Наумова О. О. - Поняття та значення інформації у маркетинговій діяльності підприємства, Горобець С. В. (2016)
Сулейман В. М. - Факторы, оказывающие влияние на формирование информационно-конкурентной политики (2016)
Штундер І. О. - Стимулювання продажів нової продукції, Майсюра Д. І. (2016)
Лебедь Ю. К. - Влияние выхода шлака на эффективность и результативность доменной плавки, Крячко Г. Ю. (2017)
Толок А. О. - Експериментальне дослідження розподілу температур в шихті в процесі отримання цирконію ядерної чистоти в індукційних печах з холодним тиглем, Романюк Р. Я. (2017)
Каїра Л. Г. - Активізація інноваційної діяльності металургійного підприємства (2017)
Єршов С. В. - Дослідження напружено-деформованого стану розкату при прокатуванні швелерів в умовах сучасного виробництва, Кравченко К. О., Романюха Р. А., Филоненко А. А. (2017)
Максименко О. П. - Теоретический анализ момента при прокатке с натяжением полосы, Присяжный А. Г, Кузьмин Е. В., Кострица А. А. (2017)
Бабешко М. Е. - Математическое моделирование осесимметричного упругопластического состояния составных тел при термосиловом нагружении и радиационном облучении, Савченко В. Г. (2017)
Бейгул О. О. - Обґрунтування умови поперечної стійкості зчленованого портального контейнеровоза при кососиметричних кінематичних збуреннях, Смирнов А. І., Бейгул В. О., Лепетова Г. Л. (2017)
Бельмас І. В. - Форма твірної деталі обертання при мимобіжному розташуванні її осі відносно осі обертання шліфувального круга, Бобильова І. Т., Соромітько І. Ю. (2017)
Волосова Н. Н. - Прогнозирование работоспособности крановых колес в процессе эксплуатации, Сухомлин В. И., Волох В. И. (2017)
Камель Г. И. - Исследование экспериментальных характеристик привода конической трибосистемы установки шведской фирмы "Камюр", Ивченко П. С., Мартовицкий Л. М., Гасило Ю. А., Савонов Ю. М., Котляров Н. С. (2017)
Камель Г. И. - Исследование трубопроводного гидротранспорта для транспортирования древесной щепы в варочный котел, Гасило Ю. А., Волков Г. П., Косарев Е. О., Котляров Н. С. (2017)
Танцура Г. І. - Напружений стан шліфувального круга від дії зосередженого радіального тиску на абразивне зерно, Білоус М. О. (2017)
Часов Д. П. - Математичний опис планування експерименту для визначення ефективних параметрів шнекового конвеєра з урахуванням додаткових коефіцієнтів, Король М. О., Краєвський О. (2017)
Шульга А. С. - Метод оцінки довговічності за зношуванням деталей п’ятникових вузлів, Адамчук С. І., Бельмас І. В., Шульга О. А., Павелко С. В., Парфьонова Т. В. (2017)
Бейгул О. О. - Отримання зносостійких покриттів на автомобільних деталях при нестаціонарних температурних умовах, Адамчук С. І., Середа Д. Б., Шульга А. С. (2017)
Журавский А. Д. - Модернизация промышленной отсадочной машины программируемым логическим контроллером, Жульковский О. А. (2017)
Съянов А. М. - О влиянии интерференции на OFDM канал связи в диапазоне частот 5Ггц, Рязанцев О. В, Кулик М. В., Кулик Ю. Г. (2017)
Дерец А. Л. - Алгоритм адаптации релейной системы управления четвёртого порядка, синтезированной методом N-i переключений, к изменению формы переходной траектории, Садовой А. В. (2017)
С’янов О. М. - Розрахунки економічної ефективності нових і перспективних асинхронних двигунів, Косухіна О. С., Поляков Р. М. (2017)
Хмельницький Є. Д. - Визначення ефективності фільтрів вищих гармонік у мережі 10 КB металургійного комбінату, Клюєв О. В. (2017)
Хоменко В. І. - Енергообмінні процеси між контурами автономного синхронного генератора, Нізімов В. Б. (2017)
Глущенко О. Л. - Розробка математичної моделі спільної роботи газових та повітряних регенераторів нагрівальних колодязів для оптимізації їх утилізаційних характеристик (частина 2) (2017)
Клімов Р. О. - Вплив структурних та фізичних параметрів в процесах приготування рідких палив (2017)
Стасевич Р. К. - Исследования совместной работы вентиляторов главного проветривания действующей шахты, Стасевич Д. О., Литвиненко А. А., Юрченко А. А. (2017)
Дранишников Л. В. - Інформаційний аналіз аварійного ризику об’єктів підвищеної небезпеки (2017)
Жульковская И. И. - Типизация современных языков программирования, Жульковский О. А., Бильо В. В. (2017)
Пишний М. А. - Інтелектуальні методи обробки даних: мурашині алгоритми, Марченко О. О., Косухіна О. С., Гулєша О. М. (2017)
Яшина К. В. - Огляд гнучких методологій розробки програмного забезпечення, Ялова К. М., Сугаль Є. О. (2017)
Баранник К. В. - Аналіз використання соняшникового лушпиння у якості палива, Волошин М. Д. (2017)
Бєлянська О. Р. - Дослідження впливу попередньої обробки зброджувальної сировини на якість метанового бродіння (на прикладі м. Кам`янського), Клименко І. В., Волошин М. Д. (2017)
Гуляєв В. М. - Дослідження технології отримання біопалива біотехнологічним методом, Корнієнко И. М., Рудакова К. Ю., Волошина С. Г. (2017)
Іванченко А. В. - Інтенсифікація технології одержання біомінерального добрива з відходів (2017)
Коваленко А. Л. - Особенности координационных соединений биометаллов с аминоспиртами реактивировать холинэстеразу и мембранные механизмы антидотно-лечебного действия, Кизымишина Т. О. (2017)
Коваленко А. Л. - Одержання лікувальних препаратів на основі поліетиленгліколю та координаційних сполук Cu(II) з 2-аміно-2-оксиметил-1,3-пропандіолом, Кізимішина Т. О., Шумило К. П. (2017)
Куріс Ю. В. - Дослідження впливу автотранспорту на шумову безпеку міста в сталому розвитку урбанізованих територій, Матяшева О. Б., Бєлоконь К. В., Кожемякін Г. Б. (2017)
Левчук К. О. - Забруднення ґрунтових вод України, Марченко О. (2017)
Мілютін В. М. - Еколого-економічна ефективність реконструкції пиловловлювачів в сталеливарному цеху, Роздобудько Е. В. (2017)
Валуєва Н. М. - Дослідження білінгвальних особливостей вивчення мов у ВНЗ в контексті сучасних концепцій освіти (2017)
Лещенко О. П. - Використання Інтернет у формуванні іншомовної професійної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційної освіти (2017)
Таран В. Г. - Формування фахових компетентностей в курсі електродинаміки для студентів електротехнічних спеціальностей, Калініна Т. В., Харитонова О. А., Григор’єва О. І. (2017)
Таран В. Г. - Хвильова природа світла як фундаментальна концепція вивчення розділів геометричної, хвильової та квантової оптики в курсі фізики ВНЗ, Губарєв С. В., Трусєєва Н. О., Гурін І. В. (2017)
Трусєєва Н. О. - Викладання теми "Коливання та хвилі" в курсі загальної фізики для студентів інженерних спеціальностей (2017)
Часов Д. П. - Методи підвищення рівня сприйняття та засвоєння матеріалу, викладеного під час лекційних занять, Король М. О. (2017)
Ovcharuk O. - Methodological aspects of comprehension of human being in the culturological scientific paradigm (2018)
Zhurba M. - The transmedia universe of digitized culture (2018)
Karpenko O. - The concept of cultural competence of the digital governance specialists within public administration, Glubochenko K. (2018)
Karpov V. - Homo in via: from the Plato’s cave to the modern neuroscreen, Syrotynska N. (2018)
Kostyrya I. - Origins of modern diplomacy: Aksum, Syria and Bizantium between the West and the East (2018)
Литвин С. Х. - Документальні джерела у вітчизняних та зарубіжних архівних установах щодо життя і діяльності Симона Петлюри (2018)
Вавженчук С. Я. - Право як соціокультурне явище: до постановки проблеми, Биркович О. І. (2018)
Личковах В. А. - Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи К. Малевич – В. Стшемінський і Г. Стажевський: пошуки супрематичної та конструктивістської мови авангардистського мистецтва (cтаття третя) (2018)
Маслак В. І. - Дуальність підготовки фахівців сфери культури: pro at contra, Бутко Л. В., Василенко Д. П. (2018)
Мельник В. В. - Феномен смерті і пошук трансцендентного виміру в екзистенційній культурі, Славова Л. Л. (2018)
Мєднікова Г. С. - Давньоруський стиль: переосмислення елліністичних та візантійських традицій (2018)
Гоцалюк А. А. - Інтерес як фактор самоорганізації культури (2018)
Оленіна О. Ю. - Інтернет-меми українського походження Інтерес як фактор самоорганізації культури в культуротворчій практиці сучасного суспільства, Пічугіна Ю. О. (2018)
Добровольська В. В. - Вікіпедія як інструмент документування явищ соціально-культурної сфери, Пелещишин А. М. (2018)
Petrova I. - Peculiarities of formation of the leisure activity sphere in Ukraine of the 20-30ies of the XX century (2018)
Rybinska Y. - Integration of cultures as a 21st century phenomenon (2018)
Прокопович Л. В. - Театралізація структур повсякденності в культурних практиках метамодерну, Розова Т. В. (2018)
Сабадаш Ю. С. - Теоретичний спадок Миколи Реріха в контексті філософії космізму: джерелознавчий та культурологічний аспекти, Попович О. В. (2018)
Срібняк І. В. - 3-тя Залізна стрілецька дивізія армії УНР у 1921 р.: просвітня та культурно-мистецька складова таборового повсякдення вояцтва, Надтока Г. М. (2018)
Чурсін М. М. - Про роль культури у використанні інформаційної техніки й технологій у вищій школі, Сілютіна І. М. (2018)
Shevchenko O. - Ukrainian folk embroidery as a way of identification and communicative interaction of the Ukrainian people in modern conditions (2018)
Шевченко С. Л. - Ревіталізація цінностей християнської культури в творчості Пауля Тілліха (2018)
Shynkaruk L. - Dialogue of cultures: E. Hall and F. Kluckhohn, Salata H., Danylova T. (2018)
Іванюк О. Л. - Фортифікаційні пам’ятки у культурному контексті: український досвід (ранній новий час та ХІХ ст.), Ковальов Є. А. (2018)
Коваленко Є. Я. - Культура управління Стародавньої Греції (2018)
Кушнарьов В. В. - Формування "людини культури" як проект навчально-виховних студій майбутнього (2018)
Пилипів В. В. - Соціокультурні аспекти змісту поняття "гість": до постановки проблеми (2018)
Руденко С. Б. - Потрактування марксизму в авангардній музеології А. Жиляєва (2018)
Варцаба Н. В. - Аналіз PR-діяльності Французького культурного центру в Києві (2018)
Гавеля О. Р. - Культурні пріоритети сучасної студентської молоді України: особливості релігійного, естетичного, мистецького і літературного вибору (2018)
Красовський С. О. - Природа і основні етапи крос-культурної комунікації у міжнародному туризмі (2018)
Пашкевич М. Ю. - Івент-технології як інструмент формування державного іміджу (2018)
Cheban V. - Female images of Ukrainian women in the works of illustrators, designers of books and magazines of the twentieth century (2018)
Андросова Д. В. - Cимволістські-веристські аспекти виразності піанізму С. Рахманінова (2018)
Afonina O. - The artistic image in the context of culturological hermeneutics (2018)
Bezruchko O. - Life path and a creative activity of O. S. Moussienko (on the occasion of the 80th anniversary) (2018)
Берегова О. М. - Міжнародний фестиваль "Київ Музик Фест" як сучасний формат презентації національних музичних культур: польські імпрези (2018)
Маркова О. М. - Неосимволізм музики ХХІ сторіччя та виконавське музикознавство (2018)
Osadcha S. - The symbolic properties of liturgical singing tradition: from the category of symbol to the noetic measurement of culture (2018)
Savchenko R. - Culturality of music-pedagogical training of future specialists artistic education (2018)
Злотник О. Й. - Парадигма просторового структурування творів музичного мистецтва (2018)
Petryk O. - Contribution of Nataliia Slobodian to the establishment of artistic traditions and formation of Lviv ballet repertory (2018)
Антоненко О. М. - Православна духовна музика: історичні та культуротворчі аспекти розвитку, Антоненко М. М. (2018)
Антошко М. О. - Театральне життя Подільського краю кінця XIX − початку XX століття (2018)
Асталош Г. Л. - Угорська інструментальна музика в контексті становлення національного стилю (2018)
Бєлявіна Н. Д. - Концертні осередки при дворах прусських королев у першій половині XVIII століття (2018)
Бенюк О. Б. - Мистецький експеримент в естетичному дискурсі (2018)
Бондарчук В. О. - Епічна традиція в координатах оперного жанру: на прикладі постановка опери О. Бородіна "Князь Ігор" Д. М. Гнатюка (2018)
Буркацький З. П. - Характерні види техніки у творах пограниччя класицизму й романтизму (2018)
Vasiuta O. - Chernihiv Revutsky Music College: European vector of development (2018)
Волосатих О. Ю. - Українська тематика в театральному репертуарі Правобережної України першої половини ХІХ століття (2018)
Го Суншан - Рецепция стихотворения "Не пой, красавица, при мне" А. С. Пушкина в камерно-вокальной музыке ХІХ и ХХ веков (2018)
Zolotareva N. - Paraphrase in the genre system of piano transcriptions of Franz Liszt (2018)
Зосім О. Л. - Літургічний сакральний текст у середньовічній і новочасній європейській культурній парадигмі (2018)
Kaznacheieva T. - Pre-scenic musical and dance genres and forms of the Middle Ages (2018)
Kapliyenko-Iliuk Y. - Violin transcriptions as one of the methods of Yuri Gina's practice as a composer (2018)
Косів Р. Р. - Євхаристійні образи Христа у творчості риботицьких майстрів 1690–1750-х рр.: джерела іконографії та причини популярності (2018)
Landiak O. - The animated painting in new media art: technological and communicative features (2018)
Матвєєва Ю. Г. - Покрови у вигляді орла у візантійському мистецтві (2018)
Микуланинець Л. М. - Мистецтво як засіб культурної комунікації людства (2018)
Муляр П. М. - Архаїчні передумови першомузичної творчості та її пролонгації у виконавство (2018)
Нан Жи - "Похищение из сераля" В. А. Моцарта: к проблеме сценической интерпретации оперного текста (2018)
Охманюк В. Ф. - Становлення київської академічної баянної школи: 50–80-ті роки ХХ століття (2018)
Panyok T. - Ukrainian baroque and European context (2018)
Підлипська А. М. - Критика сучасного балету в Україні: наукові та мистецькі риси (2018)
Рижова О. О. - Стилістичні та іконографічні особливості ікони "Успіння" з колекції Національного художнього музею України (2018)
Татарнікова А. А. - "Тангейзер" Р. Вагнера у річищі еволюційних шляхів німецького музичного театру: міфопоетичні та жанрово-стильові аспекти (2018)
Ткач Ю. С. - Індивідуальний виконавський стиль диригента-хормейстера як предмет теоретичного дослідження (2018)
Turchak L. - O. Arkhypenko’s creative work in the context of the world art (2018)
Chernoivanenko A. - Improved folk instruments as a factor of holistic system of academic musical and instrumental culture of our time (2018)
Шевченко Л. М. - Ліризм української ментальної установки та її музичне виявлення (2018)
Волкова Г. В. - Онтологічний аспект залучення до творчості Й. С. Баха та до символіки духовної християнської музики (2018)
Дроздова E. О. - Преемственность в истории гитарного исполнительства (2018)
Жукова О. М. - Стиль та виконавська інтерпретаціясучасної фортепіанної мініатюри (2018)
Кучурівський Ю. С. - Національні аспекти розвитку жанру реквієму в англійській музиці (2018)
Лукацька Г. О. - Про втілення традицій салонної музики у творах для флейти і фортепіано Г. Форе, Ф. Гобера і С. Шамінад (2018)
Макарова З. М. - Балет Дмитра Шостаковича "Світлий струмок" у редакціях Федора Лопухова та Олексія Ратманського: хореографічні трансформації (2018)
Чжу Сюэмин - Принципы претворения мотива-монограммы DEsCH в творчестве Эдисона Денисова (2018)
Сиваш І. О. - Концептуальні засади етнодизайну в Україні (2018)
Маркова О. М. - Рецензія на монографію Ян Ірини Миколаївни "Соціосфера українського музично-драматичного театру останньої третини ХІХ – початку ХХ століття" (2018)
Рішення Міжнародної науково-практичної конференції "Перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему: досвід, проблеми та шляхи вирішення" (Київ, 27 - 28 листопада 2018 р.) (2019)
Носовський А. В. - Стратегічні напрями діяльності на об’єкті "Укриття" після введення в експлуатацію нового безпечного конфайнментa (2019)
Балан О. В. - Концептуальні рішення щодо демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта "Укриття", Паскевич С. А., Пашинов М. В., Підберезний С. С., Рудько В. М. (2019)
Краснов В. О. - Стан паливовмісних матеріалів усередині НБК "Арка" та проблеми, що пов’язані із забезпеченням їхньої ядерної та радіаційної безпеки, Годун Р. Л. (2019)
Бертольд А. - Фактори, що визначають безпечний стан об’єкта "Укриття" у складі нового безпечного конфайнмента, Веселов Є., Кондратьєв С., Кутіна І., Кюхлер Л. (2019)
Стельмах Д. А. - Попередній аналіз можливості переведення паливовмісних матеріалів у контрольований стан, Шумилова Л. Є. (2019)
Габєлков С. В. - Кристалізація лавоподібних паливовмісних матеріалів НБК-ОУ, Жиганюк І. В., Кудлай В. Г., Пархомчук П. Є., Чиколовець С. А. (2019)
Ольховик Ю. О. - Заскловування лавоподібних паливовмісних матеріалів об’єкта "Укриття" (2019)
Малахов Ю. В. - Стратегия преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. Проблемы и вызовы, Байбузенко Т. Ю. (2019)
Сверчков С. Ф. - Интегрированная автоматизированная система контроля объекта "Укрытие" (2019)
Новиков А. Е. - Измерение МЭД в ближней зоне НБК для оценки эффективности противорадиационной защиты, Шаршун С. В., Яковенко Л. В., Стромко Е. В., Евстигнеев А. Ю. (2019)
Панасюк М. І. - Результати радіоекологічного моніторингу в районі комплексу НБК-ОУ та засоби зменшення забруднення підземних вод, Стоянов О. І., Люшня П. А., Левін Г. В., Паламар Л. А., Онищенко І. П. (2019)
Круковский П. Г. - Модель теплогазодинамического, влажностного и радиационного состояния и мониторинга нового безопасного конфайнмента и объекта "Укрытие", Метель М. А., Скляренко Д. И., Полубинский А. С. (2019)
Метель М. А. - CFD-анализ и прогнозирование распространения радиоактивных аэрозолей при эксплуатации нового безопасного конфайнмента, Круковский П. Г., Скляренко Д. И., Полубинский А. С. (2019)
Конащук В. Л. - Інноваційна платформа для проекту перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (2019)
Molitor N. - The international projects to develop and support short and long term measures at ChNPP unit 4 site, Drace Z., Stange-Wiehr I. (2019)
Носовський А. В. Ювілеї (2019)
Правила для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2016)
Чугунов І. - Фінансова політика України в умовах глобалізації економіки, Пасічний М. (2016)
Бохан А. - Інтегратори екологічної дипломатії (2016)
Бланк І. - Планування грошових потоків підприємства, Ситник Г. (2016)
Лабурцева О. - Ідентичність корпоративного бренду торговельних мереж (2016)
Бондаренко С. - Динамічні нормативи у цільовому управлінні підприємством (2016)
Лучик С. - Економічний потенціал прикордонних регіонів України, Лучик В., Лучик М. (2016)
Шульга Н. - Ідентифікація системно важливих банків, Колодізєва С. (2016)
Сьомченков О. - Інформаційний супровід фондового ринку України (2016)
Шаповал С. - Система бюджетного планування в Україні (2016)
Білоцерківський О. Б. - Вибір інвестиційного проекту з використанням імітаційного моделювання (2013)
Бондаренко О. В. - Оцінка факторів, що впливають на рециклінг відходів виробництва, будівництва і зносу (2013)
Боровський О. Д. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємства, Коробков Д. В. (2013)
Вартанян В. М. - Методи оцінювання економічної ефективності діяльності підприємств комунальної сфери, Нарожна Є. О. (2013)
Герасимяк Н. В. - Проблеми формування та реалізації комплексу засобів маркетингу підприємства борошномельно-круп’яної галузі України та шляхи їх вирішення, Панасюк І. М. (2013)
Гойхман М. І. - Діагностика сучасного стану банківської системи україни на основі аналізу власного капіталу банків (2013)
Горбунов Н. П. - Конкурентоспособность туристических услуг. Проблемы и способы оценки, Яценко О. Н., Небога И. А. (2013)
Гриднева Г.И. - Определение конкурентоспособности управленческих работников, Понкратова И. А., Илларионова Е. А. (2013)
Заднєпровська Г. І. - Інноваційний потенціал промислового підприємства в умовах економіки знань (2013)
Закревська Л. М. - Регулювання аграрного ринку України в умовах міжнародної інтеграції (2013)
Коваленко І. В. - Розвиток класифікації фінансових активів до запитів бухгалтерського обліку (2013)
Кокорєва О. В. - Зіставлення понять: інтереси та загрози, їх вплив на економічну безпеку туристичного підприємства (2013)
Мілошевич Н. В. - Тенденції розвитку інноваційної діяльності страхових компаній України (2013)
Назаренко О. В. - Напрями зміни моделі національної економіки України, Решетняк Н. Б. (2013)
Найдьонова М. В. - Організаційно-економічний механізм формування інтелектуального капіталу високотехнологічного підприємства, Громова О. В., Паламарчук І. В. (2013)
Николенко Н. В. - Определение экономической сущности аренды (2013)
Новикова О. А. - Содержание и модель инновационного контура саморазвития, Карпов Э. А., Ченцова Е. П. (2013)
Обідник Д. Ю. - Тенденції розвитку світової вугільної промисловості в умовах глобалізації (2013)
Пантюхова А. В. - Облік земельних ресурсів за міжнародними та національними стандартами з урахуванням екологічної складової (2013)
Пестовская З. С. - Сущность и анализ текущих финансовых потребностей машиностроительных предприятий Украины, Грушевский С. В. (2013)
Рекуш А. М. - Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств аграрного сектора економіки (2013)
Розіт Т. В. - Екологічний аудит: сутність, історія розвитку та методика проведення (2013)
Руліцька К. М. - Доцільність використання форсайту для прогнозування розвитку вітчизняних аграрних формувань (2013)
Саприкіна О. М. - Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі регіону (2013)
Сенічкіна О. Е. - Сутність та зміст активізації інноваційної праці працівників підприємства (2013)
Скотнікова Л. П. - Фактори підвищення ефективності діяльності підприємств енергетичного машинобудування, Штонда С. С. (2013)
Стрижак Е. О. - Методологический плюрализм в современной экономической теории (2013)
Судомир М. Р. - Організаційний потенціал стратегічного розвитку підприємств (2013)
Судомир С. М. - Формування результативної системи управління в контексті трансформаційних перетворень (2013)
Тарасова О. В. - Управління діяльністю підприємства в умовах кризи (2013)
Тимошенков И. В. - Социальная ответственность и этика бизнеса в контексте институционального анализа, Нащекина О. Н. (2013)
Ткаченко І. В. - Терміносистема соціального захисту (2013)
Филипковская Л. А. - Оценивание эффективности инвестиционной деятельности рекламного агентства, Кравчук А. Г. (2013)
Харченко Г. А. - Особливості соціально-психологічних методів в управлінні підприємством, Боровий Ю. М. (2013)
Христенко Г.М. - Розвиток та напрями підвищення ефективності зернової галузі (2013)
Чорновіл І. А. - Сучасний стан інноваційної діяльності на м’ясопереробних підприємствах (2013)
Шелухина Е. А. - Принципы организации эколого-ориентированной учетно-аналитической системы на предприятии (2013)
Велика любов і подих серця. До 100­річчя від дня народження Любові Трохимівни Малої (2019)
Ювілей aкaдeміка Oлега Васильовича Kopкушка (2019)
Фадєєнко Г. Д. - Ефективність та безпечність препарату адеметіоніну в корекції функції печінки у пацієнтів зі стеатогепатитом. Результати відкритого багатоцентрового порівняльного постмаркетингового дослідження, Скрипник І. М., Осьодло Г. В., Гріднєв О. Є., Нікіфорова Я. В. (2019)
Яцюк С. О. - Проблемні питання діагностики, лікування та контролю ерадикації інфекції Helicobacter pylori на етапі надання первинної медико­санітарної допомоги (за результатами опитування лікарів первинної ланки), Палій І. Г., Заїка С. В., Ткачук І. В. (2019)
Пархоменко Л. К. - Гастроентерологічні вияви впливу метотрексату в дітей, хворих на ювенільний ідіопатичний артрит, Страшок Л. А., Павлова О. С. (2019)
Степанов Ю. М. - Нові можливості лікування хворих з хронічними запорами, Власова О. М. (2019)
Дорофеев А. Э. - Исследование фитопрепарата Холелесан® у больных с функциональной патологией желчевыводящих путей и кишечника, Руденко Н. Н. (2019)
Губергриц Н. Б. - Клинический случай компенсаторной узловой гиперплазии печени, Дядык Е. А., Беляева Н. В., Фоменко П. Г., Чирков Ю. Э., Шпак С. А. (2019)
Зайцева О. Е. - Перекрестный синдром: сочетание аутоиммунного гепатита с первичным билиарным холангитом, Кушнир С. Л., Дядык Е. А. (2019)
Дорофеев А. Э. - Комплексная терапия неалкогольной жировой болезни печени в сочетании с синдромом избыточного бактериального роста, Руденко Н. Н., Ткач С. М., Дыня Ю. З. (2019)
Швець О. В. - Результати мультицентрового дослідження ефективності ерадикації Helicobacter pylori, проведеної згідно з рекомендаціями Маастрихтського консенсусу V, Бондаренко О. О., Агібалов О. М., Корольова Н. І., Бєляєва Н. В., Ксенчин О. О. (2019)
Ткач С. М. - Постинфекционный синдром раздраженного кишечника: последние рекомендации рабочей группы Римского фонда, Мирзабаева Н. М. (2019)
Колеснікова О. В. - Інфекція Helicobacter pylori і кислотозалежні захворювання на тлі метаболічно­асоційованих станів: механізми розвитку і тактика ведення (2019)
Левченко А. Р. - Роль запалення та протизапальної терапії при синдромі подразненого кишечника (огляд та результати власного дослідження) (2019)
Антоненко А. В. - Ідіопатична нециротична портальна гіпертензія та синдром Бадда — Кіарі: фокус на проблему, Берегова Т. В. (2019)
Оголошення (2019)
До уваги авторів (2019)
Литвин С. Х. - Мемуари та спомини сучасників як джерело дослідження життя і діяльності Симона Петлюри (2018)
Ovcharuk O. - Transformation of human immediates in Post modern cultural practices (2018)
Shynkaruk V. - Myth as a phenomenon of culture, Salata H., Danylova T. (2018)
Tatsiy V. - The rule of law: modern scientific discourse and practical realization in Ukraine, Danilyan O. (2018)
Гончарова О. М. - Музейні практики для дітей в художніх музеях Федеративної Республіки Німеччини (2018)
Личковах В. А. - Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи. О. Богомазов – художники "Краківської групи": від кубізму і футуризму до експресивно-ліричної абстракції (Стаття четверта) (2018)
Karpov V. - Military museology in the period of the transgression of the society from 1989 to 1991 (2018)
Bakhov I. - Main areas of the implementation of multiculturalism in professional educator training in the USA (2018)
Яковлев О. В. - Фестивальний рух як чинник інтеграції та збереження національного культурного ландшафту (2018)
Bykova T. - The Hutsul culture in fictional prose of the beginning of the XXth century: interpretation peculiarities, Bykov O. (2018)
Karpenko O. - Synergy of technologies and culture under consditions of the development of digital society, Zaporozhets T. (2018)
Гедьо А. В. - Епістолярій діячів освіти та мистецтва як джерело з історії культури Південної України ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Lysenko O. - International cultural polylogue at the turn of ХХ – ХХІ centuries: the problems, challenges and prospects for Ukraine, Pekarchuk V., Khoinatska L. (2018)
Барна Н. В. - Сценічний образ моди як цілісність естетичних та культурних ініціатив (2018)
Мартинишин Я. М. - Проектний менеджмент як стратегічний інструмент розвитку соціокультурної сфери, Костюченко О. В. (2018)
Popovych O. - The potential of the biographical approach in the context of the analysis of the role of famous personalities in the world culture (through the example of Zbigniew Brzezinski’s life), Sabadash Ju. (2018)
Смолінська О. Є. - Феноменологія родознавства у культурно-освітньому просторі університету, Купчак Т. З., Дзюбинська Х. А. (2018)
Stoliar M. - Post-totalitarian practices of Soviet and Polish comedy films of 1960–1980 s. (2018)
Білозор Д. В. - Світоглядна культура особистості в умовах сучасного (транзитивного) суспільства (2018)
Гавеля О. М. - Реалізація креативного і ділового потенціалу обдарованих студентів в інноваційній культурно-мистецькій діяльності (2018)
Goncharenko O. - Self-regulation of culture: the role of public associations and electronic communication, Neskorodzhena L. (2018)
Денисюк Ж. З. - Вплив інформаційно-комунікативного середовища на аксіосферу суспільства (2018)
Добровольська В. В. - Фактор соціальних мереж у завданнях захисту суспільного інформаційного образу закладів культури, Пелещишин А. М., Вус В. А. (2018)
Карповець М. В. - Перформативна теорія культури: повернення до суб’єкта (2018)
Кіш Н. В. - Педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів, Канюк О. Л. (2018)
Коваленко Є. Я. - Специфіка культури менеджменту Високого Середньовіччя (2018)
Мазур Т. В. - Державна політика щодо охорони культурної спадщини під час Української революції 1917–1921 років, Мищак І. М. (2018)
Panchenko S. - Issue of freedom in religious tourism and pilgrimag (2018)
Поплавська А. В. - Феномен гостинності в українському та зарубіжному культурознавстві (2018)
Рева Т. С. - Симулятивний характер соціокультурних трансформацій у культурологічній думці другої половини ХХ століття (2018)
Руденко С. Б. - Музей в негативному дискурсі модернізації (2018)
Хлистун О. С. - Віра в перевтілення у світовій міфології (2018)
Шевченко М. І. - Роль громадських медіа в переформатуванні культурної політики: український досвід (2018)
Adamovska M. - The ID systems in the global tourist space: problems and perspectives (2018)
Afonina O. - Music of modern ballets (2018)
Андрущенко Т. В. - Місце творчості у добу Відродження як умови зростання людської досконалості у ідейно-естетичному та практичному вимірах, Андрущенко Т. І., Денисенко В. М. (2018)
Bezruchko O. - Analysis of science and cinema-educational heritage of O. S. Moussienko (on the occasion of the 80th anniversary) (2018)
Рябініна О. В. - Простір Homo Virtualis і пост-цифрова естетика музики, Коваленко І. І. (2018)
Шеретюк Р. М. - Мистецька спадщина художника піара Кароля (Лукаша) Гюбеля (1722 – 1793) на теренах Волині (2018)
Shkolna O. - The role of the Radzivil family in the formation of the historical, cultural and artistic panorama of Europe in the XVIII–XIX centuries (2018)
Petryk O. - Contribution of Oleh Stalinskyi into the development of the Ukrainian ballet theatre (2018)
Попова А. Б. - Система Крістін Лінклейтер та її роль у розвитку техніки естрадного вокалу (2018)
Boychuk I. - Ukrainian sources of creative work of Hollywood composer Hamma Skupynskyi, Herehova S. (2018)
Варивончик А. В. - Еволюція розвитку машинної вишивки та сучасних вишивальних автоматів (2018)
Вей Лімін - Формування сучасної вокальної культури України (2018)
Жишкович М. А. - Аспекти формування мистецько-педагогічних умінь студента-вокаліста як майбутнього викладача співу (2018)
Kaznacheieva T. - The synthesis of arts in the genre of opera-ballet (2018)
Каленюк О. М. - Інтерпретація традиційної української вишивки в сучасному професійному панно (2018)
Kapliyenko-Iliuk Yu. - "Wandering Stars" by Leonid Zatulovskyi: traditions and innovation in the interpretation of the symphonic suite genre (2018)
Карась С. О. - До питання технічних особливостей сучасного баяна-акордеона, Катрич О. Т. (2018)
Kolomyyets O. - Musical component in the "rites of passage” of Hutsul family cycle: on means and forms of "being moduses” implementation in the traditional culture (2018)
Коробка Т. С. - Специфіка діяльності академічних хорових колективів в умовах функціонування мультимедійних каналів комунікації (2018)
Кравченко А. І. - Паратекстуальне програмування ансамблевих п'єс українських композиторів: змістовий та мовно-виражальний аспекти синестетичних асоціацій (2018)
Kravchenko T. - Socio-cultural value of television as a screen form of art in shaping the outlook of a young spectator (2018)
Kushnir A. - Kyiv flute performance school: main principals (2018)
Лягущенко А. Г. - Вплив хореографічного мистецтва на розвиток театральної справи України: історичний аспект (2018)
Осока О. В. - Міфологічні простори в симфонічних творах венсана д’Енді (2018)
Підлипська А. М. - Школа жіночого балетного виконавства Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка (2018)
Прищенко С. В. - Рекламний дизайн: дослідження термінологічної бази (2018)
Pukhlianko M. - Ukrainian competitions of pianists-performers in the world cultural space (2018)
Рось З. П. - Класифікація українських джазових фестивальних акцій періоду незалежності (1991-2012 рр.) (2018)
Sprinsyan V. - Theatricalization as a way of expanding the communicative space of fashion shows, Shevchenko E., Prokopovich L. (2018)
Хананаєв С. В. - Камерно-вокальний вислів як процес художньої самоідентифікації (на прикладі творчості С. Рахманінова), Хананаєва Г. В. (2018)
Шевченко Л. М. - Одеська фортепіанна школа в українському мистецтві ХХ–ХХІ століть (2018)
Шумакова С. М. - Театральне мистецтво: мiстерiальна "формула" вираження глибини й незмiрностi людського буття (2018)
Король А. М. - Жіночі образи в оригінальних балетах В. Вронського "Олеся" та "Поема про Марину" (2018)
Курбанова Л. В. - Композиторсько-редакційна діяльність Павла Маценка: збереження традицій національного хорового мистецтва в українській західній діаспорі (2018)
Лавриненко А. В. - Творчо-педагогічні принципи Іво Васильовича Бобула в контексті підготовки молодих вокалістів (2018)
Левкулич Є. О. - Концертна діяльність Сергія Борткевича початку ХХ століття: історіографічний аспект (2018)
Шульгіна В. Д. - Творчий доробок видатного вченого та митця (до ювілею Комісарова Олега Вадимовича, професора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, члена-кореспондента Української технологічної академії, заслуженого діяча мистецтв України) (2018)
Криволапов М. О. - Рецензія на монографію "Художньо-образна система рекламної графіки" Світлани Прищенко (2018)
Титул, зміст (2018)
Сіньїнань В. - Підвищення ефективності спеціальної фізичної підготовки веслувальників-спринтерів на байдарках і каное на основі аналізу реакції кардіореспіраторної системи, Дяченко А. (2018)
Денисенко В. - Навчання техніки основних статичних вправ на основі ідеомоторного тренування акробатів на етапі попередньої базової підготовки, Максимова Ю., Філіппов М. (2018)
Козлов К. - Багаторічна динаміка спортивних результатів найсильніших спортсменів світу в легкоатлетичних стрибках (2018)
Рашид Ш. А. - Підготовка кваліфікованих плавців у втягувальних мікроциклах та мезоциклах, Шкребтій Ю. (2018)
Совенко С. - Кінематичні характеристики техніки спортсменів, які спеціалізуються у спортивній ходьбі на 10 км, на етапі спеціалізованої базової підготовки, Данилюк Д. (2018)
Бишевець Н. - Підготовка студентів закладів вищої освіти фізкультурного профілю до застосування методу експертних оцінок, Сергієнко К., Голованова Н. (2018)
Бутенко Г. - Вплив занять оздоровчим та спортивним туризмом на фізичну підготовленість молодших школярів, Гончарова Н. (2018)
Кашуба В. - Технологія корекції фізичного стану школярів з вадами слуху в процесі фізичного виховання, Маслова О., Ричок Т. (2018)
Кисленко Д. - Функціональна підготовленість слухачів Інституту управління державної охорони України, Юхно Ю., Хмельницька І. (2018)
Підгайна В. - Оцінка рівня здоров’я та структури захворюваності старшокласників як передумова розробки оздоровчої програми, Кириченко В. (2018)
Білько Б. - Екологічна політика в олімпійському спорті в XX–XXI ст. (2018)
Віхров К. - Дослідження професійно значущих психофізіологічних властивостей і якостей футбольного арбітра (2018)
Саїнчук М. - Декларативність та реальність реалізації оздоровчого цілепокладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах (2018)
Сутула В. - Про сутність взаємозв’язку між фізичною культурою і фізичним вихованням (2018)
Ксу Ч. - Етика вчителя фізичного виховання (2018)
Шинкарук О. - Інформаційні технології як фактор освітніх перетворень у закладах вищої освіти з фізичної культури і спорту, Денисова Л., Харченко Л. (2018)
Сігарьов Є. М. - Концепція переходу до малошлакової конвертерної технології (повідомлення 1), Чернятевич А. Г., Гуржий Д. О., Чубіна О. А. (2017)
Сігарьов Є. М. - Оцінка потужності перемішування у розплаві з обертовою фурмою, Сігарьов М. К., Кочмола Д. С. (2017)
Еременко А. П. - Графитизирующее модифицирование высокопрочного чугуна для тонкостенных отливок, Брезицкая В. А. (2017)
Максименко О. П. - Теоретическое исследование продольной устойчивости полосы в валках, Лобойко Д. И., Бакун В. В. (2017)
Максименко О. П. - Теоретическое исследование процесса прокатки в комплексе приводных и неприводной клетей, Лобойко Д. И., Марченко К. К., Пустова С. Ю. (2017)
Бейгул О. О. - Огляд та аналіз конструктивних особливостей конвеєрних ставів, Добрик О. В, Бейгул В. О., Лепетова Г. Л. (2017)
Бейгул О. О. - Визначення розрахункових навантажень на став стрічкового конвеєра, Добрик О. В, Бейгул В. О., Лепетова Г. Л. (2017)
Білоус О. І. - Стрічка конвеєра відведення води після промивання сировини, Перфильєва Ю. М., Медведь Т. К., Огар К. І. (2017)
Дуботалов А. С. - Анализ способов охлаждения при шлифовании и перспектив их развития, Чухно С. И. (2017)
Романюк Р. Я. - Особливості силової взаємодії штаби з валками при тонколистовій прокатці, Левчук К. О. (2017)
Камель Г. И. - Выбор вида промышленного транспорта для сырья при непрерывной варке целлюлозы и полуцеллюлозы в Украине, Гасило Ю. А., Ивченко П. С., Дьяченко О. А. (2017)
Камель Г. И. - Особенности функционирования гидравлической системы промышленного транспорта установки "Камюр”, Ивченко П. С., Гасило Ю. А., Дьяченко О. А. (2017)
Клюев О. В. - Асинхронный вентильный каскад с ориентированной по вектору потокосцепления ротора системой управления, Садовой А. В. (2017)
Волянский Р. С. - Обобщенная автоматизированная система управления энергоресурсами, Садовой А. В. (2017)
Шумейко О. О. - Використання методів кластеризації в задачах інфографіки, Шевченко Г. Я., Панкратова Д. В. (2017)
Дранишников Л. В. - Управління пріоритетами проекту на основі нечіткої логіки, Шарівська О. М. (2017)
Ларичева Л. П. - Процес розкладання алжирських фосфоритів нітратною кислотою, Волошин М. Д., Гушулей Г. О. (2017)
Гуляєв В. М. - Дослідження якісних органолептичних показників фруктової пастили з підвищеним вмістом вітамінів, Корнієнко І. М., Четверикова К. С., Трішина В. Ю., Шквиренко Л. А. (2017)
Анацький А. С. - Дослідження процесу виділення кислот з відходів виробництва плодово-ягідних напоїв, Шквиренко Л. А., Трішина В. Ю., Четверикова К. С. (2017)
Анацький А. С. - Дослідження процесу біодеградації відходів рослинного походження, Філімоненко О. Ю., Філоненко А. О., Калниш А. О. (2017)
Анацький А. С. - Дослідження процесу переробки відпрацьованого активного мулу, Головей О. П., Корнієнко І. М., Калниш В. О., Філоненко А. О. (2017)
Проценко А. В. - Реагентный гидрохимический способ извлечения олова из лома жестяных консервных банок, Гуляев В. М., Анацкий А. С., Дмитриков В. П. (2017)
Клименко Т. К. - Просторова неоднорідність вмісту валових і рухомих форм важких металів у ґрунтах урбанізованих ландшафтів (2017)
Романюк Р. Я. - Безпека праці при плавленні та нагріванні цирконієвих сплавів, Толок А. О. (2017)
Троїцька О. О. - Аналіз забезпечення безпеки праці на ветеринарно-санітарних заводах, Бєлоконь К. В. (2017)
Дерець Є. В. - Дослідження готовності студентів до використання комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики (2017)
Карімов І. К. - Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач: методологічні аспекти формування практичних навичок, Карімов Г. І. (2017)
Карімов І. К. - Моделювання та прогнозування в системі підготовки студентів економічних спеціальностей, Карімов Г. І. (2017)
Дерець О. Л. - Математичний опис та моделювання перехідних процесів електричних кіл другого порядку, Садовой О. В., Дерець С. О. (2017)
Дерець О. Л. - Спеціальні питання математичного опису та моделювання динаміки електроприводів допоміжного обладнання автомобілів, Садовой О. В., Дерець С. О. (2017)
Пилов П. И. - Технология получения микроталька из сырья Украины, Горобец Л. Ж., Машкова Т. Ю. (2018)
Білецький В. С. - Моделювання процесу селективної масляної агрегації вугілля, Сергєєв П. В. (2018)
Кравченко В. П. - Получение минеральной ваты переработкой металлургических шлаков, Таранина Е. В., Ганкевич В. Ф. (2018)
Ніколаєнко К. В. - Шляхи спрощення технологічної схеми збагачення тонковкрапленої магнетитової руди, Бессарабов О. А., Самойлов В. В., Афанасьєв С. Е. (2018)
Олійник Т. А. - Перспективи розвитку технологій збагачення залізних руд (2018)
Ганкевич В. Ф. - Влияние термоциклического воздействия на энергетические и прочностные показатели разрушения горных пород, Вахалин Ю. Н., Ливак О. В. (2018)
Богдан А. О. - Моделювання напруженого стану барабана рудопомольного млина за допомогою програмного ресурсу Solidworks, Білецький В. С., Сокур М. І. (2018)
Кирнарский А. С. - Технологические предпосылки получения богатых железорудных концентратов (2018)
Олійник Т. А. - Використання тонкого грохочення в умовах ПРАТ "ПІВНІЧОГО ГЗК", Скляр Л. В., Олійник М. О., Кушнірук Н. В., Скляр А. Ю., Коржан І. А. (2018)
Полулях А. Д. - Распределение классов крупности при сухом подготовительном грохочении угля, Берлин А. М., Полулях О. В. (2018)
Шевелёва А. М. - Методы повышения качества готового продукта при струйном измельчении (2018)
Моркун В. С. - Моделювання впливу ультразвукового сигналу в середовищі для розробки нової технології рудопідготовки залізорудної сировини, Губін Г. В., Олійник Т. А., Тронь В. В., Равінська В. О. (2018)
Полулях Д. А. - Улучшение качества обогащаемого материала при использовании резиновых сит в процессах грохочения на фабриках, Никутов Р. А. (2018)
Пілов П. І. - Основи технології переробки електротехнічного та електронного лому, Лисенко Д. О. (2018)
Дмитренко М. І. - Частота скупченості зубів при різних видах зубощелепних аномалій, Коровіна Л. Д. (2014)
Іленко Н. В. - Системний погляд на механізми розвитку патологічних процесів в тканинах пародонта ВІЛ-інфікованих пацієнтів (2014)
Куроєдова К. Л. - Ортодонтичний прийом як стресогенна ситуація (2014)
Лабій Ю. А. - Показники мінерального обміну у дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, які проживають у районах івано-франківської області із підвищеним антропогенним навантаженням, Мельничук Г. М. (2014)
Локес К. П. - Аналіз причин незадовільних результатів лікування хворих із гнійно-запальними процесами щелепно-лицевої ділянки (2014)
Микитенко А. О. - Нові перспективи використання мультипробіотика "Симбітер омега" для монотерапії хронічного генералізованого пародонтиту (2014)
Неспрядько В. П. - Функціональний стан жувальної мускулатури конструкції часткових знімних протезів на атачменах з різним ступенем жорсткості при протезуванні пацієнтів з частковою втратою зубів, Черних Н. С., Ботвинко В. В., Гончарук І. Є. (2014)
Ніколішина Е. В. - Оцінка ефективністі лікування хворих на тяжкий флюороз зубів прямими та непрямими вінірами, Ніколішин І. А. (2014)
Падалка А. І. - Вивчення закономірностей розвитку третіх молярів за результатами аналізу комп′ютерних ортопантомограм пацієнтів м. Полтава (2014)
Попович І. Ю. - Клінічна ефективність прямої реставрації девітальних фронтальних зубів із використанням внутрішньоканальних штифтів, Петрушанко Т. О. (2014)
Поліщук Т. В. - Аналіз ураженості карієсом дітей та підлітків м. Полтава (2014)
Сідаш Ю. В. - Первинна діагностика туберкульозу на стоматологічному прийомі, Бублій Т. Д. (2014)
Череда В. В. - Вплив сезонності на стан імуномікробіоценозу порожнини рота в осіб молодого віку, Петрушанко Т. О., Мамонтова Т. В. (2014)
Герасименко Л. А. - Функциональность семьи при обсессивно-компульсивном расстройстве у женщин (2014)
Голованова І. А. - Поширеність факторів ризику захворювань серцево-судинної системи серед мешканців міста Полтава, Хорош М. В. (2014)
Гопко О. Ф. - Особливості пружно-еластичних властивостей судин у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень та супутньою серцево-судинною патологією, Приходько Н. П. (2014)
Грішина О. І. - Перебіг остеоартрозу у хворих з метаболічним синдромом в залежності від прогресування факторів ризику серцево-судинних захворювань, Бабінець О. М., Менкус О. В. (2014)
Дубинська Г. М. - Визначення імунологічної ефективності специфічної профілактики грипу в осіб із поліморфізмом генів TLR-2, TLR-3, TLR-4, Прийменко Н. О., Ізюмська О. М., Руденко С. С., Артемьєва О. В. (2014)
Дубинська Г. М. - Деякі аспекти епідеміологічної характеристики хронічного гепатиту С у Полтавській області на сучасному етапі, Сизова . Л. М., Коваль Т. І., Байбарза А. А., Марченко О. Г. (2014)
Ждан В. М. - Оптимізація лікування НПЗП-гастропатії у ревматологічних хворих, Бабаніна М. Ю., Кітура Є. М., Волченко Г. В., Шилкіна Л. М., Ткаченко М. В. (2014)
Ковальчук Л. Й. - Гігієнічна оцінка евтрофікації поверхневих водойм Українського Придунав’я, Мокієнко А. В. (2014)
Литвиненко Н. В. - Потенційні можливості використання α-ліпоєвої кислоти при вертеброгенних радикулонатіях, Пінчук В. А., Силенко Г. Я., Кривчун A. M. (2014)
Мергель Т. В. - Вплив комбінованої фармакотерапії з включенням амлодипіну на динаміку показників турбулентності серцевого ритму у хворих із постінфарктним кардіосклерозом (2014)
Пац Н. В. - Сравнительная характеристика кожной температуры в зависимости от расовой принадлежности, Костяхина Г. А., Костяхин Е. А. (2014)
Савченко Л. В - Модернізація лікування інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень у поєднані з ішемічною хворобою серця у осіб похилого віку, Хайменова Г. С. (2014)
Сова С. Г. - Фізіолого-гігієнічна оцінка праці складальників-клепальників і слюсарів-складальників на сучасних авіапідприємствах (2014)
Ступницька Г. Я. - Ендотеліальна дисфункція у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень залежно від нутрітивного статусу (2014)
Тесленко Ю. В. - Гендерні особливості перебігу стабільної стенокардії напруги на фоні комплексного лікування супутнього остеоартрозу та ожиріння (2014)
Ткаченко М. В. - Корекція терапії поєднаних патологій: остеоартрит та цукровий діабет ІІ тип, на основі клініко-функціональних показників та якості життя, Бабаніна М. Ю., Хайменова Г. С. (2014)
Чернюк Н. В. - Математичне обгрунтування основних патогенетичних ланок хронічного обструктивного захворювання легень (2014)
Фурик О. О. - Динаміка клініко-біохімічних параметрів та вмісту нітритів і L-аргініну у сироватці крові хворих на гострий гепатит В із супутнім хронічним вживанням алкоголю в гепатотоксичних дозах, Рябоконь О. В., Онищенко Т. Є., Савельєв В. Г. (2014)
Шелевицька А. І. - Результати комп’ютерного аналізу серцевих звуків у здорових доношених новонароджених, Мавропуло Т. К., Шелевицька В. А. (2014)
Ясінський Р. М. - Тактика ведення хворих на вперше діагностований ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз легень в залежності від варіанту перебігу ко-інфекції (2014)
Бензар І. М. - Сучасні підходи до діагностики і лікування лімфатичних мальформацій у дітей раннього віку (2014)
Запорожан В. М. - Генетична детермінація ангіогенезу при формуванні децидуальної тканини у вагітних із залізодефіцитною анемією, Анчева І. А., Микитенко Д. О., Євдокимова В. В. (2014)
Кравців М. І. - Місцеве лікування нагноєння лапаротомної рани, Сейфі Шейх Мохаммад Лу Мехді, Форгані Сейєд Ехсан (2014)
Притула В. П. - Особливості санації та деепітелізації кіст печінки на етапах лікування у дітей (2014)
Руденко Є. О. - Віддалені результати хірургічного лікування вродженої емфіземи легень у дітей (2014)
Стець М. М. - Сучасні доктрини хірургічної тактики в лікуванні хворих на проривну виразку шлунку та дванадцятипалої кишки (2014)
Рудник В. Т. - Патогенетичні аспекти анемії вагітних на тлі хронічного пієлонефриту (2014)
Чайка В. А. - Лечебная эффективность видеолапароскопии при сочетанной краниоабдоминальной травме (2014)
Шаповалова Е. И. - Возможности использования баллонной дилатации большого дуоденального сосочка при лапароскопических операциях на желчных протоках, Грубник В. В., Дюжев А. С. (2014)
Шейко В. Д. - Динаміка видового спектру та антибіотикочутливості збудників інтраабдомінальних хірургічних інфекцій, Должковий С. В. (2014)
Витко Ю. Н. - Особенности наружного строения тройничного узла человека во внутриутробном периоде развития, Старченко И. И. (2014)
Гордієнко Л. П. - Оксидативний стрес – провідний механізм розвитку патологічних змін в слинних залозах за умов експериментального ожиріння (2014)
Гринь В. Г. - Особливості анатомічної та гістологічної будови червоподібного відростку плодів людини, Дейнега Т. Ф., Тарасенко Я. А., Свінцицька Н. Л. (2014)
Довбня Ю. Н. - Топографоанатомическая характеристика желез слизистой оболочки лобных пазух человека, Пронина Е. Н., Данильченко С. И. (2014)
Єлінська А. М. - Роль ядерного фактора κB у механізмах порушень окиснювальних процесів у слинних залозах за умов відтворення експериментального метаболічного синдрому, Костенко В. О. (2014)
Зупанец И. А. - Терапевтическая эффективность оригинального комбинированного хондропротектора на модели системного стероидного артроза у крыс, Зимин С. М. (2014)
Кузнецова Т. Ю. - Моделирование механизма антирадикальных процессов на наноуровне с участием глутатиона в биологических системах, Соловьева Н. В. (2014)
Метешук-Вацеба Л. Р. - Ультраструктурні зміни шкіри щурів при довготривалому впливі опіоїду, Дісковський І. С. (2014)
Підвальна У. Є. - Структурні особливості судинної оболонки очного яблука за умов довготривалого опіоїдного впливу в експерименті (2014)
Повар М. А. - Стан мікробної екології загального препарату товстої кишки в щурів зі стрептозотоцин–індукованим цукровим діабетом, ускладненим ішемією-реперфузією головного мозку, Ткачук О. В. (2014)
Рябушко Н. О. - Ясеневий міжзубний сосочок: гістологічна будова в нормі та при ішемічній хворобі серця, Дворник В. М., Баля Г. М. (2014)
Сидоренко А. Г. - Визначення гострої токсичності етилового ефіру 4-|2-гідрокси-2-(2-oксo-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно|-масляної кислоти (2014)
Соловйова Н. В. - Фізико-хімічна оцінка можливості використання оксиду азоту у якості ефективного регулятора багатьох патологій в організмі людини (2014)
Сухомлин Т. А. - Вплив препарату Ліпін на показники вуглеводного обміну при опіковій хворобі, Басараб Я. О. (2014)
Тимошенко А. В. - Морфологічна оцінка впливу гострого іммобілізаційного стресу на серце щура, Дяуленко Д. О., Коптев М. М. (2014)
Тимошенко О. О. - Зміни хімічного складу та мікроскопічної структури посмугованих м’язів білих щурів за умов впливу на організм солей важких металів, Масленко Г. О., Ткач Г. Ф. (2014)
Филенко Б. М. - Плоскоклітинний рак легень з ороговінням: мітотичний режим та проліферативна активність (2014)
Цубанова Н. А. - Порівняльний аналіз кардіопротекторної дії нового структурного аналога мелатоніну за умов патологій міокарда різного ґенезу (2014)
Шатов Д. В. - Анализ морфометрических показателей паренхимы лёгких крыс при введении итраконазола и ксеногенной цереброспинальной жидкости, Григорьев П. Е. (2014)
Ярмоленко О. С. - Особливості морфологічної перебудови міокарду щурів старечого віку за умов впливу гіпоосмолярної гіпергідратації (2014)
Коваленко К. Г. - Конверсія як продуктивний засіб словотворення у субмові медицини (на матеріалі англійської медичної термінології) (2014)
Kotelevskiy R. А. - The use of modern computer and network technologies in teaching prosthetic dentistry for foreign English-speaking students (2014)
Лисанець Ю. В. - Енантіосемія в англомовному медичному дискурсі (2014)
Ніколаєва Н. М. - Складові особистісної культури сучасного викладача, Мішук К. О., Протовень О. П. (2014)
Усачова О. В. - Підходи до викладання циклу "Імунопрофілактика" для інтернів педіатричного профілю на кафедрі дитячих інфекцій, Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Сіліна Є. А. (2014)
Дубина В. О. - Удосконалення комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит, Силенко Б. Ю., Силенко Г. М. (2014)
Луценко Р. В. - ГАМК-ергічна система та її роль у анксіогенезі (2014)
Рибалов О. В. - Сучасний погляд на виникнення та розвиток периферичних уражень лицевого нерва, Аветіков Д. С., Іваницька О. С. (2014)
Романова Ю. Г. - Аспекты профилактики хронической герпетической инфекции в условиях дентальной имплантации, Беда А. В. (2014)
Шиленко Д. Р. - Особливості корекції нейром’язевого впливу на жувальну систему з урахуванням віку дитини, Писаренко О. А. (2014)
Мавров Г. І. - Новітні методи стримування інфекцій, що передаються статевим шляхом, Щербакова Ю. В., Осінська Т. В. (2019)
Прокопів О. В. - Неврологічні ускладнення кору у дітей, Лишенюк С. А., Прикуда Н. М. (2019)
Смирнова Д. Д. - Особливості перебігу кору в епідсезоні 2017-2018 рр. – розвиток асоційованого з вірусом кору ураження печінки, Усачова О. В., Фірюліна О. М. (2019)
Матвісів М. В. - Перебіг і наслідки вагітності у ВІЛ-позитивних жінок з HCV-інфекцією (2019)
Цико О. В. - Ретроспективний аналіз захворюваності на негоспітальну пневмонію серед ВІЛ-позитивних осіб обласної клінічної інфекційної лікарні м. Харкова за період 2013-2017 рр., Козько В. М., Юрченко І. С. (2019)
Шкільна М. І. - Етіологічна структура гострого Лайм-бореліозу за видами збудника (2019)
Андрейчин Ю. М. - Термосеміотика хронічного тонзиліту, Копча Ю. В., Лойко І. І. (2019)
Бондаренко А. М. - Екстрена профілактика зараження HCV – реальність і перспективи (2019)
Копча В. С. - Дещо про лексику лікарів (2019)
Визначний науковець, педагог і лікар Б. М. Дикий (до 80-річного ювілею) (2019)
Відомому інфекціоністу, професору О. М. Зінчуку виповнилося 60 років (2019)
Андрейчин М. А. - Стома И. О. Микробиом человека / И. О. Стома, И. А. Карпов. – Минск: Доктор Дизайн, 2018. – 122 с. (2019)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби” (2019)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Сheremisin O. - The Dialectics of the Authority and Morality on the South of Ukraine at the End of 18th, the Early 20th Centuries, Herasymenko M. (2018)
McGrath C. - Kazakh Famine 1928-1932, Ibadildin N. (2018)
Pavlova O. - Politically-Technological Potential of Cultural Practices in Ukrainian Perspective (2018)
Rahmani Z. - Corruption in Afghanistan: an Experience for Ukraine, Tytarenko V. (2018)
Svyrydenko D. - Dialectics of Nominal and Real Power in the Ukrainian and World Politics, Yatsenko O. (2018)
Tytarenko V. - Correlation between Morality and Religion in Ukrainian Society: Productive Ideas in German Idealism for Modern Consideration (2018)
Vilkov V. - "Scientific Communism" and the Modern Political Science in Ukraine (2018)
Liashenko M. - Is a New Generation of Managers Likely to Come to Small Towns of Ukraine? (An interview with Mykola Liashenko), Rudenko S. (2018)
Абрамова І. О. - Методичні засади оцінки системи антикризового управління підприємством (2018)
Божидарнік Т. В. - Інноваційно-технологічна модернізація окремих секторів національної економіки в умовах поглиблення інтеграційних процесів, Колтунович О. С. (2018)
Бойко О. В. - Особливості маркетингово-орієнтованого управління лісогосподарським підприємством, Слива Ю. М. (2018)
Вавдіюк Н. С - Управлінський аналіз фінансових правопорушень, Рудь К. І., Селівончик О. А. (2018)
Василик Н. М. - Методичні підходи до оцінки системи креативного менеджменту підприємства (2018)
Вахович І. М. - Фінансові потоки в логістичній діяльності підприємства: сутність, трансформація і капіталізація, Камінська І. М., Хомицький В. М., Гарасюк А. В. (2018)
Гелiч Н. В. - Економічна доцільність проведення агрохімічного аналізу розмноження лохини (2018)
Герасимяк Н. В. - Теоретико-методичні засади задоволення студентів у послугах вищої освіти, Завалій Ю. Є. (2018)
Герасимяк Н. В. - Сутність та складові стимулювання інноваційної активності працівників підприємства, Касян Л. В. (2018)
Гхома Муса Ібрагім Абдула - Міжрегіональні економічні зв’язки: структуризація та особливості формування (2018)
Зось-Кіор М. В. - Обґрунтування напрямів забезпечення ефективності прийняття управлінських рішень в реалізації заходів державної політики зайнятості (2018)
Ковальська Л. Л. - Сутнісна характеристика конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства, Аухімік О. В. (2018)
Корецька Н. І. - Оцінка системи менеджменту на підприємстві, Єфімчук А. С. (2018)
Коробчук Л. І. - Екологічний менеджмент як управління в сфері безпеки товарів народного споживання, Троць Ю. А. (2018)
Коробчук Т. І. - Сутність та переваги банківського страхування кредитів, Мостовенко Н. А. (2018)
Кощій О. В. - Оцінювання розвитку національної економіки (2018)
Кощій О. В. - Теоретико-прикладні аспекти управління іміджем підприємства, Стрижеус Л. В., Новік Н. В. (2018)
Кривов’язюк І. В. - Концепцiї лiдерства, типiзацiя керiвникiв пiдприємства та навики ефективного керiвництва (2018)
Куцай Н. С. - Сутність та значення інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства, Савош А. О. (2018)
Маліновська О. Я - Фінансово-матеріальні засади функціонування територіальних громад, Луць А. А. (2018)
Морохова В. О. - Обгрунтування доцільності використання маркетингових технологій на сільськогосподарських підприємствах, Булавчик М. І. (2018)
Морохова В. О. - Концепція маркетингової орієнтації інноваційної діяльності, Бойко О. В. (2018)
Писаренко Т. М. - Загальна характеристика державного фінансування сфери освіти в Україні, Сидорчук В. М. (2018)
Полінкевич О. М. - Принципи адаптивного планування інноваційної діяльності підприємств (2018)
Потьомкіна О. В. - Реалізація термінів "мотивація" та "стимулювання" у ефективній діяльності персоналу (теоретичний підхід), Дорош В. Ю., Биховець Н. Г. (2018)
Примостка О. О. - Холакратія як інноваційний підхід до менеджменту в корпораціях (2018)
Рудь Н. Т. - Екологічний маркетинг підприємства: інфраструктура, політика, маркування, Козеровська Ю. О. (2018)
Середа О. В. - Проблеми та перспективи формування і реалізації енергетичних стратегій в Україні (2018)
Сидорук С. В. - Практичний аспект франчайзингу торгівельних підприємств, Матвійчук Н. М. (2018)
Тендюк А. О. - Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства, Медвєдєва О. І. (2018)
Фесіна Ю. Г. - Економічний потенціал підприємства: структура та оцінювання, Рябий В. В. (2018)
Хвищун Н. В. - Сутність логістичної концепції в економічних дослідженнях, Ковальчук О. В. (2018)
Штик Ю. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємств за рахунок оптимізації використання природного капіталу, Свиридюк А. А., Кошкіна Д. А. (2018)
Шубала І. В. - Оцінка тенденцій руху робочої сили в регіоні (2018)
Шубалий О. М. - Тенденції зміни та напрями підвищення трудового потенціалу сфери охорони здоров'я у регіоні, Зімич Р. В. (2018)
Шубалий О. М. - Інструменти економічного стимулювання активного розвитку поглибленої лісопереробки, Косінський П. М. (2018)
Мінцер О. П. - Щодо парадигми поєднання системно-біологічних і системно-медичних уявлень для формування нового погляду на діагностику та лікування ішемічної хвороби серця, Бабінцева Л. Ю., Харченко Н. В. (2018)
Марценюк В. П. - Вивчення класифікації іммуносенсорів з погляду на медичні завдання, Клос-Вітковська А., Сверстюк А. С. (2018)
Карленко В. П. - Теоретико-методичні та практичні засади щодо розроблення та впровадження спеціалізованих складових медичного електронного паспорта людини, Мінцер О. П., Сарканич О. В., Карленко Б. В. (2018)
Стецюк В. 3. - Робоче місце лікаря-педіатра, Іванова Т. П., Муха І. П., Бабінцева Л. Ю., Ольхович Н. В., Чиж Ю. М. (2018)
Мінцер О. П. - Інформаційні технології оцінки тяжкості та моніторингу стану дітей з ювенільним ревматоїдним артритом, Дубініна Т. Ю. (2018)
Мінцер О. П. - Трансдисциплінарне представлення інформації за допомогою інтерактивних документів, Приходнюк В. В., Стрижак О. Є., Шевцова О. М. (2018)
Марценюк В. П. - Інформаційні моделі загального догляду за хворими з підтримкою алгоритмів прийняття рішень на основі класифікатора ICNP, Андрущак І. Є., Цікорська І. В. (2018)
Кривенко В. І. - Переваги використання онлайн-форм як засобу викладання в інтернатурі, Качан І. С., Непрядкіна І. В., Федорова О. П., Колесник М. Ю., Пахомова С. П., Радомська Т. Ю. (2018)
Рябуха О. І. - Перспективи застосування нових підходів до впровадження математичних технологій для вивчення діяльності клітини (2018)
Савченко В. - Технологія "Доповненої реальності" у спеціалізованих медичних виданнях (2018)
Вимоги щодо підготовки рукопису (2018)
Немчинов Ю. І. - Нормативні акти в сфері сейсмостійкого будівництва нового покоління. Зміна № 1 ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво у сейсмічних районах України", Мар’єнков М. Г., Бабік К. М., Єгупов К. В., Кендзера О. В., Шеховцов І. В., Петраш С. В. (2019)
Ковров А. В. - Будівництво в сейсмічних районах України будівель і споруд зі стінами із цегли і великорозмірних блоків, Петраш С. В., Шеховцов І. В. (2019)
Ісаєнко Д. В. - Структура та особливості методології побудови системи технічного регулювання в будівництві (2019)
Кендзера О. В. - Вплив локальних ґрунтових умов на сейсмічні коливання майданчика Ташлицької ГАЕС, Семенова Ю. В., Вербицький С. Т., Єгупов В. К., Лісовий Ю. В. (2019)
Дорофеев В. С. - Проблемы научного сопровождения проектирования зданий повышенной этажности в городе Одесса, Егупов К. В., Мурашко А. В., Сорока Н. Н. (2019)
Хакимов Ш. А. - Современные технологии домостроения и проблемы сейсмической безопасности застроек городов в Центральноазиатском регионе, Исмаилов В. А., Ибрагимов А. Х. (2019)
Беспаев А. А. - Восстановление эксплуатационной пригодности железобетонных конструкций предварительно напряженными фиброармированными пластиками, Куралов У. С., Алтигенов У. Б., Досаев Н. Г. (2019)
Лапин В. А. - Анализ эффекта сейсмоизоляции на основе результатов записей станций инженерно-сейсмометрической службы на зданиях, Ержанов С. Е., Даугавет В. П. (2019)
Мар'єнков М. Г. - Обґрунтування сейсмостійкості висотної будівлі за результатами інструментальних та динамічних досліджень, Бабік К. М., Богдан Д. В., Недзведська О. Г., Глуховський В. П., Самойленко С. М. (2019)
Абаканов М. С. - К вопросу применения в сейсмостойком строительстве свайных фундаментов с высоким ростверком (2019)
Микитась М. В. - Системне моделювання структури архітектурно-будівельних кластерів, Єременко Б. М., Кожедуб С. А. (2019)
Кривошеєв П. І. - Сейсмостійке будівництво у виданнях Міжнародної федерації залізобетону, Сенаторов В. М. (2019)
Горбаль Н. М. - Моніторинг синтезу IFN-α на місцевому та системному рівнях у хворих на рецидивуючу просту герпесвірусну інфекцію, Іщейкін К. Е., Потьомкіна Г. О., Гайдучок І. Г., Кріль І. Й., Чопяк В. В. (2018)
Bahmut I. Yu. - Pathogenetic role of thrombocytes in the development of autoimmune pathology of the thyroid gland, Halmyz O. O., Hramatiuk S. М., Titkova A. V. (2018)
Avetikov D. S. - Ultrasound study of patients with keloid scars of the maxillofacial area, Bukhanchenko O. P., Aipert V. V., Lokes K. P. (2018)
Popova T. M. - Evaluation of growth and development of rat pups, prenatally exposed to laprol-604 (2018)
Bahmut Yu. - Effect of diclofenaс sodium on mechanisms of differentiation of bone marrow cells and peripheral blood: a literature review, Ivanov O. S., Tsapko G. V. (2018)
Примаченко В. І. - Ожиріння як актуальна медична проблема ХХІ століття: сучасний погляд на хворобу людства (2018)
Prymachenko V. I. - English version: obesity as a topical medical problem of the 21st century: a modern view on the disease of the humanity (2018)
Kolesnyk I. L. - Peculiarities of metabolism of free plasma amino acids in the blood of rats under the exposure to sodium fluoride (2018)
Бородін Є. І. - Регіональна соціальна політика: концептуальні засади визначення поняття, Кришень О. В. (2018)
Лях Ю. І. - Комунікативна політика як основа організації взаємовідносин суб’єктів і об’єктів публічного адміністрування (2018)
Рудік Н. М. - Нові підходи до формування бюджету ЄС на 2021 – 2027 рр. в контексті сценаріїв майбутнього розвитку ЄС (2018)
Рудік О. М. - Розроблення політики в ЄС: нові підходи в контексті розбудови більш демократичного союзу (2018)
Акімова Л. М. - Аналіз стану економічної безпеки за суб'єктивними оцінками експертів (2018)
Беззубко Л. В. - Проблеми діяльності центрів надання адміністративних послуг в Україні, Беззубко Ю. І. (2018)
Горбик В. М. - Методологічні засади державного регулювання еколого-економічної діяльності в регіонах (2018)
Ревенко Н. Г. - Оцінювання впливу управління на ефективність діяльності керованих систем, Ломоносов Д. А. (2018)
Трощинський В. П. - Перепис населення в умовах розвитку інформаційних технологій: управлінський аспект, Кравченко М. В. (2018)
Фоменко Т. В. - Передумови формування публічно-приватного партнерства у сфері добробуту тварин (на основі концепції сталого розвитку) (2018)
Шевцов В. Г. - Програмно-цільове управління як основа розвитку комунального сектору стоматологічної допомоги населенню (2018)
Акімов О. О. - Соціально-психологічний складник у системогенезі професійної діяльності державних службовців (2018)
Гуртова Ю. В. - Запровадження стандартів професійної діяльності суддів у практиці публічного управління в Україні (2018)
Маланчій М. О. - Емпіричні індикатори професійного розвитку особового складу державної прикордонної служби України (2018)
Онуфрієнко О. В. - Реформування публічної служби України: прогностичні довгострокові сценарії (2018)
Бобровська О. Ю. - Теоретико-методичний і практичний підхід до налагодження ефективних економічних відносин у територіальних громадах, Полянська Я. В. (2018)
Смоквін М. В. - Міжнародний досвід впровадження несільськогосподарських видів діяльності в сільській місцевості (2018)
Винничук С. Д. - Метод множинного квадратичного k-решета з використанням сигнальних остач при просіюванні пробних значень, Місько В. M. (2019)
Дорогий Я. Ю. - Модель розподілу ресурсів критичної ІТ-інфраструктури з чіткими параметрами на основі методу рою часток, Дорога-Іванюк О. О., Ференс Д. А. (2019)
Ефанов Д. В. - Модифицированные коды с суммированием взвешенных разрядов и переходов для решения задач синтеза дискретных устройств с обнаружением отказов, Сапожников В. В., Сапожников В. В. (2019)
Куцан Ю. Г. - Кіберзагрози в електроенергетичних системах України, Гурєєв В. О., Лисенко Є. М., Аветісян О. В. (2019)
Каменева И. П. - Вероятностное моделирование экспертных знаний с использованием методов психосемантики, Артемчук В. А., Яцишин А. В. (2019)
Зубок В. Ю. - Оцінювання ризику кібератак на глобальну маршрутизацію (2019)
Бідюк П. І. - Аналіз кредитоспроможності за допомогою методів інтелектуального аналізу даних, Гуськова В. Г. (2019)
Zvaritch V. M. - The Method of Color Formalization of the Level of Information Security Risk, Davydiuk A. V. (2019)
Bogush A. - Discourse "Radiotelephony of Civil Aviation": psycholinguistic aspect, Kovtun O. (2019)
Gordiienko-Mytrofanova I. - Gender- and Role-Specific Differences in the Perception of the Concept "Impishness" (based on the results of a psycholinguistic experiment), Kobzieva Iu. (2019)
Грищук Е. - Особливості етнолінгвістичної ідентичності представників різних мовних груп України, Коваленко А. (2019)
Дробот О. - Психосемантичні особливості змісту професійної свідомості інженерів (2019)
Ivashkevych Ed. - Psycholinguistic Study of Functioning of Cognitions and Metacognitions on the Levels of Social Intelligence, Yatsjuryk A. (2019)
Калмикова Л. - Без мотиву не буває цілеспрямованої мовленнєвої активності: своєрідність дитячих монологічних висловлювань, Волженцева І., Харченко Н., Мисан І. (2019)
Камінська О. - Психолінгвістика віртуальної комунікації в контексті залежності від соціальних мереж, Стежко Ю., Глєбова Л. (2019)
Крутов В. - Психолингвистический потенциал нейрогенеза (обоснование применения психолингвистических методик для самосовершенствования механизмов Сознания человека с использованием идеи нейрогенеза) (2019)
Максименко К. - Психосемантична реконструкція уявлень про здоров’я у пацієнтів із соматогенією, Кудерміна О. (2019)
Mykhalchuk N. - Psycholinguistic Characteristics of Secondary Predication in Determining the Construction of a Peculiar Picture of the World of a Reader, Ivashkevych Er. (2019)
Пангелова Н. - Нейропсихологічні засади активізації мовлення дітей старшого дошкільного віку при виконанні рухових дій, Круцевич Т. (2019)
Поуль В. - Вплив регулятивної та планувальної функцій мовлення на вольовий розвиток старших дошкільників і молодших школярів, Бодик О. (2019)
Супрун Д. - Психолінгводидактика розвитку мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку з аутистичними порушеннями, Федоренко М. (2019)
Тюнников Ю. - Преемственность мифологизированных представлений будущих и практикующих педагогов, Мазниченко М., Афанасьева Т. (2019)
Хомуленко Т. - Психолингвистическое значение концепта "вера", Кузнецов А. (2019)
Чепелева Н. - Дискурсивные технологии самопроектирующейся личности, Рудницкая С. (2019)
Шамне А. - Психосемантичні особливості сприйняття рекламних відеороликів, Доцевич Т., Акімова А. (2019)
Шебанова В. - Нікнейм як засіб мовної самопрезентації в Інтернеті осіб з порушеннями харчової поведінки, Яблонська Т. (2019)
Shymko V. - Natural Language Understanding: Methodological Conceptualization (2019)
Титул, зміст (2013)
Чайковский Ю. Б. - Гисто-эмбриогенетические и информационные аспекты понятия дефинитивного компонента эритрона в оценке особеностей деформабельности эритроцитов (сообщение 1), Яценко В. П., Яценко Е. В. (2013)
Попель С. Л. - Будова мікроциркуляторного русла окремих елементів простої рефлекторної дуги при обмеженні рухової активності (2013)
Комшук Т. С. - Морфометричні особливості капілярних петель ворсинок судинних сплетень третього і четвертого шлуночків головного мозку людини у віковому аспекті, Пішак В. П. (2013)
Гаврилюк-Скиба Г. О. - Електронно-мікроскопічний стан структурних компонентів селезінки в пізні терміни після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Небесна З. М. (2013)
Бодяка В. Ю. - Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на патоморфологічні зміни внутрішніх органів після моделювання та хірургічного лікування гострої кишкової непрохідності (2013)
Кутельмах О. І. - Експериментальна оцінка терапевтичної дії метроксану при модельованому пародонтиті, Чумакова Ю. Г., Саіф М. Нагм Аль-Джбурі (2013)
Безсмертний Ю. О. - Морфологічна характеристика тканин у хворих з порушеннями репаративного остеогенезу при гіпергомоцистеїнемії (2013)
Макогончук А. В. - Влияние возраста на течение репаративного остеогенеза в эксперименте (2013)
Борисенко В. Б. - Билиарный септический шок: особенности патоморфологических изменений внутренних органов в эксперименте, Горголь Н. И., Мишина М. М. (2013)
Гевкалюк Н. О. - Структурно-функціональна організація секреторно-видільного відділу привушних слинних залоз, Гасюк П. А. (2013)
Бурковський М. І. - Морфологічна характеристика тіней еритроцитів собаки (2013)
Кашперук-Карпюк І. С. - Мікроскопічна організація оболонок міхурово-сечівникового сегмента у плодів другого триместру (2013)
Федорович О. А. - Особливості структурної перебудови судинного русла язика щурів при його опіках різного генезу (2013)
Пашинська О. С. - Морфологічні зміни в серці щурів з експериментальною алкогольною кардіоміопатією на фоні лікування вінбороном та мілдронатом (2013)
Пида В. П. - Структурні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та їх корекції густим екстрактом чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної (2013)
Гурський О. С. - Морфологічні зміни матково-плацентарної ділянки у жінок, хворих на туберкульоз легень, Польова С. П., Сарафинюк Л. А. (2013)
Чэнь Вэй - Экспериментально-гистологический анализ применения комплексного препарата маточного молочка и фитоэкдистероидов при лечении глубокого кариеса, Морозова С. И., Мнихович М. В., Казанцева Г. П., Эль Уаззани Мохаммед, Безмен С. А., Бабушкина Е. С. (2013)
Шпак І. В. - Прогностичне значення морфологічної оцінки стану плацент плодів жінок, які перенесли грип А/Н1N1 (2013)
Cтрижаковська Л. О. - Cтатево-вікові особливості морфогенезу і становлення топографії сечівника у передплодовому періоді онтогенезу людини, Хмара Т. В., Марчук Ф. Д. (2013)
Масік Н. П. - Перебудова кісткової тканини поперекового відділу хребта при моделюванні хронічного обструктивного захворювання легенів на тлі дефіциту статевих гормонів, Гормаш П. П. (2013)
Драчук О. П. - Вивчення протигіпоксичних властивостей похідних бурштинової кислоти при циркуляторній гіпоксії мозку у щурів (2013)
Говда Р. В. - Структурні зміни плечових кісток адаптованих до позаклітинного зневоднення щурів з різним типом автономної нервової системи при важкій позаклітинній дегідратації організму (2013)
Ліскіна І. В. - Морфологічні прояви порушень ліпідного обміну в тканинах легень хворих на мультирезистентний фіброзно-кавернозний туберкульоз, Кузовкова С. Д., Олексинська О. О., Загаба Л. М. (2013)
Шевчук Т. І. - Морфологічні зміни судин серця при експериментальній дисліпопротеїдемії та за умов її фармакокорекції (2013)
Школьніков В. С. - Морфометричні параметри структур спинного мозку плодів людини 14-15 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2013)
Сміюха О. А. - Субмікроскопічні зміни структурних компонентів яєчка при моделюванні варикоцеле (2013)
Soleyeko O. V. - Complex rehabilitations of patients with complicated course of postinfarction cardiosclerosis (2013)
Новиков В. М. - Зміни параметрів електроміограм жувальних м'язів хворих на деформуючий артроз з дисфункціональними порушеннями СНЩС та детермінованими порушеннями оклюзії (2013)
Салдан Ю. Й. - Діагностична значимість спектральної оптичної когерентної томографії при захворюваннях рогівки (2013)
Превар А. П. - Cучасні аспекти лікування гнійних ран м'яких тканин (2013)
Саволюк С. І. - Об'єктивізація оцінки вихідної важкості стану хворих на обтураційну жовтяницю непухлинної етіології в виборі тактики хірургічного лікування (2013)
Слепченко Н. С. - Паління тютюну серед підлітків та його вплив на формування астенічного синдрому (2013)
Барало Р. П. - Антибактеріальна терапія при ускладненій сечокам'яній хворобі (2013)
Белік Н. В. - Моделювання методом покрокового регресійного аналізу показників кардіоінтервалографії у жінок і чоловіків з еукінетичним типом гемодинаміки (2013)
Чугу Т. В. - Обгрунтування необхідності комплексного підходу до лікування дистального прикуса з порушеною функцією дихання носом (2013)
Паламарчук О. В. - Біоритмологічні особливості організму студентів першого курсу та їх значення у досягненні успіху навчання (2013)
Біляков А. М. - Діагностичні критерії вмісту холестерину в тканині наднирників людини для визначення тривалості перебігу смертельної травми (2013)
Боброва І. А. - Показники прозапальних цитокінів IL-1В та IL-6 у хворих з цитокініндукованими тиреопатіями на тлі гепатиту С (2013)
Боднар Г. Б. - Характеристика мікроекологічного стану порожнини товстої кишки у дітей з вродженою патологією кишечника (2013)
Чайка В. Г. - Характеристика динаміки зміни сили жувального тиску при лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів знімними пластинковими протезами з амортизаційними властивостями, Мунтян Л. М. (2013)
Коновалов С. В. - Клініко-морфологічні зміни при алкогольній кардіоміопатії (ретроспективний аналіз) (2013)
Коробко О. А. - Гендерно-вікові відмінності та кореляційні зв'язки між показниками якості життя та функцією зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму (2013)
Мантак Г. І. - Деякі аспекти фізичного розвитку дітей, народжених від батьків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періоді (2013)
Пипа Л. В. - Ризик виникнення ускладнень з боку ЦНС у дітей хворих на гострі менінгіти в залежності від рівня в сироватці крові ексайтотоксичних амінокислот та аутоантитіл до субодиниць NMDA-рецепторів NR2A, Свістільнік Т. В., Фоміна Л. В. (2013)
Юзвишина О. В. - Динаміка компонентів метаболічного синдрому у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і кальцинозом клапанів серця під впливом лікування аторвастатином (2013)
Бойко А. А. - Ассоциированные формы алкоголизма у женщин (2013)
Гур'єв С. О. - Вибір метода остеосинтезу як профілактика інфекційних ускладнень у постраждалих з скелетним компонентом політравми, Танасієнко П. В. (2013)
Качула С. О. - Застосування протеонектичних властивостей силіксу для лікування вугрової хвороби (акне) (2013)
Курик О. Г. - АPUD-система молочної залози в нормі та при пухлинних процесах, Гаврилюк А. О., Стратійчук А. С. (2013)
Дроненко В. Г. - Особливості захворюваності ободової кишки, яка потребує радикального хірургічного лікування (2013)
Герич О. Х. - Фетоплацентарні ензимні системи метаболізму ксенобіотиків, Григоренко А. П., Фещенко Н. Г. (2013)
Король Т. М. - Ультраструктурні зміни плаценти та роль клітин Кащенко-Гофбауера (ККГ) при антенатальному інфікуванні з розвитком фетоплацентарної недостатності (2013)
Мнихович М. В. - Межклеточные взаимодействия при инвазии клеток: морфологические и молекулярно-биологические особенности, Циперович К., Яхонсон М., Гитерман Ц., Гаврилюк А. А., Фомина Л. В., Гуминский Ю. И., Вернигородский С. В., Тернов М. М., Мигляс В. Г. (2013)
Семененко С. И. - Синдром головокружения: классификация, диагностика и современная терапевтическая стратегия (2013)
Шпонька І. С. - Морфогенез ушкоджень печінки та морфологічні градації ступеню активності і стадії розвитку хронічного вірусного гепатиту, Мніхович М. В., Кириленко В. А., Меркулова Д. О. (2013)
Старинець Н. Г. - Сучасні аспекти психосоматичної медицини (2013)
Теклюк С. В. - Підходи до реабілітації хворих на шизофренію на початкових етапах розвитку захворювання (2013)
Гунько П. М. - М. К. Даль-учасник першого ребальзамування тіла М. І. Пирогова, Вінниченко О. Е. (2013)
Title (2019)
Content (2019)
Бєлєхова Л. - Когнітивна ігрова модель нарації "Квест" у казці Роалда Дала "Чарлі та шоколадна фабрика", Цапів А. (2019)
Бровкіна О. - Родина vs дискур, Баранова С. (2019)
Can E. - Language Changes in Late-Onset Alzheimer’s Disease, Kuruoğlu G. (2019)
Климкина О. - Ассоциативные опоры в процессе изучения лексики иностранного языка: психолингвистический подход в лингводидактике (2019)
Корольова Т. - Психолінгвістичні аспекти відтворення китайськомовного військово-політичного дискурсу українською мовою, Попова О. (2019)
Крисанова Т. - Інтерсеміозис негативних емоцій у кінодискурсі: психолінгвістичний ракурс, Шевченко І. (2019)
Кузнецова М. - Вторинний мультимодальний дискурс сучасної англомовної маскультури як феномен культури конвергенції (2019)
Кушмар Л. - Взаємовідношення між концептуальною та мовною картинами світу (на прикладі лексеми економічної сфери КЛІЄНТ) (2019)
Лепетюха А. - Cинонімічні синтагми та висловлення як феноменологічно реконструйовані мовленнєві інновації (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2019)
Marzban A. - Probing into Native and Nonnative Students’ Mental Lexicon: a Case of Word Association Comparison, Bagheri Sadegh M., Sadighi F., Rassaei E. (2019)
Mergen F. - Hemispheric Organization of Visual Word Recognition in Turkish Monolinguals, Kuruoglu G. (2019)
Mizin K. - The Linguo-Cultural Concept TORSCHLUSSPANIK as the Representative of Ethno-Specific Psycho-Emotional State of Germans, Letiucha L. (2019)
Пілішек С. - Текст як віддзеркалення множинної етнічної ідентичності (на матеріалі автобіографій Н. Мандели та П. Абрагамса) (2019)
Skryl O. - Linguistic Personality of Homo Ridens, Sharun Yu. (2019)
Тараненко К. - Куртуазна стратегія мовленнєвої поведінки комунікативного садиста (2019)
Туркевич О. - Процеси засвоєння і вивчення другої та іноземної мови: унормування і гармонізація основних термінів (2019)
Formanova S. - A Sociolinguistic Experiment in Defining the Forms of Impoliteness, Dombrovan T. (2019)
Холод О. - Завдання психолінгвістичної методології досліджень і квантовий підхід (2019)
Юдко Л. - Концепт ТОЛЕРАНТНІСТЬ СПЕЦСЛУЖБИ в психолінгвістичному вимірі (2019)
Юрьева Н. - Интерактивный компонент в устных нарративах детей-дошкольников: к постановке гипотезы (2019)
Титул, зміст (2013)
Борис Р. Я. - Морфометричне дослідження гемомікроциркуляторного русла шкіри білого щура на пізніх етапах розвитку експериментального стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету (2013)
Устенко Р. Л. - Стереоморфология тубуло-альвеолярных совокупностей желез периферической зоны простаты человека (2013)
Кривенцов М. А. - Структурная организация тимуса крыс предстарческого возраста при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2013)
Браверман Л. Б. - Порівняльна оцінка впливу похідного 3,2'-спіро-пірроло-2- оксіндолу (сполука r-86) та цитиколіну на динаміку нейрод еструктивних змін при модельному інтрацеребральному крово виливі (2013)
Феджага О. П. - Вплив порушень мікроциркуляції на розвиток ентеральної недостатності при гострій обтураційній тонкокишковій непрохідності в експерименті (2013)
Розова К. В. - Порушення структури тканин пародонта при хронічному іммобілізаційному стресі та підходи до їх фармакологічної корекції, Братусь Л. В., Опанасенко Г. В., Тіньков В. А., Французова С. Б., Маньковська І. М. (2013)
Чернуха С. Н. - Состояние слизистой оболочки гастродуоденальной зоны у пациентов с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, Вильцанюк И. А. (2013)
Костєв Ф. І. - Оптимізація алопластики за допомогою біологічних матеріалів: експериментальне дослідження, Чайка О. М., Роша Л. Г., Сажиєнко В. В. (2013)
Філіпець Н. Д. - Морфологічні зміни тканин нирок щурів за умов поєднаного застосування нітриту натрію та 2,4-динітрофенолу, Гоженко А. І., Давиденко І. С. (2013)
Чуйко Н. Я. - Роль апоптоза клітин судинної стінки у морфогенезі змін артерій головного мозку при метаболічному синдромі (2013)
Хавич О. О. - Порівняльна оцінка протипухлинної дії комбінацій лікарських засобів на основі флудинату (2013)
Захаренко В. В. - Влияние пропеса на процессы воспаления (2013)
Онисько І. О. - Мікроструктурні зміни в язиці, викликані впливом малих доз опіоїду протягом 42-х і 56-ти діб (експериментальне дослідження), Онисько Р. М., Король А. П., Маєвський О. Є. (2013)
Палій Г. К. - Формування резистентності у штамів стафілококів до лікарських антисептичних препаратів, Назарчук О. А., Гончар О. О., Назарчук Г. Г., За дерей Н. В., Олійник Д. П., Береза Б. М. (2013)
Шухтин В. В. - Особенности структурно-функциональных изменений кожи и слизистых, вич-инфицированных при проведении avr-терапии, Насибуллин Б. А. (2013)
Шутурма О. Я. - Морфологічні зміни стінки дванадцятипалої кишки при експериментальному ураженні підшлункової залози (2013)
Савка І. І. - Особливості кровоносного русла яєчка білого щура в нормі та за умов експериментального цукрового діабету (2013)
Фоміна Н. С. - Вивчення формування резистентності у клінічних штамів мікроорганізмів до горостену, декасану, мірамістину (2013)
Посохова К. А. - Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну, Вольська А. С., Чернухіна О. О. (2013)
Рауцкієне В. Т. - Експериментальний гігантоклітинний гепатит з порушенням лімфообігу у статевонезрілих щурів, Кулик Я. М. (2013)
Гнідик Ю. В. - Ультраструктурна організація слизової оболонки губи, кута рота та ланок їх гемомікроциркуляторного русла у білих щурів на ранніх термінах перебігу експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2013)
Левицький В. А. - Гісто-ультраструктура язика в нормі і при цукровому діабеті І типу, Атаманчук О. В. (2013)
Гавриш О. С. - Патоморфологія скоротливого міокарда позаішемічних відділів лівого шлуночка при хронічній ішемічній хворобі серця, Кричкевич В. А. (2013)
Ковальчук Н. Є. - Морфологічний стан нейронів інтрамуральних гангліїв тонкої кишки щурів після гострої странгуляційної тонкокишкової непрохідності, Багрій М. М., Попович Ю. Л. (2013)
Мнихович М. В. - Ультраструктурные особенности ангиогенеза и клеточного микроокружения в кожной ране под влиянием низкоинтенсивного лазерного излучения (экспериментальное исследование), Еремин Н. В., Фомина Л. В., Гаврилюк А. А., Гуминский Ю. И., Вернигородский С. В., Мигляс В. Г. (2013)
Мороз Г. А. - Оценка эффективности физической реабилитации студентов с неосложненной близорукостью (2013)
Константинович Т. В. - Поширеність та особливості психоемоційних розладів у хворих на бронхіальну астму (2013)
Антонець В. А. - Діагностика та особливості клінічного перебігу гастроезофагеального рефлюксу у дітей (2013)
Білонько О. Ф. - Раннє виявлення ішемічної хвороби серця у молодих, можливості сьогодення (2013)
Клименко В. І. - Профілактика безпечності тривалого застосування статинів у хворих на стабільну стенокардію (2013)
Гунас І. В. - Комп'ютерно-томографічні розміри таламуса та задньої ніжки внутрішньої капсули в здорових юнаків і дівчат Поділля різних соматотипів, Бабич Л. В., Коваленко Д. А., Прокопенко С. В. (2013)
Павлів Х. І. - Динаміка показників щільності коренів постійних зубів на різних етапах їх формування та розвитку в осіб жіночої та чоловічої статі (2013)
Козовий Р. В - Цитоденситометричні показники та епігенетична модифікація хроматину в соматичних клітинах у довгожителів Івано-Франківської області, Ковальчук Л. Є., Багрій М. М, Дем'янчук М. В. (2013)
Андрійчук В. М. - Особливості змін товщини шкірно-жирових складок юнаків-курсантів в умовах педагогічного процесу, Логвіненко В. А. (2013)
Гунас І. В. - Відмінності комп'ютерно-томографічних параметрів центральної частини бічних шлуночків головного мозку у хворих на епілепсію юнаків і дівчат Поділля загалом та з урахування м краніотипу, Московко С. П., Шевчук Ю. Г., Ясько В. В. (2013)
Мороз Л. В. - Морфологічні особливості печінки у хворих з коінфекцією х гс/віл, Давидюк І. О, Шипулін В. П. (2013)
Мазченко В. Ф. - Особливості вікової динаміки розмірів голови у підлітковому віці, Шевченко В. М., Шпакова Н. А. (2013)
Онофрійчук О. С. - Синдром незелофа - клінічний приклад (2013)
Пшук Є. Я. - Соціальне функціонування референтних родичів хворих на шизофренію (2013)
Константинович Т. В. - Особливості параметрів якості життя хворих на бронхіальну астму за фіксованих розладів емоційно-психічної сфери та їх динаміка під впливом терапії (2013)
Шевчук О. В. - Маркери гіпоксії та активності запалення в сироватці кров і дітей з негоспітальною пневмонією в залежності від ризику летальності (2013)
Распутіна Л. В. - Структурно-геометричне ремоделювання міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію та хронічне обструктивне захворювання легень - статево-вікові особливості (2013)
Крижанівська А. Є. - Патоморфоз раку шийки матки ІІb стадії при неоад'ювантній системній поліхіміотерапії, Кіндратів Е. О., Михайлюк І. О. (2013)
Навроцький В. А. - Зміни біоценозу товстого кишківника у дітей з гнійно-запальними захворюваннями (2013)
Костюченко А. В. - П'ятирічний досвід спостереження хворих на множинний склероз у Вінницькій області: аналіз 314 випадків, Смолко Н. М., Смолко Д. Г. (2013)
Ігнащук О. В. - Особливості мікрофлори стравоходу в залежності від контам інації шлунку helicobacter pylori при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі (2013)
Левицька У. С. - Оцінка функціонального стану щитоподібної залози в осіб Прикарпаття у віковому аспекті (2013)
Очеретна Н. П. - Ультраструктурні зміни в селезінці щурів через 1, 3 та 7 діб після опіку шкіри та їх корекція інфузійним розчином "лактопротеїну з сорбітолом" (2013)
Вітер В. С. - Морфометрична характеристика серця при експериментальній термічній травмі та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри (2013)
Біляков А. М. - Алгоритм діагностики ґенезу смерті та тривалості вмирання за вмістом катехоламінів у рідинах тіла в разі смертельн ої дії травматичного фактору (2013)
Дудік О. П. - Метод "Конкурентних груп" у системі сучасної медичної освіти, Нагайчук В. В. (2013)
Дудник В. М. - Современные технологии определения слуха у детей раннего возроста, Изюмец О. И., Лобко К. А., Моравская О. А., Чугу Т. В., Шамрай С. О., Лета А. И., Лось С. А., Королёва Н. Д. (2013)
Колодій С. А. - До вдосконалення лабораторної діагностики туберкульозу (2013)
Костенко Є. Я. - Алгоритм рентгенологічного аналізу ортопантомограм з метою обрахування комплексних константних антропометричних індексів та оцінки атрофії альвеолярної частини нижньої щел епи, Гончарук-Хомин М. Ю. (2013)
Савосько С. І. - Експериментальна модель повторного локального інсульту (2013)
Геращенко С. Б. - Нюхові нервові стовбурові клітини (нейрогенез у дорослих), Дєльцова О. І., Чайковський Ю. Б. (2013)
Стопінчук О. В. - Гомоцистеїн та структурні ураження головного мозку: чи є статистично достовірний зв'язок? (2013)
Гунько П. М. - Внесок професора І.І.Грекова в увічнення пам'яті геніального вченого і видатного хірурга М.І. Пирогова, Гайдуков В. О., Юкальчук М. І. (2013)
Гунько П. М. - Ю. К. Шимановський - кращий представник наукової школи М.І . Пирогова, Гайдуков В. О., Антощук К. Ф. (2013)
Akhiiezer O. - Use of triangular models of non-stationary processes in modeling variability of heart rhythm, Dunaievska O., Shyshkin M., Butova O., Rohovyi A. (2019)
Bodyanskiy Ye. - Online fuzzy clustering of high dimension data streams based on neural network ensembles, Perova I., Zhernova P. (2019)
Bolohova N. - Image processing models and methods research and ways of improving marker recognition technologies in added reality systems, Ruban I. (2019)
Великодний С. С. - Метод представлення оцінки реінжинірингу програмних систем за допомогою проектних коефіцієнтів (2019)
Vladov S. - Identification of rear model of TV3-117 aircraft engine based on the basis of neuro-multi-functional technologies, Shmelov Yu., Derevyanko I., Dieriabina I., Chyzhova L. (2019)
Кадикова І. М. - Метод визначення очікувань зацікавлених сторін і їх коригування при стратегічному управлінні програмою проектів, Ларіна С. О., Чумаченко І. В. (2019)
Kosenko V. - Models and applied information technology for supply logistics in the context of demand swings, Gopejenko V., Persiyanova E. (2019)
Lytvynenko D. - Analyzing the interests and interaction of the participants of a transport system development project, Dorokhina A., Artiukh R. (2019)
Martsenyuk V. - Cyber-physical model of the immunosensor system at the hexagonal lattice with the use of differential equations of the population dynamics, Sverstiuk A. (2019)
Momot T. - Strategic monitoringof of the external environment in the system of ensuring the financial and economic security of the state, region, enterprise, Vashchenko O., Teslenko R., Momot D. (2019)
Popov A. - Development of the application for the information support of logistic business processes of the construction services on buildings insulation, Yelizyeva A., Gubka S., Kryivulia S. (2019)
Прокопенков В. Ф. - Определение оптимального кольцевого маршрута, проходящего через заданное множество пунктов на карте, Кожин Ю. Н., Малых О. Н. (2019)
Chernova L. - Key competence as a basis for innovation projects management (2019)
Філімончук Т. В. - Модифікована інформаційна технологія розподілення завдань на ресурси для систем хмарних обчислень, Волк М. О., Рісухін М. В., Ольшанська Т. І., Казьміна Д. Р. (2019)
Iastremska O. - Main trends of investment and innovative activity of business entities in the conditions of european integration, Strokovych H. (2019)
Алфавітний показчик (2019)
Надюк З. О. - Проблема подолання синдрому професійного вигорання у мотиваційному механізмі державного управління у медичній сфері України, Безкоровайна У. Ю., Неділько Р. В. (2018)
Знаткова О. М. - Фасилітація як партисипативна технологія в системі публічного управління в Україні (2018)
Малишева О. В. - Сучасні дослідження "громадянського суспільства" в науковому дискурсі українських учених (2018)
Охотникова О. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "меритократія" як механізму формування управлінської еліти (2018)
Степаненко С. В. - Сучасні технології на ринку інновацій (2018)
Дзядук Г. О. - Концептуальні положення стратегії розвитку малого та середнього агробізнесу в Україні (2018)
Сиволапенко Т. Л. - Аналіз сучасного стану організаційно-правового механізму стратегічного управління в сервісно-орієнтованій державі (2018)
Мепарішвілі Х. Н. - Особливості сучасної системи інституційного управління водними ресурсами в Україні (2018)
Вишняк І. О. - Механізми державного регулювання енергозбереження в житлово-комунальному господарстві: дерегуляція та стимулювання (2018)
Лелюк Р. В. - Аналіз становлення та розвитку владно-громадських ініціатив в умовах сучасних демократичних реформ в Україні (2018)
Білосорочка С. І. - Олена Пчілка й Наталія Кобринська як започатковувачки суспільно-політичних рухів українських жінок за гендерну рівність (2018)
Білоус К. С. - Проблеми встановлення та механізми забезпечення політичної відповідальності (2018)
Лебець В. С. - Особливості "психологізації" державної служби як чинник її удосконалення, Сова І. І. (2018)
Єфімов Ю. В. - "Парадокс підзвітності" як чинник розвитку системи публічного управління (2018)
Полехіна І. С. - Механізми вдосконалення соціокультурної складової корпоративної культури публічного управління в Україні (2018)
Котовська О. П. - Континентальна традиція публічної політики та сучасні виклики для Європейського Союзу (2018)
Рябець К. А. - Зарубіжний політико-правовий досвід публічного управління у галузі водного господарства (на прикладі окремих країн Європейського Союзу) (2018)
Лукашов О. О. - Закордонний досвід формування ефективного державного регулювання стратегічного розвитку регіону: поєднання теорії та практики (2018)
Мельниченко О. А. - Пріоритети публічного управління розвитком ринку стоматологічних послуг, Ємченко В. І. (2018)
Грибко О. В. - Основні підходи до визначення поняття "якість освіти" (2018)
Sadovska L. - Public administration in the sphere of civil education of Ukraine: history, development and strategic orientations (2018)
Борисенко Д. В. - Сучасні моделі реалізації державної політики у сфері культури в розвинених країнах світу (2018)
Лаврентій Д. С. - Законодавчі аспекти державно-приватного партнерства в Україні у сфері охорони здоров’я (2018)
Солових В. П. - Трансформація парадигмальних вимірів про сутність держави та зміст публічного управління (2018)
Білосорочка С. І. - Соціально-психологічні детермінанти гендерних відносин у публічному управлінні (2018)
Дідок Ю. В. - Історичні та управлінські аспекти розвитку ветеринарної медицини на території українських земель у період ХІ -ХVIІ століть (2018)
Мельниченко О. А. - Механізми державного регулювання використання енергоресурсів, Логозинський О. О. (2018)
Таукешева Т. Д. - Трансформація державних фінансів: гендерний бюджет, Даудова Г. В. (2018)
Кравець Р. Б. - Електронна черга як результативна складова впровадження принципів електронного урядування, Романів Т. М. (2018)
Лагунова І. А. - Сутність та принципи концепції ризик-менеджменту (2018)
Леонова О. О. - Умови реалізації державної політики у сфері детінізації економіки України (2018)
Радькова О. С. - Поводження з твердими побутовими відходами як результат збалансованого публічного управління (2018)
Хараїм І. В. - Співробітництво з міжнародними організаціями для модернізації публічної політики управління ризиками в будівництві (2018)
Мамонова В. В. - Фінансова архітектоніка на місцевому рівні: через децентралізацію до нової парадигми, Ольшанський О. В. (2018)
Степанов В. Ю. - Сільський зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи (2018)
Клімушин П. С. - Впровадження найкращих практик надання соціальних послуг у Харківському регіоні, Литвяк О. М. (2018)
Кузьменко С. Л. - Контроль за здійсненням делегованих повноважень органів виконавчої влади органами місцевого самоврядування (2018)
Поступна О. В. - Забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб і жителів окупованих та непідконтрольних Україні територій на освіту: публічно-управлінський аспект, Полякова О. С. (2018)
Рогова О. Г. - Адаптація законодавства України у сфері охорони здоров’я до європейських стандартів (2018)
Рибалко К. В. - Особливості чинного законодавчого регулювання першочергового права на землю (2018)
Лунячек В. Е. - Професійна компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу (2018)
Ревенко О. В. - Проблеми формування іміджу та соціальної відповідальності органів ДФС в Україні (2018)
Колеснікова В. В. - Професійна адаптація молодих фахівців: дефініція та правовий аспект забезпечення (2018)
Боковикова Ю. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, Панова О. В. (2018)
Терещенко Д. А. - Прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади: аналіз світового досвіду (2018)
Хашиєва Л. В. - Сучасні світові практики взаємодії органів публічного управління центрального та місцевого рівнів (2018)
Васільєв В. Т. - Організаційно–правове регулювання протидії нелегальній міграції в системі забезпечення національної безпеки України (2018)
Зюзь Д. В. - Аналіз результативності та соціальної ефективності використання об'єктів власності України (2018)
Кондратенко О. О. - Організаційно–структурне забезпечення державного регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції (2018)
Мартиненко Н. В. - Теоретичні засади становлення і розвитку національних пенсійних систем (2018)
Cамойленко А. П. - Інституційне забезпечення соціального партнерства в державному управлінні (2018)
Бевзенко В. М. - Адміністративна юрисдикція та Кодекс адміністративного судочинства України у редакції 2017 р.: розв’язання проблеми по-новому чи неподолані виклики минулого? (2018)
Колпаков В. К. - Адміністративне судочинство: співвідношення з адміністративним процесом і предметом адміністративного права (2018)
Бучик А. Ю. - Впровадження принципу процесуальної регламентації в адміністративному судочинстві (2018)
Коломоєць Т. О. - Оціночні поняття адміністративного судочинства України:наукові підходи до їх тлумачення у правовій доктрині, Лютіков П. С. (2018)
Лук’янець Д. М. - Сучасні погляди на проблеми адміністративного судочинства (2018)
Гетманцев Д. О. - Судові доктрини, що потребують перегляду з адміністративно-процесуального погляду, Блажівська Н. Є. (2018)
Хлібороб Н. Є. - Запровадження електронного адміністративного судочинства в Україні:інновації та перспективи (2018)
Смокович М. І. - Обмеження права суддів на судовий захист (2018)
Кравчук В. М. - Проблеми визначення складу суду касаційної інстанції (2018)
Цвіркун Ю. І. - Оскарження рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства України (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Білак М. В. - Подвійні стандарти застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини судами України (2018)
Буяджи Г. В. - Особливості управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (2018)
Ravljen M. - Avoidance of the Law in German Legal Theory and Practice (2018)
Комарова Т. В. - Феномен судового активізму у практиці Суду Справедливості Європейського Союзу (2018)
Ткачук А. О. - Правова природа зловживань процесуальними правами у цивільному судочинстві та фіктивність процесуальних дій (2018)
Прилипко C. М. - Актуальне дослідження проблем реформування державної служби, Батанов О. В. (2018)
Лук’янець Д. М. - Сучасні погляди на проблеми адміністративного судочинства (2018)
Про захист у судовому порядку права на працю (2018)
Про відсутність підстав для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами (п. 2 ч. 3 ст. 320 Господарського процесуального кодексу України) (2018)
Про предметну юрисдикцію спору щодо скасування рішення державного реєстратора з підстав неправомірності набуття особою права власності на нерухоме майно (2018)
Чи діє слідчий суддя не як судовий орган, що запобігає можливим порушенням із боку органів розслідування, а як орган розслідування, фактично ініціюючи перевірку, надаючи слідчому або прокурору повноваження, яких вони за законом позбавлені? (2018)
Ювілей академіка Національної академії правових наук України Борисова В. (до 75-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Носіка В.(до 60-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Олефіра В.(до 60-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей академіка Національної академії правових наук України Прилипка С. (до 55-річчя від дня народження) (2018)
Вихідні дані (2018)
Ковальчук С. П. - Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційними проектами підприємства (2019)
Бут Т. В. - Визначення проблем та перспектив розвитку екстремального туризму в Україні (2019)
Веремеєнко О. О. - Розвиток енергоменеджменту як основний спосіб підвищення енергоефективності виробничих підприємств (2019)
Гуржій Н. М. - Впровадження бренд-менеджменту в управлінську діяльність ГК "Полетехніка", Фуклєва Ю. І. (2019)
Мороз О. С. - Промисловість України: характеристика, тенденції та проблеми розвитку (2019)
Головань О. О. - Менеджмент краудсорсингових проектів транснаціональних корпорацій в умовах глокалізації, Олійник О. М., Маркова С. В (2019)
Антонюк Д. А. - Соціальні інновації: досвід реалізації проектів провідних країн світу для України, Буй Ю. В. (2019)
Антонюк К. І. - Актуальність забезпечення безпеки споживання в процесі євроінтеграції України (2019)
Лобунець В. І. - Оцінка результативності реформи місцевого самоврядування та зміни адміністративно-територіального устрою в Україні (2019)
Kuchyn S. P. - Modern trends of development of service sector in Ukraine and in the world (2019)
Приймук О. Р. - Дослідження та прогнозування ринку споживання поголів’я свинини, Устинович Н. В., Ярошок В. М. (2019)
Шабатура Т. С. - Формування адаптивної стратегії економічного розвитку підприємств в контексті євроінтеграції (2019)
Загурський О. М. - Оцінка соціально-екологічної ефективності автотранспортних підприємств з урахуванням трансакційних витрат (2019)
Москвич Л. М. - Довіра до суду: стан та інструменти впливу (2018)
Прилуцький С. В. - Суд як першооснова предмета судового права України (2018)
Сердюк В. В. - Проблеми створення Вищого антикорупційного суду: первинний аналіз (2018)
Городовенко В. В. - Реалізація принципу верховенства права у цивільному судочинстві в умовах реформування правосуддя (2018)
Шило О. Г. - Компетенція слідчого судді в кримінальному провадженні: теорія, нормативна модель і тенденції розвитку законодавства (2018)
Щербанюк О. В. - Конкурсний добір суддів: проблеми конституційної реалізації (2018)
Хотинська-Нор О. З. - Дисциплінарна відповідальність vs незалежність судді: у пошуках балансу (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Гаврилюк Р. О. - Правова природа медіації як вислід буттєвих властивостей людини (2018)
Коструба А. В. - Преюдиціальний запит як інститут похідної юрисдикції у процесуальному праві Франції: питання національної рецепції (2018)
Мельник Р. С. - Предмет адміністративного права (2018)
Шеляженко Ю. О. - Особиста автономія у праві інформаційних технологій (2018)
Про захист у судовому порядку права власності та права користування земельною ділянкою (2018)
Про оскарження наказів Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у частині визнання нікчемними договорів (2018)
Про дотримання принципів справедливого судового розгляду, серед яких – рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом (2018)
Щодо дотримання принципу презумпції невинуватості особи доти, доки цього не буде доведено відповідно до закону (2018)
Рабінович П. М. - Професор Філіп Сендс – світовий авторитет із теорії та практики міжнародно-юридичного захисту прав людини, Добрянський С. П. (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Гусарова С. (до 65-річчя від дня народження) (2018)
Світлій пам’яті академіка Національної академії наук України, академіка Національної академії правових наук України Мамутова В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Іваннікова Л. - Катеринославська губернська вчена архівна комісія як науковий осередок вивчення фольклору Південної України (2018)
Налепин А. - Киев, Москва, Токио в судьбе Александра Вановского (1874–1967) – одного из основателей РСДРП: русский революционер vs профессор университета ВАСЭДА (2018)
Козар Л. - Марія Грінченко та її рукописна збірка прислів’їв і приказок в історії української фольклористики(до 145 річчя від дня народження, 90 річчя від дня смерті) (2018)
Шевчук Т. - З історії вивчення українського народного сонника: лист Катерини Грушевської до Чарльза Ґабріеля Селіґмана (з архіву Королівського антропологічного інституту Великобританії та Ірландії) (2018)
Новак В. - Традыцыі вясельнай абраднасці Ельскага і Кармянскага раёнаў Гомельскай вобласці: рэгіянальна-лакальныя асаблівасці (2018)
Алфёрава А. - Семантыка жылой прасторы ў беларускіх і ўкраінскіх жартоўных песнях (2018)
Коваль-Фучило І. - Пам’ять про Голокост у спогадах українців-переселенців операції "Вісла" (1947) (2018)
Гуменюк О. - Кримськотатарська народна пісня в наукових дослідженнях кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ століття (2018)
Simonsen M. - La magicienne apprivoisée. Propos sur le conte de La Fille du diable (ATU 413) (2018)
Требик О. - Персонажний код кумулятивної казки: Коза (2018)
Яринчина О. - Військові мотиви у весняній календарно-обрядовій пісенності (2018)
Руда Т. - Максим Рильський і сербська культура (2018)
Гуменюк В. - Особливості інтерпретації драми Йордана Йовкова "Албена" на сцені Житомирського театру імені Івана Кочерги (2018)
Del Gaudio S. - Recent Changes in the Linguistic Landscape of Černihiv (2018)
Федорук О. - Центр дослідження життя й творчості Пантелеймона Куліша: виклики часу та напрями роботи (2018)
Бріцина О. - Слово про відомого німецького казкознавця (2018)
Утер Г. - Енциклопедія казки. Проект століття незадовго до закінчення (2018)
Дель Ґаудіо С. - Наукова діяльність Санте Ґрачотті (до 95 річчя від дня народження) (2018)
Курінна М. - Катерина Мегедин. Авторські гуцульські співанки (2018)
Мушкетик Л. - Книга про суть і вияви політичного русинізму |рец.: Белей Л. "Русинський сепаратизм". Націєтворення in vitro. Київ : Темпора, 2017. 392 с.| (2018)
Вахніна Л. - Кримськотатарська народна пісня про кохання та її українські фольклористичні й перекладацькі інтерпретації |рец.: Ешиль япракъ арасында къырмызы гуль… – В зелен-листі червона троянда… Кримськотатарська народна пісня кохання. Поетичні тексти. Упоряд., автор вступ. статті О. Гуменюк. Переклав з кримськотатарської В. Гуменюк. Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2018. 329 с.| (2018)
Карацуба М. - Монографія Марієтки Голеж-Каучич про словенську баладу |рец.: Golež-Kaučič M. Slovenska ljudska balada. Folkloristični zvezki 2. Ljubljana : Založba, 2017. 444 s.| (2018)
Булаховська Ю. - Нове дослідження фольклорного пограниччя |рец.: Вахніна Л. Фольклорне пограниччя: традиції та сучасність. Збірник наукових праць. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2016. 306 с.| (2018)
Леся Мушкетик (2018)
Міла Сантова (2018)
Венжинович Н. - Чверть віку Белградської академічної україністики, Попович Л. (2018)
Корбич Г. - У полі зору дослідників – минуле Галичини (2018)
Соболь В. - Презентація чергових томів енциклопедії "Наукове товариство ім. Шевченка" (2018)
Микитенко О. - Дванадцята Міжнародна наукова конференція "Драгоманівські студії" (2018)
Конференція з питань мовної політики й законодавства від 15 листопада 2017 року (інтерв’ю Лілії Пасічник з Богданом Ажнюком) (2018)
Вахніна Л. - Мудрості від Максима Рильського, Микитенко О. (2018)
Вахніна Л. - Європейський вимір українсько-польського наукового співробітництва, Микитенко О. (2018)
Карацуба М. - ХVIIІ Міжнародні славістичні читання, присвячені пам'яті академіка Леоніда Булаховського (2018)
Вахніна Л. - IX Міжнародний конгрес україністів, Мушкетик Л. (2018)
Вахніна Л. - XVI міжнародний з’їзд славістів, Коваль-Фучило І. (2018)
Коваль-Фучило І. - Міжнародна наукова конференція "Пам’ять, ідентичність, Голокост. Нові науково-методичні проблеми" (2018)
Карацуба М. - Хорватистика в Україні: пам’ятна дата (2018)
Іван Драч (2018)
Володимир Анікін (2018)
Інформація про авторів (2018)
Голуб О. - Хімічна термінологія та номенклатура координаційної хімії (2018)
Стандритчук О. - Закономірності розподілу за температурами плавлення і кипіння простих речовин та хімічних сполук і їх зв'язок з іншими фізико-хімічними параметрами, Максін В. (2018)
Vassilyeva O. - Direct synthesis and crystal structure of bis(bromido-bis(1,10-phenanthroline)-copper(II)) nitroprusside dimethylformamide solvate, Buvaylo E., Skelton B. (2018)
Перепелиця О. - Система подвійних вольфраматів і молібдатів MR(EO4)2, M – NH4, Ag, Cu, Ti; R – тривалентний метал; E – Mo, W, Максін В. (2018)
Дзязько О. - Синтез та електричні властивості (Li, Ca)-заміщених кобальтатів лантану, Неділько С., Фесич І., Войтенко Т., Зеленько М., Бондар О. (2018)
Зозуля В. - Координаційні сполуки кобальту та купруму з КАФ лігандом N,N'-дибензил-N''-трихлорацетилфосфортриамідом, Шатрава Ю., Слива Т., Овчинніков В., Амірханов В. (2018)
Аблятіпова А. - ІЧ-спектрометричні та термогравіметричні дослідження комплексів кобальту, купруму та цинку на основі гліфосату, Беруашвілі Т., Губіна К. (2018)
Стругацька М. - Синтез та спектральні властивості комплексів лантаноїдів з новим триподальним трисхелатуючим КАФ лігандом, Олишевець І., Овчинніков В., Амірханов В. (2018)
Ковалик А. - Електроди на основі оксидів індію та стануму, що модифіковані MnO2, для визначення гідроген пероксиду (II), Тананайко О. (2018)
Кловак В. - Вплив поверхнево-активних речовин на флюоресцентні властивості флуоресцеїну, Лелюшок С., Куліченко С., Запорожець О. (2018)
Котова Н. - Моделювання термохімічних властивостей та схильності до аморфізації розплавів потрійної системи Mn–Al–Gd, Головата Н., Усенко Н. (2018)
Івон Є. - Синтез фенілацетил MIDA боронатів шляхом окиснювального розщеплення віцинальних діолів, Ле В., Войтенко З. (2018)
Шокол Т. - Синтез 7-гідрокси-2,8-диметил-4-оксо-3-фенокси-4Н-6-хроменкарбальдегіду, Горбуленко Н., Хиля В. (2018)
Крикун С. - Синтез окисненої форми дитієно-ТТФ методом електрокристалізації, Левков І., Єгорова Т., Войтенко З. (2018)
Куницька Л. - Закономірності кислотного гідролізу блок-кополімерів, що містять поліакриламід та поліетиленоксид, Желтоножська Т. (2018)
Юхименко Н. - Синтез та дослідження термостабілізуючої дії на полістирол метакрилових мономерів на основі аурону, Харченко О., Смокал В., Колендо О. (2018)
Вишневський Д. - Синтез та оптичні властивості нового симетричного піразол-вмісного гетероциклу і перспектива створення голографічних середовищ на його основі, Овденко В., Павлов В., Мокринська О., Давиденко М. (2018)
Юрченко Д. - Адсорбційно-напівпровідниковий сенсор монооксиду вуглецю, створений на основі нанорозмірного матеріалу Pt/SnO2, Олексенко Л., Максимович Н., Федоренко Г., Матушко І. (2018)
Міщенко Л. - Вплив макроциклічних координаційних сполук міді (ІІІ) на продуктивність вірусінфікованих рослин пшениці ярої, Криницька К., Павленко В., Дуніч А. (2018)
Кир’якулов В. - Спекторофотометричні та протолітичні властивості конденсованих ціанопіридинів, Макеєв А., Кеда Т., Запорожець О. (2018)
Бур’янов О. А. - Застосування автологічної плазми, збагаченої тромбоцитами, при лікуванні остеохондральних дефектів в експерименті на тваринах, Лябах А. П., Дедух Н. В., Омельченко Т. М., Черновол П. А., Турчин О. А. (2019)
Рушай А. К. - Физиотерапия в комплексной реабилитации больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости, Климовицкий В. Г., Богданова Л. В., Богданова К. И., Борзых Н. А. (2019)
Лоскутов О. Є. - Аналіз результатів хірургічного лікування переломів дистального відділу плечової кістки, Доманський А. М., Жердєв І. І., Лушня С. Л. (2019)
Васюк В. Л. - Математичне моделювання варіантів остеосинтезу переломів дистального метаепіфіза великогомілкової кістки типу С1, Коваль О. А., Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2019)
Гур’єв С. О. - Віково-статева характеристика постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми в результаті ДТП, Танасієнко П. В., Ковалишин І. В. (2019)
Стауде В. А. - Мануальная терапия у больных с дисфункцией крестцово-подвздошного сустава, Карпинская Е. Д. (2019)
Філіпенко В. А. - Результати лабораторних досліджень рідини з колінних та кульшових суглобів після ендопротезування для ранньої діагностики перипротезної інфекції, Марущак О. П., Леонтьєва Ф. С., Морозенко Д. В., Кузнєцова Н. В. (2019)
Бурьянов А. А. - Особенности регенераторных реакций при заполнении дефектов костной ткани биостеклом в сочетании с аутологической плазмой, обогащенной тромбоцитами, Чорний В. С., Дедух Н. В., Дубок В. А., Проценко В. В., Омельченко Т. Н., Вакулич М. В., Лянскорунский В. Н., Шаповалов В. С. (2019)
Турчин О. А. - Віддалені результати застосування остеотомії за L.S. Weil при хірургічному лікуванні метатарзалгії, Лазаренко Г. М., Пятковський В. М., Коструб О. О., Лябах А. П. (2019)
Хмизов С. О. - Рентгенологічна оцінка функціонування наросткової зони після припинення її тимчасового двобічного блокування пластинами різних типів: експериментальне дослідження, Рокутов В. С., Єршов Д. В., Македонський І. О. (2019)
Ткачук П. В. - Структурні порушення колінного суглоба при моделюванні остеоартрозу, Страфун С. С., Савосько С. І., Макаренко О. М. (2019)
Дігтяр А. В. - Експериментальне дослідження міцності кісткового цементу залежно від вмісту антибіотикa, Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2019)
Бодня А. И. - Малоинвазивный остеосинтез пяточной кости у больных пожилого и старческого возраста (2019)
Гайко Г. В. - Використання 3D-моделювання з виготовленням пластикового прототипу в травматології та ортопедії (клінічні приклади), Галузинський О. А., Бурбурська С. В. (2019)
Філь А. Ю. - Фіксація перелому ключиці в пацієнтів із флотуючою грудною кліткою й політравмою, Левицький Н. В., Сенюк Ю. І., Валігурський М. І. (2019)
Зазірний І. М. - Погляд спортивного травматолога на біомеханіку кульшового суглоба, Рижков Б. С. (2019)
Рушай А. К. - Новые возможности комплексной реабилитации больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости при использовании системы полужесткой фиксации, Богданова Л. В., Богданова К. И., Ставицкий А. Б., Соловьев И. О., Пастернак Д. В., Лыжин А. В. (2019)
Фіщенко В. О. - Остеоартроз кульшового суглоба. Клінічні та соціальні аспекти захворювання Аналітичний огляд літератури. Частина I, Кириченко В. І., Яремин С. Ю., Браніцький О. Ю., Карпінська О. Д. (2019)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2019)
Василькова О. Н. - Инсулиноподобный фактор роста 1 и хроническая болезнь почек у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Мохорт Т. В., Науменко Е. П., Коротаева Л. Е., Филипцова Н. А. (2019)
Кирилюк М. Л. - Роль фракталкіну в розвитку діабетичного макулярного набряку у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Сук С. А., Риков С. О., Могілевський С. Ю. (2019)
Зябліцев С. В. - Поліморфізм rs1800629 гена TNF-α при цукровому діабеті 2-го типу. Зв’язок із розвитком нефропатії, Чернобривцев О. П., Зябліцев Д. С. (2019)
Sokolova L. K. - Association of 5’AMP-activated protein kinase activity with disease duration and HbA1c content in leukocytes in diabetic patients, Pushkarev V. M., Pushkarev V. V., Vatseba T. S., Tronko N. D. (2019)
Лучицький В. Є. - Рівень прозапальних лімфокінів і гормонів у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу (2019)
Подаваленко А. П. - Епідеміологічний аналіз поширеності гіпотиреозу в Харківській області, Гончарова О. А., Пащенко Л. С. (2019)
Паньків В. І. - Взаємозв’язок між прийомом метформіну й дефіцитом вітаміну В12 у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2019)
Рыкова О. В. - Мужской фактор бесплодия: алгоритм лабораторной диагностики причин (2019)
Шевчук М. В. - Практичне значення діагностики депресії у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, Циганенко О. О., Тараненко О. В., Крижевський В. В., Маньковський Б. М. (2019)
Сорокман Т. В. - Синдром Мак-Кьюна — Олбрайта — Брайцева (огляд літератури та клінічний випадок), Макарова О. В., Попелюк Н. О. (2019)
Ляшук П. М. - Основні синдроми гіперандрогенії в жінок: патогенез, диференціальна діагностика (огляд літератури та власні спостереження), Ляшук Р. П. (2019)
Чернявська І. В. - Використання інтерактивного методу навчання "Case-study" у підготовці майбутніх лікарів, Скрипник Н. В., Дідушко О. М., Паньків І. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Броварская О. С. - Влияние метода выделения на состав и биологические свойства липополисахарида Escherichia coli, Варбанец Л. Д. (2019)
Tashyrev O. B. - Bromothymol Blue as the Universal Indicator for Determining the Stereometric Allocation of pH and Eh in the Medium in Heterophase Microorganisms Cultivation, Sioma I. B., Tashyreva G. O., Hovorukha V. M. (2019)
Рибальченко Н. П. - Вплив умов культивування на лізуючу активність штаму Bacillus amiloliquefaciens ІМВ В-7571, Хархота М. А., Авдєєва Л. В. (2019)
Lemanova N. - Biological Method for Prevention Grown Gall in Horticulture, Magher M. (2019)
Полищук Л. В. - Гомологичность первичной структуры бета-галактозидазного гена Streptomyces globisporus 1912 и аналогичных генов стрептомицетов, Бамбура О. И. (2019)
Ianieva O. D. - Characterization, Stability and Antimicrobial Activity of Biosurfactants Produced by Candida Yeasts Isolated from Flowering Plants (2019)
Muljukina N. A. - Grapevine Trunk Diseases Pathogens Identification on Grapevine Rootstocks in Ukraine, Pečenka J., Geretskij R. V., Eichmeier А. (2019)
Суворова З. С. - Вивчення антифунгальної дії похідного арилаліфатичних аміноспиртів 1-|4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси|-3-(N-бензил-4-метилпіперидиній)-2-пропанолу хлориду (2019)
Serga S. V. - Low Prevalence of Wolbachia Infection in Ukrainian Populations of Drosophila, Kovalenko P. A., Gora N. V., Lavrinienko A. V., Demydov S. V., Mestres F., Pascual M., Kozeretska I. A. (2019)
Пирог Т. П. - Синтез біологічно активних гіберелінів ГК4 і ГК7 мікроорганізмами, Гаврилкіна Д. В., Леонова Н. О., Іутинська Г. О., Шевчук Т. А. (2019)
Курдиш І. К. - Рецензія на книгу О. Г. Коваленка, С. В. Афонської (Дроботько) "Відданість науковій істині" (К.: Наукова Думка, 2018, 232 с.) (2019)
Грубінко А. В. - Законодавче забезпечення зовнішньої політики України: проблема стратегічного планування (2018)
Бутирін Є. О. - Історико-теоретичні витоки місцевого самоврядування. Теорія вільної громади (2018)
Філіпова О. І. - Правосвідомість як фактор формування професійного менталітету державного службовця (2018)
Захарчин Н. Г. - Функціонування органів територіального самоврядування у гмінах Львівського повіту в 30-х рр. ХХ століття (2018)
Шумський І. К. - Проблеми комплексних історико-правових досліджень Київської Русі в історіографії (2018)
Сало В. А. - Юридична аргументація в судовій практиці Стародавнього Риму (2018)
Рябовол Л. Т. - Конституція Української Народної Республіки 1918 року у вітчизняному конституційному процесі (2018)
Годованик Є. В. - Ефективність конституційно-правових норм: проблеми визначення та інтерпретації (2018)
Гордієнко І. Л. - Вплив на державну владу громадянського суспільства та інститутів безпосередньої демократії (2018)
Задорожний Б. Ю. - Види гарантій конституційних обов’язків Української та європейських держав (2018)
Коломоєць Т. О. - Премія для державного службовця: засіб стимулювання результативності його діяльності чи все ж таки збагачення? (2018)
Волік В. В. - Безпечні умови роботи міського транспорту загального користування та запровадження єдиної системи продажу квитків для проїзду (2018)
Припутень Д. С. - Примус у службовому праві як інтегративна категорія: деякі вихідні позиції теоретико-правової інтерпретації (2018)
Чорна В. Г. - Юридична природа, поняття та ознаки адміністративно-правових обмежень (2018)
Іванова Г. С. - Адміністративні процедури у сфері агропромислового комплексу України (2018)
Сукманова О. В. - Поняття та система суб’єктів публічного адміністрування охорони права власності в Україні (2018)
Гоцалюк С. Ю. - Правове забезпечення саморегулювання в галузі електроенергетики (2018)
Запотоцька О. В. - Поняття адміністративно-правового механізму публічного адміністрування у сфері безпечності та якості харчової продукції (2018)
Загородня Н. В. - Адміністративно-правовий статус громадян України (2018)
Полях Н. А. - Право на свободу вираження поглядів при формуванні нового Верховного Суду (2018)
Кадникова Г. В. - Історико-правова характеристика становлення системи законодавства у сфері доступу до публічної інформації (2018)
Кондратьєв А. Ю. - Структура адміністративно-правової норми: аналіз сучасних наукових підходів до конструювання (2018)
Бірюкова А. Г. - Особливості договору як джерела цивільного права України (2018)
Слома В. М. - Право на регрес внаслідок виконання солідарного зобов’язання (2018)
Черновалюк Ю. Ю. - Права та обов’язки батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу з виховання дітей (2018)
Білоус Т. Й. - Загальна характеристика правового регулювання майнових відносин на сучасному етапі розвитку суспільства (2018)
Кравчик М. Б. - Спадкові правовідносини як механізм здійснення спадкових прав (2018)
Швидка Т. І. - Зарубіжний досвід антимонопольної політики та перспективи реформування вітчизняного конкурентного законодавства в умовах глобалізації (2018)
Федчишин Д. В. - Обмеження при здійсненні права власності на земельні ділянки різних категорій земель (2018)
Цилюрик Р. А. - Понятие земель для ведения органического земледелия (2018)
Козаченко О. В. - Нові підходи до дефініції закону про кримінальну відповідальність у зв’язку з розширенням меж кримінально-правового регулювання, Адаменко К. А. (2018)
Чигрина Г. Л. - Докази і доказування фактів учинення фіктивного підприємництва (2018)
Карпенко М. І. - Зміст родового об’єкта військових злочинів. Чи відповідає він реаліям сьогодення? (2018)
Тiгранян Г. С. - Кримінально-правові санкції за розбій (ст. 187 КК України): існуючі проблеми та шляхи оптимізації (2018)
Мамка Г. М. - Антибюрократизм як принцип юридичного процесу в кримінальному провадженні (2018)
Мовчан Р. О. - Поняття та критерії неплатоспроможності банку за законодавством України та країн СНД: компаративістський аналіз (2018)
Ващенко В. А. - Процедура денонсації міжнародних договорів за законодавством України: проблеми і шляхи вдосконалення (2018)
Іванов А. Г. - Умови створення міжнародних органів із встановлення фактів у рамках Організації Об’єднаних Націй (2018)
Тицька Я. О. - Академічна доброчесність як елемент системи забезпечення якості освіти (2018)
Сидоренко О. М. - Аксіологічні та антропологічні засади ефективності правових норм в умовах сучасності, Таран З. В. (2018)
Білоус О. В. - Ефективність права у світлі концепції людиноцентризму (2018)
Баранов С. О. - Сучасні проблеми правового регулювання процесу децентралізації влади в Україні та шляхи їх вирішення (2018)
Ковалко Н. М. - Види корпоративних бездокументарних цінних паперів у праві Іспанії (2018)
Коломоєць Н. В. - Зміст і сутність системи адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні (2018)
Стасюк О. Л. - Міжнародний фактор адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні (2018)
Рєзнік О. М. - Організаційні основи діяльності правоохоронних органів України із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2018)
Ляшко О. Б. - Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг у сфері містобудування (2018)
Воронятніков О. О. - Юридична відповідальність Державної міграційної служби України (2018)
Белей Є. Н. - Спеціальні принципи діяльності публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я (2018)
Блажівська Н. Є. - Вплив інфляції на захист майнових прав у контексті практики Європейського суду з прав людини (2018)
Гуйван П. Д. - Щодо сутнісних відмінностей давнісних і присічних строків (2018)
Філінович В. В. - Передання прав на доменне ім’я та його трансфер до іншого реєстратора (2018)
Баб’юк М. П. - До питання про якість надання вищими навчальними закладами освітніх послуг (2018)
Федчишина К. В. - Єдність і диференціація соціальних послуг в Україні (2018)
Сердюк П. П. - В поисках гармонии преступности (2018)
Шевченко О. Д. - Стан та перспективи професійної освіти засуджених до позбавлення волі (2018)
Осетрова Є. С. - Щодо мети та умов затримання уповноваженою службовою особою, Грига М. А. (2018)
Приходько В. О. - Нормативно-правове забезпечення використання криміналістичних обліків МВС України (2018)
Барвенко В. К. - Особливості допиту свідків і підозрюваних осіб зі злочинів, пов’язаних із порушенням правил охорони вод (2018)
Мохд Н. О. - Исламское международное право (сийар): генезис и основные положения (2018)
Могильчук О. О. - Європейська служба зовнішніх справ як установа sui generis (2018)
Лютіков П. С. - Рецензія на монографію Чорної Вікторії Григорівни на тему "Адміністративно-правові обмеження в парадигмі права" (2018)
Peer W. - What literature does to our emotions, and how do we know? Empirical studies will tell, Chesnokova A. (2019)
Радзієвський В. - Авторські відступи як репрезентація авторської позиції в новелах Леоніда Мосендза (2019)
Вощенко О. - Жанрова домінанта химерної прози (2019)
Семенюк Л. - Природа народної сміхової культури і явище низового бароко в Україні (2019)
Літвінчук Т. - Художня рецепція дихотомії "місто — степ" в історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко та П. Угляренка (2019)
Добродій В. - Жанрові особливості різдвяного оповідання Дзвінки Матіяш "Різдво брата Заїки" (2019)
Насмінчук І. - Концепт "свій/чужий" у публіцистиці Олега Чорногуза (2019)
Щока О. - Тематичні групи фразем у творах Бориса Грінченка (2019)
Кузь В. С. - Вплив базисних стоматологічних пластмас на показники крові білих щурів (експериментальне дослідження), Дворник В. М., Кузь Г. М., Акімов О. Э. (2017)
Груздева А. А. - Стоматологический статус рабочих железорудной промышленности, Глазунов О. А. (2017)
Золотухина Е. Л. - Клинические результаты применения нового локального метода лечения и профилактики воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта у курящих, Кравченко Л. С., Гончаренко О. В., Бас А. А., Строченко Е. А. (2017)
Петрушанко В. М. - Відновлення коронок зруйнованих зубів за допомогою скловолоконних штифтів із застосуванням для їх фіксації рідкотекучого фотополімерного композитного матеріалу, Скрипник М. І. (2017)
Кінаш Ю. О. - Інтегрований порівняльний аналіз результатів аксіографічних досліджень у осіб зі скронево-нижньощелепними розладами за групами дослідження (2017)
Кіндій Д. Д. - Особливості ретракції при виготовленні естетичних конструкцій, Кіндій В. Д., Король Д. М., Тончева К. Д., Шеметов О. С., Петренко Р. В. (2017)
Мандич О. В. - Поширеність хвороб тканин пародонта в осіб молодого віку на тлі скупченості зубів (2017)
Фліс П. С. - Незнімна ортодонтична техніка –фактор ризику розвитку хвороб твердих тканин зубів і тканин пародонта, Савичук О. В., Новаковська Г. В., Опанасенко О. О., Немирович Ю. П., Новаковська О. К. (2017)
Гавриленко М. А. - Ефективність використання запропонованого лікувально-профілатичного комплексу в дітей-інвалідів із захворюваннями тканин пародонта (2017)
Удод О. А. - Аналіз біофізичних властивостей ротової рідини у хворих на цукровий діабет 1 типу, Куліш А. С. (2017)
Близнюк А. С. - Історичний досвід становлення та розвитку державного регулювання рекреаційної сфери України (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського