Венцель В. Т. - Соціальна функція держави в умовах глобалізації та трансформації економіки (2018)
Гута С. С. - Державне управління в умовах кризових ситуацій, зумовлених воєнно-політичними чинниками: історико-бібліографічний аналіз (2018)
Євсюков О. П. - Публічно-правове забезпечення соціально-економічної безпеки України як науковий напрям (2018)
Козачишина Т. О. - Сучасні виклики та загрози формування й реалізації бюджетно-податкової політики в Україні (2018)
Крук С. І. - Інституціоналізація національної безпеки в системі державного управління (2018)
Опар Н. В. - Реалізація державної політики щодо забезпечення якості вищої освіти в Україні (2018)
Пугач В. Г. - Слабкий уряд: спроба ідентифікації в контексті кризової реальності демократії (2018)
Акімова Л. М. - Аналіз та ідентифікація основних чинників впливу діяльності фінансових компаній на економічну безпеку держави (2018)
Алебрі Мохамед Абдулла - Формування підходів до державної політики розвитку водного господарства (2018)
Алхемері Мохаммед Алі - Теоретичні засади розвитку антикризового публічного управління територіями (2018)
Базарко І. М. - Управління майном та ресурсами державної власності органами виконавчої влади в Україні: соціально-економічний та правовий аспекти, Радух Н. Б. (2018)
Гаман М. В. - Нормативно-правове забезпечення державної інвестиційної політики (2018)
Горбик В. М. - Ресурсозбереження в механізмі державного управління природно-економічним потенціалом регіонів (2018)
Дяченко С. А. - Особливості функціонування механізму державного управління в системі міжбюджетних відносин України (2018)
Житник О. М. - Дивергенція монополії насильства в умовах глобальних трансформацій у військовій сфері: державно-управлінський аспект (2018)
Залізнюк В. П. - Адаптивний механізм управління системою забезпечення продовольчої безпеки (2018)
Клименко О. М. - Фінансова децентралізація як основа розвитку місцевого самоврядування (2018)
Kostiuk T. О. - Academic mobility vs internationalisation at home: the world trend and Ukrainian way (2018)
Крилова І. І. - Історичні аспекти становлення державного регулювання сфери водопостачання та водовідведення в Україні (2018)
Курілов Ю. Ю. - Децентралізація влади в Іспанії: самоврядування, регіоналізація та податки (2018)
Лаврентій Д. С. - Європейський досвід публічно-приватного партнерства: case study кращих практик для України (2018)
Майсара Алкум - Європейський досвід удосконалення політико-управлінських відносин держави та громадянського суспільства (2018)
Марусіна О. С. - Інноваційний контекст розвитку сучасної вищої освіти – найважливіша умова прогресивного суспільного поступу (2018)
Марушева О. А. - Особливості методології наукових досліджень державного управління соціально-економічними відносинами у будівництві (2018)
Медвецька Т. В. - Ефективність реалізації механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні на сучасному етапі (2018)
Пахлеванзаде А. - Поняття та правове регулювання патологоанатомічної служби в Україні (2018)
Приліпко С. М. - Інноваційний механізм розвитку обслуговуючої кооперації у житловій та будівельно-експлуатаційній сферах у сільських територіальних громадах (2018)
Сисюк В. М. - Вплив соціально-гуманітарних факторів валеології на становлення державної політики з фізичної культурита масового спорту в Україні (2018)
Сімак С. В. - Формування інституційних механізмів взаємодії громадянського суспільства та бізнесу (2018)
Сіренко Р. Р. - Ефективність державного регулювання процесами соціалізації української молоді за її активної участі у масовому спорті (2018)
Сторожев Р. І. - Нормативно-правове забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності (2018)
Шмагун А. В. - Оцінювання концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі механізму знаннєвого спілкування (2018)
Шостак С. М. - Особливості механізму державного управління інвестиційними проектами, що реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій (2018)
Ярошович В. І. - Ефективність законодавчого та нормативно-правового забезпечення державної молодіжної політики щодо можливостей самореалізації у молоді в Україні (2018)
Аршиннікова А. В. - Взаємозв’язок корупції та політичної нестабільності: науковий дискус та сучасні реалії (2018)
Ларіна Н. Б. - Клієнтоорієнтований підхід у професіоналізації управлінських кадрів (2018)
Фищук І. М. - Управління змінами у державних організаціях у трансформаційних умовах в Україні (2018)
Пилипенко Я. В. - Бюджетна децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Бондаренко О. Г. - Модель оцінювання діяльності органів управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці, Василенко В. П. (2018)
Горник В. Г. - Розвиток інструментарію державної політики забезпечення безпеки національної економіки в контексті антикризового управління, Кравченко С. О. (2018)
Оноприенко О. С. - Зміст завдань сил Національної гвардії України у разі виникнення надзвичайної ситуації внаслідок аварій на гідротехнічних спорудах, Споришев К. О. (2018)
Шерстюк А. Д. - Особливості ведення розвідки Національною гвардією України у забезпеченні громадської безпеки та охороні громадського порядку під час проведення масових заходів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Богатир В. К. - Історико-правова характеристика становлення ліквідаційної процедури як окремої судової процедури в справах про банкрутство (2019)
Гончаров А. В. - Життєвий шлях, юридичні погляди та педагогічна діяльність В. Г. Кукольника (1765–1821), Гончаров М. В. (2019)
Павліченко Є. В. - Становлення порівняльного правознавства та порівняльно-правової методології, Голинська М. І. (2019)
Пашутін В. В. - Симулякри в праві: запрошення до дискусії (2019)
Щамбура Д. В. - Концепція юридичного плюралізму як основа дослідження неофіційного права (2019)
Костюченко О. Є. - Правове забезпечення якості трудового життя працівників в умовах інтеграції України до Євросоюзу (2019)
Назимко О. В. - Міжнародне право як джерело трудового права України (2019)
Гузенко О. П. - Актуальні сегменти правових регуляторів циклу фінансової безпеки підприємств, Хайлова Т. В. (2019)
Орлов В. А. - Правові засади становлення муніципальної варти в Україні (2019)
Циганов О. Г. - Характеристика стадій адміністративно-процедурної діяльності правоохоронних органів України з надання адміністративних послуг (2019)
Данилевський А. О. - Перспективи розвитку інституту кримінального проступку (2019)
Лобач А. М. - Право на отримання освіти як об’єкт кримінально-правової охорони (2019)
Пилипенко Є. О. - Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці відповідно до законодавства країн змішаної та далекосхідної правових систем (2019)
Сорокіна Л. В. - Особа злочинця, яка вчиняє злочини у сфері пенсійного забезпечення (2019)
Войчишена М. В. - Криміналістична характеристика наслідків вчинення кримінальних правопорушень за фактами обігу порнографічних предметів (2019)
Волобоєв А. О. - Організація і планування розслідування незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (2019)
Городецька М. С. - Визначення предмета відання слідчого судді за територіальним критерієм щодо звернень учасників кримінального провадження (2019)
Пилипенко Д. О. - Нормативні аспекти врегулювання депутатського імунітету в кримінальному процесі України, Тарасенко О. С. (2019)
Павлиш Т. Г. - До проблеми розвитку професійної мобільності викладача закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання (2019)
Сабельникова Т. М. - Культурна політика держави й суспільний прогрес (2019)
Данилевська Ю. О. - Особливості дотримання права на захист особи, яка вчинила адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розгляд якого належить до компетенції Національної поліції (2019)
Сіроштан Ю. В. - Адміністративна діяльність патрульних служб поліції Великобританії, Канади, США та Франції: упровадження позитивного досвіду в Україні (2019)
Шелехов А. О. - Деякі особливості застосування чинного законодавства в діяльності Національної поліції України, Корнієнко М. В. (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються у збірнику наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2018)
Байдаченко В. - Техніко-тактичні дії фехтувальників-шаблістів високої кваліфікації в різних умовах ведення поєдинку, Гамалій В., Шевчук О. (2018)
Ван В. - Специфічні характеристики спеціальної витривалості кваліфікованих веслувальників на байдарках на дистанції 1000 м, Дяченко А. (2018)
Козлов К. - Багаторічна підготовка легкоатлетів (узагальнення світового досвіду) (2018)
Kohut I. - Adaptive sports: features of its origin and problems of development, Kropivnitskaya T., Goncharenko I., Marynych V., Matvieiev S. (2018)
Максимова Ю. - Ідеомоторне тренування акробатів під час навчання базових елементів на етапі попередньої базової підготовки, Юрченко Ю., Максимов С. (2018)
Нікітенко О. - Інформативність комп’ютерних програм тестування когнітивних і психомоторних можливостей спортсменів у рукопашному бою (2018)
Подгурський С. - Особливості техніко-тактичної та швидкісно-силової підготовки кваліфікованих спортсменів у таїландському боксі (2018)
Тракалюк Т. - Ефективність диференційованої програми розвитку рухових якостей кваліфікованих спортсменок на етапі спеціалізованої базової підготовки у спортивних танцях, Єременко О. (2018)
Афанасьєв С. - Характеристика опорно-ресорних властивостей стопи дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі фізичного виховання, Бурдаєв К. (2018)
Баннікова Р. - Перспективи застосування оздоровчих ­технологій у профілактиці остеопорозу у віл-інфікованих, Пархоменко М. (2018)
Гончарова Н. - Соціально-педагогічні передумови розробки концепції здоров’яформуючих технологій у процесі фізичного виховання школярів (2018)
Григор'єва Н. - Показники функціонального тестування та якості життя жінок старших вікових груп з переломами тіл хребців, Поворознюк В., Баннікова Р., Рибіна О. (2018)
Коробейніков Г. - Функціональна асиметрія мозку і когнітивні стратегії у спортивних єдиноборствах, Коробейнікова Л., Вольський Д., Го Ш. (2018)
Нагорна А. - Використання інформаційних технологій у процесі проектування профілактично-оздоровчих занять жінок зрілого віку, Андрєєва О. (2018)
Петровська Т. - Модель позашкільних занять карате, спрямована на психофізичний та соціальний розвиток дітей молодшого шкільного віку, Імас Є., Сергієнко В. (2018)
Імас Є. - Організаційно-методичні засади розвитку студентського спорту: вітчизняний та зарубіжний досвід, Дутчак М., Катерина У. (2018)
Кроль І. - Обізнаність школярів закладів загальної середньої освіти з питань культурної спадщини олімпійського руху (2018)
Круцевич Т. - Наслідки руйнації конструкту фізична підготовленість в архітектоніці предмета фізична культура, Саїнчук М., Підлетейчук Р. (2018)
Сейсенбеков Э. - Олимпийское образование в педагогическом процессе, направленное на воспитание подрастающего поколения, Тастанов А., Жумадилханов А., Жоксилмович M. (2018)
Бабич І. М. - Нетрадиційні сорти винограду в Україні, Мукоїд Р. М., Василів В. П., Кос Т. С. (2018)
Божко Н. В. - Розробка м'ясомістких запечених виробів з м’яса птиці, Тищенко В. І., Пасічний В. М., Сацький М. М. (2018)
Бокій О. В. - Стійкість функціонування продовольчої системи (2018)
Вербицький С. Б. - Забезпечення стабільності теплотехнічних характеристик теплообмінників при копченні м’ясопродуктів, Усатенко Н. Ф., Доброскок С. С., Калашник М. Г. (2018)
Войцехівська Л. У. - Дослідження впливу бактеріального препарату "ЛРР" на функціонально-технологічні показники м’яса впродовж процесу соління, Борсолюк Л. М., Шелкова Т. В., Гавриленко А. В. (2018)
Григоренко Н. О. - Дослідження зміни технологічної якості соку Sorghum Saccharatum у процесі зберігання стебел, Даниленко С. В., Штангеєва Н. І. (2018)
Заславський О. М. - Динаміка засвоювання елементів грибами шиїтаке, Гавриленко О. С., Козич О. М., Станіславів С. І., Бахлуков Д. О., Веліканов О. О. (2018)
Коваленко О. В. - Потенціал матеріально-сировинних ресурсів у виробничих ланцюгах основних галузей харчової промисловості, Лисенко Г. П. (2018)
Коткова Н. С. - Від експортно-сировинного сценарію до конкурентної моделі розвитку економіки України в умовах глобальних викликів (2018)
Кохан О. О. - Дослідження впливу фруктози і глюкози на технологічні операції виробництва неглазурованих помадних цукерок, Онофрійчук О. С., Ткаченко С. В. (2018)
Кушніренко А. М. - Проблеми та напрями розвитку сучасних підприємств з розливу мінеральних вод в Україні (2018)
Матко С. В. - Вибір рецептурних компонентів для виробництва плодових соусів на основі ягід кизилу, Мельник Л. М., Шейко Т. В., Ткаченко С. В. (2018)
Михонік Л. А. - Показники якості заквасок спонтанного бродіння з борошна круп’яних культур в процесі низькотемпературного консервування, Гетьман І. А., Бєла Н. І., Богдан Г. С. (2018)
Науменко О. В. - Новий бактеріальний препарат "Іпровіт-Біфідолюкс" у медичній практиці, Бережницька Т. Г., Кігель Н. Ф., Вережак Д. В. (2018)
Паска М. З. - Розробка рецептур та удосконалення технології функціональних м’ясних посічених напівфабрикатів та котлет з використанням білкового збагачувача, Маслійчук О. Б. (2018)
Пашова Н. В. - Вплив борошна знежиреного насіння олійних культур та порошку топінамбура на якість та безпечність житнього хліба, Волощук Г. І., Грегірчак Н. М., Карпик Г. В. (2018)
Самілик М. М. - Удосконалений спосіб отримання меляси низької чистоти з метою підвищення ефекту кристалізації сахарози (2018)
Семко Т. В. - Вимоги ЄС щодо безпечності харчових продуктів та особливості впровадження НАССР в м’ясній промисловості України, Іваніщева О. А. (2018)
Хомічак Л. М. - Використання зерна пшениці м'якої озимої вітчизняної селекції для отримання модифікованого борошна, Кузнєцова І. В., Маринін А. І., Висоцька С. І. (2018)
Юрченко Н. С. - Концепція оцінки соціально-економічного стану та потенціалу самозабезпеченості основними продовольчими ресурсами окремого регіону (2018)
Ященко Л. О. - Обґрунтування стратегічних напрямів розвитку цукрової галузі до 2030 року (2018)
Карлова В. В. - Пріоритети гуманітарної політики в умовах викликів та загроз національній безпеці України (2018)
Крук С. І. - Методологія побудови інституційних механізмів державного управління у сфері національної безпеки (2018)
Пугач В. Г. - Адміністративна система в постімперській проекції (2018)
Ажажа М. А. - Структурно-функціональні особливості державного управління модернізаційними процесами у сфері вищої освіти (2018)
Алебрі Мохамед Абдулла - Соціально-еколого-економічні тенденції розвитку водосховищ у різних регіонах України (2018)
Алхемері Мохаммед Алі - Тенденції реалізації сучасних механізмів антикризового публічного управління територіями (2018)
Голяшкіна О. А. - Органи судової влади в механізмі запобігання та подолання конфлікту інтересів у публічному управлінні (2018)
Євсюков О. П. - Удосконалення державних механізмів забезпечення соціально-економічної безпеки (2018)
Колодій О. М. - Вплив децентралізації на зміцнення ролі органів місцевого самоврядування в Україні (2018)
Константинівська А. К. - Особливості запровадження електронного урядування в Україні (2018)
Костюк Т. О. - Держава – академічна свобода – інтернаціоналізація вищої освіти: ступінь взаємозалежності (2018)
Крилова І. І. - Формування системи державного регулювання сфери водопостачання та водовідведення (2018)
Мохова Ю. Л. - Європейський досвід державного регулювання легкої промисловості (2018)
Муц Луай Файсал - Міграційна криза в суспільстві Євросоюзу внаслідок політики мультикультуралізму (2018)
Олійник А. М. - Критерії та показники діяльності в механізмі оцінювання державних службовців органів доходів і зборів України (2018)
Столар В. М. - Деякі аспекти нормативно-правового забезпечення надання державних послуг в Україні (2018)
Хома О. З. - Функції державного регулювання розвитку освітніх послуг України в умовах децентралізації (2018)
Мельничук Т. П. - Правообмеження в публічній службі в Україні та в деяких країнах Європи (2018)
Сімак С. В. - Доцільність взаємодії публічного та приватного секторів при реализації соціально-економічних проектів (2018)
Споришев К. О. - Порядок планування раціонального застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів під час виконання завдань із припинення масових заворушень силами Національної гвардії України, Луньов О. Ю., Матросов М. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Гончарова О. М. - Колекції творів українських митців другої пол. ХІХ – першої пол. ХХ ст. у художніх музеях США (2018)
Трач Ю. В. - Інтерактивність і віртуальність як феномени сучасності (2018)
Радіонова Л. О. - Знак і символ як форми комунікації культур у сучасних умовах (2018)
Доброєр Н. В. - Креативність як спосіб самоідентифікації (на прикладі сучасного українського музичного соціокультурного простору) (2018)
Сапожнік О. В. - Церковний спів як феномен духовної культури українського православ’я (XI–XVIII століття) (2018)
Холодинська С. М. - Український мистецький авангард початку ХХ століття в європейському культурному просторі (2018)
Кухаренко О. О. - Цикл українських традиційних родильних обрядів: структурно-функціональний аналіз (2018)
Толмачова І. А. - Благодійництво в контексті обрядово-ритуальної та звичаєвої культури українців (2018)
Москаленко А. В. - Пам’ятки археології Канівського Подніпров’я в контексті збереження культурної спадщини: історіографічний аспект (2018)
Смоліна О. О. - Культурна ідентичність як динамічне утворення (на прикладі культурної самоідентифікації населення Східних областей України), Ополонін А. М. (2018)
Коваленко Є. Я. - Культура управління на шляху від середньовіччя до індустріалізму крізь призму економічних шкіл (2018)
Бондарчук Я. В. - Концепції розвитку світової культури другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (2018)
Дабло Л. Г. - Європейські виміри української культурологічної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. у контексті наукової діяльності Дмитра Овсянико-Куліковського (2018)
Яців І. В. - Україноцетричні вектори творчої діяльності Мирона Федоріва (2018)
Гаєвська Т. І. - Трансформація цінності дитинства в контексті суспільних змін: культурологічний вимір, Вишневська Г. Г. (2018)
Левчук Я. - Традиційна українська дитяча субкультура в сучасному музейному просторі (2018)
Бабушка Л. Д. - Фестивація як тотальна артизація культури повсякденності (2018)
Легенький І. Ю. - Абсолют у музичній культурі (2018)
Ареф’єва Є. Ю. - Поетика як хорея та аретея: синкретизм музики І. Стравінського (2018)
Адамовська М. С. - Туристичні практики в модусі культурних поворотів (2018)
Шибер О. О. - Рекреаційно-дозвіллєві практики в контексті становлення індустрії "4.0" (2018)
Виткалов С. В. - Регіональні культурні практики в діяльності музеїв Рівненщини, Бояр Н. М. (2018)
Гоголюк О. П. - Підвищення ефективності алгоритмічного забезпечення побудови дискретних макромоделей та їхня адаптація до програм розрахунку електричних кіл, Козак Ю. Я., Росоловскі Є., Стахів П. Г. (2019)
Васьковский Ю. Н. - Усовершенствование и оптимизация рельсового ускорителя электропроводных тел, Райчев П. О. (2019)
Волков І. В. - Підвищення ефективності пристроїв перетворювальної техніки шляхом керування часом заряду (перезаряду) їхніх ємнісних накопичувачів енергії, Зозульов В. І., Христо О. І. (2019)
Петрушин В. С. - Модіфікація критерію приведених витрат для проектування енергозберігаючих асинхронних двигунів, Єноктаєв Р. М. (2019)
Милых В. И. - Сравнительный численно-полевой анализ мощности магнитных потерь в двигателе постоянного тока, Дзенис С. Е. (2019)
Кучинський К. А. - Механічні характеристики лобових частин обмотки статора турбогенератора за різних варіантів їхнього кріплення в торцевій зоні осердя, Крамарський В. А., Тітко В. О., Гуторова М. С. (2019)
Фриз М. Є. - Статистичний аналіз періодичної авторегресії з випадковими коефіцієнтами в задачах оперативного прогнозування електроспоживання підприємств, Щербак Л. М. (2019)
Терешкевич Л. Б. - Метод обмеженого перебору варіантів для задач внутрішнього симетрування однофазних електроприймачів, Хоменко О. О. (2019)
Сивокобыленко В. Ф. - Микропроцессорная селективная защита от замыканий фазы на землю в электрических сетях с катушкой Петерсена в нейтрали, Лысенко В. А. (2019)
Паньків В. І. - Виявлення в онлайн режимі насичення магніто-проводів високовольтних трансформаторів струму трифазних первинних вимірювальних каналів електричних підстанцій в перехідних режимах енергосистем, Танкевич Є. М. (2019)
Юрченко О. М. - Дослідження роботи насосних агрегатів у режимі стабілізації рівня рідини в резервуарі на основі імітаційної моделі, Чермалих О. В., Данілін О. В. (2019)
Лисенко В. П. - Енергоефективна система керування електротехнологічним комплексом промислових теплиць, Болбот І. М., Лендєл Т. І. (2019)
Мельник В. Г. - Повышение производительности измерительных систем с емкостными сенсорами, Борщев П. И., Василенко А. Д., Слицкий А. В. (2019)
Ламеко А. Л. - Вариационный метод измерения разности фаз (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Popov N. N. - New coding sequences formation by viruses with the help of horizontal transfer and gene duplication, Sklyar N. I., Kolotova T. Yu., Davidenko M. B., Voronkina I. A. (2019)
Obaid Hiro - Parasitic stages isolation from soil samples of Kirkuk technical college (2019)
Kovalevska I. V. - A study of the influence of solvents on crystallographic characteristics of local anesthetics, Borko Ye. A., Poluian S. M. (2019)
Малий В. П. - Аналіз рівнів цитокінів у хворих на вірусний гепатит A у різні стадії захворювання в залежності від генотипу збудника, Асоян І. М., Бойко В. В. (2019)
Verkhovodovoda Y. V. - In vitro antimicrobial study of new modifications of Salvia officinalis extracts, Kireyev I. V., Koshovyi O. M. , Osolodchenko T. P. (2019)
Tolmachova К. S. - Antibacterial action of the phytosubstances from Ledum palustre shoots, Kireyev І. V., Osolodchenko T. P., Koshovyi O. M., Upyr Т. V. (2019)
Osolоdchenko T. P. - Primary microbiological screening of amino acids and their modified variants, Andreieva I. D., Ponomarenko S. V., Komisarenko A. N., Koshoviy O. M., Zavada N. P., Ryabova I. S. (2019)
Farber B. - Application of synergetic set of TRIZ priciples for developing cAMP - accumulation activators and their influence on multi-drug resistance microorganisms, Martynov A., Osolodchenko T., Kleyn I. (2019)
Farber B. - Method of images and influence of lighting radiation intensity on student learning effectivity in hygiene and ergonomics of education, Manzini D. (2019)
Zaremba N. - Informational and educational internet application, as a form of pharmaceutical intervention in the medication-taking behavior of the applicants of higher medical education, Zimenkovskyі A. (2019)
Shapovalov V. V. (Jr.) - Experience of the USA concerning an organization of healthcare system for pharmaceutical provision for privileged categories of citizens, Gudzenko A. O. , Andrieieva V. V., Shapovalova V. O., Shapovalov V. V. (2019)
Bobina I. V. - Vladimir Pavlovich Bobin – a doctor and social activist of Kharkiv medical society (dedicated to his 160-year anniversary), Lutenko M. A., Andreyev G. I., Popov N. N., Davydenko M. B. (2019)
Большаков В. І. - Спосіб поліпшення структури і властивостей труб з низьколегованих сталей, Дергач Т. О., Сухомлин Г. Д. (2019)
Вахрушева В. С. - Контроль поширення в’язкої тріщини у сучасних магістральних газопроводах, Лючков А. Д., Пушкаренко М. В. (2019)
Губенко С. І. - Види і структура гетерофазних включень в сталях, Беспалько В. М. (2019)
Дейнеко Л. Н. - Использование аппаратно-программного обеспечения для оптимизации новых и существующих технологий и оборудования для термического упрочнения рельсов, Москаленко А. А., Перчун Г. И. (2019)
Калініна Н. Є. - Зміна властивостей деформованих алюмінієвих сплавів під час модифікування, Давидюк А. В., Калінін В. Т., Носенко О. П., Носова Т. В., Мамчур С. І. (2019)
Королянчук Д. Г. - Структура и физико-механические свойства электролитических сплавов Ni–Co, Овчаренко В. И., Трофименко В. В. (2019)
Kutsova V. Z. - The structure and properties formation of the modificated Al−Mg−Si−Cu alloy, Ayupova Т. А., Shvets О. V., Storozhko K. D. (2019)
Лаухін Д. В. - Дослідження впливу зовнішнього навантаження на розподіл пластичної деформації в структурі низьковуглецевих мікролегованих сталей після прискореного охолодження, Бекетов О. В., Ротт Н. О., Тютєрєв І. А., Іванцов С. В., Шаповал А. В., Брагар Є. О. (2019)
Ставровская В. Е. - Влияние схемы прокатки последеформационного охлаждения на механические свойства листового проката из V−Nb−Al-содержащей стали, Ефременко В. Г., Зотов Д. С., Сагиров Р. И., Зурнаджи В. И., Чабак Ю. Г. (2019)
Антипцева О. Ю. - Залучення споживачів до створення конкурентоспроможної ринкової пропозиції в контексті клієнтоорієнтованого підходу, Гусаров О. О., Обидєннова Т. С. (2019)
Баришевська І. В. - Теоретичні аспекти управління витратами на сільськогосподарських підприємствах, Богачук М. І., Резніченко А. М. (2019)
Бечко П. К. - Податкові пільги як інструмент реалізації концепції справедливості в оподаткуванні, Барабаш Л. В., Лиса Н. В. (2019)
Бойко С. В. - Горизонтальне вирівнювання обласних бюджетів України в умовах децентралізації, Гошовська В. В., Гнатенко О. А. (2019)
Brychko M. - Trust in Hryvnia: Functional Aspect, Badalov H. (2019)
Бурляй А. П. - Гносеологія поняття "екологізація сільського господарства" в контексті сталого розвитку суспільства, Бурляй О. Л. (2019)
Вакун О. В. - Адаптивність програмного забезпечення для подання звітності до вимог користувачів, Грабчук І. Л., Захарчук В. В. (2019)
Valiullina Z. V. - Identification of Features of an International Institute in the Activities of Corporations (2019)
Гнатюк А. А. - Дилема зміни вартості активів (2019)
Гордієнко Л. А. - Науково-методологічні підходи фінансування соціальних виплат малозахищеним верствам населення (2019)
Добрик Л. О. - Концепт формування потенціалу держави та її регіонів і механізми його реалізації (2019)
Доценко І. О. - Концептуальні підходи до визначення сутності поняття фінансової стабільності банку (2019)
Дубініна М. В. - Соціальний облік: закордонний та вітчизняний досвід, Галкін В. В., Трум О. Ю., Височанська А. В. (2019)
Єрмакова О. А. - Теоретико-концептуальний базис інноваційної парадигми "зеленої економіки" в умовах глокалізації (2019)
Єфремова Н. Ф. - Соціально відповідальні інвестиції: сутність та напрями спрямування, Коваленко О. В., Присвітла О. В. (2019)
Mustopa Z. - Factors Decreasing Water Crossing Retribution as One of Regional Own Source Revenue of South Sumatera Province in 2017, Azwardi Azwardi (2019)
Zachosova N. - New Developments in State Regulation of Banking Safety and Security of the Non-Banking Financial Market: Expectations from SPLIT, Nosan N., Bauer G. (2019)
Звірід Н. В. - Використання статистичних методів при реалізації аналітичних процедур аудиту (2019)
Жук Л. В. - Концептуальні засади побудови стратегій розвитку наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти (2019)
Калюжна О. В. - Розвиток зернової логістики в Україні, Іваненко Т. Я., Мартіросян Я. Г. (2019)
Кoблянськa O. I. - Методика i організація обліку доходів i витрат комерційних банків, Зaхaрчук A. I., Коблянська Г. Ю. (2019)
Короленко Р. В. - Державний борг України: сутність та управління, Потапчук А. В. (2019)
Krasnyuk M. - Reengineering of a Logistic Company and its Information System Taking into Account Macroeconomic Crisis, Hrashchenko I., Krasniuk S., Kustarovskiy O. (2019)
Лугова О. І. - Професійна етика в роботі бухгалтера, Єременко А. В., Кириченко І. О., Косовська Ю. С. (2019)
Макаренко І. О. - Світовий досвід запровадження стратегій сталого розвитку та корпоративної соціально-екологічної відповідальності у контексті посилення національної конкурентоспроможності, Биченко Д. О., Макаренко С. М. (2019)
Малюта К. Г. - Фактори інвестиційної привабливості туристичної сфери України (2019)
Мовчанюк А. В. - Особливості функціонування спроможної територіальної громади в умовах децентралізації влади (2019)
Nurhayati Nurhayati - The Effect of Financial Policy on Tax Aggressiveness for Manufacturing Companies Listed at Indonesia Stock Exchange, Didik Susetyo, Luk Luk Fuadah (2019)
Палехова В. А. - Чинники економічного зростання: пошуки пріоритетів для України (2019)
Патика Н. І. - Світовий ринок продуктів тваринного походження та напрями посилення позицій України на ньому, Пріб К. А. (2019)
Пахольчук В. В. - Теоретичний та практичний підхід до аналізу даних фінансування Збройних Сил України та інших військових формувань (2019)
Петренко О. П. - Фінансово-економічний аналіз ринку зерна як передумова продовольчої безпеки України (2019)
Смачило В. В. - Класифікаційна система підприємств агропромислового комплексу, Божидай І. І. (2019)
Соляр В. В. - Параметрична модель екосистеми освітніх інновацій регіону (2019)
Ставська Ю. В. - Маркетингові інструменти та їх вплив на стабілізацію економічного стану підприємства (2019)
Струк Н. П. - Економіка добробуту Вілфредо Парето як теоретична основа забезпечення високої якості життя населення, Струк Т. В. (2019)
Тимощик Л. П. - Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність, на прикладі ікон (2019)
Ховрак І. В. - Еволюція парадигмату регіонального розвитку (2019)
Цалан М. І. - Кластерна модель розвитку лісогосподарської діяльності в регіоні (2019)
Chernyavska I. - Organizational Support for Industrial Restructuring at Metallurgical Enterprises (2019)
Shvets S. M. - Early Warning System: Logit/Probit introduction for Ukraine (2019)
Title (2019)
Table of Contents (2019)
Козей A. С. - Методика порогової сегментації КТ-зображень кісток скелета, Ніколов М. О., Бурбурська С. В., Галузинський О. А. (2019)
Prigancová A. - Some Aspects of Mathematical Modeling of the Electromagnetic Field Influence on the Human Brain, Hvoždara M., Túnyi I., Gorgo Yu. P., Mamilov S. A. (2019)
Сверстюк А. С. - Дослідження глобальної притягувальності розв’язків і стійкості моделі імуносенсора з використанням різницевих рівнянь на гексагональній решітці (2019)
Примаченко С. В. - Вплив складу супрамолекулярних комплексів зостеран–борна кислота на ефективність ростових процесів злакових культур, Кустовська А. Д., Мохнєв Д. С. (2019)
Гергелюк Т. С. - Вплив інтерферону альфа-2b на багатоклітинні пухлинні сфероїди лінії MCF-7, збагачені стовбуровими пухлинними клітинами, Перепелиціна О. М., Остапченко Л. І., Сидоренко М. В. (2019)
Сербов В. О. - Аналіз впливу механічних чинників при глибинному культивуванні мікроорганізмів, Мотроненко В. В. (2019)
Клестова З. С. - Експериментально-теоретичне обґрунтування розробки експрес-методу виявлення ентеровірусів у воді методом поверхневого плазмонного резонансу, Ющенко А. Ю., Блоцька О. Ф., Маслов В. П., Ушенін Ю. В., Дорожинський Г. В., Кравченко С. О., Дорожинська Г. В. (2019)
Кузьмін О. Є. - Гармонійний розвиток вищих навчальних закладів як концепція державного регулювання їх діяльності, Мельник О. Г., Яструбський М. Я. (2017)
Кіщак І. Т. - Глобалізація та економічна безпека: сучасний аспект, Слюсаренко А. В. (2017)
Григорук І. І. - Перспективи розвитку сфери виробництва біодизельного палива в Україні (2017)
Попадинець Н. М. - Особливості розвитку та проведення масових заходів в Україні (2017)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку політики ресурсозбереження на макрорегіональному рівні, Галаганов В. О. (2017)
Пшик Б. І. - Методологічні засади дослідження міжбюджетних відносин в контексті розвитку процесів фінансової децентралізації (2017)
Беновська Л. Я. - Напрямки вдосконалення фінансування середньої освіти з місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації (2017)
Жовтанецька Я. В. - Комплексний підхід до діагностики кризових явищ у фінансовій діяльності банків України (2017)
Левченко О. А. - Фінансово-кредитний механізм забезпечення лізингових операцій (2017)
Васьківська К. В. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва: теоретичний аспект, Децик О. І., Прокопишак О. Б. (2017)
Пасінович І. І. - Необхідність і напрями модернізації механізму фінансового забезпечення ЖКГ, Іванець Л. В. (2017)
Савіна Н. Б. - Рейтингова методика оцінки фінансового стану банківської системи, Ковшун Н. Е., Капраль О. Р. (2017)
Копилюк О. І. - Механізм управління фінансовою безпекою банків України (2017)
Голинський Ю. О. - Складові оцінки якості державного фінансового контролю виконання бюджетів, Луців Л. М. (2017)
Осадчук Ю. М. - Механізм державного регулювання ринку фінансових послуг (2017)
Луцків О. М. - Організаційно-інноваційні засади розвитку підприємництва регіону, Габрель М. С. (2017)
Кудря Я. В. - Методичний підхід до оцінки ресурсозабезпеченості інноваційно-інвестиційного розвитку корпорації (2017)
Лаврів І. М. - Вплив цінових факторів на розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств Львівської області (2017)
Завійський О. І. - Інвестиційно-інноваційна активність послуг автотранспортних підприємств: стан та перешкоди (2017)
Бирка М. І. - Модель вибору іноземного інвестора у процесі залучення прямих іноземних інвестицій на підприємство (2017)
Пилипів Н. І. - Сутність банкрутства підприємства як економічної категорії для потреб обліку та аудиту, Максимів Ю. В. (2017)
Пелехатий А. О. - Напрями удосконалення управління грошовими потоками суб’єктів господарювання, Долбнєва Д. В. (2017)
Скриньковський Р. М. - Бізнес-діагностика підприємства як особливий вид консультаційних послуг, Шпак О. Г. (2017)
Попський А. В. - Інституційне забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу (2017)
Кіслова І. В. - Роль та особливості фінансового потенціалу в структурі економічного потенціалу аграрного підприєства (2017)
Іщук С. О. - Сценарне моделювання розвитку економіки регіону (2017)
Стефінін В. В. - Організаційно-економічні засади розвитку лісового сектору в регіонах України, Попадинець Н. М. (2017)
Піхоцька О. М. - Корупція як загроза соціально-економічного розвитку регіонів України, Пелехатий А. О. (2017)
Карп’як М. О. - Формування креативних просторів та їх значення для економічного розвитку регіону в умовах децентралізації влади (2017)
Кривокульська Н. М. - Впровадження новітніх технологій в процеси менеджменту і регламентування діяльності персоналу в органах місцевого самоврядування, Апостолюк О. З. (2017)
Мельник М. І. - Пріоритетні напрями управління сталим розвитком сільських територій в умовах децентралізації (2017)
Залуцький І. Р. - Концептуальні пріоритети державної політики розвитку сільських територій в умовах реалізації угоди про асоціації між Україною та ЄС: специфіка актуалізації та проблеми реалізації (2017)
Капленко Г. В. - Про використання відомостей з історії України та історії української економічної думки в процесі викладання у вітчизняних вишах навчальної дисципліни "Адміністративний менеджмент" (2017)
Міхель Р. В. - Методи підвищення рівня конкурентоспроможності промисловості: світовий досвід (2017)
Войтків П. С. - Сучасний стан та використання земельних ресурсів (на прикладі Бродівського району Львівської області), Кравців С. С. (2017)
Панас Я. В. - Порівняльна оцінка науково-дослідної та інноваційної діяльності в Україні, Польщі та Німеччині, Ткач С. М. (2017)
Тимечко І. Р. - Особливості розвитку прикордонних територіальних громад (2017)
Перетятко Л. А. - Формування експортної стратегії як запорука розвитку експортного потенціалу України (2017)
Черторижський В. М. - Специфіка розвитку тіньової економіки прикордонних регіонів України (2017)
Шемшученко Ю. С. - Інституційні аспекти організації правознавчих наукових досліджень в Україні. До 70-річчя Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (2019)
Оніщенко Н. М. - Контроль за забезпеченням прав людини: дихотомія впливу (2019)
Пархоменко Н. М. - Теоретичні та практичні аспекти правового регулювання в сучасній Україні (2019)
Бобровник С. В. - Правозастосовні акти: природа, сутність та місце в системі законодавства (2019)
Малишев Б. В. - Теоретико-правова характеристика прецедентної норми права (2019)
Тарахонич Т. І. - Метод моделювання як засіб оптимізації правового регулювання (2019)
Богініч О. Л. - Представницька демократія: сучасні виклики та загрози (2019)
Макаренко Л. О. - Національна домінанта у правовій культурі (2019)
Львова О. Л. - Ідея влади в часи реформації: Ян Гус, Мартін Лютер, Жан Кальвін (2019)
Сунєгін С. О. - Правова ідеологія: матеріальні та духовні засади формування і розвитку в контексті сучасних реалій (2019)
Васецький В. Ю. - Правова антропологія: філософські аспекти з позиції становища особи в суспільстві (2019)
Скрипнюк О. В. - Конституція УНР 1918 р. і сучасний конституціоналізм (2019)
Ющик О. І. - Доктринальний підхід – необхідна умова політико-правових реформ в Україні (2019)
Зайчук О. В. - Проблема набуття громадянства за законодавством Української Народної Республіки та ЗУНР (2019)
Батанов О. В. - Актуальні проблеми конституційно-правового забезпечення ґендерної рівності у місцевому самоврядуванні: вітчизняний та світовий досвід (2019)
Костецька Т. А. - Про контроль у інформаційній сфері в контексті децентралізації влади (2019)
Батанова Н. М. - Конституційний контроль та конституційно-правова відповідальність: концептуальні проблеми співвідношення та взаємодії (2019)
Музика І. В. - Деякі актуальні теоретичні та методологічні проблеми сучасної історико-правової науки (2019)
Окіпнюк В. Т. - Державний терор як елемент системи тоталітарного владарювання в Україні у 1929–1953 роках (2019)
Бондарук Т. І. - Історико-правові дослідження в контексті нової гуманітаристики: деякі тенденції і акценти (2019)
Іванова А. Ю. - Конституція Української Народної Республіки: до історії творення (2019)
Самойленко О. О. - Державна служба імперського періоду як об’єкт дослідження сучасних українських вчених (2019)
Малишев О. О. - Адріанів поділ скарбу і археологічне право (2019)
Худояр Л. В. - Витоки принципу рівності в європейському конституціоналізмі кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття (2019)
Малишева Н. Р. - Дистанційне зондування Землі з космосу – не лише технічна проблема (2019)
Кулинич П. Ф. - Цілі земельного права України (2019)
Красіліч Н. Д. - Еколого-правові проблеми поводження з побутовими відходами в Україні та перспективи їх вирішення (2019)
Кузнєцова С. В. - Загальна характеристика та деякі підстави виникнення правовідносин у сфері охорони клімату (2019)
Гурова А. М. - Компаративний аналіз дозвільної системи космічної діяльності за законодавством України та Франції (2019)
Бабаскін А. Ю. - Забезпечувальний платіж як спосіб забезпечення виконання зобов’язань (2019)
Андрійко О. Ф. - Форми і методи адміністративного контролю в умовах децентралізації виконавчої влади, Банчук О. А. (2019)
Тимощук В. П. - Підвищення ефективності та законності міжмуніципального співробітництва у сфері адмінпослуг (2019)
Ісаєва Н. К. - Організаційно-правові аспекти фінансового контролю в Україні в контексті децентралізації влади (2019)
Кисіль Л. Є. - Адміністративно-правові аспекти контролю органів виконавчої влади за реалізацією повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування (2019)
Дерець В. А. - Адміністративно-правові засади реформи місцевих органів виконавчої влади (2019)
Воротіна Н. В. - Парламентський контроль у бюджетній сфері: теоретичні проблеми та особливості правового регулювання (2019)
Костенко О. М. - Тероризм: поняття і протидія йому у світлі соціального натуралізму (2019)
Кваша О. О. - Дотримання судом принципу справедливості при призначенні покарання за незакінчений особливо тяжкий злочин (2019)
Загиней З. А. - Потерпілий за статтею 46 Кримінального кодексу України: окремі проблеми тлумачення (2019)
Кубальський В. Н. - Проблеми кримінально-правової протидії колабораційній діяльності (2019)
Козлюк Л. Г. - Деякі аспекти протидії екологічній злочинності в Україні (2019)
Нерсесян А. С. - Теоретичні аспекти процесуальної відповідальності у кримінальній юстиції (2019)
Денисов В. Н. - Світова війна та міжнародне право. До 100-річчя першої світової війни 1914–1918 рр. (2019)
Кресін О. В. - Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності ООН (2019)
Савчук К. О. - Професор Йоган Баптист Шад та становлення університетської науки міжнародного права в Україні на початку XIX ст. (2019)
Проценко І. М. - Права іноземців як складова "людського виміру" ОБСЄ (2019)
Фалалєєва Л. Г. - Реформування суду Європейського Союзу та практика захисту основоположних прав (2019)
Островська Б. В. - Захист права на життя в контексті розв’язання актуальних проблем біоетики в міжнародному праві (2019)
Плавич В. П. - Системне застосування міжнародного права у внутрішньому (національному) правопорядку України (2019)
Кресіна І. О. - Лібералізація, селективність та інтеграція – ключові елементи сучасної міграційної політики, Стойко О. М. (2019)
Горбатенко В. П. - Проблеми і перспективи формування "альтернативної цивілізації" (2019)
Явір В. А. - Концептуальні та політико-правові засади етнокультурної автономії як механізму протидії етнополітичній дезінтеграції України (2019)
Кукуруз О. В. - Трансформаційні процеси в наукових підходах польських вчених (2019)
Менюк Д. О. - Виключні обставини як новела цивільного процесуального законодавства України (2019)
Токарчук О. В. - Національні мотиви державотворення у політико-правовій думці українських інтелектуалів 20–30-х років ХХ ст. (2019)
Дейнека К. О. - Принципи кодифікаційної техніки: сутність, природа, призначення (2019)
Ляшенко Р. Д. - Казуальне судове тлумачення: поняття та принципи (2019)
Кваша Р. С. - Протидія злочинності серед неповнолітніх як пріоритетний напрям державної політики (2019)
Левенець Б. Б. - Проблема виокремлення стадій судового правозастосування (2019)
Барчук А. О. - Процесуальні аспекти прийняття надзвичайних законів (2019)
Пархоменко Н. М. - Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України у 2018 році (2019)
Скрипнюк О. В. - Людська гідність – основа прав людини: доктринальні аспекти (2019)
Загиней З. А. - Другий київський полілог: актуальні проблеми кримінальної юстиції щодо забезпечення прав і свобод людини в умовах судово-правової трансформації в Україні, Кваша О. О. (2019)
Засідання круглого столу, проведеного відділом проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (2019)
Сунєгін С. О. - 9 Міжнародна науково-практична конференція "Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри" (2019)
Скрипнюк О. В. - Національна державність і вітчизняний конституціоналізм доби Української Центральної Ради. До 100-річчя Конституції УНР 1918 р. , Усенко І. Б. (2019)
Скрипнюк О. В. - Права людини і громадянина: конституювання та практика їх реалізації (2019)
Скрипнюк О. В. - Державний, громадський, міжнародний контроль: нові підходи та пошуки ефективних рішень (2019)
Бондарук Т. І. - Міжнародний круглий стіл "політичні партії і громадські рухи в перехідних суспільствах: політико-правовий та історико-правовий аспекти" (2019)
Іванова А. Ю. - 38 Міжнародна історико-правова конференція "Західні і східні традиції та впливи в історії права, держави і юридичної думки" (2019)
Малишев О. О. - ІХ Міжнародна науково-практична конференція Ради молодих учених Інституту держави і права імені В. М. Корецького "Майбутнє науки в обріях права. До 100-річчя Національної академії наук України" (2019)
До 65-річчя від дня народження члена-кореспондента Національної академії правових наук України В. П. Нагребельного (2019)
Ювілей Тетяни Іванівни Тарахонич (2019)
Ювілей Людмили Євгенівни Кисіль (2019)
Малишева Н. Р. - До ювілею В’ячеслава Івановича Олещенка (2019)
До ювілею Костецької Тетяни Анатоліївни (2019)
Шемшученко Ю. С. - До ювілею відомого історика, правознавця і педагога Б. І. Андрусишина (2019)
Горбатенко В. П. - Учитель на всі часи. До 95-річчя від дня народження Володимира Дмитровича Бабкіна, Усенко І. Б. (2019)
Боєчко В. Ф. - Вирішення аграрного питання в Польщі (1918-1926 рр.) (2018)
Kornovenko S. - Рeasant-ideoman in the period of Ukrainian revolution (1917-1921) as an object of the soviet agricultural policy in Ukraine in the end of the 1920s - the beginning of the 1930s (2018)
Комарова О. О. - Діяльність Платона Доманицького щодо подолання фінансової кризи в ощадно-позичковому товаристві с. Колодистого (1908-1910): спроба мікроаналізу (2018)
Кухаренко А. А. - Специфика проведения столыпинских аграрных преобразований на территории Беларуси (1906–1916 гг.) (2018)
Лук’яненко О. В. - Сільськогосподарські наділи педагогічних вишів України під час Голодомору 1932-1933 рр. (2018)
Morozov A. - Ukrainian agricultural co-operation on the eve and in the terms of the revolutionary events of the early 20th century, Pavlova N. (2018)
Pasichna Y. - The agricultural issue on the first All-Russian congress of peasant deputies, Berestoviy A. (2018)
Сокирська В. В. - Російська радянська продовольча політика в Україні на початку 1920-х рр. (2018)
Дідик С. С. - Сільське господарство на територіях Нової Сербії та Новослобідського козацького полку за матеріалами "Щоденника подорожі І. А. Гільденштедта Єлизаветградською провінцією (травень – липень 1774 року)" (2018)
Драган В. І. - Проблеми становища західноукраїнського села у добу австро-угорського панування в творчій спадщині Стефана Коваліва (2018)
Zemzulina N. - Role of rural rebellion movements in state establishment processes in Ukraine (1917-1918): historiographic outline (2018)
Калакура Я. С. - Антропологічний підхід у дослідженнях геноциду-голодомору в Україні 1932-1933 рр. (2018)
Кузьмінець Н. П. - Більшовизація культурно-освітньої сфери у подільському селі у 1920-х роках (2018)
Нечитайло В. В. - Обіг в Україні московських єфімків із ознаками: новітня історіографія дослідження (2018)
Платмір Я. - Українське село Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. у візії інтелігенції: між традицією і модерном (2018)
Присяжнюк Ю. П. - Українське селянство в контексті сучасних дослідницьких завдань (2018)
Петренко І. М. - Роль селянського самоврядування у функціонуванні церковнопарафіяльних шкіл у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі українських лівобережних єпархій) (2018)
Чабан А. Ю. - Природнi умови Середньої Наддніпрянщини та їх вплив на формування та спосіб життя населення (2018)
Чубіна Т. Д. - Історія створення та розвитку навчальних закладів, які займалися підготовкою інженерно-технічних кадрів для сільського господарства Черкаської області, Спіркіна О. О., Коротяєв С. І. (2018)
Гоцуляк В. В. - Нове поповнення богданіани. Рецензія на книгу Степанчука Ю. С. Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії: монографія / Ю. С. Степанчук. – Вінниця: ТОВ "Меркьюрі–Поділля". – 2018. – 572 с. (2018)
Капустян Г. Т. - Рецензія на рукопис монографії ""Найближчі друзі партії": колективи педагогічних вишів України в образах щодення 1920-х – першої половини 1960-х років"": Лук’яненко О. В. – Монографія. Полтава: "Видавництво "Сімон" (2018)
Ukoh S. N. B. - Comparative study on the growth response and remediation potential of panicum maximum and axonopus compressus in lead contaminated soil, Akinola M. O., Njoku K. L. (2019)
Vambol V. - Study of the effectiveness of the use of biodestructors for liquidation of oil slicks on the water surface in emergency situations, Krusir G., Nuzhna K., Zaitseva E., Kaluzhskykh A. (2019)
Farinmade A. E. - Studying the effect of cement dust on photosynthetic pigments of plants on the example Ewekoro cement industry, Nigeria., Ogunyebi A. L., Omoyajowo K. O. (2019)
Katutu R. - Study of natural disasters and of their impact on the environmental condition Rwenzori Mountain region, Nyamweha B. R., Kabaseke C., Koojo M. S., Sekajugo J., Martens K., Jacobs L., Maes J., Kervyn M. (2019)
Brook V. - Improvement of periodic distribution of water resources routine considering the assimilative capacity of a recipient river, Kovalenko S. (2019)
Mozaffari N. - A review: investigation of plastics effect on the environment, bioplastic global market share and its future perspectives, Kholdebarin A., Mozaffari N. (2019)
Bataltsev Y. - Environmental efficiency of managing the combustion process in boilers with circulating fluidized bed, Plyatsuk L., Ablieieva I., Hurets L., Miakaiev O. (2019)
Ziarati P. - Removing arsenic by food-processing waste (Zizyphus jujuba seeds) and study on its adsorptive properties, Farasati Far B., Mashayekhi E., Sawicka B. (2019)
Вихідні дані (2019)
До відома авторів (2019)
Kharkhalis L. Yu. - Condenson states dynamics in the layered crystals of the indium selenides under elastic deformations, Glukhov К. E., Babuka Т. Ya., Lyakh M. V., Dulkai O. О. (2018)
Катаниця А. Ф. - Опис і фононні спектри кристалів типу Cu7GeS5I, Небола І. І., Студеняк І. П. (2018)
Kharkhalis L. Yu. - Peculiarities of soliton excitations in the In4Se3 crystal, Korolevych O. O. (2018)
Біланич В. В. - Дослідження процесів розм’якшення і кристалізації скловидного селену методом динамічного механічного аналізу, Csach K. K., Flachbart K. K, Біланич В. С., Різак В. М. (2018)
Погодін А. І. - Особливості кристалічної структури та механізм іонної провідності у твердих розчинах системи Cu6PS5I-Cu6AsS5I, Кайла М. І., Філеп М. Й., Кохан О. П., Студеняк І. П. (2018)
Блецкан Д. И. - Фотолюминесценция кристаллического и стеклообразного тиогерманата свинца, Кабаций В. Н. (2018)
Трикур І. І. - Дослідження впливу детергенту тритон Х100 на властивості пурпурних мембран, Січка М. Ю., Цьома І. Й., Різак В. М. (2018)
Блецкан Д. И. - Энергетическая зонная структура, оптические свойства и химическая связь кристалла Cu7SiS5I, Студеняк И. П., Вакульчак В. В. (2018)
Сватюк Н. І. - Радіологічний моніторинг, поняття: "радіаційна погода" та "радіаційна ідентифікація довкілля", Маслюк В. Т., Симканич О. І. (2018)
Поп О. М. - Гармонізація базових ядерних-фізичних констант в методі ядерного датування: стандартні множини нуклідів, Шарохін К. С., Маслюк В. Т., Саєнко А. А. (2018)
Боровик В. О. - Автоіонізація атома стронцію при збудженні 4р6 оболонки (2018)
Гомонай Г. М. - Припорогове збудження резонансної лінії λ132,2 нм іона Tl+ електронним ударом, Роман В. І., Бандурина Л. О., Гомонай О. І., Звенигородський В. В., Гутич Ю. І. (2018)
Роман В. І. - Електронне збудження квазіметастабільного стану (4p55s5p)4S3/2 атома рубідію, Боровик О. О. (2018)
Булгакова А. І. - Мас-спектрометричні дослідження молекули глютаміну, Завілопуло А. М. (2018)
Снігурський О. В. - Мас-спектрометрія процесів дисоціативної іонізації молекул глутаміну, Романова Л. Г., Папп О. В., Вукстич В. С. (2018)
Шуаібов О. К. - Наносекундний розряд в повітрі атмосферного тиску з ектонним внесенням парів заліза і міді в плазму та його застосування в нанотехнологіях, Данило В. В., Миня О. Й., Малініна А. О., Неймет С. Ю. (2018)
Густі В. В. - Програмно-апаратний комплекс для захисту RFID-міток банківських безконтактних платіжних карток на базі технологій Paypass (Mastercard) та Paywave (Visa) від несанкціонованого зчитування, Матьовка Т. В. (2018)
Фещенко Ю. І. - Клінічна ефективність додавання тіотропію броміду до стандартної базисної терапії у хворих на поєднану патологію бронхіальної астми та ХОЗЛ, Яшина Л. О., Назаренко К. В., Полянська М. О. (2017)
Yeryomenko G. V. - The state of immune homeostasis in patients with the comorbid course of asthma, obesity and diabetes mellitus type 2 (2017)
Гришило А. П. - Медикаментозна алергія у хворих на туберкульоз із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень (2017)
Беш Л. В. - Харчова анафілаксія: аналіз протокольних стандартів, літературних даних і власний клінічний досвід, Мацюра О. І. (2017)
Перцева Т. О. - Нові можливості у лікуванні хронічного обструктивного захворювання легень з використанням фіксованої комбінації бронхолітиків тривалої дії (2017)
Островський M. М. - Подвійна бронходилатація: момент істини в лікуванні хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Перцева Т. А. - Нерешенные вопросы терапии бронхиальной астмы (2017)
Островський М. М. - Медикаментозний фундамент оптимального лікування та контролю бронхіальної астми (2017)
Перцева Т. А. - Доказательная база комбинации индакатерол/гликопирроний: возможности и перспективы (2017)
Островський M. M. - Місце фіксованої комбінації індакатерол/глікопіроній в нових рекомендаціях GOLD 2017 (2017)
Дзюблик Я. О. - Индакатерол/гликопирроний в профилактике обострений хронического обструктивного заболевания легких (2017)
Островський М. М. - Коморбідність бронхіальної астми та туберкульозу легень: труднощі лікування та перспективи вирішення проблеми (2017)
Зайков C. В. - Ефективність та безпека застосування інноваційної форми інгібітора фосфодіестерази при загостренні бронхіальної астми (2017)
Конопкина Л. И. - Доставочные устройства для ингаляционной терапии: важность и критерии выбора (2017)
Зайков C. В. - Бронхіальна астма та спорт: виклик чи вирок? (2017)
Небулайзерная терапия при обострениях бронхиальной астмы у детей: ответы эксперта (2017)
Кузнєцов М. П. - Оцінка балансу потужності комбінованих енергосистем, Лисенко О. В. (2018)
Рохман Б. Б. - Моделирование и численное исследование нестационарного процесса теплопереноса в неподвижном плотноупакованном слое (2018)
Вербовий А. П. - Моделювання динамічних і квазістатичних режимів роботи вітроводонасосної установки з урахуванням стохастичної складової швидкості вітру, Пазич С. Т. (2018)
Рєзцов В. Ф. - Інтерактивна карта потенціалу сонячної енергії України, Матях С. В., Кудреватих О. О. (2018)
Кармазін О. О. - Дослідження впливу вітроелектричних станцій на режими роботи теплових електростанцій (2018)
Циганкова Г. А. - Методика розрахунку розподілу густини струмів в дисковому роторі електродинамічного гальма (2018)
Перминов Ю. Н. - Малые ГЭС и эффективные гидроагрегаты для этих электростанций, Монахов Е. А. (2018)
Васько П. Ф. - Сучасний стан будівництва малих гідроелектростанцій в Україні та оцінка технічного потенціалу їх подальшого розвитку, Мороз А. В., Бриль А. О. (2018)
Морозов Ю. П. - Оцінка теплового потенціалу верхніх шарів Землі на території України, Величко В. В., Кушнір І. О. (2018)
Мхітарян Нвєр Мнацаканович – почесний директор ІВЕ НАН України (2018)
Резолюція ХIX міжнародної науково-практичної конференції "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2018)
Вимоги до публікацій у науково-прикладному журналі "Відновлювана енергетика" (2018)
XX міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2018)
Інформаційні листи щодо проведення виставок (2018)
Мінцер О. П. - Концептуальні узагальнення про роль просторових тригерних хвиль у системній біології та системній медицині, Заліський В. М. (2018)
Марценюк В. П. - Зменшення розмірності при прогнозуванні успішності в завданнях медичної освіти: підхід на основі методу pca, Дроняк Ю. В., Цікорська І. В. (2018)
Стецюк В. З. - Реєстр спадкових порушень метаболізму, Бабінцева Л. Ю., Іванова Т. П., Барвінська О. Ю., Чиж Ю. М. (2018)
Мінцер О. П. - Концептуальні засади застосування методології системної біомедицини для аналізу розвитку серцево-судинних захворювань, Заліський В. М. (2018)
П’ятночка В. І. - Прогнозування розвитку рецидивів у хворих із первинними та післяопераційними вентральними грижами з застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації, Дзюбановський І. Я., Сельський П. Р. (2018)
Стецюк В. З. - Оптимізація обліку та статистичного аналізу пацієнтів відділення дитячої неврології, Іванова Т. П., Федушка Г. М., Чиж Ю. М., Муха І. П. (2018)
Мінцер О. П. - Ключові тренди розвитку технологій передавання знань у системах післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів, Суханова О. О., Шевцова О. М., Мироненко Н. В., Ганинець П. П., Сарканич О. В., Кошова С. П., Шевченко Я. О. (2018)
Потяженко М. М. - Інноваційні методики об'єктивного обстеження з комп'ютерним тестуванням в еволюції реєстрації фізичних феноменів лікарем терапевтичного профілю: історія, реальність, перспективи, Невойт Г. В. (2018)
Дядик О. О. - Ефективність технології організації цифрових навчальних аудиторій, Сміла З. В., Суханова О. О., Григоровська А. В. (2018)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія" (2018)
Коноваленко О. О. - Радiовипромiнювання Всесвiту на декаметрових хвилях (за матерiалами циклу праць, що отримав Державну премiю України в галузi науки i технiки у 2018 році), Захаренко В. В., Калініченко М. М., Мельник В. М., Сидорчук М. А., Станiславський О. О., Степкiн С. В., Ульянов О. М. (2019)
Панишко С. К. - Особенности поведения спектрального индекса ионосферных мерцаний по наблюдениям космических радиоисточников в декаметровом диапазоне волн, Литвиненко О. А. (2019)
Аксёнова Е. Д. - Проявления волновых процессов в параметрах ионосферной плазмы в период геокосмической бури 1–3 сентября 2016 г., Панасенко С. В. (2019)
Рябов М. И. - Сравнительный анализ геомагнитной возмущенности в зоне Одесской магнитной аномалии в 24 цикле солнечной активности, Сухарев А. Л., Орлюк М. И., Собитняк Л. И., Роменец А. А. (2019)
Вихідні дані (2019)
Сухомлинська О. В. - Творчість Сухомлинського як об’єкт критики: тоді і нині (2018)
Савченко О. Я. - Модернізація початкової освіти: діалог з В. О. Сухомлинським (2018)
Анисимов Н. В. - Наглядность в наследии В. А. Сухомлинского и ее применение в профессионально-технических учебных заведениях (2018)
Березівська Л. Д. - Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач Сухомлиністики в інформаційному просторі України (2018)
Білецька І. О. - Педагогіка партнерства та її реалізація в творчій спадщині В. Сухомлинського, Коберник О. М. (2018)
Богуш А. М. - Концептуальні засади громадянсько-патріотичного виховання дітей і молоді Василя Сухомлинського у вимірі століття (2018)
Завгородня Т. К. - Ідеї нової української школи в контексті педагогіки Василя Сухомлинського (2018)
Іванюк Г. І. - Новаторські ідеї Василя Сухомлинського в контексті розбудови нової української школи (2018)
Калініченко Н. А. - Гуманістична спрямованість підготовки майбутніх учителів природничих наук (2018)
Кічук Н. В. - Формування професійної рефлексії майбутнього фахівця у контексті педагогіки гуманізму В. О. Сухомлинського (2018)
Кодлюк Я. П. - Ідеї суб’єктності молодшого школяра в навчальній діяльності у педагогічному досвіді В. О. Сухомлинського (2018)
Коляда Н. М. - Інсценізація казок В. О. Сухомлинського як форма соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю, Кравченко О. О. (2018)
Кондрашова Л. В. - Концепція формування професійного образу вчителя в педагогичній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Кузьменко В. В. - В. О. Сухомлинський про патріотичне виховання дітей, Мусієнко В. С. (2018)
Кузьменко Ю. В. - Сторітеллінг: досвід В. О. Сухомлинського, Рідкоус Л. В. (2018)
Марусинець М. М. - В. Сухомлинський про виховання "важких дітей": педагогічні та психологічні акценти (2018)
Мельничук С. Г. - Василь Сухомлинський про естетичну підготовку вчителя засобами природи (2018)
Михида С. П. - Актуалізація ідей В. О. Сухомлинського в контексті управління закладом освіти (2018)
Ніколаєнко С. М. - Реалізація ідей В. Сухомлинського у процесі формування гармонійно розвиненої особистості студента національного університету біоресурсів і природокористування України (2018)
Пантюк Т. І. - Концепція дошкільної освіти крізь призму педагогічних поглядів Василя Сухомлинського, Пантюк М. П. (2018)
Петренко О. Б. - Ганна Іванівна Сухомлинська – педагог, популяризатор доробку Василя Сухомлинського (2018)
Примакова В. В. - Сучасні пріоритети розвитку вітчизняної шкільної освіти крізь призму положень виховної системи В. Сухомлинського (2018)
Пустовіт Г. П. - Актуалізація ідей Василя Сухомлинського у контексті організації інклюзивної освіти (2018)
Рацул О. А. - Соціально-педагогічна робота в контексті творчої спадщини В. О. Сухомлинського (2018)
Рацул А. Б. - Система самореалізації школярів Павлиша в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2018)
Садовий М. І. - Погляди Василя Сухомлинського на трудове виховання молоді на зламі епох (2018)
Савченко Н. С. - Духовно-моральне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського, Котелянець Н. В. (2018)
Слюсаренко Н. В. - Проблеми спілкування та комунікацій учасників освітнього процесу в контексті ідей В. О. Сухомлинського (2018)
Троцко А. В. - Школа Василя Сухомлинського як авторська педагогічна система, Попова О. В. (2018)
Хайруліна В. М. - Дивосвіт дитинства в творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Хомич Л. О. - Ідеї В. О. Сухомлинського у змісті підготовки вчителя нової української школи (2018)
Янченко Т. В. - Ідеї соціальної педагогіки у художніх творах Василя Сухомлинського (2018)
Ящук І. П. - Провідні ідеї морального виховання В. Сухомлинського в контексті сучасної практики навчання і виховання (2018)
Довга Т. Я. - Ідея самотворення особистості в педагогіці Василя Сухомлинського (2018)
Баранюк І. Г. - Принципи естетичного виховання учнів початкової школи в книзі Василя Сухомлинського "Серце віддаю дітям" та в його художній педагогіці (2018)
Дубінка М. М. - Проблема педагогічного спілкування в контексті ідей Василя Сухомлинського (2018)
Журат Ю. В. - Формування морально-етичної сфери дітей дошкільного віку на основі досвіду В. Сухомлинського, Перепелюк І. Р. (2018)
Кузьміч Т. О. - Модель соціалізуючого освітнього простору школи радості Василя Сухомлинського (2018)
Ликов В. Н. - Народнопедагогічна концепція В. О. Сухомлинського (2018)
Наумець О. М. - Історіографічний аналіз наукового доробку Василя Сухомлинського: міжнародний ракурс (2018)
Олешко П. С. - Патріотичне виховання в педагогічній системі Василя Сухомлинського (2018)
Соколовська О. С. - Формування творчої особистості дитини в процесі вивчення родинних традицій у контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського, Січко І. О. (2018)
Сухомлинська Л. В. - Світ живого в педагогіці Василя Сухомлинського (2018)
Трифонова О. М. - Реалізація ідей В. О. Сухомлинського про освітнє середовище в умовах розвитку сучасного техногенно-інформаційного суспільства (2018)
Філоненко О. В. - Етапи вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2018)
Анотації (2018)
Сидоренко О. П. - Tрансформація змісту і функцій знання в умовах глобалізації та змін у некласичній і постнекласичній науках, Макуха С. М. (2018)
Козак Ю. Г. - Етнокультурні особливості міжнародних економічних відносин: глобальні виклики, Сулим О. В. (2018)
Макогон Ю. В. - Розвиток логістичного та промислового водного простору України у Чорноморській зоні (2018)
Ukhanova I. - The current state and prospects of Ukrainian enterprises export activity development on the European market of cable products (2018)
Михайлюк О. Л. - Механізми і перспективи функціонування туристичних кластерів в Одеській області, Давиденко І. В. (2018)
Хумарова Н. І. - Маркетингова політика просування послуг у готельному бізнесі України, Михайлюк О. Л. (2018)
Бедрадіна Г. К. - Науково-методичні основи оцінювання якості туристичних послуг, Нездоймінов С. Г. (2018)
Дыбева Т. - Сравнительный анализ структур гостиничного и ресторанного продуктов (2018)
Katerna O. - Research methodology of traffic flow and infrastructure objects intelligent management (2018)
Літвінов О. С. - Теоретичні засади відтворення інтелектуального капіталу підприємства (2018)
Shkurupska I. - Implications of behavior evolution of Ukrainian internet consumers for integrated marketing communications (2018)
Збрицька Т. П. - Актуальність використання інструментів соціальних мереж в освітньому процесі, Табанова А. І. (2018)
Іванова Л. В. - Людський потенціал : демографічні чинники його формування в сучасних умовах (2018)
Карпенко Н. В. - Доходи населення як провідний чинник формування та розвитку людського потенціалу (2018)
Кривцова М. С. - Людський капітал та продуктивність праці : взаємозв'язок та узгодженість (2018)
Лебедєв І. В. - Сталий розвиток туризму : досвід Європейського Союзу і завдання для України (2018)
Никифоренко В. Г. - Взаємозв'язок надійності персоналу та кадрової безпеки в системі управління організацією, Кравченко В. О. (2018)
Своробович Л. М. - Роль людського капіталу в розвитку територіальних соціально-економічних систем (2018)
Тринчук О. Б. - Дослідження аналітичних показників у практиці роботи відділів з персоналу (2018)
Піддубна В. Г. - Цифрова трансформація маркетингу банківських інновацій в умовах фінансової нестабільності (2018)
Рогов Г. К. - Система фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку: складові концепції (2018)
Сирчин О. Л. - Методичні особливості планування діяльності банку (2018)
Автори статей (2018)
Проблеми аграрного експорту (2019)
Пугачов М. І. - Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами (2019)
Шпичак О. М. - Виробництво біопалива в Україні у контексті оптимального вирішення енергетичної проблеми, Боднар О. В., Пашко С. О. (2019)
Кириленко І. Г. - Наукове забезпечення розвитку органічного агровиробництва, Милованов Є. В. (2019)
Данкевич В. Є. - Транзакції із сільськогосподарськими землями: кластерний аналіз, Пивовар П. В. (2019)
Михайлов А. М. - Фінансові інструменти формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі національної економіки в умовах глобалізаційних викликів (2019)
Бойко В. О. - Виноградарсько-виноробна галузь України – перспективний напрям агробізнесу, Аверчева Н. О., Бойко Л. О. (2019)
Юхименко П. І. - Економічний підхід щодо формування людського капіталу в системі управління сільськими територіями, Паска І. М., Загурський О. М. (2019)
Саблук Г. І. - Роль гендерного фактора на селі (2019)
Забуранна Л. В. - Потенціал провадження платформи агроцифрової кооперації для конвергенції регіонів у процесі сталого розвитку, Ярмоленко Ю. О. (2019)
Спаський Г. В. - Формування та розвиток інтеграції агропромислового виробництва в умовах євроінтеграції, Швець А. А. (2019)
Колтунович О. С. - Пріоритети державного регулювання інноваційної модернізації водогосподарського комплексу України (2019)
Яснолоб І. О. - Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій, Чайка Т. О., Горб О. О., Радіонова Я. В. (2019)
Кіндюк Б. В. - Подвійні стандарти природоохоронних норм радянського права (2018)
Чудик Н. О. - Реформа судочинства – ключові новації (2018)
Vladymyrova V. I. - Legal education in pedagogical heritage of A. S. Makarenko (2018)
Богашов О. А. - Надання матеріальної допомоги та фінансової підтримки депутатом київської міської ради – політико-правовий атавізм місцевої демократії (2018)
Рябова К. О. - Правова основа корпоратизації публічного акціонерного підприємства "укрзалізниця" в контексті реформування залізничної галузі (2018)
Леонідова О. О. - Шлюбний договір: питання сьогодення (2018)
Поляруш С. І. - Умови трудового договору: поступове зближення європейського і українського законодавства (2018)
Свічкарьова Я. В. - Щодо повідомлення про виклик в договорі про роботу за викликом (2018)
Патлачук О. В. - Особливості юридичної техніки водного (1995 р.) та лісового (1994 р.) кодексів України (2018)
Sokurenko О. А. - International experience in the field of providing of environmental legal order (2018)
Dobkowski J. - Good administration versus maladministration (2018)
Гриценко В. Г. - Компетенція правоохоронних органів (2018)
Литвиненко В. І. - Проблеми приватної детективної діяльності на сучасному етапі вітчизняного державотворення (2018)
Petkov S. - On separate issues of judicial protection in affairs associated with discrimination by authorities, Zolotarova M. (2018)
Золотоноша О. В. - Організаційно-правове забезпечення фінансово-економічної самостійності місцевих органів влади в умовах децентралізації (2018)
Кондратенко В. М. - Умови оптимізації адміністративно-правових засобів забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю (2018)
Кучеренко О. М. - Особливості адміністративних правопорушень в інформаційній сфері (2018)
Фоменко А. Є. - Принципи, основа забезпечення рівності учасників адміністративно-правового спору (2018)
Фомічов К. С. - Роль громадян щодо забезпечення адміністративно-правового регулювання у сфері будівництва (2018)
Шевчук О. Р. - Принципи фінансово-правового регулювання страхування в Україні, Ментух Н. Ф. (2018)
Юрах В. М. - Правова природа пені у фінансових правовідносинах (2018)
Грабовий В. В. - Особливості правового регулювання процесу приватизації власності в Україні (1993–1998 рр.) (2018)
Демків Д. М. - Ефективність діяльності спеціалізованих антикорупційних органів як запорука економічної стабільності України (2018)
Ковбасюк В. В. - Шляхи розвитку та удосконалення правового регулювання відносин у сфері адміністративного судочинства (2018)
Міхеєв М. В. - Правовий статус приватних виконавців в Україні та напрями їхньої діяльності (2018)
Миргород-Карпова В. В. - Адміністративно-правовий механізм укладення та виконання міжнародних договорів щодо залучення міжнародної технічної допомоги в Україні (2018)
Савельєва І. В. - Особливості підготовки кадрів для національної поліції України у сфері вищої освіти (2018)
Сокіран М. В. - Аналіз наукової думки щодо становлення адміністративно-правового регулювання поводження з відходами (2018)
Хамзін Т. Р. - Види адміністративних позовів, пов’язаних із діяльністю органів доходів і зборів під час захисту прав інтелектуальної власності (2018)
Черненко І. В. - Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у паперовому вигляді як атавізм антикорупційного законодавства (2018)
Штепенко В. М. - Адміністративна відповідальність за порушення трудового законодавства (2018)
Sharashenidze L. - Сorrelation of institutes of criminal gerontology and prevention of relapse (2018)
Мілова Т. М. - Кримінально-правова характеристика об’єкта і предмета незаконного збагачення (2018)
Трошкіна К. Є. - Визначення директивами єс правового статусу громадян (2018)
Соболь Є. Ю. - Адміністративно-правовий статус антимонопольного комітету україни як органу оскарження в сфері публічних закупівель, Шашкова А. О. (2018)
Юрах В. М. - Визначення та історичний розвиток патологічних застережень як виду арбітражних застережень, Поддєнєжний А. Р. (2018)
Богатчук С. С. - "Ціна життя". Демографічні втрати українців в 1932–1933 рр. як наслідок геноциду сталінського режиму (2019)
Борко Т. М. - Проблеми збереження архівних документів у системі державних архівів України, Тупакова І. Д. (2019)
Михалевич В. В. - Історичний погляд на дитячу книгу другої половини XX століття в УССР, Братусь І. В., Гунька А. М. (2019)
Гаврилюк М. О. - Формування практичних навичок та умінь на уроках історії в контексті НУШ (2019)
Гай–Нижник П. П. - Українсько–німецькі фінансові та торговельно–економічні взаємини (1918 р.) (2019)
Hetmanchuk M. P. - Foreign military formations of the SS – "European Army" of the Third Reich (1939–1945) (2019)
Джафарова А. Р. - Международный Стандартный Номер Азербайджанской книги: современное состояние, проблемы и перспективы (2019)
Джафарова Ш. - Создание и деятельность политических и террористических организаций в Турции в конце XIX – в начале ХХ века (2019)
Журавльов С. А. - Діяльність Марка Федоровича Грушевського як активного учасника руху за автокефалію православної церкви в Україні (1917–1930 рр.) (2019)
Казьмирчук Г. Д. - Новітня українська історіографія Гадяцької угоди 1658 р.: досягнення й проблеми вивчення, Казьмирчук М. Г. (2019)
Колесник В. Ф. - Бюджет і бюджетна система УСРР та СРСР в працях фінансистів та радянських вчених 1920–х рр., Чеберяко О. В. (2019)
Корзун О. В. - Вивчення німецькими вченими сільськогосподарського потенціалу українських земель під час Другої світової війни (2019)
Красніцька Г. М. - Періодизація становлення права (2019)
Куницький М. П. - Натуральні податки в системі економічної експлуатації місцевого населення на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2019)
Лисенко М. С. - Північне сільськогосподарське товариство: історія і досвід (1893–1924 рр.) (2019)
Логовський І. М. - Робота земських установ Харківської губернії по боротьбі з епідеміями тифу та холери у 1919 р., Харламов М. І. (2019)
Мельник В. В. - Науково–організаційні засади годівлі птиці у птахогосподарствах громадського сектору в Українській РСР у 1951–1964 рр. (2019)
Войнаровський А. М. - Борошномельний промисел Поділля наприкінці XIV – перша половина XVII ст. (2019)
Мина Ж. В. - Історіографічне дослідження періоду Директорії УНР та розбудови її власних Збройних сил (2019)
Мусаева Л. - Музеи как образовательные и воспитательные учреждения (2019)
Олійник О. В. - Діяльність Червоного Хреста на території Прикарпаття в період нацистської окупації на сторінках місцевої легальної преси (2019)
Опря І. А. - "Покарати неможна помилувати": практика переслідування євангельський віруючих у судовому порядку в Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2019)
Остащук В. І. - Адміністративно–територіальний устрій губернаторства Трансністрія (1941–1944 рр.) (2019)
Пасіцька О. І. - Економічне питання у програмах українських політичних партій та організацій Галичини кінця ХIХ – першої третини ХХ ст. (2019)
Перещ В. М. - Пілоський Ехелав (за даними текстів лінійного письма В) (2019)
Семків А. С. - Миротворчі операції ірландських збройних сил (1958–2018 рр.) (2019)
Середюк М. - Парламентська праця Володимира Целевича: законодавчі ініціативи, депутатські звернення, моніторинг польсько–українських відносин (1928–1930 рр.) (2019)
Сокирська В. В. - Українська СРР в системі "загальнофедеративного бюджету" РСФРР/СРСР 1920–х рр. (2019)
Томіленко А. Г. - Стан пожежно–технічного спорядження та техніки у професійних пожежних підрозділах УСРР у 20–х рр. ХХ ст. (2019)
Хорошев О. М. - Організаційна структура добровільних пожежних команд Харкова на прикладі дружини заводського Товариства Гельферих–Саде (2019)
Чухрай Л. О. - Макети натурних об’єктів як основа експозиції в музеях (2019)
Юшкевич В. В. - Переміщені особи з Югославії в зовнішній політиці США другої половини 1940–х років (2019)
Рябовол Л. Т. - Система законодавства про наукову і науково-технічну діяльність (2018)
Чернік С. Д. - Конституція королівства сербів, хорватів та словенців 1921 р.: передумови прийняття, зміст та значення (2018)
Владимирова В. І. - Інноваційні технології в системі підготовки майбутніх юристів (2018)
Ботвінкін О. В. - Методологічні засади дослідження захисту секретної інформації органами державної безпеки на території України у другій половині ХХ століття (2018)
Поляруш С. І. - Похідні твори: поняття, види та охорона (2018)
Шашкова А. О. - До питання систематизації законодаства у сфері інтелектуальної власності в Україні (2018)
Чижмарь Ю. В. - Джерела трудового права та їх характеристика (2018)
Сокуренко О. А. - Формулювання понятійного апарату пенсійного забезпечення (2018)
Беззубов Д. О. - Проблеми теорії публічного адміністрування в сфері забезпечення національної безпеки (2018)
Соболь Є. Ю. - Визначення поняття та переліку суб’єктів публічної адміністрації в контексті реалізації положень адміністративної реформи (2018)
Матвійчук А. В. - Концептуальні засади державної регуляторної політики (2018)
Окопник О. М. - Сучасні проблеми визначення розміру штрафу за адміністративні правопорушення (2018)
Подоляка С. А. - Особливості функціонування системи суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури України (2018)
Пономарьов С. П. - Загальна характеристика адміністративно-правового статусу суб’єктів сектора безпеки і оборони (2018)
Резніченко В. О. - Дослідження поняття докази в справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих органам національної поліції (2018)
Сукманова О. В. - Сутність адміністративно-правової складової права власності (2018)
Терзі О. О. - Визначення повноважень та компетенції в законодавчих актах у сфері охорони здоров’я (2018)
Мехтієва Т. В. - Механізм реалізації інституту реєстрації фізичних осіб та його елементи (2018)
Завгородня Л. О. - Адміністративно-правовий механізм регулювання відносин, пов`язаних з виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів (2018)
Колобишко В. В. - Правові засади адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю як система принципів (2018)
Косенкова А. Г. - Інститут бенефіціарного власника: поняття, ознаки та критерії визначення (2018)
Мозговий О. О. - Призначення та основні напрями діяльності сервісних центрів МВС України в сучасних умовах (2018)
Нагнибіда Т. А. - Етапи становлення державної міграційної політики (2018)
Назарук С. Л. - Окремі аспекти розвитку та становлення інституту прокуратури (2018)
Обідник Б. М. - Сучасні проблеми участі суспільства у заходах щодо запобігання корупції (2018)
Подорожній С. М. - Впровадження міжнародних стандартів, спрямованих на протидію дискримінації осіб з інвалідністю в Україні (2018)
Сезонова О. М. - Адміністративно-правові засади надання освітніх послуг закладами вищої освіти (2018)
Скляренко І. В. - Підстави участі органів місцевого самоврядування у розгляді публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю (2018)
Чорнобривець В. В. - Правові джерела адміністративного права, які становлять основу для правового регулювання професійної правничої допомоги (2018)
Шевченко Т. В. - Адміністративно-правовий аспект забезпечення особистої безпеки поліцейського в екстремальних ситуаціях під час виконання повноважень в умовах виникнення групових порушень публічного порядку (2018)
Шеховцова Б. В. - Діяльність уповноваженого верховної ради України з прав людини у напрямі протидії дискримінації за ознакою інвалідності (2018)
Бойчук Д. В. - Загальний правовий аналіз злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в контексті кримінального кодексу України (2018)
Драгоненко А. О. - Юридична природа рішень європейського суду з прав людини як джерела кримінального права (2018)
Мошняга Л. В. - Історико-правовий аналіз розвитку дорадянського законодавства про кримінально-правову охорону конституційних основ національної безпеки, Леонідова О. О. (2018)
Ануфрієв М. І. - Розвиток компетенції європейського союзу, Кісілевич-Чорнойван О. М. (2018)
Гриценко В. Г. - Деякі особливості сучасних видів та методів криміналістичної тактики проведення допиту, Пихтіна П. В. (2018)
Мілова М. І. - Ідеологія політичного постмодерну: сутність та ретроспектива становлення, Трушевич Г. Б. (2018)
Мілова Т. М. - Народна законодавча ініціатива як форма безпосередньої демократії, Поляк Ю. В. (2018)
Сікорський О. П. - Сучасний стан та перспективи удосконалення адміністративно-правового механізму реалізації політики інформаційної безпеки України, Гілецький М.В. (2018)
Сікорський О. П. - Інформаційно-психологічні війни: форми та методи, Якобчук М. Ю. (2018)
Трошкіна К. Є. - Технологічні засоби захисту авторських прав на електронні книги: США та Україна, Мітькова І. С. (2018)
Балута Т. П. - Пріоритети інформаційних технологій в вищій освіті (2019)
Биців Н. М. - Проблема нації та національного розвитку української спільноти у соціально–філософській спадщині Івана Франка (2019)
Романенко М. І. - Міждисциплінарне розуміння предметності соціального інтелекту, Братаніч Б. В., Куций А. М. (2019)
Вдовичин І. Я. - Феномен громадської думки – філософсько–соціологічний аспект, Кендус О. З. (2019)
Войтов Б. - Твір "Перспектива…" Касіяна Саковича та відновлення полеміки між православними, уніатами та католиками першої половини XVII ст. (2019)
Грех В. І. - Ландшафтна особливість дитячих і юнацьких років Данила Савича Туптала, святителя Димитрія (2019)
Джабаров Р. Э. - Влияние ислама на социокультурные структуры кавказских народов в XIX веке (2019)
Диденко Л. В. - Последствия инноваций: антропосвернутые риски, Кондрашова–Диденко В. И. (2019)
Добродум О. В. - Російський месіанізм: деякі характерологічні особливості (2019)
Живоглядова І. В. - Антропокреативний потенціал музики: практикування небайдужості (2019)
Калач Д. М. - Міжконфесійний діалог як об’єкт філософсько–релігієзнавчого аналізу (2019)
Калиновський Ю. Ю. - Державотворча концепція В. К. Липинського у філософсько–історичному вимірі, Павліченко О. О. (2019)
Колдунов Я. В. - Дика природа як ресурс соціального розвитку (2019)
Колінько М. В. - Дискурс–аналіз у дослідженні міжкультурної комунікації (2019)
Kubko W. P. - Funkcje spoleczne kultury medialnej (2019)
Кузьменко Г. В. - Музична тематика та музичний інструментарій в історико–культурологічних пам’ятках України (2019)
Максюта М. Є. - До проблеми особистісності соціально–філософської освіти, Соколова О. М. (2019)
Маслікова І. І. - Колективна діяльність та загрози "інституційного зла" (2019)
Мерлянов М. В. - Фольклор та його використання в українському танцювальному мистецтві (2019)
Муляр В. І. - Тема гармонії у філософії Конфуція (2019)
Окорокова В. В. - Основні засади ігрового моделювання образу нової соціальної реальності в суспільстві Постмодерну (2019)
Павлова Т. С. - Нормативність моралі і права у філософії Г. Гегеля (2019)
Петрушкевич М. С. - Релігійний контент у нових медіа: український сегмент (2019)
Прокопович Л. В. - Фольклорні та літературні трикстери у "театрі" буття: соціально–філософський аналіз (2019)
Rechych L. L. - Egology and its deconstruction (2019)
Родян М. В. - Епістемологічний аспект історичного наративу: особливості та специфіка (2019)
Рубський В. М. - Аргументація в світоглядній дискусії: релігійний аспект (2019)
Руско Н. М. - Чудотворний образ Матері Божої Маріямпільської – цінна релігійна пам’ятка Галицького краю (2019)
Савонова Г. І. - Метафізичний театр життя людини в п’єсах Г. Марселя: сутність добра і зла в чуттєвому світі людини (2019)
Семко Я. С. - Механізми та різновиди експансії гламуру в соціумі (2019)
Стрєлкова Ю. О. - Еклезіологія діалектичної теології: христоцентризм, діалектика, історизм (2019)
Тамим А. - Богословская критика переводов смыслов Священного Корана на примере истории пророка Ибрахима (сура "Аль–Ан’ам") (2019)
Цісар О. В. - Значення людської індивідуальності через призму твору І. Гізеля "Мир з Богом чоловіку" (2019)
McGrath Ch. - Ukrainian national identity Taras Shevchenko (2019)
Шмиголь М. Ф. - Гуманітарне знання та його системоутворююча роль в сучасній освіті (2019)
Юшкевич Ю. С. - Модернізація освіти в умовах європейської інтеграції України (2019)
Фандєєва Г. К. - Віртосфера – новий простір формування соціальних ідентичностей (2019)
Коваленко Є. Я. - У кругообігу добра і зла: управлінське мистецтво Ніколо Макіавеллі (2018)
Морщакова О. С. - Культурне самовизначення людини як проекція "образу себе" в умовах сучасного світу (психосоціальний аспект) (2018)
Пашкевич М. Ю. - Карнавальність як феномен сучасної культури та суспільно-культурного життя (2018)
Руденко С. Б. - Музей як засіб розв'язання соціально-комунікаційних проблем (2018)
Хлистун О. С. - Феномен перевтілення в контексті філософського виміру (2018)
Шман С. Ю. - Значення державної експертизи у збереженні культурних цінностей України (2018)
Куцак С. А. - Масові свята незалежної України: традиції та інновації (2018)
Нечаєнко Т. В. - Теоретичні засади дослідження мовної комунікації: культурологічний аспект (2018)
Акімов Д. І. - Маркетинг мистецтва та арт-ринки: відмінності від традиційної маркетингової моделі (2018)
Рой Є. Є. - Мистецька взаємодія творчих концепцій П. Вірського та К. Голейзовського як вагомий еволюційний фактор у процесі трансформації художньо-образного мислення українського митця, Рой В. Є. (2018)
Береговська Х. О. - Українська ідентичність у творчості Василя Курилика на прикладі серій "Український емігрант" та "Українські жінки-емігрантки" (2018)
Бойко Х. С. - Художні-стильові особливості свічників в оздобленні мацев Східної Галичини XVI – першої третини XX ст. (2018)
Васильєв С. С. - Youtube як засіб комунікації з аудиторією українських фільмів, які виходять у кінопрокат (2018)
Демессіе М. К. - Особливості формування предметно-просторового середовища в зоні історичної забудови міст (2018)
Іващенко І. В. - Провідні методики професійного акторського тренігу: емоційний аспект, Стрельчук В. О. (2018)
Павлюк Т. С. - Бальна хореографія в сучасному медійному просторі (2018)
Прищенко С. В. - Дизайн у координатах художньо-проектної культури (2018)
Шевченко Л. М. - Альтернативи бетховеніанства – моцартіанства в піаністичних перевагах ХІХ – ХХ століть (2018)
Білаш О. С. - Балет "Спартак": героїчна тематика в трактуванні українських балетмейстерів другої половини ХХ століття (2018)
Вишотравка Л. І. - До історії партнерської співпраці в балеті: Іраїда Лукашова та Валерій Парсєгов (2018)
Дріневська В. С. - Емоційне виконання української народної пісні: педагогічні та методичні замітки (2018)
Кеба М. Є. - "Swing" як невід'ємний елемент європейського бального танцю: методичні коментарі і зауваження (2018)
Перова Г. О. - Вплив професійно-прикладної фізичної підготовки на розвиток технічних якостей хореографа (2018)
Сварник Б. В. - Поезія фізичного вираження Е. Декру в контексті формування сучасного мистецтва пантоміми (2018)
Авраменко Є. Т. - Дизайн екожитла та класифікація напрямків екобудівництва (2018)
Аль Равашдех Самер - Чинники формотворення в сучасних логотипах Йорданії (2018)
Богданов М. М. - Ефірні квоти на радіостанціях у світовій практиці як засіб стимулювання вироблення вітчизняного музичного продукту (2018)
Бричка А. В. - Особливості історіографічного дослідження духовної спадщини Паїсія Величковського (2018)
Бродченко О. Ю. - Атрибуція ікони "НЕДЕЛЯ МИРОНОСИЦЫ" з церковної колекції храму святого Стефана (м. Афіни, Греція) (2018)
Василенко А. Ю. - Використання зображення вінка в графічному дизайні та рекламі (2018)
Вернигоренко О. С. - Природа футуризму крізь призму маніфестаційної спадщини Філіппо Марінетті (у період 1909-1912 рр.) (2018)
Горова Д. С. - Композиція обкладинки журнального видання: типологічно-жанровий аспект (2018)
Hurenko M. - Lighting and color solutions for interiors, made in the style direction of "glamour" (2018)
Давлатова Т. І. - Родина Тессейрів: штрихи до біографії Марії Донець-Тессейр (за архівними матеріалами) (2018)
Дударець А. В. - Меморіальні парки воєнної тематики в культурно-історичному, рекреаційному та ідеологічному контексті (на прикладі м. Києва) (2018)
Захарова В. А. - Регіональний аналіз жіночого виконавства в українському балеті: 90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст. (частина іі: Одеса, Харків, Дніпро) (2018)
Каранда А. О. - Особливості формування простору у ландшафтній архітектурі, що впливає на психоемоційний стан людини (2018)
Карплюк В. О. - Засоби дизайну у формуванні художньо-образних рішень дитячого ігрового середовища (2018)
Костюк В. В. - Нематеріальна культурна спадщина України: проблема збереження (2018)
Краснянська Ю. В. - Методи терапії в ландшафті (2018)
Кривушенко Б. О. - Антиквар як сучасний автономний діяч культури (2018)
Крупка Н. В. - Використання біонічних форм у ландшафті міського середовища, Сьомка С. В. (2018)
Лавриненко А. В. - Творчість Іво Бобула: загальна характеристика репертуару (2018)
Мазепа А. О. - Екранна культура в історії візуальних мистецтв: феномен, специфіка, актуальні трансформації (2018)
Міро І. М. - Особливості стріт-арту як феномена сучасного мистецтва (2018)
Попіль М. Б. - Використання трансформованих меблів в інтер'єрі підприємств харчування (2018)
Рассадіна А. О. - Семантичні засоби формоутворення паркових меблів на основі засобів метафори та біоніки (2018)
Стрига А. В. - Основні форми музичної творчості Миколи Мозгового (2018)
Таран В. А. - Інновації майбутнього українського телемовлення (2018)
Tytenko D. - Historical keyboard music interpreting in Ukraine: contexts, performance and instruments (2018)
Хоменко М. В. - Інформаційні системи підприємств в управлінні інтелектуальними ресурсами (2018)
Шворак І. Ю. - Жартівливі наспіви у весільно-обрядовій міфології Потур'я (Західна Волинь) (2018)
Шило А. П. - Маловідомі сторінки біографії Лариси Руденко (за архівними матеріалами) (2018)
Shershova T. - National identity as a crisis challenge for immigrants from the East of Ukraine (2018)
Юрчик А. В. - Українські національні мотиви в презентаційних плакатах (2018)
Якуніна І. К. - Шрифт та колір як важливі елементи дизайну веб-сайтів: комунікативний аспект (2018)
Драч І. С. - Рецензія на монографію В. О. Бондарчука "Дмитро Гнатюк: оперний співак, музичний режисер, педагог" (2018)
Захарчук-Чугай Р. В. - Рецензія на монографію Прищенко Світлани Валеріївни "Художньо-образна система рекламної графіки" (2018)
Станіславська К. І. - Сучасний погляд на минулий час Рецензія на книгу: Пучков А. Між навігаційними щоглами: Профілі українських мистецтвознавців (архітектура і візуальне мистецтво). Київ: ДУХ I ЛIТЕРА, 2018. 392 с.: 5 арк. портр. (Серія "Постаті культури") (2018)
Садовенко С. М. - Рубен Толмачов – український композитор, аранжувальник, хормейстер, співак, практик. Рецензія на навчально-методичний посібник "Хорове аранжування та композиція". До святкування 50-річного ювілею народного художнього колективу Хорової капели хлопчиків та юнаків "Дзвіночок" Толмачова Рубена Владиславовича, заслуженого артиста України, художнього керівника народної хорової капели "Дзвіночок" Київського Палацу дітей та юнацтва (2018)
Алієв А. М. - Теоретичні засади сервісної політики держави (2019)
Алмугхід І. М. - Захист прав і свобод людини в країнах Арабського Сходу: політичний аспект (2019)
Горбачов А. В. - Визначення інфраструктури політичного ринку (2019)
Григор О. - Формування демократичного світогляду та культури суб’єкта політичного мислення та дії як умова досягнення та реалізації політичного консенсусу (2019)
Ишык О. К. - Турецко–азербайджанские связи: основные направления внешнеполитической деятельности (2019)
Коваль І. В. - Отримання томосу на автокефалію православної церкви як вагомий аспект зміцнення соборності та незалежності української держави, Кисляк Л. Н. (2019)
Котляр О. В. - Виклики для НАТО на "північному фланзі": російський фактор (2019)
Крупеня І. М. - Будапештський меморандум 1994 року: тест для верховенства права (2019)
Матвієнків С. М. - Національна свідомість як чинник формування політичної нації (2019)
Михайлова І. О. - Легітимація права в умовах багатополярності політичного поля (2019)
Міщук В. В. - Розширення на "схід" як етап розвитку Європейського Союзу (2019)
Морарь М. В. - Політична опозиція як елемент політичної системи суспільства та демократії, Цвєткова Г. О. (2019)
Поліщук О. М. - Формування сектору безпеки і оборони України: екосистемний підхід (2019)
Сич О. М. - Ренесанс націоналізмів державних націй Західної Європи: Франція, Велика Британія, Греція (2019)
Стародуб Т. П. - Зовнішньополітичні стратегії України у теоретичній спадщині Степана Бандери періоду становлення політичних реалій біполярного світу (2019)
Ткачук А. П. - Політика національної безпеки у програмах політичних партій–учасниць парламентських виборів 2012 р. (2019)
Шаповалова І. В. - Проблеми та шляхи розвитку громадянського суспільства української держави, Кравчук О. Ю. (2019)
Шафраньош О. І. - Теоретичні концепти вивчення співвідношення контркультури та субкультури (2019)
Теодорович А. - Методологічні аспекти досліджень англомовних компаративістів (2015)
Загоруйко Л. - Періоди розвитку польської іншомовної освіти (частина 2) (2015)
Дмитрієва О. - Особливості реалізаціі державних програм залучення батьків до формування здорового способу життя у школах США, Фомовська О. (2015)
Панченко Є. - Американський скаутський освітньо-виховний ідеал і демократичний лідер: дві сторони однієї медалі? (2015)
Процько Є. - Особливості професійної педагогічної освіти Бельгії (2015)
Лаухіна І. - Методичні засади реалізації релігієзнавчого компонента у закладах загальної середньої освіти Франції (2015)
Лазаренко С. - Функціонування парцеляції та приєднання в газетному тексті та робота з ними на заняттях з української мови як іноземної (2015)
Буднік А. - Особливості використання лінгвокраїнознавчого коментаря на заняттях з літератури в іншомовній аудиторії (початковий етап навчання) (2015)
Штик О. - Структура організації навчального процесу в "Йена-план” школі П. Петерсена (2015)
Niesner V. - Glück als pädagogische kategorie: ansätze der ausländischen und ukrainischen wissenschaftler zur interpretation des wesens des begriffs (2015)
Скальські Д. - Нормативне забезпечення шкільної фізкультурної освіти на національному рівні у країнах ЄС (2015)
Максименко О. - Підходи до професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у європейській іншомовній освіті (2015)
Демченко І. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній освіті канади (2015)
Kapeliushna T. - Approaches to motivating english language learners in international english foreign language practice (2015)
Назаренко О. - Використання інтернет-ресурсів для формування англомовної компетентності студентів-соціологів, Нестеренко О. (2015)
Постоленко І. - Ефективне навчання англійської мови дистанційно (2015)
Бевз О. - Місце та роль педагогічної практики у підготовці майбутніх учителів іноземних мов в Україні та Англії (2015)
Подоляк З. - Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки робітників лісогосподарського профілю в Австрії (2015)
Скиба К. - Теоретичні засади побудови моделі фахівця у галузі перекладу (2015)
Корсун Г. - Європейський досвід формування компетентності у виборі професії майбутніх фахівців технічного профілю в процесі вивчення англійської мови (2015)
Локшина О. - Навчальний посібник "Порівняльна педагогіка" Марії Чепіль – вітаємо українських компаративістів з новим джерелом компаративних знань (2015)
Автори номера (2015)
Анотации (2015)
Білякович Л. М. - Циклічна динаміка моди: теоретико-методологічні засади і перспективи прогнозування на зламі ХХ – ХХІ ст. (2018)
Коваленко Є. Я. - Передумови виникнення культури індустріального менеджменту (2018)
Руденко С. Б. - Спокутування "музейних гріхів" Т. Шоли як напрям інженерної музеології (2018)
Стрельчук В. О. - Святкова народна культура Франції: історична ретроспектива становлення та розвитку, Іващенко І. В. (2018)
Хлистун О. С. - Сутнісні особливості акторського перевтілення (2018)
Холодинська С. М. - Динаміка розвитку осмислення проблеми синтезу мистецтв: "Поезомалярство" як об’єкт дослідження (2018)
Куцак С. А. - Становлення моделі масового свята в тоталітарному суспільстві (2018)
Воронік Д. С. - Конструювання образу героя в українському кіно періоду незалежності (2018)
Варивончик А. В. - Становлення "Укрхудожпрому" в контексті розвитку традиційних народних мистецтв (2018)
Косів В. М. - Український радянський плакат 1945–1989 рр.: стилістичні зміни національної ідентифікації (2018)
Косів Р. Р. - Іконографія пророчого ярусу іконостасів риботицьких майстрів (1680–1760-і рр.) (2018)
Лосик Г. І. - Художні та композиційні особливості вишивки Опілля та бойківського Підгір’я кінця ХІХ – ХХ століття (2018)
Моженко М. В. - Віртуальна реальність: від технології до мистецтва, Прядко О. М. (2018)
Мячкова Т. О. - Іван Дряпаченко: особистість художника та філософсько-релігійні аспекти творчості (2018)
Паранько Н. П. - Художньо-образні особливості українських свит у творчій спадщині Домініка Де ля Фліза (середина XIX ст.), Ніколаєва Т. В. (2018)
Павлюк Т. С. - Проблематика національної ідентичності в процесі стандартизації англійського стилю бального танцю (2018)
Підлипська А. М. - Український народно-сценічний танець "Гопак": науково-теоретичний та художньо-критичний аспекти (2018)
Шумакова С. М. - Сценічне мистецтво: логіка актуального осмислення (2018)
Білаш О. С. - Роль сценічної діяльності Елеонори Стебляк у розвитку вітчизняного балетного мистецтва другої половини ХХ – початку ХХІ століть (2018)
Вишотравка Л. І. - Роль творчості Олега Сталінського у формуванні вітчизняної школи чоловічого балетного виконавства першої половини ХХ ст. (2018)
Домбругова Н. М. - Семіотика саунд-дизайну в кіно (2018)
Перова Г. О. - Наукове осмислення українського народного танцю: від витоків до сьогодення (2018)
Пономаренко І. В. - Сучасні тенденції режисури оперних вистав (2018)
Шумілова В. В. - Творчість Павла Вірського в сучасному науковому дискурсі (2018)
Левенко О. Ю. - Вистава "В саду світла" театру-студії "Міст" за творами Г. Сковороди: смислові концепти та музично-драматичне рішення (2018)
Новосад Х. Н. - Проблеми творчої та організаційно-практичної діяльності композитора драматичного театру в осмисленні Олександра Радченка (2018)
Батанов В. Ю. - Поняття "сукупності" і "спектральності" у творчій діяльності С. Кусевицького (2018)
Хіль О. М. - Внесок українських авторів в розвиток дитячо-юнацької музики в ХХ столітті (на прикладі аналізу фортепіанного концерту В. Косенка) (2018)
Шевченко Л. М. - Концерти Л. Бетховена як репертуарний стрижень програм піаністів Одеси (2018)
Ярошенко І. В. - Напрямки та специфіка професійної музичної культури Буковини другої половини ХХ століття (2018)
Злотник О. Й. - Перцептуальний простір функціонування музичного твору (2018)
Борисенко Т. В. - Стилістичний аналіз фортепіанних мініатюр Миколи Сільванського (2018)
Гарькава І. О. - Християнська тематика у творчості Юрія Іщенка (2018)
Бакумець А. Ю. - Концепція циклічності у хорових творах з назвою "Пори року" (на матеріалі музики українських композиторів другої половини ХХ століття) (2018)
Гриненко С. М. - Гітарний оркестр: історія формування та сучасний стан (2018)
Овсянніков В. Г. - Відеокліпи українських поп-рок-виконавців: від гламуру до соціальної проблематики (2018)
Романец Д. О. - Особливості музичної драматургії дитячої опери Ігоря Щербакова "Пастка для Відьми" (2018)
Шевчук Б. М. - Музичний портрет: огляд розвитку жанру у фортепіанному мистецтві та проблеми типології (2018)
Чернік С. Д. - Особливості правового статусу монарха в Сербії у другій половині ХІХ ст. (2017)
Трошкіна К. Є. - Нормативно-правові акти з УНР з питань громадянства (2017)
Роман В. П. - Ознаки та правове визначення поняття "інвалід" (2017)
Кудрявцев І. О. - Проблеми правового регулювання ядерної енергетики (2017)
Чабур С. В. - Методологічний інструментарій дослідження механізму правотворчості (2017)
Чорна М. В. - Особливості державної політики у сфері охорони земель (2017)
Батанов О. В. - Концептуальні проблеми підвищення ефективності функціонування громадянського суспільства в Україні: муніципально-правові та політичні аспекти (2017)
Мілова Т. М. - Статус суддів конституційного суду України в контексті вітчизняної реформи правосуддя: окремі аспекти (2017)
Кучеренко О. М. - Контроль та нагляд, як засіб захисту прав споживачів (2017)
Юрах В. М. - Правові засади публічних закупівель в Україні (2017)
Подорожній С. М. - Зарубіжний досвід забезпечення окремо взятих прав осіб з інвалідністю (2017)
Шеховцова Б. В. - Сучасний стан правового забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю (2017)
Штепенко В. М. - Правове регулювання трудових відносин в Україні (2017)
Джафарова О. В. - Дослідження дозвільної діяльності та правової природи зобов’язань через призму свободи реалізації громадянами своїх прав (2017)
Кобзар О. Ф. - Взаємодія – невід’ємна складова управління в правоохоронній діяльності (2017)
Манжула А. А. - Поняття та сутність провадження у справах про проступки проти громадського порядку (2017)
Пєтков С. В. - Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку, Спицька Л. В. (2017)
Шатрава С. О. - Ступінь наукової розробленості проблеми сутності та значення запобігання корупції в органах національної поліції (2017)
Дегтярьова С. В. - Податки як основний спосіб наповнення національного бюджету у сучасних умовах (2017)
Ковальов І. М. - Фізична підготовка в правоохоронних органах як складова фізичної культури і спорту та предмет адміністративно-правового регулювання (2017)
Кондратенко В. М. - Адміністративно-правове регулювання забезпечення доступності осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури (2017)
Окопник О. М. - Історичний розвиток виникнення права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади (2017)
Шепетько С. А. - Зарубіжний досвід законодавчого забезпечення запобігання та протидії корупції, Прокопченко С. І. (2017)
Буран О. А. - Адміністративно-правове регулювання інформаційної сфери (2017)
Вставська Т. В. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів протидії тероризму в умовах проведення антитерористичної операції (2017)
Золотоноша О. В. - Перспективи фінансової децентралізації в контексті необхідності реформування системи влади в Україні (2017)
Іванов І. Є. - Провадження у справах про проступки: необхідність інноваційних змін (2017)
Кисельов Д. О. - Нормативно-правовий зміст і види податкової інформації (2017)
Колобишко В. В. - Права та свободи інвалідів як об’єкт адміністративно-правової охорони (2017)
Костяков І. А. - Проблеми адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності (2017)
Коханчук С. С. - Правове регулювання взаємодії громадських організацій інвалідів з суб’єктами публічної адміністрації в контексті визначення поняття та форми взаємодії (2017)
Молчанов Р. Ю. - Особливості адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху, провадження за якими входить до компетенції патрульної поліції (2017)
Назарук С. Л. - Кваліфікаційно – дисциплінарна комісія прокурорів – вагомий крок на шляху до європейського співтовариства (2017)
Озерна І. В. - Забезпечення реалізації права на освіту як важлива складова діяльності органів державної влади (2017)
Сімчук В. П. - Основні напрями реформування податкової системи України (2017)
Ткаченко О. Ю. - Адмніністративно-правовий механізм реалізації державної політики у паливно-енергетичній сфері України: правова складова (2017)
Драгоненко А. О. - Аналіз норм міжнародного права щодо запобігання обігу порнографічної продукції (2017)
Мошняга Л. В. - Зарубіжний досвід криміналізації злочинів проти конституційних основ національної безпеки на прикладі кримінальних кодексів Азербайджанської республіки, республіки Вірменія, республіки Казахстан та Грузії (2017)
Волошина Ю. В. - Загально-соціальне запобігання погрозам застосування фізичного насильства: теоретичний підхід (2017)
Демідова В. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики жорстокого поводження з тваринами (2017)
Поляруш С. І. - Міжнародний рух червоного хреста: правові аспекти становлення і співпраці з Україною (2017)
Гриценко В. Г. - Роль та значення патрульної поліції в забезпеченні безпеки дорожнього руху, Сибірцева Л. С. (2017)
Окопник О. М. - Загальна характеристика адміністративної відповідальності у сфері забезпечення нормальної діяльності судів, Стеценко С. А. (2017)
Окопник О. М. - Правові проблеми інтеграції України до європейського союзу у сфері правоохоронних органів та шляхи їх вирішення, Тертична В. П. (2017)
Гриценко В. Г. - Особливості судового захисту прав інтелектуальної власності в сучасних умовах реформування судової системи України, Шашкова А. О. (2017)
Atiushkina V. V. - Information provision of the control system of enterprise’s competitive potential based on marketing mix, Burko I. V., Karnaukh Y. M (2018)
Kholodnyi G. - Modern marketing problems and contradictions (2018)
Ptashchenko O. - Transformation of the global economic space in the present (2018)
Ter-Karapetyants Y. - Analysis of trends in the educational market of Ukraine (2018)
Timofieieva M. - Internally displaced persons: foreign experienceand its realization on the territory of Ukraine (2018)
Zyma O. - The influence of corporate printed editionson the formation and development of corporate culture (2018)
Бєлоусов Я. І. - Деякі аспекти формування інвестиційного потенціалув трансформаційній економіці України – соціально-економічний аспект, Бєлоусова Л. І., Івченко Ю. А. (2018)
Божанова В. Ю. - Теоретико-методологические основы антикризисного управления предприятиями в аспекте устойчивого эволюционного развития, Овечкина Е. А., Вахлакова В. В. (2018)
Бойченко Е. Б. - Процеси бізнес інкубування як інструментарій розвитку об’єднаних територіальних громад (2018)
Денищенко Л. В. - Економічні та соціальні проблеми приєднаннясільських і селищних рад під час реформи децентралізаціїв регіонах України та шляхи їх подолання (2018)
Зима О. Г. - Фактори впливу на ринкову вартість людського капіталу, Афанасьєва О. М., Кошарна В. В. (2018)
Касаткіна М. В. - Вугільна промисловість Луганської області: проблеми та перспективи розвиту, Калюжна В. С., Красюк В. О. (2018)
Крамчанінова М. Д. - Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоспроможностіпромислового підприємства, Кандаурова Ю. С. (2018)
Моргачов І. В. - Перші кроки відкриття власної справи:сучасні технології та дилеми, Чорна О. Ю., Держак Н. О. (2018)
Тімошин А. С. - Економіко-математичне забезпечення оцінки тенденційності розвитку економіки регіонів України, Давиденко В. М., Волков С. В. (2018)
Тяжкороб І. В. - Інструментарій розвитку просторових форм організаціїекономіки регіону, Літвінова І. М., Плетньов М. В., Попова І. А. (2018)
Усик В. І. - Фінансові правила та інституційна автономія:виклики нового українського університету (2018)
Чернявська Є. І. - Мотивація праці: поняття, сутність, місцев системі економічних відносин, Маслош О. В. (2018)
Шаріпова О. С. - Дослідження питань використання поняття "гармонізація" в сучасній науці, Шаріпова А. Г. (2018)
Швець Н. В. - Проблеми та шляхи підвищення енергоефективності в Україні:від виробництва до використання теплової енергії, Касаткіна М. В., Піддубна К. О. (2018)
Штапаук С. С. - Феномен самоорганізації економічної техноструктури (2018)
Щербатюк А. І. - Типи праці в галузі інформаційних технологій (2018)
Гринь Є. Л. - Феномен змін у діяльності підприємства (2018)
Білоус Я. Ю. - Аналіз міжнародного досвіду запровадження партисипаторного бюджету для розвитку територіальних громад регіонів України, Галгаш Р. А. (2018)
Кoмaр Р. O. - Фaктoри впливу мiгрaцiї населення України в умoвaх єврoiнтeгрaцiї (2018)
Кривуля П. В. - Явные и неявные термины-оксюмороны как признак показательно парадоксального терминирования в сложных и эклектичных предметах исследования устойчивого развития, человеческого капитала, поведенческих и корпоративных финансов, Бородавка Н. Г., Омельченко А. Н. (2018)
Недопитанская Н. Н. - Модифицирующий эффект триадимефона на развитие предопухолевых состояний и опухолей в мультиорганном канцерогенезе у крыс, Баглей Е. А., Решавская Е. В., Лисовская В. С., Ткаченко Л. В. (2018)
Федченко О. В. - Біомаркери експозиції та ефекту фосфорорганічних сполук (огляд даних літератури та результати власних досліджень), Жмінько П. Г. (2018)
Колянчук Я. В. - Изучение гонадо- и репродуктивной токсичности карбендазима технического на самцах и самках крыс Wistar Han (2018)
Ткачук Т. В. - Вивчення історії синтезу та хімічної будови піретринів і синтетичних піретроїдів та мутагенна активність піретроїдів у тесті на індукцію мікроядер in vivo (огляд літератури та дані власних досліджень) (2018)
Горцева Л. В. - Оцінка ризиків для здоров'я людини пакувальних матеріалів для харчових продуктів і шляхи їх запобігання, Шутова Т. В., Мартинова О. С., Завальна В. В., Костюченко Т. П. (2018)
Харламова А. В. - Регламентація пластифікатору диізодецилфталату у повітрі робочої зони, Богоявленська В. Ф., Бичова О. Г. (2018)
Через роки та події. 20 років журналу "Сучасні проблеми токсикології" (2018)
Феномен Ісаака Трахтенберга. До ювілею Ісаака Михайловича Трахтенберга (2018)
Покликання. Анатолію Миколайовичу Строю – 70 років (2018)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Український журнал сучасних проблем токсикології" (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Editorial (2017)
Brodzka A. - Better governance through more transparency on advance cross-border tax rulings (2017)
Ferri Di Fabrizio L. - The pattern of fraudulent accounting: Ethics, external auditing and internal whistle-blowing process (2017)
Oinarov A. - Project management methodology in the public and private sector: The case of an emerging market, Eshimova D. (2017)
Al-Hiyari A. - A critical review of corporate governance reforms in Malaysia. Journal of Governance and Regulation (2017)
Atzori M. - Blockchain technology and decentralized governance: Is the state still necessary? (2017)
Szombati A. - Banking union through Hungarian eyes–assessment of a possible close cooperation (2017)
Yong W. - Assessing special economic zones in China with the multi-sided platform model, Chongsheng Y. (2017)
Sepahvand M. - Do regulators pay attention? An assessment of IT governance implementation in systemically important banks, Monfared H. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Editorial (2017)
Sudibyo Y. A. - The role of local government in developing small and medium-sized enterprises, Suhardi Soesanto E., Soetjitro P. (2017)
El-Bannany M. - Factors influencing accounting conservatism in banks: the UAE case (2017)
Alshammary M. - Study of causality between civil aviation sector and economic development in Saudi Arabia (2017)
Khandelwal P. - The impact of oil prices on the banking system in the Gulf Cooperation Council, Miyajima K., Santos A. (2017)
Plastun A. - Volatility explosions and price prediction: case of oil market, Bashlai S. (2017)
Dao T. T. B. - Stakeholders approach on corporate governance and performance of Vietnamese manufacturing firms, Tran T. K. A. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Editorial (2017)
Mohan D. - Social choice theory and its application in a human rights based approach to development (2017)
Carrothers A. - The Impact of Hedge Fund Activism on Target Firm Performance, Executive Compensation and Executive Wealth (2017)
Pezzuto I. - An Analysis of the Recent Eurozone Recovery: is It Sustainable? (2017)
Pichet E. - Defining and Selecting Independent Directors (2017)
Shimizu K. - Technological Development in Automotive Industry and Transformation in Corporate Governance System (2017)
Long H. - Shanghai Pilot Free Trade Zone: A Test For Renminbi Internationalization? (2017)
Mozghovyi Y. - A book review: "Introducing Islamic banking in new markets" (2017)
Попович Я. М. - Клінічна оцінка результатів лікування тромбозів у системі нижньої порожнистої вени (2018)
Бисага Н. Ю. - Обґрунтування симптоматичної терапії у вагітних із доброякісною патологією шийки матки, Корчинська О. О. (2018)
Бисага Н. Ю. - Акушерські та перинатальні ускладнення у жінок із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі, Корчинська О. О. (2018)
Больбот Ю. К. - Значення дефіциту вітаміну D у формуванні повторних епізодів бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку, Годяцька К. К., Бордій Т. А. (2018)
Торохтін О. М. - Протосимптоми – дезінтегровані симптоми – метрична основа аналітичної медицини (2018)
Торохтін О. М. - Багатогранність клінічних ефектів, спричинених фармакологічними чинниками – опосередкований доказ конформаційної варіабельності активних сайтів рецепторів, Різак Г. В. (2018)
Маляр В. А. - Патогенетичні аспекти пізніх абортів у жінок із недеференційованими дисплазіями сполучної тканини на тлі порушень мікробіоценозу піхви, Маляр В. В., Цмур О. В., Маляр В. В. (2018)
Горленко О. М. - Динамічне моделювання показників функції щитоподібної залози у дітей під впливом суплементації комплексом йоду з селеном, Пушкаш Л. Ю., Девіняк О. Т., Томей А. І., Студеняк В. М. (2018)
Майданник В. Г. - Вплив L-аргініну на стан мікроциркуляторного русла у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, Шевченко Т. А., Корнійко Л. Ю., Гавриленко Ю. В. (2018)
Горленко О. М. - Вплив препаратів есенціальних фосфоліпідів на функціональні показники у дітей з артеріальною гіпертензією, Сочка Н. В., Дебрецені О. В., Радовецька Г. В., Ленченко А. В., Александров О. Ю., Переста М. І., Брич В. В., Піріді В. Л. (2018)
Савка Ю. М. - Синдром професійного вигорання у медичних працівників м. Ужгород, Сливка Я. І., Поляк-Митровка І. І., Райко О. Ю., Савка Г. С. (2018)
Маляр В. - Рецензія на "Бібліографічний покажчик Новак Андрій (Ендре): до 167-ї річниці від дня народження та 150-річчя від заснування Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака" (автор – Н. С. Вакула) (2018)
Кубаш Н. В. - Роздуми про життя, безсмертя, вічність (пам’яті черниці Серафими (Дудаш) (2018)
Андрусів Ю. М. - Оцінка ефективності застосування електроножа в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, Рожко М. М., Пюрик В. П., Ярмошук І. Р. (2019)
Бакалець О. В. - Фармакокорекція кріоглобулінемії при алергічних дерматозах із супутньою цитомегаловірусною інфекцією, Мудра А. Є., Олещук О. М. (2019)
Бульбук О. В. - Поширеність і топографічна характеристика дефектів твердих тканин зубів у пацієнтів, які проживають на прикарпатті (2019)
Василюк С. М. - Синдром діабетичної стопи. діабетична периферійна невропатія, Шевчук А. Г., Федорченко В. М., Осадець В. С., Кримець С. А., Василюк А. С. (2019)
Вакалюк І. П. - Ефективність метаболічної терапії при коморбідному стані – артеріальній гіпертензії, ожирінні та подагрі, Середюк Н. М., Вацеба М. О. (2019)
Возіанова С. В. - Визначення тактики лікування хворих на дисгідротичну екзему долоней та підошов з урахуванням клініко-імуногістохімічних показників тяжкості перебігу хвороби, Дядик О. О., Бойко В. В., Радкевич Я. С. (2019)
Войчишин Л. І. - Дослідження ефективності впливу прогрaми фізичної реaбілітaції нa функціонaльний стaн хребтa осіб із сутулістю (2019)
Virstyuk N. G. - Nephropathic characteristics in patients with diabetes mellitus type 2 and essential hypertensive disease, Ikwuka А. О. (2019)
Готюр О. І. - Кожен пацієнт має право на максимально якісні та безболісні медичні процедури, Влашин Х. В. (2019)
Дрогомерецька О. І. - Сучасні підходи до діагностики глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу у хворих на бронхіальну астму (2019)
Коломійцев В. І. - Порівняльний аналіз віддалених результатів різних методів інтервенційного лікування хворих з кістозно-зміненими вузлами щитоподібної залози, Маріна В. Н., Костюк О. В. (2019)
Курилів Г. М. - Оцінка імунологічних порушень у хворих на в-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію, Дрогомерецька О. І., Якубовська І. О. (2019)
Клименко А. О. - Залежність функціонального стану тимусу від впливу біоелемента цинку як фактора неспецифічного імунного захисту організму, Струк О. А., Клименко Ю. А. (2019)
Левченко В. А. - Вплив метеорологічних чинників у передгір'ї карпат на частоту виникнення гіпертонічних кризів у різні сезони року, Гордійчук Л. І., Левченко Л. В., Зарівна І. В., Свистун І. І. (2019)
Литвинець Є. А. - Цитомегаловірусна інфекція. нове в етіології хронічного абактеріального простатиту, Федорів А. І. (2019)
Мельничук Г. М. - Сучасні засоби догляду за ротовою порожниною, жувальні гумки.правила їхнього використання, Кушніренко М. О., Мельничук А С., Кашівська Р. С., Літинська О. В. (2019)
Нестерак Р. В. - Роль сугестивної терапії у відновному лікуванні хворих після гострого коронарного синдрому (2019)
Ординський Ю. М. - Стрес-лімітуючі механізми адаптації до іммобілізаційного стресу високорезистентних до гіпоксичної гіпоксії самців і самиць щурів, Рябоконь М. О., Денефіль О. В., Болюх О. О. (2019)
Пантус А. В. - Аналіз хірургічних методик та підходів усунення дефектів кісток лицевого скелету, Рожко М. М., Ярмошук І. Р., Когут В. Л., Солоджук Ю. І. (2019)
Панчук О. В. - Ліпоабдомінопластика – комплексний метод корекції дефектів передньої черевної стінки, Мішалов В. Г., Лещишин І. М., Сімонов В. Ф., Донець Є. Г., Бик П. Л., Огороднік Т. О. (2019)
Поясник I. М. - Оцінка когнітивної дисфункції у хворих із різним ступенем хронічного обструктивного захворювання легень (2019)
Проць Г. Б. - Аналіз стану зубощелепного апарату хворих з генералізованим пародонтитом та дефектами зубних рядів, Рожко М. М. (2019)
Рожко М. М. - Патологічні прояви гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у ротовій порожнині, Керзюк О. П. (2019)
Рожко М. М. - Рентгенологічне обґрунтування використання малоінвазивного методу лікування радикулярних кіст щелеп, Яців Т. З., Пантус А. В., Ярмошук І. Р., Когут В. Л. (2019)
Синоверська О. Б. - Шкільна дезадаптація у дітей: передумови розвитку, механізми виникнення та клінічні прояви, Осадець Н. Б. (2019)
Сніжко С. С. - Визначення мікрофлори та чутливості до антибактеріальних препаратів у хворих із гострим гнійним медіастинітом (2019)
Тимофійчук І. Р. - Вплив естрогенів на проокисно-антиоксидантну систему лімбічних структур головного мозку, Семененко С. Б., Савчук Т. П., Юрків О. І., Слободян К. В. (2019)
Чайковська Т. В. - Ефективність застосування гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води при дисфункціональних станах підшлункової залози у хворих з хронічною гастроентерологічною патологією та різним рівнем ризику цукрового діабету, Гайсак М. О., Дичка Л. В., Ляхова О. Б., Малиновська В. Г., Яковенко Н. А., Голубка О. П, Гіттер Л. М. (2019)
Ціфринець О. І. - Діагностична цінність комп'ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії при місцевих ускладненнях гострого панкреатиту, Денисенко В. М. (2019)
Чурпій І. К. - Реабілітаційний потенціал санаторно-курортного комплексу "Моршинкурорт", Голод Н. Р., Федірко А. М., Мельник О. В. (2019)
Чурпій І. К. - Фізична реабілітація при гіперактивності у дітей різного віку, Фіцич М. В. (2019)
Боднарук Ю. Б. - Поєднання інтерактивних форм навчання та мультимедійних технологій на курсі "дитяча стоматологія" навчально-наукового інституту післядипломної освіти івано-франківського національного медичного університету (2019)
Karatieieva S. Yu. - Practical classes with foreign students in the surgical department, Plesh I. A., Muzyka N. Ya., Kshanovska G. I., Antoniv A. A. (2019)
Пудова С. С. - Оцінка сили впливу причин на вибір майбутньої професії студентами-фармацевтами, Шпільчак Л. Я., Назаренко Н. С. (2019)
Tymochko N. B. - Interactive education methods use during internal medicine teaching of 6-year students (2019)
Tymoshchuk O. V. - Modern principles of innovative educational technologies use in the masters of medicine training (2019)
Skakun O. Z. - Atrioventricular type i heart block associated with pseudo-pacemaker syndrome: a case report, Fedorov S. V., Verbovska O. S., Tverdokhlib I. Z. (2019)
Нагорна А. М. - Епідеміологічні дослідження професійного здоров'я в Україні, Соколова М. П., Кононова І. Г. (2018)
Basanets А. V. - The state of the bone tissue in miners with chronic lumbosacral radiculopathy, Lashko О. М., Gvozdetskyi V. A. (2018)
Андрущенко Т. А. - Гігієнічна оцінка впливу умов праці на робочих місцях працівників вугільної та азбестопереробної промисловості, Соловйов О. І., Мартиновська Т. Ю., Чуй Т. С., Гончаров О. Е. (2018)
Рубцов Р. В. - Значимість деяких змін показників запалення у працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2018)
Варивончик Д. В. - Науково­освітнє партнерство в напрямі медицини праці між Національною медичною академією післядипломної освіти имені П. Л. Шупика та Інститутом медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України: сучасний стан і перспективи, Пишнов Г. Ю., Стеренбоген М. Ю., Мішенін А. Б., Безвербний П. С., Еджибія О. М. (2018)
Капустник В. А. - Досвід міжнародної співпраці у вирішенні актуальних медико­біологічних проблем гігієни праці та екології, Завгородній І. В., Беккельманн І., Літовченко О. Л., Лалименко О. С. (2018)
Реферати статей із провідних зарубіжних видань (2018)
Яворовський О. П. - З історії кафедри гігієни і екології № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та Інституту медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України: науково­дослідні, кадрові та освітні аспекти спільної виробничої діяльності й співробітництва Брухно, Паустовський Ю. О., Никитюк О. А., Шевцова В. М., Гончарук Г. О., Зенкіна В. І., Веремей М. І., Шкурко Г. А., Солоха Н. В., Брухно Р. П. (2018)
Дмитруха Н. М. - Слово про Вчителя, Старшого Друга та Наставника. До 95-річчя з дня народження та 70 років наукової діяльності видатного вченого в галузі профілактичної медицини та токсикології академіка НАМН України І. М. Трахтенберга, Короленко Т. К., Краснокутська Л. М. (2018)
Відомості щодо рецензентів у 2018 році (2018)
Інформація для рецензентів (2018)
До відома авторів (2018)
Бардецький А. Б. - Етюди до характеристики поселення ранньозалізного віку Хрінники — Шанків Яр (2019)
Рейда Р. М. - Конструктивні характеристики інгумаційних поховань черняхівської культури Шишацького могильника, Гейко А. В., Сапєгін С. В. (2019)
Мизгін К. В. - Знахідки римських монет на Волині: основні категорії та особливості розповсюдження (до проблеми регіонального вивчення) (2019)
Прищепа Б. А. - Формування ранньослов'янських поселенських структур за матеріалами досліджень пам'яток другої половини І тис. басейну р. Горині (2019)
Пуголовок Ю. Ю. - Південний рубіж роменської культури (2019)
Борисов А. В. - Дослідження Пороської археологічної експедиції ІА НАН України (1945—2016 рр.) (2019)
Скиба А. В. - Пастирське городище: керамічний комплекс із засипки внутрішнього рову (за результатами досліджень у 2017 р.), Баранов В. І. (2019)
Петраускас А. В. - Дослідження середньовічного кургану поблизу с. Тепениця (до питання про кургани з кам'яними конструкціями у Середньому Подніпров'ї), Бібіков Д. В., Івакін В. Г., Павленко С. В. (2019)
Чміль Л. В. - Дослідження багатошарового поселення Іванків 3 у 2014—2015 рр., Козюба В. К., Оленич А. М. (2019)
Плавінскі М. А. - Раскопкі курганнага могільніка Кастыкі ў вярхоўях Віліі ў 1973 годзе, Сцяпанава М. І. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського