Долгорученко К. О. - Завдання та методи таємної діяльності спеціального відділу "Вінета" Міністерства просвіти і пропаганди Райху в умовах окупації українських територій (історико-правовий аспект) (2018)
Лебедєв О. Р. - Методи збирання розвідінформації: аналіз іноземного досвіду (2018)
Прозоров А. Ю. - Особливості інформаційно-психологічного протиборства у період з початку Другої світової війни по кінець ХХ століття (2018)
Гречин Є. Є. - Корупційні ризики в інституціональному дискурсі (2018)
Ватраль А. В. - Взаємозв’язок інформаційно-аналітичної та пізнавальної діяльності в контррозвідці (2018)
Климентова О. В. - Концепт гроші як актант сектантського дискурсу (на матеріалі проповідей Сандея Аделаджи) (2018)
Лапутіна Ю. А. - Розвиток стратегічних комунікацій в Службі безпеки України як чинник сутнісної трансформації підходів до побудови сучасної української спецслужби (2018)
Чеховська М. М. - Державна мова як складова інформаційного суверенітету держави, Шлапаченко В. М. (2018)
Кравченко О. М. - Стан захисту комерційної таємниці суб’єктів господарювання на тимчасово окупованих територіях України та в зоні проведення АТО (2018)
Титул, зміст (2018)
Окіпнюк В. Т. - Юридичне регулювання захисту інформації з обмеженим доступом в Україні в умовах тоталітарного режиму: історико-правовий аналіз (2018)
Бондар В. С. - Цукровий ринок у близькій перспективі, Гореленко В. І. (2018)
Цвей Я. П. - Залежність врожаю цукрових буряків від сівозмін і удобрення, Бондар С. О., Дубовий Ю. П., Сенчук С. М. (2018)
Дубчак О. В. Чередничок О. І. - Вивчення цитоембріологічних особливостей та якості насіння вихідних форм цукрових буряків з елементами апоміксису (2018)
Лободін О. К. - Історія та сучасний стан селекційних досліджень по створенню однонасінної форми цукрових буряків на Білоцерківській ДСС, Рибак В. О., Барахтянський М. П. (2018)
Шлях до міжнародної наукометричної системи SCOPUS (2018)
В Україні врожай цукрових буряків зріс, а в Європі - впав (2018)
Івасишен С. Д. - Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. І, Мединський І. П. (2017)
Баранецький Я. О. - Нелокальна багатоточкова задача з кратним спектром для звичайного диференціального рівняння порядку 2n, Каленюк П. І. (2017)
Каленюк П. І. - Про однозначну розв’язність триточкової задачі для рівняння із частинними похідними у двовимірній області, Волянська І. І., Ільків В. С., Нитребич З. М. (2017)
Боднар Д. І. - Про збіжність гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду у кутових областях, Біланик І. Б. (2017)
Кучмінська Х. Й. - Розвинення N-кратного степеневого ряду в N-вимірний правильний C-дріб, Возна С. М. (2017)
Антонова Т. М. - Про фігурну відносну стійкість до збурень двовимірних неперервних дробів з комплексними елементами, Сусь О. М. (2017)
Пляцко Р. М. - Рівняння динаміки частинки зі спіном у загальній теорії відносності, Феник М. Т. (2017)
Кирчей І. І. - Визначникові зображення розв’язку кватерніонового узагальненого матричного рівняння Сильвестра (2017)
Загороднюк А. В. - Мультиплікативна згортка на алгебрі блочно-симетричних аналітичних функцій, Кравців В. В. (2017)
Бандура А. І. - Аналітичні в DxC функції обмеженого L-індексу за сукупністю змінних, Скасків О. Б., Цвігун В. Л. (2017)
Василишин Т. В. - Алгебри цілих симетричних функцій на просторах вимірних за Лебегом суттєво обмежених функцій (2017)
Приймак Г. М. - Некласичні диференціювання в алгебрах аналітичних функцій обмеженого типу (2017)
Марцінків М. В. - Алгебри ліпшицево-аналітичних відображень (2017)
Вихідні дані (2017)
Івасишен С. Д. - Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. ІI, Мединський І. П. (2017)
Івасишен С. Д. - Матриця Ґріна модельної крайової задачі з векторною параболічною вагою, Турчина Н. І. (2017)
Пукальський І. Д. - Нелокальна багатоточкова за часом задача зі cкісною похідною для параболічного рівняння з виродженням, Яшан Б. О. (2017)
Шахно С. М. - Метод Ґаусса – Ньютона – Курчатова для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати (2017)
Савенко П. О. - Чисельне розв’язування двоточкової крайової задачі для системи лінійних диференціальних рівнянь з нелінійним двовимірним спектральним параметром (2017)
Шакери Мобараке П. - Современные методы численно-аналитического решения краевых задач для неканонических областей, Гринченко В. Т., Попов В. В., Солтанниа Б., Зражевский Г. М. (2017)
Острик В. І. - Симетрія інверсії розв’язків основних крайових задач двовимірної теорії пружності для клина (2017)
Кіт Г. С. - Термонапружений стан півпростору з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за теплоізоляції в області, розміщеній у паралельній до межі площині, Андрійчук Р. М. (2017)
Гачкевич О. Р. - Моделювання та дослідження теплового та напруженого станів в опромінюваній системі з шарів різної прозорості, розділених непоглинаючим середовищем, Терлецький Р. Ф., Брухаль М. Б. (2017)
Авраменко О. В. - Умови поширення хвиль у напівнескінченній тришаровій гідродинамічній системі з твердою кришкою, Нарадовий В. В., Луньова М. В., Селезов І. Т. (2017)
Piddubniak O. P. - Scattering of frequency-modulated sound pulse on circular cylindrical thin elastic shell with a slit, Piddubniak N. G. (2017)
Марчук М. В. - Аналіз ідентичних за формою рівнянь деяких варіантів теорії пластинок у полярних координатах, Тучапський Р. І. (2017)
Алфавітний покажчик за 2017 рік (Том 60) (2017)
Вихідні дані (2017)
Гоцуляк Ю. В. - Міфологія правового буття в античності: "Діке-справедливість" (2017)
Кінаш Н. Б. - Сучасні наукові напрями дослідження принципів громадянства в умовах російськоїагресії (2017)
Хоменко В. О. - Припинення господарського товариства на підставі рішення суду (2017)
Гелич А. О. - Відчуження частки, що належить державі, товариства з обмеженою відповідальністю (2017)
Богуш М. К. - Альтернативна форма захисту суб’єктивних корпоративних прав та інтересів учасників корпоративних відносин (2017)
Яценко С. С. - Щодо можливості відкриття касаційного провадження у малозначних господарських справах (2017)
Гуйван П. Д. - Щодо питання справедливого правотворення та обмеження дискреційності як гарантії юридичноївизначеності правовоїсистеми (2017)
Бірюков О. М. - Розгляд транскордонних справ про банкрутство в Україні: складнощі і перспективи (2017)
Оврамець Ю. О. - Ґенеза становлення та розвитку інституту публічних закупівель в Україні (2017)
Нелін О. І. - Правова модель інституту нотаріату в системі механізму забезпечення (реалізації, охорони та захисту) цивільних прав фізичних і юридичних осіб в Україні (2017)
Хлабистова К. В. - Адвокатська монополія в контексті права на доступ до правосуддя і права на працю (2017)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2017 році (2017)
Снітинський В. - Академік М. І. Вавилов – геній і совість народу, Завірюха П., Сич З., Сич І. (2018)
Мамалига В. - Ідеї М. І. Вавилова у викладанні курсу "Спеціальна генетика сільськогосподарських культур" в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 "Агрономія", Мазур О. (2018)
Рябовол Л. - Стан біотехнологічних досліджень рижію ярого, Любченко А., Любченко І. (2018)
Леонов О. - Вміст каротиноїдів у борошні пшениці м'якої, Аліпов В., Усова З., Суворова К., Шелякіна Т., Ярош А., Падалка О. (2018)
Минець Т. - Різноманіття ліній-відновників фертильності пилку соняшнику за життєздатністю й теплостійкістю, Кириченко В., Брагін О. (2018)
Тищенко О. - Характеристика вихідного матеріалу люцерни, Тищенко А., Куц Г. (2018)
Рожкова Т. - Перспективність пошуку джерел стійкості пшениці озимої до чорного зародка, Бурдуланюк А., Власенко В., Немерицька Л. (2018)
Скрипченко Н. - Мінливість морфологічних характеристик плодів і насіння сортів Actinidia аrguta, Книш В., Безпалько О. (2018)
Кормош С. - Характеристика вихідного матеріалу LOPHANTHUS ANISATUS BENTH, Базелюк М. (2018)
Лисишин А. - Збір, вивчення та добір вихідного матеріалу як запорука успішної селекції суниці ананасної (2018)
Завірюха П. - Селекція картоплі у Львівському національному аграрному університеті: історія і результати (2018)
Подгаєцький А. - Використання показників для визначення впливу метеорологічних чинників на врожайність та інші ознаки картоплі, Кравченко Н., Гнітецький М., Бутенко Є., Подгаєцький Ан. (2018)
Сень О. - Оцінка нового інбредного матеріалу кукурудзи за господарсько цінними показниками та комбінаційною здатністю, Жемойда В., Куцак Б., Кожемякіна Н. (2018)
Гораш О. - Ефективність добору в селекції гречки, Климишена Р. (2018)
Влох В. - Продуктивність селекційного матеріалу картоплі, створеного за участі в генеалогічній сукупності сорту Карпатський, Дудар І., Литвин О., Бомба М. (2018)
Кравченко Н. - Кількість бульб у гнізді другого бульбового покоління міжвидових гібридів картоплі після гамма-опромінення насіння, Подгаєцький А., Падалка Ю. (2018)
Кравченко Н. - Вплив метеорологічних умов та місця вирощування на продуктивність міжвидових гібридів картоплі, Подгаєцькийй А., Гордієнко В., Крючко Л., Коваленко В. (2018)
Кравченко Н. - Оцінка потомства від беккросування складних міжвидових гібридів картоплі за продуктивністю у першому бульбовому поколінні, Подгаєцький А., Собран І., Собран В. (2018)
Кравченко Н. - Розварюваність бульб міжвидових гібридів картоплі, їхніх беккросів, Подгаєцький А., Ставицький А. (2018)
Завірюха П. - Результати селекції картоплі на комплекс цінних господарських і біологічних ознак, Неживий З., Костюк Б., Вихованець В. (2018)
Городиська О. - Оцінка перспективних селекційних номерів гречки у конкурсному сортовипробовуванні, Сухар С. (2018)
Вільчинська Л. - Селекція гречки для умов Лісостепу України, Камінна О., Диянчук М. (2018)
Троценко В. - Оцінка міжсортових гібридів гречки за ознаками короткоденності, Кліценко А. (2018)
Перебойчук О. - Перспективні напрями селекції високодекоративних вітчизняних сортів первоцвіту в Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України (2018)
Щербакова Т. - Створення перспективних сортів лілійника гібридного (Hemerocallis hybrida hort.) в Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України (2018)
Коник Г. - Порівняльна оцінка продуктивності селекційних номерів багаторічних злакових трав, Іванців Р., Гармич Д. (2018)
Перегрим О. - Ріст, розвиток і продуктивність селекційних номерів конюшини повзучої в Передкарпатті (2018)
Василенко Т. - Селекція озимої пшениці в умовах Південно-Східного Степу України, Бондарева О., Коробова О. (2018)
Рябовол Я. - Оцінка якості зерна селекційних зразків пшениці м'якої озимої, Рябовол Л. (2018)
Панасюк О. - Селекція сортів картоплі з формуванням врожаю у ранні періоди за динамічних змін клімату Західного регіону країни, Коновалюк М. (2018)
Волошина В. - Селекція яблуні дослідної станції помології ім. Л. П. Симиренка ІС НААН України, Гоменюк В., Волошин А. (2018)
Вус Н. - Рівень ураженості зразків нуту залежно від фази розвитку рослин в умовах східної частини Лісостепу України, Кобизєва Л. (2018)
Голячук Ю. - Генетична структура популяцій збудника фітофторозу картоплі в умовах Західного Лісостепу України, Косилович Г. (2018)
Завірюха П. - Стійкість перспективних гібридів картоплі до фітофторозу, Дудар О., Дудар І. (2018)
Гибало В. - Сорти калини звичайної (UIBURNUM OPULUS) селекції Дослідної станції помології ім. Л. П. Симиренка, Тихий Т. (2018)
Косенко Н. - Насінництво буряку столового безвисадковим способом закраплинного зрошення півдня України (2018)
Сіроштан А. - Використання показника теплостійкості насіння пшениці м'якої озимої для оцінки врожайних властивостей, Кавунець В., Судденко В. (2018)
Кожушко Н. - Норма реакції сумських сортів картоплі за лежкоздатністю в умовах зрошення Північно-Східного Лісостепу України, Завора Я. (2018)
Вожегова Р. - Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи в умовах зрошення Південного Степу України, Влащук А., Дробіт О. (2018)
Кобиліна Н. - Сорти томата селекції Інституту зрошуваного землеробства, Люта Ю., Погорєлова В. (2018)
Солоненко С. - Сафлор красильний як перспективна олійна культура в умовах Лісостепу Західного (2018)
Постоленко Є. - Визначення об'єктивних факторів для встановлення споживчої стиглості плодів кизилу (2018)
Вожегова Р. - Вплив строків сівби та норм висіву на урожайність і вихід кондиційного насіння сортів ріпаку озимого в умовах Південного Степу України, Лавриненко Ю., Влащук А., Шапарь Л., Дзюба М. (2018)
Лихочвор В. - Урожайність сортів озимої пшениці залежно від норм висіву на різних фонах удобрення (2018)
Паламарчук В. - Вплив строків сівби на площу листкової поверхні гібридів кукурудзи різних груп стиглості (2018)
Пархуць Б. - Вплив основних елементів сортової агротехніки на врожайність гречки в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Вожегова Р. - Вплив густоти стояння рослин та удобрення на формування насіннєвої продуктивності сої, Боровик В., Рубцов Д. (2018)
Тищенко В. - Рівень формування та генетичні кореляції структурних елементів урожайності сортів і селекційних ліній пшениці озимої залежно від року вирощування та строків сівби, Гусенкова О., Дубенець М., Баташова М. (2018)
Берднікова О. - Формування продуктивності гібрида томата СХД-277 залежно від фону мінерального живлення в умовах краплинного зрошення на півдні України, Герасимчук К. (2018)
Базалій В. - Реалізація генетичного потенціалу продуктивності сортів пшениці м'якої озимої за різних умов вирощування, Бойчук І. Домарацький Є., Ларченко О., Базалій Г. (2018)
Падалко Т. - Індивідуальна продуктивність рослин ромашки лікарської залежно від технологічних заходів в умовах Придністров'я (2018)
Панфілова А. - Формування надземної маси сортів пшениці озимої залежно від оптимізації живлення в умовах Південного Степу України, Гамаюнова В. (2018)
М’ялковський Р. - Вплив комплексної дії агрозаходів на формування врожаю сортів картоплі різних груп стиглості (2018)
Бабій Я. - Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої за продуктивністю залежно від технологічних заходів в умовах Лісостепу Західного, Хоміна В. (2018)
Тригуба І. - Фотосинтетична продуктивність злаково-бобових травостоїв залежно від складу травосумішок та удобрення (2018)
Професору Івану Івановичу Тимошенку – 80 років! (2018)
Вихідні дані (2018)
Камінський В. Ф. - Наукові основи оптимізації сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур залежно від типу агроформувань (2017)
Ткаченко М. А. - Антропогенний вплив на морфологічні ознаки профілю і фізико-хімічні показники ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за різного використання, Гавришко О. С., Оліфір Ю. М., Партика Т. В. (2017)
Красюк Л. М. - Біологічна активність грунту за різних способів основного обробітку та застосування гербіцидів (2017)
Літвінова О. А. - Накопичення важких металів у сірому лісовому ґрунті за різних систем удобрення, Дмитренко О. В. (2017)
Камінський В. Ф. - Сортові особливості формування врожаю та накопичення крохмалю у зерні проса залежно від умов мінерального живлення, Глієва О. В. (2017)
Корнійчук А. В. - Динаміка чисельності окремих видів грунтової макробіоти і ураженість пшениці озимої хворобами залежно від технології вирощування (2017)
Шувар І. А. - Контролювання забур’янення агроценозів ячменю ярого і картоплі в Західному Лісостепу, Корпіта Г. М. (2017)
Давиденко А. Ю. - Економічна ефективність вирощування, зберігання та кондиціювання бульб картоплі різних сортів (2017)
Дрозд О. М. - Продуктивність нових сортів льону-довгунця залежно від доз та видів мінеральних добрив, Лісовий О. Б., Пивовар Т. М. (2017)
Матвійчук Б. В. - Характеристика бульб картоплі за різних систем удобрення в умовах Полісся, Орловський М. Й. (2017)
Сендецький В. М. - Вплив комплексних регуляторів росту на врожайність соняшнику в умовах Лісостепу Західного (2017)
Слюсар І. Т. - Продуктивність трав’янистих енергетичних культур на осушуваних заплавних органогенних ґрунтах, Соляник О. П., Сербенюк В. О., Гера О. М. (2017)
Осадчук В. Д. - Продуктивність травостою природного самозаростання на схилових угіддях Лісостепу Західного, Оліфірович В. О., Семенчук В. Г., Маковійчук С. Д. (2017)
Панасюк С. С. - Формування злакового травостою для випасання великої рогатої худоби у пізньоосінній період (2017)
Слюсар С. М. - Вплив органічних добрив на формування продуктивності сорго суданського (2017)
Якименко Л. П. - Особливості росту і розвитку однорічних кормових культур у сумішах залежно від удобрення та стимулятора росту (2017)
Щербина О. З. - Нові сорти сої для зон Лісостепу і Полісся, Михайлов В. Г., Тимошенко О. О., Ткачик С. О. (2017)
Левченко Т. М. - Створення сортів люпину білого кормового та отримання високоякісного насіннєвого матеріалу, Байдюк Т. О., Вересенко О. М. (2017)
Ятчук В. Я. - Продуктивність вівса за використання різних фракцій насіння, Шаповал А. В., Лутак І .А. (2017)
Каленич П. Є. - Економічні показники вирощування насіння нових сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) в умовах Південного Лісостепу України (2017)
Вихідні дані (2017)
Антонова О. Р. - Конституційно-правові засади шлюбу і сім’ї: проблеми термінологічного визначення та удосконалення (2017)
Яценко І. С. - Деякі питання методології історико-правових досліджень ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу влади на прикладі республіки Польща (2017)
Цопіна Н. Л. - Майно як об’єкт договору довічного утримання (2017)
Барбара В. П. - Соціальна сутність правових відносин (2017)
Абдулкадірова Е. Е. - Поняття розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією (2017)
Шевченко А. О. - Класифікація джерел регулювання муніципально-правового статусу територіальної громади (2017)
Попович Т. Г. - Стандартизація чи технічне регулювання: вдосконалення понятійного апарату господарського права на основі міжнародного досвіду (2017)
Хрімлі К. О. - Щодо співвідношення понять "інвестиційний клімат" та "інвестиційна привабливість", Гостєва О. Ю. (2017)
Соснін О. В. - Безпекові проблеми інформаційнокомунікаційної діяльності: теоретико правові та праксеологічні аспекти, Повидиш В. В. (2017)
Литвиненко Є. Ю. - Європейський досвід кодифікації адміністративно-процедурного законодавства (2017)
Базов О. В. - Міжнародне кримінальне правосуддя та міжнародний правопорядок (2017)
Кохан Н. В. - Позовна давність та виплата середнього заробітку при припиненні трудових правовідносин (2017)
Назарко Ю. В. - Генеза права на охорону здоров’я людини і громадянина вУкраїні та світі (2017)
Гелич А. О. - Правові засоби регулювання господарської діяльності банків національним банком України (2017)
Тараненко К. Ю. - Форми податково-правового патерналізму у законодавстві України (2017)
XV Міжнародна науково практична конференція "Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики" (2017)
Яценко І. С. - Деформація принципу поділу влади в Республіці Польща після президентських та парламентських виборів 2015 р. як наслідок ризиків політико-правової трансформації (2017)
Патлачук О. В. - Юридична техніка Закону "Про охорону природи Української РСР" 1960 р. (2017)
Грабовий В. В. - Особливості правової охорони власності у період з 1960 по 1991 рр. (2017)
Іляшко О. О. - Правовий режим тимчасово окупованих територій: поняття та сутність (2017)
Черновський О. К. - Критерії брехні в показаннях обвинувачених: погляд з-за грат (2017)
Бортун М. І. - Поняття "взаємодія" в кримінальному провадженні (2017)
Коваль А. М. - Становлення та розвиток інституту примирення у вітчизняному кримінальному процесі (2017)
Базов О. В. - Поняття та генеза міжнародного кримінального правосуддя (2017)
Богатирьов І. Г. - Проблема плагіату в науково дослідницькій роботі ад’юнкта, аспіранта (2017)
Круглий стіл "Злочин та проступок: проблеми диференціації" (2017)
Мисливий В. А. - Кримінальний проступок: новела чи реформація (2017)
Муза О. В. - Проблема визначення критеріїв розмежування злочинів та адміністративних проступків (2017)
Фесенко Є. В. - Регламентація відповідальності за злочини та проступки за законодавством України (шляхи вирішення проблеми) (2017)
Ковтун О. М. - Злочин та проступок (у контексті диференціації природоохоронних правопорушень) (2017)
Горенюк Т. О. - Екологічне правопорушення, екологічний проступок та екологічний злочин: проблеми диференціації (2017)
Нікуліна Т. М. - Самовільне зайняття земельної ділянки: злочин чи проступок? (2017)
Волкова О. Г. - Диагностика силовых трансформаторов длительное время находящихся в эксплуатации, Жорняк Л. Б., Левенков И. В. (2018)
Гречко А. М. - Обзор нового поколения системы разъемного монтажа электрооборудования Smissline от АВВ, Варшамова И. С. (2018)
Грищук Ю. С. - Автоматизація дослідження мультиварок, Пантелят М. Г., Єлоєв А. К. (2018)
Жорняк Л. Б. - Ефективність засобів примусового вирівнювання напруженості електричного поля зовнішньої ізоляції газонаповнених трансформаторів струму, Афанасьєв О. І., Снігірьов В. М., Скорик С. В., Чорний Д. В., Беляєв С. І. (2018)
Клименко Б. В. - Електромагнітний актуатор для вакуумного контактора середніх напруг, Лелюк М. А., Бугайчук В. М., Форкун Я. Б. (2018)
Король О. Г. - Дослідження перехідних процесів в пристрої форсованого керування моностабільним електромагнітом вакуумного контактора, Клименко Б. В., Ересько О. В. (2018)
Литвиненко В. В. - Дослідження характеристик спрацьовування індукційно-динамічного механізму (2018)
Галиновский А. М. - Параметры и характеристики генераторов ветроэнергетических установок малой мощности на базе асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором (2018)
Галайко Л. П. - Выбор управляющих параметров для регулирования режимов работы вентильно-индукторного двигателя (2018)
Михайленко В. В. - Аналіз електромагнітних процесів у перетворювачі з десятизонним регулюванням напруги і електромеханічним навантаженням, Чарняк О. С. (2018)
Батыгин Ю. В. - Основные расчётные соотношения в двухконтурном резонансном усилителе электрической мощности, Шиндерук С. А., Сериков Г. С. (2018)
Плєшков П. Г. - Оптимальне керування режимом роботи комбінованої електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії, Гарасьова Н. Ю., Солдатенко В. П. (2018)
Хоменко І. В. - До питання компенсації реактивної потужності в електричних системах, Піскурьов М. Ф., Стасюк І. В. (2018)
Зорин Е. Ю. - Моделирование работы сети среднего напряжения с компенсированной нейтралью при однофазном замыкании на землю, Чепелюк А. А. (2018)
Пантелят М. Г. - Стан і перспективи мультифізичного моделювання індукційних кухонних плит, Грищук Ю. С., Чепелюк О. О., Єлоєв А. К. (2018)
Сабокар О. С. - Ступінчатий перетворювач напруги як альтернативне джерело живлення систем магнітно-імпульсної обробки металів та індукційного нагріву (2018)
Стрельникова В. А. - Особенности индукционного нагрева массивных металлических заготовок индукторами с ферромагнитными сердечниками (2018)
Вихідні дані (2018)
Галаур С. П. - Любов до отчого краю – міцний ґрунт, а слово – крила для злету (вітання вихованців наукової школи професора М. І. Степаненка), Педченко С. О. (2018)
Міровська Маріола - Управління освітнім процесом у закладах вищої освіти: міждисциплінарний підхід (Республіка Польща) (2018)
Нестуля С. І. - Концептуальні основи формування харизматичного лідера (2018)
Стрельніков В. Ю. - Розвиток управлінської культури майбутніх менеджерів в умовах магістратури (2018)
Kravets R. - The role of student`s periodic for popularization university department on the Internet, Syerov Yu., Fedushko S., Shved O. (2018)
Тонне О. Ш. - Результати експерименту з організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації (2018)
Voytkevich N. - On the issue of reading competence and habits among university students (2018)
Гавриленко Н. І. - Тестування як форма об`єктивного контролю та діагностики знань здобувачів вищої освіти (2018)
Шевчук С. С. - Професійна підготовка фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу (2018)
Радько П. Г. - Вплив творчості Тараса Шевченка на національно-культурне відродження українського народу в контексті історіографічного дискурсу, Аванесян Г. М. (2018)
Сінельніков І. Г. - Фольклористичний рух в Україні: сучасні тенденції, проблеми й перспективи, Сінельнікова В. В. (2018)
Кокнова Т. А. - Історико-педагогічне становлення лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у період Просвітництва (2018)
Грицак Н. Р. - Проблема навчання майбутніх учителів-словесників компаративному жанровому аналізу художнього твору (2018)
Станіченко О. Ф. - Формування громадянської позиції майбутніх учителів на уроках правознавства в педагогічному коледжі за допомогою інтерактивних методів навчання (2018)
Остапенко Л. - Хорове аматорство в сучасній Україні, Іваниш А. А. (2018)
Попова А. Б. - Розвиток вокальної універсальності в рамках проекту "Interkultur", Кречко Н. М. (2018)
Закрасняна Ж. М. - Методи розвитку виконавської виразності співака спеціальності "академічний вокал", Мельниченко І. В. (2018)
Сіненко О. О. - Проблеми дотримання ансамблевості при виконанні творів a capella, Остапенко Л. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Чугунов І. - Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень, Макогон В. (2018)
Пасічний М. - Політика управління державним боргом (2018)
Власенко І. - Зовнішньоекономічна діяльність промислових підприємств України: адаптаційний потенціал, Шарко В., Семенюк І. (2018)
Мазаракі А. - Інтернет-маркетинг у готельному бізнесі, Мельниченко С., Даниленко М. (2018)
Ткаченко Т. - Реінжиніринг сервісних бізнес-процесів у міжнародному туроперейтингу, Гладкий О. (2018)
Лабурцева О. - Інструменти оцінювання задоволеності споживачів (2018)
Мельникович О. - Благодійні акції – інструмент маркетингових комунікацій, Юсупова О. (2018)
Лукашова Л. - Стратегічні пріоритети розвитку малого підприємництва в Україні (2018)
Шульга Н. - Прогнозування стану кризогенності банківської системи України, Хоружий Д. (2018)
Волосович С. - Технологічні інновації на страховому ринку, Фоміна О. (2018)
Антюшко Д. - Метод асоціативного мислення в освіті, Прус Е. (2018)
Граняк В. Ф. - Результати аналізу залежності коефіцієнтів взаємокореляції вібраційних процесів гідроагрегату від його навантаження, Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. (2018)
Азаров О. Д. - Метод зменшення температурного дрейфу струму зсуву нуля у двотактних підсилювачах струму, Медяний Р. М., Ткачук А. П. (2018)
Хохотва О. П. - Вилучення Cu(II) композиційним цеоліт-гуміновим сорбентом у присутності сторонніх електролітів, Будченко Л. І. (2018)
Діденко Н. О. - Ріст регулювальна активність комплексів купруму(ІІ) з деякими тіоамідами, Ранський А. П. (2018)
Небава М. І. - Людський капітал здоров’я населення Вінницького регіону в аспекті збалансованого розвитку України, Заюков І. В. (2018)
Ткаченко С. Й. - Теплофізичне тестування реологічного поводження складних рідинних середовищ, Паламарчук Н. В., Денесяк Д. І. (2018)
Білинський Й. Й. - Скраплений газ в енергетичному комплексі України, Гордієнко О. А., Тітов Т. С., Сахно О. М. (2018)
Ковтун В. В. - Оцінювання основного тону у автоматизованій системі розпізнавання мовця критичного застосування (2018)
Мокін О. Б. - До питання вибору оптимальної математичної моделі стаціонарного часового ряду, Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чернова І. О. (2018)
Заяц О. В. - Операційні аспекти діяльності автотранспортних підприємств (2018)
Гайдамак О. Л. - Експериментальне дослідження процесу холодного газодинамічного нанесення покриття та методика розрахунку його режимів, Савуляк В. І. (2018)
Тригуб О. А. - Визначення продуктивності нагнітаючих вентиляторів системи автоматичної вентиляції кузова автомобіля, Загубинога В. В., Тарандушка Л. А. (2018)
Грушко О. В. - Механічні характеристики сталей G3Si1 та Св-08Г2С, Слободянюк Ю. О. (2018)
Білинський Й. Й. - Огляд методів та засобів визначення температури точки роси за вологою та вуглеводнями, Городецька О. С., Новицький Д. В. (2018)
Bataeva K. V. - Modern and postmodern visual practices in social context (2018)
Сторожук С. В. - Роль колективної пам’яті в процесі формування національної єдності: український вимір, Гоян І. М., Федик О. В. (2018)
Жукова Н. А. - Феноменологічна естетика романа Інґардена на тлі європейської гуманістики 40-60-х років ХХ століття: культурологічний аналіз (2018)
Жадан В. Б. - Вопросы эстетики в творчестве Умберто Эко (2018)
Селевко В. Б. - Філософська думка античної доби про державно-правове регулювання повсякденності (2018)
Ковалевская О. В. - Образование как условие формирования идентичности в пространстве информационного общества (2018)
Дмитренко Є. В. - Феномен вторинної комунікації в соціальній мережі: причини й наслідки (2018)
Попова Е. З. - Лингвистическое пространство и основы педагогического дискурса, Попова Л. Е. (2018)
Кудлай О. І. - Дистанційне навчання іноземних мов у процесі професійної підготовки майбутніх юристів (2018)
Раздина Е. В. - Консервативная оценка прав человека как феномена глобализации в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. стратегии для меняющегося мира" (2018)
Chmykhun S. - Coercion mechanism of the primitive culture as preparation for the making of the "Moral man", Mkrtchyan M. (2018)
Стєбєлєв А. М. - Міжнародно-правові стандарти прав особи на доступ до інформації (2018)
Каніщев Г. Ю. - Територіальна цілісність держави в умовах інформатизації та віртуалізації суспільства (2018)
Каткова Т. Г. - До питання про правове регулювання штучного переривання вагітності, Верьовкіна Д. І. (2018)
Богдан О. М. - Плеоназм і тавтологія як типові помилки в усному й писемному мовленні сучасного старшокласника (2018)
Summary (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Відомості про авторів (2018)
Моісєєва Н. І. - Філософія історії в контексті лінгвістичної (наративної) філософської традиції, Романова С. С. (2018)
Омельченко Г. Ю. - Онтологія комунікативної реальності, Осіпов О. М. (2018)
Братерська-Дронь М. Т. - "У роботів – свої казки" (робототехнічна проблематика в соціокультурному просторі XX – початку XXI ст.) (2018)
Жарких В. Ю. - Концепция смеха в философии прагматизма (2018)
Проценко О. П. - Духовність: сутність, історичні витоки та сучасний вимір, Солошенко О. М. (2018)
Васильєва Л. А. - Історико-антропологічна парадигма осмислення феномена публічності (2018)
Богомолець О. В. - Обрядова практика як засіб збереження колективної пам’яті: український вимір (2018)
Грабарчук О. Н. - Юмор в пространстве современной украинской культуры, Рибачук Н. В. (2018)
Пилипенко С. Г. - Феномен землі в умовах технологічної реальності (2018)
Северин В. Д. - Сучасне освітлення в дизайні музейних експозицій (2018)
Канищев Г. Ю. - Многовариантность исторического развития Украины (на примере Слобожанщины XVI–XVII вв.) (2018)
Калайтан Н. Л. - Особливості емоційної сфери студентів технічного ЗВО з різним рівнем психологічної зрілості, Макаренко А. О., Старовойт Т. П. (2018)
Бідюк І. А. - Особливості особистості майбутнього фахівця аерокосмічної галузі (2018)
Рибак В. О. - Укладання трьохмовного словника-довідника на основі навчальних текстів у галузі авіабудування для студентів-іноземців, Ільченко М. Л. (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Духновська Л. М. - Аналіз необоротних активів підприємств харчової промисловості, Скоморохова С. Ю., Горбунова С. Є. (2018)
Македон В. В. - Поляризація України у сфері світового туризму: реалії та перспективи, Андрєєва Ю. В. (2018)
Бочарова Ю. Г. - Модель перспективного розвитку інноваційної інфраструктури України (2018)
Дяченко Ю. А. - Формування та розвиток інформаційного забезпечення біржового ринку сільськогосподарських товарів (2018)
Іванова Н. С. - Прогнозування рівня економічної безпеки регіонів національної економіки (2018)
Беренда Н. І. - Конкурентоспроможність підприємства і стратегія її підвищення, Ніколаєнко С. М., Тацієнко Н. В. (2018)
Волошина С. В. - Архітектоніка людського капіталу підприємства (2018)
Копецька Ю. О. - Підвищення енергоефективності підприємств целюлозно-паперової промисловості (2018)
Микуланинець С. І. - Теоретичні основи застосування логістичного механізму розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону (2018)
Морозюк Н. В. - Організаційні умови формування та реалізації лідерського потенціалу молоді об`єднаних територіальних громад, Слюсар С. Т., Круглик С. Г. (2018)
Боровік Л. В. - Теоретичний базис формування інвестиційної політики розвитку сільського господарства України (2018)
Кулікова Є. О. - Розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні (2018)
Артюх О. В. - Фінансовий результат до оподаткування: проблемні аспекти визначення різниць, Дацька І. С. (2018)
Болдуєв М. В. - Удосконалення методичного складника бухгалтерського обліку витрат за центрами відповідальності (2018)
Дятлов Є. В. - Система інформаційного забезпечення у сфері зовнішньоекономічної діяльності: наукові погляди щодо формування та розвитку (2018)
Дятлова В. В. - Інноваційний потенціал економіки: методичний підхід до оцінки та групування регіонів, Петрик І. В. (2018)
Однорог М. А. - Концептуальна інноваційна модель інституціоналізації агропромислового комплексу (2018)
Пробоїв О. А. - Транснаціоналізація економіки та глобальні інвестиційні процеси: світові тенденції й Україна, Стефанишин В. І. (2018)
Терещенко В. К. - Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільських територій, Коробенко Р. І. (2018)
Мардус Н. Ю. - Аналітика кількісних та якісних параметрів функціонування внутрішнього ринку товарів (2018)
Мельникова М. В. - Ринок житлово-комунальних послуг міста: особливості демонополізації та поглиблення конкуренції (2018)
Удовиченко С. М. - Інноваційний розвиток України в контексті євроінтеграційних процесів, Махсма М. Б. (2018)
Лысевич С. Г. - Место и роль корпоративной культуры в хозяйственном механизме предприятия (2018)
Михайленко О. В. - Управління конкурентоспроможністю підприємства, Муравська І. О. (2018)
Пахуча Е. В. - Конкурентоспроможність зернових культур: регіональний аспект (2018)
Тарасевич О. В. - Особливості впровадження стимулюючого тарифоутворення на житлово-комунальні послуги підприємств міського господарства, Градобоєва Є. С. (2018)
Трохимець О. І. - Регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України в контексті сучасних тенденцій, зокрема соціального партнерства, Ткачук О. В. (2018)
Кравчун А. С. - Теоретичні підходи щодо визначення терміну – "інвестиційна платформа" (2018)
Михайленко О. В. - Формування та управління портфелем фінансових інвестицій, Ременюк В. О. (2018)
Ставерська Т. О. - Експрес-оцінювання в системі моніторингу фінансової безпеки торговельної галузі (2018)
Яцух О. О. - Оцінка діючого механізму форвардних операцій та його аналітичне забезпечення (2018)
Струк Н. С. - Методичний підхід до аналізу витрат операційної діяльності підприємств роздрібного ринку нафтопродуктів, Мулінська Г. В. (2018)
Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України"! (звернення голови ГО "Пенітенціарна асоціація України" Є.Ю. Бараша) (2018)
Сокальська О. В. - Історичний досвід підготовки персоналу установ виконання покарань (2018)
Приполова Л. І. - Щодо проблеми адаптації національного законодавства до норм міжнародного права у сфері захисту прав осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі (2018)
Славна О. В. - Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в контексті євроінтеграціії України (2018)
Безпалова О. І. - Критерії ефективності діяльності уповноваженого органу з питань пробації в Україні, Капустіна К. О. (2018)
Іванов А. І. - Нормативно-правове регулювання використання електронного цифрового підпису (2018)
Лінік Є. П. - Захист права власності внутрішньо переміщених осіб, Булик І. Л. (2018)
Шкарупа К. В. - Громадські роботи як вид адміністративного стягнення: проблеми становлення та перспективи розвитку (2018)
Шкляр С. В. - Взаємодія між органами контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (2018)
Guy R. - The potential of biosocial criminology (2018)
Domnich L. - Indigenous incarceration in Australia: causes and consequences (2018)
Залялова І. М. - Подарунок медичному працівнику як форма підкупу (2018)
Кісілюк Е. М. - Кримінальна відповідальність за гендерно зумовлене насильство в Україні, Смаглюк О. В. (2018)
Кріпак А. А. - Покарання у вигляді позбавлення волі у законодавстві України та країн західної Європи (2018)
Mikanadze G. - Parole and special categories of prisoners in Georgia (2018)
Микитась І. М. - Досудова доповідь: поняття, зміст, значення (2018)
Павловська А. А. - Проблеми визначення "вікової неосудності" в кримінальному праві України (2018)
Самосьонок А. О. - Актуальні питання підготовки працівників державної кримінально-виконавчої служби (2018)
Chomczyński P. - Some methodological insights from doing field study in Mexico (2018)
Вакулік О. А. - Правові та організаційні питання внесення відомостей про кримінальні правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань (2018)
Калатур М. В. - Поняття та система органів досудового розслідування України (2018)
Тимошенко Ю. П. - Перспективи застосування до неповнолітнього підозрюваного(обвинуваченого) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2018)
Коваленко Я. І. - Аналіз діяльності органів європейського союзу, до компетенції яких входить захист прав людини (2018)
Турченюк В. О. - Підвищення ефективності роботи дренажу рисових зрошувальних систем, Рокочинський А. М. (2017)
Волк П. П. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку природно-техногенних ландшафтів зони Полісся України, Приходько Н. В., Волкова Л. А., Рокочинський А. М. (2017)
Гаращенко О. В. - Магнітосорбційні властивості фільтрматриці з контактуючих стрижнів, Гаращенко В. І. (2017)
Кононцев С. В. - Реалізація методу біоконвеєра при очищенні оборотної води рибницьких господарств (2017)
Квартенко О. М. - Встановлення оптимальних параметрів процесу стабілізаційної обробки підземних вод в системах водопостачання малих населених пунктів (2017)
Стасюк С. Р. - Лабораторні дослідження процесів знезалізнення підземних вод біологічним методом (2017)
Вижевська Т. В. - Визначення оптимальних параметрів регулювання дощового стоку при очищенні усього його об'єму, Пілецький А. Є. (2017)
Назаров С. М. - Про раціональні умови використання сітчастих струменереактивних фільтрів малої продуктивності, Солодкий О. Д., Васильчук О. С. (2017)
Нестеренко В. П. - Підвищення ефективності насосного блока при його роботі в турбінному режимі (2017)
Гопчак І. В. - Ретроспективний аналіз динаміки змін якості поверхневих вод верхньої течії р. Прип'ять в межах західного Полісся України (2017)
Нестеренко В. П. - Результати енергетичних досліджень насосних блоків з горизонтальним капсульним агрегатом в турбінних режимах (2017)
Ольховик О. І. - Заходи з поліпшення екологічного та санітарного стану озера Басів Кут в місті Рівне, Данилюк І. В., Ольховик Б. Є. (2017)
Вечер В. В. - Боротьба з наносами при водозаборі з передгірських ділянок річок та на каналах, Шинкарук Л. А. (2017)
Волощук В. А. - Визначення місць, значень та причин термодинамічних втрат у теплонасосній установці на стічних водах на основі застосування методології поглибленого ексергетичного аналізу (2017)
Довбенко Т. О. - Генезис безпеки життєдіяльності та охорони праці (2017)
Лук’янчук О. П. - Дослідження конструкції вітроенергетичної установки з вертикальним ротором, Серілко Д. Л., Єрмолін А. Р. (2017)
Стадник О. С. - Утилізація зношених автомобільних шин на Рівненщині: організаційно-економічні аспекти, Рижий О. П., Пікула М. В., Пашкевич С. М. (2017)
Бабич С. М. - Розрахунок маточини прямобічного шліцьового з'єднання, Музичук К. П. (2017)
Трач Р. В. - Дослідження сучасних методів реалізації будівельних проектів (2017)
Сяський А. О. - Міжфазна тріщина в нескінченній ізотропній пластинці з підкріпленим круговим отвором, Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. (2017)
Остапчук С. М. - Визначення географічного центру території (на прикладі Рівненської області та її адміністративних районів), Німкович Р. С. (2017)
Новак А. И. - Микробиологическая рекультивация нарушенных земель при подземной разработке угольных месторождений Украины, Семенюк В. В. (2017)
Луценко С. А. - Исследование взаимосвязи параметров системы разработки при концентрации горных работ (2017)
Національній академії аграрних наук України – 100 років! (2018)
Лупенко Ю. О. - Науково-методологічне забезпечення розвитку економіки сільського господарства України (2018)
Мороз О. В. - Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України, Логоша Р. В., Підвальна О. Г. (2018)
Правдюк Н. Л. - Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами, Правдюк А. Л. (2018)
Михайлова Л. І. - Механізми управління маркетингом та збутом продукції сільськогосподарських підприємств на ринку зерна, Лишенко М. О., Устік Т. В. (2018)
Долгіх Я. В. - Алгоритмізація процедури оцінки ефективності сільськогосподарських підприємств методом DEA (2018)
Жигулін О. А. - Людино-центричний підхід в управлінні конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2018)
Музика П. М. - Перспективи формування кластерної структури в галузі ветеринарної фармації України, Коцюмбас І. Я., Гарвас Г. Д. (2018)
Малік М. Й. - Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україн, Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. (2018)
Калініченко О. В. - Теоретична сутність категорій "енергетична ефективність" та "енергетична ефективність у рослинництві" (2018)
Юрченко І. В. - Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в США (2018)
Семенда Д. К. - Економічні аспекти функціонування сільськогосподарських підприємств, Семенда О. В., Петрук Т. Ю. (2018)
Фраєр О. В. - Тенденції в рослинництві та сталий розвиток сільського господарства в Україні – можливості для гармонізації (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Шпак О. - Формування життєво важливих економічних компетентностей у навчальній діяльності, Булавенко С., Примаченко Н. (2018)
Арістова Н. - Аналітико-узагальнувальне представлення досвіду професійної підготовки майбутніх філологів у Польщі та Латвії (2018)
Шоробура І. - Сучасні вимоги до управлінського рішення (2018)
Криштанович М. - Особливості структури формування професійної компетентності майбутнього учителя (2018)
Боровик Л. - Методична система як засіб формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України (2018)
Кулішов В. - Деякі аспекти становлення та розвитку проектної технології навчання у системі професійної підготовки кваліфікованих робітників (2018)
Осадча К. - Досвід тьюторства та підготовки тьюторів у Польщі (2018)
Петрів О. - Етнокультурний вимір української художньої культури початку 20 ст (2018)
Кекош О. - Християнська педагогіка виховання дітей та молоді у просвітницькій діяльності Андрея Шептицького (2018)
Сидор М. - Аспекти пізнання та оволодіння художнім рисунком як виразною формою професійного поступу художника (2018)
Опалюк Т. - Роль соціо-дидактичного середовища у підготовці майбутніх учителів до написання есе на соціально значущу тематику (2018)
Кульчицький В. - Патріотизм як фактор формування лідерської компетентності молодої людини (2018)
Фриз П. - Українські хореографічні традиції як відображення соціокультурного досвіду (2018)
Білан Т. - Мистецтво як чинник творчо-особистісної спрямованості освіти (2018)
Задільська Г. - Сучасні педагогічні технології формування англомовної компетенції говоріння у студентів мовних спеціальностей ЗВО (2018)
Гердова Т. - Про спільні принципи театрального та музичного мистецтв (2018)
Кравченко-Дзондза О. - Культурологічна компетентність майбутнього вчителя в контексті культурологічної парадигми освіти (2018)
Агапова М. - Формування інформаційно-аналітичної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів шляхом активізації навчання (2018)
Муляр Н. - Просторовість архітектури крізь призму історії культури (2018)
Костюк Л. - Етноментальний аспект української художньої культури 60-х років ХХ століття (2018)
Дротенко В. - Парадигма концепту "суб'єктність" (2018)
Околович І. - Внесок українських композиторів – класиків у формуванні музично-виховної системи (2018)
Ясеницька Ж. - Основи дизайну в змісті підготовки художника-педагога, Савчин Г. (2018)
Пригодін М. - Колір – психолого-педагогічний аспект при зображенні емоційного стану людини, природи на уроках образотворчого мистецтва (2018)
Мартинів О. - Творчість Марти Грем в контексті становлення танцю модерн (2018)
Макогін О. - Створення та впровадження моделі організації практики студентів будівельних коледжів (2018)
Волотко Л. - Генезис українського мистецького авангарду (2018)
Марушка М. - Особливості становлення хореографічних шкіл на Галичині у міжвоєнний період (2018)
Самбірська О. - Побутовий жанр українського живопису крізь призму націотворчих процесів (2018)
Волкова Я. - Досвід Фінляндії в організації співпраці школи і батьків учнів: перспективи використання в Україні (2018)
Калюжна Н. - Україна у системі діагональної кумуляції Пан-Євро-Мед, Сторожчук В. (2018)
Онищенко В. - Методологічний дискурс міжнародного економічного партнерства (2018)
Мельник Т. - Національні бренди у глобальній економіці: компаративний аналіз, Варібрусова А. (2018)
Бойко М. - Транзитивність національної туристичної системи, Ведмідь Н., Охріменко А. (2018)
Akinbola O. A. - The relationship between the organization of personnel training and the level of competitiveness in foreign markets, Alaka N. S., Kowo S. A. (2018)
Корж М. - Цінове оптимізаційне моделювання в міжнародному маркетингу (2018)
Ніколаєць К. - Трудова міграція до країн Європейського Союзу: фактори та наслідки (2018)
Откаленко О. - Адміністрування податку на додану вартість в умовах євроінтеграції (2018)
Копчикова І. - Внутрішній контроль у системі управління товарними втратами (2018)
Твердохлібова Д. В. - Теорія і практика використання індикаторів бюджетної стійкості (2018)
Єгоров І. Ю. - Інноваційна політика та імплементація розумної спеціалізації в Україні (англ. мовою), Рижкова Ю. О. (2018)
Булана О. О. - Європейське законодавство про державну допомогу суб'єктам господарювання та податкові пільги в Україні (англ. мовою) (2018)
Никифорук О. І. - Державно-приватне партнерство: інституціональне середовище для розвитку та модернізації інфраструктури України, Гусєв Ю. В., Чмирьова Л. Ю. (2018)
Удова Л. О. - Нішеві культури – нові перспективи для малих суб'єктів господарювання в аграрному секторі, Прокопенко К. О. (2018)
Олефір В. К. - Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на ринок споживчих товарів (2018)
Трипольська Г. С. - Розвиток біоенергетики України в контексті орієнтирів ЄС, Киризюк С. В. (2018)
Борисов Є. М. - Злочини у сфері військового мореплавства радянського періоду: становлення вітчизняної моделі (2015)
Братасюк М. Г. - Філософсько-методологічні засади становлення правової доктрини в сучасній Україні (2015)
Пильгун Н. В. - Українська нація та її вплив на формування сучасного українського суспільства, Вишновецький А. В. (2015)
Ганьба О. Б. - Особливості забезпечення дисципліни та військового порядку серед запорозьких козаків у сфері прикордонної сторожової служби, Мірошніченко В. І. (2015)
Джураєва О. О. - Теоретико-правовий аспект суверенітету сучасної держави (2015)
Дуднік Р. М. - Ознаки галузей українського права (2015)
Куракін О. М. - Співвідношення верховенства права та закону в розрізі соціологічної концепції праворозуміння, Романов М. Ю. (2015)
Мерник А. М. - Державно-правові явища – об'єкт розгляду теорії держави та права й політології права як міждисциплінарного напряму юридичного дослідженння (2015)
Міхайліна Т. В. - Соціально-правовий феномен тіньової правотворчості та причини її появи (2015)
Пильгун Н. В. - Історико-теоретичні аспекти інтеграційних процесів в Україні, Недогибченко Н. І. (2015)
Павловська І. В. - Генеза понять "революційна законність" та "соціалістична законність" (2015)
Парута О. В. - Окремі питання взаємодії правової ідентичності та правової соціалізації (2015)
Соловей Д. Ю. - Формування інституту кримінального покарання в радянському законодавстві про кримінальну відповідальність (20–50-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Шаравара І. І. - Формування правосвідомості населення: теоретико-правові аспекти становлення й розвитку (2015)
Артемчук Д. О. - Законодавча влада: одноосібний та колегіальний аспекти (2015)
Дрозд О. Ю. - Основні напрями службової діяльності муніципальної поліції європейських країн щодо охорони громадського порядку, Волуйко О. М. (2015)
Дутка Р. О. - Проблеми конституційно-правового механізму формування місцевих державних адміністрацій в контексті децентралізації державного управління (2015)
Єльникова М. О. - Класифікація конституційних прав і свобод людини в контексті праворозуміння (2015)
Мамедов О. Д. - Публично-правовые и частноправовые особенности государственных служебных отношений: теория и практика (2015)
Ревко І. М. - Люстрація по-українськи: проблематика реалізації унікального шансу реанімації влади в нашій державі (2015)
Савчук О. В. - Конституційно-правові основи взаємовідносин держави та церкви у європейських країнах (2015)
Федина Д. І. - До питання про назву розділу Конституції України з питань здійснення судової влади (2015)
Хоббі Ю. С. - Соціально-економічні права людини у контексті проведення конституційних перетворень в Україні (2015)
Барсук О. О. - Спадкування права на вклад за розпорядженням вкладника банку: порівняльно-правовий аспект (2015)
Білан А. Л. - Сутність поняття "франчайзинг" (2015)
Булат Є. А. - Суб’єкти прав на комп’ютерну програму (2015)
Запара С. І. - Особливості правового регулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (2015)
Іванів Н. І. - Номіналістична теорія походження грошей: цивільно-правовий аспект (2015)
Кімчинська С. В. - Норма цивільного процесуального законодавства як елемент механізму цивільного процесуального регулювання (2015)
Крисань Т. Є. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення правових конфліктів у цивільному судочинстві (2015)
Кричковська М. О. - Корпоративні права учасників корпоративного фонду (2015)
Кучмієнко О. В. - Окремі аспекти впливу останніх законодавчих змін на систему проявів та ефективність протидії зловживанню правом у корпоративних пpaвовідносинах (2015)
Майданик Н. Р. - Захист цивільних прав та інтересів сторін натурального зобов’язання (2015)
Матюшик О. В. - Особливості кримінальної відповідальності нотаріуса в Україні (2015)
Мінченко А. О. - Визначення розміру моральної шкоди: проблеми та шляхи їх вирішення, Могильова О. Л. (2015)
Пилипенко О. Ю. - Спадкування прав на земельні ділянки за цивільним законодавством України та Німеччини (2015)
Поліщук М. Я. - Моделі медіації: порівняльно-правовий аналіз досвіду зарубіжних країн (2015)
Рябікін Д. А. - Роль міжнародних організацій у процесі уніфікації норм про відповідальність морського перевізника (2015)
Чеховська М. М. - Сучасна Воєнна доктрина Російської Федерації як загроза національній безпеці України, Москальчук Ю. Г. (2015)
Лесюк М. П. - Одна в нас Україна і мова в нас одна! (2017-2018)
Рудницький Л. І. - Патріярх Йосиф Сліпий і Наукове товариство ім. Шевченка (2017-2018)
Соегов М. С. - Великий Кобзарь среди туркмен (взгляд сквозь призму выполненых ранее работ) (2017-2018)
Брус М. П. - Фемінітиви в поетичній мові Тараса Шевченка (2017-2018)
Боклах Д. Ю. - Міський текст творів Т. Шевченка як домінантний аспект розкриття топосу міста (2017-2018)
Ґрещук В. В. - "Німецько-український словар" В. Кміцикевича і Спілки в історії українсько-німецької лексикографії, Баран Я. А. (2017-2018)
Барчук В. М. - Культурологічний аспект етнолінгвістики (2017-2018)
Пітель В. М. - Класифікаційні зв'язки в семантемах непохідних назв тварин, Пітель В. І. (2017-2018)
Джочка І. Ф. - Граматична омонімія часток ОН, ОСЬ, ОТ, ОЦЕ (2017-2018)
Родчин З. Я. - Використання імперативних методів навчання на заняттях з української мови як іноземної: аспект формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів (2017-2018)
Бігусяк М. В. - Динамічні лексико-семантичні діалектні особливості в мікротекстах "Галицько-руських народних приповідок", зібраних І. Франком у говірках Прикарпатського ареалу (2017-2018)
Воробець О. Д. - Елементарне та неелементарне (поширене) речення в сучасній українській літературній мові (2017-2018)
Корпало О. Р. - Синтаксична особа в інфінітивному реченні в українській та польських мовах (2017-2018)
Гнатюк О. Р. - Діалектні форми мовлення в наративній стратегії новел В. Стефаника та Е. Колдуела (2017-2018)
Піхманець Р. В. - Українофільські зосередження Михайла Драгоманова (2017-2018)
Мафтин Н. В. - Типологія моделювання хронотопу в новелах Юрія Яновського "Поворот" та Амброуза Бірса "Випадок на мосту через совиний рівчак" (2017-2018)
Ільків А. В. - Наративні особливості епістолярного діалогу "Ольга Кобилянська – Леся Українка": від біографічного автора до наратора (2017-2018)
Деркачова О. С. - Репрезентація тілесності у творчості Богдана Томенчука (на матеріалі збірки "Постаті. Силуети") (2017-2018)
Солецький О. М. - Емблематична редукція у "Слов'янській міфілогії" М. Костомарова (2017-2018)
Мочернюк Н. Д. - Інтермедіальність: термін, концепція, методологія (2017-2018)
Швець А. І. - "Вельми цікавими були мої відносини до Драгоманова" (Наталія Кобринська та Михайло Драгоманов: вектори життєтворчості) (2017-2018)
Качак Т. Б. - Особливості жанрової системи сучасної української прози для дітей та юнацтва (2017-2018)
Вівчарик Н. М. - Мотив покути/порятунку в оповіданні Івана Франка "Терен у нозі" (2017-2018)
Процюк Л. Б. - Проблематика та поетика соціальних п'єс Людмили Старицької-Черняхівської (2017-2018)
Макаровський І. П. - Національна ідея у творчості Осипа Маковея (2017-2018)
Ушневич С. Е. - Художня інтерпретація ідеологічного міфу в повісті Зірки Мензатюк "Як я руйнувала імперію" (2017-2018)
Землянська А. В. - Жанрова еклектика ретро-детективів Богдана Коломійчука, Землянський А. М. (2017-2018)
Атрошенко Г. І. - "Яка дивовижна пісня. А просто – людське життя…": фольклорна парадигма творчості Ольги Фесенко (2017-2018)
Залевська О. М. - Елементи імпресіонізму як складові художнього мислення у прозі Ростислава Єндика (2017-2018)
Романов С. М. - Материнський та іменний коди у творчих біографіях Лесі Українки та Ольги Кобилянської (2017-2018)
Волощук Г. М. - Наративний дидактизм збірки для дітей та молоді Уляни Кравченко "Проліски" (2017-2018)
Карась Г. В. - Збереження і популяризація хорової спадщини Артемія Веделя українською діаспорою (2017-2018)
Кукуруза Н. В. - Вокальна творчість актрис театрів Галичини кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (2017-2018)
Олексюк Г. В. - Взаємодія словесного і музичного мистецтв у драматургічному творі: деякі теоретичні аспекти функціонування п'єси (2017-2018)
Федущак М. Л. - Розетка-ружа – архаїчний часопросторовий знак (2017-2018)
Крук Григорій. - Моя дорога до різьби (із невідомих споминів митця) (2017-2018)
Холод О. М. - Фахова інмутація журналістів: специфіка ідентифікації (2017-2018)
Копистинська І. М. - Гендерна проблематика інформаційного ринку Івано-Франківська, Бойчук І. В. (2017-2018)
Хороб С. С. - Жанрові особливості журналістської публіцистики Уласа Самчука (2017-2018)
Павличко Д. В. - Український патріотизм Юліуша Словацького (2017-2018)
Pyatkovska Halyna. - Edizione e traduzione italiana della'anonima versione rutena di Dec. IV 1 (istoryčnie virši) (2017-2018)
Девдюк І. В. - Гендерна проблематика в романах "Невеличка драма" В. Підмогильного та "Коханець леді Чатерлей" Дж. Лоуренса (2017-2018)
Хороб С. І. - Мої учителі: погляд з відстані часу (2017-2018)
Процюк С. В. - Посвята сановитого мученика (2017-2018)
Голод Н. С. - Проблема дифузії жанрів у літературно-критичній рецепції українських та зарубіжних дослідників (2017-2018)
Руднянин О. І. - Післявоєнний період як етап становлення індивідуальності письменника Олекси Ізарського (2017-2018)
Дибовська О. В. - Хронотоп дому в сучасних українських літературних казках (на матеріалі збірки Валерія Шевчука "Панна квітів") (2017-2018)
Атаманчук В. П. - Проблема особистісної трансформації у драматичних поемах Юрія Липи "Поєдинок" та "Бенкет" (2017-2018)
Кузнєцова Г. Г. - Проблема вибору між правдою й обманом у п'єсах Володимира Винниченка "Брехня" та Єжи Шанявського "Мореплавець" (2017-2018)
Ковтун С. Є. - Алітерація та асонанс у поезії М. Вінграновського (2017-2018)
Залевська І. І. - Історико-пригодницька повість "Рейд у невідоме" Юрія Тиса: своєрідність епічного мислення (2017-2018)
Шиманівська Н. І. - Художня та історична правда у повісті М. Костомарова "Черніговка" (2017-2018)
Почесному доктору Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника Стефану Козаку – 80! (2017-2018)
Kozak S. - Modernistyczne motywy w dramatach Wołodymyra Wynnyczenki (2017-2018)
Баран Є. М. - У своїм царстві … Романові Піхманцю на перше 60-ти річчя! (2017-2018)
Хороб С. І. - Видання, що розкриває багатовимірність НТШ (2017-2018)
Чадюк М. В. - Прийняти людину і рухатись далі (2017-2018)
Баран Є. М. - Книга про Нобелівського лауреата (2017-2018)
Антонів вогонь (2017-2018)
"Народний роман" від Ярослава Ткачівського (2017-2018)
Про Володимира Гловацького і його історичний роман "Анна-Єфросина – велика княгиня Романова" (2017-2018)
От тобі й Микола Васильчук… (2017-2018)
Україна козацька: візія літературна… (2017-2018)
Бондаренко Ю. І. - Цінне дослідження (2017-2018)
Дупляк М. С. - Незапізнілі роздуми над дослідженням про негативний стереотип українця в польській післявоєнній літературі (2017-2018)
Хороб М. Б. - У жертовному вогні (2017-2018)
Г. М. Волощук - Гуцульський світ української літератури (2017-2018)
Думчак І. М. - Світло, яке не згасає… (2017-2018)
Стебельський Б. І. - Григорій Крук (2017-2018)
Булатова О. В. - Сучасні тенденції розвитку міжнародних виробничих мереж (2018)
Джусов О. А. - Mіжнародні виробничі мережі та іноземні інвестиції: взаємозалежність в XXI ст (2018)
Малюта І. А. - Cучасні дезінтеграційні процеси у Європейському союзі, Петрова Г. Є., Рудь-Вольга Д. В. (2018)
Sivitska Y. - The influence of cryptocurrency on the future of the international financial payment system through the example of a bitcoin (2018)
Тараненко І. В - Динаміка глобалізаційних процесів у контексті сучасних тенденцій міжнародної економічної політики (2018)
Чехова І. В. - Tеоретичні основи функціонування вітчизняного ринку олійних культур, Чехов С. А. (2018)
Чириченко Ю. В. - Українські туристичний та готельно-ресторанний бізнес у міжнародних процесах сталого розвитку, Корнєєв М. В., Сухацька І. Ю. (2018)
Окуневич І. Л. - Націоналізація ПриватБанку: причини та наслідки для банківської системи України, Воробйова І. Д., Карпінська Ю. В. (2018)
Волкова В. В. - Mоделювання діяльності туристичних підприємств, Дружченко А. О. (2018)
Енгельс І. О. - Формування організаційно-економічних засад реалізації програми енергозбереження на підприємстві (2018)
Кара Н. І. - Інноваційний розвиток кадрового забезпечення підприємства в умовах міжнародних економічних відносин (2018)
Король Г. О. - Категорія пiдвищення ефективностi дiяльностi суб’єкта господарювання в економічній діагностиці та стратегічному аналізі, Распопова Ю. О., Безгодкова А. О. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Oрганізаційна поведінка персоналу підприємства: принципи раціонального егоїзму (2018)
Овсієнко О. В. - Комплаєнс у бізнес-адмініструванні та його роль у створенні ефективних норм господарської поведінки (2018)
Папіж Ю. С. - Завдання обліково-аналітичного забезпечення бюджетування підприємства (2018)
Пилипенко Л. М. - Концептуально-теоретичні основи бухгалтерського обліку амортизації та зносу необоротних активів підприємства, Демська Ю. В. (2018)
Чумак О. В. - Узгодження елементів облікової політики щодо земельних ресурсів (2018)
Шкірко О. І. - Партизанський маркетинг: сутність, види та інструменти використання (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Antonova T. M. - Some properties of approximants for branched continued fractions of the special form with positive and alternating-sign partial numerators, Dmytryshyn M. V., Vozna S. M. (2018)
Baranetskij Ya. O. - The nonlocal problem for the 2n differential equations with unbounded operator coefficients and the involution, Demkiv I. I., Ivasiuk I. Ya., Kopach M. I. (2018)
Biswas T. - Advancement on the study of growth analysis of differential polynomial and differential monomial in the light of slowly increasing functions (2018)
Bodnar O. S. - On the convergence of multidimensional S-fractions with independent variables, Dmytryshyn R. I. (2018)
Cherevko I. M. - Boundary value problem solution existence for linear integro-differential equations with many delays, Dorosh A. B. (2018)
Ferahtia N. - A generalization of a localization property of Besov spaces, Allaoui S. E. (2018)
Filevych P. V. - The growth of the maximal term of Dirichlet series, Hrybel O. B. (2018)
Frei M. M. - Wick calculus on spaces of regular generalized functions of Levy white noise analysis (2018)
Goy T. - On nonlocal boundary value problem for the equation of motion of a homogeneous elastic beam with pinned-pinned ends, Negrych M., Savka I. (2018)
Kachanovsky N. A. - On Wick calculus on spaces of nonregular generalized functions of Levy white noise analysis (2018)
Kuryliak A. O. - Wiman's inequality for analytic functions in DхC with rapidly oscillating coefficients, Tsvigun V. L. (2018)
Levent H. - Translation, modulation and dilation systems in set-valued signal processing, Yilmaz Y. (2018)
Makhnei O. V. - Mixed problem for the singular partial differential equation of parabolic type (2018)
Mazurenko N. - Invariant idempotent measures, Zarichnyi M. (2018)
Romaniv A. M. - On the structure of least common multiple matrices from some class of matrices (2018)
Sharafdini R. - Signless Laplacian determinations of some graphs with independent edges, Abdian A. Z. (2018)
Storozh O. G. - Some analytic properties of the Weyl function of a closed linear relation (2018)
Vasylyshyn T. V. - Some properties of shift operators on algebras generated by *-polynomials (2018)
Вітенко М. Д. - Еволюція польсько-українських відносин у галицькому селі у 1867–1914 рр. (2015)
Ріккарді Г. Б. - Академічна політика центральних та краєвих органів влади у Східній Галичині (1867–1914) (2015)
Васянович О. О. - Польські впливи на традиційно-побутову культуру української дрібної шляхти початку ХХ століття (2015)
Жук І. В. - Тадеуш/Тадей Обмінський – архітектор сецесійного Львова (2015)
Уська У. Р. - "Галицьке зрівняння" 1914 р. як польсько-український політичний компроміс (2015)
Патер І. Г. - Українсько-польські відносини в Галичині (1914–1916) (2015)
Кирея В. В. - Формування військово-повітряних сил в українсько-польській війні (1918–1919) (2015)
Мисак Н. Ф. - Середня освіта як важливий чинник у формуванні української інтелігенції в Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Ніколаєнко О. О. - Польський національний культурний рух на Харківщині в 1920–1930-х роках (2015)
Руда О. В. - Правове становище населення Другої Речіпосполитої (2015)
Боруцька О. І. - Взаємовідносини Української Греко-Католицької Церкви з Міністерством віровизнань та освіти Другої Речіпосполитої (2015)
Войтюк О. М. - Митрополит Андрей Шептицький і справа єдності християнської Церкви (2015)
Павлів Ю. З. - Образ "малої вітчизни" в історичній пам’яті переселенців з Холмщини та Лемківщини (2015)
Гарбарук А. С. - Зміцнення міжнаціонального діалогу – вагомий показник дієвості польських товариств у західних областях України на рубежі XX–XXI століть (2015)
Крикун Ю. С. - Вплив католицького і православного духовенства на звичаєве право українців Західного Полісся (2015)
Даниліна О. В. - "Український палімпсест. Оксана Забужко в розмові з Ізою Хруслінською" як метажанровий текст у контексті національно-культурного життя українців і поляків (2015)
Хахула Л. І. - Українсько-польські відносини у 1939–1945 роках в суспільно-політичній думці демократичної Польщі (2015)
Піх О. М. - Особливості формування східної політики Республіки Польща в кінці 80-х – першій половині 90-х років ХХ століття (2015)
Глушик І. Д. - Львівське історичне середовище другої половини ХІХ століття: територіальне і соціальне походження істориків (2015)
Юрчук О. Ф. - Асиміляція українців як чинник польської політики міжвоєнної доби в інтерпретації Адольфа-Марії Бохенського (2015)
Фелонюк А. В. - З листів Омеляна Пріцака до Івана Крип’якевича (1942) (2015)
Халак Н. В. - Картографування статистики загиблих українців на Волині 1938–1944 років (2015)
Гуль О. В. - Нове дослідження з історії міських еліт |Рец. на кн.:| Jakimińska G. Elita władzy lubelskiej gminy miejskiej w latach 1555–1651, Lublin, 2012.– 205 s. (2015)
Горбачевський Т. С - |Рец. на кн.|: Ormiański рasterz Lwowa ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz na tle dziejów ormiańskich / red. Włodzimierz Osadczy, ks. Mirosław Kalinowski, Marko Jacov. – Lublin; Lwów, 2015. – 271 s., Руда O. В. (2015)
Піх О. М. - Україна і Польща в історичній ретроспективі та перспективі майбутнього |Рец. на кн.|: Стрільчук Л. В. Україна–Польща: від добросусідських відносин до стратегічного партнерства (кінець ХХ – початок ХХІ століття): монографія. – Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – 608 с. (2015)
Александрович В. С. - Каталог українських ікон XVI століття збірки історичного музею у Сяноку |Рец. на кн.|: Winnicka K. Ikony z XVI wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku. Katalog zbiorów. – Sanok, 2013. – T. 2. 139 s., il. (2015)
Піх О. М. - Міжнародна наукова конференція "Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі ХХ – початку ХХІ століття” (2015)
Чебан М. М. - 25 ювілейна Східна літня школа у Варшаві (2015)
Гоголь В. Д. - "Мистецтво, що сприймається дотиком” (2015)
Анотації (2015)
Summary (2015)
Аннотации (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Mahembe E. - A critical review of FDI inflows and economic growth in low-income SADC countries: prospects and challenges, Odhiambo N. M. (2014)
Melnyk L. - The impact of foreign direct investment on economic growth: case of post communism transition economies, Kubatko O., Pysarenko S. (2014)
Eulerich M. - The impact of management board diversity on corporate performance - an empirical analysis for the German two-tier system, Velte P., van Uum C. (2014)
Sdiri H. - Internationalization and innovation profitability: the case of Tunisian service firms, Ayadi M. (2014)
Emeagwali O. L. - Mapping the generic competitive action types peculiar to the Turkish mobile telecommunications network operating industry, Cahcioglu C. (2014)
Scheiner C. W. - The role of recognition intelligence for opportunity recognition of habitual entrepreneurs (2014)
Oodith D. - Technology in a call center: an asset to managing customers and their needs?, Parumasur S. B. (2014)
Vagizova V. - Clustering of Russian banks: business models of interaction of the banking sector and the real economy, Lurie K., Ivasiv I. (2014)
Nhamo S. - Assessing progress in implementing UN PRME: International perspectives and lessons from South Africa, Nhamo G. (2014)
Feroz E. H. - Doing God’s work? (2014)
Александров Д. - Quo vadis?: Трансгресія сучасного інституту освіти (2018)
Аносов І. - Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи в контексті антропологізації освіти, Станішевська Т. (2018)
Білецька М. - Історіогенеза класичної гітарної школи в Україні, Сопіна Я. (2018)
Корж-Усенко Л. - Розбудова мережі вищих навчальних закладів у добу українського державотворення 1917–1920 рр. (2018)
Milko N. - The conditions of professional training of future foreign language teachers to organization of intercultural dialogue (2018)
Митяй З. - Комунікативний підхід до вивчення рідної мови (2018)
Окса М. - Вплив управління навчальним закладом на якість освіти, Олексенко К. (2018)
Тітова О. - Філософські засади системного розвитку творчого потенціалу студентів інженерних спеціальностей (2018)
Волкова В. - Емоційні порушення у дітей старшого дошкільного віку та умови їх подолання, Віденіна О. (2018)
Елькін М. - Формування цінностей дошкільнят та учнів в умовах реалізації Концепції Нової української школи, Батарейна І. (2018)
Журавльова Л. - Комплексний аналіз порушень письма у дітей молодшого шкільного віку (2018)
Мелаш В. - Формування природознавчої компетентності у дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку, Щербак І. (2018)
Омельяненко І. - Проблеми формування компетентностей учнів основної школи на уроках фізичної культури (2018)
Попадич О. - Методи традиційного та інтерактивного навчання: ставлення до них майбутніх учителів, Староста В. (2018)
Шевченко Ю. - Психологічні механізми духовно-морального розвитку в структурі готовності до професійної педагогічної діяльності (2018)
Юник Д. - Парадигма розвитку емоційної стійкості музикантів-інструменталістів у процесі підготовки до сценічної діяльності, Юник Т., Котова Л. (2018)
Андрієвська В. - Специфіка використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи на сучасному етапі її модернізації (2018)
Балакірєва В. - Критеріальний підхід у підготовці майбутніх учителів до організації трудового навчання молодших школярів (2018)
Вакалюк Т. - Добір масових відкритих онлайн курсів для використання в підготовці бакалаврів інформатики (2018)
Вихрущ В. - Діагностика формування рефлексивної компетентності учителя початкової школи: порівняльний аналіз (2018)
Головач А. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі фізичної культури та спорту, Дейнеко С., Філоненко О., Черезов Ю. (2018)
Гринчук А. - Застосування інноваційних технологій як засобу підвищення мотивації студентів до занять фізичним вихованням, Чехівська Ю. (2018)
Gurova T. - Phonetic competence of future interpreters: features of formation, Riabukha T., Zinenko N., Gostishcheva N. (2018)
Долинний Ю. - Статистична обробка показників рефлексивного та професійного критеріїв готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2018)
Конюхов С. - Професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об'єктно-орієнтованого програмування як проблема сучасної педагогічної науки (2018)
Кривонос І. - Використання інтернет-ресурсів у процесі навчання англійської мови на слух студентів технічних спеціальностей немовного ВНЗ (2018)
Кулєшов С. - Використання модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE) в навчанні англійської мови в ТДАТУ (2018)
Лисюк С. - Оптимізація спеціальної фізичної підготовки курсантів Академії ДПтС, Сорокопуд В., Ткаченко І., Кирієнко Д., Могильний Ф. (2018)
Лосєва Н. - Інформаційно-комунікаційні технології і самореалізація студента в процесі навчання, Борздих А. (2018)
Ляшок Л. - Активні стратегії освіти педагогів у моделюванні методичних концепт-заходів (2018)
Магрламова К. - Ключові професійно-педагогічні компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів (2018)
Носкова М. - Роль програми "Стрибок тигра" в професійному розвитку педагогів Естонії (2018)
Симоненко С. - Особливості професійної підготовки бакалаврів з програмної інженерії в університетах Великої Британії, США та Канади (2018)
Єрмак Ю. - Професійний розвиток викладачів в умовах неперервної педагогічної освіти (2018)
Ізбаш С. - Компетентність "навчатися впродовж життя" як складник андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти, Усатий В. (2018)
Атрошенко Т. - Рівні сформованості соціального досвіду в учнів підліткового віку (2018)
Бірюк Д. - Педагогічна керованість процесом особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя в системі реалізації вітчизняного освітянського менеджменту (2018)
Боднар Д. - Загальнотеоретичні засади шкільної літературної освіти в педагогічній спадщині О.Р. Мазуркевича (2018)
Гаврилюк О. - Особливості підготовки бакалаврів статистики (2018)
Давидова С. - Аналіз структурних складників професійної компетентності вчителя образотворчого мистецтва (2018)
Ракович В. - Аналіз змісту навчання програмування ігор майбутніх інженерів-програмістів (2018)
Titova А. - Self-regulation as a key competence in the process of professional competency formation of future family physicians with different aptitudes to self-actualization (2018)
Ткаченко А. - Критеріальна оцінка дослідження ефективності дизайнерської підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2018)
Чемерис Г. - Основи комп'ютерного дизайну як чинник модернізації змісту професійної освіти майбутніх бакалаврів з комп'ютерних наук (2018)
Яковишена Л. - Аналіз наукових підходів до класифікації ключових компетентностей як основа розкриття змісту фахової компетентності молодшого медичного спеціаліста (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Кметь О. Г. - Вплив карбацетаму на показники системи оксиду азоту в гіпокампі щурів із хворобою Альцгеймера (2018)
Науменко Л. Ю. - Математичне моделювання роботи проксимального міжфалангового суглоба пальця кисті при різних видах тугорухомості, Костриця К. Ю., Арбузов М. А., Маметьєв А. О. (2018)
Бочарова В. В. - Новий напрямок комплексного лікування хворих на вугрову хворобу і оцінка його клінічної ефективності (2018)
Бучакчийська Н. М. - Ефективне лікування неврологічних проявів остеохондрозу поперекового відділу хребта на етапі відновного лікування, Когут-Ледньова О. О. (2018)
Карімова М. М. - Сучасний асортимент препаратів групи інгібіторів протонної помпи та їхня фармакологічна оцінка, Макаренко О. В. (2018)
Коваль Л. І. - Особливості субфракційного складу плазми крові у дітей при позалікарняній пневмонії, Тимчишин О. Л., Лотиш Н. Г., Зубаренко К. О. (2018)
Колотвін А. О. - Технічні особливості обробки елементів міхурової протоки у хворих на гострий калькульозний холецистит у поєднанні з хронічними вірусними гепатитами (2018)
Опря Є. В. - Порушення відчуттів, сприйняття та емоцій у структурі шизофренії при її поєднанні з серцево-судинними розладами (2018)
Пономаренко О. В. - Репаративні можливості шкіри хворих з ушкодженнями покривних тканин тулуба і кінцівок механічного генезу (2018)
Рубцов Р. В. - Професійні та галузеві ризики виникнення пневмоконіозу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у працівників гірничорудної та металургійної промисловості (2018)
Степура О. А. - Взаємозв'язок між наявністю кардіальної автономної нейропатії та вираженістю атеросклеротичного ураження коронарних судин, Маньковський Г. Б. (2018)
Філіпова Л. Ю. - Моделювання рецептурних композицій для продуктів дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення, Стоєва Т. В., Зубаренко О. В., Зубарева Л. І., Мацюк Н. Б. (2018)
Хабчук В. С. - Порівняння результатів лазерної флюоресценції та даних рентгенографії при верифікації передеруптивного карієсу дентину, Рожко М. М. (2018)
Шаргородська Є. Б. - Вивчення клініко-генеалогічних особливостей жінок, що народили дітей з вродженою патологією системи кровообігу, Школьник О. С., Макух Г. В., Гельнер Н. В. (2018)
Людина великої душі. До 100-ї річниці з дня народження Сергія Івановича Корхова (2018)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2018)
Title (2014)
Contents (2014)
Madsen D. O. - Perceived problems associated with the implementation of the balanced scorecard: evidence from Scandinavia, Stenheim T. (2014)
Maso L. D. - Local firms’ strategies and cluster coopetition in Tuscany: the case of "Toscana Promozione” Agency, Lattanzi N. (2014)
Hruza F. - The effect of the financial crisis on Czech municipal financial management: can a future crisis be prevented? (2014)
Binuyo A. O. - Does information and communication technologies contribute to organization performance? Evidence from Nigerian universities, Brevis-Landsberg T. (2014)
Kathan W. - Open innovation in SMEs: a case study of a regional open innovation platform, Matzler K., Füller J., Hautz J., Hutter K. (2014)
Schnalke M. - The influence of culture on marketing communications: critical cultural factors influencing South African and German businesses, Mason R. B. (2014)
Emeagwali O. L. - Competitive interaction: nature, volume and patterns of generic competitive actions executed by the three largest mobile telecommunication network operators in Turkey, Calicioglu C. (2014)
Muheki M. K. - How business reporting changed during the financial crisis: a comparative case study of two large U.S. banks, Lueg K., Lueg R., Schmaltz C. (2014)
Lobe S. - Responsible investment in Germany, Austria and Switzerland, Walkshausl C. (2014)
Nhamo G. - Higher education institutions and carbon management: Cases from the UK and South Africa, Ntombela N. (2014)
Мисак Н. Ф. - Роль вищих навчальних закладів Галичини у процесі становлення української інтелігенції наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Ніколаєнко О. О. - Турбота про дітей у діяльності польських товариств Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Литвин М. Р. - Український та польський політикум у період відродження національних держав (1914–1918) (2016)
Максименко Н. О. - Західноукраїнське товариство Ліги Націй: особливості створення, напрями діяльності (1922–1924) (2016)
Прокіп А. В. - Діяльність Михайла Галущинського в керівних органах Українського національно-демократичного об’єднання (1925–1931) (2016)
Щеглов А. Ю. - Корпус кадетів № 1 у Львові як культурний осередок міста (2016)
Пасіцька О. І. - Українські політичні партії та громадські організації Галичини: від політичних впливів до співпраці (20–30-ті роки ХХ століття) (2016)
Скіра Ю. Р. - Позиція Греко-Католицької Церкви у змаганнях за вищу національну освіту в Галичині у 1900–1939 роках (2016)
Руда О. В. - Національно-освітня політика Другої Речіпосполитої в Галичині у 1924–1939 роках (2016)
Боляновський А. В. - Українці і поляки Галичини під сталінським режимом у споминах очевидців: перший досвід (2016)
Зашкільняк Л. О. - Польське підпілля та українське питання в роки Другої світової війни (2016)
Соловей В. О. - Особливості етнокультурного та політичного життя на Поділлі в роки нацистської окупації (2016)
Каліщук О. М. - Конфліктогенний потенціал історичної пам’яті (на прикладі українсько-польських відносин у роки Другої світової війни) (2016)
Піх О. М. - Східна політика Республіки Польща в контексті її зовнішньополітичних пріоритетів (1991–2004) (2016)
Klípa O. - Civic Nation Building in Post-Soviet Ukraine: the Role of Ethnic Minorities (2016)
Попович О. А. - Українсько-польське протистояння в українських мас-медіа (2005–2014) (2016)
Горбачевський Т. С. - Римо-Католицька Церква в незалежній Україні: інституалізаційний розвиток та культурно-освітня діяльність (2016)
Харук А. І. - Українсько-польська співпраця в галузі авіаційної промисловості: історія та сучасний стан (2016)
Кондрач Я. С. - Українсько-польський батальйон: миротворча місія в Косово (2016)
Zatorskyy N. - Alexander Soltan, Aurei Velleris Hispanici Observator: Origins of the Misconception and Possible Solutions of the Problem (2016)
Мрака І. Б. - Роздуми на тему оборони Львова (фрагмент спогадів Яна Роговського) (2016)
Olechowski P. - Wzajemna niechęć czy dobrosąsiedztwo? Polacy i Ukraińcy w międzywojennym Lwowie. Obraz sąsiada we wspomnieniach (2016)
Футала В. П. - Національно-культурне життя українців у Другій Речіпосполитій: польське бачення (2016)
Чебан М. М. - Олександр Лотоцький як член Наукового товариства імені Шевченка (на матеріалах ЦДІА України у Львові) (2016)
Павлів Ю. З. - Видавнича діяльність суспільно-культурних товариств депортованих українців міста Львова (2016)
Хахула Л. І. - Пам’ять, письмо та історія Галичини: погляд із сучасності |Рец. на|: Голик Р. Й. Культурна пам’ять і Східна Європа: писемна культура та формування суспільних уявлень в Галичині. – Львів, 2015. − 424 с. (2016)
Шкраб’юк П. В. - Чотирнадцять голосів правди, або зустрічі на пограниччі |Рец. на|: Потенціал слова. Міжнародні відносини і комунікація: стан і перспективи: кол. монографія / |А. Лельонек, Й. Лось, Д. Матерняк, Т. Лильо та ін.; за наук. ред. д-ра А. Лельонека|. – Варшава; Львів: ПАЇС, 2016. – 504 с. (2016)
Чушак Х. Я. - Україно-польські відносини між ідентичністю та безпекою: погляд польського дипломата |Рец. на|: Маріуш Машкевич. Східна польська політика у ХХ – на початку ХХІ ст.: концепції та інтерпретації / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ: Ніка-Центр, 2015. – 312 с. (2016)
Каліщук О. М. - Міжнародна наукова конференція "Етнічні конфлікти у роки Другої світової війни: досвід Центрально-Східної Європи" (2016)
Піх О. М. - 2-га Міжнародна наукова конференція "Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ – початку ХХІ століття)" (2016)
Анотації (2016)
Summary (2016)
Аннотации (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Zapalska A. M. - Female entrepreneurial businesses in tourism and hospitality industry in Poland, Brozik D. (2014)
Yang Y. - Why the transforming of cable operators in China is delayed? (2014)
Makuyana G. - The dynamics of public and private investment in Malawi, Odhiambo N. M. (2014)
Stiglbauer M. - Semantic social media analytics of CSR image: the benefit to know stakeholders’ perspective, Kühn A.-L., Häubinger C. (2014)
Herhausen D. - Co-marketing capability: scale development and performance implications, Schoegel M. (2014)
Bock C. - Is the German Corporate Governance Code futile for investors’ assessments? – Family firms’ code compliance and implications for company valuation (2014)
Emrich O. - A macro-perspective on co-creation processes on the Internet, Rudolph T. (2014)
Msweli P. - An analysis of board attributes that contribute to decision quality in state-owned companies in South Africa, Singh S. (2014)
Postaliuk M. - Strategizing of social, ecological and economic systems under conditions of the blur of background information, Rozanova L., Khasanov M. (2014)
Rankhumise E. M. - Entrepreneurial intentions among students: a case of Tshwane University of Technology, South Africa (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Southern L. J. F. - The status of small business growth and entrepreneurial start-up capital availability during the current extended economic downturn (2016)
Sinah M. - Management of collaboration for agricultural innovation systems: a case of constraints among stakeholders in the North West Province, South Africa, Oladele O. I. (2016)
Shambare R. - The adoption of tablet PCs by South African college students: an application of the technology acceptance model, Shambare K. (2016)
Zapalska A. M. - Leadership development in undergraduate programs: an example at the U.S. Coast Guard Academy, Zieser N., Kelley T. (2016)
Olefirenko O. - Methodic tools to optimize marketing expenses of the innovatively active industrial enterprises in Ukraine (2016)
Miller N. - Differences in call centre agents’ perception of their job characteristics, physical work environment and wellbeing, Hendrickse R. (2016)
Cant M. C. - The use of traditional marketing tools by SMEs in an emerging economy: a South African perspective, Wiid J. A. (2016)
Fourie L. E. - How South African open distance learning students use social media: a survey (2016)
Mura L. - Strategic management and management of personnel costs: employing young people in the Slovak Republic, Zulova J., MadleHak A. (2016)
Bencsik A. - Cheap and clever – symbiosis of frugal innovation and knowledge management, Machova R., Toth Z. (2016)
Adriaenssen D. J. - Strategic HRM: What will work be like in the future, and what impact will changes have on HR departments? Theoretical discussion and practical implications, Johannessen J.-A., Saetersdal H. (2016)
Stokvik H. - Managing knowledge resources, Adriaenssen D. J., Johannessen J.-A., Saetersdal H. (2016)
Mampana K. M. - Optimized consortium formation through cluster analysis, Seeletse S. M., Sithole E. M. (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Wöhrmann A. - Market reaction to business cooperation announcements – evidence from Germany, Schlaefke M. (2014)
Bodhanya S. - Strategic enactment: an interpretive approach to organizational strategy (2014)
Johannessen J.-A. - Innovative leadership in organizations: the road to innovation performance, Skaalsvik H. (2014)
Min J. - Modularization as a supplier opportunism safeguard in knowledge process offshoring relationships: theory and empirical evidence, Segal M. N., Mishra D. P. (2014)
Dhliwayo S. - An evaluation of an on the job training programme at a UK based public health care company, Nyanumba L. K. (2014)
Nechaev A. - Financial and tax instruments for stimulation of enterprises innovative activity, Antipin D., Antipina O. (2014)
Xaba G. M. - Business owners’ perspectives in pursuance of their businesses: what matters most?, Rankhumise E. M. (2014)
Rausch A. - National culture: an antecedent for perceived importance of ethics (PIE) in management among US versus Germanic European nationals, Lindquist T., Steckel M. (2014)
Li X. - Corporate strategy and the weather: towards a corporate sustainability platform, McMillan C. (2014)
Vveinhardt J. - Readiness of companies to become socially responsible: social behaviour of an organization and an employee from a demographic viewpoint, Andriukaitiene R. (2014)
Пам`яті заслуженого діяча науки і техніки України, доктора наук з державного управління, професора Шамрая Василя Олександровича (2018)
Пашко П. В. - Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції був створений 30 травня 1997 року як унікальний навчальний підрозділ, що готує фахівців для правоохоронних органів, які здійснюють захист економічних інтересів держави (2018)
Мацюк В. Я. - У кожного з нас на життєвому шляху є люди, яких завжди згадуємо з великою вдячністю (2018)
Чмелюк В. В. - Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції пройшов не простий, але успішний шлях становлення і розвитку, який не був би можливий без професійного та вмілого керівництва, визначення векторів розвитку та послідовного досягнення цілей (2018)
Вітюк Д. Л. - Єдина державна (національна) ідея як основа єдності України (2018)
Завидняк І. О. - Конституційно-правовий аналіз правового статусу благодійних організацій в Україні (2018)
Грабовий В. В. - Методологія дослідження проблеми охорони власності в радянській та незалежній Україні (2018)
Лаговська Н. В. - Проблеми нормативно-правового регулювання спадкування за законом України (2018)
Починок К. Б. - Припинення суб`єктів господарювання: поняття, способи та класифікація (2018)
Мацюк В. Я. - Деякі проблеми забезпечення правового захисту економіки на сучасному етапі реформування в Україні, Тильчик В. В. (2018)
Рябченко О. П. - Принципи адміністративного судочинства, Харченко С. В. (2018)
Бабич В. А. - Адміністративно-правове регулювання протидії корупції в органах державної фіскальної служби України, Нечипорук І. В. (2018)
Біла В. Р. - Форми аналітичної діяльності правоохоронних органів (2018)
Войтенко І. С. - Реформування митної політики та безпеки в Україні в умовах євроінтеграції, Мазурець О. О. (2018)
Коваль М. В. - Адміністративно-правове регулювання поняття "митні формальності", Білоконь В. А. (2018)
Литвин Н. А. - Сучасний стан правового забезпечення інформаційної безпеки органів державної фіскальної служби України (2018)
Манжул І. В. - Захист енергетичної безпеки у контексті концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури України (2018)
Параниця С. П. - Адміністративно-правове регулювання здійснення митного контролю в Україні, Ветрова С. М. (2018)
Пахомова А. О. - Законодавчі передумови розвитку аграрної освіти Франції (2018)
Петрова І. П. - Класифікація адміністративних послуг, що надаються органами державної фіскальної служби України (2018)
Попова Л. М. - Особливості здійснення фінансового контролю центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністерством фінансів України (2018)
Чмелюк В. В. - Система суб’єктів державного захисту економічних інтересів держави (2018)
Шолкова Т. Б. - Порівняльний аналіз правового регулювання податку на додану вартість в окремих країнах світу, Таранюк Т. А. (2018)
Данілов С. О. - До питання податкової правосуб’єктності органів публічної влади як учасників податкових правовідносин (2018)
Лежненко І. П. - Організаційно-правові засади функціонування Фінансової гвардії Італії (La Guardia di Finanza) (2018)
Подойніцин В. М. - Адміністративно-правове забезпечення стандартизації у сфері оборони України: Історичні аспекти (2018)
Топчій В. В. - Штучний інтелект у кримінальному законодавстві України як вид інтелектуального продукту (2018)
Вітюк І. А. - Поняття та види злочинності у сфері економіки (2018)
Пашко Д. В. - Потреба визначення статусу крипто валют в Україні: Економічні та кримінальні процесуальні аспекти, Омельчук Л. В. (2018)
Цимбал П. В. - Криміналістична характеристика втечі з місць позбавлення волі, Влад В. Ф. (2018)
Амеліна А. С. - Оцінка висновку експерта та його доказове значення, Білоусов Б. Л. (2018)
Антонюк А. Б. - Процедура призначення та проведення судової експертизи відповідно дог кримінального процесуального кодексу України, Андрощук Б. В., Савченко Б. В. (2018)
Гарбовський Л. А. - Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова забезпечення економічної безпеки України (2018)
Домбай М. М. - Процесуальне керівництво обшуком у кримінальному провадженні, Голуб Ю. В. (2018)
Калганова О. А. - Участь сторони захисту у процесі доказування у кримінальному провадженні, Черниш Б. П., Пашкова А. А. (2018)
Кравчук П. Ю. - Особливості слідчого огляду у випадку виявлення трупа у водоймі (2018)
Лазебний А. М. - Огляд місця події (правові, організаційні та техніко-криміналістичні проблеми), Бичок Т. П. (2018)
Падалка А. М. - Криміналістичні ознаки організованої злочинної діяльності у податковій сфері (2018)
Старушкевич А. В. - Криміналістичне мислення: поняття та зміст (2018)
Чигрина Г. Л. - Форми використання спеціальних знань у процесі збирання документів на стадії досудового розслідування (2018)
Шкелебей В. А. - Окремі питання ознайомлення учасниками кримінального процесу з матеріалами досудового розслідування до його завершення (2018)
Полуніна Л. В. - Види слідчого огляду при розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної або банківської таємниці (2018)
Варшавець Я. Л. - Поняття способу злочину вчиненого проти інкасації грошових коштів шляхом розбою (2018)
Васильковський І. І. - Поняття "кіберзлочинність" та "кіберзлочини": стан та співвідношення (2018)
Волохова К. В. - Процесуальний порядок відбору присяжних у суді (2018)
Карпенко Н. В. - Актуальні питання розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у місцях позбавлення волі (2018)
Козленко А. А. - Значення допустимості доказів для правильного вирішення завдання кримінального провадження (2018)
Лев Р. В. - Застосування у процесуальному законодавстві поняття кримінальних правопорушень, вчиненими окремими працівниками (посадовими особами) юридичних осіб публічного права (2018)
Лисеюк А. М. - Захист доказів на стадії досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів (2018)
Моргун С. О. - Необхідність запровадження нової моделі суду присяжних у кримінальному провадження України (2018)
Фролов О. П. - Поняття та основні риси обшуку у формі спеціальної операції (2018)
Title (2016)
Contents (2016)
Dzansi L. W. - Impact of municipal employees’ perceptions of fairness in human resources management practices on motivation: evidence from a South African Province, Chipunza C., Dzansi D. Y. (2016)
Majola B. K. - The development of disability-related employment policies in the South African public service, Dhunpath R. (2016)
Ogunlela G. O. - The use of integrated supply chain management model for promoting competitiveness in the fast moving consumer goods (FMCG) manufacturing industry in Nigeria, Lekhanya L. M. (2016)
Tladinyane R. - The psychological career resources and organizational commitment foci of South African workforce (2016)
Boikanyo D. H. - Investigating the use of knowledge management as a management tool in the mining industry, Lotriet R., Buys P. W. (2016)
Maduekwe C. C. - The use of budgets by small and medium enterprises in Cape Metropolis, South Africa, Kamala P. (2016)
Ngibe M. - Perceptions of research structures and service quality within various faculties at Durban University of Technology: staff and students perspective, Lekhanya L. M. (2016)
Chili N. S. - The challenges of developing small tourism enterprises in townships: case of Umlazi, South Africa, Mabaso S. L. (2016)
Ethel A. N. - Influence of sense of coherence on work-life balance at the South African public service, Ziska F., Sulaiman A. O. (2016)
Boya K. S. - Bus rapid transit projects involving the South African government and small operators (as SMMEs): is bus rapid transit a blue or red ocean strategy? (2016)
Rolbina E. S. - Marketing foundation for retail and office center’s tenant mix, Kalenskaya N. V., Novenkova A. Z., Ukpere W. I. (2016)
Kamalova A. A. - Problems of statistical study of labor productivity in construction, Ukpere W. I. (2016)
Sukhyy М. К. - Modification technology of montmorillonite by polyionenes, Belyanovskaya Е. А., Sukhyy М. P., Tomilo V. I. (2018)
Sukhyy М. К. - Obtaining technology for nanocomposites based on polyamide-6 and organomodified montmorillonite, Belyanovskaya Е. А., Sukhyy М. P., Tomilo V. I., Lytovchenko R. D. (2018)
Surovtсev A. B. - The effect of surface modification of particulate kcl filler on rheological behaviour of its paste-like composites, Polivyanii A. B., Tokarev V. S., Dyachenko M. P., Shevchuk O. M., Tokarev S. V. (2018)
Карпенко Ю. В. - Дослідження кінетики рідкофазного гідразинолізу бутилових естерів 2-(2r-9-оксоакридин-10(9H)-іл)етанових кислот, Омельянчик Л. В. (2018)
Манзюк М. В. - Исследование взаимодействия Hg(II) с трийодидом калия в условиях электротитриметрии, Балалаев А. К., Авдиенко Т. Н., Волнянская Е. В., Николенко Н. В. (2018)
Коваленко В. С. - Член-кореспондент АН УРСР В. С. Фінкельштейн: Дніпропетровський період життя і наукової діяльності, Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2018)
Бакланов О. М. - Наукова спадщина Федора Олександровича Чмиленка (до 70-річчя з дня народження учителя), Сидорова Л. П., Жук Л. П., Деркач Т. М., Смітюк Н. М., Худякова С. М., Саєвич О. В., Маторіна К. В., Іваниця Л. О., Чернявська А. Ю. (2018)
Title (2014)
Contents (2014)
Bodhanya S. - The Nexus model for local economic development (2014)
Mabila N. O. - Job satisfaction in the royal Swaziland police service. A case study of Manzini and Hhohho regions, Dorasamy N., Wallis M. (2014)
Vveinhardt J. - Testing hypotheses concerning correlations between mobbing as discrimination in employee relations and organizational climate, Zukauskas P., Rivera M. (2014)
Skaalsvik H. - Service innovation: suggesting a typology of service innovation, Johannessen J.-A. (2014)
Fields Z. - Comparative analysis of two conceptual frameworks to measure creativity at a university, Bisschoff C. (2014)
Binuyo A. O. - The impact of information and communication technology (ICT) on commercial bank performance: evidence from South Africa, Aregbeshola R. A. (2014)
Goedegebuure R. - Assessing the compatibility of management behavior and entrepreneurial orientation, de Waal A. (2014)
Madsen D. O. - Perceived benefits of balanced scorecard implementation: some preliminary evidence, Stenheim T. (2014)
Branyi T. - The role of dominant power in supply chains, Jozsa L., Machova R. (2014)
Mey M. - The influence of perceptions of organizational trust and fairness on employee citizenship, Werner A., Theron A. (2014)
Title (2015)
Content (2015)
Worku Z. - Predictors of incubation of small, micro and medium-sized businesses in Gauteng Province, South Africa (2015)
Nikolayev D. - Prospects of Japan-Russia cooperation in wind energy, Sazonov V. (2015)
Okeke-Uzodike O. E. - Public sector recruitment policies: efficiency, effectiveness and consequences, Subban M. (2015)
Lee Y.-D. - An empirical research in the relation between corporate organizational learning and organizational culture : a case study of insurance industry in Taiwan Region, Chen S.-H. (2015)
Lukason O. - Firm failure causes: a population level study, Hoffman R. C. (2015)
Naumann K. - Exploring the process of customer engagement, self-brand connections and loyalty, Bowden J. (2015)
Gottardo P. - The impact of socioemotional wealth on family firms' financial performance, Moisello A. M. (2015)
Levchenko V. - Non-banking financial services market efficiency evaluation (2015)
Khan N. - Spirit of corporate social responsibility transforming from corporatism to socialized capitalism, Kakabadse A., Kakabadse N. K. (2015)
Roch J. M. - Progress report on reflexive practices and change management (2015)
Machova R. - The role of shockvertising in the context of various generations, Huszárik E. S., Toth Z. (2015)
Kozmenko O. - The methodical approach to the establishment of interdependencies in the development of insurance and tourism markets, Abramitova D. (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Radipere S. - The role of age and business size on small business performance in the South African small enterprise sector, Dhliwayo S. (2014)
Caliciogglu C. - Effect of organizational climate on marketing performance: an analysis of the perception of marketers in the banking sector of North Cyprus, Zhakanova A., Emeagwali O. L. (2014)
Georgi M. - Salesforce incentive systems – an interdisciplinary review and research agenda, Lachmann M. (2014)
Bisschoff C. - Measuring customer service in a private hospital, Clapton H. (2014)
Skaalsvik H. - Service branding: the role of innovative brand leadership, Olsen B. (2014)
Harmse C. - Service quality in a landlord – small business relationship in shopping centers (2014)
Dhanpat N. - Re-establishing the psychological contract as a precursor to employee retention, Parumasur S. B. (2014)
Chullen C. L. - The mediating effects of role stressors in supervisor-to-subordinate burnout (2014)
Madsen D. O. - The impact of management concepts: a typology, Stenheim T. (2014)
Vveinhardt J. - Establishment of the relationships of management culture and social responsibility: verification of the model, Andriukaitiene R. (2014)
Govender J. P. - Communicating the HIV/AIDS message: a rural perspective, Rawjee V. P., Madikizela N. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Radipere S. - The effects of culture as a start-up factor on business performance (2014)
Hussain S. B. - The applicability of relationship marketing at non-profit organizations: a developing country perspective, Rawjee V. P., Penceliah S. (2014)
Johannessen J.-A. - Innovations in the global knowledge economy: consequences for organizations, Skaalsvik H. (2014)
Ledimo O. - A longitudinal study of employee satisfaction during the process of transformation in a water utility organization, Martins N. (2014)
Nechaev A. - Improvement of financial tools for expansion of opportunities for innovative activity investment, Kichkina E. (2014)
Nyamita M. O. - Factors influencing debt financing decisions of corporations – theoretical and empirical literature review, Nyamita H. L., Dorasamy N. (2014)
Ahn J.-Y. - Industry-wide managerial discretion and executive compensation, Kapinos K. (2014)
Lueg R. - The vital role of business processes for a business model: the case of a startup company, Malinauskaite L., Marinova I. (2014)
MaseTshaba M. T. - Modeling and measuring milestones in business process optimization, Seeletse S. M. (2014)
Protcko E. - The impact of market orientation on business performance – the case of Tatarstan knowledge-intensive companies (Russia), Dornberger U. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Nyorekwa E. T. - Monetary policy regimes and economic performance in Kenya, Odhiambo N. M. (2014)
Lee Y.-H. - Risky strategies with payoff mean changed in 2×2 simulation-based game: a normal distribution case, Lee M.-Y. (2014)
Camodeca R. - The value relevance of accounting information in the Italian and UK stock markets, Almici A., Brivio A. R. (2014)
Imandin L. - A model to measure employee engagement, Bisschoff C., Botha C. (2014)
Taghizadeh S. K. - Innovation value chain as predictors for innovation strategy in Malaysian telecommunication industry, Jayaraman K. S., Ismail I., Rahman S. A. (2014)
Protcko E. - The level of market orientation in Tatarstan high technology companies (Russia), Dornberger U., Vagizova V. (2014)
Niemela T. H. - The need for an integrative framework to challenge traditional entrepreneurship theories: the context of effectuate education expertise, Hakkinen R. A. (2014)
Askarany D. - Characteristics of innovation and the diffusion of benchmarking (2014)
Lee W. S. - The influence of emotions on trust in ethical decision making, Selart M. (2014)
Oseifuah E. K. - Activity based costing (ABC) in the public sector: benefits and challenges (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Barnard S. - Comprehensive political risk assessment of South Africa: 2014, Croucamp P. (2015)
Machova R. - The analysis of labor fluctuation in the Nitra region of Slovakia, Kosar S. T., Poor J., Hevesi A. (2015)
Tshikovhi N. - Entrepreneurial knowledge, personal attitudes, and entrepreneurship intentions among South African Enactus students, Shambare R. (2015)
Edoun E. I. - Do foreign remittances encourage investment in the rural non-farm economy sector? Evidence from Igbos of Southeast Nigeria, Ezeanyika S. E., Mbohwa C. (2015)
Singh D. - Technical efficiency and its determinants: an empirical study on banking sector of Oman, Fida B. A. (2015)
Brenski W. - Customer centricity and satisfaction as a key aspect of CRM (2015)
Bakanauskiene I. - A methodological framework to study the expression of a leadership style in organizational culture: on example of spiritual leadership, Katiliene R. (2015)
Bencsik A. - Corporate practice in preserving knowledge regarding mothers on child-care leave (based on empirical research), Juhasz T. (2015)
Kolmykova T. - International integration in innovative development of economy, Lukianykhina O., Baistriuchenko N., Lukianykhin V. (2015)
Ngcamu B. S. - Leadership and transformation in a South African university, Teferra D. (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Russolillo M. - Tackling non-communicable diseases by a forecasting model for critical illness cover (2016)
Seeletse S. M. - Performance of South African private-public partnerships (2016)
Boikanyo D. H. - Investigating the use of business, competitive and marketing intelligence as management tools in the mining industry, Lotriet R., Buys P. W. (2016)
Suseno B. D. - Technology transfer motive of managers in Eastern Asia: empirical results from manufacture industry in Banten province, Indonesia, Dwiatmadja C. (2016)
Maduekwe C. C. - Performance measurement by small and medium enterprises in Cape Metropolis, South Africa, Kamala P. (2016)
Shittu I. - Female directorship, director compensation, managerial shareholding, and price-earnings multiple of Nigerian firms, Ahmad A. C., Ishak Z. (2016)
Muller S. - Advanced spatial analytics and management: models, methods and applications (2016)
Hartono S. - The role of cluster cycle and pattern of interaction to competition strategy, Sobari A. (2016)
Adriaenssen D. J. - Prospect theory as an explanation for resistance to organizational change: some management implications, Johannessen J.-A. (2016)
Imandin L. - Confirmatory analysis of the model to measure employee engagement, Bisschoff C., Botha C. (2016)
Salehi M. - Audit fees prediction using fuzzy models, Dashtbayaz M. L., Heydari M. (2016)
Title (2015)
Content (2015)
Olgiati S. - Credit risk management and cyclicality of bank lending to non-financial corporations in Italy during the financial crisis: 2008-2012. A modeling study, Danovi A. (2015)
Edoun E. I. - Empirical evaluation of China imports on employment in the South African textile industry, Netshiozwi E. E. (2015)
Kroslakova M. - Dynamics of high growth enterprises – "gazelles"– in Czech Republic, Kubickova V., Jurkovicova L., Kubiniy N. (2015)
Stawinoga M. - CSR management and reporting between voluntary bonding and legal regulation. First empirical insights of the compliance to the German Sustainability Code, Velte P. (2015)
Kok W. - The influence of open plan work-environments on the productivity of employees: the case of engineering firms in Cape Town, Meyer M., Titus S., Hollis-Turner S., Bruwer J.-P. (2015)
Vveinhardt J. - Questionnaire verification of prevention of mobbing/bullying as a psychosocial stressor when implementing CSR, Andriukaitiene R. (2015)
Garg A. K. - Business risk management-the key success factor: evidence from shebeens and taverns in Soshanghuve Township, Makukule P. (2015)
Zapalska A. M. - The life-cycle growth and development model and leadership model to analyzing tourism female businesses in Poland, Brozik D. (2015)
Napoli F. - The value relevance of R&D expenditure after the adoption of the International accounting standards by Italian publicly listed companies (2015)
Zaychuk S. - The origins and trends of the Ukrainian medical insurance market (2015)
Bodhanya S. - Strategic enactment: strategy making practices for complex terrains (2015)
Буркат В. П. - Особливості організації селекційної роботи на сучасному етапі (2003)
Антоненко В. I. - Комбінований індекс племінної цінності корів, Мільченко Ю. В., Хімченко А. В. (2003)
Бащенко М. І. - Удосконалення генеалогічної структури черкаського заводського типу української червоно-рябої молочної породи, Тищенко І. В., Хмельничий Л. М. (2003)
Гавриленко М. С. - Довічна продуктивність корів української чорно-рябої породи залежно від віку їхнього першого отелення (2003)
Головач М. Й. - Феногенетичні аспекти успадкування мастей і їхньої класифікації у коней (2003)
Гузєв І. В. - Деякі концептуальні моменти створення нової системи оцінки спеціалізованої м'ясної худоби за типом будови тіла (2003)
Гунтік Л. М. - Удосконалений спосіб кріоконсервації сперми бугаїв (2003)
Демчук С. Ю. - Породні особливості періоду тільності у корів, Дорофєєв Д. Ю. (2003)
Дорофеєв Д. Ю. - Особливості періоду тільності і родів у корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2003)
Йовенко І. В. - Особливості розведення за лініями при великомасштабній селекції, Йовенко В. В. (2003)
Кадиш В. О. - Вікова динаміка амінокислотного складу плазми крові і сперми бугайців абердин-ангуської породи (2003)
Ковтун Л. В. - Молочна продуктивність та відтворювальна здатність корів різних генотипів української червоно-рябої молочної породи, Сірацький Й. З. (2003)
Колта М. М. - Продуктивні якості української червоно-рябої молочної породи в умовах Прикарпаття (2003)
Коновалов B. C. - Вплив катастрофи на ЧАЕС на пристосувальні можливості чорно-рябої худоби (2003)
Кругляк П. А. - Вплив тривалої перерви у статевому використанні бугаїв на якість сперми, Бойко О. В. (2003)
Кругляк A. П. - Перспективи збереження генофонду сірої української худоби, Подоба Б. Є., Стоянов P. O., Назаренко В. Г., Гузєєв Ю. В. (2003)
Любинський О. І. - Генетична структура поліморфних білкових систем сироватки крові української червоно-рябої молочної худоби прикарпатського типу (2003)
Москалюк Б. В. - Особливості росту та м'ясна продуктивність бугайців різних генотипів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2003)
Мохначова О. І. - Молочна продуктивність корів різних генотипів української червоно-рябої молочної породи (2003)
Надточій В. M. - Гемопоез і деякі показники неспецифічної резистентності у бугаїв-плідників симентальської породи, Надточій В. П., Дубін А. М., Мацаца М. М. (2003)
Полупан Ю. П. - Генетична детермінація ефективності довічного використання чорно-рябої молочної породи, Рєзникова Н. Л. (2003)
Романов Л. М. - Підвищення показників господарського використання бугаїв-плідників за допомогою лактину, Бойко О. В. (2003)
Семенченко М. А. - Економічна ефективність одноразового осіменіння корів, Бегма А. А., Єфіменко С. Т., Семенченко С. М. (2003)
Сірацький Й. З. - Генетичне зумовлення рівня відтворювальної здатності бугаїв м'ясних порід, Шапірко В. В. (2003)
Сохацький П. С. - Динаміка концентрації гормонів у бугаїв: співвідношення, взаємозв'язки та особливості (2003)
Ткачук В. П. - Ефективність поєднання м'ясних порід при схрещуванні з чорно-рябою худобою на Поліссі (2003)
Федорович Є. І. - Вікова динаміка природної резистентності телиць чорно-рябої худоби західного регіону України (2003)
Хмельничий Л. М. - Особливості екстер'єру корів української червоно-рябої молочної породи (2003)
Черняк Н. Г. - Видові та породні особливості об'єктивних показників якості сперми, Кругляк А. П. (2003)
Чуприна О. П. - Вікова динаміка м'ясної продуктивності бугайців абердин-ангуської пород (2003)
Title (2014)
Contents (2014)
Badenhost-Weiss J. A. - A unique market offering by formal independent retail and wholesale small businesses in the Soweto Township, South Africa, Cilliers J. O., Eicker T. (2014)
Chiloane-Tsoka E. - Effects of migration and immigration on SMMEs: the case study of Diepsloot informal settlement, South Africa, Mmako N. (2014)
Seeletse S. M. - A social responsibility inventiveness to relieve Krugersdorp and Randfontein exploited household servants of mistreatment (2014)
Fourie A. W. - Principals’ involvement in the career development of female teachers: a case study in South Africa, van der Westhuizen P. C., Mentz E. (2014)
Ukandu N. E. - Influence of E-HRM in decision making in selected tertiary institutions in South Africa, Iwu C. G., Allen-lle C. O. K. (2014)
Buys P. - Proposing an activity-driven operational accounting framework at an agricultural chemical company, van der Linde M. (2014)
Ambe I. M. - Differentiating supply chain strategies: the case of light vehicle manufacturers in South Africa (2014)
Visser T. - An exploration into family business and SMEs in South Africa, Chiloane-Tsoka E. (2014)
Naidoo P. - Investigating the relationship between organizational culture and work engagement, Martins N. (2014)
Krüger L. P. - Broad-based black economic empowerment (B-BBEE) in South Africa: a moral and ethical management perspective (2014)
van Wyk A. - Resistance to change in schools: perceptions of principals and teachers in a South African province, van der Westhuizen P. C., van Vuuren H. (2014)
Cele P. C. - Research output level at Durban University of Technology (DUT) in South Africa: contributing factors and their implications, Lekhanya L. M. (2014)
Maleka M. J. - The impact of management practices on job satisfaction: insights from a state-owned institution, Rankhumise E. M. (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Alas R. - Cultural diversity and business schools’ curricula: a case from Egypt, Mousa M. (2016)
Latif W. B. - Imagination of brand image for tourism industry, Islam M. A., Noor I. M., Mohamad M., Kongsompong K. (2016)
Piasecki M.-A. - Contested confines: political risk and the media in South Africa, Croucamp P. (2016)
Stokvik H. - Aspects of a knowledge theory for new venture creation: management, policy and methodological implications, Adriaenssen D. J., Johannessen J.-A., Skalsvik H. (2016)
Franco M. - Contingencies, new-institutionalism and complexity in the organizational paradigm. The Italian Jobs Act, Cerimele A. (2016)
Adriaenssen D. J. - How can we improve the effectiveness of HRM strategy? A model for future research, Johannessen J.-A., Saetersdal H. (2016)
Akkucuk U. - Assessing service quality in online banking services, Teuman B. (2016)
Abe I. I. - The role of individual interpersonal relationships on work performance in the South African retail sector, Mason R. B. (2016)
Bruwer J.-P. - A literature review of the sustainability, the managerial conduct of management and the internal control systems evident in South African small, medium and micro enterprises, Coetzee P. (2016)
Rudzani S. - An assessment of the challenges of adopting and implementing IFRSS for SMEs in South Africa, Charles M. D. (2016)
Petersons A. - Communication privacy management of students in Latvia, Khalimzoda I. (2016)
Mbuya J.-M. - Future entrepreneurs: does the field of study matter? A comparison of students in a South African urban environment, Schachtebeck C. (2016)
Oluwatayo I. B. - Budgetary allocation to agriculture in South Africa: an empirical review from 1994 to 2014, Mantsho S. M. (2016)
Vuuren van H. J. - Leading and manage diverse schools in South Africa, van der Westhuizen P. C., van der Walt J. (2016)
Пономарьова К. - Нестандартні форми організації навчання української мови в початкових класах (2015)
Лавренова М. - Види мовного розбору в початкових класах (2015)
Похилюк О. - Інтерактивний урок української мови в 3 класі (2015)
Скворцова С. - Урок-дослідження з математики у початковій школі , Онопрієнко О. (2015)
Чернецька Т. - Спостереження як засіб організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів (2015)
Логачевська С. - Проект "Вогонь – друг чи ворог?", Логачевська Т. (2015)
Гайдамака О. - Особливості методики поліхудожнього виховання молодших школярів на уроках інтегрованого курсу "Мистецтво" (2015)
Асєєва М. - Творчий вчитель – це творчі учні (2015)
Зведений перелік перевірних робіт в 1–4 класах (2015)
Поліщук В. - Криза 7 років та молодший шкільний вік (2015)
Руденко Н. - Інтерактивне навчання на уроках математики в початковій школі (2015)
Воронович В. - Через два роки в Україні читатимуть більше ніж сьогодні (2015)
Чередник А. - З ясним розумом і шляхетним серцем (2015)
Грошева О. - Поговоріть зі мною (2015)
Пєркова Г. - Здорове покоління з навичками здорового способу життя (2015)
Глінчук Ю. - До проблеми збереження психологічного здоров`я учнів у шкільному освітньому середовищі (2015)
Климович І. - Творчий конкурс "45 чарівних слів" (2015)
Покажчик статей, надрукованих у журналі за 2015 рік (2015)
Contents (2018)
Koriashkina L. S. - On the influence of the number of aggregates and free particles on the subsidence of loess soils, Mokritska T. P., Bondar O. V., Odnovol M. M. (2018)
Sobolev V. V. - Physical conditions of the ‘light’ core formation and thermonuclear heat source deep inside the earth, Bilan N. V. (2018)
Saadoun A. - Numerical modeling of slope stability in Chouf Amar limestone quarry (M’sila, Algeria), Hafsaoui A., Khadri Y., Fredj M. (2018)
Baala D. - Radiometric sorting techniques for mining wastes from Ouenza iron mine (Algeria), Idres A., Bounouala M., Benselhoub A. (2018)
Bulat A. F. - Synergetic model of the wave abrasive fatigue wear of rubber lining in the ball tube mills, Dyrda V. I., Kalhankov Ye. V. (2018)
Sakhno I. G. - Identification of material parameters for numerical simulation of the behavior of rocks under true triaxial conditions, Molodetskyi А. V., Sаkhno S. V. (2018)
Zabolotnyi K. S. - Influence of parameters of a rubber-rope cable on the torsional stiffness of the body of the winding, Panchenko O. V., Zhupiiev O. L., Polushyna M. V. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського