Глушко М. - Історико-етнографічне районування України: сучасний стан і наукові перспективи (2018)
Шевченко Л. - Українська неолінгвістика: пошуковий простір, напрями, проблеми (2018)
Скляр В. - Етномовний склад населення України: наслідки російщення (2018)
Сополига М. - Етнічний характер збіркових фондів Музею української культури у Свиднику (2018)
Іваннікова Л. - "Перший крупний жіночий внесок в етнографію": Софія Чернявська (2018)
Іванчишен В. - Проблеми збереження й охорони каменотесних пам’яток в етнокультурному ландшафті: відновлення історичної пам’яті та форми сучасної репрезентації (2018)
Халюк Л. - Акція "Вісла" 1947 року в усних оповідях українців-переселенців: історія досліджень і тематика (2018)
Дєдуш О. - Явище "національна ідентичність" у координатах ноосферної концепції Володимира Вернадського (2018)
Гавриленко В. - Традиційне весілля Поворскля середини ХХ століття: неділя (с. Ямне Великописарівського району Сумської області) (2018)
Мушинка М. - Перша монографія про демонологію українців Словаччини. Рец.: Вархол Н. Народна демонологія українців Словаччини = Ľudovб dйmonolуgia Ukrajincov Slovenska. Свидник = Svidnнk, 2017. 448 с. (2018)
Любомир Белей (18.03.1962 - 12.05.2018) (2018)
Роман Кирчів (14.04.1930 - 07.05.2018) (2018)
Іван Драч (17.10.1936 - 19.06.2018) (2018)
Інформація про авторів (2018)
Оновлені вимоги щодо оформлення бібліографічних посилань (2018)
Антонюк-Кисіль В. М. - Покази до планового хірургічного лікування вагітних при первинному симптомному хронічному захворюванні вен нижніх кінцівок, зовнішніх статевих органів, промежини або в їх поєднанні в умовах короткотермінового перебування в стаціонарі, Дзюбановський І. Я., Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Семенюк М. В. (2018)
Третяк І. Б. - Поєднані ушкодження нервових та сухожилково-м’язових структур на передпліччі, що супроводжуються їх значними дефектами: роль вимушеної транспозиції м’язів у відновленні основних функцій кисті, Гацький О. О., Коваленко І. В., Третьякова А. І. (2018)
Кошак Ю. Ф. - Діагностика та хірургічне лікування поєднаних форм туберкульозу і раку легень, Савенков Ю. Ф. (2018)
Melnyk V. M. - Surgical rehabilitation of patients with atypical anatomical and functional states after radical organpreserving operations for non-tumour colon diseases, Poida O. I., Abdulrakhman Abdul Kadir (2018)
Креньов К. Ю. - Динаміка абдомінального перфузійного тиску в пацієнтів із абдомінальним компартмент-синдромом (2018)
Подпрятов С. С. - Клініко-морфологічні особливості багатоточкового та лінійного товстокишкового електрозварного анастомозу, Подпрятов С. Є., Гичка С. Г., Макаров А. В., Маринський Г. С., Ткаченко В. А., Ткаченко С. В., Чернець О. В., Тарнавський Д. В. (2018)
Шульгай А. Г. - Морфометрична характеристика структурної перебудови м’язової оболонки дванадцятипалої кишки при пострезекційній портальній гіпертензії, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2018)
Цимбалюк Г. Ю. - Динаміка змін в антиоксидантно-прооксидантній системі в тканинах нирок при травмі органів черевної порожнини на фоні гіповолемічного шоку та синдрому ішемії-реперфузії (2018)
Цвях А. І. - Вибір хірургічної тактики у постраждалих із скелетно-абдомінальною травмою з врахуванням імунологічного статусу, Дзюбановський І. Я., Господарський А. Я., Древніцький Р. С. (2018)
Венгер І. К. - Профілактика та лікування реперфузійного пошкодження тканин при реконструкції артеріального русла аорто-стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії, Колотило О. Б., Костів С. Я., Вайда А. Р., Герасимюк Н. І. (2018)
Пономаренко О. В. - Неінвазивні методи діагностики в плануванні реконструктивних втручань на кінцівках складними комплексами тканин, Григор’єва М. Ю. (2018)
Мельничук Ю. М. - Застосування доплерівської флоуметрії як способу оцінки васкуляризації патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя, Огоновський Р. З., Ломницький І. Я. (2018)
Ничитайло М. Ю. - Динаміка показників гепатодепресивного синдрому у хворих із механічною жовтяницею пухлинного генезу після ендоскопічної і лапароскопічної паліативної декомпресії загальної жовчної протоки, Кондратюк О. П., Хілько Ю. О., Огороднік П. В., Дейніченко А. Г., Кондратюк В. А., Єрмак Н. А., Юсупов Т. А. (2018)
Чуклін С. М. - Особливості харчової підтримки у хворих на гострий панкреатит (огляд літератури), Чуклін С. С., Шершень Г. В., Попик П. М. (2018)
Врублевський О. - Лікування бойової травми в цивільного населення (2018)
Перцева Т. О. - Впровадження інновацій у педагогічний процес – шлях до розбудови вищої медичної школи України, Конопкіна Л. І., Кіреєва Т. В., Богацька К. Є., Черкасова О. Г., Мироненко О. В., Фесенко О. В., Ботвінікова Л. А., Бєлослудцева К. О. (2018)
Решетняк Е. Н. - Особенности использования рентгеновского флуоресцентного анализа для определения состава вакуумно-дуговых покрытий нитридов (2013)
Мінтянський І. В. - Домішкова зона в опроміненому електронами n-InSe, Савицький П. І., Ковалюк З. Д. (2013)
Грицына В. И. - Влияние состава газовой фазы при синтезе наноструктурных алмазных покрытий на их удельное сопротивление, Дудник С. Ф., Кошевой К. И., Опалев О. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е. (2013)
Дукаров С. В. - Переохлаждение при кристаллизации висмута в многослойных плёнках Cu-Bi-Cu и C-Bi-C, Петрушенко С. И., Сухов В. Н., Чурилов И. Г. (2013)
Крышталь А. П. - О диффузионном перемешивании в слоистой пленочной системе Ag-Pd, Богатыренко С. И., Сухов Р. В., Миненков А. А. (2013)
Бахтінов А. П. - Властивості гібридних структур, вирощених на основі нанокомпозиту (Ni-C) на ван-дер-ваальсовій поверхні (0001) GaSe, Водоп’янов В. М., Ковалюк З. Д., Кудринський З. Р., Нетяга В. В., Вишняк В. В., Карбівський В. Л., Литвин О. С. (2013)
Мечник В. А. - Вплив домішок CrB2, TiB2 і WC на структуроутворення в системі алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn: отримання, властивості, застосування (2013)
Литовченко С. В. - Получение и физико-механические свойства оксидно-силицидных покрытий на молибдене, Береснев В. М., Чишкала В. А., Кунда А. Г. (2013)
Lisovenko M. A. - Ion implantation, ion-beam mixing during simultaneous ion implantation and metal deposition, Belovol K. O., Kyrychenko O. V., Shablya V. T., Kassi J., Gritsenko B. P., Burkovska V. V. (2013)
Белоус В. А. - Иссдедование процессов формирования TiSiN покрытий путём распыления мишений из Ti и Si ионами, генерируемыми источником газовой плазмы, Лунёв В. М., Носов Г. И., Куприн А. С., Толмачёва Г. Н., Колодий И. В. (2013)
Торяник И. Н. - Многоэлементные покрытия (Zr-Ti-Al-Nb-Y)N, полученные вакуумно-дуговым осаждением, Береснев В. М., Немченко У. С., Колесников Д. А., Турбин П. В., Гранкин С. С., Береснева Е. В., Ганенко В. В. (2013)
Chernyshov N. N. - The photogalvanic effect within spin resonanse in quantizing magnetic field, Slipchenko N. I., Tsymbal A. M., Umyarov K. T., Lukianenko V. L. (2013)
Шовкопляс О. А. - Закономерности формирования напряженно-деформированного состояния в ионно-плазменных конденсатах системы TiC-WC, Соболь О. В. (2013)
Правила оформлення рукописів (2013)
Тематичні напрямки (2013)
Стадник А. П. - Нормативно-правове забезпечення оптимізації структури сільськогосподарських ландшафтів, Славгородська Ю. В. (2018)
Ландін А. П. - Радіоекологічні аспекти використання торфоболотних ґрунтів, Проневич В. А., Коніщук В. В., Чоботько Г. М., Райчук Л. А., Стадник А. П. (2018)
Майборода В. А. - Особливості ходу росту повних деревостанів дуба бореального (Quercus borealis Mich.) у лісових екосистемах України (2018)
Мудрак Г. В. - Функціонування регіональної екомережі Східного Поділля (2018)
Романова С. А. - Гумусний стан ґрунтів Київської області, Грищенко О. М., Венглінський М. О., Ярмоленко Є. В. (2018)
Канівець С. В. - Вплив зрошування стічними водами свинокомплексу на властивості чорнозему типового, Орел О. Є., Десенко В. Г., Залавський Ю. В., Поляков Ю. В., Шигимага І. Л., Чабовська О. І. (2018)
Терновий Ю. В. - Сортовий асортимент сої для органічного виробництва, Городиська І. М., Чуб А. О., Плаксюк Л. Б. (2018)
Голубченко В. П. - Вплив сірки на якість зерна пшениці озимої, Куліджанов Е. В. (2018)
Приведенюк Н. В. - Вплив строків сівби на продуктивність валеріани лікарської, Глущенко Л. А., Трубка В. А. (2018)
Тетерук О. О. - Перспективи використання олійних культур, вирощених на радіоактивно забруднених територіях, Фещенко В. П., Ландін В. П., Швиденко І. К. (2018)
Чайка В. М. - Основні екологічні чинники збіднення при родного біорізноманіття України, Лісовий М. М., Мухаммед М. З. (2018)
Мусич О. Г. - Порушення екологічної рівноваги мікробіоценозу на радіаційно забруднених ґрунтах Полісся України, Ландін В. П., Парфенюк А. І., Дем’янюк О. С. (2018)
Гуменюк І. І. - Скринінг аборигенних бактерій Bradyrhizobium з ґрунту та їх симбіотичні властивості, Грузінський С. Ю., Бровко І. С., Чабанюк Я. В. (2018)
Шацман Д. О. - Продуктивність кукурудзи за різних систем захисту і беззмінного вирощування у Лівобережному Лісостепі України (2018)
Дерека Т. - Психологічні особливості студентів закладів вищої освіти, Ляшенко В., Туманова В., Гацко О. (2018)
Вінник Н. - Дослідження особистісної зрілості студентів як умови успішної професійної самореалізації (2018)
Афанасенко Л. - Дослідження показників професійної самоідентифікації майбутніх аграріїв в умовах професійного навчання (2018)
Волошина В. - Аксіологічна модель сучасної професійної підготовки майбутніх психологів (2018)
Горбань Г. - Особливості співпраці практичного психолога та учителя в умовах реформування освіти (2018)
Кутішенко В. - Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх психологів, Ставицька С. (2018)
Дробот О. - Когнітивно-особистісні особливості переживань дорослих з приводу здоров’я, Лозова О. (2018)
Циганчук Т. - Роль механізмів психологічного захисту в структурі емоційного інтелекту (2018)
Карелін П. - Застосування схеми "Person-x-Environment" в емпіричному дослідженні психологічних меж особистості (2018)
Таран О. - Дослідження професійної готовності студентів психолого-педагогічних спеціальностей до роботи з дітьми (2018)
Краєва О. - Криза ідентичності осіб підліткового віку в період трансформаційної невизначеності (2018)
Хлонь О. - Роль цінностей у процесі формування мотивації до правосвідомості молоді (2018)
Власенко І. - Оволодіння практичними навичками у сфері медіації в умовах закладу вищої освіти (2018)
Никоненко Л. - Факторна структура отримання студентами інформації політико-правового змісту і їх довіри до неї (2018)
Педько К. - Вплив соціальної активності на соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб (2018)
Багмут И. Ю. - Сопряженность антиоксидантной и прооксидантной систем у белых крыс при подостром воздействии олигоэфиров (2014)
Bagmut I. Yu. - Pairing antioxidant and prooxidant systems in white rats at subacute effectof oligoethers (2014)
Гулиев Н. Д. - Содержание интерлейкинов при респираторном дистресс синдроме у недоношенных новорожденных детей, Надирли З. О., Масталиев Я. К. (2014)
Guliev N. D. - The content of interleukins at respiratory distress syndrome in premature infants, Nadirli Z. O., Mastaliev Ya. K. (2014)
Перцева Т. О. - Особливості та труднощі діагностики депресивних розладів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І., Губа Ю. В. (2014)
Pertseva T. O. - Special aspects and challenges of diagnosis of depressive disorders in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Konopkina L. I., Huba Yu. V. (2014)
Перцева Т. О. - Стан тромбоцитарно-судинної та коагуляційної ланок гемостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І., Яковлєва В. Г. (2014)
Pertseva T. O. - Platelet-vessel wall interaction component and coagulation component of hemostasis in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Konopkina L. I., Yakovlieva V. H. (2014)
Фисун Ю. О. - Лікування абузусного головного болю у хворих на хронічну мігрень та головний біль напруги, Фисун С. Ю. (2014)
Fysun Yu. O. - Treatment of abuse headache in patients with chronic migraine and tension headache, Fysun S., Yu. Yu. (2014)
Шевченко Ю. С. - Механізми розвитку підвищеної маси тіла у молодих осіб, Мамонтова Т. В., Баранова А. Ф., Весніна Л. Е., Кайдашев I. П. (2014)
Shevchenko Yu. S. - The development mechanisms of overweight in young people, Mamontova T. V., Baranova A. F., Vesnina L. E., Kaidashev I. P. (2014)
Васько Л. М. - Роль трансректального ультразвукового дослідження в неоад’ювантному хіміопроменевому лікуванні хворих на місцевопоширений рак прямої кишки (2014)
Vasko L. M. - The role of the transrectal ultrasonography in neoadjuvant chemoradiation treatment of patients with the local rectal cancer (2014)
Жукова Т. О. - Органзберігаюче лікування місцевопоширеного раку гортані та гортаноглотки, Почерняєва В. Ф.. Лимар Л. О. (2014)
Zhukova T. O. - The organ save treatment of the local larynx cancer and hypopharynx, Pochernyayeva V. F., Lymar L. A. (2014)
Школьник В. М. - Наслідки черепно-мозкової травми як причина інвалідності: проблеми експертизи, Науменко Л. Ю., Фесенко Г. Д., Голик В. А., Коваль М. Є. (2014)
Shkolnyk V. M - Consequences of traumatic brain injury as a cause of disability: problems of expertise, Naumenko L. Yu., Fesenko H. D., Golyk V. A., Koval M. Ye. (2014)
Хурані І. Ф. - Фактори ризику і питання скринінгу колоректального раку, Ткачук Т. В. (2014)
Hourani I. F. - Risk factors and problems of colorectal cancer screening, Tkachuk T. V. (2014)
Огородник П. В. - Ендоскопічні транспапілярні втручання в лікуванні хронічного панкреатиту, Дейниченко А. Г., Терешкевич І. С., Щербина С. І., Єрмак Н. А. (2018)
Андрющенко В. П. - Раннє ентеральне харчування в хірургічному лікуванні гострого ускладненого панкреатиту, Андрющенко Д. В., Куновський В. В., Лисюк Ю. С. (2018)
Каніковський О. Є. - Клінічна та морфологічна характеристика пейсмейкера хронічного панкреатиту, Павлик І. В., Олійник І. В. (2018)
Саволюк С. І. - Оцінка якості життя хворих похилого та старечого віку після мініінвазивних оперативних втручань з приводу гострого калькульозного холециститу та холедохолітіазу, Свиридюк Б. В., Іванько О. В. (2018)
Попов В. В. - Хірургічне лікування мітрального стенозу, ускладненого масивним тромбозом лівого передсердя (2018)
Галич С. П. - Особенности ультразвуковой характеристики сосудистых мальформаций головы и шеи, Гуч А. А., Гиндич О. А., Огородник Я. П. (2018)
Гуменюк Б. М. - Кровозбереження в хірургічному лікуванні мітральної хвороби серця, Попов В. В. (2018)
Діденко С. М. - Діабетична мікроангіопатія у хворих із цукровим діабетом та хронічною критичною ішемією нижньої кінцівки, Каленська О. В., Каленська Л. В., Субботін В. Ю., Савицька І. М., Гупало Ю. М., Швед О. Є., Шаповалов Д. Ю. (2018)
Скумс А. В. - Мультидисциплінарний підхід до хірургічного лікування феохромоцитоми наднирників, Гулько О. М., Кондратюк В. А., Симонов О. М. (2018)
Таращенко Ю. М. - Післяопераційна кровотеча в тиреоїдній хірургії, Коваленко А. Є., Болгов М. Ю., Гуда Б. Б., Остафійчук М. В., Колюх О. Г. (2018)
Салманов А. Г. - Интраабдоминальные инфекции и устойчивость их возбудителей к антибиотикам в хирургических стационарах г. Киева, Усенко А. Ю. (2018)
Мінухіна Д. В. - Прогностичне значення маркерів ендотеліальної дисфункції в діагностиці ступеня атеросклеротичного ураження коронарних судин у хворих із гострим інфарктом міокарда з коронарним стентуванням, Бабаджан В. Д., Бойко В. В., Мінухін В. В., Мінухін Д. В., Євтушенко Д. О. (2018)
Селиванова О. В. - Оценка морфометрических показателей париетальной брюшины для прогноза течения острого разлитого перитонита, Селиванов С. С. (2018)
Іванова В. О. - Інтенсивна терапія індукованої травмою коагулопатії, Ганикіна C. О., Гержик К. П. (2018)
Думанський Ю. В. - Порівняльна характеристика якості життя хворих з місцево-розповсюдженими формами раку молочної залози після проведення поліхіміотерапії в системному та внутрішьолімфатичному режимах, Бондар О. В., Ткаченко О. І., Столярчук Є. А. (2018)
Мельник В. М. - Современное состояние проблемы хирургического лечения неопухолевых заболеваний толстой кишки и факторы, влияющие на его результаты. Часть 2, Пойда А. И., Кадир А. А. (2018)
Хоменко І. П. - Особливості хірургічного лікування вогнепальних поранень живота, Герасименко О. С., Єнін Р. В., Галушка А. М., Казмірчук А. П. (2018)
Малиновский А. В. - Первый опыт минилапароскопической холецистэктомии, Майоренко М. Н., Чернов Н. Н. (2018)
Тарасенко К. В. - Комбіноване лікування хворої з ендометріоїдною пухлиною передньої черевної стінки, Лисенко Р. Б., Драбовський В. С., Лисенко В. Р., Пікуль К. В. (2018)
Професія як життя. До 100-річчя від дня народження О. М. Авілової (2018)
Содержание (2018)
Нещерет А. Н. - Модернизация двухкорпусных питательных насосов для тепловых электростанций, Киселев В. Н., Козацкий А. А. (2018)
Радионов А. В. - Анализ нестационарного температурного поля при запуске магнитожидкостного герметизатора, Жарков П. Е., Тарельник В. Б. (2018)
Кирик Г. В. - Генерація раціональної послідовності ощадного розбирання на етапі ремонту та модернізації енергетичного обладнання, Коноплянченко Є. В., Колодненко В. М., Бало П. М. (2018)
Марцинковский В. А. - Новые способы повышения качества торцевых импульсных уплотнений, Белоус А. В., Жуков А.Н. (2018)
Концерн "НИКМАС" предлагает эффективную технологию утилизации технологических газов (2018)
Базалєєв М. І. - Використання низькочастотних індукційних електромагнітних активаторів для термографічної дефектоскопії феромагнітних матеріалів. Частина 1, Брюховецький В. В., Клепіков В. Ф., Литвиненко В. В. (2018)
К сведению авторов журнала (2018)
Авторское соглашение (2018)
Ромашов Ю. В. - Математические постановки и численное решение задач о рассеяном разрушении деформируемых твердых тел (2011)
Пивень А. Л. - Существование и единственность решения одного вырожденного интегро- дифференциального уравнения с запаздываниями (2011)
Успенский Б. В. - Численный анализ нелинейных нормальных форм колебаний кусочно-линейных систем, Аврамов К. В. (2011)
Янчевский И. В. - Обратное преобразование по Лапласу функций Бесселя вида e-α√isIn(α√is) і eαi√isJn(α√is) (2011)
Антоненко Н. М. - Плоска деформація смуги, яка лежить на пружній півплощині при наявності пружних зв'язків на їх спільній межі, Величко І. Г. (2011)
Макаричев В. А. - Об одной нестационарной системе бесконечно дифференцируемых вейвлетов с компактным носителем (2011)
Aнатолий Филипович Гришин (к 70-тию со дня рождения) (2011)
Игор Дмитриевич Чуешов (к 60-тию со дня рождения) (2011)
Авдеева И. В. - Раннее сосудистое старение: что мы о нем сегодня знаем?, Бурко Н. В., Суменкова А. О., Олейников В. Э. (2018)
Жадан А. В. - Влияние терапии эплереноном на процессы ремоделирования сердца у пациентов, перенесших протезирование клапанов (2018)
Дьолог Н. Н. - Дополнение стандартной терапии у пациентов с острым инфарктом миокарда после проведения чрескожного коронарного вмешательства (2018)
Діденко С. М. - Результати хірургічного лікування хворих із ішемічною формою синдрому діабетичної стопи та ураженням артерій підколінно-гомілкового сегмента, Бойко В. В., Іванова Ю. В., Гупало Ю. М., Швед О. Є., Шаповалов Д. Ю. (2018)
Комарчук В. В. - Изменения постпрандиального кислотного кармана и его роль в развитии гастроэзофагеального рефлюкса у пациентов с осложненными формами язвенной болезни, Комарчук Е. В. (2018)
Кравцов А. В. - Диагностика глубины ожогового поражения методом эластографии (2018)
Тучкина И. А. - Диагностика и лечение девочек-подростков с аномальными маточными кровотечениями с учетом характера биоценоза влагалища, Касилова О. Ю., Новикова А. А. (2018)
Кузьміна І. Ю. - Діагностичні критерії синдрому полікістозних яєчників, Жулікова М. В. (2018)
Грищенко М. Г. - Оцінка ефективності преімплантаційного генетичного тестування на анеуплоїдії при використанні екстракорпорального запліднення у пацієнток старшого репродуктивного віку, Луцький А. С., Паращук В. Ю., Правдюк О. І., Ігнатов О. В. (2018)
Григорова И. А. - Системные нарушенияу у больных рассеянным склерозом (2018)
Кулик О. В. - Характеристика даних нейровізуалізаційних досліджень у пацієнтів із посттравматичними розладами свідомості (2018)
Григорова И. А. - Психогенная кардиалгия как следствие учебного стресса и ее лечение, Резниченко Е. К. (2018)
Гарматіна О. Ю. - Значення променевої діагностики в оцінці ефективності екстра-інтракраніального мікроанастомозу при лікуванні стенотично-оклюзивної патології брахіоцефальних артерій, Мороз В. В., Красільніков Р. Г., Гречаник О. І. (2018)
Калашников В. И. - Ультразвуковая диагностика протрузий межпозвонковых дисков у подростков и пациентов молодого возраста с цервикогенной головной болью, Абдуллаев Р. Я., Ибрагимова К. Н., Абдуллаев Р. Р. (2018)
Борисова І. С. - Аналіз показників виробничого травматизму в Україні та Дніпропетровській області за 2017 рік, Мазур Б. В., Соколенко В. В. (2018)
Сердюк О. І. - Організація та особливості реабілітації хворих гінекологічного профілю у підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах в умовах санаторно-курортного закладу (Загальні положення та сучасні досягнення), Доленко О. В., Патока Л. М., Просоленко Н. В. (2018)
Снурников О. С. - Хранителі материнства. Династія акушерів-гінекологів Грищенків (2018)
Журавлев В. А. - Врачебный подвиг отечественных ученых (одна из трагических страниц истории нашей науки) (2018)
Бойченко О. М. - Оцінка ефективності лікування генералізованого пародонтиту антигіпоксантами метаболічної дії у хворих на ішемічну хворобу серця I-II ступенів (2015)
Давиденко В. Ю. - Порівняльний аналіз різних методів визначення смакової чутливості у пацієнтів із повною втратою зубів (2015)
Желнин Е. В. - Электрокинетические свойства ядер клеток буккального эпителия у больных с затрудненным прорезыванием зубов мудрости, Колупаева Т. В., Гринь В. В. (2015)
Каськова Л. Ф. - Поширеність зубощелепних аномалій у дітей з урахуванням шкідливих звичок та відношення до ортодонтичного лікування, Марченко К. В., Бережна О. Е. (2015)
Кузь В. С. - Оцінка демографічної ситуації в Україні та Полтавській області для вивчення потреби населення області в знімному протезуванні при частковій та повній втраті зубів (2015)
Ляховська А. В. - Результати електроміографії жувальних м’язів у дівчат із порушенням прикусу (2015)
Макарова О. М. - Стан жувальних м’язів у дорослих пацієнтів із одностороннім ІІ класом зубощелепних аномалій за даними електроміографії (2015)
Микитенко А. О. - Відновлення біофільму – альтернатива консервативному лікуванню хронічного генералізованого пародонтиту (2015)
Павленкова О. С. - Показники поширеності й інтенсивності карієсу зубів у дітей 6-7 років, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції (2015)
Попович І. Ю. - Відновлення дефектів коронкової частини девітальних зубів у пародонтологічних пацієнтів, Петрушанко Т. О. (2015)
Рябушко Н. О. - Зміни кровопостачання судин порожнини рота та їх вплив на ортопедичне лікування знімними конструкціями зубних протезів у хворих на ішемічну хворобу серця (2015)
Асоян І. М. - Значення ехокардіографічних показників у хворих на хронічну серцеву недостатність, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу, в залежності від наявності дисинхронії серця (2015)
Атаунех Ю. А. - Особенности клинического течения и терапии артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом 2 типа (2015)
Безручко М. В. - Роль сонографічно контрольованих пункцій жовчного міхура в профілактиці післяопераційних ускладнень при ургентній холецистектомії, Осіпов О. С., Рибалка Я. В. (2015)
Бєлікова І. В. - Удосконалення стастичної звітності в аспекті розвитку менеджменту в охороні здоров’я (2015)
Васько Л. М. - Патоморфоз місцевопоширеного раку прямої кишки під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії, Баштан В. П., Чорнобай А. В. (2015)
Гавловський О. Л. - Застосування рентгенендоваскулярних оперативних втручань для відновлення кровотоку по артеріях нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, Сакевич Р. П., Кравців М. І., Ляховський В. І. (2015)
Городинська О. Ю. - Гіпотиреоз: особливості клінічного перебігу в умовах йододефіциту (2015)
Должковий С. В. - Вивчення динаміки вироблення бета-лактамаз збудниками інтраабдомінальних хірургічних інфекцій, Черкун О. Ю. (2015)
Драбовський В. С. - Якість життя пацієнтів оперованих з приводу набутих дефектів та деформацій передньої черевної стінки за системою EuroQol-5D-5L у віддаленому післяопераційному періоді (2015)
Дубинська Г. М. - Поширеність поліморфізму гену TLR4 Asp299Gly серед хворих на хронічний гепатит С в Полтавській області, Сизова Л. М., Коваль Т. І., Шликова О. А. (2015)
Жданович О. І. - Поліморфізми гену фібриноген бета у жінок з безпліддям та захворюваннями печінки, Коломійченко Т. В., Бойчук О. Г., Головчак І. С. (2015)
Жукова Т. О. - Прогнозування лікування раку гортані та гортаноглотки, Баштан В. П. (2015)
Іваницький І. В. - Ультразвукова діагностика як метод визначення тактики ведення пацієнтів зі стенозом спинномозкового каналу та синдромом доброякісної гіпермобільності суглобів на етапі первинної медичної допомоги, Іваницька Т. А., Штомпель В. Ю. (2015)
Капустянський Д. В. - Тактика лікування хірургічних хворих з проявами абдомінального компартмент-синдрому (2015)
Катеренчук О. І. - Вегетативна дисфункція при серцевій недостатності (2015)
Кизименко О. О. - Діагностичні критерії у визначені важкості перебігу синдрому діабетичної стопи, Краснов О. Г., Ляховський В. І. (2015)
Козакевич О. Б. - Практика вигодовування дітей першого року життя після впровадження "12 кроків успішного грудного вигодовування" в медичних закладах (2015)
Колесник М. Ю. - Динаміка біомаркерів кардіального ремоделювання кардіотрофіна-1 та анексину V в чоловіків з артеріальною гіпертензією під впливом комбінованої терапії (2015)
Кополовець І. - Порушення реологічних властивостей крові у пацієнтів із асимптоматичним та симптоматичним стенозом сонних артерій, Tорма Н., Сіготскі В., Кополовець Г., Франковічова M. (2015)
Коробка О. В. - Асоціації між поліморфізмом гену enos та перебігом асфіксії у новонароджених (2015)
Корсак В. В. - Обгрунтування непрямих способів реваскуляризації нижніх кінцівок при хронічній артеріальній ішемії, Русин В. В., Горленко Ф. В., Лангазо О. В., Машура В. В. (2015)
Кудря І. П. - Складові компоненти стресорної реакції у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою (2015)
Люлька Є. М. - Оцінка кровотоку при виконанні реконструктивних операцій на артеріях нижніх кінцівок, Ляховський В. І., Люлька О. М. (2015)
Маланчук Р. А. - Современные подходы к клинической диагностике и лечению синдрома несоответствия длины ног у пациентов с асимметриями таза (2015)
Приступа Л. Н. - Bcl1 поліморфізм гена глюкокортикостероїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит з ожирінням, Савченко О. В. (2015)
Аветіков Д. С. - Морфологічна характеристика ранніх етапів післяопераційного раневого процесу шкіри у залежності від способу фіксації країв рани, Лоза Х. О., Старченко І. І. (2015)
Браїлко Н. М. - Порівняльна характеристика стану реставрацій клиноподібних дефектів зубів після механічного навантаження, Марченко І. Я., Макаренко В. І., Тронь Н. П., Ткаченко І. М. (2015)
Велигоцкий Н. Н. - К вопросу клинико-морфологической диагностики стерильного и инфицированного панкреонекроза, Клименко М. В., Яковцова И. И. (2015)
Гордієнко Л. П. - Метаболічні зміни у тканинах слинних залоз щурів за умов висококалорійної дієти, Непорада К. С. (2015)
Калужина О. В. - Влияние хронической внутриутробной гипоксии на морфологическое состояние легочной артерии у плодов и новорожденных (2015)
Ковальчук Л. Й. - Комплексна оцінка структурно-функціональних змін в організмі здорових щурів, що споживали в якості питної воду оз. Кагул, Мокієнко А. В., Насібуллін Б. А., Солодова Л. Б., Олешко О. Я., Бахолдіна О. І. (2015)
Луценко Р. В. - Вплив етилового ефіру 4-|2-гідрокси-2-(2-oксo-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно|-масляної кислоти на рівень моноамінів у сироватці крові при хронічному помірному стресі, Бобирьов В. М., Весніна Л. Е., Сидоренко А. Г., Дев’яткіна Т. О., Микитюк М. В. (2015)
Нагорняк І. В. - Роль NO-синтаз та їх субстрату у механізмах порушень вільнорадикальних процесів та функцій слинних залоз щурів за умов дії метилового ефіру метакрилової кислоти, Костенко В. О. (2015)
Талаш В. В. - Роль ізоформ NO-синтаз та L-аргініну у механізмах порушень метаболізму та коагуляційного гемостазу за умов відтворення метаболічного синдрому, Костенко В. О. (2015)
Соловйова Н. В. - Антиоксидантна активність мелатоніну і глутатіону на основі порівняльного аналізу результатів квантовохімічних та електрохімічних досліджень (2015)
Шепітько К. В. - Реакція екзокриноцитів слизової оболонки клубової кишки в нормі, при трансплантації кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення очеревини у щурів (2015)
Біланов О. С. - Ефективність використання інтерактивних технологій при вивченні іноземними студентами соціально-гуманітарних дисциплін, Зінченко Н. О. (2015)
Булат Л. М. - Сучасні інтерактивні технології викладання клінічних дисциплін у студентів стоматологічного факультету медичного вишу, Лисунець О. В., Дідик Н. В. (2015)
Гришко Ю. М. - Розвиток професійної компетентності викладача патофізіології, як умова підвищення якості освіти у вищій школі через впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес (2015)
Ефендієва С. М. - Реферування як метод навчально-дослідної роботи студентів, Мішук К. О., Протовень О. П., Ніколаєва Н. М., Стриж А. А. (2015)
Лєнкова О. О. - Становлення та розвиток поняття "здоровий спосіб життя" у педагогічному процесі, Тронь Н. В. (2015)
Lysanets Yu. V. - Metonymy in English medical terminology (2015)
Коваленко В. В. - Мікроелементарний склад і морфологічні особливості емалі та дентину в зубах із підвищеною стертістю, карієсі та ураженнях тканин пародонта, Ткаченко І. М. (2015)
Макаренко А. Н. - Перспективные подходы к лечению нейроиммунопатологических заболеваний, Петров Ф. И. (2015)
Недельская С. Н. - Роль синдрома избыточного бактериального роста тонкой кишки в развитии аллергической патологии у детей, Пахольчук О. П., Бессикало Т. Г., Вакула Д. А. (2015)
Падалка А. І. - Прояви захворювань органів шлунково-кишкового тракту в порожнині рота у дітей (2015)
Бек Н. С. - Первинний гіперпаратиреоз: особливості діагностики, власне спостереження (власне спостереження), Радченко О. М., Оленич Л. В., Оленич Л. М. (2015)
Оленець С. Ю. - Методи економного кодування електрокардіограм (2015)
Бахтіярова Х. - Теорія та практика застосування мультимедійних технологій в умовах професійного навчання (2017)
Васильєва-Халатникова М. - Активізація пізнавальної діяльності студентів соціометричних професій (2017)
Васильченко О. - Гендерний підхід у викладанні іноземної мови в університеті (2017)
Вознюк О. - Система цільових орієнтирів сучасної освіти (2017)
Головко Н. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх управлінців за допомогою методу аналізу конкретних ситуацій (2017)
Дубасенюк О. - Особливості структури педагогічної діяльності вчителя в контексті сучасних наукових підходів (2017)
Жиленко М. - Учіння як складова діяльності студента в сучасній системі освіти (2017)
Ковальчук Т. - Соціально-педагогічна робота з дошкільниками неблагополучних родин, Яценко М. (2017)
Koshechko N. - Traіnіng pоtеntіal оf aеsthеtіс еduсatіоn fоr prеvеntіоn оf соnflісt оf unіvеrsіty studеnts (2017)
Кузьменко Н. - Комунікативна культура викладача в рецепції сучасних науковців, Самусенко В. (2017)
Марушкевич А. - Внесок у розвиток освіти та педагогічної науки України викладачів Київського університету (2017)
Мартиненко С. - Формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності, Кипиченко Н. (2017)
Москаленко А. - Педагогічний інструментарій формування професійної етики управлінців навчальними закладами в умовах магістратури (2017)
Plakhotnik O. - Thе pесularіtіеs оf thе mеthоdоlоgісal systеm оf thе tеaсhеr-tutоr іn thе prосеss оf dіstanсе lеarnіng, Kondratiuk A. (2017)
Поляк О. - Напрями впровадження інноваційних освітніх технологій у вищих навчальних закладах (2017)
Постоюк Н. - Особливості техніки мовлення викладача вищого навчального закладу (2017)
Пузирьов Є. - Моделювання інженерного контексту в системі Національної рамки кваліфікації (2017)
Сахно М. - Роль викладача у формуванні іншомовної комунікативної компетентності у студентів вищого навчального закладу (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Дубас Р. Г. - Управління інноваційно-інвестиційним розвитком національної економіки україни (2018)
Громоздова Л. В. - Агрострахування: ф’ючерсне хеджування ризиків (2018)
Чубукова О. Ю. - Інноваційні технології доповненої реальності для викладання дисциплін у вищих навчальних закладах україни, Пономаренко І. В. (2018)
Seniuk Y. - Entrepreneurial university as innovation hub in transitional economy: new digital platform for sme globalization (2018)
Гриджук І. А. - Особливості оцінки фінансово-майнового стану підприємства комунального господарства, Зубко Т. Л. (2018)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Роль консалтингу у впровадженні альтернативних джерел енергії в україні, Кудін Т. В. (2018)
Братусь Г. А. - Управління ризиками при застосуванні деривативів на фінансовому ринку україни, Шклярук С. Г. (2018)
Колеснікович В. П. - Класифікація продуктивних інноваційних моделей при створенні туристичного продукту, Гладинець Н. І. (2018)
Богославець О. Г. - Інновації в туристичній інфраструктурі міста: європейській досвід та українські реалії, Бойко Н. О. (2018)
Вдовенко Н. М. - Забезпечення конкурентних переваг рибного господарства з використанням прогресивної виробничо-технологічної бази, Шарило Ю. Є., Курмаєв П. Ю., Дмитришин Р. А. (2018)
Сенюк Ю. В. - Система громадського здоров‘я як інноваційна проблема та фундамент сталого інклюзивного розвитку україни, Морозов О. Ф. (2018)
Volkivskyi M. - Dixi education and new ukrainian school: innovation implementation of the concept (2018)
Філіна А. П. - Інновації в наукових бібліотеках вищих навчальних закладів в умовах європейської інтеграції, Скабодіна А. В. (2018)
Богдан Т. П. - Зона вільної торгівлі України з ЄС: нові правила, ризики та можливості (2018)
Павлюк К. В. - Методи та інструменти кількісного і якісного оцінювання науково-дослідної праці, Камінська О. С. (2018)
Єрфорт О. Ю. - Оцінка структури джерел фінансування вищої освіти в контексті соціальної справедливості, Єрфорт І. Ю. (2018)
Ястремський О. І. - Фіскальний стрес-тест: ґенеза, класифікація, застосування, розвиток (2018)
Іваницька О. М. - Фінансове забезпечення системи охорони здоров’я в Україні, Федорова Н. О. (2018)
Олійник О. М. - Процес наглядового розгляду та оцінки діяльності банків у ЄС (2018)
Селіверстов В. В. - Аналіз впливу монетарних інструментів на витрати на особисте споживання як фактора регулювання рівня цін (2018)
Терещенко Г. М. - Перспективи та пріоритети використання фінансово-кредитного інструментарію Світового банку (2018)
Єфименко Т. І. - Вагомий успіх української наукової школи глобалістики, Гасанов С. С. (2018)
Бахмач Л. - Значення проблемного навчання в науковому доробку А. М. Алексюка (2017)
Беседа Н. - Генезис соціально-медичних основ здоров'язбереження (2017)
Бобрицька В. - Культивування здоров'я в історико-соціальній ретроспективі: від епохи Відродження дотепер (2017)
Вітченко А. - Оптимізація самостійної роботи у ВВНЗ із використанням сучасних технологій навчання, Вітченко А. (2017)
Головко Н. - Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу як складова навчально-виховного процесу, Балашова С. (2017)
Деркач О. - Становлення університетської автономії в Польщі (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2017)
Жиленко М. - Роль класичної університетської освіти у формуванні організаційної культури суспільства, Свінціцька М. (2017)
Ковальчук Т. - Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля старшокласників, Короткова Д. (2017)
Кошечко Н. - Специфіка педагогічних конфліктів у вітчизняній вищій школі (2017)
Кузьменко Н. - Просвітницько-педагогічна діяльність П. Куліша в історико-педагогічних студіях сучасних науковців (2017)
Макеєва О. - Волонтерська практика майбутніх соціальних працівників як педагогічна умова формування професійної культури (2017)
Маріуц І. - Підтримка розвитку ключових компетентностей у країнах Європейського Союзу (2017)
Марушкевич А. - Удосконалення процесу професійної підготовки студентів у ВНЗ (2017)
Plakhotnik O. - To the issue of improving the quality of education in higher school by methods of interactive technologies, Kondratiuk A. (2017)
Поляк О. - Зміни в якості освіти у вищих навчальних закладах України (2017)
Постоюк Н. - Науково-педагогічна спадщина видатних педагогів як чинник формування світогляду Д. Л. Сергієнка (2017)
Смікал В. - Культурологічний і аксіологічний підходи до формування особистості майбутніх викладачів (2017)
Черниш В. - Рівневий підхід до сучасної професійно орієнтованої мовної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови (2017)
Вихідні дані (2017)
Залюбінська Л. М. - Євроінтеграційні наміри України та їх реалізація, Скорик М. Л. (2018)
Кульбіда М. В. - Кредитування МВФ країн, що розвиваються (2018)
Мельник В. В. - Кластерна модель економіки: світовій досвід та перспективи України (2018)
Нікіфорова Л. О. - Аналіз динаміки основних економічних та інноваційних показників Китаю та України з 1992 по 2017 роки, Сіньїн Дун (2018)
Бабій І. В. - Зовнішні цілі управління підприємством на етапі інтеграції економічної системи до ЄС (2018)
Березіна С. Б. - Сфери та рівні соціальної політики в контексті ризик-менеджменту соціальних ризиків (2018)
Бондар Ю. А. - Основні аспекти корпоративного управління підприємством, Легінькова Н. І. (2018)
Братута О. Г. - Рекомендації щодо поліпшення нормативно-правової бази забезпечення функціонування об’єднання підприємств в економіці України (2018)
Громова Т. М. - Торговельні підприємства та їх роль у створенні конкурентного середовища (2018)
Гудзовата О. О. - Напрями та інструменти забезпечення збалансованості грошової маси в контексті реалізації ефективної грошово-кредитної політики в Україні (2018)
Гуржий Т. О. - Динаміка джерел і структури фінансових ресурсів домогосподарств (2018)
Дучинська Н. І. - Галузеві структурні зміни економіки України, Чайка Ю. М. (2018)
Кононова І. В. - Моделювання взаємозв’язків між параметрами функціонування національної економіки (2018)
Морозюк Н. В. - Роль держави у формуванні економічного потенціалу сільських територій в умовах децентралізації, Коробенко Р. І. (2018)
Павлова С. І. - Управління проектами енергоефективності промислових підприємств (2018)
Рудь В. П. - Інституційно-правове регулювання органічного овочівництва (2018)
Свидрук І. І. - Особливості соціальної взаємодії в креативному менеджменті (2018)
Ушкаренко Ю. В. - Особливості формування кооперативного сектору на основі системного підходу (2018)
Чмир Т. С. - Якісні методи прогнозування рівня фінансової безпеки підприємства (2018)
Ярова Ю. М. - Реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях Львівської області (2018)
Gutkevych S. - The process of attraction of foreign direct investment in the economy of the country, Riabenko V. (2018)
Кораблінова І. А. - Проблеми збереження та розвитку ключових компетенцій інноваційно активних компаній України у цифрову епоху (2018)
Ложачевська О. М. - Контролінг фінансової функції в автотранспортних підприємствах, Заяц О. В. (2018)
Рибалко О. П. - Кредитна політика комерційного банку та стратегії її реалізації (2018)
Бошота Н. В. - Стратегічні напрями розвитку підприємств сфери туризму в Україні (2018)
Дейнега І. О. - Реклама як інструмент формування цільового ринку закладів вищої освіти (2018)
Заднепровська С. П. - Стандарти корпоративного управління у системі вищої освіти України: концептуальне бачення змін (2018)
Новойтенко І. В. - Стандарти безпеки бізнесу, Малиновський В. В. (2018)
Суска А. А. - Особливості становлення та функціонування регіональних ринків соціально-екологічних послуг (2018)
Швайка О. М. - Економічний порядок за законами природи за ринкової економіки (2018)
Національний університет харчових технологій інститут економіки і управління кафедра міжнародної економіки запрошує на навчання за спеціальністю: "Міжнародні економічні відносини". Освітня програма "Міжнародна економіка" (2018)
Предборський В. А. - Завершальна категорія теорії тінізації влади (2018)
Головіна Д. В. - Транспарентність управлінської звітності як основа прийняття ефективних рішень, Куріленко В. В. (2018)
Студінська Г. Я. - Стратегічне партнерство України та ЄС, Студінський В. А. (2018)
Батажок С. Г. - Бюджетно–фінансова децентралізація як фактор зміцнення місцевого самоврядування в Україні (2018)
Шевчук С. В. - Митна політика як важлива складова забезпечення митних інтересів держави, Мискін Ю. І. (2018)
Дорошенко В. М. - Міжнародний досвід фінансування енергозбереження (2018)
Громов В. Б. - Механізм формування споживчого попиту в економіці України (2018)
Лебеда Т. Б. - Вплив зростання тарифів на житлово–комунальні послуги на динаміку макропоказників в Україні (2018)
Семенчук Д. В. - Проблеми модернізації інвестиційної політики України (2018)
Штангрет А. М. - Передумови покращення інформаційно–аналітичного забезпечення бюджетування будівельного підприємства, Штангрет І. А. (2018)
Зарічна О. В. - Методологічні засади формування та розвитку прикордонного співробітництва у підприємництві в транскордонному регіоні (2018)
Шевченко А. В. - Управлінські рішення щодо використання інструментів маркетингу для забезпечення конкурентоспроможності ЗВО, Путінцева А. А. (2018)
Мельников О. В. - Сучасний етап реалізації програми "Українська книга" (2018)
Васильчак С. В. - Сучасні проблеми реформування пенсійної системи в Україні, Соловій С. Б., Лояк Л. М. (2018)
Жихор О. Б. - Моніторинг інноваційного розвитку регіонів України у контексті євроінтеграційних викликів, Баранова В. В., Буркун І. Г. (2018)
Шедяков В. Є. - Діапазон використання аналізу в процесі суспільного Форсайту (2018)
Молодченко Т. Г. - Аналіз гармонізації соціально–економічного розвитку регіонів України, Запорожець Г. В. (2018)
Горовий В. М. - Характерні особливості вдосконалення змістовного наповнення аналітичних продуктів в інформаційному протистоянні (2018)
Куцій М. С. - Засоби приватного спілкування в інтересах кримінального провадження (2018)
Пастернак М. С. - Розмежування складів злочину, передбачених ст. 328 "Розголошення державної таємниці" і ст. 329 "Втрата документів, що містять державну таємницю" КК України (2018)
Форноляк В. М. - Діяльність суб’єктів боротьби з тероризмом в умовах адміністративно-правового режиму операції Об’єднаних сил (2018)
Долгорученко К. О. - Завдання та методи таємної діяльності спеціального відділу "Вінета" Міністерства просвіти і пропаганди Райху в умовах окупації українських територій (історико-правовий аспект) (2018)
Лебедєв О. Р. - Методи збирання розвідінформації: аналіз іноземного досвіду (2018)
Прозоров А. Ю. - Особливості інформаційно-психологічного протиборства у період з початку Другої світової війни по кінець ХХ століття (2018)
Гречин Є. Є. - Корупційні ризики в інституціональному дискурсі (2018)
Ватраль А. В. - Взаємозв’язок інформаційно-аналітичної та пізнавальної діяльності в контррозвідці (2018)
Климентова О. В. - Концепт гроші як актант сектантського дискурсу (на матеріалі проповідей Сандея Аделаджи) (2018)
Лапутіна Ю. А. - Розвиток стратегічних комунікацій в Службі безпеки України як чинник сутнісної трансформації підходів до побудови сучасної української спецслужби (2018)
Чеховська М. М. - Державна мова як складова інформаційного суверенітету держави, Шлапаченко В. М. (2018)
Кравченко О. М. - Стан захисту комерційної таємниці суб’єктів господарювання на тимчасово окупованих територіях України та в зоні проведення АТО (2018)
Титул, зміст (2018)
Окіпнюк В. Т. - Юридичне регулювання захисту інформації з обмеженим доступом в Україні в умовах тоталітарного режиму: історико-правовий аналіз (2018)
Бондар В. С. - Цукровий ринок у близькій перспективі, Гореленко В. І. (2018)
Цвей Я. П. - Залежність врожаю цукрових буряків від сівозмін і удобрення, Бондар С. О., Дубовий Ю. П., Сенчук С. М. (2018)
Дубчак О. В. Чередничок О. І. - Вивчення цитоембріологічних особливостей та якості насіння вихідних форм цукрових буряків з елементами апоміксису (2018)
Лободін О. К. - Історія та сучасний стан селекційних досліджень по створенню однонасінної форми цукрових буряків на Білоцерківській ДСС, Рибак В. О., Барахтянський М. П. (2018)
Шлях до міжнародної наукометричної системи SCOPUS (2018)
В Україні врожай цукрових буряків зріс, а в Європі - впав (2018)
Івасишен С. Д. - Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. І, Мединський І. П. (2017)
Баранецький Я. О. - Нелокальна багатоточкова задача з кратним спектром для звичайного диференціального рівняння порядку 2n, Каленюк П. І. (2017)
Каленюк П. І. - Про однозначну розв’язність триточкової задачі для рівняння із частинними похідними у двовимірній області, Волянська І. І., Ільків В. С., Нитребич З. М. (2017)
Боднар Д. І. - Про збіжність гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду у кутових областях, Біланик І. Б. (2017)
Кучмінська Х. Й. - Розвинення N-кратного степеневого ряду в N-вимірний правильний C-дріб, Возна С. М. (2017)
Антонова Т. М. - Про фігурну відносну стійкість до збурень двовимірних неперервних дробів з комплексними елементами, Сусь О. М. (2017)
Пляцко Р. М. - Рівняння динаміки частинки зі спіном у загальній теорії відносності, Феник М. Т. (2017)
Кирчей І. І. - Визначникові зображення розв’язку кватерніонового узагальненого матричного рівняння Сильвестра (2017)
Загороднюк А. В. - Мультиплікативна згортка на алгебрі блочно-симетричних аналітичних функцій, Кравців В. В. (2017)
Бандура А. І. - Аналітичні в DxC функції обмеженого L-індексу за сукупністю змінних, Скасків О. Б., Цвігун В. Л. (2017)
Василишин Т. В. - Алгебри цілих симетричних функцій на просторах вимірних за Лебегом суттєво обмежених функцій (2017)
Приймак Г. М. - Некласичні диференціювання в алгебрах аналітичних функцій обмеженого типу (2017)
Марцінків М. В. - Алгебри ліпшицево-аналітичних відображень (2017)
Вихідні дані (2017)
Івасишен С. Д. - Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. ІI, Мединський І. П. (2017)
Івасишен С. Д. - Матриця Ґріна модельної крайової задачі з векторною параболічною вагою, Турчина Н. І. (2017)
Пукальський І. Д. - Нелокальна багатоточкова за часом задача зі cкісною похідною для параболічного рівняння з виродженням, Яшан Б. О. (2017)
Шахно С. М. - Метод Ґаусса – Ньютона – Курчатова для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати (2017)
Савенко П. О. - Чисельне розв’язування двоточкової крайової задачі для системи лінійних диференціальних рівнянь з нелінійним двовимірним спектральним параметром (2017)
Шакери Мобараке П. - Современные методы численно-аналитического решения краевых задач для неканонических областей, Гринченко В. Т., Попов В. В., Солтанниа Б., Зражевский Г. М. (2017)
Острик В. І. - Симетрія інверсії розв’язків основних крайових задач двовимірної теорії пружності для клина (2017)
Кіт Г. С. - Термонапружений стан півпростору з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за теплоізоляції в області, розміщеній у паралельній до межі площині, Андрійчук Р. М. (2017)
Гачкевич О. Р. - Моделювання та дослідження теплового та напруженого станів в опромінюваній системі з шарів різної прозорості, розділених непоглинаючим середовищем, Терлецький Р. Ф., Брухаль М. Б. (2017)
Авраменко О. В. - Умови поширення хвиль у напівнескінченній тришаровій гідродинамічній системі з твердою кришкою, Нарадовий В. В., Луньова М. В., Селезов І. Т. (2017)
Piddubniak O. P. - Scattering of frequency-modulated sound pulse on circular cylindrical thin elastic shell with a slit, Piddubniak N. G. (2017)
Марчук М. В. - Аналіз ідентичних за формою рівнянь деяких варіантів теорії пластинок у полярних координатах, Тучапський Р. І. (2017)
Алфавітний покажчик за 2017 рік (Том 60) (2017)
Вихідні дані (2017)
Гоцуляк Ю. В. - Міфологія правового буття в античності: "Діке-справедливість" (2017)
Кінаш Н. Б. - Сучасні наукові напрями дослідження принципів громадянства в умовах російськоїагресії (2017)
Хоменко В. О. - Припинення господарського товариства на підставі рішення суду (2017)
Гелич А. О. - Відчуження частки, що належить державі, товариства з обмеженою відповідальністю (2017)
Богуш М. К. - Альтернативна форма захисту суб’єктивних корпоративних прав та інтересів учасників корпоративних відносин (2017)
Яценко С. С. - Щодо можливості відкриття касаційного провадження у малозначних господарських справах (2017)
Гуйван П. Д. - Щодо питання справедливого правотворення та обмеження дискреційності як гарантії юридичноївизначеності правовоїсистеми (2017)
Бірюков О. М. - Розгляд транскордонних справ про банкрутство в Україні: складнощі і перспективи (2017)
Оврамець Ю. О. - Ґенеза становлення та розвитку інституту публічних закупівель в Україні (2017)
Нелін О. І. - Правова модель інституту нотаріату в системі механізму забезпечення (реалізації, охорони та захисту) цивільних прав фізичних і юридичних осіб в Україні (2017)
Хлабистова К. В. - Адвокатська монополія в контексті права на доступ до правосуддя і права на працю (2017)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2017 році (2017)
Снітинський В. - Академік М. І. Вавилов – геній і совість народу, Завірюха П., Сич З., Сич І. (2018)
Мамалига В. - Ідеї М. І. Вавилова у викладанні курсу "Спеціальна генетика сільськогосподарських культур" в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 "Агрономія", Мазур О. (2018)
Рябовол Л. - Стан біотехнологічних досліджень рижію ярого, Любченко А., Любченко І. (2018)
Леонов О. - Вміст каротиноїдів у борошні пшениці м'якої, Аліпов В., Усова З., Суворова К., Шелякіна Т., Ярош А., Падалка О. (2018)
Минець Т. - Різноманіття ліній-відновників фертильності пилку соняшнику за життєздатністю й теплостійкістю, Кириченко В., Брагін О. (2018)
Тищенко О. - Характеристика вихідного матеріалу люцерни, Тищенко А., Куц Г. (2018)
Рожкова Т. - Перспективність пошуку джерел стійкості пшениці озимої до чорного зародка, Бурдуланюк А., Власенко В., Немерицька Л. (2018)
Скрипченко Н. - Мінливість морфологічних характеристик плодів і насіння сортів Actinidia аrguta, Книш В., Безпалько О. (2018)
Кормош С. - Характеристика вихідного матеріалу LOPHANTHUS ANISATUS BENTH, Базелюк М. (2018)
Лисишин А. - Збір, вивчення та добір вихідного матеріалу як запорука успішної селекції суниці ананасної (2018)
Завірюха П. - Селекція картоплі у Львівському національному аграрному університеті: історія і результати (2018)
Подгаєцький А. - Використання показників для визначення впливу метеорологічних чинників на врожайність та інші ознаки картоплі, Кравченко Н., Гнітецький М., Бутенко Є., Подгаєцький Ан. (2018)
Сень О. - Оцінка нового інбредного матеріалу кукурудзи за господарсько цінними показниками та комбінаційною здатністю, Жемойда В., Куцак Б., Кожемякіна Н. (2018)
Гораш О. - Ефективність добору в селекції гречки, Климишена Р. (2018)
Влох В. - Продуктивність селекційного матеріалу картоплі, створеного за участі в генеалогічній сукупності сорту Карпатський, Дудар І., Литвин О., Бомба М. (2018)
Кравченко Н. - Кількість бульб у гнізді другого бульбового покоління міжвидових гібридів картоплі після гамма-опромінення насіння, Подгаєцький А., Падалка Ю. (2018)
Кравченко Н. - Вплив метеорологічних умов та місця вирощування на продуктивність міжвидових гібридів картоплі, Подгаєцькийй А., Гордієнко В., Крючко Л., Коваленко В. (2018)
Кравченко Н. - Оцінка потомства від беккросування складних міжвидових гібридів картоплі за продуктивністю у першому бульбовому поколінні, Подгаєцький А., Собран І., Собран В. (2018)
Кравченко Н. - Розварюваність бульб міжвидових гібридів картоплі, їхніх беккросів, Подгаєцький А., Ставицький А. (2018)
Завірюха П. - Результати селекції картоплі на комплекс цінних господарських і біологічних ознак, Неживий З., Костюк Б., Вихованець В. (2018)
Городиська О. - Оцінка перспективних селекційних номерів гречки у конкурсному сортовипробовуванні, Сухар С. (2018)
Вільчинська Л. - Селекція гречки для умов Лісостепу України, Камінна О., Диянчук М. (2018)
Троценко В. - Оцінка міжсортових гібридів гречки за ознаками короткоденності, Кліценко А. (2018)
Перебойчук О. - Перспективні напрями селекції високодекоративних вітчизняних сортів первоцвіту в Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України (2018)
Щербакова Т. - Створення перспективних сортів лілійника гібридного (Hemerocallis hybrida hort.) в Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України (2018)
Коник Г. - Порівняльна оцінка продуктивності селекційних номерів багаторічних злакових трав, Іванців Р., Гармич Д. (2018)
Перегрим О. - Ріст, розвиток і продуктивність селекційних номерів конюшини повзучої в Передкарпатті (2018)
Василенко Т. - Селекція озимої пшениці в умовах Південно-Східного Степу України, Бондарева О., Коробова О. (2018)
Рябовол Я. - Оцінка якості зерна селекційних зразків пшениці м'якої озимої, Рябовол Л. (2018)
Панасюк О. - Селекція сортів картоплі з формуванням врожаю у ранні періоди за динамічних змін клімату Західного регіону країни, Коновалюк М. (2018)
Волошина В. - Селекція яблуні дослідної станції помології ім. Л. П. Симиренка ІС НААН України, Гоменюк В., Волошин А. (2018)
Вус Н. - Рівень ураженості зразків нуту залежно від фази розвитку рослин в умовах східної частини Лісостепу України, Кобизєва Л. (2018)
Голячук Ю. - Генетична структура популяцій збудника фітофторозу картоплі в умовах Західного Лісостепу України, Косилович Г. (2018)
Завірюха П. - Стійкість перспективних гібридів картоплі до фітофторозу, Дудар О., Дудар І. (2018)
Гибало В. - Сорти калини звичайної (UIBURNUM OPULUS) селекції Дослідної станції помології ім. Л. П. Симиренка, Тихий Т. (2018)
Косенко Н. - Насінництво буряку столового безвисадковим способом закраплинного зрошення півдня України (2018)
Сіроштан А. - Використання показника теплостійкості насіння пшениці м'якої озимої для оцінки врожайних властивостей, Кавунець В., Судденко В. (2018)
Кожушко Н. - Норма реакції сумських сортів картоплі за лежкоздатністю в умовах зрошення Північно-Східного Лісостепу України, Завора Я. (2018)
Вожегова Р. - Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи в умовах зрошення Південного Степу України, Влащук А., Дробіт О. (2018)
Кобиліна Н. - Сорти томата селекції Інституту зрошуваного землеробства, Люта Ю., Погорєлова В. (2018)
Солоненко С. - Сафлор красильний як перспективна олійна культура в умовах Лісостепу Західного (2018)
Постоленко Є. - Визначення об'єктивних факторів для встановлення споживчої стиглості плодів кизилу (2018)
Вожегова Р. - Вплив строків сівби та норм висіву на урожайність і вихід кондиційного насіння сортів ріпаку озимого в умовах Південного Степу України, Лавриненко Ю., Влащук А., Шапарь Л., Дзюба М. (2018)
Лихочвор В. - Урожайність сортів озимої пшениці залежно від норм висіву на різних фонах удобрення (2018)
Паламарчук В. - Вплив строків сівби на площу листкової поверхні гібридів кукурудзи різних груп стиглості (2018)
Пархуць Б. - Вплив основних елементів сортової агротехніки на врожайність гречки в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Вожегова Р. - Вплив густоти стояння рослин та удобрення на формування насіннєвої продуктивності сої, Боровик В., Рубцов Д. (2018)
Тищенко В. - Рівень формування та генетичні кореляції структурних елементів урожайності сортів і селекційних ліній пшениці озимої залежно від року вирощування та строків сівби, Гусенкова О., Дубенець М., Баташова М. (2018)
Берднікова О. - Формування продуктивності гібрида томата СХД-277 залежно від фону мінерального живлення в умовах краплинного зрошення на півдні України, Герасимчук К. (2018)
Базалій В. - Реалізація генетичного потенціалу продуктивності сортів пшениці м'якої озимої за різних умов вирощування, Бойчук І. Домарацький Є., Ларченко О., Базалій Г. (2018)
Падалко Т. - Індивідуальна продуктивність рослин ромашки лікарської залежно від технологічних заходів в умовах Придністров'я (2018)
Панфілова А. - Формування надземної маси сортів пшениці озимої залежно від оптимізації живлення в умовах Південного Степу України, Гамаюнова В. (2018)
М’ялковський Р. - Вплив комплексної дії агрозаходів на формування врожаю сортів картоплі різних груп стиглості (2018)
Бабій Я. - Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої за продуктивністю залежно від технологічних заходів в умовах Лісостепу Західного, Хоміна В. (2018)
Тригуба І. - Фотосинтетична продуктивність злаково-бобових травостоїв залежно від складу травосумішок та удобрення (2018)
Професору Івану Івановичу Тимошенку – 80 років! (2018)
Вихідні дані (2018)
Камінський В. Ф. - Наукові основи оптимізації сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур залежно від типу агроформувань (2017)
Ткаченко М. А. - Антропогенний вплив на морфологічні ознаки профілю і фізико-хімічні показники ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за різного використання, Гавришко О. С., Оліфір Ю. М., Партика Т. В. (2017)
Красюк Л. М. - Біологічна активність грунту за різних способів основного обробітку та застосування гербіцидів (2017)
Літвінова О. А. - Накопичення важких металів у сірому лісовому ґрунті за різних систем удобрення, Дмитренко О. В. (2017)
Камінський В. Ф. - Сортові особливості формування врожаю та накопичення крохмалю у зерні проса залежно від умов мінерального живлення, Глієва О. В. (2017)
Корнійчук А. В. - Динаміка чисельності окремих видів грунтової макробіоти і ураженість пшениці озимої хворобами залежно від технології вирощування (2017)
Шувар І. А. - Контролювання забур’янення агроценозів ячменю ярого і картоплі в Західному Лісостепу, Корпіта Г. М. (2017)
Давиденко А. Ю. - Економічна ефективність вирощування, зберігання та кондиціювання бульб картоплі різних сортів (2017)
Дрозд О. М. - Продуктивність нових сортів льону-довгунця залежно від доз та видів мінеральних добрив, Лісовий О. Б., Пивовар Т. М. (2017)
Матвійчук Б. В. - Характеристика бульб картоплі за різних систем удобрення в умовах Полісся, Орловський М. Й. (2017)
Сендецький В. М. - Вплив комплексних регуляторів росту на врожайність соняшнику в умовах Лісостепу Західного (2017)
Слюсар І. Т. - Продуктивність трав’янистих енергетичних культур на осушуваних заплавних органогенних ґрунтах, Соляник О. П., Сербенюк В. О., Гера О. М. (2017)
Осадчук В. Д. - Продуктивність травостою природного самозаростання на схилових угіддях Лісостепу Західного, Оліфірович В. О., Семенчук В. Г., Маковійчук С. Д. (2017)
Панасюк С. С. - Формування злакового травостою для випасання великої рогатої худоби у пізньоосінній період (2017)
Слюсар С. М. - Вплив органічних добрив на формування продуктивності сорго суданського (2017)
Якименко Л. П. - Особливості росту і розвитку однорічних кормових культур у сумішах залежно від удобрення та стимулятора росту (2017)
Щербина О. З. - Нові сорти сої для зон Лісостепу і Полісся, Михайлов В. Г., Тимошенко О. О., Ткачик С. О. (2017)
Левченко Т. М. - Створення сортів люпину білого кормового та отримання високоякісного насіннєвого матеріалу, Байдюк Т. О., Вересенко О. М. (2017)
Ятчук В. Я. - Продуктивність вівса за використання різних фракцій насіння, Шаповал А. В., Лутак І .А. (2017)
Каленич П. Є. - Економічні показники вирощування насіння нових сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) в умовах Південного Лісостепу України (2017)
Вихідні дані (2017)
Антонова О. Р. - Конституційно-правові засади шлюбу і сім’ї: проблеми термінологічного визначення та удосконалення (2017)
Яценко І. С. - Деякі питання методології історико-правових досліджень ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу влади на прикладі республіки Польща (2017)
Цопіна Н. Л. - Майно як об’єкт договору довічного утримання (2017)
Барбара В. П. - Соціальна сутність правових відносин (2017)
Абдулкадірова Е. Е. - Поняття розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією (2017)
Шевченко А. О. - Класифікація джерел регулювання муніципально-правового статусу територіальної громади (2017)
Попович Т. Г. - Стандартизація чи технічне регулювання: вдосконалення понятійного апарату господарського права на основі міжнародного досвіду (2017)
Хрімлі К. О. - Щодо співвідношення понять "інвестиційний клімат" та "інвестиційна привабливість", Гостєва О. Ю. (2017)
Соснін О. В. - Безпекові проблеми інформаційнокомунікаційної діяльності: теоретико правові та праксеологічні аспекти, Повидиш В. В. (2017)
Литвиненко Є. Ю. - Європейський досвід кодифікації адміністративно-процедурного законодавства (2017)
Базов О. В. - Міжнародне кримінальне правосуддя та міжнародний правопорядок (2017)
Кохан Н. В. - Позовна давність та виплата середнього заробітку при припиненні трудових правовідносин (2017)
Назарко Ю. В. - Генеза права на охорону здоров’я людини і громадянина вУкраїні та світі (2017)
Гелич А. О. - Правові засоби регулювання господарської діяльності банків національним банком України (2017)
Тараненко К. Ю. - Форми податково-правового патерналізму у законодавстві України (2017)
XV Міжнародна науково практична конференція "Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики" (2017)
Яценко І. С. - Деформація принципу поділу влади в Республіці Польща після президентських та парламентських виборів 2015 р. як наслідок ризиків політико-правової трансформації (2017)
Патлачук О. В. - Юридична техніка Закону "Про охорону природи Української РСР" 1960 р. (2017)
Грабовий В. В. - Особливості правової охорони власності у період з 1960 по 1991 рр. (2017)
Іляшко О. О. - Правовий режим тимчасово окупованих територій: поняття та сутність (2017)
Черновський О. К. - Критерії брехні в показаннях обвинувачених: погляд з-за грат (2017)
Бортун М. І. - Поняття "взаємодія" в кримінальному провадженні (2017)
Коваль А. М. - Становлення та розвиток інституту примирення у вітчизняному кримінальному процесі (2017)
Базов О. В. - Поняття та генеза міжнародного кримінального правосуддя (2017)
Богатирьов І. Г. - Проблема плагіату в науково дослідницькій роботі ад’юнкта, аспіранта (2017)
Круглий стіл "Злочин та проступок: проблеми диференціації" (2017)
Мисливий В. А. - Кримінальний проступок: новела чи реформація (2017)
Муза О. В. - Проблема визначення критеріїв розмежування злочинів та адміністративних проступків (2017)
Фесенко Є. В. - Регламентація відповідальності за злочини та проступки за законодавством України (шляхи вирішення проблеми) (2017)
Ковтун О. М. - Злочин та проступок (у контексті диференціації природоохоронних правопорушень) (2017)
Горенюк Т. О. - Екологічне правопорушення, екологічний проступок та екологічний злочин: проблеми диференціації (2017)
Нікуліна Т. М. - Самовільне зайняття земельної ділянки: злочин чи проступок? (2017)
Волкова О. Г. - Диагностика силовых трансформаторов длительное время находящихся в эксплуатации, Жорняк Л. Б., Левенков И. В. (2018)
Гречко А. М. - Обзор нового поколения системы разъемного монтажа электрооборудования Smissline от АВВ, Варшамова И. С. (2018)
Грищук Ю. С. - Автоматизація дослідження мультиварок, Пантелят М. Г., Єлоєв А. К. (2018)
Жорняк Л. Б. - Ефективність засобів примусового вирівнювання напруженості електричного поля зовнішньої ізоляції газонаповнених трансформаторів струму, Афанасьєв О. І., Снігірьов В. М., Скорик С. В., Чорний Д. В., Беляєв С. І. (2018)
Клименко Б. В. - Електромагнітний актуатор для вакуумного контактора середніх напруг, Лелюк М. А., Бугайчук В. М., Форкун Я. Б. (2018)
Король О. Г. - Дослідження перехідних процесів в пристрої форсованого керування моностабільним електромагнітом вакуумного контактора, Клименко Б. В., Ересько О. В. (2018)
Литвиненко В. В. - Дослідження характеристик спрацьовування індукційно-динамічного механізму (2018)
Галиновский А. М. - Параметры и характеристики генераторов ветроэнергетических установок малой мощности на базе асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором (2018)
Галайко Л. П. - Выбор управляющих параметров для регулирования режимов работы вентильно-индукторного двигателя (2018)
Михайленко В. В. - Аналіз електромагнітних процесів у перетворювачі з десятизонним регулюванням напруги і електромеханічним навантаженням, Чарняк О. С. (2018)
Батыгин Ю. В. - Основные расчётные соотношения в двухконтурном резонансном усилителе электрической мощности, Шиндерук С. А., Сериков Г. С. (2018)
Плєшков П. Г. - Оптимальне керування режимом роботи комбінованої електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії, Гарасьова Н. Ю., Солдатенко В. П. (2018)
Хоменко І. В. - До питання компенсації реактивної потужності в електричних системах, Піскурьов М. Ф., Стасюк І. В. (2018)
Зорин Е. Ю. - Моделирование работы сети среднего напряжения с компенсированной нейтралью при однофазном замыкании на землю, Чепелюк А. А. (2018)
Пантелят М. Г. - Стан і перспективи мультифізичного моделювання індукційних кухонних плит, Грищук Ю. С., Чепелюк О. О., Єлоєв А. К. (2018)
Сабокар О. С. - Ступінчатий перетворювач напруги як альтернативне джерело живлення систем магнітно-імпульсної обробки металів та індукційного нагріву (2018)
Стрельникова В. А. - Особенности индукционного нагрева массивных металлических заготовок индукторами с ферромагнитными сердечниками (2018)
Вихідні дані (2018)
Галаур С. П. - Любов до отчого краю – міцний ґрунт, а слово – крила для злету (вітання вихованців наукової школи професора М. І. Степаненка), Педченко С. О. (2018)
Міровська Маріола - Управління освітнім процесом у закладах вищої освіти: міждисциплінарний підхід (Республіка Польща) (2018)
Нестуля С. І. - Концептуальні основи формування харизматичного лідера (2018)
Стрельніков В. Ю. - Розвиток управлінської культури майбутніх менеджерів в умовах магістратури (2018)
Kravets R. - The role of student`s periodic for popularization university department on the Internet, Syerov Yu., Fedushko S., Shved O. (2018)
Тонне О. Ш. - Результати експерименту з організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації (2018)
Voytkevich N. - On the issue of reading competence and habits among university students (2018)
Гавриленко Н. І. - Тестування як форма об`єктивного контролю та діагностики знань здобувачів вищої освіти (2018)
Шевчук С. С. - Професійна підготовка фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу (2018)
Радько П. Г. - Вплив творчості Тараса Шевченка на національно-культурне відродження українського народу в контексті історіографічного дискурсу, Аванесян Г. М. (2018)
Сінельніков І. Г. - Фольклористичний рух в Україні: сучасні тенденції, проблеми й перспективи, Сінельнікова В. В. (2018)
Кокнова Т. А. - Історико-педагогічне становлення лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у період Просвітництва (2018)
Грицак Н. Р. - Проблема навчання майбутніх учителів-словесників компаративному жанровому аналізу художнього твору (2018)
Станіченко О. Ф. - Формування громадянської позиції майбутніх учителів на уроках правознавства в педагогічному коледжі за допомогою інтерактивних методів навчання (2018)
Остапенко Л. - Хорове аматорство в сучасній Україні, Іваниш А. А. (2018)
Попова А. Б. - Розвиток вокальної універсальності в рамках проекту "Interkultur", Кречко Н. М. (2018)
Закрасняна Ж. М. - Методи розвитку виконавської виразності співака спеціальності "академічний вокал", Мельниченко І. В. (2018)
Сіненко О. О. - Проблеми дотримання ансамблевості при виконанні творів a capella, Остапенко Л. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Чугунов І. - Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень, Макогон В. (2018)
Пасічний М. - Політика управління державним боргом (2018)
Власенко І. - Зовнішньоекономічна діяльність промислових підприємств України: адаптаційний потенціал, Шарко В., Семенюк І. (2018)
Мазаракі А. - Інтернет-маркетинг у готельному бізнесі, Мельниченко С., Даниленко М. (2018)
Ткаченко Т. - Реінжиніринг сервісних бізнес-процесів у міжнародному туроперейтингу, Гладкий О. (2018)
Лабурцева О. - Інструменти оцінювання задоволеності споживачів (2018)
Мельникович О. - Благодійні акції – інструмент маркетингових комунікацій, Юсупова О. (2018)
Лукашова Л. - Стратегічні пріоритети розвитку малого підприємництва в Україні (2018)
Шульга Н. - Прогнозування стану кризогенності банківської системи України, Хоружий Д. (2018)
Волосович С. - Технологічні інновації на страховому ринку, Фоміна О. (2018)
Антюшко Д. - Метод асоціативного мислення в освіті, Прус Е. (2018)
Граняк В. Ф. - Результати аналізу залежності коефіцієнтів взаємокореляції вібраційних процесів гідроагрегату від його навантаження, Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. (2018)
Азаров О. Д. - Метод зменшення температурного дрейфу струму зсуву нуля у двотактних підсилювачах струму, Медяний Р. М., Ткачук А. П. (2018)
Хохотва О. П. - Вилучення Cu(II) композиційним цеоліт-гуміновим сорбентом у присутності сторонніх електролітів, Будченко Л. І. (2018)
Діденко Н. О. - Ріст регулювальна активність комплексів купруму(ІІ) з деякими тіоамідами, Ранський А. П. (2018)
Небава М. І. - Людський капітал здоров’я населення Вінницького регіону в аспекті збалансованого розвитку України, Заюков І. В. (2018)
Ткаченко С. Й. - Теплофізичне тестування реологічного поводження складних рідинних середовищ, Паламарчук Н. В., Денесяк Д. І. (2018)
Білинський Й. Й. - Скраплений газ в енергетичному комплексі України, Гордієнко О. А., Тітов Т. С., Сахно О. М. (2018)
Ковтун В. В. - Оцінювання основного тону у автоматизованій системі розпізнавання мовця критичного застосування (2018)
Мокін О. Б. - До питання вибору оптимальної математичної моделі стаціонарного часового ряду, Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чернова І. О. (2018)
Заяц О. В. - Операційні аспекти діяльності автотранспортних підприємств (2018)
Гайдамак О. Л. - Експериментальне дослідження процесу холодного газодинамічного нанесення покриття та методика розрахунку його режимів, Савуляк В. І. (2018)
Тригуб О. А. - Визначення продуктивності нагнітаючих вентиляторів системи автоматичної вентиляції кузова автомобіля, Загубинога В. В., Тарандушка Л. А. (2018)
Грушко О. В. - Механічні характеристики сталей G3Si1 та Св-08Г2С, Слободянюк Ю. О. (2018)
Білинський Й. Й. - Огляд методів та засобів визначення температури точки роси за вологою та вуглеводнями, Городецька О. С., Новицький Д. В. (2018)
Bataeva K. V. - Modern and postmodern visual practices in social context (2018)
Сторожук С. В. - Роль колективної пам’яті в процесі формування національної єдності: український вимір, Гоян І. М., Федик О. В. (2018)
Жукова Н. А. - Феноменологічна естетика романа Інґардена на тлі європейської гуманістики 40-60-х років ХХ століття: культурологічний аналіз (2018)
Жадан В. Б. - Вопросы эстетики в творчестве Умберто Эко (2018)
Селевко В. Б. - Філософська думка античної доби про державно-правове регулювання повсякденності (2018)
Ковалевская О. В. - Образование как условие формирования идентичности в пространстве информационного общества (2018)
Дмитренко Є. В. - Феномен вторинної комунікації в соціальній мережі: причини й наслідки (2018)
Попова Е. З. - Лингвистическое пространство и основы педагогического дискурса, Попова Л. Е. (2018)
Кудлай О. І. - Дистанційне навчання іноземних мов у процесі професійної підготовки майбутніх юристів (2018)
Раздина Е. В. - Консервативная оценка прав человека как феномена глобализации в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. стратегии для меняющегося мира" (2018)
Chmykhun S. - Coercion mechanism of the primitive culture as preparation for the making of the "Moral man", Mkrtchyan M. (2018)
Стєбєлєв А. М. - Міжнародно-правові стандарти прав особи на доступ до інформації (2018)
Каніщев Г. Ю. - Територіальна цілісність держави в умовах інформатизації та віртуалізації суспільства (2018)
Каткова Т. Г. - До питання про правове регулювання штучного переривання вагітності, Верьовкіна Д. І. (2018)
Богдан О. М. - Плеоназм і тавтологія як типові помилки в усному й писемному мовленні сучасного старшокласника (2018)
Summary (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Відомості про авторів (2018)
Моісєєва Н. І. - Філософія історії в контексті лінгвістичної (наративної) філософської традиції, Романова С. С. (2018)
Омельченко Г. Ю. - Онтологія комунікативної реальності, Осіпов О. М. (2018)
Братерська-Дронь М. Т. - "У роботів – свої казки" (робототехнічна проблематика в соціокультурному просторі XX – початку XXI ст.) (2018)
Жарких В. Ю. - Концепция смеха в философии прагматизма (2018)
Проценко О. П. - Духовність: сутність, історичні витоки та сучасний вимір, Солошенко О. М. (2018)
Васильєва Л. А. - Історико-антропологічна парадигма осмислення феномена публічності (2018)
Богомолець О. В. - Обрядова практика як засіб збереження колективної пам’яті: український вимір (2018)
Грабарчук О. Н. - Юмор в пространстве современной украинской культуры, Рибачук Н. В. (2018)
Пилипенко С. Г. - Феномен землі в умовах технологічної реальності (2018)
Северин В. Д. - Сучасне освітлення в дизайні музейних експозицій (2018)
Канищев Г. Ю. - Многовариантность исторического развития Украины (на примере Слобожанщины XVI–XVII вв.) (2018)
Калайтан Н. Л. - Особливості емоційної сфери студентів технічного ЗВО з різним рівнем психологічної зрілості, Макаренко А. О., Старовойт Т. П. (2018)
Бідюк І. А. - Особливості особистості майбутнього фахівця аерокосмічної галузі (2018)
Рибак В. О. - Укладання трьохмовного словника-довідника на основі навчальних текстів у галузі авіабудування для студентів-іноземців, Ільченко М. Л. (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Духновська Л. М. - Аналіз необоротних активів підприємств харчової промисловості, Скоморохова С. Ю., Горбунова С. Є. (2018)
Македон В. В. - Поляризація України у сфері світового туризму: реалії та перспективи, Андрєєва Ю. В. (2018)
Бочарова Ю. Г. - Модель перспективного розвитку інноваційної інфраструктури України (2018)
Дяченко Ю. А. - Формування та розвиток інформаційного забезпечення біржового ринку сільськогосподарських товарів (2018)
Іванова Н. С. - Прогнозування рівня економічної безпеки регіонів національної економіки (2018)
Беренда Н. І. - Конкурентоспроможність підприємства і стратегія її підвищення, Ніколаєнко С. М., Тацієнко Н. В. (2018)
Волошина С. В. - Архітектоніка людського капіталу підприємства (2018)
Копецька Ю. О. - Підвищення енергоефективності підприємств целюлозно-паперової промисловості (2018)
Микуланинець С. І. - Теоретичні основи застосування логістичного механізму розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону (2018)
Морозюк Н. В. - Організаційні умови формування та реалізації лідерського потенціалу молоді об`єднаних територіальних громад, Слюсар С. Т., Круглик С. Г. (2018)
Боровік Л. В. - Теоретичний базис формування інвестиційної політики розвитку сільського господарства України (2018)
Кулікова Є. О. - Розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні (2018)
Артюх О. В. - Фінансовий результат до оподаткування: проблемні аспекти визначення різниць, Дацька І. С. (2018)
Болдуєв М. В. - Удосконалення методичного складника бухгалтерського обліку витрат за центрами відповідальності (2018)
Дятлов Є. В. - Система інформаційного забезпечення у сфері зовнішньоекономічної діяльності: наукові погляди щодо формування та розвитку (2018)
Дятлова В. В. - Інноваційний потенціал економіки: методичний підхід до оцінки та групування регіонів, Петрик І. В. (2018)
Однорог М. А. - Концептуальна інноваційна модель інституціоналізації агропромислового комплексу (2018)
Пробоїв О. А. - Транснаціоналізація економіки та глобальні інвестиційні процеси: світові тенденції й Україна, Стефанишин В. І. (2018)
Терещенко В. К. - Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільських територій, Коробенко Р. І. (2018)
Мардус Н. Ю. - Аналітика кількісних та якісних параметрів функціонування внутрішнього ринку товарів (2018)
Мельникова М. В. - Ринок житлово-комунальних послуг міста: особливості демонополізації та поглиблення конкуренції (2018)
Удовиченко С. М. - Інноваційний розвиток України в контексті євроінтеграційних процесів, Махсма М. Б. (2018)
Лысевич С. Г. - Место и роль корпоративной культуры в хозяйственном механизме предприятия (2018)
Михайленко О. В. - Управління конкурентоспроможністю підприємства, Муравська І. О. (2018)
Пахуча Е. В. - Конкурентоспроможність зернових культур: регіональний аспект (2018)
Тарасевич О. В. - Особливості впровадження стимулюючого тарифоутворення на житлово-комунальні послуги підприємств міського господарства, Градобоєва Є. С. (2018)
Трохимець О. І. - Регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України в контексті сучасних тенденцій, зокрема соціального партнерства, Ткачук О. В. (2018)
Кравчун А. С. - Теоретичні підходи щодо визначення терміну – "інвестиційна платформа" (2018)
Михайленко О. В. - Формування та управління портфелем фінансових інвестицій, Ременюк В. О. (2018)
Ставерська Т. О. - Експрес-оцінювання в системі моніторингу фінансової безпеки торговельної галузі (2018)
Яцух О. О. - Оцінка діючого механізму форвардних операцій та його аналітичне забезпечення (2018)
Струк Н. С. - Методичний підхід до аналізу витрат операційної діяльності підприємств роздрібного ринку нафтопродуктів, Мулінська Г. В. (2018)
Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України"! (звернення голови ГО "Пенітенціарна асоціація України" Є.Ю. Бараша) (2018)
Сокальська О. В. - Історичний досвід підготовки персоналу установ виконання покарань (2018)
Приполова Л. І. - Щодо проблеми адаптації національного законодавства до норм міжнародного права у сфері захисту прав осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі (2018)
Славна О. В. - Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в контексті євроінтеграціії України (2018)
Безпалова О. І. - Критерії ефективності діяльності уповноваженого органу з питань пробації в Україні, Капустіна К. О. (2018)
Іванов А. І. - Нормативно-правове регулювання використання електронного цифрового підпису (2018)
Лінік Є. П. - Захист права власності внутрішньо переміщених осіб, Булик І. Л. (2018)
Шкарупа К. В. - Громадські роботи як вид адміністративного стягнення: проблеми становлення та перспективи розвитку (2018)
Шкляр С. В. - Взаємодія між органами контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (2018)
Guy R. - The potential of biosocial criminology (2018)
Domnich L. - Indigenous incarceration in Australia: causes and consequences (2018)
Залялова І. М. - Подарунок медичному працівнику як форма підкупу (2018)
Кісілюк Е. М. - Кримінальна відповідальність за гендерно зумовлене насильство в Україні, Смаглюк О. В. (2018)
Кріпак А. А. - Покарання у вигляді позбавлення волі у законодавстві України та країн західної Європи (2018)
Mikanadze G. - Parole and special categories of prisoners in Georgia (2018)
Микитась І. М. - Досудова доповідь: поняття, зміст, значення (2018)
Павловська А. А. - Проблеми визначення "вікової неосудності" в кримінальному праві України (2018)
Самосьонок А. О. - Актуальні питання підготовки працівників державної кримінально-виконавчої служби (2018)
Chomczyński P. - Some methodological insights from doing field study in Mexico (2018)
Вакулік О. А. - Правові та організаційні питання внесення відомостей про кримінальні правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань (2018)
Калатур М. В. - Поняття та система органів досудового розслідування України (2018)
Тимошенко Ю. П. - Перспективи застосування до неповнолітнього підозрюваного(обвинуваченого) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2018)
Коваленко Я. І. - Аналіз діяльності органів європейського союзу, до компетенції яких входить захист прав людини (2018)
Турченюк В. О. - Підвищення ефективності роботи дренажу рисових зрошувальних систем, Рокочинський А. М. (2017)
Волк П. П. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку природно-техногенних ландшафтів зони Полісся України, Приходько Н. В., Волкова Л. А., Рокочинський А. М. (2017)
Гаращенко О. В. - Магнітосорбційні властивості фільтрматриці з контактуючих стрижнів, Гаращенко В. І. (2017)
Кононцев С. В. - Реалізація методу біоконвеєра при очищенні оборотної води рибницьких господарств (2017)
Квартенко О. М. - Встановлення оптимальних параметрів процесу стабілізаційної обробки підземних вод в системах водопостачання малих населених пунктів (2017)
Стасюк С. Р. - Лабораторні дослідження процесів знезалізнення підземних вод біологічним методом (2017)
Вижевська Т. В. - Визначення оптимальних параметрів регулювання дощового стоку при очищенні усього його об'єму, Пілецький А. Є. (2017)
Назаров С. М. - Про раціональні умови використання сітчастих струменереактивних фільтрів малої продуктивності, Солодкий О. Д., Васильчук О. С. (2017)
Нестеренко В. П. - Підвищення ефективності насосного блока при його роботі в турбінному режимі (2017)
Гопчак І. В. - Ретроспективний аналіз динаміки змін якості поверхневих вод верхньої течії р. Прип'ять в межах західного Полісся України (2017)
Нестеренко В. П. - Результати енергетичних досліджень насосних блоків з горизонтальним капсульним агрегатом в турбінних режимах (2017)
Ольховик О. І. - Заходи з поліпшення екологічного та санітарного стану озера Басів Кут в місті Рівне, Данилюк І. В., Ольховик Б. Є. (2017)
Вечер В. В. - Боротьба з наносами при водозаборі з передгірських ділянок річок та на каналах, Шинкарук Л. А. (2017)
Волощук В. А. - Визначення місць, значень та причин термодинамічних втрат у теплонасосній установці на стічних водах на основі застосування методології поглибленого ексергетичного аналізу (2017)
Довбенко Т. О. - Генезис безпеки життєдіяльності та охорони праці (2017)
Лук’янчук О. П. - Дослідження конструкції вітроенергетичної установки з вертикальним ротором, Серілко Д. Л., Єрмолін А. Р. (2017)
Стадник О. С. - Утилізація зношених автомобільних шин на Рівненщині: організаційно-економічні аспекти, Рижий О. П., Пікула М. В., Пашкевич С. М. (2017)
Бабич С. М. - Розрахунок маточини прямобічного шліцьового з'єднання, Музичук К. П. (2017)
Трач Р. В. - Дослідження сучасних методів реалізації будівельних проектів (2017)
Сяський А. О. - Міжфазна тріщина в нескінченній ізотропній пластинці з підкріпленим круговим отвором, Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. (2017)
Остапчук С. М. - Визначення географічного центру території (на прикладі Рівненської області та її адміністративних районів), Німкович Р. С. (2017)
Новак А. И. - Микробиологическая рекультивация нарушенных земель при подземной разработке угольных месторождений Украины, Семенюк В. В. (2017)
Луценко С. А. - Исследование взаимосвязи параметров системы разработки при концентрации горных работ (2017)
Національній академії аграрних наук України – 100 років! (2018)
Лупенко Ю. О. - Науково-методологічне забезпечення розвитку економіки сільського господарства України (2018)
Мороз О. В. - Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України, Логоша Р. В., Підвальна О. Г. (2018)
Правдюк Н. Л. - Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами, Правдюк А. Л. (2018)
Михайлова Л. І. - Механізми управління маркетингом та збутом продукції сільськогосподарських підприємств на ринку зерна, Лишенко М. О., Устік Т. В. (2018)
Долгіх Я. В. - Алгоритмізація процедури оцінки ефективності сільськогосподарських підприємств методом DEA (2018)
Жигулін О. А. - Людино-центричний підхід в управлінні конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2018)
Музика П. М. - Перспективи формування кластерної структури в галузі ветеринарної фармації України, Коцюмбас І. Я., Гарвас Г. Д. (2018)
Малік М. Й. - Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україн, Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. (2018)
Калініченко О. В. - Теоретична сутність категорій "енергетична ефективність" та "енергетична ефективність у рослинництві" (2018)
Юрченко І. В. - Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в США (2018)
Семенда Д. К. - Економічні аспекти функціонування сільськогосподарських підприємств, Семенда О. В., Петрук Т. Ю. (2018)
Фраєр О. В. - Тенденції в рослинництві та сталий розвиток сільського господарства в Україні – можливості для гармонізації (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Шпак О. - Формування життєво важливих економічних компетентностей у навчальній діяльності, Булавенко С., Примаченко Н. (2018)
Арістова Н. - Аналітико-узагальнувальне представлення досвіду професійної підготовки майбутніх філологів у Польщі та Латвії (2018)
Шоробура І. - Сучасні вимоги до управлінського рішення (2018)
Криштанович М. - Особливості структури формування професійної компетентності майбутнього учителя (2018)
Боровик Л. - Методична система як засіб формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України (2018)
Кулішов В. - Деякі аспекти становлення та розвитку проектної технології навчання у системі професійної підготовки кваліфікованих робітників (2018)
Осадча К. - Досвід тьюторства та підготовки тьюторів у Польщі (2018)
Петрів О. - Етнокультурний вимір української художньої культури початку 20 ст (2018)
Кекош О. - Християнська педагогіка виховання дітей та молоді у просвітницькій діяльності Андрея Шептицького (2018)
Сидор М. - Аспекти пізнання та оволодіння художнім рисунком як виразною формою професійного поступу художника (2018)
Опалюк Т. - Роль соціо-дидактичного середовища у підготовці майбутніх учителів до написання есе на соціально значущу тематику (2018)
Кульчицький В. - Патріотизм як фактор формування лідерської компетентності молодої людини (2018)
Фриз П. - Українські хореографічні традиції як відображення соціокультурного досвіду (2018)
Білан Т. - Мистецтво як чинник творчо-особистісної спрямованості освіти (2018)
Задільська Г. - Сучасні педагогічні технології формування англомовної компетенції говоріння у студентів мовних спеціальностей ЗВО (2018)
Гердова Т. - Про спільні принципи театрального та музичного мистецтв (2018)
Кравченко-Дзондза О. - Культурологічна компетентність майбутнього вчителя в контексті культурологічної парадигми освіти (2018)
Агапова М. - Формування інформаційно-аналітичної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів шляхом активізації навчання (2018)
Муляр Н. - Просторовість архітектури крізь призму історії культури (2018)
Костюк Л. - Етноментальний аспект української художньої культури 60-х років ХХ століття (2018)
Дротенко В. - Парадигма концепту "суб'єктність" (2018)
Околович І. - Внесок українських композиторів – класиків у формуванні музично-виховної системи (2018)
Ясеницька Ж. - Основи дизайну в змісті підготовки художника-педагога, Савчин Г. (2018)
Пригодін М. - Колір – психолого-педагогічний аспект при зображенні емоційного стану людини, природи на уроках образотворчого мистецтва (2018)
Мартинів О. - Творчість Марти Грем в контексті становлення танцю модерн (2018)
Макогін О. - Створення та впровадження моделі організації практики студентів будівельних коледжів (2018)
Волотко Л. - Генезис українського мистецького авангарду (2018)
Марушка М. - Особливості становлення хореографічних шкіл на Галичині у міжвоєнний період (2018)
Самбірська О. - Побутовий жанр українського живопису крізь призму націотворчих процесів (2018)
Волкова Я. - Досвід Фінляндії в організації співпраці школи і батьків учнів: перспективи використання в Україні (2018)
Калюжна Н. - Україна у системі діагональної кумуляції Пан-Євро-Мед, Сторожчук В. (2018)
Онищенко В. - Методологічний дискурс міжнародного економічного партнерства (2018)
Мельник Т. - Національні бренди у глобальній економіці: компаративний аналіз, Варібрусова А. (2018)
Бойко М. - Транзитивність національної туристичної системи, Ведмідь Н., Охріменко А. (2018)
Akinbola O. A. - The relationship between the organization of personnel training and the level of competitiveness in foreign markets, Alaka N. S., Kowo S. A. (2018)
Корж М. - Цінове оптимізаційне моделювання в міжнародному маркетингу (2018)
Ніколаєць К. - Трудова міграція до країн Європейського Союзу: фактори та наслідки (2018)
Откаленко О. - Адміністрування податку на додану вартість в умовах євроінтеграції (2018)
Копчикова І. - Внутрішній контроль у системі управління товарними втратами (2018)
Твердохлібова Д. В. - Теорія і практика використання індикаторів бюджетної стійкості (2018)
Єгоров І. Ю. - Інноваційна політика та імплементація розумної спеціалізації в Україні (англ. мовою), Рижкова Ю. О. (2018)
Булана О. О. - Європейське законодавство про державну допомогу суб'єктам господарювання та податкові пільги в Україні (англ. мовою) (2018)
Никифорук О. І. - Державно-приватне партнерство: інституціональне середовище для розвитку та модернізації інфраструктури України, Гусєв Ю. В., Чмирьова Л. Ю. (2018)
Удова Л. О. - Нішеві культури – нові перспективи для малих суб'єктів господарювання в аграрному секторі, Прокопенко К. О. (2018)
Олефір В. К. - Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на ринок споживчих товарів (2018)
Трипольська Г. С. - Розвиток біоенергетики України в контексті орієнтирів ЄС, Киризюк С. В. (2018)
Борисов Є. М. - Злочини у сфері військового мореплавства радянського періоду: становлення вітчизняної моделі (2015)
Братасюк М. Г. - Філософсько-методологічні засади становлення правової доктрини в сучасній Україні (2015)
Пильгун Н. В. - Українська нація та її вплив на формування сучасного українського суспільства, Вишновецький А. В. (2015)
Ганьба О. Б. - Особливості забезпечення дисципліни та військового порядку серед запорозьких козаків у сфері прикордонної сторожової служби, Мірошніченко В. І. (2015)
Джураєва О. О. - Теоретико-правовий аспект суверенітету сучасної держави (2015)
Дуднік Р. М. - Ознаки галузей українського права (2015)
Куракін О. М. - Співвідношення верховенства права та закону в розрізі соціологічної концепції праворозуміння, Романов М. Ю. (2015)
Мерник А. М. - Державно-правові явища – об'єкт розгляду теорії держави та права й політології права як міждисциплінарного напряму юридичного дослідженння (2015)
Міхайліна Т. В. - Соціально-правовий феномен тіньової правотворчості та причини її появи (2015)
Пильгун Н. В. - Історико-теоретичні аспекти інтеграційних процесів в Україні, Недогибченко Н. І. (2015)
Павловська І. В. - Генеза понять "революційна законність" та "соціалістична законність" (2015)
Парута О. В. - Окремі питання взаємодії правової ідентичності та правової соціалізації (2015)
Соловей Д. Ю. - Формування інституту кримінального покарання в радянському законодавстві про кримінальну відповідальність (20–50-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Шаравара І. І. - Формування правосвідомості населення: теоретико-правові аспекти становлення й розвитку (2015)
Артемчук Д. О. - Законодавча влада: одноосібний та колегіальний аспекти (2015)
Дрозд О. Ю. - Основні напрями службової діяльності муніципальної поліції європейських країн щодо охорони громадського порядку, Волуйко О. М. (2015)
Дутка Р. О. - Проблеми конституційно-правового механізму формування місцевих державних адміністрацій в контексті децентралізації державного управління (2015)
Єльникова М. О. - Класифікація конституційних прав і свобод людини в контексті праворозуміння (2015)
Мамедов О. Д. - Публично-правовые и частноправовые особенности государственных служебных отношений: теория и практика (2015)
Ревко І. М. - Люстрація по-українськи: проблематика реалізації унікального шансу реанімації влади в нашій державі (2015)
Савчук О. В. - Конституційно-правові основи взаємовідносин держави та церкви у європейських країнах (2015)
Федина Д. І. - До питання про назву розділу Конституції України з питань здійснення судової влади (2015)
Хоббі Ю. С. - Соціально-економічні права людини у контексті проведення конституційних перетворень в Україні (2015)
Барсук О. О. - Спадкування права на вклад за розпорядженням вкладника банку: порівняльно-правовий аспект (2015)
Білан А. Л. - Сутність поняття "франчайзинг" (2015)
Булат Є. А. - Суб’єкти прав на комп’ютерну програму (2015)
Запара С. І. - Особливості правового регулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (2015)
Іванів Н. І. - Номіналістична теорія походження грошей: цивільно-правовий аспект (2015)
Кімчинська С. В. - Норма цивільного процесуального законодавства як елемент механізму цивільного процесуального регулювання (2015)
Крисань Т. Є. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення правових конфліктів у цивільному судочинстві (2015)
Кричковська М. О. - Корпоративні права учасників корпоративного фонду (2015)
Кучмієнко О. В. - Окремі аспекти впливу останніх законодавчих змін на систему проявів та ефективність протидії зловживанню правом у корпоративних пpaвовідносинах (2015)
Майданик Н. Р. - Захист цивільних прав та інтересів сторін натурального зобов’язання (2015)
Матюшик О. В. - Особливості кримінальної відповідальності нотаріуса в Україні (2015)
Мінченко А. О. - Визначення розміру моральної шкоди: проблеми та шляхи їх вирішення, Могильова О. Л. (2015)
Пилипенко О. Ю. - Спадкування прав на земельні ділянки за цивільним законодавством України та Німеччини (2015)
Поліщук М. Я. - Моделі медіації: порівняльно-правовий аналіз досвіду зарубіжних країн (2015)
Рябікін Д. А. - Роль міжнародних організацій у процесі уніфікації норм про відповідальність морського перевізника (2015)
Чеховська М. М. - Сучасна Воєнна доктрина Російської Федерації як загроза національній безпеці України, Москальчук Ю. Г. (2015)
Лесюк М. П. - Одна в нас Україна і мова в нас одна! (2017-2018)
Рудницький Л. І. - Патріярх Йосиф Сліпий і Наукове товариство ім. Шевченка (2017-2018)
Соегов М. С. - Великий Кобзарь среди туркмен (взгляд сквозь призму выполненых ранее работ) (2017-2018)
Брус М. П. - Фемінітиви в поетичній мові Тараса Шевченка (2017-2018)
Боклах Д. Ю. - Міський текст творів Т. Шевченка як домінантний аспект розкриття топосу міста (2017-2018)
Ґрещук В. В. - "Німецько-український словар" В. Кміцикевича і Спілки в історії українсько-німецької лексикографії, Баран Я. А. (2017-2018)
Барчук В. М. - Культурологічний аспект етнолінгвістики (2017-2018)
Пітель В. М. - Класифікаційні зв'язки в семантемах непохідних назв тварин, Пітель В. І. (2017-2018)
Джочка І. Ф. - Граматична омонімія часток ОН, ОСЬ, ОТ, ОЦЕ (2017-2018)
Родчин З. Я. - Використання імперативних методів навчання на заняттях з української мови як іноземної: аспект формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів (2017-2018)
Бігусяк М. В. - Динамічні лексико-семантичні діалектні особливості в мікротекстах "Галицько-руських народних приповідок", зібраних І. Франком у говірках Прикарпатського ареалу (2017-2018)
Воробець О. Д. - Елементарне та неелементарне (поширене) речення в сучасній українській літературній мові (2017-2018)
Корпало О. Р. - Синтаксична особа в інфінітивному реченні в українській та польських мовах (2017-2018)
Гнатюк О. Р. - Діалектні форми мовлення в наративній стратегії новел В. Стефаника та Е. Колдуела (2017-2018)
Піхманець Р. В. - Українофільські зосередження Михайла Драгоманова (2017-2018)
Мафтин Н. В. - Типологія моделювання хронотопу в новелах Юрія Яновського "Поворот" та Амброуза Бірса "Випадок на мосту через совиний рівчак" (2017-2018)
Ільків А. В. - Наративні особливості епістолярного діалогу "Ольга Кобилянська – Леся Українка": від біографічного автора до наратора (2017-2018)
Деркачова О. С. - Репрезентація тілесності у творчості Богдана Томенчука (на матеріалі збірки "Постаті. Силуети") (2017-2018)
Солецький О. М. - Емблематична редукція у "Слов'янській міфілогії" М. Костомарова (2017-2018)
Мочернюк Н. Д. - Інтермедіальність: термін, концепція, методологія (2017-2018)
Швець А. І. - "Вельми цікавими були мої відносини до Драгоманова" (Наталія Кобринська та Михайло Драгоманов: вектори життєтворчості) (2017-2018)
Качак Т. Б. - Особливості жанрової системи сучасної української прози для дітей та юнацтва (2017-2018)
Вівчарик Н. М. - Мотив покути/порятунку в оповіданні Івана Франка "Терен у нозі" (2017-2018)
Процюк Л. Б. - Проблематика та поетика соціальних п'єс Людмили Старицької-Черняхівської (2017-2018)
Макаровський І. П. - Національна ідея у творчості Осипа Маковея (2017-2018)
Ушневич С. Е. - Художня інтерпретація ідеологічного міфу в повісті Зірки Мензатюк "Як я руйнувала імперію" (2017-2018)
Землянська А. В. - Жанрова еклектика ретро-детективів Богдана Коломійчука, Землянський А. М. (2017-2018)
Атрошенко Г. І. - "Яка дивовижна пісня. А просто – людське життя…": фольклорна парадигма творчості Ольги Фесенко (2017-2018)
Залевська О. М. - Елементи імпресіонізму як складові художнього мислення у прозі Ростислава Єндика (2017-2018)
Романов С. М. - Материнський та іменний коди у творчих біографіях Лесі Українки та Ольги Кобилянської (2017-2018)
Волощук Г. М. - Наративний дидактизм збірки для дітей та молоді Уляни Кравченко "Проліски" (2017-2018)
Карась Г. В. - Збереження і популяризація хорової спадщини Артемія Веделя українською діаспорою (2017-2018)
Кукуруза Н. В. - Вокальна творчість актрис театрів Галичини кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (2017-2018)
Олексюк Г. В. - Взаємодія словесного і музичного мистецтв у драматургічному творі: деякі теоретичні аспекти функціонування п'єси (2017-2018)
Федущак М. Л. - Розетка-ружа – архаїчний часопросторовий знак (2017-2018)
Крук Григорій. - Моя дорога до різьби (із невідомих споминів митця) (2017-2018)
Холод О. М. - Фахова інмутація журналістів: специфіка ідентифікації (2017-2018)
Копистинська І. М. - Гендерна проблематика інформаційного ринку Івано-Франківська, Бойчук І. В. (2017-2018)
Хороб С. С. - Жанрові особливості журналістської публіцистики Уласа Самчука (2017-2018)
Павличко Д. В. - Український патріотизм Юліуша Словацького (2017-2018)
Pyatkovska Halyna. - Edizione e traduzione italiana della'anonima versione rutena di Dec. IV 1 (istoryčnie virši) (2017-2018)
Девдюк І. В. - Гендерна проблематика в романах "Невеличка драма" В. Підмогильного та "Коханець леді Чатерлей" Дж. Лоуренса (2017-2018)
Хороб С. І. - Мої учителі: погляд з відстані часу (2017-2018)
Процюк С. В. - Посвята сановитого мученика (2017-2018)
Голод Н. С. - Проблема дифузії жанрів у літературно-критичній рецепції українських та зарубіжних дослідників (2017-2018)
Руднянин О. І. - Післявоєнний період як етап становлення індивідуальності письменника Олекси Ізарського (2017-2018)
Дибовська О. В. - Хронотоп дому в сучасних українських літературних казках (на матеріалі збірки Валерія Шевчука "Панна квітів") (2017-2018)
Атаманчук В. П. - Проблема особистісної трансформації у драматичних поемах Юрія Липи "Поєдинок" та "Бенкет" (2017-2018)
Кузнєцова Г. Г. - Проблема вибору між правдою й обманом у п'єсах Володимира Винниченка "Брехня" та Єжи Шанявського "Мореплавець" (2017-2018)
Ковтун С. Є. - Алітерація та асонанс у поезії М. Вінграновського (2017-2018)
Залевська І. І. - Історико-пригодницька повість "Рейд у невідоме" Юрія Тиса: своєрідність епічного мислення (2017-2018)
Шиманівська Н. І. - Художня та історична правда у повісті М. Костомарова "Черніговка" (2017-2018)
Почесному доктору Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника Стефану Козаку – 80! (2017-2018)
Kozak S. - Modernistyczne motywy w dramatach Wołodymyra Wynnyczenki (2017-2018)
Баран Є. М. - У своїм царстві … Романові Піхманцю на перше 60-ти річчя! (2017-2018)
Хороб С. І. - Видання, що розкриває багатовимірність НТШ (2017-2018)
Чадюк М. В. - Прийняти людину і рухатись далі (2017-2018)
Баран Є. М. - Книга про Нобелівського лауреата (2017-2018)
Антонів вогонь (2017-2018)
"Народний роман" від Ярослава Ткачівського (2017-2018)
Про Володимира Гловацького і його історичний роман "Анна-Єфросина – велика княгиня Романова" (2017-2018)
От тобі й Микола Васильчук… (2017-2018)
Україна козацька: візія літературна… (2017-2018)
Бондаренко Ю. І. - Цінне дослідження (2017-2018)
Дупляк М. С. - Незапізнілі роздуми над дослідженням про негативний стереотип українця в польській післявоєнній літературі (2017-2018)
Хороб М. Б. - У жертовному вогні (2017-2018)
Г. М. Волощук - Гуцульський світ української літератури (2017-2018)
Думчак І. М. - Світло, яке не згасає… (2017-2018)
Стебельський Б. І. - Григорій Крук (2017-2018)
Булатова О. В. - Сучасні тенденції розвитку міжнародних виробничих мереж (2018)
Джусов О. А. - Mіжнародні виробничі мережі та іноземні інвестиції: взаємозалежність в XXI ст (2018)
Малюта І. А. - Cучасні дезінтеграційні процеси у Європейському союзі, Петрова Г. Є., Рудь-Вольга Д. В. (2018)
Sivitska Y. - The influence of cryptocurrency on the future of the international financial payment system through the example of a bitcoin (2018)
Тараненко І. В - Динаміка глобалізаційних процесів у контексті сучасних тенденцій міжнародної економічної політики (2018)
Чехова І. В. - Tеоретичні основи функціонування вітчизняного ринку олійних культур, Чехов С. А. (2018)
Чириченко Ю. В. - Українські туристичний та готельно-ресторанний бізнес у міжнародних процесах сталого розвитку, Корнєєв М. В., Сухацька І. Ю. (2018)
Окуневич І. Л. - Націоналізація ПриватБанку: причини та наслідки для банківської системи України, Воробйова І. Д., Карпінська Ю. В. (2018)
Волкова В. В. - Mоделювання діяльності туристичних підприємств, Дружченко А. О. (2018)
Енгельс І. О. - Формування організаційно-економічних засад реалізації програми енергозбереження на підприємстві (2018)
Кара Н. І. - Інноваційний розвиток кадрового забезпечення підприємства в умовах міжнародних економічних відносин (2018)
Король Г. О. - Категорія пiдвищення ефективностi дiяльностi суб’єкта господарювання в економічній діагностиці та стратегічному аналізі, Распопова Ю. О., Безгодкова А. О. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Oрганізаційна поведінка персоналу підприємства: принципи раціонального егоїзму (2018)
Овсієнко О. В. - Комплаєнс у бізнес-адмініструванні та його роль у створенні ефективних норм господарської поведінки (2018)
Папіж Ю. С. - Завдання обліково-аналітичного забезпечення бюджетування підприємства (2018)
Пилипенко Л. М. - Концептуально-теоретичні основи бухгалтерського обліку амортизації та зносу необоротних активів підприємства, Демська Ю. В. (2018)
Чумак О. В. - Узгодження елементів облікової політики щодо земельних ресурсів (2018)
Шкірко О. І. - Партизанський маркетинг: сутність, види та інструменти використання (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Antonova T. M. - Some properties of approximants for branched continued fractions of the special form with positive and alternating-sign partial numerators, Dmytryshyn M. V., Vozna S. M. (2018)
Baranetskij Ya. O. - The nonlocal problem for the 2n differential equations with unbounded operator coefficients and the involution, Demkiv I. I., Ivasiuk I. Ya., Kopach M. I. (2018)
Biswas T. - Advancement on the study of growth analysis of differential polynomial and differential monomial in the light of slowly increasing functions (2018)
Bodnar O. S. - On the convergence of multidimensional S-fractions with independent variables, Dmytryshyn R. I. (2018)
Cherevko I. M. - Boundary value problem solution existence for linear integro-differential equations with many delays, Dorosh A. B. (2018)
Ferahtia N. - A generalization of a localization property of Besov spaces, Allaoui S. E. (2018)
Filevych P. V. - The growth of the maximal term of Dirichlet series, Hrybel O. B. (2018)
Frei M. M. - Wick calculus on spaces of regular generalized functions of Levy white noise analysis (2018)
Goy T. - On nonlocal boundary value problem for the equation of motion of a homogeneous elastic beam with pinned-pinned ends, Negrych M., Savka I. (2018)
Kachanovsky N. A. - On Wick calculus on spaces of nonregular generalized functions of Levy white noise analysis (2018)
Kuryliak A. O. - Wiman's inequality for analytic functions in DхC with rapidly oscillating coefficients, Tsvigun V. L. (2018)
Levent H. - Translation, modulation and dilation systems in set-valued signal processing, Yilmaz Y. (2018)
Makhnei O. V. - Mixed problem for the singular partial differential equation of parabolic type (2018)
Mazurenko N. - Invariant idempotent measures, Zarichnyi M. (2018)
Romaniv A. M. - On the structure of least common multiple matrices from some class of matrices (2018)
Sharafdini R. - Signless Laplacian determinations of some graphs with independent edges, Abdian A. Z. (2018)
Storozh O. G. - Some analytic properties of the Weyl function of a closed linear relation (2018)
Vasylyshyn T. V. - Some properties of shift operators on algebras generated by *-polynomials (2018)
Вітенко М. Д. - Еволюція польсько-українських відносин у галицькому селі у 1867–1914 рр. (2015)
Ріккарді Г. Б. - Академічна політика центральних та краєвих органів влади у Східній Галичині (1867–1914) (2015)
Васянович О. О. - Польські впливи на традиційно-побутову культуру української дрібної шляхти початку ХХ століття (2015)
Жук І. В. - Тадеуш/Тадей Обмінський – архітектор сецесійного Львова (2015)
Уська У. Р. - "Галицьке зрівняння" 1914 р. як польсько-український політичний компроміс (2015)
Патер І. Г. - Українсько-польські відносини в Галичині (1914–1916) (2015)
Кирея В. В. - Формування військово-повітряних сил в українсько-польській війні (1918–1919) (2015)
Мисак Н. Ф. - Середня освіта як важливий чинник у формуванні української інтелігенції в Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Ніколаєнко О. О. - Польський національний культурний рух на Харківщині в 1920–1930-х роках (2015)
Руда О. В. - Правове становище населення Другої Речіпосполитої (2015)
Боруцька О. І. - Взаємовідносини Української Греко-Католицької Церкви з Міністерством віровизнань та освіти Другої Речіпосполитої (2015)
Войтюк О. М. - Митрополит Андрей Шептицький і справа єдності християнської Церкви (2015)
Павлів Ю. З. - Образ "малої вітчизни" в історичній пам’яті переселенців з Холмщини та Лемківщини (2015)
Гарбарук А. С. - Зміцнення міжнаціонального діалогу – вагомий показник дієвості польських товариств у західних областях України на рубежі XX–XXI століть (2015)
Крикун Ю. С. - Вплив католицького і православного духовенства на звичаєве право українців Західного Полісся (2015)
Даниліна О. В. - "Український палімпсест. Оксана Забужко в розмові з Ізою Хруслінською" як метажанровий текст у контексті національно-культурного життя українців і поляків (2015)
Хахула Л. І. - Українсько-польські відносини у 1939–1945 роках в суспільно-політичній думці демократичної Польщі (2015)
Піх О. М. - Особливості формування східної політики Республіки Польща в кінці 80-х – першій половині 90-х років ХХ століття (2015)
Глушик І. Д. - Львівське історичне середовище другої половини ХІХ століття: територіальне і соціальне походження істориків (2015)
Юрчук О. Ф. - Асиміляція українців як чинник польської політики міжвоєнної доби в інтерпретації Адольфа-Марії Бохенського (2015)
Фелонюк А. В. - З листів Омеляна Пріцака до Івана Крип’якевича (1942) (2015)
Халак Н. В. - Картографування статистики загиблих українців на Волині 1938–1944 років (2015)
Гуль О. В. - Нове дослідження з історії міських еліт |Рец. на кн.:| Jakimińska G. Elita władzy lubelskiej gminy miejskiej w latach 1555–1651, Lublin, 2012.– 205 s. (2015)
Горбачевський Т. С - |Рец. на кн.|: Ormiański рasterz Lwowa ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz na tle dziejów ormiańskich / red. Włodzimierz Osadczy, ks. Mirosław Kalinowski, Marko Jacov. – Lublin; Lwów, 2015. – 271 s., Руда O. В. (2015)
Піх О. М. - Україна і Польща в історичній ретроспективі та перспективі майбутнього |Рец. на кн.|: Стрільчук Л. В. Україна–Польща: від добросусідських відносин до стратегічного партнерства (кінець ХХ – початок ХХІ століття): монографія. – Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – 608 с. (2015)
Александрович В. С. - Каталог українських ікон XVI століття збірки історичного музею у Сяноку |Рец. на кн.|: Winnicka K. Ikony z XVI wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku. Katalog zbiorów. – Sanok, 2013. – T. 2. 139 s., il. (2015)
Піх О. М. - Міжнародна наукова конференція "Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі ХХ – початку ХХІ століття” (2015)
Чебан М. М. - 25 ювілейна Східна літня школа у Варшаві (2015)
Гоголь В. Д. - "Мистецтво, що сприймається дотиком” (2015)
Анотації (2015)
Summary (2015)
Аннотации (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Mahembe E. - A critical review of FDI inflows and economic growth in low-income SADC countries: prospects and challenges, Odhiambo N. M. (2014)
Melnyk L. - The impact of foreign direct investment on economic growth: case of post communism transition economies, Kubatko O., Pysarenko S. (2014)
Eulerich M. - The impact of management board diversity on corporate performance - an empirical analysis for the German two-tier system, Velte P., van Uum C. (2014)
Sdiri H. - Internationalization and innovation profitability: the case of Tunisian service firms, Ayadi M. (2014)
Emeagwali O. L. - Mapping the generic competitive action types peculiar to the Turkish mobile telecommunications network operating industry, Cahcioglu C. (2014)
Scheiner C. W. - The role of recognition intelligence for opportunity recognition of habitual entrepreneurs (2014)
Oodith D. - Technology in a call center: an asset to managing customers and their needs?, Parumasur S. B. (2014)
Vagizova V. - Clustering of Russian banks: business models of interaction of the banking sector and the real economy, Lurie K., Ivasiv I. (2014)
Nhamo S. - Assessing progress in implementing UN PRME: International perspectives and lessons from South Africa, Nhamo G. (2014)
Feroz E. H. - Doing God’s work? (2014)
Александров Д. - Quo vadis?: Трансгресія сучасного інституту освіти (2018)
Аносов І. - Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи в контексті антропологізації освіти, Станішевська Т. (2018)
Білецька М. - Історіогенеза класичної гітарної школи в Україні, Сопіна Я. (2018)
Корж-Усенко Л. - Розбудова мережі вищих навчальних закладів у добу українського державотворення 1917–1920 рр. (2018)
Milko N. - The conditions of professional training of future foreign language teachers to organization of intercultural dialogue (2018)
Митяй З. - Комунікативний підхід до вивчення рідної мови (2018)
Окса М. - Вплив управління навчальним закладом на якість освіти, Олексенко К. (2018)
Тітова О. - Філософські засади системного розвитку творчого потенціалу студентів інженерних спеціальностей (2018)
Волкова В. - Емоційні порушення у дітей старшого дошкільного віку та умови їх подолання, Віденіна О. (2018)
Елькін М. - Формування цінностей дошкільнят та учнів в умовах реалізації Концепції Нової української школи, Батарейна І. (2018)
Журавльова Л. - Комплексний аналіз порушень письма у дітей молодшого шкільного віку (2018)
Мелаш В. - Формування природознавчої компетентності у дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку, Щербак І. (2018)
Омельяненко І. - Проблеми формування компетентностей учнів основної школи на уроках фізичної культури (2018)
Попадич О. - Методи традиційного та інтерактивного навчання: ставлення до них майбутніх учителів, Староста В. (2018)
Шевченко Ю. - Психологічні механізми духовно-морального розвитку в структурі готовності до професійної педагогічної діяльності (2018)
Юник Д. - Парадигма розвитку емоційної стійкості музикантів-інструменталістів у процесі підготовки до сценічної діяльності, Юник Т., Котова Л. (2018)
Андрієвська В. - Специфіка використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи на сучасному етапі її модернізації (2018)
Балакірєва В. - Критеріальний підхід у підготовці майбутніх учителів до організації трудового навчання молодших школярів (2018)
Вакалюк Т. - Добір масових відкритих онлайн курсів для використання в підготовці бакалаврів інформатики (2018)
Вихрущ В. - Діагностика формування рефлексивної компетентності учителя початкової школи: порівняльний аналіз (2018)
Головач А. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі фізичної культури та спорту, Дейнеко С., Філоненко О., Черезов Ю. (2018)
Гринчук А. - Застосування інноваційних технологій як засобу підвищення мотивації студентів до занять фізичним вихованням, Чехівська Ю. (2018)
Gurova T. - Phonetic competence of future interpreters: features of formation, Riabukha T., Zinenko N., Gostishcheva N. (2018)
Долинний Ю. - Статистична обробка показників рефлексивного та професійного критеріїв готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2018)
Конюхов С. - Професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об'єктно-орієнтованого програмування як проблема сучасної педагогічної науки (2018)
Кривонос І. - Використання інтернет-ресурсів у процесі навчання англійської мови на слух студентів технічних спеціальностей немовного ВНЗ (2018)
Кулєшов С. - Використання модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE) в навчанні англійської мови в ТДАТУ (2018)
Лисюк С. - Оптимізація спеціальної фізичної підготовки курсантів Академії ДПтС, Сорокопуд В., Ткаченко І., Кирієнко Д., Могильний Ф. (2018)
Лосєва Н. - Інформаційно-комунікаційні технології і самореалізація студента в процесі навчання, Борздих А. (2018)
Ляшок Л. - Активні стратегії освіти педагогів у моделюванні методичних концепт-заходів (2018)
Магрламова К. - Ключові професійно-педагогічні компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів (2018)
Носкова М. - Роль програми "Стрибок тигра" в професійному розвитку педагогів Естонії (2018)
Симоненко С. - Особливості професійної підготовки бакалаврів з програмної інженерії в університетах Великої Британії, США та Канади (2018)
Єрмак Ю. - Професійний розвиток викладачів в умовах неперервної педагогічної освіти (2018)
Ізбаш С. - Компетентність "навчатися впродовж життя" як складник андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти, Усатий В. (2018)
Атрошенко Т. - Рівні сформованості соціального досвіду в учнів підліткового віку (2018)
Бірюк Д. - Педагогічна керованість процесом особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя в системі реалізації вітчизняного освітянського менеджменту (2018)
Боднар Д. - Загальнотеоретичні засади шкільної літературної освіти в педагогічній спадщині О.Р. Мазуркевича (2018)
Гаврилюк О. - Особливості підготовки бакалаврів статистики (2018)
Давидова С. - Аналіз структурних складників професійної компетентності вчителя образотворчого мистецтва (2018)
Ракович В. - Аналіз змісту навчання програмування ігор майбутніх інженерів-програмістів (2018)
Titova А. - Self-regulation as a key competence in the process of professional competency formation of future family physicians with different aptitudes to self-actualization (2018)
Ткаченко А. - Критеріальна оцінка дослідження ефективності дизайнерської підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2018)
Чемерис Г. - Основи комп'ютерного дизайну як чинник модернізації змісту професійної освіти майбутніх бакалаврів з комп'ютерних наук (2018)
Яковишена Л. - Аналіз наукових підходів до класифікації ключових компетентностей як основа розкриття змісту фахової компетентності молодшого медичного спеціаліста (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Кметь О. Г. - Вплив карбацетаму на показники системи оксиду азоту в гіпокампі щурів із хворобою Альцгеймера (2018)
Науменко Л. Ю. - Математичне моделювання роботи проксимального міжфалангового суглоба пальця кисті при різних видах тугорухомості, Костриця К. Ю., Арбузов М. А., Маметьєв А. О. (2018)
Бочарова В. В. - Новий напрямок комплексного лікування хворих на вугрову хворобу і оцінка його клінічної ефективності (2018)
Бучакчийська Н. М. - Ефективне лікування неврологічних проявів остеохондрозу поперекового відділу хребта на етапі відновного лікування, Когут-Ледньова О. О. (2018)
Карімова М. М. - Сучасний асортимент препаратів групи інгібіторів протонної помпи та їхня фармакологічна оцінка, Макаренко О. В. (2018)
Коваль Л. І. - Особливості субфракційного складу плазми крові у дітей при позалікарняній пневмонії, Тимчишин О. Л., Лотиш Н. Г., Зубаренко К. О. (2018)
Колотвін А. О. - Технічні особливості обробки елементів міхурової протоки у хворих на гострий калькульозний холецистит у поєднанні з хронічними вірусними гепатитами (2018)
Опря Є. В. - Порушення відчуттів, сприйняття та емоцій у структурі шизофренії при її поєднанні з серцево-судинними розладами (2018)
Пономаренко О. В. - Репаративні можливості шкіри хворих з ушкодженнями покривних тканин тулуба і кінцівок механічного генезу (2018)
Рубцов Р. В. - Професійні та галузеві ризики виникнення пневмоконіозу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у працівників гірничорудної та металургійної промисловості (2018)
Степура О. А. - Взаємозв'язок між наявністю кардіальної автономної нейропатії та вираженістю атеросклеротичного ураження коронарних судин, Маньковський Г. Б. (2018)
Філіпова Л. Ю. - Моделювання рецептурних композицій для продуктів дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення, Стоєва Т. В., Зубаренко О. В., Зубарева Л. І., Мацюк Н. Б. (2018)
Хабчук В. С. - Порівняння результатів лазерної флюоресценції та даних рентгенографії при верифікації передеруптивного карієсу дентину, Рожко М. М. (2018)
Шаргородська Є. Б. - Вивчення клініко-генеалогічних особливостей жінок, що народили дітей з вродженою патологією системи кровообігу, Школьник О. С., Макух Г. В., Гельнер Н. В. (2018)
Людина великої душі. До 100-ї річниці з дня народження Сергія Івановича Корхова (2018)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2018)
Title (2014)
Contents (2014)
Madsen D. O. - Perceived problems associated with the implementation of the balanced scorecard: evidence from Scandinavia, Stenheim T. (2014)
Maso L. D. - Local firms’ strategies and cluster coopetition in Tuscany: the case of "Toscana Promozione” Agency, Lattanzi N. (2014)
Hruza F. - The effect of the financial crisis on Czech municipal financial management: can a future crisis be prevented? (2014)
Binuyo A. O. - Does information and communication technologies contribute to organization performance? Evidence from Nigerian universities, Brevis-Landsberg T. (2014)
Kathan W. - Open innovation in SMEs: a case study of a regional open innovation platform, Matzler K., Füller J., Hautz J., Hutter K. (2014)
Schnalke M. - The influence of culture on marketing communications: critical cultural factors influencing South African and German businesses, Mason R. B. (2014)
Emeagwali O. L. - Competitive interaction: nature, volume and patterns of generic competitive actions executed by the three largest mobile telecommunication network operators in Turkey, Calicioglu C. (2014)
Muheki M. K. - How business reporting changed during the financial crisis: a comparative case study of two large U.S. banks, Lueg K., Lueg R., Schmaltz C. (2014)
Lobe S. - Responsible investment in Germany, Austria and Switzerland, Walkshausl C. (2014)
Nhamo G. - Higher education institutions and carbon management: Cases from the UK and South Africa, Ntombela N. (2014)
Мисак Н. Ф. - Роль вищих навчальних закладів Галичини у процесі становлення української інтелігенції наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Ніколаєнко О. О. - Турбота про дітей у діяльності польських товариств Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Литвин М. Р. - Український та польський політикум у період відродження національних держав (1914–1918) (2016)
Максименко Н. О. - Західноукраїнське товариство Ліги Націй: особливості створення, напрями діяльності (1922–1924) (2016)
Прокіп А. В. - Діяльність Михайла Галущинського в керівних органах Українського національно-демократичного об’єднання (1925–1931) (2016)
Щеглов А. Ю. - Корпус кадетів № 1 у Львові як культурний осередок міста (2016)
Пасіцька О. І. - Українські політичні партії та громадські організації Галичини: від політичних впливів до співпраці (20–30-ті роки ХХ століття) (2016)
Скіра Ю. Р. - Позиція Греко-Католицької Церкви у змаганнях за вищу національну освіту в Галичині у 1900–1939 роках (2016)
Руда О. В. - Національно-освітня політика Другої Речіпосполитої в Галичині у 1924–1939 роках (2016)
Боляновський А. В. - Українці і поляки Галичини під сталінським режимом у споминах очевидців: перший досвід (2016)
Зашкільняк Л. О. - Польське підпілля та українське питання в роки Другої світової війни (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського