Нечипоренко О. М. - Забезпечення надійності мініатюрного барометричного висотоміра на базі п’єзорезистивного датчика тиску, Гоїнець О. О. (2018)
Борисов В. В. - Особенности управления процессом автоматизированного пректирования планера самолета транспортной категории (2018)
Кравченко К. В. - Cинтез траєкторії польоту сільськогосподарського безпілотного літального апарату, Прохорчук О. В. (2018)
Рыжков Л. М. - Нейроcетевая апроксимация магнитного поля земли в алгоритме ориентации тела, Федорченко С. Л. (2018)
Джужа О. М. - Досвід зарубіжних країн у наступальній стратегії боротьби з організованою злочинністю (2018)
Лемак В. В. - Захист демократії в Чеській республіці: аргументи конституційної юриспруденції, Копча В. В. (2018)
Островська Б. В. - Біоетичні принципи як утвердження в міжнародному праві нового рівня захисту прав людини (2018)
Канцідайло О. О. - Удосконалення нормативно-правового регулювання використання несправжніх (імітаційних) засобів для забезпечення безпеки свідків у кримінальному судочинстві в Україні (практика захисту свідків у Сполучених Штатах Америки) (2018)
Басай О. В. - Ознаки принципів цивільного права (2018)
Гультай М. М. - Корупція як одна з найактуальніших проблем сучасного українського суспільства (2018)
Макаренко Н. К. - Професійна злочинність як об'єкт кримінологічного дослідження (2018)
Тихомиров Д. О. - Міждисциплінарні та філософські підходи до інтерпретації поняття "безпека" (2018)
Бондарчук А. С. - Методологічні засади дослідження кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста (2018)
Супрун Г. Б. - Проблема визначення обмежень у сфері медіації (2018)
Шаптала Н. К. - Принципи формування доказової бази під час розгляду Конституційним Судом України справ щодо антикорупційного законодавства (2018)
Рижук Ю. М. - Освітній омбудсмен у системі забезпечення та захисту прав здобувачів освіти, Полякова І. М. (2018)
Babanina V. - Significance of Some Legal Principles at the Stage of Creation of Criminal Legislation (2018)
Балюк І. А. - Досудове врегулювання господарського спору: обовʼязок чи право (2018)
Кузнєцов М. В. - Удосконалення кримінального процесуального законодавства України щодо проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді (2018)
Mahdych V. - The Formation of the Legislation of Ukraine on the Right of Common Joint Property in Apartment Houses (2018)
Іванчик І. А. - Характеристика кримінальної корупції в розрізі законодавства України (2018)
Рощупкін С. В. - Актуальні питання обмеження щодо одержання подарунків (2018)
Вереша Р. В. - Принцип вини як фундаментальна конституційна засада кримінальної відповідальності (2018)
Hrebeniuk M. - Modern Threatening Tendencies in the Field of Providing the Food Security of State and Possible Ways to Address Them (2018)
Tykhonova O. - Modern Determinants of Crimes Against Financial Security, Herasymenko L. (2018)
Рудик В. А. - Організаційно-правові засади діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану у сфері протидії насильству в сім’ї на стадії укладення шлюбу, Пророченко В. В. (2018)
Миронюк Т. В. - Кібербулінг в Україні – соціально небезпечне явище чи злочин: визначення та протидія, Запорожець А. К. (2018)
Марков М. М. - Способи вчинення та приховування квартирних крадіжок (2018)
Beznohykh V. - Illicit Trafficking and Unlawful Use of Firearms, Explosive Devices and Substances: Arising Threats (2018)
Таран Т. Г. - Стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству, що вчиняють жінки, в Україні (2018)
Полянська В. С. - Кримінологічна характеристика учасників транснаціональних організованих злочинних угруповань економічної спрямованості (2018)
Стрільців О. М. - Визначення платоспроможності особи як один зі способів перевірки її незаконного збагачення, Василинчук В. І., Вязмікін С. А. (2018)
Скрипа Є. В. - Реєстраційні процедури у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті (2018)
Сітайло О. М. - Виконання доручень слідчих щодо розшуку осіб, які ухиляються від слідства за господарські злочини (2018)
Лебедєва Н. В. - Практична взаємодія поліції та громади як запорука безпеки громадян в Україні, Ткачов А. С. (2018)
Зеленяк П. А. - Віктимологічна профілактика злочинів проти життя та здоров’я дітей (2018)
Калиновська О. І. - Особливості тактики обшуку під час розслідування злочинів у сфері нелегального обігу синтетичних наркотиків (2018)
Зелькіна Т. Є. - Сутність та актуальні питання арешту майна в кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування (2018)
Бесчастний В. М. - Правові й організаційні засади протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні: концептуальне бачення (2018)
Бочаров Д. О. - Уроборос III, або семіотичний трикутник і герменевтичне коло (2018)
Крюков О. М. - Метод діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасівна основі ідентифікації характеристик балістичних елементів пострілу, Мельніков Р. С., Музичук В. А. (2018)
Афанасьєв В. В. - Дослідження ефективності застосування коліматорних прицілів до стрілецької зброї, Пістряк П. В., Арабаджі О. М. (2018)
Біленко О. І. - Методика визначення раціональних балістичних характеристик зразка стрілецької зброї сил безпеки для підвищення безпечності його застосування, Кириченко О. О. (2018)
Калита О. М. - Дослідження ефективності електронного навчання у питаннях конструкції озброєння, Мокреєв В. І. (2018)
Козлов В. Є. - Метод вирішення завдань педагогічної кваліметрії, Козлов Ю. В. (2018)
Іохов О. Ю. - Дрони – об'єкти протиборства і помічники, Козлов В. Є., Лазарев В. Д., Щербина О. О. (2018)
Скляров М. В. - Особливості аналітичного моделювання управління рухом автомобільної техніки спеціального призначення, Глущенко В. В., Воробйов С. О. (2018)
Шаша І. К. - Методи оцінювання і шляхи зниження токсичності відпрацьованих газів автомобілів, Маренко Г. М., Мельніков С. М. (2018)
Тітаренко О. В. - Дослідження впливу технологічних параметрів на якість полімерних плоско-увігнутих лінз для оптичних прицілів сучасних снайперських гвинтівок, Зубкова Н. В., Карпенко О. О. (2018)
Сало В. А. - Дослідження напружено-деформованого стану сферичних елементів конструкцій під дією локального навантаження, Раківненко В. П., Нечипоренко В. М. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Contents (2018)
Skrynkovskyy R. - Improvement of the express diagnostics of the production activity of the enterprise taking into account the method of determining the optimal production programs in the operational management system, Pavlenchyk N., Horbonos F., Protsiuk T. (2018)
Byelozertsev V. - Research of problem aspects in the accounting of settlements with the internet shop buyers, Prokhvatylo O. (2018)
Voit S. - Selection of horizon for forecasting innovative development of industrial enterprise, Alimov D. (2018)
Kabai V. - Determination of motivation growth of labor migration: evolution, modern content (2018)
Vynokhodova S. - Financial services for enterprises: analysis of logistic nature and customer value attributes (2018)
Zakharchenko L. - Research of the preconditions of forming a digital strategy of the enterprise to ensure its competitiveness, Hazrat M. (2018)
Abstracts and References (2018)
Винничук Р. - Концепція підготовки фахівців гуманітарної галузі на аксіологічних засадах, Кравченко Л. (2018)
Троїцька Т. - Методологічні контури аксіологізації вищої освіти: комунікативно-діалогічний вектор, Куліда О. (2018)
Бухун А. - Громадянська позиція студентської молоді у контексті євроінтеграційних освітніх змін (2018)
Бергсма Б. - Концепція діалогу: соціокультурний та комунікативний виміри (2018)
Гриньова М. - Профорієнтація як шлях до успішного професійного самовизначення особистості, Ханнанова О. (2018)
Троїцька О. - Діалогізація компетентнісного зростання майбутнього фахівця: методологічна рефлексія, Денисенко Н. (2018)
Мороховець Г. - Змістовий модуль "Методологія наукового пошуку" у системі підготовки докторів філософії галузі знань "Охорона здоров'я" (2018)
Тараненко К. - Вимоги до якості підготовки бакалаврів філології: зразки ефективного моніторингу (2018)
Зорій Я. - Компетентнісний підхід до практичної підготовки громадян за програмою офіцерів запасу в закладах вищої освіти (2018)
Рябуха А. - Особливості використання інформаційних технологій для розвитку креативного мислення при вивченні природничо-математичних дисциплін (2018)
Палеха О. - Умови ефективної організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у закладах вищої освіти Великої БританіїЇ (2018)
Даниско О. - Використання інноваційного потенціалу моделі "перевернутий клас" у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання (2018)
Яремака Н. - Інтерактивні технології у професійній підготовці майбутніх культурологів (2018)
Васищев В. - Дослідження соціально-психологічних детермінант адиктивної поведінки військовослужбовців як засіб професійного становлення майбутніх офіцерів (2018)
Денисенко Є. - Особливості адміністративно-управлінської культури майбутніх офіцерів оперативно-тактичного рівня (2018)
Наталевич Н. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект" (до 10-річчя кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисципл ПНПУ імені В. Г. Короленка) (2018)
Тименко М. - Відгук офіційного опонента на дисертацію Крупіної Лесі Валентинівни "Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах (1978-2015 рр.)", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2018)
Дихановський В. М. - Концепція планування розвитку озброєння на основі євроатлантичних підходів, Русевич А. О., Еггінтон Б. (2018)
Дихановський В. М. - Розширення закупівель озброєння за рахунок зниження корупційних ризиків, Миронюк С. С. (2018)
Шийко О. М. - Розрахункове визначення деривації артилерійських снарядів, Полениця П. В., Сергієв С. В. (2018)
Сенаторов В. Н. - Сетка коллиматорного прицела для пистолета-пулемета, Гурнович А. В., Сенаторов Н. В. (2018)
Крайник Л. В. - Проблема оновлення автопарку Збройних Сил України та формування перспективного типажу військової автомобільної техніки в аспекті сучасних тенденцій, Грубель М. Г. (2018)
Ніколаєв І. М. - Пропозиції щодо порядку використання іноземної елементної компонентної бази в радіоелектронній апаратурі зенітного ракетного озброєння, за яким не здійснюється авторський нагляд (2018)
Ланецкий Б. Н. - Оценка возможности и условий применения высокоскоростной крылатой ракетой противоракетного маневра и радиоэлектронных помех для преодоления зоны противовоздушной обороны, Лукьянчук В. В., Николаев И. М., Трофименко Ю. В. (2018)
Смирнов В. А. - Методические аспекты проведения исследований по нормированию пилотажных характеристик самолетов: применение шкалы пилотажных оценок, Нерубацкий В. Е. (2018)
Нор П. И. - Современные тенденции развития реактивных учебно-тренировочных самолетов (2018)
Лейко О. Г. - Особливості забезпечення енергетичної ефективності випромінювання гідроакустичних станцій, Дерепа А. В., Аверічев І. В., Кочарян О. О. (2018)
Довгополий А. С. - Удосконалення систем супутникової навігації озброєння та військової техніки в умовах впливу навмисних перешкод, Пономаренко С. О., Твердохлібов В. В., Білобородов О. О. (2018)
Любарець А. А. - Методологічні основи обґрунтування структури системи підтримання справності засобів ураження, за якими не здійснюється авторський нагляд, Шатров А. М., Шишанов М. О., Павловський І. В. (2018)
Комаров В. - Всеармійський конкурс "Кращий винахід року – 2017" (2018)
Слюсар В. И. - Персональный хаб как элемент экипировки (2018)
Выставки вооружений 2018 (2018)
Резюме (2018)
Содержание (2018)
Сидоренко Т. В. - Вплив парціального тиску кисню на процеси змочування та контактної взаємодії в системах, що містять металічні розплави та кераміку на основі діоксиду олова, Полуянська В. В., Найдіч Ю. В. (2018)
Красовский В. П. - Смачивание сплава АМц металлическими расплавами, Найдич Ю. В., Габ И. И., Костюк Б. Д., Стецюк Т. В., Красовская Н. А. (2018)
Дуров О. В. - Роль електрофізичних явищ у процесах змочування та контактної взаємодії керамічних матеріалів на основі оксидів олова та цирконію з металевими розплавами, Сидоренко Т. В. (2018)
Пастушенко К. Ю. - Взаємодія в сплавах системи Ce—Ni—Sn, Судавцова В. С., Левченко П. П., Кудін В. Г. (2018)
Судавцова В. С. - Термодинамічні властивості сплавів системи Sn—Ho, Козорєзов А. С., Пастушенко К. Ю., Кудін В. Г. (2018)
Романова Л. О. - Взаємодія в сплавах системи Sb—Eu, Судавцова В. С., Пастушенко К. Ю., Кудін В. Г., Іванов М. І. (2018)
Сухова О. В. - Особливості контактної взаємодії кристалічних та квазікристалічних фаз з розплавленими металами, Сироватко Ю. В. (2018)
Найдіч Ю. В. - Кінетика диспергування хромових наноплівок, нанесених на оксидні матеріали, під час відпалу їх у вакуумі, Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д. (2018)
Дуднік О. В. - Фазові перетворення після термічної обробки дисперсного порошку системи ZrO2—Y2O3—CeO2—Al2O3—СоО, Глабай М. С., Тищенко Я. С., Редько В. П., Рубан О. К. (2018)
Марек І. О. - Вплив температури термічної обробки вихідних порошків на ”старіння" композитів системи ZrO2—Y2O3—CeO2, Рубан О. К., Редько В. П., Даниленко М. І., Корній С. А., Дуднік О. В. (2018)
Малишев В. В. - Способи керування структурою покриттів молібдену і вольфраму в вольфраматно-молібдатних розплавах, Шахнін Д. Б., Габ А. І., Риженко О. О., Устундаг З. (2018)
Красовский В. П. - Контактное взаимодействие и смачивание поликристаллического кремния металлическими расплавами, Красовская Н. А. (2018)
Журавлев В. С. - Миниатюризация конструкции паяного соединения тонкого неметаллического диска с полым тонкостенным металлическим цилиндром, Сидоренко Т. В. (2018)
Габ І. І. - Розробка способу виготовлення вакуумнощільного ненапруженого з’єднання кварцового скла з алюмінієвими сплавами, Красовський В. П., Стецюк Т. В., Красовська Н. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2018)
Чепков І. Б. - Системний підхід до оцінки воєнно-технічних аспектів забезпечення стану воєнної безпеки в умовах нових глобальних політичних та ресурсних змін, Зубарєв В. В., Свергунов О. О. (2018)
Чепков І. Б. - Програмно-цільовий метод планування. Застосування програмно-цільового методу в системі оборонного планування США, Демченко Є. Я., Москвітін О. О. (2018)
Бісик С. П. - Аналіз протитанкових мін Російської Федерації методами кластерного аналізу (2018)
Сенаторов В. М. - Коліматорний приціл для скритого виконання бойової задачі, Мельник О. Д., Ефіменко В. А. (2018)
Майстренко О. В. - Методика збалансування сил і засобів підсистем вогневого ураження противника, Давидовський Л. С., Прокопенко В. В., Бубенщиков Р. В., Стегура С. І. (2018)
Голуб В. А. - Методика визначення залежності максимального рівня ефективності бронежилета від його площі, Журавський С. В. (2018)
Бєляєв Д. М. - Оцінка техніко-економічної ефективності перспективного мобільного аеростатного радіолокаційного комплексу виявлення маловисотних цілей, Расстригін О. О., Кісєль П. І., Семенюк Р. П. (2018)
Герасимов С. В. - Теоретические основы оценки ошибок значений сигналов с гармонически меняющимися параметрами, Рощупкин Е. С. (2018)
Налапко О. Л. - Порівняльний аналіз функціональних можливостей самоорганізуючих мереж передачі даних (2018)
Рижов Є. В. - Оцінка впливу метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки на показники ремонтопридатності військової техніки зв’язку, Сакович Л. М. (2018)
Шишанов М. О. - Техніко-економічна оцінка модернізації бронетанкової техніки при її капітальному ремонті, Чеченкова О. Л., Павловський І. В. (2018)
Осиновий Г. Г. - Протидія радіолокаційним засобам виявлення наземних об'єктів, Субач В. П. Биков В. М., Колчигін М. М. (2018)
Осиновий Г. Г. - Зниження радіолокаційної помітності літальних апаратів за допомогою Stealth-технологій, Субач В. П. Биков В. М., Колчигін М. М. (2018)
Федоров П. М. - Розрахунок зон ураження зброї електромагнітного імпульсу, Богучарський В. В., Гамалій Н. В. (2018)
Комаров В. О. - Проблемні питання нормативно-правового забезпечення патентно-ліцензійного супроводження розробок і модернізації озброєння та військової техніки в Україні, Яременко М. П., Москвітін О. О. (2018)
Комаров В. - Науково-практичний семінар "Удосконалення нормативно-правової бази України з питань охорони інтелектуальної власності шляхом її імплементації відповідно до вимог нормативної документації країн-членів НАТО" (2018)
Лапицький С. В. - Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ" (2018)
Резюме (2018)
Boyko V. V. - Ways of enhancement of the surgical treatment efficacy in treatment of patients, suffering pulmonary tumors, Kritsak V. V., Krasnoiaruzhskyi A. G., Groma V. G., Minukhin D. V., Yevtushenko D. O. (2018)
Мамедов А. А. - Взаимосвязь маркеров эндотелиальной дисфункции при гнойном холангите у больных с хроническим гепатитом и без хронического гепатита на фоне обтурационной желтухи, Алиева Э. А., Гасанов Н. М., Идрисов Ф. С., Искендеров Э. А. (2018)
Каніковський О. Є. - Критерії об’єму локальної резекції підшлункової залози у хворих з хронічним фіброзно-дегенеративним панкреатитом, Павлик І. В., Олійник І. В., Маховський О. Л. (2018)
Захараш М. П. - Хірургічне лікування поєднаної патології анального каналу і прямої кишки з використанням сучасних високочастотних електрохірургічних та радіохірургічних апаратів, Балицький В. В., Курик О. Г. (2018)
Омаров Т. - Роль операции продольной резекции желудка в обеспечении гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и ожирением, Салахова С., Ибрагимова А., Байрамов Н. (2018)
Матвійчук Б. О. - Досвід виконання лапароскопічних операцій у хворих із грижами стравохідного отвору діафрагми та гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Гураєвський А. А., Стасишин А. Р. (2018)
Пархоменко К. Ю. - Хірургічні аспекти коморбідної патології: симультанні операції під час лапароскопічної герніопластики (2018)
Мішалов В. Г. - Трансплантація аутологічних стовбурових клітин, виділених із жирової тканини, в комплексному лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок, Літвінова Н. Ю., Кефелі–Яновська О. І., Черняк В. А., Дубенко Д. Є., Джалілова Є. А., Азаров О. І., Камінський Р. Ф. (2018)
Власенко О. А. - Аналіз безпосередніх результатів ендоваскулярного ендопротезування інфраренальної частини аорти та лікування періопераційних ускладнень (2018)
Дужий І. Д. - Морфологічні особливості репаративного процесу в зоні трофічних венозних виразок нижніх кінцівок за умов застосування аутоплазми, збагаченої тромбоцитами, Попадинець В. М., Романюк А. М., Ніколаєнко А. С., Кравець О. В., Сікора В. В., Линдін М. С. (2018)
Судакевич С. М. - Залежність виникнення післяопераційної когнітивної дисфункції від глибини анестезії у хворих після коронарного шунтування, Лоскутов О. А., Шлапак І. П., Носовець О. К., Тодуров Б. М. (2018)
Коломаченко В. І. - Показники гемодинаміки при артропластиці кульшового суглоба в умовах різних методів знеболювання (2018)
Усенко О. Ю. - Вплив монополярного та біполярного методів резекції на відновні процеси в підшлунковій залозі, Валіхновська К. Г., Савицька І. М., Кропельницький В. О. (2018)
Слонецький Б. І. - Корекція десикації очеревини, зумовленої карбоксиперитонеумом та гострою тонкокишковою непрохідністю в експерименті, Тутченко М. І., Вербицький І. В. (2018)
Мельниченко М. Г. - Вплив антиадгезивних гелів на основі гіалуронату натрію на формування інтраперитонеальних спайок в експерименті, Ситнікова В. О., Квашніна А. А. (2018)
Біляков А. М. - Правові аспекти хірургічної корекції статевої належності в Україні, Ергард Н. М., Музиченко П. Ф. (2018)
Мотузюк І. М. - Анапластична великоклітинна лімфома, асоційована з грудними імплантатами, Сидорчук О. І., Кротевич М. С., Понятовський П. Л., Костюченко Є. В. (2018)
Мельник В. М. - Морфофункціональне обгрунтування тазової тонкокишкової резервуарної конструкції нового типу, Пойда О. І., Кадір А. А. (2018)
Коломієць С. В. - Внутрішньокісткове судинне утворення як причина тяжкої спонтанної кровотечі, Шинкевич В. І. (2018)
Лаврик Андрій Семенович (до 60-річчя від дня народження) (2018)
Гаргин В. В. - Трансформация слизистой оболочки мочевого пузыря, Абовян К. К., Литвиненко М. В. (2018)
Кузнецова М. А. - Влияние высококалорийного питания самок крыс во время беременности на морфофункциональное состояние печени их потомства (2018)
Ніколаєва О. В. - Стан окислювально-антиоксидантного гомеостазу в підшлунковій залозі і сироватці крові щурят, які зазнали хронічного гестаційного стресу, Сіренко В. А., Павлова О. О. (2018)
Письменна О. Т. - Активність деяких ферментів гліколізу в м’яких тканинах порожнини рота в потомства щурів, що отримували незбалансовану дієту протягом вагітності (2018)
Потапов С. М. - Питання сучасної класифікації, термінології та стадіювання герміногенних пухлин яєчок, Марковський В. Д., Галата Д. І. (2018)
Гасанов Ю. Ч. - Прогностичні аспекти успішності застосування метопрололу сукцинату в лікуванні пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на тлі ожиріння, Бондар Т. М., Ченчік Т. О. (2018)
Дереш Н. В. - МСКТ і МРТ у ранній діагностиці туберкульозного спондиліту (2018)
Кучерявченко В. В. - Організація процесу діагностики та обґрунтування критеріїв оцінки функціонального стану серцево-судинної системи при травматичній хворобі у хворих з підвищеним індексом маси тіла, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю., Лісова Г. В., Бєлєвцова Я. С. (2018)
Строєнко К. С. - Кортизол як маркер стресу й показник когнітивних розладів у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда (2018)
Орлова В. В. - Стан про / антиоксидантної системи в репродуктивному тракті жінок з трубно-перитонеальним безпліддям (2018)
Киркилевский С. И. - Наблюдение больных раком желудка с различными качественными и количественными нарушениями генотипа, Машуков А. А., Орел Н. А., Биленко А. А., Згура А. Н., Рациборский Д. В., Максимовский В. Е., Рыбин А. И., Бошкова В. В. (2018)
Березіна С. Б. - Дослідження основних рис пенсійної системи України (2018)
Добренко О. О. - Інвестиції та інновації як джерело забезпечення зростання економіки і формування продуктивної зайнятості, Протасенко І. В., Тремаскіна І. О. (2018)
Кірова Л. Л. - Інтеграційні процеси як рушійні сили в агропродовольчій системі (2018)
Клименко А. А. - Методичні підходи оцінки економічної та екологічної ефективності землекористування, Литвин П. І. (2018)
Антошкіна Л. І. - Туризм в контексті сталого суспільного розвитку, Юрченко Ю. Ю. (2018)
Фролова Г. І. - Підвищення рівня конкурентоспроможності України як фактор виходу з кризи, Карпенко С. Р., Чепур Т. В. (2018)
Антошкін В. К. - Взаємозв’язок ефективності функціонування та соціально-економічної безпеки аграрних підприємств (2018)
Горяча О. Л. - Експортний потенціал підприємств України, Трашков О. Є., Шестаков Б. А. (2018)
Каткова Т. І. - Цифровий маркетинг як інструмент для сегментації цільових ринків комунікацій, Княженко І. І., Шевченко В. Р. (2018)
Ковтун В. А. - Організаційні та економічні складові виробництва сільськогосподарської продукції (2018)
Наймарк К. А. - Дослідження діяльності авіакомпанії "Air France-KLM" (2018)
Рунчева Н. В. - Впровадження інноваційних послуг у діяльність підприємств повітряного транспорту, Гричаний С. О., Новікова О. В. (2018)
Сільченко І. А. - Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процеси управління інноваційною діяльністю підприємства, Горяча А. Ю. (2018)
Трикоз І. В. - Дослідження сучасних методів управління персоналом в ресторанному бізнесі, Соловйов Д. І. (2018)
Фролова Г. І. - Стратегічний менеджмент розвитку дорожньо-будівельного підприємства, Шляховий М. М., Данькович І. М. (2018)
Бритвєнко А. С. - Теоретичні аспекти хеджування ф’ючерсними контрактами, Батрак С. В., Хомічук Г. Д. (2018)
Титул, зміст (2018)
Борохвостов І. В. - Визначення критеріїв та методів оцінювання шляхів забезпечення військових формувань озброєнням та військовою технікою, Білокур М. О. (2018)
Сенаторов В. М. - Сучасний стан і перспективи розвитку систем кругового огляду для військової техніки, Довгополий А. С., Гусляков О. М. (2018)
Oliyarnyk B. O. - The basic requirements for modern complexes of guided artillery armament as an element of conducting distribution-fi re actions of tactical level, Lapitsky S. V., Maistrenko O. A., Kolyennikov A. P., Zvershkhovskyi I. V. (2018)
Майстренко О. В. - Удосконалення моделі прийняття рішення на виконання завдань з вогневого ураження противника, Бондар Р. В., Бубенщиков Р. В., Стегура С. І., Попков О. Б. (2018)
Ланецький Б. М. - Методика прогнозування стану парку зенітних керованих ракет при формуванні технічного завдання на проведення робіт з продовження призначених показників, Коваль І. В., Селезньов С. В., Попов В. П. (2018)
Нор П. И. - Учебно-тренировочные самолеты с турбовинтовыми двигателями (2018)
Гурба О. В. - Методологічні рекомендації щодо розподілу складових частин керованих авіаційних засобів ураження на групи за рівнями безпеки застосування та контролепридатності, Шатров А. М., Шишанов М. О. (2018)
Сенаторов В. М. - "Холодне" пристрілювання оптичних приладів бойових роботизованих комплексів, Довгополий А. С., Гурнович А. В., Гусляков О. М. (2018)
Комаров В. О. - Імплементація міжнародних норм у сфері інтелектуальної власності в національну практику в контексті підвищення ефективності інституційного середовища, Куровська Т. Ю., Яременко М. П. (2018)
Комаров В. О. - Охорона об’єктів права інтелектуальної власності, що належать до сфери національної безпеки, у передових країнах світу, Яременко М. П. (2018)
Слюсар В. И. - Информационные технологии в артиллерийских системах стран НАТО (2018)
Сенаторов В. М. - Досвід проектування коліматорних прицілів для пістолетів-кулеметів (2018)
Резюме (2018)
Швець М. - До питання інформаційно-комп'ютерного озброєння правоохоронних органів (2008)
Баранов О. - Право власності на інформацію (2008)
Брижко В. - Про упорядкування законодавства України із захисту персональних даних (2008)
Цимбалюк В. - До методології міжгалузевого взаємозв'язку з організаційно-правовим забезпеченням системності інформатизації (на прикладі інституціоналізації інформаційних правовідносину сфері повітряного транспорту) (2008)
Раскалєй М. - Інформаційна глобалізація в галузі повітряного права (2008)
Швець С. - До питання управління проектами (2008)
Новицький А. - Електронні гроші - проблеми правового забезпечення обігу в Україні (2008)
Усатий Г. - Криміногенна ситуація у сфері електронного банкінгу (2008)
Хахановський В. - Геоінформаційна система як складова єдиної комп'ютерної інформаційної системи правоохоронних органів, Корзун В. (2008)
Волков О. - До проблеми підготовки фахівців правоохоронних органів по боротьбі з кіберзлочинністю (2008)
Bohdan V. - The evolution of an adjoining construction in the 16th ─ 21st centuries (2018)
Глазова С. - Лексико-семантичне наповнення предикативних частин пояснювально-ототожнювальних конструкцій (2018)
Крижко О. - Поняття терміносистеми у сучасній лінгвістичній науці (2018)
Алексеева Л. - Семантико-стилистические особенности функционирования сложных многочленних конструкций в идиостиле И. Тургенева (2018)
Крутько Т. - Прецедентні феномени у промовах бізнес-коучів (на матеріалі персональних сторінок соціальної мережі Facebook), Купчик Л. (2018)
Ткаченко А. - "Красиве і корисне": від шумерів – дотепер (2018)
Давиденко І. - Поняття "Інтерпретація" в терміносистемі літературознавчої теорії: історіографічний дискурс (2018)
Девдюк І. - Проблема свободи в антиутопічному дискурсі романів "Сонячна машина" В. Винниченка і "Прекрасний новий світ" О. Гакслі (2018)
Зарва В. - "У Салтикові є щось Свіфтовське…": своєрідність сатири англійського і російського письменників (2018)
Шулькова К. - Жанрові модифікації дитячого детективу: теоретичний аспект (2018)
Школа І. - Імпресіоністична естетика роману В. Вулф "Хвилі" в контексті теорії інтермедіальності (2018)
Яровенко Т. - Національна ідея в контексті масового й елітарного (шевченкознавча есеїстика Євгена Маланюка в науковій концепції Григорія Клочека) (2018)
Ткачук О. - Національно-культурна ідентичність Джозефа Конрада очима перших критиків (2018)
Тхорук Р. - Ідентичність художника у традиції поваги до материнства (за драмою "Чорна Пантера і Білий Медвідь" В. Винниченка) (2018)
Омельчук О. - Українська пролетарська література: проблеми сучасного підходу (2018)
Рева Л. - Втрачене / невтрачене покоління : Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – майдан – гібридна війна (2018)
Анісімова Н. - "То звідки ж ця музика, Господи?": філософія і поетика музичних образів у ліриці В. Герасим'юка, І. Малковича, І. Римарука (2018)
Писаревська О. - Білий колір в ідіостилі Анатолія Перерви (2018)
Урись Т. - Плантитативні й бестіарні образи-символи у творчості сучасних українських поетів (2018)
Співак І. - Вивчення творів Дж. Р. Р. Толкіна на уроках позакласного читання (2018)
Новик О. - Переклад як осучаснення давньої літератури: рецензія на монографію Шмігера Тараса "Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами: монографія /Тарас Шмігер. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. - 510 с. (2018)
Вихідні дані (2018)
Петрушанко Т. О. - Історичні аспекти становлення і розвитку кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія", Ніколішин А. К., Іленко Н. М. (2016)
Аветіков Д. С. - Особливості будови шкіри соскоподібної ділянки на етапах її деформації, Стебловський Д. В., Старченко І. І. (2016)
Гасюк Н. В. - Особенности качественной и количественной перестройки клеточного состава буккального эпителия в условиях никотиновой интоксикации, Мошель Т. Н., Попович И. Ю. (2016)
Зубачик В. М. - Біохімічні аспекти впливу препаратів акваліфт і ДМАЕ на сполучну тканину ясен щурів зі змодельованою рецесією ясен, Іськів М. О. (2016)
Білоклицька Г. Ф. - Зміни цитокінового профілю і вмісту анти-Hsp60 антитіл різної специфічності при генералізованому пародонтиті, Копчак О. В., Воробйова Г. М. (2016)
Білоклицька Г. Ф. - Регенараторний потенціал кісткової тканини у хворих на генералізований ародонтит ІІ, ІІ-ІІІ ст. та аналіз його значення при проведенні хірургічних втручань на пародонті, Панченко Л. М., Браун Ю. Є. (2016)
Зайцев А. В. - Антагонизм дюбуа в современных условиях, Котелевская Н. В., Бойченко О. Н., Николишин А. К. (2016)
Іленко Н. В. - Кількісна оцінка популяцій, субпопуляцій лімфоцитів і фагоцитуючих клітин у вІЛ-інфікованих пацієнтів, Петрушанко Т. О., Іленко Н. М. (2016)
Кулигіна В. М. - Результати допплерографічного дослідження гемодинаміки екстра краніального відділу брахіоцефальних судин при захворюваннях тканин пародонта в пацієнтів з ураженням між хребцевих дисків шийного відділу хребта, Тепла Т. О., Комнацький Б. Ю. (2016)
Рябоконь Е. Н. - Исследование термометрических показателей десны при лечении фуркационных перфораций твердых тканей зуба, Доля Э. И., Жданова Н. А. (2016)
Череда В. В. - Вплив лікувального адаптогенного комплексу на динаміку стану ясен і колонізаційної стійкості порожнини рота хворих на хронічний катаральний гінгівіт, Петрушанко Т. О., Лобань Г. А. (2016)
Мельник В. Л. - Застосування елементів літотерапії в комплексному лікуванні пацієнтів з невропатіями лицевого нерва, Шевченко В. К., Шевченко Є. В., Мельник І. В. (2016)
Рузин Г. П. - Данные проспективного анализа течения и прогнозирования флегмон челюстно-лицевой области в различных медико-географических условиях, Походенько – Чудакова И. О., Григоров С. Н., Вакуленко Е. Н., Крайняя В. О. (2016)
Циганок О. В. - Зміни моторики язика в пацієнтів із неврологічною патологією на фоні оклюзій них порушень, Тумакова О. Б., Новіков В. М. (2016)
Янішен І. В. - Оцінка якості незнімних конструкцій зубних протезів (2016)
Фліс П. С. - Частота і поширеність аномалій та деформацій зубощелепного апарату в період змінного прикусу, Філоненко В. В., Дорошенко Н. М. (2016)
Гарифуллина А. Ж. - Гигиеническое обучение и воспитание детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях, Тельнова Ж. Н. (2016)
Каськова Л. Ф. - Клінічні показники ротової рідини дітей, які часто хворіють на ГРВІ, Павленкова О. С. (2016)
Череп’юк О. М. - Рівень стоматологічної допомоги дітям у дошкільних закладах м. Івано-Франківська, Стадник О. У. (2016)
Каськова Л. Ф. - Стоматологическая заболеваемость в эпоху позднего средневековья, Маковка И. Л., Моргун Н. А., Зайцев А. В., Артемьев А. В. (2016)
Скрипников П. Н. - Способы реализации деятельности центра "Диагностика и лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта" по онкологическим заболеваниям, Скрипникова Т. П., Баштан В. П., Почерняева В. Ф., Ищенко В. В. (2016)
Базалицька О. В. - Організація і проведення самостійної роботи студентів ІІ курсу з використанням мультимедійних презентацій при вивченні предмета "Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології", Костюк І. Р., Мельничук Г. М., Шовкова Н. І., Білищук М. В., Черепюк О. М., Кошкін О. Є., Олійник Р. П., Старченко В. В. (2016)
Махлинець Н. П. - Вимоги до формування практичних навичок у студентів стоматологічного факультету за умов навчання за кредитно-модульною системою (2016)
Нагірний Я. П. - Корекція часткових дефектів зовнішнього вуха (2016)
Стороженко К. В. - Роль генів і навколишнього середовища в розвитку прогенічних форм прикусу (огляд) (2016)
Максименко П. Т. - Професор Юхим Михайлович Гофунг (до 140-ліття з дня народження), Ніколішин А. К., Петрушанко Т. О., Скрипников П. М. (2016)
Скрипніков Микола Сергійович (1936-2010 рр.) - завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією Української медичної стоматологічної академії, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Слово про вчителя (2016)
Арістова І. - Теоретичні засади державного управління в інформаційній сфері (2008)
Копан О. - Інформаційно-технологічна форма управління макросистемою внутрішньодержавної безпеки (2008)
Яременко О. - Державне управління інформаційною сферою в Україні: структурно-функціональний аспект (2008)
Марущак А. - Забезпечення доступу до інформації як функція держави (2008)
Брижко В. - Електронна комерція: головні аспекти нормативно-правового упорядкування (2008)
Золотар О. - Правові основи захисту інформації в галузі цивільної авіації (2008)
Бєсєдна Л. - Соціально-економічні особливості зайнятості населення і криміногенна ситуація, Гладківська Г. (2008)
Дем'янчук В. - Застосуваня поняття "документ" у кримінальному процесі (2008)
Дума В. - Актуальні засади правозастосовної діяльності на сучасному етапі розвитку України, Жовнір О. (2008)
Шевчук Р. - Удосконалення комплексу вимог до педагогічних програмних засобів (2008)
Васьків М. С. - Дослідження українсько-тюркських зв’язків як інструмент культурної дипломатії (2018)
Довганик Н. М. - Концепція глобальної освіти в історичній ретроспективі, Чалюк Ю. О. (2018)
Дерев’янко І. П. - Євроінтеграційна політика України у відображенні польських провідних видань (2005–2006) (2018)
Коротков Д. С. - Феномен війни в контексті демократичної парадигми (2018)
Міщенко А. Б. - Зовнішня політика крізь призму громадської думки (2018)
Печеранський І. П. - Правий ідеологічний рух Європи та політичні уроки для України (2018)
Семчинський К. В. - Особливості примирення і миробудівництва в умовах заморожених конфліктів на пострадянському просторі (2018)
Троян С. С. - Сучасні відносини Україна – КНР: проблеми і перспективи (2018)
Mikołajec J. - Granice etniczne Ukrainy. Refleksja geopolityczna i historiozoficzna (2018)
Wawryniuk A. A. - Stosunki międzynarodowe jako pochodna zmian politycznych w okresie zimnowojennym (z uwzględnieniem kontekstu polskiego), Gil A. (2018)
Грущинська Н. М. - Економічний зміст дипломатії у світових тенденціях четвертої промислової революції (2018)
Махортов Ю. О. - Аналіз сучасної міграційної політики країн Європи, Пономарьова Г. О. (2018)
Побоченко Л. М. - Сучасні тенденції розвитку процесів злиття та поглинання в глобальному бізнес-середовищі (2018)
Шостак Л. Б. - Перспективи інноваційного розвитку України у світовому глобальному просторі (2018)
Важна К. А. - Концепція суб’єктивної та концепція об’єктивної міжнародно-правової відповідальності держави (2018)
Крестовська Н. М. - Дитина і зброя: історико-правові аспекти (2018)
Горський С. В. - Сучасне місто як віртуальне село (2018)
Дорошенко В. С. - Тенденції інституціональних трансформацій соціальної політики в європейських країнах (2018)
Кухта М. П. - Моделі актуалізації соціального потенціалу людей старшого віку у країнах заходу (2018)
Лапіна В. В. - Рекламно-інформаційна діяльність як глобальний дисфункціональний чинник соціальної напруженості (2018)
Танчер В. В. - Полікультурність сучасних соціумів: тренди та виклики (2018)
Устименко Т. А. - Статус етноцентризму в міжкультурній взаємодії, його види та функції (2018)
Synowiec A. - Heritage Conservation, Education, Intercultural Dialogue: Functions of Lemkos, Roma and Tatars Creative Activity in Contemporary Poland, Marcin Z. (2018)
Гарматій О. В. - Інформаційне забезпечення міжнародної діяльності: роль і значення інформаційних агентств (2018)
Гулай В. В. - Політико-комунікативний вимір дискурсу політичної комунікації відносин України та Польщі на прикладі пошкодження польських пам’ятників початку 2017 р. (2018)
Ключко Ю. М. - Креативність як складова розвитку музейної комунікації (2018)
Безсмертний Р. П. - Українсько-російська війна: геополітичний контекст (2018)
Дерев’янко І. П. - Динаміка відносин Україна – ЄС у відображенні провідних друкованих ЗМІ Польщі (2010 р.) (2018)
Ластовський В. В. - Історія міжнародних відносин: теоретичний формат (2018)
Наконечний В. М. - Культурна дипломатія лемківських організацій у діаспорі в другій половині ХХ-го століття (2018)
Олійник М. А. - Присутність римлян на території ольвійської держави у і–іі ст. н. е. в контексті військової політики доби принципату (2018)
Перга Т. Ю. - Європейські цінності в екологічному врядуванні країн східного партнерства (2018)
Степко О. М. - Інформаційна складова операцій ООН з підтримання миру (2018)
Червінська Л. П. - Міжнародна трудова міграція: особливості, наслідки для України (2018)
Ксендзук В. В. - Логістичні та валютні ризики в діяльності суб’єктів зовнішньої торгівлі (2018)
Манов М. А. - Трудова міграція як чинник трансформації ринку праці (2018)
Bednaruk W. - Czynniki wpływające na ilość pożarów w polsce czasów wielkiego kryzysu gospodarczego (2018)
Wawrynik A. A. - Analiza aktów prawnych w zakresie cła granicznego, jako jednego z instrumentów ochrony państwa polskiego w latach 1919–1920 (2018)
Бондарева К. В. - Актуальні проблеми міжнародного сімейного права (2018)
Селезень П. О. - Сутність, еволюція та роль взаємоузгоджувальної процедури як механізму вирішення податкових спорів (2018)
Dyjakowska M. - Prawo rzymskie jako dyrektywa interpretacyjna w Decisiones Lituanicae Piotra Rojzjusza (2018)
Dworas-Kulik J. - Przywilej morski w Polsce w okresie międzywojennym na tle porównawczym (2018)
Злобіна О. Г. - Динаміка уявлень населення України про україно-російські відносини в умовах напруженості міждержавних стосунків (2014–2017 рр.) (2018)
Лапіна В. В. - Дисфункціональний вплив рекламно-інформаційної діяльності в сучасному європейському просторі: правові та соціальні чинники (2018)
Сірий Є. В. - Регіоналізація України у контексті соціологічного дослідження соціальної напруженості (2018)
Судаков В. І. - Суперечності демократичної модернізації українського суспільства як джерела посилення соціальної напруженості (2018)
Шевель І. П. - Політична модернізація: сутність, теорії, розвиток, порівняльно-соціологічний аналіз (2018)
Romanko A. - System państw świeckich na przykładzie wybranych państw europejskich (2018)
Дзьобань О. П. - Стратегічні комунікації: до проблеми осмислення сутності (2018)
Скрябіна В. Б. - Лінгвістичні аспекти персуазивності в дипломатичному дискурсі (2018)
Czarnecki P. - Freedom of the media in a democratic state (2018)
Sitarz M. - Zadania kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia (2018)
Калюжний Р. - Предмет та методи інформаційного права, Марценюк А. (2008)
Арістова І. - Методологічні засади розбудови суспільств знань (2008)
Жиляєв І. - Проблема локалізації об'єкту державного управління (на прикладі житлово-комунального господарства) (2008)
Марущак А. - Забезпечення доступу до інформації: визначення поняття (2008)
Чубарук Т. - Система джерел екологічної інформації: в аспекті конституційного права доступу до такої інформації (2008)
Шевчук Р. - Інформатизація як система правовідносин (2008)
Брижко В. - Оподаткування електронної комерції: до питання нормативно-правового захисту персональних даних в Україні у зв'язку з їх економічним змістом (2008)
Білозерська Т. - Адміністративно-правові й організаційні заходи щодо реалізації Україною Європейської інноваційної ініціативи науково-технічного співробітництва (2008)
Гладківська О. - Показники соціально-економічного розвитку регіонів України та криміногенна ситуація, Бєсєдна Л. (2008)
Поліщук Г. - Статистичний аналіз даних щодо застосування кримінально-правових норм у сфері охорони довкілля (2008)
Передмова (2018)
Тесленко І. Б. - Виробництво полив’яного посуду в Криму за часів Улуг Улусу (2018)
Манігда О. В. - Комплекси Х — ХІІІ ст. з території Волинської та Галицької земель як приклад синхронного побутування керамічних форм (2018)
Бардецький А. Б. - Особливості волинських керамічних комплексів другої половини ХІІІ — першої половини ХІV ст. за матеріалами досліджень поселення в ур. Гнідавська Гірка поблизу Луцька, Прищепа Б. А. (2018)
Melamed K. - Characteristics of Pottery from the Eastern Rhodopes (Bulgaria) (6th — 12th c.), Evtimova E. (2018)
Сергеєва М. С. - Глиняні форми для виготовлення скляних посудин (за даними розкопок середньовічного виробничого комплексу Київського Подолу), Журухіна О. Ю. (2018)
Коваленко О. В. - Продукція полтавських гончарів XVIII ст.: горщики (2018)
Біляєва С. О. - Планіграфія та типологічна характеристика скляних виробів з Аккерману, Фіалко О. Є. (2018)
Гунь М. О. - Керамічний комплекс давньоруського горизонту поселення Софіївська Борщагівка (за матеріалами розкопок 2008 — 2013 рр.) (2018)
Моисеев Д. А. - Строительная керамика из раскопок "пещерного города” Эски-Кермен в 1936 — 1937 гг.: каталог предметов из фондов Бахчисарайского музея-заповедника (2018)
Толкачов Ю. І. - Скляні вироби з розкопу ХІІ на території Меджибізької фортеці у 2015 р., Журухіна О. Ю. (2018)
Старенький І. О. - Керамічний комплекс з гончарного горна середини XV — початку XVI ст. з Кам’янця-Подільського, Болтанюк П. А., Левінзон Є. Ю. (2018)
Ільків М. В. - Горн кінця XV — початку XVI ст. із старої частини м. Чернівців, Калініченко В. А., Пивоваров С. В. (2018)
Оногда О. В. - Комплекс із полив’яною керамікою другої половини ХV — першої половини ХVІ ст. (за матеріалами розкопок Старого арсеналу в Києві) (2018)
Нечитайло П. О. - Керамічні вироби з розкопок закритого комплексу кінця XVII ст. у Кам’янціПодільському (Польський ринок, яма 2) (2018)
Чекановський А. А. - Знахідки люльок для куріння тютюну XVII — XVIII ст. з розкопок на Поділлі (2018)
Пшеничний Ю. Л. - Колекція кахель з Дубенського Спасо-Преображенського монастиря, Ткач В. В. (2018)
Веремейчик О. М. - Кераміка середини ХІІІ ст. з садиби ювеліра в Любечі (2018)
Оленич А. М. - Про технологічні аспекти продукції одного гончарного горна ХІ ст. з посаду літописного Вишгорода (за матеріалами розкопок 1990 р.) (2018)
Чміль Л. В. - Результати і перспективи дослідження технології виготовлення керамічного посуду Середньої Наддніпрянщини XVI — XVIII ст. (2018)
Синчук И. И. - Результаты исследования археологического стекла из раскопа 1989 г. в историческом центре Могилёва (оптический спектральный анализ) (2018)
Руденко О. О. - Діяльність дибинецького осередку кераміки в українській художній культурі ХІХ — ХХ ст. (2018)
Школьна О. В. - Дибинецька фаянсова фабрика графів Браницьких на Київщині в світлі даних першоджерел (2018)
Чміль Л. В. - Нові дані про невідомі фаянсові заводи ХІХ ст. на Правобережному Поліссі: уривки з праці О. П. Оглоблина "Промисловість Правобережного Полісся в минулому і сучасному (науковий звіт експедиції за 1932 р.)”, Шепель Л. Ф. (2018)
Оленич А. М. - Гончарний промисел жителів села Микільська Слобідка у середині ХІХ ст. (за матеріалами новітніх археологічних досліджень), Оленич А. М. (2018)
Митрофанов І. І. - Кримінально-правовий фундамент діяльності Державної прикордонної служби з протидії кримінальним правопорушенням (2019)
Притула А. М. - Державна прикордонна служба України в системі протидії злочинності (2019)
Андрушко О. В. - Принципи юридичної відповідальності за правопорушення у кримінальному процесі (2019)
Вдовитченко В. О. - Місце військових прокуратур у системі забезпечення законності діяльності сил охорони правопорядку (2019)
Літвін Ю. І. - Сфера застосування права на справедливий судовий розгляд в Європейському суді з прав людини, Горда К. П., Юнчик А. С. (2019)
Гаврік Р. О. - Міжнародно-правове регулювання здійснення процедури реадмісії міграційними та прикордонними органами України, Григорук І. В. (2019)
Кірєєва О. С. - Аналіз як основний метод оцінки оперативно-розшукової інформації співробітниками оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України, Фесюк Р. В. (2019)
Горда К. П. - Забезпечення рівності та протидії дискримінації у сфері зайнятості та працевлаштування за законодавством Європейського Союзу, Босак А. В. (2019)
Шевчук О. А. - Миротворча діяльність ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів: поняття та основні засади, Остапчук І. М. (2019)
Горда К. П. - Правове регулювання режиму військового полону за міжнародним гуманітарним правом, Міняйлук Я. В. (2019)
Мачуга О. С. - Енергетичний підхід у дослідженні поведінки гідромеханічної системи "річковий потік — гідротехнічна споруда — водосховище", Яхно О. М. (2018)
Лапшин Е. С. - Обобщение численного моделирования нелинейных колебаний полуцилиндра на плоскости, Семененко Е .В., Татарко Л. Г. (2018)
Лук’янов П. В. - Структура и расход закрученного потока жидкости в криволинейной трубе, Мєшков І. В. (2018)
Яхно О. М. - Вплив додатків поліакриламіду на поля швидкостей за течії рідини через раптові розширення труб, Гнатів Р. М., Гнатів І. Р. (2018)
Ященко А. С. - Підвищення вібронадійності відцентрових насосів АЕС (2018)
Крутіков Г. А. - Розширення області ефективного застосування пневмопривода, Стрижак М. Г., Стрижак В. В. (2018)
Корчак О. С. - Hова методика експериментальних досліджень автоматизованих систем керування гідравлічними пресами (2018)
Лютий Є. М. - Моделювання роботи двобарабанного привода підвісної лісотранспортної канатної установки із фрикційною муфтою, Бариляк В. В., Рудько І. М. (2018)
Котов Б. І. - Моделювання процесу фракціонування зерна в пневматичних каналах при накладеному електричному полі, Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д., Грищенко В. О., Степаненко С. П. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Терещенко Ю. - Павло Скоропадський – творець Української Держави (2018)
Осташко Т. - Спомини Гетьмана Павла Скоропадського (археографічні знахідки) (2018)
Бойко О. - Територія, кордони та адміністративно-територіальний поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (2018)
Камерістов Р. - Популяризація В'ячеслава Липинського у міжмовних проектах Вікімедіа (2018)
Калиновський Ю. - Філософсько-історичне осмислення державотворчої концепції В. К. Липинського, Павліченко О. (2018)
Шкурко М. - Формування національного капіталу в умовах глобальної конкуренції як державотворчий чинник (2018)
Лебедєва І. - Створення Генерального Секретаріату Центральної Ради (за спогадами учасників подій) (2018)
Білобровець О. - Розвиток польської освіти в Україні у 1917–1918 рр. (2018)
Сидоренко А. - Науково-організаційна діяльність Михайла Омеляновича-Павленка в еміграції (1920–1930-ті рр.) (2018)
Копилов Д. - Облога Львівського Високого замку козацькими військами у 1648 році (2018)
Турків С. - Становлення і розвиток монастирів Сестер Василіанок у XVII – на початку ХХ ст. (2018)
Гедін М. - Вплив слов'янофільства на історіософські погляди М. І. Костомарова (2018)
Васильчук В. - Фальц-Фейни – "Таврійські королі" (2018)
Коноваленко Г. - З історії створення синагог у Києві (2018)
Терещенко Ю. - Відгомін європейських суспільно-політичних процесів в Україні наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (2018)
Лебедєва І. - Англія напередодні і під час буржуазної революції (1603–1660 рр.) (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Мачуга О. С. - Енергетичний підхід у дослідженні поведінки гідромеханічної системи "річковий потік — гідротехнічна споруда — водосховище", Яхно О. М., Рaзaви C. Ф. (2018)
Кокоць С. Ю. - Дослідження впливу машин для первинного транспортування деревини на лісове середовище Українських Карпат, Щупак А. Л., Бойко М. М., Олійник М. І. (2018)
Молошний О. М. - Вплив геометричних розмірів підвідного пристрою на робочий процес насоса, Сотник М. І. (2018)
Ємельянова І. А. - Визначення раціональних умов роботи універсального безпоршневого шлангового бетононасоса при транспортуванні бетонних сумішей, Чайка Д. О. (2018)
Андренко П. М. - Дослідження впливу силових характеристик на ефективність гідроагрегата, Гречка І. П., Хованський С. О., Свинаренко М. С. (2018)
Голубець В. М. - Підвищення стійкості фасонних фрез йонно-плазмовим напиленням, Гасій О. Б., Гончар І. М., Степанишин В. І. (2018)
Каратник І. Р. - Встановлення раціональної зони переміщень маніпулятора технологічної дільниці, Кий В. В., Магура Б. О. (2018)
Бойко В. В. - Використання методів реальних опціонів для підвищення ефективності інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств (2017)
Бондар Н. М. - Методичне забезпечення оцінювання ефективності транспортних інфраструктурних проектів, що реалізуються на засадах державно-приватного партнерства, Псярнецький Є. В. (2017)
Воркут Т. А. - Систематизація показників оцінювання організаційних структур перевізників автомобільного транспорту в контексті реалізації збалансованої системи показників, Білоног О. Є., Сопоцько О. Ю., Третиниченко Ю. О. (2017)
Козак Л. С. - Концептуальні засади реалізації Національної стратегії розвитку експорту України, Федорук О. В. (2017)
Ніжнік А. А. - Аналіз підходів до дефініції терміну "державно-приватне партнерство" (2017)
Парфентьєва О. Г. - Аналіз трактування та принципи оцінки потенціалу розвитку підприємства (2017)
Полонський В. Г. - Міжнародний підхід до інноваційного розвитку України, Павлюк В. І., Комчатних О. В. (2017)
Теслюк Н. П. - Динаміка та перспективи розвитку автодорожнього господарства України, Ткаченко С. О. (2017)
Федорук О. В. - Міжнародне співробітництво у сфері координації антикорупційної політики та попередження корупції в Україні, Тужик А. П. (2017)
Shcherbakova N. O. - Evaluation of competitiveness on the example of catering enterprises, Lunina H. S. (2017)
Воркут Т. А. - Науково-методичні підходи до управління збалансованим розвитком логістичних систем міжнародних транспортних коридорів, Петунін А. В., Ткачук Л. М. (2017)
Воробйова Н. П. - Ефективність реклами: шляхи її оцінки, Кабанов В. Г., Харута В. С. (2017)
Грисюк Ю. С. - Оцінювання підприємств автомобільного транспорту в партнерствах, Лабута А. В. (2017)
Дзюба О. М. - Аналіз особливостей функціонування і розвитку економіки спільної участі на прикладі бізнес-моделі компанії Uber, Матвієнко К. М. (2017)
Зюзюн В. І. - Організація та покращення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві, Спасіченко О. В., Лук’яненко К. О., Кравець О. Ю. (2017)
Ільченко В. Ю. - Особливості застосування експертного методу для оцінки потенціалу іноземного партнера у сфері туризму, Бондаренко В. А. (2017)
Клименко І. С. - Державна власність та державні підприємства як спосіб реалізації економічних функцій держави, Тарануха О. М., Кириченко Г. В., Панасюк О. В. (2017)
Kozak L. S. - World market trends consulting services, Levishchenko O. S., Grozdanova D. P. (2017)
Козак Л. С. - Франчайзинг як фактор розвитку туристичної галузі України, Червякова В. В., Пересада Т. М. (2017)
Левчук Н. М. - Інфляція в секторі автотранспорту Київської області: шляхи подолання, Найдич Б. О. (2017)
Марков О. Д. - Вплив інфраструктури на ефективність автомобілізації (2017)
Швець М. - До питання принципів, предмету і методів інформаційного права, Брижко В. (2008)
Яременко О. - Інформація як об'єкт права власності в Україні (2008)
Сулацький Д. - Визначення особливостей, змісту та значення відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг: організаційно-правовий аспект (2008)
Собур С. - Теоретичні підходи до визначення поняття "електронний документ" (2008)
Новицький А. - Правовий механізм застосування електронного банкінгу в діяльності окремих суб'єктів господарювання (2008)
Гладківська Г. - До питання дослідження статистичних характеристик української мови (2008)
Тацишин І. - Національна безпека України та її складові елементи (2008)
Цимбалюк В. - Методологічні положення щодо формування організаційно-правових основ інформатики та безпеки інформаційних систем у авіації (2008)
Дем'янчук В. - Реалізація сторонами судового розгляду права на застосування технічних засобів фіксації інформації (2008)
Запара С. - Інформаційно-правові аспекти землевпорядкування в Україні та європейських країнах в умовах глобалізаційних викликів (2008)
Задорожня Л. - До огляду законодавства України у інформаційній сфері, Раціборинський Б. (2008)
Лихоступ С. - Інформаційне суспільство, електронне урядування та державні електронні послуги, Лихоступ В., Клепець Е., Мороз А. (2008)
Титул, зміст (2018)
Поліщук Л. І. - Процес прийняття рішення на ведення бойових дій в сухопутних військах збройних сил країн НАТО, Климович О. К., Богуцький С. М., Пащетник О. Д. (2018)
Борохвостов І. В. - Аспекти існуючих документів оборонного планування щодо пошуку шляхів оснащення озброєнням військових формувань, Білокур М. О. (2018)
Головін О. О. - Окремі технологічні аспекти впровадження принципів мережецентричності в перспективні знання-орієнтовані інформаційно-аналітичні системи управління розвитком озброєння та військової техніки, Стрижак О. Є. (2018)
Knjazsky O. V. - Analysis approaches to construction management systems managed artillery (reactive) projectile of small caliber, Mosiychuk S. Y., Shevtsova T. M. (2018)
Александрова Т. Е. - Построение области устойчивости цифровой системы наведения и стабилизации танковой пушки в плоскости варьируемых констант алгоритма стабилизации (2018)
Николаев И. М. - Формализация задачи синтеза облика зенитной ракетной системы нового поколения на основе системно-концептуального подхода (2018)
Дерепа А. В. - Свойства цилиндрических гидроакустических преобразователей с внутренними податливыми экранами, Аверичев И. В., Лейко О. Г., Кизима Д. М., Святненко А. О. (2018)
Потапенко С. В. - Осушувальні пристрої в оптико-електронних приладах військового призначення (2018)
Рижов Є. В. - Обґрунтування мінімально необхідних вимог до засобів вимірювань при двоступеневій системі діагностування в процесі поточного ремонту військової техніки зв'язку, Сакович Л. М., Настишин Ю. А., Кириллова Н. В. (2018)
Борохвостов В. К. - 6-та Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”: Основні підсумки (2018)
Resume (2018)
Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (2015)
Позачерговий VIІ з’їзд Спілки архівістів України (2015)
Клименко Т. А. - Доля неповнолітніх жителів Черкащини в період Великої Вітчизняної війни (за документальними матеріалами Державного архіву Черкаської області) (2015)
Величко О. Г. - Молодь України про воєнне лихоліття: листівки та спогади остарбайтерів, учнівські твори про окупацію (добірка документів Державного архіву Запорізької області), Козлова І. В. (2015)
Срібна М. А. - Діяльність Українського Червоного Хреста на звільнених від нацистських окупантів українських землях у 1944–1945 рр. (за документами ЦДАГО України, ЦДАВО України, Державного архіву Житомирської області) (2015)
Стріхарська Т. В. - Солдатські медальйони у фондовій колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років" (2015)
Макарова Т. О. - Архівні документи свідчать (до 70-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц та Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту) (2015)
Калакура Я. С. - Управління персоналом у системі архівних установ (2015)
Кулешов С. Г. - Періодизація уніфікації офіційних документів в Україні, Бойко В. Ф. (2015)
Касян Л. Г. - Кінообраз Максима Рильського в контексті комеморативних практик (2015)
Левченко Л. Л. - Формування архівної галузі в державі Ізраїль (2015)
Завальнюк К. В. - Джерела з генеалогії Юхима Сіцінського (1859–1937) у фондах Державного архіву Вінницької області (2015)
Ємельянова Т. О. - Українське документальне кіно другої половини 1960-х – середини 1980-х років (архівознавчо-джерелознавчий аспект) (2015)
Ковалевська О. О. - Питання іконографії Івана Мазепи у приватному листуванні Тетяни Цявловської та Сергія Білоконя (2015)
Лобанова Н. М. - Документи особового фонду фольклориста Василя Полевика у Державному архіві Чернігівської області (2015)
Магурчак А. М. - Історія передачі Андрієм Жуком архівно-бібліотечних матеріалів до науково-архівних установ (1920–1950 рр.) (2015)
Павлова О. Ф. - Творчість художника Валентина Фельдмана у документах ЦДАМЛМ України (2015)
Пустовіт Т. П. - Письменник, літературознавець і великий патріот України (до 90-річчя від дня народження Петра Ротача) (2015)
Мальонкіна О. М. - Із "щоденника" герцога Вюрттемберзького як джерело до вивчення історії України часів Північної війни 1700–1721 рр., Філіпова Г. В. (2015)
Нестерчук Д. В. - Листи Івана Крип’якевича до Юрія Меженка (1945–1963 рр.) (2015)
Гаранін О. Я. - Науково-практичний семінар для молодих науковців та аспірантів, Дідух Л. В. (2015)
Денисенко О. В. - Круглий стіл "Імплементація Закону України "Про доступ до публічної інформації": міжнародні зобов’язання, поточні виклики та законодавчі ініціативи" (2015)
Куницький М. П. - Видання про тюремні "графіті" нацистського режиму (2015)
Ковальов В. Б. - Особливості формування врожаю льону олійного на Поліссі, Ткачук В. П., Бучко К. Д. (2016)
Дідора В. Г. - Особливості вирощування соїна ясно-сірих ґрунтах Полісся, Деребон І. Ю., Саврасих Л. Д. (2016)
Savchuk O. I. - The peculiarities of formating herbage mixtures productivity by means of hungarian sainfoinon soddy soil, Hurelya V. V., Koshytska N. A., Dovbysh L. L. (2016)
Ковальов В. Б. - Особливості вирощування картоплів умовах Полісся при використаннімікродобрив та біопрепарату, Трембіцька О. І., Клименко Т. В., Поліщук В. О. (2016)
Клименко Т. В. - Вплив системи удобрення на формування індекса площілисткової поверхні картоплі, Радько В. Г., Трембіцька О. І, Поліщук В. О. (2016)
Вишневська О. В. - Оцінка селекційного матеріалу лядвенцю рогатого на продуктивність, Чернуський В. В. (2016)
Савчук О. І. - Ефективність вирощування амаранту в умовах зони Полісся, Гуреля В. В., Кошицька Н. А., Блєк А. Г. (2016)
Левченко В. Б. - Вплив едафічних факторів на продуктивність лісів в умовах ДП "Малинське лісове господарство" Житомирської області, Шульга І. В., Залевський Р. А. (2016)
Венгер О. В. - Стійкість селекційних номерів льону до фузаріозного в’янення (2016)
Кочик Г. М. - Оптимізація посівних площ сільськогосподарських культур на територіально регіональному рівні, Мельничук А. О., Кучер Г. А. (2016)
Приймачук Т. Ю. - Хмелярство України: шляхи виходу з кризи, Проценко А. В., Рудик Р. І., Штанько І. П. (2016)
Штанько І. П. - Результати дослідження геному сортів хмелю в умовах тривалого культивування in vitro, Ковальов В. Б., Кормільцев Б. Ф. (2016)
Стецюк О. П. - Агроекологічні критерії як основа сталого функціонування агробіоценозу хмеленасаджень, Кириченко Л. П. (2016)
Ковальов В. Б. - Вплив концентрації поживних речовин у середовищі на регенерацію рослин хмелю культури in vitro, Козлик Т. І., Ратошнюк Н. П. (2016)
Проценко Л. В. - Технологічна оцінка гранул хмелю українського та закордонного виробництва, Рудик Р. І., Михайлов М. Г., Черненко О. В., Гринюк Т. П., Власенко А. С. (2016)
Любченко В. В. - Інноваційні особливості отримання ефірної олії хмелю (2016)
Ільїнський Ю. М. - Ефективність бакових сумішок у технології агроекологічного регулювання чисельності сисних фітофагів у хмелевому агроценозі, Якубенко І. В., Степаненко О. M. (2016)
Борисюк І. І. - Модернізація розсадосадильної машини для посадки хмелю, Штанько І. П. (2016)
Савченко Ю. І. - Виробництво молока і м’яса в зоні Полісся України при використанні місцевих високопротеїнових кормів, Савчук І. М., Савченко М. Г., Дідківський М. П. (2016)
Пелехатий М. С. - Динаміка генеалогічної структури у відкритій популяції української чорно-рябої молочної породи північно-поліського регіону, Кивенко О. М., Кобилінська А. Б., Тимошенко З. А., Піддубна Л. М. (2016)
Савчук І. М. - Продуктивні та м’ясні якості молодняку свиней за використання в раціоні різних доз сапоніту, Савченко М. Г., Кобилінська А. М., Тимошенко З. А., Гончарова К. В. (2016)
Ходаківський Є. І. - Синергетично-гештальтний підхід до удосконалення кооперативно-інтеграційних форм аграрного підприємництва, Ратошнюк Т. М., Капітула Л. Л., Герасимчук М. В. (2016)
Проценко А. В. - Порівняльна оцінка технологій вирощування хмелю, Приймачук Т. Ю., Герасимчук М. В. (2016)
Джус І. А. - Зміна якісного складу шишок хмелю ароматичного типу при зберіганні, Зварійчук В. В. (2016)
Яковенко О. П. - Ґрунтозахисні екологічно безпечнітехнології вирощування озимої пшениці в умовах Полісся України (2016)
Аннотации (2016)
Відомості про авторів (2016)
Рудик Р. і. - Інституту сільського господарства Полісся - 80, Савченко Ю. І. (2017)
Чернуський В. В. - Принципи автоматизації і візуалізації технологічних процесів добору в системі селекції шляхом афінного відображення матриць цифрової фотографії на аналітичну площину (2017)
Кочик Г. М. - Вплив сегетальної рослинності на формування радіонуклідного забруднення сіна конюшини лучної, Мельничук А. О., Гуреля В. В., Кучер Г. А. (2017)
Вишневська О. В. - Удосконалення існуючих технологій вирощування пелюшко-вівсяних сумішей на зелений корм в умовах Полісся, Маркіна О. В., Тугуєва І. В. (2017)
Поліщук В. О. - Вплив біологізації землеробства на формування продуктивності вівса, Журавель С. В. (2017)
Клименко Т. В. - Розвиток альтернаріозу та фітофторозу картоплі в польових умовах залежно від застосування препаратів захисту рослин, Радько В. Г., Трембіцька О. І., Федорчук С. В. (2017)
Кабанець В. М. - Вплив добрив і норм висіву насіння на продуктивність рослин конопель сорту Гляна (2017)
Кочик Г. М. - Механізми управління агроландшафтами зони Полісся в умовах деградації грунтового покриву та досягнення цілей екологічно збалансованого землекористування, Мельничук А. О., Кучер Г. А. (2017)
Разанов С. Ф. - Інтенсивність забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав, Ткачук О. П. (2017)
Дідківський М. П. - Вплив рівнів грунтових вод на продуктивність багаторічних трав та економічну ефективність їх вирощування, Кочик Г. М., Кучер Г. А. (2017)
Проценко Л. В. - Оцінка хмелю вітчизняних сортів урожаю 2016 року, Рудик Р. І., Черненко О. В., Гринюк Т. П., Власенко А. С. (2017)
Stetsiuk О. P. - Dynamics of main power elements in various methods of storage between rows of hop plants, Kyrychenko L. P. (2017)
Козлик Т. І. - Введення та культивування сортів хмелю Великобританії у колекцію in vitro, Кормільцев Б. Ф., Ковальов В. Б. (2017)
Савченко Ю. І. - Моделювання показників приросту і концентрації 137Cs в м’язах качок, вирощених у різних зонах радіоактивного забруднення, Савчук І. М., Ковальова С. П. (2017)
Савчук І. М. - Концентрація Cd в яловичині та свинині за використання в раціонах високобілкових кормів, Камінський В. М., Мельничук О. П. (2017)
Кивенко О. М. - Моніторинг показників ґрунту, поверхневих та ґрунтових вод селітебної території у зоні техногенного навантаження сучасних свинокомплексів, Кобилінська А. М., Тимошенко З. А. (2017)
Пелехатий М. С. - Господарськи корисні ознаки корів-первісток сучасних голштинізованих порід в умовах ПАФ "Єрчики" Житомирської області , Кобилінська А. М., Кивенко О. М., Тимошенко З. А., Піддубна Л. М. (2017)
Приймачук Т. Ю. - Соціально-демографічне середовище сільських територій як передумова сталого розвитку: діагностика проблем (2017)
Левченко В. Б. - Досвід проведення спеціальної оцінки умов праці в лісогосподарських підприємствах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства , Шульга І. В., Залевський Р. А., Тишковський В. В., Сохальська Г. В., Коломієць В. І. (2017)
Іванюк О. Ю. - Методика використання машинного зору в екологічній ентомології (2017)
Федорчук С. В. - Бакові суміші препаратів захисту рослин картоплі проти збудників хвороб Phytophthora infestans та Alternaria solani (2017)
Аннотации (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вовк О. Й. - Жалувана грамота містам 1785 року як джерело міського права українських міст (2018)
Алексій Р. В. - Актуальні проблеми класифікації правочинів із вадами волі (2018)
Гуйван П. Д. - Процесуально-правові та матеріально-правові чинники права на позов (2018)
Новосад А. С. - Особливості розгляду справ про визнання спадщини відумерлою, Момот А. І. (2018)
Федосенко Н. А. - Істотні умови договору про надання маркетингових послуг (2018)
Смолярова М. Л. - Умови ефективності стимулювання учасників трудових правовідносин (2018)
Адам В. М. - Проблеми та перспективи законодавчого впровадження екологічних стандартів "Євро" в Україні (2018)
Артеменко І. А. - Адміністративна процесуальна норма: сучасні теоретико-методологічні наукові підходи (2018)
Берлач Г. В. - Теоретичні аспекти та юридичні підходи до визначення правової природи суспільних відносин, що виникають у сфері природних монополій (2018)
Говорун В. В. - Організаційно-правові гарантії непорушності (недоторканності) права громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (2018)
Гонтарь Т. А. - Юридична відповідальність за вчинення рейдерських дій (2018)
Грудницький В. М. - Державне управління антикорупційною діяльністю в Україні, Заргана В. В. (2018)
Зима О. Т. - Право пацієнта на безпеку в медичному законодавстві (2018)
Зубко Г. Ю. - Концепція формування напрямів державної інфраструктурної політики (2018)
Крикун В. Б. - Органи судової влади в системі адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах (2018)
Стасюк О. Л. - Європейський суд з прав людини як засіб адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні (2018)
Столбовий В. М. - Історичні аспекти становлення інституту службових правовідносин в Україні (2018)
Чорнобривець В. В. - Формування інституту професійної правничої допомоги (2018)
Берднік І. В. - Особливості механізму заподіяння шкоди водним ресурсам та їх кримінально-правової охорони (2018)
Бондаренко О. С. - Сучасний стан правового регулювання сепаратизму в Україні, Титаренко А. О. (2018)
Звоненко О. О. - Особливості покарання за вчинення злочину, передбаченого в статті 288 Кримінального кодексу України (2018)
Кропивницький М. О. - Про механізм правового регулювання бюджетного та позабюджетного фінансування соціального забезпечення населення України, Альберда Т. Г. (2018)
Кудінов С. С. - Фундаментальні засади протидії тероризму в Україні (2018)
Топчій В. В. - Проблеми кваліфікації злочинів проти територіальної цілісності та недоторканності: практичний аспект (2018)
Каліновська М. О. - Форми участі прокурора в процесі доказування під час застосування запобіжних заходів у досудовому кримінальному провадженні (2018)
Літкевич Д. О. - Право Європейського Союзу як детермінанта, що впливає на правову модель кримінальної процесуальної форми (2018)
Мулявка Д. Г. - Класифікація принципів приватної детективної діяльності, Бедренко М. А. (2018)
Асірян С. Р. - Резолюції Ради Організації Об’єднаних Націй із прав людини та їхня юридична сила (2018)
Белей О. В. - Міжнародно-правова відповідальність держав у неміжнародних збройних конфліктах, Дулепа В. П. (2018)
Власенко С. О. - Проблематика правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій як суб’єктів міжнародного права (2018)
Дубодєлов В. І. - Підвищення властивостей сплавів алюмінію дією постійного магнітного поля на розплав при твердненні, Середенко О. В., Затуловський А. С., Середенко В. О. (2018)
Кондратюк С. Є. - Термокінетичні параметри обробки розплаву і структуроутворення литої сталі, Пархомчук Ж. В., Вейс В. І. (2018)
Сухова О. В. - Корозійна поведінка квазікристалічних сплавів Al – Cu – Fe та Al – Ni – Fe у розчинах кислот, Полонський В. А., Устінова К. В., Берун М. В. (2018)
Григоренко Г. М. - Структура та властивості металу зони термічного впливу зварних з’єднань високоміцних спеціальних сталей, Зубер Т. О., Костін В. А., Позняков В. Д. (2018)
Чернявський В. В. - Високоентропійні AlCoFeCrVNi та AlCoFeCrVTi сплави, отримані механічним легуванням і наступним спіканням, Юркова О. І., Кушнір В. В., Степанов О. В. (2018)
Плешаков Е. І. - Щодо стану гармонізації українських технічних стандартів в галузі алюмінієвої продукції з міжнародними та європейськими стандартами, Богун Л. І., Швачко С. Г. (2018)
Зайченко А. Д. - Вплив високодисперсного модифікатора на структуру та властивості нікелевого сплаву СМ88У, Жданов О. О., Торпаков А. С., Сизоненко О. М. (2018)
До 80-річчя від дня народження Станіслава Євгеновича Кондратюка (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Науково-інноваційні рішення в металургії та ливарному виробництві” (2018)
Cодержание (2018)
Файнзильберг Л. С. - Интеллектуальные информационные технологии — главный инструмент построения средств цифровой медицины (2018)
Піднебесна Г. А. - Онтологічний підхід до побудови метамоделі предметної галузі індуктивного моделювання (2018)
Voronenko M. A. - Event Model for Localization of Emergency Situations (2018)
Баркалов А. А. - Кодирование наборов микроопераций в совмещенном автомате, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В., Кадет Н. П. (2018)
Зосімов В. В. - Технологія автоматизованої адаптації веб-додатків на основі ідентифікації кіберсутностей, Христодоров О. В., Булгакова О. С. (2018)
Shahmaliyev M. - Simulation Model of Infinite Perishable Queueing Inventory System with Feedback (2018)
Волощук Р. В. - Конструювання інформаційної технології для розв’язання задач інтегрального оцінювання прогнозування стану економічної безпеки (2018)
Белик В. К. - Моделирование живого техническими средствами (О некоторых аналогиях в технике и живом мире) (2018)
Бурковська О. - Явище полісемії в системі українських термінів лісівництва (2018)
Гавадзин О. - Динамічні процеси в говірках у світлі лінгвістичних студій з проекцією на ареал Покуття (2018)
Ґрещук В. - Мовна картина світу гуцулів крізь призму художньої мови. Полонина, Ґрещук В. (2018)
Котович В. - Темпоральний аспект бінарних ойконімів України (2018)
Огар А. - Концепти сучасного українського художнього дискурсу (2018)
Патен І. - Лінгвокультурологічні концепти "багатство-бідність" у слов’янській пареміології (2018)
Смєнова Л. - Словотвірні та семантичні неологізми в дієслівній лексиці української мови початку ХХІ століття (2018)
Федурко М. - Морфонологічний супровід експресивного словотворення: провідні засоби й моделі (2018)
Федурко О. - Відприкметникові прислівники у реченнях із предикатами стану в українській та англійській мовах (2018)
Філь Г. - Національна символіка фразеологічних одиниць з компонентами-зоонімами (на матеріалі української, російської та білоруської мов) (2018)
Гайдук С. - Образ орла як уособлення поета у поезії епохи романтизму (2018)
Гоцинець І. - Контекстна семантика асоціату час у мові поезії чорнобильської тематики (2018)
Ніколаєва Т. - Особливості здійснення послідовного перекладу (2018)
Осецький Й. - Індоєвропейська етимологія назв обрядових великодніх яєць у світлі етнолінгвістики і системного аналізу (2018)
Смерчко А. - Образ жінки в афористичній та пареміологічній фразеології (на матеріалі української, польської та російської мов) (2018)
Тупиця О. - Функціонально-прагматичний потенціал безеквівалентної лексики в композиції поетичного тексту (2018)
Кравченко-Дзондза О. - Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2018)
Лужецька Л. - Вивчення елементів синтаксису в початковій школі: комунікативно-діяльнісний підхід (2018)
Луців С. - Забезпечення наступності у підготовці руки до письма дітей старшого дошкльного віку та учнів першого класу (2018)
Надім'янова Т. - Особливості професійно-педагогічної комунікації у діяльності учителя початкової школи (2018)
Федурко М. - Соціокультурний компонент у професійно-комунікативній підготовці вчителя початкової школи, Том'як М. (2018)
Shchepanska Kh. - Student's language personality: verbal-semantic level of realization (2018)
Аксьонова В. І. - Соціокультурний простір – феномен парадигми комунікативно-віртуального суспільства (2016)
Ворников В. И. - Традиционные и современные теоретико-методологические подходы исследованияконвенциональности (2016)
Гальченко М. С. - Мислення і пізнання в структурі когнітивного процесу: Методологічний аналіз (2016)
Зайцева Н. А. - Теоретико – методологические основания представления о "социальном архетипе" (2016)
Іванова Д. - Актуальні проблеми сучасної української сім'ї, Кіссе А. І. (2016)
Ільїна Г. В. - Візуальні практики постмодернізму в парадигмі інформаційної деконструкції людини (2016)
Канюк І. - Проблеми сучасної української сім'ї в контексті соціальноекономічних трансформаій в суспільстві, Кіссе А. І. (2016)
Колесник Д. М. - Освітня система в умовах соціальних трансформацій викликаних глобалізацією, Балашенко І. В. (2016)
Косович Ю. - Концепція любові в роботах еріха фромма, Атаманюк З. М. (2016)
Мацькив М. В. - Самоопределение личности: профессиональное, жизненное, личностное и социальное, Балашенко И. В. (2016)
Орленко И. Н. - Социально-философское понимание социализации как фактора социальной дезадаптации (2016)
Плавич В. П. - Феномен "душі”: філософсько-правове дослідження (2016)
Рудан Н. С. - Социально-философская сущность категории "культура" (2016)
Рудой В. В. - Основные теоретико – методологические подходы к исследованию девиации (2016)
Стоянова Л. Л. - Творческая элита: теоретико – методологические аспекты исследования (2016)
Тикаева Ю. И. - Социальная образность виртуальной реальности: методологические подходы к исследованию (2016)
Фаюк Л. В. - Соціальна місія сучасного бізнесу та підприємництва (на прикладі компаній amazon та shell) (2016)
Халапсіс О. В. - Бренд-легенда как элемент современной экономической культуры (2016)
Цибра М. Ф. - Філософські контингенти теорії особистості (2016)
Чурікова К. В. - Логіка та методологія міждисциплінарного синтезу, Кіссе А. І. (2016)
Шацило С. - Творчість як соціокультурний феномен, Атаманюк З. М. (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 47: Авиаконструктор Игорь Сикорский и его свершения в самолето- и вертолетостроении (2019)
Бондар Р. П. - Дослідження характеристик магнітоелектричного лінійного вібраційного двигуна при роботі на пружно-в'язке навантаження (2019)
Гальченко В. Я. - Определение влияния геометрических параметров пьезокерамической пластины на амплитудные характеристики линейного пьезодвигателя, Бондаренко Ю. Ю., Филимонов С. А., Филимонова Н. В. (2019)
Pliuhin V. - Implementing of Microsoft Azure machine learning technology for electric machines optimization, Sukhonos M., Pan M., Petrenko O., Petrenko M. (2019)
Волонцевич Д. О. - Выбор мощности электропривода легкобронированных гусеничных и колесных машин с использованием одно- или двухступенчатых механических редукторов, Веретенников Е. А., Костяник И. В., Яремченко А. С., Ефремова А. И., Карпов В. О. (2019)
Бялобржескьий О. В. - Альтернативні показники потужності електричної енергії в однофазному колі з полігармонійними струмом і напругою, Родькін Д. Й. (2019)
Makarchuk O. - Two-dimensional fem-analysis of eddy currents loss in laminated magnetic circuits, Całus D., Moroz V., Gałuszkiewicz Z., Gałuszkiewicz P. (2019)
Гурин А. Г. - Статистична модель контролю стабільності напруги пробою ізоляції в процесі виробництва емальпроводів, Голик О. В., Золотарьов В. В., Антонець С. Ю., Щебенюк Л. А., Гречко О. М. (2019)
Самохвалова Ж. В. - Магнитно-импульсное прессование электрических соединений многопроволочных проводов, Самохвалов В. Н. (2019)
Шутенко О. В. - Анализ влияния условий и режимов эксплуатации на техническое состояние основной изоляции высоковольтных вводов различной конструкции, Загайнова А. А., Сердюкова Г. Н. (2019)
Коліушко Д. Г. - Аналіз методів контролю стану заземлювальних пристроїв діючих енергооб'єктів на сучасному етапі, Руденко С. С. (2019)
Баранов Михаил Иванович. К 70-летию со дня рождения (2019)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на біопотенціал насіння зернобобових культур, Синявський О. Ю., Гарас І. М. (2018)
Romanenko О. - Effect of combined optical radiation on tomato seeds, Chervinsky L., Кnyzhka Т. (2018)
Стребков А. А. - Анализ тепловых переходных процессов в обмотках и масле силового трансформатора и разработка способа измерения температуры обмоток, Вовк А. Ю., Квитка С. А. (2018)
Котов Б. І. - Математичне моделювання та ідентифікація тепломасопереносу в рослинному дисперсному матеріалі при сушінні і нагріванні електромагнітним полем надвисокої частоти, Бандура В. М., Калініченко Р. А. (2018)
Gorobets V. G. - Rotor-pulsating apparatus for the preparation of liquid feeds on the grain basis, Serdyuk A. M. (2018)
Чміль А. І. - Енергетична ефективність процесу культивування мікроводоростей (2018)
Голодний І. М. - Дослідження асинхронного електропривода осьового вентилятора з частотним керування, Синявський О. Ю., Санченко О. В. (2018)
Коробський В. В. - Глибина проплавлення контактів як функція енергетичних та теплофізичних параметрів контактного матеріалу, Туцький В. Г. (2018)
Никифорова Л. Є. - Модель системи електротехнологічного дослідження обробки біологічних об’єктів рослинного походження, Сподоба М. О. (2018)
Грищенко В. О. - Математична модель динаміки температурного режиму приміщень з локальним електрообігрівом молодняка тварин (2018)
Чміль А. І. - Методика визначення енергоефективності вирощування продукції тваринництва, Олійник Ю. О., Сагайдак В. В. (2018)
Несвідомін А. В. - Maple-моделі руху частинки поповерхні конуса обертання (2018)
Лут М. Т. - Дослідження методик та приладового забезпечення експериментального оцінювання ймовірних струмів однофазних коротких замикань в мережах змінного струму напругою до 1000 В, Радько І. П., Наливайко В. А., Окушко О. В. (2018)
Шеліманова О. В. - Аналіз результатів експериментальних досліджень з переробки органічних відходів від утримання врх на молочному комплексі, Кремньов В. О., Ляшенко А. В., Михалевич В.В., Коханенко М. С. (2018)
Василенков В. Є. - Дослідження функціонування електрогідравлічних баштових систем водопостачання в сільському господарстві, Шкарівський Ю. А. (2018)
Степахно І. В. - Математико-статистичні методи у моніторингових економетричних дослідженнях (2018)
Шостак С. В. - Границі для ефективної діелектричної проникності дисперсних систем (2018)
Панталієнко Л. А. - До питання стабілізації руху методами практичної стійкості (2018)
Криворот Т. Г. - Комбінаторний інваріант для функції, заданої на колі (2018)
Дюженкова О. Ю. - Зауваження про наближення функцій за допомогою модулів гладкості (2018)
Овчар Р. Ф. - Крайова задача з імпульсною дією (критичний випадок другого порядку) (2018)
Степахно І. В. - Застосування методів математичної статистики для перевірки результатів соціально-педагогічного експерименту (2018)
Bernabei R. - First model independent results from DAMA/LIBRA-phase2, Belli P., Bussolotti A., Cappella F., Caracciolo V., Cerulli R., Dai C. J., d'Angelo A., Di Marco A., He H. L. (2018)
Taqi Ali H. - Ground and transition properties of 40Ca and 48Ca nuclei, Khidheri Ebtihal G. (2018)
Федоткин С. Н. - Поправки к волновым функциям атомных электронов в потенциале Томаса - Ферми (2018)
Межевич С. Ю. - Механізми реакції 13C(11B, 7Li)17O при енергії іонів 11B 45 МеВ, Рудчик А. Т., Русек К., Кемпер К. В., Рудчик А. А., Понкратенко О. А., Сакута С. Б. (2018)
Sahan H. - Cross-section calculations of (n, 2n) and (n, p) reactions for 69,71Ga and 75As target nuclei up to 20 MeV, Sahan M., Tel E. (2018)
Kadalev S. H. - Method for assessment of residual heat generation within preparation of spent nuclear fuel shipment from research reactors (2018)
Трофименко О. Р. - Валідація Монте-Карло коду Serpent на основі експериментальних даних на дослідницькій підкритичній установці, Носовський А. В., Гулік В. І. (2018)
Карпець М. Л. - Нейтронна рефлектометрія при дослідженні структури тонких плівок полімерних нанокомпозитів. Моделювання, Тропін Т. В., Булавін Л. А., Шмельцер Ю. В. П. (2018)
Краснов В. П. - Вміст 137Cs у чорниці звичайній (Vaccinium Myrtillus L.) у лісах Полісся України у різні періоди після аварії на Чорнобильській АЕС, Орлов О. О., Зборовська О. В., Жуковський О. В., Курбет Т. В., Шелест З. М., Давидова І. В. (2018)
Бондарь Ю. В. - Синтез диоксида марганца типа бирнессита для извлечения ионов стронция из водных растворов, Кузенко С. В. (2018)
Борзаковський А. Є. - Удосконалення технології трекових мембран, Ковалінська Т. В., Сахно В. І. (2018)
Bencheikh Mohamed - New approach to evaluate the exit dose quality for high radioprotection and radiotherapy efficiency, Maghnouj Abdelmajid, Tajmouati Jaouad, Didi Abdessamad, Lamrabet Abdesslam, Benkhouya Yassine. (2018)
Передмова (2018)
Брюховецька О. В. - По той бік інтерпретації (моменти мовчання) (2018)
Бабушка Л. Д. - Культуротворчий ескапізм: амплітудність та межовість феномену (2018)
Корнєєва Т. О. - Постмодерністський фемінізм, "постфемінізм", фемінізм третьої хвилі: проблеми термінології (2018)
Король Д. О. - Декотрі аспекти "аксіальності" за Карлом Ясперсом у контексті історичної танатології (2018)
Нікішенко Ю. І. - Одноразова річ у сучасному повсякденні (2018)
Бондарець О. В. - Освітні моделі музею та специфіка освітньої діяльності на сучасному етапі (2018)
Джулай Ю. В. - Мовчазні картини науки господарювання автора "Мертвих душ" у монологах і діалогах Собакевича (2018)
Климчук О. Ю. - Про етичні межі критики культури з позицій психоаналітичної теорії параної (2018)
Бурган І. О. - Теорія діалогу як засіб дослідження концерту для двох фортепіано з оркестром (2018)
Кирилова О. О. - Два кіносюжети декадансу: 1921 рік ("Корабель" Ґ. д'Аннунціо та "Чорна Пантера" В. Винниченка) (2018)
Павліченко Н. В. - На крилах свободи: лірична абстракція Ірини Ворони (2018)
Петрова О. М. - Матриця творчої свободи (2018)
Бондаревська І. А. - Рецензія на: Studia Polsko-Ukrainskie. – 2017. – Tom 4. – Warszawa : Wydzial Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. – 260 p. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Гапонова Л. В. - Дослідження вогнестійкості залізобетонної плити нового типу, Резник П. А. (2017)
Кватернюк С. М. - Аналіз похибок вимірювання площі ушкоджених ділянок неоднорідних біологічних середовищ мультиспектральним методом (2017)
Мокін В. Б. - Удосконалення технології аналізу даних дозвільної документації зі спеціального водокористування в системі Держводагентства, Скорина Л. М., Ящолт А. Р. (2017)
Мокін В. Б. - Статистичний аналіз динаміки спор грибів Alternaria за даними європейської системи аеробіологічного моніторингу, Родінкова В. В., Дратований М. В., Білоус О. С. (2017)
Міщенко А. С. - Моделювання температурного поля порохового заряду артилерійських боєприпасів в умовах нестаціонарного температурного режиму (2017)
Мокін О. Б. - Уточнення характеристик процесів у вимірювальних трансформаторах струму та їх математичних моделей, Мокін Б. І., Хом’юк Я. В., Кривоніс О. М. (2017)
Ноженко В. Ю. - Пускові режими асинхронного електропривода зарезонансної вібраційної машини, Родькин Д. Й., Чорний О. П. (2017)
Марченко О. О. - Побудова дерева пошуку способом з використанням методу Монте-Карло і контролем форми дерева, Марченко О. І., Щербина Б. О. (2017)
Батигін Ю. В. - Устаткування для практичної реалізації індукційного нагрівання в сучасних технологіях машинобудування, Сабокар О. С., Стрельнікова В. А. (2017)
Дудар Є. Є. - Спеціалізований програмно-модельний комплекс з оцінки захищеності бойових машин легкої категорії ваги та його застосування для планування бойових дій (2017)
Волошенко С. М. - Особливості бейнітного високоміцного чавуну з огляду виробництва швидкозношуваних змінних деталей ґрунтообробної сільгосптехніки, Гогаєв К. О., Аскеров М. Г., Подрезов Ю. М. (2017)
Дмитрієв В. С. - Оптимізація режимів формування інжектуючих бар’єрних переходів на основі срібла до арсеніду галію (2017)
Коваль К. О. - Міжнародні моделі інтеграції освіти, науки і бізнесу, Іванчук Я. В. (2017)
Ходаківський Є. І. - Домінування парадигм холістичності в сучасній науці, Якобчук В. П., Іванюк О. В., Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф. (2018)
Яворська О. Г. - Інтелектуальний капітал: проблеми структури (2018)
Михайлов А. М. - Оцінювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті розвитку експортного потенціалу Сумської області, Угнівенко Г. І., Аніпрєєв Є. С., Качур С. В. (2018)
Кравченко А. С. - Сутність поняття "технічний аналіз" та його методи (2018)
Дема Д. І. - Посилення соціальної відповідальності держави в процесі реалізації регіональної фінансової політики, Дорохова Л. М., Куровська Н. О. (2018)
Оліфір І. А. - Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні: переваги та недоліки (2018)
Гайдучок Т. С. - Використання збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку підприємств, Дмитренко О. М. (2018)
Присяжнюк О. Ф. - Механізми управління розвитком територіальних громад, Плотнікова М. Ф. (2018)
Ракович О. І. - Інтеграція управління підприємницьким потенціалом сільських територій (2018)
Калачевська Л. І. - Вплив складових конкурентного середовища на управління інноваційним розвитком сільських територій (2018)
Золотницька Ю. В. - Лісоресурсна база житомирщини: проблеми та ефективність експлуатації (2018)
Мельник Н. В. - Сертифікація біоенергетичних видів палива у світі та в Україні (2018)
Пугачова Н. С. - Формування інвестиційної політики регіону в контексті екологізації аграрного виробництва (2018)
Вимоги (2018)
Алієв Е. Б. - Cпосіб оцінки стану опорно-рухового апарату великої рогатої худоби, Гаврильченко О. С. (2018)
Голуб Г. А. - Узагальнення вимог до виробництва екологічно безпечної продукці тваринництва, Марус О. А. (2018)
Забродський П. М. - Розробка реологічної моделі дерново-підзолистого ґрунту, Кухарець С. М., Шелудченко Б. А., Пінкін А. А. (2018)
Голуб Г. А. - Вплив опору повітря на рух частинки по радіальній лопатці обертового барабана, Марус О. А., Чесна Й. (2018)
Ярош Я. Д. - Дослідження швидкості потоку емульсії в циркуляційних реакторах, Кухарець М. М., Овдіюк В. М., Кухарець В. В. (2018)
Голуб Г. А. - Обґрунтування показників якості та агрономічних вимог до смугового обробітку ґрунту, Дворник А. В. (2018)
Бешун О. А. - Фактори впливу на кочення колеса, Меланченко Я. О. (2018)
Водяницький Г. П. - Обгрунтування параметрів і режимів роботи кормороздавача змішувача-подрібнювача методом моделювання, Слюсаренко І. П., Тимків В. В. (2018)
Палейчук В. К. - Определение оптимальных физико-механических параметров обработки отходов трепания на куделеприготовительном агрегате, Куликовский В. Л., Боровский В. Н. (2018)
Ачкевич В. І. - Ходові системи сучасної сільськогосподарської техніки, Чуба С. В. (2018)
Вимоги (2018)
Вступне слово (2018)
Комаров В. В. - Основоположні принципи цивільного судочинства (2018)
Цувіна Т.А. - Принцип пропорційності у цивільному судочинстві (2018)
Сакара Н. Ю. - Право на доступ до правосуддя у цивільних справах: правові позиції Європейського суду з прав людини та національний контекст (2018)
Луспеник Д. Д. - Верховний Суд: повноваження Великої Палати та Касаційного цивільного суду щодо забезпечення єдності судової практики (2018)
Гулько Б. І. - Про практику застосування Верховним Судом інституту малозначних справ на стадії касаційного перегляду (2018)
Бичкова С. С. - Правовий статус учасників цивільної справи (у контексті новел процесуального законодавства України) (2018)
Ізарова І. О. - Сase Management у цивільному судочинстві: порівняльне дослідження законодавства Литви, Польщі й України, Флейшар Р., Вебрайте В. (2018)
Чурпіта Г. В. - Новели окремого провадження (2018)
Бойко І. Й. - Західноукраїнська Народна Республіка та її місце в історії національного державотворення (до 100-річчя проголошення) (2018)
Скомороха Л. В. - Про забезпечення формування ефективного, незалежного суддівського корпусу України. Моральний аспект професійної діяльності судді в Україні (2018)
Берестова І. Є. - Висновок суду про суперечність закону Конституції України: ризики у процедурі звернення до Верховного Суду (2018)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 8 листопада 2005 р. у справі "Смірнова проти України" (2018)
Про право третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, вступити у справу шляхом подання позову (2018)
Про порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права шляхом призначення судової експертизи з питань, які в принципі не можуть ставитися судом на вирішення судової експертизи (2018)
Про підсудність справи за позовом про розірвання шлюбу з іноземним елементом (2018)
Про зміст ухвали про залишення позовної заяви без руху та порядок обчислення процесуальних строків (2018)
Панов М. І. - Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності (за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права (м. Харків, 18–19 жовтня 2018 р.) (2018)
Вихідні дані (2018)
Content (2018)
Трофимчук О. М. - Концептуальні підходи щодо організації моніторингу геологічного середовища і мінеральних ресурсів України в сучасних умовах, Коржнев М. М., Яковлєв Є. О., Курило М. М., Кошарна С. К. (2018)
Погребенник В. Д. - Стан якості питної води на прикладі м. Слупськ (Польща) та Жидачівського району (Україна), Гамкало Х. Р. (2018)
Rybak M. P. - The role of establishments of nature protected fund in ecological-educational and recreational-touristic aspects of sustainable development of Zakarpattia region, Lukjanova V. V., Anpilova Y. S., Yonash I. D. (2018)
Vasilenko L. O. - Ecologycal evaluation of the man-caused impact on the headwater aquatic ecosystems of Zhytomyr region (case study the Gnylopiat river), Zhukova O. G., Honcharenko A. V. (2018)
Azarov S. I. - Biospheric processes forecasting by the means of synergetics, Zadunaj O. S. (2018)
Greben О. S. - Features of reservoirs eutrofication by elements of agrochemical fertilizers, Trofymchuk O. М. (2018)
Alokhina O. V. - Influence of natural climatic factors on lakes waters fluctuations in nature protected areas, Ivantyshyn O. L., Korus M. M., Koshovyy V. V., Popov M. O., Rusyn B. P. (2018)
Telyma S. V. - The methodic of calculations of the contamination of the ground waters on the irigated lands and the ajoined territories, Kremez V. S. (2018)
Koval I. I. - Approaches to building integrated system of municipal solid waste management: classification of packaging waste, Pohrebennyk V. D. (2018)
Приходнюк В. В. - Інформаційно-аналітичний комплекс підтримки процесів трансдисциплінарних досліджень, Стрижак О. Є., Гайко С. І., Чепков Р. І. (2018)
Kreta D. L. - Remote sensing and GIS for spatial analysis of surface water quality and soil pollution, Klymenko V. I., Anpilova Y. S. (2018)
Krasovska I. G. - Monitoring of potential self-ignition zones of the forest according to cloud cover remote sensing data, Buravchenko K. O., Tsviashchenko K. A. (2018)
Вусатюк А. Є. - Оцінка інтегральних характеристик матеріалів залізобетонних конструкцій методом поверхневої хвилі, Фаренюк Г. Г. (2018)
Вступне слово (2018)
Мельник Р. С. - Принцип законності vs. принцип правомірності: до питання про оновлення юридичних засад діяльності органів публічної влади (2018)
Гетманцев Д. О. - Взаємозв'язок публічних фінансів і демократичного устрою суспільства на прикладі права на інформацію та права на колективний позов (2018)
Лученко Д. В. - Електронна петиція як форма оскарження рішень, дій або бездіяльності суб'єктів публічної влади (2018)
Баранов О. А. - Інформаційна сфера: реформування інституційної системи публічної влади (2018)
Коломоєць О. О. - Стимули для державних службовців: чи задовільною є модель їх закріплення (2018)
Тимощук В. П. - Запровадження загальної адміністративної процедури як напрям реформування публічної влади (2018)
Школик А. М. - Концепція загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру (2018)
Прусенко Г. Є. - Поняття процесуального договору у цивільному судочинстві України і міжнародному цивільному процесі (2018)
Мота А. Ф. - Адміністративно-процесуальні повноваження органів Державної прикордонної служби України з примусового повернення і видворення нелегальних мігрантів (2018)
Федотов О. П. - Ефективність та напрями вдосконалення правового регулювання переміщення через митний кордон України автомобільних транспортних засобів., Левченко С. Г. (2018)
Васильєв С. В. - Експертний висновок у галузі права: новація національного судочинства (2018)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 26 вересня 1995 р. у справі "Фогт проти Німеччини" (переклад неофіційний) (2018)
Про необхідність дотримання при звільненні судді п. 1 ст. 6, ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та принципів незалежності й безсторонності (2018)
Щодо преюдиції у кримінальному процесі (2018)
Цибуляк-Кустевич А. С. - Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні (за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Чернівці, 18–19 жовтня 2018 р.) (2018)
Вихідні дані (2018)
Ємельянова Ю. - Зовнішня трудова міграція в Україні на початку ХХІ століття: соціологічний вимір соціальних перспектив, Кундік І. (2018)
Попова О. - Детерминанты и уровни социальной интеграции вынужденных мигрантов в украинском обществе (2018)
Кузьмук О. - Релігійна толерантність як чинник національної безпеки: теоретичні та інструментальні основи, Петрук Л. (2018)
Кондрати Л. - Концепція громадянської релігії Роберта Белла: pro et cont (2018)
Нехаенко О. - Дискурсивное насилие как инструмент социологической легитимации идеологического порядка разделенного общества, Бойко Д., Литовченко А. (2018)
Сальнікова С. - Масове кіно як чинник ціннісних орієнтацій студентів (за результатами соціологічного дослідження), Климюк А. (2018)
Любчук В. - Сучасне місто: чинники формування та перспективні напрями розвитку (2018)
Дикань Л. - Застосування якісних методів соціологічного дослідження до аналізу підліткового дозвілля: можливості та обмеження (2018)
Вихідні дані (2018)
Від редакції (2018)
Добрянська Л. О. - Інноваційна діяльність ПНДЛМЕ 1990-х – початку 2000-х років: реалізація першого етапу розробки фундаментальної проблеми "Народна музика Галичини та Володимирії" (2018)
Супрун-Яремко Н. О. - Давньокозацьке українсько-кубанське весілля: Реконструкція, систематизація та дослідження пісенного фонду (2018)
Даніловіч Н. І. - Каляндарна-песенная традыцыя Сярэдняга Пашчар’я ў кантэксце этнарэгіянальнага памежжа (2018)
Ярмола В. С. - Ергологія сопілкових інструментів західноукраїнського Полісся (2018)
Яремко Б. І. - Носій космацької скрипкової традиції Дем’ян Линдюк ("Попиччин"): штрихи до творчого портрету (2018)
Павлів Я. Д. - Порівняльний аналіз "Гуцулки" у виконавських Інтерпретаціях двох скрипалів космацько-брустурської традиції (2018)
Луканюк Б. С. - Спеціальний клас: Програма для музичних ЗВО (ІІІ–IV рівнів акредитації) (2018)
Рибак Ю. П. - Рецензія на видання: "Богдан Луканюк. Музичний часокількісний ритм" (2018)
Федун І. Й. - Етноінструментознавчі студії Закарпаття |рецензія на: Шостак В. А. Тисячолітнє дерево. Народні музичні інструменти Закарпаття: музичні традиції і сучасність. Ужгород: Карпати, 2016. 208 с.| (2018)
Лукашенко Л. В. - Народні пісні Березнівщини: за матеріалами експедиції2013 року / запис, транскрипції та впорядкування Юрія Рибака.Рівне : Дятлик М. С., 2016. 208 с. |Рецензія| (2018)
Пеліна Г. О. - 10-та Конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель (2018)
Довгалюк І. С. - Друга Міжнародна науково-практична конференція "Володимир Гошовський і Закарпаття” (2018)
Коробов О. Ю. - Шості Колессівські читання (2018)
Рибак Ю. П. - Міжнародна науково-практична конференція "Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях" (2018)
Хроніка '17 (2018)
Додатки (2018)
Юрцева А. П. - Адаптаційно-резервні можливості організму у дітей із патологією органів дихання на тлі дисплазії сполучної тканини , Левчук А. Є., Павликівська Б. М., Фофанова О. В., Лотовська Т. В., Костишин Н. С., Мотрюк В. Б. (2018)
Хомин О. Я. - Клінічні особливості менінгітів у дітей, госпіталізованих до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні впродовж 2017 року (2018)
Торохтін О. М. - Концепція керованого лікування – практична реалізація принципів аналітичноїмедицини – розрахункова корекція клінічного стану (2018)
Бисага Н. Ю. - Сучасні методи прогнозування прееклампсії, Корчинська О. О. (2018)
Горленко О. М. - Екологічно залежні стани у дітей та корекція їх порушень, Пушкаш Л. Ю., Марковцій Л. Ю., Піріді В. Л., Студеняк В. М., Белей Г. М. (2018)
Локота Ю. Є. - Застосування 3D-моделювання для вдосконалення стоматологічної діагностики та усунення ускладнень у стоматології, Кухарчук Л. В., Локота Є. Ю., Вовчок Р. В., Маляр А. В., Гричак М. Є., Палійчук І. В., Палійчук В. І., Палійчук М. І. (2018)
Макян С. В. - Фоноспірографічна характеристика рецидивного та хронічного бронхіту у дітей (частина 2), Майданник В. Г., Макаренкова А. А. (2018)
Микита Х. І. - Стан здоров'я дітей шкільного віку гірських районів Закарпатської області в динаміці впродовж 2013 – 2017 років, Рогач І. М. (2018)
Коваль В. Ю. - Особливості рН-шлункового соку при різних формах хронічного панкреатиту (2018)
Архій Е. Й. - "Ліпідний дистрес-синдром" у пацієнтів, хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Прилипко Л. Б., Москаль О. М., Галай Б. М. (2018)
Прокопів О. В. - Особливості клінічного перебігу сучасної скарлатини у дітей Львівської області, Прикуда Н. М., Задорожний А. М. (2018)
Чонко О. Ю. - Особливості системи гемостазу у вагітних із передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти в анамнезі, Корчинська О. О. (2018)
Horlenko F. V. - The influence of Profunda Popliteal Collateral Inde х on the results of profundoplasty (2018)
Фучко О. Л. - Вміст стероїдних та гонадотропних гормонів у сироватці крові як прогностичний критерій репродуктивної функції у жінок із поєднаною печінково-ендокринною патологією (2018)
Евдокимов В. Ф. - Методы формирования изображений в системах ультразвуковой дефектоскопии, Душеба В. В., Огир Е. А. (2018)
Тарнавський Ю. А. - Забезпечення стійкості криптографічних алгоритмів на основі еліптичних кривих, Канівець О. В. (2018)
Зубок В. Ю. - Розпізнавання аномалій в глобальній Інтернет маршрутизації при нечіткому описі подій (2018)
Яцишин Т. М. - Визначення методу дослідження багатофакторних систем на прикладі розливів флюїдів при нафто газовидобутку (2018)
Ковач В. О. - Фізичні особливості розповсюдження нафтового забруднення при розливі у поверхневому водному об’єкті, Яцишин А. В., Краснов Є. Б., Краснова І. Б. (2018)
Попов О. О. - Проектування та розробка засобів візуалізації для розв’язання задач оцінки впливу нерадіаційних викидів АЕС україни на атмосферне повітря та населення прилеглих територій, Артемчук В. О., Краснов Є. Б., Куценко В. О. (2018)
Косторной С. Д. - Моделирование 3D вихревого течения в элементах проточной части центробежного насос методом граничных элементов, Косторной А. С., Хатунцев А. Ю., Бондарев А. О. (2018)
Шабан М. Р. - Тестування систем підтримки прийняття рішень орієнтованих на інформаційне забезпечення процедур аналізу кібербезпеки, Потенко О. С., Попова В. М. (2018)
Кириленко Ю. О. - Комп’ютерні засоби моделювання наслідків радіаційних аварій та порушень нормальної експлуатації АЕС, Каменева І. П. (2018)
Комаров М. Ю. - Підсистема управління доступом системи управління базами даних Oracle Database 12C Enterprise Edition (2018)
Шам О. М. - Розрахунок параметрів автономної освітлювальної установки вуличного освітлення (2018)
Давиденко А. М. - Аналіз функціональних можливостей окремих компонент засобів захисту інформаційних систем, Суліма О. А. (2018)
Груц Ю. Н. - Натурно-компьютерный стереоскопический метод распознавания объектов (2018)
Висоцька О. О. - Моніторинг роботи користувачів комп’ютерних систем за допомогою технологій розпізнавання за клавіатурним почерком (2018)
Жаріков Е. В. - Моделювання динаміки хмарного центру обробки даних у просторі станів (2018)
Владимирський О. А. - Аналіз завдань застосування мультипараметричних вимірювань у складі зонда для експресної діагностики тепломереж, Владимирський І. А. (2018)
Слюсарчук Ю. - Застосування інформаційних технологій в освіті, Слюсарчук O., Поліщук М. (2018)
Гавриш Б. М. - Метод кодування і відновлення зображень в гібридних оптико-електронних системах, Тимченко О. В. (2018)
Сподарик В. Р. - Прогнозування часу прибуття автобуса на зупинку на основі GTFS даних та фільтру Калмана (2018)
Тимченко О. В. - Методи та протоколи синхронізації вузлів безпровідних сенсорних мереж у часі, Тимченко О. О., Гавриш Б. М. (2018)
Зайцев О. В. - Структурно-функціональна модель системи інтегрування інформації на основі технологій Big Data (2018)
Коробчинський М. В. - Аналіз засобів моніторингу факторів, які негативно впливають на компоненти системи управління розподіленими рухомими об’єктами, Руденко М. М., Дурняк Б. В. (2018)
Нечепуренко В. В. - Дослідження показників ефективності функціонування підсистеми інформаційного забезпечення національного контингенту України (2018)
Казарян А. Г. - Розроблення системи керування базою даних системи "розумного" будинку, Теслюк В. М., Машевська М. В. (2018)
Сабат В. І. - Функціональна модель системи захисту автоматизованої системи документообігу, Шепіта П. І. (2018)
Коваль В. Я. - Структурна модель та інформаційне забезпечення системи технологічної підготовки поліграфічного виробництва, Вовчок М. А., Чубінський Р. В., Теслюк В. М. (2018)
Luzenko N. І. - Regulation of emigration processes in Ukraine: the impact of globalization factors, Grinko І. М. (2018)
Manko Y. - Reduction of low living standards as the key task of social policy in Ukraine, Chernenko N. (2018)
Коломієць О. О. - Система охорони здоров'я в Україні: недоліки організації та ризики реформування (2018)
Редько К. Ю. - Можливості спеціальних правових режимів економічної діяльності для відродження економіки України (2018)
Скоробогатова Н. Є. - Адаптація українського законодавства у сфері бухгалтерського обліку та звітності до вимог ЄС, Кухарук А. Д. (2018)
Тульчинська С. О. - Інституціональні засади становлення нового регіоналізму в Україні, Тульчинський Р. В. (2018)
Войтко С. В. - Якість державного регулювання, ефективність роботи уряду чи план Маршалла на шляху країн до Індустрії4.0, Гавриш О. А., Згуровський О. М. (2018)
Shulgina L. - System approach to the standards harmonization as a successful European business models in Ukraine guarantee, Zhaldak H. (2018)
Покришка Д. С. - Розвиток експортного потенціалу малих і середніх підприємств як чинник компенсації втрат України на традиційних зовнішніх ринках (2018)
Dergachova V. V. - Developing the export potential of domestic enterprises in terms of European integration, Boiko O. V. (2018)
Abramova М. М. - Peculiarities of migration between Ukraine and the countries of Europe and methods of its regulation, Grinko І. М. (2018)
Gerasymchuk V. H. - Economic integration of countries ASEAN: achievements, problems, prospects (2018)
Goliuk V. Y. - The effect of interest rate policy on GDP dynamics in Latvia (2018)
Makogon Yu. V. - External economic potential of Ukraine in the Black Sea region (2018)
Герасимчук В. Г. - Реформування економіки Китаю: етапи, результати, перспективи, Лі Іму (2018)
Бондар-Підгурська О. В. - Інноваційна політика будівельних підприємств малого і середнього бізнесу в контексті реалізації держпрограми "Житло для внутрішньо переміщених осіб в Україні" (2018)
Серебренніков Б. С. - Інституційно-поведінковий підхід до аналізу конкурентності ринку електроенергії (2018)
Tkachenko T. P. - Features of commercialization in biotechnology (2018)
Корогодова О. О. - Засади просторового розвитку українського агробізнесу з урахуванням процесів транснаціоналізації, Семенов В. Ф. (2018)
Pokras O. - Ways to increase instrument making enterprises competitiveness (2018)
Artemenko L. P. - Management of the enterprise economic security in the conditions of European integration, Mishchuk Y. S. (2018)
Semenchenko N. V. - Bankruptcy forecasting of Ukrainian enterprises, Dorundiak K. M. (2018)
Shevchuk O. A. - System-synergetic approach to providing dynamic stability of enterprises based business leadership (2018)
Салоїд С. В. - Внутрішні передумови формування економічної безпеки підприємств машинобудування (2018)
Іванова Т. В. - Організаційно-економічний механізм впровадження соціальної відповідальності на підприємстві (2018)
Klymchuk M. M. - Facilitation-reflexic methodology of energy control management on enterprise (2018)
Kreidych I. M. - Social responsibility of management in the 21th century: challenges of the era of globalization and their reflection in the priorities of human resources management, Melnychuk D. P., Roshchyna N. V. (2018)
Nuzhna Y. - Approaches to assessing the effectiveness of cooperation in the strategic alliances, Pichugina М. (2018)
Солнцев С. О. - Програмно-цільове планування розвитку квазіінтеграційних структур, Жигалкевич Ж. М. (2018)
Андрос С. В. - Удосконалення системи управління організаційно-економічними трансформаціями на підприємстві (2018)
Дергачова В. В. - Особливості формування корпоративної культури на підприємствах України, Федірко Г. А. (2018)
Задольський А. М. - Сучасна концепція вдосконалення систем менеджменту якості на промислових підприємствах в умовах глобалізації ринку, Бердичевська М. В. (2018)
Шевчук О. А. - Сучасний інструментарій стратегічного управління розвитком та динамічною стійкістю підприємств (2018)
Домашева Є. А. - Визначення стратегііїзбуту в кіберсередовищі на промисловому ринку, Зозульов О. В. (2018)
Касян С. Я. - Міжнародна маркетингова комунікаційна та логістична інтеграція високотехнологічних підприємств (2018)
Pavlenko T. V. - The essence of green marketing (2018)
Savchenko K. - Building business processes as a way to implement the system approach in marketing management, Iazvinska N. (2018)
Cолнцев С. О. - Система моніторингу маркетингового середовища підприємства, Москаленко О. Д., Черненко О. В. (2018)
Teletov A. S. - Trust-creating factors for the clients and customers of businesses that can be set by marketing tools, Hryhorenko V. Y. (2018)
Yudina N. V. - The three-step model of distance learning courses commercialisation in emerging countries (2018)
Москаленко О. Д. - Особливості нейромаркетингу та актуальність використання айтрекінгу при тестуванні веб-сторінок, Зозульов О. В. (2018)
Зозульов О. В. - Функціонально-структурна модель товару як основа для стрес-тестування маркетингової бізнес-моделі компанії, Царьова Т. О. (2018)
Кубишина Н. С. - Формування товарного асортименту підприємства на прикладі компанії "Українські гумати" (2018)
Писаренко Н. Л. - Дерево цілей у процесі формування програми маркетингових комунікацій для системи публічних державних закупівель "PROZORRO", Михайлова Є. Д. (2018)
Пономаренко І. В. - Практичні аспекти застосування інноваційних цифрових технологій в маркетинговій діяльності, Віннікова І. І., Гребньов Г. М. (2018)
Романова А. А. - Адаптація фахової освіти у сфері туризму до вимог туристичного ринку України, Жидок В. В., Забаштанська Т. В. (2018)
Солнцев С. О. - Особливості digital-маркетингу на промисловому ринку побутової хімії, Грібініченко О. П. (2018)
Чайка Є. В. - Стан та динаміка росту ринку кіберспорту (2018)
Dergachova V. V. - Assessment of the relationship of direct foreign investments and the terms of economic growth of developing economies with the account of balanced and unbalanced development, Musina K. V. (2018)
Dunska A. R. - The analysis of the causality between innovation and export indicators, Buzynnyk O. V. (2018)
Prudkiy V. V. - Innovation in it-management: tolerances and limitations in the process of e-government implementation in Ukraine, Sydorchuk V. V., Lobodzinska T. P. (2018)
Roshchina N. V. - Features of the process of industrialization in the modern stage of economic relations, Bordanova L. S., Melnychuk V. E. (2018)
Tsybulenko M. - Development strategies for scientific and technical cooperation between Ukraine and China, Chernenko N. (2018)
Сірик М. В. - Розвиток технологіий як фактор управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств (2018)
Chernousova Zh. T. - Economic analysis of the pharmaceutical enterprise on the perspective of innovative development at the example of FARMAK JSC, Mishchenko A. P. (2018)
Chernousova Zh. T. - Modeling an effective strategy of advertising investments of firm in the competitive market (2018)
Kulik A. B. - Links between manufacturing functions on consumer service enterprises, Manzhos T. V., Fartushny I. D. (2018)
Mazhara G. - Limitations of stock price valuation by classical methods: critics of their reliability and influence of behavioral finance, Drozd A. (2018)
Vitenbek M. - Economic-mathematical modeling of the efficiency growth of the agrarian sector of the Ukrainian economy, Stets O. (2018)
Yereshko J. O. - Multi-agent simulations for the renewable resource management, Tytarenko A. M., Olesiuk I. J. (2018)
Zadko K. - Simulation of the activities of subjects of e-business on the basis of a compatible probabilistic model, Stets O. (2018)
Владімірова О. Т. - Моделювання зовнішньої торгівлі в аграрному секторі України, Іваненко В. І. (2018)
Дяк О. В. - Моделювання оптимального розподілу коштів для зменшення інвестиційних ризиків в умовах трансформаційної економіки, Лазаренко І. С. (2018)
Жуковська О. А. - Моделювання обсягу продукції для задоволення попиту за допомогою динамічної моделі частки ринку та інтервальної моделі розміру ринку, Скляр П. А. (2018)
Жуковська О. А. - Економіко-математичне моделювання розвитку підприємства у сфері туризму, Хома М. М. (2018)
Лісняк В. О. - Застосування теорії нечітких множин при виборі та оцінці функціонування електронних платіжних систем на підприємствах (2018)
Самойленко А. - Моделі ідентифікації стійкості фінансового стану підприємства, Рисцов І. К. (2018)
Фартушний І. Д. - Економіко-математична модель впливу державної політики на економіку сільськогосподарської галузі, Пузирна К. М. (2018)
Contents (2018)
Baranetskij Ya. O. - The nonlocal boundary problem with perturbations of antiperiodicity conditions for the eliptic equation with constant coefficients, Ivasiuk I. Ya., Kalenyuk P. I., Solomko A. V. (2018)
Bedratyuk L. - The inverse and derivative connecting problems for some Hypergeometric polynomials, Bedratuyk A. (2018)
Biswas T. - (pq)th order oriented growth measurement of composite p-adic entire functions (2018)
Burtnyak I. V. - Application of the spectral theory and perturbation theory to the study of Ornstein-Uhlenbeck processes, Malytska H. P. (2018)
Dehghani M. - On central automorphisms of crossed modules, Davvaz B. (2018)
Demkiv I. I. - Unconventional analogs of single-parametric method of iterational aggregation, Kopach M. I., Obshta A. F., Shuvar B. A. (2018)
Ilash N. B. - Hilbert polynomials of the algebras of SL2-invariants (2018)
Karami A. - Coupled fixed point results on metric spaces defined by binary operations, Shakeri R., Sedghi S., Altun І. (2018)
Khrushch L. Z. - Application of duality theory to solve two-criteria problem of linear programming for ecological-economic system (2018)
Kopytko B. I. - On Feller semigroup generated by solution of nonlocal parabolic conjugation problem, Shevchuk R. V. (2018)
Osypchuk M. M. - On the crossings number of a hyperplane by a stable random process (2018)
Prokip V. M. - On the similarity of matrices AB and BA over a field (2018)
Sidorov M. V. - Green-Rvachev's quasi-function method for constructing two-sided approximations to positive solution of nonlinear boundary value problems (2018)
Slimane A. - Spaces generated by the cone of sublinear operators (2018)
Storozh O. G. - On an approach to the construction of the Friedrichs and Neumann-Krein extensions of nonnegative linear relations (2018)
Vasylyshyn T. V. - Symmetric *-polynomials on C (2018)
Zabavsky B. V. - Commutative Bezout domains in which any nonzero prime ideal is contained in a finite set of maximal ideals, Romaniv O. M. (2018)
Salo T. M. - The convergence classes for analytic functions in the Reinhardt domains, Tarnovecka O. Yu. (2018)
Mishura Y. - Editorial, Sakhno L., Shevchenko G. (2018)
Anh V. V. - Fractional Stokes-Boussinesq-Langevin equation and Mittag-Leffler correlation decay, Leonenko N. N. (2018)
Ayache A. - Wavelet analysis of a multifractional process in an arbitrary Wiener chaos, Esmili Y. (2018)
Azmoodeh E. - On a new Sheffer class of polynomials related to normal product distribution, Gasbarra D. (2018)
Боднарчук І. М. - Хвильове рівняння на площині, кероване загальною стохастичною мірою, Радченко В. М. (2018)
Buchak K. V. - On the governing equations for Poisson and Skellam processes time-changed by inverse subordinators, Sakhno L. M. (2018)
Gorenflo R. - The Mittag-Leffler function in the thinning theory for renewal processes, Mainardi F. (2018)
Hu Y. - Schrodinger equation with Gaussian potential (2018)
Luchko Yu. - Subordination principles for the multi-dimensional space-time-fractional diffusion-wave equation (2018)
Mishura Yu. - Existence and uniqueness of mild solution to stochastic heat equation with white and fractional noises, Ralchenko K., Shevchenko G. (2018)
Русанюк Л. І. - Рівняння коливань однорідної струни із закріпленими кінцями, вимушених випадковим стійким шумом, Шевченко Г. М. (2018)
Slaoui M. - Limit behavior of the Rosenblatt Ornstein-Uhlenbeck process with respect to the Hurst index, Tudor C. A. (2018)
Sottinen T. - Transfer Principle for MakeLowercase n-th order Fractional Brownian Motion with Applications to Prediction and Equivalence in Law, Viitasaari L. (2018)
Королюк В. С. - Оцінка залишкового члена в асимптотичному розкладі функціонала від напівмарківської випадкової еволюції, Самойленко І. В. (2018)
Sreehari M. - Order of approximation in the central limit theorem for associated random variables and a moderate deviation result (2018)
Карташов М.В. - Нерівності для функції ризику у неоднорідній за часом та простором моделі Крамера-Лундберга, Голомозий В.В. (2018)
Микола Валентинович Карташов (18.10.1952 - 1.01.2018) (2018)
Передмова (2018)
Власенко Н. І. - Співвіднесення принципів мімесису і деміургії в художній свідомості Відродження: світоглядно-естетичне підґрунтя і поетикальні абриси (2018)
Ватченко С. А. - Роман "Амелия" Генри Филдинга. Трудный путь к читателю (2018)
Данилович Т. В. - Осмысление концепции "искусства для искусства" ее противниками в русской советской литературной критике 1920-х гг. (2018)
Мудрак Е. И. - "Весь мир есть произведение искусства…". Роман В. Вулф "Волны" (эпизод I) (2018)
Маценка С. П. - Пародійна манера письма у "Докторі Фаустусі" Томаса Манна (2018)
Тімофєєва В. С. - "Чаттертон" Пітера Акройда: витоки задуму (2018)
Велигина Н. Г. - Постмодернистская кулинаристика Джулиана Барнса (2018)
Тупахіна О. В. - Літературний вимір неовікторіанського проекту: між "вікторіанським відродженням" і "культурним канібалізмом" (2018)
Пацан В. О. (Євлогій архієпископ Новомосковський) - Єлизаветинські теорії перекладу в контексті ренесансного діалогу поетики і риторики (2018)
Гавриленко Є. В. - Англійська література XVIII століття у стендалівському інтертексті (на матеріалі автобіографічної прози письменника) (2018)
Казарин В. П. - Н. В. Гоголь: "Страшная месть" – круг и чаша, Новикова М. А. (2018)
Лучко Е. А. - Своєрідність міфу про Гіперіона у романі Генрі Лонгфелло "Гіперіон" (2018)
Білоус Н. В. - Проза поета: звукова організація роману "Ледвіна" А. фон Дросте-Гюльсхоф (2018)
Балгабаєва А. А. - Основні тенденції інтермедіального адаптування роману "Франкенштейн" Мері Шеллі (2018)
Родный О. В. - Темпоральная модель в романе А. Лайтмана "Сны Эйнштейна" (2018)
Нікітіна Г. Є. - Поетика гри у французькій казці рококо (2018)
Калиберда Н. В. - Феминистская критика о социокультурных истоках гендерного поворота в литературоведении (2018)
Максютенко Е. В. - "Сентиментальное путешествие Йорика, написанное Евгением". Об авторе и тексте (2018)
Русских И. В. - Лондон Смоллета. Урбанистическая реальность в романах писателя (2018)
Пичугина Т. Е. - "Все это лишь венский маскарад". "Кавалер розы" Рихарда Штрауса / Гуго фон Гофмансталя (2018)
Borysenko M. V. - The Motif of Ageing in the Modern Canadian Literature: A Feminine Aspect ("The Bear Came Over The Mountain” by Alice Munro and "Torching The Dusties” by Margaret Atwood) (2018)
Посудиевская О. Р. - Каперские свидетельства: образ Индии в "Письмах Марка" Р. Киплинга (2018)
Потницева Т. Н. - "Бремя белого человека": киплинговская тема в американской и европейской литературе конца ХІХ – начала ХХ века (2018)
Романова Е. И. - Постмодернистская деконструкция имперского модуса в романе А. Брусникина "Герой иного времени" (2018)
Арістова І. В. - Розбудова правової держави в Україні: правовий механізм забезпечення права на доступ до інформації в суспільстві знань (2010)
Брижко В. М. - Про приведення інформаційного законодавства України у відповідність до положень європейського права (2010)
Цимбалюк В. С. - Суспільна мораль як різновид інформаційної безпеки (2010)
Новицький А. М. - Сучасне правове становище засобів масової інформації, що здійснюють діяльність у мережі Інтернет, Новицький П. С. (2010)
Антоненко С. А. - Стратегії створення електронних фондів нормативно-правових актів України: державний підхід чи шлях до залежності від комерційного виробника (2010)
Лихоступ С. В. - Інформація, інформаційні ресурси та інформаційне суспільство, Лихоступ В. М., Мороз А. О., Клепець Е. Л. (2010)
Комісаров О. Г. - Щодо видів інформаційних ресурсів охорони громадського порядку за законодавством України (2010)
Чайка Я. В. - До питання дослідження суб’єктів суспільних відносин в інформаційній сфері (2010)
Миронець О. М. - До питання інформаційної функції права (2010)
Жовнір О. З. - Про підвищення ефективності правового забезпечення у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (2010)
Від редакційної колегії (2010)
Городенська К. - Морфологія в контексті академічної лінгвоукраїністики (2018)
Бибик С. - Від історіографії мови художньої прози до кодифікації термінів лінгвостилістики (2018)
Коць Т. - Унормування української мови в кінці ХІХ — на початку ХХ ст.: засади, кодифікація, реалізація (2018)
Мовчун Л. - Використання методу асоціативного експерименту в римології (2018)
Пуряєва Н. - Історико-лінгвістичні дослідження української мови: основні напрямки (2018)
Козирєва З. - Здобутки академічної лексикографії в укладанні словників живої мови, Мовчун Л., Самойлова І. (2018)
Казимирова І. - Академічне термінознавство: ретроспекція та перспективи розвитку, Туровська Л. (2018)
Кобиринка Г. - Українська діалектологія: витоки та перспективи, Рябець Л. (2018)
Ґрещук В. - Гуцульська діалектна лексика в романі С. Скляренка "Карпати" (2018)
Черемська О. - Філологічна школа Олександра Потебні в оцінці Олексія Ветухова (2018)
Єрмоленко С. - Під лінгвостилістичим мікроскопом — художній дискурс Павла Загребельного. Рецензія на монографію: Голікова Н.С. Мова художньої прози Павла Загребельного — від слова до концепту. Дніпро: Акцент ПП, 2018 (2018)
Тищенко О. - Архівна лексична картотека: цифровий формат. Презентація електронної версії робочих матеріалів "Російсько-українського словника" за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова (1924 — 1933) (2018)
Аркушин Г. - ІІ Підляська українська наукова конференція (2018)
Галаур С. - "Слово вабить до себе мудрих, світлих людей…" (до ювілею професора Миколи Івановича Степаненка), Педченко С. (2018)
Колібаба Л. - Наукові вершини професора К.Г. Городенської, Фурса В. (2018)
Барань Є. - Еміль Балецький — дослідник української мови (до 100-річчя від дня народження) (2018)
Кислюк Л. - Теми дисертацій, затверджені науковою радою "Українська мова" НАН України 2018 року (2018)
Відомості про авторів (2018)
Ланде Д. В. - Системи моніторингу, витягу фактів, побудови зв’язків на основі аналізу неструктурованих текстів, Фурашев В. М. (2010)
Петросян В. Г. - Проблеми інтегрування інформаційних ресурсів податкової служби України в єдину інформаційну систему правоохоронних органів (2010)
Новицький А. M. - Правове забезпечення взаємодії державних інформаційних ресурсів (2010)
Демченко С. Ф. - Проблеми створення і функціонування господарських модельних судів: інформаційно-технологічна складова (2010)
Баклан О. В. - Правове та інформаційне забезпечення державного регулювання підприємництва (2010)
Гладківська Г. В. - Про моделювання оцінки інвестиційного ризику, Стець О. В. (2010)
Фурашев В. М. - До питання ефективності прийняття рішень (2010)
Галаган Д. В. - Щодо обміну інформацією у мережі Інтернет (2010)
Каменська Н. П. - Законодавче регулювання діяльності податкових органів у справах за зверненнями платників податків (2010)
Ліщенко В. М. - Витребування документів і предметів під час перевірки заяв громадян про одержання хабара (2010)
Солдатенко О. В. - Приватні видатки у системі фінансового забезпечення медичної галузі (2010)
Гурковський В. І. - Безпека як об’єкт правовідносин в умовах глобального інформаційного суспільства: методологічний аспект (2010)
Янковська О. Г. - До питання ефективності системи інформаційного забезпечення у розкритті та розслідуванні злочинів (2010)
Від редакційної колегії (2010)
Евдокимов В. Ф. - Дополнительные этапы процедуры оперативной реконфигурации аппаратных ускорителей задач информационной безопасности, Давиденко А. Н., Гильгурт С. Я. (2018)
Баранов Г. Л. - Інфологічне моделювання складних процесів формотворення нових речовин, Комісаренко О. С. (2018)
Мохор В. В. - Дослідження 3в’язку між топологією та ризиком внаслідок кібератак на глобальну маршрутизацію, Зубок В. Ю. (2018)
Куцан Ю. Г. - Розробка дорожньої карти розвитку ядерної енергетичної системи України, Годун О. В. (2018)
Сушко С. В. - Визначення енергоефективності обчислень на різних обчислювальних системах, Чемерис О. А. (2018)
Саух С. Є. - Модель обчислень для визначення параметрів високовольтних ліній електропередачі в різних погодних умовах, Джигун О. М. (2018)
Бальва А. О. - До вибору графічної специфікації діяльності персоналу енергопідприємств, Самойлов В. Д., Абрамович Р. П. (2018)
Каменева И. П. - Семантические аспекты процессов анализа и интеграции информации в интеллектуальных системах (2018)
Щербак Л. М. - Основи інформаційного забезпечення шумометрії, Мартинюк А. В., Барбасов С. О., Сініченко С. В. (2018)
Іванченко Є. В. - Ознакова класифікація архітектур хмарних сервісів, Іванченко І. С., Казмірчук С. В., Шаховал О. А. (2018)
Артемчук В. О. - Перспективи розробки математичних та програмних засобів перевірки екологічної ефективності прийняття управлінських рішень, Попов О. О., Яцишин А. В., Кириленко Ю. О., Яцишин Т. М. (2018)
Приходько Н. В. - Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру програмного забезпечення промислових інформаційних систем на Java, Приходько С. Б. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського