Abidin I. S. Z. - Determinants of Malaysia – BRICS trade linkages: gravity model approach, Haseeb M., Chiat L. W., Islam M. R. (2016)
Makhitha K. M. - Do small craft businesses need strategic marketing to survive? (2016)
Аль Ібрахімі Метак М. А. - Возможности расширения ориентационных возможностей многокомпонентных станков (2018)
Амелін М. Ю. - Забезпечення надійності транспортних засобів у контексті використання захисних полімерних нанокомпозитних покриттів (2018)
Березін Л. М. - До розрахунків деталей на міцність, довговічність та надійність (2018)
Браїло М. В. - Дослідження теплофізичних властивостей епокси-поліефірних композитів, модифікованих метилендіфенілдіізоціанатом, Букетов А. В., Якущенко С. В., Яцюк В. М. (2018)
Букетов А. В. - Дослідження адгезійних властивостей модифікованих 4-амінобензойною кислотою полімерних композитних матеріалів, Кулініч А. Г., Гусев В. М., Сметанкін С. О., Яцюк В. М. (2018)
Волков В. П. - Принцип створення бази знань для обслуговування легкових автомобілів за допомогою онтологій, Павленко В. М. (2018)
Ганзюк А. Я. - Дослідження структурно - адсорбційних характеристик сапонітових глин, модифікованих амінами, Стремецький О. І. (2018)
Гасан Ю. Г. - Специальный облицовочный строительный материал на основе гипса, модифицированного золой и серой, Тарасевич В. І., Дроздова О. В. (2018)
Гевко Б. М. - Технологічність конструкції пристроїв і різальних інструментів для оброблення різьбових поверхонь, Ляшук О. Л., Клендій М. І., Марчук Н. М., Котик Р. М. (2018)
Гевко Б. М. - Результати експериментальних досліджень стійкості сверла-мітчика М7-7Н, Стойко І. І., Клендій В. М., Марчук Н. М. (2018)
Гурик О. Я. - Технологічний процес виготовлення внутрішніх багатогранників, Марчук Н. М., Гупка В. В., Диня В. І., Фльонц О. В., Семенів І. І. (2018)
Залога В. О. - Особливості впровадження інтегрованих систем управління, Дядюра К. О., Рибалка І. М. (2018)
Захарова Л. М. - Підвищення темпів гірничих робіт як ефективний захід з управління дисипативними структурами навколо виробки, Назимко І. В. (2018)
Ковальчук С. Б. - Рівняння теорії пружності для композитних брусів із плоскою віссю довільної форми у природній криволінійній системі координат, Горик О. В. (2018)
Ларін О. О. - Компьтерный анализ прочности колонн элеватора при различных вариантах нагружения (часть №1), Трубаєв О. І., Юдаєв В. В. (2018)
Ларін О. О. - Компьтерный анализ прочности колонн элеватора при различных вариантах нагружения (часть №2), Трубаєв О. І., Юдаєв В. В. (2018)
Лещенко О. В. - Дослідження впливу структурно-активної добавки на властивості епоксидних композитів (2018)
Мазін С. П. - Пропозиції щодо конструкції водометної спецмашини для підрозділів охорони громадського порядку, Маренко Г. М., Страшний І. Л., Франков В. М., Скраль В. В. (2018)
Мікуліч О. А. - Розвиток методу граничних інтегральних рівнянь до розв’язання нестаціонарних задач у континуумі Коссера (2018)
Мороз I. A. - Топологічна структура седиментаційних осадів карбонатів металів у водних розчинах неіонногенної ПАР, Янчук О. М. , Кашицький В. П. (2018)
Ніколюк П. К. - Інтелектуальне перехрестя, Комаров В. Ф., Ніколюк П. П. (2018)
Палій Б. М. - Антропоморфний пневматичний захват з можливістю 3D руху пальців (2018)
Панасюк М. В. - Дополнительная реальность, как новое инновационное направление в оптике и сервисное обслуживание данного вида изделий, как необходимый фактор возможности её широкого использования (2018)
Поліщук О. С. - Процес передачі енергії при ударному виконанні операцій легкої промисловості (2018)
Пономарьова Н. В. - Аналіз сучасного стану функціонування прикордонних пунктів пропуску в єдиному митному просторі країни, Волкова Т. В. (2018)
Пригоровська Т. О. - Конструкторсько-технологічне забезпечення виготовлення PDC-доліт для підвищення їх експлуатаційних показників, Войтенко П. І., Врюкало В. В., Пітулей Л. Д., Роп’як Л. Я., Присяжнюк П. М., Бурда М. Й., Луцак Д. Л., Луцак Л. Д. (2018)
Повстяной О. Ю. - Модельні дослідження формування засипки порошків з урахуванням властивості матеріалу на базі моделей випадкової упаковки (двомірний випадок), Дороговцев А. А. (2018)
Ратушний О. В. - Концепція капіллярного насоса, Васильченко Д. Р., Дрофа А. О. (2018)
Сапронова А. В. - Використання дисперсних добавок для підвищення адгезійних і фізико-механічних властивостей полімерних захисних покриттів (2018)
Стухляк Д. П. - Вплив модифікатора 2,4-діамінотолуену на адгезійні властивості та залишкові напруження захисних полімерних покриттів (2018)
Тазетдінов В. А. - Оптимізація процесу підбору інвентаря для настільного тенісу на основі побудови нейронних мереж за критеріями відповідності (2018)
Тарельник В. Б. - Повышение уровня экологической безопасности при использовании интегрированных способов повышения качества стальных деталей, Гапонова О. П., Радіонов О. В. (2018)
Тимощук В. М. - Про деякі оцінки модуля неперервності бігармонічної функції в обернених теоремах наближення, Гінайло П. І., Лісковець С. М., Гуда О. В. (2018)
Троснікова І. Ю. - Закономірності формування структури та властивостей спрямовано армованих композиційних матеріалів систем Mo-Si-B, WC-W2C (2018)
Халед Г. Б. - Квантово-хімічні дослідження енергії взаємодії між молекулами рубрену та стеариновою кислотою та рубреном і метиловим ефіром стеаринової кислоти (2018)
Цідило К. І. - Моделювання напружено-деформованого стану осьового різального інструменту методом скінченних елементів, Карпик Р. Т., Витвицький В. С., Сапаров О. А. (2018)
Захарчук В. І. - Метод багатокритеріального вибору палива для транспортних засобів (2018)
Черкасова К. Т. - Інноваційні підходи у соціокультурній ідентифікації архітектурного об’екту культурної спадщини, Заворіна А. А. (2018)
Авербах М. Я. - Брендування станцій харківського метрополітену. Погляд з позиції архітектора (2018)
Акмен І. Р. - Українська архітектурна спадщина в радянській періодиці 30–40-х рр. ХХ ст (2018)
Булах І. В. - Аналіз наукових досліджень в аспекті архітектурно-містобудівного проектування закладів охорони здоров'я (2018)
Вигдорович О. В. - Порівняний аналіз деяких періодів індустріальної забудови в історії вітчизняної архітектури та містобудування, Скомороха С. С., Божинський Н. І. (2018)
Гелла Е. И. - Влияние утопических идей на градостроительную практику в Харькове в 1920-30-х гг, Качемцева Л. В. (2018)
Давидич Т. Ф. - К пониманию эклектики (2018)
Дементьев В. В. - О субъективных оценках звукоизоляции ударного шума в жилых зданиях (2018)
Ладигіна І. В. - "Smart City" – складна підсистема в складній системі міста (2018)
Ладигіна І. В. - Особливості відновлення деградованих виробничих територій в структурі великого міста (на прикладі м. Суми), Руденко А. О. (2018)
Ремизова Е. И. - Методы исследования ордерного языка в архитектуре постмодернизма, Новак Н. В. (2018)
Фоменко О. О. - Когнітивно-дослідницька матриця виявлення та аналізу проблем міста, Данилов С. М. (2018)
Шарлай Е. В. - Эволюция коммуникативной функции музея и ее влияние на пространственную организацию (2018)
Швиденко О. О. - Будинок Наркомпраці у Харкові, як об’єкт культурного надбання України (2018)
Гончаренко Д. Ф. - Канализационные тоннели и коллекторы – на пороге экологической катастрофы, Алейникова А. И., Гудилин Р. И. (2018)
Буц Ю. В. - Наслідки впливу пірогенного чинника на біогеохімічні властивості екогеосистем в умовах техногенного навантаження (2018)
Берестянская С. Ю. - Особенности расчета сталебетонных плит на термосиловое воздействие и предпосылки для определения механических и теплофизических характеристик фибробетонов, Опанасенко Е. В. (2018)
Бильченко А. В. - Некоторые вопросы расчета монолитных железобетонных плит проезжей части мостовых сооружений, Кислов А. Г., Кожушко В. П., Синьковская Е. В., Тыква А. И. (2018)
Земляков В. Л. - Спосіб підсилення кам'яних колон (стовпів) попередньо напруженою обоймою, Плахотнікова І. А., Фурсов Ю. В. (2018)
Кожушко В. П. - Актуальность применения композитных материалов для усиления железобетонных балок пролетных строений мостов, Сова Я. И., Воронова Е. М. (2018)
Малявин А. Н. - Повышение эффективности организации технологического обеспечения строительства транспортных сооружений железнодорожных станций, Шевченко А. А. (2018)
Мозговий А. О. - Дослідження кореляційної залежності максимальної товщини льоду за статистичними даними спостережень у водосховищах гідровузлів Дніпровського каскаду (2018)
Мірошніков В. Ю. - Змішана задача теорії пружності для простору з циліндричними порожнинами та деякими крайовими умовами контактного типу (2018)
Семененко Н. В. - Литературный обзор теорий расчета тороидальных оболочек, Бессмертный С. И., Лылка А. М., Нечволод О. О. (2018)
Яровий С. М. - Залишковий ресурс металевих димових і вентиляційних труб та їх несучих веж (2018)
Вяткін К. І. - Вплив урбанізації на розвиток соціуму, В'яткін Р. С. (2018)
Кабусь О. В. - Дослідження корозійної стійкісті бетонів з хімічними добавками у розчині сірчаної кислоти, Коломієць Ю. В., Буцька Л. М., Ліхограй В. В. (2018)
Никичанов В. В. - Применение различных отходов промышленности в технологии изготовления жаростойких бетонов (2018)
Плахотніков К. В. - Збереження тепла за рахунок використання покриття на основі порожніх мікросфер, Бондаренко Д. О., Старкова О. В., Костюк Т. О. (2018)
Ємельянова І. А. - До питання визначення раціональних режимів роботи універсального безпоршневого шлангового бетононасоса, Чайка Д. О. (2018)
Ємельянова І. А. - Особливості виконання бетонних робіт в умовах будівельного майданчика, Гордієнко А. Т., Субота Д. Ю. (2018)
Петровський А. Ф. - Розробка технології спорудження протифільтраційного екрану з використанням шнекового устаткування, Борисов О. О., Кирилюк С. В. (2018)
Болотских Н. Н. - Кабельные системы для поддержания температуры и предотвращения замерзания жидких сред в трубопроводах, Болотских Н. С. (2018)
Болотских Н. Н. - Инфракрасные кварцевые обогреватели помещений (2018)
Степанов О. В. - Повышение эффективности биологической очистки сточных вод (2018)
Назаренко О. М. - Моделювання сталості водно-хімічного режиму системи водопостачання в умовах глобального потепління, Назаренко І. А., Копакова Л. А. (2018)
Беляев Н. Н. - Применение сопряженного уравнения для решения задач в проблеме загрязнения атмосферного воздуха, Калашников И. В., Машихина П. Б. (2018)
Біляєв М. М. - Зменшення концентрації оксиду вуглецю у вихлопних газах автотранспорту, Русакова T. I. (2018)
Левашова Ю. С. - Наслідки підвищеної чи зниженої іонізації повітря в робочому просторі приміщення, Косенко Н. О., Коваленко А. В. (2018)
Малишева В. В. - Використання математичної моделі прогнозування ступеня шумового забруднення примагістральних територій та шляхи його подолання (2018)
Крот О. П. - Вплив морфологічного складу твердих побутових відходів на процеси їх термічного знешкодження, Крот О. Ю. (2018)
Данова К. В. - Проблеми забезпечення безпеки праці осіб із інвалідністю в умовах підприємств будівельної галузі (2018)
Березовський А. І. - Оптимізація проектних рішень під час вибору типу вогнезахисту металевих конструкцій машинних залів АЕС, Рудешко І. В., Дагіль В. Г. (2018)
Гольтерова Т. А. - Проблемні питання економіки проектно-будівельних рішень, Обухова Н. В. (2018)
Долгий В. П. - Особенности подбора состава трубобетона, Сопов В. П. (2018)
Title (2011)
Contents (2011)
Li D. - Did investors feel fairer after Regulation Fair Disclosure? Evidence from abnormal trading volume before earnings announcements, Li G., Li M. (2011)
Gay R. - The pension separation theorem (2011)
Kadiyala P. - Impact of bankruptcy law reform on capital markets in Brazil (2011)
Obeid H. - The impact of stock exchange performance of selected French privatization firms, Bhatti M. I. (2011)
Sadeghi M. - Investment opportunities and stock liquidity: evidence from DJIM index additions in Persian Gulf states (2011)
Wang Y.-M. - Investor sentiment spillover effects between the futures and spot markets, Li C.-A., Lin C.-F. (2011)
Feys C. - The post-acquisition performance of acquired owner-managed firms, Manigart S. (2011)
Chen C.-C. - Expiration-day effects, settlement mechanism, and market structure: an empirical examination of Taiwan futures exchange, Kuo S.-W., Huang C.-S. (2011)
Fumagalli A. - Valorization and financialization in cognitive biocapitalism, Lucarelli S. (2011)
Cao T. - Pension fund share transactions and board dynamics - UK evidence (2011)
Title (2016)
Contents (2016)
Der B. A. - Investigation on the value relevance of accounting information: evidence from incorporated companies in the Singapore capital market, Polak P., Masri M. (2016)
Dash M. - A study of regional trends in external debt in developing economies (2016)
Blanco-Oliver A. - Hybrid model using logit and nonparametric methods for predicting micro-entity failure, Irimia-Dieguez A., Oliver-Alfonso M. D., Vazquez-Cueto M. J. (2016)
Rao U. - Corporate valuation: theoretical postulates and empirical evidence from SENSEX firms in India (2016)
Jena S. K. - Does contract size matter for price discovery and risk management in stock index futures?, Dash A. (2016)
Njuguna J. - Testing the efficient market hypothesis on the Nairobi Securities Exchange (2016)
Mayur M. - An empirical investigation of market timing behavior: evidence from Indian IPOs (2016)
Holtzhausen J. P. - Critical assessment of risk-taking behavior and economic performance of male entrepreneurs in the Centurion central business district in South Africa, Naidoo V. (2016)
Chung C. Y. - Stock split, unseasoned equity offering, and firm value: evidence from the Korean stock market, Ju K., Ryu D. (2016)
Swanepol E. - The impact of executive remuneration on risk-taking in the banking industry, Smit A. M. (2016)
Enerson M. - Factors that influence the marketing of professional services, Mason R. B., Corbishley K. M. (2016)
Madinga N. W. - Exploring status consumption in South Africa: a literature review, Maziriri E. T., Lose T. (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Aliouche E. H. - The behavior of franchisor stocks, Bianchi R. J., Drew M. E. (2014)
Adamo R. - Performance and risk of green funds, Federico D., Notte A. (2014)
Bounouala R. - Commercial banks in microfinance: entry strategies and keys of success, Rihane C. (2014)
Seetharam Y. - Fusion investing: an innovative approach to asset selection, Auret C. (2014)
Lukyanets O. - Methodological approach to the evaluation of the financial system stability in the conditions of economic transformation (2014)
Choi H.-S. - Seasonality based style rotation strategy in major stock markets (2014)
Lin Z.-W. - Technical analysis and market efficiency: an empirical examination on energy markets, Hsu S. T.-H., Huang C.-S. (2014)
Титул, содержание (2018)
Липадаев В. Н. - Международная конференция "Титан 2018. Производство и применение в Украине" (2018)
Ахонин С. В. - Получение высокопрочного титанового сплава ВТ22 способом электронно-лучевой плавки, Березос В. А., Пикулин А. Н., Северин А. Ю., Шваб С. Л., Ерохин А. Г. (2018)
Ахонин С. В. - Особенности получения крупных слитков алюминидов титана в электронно-лучевых установках, Северин А. Ю., Березос В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. (2018)
Калинюк А. Н. - Особенности производства ленточных литых заготовок марок ВТ1-0 и GRADE 2 из низкосортного губчатого титана, Дереча А. Я., Тэлин В. В., Коляда А. Ф., Костенко В. И., Иванов Н. М. (2018)
Педаш А. А. - Влияние типа источника энергии при 3D принтинге на структуру и свойства деталей из сплава Ti–6Al–4V, Клочихин В. В., Митина Т. А., Шило В. Г. (2018)
Фирстов С. А. - Свойства сплавов на основе алюминидов титана γ-TiAl/α2-Ti3Al при комплексном легировании, Горная И. Д., Подрезов Ю. Н., Бондарь А. А., Шереметьев А. В. (2018)
Григоренко Г. М. - Расчет равновесных диаграмм состояния и фазовых превращений титановых сплавов системы титан – алюминий, Костин В. А., Григоренко С. Г. (2018)
Петрик И. А. - Оценка возможности применения технологии послойного формирования способом плазменной наплавки деталей из титановых сплавов узлов вертолетов и ГТД, Чигилейчик С. Л., Митина Т. А., Марченко Ю. А, Гнатенко М. О. (2018)
Ивасишин О. М. - Микроструктура и свойства многослойных материалов на основе сплава Ti–6Al–4V, полученных по порошковой технологии, Марковский П. Е., Саввакин Д. Г., Бондарчук В. И., Стасюк А. А., Приходько С. В. (2018)
Бердникова Е. Н. - 6 Международная самсоновская конференция "Материаловедение тугоплавких соединений", Васильковская М. А. (2018)
Гасик М. І. - Развитие современных технологий электросталеплавильного производства легированных сталей для высокотехнологичных отраслей промышленности (2018)
Шейко И. В. — 75 (2018)
Title (2008)
Contents (2008)
Acikalin S. - Relationships Between Stock Markets and Macroeconomic Variables: an Empirical Analysis of the Istanbul Stock Exchange, Aktas R., Unal S. (2008)
Biglova A. - Modeling, Risk Assessment and Portfolio Optimization of Energy Futures, Kanamura T., Rachev S. T., Stoyanov S. (2008)
Yang Z. - Continuous Time Evolutionary Market Dynamics: The Case of Fix-Mix Strategies, Ewald C.-O. (2008)
Chen W.-N. - Corporation Financial Performance and Market Reaction to ESOP: Evidence from Taiwan, Hsu C.-Y. (2008)
Li C.-A. - The Impact of the Development of Trading Systems on Bid-Ask Spreads, Lai H.-C. (2008)
Bertin W. J. - Liquidity Issues Surrounding Neglected Firms, Michayluk D., Prather L. (2008)
Kumar K. S. - Financial Product Preferences of Trichirapalli investors using Analytical Hierarchy process and fuzzy Multi Criteria Decision Making, Banu C. V., Nayagam V. L. G. (2008)
Croce A. - Stock repurchases and future operating performance: empirical evidence from Italy, Daminelli D., Giudici G. (2008)
Simpson J. - Identification of stock market maniplulation: a case study, Alles L., Evans J., Westaway J. (2008)
Gopalaswamy A. K. - Stock price reaction to merger announcements: an empirical note on Indian markets, Acharya D., Malik J. (2008)
Shkolnyk I. - The peculiarities of the financial market development in Ukraine, Kozmenko O. (2008)
Кирильчук К. - Комплексний аналіз популяцій Trifolium pratense L. на заплавних луках лісостепової зони України, Баштовий М. (2018)
Козак Ю. - Cтруктура адвентивної фракції флори заплавних екосистем міста Луцька та його околиць (2018)
Красовський В. - Особливості просторового розподілу території Хорольського ботанічного саду, Черняк Т., Зубенок О. (2018)
Логвиненко I. - Степова рослинність на території Волинської височини та проблеми її охорони (2018)
Медведєв Д. - Вплив температури на ріст і життєздатність міцелію штамів мікофільного гриба Cladobotryum dendroides, Бісько Н. (2018)
Сухомлін К. - Про колекцію мошок (Simuliidae, Diptera) кафедри зоології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Зінченко O. (2018)
Кобеза П. - Грегарина Gigaductus exiguus (Gigaductus) паразитує в турунах Calathus melanocephalus (Carabidae) в умовах центральної частини степової зони України, Пахомов O. (2018)
Кобеза П. - Морфометричні особливості грегарин Gigaductus exiguus Eugregarinorida, Gigaductus кишкових паразитів Pterostichus melas Coleoptera, Carabidae, Бригадиренко В., Пахомов О. (2018)
Титюк O. - Новий тип розвитку нюхової розетки в анциструса звичайного Ancistrus dolichopterus, Степанюк Я. (2018)
Білокур Д. - Показники неспецифічного антиінфекційного захисту у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області (2018)
Вознесенська Т. - Вплив введення наночастинок срібла на ооцити і клітини їх фолікулярного оточення в умовах експериментального гломерулонефриту, Ступчук М., Калейнікова О., Срібна В., Блашків Т. (2018)
Купиняк Н. - Мембранний потенціал мітохондрій за дії сураміну, Охай І., Манько В. (2018)
Левадянська Ю. - Тканинне дихання в печінці та холесекреція за умов дії L-цистеїну, Решетнік Є., Весельський С., Янчук П. (2018)
Коржик О. - Особливості електроміографічної активності дистальних м'язів кисті у жінок із різною модальною α-частотою, Павлович О., Бранюк С., Моренко А. (2018)
Yukhymenko L. - Methodical Approach to the Study of Intersystem Interaction of Human Cardiovascular System and Brain, Makarchuk M. (2018)
Андреюк Н. - Метод створення вестибулярного навантаження та його вплив на серцево-судинну систему фехтувальників (2018)
Title (2008)
Contents (2008)
Stein M. - The world of funds of funds, Rachev S. T., Sun W. (2008)
Gorman L. R. - Measuring Alpha-Based Performance: Implications for Alpha-Focused Structured Products, Weigand R. A. (2008)
Anoruo E. - Joint variance-ratio tests of random walks in China's closed-end fund market, Elike U. (2008)
Aldaihani M. M. - Portfolio optimization models and a tabu search algorithm for the Kuwait Stock Exchange, Aldeehani T. M. (2008)
Wang J. - Estimation of the degree of market imperfections: theory and application in currency futures markets, Hsu H. (2008)
Yosef R. - European and American put options on insurance products (2008)
Phoon K. F. - Further evidence on the approximation of confidence intervals for Sharpe style weights: the case of Australian listed managed funds, Watson J., Wickramanayake J. (2008)
Coppola M. - Life office management perspectives by actuarial risk indexes, D'Amato V., Emilia Di Lorenzo, Sibillo M. (2008)
D'yakonova I. - Methodological foundations for the modernization of banking supervision in Ukraine on the basis of leading indicators (2008)
Brzeszczynski J. - Performance of high dividend yield investment strategy on the Polish Stock Market 1997-2007, Gajdka J. (2008)
Title (2016)
Contents (2016)
Gokgoz F. - Electricity price forecasting in Turkey with artificial neural network models, Filiz F. (2016)
Park H.-Y. - Controlling shareholders’ ownership structure, foreign investors’ monitoring, and investment efficiency, Chae S.-J., Cho M.-K. (2016)
Giannarakis G. - The impact of corporate social responsibility on financial performance, Konteos G., Zafeiriou E., Partalidou X. (2016)
Sutarmin Sutarmin - Value chain analysis to improve corporate performance: a case study of essential oil export company in Indonesia, Jatmiko D. P. (2016)
Rajchlova I. J. - Benchmarking study on the venture capital market in the Czech Republic, Hungary and the Netherlands, Svatoaova I. V. (2016)
Oliveira M. A. - A volatility-based approach to gold as a safe haven: can it explain the abnormalities in gold returns during periods of extreme financial adversity?, Santos C. (2016)
Knezevic M. - The importance of bank guarantees in modern business (business environment in Serbia), Lukic A. (2016)
Scheers van L. - The importance that customers place on service attributes of sale personal in the retail sector (2016)
Haque F. - Corporate governance and financial performance: an emerging economy perspective, Arun T. G. (2016)
Wyk van G. - Critical assessment of Just-in-Time (JIT) process within a South African company: the case of Sabertek, Naidoo V. (2016)
Botha J. A. R. - A holistic view of the use of corporate culture conveyed by internal marketing for enhancing stability, sustainability and consistency in service quality (2016)
Makhitha K. M. - Challenges impacting on small independent retailers performance in Soweto, Johannesburg in South Africa (2016)
Donald M. F. - The relationship between perceived organizational support and organizational commitment among academics: the mediating effect of job satisfaction, Hlanganipai N., Shambare R. (2016)
Worku Z. - The impact of poor quality municipal services on small enterprises (2016)
Title (2008)
Contents (2008)
Ciccone S. J. - A month-by-month examination of long-term stock returns, Etebari A. (2008)
Giacometti R. - Funds of hedge funds: a comparison among different portfolio optimization models implementing the zero-investment strategy, Rachev S. T. (2008)
Yavas B. F. - Integration among global equity markets: portfolio diversification using exchange-traded funds, Rezayat F. (2008)
Amt G. - Standardized strategy assessment as a contribution to banks' corporate ratings, Lindstadt H., Wolff M. (2008)
Dempsey M. - The significance of beta for stock returns in Australian markets (2008)
Barnes E. - Ownership, regulation, information and the capital acquisition process (2008)
Wang C.-C. - The information spillover between stock index and derivative products trading behaviour in Taiwan, Yang J. J. W. (2008)
Al-Obaidan A. M. - Efficiency effect of direct lending controls: an empirical study of the gulf cooperation council countries (2008)
Fenech J. P. - The stock market reaction to Australian convertible debt issues: new evidence (2008)
Clark E. - The effect of political events on the Pakistan stock exchange 1947-2001, Masood O., Tunaru R. (2008)
Khoshnevisan M. - FMRI studies in neuro-fuzzy and behavioural finance: a case based approach, Nahavandi S., Bhattacharya S., Bakhtiary M. (2008)
Hotson L. - The Information Content of Directors' Trades: Empirical analysis of the Australian Market, Singh H., Singh N. (2008)
Zortuk M. - New Assessment on the Fisher Hypothesis: the case of Turkey (2008)
Title (2016)
Contents (2016)
Lin W.-T. - Relationship of cash conversion cycle and PRGap with firm performance: an empirical study of Taiwanese companies, Horng M.-S., Chou J.-H. (2016)
Kozmenko O. - Priority directions of improvement of state of pension coverage in Ukraine, Mospanova Y. (2016)
Choi P. M. S. - Why do firms hold cash? Evidence from Korean stock listings, Choi J. H. (2016)
Fan J. H. - The role of commodities investments in the decumulation phase of retirement, Wiafe O. K. (2016)
Daskalopoulos E. - Assessing variations in foreign direct investments under international financial reporting standards (IFRS) adoption, macro-socioeconomic developments and credit ratings, Evgenidis A., Tsagkanos A., Siriopoulos C. (2016)
Campa-Planas F. - Management information used by Spanish Airlines for the financial decision making process: an exploratory study, Kalemba N., Banchieri L.-C., Magaz-Perez J. (2016)
Giannarakis G. - An analysis of United States on Dow Jones Sustainability Index, Partalidou X., Zafeiriou E., Sariannidis N. (2016)
Umezurike S. A. - Socio-economic implications of South Africa’s foreign direct investment in Southern African development, Iwu C. G., Asuelime L. (2016)
Dubihlela J. - South African generation-X online shopper satisfaction and their repurchase intentions, Chauke D. (2016)
Edoun E. I. - Critical assessment of Highly Indebted Poor Countries (HIPIC) Initiative in Africa and the Implication of the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) (2001-2016): a theoretical perspective, Motsepe D. (2016)
Otieno P. S. - Managing airport service quality – the impact of self-service technologies, Govender K. (2016)
Gqaji A. - Perceived impact of public sector leadership on road infrastructure service delivery, Proches C. G., Green P. (2016)
Muleya D. - Human resource practices as determinants of employees’ intention to leave: a study from a selected South African institution, Ngirande H., Rachidi M. P. (2016)
Asoba S. N. - Challenges to the growth of African immigrant-owned businesses in selected craft markets in Cape Town, South Africa, Tengeh R. K. (2016)
Бабенко В. - Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх учителів-словесників у процесі навчання стилістики (2018)
Борисова Н. - Ментальний лексикон в процесі оволодіння студентами іноземними мовами (2018)
Вернигора О. - Критерії, показники та рівні сформованості лінгвокраїзнавчої компетентності майбутніх учителів української мови та літератури (2018)
Вождаєнко А. - Аксіологічне вивчення поезії Миколи Вороного в старшій школі (2018)
Глоба О. - Стратегія диференціації методу проектної технології у навчанні майбутніх учителів англійськоїт мови (2018)
Дига Н. - Діалог з історією як прийом навчання зарубіжної літератури (на прикладі твору В. Скотта "Айвенго" (2018)
Дружененко Р. - "Методична система навчання мови" і "технологія навчання мови" чи "технологізована система навчання мови"? (2018)
Заболотна Т. - Формування іншомовної комунікативної компетенції: використання новітніх технологій (2018)
Kardash L. - On the problem of connection between the categories of negation? opposition and other linguistic categories (2018)
Костик Є. - Формування мовної компетенції студентів на елективних заняттях з іноземної мови (2018)
Кравченко В. - Реалізація методу storytelling у мовно-літературній освіті (2018)
Kulyk O. - Communicative competence: approaches to determination and its effects in forming a language personality (2018)
Ненько Ю. - The concept of professionally oriented communicative training of future civil protection service officers (2018)
Олійник А. - Текст як засіб формування ключових та предметної компетентностей старшокласників у процесі навчання морфології української мови на профільному рівні (2018)
Cердюк Н. - Основні підходи до застосування інформаційних технологій у процесі викладання іноземних мов, Хрін І. (2018)
Степанова О. - Мовленнєва компетенція в контексті освітньої парадигми майбутнього вихователя (2018)
Сулімова Л. - Інноваційні прийоми як засіб формування демократичних цінностей у старшокласників (2018)
Танана С. - Характеристика педагогічних умов формування готовності вчителів-філологів до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі (2018)
Тонконог Н. - Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземних мов (2018)
Шабінський М. - Патріотичне виховання у французькій школі (2018)
Шемуда М. - Застосування мультимедійних технологій у навчанні іноземних мов (2018)
Юрійчук Н. - До проблеми професійної підготовки студентів-філологів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2008)
Contents (2008)
Schlecht V. - How to predict preferences for new items (2008)
Gallo A. - The performance of pension funds: the case of Italy (2008)
Polak P. - The application of cash pooling into business practice - ČEZ Group, Simon O. (2008)
Nartea G. V. - Persistence of size and value premia and the robustness of the Fama-French three-factor model in the Hong Kong stock market, Gan C., Wu J. (2008)
Kurtaran A. - The post-issue operating performance of IPOs in an emerging market: evidence from Istanbul Stock Exchange, Er B. (2008)
Rakotomavo M. T. J. - Do retail investors and institutions pay the same spread? (2008)
Lee S. W. - Ownership structure, regulation, and bank risk-taking: evidence from Korean banking industry (2008)
Semmler W. - Credit Risk, credit derivatives and firm Value based models, Bernard L., Robert M. (2008)
Schoenmaker D. - Is the home bias in equities and bonds declining in Europe?, Bosch T. (2008)
Anoruo E. - Asymmetric dynamics in current account - interest rate nexus: evidence from Asian countries, Elike U. (2008)
Lahouel N. - GARCH option-pricing model with analytical solution when interest rate and risk premium change randomly, Kouki M. (2008)
Kornecki L. - Foreign direct investment and macroeconomic changes in CEE integrating into the global market (2008)
Title (2008)
Contents (2008)
Bollen B. - Are company size and stock beta, liquidity and idiosyncratic volatility related to stock returns? Australian evidence, Clayton L., Dempsey M., Veeraraghavan M. (2008)
Celik S. - The characteristics of bank common stocks within the framework of Capital Asset Pricing Model: evidence from Turkey, Aktan B., Mandaci P. E. (2008)
Hanias M. P. - The use of chaos theory predicting the EURIBOR index, Curtis P. G., Mylonakis I. (2008)
Chiang Y.-C. - Exchange rate exposures of Taiwanese firms, Lin Y.-C. (2008)
Minola T. - Access to external capital for techno start-ups: evidences from the UK, Minshall T., Giorgino M. (2008)
Gursoy G. - Trading volume and stock market volatility: evidence from emerging stock markets, Yuksel A., Yuksel A. (2008)
Lee Y.-M. - The out-of-sample forecasts of nonlinear current depth of recession model of the output in the United Kingdom, Wang K.-M., Lin Y.-C. (2008)
Vaz J. J. - The effect of interest rate changes on bank stock returns, Ariff M., Brooks R. D. (2008)
Skogsvik K. - P/E-ratios in relative valuation - a mission impossible?, Skogsvik S. (2008)
Title (2014)
Contents (2014)
Bouslama G. - Changes in organizational architecture and small business lending policy: the case of bank acquisitions, Bouteiller C. (2014)
Bayar Y. - Effects of economic growth, export and foreign direct investment inflows on unemployment in Turkey (2014)
Suppa-Aim T. - Liquidity-augmented performance evaluation of Thai's mutual funds, Jelic R., Theobald M. (2014)
Huang H.-C. - The performance of imbalance-based trading strategy on tender offer announcement day, Su Y.-C., Liu Y.-C. (2014)
Garcia M. M. - Sovereign bond spreads and credit default swap premia: cointegration and causality, Valle C. T., Marin J. L. M. (2014)
Lee Y.-H. - Day-of-the-week and jump effects in international investment sentiment indices (2014)
Moche T. J. - Fiscal decentralisation and poverty in South Africa: evidence from panel data analysis, Monkam N., Aye G. C. (2014)
Ankudinov A. - Investment drivers of shareholder value creation in large publicly traded Russian companies, Lebedev O. (2014)
Koulakiotis A. - Dynamic portfolios interdependencies: new evidence from the Athens Stock Exchange, Kiohos A., Papasyriopoulos N., Georganou A. (2014)
Duan C.-W. - The predictive power of volatility models: evidence from the ETF market, Lin J.-C. (2014)
Gokgoz F. - Measuring technical financial efficiencies and performances in the emerging markets: evidence from Turkish banking sector (2014)
Title (2009)
Content (2009)
Fraenkle J. - Review: algorithmic trading, Rachev S. T. (2009)
Masood O. - Performance and efficiency of risk managers in Saudi Arabia, Chaudhary S. (2009)
Aktan B. - Revisiting the successive financial crises and bank failures on the threshold of a global hell: a qualitative review, Icoz O. (2009)
Dempsey M. - The Fama and French three-factor model and leverage: compatibility with the Modigliani and Miller propositions (2009)
Lin M.-C. - Sentiment on cross-sectional stock returns and volatility (2009)
Clements A. - The death of the overreaction anomaly? A multifactor explanation of contrarian returns, Drew M. E., Reedman E. M., Veeraraghavan M. (2009)
Liu H.-C. - The role of SGT distribution in Value-at-Risk estimation: evidence from the WTI crude oil market, Lee M.-C., Chang C.-M. (2009)
Seghir S. - Does foreign direct investment impact the financial stability or conversely: the case of Tunisia? A gravity model approach (2009)
Chou J.-H. - Fitting the term structure of interest rates in illiquid market: Taiwan experience, Su Y.-S., Tang H.-W., Chen C.-Y. (2009)
Hatemi-J A. - The International Fisher Effect: theory and application (2009)
de Giorgi E. - Prospect theory and mean-variance analysis: does it make a difference in wealth management?, Hens T. (2009)
Su Y.-C. - Intraday causality between order imbalance and return of speculative top losers, Hu S.-Y., Huang H.-C., Hsieh J.-Q. (2009)
Title (2009)
Contents (2009)
Shirvani H. - Testing for periodic integration and cointegration of the stock prices of the G7 countries, Wilbratte B., Delcoure N. (2009)
Karacaer S. - How do firm characteristics affect the market reaction to investment announcements: ISE case, Ozek P. (2009)
Aktan S. - Financial statement indicators of financial failure: an empirical study on Turkish public companies during the November 2000 and February 2001 crisis (2009)
Kontsas S. - An econometric approach to the effects of euro to investments and growth on six European Union countries, Mylonakis J. (2009)
Ibrahim Y. - Islamic bonds and the wealth effects: evidence from Malaysia, Minai M. S. (2009)
Tokat H. A. - Re-examination of volatility dynamics in Istanbul Stock Exchange (2009)
Luo J. - An empirical analysis of Chinese stock price anomalies and volatility, Gan C., Hu B., Kao T.-H. (2009)
Chen D.-H. - Multiscale hedge ratio between Taiwan stock and futures index: an application of wavelet analysis, Chen W.-N., Chuang C.-L. (2009)
Mandaci P. E. - Testing capital structure models for Turkish non-financial firms: the analysis of firm-specific financial factors and agency variables (2009)
Титул, зміст (2018)
Снісар Л. М. - Протокол контролю хімічної та бактеріологічної безпеки води для гемодіалізу/гемодіафільтрації, Ліксунова Л. О. (2018)
Дріянська В. Є. - Особливості показників імунітету у хворих на непроліферативні форми хронічного гломерулонефриту, Величко М. Б., Петрина О. П., Порошина Т. В., Непомнящий В. М., Ліксунова Л. О., Малашевська Н. М. (2018)
Stepanova N. - The relationship between the dose of continuous erythropoietin receptor activator and oxidative stress in hemodialysis patients, Korol L., Novakivskyy V., Kolesnyk M. (2018)
Burlaka Ie. A. - Apoptosis as a mechanism of the albumin-induced kidney damage in childhood nephrotic syndrome, Bagdasarova I. V. (2018)
Лавренчук О. В. - Функціональний стан нирок у дітей, що перенесли гостре пошкодження нирок, в катамнезі спостереження, Багдасарова І. В., Пономарева М. А. (2018)
Дудар І. О. - Рівень пролактину у пацієнтів з ХХН V стадії, які лікуються гемодіалізом, Савчук В. М., Лобода О. М., Гончар Ю. І., Шіфріс І. М., Крот В. Ф. (2018)
Король Л .В. - Вікові особливості оксидативного стресу у пацієнтів з пієлонефритом, Степанова Н. М., Лавренчук О. В., Мигаль Л. Я. (2018)
Lapchynska I. I. - Half a century of IgA nephropathy: achievements, frustrations and challenges (2018)
Iнформацiя до читачiв (2018)
Повідомлення (2018)
Title (2014)
Contents (2014)
Hull R. M. - A capital structure model (CSM) with tax rate changes (2014)
Barra C. - Governance and efficiency of fiscal institutions, Bimonte G., Spennati P. (2014)
Wynne K. - Investor behavior in a university student managed portfolio, Filante R. (2014)
Naccarato A. - Element-by-element estimation of a volatility matrix. An Italian portfolio simulation, Pierini A. (2014)
Wanderlei Lima de Paulo - Cluster analysis for regime identification and forecasting with application to the enhanced index tracking problem, Oswaldo Luiz do Valle Costa (2014)
Coppola M. - Basis risk in solvency capital requirements for longevity risk, D'Amato V. (2014)
Maduku D. K. - Behavioural intention towards mobile banking usage by South African retail banking clients (2014)
Sudeck K. - Female board appointments and stock market reactions: evidence from the German stock market, Iatridis G. (2014)
Aumeboonsuke V. - The vitality of beta in the Asean stock markets (2014)
Andreeva E. - The improvement of the organization of operational business processes of innovation enterprise using various forms of financing, Nechaev A. (2014)
Horng M.-S. - The effect of 2008 financial crisis on trade credit: empirical evidences from Taiwan, China, Hong Kong, Japan and Korea, Chou J.-H., Hsieh C.-M. (2014)
Meltenisova E. - Financial management in electric utilities on liberalized market: cross-country analysis, Meltenisova E. (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Panyagometh K. - An anatomy of calendar effects in Thailand (2016)
Tkachuk I. - How changing of different factors impacts the quantity of NGOs incomes in Ukraine (2016)
Nikolaev D. - Factors of investments in automobile companies’ R&D, Akimova L., Mylov I., Kareva D., Azimov T. (2016)
Vortelinos D. - The effect of the european economic news releases to the US financial markets in the crisis period, Gkillas K. (2016)
Kozmenko S. - The viability of asset price channel implementation to the monetary transmission mechanism of Ukraine, Plastun O. (2016)
Savitri E. - Coorporate governance mechanism and the moderating effect of independency on the integrity of financial reporting (2016)
Weigand R. A. - The performance and risk of banks in the U.S., Europe and Japan post-financial crisis (2016)
Raisova M. - Normal and reverse stock splits in the V4 countries, Uzik M., Hoffmeister C. M. (2016)
Iazzolino G. - Positioning firms in a new business performance space: an empirical study design on Euronext listed companies, Migliano G. (2016)
Tan Y. - Stability and profitability in the Chinese banking industry: evidence from an auto-regressive-distributed linear specification, Anchor J. (2016)
Azatbek T. - Assessment of foreign direct investment, export and economic growth on the example of Kazakhstan, Ramazanov A. (2016)
Title (2009)
Contents (2009)
Seckin A. - Investment characteristics of the market for paintings in Turkey: 1990-2005, Atukeren E. (2009)
Lee S. W. - Regulatory reforms and moral hazard in Korean banking (2009)
Fu Y.-F. - Industry momentum effect and autocorrelation: evidence from Taiwan, Kang H.-H. (2009)
Al-Jarrah I. M. - The efficiency cost of market power in banking: a test of the "quiet life" and related hypotheses in the Jordan's banking industry, Gharaibeh H. (2009)
Hull R. M. - Signaling and proceeds usage for seasoned equity offerings, Kwak S., Walker R. L. (2009)
Lu Y.-C. - Institutional herding premium in the Taiwan stock market, Wong J.-Y., Fang H. (2009)
Wu C. - Mutual fund advertisements (2009)
Jiang C. - Pricing of principal-protected funds in China: are the guarantee fees too high?, Ma Y., An Y. (2009)
Huang C.-S. - Dividend payout ratios and subsequent earnings growth: evidence from Taiwanese stock-listing companies, You C.-F., Lin S.-H. (2009)
Schlecht V. - On empirical comparisons of prediction methods for ratings (2009)
Wynne K. J. - An event study approach to shocks in gold prices on hedged and non-hedged gold companies, Kim Y., Nam J. (2009)
Title (2009)
Contents (2009)
Mendoza A. C. D. - The choice of performance-based fees in the mutual fund industry: the case of Spain, Sedano M. A. M. (2009)
Bokpin G. A. - Assessing the corporate governance practices of the hospitality industry in Ghana, Nyarko E. S. (2009)
Fang C.-Y. - A metafrontier study of securities broker and dealer efficiency under zero-sum gains, Hu J.-L. (2009)
Fairchild R. - Managerial overconfidence, moral hazard problems, and excessive life-cycle debt sensitivity (2009)
Gokgoz F. - Mean variance optimization via factor models in the emerging markets: evidence on the Istanbul Stock Exchange (2009)
Hua D. - A defaultable callable bond pricing model, Chou H.-C., Wang D. (2009)
Jain R. - Adoption of antitakeover legislation and R&D expenditure, Wasan S. (2009)
Angela C. - Advanced operational risk modelling in banks and insurance companies, Bisignani R., Masala G., Micocci M. (2009)
Hsu C.-Y. - Effect of board monitoring on corporate investment and firm performance: Taiwan evidence, Hsiao H.-F., Li C.-A. (2009)
Ow-Yong K. - Perception of risk and uncertainty and non-usage of discounted cash flow techniques by UK listed firms, Murinde V. (2009)
Title (2011)
Contents (2011)
Afanasenko D. - The predictive power of forward rates: a re-examination for Germany, Gischer H., Reichling P. (2011)
Lozza S. O. - Exotic options with Lévy processes: the Markovian approach, Staino A. (2011)
Nawalkha S. K. - Simple formulas for financial analysts for pricing zero-dividend and positive-dividend stocks, Soto G. M. (2011)
Thorsell H. - Returns to defaulted corporate bonds (2011)
Wilson M. S. - Phenomenological research and its potential for understanding financial models (2011)
Volis A. - Time varying beta risk for the stocks of the Athens Stock Exchange: a multivariate approach, Diamandis P., Karathanassis G. (2011)
Alvarado N. R. - Gender diversity on Boards of Directors and business success, Briones J. L., de Fuentes Ruiz P. (2011)
Sen A. - An analysis of the efficiency of associations in providing financial stability: the case of Turkish banking system (2011)
Kong V. X. - Price clustering in earning announcements and trading time in Hong Kong stock market, Leung C. C. H., Tse W. M., Zheng T. X. (2011)
Huang H.-C. - An analysis of intraday return - order imbalance relation to stealth trading (2011)
Title (2014)
Contents (2014)
Nor S. M. - The profitability of MACD and RSI trading rules in the Australian stock market, Wickremasinghe G. (2014)
Ejaz A. - KSE: a look at sub-variants of price momentum strategy, Polak P. (2014)
Laitinen E. K. - Are firm failure processes different? Evidence from seven countries, Lukason O., Suvas A. (2014)
Mahonye N. - Stock market returns and hyperinflation in Zimbabwe, Mandishara L. (2014)
Wang M.-J. - Research on the common characteristics of firms in financial distress into bankruptcy or recovery, Shiu H.-R. (2014)
Neneh B. N. - Factors affecting the absolute and relative long-term performance of Initial Public Offerings (IPOs) on the Johannesburg Security Exchange (JSE), Smit V. A. (2014)
Ahsan A. F. M. M. - Sectoral decomposition of the announcement effect of rights offerings: evidence from Bangladesh, Alam M. N. (2014)
Kwenda F. - Trade credit in corporate financing in South Africa: evidence from a dynamic panel data analysis, Holden M. (2014)
Amin M. A. M. - Inverse relationship of financial risk and performance in commercial banks in Tanzania, Sanusi N. A., Kusairi S., Abdallah Z. M. (2014)
Yousefi-Sahzabi A. - Climate technology investment and innovation: potential benefits of CO2 capture from the air, Davidson D. J., Sasaki K., Nagata A., Yousefi H. (2014)
Rajchlova J. - Investment strategies of management companies in Czech companies with the venture capital involvement, Fedorova A., Svatosova V. (2014)
Choi H.-S. - Handle with care: distribution effects on the estimated cash flows to equity funds (2014)
Orlando A. - A stochastic quantile approach for longevity risk, di Lorenzo G., Politano M. (2014)
Title (2011)
Contents (2011)
Kozmenko O. - The modeling of equilibrium of the reinsurance markets in Germany, France and Ukraine: comparative characteristics, Kuzmenko O. (2011)
Huang H.-C. - Convergence to market efficiency for Taiwan 50 index added stocks, Tung P.-S. (2011)
Marcos A. M. S. - An empirical analysis of labor agreements on Spanish Stock Market, Briones J. L. (2011)
Yu H.-C. - Gold, crude oil and the weekend effect: a probability distribution approach, Shin T.-L. (2011)
Aktan S. - Application of machine learning algorithms for business failure prediction (2011)
Hsu A.-C. - Interactions and three significant international events of the Pacific basin stock markets. Is U.S. stock market still a trail blazer?, Yang S.-J., Shih T.-L., Yang J. J. W. (2011)
Joliet R. - Dollar exposure of East Asian firms: new evidence (2011)
Chuang L.-M. - Assessing the determinants of mergers in financial holding companies: a multi-method examination, Ho C.-M., Tsai W.-C., Hsiao C.-L. (2011)
Fassas A. P. - Mispricing in stock index futures markets - the case of Greece (2011)
Boasson V. - Risk and returns of hedge funds investment strategies, Boasson E. (2011)
Title (2009)
Contents (2009)
Stein M. - R ratio optimization with heterogeneous assets using genetic algorithm, Rachev S. T., Stoyanov S. (2009)
Jordan D. J. - (Lack of) Momentum in the Investor’s Business Daily 100, Robertson A. (2009)
Lu Y.-C. - Classification of trade direction for an equity market with price limit and order match: evidence from the Taiwan stock market, Wei Y.-C. (2009)
Qi J. - How can shareholder lawsuits promote the collective interests of all shareholders? (2009)
Tessaromatis N. - Herding behavior in the Athens Stock Exchange, Thomas V. (2009)
Kadiyala P. - Socially responsible investing: moral and optimal? (2009)
Aslan M. - The dynamics of real wages and productivity in public and private sectors: an empirical investigation for 1963-2007 period in Turkey, Aslan H. K., Yalama A. (2009)
Giacometti R. - Impact of different distributional assumptions in forecasting Italian mortality rates, Ortobelli S., Bertocchi M. I. (2009)
Karmann A. - Estimating sovereign risk by a structural approach: the role of Forex reserves for emerging market countries, Maltritz D. (2009)
Hsu A.-C. - Interactions of stock markets in the Greater China area, Yang S.-J., Lai S.-Y. (2009)
Bulut H. I. - Auditing Firm Reputation and The Post-Issue Operating Performance in an Emerging Market: Evidence from Turkish IPO Firms, Cankaya F., Er B. (2009)
Title (2014)
Contents (2014)
Postaliuk M. - Economic systems sustainable development spatial structures innovatization, Akhmetshina A. (2014)
Vagizova V. - The Volga region banking and real sectors interaction cluster initiatives, Homenko V., Akhmetova G. (2014)
Igonina A. - Islamic finance as an innovative tool for the Volga region real economy development, Postaliuk M. (2014)
Ikhsanova L. - Quality of banking services as a tool for building "Bank − Real Sector” effective business models, Lurie K., Bikchantaeva D. (2014)
Klaas J. - Tools for assessing and forecasting financial stability of the commercial bank under conditions of instability, Vagizova V. (2014)
Andreeva O. - Financial and industrial clustering in Russia: the China experience, Terenteva K., Khakimova L. (2014)
Kasatova A. - Macroeconomic conditions of interaction between financial sector and agribusiness, Zakhmatov D. (2014)
Title (2018)
Contents (2018)
Siskos E. - The EU foreign trade in goods and services and the new protectionist policy of the US, Darvidou K. (2018)
Gumenyuk Y. - The mainstream of international movement of manufacturing factors in conditions of the world economy tectonic shifts (2018)
KurylІak V. - Priority directions of national security financing under hybrid warfare conditions: global and ukrainian contexts, Sokhatsky A. (2018)
Bulatova O. - Integration processes and global regions, Chentukov Y., Chentukov I. (2018)
Amosha O. - Institutional determinants of implementation of the smart specialisation concept: case for old industrial coal-mining regions in Ukraine, Lyakh O., Soldak M., Cherevatskyi D. (2018)
Fedoruk M. - Modeling the Process of Ecologization Investments in Energy Saving in Residential and Public Buildings of Cities by Using the Method of System Dynamics, Zahvoyska L. (2018)
Our Authors (2018)
Title (2011)
Contents (2011)
Delcoure N. - Modern portfolio diversification using iShares: correlation and return gaps (2011)
Seelanatha L. - Determinants of firms' performance: some Chinese evidence (2011)
Lee C.-H. - Financial statement analysis: a Trickle-Down benchmarked factor analytic approach, Lusk E. J., Halperin M. (2011)
Kozmenko S. - Indicators DZ and RDZ: essence, methods of calculation, signals and rules of trading, Plastun O. (2011)
Boasson V. - Portfolio optimization in a mean-semivariance framework, Boasson E., Zhou Z. (2011)
Li G. - Information quality and analyst forecast accuracy, Li D., Li M. (2011)
Godfrey A. - The motivations and investment preferences of Chinese investors who migrate to New Zealand, Su R., Hooper K. (2011)
Garza-Gomez X. - The effects of financial modernization on market efficiency: the case of the Mexican stock market, Metghalchi M. (2011)
Kollruss T. - Multinational investment structure and financial asset performance: evidence from Germany (2011)
Lakicevic M. - Determinants of mergers: a case of specified purpose acquisition companies (SPACs), Vulanovic M. (2011)
Chen L.-J. - The influence of profitability on firm value with capital structure as the mediator and firm size and industry as moderators, Chen S.-Y. (2011)
Tohirin A. - MMM in the finance-growth nexus, Ismail A. G. (2011)
Lin T.-Y. - Application of FAHP in the measurement model of intellectual capital in service industry, Chuang L.-M., Chang M.-Y., Huang J.-L. (2011)
Albaity M. - Return performance, leverage effect, and volatility spillover in Islamic stock indices evidence from DJIMI, FTSEGII and KLSI, Ahmad R. (2011)
Андрущенко В. - Освіта як чинник подолання духовної кризи сучасної цивілізації (2018)
Бобало Ю. - Інформаційні параметри системи забезпечення якості в закладах вищої освіти (2018)
Воробієнко П. - Удосконалення практичної підготовки студентів у закладах вищої освіти (2018)
Якимчук О. - Роль освіти в становленні національної свідомості українського народу (на основі творчості М. Пирогова, М. Драгоманова, І. Франка) (2018)
Корсак К. - Вища освіта в умовах шкідливих інформаційних епідемій (2018)
Nesterova М. - Implementation of the Jean Monnet module "Social cohesion in education and governance: european studies" (2018)
Драч І. - Управління дослідницькою діяльністю в системі університетського врядування: характеристика та закономірності (2018)
Краснянський М. - Вища освіта в США (2018)
Захаренко К. - Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн (2018)
Сергієнко Є. - Смислові аспекти управління сучасним університетом (2018)
Курбатов С. - Курсом на європейські стандарти якості освітніх досліджень (2018)
Реферативний обзор статей номера (2018)
Abstracting Review of Journal Articles (2018)
До уваги авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2009)
Contents (2009)
Abreu R. - More than words: the reality of Portuguese labor market, David F. (2009)
Chatzinas G. C. - Initial Public Offerings underpricing in Greek Stock Exchange of Athens, Markopoulou M. K., Papadopoulos D. L. (2009)
Perez-Arostegui M. N. - Quality management practices as a forerunner of absorptive capacity. An empirical study, Sousa R., Llorens-Montes J. (2009)
Anunciacao P. F. - How important are the regulation and supervision authorities in economic society? The new Ethics Chain of Value, Santos J. R., Rocha F. R. (2009)
Holman R. - Discussing the pro-cyclicality of financial intermediation and bank capital regulation, Kollar M. (2009)
Floreani J. - The distribution of illiquid financial products within the Mifid framework. New challenges for the European financial industry, Polato M. (2009)
Title (2017)
Contents (2017)
Lupekha I. - Impact of pumpkin as a nutritional supplement on the physico-chemical and organoleptic characteristics of a puncake, Podobii O. (2017)
Lych І. - Determination of molecular weights of biologically active fragments of colostrum by electrophoresis method, Veriovka S., Zayarnyuk A. (2017)
Oseiko M. - Resource saving wool washing technology, Romanovska T. (2017)
Buculei A. - Effect of natural dye from beetroot juice on antioxidant properties and nutritional values of fondants, Turcan P. (2017)
Garmash D. - Features and prospects of using collagenase-containing enzyme compositions in the meat-based products technology, Pasichnyi V. (2017)
Karim O.R. - Effect of processing conditions on chemical composition and consumer acceptability of cocoyam (colocasia esculentus) elubo, Oyeyinka S.A., Olawuyi I., Akintayo O.A., Olapade M. (2017)
Babenko V. - Composition and properties of peanut and sunflower oil blends, Bakhmach V., Porociuk O., Levchuk I., Golubets O., Shkaruba S. (2017)
Kuievda Yu. - Synthesis of robust interconnected power system stabilizers for turbine generators in sugar factories, Baliuta S. (2017)
Kopylova L. - Methods and algorithms of food industry enterprises electrical energy consumption control, Baliuta S., Mashchenko O. (2017)
Lobok O. - Isolation of domains of stability of linear dynamic systems with fractional regulators, Goncharenko B., Vykhrova L., Sych M. (2017)
Breus N. - Hybrid expert system to model the ice cream recipes, Hrybkov S., Polischuk G. (2017)
Buculei A. - Effect of natural dye from beetroot juice on antioxidant properties and nutritional values of fondants, Turcan P. (2017)
Abstracts (2017)
Instructions for authors (2017)
Сontents of Volume 5. Year 2017 (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2011)
Contents (2011)
Kozmenko S. - Countercyclical monetary policy in major economies of the Commonwealth of Independent States, Savchenko T. (2011)
Pellegrini C. B. - The impact of governance and productivity on stock returns in European industrial companies, Romelli D., Sironi E. (2011)
Dodd O. - The holiday effect in Central and Eastern European financial markets, Gakhovich A. (2011)
de Giorgi E. - A behavioral explanation of the asset allocation puzzle (2011)
Johnson W. C. - Underpricing and underwriter wealth gains (2011)
Lin M.-C. - Weekend effect in realizing gains and losses (2011)
Cassia L. - Capital structure decision of new technology-based firms: evidence from youth entrepreneurship, Minola T. (2011)
Guo W.-C. - Does intellectual capital matter for firms’ performance? Some evidence from accounting data, Shiah-Hou S.-R., Pan S.-H. (2011)
Laitinen E. K. - Extension of break-even analysis for payment default prediction: evidence from small firms (2011)
Wang J.-L. - Corporate governance reform and earnings management, Sheu H.-J., Chung H. (2011)
Al-Mawali N. R. - Does the level of intellectual property rights have different effects on inter- and intra-industry trade? (2011)
Fang H. - The impact of the subprime financial crisis on stock index returns for high- and low-risk countries via CDS indices, Lee Y.-H. (2011)
Title (2009)
Contents (2009)
Tseng K. C. - Behaviors of market participants, financial innovations, moral hazard, and subprime mortgage crisis (2009)
Tasci M. - The effects of openness on inflation: panel data estimates from selected developing countries, Esener S. C., Darici B. (2009)
Serbinenko A. - Intraday spot foreign exchange market. Analysis of efficiency, liquidity and volatility, Rachev S. T. (2009)
Cassia L. - Firms’ trade credit and the local level of development of the banking system in Europe, Vismara S. (2009)
Tokat E. - Credit default swaps: iTraxx Crossover index as an emerging markets’ portfolio indicator, Murat A. (2009)
Micocci M. - Loss-Alae modeling through a copula dependence structure, Masala G. (2009)
Wickremasinghe G. - Purchasing power parity in Sri Lanka during the recent float: some empirical evidence (2009)
Abate G. - The multimanager approach in mutual funds investments (2009)
Ke M. - Is money targeting an option for the People’s Bank of China?, Gan C., Hu B. (2009)
Strydom M. - Corporate governance and regulatory reform: Australian evidence (2009)
Title (2012)
Contents (2012)
Hsiao P. - What is a good investment measure?, Li D. (2012)
Philippas D. T. - Is the progress of financial innovations a continuous spiral process?, Siriopoulos C. (2012)
Tseng K. C. - Time series and neural network forecasts of daily stock prices, Kwon O., Tjing L. C. (2012)
Bianchi R. J. - Regimes in Australian pension fund returns: a hidden semi-Markov approach, Drew M. E., Walk A. N. (2012)
Li J. - The outcome of backdating investigations: economic consequences, market overreaction and management motives, Elayan F. A., Meyer T. O., Pacharn P. (2012)
Shao B. - Aggregation of an FX order book based on complex event processing, Frank G. (2012)
Sehgal S. - Short-term prior return patterns in stocks and sector returns: evidence for BRICKS markets, Jain S., de la Morandiere l. P. (2012)
Charitou A. - The relation between changes in the information content of earnings and expected stock returns: empirical evidence for Japan, Constantinidis E., Louca C. (2012)
Kesavan S. K. - An evidence-based investigation into the implications of socio-economic factors for private investment decision-making in the context of India, Chidambaram V., Ramachandran A. (2012)
Spilioti S. - An empirical examination of alternative valuation models: the case of the London Stock Exchange, Karathanassis G. A. (2012)
Title (2009)
Contents (2009)
Eagle D. - The rationality of index investing and paradoxes of indexation, Djatej A., Sarikas R. H. S., Senteney D. (2009)
Hsu W.-H. - Evaluating hedge ratios in the subprime mortgage crisis, Liau Y.-S., Yang J. J. W. (2009)
Noguera M. - Board leadership and REIT CEO turnover (2009)
Yun T. - Analysis of a power plant investment opportunity under a carbon neutral world, Baker R. D. (2009)
Elayan F. A. - Why warn? The impact of profit warnings on shareholder’s equity, Pukthuanthong K. (2009)
Aktan S. - Financial failure forecast by option pricing method: a Turkish case (2009)
Kilic R. - The increasing importance of foreign direct investment and Turkey, Ates E. (2009)
Milunovich G. - Size-sorted portfolios and information spillovers: structural evidence from Australia (2009)
Hsu H. - The impacts of institutional net buys/sells on returns in the Taiwan futures market, Huang W.-F., Wang J., Chang M. C. (2009)
Lee T.-S. - The pricing of structured notes with credit risk, Lin H.-Y. (2009)
Weigand R. A. - US equities' heartbreaking performance is nothing new (2009)
Титул, зміст (2018)
Дослідник Київської Русі (2018)
Моця О. П. - Робота П. П. Толочка "Від Русі до України" і археологічні реалії (2018)
Рассамакін Ю. Я. - Ґрунтовий могильник на о. Виноградному: сучасний стан вивчення (2018)
Секерська Н. М. - Про час заснування Ніконія (за матеріалами східногрецької кераміки), Буйських А. В. (2018)
Олійник Г. О. - Хронологічні ланцюжки типів намистин з жіночих пізньосарматських поховань cхідноєвропейського степу (2018)
Аксьонов В. С. - Реконструкція катакомб аланського населення салтово-маяцької культури (2018)
Готун І. А. - Середньовічне християнське паломництво і дві знахідки з Ходосівки, Казимір О. М., Гунь М. О., Сухонос А. М. (2018)
Пеляшенко К. Ю. - Ліпний посуд Книшівського городища, Гавриш П. Я. (2018)
Колесниченко А. М. - Скляний посуд V—I ст. до н. е. з розкопок Тіри (2018)
Вейбер А. В. - Аналіз археозоологічного матеріалу з місця затонулого судна ХІІІ ст. біля поселення Новий Світ (Крим) (2018)
Отрощенко В. В. - Проблеми датування та інтерпретації кипчацького комплексу Чингульської Могили (2018)
Супруненко О. Б. - Пам’яті С. К. Кульжинського (2018)
Василь Прокопович Любін. 70 років на передньому краї науки (2018)
Супруненко О. Б. - Пам’яті Михайла Яковича Рудинського (конференція до 130-річчя від дня народження) (2018)
Мурзін В. Ю. - До 30-річчя археологічних досліджень на Мамай-Горі (2018)
Буйських С. Б. - Увічнення пам’яті Л. М. Славіна (2018)
Пам’ятка автора (2018)
Title (2012)
Contents (2012)
Rezayat F. - Can market volatilities ripple across nations? An investigation using exchange traded funds, Yavas B. F., Dheeriya P. L. (2012)
Huang H.-C. - An analysis of prices, volumes, and bid-ask spreads surrounding the announcement of tender offers, Tung P.-S. (2012)
Tsuchida N. - Time-dependent selection of important economic indicators over stock prices, Tucker A. (2012)
Gan C. - Duration dependence test of rational speculative bubbles: a case study of Hong Kong stock market, Nartea G. V., Ling D. L., Hu B. (2012)
Acharya S. - Economic inefficiency and unconstitutionality of short selling and privileged private clearing house (2012)
Jiang I-M. - Research on the risky convertible bond with reset clause: application of finite difference method, Shiao W.-W. (2012)
Pok W. C. - Analysis of Syariah quantitative screening norms among Malaysia Syariah-compliant stocks (2012)
Hsiung H.-H. - Value creation potential of intellectual capital in the digital content industry, Wang J.-L. (2012)
Sehgal S. - Relationship between cross sectional volatility and stock returns: evidence from India, Garg V., Deisting F. (2012)
Khrawish H. A. - The impact of budget deficits on money demand in Jordan: co-integration and vector error correction analysis, Khasawneh A. Y., Khrisat F. A. (2012)
Title (2010)
Contents (2010)
Allen W. D. - Illicit accounting practice and corporate earnings irregularities, Rai A. (2010)
Su Y.-C. - Profitability and causality of order imbalance based trading strategy in hedge stocks, Huang H.-C., Chiu C.-C. (2010)
Pablo de Andrés Alonso - The bank: controller or predator in the governance of nonfinancial firms?, Alenzuela V. A., Gaite F. T. (2010)
Korkmaz T. - Testing of the international capital asset pricing model with Markov switching model in emerging markets, Cevik E. I., Gurkan S. (2010)
Amat O. - Earnings management and audit adjustments: an empirical study of listed companies, Elvira O. (2010)
Sigl-Grub C. - Speculation and nonlinear price dynamics in commodity futures markets, Schiereck D. (2010)
Lin M.-C. - Will mutual fund managers follow the leaders?, Ma L.-C. (2010)
Bar-Ilan A. - The equity premium puzzle and inflation-protected securities, Potashinski I. (2010)
Awan H. M. - How growth opportunities are related to corporate leverage decisions?, Bhatti M. I., Ali R., Qureshi A. (2010)
Benjelloun H. - Evans and Archer - forty years later (2010)
Title (2012)
Contents (2012)
Vaziri M. - Comparative predictability of failure of financial institutions using multiple models, Bhuyan R., Manuel P. A. V. (2012)
Kollruss T. - Tax structuring and the value of the firm. Utilization of affiliated financial intermediary SPEs and hybrid instruments in investment banking (2012)
Obeid H. - Using IFRS to understand the impact of the privatization on the firm’s performance: evidence from Europe, Piget P. (2012)
Strassberger M. - Yield spreads, value of bonds, and implications for liquidity management - an empirical analysis during the crisis (2012)
Weigand R. A. - The relative valuation of US equities at bear market bottoms: a perspective on the equity risk premium, Irons R. (2012)
Iazzolino G. - Credit risk analysis and the KMV Black & Scholes model: a proposal of correction and an empirical analysis, Fortino A. (2012)
Mishra A. K. - Underpricing of initial public offerings in India (2012)
Yilgor M. - The effect of public expenditure on economic growth: Turkey example, Ertugrul C., Celepcioglu M. E. (2012)
Wang Y.-M. - Investor sentiment of lottery stock- evidence from the Taiwan stock market, Li C.-A., Lin C.-F. (2012)
Uniu U. - The causal relationship between foreign currency futures and spot market: evidence from Turkey, Ersoy E. (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Kozmenko S. - The necessity of stock markets information incorporation into the methodology of credit rating agencies, Plastun O. (2012)
Hull R. M. - A capital structure model with wealth transfers (2012)
Han Y. - Hong Kong capital flight: determinants and features, Gan C., Hu B., Li Z. (2012)
Mogilevsky V. - Underpricing of private equity backed, venture capital backed and non-sponsored IPOs, Murgulov Z. (2012)
Teti E. - UN PRI and private equity returns. Empirical evidence from the US market, Dell'Acqua A., Zocchi F. (2012)
Beck K. - The use of Bayesian methods in financial research, Niendorf B., Peterson P. (2012)
Carrillo-Hidalgo I. - Tourism funding by international financial institutions. A critical analysis, Fernandez J. I. P. (2012)
Franci L. - Forecasting the dynamics of financial markets. Empirical evidence in the long term, Duqi A., Torluccio G. (2012)
Ghosh S. - Hidden addition acquisitions, Harrington C., Marquette C. J., Williams T. G. E. (2012)
Turgay T. - Hypercompetition: the driving force behind successful business innovations? A critical review of literature, Emeagwali O. L. (2012)
Rajput N. - Price discovery in Indian stock market: case of S&P CNX Nifty index, Kakkar R., Batra G., Gupta M. (2012)
Al-abedallat A. Z. - Impact of the investment and gross domestic product on the Amman stock exchange index, Al Shabib D. K. (2012)
Голодняк В. А. - Влияние состава триацилглицеролов на температуру плавления их смеси и характерные точки на кривой дифференциальной сканирующей калориметрии, Мазаева В. С., Демидов И. Н., Коваленко З. И., Оноприенко Т. А. (2018)
Dubenska L. - Diazotation and azo coupling as derivatization reactions for polarographic determination of some local anesthetics, Plotycya S., Pylypets M., Pysarevska S. (2018)
Кошель Н. Д. - Определение обменных свойств анионита АН–2ФН методом компьютерной резистометрии, Смирнова Е. В., Буртовая В. П., Кошель C. А. (2018)
Nekrasov P. О. - Kinetics and thermodynamics of biocatalytic glycerolysis of triacylglycerols enriched with omega-3 polyunsaturated fatty acids, Piven О. М., Nekrasov О. P., Gudz О. M., Kryvonis N. О. (2018)
Nikolenko N. V. - Charge-controlled adsorption on wide-gap polar adsorbents, Aksenenko E. V., Tarasevich Yu. I., Dubenko A. V., Malakhova E. V. (2018)
Панченко Т. І. - Матричний синтез комплексних сполук купруму(II) та кадмію(II) з саліциліденсемикарбазоно, Євсєєва М. В., Ранський А. П., Діденко Н. О., Баумер В. М. (2018)
Погребняк О. С. - Спектрофотометрическое определение иодатов п-анизидином, Бондарчук С. В. (2018)
Farafonov V. S. - Examining solvatochromic Reichardt`s dye in cationic micelles of different size via molecular dynamics, Lebed A. V., Mchedlov-Petrossyan N. O. (2018)
Федько А. М. - Синтез и кристаллическая структура ?-комплексов Cu(I) с N-аллил-1,2,3-триазолом состава |Cu(C5H7N3)Br|, |Cu(C5H7N3)2(СH3C6H4SO3)| и |Cu(C5H7N3)(CF3COO)|, Слывка Ю. И., Мыськив М. Г. (2018)
Apostolova R. D. - MnO2 polymorphs in magnesium battery prototype in non-aqueous electrolytes: a mini-review, Polishchuk Yu. V. (2018)
Бажиров Т. С. - Физико-химические исследования процессов термической активации бокситового шлама – компонента композиционных вяжущих материалов, Даулетияров М. С., Бажиров Н. С., Серикбаев Б. Е., Бажирова К. Н. (2018)
Goleus V. I. - Calculation of optical constants of glasses in the PbO–B2O3–SiO2–GeO2 oxide system, Hordieiev Yu. S. (2018)
Гринь Г. И. - Определение оптимальных параметров процесса газификации твердого продукта термолиза, Кутовая О. В., Кутовой Д. С., Шульга И. В. (2018)
Калимон Я. А. - Дослідження процесу абсорбції кисню повітря в апараті з суцільним барботажним шаром, Знак З. О., Гелеш А. Б., Савчук Л. В. (2018)
Крвавич А. С. - Кінетика та механізм екстракції біологічно активних речовин з дикорослого виду G. Imbricatus, Конечна Р. Т., Милянич А. О., Петріна Р. О., Федоришин О. М., Микитюк О. М., Семенишин Є. М., Атаманюк В. М., Новіков В. П. (2018)
Міщенко Г. В. - Порівняльне оцінювання поліуретанових іономерів типів сульфонат і карбоксилат як зв`язувачів пігментних систем для друкування, Міщенко О. В., Венгер О. О., Качук Д. С. (2018)
Патриляк Л. К. - Переестерифікація ріпакової олії бутанолом на лужних каталізаторах, Зубенко С. О., Коновалов С. В. (2018)
Рогальський С. П. - Пластифікатор для полівінілхлориду з антимікробною активністю на основі іонної рідини діоктилсульфосукцинату 1,3 -дігексилімідазолію, Давиденко В. В., Джужа О. В., Тарасюк О. П., Льошина Л. Г., Булко О. В., Пархоменко В. І., Аксеновська О. А. (2018)
Руденчик Т. В. - Вплив модельного біологічного середовища на структуру та властивості композиційних матеріалів з левамізолом і на динаміку вивільнення лікарської речовини, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Нечаєва Л. Ю. (2018)
Созонтов В. И. - Теоретические основы взаимодействия оксидов азота с водными растворами карбамида и нитрата аммония, Шукайло Б. Н., Москалик В. М., Казаков В. В., Суворин А. В. (2018)
Sokolskyi O. L. - Improvement of the technology of thermal gluing by a melt of polymer additive material, Karvatskii A. Ya., Mikulionok I. O., Herasimenko Yu. Yu. (2018)
Khlibyshyn Yu. Ya. - The study of the fabrication of bitumen from acid tars and oil residues, Pochapska I. Ya., Grynyshyn O. B., Gnativ Z. Ya. (2018)
Денисюк С. П. - Сталий розвиток енергетики України у світових вимірах, Таргонський В. А. (2017)
Коцар О. В. - Формування інформаційного забезпечення функціонування ринку електричної енергії України (2017)
Безродний М. К. - Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і сонячної енергії, Притула Н. О., Місюра Т. О. (2017)
Ніколаєнко Ю. Е. - Термічний опір теплових труб для світлодіодних освітлювальних приладів енергоефективних будівель, Басок Б. І., Козак Д. В. (2017)
Дешко В. І. - Бази кліматології для визначення енергетичних характеристик будівель, Білоус І. Ю., Гетманчук Г.О. (2017)
Шовкалюк М. М. - Аналіз тепловтрат через огородження з урахуванням різних методів оцінки теплозахисних властивостей, Зіменко С. В. (2017)
Хименко А. В. - Оценка эффективности отдачи теплоты теплоаккумулирующими элементами электротеплового аккумулятора (2017)
Закладний О. О. - Узагальнений показник енергетичної ефективності електропривода, Прокопенко В. В. (2017)
Замулко А. І. - Критерії оцінювання розвитку систем розподілу електроенергії в умовах стимулюючого регулювання, Чернецька Ю. В. (2017)
Вовк О. О. - Аналіз аварій на магістральних трубопроводах за період 2005-2015 рр., Зайченко С. В., Чвертко Є. П., Шевченко М. В., Пірумов А. Є., Радецька О. Й. (2017)
Рева С. А. - CFD-моделювання течії всередині гвинтоподібних труб (2017)
Баранюк О. В. - Теплообмін шахових пучків гвинтоподібних труб, Рогачов В. А., Андрусик Н. Ю. (2017)
Семеняко О. В. - Термоанемометричні вимірювання характеристик течії в міжреберних каналах плоско-овальних труб (2017)
Новосельцев О. В. - Тиристорна комутація трифазних трансформаторів як засіб уникнення екстремальних режимів, Кирик В. В. (2017)
Сергієнко М. І. - Застосування системи кондиціонування повітря як засіб підвищення ефективності ткацького виробництва, покращення умов праці та зменшення впливу на довкілля, Смоляр В. Г., Соколенко Д. О., Назарець М. В. (2017)
Бондаренко Є. А. - Удосконалення принципу побудови сучасної системи менеджменту електробезпеки на електричних станціях, підстанціях та мережах надвисоких класів напруги, Рубаненко О. Є., Манжак Н. О. (2017)
Онищук В. В. - Теоретичне обґрунтування пропускної здатності напірного трубопроводу на основі розв’язання системи рівнянь Наве-Стокса (2017)
Левченко О. Г. - Математичне моделювання процесу оцінювання рівня ефективності управління охороною праці в галузі машинобудування, Ільчук О. С. (2017)
Кофанов О. Є. - Багатопараметричні моделі прогнозування складу і властивостей модифікованих біокомпонентом паливних систем (2017)
Шаманський С. Й. - Моделювання масової та ліпідної продуктивності культивування мікроводоростей в умовах Київської обл, Бойченко М. С., Павлюх Л. І. (2017)
Сискос Е. - Зовнішня торгівля ЄС товарами і послугами та нова протекціоністська політика США, Дарвіду К. (2018)
Гуменюк Ю. - Мейнстрим міжнародного руху факторів виробництва в умовах тектонічних зсувів світової економіки (2018)
Куриляк В. - Пріоритетні напрями фінансування національної безпеки в умовах гібридних воєн: глобальний і український контексти, Сохацький О. (2018)
Булатова О. - Інтеграційні процеси та глобальні регіони, Чентуков Ю., Чентуков І. (2018)
Амоша О. - Інституційні детермінанти впровадження концепції смарт-спеціалізації: приклад старопромислових шахтарських регіонів України, Лях О., Солдак М., Череватський Д. (2018)
Федорук М. - Моделювання процесу екологізації інвестицій в енергозбереження в житлових і громадських будівлях міст методом системної динаміки, Загвойська Л. (2018)
Наші автори (2018)
Вишневська О. М. - Системний підхід до забезпечення стійкого розвитку аграрного сектора на інноваційній основі (2011)
Корчевська Л. О. - Концептуальні підходи до визначення економічної безпеки підприємства, Деменська А. М. (2011)
Солодовник Л. М. - Економічна безпека як напрямок сталого розвитку гірничо-збагачувальних підприємств, Шагоян С. М. (2011)
Ткач В. О. - Економічна безпека регіону як складова економічної безпеки держави (2011)
Кукліна Т. С. - Удосконаленя комплексу маркетингу в забезпеченні розвитку туристичних підприємств (2011)
Ключник А. В. - Кластеризація – фактор ефективного розвитку підприємств сільських територій та формування їх конкурентоспроможності (2011)
Жибак М. М. - Прогнозування розвитку аграрного трудового потенціалу регіону на середньостроковий період (2011)
Назарова Л. В. - Основні проблеми розвитку житлово-комунального господарства в сучасних умовах (2011)
Лагодієнко Н. В. - Забезпечення конкурентоспроможності продукції вовняно-текстильного кластеру у спеціальній економічній зоні Херсонської області (2011)
Васильчак С. В. - Маркетингові канали реалізації молочної продукції, Петриняк У. Я. (2011)
Шибунько В. В. - Імпорт та експорт м’яса та м’ясної продукції в Україні (2011)
Штепа О. В. - Особливості розробки та реалізації маркетингових стратегій взаємодії на ринку овочевої продукції (2011)
Зайцева О. І. - Аналіз процесів самоорганізації підприємства в контексті його стратегічного розвитку (2011)
Кокорєва О. В. - Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства (2011)
Рожко Ю. С. - Аналіз на чутливість результатів моделювання ресурсного потенціалу антрацитних шахт (2011)
Стройко Т. В. - Інфраструктура агропродовольчої сфери: теоретичне підґрунтя та функціональні особливості (2011)
Левковська Л. В. - Концепт корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2011)
Мудрак Р. П. - Державна підтримка аграрного виробництва після вступу україни в СОТ: обмеження та можливості (2011)
Іртищева І. О. - Інституційне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку, Потапенко О. М. (2011)
Голубєва Т. С. - Обґрунтування можливостей впровадження елементів національної системи масових електронних платежів у банківських установах, Домбровська Л. В. (2011)
Маркіна Л. Ю. - Медичне страхування в Україні: сучасний стан та перспективи (2011)
Бенько М. М. - Бухгалтерський облік у складі інформаційної системи підприємства як об’єкту інформаційних технологій, Сопко В. В. (2011)
Філіппова В. Д. - Обґрунтування моделі формування кадрового потенціалу підприємств АПК (2011)
Орєхова А. І. - Контролінг - як інструментарій управління оборотним капіталом підприємства (2011)
Лебідь І. О. - Критичний аналіз основних понять та категорій корпоративного управління (2011)
Карпенко Т. В. - Методологічні основи розрахунку інтегрального показника кадрового потенціалу національної економіки (2011)
Шукліна В. В. - Методичні підходи до формування партнерських відносин між туристичними підприємствами (2011)
Білоусова С. В. - Економіко-правові питання визначення оптимального кредитного портфеля комерційних банків України (2011)
Міцкевич Н. В. - Сучасні проблеми управління соціальним розвитком трудових колективів промислових підприємств (2011)
Некрасов Я. С. - Аспекти операційного управління розвитком експорту продукції харчової промисловості, Білоусов О. М. (2011)
Вернюк Н. О. - Деякі аспекти формування стратегії управління інвестиційною уразливістю підприємств АПК (2011)
Дубина М. П. - Напрями розвитку функціонування бірж як інфраструктури аграрного ринку (2011)
Жуйков Г. Є. - Організаційно – економічні аспекти відтворювально–рівноважного природокористування на територіях зрошуваних агроландшафтів, Мангер В. М. (2011)
Title (2012)
Contents (2012)
Wickremasinghe G. B. - Stock prices and exchange rates in Sri Lanka: some empirical evidence (2012)
Kaya H. D. - Market conditions, seasoned equity offerings and capital structure (2012)
Kanyinda A. - Human capital: assessing the financial value of football players on the basis of real options theory, Bouteiller C., Karyotis C. (2012)
Shiau S.-J. - Illegal corporate behavior and the value of firms, Li C.-A., Yang D.-Y. (2012)
Sehgal S. - Accruals and cash flows anomalies: evidence from Indian stock market, Subramaniam S., Deisting F. (2012)
Shin G. H. - Fixed asset sales by financially distressed firms: bank pressure or bankruptcy avoidance, Groth J. C. (2012)
Melis R. - Solvency indicators for partially unfunded pension funds, Trudda A. (2012)
Karminsky A. M. - The multiplication of the credit rating agencies efforts under IRB approach (2012)
Lee Y.-H. - A study of dynamics in market volatility indices between US and Taiwan, Hung J.-C., Wang Y.-H., Huang C.-Y. (2012)
Seghir S. - Impact of FDI on innovation in Tunisia’s high-tech industries (2012)
Wang M.-S. - Idiosyncratic volatility, illiquidity and the expected stock returns: exploring the relationship with quantile regression (2012)
Salloum C. - Does board structure affect financial distress? A study with reference to family firms in Lebanon, Schmitt C., Bouri E. (2012)
Contents (2018)
Sadovets O. - Standards of Foreign Language teachers` Professional Training: Prospects and Foreign Experience, Bidyuk N. (2018)
Androshchuk I. - Specificity of Students` Technological Training in Finland and Great Britain, Androshchuk I. (2018)
Tymkiv N. - Forming Competence of Social Responsibility in Vocational Training of Future Petroleum Engineers (Based on Foreign Scholars` Views) (2018)
Kyslenko D. - Modern Comparative Analysis on Training of Future Security and Safety Specialists in Ukraine and the USA (2018)
Honcharuk V. - Ecological Training of Future Natural Sciences Teachers in Higher Education Institutions Abroad, Hnatiuk N., Zadorozhna O. (2018)
Pliushch V. - Concepts of Teacher Education Development in Europe (2018)
Shala A. - Leadership Damong Universities in Kosovo: Challenges and Alternatives, Baliqi B. (2018)
Iyevlyev O. - Professional Pedagogical Mobility of Educators in the European Context (2018)
Azodo A. P. - Analysis of Occupational Exposure Incident among Engineering Students during Industrial Training in Nigeria, Ismaila S. O., Adejuyigbe S. B. (2018)
Khan F. Y. - Electrical Engineering Education in India: Past, Present & Future, Bajpai Sh. (2018)
Khan F. Y. - Microwave Engineering as Part of Undergraduate Curriculum for Electronics Engineering and as a Specialization Discipline for Postgraduate Studies in India, Srivastava A. R., Bajpai Sh., Kidwai N. R. (2018)
Samko A. - Ukrainian and Foreign Experience in Applying Biographical Method to Study Prominent Figures in Pedagogy (2018)
Правила оформлення і подання рукописів (2018)
Фінагіна О. В. - Передумови формування позитивного іміджу регіонів України: потенціал, механізми та інструменти розвитку сфери послуг, Зінченко О. А., Сапельнікова Н. Л. (2018)
Ахновська І. О. - Управління рівнем дивергенції та конвергенції в освіті (2018)
Горбашевська М. О. - Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможного бренду туристичної фірми (2018)
Grigorova V. - Interfirm integration as a key factor for the emergence of global distribution networks (2018)
Іваненко Л. М. - Сучасні процеси реагування ритейлу на глобальні тенденції купівельного поводження (2018)
Панкова Л. І. - Формування кластерних моделей національних економік на засадах стимулювання регіонального розвитку, Потапенко Т. П. (2018)
Поповський Ю. Б. - Управління процесами реструктуризації в освітньому середовищі (2018)
Tregubov O. - Food safety of Ukraine: theory and practice, Ivanova N., Popova Yu. (2018)
Кліменкова О. В. - Інвестування у розвиток людського капіталу як механізм регулювання ринку праці (2018)
Солоненко Ю. В. - Інтернаціоналізація сімейного бізнесу: сутність процесу та чинники впливу (2018)
Темербек А. О. - Диспозиція України в глобальному інноваційному просторі (2018)
Руденок О. О. - Особливості управління ліквідністю банків України в умовах запровадження нормативу LCR, Волкова В. В. (2018)
Фінагіна О. В. - Пріоритети розвитку системи знань українського регіонального менеджменту: ділове середовище, Захарова О. В., Сурай А. С. (2018)
Havrysh V. I. - Investigation of temperature modes in thermosensitive non-uniform elements of radioelectronic devices, Baranetskij Ya. O., Kolyasa L. I. (2018)
Кравчина В. В. - Використання термоміграції в технології силових напівпровідникових приладів, Полухін О. С. (2018)
Кривенчук Ю. П. - Комп`ютерне моделювання функцій перетворення оптичних схем засобу вимірювання температури, побудованого на ефекті рамана та структура алгоритму їх дослідження, Шаховська Н. Б., Вовк О. Б., Мельникова Н. І. (2018)
Пиза Д. М. - Корреляционный метод формирования обучающей выборки для адаптации пространственного фильтра, Романенко С. Н., Семенов Д. С. (2018)
Ukhina А. V. - Transient process at low-order frequency dependent digital components, Sitnikov V. S. (2018)
Godlevskyi M. D. - Structural analysis and optimization of idef0 functional business process models, Orlovskyi D. L., Kopp A. M. (2018)
Mamedov К. Sh. - Two methods for construction of suboptimistic and subpessimistic solutions of the interval problem of mixed-boolean programming, Mammadli N. O. (2018)
Москаленко В. В. - Mоделі і методи інтелектуальної інформаційної технології автономної навігації для малогабаритних безпілотних апаратів, Москаленко А. С., Коробов А. Г. (2018)
Stenin Alexander - Designing of autonomous heat supply systems and optimization of energy resources at their exploitation, Pas`ko Victor, Drozdovych Irina (2018)
Bodyanskiy Ye. V. - Feature vector generation for the facial expression recognition using neo-fuzzy system, Kulishova N. Ye., Tkachenko V. Ph. (2018)
Кондрук Н. Е. - Використання довжинної міри подібності в задачах кластеризації (2018)
Oliinyk A - Additional training of neuro-fuzzy diagnostic models, . Subbotin S., Leoshchenko S., Ilyashenko M., Myronova N., Mastinovsky Y. V. (2018)
Akhmetov B. B. - Model of cyber security financing within the framework of the bilinear differential quality game scheme, Lakhno V. A., Malyukov V. P. (2018)
Dyvak M. P. - System for web resources content structuring and recognizing with the machine learning elements, Kovbasistyi A. V., Melnyk A. M., Turchyn L. Y., Маrtsenyuk Y. O. (2018)
Каменских А. Н. - Применение комбинированного резервирования при оптимизации энергоэффективности и надежности вычислительных систем, Тюрин С. Ф. (2018)
Lytvyn V. V. - Method of data expression from the ukrainian content based on the ontological approach, Vysotska V. A., Hrendus M. H. (2018)
Prykhodko N. V. - The non-linear regression model to estimate the software size of open source java-based systems, Prykhodko S. B. (2018)
Шостак Н. В. - Вибір переважного алгоритму вбудовування цифрових водяних знаків в відеофайли, Безрук В. М., Астраханцев А. А. (2018)
Авдєєв В. В. - Використання інформації про вектор стану виконавчого пристрою в системі стабілізації обертального руху ракети (2018)
Morkun V. S. - Synthesis of the noise immune algorithm for adaptive control of ore concentraTION, Morkun N. V., Hryshchenko S. M., Tron V. V. (2018)
Хобін В. А. - Вдосконалення алгоритмів самоналагоджувальної системи керування для забезпечення ефективності її пускових режимів, Левінський В. М., Левінський М. В. (2018)
Грищук Р. - Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах, Молодецька-Гринчук К. (2017)
Баранник В. - Метод кодирования значимых структурных характеристик трансформанты для повышения целостности аэрофотоснимков в системе воздушной разведки, Мусиенко А., Тарасенко Д. (2017)
Олексійчук А. - Застосування швидкого перетворення Фур'є для розв'язання задачі LPN над скінченними фробеніусовими кільцями, Ігнатенко С. (2017)
Евсеев С. - Исследования свойств гибридных крипто-кодовых конструкций, Остапов С., Белодед И. (2017)
Сагун А. - Стеганографический метод защиты объектов авторского права и интеллектуальной собственности, Щербак Л., Хайдуров В., Кунченко-Харченко В., Костянец С., Тетьора М. (2017)
Бабенко Т. - Проблеми використання SSL/TLS, Толюпа С., Гречко В. (2017)
Korchenko O. - Ukrainian critical information infrastructure: terms, sectors and consequences, Dreis Y., Romanenko O. (2017)
Алимсеитова Ж. - Проблемы размерности задач распознавания образов в системах биометрической аутентификации, Сейлова Н., Гнатюк С. (2017)
Дубова І. - Особливості фольклоризму балад Степана Руданського (2017)
Сабельникова Т. - Ідея роду як концепт національного буття українців (на матеріалі міфології й фольклору) (2017)
Мацько В. - Художня функція синтезу мистецтв в українській еміграційній прозі (2017)
Реутова М. - "Дійство про Юрія-Переможця" Юрія Косача: номінативний аспект авторської стратегії діалогізму (2017)
Джигун Л. - Дискурс автобіографізму в спогадах письменників української еміграції (2017)
Бузов А. - Маркери автобіографічності в романі Віталія Бендера "Станція Пугаловська" (2017)
Онищенко О. - Поетика сміхової культури як естетико-художній спосіб моделювання довкілля (на прикладі еміграційної мемуаристики) (2017)
Просалова В. - Літературна й кінематографічна версії роману М. Хвильового "Вальдшнепи": конфлікт конкретизацій (2017)
Пуніна О. - Інтерпретація особистості Василя Стуса в художній стрічці Романа Веретельника "Палімпсест" (2017)
Кавун Л. - Природа художності поезії Михайла Драй-Хмари (2017)
Цікавий С. - Антиутопія та гетеротопія: фікційне місто-тюрма в повісті "Місто, в якому не ходять гроші" Кузьми Скрябіна (2017)
Жилін М. - "Роздуми про Божественну Літургію" Миколи Гоголя: між поетикою та екзегетикою (2017)
Соловей О. - Між аванґардом і гуманізмом: до розуміння поезії Миколи Хвильового (2017)
Мальцев Д. В. - Расширенный клинико-лабораторный фенотип при генетически детерминированном нарушении фолатного цикла у детей с расстройствами спектра аутизма (2018)
Vinychuk S. M. - Cerebrospinal and commissural diaschisis in acute stroke patients: case study, Fartushna O.Ye. (2018)
Григорова И. А. - Влияние Нейромидина® на когнитивные функции и процессы нейропластичности при черепно-мозговой травме, Тесленко О. А., Новак А. С. (2018)
Гостєва Г. В. - Медична допомога хворим на ішемічний інсульт у перші години розвитку захворювання, Коваленко О. Є. (2018)
Гуща И. С. - Характеристика мигательного рефлекса в оценке эффективности Церебролизина у больных с хронической ишемией мозга, Лобанова О. А., Сидоренко Д. В., Гуща С. Г. (2018)
Костюк К. Р. - Досвід застосування глибинної мозкової стимуляції у хворих на хворобу Паркінсона із супутніми психоневрологічними розладами, Василів Н. С., Ломадзе В. Л. (2018)
Борисенко О. А. - Эффективность применения препарата Мексиприм методом эндоназального электрофореза в лечении психовегетативного синдрома у участников АТО в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы, Кучеренко Л. В., Литвиненко Я. С. (2018)
Бистрицька М. А. - Мінеральна щільність кісткової тканини, жирова та знежирена маса у пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт (2018)
Сабовчик А. Я. - Мігрень і цефалгія напруження, Орос М. М. (2018)
Леонович А. Л. - К демиелинизирующим заболеваниям нервной системы: клинические аспекты (часть 1), Кудлач А. И. (2018)
Толстых Н. В. - Симптоматическая эпилепсия у больных рассеянным склерозом (обзор литературы и разбор собственных клинических случаев), Королева Н. Ю., Шкильнюк Г. Г., Катаева Г. В., Столяров И. Д. (2018)
Хапченкова Д. С. - Расстройства аутистического спектра у детей: литературная справка и собственное клиническое наблюдение, Дубина С. А., Черкай В. И. (2018)
Сторінка головного редактора (2018)
Присяжнюк В. П. - Клінічно-патоґенетичні, вікові, ґендерні, ґенетичні аспекти неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічного гепатиту невірусного походження без і з коморбідним гіпотирозом; удосконалення їх лікування, Волошин О. І. (2018)
Циганик Л. В. - Аналіз впливу окремих показників перебігу системного червоного вовчака та його лікування на мінеральну щільність кісткової тканини, Абрагамович У. О., Романюк О. Т. (2018)
Личковська Н. Е. - Патоґенетичні механізми виникнення ревматоїдного артриту та анкілозивного спондиліту за участю активізаційно-ензиматичних і фенотипічних особливостей лімфоцитів, Чоп’як В. В., Воробець З. Д. (2018)
Абрагамович М. О. - Ступені важкості синтропічної стійкої артеріальної гіпотонії у хворих на цироз печінки та їх залежність від показників добового моніторування артеріального тиску й класу ураження печінки за C. G. Child – R. N. Pugh, Фармага М. Л., Абрагамович О. О., Фаюра О. П., Дробінська Н. В. (2018)
Rosendahl Cliff - Non-melanoma Skin Cancers in Uranium Miners - Clinical Cases, Kiladze N., Shulaia T. (2018)
Швед М. І. - Синдром такоцубо (takotcubo) (опис клінічного випадку з аналізом сучасних діаґностично-лікувальних алґоритмів ведення хворих), Липовецька С. Й., Гурський В. Т., Ковбаса Н. М., Пельо М. Я. (2018)
Вимоги до статей (2018)
Бурякова О. С. - Проблеми навчання російської мовленнєвої культури студентів-інофонів, Валіт О. С. (2016)
Бурякова О. С. - Урахування особливостей російського вокалізму у навчанні іноземних студентів правильної вимови, Петренко I. П., Черкашина Ж. В. (2016)
Варава С. В. - Використання системи вправ для формування професійно орієнтованої лінгвістичної компетентності в іноземних студентів на початковому етапі навчання (2016)
Вержанська О. М. - Вивчення аналітичних термінів у курсі "вступ до мовознавства" для іноземних студентів-філологів, Лагута Т. М. (2016)
Volkova A. - The ways of forming foreign students’ awareness of cross-cultural differences for providing their successful traning (2016)
Давер М. В. - Психолингвистические основы лингводидактической адаптации дискурсных стратегий манипуляции (2016)
Куплевацька Л. О. - Особливості формування професійного складника вторинної мовної особистості іноземних студентів юридичних спеціальностей (2016)
Курушина М. А. - Основні методичні прийоми вдосконалення мовної та комунікативної компетенції студентів соціально-гуманітарного напряму (нефілологічні еціальності), Літвінова І. М. (2016)
Podufalova T. V. - Documentaries as an audiovisual aid in english teaching at university (2016)
Прожогіна І. М. - Особливості навчання іноземної вимови з урахуванням артикуляційної бази рідної мови (2016)
Селіверстова Л. І. - Трансформація форм і змісту навчання іноземців в умовах інноваційного розвитку освіти (2016)
Стативка В. И. - Психобиологические механизмы развития лингвистического мышления (2016)
Тростинська О. М. - Категорія живого – неживого у навчанні російської мови як іноземної (2016)
Чень Чунься - Коды культуры как основа формирования лингвосоциокультурной компетентности инофонов (2016)
Чіміріс Ю. В. - Використання інформаційних технологій в організації самостійної роботи студентів, що вивчають іноземну мову, Чубукіна О. В. (2016)
Швець Г. Д. - Мовленнєвий жанр жарту в лінгводидактичному аспекті (2016)
Шульга І. М. - Компетентнісний мовний портрет освітнього мігранта, Новицька О. Л. (2016)
Shcherbina V. V. - Simulations as a method of teaching communicative skills (2016)
Корченко О. - Модель класифікатора об'єктів критичної інформаційної інфраструктури держави, Дрейс Ю., Романенко О., Бичков В. (2018)
Ахметов Б. - Совершенствование киберзащиты информационно-коммуникационных систем транспорта за счет минимизации обучающих выборок в системах выявления вторжений (2018)
Белецкий А. - Систематические байт-ориентированные коды, Конюший Д., Полторацкий Д. (2018)
Скуратовський Р. - Побудова еліптичних кривих з нульовим слідом ендоморфізма Фробеніуса (2018)
Коломыцев М. - Модели многоуровневой безопасности баз данных, Носок С., Мазуренко А. (2018)
Kropachev A. - Data center authority distribution and cyber-defense modeling, Zuev D. (2018)
Ахметов Б. - Метод трансформирования интервалов в треугольные нечеткие числа для систем оценивания рисков информационной безопасности, Корченко А., Казмирчук С., Коломиец М. (2018)
Мехед Д. - Аналіз вразливостей корпоративних інформаційних систем, Ткач Ю., Базилевич В., Гур’єв В., Усов Я. (2018)
Стрішенець О. - Диверсифікація інноваційних заходів на газорозподільних підприємствах України в контексті європейського досвіду, Новосад О., Коротя М. (2018)
Полінкевич О. - Економічна безпека корпорацій як керованої системи в умовах неоіндустріалізації (2018)
Стрішенець О. - Аналітичні підходи до управління прибутком на підприємстві (2018)
Pavlikha N. - Modeling the Optimal Size of the Minimum Wage in Ukraine, Tsymbalіuk I., Kotsan L. (2018)
Сак Т. - Оцінка безпечності функціонування бізнесу в Україні (2018)
Pavlikha N. - Patterns and Dynamics of the Formation of Smart Cities in the World and in Ukraine, Kolomechiuk V. (2018)
Іщук С. - Структурні переваги промисловості України: макро- й мезорівневі порівняння (2018)
Коренюк П. - Концептуальні підходи та методи визначення інвестиційної привабливості національної економіки, Копил О. (2018)
Федоришина Л. - Класифікація факторів формування здоров’я дитячого населення (2018)
Ліпич Л. - Чинники впливу на задоволення споживачів, Хілуха О., Кушнір М. (2018)
Андрейченко А. - Маркетинг продукції безвідходного агропромислового виробництва (2018)
Полінкевич О. - Японська модель корпоративного управління підприємницькими структурами, Лещук В. (2018)
Павлов К. - Оцінка соціально-економічних особливостей центрального регіонального ринку житлової нерухомості України (2018)
Luhova M. - Regional Features of Foreign Investment on the Example of the Volyn Region (2018)
Малевич Н. - Особливості формування стратегії розвитку екологічно безпечного сільського господарства в Україні в умовах євроінтеграційних перспектив (2018)
Шворак А. - Природні кормові угіддя та соціально-економічний розвиток сільських територій (2018)
Карлін М. - Зростання ролі фінансово-екологічних інструментів у світовій та національних економіках: проблема вибору для України (2018)
Левицький В. - Управління стратегічною фінансово-інвестиційною стійкістю підприємства на основі формування маркетингового механізму поведінки споживачів (2018)
Борисюк О. - Дистрибуція страхових продуктів як важливий елемент страхового менеджменту (2018)
Стащук О. - Удосконалення теоретичних підходів до оцінювання ризиків як інструмента управління фінансовою безпекою акціонерних товариств (2018)
Shmatkovska T. - Modern Information Technology in the Automation of the Accounting and Analytical Process: Implementation of Foreign Experience in the Realities of Ukraine, Mykhailovych P., Martyniuk R. (2018)
Шот А. - Проблеми та напрями вдосконалення обліку розрахунків за податком на додану вартість на підприємствах України, Платонова Ю. (2018)
Рецензія на монографію К. В. Павлова "Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків житлової нерухомості України" (2018)
Вихідні дані (2018)
Алексєєнко-Лемовська Л. - Методична компетентність вихователів закладів дошкільної освіти як складова професійної компетентності (2018)
Бабкіна М. - Громадянське виховання молоді навчально-методичними засобами (2018)
Бодак Л. - Концептуальні засади реформування середньої школи у педагогічній спадщині О. Макарушки (1867–1931) (2018)
Бoрохвіна Т. - Проблема інклюзивної освіти у педагогічній теорії та практиці (2018)
Гірняк С. - Теоретико-методологічні основи формування навички письма в учнів сучасної початкової школи, Луців С. (2018)
Ivanytska O. - Tendencies of tutoring and mentoring development at higher educational establishments of Germany (2018)
Івах С. - Передумови освітньої діяльності представниць жіночого руху у контексті розвитку українського шкільництва Галичини (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2018)
Кибальна Н. - Дефініція "управлінська діяльність" у контексті оптимізації професійної підготовки начальників караулів пожежно-рятувальних підрозділів (2018)
Клонцак О. - Удосконалення системи вищої освіти України у контексті застосування американського досвіду організації академічно-громадського навчання (2018)
Козолуп М. - Система інтегрованої дисциплінарно-академічної комунікативної підготовки студентів в університетах США як педагогічна технологія (2018)
Krasińska I. - Prasa patronacka wobec problemu patologii społecznych na ziemiach polskich oraz za granicą na przełomie XIX i XX wieku (2018)
Кузьменко В. - Нормативно-правове забезпечення моніторингу навчальних досягнень студентів морських закладів освіти на початку ХХІ ст., Куценко І. (2018)
Marzec B. - Przedszkola niepubliczne a kształtowanie sieci przedszkoli w Polsce (2018)
Maksimuk L. - The role of educational technologies in the process of professionally-oriented foreign languages teaching, Levonyuk L. (2018)
Невмержицька О. - Проблеми підготовки майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища (2018)
Ратко М. - Методолого-інструментальні засадивиховання світоглядних уявлень старшокласників у процесі освоєння цінностей художньої культури (2018)
Sokol M. - The conceptual analysis of the concept "education" (2018)
Вимоги (2018)
Бурячок В. - Рекомендації щодо розробки та реалізації моделі професійних компетентностей у сфері підготовки фахівців для національної системи кібербезпеки, Богуш В. (2018)
Тарасенко Я. - Експериментальне дослідження роботи програмного комплексу проведення атаки на лінгвістичну стегосистему (2018)
Матійко А. - Оцінки ймовірності помилкового розшифрування повідомлень У шифросистемі NTRUEncrypt при фіксованому ключі, Олексійчук А. (2018)
Коваленко О. - GERT-мережевий синтез технології тестування на вразливість WEB-додатків (2018)
Белецкий А. - Оптимальные Уолша и Уолше-подобные базисы дискретного преобразования Фурье (2018)
Кыдыралина Л. - Моделирование процедуры принятия решений по финансированию средств кибербезопасности информационно-образовательной среды университета, Ахметов Б., Лахно В. (2018)
Dan’ko V. G. - Synthesis aspects of cryogenic high-temperature superconducting shielding inductive short-circuit current limiter, Goncharov E. V. (2016)
Александров В. В. - Практичні аспекти визначення ефективності розробок електротехнічної продукції (2016)
Александрова В. О. - Зниження витрат виробництва електричних машин і апаратів при використанні аутсорсинга бізнес-процесів (2016)
Байда Е. И. - Обнаружение перегорания трубчатых электронагревателей включенных в трехфазную сеть по схеме звезда с нейтралью по изменению тока нейтрали с помощью реле тока, Чепелюк А. А. (2016)
Грищук Ю. С. - Застосування мікроконтролерів при дослідженнях електричних апаратів (2016)
Лелюк М. А. - Структура та кінематичні схеми вакуумних контакторів середньої напруги (2016)
Пантелят М. Г. - Скінченоелементний аналіз розподілу електромагнітного поля індукційної кухонної плити, Гуренцов Ю. В. (2016)
Рой Ю. В. - Гібридний пускорегулювальний апарат для розрядних ламп високого тиску, Рой В. Ф., Бурма М. Г. (2016)
Шавьолкін О. О. - Удосконалення мережевого інвертора комбінованої системи електроживлення з поновлювальними джерелами енергії, Кожем’якін С. М. (2016)
Василів К. М. - Закономірності електромагнітних процесів безконтактної системи збудження асинхронізованого генератора за схемою у дві зірки на базі трифазно-трифазного модулятора напруги (2016)
Шайда В. П. - Анализ путей модернизации тягового двигателя постоянного тока ДТН-45/27, предназначенного для привода рудничного контактного электровоза, Юрьева Е. Ю., Гринь Д. А. (2016)
Хоменко И. B. - Исследование рабочих режимов систем электроснабжения по схеме глубокого ввода (2016)
Сенюта І. - Вельмишановні колеги! (2018)
Гарасимчук Н. А. - Правовий статус суб’єктів господарювання,які провадять господарську діяльність з медичної практики у сфері охорони здоров’я (2018)
Омельченко О. П. - Правове регулювання діяльності біобанків в Україні (2018)
Пашков В. М. - Блокчейн у системі охорони здоров’я:проблеми правового забезпечення (2018)
Сенюта І. Я. - Медичний арбітраж (третейство) в Україні (2018)
Терешко Х. Я. - Права пацієнтів за умов запровадження електронноїсистеми охорони здоров’я: деякі проблеми дотримання (2018)
Щодо наявності права чи обов’язку адміністрації закладу охорони здоров’я інформувати лікарів з приводу необхідності проходження курсів підвищення (підтвердження) кваліфікації (2018)
Щодо можливості студентів проводити навчання з надання домедичної допомоги (2018)
Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/ 679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних) (2018)
Справа "Єлена Кожокару проти Румунії" (2018)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо можливості фінансування закладів охорони здоров’я, які змінили організаційно-правову форму (02.02.2018 № 19.01–04–158/2823) (2018)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо виплати матеріальної допомоги (16.02.2018 № 10.1–18/4185) (2018)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо ліцензування медичної діяльності (07.08.2017 № 17-06/Н-11783/11058-36) (2018)
З юридичної практики (2018)
Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ України) (08.06.2018 № 17/58/1714-18/14507) (2018)
Положення про комісію з питань етики наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів (2018)
Методологічні розробки лекційного заняття для циклу тематичного удосконалення "Медичне право України" для юристів закладів охорони здоров’я (2018)
Афоризми (2018)
Анотації (2018)
П’ять років – маленький ювілей великого "життя" кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (2018)
5 серпня 2018 р. Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України святкував свою першу річницю (2018)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2018)
Вихідні дані (2018)
Анисимов А. В. - Блочно-диагональный подход к неотрицательной факторизации разреженных лингвистических матриц и тензоров сверхбольшой размерности с использованием латентного распределения Дирихле, Марченко А. А., Насиров Э. М. (2018)
Дубров Ю. И. - Синергетические аспекты моделируемых технологий (2018)
Хиленко В. В. - Решение проблемы динамической адаптивности систем искусственного интеллекта, осуществляющих управление динамическими техническими объектами, Стржелецки Р., Котуляк И. (2018)
Гече Ф. Е. - Алгебраїчні властивості ядер узагальнених нейрофункцій, Мулеса О. Ю. (2018)
Мищенко Н. М. - Новые функциональные возможности системы обработки естественноязыковых спецификаций и среда ее функционирования, Мороховец М. К., Фелижанко О. Д., Штелик Е. В., Щёголева Н. Н. (2018)
Елфимова Л. Д. - Ультрабыстрый клеточный метод умножения матриц (2018)
Меликов А. З. - Марковские модели систем с двумя типами заявок и различными политиками пополнения запасов, Пономаренко Л. А., Алиев И. А. (2018)
Норкин В. И. - Оптимизационные модели антитеррористической защиты (2018)
Потьомкін М. М. - Оцінювання обґрунтованості прийняття багатокритерійних рішень (2018)
Семёнов В. В. - Инерционные гибридные методы расщепления для операторных включений (2018)
Литвин О. М. - Розв’язання бігармонічної задачі про згин пластини методом Рітца з використанням явних формул для сплайнів п’ятого степеня, Литвин О. О., Томанова І. С. (2018)
Калюх Ю. И. - Снижение жизненного ресурса зданий при регулярных взрывных воздействиях, Дунин В. А., Берчун Я. А. (2018)
Юрченко И. В. - Существование функционалов Ляпунова–Красовского для стохастических дифференциально-функциональных уравнений Ито–Скорохода при условии устойчивости решений по вероятности с конечным последействием, Ясинский В. К. (2018)
Гамзаев Х. М. - Численный метод решения задачи идентификации младшего коэффициента и источника в уравнении конвекции–реакции, Гусейнзаде С. О., Гасымов Г. Г. (2018)
Крывый С. Л. - Проектирование ИТ-инфраструктуры, Погорелый С. Д., Глибовец Н. Н., Бойко Ю. В., Сидорова Н. Н. (2018)
Львов М. С. - Алгоритм и инструменты построения канонических форм линейных полуалгебраических формул, Песчаненко В. С., Летичевский А. А., Тарасич Ю. Г., Баев А. С. (2018)
Ершов С. В. - Метод параллельного нечеткого вывода для систем Такаги–Сугено высшего порядка, Пономаренко Р. Н. (2018)
Богданова Л. М. - Программный комплекс решения задачи многокритериальной оптимизации со стохастическими ограничениями, Васильева Л. В., Гузенко Д. Е., Колодяжный В. М. (2018)
Гололобов Д. А. - Асимптотические свойства метода эмпирических средних для нестационарных случайных полей (2018)
Бикова Т. В. - Освітня проблематика художньої прози Гуцульщини першої третини ХХ століття (2018)
Бродюк Ю. М. - Особливості творення образу "позитивного героя" у прозі М. Томчанія (2018)
Головачов А. С. - О некоторых культурных контекстах травелогов П. Вайля ("Слово в пути") (2018)
Довбня Л. Е. - Мовознавчий доробок Івана Огієнка, Товкайло Т. І. (2018)
Дочу А. Р. - Способи адаптації тюркських запозичень в англійській та інших індоєвропейських мовах (2018)
Єремеєва Н. Ф. - Archetypes of collective unconscious as elements of the informational field of the english folk fairy tales, Спіркіна О. О. (2018)
Кавера Н. В. - Лінгвістичний статус запозичених іменників з атрибутивним компонентом у сучасній українській мові, Житар І. В. (2018)
Козубенко Л. М. - Формування свідомості людини засобами масової комунікації (2018)
Корпанюк М. П. - Ренесансно-класицистичні засади поеми "Дніпрові камени" Івана Домбровського (2018)
Krichker O. Yu. - Basic lexical and syntactic features of modern legal english (2018)
Левченко Т. М. - Метафоричне значення дієслів у розмовному мовленні (2018)
Лисанець Ю. В. - Художня репрезентація досвіду хвороби в літературно-медичному дискурсі прози США (2018)
Личук М. І. - Семантична типологія напівфразеолагізованих речень зі значенням "заперечення" (2018)
Мазоха Г. С. - Національне питання в епістолярній спадщині І. Франка та В. Стуса (2018)
Minenko O. V. - The phenomenon of Shakespearism in the ukrainian literature of the XIX century, Snisarenko Ya. S. (2018)
Міщинська І. В. - Мова як засіб вираження самосвідомості особистості та нації в умовах соціальних і культурних змін (2018)
Пангелова М. Б. - Творчість Е. Хемінгуея 40-50-х рр. ХХ століття в суспільному та культурному контексті американької дійсності (2018)
Потапенко О. І. - Концепт "баба" через призму холістичного кроскультурного підходу (нові концепції та гіпотези, Потапенко Г. І. (2018)
Римар Н. Ю. - Роль художньої деталі в конструюванні емоційної площини теткстів Ніни Бічуї (2018)
Свириденко О. М. - Доромантична епістолярна традиція та її вплив на романтичну епістолярну практику (2018)
Семашко Т. Ф. - Мовні форми вираження перцептивних стереотипів (2018)
Токмань Г. Л. - Поетика інтимної лірики Тодося Осьмачки (2018)
Хома К. М. - Проза Р. Іваничука в контексті розвитку жанру історичного роману в українській літературі (2018)
Khriapak S. O. - Key features of poetics of immanence in the poetry of Robert Bly (2018)
Черниш Н. В. - Аналіз та інтерпретація творчості давньогрецької поетеси Сапфо в школі (2018)
Чубань Т. В. - Особливості синтаксису безсполучникових речень (2018)
Шульська Н. М. - Редакторська культура сучасного медіатексту: лексичні анормативи (2018)
Відомості про авторів (2018)
Борова Т. А. - Теоретико-методичні підходи до застосування електронного навчання у вищій школі (2016)
Коралевский Я. - Студентське самоврядування: європейський досвід (2016)
Лунячек В. Е. - Проблеми управління професійною підготовкою фахівців в умовах магістратури (2016)
Мельниченко В. О. - Підготовка стартаперів: проблеми та підходи до їх вирішення (2016)
Чеботарьова І. О. - Історичні аспекти запровадження компетентністної парадигми в процес підготовки керівників ЗНЗ (2016)
Башкір О. І. - Особливості діяльності кафедри педагогіки Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського (1945-1970р.р.) (2016)
Круглик В. С. - Класифікація професійної діяльності інженера-програміста на основі аналізу ринку праці (2016)
Khurana K. - Tasks and opportunities of fashion education in countries with transition economies, Riabchykov M. (2016)
Лазарчук Г.В. - Характеристика професійної компетентності інженера-педагога економічного профілю та її структури (2016)
Пономарева О. І. - Основные теоретические направления педагогической мысли США и их влияние на содержание среднего и высшего образования, Ковалева А. В. (2016)
Фесенко Н. С. - Особливості змісту навчання системи управління інтелектуальною власністю в європейському дослідницькому просторі (2016)
Фоменко Л. М. - Значимість математичної підготовки майбутнього вчителя в системі вищої педагогічної освіти (2016)
Харківська А. А. - Науковий тезаурус навчальних видань як структурний елемент контенту управління освітнім процесом (2016)
Шапошник А. М. - Концептуальна модель формування поняття "хімічна реакція" (2016)
Гирка І. В. - Розробка та експериментальна перевірка моделі системи управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки (2016)
Грицай С. М. - Проблема моніторингу процесу формування політичної культури майбутніх педагогів (2016)
Добровольська А. М. - Використання посібників у процесі навчання майбутніх лікарів і провізорів дисциплінам природничо-наукової підготовки (2016)
Дрокіна А. С. - Професійно-орієнтоване інтернет-середовище в системі підготовки майбутнього вчителя (2016)
Кравченя А. О. - Теоретичні основи управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики (2016)
Литвинов А. Л. - Розробка підсистеми "лекція" в системі управління навчанням Moodle для комп'ютерних дисциплін (2016)
Майковська В. І. - Практико-орієнтоване навчання як засіб професіоналізації підготовки майбутніх фахівців в Україні (2016)
Пермінова А. В. - Удосконалення інноваційних функцій в управлінській діяльності керівника факультету (2016)
Сітак І. В. - Комп’ютерно-орієнтоване навчання диференціальних рівнянь бакалаврів з інформаційних технологій (2016)
Чепурко І. П. - Системний підхід до тестування навчальної діяльності студентів (2016)
Шарата Н. Г. - Управління якістю музичної освіти в миколаївському національному аграрному університеті (2016)
Бачієва Л. О. - Експериментальне дослідження ефективності методики навчання основ наукових досліджень (2016)
Бобрикова Ю. С. - Формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі педагогічної діяльності (2016)
Зеленська Л. Д. - Лекційна форма навчання в контексті трансформаційних викликів сучасності (2016)
Куруч А. В. - Теоретичні аспекти формування політичної компетентності у курсантів Національної академії Національної гвардії України (2016)
Лазарєва Т. А. - Філософські та загальнонаукові засади розробки методичної системи підготовки майбутніх інженерів – технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності, Коралевский Я., Тарасюк А. П. (2016)
Немченкова С. Ю. - Симпліфікація навчальних текстів із технічних дисциплін як метод дидактичної редукції, Шматков Д. І. (2016)
Посохова І. С. - Андрагогічні основи самостійної роботи слухачів післядипломних закладів освіти (2016)
Рудевіч Н. В. - Методика формування проектної компетентності з автоматики нормальних режимів у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2016)
Тиманюк В. Н. - Рассмотрение логистического подхода при изучении дисциплины "Управление интеллектуальной собственностью", Тиманюк И. В. (2016)
Бурбига В. А. - Психолого-педагогічний вплив в управлінні педагогічним колективом: теоретичні аспекти (2016)
Зеленин Г. И. - Психолого-педагогические условия формирования мотивации в процессе преподавания иностранного языка студентам инженерно-педагогических специальностей (2016)
Кравець О. О. - Аналіз взаємозв’язків між мотиваційними компонентами та психолого-педагогічними особливостями студентів інженерних ВНЗ при навчанні іноземних мов (2016)
Морквян І. В. - Сучасний стан сформованості інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики (2016)
Романовський О. Г. - Феномен парадоксального лідерства, Пономарьов О. С. (2016)
Британ Ю. А. - Обґрунтування актуальності дослідження проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності студентів іноземців у вищих навчальних закладах України (2016)
Васильєва І. Г. - Особливості організації виховної роботи на сучасному етапі у вищому навчальному закладі (2016)
Кулешова В. В. - Особливості особистості викладача технічних дисциплін у вищих навчальних закладах, Мальована В. В. (2016)
Литвиненко С. В. - Витоки розвитку ідей естетичного виховання особистості в історії вітчизняної наукової думки (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського