Шарибаев Н. Ю. - Исследования температурной зависимости ширины запрещенной зоны Si и Ge с помощью модели (2013)
Пилипенко Н. Н. - Термооксидные покрытия на циркониевых материалах, Дробышевская А. А., Ажажа Р. В., Стадник Ю. С., Танцюра И. Г. (2013)
Яремій І. П. - Вплив імплантації іонами гелію на форму елементарної комірки у приповерхневих шарах монокристалів, Томин У. О., Уманців М. М., Кравець В. І. (2013)
Гулямов Г. - Тензорезистивный эффект в системе потенциальных барьеров в полупроводниковых пленках, Гулямов A. Г., Мажидова Г. Н. (2013)
Правила оформлення рукописів (2013)
Тематичні напрямки (2013)
Вихідні дані (2013)
Зеленін Г. І. - Принципи змішаного навчання англійської мови для спеціальних цілей в інженерно-педагогічному ЗВО (2018)
Варич О. П. - Обмеження академічної свободи викладача закладу вищої освіти при розробці програми навчальної дисципліни, Савохіна М. В. (2018)
Кулешова В. В. - Формування креативної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки (2018)
Лазарєв М. І. - Професійно-орієнтоване формування моделей електротехнічних пристроїв промислового обладнання, Мосієнко Г. М., Тарасенко А. І. (2018)
Паюнова А. В. - Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі (2018)
Бондаренко Т. С. - Моніторинг якості професійної підготовки кваліфікованих робітників залізничного профілю: стан та проблеми організації, Агєєва О. О. (2018)
Васильєва Н. Г. - Особливості реалізації особистісно-орієнтованої технології навчання під час вивчення правових дисциплін у неюридичних закладах вищої освіти (2018)
Дегтярьова О. А. - Оцінювання професійної компетентності керівників шкіл у США (2018)
Рябчикова К. М. - Віртуальна мобільність і міжкультурна компетентність у процесі навчання дизайнерів одягу (2018)
Смоліна І. С. - Організація самостійної роботи студентів із використанням масових відкритих онлайн-курсів, Щетиніна О. С. (2018)
Ящун Т. В. - Педагогічні аспекти навчання програмуванню на C# засобами створення багатомодульного проекту, Громов Є. В. (2018)
Алєксєєва Г. С. - Модель формування інформаційної культури іноземних студентів інженерно-педагогічних спеціальностей (2018)
Бардус І. О. - Критерії та показники ефективності методичної системи фундаменталізованої професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2018)
Березенська С. М. - Експериментальне дослідження ефективності навчання електротехніки в умовах змішаного освітнього процесу (2018)
Столітній А. В. - Навчання прокурорів роботі з функціоналом Єдиного реєстру досудових розслідувань (2018)
Куруч А. В. - Патріотизм як основа політичної компетентності: досвід Турецької Республіки (2018)
Лузан Л. О. - Формування комунікативної компетентності керівника освіти в процесі професійного розвитку (2018)
Стонога А. О. - Процес формування педагогічного іміджу (2018)
До уваги авторів (2018)
Дробаха Г. А. - Обґрунтування потреб Національної гвардії України у розвідувальній інформації, що надходить від безпілотних літальних апаратів під час виконання завдань з припинення масових заворушень, Споришев К. О., Луньов О. Ю (2018)
Сутюшев Т. А. - Визначення порогових навантажень пошукових груп у ході естафетного пошуку, Чупрун В. Т., Фролова О. С. (2018)
Городнов В. П. - Обґрунтування показника прогнозу спроможності виконати поставлене бойове завдання сформованим складом міжвидової тактичної групи, Ярош С. П., Гузченко С. В., Овчаренко В.В. (2018)
Адамчук М. М. - Методика оцінювання вогневих можливостей артилерійського підрозділу Національної гвардії України, Луговський І. С., Минько О. В. (2018)
Поляков В. Ю. - Оцінка ефективності методики визначення раціонального складу угруповання Національної гвардії України для виконання завдань у сфері оборони, Головань О. М., Шмаєв В. М. (2018)
Тристан А. В. - Теоретико-графовий метод аналізу стійкості структури складних організаційно-технічних систем, Бережний А. О., Гурін О. М. (2018)
Дробаха Г. А. - Порівняльна оцінка ефективності способів цілерозподілу підрозділів артилерії угруповання військ, Обрядін В. В., Горєлишев С. А. (2018)
Приходько І. І. - Мотиваційні аспекти проходження військової служби жінками у Національній гвардії України, Юр'єва Н. В., Мацегора Я. В. (2018)
Приходько І. І. - Теоретичні аспекти адиктивної поведінки військовослужбовців, Байда М. С. (2018)
Бакало В. Р. - Захист права інтелектуальної власності науковими установами військових формувань, Варченко О. М., Бакало І. І. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Іванишин Н. Я. - Функціональне навантаження ремарки в драматургійному тексті (на матеріалі української драми кінця ХІХ – початку ХХ століття) (2018)
Стефурак Р. І. - Лінгвостилістична інтерпретація новели Марка Черемшини "За мачуху молоденьку" (2018)
Drozdova I. P. - Peculiarities of foreign students training to ukrainian dialogue communication in higher school by means of information technologies, Savchak I. V. (2018)
Коржак З. З. - Номінативні експресивні речення в структурі тексту (2018)
Каламбет Я. І. - Артурівський дискурс: динаміка концептуалізації прецедентних топонімів і хрематонімів (2018)
Якібчук М. В. - Сучасний еколінгвістичний дискурс: моделі адресантно-адресатних відносин (2018)
Пилячик Н. Є. - Семантико-когнітивні особливості концепту ГРОЗА в англійській та українській мовах, Білик О. І. (2018)
Gruschko S. P. - Die verbal-semantische darstellungsebene der sprachidentität des autors in den deut-schsprachigen politischen karikaturen, Bews O. A. (2018)
Яцій В. О. - Реалізації варіантів коренів вороб- і гороб- у слов’янській антропонімії (2018)
Василівська Н. І. - Постепічна драма Хайнера Мюллера "Маузер" (2018)
Капленко О. М. - Авангардна проза у світлі наратологічних категорій (роман Л. Скрипника "Інтелігент") (2018)
Korzeniowska-Bihun A. - Ukrainian the atrical projects as an examp-le of anthropological defense in terms of anthropology as contemporary social warfare, Boroch R. (2018)
Семак О. І. - Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: стильовий аспект (2018)
Ковпік С. І. - Роман М. Дочинця "Вічник. Сповідь на перевалі духу" як медіакультурна стра-тегія автора (2018)
Юрчук О. О. - Інтермедіальний код параісторичного роману "Коханці юстиції" Юрія Анд-руховича (2018)
Беценко Т. П. - Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту в сучасному науково-освітньому вимірі: мета, предмет, завдання (2018)
Рева-Лєвшакова Л. В. - Літературний неореалізм художньої творчості початку ХХ століття (2018)
Дербеньова Л. В. - Відродження давньогрецької трагедійної концепції у структурі трагедії Ю. О’Ніла "Траур – доля Електри" (2018)
Кобута С. С. - Особливості трактування національної свободи у публіцистиці Івана Багряного та Джорджа Орвелла: порівняльний аспект (2018)
Литвин Н. Б. - Духовний вимір як ключовий аспект поетики роману "Катастрофа" В. Дрозда (2018)
Пахомов В. М. - Діапазони життя і творчості Ольги Дучимінської (до 135-річчя від дня народження і 30-річчя спомину) (2018)
Сокол Г. Р. - Психологізм та стильові особливості новели Галини Журби "Солов'ї" (2018)
Судук І. І. - Особливості використання біблійних порівнянь у творчості українських письменників ХІХ-ХХ століть (2018)
Малишівська І. В. - Екзистенціалістська модель дійсності у творах українських письменників початку ХХ століття, Троценко О. Я. (2018)
Йовдій В. Я. - "Народна белетристика" в творчості Володимира Короленка та Панаїта Істраті (2018)
Когут О. В. - Місто як текст у сучасній українській літературі, Малярчук О. М. (2018)
Павлова О. М. - Міф Чорнобиля у п'єсі Павла Ар'є "На початку і наприкінці часів" (2018)
Гунчик І. О. - Прагматична функція числових символів-ідеограм при усному послідовному перекладі, Волошин М. В. (2018)
Гордій О. М. - Фразеологічні експресиви і комунікативи сучасної німецької мови як перекладацький феномен (2018)
Марчук Т. Л. - Вербалізація концепту AMERICAN DREAM на матеріалі п'єси "Анна Крісті" Юджина О'Ніла, Стехнович М. М. (2018)
Ницполь В. І. - Кінесичні комунікативні компоненти невербального спілкування персонажів серійних убивць в американському художньому дискурсі 20 століття (2018)
Павлик В. І. - Комунікативна прагматика публіцистичних текстів: перекладацький аспект (2018)
Дзівідзінська І. С. - Асиндетичні кластери: особливості перекладу, Боднар Р. І. (2018)
Ріба-Гринишин О. М. - Переклад німецької науково-технічної термінології: лексичні трансформації (2018)
Янишин О. К. - Герменевтична модель перекладу текстів нафтогазової сфери (2018)
Виксюк Х. В. - Особливості відтворення метафор в українському перекладі роману М. Зузака "Крадійка книжок", Стахмич Ю. С. (2018)
Стахмич Ю. С. - Особливості відтворення пареміологічних одиниць в українських перекладах творів Марка Твена (2018)
Мучка М. З. - Досягнення еквівалентності перекладу термінів нафтогазового спрямування на основі технічного стандарту, Грелюк Ю. В. (2018)
Малик Г. Д. - Особливості вживання артикля в англомовному антропонімічному просторі (2018)
Романенко Н. В. - Соціально-історична детермінованість перекладацьких рішень (на прикладі українських перекладів творів Е. Гемінґвея різних часів) (2018)
Ткачівська М. Р. - Поетика роману Сави Голованівського Тополя на тому березі" та її відтворення у німецькомовному перекладі, Вінтоняк І. (2018)
Білецький В. С. - Нове в медіаосвіті: науково-педагогічна блогодидактика, Онкович Г. В., Онкович А. Д. (2018)
Котерлін І. Б. - Проблематика розвитку інформаційних прав особи в контексті аналізу подій у світі (2018)
Савчин І. З. - Огляд інтернет-комунікацій як одного з аспектів конвергентного розвитку регіонів України, Царева О. С. (2018)
Білик О. І. - Особливості використання бінарних темпоральних опозицій у передвиборчому дискурсі, Пилячик Н. Є. (2018)
Котерлін О. Р. - Генетична дискримінація як посягання на права та інтереси людини (2018)
Тимків Н. М. - Формування професійної іншомовної компетентності у процесі підготовки майбутнього нафтовика (2018)
Sihag P. - Field evaluation of infiltration models, Singh B. (2018)
Сагдєєва О. А. - Дослідження процесів компостування харчової складової твердих побутових відходів, Крусір Г. В., Цикало А. Л., Лойєнбергер Г. (2018)
Ziarati P. - Heavy metals bio-adsorption by Hibiscus sabdariffa L. from contaminated water, Namvar Sh., Sawicka B. (2018)
Азаров С. І. - Аналіз сценарію важкої аварії в басейні витримки відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2018)
Almekhlafi Murad A. A. - Justification of the advisability of using solar energy for the example of the Yemen Republic (2018)
Koloskov V. - Improvement of method of assessment of environmental condition of territories adjoined with environmentally dangerous technogenic objects (2018)
Ziarati P. - Analysis of removal methods of toxic heavy metals using bio-absorbs, Mostafidi M., Zahedi M. T. (2018)
Bogdanov I. - Determination and analysis of criterion components of the environmental safety assessment of engineered nanomaterials, Suchikova Y., Kovachov S. (2018)
Sundararajan M. - Nutrient dispersion modeling of coal overburden dumps for reclamation and sustainable management, Vambol V., Vambol S., Kumari N., Ansari I. (2018)
Barsukova G. - Development of mathematical model of infiltration of iron sulfate acid solution (2018)
Колесник В. Є. - Дослідження особливостей застосування водоповітряних ежекторів для зниження пилоутворення при транспортуванні гірничої маси на кар’єрах, Павличенко А. В., Борисовська О. О., Бояркин М. О. (2018)
Muhammad N. - Investigation of chemical composition and nutritional values of pulp and paper mill sludge compost, Ali Baig Sh., Zahid S. (2018)
Харазішвілі Ю. М. - Внесок науково-технологічного прогресу в економічне зростання промислових регіонів України (2018)
Zymovets V. V. - Decapitalization of financial sector: consequences for the economy of Ukraine, Shelud`ko N. M. (2018)
Неделчев М. К. - Координация банковского надзора в Европейском Союзе (аналитический обзор) (2018)
Тарасов А. Ф. - Математическое моделирование передовых машиностроительных технологий для смарт-предприятий: обзор подходов и пути внедрения, Турлакова С. С. (2018)
Пілецька С. Т. - Методика комплексної оцінки антикризового потенціалу підприємства, Коритько Т. Ю. (2018)
Новікова О. Ф. - Соціальні гарантії працівникам промисловості за умовами праці, Логачова Л. М. (2018)
Титул, зміст (2018)
Пархоменко Є. О. - Формування інформаційно-керуючої системи стратегічного планування швидкісних пасажирських перевезень на залізничному транспорті, Пархоменко Л. О. (2018)
Крашенінін О. С. - Територіальне закріплення локомотивних депо за сервісними центрами, Яковлев С. С., Шапатіна О. О., Турубара О. О. (2018)
Прохорченко А. В. - Розробка вимог до автоматизованої системи управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури України, Прокопов А. О., Найденов О. О., Святова І. І. (2018)
Мартинов І. Е. - Система теплового контролю буксових вузлів рухомого складу, Нейчев О. В., Сосунов О. О., Петухов В. М., Труфанова А. В. (2018)
Володарский В. А. - Об оптимизации периодичности технического содержания устройств (2018)
Мазіашвілі А. Р. - Метод відновлення зображення на основі математичного апарату штучних нейронних мереж удосконаленого методу ієрархічної інтерполяції, Корольова Н. А., Індик С. В., Сокол-Кутиловська А. С. (2018)
Cмоляр С. В. - Аналіз особливостей моделей оптичних транспортних мереж, Радченко С. В., Жученко О. С., Приходько С. І., Штомпель М. А. (2018)
Куценко М. Ю. - Задачі реконструкції плану залізничної колії та підходи до їх вирішення, Дудін О. А., Пахар Г. В., Даниленко О. М., Дубина О. М. (2018)
Дзюбенко Ю. М. - Демократичні та авторитарні тенденції у країнах Близького Сходу і Північної Африки (2016)
Окуньовська Ю. В. - Неурядовий сектор країн Європейського Союзу: розвиток та класифікація моделей функціонування (2016)
Польовий М. А. - Можливості відображення політичних рухів в нейромережевій моделі політичної системи (2016)
Примуш М. В. - Українська модель перехідного парламентаризму як засіб вироблення політичного консенсусу (2016)
Смірнова Ю. О. - Сутність державної антикорупційної політики України (2016)
Узун Ю. В. - Співробітництво територіальних громад в Україні та програми допомоги іноземних фондів (2016)
Цокур Є. Г. - Тенденції сучасних модернізаційно-легітимаційних процесів в Україні: історико-політичний складова (2016)
Чальцева О.М. - Публічна влада (2016)
Grzegorzewska M.-K. - The politician’s stress in terms of psychology and politics’ anthropology, Kuc-Stefaniuk G. (2016)
Одарченко К. Ю. - Специфіка горизонтальної та вертикальної партійної комунікації на тлі розбудови політичної партії (2016)
Ягунов Д. В. - Театральність української пенальної політики (2016)
Аветисян Л. В. - Генеза та переспективи розвитку вірмено -українського співробітництва (2016)
Краснопольська Т. М. - Регіональна політика ЄС: можливості використання досвіду для України (2016)
Małachowska K. - Geopolitical situation of Georgia resulting from the war with the Russian federation in 2008 (2016)
Malynovska N. V. - The internal and external implementation factors of Islamic direction of French foreign policy (2016)
Тихомирова Є. Б. - Стратегічні комунікації ЄС: інституціональний вимір (2016)
Козяр М. М. - Нові технології навчання - виклик сучасної освіти (2015)
Беженарь Ю. П. - Структура и содержание электронного учебно-методического комплекса по черчению для общеобразовательных учреждений (2015)
Беседа Н. А. - Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої діяльності в загальноосвітній школі (2015)
Бурчак С. О. - Методичне забезпечення рівневого вивчення многогранників та їх об'ємів у старшій школі, Шергін О. М. (2015)
Гнепа О. В. - Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині Михайла Кравчука (2015)
Шахіна І. Ю. - Використання мультимедійних технологій на заняттях з трудового навчання в основній школі, Гриньчак К. П. (2015)
Гудзевич Л. С. - Соціально-педагогічна реабілітація дітей хворих на ДЦП в умовах навчальних закладів, Крешун Р. А. (2015)
Гулішевська М. Г. - Застосування евристичного навчання на уроках іноземної мови (англійської) в початковій школі (2015)
Дубовик Л. О. - Використання ІКТ та сервісів інтернету на уроках хімії, Колібабчук А. В. (2015)
Залєсова І. В. - Створення безпечного освітнього середовища — продуктивний шлях формування міжнаціональної толерантності учнів (2015)
Кобернік С. Г. - Проблема створення сучасного навчально-методичного комплексу для вивчення географії в загальноосвітній школі (2015)
Кобець Н. М. - Використання нечітких відношень для профорієнтації молоді, Туржанська О. С. (2015)
Кобися А. П. - Використання хмарних технологій для створення електронного навчально-методичного комплексу з історії України (7 клас), Ткаченко А. В. (2015)
Кобися В. М. - Створення і використання мультимедійного інтерактивного електронного підручника "Англійська мова" (8 клас) за допомогою пропрієтарного програмного забезпечення Microsoft Onenote, Оливанчук О. А. (2015)
Коваль І. А. - Мультимедійні технології як засіб підвищення ефективності навчання природничих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Коломійчук Н. Ю. - Шляхи використання "Хмарних технологій" у навчальному процесі профільної школи (2015)
Кравченко Ю. Л. - Використання інтерактивного мультимедійного електронного підручника з української мови (7 клас) у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Круш Т. А. - Застосування інтерактивних плакатів у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Лоюк О. В. - Методологічні підходи до розвитку творчого мислення молодших школярів (2015)
Мальов С. В. - Використання ІКТ як засобу розвитку активно-творчого мислення учнів початкових класів на уроці музики (2015)
Матієнко О. С. - Загальнопедагогічні принципи виховання та методи їх реалізації при формуванні толерантності у підлітків (2015)
Медяний Р. М. - Використанння інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики (2015)
Мотишена І. С. - Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках технологій, Коношевський Л. Л. (2015)
М'ягкоход В. О. - Чинники якісної освіти учнів з обмеженими можливостями загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Онофрійчук Л. М. - Розвиток естетичної культури школярів у процесі позакласної музичної діяльності (2015)
Опушко Н. Р. - Формування в учнів національної самоідентифікації: історико-педагогічний аспект (2015)
Паращук Л. М. - Використання технологій майндмеппінгу під час викладанні історії в загальноосвітніх навчальних закладах, Стоянов Є. С. (2015)
Петрович О. Б. - Дослідницька діяльність обдарованої молоді як невід'ємна частина позакласної роботи з української літератури (2015)
Самойлов А. М. - Пріоритети та технології педагогічної профілактики девіантної поведінки підлітків (2015)
Синенька Ю. В. - Створення і використання педагогічного програмного засобу для викладання хімії в 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Сойчук Р. Л. - Сутність та провідні принципи виховання національного самоствердження учнівської молоді (2015)
Степчук О. А. - Використання електронних засобів навчання і віртуальних лабораторій на уроках хімії (2015)
Тимощук М. В. - Застосування мультемедіа на уроках інформатики (2015)
Коношевський Л. Л. - ІКТ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках технологій, Токарчук Я. О. (2015)
Швай О. Л. - Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою сучасних інформаційних технологій, Швай К. В. (2015)
Шевчук О. П. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення хімії у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Шишкова В. В. - Розвиток пізнавальних інтересів учнів загальноосвітніх навчальних закладів шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії (2015)
Юрченко Л. А. - Роль та місце проектних технологій на уроках української мови та літератури (2015)
Величко Н. О. - Аналітична складова інформаційно-аналітичної діяльності заступників директорів ПТНЗ з навчально-виробничої роботи (2015)
Гириловська І. В. - Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах децентралізації професійно-технічної освіти в Україні (2015)
Дацків І. Є. - Соціальний захист молоді у процесі фахової підготовки у навчальних закладах Закарпаття (1919 - 1939 рр.) (2015)
Мала Ю. В. - Структура методичної компетентності сучасного викладача непедагогічного коледжу (2015)
Русакова О. В. - Застосування інтерактивних технологій у процесі вивчення української мови у коледжах, Сагайдак І. П. (2015)
Терепа А. В. - Методичні особливості формування математичної компетентності студентів в умовах гуманітарно-педагогічного коледжу (2015)
Архипенко В. О. - Професійна підготовка пожежних різних країн світу з використанням фізичних вправ силової спрямованості (2015)
Афоніна Д. С. - Створення і використання клоуз-тестів у процесі вивчення української мови у вищих навчальних закладах (2015)
Бойчук В. М. - Застосування комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання вчителем технологій у процесі проектування виробів (2015)
Бордюк О. М. - Науково-методичні засади впровадження курсу "Інформаційно-комунікаційні технології в мистецькій освіті" (2015)
Бриліна В. Л. - Педагогічне значення вокального фольклору в музично-естетичному вихованні (2015)
Волошин В. Д. - Особливості методики формування умінь застосовувати спецзасоби та зброю майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової пдготовки (2015)
Гаврилюк Н. М. - Принципи навчання лексиці на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах (2015)
Гайдамаха Р. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дослідницькій діяльності магістрів комп'ютерного профілю (2015)
Глазунова І. К. - Формування умінь самостійної художньої інтерпретації музичних творів у майбутніх учителів музики в процесі інструментально-виконавської підготовки в умовах модульно-рейтингового навчання (2015)
Головешко Б. Р. - Сучасні підходи до розвитку лідерства та їх імплементація у вищих навчальних закладах України (2015)
Гомонюк О. М. - Педагогічні технології формування готовності майбутніх педагогів природничих дисциплін до профілактичної роботи з підлітками (2015)
Гордійчук Г. Б. - Підготовка майбутніх педагогів до використання у своїй професійній діяльності мережевих сервісів (2015)
Гудзевич А. В. - "Географія області" у підготовці вчителя географії (2015)
Гуменюк С. В. - Формування педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури як психолого-педагогічна проблема (2015)
Гуменюк І. П. - Застосування інноваційних технологій у підготовці студентів педагогічного ВНЗ, Коношевський Л. Л. (2015)
Давидюк М. О. - Олімпіада з педагогіки як засіб професійного розвитку майбутнього вчителя, Ігнатова О. М., Шикова Ю. О. (2015)
Дембіцька С. В. - Застосування дистанційного навчання під час викладання охорони праці, Кобилянський О. В. (2015)
Дідух Л. І. - Використання "перевернутого навчання" у ВНЗ (2015)
Добровольська Н. В. - Компетентніший підхід до підготовки майбутніх менеджерів невиробничої сфери (2015)
Заїка О. В. - Електронне навчально-методичне забезпечення курсу проективної геометрії (2015)
Зузяк Т. П. - Політичні передумови розвитку педагогічної освіти Поділля другої половини XVIII століття (2015)
Земліна Ю. В. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи та шляхи їх вирішення (2015)
Іванчук А. В. - Розкриття механізму формування соціальної небезпеки на прикладі алкогольної залежності як дидактична умова стимулювання пізнавальної навчальної діяльності студентів при вивченні навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2015)
Іващук О. В. - Шляхи поглиблення прикладної складової викладання математики здобувачам вищої освіти напряму підготовки "Економічна кібернетика" (2015)
Ігнащук О. В. - Ретроспективний аналіз лікувально-профілактичних методів у практиці викладання історії медицини, Кириченко В. І. (2015)
Кадемія М. Ю. - Інноваційні технології в підготовці педагога вищої школи (2015)
Кириленко В. В. - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів в інформаційно-освітньому середовищі вищого педагогічного навчального закладу, Кириленко Н. М. (2015)
Кізім С. С. - Підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів технологій засобами спеціалізованого програмного забезпечення, Люльчак С. Ю. (2015)
Кіяновська Н. М. - Використання систем комп'ютерної математики у процесі навчання вищої математики студентів технічних ВНЗ (2015)
Кобзей Н. В. - Упровадження інноваційних технологій у навчальний процес як один із шляхів модернізації вищої освіти України (2015)
Кобися А. П. - Використання технологій майндмеппінгу у педагогічній діяльності (2015)
Кобися В. М. - Особливості сприйняття візуальної інформації інформаційного освітнього середовища (2015)
Коваленко Ю. Б. - Моделювання процесу підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційної безпеки (2015)
Компанець Н. М. - Іншомовне спілкування майбутніх фахівців сфери біомедичної інженерії, як професійна та педагогічна проблема (2015)
Король В. П. - Проектування процесу професійної підготовки майбутнього вчителя технологій до формування в учнів системи знань про сучасне аграрне виробництво? (2015)
Кугай Н. В. - Навчання майбутніх учителів математики як складна система, Борисов Є. М. (2015)
Кусій М. І. - Концептуальні засади гуманізації математичної підготовки майбутніх фахівців служби порятунку в контексті інтегративного підходу (2015)
Лаврентьєва Н. В. - Методичне мислення та методична майстерність учителя: сутність і взаємозалежність (2015)
Лобачева І. Ф. - Інноваційні методи навчання в процесі підготовки фахівців з економічної кібернетики, Копняк К. В. (2015)
Лунгу Л. В. - Проблеми формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки (2015)
Марущак О. В. - Структура системного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Матяш О. І. - Теоретичні аспекти формування основ професійного саморозвитку майбутніх учителів, Шустова Н. Ю. (2015)
Мисловська С. К. - Використання електронних навчально-методичних комплексів в організації самостійної роботи студентів-медиків (2015)
Можаровська О. Е. - Інтерактивні методи формування іншомовної професійної комунікативної компетентності фахівців автомобільного профілю (2015)
Осаульчик О. Б. - Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов (2015)
Очеретна Н. Д. - Застосування мультимедійних технологій у фаховій підготовці студентів-аграріїв (2015)
Перкатий Р. М. - Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів правоохоронних органів (2015)
Пілюгіна Т. В. - Сучасні інформаційні технології навчання іноземних мов у професійній підготовці працівників державної фіскальної служби (2015)
Покалюк В. М. - Особистісна спрямованість процесу професійної адаптації майбутніх працівників пожежно-рятувальних підрозділів (2015)
Потапчук О. І. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Пристай Г. В. - Розвиток творчих здібностей студентів-філологів у процесі вивчення іноземної мови (2015)
Прядко О. М. - Вокально-методична підготовка студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2015)
Рацлав Н. І. - Аналіз навчальних планів для підготовки вчителів математики у слов'янському державному педагогічному інституті в 90-их роках XX ст (2015)
Совік Т. В. - Особливості музично-естетичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Столяренко О. В. - Гуманістичні аспекти використання інноваційних педагогічних технологій у загальнодержавній стратегії сталого розвитку, Столяренко О. В. (2015)
Тогочинський О. М. - Організація та методика експериментального дослідження з формування соціальної компетентності у слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2015)
Тульська О. Л. - Використання інноваційних методів навчання у процесі формування комунікативної культури майбутніх екологів (2015)
Холковська І. Л. - Задачний підхід до формування конфліктологічної готовності майбутніх учителів (2015)
Царенко С. О. - Міждисциплінарні дослідження мистецьких явищ як методологія викладання науково-практичної проблематики на прикладі зодчества (2015)
Ціхоцька О. А. - Теоретичні основи гуманістичної педагогіки в сучасних умовах (2015)
Шандиба О. В. - Нова галузева освітня доктрина системи післядипломного професійного навчання інженерних кадрів (2015)
Шехавцова С. О. - Застосування технології тренінгу особистіших змін у процесі формування суб'єктності студентів (2015)
Бойченко Н. В. - Прогнозування технічної майстерності єдиноборців 15-16 років (2018)
Кравчук Т. М. - Зниження маси тіла спортсменок перед змаганнями (на прикладі боротьби самбо), Огарь Г. О., Новікова А. Р. (2018)
Лойко О. М. - Хортинг у системі фізичної підготовки курсантів, Лесько О. М., Васянович А. С. (2018)
Романенко В. В - Особенности проявления кратковременной зрительной памяти у единоборцев ХГАФК, Голоха В. Л., Веретельникова Н. А. (2018)
Санжарова Н. М. - Методика спеціальної фізичної підготовки юних кікбоксерів, Огарь Г. О., Креньов Р. М. (2018)
Скрипка І. М. - Результати впровадження програми з загально та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону в процес фізичного виховання учнів молодших класів, Чередніченко С. В. (2018)
Тропин Ю. Н. - Особенности физической подготовленности юношей и девушек, занимающихся вольной борьбой (2018)
Хуртенко О. В. - Педагогічні технології удосконалення фізичної та технічної підготовки боксерів, Дмитренко С. М. (2018)
Шандригось В. І. - Аналіз виступів борців різних країн на чемпіонаті Європи 2018 року з вільної боротьби серед чоловіків, Яременко В. В., Первачук Р. В. (2018)
Цокур Є. Г. - Вибори у сучасному світі: збереження демократії чи прикриття її руйнації? (2017)
Пономаренко А. Б. - Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії, Ковальов Д. В. (2017)
Похило І. Д. - Ризик як складова прийняття політичного рішення політичним лідером, Слободянюк А. В. (2017)
Бондаренко С. В. - Інформаційний компонент політики брендингу територій в умовах нелінійних процесів (2017)
Ворчакова І. Є. - Регіональний лобізм в сучасній політичній системі: проблеми теоретичного та прикладного характеру (2017)
Окуньовська Ю. В. - Вплив незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність" на становлення громадянського суспільства у Польщі (2017)
Краснова М. Г. - Формування партії влади в Росії: інституціональний дизайн (2017)
Ciachla M. - Drug policy in Sweden and the Netherlands (2017)
Коцан Р. І. - Теоретичні аспекти функціонування державних кордонів (2017)
Федорчук О. О. - Державна освітня політика у сфері вищої освіти у 70-ті – середині 80-х років ХХ ст.: на матеріалах України (2017)
Мілова М. І. - "Тронні промови" як символічний ресурс влади: український контекст, Стеценко М. Р. (2017)
Кравець А. Ю. - Біологічні детермінанти політичної поведінки (2017)
Kandyuk O. - Transatlantic relations in XXI century and their impact over CEE countries (2017)
Bartosz Wiącek - Gaddafi on the international arena (2017)
Volkova Y. - Diaspora engagement policy: a new type of transnationalism (2017)
Pavliuk О. І. - Conceptual approaches of U. S. policy towards the Persian gulf countries on the example of relations with Iran (2017)
Літвін Л. А. - Моделі національної безпеки: досвід для України (2017)
Blyzniak O. А. - The eastern partnership in Poland’s foreign policy (2017)
Чупpiй Л. В. - Відродження концепту "Міжмор’я" в контексті подолання російської експансії (2017)
Маєвська О. М. - Класифікація "мозкових центрів" світу: основні підходи (2017)
Piotr Pięta - Paweł Swianiewicz, Adam Gendźwiłł, Julita Łukomska, Anna Kurniewicz. Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania. Hipotezy wielkoludów i liliptów. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2016. – 191 p. (2017)
Вимоги до авторських оригіналів статей (2017)
Бацюкова С. - Характеристики адвокації в сучасній Україні. Результати експертних інтерв'ю (2017)
Bondarenko S. V. - Informational direction of policy on protecting national interests of territory under conditions of nonlinear processes: theoretical and methodological framework (2017)
Бульдович П. В. - Проблема ідентифікації неоінституціонального підходу в сучасній політичній науці (2017)
Voronianskyi O. - National interest as a form of social integration (2017)
Довгаль Д. В. - Геноцид як акт соціальної інженерії (2017)
Доскіч Л. С. - Вплив громадян на прийняття рішень органами місцевого самоврядування як чинник ефективного функціонування демократії на локальному рівні: польський досвід та українські реалії (2017)
Іванова І. І. - Скандинавська модель неокорпоративізму: виклики та перспективи (2017)
Коцан Р. І. - Наукове дослідження політичних особливостей формування і функціонування державних кордонів: принципи та підходи (2017)
Куц Г. М. - Пріоритетні стратегії інформаційної політики у контексті національних інтересів України: ліберальний ракурс (2017)
Кушнарьов І. В. - Інституціоналізація політичної корупції як характеристика політичного ландшафту Російської Федерації (2017)
Михальська В. В. - Міжнародний вплив на політику управління постконфліктними територіями (2017)
Осмоловська А. О. - Сучасні тенденції та виклики щодо формування освітньої політики України (2017)
Примуш М. В. - Символіка та партійний імідж політичних партій (2017)
Телешун Я. С. - Клієнтелізм як складова функціонування фінансово-політичних груп (2017)
Ярош Я. Б. - До проблеми суб’єктності політичних партій (2017)
Воробйова Г. Ю. - Концептуальні підходи до дослідження політичних метафор (2017)
Мацишина І. В. - Візуальна риторика релігійної політики радянської влади як індикатор трансформації політичного режиму (2017)
Мороз Є. О. - Реконструкція уявлень про націоналізм та денаціоналізацію О.Потебні в контексті проблематики збереження національної ідентичності українців, Литвинчук Д. О., Малоголовчук Т. О. (2017)
Savoyska S. V. - Rusyfication, russianize or asymilation: to define concepts (2017)
Поліщук П. А. - Участь Великої Британії у міжнародних миротворчих місіях ООН (1990 – 2010 рр.) (2017)
Тихоненко І. В. - Дослідження регіональної безпеки "незахідними" теоріями міжнародних відносин (2017)
Вимоги до авторських оригіналів статей (2017)
Прокоф’єва Л. Б. - Педагогічні інновації у вищій школі України в ХІХ столітті (2015)
Шикітка Г. М. - Становлення та організаційна діяльність "Педагогічного товариства Підкарпатської Русі” (2015)
Кушнір В. М. - Втілення ідеї профільного навчання у практику середньої школи в другій половині 1980-х – на початку 1990-х років (2015)
Морська Л. І. - Модель системи формування медіаторської компетентності майбутніх юристів (2015)
Петрова Н. М. - Сформованість емоційного інтелекту як запорука успішної професійної діяльності майбутнього педагога: теоретичний аспект (2015)
Соя О. М. - Діагностування сформованості культури самостійної роботи майбутніх учителів математики (2015)
Сулаєва Н. В. - Підготовка майбутніх фахівців до реалізації неформальної мистецької освіти в навчально-виховних закладах і соціальних інституціях (2015)
Співаковська Є. О. - Компетентність полісуб’єктної взаємодії як передумова формування готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі (2015)
Семеряк І. З. - Особливості пам’яті та концентрації уваги у процесі формування іншомовних професійно орієнтованих комунікативних стратегій майбутніх програмістів (2015)
Паршикова О. О. - Цілі та завдання формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової загальноосвітньої школи на першому адаптаційному етапі навчання іноземної мови (2015)
Tereshchuk D. H. - Developing intercultural communication competence through intercultural communication (2015)
Романюк О. С. - Загальна характеристика вправ для формування мовленнєвих навичок вживання лінгвістичних явищ, відібраних з автентичних художніх творів (2015)
Терещук В. Г. - Закономірності формування англомовної лексичної компетенції в умовах віртуального навчального середовища (2015)
Зайцева І. В. - Організація навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій (2015)
Шимків І. В. - Аудіювання як вид іншомовної мовленнєвої діяльності (2015)
Гирич З. И. - Методика корректирующей работы при изучении падежной системы русского языка иностранными тюркоговорящими студентами инженерного профиля (2015)
Маслова С. Я. - Контекстно-інтегрований метод у формуванні вмінь професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх виноробів (2015)
Мельничайко В. Я. - Типові помилки у проведенні словотвірного аналізу, Криськів М. Й. (2015)
Білогорка Л. В. - Методичні особливості навчання майбутніх економістів читання англомовних фахових текстів (2015)
Ібрагім Ю. С. - Розвиток послуг у сфері соціальної роботи з багатодітними сім’ями (2015)
Кузьміна О. В. - Підготовка дітей-сиріт до самостійного життя в умовах сімейного виховного середовища (2015)
Перхайло Н. А. - Вербальна агресія підлітків як об’єкт соціально-педагогічної профілактики (2015)
Колгатіна Л. С. - Педагогічні умови ефективності самостійної роботи студентів з виконання навчальних досліджень (2015)
Крамаренко Л. І. - Система моніторингу якості професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів у Нікопольському педагогічному училищі (2015)
Груць Г. М. - Формування національної мовної особистості засобами гуманітарних дисциплін (2015)
Шульце С. В. - Ефективність системи підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем (2015)
Боднар С. В. - Методика интегрированного обучения экономическим дисциплинам средствами английского языка (2015)
Кавецький В. Є. - Чинники впливу на професійне самовизначення школярів (2015)
Безуглий П. Г. - Міграція як результат державної освітньої політики в Україні за часів незалежності (2017)
Vozniuk E. - Principles and features of Japan’s information security system (2017)
Денисова А. О. - Технології "чорного піару" у політичних процесах сучасності (2017)
Кабиш О. О. - Роль силових структур в системі політичної влади демократичних держав (2017)
Коцан Р. І. - Сучасні напрями розвитку лімології (2017)
Літвін Л. А. - Ґендерний паритет як національний інтерес сучасної держави (2017)
Москалюк М. Ф. - Інститут президентства в Україні та Чеській республіці: порівняльний аналіз (2017)
Попазогло В. С. - Деструктивні неформальні інститути політики держав Центральної Азії: приклад Узбекистану та Туркменістану (2017)
Чальцева О. М. - Е-урядування: перспективи впровадження в українському просторі, Лаврищева А. О. (2017)
Ярош Я. Б. - Роль політичних партій у реалізації державної політики в Україні (2017)
Коч С. В. - Трансформации идентификационных стратегий болгар Украины: социально политические условия и адаптационные практики (2017)
Куцик А. Ю. - Людина в глобалізаційній культурі Інтернет-середовища (2017)
Кушнарьов І. В. - Ментальні основи політичної корупції в Україні (2017)
Матвієнків С. М. - Регіональні ЗМІ як інструмент формування локальної ідентичності (2017)
Tereshchuk V. I. - The problem of media imperialism in current conditions (2017)
Алєксєєнко І. В. - Трансформація концепцій національної безпеки в умовах глобалізації, Курас А. І. (2017)
Дирда А. О. - Енергетичний чинник у російсько-австрійських відносинах у контексті агресії Росії проти України (2017)
Завадський В. М. - Політичний імператив перетворень в ЄС крізь призму концепції "третього шляху" (2017)
Лепська Н. В. - Простір як фундаментальна категорія в теоріях німецько-центричної геополітики (2017)
Okuniovska Yu. - Polityczne przesłanki eurointegracji RP (2017)
Pervushin M. - Liberalization of the Іnternet and regime survival in the Middle East (2017)
Тишкун Ю. Я. - Президентство Д. Трампа в контексті Х-го циклу глобальної політики (за Дж. Модельскі) (2017)
Світлій пам’яті професора Ковальова Євгена Вікторовича (1938-2014) (2018)
Шерстюк О. О. - До 80-річчя з дня народження талановитого вченого, наставника багатьох поколінь науковців професора Юрія Петровича Костиленка!, Степанчук А. П., Гринь В. Г., Тихонова О. О., Дейнега Т. Ф. (2018)
Зайцев А. В. - Зубной налет. Исследование значимости, Бойченко О. Н., Сидаш Ю. В., Котелевская Н. В., Николишин А. К. (2018)
Кризина О. В. - Патоморфологічні особливості кровопостачання м’яких тканин нижніх кінцівок при цукровому діабеті (2018)
Орлова Л. Д. - Сучасні дослідження лучних фітоценозів Полтавщини, Власенко Н. О., Коваль О. В. (2018)
Павленкова О. В. - Остеопатія і стоматологія, Павленко С. А., Сидорова А. І., Ткаченко І. М. (2018)
Шундрик М. А. - Современные критерии оценки эстетики улыбки, Марченко И. Я., Ткаченко И. М., Лобач Л. Н. (2018)
Загоруйко Г. Е. - Кинетика процессов роста линейных размеров и численности кардиомиоцитов в миокарде комплекса (ЛЖ+МЖП) до и после рождения крыс, Загоруйко Ю. В., Шмулич А. В. (2018)
Костенецький М. І. - Оцінка ризику наслідків опромінення для населення Запорізької області, Севальнєв А. І., Куцак А. В. (2018)
Antoniv A. A. - Dyslipidemia and endothelial dysfunction in the pathogenesis of nonalcoholic steatohepatitis in patients with obesity and chronic kidney disease (2018)
Безкоровайна І. М. - Зміна показників зорових функцій при користуванні спектральними фільтрами в умовах використання цифрових пристроїв, Ряднова В. В., Наконечний Д. О. (2018)
Безшапочний С. Б. - Аеродинаміка порожнини носа та навколоносових пазух, Гасюк Ю. А., Лобурець В. В., Лобурець А. В. (2018)
Вівчар Р. Я. - Вплив вживання лецитину на зміни рівнів цитокінів у хворих на розсіяний склероз, Лаповець Л. Є. (2018)
Волощук Н. І. - Оцінка впливу триметазидину та тіотриазоліну на стан системи цистатіонін-γ-ліази / H2S в печінці та скелетних м’язах щурів з гіперхолестеринемією на тлі застосування симвастатину, Мельник А. В., Данченко О. П. (2018)
Воротинцев С. І. - Інцидентність та фактори ризику респіраторних ускладнень в абдомінальній хірургії у пацієнтів з ожирінням (2018)
Гриценко Є. М. - Лікувальна тактика при рецидивах кишкової інвагінації у дітей (2018)
Ждан В. М. - Особливості показників ліпідного профілю крові у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень, Хайменова Г. С., Бабаніна М. Ю., Волченко Г. В., Ткаченко М. В. (2018)
Ждан В. М. - Особливості перебігу остеоартриту у пацієнтів з метаболічним синдромом, Хайменова Г. С., Шилкіна Л. М., Мартинюк Д. І. (2018)
Катеренчук О. І. - Залізодефіцитна анемія при використанні пероральних антикоагулянтів, Хайменова Г. С., Лебідь В. Г. (2018)
Когут-Леднева О. А. - Характеристика мышечно-тонического синдрома и его влияние на подвижность позвоночника у пациентов с неврологическими проявлениями остеохондроза поясничного отдела позвоночника на этапе восстановительного лечения (2018)
Кривчун А. М. - Туберозний склероз, критерії діагностики: клінічний випадок (2018)
Крилова О. О. - Можливості сучасних методів інструментальної діагностики клініко-морфологічних форм хронічного панкреатиту (2018)
Криничко Л. Р. - Визначення розбіжностей продукції активних форм оксигену та вмісту гідропероксидів ліпідів в гомогенатах рубцевозмінених тканин в різні терміни післяопераційного періоду, Локес К. П., Ставицький С. О., Григоров С. М., Волошина Л. І. (2018)
Куліш М. В. - Особливості формування хіміорезистентного туберкульозу за даними Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, Вородюхіна А. К., Ярешко А. Г., Сміт О. А., Герасименко Н. Д. (2018)
Мануша Ю. І. - Застосування бетаргіну в лікуванні стабільної ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової хвороби печінки, Казаков Ю. М., Мамонтова Т. В., Шликова О. А., Чекаліна Н. І. (2018)
Могілевський С. Ю. - Роль порушень реактивності тромбоцитів в прогресуванні діабетичної макулопатії та виникненні діабетичного макулярного набряку при цукровому діабеті 2 типу, Панченко Ю. О., Зябліцев С. В. (2018)
Піонтковський В. К. - Ретроспективний аналіз повторних оперативних втручань з приводу гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта у людей старшої вікової категорії (2018)
Potyazhenko М. М. - Evaluation of the healthy lifestyling level in patients with ischemic heart disease, Nastroga T. V., Nevoyt G. V., Kitura O. Ye., Lyulka N. A. (2018)
Саричев Л. П. - Емпірична терапія ускладнених інфекцій сечових шляхів в умовах росту антибіотикорезистентності нозокоміальної мікрофлори, Пустовойт Г. Л., Саричев Я. В., Сухомлин С. А., Савченко Р. Б. (2018)
Соломко Д. С. - Медико-соціальні аспекти лікування гострого риносинуситу, Макаренко О. В. (2018)
Стебловська І. С. - Визначення ефективності лікування катаракти у хворих із цукровим діабетом за допомогою аналізу факторів ризику, Безкоровайна І. М. (2018)
Сторожук Н. В. - Комплексна характеристика причин рестенозу у хворих з коронарною ангіопластикою, Сторожук Б. Г., Білонько О. Ф., Сторожук Л. О., Довгалюк Т. В. (2018)
Черкашина Л. В. - Розробка методики та досвід оцінки ефективності освітньо-поведінкової корекції хворих хронічними дерматозами на етапі надання первинної медичної допомоги (2018)
Шерстюк С. О. - Аналіз динаміки та структури перинатальної смертності в Харківській області та шляхи її зниження, Зотова А. Б., Храмова Т. О. (2018)
Волошина И. М. - Кариес зубов высокой степени риска, Кораблин Д. И. (2018)
Ждан В. М. - Застосування інноваційних технологій на курсах підвищення кваліфікації лікарів, Бабаніна М. Ю., Кітура Є. М., Шилкіна Л. М., Ткаченко М. В. (2018)
Куроєдова В. Д. - Історія, сьогодення та перспективи медичної післядипломної освіти з фаху "Ортодонтія", Галич Л. Б., Макарова О. М. (2018)
Ліхачов В. К. - Шляхи удосконалення післядипломної освіти лікарів акушерів-гінекологів, Тарановська О. О., Добровольська Л. М., Макаров О. Г., Шиманська Я. В. (2018)
Marchenko І. Ya. - Professional competition as pedagogical educational technology for future dentists, Tkachenko І. M., Shundrik M. A., Nazarenko Z. Yu. (2018)
Морозова Н. С. - О проблемах профессионального обучения неспецифической профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, Головчак Г. С., Коробкова И. В., Попов А. А., Ридный С. В. (2018)
Мороховець Г. Ю. - Доказова медицина як сучасна методологія в галузі охорони здоров’я, Лисанець Ю. В., Сілкова О. В., Островська Л. Й., Пурденко Т. Й. (2018)
Пахаренко Л. В. - Пошук покращення засвоєння практичних навичок з акушерства та гінекології, Воробій В. Д. (2018)
Потяженко М. М. - Практично-орієнтоване навчання в інтернатурі є основою формування і розвитку професійної компетентності майбутнього лікаря, Кітура О. Є., Настрога Т. В., Люлька Н. О., Соколюк Н. Л. (2018)
Саричев Л. П. - Удосконалення підготовки фахівців-урологів на етапі післядипломної освіти, Сухомлин С. А., Саричев Я. В., Супруненко С. М., Панасенко С. М. (2018)
Скрипников П. М. - Основні етапи розвитку кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗУ "УМСА", Скрипнікова Т. П., Марченко А. В., Хміль Т. А. (2018)
Скрипников П. М. - Інноваційний розвиток післядипломної освіти лікарів-стоматологів, Хміль Т. А., Дубина В. О., Коробейнікова Ю. Л., Бутович М. І. (2018)
Скрипников П. М. - Клінічні конкурси як важливий елемент професійного розвитку лікаря-інтерна, Хміль Т. А., Шевченко В. К., Бережна О. Е., Геранін С. І. (2018)
Цвіренко С. М. - Безперервне навчання – запорука професіоналізму лікаря в сучасних умовах, Похилько В. І., Соловйова Г. О., Артьомова Н. С., Жук Л. А. (2018)
Водоріз Я. Ю. - Фізичні властивості реставраційних матеріалів при різній глибині препарування твердих тканин зубів (2018)
Єрис Л. Б. - Порівняльні аспекти технологій виготовлення каркасу бюгельного протезу, Дворник В. М., Тесленко О. І., Кузь Г. М., Тумакова О. Б. (2018)
Соколовська В. М. - Сучасна технологія покращення біосумісності протезів із полімерів за допомогою ультразвуку, Цветкова Н. В., Кучеренко Т. В. (2018)
Тарашевська Ю. Є. - Експериментальне обгрунтування переваг запропонованої телескопічної системи з’єднання (2018)
Яковенко Д. В. - Оцінка диференційної ефективності методів фарбування ооцист криптоспоридій, Похил С. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А. (2018)
Деркач С. А. - Порівняльна активність антисиньогнійних антибіотиків та бактеріофагів відносно позалікарняних штамів Pseudomonas aeruginosa, Куцай Н. М., Городницька Н. І., Габишева Л. С. (2018)
Дубровина Е. В. - Зависимость техники выполнения инфраорбитальной проводниковой анестезии внутриканальным способом от топографо-анатомических особенностей удвоенных подглазничных каналов, Шерстюк О. А., Пронина Е. Н., Тарасенко Я. А., Гринь В. Г., Горбаченко О. Б. (2018)
Yeroshenko G. А. - Altered expression of carbohydrate determinants of the mucous membrane of the glandular zone of the hard palate in experimental hyposalivation, Tymoshenko Yu. V. (2018)
Мота О. М. - Морфофункціональні особливості гіперактивного сечового міхура на фоні стрімкого росту тіла, Гальченко П. С. (2018)
Назаренко З. Ю. - Мікроциркуляторні зміни в пульпі зубів при пародонтиті, Ткаченко І. М., Водоріз Я. Ю., Ляшенко Л. І., Марченко І. Я. (2018)
Петрушанко В. М. - Морфологічне обґрунтування збереження життєдіяльності пульпи зуба при її запаленні, Лобач Л. М., Ляшенко Л. І., Ткаченко І. М. (2018)
Semenova А. К. - Morphofunctional aspects of the methacrylate-induced remodeling of the rat dorsum linguae mucosa (2018)
Серватович А. М. - Гістологічні порушення нирок, печінки і легень тварин після моделювання краніоскелетної травми та її корекції фітозасобом, Лучинський М. А., Бойцанюк С. І., Суховолець І. В., Чорній А. В. (2018)
Старченко І. І. - Особливості будови капсули спинномозкових вузлів людини у внутрішньоутробний період розвитку, Нікіфоров А. Г., Черняк В. В., Прилуцький О. К., Білоконь С. О. (2018)
Слабкий Г. О. - Аналіз фінансового забезпечення медичної допомоги сільському населенню Черкаської області, Лобас М. В. (2018)
Фетісова Н. М. - Медико-соціальна експертиза та критерії обмеження ступеня втрати життєдіяльності хворих на гіпотиреоз, Вернигородський В. С., Вернигородська М. В. (2018)
Гармаш О. В. - Особливості стоматологічного статусу дітей, які народилися з макросомією, у період тимчасового прикусу (2018)
Демьяненко С. А. - Современные аспекты в лечении хронического апикального периодонтита, Тофан Ю. В., Ткаченко И. М. (2018)
Дмитренко М. І. - Нижньощелепно-лицевий дизостоз – опис рідкісного клінічного випадку (2018)
Дубина В. О. - Оцінка стану кісткової тканини фронтальної ділянки щелеп у пацієнтів яким застосовували різний тип лікування у довготривалий період, Хавалкіна Л. М., Коробейнікова Ю. Л., Коробейніков Л. С. (2018)
Каськова Л. Ф. - Порівняння ураженості карієсом постійних зубів дітей м. Полтава залежно від наявності проявів флюорозу, Амосова Л. І., Солошенко Ю. І., Уласевич Л. П., Моргун Н. А. (2018)
Король Д. М. - Аналіз оклюзійних взаємовідносин у молодому віці, Савченко В. В., Король М. Д., Животовський І. В., Савченко Д. В. (2018)
Король Д. М. - Результати дослідження стану слизової оболонки протезного ложа на етапах ортопедичного лікування у пацієнтів з повною адентією, Скубій І. В., Король М. Д. (2018)
Куроєдова В. Д. - Денситометрична характеристика різних відділів щелеп у дорослих ортодонтичних пацієнтів, Виженко Є. Є., Стасюк О. А., Макарова О. М. (2018)
Куроєдова В. Д. - Особливості прорізування постійних зубів у ортодонтичних пацієнтів в 6 років, Сокологорська-Никіна Ю. К. (2018)
Литовченко І. Ю. - Зв’язок рівня особистісної тривожності із станом слизової порожнини рота, Петрушанко Т. О., Чечотіна С. Ю., Прочанкіна В. Л. (2018)
Лобач Л. М. - Використання склоіономерного цементу вітчизняного виробництва в клініці терапевтичної стоматології, Петрушанко В. М., Павленкова О. В., Ткаченко І. М. (2018)
Любарець С. Ф. - Особливості змін резистентності емалі постійних зубів у дітей з порушеннями їх формування (2018)
Lyashenko L. I. - Applying of chlorine-containing antiseptic extracted from sodium troklosene in complex treatment of chronic generalized parodontitis, Harkun A. D., Nazarenko Z. Yu., Tkachenko I. M., Khmil E. V. (2018)
Малиновський В. Г. - Вплив оклюзійних порушень на метаболізм кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит (2018)
Ніколішина Е. В. - Загальне лікування аутоінфекційних стоматитів, Іленко Н. М. (2018)
Островська Г. Ю. - Лікування герпетичного стоматиту (клінічне спостереження), Розколупа Н. В., Муляр Л. А., Дев’яткіна Т. О., Капустянська А. А. (2018)
Павленко С. А. - Порівняльна характеристика методик домашнього та офісного відбілювання зубів, Павленкова О. В., Сидорова А. І., Ткаченко І. М. (2018)
Смаглюк Л. В. - Аналіз морфометричних показників розвитку нижньої щелепи у пацієнтів з перехресним прикусом за даними ортопантомограми, Куліш Н. В., Воронкова Г. В., Карасюнок А. Є. (2018)
Стеблянко А. О. - Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання та фітотерапії на рівень ендогенної інтоксикації у хворих на одонтогенний гострий гнійний періостит щелеп, Григоров С. М. (2018)
Сулим Ю. В. - Застосування гелю з хондроїтинсульфатом у лікуванні пародонтитів, Петришин О. А., Бучковська А. Ю. (2018)
Удод О. А. - Ретроспективний аналіз деяких показників стоматологічної допомоги населенню індустріального міста, Вороніна Г. С., Рубайло В. В. (2018)
Удод О. А. - Карієсрезистентність емалі та інтенсивність карієсу зубів у хворих на цукровий діабет, Куліш А. С., Габшидзе Н. О. (2018)
Черненко В. М. - Використання ксеногенного остеопластичного матеріалу біопласт-дент при безпосередній імплантації з негайним навантаженням (2018)
Єфремова Н. В. - Причини запровадження політики неоабсолютизму в Австрійській імперії та її юридичне оформлення (2011)
Черних Є. М. - Проблеми поняття права в об’єктивному сенсі (2011)
Волошин Ю. О. - Феномен конституціоналізації міжнародного правопорядку на сучасному етапі міждержавної інтеграції (2011)
Максименко С. В. - Діяльність державних органів влади в сфері міграційної політики України (2011)
Приходько Х. В. - Конституційний процес в Україні: тенденції та перспективи розвитку (2011)
Свірський Б. М. - Ідеологічний (політичний) плюралізм як складова конституційного ладу України (2011)
Сліденко І. Д. - Конституційний контроль з позицій універсалізму (2011)
Баймуратов М. О. - Місцеве самоврядування як загальний спадок людської цивілізації та важливий феномен сучасного світового конституціоналізму (2011)
Бальцій Ю. Ю. - Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні: поняття та зміст (2011)
Колосов Р. В. - Сучасні тенденції розвитку цивільно-процесуального права в Україні (2011)
Мічурін Є. О. - Основні положення концепції обмежень майнових прав фізичних осіб (2011)
Ніколенко Л. М. - Визначення сутності інституту підвідомчості (2011)
Бабін Б. В. - Програмне правове регулювання в діяльності ООН (2011)
Львова Є. О. - Роль міжнародних міжурядових організацій у становленні організаційно-правових форм взаємодії держав у рамках міжнародного економічного правопорядку (2011)
Пядишев В. Г. - Підвищення ефективності діяльності цивільної поліції щодо попередження злочинів у складі міжнародних операцій з підтримання миру ООН шляхом взаємодії з міжнародними організаціями: міжнародно-правові та організаційно-правові аспекти (2011)
Савич О. С. - Деякі питання імплементації та ратифікації Конвенції МОП про працю у морському судноплавстві 2006 р. (2011)
Василькова Є. А. - Поняття міжнародних стандартів регіонального самоврядування (2011)
Годованик Є. В. - Юридичний аналіз компетенції Ради Безпеки ООН щодо підтримання міжнародного миру (2011)
Іванюта Н. В. - Особливості забезпечення позову на стадіях господарського судочинства (2011)
Квач С. С. - Міжнародно-правова складова муніципального права України: постановка проблеми (2011)
Ковальов І. П. - Конституційна аксіологія як форма системного аналізу конституціоналізму (2011)
Челпан Р. В. - Юридична відповідальність за порушення норм з охорони лісів від пожеж у Російському дореволюційному законодавстві XVIII - початку XX століття (2011)
Науково-практична конференція "Наука і освіта в сучасному університеті в контексті міжнародної співпраці" (2011)
Підсумки роботи IV Літньої Академії європейського права (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Чорнолуцький Р. В. - Формування національної правової системи України у 1990 – 1993 роки, як конституюючий фактор у формуванні законодавчої функції незалежної держави (2011)
Черних Е. М. - К теоретическому обоснованию понятия органа государства (2011)
Ковальов І. П. - Феномен конституційного функціоналізму у контексті проблеми сучасного конституціоналізму (2011)
Туру О. О. - Феномен обмеження конституційних прав і свобод в Україні: до питання визначення парадигми дії органів держави (2011)
Український С. С. - Функції Верховної Ради України: теоретичні і нормативно-правові підходи до визначення та розуміння (2011)
Баймуратов М. М. - Сфера компетенції місцевого самоврядування та форми її реалізації за законодавством України (2011)
Галіахметов І. А. - Принципи муніципальної правотворчості (2011)
Дубовик В. Б. - Програмні форми правового забезпечення муніципальної правоохоронної діяльності (2011)
Згура С. О. - Роль органів місцевого самоврядування України у створенні та становленні системи фізичної культури і спорту в територіальній громаді (2011)
Сєднєв Ю. В. - Муніципальне програмування розвитку морегосподарського комплексу в Україні (2011)
Шемякін О. М. - Програмне правове регулювання та сталий розвиток морського господарства, Благодельський С. В., Іванова А. В. (2011)
Бабін Б. В. - Національні законодавчі передумови міжнародного програмного регулювання (2011)
Баймуратов М. О. - Морське піратство: актуалізація в сучасний період та негативний вплив на міжнародний правопорядок, Потапчук Г. В. (2011)
Кофман Б. Я. - Сприйняття національним законодавством України міжнародних виборчих стандартів (2011)
Василенко С. І. - Соціальна діяльність підприємств: поняття та напрями реалізації (2011)
Василькова Є. А. - Європейський регіоналізм (2011)
Дмитрієва К. І. - Щодо удосконалення правового регулювання праці жінок за законодавством України (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Юкало В. Г. - Молекулярно-масовий розподіл казеїнових фосфопептидів, Сторож Л. А., Карпик Г. В. (2018)
Данилкович А. Г. - Біотехнологічні процеси в технології формування шкіряних матеріалів, Ліщук В. І., Охмат О. А. (2018)
Швець В. В. - Особливості використання композицій на основі продуктів біотехнології для укорінення живців туї західної, Карпенко О. В., Лубенець В. І., Новіков В. П. (2018)
Головко М. П. - Дослідження акумуляції важких металів у м’якому тілі прісноводних молюсків роду Anodonta, Головко Т. М., Геліх А. О. (2018)
Андреєва О. А. - Дослідження структури та властивостей біотехнологічного колагенвмісного препаратату, Майстренко Л. А., Ніконова А. В. (2018)
Кондрашевська К. Р. - Розмаїття мікробних вторинних метаболітів, Ключка І. В., Пирог Т. П., Пенчук Ю. М. (2018)
Шаповалов Є. Б. - Порівняння нормативної бази ЄС та України щодо виробництва біогазу з органічних відходів, Шаповалов В. Б., Салавор О. М., Якименко І. Л. (2018)
Strashynska L. - Bread and bakery market in Ukraine: trends, problems and prospects of development (2018)
Кундєєва Г. О. - Інноваційний розвиток економіки України: капітал здоров’я (2018)
Захаров В. В. - Застосування алгоритму наївного баєсового класифікатора для розрахунку та прогнозування процесів озонування, Устінов О. А., Змієвський Ю. Г., Мирончук В. Г. (2018)
Бурдо О. Г. - Технології направленої енергетичної дії у процесах зневоднення гомогенних і гетерогенних харчових систем, Сиротюк І. В., Левтринська Ю. О., Терзієв С. Г. (2018)
Самілик М. М. - Вплив температури цукрового утфелю останнього ступеня кристалізації на реологічні властивості міжкристального розчину (2018)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Оптимізація синтезу пакувальних машин за критерієм ефективності, Гавва О. М., Деренівська А. В. (2018)
Шевченко О. Ю. - Особливості масообмінних процесів в анаеробних газорідинних середовищах, Соколенко А. І., Вінніченко І. М., Васильківський К. В. (2018)
Паска М. З. - Контроль якості м’ясних функціональних котлет, Маслійчук О. Б. (2018)
Сімахіна Г. О. - Особливості створення комбінованих заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів (2018)
Черевко О. І. - Удосконалення способу виробництва напівфабрикатів з плодово-ягідної сировини гарантованої якості, Михайлов В. М., Загорулько О. Є., Загорулько А. М. (2018)
Коркач Г. В. - Зміна якості вафельних виробів із синбіотиком при зберіганні, Лебеденко Т. Є., Карацуба Н. Л. (2018)
Фролова Н. Е. - Сучасні способи визначення термінів зберігання харчових продуктів і шляхи їх розвитку (2018)
Омельченко Н. М. - Споживчі властивості ферментованих молочних продуктів, Кучерява В. А., Рогозинський М. С., Нечипоренко О. В. (2018)
Мацук Ю. А. - Обґрунтування технології снеків з використанням м’ясного сушеного напівфабрикату, Марченко І. М., Пасічний В. М., Маринін А. І. (2018)
Москалюк О. Є. - Аналіз жирнокислотного складу м’ясних паштетів, Радзієвська І. Г., Гащук О. І., Пешук Л. В. (2018)
Скочко О. І. - Вивчення кріопротекторних властивостей білково-полісахаридних сумішей у складі посічених напівфабрикатів, Друговейко В. О., Шевченко І. І., Масліков М. М. (2018)
Жигунов Д. О. - Дослідження технологічних властивостей пшениці та спельти як сировини для виробництва борошна і крупи, Мардар М. Р., Соц С. М., Барковська Ю. С., Жигунова Г. Д. (2018)
Українець А. І. - Застосування фізично зміненої (активованої) води для підвищення ефективності технологій харчового виробництва та поліпшення якості продукції, Большак Ю. В., Святненко Р. С., Прохоренко Ж. І. (2018)
Іоргачова К. Г. - Перспективність використання борошна з нових видів пшениці при виробництві галет без цукру, Макарова О. В., Хвостенко К. В. (2018)
Іщенко В. М. - Застосування молекулярної абсорбційної та емісійної спектрометрії для виявлення фальсифікації пастеризованого молока, Кочубей-Литвиненко О. В., Квітковська Н. П., Якімінська А. Г., Іщенко М. В. (2018)
Носенко Т. Т. - Вплив попередньої ферментативної обробки насіння на склад пресової гарбузової олії, Вовк Г. О., Королюк Т. А., Голубець О.В. (2018)
До відома авторів (2018)
Малько А. В. - Правовая политика современного общества: от теории к практике (2012)
Кіндюк Б. В. - Правове регулювання реформування системи управління лісовою галуззю УРСР у період "хрущовської відлиги" (2012)
Гоша І. О. - Доктринально-теоретичні проблеми конституційно-правового забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством ЄС (2012)
Затонский В. А. - Господство права и уважение прав человека: теоретические аспекты соотношения, Мамедов М. Н. (2012)
Масензов О. І. - Система конституційних повноважень Верховної Ради України у сфері забезпечення національної безпеки та оборони (2012)
Приходько Х. В. - Категорія "фактори" у теорії конституційного процесу: концептуальний аналіз (2012)
Сліденко І. Д. - Щодо періодизації та етапності конституційної трансформації в Україні в 1989-2012 роках (2012)
Чорненький В. І. - Система юридичних гарантій здійснення прав і свобод інвалідів в Україні (2012)
Батанов О. В. - Концептуальні засади сучасного муніципалізму з позиції основних типів муніципального праворозуміння (2012)
Дубовик В. Б. - Еволюція законодавства України щодо муніципальної охорони права (2012)
Сєднєв Ю. В. - Становлення правової моделі участі місцевої влади у розвитку морегосподарського комплексу України (2012)
Дабіжук В. І. - Адміністративно-правове регулювання зовнішньоекономічної безпеки: співвідношення категорій (2012)
Іванюта Н. В. - Право на забезпечення позову в господарському судочинстві (2012)
Колосов Р. В. - Деякі питання застосування завдатку в праві України (2012)
Коновалов О. В. - Діяльність банківської установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингу (2012)
Мозоль І. А. - Фіктивне підприємництво: до змісту категорії (2012)
Мораренко І. В. - Адміністративний примус в діяльності суб'єктів фінансового моніторингу (2012)
Острівна Л. В. - Правове регулювання фінансового моніторингу в Україні: співвідношення категорій (2012)
Яценко Н. Г. - Поняття та елементи правового статусу суду в цивільному процесі (2012)
Бабін Б. В. - Механізми реалізації права на розвиток: національний та міжнародний виміри (2012)
Ніколенко Л. М. - Визначення судового прецеденту в системі міжнародного права (2012)
Тиріна М. П. - Біологічні права та свободи людини у сучасному законодавстві: аналіз міжнародно-правового регулювання (2012)
Фісун Ю. Ю. - Міжнародно-правове регулювання протидії розпалюванню ненависті: європейська перспектива (2012)
Виноградова В. С. - Обязанности полиции как элемент ее правового статуса (2012)
Мирошниченко Ю. М. - Тактико-криміналістичні особливості судового розгляду кримінальних справ (2012)
Одерий А. В. - Тактики допроса свидетелей на досудебном расследовании экологических преступлений (отдельные аспекты) (2012)
Квач С. С. - Конституція України як джерело муніципального права України (2012)
Мамедова А. І. - Протирічча в системі місцевого самоврядування (2012)
Панасюк С. А. - Проблеми перекладу тексту Європейської хартії місцевого самоврядування в контексті якісної імплементації її положень (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Свіщенко Є. П. - Клініко-демографічні характеристики пацієнтів з уперше виявленою артеріальною гіпертензією: результати дослідження СТАРТ, Міщенко Л. А. (2017)
Руденко А. В. - Особливості післяінфарктного розриву міжшлуночкової перегородки, Руденко М. Л., Береговий О. А. (2017)
Целуйко В.Й. - Результати холтерівського моніторування електрокардіограми у хворих на атеросклероз периферич-них артерій нижніх кінцівок та чинники, асоційовані з виявленими порушеннями, Ярова О.Д. (2017)
Орищин Н. Д. - Предиктори ішемічної мітральної недостатності в пацієнтів із систолічною дисфункцією лівого шлу-ночка після перенесеного інфаркту міокарда різної локалізації, Іванів Ю. А. (2017)
Воронков Л. Г. - Виживаність упродовж 24 місяців та її предиктори в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі, Філатова О. Л., Ляшенко А. В., Ткач Н. А., Ліпкан Н. Г. (2017)
Міхалєва Т. В. - Предиктори виникнення рецидиву аритмії в пацієнтів із фібриляцією передсердь неклапанного генезу після відновлення синусового ритму: місце поліморфізму rs10465885 гена конексину-40, Сичов О. С., Гетьман Т. В., Гур’янов В.Г., Міхалєв К.О. (2017)
Залізна Ю. І. - Предиктори виникнення рецидиву аритмії після першого епізоду неклапанної фібриляції передсердь при спостереженні протягом 6 місяців, Міхалєв К. О., Жарінов О. Й. (2017)
Понич Н. В. - Регрес гіпертрофії лівого шлуночка в пацієнтів з критичним аортальним стенозом після протезування аортального клапана (2017)
Несукай О.Г. - Динаміка показників деформації лівих відділів серця у хворих на гіпертонічну хворобу при довготривалому лікуванні, Гіреш Й. Й. (2017)
Гребеник М. В. - Клінічний досвід фармакотерапії аритмій: фокус на етацизин – ефективність і профіль безпечності, Маслій С. М. (2017)
Соколова Л. К. - Сахарный диабет и атеросклероз: эпигенетические механизмы патогенеза. Обзор литературы, Пушкарев В. М., Ковзун Е.И., Пушкарев В. В., Тронько Н.Д. (2017)
Віктор Денисович Сиволап(до 75-річчя від дня народження) (2017)
Оленич Т. С. - Философско-религиозные основы вероучения апокалиптических культов (2011)
Янковський С. В. - Моделі соціальних комунікацій (2011)
Батичко Г. І. - Українські громадські і творчі спілки ХІХ ст. як чинник становлення нової культурної парадигми (2011)
Виткалов В. Г. - Культурно-мистецька практика Волинського краю в архівних документах та матеріалах: ретроспективний аналіз (1) (2011)
Виткалов С. В. - Національно-культурний розвиток Волині як об'єкт історичних досліджень (2011)
Воєводін О. П. - Інформаційно-антропологічна сутність культури (2011)
Головко О. В. - Релігійність в Україні: соціокультурний вимір (2011)
Горбатенко О. В. - Хорхе Луїс Борхес: спроба розуміння часу або ілюзія вічності (2011)
Дабло Л. Г. - Культуротворчі пошуки Д. М. Овсянико-Куликовського (2011)
Жукова Н. А. - Дихотомія "високе - низьке", "елітарне - масове": досвід опрацювання проблеми (2011)
Забута Б. І. - Драматургія музики в хореографічному просторі (2011)
Забута Т. В. - Культурний процес в Україні в умовах ринкових трансформацій (2011)
Кривошея Т. О. - Аромат культури та аромат у культурі: проблеми та перспективи ольфакторної культурології (2011)
Кудлай В. О. - Інформаційно-комунікаційна культура документаційного забезпечення управління (2011)
Мендрін О. В. - Значення маніфестів для формування творчих союзів (2011)
Нікольченко Ю. М. - Козацтво у контексті нагородної політики України (2011)
Орєхова С. Є. - Корпоративна культура як інструмент управління персоналом компанії (2011)
Петрова І. О. - Перспективні напрями документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2011)
Попович О. В. - Культурологічна категоризація і "друге народження" дитини з особливостями розвитку в умовах культури дитинства (2011)
Рекуненко К. В. - Інформаційна культура документознавчої освіти в Україні (2011)
Рябуха Ю. В. - Англійські середньовічні емблеми та лівреї XIV - XVI ст. (2011)
Cабадаш Ю. С. - Ауреліо Печчеї та "Римський клуб" (2011)
Тухватулліна О. С. - Трансформація релігійного життя німецькомовного населення Північного Приазов’я (кінець XVIII – початок XX ст.) (2011)
Харабет В. В. - Педагогічні системи професійно-художньої освіти: від античності до сучасності (2011)
Холодинська С. М. - Естетико-художні особливості театру як поліфонічного виду мистецтва (2011)
Позднякова-Кирбятьева Е. Г. - Эмпирические исследования рационально-логических и чувственно-эмоциональных компонентов образа Великой Отечественной войны в массовой памяти (2011)
Слющинський Б. В. - Комунікація як визначник сучасної соціокультурної реальності (2011)
Черепанова Т. В. - Ментально-этнические основания социальной помощи в украинской культуре (2011)
Щербина В. М. - Кіберкомунікативний континуум як антропологічний чинник (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Книжкова полиця (2011)
Нейман В. М. - Обеспечение качества строительства композитных плавучих доков (2017)
Берестовой А. М. - Особенности мореплавания по мелководным каналам Персидского залива, Черныш А. А., Янчецкий А. В. (2017)
Зайцев В. В. - Расчет динамических параметров подъемного комплекса амфибийных судов на воздушной подушке, Зайцев В. В., Зайцев Д. В., Зайцева О. Н. (2017)
Трунин К. С. - Уравнения динамики элемента гибкой связи и морской привязной системы (2017)
Морозов К. А. - Выбор критерия оптимизации для пассажирского судна с аутригерами (2017)
Калініченко А. А. - Концепція В. П. Кремінського з підводного мореплавства та його пріоритет у винаході глайдера — підводного човна (2017)
Дубовий О. М. - Вплив комбінованого деформування на термічну стабільність полігонізаційної субструктури заліза, нікелю й сталей 20; 45, Лю Шен, Макруха Т. О. (2017)
Лебедев В. А. - Математическая модель процессов сварки и наплавки с управляемыми изменениями вылета электродной проволоки, Новиков С. В., Драган С. В., Симутенков И. В. (2017)
Шманенко А. И. - Образование вихревого течения во вращающемся канале и влияние на его интенсивность режимных факторов (2017)
Рижков C. C. - Розробка суднових систем очищення повітря від краплинної вологи (2017)
Костенко Д. В. - Особливості побудови перетворювача частоти для гребного електродвигуна підводного апарата (2017)
Сливницын В. Р. - Планирование и организация работ в проектно-ориентированном предприятии по гидробетонированию подводных потенциально опасных объектов (2017)
Рыжков А. С. - Разработка методологии управления проектом по предоставлению образовательных услуг иностранному заказчику (2017)
Бурунсуз К. С. - Процесна модель формування статуту проекту зі створення плазмохімічних елементів для перспективних енергетичних систем (2017)
Балабанов К. В. - Підготовка сучасних конкурентоспроможних фахівців в Маріупольському державному університеті: досвід і перспективи (2011)
Реєнт О. П. - Соціальний чинник у розвитку наукового потенціалу в Україні (2011)
Романцов В. М. - Причини проведення "грецької операції" в умовах сталінського тоталітарного режиму, Богатікова О. В. (2011)
Волониць В. С. - Грецькі торгові доми в Одесі ХІХ ст. (2011)
Подгайко М. К. - Законотворча практика гетьманських та царських урядів щодо греків Ніжина в ІІ половині XVII–XVIII ст. (2011)
Шипік Н. Ф. - Динаміка природного приросту населення Донеччини у повоєнне десятиріччя (1946–1955 рр.) (2011)
Новікова С. В. - Головні складові експортної торгівлі Греції з Російською імперією (друга половина ХІХ ст.) (2011)
Папазова А. В. - Матеріальне забезпечення колегіумів ордену єзуїтів у східнослов’янському регіоні в останній третині XVI – першій половині XVII ст. (2011)
Коробка В. М. - Наукова розробка проблеми міського самоврядування у Катеринославській губернії останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Коробка Ю. В. - Наукові інтерпретації обмеження присадибного господарства колгоспників у роки "відлиги" (2011)
Романцова Н. І. - Князь Д. Вишневецький у сучасній українській історіографії (2011)
Тарасов С. В. - Лівобережна Україна на початку 60-х рр. ХVII ст. Висвітлення проблеми у російській дореволюційній історіографії (2011)
Шевченко В. В. - Розвиток теорії інновації в контексті зв'язків між науковими, технічними та соціальними факторами (2011)
Гаврилова Н. В. - Каспійський регіон в сучасній системі міжнародних відносин (2011)
Дегтеренко А. М. - Етнічні аспекти соціального відторгнення в Україні (2011)
Пахоменко С. П. - Медіаобраз УПА у сучасному інформаційному просторі Донеччини (2011)
Рябінін Є. В. - Зовнішня політика України під час першого року президентства В. Ф. Януковича: політологічний аналіз (2011)
Агєєва О. Л. - Характеристика соціально-політичного самопочуття української молоді як окремого соціально-демографічного прошарку в контексті державної молодіжної політики: історіографія проблеми (2011)
Булик М. В. - Комуністична партія Греції (ККЕ) в партійній системі сучасної Греції (2011)
Черепченко О. О. - Об’єктивні фактори становлення та трансформації політичних режимів (2011)
Горб Є. С. - Міфологізація історії "шведського потопу" (1655-1660 рр.) (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Артемов Н. П. - Определение кинематического радиуса колеса автомобиля, Абдулгазис А. У., Подригало М. А. (2018)
Молодан А. А. - Теоретические расчеты относительного дополнительного расхода топлива при отключении цилиндров, Полянский А. С. (2018)
Дубинин Е. А. - Оценка устойчивости положения колесных машин с учетом особенностей изменения опорного контура, Полянский А. С, Клец Д. М., Скорик М. А. (2018)
Калінін Є. І. - Стійкість МТА, як лінійної системи, при випадкових збуреннях його параметрів (2018)
Мельник В. І. - Нові можливості при сумісних посівах кормових культур, Пастухов В. І., Циганенко М. О., Анікєєв О. І., Качанов В. В. (2018)
Чайка Т. О. - Роль мінімального обробітку ґрунту в органічному землеробстві (2018)
Волик Б. А. - Метод гідродинамічних аналогій в системі модельних досліджень ґрунтообробних машин, Лепеть Є. І., Коновий А. В. (2018)
Ляшенко С. О. - Впровадження АСУТП цукрового виробництва в Україні: екологічні аспекти, Фесенко А. М., Ляшенко О. С., Юрченко В. В. (2018)
Мельник В. І. - Удосконалення роторного розкидача органічних добрив, Романашенко О. А., Анікеєв О. І., Фесенко Г. В. (2018)
Мельник В. І. - Порівняльний аналіз використання тракторів вітчизняного виробництва на традиційній та енергозберігаючій технологіях вирощування сільськогосподарських культур, Анікєєв О. І., Купін О. О. (2018)
Лімонт А. С. - Умови ефективного використання льонозбиральних комбайнових агрегатів (2018)
Циганенко М. О. - Оптимізація процесу збирання та транспортування врожаю зернових культур з використанням бункера-накопичувача, Сировицький К. Г., Романашенко О. А. (2018)
Sergiyenko O. - Advances in Measurement of Vegetation Vitality applied for Nature Management, Lindner L., Tyrsa V., Flores-Fuentes W., Rodriguez-Quiñonez J., Rivas-Lopez M., Hernandez-Balbuena D. (2018)
Megel Yu. E. - A method for the assessment of the parameters of an automated system for analyzing the microbiological objects motility, Rybalka A. I., Venkov G. P., Kovalenko S. V., Chaly I. V. (2018)
Куликівський В. Л. - Вплив шнекових транспортувальних пристроїв на показники якості насіння зернових культур (2018)
Макогон О. А. - Розвиток соціального інтелекту як складова психолого-педагогічної підготовки фахівців при вивченні безпеки життєдіяльності у військовому виші, Дичко О. О., Кірієнко M. M., Білим П. А., Новік С. А. (2018)
Савченко Л. Г. - Аналіз впливу мікроклімату в промислових теплицях на виробничий персонал, Савченко В. М. (2018)
Трунин К. С. - Математическая модель двух связанных элементов гибкой связи морской привязной системы (2017)
Пипченко А. Д. - Математическое моделирование работы буксира с азимутальными движителями на тросе (2017)
Блінцов В. С. - Сучасні завдання створення багатоцільового морського безпілотного комплексу, Костенко Д. В., Трибулькевич В. В., Соколов В. В. (2017)
Копійка С. В. - Обґрунтування раціональної конструкції блоків плавучості підводних апаратів, Захарова І. О., Єгоров О. Г. (2017)
Тендитный Ю. Г. - Влияние режимов сжигания жидких сернистых топлив на скорость низкотемпературной коррозии (2017)
Шманенко А. И. - Образование вихревого течения во вращающемся канале и влияние на его интенсивность геометрических параметров (2017)
Рыжков С. С. - Трехмерное моделирование сепарационных градиентных аэрозольных технологий. Маслоотделители систем суфлирования гтд с расходом газа до 800 м3/ч (2017)
Локарев В. И. - Расчет рабочих характеристик асинхронного электропривода, Волянская Я. Б. (2017)
Козир Б. Ю. - Удосконалення механізмів управління морськими наливними терміналами на основі імітаційного моделювання, Поткін О. О., Фатєєв М. В. (2017)
Рыжков А. С. - Управление качеством образования НУК по программе "2 + 2" с Международным морским колледжем Чжецзян (2017)
Сливницин В. Р. - Управление стоимостью проекта изготовления материала плавучести для подводной техники (2017)
Грицаєнко М. Г. - Моделювання інформаційної платформи управління проектами знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів (2017)
Терещенко О. М. - Очистка стічних вод від іонів міді методом комплексоутворення та ультрафільтрації, Мельниченко Є. В., Макаренко І. М. (2017)
Магась Н. І. - Оцінка впливу берегових джерел скиду стічних вод на стан водного середовища, Трохименко Г. Г. (2017)
Вервега Б. М. - Особливості клінічного перебігу гострого біліарного панкреатиту, Скалецька Н. М., Ільчишин О. С., Дац І. В. (2018)
Гарвасюк О. В. - Імуногістохімічне дослідження процесів регуляції клітинної маси вільозного трофобласта при залізодефіцитній анемії вагітних та передчасному дозріванні хоріального дерева плаценти (2018)
Ємельянова Н. Ю. - Зміни стоматологічного статусу пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень у динаміці клінічного спостереження (2018)
Зубач О. О. - Нові можливості специфічної лабораторної діагностики лептоспірозу, Зінчук О. М., Задорожний А. М., Семенишин О. Б., Васюнець Л. С., Величко О. Б. (2018)
Каськова Л. Ф. - В'язкість ротової рідини у дітей із різним ступенем активності карієсу, Мандзюк Т. Б., Уласевич Л. П. (2018)
Костюченко Н. В. - Музичний слух та особливості негативної симптоматики при шизофренії, Фільц О. О. (2018)
Малик Ю. Ю. - Застосування методу тривимірної реконструкції при морфологічному дослідженні сухожилкових струн лівого шлуночка серця людини (2018)
Мухамедова М. Г. - Сравнительная характеристика фуросемида и торасемида в отношении показателей качества жизни и клинико-функционального статуса больных хронической сердечной недостаточностью (2018)
Мухамедова М. Г. - Патогенетическая роль системы оксида азота и его метаболитов в развитии и прогрессировании хронической сердечной недостаточности, Юсупов А. М., Халимбетова Н. Ю. (2018)
Нестерак Р. В. - Психоемоційний стан хворих на ішемічну хворобу серця, яким проведено аортокоронарне шунтування та потреба у психологічному супровод (2018)
Пентелейчук Н. П. - Морфологічні особливості тривимірної будови сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця новонароджених людини (2018)
Попович А. І. - Імуногістохімічне дослідження деяких регуляторів апоптозу в трофобласті хоріальних ворсинок при кальцинозі плаценти в жінок із залізодефіцитною анемією вагітних, Давиденко І. С. (2018)
Пясецька Л. В. - Електролітний склад ротової рідини пацієнтів із захворюваннями пародонта залежно від психофізіологічного стану, Лучинський М. А., Басіста А. С., Рожко В. І. (2018)
Роговий Ю. Є. - Роль порожнинної мікрофлори товстої кишки в порушенні функції нирок за умов розвитку синдрому подразненого кишечнику, Білоока Ю. В., Білоокий В. В. (2018)
Семенюк Т. О. - Морфологічна характеристика клапанів аорти і легеневого стовбура у дітей першого року життя (2018)
Цисар Ю. В. - Підходи до негормонального лікування маткових кровотеч у дівчат-підлітків (2018)
Чала К. М. - Зміни екскреторної функції нирок у білих щурів під впливом тривалого вживання малих доз хлористих сполук кадмію та талію, Ходоровська А. А., Чернікова Г. М., Попова І. С. (2018)
Шаргородська Є. Б. - Поширеність уродженої патології системи кровообігу в новонароджених дітей за даними обласної клінічної лікарні м. Львова (2011-2015 рр.) (2018)
Шелест Б. О. - Роль кардіогемодинамічних змін у прогнозуванні перебігу артеріальної гіпертензії на фоні цукрового діабету 2-го типу з ожирінням (2018)
Шеремет М. Ю. - Особливості циркадного ритму артеріального тиску пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією та псевдорезистентною артеріальною гіпертензією (2018)
Яковичук Н. Д. - Характеристика асоціацій умовно-патогенних мікроорганізмів вмісту кореневих каналів зубів за умов хронічного гранулюючого періодонтиту, Ішков М. О., Дейнека С. Є., Сидорчук І. Й. (2018)
Міхєєв А. О. - Іспанський грип, або "іспанка". 100 років потому (огляд літератури) (Наукові огляди) (2018)
Кметь Т. І. - Гігієнічне значення фенотипу ацетилювання як ендогенного маркера схильності до шкідливого впливу ксенобіотиків (Наукові огляди) (2018)
Пахаренко Л. В. - Застосування інноваційних технологій під час викладання теми "неплідний шлюб. організація, структура та завдання служби планування сім’ї" студентам медичного факультету (Проблеми вищої медичної освіти) (2018)
Пилипчук В. І. - Оптимізація інтерактивного підходу навчання лікарів-інтернів зі спеціальності "хірургія" (2018)
Медичні internet-вісті. Частина ХX. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2018)
Валентин Францович Мислицький (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2018)
Балабанов К. В. - Модель міжнародної діяльності Маріупольського державного університету: досвід та перспективи (2011)
Задунайський В. В. - Військова структура та озброєння Дунайського козацького війська за Положенням 1844 р. (2011)
Лиман І. І. - Південноукраїнське православне парафіяльне духовенство останньої чверті XVIII – середини XIX ст. (2011)
Романцов В. М. - Військово-політичне становище у Північному Приазов’ї в період квітневих боїв 1919 р. (2011)
Лисак В. Ф. - Сільська родина України як осередок суспільства 1950–1960 рр. (2011)
Коробка В. М. - Правові основи міського громадського управління підросійської України 1870–1892 рр. (2011)
Волониць В. С. - Греки в розвитку торгівлі на українських землях ІІ половини XVII століття (2011)
Подгайко М. К. - Політико-правові засади утворення грецької спільноти у Північному Приазов’ї наприкінці XVIII ст. (2011)
Гедьо А. В. - Греки Північного Приазов’я в історичних та етнологічних студіях 20–30-х рр. ХХ ст. (2011)
Тарасов С. В. - Діяльність гетьмана І. Брюховецького в російській дореволюційній історіографії (2011)
Гаврилова Н. В. - Превентивна дипломатія в сучасній теорії міжнародних відносин, Кухалейшвили Г. Р. (2011)
Качинська Н. О. - Публічна дипломатія як тактика формування привабливого іміджу держави на міжнародній арені (2011)
Рябінін Є. В. - Порівняльний аналіз політичних партій України 1917 та 2011 років через призму фундаментальної монографії І. Ф. Кураса (2011)
Стадніченко О. І. - Інформаційна безпека України: стан і перспективи розвитку (2011)
Трофименко М. В. - Соціальні й політичні техніки діяльності антиглобалістських організацій в Європі (2011)
Агєєва О. Л. - Порівняльна характеристика особливостей соціально-економічного та політичного середовища молоді Донецької області (на основі матеріалів соціологічних досліджень) (2011)
Арабаджи С. С. - Записки іноземців як джерела з історії повсякденності грецької спільноти Приазов’я (2011)
Небрат С. Г. - Охра в погребальном обряде катакомбных культур Северного Приазовья (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Воеводин А. П. - Функциональная роль храма в репрезентации религиозных форм социальной регуляции (2011)
Оніщенко І. Г. - Наука як інструмент забезпечення реального суверенітету (2011)
Поліщук О. П. - Художня культура України на межі тисячоліть: виклики і перспективи розвитку (2011)
Янковський С. В. - Міф і спільнота (2011)
Яцик І. С. - Трансформаційність ситуативності у творчій спадщині філософів екзистенційного мислення (Н. Аббаньяно, Г. Марсель, К. Ясперс) (2011)
Афанасьєв Ю. Л. - Збирацька та дослідницька діяльність Івана Гончара та його спадкоємців і послідовників, Коваленко Н. П. (2011)
Батичко Г. І. - Мистецькі видання кінця ХІХ – початку ХХ ст.в архітектоніці вітчизняного культурного простору (2011)
Васик О. П. - Традиці та звичаї представників різних конфесій на території Донбасу (за даними метричних книг державного архіву Донецької області) (2011)
Воеводина Л. П. - Культурологический анализ взаимодействия музыки и религии (2011)
Виткалов В. Г. - Культурно-мистецька практика Волинського краю в архівних документах та матеріалах: ретроспективний аналіз (2) (2011)
Виткалов В. Г. - Охорона історико-культурної спадщини в програмах діяльності місцевих органів влади, Виткалов С. В. (2011)
Головко О. В. - Історія створення та організація діяльності короткотермінових курсів підготовки фахівців для дошкільних закладів в УСРР у 20-х роках (2011)
Дубко В. О. - Культурний досвід інформаційно-комунікаційної взаємодії при розробці наукових та науково-методичних матеріалів ВНЗ, Кудлай В. О. (2011)
Ковальчук Т. В. - Спроби українізації богослужінь в українських єпархіях РПЦ у 1905 – 1917 рр. (2011)
Нікольченко Ю. М. - Прикраси і вироби з кольорових металів у культурі літописного Дорогобужа ХІ - ХІІІ століть (2011)
Орехова С. Е. - Нематериальная мотивация персонала в управлении людскими ресурсами компании (2011)
Петрова І. О. - Аналіз документних потоків органів місцевого самоврядування (2011)
Попович О. В. - Просопографія як метод дослідження культури сліпих кобзарів (2011)
Рябуха Ю. В. - Вплив християнської релігії на середньовічні військові конфлікти (2011)
Сабадаш С. Ю. - Культурологічні витоки творчості Л. С. Виготського (2011)
Сабадаш Ю. С. - Життя та творчість Бенедетто Кроче: культурологічний аспект (2011)
Черуха А. А. - Культурно-мистецька діяльність як напрям регіональної культурної політики держави, Мельник Я. М. (2011)
Харабет В. В. - Народная педагогика в контексте истории греческих традиций (2011)
Холодинська С. М. - Види мистецтва як об’єкт теоретичного аналізу у XVIII - XIX cт. (2011)
Шелякіна А. В. - Навчання мистецтву як засіб інтеграції в американську культуру (досвід першої половини ХХ століття) (2011)
Вергизова В. М. - Региональный фактор этнокультурных идентичностей молодежи Приазовья (2011)
Наумова М. Ю. - Розуміючи медіа (2011)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Мистецтво пам'яті: від виникнення до історизму Джамбатіста Віко. Cоціологічний погляд (2011)
Оленич Т. С. - Отношение к религиозной составляющей греческой диаспоры украинского Приазовья (на основе данных социологического исследования), Слющинський Б. В. (2011)
Слющинський Б. В. - Міжкультурна комунікація населення українського Приазов’я: від мультикультуралізму до гібридизації? (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Книжкова полиця (2011)
Гузенко І. Ю. - Геоекономічні та геополітичні детермінанти світової економіки: класичні інтерпретації в світлі сучасності (2018)
Пилипенко Г. М. - Еволюція марксизму в ХХ ст.: гуманістичний радикалізм Е. Фромма (2018)
Прушківська Е. В. - Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах, Дерев’ягін М. В. (2018)
Пилипенко Ю. І. - Роль технологічного фактору в історії досліджень економічного розвитку, Дубєй Ю. В. (2018)
Максименко І. Я. - Злиття та поглинання як інструмент інноваційного розвитку: стан та перспективи в Україні (2018)
Чорнобаєв В. В. - Проблеми експертної оцінки предметів антикваріату (2018)
Овчар П. А. - Пріоритетні напрями розвитку автотранспортної інфраструктури у системі національної економіки (2018)
Якубовський С. О. - Особливості регіональної економічної інтеграції латиноамериканських держав на початку ХХІ століття, Сарнацький О. П. (2018)
Прушківська Е. В. - Аналіз тенденцій торговельно-економічних відносин Італії з країнами світу, Карнаух І. В. (2018)
Папіж Ю. С. - Роль бюджетування в системі управління підприємством (2018)
Дубєй Ю. В. - Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу промисловими підприємствами України (2018)
Vagonova O. H. - Entrepreneurial performance as the function of its investment support, Dosuzhyi V. S., Zakharchenko Yu. V. (2018)
Прушківська Е. В. - Основи розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації, Третьякова К. О. (2018)
Лазнева О. І. - Франчайзинг як перспективна форма ведення бізнесу на страховому ринку України, Жеронкін Б. О. (2018)
Козенкова В. Д. - Визначення, вимірювання, оцінка нематеріальних активів: зарубіжний досвід та практика в Україні (2018)
Венгерская Н. С. - Влияние культуры на стиль переговоров: теоретический и практический аспект, Черномаз Е. Г. (2018)
Тимошенко Л. В. - Управління кадровим забезпеченням підприємництва в Україні, Гришаніна О. О., Касьяненко Л. В. (2018)
Решетілова Т. Б. - Маркетинг партнерських відносин промислового підприємства, Куваєва Т. В. (2018)
Анголенко В. В. - Спецкурс "Основи соціальної роботи в службі пробації" як інструмент вдосконалення професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери у сучасних умовах (2018)
Bezuhla M. V. - The Value of Knowledge as the Basis for the Spiritual and Cultural Highly Educated Personality Development (2018)
Брусенко А. С. - Застосування інтерактивних технологій у процесі формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі (2018)
Варивода Н. А. - Моральні цінності у змісті виховання молодших школярів у контексті духовної безпеки суспільства (2018)
Васильківський І. П. - Зміст і структура методики виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку, Сопівник Р. В. (2018)
Вікторенко І. Л. - Розвиток педагогічної творчості майбутнього вчителя в контексті підготовки його до професійної діяльності (на прикладі навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"), Гончарова Н. О. (2018)
Зеленов Є. А. - Чинники руйнації духовної безпеки особистості: планетарний вимір (2018)
Карловас О. А. - Феномен естетизації у формуванні нових духовних цінностей (2018)
Krsek O. Ye. - Language Education of National Minorities in Terms of Cultural Pluralism and Ethnocentrism of the American Society (2018)
Кушакова І. В. - Самооцінка здоров’я як засіб формування свідомого ставлення до нього, Курільченко І. Ю., Гордієнко А. (2018)
Лаппо В. В. - Формування духовних цінностей студентської молоді в координатах системного підходу (2018)
Локарєва Г. В. - Театральне мистецтво як засіб формування суспільних відносин: ґенеза проблеми, Стадніченко Н. В. (2018)
Oleksiienko R. V. - Formation of the Humanitarian Culture among Students of Norwegian Universities as the Pedagogical Problem (2018)
Олексюк О. М. - Міждисциплінарність як механізм реалізації духовного потенціалу особистості у вищій мистецькій освіті (2018)
Павинська Н. А. - Роль духовних цінностей у процесі формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів (2018)
Пєхарєва С. В. - Формування духовності особистості як складової загальнолюдських цінностей суспільства, Пєхарєва А. С. (2018)
Пліско Ю. В. - Актуальність вивчення курсу "Основи безпеки життєдіяльності та охорони праці" у вищих навчальних закладах, Пасечник Ю. (2018)
Радзієвська О. В. - Методичні аспекти опрацювання англіцизмів майбутніми вчителями-філологами в середній школі, Рижкова С. В. (2018)
Рашидов С. Ф. - Цінності громадянського суспільства в міжнародному праві та їх виховання у студентської молоді (2018)
Рашидова С. С. - Формування художніх потреб засобами художньої літератури в світлі виховання культурної особистості майбутнього педагога (2018)
Sizov V. V. - Humanisation of European Pedagogy in the System of Culturological Peculiarities (2018)
Співак Л. А. - Стан роботи з екологічного виховання як корекційно-розвиткового процесу в загальноосвітній спеціальній школі, Таранець А. О. (2018)
Ушаков A. C. - Виховання у студентської молоді одухотвореного образу людини культури (2018)
Ушакова І. О. - Розвиток міжкультурної комунікації на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням (2018)
Ярославцева М. І. - Сутність та особливості організації педагогічної практики як засобу формування ціннісних орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Вимоги до оформлення статей у 2018 році (2018)
Вихідні дані (2018)
Зорочкіна Т. С. - Сучасна система підготовки майбутніх учителів початкової школи у Великій Британії (2018)
Ковальчук О. В. - Психолого-педагогічні відносини в системі викладач – студент на заняттях з баскетболу, Ковальчук А. А. (2018)
Лисенко Л. Л. - Модель учителя фізичної культури як системотвірний чинник його підготовки, Багінська О. В. (2018)
Матвійчук Т. Ф. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури при вивченні психолого-педагогічних дисциплін, Степанченко Н. І., Соловйов В. Ф. (2018)
Могильний Ф. В. - Ідеї інклюзії у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Носко М. О. - Методологічні основи підготовки текстів наукових статей з питань фізичного виховання, спорту і здоров`я людини: типові помилки і шляхи їх усунення, Гаркуша С. В., Жара Г. І. (2018)
Орос І. І. - Розвиток освіти дорослих у Великій Британії (2018)
Пилипенко В. М. - Педагогічні умови фізичного виховання курсантсько-студентської молоді у процесі занять футболом, Дейнеко С. М., Настояща У. В., Дерябкіна Т. В., Колодяжна Т. П. (2018)
Пліско В. І. - Вплив новітньої методики навчання на рівень професійної підготовленості майбутніх фахівців охоронної діяльності, Радзієвський Р. М., Бондаренко В. В., Босенко А. І. (2018)
Подубінська С. В. - Сутність та структура позакласної роботи учителя фізичної культури (2018)
Приймак С. Г. - Моделювання фізичного стану організму студентів-боксерів в залежності від домінування режимів енергозабезпечення реалізації діяльності (2018)
Проніков О. К. - Джерела теорії та методики фізичного виховання: досвід та практика, Терентьєва Н. О. (2018)
Сагач О. М. - Професійна адаптація вчителів-початківців як основа неперервного професійного зростання (2018)
Сікора В. В. - Використання методів інтерактивного навчання майбутніх учителів фізичної культури при викладанні предметів циклу професійної підготовки (2018)
Степанченко Н. І. - Модель системи професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти, Бріскін Ю. А., Матвійчук Т. Ф. (2018)
Строк А. Н. - Теоретическое и экспериментальное обоснование разработки учебной программы факультативных занятий по военно-прикладной физической подготовке для учащихся кадетских училищ 10 – 11 классов "абаронца", Городилин С. К. (2018)
Хлібкевич С. Б. - Нормативно-правове забезпечення формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Цигура Г. О. - Формування знань з реалізації цілей сталого розвитку у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту (2018)
Арєшина Ю. Б. - Основні теоретико-методичні принципи використання універсального підвісного тренажеру trx при порушеннях постави у школярів (2018)
Архипов О. А. - Зміст особливостей розвитку компетентності студентів спеціальної медичної групи у процесі занять фізичними вправами, Носко М. О., Краснов В. П., Приймаков О. О., Євтушок М. В., Філатова З. І. (2018)
Вітченко А. М. - Методика організації і проведення занять оздоровчим плаванням, Порядіна В. В., Рижик Т. О., Василенко Л. А. (2018)
Жлобо В. О. - Вдосконалення фізичного стану старшокласників у процесі індивідуальних оздоровчо-тренувальних занять, Жлобо Т. М. (2018)
Завидівська Н. Н. - Формування інтелектуального здоров`я молодших школярів на уроках фізичної культури, Римар О. В. (2018)
Кривенцова І. В. - Розвиток витривалості у майбутніх педагогів на заняттях з фехтування, Клименченко В. Г., Хворост М. В. (2018)
Кузнєцова О. Т. - Форми, засоби і методи системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів (2018)
Кузьменко І. О. - Оцінка рухової підготовленості та фізичного розвитку учнів 16–17 років, Бодянчук О. В. (2018)
Мартынюк В. С. - Исследование взаимосвязей закаленности и показателей физической подготовленности у детей дошкольного возраста (2018)
Мартынюк Н. С. - Совершенствование качества физкультурно-оздоровительной работы посредством внедрения экспериментального проекта (2018)
Носко М. О. - Особливості соціалізації майбутніх менеджерів в умовах освітнього здоров`яорієнтованого середовища, Завидівська О. І. (2018)
Рапацька І. Б. - Структура організації позашкільної діяльності підлітків у місті Чернігові (2018)
Рибалко Л. М. - Показники здорового способу життя студентської молоді (2018)
Рудик А. В. - Технологізація освітнього процесу у профільній школі на основі підходів і принципів індивідуального здоров`язбереження, Воскобойнікова Г. Л. (2018)
Тимошенко В. В. - Умови мотивації студентів до здорового способу життя з використанням інноваційних технологій фізичного виховання у ЗВО (2018)
Ткаченко Т. М. - Профілактика та корекція порушень постави на уроках фізичної культури в молодшій школі із застосуванням методики спеціальних рухливих ігор, Мазурок Н. С., Коленков О. В. (2018)
Трояновська М. М. - Теоретичні аспекти проведення занять фізичної культури з учнями з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (2018)
Федорець В. М. - Концептуалізація дисциплінарно-методичного напряму "пропедевтика збереження здоров`я і профілактики" як актуальної методологічної стратегії розвитку здоров`язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти (2018)
Хольченкова Н. М. - Сучасний танець: основні напрями та характерні особливості розвитку (2018)
Шишкіна О. М. - Визначення рівня рухової активності жінок молодого віку, Бейгул І. О. (2018)
Школа О. М. - Фітнес оздоровчого напрямку: особливості побудови занять для студентів закладів вищої освіти, Бойченко А. В. (2018)
Юденок В. М. - Здоров’язбереження учнів основної школи у процесі розвитку рухових навичок (2018)
Богуш В. Л. - Исследование функционального состояния гребцов на байдарках в группах начального обучения, Яцунский А. С., Смирнова И. Н., Веселова И. Н., Гетманцев С. В. (2018)
Бойко Г. М. - Удосконалення техніко-тактичної майстерності висококваліфікованих плавців із порушеннями опорно-рухового апарату, Волошко Л. Б., Калайда І. С. (2018)
Бойчук Р. І. - Застосування методу поєднаного впливу у тренуванні координаційних здібностей студентів-волейболістів, Короп М. Ю., Захаркевич Т. М., Бєлявський І. Л. (2018)
Бондаренко І. Г. - Удосконалення розвитку силових здібностей студентів засобами силового триборства, Шуст О. М., Тюветський Д. О., Бондаренко О. В. (2018)
Бурлакова Е. В. - Структура и содержание тренировочного процесса лыжников-гонщиков, Кучерова А. В. (2018)
Вертель А. В. - Влияние основных компонентов игры на технико-тактическую подготовку юных волейболистов 14-16 лет(этап специализированной базовой подготовки) (2018)
Ганчар А. И. - Особенности проявления гендерных отличий уровней формирования навыков плавания у сильнейших команд пловцов на XXXIV чемпионате европы по водным видам спорта в Глазго-2018, Великобритания, Ганчар И. Л., Бабич Т. В., Соколов Д. А. (2018)
Комоцкий К. Р. - Повышение информативности текущего контроля специальной работоспособности высококвалифицированных дзюдоистов (2018)
Кучеренко Г. В. - Керування диханням у процесі спортивного тренування (2018)
Кучерова А. В. - Локальное соотношение средств сфп и офп, используемых лыжниками–гонщиками в подготовительном периоде, Лединская О. Ю., Бурлакова Е. В. (2018)
Лаврентьєв О. М. - Тактична підготовка в гирьовому спорті, Сергієнко Ю. П. (2018)
Позюбанов Э. П. - Временные и пространственные особенности построения разбега в прыжке в высоту, Хмельницкая Л. Ш., Миневич М. А., Макась М. М. (2018)
Синіговець І. В - Вдосконалення і контроль техніко-тактичної підготовленості волейболістів високої кваліфікації в річному циклі тренування, Синіговець В. І., Ткаченко С. В., Маринченко А. С. (2018)
Скасків О. Б. - Класи збіжності для цілих функцій від декількох змінних, Тарновецька О. Ю., Сало Т. М. (2017)
Маслюченко В. К. - Перехідність та неперервність n-лінійних і поліноміальних відображень, Нестеренко В. В. (2017)
Василишин Т. В. - Операція згортки на просторі, спряженому до алгебри C(R∗(X)) (2017)
Овчар І. Є. - Узагальнення співвідношення Бореля для цілих рядів Діріхле з довільними додатними показниками, Савчук Я. І., Скасків О. Б. (2017)
Тимків І. Р. - Задача з багатоточковими умовами для параболічних рівнянь вищих порядків у циліндричній області (2017)
Мамалига Х. В. - Перетворення симетричних стійких процесів, Осипчук М. М. (2017)
Лопатін В. В. - Стратегія оновлення елементів колони насосних штанг на основі теорії ланцюгів Маркова, Копей Б. В., Копей І. Б. (2017)
Сеничак В. М. - Ймовірнісна інтерпретація скінченно-різницевих та скінченно-елементних апроксимацій у крайових задачах еліптичного типу, Сеничак В. В. (2017)
Копей В. Б. - Абстрактна модель інформаційної системи підтримки життєвого циклу виробу (2017)
Новосядлий С. П. - Комп’ютерне моделювання швидкодії вимірювальної обчислювальної системи "Ізмір" на швидкісних ВІС/НВІС, Терлецький А. І., Фрик О. Б. (2017)
Михайленко В. В. - Метод дослідження стаціонарних коливань нелінійних систем при моногармонічному збудженні, Михайленко С. В. (2017)
Шопа Т. B. - Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною шарнірно опертих включень довільної конфігурації (2017)
Стрілецький Ю. Й. - Збудження механічних коливальних систем для вивчення їх властивостей із використанням спектрального імпедансу, Дунець Р. Б. (2017)
Бойко Р. В. - Суспензії полімерів – ефективний матеріал для створення потоко-відхилювальних бар’єрів у міжсвердловинних зонах нафтового покладу, Заливаха Н. Я. (2017)
Возний В. Р. - Визначення оптимального складу газованого кислотного розчину для оброблення привибійної зони пласта, Вольченко Д. О., Лагуш Р. Ф., Катрич В. Д. (2017)
Мойсишин В. М. - Аналіз результатів порівняльних промислових досліджень наддолотних бурових амортизаторів різних конструкцій, Лисканич М. В., Жовнірук Р. А. (2017)
Процюк Г. Я. - Метод моніторингу станів бурової установки та підвищення ефективності комунікації операторів розподіленої комп’ютеризованої системи, Николайчук Л. М., Возна Н. Я. (2017)
Левчук К. Г. - Механічні способи вивільнення прихопленого бурильного інструменту (огляд), Мойсишин В. М., Рис В. В., Гураль І. М. (2017)
Грудз В. Я. - Детерміновані методи оптимізації експлуатаційних режимів газотранспортних систем, Грудз (мол.) В. Я. (2017)
Крихівський М. В. - Програмування розрахунку режимів роботи складної газо-транспортної системи, Тимків Д. Ф., Кишимишин Я. В. (2017)
Федорович І. Я. - Оцінка характеристик опору поширення корозійно-втомних тріщин тривало експлуатованого металу місцевого газопроводу (2017)
Грудз Я. В. - Прогнозування аварійних витоків з трубопровідних систем, Криль М. Я., Мельницька Л. І., Слободян Н. Б., Стефанишин С. Р. (2017)
Додик Т. Я. - Обґрунтування допустимості застосування технології локалізації ділянок магістральних нафтопроводів за допомогою перекривальних пристроїв, Мельниченко Ю. Г., Мельниченко Г. Г., Марчук О. М. (2017)
Лопатін В. В. - Оцінка надійності обладнання штангової насосної установки та розробка оптимальних планів-графіків її ремонтів, Копей Б. В., Копей І. Б. (2017)
Козак Ф. В. - Удосконалення процесу гальмування під час циклу спуску колони бурильних труб, Криштопа Л. І., Лужний С. А. (2017)
Іващенко В. Т. - Фактори, що впливають на вихід з ладу талевого канату бурових установок, Лях М. М., Журавльов Д. Ю., Михайлів В. В. (2017)
Мандрик Я. І. - Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу – 50 років (2017)
Яремійчук Р. С. - Початок нового: роздуми (2017)
Яремійчук Р. С. - Тривоги наші (2017)
Бавико О. Є. - Експертиза товарів як складовий елемент митного супроводу зовнішньоекономічних операцій: завдання та алгоритм здійснення (2018)
Давлетханова О. Х. - Сегментація ринку молока і молочних продуктів: цільова аудиторія, Марін Б. М., Шаймухамєтова В. Р. (2018)
Хаврова К. С. - Інтелектуалізація діяльності - основа розвитку підприємства (2018)
Костакова Л. Д. - Основи збутової діяльності підприємства (2018)
Приймак Н. С. - Ресурсні стратегії в системі забезпечення ефективності управління стратегічним потенціалом підприємства, Шаповалова И. В. (2018)
Пуйда Г. В. - Використання методу інтелектуального коефіцієнта доданої вартостідля оцінки інтелектуального капіталу підприємств (2018)
Барабанова В. В. - Інструменти соціального маркетингу на ринку туристичних послуг, Богатирьова Г. А. (2018)
Волошина С. В. - Формування сучасної парадигми теорії людського капіталу (2018)
Скляр Н. М. - Тіньова економіка в Україні, Кошова К. М. (2018)
Дорофєєва Х. М. - Посередницькі структури як складові макрологістичних систем в контексті розвитку логістичної інфраструктури України (2018)
Калініченко Д. Р. - Аналіз чинників конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації: фактори освіти і людського капіталу, Воробйова Ю. М. (2018)
Скубіліна А. В. - Культура споживання як фактор формування людського капіталу України (2018)
Якимова Н. С. - Напрями підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті забезпечення ефективності державної соціальної політики, Шаульська Л. В. (2018)
Єрмак С. О. - Стан та складові інноваційної інфраструктури регіонів України (2018)
Гудзь Ю. Ф. - Ефективність використання економічного потенціалу переробних підприємств АПК України в сучасних умовах (2018)
Кожухова Т. В. - Норвезька офіційна допомога розвитку: напрями підвищення ефективності, Чепурнова А. В. (2018)
Gorina G. O. - Role of institutional and non-governmental impact on tourism sustainable development: case of Maldives, Tkachenko Yu. Yu. (2018)
Бочарова Ю. Г. - Пріорітетні напрями та механізм модернізації інноваційної інфраструктури України в умовах глобалізації (2018)
Іванова Н. С. - Економічна безпека регіонів в системі забезпечення економічної безпеки національної економіки (2018)
Зиза О. О. - Тенденції реалізації інвестиційних проектів у сільськогосподарській галузі України, Воробйова Ю. М. (2018)
Штик Ю. В. - Винагороди працівникам: відображення у фінансовій звітності підприємств за умови використання МСФЗ (2018)
Кардаш М. М. - Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах інноваційного освітнього середовища закладу освіти (2018)
Кліш П. А. - Особистість педагога у професійній системі "людина–людина", Хом'як А. П., Хом'як А. А. (2018)
Корнейко О. М. - Функціонально-критеріальні характеристики антидемократичного державного режиму (на прикладі СРСР 2-ї пол. 40-х рр.) (2018)
Кутовий Р. С. - Дослідження умов організації освітнього процесу педагогів як елемент моніторингу рівня навчальних досягнень у системі забезпечення якості шкільної освіти (2018)
Луцюк А. М. - Новаторська педагогіка В. О. Сухомлинського і Нова українська школа: дослідницька робота вчителя (2018)
Мочкін С. А. - Волинянин Іван Овксентійович Денисюк – видатний діяч освіти і науки України, Мочкіна Л. І. (2018)
Поліщук Н. А. - Особливості підготовки педагогів з формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу (2018)
Ющук В. Л. - Любомльський повіт Волинського воєводства в 1921–1939 рр.: історіографія та джерельна база проблеми (2018)
Остапйовський О. І. - Упровадження "Програми 15" у Волинській області (2018)
Штунюк Р. А. - Формування особистості через активну художньо-творчу діяльність (2018)
Миколайчук А. В. - Формування інтелектуального потенціалу учнів у контексті проведення олімпіад з навчальних предметів (2018)
Бондарук Л. М. - Навчання польської мови у школах з українською мовою навчання, Глинюк Л. М., Станько-Присяжнюк А. О. (2018)
Григор'єва Н. В. - Рефлексія як механізм удосконалення професійної діяльності вчителя географії (2018)
Сколець Р. О. - Ми – активні громадяни (2018)
Dzubenko M. I. - Use of the determined properties of a roughness of a surface in measurement of a geometrical form of object, Kolpakov S. N., Popov I. V., Pryyomko A. A. (2013)
Андрейчин С. Р. - Теоретичні та практичні аспекти надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях (2018)
Sapaev I. B. - The injection photo diode on the basis of nSi-nCdS-n+CdS heterostructures (2013)
Казмірчук Н. М. - Запобігання залученню дітей у небезпечні квести як актуальна проблема діяльності психологічної служби закладів освіти, Турчина Л. І. (2018)
Kaverin M. V. - Structure, properties and morphology of nanostructured coatings solid Ti-Si-N, Zhollybekov B. (2013)
Никитюк І. В. - Розвиток професійних компетентностей педагогів в умовах інноваційного освітньо-виховного середовища (2018)
Pylypenko M. M. - Purification of hafnium from oxygen and nitrogen, Drobyshevskaya A. A. (2013)
Guliamov G. - Definitions of localized energy states on the quasi-fermi level with changing times, Sharibaev N. Y., Erkaboev U. I. (2013)
Sayenko S. Yu. - Analyses of fluorapatite prepared by both chemical precipitation and solid phase reaction methods, Shkuropatenko V. А., Тarasov R. V., Prudyvus K. А., Savina S. А., Zykova A. V. (2013)
Sayenko S. Yu. - Application of electroconsolidation of powder components for production of ultradenced ceramics Al2O3 and ZrO2(3% Y2O3), Svitlychniy Eu. O., Lobach K. V. (2013)
Guliamov G. - The temperature dependence of the band GAPSi, Erkaboev U. I., Sharibaev N. Y. (2013)
Lytovchenko S. V. - Silicide coatings structure optimization based on multiscale approach, Beresnev V. M., Chyshkala V. A., Dmytrenko A. Ye., Nyemchenko U. S., Burkovska V. V. (2013)
Torianik I. N. - Magnetron sputtering of high temperature composite ceramics AlN-TiB2-TiSi2, Beresnev V. M., Pogrebnjak A. D., Sobol O. V., Beresneva Ye. V., Podcherniaieva I. A., Kropotov A. Yu., Stiervoiedov N. G., Turbin P. V., Kolesnikov D. A. (2013)
Tabatadze I. G. - Optical properties of dysprosium monoantimonide thin films, Jabua Z. U., Gigineishvili A. V. (2013)
Правила оформлення рукописів (2013)
Тематичні напрямки (2013)
Вихідні дані (2013)
Brysina I. V. - Atomic functions and their generalizations in data processing: function theory approach, Makarichev V. O. (2018)
Москаленко В. В. - Модель і алгоритм навчання детектора шкідливого трафіку на основі модифікації зростаючого нейронного газу, Москаленко А. С., Зарецький М. О. (2018)
Лавриненко А. Ю. - Система распознавания стеганографически-преобразованных голосовых команд управления БПЛА, Кочергин Ю. А., Конахович Г. Ф. (2018)
Портной Б. С. - Комп’ютерне моделювання процесів охолодження повітря на вході газотурбінної установки з визначенням його раціональної швидкості в повітроохолоджувачі (2018)
Высоцкая Е. В. - Информационная технология выбора корректирующих средств при стрессовом воздействии на биообъект, Георгиянц М. А., Печерская А. И., Порван А. П., Богуславская Н. Н. (2018)
Лещенко О. Б. - Веб-додаток для ведення щоденника харчування та тренування: вимоги, розроблення і впровадження, Хлюпіна А. С., Богдан Д. О. (2018)
Аль-Хафаджі Ахмед Валід - Розроблення методики PSMECA аналізу при застосуванні IoT компонентів у системах фізичної безпеки (2018)
Тецкий А. Г. - Применение деревьев атак для оценивания вероятности успешной атаки web-приложения (2018)
Авдєєнко Г. Л. - Терагерцові технології в телекомунікаційних системах. Частина 2. Дослідження та моделювання передавання телевізійних сигналів стандарту DVB-C і імпульсного надширокосмугового сигналу радіолінією терагерцового діапазону, Бунін С. Г., Наритник Т. М. (2018)
Волосюк В. К. - Восстановление когерентных изображений поверхностей в зоне Френеля методами многоканальной обработки сигналов, Жила С. С., Черепнин Г. С., Цернэ Э. А. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Зайцева Ю. В. - Ефективність впровадження програми кроссфіт тренувань для дівчат волейболісток 12–14 років, Хандій А. Ю. (2018)
Крошка С. А. - Запровадження моніторингу спортивної майстерності студентів як складна методологічна проблема, Ляшенко В. В. (2018)
Моісеєнко О. К. - Зміна показників вестибулярної стійкості баскетболістів студентської команди під впливом фізичних навантажень різної величини, Горчанюк Ю. А., Пащенко Н. О., Харченко Є. С. (2018)
Несен О. О. - Зміни показників швідкісно-силових здібностей баскетболістів 14-15 років під впливом вправ із обтяженим м’ячем та опором партнера, Приймак С. В. (2018)
Пащенко Ю. О. - Точність рухів волейболісток 12–13 років за просторовими, часовими і динамічними параметрами, Пащенко Н. О., Кудімова О. В. (2018)
Чхайло М. Б. - Удосконалення технічної підготовки футболістів збірної команди України з вадами зору, Кравченко І. М., Гладов В. В. (2018)
Шевченко О. О. - Контроль рівня спеціальної фізичної підготовленості спортсменів в групі базової підготовки тенісу настільного, Асєєва Я. Ф. (2018)
Бочарова Ю. Г. - Стан та особливості розвитку глобальної інноваційної інфраструктури (2018)
Іванова Н. С. - Прогностична функція управління економічною безпекою національної економіки: регіональний аспект (2018)
Петленко Ю. В. - Загальносвітові тенденції розвитку державно-приватного партнерства, Томашевський Т. Т. (2018)
Скляр Н. М. - Інституційний базис регулювання міжнародної торгівлі товарів подвійного використання, Лоза К. М. (2018)
Якимова Н. С. - Забезпечення ефективної реалізації потенціалу кваліфікованого і висококваліфікованого персоналу в аспекті удосконалення соціальної політики міста (2018)
Бавико О. Є. - Тенденції розвитку внутрішнього ринку макаронних виробів в Україні (2018)
Волошина С. В. - Композиційна побудова поняття "людський капітал" (2018)
Гакова М. В. - Концептуальні засади управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2018)
Gudz Ui. F. - Grain market formation and its processing by the enterprises of the flour-and-cereals industry in Volyn region (2018)
Єрмак С. О. - Нематеріальні активи як основа конкурентоспроможності сучасних підприємств, Запорожець Ю. В. (2018)
Калініченко Д. Р. - Семантика поняття конкурентоспроможність людського капіталу та фактори, що її визначають (2018)
Роженко О. В. - Управління резервами зростання економічної безпеки торгівельного підприємства (2018)
Ястремська Н. М. - Обгрунтування структурно-функціональних змін в організації на основі поєднання централізації та децентралізації управління (2018)
Антонюк Д. А. - Перспективні форми просторової інтеграції підприємництва в умовах співробітництва з країнами ЄС, Антонюк К. І. (2018)
Карабаза І. А. - Стратегічні заходи маркетингового просування національного туристичного продукту на світовий ринок туристичних послуг, Шаповалова І. В. (2018)
Лохман Н. В. - Категоріальні аспекти діалектики інноваційного простору (2018)
Штик Ю. В. - Вплив інтегрованого підходу до побудови систем винагород працівникам на облік винагород працівникам (2018)
Богатирьова Г. А. - Соціально-етичний маркетинг як основа конструктивних взаємовідносин зі споживачами туристичних послуг, Барабанова В. В. (2018)
Іоненко Г. В. - Комунікативні аспекти впровадження системи "Електронна митниця", Скляр Н. М. (2018)
Вступне слово проректора УжНУ з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, професора М. О. Лендьел (2017)
Мандрик І. О. - Патріарх закарпатської історіографії: штрихи до портрета професора Івана Гранчака, Олашин М. В. (2017)
Лемко О. - Батько такий, яким він був (2017)
Кляп М. - Про батька (2017)
Мешко І. - Кілька слів про колегу (2017)
Чаварга І. - Професор Іван Гранчак у моєму становленні як науковця (2017)
Устич С. - Слово про метра Гранчака (2017)
Вашкеба І. - Селянський син – професор (2017)
Мітряєва С. - Авторитетний учений (2017)
Задорожний В. - Іван Гранчак у моєму житті (2017)
Лошак М. - Іван Гранчак як проректор УжДУ (2017)
Шніцер І. О. - Історик Іван Гранчак про утворення Чехословацької республіки 1918 року (2017)
Ліхтей І. М. - Науковці Іван Гранчак та Міхал Данілак у словацько-українському історичному дискурсі (2017)
Приходько В. П. - Ойкумена Івана Гранчака: проблеми соціально-економічного розвитку країн Південно-Східної та Центрально-Східної Європи у науковій та педагогічній діяльності вченого (2017)
Данилюк Д. Д. - Історія Закарпаття в науковій спадщині професора Івана Гранчака (2017)
Мандрик І. О. - Роль професора Івана Гранчака в підготовці педагогічної та наукової зміни (2017)
Ухвала наукових читань, присвячених 90-річчю з дня народження доктора історичних наук, професора Івана Михайловича Гранчака (19 жовтня 2017 р.) (2017)
Зубанич Л. Л. - Життя і політична кар'єра Балінта Другета (1577 - 1609) (2017)
Казак О. Г. - Деятельность лидеров Карпатской Украины в Словакии в 1939 - 1941 гг. (2017)
Панов В. О. - Демографічні аспекти розвитку міст Закарпаття (1991 - 2016 рр.) (2017)
Ліхтей І. М. - Друга чесько-угорська війна (1260 р.) та участь у ній короля Русі Данила Романовича (2017)
Казаков О. О. - Взаємовідносини королівської влади та представників магнатської верхівки в Угорському королівстві в останній третині ХІІІ століття (2017)
Борис І. І. - Мартін Лютер та особливості Реформації на словацьких землях у XVI столітті (2017)
Сурнін В. Б. - Чому Росія втратила Аляску? Повернення до старої теми у світлі нових фактів і документів (2017)
Попович К. В. - Проект Росії: гібридні війни і технології їх створення (2017)
Лавер О. Г. - Біженці та нелегали на Американському континенті (2000 - 2014 рр.) (2017)
Мишко С. А. - Тестування в системі освіти США на початку ХХІ століття (2017)
Коцан В. В. - Традиційні знаряддя первинної переробки зернових у фондовій колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту (2017)
Пеняк П. С. - З історії вивчення етнокультурних контактів стародавніх спільнот на Закарпатті (ХІХ - перша половина ХХ століть) (2017)
Алешкевич Я. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження історії повсякденності (2017)
Олашин М. В. - Федір Брецко – автор шкільних підручників з історії та правознавства, педагог-новатор, Дрік А. Л., Ісак Ю. І. (2017)
Пеняк П. С. - Подорожі Ужгородом в одній книжці (2017)
Данилець Ю. В. - Солідне наукове видання про історію православної церкви в Німеччині (2017)
Пирогова-Таран Л. В. - Институт истории Украины: итоги научных исследований за полвека (1936 - 1986) (2017)
Мазурок О. С. - Невеселі роздуми над нещодавніми публікаціями (2017)
Ліхтей І. М. - Пам'яті професора Михайла Тиводара (1936 - 2017) (2017)
Хроніка життя історичного факультету (факультету історії та міжнародних відносин) ДВНЗ "УжНУ" в 2017 р. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Круцевич Т. - Структура моделі ціннісних орієнтирів індивідуальної фізичної культури школярів різних вікових груп, Марченко О. (2018)
Пангелова Н. - Вплив фізкультурно-оздоровчих занять з елементами катання на роликових ковзанах на морфофункціональний стан учнів 5–6 класів, Власова С. (2018)
Горенко З. - Функціональна дихотомія (симетрія – асиметрія) фізичного розвитку у чоловіків, які займаються триатлоном, Очеретько Б., Ковельська А. (2018)
Калмикова Ю. - Застосування та вплив комплексної програми фізичної терапії на стан серцево-судинної та вегетативної нервової систем жінок молодого віку, хворих на аліментарне ожиріння, Калмиков С., Полковник-Маркова В., Reutska A. (2018)
Саннікова М. - Правове регулювання фізичної культури та спортивної діяльності в Україні (2018)
Григор’єва Н. - Оцінка факторів ризику, пов’язаних з рівнем фізичної активності в дитинстві та на момент обстеження, у постменопаузальних жінок з остеопорозом та переломами тіл хребців, Рибіна О., Поворознюк В. (2018)
Ковельська А. - Зв'язок показників кисневмісних елементів крові з тривалістю систематичних занять триатлоном у спортсменів-аматорів, Горенко З., Очеретько Б. (2018)
Политько Е. - Поиск показателей, определяющих эффективность преодоления ациклических участков на дистанциях 50, 100 и 200 метров в плавании вольным стилем, Тесленко И. (2018)
Кузьменко І. - Рівень розвитку рухових якостей дітей старшого дошкільного віку, Черниш Т. (2018)
Гуменюк С. - Модельні характеристики спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії "Ювенали" з акробатичного рок-н-ролу (2018)
Муллагільдіна А. - Вплив засобів музично-ритмічного виховання на рівень розвитку артистичності спортсменок 6–8 років у художній гімнастиці, Біленька І., Кобелєва Н. (2018)
Трунин К. С. - Компьютерная модель динамики морской привязной системы с гибкой связью (2017)
Гук М. Н. - Анализ формул для расчета водоизмещения порожнем буровых судов (2017)
Борисов В. Е. - Перспективы применения водометных движителей на надводных кораблях, Волошин А. Ю. (2017)
Козлов О. В. - Синтез та оптимізація нечітких регуляторів у системах керування піролізними реакторами, Кондратенко Г. В., Кондратенко Ю. П. (2017)
Мошенцев Ю. Л. - Приближенное определение теплоотдачи в трубках теплообменных аппаратов для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания, Гогоренко А. А. (2017)
Лебедев В. А. - Способы управления подачей электродной проволоки при дуговой механизированной сварке и наплавке, Жук Г. В., Драган С. В. (2017)
Блінцов С. в. - Математичне моделювання динаміки автономного підводного апарата на плоскій циркуляції, Грудініна Г. С., Алоба Л. Т. (2017)
Богуславский Л. З. - Интеллектуальная система управления импульсным высоковольтным источником питания комплекса электрофильтрации и деструкции газовых выбросов, Овчинникова Л. Е., Козырев С. С. (2017)
Богуславский Л. З. - Особенности влияния коронного разряда на поведение электрода струны в системах электрофильтрации, Чущак С. В., Куниженков В. В. (2017)
Савіна О. Ю. - Концептуальна модель ціннісно-орієнтованого управління портфелями проектів наукомістких підприємств (2017)
Лепський В. В. - Метод інтегрованого управління проектно-орієнтованим медичним закладом (2017)
Булгаков Р. В. - Методика розподілу преміального фонду за результатами виконання наукових проектів у вищих військових навчальних закладах, Головань В. Г., Головань А. В. (2017)
Тимченко І. В. - Дослідження екологічних ризиків антропогенного навантаження на екологічні системи обмежених акваторій морських суднохідних каналів, Мотигіна В. С. (2017)
Штейн П. В. - Экологический кризис цивилизации и проблема изменения менталитета человека, Каримбердыев Р. В. (2017)
Онищенко О. - Сто літ академічного українознавства: тенденції розвитку і здобутки (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського