Заєць Г. В. - Міська тема у творчості Володимира Ярошенка (2013)
Ізосімова С. О. - Наскрізна інтелектуальність як основна риса роману В. Підмогильного "Місто” (2013)
Коноваленко І. Ю. - Особливості міського тексту у творчості Євгенії Кононенко (2013)
Король Л. П. - Історична та художня правда в історичному романі (2013)
Ленська С. В. - Модерні стратегії урбаністичного дискурсу в малій прозі 1920-х рр. (2013)
Мазоха Г. С. - Листи митців художнього слова як об’єкт літературознавчих досліджень (2013)
Марченко Т. М. - Українські літературні етнообрази як об’єкт сучасних текстологічних досліджень (2013)
Михида С. П. - Психопортрет В. Винниченка: психосоматичні маркери (2013)
Негодяєва С. А. - "Донецький текст” у рецепції Оксани Забужко (2013)
Пархета Я. В. - Особливості художнього мислення Григора Тютюнника (на матеріалі мегатексту письменника) (2013)
Сизоненко Н. М. - У пошуках істини: "Слово о полку Ігоревім” у науковому дискурсі Василя Шевчука (2013)
Скороходько Ю. С. - Англійськість і британство в неовікторіанському романі молодшого покоління. До постановки проблеми (2013)
Ткаченко Р. П. - Інтелектуальна топографія Києва у романі І. Нечуя-Левицького "Хмари” (2013)
Фєтісова О. С. - Міфопоетика міста в романах Лади Лузіної циклу "Київські відьми” (2013)
Чернієнко Л. В. - Урбанистические мотивы в русской женской поэзии рубежа тысячелетий (2013)
Ященко Ю. В. - Світобачення митця чи філософія творчості: модерний феномен Емми Андієвської (2013)
Відомості про авторів (2013)
Столярський О. В. - Розвиток основних напрямків і форм міжнародного співробітництва в борьбі з транснаціональною організованою злочинністю після прийняття Статуту ООН (2013)
Ланцева К. В. - Сучасний стан договірно-правової бази між Україною та Республікою Куба (2013)
Яремчук С. В. - Особливості інтеграційного взаємозв’язку права і свободи (2013)
Довгополова О. А. - Чи можливе правове втілення принципу толерантності? (2013)
Бар’як А. С. - Система правових актів як аспект правової системи (2013)
Лов’як С. С. - Дотримання прав дитини в Україні: сучасний стан та міжнародний досвід (2013)
Вдовичин І. Я. - Перспективи застосування герменевтичного підходу для дослідження української політико-правової думки першої половини ХХ століття (2013)
Кобилецький М. М. - Магдебурзьке право в німецькій історіографії (2013)
Охотницька Н. В. - Судова система на українських землях в 1917-1921 рр. (2013)
Тальянчук Л. С. - Сучасні способи підробки документів, що посвідчують особу при перетині державного кордону України, та їх ознаки (2013)
Кривонос М. В. - Особливості використання спеціальних знань при проведенні обшуку в провадженнях про кримінальні правопорушення в сфері незаконного обігу наркотичних засобів (2013)
Гончар Н. Б. - Характеристика трасологічних баз даних слідів підошв взуття у сусідніх державах та перспектива створення єдиної транснаціональної системи баз даних на основі європейської організації судово-експертних установ, Ковальчук О. Б. (2013)
Шевченко Ю. А. - Види слідчих ситуацій при розслідуванні корисливих злочинів, вчинених з використанням транспортних засобів (2013)
Сакаль А. П. - Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями (2013)
Клюс В. В. - Сучасні проблемні питання у забезпеченні національної безпеки України (2013)
Горпинюк О. П. - Допустимість обмеження інформаційної приватності під час здійснення кримінального провадження (2013)
Гаврущенко І. В. - Адміністративне правопорушення у світлі запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування в Україні (2013)
Курінний В. В. - Застосування відповідальності в процесі попередження адміністративних проступків у сфері медичного обслуговування населення (2013)
Томіна В. Ю. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання аудиторської діяльності (2013)
Коробкін В. В. - Окремі аспекти генези адміністративно-правового регулювання енергопостачання в Україні (2013)
Погиба П. П. - Теоретико-правові основи адміністративно-правового статусу місцевих державних адміністрацій (2013)
Шевченко Л. В. - Загальна характеристика суб’єктів адміністративного права Єгипту, Горбач О. Ю. (2013)
Йосифович Д. І. - Основні завдання та результати діяльності Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща (2013)
Дорошенко Д. П. - Система фінансового права та система фінансового законодавства (2013)
Чернетченко О. М. - Щодо змісту контролю як гарантії законності адміністративної діяльності органів доходів і зборів (2013)
Костова Н. І. - Захист прав засновників акціонерного товариства (2013)
Русаль Л. М. - Юридичні факти як передумова припинення індивідуальних трудових правовідносин (2013)
Остапенко Л. О. - Правові основи охорони праці на авіаційних підприємствах України, Банах О. О. (2013)
Годяк А. І. - Реформування правової освіти працівників органів внутрішніх справ України: проблема часу (2013)
Неманов А. Ю. - Поняття та зміст участі підрозділів оперативної служби МВС у протидії отриманню та наданню неправомірної вигоди (2013)
Гузенко К. О. - Теоретичні та практичні аспекти визначення змісту компетенції органів внутрішніх справ в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Смирнова Е. Г. - Переконання як засіб забезпечення органами внутрішніх справ економічної безпеки: поняття та форми (2013)
Соколенко О. Л. - Напрямки правоохоронної діяльності та її вплив на реалізацію прав громадян (2013)
Шуба Б. В. - Теоретичні засади управління господарською діяльністю (на прикладі господарських товариств) (2013)
Андрущенко І. Г. - Державне регулювання злиття і поглинання компаній (2013)
Олюха В. Г. - Державні програми як засіб стимулювання розвитку капітального будівництва (2013)
Журавська З. В. - Щодо форм забезпечення права певних суб’єктів на особисту безпеку в виправних колоніях (2013)
Вихренко К. П. - Проблематика еволюції міжнародних правових стандартів у рибальському секторі (2013)
Янчук Н. Д. - Взаимодействие уголовно-правовых систем: общетеоретический аналіз (2013)
Берназ-Лукавецька О. М. - "Негативні умови" обміну житла (жилих приміщень) (2013)
Тарасюк І. В. - Поняття та роль слідчої (розшукової) версії у процесі пізнання об’єктивної істини в розслідуванні справ кримінального впровадження (2013)
Капустін В. В. - Правове регулювання реалізації процедури банкрутства в Україні (2013)
Яремчук В. Д. - Національне й універсальне в освіті середньовіччя: філософсько-правовий аспект (2013)
Коваль І. М. - Детермінанти формування правового менталітету особи (2013)
Соколан Т. С. - Суб’єкти застосування відеоспостереження у системі правоохоронних органів України (2013)
Шандра Б. Б. - Філософсько-правовий вимір криміналізації свідомості: засади декриміналізації (2013)
Ковальова О. В. - Нормативно-правова трансформація принципів справедливості та відповідальності (2013)
Прус В. З. - Європейські правові традиції в контексті розвитку правової системи України-Гетьманщини (2013)
Заворотченко Т. М. - Методологічні основи механізму реалізації суб’єктивних політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні (2013)
Колиба М. М. - Філософсько-правове тлумачення свободи віросповідання та її особливості у середньовіччі (2013)
Конопляник О. С. - Адміністративно-правове регулювання охорони дипломатичних представництв іноземних держав підрозділами внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (2013)
Димитров М. Ф. - Благодійність як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2013)
Дорошева О. М. - Міжнародно-правовий статус "осіб під переслідуванням" та напрями його вдосконалення (2013)
Середа О. Г. - Органи державної влади як суб’єкти нагляду й контролю за дотриманням трудового законодавства (2013)
Борко А. Л. - Контроль і нагляд у судовій системі України за діяльністю судів (2013)
Козіна М. В. - Пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання праці спортсменів (2013)
Гомада В. А. - Управлінські процедури, пов’язані з проходженням служби в судах (2013)
Швець В. О. - Особливості судового захисту суб’єктів господарювання від рейдерських нападів в Україні на сучасному етапі (2013)
Петренко В. В. - Сучасний стан законодавчого забезпечення адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства та охорони рибних запасів (2013)
Шевчук В. М. - Тактична операція як системне утворення (2013)
Рудницька Ю. В. - Криміналістична характеристика неповнолітніх злочинців, які вчинили крадіжки (2013)
Хірсін А. В. - Гуманістична домінанта в сучасному праві та "антропологічний поворот" у методології його обґрунтування (2013)
Скачко Д. П. - "Інша оплачувана діяльність" в контексті Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (2013)
Воропаєва Н. Г. - Історичний розвиток та процес становлення нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці в Україні (2013)
Гетьман Є. А. - Ознаки нормативно-правового та підзаконного нормативно-правового акта та їх співвідношення (2013)
Гробова А. А. - Особливості вирішення трудових спорів про поновлення на роботі, пов’язаних з розірванням трудового договору з ініціативи працівника (2013)
Клименко О. І. - Деякі аспекти забезпечення конституційного права громадян України на мирні зібрання (2013)
Лукаш С. С. - Акти соціального партнерства як джерела трудового права (2013)
Кравченко І. О. - Генезис правового регулювання звільнення працівника за невідповідність займаній посаді (2013)
Пиж Н. М. - Особливості правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: історико-правовий аспект (2013)
Пожоджук Р. В. - Проблеми апеляційного та касаційного оскарження у господарському судочинстві (2013)
Сиймовський Р. М. - Підрозділи ДСБЕЗ як суб’єкти послідовної взаємодії у профілактиці адміністративних правопорушень (2013)
Vetskur T. A. - Corpora in Linguistics: Theoretical Framework and Application, Koliada E. K. (2013)
Біян Н. Р. - Антонімічні терміни галузі туризму в англійській мові (2013)
Вакуленко О. Л. - Специфіка латино мовної термінологічної номінації, Попович Р. Г. (2013)
Дерба С. М. - Антонімічні відношення в українській лінгвістичній термінології (2013)
Дзюбишина Н. Б. - Термінологічні проблеми галузі стратегій навчання іноземної мови у чеській лінгводидактиці (2013)
Євсєєва Г. П. - Українська термінологія як об’єкт державної мовної політики України (2013)
Заваруева И. И. - Отражение системности лексики в электронных словарях (2013)
Закреницька Л. А. - До питання полісемії та омонімії у фаховій термінології (2013)
Ісаєва О. С. - Іншомовна підготовка як чинник формування комунікативної культури майбутнього медичного працівника (2013)
Камінська О. І. - Проблеми нормалізації та стандартизації української термінологічної лексики дипломатії (2013)
Кучик Г. Б. - Особливості застосування спеціальної лексики в установчих документах міжнародних організацій (2013)
Кучумова Н. В. - Телескопійні неологізми в англомовній медичній лексиці (2013)
Леміш Н. Є. - Каузальні відношення в комп’ютерній лінгвістиці: проблема виявлення та вилучення (2013)
Луньо П. Є. - Терміни конституційного права у сучасній юридичній лексикографії (2013)
Надич Ю. М. - Термінологічна парадигма поняття "слова автора" в сучасному мовознавстві (2013)
Павлова О. И. - Основные сферы функционирования музыкальных терминов русского языка, Василькевич С. С. (2013)
Петрочук О. В. - Evolution des worterbuchartikels von phraseologismen des deutschen (2013)
Полигач І. О. - Новітні запозичення з англійської мови у німецькій економічній лексиці, Грицюк І. В. (2013)
Попович Р. Г. - Внутрішньопарадигматичні опозиції номінативних варіантів та модель номінативно-варіантної термінопарадигми, Тимощук І. О. (2013)
Рибенок В. В. - Граматична структура аналітичних номінацій у залізничній термінології (на матеріалі української мови) (2013)
Сироватко Н. Г. - Від "банд" до "альтернативних молодіжних субкультур": історіографія питання (2013)
Тагільцева Я. М. - Специфіка складних слів аграрної термінології (на матеріалі сучасної англійської мови) (2013)
Фецко І. М. - Лінгвістичний аспект української термінології музейництва (2013)
Філь О. М. - Запозичення як засіб міжкультурної комунікації (на матеріалі англомовної комп’ютерної лексики в українській та польській мовах) 80-82 (2013)
Шумило М. Ю. - Префікс як один із словотворчих компонентів в медичній термінології (2013)
Janicka A. - Kobieta I piekno. Według gabrieli zapolskiej (2013)
Kulchytska O. O. - "Perverzion” by Yuri Andrukhovych: Cultural Perspective (2013)
Ławski J. - Obraz literatury polskiej na wschodzie Europy (2013)
Білик І. І. - Життєві колізії Максима Нетреби: сучасний аспект (за романом Івана Білика "Яр"), Артюшенко З. В. (2013)
Бехта М. П. - "Misery lit” – "література страждання": поняття, сутність та інтерпретація (2013)
Бублейник Л. В. - Стилистика интертекстуализации в поэзии Б. Ахмадулиной (стихи посвященные М. Цветаевой) (2013)
Вдовенко Т. А. - Вампиры-персонажи в произведениях англоязычной прозы (2013)
Винар С. М. - Міфологічні топоніми у драмах Еврипіда і Лесі Українки: комунікативна інтерпретація (2013)
Влох Н. М. - Засоби параграфеміки англомовного постмодерністського художнього тексту (2013)
Волкова С. В. - Мифопоэтика американской художественной прозы (2013)
Гальчук О. В. - Олекса Влизько: неоромантичне прочитання античності (2013)
Гарасим Т. О. - Прагматика роману ініціації та проблема читання літературного тексту (на матеріалі творчості Л. Дереша та М. Нагача) (2013)
Горенок Г. Ю. - Гамлет та гамлетизм у Франції початку ХІХ століття (2013)
Давыдова А. В. - Творчество Оксаны Забужко и Дженис Кулык Кифер: поиск национальной и гендерной идентичности (2013)
Дяків Ю. О. - Художня специфіка творення драматичного конфлікту у п’єсі "Учень диявола" Бернарда Шоу (2013)
Ємчук Т. Б. - Художня трансформація проблеми міжкультурної комунікації у романі Малкольма Бредбері "Обмінні курси" (2013)
Жаркова Р. Є. - Культура (і/чи) культ: ідентифікація саморепрезентаторки у жіночому письмі non-fiction (на матеріалі "Щоденників" Ольги Кобилянської) (2013)
Заболотна О. Р. - Сільвія Плат в літературному процесі ХХ століття (2013)
Зелінська Л. В. - Міжкультурна комунікація у театрі Російської імперії першої половини ХІХ ст.: водевільний сюжет "Допомога у сватанні" (2013)
Ігіна О. В. - Анималистический навратив Джека Лондона (2013)
Іртуганова Т. Р. - Проповідницька спадщина Мелентія Смотрицького (2013)
Казарин В. П. - "Украинский вектор" в изучении творчества М. Ю. Лермонтова (некоторые методологические аспекты), Новикова М. А., Трош С. Э. (2013)
Кириченко Ю. С. - Рецепція європейської просвітницької літератури в середовищі українського дворянства початку ХІХ ст. (на матеріалі російської художньої прози Г. Квітки-Основ’яненка), Старова О. О. (2013)
Колесник А. В. - Міжкультурна комунікація в контексті розгляду художньої прози І. Франка (2013)
Копач О. О. - Готичні елементи у романі Г. Уелса "Острів доктора Моро" (2013)
Косило Н. В. - Феномен натуралізму в дискурсі реалістичного типу творчості (2013)
Кравченко А. С. - Жанр історіографічної мета прози в літературі постмодернізму (на матеріалі роману "Марш" Е. Л. Доктороу) (2013)
Краева К. В. - Проблематика гендерного аспекта в творчестве Дины Рубиной и Оксаны Робски (2013)
Кулинич Н. В. - Фрагментаризація образу людини у п’єсах С. Беккета (2013)
Кучер В. В. - Поетика роману-антиутопії в рецепції сучасного літературознавства (2013)
Маркова М. В. - Концепт природи у європейській поезії доби романтизму (2013)
Мельник О. М. - Етнічні стереотипи як засіб відображення міжкультурних контактів (на матеріалі художньої прози) (2013)
Мельничук І. В. - Архетипи Єви та Ліліт в контексті феміністичного дискурсу поезії Ганни Чубач (2013)
Михайлюк Л. В. - Гамлет – король Данський: вияв монаршої сутності через гострослів’я протагоніста (2013)
Михальчук Н. О. - Мовні засоби відображення індивідуального стилю автора у творі Ричарда Баха "Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон" (2013)
Монахова Т. В. - Аксіосемантика тексту Юрія Іздрика "Таке" (2013)
Назаренко М. М. - Роль містичного у творчості американського письменника Дена Брауна (2013)
Ничко О. Я. - Образ Франції та французів у фікційній свідомості Дж. Стейнбека (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж. Стейнбека "The Short Reign of Pippin the IV") (2013)
Онищенко М. Ю. - Особенности поэтики раннего творчества Жоржа Перека (на примере романа "вещи") (2013)
Покляцька К. А. - Міжкультурна комунікація на прикладі журналу іноземної літератури "Всесвіт" (2013)
Починок Ю. М. - Письмо як особлива знакова реальність за концепцією Жака Дериди (2013)
Сакаль-Лісніченко Л. М. - Наливайко – Жолкевський – Острозький: художня модель ідейного протистояння (на матеріалах історичної прози про Северина Наливайка) (2013)
Сафіюк О. В. - Колористичний код західноєвропейської та української новели початку ХХ століття (на матеріалі малої прози Дж. Джойса та В. Підмогильного) (2013)
Снітовська О. Й. - Алюзія як засіб інтелектуалізації літературно-художнього тексту (на матеріалі роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого") (2013)
Сподарик О. В. - Вплив теорії деконструкції на постмодерний художній текст (2013)
Телегіна Н. І. - Своєрідність творчого методу Айріс Мердок на матеріалі роману "Досить гідна поразка", Волковецька Н. В. (2013)
Тулуп Э. Р. - Томас Лермонт (ок. 1220-1297), поэт-прорицатель средневековой Шотландии: историко-биографической и мифопоэтический аспекты биографии (2013)
Фаріон І. Д. - Мелетій Смотрицький крізь призму статусу руської та слов’янської мов (2013)
Харченко О. В. - Стилістична фігура метафора та її американські комедійні різновиди (2013)
Чередник Л. А. - Українська тема в творчості Р. М. Рільке (2013)
Четова Н. Й. - Художній концепт містика в поетичному світогляді Дж. Р. Р. Толкіна: реконструкція концептуального змісту (2013)
Чугу С. Д. - Репрезентація авторської картини світу (на матеріалі романів Д. Лоджа) (2013)
Чудовская Т. С. - "Кухонные" антропоэтонимы романа Франсуа Рабле "Gargantua et Pantagruel" (2013)
Чура Ю. А. - Топос замку у пенталогії Богдана Лепкого "Мазепа" та історичній трагедії Рудольфа фон Готтшаля "Мазепа" (2013)
Шарова Т. М. - К. Гордієнко: осмислення творчої платформи митця (2013)
Шевців Г. М. - Рецепція автобіографії Гете у творчості німецьких і австрійських авторів ХІХ-ХХ століть (2013)
Шершньова А. В. - Феномен іконічність в англомовному хайку: діалог культур Заходу та Сходу (2013)
Шкловская Е. Н. - Источники прецедентности в английской детской литературе 19 ст., Борыс Ю. Ю. (2013)
Шліхар Т. О. - Спроба зіставного аналізу образу сильної жінки в п’єсах "Васса Желєзнова" М. Горького та "Лисички" Л. Гелман (2013)
Якименко О. В. - Проблема жанру новели в малій прозі Наталі Романович-Ткаченко (2013)
Tsaryk Y. B. - Communicative Competence as the Principle Aspect of Mokrovolskyi’s Translation, Tsaryk H. M. (2013)
Zakrzewska M. - Tabu a ekolingwistyka w tłumaczeniu (na podstawie przekładow wspołczesnej literatury polskiej na jezyk rosyjski) (2013)
Андрейко Л. В. - гра з цитатою як проблема перекладу (на матеріалі англомовного перекладу роману Ю. Андруховича "Рекреації") (2013)
Архангельська А. - Неофемінативи як "гра за правилами порушення відомих правил" і проблеми перекладу (2013)
Бондарева Н. В. - Воссоздание мотива бедности при переводе произведения Р. Бернса "The Jolly Beggars" (хронотопный и характерологический контексты) (2013)
Галич О. Б. - Особливості перекладацького методу автора як інтерпретатора художньої літератури (2013)
Гладченко А. М. - Актуальні питання перекладу термінології ЄС, Комарова О. С. (2013)
Дячук О. В. - English Public Service Annoucements in Terms of Speech Act Theory: Translation Aspect (2013)
Журавльова О. М. - Гармонізація смислового простору під час перекладу текстів сучасної християнської протестантської літератури (2013)
Зайченко Ю. О. - Експресивні зсуви при перекладі та їх класифікація (2013)
Зубрик А. Р. - Особливості та труднощі перекладу англійських фразеологізмів (2013)
Касяненко Д. С. - До питання системних відповідників у вітчизняному та зарубіжному перекладознавстві (2013)
Каушанська Л. В. - Субстантивовані прикметники в німецькій мові в сучасній технічній літературі ти їх переклад українською (2013)
Кричевська Л. А. - Особливості перекладу концептуальної метафори у кліше англомовного наукового тексту (2013)
Літовченко Я. М. - Відповідальність перекладача у міжкультурній комунікації (2013)
Матвіїшин О. М. - Діалектика об’єктивного та суб’єктивного в художньому перекладі (на матеріалі німецькомовних інтерпретацій Ольги Кобилянської) (2013)
Мерзова Р. - Культурномовні зв’язки Т. Г. Шевченка і П. Й. Шафарика та чеські переклади "Єретика" (2013)
Мігірін П. І. - Багатокультурність Канади у національному та глобальному вимірах (2013)
Моїсєєва Ф. А. - Проблемні аспекти перекладу для методики навчання іноземним мовам, Власова І. А. (2013)
Олійник І. Д. - Інтерпретація дитячої літератури: погляди – переклади - трансформації (2013)
Палій К. В. - Особливості перекладу англомовних термінів підмови суднобудування на українську мову, Калита А. А. (2013)
Плетенецька Ю. М. - Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень у дубльованому перекладі американського художнього фільму "Little Fockers" (2013)
Полякова О. В. - Ліпсинк-відповідник як одиниця ліпсинк-перекладу у дублюванні (2013)
Романенко Н. В. - Імітування іспанської мови в романі Е. Хемінгуея "По кому подзвін" та відображення цього явища у перекладі (соціолінгвістичний аспект) (2013)
Руденко Н. С. - Воспроизведение экологических лингвоконцептов при переводе поэтического текста (2013)
Сацюк О. В. - Внутрішньомовні омоніми румунської мови та труднощі їх перекладу (2013)
Скалевська Г. О. - Переклад як точка біфуркації – межа визначення вектору подальшого розвитку тексту (2013)
Ткачівська М. Р. - Інтертекстуальність та цитати доби тоталітарного режиму в німецькомовних перекладах творів Ю. Андруховича (2013)
Уманець А. В. - Adequate Use of Translation Means in the Process of Translation (2013)
Фока М. В. - Відтворення синтетичних образів як проблема художнього перекладу (2013)
Холод У. А. - Основи когнітивного мислення та мовної прагматики в усному перекладі (2013)
Чайковська О. Ю. - Шляхи покращення якості комп’ютерного перекладу (2013)
Шашкіна Н. І. - Лінгвометодичний аспект при перекладі наукових текстів будівельної галузі, Лазуренко Л. А., Дружиніна Л. В. (2013)
Шемуда М. Г. - Еквівалентність при перекладі модальності повинності з англійської на українську мову (2013)
Дротянко Л. Г. - Мультикультуралізм комунікативних процесів у глобалізованому світі, Жолдоков В.О. (2012)
Кравченко П. А. - Світ буття людини в екзистенціальній антропології С. Кіркегора (2012)
Оноприенко В. И. - Потребительская цивилизация: пределы роста (2012)
Сластенко Е.Ф. - Общение как важный фактор существования и развития человека и общества (2012)
Комісар Л. П. - Дискурс-аналіз як філософсько-методологічна стратегія в сучасних гуманітарних науках (2012)
Пода Т. А. - Філософія владних відносин в епоху постмодерну (2012)
Поліщук О. С. - Колективна дія професійних об’єднань у соціальній структурі суспільства (2012)
Поперечна Г. А. - До характеристики безособових станів душі в філософії П.Авсенєва (2012)
Сідоркіна О. М. - Суспільно-історичні чинники динаміки релігійної свідомості в Україні (2012)
Ягодзінський С. М. - Людина і природа: система, коеволюція, потенціал (2012)
Скиба О. П. - Наукові комунікації в інформаційну епоху (2012)
Харченко Ю. В. - Знаково-символічна основа політичної комунікативної практики як форма вияву політичної свідомості (2012)
Черноног Р. А. - Типологізація ескапістських утопій Єжи Шацького (2012)
Шоріна Т. Г. - Міфологічна свідомість в українському філософсько-релігійному доробку: сучасні концептуальні та методологічні розвідки (2012)
Антіпова О. П. - Роль природної мови в репрезентації соціокультурного простору інформаційної доби (2012)
Дадівєріна Н. І. - Методологічні аспекти дослідження взаємовідносин релігії та економіки (2012)
Миргородский А. А. - Концепт любви в философско-богословском творчестве С.Н.Булгакова (2012)
Пономаренко Я. І. - Соціокультурний контекст формування особистості (2012)
Прудиус Р. Г. - Постмодерністські образи людини (2012)
Пятишева І. П. - Соціально-філософський аналіз нормативно-правової бази управління здоров'язберігаючою компетентністю педагогічних працівників (2012)
Федоровская О. Б. - Человек во властных отношениях по М. Фуко (2012)
Михайлов В. С. - Пошуки шляхів дослідження китайсько-далекосхідного цивілізаційного світу (2012)
Абисова М. А. - Тренд сучасності: медикалізация культури (2012)
Ашиток Н. І. - Формування мовної картини світу у контексті гуманістичної освітньої парадигми (2012)
Кадникова Л. В. - Гуманизация образования в условиях современной глобализации (2012)
Кошетар У. П. - Богопізнання, як чинник формування середньовічної особистості (2012)
Матюхина А. А. - Мифологема "земного рая" в верованиях славян (2012)
Мокляк Л. І. - Казка як джерело формування духовної культури людини (2012)
Онопрієнко М. В. - Соціально-гуманітарні технології: роль в знаннєвому суспільстві (2012)
Ороховська Л. А. - Мас-медіа в культурі нового часу (2012)
Сухова Н. М. - "Квантова реальність" та освіта ХХІ століття (2012)
Фатхутдінова О. В. - Освіта протягом життя і правова самоосвіта та форми їх впливу на динаміку формування організаційної свідомості (2012)
Харченко С. П. - Етнокультурний вимір сучасних цивілізаційних векторів "схід – захід", "південь – північ" (2012)
Лозинець Н. В. - Еволюція та основні джерела католицьких концепцій держави і права (2012)
Новак Т. В. - Феномен контркультури в сучасному суспільстві (2012)
Сильчук С. М. - Міжетнічна комунікація, трансформація смаків та моди (2012)
Резуненко Ю. К. - Вплив поліолів на основі гліцеролу на стан стрес-лімітуючих систем організму щурів (2012)
Лепский В. В. - Эффективность применения комплексной терапии на модели кариеса и гингивита у животных, Деньга О. В., Макаренко О. А. (2012)
Завізіон В. Ф. - Сучасні підходи до викладання онкології як основа вдосконалення навчального процесу, Бондаренко І. М. (2012)
Сагаловски С. - Остеопороз и его клеточно-молекулярные механизмы развития: поиск молекул-мишеней для новых средств лечения заболевания, Шёнерт М. (2012)
Перцева Т. О. - Особливості перебігу пневмоній у хворих з порушеннями імунітету при гемобластозах (розгляд клінічного випадку), Борисова І. С. (2012)
Самура Т. О. - Матриксна металопротеїназа-3, матриксна металопротеїназа-9 та N- термінальний фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду як предиктори кардіальногo ремоделювання у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда (2012)
Перцева Т. О. - Клінічні прояви ожиріння-асоційованої нефропатії у молодих пацієнтів з абдомінальним ожирінням, Рокутова М. К. (2012)
Ханюков О. О. - Вплив комплексного медикаментозного лікування на якість життя хворих з мультифокальним атеросклерозом (2012)
Перцева Т. О. - Ефективність та безпечність застосування холінолітика тривалої дії на етапах довготривалої медичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І., Басіна Б. О. (2012)
Бакулін П. Є. - Гістоморфологічна динаміка туберкульозних каверн під впливом торакоколагенопластики, Мальцев І. О., Корпусенко І. В., Савенков Ю. Ф. (2012)
Степанов Ю. М. - Хронічний панкреатит біліарного ґенезу: особливості клінічного перебігу та стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози, Заіченко Н. Г. (2012)
Височина І. Л. - Тест кольорових відносин та особливості емоційного портрету дітей шкільного віку з дитячих будинків (2012)
Медведєв М. В. - Вагітність та пологи у жінок після консервативної міомектомії (2012)
Лю В. - Вплив прогностичних факторів на тривалість життя хворих на рак молочної залози з метастазами в печінку, Бондаренко І. М., Асєєв О. І., Завізіон В. Ф., Артеменко М. В., Ельхажж М. Х. (2012)
Дичко Е. Н. - Дискримінаційна чутливість покривних тканин при глосалгії, Ковач І. В., Хотімська Ю. В. (2012)
Мащенко И. С. - Клинико-иммунологическая эффективность циклоферона и полиоксидония в комплексном лечении различных вариантов течения генерализованного пародонтита, Гударьян А. А., Лозовикова В. А. (2012)
Дичко Є. Н. - Результати дослідження мікроциркуляції м`яких тканин голови в експерименті, Ковач І. В., Штомпель А. В., Вербицька А. В. (2012)
Гударьян А. А. - Значение нарушений свободно-радикальных процессов и разбалансировки функции цитокиновой системы в развитии переимплантитов различной активности, Самойленко И. А. (2012)
Дичко Е. Н. - Значення калікреїн-кінінової системи в патогенезі глосалгії, Ковач І. В., Романюта І. А., Срібник П. Л., Штомпель А. В. (2012)
Марухно Ю. И. - Дисплазия соединительной ткани у спортсменов, Пянтковский А. С. (2012)
Ковач І. В. - Характеристика стоматологічних захворювань у дітей, що хворіють на ендемічний зоб, Воляк Л. М. (2012)
Комок О. А. - Використання нових дротяних шин при лікуванні двобічних переломів нижньої щелепи у комбінації з остеосинтезом, Ідашкіна Н. Г., Терешков Д. Ю. (2012)
Гребняк Н. П. - Здоровье населения Украины в глобальном измерении, Агарков В. И., Грищенко С. В., Щудро С. А., Буряк Л. И. (2012)
Хоменко І. М. - Дослідження стану забезпечення населення радіоактивно чистими продуктами харчування в зонах аварійних викидів Чорнобильської АЕС (2012)
Добрянська О. В. - Роль поведінкових факторів та чинників довкілля у формуванні здоров’я дітей дошкільного віку (2012)
Мокієнко А. В. - Еколого-гігієнічна оцінка санітарно-мікробіологічного стану та біологічної контамінації пелоїдів причорноморських лиманів, Ніколенко С. І., Пушкіна В. О., Недолуженко Д. І., Загоруйко М. О., Ковбасюк О. В. (2012)
Гінзбург В. Г. - Загальні і регіональні особливості динаміки дитячої смертності в Україні: чи досягне Україна задекларованих цілей тисячоліття? (2012)
Лурін І. А. - Організаційні основи управління якістю медичної допомоги в системі Служби Безпеки України, Завалецькій В. В., Тітов Г. І., Волошин В. О. (2012)
Тетяна Олексіївна Перцева (до ювілею від дня народження) (2012)
Бекеш С. - Повість Олеся Бабія "Останні": проблемно-образний спектр (2013)
Біляцька В. - "З чолом вітчизни білий мій учитель" (художній портрет Олександра Довженка в поезії шістдесятників), Шахова К. (2013)
Віват Г. - Образ Йосипа Сталіна в поезії другої половини ХХ століття: до проблеми традиційних образів (2013)
Герасимов Ю. - Інтонація громадянського звучання поезії Василя Стуса "Ярій, душе! Ярій, а не ридай!..." (виразне читання програмного твору) (2013)
Гузій О. - "Гойдається вечора зламана віть..." Василя Стуса: естетика "квітування" (2013)
Данилюк М. - Роман про подорож у пам’ять, або намір нескінченності (за творами Любка Дереша "Намір!") (2013)
Євтушенко С. - Соціально-сатиричні комедії Б. Грінченка (2013)
Загоруйко Н. - В. Стус та Р. М. Рільке – естетичні пошуки мистецького діалогу (за епістолярною спадщиною В. Стуса) (2013)
Кир’янчук Б. - Проблеми герменевтики епістолярного жанру (на прикладі листів В. Стефаника) (2013)
Кир’янчук І. - Художньо-естетична палітра збірки Михайла Ореста "Луни літ" (2013)
Коваль Н. - Особливості музичних алюзій у романі С. Жадана "Anarchy in the Ukr" (2013)
Коруняк Ю. - Палімпсестність табірної поезії Василя Стуса у рецепції Михайлини Коцюбинської (2013)
Криловець Н. - Філософія любові в поезії Ліни Костенко (2013)
Криловець Р. - Збірка В. Стуса "Веселий цвинтар": філософські аспекти (2013)
Крупка М. - Жіноча візія тоталітаризму (на прикладі творчості Марії Матіос та Людмили Таран) (2013)
Ліснича А. - Інтерпретація снів у поетичній творчості Ліни Костенко (2013)
Максимчук Г. - Леся Українка і Юрій Покальчук: творення нового міфу (2013)
Миненко Ю. - Проблема суспільної рівності в п’єсі "Наталка Полтавка" І. Котляревського (2013)
Назарук В. - Переплетення ренесансних та барокових мотивів в релігійній поетиці просвітників острозького кола (2013)
Павлюк І. - Українська письменницька публіцистика часу "застою" в УРСР (2013)
Поліщук Я. - Глянцювання образу класика (М. Коцюбинський у радянській інтерпретації) (2013)
Пухонська О. - Образ міста у поезії авторів початку ХХІ століття (2013)
Райбедюк Г. - Концепт "душа" в антропологічному вимірі авторського тексту В. Стуса (2013)
Рарицький О. - Творча робітня Василя Стуса (за табірними спогадами Василя Овсієнка) (2013)
Саковець С. - Деміфологізаційний текст збірки В. Стуса "Веселий цвинтар" (2013)
Тимочко О. - Особливості словникового представлення авторських новотворів у сучасній лексикографії (2013)
Томчук О. - Епістолярій письменника і проблеми сучасної біографістики (2013)
Федорич Х. - Чотири стихії "Озерного вітру" Юрія Покальчука (2013)
Фоміна Л. - Суб’єктна організація ліричного тексту в інтерпретаційних стратегіях сучасного літературознавства (2013)
Чепурняк Т. - Антропоцентрична вісь поезій у прозі Василя Стефаника та Марка Черемшини (2013)
Янкова М. - Поетика мовчання у творчості В. Стуса та Ю. Гудзя (2013)
Яструбецька Г. - Творчість Василя Стуса і сучасність: до проблеми адаптації (2013)
Сьяксте Н. И. - Роль индукции NO в механизме действия цитопротектора Олвазола – оригинального регулятора эндотелиальной функции, Дзинтаре М. Я., Калвиньш И. Я. (2012)
Опришко В. І. - Знеболююча активність антиконвульсантів – погляд фармаколога (огляд літератури) (2012)
Срібник П. Л. - Метаболізм катехоламінів у зоні іннервації ВШСВ при його подразненні в експерименті, Вербицька А. В., Дичко Є. Н. (2012)
Дзяк Г. В. - Двовимірна спекл-трекінг ехокардіографія – нова технологія дослідження кінетики та деформаціі міокарда. Методологія та референтні значення, Колесник М. Ю. (2012)
Перцева Т. О. - Сурфактантний білок Д як специфічний маркер хронічного запалення легень, Гашинова К. Ю., Штепа О. О. (2012)
Ханюков О. О. - Зменшення вираженості системного запалення як одна з основних цілей медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом в перед- і післяопераційний періоди реконструктивних оперативних втручань на судинах нижніх кінцівок, Писаревська О. В., Люлька Ю. П. (2012)
Пендальчук Н. В. - Вплив гемодилюції на стан дифузійної здатності легень у хворих на ХОЗЛ (2012)
Перцева Т. О. - Роль матриксних металопротеїназ у визначенні особливостей системного запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень, Конопкіна Л. І., Басіна Б. О., Гордієнко Ю. А. (2012)
Фадеенко Г. Д. - Возможности комплексной терапии неалкогольной жировой болезни печени с использованием препарата Вазонат, Колесникова Е. В. (2012)
Медведєв М. В. - Характеристики перфузії міоматозної матки до та після органозберігаючих методів лікування, Потапов В. О., Польщіков П. І. (2012)
Носівець Д. С. - Порівняльні характеристики способів лікування переломів дистального метаепіфіза плечової кістки (2012)
Касьянов В. А. - Факторы, влияющие на течение и прогноз травмы шейного отдела позвоночника и спинного мозга (2012)
Дичко Є. Н. - Особливості смакової чутливості при глосалгії, Срібник П. Л., Лисюк Н. О. (2012)
Ковач І. В. - Патогенез системної гіпоплазії емалі зубів у хворих на ендемічний зоб, Воляк Л. М. (2012)
Антоненко А. М. - Оптимізація аналітичного контролю залишкових кількостей діючих речовин гербіциду МайсТер Пауер OD, Бардов В. Г., Коршун О. М., Карпенко В. В., Коршун М. М., Ліпавська А. О. (2012)
Платонова А. Г. - Пространственные и структурно – функциональные особенности организма школьников 8-16 лет Москвы и Киева (2012)
Янко Н. В. - Стан та оцінка рівнів забруднення атмосферного повітря Шацького національного природного парку (2012)
Гринзовський А. М. - Аналіз комплексу медико-санітарних та правових заходів із забезпечення санітарного благоустрою населених пунктів України в ХІХ столітті (2012)
Глазунов О. А. - Зміна функціональних реакцій у порожнині рота в гірників у процесі профілактики й лікування основних стоматологічних захворювань, Деньга Є. М. (2012)
Делікатний О. В. - Бар’єрність одноразових операційних покриттів - гарантія ефективності в боротьбі з гнійною післяопераційною інфекцією та внутрішньолікарняною інфекцією (2012)
Тітов Г. І. - Роль і місце медичної служби СБ України в системі єдиного медичного простору України (2012)
Крижановський Д. Г. - Аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу у Дніпропетровській області за підсумками 2011 року, Котельникова А. О. (2012)
Дичко Е. Н. - Частота стоматологічних захворювань у дітей, Ковач І. В., Хотімська Ю. В., Федоряк Н. В. (2012)
Пам’яті професора П.О. Неруша (2012)
Пам'яті доцента Володимира Івановича Сливи (1941 – 2012) (2012)
Бахвалов В. Б. - Трехкоординатный наземный радиолокатор с видеоимпульсным зондирующим сигналом (2013)
Браун В. О. - Математическая модель процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники, Ленков С. В., Селюков А. В., Цыцарев В. М., Осыпа В. А. (2013)
Вишнівський В. В. - Частотно-спектральна обробка діагностичної інформації для енергодинамічного методу діагностування (2013)
Гащук М. П. - Методика багатокритеріального формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону (2013)
Герасимюк О. В. - Визначення завантаженості пунктів технічного обслуговування та ремонту автомобільних транспортних засобів при нерівномірності потоку їх відмов (2013)
Глухов С. І. - Використання електромагнітного методу діагностування цифрових типових елементів заміни безпосередньо на об’єкті експлуатації (2013)
Гнатюк О. І. - Методика визначення норм постачання ремонтного фонду для автомобільних транспортних засобів органу охорони державного кордону (2013)
Долгушин В. П. - Оцінка ймовірності виявлення цілі оптимальним пеленгаційним пристроєм при наявності в зоні декількох джерел випромінювань, Жиров Г. Б., Мірошніченко О. В., Лоза В. М., Пашков С. О. (2013)
Клепіковський А. В. - Забезпечення температурної стабільності частоти кварцевих генераторів на основі термостатуючих напівпровідникових термоелементів (2013)
Крижний А. В. - Розвиток методологічних основ теорії функціональної стійкості систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння, Опенько П. В., Борзак О. М. (2013)
Лєнков Є. С. - Розробка технічного рішення на структуру і технологію пеленгаційного пристрою, що заснований на кореляційному аналізі спектру сигналів прийнятих двопозиційною антеною і частотній селекції відгуку корелятора (2013)
Мірошніченко О. В. - Обґрунтування еквівалентної аналітичної моделі пеленгатора широкосмугових активних шумових перешкод при використанні алгоритму прийому з багаточастотним гетеродинуванням (2013)
Мокрицкий В. А. - Коррекция зависимости чувствительности CdZnTe-детектора от энергии гамма-излучения, Маслов О. В., Банзак О. В. (2013)
Охрамович М. М. - Дослідження методів і методик, технологічних засобів керування (модифікації) властивостями напівпровідникових матеріалів і приладів твердотільної електроніки (2013)
Панін В. Г. - Аналіз зв’язку між параметрами вторинних джерел живленнч з показниками якості перехідного процесу радіоелектронних засобів озброєння, Борзак О. М., Лалетін С. П. (2013)
Пепа Ю. В. - Алгоритми планування руху роботоризованого мобільного засобу на місцевості зі складним рельєфом (2013)
Чмир В. М. - Методика визначення мастильних матеріалів для проведення технічного обслуговування двигунів автомобільних транспортних засобів, Лисий М. І., Зінчик А. Г. (2013)
Шишанов М. О. - Визначення допустимого часу проведення відновлювального ремонту складних технічних систем, Терещенко А. М., Соловей О. О., Шереметов С. І. (2013)
Шинкарук О. М. - Побудова статичної моделі транзистора для енергодинамічного методу діагностування, Вишнівський О. В. (2013)
Гунченко Ю. О. - Умови формування навичок забезпечення особистої безпеки військовослужбовців внутрішніх військ МВС України в ході занять з вогневої підготовки, Шваб В. К., Шепель С. І. (2013)
Зубарев В. В. - Методические подходы к анализу экономической эффективности работы оборонно-промышленного комплекса, Луханин М. И., Уткин Ю. С. (2013)
Катеринчук І. С. - Методика визначення своєчасності маневру та вибору раціональних маневрених можливостей підрозділів органів охорони державного кордону в умовах перешкод, Андрійченко Г. І. (2013)
Рогов П. Д. - Методика визначення рівнів загроз інформаційній безпеці держави у воєнній сфері, Малахов М. А., Бухало Л. В. (2013)
Шостак И. В. - Обобщенная модель системы приоритетов научно-технического развития сложного административно-хозяйственного объекта на основе естественной классификации, Данова М. А. (2013)
Бойченко О. В. - Удосконалення методики обробки інформації в інформаційній системі підтримки рішень (2013)
Ваколюк Т. В. - Алгоритм нечіткого семантичного порівняння текстової інформації, Комарницька О. І. (2013)
Лахно В. А. - Проблеми інформаційної безпеки систем диспетчерського управління і збирання даних (2013)
Литвиненко Л. О. - Особливості побудови лінгвістичного процесора паралельної обробки природномовного тексту (2013)
Малюга А. В. - Узагальнена математична модель вивчення навчальної дисципліни в системі автоматизованого контролю оцінювання якості освіти ВВНЗ, Пампуха І. В., Лоза В. М., Солодєєва Л. В. (2013)
Мочалов А. А. - Алгоритмизация процесса обучения в системах дистанционного образования, Гайша А. А., Степанов П. А. (2013)
Ніколаєвський О. Ю. - Особливості автоматизованого формування компонентів знань про навколишній світ в арм-експерт (2013)
Осмоловський О. І. - Прецизійний функціональний перетворювач відеосигналів неперервної дії (2013)
Петров А. А. - Анализ недостатков фиксированного размера блока в блочних шифрах, Каражанов Д. Ф. (2013)
Соловьев В. И. - Сегментация звукового сигнала в задачах выявления монтажа в аудиофайлах (2013)
Хайрова Н. Ф. - Концептуальная схема идентификации смысла лингвистических единиц (2013)
Шестаков В. И. - Модель виявлення кібернетичних загроз за результатами моніторингу відкритих джерел інформації, Чернишук С. В. (2013)
Шкуліпа П. А. - Алгоритм побудови діагностичної моделі транзистора в режимі відсічки для енергодинамічного методу діагностування (2013)
Гончаренко О. А. - Концептуальні підходи до процесу соціалізації молоді з національних меншин у США (2013)
Горшколєпов В. Б. - Оцінка людського фактору при прийнятті рішення командиром у бою, Зінчик А. Г., Гуртовий Д. Є. (2013)
Данілов В. В. - Стратегія воєнно-іміджевої політики Збройних Сил України, Мась Н. М., Сторожук Н. А., Жиров Б. Г. (2013)
Купянська Н. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання забезпечення військовослужбовців житлом (2013)
Мельников О. Г. - Погляди на розвиток військової освіти і науки (2013)
Ткаченко В. А. - Наукова організація управлінської роботи органів військових сполучень (2013)
Шандор Ф. Ф. - Теоретичні засади дослідження національної свідомості (2013)
Абдеева С. Б. - Формирование эффективных копинг-стратегий у студентов, Шмидт М. А., Каранеева А. Д. (2013)
Безносюк О. О. - Історичні аспекти процесу підготовки офіцерів запасу (2013)
Бірюков П. В. - Структурні компоненти педагогічної системи як об’єкти реалізації дидактичних завдань у навчальному закладі МВС України (2013)
Возняк А. Б. - Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості (2013)
Грибок О. П. - Педагогічна творчість викладача вищої школи: психологічний аспект (2013)
Жолтаева Г. Н. - К вопросу о внедрении инклюзивного образования, Стамбекова А. С., Ержанова Г. Ж. (2013)
Малахов М. А. - Педагогічна взаємодія викладача і студентів під час використання нових інформаційних технології навчання у ВНЗ інженерно-технічного профілю, Кравченко О. І., Ряба Л. О. (2013)
Сальнікова О. Ф. - Актуальні проблеми формування інноваційної культури офіцера-викладача ВВНЗ (2013)
Плахотнік О. В. - Проблема формування інтеркультурних комунікативних умінь у педагогічній теорії і практиці, Кондратюк А. Л. (2013)
Габчак Н. Ф. - Аналіз основних чинників, які впливають на рівень забруднення атмосферного повітря міста Ужгород (2013)
Литвиненко Н. І. - Інтеграція геоінформаційних систем і технологій в сфері дистанційного зондування землі для вирішення військових задач (2013)
Мельник А. В. - Сучасні інформаційні технології: GPS-туризм та популяризація туристичної привабливості (2013)
Савков П. А. - Землеустрій на місцевому рівні: проблеми та шляхи вирішення, Романова М. О. (2013)
Ухаль К. В. - Світогосподарські зв’язки та їх вплив на регіональний розвиток (на прикладі Закарпатської області) (2013)
Хірх-Ялан В. І. - Метод аналізу ієрархій для оцінки пріоритетності показників стану місцевості в районі відповідальності для прийняття рішення на розміщення підрозділу (2013)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць ВІКНУ" (2013)
Форзац (2013)
Опришко В. І. - Зміна внутрішньоцентральних взаємовідносин між структурами мозку на фоні введення натрію вальпроату з анальгетиками (2012)
Самойленко А. В. - Використання методу мікрокристалізації змішаної слини з діагностичною та прогностичною метою (огляд літератури), Салюк О. Д., Горб-Гаврильченко І. В., Каюкова В. Д. (2012)
Височина І. Л. - Вікові особливості індивідуально- типологічної характеристики та колір-асоціативних реакцій у дітей, які позбавлені батьківської опіки (2012)
Дитятковська Є. М. - Ефективність різних методів та різної кількості курсів АСІТ у хворих на поліноз (2012)
Гашинова К. Ю. - ХОЗЛ та ішемічна хвороба серця: вплив захворювань на плазмовий рівень сурфактантного білка Д (2012)
Ханюков О. О. - Динаміка рівнів С-реактивного білка та інтерлейкінів плазми крові на тлі комплексного медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом і цукровим діабетом (2012)
Борисова І. С. - Особливості клінічного перебігу пневмоній у хворих з тяжкими порушеннями імунітету на фоні онкологічних захворювань крові (2012)
Фесенко О. В. - Структурно-функціональний стан лівого шлуночка при поєднанні ішемічної хвороби серця, хронічного обструктивного захворювання легень при збереженій систолічній функції лівого шлуночка (2012)
Кирпа І. Ю. - Досвід використання рамної стереотаксичної техніки при лікуванні пухлин головного мозку супратенторіальної локалізації (2012)
Баранніков К. В. - Ендоскопічна ультрасонографія як складова діагностики передпухлинних станів та лікування раннього раку шлунка (2012)
Кутовий О. Б. - Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок на тлі атеросклерозу, Аммар O. М. Амро (2012)
Камінський В. Я. - Зміни функціонального стану нейтрофільних гранулоцитів у хворих на гломерулонефрит із різними стадіями хронічної хвороби нирок із супутньою серцевою недостатністю та без неї (2012)
Разнатовська О. М. - Туберкульозний плеврит: диференційна діагностика з плевритами різної етіології, Бобровнича-Двізова Ю. М., Двізов О. В., Бендус М. В., Федченко Т. С. (2012)
Дубоссарська З. М. - Синдром хронічного тазового болю у гінекологічних хворих, лікувально-діагностичні аспекти і реабілітація, Грек Л. П. (2012)
Медведєв М. В. - Лейоміома матки: нові підходи до застосування органозберігаючих технологій у лікуванні (2012)
Дубоссарська Ю. О. - Сучасні технології в діагностиці доброякісних кістозних утворень яєчників, Пузій О. М., Щепанкова Н. Ф. (2012)
Потапов В. О. - Ефективність застосування алотрансплантатів в оперативному лікуванні рецидиву генітального пролапсу, Банахевич Р. М., Акимова К. Б., Єчин А. В., Мандзяк Т. І. (2012)
Педаченко Є. Г. - Пункційна вертебропластика в лікуванні переломів хребта при критичному остеопорозі, Овчаренко Д. В. (2012)
Абатуров О. Є. - Динаміка змін стану місцевого мукозального захисту при хронічних НР-асоційованих гастритах у дітей після проведення антихелікобактерної терапії з холекальциферолом, Шпонька І. С., Завгородня Н. Ю., Пославська О. В. (2012)
Конопкіна Л. І. - Особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень за даними довготривалого клініко-функціонального та лікувального моніторингів (2012)
Лапоног С. П. - Особливості функціональної активності серцево-судинної системи у новонароджених, народжених в асфіксії, які отримували краніоцеребральну гіпотермію (2012)
Ковач І. В. - Оцінка ролі симпато-адреналової системи в патогенезі глосалгії, Дичко Є. Н., Хотімська Ю. В., Срібник Т. В. (2012)
Дичко Є. Н. - Особливості церебральної гемодинаміки при глосалгії та глосодинії, Хотімська Ю. В., Романюта І. А., Демішева Т. М. (2012)
Помойницька М. В. - Клініко-експериментальна оцінка якості висушування каріозної порожнини (2012)
Мокиенко А. В. - Характеристика антропогенного загрязнения рапы и пелоидов Шаболатского (Будакского) лимана полихлорированными бифенилами (ПХБ), Никипелова Е. М., Цимбалюк К. К., Солодова Л. Б., Шевченко М. В. (2012)
Платонова А. Г. - Организация учебной деятельности на современном этапе и её влияние на организм детей (2012)
Щудро С. А. - Реакція імунної системи підлітків 15-17 років на дію біологічно активних речовин, Штепа О. П., Буряк Л. І., Вальчук С. І., Бобров В. В., Сотник В. О., Денисенко Н. М., Степаненко Т. П., Макарова О. В., Асонкіна Н. І. (2012)
Іпатов А. В. - Сучасний стан первинної інвалідності в Україні внаслідок хвороб системи кровообігу, Лисунець О. М., Ханюкова І. Я., Коробкін Ю. І., Ткаченко Ю. В. (2012)
Тітов Г. І. - Напрямки удосконалення організації медичного забезпечення особового складу служби безпеки України (2012)
Гінзбург В. Г. - Характеристика загальних та регіональних особливостей динаміки материнської смертності в Україні (2012)
Професор Е. М. Білецька (до ювілею від дня народження) (2012)
Сергій Олексійович Мунтян (до 60-річчя від дня народження) (2012)
Професор Т.О. Квятковська (до ювілею від дня народження) (2012)
Hurey I. - Improving the duradility of the friction pair after friction hardening, Hurey T. (2013)
Грицай І. Є. - Параметри поперечного перерізу зрізів у радіально-обкочувальному способі нарізання зубчастих коліс з осьовою подачею, Громнюк С.І., Кук А. М. (2013)
Грицай І. Є. - Закономірності формоутворення та методичні похибки профілювання у радіально-коловому методі нарізання глобоїдних черв’ячних коліс, Юрчишин Н. М. (2013)
Жигуц Ю. Ю. - Технологія синтезу термітних жароміцних сталей з карбідним зміцненням, Чернега Д. Ф., Широков В. В., Талабірчук В. Ю. (2013)
Кагляк О. Д. - Формоутворення просторових конструкцій з листових матеріалів локальним лазерним нагріванням (2013)
Ковалевський С. В. - Зміна характеристик робочих поверхонь деталей під час звукового вібраційного оброблення у пружному середовищі, Матвієнко С. А., Лукічов О. В., Сакно О. П. (2013)
Михайлов О. М. - Формування детонаційним напиленням підшарів між підкладкою і покриттям деталі, Головятинська В. В., Петров А. М., Петров М. Г. (2013)
Пилипець М. І. - Особливості проектування та виготовлення широкосмугових вальцьованих гвинтових заготовок, Васильків В. В. (2013)
Вітренко В. О. - Профілювання зубооброблювального обкатного інструменту, Воронцов Б. С., Бочарова І. А. (2013)
Вітренко О. С. - Виготовлення зубооброблювального інструменту для чистового оброблення зубців (2013)
Луців І. В. - Адаптивні елементи механізмів затиску автоматизованого обладнання для токарного оброблення, Волошин В. Н., Бица Р. О. (2013)
Панчук В. Г. - Розроблення конструкції лабораторного стенда для дослідження процесів свердління, Борущак Л. О., Онисько О. Р. (2013)
Ziobro J. - Design modification of the flow system of injection molds for rubber in the aspect of improving performance (2013)
Hurey I. - Simulation model of dynamic processes during friction hardening of the flat surfaces, Gurey V., Dmyterko P. (2013)
Petryna D. - The increase of the strength of the tooth - rolling cutter joint (2013)
Pilipenko O.І. - 3D computer modeling of chain transmission in metal and polymer design, Poluyan A.V. (2013)
Slipchyk А. M. - Improved resilience three rolling cutter drill using CAD/CAE-systems, Mahorkin E. M. (2013)
Stupnytskyy V. V. - Thermodynamic pattern of the workpiece machining by the rheological imitation modelling in deform-3D system (2013)
Воронов А. Е. - Аналіз спотворення профілю зубця циліндричного зубчастого колеса гіперболоїдним шліфувальним кругом засобами комп’ютерного моделювання (2013)
Недашковський О. П. - Деякі особливості синтезу 2D- і 3D-компонувань технологічних систем безперервної дії, Грубка Р. М., Михайлов Д. О., Петряєва І. О., Петров М. Г., Михайлов О. М. (2013)
Онисько О. Р. - Програмна реалізація розрахунку форми різальної кромки різьбового різця залежно від значення величини його переднього кута та діаметра різьби, Борущак Л. О., Рязанов С. О. (2013)
Пальчевський Б. О. - Пошук технічного рішення в інтелектуальній САПР технологічного устаткування (2013)
Петраков Ю. В. - Моделювання процесу зрізування припуску під час контурного фрезерування, Сімута Р. Р. (2013)
Повстяной О. Ю. - Застосування CALS-технології для комплексного виготовлення корпусів водолічильників з використанням програмного комплексу DELCAM (2013)
Покінтелиця М. І. - Теплові явища за електрофрикційного розрізування заготовок, Левченко О. О. (2013)
Струтинський В. Б. - Наскрізна конструкторська підготовка спеціалістів та магістрів на кафедрі конструювання верстатів та машин механіко-машинобудівного інституту НТУУ "КПІ”, Гейчук В. М. (2013)
Юрчишин І. І. - Підвищення ефективності машинобудівного виробництва комплексним впровадженням систем проектування модульного технологічного оснащення, Литвиняк Я. М., Хаврак О. П. (2013)
Żmuda Z. - Influence of chromium content in tempering steels on phase transition temperature A1 and A3 (2013)
Величкович А. С. - Оцінка міцності вкритої шаруватим покриттям ділянки штока бурового насоса з урахуванням позаштатних напружень, Роп’як Л. Я. (2013)
Гаврильченко О. В. - Порівняльний аналіз технологічного обладнання для викінчувального оброблення, Захаров В. М. (2013)
Кусий Я. М. - Дослідження якості поверхні віброзміцнених деталей машин, Топільницький В. Г. (2013)
Майборода В. С. - Вплив магнітно-абразивного оброблення на якість мітчиків із швидкорізальної сталі, Ткачук І. В., Джулій Д. Ю., Тарган Д. В. (2013)
Мироненко Е. В. - Вибір і призначення системи параметрів поверхневого шару циліндричних великомодульних зубчастих коліс, що визначають їх експлуатаційні властивості, Шелковий О. М., Клочко О. О. Кравцов О. М. (2013)
Пасічник В. А. - Бінарні відношення обмежень рухливості – основа математичного опису складальних виробів (2013)
Жилюк В. І. - Стан глутатіонзалежної ланки системи антиоксидантного захисту мозку у щурів з алоксан-індукованим діабетом за умов використання ноотропів, Мамчур В. Й. (2012)
Родинський О. Г. - Механізми функціонування центральної та периферичної нервової системи в умовах експериментального цукрового діабету, Зінов’єва О. Г. (2012)
Самойленко А. В. - Досвід викладання пропедевтики терапевтичної стоматології в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу, Салюк О. Д., Орищенко В. Ю., Бабенко В. М., Коновалова Д. О., Крісс Г. Ю. (2012)
Шарапова О. М. - Cтруктурні зміни в селезінці щурів після опромінення електромагнітним полем і наступному введенні розчину ехінацеї (2012)
Глоба Л. І. - Біологічна деноксація хімічних патогенів у водному середовищі, Гвоздяк П. І. (2012)
Монатко К. В. - Експериментальне дослідження протизапальних властивостей ліофільного порошку кавуна, Подплетня О. А., Слєсарчук В. Ю. (2012)
Шимкус Ю. Ю. - Влияние бетагистина на мозговое кровообращение и кислородный баланс мозга при моделировании действия общей вибрации, Сапегин И. Д. (2012)
Романенко О. Г. - Морфологічні зміни в слизовій оболонці ясен у щурів з експериментальним гастродуоденітом (2012)
Зорин Н. Н. - Влияние пункционной лазерной микродискэктомии на стабильность позвоночно – двигательного сегмента (2012)
Потапов В. О. - Прогнозування рецидивів лейоміоми матки та ефективності різних методів її органозберігаючого лікування, Медведєв М. В., Донська Ю. В., Рубан Н. К. (2012)
Бондаренко І. М. - Можливості удосконалення терапії супроводу при цитостатичному лікуванні пухлин, Завізіон В. Ф., Артеменко М. В., Завізіон М. Б. (2012)
Ханюков О. О. - Вибір раціональної стратегії медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом у до- та післяопераційний періоди реконструктивних оперативних втручань на судинах нижніх кінцівок (2012)
Дитятковський В. О. - Зміни характеру взаємовідношень клінічних та імунологічних показників у дітей, хворих на поліноз, під впливом алерген-специфічної імунотерапії (2012)
Ішков М. О. - Порівняльна характеристика ефективності лікування хронічного верхівкового періодонтиту із застосуванням препарату діоксизоль в умовах експерименту, Бєліков О. Б., Давиденко І. С. (2012)
Гударьян А. А. - Иммунологические нарушения у больных генерализованным пародонтитом в фазе длительной клинической ремиссии до и после внутрикостной дентальной имплантации как причина переимплантитов, Самойленко А. В. (2012)
Ковач І. В. - Динаміка показників структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей з некаріозним ураженням твердих тканин зубів на тлі ендемічного зобу, Воляк Л. М. (2012)
Полищук Н. Е. - Спорные моменты в диагностике стеноза позвоночного канала на поясничном уровне, Педаченко Ю. Е., Красиленко Е. П. (2012)
Шкурупій Д. А. - Фонові чинники та фактори виникнення синдрому поліорганної недостатності у новонароджених залежно від характеру основного захворювання та тяжкості стану, Снісарь В. І. (2012)
Слобожан Л. И. - Особенности гипофизарно-тиреоидной системы при плевральном синдроме различной этиологии (2012)
Шафран Л. М. - Экспериментальное изучение биопротекторных свойств пищевого концентрата полифенолов черники при экспозиции тяжелыми металлами, Хомич Г. А., Третьякова Е. В., Самохина Н. А., Нехорошкова Ю. В., Третьяков А. М., Шитко Е. С. (2012)
Білецька Е. М. - Роль аліментарного фактору у формуванні амінокислотного статусу у школярів-підлітків, Щудро С. А., Буряк Л. І., Онул Н. М. (2012)
Вавріневич О. П. - Гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні фунгіцидів класу етилен-біс-дитіокарбаматів (2012)
Височина І. Л. - Ефективність профілактичних заходів щодо зниження рівня гострої респіраторної захворюваності у дітей шкільного віку в умовах організованих колективів (дитячі будинки) (2012)
Тітов Г. І. - Сучасний стан проблеми медичного забезпечення особового складу СБ України (2012)
Кириченко А. Г. - Складові системи реабілітації інвалідів внаслідок захворювань нервової системи (2012)
Солоденко А. Е. - Детекция возбудителя ложной мучнистой росы подсолнечника с помощью ДНК-маркера (2013)
Козодавов С. В. - Стан іхтіофауни озер Головківське та Качине на території Національного заповідника о. "Хортиця" взимку 2013р., Рубцова Н. Ю. (2013)
Кружиліна С. В. - Кормова база риб та потенційні біопродукційні можливості водосховищ Дніпровського каскаду, Котовська Г. О. (2013)
Мустафаева Г. А. - Фауна афелинид (hymenoptera,aphelinidae) Азербайджана (2013)
Мохаммед Реза Нои - Эколого-географический анализ гельминтофауны осетровых рыб иранского сектора Каспийского моря (2013)
Сулейманов С. Ш. - Сезонные изменения питания большеглазого пузанка alosa saposchnikowii (grimm) в Западной части Каспия (2013)
Фаталиев Г. Г. - Гельминтофауна зайца-русака Азербайджана и пути ее формирования (2013)
Войтович О. В. - Екологічна характеристика мікробіоти слизової оболонки носа в умовах техногенного забруднення, Камишний О. М. (2013)
Гавриляк В. В. - Вплив оксидаційного стресу на структурну організацію кератину волоса людини (2013)
Галкін О. Ю. - Сучасні теоретичні методи вивчення антигенної структури білків (2013)
Єфіменко Н. Ф. - Інтенсифікація перекисного окислення ліпідів при хронічній дисфункції ниркового алотрансплантату як маркер оксидативного стресу, Траілін А. В., Плетень М. В., Остапенко Т. І. (2013)
Єщенко Ю. В. - Дослідження стану сперматозоїдів під впливом подразливих чинників (2013)
Eshchenko Yu. V. - Zinc content in blood granulocytes of persons exposed to hydrogen sulfide and toxic metals, Bovt V. D. (2013)
Kovalyova A. V. - The pulse low-frequency electric current influence on biochemical blood serum indices at practically healthy young persons, Shkopinskii E. A., Melnik T. V., Kovalyova O. V., Dyomin A. N. (2013)
Коробейнікова Л. Г. - Особливості сприйняття та переробки зорової інформації у спортсменів залежно від функціональної асиметрії головного мозку (2013)
Кучковський О. М. - Зміни вмісту цинку в гіпокампі та гіпоталамусі щурів при дії стрес-факторів різної природи (2013)
Омельянчик В. Н. - Циркадный ритм активности дегидрогеназ пентозофосфатного пути в печени мышей и кроликов, Новикова К. В., Колесник Н. В. (2013)
Параева Е. Н. - Постуральные изменения центральной гемодинамики и кровотока голени у спортсменов-легкоатлетов (2013)
Фролов О. К. - Морфофункціональні стани п'явки виду hirudo verbana в найближчі проміжки часу після сеансів гірудотерапії, Литвиненко Р. О. (2013)
Маслова О. В. - Використання рангу матриці для оцінки виживаності daphnia magna, Мировський М. О. (2013)
Матрухан Т. І. - Особливості структури та формування орнітокомплексів долин річок Північного Приазов'я (2013)
Рильський О. Ф. - Пігменти бактерій-остання лінія оборони при тривалому стресі (2013)
Рильський О. Ф. - Пігментосинтезувальна активність дріжджів rhodotorula aurantiaca 1193 в умовах "металевого стресу", Крупєй К. С. (2013)
Скляр В. Г. - Поширення підросту провідних лісоутворюючих видів за рослинними угрупованнями Новгород-Сіверського Полісся (2013)
Федоненко Е. В. - Особенности формирования фито- и зоопланктона в условиях влияния мегаполиса, Кириленко А. С., Сазанова Н. Н. (2013)
Халіман І. О. - Екологічні аспекти метанового бродіння відходів тваринництва (2013)
Генчева В. І. - Дослідження ліпофільності 4-s-похідних хіноліну (2013)
Лашко Н. П. - Термодинамические свойства систем вода-желатин-неионный полисахарид (2013)
Омельянчик Л. О. - Вплив хімічних домішок на оптичні та санітарно-гігієнічні властивості молока, Синаєва Н. П., Сорочинська Т. С. (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету"(серія "Біологічні науки") (2013)
Вижва С. А. - Сучасні стратегії розвитку науково-інноваційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Плахотнік О. В. (2013)
Гахович С. В. - Математична модель процесу передачі інформації з застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів, Буяло О. В., Молдован В. Д. (2013)
Дусматов Б. А. - Методы инновационного развития промышленных предприятий (2013)
Земляна Г. І. - Впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховний процес, Крапко М. К. (2013)
Зоріна Т. І. - Життєвий цикл та надійність програмного забезпечення, Петров А. О., Сергієня К. В. (2013)
Краєвська О. Д. - Інформаційні технології в комунікативній підготовці майбутніх менеджерів у контексті зарубіжного досвіду (2013)
Ленков С. В. - Программная модель процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники, Зубарев В. В., Селюков А. В., Осыпа В. А., Боряк К. Ф., Цыцарев В. Н. (2013)
Лєнков О. С. - Деякі методи захисту комп’ютерних програм від копіювання, Берназ Н. М. (2013)
Мельник М. А. - Повышение скрытой пропускной способности стеганографических алгоритмов, устойчивых к атаке сжатием (2013)
Охрамович М. М. - Розробка технічних рішень побудови єдиної бази даних територіально розподілених інфраструктур (2013)
Пампуха И. В. - Технологические аспекты построения систем поддержки принятия решений при функционировании сложных систем на базе нейронных сетей, Березовская Ю. В. (2013)
Рыбальский О. В. - Программа идентификации цифровой фото- и видеоаппаратуры и проверки оригинальности цифровых изображений, Соловьев В. И., Белозеров Е. В. (2013)
Хом’юк І. В. - Впровадження інтерактивних технологій у процес викладання фундаментальних дисциплін у технічному ВНЗ, Петрук В. А., Хом’юк В. В. (2013)
Цой М. Н. - Интерактивный обучающий комплекс в процессе организации обучения (2013)
Шкуліпа П. А. - Електромагнітний метод діагностування радіоелементів у складі радіоелектронних пристроїв, Жердєв М. К., Лєнков С. В. (2013)
Шостак І. В. - Комп'ютеризація процесу виявлення плагіату у студентських роботах, Груздо І. В. (2013)
Андриянова В. И. - Базовые факторы современной образовательной политики в Республике Узбекистан (2013)
Безносюк О. О. - Аналіз навчального процесу як системи та основних напрямків його удосконалення у цивільному ВНЗ (2013)
Василюк В. М. - Психофізіологічні особливості навчального процесу у вищому навчальному закладі, Ярема Н. І., Капчак В. О., Василюк Л. В., Савченко І. П., Василюк В. В. (2013)
Возняк А. Б. - Формування творчої особистості як психолого-педагогічна проблема, Кузьмяк Н. М. (2013)
Головнева Е. В. - Методологические аспекты формирования потенциала системы высшего образования в современном обществе (2013)
Гончаренко О. В. - Методичне та педагогічне забезпечення, як чинник удосконалення безперервної професійної освіти державних службовців (досвід Франції) (2013)
Жолтаева Г. Н. - Формирование профессиональной готовности специалистов высшей школы в условиях реформирования образования в Республике Казахстан, Ханина Н. Н. (2013)
Жураев А. А. - Система формирования физической культуры студента в Ташкентском государственном педагогическом университете (2013)
Златніков В. Г. - Вправи для навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів вищих військових навчальних закладів (2013)
Ибодова М. Н. - Использование инновационных технологий в Навоийском государственном педагогическом институте (2013)
Кравченко О. І. - Система контролю рівня навчальних досягнень вищого навчального закладу, як складова комп’ютерно-орієнтованої системи навчання (2013)
Кристопчук Т. Є. - Напрями трансформації педагогічної освіти країн Європейського Союзу в Україну (2013)
Лобанов Н. А. - Непрерывное самообразование как институциональная форма государственной системы непрерывного профессионального образования: постановка проблемы (2013)
Ломакович В. Я. - Професійна підготовка студентів університету до діяльності у галузі екологічної освіти молоді Німеччини (2013)
Мась Н. М. - Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду використання дистанційного навчання в освіті та його ефективність, Сторожук Н. А., Ряба Л. О., Солодєєва Л. В. (2013)
Мянецка Ю. - Педагогическое образование в реформированной системе образования (2013)
Савченко Л. О. - Системний підхід до педагогічного діагностування якості освіти студентів (2013)
Строчук М. С. - Процедуры оценки качества в европейском высшем образовании (2013)
Толипов У. К. - Инженерная педагогика в системе подготовки кадров (2013)
Федоров А. И. - Информатизация в контексте модернизации высшего профессионального образования (2013)
Бенера В. Є. - Інтеграція педагогічної інноватики та історично апробованого досвіду в авторській концепції самостійної роботи студентів (2013)
Болтаева Ш. Т. - Формирование социально-коммуникативной культуры педагога: сущность, структура и подходы (2013)
Вишневский М. И. - Философия в системе культуры: образовательные аспекты проблемы (2013)
Габчак Н. Ф. - Морфологічні особливості рельєфу, їхній вплив на розташування і функціонування гірськолижних курортів Закарпаття (2013)
Голінко В. В. - Інноваційні педагогічні технології вивчення оперативно-тактичних дисциплін на базі інтерактивної моделі освітньої діяльності, Заруба О. Г., Демченко О. М. (2013)
Дороніна Т. О. - "Ґендерний конфлікт": загальнонауковий та педагогічний аспекти (2013)
Дудник Н. З. - Історія розвитку педагогічної етики у філософії освіти (2013)
Марченко Г. В. - Полікультурна освіта: принципи творення єдиного культурно-освітнього простору (2013)
Нітенко О. В. - Cтан і тенденції іншомовної підготовки фахівців права в системі вищої освіти (2013)
Онищук М. І. - Проблеми безпеки в теорії міжнародних відносин: порівняльний аналіз основних напрямів, Сірий С. В., Турченко Ю. В., Зарицька А. І. (2013)
Приходькіна Н. О. - Особливості підготовки фахівця за магістерською програмою "Педагогіка вищої школи" у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України (2013)
Дані про авторів (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць ВІКНУ" (2013)
Форзац (2013)
Блажівський Є. - Координаційна діяльність органів прокуратури України у сфері протидії злочинності та корупції (2013)
Кузьмін Р. - Дифамація як засіб незаконного впливу на суд та слідство у кримінальному процесі України (2013)
Литвак О. - Проблеми реформування кримінальної юстиції, Шумський П. (2013)
Полянський Ю. - Новації в Законі України "Про прокуратуру" і проблеми їх застосування, Долежан В. (2013)
Косюта М. - Шляхи вдосконалення Закону України "Про прокуратуру" (2013)
Руденко М. - Сутність прокурорського процесуального керівництва досудовим розслідуванням, Півненко В. (2013)
Шутак І. - Юридична техніка конструювання норми права, Онищук І. (2013)
Сухонос В. - Влада глави держави в умовах республіки (2013)
Толочко О. - Гуманізація процедури екстрадиції осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (2013)
Козьяков І. - Сутність тактики підтримання прокурором державного обвинувачення в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України, Хруслова Л. (2013)
Неділько В. - Повноваження прокурора під час закриття кримінального провадження (2013)
Туркот М. - Особливості підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про військові службові злочини (2013)
Щербакова Г. - Слідова картина злочинів, вчинених на ґрунті расової чи національної нетерпимості (2013)
Попов Г. - Забезпечення органами прокуратури України законності у сфері господарських правовідносин, Гафинець О. (2013)
Мовчан Г. - Прокурорський нагляд за додержанням законів у сфері охорони здоров'я (2013)
Мрихин О. - Проблеми діяльності прокуратури із забезпечення законності у сфері земельних відносин (2013)
Папуша І. - Специфіка визначення предмета у посяганнях на військове майно (2013)
Чумаченко А. - Прокурорський нагляд за додержанням конституційних засад підприємницької діяльності (2013)
Грейдіна К. - Сучасний стан та перспективи розвитку законодавства щодо захисту прокурором прав дитини (2013)
Дворник А. - Мета і завдання прокурора у досудовому кримінальному провадженні (2013)
Дробот В. - Мирові суди другої половини XVI століття (2013)
Заболотний І. - Прокурорський нагляд та судовий контроль у механізмі забезпечення права людини на свободу та особисту недоторканність (2013)
Маслій О. - Філософія новелізації кримінального процесуального законодавства в Україні (2013)
Хроніка міжнародних зв'язків (2013)
Валентину Долежану – 75! (2013)
Братерська-Дронь М. Т. - Етичний аспект антропологічної концепції К. Е. Ціолковського (2004)
Бровко М. М. - Методологічні аспекти дослідження феномена активності мистецтва (2004)
Копылов В. А. - Эллинская традиция экспликации взаимодействия зания и власти (2004)
Корогодов Н. В. - К проблеме истины в политике, Корогодова Е. П. (2004)
Газнюк Л. М. - Персоналістські прояви ідентичності: від власного імені до етносу (2004)
Иордаки Н. А. - Воспитание духовности личности в теории и практике (2004)
Кочарян А. С. - Образ женщины в русских сказках, Фролова Е. В. (2004)
Оніщенко О. І. - Три парадокси маркіза Де Сада в динаміці європейського культуротворчого процесу (2004)
Полухтович Т. Г. - Традиційний підхід до питання культури мови (2004)
Семенова Ю. А. - Криза ідентичності в умовах трансформації системи цінностей (2004)
Більчук Н. Л. - Проблема співбуття людини та суспільства в кордоцентризмі (2004)
Кузнецов А. Ю. - К проблеме относительности понятий в генезисе социальных теорий (2004)
Проценко О. П. - О термине и понятии "этикет" (2004)
Стародубцева Л. В. - Метафизика "ван" (2004)
Відомості про авторів (2004)
Степаненко І. В. - Духовність і душевність: категоріальні контури і функціональні можливості (2005)
Стародубцева Л. В. - "Зов иного": гностическая космогония и мнемоника имен (2005)
Корабльова Н. С. - "Інженерний розум" у контексті змінюваної раціональності (2005)
Гуменюк Т. К. - Эстетика постмодернизма. Конец стиля? (2005)
Магомедов К. М. - Метафора времени в темпоральных аспектах бытия (2005)
Копылов В. А. - Проблема власти и знания в русской философии XIX века (2005)
Качурова С. В. - Сущность и истоки нового религиозного сознания (2005)
Селевко В. Б. - Місце храму в релігійно-етичних концепціях російської філософської думки кін. XIX – поч. XX ст. (2005)
Дмитренко М. И. - Общение в проблемном поле современного философского знания, Проценко О. П. (2005)
Герасимчук В. - Архаические смыслы танца в литературном тексте (на примере раннего творчества Н. Гоголя) (2005)
Чмыхун С. Е. - Энерго-информационная концепция мира как участник тендера на создание новой естественнонаучной парадигмы (2005)
Шестопалова Л. Ф. - Профілактика посттравматичних стресових розладів у жертв надзвичайних подій: медико-психологічні аспекти (2005)
Кочарян А. С. - Полоролевая идентичность современных украинских мужчин: феномены и динамика трансформаций, Жидко М. Е., Кочарян И. А. (2005)
Прилуцька А. Є. - Документ у системі соціальної комунікації, Матліна М. М. (2005)
Дараган К. М. - Семіотичні аспекти документних комунікацій (2005)
Гуцу С. Ф. - Правова природа й особливості правового регулювання творчих відпусток для науковців, Нечипорук М. В. (2005)
Відомості про авторів (2005)
Наконечна О. П. - Особливості естетизму англійського неоромантизму ХІХ ст. (2005)
Ковалевская О. В. - Проблема творчества (метафизический ракурс) (2005)
Жадан В. Б. - Элементы гедонизма и аскетизма в утопических построениях (2005)
Копилов В. О. - Юрій Крижанич – влада й знання у вітчизняній доктрині освіченого абсолютизму (2005)
Шелюто В. М. - Еволюція поглядів на проблему взаємовідносин мистецтва і релігії в естетичних ученнях середньовіччя (2005)
Сапенько Р. - Взаимоотношения искусства и рекламы (2005)
Гаплевська О. І. - До генезису теорії любовезнавства (2005)
Карпенко К. І. - Генералізація цінностей і екологічна комунікація (2005)
Хинкиладзе Е. В. - Коммуникативная компетенция как необходимая составляющая профессиональной компетенции (2005)
Дмитренко М. И. - Духовная коммуникация в деловом общении (2005)
Півнева Л. М. - Роль середнього класу у формуванні громадянського суспільства в Україні (2005)
Бусова Н. А. - Добровольные ассоциации и новые социальные движения как компоненты гражданского общества (2005)
Lobjanidze Givi - Criminological and sociological aspects of human trafficking devoted actual issues of contemporary world (2005)
Фомицька-Якубенко Т. В. - Основні причини ненавмисних інформаційних деформацій у соціокультурній комунікації (2005)
Балабанова Л. М. - Естественнонаучная концепция принципов личностного развития человека (2005)
Кашаба О. Ю. - Alltagsgechichte та історичне краєзнавство: з досвіду соціально-історичної антропології (2005)
Кривда Н. Ю. - Ідентифікація в межах діаспори: національні й культурні аспекти (2005)
Яцина О. А. - Преса у контексті національно-культурного відродження українців (на прикладі двотижневика "хлібороб”) (2005)
Карпенко О. О. - Трансформація навчальної книги в документному потоці інформаційного суспільства (2005)
Медведь О. В. - Документна лінгвістика як напрямок сучасного прикладного мовознавства (2005)
В память об учителе и друге (2005)
Відомості про авторів (2005)
Бабатіна С. І. - Організація часу життя студента як складова оптимізації процесу навчання (2012)
Бакаленко О. А. - Когнітивні дослідження емоційно-афективної сфери: досягнення та проблеми, Дашенкова Н. М. (2012)
Балабанова Л. М. - Психологічні особливості формування професійної ідентичності у курсантів в період навчання у ВНЗ МВС України, Ковальчишина С. В. (2012)
Бік К. В. - Поняття авторитарності і його трактування в структурі політичної свідомості й діяльності (2012)
Бородавко О. О. - Дослідження психометричних характеристик методики діагностики відносин лікаря та пацієнта в процесі лікування (з позиції медичних спеціалістів) (2012)
Білецький О. М. - Підходи до визначення поняття самосвідомості в психологічній науці (2012)
Войтенко О. В. - Психологічна характеристика власного авторського досвіду школярів при розв'язанні літературно-художніх завдань (2012)
Глібова Н. В. - Взаємозв`язок розвитку емоційної сфери та моральної саморегуляції (2012)
Головньова І. В. - Особливості спрямованості особистості, що впливають на ефективність управлінської діяльності: гендерні відмінності, Твердохвалова Ю. Л. (2012)
Грицук О. В. - Психологічний тренінг як засіб розвитку емоційної сфери та профілактики емоційного вигорання вчителів (2012)
Дорожко І. І. - Концептуальні основи індивідуального підходу до професіоналізації студента в процесі навчання у вищому навчальному закладі (2012)
Дусавицький О. К. - Дослідження проблеми розвитку особистості в системі розвивальної освіти (досвід харківської психологічної школи), Заїка Є.В., Зуєв І. О. (2012)
Жумаєв У. С. - Глобалізація і культура народів (2012)
Ковтун Р. А. - Особливості розвитку процесів спілкування в дітей 6-11 років з синдромом дауна (2012)
Крамченкова В. О. - Гендерні особливості рольової поведінки у подружніх стосунках (2012)
Кузнєцов М. А. - Вольова регуляції діяльності: основні закономірності, етапи і механізми (2012)
Мельник Ю. Б. - Реалізація навчальної дисципліни ”Основи психотехнологій” у ВНЗ як засіб формування психологічної культури студентів (2012)
Мірошник З. М. - Феноменологія рольової структури особистості вчителя початкових класів (2012)
Саврасов В. П. - Динаміка професійної самосвідомості студентів педагогічних спеціальностей під впливом розвивальних програм (2012)
Саврасов М. В. - Емоційно-мотиваційні складові креативності студентів педагогічних та економічних спеціальностей (2012)
Сегеда О. О. - Психосоматичні захворювання як предмет психологічної експертизи (2012)
Сергієнко Н. П. - Особливості професійної спрямованості особистості при виборі професіїї, Щербак М. Г. (2012)
Філенко І. О. - Зміст ціннісних орієнтацій та адаптаційні ресурси особистості (2012)
Стеценко Н. Д. - Вербальні і числові показники короткотривалої пам’яті серед спортивного контингенту (2012)
Турубарова А. В. - Психодіагностичний інструментарій дослідження міжособистісного спілкування підлітків із порушеннями опорно-рухового апарату в системі "вчитель – учень” (2012)
Фальова О. Є. - Проблема самореалізації особистості жінки в закордонній психології (2012)
Хайїтов О. Е. - Формування оптимального стилю управлінської діяльності керівників, Файзуллаєва Н. С. (2012)
Хомуленко Б. В. - Модель ментальних карт реальності в контексті верифікації брехні (2012)
Шевченко Н. Ф. - Характеристики життєвих стратегій у представників незахищених верств населення (2012)
Яковицька Л. С. - Досвід вивчення способів самореалізації фахівців у науково-технічній діяльності (2012)
Вихідні дані (2012)
Карпенко И. В. - Интенциональность сознания и жанровое многообразие философствования (2005)
Більчук Н. Л. - Вирішення проблеми цілісності людини в "філософії серця” (2005)
Даніл’ян Г. П. - Ідентичність як проблема класичної філософської думки (2005)
Копилов В. О. - Теорія раціональної бюрократії Макса Вебера: соціально-філософська концептуалізація ідей влади знання (2005)
Башенко І. В. - "Філософія трагедії” Л. Шестова: ідейні витоки і змістовні характеристики (2005)
Селевко В. Б. - Принципи побудови системи міжнародних відносин: соціально-етичні погляди кароля войтили (Іоанна Павла II) (2005)
Степаненко М. Д. - Сучасні трансформації життєвого простору особистості як поля її життєтворчості (2005)
Свящук А. Л. - Проблема идентичности в контексте саморефлексии социального субъекта (2005)
Чуйкова Е. В. - Онтологическая самость в архаической культуре (2005)
Кузнецов А. Ю. - Понятие "информация” как парадигмообразующий концепт (2005)
Даніл’ян В. О. - Деякі проблеми та особистості розвитку інформаційного суспільства в Україні (2005)
Карпенко К. І. - Партнерська етика та екологічна політика (2005)
Черниенко В. А. - Идеологическая функция дискурса и социальная идентичность (2005)
Раздина Е. В. - Место идеологии как специфического способа освоения реальности в системе общественного сознания (2005)
Пивнева Л. Н. - О некоторых трактовках понятия "политическая культура" (2005)
Поліщук О. П. - Дизайн-мислення: художньо-проектний елемент у творчості і культурі (2005)
Шашок М. О. - Творчість Гната Хоткевича в контексті української літературної критики (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2005)
Ястремская Т. А. - Принцип визуализации в овладении учащимися коммуникативными навыками в процессе обучения иностранному языку (2005)
Відомості про авторів (2005)
Землянський А. М. - Евристичний потенціал феноменології в історичному пізнанні (2005)
Копилов В. О. - Антоніо Грамші: неомарксистська експлікація діалектики влади і знання (2005)
Кузнецов А. Ю. - Эвристика маргинальных дискурсов постмодернизма (2005)
Подольська Т. В. - Ідентифікаційний потенціал наративу (2005)
Свящук А. Л. - Маргинализация как кризис идентичности (2005)
Проценко А. Ф. - Аналитика социального конфликта (2005)
Тітаренко О. Г. - Межі активності та відповідальності суб’єктів управління (2005)
Коньшина А. Е. - К вопросу о принципе мнемонического синхронизма (2005)
Марікян С. В. - Інноваційна діяльність як спосіб розвитку освіти (2005)
Сапенько Р. - ХХ-й век: критика массовой культуры – страх перед толпой (2005)
Широка С. І. - "Про процес цивілізації" Н. Еліаса: інтерпретація впливу цивілізаційних процесів на формування культурних стереотипів поведінки (2005)
Поліщук О. П. - Художнє мислення: філософсько-естетичний дискурс (до проблеми семантичного поля поняття) (2005)
Герасимчук В. А. - Типологізація як форма художнього узагальнення філософського роману (2005)
Чумак А. Л. - "Природна моральність” як форма гуманістичної нормативної регуляції поведінки (2005)
Заболотна В. О. - Проблема універсальності етичних принципів у сфері прикладної етики (2005)
Іванова І. Б. - Практика соціокультурної концептуалізації світу в українських поховальних обрядах (2005)
Соловьев В. Г. - Религиоведческая экспертиза новых религиозных движений: к методологии проблемы (2005)
Щедрин А. Т. - Телепатические "контакты" с иными мирами или синдром Кандинского – Клерамбо? (2005)
Ястремская Т. А. - Иностранный язык в современной образовательной и воспитательной стратегии обучения студентов (2005)
Відомості про авторів (2005)
Байрачный К. А. - Философия в жизни моего поколения (2006)
Леонтьева В. Н. - Проблема культурной трансляции в эпохе "пост-" (2006)
Кузнецов А. Ю. - Феномен постмодернистской чувствительности в генезисе нового концептуального каркаса (2006)
Дзьобань О. П. - Ідеї вільнодумства у філософії французького просвітництва як одне із джерел постмодернізму (2006)
Копилов В. О. - Інституціоналізація знання у владній рольовій функції вченого: влада і знання в соціальній системі Толкота Парсонса (2006)
Чуйкова Е. В. - Самоорганизация самости в контексте "фундаментальной онтологии" Мартина Хайдеггера (2006)
Соколов В. Г. - Теория культуры Л. В. Шапошниковой и новое космическое мышление (2006)
Черниенко В. А. - К обоснованию логики исторического нарратива (2006)
Гаплевська О. І. - До етимології поняття любов (2006)
Новоселов О. В. - Информационные детерминанты творческой личности (2006)
Михайлюк С. Я. - Етичний вимір цінності природи (2006)
Плахотнік О. В. - Про деякі маргінальні дискурси в освіті: дискурс сексуальності (2006)
Півнева Л. М. - Глобалізаційний вимір розвитку України (політологічний контекст) (2006)
Канищев Г. Ю. - Общественный контроль, как форма политического участия (2006)
Цимбал О. Є. - Підготовка до смерті як важлива складова релігійно-етичного життя людини (2006)
Волошина Е. В. - Трансформации материнских ролей в контексте современной постсоветской гендерной политики (2006)
Хримли И. А. - Мораль и право в процессе глобализационных преобразований в Украине (2006)
Відомості про авторів (2006)
Проценко О. П. - Бизнес-ритуал в социальном пространстве современного общества, Копылов В. А., Проценко А. Ф. (2006)
Філевська Т. В. - Категорія прекрасного: колізії постановки проблеми в естетичній теорії (2006)
Поліщук О. П. - Проблема художнього пізнання і мислення в естетичній думці давньої греції (2006)
Шелякіна А. В. - Художнє сприймання: проблеми дослідження в американській естетичній та педагогічній думці (2006)
Кривда Н. Ю. - Мистецтво як доля: мистецьки пошуки української діаспори середини ХХ століття (2006)
Юхимик Ю. В. - До проблеми специфіки архітектурного мімезису (2006)
Хлєсткова Л. В. - Етнічна складова культурного простору Харкова (2006)
Калинобродская Е. А. - Взаимосвязь морали и права в современном обществе (2006)
Качуров Е. В. - Перипетии истины (2006)
Мешков В. М. - Готы и славяне (сравнительный анализ систем координат их ментальных пространств) (2006)
Романюк С. Н. - Концепция больших циклов (2006)
Стричинець О. В. - Деякі проблеми основ логіки (2006)
Канищев Г. Ю. - Гражданское образование как основа демократии в Украине (2006)
Лобанова Л. А. - Проблемы социальной адаптации личности в контексте радикальных трансформаций общества (2006)
Чекалова Н. Л. - Актуализация применения адаптивной системы обучения в процессе овладения иностранным языком, Ястремская Т. А. (2006)
Тихонов А. В. - Социология через эпоху и океан (2006)
Відомості про авторів (2006)
Кодьєва О. П. - Людина, яка зображує: чи бути творчій особистості? (2006)
Копылов В. А. - Технократия: поиски социального идеала в проблемном поле технологического детерминизма (начало пути) (2006)
Ушно И. М. - "Мир без другого" в философии экзистенциализма (2006)
Андриенко Е. В. - Христианское мировоззрение и мифологема "Мы" – "Они" в контексте переходной социокультурной реальности России (2006)
Дзьобань О. П. - Правовий нігілізм як феномен ціннісного відношення до права, Мануйлов Є. М. (2006)
Денисенко И. Д. - Неомарксизм и теория социального конфликта (2006)
Герасимчук В. А. - Філософія кохання: вічне сходження спраглої душі до вічності (герменевтичні міркування над текстом роману А. Мердок "Чорний принц") (2006)
Дніпровська Є. В. - Розвиток художньої критики як стратегія американської естетики (2006)
Ситник О. Г. - Людина і лялька в просторі театру (2006)
Калиновський Ю. Ю. - Приказки та прислів’я як індикатори повсякденної правосвідомості (2006)
Полянская В. И. - "Остранение" как основная идея русской формальной школы (2006)
Чмихун С. Є. - "Софійність” української інтелектуальної парадигми крізь філософську позицію Г. Сковороди (2006)
Клімова Г. П. - Держава в політичній системі суспільства, Клімов О. В. (2006)
Клімов О. В. - До визначення феномена демократії, Клімова Г. П. (2006)
Ушно С. В. - Моральний статус корпорації (2006)
Садиков Г. Н. - Инженер-эколог – профессия социального заказа, Кобрин В. Н. (2006)
Неймер Ю. - "Динамит в папильотках" (2006)
Відомості про авторів (2006)
Леонтьева В. Н. - Свобода как антропологическое основание культуротворчества (2006)
Дзьобань О. П. - Формування антропологічної проблематики в "докритичний період" творчості Іммануїла Канта (2006)
Смігунова О. Г. - Вчення про геній у філософській системі Іммануїла Канта (2006)
Копылов В. А. - Неотехнократия: продолжение поиска социального идеала в проблемном поле технологического детерминизма (теория постиндустриального общества) (2006)
Москаева О. - Философские аспекты гармонизации человека и природы в условиях глобальных экологических процессов (2006)
Полянская В. И. - Основные этапы эволюционного пути формального метода в России (2006)
Попович О. В. - Креативність в естетичній культурі дитини з особливими потребами (2006)
Тепенчак Т. М. - Естетика тоталітарної культури як засіб маніпуляції свідомістю мас (2006)
Васильева Л. А. - Феномен рекламы в рамках понятийной системы "творческая деятельность – креативность – эксклюзивный рекламный продукт", Копылов В. А. (2006)
Калиновський Ю. Ю. - Правосвідомість народу та "правосвідомість натовпу": порівняльна характеристика (2006)
Селевко В. Б. - Духовная коммуникация как консолидирующий принцип в период обострения политической борьбы (2006)
Калинобродська К. А. - Проблема існування механізмів примусу за часів первісного суспільства (2006)
Ковалевская О. В. - Дистанционное обучение – философский взгляд (2006)
Божко Л. Д. - Етичні норми поводження співробітників індустрії гостинності, Божко О. О. (2006)
Федотова О. В. - Религии нового века: между глобальным и национальным (2006)
Відомості про авторів (2006)
Агулов М. В. - Cуб'єктність студента вищого педагогічного навчального закладу як чинник його професійного становлення (2012)
Агулова О. О. - Особистісні особливості молодих жінок із нікотиновою залежністю (2012)
Войтенко О. В. - Функціонування пам'яті в процесі виконання школярами творчих завдань (2012)
Волошинська Л. В. - Атрибутивні особливості ставлення студентів до здоров’я (2012)
Горбань Г. О. - Особливості застосування різних форм психологічної практики в управлінні (2012)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Ігротехнічні знання: зміст і характеристика (2012)
Грейсь Л. О. - Наукові підходи до аналізу чинників перебігу кризи середини життя (2012)
Єльчанінова Т. М. - Психологічний супровід розвитку уваги першокласників: основні положення впровадження корекційно-розвивальної програми у навчальний процес (частина 2) (2012)
Заїка Є. В. - Ігровий тренінг уваги й самоконтролю в ситуаціях жорстко регламентованого спілкування (2012)
Зотова Л. М. - Профіль невротичних схильностей як особистісний фактор, що визначає внутрішню картину здоров'я в студентів (2012)
Казачкова О. М. - Професійне становлення студентів як психолого-педагогічна проблема (2012)
Корнілова В. В. - Прояви страхів у дітей з благополучних і неблагополучних родин (2012)
Кравченко О. В. - Свідоме ставлення до професійної діяльності як передумова розвитку професійно-значущих якостей практичних психологів МВС України (2012)
Кузнєцов М. А. - Мотивація людини: основні форми та закономірності функціонування (2012)
Малихіна О. Є. - Проблема мовної особистості у психології та суміжних науках (2012)
Маннапова К. Р. - Життєстійкість в системі поняття життєздатності (2012)
Меднікова Г. І. - Специфіка саморегуляції поведінки у осіб юнацького віку з різним рівнем позитивності-негативності ставлення до себе (2012)
Мілушина М. О. - Стан дослідження проблеми спілкування у осіб з обмеженими фізичними можливостями (2012)
Моргунова Н. С. - Когнітивно-регулятивний чинник організації самостійної роботи в навчальній діяльності студентів (2012)
Попович Е. М. - Специфіка морального розвитку учнівської молоді в системі професійно-технічної освіти (2012)
Проскурняк О. І. - Вивчення когнітивно-змістового компонента комунікативної діяльності особистості (2012)
Підбуцька Н. В. - Професійна ідентичність майбутнього фахівця: аналіз теоретичних досліджень, Бєляєва Л. В. (2012)
Резнікова О. А. - Проблема включення свідомості в структуру адаптаційних феноменів особистості (2012)
Сегеда О. О. - Науково-теоретичне визначення професійного становлення студентів як майбутніх психолого-педагогічних фахівців, Фурманець Б. І. (2012)
Солодухова Л. В. - Емпатія та рефлексія як механізм реалізації суб’єкт-суб’єктних відношень в групі аспп (2012)
Степаненко Л. В. - Екстернальність як один із чинників прояву дисгармонійних емоційних станів підлітків (2012)
Філенко І. О. - Суб'єктивні репрезентації як віддзеркалення особливостей процесів адаптації особистості (2012)
Хачатурова Х. М. - Етнопсихологічні особливості світогляду як чинника адаптації іноземних студентів до нового культурного середовища (2012)
Царькова О. В. - Психологічна стійкість підлітків до кризових ситуацій, Кобзар А. О. (2012)
Яковицька Л. С. - Вивчення спрямованості особистісної самореалізації фахівців у науково-технічній діяльності (2012)
Вихідні дані (2012)
Ломакович А. М. - Актуальні проблеми розвитку вищої освіти: тенденції і перспективи (2013)
Глухов С. І. - Методичні рекомендації з розробки діагностичного забезпечення радіоелектронних засобів озброєння (2013)
Гуляєв А. В. - Методичні основи вибору способу відновлення деталей озброєння та військової техніки (2013)
Гусляков О. М. - Удосконалена математична модель виявлення вибухонебезпечних пристроїв індукційним методом, Коцюруба В. І. (2013)
Долгушин В. П. - Оценка асимптотически эффективных ошибок измерения азимута нескольких неортогональных сигналов при использовании одного из "сверхразрешающих" алгоритмов обработки, Лоза В. Н., Селюков А. В., Жиров Б. Г. (2013)
Жиров Г. Б. - Комбіноване управління нелінійними об’єктами, Бахвалов В. Б. (2013)
Кольцов Р. Ю. - Синтез устойчивых структур адаптивных систем угловой селекции на основе матричных ортогональных фильтров за счёт использования уникальных свойств фильтров-проекторов, Боряк К. Ф., Лєнков Є. С., Малюга А. В. (2013)
Ленков С. В. - Постановка задач оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники, Браун В. О., Березовская Ю. В., Осыпа В. А., Пашков С. А., Цыцарев В. Н. (2013)
Лещенко О. И. - Проблемы технического обеспечения нано-перемещений (2013)
Мірошніченко О. В. - Методи виміру кута місця цілі в РЛС маловисотних цілей на основі просторових фільтрів (2013)
Охрамович М. М. - Переваги застосування фотоелектричних сонячних батарей для енергозабезпечення радіоелектронних засобів озброєння (2013)
Шостак И. В. - Категорная модель языка стандартов для автоматизации процесса формирования нормативного профиля при сертификации программного обеспечения, Бутенко Ю. И. (2013)
Зайцев Д. В. - Фактори, що впливають на підготовку механізованих (танкових) підрозділів у локальних війнах і збройних конфліктах сучасності (2013)
Литвиненко Н. І. - Інформаційні операції як складова частина комплексного застосування інформаційних технологій для проведення сучасних бойових дій (2013)
Місяць О. О. - Особистий погляд на оборонну політику – як інтеграційну систему національної безпеки країни (2013)
Пампуха И. В. - Обоснование использования нейронных сетей в системах поддержки принятия решения при функционировании сложных систем, Березовская Ю. В. (2013)
Рогов П. Д. - Проблеми та шляхи організації захисту особового складу військ (сил) від негативного інформаційно-психологічного впливу, Малахов М. А., Бухало Л. В., Турченко Ю. В. (2013)
Вишнівський В. В. - Модульна організація позааудиторної навчальної діяльності курсантів вищого військового навчального закладу внутрішніх військ МВС України, Бірюков П. В. (2013)
Вітвицька С. С. - Інновації у педагогічній підготовці магістрів як засіб підвищення їх конкурентоспроможності (2013)
Вовк О. І. - Когнітивно-комунікативна діяльність як основа навчання іноземної мови (2013)
Возняк А. Б. - Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості (2013)
Головнева Н. А. - Организационно-педагогические условия профессиональной подготовки в системе высшего образования (2013)
Грибок О. П. - Проблема інтеграції знань в контексті підготовки соціальних педагогів (2013)
Дауренбекова Ш. Ж. - Внедрение медиаобразовательных технологий обучения в Жетысуском государственном университете им. И. Жансугурова (2013)
Драч І. І. - Аналіз досвіду підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2013)
Дудник О. О. - Методична підготовка педагогів для впровадження методу проектів в практику ДНЗ (2013)
Дуднік Н. Ю. - Адаптація студентів до навчального процесу у вищій школі (2013)
Земляна Г. І. - Актуальні аспекти виховної роботи зі студентами: інтеграція традиційних та інноваційних підходів, Приходько О. Ю. (2013)
Кондратюк А. Л. - Педагогічні умови формування комунікативних умінь у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Кылышпаева М. Х. - Когнитивный подход к формированию коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку в неязыковом ВУЗе (2013)
Лелеко В. В. - Застосування різних видів інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов (2013)
Лєвшина Н. В. - Соціальні та економічні засади модернізації освітньої сфери Великої Британії (2013)
Мірошніченко О. В. - Інноваційні педагогічні технології як предмет сучасних наукових досліджень (2013)
Плахотнік О. В. - Акмеологія як нова якість освіти (2013)
Суховєєва Н. М. - Соціально-педагогічні аспекти інклюзивної освіти та підготовки фахівців у вищій школі (2013)
Телелим В. М. - Підготовка військових фахівців у контексті сучасних форм і видів збройної боротьби, Приходько Ю. І. (2013)
Томашевский Р. - Две стратегии применения Болонского процесса (на примере Польши и Германии) (2013)
Трухан М. А. - Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до вирішення конфліктних ситуацій (2013)
Федоров А. И. - Организация учебного процесса в информационно образовательной среде высшего учебного заведения (2013)
Филько С. А. - Репрезентативная принадлежность современных учебно-методических материалов естественных наук (2013)
Ханина Н. Н. - Развитие коммуникативных умений у студентов экономических специальностей в процессе изучения иностранного языка, Жаукумова Ш. С. (2013)
Шишова І. О. - Діалогічне спілкування як складова психологічної культури майбутніх педагогів (2013)
Безносюк О. О. - Методологічне обґрунтування психолого-педагогічних умов процесу спеціальної підготовки офіцерських кадрів у ВНЗ (2013)
Галговски А. - Высшие школы в Федеративной Республике Германия на рубеже XX и XXI веков. Очерк правил функционирования (2013)
Дорохов М. С. - Посилення ідеологічної складової виховання військовослужбовців – вимога часу (2013)
Златніков В. Г. - Використання ігрових вправ на заняттях з військово-спеціальної мовної підготовки (2013)
Трякіна О. О. - Використання інструментів економічної комісії ООН в навчальному процесі з підготовки магістрів у галузі митної справи (на прикладі Академії митної служби) (2013)
Цвєткова Г. Г. - Професійне самовдосконалення викладачів вищої школи: філософський аспект (2013)
Дані про авторів (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць ВІКНУ" (2013)
Форзац (2013)
Александрова Г. М. - Виховання почуттів честі і гідності студента засобами соціально-психологічного тренінгу (2012)
Блинова О. Є. - Криза ідентичності як чинник міграційної готовності (2012)
Боснюк В. Ф. - Взаємодія інтелектуального та емоційного компонентів особистості (2012)
Бочелюк В. В. - Соціально-психологічні підходи до вивчення ціннісних орієнтацій особистості (2012)
Білик О. В. - Комунікативна форма подружньої дезадаптації (2012)
Васюк К. М. - Вікові особливості егоцентричної спрямованості особистості (2012)
Гулий Ю. І. - Структурні особливості емпатичної сфери підлітків з вадами мовлення, Коцар А. В. (2012)
Гура Т. Є. - Зарубіжний досвід професійної підготовки та розвитку професійного мислення психологів (2012)
Заїка Є. В. - Інтерференція в короткочасній пам'яті дорослих на різних видах розрізненого матеріалу, Шаповал Н. В. (2012)
Зотова Л. М. - Структура самооцінок здоров'я в студентів з невротичними схильностями, вираженими в різному ступені (2012)
Колчигіна А. В. - Особливості копінг-поведінки студентів з різним рівнем мотивації досягнення (2012)
Кузнєцов М. А. - Аналіз основних видів памяті та їх ролі у регуляції діяльності людини, Кузнєцов О. І., Козуб Я. В. (2012)
Меднікова Г. І. - Характеристики самоактуалізації студентів з різними варіантами структури ставлення до себе (2012)
Мельник Ю. Б. - Особливості медично-психологічного супроводу людей з особливими потребами (2012)
Овсяннікова Я. О. - Аспекти психологічної роботи з дітьми, що переживають втрату близького (2012)
Олефір В. О. - Інтелектуально-особистісний потенціал: структура та діагностика (2012)
Оніщенко Н. В. - Особливості психологічної роботи з постраждалими внаслідок аварії на шахті ім. О.Ф. Засядька (2012)
Орел О. О. - Порушення когнітивних функцій у хворих на розсіяний склероз, та можливості їх корекції (2012)
Панов М. С. - Соціально-психологічні особливості діяльності шкільної організації (2012)
Рахубовська Х. Г. - Особистісні властивості та розлади у осіб з розладами прийому їжі (2012)
Сергеєва Т. В. - Психологічні закономірності й механізми розвитку здібностей і якостей особистості в умовах повсякденності, Демідюк О. Б. (2012)
Соколова І. М. - Основні принципи діагностики психофізіологічного стану студентів (2012)
Старик В. А. - Порівняльна характеристика синдрому професійного вигорання у фахівців соціономічних та технічних професій (на прикладі педагогів та рятувальників) (2012)
Тітаренко Д. С. - Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників з різним досвідом роботи в підрозділах МНС (2012)
Форотинська О. В. - Функціональні особливості відповідальності неповнолітніх злочинців (2012)
Ходикіна Ю. Ю. - Теоретичні та методологічні підходи тілесно-оріентованої психотерапії (2012)
Хомуленко Б. В. - Модель калібрування тілесних рухів у контексті верифікації брехні (2012)
Черепєхіна О. А. - Психологічні особливості розвитку професіоналізму майбутніх психологів у ВНЗ засобами студентського науково-дослідного гуртка (2012)
Вихідні дані (2012)
Баландіна І. С. - Формування системи ефективного використання ресурсів у будівництві (2013)
Пічугіна М. А. - Розроблення стратегії участі підприємства у кластері (2013)
Волкова М. В. - Система управління витратами промислового підприємства (2013)
Ревенко Д. С. - Метод диагностики устойчивости функционирования предприятия в условиях макроэкономической нестабильности, Лыба В. А., Мошкина И. К. (2013)
Сінческул І. Л. - Впровадження стратегії управління взаємовідносинами з клієнтами на машинобудівних підприємствах України, Ларка М. І. (2013)
Фоміченко І. П. - Формування системи управління економічної безпеки на підприємствах України, Баркова С. О. (2013)
Кайлюк Є. М. - Дослідження досвіду управління житловим фондом в різних країнах світу, Браташ М. А. (2013)
Голованова М. А. - Оганизация оплаты труда на предприятиях машиностроительного комплекса на основе системы грейдов, Боронина В. Л. (2013)
Шахова О. В. - Реінжиніринг системи управління житлово-комунальним господарством регіону (2013)
Карачарова К. А. - Сутність стратегії автомобільного підприємства залізничного транспорту (2013)
Гусак Ю. В. - Оцінка інноваційної активності підприємств машинобудівної галузі в контексті державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Зайцева І. Ю. - Сучасні методи недружніх поглинань на території України та їх вплив на фінансовий стан підприємства (2013)
Собчак А. П. - Информационно-логистическая модель управления социальными проектами с применением поведенческого анализа, Мулюкина К. В. (2013)
Ревенко Д. С. - Метод оценивания устойчивости тенденций развития экономических систем (2013)
Сторожилова У. Л. - Розвиток сучасного менеджменту в Україні, Йолкин Д. Г. (2013)
Карачарова К. А. - Етапи формування стратегії АТП залізничного транспорту (2013)
Саленко О. В. - Шляхи визначення ступеню ефективності діяльності підприємства (2013)
Кроленко О. Є. - Діагностування стратегічних фінансових можливостей розвитку ГТС України: поняття та принципи (2013)
Геращенко І. М. - Система показників оцінювання конкурентоспроможності підприємств на ринку праці (2013)
Лях І. О. - Методичні рекомендації до оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств машинобудування на основі адаптивно-реноваційного підходу (2013)
Ситник О. Б. - Досвід інжинірингової діяльності в сучасному економічному просторі (2013)
Масалигіна В. В. - Ефективне управління нерухомим майном як складова реформування залізничної галузі (2013)
Проценко В. М. - Формування управлінських рішень на основі релевантного підходу (2013)
Кузьминчук Н. В. - Ринок електричної енергії України: проблеми державного регулювання й перспективи розвитку (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Братерська-Дронь М. Т. - "Царство моїх идей попереду…" (В. Вернадський про роль науки в ноосферному процесі) (2013)
Черниенко В. А. - Социальный субъект в контексте теории социального пространства и социального взаимодействия (2013)
Чмихун С. Є. - Знаннєвий простір соціальної буттєвості (2013)
Раздина Е. В. - Социальная справедливость как составляющая планетарного сознания (2013)
Тарасюк Л. С. - Проблема культури толерантності в сучасному суспільстві (2013)
Чистіліна Т. О. - Споживацтво в умовах соціально-економічної кризи: філософське осмислення (2013)
Компаниец Л. В. - В поисках этики: социокультурное измерение. Статья вторая (2013)
Мельник Е. А. - Ритуал як засіб створення стереотипів культурних форм спілкування та поведінки (2013)
Проценко А. А. - Гендерная составляющая субъекта предпринимательской деятельности (2013)
Артеменко А. П. - Топологічні аспекти правової ідентичності, Артеменко Я. І. (2013)
Оленина Е. О. - Реклама и народное творчество: фольклор и китч в рекламе (2013)
Гриценко В. С. - Повертаючись до розмови про художній образ. Стаття друга (2013)
Осипова В. Ю. - Автаркічна машина моди (2013)
Пантелеева И. А. - Становление античной риторики: коммуникативная практика как теория речи (2013)
Канищев Г. Ю. - Украина как солидарное государство (2013)
Павлова О. Ю. - Теоретико-методологічні засади викладання історії української культури у вітчизняних університетах наук про життя (2013)
Магомедов К. М. - О некоторых пределах применения информационных технологий и тестовых методик в гуманитарном образовании (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Відомості про авторів (2013)
Fetsko I. M. - Museum Studies Through the Prism of European Lexicography (2013)
Борисова Т. С. - Специфіка лондонської урбанонімії (2013)
Василенко Д. Б. - Арабські запозичення в сучасній англійській мові (2013)
Гаценко І. О. - Функціональний аналіз семантичної структури звукозображальної лексики (2013)
Гладка В. А. - Структурно-синтаксичний підхід у вивченні колокацій (на матеріалі французької мови) (2013)
Гладка О. В. - Особливості утворення фонологічних неологізмів в англійській мові (2013)
Гузерчук О. О. - Просодичне оформлення простих актів підбадьорювання в англомовному дискурсі (2013)
Гутнікова А. В. - Семантична деривація як засіб поповнення вокабуляру німецької та української мови (2013)
Жихарєва О. О. - Поняттєва структура концепту екологія в сучасній англійській мові (2013)
Зайцева Т. А. - Відантропонімні назви в гідронімії Бузько-Інгульського межиріччя (2013)
Засанська Н. Д. - Зіставний аналіз системно-структурної організації мікрополів економічна криза/economical crisis в сучасній українській та англійській мовах (2013)
Ковальчук О. П. - Застосування принципу опори на рідну мову в процесі викладання французької мови на початковому етапі навчання, Ковальчук В.Д. (2013)
Колісник М. П. - Особливості генезису північно-східного діалекту Англії (2013)
Костусяк Н. М. - Статичний локатив у граматичній системі сучасної української літературної мови (2013)
Купрікова Г. В. - Українські фразеологізми з компонентами-назвами одягу і взуття (2013)
Кучумова Н. В. - Способи утворення неологізмів у сучасній англомовній медичній лексиці (2013)
Лукач М. О. - Дослідження дієслівної лексики в рамках лексичної семантики (2013)
Луньо П. Є. - Структурне моделювання двокомпонентних термінів конституційного права України (2013)
Межов О. Г. - Просторові детермінанти у структурі простого речення (2013)
Михальчук Н. О. - Морфологічні способи словотвору в сучасній англійській мові (2013)
Мігорян О. В. - Динаміка реалізації лексико-семантичних груп дієслівних твірних основ префіксальних похідних в межах ономасіологічних категорій англійської мови (2013)
Мясоєдова С. В. - Питальна форма висловлення як непрямий спосіб вираження спонукання, Попова Н. О. (2013)
Панцьо С. Є. - Лінгвалізація ключових образів у колискових лемківських піснях (2013)
Петришен О. Г. - Інтернаціональні слова як головне джерело походження "хибних друзів" перекладача (2013)
Поздняков О. В. - Молодіжно марковані лексеми в словниках літературної та розмовної німецької мови: квантитативна характеристика шляхів утворення (2013)
Попова І. С. - Словоформа в системі синтаксичних одиниць сучасної української мови (2013)
Родюк М. В. - Функціонування дієприкметників теперішнього і минулого часу в сучасній нідерландській мові (2013)
Снєжик О. П. - Французькі "автомобільні" неологізми: структура, семантика, переклад (2013)
Соловцова О. В. - "Предикативність", "предикатність", "предикація": корелятивність/некорелятивність (2013)
Тагільцева Я. М. - Семантика кольоропозначень в англійській мові ділового спілкування (2013)
Темник Г. Д. - Функціональна граматика української мови: завдання та наукові теорії створення (2013)
Тішечкіна К. В. - Особливості перекладу сільськогосподарських термінів (2013)
Чекарева Є. С. - Прислівники зі значенням "прямого" часу в давньогрецькій мові (2013)
Шемуда М. Г. - Граматичні трансформації при перекладі англомовного художнього роману Дж. Селінджера "Над прірвою у житі" на українську мову (2013)
Школьна Н. О. - Синонімія і антонімія сучасної німецької фахової мови промислової автоматизації (2013)
Агібалова Т. М. - Інтелектуальна інтерпретація буття в єгипетському тексті Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "В дому роботи, в країні неволі") (2013)
Бакун О. А. - Структурно-семантична типологія займенникової репризи як експресивної одиниці сучасної англійської мови (на матеріалі англійської прози) (2013)
Бурцева І. І. - Інтерпретація: пошук метасмислів у поетичних творах (на прикладі поезії Е. Дікінсон "I Dwell in Possibility") (2013)
Ванівська О. І. - Категорії англійського дієслова в лінгвістичних теоріях ХХ ст. (2013)
Вдовенко Т. А. - Образ нарратора в англоязычной прозе ХХ-ХХІ века (2013)
Веремчук Т. Ю. - Стилістичні особливості медіатекстів на тему ЄС для молоді (2013)
Галицька У. В. - Гендерні особливості дескрипції емоційного стану відраза (на матеріалі сучасного художнього англомовного дискурсу) (2013)
Гриняк О. О. - Імплікативний простір американських поетичних текстів руху біт (2013)
Діброва О. В. - Лінвопоетичні особливості образу матері у збірці Бориса Олійника "Сива ластівка" (2013)
Євтушина Т. О. - Соматична фразеологія як ознака ідіостилю західноукраїнських письменників (2013)
Ємець О. В. - Роль стилістичних засобів у створенні прагматичного ефекту художнього тексту (2013)
Кобринець О. С. - L’argot des jeunes dans la langue francaise (2013)
Конончук І. В. - Семантичні ознаки концепту "кохання" в інтерпретації Г. Гессе (2013)
Краева К. В. - Дескрипция и проявление гендера в художественной литературе (2013)
Кузнецов М. І. - Особливості мовлення персонажу як засіб створення його портрету (2013)
Кучерява Л. В. - Імена-характеризатори та їх особлива роль у художньому тексті (2013)
Литвинюк Л. О. - Ліричні і філософські домінанти твору І. Перепеляка "Великий степ" (2013)
Лященко О. А. - Категорія емотивності в наукових англомовних текстах геологічної тематики (2013)
Матковська Г. О. - Лінгвостилістичні особливості композиційно-мовленнєвих форм художнього тексту (2013)
Миронова Т. Ю. - Незвичайні мовні явища в тексті особи, яка проголосила "смерть автора" (із досвіду комунікативно-когнітивного аналізу авторських якостей оригінального твору М.Фуко "Vivre avec la Philosophie") (2013)
Михайленко В. В. - Прийменник у синхронічному вимірі (2013)
Мозгова Я. О. - Словотвірні засоби створення експресивності (на матеріалі німецьких репортажів) (2013)
Петрова Г. Л. - Прояв сугестивної функції метафори в рекламі (2013)
Правдун Т. О. - Особливості репрезентацій лексико-семантичної групи "прикордонник" в українській та англійській мовах: структурно-семантичний та семантико-стилістичний аналіз (2013)
Сікорська В. Ю. - Науковий термін у художньому дискурсі в історичному романі Павла Загребельного "Диво" (2013)
Телегіна Н. І. - Художнє втілення концепту Decline в романі Ірвіна Шоу "Вечір у Візантії", Єрошенко Ю. О. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського