Зозуля О. І. - Сутність організаційної функції парламентських комітетів та її роль у реалізації номінаційної функції Верховної Ради України (2018)
Іляшко О. О. - Порушення громадянських і політичних прав та свобод людини на тимчасово окупованих територіях України та способи їх захисту (2018)
Кравцова З. С. - Територіальна основа організації державної влади в Україні (2018)
Молчанова Ю. Ю. - Акти локальної нормотворчості в механізмі правового регулювання форм участі членів територіальних громад в управлінні місцевими справами (2018)
Шемчук В. В. - Інформаційна функція та її місце в системі функцій сучасної держави (2018)
Анатійчук В. В. - Договір купівлі-продажу майнових прав: порівняльно-правовий аспект (2018)
Гуйван П. Д. - Окремі аспекти законодавства про захист персональних даних в Європейському Союзі (2018)
Кисельов М. Є. - Правовий статус адвокатського об’єднання, Затулко К. А. (2018)
Мельник В. П. - Інститути громадянського суспільства та їх роль у становленні недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю: науково-теоретичний аспект (2018)
Патлачук О. В. - Особливості юридичної техніки федерального закону "Про охорону навколишнього середовища" 2002 року (2018)
Біла В. Р. - Форма та зміст публічного адміністрування (2018)
Вінницький О. О. - Види громадських рад при органах виконавчої влади серед консультативно-дорадчих органів (2018)
Дорохiна Ю. А. - Забезпечення прав публічних службовців у процесі публічного правонаступництва суб’єкта владних повноважень (2018)
Іванова Г. С. - Деякі питання застосування адміністративно-правових методів публічного адміністрування у сфері агропромислового комплексу (2018)
Костенко О. В. - Проблеми правового регулювання визнання іноземних електронних довірчих послуг в Україні (2018)
Куліш А. М. - Місце і роль Генеральної прокуратури України у системі суб’єктів, що забезпечують економічну безпеку держави, Убілава Д. Р. (2018)
Міщенко Т. М. - Актуалізація проблем боротьби з організованою злочинністю з корумпованими зв’язками в Україні (2018)
Небесна М. О. - Класифікація адміністративних актів контролюючих органів у сфері оподаткування (2018)
Решота В. В. - Адміністративні договори в системі джерел адміністративного права України (2018)
Смолов К. В. - Строк звернення з позовом до адміністративного суду платника податків: сутність та наслідки (2018)
Чорна В. Г. - Генезис адміністративно-правових обмежень (2018)
Андросович Л. Г. - Протидія організованій злочинності у фінансовій системі (2018)
Бусол О. Ю. - Транснаціональні злочинні угруповання та транснаціональні корпорації: межі корупційного симбіозу (2018)
Рень Ю. В. - Кримінально-правові заходи запобігання приховуванню злочинів: закордонний досвід (2018)
Самойленко О. А. - Інформаційний продукт як предмет посягання під час вчинення злочинів із використанням обстановки кіберпростору (2018)
Бровко Н. І. - Поняття, сутність та генезис інформаційного обміну у контексті формування людської свідомості (2018)
Несправа М. В. - Правова онтологія, антропологія і аксіологія в християнстві та ісламі: порівняльний аналіз (2018)
Відомості про авторів (2018)
Ліва Н. В. - Музичний мінімалізм у контексті західноєвропейської метасвідомості (2018)
Антонова О. Г. - Скрипкові концерти Філіпа Гласса у світлі ігрової природи (2018)
Рябчун І. В. - Етнічна основа інновацій у фортепіанних творах Янніса Ксенакіса (2018)
Стахевич Г. O. - Фортепіанний концерт у творчості Фердінанда Ріса (2018)
Дашак С. Л. - Йозеф Маркс: композитор, філософ, педагог, громадський діяч (2018)
Михайлова Е. Ю. - Європейські фортепіанні школи початку ХІХ століття: становлення піаністичних традицій (до 200-річчя видання "Gradus ad Parnassum" Муціо Клементі) (2018)
Рожок Ол. В. - Духовність єднає Україну - Десята Міжнародна Пасхальна асамблея-2018 і шляхи долання духовно-політичної стагнації суспільства (2018)
Бурган І. О. - "Діалог-концертування" і комунікативна складова в культурі: концерти для двох фортепіано з оркестром Фелікса Мендельсона-Бартольді (2018)
Бондарчук В. О. - Опера Петра Чайковського "Мазепа" у режисерському рішенні Дмитра Гнатюка (2018)
Вимоги до статей (2018)
Коркушко О. В. - Некоторые изменения сердечно-сосудистой системы при старении (2018)
Абрамов А. В. - Функціональний стан вазопресинергічної системи гіпоталамуса при багатоденній дії переривчастої гіпоксичної гіпоксії, Колесник Ю. М., Шаменко В. О. (2018)
Бойчук Т. М. - Ефекти світлової депривації на морфофункціональний стан нейронів супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів, Абрамов А. В., Булик Р. Є. (2018)
Bondarenko L. - Dynamics of daily rhythm changes of pancreas hormonal activity in long-term hypopinealism, Mishchenko Т. (2018)
Геворкян А. Р. - Динамика изменений морфофункционального состояния супрахиазматических ядер гипоталамуса при гипопинеализме, Губина-Вакулик Г. И. (2018)
Давидова Н. В. - Стан біохімічних показників крові щурів за умов комбінованого введення етанолу та кофеїну та його корекція мелатоніном, Григор’єва Н. П. (2018)
Дікал М. В. - Вплив мелатоніну на вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту у нирках щурів при хронічному гломерулонефриті, Хоменко В. Г., Рябая О. В., Копчук Т. Г., Білоус В. В. (2018)
Заморський І. І. - Вплив мелатоніну на функціональний стан нирок щурів за умов розвитку гентаміцинової нефропатії на тлі пінеальної гіпофункції, Дудка Є. А., Щудрова Т. С., Петрюк А. Є. (2018)
Захарчук О. І. - Біоритмологічний профіль показників неспецифічного імунітету при вікових змінах шишкоподібної залози, Вепрюк Ю. М. (2018)
Ковальчук Ю. П. - Зміна вмісту основного білка мієліну у різних відділах головного мозку щурів під час постнатального розвитку, Ушакова Г. О. (2018)
Колесник Т. В. - Вплив динамічних характеристик варіабельності систолічного артеріального тиску на гіпертрофію та діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію, Косова Г. А. (2018)
Колеснікова О. В. - Показники ліпідного і вуглеводного обмінів як фактори передчасного старіння в осіб з різним кардіоваскулярним ризиком, Вовк К. В., Радченко А. О. (2018)
Кухлевський Ю. І. - Вікові анатомо-функціональні зміни кісткової тканини верхньої та нижньої щелеп у осіб молодого віку (2018)
Kushnir O. Yu. - Changes of the antioxidant defence in the kidneys of аlloxan diabetic rats under melatonin action, Yaremii I. M. (2018)
Лукашевич І. В. - Вікові особливості зміни імунологічного статусу хворих на хронічний холецистит під впливом лікування препаратами чистотілу великого, Черновська Н. В., Глубоченко О. В. (2018)
Nechytailo Yu. M. - The peculiarities of sleep timing in teenagers, Pidmurniak O. Y. (2018)
Павловський Я. І. - Вікові зміни вмісту VCAM та IL-1? за умов модифікації дії H2S (2018)
Ревенко О. В. - Вікові морфо-функціональні зміни структур брижі за умов стрес-індукованих пошкоджень і дії гідроген сульфіду (Н2S), Заячківська О. С. (2018)
Родниченко А. Е. - Т-лимфоциты, макрофаги головного мозга, функциональное состояние тимуса у мышей разного возраста с купризоновой моделью рассеянного склероза и их изменения после введения мелатонина, Лабунец И. Ф. (2018)
Сопова І. Ю. - Вплив гострої гіпоксії на вміст окиснювально-модифікованих білків у базальних ядрах головного мозку за різної епіфізарної активності, Амаріуца М. В. (2018)
Степанчук В. В. - Порушення циркадіанної організації хроноритмів вільнорадикального гомеостазу внаслідок одногодинного іммобілізаційного стресу та їх корекція фітомелатоніном (2018)
Ткачук С. С. - Особливості впливу неповної глобальної ішемії-реперфузії головного мозку на стан окиснювальної модифікації білків в окремих структурах нео- та архікортекса старих щурів, Ткачук О. В., Мислицький В. Ф., Повар М. А., Штефанюк В. І. (2018)
Ушакова Г. А. - Регуляція нейрогенезу за участю гепарансульфату та нейрональної молекули клітинної адгезії під час розвитку мозку щурів (2018)
Ходоровська А. А. - Вплив функціональної активності шишкоподібної залози на стан щитоподібної залози у щурів, Чернікова Г. М., Чала К. М., Попова І. С. (2018)
Khomenko V. G. - Melatonin – as the pineal gland product in regulation of physiological functions of the organism, Dikal M. V., Kushnirik O. V. (2018)
Чернюк В. И. - Влияние ночных работ на функциональное состояние водителей грузовых автомобилей, Бобко Н. А., Гадаева Д. А. (2018)
Кривчанська М. І. - Реакція шишкоподібної залози на деякі агоністи та антагоністи бета-адренорецепторів у постнатальному онтогенезі, Пішак О. В., Пішак В. П. (2018)
Лабунець І. Ф. - Вікові зміни циркадіанних ритмів ендокринної функції тимуса та глюкокортикоїдної функції надниркових залоз у тварин та людини: значення факторів епіфіза (2018)
Микитюк О. П. - Остеоартроз: погляд на проблему крізь призму хронопатології та хрономедицини (2018)
Тимофійчук І. Р. - Роль мелатоніну в патогенезі нейродегенеративних змін при хворобі Альцгеймера, Семененко С. Б., Швець В. І., Савчук Т. П., Слободян К. В. (2018)
Тимчук К. Ю. - Сучасні аспекти хронотерапії та хронофармації, Черновська Черновська, Н. В. Волошин В. Л. (2018)
Єдині вимоги до оформлення статей (2018)
Title, contents (2017)
Mamrayeva D. - The research of global innovation capital: a review and analytical comparison, Stybaeyeva A., Tashenova L. (2017)
Cech L. - The Islamic Republic of Iran and its efforts to reintegrate into the regional and global economic structures, Kucharcik R. (2017)
Vasyltsiv T. - Assessment of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine, Lupak R., Osadchuk Yu. (2017)
Lemishko О. - Tax policy tools used to stimulate agriculture: their implementation and effectiveness (2017)
Betakova J. - Potential for clustering in the agricultural sector assessment: the case of Slovakia, Haviernikova K., Jaskova D., Hagara V., Zeman R. (2017)
Kaminsky O. - Cloud computing concept in Ukraine: a study of innovative development, Korzachenko O., Samchenko N. (2017)
Poberezhna Z. - Comprehensive assessment of the airlines’ competitiveness (2017)
Avercheva N. - Competitive growth of layer poultry farming in Ukraine in the context of European integration, Boiko V., Boiko L. (2017)
Posokhov І. - impact of the threshold indication system on Ukraine’s gross public and corporate debts, Herashchenko I., Gliznutsa M. (2017)
Zakharkin O. - A comparative analysis of stock market volatility depending on investment time horizon, Zakharkina L., Antoniuk N. (2017)
Voznyak H. - Participatory budgeting as a tool for the implementation of the fiscal policy of regional development of Ukraine, Pelekhatyy A. (2017)
Mitrikova J. - Bardejov Spa: the analysis of the visit rate in the context of historical periods of its development from 1814 to 2016, Sobekova Volanska M., Senkova A., Parova V., Kascakova Z. (2017)
Grosu V. - Romanian enterprises behaviour in the process of improvement of economic and financial disclosure quality, Socoliuc M., Hlaciuc E. (2017)
Vallisova L. - Implementation of international financial accounting standards from the perspective of companies in the Czech Republic, Dvorakova L. (2017)
Варшавский форум безопасности, Польша (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Bomko T. V. - Influence of silver preparations on living organisms, Martynov A. V., Nosalskaya T. N., Manuilov A. M., Manuilov M. B. (2018)
Peremot S. D. - Clinical and immunological aspects of electrical instability of a structurally unchanged heart, Volianskyi A. Y., Smilianska M. V., Kashpur N. V., Klysa O. O., Klysa T. L. (2018)
Popov M. M. - Characteristics of the viability and accordance with the taxonomic status of the lyophilized samples of museum strains of escherichia coli isolated in 1946-1959 years, Peretyatko O. G., Yagnuk Yu. A., Cholodna T. V. (2018)
Tsemenko K. V. - Antibacterial activity of phytosubstants from Vaccinium vitis-idaea leaves (2018)
Chernuskiy V. G. - The mimicry antigens of bronchopulmonary system as factors of autoimmune process initiation in childhood bronchial asthma, Popov N. N., Govalenkova O. L., Letyago A. V., Kashina-Yarmak V. L., Tolmachova S. R., Popova A. N. (2018)
Pokhil S. I. - Practical experience in using the mini parasep solvent- free faecal parasite concentrator for the Cryptosporidium spp. oocysts detection in stool, Tymchenko O. M., Iakovenko D. V., Chigirinskaya N. A., Kostyia I. A., Nesterenko A. M. (2018)
Shapovalov V. V. (jr.) - Antibacterial activity of phytosubstants from Vaccinium vitis-idaea leaves, Gudzenko A. A., Zbrozhek S. I., Negretskiy S. N., Shapovalova V. А., Shapovalov V. V. (2018)
Sklyar A. I. - Phagocytal activity of neutrophiles and peripheral blood monocytes in patients with hbv infection, Popov M. M., Melentyeva K. V., Popova N. G., Toryanik I. I., Kalinichenko S. V., Popova L. O. (2018)
Smilianska М. V. - Effect of herpesvirus persistence on the formation of a specific immune response in children, Volianskyi А. Y., Peremot S. D., Kashpur N. V., Klysa A. A., Klysa T. L., Kuchma M. V. (2018)
Shcherbak V. V. - Definition of mathematical models of shots distance determination using biological imitators of human tissues, Shcherbak O. M., Martynov A. V., Pohorila M. S. (2018)
Надурак В. В. - Критичний аналіз надійності інтуїтивних моральних рішень (2017)
Gromov V. E. - Methaphysics of death penalty (2017)
Podolska T. V. - Voices-positions in discourses: how is identity possible?, Skryl O. I. (2017)
Полівода А. А. - Деконструкція метафізики присутності у феноменології та структуралізмі (2017)
V. V. Melnyk - Fear phenomenon in existential philosophy (2017)
Kolesnykova T. О. - "I light my candle from yours…": anthropological aspects of modern library services for scientists (2017)
Марценюк Л. В. - Туризм як засіб розширення життєвого простору людини, Чаркіна Т. Ю. (2017)
Storozhuk S. V. - Gender equality as a modern phenomenon, Hoyan I. M. (2017)
Кривда Н. Ю. - Гендерна генеалогія читання як культурної практики, Осадча Л. В. (2017)
Москалик Г. Ф. - Гендерні конфлікти студентів, Булах М. О. (2017)
Полюга В. В. - Гендерні дефініції музичного мистецтва в освітній системі (2017)
Matusevych Olexandr O. - Anthropological aspects of high-tech facilities operation support, Matusevich Olecsii O. (2017)
Малівський А. М. - Антропологічний проект як підґрунтя картезіанської етики (2017)
Хміль В. В. - Ідея особистого самовизначення в філософії просвітництва, Корх О. М. (2017)
Danylova T. V. - Eastern mysticism and timothy leary: human beyond the conventional reality (2017)
Завальнюк В. - Витоки юридичної антропології в Україні (2018)
Крусян А. - Правові основи та особливості діяльності адвоката у конституційному провадженні (2018)
Панасюк В. - Роль Верховної Ради України в реалізації напрямів державної політики в Україні (2018)
Салей М. - Щодо принципів конституційної аксіології (2018)
Бальцій Ю. - Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні та в країнах Балтії (2018)
Швець А. - Деякі питання депутатської етики під час реалізації депутатських повноважень депутатів місцевих рад (2018)
Vasуlenko M. - Sport law as a systematic phenomenon in legal science (2018)
Коломоєць О. - Механізм законодавчого регулювання ринку цінних паперів України (2018)
Шепітько М. - Філософські засади побудови системи протидії злочинам проти правосуддя (2018)
Ващук О. - Практичне застосування верифікації даних під час проведення слідчих (розшукових) дій (2018)
Зверховська В. - Особливості договору купівлі-продажу культурних цінностей (2018)
Загородній В. - Про створення електронних засобів навчання. Методика застосування. Досвід роботи, Сакал С. (2018)
Подцерковний О. - Щодо правового значення статуту у сфері господарювання, Олюха В. (2018)
Попов Г. - Науковий погляд на проект Закону України "Про Вищий антикорупційний суд", Гладун О. (2018)
Абдуллаєв Р. - Ґенеза та сучасний стан правового регулювання інституту санкцій у праві Європейського Союзу (2018)
Kyreieva N. - Foreign experience of economic-legal regulation of electronic financial services (2018)
Полянський Є. - Принцип non bis in idem у кримінальному праві США (2018)
Zaporozhchenko A. - Health care and the EU: the law and policy patchwork (2018)
Єфремова Н. - Започаткування викладання канонічного права як юридичної дисципліни у Новоросійському імператорському університеті в Одесі (2018)
Думич Х. - Закінчення розгляду справи та ухвалення судового рішення за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р. (2018)
Долматов І. - Засади польської державності і кардинальні права шляхти в артикулах Генріха Валуа 1573 р. (2018)
Кириченко Д. - Правовий статус спецпереселенців кримських татар у 40-50-ті роки ХХ ст.: історико-правовий аналіз (2018)
Іляшко О. - Анексовані території у світі у ХХ ст. крізь призму історичного досвіду (2018)
Калетнік В. - Проблеми визначення поняття "гібридна війна" в концептуальних документах у сфері національної безпеки та оборони України (2018)
Бакала А. - Поняття, сутність та види міграції у контексті сучасності (2018)
Slatvinska V. - Protection of Ukrainian seafarers’ rights at the national and international levels (2018)
Пивень Д. - Анализ нравственного измерения проблем биоэтики в свете канонического права на примере "Основ социальной концепции" (2018)
Тимофіїв Р. - Соціальний захист працівника у правовідносинах працевлаштування (2018)
Стаценко О. - До питання правового регулювання набуття прав на нерухоме майно за набувальною давністю (2018)
Аліна С. - Спадкування криптовалют, токенів та інших цифрових активів: проблеми та перспективи (2018)
Гасымзаде Рамиз Айдын оглу - Налог на прибыль: сравнительный анализ законодательств стран Содружества Независимых Государств (2018)
Пам'яті Василя Івановича Форманюка (2018)
Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2017 рік (2018)
Danylova T. V. - Searching for the true self: the way of nondual wisdom (2017)
Бойченко Н. М. - Філософське розуміння природи насильства (2017)
Ханжи В. Б. - Добро и зло как векторы свободы воли в структуре антропного времени, Ляшенко Д. Н. (2017)
Кретов П. В. - Символічний ландшафт свідомості: людина між репрезентаціонізмом, функціоналізмом і релятивізмом, Кретова О. І. (2017)
Санников С. В. - Экзистенциальный выбор. Эссе о трех африканцах (размышления над исповедью Августина) (2017)
Tretyak O. A. - The public sphere of politics: the anthropological dimension in contemporary communicative theory (2017)
Житник М. М. - Благодійність у процесі формування гуманістичної аксіосфери громадянського суспільства (2017)
Петрушов В. М. - Соціально-антропологічні ідеї в американському критичному реалізмі (Джордж Сантаяна), Толстов І. В. (2017)
Bazaluk O. O. - Philosophy of war and peace: in search of new european security strategy, Svyrydenko D. B. (2017)
Москалик Г. Ф. - Історико-філософсько-правове дослідження феномену гендера як чинника соціального статусу української жінки, Барановська М. Ю., Булах М. О. (2017)
Снітько Д. Ю. - Воля до істини у філософії прагматизму (2017)
Хміль В. В. - Умови історичності людини та людяності історії за ясперсом, Корх О. М. (2017)
Малівський А. М. - Образ природи та людини в практичній філософії декарта, Соколова К. В. (2017)
Варшавський О. П. - Філософське мислення як запит часу: за матеріалами конференції (2017)
Громакова Н. Ю. - Визвольний рух поляків в українських землях: від конспіративної діяльності до повстанської боротьби (2018)
Доценко В. О. - Єврейські національні райони Півдня України під час Голодомору 1932–1933 рр. (2018)
Дудник О. В. - Єврейські погроми на Уманщині (1919 р.) (2018)
Корнієнко О. В. - Структура й особливості функціонування індустрії моди в УРСР у ІІ половині ХХ ст. (2018)
Левенець О. М. - Житлово-комунальні та соціальні умови, побут і дозвілля сільських учителів Волинської області в середині 60-х рр. ХХ ст. (2018)
Міненко Л. М. - Інституційне забезпечення геральдичної діяльності в Україні (на прикладі символіки Національного військово-історичного музею України) (2018)
Свистович С. М. - Використання українських есперантистів у міжнародних акціях компартійних органів у 1920-х рр. (2018)
Токаленко П. О. - Репресивна правова модель законодавчої бази Російської імперії в роки Першої російської революції (2018)
Хомич П. М. - Бойові дії на Волинському Поліссі під час Першої світової війни й участь у них польського Легіону (2018)
Чеканов В. Ю. - Цивілізаційний код Криму: давньогрецька колонізація (2018)
Кудря І. Г. - Політична теорія легізму (2018)
Мудрієвська І. І. - Проблема безпеки країн Перської затоки: конфлікти на початку ХХI століття (2018)
Набока С. В. - Особливості та закономірності дезінтеграційних процесів в СРСР наприкінці 1980 – на початку 1990-х рр. XX ст. (2018)
Сободар О. О. - Трансформація зовнішньої політики Королівства Бельгія після конституційної реформи 1993 р. (2018)
Топорін Є. О. - Основні риси розвитку військово-політичної стратегії Великої Британії на сучасному етапі, Шамраєва В. М. (2018)
Циганенко Л. Ф. - Військовополонені європейських держав у фронтовому таборі № 38 (2018)
Кязымов Салех Юнус оглу - Наследие кавказской Албании: горские евреи (2018)
Чирко Б. В. - До історії етнополітичних та етносоціальних процесів у Криму в контексті політики радянської влади (2018)
Ахмедов Э. Ю. - Библиотечно-информационное обеспечение детских и юношеских библиотек в Азербайджане (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2017)
Агарков О. В. - Європейська програма розробки допоміжних силових установок для автомобільного транспорту на базі твердооксидних паливних елементів, Шевчук К. Я., Iванина Ю. І. (2017)
Федоров В. В. - Однокамерний реактивний глушник шуму зі змінною частотною характеристикою, Яновський В. В., Ященко Д. М. (2017)
Черняк Р. Е. - Покращення техніко-експлуатаційних показників автомобілів-самоскидів КрАЗ великої вантажності, Дунь C. В., Павленко О. В. (2017)
Войтків С. В. - Програма розвитку вітчизняного автобусо-, тролейбусо- та електробусобудування для потреб міських і приміських перевезень пасажирів (концепція), Курач Б. В., Нємий С. В. (2017)
Славін В. В. - Паливна характеристика автомобіля з несправними виконавчими елементами електронної системи керування двигуном (2017)
Редченко В. П. - Динамічні випробування мостів: нормативне забезпечення (2017)
Солодкий С. Й. - Натурні випробування бетонних дорожніх покриттів, Думич І. Ю. (2017)
Маковська Ю. А. - Рівні обслуговування в довгострокових контрактах на поточний дрібний ремонт та утримання автомобільних доріг (2017)
Толмачов С. М. - До питання застосування пісних бетонів, ущільнюваних котками в основах доріг (2017)
Золотарьов В. О. - Визначення вмісту в щебені зерен пластинчатої форми за EN 933-3, Маляр В. В., Корюк В. П., Свінарьов М. О. (2017)
Баран П. І. - Ефективні перехідні криві для транспортних споруд, Буряк К. О. (2017)
Денисенко В. - "Міфологічне знання": постановка проблеми щодо усвідомлення його предметності (2015)
Туренко В. - Потворне в контексті дискурсу любові: естетична постановка питання (2015)
Ковтун Н. - До проблеми визначення поняття "активність" у контексті соціально-філософського аналізу (2015)
Дудінська І. - Відображення цінностей в економічній теорії та господарській етиці, Лачний М. (2015)
Гарбадин А. - Некласичні підходи до інтерпретації пізнавальних практик суб’єкта в політиці (2015)
Хома Н. - Новотвори в сучасному політичному лексиконі: неологічний "бум" - 2013 - 2014 та його відображення у навчальній політологічній літературі (2015)
Старіш О. - Глобалізація як чинник руйнування держави-нації (2015)
Орлов С. - Проблеми формування людської свободи у сучасному глобалізованому світі (2015)
Була С. - Локальна демократія як фундаментальна категорія в актуалізації проявів інституціонально- правових модусів місцевого самоврядування : кореляція, формалізація та схематизація основних понять, Гнатюк В. (2015)
Требін М. - Війни в історії людства та їхні наслідки: уроки для України (2015)
Митко А. - Сучасні тенденції процесуальної моделі і-демократії (2015)
Бессараб Т. - Антиамериканізм та девелопменталізм – основи сучасної Латинської Америки (2015)
Приймак Л. - Система "стримувань і противаг" у взаємовідносинах між виконавчою та законодавчою гілками влади як механізм консолідації політичного режиму (2015)
Мартиняк Ю. - Ключові принципи розуміння антропологічного виміру як атрибуту політичного (2015)
Ржевська Н. - Інституціоналізація стратегічного прогнозування в теоретичному дискурсі та в політичній традиції США (2015)
Романюк О. - Досвід ФРН у вирішенні завдань демократичної трансформації посттоталітарного суспільства (2015)
Чачава В. - Грузинський колабораціонізм у Другій світовій війні (2015)
Кірієнко О. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження феномену політичної ідентичності (2015)
Білецька Ю. - Конфліктогенні особливості діяльності окремих політичних інститутів в Україні (2015)
Шестак Н. - Типологія політичних партій у перехідних суспільствах (на прикладі України) (2015)
Нерубащенко І. - Теоретико-методологічні засади аналізу концепту "глобальне громадянське суспільство" (2015)
Буник В. - Принципи та детермінанти сучасних форм універсалізації політичного буття (методологічні практики) (2015)
Івчик Н. - Геноцид тутсі: політологічне прочитання (2015)
Ясінська А. - Вплив мотивації як психологічного чинника політичної поведінки на електоральний вибір особи (2015)
Докаш О. - Політична участь населення Закарпатської України в умовах політичної нестабільності восени 1944 р. (2015)
Лазарович М. - Державна етнополітика між асиміляторством та мультикультуралізмом (2015)
Савойська С. - Чинники виникнення і розвиток двомовності в українському полікультурному суспільстві (2015)
Чміль І. - Протестні рухи країн Центрально-Східної Європи у 1980 - 1990 рр. (на прикладі Польщі, Чехії та Словаччини) (2015)
Рум’янцева С. - Напрямки і потенціал реформування інформаційного забезпечення виборів та агітації в Україні (2015)
Маценко Г. - Масові акції як носії рекламних елементів у конфесійній, військово-патріотичній та політичній сферах (2015)
Ковальчук В. - Взаємозв’язок свободи і любові в екзистенціальній філософії М. Бердяєва (2015)
Мудрікув І. - Шляхи подолання політичної кризи в Україні (2015)
Шестопалова А. - Діалектика внутрішніх та зовнішніх суперечностей у створенні кризових ситуацій в Україні на сучасному етапі (2015)
Гірін Є. - Особливості вияву наративів Жана-Франсуа Ліотара у соціально-політичному дискурсі сучасної України (2015)
Іленьків Г. - Трансформація категорії ідеальна держава під впливом утопічних теорій нового часу (2015)
Правила для авторів (2015)
Naumik-Gladkaya E.G. - World luxury hotels and key financial ratios/prices/trends analyze, Devon V.V. (2018)
Вовк К. М. - Напрями розвитку сфери івент-туристичної діяльності Харківського регіону при застосуванні 3-D технології (2018)
Шутенко А. Л. - Концептуальні засади вибору пріоритетних напрямків управління системою інноваційного розвитку міського комплексу (2018)
Смачило В. В. - Дослідження зв'язку стратегії розвитку комунального підприємства з енергетичною стратегією України (на прикладі комунального підприємства "Харківводоканал"), Колмакова О. В., Орябинська В. А. (2018)
Великих К. О. - Практичне використання циклу Демінга в удосконаленні процесів управління компанією (2018)
Мамонов К. А. - Стан та напрями трансформацій будівельних підприємств на сучасному етапі економічних перетворень, Грицьков Є. В. (2018)
Великих К. О. - Бізнес-план, як інструмент ефективного управління (2018)
Лю Чан - Напрями формування та реалізації освітньої програми із геоінформаційних систем і технологій, Мамонов К. А. (2018)
Алиреза Аболхасанзад - Показники, що застосовуються для інтегральної оцінки інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств, Величко В. А. (2018)
Момот Т. В. - Особливості юридичної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення, Панов В. В., Шпілько В. Л., Хайло Т. О. (2018)
Бабаченко О. І. - Моделювання методом кінцевих елементів зміни температури за перетином обода в процесі термічної обробки залізничних коліс зі сталей різного хімічного складу, Кононенко Г. А., Хулін А. М. (2018)
Вакуленко І. О. - Залежність розміру зерна аустеніту від умов гарячого обтискування вуглецевої сталі, Чайковський О. О., Вакуленко Л. І., Болотова Д. М., Чайковська А. О. (2018)
Губенко С. И. - Формирование вторичных границ в литой стали (2018)
Калінін О. В. - Дослідження структури та механічних властивостей сплаву AlSi 316L, отриманого методом селективного лазерного спікання порошкових компонентів, Кашенкова А. В. (2018)
Парусов Э. В. - Влияние температуры нагрева на кинетику распада аустенита высокоуглеродистой стали C82Dv, Клименко А. П., Луценко В. А., Чуйко И. Н., Сагура Л. В., Сивак А. И. (2018)
Большаков В. И. - Исследование структуры керамического жаростойкого газоплазменного покрытия методами световой и растровой электронной микроскопии, Сухомлин Г. Д., Вашкевич Ф. Ф., Спильник А. Я., Загородний А. Б., Журавель В. И. (2018)
Большаков В. И. - Применение фрактального моделирования при оценке структуры и свойств металлов, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2018)
Алексеенко С. В. - Численное моделирование процессов кристаллизации жидкости на криволинейной поверхности в потоке воздушно-капельной среды, Юшкевич О. П. (2018)
Гірін О. Б. - Напрям практичного використання в енергетиці явища електрохімічного фазоутворення металів та сплавів крізь стадію переохолодженого рідкого стану, Королянчук Д. Г., Шембель О. М. (2018)
До відома авторів (2018)
Завод вентиляції "Вент-Сервіс" (2018)
Довгалюк В. Б. - Механізм уловлення пилу в трубах Вентурі та його моделювання за ймовірнісним методом, Пефтєва І. О. (2018)
Голишев О. М. - Аналіз та розрахунки ексергетичних коефіцієнта корисної дії швидкісних водо-водяних теплообмінників для гарячого водопостачання, Деньгуб В. І., Коновалюк В. А. (2018)
Задоянний О. В. - Дослідження функції термічної складової ексергетичного потоку вологого повітря в кондиціонованому приміщенні (2018)
Сенчук М. П. - Спалювання низькосортного твердого палива в теплогенераторах систем автономного і децентралізованого теплопостачання (2018)
Приймак О. В. - Вплив конструктивних особливостей енергетичної палі на її ефективність, Пасічник П. О., Кузицький І. Т. (2018)
Чепурна Н. В. - Дослідження параметрів мікроклімату в камерах для вирощування зелених культур, Кириченко М. А., Чепурний В. В. (2018)
Ткаченко Т. М. - Натурні дослідження "охолоджувального ефекту" вертикального озеленення будівель (2018)
Енергоефекривність (2018)
Зінич П. Л. - Дослідження роботи системи очищення повітря цеху бавовняних виробів, Шуваєва-Нечипорук О. Ю. (2018)
Уйма А. - Анализ польских нормативов, касающихся освещённости помещений и их связи с энергосбережением (2018)
Нікітін Є. Є. - Концептуальні положення перспективного планування в сфері централізованого теплопостачання (2018)
До 50 – річчя творчої роботи в КНУБА професора О. М. Скляренка (2018)
Вихідні дані (2018)
Olkhova M. - The research of optimal delivery technology of confectionery in a supply chain, Roslavtsev D. (2018)
Давідіч Ю. О. - Оцінка витрат часу кінцевих споживачів логістичної системи, Галкін А. С., Давідіч Н. В., Галкіна О. П., Чебанюк К. О. (2018)
Горбачов П. Ф. - Визначення закону розподілу критерію ефективності перевезень вантажів у міжнародному сполученні, Макарічев О. В., Немна Т. В., Свічинський С. В. (2018)
Понкратов Д. П. - Діапазони пасажиропотоку виняткового та альтернативного застосування автобусів різного класу пасажиромісткості (2018)
Бабаєв В. М. - Альтернативні технологічні рішення проблеми повної утилізації мулового осаду стічних вод, Панов В. В., Хайло Я. М., Волков В. М., Горох М. П. (2018)
Михайлова Є. О. - Принципи впровадження екологічного маркування продукції, Ворожбіян М. І., Мороз М. О., Панчева Г. М. (2018)
Козій О. І. - Знешкодження і використання твердих продуктів cміттєспалювання, Петрук М. П., Витринкуш Н. М. (2018)
Дмитрієва О. О. - Положення сталого розвитку та вимоги ЄС щодо екологічної безпеки систем водовідведення населених пунктів, Телюра Н. О., Хоренжая І. В. (2018)
Полив'янчук А. П. - Розробка методології досліджень теплових процесів в системах екологічного контролю емісії твердих частинок з відпрацьованими газами дизелів, Смирний М. Ф., Каслін О. І., Скурідіна О. О., Плюгін В. Є. (2018)
Душкін С. С. - Канцерогенні домішки питної води (2018)
Кривільова С. П. - Кальційфосфатні матеріали апатитного складу у іноваційних технологіях водопідготовки, Цвіркун Д. О., Гінкул А. П. (2018)
Василенко С. В. - Організація проведення робіт під час ліквідації відкритих фонтанів на свердловинах, Розенфельд І. М., Коцаба В. І., Воловецький В. Б., Щирба О. М. (2018)
Кобзан С. М. - Тенденції та перспективи розвитку ринку складської нерухомості міста Харкова (2018)
Кондращенко О. В. - Застосування сучасних методик фотограмметричного та геоінформаційного аналізу для забезпечення земельно-майнових відносин, Мироненко М. Л., Шаульський Д. В. (2018)
Волков В. П. - Управління ресурсо-ефективністю складних систем, Горошкова Л. А., Карбівничий Р. О., Карбівничий І. О. (2018)
Повар М. О. - Новаторство в архітектурі будівель громадського призначення Києва 1960-1980-х років як ремінісценція конструктивізму 20-30-х років (2018)
Фоменко О. О. - Комплекс моделювання і аналізу міста як динамічної системи, Данилов С. М. (2018)
Шинкаренко В. Г. - Управление логистическими процессами на предприятии (2018)
Федотова І. В. - Визначення рівня гендерної чутливості корпоративної культури підприємства (2018)
Бочарова Н. А. - Інтегральна оцінка рівня корпоративної соціальної відповідальності підприємства, Щепиліна А. К. (2018)
Шинкаренко В. Г. - Підвищення привабливості України як транзитної держави в межах співробітництва ТРАСЕКА, Волинець Л. М. (2018)
Левченко О. П. - Побудова моделі корпоративної соціальної відповідальності підприємства, Догадайло Я. В. (2018)
Криворучко О. М. - Оцінювання якості транспортно-логістичного обслуговування споживачів, Попова Н. В. (2018)
Ачкасова Л. М. - Аспекти управління фінансовими потоками в логістиці (2018)
Брусенцева М. В. - Встановлення сутності поняття "маркетингова стратегія окремого виду бізнесу" (2018)
Величко Я. И. - Оценка мотивационного потенциала работников предприятия (2018)
Криворучко О. М. - Сучасне розуміння поняття "якість логістичної діяльності", Овчаренко А. Г. (2018)
Титул, зміст (2018)
Додонов P. - Peculiarities of shipping in the Dnipro basin in 1875-1932 (2018)
Куриляк О. - Антимобілізаційна діяльність збройного руху опору (частина 2) (2018)
Романцов В. - Підпільна група ОУН в Маріуполі (жовтень 1941 - червень 1943), Пандазі А. (2018)
Спудка І. - Вищі та наукові інституції часів нацистської окупації на території України (на прикладі округу "Дніпропетровськ" Рейхскомісаріату Україна) (2018)
Гайко Г. - Development of the oil industry in the USA (Part I), Білецький В. (2018)
Каштанов К. - Єгипет у близькосхідній політиці СРСР (1957-1961 рр.) (2018)
Купрій Т. - Успіхи та проблеми "перевиховання": до 70-ї річниці завершення денацифікації Німеччини (2018)
Попенко Я. - "Бессарабське питання" на Паризькій мирній конференції (осінь-зима 1919 р.) (2018)
Рамач Я. - The Union of Rusyns and Ukrainians of Yugoslavia: creation and first years of activity, Саган Г. (2018)
Срібняк І. - Табір інтернованих вояків армії УНР в Александрові (Польща) навесні-влітку 1921 р. (2018)
Тодорова Н. - Ethical aspects of the European Union's foreign policy (1999-2014) in the contemporary academic discourse, Тодоров І. (2018)
Юшкевич В. - Питання "перезавантаження" міжурядового комітету з питань біженців на Бермудській конференції (19-30 квітня 1943 р.) (2018)
Данилюк І. - Розвиток музейного руху на Прикарпатті упродовж 1991-2014 рр.: джерелознавчий аспект (2018)
Довбня О. - Репресивна політика Радянської держави щодо селянства УСРР/УРСР (1921-1939 рр.) у сучасній вітчизняній історіографії: регіональний аспект (2018)
Проценко Є. - Культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової війни: історіографічний дискурс (2018)
Філас В. - Маніпуляція візуальними образами в ідеологічних концепціях, або як "відбілювали" імідж Г. Потьомкіна (2018)
Беляев Н. Н. - Расчет территориального риска при теракте: экспресс модель, Калашников И. В., Козачина В. А. (2018)
Biliaiev M. M. - Modeling of biological wastewater treatment on the basis of quick-computing numerical model, Lemesh M. V. (2018)
Epoyan S. M. - Corridor-type baffled mixing basin with cross porous barriers, Yarkin V. A., Sukhorukov G. I., Babenko S. P. (2018)
Е. Н. Ляшенко - Модель координации взаимодействия органов управления при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций (2018)
С. Р. Колесников - Удосконалення систем життєзабезпечення пасажирського рухомого складу: огляд патентів (2018)
Костриця С. А. - Математична модель вагона дизель-поїзда ДПКр-2, Соболевська Ю. Г., Кузишин А. Я., Батіг А. В. (2018)
Reidemeister O. H. - Determination of characteristics of throttling device for pneumatic spring, Laguza A. V. (2018)
Дзензерский В. А. - Перспективная транспортно-энергетическая система на основе интеграции магнитолевитационной технологии и распределенной фотоэлектрической электростанции, Гниленко А. Б., Плаксин С. В., Погорелая Л. М., Шкиль Ю. В. (2018)
Клюшник І. А. - Дослідження раціональних характеристик каналів передачі даних інформаційно-вимірювальної системи (2018)
Банніков Д. О. - Використання будівельно-орієнтованого ПК SCAD для аналізу роботи машинобудівних конструкцій (2018)
Щербина О. В. - Эвристический метод отбора судов для согласованной работы водного транспорта, Шибаев А. Г. (2018)
Biloshytskyi E. V. - Mathematical model of unsteady heat transfer of passenger car with heating system (2018)
Недужа Л. О. - Теоретичні та експериментальні дослідження міцнісних якостей хребтової балки вантажного вагона, Швець А. О. (2018)
Antoniv A. A. - Features of the colon microbiocenosis in patients with nonalcoholic steatohepatitis depending on the presence of chronic kidney disease (2018)
Власова О. В. - Каріологічні показники букальних епітеліоцитів у новонароджених, хворих на неонатальний сепсис, залежно від геохімічної характеристики місць проживання їх матерів (2018)
Гаврилюк О. І. - Первинний мікробіологічний скринінг in vitro серед 5-функціоналізованих (1,3-тіазолідин-2-іліден)піримідин-2,4,6-трионів, Дейнека С. Є., Попович В. Б. (2018)
Геруш І. В. - Вплив мелатоніну на систему гідроген сульфіду печінки щурів за умов експериментальної нефропатії, Григор’єва Н. П., Коляник І. О., Ференчук Є. О., Дікал М. В. (2018)
Гуньков С. В. - Стан біоценозу піхви в жінок із полікістозом яєчників в умовах підвищеного рівня експонування марганцем і нікелем (2018)
Діденко С. М. - Кровопостачання нижньої кінцівки у хворих на ішемічну форму синдрому стопи діабетика (2018)
Emelyanova N. Yu. - Immunomorphological aspects of changes of periodontium in patients with cardiopulmonary pathology (2018)
Іванова Н. М. - Особливості лікування біполярного афективного розладу в жінок фертильного віку, Блажіна І. Ю. (2018)
Колоскова О. К. - Клінічна діагностика та лікувальна тактика гострих тонзилофарингітів у дітей, Іванова Л. А., Горбатюк І. Б. (2018)
Колоскова О. К. - Особливості патогенетичної участі гранулоцитів у формуванні астма-фенотипів у хворих шкільного віку, Лобанова Т. О., Мислицька Г. О. (2018)
Куртова М. М. - Епідеміологічні аспекти CCD-позитивності в пацієнтів із клінічними проявами алергії у Південно-Західному регіоні України, Кольцова І. Г., Боровик А. П., Тарасов Є. В. (2018)
Лопушинська І. В. - Зміни субциркадіанних ритмів показників системи прооксидантно- антиоксидантного захисту нирок щурів при інтоксикації тетрахлорметаном та корекція мелатоніном (2018)
Максимчук Н. О. - Можливості нефропротекції сорбілакт- l-аргініновим комплексом в періоді нестійкої компенсації синдрому ендогенної інтоксикації, Коновчук В. М. (2018)
Nazyrov F. G. - Age-related structural changes in aponeuroses of the rectus abdominal muscles in patients with postoperative ventral hernias, Shamsiev A. M., Baybekov I. M., Eshonhodjaev О. D., Davlatov S. S. (2018)
Rogovy Yu. Ye. - The role of cytokines in the kidney dysfunction under conditions of irritable bowels syndrome development, Bilooka Yu. V., Bilooky V. V. (2018)
Сенютович Р. В. - Променева терапія раку шлунка. Від наукових досліджень до практики, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Унгурян В. П., Малишевський І. О., Чупровська Ю. Я., Шумко Б. І. (2018)
Хухліна О. С. - Інтенсивність оксидативного стресу та стан чинників антиоксидантного захисту в пацієнтів із неалкогольним стеатогепатитом крізь призму коморбідності із остеоартрозом та ожирінням, Ляхович О. Д., Мандрик О. Є., Дудка І. В., Дудка Т. В. (2018)
Chornenka Zh. A. - Modern strategy of health care reform and the role of preventive medicine in it (2018)
Шамсиев А. М. - Экспериментально-морфологическое обоснование эффективности применения альбендазола для профилактики рецидива эхинококкоза после операции, Шамсиев Ж. А., Курбаниязов З. Б., Эшкобилов Т. Ж., Орипов Ф. С., Рахманов К. Э., Давлатов С. С. (2018)
Юзько О. М. - Порушення функція щитоподібної залози в жінок із безпліддям та аномальними матковими кровотечами (2018)
Яковичук Н. Д. - Таксономічний склад і мікроекологічні показники мікробіоти вмісту кореневих каналів зубів при хронічному гранулюючому періодонтиті, Сидорчук І. Й., Ішков М. О., Дейнека С. Є. (2018)
Мардонов Б. А. - Современные подходы к лечению пациентов с вентральными грыжами симультанными патологиями, Шербеков У. А., Вохидов Ж. Ж. (2018)
Шамсиев А. М. - Эхинококкоз печени: частота встречаемости, патогенез, классификация, диагностика и лечение (обзор литературы), Шамсиев Ж. А., Курбаниязов З. Б., Рахманов К. Э., Давлатов С. С. (2018)
Сокол А. М. - Ускладнення оперізувального герпесу генералізованою стафілодермією, зумовленою s. Epidermidis, Рандюк Ю. О., Богачик Н. А., Венгловська Я. В., Мироник О. В., Козакова С. Г. (2018)
Шаплавський М. В. - Дисипативні структури глікокаліксу в регуляції локальної мікроциркуляції крові, Мислицький В. Ф., Гуцул О. В. (2018)
Бицко Н. І. - До проблематики вживання терміноодиниць із пропріативами в сучасних медичних дослідженнях (2018)
Годованець О. І. - Значення лекції в сучасній системі вищої медичної освіти, Будаєв Ю. В., Левандовський Р. А., Чайковська Н. М. (2018)
Рецензия. Г. С. Катинас, С. М. Чибисов, Г. М. Халаби, М. В. Дементьев. "Аналитическая хронобиология". Под ред. С. М. Чибисова, Москва - Бейрут, 2017. 224 с. (2018)
Ювілеї (2018)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХ. За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, В. Д. Сорохана (2018)
Єдині вимоги до оформлення статей (2018)
Концепція Загальнодержавної цільової програми розвитку системи спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями шкіри та інфекціями, що передаються статевим шляхом, на період до 2020 року (2016)
Лист Голові Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я О. В. Богомолець (2016)
Хара О. І. - Науково-практична конференція "Менеджмент надання спеціалізованої медичної допомоги при інфекціях, які передаються статевим шляхом" (2016)
Наумова Л. О. - Диференційована терапія вугрової хвороби у жінок молодого і зрілого віку з урахуванням гормональних порушень, Сулік Я. О. (2016)
Степаненко Р. Л. - Дослідження показників цитокінового профілю імунного статусу організму (ФНП-α, ІЛ-17, ІЛ-23) хворих на псоріаз та визначення їхньої ролі у патогенезі цього дерматозу (2016)
Резнікова А. О. - Поступові кроки до інтерпретації свербежу при атопічному дерматиті (2016)
Королева Ж. В. - Опыт применения препарата "Акнетин" у больных с розацеа, Боровиков В. М. (2016)
Болотная Л. А. - Наружное лечение аллергического контактного дерматита с позиций доказательной медицины (2016)
Анфілова М. Р. - Медикаментозна корекція підвищених концентрацій лейкоцитарних адгезинів при урогенітальному хламідіозі (2016)
Королева Ж. В. - Опыт применения препарата "Лордес" в терапии аллергодерматозов у взрослых и детей (2016)
Поліщук Д. С. - Унілатеральні дерматози, оптимізація лікування із застосуванням пульсової мезотерапії, Поліщук С. Й., Комарніцька В. С. (2016)
Diehl C. - New Insights into Rosacea. Part II. Treatment (2016)
Мавров Г. И. - Урогенитальный микоплазмоз: непростой выбор антибактериальной терапии (обзор литературы и собственные исследования), Федорович Т. В. (2016)
Попова І. Б. - Окремі аспекти епігенетичного контролю процесів запалення у хворих на псоріаз, Кайдашев І. П. (2016)
Галникіна С. О. - Дерматит, асоційований з нетриманням фізіологічних відправлень: новий підхід до "старої" проблеми, Когут І. Й. (2016)
Фотоархів (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Деякі аспекти організації надання шкірно-венерологічної допомоги, Волкославська В. М., Гутнєв О. Л., Хара О. І., Денисенко О. І. (2016)
Чмут В. Г. - Цикл тематичного удосконалення "інфекцій, що передаються статевим шляхом", у післядипломній освіті дерматовенерологів, Александрук О. Д., Ткач В. Є., Кухта О. П. (2016)
Саріан О. І. - Особливості псоріазу з ураженням кистей і стоп, Лопандіна Г. О. (2016)
Солошенко Е. М. - Стан адаптаційних механізмів у хворих на поширений псоріаз, Жукова Н. В., Стулій О. М., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2016)
Федоренко А. Е. - Особенности мотивационной структуры личности больных артропатическим псориазом, Гилюк В. В. (2016)
Литинская Т. А. - Cиндром избыточного бактериального роста у больных псориазом. Современные подходы к диагностике и терапии, Гилюк В. В. (2016)
Труніна Т. І. - Комплексне лікування хворих на псоріаз із залученням детоксикаційних засобів, Коржова Т. П. (2016)
Цідило І. Г. - Псоріаз і серцево-судинний ризик, Вірстюк Н. Г. (2016)
Возняк І. Я. - Вивчення маркерів неоангіогенезу в псоріатично зміненій шкірі, Святенко Т. В., Сизон О. О., Дашко М. О. (2016)
Олійник І. О. - Динаміка вмісту епідермального фактора росту у хворих на тяжкі форми псоріазу на тлі базової системної терапії, Маштакова І. О., Гаврилюк О. А. (2016)
Сенчук Л. О. - Комплексне лікування псоріазу з урахуванням холестатичного синдрому (2016)
Хомик А. А. - Альфа-ліпоєва кислота у лікуванні псоріазу, Процак В. В., Пукало О. М. (2016)
Денисенко О. І. - Застосування цинку піритіону в комплексному лікуванні краплеподібного парапсоріазу, Перепічка М. П. (2016)
Іванюшко-Назарко Н. В. - Етіологічно-наслідкові чинники розвитку токсико-алергійних дерматозів, Вольбин С. В., Рудник Т. І. (2016)
Рудник Т. І. - Автоімунна ланка розвитку кропив’янки, Іванюшко-Назарко Н. В., Вольбин С. В. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Східчаста ентеросорбція в лікуванні хворих на поширені алергодерматози, Олійник І. О., Мангушева В. Ю. (2016)
Бардова К. О. - Необхідність використання фотозахисту у пацієнтів із гіперчутливою шкірою (2016)
Буянова І. О. - Вплив використання пробіотиків у лікуванні хворих на істинну екзему на стан мікробіоценозу кишечника, Александрук О. Д., Хімейчук Л. О. (2016)
Паращук Б. М. - Роль тіотріазоліну у корекції порушень процесів пероксидного окиснення ліпідів у хворих на мікробну екзему, Довгополюк Г. А. (2016)
Дашко М. О. - Оптимізація лікування хронічних піодермій з використанням низькоінтенсивної лазерної терапії, Денисенко О. І., Возняк І. Я., Чаплик-Чижо І. О. (2016)
Нарожна М. В. - Показники системного імунітету та біоценозу кишечника у хворих на себорейний дерматит (2016)
Гулей Л. О. - Оптимізація топічної терапії себорейного дерматиту у жінок (2016)
Процак В. В. - Гіперандрогенія при вугровій хворобі у жінок (2016)
Бронова І. М. - Протипоказання до лікування акне системними ретиноїдами (2016)
Наліжитий А. А. - Комбіноване зовнішнє лікування вугрової хвороби з легким перебігом, Бондар С. А., Гармаш Л. Л., Щербич Ю. В. (2016)
Николайчук Х. Я. - Досвід застосування гелів "Ізотрексину" і "Дуак" для лікування акне, Александрук О. Д. (2016)
Наумова Л. О. - Якість життя хворих на вугрову хворобу жінок молодого і зрілого репродуктивного віку, Сулік Я. О. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Біохімічні критерії визначення тяжкості оніхомікозів, Олійник І. О., П’ятикоп І. О., Матюшенко В. П., Семко Г. О. (2016)
Іваніщева І. А. - Вивчення місцевого імунітету у хворих на мікози ступень (2016)
Болотна Л. А. - Корекція дисліпідемічних порушень у пацієнтів із хронічними запальними дерматозами, Сідельник В. М., Саріан О. І. (2016)
Білинська О. А. - Порушення гемокоагуляції у хворих зі шкірними виявами при системних ураженнях, Сизон О. О., Бабак І. Д., Чаплик-Чижо І. О. (2016)
Бабак І. Д. - Досвід корекції посиленого випадання волосся, Білинська О. А., Чаплик-Чижо І. О., Боднарчук Л. І. (2016)
Ващенко О. О. - Обґрунтування складу нового косметичного засобу депігментуючої дії, Ващенко К. Ф., Вольбин С. В. (2016)
Вольбин С. В. - Актуальність розробки спрею для лікування корости, Ващенко К. Ф., Ващенко О. О., Якимів О. В. (2016)
Ткач В. Є. - Досвід використання дерматоскопії для обстеження пацієнтів з новоутвореннями шкіри, Александрук О. Д., Волошинович М. С., Тороус І. М. (2016)
Федоренко А. Е. - Психический статус больных хроническими дерматозами и его влияние на социальную ситуацию, Сулик Я. О. (2016)
Джораєва С. К. - Вивчення поширення MRSA-штамів в умовах венерологічної клініки, Гончаренко В. В., Щоголєва О. В. (2016)
Раздайбедін С. М. - Induracio penis plastic, Шупенько М. М. (2016)
Головченко Д. Я. - К вопросам комплексного лечения розацеа, Пурышкина О. Д., Сологуб Л. В. (2016)
Головченко Д. Я. - Случай синдрома Стивенса-Джонсона, Пурышкина О. Д., Сологуб Л. В. (2016)
Коляденко К. В. - Оптимізація програми викладання курсу дерматовенерології для студентів медичних вузів з урахуванням досвіду викладання відповідної дисципліни на медичному факультеті університету Св. Володимира наприкінці XIX — на початку XX століття (2016)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2016)
Пам’яті професора Бориса Тихоновича Глухенького (2016)
Содержание (2016)
Редакційна рада наукового фахового журналу "Будівельні матеріали та вироби" (2016)
ДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" (2016)
Конфедерація будівельників України (КБУ) (2016)
Лаповська С. Д. - Дослідження властивостей акцептуючих контактів на основі оксидів лужних і лужноземельних металів, нанесених на пористі носії, Зеленіна А. І., Волошина Т. М., Ліхвар Т. О. (2016)
Науково-дослідна лабораторія будівельних матеріалів спеціального призначення та композиційних матеріалів (2016)
Энергоэффективные стены AEROC по антикризисным ценам (2016)
UDK – будинок на віка (2016)
Брынзин Е. В. - Исследование совместной работы блоков из автоклавного газобетона и монолитных балок в конструкции перекрытий, Юрченко Е. Л., Коваль Е. А. (2016)
ПАТ "ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНИЯ" (2016)
Науково-дослідна лабораторія силікатних матеріалів (2016)
Промислово-будівельна група "Ковальська" – найпотужнішому будівельному гіганту 60 років (2016)
Sikora P. - Вплив підвищених температур на властивості цементних розчинів з добавкою нанокремнезему, Граб’юк Х.Р., Horszczaruk E., Саницький М.А. (2016)
Композиційний портландцемент з високою ранньою міцністю – універсальний екоцемент для будівельних робіт (2016)
Саницький М. А. - Наномодифіковані портландцементні композиції з високою міцністю у ранньому віці, Марущак У. Д., Мазурак Т. А. (2016)
Дворкін Л. Й. - Комплексні пластифікуючі добавки для бетону на основі ефірів полікарбоксилату, Житковський В. В., Скрипник М. М. (2016)
Вандоловский А. Г. - Повышение сцепления базальтопластиковой арматуры с бетоном путём использования джутового покрытия, Юнис Башир Н., Аль-хавари Юсеф Рияд (2016)
Скільський Р. В. - Асоціація "УКРЦЕМЕНТ" в період реформ в Україні, Кріпка Л. М., Багацька А. П. (2016)
Корпорація ДБК "ЖИТЛОБУД" – реалізує нові стратегічні підходи (2016)
Науково-дослідна лабораторія бетонів (2016)
Завод "ТЕХНО" – одно из лучших современных предприятий (2016)
Tokarev M. - A study on the effect of temperature on the mechanical properties of the fiber - epoxy composite, Basheer N. Y. , Muna Abdalhkem (2016)
ООО "Укрпромизол ЛДТ" – изоляция из базальтового волокна (2016)
Півень Н. М. - Полімерцементне цеолітовміщуюче штукатурне покриття (2016)
Технология базальтов – путь от промышленной теплоизоляции к энергоэффективности и hi-tec материалам (2016)
Утепление домов пенополистиролом. Экологично. Энергоеффективно. Экономично (2016)
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОДОМ (2016)
Котречко О. О. - Методи визначення статичної твердості деревини і шаруватих пластмас по котречку (2016)
Наукоуво-дослідна лабораторія полімерних, покрівельних та теплоізоляційних матеріалів (2016)
Онищенко А. М. - Аналіз результатів колійності в литому асфальтобетоні "гусасфальт" (2016)
"Золотой мандарин" – виробник високоякісної бетонної продукції (2016)
Толмачев С. Н. - Повышение свойств дорожных бетонов введением полипропиленовой фибры, Беличенко Е. А., Захаров Д. С. (2016)
Огороднiк I. В. - Вплив каолінів ТОВ "СОКА УКРАЇНА" на якiсть та асортимент керамiчного клiнкеру для обличкування фасадiв, Коваленко I. Д. (2016)
ЄВРОТОН – відома українська торгова марка (2016)
Науково-дослідна лабораторія фізико-хімічних досліджень та будівельної кераміки (2016)
Засідання президії Будівельної палати України (2016)
Анотації (2016)
Правила оформлення матеріалів до публікації (2016)
Ротарь М. Ф. - Секвенційне коронарне шунтування як прогрес коронарної хірургії. Історія питання (2017)
Іванів Ю. А. - Ультразвукова діагностика і моніторинг тахіаритмій плода, Лозинська Н. В. (2017)
Шклянка І. В. - Клінічні характеристики та застосування статинів у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця при скеруванні для виконання ангіографії або аортокоронарного шунтування, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А. (2017)
Бицадзе А. Г. - Собственный опыт хирургического лечения острого инфаркта миокарда (2017)
Павлюк В. І. - Мітральна недостатність: оцінювання методом черезстравохідної ехокардіографії, Короташ Т. І., Поваляшко Л. В., Мишаківський О. А. (2017)
Starnes B. W. - Treating trauma: case studies and early experience with the Zenith Alpha Thoracic Endovascular Graft for treatment of blunt aortic injuries (2017)
Витовский Р. М. - Лимфома Беркитта, поражающая правые отделы сердца. Случай из практики, Захарова В. П., Лозовой А. А., Исаенко В. В., Пищурин А. А. (2017)
Ватутин Н. Т. - Обзор рекомендаций Американской ассоциации сердца / Американской коллегии кардиологов 2017 года по ведению пациентов с клапанной болезнью сердца, Смирнова А. С., Тарадин Г. Г., Гриценко Ю. П., Гасендич Е. С. (2017)
Міждисциплінарні питання в кардіології: огляд матеріалів конференції (2017)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2017)
Содержание (2016)
Редакційна рада наукового фахового журналу "Будівельні матеріали та вироби" (2016)
Відновлення фінансування державних житлових програм допоможе вирішити низку соціально-економічних проблем (2016)
Корпорація "ДБК-Житлобуд" - ваша довіра, наш найцінніший скарб! (2016)
AEROK (2016)
Лаповська С. Д. - Автоклавний газобетон з покращеними характеристиками на згин, Волошина Т. М. (2016)
Филатов А. Н. - О комплексном применении изделий из ячеистого бетона при строительстве полносборных домов, Вудвуд Т. Н. (2016)
Энергоэффективные стены AEROC по антикризисным ценам (2016)
Компанія "Якір": ми подаруємо вам теплий дім (2016)
Менейлюк О. І. - Дослідження міцності грунтобетону отриманого за ін'єкційною технологією, Петровський А. Ф., Борисов О. О., Бабій І. М. (2016)
Sanytsky M. - Chemical processes causing dissolution of calcium cement minerals (2016)
Дворкін Л. Й. - Шлях до безпрогрівної технології бетонних та залізобетонних виробів, Житковський В. В. (2016)
Рішення Sika для очисних споруд - внесок у виконання принципів "зеленого будівництва (2016)
Кривенко П. В. - Влияние органо-минеральных модификаторов на формирование структуры и свойств быстротвердеющих шлакощелочных цементов на жидких стеклах, Петропавловский О. Н., Гелевера А. Г., Вознюк Г. В., Лакуста С. О. (2016)
Дайвер ТМ Коутекс (2016)
Коваль М. П. - Дослідження роботи монолітних залізобетонних плит, армованих сталевим профільованим настилом, при дії високорівневого малоциклового навантаження (2016)
ROTYS (2016)
Супрун О. Ю. - Организационно технологические решения установки анкерных болтов на акриловых композициях, Золотова Н. М. (2016)
Шумаков И. В. - Адгезионные свойства теплоизоляционных смесей заполнения несъемной опалубки, Казимагомедов И. Е., Юнис Башир, Ассаад Мустафа (2016)
BauGut - завжди професійний результат! (2016)
Іван Салій "Мое сердце в бинтах"... (2016)
Із кількості - в якість (2016)
За завантаження будівельної галузі (2016)
10 фактів про піностирол (2016)
Реферати (2016)
Правила оформлення матеріалів до публікації (2016)
Редакційна рада наукового фахового журналу "Будівельні матеріали та вироби" (2018)
Холоднюк В. П. - Инновационные подпорные системы с фактурой натурального камня (2018)
Применение энергоэффективных керамзитобетонных блоков в домостроении. Альтернатива ячеистобетонным блокам (2018)
"NAVIGATOR" – забудовник Корпорація "ДБК-ЖИТЛОБУД" (2018)
Dvorkin L. - Estimated forecasting of concrete frost resistance in the design of its compositions (2018)
Шишко Н. С. - Застосування методу щільної упаковки компонентів при проектуванні складу бетону, Корх О. І., Сопов В. П. (2018)
Цибенко М. Ю. - Мінеральний в`яжучий матеріал із застосуванням спондилової глини, Черняк Л. П., Дорогань Н. О. (2018)
Науково-практичний семінар "БУДУЄМО УКРАЇНУ РАЗОМ" (2018)
Круць Т. М. - Високоякісні швидкотверднучі портландцементи виробництва ПРаТ "Івано-Франківськцемент", Горпинко О. Ф., Гев’юк І. М., Саницький М. А., Кропивницька Т. П. (2018)
Казимагомедов И. Е. - Перспективы использования бетонных микроармированных труб для водоснабжения Ливана, Юнис Б., Саад С. (2018)
Доктору - инженеру Гансу - Бертраму Фишеру - 65 лет! (2018)
Сінякін Д. А. - Торкрет-бетони для будівництва та ремонту інженерних споруд, Сопов В. П. (2018)
Белых И. М. - Роль теплоты гидратации цемента в формировании эксплуатационных свойств бетона, Сопов В. П. (2018)
ООО "Золотой мандарин" – бетонна продукція для благоустрою (2018)
Лаповская С. Д. - Влияния кремнийорганических гидрофобизирующих добавок на долговечность ячеистого бетона автоклавного твердения, Демченко Т. Н. (2018)
AEROC: ИННОВАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ – ИЗ ГАЗОБЕТОНА! (2018)
Захарченко П. В. - Будівельна індустрія: вироби для людей з особливими потребами. Санітарно-технічне обладнання. Душові кабіни, Рева В. І., Лисенко Я. В., Гургєнідзе М. Г., Войтенко Н. С. (2018)
Сонячні станції під ключ-сміливі рішення. Проект "Народна енергетика" (2018)
Куприенко П. И. - Толстопленочные нагревательные элементы: свойства, использование, тепловая эффективность, использование в электротоварах, Тельников Е. Я., Исиленко С. А., Чернышин А. Г. (2018)
Быков Р. А. - Экспериментальный анализ влияния циклических климатических факторов на прочность клеевого соединения бетонных блоков, Токарев М. Н., Юнис Б., Муна А. (2018)
Al-hawari Yousef Riyad - Use of modified polymeric composition coating to improve bonding between GFRP, BFRP bars and concrete (2018)
Дяблова К. - Содержательно-певческие параллели инициального и заключительного микроциклов православной службы Преображения Господня (2017)
Грищенко В. К. - Герметизуючі мастики холодного тверднення для будівельної індустрії на основі поліуретанових зв’язуючих, Агеєва В. В., Мужев В. В., Бойко В. П., Мишак В. Д., Черевко С. В. (2018)
Доронкина Д. - Жанровая специфика антифона в творчестве Хильдегарды Бингенской (2017)
Шумаков И. В. - Сравнительные технические свойства опалубочных материалов для возведения зданий в условиях сырьевой базы Ливан, Юнис Б., Ассаад М. (2018)
Харитонова Д. - Символічний вимір флейтових сонат Йогана Себастіана Баха (2017)
Новіков О. В. - Особливості технічного обстеження і діагностики несучих конструкцій громадських цегляних будинків старої забудови, Свєчніков В. А. (2018)
Кушнірук А. - Жанрова специфіка маршу: проблема класифікації (2017)
Новікова С. В. - Тепловізійні обстеження – складова частина технічного обстеження на етапі будівництва і реконструкції будівель і споруд (2018)
Чень Юнцзя - Жанр "праздничной увертюры" в контексте современной китайской симфонической музыки (2017)
Корнило І. М. - Роль стратегії будівельного підприємства в розробці системи тактичних планів (2018)
Антипова В. - Влияние индонезийского гамелана на творчество европейских и американских композиторов XX в. (2017)
Шуляк О. - Державні закупівлі на будівельному ринку як індикатор необхідних трансформацій (2018)
Вердиян М. - Пятая симфония А. Тертеряна как воплощение восточного ощущения звука (2017)
ПРЕЗЕНТАЦІЯ "БІБЛІОТЕКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ" (2018)
Вовченко Г. - Монограма як основний формотворчий принцип у "Криптограмі" О. Щетинського (2017)
Реферати (2018)
Стоянова А. - "Тріада" Святослава Луньова як втілення індивідуально-авторської стильової концепції (2017)
Правила оформлення матеріалів до публікації (2018)
Джабраилова-Кушнир Э. - Музыкальное время в электроакустическом сочинении "Два часа в резервуаре" на стихи И. Бродского М. Шалыгина (2017)
Лагунов П. - Thema-Motive-Period-Mainsatz: наукові інтерпретації феномену класичної теми (2017)
Петрова М. - Варіації Макса Регера на тему Моцарта, ор. 132 для оркестру: специфіка взаємодії "першоджерела" та оригінального тексту (на прикладі теми для варіацій) (2017)
Пешкова В. - О воплощении поэтического слова в мадригале К. Монтеверди "Gira il nemico insidioso amore" ("Окружил враг коварный, любовь") (2017)
Левкулич Є. - Діалектика пам'яті та забуття в культурі: історична доля спадщини Сергія Борткевича (2017)
Варшавська А. - Тринадцять миттєвостей епістолярної спадщини В. С. Косенка (2017)
Жукова О. - Стилістичні особливості романсової творчості В. Косенка на прикладі романсу "Ветер перелётный" ор. 1 №4 (2017)
Скурская Д. - Взаимодействие стилевых пластов как смыслообразующий фактор в "Молитве" М. Глинки для солиста, хора и оркестра (2017)
Соловйова Т. - Музичне втілення молитви "Отче наш" в літургіях В. Степурка (2017)
Шулика А. - Живописность музыки К. Дебюсси и музыкальность живописи К. Моне (2017)
Шкромида Ю. - Франческо Маліп'єро: три фортепіанні цикли (особливості музичної мови) (2017)
Снітко Я. - Особливості перетворення жанру струнного квартету у творчості Бенджаміна Бріттена (на прикладі квартету №2 ор. 36) (2017)
Городецький А. - Концерт У. Уолтона для альта з оркестром − перший визначний альтовий концерт ХХ століття (2017)
Скворцова Н. - Плач ХХІ: сучасні тенденції інтонаційно-драматургічного осмислення жанру (2017)
Журавкова Ю. - Опера Джан Карло Менотті "Мартінова брехня": параметри жанрової моделі (2017)
Марченко М. - Особливості вокальної манери у виконанні партесних творів: нові концепції та гіпотези (2017)
Загладько А. - Учні Ф. Ліста в концертній панорамі Києва 70-х років XIX століття (на матеріалі періодики) (2017)
Мелешко Р. - Бандурне мистецтво Львова періоду окупації (2017)
Андрєєва В. - Полтавський театр у період німецької окупації 1941–1945 рр. (джерелознавчий аспект) (2017)
Фішер Т. - Між наративом та імперативом – специфіка львівської музичної публіцистики періоду фашистської окупації (2017)
Тереховська М. - Любка Колесса в дзеркалі своєї доби (2017)
Плющенко М. - Перекладення та транскрипції Б. Міхєєва як унікальний досвід у виконавстві на народних інструментах (2017)
Косенко Г. - Концерт для альта і камерного оркестру op. 53 В. Бібіка: аспекти авторського відтворення "образу" інструмента (2017)
Островський О. - "La terra trema" ("Земля тремтить") Лукіно Вісконті: звук як міфологічний простір (2017)
Передмова (2018)
Ржевська М. Ю. - Геннадій Ляшенко: обрії життя, обрії творчості (2018)
Денисенко-Сапмаз М. Г. - "Авторські знаки" в інструментальній творчості Геннадія Ляшенка (2018)
Комлікова А. В. - Концерт для альта з оркестром Геннадія Ляшенка як відображення світогляду митця (2018)
Тормахова А. М. - Інтонаційна єдність як фактор інтеграції задуму (на прикладі Другого концерту для віолончелі з оркестром Геннадія Ляшенка (2018)
Галас О. В. - Містерії, вітражі та пейзажі хорової творчості Геннадія Ляшенка (2018)
Кирджа Н. О. - Європейські музичні традиції в альтових творах Геннадія Ляшенка (2018)
Денисенко Я. О. - "Технеми" для духових інструментів Геннадія Ляшенка в контексті жанрово-стильових засад сучасної української інструментальної музики (2018)
Фещак Н. М. - Специфіка виконавського трактування Квартету №1 Геннадія Ляшенка (2018)
Божанич З. - Особенности двухтемной простой имитации и ее роль в драматургии музыкальных произведений эпохи Возрождения (2018)
Велянович Я. - Теория Генриха Кристофа Коха и ее роль в контексте анализа музыкальных произведений (2018)
Безбородько О. А. - Взаємодія композиторських і виконавських засобів виразності в Другій сонаті-баладі Бориса Лятошинського (2018)
Щириця Д. О. - Феномен "просторової музики" в інструментальній творчості Едгара Вареза (2018)
Ковалінас М. А. - Ще три краплі у морі пошуків музичного сенсу (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до статей (2018)
Бармашина Л. М. - Архітектурний аспект проблеми інклюзивного навчання дітей з особливими потребами (2018)
Арзили А. Ю. - Подходы к исследованию и формированию духовности городcкой среды (2018)
Давідіч Т. Ф. - Прояв відмінностей у прийомах пропорціонування в процесі переходу від середньовічних методів формоутворення до ренесансних (2018)
Дячок О. М. - Тернопільські архітектори у процесі відродження сакрального будівництва України (2018)
Завада В. Т. - До питання про роль чотирисхилого рубленого верху в історії у традиційному сакральному будівництві України (2018)
Келюх В.Г. - Метамодернізм як компроміс між вічністю і тимчасовістю (2018)
Кириченко А. І. - Вплив кольору на психосоматику людини в інтер'єрах перинатальних центрів (2018)
Коваленко Н. С. - Особливості транспортної архітектури Захи Хадід (2018)
Кондрацька О. І. - Світло і колір як головна формоутворююча компонента в архітектурному образі (2018)
Костюк О. О. - Культурно-просвітницька діяльність промислових підприємств (2018)
Марковський А. І. - Імплементація неокласичних тенденцій в архітектурі К. С. Алабяна: урядовий квартал в Києві (2018)
Михальчук О. Ю. - Постмодернізм vs. Параметризм: контекст і канон, Бармашина Л. М. (2018)
Пекарчук О. П. - Порівняльний аналіз процесу реновації історичної забудови в Україні та Польщі (2018)
Понкало С. І. - До питання порівняння архітектурного декору на фасадах будівель Львова пізнього історизму та сецесії (2018)
Кисіль С. С. - Прийоми організації інтер’єрного простору реабілітаційних центрів для учасників АТО, Донченко В. С. (2018)
Кисіль С. С. - Зарубіжний досвід розробки дизайн-рішень інтер’єрів інтернатів для людей похилого віку, Харенко А. В. (2018)
Резга Куідер - Аналіз наукових досліджень ісламської архітектури Алжиру (2018)
Сідорова О. І. - Особливості фронтальної композиції в дизайні (на прикладі шафи-перегородки), Сідорова М.-Ю. А. (2018)
Кисіль С. С. - Пропозиції щодо удосконалення формування архітектурного середовища будинків дитячої творчості, Сташенко В. Л. (2018)
Кисіль С. С. - Досвід адаптації інтер’єрів нефункціонуючих промислових будівель під виставково-експозиційну функцію, Швачка В. В. (2018)
Криворучко Ю. І. - Суспільний та духовний контекст вираження сакрального у просторі ікони і храму (2018)
Петровська Ю. Р. - Дизайн центру сучасного мистецтва засобами інсталяцій (2018)
Банах А. В. - Характеристика та особливості інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов забудованих територій (на прикладі м. Запоріжжя) (2018)
Бжезовська Н. В. - Збереження історичного образу малих міст Поділля в сучасному архітектурному та містобудівному середовищі (2018)
Бакун К. С. - GIS – технології як основа визначення територіальних ресурсів міської забудови (2018)
Бакун К. С. - Напрямки підвищення територіальної ємності кварталів міської забудови, Плешкановська А. М. (2018)
Васильєва Г. Ю. - Про ефективність роботи смуг руху громадського транспорту на магістральній мережі міст, Кошевий О. П., Чередніченко П. П. (2018)
Ганець С. В. - Прийоми та засоби формування житлового простору на постпромислових територіях (на прикладі м.Краків) (2018)
Гоблик А. В. - Містобудівна ентропія та застосування її в теорії містобудівних систем (2018)
Данилко Н. Я. - Проекологічні урбаністичні концепції у формуванні рекреаційних територій з використанням водойм (2018)
Древаль І. В. - Архітектурно-містобудівний розвиток залізничних вокзальних комплексів в контексті національної транспортної стратегії України (2018)
Івашко Ю. В. - Аналіз функціонально-просторової організації житлового середовища в центральній частині юнгшань в м. Ухань, Юстина Кобиларчик, Домініка Кушнєж-Крупа (2018)
Пархуць Л. В. - Охорона та використання сільських культурних ландшафтів Бойківщини (2018)
Павлів А. П. - Елементи гетеротопічості та протопостіндустріальності у еволюції містобудівельного розвитку Лос - Анджелеса (2018)
Криворучко Н. І. - Архітектурне формування реабілітаційних просторів, Мхаікл Х. Х. (2018)
Ладнюк М. І. - Сакральний простір в архітектурно-ландшафтній організації міста (2018)
Мазур Т. М. - Формування кластерів освіти і профорієнтації шкільної молоді в умовах реконструкції великого міста (на прикладі Львова) (2018)
Муха Т. О. - Особливості формування мережі агрорекреаційних екопоселень (2018)
Мещерякова О. М. - "Неформальні" осередки рекреації в житлових районах міст (2018)
Осєтрін М. М. - Бульвар – поняття та визначення, Сингаївська О. І., Лебідь М. І. (2018)
Огоньок Ю. В. - Нові територіальні утворення рекреаційної спеціалізації тернопільської області. Передумови та вимоги до архітектурно-просторової організації (2018)
Обиночна З. В. - Світовий досвід з проектування реабілітаційних центрів іпотерапії (2018)
Рубан Л. І. - Психо-емоційні аспекти естетичного в теорії містобудування та ландшафтної архітектури (2018)
Сілогаєва В. В. - Урахування принципів доступності у концепції реновації території запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Сіромолот Г. В. (2018)
Скорик Л. П. - Особливості функціонального використання історичної спадщини в структурі міського центру (2018)
Семенов В. Т. - Процеси урбанізації в Україні та світі, Вяткін К. І. (2018)
Човнюк Ю. В. - Георадіолокаційні методи діагностики автомобільних доріг: встановлення розрахункових характеристик грунтів земляного полотна, Діктерук М. Г., Чередніченко П. П., Соболевська Т. Г. (2018)
Франків Р. Б. - Валоризаційні категорії простору пост-індустріального міста, Лясковський О. Й. (2018)
Шевченко Л. С. - Лінійні пішохідні простори як платформа для середовищних трансформацій: закордонний досвід (2018)
Шкурупій М. Ю. - Будівлі яхт-клубів у складі річкових яхтових комплексів (2018)
Юрковець О. С. - Стан берегових зон Києва, Приймаченко О. В. (2018)
Яремчук О. І. - Партисипативні процеси в архітектурному проектуванні житлових чарунок міста (2018)
Гайдайчук В. В. - Чисельне рішення задач оптимального проектування при обмеженні власних частот коливанання пологої оболонки зі зламами, Кошевий О. О. (2018)
Жовква О. І. - Концептуальні засади формування архітектури кульурних центрів (2018)
Іванова Л. С. - Інформаційні технології мультимедійних презентацій (2018)
Алимадад Солтани Али - Принципы формирования торгово-развлекательных центров в Иране (2018)
Кононюк Я. П. - Особливості формування архітектурного середовища апарт-готелів, Третяк Ю. В. (2018)
Кучківська О. А. - Організація формування середовища і функціонального наповнення будинків для літніх людей (2018)
Кисіль С. С. - Симбіоз архітектури і засобів дизайну у формотворенні фасадів багатоповерхових автостоянок (2018)
Івашко О. Д. - Проектні пропозиції щодо перепрофілювання промислової будівлі під арт-кластер (на прикладі колишнього пивоварного заводу Ріхерта на вул. Фрунзе, 35) (2018)
Петренко Ю. В. - Сучасні методи підсилення фундаментів історичних споруд, Гнат Г. О. (2018)
Рочняк Ю. А. - Архітектура будинків перших вокзалів залізниці Львів-Чернівці-Яси (2018)
Третяк Ю. В. - Передумови проектування та будівництва пенітенціарних будівель із застосуванням модульних конструкцій, виготовлених у заводських умовах (2018)
Скочко В. І. - Практичні аспекти дослідження та корегування сітчастих структур, побудованих шляхом геометричного формоутворення (2018)
Соловій Л. С. - Житлові будинки з морських контейнерів, основні тенденції та перспективи їх реалізації, Баб’як В. І., Попович Д. В. (2018)
Оськіна М. О. - Адаптивні будівлі та їх вплив на середовище (2018)
Вимоги до статей (2018)
Содержание (2018)
Хвисюк О. М. - Шляхи реалізації нових освітянських стандартів у системі безперервного професійного розвитку лікарів загальної практики – сімейної медицини, Марченко В. Г., Цодікова О. А., Корж О. М. (2018)
Яковцов І. З. - Використання технічних засобів та інтерактивне навчання в системі підготовки лікарів, Загуровський В. М., Яцина Г. С., Михальчук О. Я., Огієнко Л. Ф., Мустафа В. І. (2018)
Крупеня В. І. - Дослідження впливу особистісних якостей викладача на засвоєння матеріалу майбутніми лікарями, Просоленко Н. В., Каук О. І., Землянський К. В. (2018)
Попова Т. М. - Майстер-клас як інноваційний метод у викладанні гігієни харчування, Тимошенко Л. В., Карабан О. М., Лобойко Л. І., Лоскутов М. Ф., Радзієвська І. В. (2018)
Цодікова О. А. - Підвищення мотивації лікарів до інформатизації навчання – завдання сучасної безперервної медичної освіти, Яловчук А. В., Бринцова С. С., Рожнов О. О., Гриднєва Н. М. (2018)
Елоева З. В. - Лекция как форма обучения в системе последипломного образования врачей, Филонова Т. А., Щеголева М. Г. (2018)
Клименко Т. М. - Компетентності викладачів і слухачів за рівнями європейської рамки кваліфікацій, Сандуляк Т. В., Сердцева О. А., Сандуляк М. Т. (2018)
Гарюк Г. И. - Интеграция риноманометрического исследования в учебный процесс на аэродинамическом симуляторе полости носа человека, Гарюк О. Г., Светличный А. Е. (2018)
Андреєва Я. О. - Ефективність скринінгової діагностики порушень дихання уві сні за допомогою опитувальників у пацієнтів із серцевою недостатністю (2018)
Воротинцев С. І. - Застосування ультразвуку під час виконання епідуральної блокади в пацієнтів з ожирінням, Софілканич М. М., Захарчук О. В. (2018)
Стауде В. А. - Динамика провокативных тестов и боли у пациентов с дисфункцией крестцово-подвздошного сустава при консервативном лечении, Радзишевская Е. Б. (2018)
Кандиба Л. І. - Можливості консервативного лікування ендометріозу, Снопкова Л. В., Черепова В. І., Сикал І. М., Риженко Ю. В. (2018)
Дубенко О. Е. - Неврология в практике семейного врача (2018)
Остафійчук Д. І. - Лазерна нефелометрія тканин органів людини, Бірюкова Т. В., Бойцанюк С. І. (2018)
Яковцов І. З. - Перевірка практикою рекомендацій постанов з діагностики та лікування травматичних ушкоджень міокарда, Білецький О. В., Курсов С. В. (2018)
Расторгуев А. Л. - Цигун-терапия в лечении расстройств мужской половой сферы (2018)
До 80-річчя Василя Євтихійовича Ткача (2018)
Вітаємо ювіляра Володимира Григоровича Кравченка (2018)
До ювілею Лариси Вадимівни Рощенюк (2018)
Кравченко В. Г. - Аналітичний огляд рівня захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом, у період 1945—2017 рр. та можливі перспективні заходи щодо зниження їхньої поширеності в Україні, Степаненко В. І. (2018)
Сторожук М. В. - Динаміка клінічних виявів та сироваткового вмісту окремих цитокінів у хворих на розацеа при застосуванні комплексного лікування, Денисенко О. І. (2018)
Степаненко Р. Л. - Раціональна ступінчаста гормональна та негормональна місцева терапія псоріазу, Алкаммаз А. М., Степаненко В. І. (2018)
Андрашко Ю. В. - Функціональний стан периферичного кровообігу у хворих на гострі піодермії, Альаркан М. А. (2018)
Лаврушко С. І. - Оптимізація лікування мікроспорії гладенької шкіри, Дудченко М. О. (2018)
Бродовська Н. Б. - Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на червоний плоский лишай у процесі комплексного лікування, Денисенко О. І. (2018)
Diehl C. - Cutaneous side effects of oncology treatments Part I. Chemotherapy (2018)
Степаненко В. І. - Сучасні підходи до застосування системного ізотретиноїну для лікування вугрової хвороби, Іванов С. В., Свирид-Дзядикевич О. С. (2018)
Попова І. О. - Застосування препарату "Волвіт®" (біотин 5 мг) для лікування дифузної телогенової алопеції, Горда І. І. (2018)
Рулькова Ярміла - Результати клінічного дослідження застосування засобу "Акневак" у пацієнтів, що страждають на вугри звичайні, Пасека Іржи, Лішка Павел (2018)
Литинська Т. О. - Раціональний підхід до вибору топічної терапії при оніхомікозах (2018)
Калюжна Л. Д. - Забута проблема захворювання волосся: алопеція в Чернівцях (2018)
Когут І. Й. - Застосування категоризаційного інструмента GLOBIAD для моніторингу дерматиту, асоційованого з нетриманням, Галникіна С. О. (2018)
Анфілова М. Р. - Терапія оніхомікозів: проблемні питання та практичні рекомендації (2018)
Святенко Т. В. - Онихомикозы: распространенность, особенности течения и возможности терапии на современном этапе в Украине, Пышняк Ф. С. (2018)
Ткач В. Є. - Бородавчаcтий псоріаз: випадок із клінічної практики, Волошинович М. С., Никифорук Р. Ф., І Король. В. (2018)
Федорич П. В. - Випадок хронічного баланопоститу при виявленні Рentatrichomonas hominis (2018)
До уваги авторів (2018)
Валканоцький В. І. - Особистість як реалізація духовної сутності (2011)
Голубицкая А. В. - Иудео-христианская модель линейного времени как основа формирования современного типа "человека торопящегося" (2011)
Закревский В. Э. - Суб'екти світового процесу: гуманістичний вимір (2011)
Krymets L. V. - Interpromotion in social systems: principle of the rational activity (2011)
Боринштейн Е. Р. - Социально-дезадаптированная семья как объект социально-философского исследования (2011)
Бурак П. М. - Эволюция цивилизационного конформизма и ноосферный императив будущего (2011)
Дели-Славов Д. С. - Кризис эпистемологии и возможные пути выхода (2011)
Емяшева В. Н. - Маргинальная семья в современном украинском обществе (2011)
Некрасов А. И. - Империя и современность (2011)
Хоанг Т. К. - Национальный менталитет и духовные ценности украинского народа (2011)
Попков В. В. - Н. Бердяев о российской интерпретации марксистской социальной парадигмы (2011)
Мартікян Г. М. - Глобалізація та толерантність в їх соціо-філософському вимірі (2011)
Мысык И. Г. - Специфика философствования в аспекте образования (2011)
Нікіфорова І. - Мова антропологічної рефлексії у сучасній українській філософії:концепція В. Г. Табачковського (2011)
Палагута В. И. - Опыт и возможности разработки социальной теории самоидентификации субъекта (2011)
Попов С. М. - Синергетична концепція самоорганізації: теоретико-методологічний анализ (2011)
Просолович А. Л. - Утопическое сознание и социальное прогнозирование: философско-исторический аспект (2011)
Стовпець О. В. - Філософсько-правові аспекти комерціалізації Інституту інтелектуальної власності (у контексті розвитку вітчизняної інноваційної системи) (2011)
Соловьева И. И. - Образовательные реформы Украины: от глобализации и евроинтеграции – к стратегии устойчивого развития общества. (2011)
Калёнова Е. О. - Новое варварство как вызов современной цивилизации (2011)
Каранфилова Е. В. - Творческая личность в философском дискурсе (2011)
Резанов Д. А. - Отрицание времени в философии Дж. Э. Мактаггарта и его значение для этических исследований (2011)
Окорокова В. В. - Система марксистської соціально-філософської парадигми в радянській науці щодо вивчення утопії (2011)
Фришко А. І. - Основні методологічні підходи до поняття "духовність” (2011)
Недопитанська С. М. - Класифікація ігор дітей дошкільного віку в рамках параметричної загальної теорії систем (2011)
Гольд О. Ф. - Особенности "американизации” как конвергентного процесса в современной религиозной жизни ХХ века (2011)
Худенко А. В. - Интенциональная среда повторения (2011)
Терентьева Л. Н. - Доказательство и научный силлогизм как "двоица" в категории Аристотеля "соотнесённое" (2011)
Содержание (2018)
Редакційна рада наукового фахового журналу "Будівельні матеріали та вироби" (2018)
Бондар О. І. - Зеленые публичные закупки в строительной отрасли, Дюжилова Н. О., Берзіна С. В. (2018)
Kuprienko P. - A comprehensive solution of ecology problems and recycling of industrial and social waste based on the "Recycling" technology (2018)
"NAVIGATOR" – забудовник Корпорація "ДБК-ЖИТЛОБУД" (2018)
Саницький М. А. - Надшвидкотверднучі портландцементні композиції для високофункціональних бетонів, Марущак У. Д., Олевич Ю. В. (2018)
Технологии стабилизации оснований, подъема бетонных плит и фундаментов (2018)
Дворкин Л. И. - Сульфопетроцементы и бетоны на их основе, Бордюженко А. Н. (2018)
Николаев А. П. - Потребительские свойства портландцемента, Кондращенко О. В., Кондращенко В. И. (2018)
ТОВ "Золотий мандарин" – бетонна продукція для благоустрою (2018)
AEROC: ИННОВАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ – ИЗ ГАЗОБЕТОНА! (2018)
Панасюк В. А. - Керамзитобетонные блоки ТЕТ как заполнитель монолитного каркаса, Булгакова В. Н. (2018)
Дідук І. І. - Cтекла та волокна на основі гірських порід, Чувашов Ю. М., Ященко О. М., Кошеленко Н. І. (2018)
Завод "ТЕХНО" робить ще один крок для свого подальшого розвитку (2018)
Чувашов Ю. М. - Волокниста ізоляція з гірських порід базальтоподібного складу як ефективний засіб енергозбереження, Ященко О. М., Дідук І. І., Тимчишин С. В., Мєдвєдєв Т. О. (2018)
ТОВ "Енерстена Україна" – ефективність сучасних котлів (2018)
Утеплення будинків пінополістиролом-кращий вибір ощадливих господарів (2018)
Технологія ТЕРМОДІМ (2018)
Вітчизняний композиційний полімерний матеріал з еластичним наповнювачем для будівельних та спортивних споруд (2018)
Лоцман П. І. - Геодезичні фактори аналогів та подобій гідротехнічних систем, Орєл Є. Ф., Камчатна С. М., Пустовойтова О. М. (2018)
Огороднік І. В. - Підвищення споживних властивостей стінових матеріалів за рахунок модифікації їх поверхні з метою розширення збуту, Захарченко П. В., Варшавець П. Г., Присяжна Д. Ю., Оксамит Т. В. (2018)
Реферати (2018)
Правила оформлення матеріалів до публікації (2018)
Пахольчук О. П. - Узгодженість між стандартними методами діагностики харчової гіперчутливості у дітей різного віку, Недельська С. М. (2018)
Матвієнко Ю. О. - Гіперчутливість до протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень, Панасюкова О. Р. (2018)
Фещенко Ю. І. - Неконтрольована бронхіальна астма: сучасний стан проблеми, Ільїнська І. Ф., Ареф’єва Л. В., Курик Л. М. (2018)
Лемко І. С. - Історія розвитку спелеотерапії в Україні, Маркович В. П., Майор А. А., Данко  Л. Л. (2018)
Лемко О. І. - Роль галоаерозольтерапії в покращенні якості життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2018)
Лемко І. С. - До питання про коморбідну патологію при хронічному обструктивному захворюванні легень та можливості проведення галоаерозольтерапії, Джупіна С. М., Безушко Т. Ю., Михайлова М. І. (2018)
Radulescu I. - Measurement of natural radioactivity in mineral waters for therapeutic evaluations used in Romania, Calin M. R. (2018)
Лемко І. С. - Досвід вивчення віддалених результатів лікування хворих на бронхіальну астму методом галоаерозольтерапії, Александрович Т. А., Головацький Т. А.  (2018)
Лемко О. І. - Галоаерозольтерапія у відновлювальному лікуванні реконвалесцентів після негоспітальних пневмоній, Решетар Д. В., Вантюх Н. В., Попадинець М. І., Фецьо В. М. (2018)
Лемко О. І. - Галоаерозольтерапія при хронічному обструктивному захворюванні легень: особливості лікувального впливу, Решетар Д. В., Вантюх Н. В., Копинець І. І. (2018)
Делендик Р. И. - Отдаленные результаты подземной спелеотерапии хронических полипозных риносинуситов, Левченко П. А., Дубовик Н. Н. (2018)
Calin M. R. - Evaluation of radon concentration in artificial saline for speleotherapy and haloaerosoltherapy, Simionka Ghe. Iuri, Calin M. A., Mera O. , Radulescu I. (2018)
Plevačová A. - Introduction of Sanatorium EDEL s.r.o. – Medical institution for children with respiratory diseases using speleotherapy, Svozil V. (2018)
Левченко П. А. - Опыт применения спелеотерапии в Республике Беларусь, Дубовик Н. Н., Делендик Р. И., Санникова Н. Н. (2018)
Полажинець Е. Б. - Обласна алергологічна лікарня в аспекті розвитку спелеотерапії, Данко Л. Л. (2018)
Simionca Yu. - Underground environment in some caves and salt mines with therapeutic properties and their role in speleotherapy or medical tourism purposes (2018)
Александрович Т. А. - Нові аспекти дослідження якості життя у хворих на бронхіальну астму під впливом галоаерозольтерапії, Чемет О. А., Головацький Т. А., Безушко Т. О. (2018)
Бакай И. Д. - Эффективность комплексного лечения аллергического ринита с использованием спелео- и лазеротерапии (2018)
Данко С. Й. - Контроль бронхіальної астми: аналіз причин загострення і погіршення перебігу, Данко Л. Л. (2018)
Білак В. М. - Рівень оксиду азоту у конденсаті видихуваного повітря у дітей з бронхіальною астмою, лікованих поєднаним методом спелео-валкіон-терапії, Симулик В. Д. (2018)
Бакай И. Д. - Возможности использования методов рефлексотерапии в комплексной реабилитации больных с бронхиальной астмой и ХОЗЛ (2018)
Simionca Yu. - Speleotherapy commission / commission de speleotherapie of UIS – ICSU and UNESCO member; role in the development of speleotherapy, halotherapy and speleoterapeutic tourism (2018)
Полак Н. І. - Лікування алергічного риніту в умовах галоаерозольтерапії (2018)
Гуменюк М. І. - Дослідження безпеки та переносимості інгаляції декаметоксину у хворих з інфекційним загостренням бронхіальної астми за даними спірометрії, Фадєєва С. І., Гуменюк Г. Л., Ігнатьєва В. І. (2018)
Горбенко В. П. - Спелеотерапія в соляних копальнях – основа технології галотерапії та галооздоровлення, Горбенко П. П., Горбенко К. П. (2018)
Александрович Т. А. - Обґрунтування використання галоаерозольтерапії та фітоелектроаерозольних середовищ у медичній реабілітації хворих на персистуючу бронхіальну астму, Копинець І. І. (2018)
Александрова М. Я. - Зміни показників антиоксидантного захисту у хворих на бронхіальну астму під впливом комбінованої галоаерозольтерапії в залежності від тяжкості перебігу хвороби, Любка Л. В., Александров О. Ю. (2018)
Лукащук С. В. - Ефективність галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні дітей з рекурентними респіраторними інфекціями, Міцьо Т. В., Мороз Г. І., Попова В. І. (2018)
Simionka Yu. - Halotherapy – descendant method of speleotherapy, Lazarescu H., Cirlig V. (2018)
Liviu-Mircea Enache - Observations regarding the microclimate, the carbonic gas and aeroions in the halotherapy salon INRRMFB, Bucharest, together with some quantum considerations about action of air ions (2018)
Симулик В. Д. - Цитоморфологічна характеристика мокротиння дітей, хворих на бронхіальну астму, лікованих методом спелеотерапії, Золіна О. В., Білак В. М. (2018)
Вантюх Н. В. - Ефективність застосування реабілітаційних комплексів на основі галоаерозольтерапії у хворих на псоріатичну хворобу, Гайсак М. О., Кополовець Т. І., Небесник О. І. (2018)
Торохтін О. М. - Оцінка клінічного ефекту мікрокліматотерапії шляхом її протоагентної дезінтеграції та N-вимірного діагностично-аналітичного супроводу (2018)
Maravelia A. - The Thrill of Time through the Ancient Egyptian Religion and Art: Ouroboros as an Archetype for the Meta-Physics of Eternity (2018)
Sherbiny W. - Echoes of a Lost Legacy. The Recent Research on the so-called Book of Two Ways in Ancient Egypt (2018)
Tomorad M. - Various Manifestations of Isis Cult in the Region of Istria, Illyricum and Pannonia and its Diffusion to the Central European Region (2nd c. BC – 4th c. AD) (2018)
Тарасенко Н. А. - Фрагменты древнеегипетской Книги мертвых в собрании Института рукописи НБУВ (Ф. VIII, № 565/15): предварительная публикация (2018)
Тимофеева Н. С. - Из истории советского востоковедения: новые архивные источники по развитию египтологии в 1940–1960-е гг. (2018)
Anniversaria (2018)
Сolloquium (2018)
In Memoriam (2018)
Ходоровський Георгій Іванович, доктор медичних наук, професор, фізіолог, науковець, політик, громадський діяч, дипломат (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Вітаємо Леоніда Олексійовича Безруковаз ювілеєм! (2018)
Мислицький Валентин Францович (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Долина Л. Ф. - Очистка сточных вод промышленных предприятий природными металлами, Решетняк Т. П. (2018)
Аберніхіна І. Г. - Підвищення рентабельності підприємства галузі автомобільних перевезень за напрямами комерційної діяльності, Валенюк Н. В., Суботіна Г. О. (2018)
Toporkova O. A. - Analytical support of financial analysis at the railway transport, Shylo L. A. (2018)
Еловой И. А. - Распределение подвижного состава для отстоя между путями общего и необщего пользования, Потылкин Е. Н. (2018)
Okorokov A. M. - Proposals for improving the process of forming programs of reforming the railway transport industry, Bulakh M. O. (2018)
Міщенко Т. М. - Ідентифікація параметрів пристроїв систем електричної тяги методом часових рядів (2018)
Курган М. Б. - Дослідження параметрів залізничної колії у плані за різними методами зйомки, Курган Д. М., Байдак С. Ю., Хмелевська Н. П. (2018)
Fischer S. - Special laboratory testing method for evaluation particle breakage of railway ballast material, Nemeth A. (2018)
Зурнаджи В. И. - Повышение объемной твердости стальных мелющих шаров применением Q-N-P термической обработки, Ефременко В. Г., Дунаев Е. В., Лекату А., Кусса Р. А. (2018)
Zhukovyts’kyy I. V. - Identifying threats in computer network based on multilayer neural network, Pakhomovа V. M. (2018)
В. М. Богомаз - Влияние сопротивлений качению на динамику механизмов подъема транспортирующих машин, Л. Н. Бондаренко, О. В. Богомаз, М. Г. Брылёва (2018)
Фомін О. В. - Структурно-функціональне описання конструкції кришки люка, Горбунов М. І., Кочешкова Н. С., Коваленко В. В. (2018)
Savchenko R. A. - Rational altitude structure for placing the wind equipment in the conditions of Ukraine, Bannikov D. О., Kyrpa I. I. (2018)
Mosiychuk L. M. - Structural changes of gastric mucosa in patients with intestinal metaplasia and nitrogen oxide hyperproduction, Oshmianska N. Yu., Babii S. M. (2018)
Осьодло Г. В. - Комплексна терапія гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з тривожно-депресивними станами в учасників антитерористичної операції, Радушинська М. В., Гур’янов В. Г. (2018)
Сірчак Є. С. - Роль біологічно активних речовин у формуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет 2 типу, Болдіжар О. О., Стан М. П. (2018)
Стойкевич М. В. - Вікові особливості стану печінки у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника за даними стеатометрії та зсувнохвильової еластометрії, Коненко І. С., Недзвецька Н. В. (2018)
Konenko I. S. - State of vascular endothelium in patients with chronic inflammatory bowel diseases and different nutritional status, Karachinova V. A., Stoykevich M. V., Klenina I. A. (2018)
Бабінець Л. С. - Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту в поєднанні з вірусним гепатитом С в амбулаторній практиці, Шайген О. Р., Хомин Г. О. (2018)
Сорокман Т. В. - Клінічні форми лактазної недостатності в дітей, Попелюк Н. О., Швигар Л. В. (2018)
Журавлева Л. В. - Применение эластографии у больных с хроническими заболеваниями печени, Огнева Е. В. (2018)
Степанов Ю. М. - Роль висцеральной гиперчувствительности в развитии синдрома раздраженного кишечника, Будзак И. Я. (2018)
Чабан М. П. - Із Нехворощі — у світи Присвячується 150-річчю від дня народження М. М. Лучника, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2018)
Браніцька Т. - Концептуальні засади системи формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2018)
Варава Є. - Лінгвістично-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів іноземної мови до ефективного педагогічного спілкування (2018)
Гомонюк О. - Значення ціннісно-смислової компетентності у формуванні цінностей професійної діяльності майбутнього педагога (2018)
Діденко О. - До проблеми підготовки майбутніх офіцерів запасу в закладах вищої освіти (2018)
Доманюк О. - Доброзичливість як запорука морального зростання особистості (2018)
Левко М. - Експериментальне дослідження рівнів сформованості політичної культури курсантів у процесі фахової підготовки у ВВНЗ (2018)
Лемешко О. - Визначення моделей комунікативної компетентності (2018)
Мельничук І. - Етичні аспекти підготовки майбутніх лікарів до професійної діяльності, Гуменна І. (2018)
Павлюк Т. - Експериментальна перевірка результативності педагогічних умов формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом (2018)
Рембач О. - Теоретичні засади формування самоосвітньої компетентності у майбутніх юристів, Перкатий Р. (2018)
Роман І. - Особливості формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців військового управління у працях вітчизняних і зарубіжних вчених (2018)
Самохвал О. - Туристична освіта університетського рівня в німецькомовних країнах Західної Європи: історична ретроспектива та сучасний стан (2018)
Стамбульська Т. - Особливості проведення дослідно-експериментальної роботи щодо формування культури мовлення майбутніх учителів початкової школи в професійній підготовці (2018)
Торічний О. - Роль стажування у формуванні лідерської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Тушко К. - Дидактичні особливості інтенсифікації процесу викладання гуманітарних та соціально-економічних наук у закладі вищої освіти прикордонного відомства, Дияк В. (2018)
Федик О. - Самостійна робота майбутніх офіцерів – крок до самостійної пізнавальної діяльності (2018)
Чернова С. - Аналіз результатів експериментального дослідження педагогічних умов розвитку професійної комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації (2018)
Шукатка О. - Концепція формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції (2018)
Літвінов Д. В. - Продуктивність різноротаційних сівозмін на чорноземі типовому в Лівобережному Лісостепу, Бойко П. І., Цимбал Я. С., Кальчун Т. Р., Бакумова М. В., Кудря С. О. (2018)
Собко З. З. - Стан і перспективи розвитку органічного землеробства в Рівненській області, Вознюк Н. М., Масовець Б. П. (2018)
Матвійчук Б. В. - Біологічна активність ясно-сірого лісового грунту за різних систем удобрення картоплі, Матвійчук Н. Г. (2018)
Тирусь М. Л. - Продуктивність буряків цукрових залежно від способу основного обробітку грунту та рівнів удобрення (2018)
Губенко Л. В. - Формування продуктивності соняшнику залежно від систем основного обробітку грунту і удобрення, Задубинна Є. В., Тарасенко Т. В. (2018)
Кирилюк В. П. - Формування бур’янового компоненту посівів сої за різних систем основного обробітку грунту (2018)
Малієнко А. М. - Питання методики польових дослідів у землеробстві та рослиництві, Борис Н. Є., Буслаєва Н. Г. (2018)
Корнійчук М. С. - Перспективи використання фузаріозостійких сортів люпину в органічному землеробстві, Ткаченко Н. В. (2018)
Тригуб О. В. - Тетраплоїдна гречка як сидеральна культура в органічному землеробстві, Заїка Є. В., Каражбей П. П. (2018)
М’ялковський Р. О. - Вплив метеорологічних чинників на врожайність картоплі в умовах Правобережного Лісостепу (2018)
Мартинюк Н. І. - Реакція вівса та пелюшки на забур’яненість посівів залежно від інтенсивності обробітку ґрунту за органічного виробництва (2018)
Вільчковський Е. - Організація та зміст фізичного виховання в чеських школах, Пасічник В. (2018)
Шинкарук О. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на фізичне та психічне здоров’я людини, Імас Є., Денисова Л., Костюкевич В. (2018)
Ващук Л. - Зміст фітнес-програми силової спрямованості залежно від індивідуальних особливостей будови тіла студентів, Пантік В. (2018)
Вільчковська А. - Застосування музики в ігровій діяльності дітей дошкільного віку (2018)
Пилипчак І. - Авторська програма фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів у період первинної підготовки з використанням засобів кросфіту, Лойко О. (2018)
Анохін Є. - Аналіз цільового компонента спортивно-масової роботи у вищих військово-навчальних закладах Збройних сил України (2018)
Гнітецька Т. - Характеристика вуличних видів гімнастики як засобів фізичної активності молоді, Завацька Л., Голуб О. (2018)
Іваніцький Р. - До питання доцільності впровадження варіативного модуля "фітнес" у процес фізичного виховання дітей із вадами слуху, Альошина А., Бичук О. (2018)
Петрук А. - Динаміка методичної підготовленості курсантів у процесі оптимізації фізичної підготовки, Романчук С., Лесько О., Демків А., Гоманюк С., Воронцов О. (2018)
Сіренко Р. - Аналіз фізичної підготовленості студентів на основі результатів тестів і нормативів щорічного оцінювання, Яремчук Ю., Семенова Н. (2018)
Тучак О. - Вплив координаційних вправ на учнів молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку (2018)
Фурман Ю. - Оцінка фізичної підготовленості студентської молоді 18–20 років, Мірошніченко В., Брезденюк О. (2018)
Чалій Л. - Місце спортивно-оздоровчого туризму в системі фізичної активності студентів закладів вищої освіти, Кіндрат В. (2018)
Черкашина Л. - Рівень розвитку силових здібностей та мотиваційно-ціннісних орієнтацій дівчат старшого шкільного віку, Черкашин Р., Сітовський А. (2018)
Григус І. - Роль фізичної активності в процесі фізичної реабілітації вагітних, Човпило М., Ортенбургер Д. (2018)
Захожа Н. - Фактори патології органів зору в студентів та їх профілактика, Касарда О., Захожий В., Усова О., Гаврилюк А. (2018)
Савчук О. - Алгоритм програми індивідуалізації фізичної реабілітації дітей 14–17 років із вегето-судинними дисфункціями (2018)
Тимрук-Скоропад К. - Місце фізичної терапії в системі легеневої реабілітації при хронічному обструктивному захворюванні легень (аналіз клінічних настанов), Ступницька С., Павлова Ю. (2018)
Бекас О. - Індивідуалізація оцінки розвитку рухових якостей юних борців на основі соматотипування, Паламарчук Ю., Нестерова С., Сулима А. (2018)
Романюк В. - Програма спеціальної фізичної підготовки арбітрів у футболі, Петрович В., Смолюк В., Бичук І. (2018)
Цюпак Ю. - Вплив занять рухливими іграми на показники фізичної та техніко-тактичної підготовленості юних футболістів у підготовчому періоді, Цюпак Т., Швай О., Гнітецький Л., Ковальчук А., Цюпак Ю. (2018)
Інформація про ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Фізична активність і якість життя людини" (2018)
Інформація для авторів (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Motlhabane K. L. - Going beyond expectations: banks strategies attract and retain or deter tertiary students` clientele (2017)
Elike U. - Testing for explosive bubbles in the South African-US exchange rate using the sequential ADF procedures, Anoruo E. (2017)
Tabash M. I. - Do Islamic banks contribute to growth of the economy? Evidence from United Arab Emirates (UAE), Anagreh S. (2017)
Tkachuk I. - Asset operations of Ukrainian banks on the current stage of banking system development (2017)
van Deventer M. - Influence of perceived integrity and perceived system quality on Generation Y students` perceived trust in mobile banking in South Africa, de Klerk N., Bevan-Dye A. (2017)
Coetzee F. - The impact of the independent review on SME access to bank finance: the case of South Africa, Buys P. W. (2017)
Dzomira S. - Internet banking fraud alertness in the banking sector: South Africa (2017)
Bexley J. B. - Where to put your money to get their money: a bank advertising awareness study, Sherrill K. (2017)
Ntuli M. G. - An evaluation of bank acquisition using an accounting based measure: a case of Amalgamated Bank of South Africa and Barclays Bank Plc. (2017)
Uwuigbe U. - IFRS adoption and earnings predictability: evidence from listed banks in Nigeria, Uyoyoghene A. L., Jafaru J., Uwuigbe O. R., Jimoh R. (2017)
Jacques K. T. - Capital regulations, supervision and the international harmonization of bank capital ratios (2017)
Медовник Д. В. - Малі річки урбанізованих територій як середовище існування іхтіоценозів (2018)
Сарієва М. - Прогнозування обсягів вилову риби з водойм Киргизької Республіки, Аліяскаров М., Дженбаев Б., Сергек у. А. (2018)
Кучерук А. І. - Формування ремонтно-маточного стада та відтворення європейського харіуса Thymallus thymallus (Linnaeus) у штучних умовах, Мрук А. І., Бузевич І. Ю. (2018)
Пашко М. М. - Результати штучного відтворення осетрових риб, вирощених у садках за природного температурного режиму водойм лісостепової зони України, Третяк О. М., Пашко С. М., Колос О. М., Михайленко Н. Г. (2018)
Озиранский Ю. - Тиляпия (Tilapini) как один из основных объектов современной аквакультуры. опыт культивирования в Израиле (обзор), Колесник Н. Л., Симон М. Ю., Щербак С. Д., Кононенко Р. В., Федоренко М. О. (2018)
Паламарчук Р. А. - Вплив амаранту Amaranthus (Linnaeus) на якісні та продуктивні характеристики дволіток коропа Cyprinus carpio (Linnaeus) за введення його до складу раціону, Дерень О. В. (2018)
Simon M. - Influence of inactivated baker's yeast on growth potential of Russian sturgeon Acipenser gueldenstaedtii (Brandt) fingerling, Zabytivskyi Yu., Hrytsyniak I. (2018)
Грициняк І. Й. - Вирезуб Rutilus frisii frisii (Nordmann). Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2018)
Вчений іхтіолог-рибовод. До 75-річчя від дня народження Андрющенко Антоніни Іванівни (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Kozarević E. - Financial system development progress in Western Balkans, Polić N., Perić A. (2017)
Schmidt H. J. - Access to finance problems for small retail businesses in South Africa: comparative views from finance seekers (retailers) and finance providers (banks), Mason R. B., Bruwer J.-P., Aspeling J. (2017)
Alkhazaleh A. M. K. - Factors may drive the commercial banks lending: evidence from Jordan (2017)
Serrano S. C. - Determinants of interest margins in Spanish credit institutions before and after the 2008 financial crash, Pavía J. M., Toboso F. (2017)
Coetzee F. - SME perceptions of the independent review and accounting skills on bank financing: South African perspective, Buys P. W. (2017)
Yehorycheva S. - Actual problems of the capital stability management in the Ukraine`s banking system, Kolodiziev O., Prasolova S. (2017)
Rini E. S. - Rational, emotional and spiritual marketing strategies in Shariah banking in Medan, Indonesia, Absah Y. (2017)
van Deventer M. - Antecedents of attitudes towards and usage behavior of mobile banking amongst Generation Y students, de Klerk N., Bevan-Dye A. (2017)
Suhartono S. - Productive efficiency of banks in ASEAN countries (2017)
Iyoha F. O. - Bankers` perspectives on Integrated Reporting for value creation: evidence from Nigeria, Ojeka S. A., Ogundana O. M. (2017)
Mang’unyi E. E. - The relationship between e-CRM and customer loyalty: a Kenyan Commercial Bank case study, Khabala O. T., Govender K. K. (2017)
Soliman A. - Enterprise Risk Management and firm performance: an integrated model for the banking sector, Adam M. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Köster A. - Bank capitalization and bank performance: a comparative analysis using accounting- and market-based measures, Zimmermann J. (2017)
Tabash M. I. - Critical challenges affecting Islamic banking growth in India using Analytical Hierarchy Process (AHP) (2017)
Nugroho A. P. - The influence of religiosity and self-efficacy on the saving behavior of the Іslamic banks, Hidayat A., Kusuma H. (2017)
Ali M. M. - Impact of return on long-memory data set of volatility of Dhaka Stock Exchange market with the role of financial institutions: an empirical analysis, Tiwari A. K., Raza N. (2017)
Altaf M. - Employee critical psychological states as determinants of employee brand equity in banking: a multi-group analysis, Mokhtar S. S. M., Ghani N. H. A. (2017)
Ponomarenko V. - Benchmarking of bank performance using the life cycle concept and the DEA approach, Kolodiziev O., Chmutova I. (2017)
Misati R. - Local and international dimensions of credit provision by commercial banks in Kenya, Kamau A. (2017)
Alqahtani F. - The global financial crisis and Islamic banking: the direct exposure to the crisis, Mayes D. G. (2017)
Tessema A. T. - Testing performance of an interest rate commission agent banking system (AIRCABS), Kruger J. W. (2017)
Alzoubi T. - Determinants of liquidity risk in Islamic banks (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Bello N. - The mitigation of liquidity risk in Islamic banking operations, Hasan A., Saiti B. (2017)
Dlodlo N. - A second chance to serve South African private banking consumers: the role of post-transgression forgiveness (2017)
Islam M. A. - Determinants of bank profitability for the selected private commercial banks in Bangladesh: a panel data analysis, Rana R. H. (2017)
Oke D. M. - Deposit money banks` efficiency in three years after, during and before the 2004–2005 consolidation in Nigeria: the puzzle on size, Ogbuji I. A., Bokana K. G. (2017)
Mugova S. - Trade credit and bank credit as alternative governance structures in South Africa: evidence from banking sector development (2017)
Hubarieva I. - Determining the priority sources for attracting deposits in the formation of the financial potential of banks, Lebid O., Zuieva O. (2017)
Choga I. - Factors impeding the use of banking services in rural Southern African states, Mapanga A., Munapo E. (2017)
Alshammari T. - Performance differences between Islamic and conventional banking forms (2017)
Ellili N. O. D. - Corporate risk disclosure of Islamic and сonventional banks, Nobanee H. (2017)
Kodasheva G. - Actual problems of development of the banking sector in the economy of Kazakhstan, Parusimova N., Rispekova M., Uchkampirova A. (2017)
Kuznetsova A. - Implementation of the "bail-in" mechanism in the banking system of Ukraine, Azarenkova G., Olefir I. (2017)
Motlhabane K. L. - The impact of maintenance fees on students` willingness to maintain bank accounts and establish credit profile (2017)
Busato F. - A moral hazard perspective on financial crisis, Coletta C. M. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Korpaniuk T. - Accounting of non-performing long-term bank loans in Ukraine (2017)
Busika T. - An investigation into the best approach to the implementation of Basel II in Swaziland, Hoque M. (2017)
Thwaini F. H. - Money supply. Endogenous or exogenous variable? With reference to Iraq, Hamdan A. A. (2017)
Olarewaju O. M. - Nexus of bank personnel and cost-income ratio (CIR) in Nigeria, Olarewaju O. O., Oladejo T. M., Migiro S. O. (2017)
Ramskyi A. - Integration of Ukraine into the European banking system: cleaning, rebooting and Basel III, Loiko V., Sobolieva-Tereshchenko O., Loiko D., Zharnikova V. (2017)
Kannaiah D. - Growth of Islamic banking in India: discriminant analysis approach, Masvood Y., Lokesh Choudary Y. (2017)
Krushelnytska T. - Main features of Ukrainian monetary policy during the post-crisis economy reformation, Kakhovska O., Kurinnyi O., Matveieva O. (2017)
Nkwaira C. - The impact of transforming bank advisory services to borrowers on non-interest revenue generation, Walters Kruger J. (2017)
Derevyanko B. - Money assets of internally displaced persons as financial resources of commercial banks, Zozulia Y., Rudenko L. (2017)
Khumalo L. C. - Relationship between inflation and interest rates in Swaziland revisited, Mutambara E., Assensoh-Kodua A. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Behfar S. K. - Network tie structure causing OSS group innovation and growth, Turkina E., Burger-Helmchen T. (2017)
Madsen D. O. - Not dead yet: the rise, fall and persistence of the BCG Matrix (2017)
Abbasi B. - Transformational leadership and change readiness and a moderating role of perceived bureaucratic structure: an empirical investigation (2017)
Adriaenssen D. - Systemic value creation in knowledge organizations: aspects of a theory, Johannessen D., Sætersdal H., Johannessen J.-A. (2017)
Islam R. - Impact on poverty and income inequality in Malaysia’s economic growth, Ghani A. B. A., Abidin I. Z., Rayaiappan J. M. (2017)
Chowdhury Abdullah Al Mamun - Factors affecting employee turnover and sound retention strategies in business organization: a conceptual view, Hasan M. N. (2017)
Melnyk L. - Influence of the minimum salary level increase on the business entities activity in the context of the transition to the sustainable development, Taraniuk L. M., Kozmenko O., Sineviciene L. (2017)
Babenko V. - The place and perspectives of Ukraine in international integration space, Pasmor M., Pankova J., Sidorov M. (2017)
Ilchenko S. - Economic conditions of the functioning and existence of asymmetry in the development of transport services markets of Ukraine (2017)
Rudchenko V. - Bibliometric analysis over research on "client satisfaction", Martin J.-C., Sánchez-Rebull M.-V. (2017)
Kuzmin E. A. - Risk and uncertainty in concept of corporate lifecycle (2017)
Munyoka W. - The effect of UTAUT2 moderator factors on citizens’ intention to adopt e-government: the case of two SADC countries, Maharaj M. (2017)
Umezurike S. A. - Neo-liberalization: the impact of Chinese exports on South Africa’s sociopolitical economy, Iwu C. G., Obokoh L. O., Umezurike C. A. (2017)
Amoakoh E. O. - The relevance of relationship marketing model for hair salon’s competitiveness: a theoretical perspective, Naong M. N. (2017)
Титул, зміст (2017)
Штефан О. О. - Пояснення сторін і третіх осіб у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин (2017)
Коваленко Т. В. - Медіація: процедура врегулювання спорів за взаємною згодою сторін (2017)
Троцька В. M. - Особливості вільного використання творів для створення пародій (2017)
Коваль І. O. - Правова характеристика екологічної продукції: теоретичні засади та законодавче закріплення (2017)
Іващенко В. В. - Правова охорона винаходів і технічних удосконалень у період інтенсивної індустріалізації в УСРР (1930–1940 рр.) (2017)
Ільющенкова К. O. - Еволюція правового регулювання донорства органів та інших анатомічних матеріалів людини (2017)
Romalho А. A. - An IP education fit for purpose: what should an IP master look like? (2017)
Рецензія на монографію Коцюби Р. О. "Конституційно-правове регулювання політики ядерної безпеки України" (2017)
Титул, зміст (2017)
Довгань Г. В. - Правове регулювання винахідництва в УРСР у 30-х рр. ХХ ст. (2017)
Майданик Л. Р. - Здійснення спільних майнових прав інтелектуальної власності подружжя на твір за цивільним законодавством України (2017)
Дроб’язко В. С. - Конвенційна охорона авторських прав у Бернській і Всесвітній конвенціях (2017)
Афян А. A. - Географічні зазначення: власність без власника (2017)
Работягова Л. І. - Деякі аспекти укладання ліцензійних договорів на використання торговельної марки (2017)
Сопова К. А. - Знак для товарів і послуг — назва лікарського засобу як об’єкт дослідження судової експертизи (2017)
Штефан А. С. - Зловживання цивільними процесуальними правами як процесуальний юридичний факт (2017)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Теоретичні аспекти розуміння нової економіки з позиції сфери інтелектуальної власності (2017)
Кушнір І. М. - Деякі аспекти розробки та використання фінансово-правових моделей житлового будівництва в Україні (2017)
Глотов С. С. - Правовий режим творів у цифровому середовищі: загальнотеоретичні засади (2017)
Титул, зміст (2017)
Шакель Н. В. - Ответственность за хранение с целью распространения контрафактных произведений в праве Республики Беларусь (2017)
Штефан А. С. - Камкординг, кардшейрінг, піратство: законодавчі новели щодо видів порушень авторського права і суміжних прав (2017)
Штефан А. C. - Припинення порушень авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет: огляд законодавчих новел, Зеров К. О. (2017)
Дроб’язко В. С. - Всесвітня конвенція про авторське право 1971 року (2017)
Постригань Т. В. - Розвиток наукових парків на базі університетів США: історико-правовий аспект (2017)
Кашинцева О. Ю. - Примусове ліцензування лікарських засобів: досвід ЄС (2017)
Сопова К. А. - Знак для товарів і послуг - назва лікарського засобу як об'єкт дослідження судової експертизи (2017)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Формування неоекономіки у сфері інтелектуальної власності з позиції процесів інтенсифікації (2017)
Кушнір І. М. - До питання про принципи оподаткування в галузі будівельної діяльності (2017)
Кадєтова О. O. - Реформа інтелектуальної власності в Україні через призму європейської правової доктрини інтелектуальної власності (2017)
Сенчук В. В. - Правові засади охорони офіційних назв держав та внесення їх до позначень (2017)
Титул, зміст (2017)
Сорока Н. І. - Плагіат як один із видів порушення авторських прав: Європейський досвід (2017)
Штефан А. С. - Причини вчинення плагіату та шляхи його попередження (2017)
Сопова К. А. - Методи виявлення плагіату в наукових публікаціях (2017)
Зайківський О. О. - Можливі порушення прав інтелектуальної власності при розробці озброєння та військової техніки, Оністрат А. В. (2017)
Кодинець А. О. - Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: напрями, проблеми, перспективи (2017)
Пономарьова О. О. - Деякі особливості набуття майнових прав інтелектуальної власності винахідниками в медичній сфері (2017)
Cтратегія розвитку науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної Академії правових наук України (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Camodeca R. - From the corporate social responsibility reporting to the integrated reporting: the case of Sabaf S.p.a, Almici A. (2017)
Sutarmin Sutarmin - An empirical evidence: supplier behavior in the natural materials of buyer – supplier relationship, Darmawan A., Azizah S. N., Jatmiko D. P. (2017)
Sukhonos V. - Sustainability reporting in the light of corporate social responsibility development: economic and legal issues, Makarenko I. (2017)
Vladimirov Z. - The influence of the perceptions of institutional environment on entrepreneurial plans: exploring the moderating effects of firm age and firm size in Bulgarian enterprises, Davidkov T., Yordanova D. (2017)
Yakymchuk A. - Management of the nature conservation areas of Ukraine’s Polissya region based on the international experience, Mykytyn T., Valyukh A. (2017)
Ndofirepi T. M. - Entrepreneurship education and its impact on the entrepreneurship career intentions of vocational education students, Rambe P. (2017)
Frolov S. - Foresight technologies in financial provision of small business in Ukraine, Strilec V., Balatskyi I. (2017)
Markina I. - Monitoring the level of sustainable development of the enterprise, Diachkov D., Adedeji O. (2017)
Andriukaitienė R. - Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of management, Voronkova V., Kyvliuk O., Maksimenyuk M., Sakun A. (2017)
Iwu C. G. - Sustaining small businesses in emerging economies: an examination of the pre and post startup ramifications (2017)
Hogwe F. - The nature of China’s role in development of Africa: the case of Zimbabwe, Banda H. (2017)
Hodgon V. M. - The growth strategies of a global pharmaceutical company: a case study of Aspen Pharmacare Holdings Limited, Hoque M. E. (2017)
Kalema B. M. - Developing countries organizations’ readiness for Big Data analytics, Mokgadi M. (2017)
Amolo J. - Small business and entrepreneurial venture in an economic conundrum, Migiro S. O. (2017)
Титул, зміст (2018)
Штефан О. О. - Деякі питання юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності щодо спірних авторських правовідносин (2018)
Улітіна О. В. - Правова природа фанфікшену. Фанфікшен як вид сучасного мистецтва (2018)
Петренко І. І. - Охорона та захист авторських прав на назву літературного твору. Судова практика в Україні та інших країнах (2018)
Зайківський О. Б. - Питання інтелектуальної власності в дослідженнях проблем національної безпеки, Оністрат О. А. (2018)
Шабалін А. В. - Деякі питання доказування у спрощеному цивільному провадженні (наказне провадження) (2018)
Сопова К. А. - Господарсько-правові спори щодо прав на торговельні марки (2018)
Андрощук Г. О. - Інтелектуальна власність в системі Інтернет речей: економіко-правовий аспект (ч.2) (2018)
Постригань Т. Л. - Розвиток наукових парків Японії та Китаю: історико-правовий аспект (2018)
Омельченко О. П. - Щодо необхідності впровадження поняття та юридичної категорії "Біобанк" в українському законодавстві (2018)
Кадєтова О. С. - До питання про характеристику та шляхи розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (2018)
Рецензія на монографія Іващенка В. А. "Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (ХІХ-поч.ХІХ ст.)" (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Bakanauskiene I. - Organizational attractiveness: an empirical study on employees attitudes in lithuanian business sector, Bendaravičienė R., Barkauskė L. (2017)
Velte P. - Does board composition have an impact on CSR reporting? (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського