Лисенок О. В. - Організаційне забезпечення процесу управління фінансово-економічною діяльністю банків (2018)
Лисичко А. М. - Економічний аналіз бізнес-процесів лісогосподарських підприємств (2018)
Ляхович Г. І. - Розрахунок ефективності бухгалтерського аутсорсингу (2018)
Полчанов А. Ю. - Методика оцінки фінансового потенціалу держави у подоланні наслідків військових конфліктів (2018)
Сироїд Н. П. - Організація внутрішнього контролю витрат на екологічну якість продукції (2018)
Цуркану В. И. - Развитие методологии бухгалтерского учета финансовых активов в контексте МСФО, Фокша М. Л., Голочалова И. Н. (2018)
Титул, зміст (2018)
Шимановський О. В. - Визначення процедури та складу обстеження з метою розрахунку залишкового ресурсу, Колесніченко С. В. (2018)
Осипов А. С. - Методология расчета конструкции крепи горных выработок на основе единой системы "массив-технология строительства-крепь" ("М-ТС-К") для условий флишевого сложения пород при строительстве Бескидского тоннеля (2018)
Отрош Ю. А. - Використання системи моніторингу для оцінки технічного стану будівельних конструкцій (2018)
Гончаренко Д. Ф. - Особливості збереження та відновлення діючих підземних комунікацій, Старкова О. В. (2018)
Моради Пур Омид - Особенности архитектурно-планировочной организации зданий с размещенным энергоэффективным оборудованием (2018)
Спасьонова Л. М. - Легкоплавкі полімінеральні глини Київщини — перспективна сировина у виробництві керамічної черепиці, Суббота І. С., Булка Т. І., Нагорна О. К. (2018)
Ніконець І. І. - Інфрачервона спектроскопія негідратованих та гідратованих один рік C2S і C3S та трьох видів цементів, Мартинюк І. М., Шматов Є. М., Стадійчук О. М. (2018)
Касим Мухаммед Басим - Исторические особенности становления архитектуры современных аэровокзальных терминалов (2018)
Умови друкування (2018)
Вольська К. О. - Формалізація експертних облікових знань самоконтрольованої інформаційної системи підприємства із використанням фреймової моделі представлення знань (2018)
Дзюбенко О. М. - Підходи до економічного аналізу рентабельності лісогосподарських підприємств (2018)
Лисичко А. М. - Розвиток методики економічного аналізу ефективності рентних відносин у лісовому господарстві (2018)
Чік М. Ю. - Факторний економічний аналіз на підприємствах лісового господарства (2018)
Грицишен Д. О. - Бухгалтерська оцінка наслідків бойових дій та окупації державних територій, Бевзенко С. Г., Горай О. С. (2018)
Колтунович О. С. - Інституціональні форми та державна підтримка інноваційно-технологічної модернізації міжгосподарських та внутрішньогосподарських споруд у зоні осушувальних меліорацій (2018)
Кулаковський Т. Ю. - Особливості мотивації досягнення жінок-службовців органів державної влади та місцевого самоврядування, Кулаковська О. Г. (2018)
Оliynyk О. V. - Cluster structurization as basis for circular economy state policy implementation: regional level, Serhiyenko L. V. (2018)
Свірко С. В. - Сучасний розвиток системи управління державними фінансами України: обліковий сегмент в забезпеченні інноваційно-інвестиційного вектору спрямування (2018)
Кобилинська Т. В. - Статистичне оцінювання галузі рослинництва (2018)
Корнійчук А. А. - Проблеми і перспективи розвитку комерційної діяльності торговельних підприємств (2018)
Меліхова Т. О. - Розробка графічної аналогової моделі формування економічної безпеки підприємства на довгостроковий період з метою визначення економічної ефективності витрат на його економічну безпеку (2018)
Міщук Є. В. - Визначення безпеки підприємства: гарантійний підхід (2018)
Хілуха О. А. - Аналіз корпоративного управління: зміст основних етапів (2018)
Шпак С. A. - Категории адаптации и адаптивности в теории управления реструктуризацией предприятий (2018)
Виговська Н. Г. - Формування напрямків гармонізації інтересів основних суб’єктів страхування, Доманчук А. І. (2018)
Виговська О. А. - Теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення перевезень громадським транспортом (2018)
Кравчук І. С. - Сучасні тенденції електронної торгівлі обіговими фінансовими інструментами (2018)
Полчанов А. Ю. - Потенціал банківських установ України у стимулюванні економічного зростання у постконфліктний період (2018)
Проволоцька О. М. - Сучасні тенденції фінансової стійкості вітчизняних промислових підприємств, Воронкова А. В. (2018)
Амосова К. М. - Значущість неінвазивної оцінки підвищення тиску наповнення лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, гіпертрофією лівого шлуночка, симптомами серцевої недостат­ності та збереженою фракцією викиду в реальному житті, Василенко О. В., Руденко Ю. В., Безродній А. Б., Мостбауер Г. В., Черняєва К. І., Прудкий І. В., Сиченко Ю. О., Горда І. І., А Саблін. В., (2018)
Хухліна О. С. - Патогенетична роль дисбіозу товстої кишки у патогенезі взаємообтяження неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок, Антонів А. А. (2018)
Скрипник І. М. - Надмірна маса тіла й ожиріння як важливі фактори ризику цитостатик­індукованих уражень печінки у хворих на гострі лейкемії, Маслова Г. С. (2018)
Колесникова Е. Н. - Влияние фактора курения при коморбидном течении хронического обструктивного заболевания легких и ишемической болезни сердца, Крахмалова Е. О. (2018)
Пасієшвілі Л. М. - Прогредієнтність перебігу остеопенічного синдрому у пацієнтів з коморбідністю остеоартрозу та ожиріння, Терешкін К. І. (2018)
Копиця М. П. - Васкулоендотеліальний фактор росту А та поліморфізм G634C гена ВЕФР­A у хворих на гострий інфаркт міокарда, Кутя І. М. (2018)
Ємельянова Н. Ю. - Зв`язок поліморфізму G894T гена eNOS із розвитком патології пародонта у хворих з бронхокардіальними захворюваннями, Гальчинська В. Ю., Бондар Т. М. (2018)
А Солонович. С. - Предикторы когнитивной дисфункции у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса левого желудочка, Ляшенко А. В., Мхитарян Л. С., Гавриленко Т. И., Ревенько И. Л., Воронков Л. Г. (2018)
Заздравнов А. А. - Саліваційні розлади при анкілозивному спондилоартриті як чинник ороезофагеальної альтерації (2018)
Пивовар С. М. Рудик - Поліморфізм гена b1­адренорецепторів та віддалений прогноз хворих із серцевою недостатністю, Ю. С., Лозик Т. В., Кротова О. Б. (2018)
Рудик Ю. С. - Ефективність диференційованої терапії блокаторами ренін­ангіотензин­альдостеронової системи у пацієнтів із серцевою недостатністю та цукровим діабетом 2 типу, Меденцева О. О., Кравченко І. Г., Лозик Т. В. (2018)
Ісаєва Г. С. - Саркопенія як фактор ризику хронічних неінфекційних захворювань, Мєлікова М. Ю., Вовченко М. М. (2018)
Журавльова Л. В. - Особливості лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Бутова Т. С., Шевченко В. О. (2018)
Сова С. Г. - Хвороби цивілізації: печінка і поліморбідний метаболічний континуум (2018)
Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2018 року (2018)
До відома авторів (2018)
Романюк А. М. - Епідеміологія хвороб, пов'язаних з патологічною біомінералізацією у Сумській області, Москаленко Р. А., Тарасенко С. В., Сміянов В. А., Кравець О. В., Закорко І.-М. С., Піддубний А. М. (2017)
Радченко О. М. - Влияние ожирения на функцию внешнего дыхания у больных хронической обструктивной болезнью легких, Пилипів Л. І. (2017)
Даниленко Г. Н. - Украинские профориентационные центры для детей и подростков, Швец А. Н., Швец Ю. Н. (2017)
Капустник В. А. - Особливості клінічного перебігу вібраційної хвороби у робочих різних професійних груп, Сухонос Н. К., Тверезовський В. М. (2017)
Назарян Р. С. - Порушення місцевого імунітету ротової порожнини у дітей, хворих на муковісцидоз, Ткаченко М. В., Коваленко Н. І. (2017)
Чернацька О. М. - Маркери діабетичної нефропатії у пацієнтів із артеріальною гіпертензією ііі стадії та цукровим діабетом 2 типу і їх корекція, Деміхова Н. В., Голубовська Ф. Б., Удовиченко С. Я. (2017)
Вергун А. Р. - Мікотично-асоційовані вростання нігтів: погляди на проблему, Паращук Б. М., Макагонов І. О. (2017)
Булич Э. Г. - Феномен торможения смертности при увеличении распространенности ишемической болезни сердца, Муравов И. В. (2017)
Чемич М. Д. - Епідеміологічні особливості та шляхи удосконалення профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій, Малиш Н. Г., Гончарова Т. М., Сівер М. Ф. (2017)
Андрєєв О. А. - Черепно-мозкова травма за Шкг 13–15 балів: ознаки, асоційовані з наявністю внутрішньо-черепних травматичних ушкоджень та їх прогнозування, Скобська О. Є., Андрєєв А. Є., Каджая Н. В., Готін О. C. (2017)
Вдовиченко В. І. - Ефективнісь стандартного лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Кульчицький В. В., Макагонов І. О., Левус О. Я. (2017)
Єлисеєва І. В. - Визначення особливостей спектра флуоресценції зразків нативного очищеного дифтерійного анатоксину, Дорошенко А. О., Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Горбач Т. В. (2017)
Іващук С. І. - Аналіз комбінації алельних варіантів генів CFTR (rs 113993960), PRSS1 (rs 111033565) та IL-4 (rs 2243250) з позиції ризику розвитку набрякового панкреатиту у популяції Північної Буковини, Сидорчук Л. П. (2017)
Чернякова А. М. - Оценка эффективности применения аппликационного сорбента оригинального состава для лечения экспериментальной синегнойной ожоговой инфекции, Минухин В. В. (2017)
Білошицька А. В. - Вплив трансфекції гену Арое на структуру гепатоцитів при експериментальному атеросклерозі (2017)
Насібуллін Б. А. - Комплексна оцінка зміни параметрів гомеостазу щурів при експериментальному гастриті, Гуща С. Г., Ярошенко Н. О., Бахолдіна О. І., Олешко О. Я., Калініченко М. В. (2017)
Букач О. П. - Асоціація T-786c поліморфізму гена ендотеліальної оксиду азоту синтази із ревматоїдним артритом у поєднанні з ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією (2017)
Мазур М. Г. - Основные направления исследований протеома при раке молочной железы, Пятчанина Т. В. (2017)
Олешко Т. Б. - Дослідження асоціації C+70g поліморфізму гена Ednra з індексом маси тіла у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом, Юрченко В. С., Олешко Т. М., Гарбузова В. Ю. (2017)
Фомин П. - Памятные даты: Василий Дмитриевич Братусь, Козлов С., Кобылецкий Н. (2017)
Кичигін А. П. - Мехатронна система енергоощадного руйнування гірських порід, Терентьєв О. М., Поліщук В. О. (2018)
Klevtsov S. V. - Method of the safety margins management of nuclear power plants (2018)
Іванишин О. В. - Метод автоматичного екстрактивного узагальнення тексту на основі рекурентних нейронних мереж, Батюк А. Є. (2018)
Кравців С. Я. - Метод мінімізації інтегрального пожежного ризику за допомогою оптимізації покриття пожежних депо (2018)
Romanuke V. V. - Acyclic-and-asymmetric payoff triplet refinement of pure strategy efficient nash equilibria in trimatrix games by maximinimin and superoptimality (2018)
Ночніченко І. В. - Застосування явища переносу та інформаційної ентропії до аналізу поведінки магнітореологічного демпфера, Яхно О. М. (2018)
Пуховий І. І. - Зміна геометричних параметрів зростання конгломератів бурульок на горизонтальних насадках при розпиленні води форсункою, Постоленко А. М. (2018)
Турик В. М. - Оцінка ефективності керування когерентними вихровими структурами в камері змішування криловими вихорогенераторами, Кочін В. О., Кочіна М. В. (2018)
Гончарук В. В. - Деструкція поверхнево-активних і гумінових речовин у плазмохімічному реакторі, Кліщенко Р. Є., Корнієнко І. В. (2018)
Автори номера (2018)
Правила оформлення та подання статей (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Jgenti M. - Effect of methyl jasmonate, salicylic acid and ascorbic acid on quality parameters of strawberry (Fragaria x ananassa Duch) fruit during cold storage, Gulua L., Turmanidze T. (2018)
Tsykhanovska I. - Formation of the functional and technological properties of the beef minced meat by using the food additive on the nanopowder basis of double oxide of two- and trivalent iron, Skurikhina L., Evlash V., Pavlotska L. (2018)
Obolkina V. - Сhemical composition of fenugreek hay leaves, Nosenko T., Dzyhar O., Rakhmetov D. (2018)
Cetinkaya A. - Changes in cholesterol and free fatty acid content of Kars Gravyer Cheese (A Turkish dairy product produced by the traditional method), Oz F. (2018)
Vyshniak V. - Identification of beeswax and its falsification by the method of infrared spectroscopy, Dimitriev O., Litvynchuk S., Dombrovskiy V. (2018)
Oseyko M. - Antimicrobial properties of model drugs in the systemic concept of health, Shevchyk V., Pokryshko O. (2018)
Povarova N. - Functional-technological properties of protein composite of animal origin, Melnyk L. (2018)
Cartasev A. - Identification, characterization and industrial utilization of autochthonous strains of Streptococcus thermophilus isolated from Moldavian raw milk and dairy products of spontaneous fermentation (2018)
Jothi J.S. - Assessment of heavy metal concentration in edible fish muscle and water sample collected from different location in Chittagong: a public health concern, Anka I.Z., Hashem Sh., Morshed Sh. (2018)
Mikulionok I. - Intensification of cooling of tubular blown polymeric packing films with the flowing-down liquid film, Petukhov A., Gapon V., Gavva O. (2018)
Nykytiuk T. - Impact of nanosized aluminum hydroxide on the structural and mechanical properties of sugar beet tissue, Olishevskiy V., Babko E., Prokopiuk O. (2018)
Lyashuk O. - Torsional oscillations of an auger multifunctional conveyor’s screw working body with consideration of the dynamics of a processed medium continuous flow, Sokil M., Vovk Yu., Tson A., Gupka A., Marunych O. (2018)
Lutska N. - Effective robust optimal control system for a lamellar pasteurization-cooling unit under the conditions of intense external perturbations, Zaiets N., Vlasenko L., Shtepa V. (2018)
Giedre Raisiene A. - Representation of agricultural producers’ interests: substantiation of the research construct, Volkov A., Skulskis V., Vilk? R. (2018)
Abstracts (2018)
Instructions for authors (2018)
Титул, Содержание (2018)
Revunova E. G. - Random projection and truncated SVD for estimating direction of arrival in antenna array, Rachkovskij D. A. (2018)
Antomonov M. Yu. - Information technology for constructing the composite indices for data of different types used in medical and environmental studies (2018)
Вовк М. И. - Формирование индивидуального комплекса управляющих воздействий для реабилита-ции движений и речи после инсульта, Галян Е. Б., Куцяк А. А., Лаута А. Д. (2018)
Шахлина Л. Я. - Прогнозирование реакции организма спортсменок на вдыхание гипоксических смесей на математической модели функциональной системы дыхания, Аралова Н. И. (2018)
Кифоренко С. И. - Информационная система поддержки принятия решений для контроля и коррекции физического здоровья, Гонтарь Т. М., Иваськива Е. Ю., Обелец Т. А. (2018)
Вниманию авторов (2018)
Ткаченко М. А. - Агрохімічні властивості сірого лісового ґрунту залежно від вапнування та різних систем удобрення, Шкляр В. М., Дергач М. О., Замлинська В. М. (2016)
Кравчук М. М. - Зміна агрофізичних показників світло-сірого лісового ґрунту залежно від способів основного обробітку та удобрення в Правобережному Поліссі, Кропивницький Р. Б., Довбиш Л. Л., Яковенко О. П. (2016)
Малиновська І. М. - Спрямованість мінералізаційних процесів у сірому лісовому ґрунті за вапнування та мінерального удобрення, Ткаченко М. А., Черниш О. О., Сорока О. П. (2016)
Єкель Г. В. - Особливості формування ефективності виробництва зерна кукурудзи при вирощуванні в органічній системі землеробства, Коваленко Г. В., Лупеха І. М. (2016)
Малієнко А. М. - Продуктивність кукурудзи на зерно за різних способів основного бробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні, Гаврилов С. О., Борис Н. Є. (2016)
Слюсар І. Т. - Вплив способів основного обробітку осушуваного торфо-глейового ґрунту на його родючість та врожайність жита озимого і гречки, Богатир Л. В., Єзерковський А. В. (2016)
Шувар І. А. - Вплив елементів технології вирощування на забур'яненість та продуктивність ячменю ярого і картоплі, Корпіта Г. М. (2016)
Грищенко Р. Є. - Ефективність бактеризації насіння круп'яних культур в органічному землеробстві, Любчич О. Г., Глієва О. В., Мазуренко Т. В. (2016)
Малиновська І. М. - Водоутримувальна здатність рослин пшениці озимої за різного рівня мінерального живлення, Борко Ю. П., Юла В. М., Пипчук Н. М. (2016)
Олійник К. М. - Продуктивність пшениці озимої сорту Столична за технологій вирощування різної інтенсивності, Блажевич Л. Ю. (2016)
Камінська В. В. - Продуктивність ячменю ярого за різних технологій вирощування, Дудка О. Ф., Мушик Б. В. (2016)
Голодна А. В. - Особливості формування симбіотичного апарату рослинами люпину вузьколистого залежно від технологічних заходів, Буслаєва Н. Г., Столяр О. О. (2016)
Поліщук С. В. - Стійкі сорти сої як елемент технології захисту від хвороб (2016)
Подпрятов Г. І. - Вплив температури отеплення на якість бульб картоплі, Давиденко А. Ю. (2016)
Юла В. М. - Вплив елементів технології вирощування на якість зерна пшениці м'якої ярої сорту Недра (2016)
Кургак В. Г. - Вплив удобрення та режимів використання на продуктивність різнотипних лучних травостоїв, Волошин В. М. (2016)
Panasyuk S. - The role of grass-root herbs in the creation of cereal herbages with different ripening period, Tkachenko A., Vitvitska O., Sokolyuk Yu. (2016)
Левченко Т. М. - Екологічна пластичність та стабільність колекційних зразків люпину білого, Байдюк Т. О. (2016)
Михайлов В. Г. - Успадкування кількісних ознак у гібридів квасолі F1, Романюк А. С., Щербина О. З., Тимошенко О. О., Ткачик С. О. (2016)
Погоріла Л. Г. - Вплив інокуляції насіння на посівні якості сої (2016)
Гудзенко В. М. - Використання різних строків сівби як фону для виділення стабільних за врожайністю селекційних ліній ячменю озимого, Васильківський С. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2018)
Гудзинський О. Д. - Інституціоналізм в розвитку соціально-економічних систем: методологічний аспект, Судомир С. М., Гуренко Т. О. (2018)
Живко М. А. - Пріоритети нової економіки як базис постіндустріального розвитку європейської цивілізації (2018)
Редзюк Є. В. - Стан і перспективи подальшого формування об’єднаного ринку капіталу у країнах єс (2018)
Монастирський Г. Л. - Модернізаційний підхід до управління економічним розвитком громад, Савчук Д. М. (2018)
Денисенко М. П. - Зарубіжний досвід оцінювання ефективності діяльності підприємства та його використання у вітчизняній практиці, Шилюк В. М. (2018)
Пономаренко І. В. - Цифровий маркетинг як ефективний інструмент підвищення рівня конкурентоспроможності компанії (2018)
Дубас Р. Г. - Теоретичні засади антикризового управління лісокористуванням півдня україни, Дядченко І. І. (2018)
Азізов С. П. - Використання концепції управління іміджем підприємства у підвищенні його конкурентоспроможності, Кожан Н. В. (2018)
П’ятаков Е. М. - Інноваційні підходи до управління закладом вищої освіти шляхом формування організаційної культури та психологічного мікроклімату, Скороходов В. А., Сокол І. В. (2018)
Ілляшенко І. О. - Інноваційна складова розвитку геологічного туризму (2018)
Никилева Л. А. - Course of official work in accounting: innovative approaches to the organization of teaching (2018)
Писаренко Н. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку актуарних розрахунків в аграрному страхуванні (2018)
Громоздова Л. В. - Страхування сезонних цінових ризиків в агросекторі, Косяк І. В., Косяк М. В. (2018)
Камратов С. В. - Розвиток механізму фінансового планування на підприємствах лісової галузі україни (2018)
Гнідан М. М. - Інноваційний потенціал дорадництва та його роль у розвитку кролівництва (2018)
Мороз О. М. - Дослідження можливостей застосування технологій ультразвукового контролю для дистанційного моніторингу характеристик ожеледе-паморозевих відкладень на проводах повітряних ліній, Черемісін М. М., Савченко О. А., Мірошник О. О., Дюбко С. В. (2018)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на рН та окислювально-відновний потенціал водних розчинів, Синявський О. Ю., Шерстій А. Р. (2018)
Шворов С. А. - Застосування БПЛА для визначення стану врожайності полів при плануванні збиральних робіт, Пасічник Н. А., Опришко О. О., Комарчук Д. С., Ковтун К. В. (2018)
Горобець В. Г. - Дослідження аеродинамічних характеристик потоку на робочій ділянці розімкненої аеродинамічної труби дозвукових швидкостей, Богдан Ю. О., Троханяк В. І., Антипов Є. О., Масюк М. Ю. (2018)
Заєць Н. А. - Систематизація електротехнологічних комплексів водоочищення харчових виробництв, Штепа В. М. (2018)
Ободович О. М. - Кінетичні параметри окиснення іонів заліза (Fe2+) в аераційних пристроях, Сидоренко В. В. (2018)
Ткаченко О. М. - Підходи щодо валідації і верифікації програмного забезпечення обробки супутникових даних для агромоніторингу, Баранова Т. А. (2018)
Чміль А. І. - Дослідження енергетичної ефективності процесу вермикультивування (2018)
Штепа В. М. - Обгрунтування робочої міри ефективності електротехнологічної водоочистки (2018)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення напруги на технологічні та енергетичні характеристики скреперних установок для прибирання гною, Савченко В. В., Олійник П. В., Іжик О. Л. (2018)
Бобрівник К. Є. - Автоматизоване робоче місце менеджера компанії з організації стажувань і навчання за кордоном, Кіктєв М. О., Мішура В. О. (2018)
Василенков В.Є. - Визначенння теплоти фазових перетворень при калориметричних дослідженнях, Труш В. А. (2018)
Панталієнко Л.А. - Про проектування малочутливих прискорювально-фокусуючих систем методами практичної стійкості (2018)
Никифорова Л. Є. - Концентратор сонячної енергії для передпосівної обробки насіння (2018)
Nesvidomin A.V. - Models of motion of a particle on rough non-linear surfaces of the 2nd order in the function of time (2018)
Лупенко Ю. О. - Моделі обігу земель сільськогосподарського призначення: результати анкетних досліджень, Ходаківська О. В. (2018)
Осецький В. Л. - Соціально-економічні суперечності розвитку аграрного ринку та інституційні імперативи його стійкості (2018)
Талавиря М. П. - Формування та функціонування ринку кукурудзи в Україні, Ващенко І. В. (2018)
Кириленко І. Г. - Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні, Івченко В. Є., Дем’янчук В. В. (2018)
Kriukova I. O. - Agrarian potential of Ukraine in context of economic cooperation with Canada: the modern state and prospects for building up, Zamlinskyi V. A., Kalyna T. Ye. (2018)
Вдовенко Н. М. - Особливості структурних змін в економіці України, Наконечна К. В. (2018)
Лопатинський Ю. М. - Методичний інструментарій реінжинірингу інституційної структури аграрного сектору національної економіки, Кифяк В. І. (2018)
Килипенко В. В. - Організація управління маркетинговою діяльністю підприємств-постачальників запасних частин до сільськогосподарської техніки (2018)
Хрип’юк В. І. - Харчова промисловість України: ретроспективний аналіз та сучасні проблеми розвитку (2018)
Воскобійник С. Я. - Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання (2018)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2018)
Ювілей видатного українського вченого і педагога, організатора аграрної економічної науки (2018)
Анатолію Григоровичу Мазуру – 70! (2018)
Сергій Миколайович Кваша – ювіляр! (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Мельников С. В. - Трифторометиловмісні 3,4-дигідропіримідин-2-они та їх конденсовані аналоги, Ткачук В. М., Сукач В. А., Вовк М. В. (2018)
Buldenko V. M. - The assessment of sulfonylcalix I4I arene derivatives as inhibitors of protein tyrosine phosphatases, Trush V. V., Kobzar O. L., Drapailo A. B., Vyshnevsky S. G., Kalchenko V. I., Vovk A. I. (2018)
Shovkova O. V. - Development and validation of the HPLC/UV-procedure of secnidazole determination, Klimenko L. Yu., Shovkova Z. V., Kostina T. A. (2018)
Літвінчук М. Б. - 5-Сульфурофункціоналізовані (1,3-тіазолідин-2-іліден)піримідин-2,4,6-тріони та їх антимікробна активність, Бентя А. В., Грозав А. М., Яковичук Н. Д., Сливка Н. Ю., Вовк М. В. (2018)
Гринишин Є. В. - Синтез, протибактеріальна та протигрибкова дія нових 4-амінозаміщених піразоло I1,5I піразинів, Мусійчук Г. Р., Цизорик Н. М., Грозав А. М., Яковичук Н. Д., Больбут А. В., Вовк М. В. (2018)
Kalchenko O. I. - The effect of 5,11,17,23-tetrakis(diisopropoxyphosphonyl)-25,26,27,28-terapropoxycalixI4Ion the chromatographic separation of ecologically hazardous aromatic compounds, Cherenok S. O., Solovyov A. V. (2018)
Ситнік К. М. - Синтез та дослідження антимікробної активності N-ариліден-2-оксо-3,3-дифеніл-2,3-дигідро-1H-тієноI3,4,-bIпірол-6-карбогідразидів, Осолодченко Т. П., Колісник С. В., Сюмка Є. І. (2018)
Іщенко Л. В. - Ореольні води ртутних рудних полів Донбасу як результат еволюції гідротермальних систем (2018)
Ващенко Т. В. - Імпортозаміщення та диверсифікація експорту підприємства на шляху до інноваційного розвитку (2018)
Кириченко Т. В. - Аналіз проблеми розвитку механізмів саморегуляції поведінки підлітків (2018)
Baitsar R. - Analysis of a semiconductor vibration and frequency sensor construction specifity, Kvit R. (2018)
Мельник О. В. - Класифікація лісових масивів волині за даними багатоспектральних супутникових знімків, Манько П. В. (2018)
Михайловський Д. В. - Розрахункові умови міцності деревини при складному напруженому стані (2018)
Саченко І. А. - Оцінка недосконалостей будівельних конструкцій на основі нечітких множин (2018)
Rashkevich N. - Mathematical modeling of biogas lifting from the municipal solid waste polygon, Goncharenko I., Anishenko L., Pisnia L., Petruhin S., Serikova E. (2018)
Басок Б. І. - Аналіз енергетичної ефективності комплексної модернізації типової радіаторної системи теплопостачання будівлі на базі автономного використання теплового насосу типу "повітря-вода", Недбайло О. М., Тутова О. В., Ткаченко М. В., Божко І. К. (2018)
Abstract and References (2018)
Одарченко Р. - Розробка системи управління кіберінцидентами в мережах LTE, Гнатюк В., Федюра Т., Коберник А. (2018)
Ахметов Б. - Состояние, перспективы и основные направления развития кибербезопасности информационно-коммуникационных систем транспорта Казахстана (2018)
Терейковський І. - Моделі еталонів лінгвістичних змінних для систем виявлення email-спуфінг-атак, Корченко А., Вікулов П., Ірейфідж Імад Ісса Джаміль (2018)
Коваленко О. - Імітаційна модель технології тестування безпеки на основі положень теорії масштабування (2018)
Остапенко Н. - Удосконалена функція гешування MD4, Кінзерявий В., Кириченко К., Грицак А. (2018)
Тарасенко Я. - Особливості обчислення інформаційної ентропії тексту в умовах проведення атаки семантичним стисненням на лінгвістичну стегосистему, Півень О. (2018)
Гнатюк C. - Теоретичне обгрунтування методу кількісного оцінювання маніпулятивного впливу мас медіа на суспільну думку, Заріцький О., Сейлова Н., Поліщук Ю. (2018)
Гізун А. - Програмний комплекс виявлення та оцінювання кризових ситуацій в інформаційній сфері (2018)
Камінський В. Ф. - До методики наукових досліджень в органічному землеробстві, Корсун С. Г. (2016)
Літвінов Д. В. - Динаміка вмісту рухомого фосфору в чорноземі типовому в короткоротаційних сівозмінах (2016)
Яковенко О. П. - Вміст рухомих форм фосфору і калію в сірому лісовому грунті за різних систем обробітку та удобрення в умовах Правобережного Полісся (2016)
Слюсар І. Т. - Внесок Панфильської дослідної станції у розвиток осушувальних меліорацій в Україні (2016)
Коник Г. С. - Порівняльна продуктивність ярих олійних культур на темно-сірому грунті Західного Лісостепу, Лихочвор А. М. (2016)
Грищенко Р. Є. - Формування елементів структури врожаю проса залежно від системи удобрення, Любчич О. Г., Глієва О. В. (2016)
Корсун С. Г. - Особливості адаптації зернобобових культур до забруднення грунту важкими металами, Голодна А. В., Шляхтуров Д. С., Клименко І. І. (2016)
Шамсутдінова А. В. - Урожайність та технологічна якість коренеплодів буряків цукрових залежно від строків позакореневого підживлення мікродобривами (2016)
Аскаров В. Р. - Вплив мікродобрив і фунгіцидів на урожайність та якість буряків цукрових (2016)
Власюк О. С. - Вплив норми висіву і азотного живлення на продуктивність пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу (2016)
Задорожній Ю. В. - Вплив способу зрошення і рівня удобрення на врожайність та біохімічні показники якості цибулі ріпчастої (2016)
Демидась Г. І. - Ефективність сумісних посівів буркуну білого з однорічними злаковими культурами, Захлєбаєв М. В. (2016)
Подпрятов Г. І. - Кулінарні властивості бульб різних сортів картоплі, Давиденко А. Ю. (2016)
Коновалов Д. В. - Економічна ефективність вирощування добазового насіння сортів пшениці озимої залежно від технологічних заходів у Північному Лісостепу (2016)
Сонець Т. Д. - Оцінка екологічної стабільності та пластичності нових гібридів буряків цукрових, Присяжнюк О. І., Гринів С. М., Коровко І. І. (2016)
Havryliuk V. I. - An overview of the ETCS braking curves (2017)
Havryliuk V. I. - Starting mode autonomous electric trains with on-board energy storage (2017)
Бондар О. І. - Математичне моделювання перехідних процесів в установці розмагнічування феромагнітних деталей циліндричної форми (2017)
Жежеленко И. В. - Определение индекса надежности систем электроснабжения, Саравас В. Е. (2017)
Ящук К. І. - Дослідження роботи рейкового кола в умовах насичення колійних дросель-трансформаторів, Курило Д. С. (2017)
Havryliuk V. I. - The method for detecting defects in movable armature of the signalling relay (2017)
Havryliuk V. I. - The comparative analysis of calculating methods for ac impedance of R65 type rails and track 1520 mm gauge in the audio frequency range (2017)
Лагута В. В. - Аналіз відмов елементів залізничної автоматики, Сердюк Т. М., Пархоменко А. А. (2017)
Бойнік А. Б. - Дефектування технічного, технологічного та організаційного забезпечення контрольного пункту АЛСН моторвагонного депо, Каменєв О. Ю., Змій С. О., Щебликіна О. В., Гаєвський В. В. (2017)
Мелешко В. В. - Технічний контроль систем числового кодового автоблокування (2017)
Шапошник В. Ю. - Нові стратегії технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів (2017)
Петренко В. Д. - Параметры и технология экспериментальных взрывов при проходке левого перегонного тоннеля метрополитена в г. Днепре, Шатайкин Е. М., Штандарин А. М., Тютькин А. Л., Куприй В. П. (2017)
Пасічник А. М. - Проблеми енергозбереження та удосконалення методології розрахунку тарифів на електроенергію, Кутирєв В. В., Пасічник В. А., Дунда Л. В. (2017)
Анотації (2017)
Вихідні дані (2017)
Должикова О. В. - Вивчення фармакологічних властивостей вагінальних супозиторіїв "Меланізол" та "Клімедекс" на моделі експериментального вагініту, Малоштан Л. М., Буравель Г. О. (2018)
Рудь А. М. - Гепатопротекторна активність похідних 1,2,4-триазол-3-тіону, які містять за С5 атомом вуглецю гідрокси(феніл)метильний замісник, Каплаушенко А. Г., Пругло Є. С., Самелюк Ю. Г., Фролова Ю. С. (2018)
Никифорук А. Я. - Експериментальне обгрунтування безпечності густого екстракту зі шпинату городнього, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2018)
Фіцнер О. А. - Вплив мелатоніну та N-ацетилцистеїну на інтенсивність ліпопероксидації у сироватці крові та центральній нервовій системі щурів із цукровим діабетом 1 типу, Хайтович М. В., Брюзгіна Т. С. (2018)
Загайко А. Л. - Дослідження кардіопротекторних властивостей густого екстракту "Кардіоcтен", Кухтенко О. С., Галузінська Л. В., Гладух Є. В. (2018)
Шебеко С. К. - Дослідження антиагрегантних властивостей Глюкваміну при експериментальній нирковій недостатності, Зупанець І. А., Шаламай А. С. (2018)
Korotkyi Yu. V. - Synthesis and biological activity of novel adamantane-based dialkylaminopropanol quaternary salts, Dudikova D. M., Vrynchanu N. O., Smertenko O. A. (2018)
Маміна О. О. - Дослідження пропранололу ВЕРХ-методом, придатні для хіміко-токсикологічного аналізу, Кабачний В. І., Томаровська Т. О. (2018)
Москаленко А. М. - Дослідження вуглеводів безсмертника приквіткового (Helichrysum bracteatum), Попова Н. В. (2018)
Барашовець О. В. - Флавоноїди та антиоксидантна активність сафлору красильного, Попова Н. В., Бондаренко Н. Ю., Блажеєвський М. Є. (2018)
Романенко Є. А. - Дослідження динаміки екстракції біологічно активних речовин трави собачої кропиви з метою одержання настойки, Кошовий О. М., Ковальова А. М., Ільїна Т. В., Комісаренко А. М. (2018)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2018)
Гриник Г. Г. - Моделі динаміки надземної фітомаси дерев ялини європейської залежно від їхніх таксаційних показників у переважаючих типах лісорослинних умов Полонинського хребта Українських Карпат, Задорожний А. І. (2018)
Гревцова Г. Т. - Збереження ex situ кизильників флори Сибіру у ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вакуленко Т. Б. (2018)
Яковлєва-Носарь С. О. - Дендрофлора балки Широка (острів Хортиця), Бессонова В. П. (2018)
Андреєва О. Ю. - Економічні аспекти вирубування дерев, заселених стовбуровими шкідниками, у соснових лісах Полісся, Мартинчук І. В. (2018)
Бугрин Л. М. - Елементи технології створення пасовищ для оленя лісового в умовах вольєрного розведення, Партика Т. В., Похалюк О. М. (2018)
Буйдіна Т. О. - Історія культури і досвід інтродукції витких троянд роду Rosa L. в Україні, Рожок О. Ф. (2018)
Драган Н. В. - Оцінювання фітосанітарного стану деревних насаджень ландшафтної ділянки "Східна балка" дендропарку "Олександрія" НАН України, Дойко Н. М., Мордатенко І. Л. (2018)
Кратюк О. Л. - Характеристика вольєрів для ратичних Artiodactyla на території Житомирської області, Гузій А. І., Власюк В. П., Бездітко Л. В. (2018)
Літвіненко С. Г. - Видовий склад та стан раритетних дендроекзотів відділу Pinophyta ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Виклюк М. І. (2018)
Остапчук О. С. - Вплив методу створення насаджень дуба звичайного (Quercus robur L.) на їхню продуктивність в умовах свіжої грабової діброви Правобережного Лісостепу України, Кузьович В. С., Соваков О. В. (2018)
Решетюк О. В. - Барбариси (рід Berberis L.) у декоративному озелененні, Філіпенко А. Б. (2018)
Чубата Т. В. - Збереження та інтродукція рідкісних видів у Кременецькому ботанічному саду (2018)
Ковальчук І. О. - Аспекти інтродукції представників роду Rosa L. у Кременецькому ботанічному саду, Скакальська О. І., Гетьман Я. А. (2018)
Ковалевський С. Б. - Посухостійкість та водоутримувальна здатність рослин Thuja occidentalis L. та її культиварів, Кривохатько Г. А. (2018)
Овчинникова Ю. Ю. - Типологічне ранжирування ключових територій екологічної мережі Східного Поділля (2018)
Radomska М. М. - The analysis of the ecological footprint of major diet types, Strava T. V., Kolotylo O. A. (2018)
Сталінська І. В. - Проблеми екологічної безпеки утилізації медичних відходів (2018)
Тичина Л. К. - Формування ґрунтових процесів на рекультивованих землях як фактор підвищення продуктивності насаджень, Мостепанюк В. А. (2018)
Грицюк М. Ю. - Природокористування та стійкий розвиток туризму в Карпатському регіоні України, Грицюк Ю. І. (2018)
Голубець В. М. - Підвищення стійкості метало- і дереворізального інструменту нанесенням електроіскрових покрить, Гончар І. М., Шпуляр Ю. С. (2018)
Фиалко Н. М. - Эффективность пластинчатых теплоутилизаторов теплоутилизационных систем, Степанова А. И., Навродская Р. А., Сбродова Г. А. (2018)
Трегубенко С. С. - Ризики транспортування енергоносіїв у зонах військових дій, Кубаль Р. В., Побережний Л. Я., Запухляк В. Б. (2018)
Фіалко Н. М. - Водогрійні конденсаційні теплоутилізатори із застосуванням нанокомпозиційних матеріалів для газоспоживальних опалювальних котлів, Навродська Р. О., Дінжос Р. В., Шевчук С. І. (2018)
Кравець О. Я. - Використання метеорологічних та геоморфологічних даних при розрахунку паводкових стоків (2018)
Михайлюк Ю. Д. - Дослідження закономірностей розповсюдження викидів продуктів згорання в атмосферу під час роботи компресорних станцій (2018)
Цмоць І. Г. - Засоби збереження, опрацювання та захисту даних багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону, Цимбал Ю. В., Роман В. І., Сидоренко Р. В. (2018)
Гавриш В. І. - Математичні моделі аналізу температурних режимів у 3D структурах із тонкими чужорідними включеннями, Лоїк В. Б., Синельніков О. Д., Бойко Т. В., Шкраб Р. Р. (2018)
Борейко О. Ю. - Використання інгібіторних мереж Петрі для побудови автоматизованої системи обліку пасажиропотоку громадського транспорту "розумного" міста, Теслюк В. М. (2018)
Цаволик Т. Г. - Виправлення пакетів помилок на основі модулярного коригувального коду, Яцків В. В. (2018)
Журавель І. М. - Вибір налаштувань під час обчислення поля фрактальних розмірностей зображення (2018)
Ребот Д. П. - Математична модель визначення зміни амплітуди та частоти коливання сипкого матеріалу в процесі вібросепарації, Топільницький В. Г. (2018)
Лободинська О. М. - Роль екологічних практик у формуванні екологічної компетентності фахівця з вищою освітою, Магазинщикова І. П. (2018)
Сокур Н. - Співвідношення соціальної і сімейної політики: теоретичний аспект (2018)
Долженков О. - Управління іміджем сучасного менеджера освіти (2018)
Kovalevska A. - Information wars: negative effect neutralization algorithm (2018)
Козуліна С. - Проблеми правового регулювання юридичної відповідальності за порушення бюджетного та податкового законодавства (2018)
Марущак О. - Зарубіжний досвід державно-правового регулювання системи оподаткування (2018)
Овчаренко Ю. - Глобалізаційні процеси та їх вплив на політичну та соціальну сферу України в умовах децентралізації (2018)
Піроженко Н. - Державна лісова політика Словацької республіки: уроки для України, Мусійовський А. (2018)
Полякова О. - Показники й критерії, що характеризують стан організації управління правовою освітою населення (2018)
Пономарьов В. - Особливості децентралізації влади в унітарних державах світу (2018)
Савченко Н. - Державна служба зайнятості як сервісна інституція: завдання, функції та принципи діяльності (2018)
Semenyuk Y. - New ukrainian school as the factor in realisation of country's european direction: prospects and problems (2018)
Титаренко Л. - Публічні органи влади в контексті вітчизняного суспільно-політичного розвитку (2018)
Яценко В. - Соціологічні дослідження як механізм комунікацій в туристичній сфері між публічним управлінням, громадськістю та бізнесом (2018)
Балабаєва З. - Філософські аспекти реформування місцевого самоврядування: практичний погляд (2018)
Козюра І. - Процеси децентралізації у сфері надання адміністративних послуг (2018)
Осадчук С. - Особливості формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2018)
Коваленко С. І. - Спрямований пошук протиракових агентів серед похідних |1,2,4|триазино|2,3-c|хіназоліну як один з напрямків реалізації стратегії по імпортозаміщенню хіміотерапевтичних препаратів, Воскобойнік О. Ю. (2018)
Котов А. Г. - Систематизація досвіду введення монографій на лікарську рослинну сировину до Державної фармакопеї України 2.1-2.2, Котова Е. Е. (2018)
Пімінов О. Ф. - Аналітичний огляд проведення ліцензійних іспитів в зарубіжних країнах та в Україні, Великий Д. Л., Огарь С. В., Глущенко А. В., Шульга Л. І. (2018)
Горяча Л. О. - Актуальність впровадження проблемно-орієнтованого підходу в систему фахової вищої освіти, Прокопенко Т. С., Коломієць І. В. (2018)
Братішко Ю. С. - Науково-практичні підходи до проектування організаційної структури управління соціальною відповідальністю фармацевтичних підприємств, Посилкіна О. В. (2018)
Немченко А. С. - Оцінка сучасних проблем та напрямків удосконалення кадрової політики у вітчизняній фармації, Хоменко В. М., Сушарина І. В. (2018)
Мороз С. Г. - Міжнародний досвід реалізації стратегії сталого розвитку провідними фармацевтичними компаніями, Сагайдак-Нікітюк Р. В., Зоідзе Д. Р. (2018)
Куриленко Ю. Є. - Ретроспективний аналіз ринку лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань в Україні, Немченко А. С. (2018)
Саханда І. В. - Маркетингові дослідження поведінки споживачів і факторів вибору гіпотензивних лікарських засобів за купівельними характеристиками, соціально-демографічними особливостями та інформованістю, Косяченко К. Л., Негода Т. С. (2018)
Сорока М. І. - Ботанічна межа між лісостепом і Карпатами та її вплив на формування лісової рослинності дрогобицької височини, Шовган А. Д., Юськевич Т. В. (2018)
Андреєва О. Ю. - Поширення осередків масового розмноження короїдів у соснових насадженнях Рівненського Полісся, Гузій А. І., Вишневський А. В. (2018)
Дребот О. В. - Підвищення біорізноманіття рослинних формацій під час землеустрою агроландшафту, Кудрик А. П., Піціль А. О., Лук'яненко О. П. (2018)
Зібцева О. В. - Видовий склад, стан і декоративність деревних насаджень навчальних закладів (2018)
Ковтун Т. І. - Огляд трофічних зв'язків гусені совкоподібних (Lepidoptera: Noctuoidea) в умовах напівприродних екосистем приміської зони міста Житомир (2018)
Колчанова О. В. - Результати приживлюваності сортів фундука під час зеленого живцювання у теплицях із туманним зрошенням в умовах Вінниччини (2018)
Кратюк О. Л. - Видовий склад та динаміка чисельності ратичних Artiodactyla у вольєрах на території Житомирської області (2018)
Левчик Н. Я. - Вміст флавоноїдів у рослин Phlox paniculata L. в умовах Лісостепу України, Скрипка Г. І., Левон В. Ф., Любінська А. В., Горбенко Н. Є. (2018)
Мандзюк Р. І. - Насінна продуктивність сосни кедрової корейської (Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.) в межах Галицького національного природного парку, Харачко Т. І. (2018)
Мерцало М. В. - Динаміка і продуктивність соснових деревостанів сухого лишайникового бору в умовах Західного Полісся (2018)
Сопушинський І. М. - Динамічний модуль пружності хвилясто-завилькуватої деревини Abies alba Mill., Мілітц Х., Максимчук Р. Т., Біцікс В. (2018)
Чипиляк Т. Ф. - Хризантема дрібноквіткова в ландшафтних композиціях на Криворіжжі, Коршиков І. І., Лещенюк О. М., Лінкевич О. О. (2018)
Yuhnovskyi V. Yu. - Impact of organic fertilizer "Dostatok" on the survival and growth of pine plantations, Urliuk Yu. S., Holovetskyi M. P., Sereda I. L. (2018)
Рак А. Ю. - Взаємозв'язок і взаємозумовленість прояву стихійних явищ у гірсько-лісових екосистемах (2018)
Блистів В. І. - Екозбалансоване господарювання у смузі дубових і букових лісів Закарпаття, Лук'янчук Н. Г., Спачинський В. Я. (2018)
Гринюк В. І. - Дослідження процесів самоочищення правих приток річки Свічі басейну Дністра (2018)
Світельський М. М. - Еколого-біологічні особливості лопуха великого Arctium lappa L. та котячої м'яти справжньої Nepeta cataria L. в умовах Полісся України, Іщук О. В., Матковська С. І., Федючка М. І., Пінкіна Т. В. (2018)
Мельник В. В. - Радіоактивне забруднення 137Сs мохово-лишайникового покриву в умовах свіжого субору, Курбет Т. В. (2018)
Тичина Л. К. - Процеси міграції важких металів у гідроморфних ґрунтах Полісся під впливом осушення, Білявський Ю. А., Тичина О. Л. (2018)
Абдулін М. З. - Температурні режими зон зворотних токів у ближньому сліді циліндричних стабілізаторів полум'я, Фіалко Н. М., Тимощенко О. Б., Сірий О. А., Шеренковський Ю. В., Мілко Є. І., Озеров А. А., Кліщ А. В., Ольховська Н. М., Швецова Л. Я. (2018)
Кузик М. П. - Кінетичні характеристики сушіння котлів ТП-10 за допомогою теплоти живильної води, Заяць М. Ф. (2018)
Матіко Ф. Д. - Аналіз нормативного забезпечення систем вимірювання кількості теплової енергії, Слабик О. М., Гутник М. Б. (2018)
Попович Н. П. - Ефективність експлуатації спеціальної техніки для транспортування небезпечних відходів у складі побутових, Мальований М. С., Попович В. В. (2018)
Фиалко Н. М. - Особенности изменения теплофизических свойств сверхкритической воды при течении в круглых обогреваемых трубах, Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алешко С. А., Власенко Т. С., Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Стрижеус С. Н., Хмиль Д. П. (2018)
Березький О. М. - Адаптивний метод сегментації зображень на основі метрик, Піцун О. Й. (2018)
Карашецький В. П. - Автоматизована веб-система підбору та відображення оптимальних апроксимант (2018)
Сидор А. І. - Теоретичні засади та задачі розпізнавання гармонічних сигналів та образів на основі оцінки Хеммінгової віддалі, Люра О. П., Николайчук Я. М. (2018)
Sinkevych O. V. - Software and algorithmic provided for work with cellular automates, Sokolovskyy I. Ya. (2018)
Вовк О. Б. - Формування системного підходу для інформаційної системи спостереження за відходами (2018)
Kravets M. S. - Philosophy of the primacy in the world-perception of physics of informational space (2018)
Мосій І. М. - Формування мовленнєвих навичок студентів у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням (2018)
Антюшко Д. - Безпечність харчових продуктів: новації стандарту ISO 22000:2018, Павлюченко Ю., Вежлівцева С. (2018)
Бабій О. - Моніторинг додержання антитютюнового законодавства в закладах ресторанного господарства, Римаренко К., Сидоров М. (2018)
Шаповал С. - Вимірювальний комплекс для діагностики реологічних і теплофізичних властивостей харчових продуктів (2018)
Михайлова Г. - Біостійкість текстильних наповнювачів для постільних виробів, Платонова І., Бричка С. (2018)
Притульська Н. - Порівняльні тестування продуктів для ентерального харчування, Мотузка Ю. (2018)
Сидоренко О. - Споживні властивості акули катран (Squalus acanthias), Боліла Н., Дончевська Р. (2018)
Федорова Д. - Технологічні аспекти корекції запаху сухих риборослинних напівфабрикатів (2018)
Кравченко М. - Структурно-механічні властивості цукрових паст, Рибчук Л. (2018)
Вітряк О. - Технологія ферментованих напоїв на основі Medusomyces gisevii V з пряно-ароматичною сировиною, Ткаченко Л., Прибильський В. (2018)
Криворучко М. - Пружно-в’язкісні характеристики тістових композицій з кокосовою клітковиною (2018)
Башнянин Г. І. - Економічна ефективність функціонування господарських систем: проблема вимірювання, Свінцов О. М., Коцупей В. М. (2018)
Кульчицький Я. В. - Екологізація економічних систем як пріоритет їх трансформації у ХХІ столітті, Кульчицький Б. В., Маліновська М. В. (2018)
Гарасим П. М. - Логістика інвестиційних процесів як фактор економічного аналізу, Лобода Н. О. (2018)
Вайданич Т. В. - Оцінювання перспективних міжнародних ринків для організації збуту недеревинної продукції лісу (2018)
Данилків Х. П. - Інноваційний розвиток транспортної системи України, Горбова Х. В., Побурко О. Я. (2018)
Данилович Т. Б. - Формування студентських майданчиків комерціалізації бізнес-ідей та формалізації соціальних ініціатив, Гавриляк А. С., Мельник В. М. (2018)
Dvulit Z. P. - Forecasting of development trends of social media marketing in ukraine, Onyshchenko O. Yu. (2018)
Добош Н. М. - Формування доходів об'єднаних територіальних громад в умовах удосконалення податкового законодавства, Данилків Х. П., Гориславець П. А. (2018)
Дребот Н. П. - Тенденції розвитку регіональної мережі банківських відділень в Україні (2018)
Дутка Г. Я. - Конкурентоспроможність закладів вищої освіти Львівської області у підготовці майбутніх фахівців туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (2018)
Жежкун І. М. - Встановлення ринкових цін на необроблену деревину (2018)
Ільчишин С. М. - Особливості розвитку роздрібної торгівлі Львівської області (2018)
Кальницька М. А. - Суб'єкти реалізації державної політики соціального розвитку (2018)
Ковалишин О. Ф. - Удосконалення методичних підходів до формування правових обмежень під час використання земельних ділянок у системі державного земельного кадастру, Кришеник Н. І. (2018)
Кочут І. І. - Транскордонна співпраця України та Польщі в енергетичній сфері (2018)
Лучишин Л. М. - Податок на прибуток: еволюція, перспективи та практика застосування (2018)
Майор О. В. - Деякі особливості формування фінансово-кредитних інструментів інноваційного розвитку підприємств сфери послуг, Свелеба Н. А. (2018)
Пушек Н. М. - Маркетинговий підхід до визначення категорії "туристичний продукт", Гнилякевич-Проць І. З. (2018)
Савіцька О. П. - Оцінювання рівня ризику туристичної діяльності регіонів України статистичними методами, Савіцька Н. В. (2018)
Свидрук І. І. - Соціально-економічні аспекти креативного менеджменту (2018)
Свелеба Н. А. - Податкові важелі впливу на формування організаційно-економічного механізму розвитку підприємств сфер послуг, Майор О. В. (2018)
Соловій В. І. - Значення економіки замкнених циклів для пом'якшення та адаптації до змін клімату: глобальні тенденції, можливості та перестороги (2018)
Шевчик Б. М. - Кліометрика та холотропний принцип праксеології (2018)
Юрків Н. М. - Побудова моделі процесу формування стратегій еколого-безпечної експортної діяльності лісогосподарських підприємств (2018)
До 80-річчя з дня народження Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України, заслуженого винахідника СРСР, академіка Української АН, доктора фармацевтичних наук, заслуженого професора НФаУ Тихонова Олександра Івановича (2018)
Syumka Ye. I. - The synthesis of mono- and bis-derivatives of spiro-2-oxindole|3,3’|pyrrole and the study of their antioxidant and anti-inflammatory activities, Kravchenko H. B., Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2018)
Sydora N. V. - The study of the carbohydrate composition of hawthorn fruits, Kovalyova А. М., Iakovenko V. K. (2018)
Shynkovenko I. L. - Phenolic compounds of the liquid extract from cleavers herb (Galium aparine L.), Ilyina Т. V., Kovalyova А. М., Goryacha O. V., Golembiovska O. I., Shemchuk N. S., Komissarenko А. М. (2018)
Hordiei K. R. - The study on the elemental composition of the feverfew herb (Tanacetum parthenium (L.) Schultz bip.), Gontova T. M., Zolotaikina M. Yu. (2018)
Polischuk I. M. - The study of phenolic compounds and the antimicrobial action of the alcoholic extract from the cake of the red raspberry fruit, Koshovyi О. М., Osolodchenko T. P., Komissarenko M. А. (2018)
Romanenko Ye. A. - The study of the chemical composition of the components of the motherwort herb, Koshovyi O. M., Komissarenko A. M., Golembiovska O. I., Gladyish Yu. I. (2018)
Rybachuk V. D. - The choice of the quantitative composition of excipients when creating the natural zeolite paste (2018)
Nemchenko A. S. - The study of the state of pharmaceutical provision for patients with cardiovascular diseases using ABC- and VEN-analyses, Nazarkina V. N., Kurylenko Yu. Ye. (2018)
Germanyuk T. A. - The study of the effectiveness of the combined therapy of diabetes mellitus based on the pharmacoeconomic analysis in Ukraine, Ivko T. I., Bobrytska L. O. (2018)
Volkovoy V. A. - The study of the wound healing effect of the ointment from the meal of black alder leaves (Alnus Glutinosa) on the model of planar wounds, Derkach N. V., Bahlai T. O., Yeromenko R. F., Karabut L. V. (2018)
Drachuk V. M. - The effect of derivatives of sulfur-containing amino acids (ademetionine, taurine and glutathione) on survival of animals with acute kidney injury of various genesis, Zamorskii I. I., Shchudrova T. S., Goroshko О. M. (2018)
Havryliuk V. I. - A review of power quality issues in electrified rails (2017)
Гаврилюк В. И. - Обоснование уровней электромагнитного влияния тягового тока на рельсовые цепи, Мелешко В. В. (2017)
Устименко Д. В. - Установка для експериментального дослідження зносу ковзного контакту "контактний провід – накладка" (2017)
Єліна О. В. - Автоматичні засоби енергозбереження із використанням ВЕБ-технологій, Мілих М. М., Садовська Л. Я., Черняк М. Г. (2017)
Афанасов А. М. - Підвищення енергетичної ефективності електричної тяги вантажних поїздів, Арпуль С. В. (2017)
Сиченко В. Г. - Якість електричної енергії на шинах 35 кВ при паралельній роботі тягової підстанції з вітровою електростанцією, Косарєв Є. М., Пулін М. М., Кузнецова Є. В. (2017)
Сніжко Є. М. - Система дистанційного бездротового радіаційного моніторингу, Боцьва Н. П., Паламарчук Ю. А., Чернявський Б. В. (2017)
Шмельов Ю. М. - Електротехнічний комплекс висувної вітроенергетичної установки, для первинного аварійного живлення бортових комплексів літальних апаратів, Бойко С. М., Саблін О. І., Владов С. І., Черніхова О. С. (2017)
Сердюк Т. Н. - Литий-ионные аккумуляторы для резервного электропитания устройств железнодорожной автоматики и связи, Фелизиани М., Коваленко А. А., Журавлёв А. Ю., Кузнецова Е. В. (2017)
Дьяков В. О. - Експериментальне визначення зони захисту блискавковідводів, Шевченко О. В. (2017)
Сущенко К.Б. - Оптимізація споживаної електроенергії при застосуванні нетрадиційних джерел живлення, Полях О. М. (2017)
I. O. Romantsev - Experimental determination of basic data for probabilistic research of the state of railway circuit of tonal-frequency, V. I. Havryliuk (2017)
Курган М. Б. - Дослідження впливу стану залізничної колії в плані на плавність і безпеку руху поїздів, Курган Д. М., Байдак С. Ю., Хмелевська Н. П. (2017)
Сніжко Є. М. - Мобільна система для вимірювання кольорових характеристик об`єктів, Мілих М. М., Моцний М. П., Чернетченко Д. В. (2017)
Анотації (2017)
Вихідні дані (2017)
Філіппова Л. Я. - Цифрові архіви в сучасному суспільстві: термінологічний та змістовний аспект (2018)
Комова М. В. - Концепція нової політичної думки Єжи Гедройця: документальний реконструкт (2018)
Шелестова А. М. - Онлайн сервіси як перспективні та альтернативні засоби навчання студентів ВНЗ України (2018)
Збанацька О. М. - Формування наукових поглядів на евристику (2018)
Свердлик З. М. - Архівні документи як джерело дослідження документаційного забезпечення органів місцевого самоврядування, Братусь І. В. (2018)
Корнійчук К. С. - Система електронного документообігу Е-freight та її використання в транспортній галузі (2018)
Жалко Т. Й. - Електронні журнали як об’єкт сучасних бібліотечних інновацій, Ляшук Н. В. (2018)
Чередник Л. А. - Рідкісні книги у фонді бібліотеки (на прикладі НТБ ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка (2018)
Лісіна С. О. - Періодика Проводу Українських Націоналістів: "Сурма" і "Розбудова нації" (2018)
Передерій І. Г. - Сучасна музейна комунікація в Україні та світі: стан і перспективи розвитку, Білан Н. В. (2018)
Грінберг Л. Ф. - Основні тенденції реінжинірингу документообігу в установах України (2018)
Добровольська В. В. - Міжнародні стандарти у створенні цифрового фонду документації культурної спадщини (2018)
Половинчак Ю. М. - Комеморативні практики в сучасному інформаційному просторі (2018)
Редька К. Ю. - Стратегічні орієнтири розвитку сфери інфокомунікацій (2018)
Зацерківна М. О. - Напрями організації зв’язків з громадськістю ВНЗ (2018)
Вітаємо ювіляра! Пелещишин Андрій Миколайович (до 45-річчя з дня народження) (2018)
Міністерство культури України Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Інститут практичної культурології та арт-менеджменту Кафедра культурології та інформаційних комунікацій (2018)
Вимоги до публікацій в наукових журналах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2018)
Лялько В. І. - Стан та перспективи розвитку аерокосмічних досліджень Землі в Державній установі "Науковий центр аерокосмічних досліжень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України", Попов М. О., Седлерова О.В., Шаталов М. М. (2018)
Мичак А. Г. - Історія Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України. Розвиток ДЗЗ у Київському відділі Інституту геології і розробки горючих копалин (КВ ІГ і РГК) Міністерства нафтової промисловості СРСР та Академії наук СРСР, який був однією із структур, на основі яких було створено ЦАКДЗ ІГН НАН України (2018)
Попов М. О. - Про можливість залучення космічних знімків Sentinel-2 для аналізу імовірних причин хімічного викиду на заводі "Кримський Титан", Станкевич С. А. , Седлерова О. В., Титаренко О. В., Козлова А. О., Пєстова І. О., Лубский М. С., Свіденюк М. О. (2018)
Жолобак Г. М. - Аналіз динаміки 15-ти вегетаційних індексів, обчислених за даними супутника Sentinel-2A для двох відмінних за станом тест-ділянок посівів озимої пшениці лісостепової зони України, Сибірцева О. М., Ваколюк М. В., Романчук І. Ф. (2018)
Покалюк В. В. - Тектонолинеаментные зоны восток-северо-восточного простирания как составной элемент регматогенного разломного каркаса Балкано-Черноморского региона, Ломакин И. Э., Шураев И. Н. (2018)
Кравченко В. О. - Передумови зменшення озонової діри у 2017 році, Євтушевський О. М., Грицай А. В., Міліневський Г. П., Клекочук А. Р. (2018)
Правила та рекомендації для авторів (2018)
Правила и рекомендации для авторов (2018)
Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин. Розділ 2. Методи дистанційного пошуку покладів вуглеводнів. Підрозділ 2.16 (2018)
Олійник В. С. - Шляхи посилення захисних властивостей і стійкості лісів скибових горган, Рак А. Ю. (2018)
Ковалевський С. Б. - Особливості росту 30–50-річних культур сосни звичайної Житомирського Полісся на землях із кам'янистими породами, Кроль А. В. (2018)
Гузій А. І. - Мисливські водоплавні птахи водосховища "Відсічне" (Житомирська область), Власюк В. П., Кратюк О. Л. (2018)
Денисова Г. В. - Комплексна оцінка декоративності палацово-паркових комплексів Західного Лісостепу (2018)
Кречківська Г. В. - Дослідження впливу регуляторів росту на культивування різних сортів суниці мускусної (Fragaria Moschata) в умовах Передкарпаття, Коссак Г. М., Павлишак Я. Я. (2018)
Ошуркевич-Панківська О. Є. - Вплив лісу на нагромадження і танення снігу в горах, Панківський Ю. І. (2018)
Мерцало М. В. - Флористичний аналіз епігейної ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek в умовах Західного Полісся (2018)
Микитчин О. І. - Трансформація лісового покриву в басейновій геосистемі річки Бережниця, Скробач Т. Б. (2018)
Рум'янков Ю. О. - Моносади видів та форм бука (Fagus L.) в Національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України (2018)
Ситник С. А. - Щільність основних компонентів фітомаси стовбурів дерев робінії несправжньоакації в умовах Північного Степу України, Плотка Л. В. (2018)
Скакун В. О. - Взаємодія представників роду Buddleja L. з комахами-запилювачами (2018)
Суслова О. П. - Сучасний стан деревних паркових насаджень міста Слов'янськ (2018)
Дячок В. В. - Встановлення виду інгібіювання біохімічного процесу поглинання вуглекислого газу, Катишева В. В. (2018)
Башуцька У. Б. - Отримання енергії спалюванням відсортованого сміття на спеціалізованому підприємстві (досвід Німеччини) (2018)
Кульчицький-Жигайло І. Є. - Характер розташування лісів на водозборі гірської річки в Карпатах як один з чинників формування витрат води весняного водопілля (2018)
Панківський Ю. І. - Оцінювання впливу водоканалізаційного господарства міста Мостиська на якість води у річці Вишня, Ошуркевич-Панківська О. Є. (2018)
Паньків Н. Є. - Сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму в Україні на прикладі розробленого івент-туру "Відкрий для себе Покуття", Мороз В. Р. (2018)
Хомко Н. Ю. - Оцінювання впливу "Львівводоканалу" на довкілля, Руда М. В. (2018)
Цапко Ю. В. - Встановлення ефективності вогнезахисту деревини органо-неорганічною композицією, Цапко О. Ю. (2018)
Гудз Г. С. - Визначення взаємозв'язку температури електроліту та вагомих чинників процесу хромування під час відновлення деталей машин, Герис М. І., Захара І. Я., Осташук М. М. (2018)
Козак Р. О. - Покращення властивостей деревинно-солом'яних плит модифікуванням карбамідоформальдегідного клею етанолом, Бехта П. А. (2018)
Бойко М. В. - Дослідження напружено-деформованого стану та оптимізація геометричних параметрів вирубного пуансона, Велика О. Т., Лясковська С. Є., Великий Н.-Т. І. (2018)
Васильківський І. С. - Вимірювання теплопровідності листових матеріалів з урахуванням контактних теплових опорів, Фединець В. О., Юсик Я. П. (2018)
Корінчук Д. М. - Вплив температурної та фізико-механічної активації біомаси на енерговитрати процесу пресування біопалив деревинного та рослинного походження (2018)
Нємий С. В. - Проблеми якості імпортованих вживаних автомобілів в аспекті безпеки експлуатації, Ярошинський Я. C. (2018)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Моделювання процесу оброблення дрібнодисперсних деревинних матеріалів під дією вібраційного і віброударного навантаження, Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. (2018)
Бурак К. О. - Спосіб визначення геометричних параметрів колових підкранових колій, Михайлишин В. П. (2018)
Журавель І. М. - Кількісний аналіз орієнтації та видовженості зерен на металографічних зображеннях за допомогою перетворень Хафа, Максимович В. М. (2018)
Карпа Д. М. - Нейромережеві засоби прогнозування споживання енергоресурсів, Цмоць І. Г., Опотяк Ю. В. (2018)
Грицюк Ю. І. - Програмне забезпечення для побудови складних геометричних поверхонь за допомогою сплайн-функцій, Воврин К. Я. (2018)
Малиновська О. Л. - Навчальні матеріали за професійним спрямуванням у системі викладання іноземної мови студентам лісотехнічного профілю, Масон С. Р. (2018)
Бойко В. В. - Хирургическое лечение атеротромботической и гемодинамической форм ишемического инсульта, Иванова Ю. В., Прасол В. А., Андреещев С. А., Пуляева И. С. (2018)
Русин В. І. - Динаміка ендотеліальної дисфункції після прямих методів реваскуляризації з приводу хронічної ішемії нижніх кінцівок, Корсак В. В., Горленко Ф. В., Кенідра А. Ю. (2018)
Андрющенко В. П. - Класифікація місцевих ускладнень гострого панкреатиту як підґрунтя для вибору оптимального методу їх хірургічної корекції, Андрющенко Д. В., Магльований В. А. (2018)
Черкун О. Ю. - Органна дисфункція в динаміці гострого панкреатиту, Ситнік Д. А., Калюжка А. С., Шейко В. Д. (2018)
Дзигал О. Ф. - Застосування реінфузії асцитичної рідини для лікування хворих із цирозом печінки, Дейкало І. М., Герцев В. М., Годлевська Т. Л. (2018)
Бухaрин Т. В. - Чрескожная эндоскопическая гастростомия: показания, техника, осложнения и результаты, Яковенко В. А., Фломин Ю. В., Мендель Н. А. (2018)
Васильківський В. В. - Діагностика лейоміом стравоходу, Гетьман В. Г. (2018)
Шаповал С. Д. - Принципи диференціальної діагностики гнійно-некротичних процесів діабетичної стопи і сепсису, Трибушний О. В., Савон І. Л., Слободченко Л. Ю. (2018)
Діденко С. М. - Морфометричні дослідження кровоносних судин шкіри та м`язів у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи, Бойко В. В., Іванова Ю. В., Субботін В. Ю., Каленська О. В., Каленська Л. В., Савицька І. М. (2018)
Аветіков Д. С. - Удосконалення діагностики післяопераційних атрофічних та нормотрофічних рубців шкіри шляхом застосування колірної системи RGB, Буханченко О. П., Ставицький C. О., Іваницька О. С., Скрипник В. М. (2018)
Біляєва О. О. - Лікування післяін`єкційних ускладнень за розробленою методикою із застосуванням NO-терапії, Крижевський В. В., Кароль І. В. (2018)
Глаголева А. Ю. - Клинический опыт периоперационного применения декаметоксина без введения антибиотиков, Крестянов М. Ю., Лысенко В. М., Завертиленко Д. С., Саволюк С. И. (2018)
Іоффе О. Ю. - Обґрунтування доцільності двохетапного хірургічного лікування морбідного ожиріння, Кривопустов М. С., Цюра Ю. П. (2018)
Ибрагимов Ф. И. - Новые системные подходы при лечении сочетанных повреждений живота и конечностей (2018)
Колеснік О. О. - Нові аспекти застосування глісонового методу мобілізації воріт печінки в хірургічному лікуванні метастатичного колоректального раку, Бурлака А. А. (2018)
Курик O. Г. - Клініко-морфологічні особливості зубчастих колоректальних неоплаcтичних утворень, Коломоєць М. Ю., Яковенко В. О., Губар О. С., Ткаченко Р. П., Баздирєв В. В. (2018)
Керничний В. В. - Результати хірургічного лікування місцево-розповсюдженого раку ободової кишки з поширенням на підшлункову залозу, Суходоля А. І., Монастирський В. М., Мороз В. А., Балицький В. В., Підмурняк О. О. (2018)
Пилипчук В. І. - Результати хірургічного лікування об`ємних новоутворень наднирників (2018)
Бойцова О. Н. - Динамика энергоструктурной активности при ингаляционной анестезии, Смирнова Л. М., Шифрин Г. А. (2018)
Мельник В. М. - Современное состояние проблемы хирургического лечения неопухолевых заболеваний толстой кишки и факторы, влияющие на его результаты. Часть 1, Пойда А. И., Абдулрахман Абдул Кадир (2018)
Содержание (2018)
Иванов Д. - Дорогие коллеги! (2018)
Курята О. В. - Аналіз факторів дожиття до замісної ниркової терапії пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Фролова Є. О., Ященко Т. Д. (2018)
Лук’яненко Н. С. - Дисплазія сполучної тканини як провокуючий фактор важкості пієлонефриту в дітей, Іськів М. Ю., Кенс К. А., Макух Г. В. (2018)
Сорокина И. В. - Роль эпителиально-мезенхимальной трансформации в развитии склеротических изменений в почках, мочеточниках и мочевом пузыре плодов и новорожденных от матерей, беременность которых осложнилась преэклампсией различной степени тяжести, Мирошниченко М. С., Иванова М. Д. (2018)
Шостак М. В. - Эффективное лечение и профилактика часто рецидивирующих инфекций мочевых путей препаратом золотарника обыкновенного (Solidago virgaurea) Цисто-аурин®, Костев Ф. И., Лукинюк Е. И. (2018)
Иванов Д. Д. - Сравнительная оценка применения урикодепрессантов аллопуринола и фебуксостата при подагрической нефропатии. Сообщение 1. Клиническое испытание, Синяченко О. В., Бевзенко Т. Б., Федоров Д. М. (2018)
Синяченко О. В. - Сравнительная оценка применения урикодепрессантов аллопуринола и фебуксостата при подагрической нефропатии Сообщение 2. Экспериментальное исследование, Бевзенко Т. Б., Федоров Д. М. (2018)
Иванов Д. Д. - Антибиотикотерапия неосложненного пиелонефрита (2018)
Іванов Д. Д. - Професійний інтернет-портал "Нефрологія” для лікарів. Інфекції нижніх сечових шляхів (2018)
Burton J. - Коментар до Керівництва KDIGO з діагностики, оцінки, профілактики та лікування ХХН-МХК (хронічної хвороби нирок — мінеральної хвороби кісток), 2018, Goldsmith D., Ruddock N., Shroff R., Wan M. (2018)
Woodrow G. - Настанови з клінічної практики Перитонеальний діаліз у дорослих і дітей, 2017 Резюме рекомендацій керівництва з клінічної практики для перитонеального діалізу, Fan S. L., Reid Ch., Denning J., Pyrah A. N. (2018)
Король П. О. - Сучасні напрямки радіонуклідної діагностики хворих на рак передміхурової залози, Ткаченко М. М. (2018)
Мельник А. А. - Применение иммунобиологических лекарственных препаратов на основе моноклональных антител в нефрологической практике (2018)
Годованик Є. В. - Доктринальні підходи до методології визначення ефективності конституційно-правових норм (2018)
Демиденко В. О. - Загальнотеоретична характеристика інститутів муніципального права України (2018)
Зозуля О. І. - Сутність організаційної функції парламентських комітетів та її роль у реалізації номінаційної функції Верховної Ради України (2018)
Іляшко О. О. - Порушення громадянських і політичних прав та свобод людини на тимчасово окупованих територіях України та способи їх захисту (2018)
Кравцова З. С. - Територіальна основа організації державної влади в Україні (2018)
Молчанова Ю. Ю. - Акти локальної нормотворчості в механізмі правового регулювання форм участі членів територіальних громад в управлінні місцевими справами (2018)
Шемчук В. В. - Інформаційна функція та її місце в системі функцій сучасної держави (2018)
Анатійчук В. В. - Договір купівлі-продажу майнових прав: порівняльно-правовий аспект (2018)
Гуйван П. Д. - Окремі аспекти законодавства про захист персональних даних в Європейському Союзі (2018)
Кисельов М. Є. - Правовий статус адвокатського об’єднання, Затулко К. А. (2018)
Мельник В. П. - Інститути громадянського суспільства та їх роль у становленні недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю: науково-теоретичний аспект (2018)
Патлачук О. В. - Особливості юридичної техніки федерального закону "Про охорону навколишнього середовища" 2002 року (2018)
Біла В. Р. - Форма та зміст публічного адміністрування (2018)
Вінницький О. О. - Види громадських рад при органах виконавчої влади серед консультативно-дорадчих органів (2018)
Дорохiна Ю. А. - Забезпечення прав публічних службовців у процесі публічного правонаступництва суб’єкта владних повноважень (2018)
Іванова Г. С. - Деякі питання застосування адміністративно-правових методів публічного адміністрування у сфері агропромислового комплексу (2018)
Костенко О. В. - Проблеми правового регулювання визнання іноземних електронних довірчих послуг в Україні (2018)
Куліш А. М. - Місце і роль Генеральної прокуратури України у системі суб’єктів, що забезпечують економічну безпеку держави, Убілава Д. Р. (2018)
Міщенко Т. М. - Актуалізація проблем боротьби з організованою злочинністю з корумпованими зв’язками в Україні (2018)
Небесна М. О. - Класифікація адміністративних актів контролюючих органів у сфері оподаткування (2018)
Решота В. В. - Адміністративні договори в системі джерел адміністративного права України (2018)
Смолов К. В. - Строк звернення з позовом до адміністративного суду платника податків: сутність та наслідки (2018)
Чорна В. Г. - Генезис адміністративно-правових обмежень (2018)
Андросович Л. Г. - Протидія організованій злочинності у фінансовій системі (2018)
Бусол О. Ю. - Транснаціональні злочинні угруповання та транснаціональні корпорації: межі корупційного симбіозу (2018)
Рень Ю. В. - Кримінально-правові заходи запобігання приховуванню злочинів: закордонний досвід (2018)
Самойленко О. А. - Інформаційний продукт як предмет посягання під час вчинення злочинів із використанням обстановки кіберпростору (2018)
Бровко Н. І. - Поняття, сутність та генезис інформаційного обміну у контексті формування людської свідомості (2018)
Несправа М. В. - Правова онтологія, антропологія і аксіологія в християнстві та ісламі: порівняльний аналіз (2018)
Відомості про авторів (2018)
Ліва Н. В. - Музичний мінімалізм у контексті західноєвропейської метасвідомості (2018)
Антонова О. Г. - Скрипкові концерти Філіпа Гласса у світлі ігрової природи (2018)
Рябчун І. В. - Етнічна основа інновацій у фортепіанних творах Янніса Ксенакіса (2018)
Стахевич Г. O. - Фортепіанний концерт у творчості Фердінанда Ріса (2018)
Дашак С. Л. - Йозеф Маркс: композитор, філософ, педагог, громадський діяч (2018)
Михайлова Е. Ю. - Європейські фортепіанні школи початку ХІХ століття: становлення піаністичних традицій (до 200-річчя видання "Gradus ad Parnassum" Муціо Клементі) (2018)
Рожок Ол. В. - Духовність єднає Україну - Десята Міжнародна Пасхальна асамблея-2018 і шляхи долання духовно-політичної стагнації суспільства (2018)
Бурган І. О. - "Діалог-концертування" і комунікативна складова в культурі: концерти для двох фортепіано з оркестром Фелікса Мендельсона-Бартольді (2018)
Бондарчук В. О. - Опера Петра Чайковського "Мазепа" у режисерському рішенні Дмитра Гнатюка (2018)
Вимоги до статей (2018)
Коркушко О. В. - Некоторые изменения сердечно-сосудистой системы при старении (2018)
Абрамов А. В. - Функціональний стан вазопресинергічної системи гіпоталамуса при багатоденній дії переривчастої гіпоксичної гіпоксії, Колесник Ю. М., Шаменко В. О. (2018)
Бойчук Т. М. - Ефекти світлової депривації на морфофункціональний стан нейронів супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів, Абрамов А. В., Булик Р. Є. (2018)
Bondarenko L. - Dynamics of daily rhythm changes of pancreas hormonal activity in long-term hypopinealism, Mishchenko Т. (2018)
Геворкян А. Р. - Динамика изменений морфофункционального состояния супрахиазматических ядер гипоталамуса при гипопинеализме, Губина-Вакулик Г. И. (2018)
Давидова Н. В. - Стан біохімічних показників крові щурів за умов комбінованого введення етанолу та кофеїну та його корекція мелатоніном, Григор’єва Н. П. (2018)
Дікал М. В. - Вплив мелатоніну на вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту у нирках щурів при хронічному гломерулонефриті, Хоменко В. Г., Рябая О. В., Копчук Т. Г., Білоус В. В. (2018)
Заморський І. І. - Вплив мелатоніну на функціональний стан нирок щурів за умов розвитку гентаміцинової нефропатії на тлі пінеальної гіпофункції, Дудка Є. А., Щудрова Т. С., Петрюк А. Є. (2018)
Захарчук О. І. - Біоритмологічний профіль показників неспецифічного імунітету при вікових змінах шишкоподібної залози, Вепрюк Ю. М. (2018)
Ковальчук Ю. П. - Зміна вмісту основного білка мієліну у різних відділах головного мозку щурів під час постнатального розвитку, Ушакова Г. О. (2018)
Колесник Т. В. - Вплив динамічних характеристик варіабельності систолічного артеріального тиску на гіпертрофію та діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію, Косова Г. А. (2018)
Колеснікова О. В. - Показники ліпідного і вуглеводного обмінів як фактори передчасного старіння в осіб з різним кардіоваскулярним ризиком, Вовк К. В., Радченко А. О. (2018)
Кухлевський Ю. І. - Вікові анатомо-функціональні зміни кісткової тканини верхньої та нижньої щелеп у осіб молодого віку (2018)
Kushnir O. Yu. - Changes of the antioxidant defence in the kidneys of аlloxan diabetic rats under melatonin action, Yaremii I. M. (2018)
Лукашевич І. В. - Вікові особливості зміни імунологічного статусу хворих на хронічний холецистит під впливом лікування препаратами чистотілу великого, Черновська Н. В., Глубоченко О. В. (2018)
Nechytailo Yu. M. - The peculiarities of sleep timing in teenagers, Pidmurniak O. Y. (2018)
Павловський Я. І. - Вікові зміни вмісту VCAM та IL-1? за умов модифікації дії H2S (2018)
Ревенко О. В. - Вікові морфо-функціональні зміни структур брижі за умов стрес-індукованих пошкоджень і дії гідроген сульфіду (Н2S), Заячківська О. С. (2018)
Родниченко А. Е. - Т-лимфоциты, макрофаги головного мозга, функциональное состояние тимуса у мышей разного возраста с купризоновой моделью рассеянного склероза и их изменения после введения мелатонина, Лабунец И. Ф. (2018)
Сопова І. Ю. - Вплив гострої гіпоксії на вміст окиснювально-модифікованих білків у базальних ядрах головного мозку за різної епіфізарної активності, Амаріуца М. В. (2018)
Степанчук В. В. - Порушення циркадіанної організації хроноритмів вільнорадикального гомеостазу внаслідок одногодинного іммобілізаційного стресу та їх корекція фітомелатоніном (2018)
Ткачук С. С. - Особливості впливу неповної глобальної ішемії-реперфузії головного мозку на стан окиснювальної модифікації білків в окремих структурах нео- та архікортекса старих щурів, Ткачук О. В., Мислицький В. Ф., Повар М. А., Штефанюк В. І. (2018)
Ушакова Г. А. - Регуляція нейрогенезу за участю гепарансульфату та нейрональної молекули клітинної адгезії під час розвитку мозку щурів (2018)
Ходоровська А. А. - Вплив функціональної активності шишкоподібної залози на стан щитоподібної залози у щурів, Чернікова Г. М., Чала К. М., Попова І. С. (2018)
Khomenko V. G. - Melatonin – as the pineal gland product in regulation of physiological functions of the organism, Dikal M. V., Kushnirik O. V. (2018)
Чернюк В. И. - Влияние ночных работ на функциональное состояние водителей грузовых автомобилей, Бобко Н. А., Гадаева Д. А. (2018)
Кривчанська М. І. - Реакція шишкоподібної залози на деякі агоністи та антагоністи бета-адренорецепторів у постнатальному онтогенезі, Пішак О. В., Пішак В. П. (2018)
Лабунець І. Ф. - Вікові зміни циркадіанних ритмів ендокринної функції тимуса та глюкокортикоїдної функції надниркових залоз у тварин та людини: значення факторів епіфіза (2018)
Микитюк О. П. - Остеоартроз: погляд на проблему крізь призму хронопатології та хрономедицини (2018)
Тимофійчук І. Р. - Роль мелатоніну в патогенезі нейродегенеративних змін при хворобі Альцгеймера, Семененко С. Б., Швець В. І., Савчук Т. П., Слободян К. В. (2018)
Тимчук К. Ю. - Сучасні аспекти хронотерапії та хронофармації, Черновська Черновська, Н. В. Волошин В. Л. (2018)
Єдині вимоги до оформлення статей (2018)
Title, contents (2017)
Mamrayeva D. - The research of global innovation capital: a review and analytical comparison, Stybaeyeva A., Tashenova L. (2017)
Cech L. - The Islamic Republic of Iran and its efforts to reintegrate into the regional and global economic structures, Kucharcik R. (2017)
Vasyltsiv T. - Assessment of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine, Lupak R., Osadchuk Yu. (2017)
Lemishko О. - Tax policy tools used to stimulate agriculture: their implementation and effectiveness (2017)
Betakova J. - Potential for clustering in the agricultural sector assessment: the case of Slovakia, Haviernikova K., Jaskova D., Hagara V., Zeman R. (2017)
Kaminsky O. - Cloud computing concept in Ukraine: a study of innovative development, Korzachenko O., Samchenko N. (2017)
Poberezhna Z. - Comprehensive assessment of the airlines’ competitiveness (2017)
Avercheva N. - Competitive growth of layer poultry farming in Ukraine in the context of European integration, Boiko V., Boiko L. (2017)
Posokhov І. - impact of the threshold indication system on Ukraine’s gross public and corporate debts, Herashchenko I., Gliznutsa M. (2017)
Zakharkin O. - A comparative analysis of stock market volatility depending on investment time horizon, Zakharkina L., Antoniuk N. (2017)
Voznyak H. - Participatory budgeting as a tool for the implementation of the fiscal policy of regional development of Ukraine, Pelekhatyy A. (2017)
Mitrikova J. - Bardejov Spa: the analysis of the visit rate in the context of historical periods of its development from 1814 to 2016, Sobekova Volanska M., Senkova A., Parova V., Kascakova Z. (2017)
Grosu V. - Romanian enterprises behaviour in the process of improvement of economic and financial disclosure quality, Socoliuc M., Hlaciuc E. (2017)
Vallisova L. - Implementation of international financial accounting standards from the perspective of companies in the Czech Republic, Dvorakova L. (2017)
Варшавский форум безопасности, Польша (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Bomko T. V. - Influence of silver preparations on living organisms, Martynov A. V., Nosalskaya T. N., Manuilov A. M., Manuilov M. B. (2018)
Peremot S. D. - Clinical and immunological aspects of electrical instability of a structurally unchanged heart, Volianskyi A. Y., Smilianska M. V., Kashpur N. V., Klysa O. O., Klysa T. L. (2018)
Popov M. M. - Characteristics of the viability and accordance with the taxonomic status of the lyophilized samples of museum strains of escherichia coli isolated in 1946-1959 years, Peretyatko O. G., Yagnuk Yu. A., Cholodna T. V. (2018)
Tsemenko K. V. - Antibacterial activity of phytosubstants from Vaccinium vitis-idaea leaves (2018)
Chernuskiy V. G. - The mimicry antigens of bronchopulmonary system as factors of autoimmune process initiation in childhood bronchial asthma, Popov N. N., Govalenkova O. L., Letyago A. V., Kashina-Yarmak V. L., Tolmachova S. R., Popova A. N. (2018)
Pokhil S. I. - Practical experience in using the mini parasep solvent- free faecal parasite concentrator for the Cryptosporidium spp. oocysts detection in stool, Tymchenko O. M., Iakovenko D. V., Chigirinskaya N. A., Kostyia I. A., Nesterenko A. M. (2018)
Shapovalov V. V. (jr.) - Antibacterial activity of phytosubstants from Vaccinium vitis-idaea leaves, Gudzenko A. A., Zbrozhek S. I., Negretskiy S. N., Shapovalova V. А., Shapovalov V. V. (2018)
Sklyar A. I. - Phagocytal activity of neutrophiles and peripheral blood monocytes in patients with hbv infection, Popov M. M., Melentyeva K. V., Popova N. G., Toryanik I. I., Kalinichenko S. V., Popova L. O. (2018)
Smilianska М. V. - Effect of herpesvirus persistence on the formation of a specific immune response in children, Volianskyi А. Y., Peremot S. D., Kashpur N. V., Klysa A. A., Klysa T. L., Kuchma M. V. (2018)
Shcherbak V. V. - Definition of mathematical models of shots distance determination using biological imitators of human tissues, Shcherbak O. M., Martynov A. V., Pohorila M. S. (2018)
Надурак В. В. - Критичний аналіз надійності інтуїтивних моральних рішень (2017)
Gromov V. E. - Methaphysics of death penalty (2017)
Podolska T. V. - Voices-positions in discourses: how is identity possible?, Skryl O. I. (2017)
Полівода А. А. - Деконструкція метафізики присутності у феноменології та структуралізмі (2017)
V. V. Melnyk - Fear phenomenon in existential philosophy (2017)
Kolesnykova T. О. - "I light my candle from yours…": anthropological aspects of modern library services for scientists (2017)
Марценюк Л. В. - Туризм як засіб розширення життєвого простору людини, Чаркіна Т. Ю. (2017)
Storozhuk S. V. - Gender equality as a modern phenomenon, Hoyan I. M. (2017)
Кривда Н. Ю. - Гендерна генеалогія читання як культурної практики, Осадча Л. В. (2017)
Москалик Г. Ф. - Гендерні конфлікти студентів, Булах М. О. (2017)
Полюга В. В. - Гендерні дефініції музичного мистецтва в освітній системі (2017)
Matusevych Olexandr O. - Anthropological aspects of high-tech facilities operation support, Matusevich Olecsii O. (2017)
Малівський А. М. - Антропологічний проект як підґрунтя картезіанської етики (2017)
Хміль В. В. - Ідея особистого самовизначення в філософії просвітництва, Корх О. М. (2017)
Danylova T. V. - Eastern mysticism and timothy leary: human beyond the conventional reality (2017)
Завальнюк В. - Витоки юридичної антропології в Україні (2018)
Крусян А. - Правові основи та особливості діяльності адвоката у конституційному провадженні (2018)
Панасюк В. - Роль Верховної Ради України в реалізації напрямів державної політики в Україні (2018)
Салей М. - Щодо принципів конституційної аксіології (2018)
Бальцій Ю. - Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні та в країнах Балтії (2018)
Швець А. - Деякі питання депутатської етики під час реалізації депутатських повноважень депутатів місцевих рад (2018)
Vasуlenko M. - Sport law as a systematic phenomenon in legal science (2018)
Коломоєць О. - Механізм законодавчого регулювання ринку цінних паперів України (2018)
Шепітько М. - Філософські засади побудови системи протидії злочинам проти правосуддя (2018)
Ващук О. - Практичне застосування верифікації даних під час проведення слідчих (розшукових) дій (2018)
Зверховська В. - Особливості договору купівлі-продажу культурних цінностей (2018)
Загородній В. - Про створення електронних засобів навчання. Методика застосування. Досвід роботи, Сакал С. (2018)
Подцерковний О. - Щодо правового значення статуту у сфері господарювання, Олюха В. (2018)
Попов Г. - Науковий погляд на проект Закону України "Про Вищий антикорупційний суд", Гладун О. (2018)
Абдуллаєв Р. - Ґенеза та сучасний стан правового регулювання інституту санкцій у праві Європейського Союзу (2018)
Kyreieva N. - Foreign experience of economic-legal regulation of electronic financial services (2018)
Полянський Є. - Принцип non bis in idem у кримінальному праві США (2018)
Zaporozhchenko A. - Health care and the EU: the law and policy patchwork (2018)
Єфремова Н. - Започаткування викладання канонічного права як юридичної дисципліни у Новоросійському імператорському університеті в Одесі (2018)
Думич Х. - Закінчення розгляду справи та ухвалення судового рішення за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р. (2018)
Долматов І. - Засади польської державності і кардинальні права шляхти в артикулах Генріха Валуа 1573 р. (2018)
Кириченко Д. - Правовий статус спецпереселенців кримських татар у 40-50-ті роки ХХ ст.: історико-правовий аналіз (2018)
Іляшко О. - Анексовані території у світі у ХХ ст. крізь призму історичного досвіду (2018)
Калетнік В. - Проблеми визначення поняття "гібридна війна" в концептуальних документах у сфері національної безпеки та оборони України (2018)
Бакала А. - Поняття, сутність та види міграції у контексті сучасності (2018)
Slatvinska V. - Protection of Ukrainian seafarers’ rights at the national and international levels (2018)
Пивень Д. - Анализ нравственного измерения проблем биоэтики в свете канонического права на примере "Основ социальной концепции" (2018)
Тимофіїв Р. - Соціальний захист працівника у правовідносинах працевлаштування (2018)
Стаценко О. - До питання правового регулювання набуття прав на нерухоме майно за набувальною давністю (2018)
Аліна С. - Спадкування криптовалют, токенів та інших цифрових активів: проблеми та перспективи (2018)
Гасымзаде Рамиз Айдын оглу - Налог на прибыль: сравнительный анализ законодательств стран Содружества Независимых Государств (2018)
Пам'яті Василя Івановича Форманюка (2018)
Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2017 рік (2018)
Danylova T. V. - Searching for the true self: the way of nondual wisdom (2017)
Бойченко Н. М. - Філософське розуміння природи насильства (2017)
Ханжи В. Б. - Добро и зло как векторы свободы воли в структуре антропного времени, Ляшенко Д. Н. (2017)
Кретов П. В. - Символічний ландшафт свідомості: людина між репрезентаціонізмом, функціоналізмом і релятивізмом, Кретова О. І. (2017)
Санников С. В. - Экзистенциальный выбор. Эссе о трех африканцах (размышления над исповедью Августина) (2017)
Tretyak O. A. - The public sphere of politics: the anthropological dimension in contemporary communicative theory (2017)
Житник М. М. - Благодійність у процесі формування гуманістичної аксіосфери громадянського суспільства (2017)
Петрушов В. М. - Соціально-антропологічні ідеї в американському критичному реалізмі (Джордж Сантаяна), Толстов І. В. (2017)
Bazaluk O. O. - Philosophy of war and peace: in search of new european security strategy, Svyrydenko D. B. (2017)
Москалик Г. Ф. - Історико-філософсько-правове дослідження феномену гендера як чинника соціального статусу української жінки, Барановська М. Ю., Булах М. О. (2017)
Снітько Д. Ю. - Воля до істини у філософії прагматизму (2017)
Хміль В. В. - Умови історичності людини та людяності історії за ясперсом, Корх О. М. (2017)
Малівський А. М. - Образ природи та людини в практичній філософії декарта, Соколова К. В. (2017)
Варшавський О. П. - Філософське мислення як запит часу: за матеріалами конференції (2017)
Громакова Н. Ю. - Визвольний рух поляків в українських землях: від конспіративної діяльності до повстанської боротьби (2018)
Доценко В. О. - Єврейські національні райони Півдня України під час Голодомору 1932–1933 рр. (2018)
Дудник О. В. - Єврейські погроми на Уманщині (1919 р.) (2018)
Корнієнко О. В. - Структура й особливості функціонування індустрії моди в УРСР у ІІ половині ХХ ст. (2018)
Левенець О. М. - Житлово-комунальні та соціальні умови, побут і дозвілля сільських учителів Волинської області в середині 60-х рр. ХХ ст. (2018)
Міненко Л. М. - Інституційне забезпечення геральдичної діяльності в Україні (на прикладі символіки Національного військово-історичного музею України) (2018)
Свистович С. М. - Використання українських есперантистів у міжнародних акціях компартійних органів у 1920-х рр. (2018)
Токаленко П. О. - Репресивна правова модель законодавчої бази Російської імперії в роки Першої російської революції (2018)
Хомич П. М. - Бойові дії на Волинському Поліссі під час Першої світової війни й участь у них польського Легіону (2018)
Чеканов В. Ю. - Цивілізаційний код Криму: давньогрецька колонізація (2018)
Кудря І. Г. - Політична теорія легізму (2018)
Мудрієвська І. І. - Проблема безпеки країн Перської затоки: конфлікти на початку ХХI століття (2018)
Набока С. В. - Особливості та закономірності дезінтеграційних процесів в СРСР наприкінці 1980 – на початку 1990-х рр. XX ст. (2018)
Сободар О. О. - Трансформація зовнішньої політики Королівства Бельгія після конституційної реформи 1993 р. (2018)
Топорін Є. О. - Основні риси розвитку військово-політичної стратегії Великої Британії на сучасному етапі, Шамраєва В. М. (2018)
Циганенко Л. Ф. - Військовополонені європейських держав у фронтовому таборі № 38 (2018)
Кязымов Салех Юнус оглу - Наследие кавказской Албании: горские евреи (2018)
Чирко Б. В. - До історії етнополітичних та етносоціальних процесів у Криму в контексті політики радянської влади (2018)
Ахмедов Э. Ю. - Библиотечно-информационное обеспечение детских и юношеских библиотек в Азербайджане (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2017)
Агарков О. В. - Європейська програма розробки допоміжних силових установок для автомобільного транспорту на базі твердооксидних паливних елементів, Шевчук К. Я., Iванина Ю. І. (2017)
Федоров В. В. - Однокамерний реактивний глушник шуму зі змінною частотною характеристикою, Яновський В. В., Ященко Д. М. (2017)
Черняк Р. Е. - Покращення техніко-експлуатаційних показників автомобілів-самоскидів КрАЗ великої вантажності, Дунь C. В., Павленко О. В. (2017)
Войтків С. В. - Програма розвитку вітчизняного автобусо-, тролейбусо- та електробусобудування для потреб міських і приміських перевезень пасажирів (концепція), Курач Б. В., Нємий С. В. (2017)
Славін В. В. - Паливна характеристика автомобіля з несправними виконавчими елементами електронної системи керування двигуном (2017)
Редченко В. П. - Динамічні випробування мостів: нормативне забезпечення (2017)
Солодкий С. Й. - Натурні випробування бетонних дорожніх покриттів, Думич І. Ю. (2017)
Маковська Ю. А. - Рівні обслуговування в довгострокових контрактах на поточний дрібний ремонт та утримання автомобільних доріг (2017)
Толмачов С. М. - До питання застосування пісних бетонів, ущільнюваних котками в основах доріг (2017)
Золотарьов В. О. - Визначення вмісту в щебені зерен пластинчатої форми за EN 933-3, Маляр В. В., Корюк В. П., Свінарьов М. О. (2017)
Баран П. І. - Ефективні перехідні криві для транспортних споруд, Буряк К. О. (2017)
Денисенко В. - "Міфологічне знання": постановка проблеми щодо усвідомлення його предметності (2015)
Туренко В. - Потворне в контексті дискурсу любові: естетична постановка питання (2015)
Ковтун Н. - До проблеми визначення поняття "активність" у контексті соціально-філософського аналізу (2015)
Ліхоносова Г. С. - Формування конкурентних переваг на ринку праці сфери туризму, Рижак А. І. (2018)
Дудінська І. - Відображення цінностей в економічній теорії та господарській етиці, Лачний М. (2015)
Речка К. М. - Прибутковість у контексті її впливу на економічне зростання і розвиток аграрних підприємств (2018)
Гарбадин А. - Некласичні підходи до інтерпретації пізнавальних практик суб’єкта в політиці (2015)
Завідна Л. Д. - Інформаційні ресурси та їх вплив на систему управління підприємством готельного господарства (2018)
Хома Н. - Новотвори в сучасному політичному лексиконі: неологічний "бум" - 2013 - 2014 та його відображення у навчальній політологічній літературі (2015)
Кубатко В. В. - Методичні аспекти оцінювання еколого-економічних наслідків функціонування тіньового сектору національної економіки (2018)
Старіш О. - Глобалізація як чинник руйнування держави-нації (2015)
Курасова В. Е. - Вірусний маркетинг: можливості використання під час реалізації маркетингової стратегії, Мозгова Г. В. (2018)
Орлов С. - Проблеми формування людської свободи у сучасному глобалізованому світі (2015)
Лєзіна А. В. - Організаційні важелі результативного управління цінністю проектів (2018)
Була С. - Локальна демократія як фундаментальна категорія в актуалізації проявів інституціонально- правових модусів місцевого самоврядування : кореляція, формалізація та схематизація основних понять, Гнатюк В. (2015)
Ложачевська О. М. - Узагальнена класифікація послуг сучасного автосервісу, Григоренко Р. В. (2018)
Требін М. - Війни в історії людства та їхні наслідки: уроки для України (2015)
Гончаренко О. М. - Створення дескриптивної моделі впровадження комплексу інноваційних технологій управління підприємствами харчової промисловості, Мартинюк О. А. (2018)
Митко А. - Сучасні тенденції процесуальної моделі і-демократії (2015)
Melnyk M. I. - Analysis of financial efficiency of the agroholdings in Ukraine, Joshua L. B. (2018)
Бессараб Т. - Антиамериканізм та девелопменталізм – основи сучасної Латинської Америки (2015)
Протопопова Н. А. - Джерела формування та використання прибутку підприємства, Маргарян М. Л. (2018)
Приймак Л. - Система "стримувань і противаг" у взаємовідносинах між виконавчою та законодавчою гілками влади як механізм консолідації політичного режиму (2015)
Скупейко В. В. - Оцінювання тенденцій розвитку вітчизняних підприємств у контексті забезпечення їхньої конкурентоспроможності (на прикладі сільського господарства), Лихолат С. М. (2018)
Мартиняк Ю. - Ключові принципи розуміння антропологічного виміру як атрибуту політичного (2015)
Приходченко Т. А. - Оцінка сучасного розвитку регіонів України (2018)
Ржевська Н. - Інституціоналізація стратегічного прогнозування в теоретичному дискурсі та в політичній традиції США (2015)
Тимечко І. Р. - Вплив функціонування транскордонного ринку на життєдіяльність територіальних громад (2018)
Романюк О. - Досвід ФРН у вирішенні завдань демократичної трансформації посттоталітарного суспільства (2015)
Думанська І. Ю. - Методи, форми та принципи як узгоджені елементи фінансового забезпечення інноваційного процесу в АПК (2018)
Чачава В. - Грузинський колабораціонізм у Другій світовій війні (2015)
Островська Н. С. - Контролінг ризиків як необхідний складник механізму ризик-менеджменту в банку (2018)
Кірієнко О. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження феномену політичної ідентичності (2015)
Білецька Ю. - Конфліктогенні особливості діяльності окремих політичних інститутів в Україні (2015)
Шестак Н. - Типологія політичних партій у перехідних суспільствах (на прикладі України) (2015)
Нерубащенко І. - Теоретико-методологічні засади аналізу концепту "глобальне громадянське суспільство" (2015)
Буник В. - Принципи та детермінанти сучасних форм універсалізації політичного буття (методологічні практики) (2015)
Івчик Н. - Геноцид тутсі: політологічне прочитання (2015)
Ясінська А. - Вплив мотивації як психологічного чинника політичної поведінки на електоральний вибір особи (2015)
Докаш О. - Політична участь населення Закарпатської України в умовах політичної нестабільності восени 1944 р. (2015)
Лазарович М. - Державна етнополітика між асиміляторством та мультикультуралізмом (2015)
Савойська С. - Чинники виникнення і розвиток двомовності в українському полікультурному суспільстві (2015)
Чміль І. - Протестні рухи країн Центрально-Східної Європи у 1980 - 1990 рр. (на прикладі Польщі, Чехії та Словаччини) (2015)
Рум’янцева С. - Напрямки і потенціал реформування інформаційного забезпечення виборів та агітації в Україні (2015)
Маценко Г. - Масові акції як носії рекламних елементів у конфесійній, військово-патріотичній та політичній сферах (2015)
Ковальчук В. - Взаємозв’язок свободи і любові в екзистенціальній філософії М. Бердяєва (2015)
Мудрікув І. - Шляхи подолання політичної кризи в Україні (2015)
Шестопалова А. - Діалектика внутрішніх та зовнішніх суперечностей у створенні кризових ситуацій в Україні на сучасному етапі (2015)
Гірін Є. - Особливості вияву наративів Жана-Франсуа Ліотара у соціально-політичному дискурсі сучасної України (2015)
Іленьків Г. - Трансформація категорії ідеальна держава під впливом утопічних теорій нового часу (2015)
Правила для авторів (2015)
Naumik-Gladkaya E.G. - World luxury hotels and key financial ratios/prices/trends analyze, Devon V.V. (2018)
Вовк К. М. - Напрями розвитку сфери івент-туристичної діяльності Харківського регіону при застосуванні 3-D технології (2018)
Шутенко А. Л. - Концептуальні засади вибору пріоритетних напрямків управління системою інноваційного розвитку міського комплексу (2018)
Смачило В. В. - Дослідження зв'язку стратегії розвитку комунального підприємства з енергетичною стратегією України (на прикладі комунального підприємства "Харківводоканал"), Колмакова О. В., Орябинська В. А. (2018)
Великих К. О. - Практичне використання циклу Демінга в удосконаленні процесів управління компанією (2018)
Мамонов К. А. - Стан та напрями трансформацій будівельних підприємств на сучасному етапі економічних перетворень, Грицьков Є. В. (2018)
Великих К. О. - Бізнес-план, як інструмент ефективного управління (2018)
Лю Чан - Напрями формування та реалізації освітньої програми із геоінформаційних систем і технологій, Мамонов К. А. (2018)
Алиреза Аболхасанзад - Показники, що застосовуються для інтегральної оцінки інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств, Величко В. А. (2018)
Момот Т. В. - Особливості юридичної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення, Панов В. В., Шпілько В. Л., Хайло Т. О. (2018)
Бабаченко О. І. - Моделювання методом кінцевих елементів зміни температури за перетином обода в процесі термічної обробки залізничних коліс зі сталей різного хімічного складу, Кононенко Г. А., Хулін А. М. (2018)
Вакуленко І. О. - Залежність розміру зерна аустеніту від умов гарячого обтискування вуглецевої сталі, Чайковський О. О., Вакуленко Л. І., Болотова Д. М., Чайковська А. О. (2018)
Губенко С. И. - Формирование вторичных границ в литой стали (2018)
Калінін О. В. - Дослідження структури та механічних властивостей сплаву AlSi 316L, отриманого методом селективного лазерного спікання порошкових компонентів, Кашенкова А. В. (2018)
Парусов Э. В. - Влияние температуры нагрева на кинетику распада аустенита высокоуглеродистой стали C82Dv, Клименко А. П., Луценко В. А., Чуйко И. Н., Сагура Л. В., Сивак А. И. (2018)
Большаков В. И. - Исследование структуры керамического жаростойкого газоплазменного покрытия методами световой и растровой электронной микроскопии, Сухомлин Г. Д., Вашкевич Ф. Ф., Спильник А. Я., Загородний А. Б., Журавель В. И. (2018)
Большаков В. И. - Применение фрактального моделирования при оценке структуры и свойств металлов, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2018)
Алексеенко С. В. - Численное моделирование процессов кристаллизации жидкости на криволинейной поверхности в потоке воздушно-капельной среды, Юшкевич О. П. (2018)
Гірін О. Б. - Напрям практичного використання в енергетиці явища електрохімічного фазоутворення металів та сплавів крізь стадію переохолодженого рідкого стану, Королянчук Д. Г., Шембель О. М. (2018)
До відома авторів (2018)
Завод вентиляції "Вент-Сервіс" (2018)
Довгалюк В. Б. - Механізм уловлення пилу в трубах Вентурі та його моделювання за ймовірнісним методом, Пефтєва І. О. (2018)
Голишев О. М. - Аналіз та розрахунки ексергетичних коефіцієнта корисної дії швидкісних водо-водяних теплообмінників для гарячого водопостачання, Деньгуб В. І., Коновалюк В. А. (2018)
Задоянний О. В. - Дослідження функції термічної складової ексергетичного потоку вологого повітря в кондиціонованому приміщенні (2018)
Сенчук М. П. - Спалювання низькосортного твердого палива в теплогенераторах систем автономного і децентралізованого теплопостачання (2018)
Приймак О. В. - Вплив конструктивних особливостей енергетичної палі на її ефективність, Пасічник П. О., Кузицький І. Т. (2018)
Чепурна Н. В. - Дослідження параметрів мікроклімату в камерах для вирощування зелених культур, Кириченко М. А., Чепурний В. В. (2018)
Ткаченко Т. М. - Натурні дослідження "охолоджувального ефекту" вертикального озеленення будівель (2018)
Енергоефекривність (2018)
Зінич П. Л. - Дослідження роботи системи очищення повітря цеху бавовняних виробів, Шуваєва-Нечипорук О. Ю. (2018)
Уйма А. - Анализ польских нормативов, касающихся освещённости помещений и их связи с энергосбережением (2018)
Нікітін Є. Є. - Концептуальні положення перспективного планування в сфері централізованого теплопостачання (2018)
До 50 – річчя творчої роботи в КНУБА професора О. М. Скляренка (2018)
Вихідні дані (2018)
Olkhova M. - The research of optimal delivery technology of confectionery in a supply chain, Roslavtsev D. (2018)
Давідіч Ю. О. - Оцінка витрат часу кінцевих споживачів логістичної системи, Галкін А. С., Давідіч Н. В., Галкіна О. П., Чебанюк К. О. (2018)
Горбачов П. Ф. - Визначення закону розподілу критерію ефективності перевезень вантажів у міжнародному сполученні, Макарічев О. В., Немна Т. В., Свічинський С. В. (2018)
Понкратов Д. П. - Діапазони пасажиропотоку виняткового та альтернативного застосування автобусів різного класу пасажиромісткості (2018)
Бабаєв В. М. - Альтернативні технологічні рішення проблеми повної утилізації мулового осаду стічних вод, Панов В. В., Хайло Я. М., Волков В. М., Горох М. П. (2018)
Михайлова Є. О. - Принципи впровадження екологічного маркування продукції, Ворожбіян М. І., Мороз М. О., Панчева Г. М. (2018)
Козій О. І. - Знешкодження і використання твердих продуктів cміттєспалювання, Петрук М. П., Витринкуш Н. М. (2018)
Дмитрієва О. О. - Положення сталого розвитку та вимоги ЄС щодо екологічної безпеки систем водовідведення населених пунктів, Телюра Н. О., Хоренжая І. В. (2018)
Полив'янчук А. П. - Розробка методології досліджень теплових процесів в системах екологічного контролю емісії твердих частинок з відпрацьованими газами дизелів, Смирний М. Ф., Каслін О. І., Скурідіна О. О., Плюгін В. Є. (2018)
Душкін С. С. - Канцерогенні домішки питної води (2018)
Кривільова С. П. - Кальційфосфатні матеріали апатитного складу у іноваційних технологіях водопідготовки, Цвіркун Д. О., Гінкул А. П. (2018)
Василенко С. В. - Організація проведення робіт під час ліквідації відкритих фонтанів на свердловинах, Розенфельд І. М., Коцаба В. І., Воловецький В. Б., Щирба О. М. (2018)
Кобзан С. М. - Тенденції та перспективи розвитку ринку складської нерухомості міста Харкова (2018)
Кондращенко О. В. - Застосування сучасних методик фотограмметричного та геоінформаційного аналізу для забезпечення земельно-майнових відносин, Мироненко М. Л., Шаульський Д. В. (2018)
Волков В. П. - Управління ресурсо-ефективністю складних систем, Горошкова Л. А., Карбівничий Р. О., Карбівничий І. О. (2018)
Повар М. О. - Новаторство в архітектурі будівель громадського призначення Києва 1960-1980-х років як ремінісценція конструктивізму 20-30-х років (2018)
Фоменко О. О. - Комплекс моделювання і аналізу міста як динамічної системи, Данилов С. М. (2018)
Шинкаренко В. Г. - Управление логистическими процессами на предприятии (2018)
Федотова І. В. - Визначення рівня гендерної чутливості корпоративної культури підприємства (2018)
Бочарова Н. А. - Інтегральна оцінка рівня корпоративної соціальної відповідальності підприємства, Щепиліна А. К. (2018)
Шинкаренко В. Г. - Підвищення привабливості України як транзитної держави в межах співробітництва ТРАСЕКА, Волинець Л. М. (2018)
Левченко О. П. - Побудова моделі корпоративної соціальної відповідальності підприємства, Догадайло Я. В. (2018)
Криворучко О. М. - Оцінювання якості транспортно-логістичного обслуговування споживачів, Попова Н. В. (2018)
Ачкасова Л. М. - Аспекти управління фінансовими потоками в логістиці (2018)
Брусенцева М. В. - Встановлення сутності поняття "маркетингова стратегія окремого виду бізнесу" (2018)
Величко Я. И. - Оценка мотивационного потенциала работников предприятия (2018)
Криворучко О. М. - Сучасне розуміння поняття "якість логістичної діяльності", Овчаренко А. Г. (2018)
Титул, зміст (2018)
Додонов P. - Peculiarities of shipping in the Dnipro basin in 1875-1932 (2018)
Куриляк О. - Антимобілізаційна діяльність збройного руху опору (частина 2) (2018)
Романцов В. - Підпільна група ОУН в Маріуполі (жовтень 1941 - червень 1943), Пандазі А. (2018)
Спудка І. - Вищі та наукові інституції часів нацистської окупації на території України (на прикладі округу "Дніпропетровськ" Рейхскомісаріату Україна) (2018)
Гайко Г. - Development of the oil industry in the USA (Part I), Білецький В. (2018)
Каштанов К. - Єгипет у близькосхідній політиці СРСР (1957-1961 рр.) (2018)
Купрій Т. - Успіхи та проблеми "перевиховання": до 70-ї річниці завершення денацифікації Німеччини (2018)
Попенко Я. - "Бессарабське питання" на Паризькій мирній конференції (осінь-зима 1919 р.) (2018)
Рамач Я. - The Union of Rusyns and Ukrainians of Yugoslavia: creation and first years of activity, Саган Г. (2018)
Срібняк І. - Табір інтернованих вояків армії УНР в Александрові (Польща) навесні-влітку 1921 р. (2018)
Тодорова Н. - Ethical aspects of the European Union's foreign policy (1999-2014) in the contemporary academic discourse, Тодоров І. (2018)
Юшкевич В. - Питання "перезавантаження" міжурядового комітету з питань біженців на Бермудській конференції (19-30 квітня 1943 р.) (2018)
Данилюк І. - Розвиток музейного руху на Прикарпатті упродовж 1991-2014 рр.: джерелознавчий аспект (2018)
Довбня О. - Репресивна політика Радянської держави щодо селянства УСРР/УРСР (1921-1939 рр.) у сучасній вітчизняній історіографії: регіональний аспект (2018)
Проценко Є. - Культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової війни: історіографічний дискурс (2018)
Філас В. - Маніпуляція візуальними образами в ідеологічних концепціях, або як "відбілювали" імідж Г. Потьомкіна (2018)
Беляев Н. Н. - Расчет территориального риска при теракте: экспресс модель, Калашников И. В., Козачина В. А. (2018)
Biliaiev M. M. - Modeling of biological wastewater treatment on the basis of quick-computing numerical model, Lemesh M. V. (2018)
Epoyan S. M. - Corridor-type baffled mixing basin with cross porous barriers, Yarkin V. A., Sukhorukov G. I., Babenko S. P. (2018)
Е. Н. Ляшенко - Модель координации взаимодействия органов управления при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций (2018)
С. Р. Колесников - Удосконалення систем життєзабезпечення пасажирського рухомого складу: огляд патентів (2018)
Костриця С. А. - Математична модель вагона дизель-поїзда ДПКр-2, Соболевська Ю. Г., Кузишин А. Я., Батіг А. В. (2018)
Reidemeister O. H. - Determination of characteristics of throttling device for pneumatic spring, Laguza A. V. (2018)
Дзензерский В. А. - Перспективная транспортно-энергетическая система на основе интеграции магнитолевитационной технологии и распределенной фотоэлектрической электростанции, Гниленко А. Б., Плаксин С. В., Погорелая Л. М., Шкиль Ю. В. (2018)
Клюшник І. А. - Дослідження раціональних характеристик каналів передачі даних інформаційно-вимірювальної системи (2018)
Банніков Д. О. - Використання будівельно-орієнтованого ПК SCAD для аналізу роботи машинобудівних конструкцій (2018)
Щербина О. В. - Эвристический метод отбора судов для согласованной работы водного транспорта, Шибаев А. Г. (2018)
Biloshytskyi E. V. - Mathematical model of unsteady heat transfer of passenger car with heating system (2018)
Недужа Л. О. - Теоретичні та експериментальні дослідження міцнісних якостей хребтової балки вантажного вагона, Швець А. О. (2018)
Antoniv A. A. - Features of the colon microbiocenosis in patients with nonalcoholic steatohepatitis depending on the presence of chronic kidney disease (2018)
Власова О. В. - Каріологічні показники букальних епітеліоцитів у новонароджених, хворих на неонатальний сепсис, залежно від геохімічної характеристики місць проживання їх матерів (2018)
Гаврилюк О. І. - Первинний мікробіологічний скринінг in vitro серед 5-функціоналізованих (1,3-тіазолідин-2-іліден)піримідин-2,4,6-трионів, Дейнека С. Є., Попович В. Б. (2018)
Геруш І. В. - Вплив мелатоніну на систему гідроген сульфіду печінки щурів за умов експериментальної нефропатії, Григор’єва Н. П., Коляник І. О., Ференчук Є. О., Дікал М. В. (2018)
Гуньков С. В. - Стан біоценозу піхви в жінок із полікістозом яєчників в умовах підвищеного рівня експонування марганцем і нікелем (2018)
Діденко С. М. - Кровопостачання нижньої кінцівки у хворих на ішемічну форму синдрому стопи діабетика (2018)
Emelyanova N. Yu. - Immunomorphological aspects of changes of periodontium in patients with cardiopulmonary pathology (2018)
Іванова Н. М. - Особливості лікування біполярного афективного розладу в жінок фертильного віку, Блажіна І. Ю. (2018)
Колоскова О. К. - Клінічна діагностика та лікувальна тактика гострих тонзилофарингітів у дітей, Іванова Л. А., Горбатюк І. Б. (2018)
Колоскова О. К. - Особливості патогенетичної участі гранулоцитів у формуванні астма-фенотипів у хворих шкільного віку, Лобанова Т. О., Мислицька Г. О. (2018)
Куртова М. М. - Епідеміологічні аспекти CCD-позитивності в пацієнтів із клінічними проявами алергії у Південно-Західному регіоні України, Кольцова І. Г., Боровик А. П., Тарасов Є. В. (2018)
Лопушинська І. В. - Зміни субциркадіанних ритмів показників системи прооксидантно- антиоксидантного захисту нирок щурів при інтоксикації тетрахлорметаном та корекція мелатоніном (2018)
Максимчук Н. О. - Можливості нефропротекції сорбілакт- l-аргініновим комплексом в періоді нестійкої компенсації синдрому ендогенної інтоксикації, Коновчук В. М. (2018)
Nazyrov F. G. - Age-related structural changes in aponeuroses of the rectus abdominal muscles in patients with postoperative ventral hernias, Shamsiev A. M., Baybekov I. M., Eshonhodjaev О. D., Davlatov S. S. (2018)
Rogovy Yu. Ye. - The role of cytokines in the kidney dysfunction under conditions of irritable bowels syndrome development, Bilooka Yu. V., Bilooky V. V. (2018)
Сенютович Р. В. - Променева терапія раку шлунка. Від наукових досліджень до практики, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Унгурян В. П., Малишевський І. О., Чупровська Ю. Я., Шумко Б. І. (2018)
Хухліна О. С. - Інтенсивність оксидативного стресу та стан чинників антиоксидантного захисту в пацієнтів із неалкогольним стеатогепатитом крізь призму коморбідності із остеоартрозом та ожирінням, Ляхович О. Д., Мандрик О. Є., Дудка І. В., Дудка Т. В. (2018)
Chornenka Zh. A. - Modern strategy of health care reform and the role of preventive medicine in it (2018)
Шамсиев А. М. - Экспериментально-морфологическое обоснование эффективности применения альбендазола для профилактики рецидива эхинококкоза после операции, Шамсиев Ж. А., Курбаниязов З. Б., Эшкобилов Т. Ж., Орипов Ф. С., Рахманов К. Э., Давлатов С. С. (2018)
Юзько О. М. - Порушення функція щитоподібної залози в жінок із безпліддям та аномальними матковими кровотечами (2018)
Яковичук Н. Д. - Таксономічний склад і мікроекологічні показники мікробіоти вмісту кореневих каналів зубів при хронічному гранулюючому періодонтиті, Сидорчук І. Й., Ішков М. О., Дейнека С. Є. (2018)
Мардонов Б. А. - Современные подходы к лечению пациентов с вентральными грыжами симультанными патологиями, Шербеков У. А., Вохидов Ж. Ж. (2018)
Шамсиев А. М. - Эхинококкоз печени: частота встречаемости, патогенез, классификация, диагностика и лечение (обзор литературы), Шамсиев Ж. А., Курбаниязов З. Б., Рахманов К. Э., Давлатов С. С. (2018)
Сокол А. М. - Ускладнення оперізувального герпесу генералізованою стафілодермією, зумовленою s. Epidermidis, Рандюк Ю. О., Богачик Н. А., Венгловська Я. В., Мироник О. В., Козакова С. Г. (2018)
Шаплавський М. В. - Дисипативні структури глікокаліксу в регуляції локальної мікроциркуляції крові, Мислицький В. Ф., Гуцул О. В. (2018)
Бицко Н. І. - До проблематики вживання терміноодиниць із пропріативами в сучасних медичних дослідженнях (2018)
Годованець О. І. - Значення лекції в сучасній системі вищої медичної освіти, Будаєв Ю. В., Левандовський Р. А., Чайковська Н. М. (2018)
Рецензия. Г. С. Катинас, С. М. Чибисов, Г. М. Халаби, М. В. Дементьев. "Аналитическая хронобиология". Под ред. С. М. Чибисова, Москва - Бейрут, 2017. 224 с. (2018)
Ювілеї (2018)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХ. За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, В. Д. Сорохана (2018)
Єдині вимоги до оформлення статей (2018)
Концепція Загальнодержавної цільової програми розвитку системи спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями шкіри та інфекціями, що передаються статевим шляхом, на період до 2020 року (2016)
Лист Голові Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я О. В. Богомолець (2016)
Хара О. І. - Науково-практична конференція "Менеджмент надання спеціалізованої медичної допомоги при інфекціях, які передаються статевим шляхом" (2016)
Наумова Л. О. - Диференційована терапія вугрової хвороби у жінок молодого і зрілого віку з урахуванням гормональних порушень, Сулік Я. О. (2016)
Степаненко Р. Л. - Дослідження показників цитокінового профілю імунного статусу організму (ФНП-α, ІЛ-17, ІЛ-23) хворих на псоріаз та визначення їхньої ролі у патогенезі цього дерматозу (2016)
Резнікова А. О. - Поступові кроки до інтерпретації свербежу при атопічному дерматиті (2016)
Королева Ж. В. - Опыт применения препарата "Акнетин" у больных с розацеа, Боровиков В. М. (2016)
Болотная Л. А. - Наружное лечение аллергического контактного дерматита с позиций доказательной медицины (2016)
Анфілова М. Р. - Медикаментозна корекція підвищених концентрацій лейкоцитарних адгезинів при урогенітальному хламідіозі (2016)
Королева Ж. В. - Опыт применения препарата "Лордес" в терапии аллергодерматозов у взрослых и детей (2016)
Поліщук Д. С. - Унілатеральні дерматози, оптимізація лікування із застосуванням пульсової мезотерапії, Поліщук С. Й., Комарніцька В. С. (2016)
Diehl C. - New Insights into Rosacea. Part II. Treatment (2016)
Мавров Г. И. - Урогенитальный микоплазмоз: непростой выбор антибактериальной терапии (обзор литературы и собственные исследования), Федорович Т. В. (2016)
Попова І. Б. - Окремі аспекти епігенетичного контролю процесів запалення у хворих на псоріаз, Кайдашев І. П. (2016)
Галникіна С. О. - Дерматит, асоційований з нетриманням фізіологічних відправлень: новий підхід до "старої" проблеми, Когут І. Й. (2016)
Фотоархів (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Деякі аспекти організації надання шкірно-венерологічної допомоги, Волкославська В. М., Гутнєв О. Л., Хара О. І., Денисенко О. І. (2016)
Чмут В. Г. - Цикл тематичного удосконалення "інфекцій, що передаються статевим шляхом", у післядипломній освіті дерматовенерологів, Александрук О. Д., Ткач В. Є., Кухта О. П. (2016)
Саріан О. І. - Особливості псоріазу з ураженням кистей і стоп, Лопандіна Г. О. (2016)
Солошенко Е. М. - Стан адаптаційних механізмів у хворих на поширений псоріаз, Жукова Н. В., Стулій О. М., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2016)
Федоренко А. Е. - Особенности мотивационной структуры личности больных артропатическим псориазом, Гилюк В. В. (2016)
Литинская Т. А. - Cиндром избыточного бактериального роста у больных псориазом. Современные подходы к диагностике и терапии, Гилюк В. В. (2016)
Труніна Т. І. - Комплексне лікування хворих на псоріаз із залученням детоксикаційних засобів, Коржова Т. П. (2016)
Цідило І. Г. - Псоріаз і серцево-судинний ризик, Вірстюк Н. Г. (2016)
Возняк І. Я. - Вивчення маркерів неоангіогенезу в псоріатично зміненій шкірі, Святенко Т. В., Сизон О. О., Дашко М. О. (2016)
Олійник І. О. - Динаміка вмісту епідермального фактора росту у хворих на тяжкі форми псоріазу на тлі базової системної терапії, Маштакова І. О., Гаврилюк О. А. (2016)
Сенчук Л. О. - Комплексне лікування псоріазу з урахуванням холестатичного синдрому (2016)
Хомик А. А. - Альфа-ліпоєва кислота у лікуванні псоріазу, Процак В. В., Пукало О. М. (2016)
Денисенко О. І. - Застосування цинку піритіону в комплексному лікуванні краплеподібного парапсоріазу, Перепічка М. П. (2016)
Іванюшко-Назарко Н. В. - Етіологічно-наслідкові чинники розвитку токсико-алергійних дерматозів, Вольбин С. В., Рудник Т. І. (2016)
Рудник Т. І. - Автоімунна ланка розвитку кропив’янки, Іванюшко-Назарко Н. В., Вольбин С. В. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Східчаста ентеросорбція в лікуванні хворих на поширені алергодерматози, Олійник І. О., Мангушева В. Ю. (2016)
Бардова К. О. - Необхідність використання фотозахисту у пацієнтів із гіперчутливою шкірою (2016)
Буянова І. О. - Вплив використання пробіотиків у лікуванні хворих на істинну екзему на стан мікробіоценозу кишечника, Александрук О. Д., Хімейчук Л. О. (2016)
Паращук Б. М. - Роль тіотріазоліну у корекції порушень процесів пероксидного окиснення ліпідів у хворих на мікробну екзему, Довгополюк Г. А. (2016)
Дашко М. О. - Оптимізація лікування хронічних піодермій з використанням низькоінтенсивної лазерної терапії, Денисенко О. І., Возняк І. Я., Чаплик-Чижо І. О. (2016)
Нарожна М. В. - Показники системного імунітету та біоценозу кишечника у хворих на себорейний дерматит (2016)
Гулей Л. О. - Оптимізація топічної терапії себорейного дерматиту у жінок (2016)
Процак В. В. - Гіперандрогенія при вугровій хворобі у жінок (2016)
Бронова І. М. - Протипоказання до лікування акне системними ретиноїдами (2016)
Наліжитий А. А. - Комбіноване зовнішнє лікування вугрової хвороби з легким перебігом, Бондар С. А., Гармаш Л. Л., Щербич Ю. В. (2016)
Николайчук Х. Я. - Досвід застосування гелів "Ізотрексину" і "Дуак" для лікування акне, Александрук О. Д. (2016)
Наумова Л. О. - Якість життя хворих на вугрову хворобу жінок молодого і зрілого репродуктивного віку, Сулік Я. О. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Біохімічні критерії визначення тяжкості оніхомікозів, Олійник І. О., П’ятикоп І. О., Матюшенко В. П., Семко Г. О. (2016)
Іваніщева І. А. - Вивчення місцевого імунітету у хворих на мікози ступень (2016)
Болотна Л. А. - Корекція дисліпідемічних порушень у пацієнтів із хронічними запальними дерматозами, Сідельник В. М., Саріан О. І. (2016)
Білинська О. А. - Порушення гемокоагуляції у хворих зі шкірними виявами при системних ураженнях, Сизон О. О., Бабак І. Д., Чаплик-Чижо І. О. (2016)
Бабак І. Д. - Досвід корекції посиленого випадання волосся, Білинська О. А., Чаплик-Чижо І. О., Боднарчук Л. І. (2016)
Ващенко О. О. - Обґрунтування складу нового косметичного засобу депігментуючої дії, Ващенко К. Ф., Вольбин С. В. (2016)
Вольбин С. В. - Актуальність розробки спрею для лікування корости, Ващенко К. Ф., Ващенко О. О., Якимів О. В. (2016)
Ткач В. Є. - Досвід використання дерматоскопії для обстеження пацієнтів з новоутвореннями шкіри, Александрук О. Д., Волошинович М. С., Тороус І. М. (2016)
Федоренко А. Е. - Психический статус больных хроническими дерматозами и его влияние на социальную ситуацию, Сулик Я. О. (2016)
Джораєва С. К. - Вивчення поширення MRSA-штамів в умовах венерологічної клініки, Гончаренко В. В., Щоголєва О. В. (2016)
Раздайбедін С. М. - Induracio penis plastic, Шупенько М. М. (2016)
Головченко Д. Я. - К вопросам комплексного лечения розацеа, Пурышкина О. Д., Сологуб Л. В. (2016)
Головченко Д. Я. - Случай синдрома Стивенса-Джонсона, Пурышкина О. Д., Сологуб Л. В. (2016)
Коляденко К. В. - Оптимізація програми викладання курсу дерматовенерології для студентів медичних вузів з урахуванням досвіду викладання відповідної дисципліни на медичному факультеті університету Св. Володимира наприкінці XIX — на початку XX століття (2016)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2016)
Пам’яті професора Бориса Тихоновича Глухенького (2016)
Содержание (2016)
Редакційна рада наукового фахового журналу "Будівельні матеріали та вироби" (2016)
ДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" (2016)
Конфедерація будівельників України (КБУ) (2016)
Лаповська С. Д. - Дослідження властивостей акцептуючих контактів на основі оксидів лужних і лужноземельних металів, нанесених на пористі носії, Зеленіна А. І., Волошина Т. М., Ліхвар Т. О. (2016)
Науково-дослідна лабораторія будівельних матеріалів спеціального призначення та композиційних матеріалів (2016)
Энергоэффективные стены AEROC по антикризисным ценам (2016)
UDK – будинок на віка (2016)
Брынзин Е. В. - Исследование совместной работы блоков из автоклавного газобетона и монолитных балок в конструкции перекрытий, Юрченко Е. Л., Коваль Е. А. (2016)
ПАТ "ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНИЯ" (2016)
Науково-дослідна лабораторія силікатних матеріалів (2016)
Промислово-будівельна група "Ковальська" – найпотужнішому будівельному гіганту 60 років (2016)
Sikora P. - Вплив підвищених температур на властивості цементних розчинів з добавкою нанокремнезему, Граб’юк Х.Р., Horszczaruk E., Саницький М.А. (2016)
Композиційний портландцемент з високою ранньою міцністю – універсальний екоцемент для будівельних робіт (2016)
Саницький М. А. - Наномодифіковані портландцементні композиції з високою міцністю у ранньому віці, Марущак У. Д., Мазурак Т. А. (2016)
Дворкін Л. Й. - Комплексні пластифікуючі добавки для бетону на основі ефірів полікарбоксилату, Житковський В. В., Скрипник М. М. (2016)
Вандоловский А. Г. - Повышение сцепления базальтопластиковой арматуры с бетоном путём использования джутового покрытия, Юнис Башир Н., Аль-хавари Юсеф Рияд (2016)
Скільський Р. В. - Асоціація "УКРЦЕМЕНТ" в період реформ в Україні, Кріпка Л. М., Багацька А. П. (2016)
Корпорація ДБК "ЖИТЛОБУД" – реалізує нові стратегічні підходи (2016)
Науково-дослідна лабораторія бетонів (2016)
Завод "ТЕХНО" – одно из лучших современных предприятий (2016)
Tokarev M. - A study on the effect of temperature on the mechanical properties of the fiber - epoxy composite, Basheer N. Y. , Muna Abdalhkem (2016)
ООО "Укрпромизол ЛДТ" – изоляция из базальтового волокна (2016)
Півень Н. М. - Полімерцементне цеолітовміщуюче штукатурне покриття (2016)
Технология базальтов – путь от промышленной теплоизоляции к энергоэффективности и hi-tec материалам (2016)
Утепление домов пенополистиролом. Экологично. Энергоеффективно. Экономично (2016)
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОДОМ (2016)
Котречко О. О. - Методи визначення статичної твердості деревини і шаруватих пластмас по котречку (2016)
Наукоуво-дослідна лабораторія полімерних, покрівельних та теплоізоляційних матеріалів (2016)
Онищенко А. М. - Аналіз результатів колійності в литому асфальтобетоні "гусасфальт" (2016)
"Золотой мандарин" – виробник високоякісної бетонної продукції (2016)
Толмачев С. Н. - Повышение свойств дорожных бетонов введением полипропиленовой фибры, Беличенко Е. А., Захаров Д. С. (2016)
Огороднiк I. В. - Вплив каолінів ТОВ "СОКА УКРАЇНА" на якiсть та асортимент керамiчного клiнкеру для обличкування фасадiв, Коваленко I. Д. (2016)
ЄВРОТОН – відома українська торгова марка (2016)
Науково-дослідна лабораторія фізико-хімічних досліджень та будівельної кераміки (2016)
Засідання президії Будівельної палати України (2016)
Анотації (2016)
Правила оформлення матеріалів до публікації (2016)
Ротарь М. Ф. - Секвенційне коронарне шунтування як прогрес коронарної хірургії. Історія питання (2017)
Іванів Ю. А. - Ультразвукова діагностика і моніторинг тахіаритмій плода, Лозинська Н. В. (2017)
Шклянка І. В. - Клінічні характеристики та застосування статинів у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця при скеруванні для виконання ангіографії або аортокоронарного шунтування, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А. (2017)
Бицадзе А. Г. - Собственный опыт хирургического лечения острого инфаркта миокарда (2017)
Павлюк В. І. - Мітральна недостатність: оцінювання методом черезстравохідної ехокардіографії, Короташ Т. І., Поваляшко Л. В., Мишаківський О. А. (2017)
Starnes B. W. - Treating trauma: case studies and early experience with the Zenith Alpha Thoracic Endovascular Graft for treatment of blunt aortic injuries (2017)
Витовский Р. М. - Лимфома Беркитта, поражающая правые отделы сердца. Случай из практики, Захарова В. П., Лозовой А. А., Исаенко В. В., Пищурин А. А. (2017)
Ватутин Н. Т. - Обзор рекомендаций Американской ассоциации сердца / Американской коллегии кардиологов 2017 года по ведению пациентов с клапанной болезнью сердца, Смирнова А. С., Тарадин Г. Г., Гриценко Ю. П., Гасендич Е. С. (2017)
Міждисциплінарні питання в кардіології: огляд матеріалів конференції (2017)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2017)
Содержание (2016)
Редакційна рада наукового фахового журналу "Будівельні матеріали та вироби" (2016)
Відновлення фінансування державних житлових програм допоможе вирішити низку соціально-економічних проблем (2016)
Корпорація "ДБК-Житлобуд" - ваша довіра, наш найцінніший скарб! (2016)
AEROK (2016)
Лаповська С. Д. - Автоклавний газобетон з покращеними характеристиками на згин, Волошина Т. М. (2016)
Филатов А. Н. - О комплексном применении изделий из ячеистого бетона при строительстве полносборных домов, Вудвуд Т. Н. (2016)
Энергоэффективные стены AEROC по антикризисным ценам (2016)
Компанія "Якір": ми подаруємо вам теплий дім (2016)
Менейлюк О. І. - Дослідження міцності грунтобетону отриманого за ін'єкційною технологією, Петровський А. Ф., Борисов О. О., Бабій І. М. (2016)
Sanytsky M. - Chemical processes causing dissolution of calcium cement minerals (2016)
Дворкін Л. Й. - Шлях до безпрогрівної технології бетонних та залізобетонних виробів, Житковський В. В. (2016)
Рішення Sika для очисних споруд - внесок у виконання принципів "зеленого будівництва (2016)
Кривенко П. В. - Влияние органо-минеральных модификаторов на формирование структуры и свойств быстротвердеющих шлакощелочных цементов на жидких стеклах, Петропавловский О. Н., Гелевера А. Г., Вознюк Г. В., Лакуста С. О. (2016)
Дайвер ТМ Коутекс (2016)
Коваль М. П. - Дослідження роботи монолітних залізобетонних плит, армованих сталевим профільованим настилом, при дії високорівневого малоциклового навантаження (2016)
ROTYS (2016)
Супрун О. Ю. - Организационно технологические решения установки анкерных болтов на акриловых композициях, Золотова Н. М. (2016)
Шумаков И. В. - Адгезионные свойства теплоизоляционных смесей заполнения несъемной опалубки, Казимагомедов И. Е., Юнис Башир, Ассаад Мустафа (2016)
BauGut - завжди професійний результат! (2016)
Іван Салій "Мое сердце в бинтах"... (2016)
Із кількості - в якість (2016)
За завантаження будівельної галузі (2016)
10 фактів про піностирол (2016)
Реферати (2016)
Правила оформлення матеріалів до публікації (2016)
Редакційна рада наукового фахового журналу "Будівельні матеріали та вироби" (2018)
Холоднюк В. П. - Инновационные подпорные системы с фактурой натурального камня (2018)
Применение энергоэффективных керамзитобетонных блоков в домостроении. Альтернатива ячеистобетонным блокам (2018)
"NAVIGATOR" – забудовник Корпорація "ДБК-ЖИТЛОБУД" (2018)
Dvorkin L. - Estimated forecasting of concrete frost resistance in the design of its compositions (2018)
Шишко Н. С. - Застосування методу щільної упаковки компонентів при проектуванні складу бетону, Корх О. І., Сопов В. П. (2018)
Цибенко М. Ю. - Мінеральний в`яжучий матеріал із застосуванням спондилової глини, Черняк Л. П., Дорогань Н. О. (2018)
Науково-практичний семінар "БУДУЄМО УКРАЇНУ РАЗОМ" (2018)
Круць Т. М. - Високоякісні швидкотверднучі портландцементи виробництва ПРаТ "Івано-Франківськцемент", Горпинко О. Ф., Гев’юк І. М., Саницький М. А., Кропивницька Т. П. (2018)
Казимагомедов И. Е. - Перспективы использования бетонных микроармированных труб для водоснабжения Ливана, Юнис Б., Саад С. (2018)
Доктору - инженеру Гансу - Бертраму Фишеру - 65 лет! (2018)
Сінякін Д. А. - Торкрет-бетони для будівництва та ремонту інженерних споруд, Сопов В. П. (2018)
Белых И. М. - Роль теплоты гидратации цемента в формировании эксплуатационных свойств бетона, Сопов В. П. (2018)
ООО "Золотой мандарин" – бетонна продукція для благоустрою (2018)
Лаповская С. Д. - Влияния кремнийорганических гидрофобизирующих добавок на долговечность ячеистого бетона автоклавного твердения, Демченко Т. Н. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського