Шандула О. О. - Деякі проблеми визначення етичних засад діяльності прокурора (2015)
Анцупова Т. О. - Роль Ради Європи у забезпеченні європейського правопорядку: сучасні виклики (на матеріалах тез конференції "Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення", м. Київ, 19 лютого 2015 р.) (2015)
Гончарова Ю. А. - Проблеми ефективності міжнародно-правового співробітництва України у сфері захисту прав жінок і шляхи їх вирішення (2015)
Громовенко К. В. - Кодифікація міжнародно-правових норм, які регулюють діяльність приватних військових та охоронних підприємств (2015)
Іванова А. В. - Особливості правових механізмів імплементації норм міжнародного трудового права у правовій системі України (2015)
Ковальська В. В. - Організація спеціальних місій ЄС: інституційний аспект (2015)
Северінова О. Б. - Правові аспекти забезпечення культурної толерантності в Європейському Союзі (2015)
Умеренкова О. П. - Право доступа к правосудию в практике Европейского Суда по правам человека: теоретико-терминологическое исследование (2015)
Бабанін В. В. - Релігійно-етичний базис римського права (2015)
Барабаш О. В. - Фактори впливу на глобальні процеси сучасності, їх змістовна кореляція у співвідношенні міжнародне – національне та методологічні складнощі аналізу правових систем (2015)
Бернюков А. М. - Механізм пізнання права в юридичній реальності (філософсько-теоретичний аналіз) (2015)
Бризіцький М. І. - Правовий механізм лобіювання в Україні: деякі проблеми формування (2015)
Гойдало І. В. - Історіографія досліджень державно-правових поглядів Михайла Грушевського (2015)
Єрмакова Г. С. - Англіканство Великої Британії та її окремий статус в Європейському Союзі: пошук причинно-наслідкових зв’язків (2015)
Лук’янова Г. Ю. - Праворозуміння як категорія доктринальної правосвідомості (2015)
Малишко В. М. - Велика хартія вільностей і каперська політика першої Британської імперії (1583–1783) (2015)
Наливайко Л. Р. - Принцип субсидіарності як один із головних принципів діяльності органів місцевого самоврядування, Ковбаса Ю. В. (2015)
Опольська Н. М. - Особливості розвитку права на свободу творчості в країнах Стародавнього Сходу (2015)
Святоцька В. О. - Участь адвоката в цивільному процесі України (2015)
Сидоренко В. В. - Вплив звичаю на механізм правового регулювання в умовах суспільних трансформацій (2015)
Шевченко О. С. - Розвиток державності в концепції солідаризму у поглядах європейських мислителів та в політико-правовій думці України (2015)
Матейчук Р. І. - Процедура організації і проведення пленарних засідань Верховної Ради України (2015)
Митник О. В. - Роль Конституційного Суду України в механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні (2015)
Москальчук К. М. - Порівняльний аналіз міжнародних стандартів у сфері доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування й Конституції України (2015)
Омелян С. Б. - Порівняльно-правова характеристика забезпечення принципу незалежності конституційного правосуддя в демократичних державах світу (2015)
Белінська Х. О. - Принцип змагальності та його реалізація у видах цивільного судочинства (2015)
Бутрин-Бока Н. С. - Спеціальні умови дійсності правочинів щодо відчуження корпоративних прав (2015)
Гаценко О. О. - Право на оприлюднення твору: юридична природа та особливості спадкування (2015)
Кирдан Б. В. - Види позовів щодо захисту прав автора в порядку цивільного судочинства (2015)
Кіреєва Н. О. - Проблеми правової регламентації статусу спеціаліста в цивільному процесі України, Скорич О. О. (2015)
Коробцова Н. В. - Право на таємницю медичної інформації (2015)
Кулініч О. О. - Фактори, що впливають на формування зовнішності фізичної особи як нематеріального блага (2015)
Лесько Ю. В. - Володілець транспортного засобу як суб’єкт цивільно-правової відповідальності за завдану шкоду (2015)
Мельник Я. Я. - Право на процесуальну безпеку в цивільному судочинстві (2015)
Панталієнко П. В. - Судовий прецедент у правовій системі України: окремі аспекти практики реалізації (2015)
Панченко С. С. - Строк дії договору і строк виконання договірного зобов’язання в цивільному праві: питання взаємозв’язку й розмежування (2015)
Підченко Ю. О. - Загальна характеристика рішень суду, ухвалених у справах окремого провадження (2015)
Ткачук А. О. - Правове забезпечення всебічної, повної і об’єктивної оцінки доказів у цивільному процесі (2015)
Юркевич Ю. М. - Правовий статус учасників повних товариств та повних учасників командитних товариств за законодавством України (2015)
Ярошевська Т. В. - Досвід закордонних країн щодо врегулювання відносин у сфері правової охорони винаходів (2015)
Бакалінська О. О. - Опитування споживачів як засіб доказування у справах про недобросовісну конкуренцію: концептуальні засади та практичні аспекти (2015)
Хомко Л. В. - Особливості правового регулювання малого підприємництва в Україні (2015)
Янишен Б. В. - Міжнародна практика застосування Угод про розподіл продукції та місце України в ній (2015)
Валецька О. В. - Порівняльна характеристика строкових трудових договорів та окремих видів цивільно-правових договорів, пов’язаних із виконанням роботи та наданням послуг, Михайлів Т. Є. (2015)
Вапнярчук Н. М. - Сумісництво: невирішені питання (2015)
Капанадзе Б. П. - Теоретико-правові аспекти правосуб’єктності інвалідів (2015)
Кучма О. Л. - Принципи законності й верховенства права: проблеми правозастосування (2015)
Трюхан О. А. - Юридичні гарантії права на свободу об’єднання працівників та роботодавців (2015)
Bilohur V. - Conceptial sport formation as a socia; system, social institute and social movement in conditions of globalization (2018)
Воронкова В. - Антропологічні виміри смарт-суспільства: теоретико-концептуальний досвід, Кивлюк О., Андрюкайтене Р. (2018)
Дроздовська О. - Взаємодія медіа, Інтернет і людини як фактор вдосконалення інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз (2018)
Kyrychenko M. - Concept of simulacra of virtual-online culture of informational society: conceptual survey of postemodernists (2018)
Рижова І. - Самореалізація особистості як стратегічний тренд розвитку дизайнерської діяльності у реалізації креативних підходів, Дика А. (2018)
Аксьонова В. - Етнічна толерантність як необхідність позитивного сприйняття європейських цінностей (2018)
Makieshyna Y. - Mythology and mythic insult of maternity in discourses and narratives in modern philosophy and culture (2018)
Nikitenko V. - Formation of "clip culture" and its impact on development and self-identification of personality in informational society (2018)
Гальченко М. - Сутність і культурні кореляти мислення: теоретичний аспект (2018)
Кононець М. - Формування концепції інформаційно-інноваційної освіти як фактор підготовки людського капіталу в інформаційному суспільстві (2018)
Makushynska G. - Typologia bledow najczesciej popelnianych przez studentow slowianskojezychnych (na podstawie doswiadczen w nauczaniu jezyka polskiego jako obcego w Centrach Jezyka i Kultury Polskiej w Zaporozu i w Berdiansku), Popova O. (2018)
Melnyk V. - A new strategy of education as factor of sustainable development in the conditions of evolution from informational society to "society knowledge" (2018)
Batranak G. - Theoretical aspects of employee job satisfaction, Giliuvienė V. (2018)
Корсак К. - Рефлексія про засоби підвищення якості наукових досліджень та уникнення помилок (2018)
Sosnin O. - Reflection on improving the quality of research and avoid errors (2018)
Гужва С. - Творчі аспекти креативно-інноваційних технологій у предметно-просторовому середовищі сучасного дизайну (2018)
Авторська довідка (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей (2018)
Міжнародна індексація журналу (2018)
Залевська О. А. - Аналіз теоретичного змісту поняття "некваліфікований працівник" (2015)
Наньєва М. І. - Сторони трудового договору за законодавством України та пострадянських країн (2015)
Світенок М. І. - Правове регулювання праці в нічний час (2015)
Тицька Я. О. - Залучення роботодавців до правовідносин у сфері освіти (2015)
Тищенко О. В. - Соціально-правовий статус дітей війни як громадян похилого віку в Україні (2015)
Федчишина К. В. - Співвідношення єдності й диференціації в пенсійному забезпеченні (2015)
Хвесюк В. І. - Зарубіжний досвід соціального забезпечення працівників органів прокуратури (2015)
Блошенко Е. Є. - Визначення допоміжних суб'єктів правовідносин у сфері використання рослинного світу (2015)
Боровицька А. Г. - Теоретико-правові основи визначення державного водного кадастру (2015)
Федун А. Д. - Особливості правовідносин у сфері нормативного грошового оцінювання земельних ділянок в Україні (2015)
Безпалова О. І. - Особливості адміністративно-правових повноважень окремих державних органів, які реалізують правоохоронну функцію держави (2015)
Боднарчук О. І. - Діяльність омбудсмена у сфері захисту прав дітей в Україні (2015)
Будник Ю. А. - Правове регулювання інституційного розвитку вищої освіти на території українських земель у другій половині XVI – на початку XX століття (2015)
Буханевич О. М. - Проблеми впровадження електронних адміністративних послуг в Україні (2015)
Виноградова С. О. - Система покарань країн мусульманського світу (2015)
Власенко Д. О. - Поняття та сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг (2015)
Вороніна В. В. - Історія виникнення та розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та аудиту (2015)
Гнатовська A. І. - Фінансово-правове розуміння публічних доходів як публічного інтересу (2015)
Дем’янчук Ю. В. - Законність та правопорядок як об'єкт і предмет адміністративно-правового дослідження (2015)
Дудукін А. О. - Оптимізація адміністративного законодавства України як спосіб підвищення його ефективності (2015)
Захарчук О. З. - Міжнародні стандарти запобігання корупції та відповідність їм вітчизняного антикорупційного законодавства (2015)
Золотарьова Я. С. - Особливості проходження державної служби в судових органах (2015)
Кафтя А. А. - Інформаційне законодавство України: стан і тенденції розвитку (2015)
Коваленко Н. В. - Адміністративно-правовий режим реєстрації прав на нерухоме майно (2015)
Короєд С. О. - Адміністративний договір як форма взаємодії інститутів місцевої публічної влади (2015)
Костюхіна В. М. - Зарубіжний досвід організації роботи з великими платниками податків (2015)
Кузьмін Д. В. - Метод переконання як засіб забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом (2015)
Мамалига Н. Р. - Адміністративні договори у правовій системі України (2015)
Мартиновський В. В. - Дозвільна система – одна з форм реалізації виконавчої влади (2015)
Мельник В. І. - Правоохоронні органи України як суб'єкти забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Мех Ю. В. - До питання системи органів бюджетного контролю в публічній адміністрації: досвід Польщі (2015)
Міськевич А. В. - Правове регулювання надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення (2015)
Обіход Т. В. - Проблеми податкового права для забезпечення аграрної реформи України (2015)
Пахомова А. О. - Новели правового регулювання наукової діяльності в Україні (2015)
Перепелиця М. О. - Підстави визначення об'єкта оподаткування (2015)
Петрова А. О. - Становлення та розвиток адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури України (2015)
Політило В. Я. - Захист податкової інформації: правовий досвід Російської Федерації (2015)
Попович Л. В. - Функції Європейської комісії як інституту управління аграрним сектором економіки ЄС (2015)
Поповчук С. К. - Генезис наукових підходів до формування адміністративно-правових режимів на сучасному етапі (2015)
Ракул О. В. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання фіскальної політики (2015)
Рамазанова У. В. - Основні питання визначення адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади (2015)
Сіренко А. М. - Ознаки адміністративно-правових відносин під час укладення адміністративного договору (2015)
Ткаченко О. Г. - Адміністративна відповідальність військовослужбовців за військові правопорушення, Олійник В. С., Клименко С. В. (2015)
Удяк В. І. - Напрями подальшого реформування податкової політики України в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Чистоклетов Л. Г. - Концептуальні основи прогнозування загроз безпеці суб'єктів господарювання в контексті забезпечення її адміністративно-правового захисту (2015)
Чумак В. В. - Досвід Грузії щодо професійного відбору кандидатів на службу в органи внутрішніх справ і перспективи його використання в Україні (2015)
Шкарнега О. С. - Стосовно суб'єктного складу в адміністративних провадженнях щодо реалізації права на мирні зібрання (2015)
Шоптенко С. С. - Правоохоронні органи як суб'єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності (2015)
Ярошенко В. І. - Порівняльний аналіз касаційного провадження з іншими видами в адміністративному судочинстві України (2015)
Martynyuk V. V. - The Analysis of Periodic Signal Detection Method Based on Duffing System Chaotic Dynamics, Havrylko Ye. V., Boiko J. M., Fedula M. V. (2018)
Харченко О. И. - Использование аппарата передаточных функций Вольтерра в решении задачи стохастической фильтрации с входным сигналом в виде белого Гауссова шума (2018)
Семибаламут К. М. - Определение диаграммы направленности линейной решетки с многоступенчатым адаптивным компенсатором помех, Хамула С. В., Жук С. Я., Литвинцев С. Н. (2018)
Trubin A. A. - Scattering of Electromagnetic Pulses on Different Dielectric Resonator Systems (2018)
Jeyarani J. - Performance Analysis of Two Way All Optical Relay Assisted PM-FSO over Different Weather Conditions, Kumar D. S. (2018)
Hussain Z. - Outage Analysis of Device-to-Device Communication System, Khan A. R., Mehdi H., Saleem S. M. A. (2018)
Попов Д. И. - Адаптивное обнаружение групповых многочастотных сигналов (2018)
Таранчук А. А. - Моделювання електромеханічних характеристик п’єзорезонансних сенсорів надлишкового тиску з мембранним керуванням міжелектродним зазором п’єзоелемента, Підченко С. К., Жизневський А. І. (2018)
Гальченко В. Я. - Застосування нейрокомп’ютинга на етапі побудови метамоделей в процесі оптимального сурогатного синтезу антен, Трембовецька Р. В., Тичков В. В. (2018)
Бурау Н. І. - Використання фрактального аналізу частотно-часових спектрів віброакустичних сигналів для діагностики газотурбінних двигунів, Ігнатович С. Р., Паздрій О. Я. (2018)
Котух К. А. - Удосконалення принципів державного регулювання в окремих секторах економіки, пов’язаних із аграрною галуззю (2015)
Марченко С. І. - Правові засади аграрного ринку в Україні (2015)
Рудень О. В. - Правові засади діяльності Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: нові виклики та завдання (2015)
Сюйва І. С. - Юридична природа використання лісових ресурсів у сільському господарстві України (2015)
Андрєєва О. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання літакобудівної промисловості (2015)
Бондар В. С. - Концептуальні основи вдосконалення організації інформаційних систем у діяльності правоохоронних органів (2015)
Бунякіна О. В. - Особливості здійснення фінансового моніторингу у нотаріальній діяльності (2015)
Волкович О. Ю. - Окремі проблемні аспекти запровадження системи адміністративних послуг в Україні, Петриченко Ю. В. (2015)
Воробйов Р. А. - Класифікація видів миротворчої діяльності (2015)
Галіцина Н. В. - Інструменти адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави: вихідні положення (2015)
Джафарова О. В. - Правове регулювання дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні (2015)
Діордіца І. В. - Інформаційні інтервенції як загроза кібернетичній безпеці (2015)
Задорожній О. В. - Механізм реалізації права на державну службу в органах юстиції (2015)
Збінський Є. Ф. - Правовий режим податкової таємниці України: характеристика структурних елементів (2015)
Кантор Н. Ю. - Удосконалення адміністративної відповідальності за праворушення в економічній сфері (2015)
Карелін В. В. - Концептуальні підходи до класифікації адміністративно-правових режимів у сфері виконання покарань (2015)
Лазарєва М. І. - Особливості державного управління в адміністративно-політичній сфері (2015)
Левченко О. В. - Безконтактні адміністративні послуги, що надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру: нормативне забезпечення, ознаки поняття та різновиди (2015)
Левчук С. М. - Дозвільні адміністративні послуги органів Державної фіскальної служби України (2015)
Лиськов М. О. - Ліцензування лотерейної сфери (2015)
Макогонюк Ю. Ю. - Контроль за дотриманням права на доступ до публічної інформації в екологічній сфері (2015)
Муза О. В. - Актуальні питання надання базових адміністративних послуг в умовах децентралізації публічної влади в Україні (2015)
Нікулін В. А. - Європейський і світовий досвід адміністративно-правового забезпечення діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування з питань реклами (2015)
Поліщук Н. Р. - Правове регулювання адміністративних договорів під час надання адміністративних послуг (2015)
Руснак Ю. І. - Правове регулювання проектної інвестиційної діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід (2015)
Саєнко А. І. - Особливості порядку та строку надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності (2015)
Самохін А. В. - Правове регулювання екологічної експертизи в розрізі антропогенної діяльності та її впливу на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей (2015)
Сарана С. В. - Загальний податковий режим: до питання складу та різновидів (2015)
Собовий О. М. - До питання пріоритетності забезпечення екологічної безпеки з-поміж інших функцій держави на сучасному етапі розвитку України (2015)
Співаков І. І. - Окремі аспекти вдосконалення принципів та стандартів виборчих відносин в Україні: адміністративно-правовий аспект (2015)
Streltsov L. E. - Harmonization of law on international and national responsibility for unlawful acts against information security (2015)
Філіпенко А. С. - Охорона праці як об’єкт соціальної відповідальності (2015)
Фоменко Ю. О. - Правова характеристика призупинення бюджетних асигнувань (2015)
Чистоклетов Л. Г. - Про методичний інструментарій прогнозування адміністративно-правових загроз безпеці суб’єктів господарювання (2015)
Чорна В. Г. - Особливості використання публічних коштів в публічному управління (2015)
Шатрава С. О. - Способи врегулювання конфлікту інтересів в діяльності органів внутрішніх справ: питання сьогодення (2015)
Шишка Ю. М. - Рекламна діяльність в мережі Інтернет як предмет дослідження в науковій літературі (2015)
Яковенко А. В. - Нормативно-правове забезпечення виконання судових рішень в Україні (2015)
Содержание (2018)
Іванов В. П. - Характер змін показників добового моніторування ЕКГ та особливості структурно-функціонального стану міокарда залежно від рівня альдостерону в пацієнтів із гіпертонічною хворобою та частими рецидивами фібриляції передсердь, Данілевич Т. Д. (2018)
Rybchynskyi S. V. - The electrical axis of the heart in patients with atrial fibrillation before and after radiofrequency ablation, Brynza M. S., Volkov D. Ye., Yabluchanskyi M. I. (2018)
Данюк І. О. - Особливості ремоделювання лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію на тлі подагри, Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Чорна І. В. (2018)
Меленевич А. Я. - Клінічне значення інтерлейкіну-18 та інтерлейкіну-10 у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2018)
Новіков Є. В. - Вплив субклінічного гіпотиреозу на параметри сльозопродукції у хворих на гіпертонічну хворобу (2018)
Михалюк Є. Л. - Стан біоелектричної активності міокарда у представниць плавання, Гуніна Л. М., Чернозуб А. А. (2018)
Pryimenko N. O. - Single nucleotide polymorphisms of TLR-2, TLR-3, TLR-4 and susceptibility to inflammatory diseases of the respiratory tract, Kotelevska T. M., Dubynska H. M., Kaidashev I. P., Pikul K. V. (2018)
Herasymova O. V. - Structural and functional changes of cardiovascular system in children with asthma, Protsiuk T. L., Protsiuk L. O., Kotsur L. D. (2018)
Міхєєва Т. М. - Особливості вегетативного стану та рівня артеріального тиску в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією, Нечитайло Д. Ю., Понюк В. В., Фоміна Т. П. (2018)
Шутова О. В. - Генеалогічні особливості сімей дітей і підлітків, які хворі на жовчнокам’яну хворобу, Багацька Н. В. (2018)
Pylypchuk V. I. - Long-term results after surgical treatment in patients suffering from chronic pancreatitis with signs of biliary hypertension (2018)
Охрименко Г. И. - Сравнительная оценка лапароскопической и открытой спленэктомии, Головко Н. Г., Грушка В. А., Гайдаржи Е. И., Подлужный А. А. (2018)
Trufanov I. I. - Surgical correction of distal tibia posttraumatic deflection, Pobiel Ye. A., Kosylo V. V. (2018)
Зеленецкий И. Б. - Децентрация и напряженно-деформированное состояние в тазобедренном суставе при его дисплазии, Корольков А. И., Мителева З. М., Снисаренко П. И. (2018)
Бойко В. И. - Сравнительная оценка эффективности различных методов лечения невынашивания при многоплодной беременности, Никитина И. Н., Сухарев А. Б., Калашник Н. В. (2018)
Pakharenko L. V. - Clinical and social aspects of dysmenorrhea development (2018)
Ivanko O. H. - Detection of Clostridium difficile toxins A and B in the stool specimens from patients and medical staff of the children’s antituberculosis department, Patsera M. V., Skrypnykova Ya. S. (2018)
Хоміцький М. Є. - Психопатологічні прояви ендогенних психозів у станах ремісії/інтермісії як предиспозиційний фактор персонологічних трансформацій (компаративний аналіз) (2018)
Єрьоменко Р. Ф. - Визначення частоти хромосомних аберацій і динаміки асоціацій акроцентричних хромосом у дітей, які хворі на цукровий діабет 1 типу, Ковальова В. І., Литвинова О. М., Паламарчук О. О., Литвинов В. С. (2018)
Бурмака О. В. - Валідація методики визначення супровідних домішок в активній речовині противірусного засобу енісаміуму йодиду, Гуреєва С. М., Маргітич В. М. (2018)
Янчук А. О. - До проблем управління охороною здоров’я в контексті децентралізації влади та просторового планування в об’єднаних територіальних громадах, Кузніченко С. О., Околович М. Є. (2018)
Фастовець О. О. - Матриксна металопротеїназа-8 у ранній діагностиці генералізованого пародонтиту, Лукаш А. Ю. (2018)
Москалюк В. Д. - Антибіотикоасоційована діарея, що зумовлена Сlostridium difficile, Рудан І. В., Баланюк І. В., Мироник О. В., Андрущак М. О. (2018)
Разнатовська О. М. - Перебіг туберкульозу в пацієнта з хворобою Фара (клінічний випадок), Федорець А. В., Сікорська М. В., Норейко С. Б. (2018)
Klymenko V. A. - A clinical case report of cystic fibrosis and liver cirrhosis in a child, Piontkovska O. V., Pasichnyk O. V., Drobova N. M., Yanovska K. O., Bevz S. I., Sindieieva N. T. (2018)
Владимиренко С. В. - Кримінально-правова кваліфікація злочину, передбаченого статтею 350 КК України (2015)
Ждиняк Н. П. - Забороняюча кримінально-правова норма: проблеми змісту (2015)
Іщук О. С. - Феноменологічні засади дослідження протидії злочинності (2015)
Котяй Т. В. - Поняття та зміст тлумачення норм кримінального права (2015)
Кухар В. В. - Поняття "тероризм" у доктрині кримінального права (2015)
Лосич С. В. - Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства у зв’язку з реформуванням кримінального судочинства в Україні (2015)
Міняйло Н. Є. - Кримінально-правова основа відповідальності представників організованої злочинності (2015)
Орел Ю. В. - Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, поєднана із заволодінням зброєю чи з її використанням (2015)
Пащенко О. О. - Значення зарубіжного досвіду для криміналізації суспільно небезпечних діянь та з'ясування соціальної обумовленості кримінально-правових норм (2015)
Самойлова О. М. - Характерні риси особи потерпілого від умисних убивств і умисних тяжких тілесних ушкоджень, учинених особами похилого віку (2015)
Сотула О. С. - Умисне вбивство заручника або викраденої людини: компаративістські аспекти (2015)
Тихонова О. В. - Об’єктивна сторона злочинних посягань на фінансову безпеку держави (2015)
Агакерімов О. Н. - Підстави обрання як запобіжних заходів взагалі, так і домашнього арешту зокрема, в світлі сучасного вітчизняного кримінального провадження (2015)
Бабакін В. М. - Окремі аспекти протидії оперативними підрозділами органів внутрішніх справ молодіжній злочинності у сфері торгівлі людьми (2015)
Базір С. С. - Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди суддями (2015)
Білічак О. А. - Щодо поняття "негласні слідчі (розшукові) дії" (2015)
Біліченко Т. О. - Гарантії охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження при його закритті під час досудового розслідування (2015)
Білоус В. В. - Проблеми законодавчого та інформаційного забезпечення геномної ідентифікації в Україні (2015)
Вапнярчук В. В. - Витребування та отримання, проведення інших процесуальних дій як способи збирання доказів у кримінальному провадженні (2015)
Віротченко С. С. - Окремі питання призначення експертиз у кримінальному провадженні (2015)
Гула Л. Ф. - Оперативно-розшукове виявлення злочинів, пов'язаних із виготовленням, імпортуванням і розповсюдженням небезпечної продовольчої продукції (2015)
Даль А. Л. - Генезис розвитку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2015)
Даньшин М. В. - Міжнаукові зв’язки кримінального права та криміналістики (2015)
Єрохін В. В. - Генезис розвитку участі захисника в кримінальному процесі (2015)
Забарний М. М. - Прогалини в кримінальному процесуальному праві: загальнотеоретичний аспект (2015)
Карпушин С. Ю. - Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій (2015)
Клименко Д. С. - Слідчі (розшукові) дії як засіб збирання інформації про злочинця (2015)
Кричун Ю. А. - Окремі проблемні питання інституту потерпілого в кримінальному процесі, Степанов П. Л. (2015)
Лук’яненко Ю. В. - Генезис інституту затримання особи у кримінальному процесі України (2015)
Марочкін О. І. - Особливості мотивування клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2015)
Рогатинська Н. З. - Правова характеристика окремих аспектів освідування особи, Загорська І. О. (2015)
Рогатинська Н. З. - Деякі аспекти визнання доказів недопустимими під час судового розгляду, Олійник Ю. І. (2015)
Саінчин О. С. - Подальші кроки щодо реалізації законів України про боротьбу та протидію корупції (2015)
Циганюк Ю. В. - Онтологія системи засад кримінального провадження, Костенко М. А. (2015)
Чернієнко А. О. - Поняття відстрочки виконання вироку (2015)
Артемчук Д. О. - Суд і контроль: питання взаємодії (2015)
Бакаянова Н. M. - Проблеми процедури формування Вищої ради юстиції органами адвокатського самоврядування (2015)
Горган О. Л. - Перспективи адаптації досвіду зарубіжних країн у сфері боротьби з корупцією в національну правову практику України (2015)
Кравчик М. Б. - Державна політика реформування судової системи в Україні (2015)
Світовий В. О. - Спеціальна дисциплінарна відповідальність працівників органів прокуратури: зміни в національному законодавстві (2015)
Федорович В. І. - Обґрунтування морально-етичної складової в системі відповідальності судді за недоброчесну поведінку (2015)
Чекмарьова Л. Ю. - Страхування професійної відповідальності адвоката (2015)
Андрейченко С. С. - Ідентифікація поняття "державний орган" з метою атрибуції у міжнародному праві: постановка проблеми (2015)
Годованик Є. В. - Вплив європейської інтеграції України на правове забезпечення надання освітніх послуг (2015)
Каплюченко Т. В. - Від радянських стандартів якості до європейської безпеки продукції: правове дослідження щодо вдосконалення ринкового нагляду в Україні (2015)
Сыроед Т. Л. - Деятельность ООН по предупреждению геноцида (2015)
Фастовець А. С. - "Преюдиція": генезис і сучасне місце в практиці Суду справедливості Європейського Союзу (2015)
Чесановская Т. П. - Международно-правовые механизмы защиты прав налогоплательщиков (2015)
Полторак С. Т. - Рецензія на колективну монографію "Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика" (2015)
Аулін В. В. - Оптимізація і управління ресурсами в транспортно-логістичній системі АПК, Великодний Д. О., Дьяченко В. О. (2018)
Аулін В. В. - Критерії реалізації процесів забезпечення та підвищення надійності і ефективності функціонування транспортних систем, Голуб Д. В., Гриньків А. В. (2018)
Аулін В. В. - Розробка критерію вдосконалення системи технічної експлуатації засобів транспорту з врахуванням необхідної діагностичної інформації, Гриньків А. В., Голуб Д. В., Агапоненко М. І. (2018)
Бадейнов О. М. - Моделювання руху триланкового автопоїзда, Зінько Р. В., Горбай О. З. (2018)
Безродный В. В. - Смесевой бензин и его влияние на расход топлива легкового автомобиля ВАЗ-2115 (2018)
Біліченко В. В. - Про раціональний підхід до забезпечення запасними частинами вантажних АТП регіону, Макаров В. А., Макарова Т. В., Антонюк О. П. (2018)
Біліченко В. В. - Перспективні стратегії розвитку автотранспортних підприємств, Смирнов Є. В., Огневий В. О. (2018)
Біліченко В. В. - Застосування експресного режиму руху на міських маршрутах пасажирських перевезень у великих і середніх містах, Цимбал С. В., Крещенецький В. Л., Лановий Р. С., Шпирко Д. А. (2018)
Біліченко В. В. - Вдосконалення методики формування потужності зони поточного ремонту автомобілів, Цимбал С. В., Крещенецький В. Л., Мальченко В. Ю. (2018)
Бодак В. І. - Перспективи використання електромобілів в Україні, Бодак М. В. (2018)
Бойків М. В. - Дослідження зміни рівня транспортного шуму на вулицях міста Львова, Житенко О. В., Діхтяр О. В. (2018)
Вербовський В. С. - Особливості теплової підготовки двигуна стаціонарної енергетичної установки за допомогою теплових акумуляторів фазового переходу, Грицук І. В., Скалига М. М., Белоусов Є. В., Рудинець М. В. (2018)
Вікович І. А. - Характерні особливості найсучасніших електромобілів, Радчук Р. І., Осташук М. М. (2018)
Гандзюк Д. М. - Способи підвищення швидкості спрацьовування гальмового привода триланкових автопоїздів (2018)
Гецович Е. М. - Экспериментальное исследования поведения водителя на нерегулируемых перекрестках в правоповоротних потоках, Мустафаев Г. К. (2018)
Горбай О. З. - Ударопоглиначий дах для перекидання автобуса, Дівеєв Б. М., Коник І. В., Осташук М. М., Пелех Я. М. (2018)
Гречихин Л. И - Возможности использования вихревого теплового насоса на транспорте, Куць Н. Г. (2018)
Гудз Г. С. - Вплив відновлення гільз циліндрів ДВЗ ремонтними розмірами на його зовнішню швидкісну характеристику, Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Клипко О. Р. (2018)
Гущин О. В. - Дослідження процесу формування структури аеросумішей у завантажувальному пристрої, Рибалко Р. І. (2018)
Дацюк Л. М. - Аналіз зчіпних властивостей колісних тракторів для використання на трелювальнні лісу, Сай В. А., Юхимчук С. Ф., Дацюк Т. Л. (2018)
Дембіцький В. М. - Адаптація їздового циклу до реальних умов руху міських автобусів, Мазилюк П. В., Павляшик С. М. (2018)
Добровольський О. С. - Дослідження витрати палива сучасного бензинового двигуна в режимі холостого ходу використанням бензоспиртових палив, Карев С. В., Ступак Н. С. (2018)
Дубицький О. С. - Підвищення ефективності доставки швидкопсувних вантажів автомобільним транспортом, Павлова І. О. (2018)
Дущенко В. В. - Розрахунок кінематики гідропневматичної підвіски колісної легкоброньованої машини, Нанівський Р. А., Ярмак О. М. (2018)
Захарчук В. І. - Оцінка адаптованості техніки до альтернативних моторних палив, Захарчук О. В. (2018)
Защепкіна Н. М. - Контроль пилопроникності матеріалів від дії автомобільного пилу, Мелконян А. А. (2018)
Зенкін Є. Ю. - Оцінка технічного стану датчиків обємної витрати повітря легкових автомобілів з бензиновим та дизельним двигуном (2018)
Кашканов А. А. - Оцінювання часу реакції водія при експертизі дорожньо-транспортних пригод, Кашканова А. А., Грисюк О. Г. (2018)
Кищун В. А. - Причини втрати роботоздатності дизельних форсунок із п’єзоелектричним приводом, Нестеренко Л. В. (2018)
Крайник Ю. Л. - Методичні основи оптимізації розміщення колісного візка цистерни-напівпричепа, Зінько Р. В., Глобчак М. В., Скварок Ю. Ю. (2018)
Кривошапов С. І. - Нормування витрат рідини для нейтралізації викидів оксидів азоту у відпрацьованих газів автомобіля (розчину сечовини) (2018)
Кухтик Н. О. - Вплив методу прогріву на витрату палива автомобілем з двигуном з системою впорскування бензину, Кухтик В. В. (2018)
Марціяш О. М. - Лабораторні дослідження деяких характеристик роботи автомобільної підвіски типу "МакФерсон”, Заверуха Р. Р., Венгер М. П., Мельник М. С. (2018)
Монастирський Ю. А. - Результати математичного моделювання функціонування електромеханічної трансмісії кар’єрних самоскидів Белаз-75131, Бондар І. В., Климов Т. А. (2018)
Опанасюк Є. Г. - Підвищення ефективності розвантажувальних робіт незв'язних будівельних матеріалів із кузовів самоскидів, Бегерський Д. Б., Опанасюк О. Є. (2018)
Пазин Р. В. - До розробки математичної моделі автопоїзда категорії О2 з тривісним причепом (2018)
Петренко В. Г. - Дослідження впливу фази впорскування газового палива на показники роботи газодизеля, Ковбасенко С. В., Барабаш П. О., Соломаха А. С., Голик А. В. (2018)
Пилипенко О. М. - Дослідження впливу дози озону на фізико-хімічні властивості бензину, Шльончак І. А., Васильченко В. Ю. (2018)
Погорлецький Д. С. - Організація застосування засобів полегшення пуску двигунів транспортних засобів, працюючих на зрідженому газовому паливі (2018)
Познаховський В. А. - Порівняння методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств автомобільного транспорту, Кірічок О. Г., Швець М. Д. (2018)
Скалига М. М. - Концепція використання в інфраструктурі автомобільного транспорту спалюючих пристроїв з протиточною схемою газообміну, Рудинець М. В., Вербовький В. С. (2018)
Скочук М. П. - Стратегія розвитку автотранспортної фірми з міжнародних вантажних автомобільних перевезень, Марчук Р. М., Морозюк С. В., Яким’юк П. В. (2018)
Тригуба А. М. - Концептуальна модель системи технічного обслуговування і ремонту пожежних автомобілів, Шарибура А. О., Луб П. М., Грабовець В. В. (2018)
Черненко С. М. - Кермові приводи транспортних засобів з двома керованими мостами, Клімов Е. С., Черниш А. А. (2018)
Швець М. Д. - Механізація та організація виробничого процесу при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт, Кірічок О. Г., Познаховський В. А. (2018)
Білокінна І. Д. - Саморегулівні організації у розвитку аграрного сектору на засадах "зеленої економіки" (2018)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Зовнішній державний борг України: формування, управління та обслуговування, Волько О. В., Дахлалла А. М. (2018)
Буркoвськa A. В. - Oсoбливoстi фoрмувaння витрaт aгрaрних пiдприємств, Мeльник Ю. В., Сoвщaк С. С. (2018)
Vyshnevska O. - The national wealth of the state: ecological and economic criteria, Bobrovska N. (2018)
Воскобійник С. Я. - Порівняльна характеристика різних систем управління персоналу (2018)
Гуцаленко Л. В. - Дієвість контрольної функції обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, Пащенко Н. В. (2018)
Долбнєва Д. В. - Сучасний стан проведення державного аудиту бюджетних програм Державною аудиторською службою України (2018)
Калачевська Л. І. - Проблематика та напрями удосконалення інфраструктурного забезпечення сільських територій в Україні (2018)
Коваль Н. О. - Концептуальні підходи до інвестування в людський капітал як фактор зростання конкурентоспроможності національної економіки (2018)
Колісник О. П. - Грошові потоки: сутність, класифікація та їх оптимізація в процесі управління, Замогильна А. В. (2018)
Костьов'ят Г. І. - Пріоритетні напрями розвитку стратегічного менеджменту в Україні (2018)
Кундицький О. О. - Тіньова економіка: сутність, причини виникнення та наслідки існування, Сенишин О. С. (2018)
Панасенко І. В. - Статистична оцінка ефективності інвестування сфери освіти (2018)
Пилипенко Л. М. - Концептуально-методологічні підходи формування амортизаційної політики підприємства та держави, Тивончук О. І. (2018)
Полторак А. С. - Архітектоніка наслідків глобалізаційних процесів у фінансовій сфері (2018)
Попова Ю. М. - Сучасний стан і перспективи розвитку міжмуніципального співробітництва, Кононенко М. М. (2018)
Потриваєва Н. В. - Гармонізація ведення бухгалтерського обліку в Україні та Китайській Народній Республіці, Пісоченко Т. С., Кононюк В. В., Немировська Н. М. (2018)
Пуйда Г. В. - Людський капітал підприємства: суть, місце та особливості оцінки (2018)
Романів Є. М. - Особливості організації і методика розробки облікової політики на сучасному етапі функціонування підприємств в Україні, Кравичшин І. М. (2018)
Сав’юк Л. О. - Реалізація концепції доданої академічної вартості в ракурсі становлення економіки та суспільства знань (2018)
Тесленко Т. І. - Сутність та порядок формування резерву сумнівних боргів (2018)
Тучак Т. В. - До питання періодизації розвитку митної справи та митної політики України (2018)
Чикалова А. С. - Теоретико-методичні засади класичних та новітніх концепцій комунікаційної політики підприємницьких структур (2018)
Шарко М. В. - Бізнес-аналітика ранжування показників економічної інформації при прийнятті управлінських рішень з інноваційного розвитку виробництва, Гусаріна Н. В. (2018)
Акулова Н. В. - Основні сучасні функції кримінального права (2015)
Бабанли Р. Ш. - Дискусійні аспекти застосування спеціальних правил призначення покарання за сукупністю злочинів (2015)
Букач М. О. - Історія запровадження кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення (2015)
Вербицька Н. В. - Проблеми визначення родового об’єкта злочину, передбаченого статтею 398 Кримінального кодексу України (2015)
Джиба-Бондаренко Д. Ю. - Використання приватноправових елементів кримінальної юстиції як підстава для спрощеного судового розгляду (2015)
Коломієць Н. В. - Заохочення як форма схвалення соціально-очікуваної поведінки засуджених (2015)
Кучерук М. М. - Правові засади формування превентивного антитерористичного досвіду цивільного населення (2015)
Ониськів А. М. - Особливості становлення законодавства, що регулює відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби, учинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (радянський період) (2015)
Павлишин К. О. - Особистість неповнолітнього крадія (2015)
Пащенко О. О. - Повнота й не надмірність заборони як обставина соціальної зумовленості закону про кримінальну відповідальність (2015)
Савченко А. В. - Удосконалення механізму відповідальності у сфері виробництва й обігу тютюнових виробів, Плугатир М. В. (2015)
Проданик І. В. - Слідчі (розшукові) та процесуальні дії при розслідуванні взаємопов’язаних злочинів (2015)
Пушкар О. А. - Змішана форма вини за кримінальним законодавством окремих країн Європейського Союзу (2015)
Топчій В. В. - Кібертероризм в Україні: поняття та запобігання кримінально-правовими та кримінологічними засобами (2015)
Турлова Ю. А. - Поняття "екологічні злочини": до проблеми визначення (2015)
Федотова Г. В. - Кримінологічне обгрунтування внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків (2015)
Шевченко О. Д. - Досвід зарубіжних країн щодо забезпечення права на освіту засуджених до позбавлення волі (2015)
Білокінь Р. М. - Кримінальна процесуальна відповідальність: поняття та характеристика (2015)
Бобечко Н. Р. - Структура та зміст рішень суду апеляційної та касаційної інстанції у кримінальному провадженні (2015)
Ващук О. П. - Верифікація відомостей/даних на початку досудового розслідування (2015)
Коваленко А. В. - Процесуальні проблеми визнання особи потерпілою від злочинів проти журналістів (2015)
Крайнікова О. В. - Правова генеза підтримання обвинувачення в суді й суб’єкти її реалізації (2015)
Мирошниченко Ю. М. - Змагальність кримінального судочинства України: історія, сучасність, перспективи (2015)
Панасюк А. О. - Складові аналітичної діяльності слідчого при використанні мережі Інтернет у виявленні й розслідуванні злочинів (2015)
Патрелюк Д. А. - Визначення поняття протидії кримінальному переслідуванню (2015)
Переверза О. Я. - Обстановка давання помилкових показань (процесуальний вплив) як елемент механізму формування показань (2015)
Серебрянський П. В. - Правовий аналіз забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі (2015)
Столітній А. В. - Інші учасники кримінального провадження в системі суб’єктів кримінального процесу, Каланча І. Г. (2015)
Шевченко Т. В. - Організація досудового розслідування злочинів у сфері порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2015)
Хахуцяк О. Ю. - Забезпечення захисту прав людини у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду, Щедрікова В. Ю. (2015)
Казак О. А. - Ініціювання прокурором перегляду судових рішень, що стосуються законних інтересів держави (2015)
Репешко П. І. - Питання забезпечення захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом (2015)
Фисун Ю. Ю. - Стамбульський процес – імплементаційний механізм протидії нетерпимості в рамках ООН: передумови формування і проблеми реалізації (2015)
Вороніна І. М. - Модуси втілення аксіологічного змісту нормотворчої діяльності органів внутрішніх справ України (2015)
Івченко Ю. В. - Сутність патріотизму: історія та сучасність (2015)
Соломчак Х. Б. - Моральне право як генетична спільність права та моралі (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Palchevskyi B. - Modeling, optimization, structural synthesis of technological equipment (2016)
Gola A. - Actual trends in manufacturing systems development, Świć A. (2016)
Melnyk O. - Analysis of the technological component of information support of cad systems in machine building, Firanskyy V. (2016)
Krestianpol O. - Principles modeling of complicated process of its automated design (2016)
Osypenko V. - Modeling of nozzle in jet pump mode for electrical discharge and electrochemical machining, Plakhotnyi O., Denysenko A. (2016)
Palchevskyi B. - Efficiency increasing of flexible production module for capping bottles, Krestianpol O., Bondarchuk D. (2016)
Palchevskyi B. - Methodology of automated defining of optimal terms in technological complex maintenance introduction, Velykyi O. (2016)
Vlakh V. - Automated synthesis of mechanism of press of diecutting machine, Pasika V. (2016)
Janczarek M. M. - Energy saving operation structures in terms of variable temperature atmospheric (2016)
Krestyanpol L. - The developing of "smart packaging". The information technology use for the logistics (2016)
Valetsky B. - Automatic packing of small hacksaw blades (2016)
Dzhuguryan T. - Forming geometrical parameters of surface rotation rings on grinding operations, Marchuk I., Olexin M. (2016)
Stotsko Z. - Modeling and optimization of the parameters of loose environment vibratory separation, Rebot D., Topilnytskiy V. (2016)
Pasika' V. - Mathematical model of the mechanism of formation of paper piles of given volume of computing grouping device of sheet cutting machine, Kazmirovych O. (2016)
Lutsiv I. - Definition of component elements position errors of integrated self-adjusting equipment for turning, Voloshyn V., Buhovets V. (2016)
Duncheva Velikova G. - Experimental study of fatigue life and residual stresses after Friction Stir Hole Expansion in aluminum alloy D16AT (2016)
Kolomiets A. - Motion correction features of geneva mechanism leading link in technological equipment drives, Kandyak N., Ternytskyi S. (2016)
Бортнікова Л. П. - Міжнародний досвід кредитування малого бізнесу та можливості його використання в Україні, Самійленко А. П. (2018)
Гріненко А. Ю. - Зростання державного боргу та зовнішніх запозичень – шлях до падіння рівня економічної безпеки в Україні (2018)
Бобровник А. В. - Модель міжнародної конкурентоспроможності за М. Портером: успішне позиціонування України на світовому ринку, Денисенко М. П. (2018)
Мардус Н. Ю. - Формування класифікації товарів із позиції макроекономіки (2018)
Романова А. А. - Особливості внутрішнього та виїзного туристичного ринку Києва (2018)
Іваненко Л. М. - Інновації в ритейлі як об’єктивний наслідок розвитку сучасного маркетингу (2018)
Кунаєв А. Ю. - Використання методології системного підходу до оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства (2018)
Ліпич Л. Г. - Організаційна справедливість у системі менеджменту підприємства, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2018)
Маказан Є. В. - Сучасні аспекти корпоративної культури (2018)
Меліхова Т. О. - Дослідження функціональних складників економічної безпеки підприємства (2018)
Петрик І. В. - Cтратегічні маневри гнучкості мережі поставок під час використання аутсорсингу (2018)
Полякова Ю. В. - Засади формування регіональної інноваційної політики країн – членів ЄС (2018)
Макаренко С. М. - Недоліки системи забезпечення та захисту соціально незахищених верств населення, Капліна Є. О., Олійник Н. М. (2018)
Filon M. M. - Index of human development as an indicator of social and economic state of society, Gordeeva M. A. (2018)
Васильчишин О. Б. - Фінансова безпека банківської системи України в умовах загрозливих тенденцій виведення капіталу (2018)
Васильчук В. В. - Втрати бюджету України внаслідок зловживань із ПДВ (2018)
Кміть В. М. - Непряме оподаткування в Україні та шляхи його вдосконалення, Сусляк В. В. (2018)
Рейнська В. Б. - Податки як фіскальна основа існування держави (2018)
Святаш С. В. - Автоматизація податкового рахівництва у контексті створення податкової інформаційної бази для аналізу та контролю (2018)
Стащук О. В. - Системна характеристика науково-методичних підходів до дослідження фінансової безпеки акціонерних товариств (2018)
Артюх О. В. - Концепція суттєвості в практиці податкового аудиту (2018)
Кармазіна Н. В. - Генерування аудиторських процедур у контексті аудиту розрахунків із бюджетом за податками та платежами (2018)
Сафарова А. Т. - Зміст діяльності працівників з обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства та вимоги до їх професійних якостей (2018)
Царенко О. В. - Інкорпорування аналітичних процедур для забезпечення якості аудиторських послуг (2018)
Беспалий В. В. - Актуальні питання оперативного планування реалізації стратегії місцевого розвитку (2015)
Бучин А. В. - Учення про конституцію в державно-правовій доктрині Володимира Старосольського (2015)
Галіцина Н. В. - Соціальна та правова держави: як вирішити питання про співвідношення категорій? (2015)
Горбова Н. А. - Юридична відповідальність у правомірній поведінці – самостійний елемент механізму правового регулювання (2015)
Губанов О. О. - Правова доктрина як елемент правової системи Європейського Союзу: її місце та зв'язок з іншими елементами (2015)
Єрмоленко Д. О. - Шляхи вдосконалення правового виховання сучасної української молоді (2015)
Жебровская К. А. - Права человека как правовая ценность: универсализм и цивилизационное разнообразие (2015)
Немченко С. С. - Становлення правової освіти в Україні в ХVІІ – на початку ХХ століття (2015)
Скрипнюк О. О. - Теоретичні підходи до розгляду поняття "народний суверенітет" (2015)
Фатхутдінов В. Г. - Громадський vs публічний у дзеркалі правничої герменевтики (2015)
Шандра Б. Б. - Вплив свідомості на формування еволюційного розвитку особистості на тлі правової чи неправової діяльності (2015)
Бруслик О. Ю. - Деволюція й референдна демократія як фактори обмеження суверенітету Парламенту Великобританії (2015)
Грицик В. В. - Створення належних умов органами внутрішніх справ України щодо забезпечення права особи не давати показання або пояснення стосовно себе, членів сім'ї чи близьких родичів (2015)
Гробова В. П. - Спільні й відмінні риси в законодавстві Королевства Норвегії та України з питань місцевого самоврядування (2015)
Манжул І. В. - Загрози енергетичній безпеці України (2015)
Мойсей Г. Г. - Правові позиції Конституційного Суду України в понятійно-категоріальному апараті науки конституційного права України (2015)
Палінчак М. М. - Мережа релігійних організацій в Україні: стан та перспективи розвитку (2015)
Тептюк Є. П. - Проблема інформаційної відкритості публічної влади в Україні (2015)
Бєлов Д. М. - Трансформація конституціоналізму в контексті внесення змін до Конституції України, Фрідманський Р. М. (2015)
Бичківський О. О. - Спадкові правовідносини, ускладнені іноземним елементом: загальноправова характеристика (2015)
Братель О. Г. - Юридичні факти-події як складова цивільних процесуальних юридичних фактів (2015)
Буга В. В. - Критерії класифікації процесуальних строків на види в цивільному судочинстві України (2015)
Василенко М. Є. - Юридичний інтерес як особлива юридична конструкція в системі цивільного права (2015)
Герц А. А. - Зобов’язання у сфері надання реабілітаційних послуг (2015)
Кармаза О. О. - Проблеми застосування в нотаріальному процесі норм іноземного права (2015)
Міщенко М. В. - Вчинення правочинів малолітніми особами за межами їх цивільної дієздатності (2015)
Пашинін О. А. - Правові основи інформаційного забезпечення стадій виконавчого провадження в Україні (2015)
Погребняк В. Я. - Розвиток доктрини та законодавчого регулювання відносин споживчого кредитування (2015)
Старинец Е. А. - О двух типах преддоговорной ответственности (2015)
Головачова А. С. - Історія становлення й розвитку законодавства у сфері посередництва у страхуванні та перестрахуванні на території України (2015)
Гриценко Г. М. - Промислове будівництво в Україні: правові проблеми в контексті інтеграційних процесів (2015)
Дучал О. Ф. - Способи використання заставної в господарському обігу (2015)
Ментух Н. Ф. - Міжнародний лізинг: поняття та особливості, Шевчук О. Р. (2015)
Петров В. С. - Щодо окремих практичних проблем відстрочки та розстрочки виконання рішення господарського суду (2015)
Сухоставець І. В. - Про окремі аспекти припинення договору оренди державного майна (2015)
Шекера Ю. О. - Щодо питання про додержання процесуальних строків суддями господарських судів (2015)
Яценко С. С. - Поняття регіоналізації державного управління економікою у вимірі науки господарського права (2015)
Титул, зміст (2018)
Кучук-Яценко С. И. - Контактная стыковая сварка сопротивлением алюминида титана γ-TiAl со сплавом ВТ5, Зяхор И. В., Наконечный А. А., Завертанный М. С., Капитанчук Л. Н. (2018)
Позняков В. Д. - Влияние режимов импульсно-дуговой сварки на параметры металла шва и ЗТВ сварных соединений, выполненных проволокой Св-08Х20Н9Г7Т, Завдовеев А. В., Гайваронский А. А., Денисенко А. М., Максименко А. А. (2018)
Покляцкий А. Г. - Показатели конструкционной прочности сварных соединений сплава Д16Т, полученных сваркой трением с перемешиванием, Головатюк Ю. В., Лабур Т. М., Осташ О. П., Мотрунич С. И. (2018)
Борисов Ю. С. - Исследование электрических и энергетических характеристик плазмотрона при микроплазменном напылении проволочными материалами, Кислица А. Н., Войнарович С. Г., Кузьмич-Янчук Е. К., Калюжный С. Н. (2018)
Ющенко К. А. - Применение электрошлаковой сварки в строительстве, Лычко И. И., Козулин С. М., Фомакин А. А., Несена И. С. (2018)
Перемитько В. В. - Влияние легирующей шихты и внешнего магнитного поля на структуру и свойства наплавленного металла, Сухомлин В. И., Косинская О. Л., Панфилов А. И. (2018)
Соловьев В. Г. - Управление процессом проплавления основного металла при торцевой электрошлаковой наплавке в токоподводящем кристаллизаторе, Кусков Ю. М. (2018)
Чейлях Я. А. - Моделирование фазово-структурного состояния и управление свойствами металла системы легирования Fe–Cr–Mn, наплавленного на низкоуглеродистую конструкционную сталь, Чейлях А. П. (2018)
Наші вітання (2018)
Посещение центра сварки проекта "ХОЯТ-2" в Чернобыле (2018)
Односторонняя сварка стали и алюминия с помощью процесса Fronius CMT (2018)
Календарь сентября (2018)
Чаплінський Ю. П. - Одна реалізація знаннє-орієнтованої інформаційної системи з безпеки продуктів харчування (2018)
Лобок О. П. - Задача оптимального мінімаксного граничного керування об’єктами з розподіленими параметрами, Савицька Н. М., Гончаренко Б. М., Сич М. А. (2018)
Міркевич Р. М. - Оперативно-календарне планування як основа ефективної діяльності сучасних молочних підприємств, Пупена О. М. (2018)
Пирог Т. П. - Інтенсифікація синтезу практично важливих мікробних метаболітів на суміші субстратів, Герштман А. Ю., Пенчук Ю. М. (2018)
Шаповалов Є. Б. - Дослідження стабільності метаногенезу курячого посліду у твердофазових умовах, Салюк А. І., Котинський A. В. (2018)
Чигринець О. А. - Адаптація як інструмент підвищення стресостійкості персоналу (2018)
Романенко В. М. - Моделювання оцінки рейтингу університету з використанням математичних методів (2018)
Пєтухова О. М. - Моніторинг стану та перспективи розвитку експортного потенціалу молочної промисловості України, Журавель Ю. О. (2018)
Нікітіна Т. А. - Економічні суперечності глобалізації, Богуславський О. В. (2018)
Strashynska L. - Models of integrated marketing communications of tourist enterprises, Samonova T. (2018)
Шірінян Л. В. - Міжбюджетні відносини в Україні в сучасних умовах, Еш С. М. (2018)
Zainchkovskiy A. - Market of mineral water in Ukraine: problems of quality and safety, Kushnirenko A. (2018)
Березянко Т. В. - Стан інноваційної системи України (2018)
Володченкова Н. В. - Ідентифікація та оцінювання професійного ризику підприємства методом експлуатаційної безпеки і працездатності (2018)
Cоколенко А. І. - Анаеробне бродіння в екстремальних режимах, Шевченко О. Ю., Степанець О. І., Вінніченко І. (2018)
Вольчин І. А. - Вибір технології десульфуризації димових газів для українських вугільних теплових електростанцій, Гапонич Л. С., Згоран І. П. (2018)
Павелко В. І. - Удосконалення системи технічного водопостачання енергетичного комплексу, Лісовик Д. В., Терефенко М. В. (2018)
Рідкоус В. В. - Визначення бродильної активності дріжджів за спиртом рефрактометричним методом (2018)
Носенко Т. Т. - Оптимізація рецептури майонезних емульсій з яєчним білком, Бабенко В. І., Бахмач В. О., Кубайчук О. О. (2018)
Пасічний В. М. - Основні аспекти використання багатошарових полімерних матеріалів для пастеризації та стерилізації продукції в м’ясопереробній галузі, Українець А. І., Храпачов О. В., Маринін А. І. (2018)
Сімахіна Г. О. - Харчування як основний чинник збереження стану здоров’я та життєзабезпечення організму людини, Науменко Н. В. (2018)
Заморська І. Л. - Зміна кольору консервів з ягід суниці впродовж зберігання (2018)
Матяс Д. С. - Оптимізація рецептурного складу желейного мармеладу з пониженим вмістом цукру, Камбулова Ю. В., Дорохович А. М., Мандзюк І. В. (2018)
Дулька О. С. - Використання природних мінералів та активного вугілля в технології підготовки води при виробництві хлібного квасу, Прибильський В. Л., Куц А. М., Коваленко О. О. (2018)
Фоменко В. В. - Механохімічний спосіб активації ванадій оксиду (V), Кроніковський О. І. (2018)
До відома авторів (2018)
Шебанін В. С. - Страхування – як складова інфраструктурного забезпечення розвитку аграрного підприємництва, Кормишкін Ю. А. (2018)
Потриваєва Н. В. - Удосконалення аудиту поточних зобов’язань у взаємоз’язку з оптимізацією облікового процесу, Громова Я. М. (2018)
Арбузова Т. В. - Формування інтегрованої системи управління та адміністрування економіки України в глобальному конкурентному середовищі (2018)
Лимар А. О. - Визначення структури поліплоїдних популяцій кавуна методом флюорисцентної цитометрії, Бритік О. А. (2018)
Паламарчук В. Д. - Вплив позакореневих підживлень на формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи, Коваленко О. А. (2018)
Домарацький Є. О. - Методи пом’якшення негативної дії водного стресу у рослин ріпаку озимого (2018)
Василенко Р. М. - Фотосинтетична продуктивність сорго зернового залежно від умов зволоження на Півдні України (2018)
Письменний О. В. - Протидефляційна стійкість грунтів Степу України залежно від вмісту елементарних грунтових частинок (2018)
Янченко І. А. - Продуктивність сортів монарди двійчастої Monarda Didyma L. за умов вирощування у Південному Степу України (2018)
Тирусь М. Л. - Динаміка формування маси рослин буряка цукрового залежно від способу основного обробітку грунту та рівнів удобрення в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Цуркан Л. В. - Особливості зимівлі цьоголітків рослиноїдних риб в умовах Півдня України, Воліченко Ю. М., Шерман І. М. (2018)
Білик Г. В. - Вплив початкової маси мальків на ефективність вирощування цьоголіток стерляді та веслоноса в умовах Півдня України, Грудко Н. О., Шерман І. М. (2018)
Стрижак Т. А. - Генетичний потенціал та ступінь реалізації відтворювальних якостей свиноматок основних родин у породах ландрас і уельська, Церенюк О. М., Гетя А. А., Акімов О. В., Стрижак А. В. (2018)
Шуліка Л. В. - Поліморфізм локусів MSTN та INS у зв’язку з показниками живої маси м'ясо-яєчних курей (2018)
Stavinskiy A. - Losses of active power of single phase transformers and reactors and twisted magnetic circuits, Sadovoy A., Tsyganov A. (2018)
Шарейко Д. Ю. - Діапазон регулювання у комплектних електроприводах, Білюк І. С., Фоменко А. М., Савченко О. В., Курепін В. М. (2018)
Павлюченко О. С. - Збагачення млинчиків високобілковим люпиновим борошном, Бондар Н. П., Соцька Ю. Д., Лисенко Д. В. (2018)
Greetings to Delegates at the 9th International Scientific and Practical Conference on "Cultural Personality in the Light of Upbringing, Education and Spiritual Security" Kyiv, May 23d, 2018 (2018)
Алфімов В. М. - Інфраструктура освітньо-культурного середовища ліцею (2018)
Бєловецька Л. Е. - Американські цінності культурного різноманіття як ключ до досягнення гармонії суспільства (2018)
Бех І. Д. - Духовна міць вчинку особистості (2018)
Бовт А. Ю. - Духовність як одна з ключових стратегій розвитку гармонійної особистості дитини в Канаді (2018)
Гончаренко Ю. В. - Хореографія як дієвий засіб формування внутрішнього світу молодших школярів (2018)
Золотарьова О. В. - Виховання лідерських здібностей як засіб всебічного розвитку обдарованих школярів в Ізраїлі (2018)
Kwiatkowska-Tybulewicz B. - All human questions can only be questions about creation: the extended concept of art by Joseph Beuys as an inspiration for education in the field of art (2018)
Krasnopolskyi V. E. - Formation of sociocultural competence of students in the virtual foreign language education environment (2018)
Лучанінова О. П. - Освітньо-виховний простір закладу вищої освіти як фактор духовної безпеки студентської молоді (2018)
Мірошніченко В. І. - Поняття відповідальності у професійній діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Модестова Т. В. - APTIS як інструмент контролю якості мовної освіти: досвід Великобританії (2018)
Pankowska K. - Drama in personal growth and in training of social roles (2018)
Samoraj M. - Education through art as a possibility of spiritual security and intercultural education (2018)
Sarti B. - Theater and drama as a form of education in the context of education and spiritual security (2018)
Сбітнєва Л. М. - Сутнісна характеристика системи музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні (2018)
Сироижко С. А. - Вектор духовной трансформации: развитие духовной потенциальности лицеистов в учебно-воспитательном процессе (2018)
Скирда А. Є. - Шляхи впровадження австралійського наукового досвіду роботи з обдарованими студентами в українську систему освіти (2018)
Соломаха С. О. - Художні стратегії діяльності мистецько-педагогічної майстерні у процесі підвищення кваліфікації викладачів мистецьких дисциплін (2018)
Тюріна Т. Г. - Духовність як віддзеркалення божественного в людині (2018)
Francis L. J. - Religious affect and self-esteem: an empirical enquiry among 10- to 12-year-old participants, Lewis C. A. (2018)
Хом'як О. А. - Особливості виховання естетичних смаків у майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки (2018)
Чумакова А. А. - Функціональні можливості музичного мистецтва як форми суспільної свідомості: педагогічний аспект (2018)
Schafer D. P. - The Role of Music in the Cultivation of the Human and Cultural Personalities (2018)
Шелупахіна Т. В. - Інтерпретація художніх творів як чинник оптимізації підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва до організації діяльності з естетичного виховання учнів: методологічний аспект (2018)
Вимоги до оформлення статей у 2018 році (2018)
Tsubanova N. A. - The study of the effect of a new gel containing the extract of oak bark and aloe extract on the mucous membrane of the oral cavity under the conditions of the experimental stomatitis, Zhurenko D. S., Sakharova T. S. (2018)
Konovalenko І. S. - The study of acute toxicity of drugs on the basis of the plant raw material for non-hormonal therapy of the climacteric syndrome, Polovko N. P., Lytkin D. V., Zagayko А. L. (2018)
Markina А. Yu. - The study of the peculiarities of the diuretic action of 2-oxoindoline acylated derivative – N-|(2-oxoindoliniliden-3)-2-oxyacetyl|-valine propyl ester, Mishсhenko O. Ya. (2018)
Шебеко С. К. - Гістоморфологічне дослідження нефропротекторних властивостей Глюкваміну при експериментальному гломерулонефриті, Зупанець І. А., Пропіснова В. В., Шаламай А. С. (2018)
Товчига О. В. - Вплив екстракту та настойки яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) на поведінкові реакції мишей на тлі введення кофеїн-бензоату натрію, Штриголь С. Ю., Баля О. А. (2018)
Фіцнер О. А. - Вплив мелатоніну та N-ацетилцистеїну на стан орієнтовно-дослідницької активності щурів за умов експериментального цукрового діабету, Хайтович М. В., Рижко І. М., Голопихо Л. І. (2018)
Залигіна Є. В. - Противиразкова дія екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського на моделі гострої спиртово-преднізолонової виразки шлунка щурів у різних режимах введення, Подплетня О. А., Соколова К. В. (2018)
Місюрьова С. В. - Забезпечення якості біохімічних досліджень за допомогою валідаційних процедур у лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету на прикладі методик визначення рівнів загального та прямого білірубіну у біологічних рідинах, Доброва В. Є., Свід Н. О., Отрішко І. А., Сахарова Т. С. (2018)
Рецензия на монографию А. Е. Абатурова "Иммунопатогенез бактериальных пневмоний": в 4 т. – Харьков: Планета-Принт, 2017. – Т. 1. – 272 с.; Т. 2. – 240 с.; Т. 3. – 160 с.; Т. 4. – 224 с. (2018)
Василько І. В. - Правове регулювання реалізації права на працю працівниками, які працюють у роботодавців-фізичних осіб (2015)
Запара С. І. - Колективний договір: архаїчний чи сучасний інструмент регулювання соціально-трудових правовідносин в Україні? (2015)
Казанчан А. А. - Соціальне обслуговування громадян в Україні: проблеми теорії та практики (2015)
Кисельова Є. І. - Відповідальність за порушення зобов'язань за договірним регулюванням трудових відносин (2015)
Лисак Я. А. - Соціально-правовий захист військовослужбовців Збройних сил України при виконанні ними службових обов’язків під час міжнародних миротворчих операцій (2015)
Мельник А. В. - Проблемні аспекти діяльності Державної інспекції України з питань праці (2015)
Римар Б. А. - Письмова форма трудового договору (2015)
Середа О. Г. - Окремі питання соціального партнерства у правовому механізмі захисту прав працівників (2015)
Хвесюк В. І. - Пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про соціальне забезпечення працівників органів прокуратури (2015)
Чорна К. П. - Принципи правового регулювання трудових відносин, які закріплені в проекті Трудового кодексу України (2015)
Гурова А. М. - Еколого-правовий підхід до окреслення поняття космічного сміття (2015)
Ковейно Ю. В. - Щодо змісту, напрямів і принципів ведення лісового господарства (2015)
Піфко О. О. - Правові аспекти класифікації систем реєстрації прав на землю (2015)
Туєва О. М. - Фінансова підтримка як складова правового забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки (2015)
Андрущенко І. Г. - Роль держави в запобіганні неправомірній концентрації фінансових установ на ринку фінансових послуг (2015)
Веселова Л. Ю. - Адміністративна відповідальність як засіб гарантування безпеки дорожнього руху (2015)
Волік В. В. - Організаційно-правові засади функціонування міського транспорту (досвід України й зарубіжних країн) (2015)
Галунько В. М. - Видворення нелегальних мігрантів за межі України як засіб протидії нелегальній міграції (2015)
Денисюк Д. С. - Щодо розуміння адміністративно-правової природи відносин у сфері дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ (2015)
Єрко Г. Г. - Контроль у сфері надання державної фінансової підтримки (2015)
Золотарьова Я. С. - Міжнародні стандарти застосування процедури проходження державної служби в судових органах: теоретичний аспект (2015)
Ієрусалімова І. О. - Міжнародні договори як джерела права Давньоруської держави (кінець IX – початок ХІІІ ст.) (2015)
Кашульська К. О. - Стадії контрольно-міграційного провадження: поняття, види і зміст (2015)
Козловський А. С. - Правове регулювання державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України (2015)
Костовська К. М. - Поняття, правова основа та класифікація адміністративних послуг (2015)
Красноступ Г. М. - Установлення квот на вітчизняний аудіовізуальний продукт: перспективи правового регулювання (2015)
Кутерга М. В. - Класифікація адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху (2015)
Маковська О. В. - Правова основа введення адміністративно-правового режиму антитерористичної операції (2015)
Манжула А. А. - Система науково-дослідних установ в Україні (2015)
Михайлюк Я. Б. - Загальна характеристика суб'єктів правовідносин із надання адміністративних послуг у країнах ЄС та Україні (2015)
Пілат Є. Г. - Аналіз змісту поняття "публічна інформація" у співвідношенні з поняттям "офіційна інформація" (2015)
Польщиков В. В. - Повноваження адвоката – представника потерпілого в адміністративному процесі (2015)
Попадинець І. І. - Правові форми здійснення фінансового контролю в Україні (2015)
Резанов С. А. - Організаційно-правові засади застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ (2015)
Рибас А. В. - Принципи призначення суддів в Україні: адміністративні аспекти (2015)
Рудой К. М. - Боротьба з транснаціональною злочинністю як напрям забезпечення міжнародної безпеки органами внутрішніх справ України (2015)
Русских Т. В. - Акти міжнародних організацій, які вплинули на стан державної митної справи (2015)
Салманова О. Ю. - Антитерористична операція як об'єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Собків Я. М. - Функціональна структура механізму захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина в Україні (2015)
Сокуренко В. В. - Адміністративно-правовий статус Міністерства оборони України (2015)
Соломенко Г. В. - Правовий статус суб'єктів порушення митних правил (2015)
Hetmanska V. M. - Amyloidosis of cardiovascular system, Zakorko I.-M. S., Moskalenko Y. V., Diachenko О. О., Moskalenko R. A. (2018)
Чугай О. О. - Вплив корвітину на показники імунної відповіді за умови розвитку експериментальної пневмонії (2018)
Васлович В. В. - Ультраструктурні зміни спинного мозку щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом під впливом мезенхімальних стовбурових клітин та інтерлейкіна-10, Пічкур Л. Д., Малишева Т. А., Акінола С. Т., Вербовська С. А., Топорова О. К., Шувалова Н. С. (2018)
Яременко Л. М. - Експресія tau-протеїну в сенсомоторній корі великих півкуль при моделюванні транзиторної ішемії на фоні попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекція виниклих змін, Шепелєв С. Є., Бідна Л. П., Грабовий О. М. (2018)
Сохань А. В. - Рівень альбуміну в цереброспінальній рідині хворих на гострі бактеріальні та вірусні менінгіти (2018)
Русанов О. В. - Аналіз асоціації с677т поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) з розвитком синдрому діабетичної стопи у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, Чумаченко Я. Д. (2018)
Белей О. Л. - Аналіз результатів використання похідних плазми крові під час процедури дентальної імплантації у пацієнтів похилого віку, Гончарук-Хомин М. Ю. (2018)
Чемич М. Д. - Епідеміологія лептоспірозу в Україні, еволюція збудників та клінічний перебіг, Ільїна В. В., Ільїна Н. І., Малиш Н. Г., Фотіна Т. І. (2018)
Vitkova Tsv. - Medical evaluation of hazard analysis and critical control point systems effectiveness in the production of high-risk foods, Enikova R., Stoynovska M. (2018)
Вакалюк I. I. - Динаміка показників судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих із постінфарктним кардіосклерозом залежно від наявності стеатозу печінки та модифікації способу життя, Вірстюк Н. Г. (2018)
Мудренко І. Г. - Клінічні предиктори суїцидальної поведінки у хворих з деменціями різних типів (2018)
Орловський В. Ф. - Особливості перебігу негоспітальної пневмонії у хворих з серцево-судинними подіями, Винниченко Л. Б., Деміхова Н. В., Гайворонська О. Г., Безсмертна Р. В. (2018)
Маюра Н. А. - Клінічний випадок: синдром Фітц–Х’ю–Куртіса як причина постхолецистектомічного синдрому, Кононенко М. Г. (2018)
Кадикова О. І. - Диференційований підхід до використання стандартної терапії хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння (2018)
Нетяженко В. З. - Клінічні, ехокардіографічні, лабораторні та прогностичні аспекти хронічної серцевої недостатності з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від сироваткового вмісту адипонектину, Бідзіля П. П., Каджарян В. Г. (2018)
Кибар О. Д. - Особенности распределения внутриклеточного пула йода в организме детей с внебольничной пневмонией на фоне йододефицита, Косовская В. А., Косовская Т. М., Шило О. Р. (2018)
Мельничук М. П. - Діагностичне значення простатспецифічного антигену при простатичній інтраепітеліальній неоплазії (2018)
Чемич М. Д. - Туляремія: сучасний погляд на проблему, Малиш Н. Г., Ільїна Н. І., Ільїна В. В. (2018)
Макагонов І. О. - Досвід комплексного лікування жінок репродуктивного віку з ектопією шийки матки на фоні бактеріального вагінозу, Вергун А. Р., Вергун О. М. (2018)
Марченко І. В. - Аналіз асоціації rs997509 поліморфізму гена ENPP1 з цукровим діабетом 2-го типу у пацієнтів з ожирінням, Гарбузова Є. А., Дубовик Є. І., Чумаченко Я. Д. (2018)
Міщук В. Г. - Типи харчової поведінки та рівень серотоніну у хворих з синдромом подразненої кишки з закрепами на фоні ожиріння, Григорук Г. В. (2018)
Волох Ф. О. - Комплексна оцінка ефективності лікування хворих на хронічні церебральні ішемії гіпертензивного ґенезу біофізичними методами, Архипова К. А., Фісун А. І., Малахов В. О. (2018)
Проскурова Я. О. - Дослідження рівня обізнаності фахівців галузі охорони здоров’я щодо проблем утилізації непридатних лікарських засобів, Кубарєва І. В., Євсєєва Л. В., Цубанова Н. А., Просяник Л. Ф. (2018)
Байва П. П. - Вивчення реологічних властивостей та розробка технології гелю "Фузіпан-дерма" для лікування вугрової хвороби, Баранова І. І., Мартинюк Т. В., Коваленко Св. М. (2018)
Немченко А. С. - Оцінка стану фармацевтичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання за результатами частотного аналізу призначень лікарських засобів, Назаркіна В. М., Куриленко Ю. Є. (2018)
Толочко В. М. - Дослідження нормативно-правових засад діяльності уповноваженої особи з виконання фармацевтичного забезпечення в закладах охорони здоров’я та визначення напрямів їх удосконалення, Музика Т. Ф., Чешева М. В., Должнікова О. М. (2018)
Карамаврова Т. В. - Визначення підходів до оцінки особистісних якостей аудиторів фармацевтичних систем якості, Лебединець В. О., Пляка Л. В. (2018)
Датхаев У. М. - Анализ тенденций развития фармацевтического рынка Республики Казахстан, Шопабаева А. Р., Ержанова Р. Б. (2018)
Захарко Н. В. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності фармацевтичного сектора України в ринкових умовах, Сагайдак-Нікітюк Р. В. (2018)
Малий В. В. - Маркетинговий підхід до визначення основних показників економічної ефективності гепатотропного лікарського засобу, Медхат Муса Істаніс Марвек (2018)
Заїка С. В. - Дослідження асортименту дерматологічних засобів для місцевого лікування себорейного дерматиту, Безпала Ю. О., Шмелькова К. С., Шматенко О. П. (2018)
Тригубчак О. В. - Дослідження асортименту препаратів ацетилсаліцилової кислоти в комбінації зі статином (2018)
Андріїшина К. І. - Етапи формування категорії авторизації (2017)
Бажура Т. А. - Теоретичні засади дослідження дискурсивних маркерів "you know", "you see", "I say" (2017)
Батринчук З. Р. - Еліпсис як один з інструментів вираження експресивності в сучасному англомовному епістолярному дискурсі (2017)
Білик О. І. - Лінгвостилістичні особливості реалізації стратегій передвиборчого дискурсу (на матеріалі промов Дональда Трампа), Козак І. П. (2017)
Бойко О. О. - Особливості використання експресивних засобів у сучасному британському кінематографі, Козуб Л. С. (2017)
Бухінська Т. В. - Частота вживання та розмір різних типів синтаксичних структур у художніх творах як одна з ознак авторського стилю Г. Канта (2017)
Віннічук І. Я. - Особливості запровадження ґендерно-нейтральних стандартів мовлення в сучасних англомовних ЗМІ, Козуб Л. С. (2017)
Герасимів Л. Я. - Прагматичний контекст реалізації комунікативної ситуації звинувачення/виправдання в англомовній художній дитячій літературі (2017)
Грижак Л. М. - Повтор як засіб створення емоційної виразності в поезії Вільяма Блейка, Приймаченко А. В. (2017)
Дерябіна А. А. - Синонімічні й дублетні терміносполуки в німецькій фаховій мові права (2017)
Покровська І. Л. - Етапи становлення та розвитку кримськотатарської мови, Емірамзаєва А. С. (2017)
Zhaboruk O. A. - The grammatical content and use of the progressive tenses in modern English (linguodidactic aspect), Zhaboruk I. A. (2017)
Захарова Н. О. - Вплив ізолянтів на прагматичне значення сегментованого висловлення (на матеріалі французького художнього дискурсу) (2017)
Карпусенко М. В.‚ Карпусенко Н. В. - Особливості реалізації комунікативних стратегій у президентських дебатах у США (на прикладі Д. Трампа і Х. Клінтон) (2017)
Каціон І. О. - Семантична характеристика міжпольових утворень номінативних полів концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу (2017)
Коваль І. І. - Лексична получуваність ядрових лексем концепту SCHÖNHEIT (2017)
Ковальчук А. К. - Динамические характеристики речи британских шеф-поваров в гендерном аспекте (2017)
Kunets Kh. B. - Expletive it and truth value in academic writing (2017)
Курбанлы Н. Ч. - Современные факторы, обусловливающие процесс взаимного обогащения языков (2017)
Лисенко Н. Є. - Способи конструювання гіпотетично-фантастичного можливого світу в оповіданнях Бернара Вербера (на матеріалі збірки "L`arbre des Possibles") (2017)
Мельник О. М. - Маніпуляція як стратегія комуніканта-егоїста (2017)
Микуляк О. В. - Мовні засоби експлікації етнічних стереотипів у текстах німецькомовної літератури мігрантів (2017)
Очковська А. П. - Особливості аранжування конституентів ранньоновоанглійських речень із рейзинговими конструкціями з підметом (2017)
Pashayeva A. A. - Peculiar properties of use of derivative and non-derivatie postpositions in sentences in Urdu language (2017)
Передон Н. О. - Комунікативний внесок медіатора в гармонізацію міжособистісних стосунків у ситуації примирення (2017)
П`єцух О. І. - Тактика обвинувачення в політичному дискурсі парламентських дебатів у Сполученому Королівстві (2017)
Пономарева Л. Ф. - К вопросу о путях расширения потенциального словарного запаса для чтения текстов по экономике на продвинутом этапе обучения (2017)
Раєвська І. В. - Уживання діалекту на прикладі мовлення молоді Італії в області Умбрія (2017)
Рашидли Вефа Ахмед - синтаксические синонимы в современном азербайджанском языке и их эквиваленты в английском языке (2017)
Ришилян И. Д. - Вопросы фразеологии в истории гагаузского языкознания (2017)
Садыхова А. А. - О смысле прозвищ и титулов в древних письменных источниках и их взаимозаменяемости (2017)
Пасинок В. Г. - Суб`єктивний антропоцентризм vs оціночність у комунікативній діяльності, Самохіна В. О. (2017)
Сеньків О. М. - Індивідуально-авторська власна назва в англомовному дитячому фентезі (2017)
Строченко Л. В. - Субконцепт PRODIGY як структурна частина англомовного концепту GENIUS (2017)
Тарасюк І. В. - Роль діагностичних маркерів у номінації жестів-усмішок у сучасній французькій мові (2017)
Тищенко О. О. - Лінгво-комунікативні особливості грецького туристичного дискурсу (2017)
Фадєєва О. В. - Функції та засоби прагматизації газетних заголовків (2017)
Циганкова З. М. - Мовні особливості романів жанру "чикліт" (2017)
Чекарева Є. С. - Прислівники просторової семантики в давньогрецькій мові (2017)
Шепель Ю. А. - О соотношении словообразовательных значений производных прилагательных и их морфологических показателей в русском и украинском языках (2017)
Golovnia A. V. - Means of expressiveness in film titles and their translation features (2017)
Карабан В. І. - Контекстуальні словники з корпусом паралельних текстів у навчанні перекладу іноземною мовою, Карабан А. В. (2017)
Рибачук К. В. - Особливості перекладу інтернаціональної лексики (2017)
Шостак У. В. - Моделювання перекладацького процесу як одного з допоміжних засобів прийняття правильних перекладацьких рішень, Паславська І. Б. (2017)
Алексеева Л. И. - Поиск новых психологических резервов оптимизации изучения иностранных языков студентами-переводчиками, Алексеев Н. Э., Синева Т. В. (2017)
Potenko L. O. - Innovative activity as a driving force for the development of educational system (2017)
Стогній І. В. - Стилістичні особливості написання ділових листів англійською мовою, Никонорова Л. І. (2017)
Kraievska O. D. - Conceptual metaphor in intercultural communication and information warfare (2017)
Mykhaylenko V. V. - А perfect form translation in cross-cultural communication (2017)
Соломатова В. В. - Візуальна культура ХХ століття у контексті інтерпретативних парадигм сучасних теоретичних досліджень (2017)
Бабенко А. О. - Постмодерні акценти сучасної української урбаністичної прози (2017)
Беценко Т. П. - Живомовні джерела народного героїчного епосу (на прикладі текстів дум) (2017)
Зелінська О. І. - Синтаксичні особливості українського рекламного тексту (2017)
Кость С. С. - Концепція слов`янської взаємності: особливості сприйняття й тлумачення у слов`янському світі (40-ві – 70-ті рр. ХІХ ст.) (2017)
Міхєєва Т. І. - Зооморфім у термінологічній системі української мови (2017)
Морошану Л. И. - Лексические материалы к словарю говора села Липовень-Соколинцы Сучавского округа Румынии (VIІІ) (2017)
Назарець В. М. - Генологічні типи адресованої лірики в українській поезіїї ХІХ – ХХ століть (2017)
Новиков А. О. - Матріархальний світ у романі Тані Малярчук "Біографія випадкового чуда" (2017)
Петренко Л. О. - Ціннісно-символічна репрезентація простору в поезії С. Осоки (2017)
Полякова О. А. - Жанровые особенности лекций по литературе Д. Быкова (2017)
Романова І. В. - Мотив національної пам`яті в романі І. Багряного "Маруся Богуславка" (2017)
Романова О. К. - Научно-профессиональный текст как основа обучения реферированию иностранных студентов, Печкурова Л. В. (2017)
Середницька А. Я. - Методи ідеографічної систематизації дієслівної лексики (2017)
Тімофєєва К. О. - Цитата та алюзія у приватному епістолярії Пантелеймона Куліша (2017)
Христіанінова Р. О. - Реалізація значення умови в сучасній українській мові (2017)
Швець А. О. - До питання про наслідки інтерференції у мовленні поляків кам`янського (на прикладі вибраного ідіолекту) (2017)
Шевченко Л. Л. - Синонімічні засоби створення концептосфери нового завіту (2017)
Ярмолінська М. В. - Методологічні принципи дослідження мовної милозвучності (2017)
Алієва З. К. - Специфіка кримськотатарської суфійської поезії XVI – XVII ст.: методологічний аспект, Сластьон С. Е. (2017)
Бесараб О. М. - Дендізм як явище у ранній творчості Ш. Бронте (2017)
Бігун О. А. - Дискурс речовізму в "паризькому тексті" Поля Верлена (2017)
Рева І. А. - Типологія байронічних героїв у "Східних поемах" "Корсар" і "Гяур" Дж. Г. Байрона (2017)
Стирнік Н. С. - Історія створення збірок оповідань Вулф і Лоуренса ("Понеділок чи вівторок" та "Англія, моя Англія") (2017)
Фоменко Е. Г. - Гетерономия войны и мира в "Поминках по Финнегану" Джеймса Джойса (2017)
Яхьяева Э. В. - Координативные глагольные словообразования в произведениях Шаха Исмаила Хатаи (2017)
Вісич О. А. - Метадраматичний потенціал блазнювання у драматургії Миколи Куліша (2017)
Лещенко А. В. - Лингвокогнитивная интерпретация феномена нарративной напряженности (2017)
Фока М. В. - Перегуки санскритської категорії дхвані із сучасною поетикою підтексту (2017)
Венгринович Н. Р. - Зооморфна образність у натуралістичній прозі Івана Франка та Френка Норріса (2017)
Арделян О. В. - Структурно-граматична класифікація ономастичних фразеологізмів (2017)
Бикова А. А. - Особливості структурної та семантичної адаптації запозичень у мові-реципієнті (2017)
Бицко Н. І. - Епонімійна медична термінологія (інтерпретація за лексико-стилістичними особливостями) (2017)
Golubovska I. O. - Lingual concept: epistemic approaches in modern Ukrainian linguistics (2017)
Загородня О. Ф. - Асоціативні портрети українця й патріота в мовній картині світу українців (2017)
Маслова С. Б. - Основные закономерности и структуры кодирования и декодирования англоязычного дискурса (2017)
Поляренко В. С. - Етнічна ментальність: нерозривний зв`язок мови, менталітету народу та його культури (2017)
Сорока Т. В. - Антропологічний компонент у лексичній семантиці українських та англійських аксіономенів (2017)
Томчаковская Ю. О. - Мотивирующие признаки концепта CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в английском и украинском языках (2017)
Харитонова Д. Д. - Реалізація дихотомії "свій ↔ чужий" у політичному дискурсі (на матеріалі виступу в суді Ю.В. Тимошенко) (2017)
Ясіновська О. В. - Знаковість речей повсякденного вжитку у концептуалізації смертного гріха гординя (2017)
Iskandarova S. S. - Morphological and syntactic expression the quantity of an action and a process in different languages (2017)
Кійко Ю. Є. - Референційність у німецьких і українських медіатекстах: кількісно-статистичний аспект (2017)
Смазнова М. В. - Особливості наявності граматичної категорії подвійного числа в арабській мові та релігійний вплив на мову (2017)
Тарануха Т. В. - Фразеологічні одиниці на позначення рис характеру людини з компонентами-соматизмами в українській та німецькій мовах (2017)
Єнікєєва С. М. - Когнітивна семіотика в дослідженні художнього тексту. Рецензія на монографію ірини анатоліївни галуцьких "Тілесність в художній прозі англійського модернізму і постмодернізму (когнітивно-семіотичні студії)" (2017)
Новиков А. О. - Рецензія на монографію І. О. Оржицького "Етно-національна й культурна своєрідність літературного процесу в країнах Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х – 80-х роках ХХ століття" (Х.: Майдан, 2016, 353 с.) (2017)
Lyakh V. A. - Pollen selection techniques for oilseed crop breeding, Soroka A. I. (2017)
Буділка Г. І. - Спосіб створення гірчично-ріпакових гібридів, Журавель В. М., Комарова І. Б. (2017)
Виновець В. Г. - Особливості формування генеративних органів жовтонасіннєвого ярого ріпаку (2017)
Одинець С. І. - Особливості пігментації колекційних зразків рицини звичайної (2017)
Сорока А. И. - Наследование количества краевых цветков и листьев обертки у подсолнечника, Плешакова Е., Лях В. А. (2017)
Товстановская Т. Г. - Аллелопатическое влияние различных культур на прорастание семян льна масличного, Махно Ю. А., Ягло М. Н., Сагайдак Е. А., Белова С. Д. (2017)
Григорчук Н. Ф. - Оцінка сортів сої на посухостійкість, Донцова Ю. І., Якубенко О. В. (2017)
Дем’яненко Т. Т. - Ембелізія соняшника (embellisiahelianthi (hansf.) Pidolp) в Україні, Краснокутська Ю. В., Погорільчук І. І. (2017)
Калінова М. Г. - Оцінка жаростійкості селекційного матеріалу ріпаку озимого на ранніх етапах онтогенезу, Сеник Р. В., Комарова І. Б., Литар Д. М. (2017)
Кутищева Н. М. - Морфологічні ознаки перспективних ліній соняшнику, Шудря Л. І., Середа В. О. (2017)
Махова Т. В. - Випробування зразків сафлору (Carthamus tinctorius l) за ознаками врожайності та олійності, Макаренко Л. О., Ведмедєва К. В. (2017)
Максимчук А. О. - Оцінка селекційних ліній льону олійного за біохімічними показниками олії та масою 1000 насінин, Махно Ю. О., Левченко В. І. (2017)
Носаль О. О. - Донорські властивості ліній соняшнику за ознакою крупноплідності, Ведмедєва К. В., Школовая С. В. (2017)
Полякова И. А. - Морфометрические и биохимические признаки семян селекционных образцов арахиса, Мартыненко Е. Е., Ведмедева Е. В. (2017)
Тигова А. И. - Характеристика мутантных линий Linum humile Mill. по массе семян, Сорока А. И., Левченко В. И., Таранец Т. А. (2017)
Блащук М. І. - Вплив елементів технології на продуктивність гірчиці білої за умов нестійкого зволоження, Тетерещенко Н. М. (2017)
Єременко О. А. - Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов Запорізької області, Калитка В. В. (2017)
Махова Т. В. - Льон олійний сорту Ківіка та способи його збирання (2017)
Поляков А. И. - Особенности формирования продуктивности сафлора под влиянием минерального удобрения при разных способах основной обработки почвы (2017)
Поляков О. І. - Особливості формування продуктивності гірчиці ярої під впливом стимуляторів росту за різних способів сівби, Нікітенко О. В., Вендель В. В. (2017)
Поляков О. І. - Особливості формування продуктивності соняшнику під пливом додаткового живлення за різних систем основного обробітку грунту, Нікітенко О. В., Літошко С. В. (2017)
Поляков О. І. - Вплив додаткового живлення та системи основного обробітку грунту на формування продуктивності льону олійного, Нікітенко О. В., Махно О. О. (2017)
Рудік О. Л. - Оцінка технологій збирання льону олійного, призначеного для подвійного використання, Рудік Н. М. (2017)
Ткаліч Ю. І. - Ефективність використання мікродобрив та регуляторів росту рослин в посівах соняшнику північного степу, Цилюрик О. І., Козечко В. І. (2017)
Гайдаш Є. В. - Олійні культури в державному реєстрі сортів рослин України, Бєлка О. В. (2017)
Андреєв С. О. - Основні наукові та науково-організаційні чинники, що стримують розвиток галузі науки "Державне управління" (2018)
Бутирська Т. О. - Трансцендентальні та акцидентальні начала держави (2018)
Демченко В. М. - Мова радянської ідеології та її сучасні рефлексії (на матеріалі монографії Л. Масенко "Мова радянського тоталітаризму") (2018)
Крук С. І. - Інституційний базис державного управління щодо забезпечення національної безпеки країни (2018)
Крутій О. М. - Інститут державно-приватного партнерства як інструмент легітимізації органів публічної влади України, Радченко О. О. (2018)
Неділько А. І. - Теоретичні підходи до визначення поняття "Механізм публічного управління" (2018)
Палагнюк Ю. В. - Аналіз комунікативної компетентності соціальних працівників управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації, Сіненкова С. В. (2018)
Антонова О. Р. - Імплементація міжнародних стандартів сімейної політики: проблеми та перспективи розвитку (2018)
Базарко І. М. - Ефективність формування та реалізації механізмів управління державними підприємствами та майном в Україні на сучасному етапі (2018)
Бондаренко А. І. - Державне регулювання ефективності фінансової безпеки економіки (2018)
Братко Б. Е. - Порівняльний аналіз державного регулювання іпотечних інститутів кредитування житла (2018)
Децик О. П. - Організація координаційної взаємодії суб’єктів публічної дипломатії в Україні (2018)
Дурман М. О. - Субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад як інструмент впровадження нової регіональної політики, Дурман О. Л. (2018)
Євсюков О. П. - Прогнозна модель державного забезпечення соціально-економічної безпеки (2018)
Клюцевський В. І. - Електронний документообіг як вагома складова прозорості діяльності місцевих органів державної влади (2018)
Криштанович М. Ф. - Модернізація державного управління в контексті глобалізації, Гонтар З. Г. (2018)
Кушлик Р. О. - Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств у галузі енергозабезпечення в Україні (2018)
Лопушинський І. П. - "Цифровізація" як основа державного управління на шляху трансформації та реформування українського суспільства (2018)
Мартиненко В. Ф. - Розроблення, ухвалення й реалізація управлінських рішень в умовах формування інформаційної економіки (2018)
Медвецька Т. В. - Формування стратегії державного регулювання земельних відносин для забезпечення соціально-економічного розвитку України (2018)
Мерзляк А. В. - Державне управління розвитком транзитного потенціалу України, Комар Д. Л. (2018)
Парубчак І. О. - Державне регулювання сфери надання туристичних послуг вітчизняними суб’єктами туристично-рекреаційної індустрії (2018)
Писаренко В. П. - Шляхи вдосконалення організації керування електронними документаційними процесами в діяльності органів влади в Україні (2018)
Плеханова О. П. - Нормативно-правове регулювання нотаріальної діяльності в системі взаємодії держави та суспільства в Україні, Плеханов Д. О. (2018)
Проніна О. В. - Механізми протидії виникненню корупції в системі органів з питань геодезії, картографії та кадастру в Україні (2018)
Радченко О. В. - Чинники екологічної безпеки в процесах державного регулювання економіко-екологічних відносин в України, Довгань В. І. (2018)
Сапіга В. С. - Державне регулювання соціалізаційних процесів серед молодих осіб у Збройних Силах України: мотиваційно-психологічний аспект (2018)
Сисюк В. М. - Соціально-психологічні засади формування державної політики фізичного виховання в українському суспільстві (2018)
Смачило С. М. - Становлення та розвиток центральноєвропейських моделей забезпечення соціальної функції держави в умовах глобалізації (2018)
Філіппова В. Д. - Місце і роль Summitry institutions у системі глобального управління (2018)
Хряпинський А. П. - Стратегічні орієнтири вдосконалення державної територіальної політики (2018)
Коваль Г. В. - Самоосвіта як ефективний напрям розвитку професіоналізму державного службовця (2018)
Науменко Р. А. - Компетентнісний підхід в оцінюванні керівного персоналу державної служби України, Миколайчук І. П. (2018)
Зінченко Г. К. - Проблеми делегування владних повноважень в Україні на регіональному рівні (2018)
Григоровський В. В. - Гістопатологія, морфометричні показники кісток, суглобового та епіфізарного хрящів при глюкокортикоїд-індукованій остеохондропатії в експерименті, Калашников А. В., Кузів Є. Л., Апуховська Л. І. (2018)
Mykhailovska N. S. - The indicators of the bone tissue mineralization abnormalities in women with coronary artery disease in the post-menopausal period, Stetsiuk І. О. (2018)
Бадюк М. І. - Аналіз структури невідкладних станів військовослужбовців Збройних Сил України в сучасних умовах, Микита О. О., Семенів І. П., Риган М. М., Косарчук В. В. (2018)
Ганчев К. С. - Порушення експресії конститутивних ізоформ синтази монооксиду азоту як патогенетичний фактор формування ускладнень після екстракції зуба на тлі експериментального цукрового діабету, Абрамов А. В. (2018)
Трубка И. А. - Генетические предикторы риска развития сочетанного течения кариеса и хронического катарального гингивита у детей, Россоха З. И., Кирьяченко С. П., Савичук Н. О., Горовенко Н. Г. (2018)
Shumna Т. Ye. - Research of distribution pattern of allelic genes and genotypes of C/A polymorphism of COL1A1_1 collagen gene (RS1107946) in children with nasal obstruction of allergic genesis and orthodontic pathology, Kamyshnyi O. M., Zinchenko T. P. (2018)
Сакович О. О. - Поліморфізм гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу в жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією та відповідні особливості структурно-функціональних показників міокарда, Жебель В. М., Поліщук Т. В., Франчук С. В., Сурсаєва Л. М. (2018)
Hancheva O. V. - Quantitative characteristics of the neurotensin content in the hypothalamic arcuate nucleus in arterial hypertension of different etiologies, Tishсhenko S. V., Ivanenko T. V. (2018)
Михалюк Е. Л. - Состояние биоэлектрической активности миокарда у гандболистов, Гунина Л. М. (2018)
Liubomyrska K. S. - Association between single nucleotide polymorphism of immunoregulatory genes and preterm premature rupture of membranes in preterm labour, Kamyshnyi O. M., Krut Yu. Ya. (2018)
Лоскутова Т. О. - Нові підходи до прогнозування прееклампсії у вагітних (2018)
Holotiuk V. V. - Predictive value and changes of inducible nitric oxide synthase expression in patients with rectal cancer under the influence of antitumor therapy, Kryzhanivska A. Ye., Sadovyi I. Ya., Tataryn B. B. (2018)
Herasymova О. V. - The influence of bronchial asthma control level on the quality of life indices, Protsiuk T. L., Protsiuk L. O., Surkova N. M., Kotsur L. D., Kuleshov O. V. (2018)
Zubchenko S. O. - Evaluation of quality of life of patients with pollen allergy before and after sublingual immunotherapy course, Maruniak S. R. (2018)
Riabokon O. V. - Monitoring of patients with chronic hepatitis B without liver cirrhosis while determining the tactics of treatment, Khelemendyk A. B., Riabokon Yu. Yu. (2018)
Шишкін М. А. - Особливості транскрипційної активності генів CDH1, CTNNB1 та експресії кодованих ними молекул Е-кадгерину, ?-катеніну на I, II, III, IV стадіях розвитку колоректальної аденокарциноми, Туманський В. О. (2018)
Vorotyntsev S. I. - Efficacy of regional analgesia techniques in abdominal surgery patients with obesity, Hrynovska M. B. Sofilkanych, M. M., Zakharchuk O. V. (2018)
Півторак В. І. - Особливості топографії єдиної нирки після видалення контралатеральної, Монастирський В. М. (2018)
Стефанчук Р. О. - Проведення в Україні кодифікації медичного законодавства: до питання постановки проблеми, Янчук А. О., Стефанчук М. М., Стефанчук М. О. (2018)
Івченко Д. В. - Застосування аутологічної плазми, що збагачена тромбоцитами, для оптимізації репаративної регенерації кісткової тканини при остеопенії, Мірошніков В. В. (2018)
Григорійчук В. І. - Загальний артеріальний стовбур: патоморфологічні зміни неоперованої вади серця в дорослому віці, Кузик Ю. І., Бойко О. І. (2018)
Гур’єв С. О. - Ампутації нижніх кінцівок унаслідок сучасних бойових дій (клініко-анатомічний аспект), Лисун Д. М., Кушнір В. А., Сацик С. П., Кураченко І. П. (2018)
Науменко Л. Ю. - Стан інвалідності внаслідок травм верхньої кінцівки в Україні за 2017 рік, Іпатов А. В., Зуб Т. О., Маметьєв А. О. (2018)
Радченко В. О. - Морфологія формування поперекового задньобічного спондилодезу в кролів за умов використання кісткових трансплантатів і збагаченого тромбоцитами фібрину, Палкін О. В., Колесніченко В. А., Ашукіна Н. О., Данищук З. М. (2018)
Бистрицька М. А. - Роль вітаміну D та паратгормона в генезі розвитку остеопорозу в осіб із травмою хребта та спинного мозку (2018)
Стауде В. А. - Биоэлектрическая активность мышц-стабилизаторов крестцово-подвздошного сустава у пациентов с дисфункцией этого сустава, Радзишевская Е. Б., Дуплий Д. Р. (2018)
Лоскутов О. А. - Дифференцированный подход к выбору бедренного компонента при эндопротезировании больных с диспластическим коксартрозом, Лоскутов А. Е., Синегубов Д. А., Фурманова К. С. (2018)
Гур’єв С. О. - Структура інвалідності серед постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні, Яровий Д. М., Кушнір В. А. (2018)
Третяк І. Б. - Особливості реконструкції ушкоджень променевого нерва при повторних остеосинтезах плечової кістки, Білінський П. І., Гацький О. О., Коваленко І. В. (2018)
Бець І. Г. - Дискусійні питання хірургічного лікування переломів pilon (2018)
Науменко Л. Ю. - Вплив терапії негативним тиском на процеси запалення та регенерації в ранньому періоді загоєння вогнепальних ран кінцівок, Горегляд О. М. (2018)
Рушай А. К. - Результати лікування постраждалих із незрощеннями великогомілкової кістки після переломів з використанням оцінних шкал, Бебих О. Р., Буглак А. І. (2018)
Фищенко Я. В. - Роль нестероидных противовоспалительных препаратов в лечении болевого синдрома при дегенеративно-дистрофических заболеваниях пояснично-крестцового отдела позвоночника, Рой И. В., Кравчук Л. Д., Кудрин А. П. (2018)
Рушай А. К. - Профілактика інфекції ділянки хірургічного втручання в травматології та ортопедії, Данькевич В. П., Бебих А. Р., Буглак А. І., Солов’єв І. О., Мартинчук О. О. (2018)
Король П. О. - Роль гібридної ОФЕКТ/КТ-візуалізації в діагностичному моніторингу пацієнтів із патологією кісток нижніх кінцівок (огляд літератури), Ткаченко М. М. (2018)
Шимон В. М. - Сучасний стан проблеми остеомієліту (аналітичний огляд літератури), Кубаш В. І. (2018)
Оніщенко Н. М. - Розвиток національної правової системи в контексті запитів громадянського суспільства (2018)
Богініч О. Л. - Здійснення права сили в умовах демократії: окремі питання теорії (2018)
Макаренко Л. О. - Суб’єкт правової культури: концептуальні засади дослідження (2018)
Січевлюк В. А. - Правосуб’єктність у приватному праві: категоріально-понятійне пізнання в контексті загальної теорії права (2018)
Удала Я. М. - "Офіційне оприлюднення" vs "офіційне опублікування": проблеми термінологічної визначеності (2018)
Припутень Д. С. - Місце службового права в системі національного права (2018)
Сімутіна Я. В. - Механізм правового регулювання трудових відносин: методологічний аспект (2018)
Abstract and References (2018)
Пивовар С. М. - Віддалений прогноз хворих з серцевою недостатністю та поліморфізм Gln27Glu гену β2-адренорецепторів, Рудик Ю. С., Кравченко І. Г., Лозик Т. В. (2018)
Лозова Т. А. - Вплив цукрового діабету 2 типу на перебіг гострого інфаркту міокарду лівого шлуночка з поширенням на правий шлуночок (2018)
Кедик А. В. - Гендерні та вікові особливості жирнокислотного спектру плазми крові у мешканців гірських населених пунктів закарпатської області, Рішко М. В. (2018)
Джус М. Б. - Вплив терапії на розвиток віддалених суглобових та позасуглобових наслідків у дорослих пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом (2018)
Чеборака Т. О. - Цитокіновий профіль у пацієнтів із хворобою Паркінсона на фоні аутоімунної патології, Слободін Т. М., Головченко Ю. І., Лісяний М. І. (2018)
Сурков Д. М. - Прогностична значущість нейрональних біомаркерів NSE та білка S-100 в гострому періоді гипоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених (2018)
Радченко В. О. - Структурні особливості багатороздільного м’яза пацієнтів із дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта, Скіданов А. Г., Ашукіна Н. О., Мальцева В. Є., Данищук З. М. (2018)
Сальков Н. Н. - Шейная ламинопластика у пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой, Овчаренко Д. В. (2018)
Хаустов М. М. - Методологія та ефективність системи психотерапевтичної корекції розладів адаптації у студентів (2018)
Кожина Г. М. - Оцінка ефективностіпсихоосвіти у структурі реабілітації хворих з алкогольною залежністю, Литвиненко В. В. (2018)
Куцевляк В. И. - Систематизация этиопатогенетических факторов развития мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, Боян А. М. (2018)
Abstract and References (2018)
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня. Указ Президента України від 07.03.2013 №122/2013 (витяг) (2013)
Про підсумки роботи господарських судів України у 2012 році та завдання на 2013 рік. Доповідь Голови Вищого господарського суду України на пленумі 21 лютого 2013 року (2013)
Про підсумки роботи господарських судів України у 2012 році та завдання на 2013 рік. Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 р. № 5 (2013)
Про хід виконання постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №1 "Про підсумки роботи господарських судів України у 2011 році та завдання на 2012 рік. Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 р. № 6 (2013)
Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України. Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 р. № 7 (2013)
Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов’язань. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 27.12.2012 № 01-06/1941/2012 (2013)
Про зміни у законодавстві України з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 29.12.2012 № 01-06/1953/2012 (2013)
Про Рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012 №18-рп/2012 зі справи №1-26/2012 (справи про стягнення заборгованості з підприємств паливно-енергетичного комплексу). Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.01.2013 № 01-06/77/2013 (2013)
Про зміни у законодавстві України з питань приватизації державного майна. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.01.2013 № 01-06/78/2013 (2013)
Про деякі питання застосування законодавства у сфері містобудівної діяльності. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 22.01.2013 № 01-06/84/2013 (2013)
Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 №01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 22.01.2013 № 01-06/85/2013 (2013)
Щодо вирішення спорів, пов’язаних зі стягненням податку на додану вартість, включеного до суми збору та плати за послуги, які надаються у морських торговельних портах України. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 22.01.2013 № 01-06/86/2013 (2013)
Про рішення Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточних. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 22.01.2013 №01-06/87/2013 (2013)
Про деякі питання, пов’язані із запровадженням нової системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 08.02.2013 № 01-06/319/2013 (2013)
Про внесення зміни до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 25.08.2011 №01-06/1175/2011 "Про Закон України "Про судовий збір". Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 04.03.2013 № 01-06/438/2013 (2013)
Відомості з декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Голови та суддів Вищого господарського суду України за 2012 рік (2013)
Теньков С. О. - Спеціалісти у господарському процесі (2013)
Хомченков Д. М. - Про розірвання договору (2013)
Хомченков Д. М. - Про визнання договору поруки недійсним (2013)
Хомченков Д. М. - Про розірвання договорів поруки та іпотеки (2013)
Хомченков Д. М. - Про визнання права власності (2013)
Татьков В. І. - До питання про підвідомчість спорів у сфері економічної конкуренції (2013)
Шаповалова О. В. - Правові проблеми судового контролю у спорах із державно-приватного партнерства, Бєлоусов Р. О. (2013)
Соловйов В. Г. - Деякі проблемні питання щодо призначення судових експертиз у госпо¬дарському процесі (2013)
Першиков Є. В. (2013)
Черкашин С. В. - Німецькі університети на етапі їх докорінного реформування (2018)
Толочко С. В. - Аналіз досвіду країн Європейського Союзу у вирішенні сучасних проблем в освіті й науці (2018)
Mirowska M. - Podnoszenie jakosci szkolnictwa wyzszego w otwartej przestrzeni edukacyjnej: poszukiwanie nowych technologii (2018)
Посохов В. В. - Компетентнісна модель курсанта вищого військового навчального закладу, Куруч А. В. (2018)
Bordiug N. - Development model of professional competences in environmental monitoring in the system of postgraduate education, Ridei N. (2018)
Романюк Л. Б. - Структурований підхід до викладання мікробіології, вірусології та імунології для студентів медичного факультету, Кравець Н. Я. (2018)
Гайдук О. В. - Тенденції професійної підготовки педагогів фізичного виховання у Німеччині (2018)
Шалигіна Н. П. - Експериментальна перевірка авторської методики розвитку комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Ільченко Н. - Захист прав споживачів в інтернет-магазинах України, Фреюк О. (2018)
Свистільник В. - Інструменти інформаційної асиметрії на ринках споживчих товарів і послуг (2018)
Ясінська Й. - Криза як детермінанта розвитку організації (2018)
Мельниченко С. - Сервісна політика компаній-кінодемонстраторів, Штанова А. (2018)
Трубей О. - Вітчизняна роздрібна торгівля на ринку FMCG (2018)
Зубко Т. - Індикатори кадрової безпеки підприємства, Лаптєва В. (2018)
Даниленко Є. - SEO-інструменти у формуванні поведінки покупців легкових автомобілів (2018)
Назарова К. - Аудит оцінки фінансових інструментів, Задніпровський О. (2018)
Безверхий К. - Принцип взаємодії із зацікавленими сторонами в інтегрованій звітності підприємств (2018)
Ланг Ф. П. - Структура "нового суспільства", здатного до цифрової революції (2018)
Гогонянц С. Ю. - Методика оцінювання живучості угруповання радіотехнічних військ під час участі у відбитті удару повітряного противника, Крищенко В. М. (2018)
Горбачов К. М. - Особливості підготовки та несення бойового чергування підрозділами ППО Сухопутних військ під час проведення АТО, Силаєв О. І., Тіхонов І. М. (2018)
Єрмошин М. О. - Пропозиції щодо класифікації зенітних ракетних комплексів зенітних ракетних військ та військ протиповітряної оборони Сухопутних військ, Кулєшов О. В., Коломійцев О. В., Ряполов Є. І., Шулежко В. В. (2018)
Клименко В. М. - Порівняльні оцінки реалізуємості альтернативних варіантів роботизації озброєння та військової техніки десантно-штурмових військ при гіпотезах, що перетинаються, Дем'янчук Б. О. (2018)
Шейгас О. К. - Забезпечення безпеки десантування аеромобільних військ в обмеженому районі, Пономаренко А. І., Шуртаков П. Д., Букшань Д. О. (2018)
Voinov V. - Creating a database of existing weapon system, Kachurovski G., Shevchenko A., Gurin O. (2018)
Додонов А. Г. - Концепция автоматизации процесса организационного управления ракетной бригадой, вооружённой оперативно-тактическим ракетным комплексом, Никифоров А. В., Путятин В. Г. (2018)
Дєнєжкін М. М. - Вплив оцінювання та аналізу спроможностей на визначення заходів розвитку Збройних Сил України (2018)
Кушнерук В. І. - Визначення та обґрунтування шляхів удосконалення і розвитку зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Горліченко М. І., Харитонов О. Л., Печкін А. М. (2018)
Семененко О. М. - Методика розподілу обмежених фінансових ресурсів в планах підготовки Збройних Сил України за напрямом бойова підготовка, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Пекуляк Р. О., Кремешний О. І. (2018)
Сиротенко А. М. - Рекомендації щодо інформаційно-аналітичного забезпечення та автоматизації управління інтегрованим потенціалом протидії загрозам воєнного характеру для забезпечення визначеного рівня воєнної безпеки держави (2018)
Трембовецький О. Г. - Рекомендації щодо формування способів дій сил Державної прикордонної служби України в умовах проведення операції Об’єднаних сил, Гулеватий Д. Ю., Каштелян С. О. (2018)
Ситник Ю. Б. - Способи виявлення та прогнозування зсувів повітряних мас для забезпечення безпеки польотів літальних апаратів, Кондратенко О. П., Стадник В. В. (2018)
Атаманський Д. В. - Перспективна мережа радіолокаційних засобів метеорологічного обслуговування авіації (2018)
Висоцький О. В. - Автоматизація процесів збору, обробки та відображення інформації про повітряну обстановку на командно-диспетчерському пункті при керуванні польотами державної авіації, Коршець О. А., Лимар Р. В., Макаров С. А., Мартинов А. А. (2018)
Герасимов С. В. - Модель похибок навігації в аномальному гравітаційному полі Землі, Макарчук Д. В., Костенко О. І. (2018)
Карлов В. Д. - Постановка задачі оптимального оцінювання радіальної швидкості цілі при врахуванні корельованих флуктуацій початкових фаз радіоімпульсів прийнятої пачки, Кузнєцов О. Л., Артеменко А. М. (2018)
Білова Т. Г. - Порівняльний аналіз контенту сайтів органів державної влади, Побіженко І. О., Дьоміна В. М. (2018)
Мінухін С. В. - Дослідження впливу використання індексів в таблицях реляційних баз даних, В’юненко В. Ю. (2018)
Bіlenko О. - Projectile ricochet energy reduction procedure, Kirichenko O., Pavlov D. (2018)
Galak А. - Modern technologies for solving issues of collective protection from chemically hazardous substances in the defense industry, Sakhnenko N., Belousov I., Kosarev A., Linyvtsev O. (2018)
Тищенко М. Г. - Особливості розробки дизайну інтерфейсу комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять в Харківському національному університеті Повітряних Сил "КАСКАД", Місюра О. М., Третяк В. Ф., Калачова В. В., Трублін О. А. (2018)
Павліченко О. О. - Гуманітарні дисципліни як засіб гуманізації української освіти, Петрова Л. О. (2018)
Отечко С. А. - Раціональне використання земель Великобурлуцького району Харківської області через впровадження еколого-ландшафтного землеустрою (2018)
Храпатова И. В. - Учет набухания и усадки грунтового основания на НДС системы "основание – фундамент – сооружение" в условиях плоской деформации, Козюра Н. А., Рачковский А. В. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Аністратенко К. - Функції командування вищого військового навчального закладу в управлінні дистанційним навчанням курсантів (2018)
Арістархова М. - Теоретико-методологічні основи розвитку іншомовної комунікативної компетентності у викладачів ВВНЗ (2018)
Богунов С. - Становлення та розвиток педагогічної майстерності викладача вищого військового навчального закладу: основні структурні складові, Мітягін О., Казак І. (2018)
Боровик Л. - Обґрунтування теоретичної моделі становлення та розвитку психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Бурий С. - Педагогічні умови формування управлінської культури у майбутніх офіцерів в процесі практичної підготовки (2018)
Войтех О. - Підготовка національного персоналу Збройних Сил України до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки як педагогічна проблема (2018)
Воробйов О. - Напрямки підготовки фахівців з логістики Збройних Сил України та сучасні технології управління логістичним забезпеченням, Власов І., Шинкаренко Ю. (2018)
Гапоненко Г. - Кросфіт – система тренувань, Романюк О., Ковальчук О. (2018)
Гончарук М. - Шляхи удосконалення підготовки фахівців, діяльність яких пов'язана зі збройним захистом держави, Музиченко Д., Швалючинський В. (2018)
Дерев’янчук А. - Підхід до створення і застосування кейс-методу при вивченні військово-технічних дисциплін (2018)
Зельницький А. - Система забезпечення і гарантування якості вищої військової освіти: процес і результат (2018)
Зельницький А. - Технологізація освітнього процесу вищих військових навчальних закладів, Заболотний О., Левицька Л. (2018)
Зельницький А. - Педагогічні категорії "технологія" і "методика": дефінітивний та порівняльний аналіз, Оліферук В., Левицька Л. (2018)
Капосльоз Г. - Пропозиції щодо вирішення деяких проблемних питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза ад'юнктурою, Корецький А., Кузьмич І. (2018)
Капосльоз Г. - Проблемні питання організації наукових досліджень в інтересах навчальних закладів та органів управління освітою у Збройних Силах України (2018)
Колотова Н. - Розвиток професійної готовності до міжкультурної взаємодії майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах як предмет науково-педагогічного аналізу (2018)
Костів С. - Критерії, показники і рівні оцінювання розвитку психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового управління (2018)
Krymets L. - The democratic ethical base of forming military mentality in the high military education system of Ukraine (2018)
Lahodynskyi O. - The would-be military professionals' foreign language communicative competence as a learning objective and outcome (2018)
Левицька Л. - Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності здобувача вищої військової освіти: педагогічна кваліметрія (2018)
Maliarchuk T. - Self-Directed Learning Competency and Learner-Centered Approach in E-Learning, Danyk Y. (2018)
Мотика С. - Модель виховання патріотизму учнівської молоді в умовах військового ліцею (2018)
Приходько Ю. - Технологічні аспекти особистісно орієнтованої підготовки військових фахівців з вищою освітою (2018)
Рибчук О. - Суб'єктність викладача вищої військової школи (2018)
Колесник В. - Теоретичні основи моделювання професійної діяльності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ад'юнктурі військового закладу вищої освіти, Серветник Р. (2018)
Толок І. - Особливості підготовки військових фахівців тактичного рівня у ВВНЗ США та окремих країн НАТО, Супрунов Ю. (2018)
Богунов С. - Організація підготовки офіцерів для Збройних Сил республіки Литва, Черних О., Черних Ю. (2018)
Чорний В. - Нові соціальні медіа та соціальні мережі в освітньому процесі (2018)
Шалигіна Н. - Рекомендації щодо виділення навчального часу для досягнення відповідного рівня володіння іноземною мовою за стандартом НАТО STANAG 6001, Голівець С. (2018)
Шалигіна Н. - Практичні аспекти методики розвитку комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів (2018)
Порядок оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Військова освіта" Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (2018)
Висоцька Е. - Педагогічна любов та ідея виховання Василя Сухомлинського (2018)
Хоружа Л. Л. - Педагогічна культура та професійна етика як ціннісна основа діяльності вчителя (за матеріалами праць В. О. Сухомлинського) (2018)
Сухомлинська Л. В. - Світ казок Василя Сухомлинського у сучасному інформаційному просторі України (2018)
Сяо Су - Интеграция педагогических идей В.А. Сухомлинского в образовательное пространство китая, Цзян Сяоянь (2018)
Відавська Е. - Права дитини як важливий аспект виховного процесу (2018)
Дика Н. М. - Формування мовної особистості учня основної школи в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2018)
Козир М. В. - "Педагогіка серця": упровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського у практику освітнього процесу ЗВО (2018)
Терещенко О. І. - Формування в учнів початкових класів навички свідомого читання у процесі використання інтерактивних технологій (2018)
Булгакова О. Ю. - Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії як наслідок стратегічного і тактичного у соціальній взаємодії (2018)
Заверико Н. В. - Виховання толерантності у школярів як умова розвитку інклюзивної освіти в Україні, Соловйова Т. Г. (2018)
Литвиненко О. О. - Психологічний супровід та підтримка студентів зі зниженим слухом як запорука їхнього особистісного становлення (2018)
Сулятицький І. В. - Спеціальне психоконсультування учасників ато, членів їхніх родин і вимушено переселених осіб, Корчинський І. О., Сало В. В. (2018)
Супрун Г. В. - Психологічна техніка "моя історія" як засіб налагодження співпраці між фахівцями та батьками дитини з аутизмом (2018)
Турубарова А. В. - Умови соціально-психологічного розвитку підлітків з обмеженими можливостями здоров'я (2018)
Бречко А. О. - "Килимкові читання" у контексті вивчення літературної спадщини В.О. Сухомлинського, Костик А. О., Ярова І. Б., Козир М. В. (2018)
Шигаль Д. А. - Дослідження джерельної бази порівняльного історико-правового аналізу: питання методики (2018)
Слінько Т. М. - Проблеми реалізації права на свободу слова в інформаційних інтернет-джерелах, Міць А. М. (2018)
Кулешов Д. В. - Адміністративні суди в системі гарантій конституційного ладу України (2018)
Малишкіна Н. О. - Поняття форм і правових засобів функціонування системи стримувань та противаг у взаємодії вищих органів державної влади (2018)
Tsuvina T. A. - Execution of court decisions in Ukraine: reforming the system in terms of the right to a fair trial (2018)
Сакара Н. Ю. - Основні засади цивільного судочинства та розумність строків розгляду справи судом (2018)
Петрофанова К. Р. - Правова природа договору про використання електронних грошей (2018)
Остапенко Ю. І. - Процес адаптації господарського законодавства України: напрями і перспективи (2018)
Вольвач Б. В. - Ескіз правової політики у сфері неплатоспроможності та банкрутства (2018)
Бударна В. О. - Краудфандинг як модель інвестування (правовий аспект) (2018)
Бабай Д. О. - Формування системи організаційно-господарського забезпечення інноваційних відносин в Україні (2018)
Омаров А. М. - Організаційно-господарське супроводження розвитку малого підприємництва в Україні (2018)
Шарапова С. В. - Деякі питання охорони та збереження екологічних систем (2018)
Кульчій І. М. - Експорт сільськогосподарської продукції України в умовах євроінтеграції: правові реалії та перспективи (2018)
Govorun M. D. - The concept of the principle of payment of land-use (2018)
Харитонов С. О. - Співвідношення понять "військовий злочин" та "склад військового злочину" (2018)
Прудников Я. В. - Поняття та види засобів вчинення злочину (2018)
Фоміна Т. Г. - Процесуальний статус поручителя у кримінальному провадженні: проблеми визначення та шляхи удосконалення (2018)
Яремчук В. О. - Криміналістичні та медичні знання: межі використання при розслідуванні злочинів (2018)
Пивоваров В. М. - Правові засади функціонування державної мови (2018)
Alyokhina S. V. - Problems of creating scientific and methodological bases of spent nuclear fuel dry cask storage thermal safety in Ukraine (2018)
Biblik I. V. - Prediction of Flow Accelerated Corrosion of NPP Pipeline Elements by Network Simulation Method, Avramov K. V., Rusanov R. A. (2018)
Zaytsev B. F. - Dynamic Processes During the Through-plastic-damper Shock Interaction of Rocket Fairing Separation System Components, Asayеnok A. V., Protasova T. V., Klimenko D. V., Akimov D. V., Sirenko V. N. (2018)
Tretyak A. V. - Influence of Thermal and Mechanical Factors on the Stressed State of Large Components of Hydrogenerator-Motors, Shut A. Yu., Gakal P. G. (2018)
Shulzhenko N. G. - Design Forecasting of Thermal Strength and Resource of Steam Turbine structural Components, Gontarovskiy P. P., Garmash N. G., Melezhik I. I. (2018)
Grebenyuk S. N. - Shear Modulus of a Fiber Composite with a Transtropic Viscolelastic Matrix and Transtropic Elastic Fiber, Klimenko M. I. (2018)
Kairov A. S. - Use of Refined Finite Element Models for Solving the Contact Thermoalasticity Problem of Gas Turbine Rotors, Morgun S. A. (2018)
Fridman M. M. - Stepwise Optimization of I-section Flexible Elements Under a Fuzzy Approach to Taking into Account Corrosion and Protective Properties of Anticorrosive Coating (2018)
Mir-Salim-zade M. V. - Slit system partial closure simulation in a stringer reinforced perforated isotropic medium (2018)
Avramenko A. N. - Numerical Simulation of Metal Hydride Battery Heat Conducting Matrix Heat-stressed and Deformed State, Levterov A. M., Gladkova N. Yu. (2018)
Колодницька Р. В. - Підвищення ресурсу експлуатації автомобіля шляхом керування якістю паливно-повітряних сумішей, Москвін П. П., Очич В. М., Головня Р. М. (2018)
Титаренко В. Є. - Оцінка екологічного стану транспортних перехресть доріг за шумовим навантаженням від автотранспорту в місті Житомирі, Шумляківський В. П., Корніков В. І., Мацкевич К. М., Соболевський Р. В. (2018)
Гаращенко Я. М. - Адаптивне пошарове розділення 3D моделі виробу в адитивних технологіях (2018)
Топільницький В. Г. - Моделювання динаміки сукупності вільного не зв’язаного оброблюваного інструменту поверхонь деталей машин у вібраційному полі, Кусий Я. М., Ребот Д. П. (2018)
Виноградов О. О. - Про вплив кута λ нахилу різальної кромки інструменту на його стійкість при косокутному різанні металів, Виговський Г. М. (2018)
Марчевський В. М. - Аеродинаміка вихрових потоків сушильного агенту у сушильній камері, Гробовенко Я. В. (2018)
Pasternak V. V. - Technical and economic feasibility study of computer-simulation models of C++ Software Product (2018)
Тарган Д. В. - Вплив кінематики процесу магнітно-абразивного оброблення на параметри якості робочих поверхонь мітчиків із швидкорізальної сталі, Майборода В. С., Плівак О. А., Добровольський Г. Г. (2018)
Тимошенко О. В. - Чисельне моделювання полів пошкоджуваності та залишкових напружень після дернування отворів, Яхно Б. О., Бабак А. М., Фам Дик Куан (2018)
Запорожко I. О. - Оцінка адаптивних резервів людини за даними пульсометрії, Борозенець Д. А., Зубчук В. І. (2018)
Kolomiets R. O. - Application of cold atmospheric plasma for the sterilization of objects of complex form, Nikitchuk T. M., Morozov D. С., Hrek O. V. (2018)
Шликов В. В. - Дослідження температуропровідності міокарду в умовах штучного кровообігу (2018)
Щапов П. Ф. - Информационная технология и программно-аппаратный комплекс для контроля состояния биологических жидких образцов, Томашевский Р. С. (2018)
Боцман А. О. - Визначення гравітаційної моделі та її параметрів для прогнозування кількості відвідувачів торгівельних об’єктів на прикладі міста Харків, Доля К. В., Доля О. Є., Лифенко С. Е. (2018)
Заболотня Т. М. - Метод автоматизованого визначення наявності образливого вмісту текстових повідомлень у соціальних мережах, Соколовська А. В. (2018)
Безвесільна О. М. - Щодо моніторингу сейсмічної активності (2018)
Дуднік А. С. - Модель сенсорного комп’ютеризованого приладу вимірювання відстані, Квасніков В. П. (2018)
Жученко О. А. - Дослідження впливу надлишку повітря на процес випалювання вуглецевих виробів у камері "під вогнем", Коротинський А. П. (2018)
Коваль А. В. - Розробка модулю для вимірювання концентрації шкідливих та вибухонебезпечних газів на міні безпілотному літальному апараті, Гордійченко О. В. (2018)
Лактіонов І. С. - Методика та результати лабораторних випробувань комп’ютеризованого вимірювача вологості тепличних ґрунтів, Вовна О. В., Лебедєв В. А. (2018)
Ночвай В. М. - Проектування та дослідження електронного блоку пірометра для вимірювання потоку випромінювання твердих частинок у двофазному потоці (2018)
Подчашинський Ю. О. - Дослідження методів фрактального стиснення відеозображень з вимірювальною інформацією, що передаються комп’ютерними мережами, Хаустович О. В. (2018)
Прилипко О. І. - Система підтримки прийняття рішень в умовах локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, Овезгельдиєв А. О. (2018)
Хильченко Т. В. - Новий двоканальний МЕМС гравіметр авіаційної гравіметричної системи (2018)
Цірук В. Г. - Компенсація похибок та коригування положення гармати відносно цілі при сумісному швидкому русі башти та машини (2018)
Горшенін О. Є. - Методика прогнозування показників якості космічних оптико-електронних знімків видимого діапазону хвиль, Пулеко І. В., Миклуха В. А. (2018)
Манойлов В. П. - Математична модель взаємодії ближнього поля коаксіального давача із шаруватим середовищем, Морозов Д. С., Нікітчук Т. М., Полещук І. І. (2018)
Мацуй А. М. - Теоретичне дослідження системної стабілізації підсилювальних властивостей радіоканалу для агрегатів з обертовими частинами, Кондратець В. О. (2018)
Рашковецький Л. В. - Високоякісні епітаксійні плівки CdZnTe для напівпровідникової оптоелектроніки: синтез і властивості, Пляцко С. В., Москвін П. П., Добряков В. Л., Скиба Г. В. (2018)
Ципоренко В. В. - Аналіз швидкодії безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного пеленгатора з двовимірним кореляційним обробленням просторового сигналу, Ципоренко В. Г., Андреєв О. В., Чухов В. В. (2018)
Васильчук О. С. - Вплив ультразвукового опромінення на утримуючу здатність аміачної селітри, Вапнічна В. В., Ган А. Л. (2018)
Войтенко Ю. І. - Ефективність зарядів різних конструкцій при деформуванні та руйнуванні металевих перепон, Кравець В. Г., Шукюров А., Ган А. Л., Коробійчук В. В. (2018)
Губин Г. B. - Пути дальнейшего повышения качества железорудных концентратов на ЧАО "Полтавский ГОК" в современных условиях, Хованец В. А., Лотоус В. В., Равинская В. О. (2018)
Азарян В. А. - Дослідження процесів стабілізації амплітудних коливань якості рудопотоків залізорудних кар’єрів, Жуков С. О. (2018)
Закусило Р. В. - Дослідження характеристик і ефективності просторового розташування низькоенергетичних зарядів для видобування блокового каменю, Романченко А. М. (2018)
Іськов С. С. - Дослідження зміни кількості відходів каменю при алмазно-дисковому розпилюванні блоків, Соболевський Р. В. (2018)
Крючков А. І. - Системна оптимізація екскаваційних робіт на кар’єрі по критерію мінімальної енергоємності, Євтєєва Л. І. (2018)
Леонець І. В. - Взаємодія фарбових матеріалів з поверхнею природного каменю, Сідоров О. М., Янович Д. С., Заруцький С. О., Чала О. М. (2018)
Луценко С. А. - Исследование взаимосвязи параметров системы разработки (2018)
Максимов І. І. - Аналіз впливу розміщення точки звезення гірничої маси на сумарний об’єм автотранспортної роботи, Слободянюк Р. В. (2018)
Стріха В. А. - Аналіз сучасного стану та технологічного потенціалу покладів торфу Рівненської області, Жуков С. О., Соболевський Р. В. (2018)
Торопов А. В. - Синтез квазиоптимального регулятора загрузки конвейера горнодобывающего предприятия с использованием концепции метода Пирсона, Печеник Н. В., Торопова Л. В. (2018)
Фролов О. О. - Експериментальні дослідження впливу рідкого активного наповнювача на властивості вибухових речовин місцевого приготування, Куляпіна А. В. (2018)
Хоменчук О. В. - Нова концепція фібронабризкбетону для геотехнічного застосування (2018)
Shlapak V. O. - Prospects for using broken stone quarries waste, Klimenko I. V., Davydova I. V., Tarasyuk O. S. (2018)
Бойко Ю. І. - Синергетичний ефект як ключовий аспект діяльності об`єднаних територіальних громад (2018)
Вигівська І. М. - Особливості формування облікової політики кейтерингової компанії, Макарович В. К., Сіра Е. О. (2018)
Виговська Н. Г. - Формування методологічної матриці стратегічного аналізу підприємства, Саух І. В . (2018)
Гордополов В. Ю. - Принципи бухгалтерського обліку в інформаційному просторі управління зовнішньоекономічною діяльністю (2018)
Horodyskyi M. P. - Software market analysis for reporting and reporting, Hrabchuk I. L. (2018)
Дячек С. М. - Прогнозування частки простроченої кредитної заборгованості у кредитному портфелі банків України, Павловський Є. В. (2018)
Завалій Т. О. - Полісемантичний характер поняття клієнтського капіталу підприємства (2018)
Кобилинська Т. В. - Напрями статистичного аналізу та формування системи показників екологічних наслідків, зумовлених діяльністю сільськогосподарських підприємств (2018)
Ksendzuk V. V. - Uwarunkowanie zależności pomiędzy pojęciami "innowacje", "innowacyjność" i "działalność innowacyjna" w systemie zarządzania przedsiębiorstwem: doświadczenia polskich badaczy, Saakian A. D. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського