Курята О. В. - Зміни параметрів функції зовнішнього дихання у хворих з термінальною стадією хронічної хвороби нирок, які знаходяться на замісній терапії, Штепа О. О., Галущак О. В. (2018)
Мельник О. Г. - Професійна захворюваність працівників машинобудування Харківського регіону в 2012-2016 роках, Боровик І. Г., Рябоконь А. І., Дюльдєва Т. А., Моргун Т. М. (2018)
Орєхова О. В. - Визначення ризику розвитку професійної патології в працівників гірничо-металургійної галузі України, Павленко О. І. (2018)
Перцева Т. О. - Бронхоектатична хвороба: сучасний стан проблеми та клінічний випадок, Гашинова К. Ю., Дмитриченко В. В., Суська К. С. (2018)
Потабашній В. А. - Фенотипи хронічної серцевої недостатності в пацієнтів з ішемічною хворобою серця в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2018)
Родіонова В. В. - Оскарження діагнозу професійного захворювання (клініко-експертний випадок), Зубов О. Л. (2018)
Рубцов Р. В. - Роль клініко-функціональних досліджень при пневмоконіозі в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у працівників гірничорудної та металургійної промисловості (2018)
Семенов В. В. - Жорсткість артерій, добовий моніторинг артеріального тиску та їх взаємозв’язок з кардіоваскулярним ризиком у пацієнтів з хронічною хворобою нирок та артеріальною гіпертензією (2018)
Сірчак Є. С. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу хронічного панкреатиту в поєднанні з атеросклерозом, Опаленик С. М. (2018)
Сірчак Є. С. - Вплив комплаєнсу пацієнтів з комбінацією цукрового діабету 2 типу та хронічного гастриту на особливості перебігу та лікування захворювань, Пацкун С. В. (2018)
Сірчак Є. С. - Деякі фактори, що впливають на формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет ІІ типу в Закарпатській області, Стан М. П. (2018)
Сурмило М. М. - Корекція мікроциркуляторних розладів при захворюваннях органів травлення професійної етіології в період реабілітації у поліморбідних пацієнтів, Ковальова О. В. (2018)
Тищенко І. В. - Реалії поінформованості постійних мешканців промислового регіону про проблему остеопорозу, Бондарева О. О., Єсауленко І. А., Крайняк Т. Л., Волкова А. Ю. (2018)
Ткач С. И. - Критерии диагностики активности туберкулеза легких у больных, работающих во вредных условиях производства, Потейко П. И., Рогожин А. В., Ширапова О. В., Белых Л. М. (2018)
Ткачишин В. С. - Професійні захворювання від перенапруження окремих органів і систем (2018)
Фесенко В. І. - Особливості клінічного перебігу післяінфарктного періоду в працівників гірничорудного виробництва (2018)
Черкасова О. Г. - Клінічний випадок перебігу негоспітальної пневмонії на тлі раніше не діагностованого легеневого фіброзу професійної етіології. Чи важливий професійний анамнез?, Гутнік І. О., Мариноха Г. Д., Гусакова О. А., Кондратьєва Г. В., Данилова Г. В., Рожко О. В. (2018)
Зубань А. Б. - Комбінована бронходилятаційна терапія в лікуванні хворих на астма-ХОЗЛ перехрест, Островський М. М. (2018)
Зубань А. Б. - Оцінка рівня есенціальних мікроелементів у сироватці крові та бронхоальвеолярному вмісті при хронічному обструктивному захворюванні легень професійної етіології, Островський М. М., Островська К. М. (2018)
Зубань А. Б. - Взаємозв´язок між активністю системи сурфактанта легень і вмістом заліза при хронічному обструктивному захворюванні легень, Островський М. М., Макойда І. Я. (2018)
Казнодій А. В. - Комплексний підхід до діагностики та профілактики розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (2018)
Капшитарь А. В. - Хроническая венозная недостаточность у хирургов как профессиональное заболевание (2018)
Капшитарь А. В. - Мини-холецистэктомия у больных острым холециститом в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием лёгких (2018)
Корж Г. З. - Психоемоційний фактор як одна з причин професійного вигорання викладача, Островський М. М. (2018)
Рябцева В. О. - Синдром "професійного вигорання" в менеджерів (2018)
Савеліхіна І. О. - Ризики професійних захворювань викладачів вищих навчальних закладів та їх профілактика, Гончарук В. О., Островський М. М., Кулинич-Міськів М. О., Островська К. М. (2018)
Sokolovskaya I. A. - Distribution of skin diseases among employees of modern production in the industrial region, Sevalnev A. I., Makurina G. I. (2018)
Ткачишина Н. Ю. - Особливості ремоделювання лівого шлуночка в працівників локомотивних бригад залежно від стажу роботи (2018)
Ткачишин В. С. - Організація трудового процесу осіб старших вікових груп (2018)
Ткачишин В. С. - Організація трудової діяльності підлітків (2018)
Ткачишин О. В. - Ультразвукова оцінка гемодинаміки магістральних артерій шиї у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену геморагічним інсультом (2018)
Шейко С. О. - Особливості структурно-функціонального стану серця в гірників з артеріальною гіпертензією, Василенко А. М., Колб Н. О. (2018)
Азаренко В. Є. - Якість життя та афективні розлади в пацієнтів з ішемічною хворобою серця в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Князєва О. В. (2018)
Хацько В. Е. - Зв'язок показників функції легенів та рівня легеневої гіпертензії в пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень, Потабашній В. А. (2018)
Титул, зміст (2018)
Пилипчук Я. - Військові аспекти союзу між Річчю Посполитою і Кримським ханством у 1654-1657 рр (2018)
Ігнатенко І. - Останній бій Чернігівської фортеці (2018)
Пилипенко В. - Опис Любеча 1606 р., Бондар О. (2018)
Адруг А. - Килими Чернігова другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століть (2018)
Ситий І. - Конотопські та кролевецькі цехові прапори (2018)
Доманова Г. - Земельна власність маґдебургій Чернігово-Сіверщини (2018)
Мицик Ю. - Бій під Батурином (вересень 1941 р.) у висвітленні німецького історика (2018)
Панько С. - Козелецький Богословський дівочий монастир (2018)
Колєватов О. - Становище церкви та священиків у військових поселеннях кавалерії Російської імперії першої третини ХІХ ст. (2018)
Михеєнко Н. - Моніторинг температурно-вологісного режиму П’ятницької церкви XII ст. (2018)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.) (частина 12), Тарасенко І. (2018)
Дятлов В. - Події Північної війни 1708 року на сторінках віденської газети "Меркурій" (2018)
Пилипенко О. - Торговельно-економічна діяльність Ніжинського грецького братства у ХVІІ -ХІХ ст. (2018)
Половець В. - Горленко Дмитро Лазарович (1660 – 1731) (2018)
Миколенко Д. - Болгарська публіцистика кінця ХІХ – початку ХХ століття як історичне джерело з вивчення політичної спадщини Стефана Стамболова (2018)
Рига Д. - До питання про історіографію досліджень з історії діяльності Чернігівської класичної чоловічої гімназії у XІX-XX столітті (2018)
Шумило С. - Тризуб з хрестом: 100 років боротьби за право на існування (2018)
Белько О. - Початок реалізації земських ініціатив з використання глини в житловому будівництві на Полтавщині (1894-1916 рр.) (2018)
Чуткий А. - Особові справи студентів з Чернігівщини в архіві Київського комерційного інституту (2018)
Дорохіна Т. - Редакція газети "Українське Полісся" в Чернігові у період німецької окупації 1941–1943 років, Рябус Л. (2018)
Салтан Н. - Розробка навчальних програм з всесвітньої історії для народних шкіл Харкова у 1941 – 1942 рр., Салтан О. (2018)
Міщанин В. - Сторінки з біографії Дмитра Білика – колишнього директора гончарної школи в Опішному (2018)
Ромашко К. - Організація громадської роботи студентів Лівобережної України у 1920-х рр.: гендерний аспект (2018)
Хоменко В. - Михайло Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів: свідчення есерівських партійних документів у журналі "Борітеся - Поборете!" (2018)
Нестеренко Л. - Дмитро Захарович Максименко: шлях від куркуля до старости села (2018)
Котельницький Н. - Діяльність І. І. Петрункевича у Борзнянському повітовому земському зібранні (1868 –1879) (2018)
Киричок Б. - Сербини та Сербія (2018)
Демченко Т. - Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899–1917 років ("Значущі Інші"): статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах / Упорядник С. Г. Іваницька. – Т. 1. – Запоріжжя; Херсон: Грінь Д. С., 2016. – 468 с.; Т. 2. – Херсон: Видавн. дім "Гельветика", 2018. – 488 с., Єфремов С. (2018)
Павленко С. В. - Мастєрова пише оповідання-романи (2018)
Ситий І. - Чернігівському полку 370 років! (2018)
Vinychuk S. M. - Crossed cerebellar diaschisis in acute stroke patients: case analysis and report, Fartushna O. Ye. (2018)
Шкіряк А. А. - Структура судомного синдрому в пацієнтів із черепно-мозковою травмою в гострому періоді, Гончарук О. М., Аскеров Е. А., Камінський А. А. (2018)
Слободин Т. Н. - Патогенез и современный комплексный подход в лечении болевых синдромов в неврологии, Маслова И. Г. (2018)
Орос М. М. - Застосування парентеральних форм іпідакрину в лікуванні захворювань центральної й периферичної нервової системи (2018)
Леонович А. Л. - К демиелинизирующим заболеваниям нервной системы: клинические аспекты (часть 2), Кудлач А. И. (2018)
Морозова О. Г. - Эффективность препарата Артрида® при боли в нижней части спины, Ярошевский А. А., Липинская Я. В. (2018)
Кулик О. В. - Кількісні лінійні ЕЕГ-властивості біоелектричної активності головного мозку у хворих із синдромами посткоматозного порушення свідомості після тяжкої ЧМТ (2018)
Бойчук М. О. - Від ефективної діагностики розсіяного склерозу та вчасного лікування його загострень до покращення статистичних показників перебування в спеціалізованому медичному закладі (2018)
Петренко М. С. - Зв’язок SWI-інтенсивності та легкої паркінсонічної симптоматики в пацієнтів із хворобою дрібних судин (2018)
Городня Н. - Глобалізація і США (2017)
Лакішик Д. - Зовнішньополітичні акценти та пріоритети стратегії "задіяності та розширення" адміністрації Б. Клінтона (2017)
Масний В. - Чинник ядерної зброї у військовій співпраці США з Європейськими Союзниками середина 1940-х- кінець 1950-х рр. (2017)
Сава-Чайка Э. - Отношения Польша – США, год 2017 (2017)
Бессонова М. - Політика США щодо України у сучасній українській громадській думці, Потєхін О. (2017)
Горобець І. - Відносини США та Індії: історія і сучасність (2017)
Mingazutdinova G. - The US – Iranian strategic competition in Central Asia (2017)
Набока О. - Дипломатична місія комодора М. Перрі на острови Лю Чу у 1852 та 1853 рр. та їх міжнародні наслідки (2017)
Худолій А. - Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття (2017)
Алентьева Т. - Избирательные технологии в американских президентских кампаниях первой половины XIX века (2017)
Балабушевич Т. - Самобутність Південного Заходу Сполучених Штатів (2017)
Журавльова Л. - Пріоритети і суперечності космічної політики Дж. Г. У. Буша (2017)
Кірсенко М. - Європейці у війні за незалежність Сполучених Штатів Америки (2017)
Кравченко М. - Політика адміністрацій Гаррі Трумена щодо вирішення житлової проблеми в США в 1945-1952 рр. (2017)
Levchenko L. - Robert Warner and his Fight for Independence of Archives (2017)
Машевський М. - Історія становлення системи медичного страхування США та медична реформа Б. Обами, Барабой М. (2017)
Филимонова М. - Из истории символической политики американской революции ("деревья свободы") (2017)
Головченко В. - Хуан Мануель Сантос: тернистий шлях до національного примирення в Колумбії (2017)
Кряжев П. - Місія португальського мореплавця Дуарті Пашеку Перейри напередодні відкриття Бразилії (2017)
Перга Т. - Особливості соціально-економічного розвитку Мексики у 40-70-х рр. ХХ століття (2017)
Tkach A. - The problems of political conflict: USA and BrazilChina relations in period of presidency of Obama (2017)
Макаренко Є. - Міф як засіб масової комунікації (2017)
Pinak E. - Ormoc Bay naval battle on December 3, 1944 – The last victory of IJN surface ships (2017)
Saychuk N. - The operational planning and preparation of Soviet landing in the Black Sea Straits (2017)
Turchyn Y. - Сhekalenko Lyudmyla. Foreign policy of Ukraine (2017)
Братко І. - Міжнародна допомога США: правові та політичні аспекти (2017)
Кірсенко М. - Політика Сполучених Штатів у Першій cвітовій війні, Балабушевич Т. (2017)
Dadashova R. B. - The foreign policy of the USA: the USA – Russia contradictions in the UN Security Council (2017)
Кондратенко О. - Сполучені Штати Америки та Російська Федерація: геостратегія відносин (2017)
Сайчук М. - Басейн Чорного моря в оперативно-стратегічному плануванні Збройних Сил США під час Холодної війни (2017)
Шевчук О. - Позиціонування США на міжнародній арені за президентства Д. Трампа: глобальний та регіональний виміри (2017)
Грубінко А. - Американо-британські відносини та участь Великої Британії у політиці безпеки Європейського Союзу в контексті процесу "Brexit" (2017)
Пронь С. - Сучасні зовнішньополітичні орієнтири України: між американським молотом і російським ковадлом (2017)
Городня Н. - Багатосторонні торговельні стратегії США у Азійсько-Тихоокеанському регіоні: від Дж. Г. У. Буша до Д. Трампа (2017)
Зубаренко І. - Американсько-єгипетські відносини після Арабської весни (2017)
Musayeva G. - The role of the USA in the implementation of the project Baku-Tbilisi-Ceyhan (2017)
Пінак Є. - Підготовка Сполучених Штатів Америки до війни з Японією: плани та реальність (2017)
Таран М. - Китайська ініціатива "Один пояс – один шлях" та стратегічні виклики для США (2017)
Feyziyeva G. - Azerbaijan in the South Caucasus policy of great powers (2017)
Shukurova F. B. - The Karabagh conflict in the context of the United States' global policy (2017)
Кошелєв А. - Трансформація теорії та методології біографічних досліджень в американському та західноєвропейському академічному середовищі впродовж 1980-2016-х рр. (2017)
Орлова Т. - Фактор американського національного характеру у перемозі Дональда Трампа (2017)
Смирнов І. - Ресурсна база військового туризму США та її регіональні особливості (на прикладі пам'яток війни за незалежність та громадянської війни) (2017)
Yakovenko N. - Strategic communications of the USA, Piskorska G. (2017)
Бессонова М. - Спільні виклики та загрози національним інтересам США та Канади (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Бондаренко В. - Український вільнокозацький рух у США і Канаді у 1960 – 1993 рр. (2017)
Бурцева М. - Закон про імміграцію 1976 р. та початок нової ери державної політики Канади (2017)
Булка О. - Позиції політичних еліт Канади щодо процесу північноамериканської інтеграції (кінець 1980-х – середина 1990-х рр.) (2017)
Машевський О. - Причини та передумови Квебекських "великодніх бунтів" на тлі мобілізаційної кризи в Канаді в роки Першої світової війни, Кобалія А. (2017)
Кравченко М. - Друга міжнародна наукова конференція "Україна і США: досвід та перспективи співпраці", присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та США (2017)
Авраменко О. В. - Суть і зміст підготовки майбутніх хореографів до професійної діяльності (2018)
Aprielieva I. V. - Value aspects of vocational training of future specialists of preschool education (2018)
Боярська-Хоменко А. В. - Визначення поняття "дорослість" у країнах Центральної та Східної Європи (2018)
Кайдалова Л. Г. - Інтерактивні технології у підготовці магістрів фармацевтичних та медичних спеціальностей, Дрожик Л.В. (2018)
Короткова Ю. М. - Основні підходи до визначення поняття "мовна освіта" у вітчизняній та зарубіжній науці (2018)
Молчанюк О. В. - Методологічні підходи до дослідження проблеми виховання ціннісного ставлення до природи майбутніх учителів (2018)
Полякова І. В. - Упровадження інтеграційного підходу у процесі фахової підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти під час викладання дисциплін філологічного циклу (2018)
Роганова М. В. - Від ціннісного ставлення до природи до духовного розвитку дитини дошкільного віку (2018)
Цзі Іпін - Художня освіта в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історіографія дослідження (2018)
Чаговець А. І. - Проблеми гармонійного виховання дітей дошкільного віку в історії педагогічної думки (2018)
Чень Хуейхуей - Розвиток музично-педагогічної освіти в КНР (друга половина ХХ століття) (2018)
Чень Цзін - Виховний потенціал музичного мистецтва (2018)
Штефан Л. А. - Особливості організації соціально-педагогічної діяльності з неповнолітніми правопорушниками на Харківщині на початку ХХ століття, Каліна К. Є. (2018)
Юшко О. В. - Попередження девіантної поведінки студентів у закладах вищої освіти (2018)
Яковенко В. В. - Становлення ідей трудового виховання дітей дошкільного віку (2018)
Сікора В. В. - Методологічні підходи щодо формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Панкова О. В. - Порядок расчета характеристики снабжения судна (2015)
Ли Тхань Бин - Применение метода внутренней точки для оптимизации характеристик грузового судна ограниченного района плавания (2015)
Цикало Н. В. - Розрахунок головних розмірів буксирів з урахуванням технологічності корпусу (2015)
Дун Синьшо - Модель функционирования судна-газовоза LNG (2015)
Корнелюк О. Н. - Особенности моделирования работы гребного винта в свободной воде в среде Flow Vision (2015)
Роянов В. А. - Ресурсосберегающий способ электродуговой металлизации, Бобиков В. И. (2015)
Дубовой А. Н. - Анализ исследования тонкой структуры холоднодеформированной стали 20 до и после предрекристаллизационной термической обработки, Чечель А. В., Жданов А. А. (2015)
Локарев В. И. - О белых пятнах в справочной литературе по электрическим машинам, Попроцкий Д. В. (2015)
Челпанов Д. И. - Возможные процессы электроразрядного синтеза углеродных наноматериалов с различной электрической проводимостью, Кускова Н. И. (2015)
Быковский Ю. М. - Обработка видеосигнала для измерения параметров вибрации объектов, расположенных на разных расстояниях от наблюдателя, Нурзай В. А (2015)
Парсяк В. Н. - Маркетингові дослідження ринку невеликих підприємств: практичні аспекти (2015)
Іртищева І. О. - Корпоративна культура – важливий фактор конкурентоспроможності організації (2015)
Гришина Н. В. - Проблеми та перспективи взаємодії малих і великих підприємств у промисловості: регіональний аспект (2015)
Кириченко О. П. - Особливості оподаткування малого бізнесу в контексті Податкового кодексу України, Титаренко М. А. (2015)
Галь А. Ф. - Стандартная логистическая единица водного транспорта, Казарезов А. Я., Фатеев Н. В. (2015)
Рижков С. С. - Визначення концентрації важких металів у рідкій фракції продуктів багатоконтурного циркуляційного піролізу, Трохименко Г. Г., Маркіна Л. М., Циганюк Н. В. (2015)
Тимченко В. Л. - Впровадження ГІС-технологій у систему управління раціональним використанням лісових ресурсів Миколаївської області, Гіржева О. Л., Тимченко І. В., Кирильчук М. А. (2015)
Соломенцев О. И. - О двух методах определения вынужденного снижения скорости судна при его зарывании, Ли Тхань Бин (2015)
Коробанов Ю. Н. - Влияние длины прерывной части с круговой формой сопряжения на концентрацию напряжений, Кузнецов А. И., Коробанова А. А. (2015)
Зайцев В. В. - Имитационное моделирование подъемного комплекса судна на воздушной подушке скегового типа в режиме висения без хода, Зайцев В. В., Лукашова В. В., Лысый А. А. (2015)
Соломенцев О. И. - Внешние волновые нагрузки, определяющие продольную прочность судна с аутриггерами на встречном волнении, Фам Куанг Шон (2015)
Гук М. Н. - Развитие буровых судов и изменение их главных элементов (2015)
Коростылёв Л. И. - Анализ микрогеометрических параметров стыковых и угловых сварных швов конструктивных узлов, Литвиненко Д. Ю. (2015)
Дінжос Р. В. - Аналіз теплофізичних властивостей полімерних нанокомпозитів на основі поліпропілену, Фіалко Н. М., Рехтета М. А., Махровський В. М. (2015)
Дубовий О. М. - Стабілізація здрібненої полігонізаційної субструктури сталі 12Х18Н10Т після передрекристалізаційної термічної обробки, Лю Шен, Жданов О. О. (2015)
Митрофанов А. С. - Влияние добавки синтез-газа на скорость нарастания давления при сгорании, Познанский А. С., Проскурин А. Ю. (2015)
Кузнецова С. А. - Схеми знесолення води при використанні теплоти газопарової суміші перед контактним конденсатором (2015)
Радченко А. Н. - Метод определения рациональных характеристик термотрансформатора для охлаждения воздуха на входе регенеративных ГТУ, Кантор С. А. (2015)
Сербін C. І. - Експериментальні дослідження ефективності турбоімпактного сепаратора паливного газу для газотурбінних установок, Рижков Р. С. (2015)
Богуславский Л. З. - Генерация и применение высоковольтных высокочастотных стримерных разрядов для газоочистки, Ярошинский Н. С. (2015)
Волянский С. М. - Синтез законов управления САУ движительно-рулевым комплексом при горизонтальном прямолинейном движении подводного аппарата (2015)
Буряк В. С. - Упрощённая модель асинхронного двигателя для исследования пусковых режимов, Язид Аль Шайх (2015)
Блінцов О. В. - Розробка модульної системи інформаційного обміну прив’язної підводної системи, Корицький В. І. (2015)
Коваленко И. И. - Анализ топологических свойств линейно-функциональных организационных структур предприятий, Пугаченко Е. С., Антипова Е. А. (2015)
Приходько С. Б. - Побудова нелінійної регресії тривалості виконання проектів підготовки жінок-боксерів до змагань, Князь Н. В. (2015)
Титов С. Д. - Компроміс між активними системами з розподіленим управлінням, Чернова Л. С. (2015)
Єфімова Г. В. - Стратегічне планування системної реструктуризації підприємств суднобудування (2015)
Беззубов Д. О. - Юридична складова авіаційного ризику (системно-прикладний аналіз) (2018)
Завгородня Л. О. - Корупційні ризики в транспортній сфері (2018)
Москаленко С. І. - Адміністративно-правове регулювання в галузі цивільної авіації України (2018)
Слободська І. А. - Відповідальність за адміністративні правопорушення в галузі цивільної авіації (2018)
Бородін І. Л. - Правова держава – філософсько-правовий вимір (2018)
Гатамов Х. - Коллективные права человека и проблема их нормативно-правового закрепления (2018)
Піскун І. І. - Теоретико-правові проблеми корупції в оборонній сфері, Левчук В. Д. (2018)
Сасанчин В. І. - Роль і місце жінок у поліції на території Східної Галичини в складі ІІ Речі Посполитої (1920 - 1939 рр.) (2018)
Толкачова І. А. - Особливості застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні, Пущик І. М. (2018)
Горінов П. В. - Незалежність судді у сучасному праворозумінні (2018)
Мельник О. О. - Адміністративно-правові заходи протидії корупції та корупційні ризики в державних органах влади, Данченко Р. О. (2018)
Пашинський В. Й. - Функції та завдання складових сил оборони в системі забезпечення оборони держави (2018)
Рябченко О. П. - Проблемні питання правового регулювання статусу керівника державної служби в державному органі (2018)
Юринець Ю. Л. - Теоретико-правові проблеми забезпечення конституційних прав громадян у процесі адаптації законодавства України до acquis communautaire Європейського Союзу. Ч. 1, Бєлкін Л. М. (2018)
Білоусов В. М. - Особливості правової охорони торговельних марок в Україні (2018)
Вишновецька С. В. - Конституційне право на недопущення втручання в особисте і сімейне життя працівника, Вишновецький В. М. (2018)
Грабовська Г. М. - Сучасні способи врегулювання індивідуальних трудових спорів, Подковенко Т. О. (2018)
Макеєва О. М. - Безоплатна правова допомога: теоретико-правові засади, Бурбеза В. В. (2018)
Шуст Н. Б. - Становлення та визнання авторського права в Україні, Смородина А. Є. (2018)
Horbatiuk Ya. - The peculiar nature of application of business and legal liability under effective legislation of Ukraine (2018)
Ібрагімова Н. В. - Історико-правові аспекти визначення поняття холдингу (2018)
Козирєва В. П. - Теоретико-правові засади групових позовів у господарському судочинстві, Гаврилішин А. П. (2018)
Riabova K. - State-owned enterprises and privatization "by new" (2018)
Gacsi A. - The "plea bargaining" in Hungary (2018)
Коломієць Н. В. - Щодо застосування умовно-дострокового звільнення до осіб, засуджених до довічного позбавлення волі (2018)
Ланцедова Ю. О. - Відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні з метою забезпечення кожного з етапів доказування, Степанківська Н. А. (2018)
Лихова С. Я. - Пріоритетні напрямки розвитку наукового пізнання у сфері кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності, Станкевич Ю. В. (2018)
Solodovnikova Kh. - Problems of adaptation of the Ukraine’s legislation to the EU legislation: the human synthetic approach (2018)
Сопілко І. М. - Становлення національної свідомості майбутніх юристів у Національному авіаційному університеті (2018)
Хом’яченко С. І. - Удосконалення практичних навчальних занять з юридичних дисциплін, шляхом впровадження квестових технологій, Хоцяновська Н. Ф., Часова Т. О. (2018)
Лихова С. Я. - Кримінологія: актуальне видання для закладів вищої освіти України (2018)
Соломенцев О. І. - Определение ветрового кренящего момента, действующего на судно с малой площадью ватерлинии, Кондратьєва Л. Ю. (2015)
Соков В. Н. - Модифицированный метод сечений для расчета внутренних усилий и перемещений деформируемых тел (2015)
Слободян С. О. - Определение главных элементов водного такси, Морозов А. А. (2015)
Джус А. П. - Дослідження процесів розвантаження суден для транспортування стиснутого природного газу (CNG), Сусак О. М., Зайцев В. В. (2015)
Половецкий Е. В. - Диффузионные и рекристаллизационные процессы при диффузионной сварке в вакууме сплава алюминия АМг6 со сплавом титана ВТ6, Новомлинец О. А., Лабарткава А. В., Мартыненко В. А., Матвиенко М. В. (2015)
Дубовий А. Н. - Вплив передрекристалізаційної термічної обробки на твердість і субструктуру газополуменевих покриттів, Карпеченко А. А., Жданов А. А., Бобров М. М., Макруха Т. А. (2015)
Квасницкий В. Ф. - Влияние импульсного воздействия на электрод, формирование и свойства поверхностного слоя при автоматической наплавке под флюсом, Драган С. В., Голобородько Ж. Г., Симутенков І. В. (2015)
Лабарткава А. В. - Остаточные напряжения при пайке металлокерамических гермовводов (2015)
Радченко А. Н. - Метод оценки тепловой эффективности термотрансформаторов комбинированного типа для охлаждения воздуха на входе регенеративных газотурбинных установок, Кантор С. А. (2015)
Митиков Ю. А. - Влияние скорости ввода горячего гелия на параметры системы наддува топливного бака большого удлинения, Куда С. А. (2015)
Зивенко А. В. - Сравнение информационной эффективности полиметрических и традиционных измерительно-вычислительных комплексов (2015)
Козловский А. В. - Экспериментальные исследования характеристик плазменного стабилизатора для низкоэмиссионной камеры сгорания газотурбинных двигателей, Кирчук Е. Ю. (2015)
Коваленко И. И. - Сравнительный анализ топологических свойств некоторых типовых линейно-функциональных организационных структур, Пугаченко Е. С., Антипова Е. А. (2015)
Чимшир В. И. - Модель жизненного цикла ценности в управлении проектами (2015)
Григорян Т. Г. - Управление ценностью в ит-проектах. Понятия и концепции (2015)
Семикіна М. В. - Конкурентоспроможність людського капіталу на молодіжному ринку праці, Семикіна А. В., Голбанос С. С. (2015)
Семикіна М. В. - Якість людського капіталу і корпоративна культура: аспекти взаємозв’язку в системі соціально-трудових відносин, Беляк Т. О. (2015)
Яцунський Є. О. - Значення рекреаційного попиту при виборі оптимальних гравітаційних моделей у рекреаційних проектах (2015)
Гурченков О. П. - Структурування факторів зростання продуктивності праці та визначення міри їх впливу на динаміку заробітної плати, Гусаріна Н. В. (2015)
Гришель А. - Трансатлантический вектор внешней политики Франции при Ж. Шираке и Н. Саркози (1995–2012 гг.) (2018)
Боровець І. - Деякі політико-військові аспекти двосторонніх відносин Республіки Хорватія та США протягом 2000-2013 рр. (2018)
Мітрофанова О. - США і Франція: динаміка співробітництва і президентства Д. Трампа та Е. Макрона (2018)
Gorodnia N. - Donald Trump's public position on Russia and Ukraine in February 2014–November 2016, Chubara V. (2018)
Лакішик Д. - Особливості американсько-українських відносин у 1991-2004 рр. (2018)
Медвідь В. - Діяльність агентства США з міжнародного розвитку в контексті співпраці США та України (2018)
Perga T. - Role of Americans for Human Rights in Ukraine in support of human rights movement in Ukrainian SSR (2018)
Мінгазутдінова Г. - Еволюція тибетського питання в зовнішній політиці США та його вплив на американсько-китайські відносини (1949–2018 рр.) (2018)
Дутчак В. - Мистецькі здобутки бандуристів української діаспори США (2018)
Фабрика-Процька О. - Діяльність суспільно-культурних Лемківських організацій США і Канади ХХ ст. (загальна характеристика) (2018)
Банти Р. - Проблема выхода США из ЮНЕСКО как реакция на антиизраильскую политику организации (по материалам прессы) (2018)
Бойко М. - Планування та перший досвід денацифікації німецьких військовополонених в США (1943-1945 рр.), Іванов О. (2018)
Петраускас О. - Кондоліза Райс. Шлях до політичного Олімпу (2018)
Римар І. - 3 Інтернаціонал та комуністична партія США: політика та взаємовідносини (серпень 1939 – червень 1941 року) (2018)
Данилюк І. - Дипломатія Святого Престолу (Ватикану) у вирішенні Карибської кризи (2018)
Вакарчук К. - Політика адміністрації Д. Трампа щодо країн Латинської Америки: прогнози та перспективи (2018)
Касаткіна К. - Ставлення Вашингтону до післяреволюційної Куби (перші місяці 1959 р.) (2018)
Кряжев П. - Місія Крістовама Жакіша напередодні започаткування систематичної колонізації Бразилії португальцями (2018)
Годлюк А. - Позиція НАТО і ЄС щодо інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур в умовах кризи європейської безпеки (2018)
Yakovenko N. - Transformation of NATO public diplomacy, Piskorska G. (2018)
Комаренко О. - Викладання історії та політики в США: досвід, тенденції, перспективи (на прикладі університету Гемлайн, м. Сент-Пол) (2018)
Бакаєв М. - Формування хибних спогадів як стратегія пам'яті, Пугач А., Пугач В. (2017)
Богатая Л. - Об идентичности и эпистемическом преодолении (2017)
Афанасьев А. - История: память и наука (методологический аспект), Василенко И. (2017)
Бородіна Н. - Феномен забуття як основний фактор побудови наукових міфів (2017)
Иванова Е. - "На кончике языка": феномен забытых слов (2017)
Сумченко І. - "Забування" та "забуття" як феномени культури (2017)
Куценко В. - Память смертная как основа аскетического подвига (2017)
Янушевич І. - Ніцшеанство та проблеми сучасної моралі, Цехоцька О. (2017)
Гуржи В. - "Русский мир" как религиозная артикуляция русской идеи в глобальную эпоху. Риски для Украины (2017)
Тихомірова Ф. - Пам'ять та забуття у просторі міста (2017)
Барановская О. - Идентификация и интерпретация в искусствоведческом дискурсе (2017)
Филоненко А. - Милость и зависть: Данте отвечает Рене Жирару (2017)
Chang J. - Dostoevsky's non-coincident self: the subject of judgment in The Brothers Karamazov (2017)
Райхерт К. - Total recall Пауля Верхувена: память, идентичность и эрозия реальности (2017)
Левченко В. - В поисках себя: о характерных признаках оперного наследия В. А. Моцарта (2017)
Дяблова К. - Герменевтические аспекты исследования древнерусского церковного пения (на примере песнопений двунадесятого праздника Преображения Господня) (2017)
Роджеро А. - Из истории советской философии 60–70-х годов (часть 2) (2017)
Вимоги до оформлення статтей (2017)
Шевердін М. М. - Історико-правовий аналіз механізму прямого оподаткування у 90-х рр. ХХ ст. в Україні (2018)
Тіщенко Ю. В. - Правові міфи та міфологеми в юриспруденції (2018)
Фоміна Т. Г. - Особисте зобов’язання: процесуальна характеристика та практика застосування (2018)
Давиденко С. В. - Встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом як підстава для перегляду судових рішень за виключними обставинами у кримінальному провадженні, Резнікова О. І. (2018)
Nosik V. V. - Issues of legislative support of legal use of farming lands in collective ownership in Ukraine (2018)
Кот О. О. - Захист суб’єктивних цивільних прав у механізмі правового регулювання (2018)
Зінченко О. В. - Форми правління карликових держав Європи (порівняльний аналіз) (2018)
Maydanyk R. A. - Virtual currency in the civil law of Ukraine: state, trends, perspectives (2018)
Luts V. V. - Phenomenon of contract in civil law (2018)
Кохановська О. В. - Цивільно-правова норма як загальнообов’язкове правило поведінки, як інформація і результат творчості (2018)
Kostruba A. V. - Development trends of the private law of France, Khomenko M. M. (2018)
Bychkova S. S. - Relationship between the rules of family law and the procedural form of non-recourse civil proceedings, Churpita A. V. (2018)
Багмут І. Ю. - Патофізіологічні механізми впливу ферментів тканинного дихання на функціонування мітохондрій у хворих на хронічний гепатит С, Граматюк С. М. (2018)
Bagmut I. Y. - Pathophysiologic mechanisms of the influence of tissue respiration enzymes on the mitochondrial function in patients with chronic hepatitis C, Gramatiuk S. M. (2018)
Ізмайлова О. В. - Аналіз зв'язку поліморфних варіантів генів tlr2 (rs5743708) і tlr4 (rs4986790, rs4986791) зі станом здоров'я практично здорових осіб (2018)
Izmailova O. V. - Analysis of association between the polymorphic variants of the tlr2 (rs5743708) and tlr4 (rs4986790, rs4986791) genes with the health status of apparently healthy individuals (2018)
Мормоль І. А. - Особливості терапевтичного забезпечення хворих із полі травмою, Борзих О. А., Кайдашев І. П. (2018)
Mormol I. A. - Features of therapeutic support for patients with polytrauma, Borzykh O. A., Kaidashev I. P. (2018)
Ружанська В. О. - Галектин-3 як маркер функції міокарду у чоловіків 40-60 років без серцево-судинної патології, носіїв поліморфних генів ат1р, Сивак В. Г., Лозинська М. С., Жебель В. М. (2018)
Ruzhanska V. O. - Galectin-3 as a marker of myocardial function in men aged 40-60 years without cardiovascular pathology, carriers of polymorphic genes at1r, Sivak V. G., Lozinska M. S., Zhebel V. М. (2018)
Мовчан О. В. - Патофізіологічні механізми неспроможності швів анастомозів у хворих на онкопатологія, Титкова А. В. (2018)
Movchan O. V. - Pathophysiological mechanisms of dehiscence of anastomose sutures in patients with oncopathology, Titkova A. V. (2018)
Bagmut I. Yu. - The pathophysiological mechanisms of endogenous intoxication in patients with thyroid cancer, Galmiz O. O., Gramatiuk S. М. (2018)
Kolisnyk I. L. - The structural and metabolic disorders of cells' membranes in experiment, Titkova A. V., Rezunenko Yu. K., Boiagina O. D. (2018)
Мороховець Г. Ю. - Використання системи комп'ютерної математики мaple у навчанні медичній і біологічній фізиці, Саєнко М. С., Лисанець Ю. В., Сілкова О. В. (2018)
Morokhovets H. Yu. - The use of maple mathematical software in teaching medical and biological physics, Saienko M. S., Lysanets Yu. V., Silkova O. V. (2018)
Blaszczyszyn М. - Утвердження положень фізичної культури у Європейському педагогічному просторі за духовно-моральною цінністю, Саєнко В. Г., Полулященко Ю. М. (2018)
Гадючко О. С. - Формування основ професіоналізму майбутніх фахівців фізичної культури і спорту у процесі фахової підготовки засобами інноваційних технологій в умовах магістратури (2018)
Гайдук Н. О. - Сутність та зміст поняття педагогічних умов професійного іміджу майбутнього вчителя фізичної культури, Ярошенко П. В. (2018)
Жалій Р. В. - Інноваційні технології фізичного виховання здобувачів вищої освіти: поняття, види, практичні рекомендації для використання (2018)
Крошка С. А. - Порівняльний аналіз спортивного вдосконалення студентів Лисичанського педагогічного коледжу, Ляшенко В. В. (2018)
Радченко А. В. - Удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я (2018)
Соколенко О. І. - Професійні компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2018)
Гордієнко Ю. В. - Спортивно-орієнтоване фізичне виховання в системі вищих навчальних закладів, Гордієнко О. В. (2018)
Зубченко Л. В. - Можливості використання степ-аеробіки на заняттях з фізичного виховання в Донецькому юридичному інституті (2018)
Ливацький О. В. - Використання інноваційних здоров’язберігаючих технологій у процесі фізичного виховання студентів (2018)
Мартинова Н. П. - Аспекти формування здорового способу життя студентів засобами фізичного виховання (2018)
Отравенко О. В. - Формування національно-патріотичних якостей учнів основної школи у процесі фізичного виховання, Пелипась Д. С. (2018)
Рибалко Л. М. - Роль фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів (2018)
Фоменко О. В. - Особливості побудови занять з аеробіки з урахуванням індивідуальних особливостей студентів закладів вищої освіти, Фоменко В. Х. (2018)
Шинкарьова О. Д. - Особливості організації та проведення позааудиторної роботи з фізичного виховання студентів (2018)
Школа О. М. - Розробка навчальної програми з фізичної культури для учнів та студентів, за станом здоров’я віднесених до спеціальних медичних груп, Аксьонов Д. В., Аксьонов В. В., Сичов Д. В. (2018)
Галий С. Н. - Особенности физической подготовки подростков в силовых видах спорта, Семененко Д. В. (2018)
Дуднік Р. В. - Програма тренувальних навантажень зі спортсменами у секціях з бойового гопака, Шинкарьов С. І., Шинкарьва О. Д. (2018)
Житницький А. О. - Процес навчання та формування знань здорового способу життя учнів на відділенні пауерліфтингу в дитячо-юнацькій спортивній школі (2018)
Малькова Я. П. - Сутність та зміст поняття "соцальне здоров’я юного спортсмена", Дубовой В. В., Онучак Я. С., Зубюк Л. В. (2018)
Омельченко А. О. - Методика керування передстартовим станом у спортсменок в художній гімнастиці (2018)
Янович І. В. - Особливості технічної підготовки велосипедистів-трековиків (2018)
Бабич В. І. - Визначення можливостей формування соціального здоров’я підлітків в контексті реформування фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах, Полулященко Ю. М. (2018)
Бачинська Н. В. - Перспективні напрямки реабілітації осіб з вогнепальними переломами з використанням фізичної терапії та ерготерапії, Коваленко Є. В., Дідковський О. П. (2018)
Кий-Кокарева В. Г. - Фізична рекреація як чинник покращення здоров’я студентів, Завадська Н. В., Ліцоєва О. М. (2018)
Мороз Ю. М. - Рухливі ігри як одна із форм рекреаційної діяльності (2018)
Щурова Н. В. - Оцінка стану здоров’я сучасних школярів (2018)
Зверяков М. И. - Особенности исследовательского поиска М. И. Туган-Барановского, Уперенко Н. А. (2018)
Кузнецов Є. А. - Управлінські та економічні погляди С. Ю. Вітте на принципи формування національної економіки (2018)
Nyenno I. M. - Sea trade port: business-model structure and source of innovation (2018)
Горбаченко С. А. - Структурні зміни у морському господарстві України (2018)
Андрейченко А. В. - Комплексне використання сировинних і енергетичних ресурсів як основоположний принцип безвідходного агровиробництва (2018)
Borshch V. I. - Implementation of the intellectual technologies into the management system of the modern enterprise, Chabanenko V. O. (2018)
Столбуненко Н. М. - Подолання молодіжного безробіття в Україні як один з чинників антикризового управління на підприємстві, Джумачук А. Т. (2018)
Церкована А. В. - Реструктуризація як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства, Крайнюк А. А. (2018)
Павлович О. Р. - Особливості управління інноваціями в ТНК, Погосян К. В. (2018)
Жмай О. В. - Формування емоційного інтелекту як необхідна складова процесу розвитку soft skills (2018)
Правила для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Byndas O. M. - Languages Mixture Problem within European Countries (2018)
Князєва Д. А. - Сполучникові фразеологічні одиниці у французькій та румунській мовах (2018)
Князєва Д. А. - Артикль як частина мови у французькій та румунській лінгвістиці, Карунту В. В. (2018)
Бледнова О. Г. - Функціонування особистого імені в сучасній німецькій Інтернет-комунікації (2018)
Суріна І. А. - Особливості міжкультурної взаємодії в умовах полікультурного суспільства (2018)
Щербицька В. В. - Англійська як Lingua Franca: генезис, розвиток і перспективи (2018)
Ishchuk А. А. - Non-verbal means of communication in Business English discourse (2018)
Кубанова Т. В. - Функціонально-семантична специфіка сучасного англомовного газетного заголовку (2018)
Кузьменко Т. М. - Варіативність голосних фонем у різних типах сучасного німецького мовлення (2018)
Stefanova N. A. - Expressive means of refusal utterances (2018)
Мигович І. В. - Концепт Femininity у вікторіанській лінгвокультурі (2018)
Дмитренко В. І. - Концепт "Мистецтво” в романі О. Вайльда "Портрет Доріана Грея” (2018)
Гуменюк Н. Г. - Вербалізація концепту "Україна” в англомовних ЗМІ періоду 2015-2018 р.р, Шабас О. А. (2018)
Просяннікова Я. М. - Когнітивно-семіотичний код художніх порівнянь у віршованих творах (на матеріалі англомовної канадської поезії) (2018)
Зуброва О. А. - Образ Нью-Йорка в сучасній художній прозі (2018)
Лучко Е. А. - Лонгфелло "Гіперіон”: проблеми вивчення, Роман Г. (2018)
Перова С. В. - Відтворення суспільно-політичних реалій з української мови на англійську (на матеріалі статей газети "День / The Day”) (2018)
Шаповалова Л. В. - Лінгвокультурні особливості концепту "глобалізація” у концептосфері сучасних французів (2018)
Даніленко А. Ю. - Основні групи труднощів у перекладі медичних термінів, Карачова Д. В. (2018)
Плотнікова-Лісайчук А. А. - Особливості репрезентації чоловічих образів в романі Енн Райс "Інтерв'ю з вампіром”, Сліпченко Л. Б. (2018)
Ленська С. В. - Засоби творення комічного у сатиричному оповіданні П. Капельгородського "Прейскурант отця Максима” (2018)
Демченко Н. О. - Деякі проблеми методики навчання перекладу на сучасному етапі (2018)
Шехавцова С. О. - Специфіка відображення сатири у творі "Дванадцять стільців” в українській та англійській мовах (2018)
Кіреєнко К. В. - Мовна сугестія як об’єкт лінгвістичного дослідження (2018)
Вєрнік О. О. - Художні пошуки "Серапіонових братів” на сторінках епістоляріїв митців (2018)
Володарська М. В. - Концепт: дискусійні проблеми інтерпретації, структури, типології (2018)
Кіщенко Ю. В. - Сучасні методи навчання письма іноземною мовою (2018)
Шелдагаєва Г. О. - Передумови формування сучасного викладача англійської мови: соціальний фактор, лінгвальні та екстралінгвальні чинники (2018)
Вєрємєєва М. В. - Лінгвометодичні умови формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії (2018)
Бараненкова Н. А. - Розвиток критичного мислення на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням засобами методу проектів, Шевченко Ю. В. (2018)
Василенко О. М. - Методика вивчення сленгізованих елементів у ЗОШ, Кінаш Г. Ф. (2018)
Кокнова Т. А. - Оптимізація навальної мотивації майбутніх викладачів іноземних мов у процесі формування лінгвометодичної компетентності (2018)
Колкунова В. В. - До питання про формування плюрилінгвальної компетенції особистості (2018)
Шалацька Г. М. - Навчальна дисципліна "Іноземна мова за професійним спрямуванням” у закладах вищої освіти (2018)
Думашівський Я. Є. - Структурні особливості дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням” та методичні рекомендації з покращення організації процесу її викладання у вищій школі (2018)
Андріянова Г. І. - Сучасні заняття у технічному вищому навчальному закладі: впровадження інтерактивних технік навчання, Шульга І. М. (2018)
Шептуха С. А. - Профілактика поопераційної гіпокальціємії в пацієнтів із тиреотоксикозом (2018)
Марченко О. В. - Cоціальні аспекти ведення пацієнтів із синдромом діабетичної стопи, Горобейко М. Б., Юзвенко Т. Ю., Крушинська З. Г., Гирявенко О. Я. (2018)
Чижова В. П. - Роль чинників кардіоваскулярного ризику — ожиріння та дисліпідемії в розвитку предіабетичних порушень в осіб різного віку (2018)
Романенко М. С. - Вплив продукту з чорниці на метаболічний профіль у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Гавалко Ю. В., Синєок Л. Л., Шаповал І. М., Коруля І. А. (2018)
Левчук Н. І. - Вплив метанандаміду на рівень експресії мітоген-активованої протеїнкінази р38 у тканині надниркових залоз щурів, Ковзун О. І., Микоша О. С. (2018)
Yanko R. V. - Investigation of the influence of magnesium ions on the morphofunctional state of the thyroid gland of adult rats (2018)
Мунтян С. А. - Современные подходы к лечению трофических язв нижних конечностей, Носенко И. В., Лященко О. В. (2018)
Тронько М. Д. - Українсько-Американський тиреоїдний проект: огляд наукових публікацій з питань клінічної патологіЇ, Пастер І. П., Замотаєва Г. А. (2018)
Тронько М .Д. - Інноваційне використання стовбурових клітин у комплексному лікуванні синдрому діабетичної стопи, Бутенко Г. М., Болгарська С. В., Ковзун О. І., Нємтінов П. І., Орленко В .Л., Пастер І. П., Соколова Л. К., Салютін Р. В., Устименко А. М. (2018)
Тронько Н. Д. - Рецепция и внутриклеточные механизмы действия инсулина (часть 1), Ковзун Е. И., Пушкарев В. В., Соколова Л. К., Пушкарев В. М. (2018)
Гарницкая А. В. - Молекулярные и эпигенетические механизмы метаболических эффектов средств, применяемых в лечении пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и его осложнений (2018)
Луценко Л. А. - Решение клинической задачи "Диагностика хромаффиномы" — возможности современной лабораторной диагностики, Кваченюк А. Н. (2018)
Ватаманюк О. З. - Раціональність поведінки людини в економічній науці: концепція обмеженої раціональності (2018)
Українська Л. О. - Формування адаптивних характеристик робочої сили в конкурентному середовищі (2018)
Набатова О. О. - Від гіпотези ефективних ринків до теорії поведінкових фінансів (2018)
Штань М. В. - Глобальні дисбаланси у розвитку світової економіки (2018)
Kurowski L. - Regulating common-pool resources: the problem of social capital in Poland, Szymaniec P. (2018)
Вовк І. А. - Верховенство права і економіка: пошук взаємозв’язків (2018)
Марченко О. С. - Макро- та мікроекономічні критерії ефективності юридичного консалтингу (2018)
Bazetska H. I. - Тhe impact of direct taxation on the level of economic development of the country (2018)
Швидка Т. І. - Антиконкурентні узгоджені дії, або картельні змови (небезпечні наслідки та проблеми притягнення до відповідальності) (2018)
Шевченко Л. С. - Сучасна економічна та управлінська освіта: інноваційний вектор розвитку (2018)
Радіонова І. Ф. - Інтелектуальна розмова з читачем. Рецензія на навчальний посібник О. З. Ватаманюка "Бізнес-економіка", Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018 (2018)
Романенко В. А. - Вагомий внесок у розвиток теорії нагромадження капіталу. Рецензія на монографію В. В. Ємця "Нагромадження капіталу в умовах економічних трансформацій", Київ, ЗАТ "НІЧЛАВА", 2018 (2018)
Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць "Економічна теорія та право" (2018)
Афанасьєва К. С. - Розподіл петельних доменів хроматину за розміром і функціональним станом та його реорганізація при активації клітин: аналіз даних Ні-С, Сиволоб А. В. (2018)
Аристархова Е. О. - Сезонна динаміка cполук мангану і феруму у поверхневих водах водозабору Відсічне р. Тетерів (2018)
Сипко Т. С. - Вихід аберацій хромосомного типу у онкогінекологічних хворих при променевій терапії на апараті РОКУС-АМ та лінійному прискорювачі Clinac 600C, Мазник Н. О., Пшенічна Н. Д., Старенький В. П., Сухіна О. М., Кругова І. М. (2018)
Боярська З. О. - Динаміка тривожності учасників операції об'єднаних сил, Пінчук Р. С. (2018)
Нечитайло Л. Я. - Вміст деяких біоелементів в органах і тканинах експериментальних тварин за умов нітратної інтоксикації, Ерстенюк А. М. (2018)
Хопта Н. С. - Метаболічні зміни в кістковй тканині тварин за умов експериментального кадміозу, Ерстенюк А. М. (2018)
Удовиченко І. В. - Вплив секретів шкірних залоз амфібій на показники хронометричних тестів, Дудкіна Ю. В., Олійник Д. М., Оскирко О. С., Марущак О. Ю., Галенова Т. І. (2018)
Дмитрик В. В. - Кількісний та якісний склад молекул середньої маси в плазмі крові та гомогенатах пухлин в хворих на рак сечового міхура, Креницька Д. І., Луговська Т. В., Яковлев П. Г. (2018)
Abstract and References (2018)
Щаслива Г. П. - Аналіз розвитку зовнішньої торгівлі товарами Київської області (2017)
Тімофєєв І. К. - Аналіз маркетингової діяльності оптових підприємств (2017)
Шабага Т. М. - Роль служби маркетингу у діяльності підприємства, Каращук Н. В. (2017)
Білоусов О. М. - Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємств у регіонах на зовнішньому та внутрішньому ринку, Імшеницька І. Г., Єфремов А. М. (2017)
Жуйков Г. Є. - Регіональні особливості функціонування та розвитку українського сільгоспмашинобудування, Лепьохіна О. В. (2017)
Самайчук С. І. - Тенденції розвитку сільського господарства Херсонської області, Сілецька Н. В. (2017)
Прохорчук С. В. - Інноваційний маркетинг як запорука успіху сучасного бізнесу (2017)
Бунін А. О. - Концепція банківського маркетингу (2017)
Дацюк М. О. - Колізії у правових засадах встановлення та скасування податків в Україні (2017)
Бондар Ю. Ю. - Проблеми при розгляді судами податкових спорів управління (2017)
Лугінін О. Є. - Моделювання з управління ризиками проектів в умовах економічної кризи (2017)
Steinke D. - Modern quality management system (2017)
Манойленко М. В. - Створення нових об'єднаних територіальних громад як основа розвитку депресивних територій України (2017)
Штайке - Аналіз принципів та показників управління персоналом організації в системі менеджменту якості, Білоусова С. В. (2017)
Gudz M. W. - Harmonizacja regionalnego rynku siły roboczej z ogólnoeuropejską polityką zatrudnienia (2017)
Головина Н. А. - Державне регулювання розвитку індустрії дитячого харчування (2017)
Тарахтєй М. А. - Економічний стан держави як функція суспільної свідомості (2017)
Береговий А. А. - Дотримання інформаційних прав і свобод українських громадян (2017)
Норкина О. Н. - Развитие управленческого потенциала персонала предприятий морской отрасли (2017)
Дикий О. В. - Зовнішньоекономічна діяльність України: порівняльний аналіз (2017)
Найденов А. М. - Современное состояние и основные тенденции развития туризма в Республике Беларусь (2017)
Trócsányi A. - An interpretation attempt of Hungarian small towns’ shrinking in a post-socialist transformation context, Pirisi G., Máté E. (2018)
Munasinghe H. - Ecological paradigm of cities in post-Brundtland era: challenges of conserving historic urban landscapes as living cities (2018)
Niemets L. - Transformation of the agrarian sphere of Ukraine: approaches to study, Lohvynova M., Kandyba Yu., Klyuchko L., Kraynukov O. (2018)
Niemets K. - Regional settlement system as a basis for the formation of growth poles (case of Kharkiv region), Kravchenko K., Mazurova A., Sehida K., Lurie A. (2018)
Голіков А. - Використання теорії центральних місць з метою вдосконалення адміністративно-територіального устрою Харківської області, Черномаз П. (2018)
Shiyan D. - Spatial organization of tourist attraction network of Kryvorizhzhia, Kazakova T., Sonko S. (2018)
Zavarika G. - Transformation of tourism of the Eastern Ukraine in the context of a conflict (2018)
Karpiuk Z. - Tourist-recreational opportunities of the Rokytne district of the Rivne region, Khmeliovskyi Yu, Pavlushenko M., Kacharovskyi R. (2018)
Yaroshevych M. - Eastern European gas hub in European gas hubs system (2018)
Козак І. - Зміни у культурному ландшафті ґміни Солина, Козак Г. (2018)
Ювілей професора Людмили Нємець (2018)
Правила оформлення та подання статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Зайцев О. В. - Особиста та суспільна характеристики вченого і проблема ставлення до розвитку та використання його винаходів та теорій, Захаркіна Л. С. (2017)
Борецька Н. П. - Соціальна економіка як фактор регіонального розвитку: світовий досвід (2017)
Власова К. В. - Інноваційні кластери – основа розвитку національної економіки (2017)
Жуйков Г. Є. - Проблеми і особливості маркетингової діяльності у виноградарсько-виноробному виробництві України, Імшеницька І. Г. (2017)
Кушнір Т. М. - Функціональний підхід до розуміння маркетингу (2017)
Орленко О. В. - Економічні передумови розвитку ринку гастрономічних послуг та нові ресторанні тренди, Жуйков Г. Є. (2017)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Особливості соціально-економічного розвитку України в процесі глобалізації (2017)
Обозна В. В. - Методичні аспекти оцінки ефективності управління збутовою діяльністю на сільськогосподарських підприємствах (2017)
Салун М. М. - Аналіз динаміки розвитку теоретичного вивчення конкурентоспроможності підприємства, Паляничка Є. М. (2017)
Сигида Л. О. - Оцінювання ефективності ланцюгів поставок: методичний аспект, Сигида Н. О. (2017)
Станкевич І. В. - Кваліметричний підхід до оцінювання якості діяльності освітньої організації методом Парето (2017)
Старинець О. Г. - Побудова системи превентивного антикризового управління в телекомунікаційних підприємствах (2017)
Нещадим Л. М. - Інноваційні методи економічного аналізу діяльності туристичних підприємств в Україні, Тимчук С. В. (2017)
Петренко Н. О. - Інноваційні орієнтири стратегічного розвитку аграрного сектору України (2017)
Приходченко Т. А. - Селективна регіональна політика: сутність, види, принципи, інструменти (2017)
Морозова О. С. - Державне управління земельними ресурсами у сфері регіонального розвитку, Морозов О. В., Бабушкіна Р. О. (2017)
Нижеголенко К. С. - Теоретичний підхід до збалансування соціо-еколого-економічного розвитку сільського регіону (2017)
Смутчак З. В. - Трудова міграція та її вплив на демографічний потенціал України (2017)
Піддубна В. Г. - Маркетинг банківських інновацій у забезпеченні фінансової стійкості банків України (2017)
Ковбаса Т. А. - Сутність та види звітності підприємств лісового господарства (2017)
Петруняк Л. Д. - Віталітетна структура та онтогенетичні індекси ценопопуляцій Allium ursinum L. (Alliceae) у лісових фітоценозах на Прикарпатті (2017)
Паренюк О. Ю. - Підходи до in silico аналізу метрик різноманіття мікробіому забруднених радіонуклідами ґрунтів, Сімутін І. О., Самофалова Д. О. , Рубан Ю. В., Іллєнко В. В., Нестерова Н. Г., Гудков І. М. (2017)
Щербак В. І. - Особливості фітопланктону водойм міських лісопаркових зон, Кравцова О. В. (2017)
Козійчук Е. Ш. - Особливості розвитку фітомікробентосу прісноводних водойм Кілійської дельти Дунаю (2017)
Новицький В. П. - Удосконалення організаційно-методичних засад моніторингу мисливської фауни польових угідь, Міняйло А. А., Маєвський К. В. (2017)
Кабар А. М. - Участь деревних інвазійних видів рослин у формуванні насаджень паркової зони міста Дніпро, Мартинова Н. В., Лихолат Ю. В., Хромих Н. А., Григорюк І. П., Серга О. І., Приседський Ю. Г., Алексєєва А. А. (2017)
Курта Х. М. - Ідентифікація алельних варіантів мікросателітної ДНК веслоноса (Polyodon spathula), Малишева О. О., Грішин Б. О., Гетя А. А., Шинкаренко Л. М., Спиридонов В. Г. (2017)
Колесніченко О. В. - Використання нанопрепаратів у вирішенні проблем збереження зелених насаджень урболандшафтів, Лещенко О. Ю., Кирилюк В. І., Грисюк С. М., Ліханов А. Ф., Wolski K. P., Ziemianska M. (2017)
Романько М. Є. - Рівень показників імунної реактивності у крові щурів за умов одноразового внутрішньошлункового введення суміші наночастинок металів (Ag, Fe, Cu, двоокис Mn) (2017)
Копилов Є. П. - Вплив Trichoderma viride 017 на мікоценоз кореневої зони рослин огірків, Цехмістер Г. В. (2017)
Макаренко Н. А. - Удосконалення системи екологічного моніторингу сільських територій, що знаходяться у зоні впливу полігонів твердих побутових відходів, Будак О. О. (2017)
Мєлюхіна Г. В. - Сукупна сезонна динаміка щільності міжвидових природних популяцій біорізноманіття корисних комах-ентомофагів та їх шкідливих комах-господарів злакових попелиць (Homoptera, Aphididae) протягом всієї вегетації пшениці озимої у Лісостепу України (2017)
Кисельов Д. О. - Вплив препарату aminobrix на накопичення сухих речовин у плодах яблуні, Гриник І. В. (2017)
Давиденко А. Ю. - Кондиціювання бульб картоплі як елемент технології стабілізації їх якості (2017)
Кучерук М. Д. - Санітарно-гігієнічні умови утримання птиці за органічного вирощування як чинник продуктивності, Засєкін Д. А., Димко Р. О., Щербина О. А. (2017)
Дудин Р. Б. - Паркові насадження м. Хмельницького: сучасний стан та шляхи оптимізації, Багацька О. М., Левусь Т. М., Вакулик І. І. (2017)
Олексійченко Н. О. - Покомпонентний підхід дослідження естетики ландшафту, Гатальська Н. В. (2017)
Голубєва Т. А. - Вплив проензиму на перетравність поживних речовин перепелами за різних рівнів сухої пивної дробини у комбікормах, Махно К. І. (2017)
Отченашко В. В. - Ріст телят - молочників за додаткового введення метіоніну і лізину у замінник незбираного молока, Бучковська К. Д. (2017)
Есаулов А. О. - Підвищення ефективності тренування осіб, що навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, Коваленко С. Д., Андрієвський А. П. (2017)
Арнаута Н. В. - Застосування елементів кореляційного аналізу для дослідження зв’язку між змінами кількості калію і натрію в консервованій крові при зберіганні, Арнаута О. В., Михайлюк М. М. (2017)
Yampolsky A. L. - Totally geodesic vector fields on pseudo-Riemannian manifolds (2011)
Рыжий В. С. - Метод итерации касательных для некоторого семейства диофантовых уравнений, Николенко И. Г. (2011)
Гордевский В. Д. - Взаимодействие смерчевых потоков в модели Бриана-Пиддака, Гукалов А. А. (2011)
Макаров А. А. - Задача Коши для экспоненциально-корректных псевдодифференциальных операторов, Левкин Д. А. (2011)
Бебия М. О. - Решение задачи синтеза для одной неуправляемой по первому приближению системы (2011)
Коробов Валерий Иванович (к семидесятилетию со дня рождения) (2011)
Логвиненко Владимир Николаевич (некролог) (2011)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2011)
Петричук Ю. В. - Aспекти відтворення Hericium coralloides (Scop.) Pers. методом re-situ на території Національного природного парку "Гуцульщина", Пасайлюк М. В., Сухомлин М. М. (2017)
Волощук Н. М. - Контамінація та ушкодження мікроміцетами зерна та кормів, Токова В. М., Пупій О. В., Ушкалов В. О., Данчук В. В. (2017)
Суходольська Н. П. - Класифікація різних видів питного молока та молока-сировини з використанням ультразвукового аналізу та хемометричних інструментів, Іщенко В. М., Кочубей-Литвиненко О. В., Iщенкo М. В., Панчук Т. К. (2017)
Пічура В. І. - Геомоделювання зональної небезпеки забруднення біогенними речовинами поверхневих вод у транскордонному басейні Дніпра (2017)
Савчук М. В. - Oцінка впливу Nb-вмісних нанокомпозитів на мікроорганізми, Кацев А. М., Стародуб М. Ф. (2017)
Чебанова Ю. В. - Огляд досліджень ландшафтів Запорізької області (2017)
Ратошнюк В. І. - Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову та насіннєву продуктивність люпину вузьколистого (2017)
Паламарчук А. О. - Фітосанітарний стан основних сільськогосподарських культур органічного виробництва України в умовах змін клімату, Рубежняк І. Г., Гавей І. В., Чайка В. М. (2017)
Мєлюхіна Г. В. - Багаторічна динаміка щільності стану розвитку міжвидових популяцій злакових попелиць (Homoptera, Aphididae) упродовж вегетації пшениці озимої в умовах Лісостепу України (2017)
Maluyk M. O. - Effect of mesenchymal stem cells in reparative osteogenesis in animals, Kulida M. A., Serdyukov A. S., Bogoslavets A. V. (2017)
Лесняк Ю. І. - Ефективність застосування інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда для переносу генетичної інформації в японського перепела (сoturnix japonika), Калакайло Л. І., Спиридонов В. Г., Мідик С. В. (2017)
Міщенко А. С. - Визначення температури зарядів артилерійських боєприпасів на основі наближеного вирішення рівняння теплопровідності (2017)
Сморцова Т. И. - Отображение линейных систем второго порядка с двумерным управлением (2012)
Гордевський В. Д. - Швидко релаксуючi розв’язки рiвняння Больцмана для газу з пружних куль, Сисоєва Ю. А. (2012)
Сохин A. C. - Идентификация системы с распределенными параметрами, описываемой управлением переноса нейтронов с неизотопным нестационарным интегралом столкновений (2012)
Сыровацкий В. Н. - Функциональные модели коммутативных систем операторов близких к унитарным (2012)
Олейник Е. В. - Решение нелинейных уравнений специального вида (2012)
Успенский Б. В. - Нелинейные нормальные формы вынужденных колебаний кусочно-линейных систем, Аврамов К. В. (2012)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2012)
Волощук О. М. - Скринінгові дослідження антибактеріальної дії нових похідних оксіамінів (2017)
Чорнобров О. В. - Дія регуляторів росту на регенераційну здатність експлантатів рослин Quercus robur L. in vitro (2017)
Максін В. І. - Метрологічні аспекти в закономірностях розпаду радіоізотопів хімічних елементів, Стандритчук О. З. (2017)
Стародубцев В. М. - Зміни земельного покриву в дельті річки Єшіль-ірмак, Рудченко Л. М. (2017)
Okhremchuk І. - Modelling of climate change mitigation policies on national scale (2017)
Івченко В. М. - Особливості розповсюдження пилку амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) (2017)
Сеник І. І. - Вплив способів сівби на продуктивність бобово-злакових агрофітоценозів (2017)
Цюк А. А. - Эффективность агроландшафта под влиянием адаптивной системы земледелия, Кирилюк В. И., Ющенко Л. П. (2017)
Оменюк В. Я. - Інтегрований хімічний захист кукурудзи від фузаріозу початків в умовах Правобережного Лісостепу України, Антоненко О. Ф. (2017)
Yakubchak O. M. - Microstructure of canned beef meat, Khomich V. T., Usenko S. I., Khomumenko V. I., Ignatovskaya M. B., Karpulenko M. S. (2017)
Отченашко В. В. - Ріст телят - молочників за додаткового введення метіоніну і лізину у замінник незбираного молока, Бучковська К. Д. (2017)
Угнівенко А. М. - Морфологічні ознаки вимені корів абердин-ангуської породи (2017)
Шаталов О. Є. - Математичне моделювання геометрії місцевості, Дудар Є. Є., Васильєв А. Ю. (2017)
Журба О. М. - Становлення валютно-курсової політики в умовах перманентної зміни економічних умов в Україні (2017)
Квасній З. В. - Розвиток сервісної економіки як прояв деіндустріалізації, Волошанська А. В. (2017)
Широкова І. С. - Зміна економічної системи світу в рамках проекту "один пояс – один шлях", Лободзинська Т. П. (2017)
Головина Н. А. - Стан та перспективи розвитку молочних продуктів для дитячого харчування в Україні та світі (2017)
Гордей О. Д. - Інституційний розвиток антикорупційної системи в Україні, Яросіченко П. В. (2017)
Задорожна Л. М. - Ситуаційний менеджмент в системі стратегічного і тактичного управління діяльністю підприємства (2017)
Володін С. А. - Теоретичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу розвитку рисівництва, Морозов Р. В., Чекамова О. І., Морозова О. С. (2017)
Носирєв О. О. - Вектори розвитку державної промислової політики в контексті національних інтересів України (2017)
Орлов В. В. - Таксономічний аналіз ефективності виробництва насіння зернових культур високих генерацій в Україні (2017)
Бозуленко О. Я. - Теоретичні та методологічні підходи до визначення асортименту, Шкабара Т. Л. (2017)
Бондаренко В. О. - Управління загрозами економічної безпеки підприємств, Тулуб О. М. (2017)
Завідна Л. Д. - Стратегічний аналіз та його роль в системі управління підприємством (2017)
Кучмєєв О. О. - Формування концепції забезпечення економічної безпеки підприємств оптової торгівлі (2017)
Маліновська М. В. - Особливості формування економічної безпеки підприємства, Назаренко С. А. (2017)
Морозова О. С. - Інвестиційна привабливість туристичного бізнесу південного регіону України, Морозов О. В., Морозов Р. В., Бабушкіна Р. О. (2017)
Нижеголенко К. С. - Аналіз сучасного економічного стану аграрного підприємства Херсонського регіону (2017)
Нижник О. В. - Структурні елементи системи управління конкурентним потенціалом підприємства в ризик-сeредовищі функціонування (2017)
Павлов В. В. - Умови і особливості інноваційно-орієнтованого розвитку економіки України (2017)
Бірбіренко С. С. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства у сучасних ринкових умовах, Папач Т. С. (2017)
Сиваш Ю. М. - Методичний підхід до оцінки креативності працівників на інноваційному підприємстві як складова управління створенням інновацій (2017)
Старинець О. Г. - Антикризова гнучкість телекомунікаційних підприємств: сутність та оцінка (2017)
Трішкіна Н. І. - Особливості виробничо-торговельного ланцюга в умовах ринкової економіки (2017)
Янковська К. С. - Економіко-математична модель системи енергозабезпечення молочної ферми з метановою конверсією екскрементів тварин (2017)
Борецька Н. П. - Збалансована соціально-економічна система регіону: критерії і показники (2017)
Прохорчук С. В. - Методологічні підходи до оцінки рівня розвитку інфраструктури регіону (2017)
Сімків Л. Є. - Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіону, Потьомкіна Н. Ю. (2017)
Винниченко Н. В. - Проблеми забезпечення транспарентності бюджетного процесу в Україні (2017)
Зайцев О. В. - Концепція досягнення позитивного результату в процесі санації державних підприємств, Нікітін Д. В. (2017)
Коваленко В. В. - Координація грошово-кредитної та фіскальної політики та їх вплив на економічне зростання в Україні, Коренєва О. Г. (2017)
Машко А. І. - Фінансові ресурси: теоретичний дискурс (2017)
Наливайко Д. В. - Оцінка ризику під час страхування майна (2017)
Перчук О. В. - Забезпечення доступу до якісної дошкільної, загальної та професійної освіти (2017)
Юдіна С. В. - Економічні рівні податкового менеджменту, Сілін Р. С. (2017)
Атамас П. Й. - Проблеми відшкодування завданих збитків за наслідками інвентаризації, Шамрай Д. А. (2017)
Люш В. О. - Обґрунтування цінової політики підприємства, Михайленко О. В. (2017)
Письменна М. С. - Оцінка критеріїв визначення переможця закупівлі (2017)
Жерліцин Д. М. - Модель фінансової логістики в системі управління морським торговельним портом, Мандра В. В. (2017)
Нємкова О. А. - Методи попередження XSS-атак на урядових навчальних ресурсах, Смолинець Ю. А. (2017)
Рак Ю. А. - Конкуренція як чинник виробництва консалтингових послуг (2017)
Буняк О. І. - Матрикальна різноякісність зерен сортів голозерного вівса та її значення для насінництва (2017)
Васько Н. І. - Варіабельність продуктивності та її структурних елементів у сортів ячменю ярого, Солонечний П. М., Козаченко М. Р., Наумов О. Г., Важеніна О. Є., Солонечна О. В., Зимогляд О. В. (2017)
Вологдіна Г. Б. - Історія створення та характеристика сорту пшениці м’якої озимої Господиня миронівська, Кочмарський В. С., Гуменюк О. В., Замліла Н. П. (2017)
Волощук О. П. - Сорт як фактор ефективного виробництва насіння тритикале озимого в зоні Західного Лісостепу, Ковальчук О. І. (2017)
Дубовик Н. С. - Довжина головного колоса у гібридів F1 Triticum aestivum L., створених за участі носіїв пшенично-житніх транслокацій, Гуменюк О. В., Кириленко В. В. (2017)
Демидов О. А. - Залучення генетичного пулу споріднених видів та родів злаків для розширення спадкового різноманіття селекційного матеріалу пшениці, Колюча Г. С., Бордюг А. М. (2017)
Пикало С. В. - Солестійкість рослин R1 тритикале, отриманих шляхом клітинної селекції (2017)
Хоменко Л. О. - Вплив низьких температур на процеси мітозу та мейозу за визначення морозо-зимостійкості пшениці м’якої озимої (T. aestivum L.) в накільченому насінні, Лялько І. І. (2017)
Близнюк Р. М. - Урожайність сортів пшениці м’якої ярої у різних екологічних зонах вирощування, Березовський Д. Ю., Демидов О. А., Хоменко С. О. (2017)
Вінюков О. О. - Вплив абіотичних факторів на формування якості зерна пшениці озимої в умовах Донецької області, Коноваленко Л. І., Бондарева О. Б., Василенко Т. Ф. (2017)
Волощук С. І. - Екологічна оцінка перспективних ліній тритикале озимого, Харченко М. В. (2017)
Демидов О. А. - Вплив екологічних умов та попередників на врожайність, посівні якості і врожайні властивості насіння пшениці озимої, Сіроштан А. А., Кавунець В. П., Дергачов О. Л., Ільченко Л. І., Заболотний В. І. (2017)
Ковалишина Г. М. - Особливості розвитку хвороб пшениці озимої залежно від погодних умов, Дмитренко Ю. М., Муха Т. І., Мурашко Л. А., Волощук С. І. (2017)
Правдзіва І. В. - Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 4. Технологічні показники якості борошна і тіста, Василенко Н. В., Замліла Н. П., Вологдіна Г. Б., Колючий В. Т. (2017)
Ратошнюк В .І. - Ефективність використання борошняних сумішей з пшениці озимої м’якої та люпину вузьколистого безалкалоїдного в технології випікання хліба, Присяжнюк Л. М. (2017)
Сахненко В. В. - Ефективність ресурсоощадних прийомів щодо контролю комплексу фітофагів на пшениці озимій у Лісостепу України за новітніх систем землеробства, Сахненко Д. В. (2017)
Судденко В. Ю. - Урожайність сортів пшениці м’якої ярої залежно від основних елементів технології вирощування, Лісковський С. Ф., Кавунець В. П. (2017)
Демидов О. А. - Селекціонер і педагог Іван Максимович Єремеєв та його Українка 0246, Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П. (2017)
Кирилюк О. - Роль сакрального у культурних трансформаціях репродуктивної функції людини (2018)
Тихомірова Ф. - Трансформація сакрального простору європейського міста (2018)
Ушакова К. - Десакрализация языка как тренд современной культуры, Ушакова Ю. (2018)
Санников С. - Инструментальная интерпретация крещения как благодатного средства в баптистской традиции (2018)
Попов В. - Доктрина "християнського світогляду" в сучасному неокальвінізмі (2018)
Хуссейн Р. А. - Питання практичної філософії в трактаті Абу Бакра Ар-Разі "Духовна медицина": соціально-етичний аспект (2018)
Кашуба М. - Раціональна душа та її властивості в українській філософії ХVII ст. (2018)
Зиневич А. - Существование и бытие в философии Г. Марселя (2018)
Sobolevskaya E. - The destiny of language in the condition of exile (approaches to the problem) (2018)
Барановская О. - Символизм сакрального образа: особенности и возможности формального анализа (2018)
Колесник О. - Шекспір та сакральна географія Британії (2018)
Королькова О. - "Речь мертвого Христа с вершины мироздания о том, что Бога нет" Жан Поля: художественный опыт обращения к вере (2018)
Ковалева Н. - Сакральное и мусическое: от мистерии к опере, Левченко В. (2018)
Райхерт К. - Постмодернистская теология супергеройского кинокомикса "Бэтмен против Супермена: на заре Лиги с праведливости" Зака Снайдера (2018)
Інґарден Р. - Про філософські дослідження Едит Штайн (переклад з польської Інни Савинської) (2018)
Галчева Т. - " ... он был таким проникновенным, тонким историком". Письма Н. Л. Гурфинкель о П. М. Бицилли, Голубович И. (2018)
Бондар А. - Чергова зустріч українців з Нацуме Сосекі (Нацуме Сосекі "Десять ночей снів" Харків: Фоліо, 2017. – 216 с.) (2018)
Зеля Г. В. - Створення штучного інфекційного фону для визначення стійкості селекційного матеріалу картоплі до раку - Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pеrc, Олійник Т. М., Зеля А. Г., Кирик М. М. (2017)
Лакуста О. Н. - CNP-стехиометрия трансграничных рек – Днестра, Прута и Сирета – на выходе из Украины, Руденко С. С. (2017)
Хрокало Н. А. - Бактерицидні компоненти гігієнічних і косметичних засобів, Черниш І. В., Єфімова В. Г. (2017)
Качановська Л. О. - Агроекологічна оцінка ґрунтів Черкаської області, Павлюк С. Д. (2017)
Трохимчук Т. Ю. - Розроблення та адаптація до умов масштабного виробництва імуноферментної тест-системи підвищеної чутливості для ранньої діагностики ВІЛ-інфекції, Ганова Л. О., Сердюк В. Г., Співак М. Я. (2017)
Новицький В. П. - Особливості біотопічного розподілу зайця сірого (Lepus europaeus L.) в агроландшафтах Лісостепу України, Міняйло А. А., Маєвський К. В. (2017)
Риженко Н. О. - Принципи фітотоксикологічної класифікації металів та рослин в умовах природних екосистем (2017)
Romanko M. - Intensity of lipid oxidation and oxidativemodification of proteins in blood of rats under the conditions of chronic influence of mixture of nano particlesof metals and their macro-disperse analogue (2017)
Лихацький П. Г. - Ендогенна інтоксикація та запальні процеси в оганізмі щурів, уражених натрію нітритом та тютюновим димом, Фіра Л. С. (2017)
Бунчак О. М. - Адаптивна технологія вирощування гречки з умістом в зерні CR+3 на фоні застосування органічних добрив, виготовлених за новітніми технологіями (2017)
Улянич О. І. - Урожайність селери черешкової залежно від площі живлення і густоти рослин у Правобережному Лісостепу України, Діденко І. А. (2017)
Марковська О. Є. - Економічна та енергетична ефективність агротехнологій за різних систем основного обробітку ґрунту та удобрення в сівозміні на зрошенні Півдня України (2017)
Гудзенко В. М. - Діалельний аналіз продуктивного кущіння у сучасних сортів ячменю ярого (2017)
Макух Я. П. - Особливості захисту насаджень міскантусу від бур'янів (2017)
Tkachenko M. A. - Formation of structural-aggregate composition and water-physical properties of gray forest soil depending on mineral fertilizers and long-term effect of lime, Peliukhovskiy S. G. (2017)
Шелепов В. В. - Історична довідка розвитку селекції пшениці, Бачкала О. В., Жемойда В. Л. (2017)
Дмитренко Ю. М. - Результати аналізу колекційних зразків і гібридів F1 пшениці озимої за стійкістю проти збудника бурої іржі (2017)
Щербакова Ю. В. - Оцінка стійкості сортів пшениці м’якої проти основних збудників хвороб (2017)
Мельник С. І. - Підвищення ефективності внесення органічних добрив, Новічков О. В., Полупан В. М., Левенко М. Г. (2017)
Давиденко А. Ю. - Вплив тривалості зберігання на біохімічний склад бульб картоплі різних груп стиглості (2017)
Теслюк А. А. - Сучасний стан свинарства в Херсонській області (2017)
Захаренко М. О. - Фракційний склад білків плазми крові лактуючих корів, Волощук В. М., Хоценко А. В. (2017)
Засуха Л. В. - Самогодівниця для поросят-cисунів (2017)
Омельян А. М. - Використання поживних речовин у організмі перепелів за різного співвідношення аргініну до лізину у комбікормах, Позняковський Ю. В., Махно К. І. (2017)
Давиденко Н. Г. - Результати лікування неплідних самок собак (2017)
Арнаута Н. В. - Побудова математичної моделі зміни кількості еритроцитів в консервованій крові тварин при зберіганні, Арнаута О. В., Михайлюк М. М. (2017)
Паньків В. Р. - Аналіз процесу транспортування матеріалу комбінованим гвинтовим транспортером (2017)
Гентош І. Д. - Вплив обробки насіння ячменю ярого хімічними засобами на розвиток кореневих гнилей, Кирик М. М., Гентош Д. Т. (2017)
Дмитрук Ю. Г. - Чагарникова рослинність цілинно-степових біотопів південно- та cередньо-cтепової підзон Тилігуло-Бузького межиріччя (2017)
Пічура В. І. - Грунтово-кліматичний та екологічний потенціал території транскордонного басейну Дніпра (2017)
Гебрин-Байди Л. В. - Розробка нелінійної математичної моделі для оцінювання ефективності використання земель ландшафтних зон Закарпаття (2017)
Solomiychuk M. - Characteristics for the organic farming elements usage during the soybean growing, Kyryk M., Panimarchuk O. (2017)
Дем’янюк О. С. - Особливості формування мікробіоценозу ґрунту в зоні промислового бройлерного виробництва, Тертична О. В., Симочко Л. Ю., Свалявчук Л. І. (2017)
Ушкалов В. О. - Глобальні інтеграційні та комунікаційні засади боротьби з антибіотикорезистентністю мікроорганізмів, Данчук В. В. (2017)
Вус Н. О. - Селекційна цінність зразків нуту за посухостійкістю в умовах Східного Лісостепу України, Кобизєва Л. Н., Безугла О. М. (2017)
Шакo Є. М. - Видoвий склад ентомокомплексу агрoценoзу люпину, Федоренко В. П. (2017)
Рябовол Л. О. - Створення стійких до гербіциду євро-лайтнінг відновлювачів фертильності кондитерського соняшнику за використання іноземних гібридів, Ракул І. О. (2017)
Дмитришак М. Я. - Урожайність ячменю ярого залежно від застосування стимуляторів росту, Філь Т. П. (2017)
Димитров В. Г. - Оцінка стабільності та пластичності основних господарсько-цінних ознак середньоранніх сортів сої (2017)
Коковіхін С. В. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи залежно від способів поливу та захисту рослин в умовах Півдня України, Біляєва І. М. (2017)
Кондратенко С. І. - Оцінка стійкості ліній перцю солодкого (Capsicum annuum L.) до фузаріозного в’янення на рівні культури in vitro та in vivo, Гарт О. Ю., Черненко О. В. (2017)
Гамаюнова В. В. - Вплив біологічних препаратів та вологоутримуючих аграрних гідрогелей на продуктивність та азотофіксуючу здатність сортів гороху, Туз М. С. (2017)
Коваленко О. М. - Динаміка родючості чорнозему типового малогумусного залежно від системи удобрення огірка посівного (2017)
Ратошнюк В. І. - Доцільність використання продуктів переробки безалкалоїдного люпину для підвищення харчової і біологічної цінності хлібобулочних виробів (2017)
Lutsenko M. - The impact of new space-planning decisions easy-to-assemble facilities for the maintenance and productivity of young cattle, Lastovska I., Donchenko T., Kosior L., Pirova L., Arias Inostroza R. A. (2017)
Волощук В. М. - Порівняння збереженості поросят та інтенсивності їх росту у період дорощування при різних способах подачі та видалення повітря, Герасимчук В. М. (2017)
Недосєков В. В. - Система фінансування протиепізоотичних заходів та забезпечення епізоотичного благополуччя України, Жуковський М. О. (2017)
Якубчак О. М. - Вплив гамма-ГХЦГ на жирову та м’язову тканини курчат-бройлерів, Почтаренко П. П., Таран Т. В., Білокінь Р. М. (2017)
Якубчак О. М. - Зміни біологічної цінності м’яса курчат-бройлерів під впливом гамма-ГХЦГ, Почтаренко П. П., Таран Т. В., Бойко В. В. (2017)
Цвіліховський В. І. - Критерії вибору методу дослідження, Томчук В. А. (2017)
Kulida M. - Causes of pathological changes in the dogs’ and cats’ uterus, Provalova O., Malyuk M. (2017)
Зібцева О. В. - Динаміка площ зелених насаджень у населених пунктах України (2017)
Гатальська Н. В. - Меморіальні парки воєнної тематики в культурно-історичному, рекреаційному та ідеологічному контексті (на прикладі м. Києва) (2017)
Сторожук І. М. - Експериментальні дослідження процесу роботи шнекового конвеєра гичкозбирального модуля (2017)
Вішован Ю. Ю. - Дослідження на вміст Staphylococcus spp. молока від хворих на субклінічний мастит корів (2017)
Яковенко О. В. - Геохімія важких металів у грунтових відкладеннях зони впливу підприємств кольорової металургії (2017)
Риженко Н. О. - Фітотоксикологічна оцінка вмісту металів у рослинах природних екосистем (на прикладі зелених паркових зон), Чернега Т. О., Тимошенко М. М. (2017)
Качановська Л. О. - Агроекологічна оцінка грунтів адміністративних районів Херсонської області, Кондакова М. А. (2017)
Штакал В. М. - Економічна та енергетична оцінка ефективності вирощування лучних трав на осушених торфовищах лісостепу (2017)
Куц О. В. - Ефективність мікробних препаратів в технології вирощування помідора (2017)
Іваніна В. В. - Продуктивність буряків цукрових за традиційних та альтернативних систем удобрення, Павук І. А., Мазур Г. М. (2017)
Мельник С. І. - Підвищення ефективності внесення органічних добрив, Новічков О. В., Полупан В. М., Левенко М. Г. (2017)
М’ялковський Р. О. - Фотосинтетична діяльність рослин картоплі залежно від технологічних прийомів вирощування (2017)
Сичов М. Ю. - Показники забою перепелів за використання комбікормів з різними джерелами метіоніну, Позняковський Ю. В., Голубєв М. І., Махно К. І., Голубєва Т. А., Щербина А. М. (2017)
Chepiha A. M. - Monitoring of eggs productivity of the Shaoxing breed ducks of different age, Kostenko S. O., Korol P. V., Konoval O. M., Lu L., Bu Х., Huang L., Huang X., Li L. (2017)
Козир В.С. - Порівняльна оцінка худоби заводських типів української м'ясної породи, Соловйов М. І. (2017)
Жуковський М. О. - Система мотивації персоналу ветеринарної аптеки (2017)
Mandygra S. S. - Validation of а RT-qPCR assay for differential diagnosis of african and classical swine fever, Muzykina L. M., Ishchenko L. M., Kovalenko G. A., Halka I. V., Spyrydonov V. G., Sytiuk M. P., Melnychuk S. D., Nychyk S. A. (2017)
Арнаута Н. В. - Математичне моделювання електролітного балансу в консервованій крові тварин за зберігання, Арнаута О. В. (2017)
Kupchyk L. A. - Microporous carbonate catalysts from lignocellular waste processing sorgo (bagasse), Kotynska L. Y., Sych N. V., Grigorenko N. A. (2017)
Бордюженко О. М. - Розрахунок складів фібробетонів за критерієм мінімальної вартості, Дворкін Л. Й., Ковальчук Т. В. (2018)
Дворкин Л. Й. - Композиционные вяжущие с использованием пыли клинкерообжигательных печей, Житковский В. В. (2018)
Дворкін Л. Й. - Ефективність полікарбоксилатних суперпластифікаторів в золовмісних бетонах, Марчук В. В., Тунчик А. О., Гадайчук Д.Р. (2018)
Дворкін Л. Й. - Комплексна активізація малоклінкерного шлакопортландцементу, Степасюк Ю. О., Семчишин Д. С. (2018)
Ковалик І. В. - Розрахунок складів поризованих будівельних сумішей на прикладі піногіпсу, Безусяк О. В., Мельник Д. О. (2018)
Кравченко С. А. - Основні деформативні властивості керамзитобетонів, Постернак О. О. (2018)
Кровяков С. О. - Рецептурно-технологічні методи підвищення довговічності бетонів на легких заповнювачах для тонкостінних гідротехнічних і транспортних споруд, Мішутін А. В. (2018)
Шишкіна О. О. - Вплив реакційного порошку на міцність порошкового бетону, Шишкін О. О. (2018)
Бабич Є. М. - Основні положення розрахунку захисних фортифікаційних споруд, Кочкарьов Д. В., Філіпчук С. В. (2018)
Гомон С. С. - Методика експериментальних досліджень модифікованої силором деревини з стимуляцією просочення ультразвуком за роботи на стиск вздож волокон (2018)
Гомон С. С. - Розрахунок косозігнутих дерев’яних балок з використанням деформаційної моделі, Гомон П. С., Павлюк А. П. (2018)
Гомон С. С. - Експериментально-статистичні дослідження січного модуля пружності деревини залежно від тривалості її насичення водою, Поліщук М. В. (2018)
Зінчук М. С. - Уточнений метод розрахунку міцності нормальних перерізів згинальних залізобетонних елементів, що зазнають впливу підвищених температур за дії малоциклових навантаже (2018)
Карпюк В. М. - Cовершенствование деформационной модели расчета изгибаемых внецентренно растянутых железобетонных балок, Петров Н. Н., Целикова А. С. (2018)
Клюка О. М. - Розрахунок міцності просторових перерізів попередньо напружених залізобетонних елементів таврового профілю з одиночним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі (2018)
Коробко О. О. - Підвищення стійкості будівельних виробів при малоцикловій утомі бетону, Вировой В. М., Уразманова Н. Ф., Непомнящий О. М. (2018)
Масюк Г. Х. - Особливості побудови діаграми "момент-кривизна" нерозрізних згинальних елементів за дії малоциклових знакозмінних навантажень, Ющук О. В., Масюк В. Г., Федюк М. А. (2018)
Мельник І. В. - Техніко-економічна ефективність монолітних залізобетонних перекриттів з вставками, Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Партута В. П. (2018)
Павліков А. М. - Розрахунок міцності на косе згинання залізобетонних елементів таврового профілю за спрощеною деформаційною моделлю, Гарькава О. В., Бариляк Б. А., Приходько Ю. О. (2018)
Панчук Ю. М. - Деформування дрібнозернистого та крупнозернистого бетонів за малоциклових навантажень середнього та високого рівнів (2018)
Панчук Ю. М. - Методика дослідженнь та робота згинальних залізобетонних елементів зі змішаним армуванням за малоциклових навантаженнь високих рівнів (2018)
Романюк В. В. - Вузлова жорсткість болтових з'єднань елементів металевих конструкцій, Супрунюк В. В. (2018)
Семенюк С. Д. - Статический анализ плиты на упругом основании при моделировании в ПК "ЛИРА" и при расчете вариационно-разностным методом, Козунова О. В., Кумашов Р. В. (2018)
Семенюк С. Д. - Учет малоциклового нагружения при поверочном расчете плиты пустотного настила, усиленной набетонкой, Москалькова Ю. Г. (2018)
Філіпчук С. В. - Експериментальні дослідження опору захисних стін фортифікаційних споруд динамічним впливам (2018)
Чорнолоз В. С. - Ефективні металеві конструкції виробничих будівель з використанням перфорованих двотаврів змінної жорсткості та одинарних профілів, Налепа О. І. (2018)
Bilokurov P. S. - Finite element analysis simulation of assembly using ANSYS (2018)
Гук Я. С. - Методика обчислення максимальної глибини промерзання ґрунту і середньої висоти снігового покриву в гірських районах Львівської області та на прилеглій території Польщі за спрощеними формулами, Томашко М. М., Василина В. І. (2018)
Дворник А. М. - Чисельне моделювання споруд огородженнякотлованів, Безсалова С. П. (2018)
Дорофєєв В. С. - Підвищення сейсмостійкості громадських будівель старої забудови, Пушкар Н. В. (2018)
Dohojda. M. - Wybrane zagadnienia budynków głęboko posadowionych w dużych aglomeracjach miejskich, Witkowska – Dobrev. J., Osiński. P. (2018)
Дяченко Є. В. - Використання методу підйому перекриттів для зведення будівель із збірно-монолітним каркасом системи ""КУБ"" та споріднених систем, Дрижирук Ю. В., Щербінін Л. Г. (2018)
Ігнатов С. В. - Досвід закріплення зсувного схилу і рішення містобудівних завдань (2018)
Ковальчук В. А. - Впровадження сучасних споруд для очистки стічних вод підприємств харчової промисловості (2018)
Павліков А. М. - Безконсольно-безкапітельно-безбалкові каркаси в будівництві котеджів, Пінчук Н. М., Гарькава О. В. (2018)
Трач Р. В. - Переваги застосування концепції інформаційного моделювання в будівництві (2018)
Трач В. М. - Використання 3D методики до розрахунку на стійкість товстих анізотропних оболонок під дією кручення, Подворний А. В. (2018)
Трач В.М. - Стійкість нетонких анізотропних конічних оболонок під дією осьового стиску, Хоружий М. М. (2018)
Chalecki M. - Drgania własne prętów wspornikowych o kształcie pełnych i drążonych brył obrotowych, Jaworski J., Szlachetka O., Bagdasaryan V. (2018)
Szlachetka O. - Analiza teoretyczna i doświadczalna rozkładu temperatury w wielowarstwowej strukturze, Bagdasaryan V., Wągrowska M., Dohojda M. (2018)
Шумінський В. Д. - Оцінка стійкості схилу на стадії проектування адміністративно-громадського комплексу по вул. І. Мазепи, 1 в м. Києві, Степанчук С. В., Слободянік І. Ю., Степанчук Н. В., Костецька С. М. (2018)
Borіsyuk А. P. - Strengthening and calculation analysis of bending reinforced concrete elevents, Ziatіuk Y. Y., Lysyuk M. O., Yevtushenko V. S. (2018)
Бурченя С. П. - Порівняння несучої здатності та деформативності комплексних легкобетонних елементів, посилених та непосилених композитною арматурою, Фамуляк Ю. Є. (2018)
Dohojda. M. - Wybrane zagadnienia analizy uszkodzeń wielkopowieszchniowych obiektów budowlanych, Witkowska – Dobrev. J. (2018)
Караван В. В. - Аварійний стан 9-ти поверхового житлового будинку у м. Винники Львівської області, Борисюк О. П. (2018)
Клименко Є. В. - Забезпечення просторової стійкості при реконструкції житлових будинків минулих років забудови, Гілодо О. Ю., Арсірій А. М. (2018)
Клименко Є. В. - Підвищення інвестиційної привабливості будівель шляхом впровадження оптимальної стратегії експлуатації, Фроліна К. Л. (2018)
Лободанов М. М. - Аналіз основних методів дослідження впливу пошкоджень на несучу здатність в залізобетонних елементах, Вегера П. І., Бліхарський З. Я. (2018)
Рябенко О. А. - Обстеження технічного стану греблі Мигіївської ГЕС на р. Південний Буг, Сунічук С. В., Алексієвець В. І., Іванюк А. М., Алексієвець І. І. (2018)
Титаренко Р. Ю. - Методика оцінки надійності залізобетонних балок, підсилених залізобетонною обоймою, Хміль Р. Є. (2018)
Чеканович М. Г. - Підсилення залізобетонних балок зовнішньою стрижнево – котковою системою, Журахівський В. П., Чеканович О. М. (2018)
Чеканович М. Г. - Навантаження і деформації залізобетонних балок, підсилених гнучкою зовнішньою арматурою, Романенко С. М., Андрієвська Я. П. (2018)
Чеканович М. Г. - Система зовнішнього підсилення залізобетонних згинальних елементів і моделювання її роботи, Романенко С. М., Андрієвська Я. П. (2018)
Шевченко О. В. - Сучасні методи підсилення сталезалізобетонних колон при реконструкції будівель та споруд (2018)
Вихідні дані (2018)
Андрієнко В. М. - Методика статистичного аналізу економічних часових рядів, Семенов А. С. (2018)
Артем’єва О. О. - Банківське кредитування АПК: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Біленко Ю. І. - Формування капіталу, прямі іноземні інвестиції та економічне зростання української економіки (2018)
Бодрецький М. В. - Пріоритетність методів управління в різних умовах (2018)
Бондар Ю. А. - Комерційна діяльність туристичних підприємств в умовах глобалізації, Чепляка К. О. (2018)
Бублик М. І. - Досвід формування стратегій розвитку закладів вищої освіти в умовах глобалізації, Жук Л. В., Дрималовська Х. В. (2018)
Вакуленко В. Л. - Особливості впливу державної політики на розвиток аграрного сектору економіки (2018)
Гайдаржийська О. М. - Порядок формування і використання прибутку підприємства в бухгалтерському обліку, Бондаренко О. М., Івченко М. Ю. (2018)
Гайдаржийська О. М. - Відображення інформації про виплати працівникам у звітності підприємства, Степанюк А. О. (2018)
Гегедош К. В. - Теорія маркетингу в транскордонному економічному співробітництві (2018)
Гірняк Л. І. - Формування культури та якості обслуговування у готельно-ресторанних підприємствах, Сопіга В. Б. (2018)
Головчак Г. В. - Облік трансакційних витрат на ринку житлово-комунальних послуг, Юрченко О. Б. (2018)
Гребеник К. В. - Аналіз виконання доходів зведеного бюджету України (2018)
Дем’яненко Т. І. - Напрями стратегії розвитку системи мотивації, Єршова А. В. (2018)
Державська А. В. - Сучасний стан галузі машинобудування та тенденції її розвитку, Круш П. В. (2018)
Драчук Ю. З. - Сучасні тренди підвищення якості кадрового потенціалу вугледобувної галузі, Сав’юк Л. О. (2018)
Ерфан Є. А. - АПК України в порівняльному вимірі країн з різними рівнями соціально-економічного розвитку в контексті дії ЗВТ, Сабов А. С. (2018)
Замроз М. В. - Державна підтримка підвищення міжнародної конкурентоспроможності харчової промисловості (2018)
Ільїна М. В. - Просторова диференціація об’єднаних територіальних громад на прикладі Житомирської області, Шпильова Ю. Б. (2018)
Кіріс С. П. - Становлення та розвиток конкурентного ринку житлово-комунальних послуг та маркетингу житлово-комунальних послуг в Україні (2018)
Кобилянська А. В. - Міжнародна економічна інтеграція Одеської області в контексті програм транскордонного співробітництва ЄС (2018)
Король М. М. - Аналіз діяльності транснаціональних банків в умовах глобалізації та транснаціоналізації світової економіки, Носа А. М. (2018)
Кривоконь О. Г. - Місце вітчизняного авіабудування в сегменті світового ринку транспортних літаків, Кривоконь М. О. (2018)
Кузьома В. В. - Особливості використання ресурсного потенціалу сільських територій: регіональний аспект, Павлюк С. І., Волинська О. Л. (2018)
Лабунська С. В. - Роль управлінського обліку в управлінні підприємством за слабкими сигналами, Собакар М. В. (2018)
Лаврук В. В. - Основні напрями підвищення продуктивності земель в агроформуваннях різних форм власності Чернівецької області (2018)
Король М. М. - Теоретичні основи формування та управління золотовалютними резервами, Лапа І. В. (2018)
Лапчук Б. Ю. - Міжнародні резерви і неофіційна доларизація в Україні та Польщі: порівняльний аналіз, Грицишин А. Т. (2018)
Лохман Н. В. - Аутентифікація понятійно-категоріального апарату системи інноваційного потенціалу (2018)
Манорик Г. О. - Аналіз зарубіжного досвіду управління логістичним забезпеченням електронної комерції підприємств (2018)
Вихідні дані (2018)
Мантур-Чубата О. С. - Особливості творчої праці у дослідницькій діяльності, Гиренко В. О., Ільніцька А. І. (2018)
Мантур-Чубата О. С. - Особливості наукового дослідження у сучасному світі, Дубілей Ю. А., Міхалець А. В. (2018)
Маркіна І. А. - Аналіз стану та передумов розвитку підприємств зернопереробної галузі України, Аксюк Я. А. (2018)
Маркіна І. А. - Прийняття управлінських рішень на м’ясопереробних підприємствах із ризиковою стійкістю: концептуальний підхід, Большакова Є. Л. (2018)
Маркіна І. А. - Розвиток торгівлі в Україні: діагностика стану, тенденції та перспективи, Вороніна В. Л. (2018)
Міщук Є. В. - Сучасні підходи до визначення сутності економічної безпеки підприємства (2018)
М’ячин В. Г. - Сучасні методи та моделі функціонування страхового ринку, Яворська О. Б. (2018)
Назарова І. Я. - Етапи та алгоритм використання інформаційних технологій в обліку (2018)
Настевич О. П. - Формування маркетингу відносин як ключового елементу діяльності фермерських господарств України (2018)
Падій І. О. - Економічний зміст і функціональні завдання резервів та забезпечень на підприємстві (2018)
Панченко В. А. - Місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств (2018)
Пелех О. Б. - Структурні зрушення в економіці України (2000–2017 рр.) (2018)
Письменна У. Є. - Енергетична політика як управління глобальними енергетичними трансформаціями в Україні та світі (2018)
Ромат Є. В. - Моделювання репутації підприємства засобами маркетингу, Кашпур А. О., Романченко Т. В. (2018)
Рудаченко О. О. - Теоретичні основи дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств житлово-комунального господарства, Єсіна В. О. (2018)
Самусевич Я. В. - Зарубіжні практики оцінювання обсягів виведення капіталу: методологічний аспект, Височина А. В. (2018)
Сидор І. П. - Моніторинг планування видатків місцевих бюджетів: ключові аспекти вдосконалення (2018)
Сороківська З. К. - Вплив репутаційного ризику банку на роздрібний банківський бізнес (2018)
Тарасюк М. В. - Доходи бюджету в системі соціально-економічного розвитку України, Сироветник О. С. (2018)
Тесак О. В. - Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку (2018)
Ткачук О. В. - Ендаумент як форма фінансування вищої освіти (2018)
Томашук І. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в сільськогосподарських підприємствах (2018)
Цалан М. І. - Оцінка розвитку лісових господарств Закарпатської області (2018)
Чучка І. М. - Єврорегіональне транскордонне співробітництво у Закарпатті: досвід та перспективи (2018)
Шевченко А. В. - Основні фази формування корпоративної культури підприємств авіаційного транспорту, Трухан А. А. (2018)
Шевченко А. В. - Маркетингове управління та інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємств агропромислового комплексу, Кобізєв А. А., Левковська Т. А. (2018)
Шедяков В. Е. - Использование регионального своеобразия в комплексе конкурентных преимуществ (2018)
Шейко І. А. - Оцінка поточного стану та перспектив розвитку глобалізаційних процесів в Україні, Петрова Р. В. (2018)
Щербак А. М. - Використання інформаційних процесів в управлінні промисловим підприємством (2018)
Яковець Т. А. - Розробка моделі оптимізації витрат будівництва та експлуатації ресурсозберігаючих споруд з урахуванням факторів впливу (2018)
Вихідні дані (2018)
Боярчук О. Р. - Співпраця пацієнтських організацій та лікарських асоціацій у наданні допомоги дітям з рідкісною патологією, Глушко К. Т., Кошманюк М. В., Кінаш М. І. (2018)
Запорожан С. Й. - Осучаснення консультативно-лікарської допомоги дітям на первинному рівні, Воронцова Т. О., Волянська Л. А., Крицький І. О., Синицька В. О., Бурбела Е. І. (2018)
Запорожан С. Й. - Атипова кривошия внаслідок пухлини мозочка, Процайло М. Д. (2018)
Косовська Т. М. - Випадок синдрому Прадера – Віллі в клінічній практиці педіатра, Косовська В. О. (2018)
Бербець А. М. - Мелатонін, прозапальні цитокіни та плацентарна недостатність (2018)
Бойчук А. В. - Аналіз гормональних змін в організмі жінок із фоновими і передраковими процесами шийки матки, Сопель В. В., Бегош Б. М., Худоб'к В. О., Сопель О. В. (2018)
Гладчук І. З. - Аналіз акушерських результатів І та ІІ триместрів вагітності в жінок із різними видами міомектомії та зовнішнім генітальним ендометріо­зом в анамнезі, Железов Д. М., Коссей Т. В. (2018)
Жеребак Н. М. - Характер ранніх гестаційних ускладнень у вагітних із хронічними гастритами, Гнатко О. П., Скурятіна Н. Г. (2018)
Игнатьев А. М. - Факторы риска развития остеопороза у женщин с артериальной гипертензией и ожирением, работающих в неблагоприятных условиях производства, Прутиян Т. Л. (2018)
Іщак О. М. - Вплив апоплексії яєчника на репродуктивне здоров'я жінок, Вдовиченко Ю. П. (2018)
Корнацкая А. Г. - Гистероскопия в диагностике гиперпро­лиферативных процессов эндометрия, Вовк И. Б., Горбань Н. Е., Ракша И. И. (2018)
Маркін Л. Б. - Роль гемодинамічних процесів у змінах матки під час пологів у вагітних із первинною артеріальною гіпотонією, Попович О. І. (2018)
Надашкевич О. Н. - Деякі аспекти комплексного лікування жінок фертильного віку з ектопією шийки матки, асоційованою з папіломавірусною інфекцією, Макагонов І. О., Вергун А. Р., Вергун О. М. (2018)
Поліщук І. П. - Профілактика постоваріоектомічних ускладнень у жінок із метаболічним синдромом (2018)
Продан Т. А. - Особливості кровопостачання ендометрія у пацієнток із безпліддям внаслідок зниженого оваріального резерву (2018)
Сенчук А. Я. - Органо­зберігальна терапія патології матки у хворих з екстрагенітальною патологією, Закордонець Р. М., Чермак І. І. (2018)
Ткаліч В. В. - Лімфангіолейоміоматоз. діагноз та лікування (2018)
Урбанович А. М. - Корелятивні зв'язки між адипокінами та інсуліновою резистентністю в жінок із синдромом полікістознозмінених яєчників та ожирінням, Суслик Г. І. (2018)
Чорненька Г. М. - Поліпозна трансформація ендометрія: особливості діагностики в жінок із непліддям, Кузик Ю. І. (2018)
Шаргородська Є. Б. - Ретроспективний аналіз перебігу вагітності в жінок, що народили дітей із вродженою патологією системи кровообігу, Школьник О. С. (2018)
Яремчук Т. П. - Порушення ангіогенезу плаценти при сифілісі (2018)
Ben Amor Mariam - Obstetric and perinatal outcomes in pregnancy with different severity and time of the manifestation of preeclampsia, Gnatko O. P., Skuriatina N. G. (2018)
Boychuk A. V. - New tendencies in diagnostics and treatment of diseases of the cervix (literature reviev), Shadrina V. S., Chlibovska O. I., Onyskiv B. O., Fedchenko O. O. (2018)
Krupnyk O. M. - Obstetricians' tactics in the delivery by patients with breech position of the foetus affected by the uterine myoma (2018)
Журба І. Є. - Зона вільної торгівлі між Україною та Канадою як трансформаційна форма ефективності взаємовідносин (2017)
Будько О. В. - Концептуальні засади аналітичного забезпечення управління сталим розвитком підприємства (2017)
Ковтун О. М. - Економічні переваги промислового використання стебел льону олійного в Україні, Головенко Т. М., Бартків Л. Г., Шовкомуд О. В. (2017)
Кудлаєнко С. В. - Соціальні аспекти розвитку України та країн ЄС (2017)
Кукса І. М. - Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств з урахуванням теорії технологічних укладів, Терещенко С. І. (2017)
Мазур М. В. - Статистичний аналіз регіональних відмінностей інфляції в Україні, Сіренко К. В. (2017)
Марко М. Я. - Тенденції розвитку малого бізнесу у Львівській області, Цегелик Г. Г., Грипинська Н. В. (2017)
Ніколіна І. І. - Моделювання життєвого циклу ринкової поведінки підприємства задля забезпечення сталого розвитку (2017)
Вешко О. В. - Крос-культурний менеджмент як важлива складова реалізації стратегії розвитку підприємств (2017)
Дуб Б. С. - Проблеми ефективного забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах нових геополітичних викликів (2017)
Колісніченко П. Т. - Особливості, тенденції та альтернативні шляхи підвищення ефективності діяльності МСП України (2017)
Рзаєва Т. Г. - Аналітичні ознаки зростання ризику загроз банкрутства підприємства, Бондар О. В. (2017)
Рзаєв Г. І. - Показники рентабельності як аналітичні ознаки прояву ризику за умов невизначеності, Драгочинська Д. О. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Індикатори оцінки та забезпечення рівня економічної безпеки підприємства відповідно до аналітичних потреб, Пастух О. В. (2017)
Рзаєв Г. І. - Індикатори оцінки ступеня ризику зниження ефективності використання запасів в економічному аналізі, Повстюк Н. Ю. (2017)
Родіонова І. В. - Особливості формування корпоративного управління на підприємствах (2017)
Хмелевський О. В. - Аналіз напрямів моделювання стану та тенденцій розвитку експортоорієнтованих підприємств (2017)
Ющенко Н. Л. - Економіко-математичний інструментарій прийняття рішень в умовах невизначеності та/або ризику (2017)
Брич В. Я. - Нетворкінг: поняття та особливості застосування в управлінні персоналом, Снігур Х. А. (2017)
Кірнос I. O. - Продуктивне старіння: концептуальний підхід (2017)
Рубежанська В. О. - Алгоритм таксономічного аналізу регіональних ринків праці України (2017)
Стаканов Р. Д. - Виклики регіональної міграційної політики (2017)
Булат Г. В. - Методика визначення аудиторського ризику за умов використання інформаційних технологій для ведення обліку і аудиту (2017)
Григор’єва Л. В. - Обліково-аналітичне забезпечення організації туристичної діяльності (2017)
Матюх С. А. - Особливості вибору програм для автоматизації обліку та складання звітності в Україні, Лопатовський В. Г. (2017)
Олійник Л. В. - Аналіз та планування собівартості продукції в системі управління витратами підприємства (2017)
Хмелевська А. В. - Формування алгоритмів ідентифікації необоротних активів в інформаційному забезпеченні управління підприємством, Хмелевський О. В., Семенов К. Л. (2017)
Микитюк В. П. - Оцінювання ефективності інноваційного проекту з позиції інвестиційного аспекту (2017)
Мушеник І. М. - Взаємозв’язки економічної та науково-дослідної підсистем регіональних інноваційних систем (2017)
Орлова-Курилова О. В. - Пріоритети інноваційної політики в контексті сталого соціально-економічного розвитку (2017)
Ременяк Л. В. - Теоретичні підходи до структури управління інвестиційними проектами (2017)
Стадник В. В. - Науково-методичні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємства та його інформаційним забезпеченням, Головчук О. В. (2017)
Черноіванова Г. С. - Сутність організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною складовою підприємства (2017)
Юринець З. В. - Послідовно-паралельний підхід до управління інноваційним потенціалом на всіх рівнях національної економіки, Круглякова В. В., Гнилянська Л. Й. (2017)
Вахлакова В. В. - Оцінювання фінансової складової економічної безпеки підприємства (2017)
Гавловська Н. І. - Вплив інституціонального середовища на економічну безпеку фінансових установ, Рудніченко Є. М. (2017)
Давиденко Н. М. - Діагностика фінансового стану агрохолдингів (2017)
Доценко І. О. - Оцінка ефективності покращення фінансування діяльності підприємств (2017)
Коркуна Н. М. - Застосування механізму когнітивного моделювання до процесу прийняття управлінських рішень в бюджетній системі України (2017)
Ланг С. Р. - Страховий портфель як об’єкт управління в системі ризик-менеджменту страховика (2017)
Ларіонова К. Л. - Формування системи управління проблемними кредитами, Гоменюк І. В. (2017)
Матвійчук Л. О. - Роль та значення страхування в системі управління ризиками фінансово-господарської діяльності підприємства (2017)
Рудь В. Ю. - Виклики часу та проблеми запровадження медичного страхування в Україні, Іжевський П. Г. (2017)
Сидорчук І. П. - Фінансова складова механізму стимулювання розвитку суб’єктів господарювання (2017)
Семенча І. Є. - Особливості управління активами банку в Україні в посткризовий період, Руденко В. І. (2017)
Скрипник Г. О. - Дефіцит державного бюджету та шляхи його подолання (2017)
Стеценко Н. А. - Сучасні аспекти управління золотовалютними резервами, Безвух С. В. (2017)
Форкун І. В. - Міжбюджетні відносини та система бюджетного регулювання в Україні, Гордєєва Т. А. (2017)
Журба І. Є. - Теоретико-методологічні проблеми формування ресурсної стратегії сталого розвитку України в нових умовах господарювання (2017)
Кузик О. В. - Маркетингові комунікації як чинник поінформованості про сектор АПК України (2017)
Негрей М. В. - Компаративний аналіз ефективності рекомендаційних систем в маркетингу, Гнот Т. В. (2017)
Труніна І. М. - Моделювання корпоративного обслуговування просування туристичного товару, Ліхоносова Г. С., Деркач І. Ю. (2017)
Дружиніна В. В. - Статистичний аналіз функціонування суб’єктів регіонального ринку туристичних послуг в Україні на основі кластеризації (2017)
Манталюк О. В. - Математичне моделювання поведінки дуополістів в умовах неповної інформації (2017)
Проскурович О. В. - Моделювання ефективності використання запасів підприємства, Ястремський М. М., Сорока Л. О. (2017)
Тяжкороб І. В. - Оцінка ефективності стратегії розвитку регіону на основі динамічного нормативу соціально-економічних показників (2017)
Васильківський Д. М. - Суть і принципи кооперативних форм підприємницької діяльності, Міракін В. В. (2017)
Костюк О. М. - Застосування методу тріангуляції в оцінці ефективності кластерних об’єднань (2017)
Рзаєва Т. Г. - Оцінка результативності та ефективності діяльності підприємства відповідно до потреб економічного аналізу, Хурхач А. О. (2017)
Родіонова І. В. - Сучасний стан інноваційної діяльності на промислових підприємствах (2017)
Савіна Г. Г. - Вплив організаційної структури на стратегію інноваційної діяльності на підприємствах інфокомунікаційної галузі, Петрашевська А. Д., Бочкарев Д. О., Брєєва Є. М., Гацан В. В. (2017)
Фадєєва І. Г. - Нормативно-правові та методологічні аспекти управління якістю на нафтовидобувних підприємствах, Пиріг А. М. (2017)
Бузецький І. Г. - Складові елементи формування людського потенціалу регіону (2017)
Васильківський Д. М. - Механізм регулювання демографічних процесів в Україні, Лапшин І. М. (2017)
Данилевич Н. С. - Типові помилки при оцінюванні персоналу: аналіз та способи їх уникнення, Білик О. М., Задорожнюк В. М. (2017)
Дудко С. В. - Професійний розвиток персоналу: технології оцінювання та механізм мотивації (2017)
Рзаєв Г. І. - Індикатори оцінки трудового потенціалу за умов інтеграційних процесів відповідно до аналітичних потреб, Кушнір В. В. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Напрями формування показників оцінки фінансової безпеки відповідно до обліково-аналітичних потреб, Грицаюк М. В. (2017)
Соколенко А. С. - Регіональне управління трудовим потенціалом регіону (2017)
Тарасюк А. В. - Грейдування як сучасний метод мотивації банківського персоналу, Чевтаєва І. Д. (2017)
Чернушкіна О. О. - Мотиваційні засади професійного розвитку персоналу підприємства (2017)
Чернушкіна О. О. - Засади та інструменти формування позитивної корпоративної культури на підприємствах України, Царук В. Ю. (2017)
Олейнікова Л. Г. - Конкурентоспроможність податкової системи України, Череп А. В., Тищенко О. С. (2017)
Райко Г. О. - Застосування методів статистичного аналізу для дослідження фінансової безпеки підприємства, Данилець Є. В., Гапонов В. О., Глухова Г. Г. (2017)
Рзаєв Г. І. - Аналітичне обґрунтування напрямів дослідження ресурсного потенціалу, Римарчук Р. В. (2017)
Савіцький А. В. - Теоретичні основи наукових поглядів на проблеми формування та управління прибутком підприємства (2017)
Фесенко В. В. - Використання методу "витрати+" для обґрунтування трансфертної ціни в операціях між пов’язаними сторонами (2017)
Баранюк Ю. Р. - Економічна природа державного фінансового контролю (2017)
Булат Г. В. - Бюджетне фінансування – форма бюджетного механізму, Іжицька К. В. (2017)
Ісаєва О. В. - Шляхи удосконалення управління проблемними кредитами, Примакова О. В. (2017)
Квасницька Р. С. - Етапність процесу управління фінансовими ризиками суб'єктів підприємництва, Антонюк П. П. (2017)
Ларіонова К. Л. - Механізм формування власного капіталу банку, Безвух С. В. (2017)
Олійник А. В. - Визначення тенденцій впливу недіючих кредитів на обсяг власного капіталу банків, Левчук Ю. Л. (2017)
Хрущ Н. А. - Особливості планування та оцінювання грошових потоків підприємств (2017)
Чуняк О. В. - Домінантні напрями фінансової стратегії підприємств (2017)
Дорожкіна Г. М. - Особливості планування системи створення та освоєння нової продукції (2017)
Каткова Т. І. - Вдосконалення зовнішньоекономічних маркетингових стратегій машинобудівного підприємства (2017)
Теребух А. А. - Роль маркетингових комунікацій в діяльності закладів готельного господарства, Ільницька-Гикавчук Г. Я., Макар О. П. (2017)
Богдан Н. М. - Детермінанти узгодження інтересів в регіоні: умови та фактори взаємодії (2017)
Дума Л. В. - Використання аналізу диспропорцій між областями Подільського регіону для комплексної оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів України, Данилюк І. В. (2017)
Климчук А. О. - Моніторинг діяльності закладів ресторанного господарства України, Постова В. В. (2017)
Писаревський І. М. - Туристські ресурси в регіоні як ключовий чинник розвитку туризму, Писарева І. В. (2017)
Сакун Л. М. - Взаємодія органів місцевого та студентського самоврядування, Макаров А. І. (2017)
Теребух А. А. - Сутнісні ознаки та види соціально-економічного розвитку регіону, Кошова Б. Р. (2017)
Тонкошкур М. В. - Основні тенденції функціонування туристичного ринку в регіонах України (2017)
Хорольський В. П. - Енергоефективна економіка підприємств території з техногенним навантаженням, Рябикіна К. Г., Хорольський К. Д., Хорольський Д. В. (2017)
Кривенко Н. В. - Міжнародна економічна інтеграція між країнами, що розвиваються (2017)
Узун В. В. - Економічне співробітництво України та АСЕАН: стан, перспективи розвитку (2017)
Гончар О. І. - Кластеризація як сучасний напрям розвитку торговельного підприємництва в Україні, Подолян І. О. (2017)
Дымченко Е. В. - Методологические основы инжиниринга в жилищно-коммунальном хозяйстве, Василенко С. Л., Кашпур А. Д. (2017)
Новосад І. В. - Теоретико-організаційні основи митної безпеки та її фіскальні аспекти (2017)
Рудніченко Є. М. - Розвиток сільських територій як запорука соціально-економічної безпеки макрорівня, Гавловська Н. І., Рудніченко М. М. (2017)
Череп А. В. - Підвищення ефективності використання тепличного господарства аграрними підприємствами України, калінчук В. В. (2017)
Демідов Б. О. - Основні напрямки застосування технологій, що містять елементи та методи штучного інтелекту, в оборонній сфері, Кучеренко Ю. Ф., Матющенко О. Г. (2018)
Turinskyi O. - Development of a method for analyzing the composition and characteristics of advanced weapons samples for the Air Force of Ukraine (2018)
Звиглянич С. М. - Вибір раціонального варіанту проведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами, Ізюмський М. П., Орлов С. В. (2018)
Kashaev І. - Perspective direction of the development of on-board navigation systems of aircraft for the Armed Forces of Ukraine, Petrov V., Кompaniets О., Kashaev Е., Denysova S. (2018)
Худов Г. В. - Цільова функція методу тематичного сегментування зображень бортових систем оптико-електронного спостереження, Маковейчук О. М., Хижняк І. А., Соломоненко Ю. С., Худов Р. Г. (2018)
Скорик А. Б. - Аналіз особливостей побудови і застосування перспективних систем управління високоточною зброєю. Системи позиціонування, Флоров О. Д., Моргун Є. В., Молчанов Д. В., Гречка О. В., Шепелевич С. М. (2018)
Зюкін В. Ф. - Вимоги до віддалення і висоти розміщення імітаторів активних перешкод при полігонних випробуваннях оглядових РЛС, Климченко В. Й., Кукобко С. В. (2018)
Лещенко С. П. - Вплив ракурсу спостереження повітряних об'єктів на якість їх радіолокаційного розпізнавання (2018)
Radhwan Mohammed Jawad Kadhim - Multiloop tracking distance measuring device of radio-technical tracking system of high-manavable aircrafts (2018)
Атаманський Д. В. - Оцінка впливу активних завад на точність оцінювання параметрів метеоутворень в імпульсних доплерівських метеорологічних радіолокаторах (2018)
Тимочко А. А. - Представление динамических взаимодействующих процессов в пространстве состояний нечеткой раскрашенной сети Петри для верификации программного продукта нечеткой логической системы классификации (2018)
Черток О. А. - Метод формування значень показників ергономічних характеристик перспективного комплексу засобів автоматизації системи управління повітряних сил (2018)
Горбатюк А. П. - Модель прийняття рішення щодо способів дій елементів службово-бойового порядку органів охорони державного кордону в стабілізаційних діях (2018)
Пацек П. - Военные и невоенные аспекты безопасности Польши (2018)
Трембовецький О. Г. - Методика роботи штабу прикордонного загону щодо пошуку і ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника, Гулеватий Д. Ю. (2018)
Калашник-Рибалко М. А. - Результати експериментального дослідження якості приймання сигналів супутникових систем навігації одночастотними приймачами в умовах варіацій космічної погоди, Калашник Г. А. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Бондаренко А. Ф. - Этический персонализм: синтез кросс-культурного и индигенного в психологическом консультировании (2018)
Кочарян А. С. - Протекание процесса в клиент-центрованной психотерапии (2018)
Хомуленко Т. Б. - Психосоматична трансформаційна гра "шлях до філософського каменю" та її ефективність у розвитку тілесного Я, Кузнецов О. І. (2018)
Кочарян О. С. - Особливість структури інфантильного травматичного досвіду у демоблізованих учасників бойових дій в україні з постстресовою психологічною дезадаптацієюї, Барінова Н. В., Харченко А. О. (2018)
Virna Zh. P. - Social self of delinquent juveniles: personality dimension, Koshyrets V. V., Benediuk V. I. (2018)
Grankina-Sazonova N. V. - Trust as a predictor of optimal personality functioning (2018)
Гришко А. А. - Особливості структури батьківської сім'ї дівчат-підлітків, які страждають вторинною олігоменореєю (2018)
Гулий Ю. І. - Особливості взаємозв'язку самооцінки і поведінкової складової "Я-концепції" особистості з аномалією рефракції (на прикладі короткозорості), Научитель О. Д., Долгополова О. В. (2018)
Кочарян Г. С. - Психогенные сексуальные дисфункции у женщин: клинические наблюдения (2018)
Седих К. В. - Типи індивідуального еротичного коду у жінок, Зозуль Т. В. (2018)
Орлов О. О. - Проблеми кількісного виміру економічних процесів (2018)
Алёхин А. Б. - Алгоритм автоматической классификации как инструмент анализа потенциальных функций промышленного предприятия (2018)
Гавловська Н. І. - Теоретичні концепти публічного управління та публічного адміністрування: сутність та відмінності, Рудніченко Є. М. (2018)
Ситник Л. С. - Торговельна політика держави і оптимізація структури виробництва промислових підприємств, Ступіна Г. О. (2018)
Христіановський В. В. - Еволюційна модель взаємозв'язку інформаційних потоків в колективі працівників фірми (2018)
Savin S. - "Life-long learning” stereotype necessity, Lutsyshen V. (2018)
Помазан М. В. - Використання засобів економіко-математичного моделювання для оптимізації структури сільськогосподарських земель (2018)
Шпак С. А. - Информационная наполненность оценок факторных потенциалов и потенциальных функций промышленного предприятия (2018)
Залознова Ю. С. - Системний підхід до управління ризиками логістичної діяльності підприємств, Трушкіна Н. В., Кочешкова І. М. (2018)
Козаченко Г. В. - Функції менеджменту розвитку підприємства, Погорелов Ю. С., Білоусова А. Ю. (2018)
Ryasnykh E. - Government financial management policy in Ukraine, Savchenko O. (2018)
Васильківський Д. М. - Аналіз ефективності використання основних засобів промислових підприємств, Матюх С. А. (2018)
Піхняк Т. А. - Бухгалтерський баланс підприємства та методичні засади його аналізу, Піхняк О. А. (2018)
Череп О. Г. - Мотивація як інструмент підвищення продуктивності праці в агропромисловому комплексі, Петрова А. В. (2018)
Швиданенко Г. О. - Категоріально-понятійний аспект асиметрії розвитку підприємств у контексті технологічних змін, Кирилюк О. В. (2018)
Лашко С. П. - Організаційні моменти розробки Біланівського родовища залізистих кварцитів, Шелковська І. М., Козарь Л. М. (2018)
Кузьменко О. М. - Формування компетенцій щодо пошуку компромісу у взаємовідносинах підприємства з акторами регіонального розвитку: постановка завдання та напрями вирішення, Плєтньов М. В. (2018)
Зіновська С. І. - Економічна сутність персоналу на промислових підприємства та шляхи підвищення ефективності його використання (2018)
Артамонов В. В. - Теоретичні засади застосування просторово-функціонального методу формування сталих агроландшафтів, Василенко М. Г., Міхно П. Б. (2018)
Гонтарева І. В. - Застосування організаційних інновацій як основи побудови механізму формування організаційного капіталу суб’єктів підприємництва, Шеянова Ю. Д. (2018)
Ілляшенко С. М. - Управління знаннями в контексті підвищення рівня потенціалу інноваційного розвитку організації, Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Нагорний Є. І. (2018)
Ковальчук С. В. - Вплив некомерційних організацій на бізнес-середовище українських підприємств, Принько М. С. (2018)
Кропивко М. М. - Теоретичні засади стратегічного управління розвитком сільськогосподарських підприємств (2018)
Сабадирьова А. Л. - Інтеграція наукових підходів до стратегічного управління потенціалом підприємства (2018)
Сагайдак М. П. - Адаптивність вітчизняних підприємств до умов четвертої промислової революції, Теплюк М. А. (2018)
Голишева Є. О. - Класифікація стратегічних напрямів науково-технологічного розвитку підприємства, Грищенко О. Ф., Ілляшенко Н. С. (2018)
Клюка О. М. - Стратегічне планування землекористувань і землеволодінь сільськогосподарських підприємств, Козарь В. І., Хохлов О. Г. (2018)
Ковтун В. П. - Концептуалізація проблематики корпоративної соціальної відповідальності (2018)
Кучерова Г. Ю. - Нечітка модель багатокритеріального вибору інструментів забезпечення функціонування основних засобів промислових підприємств, Кулько-Лабинцева І. В. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Концептуальні засади регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємствах (2018)
Швидка О. П. - Практичні аспекти формування компетенцій сучасних підприємств на основі стратегічних ресурсів (2018)
Шергіна Л. А. - Соціальне підприємництво в контексті сталого розвитку, Нотевський Є. В., Жемба А. Й. (2018)
Chukhraieva N. - Infrastructure provision of innovation commercialization: foreign experience (2018)
Поплавська О. В. - Інноваційно-технологічне забезпечення сталого розвитку економіки України, Балабанюк Д. В. (2018)
Силенко О. М. - Сценарне планування інноваційного розвитку металургійних підприємств (2018)
Гриценко С. І. - Формування парадигми соціально-економічного розвитку в контексті транспортно-логістичних кластерів (2018)
Гуторов А. О. - Інноваційний потенціал розвитку аграрного сектора економіки (2018)
Васильців Т. Г. - Напрями детінізації та нарощування обсягів технологічно-інноваційних процесів як засіб протидії гібридним загрозам економіки України, Волошин В. В., Шехлович А. М. (2018)
Данилко І. М. - Напрями та механізми удосконалення організаційно-економічного забезпечення селекції та насінництва зернових культур у науково-дослідних установах України (2018)
Ковальчук С. В. - Сучасні тренди маркетингу гостинності, Забурмеха Є. М., Яремчук Т. В. (2018)
Корж М. В. - Системно ситуативний підхід до процесу маркетингового планування на підприємствах сфери послуг, Суслова Т. О., Даниленко Д. О. (2018)
Левків Г. Я. - Значення та використання елементів проектного маркетингового менеджменту на прикладі підприємств АПК, Сватюк О. Р., Маковій В. В. (2018)
Дражниця С. А. - Ціна ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства (2018)
Козырь-Чепурная М. А. - Иерархическое планирование реструктуризации промышленных предприятий: проблема, концепция и методические подходы к решению (2018)
Кужель М. Ю. - Потреба у адмініструванні процесу змін на підприємстві (2018)
Крушельницький М. В. - Теоретичні засади регулювання соціально-економічної відповідальності в аграрній сфері (2018)
Любохинець Л. С. - Структурна політика і структурна перебудова національної економіки, Столяр Б. М. (2018)
Мельникова О. А. - Соціальні медіа як активний інструмент інтернет-маркетингу в Україні (2018)
Ковальчук С. В. - Сучасні тренди електронної комерції, Вальков О. Б., Забурмеха Л. І. (2018)
Захарова О. Л. - Моделі оцінки ефективності хеджування (2018)
Лозиченко О. М. - Дослідження зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на забезпечення інформацією в процесі управління діяльністю промислових підприємств (2018)
Парій О. М. - Механізми використання інформаційних ресурсів для підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом підприємства (2018)
Тертичний Я. С. - Сутність та природа електронної комерції (2018)
Юрківський О. Й. - Непряме оподаткування в формуванні інституції податкової довіри: політекономічний аспект, Травін В. В. (2018)
Ворон В. П. - Запаси підстилки та живого надґрунтового вкриття як показник ризику виникнення пожеж у соснових лісах Полісся, Ткач О. М., Сидоренко С. Г., Мельник Є. Є. (2018)
Олійник В. С. - Водорегулювальна роль лісистості водозборів Горган, Рак А. Ю. (2018)
Осадчук Л. С. - Смолопродуктивність соснових деревостанів в Україні, Кондратюк Л. М. (2018)
Гойчук А. Ф. - Туберкульоз ясена звичайного у Західному Поділлі України: етіологія, симптоматика, патогенез, Дрозда В. Ф., Кульбанська І. М. (2018)
Олексійченко Н. О. - Вікові дерева парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Тернопільщини, Підховна С. М. (2018)
Дебринюк Ю. М. - Модрина та ялиця в штучних насадженнях Прикарпаття і Карпат: лісівничо-таксаційна характеристика та особливості росту (2018)
Лось С. А. - Комплексне оцінювання перспективності видів і гібридів модрини для умов Лісостепу України, Григорьєва В. Г., Самодай В. П., Нейко І. С. (2018)
Стадник А. П. - Оптимізація структури захисних лісових насаджень та їх систем в агроландшафтах України (2018)
Фучило Я. Д. - Ялина європейська у Правобережному Лісостепу України: перспективи використання та вдосконалення способів розмноження, Середюк О. О. (2018)
Юхновський В. Ю. - Порівняльний аналіз класифікацій зелених насаджень населених пунктів України та пострадянських країн, Зібцева О. В. (2018)
Лакида П. І. - Біопродуктивність дубових деревостанів Українського Полісся, Матушевич Л. М., Лакида І. П. (2018)
Meshkova V. L. - Forest site conditions and other features of Scots pine stands favorable for bark beetles, Borysenko O. I., Pryhornytskyi V. I. (2018)
Дубовіч І. А. - Особливості транскордонного економіко-правового співробітництва України з Європейським Союзом у сфері екологічного туризму, Швайка О. М., Василишин Х. Р., Фомічева Т. Є. (2018)
Карпук А. І. - Аналіз фінансування видатків підприємств Держлісагенства з державного бюджету України, Лицур І. М. (2018)
Бехта П. А. - Термопластичні полімери у виробництві фанерної продукції: переваги, можливості та перспективи застосування, Кусняк І. І. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського