Русских И. В. - Лондон Смоллета. Урбанистическая реальность в романах писателя (2018)
Пичугина Т. Е. - "Все это лишь венский маскарад". "Кавалер розы" Рихарда Штрауса / Гуго фон Гофмансталя (2018)
Borysenko M. V. - The Motif of Ageing in the Modern Canadian Literature: A Feminine Aspect ("The Bear Came Over The Mountain” by Alice Munro and "Torching The Dusties” by Margaret Atwood) (2018)
Посудиевская О. Р. - Каперские свидетельства: образ Индии в "Письмах Марка" Р. Киплинга (2018)
Потницева Т. Н. - "Бремя белого человека": киплинговская тема в американской и европейской литературе конца ХІХ – начала ХХ века (2018)
Романова Е. И. - Постмодернистская деконструкция имперского модуса в романе А. Брусникина "Герой иного времени" (2018)
Арістова І. В. - Розбудова правової держави в Україні: правовий механізм забезпечення права на доступ до інформації в суспільстві знань (2010)
Брижко В. М. - Про приведення інформаційного законодавства України у відповідність до положень європейського права (2010)
Цимбалюк В. С. - Суспільна мораль як різновид інформаційної безпеки (2010)
Новицький А. М. - Сучасне правове становище засобів масової інформації, що здійснюють діяльність у мережі Інтернет, Новицький П. С. (2010)
Антоненко С. А. - Стратегії створення електронних фондів нормативно-правових актів України: державний підхід чи шлях до залежності від комерційного виробника (2010)
Лихоступ С. В. - Інформація, інформаційні ресурси та інформаційне суспільство, Лихоступ В. М., Мороз А. О., Клепець Е. Л. (2010)
Комісаров О. Г. - Щодо видів інформаційних ресурсів охорони громадського порядку за законодавством України (2010)
Чайка Я. В. - До питання дослідження суб’єктів суспільних відносин в інформаційній сфері (2010)
Миронець О. М. - До питання інформаційної функції права (2010)
Жовнір О. З. - Про підвищення ефективності правового забезпечення у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (2010)
Від редакційної колегії (2010)
Городенська К. - Морфологія в контексті академічної лінгвоукраїністики (2018)
Бибик С. - Від історіографії мови художньої прози до кодифікації термінів лінгвостилістики (2018)
Коць Т. - Унормування української мови в кінці ХІХ — на початку ХХ ст.: засади, кодифікація, реалізація (2018)
Мовчун Л. - Використання методу асоціативного експерименту в римології (2018)
Пуряєва Н. - Історико-лінгвістичні дослідження української мови: основні напрямки (2018)
Козирєва З. - Здобутки академічної лексикографії в укладанні словників живої мови, Мовчун Л., Самойлова І. (2018)
Казимирова І. - Академічне термінознавство: ретроспекція та перспективи розвитку, Туровська Л. (2018)
Кобиринка Г. - Українська діалектологія: витоки та перспективи, Рябець Л. (2018)
Ґрещук В. - Гуцульська діалектна лексика в романі С. Скляренка "Карпати" (2018)
Черемська О. - Філологічна школа Олександра Потебні в оцінці Олексія Ветухова (2018)
Єрмоленко С. - Під лінгвостилістичим мікроскопом — художній дискурс Павла Загребельного. Рецензія на монографію: Голікова Н.С. Мова художньої прози Павла Загребельного — від слова до концепту. Дніпро: Акцент ПП, 2018 (2018)
Тищенко О. - Архівна лексична картотека: цифровий формат. Презентація електронної версії робочих матеріалів "Російсько-українського словника" за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова (1924 — 1933) (2018)
Аркушин Г. - ІІ Підляська українська наукова конференція (2018)
Галаур С. - "Слово вабить до себе мудрих, світлих людей…" (до ювілею професора Миколи Івановича Степаненка), Педченко С. (2018)
Колібаба Л. - Наукові вершини професора К.Г. Городенської, Фурса В. (2018)
Барань Є. - Еміль Балецький — дослідник української мови (до 100-річчя від дня народження) (2018)
Кислюк Л. - Теми дисертацій, затверджені науковою радою "Українська мова" НАН України 2018 року (2018)
Відомості про авторів (2018)
Ланде Д. В. - Системи моніторингу, витягу фактів, побудови зв’язків на основі аналізу неструктурованих текстів, Фурашев В. М. (2010)
Петросян В. Г. - Проблеми інтегрування інформаційних ресурсів податкової служби України в єдину інформаційну систему правоохоронних органів (2010)
Новицький А. M. - Правове забезпечення взаємодії державних інформаційних ресурсів (2010)
Демченко С. Ф. - Проблеми створення і функціонування господарських модельних судів: інформаційно-технологічна складова (2010)
Баклан О. В. - Правове та інформаційне забезпечення державного регулювання підприємництва (2010)
Гладківська Г. В. - Про моделювання оцінки інвестиційного ризику, Стець О. В. (2010)
Фурашев В. М. - До питання ефективності прийняття рішень (2010)
Галаган Д. В. - Щодо обміну інформацією у мережі Інтернет (2010)
Каменська Н. П. - Законодавче регулювання діяльності податкових органів у справах за зверненнями платників податків (2010)
Ліщенко В. М. - Витребування документів і предметів під час перевірки заяв громадян про одержання хабара (2010)
Солдатенко О. В. - Приватні видатки у системі фінансового забезпечення медичної галузі (2010)
Гурковський В. І. - Безпека як об’єкт правовідносин в умовах глобального інформаційного суспільства: методологічний аспект (2010)
Янковська О. Г. - До питання ефективності системи інформаційного забезпечення у розкритті та розслідуванні злочинів (2010)
Від редакційної колегії (2010)
Евдокимов В. Ф. - Дополнительные этапы процедуры оперативной реконфигурации аппаратных ускорителей задач информационной безопасности, Давиденко А. Н., Гильгурт С. Я. (2018)
Баранов Г. Л. - Інфологічне моделювання складних процесів формотворення нових речовин, Комісаренко О. С. (2018)
Мохор В. В. - Дослідження 3в’язку між топологією та ризиком внаслідок кібератак на глобальну маршрутизацію, Зубок В. Ю. (2018)
Куцан Ю. Г. - Розробка дорожньої карти розвитку ядерної енергетичної системи України, Годун О. В. (2018)
Сушко С. В. - Визначення енергоефективності обчислень на різних обчислювальних системах, Чемерис О. А. (2018)
Саух С. Є. - Модель обчислень для визначення параметрів високовольтних ліній електропередачі в різних погодних умовах, Джигун О. М. (2018)
Бальва А. О. - До вибору графічної специфікації діяльності персоналу енергопідприємств, Самойлов В. Д., Абрамович Р. П. (2018)
Каменева И. П. - Семантические аспекты процессов анализа и интеграции информации в интеллектуальных системах (2018)
Щербак Л. М. - Основи інформаційного забезпечення шумометрії, Мартинюк А. В., Барбасов С. О., Сініченко С. В. (2018)
Іванченко Є. В. - Ознакова класифікація архітектур хмарних сервісів, Іванченко І. С., Казмірчук С. В., Шаховал О. А. (2018)
Артемчук В. О. - Перспективи розробки математичних та програмних засобів перевірки екологічної ефективності прийняття управлінських рішень, Попов О. О., Яцишин А. В., Кириленко Ю. О., Яцишин Т. М. (2018)
Приходько Н. В. - Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру програмного забезпечення промислових інформаційних систем на Java, Приходько С. Б. (2018)
Ковач В. О. - Математична модель розповсюдження нафти при аварійному розливі у водному об’єкті (2018)
Попов О. О. - Математичні засоби для оцінки впливу нерадіаційних викидів АЕС на атмосферне повітря, Краснов Є. Б., Куценко В. О. (2018)
Комаров М. Ю. - Аналіз механізмів безпеки системи управління базами даних Oracle Database 12C Enterprise Edition, Гончар С. Ф. (2018)
Шабан М. Р. - Алгоритмічна реалізація перевірки повноти та несуперечності функціонального профілю захисту (2018)
Шам О. М. - Структура автономної системи енергозабезпечення (2018)
Слюсарчук Ю. - Вплив інформаційних технологій на формування інформаційного суспільства, Слюсарчук O. (2018)
Гавриш Б. М. - Методи покращення зображень шляхом реконструкції надвисокої роздільної здатності, Тимченко О. В., Демченко В. О. (2018)
Осінчук О. І. - Формування інтегральних показників якості планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань засобами теорії нечітких множин, Литовченко О. В., Калиній І. В. (2018)
Тимченко О. В. - Використання стеганографії в мережах TCP/IP, Тимченко О. О., Гавриш Б. М. (2018)
Сподарик В. Р. - Використання методу глибинного навчання при розробці найпростіших симульованих організмів (2018)
Зайцев О. В. - Модель оцінювання нечіткості гіпотез щодо стану об’єкта на основі інтегрованої різнорідної інформації (2018)
Руденко М. М. - Аналіз сучасних іконічних електронних засобів, Коробчинський М. В., Дурняк Б. В., Сабат В. І. (2018)
Левицька Г. Н. - Методи навчання та форми роботи викладачів, Поліщук М. Б., Друк Н. Р., Тимченко О. В. (2018)
Нечепуренко В. В. - Аналіз факторів, які впливають на функціонування інформаційної діяльності національних контингентів (2018)
Портак М. Ю. - Система автоматизованого ранжування курортів Львівської області, Теслюк В. М., Баран М. М., Таратунський В. В. (2018)
Михайлюк С. М. - Оцінювання ризику пожежних ситуацій в Україні (2018)
Шепіта П. І. - Синтез інформаційної моделі інтелектуального управління поліграфічним виробництвом на основі штучних нейронних мереж (2018)
Швець М. Я. - Інформатизація шляхом співпраці колективів розробників і користувачів, Гладківська О. В. (2010)
Вертузаєв М. С. - Проблеми створення системи підтримки прийняття рішень у сфері фінансової безпеки, Мараховський В. В. (2010)
Марущак А. І. - Дослідження проблем інформаційної безпеки у юридичній науці (2010)
Косілова О. І. - Інформаційна безпека України в умовах глобалізації (2010)
Цимбалюк В. С. - Суб’єкти інформаційного права та інформаційної діяльності (2010)
Брижко В. М. - Упорядкування діяльності щодо баз даних та створення цілісного інформаційного законодавства (2010)
Доценко Ю. П. - Еволюція автоматизованої інформаційної системи податкової служби США: історичний аспект, Солдатенко О. В. (2010)
Баклан О. В. - Щодо закордонного досвіду державного регулювання підприємництва (2010)
Дяченко С. В. - Правове становище арбітражного керуючого (2010)
Чубарук Т. В. - Конституційні засади правового регулювання інформаційної сфери (2010)
Антоненко С. А. - Правові засади функціонування електронних фондів нормативно-правової інформації в Україні (2010)
Бєсєдна Л. Л. - Лінгвістичні аспекти розроблення електронної енциклопедії законодавства України, Проценко В. А. (2010)
Ріппа П. С. - Правове регулювання інформатизації бібліотек України: сучасний стан і перспективи розвитку (2010)
Войтешенко Т. М. - Правові аспекти охорони та захисту інформації в комп’ютерних системах (2010)
Від редакційної колегії (2010)
Баранов О. А. - До проблеми електронних правочинів (2010)
Комзюк Л. Т. - Проблеми адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС (2010)
Брижко В. М. - До питання методології теорії права (2010)
Баєв О. О. - Сфера телекомунікацій загального користування України як об’єкт правового регулювання (2010)
Сандул В. С. - До питання удосконалення державного регулювання у сфері телекомунікацій (2010)
Концевой Р. С. - Захист суспільної моралі як підстава обмеження свободи у діяльності засобів масової інформації (2010)
Лозовий В. М. - Щодо питання громадського контролю за діяльністю Державтоінспекції МВС України (2010)
Горєлова В. Ю. - До питання відшкодування збитків особі внаслідок незаконного застосування заходів кримінально-процесуального примусу (2010)
Антоненко С. А. - Результативні показники формування системи баз даних для забезпечення законотворчої діяльності (2010)
Приходько А. В. - До питання показників систем автоматичного проектування (2010)
Тихомиров О. О. - Перспективні зміни розуміння інформаційної безпеки (2010)
Ботвінкін О. В. - Місце спецслужби в системі охорони державної таємниці на теренах України в радянські часи та в наші дні: порівняльно-правовий аналіз (2010)
Пастернак М. С. - Правова регламентація змісту інформації, яка становить державну таємницю, в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2010)
Від редакційної колегії (2010)
Бардачев Ю. Н. - Современные тенденции развития инженерного образования в Украине на примере Херсонского национального технического университета, Розов Ю. Г. (2018)
Боровик П. В. - 3D моделирование процессов поперечного разделения сортовых профилей на ножницах (2018)
Веренев В. В. - Обратные удары в клетях прокатных станов, Баглай А. В. (2018)
Ершов С. В. - Исследование существующих режимов обжатий при производстве железнодорожных осей, Каймин Ву, Гресс А. В., Исаев О. Б., Ся Тао (2018)
Иванов Г. Б. - Предложения по модернизации линии двухстадийного охлаждения катанки стана 400/200 ПАО "ДМК", Штода М. Н. (2018)
Ксаверчук Л. П. - Состояние и перспективы трубной подотрасли горно-металлургического комплекса Украины, Король Р. Н. (2018)
Курпе О. Г. - Виробництво дослідної партії та оцінка якості рулонів з марки сталі S355MC на стані 1700 ПрАТ "ММК Імені Ілліча", Кухар В. В., Шебаніц О. М. (2018)
Максименко О. П. - Влияние натяжения полосы и модели трения на продольную устойчивость процесса прокатки, Лобойко Д. И., Штода М. Н. (2018)
Максименко О. П. - Методика оценки устойчивости процесса прокатки по результирующей продольных сил пластически деформируемого металла, Лобойко Д. И. (2018)
Максименко О. П. - Исследование продольной устойчивости полосы при прокатке на непрерывных станах, Лобойко Д. И., Штода М. Н., Штода И. И. (2018)
Максименко О. П. - Поведінка мастильного шару після його розвантаження при прокатуванні, Самохвал В. М., Лобойко Д. І., Лоцман О. М. (2018)
Максименко О. П. - Разработка новой методики изучения износа валковпри прокатке в проволочном блоке, Штода М. М., Марченко К. К., Гляненко О. В. (2018)
Паламар Д. Г. - Розробка спрощеного методу оцінки деформаційного опрацювання центральних зон перерізу розкату з безперервнолитої заготовки при прокатці у калібрах, Воробей С. А., Єршов С. В., Раздобрєєв В. Г., Приходько І. Ю. (2018)
Перемітько В. В. - Урахування характеру зношення листопрокатних валків при розробці технології їх відновлення, Носов Д. Г., Коломоєць І. В. (2018)
Пилипенко С. В. - Влияние величины развалки ручья калибра и величины пружины клети стана ХПТ на распределение обжатия по толщине стенки между прямым и обратным ходами клети, Григоренко В. У. (2018)
Подкорытов А. Л. - 129 лет ДМК – годы трудовых свершений, Семион И. Ю., Чудновец А. Н., Оробцев А. Ю. (2018)
Подобедов Н. И. - Механика взаимодействия валков с металлом при продольной прокатке (2018)
Попов М. В. - Интенсивная пластическая деформация в технологиях производства изделий с повышенными прочностными и эксплуатационными свойствами, Балакин В. Ф., Соловьева И. А. (2018)
Романюк Р. Я. - Аналіз особливостей технології обробки цирконію тиском на виробництві, Левчук К. О., Гасило Ю. А. (2018)
Самохвал В. М. - Особливості конструкцій робочих клітей станів довгомірного прокату та тенденції їх розвитку, Максименко О. П., Штода М. М. (2018)
Чигиринский В. В. - Теоретический анализ переходных процессов непрерывных широкополосных станов, Путноки А. Ю., Дыя Г., Кнапинский М. (2018)
Штода М. Н. - Коэффициент уширения при прокатке полос в системе калибров "овал - круг" с задним удельным натяжением, Максименко О. П., Чудновец А. Н. (2018)
Штода М. М. - Аналіз можливості підвищення продуктивності шаропрокатних станів пат "ДМК", Мельник С. М., Ровков В. Л. (2018)
Абхарі П. Б. - Дефектоутворення при суміщеному видавлюванні в роз'ємних матрицях, Кузенко О. А. (2018)
Алиев И. С. - Формоизменение заготовки в процессе бокового выдавливания, Корденко М. Ю. Сальницкий Ф. А. (2018)
Аргат Р. Г. - Теоретичні дослідження напруженого стану на витяжному ребрі матриці при витягуванні циліндричних деталей, Пузир Р. Г., Гайкова Т. В., Маркевич А. Г. (2018)
Архіпов О. В. - Міцність та надійність параметрів конструкції башти атракціону, Архіпова Т. Ф. (2018)
Бейгул О. О. - Обгрунтування динамічних навантажень на несучу систему зчленованого контейнеровоза з бугельною рамою у збуреному русі, Грищенко Д. І., Бейгул В. О. (2018)
Бельмас І. В. - Взаємодія гумотросового каната з приводним барабаном, Колосов Д. Л., Білоус О. І. (2018)
Качан А. Я. - Упрочняющая обработка деталей ротора осевого компрессора ГТД, Уланов С. А. (2018)
Леготкин Г. И. - Развитие производства колес автотранспортных средств в Украине, Слепынин А. Г., Козлов В. И., Чигиринский В. В. (2018)
Марков О. Е. - Исследование процесса осадки заготовок с вогнутыми гранями, Герасименко А. В., Злыгорев В. Н., Инчаков Е. В. (2018)
Танцура Г. І. - Вплив дотичної сили різання на напружений стан шліфувального інструменту, Вінніченко Є. Є., Коваленко А. С., Назаренко О. О. (2018)
Титов В. А. - Условия соединения разнородных металлов по рельефной граничной поверхности с утонением, Борис Р. С. (2018)
Фролов Е. А. - Оценка надежности системы обратимых штампов с использованием композиционных материалов и точности штампуемых деталей, Агарков В. В., Кравченко С. И., Ясько С. Г. (2018)
Шевчук С. П. - Пружно-дисипативна стабілізація динамічних процесів гідроімпульсних систем гірничих машин, Сліденко В. М. (2018)
Бабаченко О. І. - Вплив гарячої деформації на пророблюваність структури осьових заготовок зі сталі EA1N, Дьоміна К. Г., Хулін А. М. (2018)
Бабаченко О. І. - Дослідження кінетики розпаду аустеніту при безперервному охолодженні сталі для залізничних колес з підвищеною зносостійкостю, Кононенко Г. А., Хулін А. М., Шпак О. А. (2018)
Глушкова Д. Б. - Вплив параметрів осаджування вакуумно-дугового нанокристалічного покриття Ti-Mo-N на нанотвердість і зносостійкість поршневих кілець, Kaлінін О. В., Воронков О. І., Нікітченко І. М., Костіна Л. Л., Багров В. А., Демченко С. В. (2018)
Грибков Э. П. - Автоматизированное проектирование режимов волочения порошковой проволоки в металлической оболочке (2018)
Калініна Т. В. - Виготовлення високо- та жароміцних AL-сплавів гарячою екструзією продуктів гартування з рідкого стану, Лисенко О. Б., Загорулько І. В., Блащук О. В. (2018)
Лисенко О. Б. - Структура та властивості сплавів алюмінію з перехідними металами, отриманих прокаткою струменя розплаву у валках, Калініна Т. В., Загорулько І. В., Власова Ю. М. (2018)
Ноговицын А. В. - Физическое и математическое моделирование валковой разливки стальной полосы, Баранов И. Р. (2018)
Solona O. V. - Determination of plasticity for pre-deformed billet, Derevenko I. A., Kupchuk I. M. (2018)
Тітов В. А. - Розробка експериментальної методики та оцінка границі пластичної деформації титанового сплаву ОТ4-0 в умовах надпластичності, Гараненко Т. Р. (2018)
Реферати (2018)
Abstracts (2018)
Нестеренко О. - Про інтероперабельність компонентів автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, Нетесін І. (2012)
Савінов О. - Математична формалізація підготовки льотного складу як засіб обґрунтування діючих нормативних документів (2012)
Ланде Д. - Деякі інформаційні виклики сучасності та їх відображення в інформаційному просторі (2012)
Баранов О. - Правове регулювання ЗМІ, що використовують Інтернет-технології (2012)
Золотар О. - Правове регулювання знищення інформації (2012)
Проценко В. - Особливості механізмів захисту персональних даних в законодавстві ЄС (2012)
Фурашев В. - Сутність та визначення понять "інформаційна безпека" і "безпека інформації" (2012)
Савінова Н. - Удосконалення кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні (2012)
Леонов Б. - Про удосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом (2012)
Барановський О. - Характеристики інформаційних потоків, пов'язаних з реформуванням податкової системи України, Качинський А., Добровольський Є., Ланде Д. (2012)
Брайчевський С. - Інформаційні потоки та інформаційні об'єкти (2012)
Корнілов І. - Інформаційна взаємодія суб'єктів масової комунікації під час суспільних трансформацій в Україні, Клітченко О., Андрейчук В. (2012)
Андрейчук В. - Математична модель інформаційного відображення взаємодії економічної та політичної систем України (2012)
Добровольський Є. - Прикладні аспекти застосування моделей взаємозв'язку "ЗМІ-соціум-державна політика" (2012)
Bilohur V. E. - Self-realisation of personality in sport as the main megatrend of sport formation paradigm in conditions of globalization: socioanthropological measurements (2018)
Kononets M. O. - Information and communication technologies as a major megatrend of preparation of the administration of the administrative society (2018)
Sosnin A. V. - Rights and freedoms in information and communication activities of a modern human (2018)
Teslenko T. V. - "Spirit/mind-body" dihotomy and its impact on the formation of "homo creativus" in the context of economic philosophy: methodological bases (2018)
Korsak K. V. - A new cloudtag theory of explanation of the indo-european languages commonality and cultures, Liashenko L. M. (2018)
Nikitenko V. O. - Human interaction, culture and education as a key driver of sustainable development information society (2018)
Blaginina S. V. - On improving the quality of modern higher education and spiritual and moral education of youth: German and other European experience, Pylypenko S. P., Osnatch O. M. (2018)
Debych M. A. - The elite quality of higher education as a consequence of global internationalization, Humenna O. A. (2018)
Kirik T. V. - Competition of humanist paradigms during the reform of higher education in Ukraine, Shevchuk I. K., Kirik V. O. (2018)
Mejerytė-Narkevičienė K. - Benefits of business and university collaboration in curriculum development (2018)
Saiapina S. А. - Electronic portfolio as a means of successful employment of graduates of pedagogical profile, Коrkishko О. Н. (2018)
Tovarnichenko V. А. - Game and diving in virtual reality as a marginality manifestation (2018)
Andriukaitiene R. - Managing organizational culture as a factor in organizational change, Chrep A. V., Voronkova V. H., Punchenko O. P., Kyvliuk O. P. (2018)
Melnyk V. V. - Sustainable development management concept in fourth wave of globalization (globalization 4.0) (2018)
Sergienko T. I. - Directions of industrial management efficiency improving with use of information resources, Kraynik O. M. (2018)
Kovalchuk A. Y. - Innovative potential of scientific institutions of Ukraine: philosophical and legal aspects (2018)
Mindaugas Z. - Investigation of lorry noise and fuel consumption during acceleration, Jotautienė E. (2018)
Наші автори (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей (2018)
Арістова І. - Наука "інформаційне право" на новому етапі розвитку інформаційного суспільства (2011)
Золотар О. - Свобода інформації в контексті концепції природного права (2011)
Яременко О. - Правова охорона баз даних в Україні (2011)
Брижко В. - Економічні та правові аспекти проблеми захисту персональних даних (2011)
Константінов С. - Інформаційне забезпечення міліції у роботі з окремими групами громадян (2011)
Баєв О. - Сфера інформаційних відносин України як об'єкт правового регулювання (2011)
Сандул В. - Про удосконалення нормативно-правового упорядкування організації телекомунікацій загального користування (2011)
Фурашев В. - Про поняття "правова безпека" (2011)
Баклан О. - Забезпечення безпеки підприємницької діяльності: інформація, зміст, правова характеристика (2011)
Архипов О. - Методичні аспекти формування переліку інформації, що становить комерційну таємницю окремого підприємства, Касперський І. (2011)
Бутузов В. - Системно-структурний аналіз як метод дослідження протидії комп'ютерній злочинності (2011)
Косілова О. - Політична безпека в системі національної безпеки України (2011)
Овезгельдиєв А. - Інтернет і моральність: соціокультурні аспекти, Гуменчук А., Хрущ С. (2018)
Матвієнко О. - Цифрова гуманітаристика як методологічна основа розвитку IT-освіти у вищих навчальних закладах культури, Цивін М. (2018)
Ткаченко О. - Система підтримки прийняття рішень щодо управління підготовкою кадрів, Ткаченко К. (2018)
Rusu I. - Internet of Things and Artificial Intelligence, Kolomiets A. (2018)
Ткаченко О. - Адаптивна система дистанційного банківського обслуговування, Харламов В. (2018)
Овчарук І. - Методики розв’язання задач лінійного програмування з використанням сучасних комп’ютерних технологій, Овчарук В. (2018)
Гребеннік І. - Прийняття рішень – складова інформаційних технологій в соціокультурній сфері, Чайковська О. (2018)
Войтович О. - Виявлення негативних впливів у соціальних Інтернет-сервісах, Островська В., Закалов І. (2018)
До читачів наукового журналу (2012)
Ланде Д. - Методи оцінки рівня дискримінантної сили слів у текстах з правової тематики (2012)
Гладківська О. - Приклад моделювання соціальних систем за допомогою інтегральних динамічних моделей В. М. Глушкова (2012)
Савінов О. - Математична формалізація підготовки льотного складу як засіб обґрунтування діючих нормативних документів (2012)
Кравчук І. - Правові умови надання адміністративних послуг за допомогою Інтернет-технологій (2012)
Бєлєвцева В. - Про адміністративну відповідальність за порушення вимог та правил інформаційного законодавства України: поняття та види (2012)
Баланюк Н. - Недержавні пенсійні фонди: інформаційно-правовий аспект (2012)
Марущак А. - Проблема інформаційної правосуб'єктності (на прикладі місцевих загальних судів та суддів), Мозолевська О. (2012)
Фурашев В. - Сутність та визначення поняття "електронне урядування" (2012)
Баранов О. - Правовий режим використання радіочастотного ресурсу (2012)
Антоненко С. - Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України в Інтернет (організаційно-правові аспекти) (2012)
Цимбалюк І. - Безпека електронної торгівлі (організаційно-правовий аспект) (2012)
Леонов Б.Д. - Ставлення суспільства до терористів: соціально-правовий та інформаційний аспекти (2012)
Швець М. - "Кам'янистими стежками" "На круті гори" (становлення правової інформатики в Україні) (2012)
Бєляков К. - Мова інформаційно-правових досліджень: проблеми формування (2012)
Коваленко Л. - Інформаційна діяльність (2012)
Чайка Я. - Визначення інформаціх як об'єкта цивільних прав (2012)
Бурило Ю. - Інформаційна сфера як сфера господарювання: теоретико-правовий аспект (2012)
Ковригіна В. - Протиправне поглинання господарських підприємств та проблеми юридичної відповідальності (2012)
Нікітіна О. - Проблеми питання інформаційно-правового та методологічного дослідження застосування заходів заохочення до засуджених (2012)
Фурашев В. - Складові електронного урядування (2012)
Ланде Д. - Дослідження мереж співавторства у правовій науці по базі даних "Україніка наукова", Балогура І. (2012)
Антоненко С. - Правові та організаційні засади функціонування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (2012)
Корж І. - Державна безпека: методологічні підходи до системи складових понять (2012)
Мусієнко І. - Інформаційно-психологічні аспекти безпеки суб'єктів сектору державної безпеки (2012)
Андрейчук В. - Системний аналіз місця і ролі інформаційної складової УКР-методології управління СМР-процесами, Корнілов І. (2012)
Хахановський В. - Наукове забезпечення інформатизації правоохоронної діяльності та підготовка кадрів в інформаційній сфері (2012)
Климчук М. - Особливості отримання та використання інформації в ході досудового слідства (2011)
Рудик Г. - Окремі питання застосування інформаційних систем і баз даних у ході розслідування податкових злочинів (2011)
Микулець В. - Специфіка формуваня єдиного інформаційного простору України (2011)
Юхимюк О. - Суб'єкти та об'єкти правовідносин в сфері доступу до публічної інформації (2011)
Куренда Л. - Окремі аспекти забезпечення інформаційної безпеки Європейського Союзу (2011)
Попова І. - Правове регулювання засвідчення копій електронних документів (2011)
Батюк О. - Тактико-криміналістичне та інформаційне забезпечення слідчих дій в установах виконання покарань (2011)
Безпалько С. - Кримінологічна характеристика осіб та угруповань, які займаються підробленням документів, їх збутом та використанням (2011)
Булавіна С. - Інформаційна освіта та громадсько-політичне життя селянства Західної України у 20-30-х роках ХХ-го століття (історико-правовий аспект) (2011)
Гламазда П. - Цілі, завдання та функції державної пенітенціарної служби України щодо реалізації кримінально-виконавчої політики, Яцишин М. (2011)
Климчук М. - Інформаційна цінність висновку експерта, як джерела доказів у кримінальній справі, Марко С. (2011)
Колодяжна В. - Роль органів місцевого самоврядування (ОМСВ) у розвитку інформаційного транскордонного співробітництва України та Республіки Польща (2011)
Костюк І. - Конституційно-правовий та інформаційний аспект утворення вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ (2011)
Кравчук В. - Структурні елементи конституційно-правового статусу суддів в Україні: інформаційний аспект (2011)
Лаба О. - Теоретико-правова характеристика основних завдань соціальної держави в інформаційному просторі (2011)
Марків І. - Отримання криміналістично значимої інформації під час проведення слідчого огляду по справах про незаконне заволодіння вогнепальною зброєю (2011)
Митровка Я. - Державна влада, управління та орган в термінології юридичної науки Чеської Республіки: інформаційний аналіз (2011)
Міщук І. - Інформаційна регламентація міжнародно-правових актів трансплантації органів і тканин людини (2011)
Сулейманова З. - Отримання криміналістично значимої інформації про механізм незаконного збуту наркотичних засобів в ході реалізації тактичної операції (2011)
Самохін О. - Криміналістично значима інформація про формування й функціонування злочинних угруповань які діють у сфері незаконного наркобізнесу (2011)
Стасюк Л. - Умови отримання криміналістично значимої інформації під час огляду місця події по кримінальних справах про екологічні злочини (2011)
Таран О. - Особливості отримання криміналістично значимої інформації на початковому етапі розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці (2011)
Щур Б. - Система окремих криміналістичних методик та проблема їх практичного застосування (2011)
До 10-річчя створення Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України (2009)
Арістова І. - Організаційно-правові механізми ЮНЕСКО щодо розвитку інформаційного суспільства - орієнтир для України (2009)
Гладківська О. - Дослідження окремих параметрів систем, що розвиваються (2009)
Новицька Н. - До питання захисту суспільної моралі в мережі Інтернет (2009)
Фурашев В. - Про механізми спотворення народного волевиявлення під час організації референдуму (2009)
Брижко В. - Про узгодженість понять у сфері інформаційного права (2009)
Дума В. - Підходи до праворозуміння та реалізації правових норм (2009)
Цимбалюк І. - До питання взаємозв'язку інформаційного права з кримінальним правом (2009)
Баєв О. - Публічно-приватні відносини на ринку інформаційно-комунікаційних технологій України (2009)
Марущак А. - Інформаційні ресурси держави: зміст та проблема захисту (2009)
Гавловський В. - Комп'ютерна злочинність: міжнародний досвід боротьби і перспективи для України, Бутузов В., Тітуніна К. (2009)
Гуцалюк М. - Державна система протидії правопорушенням у сфері комп'ютерних технологій та інформаційних мереж (2009)
Золотар О. - Попередження правопорушень в інформаційній сфері діяльності суб'єктів цивільної авіації (2009)
Новицький А. - Оперативно-розкушова діяльність в Інтернет: проблеми правозастосування (2009)
Субіна Т. - Забезпечення інформаційної безпеки електронної звітності в органах державної податкової служби України (2009)
Антоненко С. - До питання еволюціонування змісту деяких термінів законодавства України (2009)
Хахановський В. - Завдання та структура навчальної дисципліни "Інформаційна безпека України (2009)
Швець М. - Правова інформатика як напрямок інноваційного розвитку системи механізмів державного управління (2009)
Баранов О. - Правові проблеми конвергенції в інформаційній сфері (2009)
Новицький А. - Інформаційне законодавство України: окремі питання систематизації, Касянюк Т. (2009)
Цимбалюк В. - Структуризація міжнародного інформаційного права у правознавстві (2009)
Брижко В. - Про сучасну інформаційну політику (2009)
Собур С. - До питання поняття носія електронного документа (2009)
Фурашев В. - Інформаційні операції крізь призму системи моніторингу та інтеграції Інтернет-ресурсів, Ланде Д. (2009)
Карасюк В. - Електронна комерція: проблеми правового забезпечення безпеки транзакцій, Судейко М. (2009)
Гладківська Г. - Вплив банків на розвиток економіки під час кризи (2009)
Баклан О. - Про інформованість щодо положень провадження за зверненнями та адміністративні (управлінські) послуги громадянам з боку органів публічної влади України (2009)
Павлович-Сенета Я. - Організаційно-правове та інформаційне забезпечення реформування системи територіального устрою України (2009)
Фурман Я. - Розшукова діяльність органів досудового розслідування у справах про контрабанду культурних цінностей (2009)
Калюжний Р. - Систематизація нормативно-правового забезпечення України в інформаційній сфері, Баєв О. (2009)
Гусаров С. - Інформаційне забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ (2009)
Брижко В. - До питання упорядкування діяльності в інформаційній сфері (2009)
Фурашев В. - Практичні засади прогнозу можливих загроз та ризиків шляхом аналізу взаємопов'язаності подій з інформаційним простором, Ланде Д. (2009)
Бідюк А. - Порівняння програм інформатизації України та Росії (2009)
Швець С. - Питання інформаційних ресурсів: зв'язок національних зі світовими (2009)
Іванов С. - Онтологічні моделі в корпоративному юридичному інформаційному просторі, Карасюк В., Луговий О., Соколов О. (2009)
Богдан І. - Застосування програми-пакета SPSS для факторного аналізу показників собівартості продукції (2009)
Бутузов В. - Особливості реформування організаційно-функціональної структури протидії комп'ютерній злочинності (2009)
Бузинарський М. - Інформаційне забезпечення розслідування злочинів, вчинених шляхом підпалу (2009)
Раскалєй М. - Імплементація норм міжнародного повітряного права - крок до ЄС та гарантована інформаційна безпека України (2009)
Калюжний Р. - Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки України, Баєв О. (2009)
Цимбалюк В. - Питання кодифікації інформаційного законодавства (2009)
Гавловський В. - До систематизації інформаційних відносин (2009)
Джердж С. - До питання сучасних інформаційних комунікацій (2009)
Новицька Н. - Правові основи захисту дітей від негативного впливу інформаційного середовища (2009)
Новицький А. - Суб'єкти державної влади України у сфері інформатизації (2009)
Сопілко І. - До питання отримання інформації органами державної влади (2009)
Антоненко С. - До питання розроблення електронної енциклопедії законодавства України (2009)
Бутузов В. - Поняття комп'ютерної злочинності відповідно до чинного законодавства України (2009)
Шеломенцев В. - Кібернетичний аспект комп'ютерних злочинів (2009)
Ольховенко С. - Автоматизація системи даних огляду місця події у справах про залишення потерпілого в небезпеці внаслідок дорожньо-транспортної події (2009)
Гусар О. - Інформаційно-правове забезпечення польотів у цивільній авіації (2009)
Hashmi Z. F. - Role of information and communication technology in motivating university undergraduate students towards a learning task in public sector universities of rawalpindi city, Dahar M. A., Sharif A. (2018)
Ворожбит А. В. - Веб-орієнтоване інформаційно-освітнє середовище закладу освіти (2018)
Гаєв Є. О. - MatLab-програма дисперсії світла на призмі та метод навчання на "Власних відкриттях" (2018)
Ілясова Ю. С. - Застосування ІКТ у професійній підготовці майбутніх молодших медичних спеціалістів під час вивчення фахових дисциплін психіатричного профілю (2018)
Markova O. M. - Сocalc as a learning tool for neural network simulation in the special course "Foundations of mathematic informatics”, Semerikov S. O., Popel M. V. (2018)
Pinchuk O. P. - Cognitive activity of students under conditions of digital transformation of learning environment, Sokolyuk O. M. (2018)
Синевич І. С. - Створення творчих проектів засобами ІКТ як умова ефективного формування квазіпрофесійного досвіду майбутнього педагога-музиканта (2018)
Львов М. С. - Інформаційні системи навчального призначення кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету: історичний і методологічний аспекти (2018)
Spivakovsky O. V. - Rating systems for scientometric indices of universities: key aspects, development, implementation, Vinnyk M. O., Poltoratskiy M. Y., Tarasich Y. G., Bystriantseva A. M., Panova K. O., Spivakovska Y. O. (2018)
Давидовський М. В. - Організація віртуального освітнього процесу як невід’ємного компонента сучасної системи освіти, Сокол І. М. (2018)
Зайцева Т. В. - Концепція інформатизації освіти та методика викладання інформатики (2018)
Коломієць О. Г. - Медіасоціалізація молоді в сучасному медіапросторі (2018)
Kushnir N. O. - Model of organization of the university ecosystem for the development of STEM-education, Valko N. V., Osipova N. V., Bazanova T. H. (2018)
Матвійчук Л. А. - Застосування тестових систем для здійснення оцінювання майбутніх викладачів, Горошко Ю. В., Цибко Г. Ю., Вінніченко Є. Ф. (2018)
Стрюк А. М. - Становлення та розвиток інженерії програмного забезпечення як галузі знань (2018)
Юрженко А. Ю. - Структура професійної англомовної підготовки майбутніх суднових механіків (2018)
Пустовіт Г. П. - Формування ІКТ-компетентностей майбутнього вчителя інформатики початкової школи засобами системи Delphі, Петренко С. В. (2015)
Співаковський О. В. - Інтерпретація результатів оцінки якості діяльності викладача, отриманих функціонуванням інформаційного сервісу KSUFeedback, Алфьорова Л. М. (2015)
Федосова І. В. - Порівняльний аналіз напрямів підготовки ІТ-фахівців на прикладі ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", П’ятикоп О. Є. (2015)
Кухаренко В. М. - Системний підхід до змішаного навчання (2015)
Кобильник Т. П. - Використання web-сервісу Wolfram|Alpha для розв’язування задач з теорії ймовірностей (2015)
Воронкін О. С. - Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів ВНЗ України (2015)
Гнєдкова О. О. - Проектування моделі мобільного навчання у системі дистанційного навчання "Херсонський віртуальний університет", Лякутін В. В. (2015)
Головня О. С. - Критерії добору програмних засобів віртуалізації у навчанні unix-подібних операційних систем (2015)
Грабовський П. П. - Критерії, показники і рівні розвитку інформаційної компетентності вчителя природничо-математичних предметів (2015)
Когут У. П. - Експериментальне дослідження методики використання системи Maxima як засобу навчання дослідження операцій бакалаврів інформатики (2015)
Ляшенко У. І. - Інформаційні технології у підготовці фахівців морського профілю (2015)
Пічугіна І. С. - Сучасний стан застосування інформаційно-комунікаційних технологій для самоосвіти та саморозвитку особистості дорослих (2015)
Грищук О. М. - Поховальні пам’ятки Донеччини фіналу середньої бронзи (2018)
Курзенков М. С. - Походження та доместикація коня у дослідженнях з молекулярної біології (2018)
Задунайський В. В. - Козацькі стратегії і стратегеми під час кампанії 1649 р. та їхні аналоги у "Стратегемах” Секста Юлія Фронтіна (2018)
Салагуб Л. І. М. - Голубець: погляди на політичну історію Гетьманщини ХVІІІ ст. (2018)
Стоберська Н. А. - Польське землеволодіння правобережної України у працях дореволюційних дослідників (2018)
Темірова Н. Р. - Метаморфози аграрної еліти українських губерній на зламі ХІХ – ХХ ст. (2018)
Плевако К. В. - Циркуляри центральних органів влади як джерело висвітлення особливостей протестантського руху в Україні у 1909 – 1913 рр. (2018)
Зубко О. Є. - Здобутки і втрати української еміграційної еліти: оцінка в часі (ЧСР, 1918 – 1939 рр.) (2018)
Юшкевич В. В. - "Домініканський проект” в історії американської політики допомоги європейським біженцям (кінець 1930-х – початок 1940-х років) (2018)
Швед В. О. - Особливості розвитку інтеграційних процесів у регіоні затоки після революцій "Арабської весни”: висновки для України (2018)
Пилипенко В. В. - Дотримання прав людини в Ірані: еволюція проблеми від Махмуда Ахмадінежада до Хасана Рухані (2018)
Сапельнікова Н. Л. - Проблеми формування та реалізації інноваційних систем готельно-ресторанного бізнесу, Никончук О. В. (2018)
Верезомська І. Г. - Перспективи розвитку бутік-готелів в Україні (2018)
Антоненко А. В. - Інноваційні технології десертів із підвищеною біологічною цінністю (2018)
Гуць В. С. - Інноваційні способи різання рослинної сировини, Шеїна В. С., Коваль О.А. (2018)
Батченко Л. В. - Репутаційний капітал як основа економічного зростання підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу, Гончар Л. А. (2018)
Тонких О. Г. - Характеристика методів менеджменту в ресторанному бізнесі, Олійник О. В. (2018)
Завадинська О. Ю. - Інноваційні технології господарювання в ресторанному бізнесі (2018)
Пилипів В. В. - Інноваційний потенціал лідерства-служіння в готельному бізнесі (2018)
Русавська В. А. - Категорія "якість" у контексті функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2018)
Неіленко С. М. - Особливості проектування сучасних приміщень культурно-дозвіллєвого призначення в закладах ресторанного господарства, Стариченко Т. В. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Mozghovyi Y. - Editorial (2018)
Choi Y. J. - The effect of the fast-track corporate rehabilitation program on the interest coverage ratio of the companies under court receivership (2018)
Wachyudi N. - A study of the relationship marketing effect in banks: The case of an emerging market (2018)
Pitoska E. - Corporate social responsibility and small-medium sized enterprises: evidence from Greece, Giannakis K., Sdraka D. (2018)
Basu R. - Monetary Operations and Islamic Banking in The GCC: Challenges and Options, Prasad A., Rodriguez S. (2018)
Goumas S. - Corporate brand extensions based on the purchase likelihood: governance implications, Charamis D., Maroukla E., Garefalakis A. (2018)
Wood A. - The impact of risk factors on the financial performance of the commercial banking sector in Barbados, McConney S. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Dell’Atti S. - Editorial (2018)
Pavone P. - Compliance and corporate anti-money laundering regulation, Parisi F. (2018)
Arsenos P. - Pricing of brand extensions based on perceptions of brand equity, Charamis D., Garefalakis A. (2018)
AlHares A. - Does ownership structure improve credit ratings?, Ntim C., King D., Byrne R. (2018)
Mashamba T. - The effects of Basel III liquidity regulations on banks’ profitability (2018)
Khemiri S. - Order of preference of debts under asymmetric information, Brinette S., Benkraiem R., Miloudi A. (2018)
Eulerich M. - Cultural differences and similarities between German and Chinese internal audit functions, Westhausen H.-U. (2018)
Velte P. - The impact of auditor rotation, audit firm rotation and non-audit services on earnings quality, audit quality and investor perceptions: a literature review, Loy T. (2018)
Koutoupis A. G. - Corporate governance and internal controls: a case study from Greece, Pappa E. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Sacco Ginevri A. - Editorial (2018)
Lemonakis C. - A study of the banks’ efficiency in crisis: Empirical evidence from Eastern Europe, Balkans and Turkey, Garefalakis A., Georgios X., Haritaki H. (2018)
Drogalas G. - Relationship between internal audit factors and corporate governance, Anagnostopoulou E., Koutoupis A., Pazarskis M. (2018)
Elhessi A. R. - Gharar in futures contracts from Islamic perspective: A case study of USA & Malaysia, Youssef A. A., Ragheb M. A. (2018)
Di Tommaso F. - What are the costs and benefits of an international corporate governance reregulation? (2018)
Lopes J. D. - How the financial crisis has changed the research agenda on banking regulation (2018)
Toudas K. - International accounting frameworks: The convergence of corporate financial statements (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Dell’Atti S. - Editorial: An international outlook of research in governance and regulation (2018)
Spinthiropoulos K. - An analysis of key sectors of economic growth in Greece: A VAR testing approach, Garefalakis A., Charamis D., Gerakis G., Konstantinidis A. (2018)
Saerang D. P. E. - The influence of executives’ characteristics on bank performance: The case of emerging market, Tulung J. E., Ogi I. W. J. (2018)
Mariani G. - University as new entrepreneurial finance player: A search for the new role (2018)
Stenheim T. - The value relevance of alternative performance measures: Evidence from the Oslo Stock Exchange, Beckman A. N., Olsen Valltoft C., Madsen D. Ø. (2018)
Kgasago K. J. O. - Determinants of business intelligence system acceptance in an emerging country, Jokonya O. (2018)
Grove H. - Digitalization impacts on corporate governance, Clouse M., Schaffner L. G. (2018)
Титул, зміст (2018)
Бузиновський А. Б. - Функціональна модель системи підтримки прийняття рішень хірурга, Баязітов Д. М., Ляшенко А. В., Новіков Д. В., Годлевська Т. Л., Біднюк К. А. (2018)
Первак М. П. - Особливості кіндлінгової судомної активності за умов транскраніального подразнення постійним струмом мозочка на тлі застосування кетаміну (2018)
Бабінець Л. С. - Ефективність про- та пребіотичних препаратів у лікуванні дисбіозу хворих на хронічний панкреатит із супутнім аскаридозом, Марценюк В. П., Дроняк Ю. В., Мельник Н. А. (2018)
Колотвін А. О. - Скринінг хворих на гострий калькульозний холецистит для виявлення прихованих форм вірусних гепатитів B і C (2018)
Мацегора Н. А. - Саногенетичне значення замісної терапії трийодтироніну в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у стадії загострення в поєднанні з гіпотиреозом, Шпота О. Є. (2018)
Опря Є. В. - Специфіка розладів сприйняття та емоцій у хворих на шизофренію з цукровим діабетом 2 типу (2018)
Jones R. P. - Periods of unexplained higher deaths and medical admissions coexist with changes in staff sickness absence (2018)
Роша Л. Г. - Морфологічні особливості кастраційнорезистентного раку передміхурової залози, Лисенко В. В. (2018)
Бородіна О. С. - Негоспітальна неускладнена пневмонія у дітей: взаємозв'язок із цитокіновою відповіддю та фізичним розвитком (2018)
Шандра О. А. - Системні механізми епілепсії (2018)
Гладчук І. З. - Застосування омега-3 поліненасичених жирних кислот у профілактиці та терапії загрози передчасних пологів, Панчук Е. А. (2018)
Пономаренко О. В. - Шкірна пластика в комплексі лікування тяжких поєднаних ушкоджень тулуба та кінцівок (2018)
Зачеславський О. М. - Нестандартний випадок раку передміхурової залози (клінічний випадок), Попов Д. О., Таха М., Дехтяр Ю. М., Савельєв А. О. (2018)
Мацегора Н. А. - Основні причини розвитку ускладнень вакцинації бцж і доцільність дослідження клітинної ланки імунітету в їхній діагностиці, Омельян Л. П. (2018)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2018)
Фінагіна О. В. - Перспективи інформаційної інтеграції в системі знань сучасного інформаційного менеджменту: актуальні питання розвитку аграрно-промислового комплексу, Чумаченко Ю. С. (2018)
Андрієнко М. В. - Роль глобальних маркетингових стратегій у сучасному бізнесі, Дьячук І. В. (2018)
Дегтярьова Л. С. - Обгрунтування аналітичних методів у маркетинговому дослідженні на підприємстві, Терещук О. О. (2018)
Сарана Л. А. - Регіональні кластерні ініціативи як рушійна сила регіональної економікии (2018)
Сукач О. М. - Інвестиційний потенціал національної економіки (2018)
Подлужна Н. О. - Регіональні перспективи формування економіки знань в Україні (2018)
Іванова Н. С. - Методи прогнозування регіональної економічної безпеки (2018)
Коваль О. О. - Соціальна нерівність у ринкових умовах (2018)
Потапенко Т. П. - Роль та місце інновацій у процесах кластеризації (2018)
Гріднєва Д. В. - Проблеми теорії і практики обліку готової продукції та її реалізації (2018)
Хиль Л. П. - Об'єднання звітності з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску, Бондаренко Л. Ф. (2018)
Іванюта П. В. - Роль ринку цінних паперів у економіці держави на прикладі США, Горбаневич В. Л. (2018)
Луцяк В. В. - Стратегічне планування і тактика інноваційної діяльності у ресторанних підприємствах: розроблення функціональних харчових продуктів, Ставська Ю. В., Головня О. М. (2018)
Poltavska O. - Network development of hotel industry enterprises (2018)
Наші автори (2018)
Про набір до аспірантури зі спеціальності 051 "економіка" (2018)
Запрошуємо авторів до співпраці (2018)
Титул, зміст (2018)
Шарикіна Н. І. - Порівняльне вивчення цитостатичної активності та механізмів дії відомих похідних хіназоліну (доксазозин, празозин) та ерлотинібу, Хавич О. О., Демченко А. М., Паршиков О. В., Ядловський О. Є., Радівоєвич А. Г., Мунько М. А., Рогозін В. В. (2018)
Бородіна О. С. - Негоспітальна неускладнена пневмонія у дітей: особливості змін цитокінових маркерів у хлопчиків і дівчаток у динаміці лікування (2018)
Колотвін А. О. - Застосування стерильного гемостатичного матеріалу, просоченого розчином гемостатичного порошку на основі хітозану, при лапароскопічній холецистектомії у хворих на гострий калькульозний холецистит на фоні хронічного вірусного гепатиту (2018)
Куртова М. М. - Вивчення впливу антитіл до бокових карбогідратних ланцюгів алергенів на популяційний профіль сенсибілізації пацієнтів у Південно-Західному регіоні України, Кольцова І. Г., Тарасов Є. В., Боровик А. П. (2018)
Мєліхова Т. В. - Порівняльна характеристика патоморфологічних змін строми ендометрія і перехідної зони матки при аденоміозі та проліферативних процесах ендометрія (2018)
Роша Л. Г. - Удосконалення методик прижиттєвої патоморфологічної діагностики (на прикладі раку передміхурової залози) (2018)
Хухліна О. С. - Суглобовий синдром і якість життя пацієнтів з остеоартрозом за коморбідного перебігу з неалкогольним стеатогепатитом та ожирінням, Ляхович О. Д., Каньовська Л. В., Каушанська О. В., Горбатюк І. Б. (2018)
Опря Є. В. - Суб'єктивне сприйняття психічної та соматичної хвороби хворими на шизофренію при її поєднанні з ожирінням (2018)
Пономаренко О. В. - Лазерна допплерівська флоуметрія як метод оцінки мікрогемодинаміки шкіри в ділянці ушкодження покривних тканин кінцівок після травми (2018)
Бодня О. І. - Хірургічне лікування внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки (2018)
Мацегора Н. А. - Динаміка показників спірограми хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у стадії загострення на тлі гіпотиреозу при включенні у комплексне лікування ліотироніну, Шпота О. Є., Крахмалова О. О. (2018)
Якименко Д. О. - Патогенетичне обґрунтування використання олії амаранту для протекції ушкодження надниркових залоз при синдромі Шегрена, Єфременкова Л. Н. (2018)
Михайленко В. Є. - Ефективність проведення реабілітаційної терапії в системах Tymo і Pablo, Михайленко В. Л., Осіпенко А. С., Компанієць М. О. (2018)
Запрошуємо на симпозіум "Новітні технології в діагностиці та лікуванні сепсису" (2018)
Гридіна Т. Л. - Кір: збудник, особливості патогенезу, можливі ускладнення, профілактика (2018)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2018)
Бондаренко Е. А. - Особенности темпорального оформления побудительных конструкций в лекционном и проповедническом дискурсах (2018)
Гринько Л. В. - Средства смягчения категоричности высказывания и стратегии в деловом общении (на материале итальянской и испанской деловой переписки) (2018)
Деревянко Ю. М. - Феномен етикетного простору та його організація (2018)
Дячук Л. С. - Українські переклади французької жіночої прози радянського періоду (роль журналу "Всесвіт") (2018)
Загребельная Н. В. - Лексико-семантическое поле "водное транспортное средство" в наивной англоязычной картине мира (2018)
Ківенко І. О. - Перцептивний аналіз висловлювань фатичної подяки (2018)
Колегаева И. М. - Сенсорная метафора и синестезия как языковой феномен: лингвокогнитивный аспект (2018)
Красницкая Е. В. - Роль синсемантической лексики в создании образа смерти в романе Дж. Барнса Nothing to be frightened of (2018)
Лисовская А. О. - Роль динамического компонента интонации в организации текста устной англоязычной молитвы в художественном кинодискурсе (2018)
Марусіч Г. В. - Просодичні особливості морських команд в англомовному судноплавному дискурсі та художньому кінодискурсі (2018)
Матузкова О. П. - До питання про передачу одеських реалій в англомовних художніх та документальних текстах, Погуляй В. В. (2018)
Мікава Н. М. - Вербалізація кoнцeпту HAIR в англомовних фрaзeoлoгічних слoвникaх (2018)
Музя Є. М. - Принципи лексикографування топонімів у неспеціальних англомовних словниках (2018)
Нетреба Е. С. - Концепт ВРЕМЕНА ГОДА/SEASONS в языковой картине мира Перл Бак (на материале романа "Земля") (2018)
Снітовська О. Й. - Відповідність перекладу інструкцій безрецептурних ліків, сертифікованих в Україні, англомовним оригіналам міжнародних фармацевтичних компаній українською мовою (2018)
Строченко Л. В. - Номінативне поле концепту GENIUS в англійській мові (2018)
Терехова Л. В. - Прагматические особенности реализации оппозиции "свой" / "чужой" в газетном макротексте (2018)
Томчаковская Ю. О. - Концепт CHARM в англоязычных учебных словарях, Томчаковский А. Г. (2018)
Цобенко О. В. - Мотиватор призначення в основі англомовних номінацій ювелірних прикрас (2018)
Четайкіна В. В. - Функції релігійної лексики в американському президентському дискурсі (2018)
Balatska А. - Characteristics of pseudoscientific texts (2018)
Bedrych Ya. V. - Explicit ways of rendering the category of inclusiveness in scientific discourse (2018)
Pilishek S. - Onyms in South African English in an ecolinguistic perspective (2018)
Жук Ю. - Постмодернізм: теоретичні аспекти поняття (2018)
Cинявська Л. І. - Інтертекстуальність драми Лесі Українки "Блакитна троянда" (2018)
Домброван Т. И. - У истоков лингвосинергетики в Украине (к юбилею доктора филологических наук, профессора Л.С. Пихтовниковой) (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Бирчак І. В. - Характеристика порушень в системі регуляції агрегатного стану крові жінок з анемією високого ступеня на тлі гіперпластичних процесів ендометрія (2018)
Булавенко О. В. - Особливості діагностики переривання вагітності на ранніх термінах у жінок із звичним невиношуванням, Мунтян О. А. (2018)
Валько О. О. - Ультраструктурні змін судин гемомікроциркуляторного русла клубових лімфатичних вузлів білих щурів при тривалій дії опіоіду налбуфіну, Головацький А. С. (2018)
Витриховський А. І. - Порівняльна характеристика показників варіабельностісерцевого ритму пацієнтів з захворюваннями серцево-судинної системи і супутнім явищем турбулентності серцевого ритму з показниками практично здорових осіб (2018)
Годованець О. І. - Дифузний нетоксичний зоб у дітей та його вплив на стоматологічну патологію, Кіцак Т. С., Вітковський О. О. (2018)
Ozhohan Z. R. - Quality Assessment of Prosthetic Rehabilitation Using Aesthetic Fixed Restorations, Biben A. V. (2018)
Остафійчук С. О. - Частка жирового компонента в структурі гестаційного збільшення маси тіла (2018)
Попович Я. М. - Ранні та віддалені результати хірургічного лікування тромбозів системи нижньої порожнистої вени (2018)
Ткачук О. В. - Динаміка протео- та фібринолітичної активності в структурах мозку щурів із цукровим діабетом, ускладненим каротидною ішемією-реперфузією, Повар М. А. (2018)
Odokuma El. - Endometriosis: A Clinical Enigma, Abedi HO., Onohwakpor EA. (2018)
Didushko О. M. - System of Educational Process Organization at the Department of Endocrinology and the Department of Internal Medicine No 1, Immunopathology and Allergology Named after Academician Neiko Ye. M. of Ivano-Frankivsk National Medical University, Herych P. R., Cherniavska I. V. (2018)
Sheiko S. O. - Teaching of Integrated Management of Patients with Hypothyroidism During the Cycle of Specialization "General Practice - Family Medicine", Kolb N. O., Gordyeyeva A. A., Kravchenko K. S. (2018)
Korzh N. V. - COPD and Overweight, as a Problem in Present-Day Pulmonology, Ostrovska K. M. (2018)
Клепач М. С. - 70 років заснування і розвитку ортопедо-травматологічної служби Івано-Франківщини (2018)
Хананаєв Л. І. - М. В. Долішній (1927-1998), Попадинець О. Г., Юрах О. М. (2018)
Колесник В. О. - До питання про ґенезу чийшийських говірок (2018)
Романова О. К. - Изучение составных наименований в русской лингвистике (2018)
Черниш Т. О. - Значення "Aкцентологічного коментаря до польської мови" Л. А. Булаховського для вишівської лінгвополоністики (2018)
Горбань В. В. - Типология гнёзд как способ прогнозирования лексического состава языка (на материале болгарского, русского и украинского языков) (2018)
Кипер М. - Глагольные показатели страха в русском языке (на материале художественной литературы) (2018)
Хрустик Н. М. - Активні процеси словотворення в сучасній українській мові: динаміка словотвірного гнізда з префіксоїдом вело- (2018)
Войцева О. А. - Парфумерно-косметична термінологія української мови та її походження (2018)
Касім Г. Ю. - Нові фемінітиви в сучасних українських ЗМІ (2018)
Мінкевич Е. Е. - Графічно неадаптовані неозапозичення в сучасних українських ЗМІ (2018)
Чапига З. - Объекты ненависти в публицистических текстах (на материале русского и польского языков) (2018)
Яковенко Л. І. - Лексеми простір і місце (przestrzeń i miejsce) у складі польських фразеологічних одиниць (2018)
Мусий В. Б. - Мифопоэтическая основа произведений Божены Немцовой (2018)
Marjanović G. - Prijelaz Gorana Тribusona s visoke u nisku književnost (2018)
Фокина С. А. - Трикстерский потенциал образа Моцарта в лирике А. Ширяева. Диалог с кинематографической традицией (2018)
Новак О. М. - Србистика на Одеском универзитету (2018)
Илиев Ив. Г. - Рецензия за книгата на В. Колесник и С. Георгиева "Болгарськi говiрки пiвдня Украïни. Хрестоматiя. Тексти". Iзмаïл. IРБIС. 2016., Георгиева М. Р. (2018)
Vatseba T. S. - Effect of Metformin on Parameters of Insulin Resistance in Patients with Primary Hypothyroidism (2017)
Diev Ye. V. - Units of Labor input of Orthopedists during Consultation for Implants. Fixed Restorations, Dieva T. V., Obidniak V. Z., Labunets V. A. (2017)
Zihni I. - An Evaluation of the Metabolic Profile in Total Thyroidectomy, Zihni B., Karakose O., Pu'lat H., Ozcelik K., Eken H., Duran A., Uslu A. (2017)
Зозуляк Н. В. - Потенціювання антиішемічної терапії хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК (2017)
Іващук С. І. - Оцінка супутньої патології як чинника ризику розвитку набрякового панкреатиту з позиції поліморфізму гена IL-4 (С-590Т), Сидорчук Л. П. (2017)
Козовий Р. В. - Частота та спектр хромосомних аберацій, асоціацій акроцентричних хромосом у довгожителів Прикарпаття хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз (2017)
Крупник А.-С. А. - Частота малих включених дефектів зубних рядів у дітей та підлітків м. Львова (2017)
Ожоган З. Р. - Клінічні аспекти поєднання керамічних та пластмасових оклюзійних поверхонь, Бібен А. В. (2017)
Олійник Ю. Ю. - Особливості гістологічних форм росту пухлин у хворих, які перенесли комбіновані операційні втручання з приводу раку шлунка, Сліпецький Р. Р. (2017)
Петришин С. В. - Застосування шин-капп для лікування патологічної стертості твердих тканин зубів, поєднаної з дефектами зубних рядів та зубощелепними деформаціями, Ожоган З. Р. (2017)
Процик А. Л. - Лямбліоз у дорослих хворих: клініко-лабораторні особливості та корекція лікування, Пришляк О. Я., Вірстюк Н. Г., Кондрин О. Є., Бойчук О. П. (2017)
Echchaoui A. - Vascular Malformation of the Hand: a Challenge ofManagement, Omar M., Ahmad Al A., El Mazouz S., Gharib Nour-eddine, Abbassi A., Tarik B., El Mesnaoui A. (2017)
Bartoš V. - Eccrine Porocarcinoma: A Case Report of a Rare Skin Malignancy (Dermatopathologic View), Milada K. (2017)
Samborskyi O. S. - Innovative Approaches to Teaching Professionally Oriented Disciplines "Organization and Economics of Pharmacy", "Management and Marketing in Pharmacy" (2017)
Шейко С. О. - Викладання пневмонії на циклі спеціалізація "Загальнапрактика-сімейна медицина", Колб Н. О. (2017)
Shavarovskii B. Z. - Conditions of semiscalar equivalence of polynomial 2-by-2 matrices (2017)
Banakh T. - Continuity points of separately continuous functions with values in ℵ₀-spaces (2017)
Пилипович М. - Фрактали на площині Лобачевського, Сімків М. (2017)
Банах Т. О. - Приклади нарізно неперервних відображень з суцільними розривами на горизонталях, Маслюченко В. К., Філіпчук О. І. (2017)
Гринів О. - Юліан Богачевський (1897–1970), Притула Я. (2017)
Міжнародна конференція з функціонального аналізу, присвячена 125-річчю з дня народження Стефана Банаха (2017)
Володимир Васильович Михайлюк (до 50-річчя від дня народження) (2017)
Мирослав Львович Горбачук (некролог) (2017)
Юрій Борисович Зелінський (некролог) (2017)
Богдан Йосипович Пташник (некролог) (2017)
Правила для авторів (2017)
Титул, зміст (2018)
Бобильов В. Є. - Підхід до аналізу даних у засобах імітаційного моделювання бойових дій військ (сил), Тимошенко Р. Р. (2018)
Мірненко В. І. - Техніко-економічна ефективність експлуатації за станом виробів авіаційної техніки для дифузійно-монотонного розподілу їх відмов, Салій А. Г., Яблонський П. М., Бутенко М. П. (2018)
Прібилєв Ю. Б. - Особливості розрахунку характеристик контрольно-випробувальних станцій (2018)
Пількевич І. А. - Моделювання впливу шумів на кубітові та бітові сигнали, Бродський Ю. Б., Маєвський О. В. (2018)
Салій А. Г. - Алгоритм застосування методу декомпозиції при оцінюванні ефективності функціонування системи відновлення автомобілів військового призначення, Поліщук В. В., Білявський Б. А. (2018)
Сидорчук О. Л. - Метод проектування радіолокаційних станцій наземної розвідки з антенною системою колової поляризації (2018)
Солонніков В. Г. - Рівняння періодичних процесів, які враховують особливості динаміки їх протікання в системах управління літальних апаратів з бортовою цифровою обчислювальною машиною, Войтко О. В., Полякова О. В. (2018)
Гулак Ю. С. - Проблеми протидії витоку інформації по технічним каналах в органах державної влади України в сучасних умовах (2018)
Кива В. Ю. - Методи розвідки кіберпростору, Судніков Є. О., Войтко О. В. (2018)
Козуб А. М. - Аналіз досвіду використання космічних систем та безпілотних авіаційних комплексів в сучасних локальних конфліктах та перспективи їх розвитку, Шумейко В. О., Зуйко В. В., Ніколаєнко О. Є. (2018)
Єпішев В. П. - Можливості національних оптичних засобів спостереження за космічним простором щодо контролю геостаціонарної орбіти у інтересах збройних сил України, Мотрунич І. І., Періг В. М., Кудак В. І., Найбауер І. Ф., Сухов П. П., Кашуба В. І., Сухов К. П., Варламов І. Д., Албул В. В., та ін. (2018)
Коротін С. М. - Прогнозна математична модель управління гіпотетичною перспективною керованою авіаційною ракетою, Коломієць Ю. М. (2018)
Кірсанов С. О. - Методичний підхід до оцінювання рівня автоматизації роботи органів управління, Островський С. М. (2018)
Медведєв В. К. - Підхід щодо оцінювання надійності функціонування автоматизованої системи управління "Ореанда-ПС”, Кас’яненко М. В., Коренівська І. С. (2018)
Опенько П. В. - Методика обґрунтування раціонального складу перспективних безпілотних авіаційних комплексів, Мартинюк О. Р., Клюшніков І. М., Никифоров О. В. (2018)
Шило С. Г. - Метод формалізації знань про ситуаційний аналіз обстановки для системи підтримки прийняття рішень автоматизованої системи управління повітряним рухом, Дмитрієв О. М., Новікова І. В. (2018)
Артюшин Л. М. - Шляхи підвищення ефективності системи виявлення та оцінювання інформаційних загроз, Чернишук С. В. (2018)
Биченок М. М. - Підхід щодо оцінювання ризиків життєдіяльності, Войтко О. В., Чернега В. М. (2018)
Сніцаренко П. М. - Методика оцінювання психологічного впливу, Кацалап В. О. (2018)
Тіхонов Г. М. - Обґрунтування показників потреби ЗС України в офіцерському складі на середньострокову перспективу відповідно до реальних та постійних загроз у сфері національної безпеки, Вербовенко О. П., Гутник А. В., Князєв С. М. (2018)
Рєзнік Д. В. - Методика формування таблиці взаємодії, Левченко М. А., Заболотний О. А., Мельниченко В. С. (2018)
Романченко І. С. - Визначення аналітичної залежності для початкового співвідношення сил сторін з урахуванням критеріальних обмежень, Котляров В. П., Павлюк О. О. (2018)
Даник Ю. Г. - Хвильовий метод визначення траєкторій БПЛА для ефективного спостереження за ділянкою місцевості, Балицький І. І. (2018)
Вимоги оформлення статтей (2018)
Бульбук О. В. - Спосіб діагностики і класифікації приясенних дефектів твердих тканин зубів, Рожко М. М., Бульбук О. І. (2017)
Витриховський А. І. - Особливість варіабельності серцевого ритму пацієнтів з ішемічною хворобою серця та наявними факторами ризику серцево-судинних захворювань за шкалою Score (2017)
Вівчаренко Т. І. - Оцінка стану тканин пародонта в пацієнтів з генералізованим пародонтитом та гіпертонічною хворобою, Рожко М. М. (2017)
Геник Н. І. - Сучасний підхід до корекції клімактеричних розладів у жінок з фізіологічною менопаузою та після оваріоектомії, Гінчицька Л. В., Левицький І. В., Нейко О. В., Гоцанюк Р. В. (2017)
Ковалюк А. В. - Ефективність застосування індивідуальної знімної шини-капи з метою коригування ступеня зубощелепних деформацій у хворих з дефектами зубних рядів, Ожоган З. Р. (2017)
Kupnovytska I. - Effects of Quercetin on Cardiac Fibrosis in Patients with Acute Myocardial Infarction and Arterial Hypertension, Wael R. (2017)
Куцик Д. - Предиктори ураження нирок у хворих із метаболічним синдромом, Скляров Є. (2017)
Літус О. І. - Вивчення психоемоційного стану хворих на акне залежно від тяжкості перебігу та спадкових чинників, Петренко А. В. (2017)
Luchko I. M. - Some Structural and Chemical Changes in Endocardial Endothelium of Rats in Emotional and Pain Stress Complicated by Hypercholesterolemia, Guranych T. V., Voronych-Semchenko N. M., Shlyakhovenko O. O., Storozhuk L. S. (2017)
Ozhohan Z. R. - Clinical Effectiveness of Using Aesthetic Fixed Prosthetic Appliances with Combined Occlusal Surface, Biben A. V. (2017)
Павлюк Т. В. - Оцінка психоемоційного стану в студентів молодших курсів медичного університету, Рожко М. М., Панчак О. В. (2017)
Попадинець О. Г. - Нові підходи щодо отримання наукової новизни при морфологічних дослідженнях перехідного епітелію ечового міхура, Юрах О. М., Токарук Н. С., Котик Т. Л., Пукач І. В., Юрах Г. Ю., Осипчук М. М., Дубина Н. М., Дмитренко А. С. (2017)
Русин В. І. - Комбіноване лікування гострих тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Болдіжар П. О. (2017)
Чінєренва О. - Предиктори раптової смерті у хворих з постінфарктними аневризмами лівого шлуночка, Вакалюк І. П. (2017)
Чмир Н. В. - Патогенетичний взаємозв’язок та диференціально-діагностичні критерії метаболічного синдрому при ожирінні та хронічній ішемічній хворобі серця, Дутка Р. Я. (2017)
Figurek A. - Aeromonas Sobria: a Rare Cause of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis-Related Peritonitis, Vlatkovic V., Vojvodic D. (2017)
Волошинович М. С. - Особливості вивчення дерматовенерології іноземними студентами у вищому медичному навчальному закладі (2017)
Kocherga Z. - Development of Simulation Center and Training Programmes in Ivano-Frankivsk Perinatal Center, Lembryk I., Vysochan V. (2017)
Матейко Г. Б. - Синдром вигорання у практиці лікаря-дитячого інфекціоніста, Антонюк Л. В. (2017)
Поліщук І. П. - Студентський науковий гурток з акушерства та гінекології (2017)
Скробач Н. В. - Педагогічна майстерність викладача в сучасній педагогічній технології, Вишиванюк В. Ю., Шаповал О. А. (2017)
Децик О. З. - Порівняльна характеристика дотримання стандартів лікування у стаціонарних хворих на сечокам'яну хворобу в закладах охорони здоров’я різного рівня і форми власності, Соломчак Д. Б. (2017)
Serediuk L. V. - Modern Problems of Stress and Mental Disorders – Anxiety and Depression (2017)
Tsyhykalo O. V. - Peculiarities of the Upper Lip Morphogenesis and Its Relation to Facial Development, Kuzniak N. B. , Popova I. S., Olijnyk I. Yu., Dmytrenko R. R., Perebyinis P. P., Horytskyi Ya. V. (2017)
Androukh V. S. - Obstetrician-Gynecologist (to the 165 th Anniversary of Shchasnyi-Selskyi’s Birth) (2017)
Кузьмич Я. В. - Роль інтерактивного навчання на уроках хімії в системі професійно-технічної освіти (2018)
Калабухова А. С. - Способи використання дихальних вправ для дітей молодшого шкільного віку як неспецифічний засіб профілактики ГРВІ (огляд), Радзієвська М. П. (2018)
Розметова О. Г. - Перспективи розвитку beauty-туризму на основі ресурсної бази курортних територій України, Цишек О. В. (2018)
Жадейко А. Н. - Тенденции живописи периода 1990-х годов одесского художника Алексея Илюшина (2018)
Кадоркіна Ю. О. - Сучасна українська книжкова ілюстрація. Оформлення прози та віршованих збірок (2018)
Краснікова Л. В. - Поняття, історія і стилі дизайну інтер'єру (2018)
Романенкова Ю. В. - Этюды и дорожные зарисовки в творчестве Людмилы Горбатенко (2018)
Оникiєнко А. С. - Визначення мiсця розташування центру швидкого реагування на надзвичайнi ситуацiї у мiському середовищi, Хлюпiн О. А. (2018)
Бабенко Л. О. - Масові театралізовані свята у музейних закладах культури (на досвіді роботи Миколаївського обласного художнього музею ім. В. В. Верещагіна) (2018)
Орлова О. В. - Розвиток української культурологічної думки в умовах еміграції у першій половині ХХ століття, Сусідка В. М. (2018)
Філіпп’єв М. Г. - Традиції як механізм збереження і трансляції соціально-культурного та екологічного досвід, Філіпп’єва О. А. (2018)
Демчук О. В. - Лікування хворих на хронічну хворобу нирок з наявністю уражень гастродуоденальної ділянки та хронічного пієлонефриту у поєднанні з метаболічним синдромом, Слободян Д. А., Піддубна А. А., Вівсянник В. В., Вінтоняк М. О. (2018)
Галієва О. М. - Нейрофізіологія ситуативної тривожності: теоретичний аспект (2018)
Гончарова Н. О. - Ціннісно-мотиваційні аспекти кар'єрного зростання майбутніх психологів (2018)
Drozd E. V. - Educational potential of ethnopsychology in formation of national self identity of student youth (2018)
Перегончук Н. В. - Кар’єра та кар'єрні орієнтації: вивчення змісту понять, Фальчук М. П. (2018)
Сокур А. В. - Теоретичний аналіз сутності поняття пробачення в контексті психологічної травми та психоаналізу (2018)
Адаменко О. О. - Фізичне виховання та формування здорового способу життя у педагогічних поглядах К. Д. Ушинського, Догунчак О. А., Подопригора Р. В. (2018)
Бондаренко Т. С. - Інтеграція інтернет-ресурсів у навчально-виховний процес основної школи (2018)
Даценко М. С. - Просторове середовище та акустика приміщення у формуванні професійної культури майбутнього викладача музичного мистецтва (2018)
Заря Л. О. - Усвідомлене сприйняття музичного мистецтва молодшими школярами (2018)
Іванова Л. В. - "Soft skills" як важлива складова конкурентоспроможності фахівця з інформаційних технологій, Скорнякова О. В. (2018)
Карасьова Л. А. - Експериментальна перевірка ефективності моделі та педагогічних умов формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі іншомовної підготовки (2018)
Карнаухова А. В. - Проблема формування трудових навичок у дітей старшого дошкільного віку, Коваленко І. В. (2018)
Коваль М. С. - Загальнодидактичні принципи формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах, Коваль І. С. (2018)
Ковальчук В. І. - Формування індивідуальних стратегій навчання студентів засобами інноваційних педагогічних технологій (2018)
Котелюх М. О. - Розвиток етичної та естетичної складових професіоналізму поліцейських (2018)
Nazarenko O. I. - Challenges and solutions to developing phonological competence of technical students in ESP teaching (2018)
Павленко О. В. - Сучасний стан підготовки фахівців з електроніки в закладах вищої освіти США (2018)
Рудь О. С. - Ґендерний стиль у менеджментi як компонент впливу на якість системи управління освiтою (2018)
Хромченкова Н. М. - Педагогічні умови формування професійної відповідальності майбутніх журналістів (2018)
Чикалова Т. Г. - Формування загальнолюдських цінностей молодших школярів засобами казкотерапії в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Яковлева В. А. - Корпоративні комунікації у закладі професійно-технічної освіти, Богдан В. В. (2018)
Amirali Guseinоv ogly - National components in the gastronomic thesaurus as markers of national dishes (2018)
Літінська О. Ю. - Аналіз семантико-когнитивної структури концепту "гнів" в японській мові на матеріалі фразеологічного сімейства з ключовими словами (живіт) та (злість), Паленга В. І. (2018)
Літінська О. Ю. - Концепт "гнів" в лінгвістичних та психологічних дослідженнях, Паленга В. І. (2018)
Пікалова А. О. - Компоненти моделювання "кардіоцентрик" як типу "емотивного-я" ідентичності англомовного дитячого поета (2018)
Чернова Ю. В. - Кулінарна термінологія та проблеми її перекладу, Гаращенко Т. С. (2018)
Шевель Н. О. - Вплив лідера "Української хати" Грицька Чупринки на поетичний доробок Олекси Коваленка (2018)
Шевель Т. О. - Музичність поетичного слова М. Вороного (2018)
Пономаренко Я. І. - Вітальні білборди як складова соціальної реклами (2018)
Цвид-Гром О. П. - Інформаційно-документаційне середовище закладу вищої освіти в контексті забезпечення якості освітнього процесу (2018)
Арушанян Т. Г. - Роль влади в розвитку ресурсного потенціалу регіону на прикладі європейських країн (2018)
Ващенко К. Г. - Характерні особливості міжнародного комерційного арбітражу як інституту (2018)
Вітів В. А. - Правове регулювання якості і безпеки питної води в ЄС та Україні (2018)
Зінсу О. І. - Правові та психологічні аспекти домашнього насильства (2018)
Куриляк В. В. - Вплив емоційного та фізичного аспектів на інтелектуальний розвиток студентів, Овчар М. О. (2018)
Лаврович Д. С. - Сутність та особливості спрощеного позовного провадження у цивільному судочинстві, Грига В. В. (2018)
Музика В. В. - Кримінологічний аналіз об'єктивних причин злочинності в сучасній Україні (2018)
Січко Д. С. - Правова природа інституту довірчого управління майном, Науменко М. І. (2018)
Соха С. С. - Світ білих демократів або чому міжнародно-правова система вимагає реформування (2018)
Тадика Є. Д. - Порушення недоторканості житла: проблеми кваліфікації та відповідальності (2018)
Шарович Д. Я. - Проблема регламентації міжнародно-правового статусу геостаціонарної орбіти (2018)
Кириченко Ю. Р. - Розвиток індустрії моди в Україні у XX столітті: ретроспективний аналіз (2018)
Севрук В. Г. - Нумізматичний огляд та класифікація монет Альбрехта Бранденбург-Ансбахского Гогенцоллерна: частина перша (2018)
Баранюк А. В. - CFD-моделирование теплогидравлических характеристик развитых поверхностей с миниканалами, Николаенко Ю. Е. (2018)
Бембенек М. - Моделювання змінності модуля Юнга під час об'єднання дрібнозернистих матеріалів (2018)
Стоянов В. В. - Исследование оболочки типа гиперболического параболоїда в аэродинамической трубе и сравнение с численным моделированием, Жгалли Ш. (2018)
Бикова А. Л. - Впровадження персонал-технологій у системі управління персоналом на торговому підприємстві, Сальник Е. Д. (2018)
Вербівська Л. В. - Діагностика кризового стану підприємств у сучасних умовах господарювання, Кушнір І. В., Романюк А. С. (2018)
Власенко Т. Ю. - Прибутковість підприємства: сутність та ефективність управління, Стародубцева О. С. (2018)
Гайдаржийська О. М. - Особливості фінансової реструктуризації комерційних банків в Україні, Щепіна Т. Г., Отрошко В. П. (2018)
Гордієнко М. І. - Особливості та перспективи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, Баранік А. О. (2018)
Грянко Т. Г. - Управління логістичними каналами розподілу продукції на сучасних підприємствах (2018)
Zerkal A. V. - The influence of commercial awareness' factors to the development of the enterprise (2018)
Коваленко А. В. - Вплив децентралізації податкової політики на розвиток України (2018)
Кривуша С. Г. - Складові механізму державного регулювання продуктивністю праці в секторі охорони здоров'я (2018)
Лазоренко Т. В. - KAIZEN: японська стратегія для успішного розвитку українського підприємництва, Тимощук С. П. (2018)
Лобза А. В. - Розробка програми адаптації персоналу на підприємстві як необхідна умова утримання конкурентоздатного персоналу, Козир В. В. (2018)
Лобза А. В. - Розробка системи оцінки персоналу підприємства: реалізація підходу KPI, Щербіна К. В. (2018)
Ляшенко Р. В. - Основні підходи до управління в бізнесі (2018)
Онищенко В. Є. - Складання консолідованої фінансової звітності: проблеми та шляхи вдосконалення, Скирда І. М. (2018)
Петращак О. О. - Перспективи розвитку деяких видів інноваційного маркетингу, Хортюк В. В., Тодераш Г. Ф. (2018)
Трифонова О. Д. - Дослідження конкурентоспроможності українських добрив на світовому ринку, Рибка Б. О. (2018)
Штуца В. М. - Взаємозв'язок енергозбереження і впровадження "зеленої економіки" в Україні (2018)
Щербатова М. В. - Особливості обліку ПДВ у бюджетних установах, Феофанова І. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Брезгунов А. В. - Вычисление амплитуд радиоимпульсов по результатам их перемножения на опорные сигналы, Брезгунов С. А. (2018)
Брезгунов А. В. - Приём радиосигналов с фазовой компенсацией помех, Брезгунов С. А. (2018)
Пуляєв В. О. - Підвищення точності розрахунку ординат АКФ сигналу розсіяння, Ємельянов Л. Я., Рогожкін Є. В. (2018)
Шульга М. А. - Исследование реакции концентрации электронов в максимуме слоя F2 ионосферы на слабую геомагнитную бурю 24 декабря 2017 г. в разных широтах европейского региона, Котов Д. В., Богомаз А. В. (2018)
Богомаз А. В. - Результаты проверки нового программно-аппаратного комплекса для обработки данных радара некогерентного рассеяния в режиме исследования средней ионосферы, Котов Д. В., Искра Д. А. (2018)
Емельянов Л. Я. - Разработка подсистемы приема сигнала некогерентного рассеяния, его записи и обработки на промежуточной частоте, Мирошников А. Е., Колодяжный В. В. (2018)
Гринченко С. В. - Расчёт моментов времени восхода и захода Солнца путём задания данных четырёхлетнего цикла изменений солнечного склонения и местного времени верхней кульминации (2018)
Козлов С. С. - Аналіз режимів енергоспоживання комплексу некогерентного розсіяння Інституту іоносфери НАН і МОН України (2018)
Вихідні дані (2018)
Тимошенков І. В. - Міжнародні порівняльні дослідження у дзеркалі риторичної концепції методу економічної науки, Нащекина О. М. (2018)
Тютюнникова С. В. - Модернізація національної економіки: необхідність, зміст та особливості (2018)
Федулова Л. І. - Національна інноваційна система в умовах цифровізації (2018)
Базецька Г. І. - Сучасні проблеми системи фінансового управління у сфері освітніх послуг (2018)
Левковець О. М. - Інноваційний консалтинг як технологія управління розвитком бізнес-організації (2018)
Меленцова О. В. - Трансформація інституту господарських комунікацій у цифровій економіці (2018)
Черняєва А. О. - Сталий розвиток: категоріальний ряд та концептуальні засади економічної політики держави (2018)
Губін К. Г. - Розвиток бізнес-консалтингу в Україні: проблема корупційної ренти та її розв’язання (2018)
Уманців Г. В. - Інституційне регулювання комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, Мартинів І. К. (2018)
Остапенко Ю. І. - Кодифікаційний процес у господарському законодавстві: характер, обсяг та особливості (2018)
Можайкіна Н. В. - Економіка, менеджмент і право у XXI столітті. Роздуми після наукової конференції (2018)
Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць "Економічна теорія та право" (2018)
Title, contents (2018)
Tikhonova A. - Consequences of the integration to the Eurasian Economic Union: methodology of statistical evaluation and first results, Melnikova N., Lukács E. (2018)
Lemishko О. - Modelling of endogenous factors impacting the efficiency of the aggregate capital in Ukraine’s agriculture (2018)
Sokil O. - Integral assessment of the sustainable development of agriculture in Ukraine, Zhuk V., Vasa L. (2018)
Khvesyk M. - Assessment of the safety of environment in terms of sustainable development, Bystryakov I., Obykhod H., Khvesyk Yu. (2018)
Popova N. - Enterprise management in VUCA conditions, Shynkarenko V., Kryvoruchko O., Zéman Z. (2018)
Slávik Š. - Insight into start-up, its action and surroundings (2018)
Ilchenko N. - Trends in development of wholesale trade in Ukraine, Kulik A., Magda R. (2018)
Kostyshyn N. - Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality, Semchyshyn L., Yakovets T. (2018)
Dunn J. - Factors of the marketing macro system effecting children’s food production, Brunner T., Legeza D., Konovalenko A., Demchuk O. (2018)
Nor S. M. - Optimal portfolios vis-à-vis corporate governance ratings: some UK evidence, Zawawi N. H. M. (2018)
Khan A. - Examining anomalies in Islamic equity market of the emerging economies, Tabash M. I., Sarim M., Akhtar A. (2018)
Golubkova T. - An analysis of international activity of foreign students in Latvia, Kalinina K., Moussa H. A. Y. (2018)
Gribanova S. - Motivation of IT Students in contemporary Latvia, Abeltina A. (2018)
Gutsalenko L. - Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland, Wasilewski M., Mulyk T., Marchuk U., Mulyk Ya. (2018)
Гончарук І. В. - Значущість вертикальних обмежень на багатосторонніх ринках (2018)
Зварич І. Я. - Еволюція концептуальних систем: циркулярна економіка & інклюзивна економіка (2018)
Борблік К. Е. - Генезис понятійно-категоріального апарату дослідження сталого розвитку ринку туристичних послуг України (2018)
Вороніна Ю. Є. - Комунікативна політика в системі публічного управління (2018)
Лукашова Л. В. - Бізнес-фасилітація малого підприємництва: види, тенденції, сучасна міжнародна практика (2018)
Блажей І. О. - Значення кольору у формуванні візуальної концепції екологічного бренда (2018)
Заяц О. В. - Контролінг організаційно-економічних методів у ціноутворенні підприємств автотранспорту (2018)
Мурашко І. С. - Оцінювання екологічного складника стійкого розвитку підприємств машинобудування (2018)
Олексенко Я. А. - Наукові концепти становлення корпоративної культури в історії економічної думки (2018)
Андрусяк Н. О. - Еколого-економічна політика регіону в контексті конкурентоспроможності (2018)
Кудлаєнко С. В. - Детермінанти розвитку соціальної сфери у трансформаційній економіці (2018)
Кешенкова Н. В. - Виртуальные операторы сотовой связи как часть процесса эволюции банковской системы (2018)
Коваленко В. В. - Кредитний ринок України: сучасні проблеми та перспективи розвитку, Ткаченко Д. Ю., Шевченко О. В. (2018)
Огородник В. В. - Методи оцінки соціально-економічної ефективності банку з державною участю (2018)
Сидорчук А. А. - Поняття ефективності використання коштів місцевих бюджетів (2018)
Височан О. С. - Регулювання інвентаризаційних різниць у бухгалтерському обліку, Височан О. О. (2018)
Єлісєєва Л. В. - Глобальні детермінанти трансформації соціального капіталу (2018)
Полоус О. В. - Фактори впливу міграційної політики на формування людського капіталу держав, Гладишко О. О. (2018)
Грохотова К. В. - Інвестування в реальний сектор економіки України, Дзяд О. В. (2018)
Калачевська Л. І. - Напрями та механізм стимулювання інноваційного розвитку інфраструктури українських сільських територій (2018)
Носирєв О. О. - Антикризова стратегія промислового розвитку (2018)
Філяк М. С. - Використання окремих індексів довгострокового прогнозування в економічному розвитку поселень (2018)
Кракос Ю. Б. - Особливості управління фінансовою безпекою бюджетної організації на прикладі науково-дослідного інституту, Андрієнко А. Е. (2018)
Малюк О. С. - Ресурсозбереження та аналіз його інвестиційного забезпечення, Полупан Т. В. (2018)
Поляков П. А. - Детермінанти підвищення рівня економічної безпеки підприємства (2018)
Швець Ю. О. - Стратегії антикризового управління в діяльності промислових підприємств: види, основні завдання та проблеми використання (2018)
Білоус Я. Ю. - Запровадження партисипаторного бюджету для розвитку територіальних громад регіонів України, Галгаш Р. А., Христенко Л. М. (2018)
Колеснік Я. В. - Ефективна депозитна політика банку як шлях капіталізації прибутку, Бараненко Н. В. (2018)
Новікова Л. Ф. - Проблеми та шляхи вдосконалення інструментів регулювання ліквідності банківської системи, Панасейко І. М., Павлова К. І. (2018)
Скопова О. С. - Економічний зміст права власності на земельні ресурси та операції з ними (2018)
Сосєдка О. В. - Інтеграція України у світову фінансову систем, Міняйло В. Ф. (2018)
Рябчук О. Г. - Особливості та проблеми аудиту розрахунків з оплати праці, Коротаєва І. Р. (2018)
Внукова Н. М. - Проблеми вибору спеціальних видів фінансування інноваційного підприємництва, Пукала Р. (2018)
Жорнокуй Ю. М. - Організаційно-правові форми юридичних осіб – суб’єктів венчурного інвестування: якими вони мають бути? (2018)
Шевченко Л. С. - Інноваційні інструменти юридичного менеджменту (2018)
Тимошевська І. П. - Управління смартизацією міст: стратегії сталого розвитку та їх впровадження (2018)
Мороз О. В. - Відповідальність за порушення сторонами умов договору контрактації сільськогосподарської продукції (2018)
Балова Г. А. - Деякі адміністративно-правові аспекти викладання правознавства у середній школі в Україні, Солнцева Х. В. (2018)
Іванова Г. С. - Агропромисловий комплекс України – об’єкт адміністративно-правового регулювання: проблемні питання (2018)
Савчук О. О. - Підприємництво у сфері лісокористування як один із шляхів інноваційного розвитку (2018)
Дмитрик О. О. - Принцип стабільності в податковому законодавстві, Мазуренко Д.О. (2018)
Сліденко Д. А. - До проблеми визначення законних інтересів платників податків при застосуванні заходів податкового примусу (2018)
Токарєва К. О. - Ухилення від сплати податків та шляхи його подолання в Україні й зарубіжних країнах, Тімощенкова Н.В. (2018)
Волкова С. С. - Окремі питання регулювання податку з доходів фізичних осіб (2018)
Савчук О. О. - Правові питання кредитування кредитними спілками (2018)
Шміло І. О. - До питання щодо відповідальності інвесторів при приватизації державного майна (2018)
Білоусова Я. О. - Поняття "дистриб’юція" та її види (проблеми теорії та практики) (2018)
Лукін О. Ю. - Наукове прогнозування ресурсного потенціалу території України, Пономаренко Г. С. (2018)
Лялько В. І. - Cтан і перспективи розвитку аерокосмічних досліджень Землі в Державній установі "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України", Попов М. О., Седлерова О. В., Шаталов М. М. (2018)
Євдощук М. І. - Досягнення та перспективи розвитку геології вугільних родовищ. Генезис вугілля залишається загадкою (2018)
Бугай Д. О. - Гідрогеологічний моніторинг і математичне моделювання радіоактивного забруднення підземних вод у Чорнобильській зоні відчуження і на уранових об҆єктах колишнього Придніпровського хімічного заводу (м.Кам҆янське), Джепо С. П., Скальський О. С., Кубко Ю. І., Саприкін В. Ю. (2018)
Демчишин М. Г. - Інженерно-геологічні дослідження в системі наук про Землю НАН України, Кріль Т. В. (2018)
Ковальчук М. С. - Відділ літології Інституту геологічних наук НАН України: історичний огляд, сучасний стан, перспективи подальшого розвитку, Крошко Ю. В. (2018)
Іванік М. М. - Відділ стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України – джерело української палеонтології і стратиграфії, Жабіна Н. М., Дикань К. В., Шевчук О. А. (2018)
Дикань Н. І. - Основні досягнення та перспективи розвитку досліджень квартеру України у відділі геології антропогену ІГН НАН України, Крохмаль О. І., Комар М. С., Прилипко С. К. (2018)
Ольштинська О. П. - Основні напрями досліджень та досягнення у вивченні геології Світового океану та його морів в Інституті геологічних наук НАН України, Митропольський О. Ю., Ольштинський С. П., Усенко В. П. (2018)
Гожик П. Ф. - Про яскраві та трагічні сторінки творчого життя видатного геолога академіка М. Г. Світальського, Митропольский О. Ю., Шехунова С. Б. (2018)
Володимир Юрійович Зосимович (До 85-річчя від дня народження) (2018)
Цесарський Ф. А. - Підстави і порядок розірвання трудового договору із керівником підприємства, установи, організації: шляхи вдосконалення (2018)
Вєтухова І. А. - Правове регулювання відпустки по догляду за дитиною за законодавством України: теоретичні та практичні питання (2018)
Яковлєв О. А. - Медичні огляди: окремі проблемні питання правового забезпечення (2018)
Свічкарьова Я. В. - Договір про роботу за викликом: деякі питання охорони праці (2018)
Авескулов В. Д. - Форма власності на майно роботодавця як підстава диференційованого регулювання у трудовому праві (2018)
Єрьоменко В. В. - Конкурс як підстава виникнення індивідуальних трудових правовідносин з державними службовцями (2018)
Яковлєва Г. О. - До визначення поняття та природи соціальних ризиків у праві соціального забезпечення (2018)
Конопельцева О. О. - Щодо співвідношення понять "припинення трудового довору", "розірвання трудового договору" та "звільнення" (2018)
Радіонова-Водяницька В. О. - До питання принципів організації та правоувого регулювання атестації працівників (2018)
Бурнягіна Ю. М. - Поняття і юридична природа локального правового регулювання оплати праці (2018)
Давидюк О. М. - Проблеми правового забезпечення відносин пов’язаних із обігом технологій в Україні та господарсько-правові засоби їх вирішення (2018)
Швидка Т. І. - Застосування спекулятивних схем при публічних закупівлях та проблеми притягнення до відповідальності (2018)
Мороз О. В. - Предмет договору контрактації сільськогосподарської продукції (2018)
Савчук О. О. - Лісова сертифікація як інструмент екологічного менеджменту та інноваційно-інвестиційного розвитку системи лісопромислового комплексу України (2018)
Матюшко О. А. - Угоди про розподіл продукції: проблеми правового регулювання (2018)
Anisimov K. G. - General Data Protection Regulation: Perspective Ways for Ukrainian Legislation and Business Development (2018)
Чуєнко В. І. - Принципи міжнародно-правового статусу біженців (2018)
Кобильнік Д. А. - Деякі аспекти визначення правового статусу бюджетних установ (2018)
Іванова Г. С. - Публічне адміністрування – основа реалізації державної політики в агропромисловому комплексі України (2018)
Савчук О. О. - Особливості регулювання кредитних спілок як фінансових установ (2018)
Шміло І. О. - Окремі засоби захисту інтересів інвесторів в господарському праві (2018)
Івашко Ю. В. - Японська культура як один з витоків європейського модерну (2008)
Торкаман А. - История развития и особенности формирования коммерческих комплексов в Иране (2008)
Косаревська Р. О. - Семіотичні механізми продукування змістів в архітектурі (2008)
Косаревський О. І. - Спадкоємність форм в організації міського середовища, Косаревська Р. О. (2008)
Михайленко В. Є. - Житло як універсальна просторово-знакова система в контексті слов’янського міфорелігійного світогляду, Куць О. С. (2008)
Булавська Т. В. - Формування гармонійного архітектурного середовища для розвитку особистості (2008)
Нагірний П. Ю. - Типографіка у системах орієнтаційної інформації населених пунктів (2008)
Обуховська Е. В. - Формування характерних рис застосування "східного стилю" в інтер’єрах громадських та житлових приміщень, Чернявський В. Г. (2008)
Обуховська Л. В. - Малі архітектурні форми в дизайні середовища: еволюція та сучасні тенденції застосування (2008)
Ушаков Г. Н. - Організація інтер’єру із застосуванням принципів будови внутрішньої просторової структури осиних гнізд (2008)
Кравец В. И. - Флористическое направление в органической архитектуре (симметрия в природе и архитектуре), Пыхтин С. А. (2008)
Сисойлов М. В. - Земна демоекосистема: перші дві стадії глобального руйнування (або – два перших вершники апокаліпсиса) (2008)
Ясінський М. М. - Український Народний Дім. Пошук архітектурного образу.Олександр Лушпинський (2008)
Кривенко О. В. - Про особливості врахування вітрових навантажень у сучасному архітектурному проектуванні (2008)
Чернявський В. Г. - Регіональні особливості розвитку різьби по дереву в Україні та сучасні тенденції застосування в інтер’єрі, Понайда І. М. (2008)
Булгакова Т. В. - Засоби опису архітектурного середовища (2008)
Шевцова Г. В. - Процеси віддзеркалення будівельних традицій політеїстичних святилищ в сакральних спорудах монотеїстичних релігій (на прикладі розвитку дерев’яного будівництва України і Японії) (2008)
Абизов В. А. - Історія розвитку архітектурно-будівельних систем (2008)
Товбич В. В. - Дермінантна демоекосистема: системний підхід (або – чи признає історія архітектури існування системного підходу?) (2008)
Кащенко Т. О. - Передумови формування архітектурного енергоефективного середовища (2008)
Бойко О. С. - Вплив основних світових релігій на специфіку культової архітектури (2008)
Бачинська О. В. - Особливості еклектизму в Ліванській архітектурі першої половини XX ст. (2008)
Хараборська Ю. О. - Передумови одержання об’єктивного результату при порівнянні цілісних житлових утворень (2008)
Скурихина Н. Н. - Особенности развития урбанизированных территорий с позиции системного подхода (2008)
Товбич В. В. - Методологічні аспекти розробки програми доступного житла та соціально-економічного розвитку Київської області (2008)
Перевалова В. В. - Розміщення адміністративно-представницьких будівель в структурі міст (2008)
Герасимчук М. В. - Об’ємно-просторові сценарії заповнення внутрішнього квартального середовища (2008)
Вусатюк Н. А. - Категоризація гірськолижних комплексів (2008)
Солодов В. В. - Планировочная организация территории города-региона, Клюшниченко Е. Е. (2008)
Щурова В. А. - Класифікація і типологія міських ландшафтів (2008)
Устінова І. І. - Демографічні ознаки екологічно-безпечного розвитку територій (2008)
Пестрикова А. Г. - Принципы формирования вертикальной организации исторического центра г. Днепропетровска (2008)
Осєтрін М. М. - Про вулично-дорожню мережу міст України (дискусія), Чередніченко П. П. (2008)
Плешкановська А. М. - Реконструкція міста в контексті проблем міського розвитку (2008)
Праслова В. О. - Класифікація підземних торговельно-розважальних комплексів (2008)
Чередніченко П. П. - Архітектор, Художник, музикант, науковець, педагог, Усова О. С. (2008)
Бережний А. В. - Основні концепції організації простору пасажів, тенденції взаємозв’язків зовнішніх і внутрішніх просторів (2008)
Бородін А. О. - Визначення факторів впливу на розвиток мережі і архітектурно-планувальні рішення банківських установ (2008)
Гнесь І. П. - До проблеми видалення сміття з багатоквартирних житлових будинків (2008)
Колодрубська О. І. - Функціональна структура сільської садибної забудови (2008)
Колодрубська О. І. - Літня кухня – невід’ємний елемент сучасної сільської садиби (2008)
Король В. П. - Типологічні аспекти тимчасового житла (2008)
Андріанова Г. А. - Розвиток архітектури підприємств торгівлі, харчування та побутового обслуговування на сучасному етапі (2008)
Ксенофонтова И. В. - Архитектурная организация жилых зданий в условиях сложного рельефа (3-18,5°) (2008)
Панченко О. О. - Особливості формування підприємств громадського харчування в Україні на сучасному етапі (2008)
Росковшенко А. Ю. - Взаємозв’язок рівня розвитку країни і поверховості житла для постійного проживання (2008)
Соловій Л. С. - До питання бездомності в Україні: масштаби, соціальні аспекти, проблеми забезпечення житлом (2008)
Супрунович Ю. О. - Формування архітектурно-художнього рішення торговельних комплексів на основі реновації промислових будівель (2008)
Степанов О.В. - Сучасні особливості устрою православного парафiяльного храмового комплексу з розвиненими функціями (2008)
Шолух Н. В. - Реабилитационная среда как объект системного анализа: выбор оптимальной модели (2008)
Щепетова И. М. - Эволюция развития конструктивных систем многоэтажных зданий (2008)
Яблонская А. Д. - Проблемы терминологии и классификации жилья. Анализ современного состояния вопроса (2008)
Козлова Н. В. - Деякі аспекти до проблеми вирішення зовнішнього вигляду житла (2008)
Хараборська Ю. О. - Залежність методу оцінки від специфіки об’єкту – цілісного житлового утворення (ЦЖУ) (2008)
Самойлович В. В. - Архітектурне опорядження будівель як науковий напрям (2008)
Рябець Ю. С. - Функціональна організація підприємств експрес-обслуговування на прикладі громадського (2008)
До відома авторів! (2008)
Шлапак А. В. - Конкурентне лідерство країн в епоху глобалізації: узагальнення теорій та ідеологій (2018)
Франчук В. І. - Зарубіжний досвід фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності та можливості його використання для зміцнення економічної безпеки України, Шупрудько Н. В. (2018)
Бовсунівська І. В. - Децентралізація влади в Україні як головний фактор сталого розвитку об’єднаних територіальних громад (2018)
Бойко А. О. - Механізм залучення іноземних інвестицій, Боженко В. В., Безрук В. В. (2018)
Васильєва Д. О. - Виклики управління державним боргом в Україні (2018)
Грибова Л. В. - Формування культури професійного спілкування фахівців сфери обслуговування в процесі підвищення кваліфікації (2018)
Zhelizko O. - Ways to increase effectiveness of the state regulation of institutional changes (2018)
Лукашова Л. В. - Фасилітація розвитку та економічного зростання малого підприємництва: сутність, індикатори оцінювання (2018)
Носирєв О. О. - Стимулювання інвестиційної діяльності промислового сектору в системі економічної безпеки держави (2018)
Пащенко П. О. - Управління проектами з підвищення ефективності енергоспоживання в освітній сфері (2018)
Шелеметьєва Т. В. - Використання програмно-цільового методу управління розвитком туризму в регіонах України (2018)
Верховод І. С. - Теоретичні аспекти антикризового менеджменту в управлінні персоналом, Лебедєва О. А. (2018)
Золевська М. І. - Розроблення інноваційної стратегії підприємства (2018)
Кашлаков О. І. - Імітаційне моделювання ефективності державного регулювання розвитку малого підприємництва в Україні (2018)
Лазоренко Т. В. - Економічна сутність, переваги та недоліки реалізації толінгових операцій в Україні, Корольова С. Г. (2018)
Піскун Д. Н. - Удосконалення системи управління конкурентоздатністю підприємства на засадах розвитку адаптивного маркетингу (2018)
Пюро Б. І. - Стратегія управління активами підприємства, Шірінян Л. В. (2018)
Скрипник В. В. - Маркетинговые стратегии как предпосылка необходимости исследования и обеспечения конкурентоспособности предприятий (2018)
Соколюк С. Ю. - Організаційно-економічні аспекти державного регулювання та підтримки інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору (2018)
Шира Т. Б. - Корпоративна безпека підприємств в Україні: визначення ключових загроз (2018)
Шуляр Р. В. - Формування вимог до постачальників з урахуванням адаптивності та гнучкості систем управління якістю протікання бізнес-процесів машинобудівних підприємств, Шуляр Н. В. (2018)
Мельникова М. В. - Шляхи поглиблення конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг міста, Градобоєва Є. С. (2018)
Халілов А. Е. - Статистика розподільчої системи в регіон (2018)
Шостак Л. Б. - Інструменти забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України, Лаглер К., Мельниченко Г. М. (2018)
Кудлаєнко С. В. - Соціальне забезпечення у трансформаційній економіці: складники та принципи (2018)
Білоус І. В. - Сучасні тенденції функціонування ринку корпоративних облігацій в Україні (2018)
Ситник Н. С. - Фінансова безпека банків як один зі складників фінансової безпеки держави, Васьків І. М. (2018)
Сімак С. В. - Інвестиційні механізми управління сферою готельного господарства на державному та регіональному рівнях (2018)
Сокровольська Н. Я. - Корупція як один із чинників, що впливає на ризик фінансового шахрайства, Хамига Ю. Я. (2018)
Шепель І. В. - Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні (2018)
Бигар Т. В. - Service design – основа клієнтоорієнтованого управління, Гук О. В. (2018)
Поздняков Ю. В. - Визначення похибки незалежної оцінки вартості нерухомості на підставі цін продажу, Садовенко Ю. П. (2018)
Вихідні дані (2018)
Жангожа Р. - Глобалізація і мінливі когнітивні конструкції (2018)
Іванова Н. - Інформаційна основа сучасного розвитку: орієнтири вдосконалення, Горовий В. (2018)
Закірова С. - Інтерактивність новітніх форм правової комунікації влади і суспільства (2018)
Кулицький С. - Теоретико-методичні аспекти бібліотечного соціально-комунікативного дослідження економічних наративів трансформаційного суспільства (2018)
Чуприна Л. - Роль бібліотек у підвищенні соціальної значущості інформаційних обмінів у соціальних медіа (2018)
Захарова Н. - Інформаційно-комунікаційна взаємодія як фактор популяризації правових знань (2018)
Сісіна Л. - Тенденції соціально-комунікаційної діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства (2018)
Чернявська Л. - Бібліотека в контексті гендерних досліджень як інформаційної моделі трансформації гендерних ідентичностей (2018)
Миськевич Т. - Інжиніринг інформаційної потреби як механізм соціалізації в сучасному суспільстві (2018)
Кривецький О. - Визначення місця інформаційної аналітики в структурі бібліотечної діяльності (2018)
Онищенко Н. - Новинна інформація соціальних медіа в аналітичних продуктах бібліотек (2018)
Закіров М. - Інформаційний супровід соціально-політичних реформ: теоретичний аспект і практичний досвід (2018)
Аулін О. - Кримськотатарські ЗМІ материкової України у соціальній комунікації з мусульманським населенням Криму (2018)
Симоненко О. - Наукове обгрунтування лідерства як одного з найважливіших чинників модернізації бібліотечної сфери (2018)
Пальчук В. - Реформування мережі регіональних публічних бібліотек у період проведення реформи з децентралізації влади (2018)
Пригорницька О. - Бібліотечні установи в інформаційній протидії негативним впливам у соціальних мережах (2018)
Дем'яненко М. - Протидія інформаційній агресії: світовий досвід та вітчизняні реалії (2018)
Аксьонова Н. - Законодавчі акти протидії поширенню дезінформації, фейкових новин в інформаційному просторі (міжнародний досвід) (2018)
Плахтій А. - Бібліотека як потужний центр інформування населення з питань електронного урядування (за результатами соціологічного дослідження (2018)
Рибачук О. - Соціально-комунікативні технології Government Relations у системі інформаційних обмінів між громадськими структурами та владними інститутами (2018)
Левченко Н. - Наукові ресурси відкритого доступу та їх вплив на бібліометричні показники (2018)
Кисельова В. - Сучасні бібліотечні проекти з краєзнавства: стан реалізації та перспективи розвитку (2018)
Гриценко Н. - Реферативні бази даних у системі інформаційного забезпечення освіти та науки, Клюшнікова О., Сандул О. (2018)
Медведєва В. - Вплив соцмереж на свідомість сучасного користувача бібліотеки (2018)
Струнгар В. - Формування стратегії бібліотечного представництва в соціальних медіа: досвід провідних бібліотек (2018)
Кириленко С. - Консолідація наукової інформації засобами реферативної бази даних "Україніка наукова" (корпоративний аспект), Лахтаріна Н., Чала Н. (2018)
Гах І. - Цифрові мережі в аспекті мультимедійних бібліотечних технологій (2018)
Каращук О. - Соціальні мережі як інноваційне джерело надання бібліотечних продуктів і послуг (2018)
Терещенко І. - Представлення інформаційно-аналітичних продуктів і послуг бібліотек у соціальних мережах (2018)
Берегельський А. - Реалізація інфографіки як продукту компресії інформації аналізованих новинних потоків (оброблення масиву новин для виробництва інфографіки) (2018)
Медведєва А. - Оцінювання наукової діяльності на основі Scopus (2018)
Іванова М. - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як сторічне сховище інтелектуальної власності українського народу (2018)
Берегельська А. - Бібліотечні та музейні установи перед інноваційними викликами сучасного суспільства (2018)
Гулюк Є. - Модель історії у системі риторики єзуїтів: зразки та особливості авторських кодифікацій у виданнях XVIII ст. (2018)
Шаповал А. - Історія видання збірника на пошану академіка О. І. Соболевського у світлі листування В. М. Перетца (2018)
Кропочева Н. - Дисертаційні дослідження з історії розвитку педагогічної науки і практики доби Української революції на сучасному етапі (2001 - 2015 рр.): бібліометричний вимір (2018)
Пилипака О. - Від бібліотечного краєзнавства до бібліотечної регіоналістики: стан та перспективи досліджень (2018)
Булахова Г. - Медіа-маркетинг у рекламній діяльності бібліотек (2018)
Вихідні відомості (2018)
Dmukauskaite E. - Business development model in a creative hub, Jurėnienė V. (2018)
Jankunaite R. - European capital of culture project success evaluation with critical success factors, Baleviciene D. (2018)
Іванова Т. В. - Аналіз міжнародного досвіду соціально-відповідального інвестування (2018)
Парсяк В. Н. - Розробка стратегії експансії зовнішніх ринків невеликими підприємствами, Жукова О. Ю. (2018)
Тютюник І. В. - Світові практики побудови системи адміністрування податку на додану вартість, Котенко Н. В. (2018)
Безродна С. М. - Сутність та атрибути поняття конкуренції та конкурентоспроможності підприємства (2018)
Голяш І. Д. - Аудит ефективності використання електронних бізнес-ресурсів підприємства (2018)
Дзюбановська Н. В. - Оцінка β- та σ-конвергенції розвитку регіонів України за показниками зовнішньої торгівлі, Гураль І. В. (2018)
Зеркаль А. В. - Вплив комерційної свідомості на формування конкурентних переваг підприємства (2018)
Калачевська Л. І. - Сільськогосподарська кооперація у контексті інноваційного розвитку сільських територій в Україні (2018)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Теоретичні аспекти оцінки економічного стану підприємства, Кірнос О. В., Бородін М. О. (2018)
Колінько Н. І. - Таргет-костинг як перспективний метод інституційного забезпечення управління витратами виробництва (2018)
Кучмєєв О. О. - Особливості організації управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємствах (2018)
Ліщинський І. О. - Засадничі принципи стратегії полюсів зростання (2018)
Матковський П. Є. - Види, об’єкти та організаційно-правові форми господарювання сільськогосподарських підприємств (2018)
Онищук В. О. - Формування доходів населення та їх вплив на рівень життя, Ващук О. В. (2018)
Руба О. П. - Удосконалення методики оцінки збалансованості інтересів учасників фармацевтичного підприємства (2018)
Рудая М. І. - Механізм трансфертного ціноутворення в операціях із офшорами в умовах глобалізації економіки (2018)
Хобта В. М. - Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки підприємства, Панкова М. В. (2018)
Циганова О. С. - Забезпечення функціонування системи контролінгу промислового підприємства (2018)
Шелеметьєва Т. В. - SWOT-аналіз як дієвий інструмент процесу управління розвитком туризму в Україні (2018)
Юдіна М. І. - Вплив податкового навантаження на розвиток економічного потенціалу вітчизняних підприємств (2018)
Апанасенко В. С. - Аналіз фінансування основного капіталу на різних економічних рівнях економіки (2018)
Кравчун А. С. - Методологія просторового аналізу інвестиційного ландшафту України (2018)
Нагорний Є. О. - Удосконалення системи моніторингу та контролю при реалізації проектів ДПП в Україні (2018)
Удовиченко С. М. - Правові засади здійснення трансферу технологій (2018)
Бабяк Н. Д. - Бізнес-середовище – корпоративні фінансові стратегії: проблеми синхронізації в Україні, Білоцька І. А. (2018)
Гуткевич С. О. - Управління розвитком поліграфічних підприємств, Шендерівська Л. П. (2018)
Задорожнюк Н. О. - Застосування основ креативного менеджменту у мотивації ІТ-фахівців (2018)
Красноступ В. М. - Готовність машинобудівних підприємств до організаційних змін (2018)
Кузьменко О. В. - Економіко-математичне моделювання оцінювання фінансового стану позичальника в новітніх умовах господарювання, Доценко Т. В., Гапонова О. О. (2018)
Станкевич І. В. - Розвиток сучасного енергоменеджменту: тарифоутворення у сфері надання послуг теплопостачання споживачам, Борисевич Є. Г., Жуковська Л. Е. (2018)
Національний університет харчових технологій інститут економіки і управління кафедра міжнародної економіки запрошує на навчання за спеціальністю: "Міжнародні економічні відносини". Освітня програма "Міжнародна економіка" (2018)
Вступне слово (2018)
Щербина В. С. - Основні засади (принципи) господарського судочинства України, Рєзнікова В. В. (2018)
Бринцев О. В. - До питання про принцип оперативності господарського судочинства в контексті універсалізації судового процесу в Україні (2018)
Міку В. - Судова реформа: досвід Республіки Молдова, Бутирський А. А. (2018)
Бутирська І. А. - Відвід (самовідвід) судді у господарському судочинстві (2018)
Фонова О. С. - Особливості участі свідків у господарському процесі (2018)
Степанова Т. В. - Особливості участі неповнолітніх осіб у господарському судочинстві (2018)
Россильна О. В. - Самопредставництво в господарському процесі України (2018)
Устименко В. А. - Процесуальні права та обов’язки судді-доповідача у Касаційному господарському суді, Яценко С. С. (2018)
Ніколенко Л. М. - Поняття та ознаки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у господарському судочинстві (2018)
Радзивілюк В. В. - Щодо особливостей провадження у справі про банкрутство окремих категорій боржників (2018)
Кологойда О. В - Захист прав міноритарних акціонерів у процедурі примусового продажу акцій (squeeze-out), Стафійчук В. В. (2018)
Антонюк О. І. - Юрисдикційний елемент права на доступ до суду у справах щодо захисту права власності (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Otradnova O. - Human Rights of Senior People in Ukraine: Current Reality and European Perspectives, Motuzenko O., Dmytruk O. (2018)
Блажівська Н. Є. - Критерії пропорційності мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення як обмеження права власності в практиці Європейського суду з прав людини (2018)
Кіндюк Б. В. - Компаративний аналіз проектів Конституції Кость Левицького та Станіслава Дністрянського (2018)
Сіренко В. Ф. - До питання про виконання судових рішень про стягнення заборгованості з юридичних осіб (2018)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 31 липня 2012 р. у справі "Шаповалов проти України” (2018)
Про представництво сторін у малозначних спорах (малозначних справах) (2018)
Щодо предметної юрисдикції розгляду спору про визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна (2018)
Вихідні відомості (2018)
Азарова І. Б. - Модель оцінки стійкості розвитку міст, Ярошук Д. І. (2018)
Балдук Г. П. - Удосконалення визначення якості інвестиційно-будівельного проекту (2018)
Бушуев Д. А. - Механізми управління проектами в умовах "поведінкової економіки" (2018)
Єгорченкова Н. Ю. - Моделі процесного управління е-РМ (2018)
Крамський С. О. - Інструменти та засоби управління інфраструктурними проектами комплексної технічної системи, Руднiченко М. Д. (2018)
Лепський В. В. - Методи трансформації стратегії проектно-орієнтованого медичного закладу в систему медичних проектів (2018)
Лисицін Б. О. - Системна модель проекту створення Call-центру високотехнологічної компанії (2018)
Марущак І. О. - Моделі проекту територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій з урахуванням ціннісного підходу (2018)
Тулупов М. А. - Стратегии создания системы управления проектами на металлургических предприятиях Украины (2018)
Фесенко Т. Г. - Моніторинг залізничних вокзальних комплексів за моделями оцінки архітектурно-просторової доступності, Фесенко Г. Г., Якунін А. В., Фесенко Г. В. (2018)
Чернов С. К. - Метод формування ціннісно-орієнтованого портфеля проектів наукомісткого підприємства, Савіна О. Ю. (2018)
Голуб З. Д. - Розроблення формальних моделей для автоматизації виявлення іпм з метою ефективного управління онлайн-спільнотами (2018)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних систем та геоінформаційних технологій у дослідженні ландшафтів, Оберемок Н. В., Кун Ю. В. (2018)
Хлапонін Ю. І. - Побудова комплексних систем захисту для громадських інформаційних систем управління, Шабала Є. Є., Бойко О. В., Бондаренко Б. О. (2018)
Безклубенко І. С. - Методи ранжування критеріїв в задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі (2018)
Гончаренко Т. А. - Структурний аналіз території під забудову як складної просторово-розподіленої системи (2018)
Гордієнко С. Б. - Перспективи розвитку сучасних мереж доступу, Манько О. О. Манько В. О., Скубак О. М. (2018)
Михайленко В. М. - Адаптация параметров двухслойного персептрона предназначенного для биометрической аутентификации пользователей по отпечаткам пальцев, Терейковская Л. А., Легеза В. П. (2018)
Андрашко Ю. В. - Аналіз методів оцінювання результатів наукових досліджень на чутливість (2018)
Балацька О. С. - Теоретичний і практичний аспект інноваційної підготовки фахівців аграрної галузі України, Власенко Т. О. (2018)
Малихіна О. М. - Модернізація економічного розвитку будівельних організацій: детермінанти моделі та пріоритети стратегії, Рижаков Д. А., Локтіонова Я. Ф., Коваль Т. С. (2018)
Доценко С. І. - Інтелектуальні інформаційні технології у прийнятті ефективних рішень в управлінні підприємством, Савенко В. І., Базиленко С. О., Клюєва В. В., Пальчик С. П., Гігінейшвілі Д. Я. (2018)
Цюцюра М. І. - Застосування оптимальних стратегій створення системи цільового управління в освітній сфері, Цюцюра С. В. Криворучко О. В. (2018)
Chernyshev D. O. - Formation of the methodical-analytical system of indicators of providing biosphere-compatibility at the preparation and organization of construction (2018)
Басараб В. А. - Дослідження полічастотного режиму коливань робочого органу електромагнітної ударно-вібраційної установки (2018)
Осипова А. О. - Оцінка впливу технологічних процесів будівельного виробництва на стан довкілля (2018)
Гончарова В. О. - Орієнтація на цілісну особистість як необхідність під час формування постнекласичного економічного знання (2018)
Дорохов О. В. - Теоретичні аспекти розвитку ділового спілкування у сфері міжнародного бізнесу, Бестужева С. В., Бестужев В. О. (2018)
Андрющенко О. Б. - Поняття якості життя як основної категорії державного управління (2018)
Апопій В. В. - Споживча кооперація України: особливості розвитку та сучасне бачення (2018)
Бреус С. В. - Конкурентоспроможність закладів вищої освіти в сучасних умовах (2018)
Дука А. П. - Розвиток форм інтеграції між основними учасниками в системі "наука – виробництво" в Україні, Голик М. М. (2018)
Андрієнко М. М. - Управління ефективністю діяльності транспортного підприємства, Щиголь І. В. (2018)
Базалійська Н. П. - Еволюція та генезис поведінкової концепції управління персоналом підприємства (2018)
Безчасний О. У. - Оптимізація комунікаційних каналів під час управління розвитком промислового підприємства (2018)
Гугул О. Я. - Сучасний стан розвитку персоналу на українських підприємствах (2018)
Журан О. А. - Формування конкурентоспроможності підприємства в сучасних економічних умовах (2018)
Задорожнюк Н. О. - Мотивація персоналу в IT-сфері, Алєксєєнко С. О., Жанько К. О. (2018)
Качуровський С. В. - Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання (2018)
Князєва О. А. - Механізм надання соціально значущих послуг сфери зв’язку та інформатизації, Каленчук А. С. (2018)
Кондратенко Д. В. - Теоретичні засади управління фінансовими результатами ОСББ, Яско Р. С. (2018)
Архипенко С. В. - Виборчі PR-технології як інструмент реалізації зв’язків з громадськістю в публічній сфері: характеристика наявних підходів, Мартиненко В. Ф. (2018)
Білик В. В. - Теоретична концептуалізація інноваційного управління розвитком регіону (2018)
Зварич О. І. - Формування парадигми економічного розвитку регіонів (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського