процеси в говірках у світлі лінгвістичних студій з проекцією на ареал Покуття (2018)
Ґрещук В. - Мовна картина світу гуцулів крізь призму художньої мови. Полонина, Ґрещук В. (2018)
Котович В. - Темпоральний аспект бінарних ойконімів України (2018)
Огар А. - Концепти сучасного українського художнього дискурсу (2018)
Патен І. - Лінгвокультурологічні концепти "багатство-бідність" у слов’янській пареміології (2018)
Смєнова Л. - Словотвірні та семантичні неологізми в дієслівній лексиці української мови початку ХХІ століття (2018)
Федурко М. - Морфонологічний супровід експресивного словотворення: провідні засоби й моделі (2018)
Федурко О. - Відприкметникові прислівники у реченнях із предикатами стану в українській та англійській мовах (2018)
Філь Г. - Національна символіка фразеологічних одиниць з компонентами-зоонімами (на матеріалі української, російської та білоруської мов) (2018)
Гайдук С. - Образ орла як уособлення поета у поезії епохи романтизму (2018)
Гоцинець І. - Контекстна семантика асоціату час у мові поезії чорнобильської тематики (2018)
Ніколаєва Т. - Особливості здійснення послідовного перекладу (2018)
Осецький Й. - Індоєвропейська етимологія назв обрядових великодніх яєць у світлі етнолінгвістики і системного аналізу (2018)
Смерчко А. - Образ жінки в афористичній та пареміологічній фразеології (на матеріалі української, польської та російської мов) (2018)
Тупиця О. - Функціонально-прагматичний потенціал безеквівалентної лексики в композиції поетичного тексту (2018)
Кравченко-Дзондза О. - Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2018)
Лужецька Л. - Вивчення елементів синтаксису в початковій школі: комунікативно-діяльнісний підхід (2018)
Луців С. - Забезпечення наступності у підготовці руки до письма дітей старшого дошкльного віку та учнів першого класу (2018)
Надім'янова Т. - Особливості професійно-педагогічної комунікації у діяльності учителя початкової школи (2018)
Федурко М. - Соціокультурний компонент у професійно-комунікативній підготовці вчителя початкової школи, Том'як М. (2018)
Shchepanska Kh. - Student's language personality: verbal-semantic level of realization (2018)
Аксьонова В. І. - Соціокультурний простір – феномен парадигми комунікативно-віртуального суспільства (2016)
Ворников В. И. - Традиционные и современные теоретико-методологические подходы исследованияконвенциональности (2016)
Гальченко М. С. - Мислення і пізнання в структурі когнітивного процесу: Методологічний аналіз (2016)
Зайцева Н. А. - Теоретико – методологические основания представления о "социальном архетипе" (2016)
Іванова Д. - Актуальні проблеми сучасної української сім'ї, Кіссе А. І. (2016)
Ільїна Г. В. - Візуальні практики постмодернізму в парадигмі інформаційної деконструкції людини (2016)
Канюк І. - Проблеми сучасної української сім'ї в контексті соціальноекономічних трансформаій в суспільстві, Кіссе А. І. (2016)
Колесник Д. М. - Освітня система в умовах соціальних трансформацій викликаних глобалізацією, Балашенко І. В. (2016)
Косович Ю. - Концепція любові в роботах еріха фромма, Атаманюк З. М. (2016)
Мацькив М. В. - Самоопределение личности: профессиональное, жизненное, личностное и социальное, Балашенко И. В. (2016)
Орленко И. Н. - Социально-философское понимание социализации как фактора социальной дезадаптации (2016)
Плавич В. П. - Феномен "душі”: філософсько-правове дослідження (2016)
Рудан Н. С. - Социально-философская сущность категории "культура" (2016)
Рудой В. В. - Основные теоретико – методологические подходы к исследованию девиации (2016)
Стоянова Л. Л. - Творческая элита: теоретико – методологические аспекты исследования (2016)
Тикаева Ю. И. - Социальная образность виртуальной реальности: методологические подходы к исследованию (2016)
Фаюк Л. В. - Соціальна місія сучасного бізнесу та підприємництва (на прикладі компаній amazon та shell) (2016)
Халапсіс О. В. - Бренд-легенда как элемент современной экономической культуры (2016)
Цибра М. Ф. - Філософські контингенти теорії особистості (2016)
Чурікова К. В. - Логіка та методологія міждисциплінарного синтезу, Кіссе А. І. (2016)
Шацило С. - Творчість як соціокультурний феномен, Атаманюк З. М. (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 47: Авиаконструктор Игорь Сикорский и его свершения в самолето- и вертолетостроении (2019)
Бондар Р. П. - Дослідження характеристик магнітоелектричного лінійного вібраційного двигуна при роботі на пружно-в'язке навантаження (2019)
Гальченко В. Я. - Определение влияния геометрических параметров пьезокерамической пластины на амплитудные характеристики линейного пьезодвигателя, Бондаренко Ю. Ю., Филимонов С. А., Филимонова Н. В. (2019)
Pliuhin V. - Implementing of Microsoft Azure machine learning technology for electric machines optimization, Sukhonos M., Pan M., Petrenko O., Petrenko M. (2019)
Волонцевич Д. О. - Выбор мощности электропривода легкобронированных гусеничных и колесных машин с использованием одно- или двухступенчатых механических редукторов, Веретенников Е. А., Костяник И. В., Яремченко А. С., Ефремова А. И., Карпов В. О. (2019)
Бялобржескьий О. В. - Альтернативні показники потужності електричної енергії в однофазному колі з полігармонійними струмом і напругою, Родькін Д. Й. (2019)
Makarchuk O. - Two-dimensional fem-analysis of eddy currents loss in laminated magnetic circuits, Całus D., Moroz V., Gałuszkiewicz Z., Gałuszkiewicz P. (2019)
Гурин А. Г. - Статистична модель контролю стабільності напруги пробою ізоляції в процесі виробництва емальпроводів, Голик О. В., Золотарьов В. В., Антонець С. Ю., Щебенюк Л. А., Гречко О. М. (2019)
Самохвалова Ж. В. - Магнитно-импульсное прессование электрических соединений многопроволочных проводов, Самохвалов В. Н. (2019)
Шутенко О. В. - Анализ влияния условий и режимов эксплуатации на техническое состояние основной изоляции высоковольтных вводов различной конструкции, Загайнова А. А., Сердюкова Г. Н. (2019)
Коліушко Д. Г. - Аналіз методів контролю стану заземлювальних пристроїв діючих енергооб'єктів на сучасному етапі, Руденко С. С. (2019)
Баранов Михаил Иванович. К 70-летию со дня рождения (2019)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на біопотенціал насіння зернобобових культур, Синявський О. Ю., Гарас І. М. (2018)
Romanenko О. - Effect of combined optical radiation on tomato seeds, Chervinsky L., Кnyzhka Т. (2018)
Стребков А. А. - Анализ тепловых переходных процессов в обмотках и масле силового трансформатора и разработка способа измерения температуры обмоток, Вовк А. Ю., Квитка С. А. (2018)
Котов Б. І. - Математичне моделювання та ідентифікація тепломасопереносу в рослинному дисперсному матеріалі при сушінні і нагріванні електромагнітним полем надвисокої частоти, Бандура В. М., Калініченко Р. А. (2018)
Gorobets V. G. - Rotor-pulsating apparatus for the preparation of liquid feeds on the grain basis, Serdyuk A. M. (2018)
Чміль А. І. - Енергетична ефективність процесу культивування мікроводоростей (2018)
Голодний І. М. - Дослідження асинхронного електропривода осьового вентилятора з частотним керування, Синявський О. Ю., Санченко О. В. (2018)
Коробський В. В. - Глибина проплавлення контактів як функція енергетичних та теплофізичних параметрів контактного матеріалу, Туцький В. Г. (2018)
Никифорова Л. Є. - Модель системи електротехнологічного дослідження обробки біологічних об’єктів рослинного походження, Сподоба М. О. (2018)
Грищенко В. О. - Математична модель динаміки температурного режиму приміщень з локальним електрообігрівом молодняка тварин (2018)
Чміль А. І. - Методика визначення енергоефективності вирощування продукції тваринництва, Олійник Ю. О., Сагайдак В. В. (2018)
Несвідомін А. В. - Maple-моделі руху частинки поповерхні конуса обертання (2018)
Лут М. Т. - Дослідження методик та приладового забезпечення експериментального оцінювання ймовірних струмів однофазних коротких замикань в мережах змінного струму напругою до 1000 В, Радько І. П., Наливайко В. А., Окушко О. В. (2018)
Шеліманова О. В. - Аналіз результатів експериментальних досліджень з переробки органічних відходів від утримання врх на молочному комплексі, Кремньов В. О., Ляшенко А. В., Михалевич В.В., Коханенко М. С. (2018)
Василенков В. Є. - Дослідження функціонування електрогідравлічних баштових систем водопостачання в сільському господарстві, Шкарівський Ю. А. (2018)
Степахно І. В. - Математико-статистичні методи у моніторингових економетричних дослідженнях (2018)
Шостак С. В. - Границі для ефективної діелектричної проникності дисперсних систем (2018)
Панталієнко Л. А. - До питання стабілізації руху методами практичної стійкості (2018)
Криворот Т. Г. - Комбінаторний інваріант для функції, заданої на колі (2018)
Дюженкова О. Ю. - Зауваження про наближення функцій за допомогою модулів гладкості (2018)
Овчар Р. Ф. - Крайова задача з імпульсною дією (критичний випадок другого порядку) (2018)
Степахно І. В. - Застосування методів математичної статистики для перевірки результатів соціально-педагогічного експерименту (2018)
Bernabei R. - First model independent results from DAMA/LIBRA-phase2, Belli P., Bussolotti A., Cappella F., Caracciolo V., Cerulli R., Dai C. J., d'Angelo A., Di Marco A., He H. L. (2018)
Taqi A. H. - Ground and transition properties of 40Ca and 48Ca nuclei, Khidheri E. G. (2018)
Федоткин С. Н. - Поправки к волновым функциям атомных электронов в потенциале Томаса - Ферми (2018)
Межевич С. Ю. - Механізми реакції 13C(11B, 7Li)17O при енергії іонів 11B 45 МеВ, Рудчик А. Т., Русек К., Кемпер К. В., Рудчик А. А., Понкратенко О. А., Сакута С. Б. (2018)
Sahan H. - Cross-section calculations of (n, 2n) and (n, p) reactions for 69,71Ga and 75As target nuclei up to 20 MeV, Sahan M., Tel E. (2018)
Kadalev S. H. - Method for assessment of residual heat generation within preparation of spent nuclear fuel shipment from research reactors (2018)
Трофименко О. Р. - Валідація Монте-Карло коду Serpent на основі експериментальних даних на дослідницькій підкритичній установці, Носовський А. В., Гулік В. І. (2018)
Карпець М. Л. - Нейтронна рефлектометрія при дослідженні структури тонких плівок полімерних нанокомпозитів. Моделювання, Тропін Т. В., Булавін Л. А., Шмельцер Ю. В. П. (2018)
Краснов В. П. - Вміст 137Cs у чорниці звичайній (Vaccinium Myrtillus L.) у лісах Полісся України у різні періоди після аварії на Чорнобильській АЕС, Орлов О. О., Зборовська О. В., Жуковський О. В., Курбет Т. В., Шелест З. М., Давидова І. В. (2018)
Бондарь Ю. В. - Синтез диоксида марганца типа бирнессита для извлечения ионов стронция из водных растворов, Кузенко С. В. (2018)
Борзаковський А. Є. - Удосконалення технології трекових мембран, Ковалінська Т. В., Сахно В. І. (2018)
Bencheikh M. - New approach to evaluate the exit dose quality for high radioprotection and radiotherapy efficiency, Maghnouj A., Tajmouati J., Didi A., Lamrabet A., Benkhouya Y. (2018)
Передмова (2018)
Брюховецька О. В. - По той бік інтерпретації (моменти мовчання) (2018)
Бабушка Л. Д. - Культуротворчий ескапізм: амплітудність та межовість феномену (2018)
Корнєєва Т. О. - Постмодерністський фемінізм, "постфемінізм", фемінізм третьої хвилі: проблеми термінології (2018)
Король Д. О. - Декотрі аспекти "аксіальності" за Карлом Ясперсом у контексті історичної танатології (2018)
Нікішенко Ю. І. - Одноразова річ у сучасному повсякденні (2018)
Бондарець О. В. - Освітні моделі музею та специфіка освітньої діяльності на сучасному етапі (2018)
Джулай Ю. В. - Мовчазні картини науки господарювання автора "Мертвих душ" у монологах і діалогах Собакевича (2018)
Климчук О. Ю. - Про етичні межі критики культури з позицій психоаналітичної теорії параної (2018)
Бурган І. О. - Теорія діалогу як засіб дослідження концерту для двох фортепіано з оркестром (2018)
Кирилова О. О. - Два кіносюжети декадансу: 1921 рік ("Корабель" Ґ. д'Аннунціо та "Чорна Пантера" В. Винниченка) (2018)
Павліченко Н. В. - На крилах свободи: лірична абстракція Ірини Ворони (2018)
Петрова О. М. - Матриця творчої свободи (2018)
Бондаревська І. А. - Рецензія на: Studia Polsko-Ukrainskie. – 2017. – Tom 4. – Warszawa : Wydzial Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. – 260 p. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Гапонова Л. В. - Дослідження вогнестійкості залізобетонної плити нового типу, Резник П. А. (2017)
Кватернюк С. М. - Аналіз похибок вимірювання площі ушкоджених ділянок неоднорідних біологічних середовищ мультиспектральним методом (2017)
Мокін В. Б. - Удосконалення технології аналізу даних дозвільної документації зі спеціального водокористування в системі Держводагентства, Скорина Л. М., Ящолт А. Р. (2017)
Мокін В. Б. - Статистичний аналіз динаміки спор грибів Alternaria за даними європейської системи аеробіологічного моніторингу, Родінкова В. В., Дратований М. В., Білоус О. С. (2017)
Міщенко А. С. - Моделювання температурного поля порохового заряду артилерійських боєприпасів в умовах нестаціонарного температурного режиму (2017)
Мокін О. Б. - Уточнення характеристик процесів у вимірювальних трансформаторах струму та їх математичних моделей, Мокін Б. І., Хом’юк Я. В., Кривоніс О. М. (2017)
Ноженко В. Ю. - Пускові режими асинхронного електропривода зарезонансної вібраційної машини, Родькин Д. Й., Чорний О. П. (2017)
Марченко О. О. - Побудова дерева пошуку способом з використанням методу Монте-Карло і контролем форми дерева, Марченко О. І., Щербина Б. О. (2017)
Батигін Ю. В. - Устаткування для практичної реалізації індукційного нагрівання в сучасних технологіях машинобудування, Сабокар О. С., Стрельнікова В. А. (2017)
Дудар Є. Є. - Спеціалізований програмно-модельний комплекс з оцінки захищеності бойових машин легкої категорії ваги та його застосування для планування бойових дій (2017)
Волошенко С. М. - Особливості бейнітного високоміцного чавуну з огляду виробництва швидкозношуваних змінних деталей ґрунтообробної сільгосптехніки, Гогаєв К. О., Аскеров М. Г., Подрезов Ю. М. (2017)
Дмитрієв В. С. - Оптимізація режимів формування інжектуючих бар’єрних переходів на основі срібла до арсеніду галію (2017)
Коваль К. О. - Міжнародні моделі інтеграції освіти, науки і бізнесу, Іванчук Я. В. (2017)
Ходаківський Є. І. - Домінування парадигм холістичності в сучасній науці, Якобчук В. П., Іванюк О. В., Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф. (2018)
Яворська О. Г. - Інтелектуальний капітал: проблеми структури (2018)
Михайлов А. М. - Оцінювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті розвитку експортного потенціалу Сумської області, Угнівенко Г. І., Аніпрєєв Є. С., Качур С. В. (2018)
Кравченко А. С. - Сутність поняття "технічний аналіз" та його методи (2018)
Дема Д. І. - Посилення соціальної відповідальності держави в процесі реалізації регіональної фінансової політики, Дорохова Л. М., Куровська Н. О. (2018)
Оліфір І. А. - Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні: переваги та недоліки (2018)
Гайдучок Т. С. - Використання збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку підприємств, Дмитренко О. М. (2018)
Присяжнюк О. Ф. - Механізми управління розвитком територіальних громад, Плотнікова М. Ф. (2018)
Ракович О. І. - Інтеграція управління підприємницьким потенціалом сільських територій (2018)
Калачевська Л. І. - Вплив складових конкурентного середовища на управління інноваційним розвитком сільських територій (2018)
Золотницька Ю. В. - Лісоресурсна база житомирщини: проблеми та ефективність експлуатації (2018)
Мельник Н. В. - Сертифікація біоенергетичних видів палива у світі та в Україні (2018)
Пугачова Н. С. - Формування інвестиційної політики регіону в контексті екологізації аграрного виробництва (2018)
Вимоги (2018)
Алієв Е. Б. - Cпосіб оцінки стану опорно-рухового апарату великої рогатої худоби, Гаврильченко О. С. (2018)
Голуб Г. А. - Узагальнення вимог до виробництва екологічно безпечної продукці тваринництва, Марус О. А. (2018)
Забродський П. М. - Розробка реологічної моделі дерново-підзолистого ґрунту, Кухарець С. М., Шелудченко Б. А., Пінкін А. А. (2018)
Голуб Г. А. - Вплив опору повітря на рух частинки по радіальній лопатці обертового барабана, Марус О. А., Чесна Й. (2018)
Ярош Я. Д. - Дослідження швидкості потоку емульсії в циркуляційних реакторах, Кухарець М. М., Овдіюк В. М., Кухарець В. В. (2018)
Голуб Г. А. - Обґрунтування показників якості та агрономічних вимог до смугового обробітку ґрунту, Дворник А. В. (2018)
Бешун О. А. - Фактори впливу на кочення колеса, Меланченко Я. О. (2018)
Водяницький Г. П. - Обгрунтування параметрів і режимів роботи кормороздавача змішувача-подрібнювача методом моделювання, Слюсаренко І. П., Тимків В. В. (2018)
Палейчук В. К. - Определение оптимальных физико-механических параметров обработки отходов трепания на куделеприготовительном агрегате, Куликовский В. Л., Боровский В. Н. (2018)
Ачкевич В. І. - Ходові системи сучасної сільськогосподарської техніки, Чуба С. В. (2018)
Вимоги (2018)
Вступне слово (2018)
Комаров В. В. - Основоположні принципи цивільного судочинства (2018)
Цувіна Т. А. - Принцип пропорційності у цивільному судочинстві (2018)
Сакара Н. Ю. - Право на доступ до правосуддя у цивільних справах: правові позиції Європейського суду з прав людини та національний контекст (2018)
Луспеник Д. Д. - Верховний Суд: повноваження Великої Палати та Касаційного цивільного суду щодо забезпечення єдності судової практики (2018)
Гулько Б. І. - Про практику застосування Верховним Судом інституту малозначних справ на стадії касаційного перегляду (2018)
Бичкова С. С. - Правовий статус учасників цивільної справи (у контексті новел процесуального законодавства України) (2018)
Ізарова І. О. - Сase Management у цивільному судочинстві: порівняльне дослідження законодавства Литви, Польщі й України, Флейшар Р., Вебрайте В. (2018)
Чурпіта Г. В. - Новели окремого провадження (2018)
Бойко І. Й. - Західноукраїнська Народна Республіка та її місце в історії національного державотворення (до 100-річчя проголошення) (2018)
Скомороха Л. В. - Про забезпечення формування ефективного, незалежного суддівського корпусу України. Моральний аспект професійної діяльності судді в Україні (2018)
Берестова І. Є. - Висновок суду про суперечність закону Конституції України: ризики у процедурі звернення до Верховного Суду (2018)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 8 листопада 2005 р. у справі "Смірнова проти України" (2018)
Про право третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, вступити у справу шляхом подання позову (2018)
Про порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права шляхом призначення судової експертизи з питань, які в принципі не можуть ставитися судом на вирішення судової експертизи (2018)
Про підсудність справи за позовом про розірвання шлюбу з іноземним елементом (2018)
Про зміст ухвали про залишення позовної заяви без руху та порядок обчислення процесуальних строків (2018)
Панов М. І. - Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності (за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права (м. Харків, 18–19 жовтня 2018 р.) (2018)
Вихідні відомості (2018)
Content (2018)
Трофимчук О. М. - Концептуальні підходи щодо організації моніторингу геологічного середовища і мінеральних ресурсів України в сучасних умовах, Коржнев М. М., Яковлєв Є. О., Курило М. М., Кошарна С. К. (2018)
Погребенник В. Д. - Стан якості питної води на прикладі м. Слупськ (Польща) та Жидачівського району (Україна), Гамкало Х. Р. (2018)
Rybak M. P. - The role of establishments of nature protected fund in ecological-educational and recreational-touristic aspects of sustainable development of Zakarpattia region, Lukjanova V. V., Anpilova Y. S., Yonash I. D. (2018)
Vasilenko L. O. - Ecologycal evaluation of the man-caused impact on the headwater aquatic ecosystems of Zhytomyr region (case study the Gnylopiat river), Zhukova O. G., Honcharenko A. V. (2018)
Azarov S. I. - Biospheric processes forecasting by the means of synergetics, Zadunaj O. S. (2018)
Greben О. S. - Features of reservoirs eutrofication by elements of agrochemical fertilizers, Trofymchuk O. М. (2018)
Alokhina O. V. - Influence of natural climatic factors on lakes waters fluctuations in nature protected areas, Ivantyshyn O. L., Korus M. M., Koshovyy V. V., Popov M. O., Rusyn B. P. (2018)
Telyma S. V. - The methodic of calculations of the contamination of the ground waters on the irigated lands and the ajoined territories, Kremez V. S. (2018)
Koval I. I. - Approaches to building integrated system of municipal solid waste management: classification of packaging waste, Pohrebennyk V. D. (2018)
Приходнюк В. В. - Інформаційно-аналітичний комплекс підтримки процесів трансдисциплінарних досліджень, Стрижак О. Є., Гайко С. І., Чепков Р. І. (2018)
Kreta D. L. - Remote sensing and GIS for spatial analysis of surface water quality and soil pollution, Klymenko V. I., Anpilova Y. S. (2018)
Krasovska I. G. - Monitoring of potential self-ignition zones of the forest according to cloud cover remote sensing data, Buravchenko K. O., Tsviashchenko K. A. (2018)
Вусатюк А. Є. - Оцінка інтегральних характеристик матеріалів залізобетонних конструкцій методом поверхневої хвилі, Фаренюк Г. Г. (2018)
Вступне слово (2018)
Мельник Р. С. - Принцип законності vs. принцип правомірності: до питання про оновлення юридичних засад діяльності органів публічної влади (2018)
Гетманцев Д. О. - Взаємозв'язок публічних фінансів і демократичного устрою суспільства на прикладі права на інформацію та права на колективний позов (2018)
Лученко Д. В. - Електронна петиція як форма оскарження рішень, дій або бездіяльності суб'єктів публічної влади (2018)
Баранов О. А. - Інформаційна сфера: реформування інституційної системи публічної влади (2018)
Коломоєць О. О. - Стимули для державних службовців: чи задовільною є модель їх закріплення (2018)
Тимощук В. П. - Запровадження загальної адміністративної процедури як напрям реформування публічної влади (2018)
Школик А. М. - Концепція загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру (2018)
Прусенко Г. Є. - Поняття процесуального договору у цивільному судочинстві України і міжнародному цивільному процесі (2018)
Мота А. Ф. - Адміністративно-процесуальні повноваження органів Державної прикордонної служби України з примусового повернення і видворення нелегальних мігрантів (2018)
Федотов О. П. - Ефективність та напрями вдосконалення правового регулювання переміщення через митний кордон України автомобільних транспортних засобів., Левченко С. Г. (2018)
Васильєв С. В. - Експертний висновок у галузі права: новація національного судочинства (2018)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 26 вересня 1995 р. у справі "Фогт проти Німеччини" (переклад неофіційний) (2018)
Про необхідність дотримання при звільненні судді п. 1 ст. 6, ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та принципів незалежності й безсторонності (2018)
Щодо преюдиції у кримінальному процесі (2018)
Цибуляк-Кустевич А. С. - Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні (за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Чернівці, 18–19 жовтня 2018 р.) (2018)
Вихідні відомості (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського