Сиско Н. М. - Теоретичні основи функціонування системи професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Козаченко Г. В. - Принципи розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи колледжу (2019)
Чуприна К. С. - Особливості та перспективи розвитку початкової жіночої освіти Полтавської губернії (ХІХ – початку ХХ століття), Ніколаєва Н. М. (2019)
Дяченко А. В. - Порівняльний аналіз дизайну одягу викладача сучасності на прикладі викладачів зарубіжних країн (2019)
Сем’ян Н. В. - Інтерпретація поетичного твору майбутніми філологами як лінгвосоціокультурного феномену (2019)
Закрасняна Ж. М. - Виховання співаків спеціальності "Академічний вокал" в умовах інклюзивної освіти (2019)
Поліщук А. В. - Методичні аспекти роботи концертмейстера з хоровим колективом, Сабрі С. С. (2019)
Скопцова О. М. - Специфіка використання інструментального супроводу в народному хорі, Марченко В. В. (2019)
Стадник А. М. - "Концерт" у системі жанрових апробацій інструментального мистецтва (на прикладі баянного та акордеонного виконавства) (2019)
Сінельніков І. Г. - Робота з фольклорним колективом: методи опанування традиційного музичного матеріалу (2019)
Гобдич М. М. - Духовний концерт "В началіх Ти, Господи" С. Дегтярьова: питання авторства (2019)
Тилик І. В. - Творча постать Н. П. Кошиць у контексті виконавської специфіки вокально-оперного мистецтва, Комаренко Н. М. (2019)
Севрюк Н. П. - Городошный спорт на современном этапе развития и совершенствования, Циповяз А. Т., Коваль С. С. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Данильян О. Г. - Людина в інформаційному суспільстві: проблема моральної ідентифікації, Дзьобань О. П. (2019)
Мануйлов Є. М. - Духовна безпека українського суспільства у державотворчих процесах сучасності, Калиновський Ю. Ю. (2019)
Юркевич О. М. - Комплексний характер логіки в юридичній методології (2019)
Коваленко І. І. - Правове життя як феноменологічна модель: поняття та структура, Кальницький Є. А. (2019)
Владленова И. В. - Гражданское общество и факторы его развития (2019)
Фінін Г. І. - Специфіка розробки курикулуму в сучасній освіті та інноваційний потенціал курикулярних пропозицій (2019)
Панфілов О. Ю. - Багатомірність повсякдення у контексті життєвого світу особистості, Петрова Л. О. (2019)
Kovalenko I. I. - Conceptual dimensions of legal life: gnosiological aspect, Kalnytskyi E. A. (2019)
Мелякова Ю. В. - Проблема дефицита реальности: субъект права как человек присутствующий (2019)
Павленко Ж. О. - Використання юридичного знання як матеріалу технології (2019)
Трофименко В. А. - Сучасна релігійно-правова філософія як антропологічно-ціннісний базис права (2019)
Стасевська О. А. - Історична пам’ять та соціальний міф як форми інтерпретації минулого (2019)
Наші автори (2019)
Іменний покажчик (2019)
Вимоги до оформлення статей у збірнику (2019)
Костенко П. Ю. - Розділення-виявлення хаотичних зондувальних сигналів, Тарнополова В. В., Какава Д. О. (2019)
Лубко Д. В. - Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів, Зінов’єва О. Г., Шаров О. В. (2019)
Голян В. В. - Створення архітектури програмної системи моніторингу інформації про стан здоров’я людини, Самойленко Д. І. (2019)
Milov O. - Development of basic principles for corporate planning, Milevskyi S., Korol O. (2019)
Поморцева О. Є. - Розробка туристичного маршруту за допомогою геоінформаційних технологій, Герасименко М. Д. (2019)
Антошкін О. А. - Узагальнена математична модель задачі покриття області ідентичними колами та її основні реалізації, Панкратов О. В. (2019)
Дубницкий В. Ю. - Решение в параметрическом виде прямой и обратной задачи о разорении страховой компании для модели индивидуального риска, Скорикова И. Г., Фесенко Г. В., Черепнев И. А. (2019)
Ситников Д. Э. - Определение параметров обобщенных ассоциативных правил методом декомпозиции, Ситникова П. Э., Титов С. В., Титова Е. В. (2019)
Гриб Д. А. - Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою, Демідов Б. О., Кучеренко Ю. Ф., Ткачов А. М., Шубін Є. В. (2019)
Пєвцов Г. В. - Методичний підхід до формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу на осіб, що приймають рішення, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2019)
Krasilenko V. - Designing of array neuron-equivalentors with a quasi-universal activation function for creating a self-learning equivalent-convolutional neural structures, Lazarev A., Sheremeta A. (2019)
Красиленко В. Г. - Моделювання покращених багатокрокових 2D RSA алгоритмів для криптографічних перетворень та сліпого електронного цифрового підпису, Нікітович Д. В., Яцковська Р. О., Яцковський В. І. (2019)
Федотова-Півень І. М. - Технологія побудови оберненої двохоперандної чотирьохрозрядної операції мінімальної складності для строгого стійкого криптографічного кодування, Лада Н. В., Мельник О. Г., Пустовіт М. О. (2019)
Мещеряк О. О. - Калібрування прецизійних мір частоти, Величко О. М., Шевкун С. М., Добролюбова М. В. (2019)
Невмержицький І. М. - Досвід використання в освітньому процесі університету Simulink-додатків для візуально-імітаційного моделювання алгоритмів перешкодозахисту радіолокаційних станцій радіотехнічних військ, Дацків Ю. І., Сидоренко Д. С., Оленин О. М. (2019)
Сурков К. Ю. - Метод синтезу адаптивного інформаційного середовища тренажера підготовки диспетчерів управління повітряним рухом, Калачова В. В., Качан М. В. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Гончаренко В. В. - Нормативне забезпечення влаштування захисних шарів зносу покриттів автомобільних доріг, Нагайчук В. М., Катукова В. М., Клименко О. М. Ілляш С. І. (2016)
Гончаренко В. В. - Застосування полімерних добавок в технології холодного ресайклінгу, Ларін Д. А., Єремейчук А. Д. (2016)
Гостєв Ю. Г. - Демаркування найсучаснішими методами горизонтальної дорожньої розмітки, влаштованої різними розмічальними матеріалами, Кострульова Т. Є., Фощ І. В. (2016)
Боднар Л. П. - Визначення прогнозованої вартості проведення ремонтів мостів з використанням Аналітичної експертної системи управління мостами (АЕСУМ), Степанов С. М., Коваль П. М., Стабровський О. О. (2016)
Оксень Є. І. - Уточнення залишкового ресурсу елементів конструкцій залізобетонних мостів шляхом урахування дії навантажень високої інтенсивності (2016)
Редченко В. П. - Методика визначення фактичних напружень в залізобетонних конструкціях мостів від постійних навантажень (2016)
Харитонова Н. М. - Вирішення проблеми безперешкодного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями через автомобільні дороги в україні та в світі, Кошель А. О., Стоянович Н. С. (2016)
Кіщинський С. В. - Реологічні властивості асфальтобетонів, модифікованих композиційною добавкою на основі вторинного поліетилену полідом (2016)
Копинець І. В. - Дослідження зміни властивостей асфальтобетонів (2016)
Бондар Т. В. - Cмуги шумові як засіб підвищення безпеки дорожнього руху. "ЗА" і "ПРОТИ", Єфименко Р. В., Пина О. Л. (2016)
Поліщук В. П. - Аналіз факторів, що спричиняють ДТП на автомобільних дорогах загального користування, та пропозиції по їх ліквідації, Нагребельна Л. П. (2016)
Вознюк А. Б. - Швидкісні режими на автомобільних дорогах (2016)
Безуглий А. О. - Особливості визначення коштів на покриття ризиків при розрахунку вартості дорожніх робіт, Бібик Ю. М., Гресько І. Л. (2016)
Реферати (2016)
Терещенко Т. А. - Аспекти успішного впровадження промислового гарячого ресайклінгу дорожнього асфальтобетону (2017)
Безуглий А. О. - Вдосконалення системи експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування в Україні, Ілляш С. І., Зеленовський В. А., Печончик Т. І., Стасюк Б. О. (2017)
Гаркуша М. В. - Підвищення стійкості до утворення колії асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу (2017)
Боднар Л. П. - Обстеження мостів та вдосконалення критеріїв планів з обстежень, Коваль П. М., Степанов С. М. (2017)
Гостєв Ю. Г. - Аналіз світового досвіду використання люмінесцентної фарби або люмінесцентних композицій, Кострульова Т. Є., Фощ І. В. (2017)
Жданюк В. К. - Дослідження довговічності щебенево-мастикових асфальтобетонів різних видів за критерієм морозостійкості, Костін Д. Ю. (2017)
Возний С. П. - Метод визначення показника втоми цементобетонних зразків від дії циклічного навантаження (2017)
Терещенко Т. А. - Можливості застосування регенерованих дисперсних матеріалів у неукріплених шарах основ дорожніх одяв (2017)
Кватадзе А. І. - Удосконалення методу визначення об’єму вологонакопичення в дорожніх конструкціях дренажними шарами (2017)
Бондар Т. В. - Рейтинг мережі доріг державного значення за даними аварійності 2017 року, Нагребельна Л. П., Кононенко А. О., Беленчук О. В., Ольхова М. Ю., Петрашенко О. П. (2017)
Бібик Ю. М. - Необхідність гармонізації вітчизняного законодавства з міжнародною практикою застосування проформ FIDIC, Бельська О. Л., Гайдукова С. Ю. (2017)
Печончик Т. І. - Розроблення інвестиційних проектів як механізм ефективного використання бюджетних коштів і коштів інвесторів, Оксюта Н. С. (2017)
Дехтяр А. С. - Економічні особливості проектування кам’яних мурувань (2017)
РЕФЕРАТИ (2017)
Олимов Л. О. - Переключение тока и напряжения при нагреве беспереходного поликристаллического кремния, легированного щелочными металлами в области межзеренных границ, Абдурахманов Б. М., Омонбоев Ф. Л. (2014)
Гулямов Г. - Температурная зависимость плотности энергетических состояний в сильном квантующем магнитном поле, Шарибаев Н. Ю., Эркабоев У. И. (2014)
Каримов А. В. - Моделирование тепловых процессов высокочастотного кремниевого p-i-n-диода, Каримов А. А., Рахматов А. З., Дадаматова К. Т. (2014)
Журавель И. А. - Эволюция структуры и механизм термического разрушения многослойных композиций C/Si, Бугаев Е. А., Пеньков А. В., Зубарев Е. Н., Севрюкова В. А., Кондратенко В. В. (2014)
Лисенков Е. А. - Вплив функціоналізації поверхні наповнювача на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Яковлєв Ю. В., Клепко В. В. (2014)
Пилипів В. М. - Розподіл хімічних елементів в поверхневому шарі імплантованих іонами Si+ плівок залізоітрієвого гранату, Коцюбинський В. О., Гарпуль О. З., Гасюк І. М. (2014)
Хороших В. М. - Структура и механические свойства покрытий ZrN, получаемых осаждением потоков плазмы вакуумной дуги, Леонов С. А., Белоус В. А., Василенко Р. Л., Колодий И. В., Куприн А. С., Тихоновский М. А., Толмачева Г. Н. (2014)
Долгов А. С. - Миграция примесей в двумерной гексагональной структуре при наличии протяженных неоднородностей, Жабчик Ю. Л. (2014)
Фреїк Д. М. - Структура, оптичні та електричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Bi на слюдi, Биліна І. С., Матеїк Г. Д., Бачук В. В., Люба Т. С. (2014)
Швець Р. Я. - Гібсит і беміт як нові матеріали-господарі з супрамолекулярною архітектурою для Li+-інтеркаляційного струмоутворення (2014)
Соболь О. В. - Влияние высокоэнергетического протонного облучения на структуру и напряженно-деформированное состояние ионно-плазменных покрытий квазибинарной системы TiC-WC, Шовкопляс О. А. (2014)
Милославский В. К. - Фотоиндуцированные спектры экстинкции в тонких волноводных пленках AgCl-Ag, Агеев Л. А., Резникова В. М. (2014)
Торяник И. Н. - Физические закономерности формирования многоэлементных, композиционных (многофазных) покрытий, полученных ионно-плазменными методами, Немченко У. С., Погребняк А. Д., Соболь О. В., Гранкин С. С., Турбин П. В., Битиманова С. С. (2014)
Чернышов Н. Н. - Исследование модели фотоэлектрического преобразователя на основе монокристаллического кремния при помощи фото-элекромагнитного и магнитоконцентрационного эффекта, Слипченко Н. И., Селевко С. Н., Умяров Р. Я., Садым Д. Н. (2014)
Абєлєнцев В. М. - Досдідження фізики процесу взаємодії контурної води та газових покладів у зв'язку з їх вибірковим обводненням, Пеліхатий М. М. (2014)
Литовченко С. В. - Формирование эвтектических композиционных покрытий высокоскоростным плавлением, Береснев В. М., Чишкала В. А., Манучарян И. А. (2014)
Правила оформления рукописей (2014)
Тематичні напрямки (2014)
Вихідні дані (2014)
Онищенко Ю. І. - Еволюція теоретичних підходів до визначення сутності дефініції "цифрова економіка" (2018)
Ліщинський І. О. - Новий міський регіоналізм як сучасна парадигма регіональної економіки (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі за допомогою національної стратегії експорту, Мерзла Л. І. (2018)
Бовкун О. А. - Бюджетне та стратегічне планування соціально–економічного розвитку управління інфраструктурним проектом територіальних громад (2018)
Бусарєв Д. В. - Загрози для економічної безпеки взаємопов'язаних соціально-економічних систем (2018)
Волік М. А. - Концептуальні засади державного регулювання інвестиційного потенціалу (2018)
Горбань В. Б. - Проблематика впровадження енергоефективних проектів у медичних закладах (2018)
Носирєв О. О. - Фінансові результати промислових підприємств: галузеві та регіональні тенденції (2018)
Феофанова І. В. - Бюджетування як засіб контролю за використанням фінансових ресурсів закладів освіти, Кичкіна В. В. (2018)
Феофанова І. В. - Вдосконалення системи стимулювання малого бізнесу в Україні, Коляка Е. О. (2018)
Бовкун О. А. - Розробка механізму забезпечення ефективного використання сучасних форм і методів роботи з персоналом, Пачева Н. О. (2018)
Борецька Н. П. - Конкурентоспроможність українських підприємств на міжнародних ринках: сучасний стан , проблеми та перспективи, Ковтун Г. С. (2018)
Борецька Н. П. - Удосконалення системи управління персоналом на підприємствах, Москалець М. В. (2018)
Борецька Н. П. - Моніторинг бізнес-середовища як інструмент забезпечення стратегії розвитку підприємства, Півторак Д. І. (2018)
Борецька Н. П. - Підвищення фінансової стійкості підприємств в сучасних умовах, Сіра С. Г. (2018)
Весперіс С. З. - Тенденції та перспективи розвитку роздрібної торгівлі Сумської області, Самусь Г. І., Щербина О. В. (2018)
Державська А. В. - Аналіз сутноcті тoвapнoї стартегії підприємства, Круш П. В. (2018)
Дибчук Л. В. - Ефективність використання нетрадиційного маркетингу та ступінь довіри до нього потенційних споживачів (2018)
Дикань О. В. - Організаційні засади управління інвестиційною діяльністю підприємств залізничного транспорту, Гараєв М. огли (2018)
Зеркаль А. В. - Дослідження комерційної свідомості персоналу підприємств (2018)
Ковінько О. М. - Формування диверсифікаційного підходу до створення вітчизняними підприємствами нових пропозицій на зарубіжних ринках (2018)
Мурашко І. С. - Визначення поняття "механізм стійкого розвитку підприємства" (2018)
Ольшанський О. В. - Розробка концепції удосконалення управління бізнес-процесами підприємств торгівлі (2018)
Орзул О. Ю. - Історія розвитку банківської системи України (2018)
Петрищенко Н. А. - Сучасні технології в діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Серьогіна Н. В. (2018)
Сімкова Т. О. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком авіапідприємств, Добробог А. В. (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Корпоративна культура та її вплив на успішність організації, Черватюк Д. О. (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Корпоративна культура – чинник здобутку в підприємницькій діяльності (2018)
Циганова О. С. - Система контролінгу на промислових підприємствах: класифікаційний аспект (2018)
Шандова Н. В. - Маркетингові інструменти дослідження бізнес-моделі компанії, Ожго М. В. (2018)
Андрусяк Н. О. - Світовий досвід управління еколого-економічною конкурентоспроможністю регіонів (2018)
Кудлаєнко С. В. - Індикативне регулювання процесів соціального розвитку населення в умовах реформування соціальної політики (2018)
Старостенко Г. Г. - Підвищення ефективності державного регулювання трудового потенціалу в умовах глобалізації, Перегудова А. С. (2018)
Віленчук О. М. - Методологічні орієнтири функціонування страхових відносин в аграрній сфері (2018)
Горин В. П. - Резерви збільшення доходів бюджетів територіальних громад в умовах реформи децентралізації (2018)
Злобіна К. С. - Конкретизація змісту фінансового планування, його цілей і завдань для сучасних тенденцій розвитку підприємства (2018)
Ізюмська В. А. - Історичні підходи до збалансування державного бюджету (2018)
Коваленко В. В. - Депозитна політика та її вплив на забезпечення конкурентних переваг банків, Радова Н. В. (2018)
Насібова О. В. - Податкове регулювання соціального захисту населення (2018)
Петрушка О. В. - Класифікація ризиків недержавного пенсійного страхування (2018)
Ситник Н. С. - Фінансова безпека банків як передумова стабільного розвитку банківської діяльності України, Башко Л. М. (2018)
Тютюник І. В. - Методичні засади оцінки обсягів тіньових фінансових потоків в економіці (2018)
Ярема Я. Р. - Система податкового менеджменту в Україні та шляхи її удосконалення, Лазука Р. Ю., Пелюшкевич В. І. (2018)
Бондаренко О. М. - Порядок проведення аудиту використання виробничих запасів, Гудима В. Ю. (2018)
Гриліцька А. В. - Сучасна організація бухгалтерського обліку в умовах інтеграції до міжнародних стандартів (2018)
Носач Н. М. - Організація обліку реалізації товарів на підприємствах торгівлі (2018)
Осадча Г. Г. - Управлінська бухгалтерська звітність та критерії оцінки її ефективності, Синявська Ю. (2018)
Порсюрова І. П. - Формування системи показників для комплексної оцінки інвестиційної привабливості підприємства, Польова Т. В. (2018)
Сусіденко О. В. - Обліково-фінансові ресурси акціонерних товариств: теоретико-організаційні аспекти (2018)
Фесенко В. В. - Облік факторингу та управління сумнівною дебіторською заборгованістю підприємства, Остапчук І. В. (2018)
Ревенко Д. С. - Метод визначення стійкості структури національної економіки України (2018)
Степаненко Н. В. - Використання математичних моделей для підвищення економічної ефективності прогнозування живої маси яєчних кросів (2018)
Вихідні дані (2018)
Шевченко Л. І. - Ідеї та наукові концепції в персоналіях українсько-польського мовного пограниччя: професор Михайло Лесів (2018)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Стилістичні особливості кириличних графіті домонгольської доби Софії Київської (2018)
Овсейчик С. В. - Варіантність в українській мистецькій термінології (2018)
П`ятецька О. В. - Лінгвістичні та функціонально-стильові особливості українських рекламних постів у соціальній мережі FACEBOOK (2018)
Левко О. В. - Аксіологічний статус лексем Цнотливий, Цнотливість і Цнота в українському медіадискурсі (2018)
Сизонов Д. Ю. - "Якщо куля в лоб…": про маніпулятивні тактики нових фразеологізмів ідіоматичного характеру (2018)
Bulakh M. - Periphrases in media headlines (2018)
Войтенко М. В. - Смисл та комунікативний синкретизм французького рекламного дискурсу у сфері "PRODUITS DE LUXE" (2018)
Pliasun O. - Taras Shevchenko in image strategies of modern Ukraine: linguistic argumentation (2018)
Шевченко Л. Л. - Моделювання концептів Нового Завіту засобами морфології та синтаксису (2018)
Дзера О. В. - Біблійна концептосфера як складова частина ідіостилю Тараса Шевченка та її ревербалізація в українських біблійних перекладах (2018)
Малишева М. А. - Таксонімія імператива в релігійному дискурсі (2018)
Шевченко Л. І. - Українська дослідницька перспектива в контексті стилістичних дискусій XVI Міжнародного конгресу славістів (2018)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Рима Григорія Сковороди як мовне явище (2018)
Сизонов Д. Ю. - Оцінність як категорія сучасної фразеології (2018)
Булах М. Б. - Актуалізація інформації засобами евфемізації в юридичних текстах (2018)
Шулінова Л. В. - Інтертекстуальність у медійних текстах жанру інтерв’ю з політиками. Стаття 2 (2018)
Levko O. - Shaping of the axiological status of Tomos in Ukrainian religious media discourse in the light of cognitive linguistics and rhetoric (2018)
Pliasun O. - The category of image in linguistic discourse (2018)
Чепорнюк А. В. - Інфотейнмент як неожанр медійної комунікації: функціонально-стилістичний аналіз (2018)
Андрєєва Т. М. - Комунікативна граматика в сучасній українській лінгводидактиці (2018)
Aliyeva A. - Semantic and functional features of tauromachy (bullfighting) vocabulary within the framework of cognitive and linguoculturological approaches (2018)
Краузе О. І. - Становлення та тенденції розвитку автомобілебудівної промисловості Польщі (2017)
Шостаківська Н. М. - Формування механізму протидії тіньовому сектору української економіки (2017)
Струтинська І. В. - Трансформація регіонального управління на основі аналізу та інтеграції даних з метою застосування проектного підходу (2017)
Голда Н. М. - Новітні підходи до визначення ефективності реклами в туристичній індустрії (2017)
Зеленський К. В. - Рейтингове оцінювння роботи викладача як фактор підвищення його конкурентоспроможності, Стельмащук Л. В., Луців І. В. (2017)
Кіляр О. Р. - Інформаційне забезпечення управління трудовими відносинами як складової соціально відповідальної діяльності підприємств (2017)
Крамар І. Ю. - Вихід на закордонні ринки як спосіб забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах глобалізації (2017)
Мельник О. О. - Розроблення стратегії ресурсного забезпечення діяльності переробного підприємства (2017)
Нагорняк Г. С. - Концептуальні засади вимірювання й оцінювання інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємств (2017)
Шпилик С. В. - Управлінський інструментарій оцінювання ефективності впровадження конкурентної стратегії як механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства (2017)
Кравчук Н. В. - Економічний зміст та облікове відображення франчайзингу, Співак С. М. (2017)
Марущак Л. І. - Методи діагностики матеріальних потоків на підприємствах (2017)
Синькевич Н. І. - Актуальність та проблеми дебіторської заборгованості: історичні аспекти, економічний зміст та етапи розвитку (2017)
Фесенко В. В. - Теоретичні аспекти розвитку аудиту як форми інформаційної взаємодії принципалів та агентів аудиторських послуг (2017)
Владимир О. М. - Вплив історико-політичних, соціо-психологічних та ментальних особливостей на розвиток національної економіки України (2017)
Андрушків Б. М. - Рецензія на навчальний посібник "Аудит" (2017)
Кузьмінський Ю. А. - Рецензія на навчальний посібник "Аудит" (2017)
Видавнича сторінка (2017)
Вихідні дані (2017)
Бец І. О. - Мотивація як одна з педагогічних умов формування особистості перекладача під час навчання у ВВНЗ, Янковець А. В. (2019)
Гуменюк О. М. - Методологічні засади формування професійної ідентичності майбутніх медичних медсестер, Цюра С. Б., Гуменюк В. В. (2019)
Левицька А. А. - Структурно-функціональна модель патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій (2019)
Лемешко О. В. - Щодо питання систематизованого вивчення англійської мови прикордонниками Латвії (2019)
Мельничук І. М. - Сутність освіти як соціальної цінності, Федірчик Т. Д., Калинюк Н. М. (2019)
Назаренко Н. С. - Особливості підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до іншомовного фахового спілкування (2019)
Рогульська О. О. - Доцільність використання мобільних додатків у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов, Тарасова О. В. (2019)
Скидан С. О. - Проектна діяльність майбутніх юристів у змісті вивчення мовного блоку дисциплін (2019)
Тернавська Т. А. - Аналіз психолого-педагогічного дослідження осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі (2019)
Харжевська О. М. - Психолого-педагогічні основи навчання аудіювання студентів інженерно-технічних спеціальностей із використанням автентичного тексту (2019)
Юрченко А. О. - Динаміка розвитку ІК-компетентності майбутніх учителів фізики: когнітивний критерій (2019)
Янковець А. В. - Використання аудіо і відео матеріалів з інтернет-ресурсів для навчання професійно-орієнтованого аудіювання у військових навчальних закладах, Бец І. О., Янковець О. В. (2019)
Колобердянко І. - Вплив глобалізаційних чинників на трансформаційні процеси економіки України, Григорович Л. (2018)
Крамар І. Ю. - Заходи стимулювання інтернаціоналізації підприємств на прикладі західного регіону України (2018)
Луциків І. В. - Стратегічне управління як інструмент розвитку суб'єктів публічної сфери в Україні, Котовська І. В. (2018)
Мазуренок О. Р. - Нормативно-правові засади розвитку промисловості в Україні (на прикладі машинобудування) (2018)
Струтинська І. В. - Україна на шляху до більш стійкого європейського сусідства: напрями трансформації для українського бізнесу, Маркович І. Б. (2018)
Фесенко В. - Аналіз динаміки і структури зовнішньоекономічної діяльності україни для цілей аудиту (2018)
Кузь Т. - Формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємств машинобудівної промисловості (2018)
Краузе О. І. - Дослідження ринку автомобілебудівної промисловості китаю, Мащак А. (2018)
Нагорняк Г. С. - Визначення ролі та особливостей формування інтелектуального капіталу сучасних підприємств галузі машинобудування, основних аспектів методик його оцінювання (2018)
Хомин П. Я. - Гризайль – Ignis Sanat облікової теорії (2018)
Зеленський К. - Обчислення множин конкурентоспроможних структур об'єктів методом матричних діагоналей, Луців І. В. (2018)
Строцень Л. - Якісні методи прогнозування попиту (2018)
Андрушків Б. М. - Політичні реверанси з історико-претензійним забарвленням: Польща – Україна – Світова Спільнота, Дейнега І., Владимир О. М., Павликівська О. І., Решетник В. (2018)
Криськов А. - Державні установи іпотечного кредитування в губерніях правобережної України (кінець ХІХ ст.), Грузін В. (2018)
Видавнича сторінка (2018)
Вихідні дані (2018)
Коменда О. І. - Системно-динамічні аспекти творчої діяльності Миколи Лисенка (до 175-річчя від дня народження) (2018)
Павленко А. М. - Соціокультурна зумовленість новаторства Франсуа-Жозефа Госсека у Великій симфонії до мажор (2018)
Кохан Л. Й. - Роль маєткового мистецтва і приватної антрепризи у становленні українського професійного музично-драматичного театру (2018)
Кузьма М. Х. - Автентичний голос Дмитра Бортнянського: музичний звук і теологічне значення у його духовних хорових концертах (2018)
Рожок О. В. - Хоровий вектор Десятої Міжнародної Пасхальної асамблеї "Духовність єднає Україну-2018": здобутки і перспективи (2018)
Бабушка Л. Д. - Маркери "сакральне" і "профанне" в культуротворчих вимірах фестивної моделі сучасності (2018)
Левкулич Є. О. - Фортепіанна спадщина Сергія Борткевича у виконавському просторі першої половини ХХ століття (2018)
Савенко М. О. - Богородична традиція у творчості сучасних українських композиторів: метакультурний вимір (2018)
До 160-річчя від дня народження Марії Башкірцевої (2018)
Золозова - Ле Менестрель Т. В. - Музыка в жизни и творчестве Марии Башкирцевой (по страницам "Дневника") (2018)
Цекало О. О. - Торкаючись серця (пам’яті Галини Непорожньої), Борисенко Т. В., Омельченко Т. А. (2018)
Дерев’янченко О. О. - Друга Міжнародна науково-практична конференція "Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях" (2018)
Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня (2018)
Покажчик публікацій "Часопису..." за 2018 рік. №№ 1 (38) – 4 (41) (2018)
Вимоги до статей (2018)
Лашин П. М. - Інституційне забезпечення взаємодії реального та фінансового секторів в умовах глобальних трансформацій (2018)
Платонова І. О. - Торгове фінансування у вирішенні завдань сталого розвитку економіки (2018)
Зварич І. Я. - Е-мобільність – імплементація циркулярної економіки в напрямі інклюзивності (2018)
Марков Р. Р. - Тенденції розвитку світового ринку сільськогосподарської техніки (2018)
Радєва М. М. - Інноваційні концепти розвитку глобальної економіки (2018)
Ушенко Н. В. - Моніторинг зовнішньоторговельної діяльності України з країнами Європейського Союзу, Казмірчук В. С. (2018)
Бусарєв Д. В. - Сталий розвиток: історичні аспекти та сучасні виклики (2018)
Волік М. А. - Формування механізму державного регулювання інвестиційного потенціалу (2018)
Гнатенко І. А. - Системологія інституціонального середовища інноваційного розвитку підприємництва в Україні (2018)
Залужний А. Л. - Потреби споживачів у теоретичному дискурсі сучасних економічних теорій (2018)
Кисельов А. В. - Підходи до вдосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку банківської системи (2018)
Командровська В. Є. - Інноваційні парки як засіб активізації інноваційної діяльності в Україні, Колесник М. В., Артюхов В. І. (2018)
Кононова І. В. - Розроблення стратегії розвитку національної економіки (2018)
Кундицький О. О. - Стан та перспективи подолання тіньової економіки у вітчизняній економічній системі, Сенишин О. С. (2018)
Литовченко Т. В. - Теоретико-методичні засади оцінки ефективності розвитку галузі молочного скотарства (2018)
Ліпський В. В. - Особливості розвитку морських портів України як об’єкта інвестування (2018)
Соломніков І. В. - Формування стратегічного контролінгу для залізничної галузі України, Островерх Г. Є. (2018)
Стрілець В. Ю. - Детермінація впливу кредитного забезпечення на розвиток малого бізнесу (2018)
Чикало І. В. - Управління ресурсним потенціалом об’єднаних територіальних громад на засадах стратегічного підходу (2018)
Волощук Ю. О. - Тенденції розвитку підприємницького потенціалу агробізнесу (2018)
Гараєв М. - Формування інвестиційної стратегії на підприємствах залізничного транспорту (2018)
Громко Л. С. - Принципи управління персоналом в умовах антикризової діяльності підприємства: методологічний аспект (2018)
Докуніна К. І. - Антикризове управління підприємством: сутність поняття та функції (2018)
Занора В. О. - Інтернет та цифровий маркетинг: теоретичні основи (2018)
Зеркаль А. В. - Розвиток персоналу підприємств на основі формування комерційної свідомості та компетенцій (2018)
Каличева Н. Є. - Вплив техніко-технологічного розвитку на забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту (2018)
Канцір І. А. - Концептуальні засади антикризового управління, Габер М. М. (2018)
Костюк М. Г. - Комплексна оцінка організаційно-економічної ефективності управління виробничою діяльністю машинобудівного підприємства у сфері ресурсозбереження (2018)
Марчук А. О. - Маркетингові підходи до оптової торгівлі молочною продукцією у Причорноморському регіоні (2018)
Овсак О. П. - Сутність та складники комерційної діяльності хендлінгової компанії, Кривицька Н. Ю., Могімі К. Б. (2018)
Тимохова Г. Б. - Основні напрями формування механізму забезпечення економічної безпеки інтелектуального бізнесу, Кочерова А. О. (2018)
Данкевич А. Є. - Підходи до класифікації загроз економічної безпеки підприємства, Ткачук Г. Ю. (2018)
Хадарцев О. В. - Система енергозбереження підприємства: засади формування та удосконалення, Ізотова І. Ю. (2018)
Шереметинська О. В. - Оцінка країнового ризику в країнах Східної Європи, Ковальчук А. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Єлісєєва Л. В. - Вплив економічних чинників на розвиток соціального капіталу (2018)
Однорог М. А. - Податкові інноваційні інструменти інституціоналізації імпортозаміщення в аграрній сфері (2018)
Орзул О. Ю. - Аналіз взаємозв’язку банківської системи та економічного розвитку України (2018)
Почерніна Н. В. - Інноваційна політика в Україні: проблема цілісності на макрорівні (2018)
Чернуха Т. С. - Система вищої освіти в контексті інституціональної теорії (2018)
Шедяков В. Е. - Ценность жизни и возможность творчества как характеристики общественных изменений (2018)
Щетинін А. І. - Гносеологічний аналіз соціально–економічної категорії "людський капітал" (2018)
Ліщинський І. О. - Концептуальний мейнстрим регіонального зростання (2018)
Остапенко Т. Г. - Порівняльний аналіз структури наноекономіки та теорій людського капіталу, креативної економіки й інформаційної економіки (2018)
Бусарєв Д. В. - Паливно-енергетичний комплекс: пріоритетність забезпечення економічної безпеки (2018)
Вдовічен А. А. - Управління макроекономічними диспропорціями національної економіки в умовах інклюзивного розвитку (2018)
Гнатенко І. А. - Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва (2018)
Корінь М. В. - Інфраструктурні асиметрії розвитку залізничного транспорту України в умовах інтеграції в транспортно-логістичний простір ЄС (2018)
Носирєв О. О. - Регіональні пріоритети промислової політики в стратегії комплексного економічного розвитку (2018)
Носирєв О. О. - Стратегія підвищення фінансових результатів підприємств промисловості, Бабич І. Є. (2018)
Андрієнко М. М. - Управління прибутковістю виробничої діяльності транспортних підприємств, Нікольський В. А. (2018)
Базалійська Н. П. - Розвиток поведінкової технології управління персоналом промислового підприємства (2018)
Білоцерківський О. Б. - Антикризове управління торговельним підприємством у сучасних економічних умовах України (2018)
Герасименко О. М. - Порівняльний аналіз методів та програмних методик ідентифікації, аналізу та оцінки ризиків у забезпеченні економічної безпеки підприємства (2018)
Дем’яненко Т. І. - Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств (2018)
Джеджула В. В. - Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія, Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С. (2018)
Ільїна Т. А. - Методичні засади формування системи управління ризиками в сучасних умовах (2018)
Канцір І. А. - Інструментарій діагностики фінансово-економічних результатів діяльності підприємств, Дубас Ю. Я. (2018)
Капінус Л. В. - Теоретичне осмислення сутності категорії "маркетингова поведінка", Лабінська Н. О., Скригун Н. П. (2018)
Лозовська Г. М. - Стратегічне планування маркетингової діяльності підприємства на ринку плодоовочевої консервації, Хлєбодарова О. І. (2018)
Мазуркевич І. О. - Теоретичні аспекти культури обслуговування у закладах готельно-ресторанного господарства, Лук’янець А. В. (2018)
Менчинська О. М. - Управління бізнес-процесами промислових підприємств на основі процесних інновацій (2018)
Ольшанський О. В. - Розроблення алгоритму оцінки ефективності управління бізнес-процесами підприємств торгівлі (2018)
Піскун Д. Н. - Маркетингове адаптивне управління конкурентою здатністю промислових підприємств (2018)
Приймак Н. С. - Середовище діяльності підприємства як джерело стратегічних змін (2018)
Серьогіна Н. В. - Готельно-ресторанна справа як складник туристичної галузі, Петрищенко Н. А. (2018)
Сніжко Л. Л. - Розроблення ефективної системи мотивації на підприємстві в сучасних умовах, Карпенко А. О. (2018)
Терещенко К. М. - HR-менеджмент та ринок праці: аспекти взаємодії, Зеленська Д. Ю. (2018)
Цимбалюк Г. С. - Соціологічний метод оцінювання якості хлібобулочної продукції підприємств Хмельницької області в управлінні асортиментною політикою (2018)
Шарко М. В. - Соціальні аспекти діяльності підприємства, Мєшкова-Кравченко Н. В., Латкіна С. А. (2018)
Богдан Н. М. - Розвиток внутрішнього туризму як пріоритет економічних інтересів регіону, Писаревський М. І. (2018)
Гобрей М. В. - Прогнозування регіонального інвестиційного клімату регіону (2018)
Єрмак С. О. - Розвиток концепції інноваційних екосистем у сучасній економіці (2018)
Тульчинська С. О. - Особливості понятійно-категоріального апарату теорії регіональної економіки, Шашина М. В., Тульчинський Р. В. (2018)
Фера-Клемонца О. Ю. - Сучасний стан продовольчого забезпечення Закарпатської області (2018)
Борщ В. І. - Сучасні тенденції розвитку системи охорони здоров’я в Україні: порівняльний аналіз (2018)
Holovchenko Ye. Yu. - State regulation of social-labour relations: theoretical aspects, Kakhovska O. V. (2018)
Серікова О. М. - Соціальний капітал колективу як передумова корпоративної соціальної відповідальності (2018)
Устіловська А. С. - Ґенеза поняття "управління персоналом" крізь призму наукових шкіл та підходів, Щербаков Г. К. (2018)
Конєва Т. А. - Вплив тривалості фінансового циклу на фінансовий стан підприємств, Кузнєцов А. В. (2018)
Конєва Т. А. - Чинники впливу на політику фінансування діяльності підприємства, Малий І. В. (2018)
Кулікова Є. О. - Історичні передумови формування системи пенсійного страхування в Україні (2018)
Раделицький Ю. О. - Основи формування податкового потенціалу місцевих бюджетів у контексті децентралізаційних процесів, Квасній О. Р. (2018)
Тютюник І. В. - Тіньова зайнятість населення: форми прояву та наслідки для економіки країни, Антонюк Н. А., Котенко Н. В. (2018)
Войцехова К. К. - Облік запасів підприємства у системі єдиного віртуального складу (2018)
Дзюбановська Н. В. - Оцінювання зовнішньої торгівлі регіонів України з використанням методів кластеризації, Гураль І. В. (2018)
Ревенко Д. С. - Формування стохастичного підходу до діагностики і моделювання стійкості соціально-економічних систем (2018)
Вихідні дані (2018)
Каніковський О. Є. - Хірургічне лікування патології жовчних проток у похилому і старечому віці, Карий Я. В., Бабiйчук Ю. В., Каніковський Д. О. (2016)
Кінаш І. О. - Порівняльна характеристика клінічних проявів та суб'єктивних відчуттів пацієнтів після проведення підготовки до ортопедичного лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, Рожко М. М., Костишин А. Б. (2016)
Кобза І. І. - Результати лікування пацієнтів з трофічними виразками ніг, Терлецький І. Р., Верхола М. Р., Савченко А. А., Ященко А. М. (2016)
Коваленко А. Є. - Постчорнобильский папілярний рак щитовидної залози, Таращенко Ю. М. (2016)
Конопліцький В. С. - Характеристика больового синдрому при хронічному колостазі органічного походження у дітей, Погорілий В. В., Фомін О. О., Якименко О. Г., Лукіянець О. О., Дмитриєв Д. В. (2016)
Кополовець І. - Диференціальний підхід до хірургічного лікування атеросклеротичних уражень супрааортальних артерій, Берек П., Сіхотськи В., Кубікова М., Торма Н., Штефаніц П., Франковіцова М. (2016)
Костів С. Я. - Діагностично-лікувальний алгоритм попередження венозних тромбоемболічних ускладнень у хірургічних пацієнтів, Венгер І. К., Зарудна О. І., Костів О. І., Грубар М. Ю. (2016)
Костюкевич В. М. - До питання перфоративних виразок дванадцятипалої кишки у підлітків, Коломийчук В. М., Зозуляк В. Л., Середюк В. В. (2016)
Кохан Р. С. - Шляхи покращення безпеки та ефективності ендовенозної лазерної коагуляції у лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Гощинський В. Б. (2016)
Кравців В. В. - Тиреотоксична кардіоміопатія та серцева недостатність у хворих на токсичний зоб. Зміни після хірургічного лікування, Шідловський В. О., Шідловський О. В. (2016)
Кравченко О. І. - Наш досвід застосування вакуум-терапії в поєднанні з методикою TopClosure TRS у лікуванні "хронічних" ран, Бабінець Ю. В., Махатадзе Д. Ш., Фомін А. В. (2016)
Криворучко І. А. - Прогнозування ймовірності летального результату та виникнення післяопераційних ускладнень при хірургічному лікування хворих на абдомінальний сепсис, Антонова М. С. (2016)
Криса Б. В. - Профілактика ускладнень ендовенозної лазерної коагуляції (2016)
Криса В. М. - До вибору тактики лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, Криса Б. В. (2016)
Кулик О. М. - Наш досвід діагностики та лікування біліарної атрезії у дітей, Курило Г. В., Грицак Д. І., Никифорук О. М. (2016)
Куліш С. О. - Використання PRP терапії у комплексному лікуванні пацієнтів із критичною ішемією нижніх кінцівок, Смирнов О. Б., Ситнік П. О., Залєвський Д. М. (2016)
Кутовий О. Б - Лікування розлитого перитоніту із застосуванням вакуум-терапії, Косульников С. О., Завізіон Є. М., Тарнопольський С. О., Кравченко К. В. (2016)
Kucher M. D. - Laparoscopic Proctocolectomy for Ulcerative Colitis and Crohn's Disease of the Large Intestine: Short-Term and Long- Term Outcomes of 53 Cases, Bilianskyi L. S., Kryvoruk M. I., Tkachenko F. H., Stelmakh A. I. (2016)
Лупальцов В. И. - Восстановительные и реконструктивные операции на желчных протоках при их ятрогенных повреждениях и рубцовых стриктурах, Трофимова А. В. (2016)
Макарчук О.М. - Особливості перебігу гіперпластичних процесів матки у жінок з ожирінням, Абдулрахман Абдулбасет Мослем (2016)
Maksymyuk V. V. - Some Genetic Aspects of Acute Pancreatitis, Polyansky I. Yu., Tarabanchuk V. V., Haruk L. M. (2016)
Мартинюк Т. В. - Кишкова непрохідність як ускладнення некротичного ентероколіту у дітей, Горбатюк О. М., Мартинюк В. Ф., Селюк В. С (2016)
Мельник І.В. - Особливості комплексного лікування хворих із защемленими грижами та ознаками метаболічного синдрому (2016)
Мельниченко М. Г. - Рівні запальної реакції при хірургічних захворюваннях у дітей, Елій Л. Б., Антонюк В. В. (2016)
Мельниченко М. Г. - Спосіб лікування післяопераційного інфільтрату черевної порожнини у дітей з апендикулярним перитонітом, Антонюк В. В., Ткаченко Л. П. (2016)
Мельниченко М. Г. - Інформативність фенотипічних ознак сполучнотканинної дисплазії у дітей з перитонеальними спайками, Квашніна А. А. (2016)
Михайлусов Р. М. - Оцінка антибактеріального і протизапального ефекту фотодинамічної терапії при лікуванні інфікованих вогнепальних ран (2016)
Михальчук Д. С. - Комплексне лікування гнійно-некротичних процесів стопи у хворих на цукровий діабет, Симчич А. В. (2016)
Мішалов В. Г. - Особливість лапароскопічного адгезіолізісу при лікуванні птозу передньої черевної стінки в комбінації зі злуковою хворобою черевної порожнини, Бондарєв Р. В., Кондакова О. Ю., Маркулан Л. Ю., Храпач В. В. (2016)
Можаєв Є. О. - Лапароскопія в лікуванні апендикулярного перітоніту у дітей, Река І. Я., Висоцький І. А. (2016)
Назарчук С. А. - Оцінка ефективності застосування антимікробних ксенодермоімплантатів в абдомінальній хірургії, Суходоля А. І., Назарчук О. А., Назарчук Г. Г. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Особливості формування гепатикоєюноанастомозів методом ВЧ-електрозварювання м’яких тканин в клінічній практиці, Гуцуляк А. І., Булик І. І., Дебенко І. В., Різник М. В. (2016)
Новицький О. В. - Результати лікування хворих з дивертикулярною хворобою товстого кишечника, Шевчук І. М., Шаповал А. Л., Садовий І. Я. (2016)
Огурцов О. В. - Новий метод візуалізацій жовчного дерева та сечоводів під час лапароскопії за допомогою hevlapvision, Лукавецький О. В. (2016)
Палагнюк Г. О. - Співвідношення концентрацій ендотеліну-1 та С-натрійуретичного пептиду у чоловіків з гіпертонічною хворобою різної тяжкості. Регулююча роль поліморфізму гена ендотеліну-1 (2016)
Пасько А. Я. - Роль окисного стресу у формуванні гіпопаратиреозу після операцій на щитоподібній залозі, Скрипко В. Д., Бойко Н. І., Скрипко Ю. В. (2016)
Пашкова Ю. П. - Варіанти SNPs – поліморфізму гена мозкового натрійуретичного пептиду та відповідні структурно-функціональні показники міокарда у чоловіків, мешканців Подільського регіону України, з гіпертонічною хворобою та хронічною серцевою недостатністю (2016)
Переяслов А. А. - Лапароскопія у лікуванні дітей з інвагінацією, Дворакевич А. О., Никифорук О. М. (2016)
Петренко Г. Д. - МДКТ критерии оперативного лечения диастаза прямых мышц живота, Сипливый В. А., Петренко Д. Г. (2016)
Петрушенко В. В. - Аналіз якості життя пацієнтів після виконання ендовенозних втручань з приводу варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, Татарін А. Є., Гребенюк Д. І. (2016)
Петрушенко В. В. - Ефективність лапароскопічних втручань із використанням аргоноплазмової коагуляції в лікуванні гемангіом печінки, Стукан С. С., Гребенюк Д. І., Радьога Я. В., Стойка В. І. (2016)
Пилипчук В. І. - Сучасна стратегія діагностики та хірургічного лікування хворих на хронічний панкреатит з ознаками біліарної гіпертензії (2016)
Пиптюк О. В. - Алгоритми лікування гнійно-некротичних процесів при синдромі діабетичної стопи, Телемуха С. Б., Пиптюк В. О. (2016)
Полянський І. Ю. - Новітні підходи до діагностики та лікування гострого перитоніту, Москалюк В. І., Андрієць В. В., Мороз П. В. (2016)
Годованець О. І. - Коморбітність стоматологічної та соматичної патології в дітей, Павлов Ю. О., Гринкевич Л. Г., Вітковський О. О. (2018)
Джус М. Б. - Фактори ризику розвитку низького рівня якості життя у дорослих хворих з ювенільним ідіопатичним артритом (2018)
Золотарьова Ж. М. - Важкохворі пацієнти: деякі питання організації паліативної допомоги (2018)
Kvit A. D. - Acute Appendicitis: Approaches to Complex Surgical Treatment in Accordance with the Principles of Multimodal Surgical Strategy (Fast-Track Surgery), Kushniruk O. I. (2018)
Кімак Г. Б. - Особливості вуглеводного обміну у хворих на генералізований пародонтит осіб молодого віку, Мельничук Г. М., Ерстенюк А. М. (2018)
Korovay S. V. - Evaluation of Serotonin and Hystamine Exchange in Women with Premature Birth in Different Terms of Gestation (2018)
Кравченко В. І. - Дослідження макро- та мікроелементного статусу у пацієнтів з вузловим зобом серед мешканців Київської області, Лузанчук І. А., Андрусишина І. М., Полумбрик М. О. (2018)
Maksymchuk N. O. - The Effect of Single Use of Sorbilact and Its Combination with L-Arginine on the State of the Cardiovascular System in Endogenous Intoxication Syndrome of Purulent-Septic Genesis, Konovchuk V. M. (2018)
Міщук В. Г. - Рівень серотоніну та показників ліпідного обміну у хворих з синдромом подразненої кишки з закрепами на фоні різного ступеня ожиріння, Григорук Г. В. (2018)
Musharaf Bashir - Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome in Young Diabetics, Sayeed Sheikh Imran (2018)
Odokuma Emmanuel Igho - Comparative Histologic Evaluation of Vertebrate Ovaries (2018)
John Chukwuma Oyem - Histomorphological Effects of Nicotine on Selected Parts of the Brain of Adult Wistar Rats, Odokuma Emmanuel Igho (2018)
Сарапук В. І. - Оральна стереогнозія у пацієнтів з повною відсутністю зубів, Рожко М. М. (2018)
Genyk S. M. - Mechanism Development of Diabetic Microangiopathy and Opportunity of Diabetic Warning (2018)
Myshchenko I. - Sensorineural Hearing Loss in the Structure of Occupational Morbidity in Ukraine: the Problem of Disease Detection, Soloviov O., Malyshevska O., Mizyuk M. (2018)
Титул, зміст (2014)
Кутельмах О. І. - Вплив нанорозмірної композиції "Метроксан" на показники клінічних проб і індексів, що характеризують стан тканин пародонту, при лікуванні генералізованого пародонтиту, Саіф Мохамед Нагм Аль-Джбурі (2014)
Богомаз О. В. - Порівняння просторово-часових параметрів ходьби з тимчасовою зоровою депривацією і ходьби з додатковим моторним навантаженням в осіб юнацького віку (2014)
Фурман В. Г. - Особливості клінічного перебігу герпетичної інфекції у дітей, хворих на гострий лейкоз (2014)
Черкасов В. Г. - Особливості амплітудних показників реовазограми гомілки у практично здорових дівчат різного віку та різних соматотипів, Рикало Н. А., Іваниця А. О. (2014)
Коблош Н. Д. - Рідинна цитологія у діагностиці захворювань шийки матки, Кондратюк В. К., Дзісь Н. П., Пустовалова О. І. (2014)
Пентюк Н. О. - Вміст ендотоксину та маркерів запалення у сироватці крові хворих на цироз печінки: зв'язок із важкістю печінкової енцефалопатії (2014)
Пилипонова В. В. - Статевий диморфізм кореляцій між показниками кардіоінтервалографії та антропо-соматотипологічними параметрами в юнаків і дівчат Поділля мезоморфного соматотипу (2014)
Бездітко П. А. - Клінічна оцінка ефективності ерадикаційної терапії збудника Helicobacter pylory у лікуванні хворих на хронічну центральну серозну хоріоретинопатію, Лагоржевська І. М., Заволока О. В. (2014)
Саволюк С. І. - Динаміка цитокінового профілю та значення його маркерів в оцінці ранніх та віддалених результатів хірургічного лікування хворих з ускладненими непухлинними обтураційними жовтяницями (2014)
Руда І. В. - Оцінка гігієнічного стану порожнини рота у дітей шкільного віку м. Вінниці (2014)
Шевчук Ю. Г. - Зв'язки КТ параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку з антропо-соматотипологічними показниками в практично здорових дівчат-мезоцефалів (2014)
Солєйко О. В. - Судинна дисфункція у пацієнтів із недиференційованою дисплазією сполучної тканини: предиктори реабілітаційного потенціалу, Осипенко І. П. (2014)
Феджага І. П. - Особливості будови та синтопія гортанного відділу глотки у чоловіків до та після ларингектомії (2014)
Боднар Л. В. - До вивчення волокнистих структур білої лінії живота у здорових і хворих на пупкову грижу, Калиновський С. В., Власов В. В., Вітковська С. В. (2014)
Вадзюк С. Н. - Реовазографічна оцінка тонусу артерій стегна у здорових міських юнаків і дівчат різних соматотипів, Цвинтарний А. В. (2014)
Дуло О. А. - Вивчення рівня фізичного здоров'я дівчат низинних районів Закарпаття за метаболічним рівнем аеробного енергозабезпечення (2014)
Йолтуховский М. В. - Моделирование нормативных индивидуальных показателей кардиоинтервалографии в зависимости от особенностей строения и размеров тела практически здоровых мужчин и женщин в возрасте от 26 до 35 лет, Гунас И. В., Ищенко Г. А., Кириченко И. М. (2014)
Osypenko I. P. - Pathogenetic correction of arterial hypertension in patients with idiopathic mitral valve prolapse, Solyeyko O. V., Sarafynuk P. V. (2014)
Годлевський А. І. - Ендоскопічні критерії оцінки важкості гострого панкреатиту у хворих старшої вікової групи, Саволюк С. І., Балабуєва В. В., Сацик О. С. (2014)
Дзюблик Я. О. - Ефективність різних режимів емпіричної антибактеріальної терапії у хворих з інфекційним загостренням хозл із наявністю факторів ризику інфекції, викликанної P.aeruginosa (2014)
Кавацюк О. О. - Клініко-анамнестичні особливості пацієнтів різного віку з аневризмою висхідного відділу аорти, Осовська Н. Ю. (2014)
Solyeyko O. V. - Q-myocardial infarction based on undifferentiated connective tissue dysplasia: from phenotype to clinic - biochemical characteristics, Chernykh M. O. (2014)
Стигар М. В. - Ефективність лікування хворих на ревматоїдний артрит залежно від їх соматотипового статусу, Станіславчук М. А. (2014)
Харченко О. В. - Діагностичні особливості диспластичних змін епітелію слизової оболонки шлунка за допомогою методу ISSR-PCR у хворих на хронічну виразку шлунка (2014)
Яремчук Л. В. - Можливості трансвагінальної ехографії в діагностиці істміко-цервікальної недостатності (2014)
Завгородня Н. І. - Особистісні чинники формування розладів адаптації у жінок, що народили недоношену дитину (2014)
Колісник С. П. - Вивчення показників добового езофаго-рн-моніторингу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з атиповими проявами в динаміці лікування ланзопразолом (2014)
Небесна З. М. - Субмікроскопічні зміни альвеолоцитів II типу респіраторного відділу легень після експериментальної термічної травми та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри (2014)
Горай М. А. - Експериментальне обгрунтування лікування хронічної механічної травми слизової оболонки порожнини рота (2014)
Заяць Л. М. - Ультраструктура альвеолярних макрофагів в умовах промислового забруднення атмосфери, Савчук Р. М. (2014)
Котляренко Л. Т. - Морфологічні зміни у порожній кишці експериментальних тварин залежно від вегетативного гомеостазу організму за умови отруєння блідою поганкою, Федонюк Л. Я., Попадинець О. Г., Грищук М. І. (2014)
Фоміна Н. С. - Антимікробна характеристика сучасних антисептичних препаратів (2014)
Сорока Ю. В. - Структурна реорганізація печінки в умовах експериментального канцерогенезу, Волков К. С., Лісничук Н. Є. (2014)
Бурков М. В. - Зміни в клітинах дифузної нейроендокринної системи при хірургічній корекції гострої кишкової непрохідності в експерименті (2014)
Блищак Н. Б. - Структурна перебудова підщелепних слинних залоз щура та їх судинного русла за умов експериментального цукрового діабету (2014)
Заічко Н. В. - Зміни в системі гемостазу та тіол-дисульфідному обміні у щурів з експериментальними порушеннями метаболізму гомоцистеїну, цистеїну та гідроген сульфіду (2014)
Козак Д. В. - Динаміка структурних змін тканини міокарда у періоди ранніх і пізніх проявів експериментальної травматичної хвороби (2014)
Крамар С. Б. - Субмікроскопічні зміни опікової рани при експериментальній термічній травмі, Волков К. С., Пида В. П. (2014)
Кіщук Б. М. - Ультраструктурна організація альвеолоцитів II типу на ранніх стадіях розвитку стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, Заяць Л. М. (2014)
Слободян О. М. - Фетальна топографія панкреатодуоденального органокомплексу, Антонюк О. П., Рябий С. І. (2014)
Кулик Я. М. - Морфофункціональні зміни печінки, нирок та наднирників експериментальних тварин при довготривалому згодовуванні раундапостійкої генетично модифікованої сої, Гаврилюк А. О., Рауцкієне В. Т., Хіміч О. В. (2014)
Данилов М. О. - Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного дигідропіролу та 5-фторурацилу на гістологічну структуру печінки щурів за умов хемоіндукованого канцерогенезу, Линчак О. В., Островская Г. В., Рыбальченко В. К. (2014)
Мельник А. В. - Утворення гідроген сульфіду в аорті щурів: зв'язок із рівнем статевих гормонів (2014)
Островська С. С. - Cтан аорти після дії радіації, солей кадмію і свинцю (2014)
Пасечникова Н. В. - Влияние на ультраструктуру сетчатки глаз кроликов двухнедельной тампонады перфторорганическими соединениями (экспериментальное исследование), Жмурик Д. В., Милиенко М. В. (2014)
Попик П. М. - Морфологічні зміни судин підшлункової залози при перитоніті, спричиненому введенням налбуфіну в експерименті (2014)
Посохова К. А. - Морфологічні зміни у плаценті та матці при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та призначенні тівортіну, Сампара С. Р., Яремчук О. З., Дацко Т. В. (2014)
Семененко А. І. - Оцінка терапевтичного ефекту 0,9% розчину NaCl за динамікою показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги в ішемізованому головному мозку щурів (2014)
Шапринський Є. В. - Динаміка ультраструктурних змін клітин клубової кишки щурів після перев'язки клубовотовстокишкової артерії (2014)
Шепітько К. В. - Морфометрична характеристика стінки порожньої кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення черевної порожнини у щурів, Чайковський Ю. Б., Шепітько В. І. (2014)
Ярмоленко О. С. - Аналіз морфометричних показників міокарда щурів різного віку за умов гіпоосмолярної гіпергідратації (2014)
Любич Л. Д. - Дослідження дії супернатанту прогеніторних нейроклітин щура на клітини культивованих гліом людини, Семенова В. М., Стайно Л. П., Главацький О. Я. (2014)
Боднар О. Б. - Експериментальне моделювання хірургічної патології кишечника у щурів (2014)
Кацал В. А. - Ефективність оптимізованих методів хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт (2014)
Назарчук Г. Г. - Вивчення антимікробних властивостей шовних матеріалів для офтальмохірургії, Салдан Й. Р., Назарчук О. А., Палій В. Г., Задерей Н. В., Салдан Ю. Й. (2014)
Остап'юк Л. Р. - Використання методу флуоресцентної спектроскопії для діагностики в акушерсько-гінекологічній та хірургічній практиці (2014)
Петрушенко В. В. - Ендоскопічні та патоморфологічні зміни слизової оболонки шлунка при хронічному гастриті, Вернигородський С. В., Сухань Д. С. (2014)
Хомовський В. В. - Вертебротерапевтичні методи як засіб профілактики цереброваскулярних ускладнень при артеріальній гіпертензії (2014)
Левицька У. С. - Роль сучасних методів дослідження у вивченні морфологічних особливостей кісткової тканини та ранньої діагностики патологічних змін (2014)
Палапа В. В. - Cучасні аспекти діагностично-лікувальної тактики набрякової форми передменструального синдрому (ПМС) (2014)
Голубовський І. А. - Морфофункціональні зміни нирок при ожирінні, сучасні напрямки лікування (2014)
Маевский А. Е. - Клинико-морфологические аспекты эндометриоза яичников, проблемы диагностики, лечения и профилактики (2014)
Чепкій В. В. - Концептуалізація предметної області моделі інтегральної конфігурації "Наземний робототехнічний комплекс – надсистема – проблемне середовище експлуатації", Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Єльчанінов О. Д., Дудуш А. С. (2018)
Galak А. V. - Linyvtsev Improvement of operation of filtering systems by methods for cleaning gas emissions, Sakhnenko N. D., Kravchuk O. I., Menshov S. N., Klimov О. Р., Linyvtsev O. V. (2018)
Ісмаілова Н. П. - Дослідження концентрації напружень при експлуатації важкого механізованого мосту (ТММ-3) під час його експлуатації, Кушнарьова Г. О., Могилянець Т. М., Рабоча Т. В. (2018)
Семон Б. Й. - Аналіз оцінки ефективності вогневого ураження та параметрів оптимізації обстрілу складових об’єктів стійкої структури, Яковенко В. В., Гончарук А. А. (2018)
Оленєв В. М. - Визначення перспективного складу системи ураження (стрілецька зброя, засоби ближнього бою) у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів військової розвідки Збройних Сил України, Гончарук А. А., Шлапак В. О., Дідик В. О., Оленєв М. В. (2018)
Слюсаренко М. О. - Моделювання безвідмовності зразка техніки з мостиковою схемою з’єднання комплектуючих, Семененко О. М., Коркін О. Ю., Іванов В. Л., Науменко М. П. (2018)
Водчиць О. Г. - Погляди щодо постановки двохточкових перешкод з одного літака, Семененко О. М., Коркін О. Ю., Поливода М. О., Целіщев І. О. (2018)
Гордейчук В. В. - Увеличение скрытности передаваемых сообщений в системе остаточных класов (2018)
Шевченко В. А. - Решение задачи оптимального управления подгонкой частоты дизель-генераторов в судовых электроэнергетических установках (2018)
Клименко В. В. - Проблема устойчивости решений информационных задач в системах технического зрения автомобилей, Сакно О. П., Мойся Д. Л., Котов Д. О. (2018)
Козачук В. Л. - Методичний підхід до оцінювання ефективності ремонту озброєння та військової техніки, Поповіченко О. В., Харченко В. П. (2018)
Сініло Ю. Г. - Порівняльний аналіз місць зберігання боєприпасів на польових артилерійських складах, Прокопович Є. П., Булгаков Р. В., Іванов Т. С. (2018)
Кривогуз Г. І. - Пропозиції щодо удосконалення методики визначення обсягів підвезення матеріальних засобів служб тилу підрозділам механізованого батальйону під час підготовки і ведення бойових дій (2018)
Сініло Ю. Г. - Розроблення рекомендацій щодо обладнання польових складів блискавкозахистом за досвідом бойових дій Збройних Cил України в районі проведення операції об’єднаних сил (АТО), Сопко М. А., Босий О. В., Іванов Т. С. (2018)
Симоненков В. М. - Шляхи розширення інформаційних можливостей наземних роботизованих комплексів на підтримку мережецентричних сценаріїв бойових дій, Симоненкова І. В., Ковалішин С. С., Лукаш Р. В. (2018)
Pawlisiak M. - Theoretical perspective on the fundamental aspects of national security (2018)
Семененко О. М. - Аналіз проблемних питань та загальна структурно-логічна схема методики воєнно-економічного обґрунтування заходів бойової підготовки в Збройних Сил України, Пекуляк Р. О., Легкоход Р. Л., Коверга В. Л. , Семененко Л. М. (2018)
Дем’янчук Б. О. - Методика оцінки бойової ефективності засобів вогневої підтримки десантно-штурмових підрозділів, Клименко В. М., Кудрявцев В. В. (2018)
Семененко О. М. - Воєнно-економічна аналітична діяльність як система обгрунтування рішень у процесі військового управління, Добровольський Ю. Б., Єфіменко А. Є., Плахута О. Л., Паюк О. С. (2018)
Мінасов В. С. - Бойове застосування вертольотів у локальних війнах і збройних конфліктах, Кіндеркнехт Л. В., Смоляний М. В. (2018)
Поліщук Л. І. - Алгоритм роботи органів управління в сухопутних військах збройних сил країн НАТО під час прийняття рішення на ведення бойових дій, Климович О. К., Богуцький С. М. (2018)
Харун О. М. - Методичні рекомендації щодо фортифікаційного обладнання опорного пункту прикордонного підрозділу швидкого реагування, Головня С. Б. (2018)
Клят Ю. О. - Вплив різноманітних чинників на умови успішного функціонування десантного забезпечення підрозділів десантно-штурмових військ при проведенні спільної прикордонної операції в особливий період (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до статей для публікації в збірниках наукових праць Військової академії (м. Одеса) (2018)
Вихідні дані (2018)
Геник Б. Л. - Рекомендації щодо використання знімних конструкцій зубних протезів у хворих на акантолітичну міхурницю та їх оцінка (2018)
Гуменюк О. В. - Особливості клінічного перебігу остеоартрозу колінних суглобів залежно від рівня екскреції 6-сульфатоксимелатоніну з сечею, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2018)
Джус М. Б. - Ремісія та активне захворювання у молодих дорослих пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом на етапі переходу з дитячої до дорослої служби охорони здоров'я та в дорослому віці (2018)
Salroo I. N. - Thyroid Volume and Doppler Indices of the Inferior Thyroid Artery in Clinically Euthyroid Adults in Kashmir, Lone N. A., Bashir M. (2018)
Мельничук А. С. - Досвід дослідження стану оклюзійних співвідношень у хворих на генералізований пародонтит, які потребують ортопедичного лікування незнімними конструкціями за допомогою системи "T-Scan" (2018)
Олексин Х. З. - Поширеність карієсу у молодих людей, які проживають у регіонах з низьким рівнем фтору, Рожко М. М. (2018)
Павлюк Т. В. - Оцінка стану тканин пародонта в студентів молодших курсів медичного університету з різними рівнями тривожності, Рожко М. М., Панчак О. В. (2018)
Черкашина Л. В. - Сфера компетенції спеціалістів та фахівців первинної ланки медичної допомоги в реалізації персоналізованих програм освітньо-поведінкової корекції при хронічних дерматозах (2018)
Ярмошук І. Р. - Біохімічні зміни під впливом комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією (2018)
Mourafiq O. - Management of Necrotizing Fasciitis Following Human Bite on the Upper Limb, Echchaoui A., Chafri B., Bouabid A. S., Benchebba D., Boussouga M. (2018)
Камінський В. Я. - Морально-етичні принципи виховання майбутніх медиків: святий лікар Джузеппе Москаті – приклад для наслідування, Гнатюк О. Р. (2018)
Котик Т. Л. - Django & LaTeX: досвід розробки системи для підготовки методичних вказівок з вивчення дисципліни "Анатомія людини", Токарук Н. С., Грищук М. І., Попадинець О. Г. (2018)
Сабадош Р. В. - Симуляційні методи у розвитку професійної компетентності студентів вищих навчальних закладів медичного спрямування (2018)
Кобза І. І. - Діагностично-лікувальна тактика при аорто-мезентеріальному пінцеті, Нестеренко І. Р., Нестеренко В. Л. (2018)
Титул, зміст (2014)
Сырма Е. И. - Морфофункциональная характеристика дермы кожи при введении наночастиц серебра, Скобеева В. М., Ульянов В. А. (2014)
Булько М. П. - Клітинний склад лімфоїдних вузликів тонкої кишки при хірургічному лікуванні та ентеродетоксикації високої гострої обтураційної кишкової непрохідності (2014)
Hancheva O. V. - Age features of morfo-histochemical state of neurons of the supraoptic nucleus of the hypothalamus in wistar male rats (2014)
Торяник І. І. - Морфологічний дизайн експериментального ішемічного інсульту, Колесник В. В. (2014)
Петрик І. О. - Оцінка захисної дії на міокард нових похідних 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу в умовах гострої кардіальної ішемії, Ходаківський О. А. (2014)
Шапринський В. О. - Гістологічні зміни езофагокардіальної ділянки під впливом портальної гіпертензії в експерименті на щурах, Король А. П., Дзьоба А. І. (2014)
Биркун А. А. - Сурфактант-антибактериальная терапия острой экспериментальной пневмонии: морфологическая оценка и анализ состояния процессов протеолиза, Кубышкин А. В., Фомочкина И. И. (2014)
Рикало Н. А. - Морфологічні зміни печінки статевонезрілих щурів при хронічному токсичному гепатиті (2014)
Кулыгина В. Н. - Морфологические исследования твердых тканей зуба при развитии кариозного процесса в пришеечной области и характер локального повреждения тканей пародонта, Аль Мохаммад Мохаммад Али (2014)
Чегодарь Д. В. - Состояние процессов протеолиза у крыс с экспериментальной пневмонией при эндотрахеальном введении раствора наносеребра (2014)
Назарчук О. А. - Антимікробні властивості сучасних перев'язувальних матеріалів, імпрегнованих антисептиками, Палій В. Г., Кеніг Е., Береза Б. М., Кравчук П. О. (2014)
Ульянова Н. А. - Ультраструктурные изменения сетчатки при моделировании депривационной миопии, Венгер Л. В., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2014)
Рикало Н. А. - Вікова динаміка функціонального стану печінки при експериментальному хронічному алкогольному ушкодженні печінки та його медикаментозній корекції, Яровенко Л. О. (2014)
Крижна С. І. - Порівняльна характеристика експериментального відтворення порушення порфіринового обміну на моделях алкогольної та свинцевої інтоксикацій (2014)
Гомон М. Л. - Порівняльна гістологічна характеристика заживлення ентеро-ентеро анастомозу в експерименті при використанні подовженої перидуральної аналгезії, Урбан О. Г. (2014)
Гумінська О. Ю. - Морфологічні зміни тимуса статевонезрілих щурів з хронічним медикаментозним гепатитом, їх звязок з рівнем трансформуючого фактору росту b-1, корекція "антралем" та "квертином" (2014)
Гур'янова В. Л. - Молекулярно-генетичні аспекти розвитку фіброзу при ремоделюванні серця внаслідок адренергічного пошкодження міокарда, Кузьменко М. О., Тумановська Л. В., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2014)
Зябліцев С. В. - Механізми і стадійність порушень, які зумовлюють розвиток синдрому ендогенної інтоксикації, Єльський В. М., Стрельченко Ю. І., Піщуліна С. В. (2014)
Хара М. Р. - Морфометричні критерії пошкодження міокарда щурів різної статі в умовах стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі різної активності системи оксиду азота, Головач Н. А., Орел Ю. М. (2014)
Доцюк Л. Г. - Патофізіологічні механізми участі дофаміну в порушенні функції нирок при експериментальному нефриті (2014)
Ткачук О. В. - До питання патогенезу гіперглікемії за умов гострого порушення церебрального кровообігу, Ткачук С. С., Мислицький В. Ф. (2014)
Шиш А. М. - Ультраструктурні зміни міокарда щурів при експериментальному цукровому діабеті та можливості їх корекції препаратами метаболітного типу дії , Максимчук О. В., Розова К. В., Французова С. Б., Чащин М. О., Мойбенко О. О. (2014)
Глодан О. Я. - Гістоструктурні зміни у яєчку в умовах венозної гіпоксії та корекції крововідтоку (2014)
Чайковський Ю. Б. - Електронно-мікроскопічна картина змін легень щурів через 14, 21 та 30 діб після опіку шкіри на тлі інфузійної терапії розчином лактопротеїну зі сорбітолом, Король А. П., Макарова О. І. (2014)
Топол І. О. - Експресія імунної субодиниці протеасоми lmp2 лімфоцитами кишково-асоційованої лімфоїдної тканини в умовах хронічного соціального стресу і модуляції складу кишкової мікрофлори, Камишний О. М. (2014)
Болгова Т. В. - Морфометричний аналіз стану мітохондріального апарату легень і міокарда при різних режимах інтервальної гіпоксії, Дубова М. Г., Розова Е. В., Маньковська І. М. (2014)
Гоженко А. І. - Особливості структурно-функціональних змін нирок після модуляції іонних каналів за умов хронізації експериментальних екзотоксичних нефропатій, Філіпець Н. Д., Давиденко І. С. (2014)
Зябліцев С. В. - Механізми розвитку експериментального стрептозотоцинового діабету, Ролінська Л. М. (2014)
Колесник Ю. М. - Oособливості експресії білків bcl-2, p53 та проліферативної активності в панкреатичних острівцях під впливом переривчастої гіпоксії за умов експерименту, Абрамов А. В., Іваненко Т. В., Жулінський В. О. (2014)
Кресюн Н. В. - Морфологічні зміни сітківки при експериментальному цукровому діабеті за умов впливу міліметрового електромагнітного випромінювання, Годлевський Л. С., Нєнова О. М., Полясний В. О. (2014)
Хара М. Р. - Характеристика ступеня пошкодження міокарда адреналіном у щурів різної статі залежно від тривалості спостереження та рівня статевих гормонів, Шкумбатюк О. В., Кучирка Л. І. (2014)
Полінкевич С. Г. - Особливості ультраструктури печінки молодих статевонезрілих щурів при хронічному токсичному гепатиті (2014)
Кущ О. Г. - Розподіл нра+-інтердигітуючих клітин в паракортикальній зоні медіастинального лімфатичного вузла в нормі та в експерименті, Волошин М. А., Васильчук Н. Г. (2014)
Лапікова-Бригінська Т. Ю - Вікові зміни структури і функції серця у спонтанно гіпертензивних щурів, Гончаров С. В., Портніченко Г. В., Тумановська Л. В., Портниченко А. Г., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2014)
Мальченко О. А. - Изменение активности неспецифических протеиназ и их ингибиторов в мышечной ткани крыс при экспериментальном реперфузионном синдроме, Анисимова Л. В., Кубышкин А. В. (2014)
Кулик Я. М. - Морфофункціональні зміни тучних клітин легень та серця при довготривалій дії гербицидів дипиридилфосфату та раундапу в малих дозах, Рауцкієне В. Т., Гаврилюк А. О., Борейко М. Р. (2014)
Фещенко Ю. І. - Дослідження антибіотикорезистентності штамів s.pneumoniae та h.influenzae, виділених від хворих із негоспітальними інфекціями дихальних шляхів у 2010-2012 рр. в Україні, Дзюблик О. Я., Перцева Т. О., Мостовой Ю. М., Братусь О. В., Дзюблик Я. О. (2014)
Федонюк Л. Я. - Морфологічна характеристика та особливості кровопостачання клапанів серця у дітей грудного віку, Семенюк Т. О., Туманова О. А. (2014)
Анчева І. А. - Патоморфологічний субстрат прогресування дисфункції плаценти у вагітних з проявами сидеропенічного синдрому (2014)
Дзісь Н. П. - Встановлення ймовірних причин дисплазії шийки матки у жінок раннього та середнього репродуктивного віку (2014)
Запорожченко М. Б. - Роль фактору росту і кальцію в патогенезі лейоміоми матки проліферативного типу у жінок репродуктивного віку (2014)
Петров В. А. - Роль ендогенних та екзогенних ритмів у прогнозуванні розвитку синдрому відміни внаслідок вживання алкоголю, Гоженко А. І. (2014)
Пилипонова В. В. - Особливості статевого диморфізму кореляцій між показниками кардіоінтервалографії та антропо-соматотипологічними параметрами у юнаків і дівчат Поділля екто-мезоморфного соматотипу (2014)
Смолко Д. Г. - Корекція тривожно-депресивних розладів та якість життя хворих із хронічною церебральною ішемією (2014)
Цибульська В. П. - Якість життя та сенсорно-афективні складові загострення поперекового больового синдрому під час лікування в стаціонарі (2014)
Зяблицев Д. С. - Значение полиморфизмов гена рецептора витамина d в патогенезе остеодефицита у женщин постменопаузального периода, Пищулина С. В., Кишеня М. С., Чернобривцев А. П. (2014)
Коваленко М. В. - Дослідження вікових особливостей феномену перфекціонізму у студентів внмз (2014)
Чорнопищук Р. М. - Фактор форми нейтрофільних гранулоцитів як якісний показник активності фагоцитозу, Зайков С. В., Бурковський М. І., Бобело О. Л. (2014)
Котюжинская С. Г. - Патогенетические механизмы нарушений функционирования липидтранспортной системы при гиперлипидемии, Гоженко А. И. (2014)
Ерошкин А. А. - Профилактика осложнений торакоскопической симпатэктомии при лечении ладонного гипергидроза, Михайличенко В. Ю. (2014)
Кузьменко О. В. - Патофизиологические особенности эндовенозной лазерной коагуляции и foam-form склеротерапии при лечении хронического заболевания вен класса с2, Михайличенко В. Ю. (2014)
Бойнюк А. Л. - Наш опыт эндопротезирования больных диспластическим остеоартрозом тазобедренного сустава (2014)
Вильчевская Е. В. - Популяция сd34+/cd38- у пациентов с b-лимфобластным острым лейкозом на различных этапах терапии, Михайличенко В. Ю., Конашенкова В. В., Ходус О. Н., Бахчиванжи И. А. (2014)
Гненна В. О. - Особливості лінійних розмірів щитоподібної залози у практично здорових чоловіків і жінок Поділля першого зрілого віку (2014)
Нікогосян Л. Р. - Визначення психосоматичного статусу вагітних жінок залежно від типу гестаційної домінанти (2014)
Пшук Є. Я. - Здатність до сприйняття соціальної підтримки пацієнтів із шизофренією, Маркова М. В. (2014)
Распутіна Л. В. - Клініко-інструментальні предиктори фібриляції передсердь у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Чечуга С. Б. - Аналіз гормонального статусу у жінок репродуктивного віку з оваріковарікоцеле, Сілін Г. А. (2014)
Якушева Ю. І. - Особливості тотальних та окремих парціальних антропометричних розмірів у волейболісток юнацького віку, Сарафинюк Л. А. (2014)
Федосов М. И. - Изменения неспецифических протеиназ, их ингибиторов и провоспалительных цитокинов в крови больных с критическими состояниями, Кубышкин А. В., Анисимова Л. В., Асриянц С. Ю., Калиновский О. А. (2014)
Гальчин К. С. - Вікові особливості порушень психіки та поведінки у дітей з розладами аутиcтичного спектру (2014)
Макарчук І. М. - Порівняння поперечних розмірів тіла між здоровими та хворими на вугрову хворобу юнаками та дівчатами Поділля з урахуванням і без урахування соматотипу (2014)
Черепаха О. Л. - Особливості перекладу антропометричної термінології з української на англійську мову (2014)
Bернигородський С. В. - Патоморфологічні критерії в діагностиці різних типів хронічного гастриту (2014)
Павлович С. І. - Імуноморфологічна характеристика моделі системної патології імунокомплексного генезу у мишей, Литвиненко А. П., Макогон Н. В., Мартинова Т. В., Бризгіна Т. М., Янчій Р. І., Сухіна В. С., Грушка Н. Г., Шепель О. А., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В., Гетьманець А. В. (2014)
Родин Ю. В. - Математическое моделирование бифуркации сонной артерии после оперативного вмешательства с формированием анастомоза, Михайличенко В. Ю., Белоцерковская М. А., Яснопольская Н. В. (2014)
Барило О. С. - Комплексне лікування гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, Склярук Н. В., Фурман Р. Л. (2014)
Ізюмець О. І. - Діагностика ступеня важкості аспіраційного синдрому у новонароджених з перинатальним пошкодженням цнс, Лайко Л. І., Шевчук О. В. (2014)
Голубовський І. А. - Cучасні підходи до лікування непрохідності маткових труб, Дусик А. В., Бурков М. В. (2014)
Барасий А. А. - Роль микро-рнк при раке молочной железы, Шатова О. П. (2014)
Заічко Н. В. - Біохімічні аспекти нейротоксичної дії гіпергомоцистеїнемії, Юрченко П. О., Мельник А. В., Штатько О. І. (2014)
Ткач А. А. - Сучасні підходи до паліативного лікування хворих на рак легень з метою покращення якості життя (2014)
Антощук К. Ф. - Внесок професора Болярського М.М. у розвиток медицини м. Вінниці і створення Пироговського меморіалу, Юкальчук М. І. (2014)
Содежание (2018)
Фірстов С. О. - Формування квазікристалічного апроксиманту 1/1 у сплавах на основі титану, легованих Fe та Cr, Рокицька О. А., Карпець М. В., Горбань В. Ф., Крапивка М. О., Самелюк А. В., Зубець Ю. Ю. (2018)
Мільман Ю. В. - Вплив мікролегування алюмолітієвих сплавів перехідними металами на структуру, механічні властивості та корозійну стійкість, Захарова Н. П., Єфімов М. О., Даниленко М. І., Музика О. О., Шаровський А. О., Гончарук В. А. (2018)
Коржова Н. П. - Структура та властивості високоміцних ливарних сплавів алюмінію на основі потрійної системи Al—Ge—Mg, Легка Т. М., Мільман Ю. В., Гончарук В. А., Воскобойнік І. В., Мордовець Н. М., Самелюк А. В., Мельник В. Х. (2018)
Борисовская К. М. - Зависимость предела текучести монокристалла тантала от температуры при растяжении и сжатии, Подрезов Ю. Н., Фирстов С. А. (2018)
Подрезов Ю. М. - Експрес-метод прогнозування довготривалої міцності та опору повзучості в високотемпературних сплавах на основі титану, Вербило Д. Г., Даниленко В. І., Циганенко Н. І., Шуригін Б. В., Романко П. М. (2018)
Валуйська К. О. - Зносостійкість in situ композитів Ti—Si—Ga, Горна І. Д., Варченко В. Т., Бега М. Д., Окунь І. Ю., Євич Я. І., Фірстов С. О. (2018)
Ракицкий А. Н. - Послестендовые исследования обечаек из малолегированного сплава ВХ-2К с защитным покрытием в составе жаровой трубы, Зубец Ю. Е., Бродниковский Н. П., Бега Н. Д., Фирстов С. А., Мяльница Г. Ф., Косой А. В. (2018)
Минаков Н. В. - Влияние лазерной обработки на структуру и свойства поверхностных слоев деформируемого титанового сплава ОТ4, легированного В, Nb, С, Блощаневич А. М., Рудык Н. Д., Стегний А. И., Шурыгин Б. В., Подрезов Ю. Н. (2018)
Роїв М. Л. - Дослідження закономірностей подрібнення відходів твердих сплавів з використанням прокатного стану, Радченко О. К., Іценко А. І., Романенко Ю. М., Орел Г. Г. (2018)
Олейник Г. С. - Особенности микроструктуры покрытия карбида кремния на вольфрамовой нити, Силенко П. М., Котко А. В., Шлапак А. Н. (2018)
Савчук А. М. - Детермінанти вибору маркетингових стратегій підприємств роздрібної торгівлі (2018)
Свиноус І. В. - Сутність економічної ефективності як об’єкта управління в сільськогосподарських підприємствах, Гура А. М. (2018)
Подольчак Н. Ю. - Таксономічна оцінка антикорупційного потенціалу публічних закупівель регіонів України, Дзюрах Ю. М., Тосько Р. Р. (2018)
Івасів І. І. - Підприємницьке середовище та його роль у розвитку Прикарпаття, Запухляк І. Б. (2018)
Козирєва О. В. - Вплив чинників економічного зростання регіонів на їх соціально-економічний розвиток, Князєва В. Ю. (2018)
Коркуна О. І. - Роль об’єднаних територіальних громад і міських агломерацій у розвитку економіки держави: зарубіжний досвід, Цільник О. Я. (2018)
Шашина М. В. - Модернізаційна парадигма в сучасній структурно-функціональній теорії (2018)
Шевченко О. В. - Методичне забезпечення оцінки та аналізу рівня регіональних диспропорцій України (2018)
Ланська С. П. - Система безперервного професійного розвитку працівників:актуалізація та етапи формування в Україні (2018)
Оверчук В. А. - Детермінанти формування ефективного соціально орієнтованого ринку праці (2018)
Сомик О. М. - Роль ціннісних орієнтацій у формуванні економічної активності в контексті поведінкової економіки (2018)
Баранова В. Г. - Деякі аспекти ідентифікації загроз функціонуванню страхового ринку України, Бондаренко П. В., Захаренко О. О. (2018)
Дубовик О. Ю. - Розвиток податкового механізму адміністрування в Україні, Любчик О. К. (2018)
Киш Л. М. - Фінансова стійкість компанії в сучасних умовах (2018)
Малиш Д. О. - Фінансова архітектура підприємства як основа протидії фінансовому рейдерству, Душак М. І. (2018)
Парандій О. В. - Р2р-кредитування та його особливості (2018)
Пелехатий А. О. - Теоретико-прикладні аспекти взаємодії та розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, Галько І. М. (2018)
Побоча К. П. - Податкове стимулювання банківського інвестування в Україні (2018)
Раделицький Ю. О. - Розвиток співробітництва територіальних громад як інструмента забезпечення їх спроможності (2018)
Сідельникова Л. П. - Фіскальні перспективи акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні (2018)
Скопова О. С. - Рентні платежі та екологічний податок в Україні: історичний аспект (2018)
Шалієвська Л. І. - Вплив деструктивних чинників на розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2018)
Литвин З. Б. - Економічна експертиза як пріоритетна форма фінансового контролю на підприємствах (2018)
Тітарчук М. І. - Етапи організації та здійснення економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства (2018)
Шинкаренко А. В. - Визнання, оцінка та класифікація нематеріальних активів (2018)
Щирська А. Ю. - Розвиток властивостей об’єкта бухгалтерського обліку як складових формування якісних характеристик інформаційних ресурсів (2018)
Тарасенко С. І. - Вища освіта в контексті визначальних факторів розвитку країни, Тарасенко Т. В. (2018)
Негрей М. В. - Моделі часткової рівноваги як інструмент дослідження аграрного сектору, Чабаненко І. C. (2018)
Ревенко Д. С. - Декомпозиція та параметричне регулювання складників стійкості макроекономічної системи України, Либа В. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Довбня С. Б. - Еволюція і напрями розвитку системи збалансованих показників, Дрофа Є. А. (2018)
Кімуржий М. І. - Обґрунтування маршрутизації стратегічного управління потенціалом розвитку підприємств ЖКГ із позицій процесного підходу (2018)
Козуб В. О. - Управління збутовою діяльністю підприємства на зовнішньому ринку, Уварова А. Є. (2018)
Маховка В. М. - Особливості управління підприємствами ресторанного господарства, Шаренко Ю. О., Тузніченко О. Ю. (2018)
Проскурніна Н. В. - Основні теоретичні положення та практичні заходи інноваційної економіки: торговельний аспект (2018)
Циган Р. М. - Удосконалення механізму ціноутворення на підприємствах молочної промисловості, Сердюк Д. М. (2018)
Конохова З. П. - Асиметрія інформації в управлінні економічною системою України, Харченко А. О. (2018)
Смєсова В. Л. - Інституційне забезпечення відтворення економічних відносин та економічних інтересів інтенсивного типу (2018)
Ліщинський І. О. - Сучасна теорія регіонального зростання та розвитку (2018)
Денис О. Б. - Проблеми та перспективи розвитку колекторського бізнесу в Україні (2018)
Конєва Т. А. - Фінансовий цикл промислових підприємств України, Кузнєцов А. В. (2018)
Ткаченко С. О. - Стратегії розвитку страхових компаній на основі побудови матриці бостонської консалтингової групи, Третяк Д. Д. (2018)
Височан О. С. - Інвентаризація: документальне оформлення, Височан О. О. (2018)
Абрамова О. С. - Удосконалення автоматизації обліку нематеріальних активів методом експертних оцінок, Фідря В. Ю. (2018)
Сусіденко О. В. - Методи моніторингу обліково-аналітичної безпеки підприємства (2018)
Ревенко Д. С. - Еволюція розвитку макроекономічної системи України і діагностика її стійкості (2018)
Вихідні дані (2018)
Гоцалюк А. А. - Зміни в традиційній обрядовості ритуальних ряджень українців Карпатського регіону у XX-XXI столітті (2018)
Коваленко Є. Я. - Культура наукової організації праці та управління як основа індустріального життєустрою суспільства (2018)
Кухаренко О. О. - Часові й просторові межі сакралізації в структурно-функціональних дослідженнях українського весілля (2018)
Пашкевич М. Ю. - Видовищні форми тоталітарної культури (2018)
Пилипів В. В. - Феномен культурного розмаїття у сфері готельного бізнесу в контексті теорії культурних вимірів Г. Хофстеде (2018)
Руденко С. Б. - Мова музейних пам’яток як метафізична теорія (2018)
Хлистун О. С. - Символічний зміст перевтілення персонажів у "Лісовій пісні" Лесі Українки: культурологічний аспект (2018)
Борисенко Ю. С. - Характерні особливості становлення і розвитку скансенів в Україні на початку ХХІ ст.: культурно-дозвіллєва складова (2018)
Колос Т. М. - Українська народна художня культура в контексте наукового знання: культурологічні аспекти концептуалізації (2018)
Гончарук С. М. - Трансформація професійної компетентності тележурналіста як відповідь на виклики сучасного медійного поля (2018)
Демессіе М. К. - Інноваційні підходи у формуванні міського архітектурного середовища засобами дизайну (2018)
Кузьмінський І. Ю. - Музика в житті київських воєвод та губернаторів (ХV–ХVІІІ cтоліття) (2018)
Новакович М. О. - Віденський fin-de-siecle та його рецепція у творчості Станіслава Людкевича (2018)
Матоліч І. Я. - Засадничі риси функціонування кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв (2018)
Міненко О. А. - Естетика Італійського ренесансу в жіночій аристократичній зачісці (2018)
Павлюк Т. С. - Специфіка естетичного сприйняття бального танцю (на прикладі бальної секвенції "Вальс у сутінках" стилю Нью Воуг (2018)
Підлипська А. М. - Хореографічна, театральна, музична критика в Україні: проблеми та перспективи (2018)
Прядко О. М. - Від панорами як видовища до панорамування в технології екранного живопису, Гармаш Ю. Т. (2018)
Шевченко Л. М. - Сонати О. Скрябіна як репертуарний здобуток одеських піаністів (2018)
Пушонкова О. А. - Методологія візуальних досліджень постсучасності: дискурсивні виміри (2018)
Білаш О. С. - Балетмейстерська діяльність Вадима Федотова в контексті розвитку українського музичного театру останньої чверті ХХ століття (2018)
Перова Г. О. - Балет "Лускунчик" редакції В. Вайнонена: генезис та композиція (2018)
Іващенко І. В. - Специфіка "Поетичної динаміки" Д. Стейна, Стрельчук В. О. (2018)
Вежневець І. Л. - "Музичний портрет", жанри mélodies і chanson в камерно-вокальной творчості Франсіса Пуленка (2018)
Мельник І. П. - Важливість проведення форуму аматорського циркового мистецтва в контексті розвитку циркової галузі (2018)
Ситченко К. В. - Роль хореографії у системі підготовки спортсменів техніко-естетичних видів спорту (2018)
Слупська Н. В. - Практичні рекомендації та особливості роботи концертмейстера у класі хореографії (2018)
Сталінська Г. Д. - Принцип художньої інтерпретації в дизайні вінтажного інтер’єру (2018)
Тимчула А. В. - Специфіка танцювальної лексики українців Закарпаття (2018)
Вернигоренко О. С. - Образ російського футуризму початку ХХ століття у творчій спадщині поета і публіциста Корнія Чуковського (2018)
Захарова В. А. - Жінки в українському балеті: до історіографії дослідження (2018)
Мазепа А. О. - Проблема героя в сучасному вітчизняному телесеріалі (2018)
Сварник Б. В. - Генезис пантоміми в умовах соціокультурного простору античного суспільства (2018)
Тупік В. О. - Екслібрис, виконаний за допомогою комп’ютерної графіки, в сучасному мистецтві (2018)
Іваницька І. І. - Специфіка використання метафори в дизайні ландшафту (2018)
Ковальський І. А. - Кон'юнктура впровадження пасивних та енергоефективних будинків (2018)
Прищепа І. Ю. - Методи та принципи ландшафтно-архітектурної реконструкції постіндустріальних територій міста (2018)
Харченко А. С. - Алгоритмічність роботи дизайнера при проектуванні інтер’єрів заміських та міських приватних будинків (2018)
Лисинюк М. В. - Новітня українська літературна мова у контексті національно-культурного життя Наддніпрянщини у першій половині ХІХ ст. (2018)
Угрин М. М. - Шановні читачі (2019)
Федотова О. Л. - Багатофакторна оцінка властивостей А-силіконових матеріалів при виготовленні двошарових базисів знімних протезів (2019)
Штамніц Б. - Поліхромна гібридна кераміка: колірний перехід одним натисканням кнопки (2019)
Kordiyak A. J. - Adverse Reactions to Dental Materials: Review of Possible Causes and Methods for the Diagnosis, Malanyak B. R., Kordiyak O. J. (2019)
Симоненко Р. В. - Двошарові пластинкові протези з еластичною підкладкою — експлоративний підхід. Використання м’якої підкладки Ufi Gel® P ("VOCO”, Німеччина) як засобу для зменшення термінів адаптації до знімних протезів (2019)
Мовчан О. В. - Потреба в ортопедичному лікуванні знімними пластинковими протезами жителів м. Харкова і Харківської області (2019)
Сливка М. М. - Центральне співвідношення у структурі оклюзійної взаємодії: аналіз та систематизація даних літератури, Гончарук-Хомин М. Ю., Красножон О. О. (2019)
Yаnishen I. - Laboratory Justification for the Selection of a Soft Substrate and Acrylic Plastics in the Manufacture of Two-layer Designs of Removable Dentures, Zapara P, Fedotova O., Pogorila A., Sokhan M. (2019)
INSPE комплексно оснащує клініки. Кейс з Одеси (2019)
Дорошенко С. І. - Типи росту лицевого черепа за J. Jarabak у пацієнтів з глибоким прикусом та їх діагностичне значення, Ірха С. В., Яковчук В. П., Мельник І. В., Прохоров С. Л. (2019)
Кривенко Л. С. - Неінвазивна діагностика захворювань пародонту у дітей з атопією та ортодонтичною патологією (2019)
Годованець О. І. - Надкомплектні зуби. Клінічний випадок, Муринюк Т. І., Марчук І. С. (2019)
Осокіна О. І. - Аналіз причин та способів корекції стоматофобії, Удод О. А., Вороніна Г. С., Путятін Г. Г. (2019)
Бандрівський Ю. Л. - Дослідження параметрів мінерального складу ротової рідини у хворих на генералізований пародонтит різного ступеня важкості в осіб з різною груповою приналежністю крові (2019)
Удод О. А. - Сучасні тенденції та підходи до прогнозування карієсу зубів, Вороніна Г. С. (2019)
Батіг В. М. - Вплив поліморфізму гена рецептора вітаміну D на генетичну детермінованість хронічного пародонтиту. Огляд літератури, Басіста А. С., Ватаманюк Н. В., Ішков М. О., Табачнюк Н. В., Рожко В. І. (2019)
Терехова Т. М. - Результати дворічної профілактики карієсу зубів у молодших школярів із застосуванням фторвмісних препаратів, Мельникова О. І. (2019)
Бульбук О. В. - Спосіб діагностики і систематизації дефектів твердих тканин зубів, Рожко М. М., Бульбук О. І. (2018)
Вівчаренко Т. І. - Зміни динаміки лікування хворих з генералізованим пародонтитом та гіпертонічною хворобою залежно від способу лікування, Рожко М. М. (2018)
Chris-ozoko Lilian Ebele - Histomorphological Effects of Cottonseed Oil on Testes in Adult Male Wistar Rats, Wilson Josiah Iju, Oyem John Chukwuma, Okpe Onome (2018)
Матейко Г. Б. - Перебіг HBV-інфекції у вагітних жінок, інфікованих та неінфікованих ВІЛ, Матвісів М. В. (2018)
Omar Mourafiq - Interest of Surgical Treatment of Per-Trochanteric Fractures by Gamma Nail: About 100 Cases, Youssef Benyias, Hicham Benomar, Valery Kamenan, Jalal Boukhriss, Bouchaib Chefry, Ahmed Salim Bouabid, Driss Bencheba, Moustapha Boussouga (2018)
Олексин Х. З. - Використання сучасних методів діагностики оклюзійних порушень при каріозній хворобі, Рожко М. М. (2018)
Ostrovskyi M. M. - Influence of Basic Treatment of Patients with Stage II Chronic Obstructive Pulmonary Disease with Tiotropium Bromide on the Morpho-Functional State of the Bronchial Mucosa and the Level of Type IV Collagen in Bronchoalveolar Lavage Fluid, Kulynych-Miskiv M. O., Savelikhina I. O., Goncharuk V. O., Ostrovska K. M. (2018)
Павлюк Т. В. - Аналіз деяких показників оксидативного стресу в студентів з початковим-І ступенем генералізованого пародонтиту, Рожко М. М. (2018)
Protsyk A. - Clinical Peculiarities of the Mixed-Invasion of Giardiasis and Ascariasis (2018)
Ratchik V. - Diagnostics and Minimally Invasive Surgery for Achalasia Cardia, Babii O., Prolom N., Shevchenko B. (2018)
Саган Н. Т. - Становлення структурних компонентів жувальних м'язів у постнатальному онтогенезі та їх зміни при експериментальному йододефіциті (2018)
Токарук Н. С. - Перебудова внутрішньоорганних кровоносних судин сечового міхура при експериментальному цукровому діабеті, Юрах А. О., Пукач І. В., Юрах Г. Ю., Дмитренко А.С. (2018)
Черкашина Л.В. - Оцінка якості медичної допомоги на первинному етапі її надання: обсяги використання діагностичних заходів у хворих на екзему (2018)
Бершеда Є. Р. - Національна академія наук України та державотворення: кадровий внесок (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (13 лютого 2019 р.) (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (27 лютого 2019 р.) (2019)
Афанасьєв С. О. - Біоіндикація екологічного стану річкових систем України в аспекті імплементації директив ЄС у галузі довкілля (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 лютого 2019 р.) (2019)
Кириленко О. В. - Про виконання цільової програми наукових досліджень НАН України "Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом" (Об'єднання-3) (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 13 лютого 2019 р.) (2019)
Солонін Ю. М. - Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій" (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 27 лютого 2019 р.) (2019)
Хріпта Н. І. - Проблема біомеханічної сумісності металевих матеріалів медичного призначення та шляхи її вирішення (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 27 лютого 2019 р.) (2019)
Чернишенко В. О. - Механізми екстрасудинного та внутрішньосудинного тромбоутворення: фундаментальні дослідження для потреб клінічної практики (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 27 лютого 2019 р.) (2019)
Лайко О. І. - Перспективи розвитку інвестиційної системи України (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 27 лютого 2019 р.) (2019)
Кіктенко В. О. - 40 років Політики реформ і відкритості Китаю, Гончарук А. З., Гобова Є. В. (2019)
Шемшученко Ю. С. - Академічні наукові школи в галузі державознавства і правознавства (до 70-річчя від часу заснування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України), Скрипнюк О. В. (2019)
"Хочу гранично відверто висловитися" (презентація нової книги В. П. Горбуліна "Мій шлях у задзеркалля. Не лише дорожні нотатки") (2019)
80-річчя академіка НАН України В. І. Дубодєлова (2019)
90-річчя члена-кореспондента НАН України М. С. Соскіна (2019)
90-річчя члена-кореспондента НАН України Є. С. Рудакова (2019)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Білоуса (2019)
75-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Нарівського (2019)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Бородіної (2019)
Терпиловський Р. - Праслов'яни, кельти та германці на Десні та Сеймі (2019)
Волощенко С. - Єрусалимські Устави XV–XVII сторіч як джерельна база досліджень і перспективи їх подальшого вивчення (2019)
Нечитайло В. - Імітація коронних шостаків Яна ІІ Казимира з датою "1660" (2019)
Остапенко А. - Особенности развития белорусского этноса и местечковый белорусский национализм в ХVII–ХVIII веках (2019)
Іванов Я. - Форпости межиріччя Південного Бугу та Дніпра (1743–1775) у вітчизняній та російській історіографії (2019)
Мельничук І. - Релігійні вірування німців-колоністів Волинської губернії в XIX – на початку XX ст., Суліменко О. (2019)
Белько О. - Шляхи реалізації програми вогнетривкого будівництва на Полтавщині (1894–1915) (2019)
Радченко Н. - Законодавче регулювання кредитно-підприємницькою діяльністю єврейського населення на теренах України (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2019)
Істоміна А. - Грошова політика уряду Російської імперії в Наддніпрянській Україні та на окупованих землях Західної України в роки Першої світової війни як об’єкт наукових досліджень (2019)
Короткий В. - Колективний портрет Володимира Антоновича на сторінках "Записок НТШ" (2019)
Доморослий В. - Українські землі у виборах до ІІ Державної Думи Росії: процес, наслідки (2019)
Житкова О. - Українізація внутрішньо-церковного життя УАПЦ у м. Києві (1920-ті рр.) (2019)
Орлова Т. - Улюблений герой російських народних казок з погляду історії ментальностей (2019)
Понамарчук І. - Листування Олександра Мурашка з організаторами Венеційської бієнале: до питання участі київських художників у європейському виставковому житті початку ХХ століття, Добріян Д. (2019)
Сидоренко А. - Співпраця М. Омеляновича-Павленка з українською еміграцією правого спектру в міжвоєнний період (2019)
Барташук О. - Динаміка обрядовості Масляничного циклу впродовж ХХ ст. (на прикладі Хмельниччини) (2019)
Громова Н. - Магічне значення продуктів харчування у різдвяній обрядовості бойків наприкінці ХІХ – на початку ХХІ століття (2019)
Смірнова Б. - Здобутки українських вчених щодо розвитку наукових основ ґрунтозахисного землеробства Полтавщини у другій половині ХХ ст. (2019)
Ликова О. - Малі епіграфічні написи на глиняних виробах Михайла Китриша (2019)
Фоміна П. - Основні тенденції розвитку української національної свідомості у 2004–2014 рр. (2019)
Автушенко І. - Організація театрально-мистецької діяльності в Збройних Силах України (1991–2013 рр.) (2019)
Світлинець А. - Зовнішня трудова міграція населення Західної України на початку ХХІ століття (2019)
Волинець А. - Іноземні студенти-мусульмани м. Києва: сучасні реалії, тенденції та перспективи соціокультурної адаптації (2019)
Терес Н. - Етнотуристичний потенціал Фінляндії, Юнгер К. (2019)
Капелюшний В. - Ґрунтовне дослідження з історії українського церковного права. Рецензія на монографію І. А. Мацелюх "Юридична відповідальність у церковному праві середньовічної України. – К.: ТАЛКОМ, 2018. – 332 с." (2019)
Войцехівська І. - Новий дисциплінарний образ історії державотворення в Україні. Рецензія на книгу: Борисова О. В., Климов А. О. Історія української державності: підручник у 2-х томах. – Т. 1. Давні часи. Середньовіччя. Нова доба. – К.: Видавничий дім "Кондор", 2018. – 344 с.; Т. 2. 1917–2017 рр. – К.: Видавничий дім "Кондор", 2018. – 464 с. (2019)
Кошовий С. - Нова англомовна редакція "Книги правителя Шан". Рецензія на книгу "Shang Yang, The Book of Lord Shang: Apologetics of State Power in Early China. Edited and translated by Yuri Pines. – New York: Columbia University Press, 2017. – 351 p." (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Chebanenko A. P. - Electrical properties of structures based on nanocrystals CdS in gelatin matrix, Polischuk A. V. (2018)
Antoshkina O. A. - The hyperfine structure of heavy elements atoms within relativistic many-body perturbation theory, Khetselius O. Yu., Makushkina M. P., Smirnov A. V. (2018)
Nitsuk Yu. A. - Photoluminescence of CdSe:Ni nanoparticles obtained by chemical method, Leonenko A.S., Vaksman Yu.F., Korenkova A.V., Smyntyna V.A., Brytavskyi Ie. V. (2018)
Buyadzhi V. V. - Spectroscopy of multicharged ions in plasmas: oscillator strengths of Be-like ions GaXXVIII and GeXXIX, Tkach T. V., Lavrenko A. P., Romanenko E.S. (2018)
Lavrenova T. I. - Solder for formation of contacts to converters of optical and x-ray images into the electrical signal, Borshchak B. A., Zatovska N. P., Kutalova M. I. (2018)
Ternovsky E. V. - Relativistic calculation of Rydberg autoionization states parameters in spectrum of barium, Buyadzhi V. V., Tsudik A. V., Svinarenko A. A. (2018)
Glushkov A. V. - Chaotic dynamics of relativistic backward-wave tube with accounting for space charge field and dissipation effects: new effects, Tsudik A. V., Novak D. A., Dubrovsky O. V. (2018)
Filevska L. M. - Luminescence of nanoscale tin dioxide. Review (2018)
Ignatenko A. V. - Advanced green’s functions and density functional approach to vibrational structure in the photoelectron spectra of diatomic molecule, Glushkov A. V., Lepikh Ya. I., Kvasikova A. S. (2018)
Khetselius O. Yu. - The hyperfine structure of heavy elements atoms within relativistic many-body perturbation theory, Mykhailov A. L., Efimova E. A., Serga R. E. (2018)
Kulikov S. S. - The study of cadmium sulfide heterogeneously sensitized crystals. Relaxation characterist, Brytavskyi Ye. V., Kutalova M. I., Zatovskaya N. P., Borshchak V. A., Konopel’skaya N. V., Karakis Y. N. (2018)
Kuznetsova A. A. - Spectroscopy of multielectron atom in a DC electric field: modified operator perturbation theory approach to stark resonances, Buyadzhi A. A., Gurskaya M. Yu., Makarova A. O. (2018)
Mashkantsev A. A. - Chaotic dynamics of diatomic molecules in an electromagnetic field, Ignatenko A. V., Kirianov S. V., Pavlov E. V. (2018)
Ternovsky V. B. - Theoretical studying spectra of ytterbium atom on the basis of relativistic many-body perturbation theory: doubly excited valence states, Svinarenko A. A., Cherkasova I. S., Mironenko D. A. (2018)
Ternovsky V. B. - Relativistic operator perturbation theory in spectroscopy of multielectron atom in an electromagnetic field, Kuznetsova A. A., Glushkov A. V., Plysetskaya E. K. (2018)
Halyan V. V. - Optical properties of the Ag28Ga28Ge532Er2S1123 and Ag12Ga12Ge228Er2S483 glasses, Olekseyuk I. D., Ivashchenko I. A., Kevshyn A. H., Tishchenko P. V., Shevchuk M. V. (2018)
Сминтині В. A. – 70 років (2018)
Information for contributors of "Photoelectronics" articles (2018)
Информация для авторов сборника "Фотоэлектроника" (2018)
Інформація для авторів збірника "Фотоелектроніка" (2018)
Кочик Г. М. - Втрати мінеральних сполук біогенних елементів за межі кореневмісного шару внаслідок інфільтрації атмосферних опадів з осушуваного дерново-підзолистого ґрунту, Мельничук А. О., Кучер Г. А. (2018)
Савчук О. І. - Стан та використання осушених земель Житомирського Полісся в умовах змін клімату, Мельничук А. О., Дребот О. В., Кудрик А. П., Буднік І. П. (2018)
Вишневська О. В. - Зернова продуктивність та поживність ценозів з участю люпину вузьколистого, Тугуєва І. В., Маркіна О. В., Вейко Л. І. (2018)
Ковальов В. Б. - Якість олії лляної залежно від умов вегетаційного періоду та строків зберігання сировини, Деребон І. Ю., Бучко К. Д. (2018)
Кочик Г. М. - Водоспоживання сої на осушуваному дерново-підзолистому грунті залежно від систем удобрення в умовах Полісся, Кучер Г. А. (2018)
Савчук О. І. - Вирощування спельти озимої за використання препаратів біологічного походження в умовах Полісся, Кошицька Н. А., Гуреля В. В., Ключевич М.М. (2018)
Клименко Т.В. - Тривалість фунгіцидної активності препаратів біологічного та хімічного походження проти збудників Alternaria solani та Phytophthora infestans, Радько В. Г., Трембіцька О. І., Федорчук С. В. (2018)
Кочик Г. М. - Продуктивність і економічна ефективність вирощування сої на осушуваному дерново-підзолистому грунті залежно від систем удобрення і водорегулювання, Мельничук А. О., Кучер Г. А. (2018)
Поліщук В. О. - Формування продуктивності вівса залежно від біологічних препаратів та систем удобрення, Журавель С. В. (2018)
Тарасевич А. Г. - Влияние микроудобрений и регулятора роста на продуктивность валерианы лекарственной, Милоста Г. М., Регилевич А. А. (2018)
Штанько І. П. - Теоретичні аспекти використання сучасних інформаційно-аналітичних підходів та баз даних в селекції хмелю звичайного (2018)
Козлик Т. І. - Визначення противірусної дії саліцилової кислоти на інфіковані мікроживці хмелю, Джус І. А. (2018)
Кириченко Л. П. - Технологічні аспекти вирощування органічного хмелю, Стецюк О. П. (2018)
Гринюк Т. П - Сучасні методи аналізу при визначенні оцінки якості ефірної олії хмелю, Проценко Л. В., Ляшенко М. І., Рудик Р. І., Власенко А. С., Черненко О.В. (2018)
Штанько І. П. - Визначення стійкості генотипів селекційного розсадника до основних біотичних патогенів хмелю, Венгер О. В., Шпакевич Л. Ю., Федорчук Н. А., Сайкін М. Б. (2018)
Венгер О. В. - Визначення технічної ефективності застосування хімічних і біологічних препаратів проти сисних шкідників хмелю, Степаненко О. М. (2018)
Любченко В. В. - Конструкційні особливості макетного зразка спеціалізованого агрегату для проведення зелених операцій на хмелю (2018)
Савченко Ю. І. - Економічна ефективність вирощування качок на територіях радіоактивного забруднення, Савчук І. М., Ковальова С. П., Приймачук Т. Ю. (2018)
Пелехатий М. С. - Ефективність використання непрямого відбору молочних корів за масометричними параметрами, Піддубна Л. М., Кучер Д. М., Кочук-Ященко О. А. (2018)
Савчук І. М. - Високобілкові корми для відгодівлі свиней в зоні Полісся, Тимошенко З. А., Камінський В. М., Мельничук О. П. (2018)
Савчук І. М - Накопичення важких металів у яловичині залежно від виду силосу в раціоні бугайців, Кобилінська А. М., Степаненко В. М. (2018)
Ткачук В. П. - Вплив механічного обробітку та удобрення на міграцію радіоцезію в орному шарі дерново-підзолистого грунту, Ковальов В. Б. (2018)
Kivenko O. M. - Ecological and agrochemical indeces of sod-podzolic soils in the area of technogenic load of modern pig complexes, Koberniuk V. V., Verbelchuk T. V. (2018)
Проценко А. В. - Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) згідно зі стандартом ISO 22000, Проценко Л. В. (2018)
Левченко В. Б. - Сертифікація робочих місць з питань охорони праці працівників лісового господарства, як складова частина лісової сертифікації в Україні, Шульга І. В., Залевський Р. А., Старунська Л. В. (2018)
Гнатюк Т. О. - Особливості впливу мікробіологічної активності ґрунту за різних систем удобрення на продуктивність конюшини (2018)
Аннотации (2018)
Відомості про авторів (2018)
До відома авторів (2018)
Strona pzrednia (2018)
Spis treści (2018)
Półka M. - Analiza podatności na zapłon wytypowanych pyłów spożywczych (2018)
Drzymała T. - Wpływ wysokiej temperatury na zmianę wytrzymałości na zginanie zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem włókien polipropylenowych, Zegardło B., Jackiewicz-Rek W., Sowiński D. (2018)
Seręga S. - Numeryczna predykcja odporności ogniowej elementów strunobetonowych (2018)
Pozdieiev S. V. - Uzasadnienie bezpiecznego odstępu przeciwpożarowego między fermentatorami do produkcji biogazu, Nizhnyk V. V., Ballo Y. V., Nuianzin A. M., Uhanskyy R. V., Kropyvnytskiy V. S. (2018)
Śmiechowski K. - Wpływ dodatku melaminy i krzemionki w dogarbowaniu skór na palność i wybrane właściwości skór naturalnych, Stachowicz M. (2018)
Kęsoń T. - Studiowanie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w procesie przygotowania kadr dla instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Badania poznawcze i porównawcze – wybrane problemy (2018)
Chomoncik M. - Działania ratownicze komponentu medycznego Polskiej Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (HUSAR Poland) podczas akcji po trzęsieniu ziemi w Nepalu w roku 2015, Feltynowski M., Smolarczyk L. (2018)
Bryant P. - A Multi-Storey Car Park Fire – Was the Fire Strategy at Fault?, Brzezińska D., Dziubiński M. (2018)
Feltynowski M. - Możliwości wykorzystania bezzałogowych platform w służbach ratunkowo-porządkowych, Zawistowski M. (2018)
Feltynowski M. - Zagrożenia związane z wykorzystaniem bezzałogowych platform w służbach ratunkowo-porządkowych, Zawistowski M. (2018)
Wiśniewski W. - Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym – studium przypadku na przykładzie województwa mazowieckiego, Sobieszek G., Połeć B. (2018)
Piec R. - Świadomość wpływu stresu na wypadki w akcjach ratowniczych wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Szykuła-Pieca B. (2018)
Миколенко Ю. М. - Аналіз умов та чинників, які впливають на ступінь відповідності побудови системи територіальної оборони визначеним завданням, Панкратов Є. Є. (2018)
Возняк С. М. - Методика оцінювання результативності шляхіввзаємодії ЗС України з Північноатлантичним Альянсом, Іващенко А. М., Федянович Д. Л., Шпура М. І. (2018)
Фролов В. С. - Особливості впровадження в ЗС України систем військового управління за принципами та стандартами НАТО, Устименко О. В. (2018)
Фролов В. С. - Правові та організаційні засади оборонного огляду сил оборони, підвищення їх бойової потужності через посилення спроможності, Саганюк Ф. В., Павленко В. І., Мудрак Ю. М. (2018)
Семененко В. М. - Аналіз організації стратегічного (оборонного) планування в збройних силах Литовської Республіки, Сурков О. А., Налівайко А. Д. (2018)
Семененко В. М. - Аналіз проблем організації та проведення огляду спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, Антоненко С. І., Мудрак Ю. М. (2018)
Богданович В. Ю. - Інформаційна безпека як основа воєнної безпеки держави та суспільства, Воровиич Б. О., Марко Є. І. (2018)
Алексєєв М. М. - Протидія кібернетичним загрозам в Польщі: досвід для України (2018)
Беляченко В. В. - Підходи до створення, підтримки і вдосконалення АСУ логістичного забезпечення ЗС України з урахуванням досвіду країн-членів НАТО, Педан Ф. Ф., Романченко О. А. (2018)
Закалад М. А. - Підходи до автоматизації процесів логістичного забезпечення Збройних Сил України, Утюшев М. К., Бобров С. В. (2018)
Леонтович С. П. - Обґрунтування підходів до порядку інформатизації процесів організації оборонного планування на основі спроможностей (2018)
Галаган В. І. - Пропозиції щодо формування структури інформаційно-аналітичного автоматизованого робочого місця керівного складу за напрямом управління нерухомим військовим майном Збройних Сил України, Полішко С. В., Бондарчук С. В. (2018)
Турейчук А. М. - Особливості розроблення вимог до кандидатів на посади військовослужбовців, Рибидайло А. А., Прокопенко О. С., Руденська Г. В. (2018)
Федорієнко В. А. - Аналіз спеціального програмного забезпечення ГІС інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України (2018)
Шевченко А. В. - Управління функціональною стійкістю інформаційних систем на основі оптимізації видатків на захист (2018)
Мосов С. П. - Особливості застосування стратегічної безпілотної розвідувальної авіації у воєнних конфліктах ХХI століття, Хорошилова С. Й. (2018)
Бочарніков В. П. - Частотно-часовий аналіз сигналів на основі функцій поведінки і арифметичних рядів (2018)
Яровий В. С - Підхід до вибору постачальників (виробників) засобів для потреб воєнної розвідки, Пилипчук Ю. В., Троцько Л. Г., Цимбал І. В., Гетьман А. В. (2018)
Алиев А. А. - Определение боевого потенциала воинского формирования, Байрамов А. А. (2018)
Ткаченко М. В. - Методи автоматичної ідентифікації диктора за голосом, Федоренко Р. М., Кондратенко Ю. В., Зотова І. Г. (2018)
Думенко М. П. - Методика формування резерву кандидатів до призначення на визначену вакантну посаду (2018)
Вимоги до статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Горін Н. О. - Економічні дослідження в УАН – ВУАН (1918–1934 рр.) (2018)
Небрат В. В. - Історія Академії: втрати і здобутки економічної науки в добу тоталітаризму (2018)
Курбет О. П. - Економіст Іван Вернадський як предтеча української академічної науки (2018)
Дідківська Л. В. - З історії Українського кооперативного інституту імені М. І. Туган-Барановського (2018)
Єлісєєва Л. В. - "Ефективне суспільство": уроки Б. Гаврилишина для України (2018)
Супрун Н. А. - Екологізація та постнекласична трансформація української економічної науки (2018)
Юхименко П. І. - Видатний учений економіст-фінансист (Пам’яті Петра Михайловича Леоненка) (2018)
Січевлюк Л. В. - Іван Франко: національний складник у методології історико-економічного аналізу (2018)
Кудласевич О. М. - Перша розвідка з історії української трудової міграції до США: погляд з позицій сьогодення (2018)
Вербова О. С. - Унікальний досвід акумуляції українського національного капіталу в умовах міжвоєнної Польщі (2018)
Гордіца К. А. - Еволюція господарської структури України на етапі становлення міжнародної торгівлі (2018)
Сливка Т. О. - Формування індустріального суспільства та зміни міжнародних економічних відносин (2018)
Боднарчук Т. Л. - Компаративний аналіз зовнішньоторговельної політики Російської та Австро-Угорської імперій (XIX – початок XX ст.) (2018)
Микитенко В. В. - Прогнозні можливості формування просторової системи управління природно-ресурсними активами, Лицур І. М. (2018)
Афендікова С. В. - Зміна структурних передумов конкуренції на ринках торговельно-посередницьких послуг (2018)
Голубничий В. С. - З приводу дискусій між радянськими економістами та господарниками про зиски й матеріяльні заохоти (2018)
Академіки з економіки УАН (1918–1921 рр.) (2018)
Академіки з економіки ВУАН (1921–1936 рр.) (2018)
Академіки з економіки АН УРСР (1936–1991 рр.) (2018)
Академіки з економіки НАН України (1991–2018 рр.) (2018)
Довідка про збірник (2018)
Редакційна колегія збірника (2018)
До відома авторів (2018)
Ходоков В. Е. - Обучение как процесс изменения последовательности состояний обучаемого в системе "обучающий-обучаемый", Соколов А. Е., Веселовская Г. В. (2018)
Веселовська Г. В. - Удосконалення методів управління складними комп’ютеризованими системами технічних засобів навчання на засадах концепцій методології систем штучного інтелекту, Соколов А. Є. (2018)
Чалий С. Ф. - Моделювання контексту в рекомендаційних системах, Лещинський В. О., Лещинська І. О. (2018)
Дорошенко А. Ю. - Розробка програмних компонентів інформаційної системи екстракції фактографічних даних з веб-ресурсів, Шаронова Н. В., Єна Б. О., Янголенко О. В. (2018)
Бродський Ю. Б. - Аналіз ролі та місця, сутності та змісту інформаційних технологій на сучасному етапі розвитку науки і техніки, Грищук Р. В. (2018)
Чупринка В. І. - Автоматичне проектування схем розкрою листових матеріалів на плоскі геометричні об’єкти, Зелінський Г. Ю., Чупринка Н. В. (2018)
Бідюк П. І. - Прогнозування дохідності банківських продуктів з використанням скорингового підходу, Пудло І. В., Демківський Є. О., Демківська Т. І. (2018)
Деркач М. В. - Дослідження методів розрахунку відстані для окремих сегментів маршруту, Скарга-Бандурова І. С. (2018)
Дідук В. А. - Методика прийняття рішення по місцю розташування продукції в складських приміщеннях (2018)
Доровская И. А. - Cценарно-процедурная модель функционирования виртуальных тренажеров для подготовки менеджеров, Доровской Д. В. (2018)
Димов В. С. - Використання людино-машинного інтерфейсу для управління технологічними процесами, Боскін О. О. (2018)
Gerasin O. S. - Synthesis and study of the mathematical model of a caterpillar mobile robot for vertical movement, Kozlov O. V., Kondratenko G. V., Mingxin H. (2018)
Захарченко Л. М. - Підготовка користувачів нової версії програми 1С: Підприємство 8.3. для України, Захарченко Р. М., Кірюшатова Т. Г., Кірюшатова К. В. (2018)
Лобода О. М. - Моделі та методи інформаційної технології управління аграрного сектору економіки за допомогою достатніх умов оптимальності, Димов В. С. (2018)
Мацуй А. М. - Математичне моделювання автоматичного контролю енергоефективності подрібнення руди кульовими млинами при спрацюванні футеровки, Кондратець В. О. (2018)
Prykhodko S. B. - Constructing the non-linear regression equation to estimate the software size of open source PHP-based information systems, Prykhodko N. V., Spinov A. V. (2018)
Рябенький В. М. - Розробка програмного комплексу для розв’язання прямих задач морської магнітометрії, Чудайкін І. І., Таргунакова Ю. Д. (2018)
Яковенко В. О. - Аналіз задачі побудови автоматизованої системи виявлення та попередження надзвичайних ситуацій на підприємствах підвищеної небезпеки, Ульяновська Ю. В. (2018)
Козуля Т. В. - Обзор моделей гетерогенного катализа, Ведь Е. В. (2018)
Галкін О. В. - Використання предметно–орієнтованої мови і візуальних підходів для проектування системи акторів (AKKA), Верес М. М., Ларін В. О., Бантиш О. В. (2018)
Везумский А. К. - Хаос фрактал биржа (2018)
Шевчук М. М. - Підходи до оброблення "синтаксичного цукру" при пошуку плагіату в програмному коді, Юсин Я. О., Заболотня Т. М., Рибачок Н. А., Дичка А. І. (2018)
Zuev D. O. - Power management for server clusters hardware, Dos E. V., Kropachev A. V., Babkin O. V., Varlamov A. A. (2018)
Дворецький М. Л. - Розробка системи управління знаннями організації на базі CMS WordPress, Дворецька С. В., Давиденко Є. О. (2018)
Журавська І. М. - Генерація субоптимальних маршрутів безпілотного літального апарата з використанням нейронної мережі Хопфілда (2018)
Салтан Б. А. - Математична модель алгоритму вибору зброї ботом в комп’ютерній грі жанру шутер, Собко Д. А., Кулаковська І. В. (2018)
Боскін О. О. - Аналіз безпеки інтерфейсу 802.11(Wi-Fi з'єднань), класифікація паролів, Мазманян С. Р., Левицька А. М. (2018)
Горбач Т. В. - Моделі електронного навчання та вимоги до програмного забезпечення, Славгородський В. Ю., Шубін І. Ю., Ковалевська А. В. (2018)
Ткаченко В. В. - Підхід до збору інформації щодо екологічної обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру, Чередніченко О. Ю., Вовк М. А., Єршова С. І. (2018)
Яшина О. М. - Порівняльна характеристика актуальних засобів розробки під мобільні платформи (2018)
Ходаков В. Е. - Концептуальные основы построения продукционных систем экспертного оценивания социально-экономических систем, Яцюк С. В. (2018)
Катеринич Л. О. - Алгоритм пошуку зв'язків і залежностей у даних веб-сторінок, Петелько Ю. Ю. (2018)
Лепа Е. В. - Моделирование корпоративной компьютерной сети (2018)
Колесник Л. В. - Розробка засобу проектування високонавантажених реляційних систем зберігання даних: оптимізація структури та запитів SQL, Кириченко Н. А., Костоглот І. В. (2018)
Накул Ю. О. - Розробка інформаційної моделі комп’ютерної системи контролю завантаження контейнеровоза (2018)
Анотації (2018)
Корнацький В. М. - Десятирічний досвід виконання державної програми боротьби з гіпертензіями в Україні, Гандзюк В. А., Манойленко Т. С. (2010)
Василюк В. В. - Особливості перебігу пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, Юровська Л. Б., Василюк В. М., Гаврилюк М. Є., Капчак В. О., Бондар Л. П., Левчук Н. Г., Мандзій З. П. (2010)
Корнага С. І. - Туберкульоз легень у хворого із синдромом Ейзенменгера, П'ятночка І. Т., Корнага Н. В. (2010)
Сироїд О. М. - Особливості клінічного перебігу жовчнокам'яної хвороби у пацієнтів із ендокринною патологією (2010)
Швед М. І. - Особливості імунної відповіді та зміна перекисного окиснення ліпідів у гострій стадії інфаркту міокарда в хворих із функціональними порушеннями печінки, Ткачук З. Ю. , Прокопович О. А. (2010)
Ковальчук О. Л. - Дослідження ендотеліальної дисфункції у хворих на холецистит з патологією вен нижніх кінцівок за умов лапароскопічних втручань, Фіра Д. Б. (2010)
Острянко В. І. - Вивчення впливу очищення кюретою Грейсі на емаль постійних зубів у дітей, Якубова І. І., Чайковський Ю. Б., Тіньков В. О. (2010)
Машаріпов А. С. - Визначення давності черепно-мозкової травми за тканинним розподільним лейкоцитозом у внутрішніх органах, Іскандаров А. І. (2010)
Ірза О. Л. - Вплив металокерамічних і безметалевих керамічних протезів з опорою на імплантати на показники біопотенціалів ротової порожнини, Жадько С. І., Колбасін П. М. (2010)
Процайло М. Д. - Особливості дитячого травматизму при синдромі різкої зміни поведінки, Корицький А. Г., Жук С. А., Ревчук В. С., Хрін В. З. (2010)
Дін Кім Ен - Порівняльна оцінка різних варіантів аналгезії при корекції аномалії пологової діяльності, Ібадов Б. К. (2010)
Лісничук Н. Є. - Корекція структурно-функціональних змін тонкої кишки при поєднаних патологіях органів панкреатогепатобіліарної зони із застосуванням ентеросорбенту ГСГД та магнітолазерного випромінювання, Демків І. Я., Куліцька М. І. (2010)
Цимбалюк В. І. - Динаміка зорових викликаних потенціалів при лікуванні трофіном оптичної токсичної нейропатії, Васюта В. А., Цимбалюк Ю. В., Задояний Л. В. (2010)
Ковальчук А. О. - Динаміка змін мікробіологічних показників експериментальних опікових ран при проведенні ранньої некректомії з використанням ліофілізованих ксенодермотрансплантатів вторинного зрізу, Пятковський Т. І. (2010)
Грекова Т. А. - Порівняльна характеристика острівців лангерганса у статевозрілих та старих щурів-самців лінії SHR і Wistar (2010)
Зупанець І. А. - Вивчення фармакологічної дії нових хімічних сполук - потенційних коректорів запальних захворювань міокарда в умовах експериментального ізадринового міокардиту, Семенов А. М., Рускін О. С. (2010)
Пентюк Н. О. - Дослідження антифіброзної активності піоглітазону, бетаїну та S-аденозилметіоніну на моделі цирозу печінки у щурів, індуксованого CCL4 та високожировою дієтою (2010)
Заічко Н. В. - Вплив хронічного навантаження тіолактоном гомоцистеїну та його комбінації з L-NAME на ензими метаболізму сірковмісних амінокислот у печінці щурів. Корекція вітамінно-мікроелементним комплексом (2010)
Нуралієв Н. А. - Особливості імунологічних порушень при експериментальному гострому остеомієліті, Маткурбанов А. Ш., Ісмаїлов Е. А. (2010)
Гудима А. А. - Динаміка перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту на тлі ішемічно-реперфузійного пошкодження шлунка та гострої кровотечі в експерименті, Дзюбановський І. Я., Бондаренко Ю. І., Антонюк М. І. (2010)
Загородна П. С. - Зміни ліпідного, вуглеводного обмінів та функції серцево-судинної системи у жінок, хворих на дисметаболічну кардіоміопатію, з надмірною масою тіла та ожирінням під впливом замісної гормональної терапії та фітоестрогенів (2010)
Сміян С. І. - Клінічні особливості перебігу первинного остеоартрозу на тлі остеопенічного синдрому, Гусак С. Р., Хайко О. К. (2010)
Бабінець Л. С. - Вплив комплексного лікування з включенням класичної акупунктури на параметри ендотоксикозу при поперековому остеохондрозі залежно від стану кісткової тканини, Надкевич А. Л. (2010)
Шкробот С. І. - Вікові особливості перебігу вертеброгенних больових синдромів, Сагайдак Л. О., Шкробот Л. В. (2010)
Луговий О. Б. - Оцінка та прогнозування результатів хірургічного лікування хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, Гощинський В. Б., Зима І. Я., Берекета Є. І., Берекета Г. О. (2010)
Швед М. І. - Динаміка клініко-імунологічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт і виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом залежно від ступеня тяжкості під впливом комплексного лікування із застосуванням триовіту, Лихацька Г. В., Лихацька Т. В., Фуртель В. О. (2010)
Пасієшвілі Л. М. - Вторинний остеопенічний синдром при окремих захворюваннях шлунково-кишкового тракту, Андруша А. Б., Паровіна Г. В., Стегній Т. П. (2010)
Радченко О. О. - Перспективи використання фармакотерапевтичних препаратів на основі фенольної гідрофільної субстанції прополісу у терапфї інфекційних захворювань, Поволокіна І. В., Волянська Н. О. (2010)
Євсюкова В. Ю. - Вплив похідних 2H-пірано |2,3-с| піридинів на адгезивні властивості грибів роду Candida (2010)
Венгер І. К. - Глибока артерія стегна у хірургічному лікуванні атеросклеротичної оклюзії стегно-підколінно-гомілкового сегмента, Бондар П. Я., Вайда А. Р. (2010)
Ганьбергер І. І. - Імунологічні зміни у хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами В і/або С і їх корекція аміксином ІС та антралем (2010)
Мігенько Л. М. - Застосування статинів для корекції дисліпідних та інших трофологічних порушень при хронічному панкреатиті (2010)
Лобанець Н. В. - Розробка клініко-лвбораторного комплексу для підтвердження алкогольної етіології у хворих на цироз печінки (2010)
Квасніцька О. С. - Ефективність кардонату в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень (2010)
Заздравнов А. А. - Вплив гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на якість життя хворих з анкілозивним спондилоартритом, Пасієшвілі Л. М. (2010)
Андреєва І. Д. - Дослідження протимікробної активності перспективних похідних 7-азакумаринів (2010)
Боровик І. О. - Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовчнокам'яною хворобою, Корильчук Н. І., Рябоконь С. С., Боцюк Н. Є., В'юнова Р. О. (2010)
До уваги авторів (2010)
Симоненко В. К. - Децентралізація як детермінант регіональної політики (2018)
Жаліло Я. А. - Проблеми формування інклюзивного розвитку регіонів України в умовах європейської інтеграції (2018)
Надрага В. І. - Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку (2018)
Павліха Н. В. - Концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи децентралізації, Войчук М. В. (2018)
Кльоба С. М. - Соціально-економічна сутність критеріїв конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад (2018)
Гегедош К. В. - Маркетинговий менеджмент у системі транскордонного єврорегіонального співробітництва (2018)
Бідак В. Я. - Методологічні засади ідентифікації міграційних ризиків у фокусі конфліктної ситуації в Україні (2018)
Загорський В. С. - Теоретико-прикладні основи формування екополітики регіону в сучасних умовах децентралізації (2018)
Лещух І. В. - Інституційні засади використання податкових і митних інструментів сприяння розвитку просторових форм організації бізнесу в Україні (2018)
Кльоба Т. Л. - Регулювання фінансових дисбалансів у системі ендогенно орієнтованого розвитку регіонів (2018)
Прунцева Г. О. - Нанотехнології як фактор підвищення рівня виробництва сільськогосподарської продукції у контексті забезпечення продовольчої безпеки країни (2018)
Жабинець О. Й. - Загрози функціонування в Україні агрохолдингових компаній та основні напрями їх нейтралізації (2018)
Доктору економічних наук, професору Кравціву Василю Степановичу - 60 років (2018)
Білан О. П. - Основні кваліфікуючі ознаки правочинів, які порушують моральні засади суспільства (2018)
Грудницька С. М. - Правові основи кластерної самоорганізації і саморегулювання енергопростору, Нестиренко Л. А. (2018)
Губанова О. В. - Правовий статус одинокої особи за сімейним законодавством України, Бегмат С. О. (2018)
Зозуля О. І. - Основні види, напрямки діяльності та роль комітетів (комісій) парламенту у зарубіжних країнах (2018)
Клочко А. М. - Розмежування банківської та комерційної таємниці як об’єктів кримінально-правової охорони та забезпечення права інтелектуальної власності, Дігтяр А. О. (2018)
Панкевич І. М. - Локальні норми в системі трудового права України (2018)
Русецький А. А. - Щодо оптимізації системи суб'єктів, що організовують взаємодію правоохоронних органів на регіональному рівні (2018)
Чича Р. П. - Репутація як обставина, що враховується при обранні запобіжного заходу (2018)
Юшкевич О. Г. - Щодо адміністративного оскарження порушень прав споживачів суб’єктом господарювання у сфері розподілу природного газу (2018)
Яцишин М. Ю. - Криміналізація кіберзлочинів у міжнародному праві: порівняльний аналіз (2018)
Рохман Б. Б. - Основные концептуальные решения и способы их реализации при переводе энергоблоков 300 МВт с антрацитового штыба на угли газовой группы (2018)
Будько В. І. - Економічні аспекти реалізації автономних зарядних станцій електромобілів на основі фотоелектричних батарей, Войтко С. В., Трофименко О. О. (2018)
Лисенко О. В. - Оцінка випадкових властивостей рівнів споживання електроенергії (2018)
Рзаев М. А. - Возобновляемые источники энергии в электроэнергетике Нахчыванской Автономной Республики, Новрузова С. Я. (2018)
Перминов Ю. Н. - Применение постоянных магнитов в электротехнической промышленности, переработке отходов горнодобывающих и других предприятий, Коханевич В. П., Перминова С. Ю., Бабийчук А. В. (2018)
Пазич С. Т. - Апроксимація аеромеханічних характеристик вітрової турбіни вітроводонасосної установки в навантажувальних режимах роботи методом заміни змінних (2018)
Ужейко С. О. - Імовірнісні методи прогнозування поточної потужності вітроелектричних станцій (2018)
Клюс В. П. - Технології переробки осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд, Четверик Г. О., Маслюкова З. В. (2018)
Качан Ю. Г. - Щодо можливості застосування електричного поля для інтенсифікації виділення біогазу при термофільному режимі, Коваленко В. Л., Лапікова О. І. (2018)
Кузьмінський Є. В. - Біопаливні елементи. Сучасний стан і перспективи розвитку в Україні, Щурська К. О. (2018)
XIX Міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2018)
Інформаційні листи щодо проведення виставок (2018)
Білан О. П. - Правочини, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства в цивільному законодавстві України (2019)
Греченко В. А. - Організація міліції Української Соціалістичної Радянської Республіки у 1931 р. (2019)
Дзюба А. Ю. - Антикорупційний комплаєнс як складова управління ризиками підприємства (2019)
Задирака Н. Ю. - Забезпечення соціального добробуту в разі неправомірного використання публічного майна (2019)
Малюга Л. Ю. - Перспективи впровадження в Україні в умовах євроінтеграції латвійського досвіду реформування соціального законодавства (2019)
Недибалюк В. Д. - Окремі аспекти незалежності Конституційного Суду України як гарантія реалізації Основного Закону (2019)
Розгон О. Г. - Механізм адміністративно-правового регулювання малої приватизації в Україні: поняття, ознаки та зміст (2019)
Тягло А. В. Тягло А. В. - К пониманию бремени доказательства в англо-американском праве (2019)
Казаков Г. - Латинська Америка як регіон зіткнення інтересів США та Німеччини у роки Першої світової війни (2018)
Саган Г. - Утвердження гендерних принципів в освіті Японії на початку ХХ ст. (2018)
Гула О. - Діяльність Валерії О'Коннор-Вілінської в еміграції (1918–1930 рр.) (2018)
Потіха З. - Зв'язки вітчизняної діаспори в Канаді з Україною (1991–2014 рр.) (2018)
П’янкова Є. - Урядницька кар'єра братів Ходецьких на Руських землях Корони Польської у другій половині XV — першій третині XVI століття (2018)
Зотова Т. - Конституції Варшавського сейму 1581 року як джерело до історії функціонування парламентаризму на українських землях (2018)
Щербак В. - Вагомий поступ у формуванні протурецької політики гетьмана Петра Дорошенка (2018)
Рудницька Л. - Створення скляного заводу на базі села Рокитне Овруцького повіту Волинської губернії (2018)
Клименко Н. - Політична діяльність Анастасії Грінченко: між Конотопом, Петербургом та Києвом (2018)
Гула В. - Бунд і використання тероризму в політичній боротьбі (1897–1907) (2018)
Kutsyk R. - Informational Substantiation of Western Ukrainian Lands Conquest by the Russian Empire in 1914 (2018)
Пижик А. - Проект Конституції УНР 1917 р.: передумови появи, зміст, сучасні оцінки, Слюсаренко Ю. (2018)
Іванюк О. - Музеєфікація військової історичної спадщини в Наддніпрянській Україні та Криму в XIX — на початку XX ст. (2018)
Кузьменко Ю. - Канони зовнішнього вигляду та організація дозвілля вчителів провінційних міст і сіл УРСР у 1945–1980-х роках, Корпас О. (2018)
Гедьо А. - Правовий статус та розвиток господарства греків Північного Надазов'я (1779–1875 рр.): аналіз матеріалів діловодства (2018)
Шологон Л. - Особливості актуалізації джерел особового походження з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848–1914) (2018)
Шаповал А. - Наукова співпраця І. Я. Франка та В. М. Перетца (за епістолярними джерелами) (2018)
Мицик Ю. - З листів Івана Боберського до Остапа рицая, Тарасенко І. (2018)
Бонь О. - Протоколи допитів з архівно-слідчих справ українських гуманітаріїв 1920–1930-х рр.: аналіз та інтерпретація (2018)
Гирич І. - Чи потрібна в Києві подальша деколонізація та дерусифікація міського інтелектуального простору? (2018)
Содержание (2018)
Ковальов Є. - Past Сontinuous: історична політика 1980-х–2000-х. Україна та сусіди. — К. : Laurus, Антропос-Логос-Фільм, 2018. — 420 с., Касьянов Г. (2018)
Пост-реліз I Міжнародного конгресу "Раціональне використання антибіотиків. Antibiotic Resistance Stop!" (Київ, 15–16 листопада 2018 року) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Пост-реліз зустрічі з президентом Акредитаційної ради безперервної медичної освіти США Гремом Макманом (11 грудня 2018 року) (2018)
Бекетова Г. В. - Вплив здоров'язберігаючих технологій на стан здоров'я дітей молодшого шкільного віку, Савінова К. Б., Дубогай О. Д., Міщерська Г. Д. (2018)
Дорош О. І. - Прогрес у лікуванні гострої лімфобластної лейкемії: 25 років застосування міжнародних протоколів у відділенні дитячої гематології Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, Цимбалюк-Волошин І. П., Бодак Х. І., Поліщук Р. С., Степанюк А. І., Воробель О. І., Скоропад Л. Л., Трояновська О. О., Козлова О. І., Мих А. М. (2018)
Косаківська І. А. - Досвід виконання аденотомії у дітей (2018)
Хасанова С. С. - Особенности экзокринной функции поджелудочной железы и непереносимости лактозы у недоношенных детей, Камилова А. Т. (2018)
Лісецька І. С. - Антилізоцимна активність симбіонтів ясен у процесі комплексного лікування генералізованого катарального гінгівіту у підлітків з хронічним гастродуоденітом, Рожко М. М., Куцик Р. В. (2018)
Фролова Т. В. - Вплив виду вигодовування на рівень цинку та фізичний розвиток дітей першого року життя, Амаш А. Г. (2018)
Синяк Ю. П. - Захворюваність на вітряну віспу населення Житомирської області (дитячого і дорослого) у 2015–2017 роках, Купріяненко А. В. (2018)
Макеева Н. И. - Случай анемии Фанкони у ребенка, Одинец Ю. В., Поддубная И. Н. (2018)
Дорош О. І. - Інвазивний мукормікоз: проблеми діагностики і лікування, Хім'як Л. С., Кушарська О. В., Василів І. Л., Мелько І. П., Мих А. М. (2018)
Макєєва Н. І. - Остеонекроз як ускладнення поліхіміотерапії у дітей, які страждають на гострий лейкоз, Одинець Ю. В., Піддубна І. М. (2018)
Бегларян С. А. - Підходи до розробки клінічних критеріїв випадків, підозрілих щодо первинного імунодефіциту (огляд літератури), Чернишова Л. І. (2018)
Мочульська О. М. - Сучасна стратегія лікування атопічного дерматиту у дітей (огляд літератури), Чорномидз І. Б., Горішний І. М. (2018)
Квашніна Л. В. - Вплив лікарського засобу "Резістол®" на гуморальний та клітинний імунітет дітей з рекурентними та гострими вірусними респіраторними захворюваннями: результати дослідження, Чернишов В. П., Матвієнко І. М., Ігнатова Т. Б., Осипчук Д. В. (2018)
Юрочко Ф. - Фарингіт і деякі інші. Сучасні тенденції (2018)
Правила подачи и оформления статей (2018)
Титул,зміст (2018)
Сенченко М. - 100 років Книжковій палаті України (2018)
Дояр Л. - Перші надходження Книжкової палати України (книгодруки 1917 р.) (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського