Михайличенко В. Є. - Внутренний мир студентов и механизмы его развития во время обучения в ВУЗе, Грень Л. М. (2016)
Мілаш О. О. - Практичні аспекти формування сучасної моделі сімейного виховання в Україні (2016)
Паюнова А. В. - Теоретичні засади адаптації студентів першокурсників до умов навчання у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі (2016)
Полоцька О. О. - Аналіз стану обізнаності студентів класичного університету з питань академічної та наукової доброчесності (2016)
Саєнко Н. В. - Розвиток духовності та моральності студентів через використання іносказань на заняттях з іноземної мови (2016)
Созикіна Г. С. - Особливості формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі (2016)
Фрицюк В. А. - Сутнісні характеристики готовності майбутніх фахівців до професійного саморозвитку (2016)
До уваги авторів (2016)
Байда Е. И. - Влияние частоты на распределение плотности тока и на нагрев печатных плат, Чепелюк А. А. (2017)
Данько В. Г. - Аналіз конструктивних особливостей екранованого індуктивного обмежувача струму з високотемпературною надпровідністю, Гончаров Є. В., Поляков І. В. (2017)
Жорняк Л. Б. - Можливості компенсації напруженості електричного поля зовнішньої ізоляції високовольтних газонаповнених трансформаторів струму, Афанасьєв О. І., Леонов Р. C., Карпук А. В. (2017)
Жорняк Л. Б. - К вопросу об улучшении качества внутренней изоляции высоковольтных измерительных трансформаторов, Волкова О. Г., Макогон М. А. (2017)
Пантелят М. Г. - Скінченоелементний аналіз розподілу температурного поля посуду, що нагрівається на індукційній кухонній плиті, Єлоєв А. К. (2017)
Болюх В. Ф. - Эффективность использования различных видов ферромагнетиков в линейных импульсных электромеханических преобразователях индукционного и электромагнитного типов, Кочерга А. И. (2017)
Галайко Л. П. - Анализ режима рекуперативного торможения вентильно-индукторного двигателя рудничного электровоза (2017)
Шайда В. П. - Аналіз теплового стану різних модифікацій рудникового тягового двигуна постійного струму типу ДТН-45/27, Юр’єва О. Ю., Дзеніс С. Є. (2017)
Бурма М. Г. - Регулювання режимами роботи електричних кіл освітлювальних установок, Поліщук В. М., Рой В. Ф. (2017)
Плєшков П. Г. - Оптимальне керування режимами напруг низьковольтних розподільних електричних мереж із використанням регулюючих пристроїв силових трансформаторів, Леванцова Ю. А., Зінзура В. В. (2017)
Плєшков П. Г. - Радіофіксатор коротких замикань для повітряних електричних мереж напругою 110 – 150 кВ, Сіріков О. І., Котиш А. І. (2017)
Солдатенко В. П. - Автоматичне керування режимами роботи комбінованої електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії, Плєшков С. П. (2017)
Плєшков П. Г. - Система оптимального керування рухом тягової установки з синхронними двигунами на постійних магнітах, Переверзєв І. О., Петрова К. Г., Савеленко І. В. (2017)
Черная В. О. - Тяговый электродвигатель постоянного тока для шахтных электровозов с улучшеной системой вентиляции, Шокарев Д. А. (2017)
Нагірна В. П. - Розвиток суспільно-географічних досліджень в Інституті географії НАН України, Підгрушний Г. П. (2018)
Косовець О. О. - Срезневський Борис Ізмаїлович - видатний вчений, академік, організатор метеорологічної служби в Україні, Лозовіцький П. С. (2018)
Руденко Л. Г. - "Come On"! Географія: актуалізація на тлі світових трендів, Маруняк Є. О., Черваньов І. Г. (2018)
Овчарук В. А. - Сучасна методика нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок України, Гопченко Є. Д. (2018)
Василенко Є. В. - Полігон як головна одиниця гідроморфологічного моніторингу озер, Кошкіна О. В., Маслова Т. В. (2018)
Алиев Бахрам Гусейн оглу - Оценка влияния природных и антропогенных факторов на опустынивание Апшеронского полуострова в Азербайджанской Республике, Гусейнова Севиндж Ровшан гызы. (2018)
Гостюк З. В. - Антропогенна модифікованість ландшафтів Покутських Карпат (2018)
Руденко Л. Г. - Збереження і використання культурної спадщини в Україні: проблеми та конструктивні пропозиції, Поливач К. А. (2018)
Голубцов О. Г. - Геоінформаційне картографування та аналіз сучасних ландшафтів для цілей заповідання (на прикладі степової зони України), Чехній В. М., Фаріон Ю. М. (2018)
Чехній В. М. - Науковий семінар "Сучасне ланд-шафтознавство і проблеми радіоекології", Сорокіна Л. Ю. (2018)
До 70-річчя Г.В. Балабанова (2018)
До 60-річчя Ю.М. Палехи (2018)
Булавка Н. В. - Сорти пшениці м’якої озимої, стійкі до впливу негативних чинників довкілля, Юрченко Т. В., Кучеренко О. М., Пірич А. В. (2018)
Абельмасов О. В. - Комбінаційна здатність нового вихідного матеріалу генетичної плазми Iodent за селекції гібридів кукурудзи для степової зони України, Ільченко Л. А. (2018)
Хоменко Л. О. - Джерела комплексної стійкості пшениці озимої (Triticum aestivum L.) у селекції на адаптивність, Сандецька Н. В. (2018)
Prysiazhniuk L. M. - Analysis of diversity and genetic interactions of potato varieties (Solanum tuberosum L.) based on morphological characteristics and SSR markers , Klyachenko O. L., Dikhtiar I. O., Symonenko N. V. (2018)
Моргун В. В. - Біологічний азот у сучасному сільськогосподарському виробництві, Коць С. Я. (2018)
Балан Г. О. - Аналіз фітосанітарного стану посівів різних сортів сої в умовах Південного Степу України, Ткачик С. О., Орленко Н. C., Бушулян О. В. (2018)
Каленська С. М. - Сортові особливості формування структури врожаю та врожайності льону олійного залежно від норми висіву і ширини міжрядь, Столярчук Т. А. (2018)
Панфілова А. В. - Продуктивність сортів ячменю ярого залежно від оптимізації живлення в умовах Південного Степу України, Гамаюнова В. В. (2018)
Ульянченко М. С. - Особливості формування продуктивності сортів гречки залежно від строків та способів сівби (2018)
Фучило Я. Д. - Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби залежно від ступеня зволоженості ґрунту, Сбитна М. В., Зелінський Б. В. (2018)
Лещук Н. В. - Економічна та біоенергетична оцінка ефективності виробництва насіння салату посівного Lactuca sativa L. в умовах Полісся України, Панькова І. М., Стефківська Ю. Л. (2018)
Гуляр О. - Дослідження нелінійного деформування складених оболонок обертання середньої товщини, Пискунов С., Максим'юк Ю. (2018)
Іванчук Я. - Математичний метод визначення стійкості коливальних систем під дією зовнішнього вібраційного навантаження (2018)
Шаповалов О. - Конструкції, кінематичні схеми та технічні характеристики вертольотних редукторів, Колесник Д., Пилипенко О. (2018)
Фам Дык Куан - Повреждаемость металлических материалов с учетом вида напряженного состояния, Тимошенко А., Бабак А., Коваль В. (2018)
Кальченко В. В. - Дослідження сил різання одиничного абразивного зерна при шліфуванні зі схрещеними осями круга та деталі, Кальченко В. І., Сіра Н., Кужельний Я. (2018)
Венжега В. - Повышение качества обработки торцов винтовых пружин сжатия, Рудик А., Пасов Г. (2018)
Сапон С. - Особливості проектування технологічного оснащення для деревообробки, Ігнатенко П., Журко В. (2018)
Lytvyn O. - Investigation of the process of double-sided grinding of torches of pushers with different diametrers, Kalchenko D. (2018)
Березін Л. - Оптимізація процесу зварювання діелектриків з алюмінієм в електричному полі високої напруги, Руденко М. (2018)
Болотов М. - Аналіз основних нестабільностей тліючого розряду середніх тисків в умовах обробки матеріалів (2018)
Казимир В. - Моделі системи безпеки ОС Аndroid, Карпачeв І., Усік А. (2018)
Кунах Н. - Особливості безпровідного абонентського доступу з використанням оптичних технологій, Харлай Л., Коновалов О., Нікіфоренко К., Сотніченко Ю., Матюшичев Ю. (2018)
Дуднік А. - Метод вимірювання відстані між об'єктами сенсорних мереж засобами мікропроцесорного фазометра (2018)
Башинська О. - Метод діагностики компонентів системи керування безпілотного авіаційного комплексу, Камак Ю., Нестеренко С. (2018)
Медушевський С. - Розробка уніфікованої методики оцінки ризиків у процесі валідації автоматизованих інформаційних систем (2018)
Безручко В. - Захист фільтрів струмів нульової послідовності в ненормальних режимах мережі (2018)
Жартовський О. - Автоматизована система виміру та розрахунку параметрів імпульсного електричного струму, Кравченко В., Ларічкін О., Карягін Ж. (2018)
Тительмаєр К. - Огляд неізольованих двонаправлених топологій перетворювачів для портативних застосувань на базі відновлювальних джерел електроенергії, Гусев О., Велігорський О. (2018)
Lezhnyuk P. - Modeling of compatible work of distributed power sources of electric power and centralised power supply, Hunko I., Malogulko Ju., Kotylko I., Krot L. (2018)
Буяльська Н. - Використання продуктів переробки цикорію коренеплідного в технології виробництва борошняних кондитерських виробів, Ткаченко Ю., Денисова Н. (2018)
Гринченко Н. - Вплив технологічних чинників на структурно-механічні та технологічні властивості напівфабрикатів із сиру кисломолочного, Пивоваров П., Гринченко О., Тютюкова Д., Плотнікова Р. (2018)
Заморська І. - Оцінка технологічних властивостей ягід суниці садової (2018)
Золотухіна І. - Оптимізація процесу диспергування компонентів напівфабрикатів білково-вуглеводних із пюре моркви (2018)
Нестеренко Н. - Вплив бланшування на якість заморожених культивованих печериць, Іванюта А., Мостика К. (2018)
Ковальчук А. - Фосфорилювання шкаралуп волоських горіхів для підвищення ефективності очищення водних розчинів, Почечун Т., Галиш В., Трус І. (2018)
Іванишин В. - Польові й лабораторні інженерно-геологічні дослідження ділянки під будівництво багатоквартирних житлових будинків у північній частині м. Чернігова, Бугай В., Дудко В., Пеньковець О. (2018)
Крячок С. - Визначення сталої віддалеміра електронного тахеометра в лінійно-кутовій мережі (2018)
Мовенко В. - Моніторинг гідрографічних об'єктів території масиву "Кордівка" м. Чернігова (2018)
Корзаченко М. - Підсилення фундаментів малоповерхових будинків у щільних умовах (2018)
Kornienko M. - Experience of fixing a weak base foundation by vertical soil-cement elements using drill-mixing technology, Zhuk V., Abed S., Chegodaev I. (2018)
Аносов І. - Антропологічний вимір освіти у творчій спадщині провідників української педагогіки (2018)
Антощак М. - Духовний концепт спадщини М. О. Корфа: історико-педагогічний аспект (2018)
Бунчук О. - Роль української інтелігенції в провідницькому освітньому русі 1917-1920 рр., Єрмак Ю. (2018)
Бунчук О. - Жертовність – визначна риса провідників в освіті періоду державотворчих процесів поч. ХХ ст. (в особах), Попелешко Ю. (2018)
Вєнцева Н. - Місія педагогічної деонтології у вихованні української еліти на початку ХХ століття (2018)
Добровольська Л. - Інновації у навчанні в досвіді А. С. Макаренка, Окса М. (2018)
Елькін М. - Реальний педагогічний експеримент як віддзеркалення суспільних взаємовідносин, Аносов І., Бєльчева Т. (2018)
Єленіна Є. - Співтворчість учителя і учнів (ідея провідництва в педагогічній практиці) (2018)
Жадько В. - Провідник і провідництво в освітній діяльності, Бідзіля П. (2018)
Ізбаш С. - Андрагог як провідник процесу навчання дорослих (2018)
Коробченко А. - Педагогічна спадщина українських просвітителів ХІХ століття як джерело провідництва в освіті, Головкова М. (2018)
Кравчук О. - Музичне сприймання в структурі музикальності балетмейстера (2018)
Крамаренко А. - Ідеї гуманістично орієнтованого освітнього процесу Василя Сухомлинського в сучасних реаліях (2018)
Крижко В. - Генеза та становлення провідницької парадигми управління національною освітою (2018)
Лисаков С. - Смисловий діалог понять "провідництво” та "просвітництво” (2018)
Лупаренко С. - Просвітницько-виховна діяльність Харківського товариства поширення в народі грамотності (1869-1920 рр.) (2018)
Nefedchenko O. - The theory of personality’s creative self-realization as the methodological basis of innovative heuristic education (2018)
Толочко С. - Едукологія та освітологія: актуальність розвитку наук в умовах реформування освіти в Україні (2018)
Черезова І. - Провідницькі ідеї В. К. Демиденка: погляд у майбутнє (2018)
Чорна В. - Філософський діалог як передумова відкриття в собі "істинної людини” (за Г. Сковородою), Яковенко І. (2018)
Шумілова І. - Загальнокультурна компетентність педагога – важливий напрямок ідеї провідництва в освіті (2018)
Олійник Г. - Особливості роботи соціального працівника з етнічно-змішаними сім’ями (2018)
Щерба Н. - Дидактичні передумови практикоорієнтованого навчання іноземної мови старшокласників з дитячим церебральним паралічем (2018)
Олійник А. - Перспективи уроку вивчення морфології української мови на профільному рівні в компетентнісній парадигмі (2018)
Бєлікова В. - Професійна підготовка майбутнього спеціаліста ХХІ століття (2018)
Волошинов С. - Професійна підготовка фахівців морської галузі в Україні як компонент світового морського освітнього простору (2018)
Карпенко Ю. - Особливості залучення студентів до наукової діяльності у вищих медичних навчальних закладах (2018)
Лахмотова Ю. - Підготовка майбутніх учителів англійської мови початкової школи у КНР (2018)
Самоленко Т. - Показники фізичної підготовленості студентів першого курсу зі спеціалізації "Загальна фізична підготовка”, Апайчев О. (2018)
Хатунцева С. - Технологія формування готовності майбутніх учителів до самовдосконалення в процесі професійної підготовки (2018)
Канішевська Л. - Виховний аспект у моделюванні професійно орієнтованого іншомовного освітнього простору в умовах університету (2018)
Титул, зміст (2018)
Пам’яті Сергія Дмитровича Крижицького (2018)
Ушкова Ю. В. - Одонтологічна серія ямної культури з могильника Виноградне (2018)
Могилов О. Д. - Скіфські кулеподібні бронзові наконечники стріл (2018)
Петраускас О. В. - Могильник та поселення черняхівської культури Велика Бугаївка в системі старожитностей Середнього Подніпров’я (2018)
Аксьонов В. С. - Поховальний обряд ранньосередньовічного Верхньо-Салтівського могильника: досвід статистичного аналізу (2018)
Гаврилюк Н. О. - Склеп "македонського типу" з некрополя Німфею (2018)
Папанова В. А. - Вироби із заліза класичного часу з приміських садиб Ольвії, Ляшко С. М. (2018)
Горбаненко С. А. - Намисто вельбарської культури з Хрінників, Гошко Т. Ю., Дзнеладзе О. С., Ковальчук О. М., Милашевський О. С., Нестеровський В. А., Панікарський А. В., Сергєєва М. С. (2018)
Володарець-Урбанович Я. В. - Знахідки І тис. н. е. у Полтавському Поворсклі: за матеріалами робіт 2016 р., Пуголовок Ю. О., Щербань А. Л. (2018)
Мордвінцева В. І. - Пізньоскіфська культура Криму: виникнення і еволюція концепту (2018)
Слободян Т. І. - Можливості дослідження тілопальних поховань: біоархеологічні студії (2018)
Ольвійський Форум 2 (2018)
Могилов О. Д. - Круглий стіл "Чорнолісся верхів’їв Інгульця: цінність, проблеми, перс-пективи" (2018)
Світлої пам’яті Світлани Петрівни Пачкової (2018)
Пам’яті Світлани Іванівни Круц (2018)
Пам’яті Аскольда Олександровича Щепінського (1926–1997). Fecit te ipsum (2018)
Пам’яті Анатолія Дмитровича Пряхіна (2018)
Вихідні дані (2018)
Кленіна О. В. - Qsar аналіз антиоксидантної активності нових конденсованих похідних на основі 4-азолідонів, Чабан Т. І., Огурцов В. В., Чабан І. Г., Сенета Н. С. (2018)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічне дослідження листків серпію увінчаного (serratula coronata L.), Атаманчук Т. О., Рахметов Д. Б., Сіра Л. М. (2018)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічне вивчення підземних органів смикавця їстівного (чуфи) cyperus esculentus L., Івасюк І. М., Рахметов Д. Б., Сіра Л. М. (2018)
Зайченко Г. В. - Вибір оптимального складу крему з наночастинками церію діоксину, Покотило О. А., Литкін Д. В. (2018)
Белей С. Я. - Обґрунтування вибору допоміжних речовин для одержання таблеток на основі екстрактів мальви лісової і подорожника ланцетолистого, Грошовий Т. А., Белей Н. М. (2018)
Дарзулі Н. П. - Дослідження впливу кількісних факторів на фармако-технологічні властивості порошкових мас та таблеток екстракту грушанки круглолистої, Грошовий Т. А. (2018)
Пелех І. Р. - Сучасні підходи до застосування емульгаторів та консервантів у складі дерматологічних лікарських засобів, Білоус С. Б. (2018)
Сулима М. І. - Вивчення будови продукту взаємодії дилтіазему з бромкрезоловим зеленим, Огурцов В. В., Жук Ю. М., Васюк С. О., Хом'як С. В. (2018)
Бурун Л. О. - Розробка спектрофотометричної методики визначення cульфадимідину в таблетках, Огурцов В. В. (2018)
Вороненко Д. В. - Аналіз нормативно-правової бази фармацевтичного забезпечення населення в умовах ліквідації наслідків радіаційних аварій, Олійник П. В. (2018)
Шишкін І. О. - Гостра токсичність 4-карбоксиметилпіридинію гексафторосилікату, Тимчишин О. Л., Гельмбольдт В. О. (2018)
Левицька О. Р. - Антиагреганти при ішемічному інсульті з погляду соціальної фармації, Громовик Б. П. (2018)
Заремба Н. І. - Ставлення до процесу самолікування здобувачів вищої медичної освіти на до- та післядипломному етапі (згідно з результатами соціологічного дослідження), Зіменковський А. Б. (2018)
Штрихи до життєвого шляху та наукового доробку професора ореста лаврентійовича грома з нагоди 75-річчя від дня народження (2018)
Кондратенко О. П. - Аналіз нестаціонарних атмосферних умов, що впливають на рух аеродинамічного літального апарату в польоті, Стадник В. В. (2018)
Макеєв В. І. - Методика складання Таблиць стрільби моделюванням на ЕОМ із застосуванням експериментальних даних, Петренко В. М., Житник В. Є., Раскошний А. Ф. (2018)
Обідін Д. В. - Метод оцінки мультіструктурного сигналу помилок інерціальних навігаційних систем, Макарчук Д. В., Костенко О. І., Мішукова Н. О. (2018)
Пічугін М. Ф. - Оцінка можливостей виявлення об’єктів космічними засобами дистанційного зондування землі в інтересах інформаційного забезпечення груп космічної підтримки Збройних Сил, Іщенко Д. А., Клімішен О. О., Кожушко Я. М. (2018)
Скорик А. Б. - Аналіз особливостей побудови і застосування перспективних систем управління високоточною зброєю. Активні головки самонаведення, Камчатний М. І., Моргун Є. В., Помогаєв І. В., Іщенко Р. В., Щоголєв М. І. (2018)
Телюков С. М. - Методика визначення оптимального розподілу протитанкових засобів для знищення броньованих цілей противника при плануванні вогневих засідок в оборонному бою, Гузченко С. В., Таран І. А., Зливка Г. А. (2018)
Чекунова О. М. - Шляхи вдосконалення радіостанції ДКМХ-МХ діапазону, Женжера С. В., Старусьов Я. Ю., Гордєєва Л. Г. (2018)
Агафонов Ю. М. - Очікувані характеристики уніфікованого боєприпасу повітряного та наземного базування, Жарик О. М., Осіпов Ю. М., Ткаченко Ю. А. (2018)
Будур О. М. - Цифрова система супроводження цілі по дальності імпульсної радіолокаційної станції супроводження цілей перспективного зенітного гарматно-ракетного комплексу, Клименко В. М. (2018)
Кучеренко Ю. Ф. - Методика комплексної оцінки ефективності функціонування інтегрованої автоматизованої системи управління, Довбня О. В., Шубін Є. В., Діденко В. В., Бердочник А. Д. (2018)
Лєнков Є. С. - Прогнозування складу і ресурсу угрупувань технічних об'єктів, Толок І. В. (2018)
Подлипаев В. А. - Интеграция информационных ресурсов различной природы в сетецентрической среде на основе категории трансдисциплинарности, Стрижак О. Є. (2018)
Стасєв Ю. В. - Умови побудови радіолінії управління безпілотним літальним апаратом в умовах радіоелектронної протидії, Сєров С. С., Дядюн В. О. (2018)
Українець Є. О. - Визначення значень критеріїв досконалості аеродинамічної труби при технічній підготовці аеродинамічного експерименту, Глущенко П. А., Спіркін Є. В. (2018)
Казимагомедов И. Э. - Влияние активированной золы-унос на механические свойства тяжелых бетонов, Казимагомедов Ф. И., Рачковский А. В. (2018)
Семененко О. М. - Рекомендації щодо прогнозування обсягів фінансування розвитку Збройних Сил України на довгострокову перспективу (2018–2032 рр.), Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Добровольський Ю. Б., Пташнік В. М. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Титул, зміст (2018)
Афанасьєв С. - Особливості кінематики ходьби дітей 7-10 років з вадами слуху, Бурдаєв К. (2018)
Буховець Б. - Ефективність застосування інноваційного методу бобат-терапії у фізичній реабілітації дітей з ДЦП, Імас Є., Кашуба В. (2018)
Vrublevskiy E. - Pedagogical designing of lessons by shaping with women of the mature age, Skidan A., Sevdalev S. (2018)
Girlea N. - Sociological survey of physical culture specialists regarding the conditionality of the form, the variety of lesson conducting forms and students’ acquired professional skills (2018)
Демідова О. - Корекція маси тіла жінок першого періоду зрілого віку засобами джампінг-фітнесу, Краснокутська М. (2018)
Dolgova Nataliya - Essential characteristics of modernization of physical education and sports in the higher education system, Indyk Pavlo, Malygin A. (2018)
Дух Т. - Теоретико-методична підготовленість студентів з навчальної дисципліни "фізичне виховання", Романчишин О. (2018)
Ковтун А. - Ґендерні особливості мотивації студентів до занять фізичною культурою і спортом, Татарченко Л. (2018)
Кошелева Е. - Особенности физической подготовки студентов разных групп Специальностей (2018)
Круцевич Т. - Моделі ціннісних орієнтацій у поведінкових характеристиках особистості школярів різних вікових груп, Марченко О. (2018)
Круцевич Т. - Фізична підготовленість студентів у сучасних умовах навчання в медичних закладах вищої освіти, Малахова Ж. (2018)
Мандюк А. - Використання фітнес-трекерів для визначення обсягу рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл віком 13-14 років (2018)
Misjura A. - Research of physical development, functional state and lifestyle of students, Vrublevskiy E. (2018)
Москаленко Н. - Психофізична підготовка студентів інженерних спеціальностей у процесі фізичного виховання, Пічурін В., Гвоздак А. (2018)
Науменко Я. - Влияние персональных занятий на морфофункциональное состояние женщин зрелого возраста, Врублевский Е., Ковальский П. (2018)
Пангелова Н. - Аналіз взаємозв’язку показників морфофункціональого стану і фізичної підготовленості учнів 5-6 класів, Власова С. (2018)
Пангелова Н. - Основні напрями і принципи формування рекреаційно-оздоровчих програм населення в зарубіжних країнах у другій половині ХХ ст. – початку ХХІ ст., Пангелов Б. (2018)
Пангелова Н. - Застосування елементів східних оздоровчих систем у фізичному вихованні дітей дошкільного віку: теоретико-методологічний аспект, Цапук Д. (2018)
Пивовар А. - Факторна структура рухової та пізнавальної сфери дітей старшого дошкільного віку (2018)
Поліщук В. - Вплив туристсько-краєзнавчої роботи ЗОШ на фізичний стан підлітків (2018)
Руда Т. - Стрес та стресостійкість у підлітків (2018)
Сахненко А. - Завдання професійноорієнтованої фізичної підготовки кваліфікованих спеціалістів агропромислового комплексу, Коломієць А. (2018)
Сороколіт Н. - Становлення шкільного фізичного виховання в Україні в період незалежності, Римар О., Соловей А. (2018)
Степанова І. - Фізична підготовленість студентів під впливом занять атлетичною гімнастикою, Черевко С., Плошинська А. (2018)
Timus M. - Assessment criteria for program efficiency "written professional language training” and written professional language values in physical education students (2018)
Тропин Ю. - Диагностика свойств нервной системы студентов ХГАФК различных специализаций, Романенко В., Голоха В., Веретельникова Н. (2018)
Хрипко І. - Гендерний підхід у фізичному вихованні учнівської молоді: сучасні дослідження і тенденції, Андрєєва О. (2018)
Яковенко А. - Особливості реформування системи фізичного виховання школярів у європейських країнах (2018)
Титул, зміст (2018)
Залізняк Л. Л. - Мезолітичні мисливці та рибалки Надпоріжжя за матеріалами поселення Огрінь (2018)
Литвиненко Р. О. - Наддніпрянщина як перехрестя ареалів бабинських культур (2018)
Козубовський Г. А. - Про початок використання грошової монети в Україні (2018)
Володарець-Урбанович Я. В. - Квадратні підвіски "Козіївка / Нова Одеса" (2018)
Піструіл І. В. - Крем’яний комплекс стоянки Анетівка 1 (попередні результати аналізу колекції 1981 року дослідження) (2018)
Рассамакін Ю. Я. - Комплекс середньовічних поховань біля с. Жовтневе (Покровське) в басейні р. Молочної (2018)
Гаврилюк Н. О. - Глечик із Сарати (2018)
Козленко Р. О. - Надгробок римського легіонера Гая Валерія Віктора з Ольвії (2018)
Масюта Д. О. - Про один рідкісний тип амфор римського часу з Тіри (2018)
Прохненко І. А. - Дослідження замків Закарпаття археологічною експедицією Ужгородського національного університету, Жиленко М. А. (2018)
Тарасенко І. Г. - Новобудовні експедиції у зоні спорудження Каховського водосховища (2018)
Ручинська О. А. - Котенко В. В. Поселення херсонеської хори Маслини у Північно-Західній Тавриці. Рецензія (2018)
До ювілею Наталії Олександрівни Сон (2018)
До 70-річчя Сергія Борисовича Охотнікова (2018)
Пам’яті Гліба Юрійовича Івакіна (2018)
Пам’яті Лариси Анатоліївни Спіциної (2018)
Бобкова А. Г. - Щодо реалізації права на житло внутрішньо переміщеними особами (2017)
Амелічева Л. П. - Прекарізація як чинник трансформації інституту трудового права "зайнятість і працевлаштування" в умовах дефіциту гідної праці, Нефьодов О. В. (2017)
Новошицька В. І. - Щодо визначення поняття "збитки у сфері господарювання" (2017)
Липницька Є. О. - Земельна правосуб’єктність підприємств з іноземними інвестиціями (2017)
Моісєєв Ю. О. - Щодо застосування оперативно-господарських та адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів посередницької діяльності у сфері страхування, Уралова Ю. П. (2017)
Павлюченко Ю. М. - Правова характеристика аграрних розписок, Кравчук Б. І. (2017)
Міліціанов Р. В. - Оплата кредиторами основної грошової винагороди арбітражного керуючого (2017)
Мартинюк О. В. - Становлення та розвиток торгового права у Київській Русі (2017)
Мовчан Р. О. - Поняття злочинів у сфері земельних відносин (2017)
Захарченко А. М. - Щодо удосконалення законодавства з питань управління діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки (2017)
Панасюк О. С. - Строк дії договору як істотна умова договору оренди землі (2017)
Маслій І. В. - Особливості застосування статті 33 Закону України "Про оренду землі" у господарському процесі: огляд судової практики (2017)
Корчевець Д. В. - Огляд практики допорогових закупівель з використанням системи Prozorro (2017)
Аветисян М. Р. - Господарсько-правові аспекти обрання організаційно-правової форми господарювання (2017)
Затулко К. А. - Принципи господарської діяльності на внутрішньому водному транспорті (2017)
Антонюк О. І. - Правова просвіта учнівської молоді: традиції і інновації юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса (2017)
Амелічева Л. П. - Підсумки наукової діяльності колективу викладачів та студентів юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса за 2017 рік (2017)
Коваль І. Ф. - Дослідження проблем правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва ("зеленої" економіки) (2017)
Антонюк О. І. - Інтерактивні методики навчання студентів-правників на юридичному факультеті ДонНУ імені Василя Стуса (2017)
До 80-ї річниці від дня народження В’ячеслава Дмитровича Волкова (2017)
Анотації (2017)
Abstracts (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Титул, зміст (2018)
Андрюшина Л. - Удосконалення психологічної підготовленості яхтсменів високої кваліфікації на основі прийомів особистісної саморегуляції, Родіна Ю. (2018)
Vrublevskiy E. - Individualization of training process of runners at various distances depending on biorhythmics of their body, Kozhedub M., Sevdalev S. (2018)
Gorashchenco A. - Peculiarities of the content and organization of the strength training of young middle distance runners in the annual cycle, Svecla S. (2018)
Долбишева Н. - Технічна та фізична підготовленість черлідирів-флаєрів на етапі попередньої базової підготовки, Михайліченко А. (2018)
Дрюков О. - Історична періодизація розвитку спортивного фехтування у світі (2018)
Імас Є. - Спонсорство як фактор розвитку спортивних організацій в сучасній Україні, Мічуда Ю., Приймак М. (2018)
Каковкіна О. - Основні положення психологічної підготовки до змагань у баскетболістів-дефлімпійців, Шкода М. (2018)
Кашуба В. - Оздоровчі технології в системі підготовки юних спортсменів, Ярмолинський Л. Хабінець Т., Гнатиш Г. (2018)
Kovalenko J. - The degree of interval hypoxic training effect on the respiratory system of boxers in the mesocycle, Vrublevskiy E. (2018)
Корогод Л. - Женская молодёжь в физкультурно-спортивном движении в Украине 1920-1930-х годов (на примере Екатеринославщины-Днепропетровщины) (2018)
Лизогуб В. - Реалізація відбору футболістів високої кваліфікації за показниками біоенергетичного метаболізму, Пустовалов В., Гречуха С., Шпанюк B. (2018)
Микитчик О. - Динаміка фізичного стану спортсменів, які займаються водним туризмом на етапі попередньої базової підготовки, Горбонос-Андронова О., Лашко В. (2018)
Мітова О. - Наукове обґрунтування алгоритму комплексного контролю підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки, Івченко О. (2018)
Олійник І. - Соціометричні показники в системі оцінки психологічного клімату волейбольної команди, Дорошенко Е. (2018)
Пітин М. - Структура та зміст теоретичної підготовки на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів у вітрильному спорті, Скрипченко І. (2018)
Приходько В. - Роль основних суб’єктів спортивної діяльності у досягненні змагального результату: експертна оцінка (2018)
Розторгуй М. - Передумови та закономірності розвитку силових видів адаптивного спорту (кінець ХХ ? початок ХХІ століття) (2018)
Романов И. - Гувербол в тренировке десятиборца (2018)
Сергеєв А. - Формування програми розвитку фізичної культури і спорту в адміністративно-територіальній одиниці, Гвоздак А. (2018)
Соловей О. - Аналіз ефективності результатів змагальної діяльності у пляжному волейболі, Гунченко В. (2018)
Солодка О. - Біодинамічні характеристики техніки поштовху штанги кваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових категорій, Прядка М. (2018)
Степаненко Д. - Особливості взаємозв’язку показників фізичної підготовленості висококваліфікованих бар’єристів з вадами слух, Печко Г. (2018)
Тімофєєв А. - Ступінь впливу рівня розвитку фізичних якостей на технічну підготовленість баскетболістів 12-13 років (2018)
Чеховська Л. - Особливості діяльності міжнародних організацій з розвитку масового спорту (2018)
Єрмолаєва А. - Нові аспекти комплексної фізичної реабілітації жінок з атеросклеротичною хронічною ішемією мозку, Луковська О. (2018)
Руденко Р. - Значення занять з плавання у фізичній реабілітації спортсменів з інвалідністю (2018)
Толстикова Т. - Оцінка ефективності комплексу фізичної реабілітації для пацієнтів з міжхребцевою грижею поперекового відділу хребта, Полякова Ю. (2018)
Sagalovych A. V. - Experimental research of multicomponent multilayer ion-plasma avinit coatings, Kononykhin A. V., Popov V. V., Sagalovych V. V. (2013)
Zmij V. I. - Research of a vacuum diffusion boron silicification process for constructional materials, Rudenkiy S. G. (2013)
Jabua Z. U. - Optical proferties of PrSb2 thin films of dark blue coloring, Kupreishvili I. L., Gigineishvili A. V. (2013)
Волков Ю. Я. - Синтез алмаза в СВЧ плазме: оборудование, пленки, применение, Стрельницкий В. Е., Ушаков В. А. (2013)
Губарев А. А. - Влияние распределения рассеяний выбитых атомов в каскаде столкновений на формирование рельефа при облучении аморфной мишени Si ионами Ar c энергией 1 кэВ (2013)
Грицына В. И. - Получение высококачественных алмазных покрытий методами активированного газофазного осаждения, Дудник С. Ф., Кошевой К. И., Опалев О. А., Стрельницкий В. Е. (2013)
Бахтінов А. П. - Самоорганізація магнітних наноструктур на поверхні шарів шаруватих кристалів In2Se3, інтеркальованих кобальтом, Боледзюк В. Б., Ковалюк З. Д., Кудринський З. Р., Литвин О. С., Шевченко А. Д. (2013)
Біщанюк Т. М. - Формування та властивості інтеркалатних наноструктур конфігурації неорганічний напівпровідник/сегнетоелектричний рідкий кристал, Балабан О. В., Григорчак І. І., Фечан А. В. (2013)
Белоус В. А. - Исследование влияния ионно-плазменной обработки на механические характеристики циркониевого сплава Zr1Nb, Вьюгов П. Н., Куприн А. С., Леонов С. А., Носов Г. И., Овчаренко В. Д., Ожигов Л. С., Руденко А. Г., Савченко В. И., Толмачева Г. Н., Хороших В. М. (2013)
Карпуша В. Д. - Вплив іонного бомбардування і шорсткості вихідної поверхні на оптичні параметри аморфних металевих сплавів, Швець У. С. (2013)
Мандзюк В. І. - Структура пористих вуглецевих матеріалів згідно методу адсорбції/десорбції азоту, Лісовський Р. П., Нагірна Н. І., Рачій Б. І. (2013)
Мирсагатов Ш. А. - Спектральные свойства М-n+CdS-nCdSхTe1-х-pZnхCd1-хTe-Mо-структуры для инжекционного фотоприемника, Атабоев О. К., Заверюхин Б. Н. (2013)
Рахматов А. З. - Влияние нейтронного облучения на процессы модуляции базовой области кремниевой p+nn+-структуры (2013)
Персоналии (2013)
Правила оформлення рукописів (2013)
Тематичні напрямки (2013)
Вихідні дані (2013)
Содержание (2017)
Найдіч Ю. В. - Особливості адгезійно-капілярних процесів у вакуумному середовищі для систем SnO2—металічний розплав, Полуянська В. В., Сидоренко Т. В. (2017)
Красовський В. П. - Змочування кварцового скла легкоплавкими припійними розплавами, Габ І. І., Стецюк Т. В., Красовська Н. О. (2017)
Григоренко М. Ф. - Моделювання форми поверхні рідини та капілярно-транспортних процесів у рідинах за умов різних величин гравітаційної дії, Черніговцев Є. П., Найдіч Ю. В. (2017)
Красовский В. П. - Смачивание различных материалов расплавами хлорида серебра, Красовская Н. А., Найдич Ю. В. (2017)
Пастушенко К. Ю. - Взаємодія в сплавах систем 3d-Me—Sb, Іванов М. І., Судавцова В. С., Шевченко М. О. (2017)
Найдіч Ю. В. - Вплив відпалу на диспергування молібденових наноплівок, нанесених на неоксидні неметалеві матеріали, Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Мартинюк С. І. (2017)
Малышев В. В. - Электроосаждение покрытий карбидов молибдена и вольфрама из ионных расплавов и их физико-химические свойства, Габ А. И., Шахнин Д. Б., Ускова Н. Н., Устундаг З. (2017)
Судавцова В. С. - Термодинамічні властивості і фазові рівноваги в сплавах систем La—Sn, La—Ni—Sn, Левченко П. П., Пастушенко К. Ю., Козорезов А. С., Кудін В. Г. (2017)
Найдич Ю. В. - Влияние наполнителя из порошков ультра-дисперсных алмазов марки АСМ 1/0 и молибдена в связке трубчатых сверл на их работоспособность при обработке некоторых неметаллических материалов, Уманский В. П., Бродниковский Н. П., Кулаков А. С., Рокицкая Е. А. (2017)
Дуров А. В. - Контактное взаимодействие металлов с диоксидом титана. Обзор (2017)
Вихідні дані (2017)
Зубанич Л. Л. - Роль дворянства Закарпаття в суспільно-політичному житті в XVI-XVII століттях (2014)
Панфілова Т. О. - Початок формування і становлення структур українського громадянського суспільства у другій половині XVI - першій половині XVII століть (Козацька доба) (2014)
Левченко І. М. - Медичні товариства України у другій половині ХІХ - на початку ХХ століть: з історії вітчизняної медицини (2014)
Палинчак В. В. - Етапи розвитку музейної справи на Закарпатті у першій половині ХХ століття (2014)
Делібалтова Ю. В. - Школи на Підкарпатській Русі в 1919-1929 роках (2014)
Стряпко І. О. - Розвиток організаційної структури товариства "Просвіта" на Закарпатті та східнословацьких землях (1920-1937 рр.) (2014)
Стасів Я. В. - Роль товариства "Відродження" в русі за тверезість у Галичині в 1920-1930-х роках (2014)
Панкулич В. В. - Розвиток музейництва Ужгорода в 1920-1940-х роках (2014)
Лавер О. Г. - Загальні втрати українського народу в роки Великої Вітчизняної війни (2014)
Беликанич В. В. - Електорально-географічний аналіз виборів у Закарпатській області (1989-2010 рр.) (2014)
Пеняк П. С. - Верхнє Потисся як регіон контактів давніх європейських культур і цивілізацій (2014)
Товтин Я. І. - "Рrivilegium maius" Рудольфа IV Габсбурга (2014)
Сурнін В. Б. - Терезин і Талергоф – табори смерті Першої світової війни (2014)
Ладжун Ю. Ю. - Національна політика Чехословаччини в Підкарпатській Русі 1919-1923 років (2014)
Кіш Є. Б. - Кінець Ялтинської ери в країнах Центральної Європи: концептуальні узагальнення системних трансформацій кінця ХХ століття (2014)
Кулчар Т. Ф. - Теоретичні основи діяльності єврорегіонів (2014)
Іллар К. Я. - Нові пріоритети зовнішньої політики Угорщини в 1994-1998 роках: розвиток і реалізація (2014)
Купар Д. М. - Російський фактор на нафтовому ринку Словаччини на початку ХХІ століття (2014)
Коцан В. В. - Традиційне та особливе в чоловічому народному одязі бойків і лемків Закарпаття (ХІХ - перша половина ХХ століть) (2014)
Леньо П. Ю. - Україна та українці в образах і стереотипах західного кіно (1991-2013 рр.) (2014)
Ваків М. Р. - Питання галицьких євреїв-мігрантів в угорській історіографії кінця ХІХ - початку ХХ століть (2014)
Герасимова Г. П. - Мор Йокаи и Украина (2014)
Данилюк Д. Д. - Джерела про радянізацію Закарпаття (1944-1950 рр.), Міщанин В. В. (2014)
Міщанин В. В. - "Історія Закарпаття" для учнів шкіл і студентів вузів (2014)
Федака П. М. - Вагомий внесок в українське краєзнавство (2014)
Олашин М. В. - Вагомий внесок в історію вітчизняної урбаністики, Сліпецький О. С. (2014)
Кічера В. В. - Життєпис преподобного Олексія Карпаторуського, Міщанин В. В. (2014)
Леньо П. Ю. - "Тіло" та "одяг" в українській обрядовій традиції (2014)
Федотов О. - Щодо питань переміщення товарів через митний кордон України вміжнародних поштових та експрес-відправленнях (2017)
Міловська Н. В. - Договірна відповідальність сторін у зобов'язаннях зі страхування (2017)
Гриняк Т. - Підстави звільнення від відповідальності перевізника за договором перевезення вантажу автомобільним транспортом (2017)
Біленко В. - Поняття договору про допоміжні репродуктивні технології (2017)
Дідовець О. - Сек'юритизація активів як правова категорія: поняття та основні ознаки (2017)
Кучаковська Н. - Особливості суб'єктного складу зовнішньоекономічних правовідносин (2017)
Шереметьєва О. Ю. - Поняття міжнародноїфінансової організації (2017)
Нелін О. І. - Модернізація нотаріату і конкуренція в нотаріальній діяльності в Україні: проблема, гіпотеза, закон (2017)
Куц В. - Кримінально-правові аспекти звільнення від відповідальності у звязку з вчиненням корупційного злочину (2017)
Семенюк О. О. - Причини й умови злочинності та їх відображення умотивації злочинної поведінки (2017)
Трунова Г. - Застосування правових норм у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (2017)
Моца А. - Аналіз стандартів якості міжнародної академічної мобільності ВНЗ України: національні та європейські підходи (2017)
Зельдіна О. - Напрями модернізації податкової політики України (2017)
Рецензія на монографію Клочкова В. Г. "Проблеми прокурорського нагляду за додержанням конституційних прав і свобод людини" (2017)
Середа Т. - Конституційно-правові основи інтеграції законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2017)
Гоцуляк Ю. - Концептуальні основи міфології правового буття в античності (2017)
Міловська Н. В. - Нормативно-правові засади регулювання страхових відносин (2017)
Криса М. - Поняття та предмет договору підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням (2017)
Цопіна Н. - Договір довічного утримання (догляду): питання правової характеристики (2017)
Гумега О. - Реалізація принципу захисту прав інтелектуальної власності в європейській практиці та її відбиття в національному законодавстві України (2017)
Алієва-Барановська В. М. - Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні (2017)
Семенюк О. О. - Правова система охорони державної таємниці: історія становлення, сучасний стан, проблеми реформування (2017)
Атаманчук Л. - Організаційно-правовий механізм захисту прав інвесторів у міжнародному центрі по врегулюванню інвестиційних спорів (2017)
Трунова Г. - Право на допомогу по безробіттю при припиненні трудового договору за угодою сторін (2017)
Кушнір І. М. - Правові аспекти оподаткування податком на прибуток договорів підряду в будівництві (2017)
Бялик О. - Методи статевого виховання учнівської молоді в закладах освіти країн Євросоюзу (2016)
Hrytsko Kh. - Peculiarities of journalism education in the USA and Canada: the way from craft to profession (2016)
Комочкова О. - Професійна підготовка магістрів гуманітарних наук з лінгвістики в Единбурзькому університеті (2016)
Нестеренко І. - Зміст психолого-педагогічної підготовки вчителів іноземних мов у Республіці Польща в контексті європейської інтеграції (2016)
Хмельницька О. - Внесок М. Маккавейського у розвиток порівняльної педагогіки (2016)
Цубова О. - Професійна підготовка фахівців у галузі комунікації: досвід Університету МакГілл (Канада) (2016)
Атаманчук Н. - Запровадження педагогічних інновацій у вищій школі (2016)
Базильчук О. - Про мотиваційний компонент у структурі готовності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до роботи з відновлення здоров’я спортсменів (2016)
Біденко Л. - Система роботи з художнім текстом на заняттях з російської мови як іноземної в різнорівневих групах (2016)
Бірюк Л. - Готовність майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності з російської мови (2016)
Благий О. - Принципи формування здоров’язбережувальної компетентності у процесі підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2016)
Варениченко А. - Необхідність підготовки майбутнього вчителя до формування екологічної культури молодших школярів (2016)
Вовк О. - Українська історіографія Холодноярської повстанської організації (кінець 1910-х – початок 1920-х рр.) (2016)
Георгян Н. - Практико-орієнтований підхід як умова формування особистості майбутніх вихователів на ціннісних засадах етнопедагогіки, Хорольска Т. (2016)
Кожевнікова Л. - Музично-просвітницька діяльність у контексті підготовки мабутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Корінна О. - Педагогічні умови організації компʼютерного тестування майбутніх пілотів (2016)
Курок В. - Підготовка вчителів технологій до реалізації міжпредметних зв’язків трудового навчання і креслення, Воїтелєва Г, Литвин О. (2016)
Кухарчук І. - Електронний навчальний посібник з синтаксису складного речення для студентів філологічних факультетів: зміст, структура, особливості моделювання, Кухарчук Р. (2016)
Лаппо В. - Значення проектної діяльності в процесі особистісно-орієнтованого виховання студентської молоді (2016)
Літвінов О. - Готовність до провайдингу інновацій як важлива професійна якість майбутнього викладача (2016)
Мединська С. - Оптимізація та вдосконалення організації іншомовної підготовки науково-педагогічних працівників в умовах глобалізаційних змін у галузі вищої освіти України (2016)
Нікітченко Л. - Роль і місце лабораторних та практичних робіт із біології як однієї з форм особистісної орієнтації студентів (2016)
Савчук З. - Психологічні особливості професійної ідентичності майбутнього психолога в аспекті його професіоналізації (2016)
Садова Т. - Використання кейс-методу в професійній підготовці майбутніх педагогів (2016)
Семеног О. - Академічна культура – фундаментальний складник підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 "професійна освіта" (2016)
Sydorchuk А. - Aspects of development of leader creative thinking of a medical student at the undergraduate level of medical education, Moskaliuk V., Sydorchuk L. (2016)
Смирнов В. - Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль (2016)
Тур О. - Комунікативна діяльність майбутнього спеціаліста: сутність та характерні особливості (2016)
Усенко Н. - Формування пізнавальної самостійності студентів в евристичному навчанні іноземних мов (2016)
Хриков Є. - Інноваційна система роботи кафедри вищого навчального закладу з підготовки наукових кадрів (2016)
Дуля А. В. - Основні етапи надання соціальної підтримки сім’ям учасників АТО (2018)
Шульга І. - Тренінг із іноземної мови професійного спрямування для студентів і курсу немовних спеціальностей (2016)
Краснова Н. П. - Соціально-педагогічна діяльність з корекції агресивної поведінки дітей внутрішньо переміщених осіб, що постраждали внаслідок військового конфлікту на сході України (2018)
Щербак І. - Основні напрями підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів (2016)
Караман О. Л. - Використання платформи Moodle під час організації освітнього процесу зі студентами-військовослужбовцями у ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", Юрків Я. І. (2018)
Бикова М. - Комунікативні аспекти самовизначення креативної особистості (2016)
Маркова Н. В. - Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб як актуальна проблема соціальної роботи в Україні (2018)
Гаврило О. - Використання емоційності дошкільників у процесі ознайомлення із сезонними явищами у природі (2016)
Отрощенко Н. Л. - Діяльність соціального педагога щодо формування ціннісних орієнтацій учнів у закладах загальної середньої освіти прифронтової зони, Черниш О. О. (2018)
Данько Н. - Оптимізація інтегрованого навчання музики молодших школярів в умовах дефіциту навчальних годин (2016)
Савченко С. В. - Молодь як жертва несприятливих чинників соціалізації в умовах гібридної війни на сході України, Курило В. С. (2018)
Дубініна О. - Методологічне обґрунтування побудови моделі розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Доннік М. С. - Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки підлітків в умовах соціального гуртожитку для сиріт (2018)
Іозіс І. - Поняття "професійної культури" у сучасній науці (2016)
Дудко Н. В. - Визначення поняття "соціальна творчість студентської молоді": соціально-педагогічний аспект (2018)
Кондратюк С. - Діагностика неуспішності молодших школярів у загальноосвітніх навчальних закладах, Мордвінова І. (2016)
Канішевська Л. В. - Теоретичні аспекти проблеми формування педагогічної культури батьків (2018)
Коркішко А. - Аналіз сутності поняття "імідж" як міждисциплінарного феномену (2016)
Малков Д. Ю. - Становлення особистості в умовах дозвіллєвої діяльності (2018)
Костюк І. - Формування освітньо-розвивального середовища на уроках літературного читання в початковій школі (2016)
Мальцева О. І. - Фактори соціалізації сучасних підлітків (2018)
Марущак В. - Творчий потенціал особистості як одна з рушійних сил у розвитку та формуванні вчителя майбутнього (2016)
Міронов Р. А. - Психотерапевтична діяльність у галузі освіти: загальна характеристика (2018)
Ольховик А. - Застосування арт-терапії під час вивчення навчального предмету "основи здоров’я" у загальноосвітніх навчальних закладах, Мордвінова І. (2016)
Печериця Н. М. - Корекція ейджизму молоді як соціально-педагогічна проблема (2018)
Рубан Л. - Мистецтво творення терапевтичних казок (2016)
Попова А. О. - Досвід використання просвітницько-профілактичних настільних ігор фахівцями із соціальної роботи в місцевих громадах, Щеголь М. В. (2018)
Сасіна Л. - Вивчення стереотипів як передумова інтелектуального розвитку молоді (2016)
Приймак Г. Ю. - Дослідження феномену здорового способу життя: історико-логічний аспект (2018)
Литовченко Г. - Зміст і структура навчальної літератури з малювання: історико-педагогічний аспект (2016)
Рижанова А. О. - Актуалізація соціального виховання як умова прискорення суспільного розвитку України (2018)
Лук’янова С. - Обгрунтування етнопедагогічної періодизації еллінських основ виховання дітей греків Приазов’я: етнографічний і етнолінгвістичний аспекти (2016)
Сорока О. В. - Технологічний аспект самоменеджменту (2018)
Опушко Н. - Особливості професійної діяльності вчителя в школах Поділля першої половини ХІХ ст. (2016)
Степаненко В. І. - Наукові підходи до трактування сутності і змісту девіантної поведінки на базі гіперздібностей (2018)
Ткаченко О. - Атестація як один із методів оцінювання діяльності викладачів вищої школи України (друга половина XX – початок XXI століття) (2016)
Тадаєва А. В. - Вплив нових медіа на процес комунікації особистості (2018)
Кравченко А. - Корекційно-розвивальна методика подолання заїкання у дітей дошкільного віку, Харченко А. (2016)
Трубавіна І. М. - Теоретичні основи соціальної профілактики торгівлі людьми в закладах середньої освіти (2018)
Хіля А. - Арт-терапія як об’єкт наукового дослідження у працях зарубіжних та вітчизняних учених (2016)
Чечко Т. М. - Аналіз функціонально-рольового репертуару соціального педагога у контексті соціально-педагогічної підтримки батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах (2018)
Бартош Л. - Компетентнісний підхід до формування управлінської культури майбутніх менеджерів туризму (2016)
Шабаєва Н. С. - Ключові проблеми гендерної соціалізації студентської молоді (2018)
Бублай-Єланкіна Л. - Корекція гіперактивності розумово відсталих дітей шкільного віку засобами лфк та аутогенного тренування (2016)
Ягоднікова В. В. - Аксіологічний підхід до виховання соціальної зрілості студентів (2018)
Алєксєєва В. - Соціалізація студентської молоді в позанавчальній діяльності як соціально-педагогічна проблема (2016)
Яцинік А. В. - Організаційна культура педагога як складова успішності корекційно-реабілітаційної діяльності (2018)
Грінченко М. - Медіаосвіта в системі підготовки соціальних педагогів (2016)
Бистрова Ю. О. - Формування в учнів з особливими освітніми потребами ключової компетентності "уміння вчитися впродовж життя", Коваленко В. Є. (2018)
Заярна В. - Змістові засади розбудови міжнародного співробітництва ЄС у сфері неформальної освіти дітей та учнівської молоді (2016)
Григор’єва І. О. - Зміст комплексного соціально-педагогічного впливу в абілітації дітей раннього віку з органічними ураженнями центральної нервової системи (ЦНС), Макаренко І. В., Махукова Т. В. (2018)
Mirowska M. - Case management (zarzadzanie przypadkiem) jako spoleczno-inwestycyjny element systemu uslug spolecznych (2016)
Ільченко О. В. - Особливості формування комунікативного компоненту мовленнєвої діяльності учнів з легким ступенем розумової відсталості, Потамошнєва О. М. (2018)
Пліско Є. - Соціально-педагогічні фактори в сім’ї, які сприяють виникнення агресивної поведінки в дітей, Жукова М. (2016)
Коваленко В. Є. - Педагогічні умови формування художньо-естетичних інтересів розумово відсталих молодших школярів, Бойко О. О. (2018)
Мирян А. М. - Роль педагога-тьютора у вирішенні питань соціалізації дітей з обмеженими можливостями в умовах інклюзивного навчання (2018)
Мухіна А. Ю. - Особливості використання прикладного аналізу поведінки в роботі з дітьми, які мають аутистичний спектр порушень (2018)
Самойлова І. В. - Етапи корекційного впливу при порушеннях звуко-складової структури слова у дітей із загальним недорозвитком мовлення III рівня (2018)
Тарасова В. В. - Основні аспекти процесу формування лексичної сторони мовлення у розумово відсталих дітей (2018)
Кондур О. С. - Формування національно-культурної ідентичності молоді у сучасній освітньо-виховній парадигмі (2018)
Терник А. В. - Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку (2018)
Бартусяк П. І. - Правова природа грошей (2017)
Деледивка С. Г. - Договір про розміщення реклами як різновид непоіменованого договору (2017)
Міловська Н. В. - Правова природа договору перестрахування (2017)
Хоменко В. О. - Припинення зобов'язань господарського товариства як правовий наслідок ліквідації (2017)
Барікова А. А. - Наднаціональний вимір систематизації права електронних комунікацій (2017)
Бондарчук Н. В. - Концепт "державне управління" в національній правовій традиції (2017)
Хрімлі К. О. - Правові проблеми залучення інвестицій в економіку України, Гостєва О. Ю. (2017)
Семенюк О. Г. - Правління діяльністю з охорони державної таємниці та її елементи (2017)
Бараш Є. Ю. - Злочинність у місцях позбавлення волі: основні тенденції та динаміка (2017)
Zhuravel M. V. - Corporate governance in essence. Corporate governance in the United Kingdom (2017)
Базов О. В. - Поняття та генезис міжнародного кримінального правосуддя (2017)
Третяк Т. О. - Конфлікти прав власників сусідніх змельних ділянок (2017)
Трунова Г. А. - Окремі проблеми правового регулювання розслідування нещасного випадку на виробництві (2017)
Кушнір І. М. - Правові механізми фінансування будівництва через призму публічної фінансової діяльності: питання теорії та практики (2017)
Нелін О. І. - Прогалини законодавчої регламентації визначення мети і завдання нотаріату України (2017)
Соснін О. В. - Юридична освіта: проблеми формування системи (2017)
Рецензія на монографію "Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів" (2017)
Романуха О. М. - Графічний інтерфейс як дидактичний компонент електронного підручника (2018)
Семчук С. І. - Структурно-процесуальна модель формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти, Скрипник Н. І., Семчук Б. І. (2018)
Бондаренко Т. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення доступності і розвитку інклюзивної освіти (2018)
Amelina S. M. - The essence of the stages of forming the information competence of the translator, Tarasenko R. O. (2018)
Балендр А. В. - Інформаційно-комунікаційні технології в іншомовній підготовці фахівців з охорони кордону країн Європейського Союзу, Комарницька О. І., Блощинський І. Г., Діденко О. В. (2018)
Bidyuk N. M. - Media competence training of the german nursing personnel with the implementation of the mecopflege e-learning platform, Oleskova H. H. (2018)
Каленський А. А. - Критерії оцінювання підготовленості майбутніх геологів до використання геоінформаційних систем, Мельник В. В. (2018)
Корець О. М. - Професійна спрямованість навчання сучасних інформаційних технологій майбутніх бакалаврів технологічної освіти (2018)
Осадча К. П. - Формування графічної компетентності бакалаврів комп'ютерних наук у процесі навчання прототипування програмних інтерфейсів, Чемерис Г. Ю. (2018)
Bobryts’ka V. I. - Formation of professional competencies of the future teachers by means of a computer-based methodology: investigational approach, Prots’ka S. M. (2018)
Derkach T. M. - Optimisation of selection of electronic learning resources according to student group composition (2018)
Диховичний О. О. - Імітаційне моделювання й аналіз матриць первинних балів педагогічного тестування за допомогою мови R, Круглова Н. В. (2018)
Драч А. С. - Технологія розроблення програмних продуктів для навчання читання художніх текстів (на прикладі "English for Philologists: aspect of reading") (2018)
Махомета Т. М. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання аналітичної геометрії та лінійної алгебри майбутніх учителів фізики й інформатики, Вакалюк Т. А., Тягай І. М. (2018)
Moskalenko O. I. - A computer tool for training pilots’ listening skills in aviation English, Didenko O. V. (2018)
Поясок Т. Б. - Організація педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу вищої освіти, Беспарточна О. І. (2018)
Рибка Н. М. - Граїзація та досвід використання комп’ютерних ігор у навчанні філософії у технічних закладах вищої освіти (2018)
Сінельнікова Н. О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до педагогічної взаємодії з батьками засобами ІКТ (2018)
Tynkaliuk O. V. - Virtual teaching and learning environment in shaping strategies for professional foreign language communication between future software engineers, Semeriak I. Z. (2018)
Михальчук О. О. - Особливості професійно-педагогічної самореалізації викладачів засобами ІКТ у міжкурсовий період, Ніколаєску І. О., Степанова Н. М. (2018)
Янкович О. І. - Підготовка майбутніх фахівців в університетах України та Польщі до реалізації медіаосвіти дошкільників, Біницька К. М., Очеретний В. О., Кузьма І. І. (2018)
Бурячок В. Л. - Модель підготовки фахівців у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки в закладах вищої освіти України, Богуш В. М., Борсуковський Ю. В., Складанний П. М., Борсуковська В. Ю. (2018)
Балабін В. В. - Визначення поняття "військовий переклад" (2018)
Baranova S. - Suggestive Material as an Aspect of Stylistic Implication of English Advertising Discourse (Based on American TV Commercials), Trofymenko A. (2018)
Baranova S. - Linguistic and Communicative Peculiarities of Gratitude Expressions of English Discourse, Kobyakova I. K., Prykhodko A. (2018)
Ermolenko S. W. - Gestik als Kommunikationsmittel, Hannoshchenko S. V., Myklashchuk V. P., Titareva V. S. (2018)
Zhulavskaya O. O. - Means of Verbal Influence in English Mediа Теxts. Dualism of Influence, Yehorova A. (2018)
Kats Y. - Problems of Translation of English Announcement Texts, Shmatukha O. (2018)
Kats Y. - Translation of Occasional Innovations in English Literary Discourse, Shulik S. (2018)
Kobyakova Kobyakova - Communicative Behavior: Gender Aspect, I. I. (2018)
Швачко С. О. - Димензіональне вимірювання метазнаків англомовного та україномовного дискурсів (2018)
Popova O. V. - Continuous Form in American Poetic Discourse of the XXI Century, Lazutkina J. (2018)
Серебрянська І. М. - Медіаосвіта: семантична специфіка терміна в ціннісній системі координат інформаційного суспільства (2018)
Chulanova H. V. - The Realization of the Language Game on the Lexical-Semantic Level in Advertising English Slogans, Voronko A. V. (2018)
Shumenko O. - Functional and Semantic Features of the English Composed Adjectives (Based on the English Fiction Discourse), Inshina N., Kashenko P., Kostryukova V. (2018)
Жиленко І. Р. - Компаративний дискурс: художня публіцистика Дмитра Донцова і Михайла Арцибашева (2018)
Смольницька О. О. - "Лісова пісня" Лесі Українки і паралелі в інших літературах: від міфу та казки до фентезі (2018)
Білоусенко П. І. - Рецензія на навчальний посібник Серебрянської І. М. "Словник-довідник лексики сфери освіти: національно-європейська ідентичність". Суми: СумДУ, 2018, 341 с. (2018)
Ткаченко О. Г. - Між двох світових війн: дискурс творів малої прози в українській та російській еміграції першої хвилі – рецензія на монографію Жиленко І. Р. "Малі жанри в українській та російській еміграційній прозі міжвоєнного двадцятиліття: компаративний дискурс" (2018)
Слово про вченого і вчителя: до 100-річчя від дня народження Ірини Миколаївни Мельникової (1918–2010) (2018)
Gajdoš M. - Postavenie Rusínskej a Ukrajinskej menšiny na Slovensku v podmienkach Československa (1918–1992), Konečný S. (2018)
Вовканич І. - Словацькe національнe питання в ЧССР напередодні "Празької весни" 1968 року, Шніцер І. (2018)
Віруцька С. - Вплив чехословацьких подій 1968 року на суспільні настрої країн Центральної та Південно-Східної Європи (2018)
Дмитрук В. - Реакція українського суспільства на події 1968 року в Чехословаччині (2018)
Постоловський Р. - "Празька весна" 1968 року в Чехословаччині в українській історіографії, Слесаренко А. (2018)
Матяш І. - Українсько-угорські відносини (1918–1991 рр.): інституційний аспект (2018)
Мартинов А. - Діяльність української дипломатії у Раді Безпеки ООН (2016–2017 рр.) (2018)
Бевзюк Є. - Інтеграційна ідея на Слов’янскому конгресі в Празі 1848 року (2018)
Іваненко О. - Єврейське шкільництво на теренах Київського навчального округу (80–90-ті рр. ХІХ ст.) (2018)
Вялова Ю. - Діяльність Леона Василевського на посаді міністра закордонних справ першого уряду відродженої Республіки Польща (2018)
Антипова О. - Міжнародне відлуння суспільно-політичної кризи 1956 року в Польщі (2018)
Петраускас О. - Політика "позитивної дії" щодо афроамериканців у США: історична ретроспектива (2018)
Піскіжова В. - Роль Спілки греків України в становленні національно- культурного руху грецької спільноти незалежної України (2018)
Харлан Г. - "Нова Східна Європа" в суспільно-політичному дискурсі ФРН (2004–2017 рр.) (2018)
Горенко О. - Трансформація життєвого світу й гуманістичний антропоцентризм історіописання (2018)
Todorova N. - Globalization and the Role of the English Language, Todorova A. (2018)
Боровець І. - Розвиток архівної справи у Словацькій Республіці (2018)
Вегеш М. - Рецензія на монографію Д. Домбровського: Польща і Закарпаття: 1938–1939. Київ: Темпора. 2012. 392 с., Віднянський С. (2018)
Petráš R. - Recenze Mariаn Gajdoš — Stanislav Konečný: Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1945–1953). I. Pre Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach vydalo Universum-EU, Prešov 2013, 265 strán. II. Pre Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach vydalo Universum-EU, Prešov 2014, 262 strán. Review of the monograph by Mariаn Gajdoš, Stanislav Konečný: Ukrajinská menšina na Slovensku jako objekt a subjekt politiky (The Ukrainian minority in Slovakia as an object and subject of politics) (1945–1953). I. Published by Universum-EU, Prešov 2013, 265 pages. II. Published by Universum-EU, Prešov 2014, 262 pages (2018)
Боряк Г. - Мар’ян Гайдош: до 70-річчя відомого словацького історика-україніста, Віднянський С. (2018)
Garafonova О. І. - Percularties of management mechanism formation by means of changes as the basis of strategic development of business organizations, Kurmaiev P. Yu. (2018)
Mihus I. P. - Diagnostics of the state of financial security of Ukraine, Akimova L. M., Harnyk O. A. (2018)
Kychko I. I. - The assessment perspectives of business social investment in the context of sustainable development, Lopushnyak G. S., Tsaryk I. M. (2018)
Burlutskiy S. V. - The relationship between short-term fluctuations and stages of economic cycle: the case of Ukraine, Burlutska S. V., Margasova V. G. (2018)
Blyznyuk T. P. - Assessing readiness of staff in Ukrainian and Mongolian multicultural companies for cross-cultural interation (2018)
Tohochynskyi O. M. - Economic and legal nature of publicprivate partnership in the penitentiary system, Anishchenko V. O., Puzyrov M. S. (2018)
Baldzhy M. D. - The substantiation of strategic directions of development of territorial communities, Dobrova N. V. (2018)
Bokovets V. V. - Characteristics of environmental functioning of corporations in the food industry, Prutska T. U., Yakovishina N. A. (2018)
Chepurda L. M. - The satisfaction of innovative policy of development of recreational and tourist sphere, Chepurda G. M., Bezuglіy І. V. (2018)
Smutchak Z. V. - The application of non-standard forms of employment as means of stabilization of labour migration in Ukraine, Sytnyk O. Y., Shchogolieva I. V. (2018)
Chorna M. V. - Formation of competitive advantages of the retail enterprise, Kushnir T. B., Volosov A. M. (2018)
Khilukha O. A. - Corporate conflicts coordination, Matviichuk I. O., Lipych L. G. (2018)
Задорожний З.-М. В. - Витрати на формування внутрішнього гудвілу як об’єкт управлінського обліку, Судин Ю. А. (2018)
Рекова Н. Ю. - Система інструментів механізму регулювання волатильності податкових надходжень України до 2020 р., Тельнова Г. В., Кислюк А. П. (2018)
Bondarenko O. S. - Formation of the paradigm of financial management under the impact of the economic development megatrends, Seliverstova L. S. (2018)
Parubets O. M. - Development of municipal lending system based on the use of modern information technologies, Bojko O. V., Sugonyako D. O. (2018)
Sakhno Ev. Yu. - Use of the urban logic theory with development projects management, Moroz N. V., Ponomarenko S. I. (2018)
Dzyundzya O. V. - Analysis of demand for products and services of restaurants in the resort area of the Kherson region, Yakymchuk D. M., Nosova I. O. (2018)
Danshynа Yu. V. - Conceptualization of the instrumentarium of the net interaction in the control over the system of administrative services provision in Ukraine (2018)
Title (2010)
Contents (2010)
Becker-Blease J. R. - Employees, firm size and profitability in U.S. manufacturing industries, Kaen F. R., Etebari A., Baumann H. (2010)
Lin F.-Y. - Short sales constraints and stock price behavior: evidence from the Taiwan Stock Exchange, Chien C.-Y., Liu D.-Y., Huang Y.-S. (2010)
Stein M. - Broad market risk for sector fund of funds: a copula-based dependence approach, Rachev S. T., Stoyanov S. V. (2010)
Javeri V. - The failure of BRIC equities as a diversifying agent for US investors: a note, Strong R. A. (2010)
de Simone A. - Pricing interest rate derivatives under different interest rate modeling: a critical and empirical comparison (2010)
Sun S. - Bank lending channel in China’s monetary policy transmission mechanism: a VECM approach, Gan C., Hu B. (2010)
Chu H.-H. - The interaction between individual and industry momentum, Chiang M.-H. (2010)
Kalhoefer C. - Ranking of mutually exclusive investment projects – how cash flow differences can solve the ranking problem (2010)
Kollruss T. - Tax optimal cross border debt financing under the new German Thin-Capitalization-Rule (German interest barrier) Intra fiscal group cross-border debt financing via a foreign fiscal group finance branch (2010)
Singh G. S. P. - Wavelet perspective of time varying dynamic of Chinese, Indian and other major markets, Loh L. (2010)
Title (2010)
Contents (2010)
Chavanasporn W. - Development under a concessionary agreement: a real option approach, Ewald C.-O. (2010)
Cheng F. - Accounting standards, law original, tax rates and the development of corporate debt security markets (2010)
Cocozza R. - The fair value of pension liabilities: the case of embedded option in scenario analysis, Gallo A., Gallo G. (2010)
Zhou X. - Causality between openness and indigenous factors among world economies, Li K.-W. (2010)
Al-Shubiri F. N. - Analysis of the relationship between working capital policy and operating risk: an empirical study on Jordanian industrial companies (2010)
Cassia L. - The role of Top Management Teams behind investors’ valuation of entrepreneurial IPOs, Correale A., Minola T. (2010)
You C.-F. - Dividend yield investment strategies in the Taiwan stock market, Lin S.-H., Hsiao H.-F. (2010)
Milunovich G. - Temporal links between the Asia-Pacific and international stock markets: 1971-2010 (2010)
Mutamimah Mutamimah - Dividend, debt, and investment policies as corporate governance mechanism, Hartono S. (2010)
Abdel-Baki M. - Alterations in monetary transmission mechanism in Egypt in the wake of the triple-F crisis (2010)
Title (2010)
Contents (2010)
Sun J. - Analysts’ decision on initiating or discontinuing coverage and future firm performance, Liu G. (2010)
Barber J. R. - Risk and performance attribution (2010)
Hsiao H.-F. - Earnings management, corporate governance, and auditor’s opinions: a financial distress prediction model, Lin S.-H., Hsu A.-C. (2010)
Vanroose A. - Differences in the development of the Latin American microfinance market: identifying reasons (2010)
Gorman L. R. - The role of cross-sectional dispersion in active portfolio management, Sapra S. G., Gorman R. A. (2010)
Hsieh T.-Y. - Impact of tick-size reduction on the volatility components: the case of the Taiwanese stock exchange, Lee H.-I., Lin C.-F. (2010)
Chatterjee S. - Financial education and consumers’ willingness to change behavior, Green-Pimentel L., Turner P. (2010)
Spilioti S. N. - The incorporation of risk into the clean-surplus valuation model: evidence from UK stocks (2010)
Murphy A. - An analysis of SAM pricing in the UK (2010)
Deng C. - Research on the IPO underpricing of the Hong Kong growth enterprise market, Bai B., Zeng L., Holscher J. (2010)
Charitou M. - Does industrial financial analysis affect stock returns? International empirical evidence (2010)
Title (2010)
Contents (2010)
Bhuyan R. - Do acquisitions create value? Evidence from the US and European bank acquisitions during financial crisis, Ng S. A.-L., Vaziri M. (2010)
Kiohos A. - Determinants of the asymmetric gold market, Sariannidis N. (2010)
Perera W. - Working Capital Management practices of manufacturing sector companies in Sri Lanka: survey evidence, Wickremasinghe G. B. (2010)
Elayan F. A. - The economic consequences of accelerated vesting of employee stock options, Meyer T. O., Li J., Pacharn P. (2010)
Hull R. M. - A capital structure model with growth (2010)
Bollen B. - The small firm and other confounding effects in asset pricing data: some evidence from Australian markets, Dempsey M. (2010)
Duggimpudi R. R. - An evaluation of equity diversified mutual funds: the case of Indian market, Abdou H. A., Zaki M. (2010)
Bouteiller C. - The evaluation of intangibles: introducing the optional capital, Karyotis C. (2010)
Li M. - Improve the yen carry trade with economic fundamentals (2010)
Gatfaoui H. - Deviation from normality and Sharpe ratio behavior: a brief simulation study (2010)
Lan Y. - Improving accuracy and precision of value-at-risk forecasts, Hu Z. M., Johnson J. (2010)
Lin Z.-W. - Profits from technical analysis: an empirical evidence of precious metal markets, Chen C.-C., Huang C.-S. (2010)
Кассім Д. О. - Головний напрямок інноваційного вдосконалення доменної технології – використання одного виду залізорудної сировини, що поєднує кращі властивості агломерату та окатишів, Лялюк В. П., Журавльов Ф. М., Ляхова І. А., Чупринов Є. В. (2018)
Ожогин В. В. - Микротехнологии в подготовке металлургического сырья, Ковалевский И. А., Тарасюк Л. И. (2018)
Макуров С. Л. - Исследование характеристик плавления и вязкости расплавов сложнолегированных сталей с целью совершенствования технологии получения порошка распылением из жидкого состояния (2018)
Бондарь В. И. - Исследование процесса производства стали в конвертерах с комбинированной продувкой, Тарасюк Л. И. (2018)
Лухтура Ф. И. - О степени усвоения кислорода металлической ванной при верхнем вдуве в LD-конвертере (2018)
Маслов В. А. - Влияние температурного поля печи на показатели термически расширенного графита, Пустовалов Ю. П., Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2018)
Ткаченко І. Ф. - Керування морфологією графітової фази у промислових сірих чавунах з застосуванням термічної обробки, Мірошніченко В. І., Гаврилова В. Г. (2018)
Слынько Г. И. - Влияние комплексных модификаторов на структуру серых и отбеленных чугунов (2018)
Гаврилова В. Г. - Вплив температури нагріву під загартування на характер деформаційного зміцнення сталі категорії міцності К60, Григор’єва М. О. (2018)
Хаджинов А. С. - Исследование влияния расхода топлива и геометрических размеров огнеупорных блоков насадки доменного воздухо-нагревателя на температуру нагрева дутья, Хаджинов Е. А., Гриценко К. Э. (2018)
Лухтура Ф. И. - О некоторых способах повышения тепловой экономичности и надежности промышленных ТЭЦ, Пыжиков А. В., Хлестова О. А. (2018)
Лухтура Ф. И. - Об импульсном нагреве теплоносителя в системах теплоснабжения, Плахотник К. Е., Цыганов В. И. (2018)
Поднебенна С. К. - Модернізація розривної машини 2167Р-50 для дослідження міцності зварних з’єднань, Бурлака В. В., Гулаков С. В., Кисляк В. Г. (2018)
Коваленко И. В. - Обоснование выбора двухслойной стали для изготовления судовых вспомогательных механизмов (2018)
Самотугин С. С. - Структура и свойства модифицированной зоны при плазменной обработке резьбонарезных резцов с пластинами из твердых сплавов, Христенко О. А., Иванов В. И. (2018)
Савлук А. П. - Вантажоупорний зупинник механізмів підйому у вигляді замкнутої гідросистеми, Стрілець В. М., Стрілець О. Р., Степанюк А. А. (2018)
Лоза А. В. - Усовершенствование наиболее нагруженных узлов транспортных устройств, работающих при высоких температурах, Шишкин В. В., Рассохин Д. А., Венжега А. А. (2018)
Лещенко А. И. - Повышение эффективности технологической подготовки производства на основе применения CAD/CAM/CNC систем (2018)
Иванов Е. И. - Повышение эффективности обработки на многооперационном станке CTX gamma 2000 TC с помощью адаптивного управления, Литвиненко А. С. (2018)
Бурлаков В. И. - Влияние времени обработки образца из сверхтвердой керамики на качество поверхности и радиус скругления кромки, Матейко Я. В. (2018)
Полянский В. И. - Определение технологических возможностей механической обработки по температурному критерию (2018)
Ищенко А. А. - Анализ современных методов восстановления промышленного оборудования, Какарека Д. Л., Рассохин Д. А. (2018)
Батыгин Ю. В. - Выходное напряжение трансформатора Тесла при отклонении рабочей частоты от резонансного значения, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А., Третинников Е. А. (2018)
Хорошко Р. А. - Дослідження динамічних характеристик потужності електричної енергії в колі тиристорного регулятора напруги, що живить синхронний двигун, Теницький Б. А., Бялобржеський О. В. (2018)
Жученко О. А. - Дослідження впливу початкової температури повітря на температурний режим процесу випалювання вуглецевих виробів у камері "під вогнем", Коротинський А. П. (2018)
Мірошниченко В. І. - Імітаційне моделювання водоповітряного охолодження металопродукції на базі аналітичної моделі предиктивного управління, Сімкін О. І. (2018)
Добровольская Л. А. - Прогнозирование степени загрязнения атмосферного воздуха в промышленном регионе, Клюев Д. C. (2018)
Волошин В. С. - Перспективы и возможности многоцикловой переработки отходов (2018)
Дан О. Л. - Екологічна ситуація Приазовського регіону – проблеми та рішення. Повітря, Бутенко Е. О., Капустин О. Є. (2018)
До уваги авторів (2018)
Лазоришинець В. В. - Протистояти пандемії серцево-судинних катастроф спільними зусиллями (2018)
Руденко С. А. - Особливості перебігу раннього післяопераційного періоду у пацієнтів після корекції аневризм лівого шлуночка серця із супутньою ішемічною мітральною недостатністю, Лазоришинець В. В., Трембовецька О. М., Руденко А. В., Гогаєва О. К. (2018)
Варбанець С. В. - Використання променевої артерії в лікуванні пацієнтів з ішемічною хворобою серця в умовах штучного кровообігу, Цвик А. С., Пукас О. Ю., Руденко Н. М. (2018)
Ніконенко О. С. - Скорочувальна функція міокарда лівого шлуночка при порушенні метаболізму гомоцистеїну у хворих на ішемічну хворобу серця, Чмуль K. О., Ніконенко A. О., Молодан О. В., Oсауленко В. В. (2018)
Stukov Y. Y. - Fractional Flow Reserve-Guided Hybrid Coronary Revascularization in Multi-Vessel Coronary Arteries Disease, Rudenko S. A., Gavrylyshyn A. Yu., Rudenko M. L., Salo S. V., Rudenko A. V. (2018)
Буряк Р. В. - Аналіз факторів ризику госпітальної летальності у хворих на дилатаційну кардіоміопатію, ускладнену вторинною недостатністю атріовентрикулярних клапанів (2018)
Колтунова Г. Б. - Доопераційна серцева недостатність при інфекційному ендокардиті, Сенько О. Г., Хорощак В. Я., Крикунов О. А., Малишева Т. А., Списаренко С. П. (2018)
Лучинець О. Ф. - Клінічний перебіг інфекційного ендокардиту з ураженням мітрального клапана і принципи реконструктивних втручань (2018)
Попов B. В. - Пластика левого предсердия при коррекции митрального порока, Списаренко С. П., Малышева Т. А., Лазоришинец В. В. (2018)
Пукас Е. В. - Отдаленные результаты протезирования митрального клапана, Лазоришинец В. В. (2018)
Петренко А. П. - Використання високочастотної вентиляції при гострому респіраторному дистрес-синдромі у дітей першого року життя після кардіохірургічних операцій, Бойко С. М., Мошківська Л. В., Хеміо Арнес С. Г., Лазоришинець В. В. (2018)
Borodinova O. - Value of Intraoperative Transesophageal Echocardiography during tetralogy of Fallot repair (2018)
Pavlova A. - Experience of ultrasound diagnostics of vascular rings and its influence on surgical treatment, Kurkevych A., Rudenko N., Ialynska T., Yemec R., Yemec I. (2018)
Чорненька Є. М. - Хірургічна аортальна вальвулопластика після балонної вальвулопластики у новонароджених і немовлят (2018)
Кравченко В. І. - Характер і частота післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні аневризм дуги аорти (2018)
Бойко В. В. - Можливість хірургічного лікування хворих на розшаровуючу аневризму висхідної аорти в умовах помірної гіпотермії, Бучнєва О. В., Шафер Я. В., Пісклова Ю. В., Богун Ю. В., Крилова О. С., Крючков Є. Д., Ткач О. І. (2018)
Дьогтяр В. В. - Профілактика неврологічних ускладнень при хірургії торако-абдомінального відділу аорти, Чанглі Н. О. (2018)
Витовский Р. М. - Протезирование трехстворчатого клапана при удалении злокачественной опухоли правого желудочка сердца, Исаенко В. В., Онищенко В. Ф., Пищурин А. А., Дядюн Д. Н., Мартыщенко И. В. (2018)
Пророк С. Ю. - Успішне лікування пацієнтки віком 1 місяць із подовженим інтервалом QT і множинними епізодами фібриляції шлуночків, Пройдак О. С., Мешкова М. С., Доронін О. В., Руденко Н. М. (2018)
Вимоги до публікацій у журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2018)
Лазоришинець В. В. - Мультимодальні засоби візуалізації клапанних протезів серця і оцінки їх морфології та функції. Рекомендації Робочої групи Українського товариства кардіологів та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії, Коваленко В. М., Руденко А. В., Крикунов О. А., Іванів Ю. А., Поташев С. В., Федьків С. В., Бешляга В. М., Осовська Н. Ю. (2018)
Титул, содержание (2018)
Тороп В. М. - Результаты исследований причин образования трещин в лопатках из титанового сплава паровых турбин типа К-1000-60/3000, Махненко О. В., Сапрыкина Г. Ю., Гопкало Е. Е. (2018)
Лобанов Л. М. - Оперативный контроль качества и напряженного состояния сварных панелей из сплава ВТ-20 методами цифровой ширографии и спекл-интерферометрии, Пивторак В. А. (2018)
Плеснецов С. Ю. - Новые теоретические исследования и разработки в области электромагнитно-акустического преобразования (Обзор), Сучков Г. М., Корж А. И., Суворова М. Д. (2018)
Куц Ю. В. - Застосування кругових статистик для виявлення сигналу ультразвукового неруйнівного контролю, Лисенко Ю. Ю., Редька М. О., Близнюк О. Д. (2018)
Премія ім. академіка НАН України І. К. Походні (2018)
Троицкий В. А. - Объективный и производительный визуальный контроль протяженных металлоконструкций (2018)
Поздоровляємо лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки (2018)
Ясковець З. С. - Моніторинг та розрахунок напруженого стану підземних магістральних газопроводів в зонах шахтних виробок, Ориняк І. В. (2018)
Манорик П. А. - Оптоелектронний сенсорний течошукач для детектування витоків амоніаку, Шульженко О. В., Кукла О. Л., Федченко О. М., Посипайко Ю. М., Гребенніков В. М., Сотнік С. О. (2018)
Веренев В. В. - Питання вібраційного діагностування обладнання прокатних станів, Баглай А. В., Белодеденко С. В. (2018)
Перепічай І. І. - Моделювання можливості розвитку тріщиноподібних дефектів у посудинах тиску з двошарових сталей, Перепічай А. О., Мутас В. В., Рабкіна М. Д. (2018)
Учанін В. М. - Пропозиції щодо вдосконалення класифікації вихрострумових перетворювачів (2018)
Нові книги (2018)
22 Міжнародна конференція "Сучасні методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики" (2018)
Конференція "Неруйнівний контроль-2018” (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Yevheniy O. - The factors and possible consequences of regional changes in engineering and geotechnical status of loesses and loessy-loamy soils of Ukraine, Yakovlev D. S. (2018)
Vasilenko L. O. - Estimation and forecast of changes in the hydrochemical status of the Tisza river, Zhukova O. G., Kokitko A. A. (2018)
Koval I. I. - Organization of municipal solid waste sorting: local aspect, Pohrebennyk V. D. (2018)
Kryvomaz Т. I. - French green building rating systems, Michaud A., Varavin D. V., Perebynos A. R. (2018)
Telyma S. V. - Calculations of the systematic vertical drainage under protection of the irrigated lands and the built-up territories from the ground waters submergence (2018)
Kyriienko P. G. - Small sewage wastewater treatment plants for domestic wastewater, Betin O. V., Kuznetsova N. V. (2018)
Shapovalov B. Y. - Ontology based systemazing of the science information devoted to waste utilizing by methanogenesys, Shapovalov V. B., Stryzhak O. Ye., Salyuk A. I. (2018)
Drozd I. P. - To the problem of risk management in the field of the atomic industry of Ukraine (2018)
Radomska M. M. - The EIA gap analysis for the project of dredging works at the Southern Bug river, Ryabchevsky O. V., Vologzhanina V. V., Kovalska V. V. (2018)
Титул, содержание (2016)
Недосека А. Я. - Испытания сосудов давления международной группой специалистов, Недосека С. А., Овсиенко М. А., Яременко М. А., Гереб Я., Кушниренко С. А. (2016)
Мислович М. В. - Створення універсальної системи підвищення надійності та подовження ресурсу при будівництві та реконструкції мостових та будівельних конструкцій з використанням акустичного каротажу та віброударної діагностики, Остапчук Л. Б., Сисак Р. М., Городжа А. Д., Новотарський Ю. О., Трощинський Б. О. (2016)
Автушко А. А. - Повышение ресурса и надежности конструкционных материалов активных зон украинских АЭС за счет оптимизации структурного состояния и микролегирования, Василенко Р. Л., Бородин О. В., Воеводин В. Н., Кальченко А. С., Куприянова Ю. Э., Лымарь Р. И., Назаренко Е. А., Шевцов А. Б. (2016)
Ожигов Л. С. - Комплексный диагностический контроль внутренних дефектов в сварном соединении узла приварки коллектора к корпусу парогенератора энергоблока ВВЭР-1000, Митрофано в А. С., Толстолуцкая Г. Д., Крайнюк Е. А., Шрамченко С. В. (2016)
Никифорчин Г. М. - Діагностування схильності трубної сталі до деградації властивостей внаслідок тривалої експлуатації, Цирульник О. Т., Звірко О. І., Волошин В. А. (2016)
Тетерко А. Я. - Специфика формирования электромагнитного поля трещиной усталостного происхождения при вихретоковом контроле, Гутник В. И. (2016)
Іваницький Я. Л. - Методика визначення залишкового ресурсу залізобетонних мостових балок та розроблення технічних засобів моніторингу деформацій, Максименко О. П., Мольков Ю. В., Кунь П. С., Чепіль О. Я. (2016)
Тороп В. М. - Розрахункове обґрунтування впливу промислових вибухів на технічний стан магістральних трубопроводів (2016)
Хорло Н. Ф. - Алгоритмы специальной подготовки кандидата в процессе сертификации специалистов по НК (2016)
Х Всеукраїнський фестиваль науки (2016)
Троицкий В. А. - Предложения по организации системы неразрушающего контроля и мониторинга на ПАО "Укрзалізниця " (2016)
Блинов Ю. Н. - Особенности обследования конструкций высотных сооружений при их реконструкции, Завальный Е. С., Ливончик Е. И. (2016)
Смоліна О. О. - Храми Луганщини: історико-культурний контекст і актуальність дослідження (2018)
Степанова О. А. - Культура "мови тіла" у християнському ритуалі (2018)
Піщанська В. М. - Феномен українського козацтва як етнокультурної спільності (2018)
Руденко С. Б. - Потрактування марксизму в авангардній музеології А. Жиляєва (2018)
Коваленко Є. Я. - Менеджмент як феномен культури Стародавнього Риму (2018)
Садовенко С. М. - Українська народна художня культура в контексте наукового знання: культурологічні аспекти концептуалізації (2018)
Килимистий С. М. - Туристичний транспорт як об`єкт анімаційної діяльності (2018)
Білякович Л. М. - Концептуальні моделі, принципи і методи прогнозування у сучасному дизайні костюма: теоретичний аспект (2018)
Божко Т. О. - Специфіка фахового мислення дизайнерів-графіків (2018)
Бондарчук В. О. - Опера С. Прокоф`єва "Війна і мир" у режисерській інтерпретації Д.М. Гнатюка (2018)
Брояко Н. Б. - Епоха біг-бендів у розвитку джазу: поява нового типу джазового оркестру, Дорофєєва В. Ю. (2018)
Варивончик А. В. - Виробництво трикотажу в контексті художніх промислів України (2018)
Горбатова Н. О. - Становлення dance medicine & science у вищій хореографічній освіті (2018)
Гутник І. М. - Специфіка постановки одноактних балетів за мотивами літературних творів при вивченні дисципліни "Мистецтво балетмейстера" (спеціалізація "народна хореографія") (2018)
Іванніков Т. П. - Соната "Пам`яті Боккеріні" М. Кастельнуово-Тедеско: неокласичні риси гітарної творчості (2018)
Кравченко А. І. - Медіальна перспектива мовно-знакової еволюції музики (на матеріалі українських камерно-інструментальних композицій межі ХХ – ХХІ століть) (2018)
Матвєєва Ю. Г. - Мозаїка з імператором Костянтином IV Погонатом: ківорій та завіси (2018)
Матоліч І. Я. - Аналіз дисертаційних праць з мистецтвознавства (спеціальність 17.00.06) за період 1991-2010 років (2018)
Матушенко В. Б. - Завдання та особливості сучасного естрадного мистецтва (2018)
Мережко Ю. В. - Вокальний розвиток співаків-початківців дозвіллєвій діяльності, Петрикова О. П. (2018)
Павлюк Т. С. - Вплив американських асоціацій вчителів танців на стилізацію конкурсного бального танцю у ХХ ст. (2018)
Панфілова О. Г. - Єврейські мацейви як об`єкт мистецької спадщини Кременця (2018)
Рало Г. О. - Багатогранність творчої особистості Джорджа Гамільтона Гріна і його роль у розвитку виконавства на ксилофоні в епоху "золотого століття" у США (2018)
Рижова О. О. - Особливості композиції "Богоматір Всіх скорботних Радість" у Київському та лаврському іконописі XVIII століття (2018)
Романчишин В. Г. - Карнавал як форма святкової культури: до проблеми особливостей режисури (2018)
Удріс-Бородавко Н. С. - Типографія як форма візуальної комунікації (2018)
Хлистун О. С. - Новий театр Леся Курбаса: вимоги до заглиблення актора в образ (2018)
Шумакова С. М. - Театральне мистецтво: розгорнуте трактування соціокультурної реальності як усвідомлене смислотворення (2018)
Ян І. М. - Специфіка театрально-глядацької взаємодії в українському музично-драматичному театрі (остання третина ХІХ – початок ХХ століття) (2018)
Баталкіна В. І. - Художня освіта в науково-технічному музеї (2018)
Бокоч В. А. - Особливості творчого методу a capella колективу "The swingle singers", Тринько О. І. (2018)
Гарькава І. О. - Духовно-ідейні пріоритети сучасного мистецтва та специфіка їхніх проявів у ситуації постмодернізму (2018)
Донченко Н. П. - Конкурсні розважальні ігрові програми. Різновиди нових форм та основні технології їхнього створення (2018)
Дроздова О. О. - Творча сторона мистецтва виконання на гітарі (2018)
Кеба М. Є. - Теоретичні основи танцю в німецьких трактатах початку ХVІІІ ст. (2018)
Король А. М. - Жіночі образи в балетних виставах української тематики: історіографія питання (2018)
Кривушенко Б. О. - Сучасний український арт-ринок живопису: специфіка, структура тематичного наповнення (2018)
Лапко В. В. - Становлення жанру "мюзикл" як результат інтеграції та заємопроникнення культур (2018)
Лошманова О. В. - "Концепція вільного звуку" Рудольфа Штайнера як основа педагогічної теорії та виконавського мистецтва Гертруди Троянової (2018)
Лян Сяомэй - Стратегія оптимізації викладання фортепіанної імпровізації (2018)
Мельниченко О. В. - Зародження та розвиток української балетної музики XX ст. в персоналіях, Горчинська І. В. (2018)
Москаленко-Висоцька О. М. - Тематичний аналіз фільмів "Укркінохроніки" 2013 року крізь призму жанрів (2018)
Морозов А. І. - Український танець "гопак" – обробка фольклорного першоджерела чи стилізація? (2018)
Недошовенко Т. Ф. - Реалізм як основа образотворчості (2018)
Нечаєнко Т. В. - Зміст і функції ораторського мистецтва в сучасному суспільстві (2018)
Овдійчук О. П. - Дуалізм інтервалу прими (2018)
Перова Г. О. - Еволюція танцю на пуантах у діяльності балетмейстерів ХІХ – ХХ століття (2018)
Підлипський А. І. - Академічний ансамбль танцю "надзбручанка" як професійний колектив народно-сценічної хореографії України (2018)
Раденко Ю. В. - Втілення навичок сценічного мовлення у професійній діяльності молодого актора (2018)
Сиваш І. О. - Етнодизайнерські аспекти реклами (2018)
Співаченко О. С. - Просопографічний портрет Ф. Г. Стравінського в українському ракурсі (досвід реконструкції) (2018)
Фурдуй Ю. В. - Історико-теоретичні передумови дослідження жанру багателі в музиці (2018)
Халепа О. С. - Регіональні дослідження потенціалу постіндустріальних локацій для розвитку міст України (2018)
Хоцяновська Л. Ф. - Поєднання традиційного (архаїчного) та інноваційного в сучасній українській хореографії (2018)
Шевченко В. В. - Індивідуальний виконавський стиль диригента-хормейстера як теоретична проблема, Добронравова С. А. (2018)
Бандура А. І. - Аналітичні функції в обмеженого індексу за сукупністю змінних, Скасків О. Б., Цвігун В. Л. (2018)
Овчар І. Є. - Стійкість дефектів цілої кривої нескінченного порядку, Савчук Я. І. (2018)
Василишин Т. В. - Симетричні поліноми на дійсному банаховому просторі (2018)
Куриляк А. О. - Абсциси збіжності випадкових кратних рядів Діріхле, Скасків О. Б., Стасів Н. Ю. (2018)
Кондратів Л. Й. - Задача з нелокальними умовами для безтипних рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами з відхиленням аргументу, Симотюк М. М., Тимків І. Р. (2018)
Базилевич І. Б. - Граничні теореми для кількості частинок, які емігрували із системи, Якимишин Х. М., Пилипчук Х. В. (2018)
Сеничак В. М. - Дослідження явища роздвоєння максимуму поверхні Прандтля для перетинів з перешийками, Ріпецький Р.Й., Сеничак В. В. (2018)
Новосядлий С. П. - Фізико-технологічні аспекти моделювання низькотемпературної епітаксії шаруватих структур кремнію та галію арсеніду, Терлецький А. І., Фрик О. Б. (2018)
Шопа Т. B. - Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною включень до-вільної конфігурації, жорстко з’єднаних з панеллю (2018)
Гураль І. М. - До питання щодо впливу в’язкого наповнювача на рух тіла, що знаходиться в режимі прецесії, Наквасюк Ю. А. (2018)
Квіт Р. І. - Про міцність ізотропних матеріалів з просторовим стохастичним розподілом дефектів (2018)
Смоловик Л. Р. - Моделювання паротеплової обробки пластів на родовищах високов’язких нафт (2018)
Харун В. Р. - Дослідження роботи верстата-гойдалки в умовах змінного навантаження, зумовленого парафінуванням свердловини і зниженням динамічного рівня, Заливаха Н. Я. (2018)
Хайдарова Л. І. - Сучасні технології газліфтної експлуатації нафтових і обводнених газових свердловин та напрямки їх удосконалення (2018)
Слепко М. М. - Дослідження механічних властивостей гірських порід Передкарпатського прогину, Чарковський В. М. (2018)
Мойсишин В. М. - Вплив наддолотних бурових амортизаторів різних конструкцій на віброприскорення бурильної колони, Смага Б. І., Жовнірук Р. А. (2018)
Білецький Я. С. - Дослідження руху бурового розчину через багатопотокові насадки гідромоніторного долота, Врюкало В. В., Олійник А. П., Сенюшкович М. В., Білецька І. Я. (2018)
Левчук К. Г. - Прихоплення бурильної колони: визначення меж і утримувальних сил, рекомендації щодо їх уникнення під час буріння свердловин, Векерик В. І., Мойсишин В. М. (2018)
Грудз В. Я. - Підвищення ефективності технічного обслуговування магістральних газопроводів, Грудз Я. В., Боднар В. М., Тутко Т. Ф. (2018)
Мартинюк Р. Т. - Науково-практичне обґрунтування використання кам’яно-вугільної ізоляції (2018)
Іващенко В. Т. - Аналіз методів визначення наробок талевих канатів бурових установок, Лях М. М., Журавльов Д. Ю., Михайлів В. В. (2018)
Маслюченко В. К. - Математика в мистецтві: історія і сучасність, Маслюченко Г.-Ж. Я. (2018)
Аніщенко А. П. - Анімаційні технології в туризмі як чинник продуктивної соціалізації студентської молоді (2018)
Бартків О. С. - Структурно-функційний аналіз виховної системи закладу вищої освіти (2018)
Безбородих С. М. - Ігрові технології як засіб формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів (2018)
Бочарова О. А. - Феномен популярності репетиторства в Польщі: причини і наслідки, Ваховський Л. Ц. (2018)
Гадючко О. С. - Особливості формування професійного зростання майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах магістратури (2018)
Головко С. О. - Зміст і структура управлінської культури менеджера (2018)
Гончаренко М. М. - Теоретичні засади підготовки кіно- та телеоператорів в умовах сучасного університету (2018)
Данило Л. І. - Феномен інновації та інноваційної діяльності в освіті як наукова проблема (2018)
Дрель В. Ф. - Дуальна освіта як інтеграція науково-теоретичної та професійно-практичної підготовки фахівців у закладі вищої освіти, Сєногонова Л. І., Володавчик В. С. (2018)
Дьоміна В. В. - Становлення білінгвокультурної особистості майбутнього вчителя іноземної мови (2018)
Євтушенко Ю. О. - Професійна культура майбутніх лікарів: етико-деонтологічний аспект (2018)
Жукович-Дородних Н. М. - Формування іншомовних професійно-комунікативних умінь як ключ до якісної фахової підготовки студентів в сучасних умовах глобалізації (2018)
Калініна І. М. - Акмеологічний підхід в дослідженні педагогічної підтримки адаптації державних службовців до управлінської діяльності (2018)
Колосов А. М. - Засади формування адаптаційних механізмів відновлення функціонування тимчасово переміщених навчальних закладів, Касянова А. В. (2018)
Ливацький О. В. - Фізичне виховання студентської молоді в контексті гуманітарної політики держави (2018)
Маслова Т. М. - Відображення об’єктивної та суб’єктивної реальності в кіномистецтві (2018)
Мигович І. В. - Теоретичні засади дослідження систем вищої освіти країн Східної Європи кінця XX – початку XXI століття (2018)
Морозова М. М. - Технології проектного навчання у процесі формування економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей (2018)
Назмієв А. О. - Нормативно-правова база формування соціальної компетентності у студентів вищих навчальних закладів (2018)
Онипченко О. І. - Жіночий рух, побут, трансформація інституту шлюбу і сім’ї, пронаталістська політика держави (20-30-ті рр. ХХ століття) (2018)
Пікон К. С. - Післядипломна освіта фахівців сестринської справи у вищих навчальних закладах США (2018)
Плотнікова К. Р. - Актуальність питання підготовки тренерів-викладачів з водних видів спорту в закладах вищої освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2018)
Проскурняк О. І. - Формування особистісної готовності студентів до роботи з дітьми з порушеннями емоційно-вольової сфери (2018)
Решетило Є. К. - Використання інноваційних здоров’язберігаючих технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді (2018)
Чепіга В. Т. - Визначення категоріального статусу поняття "освіта": сучасні наукові підходи, Чепіга І. В., Кривохвостов В. Б. (2018)
Чернецька Ю. І. - Підготовка працівників соціальної і освітньої сфер у педагогічному ВНЗ до роботи у позашкільних закладах (2018)
Шевирьова І. Г. - "Медіа-середовище" як фактор формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Шелест Н. А. - Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності: методика констатувального етапу експерименту (2018)
Варяниця Л. О. - Розвиток критичного мислення в умовах нової української школи (2018)
Гончарук О. В. - Суб’єктність молодшого школяра у дозвіллєвій діяльності (2018)
Грицюк С. А. - Вивчення рухових уподобань молодших школярів як умова оптимізації позакласної ігрової діяльності (2018)
Пєчка Л. Є. - Обґрунтування методики формування основ ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей 6-7 року життя (2018)
Федотова Т. В. - Умови розвитку професійної компетенції майбутнього вчителя початкової школи (2018)
Kocor M. - The Need and the Specifics of the Work of a Psychologist in Polish Schools (2018)
Гунько С. О. - Діагностика стану та особливостей шкільної мотивації учнів (2018)
Костенко Г. Ю. - Аналіз навчальної програми "Основи здоров’я" в контексті профілактики раннього материнства та батьківства (2018)
Павлюк О. М. - Соціально-економічні та педагогічні передумови розвитку шкільної освіти в Україні в другій половині ХХ століття (2018)
Попова Л. О. - Шляхи формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови (2018)
Содержание (2018)
Хоботова Э. Б. - Методические разработки для дифференцированного обучения (2018)
Саєнко Н. В. - Реалізація творчого потенціалу студентів як умова формування конкурентоспроможних фахівців (2018)
Тохтар Г. І. - Сучасні проблеми здійснення рекрутингу іноземних студентів на навчання у ЗВО України, Моргунова Н. С. (2018)
Хилько И. И. - Совершенствование шланговых моечных машин, Гарост М. М., Разаренов Л. В. (2018)
Волосніков С. О. - Принципи побудови цифрової автоматизованої системи запобігання занесенню гусеничної машини, Саєнко Д. В. (2018)
Denisenko O. - Increasing the efficiency of defining the elements of traffic signalization cycle (2018)
Аргун Щ. В. - Проекти та моделі сонячних зарядних станцій для електромобілів (2018)
Гнатов А. В. - Визначення оптимальних параметрів навантаження для ефективної роботи кремнієвих сонячних батарей, Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А. (2018)
Чаплыгин Е. А. - Распределение токов в "индукторной системе с притягивающим экраном" и круговым соленоидом при произвольных рабочих частотах, Еремина Е. Ф., Колесник В. А. (2018)
Тришевский О. И. - Состояние и направления развития и совершенствования производства горячекатанного листа в Украине (2018)
Скобло Т. С. - Математическая оценка неоднородности структуры режущего инструмента, упрочненного покрытием CrN, Романюк С. П., Сидашенко А. И. (2018)
Клочко О. Ю. - Новая методика оценки и исследования структур, моделированием их локальной неоднородности (2018)
Даценко В. В. - Екотоксичні властивості мідно-цинкового гальваношламу (2018)
Канило П. М. - Теплоэнергетика. Топливно-эколого-климатические проблемы и перспективы развития (2018)
Данець С. В. - Оцінка ефективності гальмування транспортних засобів категорії N1, Сараєв О. В. (2018)
Баранов І. О. - Формування оптимізаційної моделі вибору параметрів транспортування водовугільного палива промисловим гідротранспортом (2018)
Блінова Н. К. - Сучасні проблеми біологічної очистки стічних вод та шляхи їх вирішення, Кравченко О. В. (2018)
Бродский А. Л. - Использование примеров и контрпримеров в преподавании математики (2018)
Булгакова І. В. - Технологія та методи розробки 3D-турів соціальних об’єктів міста Бахмут (2018)
Гликина И. М. - Методика создания компьютерной модели осуществления каталитического процесса паровой конверсии угля, Гликин М. А., Кудрявцев С. А. (2018)
Голубева С. М. - Анализ показателей для оценки системы управления приводов промышленных цепных конвейеров, Морнева М. О. (2018)
Демчук І. М. - Дослідження процесу синтезу гідразину в електромагнітному реакторі з конденсатів сокової пари виробництва карбаміду, Столяренко Г. С. (2018)
Дьомін Р. Ю. - Розрахункова оцінка динамічних показників швидкісного вагона (2018)
Жидков А. Б. - Дослідження особливостей енергоспоживання в комунальних закладах, Шевкун Р. Ю., Литовка Я. О. (2018)
Забірко І. І. - Вплив концентрації каталізатора на крекінг мазуту за технологією аерозольного нанокаталізу, Кудрявцев С. О., Леоненко С. В. (2018)
Золотарьова О. В. - Дослідження умов процесу одержіння хімічно осадженої крейди високої чистоти (2018)
Коваленко Н. П. - Упаковка нуклонов в ядрах химических элементов (2018)
Масуд Абдо-Аллах - Исследование реакции алкоголиза на основе 6-метилурацил-5-сульфохлорида и спиртов, Шипидченко М. В., Попов Е. В., Кулыгина З. П., Исак А. Д. (2018)
Міщенко С. О. - Створення технології переробки скловмісних відходів в розплаві теплоносія, Глікіна І. М., Глікін М. А. (2018)
Москалик В. М. - О влиянии гидродинамической обстановки в слое орошаемой насадки на эффективность массообмена в газовой фазе, Карпюк Л. В. (2018)
Небеснюк О. Ю. - Перспективные направления повышения эффективности фотоэлектрических преобразователей и создания качественных контактных систем, Никонова А. А., Хрипко С. Л., Никонова З. А. (2018)
Пасічник А. М. - Аналіз сучасних технологій реалізації систем управління транспортною інфраструктуроюї, Кутирєв В. В., Мірошніченко С. В. (2018)
Полупан Ю. В. - Один iз способів доступу до GOOGLE Drive без використання авторизації, Полупан Є. В. (2018)
Рейдемейстер А. Г. - Влияние параметров рессорного подвешивания на динамическую нагруженность литых деталей тележек грузовых вагонов, Шикунов А. А. (2018)
Шорохов М. М. - Вплив надлишку осаджувача на очищення Cr6+ вмісних стічних вод промислових підприємств, Суворін О. В., Казаков В. В., Ожередова М. А. (2018)
Philips T. C - Synthesis of diisopropyl ether via catalytic dehydration of isopropanol using the technology of aerosol nanocatalysis, Kudryavtsev S. A, Glikin I M, Korol D. (2018)
Харламов П. О. - Керування розвитком мезологістичної системи ремонту рухомого складу, Харламова О. М. (2018)
Шапкін В. П. - Властивості галогенантрахiнонiв в синтезі біарилів для поліциклічних барвників та пігментів, Парамонова Л. М., Мороз О. В., Бушуєв А. С. (2018)
Шведчикова І. О. - Аналіз підходів до усунення магнітних завад при ферозондовому контролі осей колісних пар, Шевченко О. І., Нікітченко І. В. (2018)
Шевченко В. А. - Алгоритм быстрой оценки параметров судовых электроэнергетических систем (2018)
Petinova O. - Sociohumanitarian habitus of homo economicus: economic education in the modern Ukrainian society (2018)
Кивлюк О. П. - Гра як феномен філософської антропології в контексті віртуалізації суспільства, Мордоус І. О. (2018)
Титова Н. М. - Модель психолого-педагогічної підготовки педагогів професійного навчання (2018)
Яшанов С. М. - Організаційно-методичні засади позааудиторної самостійної роботи студентів в інформаційно-навчальному середовищі закладу вищої педагогічної освіти, Яшанов М. С. (2018)
Гуменюк Т. Б. - Концепція підготовки бакалаврів професійної освіти з технічних спеціалізацій в університетах (2018)
Чумаченко Д. В. - Аналіз стану підготовки педагогів професійного навчання з документознавства в педагогічних університетах (2018)
Білан А. М. - Формування методичної готовності майбутнього вчителя до роботи в умовах інформаційно-освітнього середовища (2018)
Ключкович Т. В. - Передумови та чинники трансформації вищої педагогічної освіти в Словацькій Республіці (2018)
Парфьонова О. І. - Філософія освіти: соціально-філософські проблеми та тенденції розвитку сучасної української шкільної освіти (2018)
Хромець В. Л. - Форми отримання богословської освіти та їх розвиток в перспективі трансформацій богословської освіти майбутнього (2018)
Задорожна І. - Психолого-педагогічні чинники організації самостійної роботи студентів з оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю (2016)
Мартынова Р. - Этапы интегрированного обучения образовательной и иноязычной речевой деятельности (2016)
Микитенко Н. - Концепція поетапного розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців нефілологічного профілю у вищих навчальних закладах, Сулим В. (2016)
Zakordonets N. - Bilingual education: linguo-didactic aspects (2016)
Салюк Б. - Технології візуалізації даних у викладанні англійської мови у вищих навчальних закладах (2016)
Монашненко А. - Специфіка письмового перекладу в порівнянні з усним (2016)
Розумна Т. - Засоби активізації мовленнєвої діяльності студентів на заняттях з іноземної мови (2016)
Бачинська Н. - Англійський фольклор як засіб формування соціокультурної компетенції (2016)
Дацків О. - Формування вмінь аудіювання майбутніх учителів англійської мови із застосуванням драматизації (2016)
Майєр Н. - Особливості контролю за процесом і результатом формування методичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов у самостійній роботі (2016)
Руснак Д. - Використання медійної реклами в процесі навчання майбутніх викладачів французької мови міжкультурного спілкування (2016)
Клименко А. - Використання матричних методів аналізу в інформаційній діяльності сучасного викладача іноземної мови (2016)
Рокіцька Н. - Німецькомовна спадщина Івана Франка у формуванні міжкультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Пасічник Т. - Модель навчання писемного перекладу комерційних листів на практичних заняттях з англійської мови (2016)
Левчик І. - Структурно-стратегічний аспект професійно орієнтованого мовлення психолога-посередника (2016)
Савчак І. - Лінгвокультурологічний підхід до навчання іноземної мови фахівців з міжнародних відносин (2016)
Онуфрів А. - Автоматизація мовленнєвих операцій у процесі формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному академічному спілкуванні майбутніх маркетологів (2016)
Дорда C. - Формування перекладацької компетенції майбутніх юристів в сфері професійної комунікації (2016)
Федоренко І. - Зміст формування компетентності в англійському діалогічному мовленні у майбутніх техніків-будівельників (2016)
Шапочка К. - Формування соціокультурної компетенції засобами перекладу в умовах інклюзивного навчання (2016)
Волошина О. - Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до роботи в інклюзивних класах, Дмітренко Н. (2016)
Баркасі В. - Застосування європейського досвіду у процесі підготовки вчителів іноземних мов, Казакова М., Філіпп’єва Т. (2016)
Квасова О. - Теоретичні аспекти і досвід створення курсів з мовного тестування (2016)
Іванишин Г. - Типова програма з української мови як іноземної для підготовчих факультетів вищих навчальних закладів України: теорія та практика укладання (2016)
Бідюк Н. - Теоретичні і методичні концепти філологічної освіти у США, Іконнікова М. (2016)
Солодка А. - Міжнародна освіта та кроскультурне навчання в американському освітньому просторі (2016)
Амеліна С. - Лінгвістичний складник програм підготовки перекладачів у Німеччині (2016)
Ковальчук Л. - Реалізація гендерного підходу в навчальній практиці Німеччини (2016)
Pododimenko I. - Innovative technologies of professionally-oriented foreign language training in the context of foreign experience (2016)
Гнаповская Л. - Глобализация и инновации в образовании: аргументы "за" и "против", Карпова В. (2016)
Митник М. - Зіставний аналіз існуючих інтенсивних методів навчання іноземних мов (2016)
Коломінова О. - Інтегрований спецкурс "Навчання іноземної мови і культури учнів початкової школи", Роман С. (2016)
Добровольська Н. - Проблема інтегрованого формування у студентів англомовної компетентності в читанні та говорінні (2016)
Білоножко Н. - Ціннісні орієнтації як компонент формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутнього фахівця (2016)
Тумак О. - Критерії визначення етапів розвитку методики навчання англійської мови в закладах освіти Буковини (кінець ХІХ – початок ХХ століть) (2016)
Волков Ю. О. - Критерии оценки результатов экспериментальных исследований в биомеханике, Екимов В. Ю., Шиндер М. В. (2018)
Сотский Н. Б. - Поза человека и ее аналитическое представление (2018)
Арєшина Ю. Б. - Соціально-психологічний тренінг у комплексній фізичній терапії людей із особливими потребами, які мають порушення зору, Копитіна Я. М., Мороз С. В., Пошивайло В. В. (2018)
Бабенко В. Г. - Лікарське, психологічне та педагогічне спостереження у процесі занять з фізичної підготовки або спортивних змагань, Євдокимова Л. Г., Хапсаліс Г. Л. (2018)
Барков В. А. - Развитие специфических координационных способностей у юных футболистов, Kхафаджи А. С. (2018)
Борисенко В. В. - Факторна структура основних прийомі в гри у волейбол у передзмагальний період, Козерук Ю. В., Толочний В. М., Синіговець І. В. (2018)
Бугаевский К. А. - Особенности распределения половых соматотипов у гандболисток разных возрастных групп, Данильченко С. И., Стародубцев С. Г. (2018)
Бугаевский К. А. - Изучение особенностей проявлений пальцевого индекса у спортсменок в женском боксе, Дубачинский О. В., Титова А. В., Боднар А. И. (2018)
Веремеєнко В. Ю. - Ефективність програмування розвитку сили та силової витривалості у дівчат середнього шкільного віку, Худолій О. М., Іващенко О. В. (2018)
Гавроник В. И. - Место военно-прикладной физической подготовки в системе обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь (2018)
Головіна С. С. - Організація занять з фізичного виховання на основі використання засобів футзалу у закладі вищої освіти (2018)
Грибан Г. П. - Інформаційна значущість розвитку силових якостей у фізичній підготовленості студентської молоді, Краснов В. П., Ткаченко П. П., Опанасюк Ф. Г. (2018)
Грищенко С. В. - Проблема рухового розвитку, рухової активності, рухових навичок у процесі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти (2018)
Еганов А. В. - Современные аспекты биомеханической структуры технических действий в борьбе (2018)
Жула В. П. - Рівень підготовленості волейболісток високої кваліфікації відповідно до спортивного розряду згідно контрольних тестів з фізичної підготовки у волейболі, Жула О. В., Булавчик М. О., Соцька Ю. А., Сергєєва А. І. (2018)
Завальнюк О. В. - Концептуальні аспекти інноваційних механізмів вітчизняної освітньої парадигми та їх вплив на розвиток галузі фізичної культури і спорту (2018)
Загревский В. И. - Синтез прямолинейного движения особой точки дистального звена биомеханической системы в горизонтальной плоскости, Иванчиков Н. В., Мельников А. С. (2018)
Капкан О. О. - Формування рухових навичок: моделі процесу навчання акробатичних вправ дівчат 14 років, Худолій О. М., Іващенко О. О. (2018)
Козіброцький С. П. - Особистісно орієнтоване навчання учнів фізичної культури(теоретичні аспекти) (2018)
Коробейніков Г. В. - Нейродинамічні функції та статокінетична стійкість кваліфікованих кікбоксерів, Жирнов О. В., Коробейнікова Л. Г., Вольский Д. С., Міщенко В. С., Дудник О. К., Іващенко О. О. (2018)
Кривицкая Н. А. - Влияние массажного устройства на двигательную активность стопы и голени метателей молота (2018)
Куртова Г. Ю. - Методика розвитку рухових якостей дітей дошкільного віку засобами рукопашного бою, Бужина І. В., Радзієвський В. П., Шапка В. А. (2018)
Куртова Г. Ю. - Удосконалення фізичного виховання студентів засобами кросфіту, Гамов В. Г., Дейкун М. П., Гришко Ю. Ю. (2018)
Леутко В. К. - Развитие скоростно-силовых способностей в пауэрлифтинге (2018)
Лутовинов Ю. А. - Повышение эффективности тренировочного процесса юных тяжелоатлетов в подготовительном периоде годичного макроцикла (2018)
Мамешина М. А. - Інноваційні напрямки підвищення фізичного здоров`я та рухової підготовленості учнівської молоді (2018)
Масляк І. П. - Рівень розвитку окремих рухових здібностей старшокласників, Чачуа Г. Е. (2018)
Мичка І. В. - Врахування морфофункціональних особливостей студентів під час занять пауерліфтингом (2018)
Нєворова Л. В. - Шляхи виявлення ризику передпатологічних станів у студентів факультету фізичного виховання, Нєворова О. В. (2018)
Николаичева А. С. - Повышение уровня физической подготовленности студенток вуза на основе применения средств фитнеса c использованием современных информационных технологий, Кулеш С. Ф., Тонкоблатова И. В., Болохов А. В. (2018)
Носко Ю. М. - Застосування фітнес-технологій на уроках фізичної культури у закладах початкової освіти (2018)
Подгорна В. В. - Анатомо-фізіологічні особливості хребта в залежності від виду спорту, Дроздова К. В. (2018)
Приймаков А. А. - Активность мышц и межмышечные взаимосвязи при управлении циклическим и ациклическим движениями у спортсменов, Ейдер Е., Омельчук Е. В., Архипов А. А. (2018)
Пронтенко К. В. - Визначення інформативно значущих для навчання курсантів гирьового спорту компонентів технічної підготовленості, Русанівський С. В., Безпалий С. М., Запорожанов О. В. (2018)
Самоленко Т. В. - Вплив різноманітних вправ на рівень фізичної підготовленості студентів, Апайчев О. В., Гамов В. Г., Доровських М. В. (2018)
Сотский Н. Б. - Аналитическое описание позы и биомеханический компьютерный синтез физических упражнений (2018)
Сундукова І. В. - Значення психологічної підготовки до змагань у спортивній гімнастиці (2018)
Хорошуха М. Ф. - Дані порівняльного аналізу трьох способів (паперового, інструментального, комп`ютерного) проведення методу "теппінг-тест" у визначенні сили нервових процесів студентів, Майданник В. О. (2018)
Цигай С. Б. - Впровадження методики диференційованого навчання рухових дій дівчат 10 років на прикладі варіативного модулю "баскетбол" (2018)
Червоношапка М. О. - Показники фізичної підготовленості жінок першого періоду зрілого віку в процесі занять bellydance-аеробікою, Шутка Г. І., Голод Р. І., Домінюк М. М. (2018)
Черній В. П. - Гігієнічні основи розумової працездатності студентів фізичного виховання (2018)
Чупрун Н. Ф. - Обґрунтування доцільності використання zumba у фізичному вихованні студентської молоді в умовах факультативних занять (2018)
Шалар О. Г. - Прояв властивостей особистості та фізичних якостей юних гімнасток у спортивній діяльності, Глухов І. Г., Новокшанова А. О. (2018)
Шиян В. М. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-архітекторів засобами бадмінтону, Шиян О. В., Молчанов Є. В. (2018)
Шутка Г. І. - Удосконалення фізичного стану дітей у літніх оздоровчих таборах як актуальна соціально-педагогічна проблема, Червоношапка М. О., Котов С. М., Гнип І. Я. (2018)
Сотский Н. Б. - Биомеханическая конструктивная эффективность традиционных средств силовой тренировки (2018)
Чуста А. Ю. - Біомеханічний та статистичний контроль процесу удосконалення кидкової підготовки у баскетболі студентів факультету фізичного виховання, Носко Р. В., Рябченко В. Г., Філіпов В. В. (2018)
Бульбук О. І. - Аналіз методів лікування стоматологічних пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів, Рожко М. М. (2017)
Pavlovska М. О. - Results of complex treatment of clima-cteric syndrome associated with diabetes mellitus type 2 (2017)
Беш Л. В. - Гіперчутливість до харчових додатків у дітей: аналіз причин виникнення та власний досвід діагностичного пошуку і клінічного спостереження, Мацюра О. І. (2017)
Боднар О. П. - Клініко-анамнестичні предиктори розвитку бронхіальної астми у дітей, Фофанова О. В., Лотовська Т. В., Юрцева А. П., Костишин Н. С. (2017)
Савчук Л. Я. - Влив шкідливих речовин в атмосфері на імунну систему дітей у різні пори року, Семчук Я. М. (2017)
Вірстюк Н. Г. - Діагностично-прогностичні маркери перебігу цукрового діабету 2-го типу за поєднання з есенціальною артеріальною гіпертензією з урахуванням функції нирок, Іквука А. О. (2017)
Голотюк В. В. - Окремі механізми розвитку та оцінка ендогенної інтоксикації при застосуванні комбінованого методу лікування хворих на рак прямої кишки, Терен Т. І. (2017)
Клименко А. О. - Патогенна роль залежності росту меланоми від порушення гомеостазу біоелемента міді в організмі, Струк О. А., Клименко Ю. А. (2017)
Гринів О. І. - Особливості психоемоційного стану, нейромедіаторного та гормонального статусу у пацієнтів із артеріальною гіпертензією, Глушко Л. В. (2017)
Вірстюк Н. Г. - Маркери запалення та ендогенної інтоксикації у хворих на алкогольний цироз печінки на тлі загострення хронічного бронхіту, Кобітович І. М. (2017)
Герелюк В. І. - Актуальні аспекти використання навчально-практичного ендодонтичного фантому, виготовленого за допомогою епоксидної смоли для відпрацювання практичних навичок студентами в Стоматології, Матвійків Т. І., Ільків М. М. (2017)
Pavlovsky S. A. - Optimization of treatment of patients with non-alcoholic steatogepatitis combi-ned with diabetes mellitus type 2 (2017)
Солоджук Ю. І. - Використання остеопластичних матеріалів тваринного походження при атрофії коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи (огляд літератури), Рожко М. М., Денисенко О. Г., Бойчук О. Г., Бойчук-Товста О. Г. (2017)
Гичка К. М. - Неврологічна коморбідність при розсіяному склерозі (огляд літератури) (2017)
Петрина Л. Г. - Динаміка і дозові залежності порушень заліза в крові поромінених тварин, Мойсеєнко М. І. (2017)
Островський М. М. - Результати нейрофізіологічних досліджень периферійної паклітаксел-індукованої нейропатії коригованої 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом в експерименті (2017)
Юрчишин О. І. - Вивчення протимікробної активності екстрактів лікарських рослин відносно шкірних ізолятів стафілококів – збудників піодермій з різними механізмами MLS-резистентності (2017)
Кочерга З. Р. - Симуляційне навчання на етапі формування і вдосконалення індивідуальних професійних навичок у студентів медичних університетів (2017)
Мізюк М. І. - Адаптаційно-резервні можливості учнів старшої школи, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку, Суслик З. Б., Єремчук Я. О. (2017)
Фрич Н. І. - Досвід організації навчання іноземних студентів першого курсу з медичної біології, Довганич Н. В. (2017)
Яворський А. М. - Характеристика деяких аспектів адаптації студентів-іноземців медичного університету (2017)
Геник С. М. - Людина, яка винайшла сучасну хірургію (До 110-річчя з дня народження Майкла Елліс ДеБекі) (2017)
Голуб'як Н. Р. - Значення громадянської компетентності в трансформаційному суспільстві (2017)
Гулай В. В. - Індекси та рейтинги як індикатори виміру периферійності соціально-політичного розвитку України (2014-2017 рр.), Дзера М. М. (2017)
Зельманович І. І. - Російська військова агресія в Україні: можливі сценарії та способи врегулювання конфлікту (2017)
Климончук В. Й. - Цінності як проблема політики: стан наукового дослідження та впливу на політичну дійсність (2017)
Кобець Ю. В. - Еволюція політичної системи сучасної України: трансформаційні виклики та особливості реформування після 2014 року (2017)
Корнелюк І. Д. - Комунікаційний аспект впливу на електоральний вибір (2017)
Мадрига Т. Б. - Політична мова як інструмент маніпулятивного впливу (2017)
Москалюк М. Ф. - Президентство в Україні: проблеми інституційного становлення, розвитку та функціонування (2017)
Пояркова Т. К. - Неофеодалізація в Україні: причини та наслідки, Зленко Н. М. (2017)
Попазогло В. С. - Неоінституціоналізм як методологія аналізу неформальних інститутів політики (2017)
Білоус Л. В. - Підготовка фахівців для нафтогазового профілю в процесі вивчення політології, Мандрик Я. І. (2017)
Вахняк Г. В. - Міграційна криза як основна причина дезінтеграційних процесів у Європейському Союзі (2017)
Лодин П. З. - Співпраця Богдана Осадчука з паризькою "Культурою" (2017)
Максимець В. Є. - Парадигма європейської безпеки у вимірах встановлення нової системи "Балансу сил" у Центрально-Східній Європі (2017)
Мосора М. А. - Особливості сепаратизму в європейському союзі у контексті концепції "Європи регіоні" (2017)
Пітей Н. А. - Нормалізація американсько-російських відносин у перші роки президентства Барака Обами (2017)
Міщук А. І. - Суспільно-політична діяльність УРП–УСРП на Покутті, Міщук М. Б. (2017)
Сич О. М. - Організація українських націоналістів і становлення структур сучасного українського націоналізму (2017)
Гон М. М. - Символічний простір: сутність та суб’єкти формування (2017)
Долганов П. С. - Від "м’якої" деколонізації до декомунізації: етноцентрична візія переозначення топонімічної системи вербальних маркерів Рівного (2017)
Монолатій І. С. - Мнемотопоси Чернівців: версія сучасної української літератури (2017)
Мойсишин В. М. - Осередки культурно-громадських товариств, що діяли в Побережжі до вересня 1939 року (2017)
Лончина Г. Я. - З історії товариства "Просвіта" села Побережжя (2017)
Лагетко В. В. - Гегелеве розуміння єдності протилежностей в їх примиренні (2017)
Дерев'янко С. М. - Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні у політологічному вимірі (2017)
Долганов П. С. - Багатоликі культурні обриси міст Західної України (2017)
Монолатій І. С. - Від деколонізації через декомунізацію до націоналізації і далі: амбівалентні пейзажі пам'яті Рівного (2017)
Дійсний член НТШ Володимир Косик (1924-2017) (2017)
Почесний член НТШ в Україні Збіґнєв Бжезінський (1928-2017) (2017)
Монолатій І. С. - Станиславів – тимчасова столиця Західно-Української Народної Республіки (2018)
Лазарович М. В. - Джерела дослідження етнополітики української влади доби національно-визвольних змагань 1917-1921 років (2018)
Гон М. М. - Міжетнічний компроміс: об'єктивний та суб'єктивний виміри (на прикладі Західної України 1918-1939 рр.) (2018)
Климончук В. Й. - Цінності громадянського суспільства: особливості процесу формування у системі громадянських відносин (2018)
Москалюк М. Ф. - Інститут президентства в сучасних політичних системах: конституційно-правові, статусно-рольові та владно-функціональні характеристики (2018)
Дерев’янко С. М. - Інститут місцевого референдуму в Україні: доцільність та перспективи оновлення його конституційної моделі (2018)
Доцяк І. І. - Інституційні моделі політико-економічних трансформацій постсоціалістичних країн (2018)
Березовська-Чміль О. Б. - Політична іміджелогія та політичний іміджмейкінг як теорія та практика творення політичного іміджу, Кобець Ю. В. (2018)
Голуб’як Н. Р. - Dyskusja o istocie demokracji bezpośred-niej: powrót do źródeł demokracji (2018)
Липчук О. І. - Роль релігії та церкви в соціально-політичному житті демократичного суспільства, Ломака І. І. (2018)
Матвієнків С. М. - Зв’язки органів місцевої влади з громадськістю (на прикладі Івано-Франківщини) (2018)
Глизнер С. В. - Роль громадських організацій в утворенні об’єднаних територіальних громад (2018)
Білоус Л. В. - Гуманітарна підготовка фахівців нафтогазового профілю у процесі вивчення політології, Мандрик Я. І. (2018)
Бойчук О. І. - Політика історичної пам'яті в польсько-німецьких відносинах: методологічний аспект (2018)
Дем’янчук О. В. - Проект "Один пояс, один шлях": геостратегія по-китайськи (2018)
Зельманович І. І. - Миротворча місія ООН на Донбасі: міф чи реальність? (2018)
Дрогомирецька В. К. - Співробітництво України з міжнародними організаціями у формуванні європейської безпеки в умовах "гібридної війни" на Сході України (2018)
Мосора М. А. - Активна фаза сепаратизму в Каталонії (2018)
Шатурма В. П. - Європейський Союз у зовнішньополітичних концепціях Російської Федерації (2018)
Івчик Н. С. - Гендерний ракурс символічного простору (на прикладі м. Рівне) (2018)
Монолатій І. С. - Уявне українське місто в умовах Другої світової війни: містифікація чи альтернатива сучасної літератури? (2018)
Гураль Л. І. - Ціннісні орієнтири у текстах опозиційних політиків ХХ століття (2018)
Паньків Б. М. - Єзупіль (2018)
Руско Н. М. - З церковного життя у Побережжі: історично-релігійні аспекти (2018)
Золотарчук Н. І. - Процесійні хрести в гербах українських та закордонних єпархій: порівняльний аспект (2018)
Климончук В. Й. - Особливості дослідження напівпрезидентської системи правління у політичній науці: європейський досвід і українські перспективи (2018)
Долгов А. С. - Миграция взаимодействующих атомов в поверхностном монослое, Валуйская А. В. (2013)
Зубко Є. І. - Функціоналізація і наноструктурування поверхневих шарів поруватого кремнію (2013)
Каверин М. В. - Влияние дефектов и примесных атомов на физико-механические свойства наноструктурных покрытий в области границ их раздела, Krause-Rehberg R., Береснев В. М., Постольный Б. А., Колесников Д. А., Якущенко И. В., Билокур М. А., Жоллыбеков Б. Р. (2013)
Кудринський З. Р. - Топологія поверхні тонких оксидних плівок CdO, сформованих на ван-дер-ваальсових поверхнях шаруватих кристалів InSe та GaSe (2013)
Дадамирзаев М. Г. - Разогрев электронов и дырок в несимметричном p-n-переходе, находящемся в СВЧ поле (2013)
Гулямов Г. - Влияние эффективной массы плотности состояний на температурную зависимость ширины запрещенной зоны в твердых растворах p-Bi2-xSbxTe3-ySey, Шарибаев Н. Ю., Эркабоев У. И. (2013)
Ёдгорова Д. М. - Исследование процессов модуляции базовой области кремниевой p+р-n+-структуры, Каримов А. В., Каримов А. А. (2013)
Береснев В. М. - Применение многокомпонентных катодов, полученных электроннолучевым плавлением, для формирования сверхтвердых нанокомпозитных покрытий, Турбин П. В., Грудницкий В. В., Торяник И. С., Дмитренко А. Е., Кропотов А. Ю., Гриценко В. И., Маликов Л. В., Гранкин С. С. (2013)
Олимов Л. О. - Электрические свойства межзеренных границ в объеме поликристаллического кремния, Муйдинова М., Омонбоев Ф. Л. (2013)
Мирсагатов Ш. А. - Тонкопленочные детекторные CdTe-структуры с барьером Шоттки, Ачилов А. С., Заверюхин Б. Н. (2013)
Сапаев И. Б. - Исследование электрических и фотоэлектрических свойств In-CdSxTe1-x-Si-In структуры (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського