Онопрієнко В. І. - Прогресс через исследования и инновации: опыт Германии в инновационном развитии, Онопрієнко М. В. (2018)
Храмов Ю. О. - Періодизація в історії фундаментальних наук (2018)
Мамедов З. - История нотариата в Азербайджане (XIX век — начало ХХ века) (2018)
Кригер Б. - Информационная ловушка: угроза для нервно-психической эволюции человека (2018)
"Дорогі" гості: про прийом делегації Кубинської академії наук на чолі з президентом доктором Антоніо Нуньєсом Хіменесом в АН УРСР у 1963 р (2018)
Хроніка наукового життя (2018)
Орел Ю. В. - Українізація освіти у період визвольних змагань 1917–1921 років (2017)
Пахоменков Ю. Г. - Революційні події 1917–1921 років на Придніпров’ї в архівних документах, Юзбашева Н. Л. (2017)
Булгакова Т. О. - Діяльність Комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих (1991–2005 роки) (2017)
Киструська Н. В. - Репресоване духовенство (за документами Державного архіву Дніпропетровської області), Шумейко О. В. (2017)
Клименко Т. А. - Повернення із забуття імен жертв терору 1920–1930-х років на Черкащині (2017)
Мага І. М. - Духовна скарбниця закордонного українства (до 10-ї річниці Центрального державного архіву зарубіжної україніки) (2017)
Байдич В. Г. - Використання архівної інформації у Державному архіві Хмельницької області в 2012–2017 роках (2017)
Ємельянова Т. О. - Актуалізація аудіовізуальної спадщини засобами інформаційно-комунікаційних технологій (стандарти та практики) (2017)
Приходько Л. Ф. - Експертиза цінності аудіовізуальних документів: теоретичні засади, науково-методичні аспекти (2017)
Чижова О. В. - Переселення архіву-музею може призвести до непоправних втрат національного культурного надбання (2017)
Балишев М. А. - Фонд особового походження О. М. Бекетова у Центральному державному науково-технічному архіві України (до 155-річчя від дня народження зодчого), Голубкіна Г. С. (2017)
Дубовик С. О. - Національна опера України за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 150-річчя від дня заснування) (2017)
Каменєва С. А. - "Губернію Київську здав… губернію прийняв" (із документів Державного архіву Київської області) (2017)
Касян Л. Г. - Аудіовізуальні документи в контексті автобіографічного синергену Юрія Яновського (2017)
Павлова О. Ф. - Огляд нових надходжень документів до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України за 2016 рік (2017)
Редько О. М. - "… бажаю … дочекатися визволення України…" (огляд документів ЦДАВО України про діяльність українського громадського і культурно-освітнього діяча Є. С. Вирового) (2017)
Пономарьов О. М. - Від першої публікації – до археографічного відтворення рапорту Коша Нової Запорозької Січі генерал-губернатору Малоросії, президенту Малоросійської колегії графу П. О. Рум’янцеву (1765 р.) (2017)
Папакін Г. В. - Археографічна ретроспектива Чорнобильської трагедії (2017)
Реєнт О. П. - Нове дослідження з проблем регіональної історії (2017)
Рожко В. Є. - Фонд особового походження лідера дисидентського руху 1960-х років на Волині Д. П. Іващенка у Державному архіві Волинської області (нове надходження) (2017)
Вихідні дані (2018)
Королюк В. С. - Від редколегії, Козаченко Ю. В., Кукуш О. Г., Леоненко М. М., Майборода Р. Є., Мацак І. К., Мішура Ю. С., Сахно Л. М., Шевченко Г. М. (2018)
Alfelt G. - Stein-Haff identity for the exponential family (2018)
Arab I. - Asymptotic results for certain weak dependent variables, Oliveira P. E. (2018)
Bodnar T. - On the product of a singular Wishart matrix and a singular Gaussian vector in high dimension, Mazur S., Muhinyuza S., Parolya N. (2018)
Боднарчук С. В. - Модифікований метод Ейлера для слабкої апроксимації стохастичних диференціальних рівнянь, керованих процесом Вінера, Кулик О. М. (2018)
Борисенко O. Д. - Виживання і вимирання у стохастичній неавтономній логістичній моделі популяційної динаміки, Борисенко Д. О. (2018)
Гусак Д. В. - Про особливість розподілів перестрибкових функціоналів майже напівнеперервних зверху процесів на ланцюгу Маркова, Карнаух Є. В. (2018)
Іванов О. В. - Про мінімаксні оцінки параметрів моделі регресії, Мацак І. К. (2018)
Капустей М. М. - Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для послідовністі серій у термінах середніх псевдомоментів, Слюсарчук П. В. (2018)
Козаченко Ю. В. - Побудова моделі Карунена-Лоєва для вхідного гауссового процесу, що подається на лінійну систему, з урахуванням виходу, Розора І. В. (2018)
Кукуш О. Г. - Критерій згоди в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання, Чернова О. О. (2018)
Leonenko N. N. - Ehrenfest-Brillouin-type correlated continuous time random walk and fractional Jacobi diffusion, Papic I., Sikorskii A., Suvak N. (2018)
Логвіненко С. С. - Асимптотичний розподіл оцінок максимальної вірогідності у дробовій моделі Васічека, Ральченко К. В. (2018)
Майборода Р. Є. - Метод ортогональної регресії для спостережень із суміші, Навара Г. В., Сугакова О. В. (2018)
Malykh N. O. - Calculation of the convexity adjustment to the forward rate in the Vasicek model for the forward in-arrears contracts on LIBOR rate, Postevoy I. S. (2018)
Мішура Ю. С. - Відшукання екстремумів ентропійних функціоналів, Железняк Г. С. (2018)
Працьовитий М. В. - Властивості та розподіли значень фрактальних функцій, пов'язаних із Q_2-зображенням дійсних чисел, Ратушняк С. П. (2018)
Радченко В. М. - Наближення розв'язків хвильового рівняння, керованого стохастичною мірою, Стефанська Н. О. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Korotkova Y. - Language Education Trends in Ukraine (late ΧΧ – early ΧΧΙ) (2018)
Stronskyy H. - Polish Societies Role in the "Third Sector” Development in Volyn, Panyshko H. (2018)
Durdas A. - Higher Education in France: Historical Development (2018)
Kaminska M. - Trends in Continuing Education of Teachers in European Education Systems (2018)
Batechko N. - Engineering Education Quality Assurance in the European Educational Area, Lut M. (2018)
Pavlenko O. - US higher engineering education: the spotlight on current trends (2018)
Voyevutko N. - Masters’ Degree in Educational Managers in the Republic of Cyprus: Program Analysis (2018)
Ivashko O. - Teaching Foreign Languages of Third Age Students in Poland (2018)
Serheieva O. - The Role of Adult Student’s Individuality in Optimization of Educational Process (2018)
Minczanowska A. - Cultural Context of Children and Youth’s Self-esteem from the Polish – Czech Borderland (2018)
Papadopoulos I. - Investigating factors enhancing intercultural communication: from students’ writing to teachers’ practice (2018)
Sopova D. - Conceptual Bases of Academic Honesty Formation at Teachers Training (2018)
Засідання "Круглого столу" з міжнародною участю "Архівна справа в Україні: підсумки сторіччя та перспектива майбутнього" (21 вересня 2017 р., м. Київ) (2017)
Маврін О. О. - Археографічна діяльність центральних державних архівних установ України у 1991–2011 роках (2017)
Ємельянова Т. О. - Нотатки з історії кіноархівів (2017)
Клименко Т. А. - Головні етапи становлення і розвитку Державного архіву Черкаської області (2017)
Алєксєєнко А. О. - Комплексний науково-святковий івент на тему: "Архівна справа сьогодні: з вічності у майбуття", Балишев М. А. (2017)
Любарська Л. В. Фотодобірка (2017)
Бандура М. В. - Надійний супутник архівістів та істориків (2017)
"Архіви України". Фотодобірка (2017)
Алєксєєнко А. О. - Архіви – зберігачі історії науки і техніки: інституціоналізація в Україні архівного зберігання науково-технічної документації, Балишев М. А. (2017)
Калакура Я. С. - Правове, інноваційно-інформаційне та організаційно-технологічне забезпечення архівного менеджменту (2017)
Переверзєва Л. М. - Створення страхового фонду документації на об’єкти культурної спадщини, Колісник О. В. (2017)
Ухач В. З. - "Важкі" питання українсько-польських відносин у 1942–1944 роках: візії сучасних вітчизняних істориків (2017)
Бабенко О. О. - Джерела з історії будівництва Кременчуцької ГЕС (2017)
Марканич М. В. - Розвиток адміністративно-територіальної системи Підкарпатської Русі (2017)
Масіян Н. Б. - Особовий фонд М. Г. Івасюка у Державному архіві Чернівецької області (до 100-річчя від народження українського письменника, фольклориста, науковця та культурно-громадського діяча) (2017)
Романова К. В. - Життя Києва 1920–1930-х років за матеріалами періодичних видань української еміграції (2017)
Бездрабко В. В. - Зарубіжний архівний менеджмент в освітній системі: походження, зміст, перспективи (2017)
Колесник І. І. - Діалог з істориком (2017)
Мага І. М. - Учитель (2017)
Палієнко М. Г. - Нове архівне мислення: внесок професора Ярослава Калакури у розвиток українського архівознавства (2017)
Пиріг Р. Я. - Професор Ярослав Калакура: історик, закоханий в архіви (2017)
Фотодобірка. До 80-річчя від дня народження та 55-річчя трудової діяльності Я. С. Калакури (2017)
Вовк О. Б. - "Даби публичніе дѣла, отдаваеми и принимаеми в архивах, … храними били по точному порядку в узаконеніях предположенному" (до історії впорядкування архівів у другій половині XVIII ст.), Демченко Л. Я. (2017)
Фрасинюк О. Н. - Київські золотарі ХVI–XVIII століття у дослідженнях Д. М. Щербаківського (2017)
Андрієвська Л. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Архіви в сучасному світі: виклики та завдання" (7–8 грудня 2017 р., м. Київ) (2017)
Гуль О. В. - Маловідоме масове джерело до історії Львова другої половини XVI століття (2017)
Палієнко М. Г. - 27-й Міжнародний день архівів: нотатки з форуму архівістів у м. Трієст (Італія) (16–17 жовтня 2017 р.) (2017)
Чернятинська Ю. Г. - VIІ Конгрес польських архівістів "Архіви без кордонів" (Archiwistyka bez granic) (20–21 вересня 2017 р., м. Кельце, Польща) (2017)
Dzhala R. M. - Influence of the pipe defect on its magnetic field, Dzhala V. R., Melnyk M. I., Horon B. I., Senyuk O. I. (2018)
Dzhala R. M. - Antiinterference determination of underground pipeline placement, Verbenets B. Ya., Horon B. I., Senyuk O. I. (2018)
Javorskyj I. M. - Covariance LSM-analysis of biperiodic nonstationary vibration signals, Dzeryn O. Y., Yuzefovych R. M. (2018)
Skalsky V. R. - The method of measuring the velocity of surface acoustic waves by laser probing, Mokryy O. M., Rudavskyy D. V. (2018)
Ivasenko І. B. - Analysis of dimple shape on fractographic heat-resistant steel images, Berehulyak O. R., Vorobel R. A. (2018)
Mandziy T. S. - Segmentation of corrosion damage images with unknown background by energy minimization, Ivasenko I. B. (2018)
Rubel A. S. - Assessment of visual quality of denoised images, Lukin V. V. (2018)
Stasyshyn I. V. - Retrieving the surface relief components using phase-shifting interferometry and Gaussian filter, Kotsiuba Y. M., Muravsky L. I., Voronyak T. I. (2018)
Krasniuk R. P. - Modeling of the optimal databases allocation of information systems by the availability of intermediate servers, Tsegelyk G. G. (2018)
Dosyn D. H. - Pertinence evaluation system architecture on a basis of learning ontology with planning in a certain domain (2018)
Yerokhin A. L. - Fuzzy probabilistic neural network in document classification tasks, Zolotukhin O. V. (2018)
Vorobel R. A. - To the 100-th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine (2018)
Vorobel R. A. - The V-th Scientific Conference "Computational Methods and Information Transformation Systems – 2018" in honor of prof. Bohdan Popov (2018)
Borys Yevhenovych Paton – President of the National Academy of Sciences of Ukraine (to the 100th birthday) (2018)
Бараболя О. В. - Урожайність пшениці озимої залежно від системи удобрення та погодних умов вегетаційного періоду, Барат Ю. М., Кулик М. І., Онопрієнко О. В. (2018)
Вечерська Л. А. - Пшениця полба: переваги, недоліки і перспективи, Реліна Л. І., Голік О. В. (2018)
Січкар А. О. - Змішані посіви кукурудзи на силос з високобілковими компонентами в Правобережному Лісостепу, Рогальський С. В., Вишневська Л. В., Климович Н. М. (2018)
Мостов’як І. І. - Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за використання різних видів фунгіцидів та інокулянта у Правобережному Лісостепу України, Кравченко О. В. (2018)
Полторецький С. - Енергетична ефективність насінницьких посівів Panicum Miliaceum (L.), Полторецька Н., Яценко А., Білоножко В., Кравченко В. (2018)
Господаренко Г. М. - Якість круп’яних продуктів із зерна пшениці спельти, Полторецький С. П., Любич В. В., Желєзна В. В. (2018)
Войціцька О. М. - Експрес діагностика адаптивних форм мікобактерій туберкульозу (2018)
Карпенко В. П. - Формування симбіотичного апарату сочевиці за дії біологічних препаратів, Новікова Т. П., Притуляк Р. М. (2018)
Готвянська А. С. - Вплив добрив на ріст і розвиток насінників, урожайність і якість насіння цибулі ріпчастої сорту Любчик в умов зрошення в умовах Степу України (2018)
Улянич О. І. - Адаптивність та сортові особливості цикорію салатного ендивій і ескаріол у Правобережному Лісостепу України, Лук'янець О. Д., Воєвода Л. І. (2018)
Хареба О. В. - Зональна мінливість урожайності салату посівного листкового (Lactuca sativa var. secalina L.) сорту Сніжинка, Горова Т. К., Кондратенко С. І., Ткалич Ю. В. (2018)
Яценко В. В. - Адаптивність і стабільність сортів часнику озимого за інтродукції в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Карпенко В. П. - Продуктивність нуту за впливу гербіциду і біологічних препаратів, Коробко О. О. (2018)
Карпенко В. П. - Ферментативна активність рослин соризу за використання гербіциду і регулятора росту рослин, Шутко С. С. (2018)
Новак В. Г. - Агрометеорологічні умови 2017–2018 сільськогосподарського року за даними метеостанції Умань, Новак А. В. (2018)
Господаренко Г. М. - Вплив доз і співвідношень добрив на врожайність і якість зерна пшениці озимої, Черно О. Д., Бойко В. П., Стасінєвич О. Ю. (2018)
Polunina O. V. - Evaluation methods of estimation of young apple trees leaf area, Maiboroda V. P., Seleznov A. Y. (2018)
Мельник О. В. - Укорінення відсадків підщепи яблуні 54-118 залежно від субстрату для підгортання, Шарапанюк О. С. (2018)
Герасько Т. В. - Вплив системи утримання ґрунту в органічному саду на фізіологічні показники листя черешні, Злоєдова А. В. (2018)
Попович З. О. - До питання про можливість співіснування ринкових, планових і адміністративних механізмів господарювання в економічній системі СРСР (2015)
Оноприенко В. І. - Ризикогенність суспільства знань і мегатехнологій (2015)
Бублик С. Г. - О возможностях применения лингвостатистических подходов к анализу государственной научно-технологической политики (2015)
Попович О. С. - Зміна структури кадрової складової наукового потенціалу України протягом 1995–2013 років, Костриця О. П. (2015)
Живага О. В. - Соціальні ефекти і ризики біотехнологічної революції (2015)
Добровська С. В. - Розвиток національної системи реферування (2015)
Грачев О. О. - Наукознавчий аналіз стану національних академій наук США, Канади і країн Латинської Америки та Карибського басейну, Хорєвін В. І. (2015)
Malitsky B. A. - Foreign Grant Support for Projects in the Context of R&D Structure and Performance in Ukraine (2015)
Gryga V. - Opportunities for Financing Basic Research in Austria (2015)
Kostenko L. - Scientometrics: A Tool for Monitoring and Support of Research, Zhabin A., Kuznetsov A., Lukashevich T., Kukharchuk E., Simonenko T. (2015)
Храмов Ю. А. - Военно-политические и научно-технические предпосылки активизации работ в ядерной и ракетной науке и технике в СССР в 1945–1954 годах с целью создания ракетно-ядерного оружия (2015)
Глоба О. Ф. - З історії становлення та розвитку акарології (2015)
Грушицька І. Б. - Є. А. Кирилов – фундатор одеської школи наукової фотографії, Сухотерина Л. І. (2015)
Звонкова Г. Л. - Міжгалузеві науково-технічні комплекси в Україні: історія створення, напрямки і результати діяльності. (2015)
З історії створення Фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР (2015)
Хроніки наукового життя (2015)
Рецензії (2015)
Автори номеру (2015)
Abstracts (2015)
Головатюк В. М. - Соціальний потенціал інноваційного економічного розвитку в контексті науково-технологічної та інноваційної політики (2016)
Сенченко В. В. - Моніторинг розвитку інформаційного суспільства в Україні (2016)
Исакова Н. Б. - Сучасний стан та проблеми підприємницького сектору науки (2016)
Лобанова Л. С. - Уровень развития системы подготовки научных кадров как индикатор государственной научно-технической политики, Гуменюк А. Ю. (2016)
Макаренко І. П. - Моніторинг інноваційної діяльності в азійських країнах: уроки для України, Рогожин О. Г., Соловйов В. П. (2016)
Грачев О. А. - Национальные академии наук стран Африки. Науковедческий анализ деятельности, Хоревин В. И. (2016)
Слонимский А. А. - Интернационализация ресурсов инновационного развития национальной экономики: пример Беларуси, Гордейчик М. В. (2016)
Кордюм Е. Л. - Космическая биология и медицина в Украине: история и перспективы (2016)
Бабічук І. В. - Значення праць професора І. Я. Горбачевського для охорони здоров’я, Шендеровський В. А. (2016)
Татарчук В. В. - Ф. Р. Гешвенд – піонер ракетної техніки в Україні (2016)
Фірсов О. В. - Борис Григорович Луцький (до 150-річчя від дня народження) (2016)
Нелегкі часи. З історії Відділу історії техніки Інституту теплоенергетики АН УРСР (2016)
Хроніка наукового життя (2016)
Автори номеру (2016)
Abstracts (2016)
Акбаш К. С. - Про закон повторного логарифма для схеми максимуму в банахових ідеальних просторах, Макарчук О. П. (2019)
Безкрила С. І. - Про одну нерівність для модулів неперервності дробового порядку, породжених півгрупою операторів, Нестеренко О. Н., Чайковський А. В. (2019)
Боднар Д. І. - Багатовимірні приєднані дроби з нерівнозначними змінними і кратні степеневі ряди, Дмитришин Р. І. (2019)
Goginava U. - Strong summability of two-dimensional Vilenkin – Fourier series (2019)
Дзюбенко Г. А. - Майже коопукле наближення неперервних періодичних функцій (2019)
Кофанов В. А. - Задача Боянова – Найденова для функций с несимметричными ограничениями на старшую производную (2019)
Кузьмич В. І. - Геометричні властивості метричних просторів (2019)
Türkmen E. - Z*-semilocal modules and the proper class RS (2019)
Pham Hoang Ha - Unicity theorems with truncated multiplicities of meromorphic mappings in several complex variables for few fixed targets, Si Duc Quang (2019)
Александрович І. М. - Диференціальні оператори, що визначають розв'язок ітерованого рівняння еліптичного типу, Сидоров М. В.-С. (2019)
Рибачук В. Д. - Мікробіологічне обґрунтування вибору концентрації антимікробних речовин у складі присипки на основі цеоліту природного (кліноптилоліту), Рубан О. А., Філімонова Н. І. (2019)
Kovalevska I. - Study of biopharmaceutical solubility of quercetin and its solid dispersions, Ruban O., Grudko V. (2019)
Ференчук Є. О. - Вплив триденного введення глутатіону на метаболізм гідроген сульфіду у печінці щурів за умов експериментальної нефропатії, Геруш І. В. (2019)
Бондарєв Є. В. - Морфологічні зміни шкіри щурів під впливом глюкозаміну гідрохлориду, "Глюкозаміну-С БХФЗ" та ацетилсаліцилової кислоти в умовах гострої локальної холодової травми, Штриголь С. Ю., Синиця В. О., Савенко П. В., Беляєва С. В. (2019)
Badalova A. - The study of antidiabetic action of the phlomis pungens extract (2019)
Сахарова Т. С. - Вивчення впливу парацетамолу на функціональний стан нирок щурів за умов експериментальної інсулінорезистентності, Бондарь Ю. Ю., Кравченко Г. Б., Красільнікова О. А. (2019)
Шаталова О. М. - Експериментальне дослідження протизапальної активності екстрактів з рослин родини Iridaceae, Михайленко О. О. (2019)
Геруш О. В. - Гепатотропні засоби: дослідження асортименту і соціально-економічної доступності в Україні впродовж 2015-2017 рр., Яковлєва Л. В., Ткачова О. В. (2019)
Цеменко К. В. - Оцінка емоційно-поведінкової реактивності у щурів після введення комплексу брусниці звичайної в комбінації з аргініном, Кіреєв І. В., Кошовий О. М. (2019)
Гонтова Т. М. - Вивчення флавоноїдів та гідроксикоричних кислот у траві сортів жоржин, що культивуються в Україні, Ільїнська Н. І., Гапоненко В. П., Козира С. А. (2019)
Романова С. В. - Вивчення елементного складу трави деяких видів сочевиці, Волочай В. І., Демешко О. В., Руденко В. П. (2019)
Маміна О. О. - Дослідження мебгідроліну хроматографічними методами, Кабачний В. І., Томаровська Т. О., Бондаренко Н. Ю. (2019)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2019)
Калько М. І. - Дієслівна стилізація тотально-часових реляцій у контексті аспектологічних досліджень (2018)
Тимко-Дітко О. - Порiвняння дiєслiвних категорiй у сучаснiй українськiй і хорватськiй мовах (2018)
Христіанінова Р. О. - Дуплексив у формально-граматичній та семантико-синтаксичній структурі речення (2018)
Шитик Л. В. - Внутрішньоранговий різнокатегорійний синкретизм складних сполучникових речень (2018)
Пчелінцева О. Е. - Аспектуальні властивості українського віддієслівного іменника зі значенням дії (2018)
Грозян Н. Ф. - Додаток як другорядний член речення: традиційний вимір (2018)
Демешко І. М. - Морфонологія словотвірних гнізд вербативів із членованою вершиною на групу приголосних (2018)
Лонська Л. І. - Антропоніми в складі українських паремій: лінгвостатистичне дослідження (2018)
Калько В. В. - Проблема дефініції паремії в сучасній лінгвістиці (2018)
Таран А. А. - Роль вторинної номінації в оновленні українського лексикону (2018)
Дзира І. Я. - Ідентифікація особи в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 року (2018)
Драган Ю. М. - Діалектні особливості мови історичних творів А. Кащенка (2018)
Матвеєва Н. Р. - Мовна ситуація в столиці в другій половині ХІХ ст. (2018)
Мартинова Г. І. - Подовження приголосних в ареалі середньонаддніпрянських говірок (у світлі діалектного тексту) (2018)
Бігусяк М. В. - Кушнірська лексика в говірках Тисмениччини: структурно-семантичний, номінативний та динамічний аспекти (2018)
Делюсто М. С. - Специфіка інтерферентних процесів у південнобессарабських говірках (2018)
Клименко Н. Б. - Робота над укладанням хрестоматії українських говірок Донеччини (2018)
Литвиненко Я. О. - Інваріантна модель тематичної групи як інструмент вивчення діалектної лексики (2018)
Поліщук С. О. - Назви картоплі в говірках середньонадбузького ареалу (2018)
Симоненко І. В. - Займенники прикметникового типу відмінювання в східнополіському діалекті крізь призму діалектного тексту (2018)
Чаган О. І. - Назви підсобних господарських приміщень у бойківських говірках (2018)
Щербина Т. В. - Словник говірки с. Журавка Шполянського р-ну Черкаської обл. (2018)
Юсікова О. В. - Темпоральність у діалектному тексті-оповіді: деякі аспекти дослідження (на матеріалі гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області) (2018)
Денисенко З. М. - Прізвищеві назви в антропонімії с. Хмільна Канівського р-ну Черкаської обл (2018)
Колісник Ю. В. - Мовні стереотипи радянських ЗМІ, їхня роль у формуванні суспільної свідомості (на прикладі журнальної преси УРСР 1950–1980 рр.) (2018)
Зайцева О. М. - Активізація варіантних форм словозміни іменників та числівників у сучасному телемедійному дискурсі (2018)
Цюра С. В. - Комунікативні характеристики оцінних тактик як компонентів англомовного діалогічного дискурсу (на матеріалі п’єс О. Уайльда) (2018)
Савченко І. С. - Духовні основи спілкування (2018)
Артеменко А. І. - Перепитування в англійському та українському дискурсах (2018)
Бойко О. О. - Інтердискурсивність у сучасному українському фентезі (на матеріалі роману Дари Корній "Гонихмарник") (2018)
Селіванова О. О. - Лінгвокогнітивні параметри етнічної ідентичності (2018)
Чистяк Д. О. - Космогонічна концептосистема в поезії Якова Савченка (2018)
Пикалюк Р. В. - Концептуальна система твору як чинник імплікації модальних значень (на матеріалі художньої прози І. Багряного) (2018)
Кулініченко Р. В. - Вивчення впливу дефектів зубних рядів на анатомічні характеристики дисків скронево-нижньощелепних суглобів за результатами морфологічного дослідження (2016)
Гриценко П. И. - Эффективность временной корневой пломбы на основ полиоксидония при лечении деструктивных форм вторичного верхушечного периодонтита, Самойленко А. В. (2016)
Дичко Є. Н. - Характеристика калікреїн-кінінової системи у хворих на глосалгію, Срібник П. Л., Штомпель Г. В. (2016)
Романова Ю. Г. - Особливості функціонування ферментних систем ротової порожнини в жінок, які страждають на синдром полікістозних яєчників, Дізік С. В. (2016)
Савельева Н. Н. - Роль механизмов гуморального иммунитета в развитии хронического генерализованого пародонтита I-II степени тяжести у лиц с паразитарной инвазией (2016)
Фесенко В. І. - Клініко-імунологічний статус хворих на генералізований пародонтит на тлі хронічного вірусного гепатиту В, Швець С. В. (2016)
Шкребнюк Р. Ю. - Функціональний стан мікроциркуляції пародонта у хворих на генералізований продонтит на тлі цукрового діабету I типу з кардіоміопатією, Мрочко О. І., Ключковська Н. Р. (2016)
Ярмошук І. Р. - Оцінка ефективності комплексного лікування хворих на генералізований пародонти з остеопенією, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2016)
Потапов В. Ю. - Выбор оптимальных антисептических средств для обработки костной полости в процессе хирургического лечения нагноившихся радикулярных кист, Вакуленко Е. Н., Протасенко Я. Д. (2016)
Герман С. А. - Дослідження оптичної щільності кісткової тканини альвеолярних відростків у ділянці дефектів зубних рядів (2016)
Диев Е. В. - Показатели времени исполнения специалистами ортопедического профиля комплексного протокола изготовления полного условно-съемного зубного протеза с опорой на имплантаты, Лабунец В. А., Шнайдер С. А., Диева Т. В. (2016)
Ірха С. В. - Диференційний підхід до збереження коренів зубів та їх використання при зубному протезуванні (2016)
Янішен І. В. - Проблема комплаєнтно-орієнтованих інновацій зуботехнічного матеріалознавства в контексті підвищення ефективності стоматологічного лікування, Федотова О. Л. (2016)
Фалінський М. М. - Стан тканин пародонта в пацієнтів з ортодонтичною патологією, Бойцанюк С. І., Островський П. Ю. (2016)
Безвушко Е. В. - Значимість суб'єктивних індикаторів стоматологічного здоров'я для оцінки чинників ризику виникнення карієсу зубів у дітей, Лагода Л. С. (2016)
Дичко Є. Н. - Первинна стоматологічна профілактика дитячого населення техногенного регіону (2016)
Макєєв В. Ф. - Мінеральна щільність кісткової тканини альвеолярних відростків у дітей у віковому аспекті, Крупник А. – С. А. (2016)
Добровольская О. В. - Хирургические методики формирования десневого края на втором этапе имплантации, Добровольский А. В., Павлиш И. В., Луговая Л. А. (2016)
Пономаренко В. О. - Динаміка рівня цитокінів ротової рідини в пацієнтів із повною вторинною адентією після протезування з опорою на імплантати, Силенко Ю. І., Хребор М. В. (2016)
Скрипнікова Т. П. - Аналіз структури науково-дослідної роботи лікарів-інтернів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів вднзу "умса", Силенко Ю. І., Хребор М. В. (2016)
Груздева А. А. - Состояние тканей пародонта у робочих железорудного производства (обзор литературы), Глазунов О. А. (2016)
До відома авторів (2016)
Патон Б. Є. - Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2015 році та основні напрями її подальшої роботи (тези доповіді на сесії Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.) (2016)
Мех О. А. - Інституційний фактор у науково-технічній сфері: стан і перспективи в умовах глобальних змін (2016)
Бублик С. Г. - Теоретико-методическое обеспечение анализа содержательности законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности (2016)
Попович А. С. - Эволюция возрастной структуры научных кадров Украины, России и Беларуси после 2000 года, Кострица Е. П. (2016)
Булкін І. О. - Особливості вікової структури наукових кадрів НАН України як провідного елемента наукової системи країни (2016)
Жабін С. О. - Аналіз анкетування молодих учених НАН України у 2015 р., Казьміна О., Вашуленко О. С., Соснов О. С. (2016)
Батурин Ю. М. - Похвала ФАНО. Искусствоведческий комментарий к академической реформе (2016)
Храмов Ю. А. - Пионеры ракетно-космической науки и техники, Костюк Г. Г., Мушкало Ю. И. (2016)
Бар’яхтар В. Г. - Катастрофа на ЧАЕС 30 років тому. Як це було, Прістер Б. С., Уманець М. П. (2016)
Барановская Н. П. - Чернобыльский опыт Киева для АЭС Фукусимы, Миягоши Ю. (2016)
З архівів України (2016)
Хроніки наукового життя (2016)
Рецензії (2016)
Автори номеру (2016)
Abstracts (2016)
Красівський О. Я. - Політичний діалог між Україною та ЄС в рамках Угоди про асоціацію, Пасічник В. М. (2018)
Гук О. І. - Управлінське значення ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства (2018)
Котовська О. П. - Ціннісно-смислові особливості формування англосаксонської традиції публічної політики (2018)
Нєма О. С. - Залучення та використання міжнародної технічної допомоги в сучасних умовах розвитку України, Колосовська І. І. (2018)
Підбережник Н. П. - Забезпечення етнокультурних прав української державотворчої нації, національних меншин в Україні в контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2018)
Худоба О. В. - Вплив старіння населення на систему охорони здоров’я: аналіз для перегляду державної політики (2018)
Акімова Л. М. - Аналіз сучасного правового регулювання взаємовідносин між Україною та ЄС у сфері економічної безпеки (2018)
Корецька Т. К. - Механізм забезпечення ефективності виконання програм соціального захисту населення регіону (2018)
Лесняк-Іглінська Н. Ю. - Аналіз управління ризиками як засобу реалізації державної політики щодо безпеки праці (2018)
Лішик О. П. - Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в контексті забезпечення права на освіту (2018)
Соломко Ю. І. - Розвиток системи надання адміністративних послуг як умова забезпечення ефективності впровадження електронних послуг (2018)
Сухомлин В. Б. - Особливості становлення державної політики у сфері зайнятості населення: методологія проблеми (2018)
Шведа Ю. І. - Вплив конкуренції на ефективність системи охорони здоров’я України (2018)
Карпа М. І. - Реформування державної служби в Україні в контексті політичної асоціації між Україною та ЄС (компетенційний вимір) (2018)
Голинська О. В. - Економічна основа самодостатності місцевого самоврядування в сучасних умовах (2018)
Загорський В. С. - Синергетизм процесів управління соціально-економічними системами, Ліпенцев А. В. (2018)
Матвіїшин Є. Г. - Удосконалення складання маршрутів руху інкасаторських автомобілів у підрозділах Національного банку України за допомогою сучасних комп’ютерних технологій, Федець А. В. (2018)
Маліцький Б. А. - Аналіз розвитку науки України в контексті змін державної наукової політики (2016)
Саліхова О. Б. - Розбудова механізму управління залученням іноземних технологій для інноваційного розвитку економіки України, Бак Г. О. (2016)
Денисюк В. А. - Аналіз стану економіки та науково-технічної діяльності в Південному регіоні України., Хуторной О. М. (2016)
Жукович І. А. - Методика розрахунку сумарного індексу інновацій для аналізу даних інноваційного обстеження підприємств (2016)
Сергеєва Т. А. - Біосенсори. З’єднання живого з неживим, Єльська Г. В. (2016)
Булкин И. А. - Приоритеты удельного финансирования НИОКР в Украине в дисциплинарном аспекте (2016)
Коренєв М. М. - Удосконалення методів оцінювання наукового результату дослідницької роботи в галузі медицини, Водолажський М. Л., Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В. (2016)
Головащенко Л. Р. - Бібліографічний аналіз і моніторинг відображення проблем науки та діяльності НАН України у вітчизняних засобах масової інформації за період 2004–2008 рр., Хоменко Л. О., Примаченко С. І. (2016)
Батурин Ю. М. - "Охота на Снарка" = Охота на РАН. Попытка осмысления абсурда происходящей реформы Российской академии наук (2016)
Хорошева С. А. - С. П. Парняков и его научно-техническая школа в области ракетно-космического приборостроения, Храмов Ю. А. (2016)
З архівів України (2016)
Хроніки наукового життя (2016)
Автори номеру (2016)
Abstracts (2016)
Demchenko S. A. - The synthesis and the study of the antitumor activity of 1,4-diaryl-5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,8a triazacyclopenta |cd| azulene derivatives, Fedchenkova Yu. A., Bobkova L. S., Artemchuk L. P., Demchenko A. M. (2019)
Мельников С. В. - Синтез 3-арил-3-трифторометил-2,3-дигідро-1Н-піролізин-1-онів, Ткачук В. М., Грозав А. М., Жілазо І., Сукач В. А. (2019)
Kobyzhcha N. I. - The synthesis of novel spirocyclic N-aryl-substituted 2-thiopyrimidine-4,6-diones, Holovatiuk V. M., Rozhkov V. V., Kashkovsky V. I. (2019)
Karpina V. R. - The synthesis and biological assessment of ||1,2,4|triazolo|4,3-a|pyridine-3-yl|acetamides with an 1,2,4-oxadiazol cycle in positions 6, 7 and 8, Kovalenko S. S., Kovalenko S. M., Zaremba O. V., Silin O. V., Langer T. (2019)
Kalchenko O. I. - The chromatographic study of complexation of functionalized calix|4,8|arenes with aromatic aldehydes, Cherenok S. O., Solovyov A. V. (2019)
Agafonov O. M. - The quantum chemical study of the mechanism of the epoxidation reaction of limonene and geraniol with peracetic and perbenzoic acids, Okovytyy S. I., Blazheyevskiy M. Ye. (2019)
Slabiak O. I. - Development and validation of HPLC/UV-procedures of efavirenz determination in biological fluids, Ivanchuk I. M., Klimenko L. Yu., Kolisnyk Iu. S. (2019)
Єрьоміна Г. О. - Пошук сполук з антимікробною дією серед морфоліновмісних похідних 2-R-фенілімінотіазолу, Упир T. В., Осолодченко Т. П., Єрьоміна З. Г., Демченко Н. Р., Перехода Л. О. (2019)
Головатюк В. М. - Трансформація євроінтеграційного потенціалу національної економіки (2016)
Козловський І. В. - Порівняльний аналіз країн Чорноморського регіону на основі використання показників Європейського інноваційного табло (2016)
Яковлев А. И. - Развитие систем стимулирования работников и организаций для повышения качества и конкурентоспособности новых разработок (2016)
Булкин И. А. - Эволюция возрастной структуры исследователей в организациях НАН Украины (2016)
Головащенко Л. Р. - Моніторинг публікацій у вітчизняних ЗМІ з проблем науки та діяльності НАН України, а також інформаційної активності вчених НАН України за період 2009–2013 рр., Хоменко Л. О., Бодеко В. П., Примаченко С. І. (2016)
Задача о "взвешивании ученых" как стратегическая операция (Интервью с членом-корреспондентом РАН Ю. М. Батуриным) (2016)
Глебова А. Н. - О приоритете создания магнетронного генератора высокочастотных колебаний (2016)
Интервью с академиком НАН Украины А. И. Ахиезером (к 20-летию создания Института теоретической физики им. А. И. Ахиезера) (2016)
З архівів України (2016)
Кавуненко Л. Ф. - Юбилейные даты киевского науковедения, Велентейчик Т. Н. (2016)
Слонимский А. А. - 40 лет белорусскому науковедению, Карелина В. А., Шарый И. Н. (2016)
До 75-річчя В. П. Соловйова (2016)
До 65-річчя Л. П. Кавуненко (2016)
Хроніки наукового життя (2016)
Рецензії (2016)
Автори номеру (2016)
Abstracts (2016)
Title (2019)
Contents (2019)
Pogorelova Ye. Yu. - Geotectonic aspects of oil and gas potential of the intermountain segment of the Black ­Sea-Caspian Sea region (2019)
Brovender Yu. M. - On extraction of ore minerals of the Donetsk basin in the early metal age, Okalelov V. N. (2019)
Biletsky M. T. - Dependence of the drilling speed on the frictional forces on the cutters of the rock-cutting tool, Kozhevnykov A. A., Ratov B. T., Khomenko V. L. (2019)
Shashenko O. M. - Analysis of calculation models while solving geomechanical problems in elastic approach, Hapieiev S. M., Shapoval V. G., Khalymendyk O. V. (2019)
Fedko M. B. - Determination of drilling and blasting parameters considering the stress-strain state of rock ores, Muzyka I. O., Pysmennyi S. V., Kalinichenko O. V. (2019)
Nadutyy V. P. - The results of experimental studies of in-fluence of variable parameters on the performance indicators of shock-centrifugal disintegrator, Haddad Jamil, Sukharyev V. V., Loginova A. O. (2019)
Doroshenko Е. V. - Aeroacoustic charac-teristics of the axial compressor stage with tandem impeller, Tereshchenko Yu. M., Tereshchenko Yu. Yu., Kushchinskiy А. O. (2019)
Pivnyak G. G. - Method for determining high-speed vehicle contact forces of the ground transport, Sakhno V. P., Kravets V. V., Bas K. M. (2019)
Kryzhanivskyi Ye. I. - The study on the flows kinematics in the jet pump’s mixing chamber, Panevnyk D. O. (2019)
Vynohradov B. V. - Limitation of oscillations of vibrating machines during start-up and shutdown, Samusya V. I., Kolosov D. L. (2019)
Havrysh V. I. - Determination of temperature field in thermally sensitive layered medium with inclusions, Kolyasa L. I., Ukhanska O. M., Loik V. B. (2019)
Skyba M. Ye. - Model of changing the stressed-deformed state of a polymer sheet during stretching, Synyuk O. M., Zlotenko B. M. (2019)
Volkov V. O. - Optimization of times of start-braking regimes of frequency-regulated asynchronous engine with pumping load (2019)
Dekhane A. - Investigations and control of the DC bus effect for adjusting wind turbine power, Tahar W., Abderrezak А. (2019)
Dreval Yu. D. - Methodological aspects of regulatory support of labor protection, Sychenko V. V., Sharovatova O. P., Vilkhova T. V. (2019)
Goncharenko D. F. - Restoration of urban underground workings using secondary polymer composites, Ubyivovk A. V., Garmash O. O., Gorokh M. P. (2019)
Boutemedjet A. - Assessment of dust pollution related to granite quarry operations in Kef Bouacida, Annaba (Algeria), Bounouala M., Idres A., Benselhoub A. (2019)
Korchemlyuk M. - Anthropogenic influence from point and ­diffuse sources of pollution in the Upper Prut River basin, Arkhipova L., Kravchynskyi R. L., Mykhailyuk J. D. (2019)
Bazylevych V. - Accumulation of social capital as a positive externality of corporate social responsibility development in transition economies, Grazhevska N., Mostepaniuk A., Virchenko V. (2019)
Novak O. - Features of master’s degree programs in Ukraine: formation of administrative competencies, Levchenko L., Levchenko I., Kostenko O. (2019)
Snihova O. - Prospects of recovery of efficient functioning of coal industry in the east of Ukraine (2019)
Pohoretskyi M. А. - Expert’s findings in criminal proceedings on environmental crimes, Serhieieva D. B., Starenkyi О. S. (2019)
Маліцький Б. А. - Національна академія наук: феномен державності та творець нового знання. (2018)
"Чтобы видеть историю, надо измерять время эпохами" Интервью с президентом Национальной академии наук Украины, директором Института электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, первым президентом Международной ассоциации академий наук, академиком Б. Е. Патоном (2018)
Наумовець А. Г. - Національна академія наук України — країні і людям (2018)
Грачев О. О. - Академическая форма организации науки: объективные тенденции развития и антиакадемическая критика, Рибачук В. П. (2018)
Корнієнко О. М. - Б. Є. Патон – інженер, учений та організатор науки (до 100-річчя з дня народження), Храмов Ю. О. (2018)
Діденко Ю. В. - Науково-видавнича діяльність Національної академії наук України, Радченко A. І. (2018)
Литвинко А. С. - Інституалізація історії науки і техніки в Національній академії наук України, Луговський О. Г. (2018)
Хроніка наукового життя (2018)
Горбачов В. П. - Нормативне регулювання і практика реалізації принципу незалежності прокурора в кримінальному процесі Російської імперії після судової реформи 1864 року (2018)
Мазур Т. В. - Методологія дослідження правового забезпечення охорони культурної спадщини в Україні (2018)
Онищук І. І. - Моніторинг правових колізій і прогалин у законодавстві України (2018)
Блажівська Н. Є. - Підстави та способи захисту корпоративних прав у практиці ЄСПЛ (2018)
Мищак І. М. - Проблеми і перспективи законодавчого забезпечення інноваційного розвитку в Україні (2018)
Нікіфорова М. О. - Поняття та види принципів податкового законодавства (2018)
Бугайчук А. А. - Моніторинг наукової розробленості сучасної джерельної бази кримінального процесуального права України (2018)
Баліцький В. В. - Міжнародне право як нормативна основа дипломатичної діяльності (2018)
Маловацький О. В. - Міжнародно-правові зобов’язання України в галузі забезпечення безпеки цивільної авіації: сучасність та перспективи (2018)
Пилипенко В. П. - Воєнні злочини як серйозні порушення Женевських конвенцій 1949 року в контексті міжнародного кримінального права (2018)
Фалалєєва Л. Г. - Фундаментальні права та концепція наднаціональності: новітні підходи у практиці Європейського Союзу (2018)
Dzhumelya V. V. - Organizational and functional mechanism of the state policy of counteraction to the shadow economy in Ukraine (2018)
Kazarian G. G. - Regulatory environment for the formation of the provision system of persons with disabilities in Ukraine, Gryshova R. V. (2018)
Андрійчук Ю. М. - Публічне управління регіональним і місцевим розвитком: шляхи реформування системи в Україні (2018)
Ляшенко О. О. - Державна етнополітика України: науковий і законодавчий аспекти (2018)
Мепарішвілі Х. Н. - Аналіз розвитку законодавства ЄС щодо управління водними ресурсами (2018)
Проданик В. М. - Взаємодія об’єднань підприємців і органів державного управління в частині реалізації регуляторної політики в Україні (2018)
Родченко Л. М. - Система принципів взаємовідносин органів державної влади з інституціями громадянського суспільства в Україні (2018)
Шинкарьов А. М. - Інституційний розвиток співпраці влади, бізнесу та громадськості на регіональному та місцевих рівнях (2018)
Андрущак І. Є. - Аналіз поширення тріщин в композитних матеріалах із використанням розширеного методу скінченних елементів, Кошелюк В. А. (2018)
Бадір К. К. - Електромагнітна складова утримання феромагнітних забруднень на поверхнях деталей машин (2018)
Галян В. В. - Люмінесценція неопроміненого та γ-опроміненого монокристалу (Ga69,5La29,5Er)2S300, Кевшин А. Г., Іващенко І. А., Федосов С. А., Лебедь О. О., Олексеюк І. Д. , Тищенко П. В., Тимошук А. Б. (2018)
Головенко Т. М. - Збагачення виробництв України сертифікованою лубоволокнистою сировиною з льону олійного, Ткачук О. Л., Ковтун О. М., Горач О. О., Шовкомуд О. В. (2018)
Дегтяр М. В. - Основні технологічні прийоми при очищенні дренажних вод полігонів твердих побутових відходів (2018)
Джугурян Т. Г. - До визначення температури безцентрового шліфування переривчастими кругами поверхонь обертання, Марчук В. І., Марчук І. В., Олексин М. В. (2018)
Дудніков А. А. - Технологічні методи підвищення експлуатаційної надійності машин, Горбенко О. В., Келемеш А. О., Дудник В. В. (2018)
Защепкіна Н. М. - Контроль інформативних показників моторних олив засобами і методами люмінесцентної спектрометрії, Таранов В. В., Наконечний О. А. (2018)
Zuev D. O. - Modeling and control of data center power consumption minimization strategies, Dos E. V., Kropachev A. V., Babkin O. V. , Varlamov О. О. (2018)
Іванов В. О. - Алгоритм вибору установлювальних елементів верстатних пристроїв, Залога В. О., Басова Є. В., Капанайко В. С. (2018)
Калюжний В. Л. - Аналіз методом скінченних елементів впливу осьового зазору на неповністю закрите відрізання заготовок із круглого прокату зсувом у штампі на пресі, Касян Д. В. (2018)
Клец Д. М. - Потенційна можливість реалізації прирощення вповільнення легковими автомобілями під час екстрених гальмувань в різних експлуатаційних умовах, Назаров О. І., Шпінда Є. М. (2018)
Кропачов Р. В. - Применение новых материалов в строительстве при 3D-печати, Ахтямова Е. Р., Мухаметзянова З. Р., Дібіров А. К. (2018)
Литвин О. В. - Аналіз передумов застосування нейронних мереж при синтезі конструкцій в машинобудуванні, Ящук І. Р., Паньков С. Б. (2018)
Литвин О. В. - Приведення жорсткості системи патрон – деталь токарного верстата, Ящук І. Р. , Раус С. С. (2018)
Лучко Й. Й. - Проблеми експлуатації потенційно-небезпечних ділянок магістральних трубопроводів, Кичма А. О. (2018)
Мащенко В. А. - Відбивання акустичних хвиль від межі рідини та ауксетик-середовища (2018)
Молошний О. М. - Вплив негладких стінок обертового осьового підвідного пристрою на робочий процес відцентрового насоса, Сотник М. І. (2018)
Мухі Алдін Хассан Мохамед - Методология построения корреляционных алгоритмов классификация сетевого трафика (2018)
Найдьонов І. М. - Формалізація голосової інформації в системах диспетчерського контролю за рухом автотранспорту (2018)
Налобіна О. О. - Дослідження котка дорожнього зі змінним контактним впливом на робочу поверхню, Герасимчук О. П., Пуць В. С., Мартинюк В. Л., Шовкомуд О. В. (2018)
Поліщук О. С. - Руйнування взуттєвих та швейних матеріалів ударом (2018)
Поляченко А. І. - Можливості методів пошуку та локалізації аномалій у томографічних та рентгенівських знімках для підвищення точності встановлення діагнозу (2018)
Потопальська К. Є. - Статистична оцінка надійності та ресурсу трубопроводу з урахуванням процесів накопичення втоми та розвитку корозії, Ларін О. О. (2018)
Ратушний О. В. - Методика определения оптимальных параметров капиллярного насоса (2018)
Редько О. І. - Дослідження складу і технології формування захисних покриттів з підвищеними антикорозійними характеристиками і зносостійкістю, Редько Р. Г. (2018)
Редько Р. Г. - Технологія виготовлення нерозвідних затискних цанг, Редько О. І. (2018)
Росул Р. В. - Історичний аспект розвитку шкіргалантерейних виробів, Садовнікова Т. М., Рейс Т. Т. (2018)
Савчук П. П. - Вплив фізичних полів на структурування епоксиполімерів, Кашицький В. П., Боярська І. В., Матрунчик Д. М. (2018)
Садова О. Л. - Інтенсивне структурування епоксиполімерів під циклічним впливом теплового поля, Кашицький В. П., Заболотний О. В., Щеглов С. М., Янчук С. Л. (2018)
Скідан В. В. - До питання впровадження принципів академічної доброчесності в освітній процес, Романюк Є. О. , Єфімчук Г. В. (2018)
Surianinov M. G. - Choice of a constructive solution of a high-frequency stabilizer of dynamic tension of a warp threads by means of a modal analysis in ANSYS package, Lazareva D. V., Chaban V. V. (2018)
Топчій В. С. - Статистический анализ показателей фазового портрета ЭМГ-сигнала с целью дифференцирования заболеваний опорно-двигательного аппарата, Жемчужкіна Т. В., Носова Т. В. (2018)
Федорчук-Мороз В. І. - Шляхи подолання шкідливої дії вібрації у виробничих процесах, Вісин О. О. (2018)
Фоменко Д. С. - Контроль динамічної неврівноваженості металевих тіл обертання (2018)
Чигвінцева О. П. - Вивчення властивостей вуглепластика на основі фенілона С-2, Рула І. В., Токар А. В., Кравченко С. В., Петрушина Г. О. (2018)
Чумало Г. В. - Вплив захисних покриттів на корозійно-механічне руйнування трубних сталей, Студент М. М., Харченко Є. В., Палюх В. М. (2018)
Дзюбецький Б. В. - Характеристика тесткросів ранньостиглих ліній кукурудзи плазми Айодент в умовах північної зони Степу України, Абельмасов О. В. (2018)
Байса І. П. - Колекція сорго: формування,вивчення і використання зразків генофонду (2018)
Бєліков Є. І. - Нові кременисті лінії кукурудзи, Купріченкова Т. Г. (2018)
Кирпа М. Я. - Біологічна довговічність і господарська придатність насіння зернових культур залежно від обробки та зберігання, Базілєва Ю. С., Лой О. Ю. (2018)
Кравець С. С. - Вплив ґрунтового гербіциду пропоніт на схожість насіння батьківських компонентів гібридів кукурудзи, Алдошин А. В., Ляшенко Н. О., Бернацький М. М. (2018)
Ткаліч І. Д. - Агротехнічні заходи підвищення урожайності насіння соняшника в умовах Степу України, Гирка А. Д., Бочевар О. В., Ткаліч Ю. І. (2018)
Черенков А. В. - Вплив передпосівної обробки насіння на морозо- та зимостійкість пшениці озимої після різних попередників, Грузінов С. К., Кобос І. О. (2018)
Мамєдова Е. І. - Вплив агротехнологічних заходів вирощування на формування надземної маси рослин ячменю ярого в умовах Північного Степу України (2018)
Єрашова М. В. - Ріст і розвиток рослин сучасних сортів пшениці озимої в Північному Степу України (2018)
Гавриш С. Л. - Вплив гранульованого біогумусу на розвиток рослин еспарцету в літніх посівах, Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Чугрій Г. А. (2018)
Лемішко С. М. - Ефективність використання біопрепаратів та стимуляторів росту у посівах гороху в умовах Північного Степу України (2018)
Gyrka A. D. - Growth, development and productivity of winter wheat depending on the different soil tillage and sowing systems, Gasanova I. I., Gyrka T. V., Bokun O. I. (2018)
Ярчук І. І. - Строки сівби і норми висіву пшениці твердої озимої, Мельник Т. В. (2018)
Молдован Ж. А. - Оцінка показників індивідуальної продуктивності рослин кукурудзи при допосівній обробці насіння та позакореневому підживленні, Собчук С. І. (2018)
Shevchenko M. S. - Аgrophysical and biotic factors of regulation the biological activity of soil in crop rotation, Shvets N. V., Shevchenko S. M. (2018)
Чабан В. І. - Реалізація потенціалу продуктивності польових культур в умовах Північного Степу України, Подобед О. Ю., Клявзо С. П., Горбатенко А. І. (2018)
Судак В. М. - Інтегрований контроль бур’янів при вирощуванні пшениці озимої по чистому пару, Горбатенко А. І., Матюха В. Л. (2018)
Козир В. С. - Напрямки розвитку молочного скотарства в Ерастівській дослідній станції (2018)
Халак В. І. - Відгодівельні якості молодняку свиней та їх зв'язок з деякими показниками білково-ліпідного обміну (2018)
Нечмілов В. М. - Забійні якості свиней при різній тривалості дорощування і сухому типі годівлі, Вдовіченко Ю. В., Повод М. Г. (2018)
Дімчя Г. Г. - Розщеплюваність сирого протеїну кормів та ефективність його використання, Майстренко А. Н. (2018)
Денисюк О. В. - Результати оцінки бугаїв-плідників за поєднанням господарсько-цінних ознак у дочок (2018)
Шпетний М. Б. - Забійні та м’ясні якості свиней за дорощування у станках з різним типом ґратчастої підлоги, Повод М. Г. (2018)
Носенко Ю. М. - E-mail розсилки як інструмент інтернет-маркетингу, Сінельник Л. М. (2018)
Артеменко С. Ф. - Продуктивність та ефективність вирощування зернових і зернобобових культур в сівозмінах короткої ротації, Ковтун О. В. (2018)
Гирка А. Д. - Завжди в творчому пошуку (до 80 річчя з дня народження Ігоря Дмитровича Ткаліча), Бочевар О. В., Клименко Л. О. (2018)
Хурані І. Ф. - Паліативна допомога онкологічним хворим, Ковальчук А. П. (2009)
Андрейчин С. М. - Сучасні погляди на лікування первинного остеоартрозу, Ганьбергер І. І. (2009)
Хміль С. В. - Особливості перебігу дисплазії шийки матки на тлі папіломавірусної інфекції, Федорейко Л. Р. (2009)
Хміль С. В. - Загальна характеристика програм допоміжних репродуктивних технологій, Лесняк Ю. І., Давид Л. В., Пелех Л. Б., Якименко Г. В. (2009)
Мисула І. Р. - Фосфорно-кальцієвий баланс і кальциноз клапанів серця у хворих на хронічному гемодіалізі, Сусла О. Б., Смачило І. В., Гоженко А. І. (2009)
П'ятночка І. Т. - Сатурація крові киснем у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2009)
Стародуб Є. М. - Ефективність комплексної терапії цирозу печінки з включенням лозартану та альфа-ліпоєвої кислоти, Олійник Н. М. (2009)
Кечин І. Л. - Вплив гель-німодипіну на порушення енергетичного метаболізму та оксидативного стресу при неускладнених гіпертензивних кризах, Рогачов І. О. (2009)
Вадзюк С. Н. - Антропометричні та психофізіологічні особливості у молодих практично здорових осіб із різним рівнем ризику розвитку артеріальної гіпертензії, Цибульська Л. С. (2009)
Заічко Н. В. - Визначення вмісту гідроген сульфіду в сироватці крові, Пентюк Н. О., Пентюк Л. О., Мельник А. В., Андрушко І. І. (2009)
Денефіль О. В. - Взаємозв'язок показників електрокардіограм і психологічного стану молоді при різних типах медико-метеорологічної ситуації (2009)
Гунько І. П. - Вторинний ревматоїдний синдром на фоні гемофілії (Випадок з практики) (2009)
Лобода В. Ф. - Застосування пробіотика "Симбітер" для корекції порушень шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку, Шульгай О. М., Кінаш М. І. (2009)
Мазур О. П. - Особливості динаміки показників клітинної та гуморальної ланок імунітету у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із хронічними обструктивними захворюваннями легень на фоні застосування імунофану (2009)
Романюк Л. Б. - Патогенетичні аспекти імунологічних порушень при залізодефіциті, Климнюк С. І., Калатай Н. Р. (2009)
Ковалик А. П. - Хронічний набряково-поліпозний ларингіт (2009)
Вергун А. Р. - Оніхоґрифоз: хірургічні аспекти комплексного лікування (2009)
Олійник О. В. - Стан кисневого гомеостазу у хворих з вертебро-базилярною недостатністю та з суб'єктивним вушним шумом, Яшан О. І. (2009)
Галай О. О. - Сегментарна резекція низньої щелепи у хворих на рак слизової порожнини рота (2009)
Суханова А. А. - Моніторинг індексу апоптозу в процесі лікування передракових станів епітелію шийки матки у вагітних (2009)
Олійник І. Ю. - Морфогенез варіантів форми навколощитоподібних залоз, Ахтемійчук Ю. Т., Александрович Т. А. (2009)
Лепявко А. А. - Вміст ацетилхоліну та активність холінестерази в міокарді щурів різного віку і статі при адреналіновому пошкодженні серцевого м'яза (2009)
Мерзлікін Д. С. - Експериментальне обґрунтування вибору основи-носія вагінальних супозиторіїв гемостатичної дії (2009)
Шульгай А. Г. - Морфологічні аспекти ентеральної недостатності при механічній жовтяниці та її корекція, Кіцак Я. М., Шульгай О. М. (2009)
Волянський А. Ю. - Антитілогенез за умов імунізації щурів на тлі гіпотиреоїдного стану організму, Кучма І. Ю., Симиренко Л. Л., Нікітченко Ю. В., Цейтлін Н. А. (2009)
Фоміна К. А. - Мікроанатомія щитоподібної залози білих щурів у віковому аспекті, Ющак М. В. (2009)
Ніколаєв В. Г. - Застосування препарату Ентеросгель для профілактики оксидативного стресу при гострій крововтраті, Кліщ І. М., Жулкевич І. В., Олещук О. М., Ніколаєва В. В., Шевчук О. О. (2009)
Zaychenko G. V. - The study of the subchronic toxicity of the cream with cerium dioxide nanoparticles in cutaneous application in rabbits, Pokotylo О. А., Nikitina N. S. (2019)
Фещенко Г. І. - Вивчення противиразкової дії ліофілізованого екстракту трави хамерію вузьколистого на моделі етанол-преднізолонового ураження шлунка у щурів, Олещук О. М., Марчишин С. М., Кошова О. Ю. (2019)
Подольський І. М. - Динаміка розвитку антидепресивного ефекту атристаміну при багаторазовому введенні (2019)
Кухтенко О. С. - Дослідження седативної дії екстракту "Седостен", Галузінська Л. В. (2019)
Doroshenko A. I. - The in vitro antimicrobial activity of highly dispersed silica and polyhexamethylene guanidine hydrochloride composite for treating local infections, Balko O. B., Voronin Ye. P., Doroshenko A. M., Zaychenko G. V. (2019)
Томаровська Л. Ю. - Розробка умов аналітичної діагностики отруєнь атомоксетином, Баюрка С. В., Карпушина С. А. (2019)
Авторський покажчик статей журналу "Клінічна фармація" за 2018 рік (2019)
Євтушенко О. М. - Статини: фармакоекономічні аспекти застосування препаратів групи інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, Немцова В. Д., Чайковська В. В. (2019)
Матяшова Н. О. - Фармакоекономічний аналіз лікарських препаратів, які впливають на структуру та мінералізацію кісток, Герасимова О. О. (2019)
Содержание (2018)
Донець О. Д. - Конструктивно-технологічні рішення забезпечення статичної міцності та ресурсу регіональних пасажирських літаків, Семенець О. І., Василевський Є. Т., Гребеніков О. Г., Гуменний А. М. (2018)
Нечипорук М. В. - Дослідження проблеми проектування надлегких літаків з урахуванням вимог споживача, Поліщук О. О., Полупан А. С. (2018)
Лосев А. В. - Особенности термоимпульсной очистки поверхностей и кромок деталей от загрязнений после механической обработки, Бычков И. В., Коллеров В. В., Селезнева А. С. (2018)
Бычков С. А. - Методика реализации системы автоматизированного конструирования и изготовления приспособлений при технологической подготовке самолетостроительного производства в режиме виртуальной реальности, Читак В. Г. (2018)
Суббота А. М. - Кинематика движения робота с тремя роликонесущими колесами, Костерная Е. Ю. (2018)
Фролов Е. А. - Исследование функциональной зависимости прочности клеевого соединения направляющих элементов УСПШ, Агарков В. В., Ясько С.Г., Кравченко С. И. (2018)
Нарожный А. Н. - Космическое микроволновое излучение и тёмная материя (2018)
Нарожный А. Н. - Квазары и тёмная материя (2018)
К сведению авторов (2018)
Процедура рецензирования (2018)
Выходные данные (2018)
Васильєв В. М. - Структура та зміст адміністративно-правового статусу суб’єктів протидії правопорушенням у сфері підприємницької діяльності (2018)
Карманний Є. В. - Протидія диверсійним заходам щодо складів боєприпасів у контексті сучасної гібридної війни, Лись М. В. (2018)
Лизогуб Я. Г. - "Карати не можна милувати", або чи потрібні заохочувальні норми у статтях КК України про злочини проти волі, честі та гідності особи (2018)
Мілорадова Н. Е. - Проблемні питання профорієнтації та професійного відбору кандидатів на службу в органи Національної поліції України (2018)
Євдокіменко С. В. - Управління юридичними ризиками в економічній сфері (2018)
Оніщенко О. Ю. - Ретроспектива законодавства у сфері добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання та розведення у напіввільних умовах чи в неволі (2018)
Волуйко О. М. - Психологічна готовність до інноваційної діяльності та індивідуально-стильова саморегуляція поліцейських (2018)
Колесніченко О. С. - Використання інформаційних технологій для прогнозування та діагностики психологічної травматизації військовослужбовців – учасників бойових дій, Горєлишев С. А. (2018)
Мітрошкіна О. В. - Специфіка психологічної готовності до змін та особистісної зрілості у працівників кримінально-виконавчої служби (2018)
Твердохлєбова Н. Є. - Особистісні трансформації складових поведінкового компонента професійної діяльності правоохоронців (2018)
Сторінка редакції (2018)
Рубрики журналу (2018)
Вихідні дані (2018)
Головатюк В. М. - Інноваційність української економіки в контексті євроінтеграції (2015)
Попович З. О. - Особливості соціально-класової структури радянського суспільства, витоків та характеру протестного руху в СРСР (2015)
Забарна Е. М. - Оцінювання інноваційно-інвестиційної складової економічного розвитку (2015)
Яковлев А. І. - Структура показників наукоємності на сучасному етапі економічного розвитку (2015)
Artyukhov A. - Analysis of Practical Aspects in Implementing Basic Research Projects: International Experience, Ukrainian Realities and Prospects, Vorobiyov S., Omelyanenko V. (2015)
Попович О. С. - Зміни вікової структури кадрового потенціалу української науки, Костриця О. П. (2015)
Кияк Б. Р. - Обґрунтування критеріїв оцінювання фундаментальних наукових досліджень, Андрущенко В. Б. (2015)
Khmara M. - The Ukrainian Context (2015)
Грачев О. А. - Национальные академии наук стран Азии, Австралии и Новой Зеландии. Науковедческий анализ деятельности, Хоревин В. И. (2015)
Храмов Ю. О. - Начальный этап ракетно-космической науки и техники (1926–1944) (2015)
Оноприенко В. И. - Патриарх всемирной истории геологии (к 100-летию со дня рождения В. В. Тихомирова) (2015)
Перша республіканська конференція з історії техніки (2015)
Хроніки наукового життя (2015)
Автори номеру (2015)
Abstracts (2015)
Богомолов А. В. - Новое направление в технологии переработки зерна пшеницы, Ирклиенко В. И. (2018)
Ольшанський В. П. - Про контактну взаємодію деяких овочів з грунтом, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2018)
Ольшанський В. П. - Про перетворення ударом задемпфованої механічної системи в осцилятор, Богомолов О. В., Богомолов О. О. (2018)
Спольник А. И. - О возможности повышения износостойкости свеклорезных ножей с помощью комбинированного воздействия лазерной обработки и карбонитрации, Калиберда Л. М., Гайдусь А. Ю. (2018)
Ольшанський В. П. - Про ударну взаємодію важкого твердого тіла з пружним півпрсторон, Богомолов О. В., Богомолов О. О. (2018)
Богомолов О. В. - Вплив пружності стрічки та тертя у стрічково-барабанному механізмі на работоздатність елеваторів, Лук’янов І. М., Машко В., Шмуляк А. (2018)
Богомолов О. В. - Дослідження процесу виділення домішок олійної сировини з відходів способом розділення суміші на гіраційному сепараторі, Ільїн В. І., Ільїна Н. О. (2018)
Машкін М. І. - Активація закваски електромагнітним полем при виробництві кисломолочного продукту – ряженки, Бредихін В. В., Денисенко С. А., Могутова В. Ф., Богомолова В. П. (2018)
Сліпченко М. В. - До дослідження руху зернового матеріалу в певмосепаруючому пристрої вібровідцентрового сепаратора (2018)
Кісь В. М. - Проблеми накопичення і переробки твердих побутових відходів великих міст України, Денисенко С. А., Кісь О. В. (2018)
Лукьянов И. М. - К определению тяговой способности ленточно-барабанных механизмов норий с различными типами лент, Кись Л. В., Бурда Н. В., Осика А. Н., Кротов Е. О. (2018)
Мезенцев В. А. - Влияние размерных характеристик частиц на толщину семенной оболочки у семян нута, Бредихин В. В., Черняев А. А., Ильина Н. А., Кобызева Л. Н., Безуглая О. Н. (2018)
Шаніна О. М. - Амінокислотний склад безглютенового парового хліба, Мінченко С. М. (2018)
Пузік Л. М. - Показники якості зерна тритикале ярого, Пузік В. К., Рожков А. О. (2018)
Шаніна О. М. - Визначення виду та раціональної масової частки концентратів тваринних білків в технології крупів підвищеної харчової цінності, Дугіна К. В. (2018)
Гавриш Т. В. - Дослідження впливу полісахаридної та білкової добавки на гідратаційні властивості безглютенового бездріжджового тіста, Шаніна О. М., Галясний І. В. (2018)
Господаренко Г. М. - Якість хліба з борошна вищого сорту різних сортів і ліній пшениці спельти, Любич В. В., Желєзна В. В., Улянич І. Ф. (2018)
Коркач Г. В. - Дослідження натуральності вафельних виробів з синбіотиками, Крусир Г. В. (2018)
Фоміна І. М. - Доцільність інтенсифікації пророщування озимої пшениці в технології зернових пластівців підвищеної біологічної цінності, Ізмайлова О. О., Шурдугайло А., Шурдугайло О. (2018)
Івчук Н. П. - Обґрунтування та розроблення способу отримання інуліновмісного сухого кавового напою, Башта А. О., Ущаповський А. О. (2018)
Благополучна А. Г. - Вплив обробки хітозаном на фізико-хімічні показники свіжої суниці під час зберігання, Заморська І. Л., Ляховська Н. О. (2018)
Дейниченко Г. В. - Розробка пристроїв для процесу екстрагування рослинної сировини, Гузенко В. В., Омельченко О. В., Шевченко Г. В. (2018)
Гніцевич В. А. - Дослідження мікроструктури молочно-білкових концентратів, Дейниченко Л. Г., Перекрест В. В., Гусятник П. В. (2018)
Сичов А. І. - Моделювання обладнання переробних та харчових виробництв при розрахунках на міцність, Сичова Т. О. (2018)
Сукманов В. А. - Автоматическая классификация объектов при оценке качества оборудования (2018)
Гречухина И. Д. - Семантические особенности концепта "турист” в английском, немецком и украинском языках, Сахно И. А. (2018)
Kim L. А. - Le Fonctionnement des Connecteurs de Reformulation Dans le Discours, Biloivanenko N. О. (2018)
Косенко Н. М. - Функціонування одиниць повторної номінації у художньому тексті, Рябовол С. Л. (2018)
Манякина Т. И. - К использованию малых форм при обучении иностранному языку как специальности (на материале немецкого языка) (2018)
Пачева В. М. - Формування системи запорізько-надазовських гідронімів (2018)
Самойленко О. В. - Типологія ономасіологійних базисів та ознак квазікомпозитів російської мови (2018)
Сидоренко О. М. - Особливості використанння різних частин мови в українському ергоніміконі (2018)
Stezhko Yu. G. - Languocultural Identification of Ukraine in Artistic Translations of Postmodernists (2018)
Styrnik N. S. - Considering Findings in Academic Paper (2018)
Толкачова А. В. - Фонова інформація у творах Божени Адамкевич, Датченко Ю. В. (2018)
Хабарова Н. А. - Лінгвістичні функції франкомовних текстів анотацій (2018)
Шпітько І. М. - Філологія в алфавітному порядку (2018)
Заболотний Т. Д. - Оцінка ефективності застосування лікувально-профілактичного комплексу в пацієнтів із генералізованим пародонтитом, які працюють в умовах тепличних господарств за впливу пестицидів на окремі показники ротової рідини, Бандрівська Н. Н., Дирик В. Т. (2017)
Ніколішина Е. В. - Біорегулююча терапія в комплексному лікуванні аутоінфекційних стоматитів, Іленко Н. М., Іленко Н. В. (2017)
Личковська О. Л. - Дослідження коротко ланцюгових жирних кислот – метаболітів пародонтопатогенної мікрофлори – як діагностичних маркерів стану мікробіоценозу ротової порожнини, Мельничук Г. М. (2017)
Заболотний Т. Д. - Ефективність лікувальних заходів у пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету І типу з кардіоміопатією за окремими показниками ротової рідини, Кордіяк О. Й., Шкребнюк Р. Ю. (2017)
Нагірний Я. П. - Особливості гемограми й імунного статусу постраждалих із травматичними переломами нижньої щелепи залежно від типу особистості, Фесик В. Л. (2017)
Дієв Є. В. - Нормативні показники роботи зубних техніків при виготовленні поодиноких коронок на імплантатах, Дієва Т. В., Обідняк В. З. (2017)
Новиков В. М. - Миофациальная симптоматика в клинике компрессионно-дислокационной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, Яценко П. И., Рыбалов О. В. (2017)
Ожоган Р. З. - Сучасні методи діагностики і лікування хворих із дефектами зубних рядів, ускладненими розлади скронево-нижньощелепного суглоба, Рожко М. М., Ожоган З. Р. (2017)
Пехньо В. В. - Показники електроміографічного дослідження жувальних м’язів у вагітних із дефектами зубних рядів за індексами roc та I roc mm, Гулавська К. П. (2017)
Ступницька О. М. - Аналіз ускладнень при протезуванні непрямими реставраціями фронтальної групи зубів, Чамата В. В., Павленко К. І. (2017)
Тончева К. - Залежність жувальної ефективності від статі при звичному типі жування, Король Д., Кіндій Д., Козак Р., Скубій І. (2017)
Готь С. – Р. Р. - Інтенсивність утворення біоплівки на титанових і оксид-цирконієвих поверхнях у досліді in vivo на прикладі streptococcus mitis та streptococcus salivarius, Угрин М. М., Фаль О. М., Бариляк А. Я., Панас М. А. (2017)
Яковин О. М. - Клінічні аспекти результатів протезування хворих незнімними протезами із zro2 покриттям, Ожоган З. Р. (2017)
Фліс П. С. - Оцінка ефективності застосування знімного ортодонтичного апарата з рухомою похилою площиною в лікуванні медіального прикусу за даними антропометричних досліджень у змінний період прикусу, Дорошенко Н. М. (2017)
Каськова Л. Ф. - Динаміка вмісту кальцію і фосфору в ротовій рідині дітей дошкільного віку з гіпертрофією аденоїдів з урахуванням проведення профілактичних протикаріозних заходів, Уласевич Л. П. (2017)
Ткаченко П. І. - Вираженість психоемоційного напруження на ситуаційний стрес у дітей із незрощенням піднебіння, Білоконь С. О., Лохматова Н. М., Доброскок В. О. (2017)
Павліш І. В. - Дослідження остеоінтергації бікортикально встановлених імплантатів малого діаметра методом частотно-резонансного аналізу, Дворник В. М. (2017)
Колісник І. А. - Тестовий контроль студентів: переваги і недоліки (2017)
Косенко В. М. - Значення компетентнісного підходу в підготовці гігієністів зубних (2017)
Лещенко Т. О. - Терміни в стоматології: іменники чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку однини (2017)
Литвиненко Н. В. - Удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою з використанням інноваційних технологій, Силенко Г. Я., Пінчук В. А., Пурденко Т. Й., Гладка В. М., Силенко Ю. І. (2017)
Беспалов С. (протоієрей) - Роль і значення віри для спасіння людини (2018)
Вепрук В. (протоієрей) - Догматичні аспекти Божественної Літургії святого Іоанна Золотоустого. Частина перша (2018)
Яровий С. (архімандрит) - Збереження християнина у спасінні (2018)
Борщевич В. - Волинська православна єпархія в 1938 р.: хроніка протистояння ревіндикаційній кампанії (2018)
Генсьорський В. - "Волинські єпархіальні відомості" як джерело до вивчення історії міжконфесійних відносин на Волині (2018)
Сацький П. - Радянська політика щодо проявів релігійності в Україні у період пізньої сталінщини (2018)
Смирнов А. - Українське православ'я в роки Другої світової війни у студіях Івана Власовського (2018)
Вакін В. (протоієрей) - Судова влада помісного собору Київської митрополії на прикладі Київського собору 1628 року (2018)
Хорошко О. (священик) - Історія видань та перекладів пам'яток християнської писемності (2018)
Лозовицький В. (протоієрей). - Святитель-українець Іоан (Максимович), митрополит Тобольський, - останній святий, канонізований Російською Православною Церквою у Синодальну епоху (2018)
Фульмес В. (протоієрей) - Вікарій Київської єпархії єпископ Канівський Сильвестр (Малеванський) - богослов та видатний випускник Волинської духовної семінарії (2018)
Цап М. (протоієрей) - Маловідомі події із життя та архіпастирського служіння митрополита Іоана (Боднарчука) (2018)
Маласпіна В. - Канти, псальми, духовні пісні - жанри нелітургійної духовної музики (2018)
Карліна О. - Трактування людини у "Сповіді" Августина Блаженного (2018)
Шваб Л. - Людина і релігія в модерному світі (2018)
Milko P. - Vybrané otázky byzantské filosofie (2018)
Ямчук П. - Український християнський консерватизм як трансцендентальна ідея національного буття (2018)
Яроцький П. - Визнання релігійної ідентичності й релігійного плюралізму як фундаменту релігійної свободи і стабільності міжконфесійних і суспільних відносин (2018)
Вінцукевич П. - "Возови мя, Спасе, и спаси мя" (По следам незабываемых встреч). Очерк (2018)
Тетеря С. - Знищене бандурництво Полтавщини (спогади Г. Д. Кулакової (Івахненко)), Костюк Н. (2018)
Бей И. - Рецензия на книгу: Kulik, A., and Minov, S., Biblical Pseudepigrapha in Slavonic Tradition (Oxford: Oxford University Press, 2016) (2018)
Січова О. В. - Особливості класифікації архівних документів науково-дослідних інститутів НАН України (2016)
Дубовик С. О. - Документи поетеси і художниці Галини Мазуренко у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (2016)
Березовська О. В. - Наукова діяльність Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України у 1956 – 1960 рр. (за архівними документами установи) (2016)
Ващук Л. В. - Внесок ученого, історика, дипломата Сергія Шелухина у розвиток українського правництва (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) (2016)
Звілінський С. О. - Мемуарні джерела радянської доби з історії Української революції 1917 – 1921 рр. в архівах Півдня України (2016)
Комарніцький О. Б. - Фонди державних архівів областей як джерела до вивчення історії студентства педагогічних навчальних закладів УСРР (20 – 30-ті роки ХХ ст.) (2016)
Лобанова Н. М. - Художник і педагог Іван Лисицин (за документами Державного архіву Чернігівської області) (2016)
Марчук О. А. - Суспільне становище вчителів в УРСР (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х років) (2016)
Романова К. В. - Союз українського сокільства за кордоном: джерелознавчий аспект (1930-ті роки) (2016)
Савіцький Р. П. - Нацистська окупація Галичини в 1941 – 1944 рр. (джерелознавчі студії радянського періоду) (2016)
Щур Ю. І. - Джерела з історії ОУН на території Запорізької області (2016)
Фотодобірка. До 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Упорядник Макарова Т. О. (2016)
Єфремова О. Г. - Утворення та діяльність Української республіканської капели (1919 – 1921 рр.) в архівних документах (2016)
Редько О. М. - Грамота Гетьмана усієї України Павла Скоропадського від 3 серпня 1918 р. (2016)
Сапонов А. О. - Асоціація канадських архівістів: віхи історії (2016)
Кот С. І. - Документи про боротьбу української діаспори за визнання Голодомору 1932 – 1933 рр. геноцидом передано в Україну (2016)
Ковтанюк Ю. С. - Українсько-литовський науковий семінар "Цифровий простір і архіви” (17 – 18 березня 2016 року, м. Київ) (2016)
Лебідь В. О. - ІІІ архівні читання Державного архіву Херсонської області "Історія в документах" (20 квітня 2016 р., м. Херсон) (2016)
Каменєва С. А. - Українська науково-практична конференція "Виставкова діяльність архівних установ Київщини: досвід та перспективи" (22 квітня 2016 р., м. Бориспіль) (2016)
Журжа І. В. - Виставка документів центральних державних архівних установ України "Чорнобиль: трагедія, відображена в документах" (25 квітня 2016 р., м. Київ) (2016)
Ничитайло М. Ю. - Динаміка показників гепатодепресивного, цитолітичного і холестатичного синдромів та частота ускладнень у хворих із механічною жовтяницею пухлинного генезу після ендоскопічної і лапароскопічної передопераційної декомпресії загальної жовчної протоки, Кондратюк О. П., Хіль­ко Ю. О., Огороднік П. В., Дейні­ченко А. Г., Кондратюк В. А., Єрмак Н. А., Юсупов Т. А., Булік І. І., Дєєв В. А. (2018)
Самойленко Г. Є. - Ефективність хірургічних методів лікування гастродуоденальних виразкових кровотеч на тлі коморбідного цукрового діабету, Гмошинський М. В., Синяченко О. В. (2018)
Кадір А. А. - Качество жизни пациентов после реконструктивно-восстановительных операций, выполненных по поводу неопухолевых заболеваний толстой кишки (2018)
П’ятночка В. І. - Аналіз хірургічного лікування хворих на первинну та післяопераційну вентральні грижі в період із 2001 до 2017 року (2018)
Banadyga А. I. - Early diagnosis of infected acute necrotising pancreatitis, Dzyubanovsky I. Ya., Dzyubanovsky O. I., Paslay O., Lambert G. (2018)
Гаврищук Ю. М. - Особливості ультраструктурної перебудови нейроцитів головного мозку після стенозу аортоклубового сегмента в щурів, Герасимюк І. Є., Геник Т. Р. (2018)
Сушко Ю. І. - Вплив експери­ментальної краніоскелетної травми на активність процесів ліпідної пероксидації в легенях щурів різного віку, Гудима А. А. (2018)
Татарчук Л. В. - Морфофункціональна перебудова венозного русла клубової кишки при пострезекційній портальній гіпертензії та її корекції (2018)
Ковальов В. В. - Динаміка активності супероксиддисмутази кіркового і мозкового шару нирок та рівень низькомолекулярних пептидів за умов скелетної травми різної тяжкості, ускладненої крововтратою (2018)
Кащак Т. В. - Інтенсивність процесів ліпідної пероксидації та рівень маркерів запалення в пізній період комбінованої травми в експерименті, Гудима А. А. (2018)
Подпрятов С. С. - Особливості та ефективність застосування електрозварювання живих тканин у виконанні хірургічного втручання та досягненні локального контролю при лікуванні місцево поширеного раку ободової кишки, Подпрятов С. Є., Гичка С. Г., Маринський Г. С., Гетьман В. Г., Макаров А. В., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Дубко А. Г. , Корчак В. П. (2018)
Сніжко С. С. - Тактика хірургічного лікування хворих із перфораціями стравоходу, ускладненими гострим гнійним медіастинітом (2018)
Малиновський А. В. - Первый опыт минилапароскопической холецистэктомии при остром холецистите, Галімон М. М., Бадiон С. Ю. (2018)
Ponomarenko О. V. - Use of complex patches for the reconstruction of defects of soft tissue of the trunk and limbs caused by traumatic damage (2018)
Венгер І. К. - Клініко-лабораторна характеристика хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок при ІІІА-Б – ІV ступені хронічної артеріальної недостатності і ризику розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому, Герасимюк Н. І., Костів С. Я. (2018)
Сусак Я. М. - Лапароскопічна холедохолітотомія в лікуванні хворих на гострий панкреатит із жовчною гіпертензією, Цимбалюк Р. С., Максименко М. В., Тюлюкін І. О., Ходзинський О. В. (2018)
Боднар Л. П. - Сімейна кістозна гіпоплазія легень: клінічне спостереження, Боднар Я. Я., Орел Ю. М., Боднар П. Я. (2018)
Дейкало І. М. - Гнійно-септична патологія заочеревинного простору: досвід діагностики та лікування, Запорожан С. Й., Че­піль І. В., Никитюк М. М. (2018)
Герасимюк Н. І. - Поєднання практичної і самостійної роботи студентів як один із методів підвищення ефективності засвоєння знань з хірургії (2018)
Геник Т. Р. - Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як додаткове унаочнення на кафедрі анатомії людини, Герасимюк Н. І. (2018)
До 55-річчя від дня народження професора Віктора Павловича Польового (2018)
Буславець О. А. - Застосування Smart Grid технологій для балансування режимів в локальних електричних системах, Лежнюк П. Д. (2018)
Тугай Ю. І. - Статистична модель для аналізу надійності систем електропостачання, Нікішин Д. А., Гай А. В. (2018)
Лиховид Ю. Г. - Аналіз напруги при однофазних режимах роботи ліній електропередач, Мельничук В. А., Тугай І. Ю. (2018)
Бондаренко В. Е. - Совершенствование структуры воздушных линий для повышения информативности электропередачи, Барбашов И. В., Черкашина В. В. (2018)
Пазій В. Г. - Підвищення ефективності експлуатації електричних ліній 6-35 кВ за рахунок моніторингу аварійних ситуацій, Черемісін М. М., Мірошник О. О. (2018)
Ванін В. А. - Оптимальне електромеханічне керування гідродинамічними системами ТЕС, Кругол М. М., Лазуренко О. П. (2018)
Король С. В. - Швидкий запуск асинхронного генератора в автономній системі живлення, Шубенко О. В. (2018)
Лежнюк П. Д. - Оцінювання якості електропостачання в локальних електричних системах з різнотипними відновлювальними джерелами енергії, Комар В. О., Кравчук С. В., Котилко І. В., Прокопенко І. О. (2018)
Савченко О. А. - Концепція автоматизованої системи керування технологічними процесами лінії електропередавання як окремого компонента "розумних" мереж, Дудніков С. М., Дюбко С. В., Замніус В. Ю. (2018)
Шутенко О. В. - Безперервний контроль стану ізоляції високовольтних вводів в середовищі інформаційно-аналітичної системи "СИРЕНА", Загайнова О. А., Сердюкова Г. М. (2018)
Ерхан Ф. М. - Оценка надежности компактных линий электропередачи напряжением 10 кВ, Постолатий В. М. (2018)
Єгоров О. Б. - Застосування пристрою захисного відключення в мережах до 1 кВ, Глєбова М. Л. (2018)
Івахнов А. В. - Моделювання системи накопичення електроенергії як високоманевреної потужності з застосуванням в різних вузлах енергосистеми, Лазуренко О. П., Федорчук С. О. (2018)
Попадченко С. А. - Розвиток системи Smart Metering в концепції ефективності електропостачання споживачів Smart Grid, Дудніков С. М. (2018)
Трунова І. М. - Аналіз використання типових графіків електричних навантажень, Грицай А. С., Шумєєва А. В. (2018)
Пушкар М. В. - Дослідження процесу самозбудження автономного асинхронного генератора з системою керування напругою на основі електронного регулятора навантаження при роботі на активне та активно-індуктивне навантаження, Гузинський А. С., Приходько В. А. (2018)
Хоменко І. В. - Нове технічне рішення пристрою РПН силових трансформаторів, Стасюк І. В., Єгоров А. В., Маслєнніков А. М., Дунєв О. О. (2018)
Дюбко С. В. - Обґрунтування параметрів моніторингу для прогнозування ожеледе-паморозевих відкладень на повітряних лініях електропередавання, Вахтеров Н. Є. (2018)
Гродецкий М. В. - Совершенствование методов решения неленейных задач большой размерности в электроэнергетике с использованием эвристических подходов (2018)
Філянін Д. В. - Визначення ступеню участі суб’єктів електричної мережі в розподілі потужності вищих гармонік (2018)
Красношапка Н. Д. - Вплив відхилення частоти напруги на енергетичні показники пускових режимів електропривода з асинхронним двигуном з масивними торцевими феромагнітними екранами елементів роторного контуру, Блащук О. О., Божок О. В. (2018)
Дривецький С. І. - Дослідження індукованих перенапруг на лініях електропередавання напругою 6-35 кВ з різними типами проводів (2018)
Бондаренко Р. В. - Підвищення надійності функціонування розподільних електричних мереж, Довгалюк О. М., Омельяненко Г. В., Піротті О. Є., Сиромятнікова Т. В. (2018)
Abjadpour M. - H28: a portable low-cost SSVEP-based EEG signal processing unit along with visual stimuli, Volosyak I. (2018)
Давиденко Л. В. - Нейромережеве моделювання електроспоживання в системі комунального водопостачання з урахуванням сезонних змін водоподачі, Давиденко В. А. (2018)
Нестерчук Д. М. - Метод та пристрій прогнозування поточного технічного стану ізоляції низьковольтних асинхронних електродвигунів, Попова І. О., Постнікова М. В. (2018)
Хандола Ю. М. - Удосконалення методики вибору електродвигунів для електроприводів змішувачів кормів, Лисиченко М. Л., Середа А. І., Назаренко О. Ю. (2018)
Калюжний О. Б. - Підготовка шахтного метану для стабільної роботи когенераційного обладнання, Платков В. Я. (2018)
Жила В. І. - Керування режимами електропривода з аналізом технологічних та енергетичних параметрів при виготовленні кормових сумішей, Гузенко В. В. (2018)
Яковлєв В. Ф. - Використання прямого електричного нагріву в технологічному процесі комбінованого сушіння фруктів, Савойський О. Ю. (2018)
Лисиченко М. Л. - Установки для пастеризації молока, Жила В. І., Піскун В. І. (2018)
Червінський Л. С. - Дослідження біфілярної котушки Тесла в якості джерела електричної енергії, Усенко С. М., Сподоба М. О. (2018)
Кузнєцов Е. Г. - Математична модель імпульсного торцевого ущільнення, Нагорний В. В., Ващенко С. М. (2018)
Курашкін С. Ф. - Комбінований струмовий захист асинхронного електродвигуна, Попова І. О., Попрядухін В. С. (2018)
Цибух А. В. - Визначення вимог до електроприводу установки для сортування овець перед стриженням, Лисиченко М. Л., Скрипка Л. С. (2018)
Попова І. О. - Захист асинхронного двигуна від несиметричних режимів, Курашкін С. Ф., Нестерчук Д. М. (2018)
Теряєв В. І. - Джерело безперебійного живлення з використанням електромеханічного накопичувача енергії (2018)
Пашковська Н. І. - Дослідження впливу інфрачервоного опромінення на посівні якості та ростові показники рослин озимої пшениці, Савчук М. В., Червінський Л. С. (2018)
Гайдукевич С. В. - Розробка автоматизованої системи керування температурно-вологісним режимом теплиці, Семенова Н. П., Колодійчук Л. С. (2018)
Рамш В. Ю. - Експлуатаційна оцінка стану обладнання біогазових установок, Потапенко М. В., Семенова Н. П., Шаршонь В. Л. (2018)
Ковбаса С. М. - Дослідження впливу кривої намагнічування асинхронного двигуна на показники якості системи бездавачевого векторного керування, Пушніцина І. І. (2018)
Сотнік О. В. - Теоретичне обґрунтування запасу потужності асинхронних двигунів електропривода сільськогосподарських машин, Величко І. А., Сотнік О. В. (2018)
Бур’ян С. О. - Оцінювач коефіцієнта корисної дії насосної установки на основі нейронної мережі: експериментальні дослідження, Титаренко А. С., Землянухіна Г. Ю. (2018)
Ягуп В. Г. - Аналіз еквівалентного навантаження на візуальній моделі засобами пошукової оптимізації, Ягуп К. В., Бобровський О. Д., Олійник В. І. (2018)
Хандола Ю. М. - Експериментальне визначення функціональної залежності продуктивності шнекового транспортеру в залежності від значення частоти перетворювача Altivar 32 та кута нахилу шнеку, Сорокін М. С., Сухін В. В., Назаренко О. Ю. (2018)
Сухін В. В. - Визначення методу і системи із загальної класифікації гідропонних установок для ефективного використання лазерної обробки кореневої системи рослин, Лисиченко М. Л. (2018)
Міленін Д. М. - Визначення впливу лазерного випромінювання та сполуки ПКР-125 на якість інкубації яєць, Лисиченко М. Л., Пархоменко Л. І. (2018)
Гуцол Т. Д. - Анализ состояния животных по электромагнитному излучению их органов (2018)
Ляшенко Г. А. - Результати застосування НВЧ-коливань з метою терапевтичної дії на біологічно активні точки тварин, Кравченко П. О., Полянова Н. В. (2018)
Чорна М. О. - Обґрунтування дослідження біоелектричних потенціалів з метою оцінки стану рослин, Кравченко П. О. (2018)
Сапрыка А. В. - Калибровка импульсных рефлектометрических систем для исследования биообъектов, Сапрыка В. А., Сингатулин Р. С. (2018)
Ляшенко Г. А. - Определение частот электромагнитного излучения для стимуляции иммунокомпетентных клеток животных, Полянова Н. В., Кравченко П. О., Черепнев И. А. (2018)
Кунденко О. М. - Ефективність дії інфрачервоного випромінювання на біологічні об’єкти, Замула О. П. (2018)
Косуліна Н. Г. - Оцінка похибки вимірювання частотних характеристик біооб’єктів за допомогою методу імпульсної рефлектометрії, Гаркавенко О. С. (2018)
Черенков О. Д. - Аналіз похибки вимірювання діелектричних характеристик біооб’єктів імпульсними рефлектометричними системами, Мельник О. О. (2018)
Кунденко А. Н. - Обоснование автоматизированных систем для информационных технологий с биологическими объектами, Михайлова Л. Н. (2018)
Гайдукевич С. В. - Підвищення посівних якостей насіння томатів, Антонів О. С. (2018)
Сухомлинська О. - Педагогіка і педагоги в діяльності Всеукраїнської академії наук (до 100-річчя НАН України і 25-річчя НАПН України) (2017)
Маврін В. - Витоки становлення педагогіки життєтворчості особистості у вітчизняній освіті (ХVІ – початок ХХ ст.) (2017)
Березівська Л. - Спроби реформування шкільної освіти в імперську добу: історіографія та джерела дослідження (2017)
Кравченко О. - Пролеткульт як історико-педагогічний феномен: від суперечностей до новаторства (2017)
Воровка М. - Ревізія патріархатних установок у філософії Нового часу як передумова розвитку гендерних досліджень (2017)
Безлюдна В. - Підготовка вчителя іноземних мов у 80-ті роки ХХ століття (2017)
Таможська І. - Приват-доценти в університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Бондаренко Г. - Організаційні засади діяльності реальних училищ (1872–1917 рр.) (2017)
Караманов О. - Музейна педагогіка і організація експозиційного простору: сучасні підходи та інструменти навчання (2017)
Кравчук І. - Жіноча освіта у Великій Британії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Дослідження з питань розвитку української / вітчизняної освіти і педагогічної науки. Покажчик закоординованих тем дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.01 (1995 – 2014) (2017)
Анотації (2017)
Автори (2017)
Ахновська І. О. - Сімейна освіта у парадигмі економіки знань (2018)
Беспалова А. Г. - КАСКО на страховому ринку України: оцінка привабливості споживачем (2018)
Вахлакова В. В. - Фінансово-економічна безпека як основа розвитку економіки України, Овечкіна О. А. (2018)
Волкова Н. І. - Альтернативні джерела фінансування малого та середнього підприємництва в Україні, Саржевська А. О. (2018)
Волкова В. В. - Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банку, Верницький Б. В. (2018)
Hryniuk I. - Depreciation as a source of current capital financing (2018)
Гуменюк Р. П. - Актуальні питання планування та формування оборонного бюджету в сучасних умовах (2018)
Железнова Д. С. - Механізм оптимізації податкового навантаження в системі корпоративного податкового менеджменту, Юрчишена Л. В. (2018)
Іонін М. Є. - Конкурентні переваги страхових компаній в контексті розвитку страхового ринку України (2018)
Іонін Є. Є. - Обліково-аналітичне забезпечення фінансових інвестицій підприємств гірнично-металургійного комплексу України, Єгорова А. О. (2018)
Karpova T. - Financial problems of small business and its role in the structure of market economy (2018)
Козлов В. П. - Концепція розвитку державно-приватного партнерства у сфері освіти на регіональному рівні, Бєлєга О. В. (2018)
Лаврик С. С. - Активізація інвестиційних можливостей домогосподарств у контексті детінізації економіки України (2018)
Лактіонова О. А. - Фінансове стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу в містах України: аналіз та оцінка ефективності, Лемешко М. О. (2018)
Матвійчук В. І. - Доходи місцевого бюджету: проблеми формування та особливості використання, Грабчак К. М. (2018)
Поліщук О. А. - Інвестиційна привабливість венчурної індустрії України (2018)
Разборська О. О. - Особливості застосування фінансової звітності банківськими установами України за МСФЗ, Левченко І. А. (2018)
Тарасенко Л. О. - До питань оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств (2018)
Tomchuk O. F. - The role of the analytical system in the information support of the enterprise management, Tomchuk V. V. (2018)
Юрчишена Л. В. - Підвищення доходів місцевих бюджетів на основі стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, Горлов Є. І. (2018)
Венгрович Д. Б. - Вплив форми гранул на нелінійні хвилі в дискретних середовищах (2018)
Пилипака С. Ф. - Рух частинки по гвинтовому коноїду, обмеженому вертикальним шорстким циліндром, Клендій М. Б., Кресан Т. А. (2018)
Войцеховський О. Н. - Дослідження поверхневого ефекту та ефекту близькості двопровідної лінії, Дон Н. Л., Демченко О. О. (2018)
Грамов В. О. - Моделювання процесу пайки струмопровідної шини фотоелектричного перетворювача неевтектичним припоєм з відстеженням положення границі фазового переходу, Єршова В. В., Баганов Є. О. (2018)
Зозуля П. Ф. - Математичне визначення геометричних параметрів шнекового обладнання для переробки полімерів в легкій промисловості, Поліщук О. С., Місяць В. П. (2018)
Клименко Л. П. - Дифузійна модифікація поверхонь пар тертя з застосуванням титанової губки, Андрєєв В. І., Случак О. І. (2018)
Кузнецов Ю. Н. - Области перспективного применения роботов произвольной ориентации в пространстве, Полищук М. Н. (2018)
Кузнєцов Ю. М. - Напрямки удосконалення високоточних високошвидкісних осесиметричних затискних механізмів, Ель-Дахабі Ф. В. (2018)
Малєєв В. О. - Аналіз комунально-побутового сектора – пріоритетного учасника водогосподарського комплексу Херсонської області, Безпальченко В. М., Семенченко О. О. (2018)
Мєшков О. Ю. - Дослідження часової динаміки критерію аутентифікації особистості за голосовим сигналом (2018)
Мєшков Ю. Є. - Кінематичний синтез кривошипно-повзунного механізму 3-го класу при заданих положеннях робочого органу і його направляючої в момент вистою, Войтович О. А. (2018)
Мотайло А. П. - Аналітичноекспериментальний спосіб визначення модуля Юнга (2018)
Музичка Д. Г. - Дослідження впливу режимів різання на теоретичну довжину твірної головного різального конусу, Солод В. Ю., Кашинський І. С. (2018)
Носуленко В. І. - Електроди-інструменти для розмірної обробки металів електричною дугою, Шмельов В. М., Пащенко А. А. (2018)
Стрембовський Ю. Г. - Обгрунтування оптимальної геометрії профіля навантаженої поверхні агрегату гвинтових холодильних компресорів, Горохов В. О., Костогриз О. П. (2018)
Шмельов Ю. М. - Застосування нейронних мереж у задачі налагодження параметрів авіаційного двигуна ТВ3-117 у польотних режимах, Владов С. І., Кришан О. Ф., Гвоздік С. Д. (2018)
Боброва С. Ю. - Вплив параметрів в’язання на структурні характеристики трикотажу, виготовленого з високомолекулярних поліетиленових ниток, Галавська Л. Є., Синькова Л. А. (2018)
Бурак В. Г. - Обґрунтування технології виробництва комбінованих м'ясних напівфабрикатів шляхом збагачення білками рослинного походження, Матвієнко А. Б., Мєрна І. І. (2018)
Домбровский А. Г. - Анализ современных технологий формирования мотальных паковок, Домбровская Е. П., Богданова О. Ф. (2018)
Здоренко В. Г. - Дослідження застосування ультразвукового безконтактного методу визначення технологічних параметрів для процесу ткацтва, Барилко С. В. , Барилко О. В. , Лісовець С. М. , Лебедюк Т. В. (2018)
Ковалевський К. А. - Раціональна схема виробництва вин типу кахетинських способом екстракції сусла на ферментованій вичавці з гребенями, Мамай О. І., Валько М. І., Валько П. М., Яковенко Т. О. (2018)
Ковалевський К. А. - Раціональні схеми переробки білих і червоних сортів винограду на червоні і рожеві вина, Мамай О. І., Валько П. М., Яковенко Т. О., Триндюк О. Г. (2018)
Короленко В. О. - Використання сучасних методів контролю при виробництві закусочних консервів, Стоянова О. В. (2018)
Короленко В. О. - Інновації щодо збагачення овочевих консервів біологічно активними речовинами, Стоянова О. В. (2018)
Крамаренко Д. П. - Дослідження харчової і біологічної цінності нового комбінованого фаршу з м’ясом птиці та рослинними гідробіонтами, Гіренко Н. І., Ревякіна О. О. (2018)
Мамай О. І. - Комплексна обробка для освітлення виноматеріалів, Ковалевський К. А., Валько П. М., Яковенко Т. О., Триндюк О. Г. (2018)
Новікова Н. В. - Схеми сертифікації для переробників сільськогосподарської та харчової продукції, Ряполова І. О. (2018)
Ряполова І. О. - Превентивна система контролю виробництва яловичини за біологічними ризиками, Новікова Н. В. (2018)
Слепчук И. - Исследование термической стабильности стирол-акриловых полимеров, наполненных полифосфатом аммония, Горохов И. В., Субботина Н. Е., Кулиш И. Н. (2018)
Тіхосова А. О. - Визначення перспектив розвитку промислового виробництва україни за рахунок зміцнення вітчизняної сировинної бази, Богданова О. Ф., Чурсіна Л. А. (2018)
Тулученко Н. В. - Оцінка якісних показників інноваційного нетканого матеріалу з льону олійного для дорожнього будівництва, Матвієнко А. Б. (2018)
Шинкарук М. В. - Модификации конопляного волокна, Шамшура М. В., Кузьмина Т. О. (2018)
Григорова А. А. - Інформаційна технологія аналізу показників соціально-економічного розвитку території, Сидорук М. В., Дроздова Є. А. (2018)
Kozel V. M. - Forming the queue of in formation flows depending on the indicators of information, timeliness and completeness, Drozdova Ye. А. (2018)
Солодка Н. О. - Використання графової та реляційної моделей даних при розробці експертних систем, Поліщук Є. О., Ляшенко О. А. (2018)
Цивільський Ф. М. - Дослідження взаємодії людини із протезом у процесі навчання студентів, Дроздова Є. А., Мерешко Є. Д. (2018)
Броварець О. О. - Математична модель функціонування інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь (2018)
Krasnikov K. S. - Mathematical modeling of heat and mass transfer in sinter layer (2018)
Поліщук О. С. - Дослідження пристрою з електромагнітним приводом для виконання операцій маркування та клеймування деталей одягу та взуття, Кармаліта А. К., Бурмістенков О. П. (2018)
Одрехівський М. В. - Формування механізму управління потенціалом сталого просторового розвитку регіону, Бурда А. І. (2018)
Тимчук Л. - Підготовка фахівців для освіти дорослих в Україні: ретроспекція 20 – 30-х років ХХ століття (2017)
Галян О. - Погляд на суб’єктність особистості школяра у педагогічному дискурсі А. С. Макаренка та Г. Г. Ващенка (2017)
Клименко Ю. - Роль есперанто-бюро в розвитку міжнародного кореспондентського руху (1924 – 1937 рр.) (2017)
Наровлянський О. - Екскурсії в системі вітчизняної освіти та виховання (XIX – початок XX століття) (2017)
Половка С. - Науковий і творчий шлях Бутило Марії Дем’янівни (1945 – 2009 рр.): до 80-річчя з дня народження, Макаревич І. (2017)
Окольнича Т. - Звичаєво-обрядова культура як засіб соціалізації дітей та молоді східних слов’ян (2017)
Петрушкова А. - Етапи розвитку викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах Польщі (2017)
Кірдан О. - Архівні джерела з питань управління вищими навчальними закладами на українських землях в імперську добу: 1802 – 1917 рр. (2017)
Теми досліджень з історії педагогіки (1995 – 2014): покажчик тем дисертаційних досліджень, що закоординовані зі спеціальностей 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.06, 13.00.07, 13.00.08, 13.00.09 (2017)
Анотації (2017)
Наші автори (2017)
Синявська О. - Педагогічна діяльність І. С. Орлая: новаторство, що витримало випробування часом (2018)
Розман І. - Матеріали особових фондів архівів і бібліотек України як джерело дослідження педагогічних персоналій (2018)
Баргій М. - Просвітницько-виховна діяльність молодого покоління Західної України у товаристві "Пласт” (ІІ половина ХІХ століття) (2018)
Кравчук О. - Регіональна педагогічна преса як чинник пропагування здобутків передового педагогічного досвіду в кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2018)
Горбань Т. - Українознавство у позашкільній освіті в УСРР (20-ті роки ХХ століття) (2018)
Бойко Н. - Рефлексологія як навчальний предмет у Харківському інституті народної освіти (2018)
Березівська Л. - Реформування шкільної освіти в добу Української революції (1917–1921): історіографія та джерела дослідження (2018)
Теми досліджень з історії педагогіки, що закоординовані в міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (2014–2015 роки) (2018)
Анотації (2018)
Наші автори (2018)
Моргай Л. - Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича Григоріїва (1883 – 1953 рр.) (2018)
Матрос О. - Соціально-виховні погляди Івана Васильовича Лучицького (2018)
Коляда Н. - Педагогічна історіографія та джерелознавство як важливі складові історико-педагогічного дослідження (2018)
Кравченко О. - Освітньо-просвітницька діяльність пролеткульту в Україні (1917 – 1932 рр.) (2018)
Безлюдна В. - Проблема професійного становлення майбутніх учителів іноземних мов у вишах України в умовах освітніх реформ (50-ті рр. ХХ століття) (2018)
Скальські Д. - Популяризація Тернерівської гімнастики в Німеччині: масове захоплення фізичною культурою чи політична необхідність? (2018)
Матвієнко С. - Музичне навчання в закладах початкової освіти Чернігівської губернії (60–90 роки ХIХ століття) (2018)
Кочубей Т. - Іоаникій Галятовський – автор першого підручника з гомілетики в Україні (2018)
Теми досліджень з історії педагогіки, що закоординовані у міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (2016, 2017, 2018 роки) (2018)
Анотації (2018)
Наші автори (2018)
Bulakh I. - The medicine and architecture of healthcare institutions at contemporary times in Ukraine (2018)
Шокрі Шахрам - Досвід проектування і будівництва висотних багатофункціональних комплексів в місті Дубай (ОАЕ) (2018)
Dzhura V. M. - Bearing capacity of compressed steel reinforced concrete structural elements using shaped pipes with cavities for engineering communications, Babenko V. O. (2018)
Ковальчук С. Б. - Аналітичне моделювання зосереджених та локалізованих навантажень брусів із криволінійною плоскою віссю. Частина 1. Моделювання зосереджених у точці навантажень, Горик О. В. (2018)
Шеховцов И. В. - Натурное испытание пролетного строения конвейерной галереи с целью контроля его жесткости, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И. (2018)
Борисов А. А. - Исследование раствора защитного грунтобетонного экрана, Кирилюк С. В., Руссый В. В., Дроздова К. С. (2018)
Киричок В. І. - Вплив ефірів целюлози на забезпечення реологічних властивостей лужних алюмосилікатних зв'язуючих (2018)
Кривенко П. В. - Вивчення співвідношення оксидів у складі лужного алюмосилікатного зв'язуючого на його модуль пружності, Гузій С. Г. (2018)
Кровяков С. О. - Наукові та практичні основи підвищення довговічності модифікованих бетонів на легких заповнювачах для тонкостінних гідротехнічних споруд (2018)
Ластівка О. В. - Ефективність використання декоративно-захисних порошкових покриттів для будівельних металевих виробів, Гоц В. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. (2018)
Lyashenko T. V. - Fibre-reinforced decorative composite: the effects of composition on the strength, Dovgan A. D., Dovgan P. M. (2018)
Попов О. О. - Аналіз теплоізоляційних властивостей монолітного перекриття із застосуванням гумової крихти, як конструктивного шару, Гострик А. М., Crnoja Andelko (2018)
Солодкий С. Й. - Діагностика стану та ремонтні заходи для реабілітації ділянки бетонного покриття ЗПС міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького, Турба Ю. В., Воробець А. В., Женчак Р. В. (2018)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності гребель із грунтових матеріалів за критерієм стійкості укосів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду (2018)
Столяров Л. С. - Определения параметров волн в лабораторных условиях при помощи современной измерительной аппаратуры, Чернецкий А. В., Синица Р. В. (2018)
Yasinska L. R. - Influence of the bottom sills on the flow scouring capacity on the foothill areas of the rivers, Bezusyak O. V., Tokar L. O., Kosynska I. E. (2018)
Воинов А. П. - Об уменьшении загрязнения атмосферы отопительными котельными на твердом топливе, Элькин Ю. Г. (2018)
Даниченко Н. В. - Исследование процессов взаимодействия свободных струй сыпучих материалов и воздушных потоков, Гераскина Э. А., Хоменко О. И., Семенов С. В. (2018)
Петраш В. Д. - Тепловой поток испарителя термотрансформаторного контура в усовершенствованной системе утилизации теплоты отработанных газов, Полунин Ю. Н., Макаров В. О. (2018)
Асроров Ф. - Існування інтегральних множин одного класу диференціальних рівнянь з імпульсним впливом (2018)
Геселева К. - Колокаційний та колокаційно-ітеративний методи розв'язання крайових задач для диференціально-функціональних рівнянь (2018)
Герасименко В. - Асимптотика розв'язку ієрархії квантових рівнянь ББҐКІ в границі самоузгодженого поля, Кречко В. (2018)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару, Конет І., Пилипюк Т. (2018)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару з порожниною , Конет І., Пилипюк Т. (2018)
Мацак І. - Граничні теореми для екстремальних значень довжини черги в системах массового обсуговування, Скуржанський О. (2018)
Кіфоренко Б. - Оптимізація переходів між близькими еліптичними орбітами зі сталою малою тягою, Ткаченко Я., Василь'єв І. (2018)
Кіфоренко Б. - Оптимальні переходи між близькими еліптичними орбітами з обмеженою малою тягою, Ткаченко Я., Василь'єв І. (2018)
Киричок І. - Врахування деформації поперечного зcуву при вимушених коливаннях гнучкої в'язкопружної балки з п'єзоелектричними сенсором і актуатором, Жук Я., Круць С. (2018)
Сухорольський М. - Система функцій, біортогональна з многочленами, спорідненими з многочленами Чебишова, Достойна В., Веселовська О. (2018)
До 80-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка (2018)
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ для авторів "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Математика. Механіка" (2018)
Вихідні данні (2018)
Тараненко М. С. - Розвиток сільського господарства Ізраїлю та перспективи співпраці з Україною (2018)
Трускавецький Р. С. - Фосфатний фактор інтенсивності та фосфат-буферна ємність — основні інструменти діагностики та оптимізації фосфатного стану ґрунтів, Зубковська В. В. (2018)
Петриченко В. Ф. - Люцерна посівна як стабілізувальний чинник інтенсифікації кормовиробництва, Гетман Н. Я., Циганський В. І. (2018)
Мусієнко М. М. - Вплив бактеріальних ізолятів Bacillus subtilis 537/Б1 на лектинову активність проростків пшениці озимої, уражених збудником очкової плямистості, Бацманова Л. М., Письменна Ю. М., Кондратюк Т. О., Таран Н. Ю., Берегова Т. В. (2018)
Воробель М. І. - Ефективність дії природних мінералів на емісію парникових газів у гноєвому субстраті, Мороз В. В., Каплінський В. В. (2018)
Товстановська Т. Г. - Ефективність використання селекційно-генетичних параметрів у селекції льону олійного (2018)
Булгаков В. М. - Теорія процесу очищення картоплі спіральним сепара­тором, Адамчук В. В., Головач І. В., Ружило З. В. (2018)
Михальська Л. М. - Фітомеліоративні властивості рослин Lavandula angustifolia L., Швартау В. В., Кременчук Р. І. (2018)
Яцик А. В. - Водогосподарсько-екологічні проблеми річок Західного Полісся України (на прикладі басейну річки Горинь), Пашенюк І. А., Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2018)
Круглов О. В. - Захист ґрунтів від ерозії на рівні окремих землекористувань в сучасних умовах , Коляда В. П., Назарок П. Г., Ачасова А. О., Шевченко М. В. (2018)
Терещенко В. К. - Розвиток органічного сільського господарства як фактор прискорення екологізації агровиробництва, Милованов Є. В. (2018)
Слєпцова Л. П. - Інноваційний розвиток садівничих підприємств (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Andrushchak М. О. - Kidney lesions in HIV-infected patients (2018)
Khan S. - Prevalence of gestational diabetes mellitus in an urban Indian cohort using diabetes in pregnancy study group in India (Dipsi) criteria – validating one-step approach, Bal H., Khan I. D., Paul D. (2018)
Biradar S. M. - Bullous pemphigoid a rare autoimmune disease: a case report, Dhanavidya S., Kavya P., Keerthi T., Sunanda N., Marapur S. C., Vijaykumar Warad, Kalyane N. V. (2018)
Shulhai A-M. A. - Prevalence and risk factors for vitamin D deficiency in overweight and obese adolescents in Ukraine, Pavlyshyn H. A. (2018)
Piatnochka V. I. - Morphological response to implantation of a polypropylene mesh with a PRF membrane in patients with postoperative ventral hernia and undifferentiated connective tissue dysplasia, Prodan A. M. (2018)
Ponomarenko O. V. - Reconstructive surgery of severe damages of lower extremities integument after injury (2018)
Ivankiv V. Ya. - Microbiota of vagina and mammary glands skin in the pregnant women with preeclampsia, Malanchyn I. M., Tkachuk N. I. (2018)
Roy A. S. - Obesity: a causative risk factor of breast cancer, Basu S., Bandyopadhyay A. (2018)
Lisetska I. S. - Dynamics of periodontal tissues microbiocenosis under the complex treatment of catarrhal gingivitis and chronic gastroduodenitis in the adolescents, Rozhko M. M., Kutsyk R. V. (2018)
Kaur S. - Infrastructure, resources, services evaluation and gap analysis of integrated maternal and child development services in India, Gupta R., Khan I. D., Jindal A. K., Prajapati S., Makkar A., Rajmohan K. S. (2018)
Gerashchenko B. I. - Melphalan-induced cytotoxicity in the bone marrow of rats by flow cytometry measurements, Todor I. M., Shevchuk O. O., Nikolaev V. G. (2018)
Rutska A. V. - Gender and age aspects of bioenergetics processes in experimental passive tobacco smoking and monosodium glutamate administration, Krynytska I. Ya. (2018)
Вихрущ В. - Розумова перевтома як наукова проблема в контексті шкільної дієтетики та дидактики кінця ХІХ – початку ХХ століття, Ковальчук Л. (2013)
Кірдан О. - Погляди професорів університетів на проблему управління вищими навчальними закладами Російської імперії (початок ХХ століття) (2013)
Поліщук Р. - Фізичне здоров'я як проблема в історії класичної західноєвропейської педагогічної думки (2013)
Федосова І. - Методологічне забезпечення дослідження історії розвитку вищої інженерно-технічної освіти (2013)
Богданець-Білоскаленко Н. - Проблема нової української школи у працях Я. Чепіги (2013)
Гончар І. - Концепція морального виховання К. Вентцеля: філософський та педагогічний аспект (2013)
Гіптерс З. - Роль виставок в економічній освіті дітей і дорослих на західноукраїнських землях ХІХ – першої половини ХХ століть (2013)
Гончаренко Н. - Реальні навчальні заклади в системі середньої освіти Російської імперії (друга пол. ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Татаринов С. - Взаємовідносини земських установ та церковно-приходських шкіл Бахмутського повіту в XIX – на початку XX ст (2013)
Білецька І. - Становлення іншомовної освіти в США (ХVI–XIX століття) (2013)
Кравченко О. - Культурно-просвітницька діяльність театральних студій Пролеткульту (2013)
Пахолок Р. - Особливості організації середньої ланки чоловічої освіти у західноукраїнських гімназіях (ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2013)
Пєтухова І. - Застосування методів психолого-педагогічної діагностики в установах соціального виховання (2013)
Войтова Л. - Уставь С.-Петербургского и Московского обществ грамотности 12-го марта 1896 года (До історії перших товариств грамотності: Московського та С.-Петербурзького) (2013)
Герасименко О. - Положение об учебных округах Министерства народного просвещения (25 июня 1835 г.) (Про попечительські ради як органи державно-громадськогоуправління навчальними закладами) (2013)
Анотації (2013)
Наші автори (2013)
Березівська Л. - Колекція журналу "Вільна українська школа" (1917–1920) як джерело мікроісторії освіти України (2016)
Карпич І. - Історія становлення та розвитку періодичних видань України в контексті політики соціального виховання (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2016)
Басенко Р. - Ренесансні чесноти ранньомодерної особистості у європейських молодіжних ініціативах ордену єзуїтів (2016)
Кравчук О. - Упровадження дальтон-плану як втілення новаторських пошуків українських педагогів у 20–30-х роках ХХ ст. (2016)
Русакова Л. - Внесок педагогів-фундаторів, випускників приватних художніх шкіл другої половини ХІХ – початку ХХ століття у становлення першої Академії мистецтв в Україні (2016)
Новаківська Л. - Розвиток форм і методів навчання словесності у вітчизняній педагогічній думці (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Клименко Ю. - Про радіомовлення мовою есперанто в Україні (20-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.) (2016)
Сухомлинська О. - Українсько-польсько педагогічні впливи в історичному вимірі: випадок В. Сухомлинського (2016)
Су С. - Издание книг В.А. Сухомлинского в Китае как составляющая развития образовательной среды, Сяоянь Ц. (2016)
Литвин А. - Особистість А. Степовича у контексті формування педагогічного світогляду (2016)
Лашко М. - Ретроспективний погляд на зміни в системі освіти у неопублікованій статті М. Грінченко "Колись і тепер" (2016)
Дослідження з питань історії зарубіжної педагогіки і освіти: покажчик закоординованих тем дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.01 (1995–2014) (2016)
Анотації (2016)
Наші автори (2016)
Гринько В. - Роль методів активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів початкових класів (2010)
Жукова О. - Процес формування професійного досвіду майбутніх вчителів молодших класів (2010)
Китайгородська Г. - Методика роботи над вокальним твором у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музики (2010)
Кучеренко Н. - Технологія формування професійно-педагогічних якостей викладача іноземних мов вищого навчального закладу (2010)
Макарчук В. - Сучасні технології навчання в програмі підготовки майбутніх учителів, Потапова Н. (2010)
Осадченко І. - Аналіз поняття "дидактична система" у контексті педагогічних категорій (2010)
Постнікова Т. - Самостійна робота як один з чинників розвитку творчої особистості студента (2010)
Бартків О. - Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності (2010)
Добридень А. - Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя засобами інтерактивного навчання (2010)
Заїка О. - Розвиток просторової уяви у майбутніх вчителів математики під час вивчення проективної геометрії (2010)
Лупенко-Ковтун С. - Технології співпраці у підготовці майбутнього вчителя (2010)
Морохов О. - Готовність вчителя до роботи з інформаційно-комунікаційними ресурсами (2010)
Опанасенко Н. - Використання інтерактивних технологій у викладанні навчальних дисциплін при підготовці вчителя початкової школи (2010)
Радченко І. - Технології Concept Mapping та Mind Mapping у контексті інформаційно-дидактичного середовища (2010)
Ткачук Л. - Ретроспектива генезису освітніх технологій у педагогічних вищих навчальних закладах (2010)
Чижанова Л. - Інтегральна технологія та ТНГІС у підготовці майбутніх учителів до професійно-педагогічної діяльності (2010)
Ярошинська О. - Креативність як провідний принцип побудови освітнього середовища у вищому навчальному закладі (2010)
Авраменко В. - Культура мовлення учителя, як засіб професійно-педагогічної комунікації (2010)
Бабенко К. - Психолого-педагогічні основи формування у студентів іншомовної компетен-ції діалогічного мовлення (2010)
Гагарін М. - Проблема формування професійної майстерності майбутнього вчителя на сучасному етапі розвитку освіти України (2010)
Дзюбенко І. - Проблема єдності теорії і практики у підготовці вчителя нової генерації (2010)
Русавська С. - До проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2010)
Тивонюк І. - Професійна компетентність вчителя – необхідна умова вдосконалення його педагогічної діяльності (2010)
Черненко Г. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інноваційних технологій (2010)
Бойченко В. - Громадянське виховання студентської молоді (на прикладі роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) (2010)
Бондар Г. - Стан сформованності гуманістичного світогляду майбутніх учителів (2010)
Дашицька Л. - Моральне виховання школярів засобами музичного мистецтва (2010)
Козак І. - Виховна система як педагогічна категорія (2010)
Ревнюк Н. - Виховний потенціал педагогічного краєзнавства у формуванні національної самосвідомості майбутніх учителів (2010)
Юркова Т. - Параметри виміру ціннісного ставлення до природи (2010)
Безлюдна Н. - Стан здоров'я дитини як проблема освіти (2010)
Бондар С. - Alma Mater вищої освіти: витоки (2010)
Бочкарьова Н. - Принципи педагогічної взаємодії, згідно гуманістичної концепції Карла Роджерса (2010)
Коляда Н. - Підготовка педагогів-організаторів дитячого руху: історико-педагогічний аспект (2010)
Пащенко Д. - Імідж учителя: уроки історії та сучасність (2010)
Бєлова Ю. - Тестування студентів як засіб контролю їх науково-навчальних досягнень (2010)
Василькова О. - Професійні кризи вчителів в умовах сучасного освітнього простору, Васильков В. (2010)
Напрєєв Я. - Освітній потенціал систем дистанційного навчання (2010)
Плахотнюк О. - Шляхи інтеграції європейського мовного портфоліо в іншомовне навчання студентів економічних спеціальностей (2010)
Наші автори (2010)
Аннотации (2010)
Коберник Г. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя в умовах діалогічного навчання (2010)
Коваль В. - Лінгво-методичні засади навчання фразеології в основній школі, Розгон В. (2010)
Музика О. - Композиційні здібності як основа художньо-творчої діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2010)
Панченко В. - Розвиток математичних здібностей учнів початкових класів (2010)
Рибінська Ю. - Психологічні особливості креативного мислення майбутніх учителів-філологів (2010)
Совгіра С. - Методика проведення педагогічного експерименту (2010)
Тімець О. - Професійна підготовка майбутнього вчителя географії: взаємозв'язок когнітивного, операційного і особистісного компонентів його фахової компетентності (2010)
Харченко І. - Формування мотивації педагогічної діяльності у майбутніх учителів мистецьких дисциплін, Русавська С. (2010)
Кавиліна Г. - Особливості взаємодії дітей різновікової групи на заняттях з образотворчої діяльності (2010)
Криловець М. - Сучасні технології економіко-географічної підготовки майбутніх учителів географії (2010)
Кухарчук Р. - Проектна технологія створення навчальних відеоматеріалів для формування творчих здібностей студентів у процесі проведення навчального фізичного експеримента (2010)
Макарчук В. - Інноваційні технології у підготовці майбутнього фахівця загальноосвітньої школи, Потапова Н. (2010)
Радченко І. - Технологія "Knowledge management" у підготовці студентів до науково-дослідницької роботи (2010)
Гагарін М. - Профілактика та подолання синдрому професійного згорання вчителя національної школи (2010)
Мамчур Л. - Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в умовах ВНЗ (2010)
Мовчан Н. - Підготовка майбутніх учителів до формування навчально-виховного середовища з розвитку здібностей і обдарувань дітей в умовах сільської школи, Горбатюк Л. (2010)
Пащенко Д. - Педагогічна майстерність як складова готовності вчителя до професійної діяльності (2010)
Перець О. - Основні критерії, рівні та показники сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2010)
Побірченко Н. - Формування дослідницького середовища вищого педагогічного навчального закладу як засобу розвитку професійної компетентності майбутніх учителів, Ярошинська О. (2010)
Чепелюк А. - Формування психолого-педагогічної компетентності фахівця фізичного виховання у вищій школі (2010)
Авраменко С. - Мовленнєва особистість майбутнього вчителя в аспекті толерантності (2010)
Бабко К. - Формування лідерських якостей у майбутніх соціальних педагогів (2010)
Дзямулич Н. - Формування мовленнєвої культури студентів педагогічних коледжів на заняттях із зарубіжної літератури (2010)
Куценко С. - Жанрова різноманітність народно-сценічного танцю як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії (2010)
Мамчур Н. - Виховання естетичних смаків майбутніх філологів під час вивчення та виготовлення традиційного обрядового рушника в процесі позааудиторної роботи (2010)
Сирота З. - Творчість як умова становлення, самопізнання та розвитку особистості, Сирота В. (2010)
Баздирєва О. - Проблема гуманітаризації математичної освіти в історичному аспекті (2010)
Белозьорова Н. - М. Корф як ініціатор розвитку земської школи східноукраїнського регіону у 60–70-х роках ХІХ ст. (2010)
Гудовсек О. - Реформування системи естетичного виховання учнів у позашкільних закладах України (1984–1991 рр.) (2010)
Коляда Н. - Підготовка організаторів дитячого руху: уроки минулого та перспективи на майбутнє (2010)
Опанасенко Н. - Ідеал учителя у спадщині українських діячів "Просвіт" (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Радченко Ю. - Ідеї професійної підготовки вчителя у спадщині англійських та французьких просвітителів (середина XVIII – перша половина ХІХ ст.) (2010)
Савич Л. - Культура мовлення вчителя: аналіз наукових розвідок О.М. Біляєва (2010)
Черненко Г. - Професійна підготовка вчителів початкових закладів України в період 1917–1920 рр. (2010)
Бірюкова І. - Реформування вищої освіти Німеччини в світі європеізації (2010)
Бойченко В. - Проблема розумового виховання студентів у контексті сучасних освітніх вимог (2010)
Василина М. - Актуальні проблеми практичної підготовки студентів вищої школи України, Майборода В. (2010)
Красноштан І. - Педагогічні умови впровадження модульно-розвивального навчання в вищій школі, Пащенко М. (2010)
Шарко А. - Впровадження гендерної освіти в університетах Німеччини як вимога Болонського процесу (2010)
Наші автори (2010)
Аннотации (2010)
Гожченко Т. - Розвиток творчого мислення як провідна умова професійної підготовки майбутніх учителів музики (2016)
Гончарук В. - Підготовка майбутнього вчителя до застосування інтерактивних технологій навчання на уроках українознавства (2016)
Кожуріна І. - Вплив оздоровчих вправ на фізичну підготовленість та функціональний стан студентів вищого навчального закладу (2016)
Лобода В. - Педагогічні умови формування культури здоро'я студентів на заняттях з фізичного виховання (2016)
Староста В. - Розвиток професійної мотивації майбутніх учителів у процесі педагогічної практики, Говдош А. (2016)
Сянюн Ч. - Забезпечення рефлексивно-творчої діяльності майбутніх піаністів з КНР у процесі фахової підготовки (2016)
Фальштинська Ю. - Принципи впровадження дистанційного навчання (2016)
Циганок О. - Реалізація моделі підготовки майбутнього вчителя-філолога до українознавчої роботи в школі (2016)
Чирва Г. - Професійно-орієнтоване навчання майбутніх вчителів технологічної галузі (2016)
Шаповал Л. - Створення опорного конспекту – важлива складова підготовки майбутнього вчителя біології до проведення уроку (2016)
Безлюдна В. - Зміст підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах (2016)
Браславська О. - Формування пізнавальної самостійності майбутнього вчителя: теоретичний аспект (2016)
Коваль В. - Онтологія професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога (2016)
Носова К. - Мовні аспекти професійного спілкування майбутніх тележурналістів (2016)
Ратушинська А. - Арт-педагогічний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя (2016)
Семенова О. - Модель педагогічної системи формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Ткаченко О. - Проблема професійно-педагогічної підготовки магістрів аграрного профілю у педагогічній теорії (2016)
Кириченко В. - Формування системи культурних цінностей у студентів-філологів в процесі їх підготовки до організації культурно-дозвіллєвої діяльності в школі (з досвіду Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) (2016)
Максютов А. - Деонтологічна підготовка майбутніх учителів (2016)
Петляєва В. - Педагогічні умови формування моральної культури майбутнього вчителя іноземних мов в процесі професійної підготовки (2016)
Клименко Ю. - До історії створення перших педагогічних періодичних видань міжнародною мовою есперанто в Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Моргай Л. - Поняття "нація" у творчості Никифора Яковича Григоріїва (2016)
Новаківська Л. - Літературна бесіда як форма навчання словесності (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Санівський О. - Механізм творення українського ідеалу вчителя-українознавця за В. Сухомлинським (2016)
Бабин І. - Загальноєвропейський додаток до диплома як інструмент прозорості та визнання у ЄВО, Голуб І. (2016)
Малишевська І. - Актуальні аспекти впровадження інклюзивної освіти в Україні (2016)
Полєхіна В. - Сучасні підходи у підготовці майбутніх соціальних робітників з вимушено переселеними особами (2016)
Фан С. - Педагогічні умови виховання духовності майбутніх піаністів з КНР засобами народної музики в умовах фахової підготовки вищих педагогічних навчальних закладів України (2016)
Наші автори (2016)
Бойченко В. - Технологічність та інноваційність сучасного педагогічного мислення майбутніх учителів (2016)
Дружененко Р. - Лінгвістична основа вивчення прагматики простого речення майбутнім учителем української мови і літератури (2016)
Кремешна Т. - Шляхи і засоби формування гуманістичних цінностей майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки, Бондар О. (2016)
Петрик К. - До питання про сутність поняття "підготовка майбутніх учителів до організації навчальної взаємодії молодших школярів" (2016)
Стеценко Н. - Методична підготовка як складова професійної підготовки керівників загальноосвітньої школи (2016)
Шевчук І. - Підготовка майбутніх учителів до розвитку творчого мислення учнів початкової школи на уроках математики при роботі над складеними задачами (2016)
Балдинюк Д. - Різновиди мистецтва як засіб формування комунікативного досвіду молодшого школяра, Балдинюк О. (2016)
Безлюдна Н. - Теорія і практика розвивального навчання (2016)
Сює В. - Принципи та педагогічні умови формування звукообразних уявлень школярів на початковому етапі фортепіанного навчання (2016)
Ватаманюк Г. - Закономірності формування комунікативних умінь старших дошкільників у музично-ігровій діяльності (2016)
Kurlishchuk I. - The impact of educational game use on young children’s foreign language communication (2016)
Мотрич В. - Шляхи підвищення ефективності роботи по розкриттю причинно-наслідкових зв’язків на уроках географії в спеціальній загальноосвітній школі (2016)
Пінчук І. - До проблеми формування англомовного діалогічного мовлення учнів початкових класів (2016)
Бєлєкчі А. - Вплив середовища на формування музичного смаку сучасних школярів (2016)
Завітренко Д. - Особливості формування трудової активності молодших школярів (2016)
Небикова Т. - Цінність як системоутворююча категорія особистісних якостей підлітків (2016)
Нечерда В. - Організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії педагогів і батьків у формуванні просоціальної поведінки учнів старшої школи (2016)
Новосадова С. - Творча самостійність вчителя музики як психолого-педагогічна проблема (2016)
Сизоненко В. - Психолого-педагогічні умови виховання наполегливості і впевненості в молодших школярів у процесі занять хореографією (2016)
Скрипник С. - Науково-методичні засади формування активної екологічної позиції учнів загальноосвітньої школи сільської місцевості (2016)
Торчинская Т. - Психолого-методичні умови засвоєння учнями молодшого шкільного віку власних назв (2016)
Барбаш Є. - Історичний аспект розвитку об’єктів контролю іншомовних навчальних досягнень учнів у 60–80-х роках ХХ століття (2016)
Йовенко Л. - Духовна структура героїв творчості Т. Шевченка та їхня інтерпретація у шкільних підручниках радянської доби (2016)
Калабська В. - Уманська струнно-смичкова школа: історичний та виконавський аспекти, Шевчук А. (2016)
Коберник Г. - Формування громадянської компетентності школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського