Матусова М. О. - Особливості функціональних розладів травлення у дітей з розладами аутистичного спектра, Марценковський І. А. (2018)
Самойлова О. В. - Визначення ризиків розвитку суїцидальної поведінки у дітей з розладами адаптації (2018)
Tabachnikov S. I. - Empirical research of the structure of professional reflection of teachers, Mykhalchuk N. O., Kharchenko Ye. M. (2018)
Яворська Т. П. - Особливості прояву синдрому емоційного вигорання у лікарів, які надають допомогу пацієнтам із цереброваскулярними захворюваннями (2018)
Олійник О. П. - Судово-психіатрична оцінка станів залежності від психоактивних речовин: сучасні тенденції, проблемні аспекти та перспективи (2018)
Щорічна міжнародна конференція "Українська психіатрія у світі, що швидко змінюється" (25-27.04.2018, м. Київ, Україна) (2018)
Report on the meetings, workshop & training course Addiction technology transfer center network (27-28 of April, 2018, Kyiv, Ukraine) (2018)
Пішель В. Я. - Психотичні розлади у структурі розладів психіки та поведінки у комбатантів (за даними офіційної статистики 2015–2017 рр.), Древіцька О. О., Полив’яна М. Ю. (2018)
Наумов В. Л. - Особливості клініко-психопатологічних проявів розладів адаптації, посттравматичних стресових розладів та постстресових розладів особистості в учасників бойових дій (2018)
Костюченко Н. В. - Рівень та якісний склад позитивної симптоматики за шкалою PANSS у пацієнтів з параноїдною шизофренією та шизоафективним розладом залежно від психоакустичних здібностей, Фільц О. О. (2018)
Савка С. Д. - Структура коморбідних непсихотичних психічних розладів у хворих на ревматоїдний артрит (2018)
Юрценюк О. С. - Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у студентів на різних етапах навчання (2018)
Коростій В. І. - Недементні когнітивні розлади при епілепсії: історичні аспекти, Блажіна І. Ю., Іванова Н. М. (2018)
Дубовик К. В. - Клінічний поліморфізм: коморбідність психічних розладів у осіб з розладами аутистичного спектра, Марценковський І. А., Здорик І. Ф., Матусова М. О. (2018)
Олійник О. П. - Експертна оцінка станів поєднаної психічної патології в осіб, залежних від психоактивних речовин (2018)
Title, content (2018)
Doroshenko D. - Investigation of the structure and sorption peculiarities of cobalt and uranium ions by nanocomposites based on montmorillonite and tetraethoxysilane, Pylypenko I., Kovalchuk I., Kornilovych B., Spasonova L. (2018)
Kovalenko V. - "The popcorn effect”: obtaining of the highly active ultrafine nickel hydroxide by microwave treatment of wet precipitate, Kotok V. (2018)
Ivashchenko M. - Establishing the patterns in the formation of oxide films on the alloy Ti6Al4V in carbonic acid solutions, Smirnova O., Kyselova S., Avina S., Sincheskul A., Pilipenko A. (2018)
Kropyvnytska T. - Studying the efect of nano-liquids on the operational properties of brick building structures, Semeniv R., Kotiv R., Kaminskyy A., Gots V. (2018)
Kotov B. - Construction of a mathematical model of extraction process in the system "solid body liquid" in a microwave field, Bandura V. (2018)
Galstyan A. - Oxidation of 4-brometylbenzene by ozone in acetic acid, Skorochod E., Galstyan G. (2018)
Skіba М. - "Green” synthesis of nanoparticles of precious metals: antimicrobial and catalytic properties, Vorobyova V., Pivovarov О., Shakun A., Gnatko E., Trus I. (2018)
Deineka D. - Studying the photocatalytic oxidation of hydroxybenzene in aquatic medium on the photocatalizers SnO2, ZnO, TiO2, Kobzіev О., Avina S., Grin S., Deyneka V., Taraduda D., Sobina V. (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2018)
Kolomiets L. - Investigation of force factors and stresses at singular points of plate elements in special cranes, Orobey V., Daschenko O., Lymarenko O., Ovcharov Y., Lobus R. (2018)
Ivanyk I. - Theoretical research into spatial work of a steel-reinforced-concrete statically indeterminate combined structure, Vikhot S., Vybranets Y., Ivanyk Y. (2018)
Tkachuk M. - Numerical methods for contact analysis of complex-shaped bodies with account for non-linear interface layers, Skripchenko N., Tkachuk M., Grabovskiy A. (2018)
Khmil R. - Development of the procedure for the estimation of reliability of reinforced concrete beams, strengthened by building up the stretched reinforcing bars under load, Tytarenko R., Blikharskyy Y., Vegera P. (2018)
Ahmedov B. - Calculation of toothed gear mechanisms in machines and assemblies considering the effect of lubricants, Najafov A., Abdullayev A., Chalabi I., Veliyev F. (2018)
Kliuchkovskyi S. - Geometrical synthesis of spatial six-link guiding mechanisms, Tykhan M., Repetylo T., Hirnyak Y. (2018)
Yaroshevich N. - Influence of elasticity of unbalance drive in vibration machines on its oscillations, Zabrodets I., Shymchuk S., Yaroshevich T. (2018)
Kutsenko L. - Geometrical modeling of the unfolding of spatial rod structures, similar to the four-link pendulum, in weightlessness, Vanin V., Semkiv O., Zapolskiy L., Shoman O., Martynov V., Morozova G., Danylenko V., Kryvoshei B., Kovalov O. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Пелех О. Б. - Еволюція поглядів на чинники економічного розвитку: теорії розвитку "знизу" (2018)
Ханін І. Г. - Асиметричність глобального простору економіки знань: оцінка на прикладі розривів показників національної науки, Поляков М. В., Білозубенко В. С. (2018)
Лубенченко О. Е. - Предметна область аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства: методичні аспекти, Погорелов Ю. С. (2018)
Шпак Н. О. - Організаційні засади митного обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, Будз О. Ф. (2018)
Коваленко Л. О. - Досвід використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики країнами пострадянського простору, Лук’яшко П. О., Гнедіна К. В. (2018)
Щуровська А. Ю. - Вплив розвитку телекомунікацій на економічний розвиток Туркменістану, Нурмамедова Р. (2018)
Педченко Н. С. - Адаптація зарубіжного досвіду управління потенціалом розвитку підприємств житлово-комунального сектора до української практики, Кімуржий М. І. (2018)
Бутенко В. М. - Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні (2018)
Шевчук С. В. - Діалектика державного регулювання забезпечення митних інтересів держави (2018)
Миськовець Н. П. - Роль децентралізації в управлінні природно-рекреаційним потенціалом території, Скаковська С. С. (2018)
Кондратенко Н. О. - Проблеми забезпечення узгодження економічних інтересів у регіоні, Молодченко Т. Г. (2018)
Мірошниченко Т. М. - Вплив інноваційної та наукової діяльності на економічний розвиток України в контексті реалізації її освітньої політики: методика оцінювання, Фрунт Є. Б., Ханова О. В. (2018)
Олієвська М. Г. - Фінансування освітньо-наукової діяльності в країнах з низьким рівнем доходів на душу населення, Петруха С. В. (2018)
Романов А. Д. - Професійна освіта в умовах децентралізації влади в Україні: здобутки та загрози (2018)
Панасенко І. В. - Чинники впливу на економічне зростання у сфері освіті: статистичний аспект (2018)
Орлов П. А. - Важливі фактори підвищення якості підготовки студентів, маркетингу освітніх послуг та іміджу закладів вищої освіти України (2018)
Щетініна Л. В. - Оплата праці наукових працівників: особливості правового регламентування та забезпечення вимог гідності, Рудакова С. Г. (2018)
Гутарева Ю. В. - Умови комерціалізації інновацій та їх особливості (2018)
Давидова О. Ю. - Інноваційне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства: концептуальний аспект (2018)
Черноіванова Г. С. - Формування підходу до оцінювання макросередовища інноваційної cфери підприємств (2018)
Бурєннікова Н. В. - Практика використання ігрових моделей для аналізу ризиків процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності, Ярмоленко В. О., Юрченко О. М. (2018)
Клебанова Т. С. - Виявлення впливу негативних і позитивних факторів діяльності теплоенергетичних підприємств на кінцевий результат, Рудаченко О. О. (2018)
Шарко М. В. - Моделювання та прогнозування процесів економічного розвитку в умовах динамічних змін зовнішнього середовища, Гусаріна Н. В. (2018)
Гоменюк М. О. - Інноваційні форми підприємницької діяльності в сільськогосподарському секторі економіки України (2018)
Іващенко П. О. - Квазіадаптивне прогнозування інноваційної діяльності підприємств України, Глушач Ю. С., Іванова В. Б. (2018)
Шерстенников Ю. В. - Модельна оптимізація виробничої потужності підприємства, Рудянова Т. М., Брицька В. Ю. (2018)
Тоузані Т. - Компаративний аналіз методів і моделей управління поведінкою соціально-економічних систем (2018)
Кобилинська Т. В. - Cтатистичне прогнозування обсягів викидів окремих видів забруднюючих речовин від сільськогосподарських підприємств Житомирського регіону (2018)
Захожай В. Б. - Методологічні основи статистичного забезпечення управління сталим міським розвитком, Лазебник Ю. О., Чала Т. Г. (2018)
Архіпов Н. М. - Напрями підвищення ефективності операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі (2018)
Ільченко Н. Б. - Механізм управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі (2018)
Васюткіна Н. В. - Зміцнення позицій українських виробників молочної продукції на зарубіжних ринках у контексті адаптивності підприємств галузі, Деревльов В. Л. (2018)
Іванишин В. В. - Стратегічні напрями розвитку ринку м'яса та м'ясної продукції, Леськів І. Ю. (2018)
Трубей О. М. - Аналіз ринку вантажних перевезень в Україні, Чута В. О. (2018)
Гапонюк М. А. - Діяльність державних підприємств в Україні (2018)
Александрова К. І. - Розробка та впровадження бізнес-процесів для підвищення якості та безпеки продукції підприємства (2018)
Zasadnyi B. A. - The Methodology for Evaluating the Impact of Applying of IFRS on the Financial Status of Enterprises (2018)
Мельничук Н. Ю. - Державне управління бюджетними коштами: проблеми та перспективи (2018)
Пасічник І. В. - Перспективи розвитку сучасних технологій здійснення платежів в Україні, Молодоря Т. С., В'язовий С. М. (2018)
Кузькін Є. Ю. - Методичні аспекти реалізації програмно-цільового підходу до формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації державних фінансів (2018)
Примак Ю. Р. - Операційно-технологічний ризик і його вплив на фінансовий стан сучасної банківської установи (2018)
Зверук Л. А. - Основи стратегій управління активами і пасивами банків (2018)
Дроздова О. Г. - Факторинг як дієвий механізм управління дебіторською заборгованістю: обліково-аналітичний аспект, Іваненко В. О., Ольховський О. А. (2018)
Чернікова І. Б. - Управлінський облік в єдиній бухгалтерській системі прийняття рішень, Кваша О. О. (2018)
Косата І. А. - Первинні документи як фундамент бухгалтерського обліку (2018)
Назарова К. О. - Ділове партнерство підприємства: концептуальні підходи до облікового забезпечення, Гоцуляк В. Д. (2018)
Пушкар О. І. - Вплив сучасних тенденцій розвитку Інтернет-технологій на системи підтримки розробки засобів електронного навчання, Пандорін О. К. (2018)
Шевчук І. Б. - Детермінації трансформаційних змін економіки регіону та розвитку ІТ-сфери (2018)
Мацелюх Н. П. - Актуальні питання ціноутворення в розвитку електронної комерції та торгівлі, Ополінська В. В. (2018)
Корепанов О. С. - Використання "великих даних" для статистичного забезпечення управління розвитком "розумних" сталих міст (2018)
Валіулліна З. В. - Пріоритетні форми та напрями діяльності корпорацій в інформаційному суспільстві (2018)
Климчук М. М. - Архітектоніка фасилітаційно-рефлексійної методології мотивації в системі енергоменеджменту підприємства, Івахненко І. С. (2018)
Болотова О. О. - Методичний підхід щодо визначення умов організаційно-економічного забезпечення ефективності менеджменту персоналу підприємства (2018)
Пашкевич М. С. - Обґрунтування часу роботи менеджерів проекту як бази розподілу загальних нерозподілених витрат у проектно-орієнтованому калькулюванні управлінського обліку, Дріга О. П. (2018)
Щепкина Н. Н. - Особенности управления кадровым потенциалом современной организации (2018)
Лисиця Н. М. - Особливості брендингу як інструменту стратегування соціально-економічного розвитку територій, Бєлікова Н. В., Мартиненко М. В. (2018)
Жегус О. В. - Методологія та результати діагностики маркетингової діяльності закладів вищої освіти в Україні (2018)
Даус М. Є. - Динаміка мінералізації і вмісту головних іонів у поверхневих водах басейну Дніпра за період 1990-2015 роки, Кічук Н. С., Романчук М. Є., Шакірзанова Ж. Р. (2018)
Линник П. Н. - Концентрация и особенности распределения тяжелых металлов среди различных фракций взвешенных веществ в реках бассейна Тисы в зависимости от способа их извлечения, Скоблей М. П., Жежеря В. А. (2018)
Морозова А. А. - Сезонная изменчивость неорганических форм азота и фосфора в водоемах Шацкого НПП (2018)
Морозова А. О. - Екологічний стан малої урбанізованої водойми оз. Небриж за деякими гідрохімічними та гідробіологічними показниками, Дьяченко Т. М. (2018)
Щеглов О. А. - Зимові синоптичні процеси при аномально-високих температурах повітря в Україні (2018)
Шпиг В. М. - Інструментальні дослідження мікрофізичних характеристик фронтальних хмарних систем: сучасний стан питання, Заболоцька Т. М., Гуда К. В. (2018)
Заболоцька Т. М. - Водоресурси фронтальних хмарних систем за даними супутникових спостережень у теплий період року, Кривобок О. А., Шпиг В. М. (2018)
Швень Н. І. - Уточнення методики критичного контролю температури ґрунту на глибинах, Митник Т. Г., Гальперіна Т. О., Герасименко І. В. (2018)
Забокрицкая М. Р. - Оценка, прогнозирование и оптимизация состояния водных экосистем – работа, удостоенная Государственной премии Украины 2017 года (2018)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2018)
Title, content (2018)
Elbagoury Bassant Mohamed - A hybrid liar/radar-based deep learning and vehicle recognition engine for autonomous vehicle precrash control, Maskeliunas Rytis, Salem Abdel Badeeh Mohamed M. (2018)
Bondariev A. - Firmware implementation and experimental research of the phase-locked loop with improved noise immunity, Altunin S., Horbatyi I., Maksymiv I. (2018)
Blintsov V. - The objectified procedure and a technology for assessing the state of complex noise speech information protection, Nuzhniy S., Parkhuts L., Kasianov Yu. (2018)
Matviiv R. - Development of portable DC voltage calibrators with additive offsets adjusting, Yatsuk Yu., Yatsuk V. (2018)
Cherepanska I. - Development of artificial neural network for determining the components of errors when measuring angles using a goniometric software-hardware complex, Bezvesilna E., Sazonov A., Nechai S., Pidtychenko O. (2018)
Dovhan V. - Development of the system for vibration diagnosis of bearing assemblies using an analog interface, Kvasnikov V., Ornatskіy D. (2018)
Kalantayevska S. - Method of integral estimation of channel state in the multiantenna radio communication systems, Pievtsov H., Kuvshynov A., Shyshatsky A., Yarosh S., Gatsenko S., Zubrytskyi H., Zhyvotovsky R., Petruk S., Zuiko V. (2018)
Abstract and References (2018)
Батраков Д. О. - Некоторые особенности толщинометрии плоскослоистых сред (2014)
Шульга С. М. - Решение двумерной задачи рассеяния на теле в однородной среде методом нелокального граничного условия, Багацька О. В., Стрижаченко О. В. (2014)
Масловський О. А. - Об оценке заметности радиолокационных целей, расположенных на подстилающей поверхности, Легенький М. М. (2014)
Dumin O. M. - Evolutionary approach for the problem of electromagnetic field propagation through nonlinear medium, Tretyakov O. A., Akhmedov R. D., Dumina O. O. (2014)
Думін О. М - Ближнее нестационарное поле диполя Герца, Плахтій В. А., Вольвач Я. С., Думіна О. О. (2014)
Бердник С. Л. - Щелевая сферическая антенна с многоэлементной резонансной диафрагмой в волноводе, Васильковський В. С., Катрич В. О., Нестеренко М. В., Пєнкін Ю. М. (2014)
Резуненко В. О. - Расчёт поля витка электрического тока, рассеянного спирально проводящим сферическим диском (2014)
Блинова Н. К. - Управление поляризационными и энергетическими характеристиками х-образных щелей в волноводе с помощью диэлектрических вставок, Яцук Л. П., Сєлютин А. В. (2014)
Яцук Л. П. - Модификация решения задачи возбуждения волновода продольным магнитным током (2014)
Одаренко Є. М. - Двухчастотный генератор-умножитель О-типа субтерагерцового диапазона с неоднородным магнитным полем, Шматько О. О. (2014)
Шматько О. О. - Ферритовый резонатор в прямоугольном волноводе с поперечным магнитным полем, Мізерник В. М., Одаренко Є. М. (2014)
Титар В. П. - Основные положения голографической модели зрительной системы человека, Богданова Т. В. (2014)
Титар В. П. - О возможности формирования голограмм на сетчатке в белом свете, Богданова Т. В. (2014)
Думін О. М. - Расчет экспериментальной установки для облучения биологических объектов сверхширокополосным электромагнитным полем, Шкорбатов Ю. Г., Чернов А. І., Катрич В. О. (2014)
Боцула О. В. - Статичні характеристики діодів з гетеропереходом GaAs-AlGaAs для генерації НВЧ – шуму (2014)
Шульга С. М. - Решение задачи дифракции LM-волн на включении в Т-образном сочленении прямоугольных волноводов методом теоремы Грина, Багацька О. В., Хе Ши (2014)
Атрошенко Л. М. - Отечественные подспутниковые полигоны для наземного обеспечения валидации и верификации космических систем дистанционного зондирования Земли, Борщова Г. А., Горобець М. М., Костріков О. Л., Пивовар Є. А., Сафронова Л. П., Ярмольчук Є. Д. (2014)
Горобець М. М. - Электромагнитные поля и волны вблизи апертурных антенн больших электрических размеров, Овсяннікова О. Є. (2014)
Вихідні дані (2014)
Title, content (2018)
Kapalo P. - Ensuring comfort microclimate in the classrooms under condition of the required air exchange, Voznyak O., Yurkevych Yu., Myroniuk Kh., Sukholova I. (2018)
Matsak А. - Method of agricultural sewage water purification at troughs and a biosorption bioreactor, Tsytlishvili K., Rybalova O., Artemiev S., Romin А., Chynchyk O. (2018)
Pospelov B. - Analysis of correlation dimensionality of the state of a gas medium at early ignition of materials, Andronov V., Rybka E., Meleshchenko R., Gornostal S. (2018)
Nanka O. - Development of techniques to predict and prevent both the effect of xenobiotics and their migration into pig-derived products, Chalaya O., Nagornij S., Chalyi O. (2018)
Goncharenko D. - Development and study of hydromechanical method for cleaning sewage collectors from contamination, Zabelin S., Aleinikova A., Anishchenko А., Hudilin R. (2018)
Ivanets H. - Development оf combined method for predicting the process of the occurrence of emergencies of natural character, Horielyshev S., Ivanets М., Baulin D., Tolkunov I., Gleizer N., Nakonechnyi A. (2018)
Magas N. - Development of procedure for assessing the degree of enviromental hazard from the sources of aquatic environment pollution, Trokhymenko G., Blahodatnyi V. (2018)
Melnyk V. - Current distribution of 137Cs in sod-podzolic soils of different types of forest conditions, Kurbet T. (2018)
Abstract and References (2018)
Павлишин В. І. - Мінералогія у Національній академії наук України (до 100-річчя НАН України), Бондаренко С. М., Брик О. Б., Возняк Д. К., Ільченко К. О., Калініченко А. М., Квасниця В. М., Кульчицька Г. О., Лупашко Т. М., Наумко І. М., Семененко В. П., Таран М. М., Таращан А. М., Хоменко В. М., Черниш Д. С. (2018)
Kvasnytsya V. M. - Native Gold and Diamonds From the Palaeoproterozoic Terrigenous Rocks of the Bilokorovychi Basin, North-Western Region of the Ukrainian Shield, Shumlyanskyy L. V. (2018)
Кривдік С. Г. - Ta-Nb мінералізація в лужних породах Східного Приазов’я (Україна), Шаригін В. В., Дубина О. В., Моргун В. Г., Томурко Л. Л. (2018)
Калиниченко Е. А. - Изоморфные замещения в апатитах из магматических пород Черниговской зоны разломов Приазовского блока Украинского щита по данным ЯМР и ИКС, Брик А. Б., Ильченко Е. А., Калиниченко А. М., Калиниченко Т. Г. (2018)
Ширінбекова С. Н. - Структурно-мінералогічні зміни речовини залізного метеорита Каалі в земних умовах, Андреєв О. В. (2018)
Пушкарьов О. В. - Вплив термічної обробки палигорськіту на адсорбцію тритію з водних розчинів, Руденко І. М., Розко А. М., Долін В. Вік. (2018)
Наумко І. М. - Нова книга з геохімії процесів галогенезу, Матковський О. І. (2018)
До 70-річчя Михайла Миколайовича Тарана (2018)
Наші автори (2018)
Шабага Т. М. - Етапи вибору ефективної маркетингової стратегії підприємства, Тімофєєв І. К. (2016)
Правоторов С. Б. - Напрямки дослідження інфраструктури аграрного ринку Херсонської області (2016)
Бородіна О. М. - Напрями державного регулювання активізації економічних процесів в депресивних регіонах України (2016)
Білоусов О. М. - Перспективи ефективного розвитку зовнішньоекономічного напрямку діяльності аграрних підприємств Херсонської області, Дикий О. В., Щаслива Г. П. (2016)
Сілецька Н. В. - Особливості стратегічного планування інноваційного розвитку аграрних підприємств, Берегова В. В. (2016)
Сахацький М. П. - Економічна та соціальна роль круп’яної галузі у підвищенні ефективності національного господарства України (2016)
Манойленко М. В. - Механізми підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки (2016)
Дучинська Н. І. - Формування ринкового розподілу доходів та його соціально-економічні наслідки в Україні (2016)
Ботвіна Н. О. - Стан та тенденції фінансової безпеки у страховому сегменті України (2016)
Однорог М. А. - Економічні інструменти організації процесу формування і використання джерел фінансування інвестицій в АПК (2016)
Головина Н. А. - Стан та тенденції розвитку ринку дитячого харчування в Україні (2016)
Прохорчук С. В. - Інвестиції як ресурс забезпечення інноваційної діяльності в регіоні (2016)
Жуйков С. Г. - Основні інвестиційні інструменти соціально-економічного розвитку міст України (2016)
Орленко О. В. - Державні фінансові механізми модернізації круп’яної індустрії (2016)
Бородін М. Ю. - Галузеві особливості управління інноваційною адаптацією підприємств нафтогазового комплексу (2016)
Марченко О. А. - Особливості формування стратегій регіонального управління у туристичної галузі під впливом чинників глобалізації (2016)
Кузькіна Т. В. - Банківський маркетинг в регіональній системі комерційних банків, Бунін А. О. (2016)
Петренко М. П. - Феноменологія міста, виміри визначення і типологія (2016)
Сасько С. А. - Антикризове управління: концептуальні підходи та сучасне категоріальне визначення (2016)
Соколова Л. В. - Реформування та нормативне регулювання у сфері адміністративних послуг в контексті наближення їх до європейських стандартів (2016)
Коломоєць О. В. - Вид правовідносин у сфері управління внутрішнім контролем в митній службі (2016)
Щаслива Г. П. - Сучасний стан та аналіз розвитку зовнішньоекономічної діяльності Херсонської області (2016)
Бургун І. В. - Бренчмаркінг і франчайзинг у забезпеченні якості освіти (2016)
Жуйков Г. Є. - Вплив природно-ресурсних чинників на продуктивність аграрного виробництва, Імшеницька І. Г. (2016)
Марченко О. А. - Сучасна оцінка ресурсного потенціалу туристичної галузі Запорізької області, Іванова В. М., Хрущ Ю. М. (2016)
Жуйков О. Г. - Економічна ефективність стратегій хімічного захисту рослин (2016)
Вихідні дані (2016)
Кириченко К. В. - Теоретичні та концептуальні засади ризику (2016)
Рубан Т. С. - Цифрова технологія "інтернет речей" у маркетингу глобального розподілу продовольчих товарів (2016)
Лозовська Г. М. - Аналіз ефективності заходів мерчандайзингу та їх роль у стратегії розвитку торговельного підприємства (2016)
Писаренко В. П. - Зарубіжний досвід антимонопольного регулювання та можливості його використання в Україні (2016)
Кузькіна Т. В. - Особливості формування товарної політики, Каращук Н. (2016)
Кузькіна Т. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку українського оптового ринку, Тімофєєв І. К. (2016)
Скроцька Я. М. - Особливості сегментування ринку для підприємства (2016)
Жуйков Г. Є. - Методичні та критеріальні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств, Імшеницька І. Г. (2016)
Неклеса А. І. - Економічна ефективність виробництва та реалізації продукції хлібопекарських підприємств (2016)
Воронін Я. Г. - Адміністративно-правові аспекти вирішення проблем енергозбереження в Україні (2016)
Шабага Т. М. - Маркетингова стратегія комерційного банку, Бунін А. О. (2016)
Соколова Л. В. - Проблеми оцінки інвестиційної привабливості підприємства в умовах кризи (2016)
Щаслива Г. П. - Сучасний стан та аналіз зовнішньоекономічних зв’язків Київського регіону країни (2016)
Лугінін О. Є. - Управління господарськими ризиками в сучасних умовах (2016)
Макаренко П. М. - Ринкові засоби і державні важелі регулювання цінового диспаритету в сільському господарстві, Макаренко А. П. (2016)
Олійник Т. Г. - Теоретичні основи економічних відносин в інтегрованих формуваннях (2016)
Орленко О. В. - Особливості розвитку готельно-ресторанної індустрії в Україні (2016)
Манойленко М. В. - Особливості національної аграрної політики щодо скорочення регіональних диспропорцій в умовах децентралізації (2016)
Пілявський В. І. - Управління ефективним використанням потенціалу виробничих ресурсів в аграрної сфери економіки (2016)
Прохорчук С. В. - Інструменти підтримки інноваційної діяльності: світовий досвід (2016)
Сасько С. А. - Розробка стратегії, як інструменту антикризового управління підприємством (2016)
Головина Н. А. - Аналіз класифікацій продуктів дитячого харчування в Україні та світі (2016)
Дикий О. В. - Фактори активізації інвестиційної привабливості регіону (2016)
Жуйков О. Г. - Передумови диверсифікації рослинницької галузі південного регіону в контексті сучасних кліматичних трансформацій (2016)
Морозова О. С. - Теоретико-методичні засади розвитку екологічного моніторингу сільськогосподарських земель у зоні зрошення (2016)
Писаренко П. В. - Державне прогнозування ресурсно-екологічної безпеки в контексті розвитку екологічної складової національної економіки, Самойлік М. С. (2016)
Лепехина Е. В. - Оценка финансово - экономических рисков инвестирования в агропромышленный комплекс Украины (2016)
Вихідні дані (2016)
Ананченко К. В. - Педагогічні аспекти удосконалення та індивідуалізація техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів-ветеранів, Перебійніс В. Б., Пакулін С. Л., Маханьков Г. І. (2018)
Бобровник В. І. - Характерні особливості тренувального процесу кваліфікованих бігунів на середні та довгі дистанції в весняно-літньому макроциклі, Ткаченко М. Л., Домарадська Г. Г. (2018)
Волков Л. В. - Вікові особливості розвитку основних компонентів координаційної та спеціальної підготовленості підлітків і юнаків у процесі багаторічних занять вільною боротьбою, Захарків С. Й., Семенюшко О. І. (2018)
Гончарова Н. М. - Теоретичні аспекти здійснення здоров’яформуючої діяльності в процесі фізичного виховання школярів, Хрипко І. В. (2018)
Жамардій В. О. - Експериментальна перевірка ефективності методичної системи застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання студентів (2018)
Кільніцький О. Ю. - Історичні аспекти мультиспорту: питання термінологічного апарату (2018)
Пліско В. І. - Мотиваційно-ціннісний критерій професійної готовності майбутніх працівників патрульної поліції, Босенко А. І., Бондаренко В. В. (2018)
Пятисоцька С. С. - Дослідження взаємозв’язків між рівнем біологічного розвитку та фізичної підготовленості школярів 5-7-х класів, Жерновнікова Я. В. (2018)
Ріпак М. О. - Значення раціонального харчування та рухової активності для дорослих жінок (2018)
Руденко Р. Є. - Динаміка показників систем організму під впливом засобів фізичної реабілітації спортсменів після травм, захворювань спинного мозку та наслідків поліомієліту, Магльований А. В. (2018)
Саїнчук М. М. - Емпатія як індикатор готовності студентів фізкультурно-спортивної галузі до майбутньої професійної діяльності, Саїнчук А. М., Іванік О. Б., Саїнчук О. М. (2018)
Трачук С. В. - Моніторинг за групами здоров’я учнів до занять фізичною культурою в закладах повної середньої освіти, Нападій А. П., Кедрич Г. В. (2018)
Title, content (2018)
Husiatynska N. - Research into application of zeolite for purification of diffusion juice in sugar production, Nechypor T., Husiatynskyi M., Shulga S. (2018)
Dzyundzya O. - Obtaining the powder-like raw materials with the further research into properties of eggplant powders, Burak V., Averchev A., Novikova N., Ryapolova І., Antonenko А., Brovenko Т., Kryvoruchko M., Tolok G. (2018)
Tsygankov S. - Research on fermentation process of reconstituted whey-malt mixtures, Ushkarenko V., Grek O., Krasulya O., Ushkarenko I., Tymchuk A., Onopriichuk O., Savchenko O. (2018)
Kochubei-Lytvynenko O. - Astabilizing system for butter pastes based on the dry concentrates of milk protein, Yatsenko О., Yushchenko N., Kuzmyk U. (2018)
Hospodarenko H. - Optimization of water-heat treatment when making flour from ancient wheat, Novikov V., Kravchenko V., Ulianych I. (2018)
Ryzhkova T. - Developing a technology for making goat's cottage cheese using the preparation yodkazeine, Dyukareva G., Prudnikov V., Goncharova I. (2018)
Sardarov A. - Study into the influence of operating processing parameters on qualitative characteristics of the carrot concentrated product, Mayak O., Shevchenko A., Prasol S., Shershnev G. (2018)
Iorgachova K. - Effect of flour made from waxy wheat on the structural-mechanical properties of dough for hardtacks without sugar, Makarova O., Khvostenko K. (2018)
Abstract and References (2018)
Стрелковська І. В. - Дослідження на екстремум середнього часу затримки пакетів у самоподібному трафіку за розподілом Вейбула, Соловська І. М., Макоганюк А. О. (2018)
Alkhimova S. M. - Automated detection of regions of interest for brain perfusion MR images (2018)
Batyuk A. Ye. - Process mining: applied discipline and software implementations, Voityshyn V. V. (2018)
Лучейко І. Д. - Амплітудно-частотні характеристики системи "теплообмінник типу "змішування–змішування” + теплопередача”, Коцюрко Р. В. (2018)
Ведь Г. І. - Модифікація полімерних плівок двовісною орієнтацією, Пєтухов А. Д., Мікульонок І. О., Сокольський О. Л., Шнирук О. М. (2018)
Роїк Т. А. - Особливості структуроутворення і властивості композиційних антифрикційних матеріалів для поліграфічних машин на основі утилізованих відходів, Віцюк Ю. Ю., Хмілярчук О. І. (2018)
Чаплигін Є. О. - Апробація циліндричної індукторної системи з екраном, що притягає, для видалення вм’ятин у листових металах, Шиндерук С. О., Третинников Є. О. (2018)
Пінчук Б. Ю. - Вплив кутів візування та кривизни поверхні Землі на просторове розділення космічної оптико-електронної системи спостереження, Колобродов В. Г., Тягур В. М. (2018)
Tsybulnyk S. O. - Software for multi-site damage visualization (2018)
Барбаш В. А. - Оксицелюлоза із волокон льону, Дейкун І. М., Жовтун Т. С., Зеленчук Т. В., Ященко О. В. (2018)
Автори номера (2018)
Правила оформлення та подання статей (2018)
Титул, зміст (2018)
Пелех О. Б. - Еволюція поглядів на чинники економічного розвитку: нові теоретичні підходи (2018)
Шевчук Є. В. - Детермінація поняття "взаємодія" як економічної та управлінської категорії (2018)
Семененко Т. М. - Стратегії інтернаціоналізації автомобільних ТНК в умовах глобальної фінансово-економічної нестабільності (2018)
Сімахова А. О. - Транзитивна модель соціальної економіки у глобальному середовищі (2018)
Мірзоєва Т. В. - Особливості експорту-імпорту продукції лікарського рослинництва в умовах сьогодення (2018)
Мельник О. Г. - Досвід Франції щодо побудови та функціонування митної системи: проекція на Україну в умовах європейської інтеграції, Тодощук А. В., Адамів М. Є. (2018)
Шлапак А. В. - Імплементація інструментарію підтримки США експорту національних підприємств: теорія та практика (2018)
Точиліна І. В. - Застосування податкових пільг для підтримки сфери вищої освіти: порівняння досвіду країн ОЕСР і України (2018)
Кравчук А. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України, Перерва П. Г. (2018)
Московкин В. М. - К построению единой системы инновационного бенчмаркинга в стране, Сизьунго М., Журавка А. В., Мудаширу Т. М. (2018)
Черноіванова Г. С. - Концептуальні засади оцінювання інноваційної активності на підприємстві (2018)
Носач І. В. - Напрями оптимізації управління інноваційними процесами на авіаційних підприємствах, Бондаренко Л. Ф., Водолазська Н. В., Хиль Л. П. (2018)
Сотула О. В. - Нерівність доступу як ризик для економічної безпеки системи вищої освіти України, Опалько В. В. (2018)
Диленко В. А. - Математическое моделирование формирования экономических эффектов объединения производственных систем с учетом инновационного фактора, Гуляева Н. А., Ковтун Е. О. (2018)
Фещур Р. В. - Моделювання фінансово-економічних результатів системи наукової та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти, Жук Л. В. (2018)
Мамонова Г. В. - Стратегічна модель розвитку інтелектуального капіталу для забезпечення конкурентоспроможності України, Дерев’янко В. М. (2018)
Махсма М. Б. - Математичне моделювання взаємозв'язку зайнятості та рівня життя сільського населення, Волощук С. Д. (2018)
Ярмоленко В. О. - Практика вимірювання енергій продуктів процесу функціонування системи на основі показників складових результативності, Бурєннікова Н. В. (2018)
Рожелюк В. М. - Організаційні та методичні засади оптимізації витрат, пов'язаних з постачанням сировини, Хорунжак Н. М., Денчук П. Н. (2018)
Іванов Р. В. - Формування економічної поведінки домогосподарств України під дією інфляційних процесів, Порохня В. М. (2018)
Лук’яшко П. О. - Розробка методики оцінки впливу очікуваної/відкладеної модернізації електроенергетики на енергетичну та фіскальну безпеку України (2018)
Шевченко І. Ю. - Фактори конкурентоспроможності підприємств автомобілебудівної галузі (2018)
Кавун-Мошковська О. О. - Структурно-територiальна характеристика розвитку роздрiбної торговельної мережi України (2018)
Антонюк В. П. - Соціальна справедливість оплати праці внутрішньо переміщених осіб, Щетініна Л. В., Рудакова С. Г. (2018)
Карпук А. І. - Забезпечення комплексного природокористування: цілі, завдання та регіональні особливості, Миклуш Т. С., Дзюбенко О. М. (2018)
Крутова А. С. - Методологічні засади відображення об’єктів природного капіталу у звітності підприємства, Нестеренко О. О. (2018)
Ситник Г. В. - Управління платоспроможністю підприємства торгівлі в системі формування його економічної безпеки, Олесенко І. С. (2018)
Онишко С. В. - Стратегічна траєкторія розвитку фінансового ринку у форматі взаємодії складових його інфраструктурного потенціалу, Чуницька І. І. (2018)
Фаріон М. М. - Трансформаційні реалії бюджетної політики України відповідно до латентних дезидератів європейського співтовариства (2018)
Ковальова О. М. - Пріоритети реформування професійної діяльності на фондовому ринку України (2018)
Пєхота А. В. - Біржова торгівля як пріоритетний напрям модернізації ринку цінних паперів України (2018)
Коротун В. І. - Гармонізація класифікації спирту та алкогольних напоїв у контексті виконання вимог Угоди про асоціацію України з ЄС, Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. (2018)
Павлова К. І. - Переваги та ризики використання криптовалют у сучасній цифровій економіці (2018)
Журибіда Н. Р. - Систематизація небезпек і загроз економічній безпеці банків (2018)
Ювженко Н. М. - Традиційні та сучасні методи бюджетування: переваги і недоліки (2018)
Коваленко С. О. - Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів у сучасних умовах, Ярцева Я. І. (2018)
Соколовська І. П. - Конкурентні переваги малих банків для розвитку національної економіки (2018)
Лазебник Ю. О. - Міжнародні статистичні класифікації в національній системі електронної охорони здоров’я (2018)
Березіна С. Б. - Чинники і механізми формування соціальних ризиків поведінкового типу (2018)
Дорошук Г. А. - Інтегральна оцінка ефективності управління змінами на підприємстві, Граціотова Г. О. (2018)
Мешкова Н. Л. - Современные проблемы управления деловой активностью промышленного предприятия, Щепкина Н. Н. (2018)
Яремко А. Д. - Економічна ідентифікація антикризового потенціалу підприємства (2018)
Лаптєв В. І. - Концептуальні положення формування проблемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами (2018)
Ізюмцева Н. В. - Стратегія реалізації організаційних змін, Кейлер Є. Є. (2018)
Суслов О. П. - Ідентифікація, структуризація та аналіз проблем організаційної системи, Галіцина О. В., Самченко Н. К. (2018)
Назарова К. О. - Облікова система ділового партнерства підприємства: маркетинговий підхід, Гоцуляк В. Д. (2018)
Білорус Т. В. - Організаційне забезпечення формування та розвитку бренда компанії роботодавця, Фірсова С. Г. (2018)
Саковська О. М. - Визначення ефективності рекламно-маркетингових заходів з просування туристичного продукту на регіональному рівні (2018)
Букетов А. В. - Захисні епоксикомпозитні покриття з поліпшеними антикорозійними властивостями і зносостійкістю, Амелін М. Ю., Безбах О. М., Негруца Р. Ю. (2018)
Букетов А. В. - Вплив модифікатора 4-амінобензойної кислоти на фізико-механічні властивості епоксидних композитних матеріалів, Кулініч А. Г., Гусєв В. М., Сметанкін С. О., Яцюк В. М. (2018)
Малахов А. В. - Совершенствование эксплуатационных показателей системы инертных газов на танкерах, Колегаев М. А., Бражник И. Д. (2018)
Мищенко А. В. - Термический метод нейтрализации оксидов азота, Кузнецов С. И. (2018)
Сметанкін С. О. - Теплофізичні властивості модифікованих 2,4-діамінотолуеном епоксидних матриць, Стухляк Д. П., Яцюк В. М., Барановський В. С. (2018)
Тимошенко О. В. - Прогнозування довговічності силових елементів з функціональними отворами при малоцикловій втомі, Бабак А. М., Фам Дик Куан (2018)
Цірук В. Г. - Введення до контурів управління стабілізаторів озброєння легкоброньованої техніки тахогенераторів (2018)
Цірук В. Г. - Математичний розрахунок демпфування системи стабілізації при пострілі (2018)
Шмельов Ю. М. - Застосування нейронних мереж у задачі діагностування технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 у польотних режимах, Владов С. І., Клімова Я. Р., Котляров К. Г. (2018)
Короленко В. А. - Производственный потенциал консервного предприятия, конкурентоспособность, инновационные технологии, Власенко Н. А. (2018)
Кулігін М. Л. - Дослідження впливу концентрації сухого молока та рослинних жирів на реологічні властивості морозива (2018)
Кулігін М. Л. - Дослідження впливу структуроутворювачів, загущувачів, вологоутримуючих агентів на консистенцію плодово-ягідного морозива (Частина 1) (2018)
Кулігін М. Л. - Удосконалення технології фарбування бавовняних трикотажних полотен активними барвниками (Частина 1), Семешко О. Я. (2018)
Куник О. М. - Застосування інвертного цукру в технології приготування борошняних кондитерських виробів, Сарібєкова Д. Г. (2018)
Литвиненко Н. М. - Дизайн колекції суконь для вагітних (2018)
Малєєв В. О. - Стан атмосферного повітря міста Херсона, Безпальченко В. М., Семенченко О. О. (2018)
Новікова Н. В. - Проведення контролю якості йогуртів та визначення їх конкурентоспроможності (2018)
Пасічний В. М. - Біологічна цінність кров'яних ковбас з використанням сухої молочної сироватки, Кочубей-Литвиненко О. В., Маринін А. І., Гармаш Д. В., Святненко Р. С. (2018)
Салєба Л. В. - Пектин: структура, властивості, біологічні функції (2018)
Скропишева О. В. - Сучасні методи визначення речовин, що запобігають мікробному псуванню молока (2018)
Сова Н. А. - Дослідження показників якості та безпеки насіння органічних промислових конопель сорту "Гляна", Луценко М. В., Андрусевич К. В., Корчмарьова А. В. (2018)
Українець А. І. - Електрохімічна активація води як альтернативний безреагентний спосіб водопідготовки у виробництві пива, Мукоїд Р. М., Большак Ю. В., Нижник Н. В., Мартиненко Т. А. (2018)
Ляшенко Е. Н. - Объектно-ориентированный анализ и разработка формальной модели представления знаний в форме предметной онтологии, Кирийчук Д. Л. (2018)
Сидорук М. В. - Автоматизація аналізу якісних параметрів розвитку території, Строгіна А. С., Федоренко О. О. (2018)
Цивільський Ф. М. - Спосіб отримання оцінки цілісності гарантоздатної комп'ютерної системи, Боскін О. О. (2018)
Кімстач О. Ю. - Урахування магнітних втрат потужності при моделюванні перехідних процесів у трансформаторах, Загурський В. О. (2018)
Krasnikov K. S. - Mathematical modeling of slag dynamics on the surface of metalic melt during inert gas blowing (2018)
Лишевська В. М. - Диференціальні відмінності дерматогліфіки ноги в прогнозі спортивної обдарованості, Шаповал С. І. (2018)
Ткач В. О. - Прогнозування успішності студентів, вивчаючих фундаментальні дисципліни, в залежності від їх інтелектуальних здібностей, Войтович О. А. (2018)
Title (2008)
Contents (2008)
Beraho E. K. - A study of global bankruptcy trends: examples from USA, UK, Australia, Ukraine, Malaysia and China (2008)
Ahmad S. Z. - International expansion strategies of Malaysian construction firms: entry mode choice and motives for investment, Kitchen P. J. (2008)
Ciftcioglu S. - The relationship between economic growth and selected macroeconomic indicators in a group of Central and East European countries: a panel data approach, Begovic N. (2008)
Courtis P. - A holistic approach of assessing and improving competitiveness in tourism: the case of Ionian Islands (Greece), Mylonakis J. (2008)
Ozler H. - Psychological ownership: an empirical study on its antecedents and impacts upon organizational behaviors, Yilmaz A., Ozler D. (2008)
Ural T. - Consumer responses to process and outcome failures in service firms (2008)
Ouedraogo A. - Managing innovation, human resource and corporate governance in technological SMEs: lessons from cases studies in Canada (2008)
Takala T. - Tacit and explicit knowledge from the point of learning processess - sketching critical approach (2008)
Oehmichen J. - Absorptive capacity and incentives, Schuster M., Wolff M. (2008)
Martin J. A. - Subprime mortgage defaults: a confluence of upward aspirations and readily available capital, Schrum J. L. (2008)
Title (2009)
Contents (2009)
Ubius U. - Corporate social responsibility and its influencing factors in Estonian and Japanese enterprises, Alas R. (2009)
Zwikael O. - The uniqueness of management in New Zealand - the project management case (2009)
Yeh C.-C. - Quantile analyzing the dynamic linkage between inflation uncertainty and inflation, Wang K.-M., Suen Y.-B. (2009)
Kozmenko O. - The analysis of insurance market structure and dynamics in Ukraine, Russia and European Insurance and Reinsurance Federation (CEA) member states, Merenkova O., Boyko A. (2009)
Butler B. - Social capital as "the missing link" in the growth process: implications for strategic orientation of businesses and sustainable regional development in a remote location, Pick D., Dayaram K. (2009)
Lo M.-C. - Leader member exchange, gender, and influence tactics. A test on multnational companies in Malaysia, Ramayah T., de Run E. C. (2009)
Cunha R. C. - Impact of strategy, strength of the HRM system and HRM bundles on organizational performance, Cunha M. P. (2009)
Gilbert D. U. - Strategy process management in multinational companies: status quo, deficits and future perspectives, Behnam M. (2009)
April K. - IT and social complexity - complementary resource combinations in the South African assurance industry, Shockley M., Peters K. (2009)
Fujimoto Y. - From efficiency to effectiveness: a new management model of social inclusion, Gartrell A. (2009)
la Cour A. - Voluntary social work: operating beyond the rules? (2009)
Дацко О. - Можливості використання досвіду Європейської асоціації університетів у практиці вітчизняних закладів вищої освіти (2018)
Зосименко О. - Особливості підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми: опис досвіду (2018)
Куліченко А. - Стан медичної освіти США на початку ХХ ст. (2018)
Міровська М. - Гаранти і ризики здобуття сучасним студентом вищої освіти в Україні та Польщі (2018)
Скальські Д. - Методологія порівняльно-педагогічного дослідження розвитку фізкультурної освіти у країнах ЄС (2018)
Щерба Н. - Освіта старшокласників із інвалідністю: досвід скандинавських країн (2018)
Антонова О. - Проблема жіночої освіти в педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Бойченко А. - Особливості ознайомлення старшокласників із мистецтвом концептуалізму в ленд-арті на прикладі камер обскура Кріса Друрі (2018)
Коштур Я. - Експериментальна методика з плавання для підвищення розвитку швидкісно-силових якостей хлопців 13–14 років (2018)
Кривонос О. - Методологічне обґрунтування феномену адаптації студентів до навчання в закладі вищої освіти (2018)
Лі Жуйцін. - Поетапна методика розвитку музично-естетичного смаку підлітків у процесі співацького навчання (2018)
Поляничко А. - Особливості статево-рольової соціалізації вихованців закладів інтернатного типу, Корінна Г. (2018)
Балюк А. - Особливості професійної соціалізації студентів магістратури соціо-гуманітарного профілю: структурно-функціональна модель (2018)
Bilova N. - Polycultural dimension of art education (2018)
Denysenko V. - Peculiarities of formation of pofessional motivation of future teachers (2018)
Дерев’янко Д. - Формування IKT-компетентностей учителя початкової школи в умовах освітніх трансформацій (2018)
Жень Сінь Ян - Педагогічні умови формування художньо-ціннісного ставлення майбутніх учителів музики (2018)
Зінченко В. - Моделювання процесу формування працеохоронної компетентності майбутніх інженерів галузі знань "електроніка та телекомунікації" у процесі професійної підготовки, Авраменко О. (2018)
Мен Сіан. - Структура художньо-комунікативного досвіду майбутніх викладачів вокалу (2018)
Меняйло В. - Дослідницько-інноваційна підготовка докторів філософії (PhD) як предмет пошукового дослідження (2018)
Ніколаї Г. - Методичні засади ритмічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії (2018)
Пшенична Л. - Імідж керівника – важлива складова кар’єри управлінця (2018)
Рубцова С. - Особливості навчання у співробітництві на заняттях із професійно орієнтованої іноземної мови для студентів галузі будівництва та цивільної інженерії в закладах вищої освіти (2018)
Семеног О. - Концепт "підприємницька компетентність" у вимірах лінгвопраксеології (2018)
Ступак Д. - Методологічні підходи до організації підготовки курсантів по наданню самодопомоги у структурі дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2018)
Сущенко О. - Теоретичні умови формування професійних якостей у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі виробничої практики в умовах центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (2018)
Title (2009)
Contents (2009)
Chou T.-J. - Market entry timing and company performance: a study of listed companies in the People's Republic of China, Jie B., Li L. (2009)
Ubius U. - Innovation and corporate social responsibility in Estonian organizations, Alas R., Vanhala S. (2009)
Cebula R. J. - Recent evidence on the impact of federal budget deficits on the nominal cost of long term borrowing for private enterprise in the U.S. (2009)
Erdinc D. - From credit crunch to credit boom: transitional challenges in Bulgarian banking (1999-2006) (2009)
Kiran B. - Relationship between electricity consumption and GDP in Turkey, Guris B. (2009)
Riad S. - Acculturation in mergers: a bicultural perspective (2009)
Malighetti P. - Airport classification and functionality within the European network, Paleari S., Redondi R. (2009)
Kocsoy M. - Target costing in Turkish manufacturing enterprises, Gurdal K., Karabayir M. E. (2009)
Umans T. - Research angles on cultural diversity in top management teams (2009)
Rais S. - Corporate social performance and financial performance. The case of Indonesian firms in the manufacturing industry, Goedegebuure R. V. (2009)
Soontiens W. - Personality traits of Franchisees - McDonalds restaurants in Australia, Lacroix A. (2009)
Yildirim E. - Symbolic construction of the Turkish national identity as a factor of international management, Inac H., Uysal A. (2009)
Ramsoomair F. - Cross-cultural specifics from a Northern American perspective, Noriega A. (2009)
Title (2009)
Contents (2009)
Alas R. - Factors predicting the innovation climate, Ubius U. (2009)
Gholipour A. - University management challenges: Unanticipated consequences of commercialization in Iranian higher education, Abbasi B. (2009)
Gurd B. - Developing the knowledge value chain: A strategy for knowledge sharing in New Product Development in Multi-national Corporations, Jothidas A. (2009)
Noordin F. - Individualism-collectivism: a tale of two countries (2009)
Tingoy O. - Communication in knowledge management practices: A survey from Turkey, Kurt O. E. (2009)
Baldvinsdottir G. H. - Management accounting and the institutionalization of trust (2009)
Christopoulos A. G. - The liberalization process of telecommunications and the role of the national regulatory authorities in pricing policies: a case study from Greece, Mylonakis J., Vergos K. (2009)
Rhee K.-E. - Price-increasing entries in markets with switching costs (2009)
Kvedaravicius J. E. - Systems thinking as intelligence competence and its relationship to leadership performance, Skarzauskiene A., Palaima T. (2009)
Kikuchi T. - Economic integration in a Chamberlinian-Ricardian world (2009)
Jeyaraman K. - An additional dimension in determining the net promotion score for business planning, Lin S. K., Ismail I. (2009)
К вопросу о рациональном применении антибиотиков в акушерстве и гинекологии (2018)
Підходи з обмеження втручання під час переймів та пологів (2018)
Клінічні настанови лікування артеріальної гіпертензії в дорослих (2018)
Керівництво з попередження, виявлення, оцінки та управління високим кров'яним тиском у дорослих 10.2.2. Вагітність. Загальний опис (2018)
Шаповалова В. В. - Перипартальна кардіоміопатія (складні клінічні випадки), Трембовецька О. М., Чижевська О. О. (2018)
Каримов А. Х. - Особенности течения родов и перинатальных исходов у женщин с анемией в сочетании с пиелонефритом, Иванисова А. Г., Давлетова Д. М. (2018)
Товстановская В. А. - Перспективы использования препаратов магния и витамина В6 у беременных с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, Алаторских А. Е. (2018)
Давидова Ю. В. - Застосування ентеросорбентів у клініці вагітних високого ризику, Лиманська А. Ю. (2018)
Булавенко О. В. - Інтерлейкін 6 та інтегративний індекс анамнезу, вихідного стану здоров'я, перебігу вагітності як предиктори передчасних пологів у жінок із багатопліддям, Вознюк А. В., Титаренко Н. В., Кукуруза І. Л. (2018)
Лиманська А. Ю. - Ефективність діагностики і лікування пневмонії у вагітних згідно із сучасними європейськими та національними рекомендаціями, Огородник А. О., Давидова Ю. В. (2018)
Огородник А. О. - Кесарів розтин: віддалені наслідки — "ніші" післяопераційного рубця, Давидова Ю. В., Бутенко Л. П. (2018)
Сюсюка В. Г. - Гормональна функція системи мати—плацента—плід у вагітних з психоемоційними порушеннями, обумовленими тривожністю (2018)
Лента новостей (2018)
Давыдова Ю. В. - Фолиеводефицитные состояния и роль их коррекции в профилактике акушерських и перинатальных ослонений (2018)
Дикусарова С. М. - Перинатальні висліди багатоплідної вагітності після запліднення in vitro та при спонтанних вагітностях, Платонова О. М., Хилобок-Яковенко О. В. (2018)
Ткаченко В. Б. - Оцінка ризику спонтанного викидня залежно від генетичних характеристик жінки, Раздайбєдіна А. С., Воробйова І. І. (2018)
Деменіна Н. К. - Вплив інфекції кору на вагітність та методи профілактики (огляд літератури), Іщенко Г. І. (2018)
Аряев Н. Л. - История Одесской ассоциации врачей-педиатров и неонатологов (к 100-летнему юбилею), Васильев К. К., Десятская Ю. В. (2018)
Березенко В. С. - Особливості забезпеченості вітаміном D дітей з автоімунним гепатитом, Михайлюк Х. З., Шадрін В. О., Крат В. В. (2018)
Починок Т. В. - Патогенетичні механізми коморбідного перебігу респіраторної патології та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей, які часто хворіють, Журавель О. В., Вороніна С. С., Гур'єва О. В (2018)
Шадрін О. Г. - Особливості перебігу та диференціальної діагностики хронічної діареї у дітей раннього віку, Задорожна Т. Д., Березенко В. С., Басараба Н. М., Радушинська Т. Ю., Гайдучик Г. А., Арчакова Т. М., Місник В. П. (2018)
Бельська О. А. - Особливості трофологічного статусу при ювенільному ревматоїдному артриті залежно від забезпеченості організму вітаміном D, Омельченко Л. І., Муквіч О. М., Дудка І. В., Людвік Т. А., Вдовіна Н. М. (2018)
Кривченя Д. Ю. - Мініінвазивна корекція стенозів дихальних шляхів у дітей, Руденко Є. О., Дубровін О. Г. (2018)
Кирилова Л. Г. - Без права на помилку: клінічний випадок глутарової ацидурії I типу, Юзва О. О., Мірошников О. О., Михайлець Л. П. (2018)
Цимбаліста О. Л. - Ятрогенна патологія легень (лекція), Вовк З. В. (2018)
Правила подачи и оформления статей (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Trakhtenberg I. M. - Biochemical mechanisms of free-radical damage to the nuclear genome by cadmium, Gubsky Y. I., Levitsky E. L., Belenichev I. F. (2018)
Moshynets O. V. - Examining c-di-GMP and possible quorum sensing regulation in Pseudomonas fluorescens SBW25: links between intra- and inter-cellular regulation benefits community cooperative activities such as biofilm formation, Foster D., Karakhim S. A., McLaughlin K., Rogalsky S. P., Rymar S. Y., Volynets G. P., Spiers A. J. (2018)
Babich L. G. - The relationship between the ionized Ca concentration and mitochondrial functions, Shlykov S. G., Kushnarova-Vakal A. M., Kupynyak N. I., Manko V. V., Fomin V. P., Kosterin S. O. (2018)
Franskevych D. V. - Activation of store – operated Ca2+ entry in cisplatin resistant leukemic cells after treatment with photoexcited fullerene C60 and cisplatin, Grynyuk I. I., Prylutska S. V., Matyshevska O. P. (2018)
Minchenko O. H. - ERN1 modifies the effect of glutamine deprivation on tumor growth related factors expression in U87 glioma cells, Kharkova A. P., Hnatiuk O. S., Luzina O. Y., Kryvdiuk I. V., Kuznetsova A. Y. (2018)
Gerush I. V. - The effect of melatonin on lipid peroxide oxidation, oxidative modification of proteins and mitochondria swelling in the skeletal muscle tissue of rats under alloxan diabetes, Bevzo V. V., Ferenchuk Ye. O. (2018)
Galkin O. Yu. - Development and characterization of highly informative ELISA for the detection of IgG and IgA antibodies to Сhlamydia trachomatis, Gorshunov Yu. V., Besarab O. B., Ivanova O. M. (2018)
Ohiri R. C. - Nutriceutical potential of Pleurotus tuber-regium sclerotium (2018)
Horak I. R. - Adaptor protein Ruk/CIN85 modulates resistance to doxorubicin of murine 4T1 breast cancer cells, Gerashchenko D. S., Drobot L. B. (2018)
Chernyshenko V. - Young Scientists Conference Modern Aspects of Biochemistry and Biotechnology – 2018. Preface (2018)
Horak I. R. - Cellular plasticity as a driving force in cancer progression: the regulatory role of adaptor protein RuK/CIN 85, Pasichnyk G. V., Gerashchenko D. S., Knopfova L., Borsig L., Drobot L. B. (2018)
Mazanova A. O. - Modulating effect of cholecalciferol on vitamin D endo/para/autocrine system in type 1 diabetes, Lisakovska O. O., Makarova O. O., Shymanskyi I. O. (2018)
Uspenska K. R. - Biological role of nicotinic acetylcholine receptors in mitochondria (2018)
Chukova A. M. - G-quadruplex dna binding and telomerase inhibition by pheophorbides, Negrutska V. V., Saraieva I. V., Dubey L. V. (2018)
Demenko D. - Computer modeling of direct factor Xa inhibitors, Hurmach V., Chernyshenko V. (2018)
Dziuba O. S. - The effect of n-stearoyleth anolamine on age-related and diet-induced changes of fatty acid profile of rat adipocytes, Polishchuk V., Kosiakova H. V., Klimashevsky V. M. (2018)
Garmash I. A. - Regulation of glyco lysis-related genes expression in U87 ERN1 knockdown glioma cells (2018)
Gerashchenko D. S. - Deficiency of adaptor protein RuK/CIN85 in lewis lung carcinoma ce lls inhibits malignancy hallmarks in vitro as well as tumor growth and pulmonary metastasis in vivo, Shytikov D. V., Horak I. R., Khudiakova O. V., Skaterna T. D., Drobot L. B. (2018)
Gorshkova O. G. - Effective method for cleaning of ore of ore-ferrous factory from ions of heavy metals based on bacteria association of the genus pseudomonas (2018)
Gritsenko M. - Analysis of the expression and products accumulation of CD-marker genes in cultures of lung and skin rats fibroblasts in ontogenesis (2018)
Halkin O. V. - Expression of protease genes in IRE1 knockdown U87 glioma cells upon glutamine deprivation, Minchenko D. O., Tsymbal D. O. (2018)
Holiar V. V. - P60-S6K1 mRNA transcript expression profile in a panel of cell lines and breast cancer tissue samples, Sivchenko A. S., Zaiets I. V. (2018)
Kalmukova O. O. - Centr al serotonin and tryptophan levels in rats with diet-induced obesity at the different time of melatonin administr ation, Yurchenko A. V., Kyryk V. M. (2018)
Kharchenko T. - The cytotoxicity of cadmium ions small doses in long-term culture of bone marrow cells, Plotnykov A., Wu Si, Kot K. (2018)
Kharchuk V. S. - The composition of isolated volutin granules of saccharomyces cerevisiae UCM Y-517 (2018)
Klymets H. V. - The effect of vanadium citrate on the biochemical parameters of the blood plasma of pregnant female rats (2018)
Kolesnikov Ya. S. - The role of brass inosteroids in regulation of phospholipid signaling in plant cells, Kretynin S. V. (2018)
Korchevska V. V. - Expression profile of fatty acids in the liver and guerin’s carcinoma of rats under conditions of Ω-3 polyunsaturated fatty acids administration, Ketsa O. V., Klimashevskyi V. M. (2018)
Kovalchuk Y. P. - The myelin basic protein and S100b level in the different brain areas of rats affected by pituitrin and izadrin (2018)
Labudzynskyi D. O. - Effects of cerium (IV) oxide nanoparticles on RAW 264.7 cells activity and rankl-stimulated osteoclastogenesis, Zholobak N. M. (2018)
Luzina O. Y. - Effect of glutamine deprivation on the expression of DEK, TPD52, BRCA1, ADGRE5, LIF, GNPDA1, and COL6A1 genes in IRE1 knockdown U87 glioma cells, Hnatiuk O. S., Garmash Y. A., Kharkova A. P. (2018)
Marenkov O. N. - The effect of manganese , nickel and lead ions on LDH activity of the procambarus virginalis (Lyko, 2017), Kovalchuk Y. P. (2018)
Melnyk T. - Hepatoprotective effects of Ω-3 polyunsaturated fatty acids on rats with tr ans planted guerin’s carcinoma, Ketsa O. (2018)
Muraviova D. V. - The neural cell adhesion molecules in the rat brain after water-immobilization stress and after the recovery period, Dovban O. O. (2018)
Paliienko K. O. - Dose-dependent action of polyhexamethylene guanidine hydrochloride on re lease of L-|14C|glutamate from rat brain nerve terminals, Pastukhov A. O. (2018)
Pankiv T. M. - Effects of intermittent fasting on respiratory capacity of mitochondria and activity of aconitase in cerebral cortex of C57BL/6 mice (2018)
Revka O. V. - Biochemical mechanisms of fibrin clot formation and subsequent lysis regulation by platelets (2018)
Riabovol O. O. - The expression of COX and NDUF genes in U87 glioma cells with IRE1 knockdown (2018)
Rutska A. V. - The influence of monosodium glutamate on reactive oxygen species production in rats (2018)
Rybak M. Yu. - The role of 2′- and 3′-hydroxyl groups of A76 tRNATyr at the first steps of translation quality control (2018)
Gorshkova O. G. - Features of fatty strength profile of strain Brevibacillus centrosporus f14 – destructor of phenolic compounds, Shtenikov M. D., Korotaeva N. V., Voliuvach O. V. (2018)
Si W. - The hemolytic effect of oxidative stress caused by chronic exposure to low concentrations of cadmium on the body (2018)
Sishchuk L. O. - The activity of glycolytic and antiglycative enzymes in mouse brain under intermittent fasting, Semchuk A. O. (2018)
Spirina V. A. - Biochemical parameters of blood with increasing concentration of nitric oxide, Galinskij O. O. (2018)
Stohniy Y. M. - The development of new method of the determination of bacterial transglutaminase activity using fibrinogen as a substrate, Gryshchuk V. I., Chernyshenko V. O., Chernyshenko T. M., Hrushetska I. V. (2018)
Stravska M. - Redox balance іn white rats’ spleen іn the dynamics оf experimentally developed carcinogenesis, Andriichuk I., Soroka Yu., Stravskyy T., Kukuruza Yu. (2018)
Suleimanova R. R. - Fatty acids composition in blood serum lipids of sterlets of different age (2018)
Sushko O. - Glutathione status in rat’s liver experimentally induced under influence chromium citrate, Ponkalo L. (2018)
Tsap P. Y. - Mapping of residues of fibrinogen αС-region cleaved by protease from the venom of agkistrodon halys halys, Stohniy Y. M., Marunych R. Y., Rebriev A. V., Kostyuchenko O. P. (2018)
Umanska A. O. - Changes of the performance parameters of the heart of rats for artificial hypobyosis (2018)
Vasheniuk O. S. - Adaptor protein RuK/CIN85 Induces epithelial-to-mesenchymal tr ansition in human A549 lung adenocarcinoma cells, Gerashchenko D. S., Horak I. R., Khudiakova O. V., Skaterna T. D., Drobot L. B. (2018)
Zhuk V. V. - Signal function of endogenous hydrogen peroxide in response of plants to ultraviolet radiation (2018)
Zhuk I. V. - The combination of no donor and ferulic acid effect on the elicitation of wheat tolerance against biotic stress, Kucherova L. O. (2018)
Zhyvolozhnyi A. Y. - Adaptor protein Ruk/CIN85 is a novel molecular component of extracellular vesicles produced by tumor cells, Kiryakulova M. S., Samoylenko A. A., Vainio S., Drobot L. B. (2018)
Title (2009)
Contents (2009)
Weigand R. A. - The Incredible shrinking equity premium: investors' greatest cognitive error (2009)
Dakrory M. I. - Virtual Teams Processes: A conceptualization and application, Abdou H. A. (2009)
Kilic R. - The last decade of Turkısh economy: macroeconomıc equılıbrıum and problems (2009)
Celik S. - Determinants of demand for life insurance in European countries, Kayali M. M. (2009)
Sakawa H. - Relation between board composition and firm performance in Japan, Watanabel N., Ben-Zion U. (2009)
Ma S. - Board composition, board activity and ownership concentration, the impact on firm performance, Tian G. (2009)
Rais S. - Stakeholder orientation and financial performance: evidence from Indonesia, Goedegebuure R. V. (2009)
Worku Z. - Efficiency in management as a determinant of long-term survival in micro, small and medium enterprises in Ethiopia (2009)
Mostovicz E. I. - Means-end laddering: a motivational perspective, Kakabadse N. K. (2009)
Talbert P. Y. - A community health social change program: the Harlem Mothers Stop Another Violent End (SAVE), Nemecek J. M. (2009)
Kuzgun I. - The parameters affecting labor management consultation process in Turkey: case of Turkey (2009)
Title (2009)
Contents (2009)
Kuo M. H. - Does internet usage activate or inactivate global stock markets? Exploration by spatial econometrics models (2009)
Wilmsmeier C. - How much regulation is needed to improve the quality of fairness opinions?, Wolff M. (2009)
Ebeid A. Y. H. - Identifying dominant organizational culture types in public Egyptian universities and their relationships to a set of developmental indicators, Gadelrab H. F. (2009)
Lepik K.-L. - Cross-border cooperation institution in building a knowledge cross-border region, Krigul M. (2009)
Zailani S. - E-business adoption among SMEs in Malaysia: investigation from the supply chain perspective, Dahlan N., Jallaludin Y. H. (2009)
Yang C.-H. - Are R&D firms more efficient? A two-step switching stochastic frontier approach, Chen K.-H., Huang Y.-J. (2009)
Rice J. - Managerial business qualifications, organizational performance and managerial behavior - evidence from Australia, Martin N., Rathnappulige S. (2009)
Piscopo G. - The fair price of Guaranteed Lifelong Withdrawal Benefit option in Variable Annuity (2009)
Yenhui O. - A study on the causal relationships between guanxi networks and job performance of banking service personnel, Hao C. C., Chi H. (2009)
Selart M. - The issue of design in managerial decision making: Leadership and human resources perspectives, Patokorpi E. (2009)
Gholipour A. - The consequences of women's empowerment in Iran, Zehtabi M., Amirkhani T., Aghaz A. (2009)
Title, Contents (2018)
Krasnorutskyy O. - Formation of the mechanism of overcoming resistance of organizational changes in the industrial enterprise, Gryn E. (2018)
Pavlenchyk N. - Research of competitiveness of the enterprise on the principles of strategic planning, Horbonos F., Pavlenchyk A., Skrynkovskyy R. (2018)
Kolos I. - Formation of the key performance indicators system for lean management of enterprises (2018)
Olshanskiy O. - Development of methods of improvement of business process management (2018)
Plakhotnik O. - Formation of the mechanism of the effect of economic transformations on the development of industrial enterprises (2018)
Panchenko O. - Improvement of the accounting policy of the small business enterprises in its transition to IFRS: investment and innovation aspects (2018)
Babenko V. - Analysis of the current state of development of electronic commerce market in Ukraine, Syniavska O. (2018)
Abstract and References (2018)
Трихліб В. І. - Спалахи інфекційних захворювань у країнах світу, обумовлені вживаннямхарчових продуктів (2018)
Трихліб В. І. - Спалахи гострих кишкових інфекцій вірусної етіології в країнах світу (частина І) (2018)
Никитюк С. О. - Клінічний випадок укусу змії в дівчинки шкільного віку, Галич М. М., Філюк А. П., Гощинський П. В., Волинець Н. В., Голінка Ю. Я. (2018)
Мельник Х. В. - Моніторинг стійкості бактеріальної мікрофлори до антибактеріальних препаратів у дітей із гострими респіраторними інфекціями, Матейко Г. Б. (2018)
Щербінська А. М. - Вплив людей, які вживають ін’єкційні наркотики, на розвиток епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні, Люльчук М. Г., Бабій Н. О., Кирпичова В. В., Гетьман Л. І., Гриценко Т. В., Молчанець О. В. (2018)
Крамарьов С. О. - Клінічна картина кору в дітей, госпіталізованих під час спалаху 2017–2018 рр., Євтушенко В. В., Ковалюх І. Ю., Камінська Т. М., Головач О. В. (2018)
Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики", присвяченої пам’яті М.М. Городецького та приуроченої до 95-річчя від дня його народження (29–30 листопада 2018 року, м. Київ) (2018)
Волинець Н. В. - Ґендерні особливості особистісного психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України (2018)
Ганаба С. О. - Особливості соціально-психологічної адаптації демобілізованих учасників бойових дій (2018)
Гомонюк О. М. - Особливості формування ключових компетентностей майбутніх психологів у закладах вищої освіти, Трембач С. О. (2018)
Калюжна І. П. - Аналіз психологічних чинників професійного самовизначення на основі теоретико-графічної моделі (2018)
Комар Т. В. - Проблеми формування готовності психологів до професійної діяльності (2018)
Крупа В. В. - Психологічна та медична реабілітація учасників бойових дій (2018)
Лисенкова І. П. - Типологічні порушення емоційної сфери дітей з порушеннями розумових функцій (2018)
Лисенкова І. П. - Діагностика, профілактика та корекція синдрому емоційного вигорання у соціальних робітників, Гончарова Г. В. (2018)
Лисенкова І. П. - Розвиток уяви у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри, Кульчицька М. Ю. (2018)
Лисенкова І. П. - Клініко-психологічне обґрунтування застосування засобів реабілітації у процесі відновлення координаційних здібностей у дітей з ДЦП, Мирян А. М. (2018)
Матохнюк Л. О. - Структурно-функціональна модель інформаційної компетентності особистості (2018)
Махлай О. М. - Сутність творчості та креативності у контексті розвитку творчого потенціалу офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України (2018)
Адамович І. В. - Аналіз захворюваності хвороб органів травлення в студентській популяції та профілактичні заходи їх подолання, Вовк К. В., Літвін О. І., Ніколенко Є. Я., Бакуменко М. Г., Дергачова А. В. (2018)
Аксьонов Є. В. - Безпосередні результати рентген-ендоваскулярних процедур при реканалізації оклюзій коронарних артерій у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, Гуменюк Б. М. (2018)
Антонів А. А. - Патогенетичні особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння та хронічної хвороби нирок (2018)
Ахундова Г. И. - Эхографические и допплерометрические показатели в оценке течения беременности у женщин с угрозой выкидыша в ранние сроки, Шамхалова И. А. (2018)
Бабаева А. Х. - Динамика плацентарных гормонов у беременных со среднетяжелой и тяжелой степенью преэклампсии, Рзакулиева Л. М. (2018)
Безкоровайна І. М. - Аналіз ригідності оболонок і стан гідродинаміки очей при короткозорості, Наконечний Д. О. (2018)
Борисова І. С. - Стан інвалідності внаслідок професійних захворювань в Дніпропетровській області, Абраменкова Н. О., Концур В. М. (2018)
Веремчук С. Ф. - Рівні сироваткового с-реактивного білка та інтерлейкіну-6 як предикторів тяжкості перебігу гострого коронарного синдрому, Маруняк С. Р., Дзюба Д. О., Лоскутов О. А. (2018)
Воробій В. Д. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з ендометріозом (2018)
Дельва І. І. - A study of the time-based characteristics of phenomenology of post-stroke fatigue over the first year after stroke occurrence (2018)
Ждан В. М. - Оцінка ефективності хондропротекторів у паціентів з коморбідною патологією, Лебідь В. Г. (2018)
Иванова А. А. - Профессиональная деятельность и распространенность табакокурения у родителей, дети которых имеют патологию органов мочевыделительной системы, Сорокина И. В., Мирошниченко М. С., Омельченко О. А. (2018)
Камінський А. В. - Гормональний фон у жінок з безпліддям та психосоматичними порушеннями (2018)
Коробчанський В. О. - Психогігієнічне значення особистих особливостей підлітків з патологією органу зору, Сасіна О. С. (2018)
Лисенко Б. М. - Особливості клінічного перебігу зовнішнього генітального ендометріозу на тлі гіпофункції щитоподібної залози, Хабрат Б. В., Литвак О. О. (2018)
Лиманець Т. В. - Дослідження якості життя хворих на гострі мієлобластні лейкемії в динаміці антрациклінвмісної індукційної хіміотерапії (2018)
Магеррамов Н. С. - Допплерометрия маточного кровотока у женщин с угрозой потери беременности во втором триместре, Шамхалова И. А. (2018)
Мануша Ю. І. - Вплив лікувального комплексу бетаргін з кверцетином на клінічний перебіг, стан хронічного системного запалення та ендотеліальної дисфункції у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (2018)
Науменко О. М. - Дослідження механізму розвитку і взаємозв’язку між порушенням функції зовнішніх волоскових клітин внутрішнього вуха людини та автоімунним тиреоїдитом, Дєєва Ю. В., Тарасенко М. В. (2018)
Оруджева П. Ф. - Сонографическая оценка женщин с ретрохориальной гематомой в i триместре беременности, Шамхалова И. А. (2018)
Петренко В. Н. - Особенности течения черепно-мозговой травмы у детей с дисплазией соединительной ткани (2018)
Пославська О. В. - Особливості колоректального фенотипу карцином невідомої первинної локалізації, Шпонька І. С., Гриценко П. О. (2018)
Радіонова Т. О. - Оптимізація антихелікобактерної терапії у хворих на хронічний гастрит у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (2018)
Савченко О. А. - Особливості експресії рецепторів до естрогену та прогестерону в пухлинах яєчників, Шпонька І. С., Савченко П. В. (2018)
Сулейманова Н. М. к. - Клиническая характеристика и течение i триместра беременности у женщин с синдромом поликистозных яичников с метаболическими нарушениями и без них (2018)
Стебловська І. С. - Порівняльна характеристика характеру і частоти інтраопераційних, ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень після різних методів хірургічного лікування катаракти, Безкоровайна І. М. (2018)
Лебідь В. Г. - Особливості лікування жінок старших вікових груп, хворих на остеоартрит з коморбідною патологією, Хайменова Г. С. (2018)
Хухліна О. С. - Ефективність застосування l-карнітину та мельдонію дигідрату для лікування неалкогольного стеатогепатиту при коморбідності з ожирінням та ішемічною хворобою серця, Кузьмінська О. Б., Антонів А. А., Коцюбійчук З. Я., Мандрик О. Є. (2018)
Черкашина Л. В. - Дослідження факторів ризику, розробка критеріїв та обґрунтування алгоритму прогнозування псоріазу на етапі первинної медичної допомоги (2018)
Четверикова О. П. - Аналіз змін стану здоров’я дітей молодшого шкільного віку Полтавської області (2018)
Щербак О. В. - Оптимізація лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі атерогенної дисліпідемії (2018)
Яхницька М. М. - Зміни рівнів електролітів плазми крові у пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2018)
Бугаевский К. А. - Рассмотрение особенностей ряда репродуктивных показателей у спортсменок разных возрастных групп, занимающихся греблей на байдарках и каноэ, Белая А. А., Довгань А. В., Петренко О. В., Абрамов К. В. (2018)
Гараев Г. Ш. - Особенности цитохимического статуса лимфоцитов крови при ишемически-реперфузионном поражении печени, Шахмамедова С. О. (2018)
Драбовський В. С. - Планування абдомінопластики з точки зору біомеханічних та морфологічних характеристик тканин передньої черевної стінки (2018)
Єлінська А. М. - Вплив інгібітора транскрипційного чинника ap-1 на вільнорадикальне окиснення та антиоксидантний захист у тканинах пародонта щурів за умов системного введення ліпополісахариду salmonella typhi, Костенко В. О. (2018)
Мазур О. Ю. - Ожиріння: аналіз основних причин смерті та супутньої патології за матеріалами автопсійних випадків, Кузик Ю. І. (2018)
Ртайл Р. А. - Вивчення особливостей макро- та мікроелементного складу скелетних м’язів щурів за умов хронічної гіперглікемії, Ткач Г. Ф. (2018)
Черемісіна В. Ф. - Стан вільнорадикальних процесів та системи антиоксидантного захисту сполучної тканини пародонта у кролів при гідрокортизоновому пародонтиті, Жемела О. Д. Гученко Г. П. (2018)
Чертенко Т. М. - Особливості ангіогенезу в дифузних астроцитарних пухлинах 3-4 ступеня злоякісності (2018)
Yaremii I. M. - Melatonin improves mitochondrial function and decreases oxidative stress in gums of diabetic rats, Kushnir O. Yu., Khlus K. M. (2018)
Бублій Т. Д. - Консервативний метод лікування пульпіту із застосуванням цитратного буферу, Костиренко О. П., Котелевська Н. В., Мошель Т. М. (2018)
Запорожченко І. В. - Характеристика формувачів ясен, Тончева К. Д., Касьянова В. Г., Король Д. М. (2018)
Костюк Т. М. - Електроміографічне дослідження роботи жувальних м’язів при дисфункційних розладах скронево-нижньощелепного суглоба (2018)
Криничко Л. Р. - Особливості морфологічної будови рубцевозмінених тканин шкіри при хірургічному лікуванні кіст шиї ембріонального походження на 6, 9 та 12 місяць післяопераційного періоду (2018)
Лісецька І. С. - Ефективність комплексного лікування генералізованого катарального гінгівіту в підлітків з хронічним гастродуоденітом, Рожко М. М. (2018)
Олійник Р. П. - Ефективність лікування початкового карієсу із використанням озону та tooth mousse, Рожко М. М. (2018)
Сідаш Ю. В. - Біофізичні аспекти визначення коефіцієнта світлопроникності твердих тканин та поверхневого натягу антисептичних розчинів на систему кореневих каналів зубів (2018)
Фаустова М. О. - Вивчення біоплівкоутворюючих та адгезивних властивостей клінічних штамів Kocuria SPP (2018)
Шульженко А. Д. - Клінічна ефективність лікування запальних та запально-дистрофічних захворювань пародонта жінок із бактеріальним вагінозом у найближчі терміни спостереження (2018)
Вастьянов Р. С. - Патофізіологічне порівняння кровотеч в акушерській та хірургічній практиці, Савицький І. В., Руснак С. В., Остапенко І. О., Наговіцин О. П. (2018)
Дудка Є. А. - Вплив екзогенного мелатоніну на перебіг гострого пошкодження нирок, індукованого ацетамінофеном, Щудрова Т. С., Петрюк А. Є., Заморський І. І. (2018)
Звягинцева Т. В. - Морфологические изменения кожи морских свинок в эритемный период после локального ультрафиолетового облучения при применении мази тиотриазолина с включением наночастиц серебра, Миронченко С. И., Наумова О. В. (2018)
Роговий Ю. Є. - Корекція ушкодження проксимального відділу нефрона за синдрому подразненого кишечника, Білоока Ю. В., Білоокий В. В. (2018)
Макаренко О. М. - Трансформація системи охорони психічного здоров'я в польщі та деяких країнах Східної Європи, Флаєрті М., Демидчук А. С. (2018)
Пахаренко Л. В. - Удосконалення оволодіння практичними навичками на базі кафедри акушерства та гінекології (2018)
Петрунів В. Б. - Студентське наукове товариство – потужний засіб кадрового забезпечення у медичному університеті (2018)
Товстяк М. М. - Наукові підходи до структурування змісту навчального матеріалу дисциплін медичного спрямування, Голованова І. А. (2018)
Бачинський В. Т. - Сучасний погляд на проблему встановлення давності настання смерті в практиці судово-медичної експертизи, Ванчуляк О. Я., Саркісова Ю. В., Колачова А. Ю. (2018)
Безега Н. М. - Оцінка методів та сучасний стан хірургічного лікування хронічного дакріоциститу, Ряднова В. В. (2018)
Бубир Л. М. - Епідеміологічно-етіологічні аспекти харчової алергії (2018)
Ган І. В. - Лікування хворих на хронічний періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба (2018)
Громова А. М. - Етіологічні та патогенетичні аспекти затримки внутрішньоутробного розвитку плода, Бережна В. А. (2018)
Гусейнова З. С. - Нарушения репродуктивной функции при доброкачественных патологиях матки (2018)
Ємченко Я. О. - Ожиріння як коморбідний стан при псоріаз (2018)
Котюжинская С. Г. - Патогенетические особенности эндотелиальной дисфункции при нарушении системы гемостаза, Уманский Д. А., Погулич Ю. В., Лиходед А. Н. (2018)
Рябуха О. І. - Деякі аспекти впливу щитоподібної залози на стан організму в умовах норми і патології (2018)
Чорнобай А. В. - Роль генів-регуляторів клітинного циклу в розвитку раку шлунка, Чорнобай М. А. (2018)
Яценко П. І. - Види дисфункціональних станів скронево-нижньощелепного суглобу за етіологією та особливостями їх патогенезу (2018)
Bachanek T. - Some aspects of titanium application in dental treatment, Zimenkovsky A., Szybinsky V., Pitura K., Hendzel B., Wolańska E., Samborski D., Borowicz J., Tymczyna-Borowicz B. (2018)
Ждан В. М. - Вади серця при синдромі нунан: літературний огляд та випадок з практики, Катеренчук О. І. (2018)
Филенко Б. М. - Тимома типу в1 асоційована з міастенією: власне спостереження, Старченко І. І., Ройко Н. В., Черняк В. В., Новосельцева Т. В. (2018)
До 70-річчя професора Потапчука Анатолія Мефодійовича (2018)
Fedosova M. O. - Thinking about the Future: Philosophy and Science Fiction in Claire North's Novel "The First Fifteen Lives of Harry August" (2018)
Yevchenko V. V. - Correlation of North American English and British English Divergencies in Lexis (2018)
Доброльожа Г. М. - Ареальна фразеологія як складова частина концептуального сприйняття світу українцями, Приймак А. М. (2018)
Дуркалевич В. В. - Висловити Шоа. Проблема мови в оповіданнях Ервіна Шенкельбаха (2018)
Дяченко Н. М. - Вербалізація ціннісного компонента образу людини культури у творах для дітей В. Сухомлинського, Халін В. В. (2018)
Стасів М. В. - Комісивна прагматика з'ясувальних мовленнєвих актів у сучасній англійській мові (2018)
Шарапа М. В. - Міфологічні мотиви культу предків у середньополіському обрядовому тексті весняно-літнього календарного циклу (2018)
Шмігер Т. В. - Естетика побуту як проблема перекладу (на матеріалі літописної повісті про хрещення кн. Ольги) (2018)
Гамидова А. М. - Проблема ассимиляции противоположностей в концепции Роберта Грейвса "Белая Богиня" (2018)
Потапенко С. И. - Композиция англоязычного новостного текста: стратегии или схемы? (2018)
Луцак С. М. - Рецензія на монографію Н. І. Астрахан "Література як утопія" (2018)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2018)
Спринчук Н. А. - Вміст есенціальних мікроелементів в плазмі крові дітей із синдромом біологічно неактивного гормона росту, Пахомова В. Г., Большова О. В. (2018)
Tarasenko S. O. - Personalized approach to perioperative anaesthetic management of thyroidectomy in patients with thyrotoxicosis, Dubrov S. O., Tovkay O. O., Lishhynskyi P. O., Kvitka D. M., Kunatovskyi M. V. (2018)
Лучицький В. Є. - Радіологічні методи в діагностиці порушень кавернозної гемодинаміки у чоловіків з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією (2018)
Шелест Б. А. - Динамика состояния сосудистой стенки при лечении больных артериальной гипертензией с ожирением и сахарным диабетом (2018)
Крушинська З. Г. - Частота серцево-судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від виду антигіперглікемізуючої терапії, Юзвенко Т. Ю., Паньків В. І. (2018)
Захарченко Т. Ф. - Вплив рекомбінантного тиреотропного гормона людини та радіойодотерапії на функцію клітин вродженого імунітету у хворих на рак щитоподібної залози, Замотаєва Г. А., Гулеватий С. В. (2018)
Паньків І. В. - Вміст вітаміну D, частота його недостатності й дефіциту в пацієнток із синдромом полікістозних яєчників, Коритко О. О. (2018)
Боцюрко В. І. - Чи потрібен діагноз "метаболічний синдром"?, Дідушко О. М., Костіцька І. О. (2018)
Паньків В. І. - Підходи до корекції показників ліпідного спектра крові й функціонального стану печінки в осіб із дисфункцією гіпоталамуса (2018)
Рыкова О. В. - Комбинированные оральные контрацептивы: оптимальный комплекс обследования. Часть 1 (2018)
Зуєв К. О. - Особливості впливу Стифімолу на показники вуглеводного, ліпідного обміну й рівень адипокінів крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією, Ханько І. М. (2018)
Купріненко Н. - Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності (2018)
Бобрик М. І. - За матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю "МЛ "ДІЛА", 20 років партнерства", Сідорова І. В., Резніченко В. М. (2018)
Коваль С. М. - Фактор диференціації росту 11: загальнобіологічні властивості, метаболічні ефекти та можлива патофізіологічна роль при артеріальній гіпертензії, ожирінні, цукровому діабеті та залежній від віку патології (огляд літератури), Милославський Д. К., Снігурська І. О., Божко В. В., Пенькова М. Ю., Щенявська О. М. (2018)
Сидорчук Л. І. - Колонізаційна резистентність слизової оболонки товстої кишки білих щурів з експериментальним гіпотиреозом, Сидорчук А. С. (2018)
Навальна М. І. - Лінгвістичні дисципліни – місток до мовної культури майбутніх документознавців (2018)
Грозян Н. Ф. - Типологія детермінантних членів речення в сучасному мовознавстві (2018)
Масликова О. С. - З історії формування наукової термінології Української мови (2018)
Бугайова О. І. - Прагматичний потенціал антонімів у текстах соціальної реклами (2018)
Молоткіна Ю. О. - Функціонування медіа-лексики іншомовного походження в сучасних українських інтернет-виданнях (2018)
Овсієнко А. С. - Класифікації метафори в сучасному мовознавстві (2018)
Ткаченко Л. В. - Формування комунікативної культури молодших школярів (2018)
Прудникова Т. І. - Змістове наповнення терміна "комунікативна компетентність учителя" у парадигмі педагогічної науки (2018)
Ткаченко В. М. - Писанка у фольклорно-етнографічних матеріалах (2018)
Шинкар Т. С. - Особливості розвитку дитячих освітніх видань в Україні (2018)
Навальна М. І. - Лексика західного полісся у творах Українських письменників (2018)
Ковальчук І. М. - Зміни жирнокислотного складу загальних ліпідів тканин печінки і міокарда щурів за умов попереднього застосування донора сірководню під впливом малих доз іонізуючого випромінювання, Гжегоцький М. Р., Ковальчук С. М. (2018)
Коцар О. В. - Пріони і пріонні хвороби: сучасний погляд на проблему (2018)
Кузнецова М. А. - Влияние рациона пита-ния с дефицитом питательных веществ на морфофункциональное состояние печени беременных крыс (2018)
Любченко А. В. - Изучение процессов остеогенеза костной ткани крыс при имплантации с использовани-ем синтетического материала Easy-graft и мембраны Hyprosorb (Экспериментально-морфологическое исследование), Кравцов Н. С. (2018)
Письменная О. Т. - Состояние прооксидантной и антиоксидантной системы в мягких тканях полости рта у потомства крыс, получавших несбалансированное питание в течение беременности (2018)
Попадюк О. Я. - Результати застосування біодеградуючих полімерних матеріалів у лікуванні опікових ран шкірних покривів ІІІБ ступеня в експерименті (2018)
Рамазанов В. В. - Дисфункция эритроцитов в условиях нитроксидативного стресса при развитии сосудистой патологии, Воловельская Е. Л., Нипот Е. Е., Ершов С. С., Ершова Н. А., Руденко С. В., Рязанцев В. В., Бондаренко В. А. (2018)
Сорокіна О. Г. - Характеристика показників гуморального імунітету у хворих на ВЕБ-інфекцію (2018)
Сорочан П. П. - Зміни субпопуляційного складу лімфоцитів після променевого лікування хворих на рак тіла матки з ожирінням, Громакова І. A., Прохач Н. Е., Кузьменко О. В., Громакова І. С. (2018)
Ivanenko M. O. - Laser flow cytometry: physical basis and its application in the phagocytic process assessment (2018)
Біловол О. М. - Визначення стану оксидативного стресу, активності PON1 та ліпідного спектра у хворих на діабетичну нефропатію та гіпертонічну хворобу, Топчій І. І., Кірієнко О. М., Денисенко В. П., Кірієнко Д. О. (2018)
Стрільчук Л. М. - Механізми холецисто-кардіальних взаємодій (Огляд літератури та власні дослідження) (2018)
Топчій І. І. - Стан функціонального ниркового резерву у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Щербань Т. Д., Якименко Ю. С. (2018)
Строєнко К. С. - Дослідження когнітивних функцій у хворих працездатного віку на гострий інфаркт міокарда, Хижняк А. А., Остапець М. О. (2018)
Марута Н. А. - Особенности психического здоровья у внутренне перемещённых лиц, Явдак И. А., Панько Т. В., Колядко С. П., Федченко В. Ю., Семикина Е. Е., Каленская Г. Ю., Линская Е. И. (2018)
Петухова И. С. - Болезнь Паркинсона и комплексная медикаментозная терапия на ранних стадиях заболевания, Васильева О. А., Бондарь О. Б. (2018)
Бойко В. В. - Назоінтестинальна інтубація і корекція ентеральної недостатності при спайковій непрохідності кишечника, Микитин В. З., Пак В. Я., Макаров В. В., Тарасенко Л. Г. (2018)
Грома В. Г. - Эндоскопическая оценка заживления пищеводно-тонкокишечного анастомоза, Бойко В. В., Вьюн С. В., Макаров В. В., Цодиков В. В. (2018)
Пасичный Д. А. - Пластика дефектов скальпа местными кожно-надкостничными лоскутами с осевым кровоснабжением (2018)
Лесовой В. Н. - Дифференцированный подход к лечению ренальной остеодистрофии у пациентов с хронической болезнью почек 5Д стадии, Андоньева Н. М., Валковская Т. Л. (2018)
Лісовий В. М. - Альтернативний підхід до корекції уремічного синдрому у пацієнтки з пухлиною нирки на фоні цукрового діабету, Андон’єва Н. М., Поляков М. М., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Колупаєв С. М. (2018)
Сорокина И. В. - Органометрические особенности мочевого пузыря доношенных плодов и новорождённых, развивавшихся в условиях материнской преэклампсии, Мирошниченко М. С., Арсеньев А. В. (2018)
Козерацька О. А. - Вплив соціально-демографічних факторів на судово-психіатричну оцінку осіб, які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті (2018)
Ключка Є. О. - Предиктори розвитку запальних захворювань пародонта у дівчат-підлітків з порушенням менструальної функції, Соколова І. І. (2018)
Куцевляк В. І. - Дослідження розповсюдженості і взаємозв'язків різних етіопатогенетичних чинників розвитку м'язово-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба, Боян А. М. (2018)
Стеблянко А. A. - Спектроскопия комбинационного рассеяния света ротовой жидкости при лечении острого гнойного одонтогенного периостита челюстей, Григоров С. М. (2018)
Жванко Л. М. - Рецензія на монографію Т. Ю. Робака, В. Г. Ільїна "Харківська охорона здоров'я в післявоєнний радянський період (1945–1991 рр.)" (2018)
Тронько М. Д. - Аналіз інноваційної діяльності ДУ "Інститут ендокринологiї та обмiну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України" за 25 років, Пастер І. П. (2018)
Попова В. В. - Итоги двадцатилетних исследований иммунитета в доклиническую стадию развития сахарного диабета 1-го типа у детей и подростков по Программе ИДСД: 2. Содержание различных видов цитокинов и хемокинов в крови, Зак К. П., Мельниченко С. В., Малиновская Т. Н., Тронько Е. Н., Саенко Я. А., Куликовская А. В., Гончар И. В. (2018)
Жердьова Н. М. - Взаємозв’язок між мозковою перфузією та когнітивними порушеннями за даними нейропсихологічних тестів у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Макеєв С. С., Маньковський Б. М. (2018)
Вацеба Т. С. - Патогенетичні механізми онкогенезу на тлі цукрового діабету та аналіз онкологічної захворюваності пацієнтів із цукровим діабетом у Прикарпатському регіоні, Соколова Л. К. (2018)
Степура Н. М. - Вміст циркулюючих імунних комплексів у хворих на рак щитоподібної залози після лікування радіоактивним йодом і рекомбінантним людським тиреотропіном, Замотаєва Г. А., Гулєватий С. В., Тронько М. Д. (2018)
Булдигіна Ю. В. - Порівняльний аналіз поопераційних ускладнень після субтотальної резекції щитоподібної залози або тиреоїдектомії у хворих на дифузний токсичний зоб, Шляхтич С. Л., Терехова Г. М., Лисова З. Г. (2018)
Тронько М. Д. - Тиреотропна функція гіпофіза та йодний статус у хворих на рак щитоподібної залози напередодні призначення І-131, Кравченко В. І., Гулеватий С. В., Красніков В. І., Лузанчук І. А., Медведєв Б. К., Музь В. А. (2018)
Тронько М. Д. - Українсько-Американський тиреоїдний проект: огляд наукових публікацій із питань епідеміології, дозиметрії та йодного забезпечення, Пастер І. П., Замотаєва Г. А., Масюк С. В. (2018)
Пушкарев В. М. - Биохимические механизмы, связывающие диабет и рак. Действие метформина, Соколова Л. К., Пушкарев В. В., Тронько Н. Д. (2018)
Резніченко В. М. - Рішення клінічного завдання "Скринінг на гіпер- і гіпокортицизм" — актуальний аспект лабораторної діагностики, Бобрик М. І., Сідорова І. В. (2018)
Рыбаков С. И. - Надпочечные железы: от древности до наших дней (2018)
Title, content (2018)
Artyukh T. - Influence of the alloy composition on determining the millesimal fineness of gold by X-ray fluorescent and assay analysis, Hryhorenko I., Ternova А., Yaheliuk S., Cernavca M. (2018)
Kotok V. - A study of the effect of tungstate ions on the electrochromic properties of Ni(OH)2 films, Kovalenko V. (2018)
Sypchenko V. - Influence of the duration of aging the System Ti/Al2O3 in a hydrogen atmosphere on hydrogen sorption, adhesion, tribology, and electrical conductivity of the film, Kiselyova E., Sigfusson T., Lisichko E., Semkina L., Efremova N., Rudkovskaya V. (2018)
Pachurin G. - Development of fatigue test technology of sheet automobile materials, Goncharova D., Filippov A., Shevchenko S., Mukhina M., Kuzmin N., Pachurin V., Matveyev Yu., Kutepova L., Smirnova Zh. (2018)
Fyk O. - Analysis of the technology to manufacture a high-temperature microstrip superconductive device for the electromagnetic protection of receivers, Kucher D., Kucher L., Gonchar R., Antonets V., Fyk M., Besedin Yu. (2018)
Posviatenko E. - Influence of a material and the technological factors on improvement of operating properties of machine parts by reliefs and film coatings, Posviatenko N., Budyak R., Shvets L., Paladiichuk Y., Aksom P., Rybak I., Sabadash B., Hryhoryshen V. (2018)
Permana Sulaksana - Enrichment on Bangka tin slag’s tantalum and niobium oxide contents through non-fluoride process, Vincia Shiva Frida, Amilia Anggita, Maksum Ahmad, Widana Kurnia Setiawan, Soedarsono Johny Wahyuadi (2018)
Abstract and References (2018)
Гудзь О. Є. - Модернізація інформаційного забезпечення корпоративного управління на основі сучасних цифрових технологій (2018)
Стецюк П. А. - Методичний інструментарій оцінки ефективності оборотних активів підприємства (2018)
Прокопенко Н. С. - Структурно-функціональна діагностика антикризового управління підприємств, Коваленко О. В. (2018)
Дергачова В. В. - Економічна безпека підприємства на засадах антикризового управління, Колешня Я. О. (2018)
Сьомкіна Т. В. - Концептуальні основи реалізації конкурентних переваг в межах корпоративних структур, Лобань О. О. (2018)
Гусєва О. Ю. - Діагностика пріоритетності ключових факторів впливу на управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, Гакова М. В. (2018)
Ольхова І. О. - Інформаційне забезпечення процесу управління телекомунікаційного підприємства (2018)
Гудзь О. Є. - Стратегічні напрями формування конкурентних переваг підприємств, Щербина В. В. (2018)
Дименко Р. А. - Роль держави у формуванні конкурентних стратегій, Литвинова О. В. (2018)
Легомінова С. В. - NBIC – спрямування у формуванні ефектів діяльності підприємства (2018)
Капелюшна Т. В. - Динаміка розвитку інтернет речей та їх вплив на управління підприємствами, Згурська О. М. (2018)
Воскобоєва О. В. - Антикризове управління - передумова розвитку сучасного підприємства, Ромащенко О. С. (2018)
Вороненко І. В. - Моделювання динаміки соціальних мереж на прикладі Facebook, Скрипник А. В., Клименкo Є. О. (2018)
Труш М.С. - Феномен корпоративної культури: генеза, еволюція, термінологічні інтерпретації (2018)
Гавриш О. М. - Формування прибутку при антикризовому управлінні підприємством (2018)
Маковецька І. М. - Важливість глобальних інформаційних тенденцій 2018 року в управлінні підприємством (2018)
Денисюк С. П. - Європейські тенденції інноваційного розвитку в енергетичному секторі та сферах кінцевого енергоспоживання, Стрелкова Г. Г., Пфайфер К. Ф., Стрелков М. Т., Іщенко О. С. (2018)
Коцар О. В. - Smart-системи вимірювання, обліку та управління енерговикористанням (2018)
Дешко В. І. - Техніко-економічний аналіз створення ринку теплової енергії в Україні, Карпенко Д. С. (2018)
Філатов В. І. - Сумісне спалювання біомаси та антрациту в паровому котлі блоку 300 МВт, Тишко О. Ю. (2018)
Редько А. А. - Влияние характеристик вихревого горелочного устройства на эффективность теплообмена в топке парового котла, Павловская А. А., Давиденко А. В., Куликова Н. В., Редько И. А. (2018)
Рева С. А. - Оценка теплоаэродинамической эффективности пакетов винтообразных труб, Терех А. М., Рогачев В. А., Руденко А. И. (2018)
Юсупов Д. Т. - Влияние различных видов примесей на электрическую прочность трансформаторного масла и способи их удаления (2018)
Бондаренко Є. А. - Оцінювання професійних ризиків електротравматизму для персоналу електричних станцій та систем, Андрієнко Т. В., Кушнір Д. С. (2018)
Kuchanskyy V. - The measures for suppression aperiodic current component in extra-high voltage lines 750 kV (2018)
Басок Б. І. - Исследование процесса конвективного теплообмена в слое твердого дисперсного материала из горных пород магматического происхождения, Тимощенко А. В., Корбут Н. С. (2018)
Баскова О. О. - Влияние геометрии гофрированой поверхности на структуру течения и интенсивность теплообмена в трубе, Воропаєв Г. О. (2018)
Маліновський А. А. - Програмна та алгоритмічна підтримка енергетичного аудиту будівель та їх енергетичної сертифікації, Турковський В. Г., Покровський К. Б., Музичак А. З. (2018)
Розен В. П. - Урахування циклічних змін процесу водоподачі під час контролю ефективності електроспоживання насосних станцій, Давиденко Л. В., Давиденко Н. В. (2018)
Filyanin D. - Identification of harmonic distortion sources in distribution systems using the discrete Fourier transform on periods (2018)
Трофімов І. Л. - Оцінка фітотоксичності сумішевих авіаційних палив із застосуванням рослинних тестерів, Бойченко С. В., Тихенко О. М., Шкільнюк І. О. (2018)
Рабош І. О. - Вивчення забруднення урбаноземів об'єктами автотранспортного комплексу, Кофанова О. В., Підгорний А. В. (2018)
Bilovska O. O. - Peculiarities of development and efficiency of transport infrastructure usage in the countries of Economic Cooperation Organization (ECO) economy, Khanova O. V. (2018)
Гавриленко О. А. - Генеза консульських установ держав Європи у Стародавній час та добу Середньовіччя (2018)
Гапонова Е. О. - Світова торгівля медичними послугами в умовах конкурентного середовища та глобальних трансформацій (2018)
Голіков А. П. - Водна безпека людства: глобальний та регіональний виміри, Казакова Н. А., Пересадько В. А. (2018)
Dovgal G. V. - Causes of modern dіzintegration processes: EU experience (2018)
Казакова Н. А. - Опыт Чили для Украины на современном этапе, Коняева Е. Г. (2018)
Коваленко Р. С. - Компаративний аналіз рівнів соціально-економічного розвитку України та Турецької Республіки в контексті євроінтеграції (2018)
Кононенко В. П. - Фінансування тероризму – загроза для міжнародних відносин. Практика Міжнародного Суду ООН та Суду ЄС, Новікова Л. В. (2018)
Непрядкіна Н. В. - Особливості й перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України і ЄС сільськогосподарською продукцією (2018)
Таран А. Ю. - Роль Німеччини в інноваційному розвитку ЄС: досвід кризових років (2018)
Фірсанова В. О. - Розвиток світової економіки в умовах домінування регіональних держав (2018)
Бойченко О. І. - Iнновації на прикладi української промислової компанії (2018)
Воробьев Е. М. - К вопросу о соотношении протекционизма и фритредерства на рубеже веков, Куклин В .М., Рябченко К. Н. (2018)
Гончаренко Н. І. - Особливості функціонування світового ринку інформаційних технологій в умовах трансформаційних змін глобального економічного середовища (2018)
Данько Н. І. - Сучасні тенденції маркетингу на туристичних підприємствах, Курінна С. С. (2018)
Довгаль Г. В. - Туристична привабливість Харкова: сучасний стан та перспективи, Омельченко Н. І. (2018)
Кучечук Л. В. - Проблеми і перспективи розвитку готельного господарства у Харківському регіоні в умовах міжнародної інтеграції, Черниш К. О. (2018)
Парфіненко А. Ю. - Кластеризація як напрям рекреаційно-туристичного розвитку Подільського регіону України, Босенко К. І. (2018)
Парфіненко А. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні (у порівнянні з країнами Центральної Європи), Волкова І. І., Щербина В. І. (2018)
Парфіненко А. Ю. - Перспективи розвитку міжнародного туризму в Чорноморському регіоні, Дубова Д. А. (2018)
Скляренко Я. П. - Інституціональна структура регулювання сфери міжнародного туризму в Європейському Союзі (2018)
Чуйко А. М. - Проблема здорового харчування в туристичній галузі, Буточкіна Є. К. (2018)
Завальнюк О. М. - Іван Огієнко і проблема консолідації українських політичних сил у Кам'янці-Подільському (листопад 1919 – травень 1920 рр.) (2018)
Копилов C. А. - Історіографічні дослідження в Кам'янець-Подільському державному українському університеті (1918-1920 рр.) (2018)
Марчук О. І. - Висвітлення діяльності Івана Огієнка в урядових структурах Української Народної Республіки у працях вітчизняних дослідників 1991-1999 рр. (2018)
Баглай В. В. - Теорія і практика розробки історичних баз даних українськими вченими (за матеріалами "Інформаційного бюлетеня Асоціації "Історія і комп'ютер") (2018)
Гуцал В. А. - Л. А. Коваленко, І. С. Винокур: штрихи творчої співпраці (2018)
Глушковецький А. Л. - Фонди Острозької повітової у справах виборів до Державної думи комісії Державного архіву Рівненської області як історичне джерело, Чернов В. В. (2018)
Паур І. В. - Поштова листівка з видами Кам'янця-Подільського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): історіографія питання (2018)
Боднарюк Б. М. - Ставлення письменників-гуманістів ХVІ ст. до книги та читання (на прикладі творчості Е. Роттердамського, Т. Мора, Х. Л. Вівеса і Ф. Рабле) (2018)
Боровець І. І. - Дипломатія угорсько-словацької "малої війни" (березень-квітень 1939 р.) (2018)
Калініченко В. А. - Чисельність та етносоціальний склад болгарського війська в ІХ – першій чверті Х ст. (2018)
Найчук А. В. - Парадигмальні основи філософсько-педагогічної думки постіндустріального суспільства (2018)
Олійник С. В. - Російські благодійні товариства як інструмент реалізації галицького напрямку зовнішньої політики імперії Романових (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Яблонський В. В. - Єгипетські фортеці як оплот військової політики Тутмоса ІІІ в Нубії (2018)
Гуцал А. Ф. - Поховальний обряд Шутнівецького некрополя (2018)
Бородій А. І. - Українські селяни та євреї-землероби в умовах товарноринкової трансформації економіки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Кругляк М. Е. - Роль театрального мистецтва у формуванні світогляду студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Левченко І. К. - Поняття "соборності" та "рідної мови" у контексті українського національного відродження (на прикладі світоглядів Олександра Кониського та Іллі Шрага), Котляр О. А., Кухарук У. Р., Сморжевська О. О. (2018)
Магась В. О. - Громадсько-політична діяльність союзу інженерів та техніків у підросійській Україні в добу першої російської революції (2018)
Савчук А. А. - Квітнева програма 1858 року та її вплив на підготовку селянської реформи в Росії (2018)
Сесак І. В. - Підготовка вчителів початкових шкіл у Правобережній Україні у XIX – на початку XX століття (2018)
Скрипник А. Ю. - Інтеграція російських військових у соціум Правобережної України в першій половині ХІХ ст. (2018)
Федьков О. М. - Спроба об’єднання організацій Бунду та РСДРП в українських губерніях у період революції 1905-1907 рр.: передумови, невдалі перемовини, наслідки (2018)
Адамовський В. І. - Переселення, виселення та депортація польського і німецького населення України в другій половині 30-х рр. ХХ століття (2018)
Зінченко А. Л. - Ідеологічні орієнтири гуманітарної політики владних структур Луганської области початку 2000-х (2018)
Лубчинський А. А. - Продаж сільськогосподарських земель в Україні: pro et contra (2018)
Яблонський В. М. - Міжеміграційний рік: Директорія та уряд УНР у 1920 році (2018)
Бабюк Д. С. - Леон Раковський у культурному і громадському житті Кам'янця-Подільського наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Волошенко В. О. - Шляхи популяризації української історії на зламі ХІХ-ХХ ст.: минуле Поділля у ювілейних виданнях для народу (2018)
Йолтуховський Р. В. - Консервативно-монархічний рух у Летичівському повіті Подільської губернії в 1906-1917 рр. (2018)
Климчук Л. В. - Літописи як першоджерела формування документальних ресурсів краєзнавчих досліджень (2018)
Ратушняк І. І. - Діяльність адміністрації Української держави в Ольгопільському повіті Подільської губернії (2018)
Слободянюк М. А. - Психологічний мікроклімат радянського підпілля Києва (1941-1943 рр.) (2018)
Ткач С. А. - Партійно-політичне життя Поділля в умовах відкритого протистояння революційних сил та влади (жовтень-грудень 1905 р.) (2018)
Філінюк А. Г. - Книговидавнцтво та бібліотечна справа в Подільській губернії наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст., Моздір В. В. (2018)
Хоптяр Ю. А. - З історії кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін (1952-2017 рр.) (2018)
Чуткий А. І. - Роль М. В. Довнар-Запольського в підвищенні правового статусу Київського комерційного інституту (2018)
Церклевич В. С. - Сакральна архітектура Хмельниччини як провінційний приклад відображення архітектурних стилів різних епох (2018)
Яблонська Д. Р. - Факультет профосвіти Кам'янець-Подільського ІНО (1921-1923 рр.) (2018)
Наші автори (2018)
Alaidarous E. - Global existence results for neutral functional differential inclusions with state-dependent delay, Benchohra M., Medjadj I. (2018)
Атласюк О. М. - Фредгольмові одновимірні крайові задачі з параметром у просторах Соболєва, Михайлець В. А. (2018)
Aouf M. K. - Mapping properties for convolution involving hypergeometric series, Mostafa A. O., Zayed H. M. (2018)
Богданский Ю. В. - Бесконечномерная версия неравенства Фридрихса (2018)
Жучок А. В. - Вільні добутки n-кратних напівгруп, Коппіц Й. (2018)
Kanas S. - Subclass of k-uniformly starlike functions defined by symmetric q-derivative operator, Altinkaya Ş., Yalçin S. (2018)
Княгина В. Н. - О разрешимости конечной группы с S-полунормальными подгруппами Шмидта, Монахов В. С., Зубей E. В. (2018)
Комлева Т. А. - Одна многозначная дискретная система и ее свойства, Плотникова Л. И., Плотников А. В. (2018)
Костин А. В. - Задача о тени в пространстве Лобачевского (2018)
Ma T. S. - A class of double crossed biproducts, Li H. Y., Dong L. H. (2018)
Мазко О. Г. - Оцінка зваженого рівня гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах (2018)
Салимов Р. Р. - Об оценке искажения расстояния снизу для одного класса отображений, Севостьянов Е. А., Маркиш А. А. (2018)
Чабанюк Я. - Процедура стохастичної апроксимації для дифузійного процесу з напівмарковськими перемиканнями, Роса В. (2018)
Li L. - A remark on John – Nirenberg theorem for martingales (2018)
Мамедханов Дж. И. - Об одной теореме Г. Фройда, Дадашова И. Б. (2018)
Яковлєва-Носарь С. О. - Оцінка успішності інтродукції видів роду Sedum L. за умов м. Енергодар, Тоцька Т. В. (2018)
Приступа І. В. - Сортова мінливість гібіску китайського, Лісовецька В. C. (2018)
Костюченко Н. І. - Особливості формування мікробних комплексів кореневої зони томатів в умовах закритого грунту, Головчун К. Г. (2018)
Костюченко Н. І. - Вплив генотипу на мікробіологічні показники ґрунту агроценозів соняшнику в умовах південного степу України, Свідовська Ю. В. (2018)
Крупєй К. С. - Перспективи використання пігментосинтезувальних мікроорганізмів у біоіндикації, Рильський О. Ф., Обруч К. І., Горобець К. А. (2018)
Григорова Н. В. - Особливості показників крові людей зі стрес-ушкодженнями шлунка, Приходько В. Д. (2018)
Григорова Н. В. - Особливості гематологічних і біохімічних показників у хворих з компенсованою та декомпенсованою формами цукрового діабету II типу, Разіна Е. В. (2018)
Лабенська І. Б. - Особливості гемограми дітей дошкільного віку в умовах промислового регіону, Акініна К. В. (2018)
Бражко О. А. - Синтез та деякі дескриптори 8-алкоксизаміщенних 4-тіохінолінів, Завгородній М. П., Генчева В. І., Терещенко В. О., Бондаренко Н. О. (2018)
Генчева В. І. - Фізико-хімічні показники якості рослинної олії, Владова Є. Ю. (2018)
Лашко Н. П. - Сорбційні властивості біополімерних матриць, Тюріна Т. О. (2018)
Луганська О. В. - Екстракційні характеристики катіону дидецилдиметиламоній хлориду на межі розподілу фаз вода-дибутилсебацинат, Лимарь Є. І. (2018)
Панасенко Т. В. - Фізико-хімічні властивості похідних 9-оксоакридину та 1,2,4-тріазолу, Омельянчик Л. О., Карпенко Ю. В., Юрченко О. В., Бекасова О. Ф. (2018)
Title, contents (2017)
Zos-Kior М. - Methodology for assessing globalisation development of countries, Kuksa I., Samoilyk Iu., Storoška M. (2017)
Voinova E. - Specialization of countries in the global market of financial services (2017)
Shuba M. - The unification of national banking systems regulation in the EU countries: experience for Ukraine (2017)
Yatsenko O. - Modeling of development processes of bilateral trade and economic integration between countries, Meyers W. H., Iatsenko O., Biletska I. (2017)
Emelyanova O. - Agrarian processing industry as a guarantor of food security in the region, Mihaylova O. (2017)
Zaitseva E. - Innovative clustering and its development factors as a source of Latvia’s competitiveness, Stradinya S. (2017)
Budanov V. - Industry 4.0.: socio-economic junctures, Aseeva I., Zvonova E. (2017)
Mukhtarova K. - Problems of developing the foundations of sustainable competitiveness of industrial and innovative economy in Kazakhstan, Ziyadin S., Kupeshova S., Doszhan R. (2017)
Vasa L. - Comparative analysis of circular agriculture development in selected Western Balkan countries based on sustainable performance indicators, Angeloska A., Trendov N. M. (2017)
Yatsiv I. - Formation of social responsibility of large agricultural land users in Ukraine, Kolodiichuk V. (2017)
Mudrak R. - Affordability of food as a key condition of food security of household, Tsymbalyuk Yu., Fytsyk L., Puah Ch.-H. (2017)
Salcedo-Pérez C. - Microfinancing and informal lending in Bogota, Colombia: a study on informal microbusinesses, Patiño O. (2017)
Meiss K.-M. - Improvement of public financial control in the context of ensuring financial security of the state, Naumik-Gladka K., Krivtsova T., Liadova Yu. (2017)
Lukianchuk R. - Current trends, concerns and peculiarities of the turnover of cryptocurrency, Grebeniuk M., Cherniak A. (2017)
Kravtsiv V. - Development capacity and perspectives of the renewable energy in the Carpathian region of Ukraine, Zhuk P., Bashynska Yu. (2017)
Malyovanyi M. - Conceptual framework for the development of financial support for social protection in Ukraine, Nepochatenko O., Nepochatenko V. (2017)
Kilimova L. - Socio-demographic characteristics as indicators of the unemployment rate, Nishnianidze O. (2017)
Soskin O. - "Intermarium" project: civilization, Christian and economic-regional dimensions (2017)
Pawera R. - An issue of age in the labour market in Slovakia, Jančíková E. (2017)
Від редакторів (2018)
Шевчук О. - Матеріали до дослідження польсько-українських зв'язків (фольклористика, етномузикологія (2018)
Юзала Г. - Музичний фольклор у сучасній системі освітии в країнах Східної Європи і Балтії (2018)
Пшенічкіна Г. - "Звенигородщина" Агатангела Кримського та сучасні дослідження обрядової пісенності Правобережної Черкащини (2018)
Мазуренко А. - З історії акустичних вимірювань в етномузикології (2018)
Пеліна Г. - "Щас спою...!". Майже детективна історія про народні пісні з мультфільму "Жив-був пес" (2018)
Терещенко О. - Етномузична географія чумацьких пісень передстепового й степового Правобережжя (2018)
Гончаренко О. - Досвід діалектного районування на підставі мелічних параметрів (весільні пісні Сумської області) (2018)
Скаженик М. - Купальська традиція села Легедзине (Східне Поділля: стилістичні зміни на межі ХХ і ХХІ століть (2018)
Єфремов Є. - Жанрово-обрядове попурі - унікальний пісенний зразок з верхів'їв Горині, Телюх І. (2018)
Коробов О. - Зимова обрядовість українців у фокусі об'єктиву (матеріали до відеохрестоматії). Частина 2 (2018)
Інформація про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Михайлов Б. В. - Анімалотерапія у системі психосоціальної реабілітації дітей із ранньою затримкою психічного розвитку, Алієва Т. А., Вашкіте І. Д. (2018)
Храмцова В. В. - Нейропсихологічна методика відновлення пізнавальних функцій хворих у віддаленому періоді після перенесеного мозкового інсульту (2018)
Столяренко А. Н. - Отличия зависимостей от компьютерных и интернет-игр (2018)
Яворська Т. П. - Емоційний інтелект лікарів, які надають допомогу пацієнтам із цереброваскулярними захворюваннями (2018)
Марута О. С. - Патерни патопсихологічної симптоматики хворих на психічні розлади різного генезу залежно від рівня суб’єктивного сприйняття щастя (2018)
Федченко В. Ю. - Особистісні характеристики пацієнтів в динаміці депресивних розладів (2018)
Дьома І. С. - Суб’єктивні клініко-психологічні чинники іпохондричної симптоматики у пацієнтів, які перенесли судинні катастрофи (2018)
Семенов Д. М. - Дефект-залежні варіанти медико-психологічного супроводу осіб із травмами щелепно-лицевого відділу (2018)
Сидоренко О. О. - Клініко-психологічні та соціально-виробничі прояви професійної психологічної дезадаптації у державних службовців (2018)
Гришняєва О. В. - Лідерство в медсестринстві як складова швидкої адаптації до роботи в лікувально-профілактичних закладах (2018)
Хайтович М. В. - Висока реактивна тривожність як фактор ризику стабільної артеріальної гіпертензії у підлітків, Максименко С. Д., Місюра Л. І., Місюра О. М. (2018)
Курило В. А. - Особенности стуруктуры и психопатогенеза бредовых синдромов у больных шизофренией или сосудистой деменцией (2018)
Михайлова Е. А. - Феноменологія фобії у дітей із тривожними розладами (2018)
Пономарьов В. І. - Деякі психоневрологічні аспекти алкогольних енцефалопатій та їх пароксизмальних проявів, Рощупкіна Т. М. (2018)
Данілевська Н. В. - Сучасні особливості посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців ЗСУ (2018)
Сафонов Д. Н. - Особенности психомоторных и поведенческих нарушений при кататоноформных состояниях диссоциативного и нейролептического генеза (2018)
Опря Є. В. - Особливості інсайту психічної хвороби у пацієнтів із шизофренією та коморбідними соматичними розладами (2018)
Наумов В. Л. - Психопатологічні наслідки бойового стресу в учасників антитерористичної операції (2018)
Огнев’юк В. - Український університет у добу експонентного розвитку (2018)
Твердохліб Т. - Навчання педагогіки у освітніх закладах Православної церкви: погляди педагогів і релігійних діячів (1867-1884 рр.) (2018)
Зверюк Р. - Яким Ярема: типологія учителя на зламі типів педагогіки першої половини ХХ століття (2018)
Петрухан-Щербакова Л. - Основні положення професійної етики соціального працівника у спадщині Мері Елен Річмонд (1861-1928 рр.) (2018)
Klajmon-Lech U. - The idea of subjectivity and dialogue in the education of a disabled child (2018)
Гурська А. - Стан готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання, Кіпіченко Н. (2018)
Гладкова В. - Стажування як форма професійного самовдосконалення менеджера освіти (2018)
Астаф’єва М. - Формування критичного мислення майбутніх учителів математики засобами геометрії, Прошкін В., Радченко С. (2018)
Скачкова Г. - Зарубіжний та вітчизняний досвід підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з особами, що мають особливі освітні потреби (2018)
Семенюк А. - Модель формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів (2018)
Кульбашна Я. - Нові завдання і функції сучасного викладача закладу вищої медичної освіти у підготовці компетентного лікаря, Ткачук О., Захарова В. (2018)
Бойчук О. - Сучасні психолого-педагогічні вимоги до викладача вищого медичного навчального закладу (2018)
Журавель Т. - Неформальна освіта як інструмент підвищення лідерського потенціалу учнів ПТНЗ, Рогозна Ю. (2018)
Грицак Н. - Інноваційні підходи до вивчення зарубіжної літератури у вищій школі (2018)
Братко М. - Історія становлення та сучасна соціальна роль комм’юніті (громадських коледжів) США (2018)
Батечко Н. - Аксеологічні аспекти освіти дорослих Франції, Дурдас А. (2018)
Piechaczek-Ogierman G. - Media pop culture in the process of shaping the identity of youth (2018)
Воронова Н. - Мистецькі парадигми культурологічної освіти (2018)
Мережко Ю. - Художній смак як наукова дефініція: філософсько-історичний аспект, Румянцева С. (2018)
Паламар С. - Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти (2018)
Могілевська В. - Теоретизування щодо дидактичних засад сучасної позашкільної освіти (2018)
Хома О. - Формування компетентностей у молодших школярів в контексті сучасних освітніх реформ, Ліба О. (2018)
Кошіль О. - Особливості формування проектної компетенції у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Khomik О. - Practical course-conference using youtube as interactive teaching form of professionals in higher educational institutions, Kovalchuk О. (2018)
Бодненко Д. - Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни "Економетрика", Глушак О., Семеняка С. (2018)
Ветчанін Є. - Сучасний стан комп’ютеризації освіти (2018)
Білоус В. - Мобільні навчальні додатки в сучасній освіті (2018)
Мосьпан Н. - Quality assurance organisational and management structure in the European Union (2018)
Басанець А. В. - Умови праці та особливості клінічного перебігу деформуючого артрозу в працівників гірничовидобувної промисловості, Булавко М. М. (2018)
Баcанець А. В. - Роль генів системи "протеоліз-антипротеоліз" у розвитку ХОЗЛ професійної етіології, Остапенко Т. А., Журахівська Н. В. (2018)
Білецька Е. М. - Металургійні підприємства як джерело забруднення атмосферного повітря та фактор ризику погіршення здоров´я населення, Онул Н. М., Ніконенко В. І. (2018)
Березуцкий В. И. - Компьютерная мышь, клавиатура и синдром запястного канала (2018)
Варивончик Д.В. - Комплексний аналіз виробничо зумовленої захворюваності працівників стоматологічної служби України, Копач К.Д. (2018)
Василенко А. М. - Стан кардіореспіраторної системи в гірників на етапах формування і стабілізації артеріальної гіпертензії, Буртняк Т. З. (2018)
Garmish I. P. - Endothelial function of vessels in patients with chronic kidney disease combined with subclinical hypothyroidism under the influence of combined antihypertensive therapy (2018)
Гашинова К. Ю. - Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ): вплив клініко-анамнестичних, антропометричних та функціональних характеристик на рівень α-1-антитрипсину (ААТ) в сироватці крові стабільних хворих (2018)
Глиняна Л. А. - Структура промислово зумовлених захворювань у робітників металургійного підприємства, які працююють у шкідливих умовах, Родіонова В. В., Гашинова К. Ю., Чебанов К. О., Бут Н. О., Біла О. І., Мазурець Т. А. (2018)
Гринюк С. В. - Передумови розробки системи прогнозування розвитку цереброваскулярних захворювань у хворих на вібраційну хворобу від дії загальних вібрацій у післяконтактному періоді, Матвійчук Т. Д. (2018)
Гринюк С. В. - Біологічний вік та швидкість старіння хворих на вібраційну хворобу від дії загальних вібрацій у післяконтактному періоді (2018)
Дараган Г. М. - Проблематика встановлення факту професійного захворювання на туберкульоз медичних працівників, Крушинська Т. Ю., Гранкина Н. В., Воронцова О. В., Степанський Д. О. (2018)
Івчук В. В. - Характеристика клітинного складу мокротиння хворих на хронічне обструктивне захворювання легень професійної етіології, Коптєва Т. Ю., Ковальчук Т. А. (2018)
Капустник В. А. - Клініко-патогенетичні аспекти вібраційної хвороби та коморбідних станів, Архіпкіна О. Л., Полякова Л. А., Сухонос Н. К. (2018)
Ковальчук Т. А. - Визначення тенденцій у віковому складі робітників працездатного віку, Іщенко Л. О. (2018)
Ковальчук Т. А. - Ризик розвитку професійної патології голосового апарату у вчителів загальноосвітніх шкіл, Савушина І. В. (2018)
Колісник Н. С. - Аналіз захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників у Дніпропетровській області, Драгун У. П., Стаднік О. І., Чабаненко О. Л., Рогова Г. М., Марченко Н. А., Фрейвальд В. А. (2018)
Колісник Н. С. - Медичні працівники закладів охорони здоров’я як група ризику захворювання на хіміорезистентний туберкульоз: аналіз захворюваності, клінічний випадок, Стаднік О. І., Чабаненко Д. В., Чеботар Н. Ю., Савенков Ю. Ф., Бакулін П. Є. (2018)
Коваленко О. М. - Характеристика показників гемостазу та активності трипсиноподібних ферментів крові в коморбідних пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легенів та артеріальною гіпертензією, Родіонова В. В. (2018)
Krotova V. Yu. - Causes of cognitive impairment and their manifestations in patients with arterial hypertension, Khomazyuk Т. А. (2018)
Курята О. В. - Зміни параметрів функції зовнішнього дихання у хворих з термінальною стадією хронічної хвороби нирок, які знаходяться на замісній терапії, Штепа О. О., Галущак О. В. (2018)
Мельник О. Г. - Професійна захворюваність працівників машинобудування Харківського регіону в 2012-2016 роках, Боровик І. Г., Рябоконь А. І., Дюльдєва Т. А., Моргун Т. М. (2018)
Орєхова О. В. - Визначення ризику розвитку професійної патології в працівників гірничо-металургійної галузі України, Павленко О. І. (2018)
Перцева Т. О. - Бронхоектатична хвороба: сучасний стан проблеми та клінічний випадок, Гашинова К. Ю., Дмитриченко В. В., Суська К. С. (2018)
Потабашній В. А. - Фенотипи хронічної серцевої недостатності в пацієнтів з ішемічною хворобою серця в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2018)
Родіонова В. В. - Оскарження діагнозу професійного захворювання (клініко-експертний випадок), Зубов О. Л. (2018)
Рубцов Р. В. - Роль клініко-функціональних досліджень при пневмоконіозі в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у працівників гірничорудної та металургійної промисловості (2018)
Семенов В. В. - Жорсткість артерій, добовий моніторинг артеріального тиску та їх взаємозв’язок з кардіоваскулярним ризиком у пацієнтів з хронічною хворобою нирок та артеріальною гіпертензією (2018)
Сірчак Є. С. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу хронічного панкреатиту в поєднанні з атеросклерозом, Опаленик С. М. (2018)
Сірчак Є. С. - Вплив комплаєнсу пацієнтів з комбінацією цукрового діабету 2 типу та хронічного гастриту на особливості перебігу та лікування захворювань, Пацкун С. В. (2018)
Сірчак Є. С. - Деякі фактори, що впливають на формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет ІІ типу в Закарпатській області, Стан М. П. (2018)
Сурмило М. М. - Корекція мікроциркуляторних розладів при захворюваннях органів травлення професійної етіології в період реабілітації у поліморбідних пацієнтів, Ковальова О. В. (2018)
Тищенко І. В. - Реалії поінформованості постійних мешканців промислового регіону про проблему остеопорозу, Бондарева О. О., Єсауленко І. А., Крайняк Т. Л., Волкова А. Ю. (2018)
Ткач С. И. - Критерии диагностики активности туберкулеза легких у больных, работающих во вредных условиях производства, Потейко П. И., Рогожин А. В., Ширапова О. В., Белых Л. М. (2018)
Ткачишин В. С. - Професійні захворювання від перенапруження окремих органів і систем (2018)
Фесенко В. І. - Особливості клінічного перебігу післяінфарктного періоду в працівників гірничорудного виробництва (2018)
Черкасова О. Г. - Клінічний випадок перебігу негоспітальної пневмонії на тлі раніше не діагностованого легеневого фіброзу професійної етіології. Чи важливий професійний анамнез?, Гутнік І. О., Мариноха Г. Д., Гусакова О. А., Кондратьєва Г. В., Данилова Г. В., Рожко О. В. (2018)
Зубань А. Б. - Комбінована бронходилятаційна терапія в лікуванні хворих на астма-ХОЗЛ перехрест, Островський М. М. (2018)
Зубань А. Б. - Оцінка рівня есенціальних мікроелементів у сироватці крові та бронхоальвеолярному вмісті при хронічному обструктивному захворюванні легень професійної етіології, Островський М. М., Островська К. М. (2018)
Зубань А. Б. - Взаємозв´язок між активністю системи сурфактанта легень і вмістом заліза при хронічному обструктивному захворюванні легень, Островський М. М., Макойда І. Я. (2018)
Казнодій А. В. - Комплексний підхід до діагностики та профілактики розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (2018)
Капшитарь А. В. - Хроническая венозная недостаточность у хирургов как профессиональное заболевание (2018)
Капшитарь А. В. - Мини-холецистэктомия у больных острым холециститом в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием лёгких (2018)
Корж Г. З. - Психоемоційний фактор як одна з причин професійного вигорання викладача, Островський М. М. (2018)
Рябцева В. О. - Синдром "професійного вигорання" в менеджерів (2018)
Савеліхіна І. О. - Ризики професійних захворювань викладачів вищих навчальних закладів та їх профілактика, Гончарук В. О., Островський М. М., Кулинич-Міськів М. О., Островська К. М. (2018)
Sokolovskaya I. A. - Distribution of skin diseases among employees of modern production in the industrial region, Sevalnev A. I., Makurina G. I. (2018)
Ткачишина Н. Ю. - Особливості ремоделювання лівого шлуночка в працівників локомотивних бригад залежно від стажу роботи (2018)
Ткачишин В. С. - Організація трудового процесу осіб старших вікових груп (2018)
Ткачишин В. С. - Організація трудової діяльності підлітків (2018)
Ткачишин О. В. - Ультразвукова оцінка гемодинаміки магістральних артерій шиї у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену геморагічним інсультом (2018)
Шейко С. О. - Особливості структурно-функціонального стану серця в гірників з артеріальною гіпертензією, Василенко А. М., Колб Н. О. (2018)
Азаренко В. Є. - Якість життя та афективні розлади в пацієнтів з ішемічною хворобою серця в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Князєва О. В. (2018)
Хацько В. Е. - Зв'язок показників функції легенів та рівня легеневої гіпертензії в пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень, Потабашній В. А. (2018)
Титул, зміст (2018)
Пилипчук Я. - Військові аспекти союзу між Річчю Посполитою і Кримським ханством у 1654-1657 рр (2018)
Ігнатенко І. - Останній бій Чернігівської фортеці (2018)
Пилипенко В. - Опис Любеча 1606 р., Бондар О. (2018)
Адруг А. - Килими Чернігова другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століть (2018)
Ситий І. - Конотопські та кролевецькі цехові прапори (2018)
Доманова Г. - Земельна власність маґдебургій Чернігово-Сіверщини (2018)
Мицик Ю. - Бій під Батурином (вересень 1941 р.) у висвітленні німецького історика (2018)
Панько С. - Козелецький Богословський дівочий монастир (2018)
Колєватов О. - Становище церкви та священиків у військових поселеннях кавалерії Російської імперії першої третини ХІХ ст. (2018)
Михеєнко Н. - Моніторинг температурно-вологісного режиму П’ятницької церкви XII ст. (2018)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.) (частина 12), Тарасенко І. (2018)
Дятлов В. - Події Північної війни 1708 року на сторінках віденської газети "Меркурій" (2018)
Пилипенко О. - Торговельно-економічна діяльність Ніжинського грецького братства у ХVІІ -ХІХ ст. (2018)
Половець В. - Горленко Дмитро Лазарович (1660 – 1731) (2018)
Миколенко Д. - Болгарська публіцистика кінця ХІХ – початку ХХ століття як історичне джерело з вивчення політичної спадщини Стефана Стамболова (2018)
Рига Д. - До питання про історіографію досліджень з історії діяльності Чернігівської класичної чоловічої гімназії у XІX-XX столітті (2018)
Шумило С. - Тризуб з хрестом: 100 років боротьби за право на існування (2018)
Белько О. - Початок реалізації земських ініціатив з використання глини в житловому будівництві на Полтавщині (1894-1916 рр.) (2018)
Чуткий А. - Особові справи студентів з Чернігівщини в архіві Київського комерційного інституту (2018)
Дорохіна Т. - Редакція газети "Українське Полісся" в Чернігові у період німецької окупації 1941–1943 років, Рябус Л. (2018)
Салтан Н. - Розробка навчальних програм з всесвітньої історії для народних шкіл Харкова у 1941 – 1942 рр., Салтан О. (2018)
Міщанин В. - Сторінки з біографії Дмитра Білика – колишнього директора гончарної школи в Опішному (2018)
Ромашко К. - Організація громадської роботи студентів Лівобережної України у 1920-х рр.: гендерний аспект (2018)
Хоменко В. - Михайло Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів: свідчення есерівських партійних документів у журналі "Борітеся - Поборете!" (2018)
Нестеренко Л. - Дмитро Захарович Максименко: шлях від куркуля до старости села (2018)
Котельницький Н. - Діяльність І. І. Петрункевича у Борзнянському повітовому земському зібранні (1868 –1879) (2018)
Киричок Б. - Сербини та Сербія (2018)
Демченко Т. - Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899–1917 років ("Значущі Інші"): статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах / Упорядник С. Г. Іваницька. – Т. 1. – Запоріжжя; Херсон: Грінь Д. С., 2016. – 468 с.; Т. 2. – Херсон: Видавн. дім "Гельветика", 2018. – 488 с., Єфремов С. (2018)
Павленко С. В. - Мастєрова пише оповідання-романи (2018)
Ситий І. - Чернігівському полку 370 років! (2018)
Vinychuk S. M. - Crossed cerebellar diaschisis in acute stroke patients: case analysis and report, Fartushna O. Ye. (2018)
Шкіряк А. А. - Структура судомного синдрому в пацієнтів із черепно-мозковою травмою в гострому періоді, Гончарук О. М., Аскеров Е. А., Камінський А. А. (2018)
Слободин Т. Н. - Патогенез и современный комплексный подход в лечении болевых синдромов в неврологии, Маслова И. Г. (2018)
Орос М. М. - Застосування парентеральних форм іпідакрину в лікуванні захворювань центральної й периферичної нервової системи (2018)
Леонович А. Л. - К демиелинизирующим заболеваниям нервной системы: клинические аспекты (часть 2), Кудлач А. И. (2018)
Морозова О. Г. - Эффективность препарата Артрида® при боли в нижней части спины, Ярошевский А. А., Липинская Я. В. (2018)
Кулик О. В. - Кількісні лінійні ЕЕГ-властивості біоелектричної активності головного мозку у хворих із синдромами посткоматозного порушення свідомості після тяжкої ЧМТ (2018)
Бойчук М. О. - Від ефективної діагностики розсіяного склерозу та вчасного лікування його загострень до покращення статистичних показників перебування в спеціалізованому медичному закладі (2018)
Петренко М. С. - Зв’язок SWI-інтенсивності та легкої паркінсонічної симптоматики в пацієнтів із хворобою дрібних судин (2018)
Городня Н. - Глобалізація і США (2017)
Лакішик Д. - Зовнішньополітичні акценти та пріоритети стратегії "задіяності та розширення" адміністрації Б. Клінтона (2017)
Масний В. - Чинник ядерної зброї у військовій співпраці США з Європейськими Союзниками середина 1940-х- кінець 1950-х рр. (2017)
Сава-Чайка Э. - Отношения Польша – США, год 2017 (2017)
Бессонова М. - Політика США щодо України у сучасній українській громадській думці, Потєхін О. (2017)
Горобець І. - Відносини США та Індії: історія і сучасність (2017)
Mingazutdinova G. - The US – Iranian strategic competition in Central Asia (2017)
Набока О. - Дипломатична місія комодора М. Перрі на острови Лю Чу у 1852 та 1853 рр. та їх міжнародні наслідки (2017)
Худолій А. - Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття (2017)
Алентьева Т. - Избирательные технологии в американских президентских кампаниях первой половины XIX века (2017)
Балабушевич Т. - Самобутність Південного Заходу Сполучених Штатів (2017)
Журавльова Л. - Пріоритети і суперечності космічної політики Дж. Г. У. Буша (2017)
Кірсенко М. - Європейці у війні за незалежність Сполучених Штатів Америки (2017)
Кравченко М. - Політика адміністрацій Гаррі Трумена щодо вирішення житлової проблеми в США в 1945-1952 рр. (2017)
Levchenko L. - Robert Warner and his Fight for Independence of Archives (2017)
Машевський М. - Історія становлення системи медичного страхування США та медична реформа Б. Обами, Барабой М. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського