Єременко Ю. А. - Інститут спеціального прокурора в США та Україні: порівняльно-правовий аналіз (2017)
Зіньковський І. П. - Застосування арешту майна у кримінальному провадженні: деякі проблемні питання (2017)
Каторкін Р. А. - Суб`єкт ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу (2017)
Ткач О. В. - Особливості початку досудового розслідування порушень недоторканності приватного життя (2017)
Шульга Ю. О. - Спосіб вчинення розбоїв із проникненням у житло як елемент їх криміналістичної характеристики (2017)
Задоя К. П. - Науково-практичний коментар до статті 159–1 Кримінального кодексу України "Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму" (2017)
Ювілей доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Коновалової Віолетти Омелянівни (2017)
Ювілей доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України Тіщенка Валерія Володимировича (2017)
Ювілей доктора юридичних наук, професора Дудорова Олександра Олексійовича (2017)
Берзін П. С. - Актуальне видання з кримінального права (2017)
Погорецький М. А. - Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів – сучасна наукова праця з актуальних питань юридичної науки, Сергєєва Д. Б. (2017)
Бобровник О. В. - Забезпечення слідчим суддею доказування під час розгляду клопотань про проведення обшуку у досудовому розслідуванні про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2017)
Гловюк І. В. - Прокурор у кримінальному провадженні: конституційна та галузева регламентація функціональної спрямованості діяльностії (2017)
Задоя К. П. - Зміцнення співробітництва між Україною та Міжнародним кримінальним судом: національний вимір (2017)
Іскендеров Е. Ф. - Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні: окремі проблемні питання реалізації кримінальних процесуальних гарантій (2017)
Нестор Н. В. - До питання удосконалення кримінального та кримінального процесуального законодавства України для боротьби з насильством стосовно жінок та домашнім насильством (2017)
ПоліщуК О. В. - До питання визначення етапів початку досудового розслідування (2017)
Сергєєва Д. Б. - Правові та фактичні підстави провадження негласних слідчих (розшукових) дій (2017)
Сиза Н. П. - Юрисдикція суду в кримінальному провадженні (2017)
Сляднєва К. А. - Диспозитивність як загальноєвропейський вектор реформування кримінального судочинства (2017)
Старенький О. С. - Законодавчі нововведення щодо процесуального порядку провадження окремих слідчих (розшукових) дій як засобів отримання доказів у досудовому розслідуванні (2017)
Тарасова І. В. - Правові гарантії особистої автономії у кримінальному процесі, Шеляженко Ю. В. (2017)
Цуцкірідзе М. С. - Поліфункціональність кримінальної процесуальної діяльності слідчого (2017)
Шкелебей В. А. - Способи та порядок вручення письмового повідомлення про підозру (2017)
Волинець Р. А. - Посягання на фондовий ринок за кримінальним законодавством українських... земель, що входили до складу РСФРР, УСРР, СРСР ТА УРСР (2017)
Бірюкова А. М. - Принцип пріоритету інтересів клієнта в системі етичних засад адвокатської діяльності (2017)
Виноградова А. І. - Право на "суд, встановлений законом" у контексті оновлення цивільного процесуального законодавства України (2017)
Єременко Ю. А. - Теоретичні основи спеціалізації прокуратури (соціально-економічна природа, переваги та ризики) (2017)
Ковальчук А. А. - Поняття та сутність інституту примирення в кримінальному процесі України (2017)
Лейба О. А. - Застосування аналогії при подоланні прогалин у кримінальному процесуальному законодавстві України (2017)
Нагорнюк-Данилюк О. А. - Угода про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх (2017)
Опанасенко В. І. - Фальсифікація як прояв злочинної поведінки за кримінальним правом України (2017)
Пономарьова О. О. - Повноваження Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 (2017)
Шульга Ю. О. - Тактико-організаційні засади провадження окремих негласних слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло (2017)
Погорецький М. А. - Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" в частині внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України, Гринюк В. О., Старенький О. С. (2017)
Title (2012)
Contents (2012)
Dunn A. - The mix of research methods in the leading tourism journals: 2000-2009, Wickham M. (2012)
Stocks A. - Locus of control and subjective well-being – a cross-cultural study, April K. A., Lynton N. (2012)
Pillania R. K. - State of strategy and structure in India: a study of top 100 firms (2012)
Lueg R. - Improving efficiency in budgeting – an interventionist approach to spreadsheet accuracy testing, Shijia L. (2012)
Rajput N. - Corporate governance disclosure: a study of NIFTY companies, Kaur B., Arora A. P. (2012)
James K. - The appropriation of migrant labor in Australian football, Walsh R., Mustata R., Bonaci C. (2012)
Kruse F. - The economic value of nonlinear predictions in asset allocation, Rudolf M. (2012)
Kumar M. - Relationship between types of trust and level of adoption of Internet banking, Sareen M., Barquissau E. (2012)
Bukh P. N. - Modernization through benchmarking: an analysis of three utility companies, Kjaergaard I. J. (2012)
Butts H. C. - An empirical analysis of small country import demand function: a case of Guyana, Mitchell I. S. (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Zapalska A. M. - Factors influencing performance of tourism and hospitality entrepreneurial businesses in West Virginia, Vaidayanathan G., Brozik D. (2012)
Chanut O. - Integrating 3PL in urban logistics organization, Pache G. (2012)
Dethleffsen M. - ETFs: finding your way around active risk, Rudolf M. (2012)
Rajput N. - Linking CSR and financial performance: an empirical validation, Batra G., Pathak R. (2012)
Kesting P. - Conflict in organizations: the role of routine, Smolinski R., Speakman I. (2012)
Rusko R. - Perspectives on value creation and coopetition (2012)
Meier O. - A cognitive reading of hospital governance or how cognitive conflicts can generate cooperation, Missonier A., Schier G. (2012)
Fraunhoffer R. - Consolidation of the energy sector, potential synergies, and realized shareholder value – survey and new insights from top managers’ perceptions, Schiereck D. (2012)
Rausch A. - Sunk costs and the need for justification: an experimental study on de-escalation, Wall F., Modritscher G. (2012)
Jarrett J. E. - Perspectives on the quality movement in the supply chain environment (2012)
Артьомова Т. І. - Європейські цінності: традиційні концепти в епоху глобальних ринкових трансформацій (2017)
Яременко О. Л. - Ціннісно-інституційні й структурно-технологічні підстави динаміки рівності та нерівності (2017)
Жукова Л. М. - Державне регулювання інноваційного розвитку економіки: інституційні обмеження та ресурси (2017)
Корнівська В. О. - Біткоін та блокчейн крізь призму глибинних умов фінансового та соціально-економічного розвитку (2017)
Колот А. М. - Соціальна нерівність доходів: глобальний вимір, Герасименко О. О. (2017)
Єщенко П. С. - Економічна безпека у небезпечному світі: сучасний підхід, Яременко О. Л. (2017)
До 65-річчя О. Л. Яременка (2017)
До 80-річчя В. С. Савчука (2017)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економічна теорія" 2017 року (2017)
Янковський Д. С. - Мікробіом у фізіології людини, Широбоков В. П., Димент Г. С. (2018)
Шкільна М. І. - Частота серопозитивних осіб до борелій серед працівників лісових господарств Житомирської, Хмельницької та Волинської областей, Андрейчин М. А., Корда М. М., Кліщ І. М., Запорожан С. Й., Морочковський Р. С. (2018)
Виноград Н. О. - Клініко-епідеміологічні особливості лептоспірозу в різних ландшафтних зонах, Василишин З. П., Козак Л. П. (2018)
Задорожна В. І. - Характеристика летальності при лептоспірозі в Чернівецькій області, Гопко Н. В. (2018)
Живиця Д. Г. - Ефективність ледіпасвіру/софосбувіру в людей, які вживають ін’єкційні наркотики, ко-інфікованих ВІЛ і HCV генотипу 1b, Мірошниченко Д. В., Казека В. Г., Петровська O. Д., Самойленко O. В. (2018)
Москалюк В. Д. - Особливості перебігу гепатиту В у ВІЛ-інфікованих осіб та їх лікування, Рудан І. В., Сорохан В. Д. (2018)
Іщук І. С. - Вакцинація проти кору як ефективна профілактика виникнення захворювання, Стецюк І. О. (2018)
Dyachenko P.A. - "Idiopathic" Meningoencephalitis in Young Adult Infected with Herpes Simplex Virus (2018)
Москалюк В. Д. - Клінічний випадок генералізованої форми сальмонельозу на Буковині, Сокол А. М., Рандюк Ю. О., Колотило Т. Р., Баланюк І. В., Рудан І. В. (2018)
Ходак Л. А. - Обласна науково-практична конференція "Актуальні питання інфекційних захворювань у дітей" з нагоди 95-річчя Харківської медичної академії післядипломної освіти та 25-річчя кафедри дитячих інфекційних хвороб, Браілко В. І. (2018)
Трихліб В. І. - Науково-практична конференція "Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях" (2018)
Сидорчук І. Й. - Янковский Д. С., Широбоков В. П., Дымент Г. С. Микробиом. – Киев: ФЛП Верес О.И., 2017. – 640 с., Дейнека С. Є. (2018)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2018)
Title (2012)
Contents (2012)
Vu J. D. - Do momentum strategies generate profits in emerging stock markets? (2012)
Rajput N. - Relationship of exports, Forex and MSMEs in India: an econometric study, Rajput A., Batra G., Oberoi S. (2012)
Antonic J. J. - Measuring performance of local e-government in the Republic of Croatia using data envelopment analysis, Segota A. (2012)
Parmentola A. - Is the fair-trade a driver for the internationalisation of less developed countries’ firms? (2012)
Noblet J.-P. - The role of disseminative capacity in knowledge sharing: which model can be applied to SMEs?, Simon E. (2012)
Xu X.-G. - An innovative approach of the mechanism of organizational synergetic learning in emerging economy, Si S., Stout J., Feng J. Z. (2012)
Haley L. M. - The effects of employee perceptions of monitoring procedures on turnover, Flint D., McNally J. J. (2012)
de Waal A. - The applicability of the high performance organizations framework in Dutch soccer clubs, van der Veer S., Spek H. (2012)
Quon T. K. - Enterprise risk management and business performance during the financial and economic crises, Zeghal D., Maingot M. (2012)
Southern L. J. F. - The attraction and expansion of e-commerce during the recent economic downturn (2012)
Ayyash A. - The application of quality management in the financial services sector in Jordan, Al-Fayoumi N., Abuzayed B. (2012)
Belaounia S. - The internationalization: a driver of business volume? The case of Euronext 100 multinational companies between 2005 and 2009, Giroard A. (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Weigand R. A. - Could US stocks be fairly-valued under the "new normal" paradigm? (2012)
Saidi A. G. I. A. - Unemployment status in Jordan during the first decade of twenty-first century, Qudah M. (2012)
Saulquin J.-Y. - The involvement of French banks in microcredit: a complementary structural analysis to the new institutional approach, Cuenoud T. (2012)
Ouedraogo A. - IT, SME’s performance and regional development: an empirical study from insular firms (2012)
Kouno T. - Labor income inequality in Japanese corporations and employee health: evidence from Japanese Health Insurance Society data, Saito Y. U. (2012)
Bauer F. A. - Integrating brand and marketing perspectives in M&A, Matzler K., Wille C. (2012)
Sav G. T. - Frontier and envelopment evaluations of university graduation efficiencies and productivities: elements for performance-based funding (2012)
Badham R. - The dance of identification: ambivalence, irony and organizational selfing, Claydon R. (2012)
Білорус О. Г. - Політекономічний прогноз глобального співрозвитку в ХХI столітті: глобальний посткапіталізм або світ-система інформаційно-мережевого глобалізму (2018)
Тарасевич В. М. - Влада - власність і держава в епоху перших цивілізацій (2018)
Захарченко В. І. - Модель українського економічного дива: типологічні риси (2018)
Шульга О. А. - Соціально-економічні суперечності в системі аграрних відносин та проблеми методології їх аналізу (2018)
Корнівська В. О. - Інформаційно-мережева економіка: від інститутів до патернів (2018)
Базилевич В. Д. - Актуальний дискурс економічної науки: парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття, Гайдай Т. В., Нестеренко О. П. (2018)
Яременко О. Л. - Соціально-економічна криза в Україні: причини, зміст та перспективи виходу (досвід міждисциплінарного дослідження (2018)
До 70-річчя А. А. Гриценка (2018)
Title (2013)
Contents (2013)
Zapalska A. M. - The entrepreneurial environment and the life-cycle growth and development approach to analyzing tourism and hospitality family businesses in West Virginia, Brozik D. (2013)
Hutter K. - Open innovation in small and micro enterprises, Hautz J., Repke K., Matzler K. (2013)
Abbad H. - The impact of logistical criteria in the selection of SMEs by large food retailers – a case study in an emerging country, Pache G. (2013)
Reis J. R. G. - Technological innovation in banking services: an exploratory analysis to perceptions of the front office employee, Ferreira F. A. F., Barata J. M. M. (2013)
Yaftian A. - Corporate social reporting preferences in a developing country: evidence from Iran, Wise V., Cooper K., Mirshekary S. (2013)
Zülch H. - The benefits of a pre-deal purchase price allocation for acquisition decisions: an exploratory analysis, Detzen D., Wünsch M., Wulf T., Meibner P. (2013)
Mishra D. P. - Construct validity in cross-cultural management research: classical test theory and latent trait theory approaches (2013)
Olesen K. - Technological frames: influence of group frames (ingluence), Narayan A. K., Ramachandra S. (2013)
Vveinhardt J. - Problematics of application of human resource evaluation models and methods to improve public sector performance, Papsiene P. (2013)
Knysh Y. - Development of evaluation principles of regional economy operation efficiency (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Lücke M.-O. - Bankruptcy codes, bargaining and the valuation of distressed securities, Rudolf M. (2013)
Shahzad K. - Role of organizational vision and adaptability in knowledge management, Zia S. A., Aslam M. M. H., Syed A. R., Bajwa S. U. (2013)
Perchanok K. - Causes of market anomalies of crude oil calendar spreads: does theory of storage address the issue?, Kakabadse N. K. (2013)
Herault S. - Investigating innovations in information systems: how to evaluate the m-advertising effectiveness? (2013)
Eulerich M. - Self-perception of the Internal audit function within the corporate governance system – empirical evidence for the European Union, Theis J., Velte P., Stiglbauer M. (2013)
Moore M. E. - Can upper management drive the ethnic diversification of the managerial hierarchy? A perspective examined through the lens of American sport organizations, Hunt J. (2013)
Lin T.-Y. - A study of the factors that influence the brand loyalty of Taiwanese adolescents with respect to purchasing mobile. The case of Taichung City, Chang M.-Y. (2013)
Özdemir A. - A two-phase multi criteria dynamic programing approach for personnel selection process (2013)
Schneck O. - A world without money needs no banks and no rating (2013)
Orlando A. - Measuring and managing the longevity risk for an indexed life annuity, Politano M. (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Korkmaz O. - Analysis of the reasons that determine Turkish nurses’ preference of working abroad by probit model, Cevik N. K. (2013)
Camodeca R. - Goodwill impairment testing under IFRS before and after the financial crisis: evidence from the UK large listed companies, Almici A., Bernardi M. (2013)
Müller D. - Optimal exercise and profit sharing of joint real investments in energy industry (2013)
Albert-Cromarias A. - Proximity cooperation driving innovation. The Naturopole case-file, Asselineau A. (2013)
Chang Y.-S. - A study of the marketing position and strategy for serving the public interest and formulating programs for public radio stations (2013)
Levina M. - The optimization of the structure of production and distribution of agricultural goods by suburban enterprises of Odessa (2013)
Schiller S. - Heuristics or experience-based techniques for making accounting judgments and learning (2013)
Weiss M. - Resource-related diversification and its measures – review of empirical results (2013)
Lueg R. - When one size does not fit all: a literature review on the modifications of the balanced scorecard, Carvalho e Silva A. L. (2013)
Mishra D. P. - Detecting item bias in latent construct between groop comparisons: an illustrative example using multi-sample covariance structural equations modeling, Ghosh S. (2013)
Title (2017)
Contents (2017)
Dimitras A. I. - Evaluation of empirical attributes for credit risk forecasting from numerical data, Papadakis S., Garefalakis A. (2017)
Shin I. - Integration of enterprise risk management and management control system: based on a case study, Park S. (2017)
Cloutier R. - A tactical asset allocation strategy that exploits variations in VIX, Djatej A., Kiefer D. (2017)
Mokoaleli-Mokoteli T. - Big 4 auditing companies, earnings manipulation and earnings conservatism: evidence from an emerging market, Iatridis G. E. (2017)
Puspitaningtyas Z. - Estimating systematic risk for the best investment decisions on manufacturing company in Indonesia (2017)
Al-Shawabkeh A. - Credit risk estimate using internal explicit knowledge, Kanungo R. (2017)
Dasilas A. - Wealth effects of delistings announcements in Europe, Grose C., Spyridis T. (2017)
Oseifuah E. K. - Working capital management and shareholders' wealth creation: evidence from non-financial firms listed on the Johannesburg Stock Exchange, Gyekye A. (2017)
Sariannidis N. - The effect of Dow Jones Sustainability Index on Consumer Sentiment Index, Giannarakis G., Partalidou X., Evangelos B. (2017)
Kinias I. - Investment evaluation in renewable projects under uncertainty, using real options analysis: the case of wind power industry, Tsakalos I., Konstantopoulos N. (2017)
Caporale G. M. - Calendar anomalies in the Ukrainian stock market, Plastun A. (2017)
Liu W.-C. - Trade-off theory of capital structure: evidence from estimations of non-parametric and semi-parametric panel fixed effect models (2017)
Berezina S. - Definition and parameter analysis of the accumulative pension system (2017)
Lone F. A. - Islamic finance: more expectations and less disappointment, Ahmad S. (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Lahti A. - International trade and entrepreneurship – why Germany is so overwhelming among EU-27-countries? (2013)
Govender J. P. - Using the Internet to market small, medium and micro enterprises in a developing economy (2013)
Kolmykova T. - Problems of modernization and development priorities for industrial complex, Telizenko A., Lukianykhin V. (2013)
Mahembe E. - The dynamics of foreign direct investment in SADC countries: experiences from five middle-income economies, Odhiambo N. M. (2013)
Schiereck D. - Long-run M&A success of strategic bidders in the construction industry, Vogt J. (2013)
Madsen D. O. - Doing research on ‘management fashions’: methodological challenges and opportunities, Stenheim T. (2013)
Proches C. N. G. - An analysis of multi-stakeholder interactions in the sugar industry using a social complexity framework, Bodhanya S. (2013)
Sareen M. - Exploring factors affecting use of mobile government services in India, Punia D. K., Chanana L. (2013)
Lin T.-Y. - The influence of mergers & acquisitions on the management performance of financial institutions in the Taiwan region, Chang M.-Y. (2013)
Rivera M. A. - An outcome evaluation of an adult education and postsecondary alignment program: the Accelerate New Mexico experience, Davis M. H., Feldman A., Rachkowski C. (2013)
Maharaj N. - The power of self-love in the evolution of leadership and employee engagement, April K. A. (2013)
Rusko R. - Out-of-the-box? The state of the academic discussions about strategies and strategy work (2013)
Parumasur S. B. - Role of monitoring and controlling quality in total quality management (TQM), Govender P. (2013)
Title (2017)
Contents (2017)
Kaya H. D. - Does Fed policy affect blockholder behavior in U.S. publicly traded firms?, Lumpkin-Sowers N. L. (2017)
Georgantopoulos A. G. - Corporate governance mechanisms and bank performance: evidence from the Greek banks during crisis period, Filos I. (2017)
Choi H.-S. - The effect of longevity risks on the performance of stock market (2017)
Ulanchuk V. - Investment needs assessment of Ukrainian agricultural enterprises, Zharun O., Sokolyuk S., Tkachuk S. (2017)
Oneshko S. - Financial monitoring of the port industry companies on the basis of risk-oriented approach, Ilchenko S. (2017)
Pinto J. M. - What is project finance? (2017)
Kurylo V. - The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance, Kurylo L., Zhovnirchyk Y., Kartashov Y., Sokol S. (2017)
Lin Y.-C. - Does R&D investment under corporate social responsibility increase firm performance? (2017)
Slav’yuk R. - Financial market imbalance: reasons and peculiarities of occurrence in Ukraine, Shkvarchuk L., Kondrat I. (2017)
Loukianova A. - Valuing synergies in strategic mergers and acquisitions using the real options approach, Nikulin E., Vedernikov A. (2017)
Utami E. S. - The effect of the crisis on financial performance of property sector in Indonesia (2017)
Kyriazopoulos G. - Corporate governance and capital structure in the periods of financial distress. Evidence from Greece (2017)
Palampanga A. M. - The domestic resource gap and current transaction deficit in Indonesia in 2010-2014, Hasanuddin B. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Gan C. - Determinants of share returns following repurchase announcements in China, Bian C., Wu D., Cohen D. A. (2017)
Nobanee H. - The impact of free cash flow, equity concentration and agency costs on firm`s profitability, Abraham J. (2017)
Efni Y. - The mediating effect of investment decisions and financing decisions on the effect of corporate risk and dividend policy against corporate value (2017)
Kaya H. D. - The effect of financial crises on stock market liquidity across global markets, Engkuchik E. N. S. (2017)
Ghalib S. - Microfinance strategy and its impact on profitability and operating efficiency: evidence from Indonesia (2017)
Garefalakis A. - The effect of Corporate Governance Information (CGI) on banks` reporting performance, Dimitras A. I., Lemonakis C. (2017)
Bilotskiy S. - Legal and economic aspects of Ukrainian enterprises activity at the European renewable energy market, Danylova N., Grinenko O., Karmaza O., Koucherets D. (2017)
Chireka T. - The determinants of corporate cash holdings levels: evidence from selected South African retail firms, Fakoya M. B. (2017)
Mynhardt H. - Market efficiency of traditional stock market indices and social responsible indices: the role of sustainability reporting, Makarenko I., Plastun A. (2017)
Soltes V. - Proposal of creation of a portfolio with minimal risk, Danko J. (2017)
Weng T.-C. - Do the organization types of audit firms matter to earnings conservatism? Evidence from China (2017)
Berezina S. - Perspectives of accumulation of funds in the accumulative pension insurance system of Ukraine (2017)
Редакційна рада наукового фахового журналу "Будівельні матеріали та вироби" (2017)
Бондар О. І. - Від екологічних будівельних матеріалів вітчизняного виробництва до зеленого будівництва в Україні, Дюжилова Н. О., Берзіна С. В. (2017)
Рищенко М. І. - Методологічні і технологічні аспекти розробки хімічно і термічно стійких керамічних матеріалів, Федоренко О. Ю., Лісюткіна М. Ю., Дайнеко К. Б. (2017)
Dvorkin L. - Calculated prediction of concrete frost resistance (2017)
Свідерський В. А. - Підвищення показників властивостей в`яжучого матеріалу типу романцементу, Черняк Л. П., Дорогань Н. О., Нудченко Л. А. (2017)
Саницький М. А. - Концепція низьковуглецевого розвитку в цементній промисловості, Кропивницька Т. П., Іващишин Г. С., Русин Б. Г. (2017)
Гоц В. І. - Ефективність використання шлаколужного бетону з відходом флотації золотовмісної руди в дорожньому будівництві, Ластівка О. В., Волинська Є. В. (2017)
Кугаєвська Т. С. - Використання сонячної енергії для теплової обробки плит бетонних тротуарних, Сопов В. П., Шульгін В. В. (2017)
Сопов В. П. - Определение реологических и физико-механических свойств трубобетона для стальной путевой структуры, Журавлев Ю. В., Долгий В.П. (2017)
"Золотой мандарин" – производитель высококачественных бетонных изделий (2017)
Европейские методы физико-механических испытаний бетона (2017)
Данелюк В. І. - Безвібраційне укладання та ущільнення бетонних сумішей, Кучеренко Л. В., Лукашенко Л. Є. (2017)
Казимагомедов И. Е. - Обоснование замены открытых каналов водоснабжения Ливана неармированными бетонными трубами, Юнис Башир, Саад Салем (2017)
Bacheer Yonis N. - Improving tensile strength of hollow concrete cylinders by vibration-vacuum technology (2017)
Alyoshechkina T. - Порівняльний аналіз моделювання кінцевого елемента і експериментальні результати сцеплення композитної арматури з бетоном, Basheer Younis N., Al-hawari Yousef Riyad (2017)
ДАЙВЕР – лідер виробництва наливних підлог (2017)
Попруга П. В. - Современная лаборатория – залог успеха, Спивак В. В., Сурмачевский А. С., Шумский В. А. (2017)
Петрик Ю. М. - Оцінка стану використання монолітних залізобетонних перекриттів з напруженням канатної арматури на бетон (постнапруження) у сучасному будівництві України (2017)
Ассоциации "Производители пенопласта" Украины – 15 лет (2017)
Данченко Ю. М. - Структурирование эпоксидной смолы в присутствии неионогенного поверхностно-активного вещества (2017)
Утеплення піною ICYNENE (2017)
Пустовойтова О. М. - Дослідження деформативності покриття, що застосовується для гідроізоляції водопропускних споруд залізниць, Камчатна С. М., Саяпін О. С., Шайдуллін З. Я. (2017)
Лоцман П. І. - Геодезичні засоби контролю змінення конструкції матеріалів нижнього б'єфу гідротехнічних споруд на прикладі Краснопавлівського гідровузла (2017)
Євротон – клінкерна і лицьова цегла (2017)
Корныло І. М. - Структурирование организационных систем управления архитектурных подразделений, Матреницкая Т. Б , Яновская В. А. (2017)
Шуляк О. - Державне регулювання ринків: рецепти лікування (2017)
Яремич І. В. - Сучасний погляд на споживні властивості лакофарбових матеріалів і покриттів в будівництві і побуті, Канашиц В. О., Купрієнко П. Й. (2017)
ІІ Міжнародний форум Innovation market" – технології майбутнього сьогодні (2017)
Реферати (2017)
Правила оформлення матеріалів до публікації (2017)
Степанова О. А. - Розуміння туризму в психології культури (2018)
Просандєєва Л. Є. - Актуальні проблеми культурної компаративістики (2018)
Бабушка Л. Д. - Фестивація у проекції глобалізму та альтерглобалізму (2018)
Гавеля О. М. - Національно-культурна ідентичність та її ціннісні основи: освіченість, вихованість, моральність і патріотизм українців (2018)
Коваленко Є. Я. - Становлення культури менеджменту в Стародавньому Китаї (2018)
Конюкова І. Я. - Етикетні норми управлінського спілкування: поєднання традиційного та інноваційного (2018)
Руденко С. Б. - Авангардна музеологія К. Малевича: нігілізм чи інновація? (2018)
Шостак В. М. - Участь держави в культурних процесах: досвід США і України (2018)
Красовський С. О. - Роль міжнародного туризму в формуванні міжкультурної компетентності (2018)
Nazarenko K. - Sociocultural potential of TV advertisement (2018)
Бондарчук В. О. - Режисерська комунікативна модель Д. М. Гнатюка: до проблеми постановки опери П. І. Чайковського "Пікова дама" (2018)
Герц І. І. - Культурологічні засади вивчення танцю як форми комунікації (2018)
Гусакова Н. М. - "Сто тисяч" Миколи Мерзлікіна 1968 р.: режисерський метод, Пивоварова К. В. (2018)
Каблова Т. Б. - Специфіка академічного вокального мистецтва в сучасному дискурсі культури, Тетеря В. М (2018)
Кравченко А. І. - Пасіонарність виконавської камерно-інструментальної творчості українських колективів: просторово-семіотичні аспекти інновацій (2018)
Матвєєва Ю. Г. - Мозаїка "Жертвопринесення Авеля, Мельхіседека й Авраама": місцезнаходження дійства, символіка завіс (2018)
Мельник М. М. - Перформанс як форма акціонізму в контексті сучасних мистецьких дійств, Ковпак Н. К. (2018)
Мельник О. Я. - Особливості графічно-композиційних вирішень у книжково-журнальній графіці Р. Лісовського, Штець В. О. (2018)
Павлюк Т. С. - Соматичні практики у сучасній бальній хореографії (2018)
Попова А. Б. - Театральність як елемент художньої структури вокального виконавства, Войченко О. М. (2018)
Рало А. А. - Зарождение исполнительства на маримбе в Гватемале (2018)
Рижова О. О. - Особливості стилю та іконографії зображення "Святий першомученик архідиякон Стефан" у лаврському іконописі XVIII століття (2018)
Романчишин В. Г. - Режисерська діяльність у структурі масового свята:досвід опрацювання проблеми (2018)
Стрельчук В. О. - Теоретичні засади розуміння феномена свята (2018)
Сьомка С. В. - Пропорціонування у мистецтві архітектурного дизайну та об'ємній архітектурі (2018)
Фан Бин - Три основных составляющих обучения фортепиано в коледжах и университетах (2018)
Шумакова С. Н. - Сценическое искусство в проекции осмысления процесса творческой эволюции мысли: инноватика границ и горизонтов взгляда на режиссуру, Бугаёва В. А. (2018)
Ян І. М. - Соціальні детермінанти формування українських музично-драматичних колективів: остання третина ХІХ – початок ХХ ст. (2018)
Баталкіна В. І. - Творча діяльність українського живописця Олексія Бурлай: середина ХХ ст. (2018)
Березуцька М. С. - Обробки українських народних пісень у репертуарі ансамблю бандуристів "Чарівниці" Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (2018)
Дондик О. І. - Концертна діяльність Академічного камерного хору "Хрещатик" як мистецьке відображення процесу жанрово-стильового синтезу (2018)
Дріневська В. С. - Важливість дотримання базових вокально-технічних принципів під час сольного виконання народної пісні (2018)
Касьяненко А. С. - Трансформація як засіб перевтілення артиста в сучасному естрадному номері (2018)
Кулик А. В. - Дизайн та елементи вхідних груп вбудованих у житлові будинки підприємств обслуговування (2018)
Недошовенко Т. Ф. - Композиція у живопису як навчальна дисципліна системи художньої освіти в історичному контексті (2018)
Підлипський А. І. - Аматорські колективи народно-сценічного танцю Тернопільщини другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2018)
Сізова Н. С. - Діяльність хорових колективів Вінниччини: перша третина ХХ століття (2018)
Хоцяновська Л. Ф. - Хореографічні прояви у культурі метамодерну на початку ХХІ століття (2018)
Чжан Жань - Телевизионные танцевальные проекты Китая в контексте популяризации хореографического искусства (2018)
Чэн Бинь - Песенно-композиторское творчество Габриэля Форе (2018)
Yan Chao - Peculiar Features of the Small Theatres Activity in Beijing as Exemplified by the Fringe Penghao Theatre (2018)
Яремчук О. М. - Генезис та розмежування понять "дизайн" і "проектування" (2018)
Balabushka V. - Historical and theoretical aspects of social and cultural traditions formation of Chernihiv-Siversky region (2018)
Бутенко В. П. - Візуальний стиль журналу як важлива складова ідентифікації видання (2018)
Вернигоренко О. С. - Зарозуміла мова у творчості українських поетів-футуристів початку ХХ ст. з позицій культурології (на прикладі творів М. Семенка, Г. Шкурупія, Н. Бажана) (2018)
Herashchenko M. - Genesis and the development of mediation in a cross-cultural environment (2018)
Golubinka Kh. - Vocal Frankiana of Bohdan-Yuriy Yanivskyi (2018)
Голубенко М. М. - Симулятивність фонографії як темпоральна проблема (2018)
Давлатова Т. І. - Педагогічна діяльність Марії Донець-Тессейр (за архівними матеріалами) (2018)
Дзюба Є. Д. - Сприйняття композиційного формоутворення в дизайні періодичних видань (2018)
Залевська М. М. - Золотне шитво і типологія рушникових швів (2018)
Захарова В. А. - Регіональний аналіз жіночого виконавства в українському балеті: 90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст. (частина І: Київ і Львів) (2018)
Криволапов Б. М. - Захист культурних цінностей під час конфлікту на Південному Сході України (2018)
Курбанова Л. В. - Композиторсько-редакційна діяльність Павла Маценка: збереження традицій національного хорового мистецтва в українській західній діаспорі (2018)
Лавриненко А. В. - Основні віхи життя і творчості Іво Васильовича Бобула: до питання періодизації (2018)
Ларіна О. І. - Закономірності відображення квінтесенції глем-металу в художньому образі музичного гурту і його візуальних складових (2018)
Люховський А. М. - Сленг у субкультурі футбольних фанатів (2018)
Набокова Г. В. - Основні етапи становлення розважального телевізійного мистецтва в Україні (2018)
Новікова Г. Ю. - Передумови виникнення середовищних музеїв в Україні (2018)
Олійник А. В. - Особливості структури вищої музичної освіти сучасної Німеччини (2018)
Фарина О. В. - Культурологічний аналіз літературної спадщини греко-католицьких священиків Східної Галичини (20-і – перша половина 40-х років XX ст.) (2018)
Фененко А. О. - Музеалізаційні практики в рамках віртуальних партисипативних систем (2018)
Шило А. П. - Маловідомі сторінки виконавської діяльності Лариси Руденко (за архівними матеріалами) (2018)
Лисинюк М. В. - Мова як універсальна форма буття культури (2018)
Мєднікова Г. С. - Рецензія на монографію Копієвської Ольги Рафаілівни "Трансформаційні процеси в культурі сучасної України" (2018)
Єсипенко Р. М. - Рецензія на монографію І. М. Ян "Соціосфера українського музично-драматичного театру останньої третини ХІХ – початку ХХ століття" (2018)
Содержание (2018)
Ювілеї. Вітаємо з ювілеєм Леоніда Олексійовича Безрукова! (2018)
Косаківська І. А. - Труднощі діагностики аденоїдних вегетацій у дітей (2018)
Лайко А. А. - Особливості метаболізму нейтрофілів і лімфоцитів крові при хронічному тонзиліті у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, Гавриленко Ю. В., Карась А. Ф., Карась Г. А. (2018)
Лісецька І. С. - Клінічний стан та особливості мікробіоценозу тканин пародонта у підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом, Рожко М. М., Куцик Р. В. (2018)
Маркін А. І. - Конструктивна валідність української версії запитальника HAEMO-QoL (2018)
Насібуллін Б. А. - Цито-енергетичний статус у дітей при позалікарняній пневмонії, Коваль Л. І., Корецька Г. О. (2018)
Танцюра Л. Д. - Прокальцитонин у новорожденных детей.Неоднозначность оценки (2018)
Хапченкова Д. С. - Качество жизни детей после оперативного лечения коарктации аорты, Сенаторова Г. С., Мокрик І. Ю. (2018)
Ільченко С. І. - О трудностях диагностики псевдо-Барттер синдрома (клинический случай у ребенка с муковисцидозом), Фіалковська А. О., Іванусь С. Г. (2018)
Гайдучик Г. А. - Оптимізація лікування алергічного ентероколіту у дітей раннього віку (2018)
Майданник В. Г. - Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста (2018)
Марушко Ю. В. - Досвід використання енісаміуму йодиду в клініці гострих респіраторних захворювань: огляд літератури, Гищак Т. В. (2018)
Супрун Э. В. - Новые подходы к уходу за кожей детей раннего возраста и профилактике дерматита (2018)
Цві Вайцман - Порівняння ефективності двох пробіотиків Lactobacillus reuteri ATCC 55730 (DSM 17938) та Bifidobacterium lactis (BB-12) при інфекційних захворюваннях у немовлят, Галеб Асли, Ахмед Альшейх (2018)
Речкіна О. О. - Місце муколітиків у педіатрічній практиці (2018)
Косаковский А. Л. - При боли в горле важно устранить два фактора (2018)
Шарікадзе О. В. - Новий погляд на профілактику алергії у новонароджених: можливості сучасних симбіотиків, Охотнікова О. М., Шунько Є. Є., Іванова Т. П., Бакаєва О. М., Старенька С. Я., Ситникова О. В. (2018)
Охотнікова О. М. - Можливості комбінованого муколітика — сиропу Пектолван Ц щодо збільшення ефективності антибіотикотерапії гострих респіраторних інфекцій у дітей, Поночевна О. В. (2018)
Гогунська І. В. - Місце топічних препаратів у лікуванні тонзилофарингітів (2018)
Бережний В. В. - Бронхіальна астма у дітей (лекція) (2018)
Правила подачи и оформления статей (2018)
Abdulazizova S. D. - Eastern Romanticism of Victor Hugo (2018)
Асланлы Гунтюрк М. И. - Физическая зрелость в творчестве Мамед Эмина Расулзаде, Асланлы Г. М. (2018)
Байрамова Сямра Яшар кызы - Практическая работа Азербайджанской интеллигенции по созданию учебников во второй половине XIX – начале XX веков (2018)
Балдинюк О. Д. - Роль жіночої періодичної преси у здійсненні культурно-просвітницької роботи серед населення (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) (2018)
Гусейнова Кенуль Сахиб кызы - Тестирование как инновационная форма оценки качества знаний студентов (2018)
Золотовська В. С. - Зміст, форми і методи викладання іноземних мов у ВНЗ морського профілю (2018)
Зульфугарова А. В. - Проблемы формирования творческого мышления учащихся (2018)
Ikonnikova M. V. - Individual aspects in professional training of language teachers: innovative experience of the UK (2018)
Ісаєва О. А. - Висвітлення проблеми неформальної освіти вчителів у Республіці Білорусь на основі робіт білоруських експертів (2018)
Козьменко О. І. - Американський педагогічний досвід у впровадженні ефективних стратегій досягнення успішності студентів (2018)
Копенкина Л. А. - Высшие школы учителей и воспитателей как новая форма педагогической магистратуры Франции (2018)
Пасічник Л. Л. - Дослідницько-орієнтований підхід до професійного розвитку вчителів у центрах педагогічної освіти в Німеччині (2018)
Черепаня М. Т. - Соціально-педагогічні основи становлення та розвитку закладів інтернатного типу в Закарпатті (1900–1919 рр.) (2018)
Бахов І. С. - Методи процесно-орієнтованого дослідження формування і розвитку перекладацької компетентності (2018)
Гречишкіна І. А. - Критеріально-діагностичний інструментарій оцінки рівнів зв’язного мовлення молодших дошкільників (2018)
Кожем’яко Н. В. - Використання інтернет-ресурсів у вивченні іноземної мови, Мостицька Л. М. (2018)
Стефанишин К. Л. - Вивчення теми "у магазині" на заняттях з української мови як іноземної: методична розробка для викладача, Зевако В. І. (2018)
Щекотиліна Н. Ф. - Емоційно позитивні заняття та їх вплив на навчально-освітній процес у закладі вищої освіти, Осіпова І. В., Павлюк А. (2018)
Щекотиліна Н. Ф. - Розвиток фізичних якостей студентів засобом гри у футбол, Павлюк А., Щекотилін Г. А. (2018)
Літовченко О. В. - Шляхи профілактики заїкання в дітей (2018)
Платаш Л. Б. - Психолого-педагогічний інструментарій корекційно-педагогічної роботи асистента вчителя з дітьми з розладами аутичного спектру (2018)
Геращенко Я. М. - Набуття педагогічного досвіду під час організації та проведення вишкільно-оздоровчих таборів (2018)
Гура А. М. - Рівні сформованості професійної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей (2018)
Денисенко Н. Г. - Взаємозв’язок особистісного і діяльнісного підходів у системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Доманюк О. М. - Обґрунтування моделі підготовки майбутніх вихователів до формування доброзичливості у дітей старшого дошкільного віку (2018)
Драчук М. І. - Особистісні якості як складова інформаційної культури фармацевтів (2018)
Жигунова В. О. - Стан іншомовної підготовки до професійної діяльності майбутніх фахівців з міжнародної інформації (2018)
Залужна А. Є. - Світогляд і світоглядна культура особистості в проблемному полі філософсько-педагогічної рефлексії, Ковтун О. М. (2018)
Карабін О. Й. - Модернізація професійної освіти: професійний саморозвиток майбутніх фахівців (2018)
Коренева І. М. - Педагогічна система підготовки майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку (2018)
Король Я. І. - Система підготовки майбутніх офіцерів до використання засобів радіаційно-хімічного захисту в екстремальних ситуаціях (2018)
Кримчак Л. Ю. - Значення педагогіки успіху в підготовці майбутніх соціальних працівників (2018)
Криштанович М. Ф. - Зміст і сутність структури професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти (2018)
Kulikovska I. S. - Vocal-choral work of the teacher of modern school (2018)
Левківський А. М. - Змістовий компонент професійно-педагогічної підготовки вчителів фізики в контексті рейтингового оцінювання навчальних досягнень старшокласників (2018)
Малинівська Л. І. - Психолого-педагогічні аспекти формування готовності до професійної діяльності фахівців з охорони праці та цивільного захисту, Васильєва Р. Ю., Семенець Л. М. (2018)
Маятіна Н. В. - Організація та методика проведення експериментального дослідження стосовно перевірки ефективності впровадження педагогічної технології підготовки майбутніх техніків-технологів із технології харчування до професійної самореалізації (2018)
Ноздрова О. П. - Підготовка майбутніх вчителів до роботи в дитячих оздоровчих таборах (2018)
Рідкодубська Г. А. - Критерії та рівні готовності до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери (2018)
Сапогов М. В. - Смарт-навчання як технологічна інновація у професійній підготовці магістрів (2018)
Semenchenko T. O. - Comparative enquiry of Australian and Ukrainian professional standards for teachers (2018)
Смірнов С. В. - Ефекти педагогічної та андрагогічної теорій в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу (2018)
Таймасов Ю. С. - Здоровий спосіб життя як вияв самозбереження фахівців служби цивільного захисту (2018)
Тітова О. А. - Методологічні підходи до розвитку творчого потенціалу майбутніх агроінженерів (2018)
Толстова О. В. - Особистісний компонент готовності майбутніх учителів до гуманітаризації математичної освіти учнів (2018)
Феденько C. М. - Роль виробничої практики з організаційно-економічних дисциплін у підготовці фахівців із вищою фармацевтичною освітою (2018)
Шевченко В. М. - Нелінійній підхід як один із методологічних орієнтирів до формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців обліку та оподаткування в процесі професійної підготовки (2018)
Шукатка О. В. - Методи формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження в майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції (2018)
Шароватова О. П. - Формування культури безпеки неповнолітніх правопорушників як складова частина їх соціально-педагогічного супроводу (2018)
Власенко О. М. - Дозвіллєва діяльність як фактор самореалізації студентів в освітньому середовищі закладу вищої освіти (2018)
Кабацька О. В. - Вплив родини на професійне становлення студентів (2018)
Кондратова М. В. - Мотивація як необхідна умова формування ціннісного ставлення до праці в майбутніх будівельників (2018)
Левицька А. А. - Педагогічні умови патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі військових традицій (2018)
Ткачук С. М. - Український музичний фольклор як засіб виховання культури поведінки молодших школярів, Раковець С. В. (2018)
Шахрай В. М. - Наукові ідеї про цінність життя в контексті їх використання у вихованні підлітків (2018)
Васильєва С. А. - Формування соціально-доцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку в предметно-перетворювальній діяльності з об’єктами природи: методичний аспект (2018)
Гончаренко О. В. - Використання ігор під час викладання іноземної мови аудиторії дорослих (від традиційних ігор до мультмедійних), Конопельцева О. Г. (2018)
Дєньгаєва С. В. - Технологія використання кроссенсу в професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови (2018)
Карплюк С. О. - Структурно-функціональна модель інформаційно-аналітичної web-орієнтованої системи управління освітнім процесом фізико-математичних факультетів закладів вищої освіти (2018)
Горпініч Т. І. - Cтановлення системи американської медичної освіти в межах колоніального та післяколоніального періоду (2018)
Kichula M. Ya. - Retrospective analysis of Poland quality of education development (from 1980 up to 2000 years) (2018)
Козловський Ю. М. - Методологічні засади оптимізації науково-педагогічної діяльності у технічному закладі вищої освіти (2018)
Krsek O. Ye. - National minority language education and bilingualism in the USA (2018)
Олексієнко Р. В. - Гуманітарна культура у системі норвезької університетської освіти (2018)
Пліско Є. Ю. - Створення спеціалізованих установ соціального виховання для неповнолітніх правопорушників в Україні у 20–30 рр. ХХ ст. (2018)
Шевчук М. М. - Актуалізація досвіду відомих педагогів на сучасному етапі розвитку ПНПУ імені В. Г. Короленка (2018)
Єрко Г. І. - Дидактичні особливості впровадження бінарних уроків із предмета "Я у світі" в початковій школі: практичний аспект, Луцюк Ю. А. (2018)
Заболотний В. Ф. - Формування універсальних навчальних дій в учнів початкової школи під час виконання навчально-дослідницьких проектів, Осика А. С., Левченко І. В. (2018)
Кашина Г. С. - Андрагогічна модель змішаного навчання вчителів технологій у системі післядипломної освіти (2018)
Reznychenko N. M. - Formation of teachers’ readiness of the Kriyvyi Rih State Commercial-Economic Technical School to innovative activity in the conditions of educational reformation, Lysenko V. S., Yegorova O. M. (2018)
Силюга Л. П. - Задачі з казковими сюжетами як засіб формування математичних знань учнів початкових класів, Понзель І. І. (2018)
Школа Е. Н. - Применение здоровьесберегающих технологий на занятиях физического воспитания студентов (2018)
Бабенко Т. В. - Розвиток соціально-професійної мобільності фахівця в освітньому середовищі вищого закладу освіти (2018)
Басістий П. В. - Проектна діяльність як інструмент формування професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій, Карабін О. Й. (2018)
Борохвіна Т. Г. - Ретроспективний аналіз розвитку інклюзивної освіти в Україні (2018)
Брославська Г. М. - Формування інструментальних компетентностей майбутніх учителів математики та фізики: методологічні підходи, принципи, функції (2018)
Гириловська І. В. - Модель моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2018)
Добролюбова Н. В. - Формування готовності до навчання постановочних дій майбутніх педагогів-хореографів (2018)
Капінус О. С. - Потенціал інтерактивних технологій у формуванні професійної суб’єктності майбутніх офіцерів Збройних сил України (2018)
Кожушкіна Т. Л. - Історичні аспекти розвитку культури міжособистісної взаємодії (2018)
Король Я. І. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів до використання засобів радіаційно-хімічного захисту в екстремальних ситуаціях (2018)
Кошук О. Б. - Умови формування професійної компетентності майбутніх інженерів із механізації сільського господарства (2018)
Кравчишина О. О. - Медіаосвіта майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти: сучасний стан дослідженості проблеми (2018)
Леу С. О. - Сучасні стандарти ПОН: досвід Великої Британії (2018)
Митцева О. С. - Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх фахівців з інформаційних технологій у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу: теоретичний аспект (2018)
Педорич А. В. - Профорієнтаційна робота педагога як механізм формування свідомого професійного вибору (2018)
Ребуха Л. З. - Забезпечення фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інноваційних технологій (2018)
Таймасов Ю. С. - Сучасні теорія і практика здоров’язберігаючої освіти (2018)
Ткаченко Н. М. - Генезис уявлень про імідж в історії людства (2018)
Толочко С. В. - Розвиток мовно-комунікативної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти (2018)
Федюк Г. З. - Організаційно-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності вчителів природничих предметів (2018)
Біличенко Г. В. - Інтерактивна гра як умова соціально-педагогічного супроводу розвитку комунікативної культури молодших школярів у загальноосвітніх школах-інтернатах (2018)
Острянко Т. С. - Напрями соціально-педагогічної роботи з батьками, які виховують дитину з розладами аутичного спектра в умовах домашнього середовища (2018)
Мартинець Л. А. - Загальна характеристика освітнього законодавства щодо неперервності професійного розвитку вчителя (2018)
Алєко О. А. - Способи формування логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку (2018)
Богомолова Н. М. - Полікультурність регіону як умова формування рис громадянськості у старшокласників (2018)
Полякова О. М. - Форум-театр як технологія соціокультурної діяльності: етапи становлення в Україні, Пономаренко Л. І. (2018)
Антонюк Д. С. - Методика використання програмно-імітаційних комплексів як засобів формування економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей (2018)
Бех Ю. - Смислогенез як системоутворювальний чинник морфології мережевого суспільства (2017)
Жень Цзя - Генезис явища планетарної особистості у контексті цивілізаційного підходу (2017)
Гальченко М. - Мислення як ресурс творення соціокультурної реальності (2017)
Михайліченко М. - Автономія університетів як необхідна умова децентралізації державної влади в освіті України (2017)
Yatsyna Y. - Corruption in the higher educational system of Ukraine, Kudinov I. (2017)
Петриченко Н. - Європейський досвід впровадження плюрилінгвізму в систему освіти (2017)
Силадій І. - Педагогічна творчість як основа демократизації освіти (2017)
Колесніченко С. - Вплив інформаційних технологій на сучасні трансформації суспільства (2017)
Захаренко К. - Глобальна природа інформаційної безпеки (2017)
Чен Чі - Інтелектуальний капітал у контексті інтелектуальної культури (2017)
Квашин В. - Громадянське суспільство: стан та сучасні трансформації (2017)
Капустін С. - Світглядно-методологічне підгрунтя громадянсько-патріотичного виховання молоді (2017)
Гордієнко Н. - Методологічні засади соціологічного дослідження функціонування освітніх закладів інтернатного типу (2017)
Альохін М. - Смисложиттєві цінності та орієнтири сучасної української молоді індустріальних регіонів (2017)
Новосад К. - Готовність трудових мігрантів із України до уникнення невизначеності та соціальних ризиків (2017)
Настояща К. - Соціальні практики: спроба типології по вертикалі (2017)
Медвєдєва Ю. - Дифузія релігійної ідентичності в українському православ'ї: соціальна модернізація в проекті єдиної Помісної церкви (2017)
Наші автори (2017)
Бордюг Ю. В. - Використання тренінгових технологій у процесі підвищення професійної компетентності вихователів спеціальних груп для дітей з порушеннями зору (2015)
Глушенко О. В. - Логопедичний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку під час підготовки до школи, Глушенко К. О. (2015)
Дегтяренко Т. М. - Система спеціальної освіти: проблеми та перспективи (2015)
Картава Ю. А. - Методологічні та методичні підходи щодо організації вивчення дитини зі зниженим зором під час музичного виховання (2015)
Купрас В. В. - Ефективність використання інтерактивних технологій у навчанні дітей з порушеннями зору (2015)
Гладких Н. В. - Специфічні особливості психофізичного розвитку дітей з комплексними порушеннями опорно-рухового апарату, інтелекту та зору (2015)
Гребенюк Т. М. - Теоретичні основи професійного самовизначення незрячих учнів старших класів, Шевченко Я. О. (2015)
Медведок Л. Г. - Особливості активізації пізнавальної діяльності учнів з глибокими порушеннями зору в добукварний період навчання грамоти, Рожко І. С. (2015)
Сасіна І. О. - Особливості динаміки зосередженості уваги у дітей старшого дошкільного віку зі зниженим зором (2015)
Ярич О. Я. - Історичний аспект дослідження волі у вітчизняній та зарубіжній тифлологічній літературі (2015)
Іванов С. В. - Фінанси домогосподарств: аналіз у контексті політики забезпечення добробуту населення України (2018)
Башко В. Й. - Фундаментальні фактори валютного курсу в Україні (2018)
Павлюк К. В. - Розвиток середньострокового бюджетного планування в Україні, Шапоренко О. О. (2018)
Коротун В. І. - Антидемпінговий механізм стабілізації податкових надходжень з тютюнових виробів, Кощук Т. В. (2018)
Дунаєв Б. Б. - Фінансове управління макроекономічними процесами, Любіч О. О. (2018)
Швець С. М. - Застосування золотого правила фіскального режиму: уроки для України (2018)
Петраков Я. В. - Застосування фіскальних інструментів у процесі модернізації електроенергетики в Україні: від нормопроектування до оцінки впливу (2018)
Пам’яті Петра Михайловича Леоненка (2018)
Швець Ю. О. - Безпека економічної діяльності підприємств харчової промисловості в сучасних умовах розвитку, Нужна Ю. Р. (2017)
Храпкіна В. В. - Стратегії розвитку підприємств машинобудування – світовий досвід та українські реалії, Кожемякіна Т. В. (2017)
Скок П. О. - Основні механізми й інструменти фінансово-економічної політики держави (2017)
Кузьмук С. Г. - Інформація як економічний ресурс та її вплив на успішність бізнесу в рамках реального сектору економіки України (2017)
Черниш О. В. - Сутність та складові механізму управління кредитуванням підприємств (2017)
Тардаскіна Т. М. - Вплив поточної тарифної політики gsm-оператора на визначення стратегії його розвитку, з урахуванням експертної оцінки якості послуг, Павлюченко О. С., Манько М. П. (2017)
Марена Т. В. - Фінансова складова стратегії регіонального розвитку та міжрегіонального співробітництва України в умовах європейської інтеграції (2017)
Мельникова О. А. 3. - Визначення передумов інноваційного розвитку індустріального сектора регіону (2017)
Беззубченко О. А. - Організаційно-економічна модель міжрегіонального співробітництва (2017)
Балабанова Н. В. - Оцінка галузевої спеціалізації регіонів України (2017)
Голубій І. Є. - ССЕ: від наївної утопії до соціально-професійної інтеграції (досвід країн ЄС), Ступницький О. І. (2017)
Мітюшкіна Х. С. - Роль економіко-математичного моделювання у формуванні моделі міжрегіонального співробітництва, Захарова О. В. (2017)
Polowczyk J. - Entrepreneurship and innovation based on internet (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2017)
Харун О. А. - Теоретичні аспекти формування інноваційного потенціалу персоналу промислових підприємств (2017)
Сніщенко Р. Г. - Основні аспекти політики фінансової безпеки учасників фінансового ринку (2017)
Федорова Н. Є. - Місце науки в структурі суспільної системи (2017)
Карпенко Ю. В. - Методичні підходи до розробки операційної стратегії підприємства сфери послуг (2017)
Sydorchuk A. - Factor-models of formatting of financial resources of the state social pension insurance (2017)
Дячек В. В. - Перспективи розвитку експортних агентств в Україні шляхом об'єднання зусиль кількох підприємств або їх асоціацій (2017)
Ніколенко Т. І. - Конкурентоспроможність національної інноваційної системи України в контексті забезпечення міжрегіонального співробітництва (2017)
Балабанова Н. В. - Територіальні відмінності як об'єкт державної регіональної політики (2017)
Новікова К. В. - Рейтингова оцінка конкурентних переваг морських торговельних портів України (2017)
Макогон Ю. В. - Інновації в сфері енергетики в Україні (2017)
Пармакли Д. М. - Планирование рентабельности реализованной продукции: альтернативный подход (2017)
Кислова Л. А. - Оцінка сучасної демографічної ситуації в країнах світу, Влас А. В. (2017)
Захарова О. В. - Оцінка конкурентоспроможності європейського регіону на основі інноваційно-інвестиційної складової розвитку, Березіна А. Г. (2017)
Марена Т. В. - Регіональні особливості та перспективи формування валютних союзів у контексті інтеграційних викликів (2017)
Булатова О. В. - Європейський реґіоналізм та регіональна політика (2017)
Панченко В. Г. - Економічний патріотизм в політиці США та ЄС: стимулювальний потенціал неопротекціонізму (2017)
Беззубченко О. А. - Особливості впливу процесів регіональної інтеграції на конкурентоспроможність країн Європи, Челях О. В. (2017)
Путятін Е. І. - Регіоналізм та мультилатералізм як основні напрями інтеграційних стратегій розвитку (2017)
Зайковський О. С. - Особливості формування наукоємних економічних систем (2017)
Балабаниць А. В. - Маркетингова технологія формування лояльності споживачів на ринку туристичних послуг, Мацука В. М. (2017)
Дороніна К. C. - Сучасний інструментарій підвищення якості управління акціонерним товариством, Муренець І. Г. (2017)
Tarasevich E. V. - Formation of human resources as a strategic imperative for the development of the personnel management system of industrial enterprises (2017)
Платон Н. Г. - Стратегическое управление туристской фирмы при помощи интернет технологий (2017)
Мітюшкіна Х. С. - Фахівець еколог на сучасному ринку праці (роль екологічної освіти), Пастернак О. М., Матвєєва Н. М. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2017)
Al-Hashmi S. A. - A study of modules over rings and their extensions, Nauman S. K. (2018)
Асанова А. Т. - К теории нелокальных задач с интегральными условиями для систем уравнении гиперболического типа (2018)
Атласюк О. М. - Фредгольмові одновимірні крайові задачі у просторах Соболєва, Михайлець В. А. (2018)
Бандура А. І. - Обмеженість L-індексу композиції цілих функцій кількох змінних, Скасків О. Б. (2018)
Вакарчук С. Б. - Обобщенные характеристики гладкости и некоторые экстремальные задачи теории аппроксимации функций в пространстве L2(R). II (2018)
Волянська І. І. - Нелокальна задача для рівняння з частинними похідними другого порядку в необмеженій смузі, Ільків В. С., Симотюк М. М. (2018)
Грищук С. В. - Комутативні комплексні алгебри другого рангу з одиницею та деякі випадки плоскоі ортотропіі. II (2018)
Гусейнов И. М. - К обратнои задаче рассеяния для одномерного уравнения Шредингера с растущим потенциалом, Ханмамедов Аг. Х. (2018)
Маркітан В. П. - Суперфрактальність множини неповних сум одного додатного ряду, Працьовитий М. В., Савченко І. О. (2018)
Meraj Ali Khan - Contact CR-warped product of submanifolds of the generalized Sasakian space forms admitting the nearly trans-Sasakian structure (2018)
Tiryaki A. - Caccioppoli-type estimates for a class of nonlinear differential operators (2018)
Самойленко А. М. - Міжнародна конференція "Математичний аналіз, диференціальні рівняння та їх застосування — MADEA-8”, присвячена 80-річчю від дня народження академіка А. М. Самойленка, Абдуллаєв Ф. Г., Савчук В. В., Сердюк А. С. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Wei J.-T. - Mandatory restatement, family dominance and management turnover: the evidence from an emerging economy, Wang I.-M., Wu H.-H. (2017)
Bouresli A. K. - Effect of market and corporate reforms on firm performance: evidence from Kuwait, Aldeehani T. M. (2017)
Cirelli S. - A conservative discontinuous target volatility strategy, Vitali S., Lozza S. O., Moriggia V. (2017)
Feranecova A. - Possibilities of harmonization of direct taxes in the EU, Manova E., Mehes M., Simonidesova J., Staskova S., Blascak P. (2017)
Russon M. G. - On the non-linear relationship between VIX and realized SP500 volatility, Vakil A. F. (2017)
Kmetova O. - Fiscal interest of the state and respecting the rights and legitimate interests of the taxable entities in case of refund of excess remission of value added tax, Frenakova M., Pachta M. (2017)
Sholoiko A. - Financing losses from natural and man-made disasters by use of crowdfunding (2017)
Lin M.-C. - Effects of ambiguity in market reaction to changes in stock recommendations, Lin C.-Y., Chiang M.-T. (2017)
Wiseman N. - Existing organizational culture typologies and organizational commitment at a selected higher education institution in South Africa, Ngirande H., Setati S. T. (2017)
Saleh M. - Ownership structure and corporate performance: evidence from property and real estate public companies in Indonesia, Zahirdin G., Octaviani E. (2017)
Loukianova A. - Forecasting the level of earnings management of Russian and Chinese companies, Nikulin E., Zinchenko A. (2017)
Verner R. - Bond yields and stock returns comparison using wavelet semblance analysis, Herbrik G. (2017)
Жалдак М. І. - Академік Микола Іванович Шкіль – математик, педагог, організатор освіти в Україні (2018)
Кузьміна Н. М. - Про деякі аспекти дуальної системи навчання студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів, Кузьмін А. В. (2018)
Жалдак М. І. - Деякі застосування тауберових теорем до закону великих чисел, Михалін Г. О. (2018)
Рамський Ю. С. - Модель навчання майбутніх учителів інформатики застосування хмарних технологій, Олексюк В. П. (2018)
Горошко Ю. В. - Про турніри юних інформатиків, Мельник В. І., Міца О. В. (2018)
Войтович І. С. - Особливості використання Google Classroom для організації дистанційного навчання студентів, Трофименко Ю. С. (2018)
Клочко О. В. - Smart-технології електронних освітніх ресурсів, Гуменний О. Д., Клочко В. І. (2018)
Крамаренко Т. Г. - Забезпечення компетентнісного підходу у навчанні теорії ймовірностей та математичної статистики майбутніх учителів фізики (2018)
Підгорна Т. В. - Застосування геометричних перетворень до розв’язування задач з параметрами (2018)
Франчук В. М. - Резервне копіювання даних (2018)
Умрик М. А. - Навчання технологій програмування магістрів інформатики (2018)
Придача Т. В. - Організація дистанційної підтримки підготовки обдарованих учнів до участі в олімпіадах з математики (2018)
Габрусєв В. Ю. - Компютерне моделювання у процесі навчання фізики, Бачинський Ю. Г. (2018)
Франчук Н. П. - Педагогічно виважене використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови, Рокицька О. Ю. (2018)
Струтинська О. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку технологій тривимірного моделювання та друкування (2018)
Біляй І. М. - Застосування мобільних технологій на уроках математики (2018)
Ткачук Г. В. - Досвід використання віртуальної стіни Padlet у процесі проведення дистанційного практичного заняття, Бондаренко Т. В. (2018)
Радченко С. П. - Побудова за методом шаблонів комп’ютеризованого середовища для вивчення систем лінійних алгебраїчних рівнянь (2018)
Єфименко В. В. - Деякі аспекти навчання курсу "Проектування та опрацювання баз даних" студентів інформатичних спеціальностей (2018)
Наконечна С. М. - Рівневі характеристики сформованої системи інформатичних компетентностей у студентів технологічних коледжів під час вивчення навчальної дисципліни "Інформатика та обчислювальна техніка" (2018)
Біляй Ю. П. - Реактивне програмування (2018)
Черних В. В. - Критерії, показники й рівні сформованості когнітивного компоненту ІКТ-компетентностей майбутнього вчителя інформатики (2018)
Ромашевська М. А. - Рівні сформованості інформатичних компетентностей студентів педагогічних коледжів як критерій ефективності методики навчання (2018)
Бурятинська А. Г. - Призначення комп’ютерних презентацій та сфери їх застосування (2018)
Бендик А. А. - Історія створення теорії груп та її застосування у фізиці твердого тіла, Пустовий О. М., Шепета О. М. (2017)
Василенко С. Л. - Інноваційні моделі навчання майбутнього учителя в сучасній освіті (2017)
Конончук Н. О. - Шляхи підвищення наукового рівня навчання фізики в закладах загальної середньої освіти, Мазуркевич О. Я. (2017)
Мініч Л. В. - Адаптаційні навчальні програми у підготовці іноземних студентів з фізики, Благодаренко Л. Ю. (2017)
Паращич О. С. - Узагальнення знань з фізики як засіб підвищення рівня їх засвоєння учнями основної школи (2017)
Петруньок Т. Б. - Значення дисципліни "Фізика” для формування фахової компетентності майбутнього інженера-будівельника (2017)
Аббасова А. А. - Геометрические построения как основные факторы образования (2017)
Кокойло А. Ю. - Технологія веб-квесту на уроках математики в профільній середній школі під час вивчення виразів і їх перетворень (2017)
Насадюк Т. О. - Особливості використання практико-орієнтованих проектів під час навчання математики учнів 5-го класу (2017)
Тітова О. В. - Інклюзивне навчання математики як потреба сьогодення (2017)
Хаврук В. О. - Аналіз варіаційного ряду та ймовірнісний закон розподілу злочинів за віком правопорушників (2017)
Чкана Я. О. - Визначення рівнів сформованості математичної компетентності майбутніх вчителів математики (2017)
Школьний О. В. - Методика підготовки до розв’язування тестових завдань ЗНО з математики, Захарійченко Ю. О. (2017)
Наші автори (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Lukason O. - Failure prediction of government funded start-up firms, Kasper K. (2017)
Choi P. M. S. - Does insurance hedge macro volatility? Global evidence, Chae W. Y., Choi J. H., Han Y. B. (2017)
Cox S. - Return prediction in small capitalization companies on the Johannesburg Stock Exchange, Willows G. D. (2017)
Verner R. - Impact of declining interest rates on European primary bond market, Remias P. (2017)
Kasozi J. - The effect of working capital management on profitability: a case of listed manufacturing firms in South Africa (2017)
Yuliani Yuliani - Risk perception and psychological behavior of investors in emerging market: Indonesian Stock Exchange, Isnurhadi Isnurhadi, Jie F. (2017)
Nor S. M. - Market efficiency and technical analysis during different market phases: further evidence from Malaysia, Wickremasinghe G. (2017)
Kobo K. L. - Relating corporate social investment with financial performance, Ngwakwe C. C. (2017)
Hawaldar I. T. - Testing of weak form of efficient market hypothesis: evidence from the Bahrain Bourse, Rohit B., Pinto P. (2017)
Pokynchereda V. - Human resource accounting in the system of value-based business management, Gudzenko N., Nastenko M. (2017)
Ткаченко Т. - Лексико-граматична і стилістична параметризація колоративної лексики в мові роману В. Винниченка "Сонячна машина", Горяінова В. (2018)
Макаренко Л. - Метафора в поетичній творчості Юрія Клена (2018)
Цівун Н. - Максим Рильський як майстер художнього перекладу (текстологічний аналіз перекладу М. Рильським поезії М. Лермонтова "Когда волнуется желтеющая нива") (2018)
Воловенко І. - Оновлення концептосфери в сучасній українській мові (2018)
Атаманчук В. - Проблема внутрішніх перетворень у драматичних поемах Юрія Липи ("Вербунок", "Сон про ярмарок", "Парада вночі", "Цар-дівиця") (2018)
Векуа О. - Націоцентрична проблематика у публіцистиці й поетичній творчості Миколи Зерова (2018)
Денисюк С. - Внесок Ю. Шевельова у дослідження спадщини неокласиків (2018)
Дячок С. - Семантика, джерела та функції інтертексту у творчості неокласиків і поетів-шістдесятників (на матеріалі творів Максима Рильського і Ліни Костенко) (2018)
Ковалів Ю. - Структуротвірна місія київської "неокласики" в історії української літератури 20-х років (2018)
Підопригора С. - Артбук у просторі літератури: художні особливості (2018)
Погребенник В. - Фольклоризм української модерної поезії початку ХХ ст. (творчість М. Філянського, М. Жука, О. Кобця і М. Коваленка) (2018)
Смольницька О. - Білоруські поети ХХ ст. у перекладах українських неокласиків (2018)
Тригуб І. - Особливості контекстного вивчення творчості поетів-неокласиків в умовах профільного навчання (2018)
Боровская Е. - Диалог с Вольтером в поэме Н. А. Львова "Русский 1791 год" (2018)
Радченко К. - Творчість І. Нечуя-Левицького у контексті реалізму української літератури: рецепція Миколи Зерова (2018)
Блєдних Т. - Поетичні переклади доби розстріляного відродження (2018)
Галак І. - Міфопоетична структура оповідань "Поліського циклу" Федора Одрача (2018)
Райбедюк Г. - Антропологічні домінанти поезії київських неокласиків (2018)
Йолкіна Л. - Модель національного простору в романі Леоніда Полтави "1709" (2018)
Йолкіна Л. - Художня модель світу в повісті Леоніда Полтави "Чи зійде завтра сонце", Машталер Л. (2018)
Шарагіна О. - Художні паралелі естетичних пошуків у поетичному доробку неокласиків та "тихих ліриків" (2018)
Наші автори (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Borodiichuk N. V. - Cognitive Mechanism of Analogy and its Role in Processes of Primary Metaphor Creation (2018)
Cherkhava O. O. - Hyperconcept Convert to Christianity Reconstruction in English, German and Ukrainian Texts of Religious Popular Discourse (2018)
Demenchuk O. V. - Lexical Semantic Modelling in Cross-Linguistic Perspective (2018)
Ivanytska N. B. - Syntagmatic Dimension of Ukrainian and English Verbs: the Typology of Exponents of Correlation, Ivanytska N. L. (2018)
Izyumtseva G. V. - Theoconcept Structure Reconstruction as Multi-Dimensional Matrix Formation (2018)
Kapranov Y. V. - Diachronic Interpretation of Nostratic Etymon *wol(a) Based on Proto-Indo-European *(e)wel- (Gr hw- / ew-) and Proto-Altaic *ulu (~ -o) Forms (According to S. A. Starostin’s Version) (2018)
Kolomiiets O. M. - Figurative and Stylistic Elements Reconstruction of Newspaper Synoptic Texts (Based on the English, German, Polish and Ukrainian Languages) (2018)
Korolyova A. V. - Combinatorial Syntagmatics: from the Theory of Valency to the Theory of Conceptual Integration (2018)
Lemish N. Ye. - Intralingual Prototypical Features of Causal Dominants in Related Languages (2018)
Shnurovska L. V. - Dynamics of Semantic and Pragmatic Framework of Modal Proposition: Linguistic and Cognitive Aspects (2018)
Zernetska A. A. - Synergetics of Verbal-Communicative Activity: the Philosophy of System Development in Diachrony (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Alrjoub A. M. S. - Inventory management, cost of capital and firm performance: evidence from manufacturing firms in Jordan, Ahmad M. A. (2017)
Kyei-Mensah J. - Shareholders wealth and mergers and acquisitions (M&As), Su C., Joseph N. L. (2017)
Kharusi S. A. - Financial sustainability of private higher education institutions: the case of publicly traded educational institutions, Murthy Y. S. R. (2017)
Garefalakis A. - Financial & investment strategies to captivate S&P 500 volatility premium, Alexopoulos G., Tsatsaronis M., Lemonakis C. (2017)
Maxim M. R. - A new method of measuring stock market manipulation through structural equation modeling (SEM), Ashif A. S. M. (2017)
Abdullah N. - Profitability of commercial banks revisited: new evidence from oil and non-oil exporting countries in the MENA region, Tan Y. (2017)
Faisal S. - Orientation to finance (ORTOFIN) and its relationship with residential status (2017)
Olugbenga S. - The impact of microfinance on microenterprises, Mashigo P. (2017)
Jumadilova S. - Company`s financial state forecasting: methods and approaches, Sailaubekov N., Kunanbayeva D. (2017)
Pazarskis M. - Detecting false financial statements: evidence from Greece in the period of economic crisis, Drogalas G., Baltzi K. (2017)
Chummun Z. B. - A comparison of two models to measure business success in microinsurance, Bisschoff C. (2017)
Burtnyak I. - The evaluation of derivatives of double barrier options of the Bessel processes by methods of spectral analysis, Malytska A. (2017)
Assagaf A. - Government subsidy, strategic profitability and its impact on financial performance: empirical evidence from Indonesia, Yusoff Y. M., Hassan R. (2017)
Nepp A. - Inefficiency of pension investment regulation: case of Russia (2017)
Толпежніков Р. О. - Формування маркетингового потенціалу підприємства в умовах міжнародних інтеграційних процесів, Толпежнікова Т. Г. (2018)
Шабельник Т. В. - Особливості проектування фізичної моделі системи підтримки прийняття рішень фармацевтичного підприємства (2018)
Кислова Л. А. - Проблеми стратегічного планування фінансово-економічної безпеки на підприємствах України (2018)
Колеснікова К. С. - Роль менеджменту в діяльності підприємства, Чабаров В. О., Пащенко І. В. (2018)
Горбашевська М. О. - Маркетингове управління підприємством на сучасному туристичному ринку (2018)
Беззубченко О. А. - Оцінка впливу нетарифних заходів на ефективність регулювання зовнішньої торгівлі України та ЄС, Бондаренко П. В. (2018)
Балабанова Н. В. - Оцінка впливу зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами ЄС на рівень зовнішньоекономічної безпеки, Ларіна Д. Є. (2018)
Павлов К. В. - Південний регіональний ринок житлової нерухомості України: тенденції та конкурентні особливості (2018)
Захарова О. В. - Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку України в контексті забезпечення економічної безпеки, Гнідіна В. С. (2018)
Kormyshkin Yu. A. - World experience of agricultural clusters formation and their development in Ukraine, Polivoda K. I., Tudoi O. S. (2018)
Кравець І. М. - Особливості вторинної зайнятості в Україні (2018)
Reznikova N. - Projections of deglobalization in the contemporary international economic relations in the context of the paradigm of globalism, Ivashchenko O. (2018)
Марена Т. В. - Науково-методичні підходи до оцінки конкурентних позицій світових фінансових центрів (2018)
Bulatova О. V. - Regional trade agreements and the dialectics of protectionism and liberalism: new vectors of competitiveness, Panchenko V. G. (2018)
Yakubovskiy S. - Role of blockchain technology in the development of global information technology and fintech markets in the conditions of globalization, Kyrychenko M. (2018)
Nikolenko T. - The influence of the activities of MNCs on the development of the world economies, Ivanova I. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2018)
Андрушко В. - Порядок застосування параметрів штучної нейро-нечіткої моделі прогнозування інтенсивності руху осіб та транспортних засобів (2018)
Городнов В. П. - Модель і методика оцінювання залежності показника оперативно-службових можливостей від ступеня повноти матеріального забезпечення окремої прикордонної бойової комендатури в особливий період, Кириленко В. А., Шевченко А. В. (2018)
Грабарчук Б. А. - Автоматизація застосування профілів ризиків на підставі ідентифікаційних ознак індикаторів загроз (2018)
Євсєєв В. О. - Форми діяльності способи дій угруповання сил Національної гвардії України при участі у реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій (2018)
Залож В. В. - Методика роботи начальника та органів управління прикордонного загону з розробки, прийняття та реалізації рішення на здійснення оперативно-службової діяльності, Ковальчук М. О. (2018)
Івашков Ю. Б. - Підвищення результативності діяльності прикордонного загону за рахунок ефективного цілепокладання та постановки завдань, Залож В. В., Мейко О. В. (2018)
Івашков Ю. Б. - Аналіз змісту, завдань та характерних рис прикордонних операцій на ділянці відповідальності регіонального управління Державної прикордонної служби України при загостренні воєнно-політичної обстановки, Курніков В. В. (2018)
Камалов Є. В. - Умови та фактори, що впливають на способи ведення штурму населеного пункту (об’єкта), Нікітенко А. П. (2018)
Кириленко В. А. - Математичний апарат багатокритеріального вибору розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів, Артюшин Л. М., Стешенко П. М. (2018)
Мазур В. Ю. - Визначення підходів до просторового аналізу даних в інформаційно-телекомунікаційній системі морської охорони "Гарт-12", Боровик О. В., Рачок Р. В. (2018)
Марченко О. - Підвищення ефективності прикордонного контролю за допомогою вдосконалення системи біометричного контролю осіб і транспортних засобів (2018)
Михайленко О. В - Розвиток форм і способів застосування підрозділів державної прикордонної служби в складі оперативно-тактичних угрупувань, Балагур Л. О. (2018)
Міщук Р. П. - Відділ спеціальних дій на воді – як бойовий підрозділ в системі державної прикордонної служби України. шляхи та методи підготовки персоналу відділу щодо виконання бойових завдань (2018)
Назаренко О. Л. - Рекомендації щодо удосконалення способів застосування формувань національної гвардії України за умов масових заворушень з урахуванням досвіду правоохоронних формувань провідних країн світу, Годлевський С. О., Гармаш В. П. (2018)
Олицький О. М. - Правовий статус прикордонної комендатури швидкого реагування державної прикордонної служби України (2018)
Панов В. Г. - Питання підготовки молодших спеціалістів інженерних військ в Збройних Силах України, Світак В. В., Ситнік В. О. (2018)
Поліщук В. В. - Удосконалення методики воєнно-економічної оцінки ефективності застосування безпілотного літального апарату за комплексом показників для пошуку правопорушника за цілевказанням від радіоелектронного комплексу моніторингу (2018)
Ставицький О. М. - Оцінка стану прикордонної безпеки за визначеними визначення індикаторів, Мостовий А. В. (2018)
Сціборовський О. А. - Рекомендації щодо роботи штабу прикордонного загону під час пошуку і ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника, Щегельський Р. В. (2018)
Трембовецький О. Г. - Теоретичні основи визначення завдань державної прикордонної служби України в умовах антитерористичної операції (2018)
Dos E. V. - Development of hierarchical management of data center servers' hardware, Zuev D. O., Kropachev A.V., Babkin O. V. (2018)
Азаренко О. В. - Математична модель пошуку джерел надзвичайних ситуацій з використанням безпілотних літальних апаратів, Дівізінюк М. М., Качур Т. В., Самберг А. (2018)
Баранов А. М. - Оцінка ефективності функціонування удосконаленої системи технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння, Баранов Ю. М. (2018)
Баранов Ю. М. - Удосконалена методика визначення і корегування оптимальної періодичності обслуговування військової техніки в умовах ведення бойових дій (2018)
Головня С. Б. - Комплекс показників та умов ефективної роботи персоналу управління відділення автомобільного та бронетанкового забезпечення прикордонного загону, Харун О. М., Купельський В. В. (2018)
Горелишев С. А. - Комплексна модель передбачення процесу виникнення надзвичайних ситуацій в цілому по державі та її регіонах, Іваненець Г. В., Іванець М. Г. (2018)
Купельський В. В. - Аналіз невідповідності термінології нормативно-правових актів України у сфері організації автомобільних перевезень, Головня С. Б. (2018)
Романюк В. А. - Погляди щодо застосування інформаційних технологій в управлінні військами, Іохов О. Ю., Оленченко В. Т. (2018)
Сівак В. А. - Альтернативні підходи до тактичної класифікації технічних засобів охорони кордону, Братко А. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Сусь М. О. - Фізико-хімічні засади процесу видалення з води біоцидного препарату на основі полігексаметиленгуанідину слабкокислотним катіонітом, Мітченко Т. Є., Макарва Н. В. (2010)
Кочмарський В. З. - Кінетика кристалізації CaCO3. Квазірівноважна модель (2010)
Мамченко А. В. - Дефторирование воды титановым и алюминиевыми коагулянтами, Герасименко Н. Г., Пахарь Т. А. (2010)
Смалько М. А. - Повышение эффективности эксплуатации ТМО АЭС на основе создания единой комплексной системы автоматического и лабораторного контроля их водно-химического режима с возможностью прогнозирования развития событий и экспертной системой, Добровольская И. Ю., Михайловский В. Л. (2010)
Стендер П. В. - Опыт применения принципа isd для повішения производительности двухступенчатой обратноосмотической установки, Поляков В. Р., Козлов П. В., Одиноких Т. П. (2010)
Косогіна І. В. - Закономірності комплексної коагуляційної та окисної обробки стічних вод з регенерацією осадів водоочищення, Астрелін І. М., Кухар А. О. (2010)
Андрусишина І. М. - Порівняльний аналіз застосування методів ААС та АЕС-ІЗП при визначенні хімічних елементів у воді різного призначення, Лампека О. Г, Голуб І. О. (2010)
Статюха Г. О. - Деякі аспекти розробки методології проектування схем промислового водоспоживання, Шахновський А. М., Єжовський Я., Єжовська А., Квітка О. О. (2010)
Запольський А. К. - Фізико-хімічна теорія коагуляційного очищення води. Вплив різних факторів на процес (Повідомлення 2) (2012)
Чарний Д. В. - Досвід застосування біологічного методу очистки багатокомпонентних підземних вод (2012)
Бальбухов К. С. - Экологическая и гигиеническая оценка качества производственных сточных вод и открытых водоемов в промышленном городе с использованием метода биотестирования, Капранов С. В. (2012)
Садова Ю. М. - Використання методів деструкції активнго мулу в біохімічному очищенні стічних вод, Дичко А. О. (2012)
Концевой А. Л. - Аналіз статики і динаміки обміну іонів різного заряду, Концевой С. А., Таргонська О. О. (2012)
Нестер А. А. - Масоперенос у фільтрах з неоднорідним завантаженням, Демчик С. В. (2012)
Мокиенко А. В. - Гигиенические и медико-экологические аспекты применения хлора как средства обеззараживания воды. (Анонс монографии), Петренко Н. Ф., Гоженко А. И. (2012)
Булах І. С. - Методологічні проблеми визначення критеріїв особистісного зростання людини в онтогенезі (2018)
Бондаревська І. О. - Психологический анализ доверия освещению проблем мигрантов новостными медиа, Михайленко В. О. (2018)
Долинська Л. В. - Психологічні закономірності становлення процесу самовдосконалення у системі сімейно-ціннісних орієнтацій, Пенькова О. І. (2018)
Донець С. І. - Духовний розвиток особистості у кризі входження у дорослість (теоретичний аналіз питання) (2018)
Лелюх-Степанчук О. О. - Гендернi особливостi розвитку емоцiйного iнтелекту особистостi (2018)
Поліщук Д. С. - Становлення та розвиток самостійності як психологічна проблема (2018)
Саламова К. - Роль национально-духовных ценностей в процессе формирования семьи, Kеримова C. (2018)
Шевчишена О. В. - Моніторинг якості шкільної освіти: проблеми та перспективи впровадження (2018)
Чернякова Г. А. - Теоретичні підходи до вивчення проблеми особливостей впливу батьківських копінг-стратегій на становлення особистості дитини (2018)
Чорна І. М. - Ергономіка структури психотерапевтичної бесіди, Чорний М. М. (2018)
Чорна І. М. - Методологія застосування прийомів інтерв’ювання клієнта в психотерапії, Чорний М. М. (2018)
Чорна І. М. - Основні прийоми застосування психотехнологій в психотерапевтичній бесіді, Чорний М. М. (2018)
Богучарова О. І. - Психологічні особливості позитивної Я-концепції вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, Труляєв Р. О. (2018)
Дзюбенко О. А. - Виникнення панічних атак в юнацькому віці як наслідок труднощів соціально-психологічної адаптації особистості (2018)
Девіс Л. А. - Особливості формування позитивного відношення особистості до себе та до інших у закладах інтернатного типу (2018)
Лук’яненко М. М. - Розвиток ціннісної сфери молодшого школяра (2018)
Кормишев М. В. - Психологічні особливості розвитку взаємодії з однолітками в умовах психічної депривації (2018)
Репетій С. Т. - Розвиток духовності у дітей дошкільного віку (2018)
Федоренко Л. П. - Психологічні детермінанти професійного самовизначення старшокласників (2018)
Халько М. С. - Характеристика мотиваційного компоненту навчальної діяльності молодшого школяра (2018)
Хоменко К. В. - Програма психокорекції самоставлення: особливості використання в юнацькому віці (2018)
Галушко Л. Я. - Мотиваційно-глибинні передумови психокорекції у професійній підготовці мабутнього психолога (2018)
Дубініна К. В. - Прокрастинація як проблема психології особистості студента (2018)
Заушнікова М. Ю. - Розвиток емоційно-мотиваційного компонента комунікативної компетентності студентів-логопедів (2018)
Клочек Л. В. - Психологічний супровід системи оптимізації розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії (2018)
Колесникова В. Ф. - Соціально-психологічна адаптація до працевлаштування учасників АТО, Чанцева-Коваленко О. М. (2018)
Наумова Ю. С. - Мотивація студентів при освоєнні ієрогліфічної мови (2018)
Поляничко О. М. - Методологія глибинного пізнання в підготовці практичних психологів (2018)
Помилуйко В. Ю. - Комплексна програма розвитку ключових компетентностей дорослих у процесі корпоративного навчання (2018)
Стахова О. О. - Емпатійні здібності як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів (2018)
Улунова Г. Є. - Особливості психологічної підготовленості як структурного компоненту управлінсько-координаційного аспекту культури професійного спілкування державних службовців (2018)
Мамченко А. В. - Роль рН и солесодержания воды при ее очистке от соединений марганца на сорбенте-катализаторе, Чернова Н. Н. (2012)
Williams T. M. - Обезвреживание биоцидов в промышленной водоподготовке, McGinley H. R., Wood P. L. (2012)
Жукова В. С. - Результати експериментальних досліджень технології очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів, Саблій Л. А. (2012)
Беляев Н. Н. - К расчету процесса массопереноса в вертикальном отстойнике, Нагорная Е. К. (2012)
Мокиенко А. В. - Гигиенические и медико-экологические аспекты применения диоксида хлора как средства обеззараживания воды (Анонс монографии), Петренко Н. Ф., Гоженко А. И. (2012)
Коновалова В. В. - Розроблення нанофільтраційних мембран з антибактеріальною активністю методом "layer by layer" з використанням гуанідинвмісних полімерів, Побігай Г. А., Бартош С. Г., Бурбан А. Ф., Брюнінг М. Л. (2012)
Орестов Є. О. - Фізико-хімічні основи дії інгібіторів фоулінгу мембран зворотного осмосу та шляхи їхнього оптимального використання, Мітченко Т. Є. (2013)
Саблій Л. А. - Ефективна технологія біологічного очищення висококонцентрованих стічних вод (2013)
Савчина Л. А. - Ефективність регенерації активованого вугілля після тривалого використання у фільтрах доочищення водопровідної води (2013)
Андрусишина І. М. - Еколого-гігієнічний моніторинг перхлоратів у водах різного призначення в Україні (2013)
Капранов С. В. - К вопросу оценки качества питьевой водопроводной воды промышленного города за многолетний период, Кривуца Г. Г. (2013)
Єзловецьва І. С. - Досвід використання основних підходів до оцінки якості природних вод при розробленні спеціальних технологічних прийомів її кондиціювання (2013)
Мосин О. В. - Извлечение тяжелых изотопов дейтерия, трития и кислорода из воды, Игнатов И. (2013)
Title (2011)
Content (2011)
Herath H. S. B. - Copula-based actuarial model for pricing cyber-insurance policies, Herath T. C. (2011)
Huisman R. - Extreme changes in prices of electricity futures, Kilic M. (2011)
Mashayekhi M. - Parametric empirical Bayes estimation of the net premium with right censored data (2011)
Morris R. - Improvements in insurance consumer complaint ratios, Wood G., Pierce B. G. (2011)
Ma Q. - Valuation of takeover targets and the market for corporate control throughout the business cycle, Ukhov A. D. (2011)
Piscopo G. - The impact of longevity risk on annuitization factors in the Italian state defined contribution pension scheme (2011)
Yusop Z. - Risk management efficiency of conventional life insurers and Takaful operators, Radam A., Ismail N., Yakob R. (2011)
Lai L.-H. - The moderating effects of switching costs and inertia on the customer satisfaction-retention link: auto liability insurance service in Taiwan, Liu C.-T., Lin J.-T. (2011)
Krasniqi A. - Legislative disadvantages and their impact on the liberalization scope of insurance industry in Kosovo (2011)
Астрелін І. М. - Теоретичні засади та практичне застосування флотоекстракції: огляд, Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М., Таргонська О. О. (2013)
Запольський А. К. - Сучасні уявлення про структуру та електропровідність води, Першина К. Д., Герасимчук А. І., Каздобін К. О. (2013)
Мосин О. В. - Перспективы использования природного фуллеренсодержащего минерала шунгита в водоподготовке, Игнатов И. И. (2013)
Свєтлєйша О. М. - Порівняльне дослідження ефективності різних видів ультрафільтраційних мембран в процесах видалення гумінових речовин з води р. Дніпро, Мітченко Т. Є. (2013)
Сусь М. О. - Розробка промислової технології безпечного знезараження води біоцидом неокисної дії, Мітченко Т. Є., Макарова Н. В. (2013)
Шабловский В. О. - Изучение сорбционной очистки воды от ионов аммония транспортных контейнеров для перевозки рыбы, Тучковская А. В., Василюк С. Л. (2013)
Козир А. В. - Формування виконавської компетентності у магістрантів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки (2018)
Паньків Л. І. - Музичний театр у педагогічному дискурсі (2018)
Полатайко О. М. - Система теорій розуміння та інтерпретації художніх творів у фаховій підготовці майбутніх вчителів мистецького профілю (2018)
Холоденко В. О. - Творча особистість в контексті мистецької освіти (2018)
Клещ А. О. - Домінантна увага музиканта-піаніста як психолого-педагогічна проблема (2018)
Цзюй Жань - Проблема формування творчої особистості вчителя музики в контексті евристичної дидактики (2018)
Чжоу Лянлян - Розвиток творчої індивідуальності як філософська і психолого-педагогічна проблема (2018)
Петрикова О. П. - Навчальний вокальний репертуар як засіб формування фахової компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Халавчук В. Й. - Диригентська ритміка як основа формування художньо-виконавського апарату студента (2018)
Шенгеля Н. О. - До проблеми формування професіної майстерності студентів у класі естрадного співу (2018)
Мельниченко Д. В. - Розвиток творчої активності майбутніх вчителів музики в процесі фортепіанної підготовки (2018)
Чжу Пен - Особливості реалізації принципу самовиховання у виконавській самопідготовці майбутніх педагогів-музикантів (2018)
Чжоу Геян - Проблема художньої комунікаціїї у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики (2018)
Чень Цзяньїн - Зміст комунікативних умінь студентів України та Китаю у вокально-ансамблевій діяльності (2018)
Юань Кай - Діагностика формування виконавської стабільності майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Сунь Сінь - Адаптаційні механізми саморегуляції вольової сфери майбутнього педагога-музиканта у процесі виконавської діяльності (2018)
Ся Цзін - Компонентна структура розвитку співацького голосу студентів засобами візуального моделювання (2018)
Лу Тао - Особистісно-орієнтований підхід як засіб ефективного формування виконавської майстерності майбутніх педагогів-музикантів Китаю (2018)
Гао Десян - Особливості вокально-хорової роботи з мистецькими колективами учнівської молоді (2018)
Ван Цізі - Структурні аспекти формування здібностей майбутнього керівника інструментального ансамблю (2018)
У Ціжуй - Художня емпатія майбутніх учителів музики: проблеми діагностики (2018)
Ян Цзюнь - Діагностичне дослідження сформованості інформаційної культури студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2018)
Лю Цзін - Формування когнітивно-рефлексивного компонента вокального слуху підлітків на оцінювально-конструктивному етапі експерименту (2018)
Чжу Чжень - Діагностичний етап формування слухових уявлень студентів у процесі проведення педагогічної практики в школі (2018)
Лю Мяоні - Творчо-виконавський аспект формування вокально-мовленнєвої культури майбутніх учителів музики (2018)
Хоружа О. В. - Інноваційні аспекти формування творчої активності школярів на уроках музичного мистецтвастудентами-практикантами, Косенко І. В. (2018)
Буханєвич В. В. - Цілісність, систематичність та послідовність інструментальної підготовки в навчанні скрипаля-початківця (2018)
Гоголь А. Я. - Вокально-хорове навчання молодших школярів на засадах гедоністичного підходу (2018)
Ду Цзілун - Психолого-педагогічні засади навчання дітей молодшого шкільного віку естрадного співу (2018)
Козачук О. С. - Андрій Родзянко: витоки творчого натхнення (2018)
Лисіна Н. І. - "Золота доба" іспанської музики, Тітович В. І. (2018)
Наші автори (2018)
Бровко М. М. - Сучасні культуротворчі інтерпретації теоретичних модальностей активності мистецтва (2017)
Балабушка В. А. - Народно-побутові традиції сіверян в історії культури України (2017)
Козек М. І. - Передріздвяні та різдвяні свята на буковинській Гуцульщині: традиції та інновації (2017)
Ткач М. М. - Мотиви українських народних звичаїв, вірувань та повір’їв у творчості Тараса Шевченка (2017)
Фарина О. В. - Формування і розвиток греко-католицьких архівних і бібліотечних установ Східної Галичини як провідних наукових осередків для духовенства і світських осіб (1921–1946) (2017)
Щербань А. Л. - Іншокультурні інвазії в орнаментації посуду мешканців лісостепу Лівобережної України початку доби заліза (2017)
Ярош А. В. - Культурна політика України в умовах євроінтеграції (2017)
Білецька О. О. - Міжкультурна компетентність фахівців у галузі міжнародних відносин як складова професійної діяльності (2017)
Данник К. О. - Взаємозв’язки вірменської діаспори з етнічною батьківщиною та роль церкви в культурній життєдіяльності громад (2017)
Фабрика-Процька О. Р. - Діяльність громадсько-культурних лемківських організацій США, Канади та України ХХ століття (2017)
Борисенко Ю. С. - Становлення та розвиток музейних закладів просто неба на українських землях (кінець XIX – 80-ті рр. XX ст.) (2017)
Зараховський О. Є. - Використання нерухомих об’єктів культурної спадщини міста Чигирина як туристично-екскурсійного ресурсу (2017)
Ключко Ю. М. - Проектна діяльність як форма соціальної активності сучасних музеїв (2017)
Руденко С. Б. - Технологія музейницького мистецтва Андре Мальро (2017)
Antonivska M. - Linguocultural aspects of phraseological units translation in the context of international business communication (2017)
Злобін Ю. В. - Українська класична драматургія на сценах сучасних театрів: репертуарна політика (2017)
Поплавський М. М. - Event-менеджмент у індустрії дозвілля (2017)
Сидоровська Є. А. - Дозвіллєва діяльність як чинник формування життя людини в соціокультурному просторі ХХІ ст. (2017)
Трач Ю. В. - Соціокультурна взаємодія в Інтернет-просторі (2017)
Щановні колеги! (2018)
Гетьман В. - Професія як життя: Ольга Матвіївна Авілова (1918 - 2009), Козлик І., Сокур П. (2018)
Свирский А. А. - Причины рецидива релаксации диафрагмы после кардиохирургических операций у детей, Башкевич А. В., Дедович В. В., Махлин А. М., Севковский И. А., Замотин И. Д., Житкова Н. С. (2018)
Заремба В. Р. - Порівняльна характеристика консервативного та хірургічного лікування кільоподібної деформації грудної клітки у дітей, Данилов О. А., Шульга Д. І., Доценко М. О., Курочкін О. С. (2018)
Kapuller V. - Опыт применения торакоскопической симпатэктомии при тяжелых формах ладонного гипергидроза (2018)
Белов А. В. - Двухэтапный остеосинтез двусторонних множественных многофрагментарных переломов ребер у больных с выраженной дыхательной недостаточностью (2018)
Мальований В. В. - Досвід застосування відеоторакоскопії у діагностиці та лікуванні хворих з новоутвореннями середостіння, Війтович Л. Є. (2018)
Сасюк А. І. - Кутометрія груднини та пригруднинних ділянок у діагностиці та лікуванні кільоподібної деформації грудної клітки у дітей, Погорілий В. В., Лойко Є. Є., Конопліцький В. С., Конопліцький Д. В. (2018)
Спахі О. В. - Результати лікування дітей з атрезією стравоходу, Лятуринська О. В., Макарова М. О. (2018)
Боднар О. Б. - Ілеостома та резекція термінального відділу клубової кишки у дітей: способи хірургічного лікування та заходи реабілітації, Ватаманеску Л. І., Бочаров А. В., Хащук В. С., Боднар Б. М., Хома М. В. (2018)
Лосєв О. О. - Досвід лікування дітей із магнітами шлунково-кишкового тракту, Мельниченко М. Г., Діланян І. Р., Лосєва К. О., Антонюк В. В., Матвійчук Л. П., Правосудов С. В., Правосудов О. С., Белєстов І. С., Ткаченко Л. П., Гаврилишен Н. Р. (2018)
Русак П. С. - Мініінвазивні технології у лікуванні абсцесів черевної порожнини у дітей (2018)
Переяслов А. А. - Можливості ультрасонографії у діагностиці мальротації кишок: власні спостереження та огляд літератури, Борова-Галай О. Є., Никифорук О. М. (2018)
Аксельров М. А. - Хорошая фиксация троакара: так ли это необходимо при эндоскопических операциях?, Комаров А. П., Горохов П. А., Столяр А. В., Емельянова В. А., Кокоталкин А. А., Сатывалдаев М. Н., Сергиенко Т. В., Мальчевский В. А. (2018)
Ксьонз І. В. - Шляхи покращення лікування гіпоспадії з використанням сучасних гемостатичних матеріалів, Волошин О. М., Максименко О. С. (2018)
Шевчук Д. В. - Мініінвазивні оперативні втручання на нижніх сечових шляхах у лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей (2018)
Конопліцький В. С. - Аналіз захворюваності на гідронефроз серед дітей Вінницької області, Михальчук Т. І., Димчина Ю. А., Гаврилюк А. В. (2018)
Шульга О. В. - Консервативне лікування повздовжньої плоскостопості у дітей, Данилов О. А., Горелик В. В. (2018)
Спахі О. В. - Зміни рівнів мікроциркуляції при впливі змінного магнітного поля протягом комплексного лікування гнійних ран у дітей, Пахольчук О. П. (2018)
Аверин В. И. - Экстрофия мочевого пузыря: современное состояние проблемы (обзор литературы), Кандратьева О. В., Забаровский А. В., Сташков А. К. (2018)
Веселий С. В. - Випадок ідіопатичного хілоперитонеума у підлітка, Юдін О. І., Убоженок М. Д. (2018)
Маліщук В. Д. - Випадок синдрому Хінмана у дитини віком 7 років, Овсійчук Т. П., Комаровський С. В., Гаврилюк Ф. О., Ласкавий Б. О. (2018)
Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю "Сучасні проблеми торакальної хірургії", 04 -05 жовтня 2018 р., м. Київ (2018)
Правила подачі та оформлення статей (2018)
Поплавська А. В. - Інститут гостинності в умовах глобалізаційних процесів (2018)
Вишотравка Л. І. - Сценічний доробок Тетяни Боровик у контексті розвитку українського балетного театру останньої чверті ХХ – початку ХХІ століть (2018)
Козек М. І. - Великодні свята на буковинській Гуцульщині: традиції та обряди (2018)
Оборська С. В. - Декоративно-художні особливості оформлення сільського житла Наддніпрянщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Пономаренко Ю. В. - Гармонія в сучасній хореографії (2018)
Сізова Н. С. - Концертно-музичне життя Вінниці першої третини ХХ століття (2018)
Біюнь Джан - Традиції та інновації в китайському живописі "хуа-няо" кінця ХХ – початку ХХІ століть у творчості Хе Шуйфа (2018)
Пожарська О. Ю. - Фестивалі циркового мистецтва як форма культурної взаємодії (2018)
Гардабхадзе І. А. - Синтез елементів етнокультур у дизайні сучасного одягу, Друзенко А. В. (2018)
Михайлова Р. Д. - Стиль одягу та його роль у формуванні іміджу, Костюченко О. В. (2018)
Гурбанська А. І. - Знак, символ, міф у творчості Тараса Шевченка: культурологічний аспект (2018)
Антонівська М. - Міжкультурна компетентність перекладача в умовах інтеграційних процесів міжнародної діяльності (2018)
Лисинюк М. В. - Мова як об’єкт гуманітарного пізнання (2018)
Ключко Ю. М. - Розвиток музеології в умовах соціально-культурних трансформацій музею (2018)
Поплавський М. М. - Управлінський потенціал мережевих іміджевих технологій (2018)
Семчинський К. В. - Культурно-ціннісний вимір пост-конфліктного примирення на Донбасі (2018)
Трач Ю. В. - Віртуалізація освіти як явище сучасної культури (2018)
Chaikovska О. - Мodernization of it education in Ukraine: problems and perspectives in social – cultural sphere, Tolmach М., Ovezgeldyyev А. (2018)
Title (2011)
Content (2011)
Kozmenko O. - Formalization of the "risk” category during the realization of reinsurance operations on the basis of the economic and mathematical apparatus, Kuzmenko O. (2011)
Selen J. - Wage and compemsation inequality, Stahlberg A.-C. (2011)
Gustafsson J. - A strategic decision-making model executing the use test under Solvency II (2011)
Gupta S. D. - On market value of liability and life insurance securitization (2011)
Estany M. G. - A logistic regression approach to estimating customer profit loss due to lapses in insurance, Perez-Marin A. M., Alcaniz M. (2011)
Ibiwoye A. - Analyzing the cost of minimum guarantee in mandatory capitalized pension system: a Nigerian example, Adesona T. A. (2011)
Eckles D. L. - The effects of competition, crisis, and regulation on efficiency in insurance markets: evidence from the Thai non-life insurance industry, Saardchom N., Powell L. S. (2011)
Martel M. - Modelling dependence between risk profiles through the Farlie-Gumbel-Morgenstern family in the compound Poisson-Lindley risk model, Hernandez A., Vazquez Polo F. J. (2011)
Konoplina Y. - The basic principles of state social insurance system, Kozmenko O. (2011)
Benjelloun H. - The evolution of risk diversification (2011)
Milunovich G. - Do equity market correlations really change over time? The case of the US and Asia-Pacific markets (2011)
Title (2011)
Content (2011)
Parente S. T. - Development of a Medical Productivity Index for health insurance beneficiaries (2011)
Cocozza R. - Embedded option in pension funds: the case of conditional indexation policy, Gallo A., Xella G. (2011)
Gupta S. D. - Market value of insurance liability and life insurance securitization in a CDO framework (2011)
De Angelis P. - Optimal reinsurance programs for a portfolio of life annuities, D'Ortona N. E., Marcarelli G. (2011)
Huber S. - Moral hazard, insurers' non-performance and the captive alternative, Gruber M., Bank M. (2011)
D’Amato V. - Population heterogeneity in defined contribution pension schemes, Piscopo G., Russolillo M. (2011)
Sehhat S. - Effective factors in corporate demand for insurance: empirical evidence from Iran, Kalyani V. N. (2011)
Василюк Т. А. - Організаційно-творча діяльність Івано-Франківського обласного українського музично-драматичного театру імені І. Франка на початку становлення незалежності україни (1991–1998 рр.) (2017)
Дубина М. М. - Особливості сценарної майстерності В. Земляка (2017)
Кукоренчук В. В. - Фотографія як доказ нашого існування, Вдовиченко Н. В. (2017)
Курінна Г. В. - Варіативне проектування конструкції телевізійної драматургії: трансформації фіналу (2017)
Моженко М. В. - Еволюція технологій кольорокорекції в кіно та на ТБ (2017)
Москаленко-Висоцька О. М. - Мистецькі твори української кінодокументалістики (2017)
Пацунов В. П. - Парадокси "словесної дії". Теорія та практика (2017)
Погуца Н. - Сценічний образ українки як відображення становища жінки на зламі XIX–XX століть (2017)
Рязанцев Л. В. - Роль пісні в українському фільмі (2017)
Хлистун О. С. - Оcобливості застосування пластичних та мовних засобів у процесі створення сценічного образу: мистецтвознавчий аналіз методів акторського перевтілення (2017)
Цімох Н. І. - Еволюція жанрів екранних творів (2017)
Бойко О. С. - Література з української народної хореографії: мистецтвознавчий і теоретико-методологічний аспекти (2017)
Бакало Л. К. - Діяльність концертмейстера як чинник формування естетичних поглядів студентів-хореографів (2017)
Горбатова Н. О. - Вплив діяльності керівників провідних ансамблів бальних танців на розвиток сучасної хореографічної освіти в Україні (2017)
Кеба М. Є. - Особливості формування соціальних і конкурсних бальних танців англійського стилю (20–30 рр. ХХ ст.) (2017)
Аксьонов О. Б. - Жанрово-стильові особливості творчості українських композиторів кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Дзюба О. А. - Одарка Бандрівська: творчий портрет видатної української вокалісти (2017)
Добронравова С. А. - Сутність та значення академічного сольного виконання в українській музичній культурі, Шевченко В. В. (2017)
Журба В. В. - Особливості гармонії музичного стилю "bebop" (2017)
Журба Я. О. - Характерні особливості мелодики блюзу (2017)
Коваленко Є. В. - Тенденції розвитку джазового вокально-інструментального виконавства в Україні (2017)
Коресaндович Н. М. - Сучасні методи музичного оформлення занять класичного та народного танцю в діяльності концертмейстера хореографії (2017)
Лігус В. О. - Українське академічне народно-інструментальне виконавство як діалог культур (2017)
Лігус О. М. - Еволюція жанру фортепіанної рапсодії в українській музиці епохи Романтизму (2017)
Магаліс О. В. - Мистецька та педагогічна діяльність С. Павлюченка (2017)
Сахарчук Р. В. - Многоліття в музичній культурі Галичини другої половини XIX – першої половини XX століття (2017)
Вергунова Н. С. - Ізоморфний проектний підхід в архітектури та дизайні (2017)
Гардабхадзе І. А. - Фактори впливу молодіжних субкультур на соціально-комунікативну функцію костюму (2017)
Костюченко О. В. - Візуалізована об’єктивація дизайнерського світосприймання в дизайн-продукті (2017)
Наку А. В. - Категорія стилю у дослідженнях науковців (2017)
Title (2012)
Content (2012)
Li D. - Information precision and its determinants, Li G. G., Li M. (2012)
Korivi S. R. - Uses and abuses of credit default swaps – a critique, Ahmad A. (2012)
Hyatt H. R. - A sufficient statistic approach to disability insurance with application to the United States Social Security Disability Insurance program (2012)
Randall D. - U.S. Medicaid managed care markets: explaining state policy choice variation, Parente S. T. (2012)
Wu X. - On a discrete time risk model with time-delayed claims and a constant dividend barrier, Li S. (2012)
Mashayekhi M. - A note on optimal insurance under ambiguity (2012)
Пшинько А. Н. - Анализ технического состояния водопропускных сооружений на железной дороге Украины, Кравчуновская Т. С., Ковалев В. В., Гродецкая С. М. (2018)
Парусов Е. В. - Особливості кінетики розпаду аустеніту і закономірності формування структури сталі c82dcrv за безперервного охолодження, Губенко С. І., Клименко А. П., Чуйко І. М., Сагура Л. В. (2018)
Дубров Ю. И. - О некорректных задачах психодиагностики (2018)
Волчук В. М. - Математична модель прогнозу якості металу, Штанденко М. С. (2018)
Петровський А. Ф. - Апробація результатів досліджень із розроблення ін'єкційної технології створення протифільтраційних екранів, Борисов О. О., Бабій І. М. (2018)
Селиверстов А. Г. - Разработка технологии восстановления роторных деталей из титановых сплавов методами сварки, Лаухин Д. В. (2018)
Панченко С. П. - Применение программного комплекса "лира" для исследования усилий в передней крестообразной связке, Чабан А. А., Красноперов С. Н., Головаха М. Л. (2018)
Панченко С. П. - Оценка прочности винта используемого для блокирующего интрамедулярного остеосинтеза, Зинькевич Д. А., Яцун Е. В., Головаха М. Л. (2018)
Нечитайло Н. П. - Определение основных факторов, влияющих на биологическое обрастание мембран, Нестерова Е. В., Косюк Е. Н., Решетняк Д. А. (2018)
Bielikov A. S. - Safetyincreasing during elimination of consequences of damages and option of the most efficient technique to carry out the given operation, Kreknin K. A., Stekhna P. M., Shevchenko A. V. (2018)
Єгорова В. С. - Традиційний український посуд та його застосування у житловому приміщенні українців, Коногова М. А. (2018)
Белоконь А. И. - Анализ значимости заинтересованных сторон проекта, Маланчий С. А., Антоненко С. В., Коцюба Т. В., Алкубалайт Т. А. Д. (2018)
Повар М. О. - Історико-культурні та стильові особливості громадських будівель в роботах студентів наома 1960-1980-Х років, Давидов А. М. (2018)
Шкурупій М. Ю. - Сучасні концепції розвитку річкових яхтових комплексів, як поліфункціонального об'єкта (2018)
Вихідні дані (2018)
Москаленко-Висоцька О. М. - Фільм-портрет в українській кінодокументалістиці (2018)
Петренко С. І. - Шаблонний відеомонтаж як ознака інформаційної телепрограми (2018)
Погуца Н. М. - Еволюція сценічного образу українки в театральному мистецтві початку XX століття (2018)
Рязанцев Л. В. - Роль внутрішньокадрової музики в кінофільмі (2018)
Смоляк О. С. - Традиційна складова символізму Леся Курбаса (на матеріалі гаївок з села Старий Скалат Підволочиського району Тернопільської області) (2018)
Совгира Т. І. - Використання технічних можливостей візуального мистецтва в сценічному просторі (2018)
Сокол О. В. - Творчий всесвіт кінематографу Т. В. Левчука періоду хрущовської "відлиги" (2018)
Хлистун О. С. - Категоріальний апарат дослідження феномену сценічного перевтілення актора (2018)
Шиленко Л. А. - Прийоми сценографічного рішення в постановках опери-феєрії Віталія Кирейка "Лісова пісня" (2018)
Вакуленко О. М. - Особливості сценічної бальної хореографії в музично-драматичних виставах (2018)
Горбатова Н. О. - Бальні танці в контексті хореографічної освіти в Україні (1970–1980-ті рр.) (2018)
Єфанова С. О. - Вплив західноєвропейської хореографічної культури на формування салонних танців в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.), Бакало Л. К. (2018)
Павлюк Т. С. - Специфіка теорії та практики бальної хореографії (XV – XVIІ ст.) (2018)
Тимчула А. В. - Народні танці бойків у календарній та родинно-побутовій обрядовості (2018)
Іванов О. К. - Еволюція композиторсько-виконавського стилю в гітарному мистецтві (2018)
Іванова В. Л. - Композитор Євген Магаліф: біографічний і творчий екскурс (2018)
Лігус. О. М. - Проблема жанру в музикознавчих дослідженнях ХХ–ХХІ ст., Лігус В. О. (2018)
Макаренко Л. П. - Аспекти фольклорної симфонізації в оркестровій творчості Лева Колодуба на основі аналізу камерного циклу "Сім українських народних пісень" (2018)
Небога О. Г. - Київська школа сольного співу середини ХХ століття як феномен європейського вокального виконавства (2018)
Симеонова Ю. В. - Оперно-симфонічний диригент Костянтин Симеонов. Життєвий і творчий шлях (2018)
Винокур О. М. - Волинський етнічний костюм у формотворенні української моди (2018)
Михайлова Р. Д. - Тема та образ в дизайнерській діяльності Тео Возіанова, Коропенко М. В. (2018)
Мiненко О. А. - Антична зачіска в історико-художньому контексті еволюції моди (2018)
Момчилова А. Г. - Науково-теоретичні засади дослідження гриму в мистецьких практиках (2018)
Удріс-Бородавко Н. С. - Колаж у формуванні національної моделі графічного дизайну України ХХІ століття (2018)
Попенюк Ю. А. - Сюжет "Різдво Христове" в українському мистецтві середньовіччя: іконографія та символіка образу (2018)
Турчак Л. І. - Україна на Венеціанських бієнале (2018)
Title (2012)
Content (2012)
Beckman J. - Institutional holdings changes and corporate voluntary disclosure, Moussa F. K., Nguyen L., Ngo A. D. (2012)
Okura M. - An economic model of simultaneous purchasing of both an insurable asset and insurance coverage (2012)
Kohli R. K. - Day-of-the-week effect and January effect examined in gold and silver metals (2012)
Diz E. - Applying a Markov model to a plan of social health provisions, Query J. T. (2012)
Kozmenko O. - Securitization of bank assets and insurance liabilities on the basis of the stock market potential, Pakhnenko O. (2012)
Title, content (2018)
Bondarenko O. - Development of a model for the estimation of financial processes in logistic systems at industrial enterprises, Palyvoda O., Kyrylenko О. (2018)
Markov O. - Improving the quality of forgings based on upsetting the workpieces with concave facets, Zlygoriev V., Gerasimenko O., Hrudkina N., Shevtsov S. (2018)
Shinsky O. - Principles of construction and identification of a multilevel system for monitoring parameters of technological cycle of casting, Shalevska I., Kaliuzhnyi P., Shinsky V., Lysenko T., Shevchuk T., Sliusarev V., Pohrebach Ie., Kolomiitsev S. (2018)
Pysmennyi S. - Development of complex-structure ore deposits by means of chamber systems under conditions of the Kryvyi Rih iron ore field, Brovko D., Shwager N., Kasatkina I., Paraniuk D., Serdiuk O. (2018)
Boyko A. - Application of the new structural solutions in the seeders for precision sowing as a resource saving direction, Popyk P., Gerasymchuk I., Bannyi О., Gerasymchuk N. (2018)
Veliev F. - Influence of elastic characteristics of raw cotton on the mechanics of feed rollers in the cleaners from large impurities, Sailov R. (2018)
Nuriyev M. - Development of methods to control quality of the structure of cross-wound packages, Seydaliyev I. (2018)
Kondratiev A. - Stabilization of physical-mechanical characteristics of honeycomb filler based on the adjustment of technological techniques for its fabrication, Prontsevych О. (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2018)
Polyakova M. - Combined method for scanned documents images segmentation using sequential extraction of regions, Ishchenko A., Volkova N., Pavlov O. (2018)
Lytvyn V. - Development of the linguometric method for automatic identification of the author of text content based on statistical analysis of language diversity coefficients, Vysotska V., Pukach P., Nytrebych Z., Demkiv І., Kovalchuk R., Huzyk N. (2018)
Dobrorodnia H. - Development of an approach to mathematical description of imbalance in methabolic processes for its application in the medical diagnostic information system, Vуsotska O., Georgiyants M., Balym Yu., Rak L., Kolesnikova O., Levykin V., Dovnar O., Nosov K., Porvan A. (2018)
Lemeshko O. - Development of the tensor model of multipath qоe-routing in an infocommunication network with providing the required quality rating, Yevdokymenko M., Naors Y. Anad Alsaleem (2018)
Sychenko V. - Development of an approach to ensure stability of the traction direct current system, Kuznetsov V., Kosariev Ye., Hubskyi P., Belozyorov V., Zaytsev V., Pulin M. (2018)
Konokh I. - Synthesis of the structure for the optimal system of flow treatment of raw materials (2018)
Mamchur D. - Development of the pidneurocontroller to compensate for the impact of damages and degradation of induction motor on operation of the electric drive system, Yatsiuk R. (2018)
Abstract and References (2018)
Бірьова О. Ю. - Слобожанщина: адміністративні й соціальні зміни протягом другої половини XVІІ – першої половини XVІІІ ст. (2018)
Титівець О. О. - Молодіжні організації польських громад Києва в 1914 – 1919 роках (2018)
Лисенко М. С. - Діяльність Волинського товариства хмелярства в роки Першої світової війни (2018)
Козак О. В. - Доброчинний внесок родини Богдана і Варвари Ханенків у розвиток матеріальної і духовної культури українського народу (2018)
Чуткий А. І. - Період Гетьманату: оцінка крізь призму вищої школи (2018)
Севастьянов О. В. - Вивчення розвитку економічного потенціалу та продуктивних сил регіону в науковій спадщині Товариства з вивчення Криму (1922 – 1932) (2018)
Тренкін Ю. В. - Збуто-постачальницькі операції української сільськогосподарської кооперації (1921 – 1928 рр.) (2018)
Харламов М. І. - Особливості роботи короткострокових курсів підвищення кваліфікації пожежних України у 1920 – 1930 роках (2018)
Волошин І. В. - Роль спеціалізованої сільськогосподарської мережі "Добробут" у розвитку м’ясної та м’ясопереробної галузей Української СРР в добу непу (2018)
Довбня О. А. - Репресії проти поляків УСРР/УРСР наприкінці 1920-х – на початку 1950-х рр. у дослідженнях вітчизняних істориків (2018)
Зубченко С. П. - Депортації сталінським режимом народів і представників національних меншин в роки Другої світової війн (2018)
Якуніна К. І. - Становище і діяльність адвентистів сьомого дня у Волинській та Рівненській областях у 1944 – 1953 рр. (2018)
Дороніна Н. В. - Повоєнні роки на філологічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1945 – 1955 рр.) (2018)
Карасевич О. О. - Становлення в період "відлиги" історичних знань із питань матеріально-технічного і кадрового забезпечення українського села на сторінках "Українського історичного журналу" (2018)
Лазуренко О. Г. - Особисте та приватне життя під прицілом товариських судів Української РСР на початку 1960-х років (2018)
Братусь І. В. - Проблеми інтерпретації історії Києва, Гунька А. М. (2018)
Данилюк І. Ю. - Розвиток музейництва на Прикарпатті 1991 – 2013 років у вітчизняній історіографії (2018)
Коцур В. В. - Національні меншини півдня України в суспільно-політичних процесах початку ХХІ ст. (2018)
Костюк Д. С. - Фактор громадянського суспільства в геополітиці: "Арабська весна" скрізь призму американсько-російського суперництва (2010 – 2013 рр.) (2018)
Лущай В. І. - Формування російської імперської національної політики щодо поляків (2018)
Юшкевич В. В. - Визначення місця оптимального розміщення європейських біженців у проектах американських вчених наприкінці 1930-х років (2018)
Каріков С. А. - Вплив політики курфюрста Моріца Саксонського на події "Князівської війни" (2018)
Вацеба Р. М. - Північні велети у ІХ – Х ст. і формування політичних інституцій Лютицького союзу (2018)
Волканова Н. В. - Матеріальна допомога армії з боку бессарабських аристократів під час російсько-турецької війни 1877 – 1878 рр. (2018)
Ботіка Т. С. - Англійський тред-юніонізм на сторінках російських часописів початку ХХ ст. (2018)
Гуцало C. Є. - Історія створення міжнародних інтеграційних організацій у регіоні Близького Сходу в ХХ – ХХІ ст. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського