Сидоренко О. М. - Покращення консультативного супроводження великих платників податків як ключовий елемент удосконалення податкового адміністрування в Україні, Воленко В. Г. (2018)
Сосновська О. О. - Напрями стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності, Деденко Л. В. (2018)
Тарасенко Д. Л. - Соціальний ресурс сталого розвитку: інституціональні умови та фактори впливу в Україні (2018)
Чернова О. В. - Проблеми економічного та інноваційного розвитку Латвії після входження до ЄС, Валігура А. Т. (2018)
Шевчук С. В. - Управління як важлива складова регулятивного потенціалу держави забезпечення митних інтересів, Мискін Ю. І. (2018)
Яремчук І. В. - Державний внутрішній фінансовий контроль в умовах реформування галузі охорони здоров’я України (2018)
Статті рекомендовано до друку наступними рецензентами (2018)
Zabolotnyi O. V. - Proximate testing method of moisture measurement for substances of dielectric nature (2019)
Romanenko V. P. - Methodology of justification the type and evaluation of quality group search of defects in the repair radio-electronic means, Sakovich L. N., Ryzhov Y. V., Gnatyuk S. E., Rozum I. Y. (2019)
Artiukh A. V. - Numerical analysis of slow steady and unsteady viscous flow by means of r-functions method, Lamtyugova S. N., Sidorov M. V. (2019)
Мочурад Л. І. - Mетод редукції моделі для розрахунку електростатичних полів систем електронної оптики (2019)
Нагорный В. В. - Прогнозирование индивидуального ресурса технических систем, Лавров Е. А., Чибиряк Я. И. (2019)
Сидоров М. В. - Mетод двобічних наближень розв’язання першої крайової задачі для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь на основі використання функції Гріна (2019)
Тарасов В. Н. - Исследование систем массового обслуживания с сдвинутыми эрланговскими и экспоненциальными входными распределениями, Бахарева Н. Ф. (2019)
Babichev S. - Implementation of dbscan clustering algorithm within the framework of the objective clustering inductive technology based on r and knime tools, Vyshemyrska S., Lytvynenko V. (2019)
Herasina O. V. - Neuro-fuzzy forecasting of non-linear processes of blast furnace production, Husiev O. Yu., Korniienko V. I. (2019)
Kotsur D. V. - Voronoi-based skeletonization algorithm for segmenting the network of biological neurons, Tereshchenko V. M. (2019)
Moskalenko V. V. - A model and training algorithm of small-sized object detection system for a compact aerial drone, Moskalenko A. S., Korobov A. G., Zaretsky M. O. (2019)
Субботин С. А. - Построение деревьев решений для случая малоинформативных признаков (2019)
Bisikalo O. V. - Modeling the security policy of the information system for critical use, Kovtun V. V., Yukhimchuk M. S. (2019)
Великодний С. С. - Ідеалізовані моделі реінжинірингу програмних систем (2019)
Вовк С. М. - Постановка задач обработки данных на основе критерия минимума протяженности (2019)
Havrylko Ye. V. - The method of multivariate statistical analysis of the time multivariate critical quality attributes of manufacture process with the data factorization, Kurchenko O. A., Tereshchenko I. V., Tereshchenko A. I. (2019)
Гальченко А. В. - Заперечуване шифрування на основі застосування підходу гібридних криптографічних систем, Чопоров С. В. (2019)
Dadenkov S. A. - Analytical model of random multiple access protocol predictive p-persistent CSMA (2019)
Панін В. В. - Побудова нейромережевої експертної системи обробки навігаційних даних в умовах річкової е-навігації, Доронін В. В., Спіян О. М. (2019)
Bieliakov R. O. - Method of the intelligent system construction of automatic control of unmanned aircraft apparatus, Radzivilov H. D., Fesenko O. D., Vasylchenko V. V., Tsaturian O. G., Shyshatskyi A. V., Romanenko V. P. (2019)
Bukaros A. Y. - Modernization of luenberger observer for control system of hermetic compressor electric drive, Onyshchenko O. A., Montik P. N., Malyshev V. L., Bukaros V. N. (2019)
Гурко А. Г. - Робастное управление приводом лазера системы технического зрения (2019)
Косолап А. И. - Оптимизация надежности сложных неремонтопригодных систем, Довгополая А. А. (2019)
Us S. A. - An optimal two-stage allocation of material flows in a transport-logistic system with continuously distributed resource, Koriashkina L. S., Stanina O. D. (2019)
Відомості про авторів (2017)
Balakhtar K. - Creativity as a factor of harmonious development of teacher (2017)
Бондарчук О. І. - Психологічна безпека освітнього середовища закладів загальної середньої освіти та її вплив на мотивацію інноваційної діяльності вчителів (2017)
Жданюк Л. О. - Соціально-психологічні особливості студентського віку (2017)
Івкін В. М. - Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях, Наливайко Г. В. (2017)
Інжиєвська Л. А. - Арткорекційна програма для майбутніх психологів та особливості її реалізації в умовах післядипломної освіти (2017)
Лукіянчук А. М. - Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти як складова психолого-педагогічної компетентності (2017)
Меленчук Н. І. - Готовність авантюрних і неавантюрних осіб до змін (2017)
Москальова А. С. - Зміст та структура правової активності студентської молоді: психологічний аспект, Чубко О. М. (2017)
Павлюк О. Д. - Мотивація до лідерства учнів закладів професійної освіти: сутність та етапи формування (2017)
Перегончук Н. В. - Толерантність до невизначеності як професійно важлива якість майбутнього психолога, Краєвська Т. С. (2017)
Шевченко С. В. - Методика дослідження психологічних особливостей розвитку довіри до себе у майбутніх психологів (2017)
Гуцаленко Л. В. - Контроль в системі управління (2019)
Дорош Н. І. - Організаційні аспекти внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, Чечуй А. В. (2019)
Жук В. М. - Інтегрована звітність: ретроспектива і перспектива в Україні (2019)
Канцедал Н. А. - Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів (2019)
Кучеренко Т. Є. - Облік фінансування інноваційної діяльності підприємства, Ратушна О. П., Мельник Л. Ю. (2019)
Людвенко Д. В. - Облік витрат і калькулювання собівартості корму в галузі свинарства (2019)
Мисака Г. В. - Трансдисциплінарний підхід в підвищенні ефективності управління інтелектуальним капіталом компанії, Дерун І. А. (2019)
Обиход К. О. - Організаційні та облікові аспекти функціонування наукових установ державного сектору (2019)
Пилипенко Л. М. - Організація і методика оцінювання резервів капіталу в бухгалтерському обліку, Демська Ю. В. (2019)
Ярмолюк О. Ф. - Організаційно-методичні аспекти обліку капітальних інвестицій, Шишка Р. О. (2019)
Калівошко О. М. - Аналіз системно важливих комерційних банків (2019)
Нашкерська М. М. - Напрями проведення аналізу доходів і витрат бюджетної установи (2019)
Стахов Б. В. - Проблеми та перспективи акцизного оподаткування (2019)
Трусова Н. В. - Розвиток фіскальної консолідації місцевих бюджетів регіонального рівня (2019)
Шірінян Л. В. - Нова методологія комплексної оцінки конкурентоспроможності ринку страхових послуг України: фактори масштабу і суперництва, тенденції та порівняння, Шірінян А. С. (2019)
Шкромида В. В. - Податкове бюджетування на підприємстві в умовах мінливого бізнес-середовища: бути чи не бути, Гнатюк Т. М., Мельник Н. Б. (2019)
Замлинський В. А. - Вплив корпоративної культури на розвиток компанії (2019)
Котенко О. О. - Енергоефективні автомобілі та їх роль в антикризовій стратегії підприємств України, Домашенко М. Д., Сердюк С. В. (2019)
Крупельницька О. Л. - Теоретико-методологічні засади державного регулювання сталого розвитку сільських територій, Гуденко О. Д., Волинець О. Я. (2019)
Сосновська О. О. - Методичний підхід до оцінки рівня економічної безпеки підприємств зв'язку (2019)
Шаповал С. Л. - Механізм державного регулювання космічної галузі України, Возненко А. А. (2019)
Блог головного редактора (2019)
Асадуллина Н. Р. - Комплексная оценка конкурентоспособности переработанной плодоовощной продукции (2019)
Артьомова А. В. - Особливості торгового балансу Німеччини в умовах кризового і посткризового розвитку світової економіки, Малкіна М. С. (2019)
Дегтярьова О. В. - Форсайт-технології зміни пріоритетів виробничо-господарської діяльності підприємств (2019)
Комар Р. О. - Економіко-правові засади розвитку регулювання міжнародних міграційних процесів (2019)
Луцишина Є. В. - Інновації як складова факторів впливу на стабільний розвиток сучасного підприємства (2019)
Машкіна А. С. - Економіка знань: соціально-економічні перешкоди на шляху до інноваційних процесів (2019)
Павлов К. В. - Экономическая оценка интенсивного характера производства в условиях развития природной cреды (2019)
Пригодич И. А. - Добровольное страхование гражданской ответственности перед таможенными органами, Конончук И. А., Киевич А. В. (2019)
Соломянова-Кирильчук К.О. - Формування системи показників діагностування ризику банкрутства підприємств машинобудування, Гребенікова О. В. (2019)
Євтушенко М. В. - Методи менеджменту ЕВМ у фінансовій діагностиці ефективності управління вартістю суб’єктів господарювання (2019)
Калінеску Т. В. - Кластери підприємств: віртуальність та практика застосування (2019)
Мустафаев А. А. - Концептуально-критериальный подход к обеспечению конкурентоспособности АПК северного региона (2019)
Новини науки та практики (2019)
Редакційна колегія рекомендує (2019)
Рецензенти (2019)
Вимоги до оформлення статтей (2019)
Вихідні дані (2019)
Лісовий В. М. - Становлення і розвиток кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Харківського національного медичного університету (до 130-річчя від дня заснування), Капустник В. А., Дуденко В. Г., Падалиця М. А., Горяїнова Г. В., Євтушенко І. Я., Кондрусик Н. Ю. (2014)
Антипов Н. В. - Реализация компетентностного подхода к обучению на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, Сироид Д. В., Жиляев Р. А., Зарицкий А. Б., Войтенко С. В. (2014)
Вовк Ю. М. - Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії за десять років існування Болонської системи медичної освіти, Вовк О. Ю., Ткаченко К. Д. (2014)
Кобзар О. Б. - Дидактичні проблеми індивідуалізації вивчення клінічної топографічної анатомії і оперативної хірургії в сучасних умовах, Дітковський А. П., Дорошенко С. В., Єршов В. Ю., Радомська Н. Ю., Пархоменко М. В., Первак І. Л., Прокопець К. О., Хворостяна Т. Т. (2014)
Проніна О. М. - Формування клінічного мислення у студентів під час вивчення оперативної хірургії та топографічної анатомії, Коптев М. М., Данильченко С. І., Білич А. М., Половик О. Ю. (2014)
Синицька А. М. - Шляхи підвищення мотивації викладання курсу анатомії людини, Ковальчук О. І., Дзевульська І. В., Матківська Р. М., Устименко О. С. (2014)
Черкасов В. Г. - Історико-гносеологічне підґрунтя формування клінічної направленості анатомії, Дзевульська І. В., Ковальчук О. І., Маліков O. I., Титаренко В. М. (2014)
Антипов Н. В. - Орхидометрия и варикоцеле-обусловленная атрофия яичек, Бердников М. А., Зарицкий А. Б., Колесникова И. А. (2014)
Вдовиченко В. Ю. - Морфометрические характеристики почечных пирамид верхнего конца почки человека зрелого и пожилого возраста (2014)
Вовк Ю. М. - Індивідуальна анатомічна мінливість провідних морфометричних параметрів IV шлуночка головного мозку людей зрілого віку, Журавльова Ю. П., Шаповалов В. А., Крохмаль К. Є. (2014)
Вовк Ю. Н. - Возрастные особенности послойной топографии конвекситальной части твердой оболочки головного мозга человека, Кувенёв А. А. (2014)
Волошин М. А. - Особливості реактивності колінного суглоба щурів при модельованому остеоартрозі, Григор'єва О. А., Моніна О. В. (2014)
Воробьев А. А. - Внутрибрюшинное спайкообразование при послеоперационной эстрогенной недостаточности, Жаркин Н. А., Засядкина Н. Э., Поройский С. В., Дворецкая Ю. А. (2014)
Губина-Вакулик Г. И. - Морфофункциональное состояние надпочечников у взрослых потомков при введении в рацион генно-модифицированной сои, Денисенко С. А., Горбач Т. В., Колоусова Н. Г., Андреев А. В. (2014)
Дуденко В. Г. - Построение персонализированной анатомической модели диафрагмы человека, Аврунин О. Г., Тымкович М. Ю., Куринной В. В. (2014)
Дуденко В. Г. - Учет анатомических отверстий при построении компьютерной модели диафрагмы, Аврунин О. Г., Тымкович М. Ю., Куринной В. В. (2014)
Жураківська О. Я. - Структурні основи старечих змін гіпоталамо-нейрогіпофізарної системи (2014)
Квятковська Т. О. - Ехографічна характеристика стану судинного русла нирок і уродинаміки верхніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Федорінчик Т. В. (2014)
Корсак А. В. - Ультраструктурні особливості невроми на етапах дегенерації та ранньої регенерації за умов різних методів впливу електрохірургічного високочастотного інструменту на периферійний нерв, Чайковський Ю. Б., Чухрай С. М., Чернець О. В. (2014)
Костиленко Ю. П. - Морфометрический анализ нижних больших коренных зубов человека, Саркисян Е. Г. (2014)
Kuzenko Ye. - Identification of epulis patients with a high risk of periodontal diseases: DNA infrared spectra,expression MGMT and p53 by and apoptosis analysis, Romaniuk A. (2014)
Малеев Ю. В. - Новый взгляд на хирургическую анатомию органов передней области шеи, Черных А. В., Шевцов А. Н. (2014)
Марковский В. Д. - Влияние предоперационной терапии на пролиферативную активность плоскоклеточного рака шейки матки, Винник Ю. А., Ключко Е. А., Плитень О. Н., Гаргин В. В. (2014)
Ольховський В. О. - Морфофункціональне обгрунтування класифікації мієлінових волокон вісцеральних нервів людини, Терещенко А. О. (2014)
Пастухова В. А. - Структурная перестройка скелетных мышц под воздействием длительных физических нагрузок, Лукьянцева Г. В., Дуденко В. Г. (2014)
Похил С. І. - Мікроанатомія селезінки нелінійних мишей у нормі і при бабезіозній інфекції, Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А. (2014)
Прокопець К. О. - Морфофункціональні зміни селезінки після оклюзії її судин, Кобзар О. Б., Дорошенко С. В., Пархоменко М. В., Первак І. Л., Радомська Н. Ю., Єршов В. Ю., Шамрай Д. В. (2014)
Пятикоп В. А. - Сравнительная эффективность введения в черную субстанцию мезенхимальных стволовых клеток костного мозга человека и индуцированных клеток по нейрональному пути в модели паркинсоноподобного синдрома, Мсаллам М. А., Щегельская Е. А., Кутовой И. А., Губина-Вакулик Г. И., Горбач Т. В. (2014)
Романюк А. М. - Зміни гістоморфометричних показників нижньої щелепи за умов впливу солей важких металів, Коробчанська А. Б., Гортинська О. М., Будко Г. Ю. (2014)
Рудюк Т. Я. - Особливості морфологічних змін ушкодженого сідничого нерва у тиреоїдектомованих щурів за умов комбінованої фармакологічної корекції гіпотиреозу, Раскалєй В. Б., Cтеченко Л. О., Чухрай С. М. (2014)
Самойлова М. В. В. - Сонографічні критерії в діагностиці ендометріозу яєчників (2014)
Степаненко А. Ю. - Закономерности клинической анатомии мозжечка: индивидуальная изменчивость линейных размеров по данным магнитно-резонансной томографии (2014)
Топка Э. Г. - Проблема негативного влияния факторов внешней среды в комплексном лечении заболеваний органов мочеполовой системы в эксперименте, Шарапова Е. Н. (2014)
Феджага І. П. - Клінічна анатомія гортанної частини глотки у чоловіків різних конституційних типів: порівняльні КТ-вимірювання у осіб без патології та при раку гортані перед проведенням ларингектомії, Костюк О. Г. (2014)
Фёдоров Д. Ю. - Индивидуальные различия положения, формы и размеров артерий твердой оболочки головного мозга (2014)
Черно В. С. - Індивідуальна морфометрична мінливість поперечних пазух твердої оболонки головного мозку у дорослих людей в залежності від типу будови черепа (2014)
Черных А. В. - Клинико-анатомические параллели хирургической анатомии околощитовидных желез, Малеев Ю. В., Шевцов А. Н. (2014)
Шуба Д. Г. - Морфометрические характеристики почечных пирамид нижнего конца почки человека, состоящей из четырех экскреторных секторов (2014)
Пересипкіна Т. В. - Динаміка стану здоров’я дітей та підлітків харківської області, Сидоренко Т. П., Пересипкіна А. М. (2019)
Сідаш Ю. В. - Сучасні підходи до медичного стажування науково-педагогічних працівників та практикуючих лікарів, Бойченко О. М., Попович І. Ю. (2019)
Грищенко О. В. - Наш досвід викладання акушерства та гінекології англомовним клінічним ординаторам, Лахно І. В, Пак С. О., Ромаєва В. П., Дудко Л. В., Шевченко О. І. (2019)
Романюк Л. Б. - Аналіз проведених заходів з підготовки студентів-медиків до здачі тестового іспиту "Крок-1" з мікробіології, вірусології та імунології, Кравець Н. Я. (2019)
Левченко Л. І. - Міждисциплінарна інтеграція як складова методів викладання офтальмології у вищих медичних навчальних закладах, Деєва Т. В., Степаненко О. Ю., Гірка В. Д. (2019)
Лісяна Т. О. - Стан біоценозу кишечнику в дітей з виразковим колітом, Денисова М. Ф., Чернега Н. В., Музика Н. М., Пономарьова І. Г., Букулова Н. Ю., Дорошенко О. О. (2019)
Коробко Е. Ю. - Клінічна ефективність анестезії під час операцій на нижніх кінцівках, Георгіянц М. А. (2019)
Білецький О. В. - Оцінка вмісту рідини в грудній клітці в пацієнтів із забоєм легень на тлі політравми та його зміни під впливом заходів інтенсивної терапії, Курсов С. В. (2019)
Багмут І. Ю. - Роль Т- і В-лімфоцитів у патоґенезі розвитку хірургічної патології щитоподібної залози, Гальмиз О. О., Граматюк С. М., Тіткова А. В. (2019)
Водолажський М. Л. - Проблеми тютюнопаління серед студентської молоді за умов високої професійної спрямованості, Летяго Г. В., Чернуський В. Г., Говаленкова О. Л., Савельєва Л. М. (2019)
Сухова Л. Л. - Состояние процессов антиоксидантной защиты и свободнорадикального окисления в печени крыс в условиях гипоандрогении, Волкова Ю. В. (2019)
Гризодуб Д. В. - Аналіз частоти соматичних ускладнень у пацієнтів з непереносимістю конструкційних стоматологічних матеріалів, які користуються незнімними мостоподібними протезами (2019)
Остафійчук Д. І. - Термографія в медицині – загальні принципи, Шайко–Шайковський О. Г., Рожнов О. О., Білов М. Є. (2019)
Сідь Є. В. - Значення визначення показників центральної гемодинаміки та ремоделювання серцево-судинної системи при гіпертонічних кризах, Соловйов О. В., Лелюк Д. В. (2019)
Кебкало А. Б. - Методика накладання герметичного шва для перитонеооментопексії, Рейті А. О., Грянила В. В. (2019)
Лукьянцева О. Ю. - Изучение эффективности применения "Омника" в лечении неврозоподобного энуреза у детей с учетом гендерного распределения (2019)
Середенко Н. П. - Впровадження сучасної концепції fast-track surgery в пацієнток, розроджених шляхом операції кесарів розтин (2019)
Служіння науці та охороні здоров’я (До 85-річчя професора Миколи Івановича Хвисюка) (2019)
Титул, зміст (2014)
Батєєва Н. П. - Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу у річному макроциклі підготовки з урахуванням модельних характеристик (2014)
Котелевський В. І. - Психодіагностика у фізичній реабілітації студентської молоді із патологією хребта (2014)
Сэйдел В. - Сравнение и оценка участия польских плавцов на олимпийских и паралимпийских играх в лондоне, Приступа Т., Фиц М. (2014)
Халайцан А. П. - Формування основ культури здоров’я як педагогічна проблема (2014)
Харченко Г. Д. - Основные принципы восстановления спортсменов с миофасциальным болевым синдромом с учётом психологического аспекта их реабилитации (2014)
Jamshidi - far Saeed - Strength and conditioning practices of Iran wrestling league strengthand conditioning coaches, Mirzeai Bahman, Damirchi Arsalan (2014)
Mrozkowiak M. - The correlations among the complex of spine-pelvis traits and the feet traits in boys aged 4 to 6 years, Posłuszny M., Żukowska H., Iermakov S., Szark-Eckardt M. (2014)
Ahmadabady Z. N. - A comparison mental health, physical symptoms, anxiety and sleeping disorders and disorders in social function among male andfemale athletes and non- athletes students, Rastegar H., Mahri H. (2014)
Зависляк И. В. - Управляемые отражающие поверхности на основе ферритового слоя, Чумак Г. Л. (2019)
Цян Г. - Неэквидистантные двумерные антенные решетки, синтезированные с использованием латинских квадратов и циклических разностных множеств, Иян Л., Луценко В. И., Юн Д. (2019)
Гутник В. Г. - Характеристики рассеивающих элементов морской поверхности при распространении радиоволн под малыми углами скольжения, Логвинов М. Ю., Логвинов Ю. Ф. (2019)
Николаенко А. П. - Модель локального возмущения нижней ионосферы над очагом землетрясения и его влияние на сигналы глобального электромагнитного резонанса, Галюк Ю. П., Хайакава М. (2019)
Векслерчик В. Е. - Корреляционные функции линейных аддитивных марковских цепей высших порядков, Мельник С. С., Притула Г. М., Усатенко О. В. (2019)
Глибицкий Д. М. - Метод оценки влияния химических и физических факторов на биополимеры по текстурам их пленок, Горобченко О. А., Николов О. Т., Чейпеш Т. А., Джимиева Т. Н., Зайцева И. С., Рошаль А. Д., Зибаров А. М., Шестопалова А. В., Семенов М. А., Глибицкий Г. М. (2019)
Литвинова Л. - Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій (2019)
Ісаєва О. - Інтелектуальний пошуковий інструментарій знаннєвих ресурсів у порталі "Наука України", Дорош М., Власова Т. (2019)
Ільницька Л. - Бібліографія української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині і в еміграції (1914 – 1939): науково-методичні засади створення видавничого проекту та його реалізація (2019)
Колеснікова В. - Бібліотека Майдану: шлях від революційної читальні до бібліотеки Музею Революції Гідності (2019)
Ляшко С. - Представлення універсального знання про Україну та її народ: від XI ст. до доби Інтернету Рецензія на книгу: Наталія Черниш. Нариси з історії української енциклопедичної справи. Львів: ЛА "Піраміда", 2018. 348 с. (2019)
Венідиктова А. - Семінар "Стандартизація бібліотечної діяльності" (2019)
Хмелярчук М. І. - Міжнародні відмінності у фінансуванні корпоративного бізнесу, Павлишин А. І., Павлишин М. І. (2017)
Стеблій Г. Я. - Соціальна спрямованість економіки України в контексті реалізації європейських цінностей, Тувакова Н. В., Панчишин С. М. (2017)
Другов О. О. - Ендаументи в системі розвитку процесів інтелектуалізації економіки (2017)
Борусевич Х. Ю. - Теоретичні підходи до визначення тіньової економічної діяльності (2017)
Зварич М. С. - Фінансова безпека домогосподарства: чинники впливу i загрози (2017)
Рак Н. Є. - Методичні та прикладні аспекти визначення прожиткового мінімуму в Україні (2017)
Узєнбло А. К. - Прибутковий податок з фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність у Польщі, – хороше рішення? (2017)
Чорний Р. С. - Основні проблеми розвитку трудового потенціалу в малих містах (2017)
Олійник Н. Ю. - Стратегії розвитку ринку праці України: гендерний аспект (2017)
Горбачевська О. В. - Про формування інтелектуального ресурсу: новітній погляд економічної науки (2017)
Гладунський В. Н. - Проблеми формування інтелектуальної техніки економічно активного креативного фахівця нової економіки, Берегова Г. І. (2017)
Шпак О. Г. - Аналіз продуктивності праці персоналу підприємства і діагностика резервів її зростання, Скриньковський Р. М. (2017)
Пшик Б. І. - Формування інвестиційних ресурсів в Україні на базі заощаджень населення, Голуб Р. Р. (2017)
Садов'як М. С. - Ринок житлового будівництва в Україні: сучасні тенденції розвитку (2017)
Русинко М. К. - Аналіз узгодженості експертів при оцінці інвестиційних проектів (2017)
Чорна Н. П. - Проблеми залучення інвестицій у сільське господарство і самозабезпечення продуктами харчування в Україні (2017)
Возна Л. Б. - Креативний менеджмент: активізація творчого потенціалу персоналу організації (2017)
Калинець К. С. - Метаморфоза корпоративної соціальної відповідальності: від минулого до сучасного (2017)
Фітель О. І. - Роль соціального підприємництва у забезпеченні спроможності територіальних громад (2017)
Прохоренко В. П. - Вплив показників діяльності банківської сфери на динаміку ВВП України (2017)
Дудинець Л. А. - Напрями забезпечення довіри споживачів фінансових послуг (2017)
Грудзевич У. Я. - Оцінка банків національними рейтинговими агентствами (2017)
Мамедов С. Г. - Система антикризової адаптації банків в Україні: теоретичні аспекти (2017)
Лісняк А. Є. - Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової безпеки банку (2017)
Рисін В. В. - Перспективи розвитку цифрового банкінгу на фінансовому ринку України, Рисін М. В. (2017)
Слобода Л. Я. - Перспективи та ризики клірингових платежів фінансових установ: міжнародний досвід для України, Цілуйко Д. (2017)
Рисін В. В. - Кластерний підхід до оцінки стейкхолдерами ефективності діяльності банків з урахуванням ризику, Чаплига В. В. (2017)
Голуб Г. Г. - Регулювання ризиків корпоративного управління в банківському секторі економіки України, Слобода Л. Я. (2017)
Сідельник О. П. - Сучасний стан проблемних кредитів у банківській системі України, Руденко З. М. (2017)
Шурпенкова Р. К. - Рейтингова оцінка фінансових ресурсів підприємства, Калайтан Т. В. (2017)
Костенко М. М. - Дайкові комплекси основного та середнього складу Волинського мегаблока Українського щита (2018)
Лисенко О. А. - Південно-Білозірське родовище багатих залізних руд, Колотієвський Р. П., Ковтун О. В. (2018)
Деревська К. І. - Трахтемирівський півострів: історія досліджень, геологічна будова, сучасні проблеми збереження території, Пилипчук О. М., Спиця Р. О., Шевела Ю. О. (2018)
Зинчук Н. Н. - Особенности продуктов выветривания различных пород в алмазоносных регионах и их поисковое значение (на примере Сибирской платформы) (2018)
Дем’яненко І. І. - Особливості гіпсометричного розподілу покладів вуглеводнів в утвореннях фанерозою Західного нафтогазоносного регіону України (2018)
Рудько Г. І. - Визначення залежностей між кількісними та якісними параметрами оцінки вугільних родовищ з незначними запасами, Курило М. М., Бала В. В., Маковський Ю. С. (2018)
Рой М. М. - Технологія дослідження високодебітних газових свердловин при нестаціонарному режимі фільтрації (2018)
Слоницкая С. Г. - Структурная модель Закарпатского литосферного блока по геофизическим данным (2018)
Лисенко О. А. - V Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво", присвячений 100-річчю геологічної служби України ("Геофорум-2018") (2018)
Нечаев С. В. - Большой Донбасс и необычная история Самарской партии Украинского геологического управления (2018)
Пам’яті Сергія Валентиновича Нечаєва (2018)
Спогади друзів і колег про Сергія Валентиновича Нечаєва (2018)
Пам’яті Дмитра Сергійовича Гурського (2018)
Зміст збірників наукових праць УкрДГРІ за 2018 рік (2018)
Андрушків Б. - Управління соціогуманітарними та економічними чинниками створення передумов щасливого шлюбу та зміцнення сімейних устоїв в Україні, Кирич Н., Погайдак О., Мельник Г. (2018)
Антонюк В. П. - Соціальна політика забезпечення соціальної справедливості щодо вимушених переселенців (2018)
Безхлібна А. П. - Аналіз підходів до визначення факторів регіональної конкурентоспроможності (2018)
Бойченко М. В. - Проблеми транспортної логістики вантажних перевезень в Україні (2018)
Борейко В. І. - Шляхи підвищення ефективності використання водних ресурсів України (2018)
Брюховецька Н. Ю. - Оцінка можливостей фінансування капітальних інвестицій за рахунок прибутку і амортизації, Чорна О. А., Черних О. В. (2018)
Бутенко А. І. - Класифікатор інноваційних товарів: методичний аспект, Уманець Т. В., Шаталова Л. С. (2018)
Гітіс Т. П. - Дослідження сучасного стану трудових ресурсів України, Нікуліна А. А. (2018)
Дейч М. Є. - Соціальна політика щодо ліквідації соціальної нерівності окремих прошарків населення (2018)
Дятлова Ю. В. - Механізми розвитку та безпеки банківського кредитування: досвід країн ЄС та сучасні реалії (2018)
Жадько К. С. - Теоретико-методологічні засади маркетингової діяльності на промислових підприємствах, Падерін І. Д., Гуртова Н. В. (2018)
Жуков С. А. - Особливості формування стратегічних бюджетів людського капіталу, Маліношевська К. І. (2018)
Задорожный Г. В. - Прорывные методологические основания антикризисных исследований национального хозяйства (2018)
Зось-Кіор М. В. - Сучасні аспекти управління якістю продукції в умовах динамічного середовища, Германенко О. М., Іщенко К. І. (2018)
Іванов С. В. - Геоекономічний простір: теоретичні аспекти маркетингу розширеної взаємодії у рамках економічних систем (2018)
Івченкова О. Ю. - Сучасний стан та перспективні напрями розвитку сільського господарства в Україні, Гарбуз О. А. (2018)
Каїра З. С. - Системи управління трудовим потенціалом в логістичних операціях промислового підприємства, Єлецьких С. Я., Свинаренко Т. І. (2018)
Кондратенко О. О. - Роль бізнес-інкубаторів у активізації інноваційного розвитку України, Ніколаєв О. Д. (2018)
Кочешкова І. М. - Реверсивна логістика промислових відходів, Трушкіна Н. В. (2018)
Криворучко Г. В. - Технологія блокчейн та перспективи її застосування в процесі бюджетування, орієнтованого на результат (2018)
Латишева О. В. - Витрати підприємств: суть, сучасні підходи до їх оцінки та управління, Підгора Є. О. (2018)
Ляшенко В. І. - Модернізація промисловості регіонів в контексті територіальної та функціональної децентралізації, Солдак М. О. (2018)
Мадых А. А. - Экономико-математическое моделирование смарт-предприятий: мировой опыт и перспективы, Охтень А. А., Дасив А. Ф. (2018)
Нечволода Л. В. - Дослідження сучасних математичних підходів до прийняття рішень у галузі управління людськими ресурсами промислового підприємства, Гудкова К. Ю., Лучинецький В. В. (2018)
Палига Є. М. - Методологія розвитку видавничо-поліграфічної діяльності регіонів України в умовах інституційних змін, Босак І. П. (2018)
Смирнова І. І. - Інноваційні технології управління персоналом на підприємстві, Сімаков К. І. (2018)
Сытник Е. А. - Возможные негативные последствия реструктуризации бюджетной задолженности в Украине с помощью казначейских векселей (2018)
Усоский В. Н. - Сущность криптовалюты и исторические предпосылки возникновения абстрактного обязательства как условия эмиссии банком кредитных денег (2018)
Шевченко Н. Ю. - Оцінка пожежного ризику на АЗС: моделювання, аналіз, прийняття рішень, Верещак О. О. (2018)
Шелеметьєва Т. В. - Систематизація принципів управління розвитком туризму в умовах трансформації національної економіки (2018)
Ястремський О. І. - Ключові та ефективні види економічної діяльності України (2018)
Вишневський В. П. - До питання про стратегію інноваційного розвитку України або якою має бути стратегія інноваційного розвитку України, Єгоров І. Ю., Ляшенко В. І., Антонюк В. П., Князєв С. І., Підоричева І. Ю., Ковчуга Л. І. (2018)
Пономарев С. В. - Экономика знаний (развитие интеллектуального и компьютерного капитала предприятия) (2018)
Рабыко И. Н. - Этапы развития корпоративной системы управления акционерными обществами в Республике Беларусь как путь минимизации финансовых рисков (2018)
Устименко В. А. - Правове забезпечення сталого розвитку промислових регіонів (2018)
Contents (2018)
Kryvonohova I. - Innovation and investment monitoring as a tool of information support for activisation of the innovation and investment activity of an enterprise, Muzhailo V. (2018)
Araftenii A. - Social point on the evaluation of accounting, Bashynska M. (2018)
Slobodianiuk O. - Competition and itsinfluence on the development of the insurance market (2018)
Makarova M. - The influence of bitcoin ecosystem on digital economy (2018)
Mushynska N. - Means of future economists’ professional self-development in the educational process of foreign language studying (2018)
Koval V. - State regulation of energy security in national economy (2018)
Vivchar O. - Analysis of indicators impact on economic security of enterprises in the context of socio-humanitarian components, Redkva O. (2018)
Яковлєва-Носарь С. О. - Байрак Генералка в рекреаційній системі м. Запоріжжя (2018)
Бессонова В. П. - Таксономічна характеристика деревних насаджень та дендроресурси балки Любимівської, Пономарьова О. А. (2018)
Бондаренко А. М. - Критерії вибору та оцінка ефективності засобів знищення амброзії полинолистої у селітебних зонах, Долина О. О., Гацький А. К. (2018)
Іванченко О. Є. - Дендрофлора Соснового скверу м. Дніпро: видовий асортимент й таксаційні характеристики (2018)
Легостаєва Т. В. - Репродуктивні особливості Gleditsia triacanthos L. та Fraxinus excelsior L. за умов техногенного забруднення, Берхмілер О. О. (2018)
Юсипіва Т. І. - Динаміка каротиноїдів у листках самосіву деревних рослин за дії промислового забруднення (2018)
Bessonova V. P. - Tree species diversity in the sanitaryp rotection zone of the "Biosphere Corporation" in the City of Dnipro, Ukraine, Dzhygan O. P. (2018)
Чонгова А. С. - Мікрокліматична роль заповідних паркових дендроценозів м. Запоріжжя (2018)
Войтович О. М. - Оцінка генетично обумовленої стійкості сортів рицини та структури сапротрофного комплексу ризосфери до фузаріозу, Костюченко Н. І. (2018)
Булейко А. А. - Едафотопи терникових біогеоценозів, що формуються в умовах північного варіанту степової зони України та їх еколого-мікроморфологічна характеристика, Мітіна Н. Б. (2018)
Васенко О. Г. - Фотосинтетичні пігменти альгофлори як біомаркери екологічного стану водних об’єктів (на прикладі пониззя Дунаю), Верніченко Г. А., Верниченко-Цветков Д. Ю. (2018)
Зайцева І. А. - Дендробіонтні філофаги Tilia L. у насадженнях м. Дніпро: весняна фенологічна група (2018)
Валерченко Ю. В. - Скринінг пігментосинтезувальних дріжджів – біоіндикаторів йонів хрому (VI), Крупєй К. С. (2018)
Дунаєвська О. Ф. - Біомаркерні показники селезінки Rana ridibunda P. (2018)
Крупєй К. С. - Детоксикаційна дія гумату Натрію на каротинвмісні дріжджі-індикатори в присутності йонів важких металів, Поваляєва А. А. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Diachenko M. - Vacuum birefringence in a supercritical magnetic field, Novak O., Kholodov R. (2019)
Stashko O. S. - Spherically symmetric configurations in general relativity in the presence of a linear massive scalar field: separation of a distribution of test body circular orbits, Zhdanov V. I. (2019)
Hazra R. - Study of atomic populations, electromagnetically induced transparency, and dispersive signals in a Λ-type system under various decoherence effects, Hossain M. (2019)
Feldman E. P. - Kinetic theory of the fracture of the coal (rock) edge by the gas-filled cracks. Instantaneous loading-out, Kalugina N. A., Melnik T. N. (2019)
Romanenko V. I. - On the accuracy of error propagation calculations by analytic formulas obtained for the inverse transformation, Kornilovska N. V. (2019)
Virko V. F. - Influence of nonuniform magnetic field on the helicon discharge excited by various antennas, Virko Yu. V. (2019)
Makhlaichuk V. M. - Shear viscosity of aqueous electrolyte solutions (2019)
Alekseev O. M. - The structure of polymer clusters in aqueous solutions of hydroxypropyl cellulose, Zabashta Y. F., Kovalchuk V. I., Lazarenko M. M., Bulavin L. A. (2019)
Yushchuk S. I. - Growing of thick single-crystalline La-substituted yttrium-iron garnet films with reproducible parameters, Yuryev S. O., Pokladok N. T. (2019)
Tomchenko M. D. - Low-lying energy levels of a one-dimensional weakly interacting Bose gas under zero boundary conditions (2019)
To the centenary of the birthday of the outstanding physicist I. Z. Fisher (2019)
Ігнатенко Є. В. - Міжнародний фестиваль і конгрес "Musica Antiqua Europae Orientalis" в оцінках радянської музичної преси (2019)
Матусевич А. П. - Оперное творчество Андрея Тихомирова (2019)
Якубов Т. А. - Скрипковий концерт ор. 22 Сергія Борткевича як перший зразок жанру в історії української музики (2019)
Ракочі В. О. - Виражальні, синтезуючі та драматургічні функції оркестрування в Concerto in F Джорджа Гершвіна (2019)
Довжинець І. Г. - Музичне середовище та музичне життя (2019)
Бацак К. Ю. - Сезони італійської опери в Одесі 1855–1857 років: репертуар, виконавці, реконструкція антрепризи (2019)
Прокопова О. В. - Засоби сонористики у циклі Ганни Гаврилець "Фортепіанні п’єси для юних піаністів" (2019)
Пучко-Колесник Ю. В. - Феномен учителя: хорова школа Олега Тимошенка (2019)
Бабушка Л. Д. - Фестивація та карнавалізація: проблема дискурсивності в сучасній культурі (2019)
Бурган І. О. - Культурний діалог у сучасній теорії та практиці концертування (2019)
Антонюк В. Г. - Видатний педагог-концертмейстер класу камерного співу Зоя Юхимівна Ліхтман (2019)
Вимоги до статей (2019)
Contents (2018)
Horokhivska T. - Developing Professional Pedagogical Competency Of Lecturers in the Leading EU Countries (2018)
Pliushch V. - Developing Metacognitive Strategies of Future Teachers in the French System of Higher Education (2018)
Balendr A. - Current status and prospects for the quality assurance in Border Guards Training: European Experience (2018)
Nahorna O. - Open Book Exam as Assessment Method at Master Degree Programmes in International Arbitration and Alternative Dispute Resolution: Foreign Experience (2018)
Özkara A. B. - Comparative Research on Inclusive Education in England, Germany, France and Turkey from the Perspective of Physical Activity (2018)
Bidyuk D. - Professional Training of Choreography Students in European Universities (2018)
Romaniuk I. - Training Social Educators to Organize Cultural and Leisure Activities: British and Ukrainian Experience (2018)
Isaieva I. - Police Training in The System of Professional Training for Federal Police Force in Germany (2018)
Yakovyshena L. - Professional Training of Medical Specialists: International Experience (2018)
Malysheva M. - Professional Training of Hospitality Specialists in Turkish and Ukrainian Vocational Schools (2018)
Ovcharuk V. - Health, Health Preservation and Health-Preserving Competency in the Context of Ukrainian and Foreign Scholars’ Views (2018)
Moshenets O. - Professional Training of International Communication Specialists: the Example of Coventry University (2018)
Kolomiiets B. - The Roots of Independent Study in the USA (2018)
Яковишена Л. - Професійна підготовка фахівців з медичною освітою: зарубіжний досвід (2018)
Овчарук В. - Здоров’я, здоров’язбереження та здоров’язберігаюча компетентність у контексті поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених (2018)
Правила оформлення і подання рукописів (2018)
Пазюк В. М. - Дослідження низькотемпературних режимів сушіння рослинних капілярно-пористих матеріалів сферичної форми (2018)
Корнієнко Я. М. - Визначення температурного поля в дисперсних системах при одержанні кристалічно-аморфних твердих структур, Магазій П. М., Гатілов К. О., Сачок Р. В. (2018)
Кремньов В. О. - Енергетична ефективність виробництва теплової ізоляції на основі базальтових супертонких волокон, Шпільберг Л. Ю., Тимощенко А. В., Гулієнко О. В., Тимощенко Є. В. (2018)
Недбайло А. Н. - Особенности кинетики массообменных процессов в процессе обжига керамических материалов, Чернышин А. Г. (2018)
Титова О. О. - Закарпатський перліт як компонент мінерального в`яжучого матеріалу, Черняк Л. П., Нудченко Л. А. (2019)
Корнієнко Я. М. - Радіаційно-конвективна конвеєрна сушка базальто - бентонітових картонів, Магазій П. М., Гатілов К. О., Сачок Р. В. (2019)
Снєжкін Ю. Ф. - Математична обробка результатів експериментальних досліджень низькотемпературних режимів сушіння капілярно-пористих матеріалів сферичної форми, Пазюк В. М., Петрова Ж. О. (2019)
Тельников Е. Я. - Исследование электрофизических свойств толстопленочных электродов на пьезокерамике в особых условиях, Хмара И. А., Чернышин А. Г., Недбайло А. Н. (2019)
Contents (2019)
Desyatov T. - Adapting Mechanisms for Managing Quality of Pedagogical Education in Ukraine to International Educational Standards: Comparative Analysis (2019)
Zhuravska N. - Methodological Approaches to Constructing a Didactic Model of Specialist Courses: Comparative Aspect (2019)
Mukan N. - Teachers’ Digital Competence Development: Estonian State Policy in the Field, Noskova M., Zinchuk I. (2019)
Sadovets O. - Academic English as aComponent of Curriculum for ESL Students (Foreign Experience) (2019)
Zorochkina T. - Financial Support of Higher Education Development in Ukraine and the Uk (2019)
Hubina O. - Professional and Pedagogical Aspect of Developing Open Education in the Field of Future Specialists’ Training at British Universities (2019)
Marusynets M. - Continuing Education as a Factor of Personality Socialization (in the Context of Austria`S Experience) (2019)
Yuzyk O. - Quality of Higher Education in Ukraine and Poland: Comparative Aspects, Mazaikina I., Bilanych H., Yuzyk M. (2019)
Roskvas I. - Conceptual Aspects of Professional Training for Englishlanguage Teachers: the UK Experience (2019)
Yashchuk S. - Organizing the Education Process in France: the Experience of Regional Institute of Social Work Aquitaine, Bordeaux (2019)
Moshenets O. - Goals, Objectives and Content of Professional Training for International Communication Specialists in the UK (2019)
Правила оформлення і подання рукописів (2019)
Демкович А. Є. - Зміни клітинного імунного захисту організму в процесі хронізації експерементального бактеріально-імунного парадонтиту, Бондаренко Ю. І., Якимчук М. М. (2018)
Силенко Ю. І. - Клінічні та біохімічні показники у білих щурів при лікуванні експериментального генералізованого парадонтиту, Хребор М. В., Силенко Г. М., Писаренко О. А. (2018)
Удод О. А. - Лабораторне вивчення глибини полімерізації фотокомпозитних матеріалів, Бекузарова Х. І. (2018)
Хаврона М. Ю. - Корекція процесів ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації за допомогою екстракту трави герані болотної у формі стоматологічної плівки за умов експериментального стоматиту, Бензель І. Л., Федін Р. М., Піняжко О. Р., Хаврона О. П. (2018)
Горай М. А. - Підвищення ефективності лікування herpexsimplexlabialis при застосуванні діодного лазера і гелю "tebodont", Курдиш Л. Ф., Попова О. І., Кутельмах О. І. (2018)
Зубачик В. М. - Клінічна ефективність застосування озонованої обліпихової олії в курців, хворих на генералізований пародонтит, Ільчишин М. П. (2018)
Мандич О. В. - Поширеність захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку на тлі скупченості зубів (2018)
Петрушанко Т. А. - Психосоматические аспекты сочетанной патологии пародонта и слизистой рта, Иленко Н. Н. (2018)
Шульженко А. Д. - Клініко-лабораторна ефективність лікування жінок із захворюваннями пародонта на тлі бактеріального вагінозу, Петрушанко Т. О., Микитюк М. В. (2018)
Микиєвич Н. І. - Порівняльна клінічна оцінка ефективності лікування дефектів твердих тканин бічних зубів прямими і непрямими реставраціями, виготовленими з композитних матеріалів (2018)
Тончева К. Д. - Визначення залежності жувальної ефективності від темпераменту, Король Д. М., Запорожченко І. В., Калашніков Д. В., Кіндій Д. Д. (2018)
Каськова Л. Ф. - Стан гігієни порожнини рота в дітей у перший період змінногоприкусу, Мандзюк Т. Б., Новікова С. Ч., Уласевич Л. П. (2018)
Ковач І. В. - Профілактика карієсу зубів в умовах забруднення екології, Штомпель Г. В., Дичко Є. Н., Вербицька А. В. (2018)
Мельник В. С. - Терміни формування тимчасового і постійного прикусув дітей Ужгорода, Горзов Л. Ф., Зомбор К. В. (2018)
Любченко А. В. - Применение методики непосредственной дентальной имплантации при тотальных дефектах на нижней челюсти с использованием синтетического остеопластического материала "клипдент пл" и мембраны "клипдент мк", Кравцов Н. С. (2018)
Гуржій О. В. - Ускладнення ендодонтичного лікування: особливості клінічних проявів, діагностика, Коломієць С. В. (2018)
Дрок В. О. - Поширеність зубощелепних аномалій і захворювань пародонта серед підлітків (2018)
Коломієць С. В. - Рекомендації щодо тактики при виявленні потенційно злоякісних уражень у порожнині рота, Удальцова К. О., Шинкевич В. І. (2018)
Мельник В. Л. - Місце синдрому больової дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба серед больових синдромів обличчя, Шевченко В. К., Силенко Ю. І. (2018)
Писаренко О. А. - Клінічні спостереження за лікуванням дисколоритів девітальних зубів методом вибілювання, Силенко Ю. І., Хребор М. В. (2018)
Скрипнікова Т. П. - Відкрита перфорація альвеолярного відростка верхньої щелепи, перфорація дна порожнини зуба при ендодонтичному лікуванні першого моляра верхньої щелепи (клінічний випадок), Хміль Т. А., Білоус С. В. (2018)
Іленко Н. М. - Методи розвитку професійної мотиваціїстудентів-старшокурсників на кафедрі терапевтичної стоматології, Бойченко О. М. (2018)
Скрипников П. М. - Науковий спадок професора Максименка Павла Тихоновича, Скрипнікова Т. П., Хміль Т.Ф. (2018)
Дяченко М. - Вакуумне подвійне променезаломлення в надкритичному магнітному полі, Новак О., Холодов Р. (2019)
Stashko O. S. - Spherically symmetric configurations in general relativity in the presence of a li­near massive scalar field: Separation of a distribution of test body circular orbits, Zhdanov V. I. (2019)
Hazra R. - Study of atomic populations, electromagnetically induced transparency, and dispersive signals in a ?-type system under various decohe­rence effects, Hossain Md. M. (2019)
Feldman E. P. - Kinetic theory of the fracture of the coal (rock) edge by the gas-filled cracks. Instantaneous loading-out, Kalugina N. A., Melnik T. N. (2019)
Романенко В. І. - Про точність розрахунку перенесення похибок за аналітичними формулами для оберненого перетворення, Корніловська Н. В. (2019)
Вірко В. Ф. - Вплив неоднорідного магнітного поля на геліконний розряд, збуджуваний різними антенами, Вірко Ю. В. (2019)
Махлайчук В. М. - Зсувна в'язкість водних розчинів електролітів (2019)
Алєксєєв О. М. - Структура кластерів у водних розчинах гідроксипропілцелюлози, Забашта Ю. Ф., Ковальчук В. І., Лазаренко М. М., Булавін Л. А. (2019)
Ющук С. І. - Вирощування товстих монокристалічних плівок La-заміщеного залізо-ітрієвого гранату з відновлювальними параметрами, Юр’єв С. О., Покладок Н. Т. (2019)
Tomchenko M. D. - Low-lying energy levels of a one-dimensional weakly interacting Bose gas under zero boundary conditions (2019)
До 100-річчя з дня народження видатного фізика Фішера Йосипа Залмановича (2019)
Бойко М. М. - Інституційна модель системи управління якістю освітньої діяльності в педагогічному університеті (2018)
Короткова Ю. М. - Активізація академічної мобільності студентів закладів вищої освіти як засіб підвищення їхньої конкурентоспроможності: вітчизняний і грецький досвід (2018)
Демидова М. Г. - Навчальна самопідготовка студентів у проекції розвитку системи вищої педагогічної освіти в Україні, Лоу Яньмей (2018)
Ткачук Г. В. - Аналіз та особливості впровадження моделей змішаного навчання в освітній процес закладу вищої освіти (2018)
Лупак Н. М. - Комунікація як феномен взаємодії у контексті нової парадигми освіти (2018)
Реброва О. Є. - Феноменологія міждисциплінарності та умови її застосування в підготовці майбутніх учителів художніх та гуманітарних дисциплін, Реброва Г. О. (2018)
Батюк Н.О. - Методика діагностики рівня сформованості проектних умінь студентів-хореографів (2018)
Демидова М. Г. - Особливості творчого музикування як способу самовираження майбутніх учителів музичного мистецтва у сучасному артпросторі, Чень Ч. (2018)
Пацалюк І. І. - Інноваційні підходи до формування педагогічних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі самостійної роботи під час навчальних практик (2018)
Білоусова Л. І. - Компоненти готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності, Житєньова Н. В. (2018)
Кравець В. П. - Зміст, форми і технології статевого виховання школярів у зарубіжних країнах (2018)
Стельмащук З. М. - Нелінійний підхід у формуванні духовних цінностей школярів засобами музичного фольклору (2018)
Шатайло Н. В. - Структурні компоненти формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва (2018)
Никіфорчук Ж. В. - Психолінгвістичні особливості англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх релігієзнавців (2018)
Ференчук-Піонтковська І. О. - Зміст формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів (2018)
Бурак М. І. - Взаємопов’язанe формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови (2018)
Назаренко І. М. - Компонентний склад професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні у майбутніх інженерів програмного забезпечення (2018)
Morska L. I. - The Role of Psycholinguistic Segment in the Organization of the Educational Process of Future Translators, Sabat N. O. (2018)
Винничук О. Т. - Організаційні структури фізкультурно-спортивного руху в Україні (1920–1939 рр.) (2018)
Білик В. Г. - Обгрунтування шляхів оптимізації природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти (2018)
Аветіков Д. С. - Біомеханічні властивості шкіри соскоподібної ділянки при проведенні нижньої рітідектомії та косметичної отопластики, Стебловський Д. В. (2014)
Аветіков Д. С. - Порівняльна характеристика різних методів диференційної діагностики патологічних рубців, що розташовані в різних ділянках голови та шиї, Буханченко О. П. (2014)
Аветіков Д. С. - Біомеханічні властивості шкірно-жирових клаптів скроневої та виличної ділянок при одноосному розтягуванні, Гутник А. А. (2014)
Аветіков Д. С. - Цитометричне дослідження динаміки загоєння гнійних ран при застосуванні нанокапсул фосфатидилхоліну в комплексному лікуванні одонтогенних флегмон дна порожнини рота, Ву В’єт Куонг, Лепський В. В., Лепський В. В. (2014)
Білозецький І. І. - Особливості перебігу хронічного пародонтиту у пацієнтів з ревматоїдним артритом і остеопорозом (2014)
Бойченко О. М. - Прооксидантно-антиоксидантний стан крові та ротової рідини у хворих на генералізований пародонтит на тлі ішемічнщї хвороби серця, Ступак О. П., Гасюк Н. В. (2014)
Браїлко Н. М. - Досвід застосування ультракаїну при лікуванні одонтопатології (2014)
Желнин Е. В. - Метаболиты оксида азота при затрудненном прорезывании зубов мудрости, Гулюк А. Г. (2014)
Іваницький І. О. - Особливості застосування адгезивних мостоподібних конструкцій у прямій техніці для заміщення малих дефектів зубних рядів, Іваницька О. С., Островська Л. Й., Мошель Т. М., Гасюк Н. В. (2014)
Галич Л. В. - Естетичні особливості профілю обличчя у дітей 10-13 років із зубощелепними аномаліями іі1 класу за енглем із різними типами росту нижньої щелепи (2014)
Годованець О. І. - Стан сполучнотканинних елементів зубощелепної системи у дітей при дифузному нетоксичному зобі, Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. (2014)
Антоненко А. М. - Оцінка екотоксикологічної небезпечності та ризику забруднення підземних вод новими пестицидами інгібіторами 4-гідроксифенілпіруватдиоксигенази та інгібіторами мікросомальних ферментів (2014)
Бичков М. А. - Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (2014)
Боднар В. А. - Реплікативна форма хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції як предиктор неефективності противірусної терапії хворих на хронічний гепатит С (2014)
Бойко Д. М. - Стан розповсюдженості споживання продуктів тютюну та марихуани серед професіоналів медичної галузі, Бойко М. Г., Бойко О. С., Чорнуха В. Л., Кривякова І. Є. (2014)
Вахненко А. В. - Коморбідні стани: артеріальна гіпертензія і ускладнена негоспітальна пневмонія, Моісєєва Н. В., Шумейко О. Г. (2014)
Волошин К. В. - Сравнительный анализ клинико-параклинических признаков различных клинических вариантов функциональной диспепсии у детей (2014)
Гриджук Т. І. - Глутаргін в комплексній терапії хворих на хронічний лімфолейкоз з медикаментозно-індукованими ураженнями печінки (2014)
Ємченко Я. О. - Аналіз захворюваності та поширеності на псоріаз в Україні та в Полтавській області, Іщейкін К. Є., Кайдашев І. П. (2014)
Коваленко А. В. - Інформаційно-освітнє забезпечення населення працездатного віку про чинники ризику – основа профілактики хвороб системи кровообігу, Клименко В. І., Ткалич І. В. (2014)
Крекотень О. М. - Характеристика існуючої системи профілактики інвалідизації та медико-соціального забезпечення працюючих (2014)
Курята О. В. - Субклінічні прояви атеросклерозу, функціональний стан ендотелію та жорсткість судин у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артритом, Сіренко О. Ю. (2014)
Кутинська І. П. - Роль хондропротекторної терапії в лікуванні коморбідної патології (2014)
Маринчак О. В. - Особливості процесів перикисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом та їх лікувальна корекція (2014)
Нагурна Я. В. - Фактори ризику розвитку запальних захворювань кишечнику (2014)
Приступа Л. Н. - Зв'язок етіологічних чинників бронхіальної астми із Всl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора, Кмита В. В., Гученко І. П., Пономарьова А. І., Лаврик А. В. (2014)
Stupak E. P. - Medical effect of kvertulin in diabetes mellitus type 2, Tsiselskaya O. Y., Tsiselskiy Y. V., Levitsky A. P. (2014)
Станіславчук Л. М. - Оцінка впливу погодних умов на частоту стенозуючого ларинготрахеїту і рецидивуючого стенозуючого ларинготрахеїту у дітей на основі медичної типізації погоди, Попенко Н. А. (2014)
Тихонова Т. М. - Порівняльний аналіз стану вуглеводного обміну та рівня с-пептиду у хворих на повільно прогресуючий аутоімунний діабет дорослих (2014)
Усачова О. В. - Деякі особливості лабораторних показників крові дітей з ураженням дихальної системи на тлі токсокарозної інвазії, Дралова О. А. (2014)
Федоров С. В. - Роль цитокінів у формуванні серцевої недостатності (2014)
Антонюк Т. В. - Застосування методу вакуум-кавітаційної санації в комплексному лікуванні хронічних гнійно-некротичних процесів (2014)
Гончарук В. А. - Коррекція ентерогенної токсемії при хірургічній патології в абдомінальній хірургії, Гривенко С. Г. (2014)
Кирик Т. П. - Корекція товстокишкової мікроекології при гострому панкреатиті (2014)
Козловська І. М. - Оцінка інтенсивності больового синдрому в пацієнтів з хронічними анальними тріщинами, Іфтодій А. Г., Білик О. В., Бродовський С. П. (2014)
Лисенко С. А. - Вплив наявності паранеопластичного ревматологічного синдрому на виживаність хворих на рак легені (2014)
Михалойко І. Я. - Вивчення рівня продуктів окисної модифікації білків та ферментів антиоксидантного захисту у хворих на синдром діабетичної стопи з медіакальцинозом артерій (2014)
Петрашенко І. І. - Діагностика гострого апендициту у вагітних, Родинська Г. О. (2014)
Продан А. М. - Варикозний синдром при недиференціальній дисплазії сполучної тканини як одна з причин післяопераційного рецидиву варикозної хвороби нижніх кінцівок (2014)
Соручан В. П. - Портосистемне шунтування, як метод лікування кровотеч при допечінковій формі портальної гіпертензії у дітей, Годік О. С. (2014)
Спахи О. В. - Особенности динамики микроциркуляции инфицированных и гнойных ран у детей, Пахольчук А. П. (2014)
Спахі О. В. - Комбінований підхід у діагностиці вроджених вад нирок плода, Соловйов А. Є., Кокоркін О. Д. (2014)
Абрамов А. В. - Зависимость постэкстракционных осложнений от степени тяжести экспериментального сахарного диабета, Ганчев К. С. (2014)
Аветіков Д. С. - Можливість застосування фотодинамічної терапії для лікування патологічних процесів слизової оболонки порожнини рота, Баштан В. П., Іщенко В. В. (2014)
Благая А. В. - Токсикологічна характеристика та гігієна застосування гербіциду Артист 41,5 WG в сільськогосподарському виробництві (2014)
Ганчева О. В. - Экспериментальное моделирование хронической гипергликемии плода для изучения особенностей метаболизма во взрослом возрасте, Данукало М. В., Федотова М. И., Вародеева Ю. И. (2014)
Єлінська А. М. - Роль пероксинітриту у механізмах вільнорадикальних процесів у слинних залозах за умов відтворення експериментального метаболічного синдрому, Соловйова Н. В., Костенко В. О. (2014)
Котюжинская С. Г. - Характеристика липидтранспортной системы при экспериментальной гиперлипидемии на фоне гипергепаринемии, Гоженко А. И., Савицкий И. В., Свирский А. А. (2014)
Кохан Р. С. - Перебудова поверхневої венозної системи при варикозній хворобі нижніх кінцівок (2014)
Кузьо Н. В. - Анализ патофизиологических моделей артериальной гипертензии у мелких лабораторных животных, Тищенко С. В., Самойленко Н. Ю., Нифонтова В. В. (2014)
Кучерявченко М. А. - Влияние лапроксидов на состояние гидроксилирующей монооксигеназной системы микросом гепатоцитов в условиях длительной токсификации (2014)
Кущ О. Г. - Виявлення PLA+-лімфоцитів-хелперів в децидуальній оболонці матки у ІІ-триместрі при самовільному викидні і у породіль (2014)
Макаренко А. Н. - Особенности восстановительных процессов у крыс с интрацеребральной посттравматической гематомой, Гарибова Т. Л., Воронина Т. А., Крайнева В. А. (2014)
Мельник В. С. - Особливості динаміки неврологічного дефіциту у щурів з експериментальним ішемічним інсультом на тлі антитромботичної та антикоагулянтної фармакокорекції, Савосько С. І. (2014)
Миронченко С. И. - Метаболиты оксида азота при ультрафиолет-индуцированных повреждениях кожи морских свинок, Звягинцева Т. В. (2014)
Онул Н. М. - Вміст мікроелементів в організмі самки і плоду при фізіологічній вагітності та впливі важких металів (2014)
Плевинскис П. В. - Влияние средств безопасности современного легкового автомобиля на механизм образования и морфологию телесных повреждений у водителя и пассажиров (2014)
Проняєв Д. В. - Топографоанатомічні особливості яєчників плодів у третьму триместрі вагітності (2014)
Скорук А. Г. - Лектин-вуглеводні взаємодії в ембріотопографічних перетвореннях загруднинної залози людини (2014)
Собко О. В. - Стокс поляриметричне картографування орієнтаційної побудови речовини гістологічних зрізів зорового нерва плодів людини (2014)
Табачнюк Н. В. - Морфогенез піднижньощелепної слинної залози в зародків і передплодів людини, Олійник І. Ю. (2014)
Татарко С. В. - Особенности иммуногистохимической характеристики лимфоцитарной реакции очага при разных по течению и этиологии видах воспаления (2014)
Хмара Т. В. - Класифікація порушень морфогенезу чоловічих статевих органів, Васильчишин Я. М., Васильчишина А. В., Строіч М. М. (2014)
Хомич Н. М. - Експериментальне дослідження антиексудативних властивостей препарату "Дексаметазон" та локальної гіпотермії за умов розвитку запалення, викликаного флогогеном карагенін, Огоновський Р. З., Патерега І. П. (2014)
Бондарчук Г. О. - Шляхи формування судово-медичного експертного мислення у студентів, Гаврилюк А. О., Легін Г. О., Перебетюк А. М. (2014)
Пахольчук О. П. - Анализ "линических задач-клонов" для изучения педиатрии: сущность, дидактические функции (2014)
Попова О. М. - Літня хірургічна школа як нова допоміжна методика поглибленого вивчення хірургії у вищих медичних навчальних закладах, Чайка В. О. (2014)
Потоцька О. І. - Індивідуалізація процесу навчання в Запорізькому державному медичному університеті (ЗДМУ) як реалізація оновлення освітнього простору (2014)
Борисенко В. В. - Современные представления об эпизодическом употреблении алкоголем и запойных формах алкогольной зависимости (2014)
Давиденко В. Ю. - Смак та смакова чутливість – невід’ємна складова фізіологічного функціонування зубощелепної системи, їх зміни при повній відсутності зубів (2014)
Денисенко С. В. - Актуальність біобезпеки як фактора збереження людського життя та потенціалу, Міщенко А. В., Філатова В. Л. (2014)
Дрогомирецька М. С. - Ефективність методів лікування адентії верхніх латеральних різців, Якимець А. В. (2014)
Костюк І. Р. - Етіопатогенетичні аспекти періодонтиту постійних зубів у дітей (2014)
Огоновський Р. З. - Аналіз та характеристика методів профілактики та лікування патологічних рубців шкіри, Мельничук Ю. М. (2014)
Соляник О. В. - Современные представления о роли витамина К в физиологии и патологии детей, Иванько О. Г. (2014)
Воронич-Семченко Н. М. - Застосування препарату "Йодид-100” для корекції психофізіологічних розладів у дітей з латентним гіпотиреозом (2008)
Бабінець Л. С. - Математична модель прогнозування остеодефіциту у хворих на хронічний панкреатит (2008)
Благініна І. І. - Функціональний стан ендотелію у хворих на ревматоїдний артрит залежно від наявності атеросклеротичного ураження судин (2008)
Вакуленко Д. В. - Шляхи керування процесом ремоделювання кісткової тканини у хворих на остеопороз за допомогою масажу (2008)
Міщук В. Г. - Оцінка ефективності препарату Енерлів в лікуванні хворих на хронічний гепатит і цироз печінки, Лапковський Е. Й., Масюк Н. А. (2008)
П’ятночка І. Т. - Диференціально-діагностична значимість проби Манту при легеневих захворюваннях, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2008)
Самогальська О. Є. - Порівняльний аналіз поширеності та особливостей перебігу цирозу печінки серед чоловіків та жінок, Карпенко Н. В. (2008)
Якубова М. М. - Особливості ускладнених форм ішемічного інсульту залежно від поліморфізму генів FII, FV, MTHFR (2008)
Грубар Ю. О. - Діагностика та лікування розсікаючого остеохондриту в контексті профілактики розвитку остеоартрозу колінного суглоба, Сморщок Ю. С. (2008)
Лучанко П. І. - Соціально-демографічний портрет донорських кадрів тернопільщини, Гриза П. В. (2008)
Ван Пин - Клінічний аналіз гістеректомій із застосуванням лапароскопії підвісного типу, Воробйова Л. І., Кривокульський Д. Б. (2008)
Попович В. І. - Деякі біохімічні показники сироватки крові у хворих на хронічний гнійний синусит з обтяженим гепатологічним анамнезом, Василюк Н. В. (2008)
Нагірний Я. П. - Вплив ендокринної системи на показники мінерального обміну у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи, Чорній Н. В. (2008)
Запорожан С. Й. - Шлунково-кишкові кровотечі в ранньому післяопераційному періоді після ушивання проривної виразки (причини, діагностика, лікування) (2008)
Булавенко О. В. - Особливості тиреоїдного гомеостазу у жінок репродуктивного віку з недостатністю лютеїнової фази, Ісламова А. О. (2008)
Бойчук А. В. - Ефективність різних методів лікування посткастраційного синдрому в корекції змін гемостазу та ліпідограми, Берегуляк О. О., Франчук А. Ю., Бегош Б. М., Сопель В. В. (2008)
Смірнова В. Л. - Прогнозування захворюваності в неповних сім’ях (2008)
Пішак В. П. - Стрес-індуковані зміни про- та антиоксидантного стану крові старих щурів за умов уведення синтетичного біорегулятора за різних режимів освітлення, Ломакіна Ю. В. (2008)
Петрушенко В. В. - Активність панкреатичних ферментів в умовах раннього гострого експериментального панкреатиту (2008)
Гнатюк М. С. - Особливості локальних імунних реакцій в шлунку при пілоростенозі, Франчук В. В., Гнатюк Р. М. (2008)
Марченко Н. В. - Визначення залишкового мономера і вивчення мікроструктури базису знімного пластинкового протеза, армованого поліетиленом (2008)
Дрижак В. І. - Здобутки кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини за 25 років її діяльності, Галайчук І. Й., Жулкевич І. В., Угляр Ю. В., та ін. (2008)
Anisimova O. - Analysis of use of the information and communication platforms in education, Spektor A. (2018)
Andrukhiv A. - Scientific journals concept for integration into the international information space, Petrushka A. (2018)
Kovalska L. - Auto communicative nature of the documents of personal origin (1941-1945) (2018)
Добровольська В. В. - Інформаційно-документаційне забезпечення установ галузі культури в Україні (2018)
Вовк Н. С. - Архівні інформаційно-пошукові системи: шляхи оптимізації пошуку текстової інформації (2018)
Тур О. М. - Термінологічні дискусії в контексті створення та запровадження Єдиної державної системи діловодства (1960–1979-ті рр.) (2018)
Maslak V. - Information systems in the library by universities in the case of the program "library" (2018)
Бачинська Н. А. - Бібліотечно-інформаційна освіта в Україні: етапи розвитку та характерні ознаки (2018)
Збанацька О. М. - Бібліотеки, архіви, музеї: деякі аспекти спільності та відмінності (2018)
Шендрик О. О. - Особливості міжнародного співробітництва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка (2018)
Анісімова О. М. - Соціальні комунікації та тенденції їх розвитку в українському Інтернет-просторі, Денисова К. О. (2018)
Komova М. - Social and informational status of mass communication document (2018)
Курбан О. В. - Фейки у сучасних медіа: ідентифікація та нейтралізація (2018)
Диба О. П. - Комунікативна компетентність як складова професійності менеджера культури (2018)
Пашкевич М. Ю. - Флешмоб як новий тип сучасної перформансної комунікації (2018)
Варцаба Н. В. - Розвиток PR у сфері культури: до історіографії питання (2018)
Рибачук О. М. - Публічна політика як сфера реалізації сучасних соціально-комунікативних практик (2018)
Кунанець Н. Е. - Документна евристика: сучасні наукові погляди (Рец. на монографію: Збанацька О. М. Комунікаційні засади документної евристики. Київ, 2018. 378 с.: рис., табл.) (2018)
Михайлюк О. В. - Міждисциплінарне дослідження документознавчої термінології: унормувальний аспект (Рецензія на монографію кандидата філологічних наук, доцента кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Тур Оксани Миколаївни. Документознавча термінологія: проблеми уніфікації та стандартизації: монографія. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2018. 301 с.) (2018)
Syrota L. - Electronic repositories in Ukraine and world: state and prospects (2018)
Вимоги до публікацій в наукових журналах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2018)
Новальська Т. В. - Основні напрями творчої співпраці Харківської та Київської бібліотечних науково-освітніх шкіл (2018)
Пелещишин А. М. - Особливості інформаційних технологій в бібліотечній справі, Добровольська В. В., Трач О. Р., Тимовчак-Максимець О. Ю. (2018)
Прокопенко Л. С. - Робочі групи Конференції директорів європейських національних бібліотек (CENL) як осередки фахової співпраці (2018)
Яковенко О. Г. - Вплив бібліотек і бібліотечних сервісів на суспільство: аспекти стандартизації (2018)
Сидоренко А. І. - Розвиток форм інтенсифікації підготовки фахівців бібліотечної справи в умовах соціальних трансформацій (друга половина ХХ ст. – ХХІ ст.) (2018)
Komova М. - Factors of the mass communication document functioning in social and cultural space (2018)
Збанацька О. М. - Розкриття змісту архівних документів: тезаурусний підхід (2018)
Kovalska L. - Methodology of archivistics research of thematic complexes of files (2018)
Яворська Т. М. - Інформаційна складова в структурі професійних компетентностей майбутніх документознавців (2018)
Бородкіна І. Л. - Машинний переклад як складова підготовки майбутніх документознавців, Бородкін Г. О. (2018)
Anisimova O. - Business analytics as a fundamental instrument of management information systems (2018)
Кирилишен Я. В. - Соціальні комунікації та їх роль в українському інформаційному маркетингу, Денисова К. О. (2018)
Cherednyk L. - Online literature: problems and development prospects (2018)
Варцаба Н. В. - Комунікативні технології у процесі іміджмейкінгу та особливості їх застосування у сфері іміджу корпорації (2018)
Коржова Т. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення підготовки спеціалістів із зв’язків з громадськістю в системі вищої школи України (2018)
Kunderevich E. - The development of the public relations technologies in the sphere of ecology and ecological education in Ukraine (2018)
Шемаєва Г. В. - Перша монографічна студія з документної евристики (Рец. на монографію: Збанацька О. М. Комунікаційні засади документної евристики. Київ, 2018. 378 с.: рис., табл.) (2018)
Покажчик змісту за 2018 рік (2018)
Вимоги до публікацій в наукових журналах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2018)
Беззубов Д. О. - Правова оцінка логіки прийняття рішень екіпажами цивільних повітряних суден в умовах загрози безпеці (2018)
Гусар О. А. - Адміністративно-правові заходи протидії корупції в сфері цивільної авіації, Ущапівська А. Р. (2018)
Радзівілл О. А. - Розвиток міжнародного повітряного права в системі Ліги Націй (2018)
Ситніченко О. М. - Актуальні питання правової охорони атмосферного повітря від забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів (2018)
Хом’яченко С. І. - Правове регулювання відносин під час стягнення компенсації за затримку авіарейсу, Хоцяновська Н. Ф., Часова Т. О. (2018)
Бородін І. Л. - Правова антропологія як методологія дослідження прав людини і громадянина – історико-правовий аналіз (2018)
Габибова К. А. - Отличительные черты преступления геноцида, совершенного против этнических групп, от подобных преступлений (2018)
Головко С. Г. - Особливості та перспективи розбудови нормативно-правового забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні (2018)
Пильгун Н. В. - До питання про історію формування американської правової системи (2018)
Череватюк В. Б. - Інститут примирення та медіація в контексті специфіки ментальності сторін конфлікту, Сай Р. Є. (2018)
Лепех Ю. С. - Президент України як суб’єкт правотворчості: адміністративно-правовий аналіз (2018)
Проскура Г. М. - Науково-правові засади формування інформаційного забезпечення збереження водно-болотних угідь (2018)
Усенко А. А. - Умови запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в Україні: адміністративно-правовий аспект (2018)
Юринець Ю. Л. - Адміністративно-правові засади подолання дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в Україні, Кудра І. А. (2018)
Янчук А. О. - Узгодження порядку призначення керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій: теоретико-правовий аспект (2018)
Вишновецька С. В. - Особливості припинення трудових відносин з керівниками юридичних осіб, Кролевець Р. І. (2018)
Гаращенко Л. П. - Дистанційна праця в ЄС: аспекти правового регулювання, Гаращенко В. В. (2018)
Корнєєв Ю. В. - Колізійне регулювання сімейних правовідносин у міжнародному приватному праві: шляхи подолання конфлікту, Берегович Л. В. (2018)
Тімуш І. С. - Поняття та проблематика прийомного виховання у сімейному праві України, Тімуш Д. І. (2018)
Козирєва В. П. - Показання свідків як засіб доказування в господарському процесі, Хомченко О. В. (2018)
Матвійчук А. В. - Адміністрування у сфері господарської відповідальності (теоретичний аспект) (2018)
Рябова К. О. - Правова природа корпоративних договорів (2018)
Ахмедов В. А. - Латентність злочинів проти правосуддя: умови і причини виникнення, методи виявлення (2018)
Кубальський В. Н. - Теорії причинового зв’язку у науці кримінального права, Браславець К. П. (2018)
Малярчук Н. В. - Довічне позбaвлення волі: недоліки виконaння покaрaння, Мороз М. В. (2018)
Mozgawa M. - The Offence of Identity Theft in the Polish Criminal Law (Article 190a § 2 of the Penal Code). Part one, Nazar K. (2018)
Рибікова Г. В. - Системи покарань за кримінальними кодексами деяких країн Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз, Проскура Т. Б. (2018)
Остапенко Л. А. - Визначення місця академічної відповідальності у загальній системі юридичної відповідальності, Рудик В. А. (2018)
Шуст Н. Б. - Інновації в освіті як необхідність (2018)
Михальчук В. М. - Традиційні та перспективні підходи до профілактики грипу, Дівоча В. П., Гоженко А. І. (2008)
Жук С. І. - Вплив ендометріозу на фертильну функцію жінок (огляд літератури), Ревчук Н. В. (2008)
Бабінець Л. С. - Сумісне використання гомеопатії і рефлексотерапії в комплексному лікуванні негоспітальної пневмонії в амбулаторній практиці, Криськів О. І., Творко В. М., Чорна А. С., та ін. (2008)
Возняк А. В. - Вікові особливості перебігу головного болю перенапруження, Няньковський С. Л. (2008)
Климнюк С. І. - Екологічні аспекти розвитку респіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють, Романюк Л. Б., Калатай Н. Р., Дронова О. Й. (2008)
П'ятночка І. Т. - Результати проби Манту у хворих на туберкульоз легень з різною груповою І резус-приналежністю крові, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2008)
Проценко Г. О. - Особливості перебігу подагри у жінок, Бойчук Н. С. (2008)
Крайничин Н. Я. - Цукровий діабет: більше питань, ніж відповідей (2008)
Покришко О. В. - Нематодози та їх поширення серед студентів ТДМУ, Бігуняк Т. В. (2008)
Грищук Л. А. - Функція зовнішнього дихання у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Білик С. О., Білик Н. М. (2008)
Климнюк С. І. - Мікробіоценоз шкіри ступнів та передпліччя людини в нормі та при патології, Герасимів І. М., Покришко О. В., П’ятковський Т. І., Ткачук Н. І. (2008)
Вадзюк С. Н. - Вплив молока, збагаченого йодом, на психофізіологічний стан школярів віком 8 та 13 років у йододефіцитному регіоні, Каплун В. А. (2008)
Радзівіл П. Н. - Аналіз показників антиендотоксинового імунітету у хворих на грамнегативну позагоспітальну і госпітальну пневмонії з летальним результатом, Білоглазов В. А. (2008)
Гребеник М. В. - Проаритмогенна активність міокарда в процесі післяінфарктного ремоделювання серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2008)
Савельєв С. О. - Прогнозування серцево-судинних ускладнень у хворих, що прооперовані з приводу ускладненої виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки (2008)
Матвійчук О. Б. - Стан неспецифічної резистентності у хворих із гнійно-септичними ускладненнями у невідкладній хірургії тонкої та товстої кишок, Лаповець Л. Є., Порохнавець Л. Є. (2008)
Попович В. І. - Порівняльна оцінка ефективності схем ранньої післяопераційної реабілітації хворих на хронічні риносинуїти, Савчук О. І. (2008)
Волосюк Я. О. - Порушення функцій кульшового суглоба внаслідок спондилолістезу поперекового відділу хребта (2008)
Залізняк М. С. - Динаміка клініко-лабораторних показників у хворих на генералізований пародонтит початкового – i ступеня тяжкості при лікуванні на курорті Гусятин (2008)
Сатурська Г. С. - Варіабельність серцевого ритму у щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда в умовах зміненого функціонування опіоїдної системи, Хара М. Р. (2008)
Гульчук Н. М. - Дослідження активності препарату ізофон на моделі експериментального туберкульозу нелінійних мишей з преморбідною імунною недостатністю (2008)
Пентюк Н. О. - Роль епідеміологічних та етіологічних факторів у формуванні фіброзу печінки при HCV-інфекції (2008)
Єрошенко Г. А. - Структурна організація піднижньощелепної залози щурів після введення адреналіну і ацетилхоліну, Костиленко Ю. П., Шепітько В. І., Лисаченко О. Д. (2008)
Бойків А. Б. - Зміни гуморального імунітету у тварин з адреналіновою міокардіопатією при різних типах запальної реакції (2008)
Пришляк А. М. - Особливості ремоделювання камер серця при ураженні організму чотирьоххлористим вуглецем (2008)
Абдул-Огли Л. В. - Становлення позазародкових органів у період раннього ембріонального розвитку людини (2008)
Андрейчин С. М. - Особливості біохімічних змін в організмі експериментальних тварин при гострому алкогольному отруєнні, Скірак З. С. (2008)
Волянський А. Ю. - Вплив екзогенного тироксину на рівень специфічного антитілогенезу за умов імунізації АДП-анатоксином, Кучма І. Ю., Симиренко Л. Л., Никитченко Ю. В., та ін. (2008)
Старченко І. І. - Особливості будови слизової оболонки альвеолярної дуги верхньої щелепи людини в ембріогенезі (2008)
Денефіль О. В. - Вплив альфа-адреноблокаторів на автономний баланс серцевого ритму щурів-самиць за різних типів погоди (2008)
До 70-річчя від дня народження Василюка Василя Миколайовича (2008)
Фещенко Ю. І. - Клінічна ефективність тіотропію броміду у хворих на поєднану патологію: бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень, Назаренко К. В. (2016)
Курик Л. М. - Основні складові якості життя хворих на бронхіальну астму в залежності від ступеня тяжкості перебігу захворювання (2016)
Зайков С. В. - Спектр сенсибілізації до алергенів у дітей та молоді Вінницької області з респіраторною алергією, Гацька Д. О., Корицька І. В. (2016)
Добрянський Д. В. - Оцінка ефективності комбінованої терапії у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень (2016)
Belyaeva N. - Medical experts aspects of the efficiency of measures for rehabilitation of disabled respiratory diseases, Shevchuk S., Kurylenko I., Iliuk I., Yavorovenko A., Danilenko Y., Tomlyak T., Boyko V. (2016)
Фещенко Ю. І. - Нові підходи до діагностики та лікування бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень (2016)
Уманець Т. Р. - Місце небулайзерної терапії в лікуванні загострень бронхіальної астми у дітей: ефективність небутамолу (2016)
Островський М. М. - Хронічне обструктивне захворювання легень: нові відтінки проблеми (2016)
Конопкина Л. И. - Важность выбора доставочного устройства для пациентов с бронхиально астмой и хроническим обструктивным заболеванием легких (2016)
Островський М. М. - Доказательная медицина в реальной практике бронхообструктивных заболеваний (2016)
Конопкина Л. И. - Особенности лечения больных с бронхообструктивными заболеваниями в сочетании с сахарным диабетом и ожирением (2016)
Конопкина Л. И. - Доказательная база Ультибро® Бризхайлер®: возможности улучшения менеджмента хронического обструктивного заболевания легких (2016)
Островський М. М. - Місце подвійної бронходилатаційної терапії в щоденній клінічній практиці (2016)
Дзюблик Я. А. - Двойная бронходилатация в профилактике обострений. Перспективы, открытые исследованием FLAME (2016)
Крахмалова Е. О. - Выбор терапии хронического обструктивного заболевания легких у пациентов с сопутствующей кардиоваскулярной патологией (2016)
Островський М. М. - Гострі та хронічні запальні захворювання дихальних шляхів: вибір патогенетичної терапії (2016)
Конопкина Л. И. - Рациональный подход к лечению больных бронхиальной астмой (2016)
Охотникова Е. Н. - Новые возможности противовоспалительной терапии аллергического ринита (2016)
Островський М. М. - Бронхіальна астма, вірус-індуковані загострення: погляд через призму метаболізму лейкотрієнів (2016)
Романюк Л. И. - Оказание неотложной помощи при анафилаксии. Автоинъектор с адреналином EpiPen (2016)
Ефективність антагоністів лейкотрієнових рецепторів у профілактиці вірус-асоційованих загострень бронхіальної астми (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Ilkova N. - External conditions of bankruptcy institute functioning in the economy of Ukraine, Rynkevych N. (2018)
Kvach Y. - Tourism and hospitalityindustryin the context of global economic development, Koval V., Hrymaliuk A. (2018)
Franchuk O. - Elements of control of competitiveness of telecommunication companies, Petrova M., Tolkachova G. (2018)
Kostetska K. - Rational nature use of recreational management subjects on the basis of inclusive, Smol M., Gaska K. (2018)
Baratashvili N. - Importance of double taxation to increase export potential, Pharsenadze Z. (2018)
Slobodianiuk O. - Importance of agrarian insurance market development for the national economy, Lositska T., Pukala R. (2018)
Zamlynskyi V. - Features of a complex marketing approach in management of the tourism industry, Yurchenko N., Haltsova O. (2018)
Burkynskyi B. - Property management dominants for recreational natural resources, Martienko A., Khumarova N., Prokopiuk A. (2018)
Kodzhebash A. - Transport and logistic components of waste management strategies in the context of implementing resource-saving and environmental policy, Krivencev A. (2018)
Акбергенов А. А. - Візуалізація найпростіших сценаріїв ідеальної турбулентності, Романенко О. Ю. (2019)
Атласюк О. М. - Граничні теореми для розв'язків багатоточкових крайових задач у просторах Соболєва (2019)
Бойчук О. А. - Лінійні крайові задачі для слабкосингулярних інтегральних рівнянь, Ферук В. А. (2019)
Вовк І. В. - Збудження автоколивань потоком рідини в циліндричному каналі з двома діафрагмами, Маципура В. Т., Троценко Я. П. (2019)
Eftekharinasab K. - A global diffeomorphism theorem for Fréchet spaces (2019)
Каратаєва Т. В. - Соціум, математична модель динамічної системи конфлікту, Кошманенко В. Д. (2019)
Ковальчук Т. В. - Метод усереднення в задачах оптимального керування імпульсними системами, Могильова В. В., Шовкопляс Т. В. (2019)
Сєров М. І. - Класифікація симетрійних властивостей (1+2)-вимірного рівняння реакції – конвекції – дифузії, Сєрова М. М., Приставка Ю. В. (2019)
Слюсарчук В. Ю. - Умови абсолютної нестійкості розв’язків різницевих рівнянь зі самоспряженими операторними коефіцієнтами, Слюсарчук Л. М. (2019)
Yuryk I. I. - Partial solutions of a system of Euler equations (2019)
Святоцький О. Д. - Подальша інтеграція журналу "Право України" у світовий науковий простір, Стефанчук Р. О. (2018)
Харитонов Є. О. - Сутність ІТ-права: пошук парадигми, Харитонова О. І. (2018)
Стефанчук Р. О. - Інформаційні технології та право: quo vadis? (2018)
Сімсон О. Е. - ІТ-право з позицій теорії та практики, підходи до вивчення і викладання (2018)
Кохановська О. В. - Проблеми реалізації інформаційних прав в Україні (приватноправовий аспект) (2018)
Кодинець А. О. - Засади цивільно-правового регулювання інформаційних зобов’язань: проблеми теорії та практики (2018)
Яворська О. С. - Охорона авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет (2018)
Венедіктова І. В. - Авторське право на елементи літературного твору у комп’ютерній відеогрі (2018)
Тарасенко Л. Л. - Інтернет-сайт як об’єкт ІТ-права (2018)
Селіванов М. В. - Електронний суд: ІТ-технології в судовому процесі як спосіб покращення прогнозованості судових рішень (2018)
Радутний О. Е. - Суб’єктність штучного інтелекту у кримінальному праві (2018)
Жилінкова О. В. - Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності у сфері інформаційних технологій (2018)
Бачинський Т. В. - Аналіз юридичних ризиків господарської діяльності ІТ-компаній у Львові (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Рішення Суду Справедливості Європейського Союзу щодо оподаткування податком на додану вартість операцій із криптовалютами та коментар до нього (2018)
Мартинюк Р. С. - Змішана республіка – напівпрезидентська форма правління? (2018)
Мота А. Ф. - Адміністративно-правовий механізм ідентифікації нелегальних мігрантів, які виявляються органами Державної прикордонної служби України (2018)
Дроздов О. М. - Кримінальне провадження за новоявленими або виключними обставинами: нові виміри за європейськими стандартами (2018)
Денисов В. Н. - Наднаціональність як правова реальність міжнародної інтеграції, Фалалєєва Л. Г. (2018)
Буяджи Г. В. - Багатоюрисдикційні, міжнародні та офшорні трасти. Проблемні питання співвідношення понять (2018)
Голосніченко І. П. - До питання свободи і самоврядування у сфері юридичної освіти та науки в Україні (2018)
Задорожний О. В. - До питання захисту прав інвесторів у разі розірвання договору купівлі-продажу приватизованого майна (2018)
Довгерт А. С. - Сучасні інструменти зближення національних доктрин міжнародного приватного права (2018)
Про особливості застосування повороту виконання рішення у цивільній справі (2018)
Про дотримання принципу стабільності при внесенні змін до будь-яких елементів податків та зборів в Україні (2018)
Порушення права на свободу та особисту недоторканність через вади нового Кримінального процесуального кодексу України (2018)
Порушення права на справедливий суд через свавільність рішення вищого національного суду (2018)
Порушення права на повагу до житла через проведення обшуку в квартирі за відсутності достатніх законодавчих гарантій (2018)
Панов М. І. - Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації (за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права, м. Харків, 12–13 жовтня 2017 р.), Зінченко І. О. (2018)
Держипільська А. М. - Всесвітня актуальність правозахисних концепцій Герша Лаутерпахта і Рафала Лемкіна – випускників Львівського університету (2018)
Гончаров В. В. - Успішне продовження нового циклу львівських міжнародних круглих столів з праволюдинної міждисциплінарної проблематики (2018)
Ювілей академіка Національної академії наук України та Національної академії правових наук України Мамутова В. (до 90-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Дрьоміна В.(до 65-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Нагребельного В. (до 65-річчя від дня народження (2018)
Вихідні відомості (2018)
Каплун Д. В. - Порівняльний аналіз тканинного напруження слизових клаптів порожнини рота різних ступенів, Скрипник В. М., Ставицький С. О. (2018)
Malko N. V. - Estimation of influence of the therapeutic – prophylactic complex on the immune system indices of experimental animals with simulated gingivitis, Bezvushko E. V. (2018)
Аветіков Д. С. - Досвід використання цифрових систем для діагностики гіпертрофічних рубців шкіри обличчя, Буханченко О. П., Іваницький І. О., Соколова Н. А., Бойко І. В. (2018)
Удод О. А. - Потенціометричні показники в пацієнтів із незнімними ортопедичними конструкціями та інтраоральним галітозом, Глівінська А. О. (2018)
Філімонов Ю. В. - Дослідження біохімічних показників ротової рідини при ортодонтичному лікуванні, Істошин В. М., Пачевська А. В., Драчук Н. В., Дудік О. П., Філімонов В. Ю. (2018)
Каськова Л. Ф. - Порівняльна характеристика показників гігієни порожнини рота в дітей початкової школи залежно від стоматологічного статусу, Попик К. М., Уласевич Л. П. (2018)
Лагода Л. С. - Особливості фізичного розвитку і захворюваність на карієс зубів дітей, які проживають у екологічно несприятливих умовах, Мусій-Семенців Х. Г., Лисак Т. Ю. (2018)
Скрипников П. М. - Клінічні прояви саркоїдозу на червоній облямівці губ і слизовій оболонці порожнини рота, тактика лікаря-стоматолога, Скрипнікова Т. П., Вітко Ю. М. (2018)
Рибалов О. В. - Деонтологія і професійна етика в діяльності лікаря-стоматолога, Литовченко І. Ю., Коломієць С. В., Прочанкіна В. Л. (2018)
Возний О. В. - Епідеміологічні аспекти захворюваності на карієс та особливості розвитку карієсогенної ситуації в дітей із бронхіальною астмою, Шумна Т. Є., Лепетченко Є. С. (2018)
Григоров С. М. - Сучасний погляд на експериментальне і клінічне обґрунтування використання prf у процесах репаративної регенерації шкіри, Криничко Л. Р., Стебловський Д. В., Ставицький С. О., Ахмеров В. Д. (2018)
Макєєв В. Ф. - Сучасні погляди на етіологічні чинники розвитку скронево-нижньощелепних розладів (огляд літератури), Олійник М. Ю. (2018)
Савєльєва Н. М. - Деякі аспекти етіології захворювань пародонта (огляд літератури), Соколова І. І., Герман С. І., Томіліна Т. В. (2018)
Самойленко А. В. - Застосування діагностичних маркерів ротової рідини в ранній діагностиці стоматологічної захворюваності в працівників сталепромислових підприємств, Павлов С. В., Возна І. В. (2018)
Ємельянова Н. Ю. - Клінічні показники стоматологічного статусу хворих із хронічними обструктивними захворюваннями легень (2018)
Кузь В. С. - Результати лікування пацієнтів із повною відсутністю зубів протезами з термопластичного базисного матеріалу "Deflex Acrylato", Дворник В. М., Кузь Г. М., Баля Г. М., Мартиненко І. М. (2018)
Мірчук Б. М. - Вторинні деформації в дорослих пацієнтів із дефектами зубних рядів, Максимов Я. В. (2018)
Фліс П. С. - Дослідження стану ЛОР-органів у дітей з аномаліями і деформаціями зубощелепного апарату й порушенням мовлення, Ращенко Н. В., Мельник А. О., Філоненко В. В., Котов О. І. (2018)
Скрипнікова Т. П. - Роль клінічної конференції у формуванні професійних компетенцій лікарів-інтернів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів умса, Хребор М. В., Силенко Ю. І., Писаренко О. А. (2018)
Удальцова-Гродзинська К. О. - Особливості практичної підготовки лікарів-інтернів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологічної академії, Писаренко О. А. (2018)
Возний О. В. - Епідеміологічні аспекти захворюваності на карієс і особливості розвитку карієсогенної ситуації в дітей з бронхіальною астмою (огляд літератури), Шумна Т. Є., Лепетченко Є. С. (2018)
Ружицька О. В. - Перспективи використання жирового тіла щоки для закриття дефектів альвеолярних відростків щелеп (2018)
Łukianowa L. - Z polskich doświadczeń kształcenia kadr pedagogicznych edukacji dorosłych (2018)
Аніщенко О. - Моделі центрів освіти дорослих в Україні (2018)
Vasylenko O. - Development of soft skills in the system of Adult education (2018)
Ващенко Л. - Теоретичні засади неформальної освіти дорослих (2018)
Волярська О. - Теорія і практика освіти дорослого економічно активного населення України в контексті європеїзації (2018)
Полтавець Н. - Творчий потенціал дорослих у контексті науково-термінологічного апарату професійної педагогіки (2018)
Pavliuk R. - Discovering of research-based training system effectiveness in Ukraine (2018)
Баранова Л. - Забезпечення кроскультурної підготовки студентів у контексті інтернаціоналізації вищої освіти Канади (2018)
Боса І. - Культурно-освітня діяльність Єлисаветградського товариства поширення грамотності і ремесел (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Боярська-Хоменко А. - Інституалізація освіти дорослих в Німеччині: історичний аспект (2018)
Вовк М. - Канадський досвід українознавчої освіти: можливості конструктивного використання у вітчизняній освітній практиці, Машкова І. (2018)
Горетько Т. - Системний підхід до професійної підготовки IT-менеджерів у закладах вищої освіти США (2018)
Гришко В. - Університети третього віку як складова неперервної освіти: зарубіжний досвід (2018)
Кобюк Ю. - Організація процесу набуття професійного досвіду майбутніми вчителями початкових класів в університетах Австралії (2018)
Маслова Т. - Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителів польської мови в Республіці Польща (2018)
Огієнко О. - Організаційно-змістові аспекти функціонування системи освіти дорослих у Канаді (2018)
Теренко О. - Екстраполяція північноамериканського досвіду розвитку освіти дорослих у вітчизняний освітній простір (2018)
Товканець Г. - Тенденції в розвитку європейської мовної освіти у ХХІ столітті (2018)
Баніт О. - Бізнес-освіта в системі професійного розвитку топ-менеджерів міжнародних організацій (2018)
Бокша Н. - Особливості організації адаптаційного навчання молодих фахівців інженерних спеціальностей в умовах виробництв швейної промисловості (2018)
Сиско Н. - Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку викладачів в умовах закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Franc M. - Strategie radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy w kontekście szczebli menedżerów i umiejętności menedżerskich (2018)
Ходацька О. - Розвиток професіоналізму вчителя-філолога в умовах неформального та інформального навчання (2018)
Щербина Д. - Розвиток готовності до самореалізації старших дорослих в умовах неформальної освіти (2018)
Янішен І. В. - Порівняльна оцінка результатів лабораторного дослідження міцності адгезії А-силіконового матеріалу при виготовленні двошарових конструкцій знімних протезів, Запара П. С., Федотова О. Л. (2018)
Бандрівський Ю. Л. - Динаміка даних лейкограми у хворих на генералізований пародонтит із різною груповою належністю крові (2018)
Шевчук М. М. - Поширеність і структура хвороб тканин пародонта хворих стаціонару Львівської обласної клінічної лікарні залежно від віку (2018)
Куцевляк В. Ф. - Порівняльна експериментальна і клінічна оцінка остеогенних властивостей аутологічних стовбурових клітин кісткового мозку і жирової тканини, Куцевляк В. І., Циганова І. В. (2018)
Гоцко Ю. М. - Уміст інтерлейкінів у ротовій рідині пацієнтів, протезованих незнімними металокерамічними протезами, Лаповець Л. Є. (2018)
Ступницький Р. М. - Цифрові методи вивчення анатомічних елементів зубощелепної системи й основних оклюзійних співвідношень, Яричківський В. Р. (2018)
Ярина І. М. - Аналіз обстеження пацієнтів із незадовільними результатами ортопедичного лікування дефектів твердих тканин зубів і зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів (2018)
Дорошенко С. І. - Особливості будови лицевого черепа в пацієнтів із глибоким прикусом за даними цефалометричного дослідження методом A. M. Schwarz, Ірха С. В., Яковчук В. П., Мельник І. В. (2018)
Лихота К. М. - Оцінка динаміки оклюзійних співвідношень під час ортодонтичного лікування пацієнтів у постійному прикусі (2018)
Макарова О. М. - Ортодонтична й ортопедична реабілітація пацієнтів із незрощеннями верхньої губи, альвеолярного відростка, твердого і м'якого піднебінь, Семеняка М. В., Баля Г. М., Куроєдова В. Д. (2018)
Фліс П. С. - Алгоритм лікування пацієнтів за наявності аномалій прикусу і мовленнєвих порушень, Ращенко Н. В., Філоненко В. В., Мельник А. О., Лопоха А. Б. (2018)
Бойченко О. М. - Упровадження інноваційних методів навчання у вищій медичній школі, Сідаш Ю. В. (2018)
Гуржій О. В. - Особливості викладання хірургічної стоматології лікарям-інтернам на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної академії, Коломієць С. В., Мельник В. Л., Бережна О. Е. (2018)
Макєєв В. Ф. - Основні властивості абразивних стоматологічних матеріалів, що використовуються в поліруванні базисів знімних протезів, Гуньовський Я. Р., Гуньовська Р. П. (2018)
Рябушко Н. О. - Основні етіологічні фактори ксеростомії, Дворник В. М. (2018)
Title (2019)
Bahorka M. - Formation of the ecological-economical management of ecologization of agrarian production (2019)
Kononenko О. - Transformation of land relations regulation mechanism throughout the rural sustainable development contex (2019)
Levkina R. - Management of innovative marketing techniques as an effective business tool, Petrenko A. (2019)
Zubikova A. - The resource curse and its implications for fiscal policy (2019)
Кравченко О. - Особливості економічних відносин між учасниками ринку продукції тваринництва (2019)
Мельник Н. - Агропотенціал України у виробництві біопалива (2019)
Пармакли Д. - Методические основы градации показателей эффективности реализованной продукции в сельском хозяйстве, Сорока Л., Бахчиванжи Л. (2019)
Пришляк Н. - Виробництво біогазу в індивідуальних біогазових установках: досвід Індії та перспективи для України (2019)
Сівіцька Ю. - Основні питання оцінки вартості сільськогосподарського підприємства (2019)
Чемерис В. - Бізнес-модель розвитку сільських територій України, Душка В., Максим В., Соломонко Д. (2019)
Алькема В. - Рецензія на навчальний посібник Сумця Олександра Михайловича і Власовця Віталія Михайловича. Стратегії управління бізнесом. Харків: ТОВ "Планета-Прінт", 2018. 120 с. (2019)
Запрошення до публікації (2019)
Романюк О. І. - Зміна кількості нафти та динаміка фітотоксичності ґрунту при нафтовому забрудненні, Шевчик Л. З., Жак Т. В. (2018)
Дрозд О. М. - Визначення локальних змін підтримувальної екосистемної послуги ґрунтів територій нафтогазовидобутку, Журавель М. Ю., Найдьонова О. Є., Леженіна І. П., Полчанінова Н. Ю. (2018)
Сінченко В. Г. - Гідроенергетичні ресурси гірської річки: підходи до розрахунку валової потенційної потужності водяного потоку на ділянці русла за наявності притоки, Николаєв А. М. (2018)
Glibovytska N. - Adaptive and Destructive Processes of Dendrological Objects under Oil Contamination Conditions, Karavanovych K. (2018)
Кундельська Т. В. - Оцінка візуальних впливів на навколишнє середовище в межах міста Івано-Франківська, Микицей М. Т. (2018)
Mandryk O. - Factors of Spatial Constraints and Opportunities in the Carpathian Region of Ukraine for Renewable Energy Projects, Arkhypova L., Pobigun O., Latsyk N. (2018)
Орел С. М. - Поетапна оцінка ризику впливу на людину забруднення довкілля внаслідок військової діяльності, Іващенко О. В. (2018)
Кошлак Г. В. - Технічні рішення для зменшення викидів NOx вугільними ТЕС, Павленко А. М. (2018)
Адаменко Я. О. - Методи прийняття рішень при виборі альтернатив у процедурі оцінки впливів на довкілля (2018)
Шаравара В. В. - Впровадження оцінки впливу на довкілля в Україні: аналіз ризиків і перспектив (громадське бачення), Бондаренко О. О., Тарасова О. Г., Гаврилюк Р. Б., Гулевець Д. В., Савченко С. А. (2018)
Красовський Г. Я. - Інформаційні технології моніторингу екологічних наслідків видобутку бурштину в Україні, Шумейко В. О., Клочко Т. О., Семенцова Н. І. (2018)
Триснюк В. М. - Створення системи мобільного екологічного моніторингу, Охарєв В. О., Триснюк Т. В., Сметанін К. В., Голован Ю. М. (2018)
Дядін Д. В. - Принципи розміщення пунктів локального моніторингу підземних і поверхневих вод на ділянках нафтогазовидобування (2018)
Адаменко О. - Верховинський метеорит, Пасс А., Ковбанюк І., Дутчак Р., Зорін Д., Ногач М. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Сторінка головного редактора (2018)
Вихідні дані (2018)
Егоров Г. В. - Обоснование концепта "сверхполного" сухогрузного судна смешанного плавания проекта RSD59, Тонюк В. И. (2018)
Егоров А. Г. - Круизный пассажирский флот: анализ и тенденции (2018)
Ефремова Н. В. - Оценка точности определения характеристик погруженного обьема судна порожнем для судов смешанного река-море плавания, Нильва А. Е. (2018)
Котовская Н. Н. - Определените основных характеристик морских нефтехимовозов дедвейтом свыше 10000 тонн в первом приближении (2018)
Вассерман А. А. - Учёт процесса дросселирования в цикле комбинированного двигателя (2018)
Лапкіна І. О. - Проектування та оптимізація транспортних систем з твикористанням методів імітаційного моделювання, Малаксіано М. О., Савченко Є. С. (2018)
Дрожжин О. Л. - Модель взаємозв'язку параметрів системи фідерного обслуговування контейнеропотоків і зовнішнього середовища, Шибаєв О. Г., Онищенко С. П. (2018)
Король В. Ю. - Система доставки вантажу: логічна характеристика поняття і його дефініція (2018)
Акимова О. В. - Организационные аспекты перевозки проектных грузов, Мельник А. Н. (2018)
Нещерет В. И. - Концепция программного движения в задаче управления летательным аппаратом, Панченко Т. Д., Стародуб В. И. (2018)
Руденко С. В. - Новый путь решения экологических проблем Китая - создание экологической цивилизации, Ковтун Т. А. (2018)
Чернова Л. С. - Концептуальні особливості управління інноваційними проектами (2018)
Леонтьева А. И. - Оптимизация состава программы технического развития предприятия на базе концепции "Образа программы", Онищенко С. П. (2018)
Доронін В. В. - Структурня перетворення об'єктів зовнішнього середовища в умовах річкової е-навігації, Алейніков В. М., Спіан О. М. (2018)
Коноплёв А. В. - Уточнение коэффициента относительной долговечности для обьектов с низкими пределами твыносливости, Кононова О. Н., Кибаков А. Г. (2018)
Коноплёв А. В. - О точках перелома кривых усталости, выраженных степенным и показа тельным уравнениями, Гречко А. В., Чередарчук Н. И., Сологуб В. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bolotov D. V. - Nonpositive curvature foliations on 3-manifolds with bounded total absolute curvature of leaves (2018)
Коновенко Н. Г. - Специальные классы псевдоримановых пространств с f-структурой, допускающих 2F-планарные отображения, Курбатова И. Н. (2018)
Kumpera A. - On the integrability problem for systems of partial differential equations in one unknown function, I (2018)
Kravchenko A. - Automorphisms of Kronrod-Reeb graphs of Morse functions on 2-sphere, Maksymenko S. (2018)
Фурдичко О. І. - Агроекологія — фундаментальна основа формування збалансованої агросфери, Дем’янюк О. С. (2014)
Єгорова Т. М. - Еколого-геохімічні процеси міграції цинку в агроландшафтах України (2014)
Сайдак Р. В. - Агрометеорологічний потенціал степової зони України, Сорока Ю. В. (2014)
Дацько Л. В. - Якість поверхневих вод Черкаської області, Мелешко Ю. В., Іващенко С. П., Заїка І. В., Богун О. І. (2014)
Іващенко О. А. - Контроль вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней за використання методів серологічної діагностики, Будзанівська І. Г., Іващенко І. В., Поліщук В. П. (2014)
Яцук І. П. - Агроекологічне оцінювання ґрунтів Чернігівської області, Ліщук А. М. (2014)
Лавров В. В. - Просторові особливості розвитку водної ерозії ґрунту в дендропарку "Олександрія", Житовоз А. В., Сагдєєва Т. Ю. (2014)
Сичевський М. Є. - Вплив коньячної барди на вміст рухомих форм макро- та мікроелементів у чорноземі карбонатному, Віннік А. Л. (2014)
Ключевич М. М. - Природний захист рослин за виробництва органічної продукції, Вигера С. М., Лісовий М. М. (2014)
Літвінов Д. В. - Екобезпечне використання добрив у короткоротаційних сівозмінах Лісостепу (2014)
Жукорський О. М. - Оцінювання стану снігового покриву в санітарно-захисній зоні свинокомплексів різної потужності, Никифорук О. В. (2014)
Горган Т. М. - Роль фітонцидів сортів цибулі ріпчастої у формуванні життєвих стратегій грибів роду Penicillium, Парфенюк А. І., Безноско І. В., Тищенко Г. Ф., Благініна А. А. (2014)
Стадник А. П. - Екологічні особливості трофічної та гормональної детермінації ризогенезу in vitro регенерантів хости, Філіпова Л. М., Мацкевич В. В. (2014)
Гришко В. М. - Структура угруповань мікроміцетів еда- фотопів підприємств металургійної та гірничорудної промисловості, Коріновська О. М. (2014)
Коніщук В. В. - Сукцесії монтанного болота Чорна Млака (2014)
Курдюкова О. М. - Розповсюдження та контроль Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen у антропогенно порушених екотопах, Жердєва К. О. (2014)
Незнамов С. О. - Видовий склад та рибопродуктивність вирощувальних ставів на торфових і піщаних ґрунтах (2014)
Шумигай І. В. - Спосіб пом’якшення підземних вод за використання іонообміну (2014)
Коцюба А. С. - Біотестування якості питних вод урбані- зованих територій (2014)
Клименко А. М. - Вплив різних фракцій Біополіциду на схожість насіння та розвиток сільськогосподарських культур (2014)
Від редакційної колегії (2013)
Семененко В. П. - Природа нанорозмірних зерен мінералів у метеоритах, Гіріч А. Л., Ширінбекова С. Н., Шкуренко К. О., Кичань Н. В., Горовенко Т. М. (2013)
Вишневський О. А. - Мінеральні включення в піропах із осадових порід західного схилу УЩ: загальна характеристика, походження та генетичне значення (2013)
Щириця О. С. - Псевдокубічні "дипірамідальні" кристали кварцу Криворізького залізорудного басейну, Возняк Д. К., Вишневський О. А. (2013)
Курило С. І. - Мінеральні включення в кристалах циркону порід Брусилівської шовної зони, Степанюк Л. М., Зюльцле О. В., Зюльцле В. В. (2013)
Павлюк О. В. - Мідне зруденіння Чемерпільської ділянки (Середнє Побужжя), Павлюк В. М. (2013)
Карданець Ю. В. - Створення синтетичних аналогів природного опалу, Дудченко Н. О., Брик О. Б., Калініченко А. М. (2013)
Гречановська О. Є. - Польові шпати – індикатори умов утворення туфо-ігнімбритів з цеолітових родовищ та проявів Закарпаття (Україна), Лазаренко О. Є., Лупашко Т. М. (2013)
Павлишин В. І. - Науково-організаційна діяльність академіка В. І. Вернадського в Києві в галузі мінералогії (2013)
Кульчицька Г. О. - "Коли писатимете історію Мінералогічного товариства ..." (2013)
Галабурда Ю. А. - Ювілейний рік академіка Євгена Лазаренка (2013)
Ювілей Петра Васильовича Заріцького (2013)
Ювілей Антона Антоновича Вальтера (2013)
Бельський В. М. - Літературні джерела з мінералогії України за 2009–2012 рр. (2013)
Привітання (2013)
Лауреат премії імені академіка Є. К. Лазаренка за 2012 р. (2013)
Доповнення до списку дійсних членів УМТ (2013)
Прокопець В. В. - Агати, Рудюк Я. О. (2013)
Правила публікації матеріалів у журналі "Записки Українського мінералогічного товариства" (2013)
Зубець М. В. - Система ведення селекційно-племінної роботи у молочному скотарстві України, Буркат В. П., Єфіменко М. Я., Хаврук О. Ф., Петренко І. П., Подоба Б. Є., Кругляк А. П., Антоненко В. І., Полупан Ю. П. (1999)
Антонеко В. І. - Племінна цінність голштинських бугаїв у різних умовах використання (1999)
Антоненко В. І. - Методичні підходи до оцінки племінної цінності бугаїв-плідників, Мільченко Ю. В. (1999)
Арсеньева А. П. - Метод анкетирования при проведении маркетинговых исследований на аукционах племенных животных, Пономарчук Е. Д. (1999)
Басовський Д. М. - Вивчення впливу концентрації сперми на запліднюваність in vitro ооцитів корів з частково розсіченою прозорою оболонкою (1999)
Бащенко М. І. - Нова методика лінійної оцінки екстер'єру молочної худоби, Хмельничий A. M. (1999)
Бердичевський М. С. - Оптимізуючий (модальний) відбір та проблеми консолідації типів виду BOS 16 (1999)
Білошицький В. М. - Відтворювальна здатність поліського зонального типу (1999)
Білошицький В. М. - Характеристика росту і розвитку тварин поліського зонального типу (1999)
Буйная П. Н. - Биологическая ценность мяса животных южной мясной породы крупного рогатого скота, Мокеев И. А. (1999)
Буркат В. П. - Нові технологічні підходи підвищення виходу спермопродукції бугаїв-поліпшувачів, Бегма А. О. (1999)
Вдовиченко Ю. В. - Селекційно-племінна робота на заключному етапі створення південної м'ясної породи (1999)
Вишневський В. М. - Формування галузі м'ясного скотарства в районах радіоактивного забруднення Житомирщини (1999)
Вознюк О. І. - Породні особливості структури органів травлення молодняка великої рогатої худоби (1999)
Вознюк О. І. - Якість м'яса бугайців різних генотипів, Мазуренко М. О., Гуцол А. В. (1999)
Воленко И. С. - Консолидация продуктивных качеств чистопородных голштинских коров, Гавриленко Н. С., Петренко И. П., Коновалов B. C. (1999)
Гавриленко М. С. - Особливості експлуатації молочних корів з незавершеним ростом (1999)
Гапонова В. Е. - Наследуемость признаков молочной продуктивности у коров черно-пестрой породы в племенных хозяйствах Брянской области (1999)
Герасимчук А. В. - Оцінка неспецифічної резистентності, як фактора консолідації продуктивності репродуктивних якостей та життєздатності тварин (1999)
Голубчук Ю. І. - Оцінка чорно-рябої худоби племзаводу "Чайка" за особливостями росту, Заблудовський Є. Є. (1999)
Гринь М. П. - Повышение генетического сходства в популяциях молочного скота методами племенного подбора (1999)
Гузєв І. В. - Використання методу трасплантації ембріонів при створенні м'ясних стад, Гармаш І. О., Духницький М. С., Черговий Я. І., Іванчиков В. Ю., Воленко І.С., Мадісон В. В., Мадісон А. В. (1999)
Гузєв І. В. - Методичні основи створення автоматизованої системи реєстрації оцінки молодняка м'ясної худоби, Костюк А. Г., Чиркова О. П., Марченко Н. І., Ревнюк Н. Й. (1999)
Гузєв І. В. - Генетичний потенціал української м'ясної породи, Чиркова О. П. (1999)
Данилкив О. Н. - Показатели экстерьера коров в прогнозировании уровня их надоя (1999)
Данилкив Я. И. - Биогеоценотический подход в размещении пород сельскохозяйственных животных (1999)
Данилкив Я. И. - Породоведению — научное биологическое обеспечение (1999)
Данилов А. - Продуктивность и воспроизводительные качества хряков мясного направления продуктивности в зависимости от уровня витаминов в рационах, Зубкова И. (1999)
Демчук М. П. - Проблеми консолідації стад імпортованої чорно-рябої худоби на півдні України (1999)
Денисевич В. А. - Пути повышения мясности свиней белорусской черно-пестрой породы, Курбан Т. К., Заяц В. И., Гридюшко И. Ф. (1999)
Денисенко В. Ю. - Мобилизация кальция из внутриклеточных депо клеток гранулезы свиньи, Кузьмина Т. И., Позднякова Т. Э. (1999)
Демянчук В. П. - Изучение опыта селекции голштинской породы по улучшению типа коров (1999)
Дзіцюк В. В. - Перспективи використання деяких тестів оцінки генотипу великої рогатої худоби, Чернякова Н. Є., Заблудовський Є. Є., Курило Г. О. (1999)
Діхтярук Н. С. - Порівняльна характеристика внутрішніх органів бичків української чорно-рябої і симентальскої порід (1999)
Дмитрієв В. А. - Перші кроки по створенню нової ресурсозберігаючої технології по формуванню та вирощуванню племінного матеріалу рослинноїдних риб в ставових умовах півдня України, Кучеренко А. П. (1999)
Добронецька В. О. - Продуктивні якості різних генотипів української червоно-рябої молочної породи в умовах Поділля (1999)
Єлісєєв А. І. - Морфофункціональні особливості вим'я у корів створюваного типу червоно-рябої молочної худоби (1999)
Еременко В. И. - Состояние и резервы имунно-эндокринной системы у разных пород крупного рогатого скота в ранний период постнатального онтогенеза (1999)
Єфіменко С. Т. - Вплив рівня годівлі корів на формування центрального типу червоно-рябої породи (1999)
Єфіменко М. Я. - Імуногенетичний моніторинг в держплемзаводі "Плосківський", Подоба Б. Є., Антоненко В. І., Грінченко О. М. (1999)
Єфіменко М. Я. - Генетичний моніторинг при консолідації порід молочної худоби, Подоба Б. Є., Антоненко В. І., Дзіцюк В. В. (1999)
Жмур А. Й. - Деякі характеристики генофонду західного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи, Бердичевський М. С. (1999)
Забелина Н. В. - Использование инактивированной гомологичной фолликулярной жидкости в качестве среды для культивирования и оплодотворения ооцитов коров, Голубев А. К., Кузьмина Т. И., Шагиахметова Г. А. (1999)
Завертяев Б. П. - Популяционно-генетические аспекты создания пород и типов молочного скота (1999)
Завертяев Б. П. - Эффективность биотехнологических методов в воспроизводстве и селекции молочного скота, Никиткина Е. В., Ялуга В. Л. (1999)
Зубець М. В. - Прогнозування запліднювальної здатності сперми за її енергетичними показниками, Бегма А. А. (1999)
Зубець М. В. - Продуктивність і екстер'єрні особливості бурих карпатських та помісних телиць, Височанський Й. С. (1999)
Зубець М. В. - Формування бурих карпатських та помісних телиць, вирощених на підсосі, Височанський Й. С. (1999)
Зубець М. В. - Мезатоновий тест для оцінки якості сперми в спермодозі, Щеголєва Т. Ю., Колесніков В. Г., Кісельова Н. Е. (1999)
Иванушкин С. Д. - Предварительная и основная оценка возрастания гомозиготи ости при длительной селекции в замкнутых популяциях (1999)
Іовенко В. М. - Процеси формування генетичної структури нового таврійського типу асканійських мериносів (1999)
Кернога Л. П. - Взаємозв'язок показників крові з продуктивністю і їх використання у селекції молочної худоби (1999)
Килимар С. - Выращивание племенных бычков на элевере НПО "Тевит", Мирон И. (1999)
Киселева Т. Ю. - Изучение динамики хромосомных аберраций крупного рогатого скота, находящегося в 10-и 30-км зоне ЧАЭС, Петрова Л. И., Лазарев Н. М., Павлова О. И., Архипов И. П. Козикова Л. В., Терлецкий В. П. (1999)
Коваленко В. П. - Прийоми стабілізації генетичної структури ліній і кросів птиці (1999)
Коваленко Г. С. - Вплив факторів середовища на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи (1999)
Коваль А. І. - Породні особливості ремонтних телиць за ростом і розвитком (1999)
Козикова Л. В. - Репликация ДНК в пронуклеусах кролика, Терлецкий В. П., Пивко Ю., Киселева Т. Ю. (1999)
Козырь B. C. - Популяционно-генетические параметры хозяйственно-полезных признаков голштинизированного красного степного скота, Мовчан Т. В., Близно В. М. (1999)
Колта М. М. - Молочна продуктивність корів різних генотипів симентальської худоби з голштинами в умовах Прикарпаття (1999)
Коновалов B. C. - Тенденции обусловленности плейотропного влияния генов окраски на формирование желательного конституционального типа украинского черно-пестрого скота, Пахолюк B. C., Калиниченко З. Л., Белый Ю. А. (1999)
Коновалов B. C. - Феногенетическая консолидация голштинского скота по признаку масти, Петренко И. П., Гавриленко Н. С. (1999)
Кононенко Н. В. - Селекційно-генетичні параметри нового типу червоної молочної худоби на півдні України, Салій I. I., Назаренко В. Г. (1999)
Констандогло А. Г. - Комплексные генотипы полиморфных белков крови в породообразовательном процессе (1999)
Косенюк Ю. М. - Виготовлення мікроінструментів для пересадки ядер ембріонів ссавців в енуклейовані ооцити (1999)
Кривопушкин В. В. - Корреляционная оценка эффективности испытания абердин-ангусских бычков от 7- до 36-месячного возраста (1999)
Крилова Л. Ф. - Поглиблення та розширення консолідації відгодівельних м'ясних якостей свиней (1999)
Кругляк А. П. - До ДЕСТУ "Сперма бугаїв заморожена", Черняк Н. Г., Кругляк П. А. (1999)
Кругляк П. А. - Модифікації пайстовводжувачів для осіменіння корів і телиць, Кругляк А. П. (1999)
Кудлай И. Н. - Продуктивность голштинизованных первотелок в зависимости от уровня кормления нетелей (1999)
Кузнецов B. C. - Значення синхронізації клітинних циклів в клонуванні у ссавців методом пересадки ядер (1999)
Кузнецов В. Є. - Підвищення генетичного прогресу в молочному скотарстві при використанні методики отримання ембріонів in vitro (1999)
Кузнецов В. Є. - Одержання метафазних хромосом сперматозоїдів бугая з використанням незрілих ооцитів корів, Кузнецова І. Б. (1999)
Кузнецова I. E. - Одержання химерних ембріонів великої рогатої худоби in vitro, Ковтун С. І. (1999)
Кузьмина Т. Н. - Влияние бычьего пролактина на морфологии ядер кумулюса ооцитов коров, выделенных из фолликулов разного диаметра, при их культивировании in vitro, Хелейл Б., Торнер X., Альм X. (1999)
Кураш В. Г. - Білоголова українська порода — резерв спадкового матеріалу, адаптованого до умов України, Булка В. М., Кругляк А. П., Подоба Б. Є., Стоянов P. O. (1999)
Курулюк В. Г. - Селекционные модели реконструкции местных пород скота в Республике Молдова (1999)
Кушнір В. М. - Створюємо енерготрудоресурсо-зберігаючу технологію кріоконсервації сперми бугаїв, Міхнюк І. В. (1999)
Ладика В. І. - Ріст та розвиток телиць північно-східного молочного типу бурої худоби, Котенджі Г. П., Обливанцов В. В. (1999)
Лебедева И. Ю. - Пролиферативная активность клеток гранулезы коров при культивировании в бессывороточной системе с пролактином и инсулином, Кузьмина Т. И., Шелухина Т. В. (1999)
Лебедько Е. Я. - Селекционно-генетические приемы улучшения хозяйственно-полезных признаков костромского скота молочного типа (1999)
Лукашенко О. О. - Партеногенетичний розвиток ооцитів корів, активованих етанолом на метафазі II мейозу (1999)
Любинський О. І. - Молочна продуктивність корів червоно-рябої молочної породи різного генеалогічного походження, Пахолок А. А., Москалюк Б. В. (1999)
Люцканов П. И. - Группы крови овец цигайской породы густошерстного типа, Марзанов Н. С. (1999)
Мадіч А. В. - Цитологічна і морфологічна характеристика ембріонів норок (1999)
Мадіч А. В. - Перші результати трансплантації ембріонів норок в Україні, Шаловило Л. Є. (1999)
Мазуренко М. О. - Морфофункціональна характеристика ендокринних залоз бугайців різних генотипів (1999)
Мамчак Ї. В. - Продуктивні якості споріднених порід чорно-рябої худоби вітчизняної та зарубіжної селекції, Брантюк А. П., Довгополий І. М., Остапів Д. С. (1999)
Мамчак І. В. - Вплив сезонних факторів на показники імунобіологічного статусу корів української чорно-рябої молочної породи, Вахуткевич Н. М. (1999)
Мамчак І. В. - Перспективи створення зонального прикарпатського типу м'ясної худоби, Жигала В. М., Луник Ю. М., Поляк І. І., Якимів П. С. (1999)
Марченко A. M. - Результаты выведения нового молдавского типа чорно-пестрого скота (1999)
Михайлова М. П. - Методы создания и консолидации новых генотипов свиней (1999)
Можар А. О. - Клініко-фізіологічні показники у тварин в умовах довготривалої дії малих доз радіації, Семенченко М. А. (1999)
Москаленко A. M. - Селекция свиней крупной белой породы по мясным качествам с отложением азота корма в теле (1999)
Мунтяну Г. Л. - Совершенствование молочных стад путем использования быков голштинской породы (1999)
Назаренко В. Г. - Імуногенетичний статус нових типів червоної молочної худоби, Вороненко А. В. (1999)
Нежлукченко Т. І. - Використання інформаційно-статистичних методів для оцінки рівня консолідації нового типу овець асканійської тонкорунної породи (1999)
Обливанцов В. В. - Лінійна оцінка типу будови тіла корів різних генотипів бурої худоби, Ладика В. І. (1999)
Остапів Д. Д. - Стан дихального ланцюга овоцит-кумулюсних комплексів (1999)
Павлів Б. А. - Використання генетико-біохімічних маркерів у селекційному процесі при консолідації української чорно-рябої молочної породи, Щербатий З. Є. (1999)
Павліченко М. Ф. - Вплив віку осіменіння м'ясних телиць на їх наступну продуктивність і відтворювальну здатність, Данильченко В. Г. (1999)
Пасіцький М. Д. - Стійкість ембріонів до надшвидкого заморожування залежно від біохімічних.показників крові донорів, Дєдово А. І., Балабан С. П., Яремчук І. М. (1999)
Пасіцький М. Д. - Вплив препарату "кальмофіл " на стійкість ембріонів до надшвидкого заморожування при введенні його в середовища для кріоконсервації, Дєдова А. І., Яремчук І. М. (1999)
Пахолюк B. C. - Використання генофонду імпортної худоби для генетичного вдосконалення та консолідації створення порід і типів (1999)
Пелехатий М. С. - Відтворювальна здатність чорно-рябих корів різного походження і генотипів в умовах українського Полісся, Шипота Н. М., Волківська З. О., Федоренко Т. В. (1999)
Пелехатий М. С. - Консолідація тварин поліського типу української чорно-рябої молочної породи за тілобудовою, Шипота И. М., Волківська З. О., Федоренко Т. В. (1999)
Пелехатий М. С. - Про ефективність оцінки племінної цінності голштинських бугаїв різними методами, Шигіота И. М., Волківська З. О., Федоренко Т. В. (1999)
Петренко І. П. - До теорії консолідації порід у скотарстві (1999)
Пилипенко А. Л. - Крымский массив нового украинского типа красного голштинизированного скота (1999)
Пилипенко Л. А. - Оценка быков-производителей по продолжительности производственного использования их дочерей (1999)
Погрібний Г. Г. - Вплив попередньої сенсибілізації організму прогестероном на показники поліовуляції у корів (1999)
Погрібний Г. Г. - Шляхи поліпшення репродуктивної функції у високопродуктивних молочних корів, Сірацький Й. З. (1999)
Полупан Ю. П. - Внутрипородные типы и консолидация создаваемой красной молочной породы (1999)
Полупан Ю. П. - Прогнозування і зажиттєва оцінка забійних якостей ремонтних бугайців (1999)
Полупан Ю. П. - Фенотипическая консолидация первотелок красной молочной породы, Ковтун Э. В., Коваль Т. П. (1999)
Полупан Ю. П. - Селекція корів за тривалістю господарського використання та довічною продуктивністю при консолідації української чорно-рябої молочної породи, Семенко О. В., Кобельська Г. Г. (1999)
Пономаренко М. М. - Формирование молочной продуктивности голштинизированных первотелок симментальской породы, Кудлай И. Н., Засуха Т. В., Стрикало Ю. П. (1999)
Приймич В. І. - Вплив гено- і паратипових факторів на продуктивність первісток української чорно-рябої молочної породи (1999)
Рошкован Г. И. - Программа селекционно-племенной работы в республике Молдова (1999)
Руснак П. Й. - Оцінка генотипу бугаїв-плідників, Щербатий З. Є. (1999)
Рясенко Є. М. - Вплив зовнішнього опромінення та інкорпорації радіонуклідів на латентний період вагітності норок, Сірацький Й. З. (1999)
Савчук Д. И. - Костный скелет племенного быка — важный селекционный признак (1999)
Савчук Д. И. - Совершенствование оценки строения конечностей у племенных быков (1999)
Салій І. І. - Перспективи створення стад великої рогатої худоби інтенсивного молочного типу з використанням голштинів (1999)
Салій І. І. - Шляхи підвищення ефективності схрещування і консолідації ознак у новому типі червоної молочної худоби (1999)
Салій І. І. - Шляхи підвищення селекційного ефекту і консолідації ознак при формуванні молдавського типу чорно-рябої породи (1999)
Салій І. Ї. - Оцінка продуктивних якостей бугаїв спорідненої групи Геркулеса 17890 в новому типі червоної молочної худоби, Мокеєв І. О., Ковалик О. Г., Мокеєв О. С. (1999)
Семенова Е. І. - Константність алельної структури генофонду порід та механізми її збереження (1999)
Семенова E. І. - Щодо "консолідації" в породоутворенні (1999)
Сенькусь Я. Т. - Вплив гормоноподібного препарату мелакрилу на термін дозрівання та якість хутра у норок, Петрух І. М., Шевчук Н. П. (1999)
Сірацький Й. З. - Конституційний тип як фактор консолідації порід, Меркушин В. В., Шапірко В. В., Шум'як Г. І., Демчук С. Ю., Євтух І. С. (1999)
Сірацький Й. З. - Селекція і фактори мінливості великої рогатої худоби, Меркушин В. В., Шапірко В. В., Шум'як Г. І., Демчук С. Ю., Євтух І. С. (1999)
Сірацький Й. З. - Відтворювальна здатність бугаїв м'ясних порід, Шапірко В. В., Кадиш В. О. (1999)
Смирнов Э. Д. - Выведение молдавского типа черно- пестрого скота с использованием мирового генофонда, Курулюк В. Г. (1999)
Сохацкий П. С. Полупан Ю. П. - Селекционно-генетические параметры отбора ремонтных бычков, Гаевый В. В. (1999)
Сочкан И. А. - Сочетаемость линий кур Род-Айленд, Сокольников Б. Е., Чеботарь Г. В. (1999)
Стоянов P. O. - Використання маркерів груп крові для оцінки генетичної диференціації новостворених порід (1999)
Терлецкий В. П. - Микросателлитные маркеры в изучении популяций животных, Козикова Л. В., Киселева Т. Ю. (1999)
Ткачук С. С. - Новий метод підбору кріоконсервантів сперми бугаїв на основі її експрес-прогнозування за енергетичними показниками (1999)
Тунік В. М. - Розведення м'ясної худоби на Чернігівщині, Данильченко В. Г., Данилевський О. О. (1999)
Туринский В. М. - О комбинационной способности животных при создании южной мясной породы, Буйная П. Н. (1999)
Угнівенко A. M. - Методи консолідації ознак продуктивності при створенні української м'ясної породи великої рогатої худоби (1999)
Угнивенко Е. Е. - Крымский тип цигайских овец (1999)
Фокша В. Ф. - Совершенствование селекционно-племенной работы при создании молдавского типа черно-пестрого скота (1999)
Фокша В. Ф. - Молочная продуктивность скота в связи с некоторыми генотипами полиморфных систем крови, Констандогло А. Г. (1999)
Фурманюк О. Г. - Господарсько-біологічні особливості тварин чорно-рябої породи різної селекції, Сірацький Й. З. (1999)
Хімченко А. В. - Автоматизована картотека бугаїв-плідників (1999)
Хомин С. П. - Сезонна динаміка вмісту аскорбінової кислоти в спермі бугаїв, Остапів Д. Д., Кава С. Й. (1999)
Хомут И. С. - Роль производителей в эволюции породы (1999)
Цілуйко Г. О. - Генетичний моніторинг у м'ясному скотарстві (1999)
Цілуйко Г. О. - Застосування генетичних маркерів у селекції м'ясних порід і типів худоби (1999)
Цілуйко Г. О. - Застосування генетичного моніторингу в м'ясному скотарстві України (1999)
Чеботарь В. - Селекция карпатских пчел в Молдове, Белиогло Н. (1999)
Чехівський М. Й. - Особливості прояву впливу спадкових чинників у реалізації різних варіантів підбору порід при схрещуванні (1999)
Чігірьов В. О. - Поліморфні системи і фракції білка крові, їх взаємозв'язок з продуктивністю у кросбредизованих цигайських овець (1999)
Чиркова О. П. - Удосконалення української м'ясної породи, Шевченко В. І., Лукаш В. П. (1999)
Шаловило С. Г. - Вплив гормональних обробок та вимивань на інволюцію матки у корів-донорів, Шаран М. М., Пасіцький М. М. (1999)
Шаловило С. Г. - Вплив згодовування дефіцитних мікроелементів на інволюційні процеси в статевих органах корів-донорів, Шаран М. М., Пасіцький М. Д. (1999)
Шапиев И. Ш. - Влияние протеинкиназы С на выход кальция из внутриклеточных хранилищ при действии на клетки гранулезы свиньи пролактина, Кузьмина Т. И., Денисенко В. Ю. (1999)
Шарапа Г. С. - Відтворювальна здатність абердин-ангуських корів (1999)
Шарапа Г. С. - Проблеми відтворення великої рогатої худоби (1999)
Шевченко М. І. - Розвиток основних тканин симентальської та напівкровної герефордської худоби (1999)
Шемігон О. І. - Господарсько-біологічні особливості тварин нового молочного типу бурої худоби України, Сірацький Й. З. (1999)
Штомпель М. В. - Генетико-популяційні основи породної консолідації сільськогосподарських тварин (1999)
Штомпель М. В. - Шляхи вдосконалення асканійських тонкорунних овець таврійського внутріпородного типу (1999)
Яковлева С. Е. - Влияние возраста на плодовитость русских рысистых кобыл (1999)
Бащенко М. І. - Використання біотехнологічних методів у селекції молочної худоби Черкащини (1999)
Purici Ş. - The Bukovina matter and the National councils (October - November 1918) (2018)
Фісанов В. П. - "Чотирнадцять пунктів" президента США Вудро Вільсона: джерелознавчі аспекти (2018)
Шмигель М. - Первая мировая война и распад империй как факторы миграционных процессов в Восточной и Центральной Европе (1914–1922) (2018)
Безаров О. Т. - Політика Чернівецького губернатора С. Д. Євреїнова в єврейському питанні (2018)
Глібіщук М. В. - Концепція "Другої Великої війни" 1917-1923 рр. Джея Вінтера (2018)
Підубний І. А. - Діяльність уряду Румунії у 1918-1921 рр.: посадовці та їх дії в надзвичайних умовах (2018)
Корновенко С. В. - Розгортання селянської революції в Російській імперії за умов Першої світової війни, Герасименко О. В. (2018)
Яворська І. Т. - Єврейські біженці з Буковини під час Першої світової війни (2018)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Маніпуляція свідомістю людини в умовах зародження нової світ-системи: досвід Великої війни для ХХІ століття (2018)
Мінаєва Т. В. - Табірний побут військовополонених офіцерів російської армії в Німеччині та Австро-Угорщині в роки Першої світової війни (2018)
Срібняк І. В. - Діяльність Видавничого товариства імені Івана Франка в таборі полонених українців Фрайштадт (Австро-Угорщина) у 1915-1918 рр., Голоско С. М. (2018)
Глібіщук М. В. - Рецензія на кн.: Фассел П. Великая война и современная память. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. – 470 с., Сімаченко Д. І. (2018)
Безаров О. Т. - Рецензія на кн.: Каппелер А. Нерівні брати. Українці та росіяни від середньовіччя до сучасності / пер. з нім. В. Кам'янець. – Чернівці: Книги-ХХI, 2018. – 320 с. (2018)
Мінаєв А. В. - Ідентичність та революція (Рецензія на кн.: Безаров О.Т. Єврейський чинник у революційному русі в Російській імперії (1861-1917 роки): монографія. Чернівці: Технодрук, 2018. 440 с.) (2018)
Nechaev A. V. - Experimental Study of the Effects of a Constant and Variable Electric Fields on the Strength Properties of the Blade Steel Surface Layer (2019)
Gakal P. G. - Heat Transfer During Subcooled Boiling in Tubes (A Review), Gorbenko G. A., Turna R. Yu., Reshitov E. R. (2019)
Kyrylova O. I. - Stressed State of a Hollow Cylinder with a System of Cracks under Longitudinal Shear Harmonic Oscillations, Popov V. H. (2019)
Kovalchuk S. B. - Major Stress-Strain State of Double Support Multilayer Beams Under Concentrated Load. Part 2. Model Implementation and Calculation Results, Goryk O. V. (2019)
Degtyarev M. A. - Experimental Strength Analysis of Variable Stiffness Waffel-Grid Cylindrical Compartments. Part 1. Experimental Procedure, Danchenko V. G., Shapoval A. V., Avramov K. V. (2019)
Loveykin V. S. - Substantiation of Boundary Accelerations of Roller Forming Unit Optimal Reversal Mode According to Fourth-Order Acceleration, Pochka K. I., Pristaylo N. A., Pochka O. B. (2019)
Anosov V. L. - Solution of the Structural Optimization Problem of a Multiagent Approach Based Cutter Design, Bohdanova L. M., Kolodiazhnyi V. M., Litovka V. D. (2019)
Sheyko T. I. - Screw-Type Symmetry in Machine Components and Design at Implementation on a 3D Printer, Maksymenko-Sheiko K. V., Morozova A. I. (2019)
Yaskov G. N. - Methodology to Solve Multi-Dimentional Sphere Packing Problems (2019)
Levterov A. M. - Calculated Evaluation of the Thermal Physical Properties of Nitrogen as a Working Fluid of Cryogenic Piston Engines. Heat Conductivity Calculation, Umerenkova K. R. (2019)
Kramskiy S. - Business technologies and processes of IT-project management on the platform of simulation, Matolikov D. (2018)
Азарова И. Б. - Управление качеством городской среды в проектах развития городских территорий (2018)
Бойко Е. Г. - Выбор методологий при создании ценностно-управляемой корпоративной системы управления проектами и программами, Куценко М. Н. (2018)
Гусєва Ю. Ю. - Динамічній аналіз методів та інструментальних засобів управління зацікавленими сторонами проектів, Мартиненко О. С., Чумаченко І. В. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського