Плавінскі М. А. - Раскопкі курганнага могільніка Кастыкі ў вярхоўях Віліі ў 1973 годзе, Сцяпанава М. І. (2019)
Біляєва С. О. - Археологічні дослідження городища Тягинка: деякі результати та завдання (2019)
Готун І. А. - Середньовічні селища київських передмість за результатами робіт останніх сезонів, Казимір О. М. (2019)
Ієвлєв М. М. - Археологічні дослідження в м. Малин Житомирської обл. в 2017 р., Петраускас А. В., Тімошенко В. І. (2019)
Козюба В. К. - Нові пам'ятки Києва Х—ХVIII ст. (матеріали до археологічної карти) (2019)
Шультце Э. - Гончарные горны западного и восточного регионов черняховской культуры: новые материалы к вопросу организации гончарного производства, Любичев М. В. (2019)
Володарець-Урбанович Я. В. - Про один тип прикрас голови у слов'ян: за матеріалами Малоржавецького та Мартинівського скарбів (2019)
Манігда О. В. - Переваги використання геоінформаційних технологій при фіксації археологічних об'єктів, Гнера В. А. (2019)
Бончковський О. С. - Палеопедологічні дослідження на археологічній пам’ятці Хрінники (Шанків Яр) (2019)
Оленич А. М. - Ранньослов'янське житло рибалки на території Київського Подолу: комплексні дослідження, Сергєєва М. С., Куцоконь Ю. К., Горбаненко С. А. (2019)
Комар О. В. - Досвід використання радіокарбонного методу для датування ранньослов'янських пам'яток України (1970—1987 рр.) (2019)
Козак О. Д. - Дитячий "цвинтар" ХІ—ХІІ ст. на Подолі (2019)
Пшеничний Ю. Л. - Матеріали до вивчення рибальського промислу у Дубні в XVI—XVIIІ ст. (2019)
Короткий звіт про конференцію "Археологія Волині. Господарство. Ремесло. Культ" у 2017 р. (А. Панікарський) (2019)
Конференція "Слов’яно-руська археологія: новітні дослідження 2017 р." — відродження давньої традиції проведення наукових обговорень новітніх археологічних досліджень зі слов’яно-руської проблематики (В. Івакін, І. Зоценко) (2019)
Дейко Р. Д. - Нейропептиди та їхнє місце в лікуванні захворювань нервової системи (частина II), Штриголь С. Ю. (2018)
Кметь О. Г. - Стан глутатіонового ланцюга антиоксидантної системи в структурах головного мозку щурів зі скополамін-індукованою нейродегенерацією після введення карбацетаму, Філіпець Н. Д., Давиденко І. С. (2018)
Беленичев И. Ф. - Антиоксидантные свойства модуляторов HSP70 в условиях церебральной ишемии, Била Ю. В. (2018)
Бондарєв Є. В. - Стреспротекторна дія препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти за умов гострої загальної холодової травми, Штриголь С. Ю., Лар’яновська Ю. Б. (2018)
Demchenko S. A. - Synthesis and antiviral activity of derivatives of 1-(41-chlorophenyl)-3-aryl-3-hydroxy-2,5,6,7,8,9- hexahydro-3Н-imidazo|1,2-а|azepinium for Flu A H1N1 California/07/2009 and Flu A H3N2 Brisbane/10/2007, Yadlovskyi O. E., Bobkova L. S., Demchenko А. M. (2018)
Литкін Д. В. - Вплив інгібіторів ароматази третього покоління на постпрандіальну глікемію та вміст фруктозаміну в сирійських хом’ячків на тлі експериментального метаболічного синдрому (2018)
Маньковська І. М. - Корекція фіксованою комбінацією мельдонію з гамма-бутиробетаїном мітохондріальної дисфункції печінки щурів за умов ротенонової інтоксикації, Гончар О. О., Носар В. І., Братусь Л. В., Карабань І. М. (2018)
Яцина А. И. - Влияние эстрадиола и тестостерона на сократительную активность мочевого пузыря крыс, Паршиков А. В., Вастьянов Р. С., Костев Ф. И., Данова И. В. (2018)
Зайченко Г. В. - Частота поліморфізму гена цитохрому Р-450 3А4 серед дітей з фармакорезистентними формами епілепсії, Танцура Є. О. (2018)
Кечин И. Л. - Сравнительная фармакодинамика амлодипина при ректальном и энтеральном путях введения у больных с синдромом легочной гипертензии на фоне кардиальных гипертензивных кризов (2018)
Ісаак Михайлович Трахтенберг. Академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2018)
Гельмбольдт В. О. - Розчинність 2-, 3-, 4-карбоксиметилпіридинію, 2-аміно-4,6-дигідрокси­піри­мідинію та октенідину гексафторосилікатів, Шишкін І. О. (2019)
Драпак І. В. - Фармакофорне моделювання ряду 3,5-дизаміщених похідних (4-метил/R-феніл-3H-Тіазол-2-ІЛІДен)-R1-феніл/циклогексил-амінів із кардіопротекторною активністю (2019)
Чабан Т. І. - Синтез деяких похідних 3-(5-меркапто-|1,3,4|оксодіазол-2-іл-метил)-5,7-диметил-3H-тіазоло|4,5-b|піридин-2-ону як потенційних біологічно активних речовин (2019)
Матійчук Ю. Е. - Синтез та протипухлинна активність 2-(1h-бензімідазол-2-іл)- і 2-бензтіа­зол-2-іл-3-(5-арилфуран-2-іл)акрилонітрилів, Огурцов В. В., Матійчук В. С. (2019)
Цикало Т. О. - Макро- та мікроскопічне вивчення Camelina sativa (l.) Crantz, Тржецинський С. Д. (2019)
Vronska L. V. - Amino acid profile of phaseolus vulgaris pods and dry extract prepared of them, Demyd А. Ye. (2019)
Лисюк Р. М. - Морфолого-анатомічне дослідження трави астрагалу солодколистого (Astragalus glycyphyllos L.), Ковальська Н. П. (2019)
Гриновець І. С. - Розробка складу та технології зубної пасти з метилсаліцилатом, Шостак Т. А., Яремишин Ю. В., Гриновець В. С. (2019)
Пругло Є. С. - Підбір допоміжних речовин з метою створення таблеток метиламонію 2-|(4-аміно-5-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо|ацетату методом вологої грануляції, Бідненко О. С. (2019)
Бурмака О. В. - Валідація ВЕРХ-методики кількісного визначення енісаміуму йодиду в активному фармацевтичному інгредієнті (2019)
Літвінова О. В. - Актуальність впровадження механізмів державно-приватного партнерства при реалізації інноваційних проектів зі створення лікарських засобів, призначених для лікування соціально загрозливих захворювань, Посилкіна О. В. (2019)
Слободянюк М. М. - Маркетинговий підхід до удосконалення управління інноваційним продуктовим портфелем фармацевтичного підприємства, Самборський О. С., Гаврищук Л. М. (2019)
Онищук Л. В. - Дослідження впливу потенційного лікарського засобу з протизапальною та протимікробною активністю на структурні зміни слизової оболонки піхви на моделі травматичного вагініту, Ніженковська І. В., Савосько С. І. (2019)
Паращук Е. А. - Визначення антимікробної активності бедринцю ломикаменевого екстракту густого, Ткачук Н. І., Марчишин С. М., Козир Г. Р. (2019)
Світлій пам’яті Безуглого Петра Овксентійовича (2019)
Світлій пам’яті Тихонова Олександра Івановича (2019)
Верхівкер Я. Г. - Методологія розробки нормативної документації, адаптованої до європейського законодавства, Мирошніченко О. М. (2016)
Голінська Я. А. - Желе із соку коріння селери (2016)
Безусов А. Т. - Розробка способу одержання продуктів із біохімічно модифікованих пектинових речовин поліфенолами рослинної сировини, Нікітчіна Т. І., Саркісян Г. О. (2016)
Ряшко Г. М. - Аналіз енергозберігаючих технологій в ресторанному господарстві, Крусір Г. В., Новічкова Т. П. (2016)
Горобець О. М. - Використання екстрактів з вичавок хеномелесу в технології виробів з дріжджового тіста, Хомич Г. П., Ткач Н. І. (2016)
Левченко Ю. В. - Розробка технології солодких соусів з використанням топінамбуру та хеномелесу, Хомич Г. П., Олійник Н. В. (2016)
Герасим А. С. - Вивчення функціональних особливостей фаршевих виробів з прісноводних риб, Кушніренко Н. М. (2016)
Памбук С. А. - Товарознавча оцінка та розробка пропозицій щодо якості рибних пресервів (2016)
Антипина Е. А. - Функциональные ингредиенты на основе кофейного шлама (2016)
Різничук І. Ф. - Продуктивні якості поросят у віці від 41 до 60 діб за використання комбікорму з різною нормою концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору (2016)
Калмикова І. С. - Розробка раціональної технології застосування хітозану у виноробстві (2016)
Мельник І. В. - Інтенсифікація процесу зброджування пивного сусла в умовах виробництва ТОВ "Пивоварня "Опілля", Чуб С. А. (2016)
Ватренко О. В. - Аналіз виходу СО2 при бродінні виноградного сусла періодичним способом, Вігуржинська С. Ю. (2016)
Ткаченко Н. А. - Інноваційна технологія виробництва білкового кисломолочного продукту дитячого харчування, Дюдіна І. А., Грегуль Л. А. (2016)
Шарахматова Т. Є. - Підбір жирових компонентів для сумішей морозива з комбінованим складом сировини, Танасова Г. С. (2016)
Ткаченко Н. А. - Обґрунтування параметрів ферментації молочно—рисових сумішей йогуртовими заквасками, Чагаровський О. П., Ізбаш Є. О., Копійко А. В. (2016)
Азарова Н. Г. - Підвищення споживних властивостей рубаних напівфабрикатів із м'яса індика, Стамікосто С. С., Агунова Л.В. (2016)
Ковальчук Д. А. - Оценка энергетической эффективности газового конденсационного водогрейного котла как объекта управления, Мазур А. В., Гудзь С. С. (2016)
Ярошенко В. М. - Історична місія Саді Карно, Мілованова В. В. (2016)
Милованова В. В. - Новый метод охлаждения лопаток газотурбин, Ярошенко В. М. (2016)
Колесниченко Н. А. - Аналитическое исследование процесса теплопроводности при интенсивном нагреве плотных тел, Волгушева Н. В., Бошкова И. Л. (2016)
Солодкая А. В. - Изучение процессов теплопереноса в теплообменнике с гранулированной насадкой (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Matias D. - Regularity of structuralization of jelly mammelade on agar polyeshaharides and pectins with low content of sugars, Kambulova Ju., Goncharuk O. (2018)
Ahmed T. - Evaluation of quality and antioxidant activity of developed instant black tea and commercial tea (camellia sinensis) available in Bangladesh, Sarwar N. (2018)
Peshuk L. - Influence of thermal processing by steam convector of the pickled game meat, Gorbach O., Galenko O., Budnik N. (2018)
Grek O. - Determination of biologically active substances in protein-berry concentrates, Onopriichuk O., Pshenychna Т., Tymchuk A. (2018)
Yasinska I. - Impact of germination conditions on antioxidant properties and protein content in lentils (Lens culinaris) of Ukrainian cultivars, Ivanova V. (2018)
Nedelkoska D.N. - Dietary calcium intake and bone mineral density among Macedonian women, Tefova T., Uzunoska Z. (2018)
Yevtushenko O. - Formation of intelligent agents of the information and analytical system of enterprise safety management, Siryk A. (2018)
Berezianko T. - Problems of innovative development of the system of Ukraine (2018)
Gavva O. - Object-oriented design of packaging machines on the principles of mechatronics, Kryvopiias-Volodina L., Kokhan O. (2018)
Abstracts (2018)
Instructions for authors (2018)
Contents of Volume 6 (Year 2018) (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Bazhay-Zhezherun S. - Qualitative indicators of grain flakes of functional purpose, Simakhina G., Bereza-Kindzerska L., Naumenko N. (2019)
Zabolotets A. - Morphological characteristics of starch granules of Eastern and Central European potato varieties (Solanum Tuberosum), Litvyak V., Yermakou A., Ospankulova G. (2019)
Ivanova T. - Extracts from physalis leaves (Physalis peruviana L.) for prospective application in medicine and cosmetics, Popova V., Mazova N., Stoyanova A., Damyanova S. (2019)
Rege S.A. - Structure activity relationship of tautomers of curcumin: a review, Arya M., Momin Sh.A. (2019)
Yukalo V. - Characteristics of proteolytic processes during the isolation of natural casein phosphopeptides, Krupa O., Storozh L. (2019)
Polumbryk M. - Surface morphology of soybean, pea, whey protein isolates, and their dried gels, Shestel O., Yatsenko O., Yuschenko N., Kuzmyk U. (2019)
Nosenko T. - Effect of hydrolytic enzymes pretreatment on the oil extraction from pumpkin seeds, Vovk G., Koroluk T. (2019)
Yudina T. - Substantiation of rational modes of semi-finished milk-plant stuffings freezing, Gnitsevych V., Nazarenko I. (2019)
Pirog T. - Application of surface-active substances produced by Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 for the treatment of vegetables, Beregova K., Geichenko B., Stabnikov V. (2019)
Skrotskyi S. - Influence of nanoparticles on the solventogenesis of bacteria Сlostridium beijerinckii ІМV В-7806, Clostridium acetobutylicum ІМV В-7807, Voychuk S., Khomenko L., Vasyliuk O., Pidgorskyi V. (2019)
Huliienko S. - Influence of operating pressure on concentration polarization layer resistance in revers osmosis, Leshchenko O. (2019)
Mazurenko O. - Method of thermometric determination of thermophysical characteristics of thermolabs materials, Kharchenko L., Kolomiets D., Mazurenko O. (2019)
Strelchenko L. - Influence of differential heat treatment on foodstuffs with apples obtained by the convection-thermoradiation method of drying, Dubkovetskyi I., Malezhyk I. (2019)
Kaletnik H. - Organizational basis of the development of innovative functional food products by the Ukrainian enterprises of deep walnut processing, Lutsiak V., Melnichuk O., Dovhan Yu., Malicki M. (2019)
Jurkenaite N. - Lithuanian carrot market: production, foreign trade, and price transmission issues, Paparas D. (2019)
Abstracts (2019)
Instructions for authors (2019)
Вихідні дані (2019)
Івахно О. П. - Сучасні методичні підходи до нормування харчування дитячого населення в Україні, Козярін І. П. (2018)
Арустамян О. М. - Особливості харчування працівників локомотивних бригад, Ткачишин В. С., Алексійчук О. Ю., Ткачишина Н. Ю. (2018)
Шепельская Н. Р. - Идентификация опасности репродуктивной токсичности восьми образцов пестицида карбендазима, Иванова Л. П., Григоренко Л. И. (2018)
Куцак А. В. - Соціально-гігієнічний моніторинг здоров’я дітей в аспекті оцінки радіаційного ризику через радон-222, Севальнєв А. І., Костенецький М. І. (2018)
Харченко Т. Ф. - Токсиколого-гігієнічна оцінка безпечності шприців ін’єкційних, Левицька В. М., Ісаєва С. С., Харченко О. А., Строй А. М., Терещенко Н. В., Юрченко Т. В., Хомак С. О., Бойко Н. І. (2018)
Фоменко А. Є. - Удосконалення управління каналами відеопотоків в системі "диспетчер – патрульний поліцейський", Вишня В. Б. (2018)
Шинкаренко І. Р. - Етапи формування моделей оперативно-розшукової діяльтності сил правопорядку та спецслужб на теренах України (2018)
Дніпров О. С. - Окремі аспекти взаємодії Національної поліції з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічного порядку (2018)
Іваниця А. В. - Методологічні аспекти діяльності Національної поліції України (2018)
Швець Д. В. - Взаємозв’язок правосвідомості і моралі в діяльності працівників поліції України як чинник протидії професійній деформації (2018)
Турчанікова Г. О. - Нормативно-правове регулювання форм службово-бойової діяльності підрозділів Національної поліції України: постановка проблеми (2018)
Балинська О. М. - Опіка і піклування у Другій Речі Посполитій (1918–1939) та Українській РСР: порівняльний аналіз, Рудий Н.Я. (2018)
Барабаш О. О. - Ціннісно-правові властивості юридично значущої поведінки (2018)
Грицай І. О. - Гендерні аспекти забезпечення основних прав і свобод людини й громадянина в Україні: теоретико-правовий аспект (2018)
Марчук М. І. - Особливості еволюції правового статусу прокуратури в Республіці Польща (2018)
Мінченко О. В. - Зв'язок деонтичної логіки і юридико-лінгвістичних знань (2018)
Орлова О. О. - Визначення складових доктрини "мінімального рівня жорстокості" як критерію виокремлення катування від нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання (2018)
Пайда Ю. Ю. - Юридичні гарантії як елемент механізму захисту прав людини (2018)
Сердюк І. А. - Реалізація норм права: питання термінологічної визначеності та змістовної наповненості (2018)
Соколов О. М. - Правове регулювання процесу внутрішнього переміщення осіб в Україні: історичний аспект (2018)
Талдикін О. В. - Форма держави відповідно до Пактів і конституції прав і вольностей Запорозького Війська (2018)
Баган Я. Й. - Становлення та розвиток законодавства у сфері функціонування авіаційного транспорту: історико-правовий екскурс (2018)
Гуменюк К. П. - Зміст права на розпорядження відумерлою спадщиною (2018)
Журавель О. А. - Принципи реалізації права громадян на самозахист (2018)
Захарова О.В. - Суспільна мораль як об’єкт адміністративно-правової охорони (2018)
Коптєв А. М. - Напрями діяльності сервісних центрів МВС України та класифікація адміністративних послуг, що ними надаються у сфері безпеки дорожнього руху (2018)
Коротаєв В. М. - Порівняльний аналіз адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичного дослідження в зарубіжних країнах (2018)
Костенко О. М. - Проблемні питання здійснення моніторингу публічних закупівель Державною аудиторською службою України (2018)
Яромій І. В. - Історико-правове дослідження становлення інституту порушення митних правил в Україні (2018)
Шаблистий В. В. - Конфіскація та спеціальна конфіскація як можливий наслідок вчинення корупційного правопорушення (2018)
Бурдега Р. В. - Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України (2018)
Волошина Ю. В. - Теоретичний аналіз спеціально-кримінального запобігання погрозам застосування фізичного насильства (2018)
Голубош В. В. - Форми об’єктивної сторони злочинів проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (2018)
Єфімов М. М. - Особливості проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (2018)
Плетенець В. М. - Особливості використання невербальної інформації у подоланні протидії досудовому розслідуванню (2018)
Федченко В. М. - Теоретико-прикладні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів (2018)
Демідова В. В. - Криміналістична характеристика жорстокого поводження з тваринами: поняття та сутність (2018)
Кирюха Д. Є. - Сутність та система криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом (2018)
Коцюба С. А. - Криміналістична характеристика слідової картини у справах про незаконне заволодіння військовослужбовцем вогнепальною зброєю (2018)
Кузьменко А. С. - Особливості проведення слідчих (розшукових) дій для вилучення інформації з особистісних джерел при розслідуванні квартирних крадіжок, учинених раніше засудженими особами (2018)
Кулянда М. І. - Напрями вдосконалення апеляційного провадження в Україні (2018)
Мрочко Р. М. - Проблемні питання взаємодії слідчих і оперативних підрозділів у кримінальних провадженнях про сутенерство, учиненого організованою групою (2018)
Поцілуйко В. М. - Підстави та порядок застосування кримінально-процесуального та адміністративного затримання особи (2018)
Птушкін Д. А. - Криміналістична характеристика особи, яка вчзиняє шахрайства щодо об’єктів нерухомого майна громадян (2018)
Цибенко О. С. - Особливості допиту підозрюваного при розслідуванні незаконного заволодіння автомобілем, учиненого із подоланням систем захисту (2018)
Чіпець О. І. - Використання можливостей оперативних підрозділів під час слідчого огляду при розслідуванні незаконного переміщення вогнепальної зброї (2018)
Рецензії (2018)
Відомості про авторів (2018)
Rashkivska I. - Harmonization of quality systems OECD GLP and National State Standart ISO/IEC 17025 in Ukraine, Prodanchuk M., Prokopenko L., Zhminko P., Nedopytanska N., Bubalo N., Kolianchuk Y., Usenko T., Zuzanska E. (2019)
Чміль В. Д. - Нагальність проблеми визначення ПАВ у продуктах харчування згідно з нормативами ЄС, Голохова О. В., Видрін Д. Ю., Крук В. І. (2019)
Власик Л. Й. - Підвищення дієвості профілактичних втручань з контролю маси тіла у рамках профілактики неінфекційних захворювань, Сухолотюк А. Л., Христич Т. М. (2019)
Omelchuk S. - Forecastins the risk of bifenthrin-based insecticides for human health when consuming agricultural products grown after their application, Vavrinevych O., Antonenko A., Bardov V. (2019)
Колодніцька Т. Л. - Шляхи зменшення тягаря хвороб харчового походження, Селезньова В. О. (2019)
Дуфинець В. А. - Оптимізована сучасна регіональна система надання офтальмологічної допомоги населенню в умовах багатоукладності охорони здоров’я, Грузєва Т. С. (2019)
Зайцев В. В. - Встановлення рівня хлороформу у питній хлорованій водопровідній воді, Рублевська Н. І., Рублевський В. Д. (2019)
Тимофійчук І. Р. - Аналіз харчових раціонів студентів-медиків на основі принципів раціонального харчування, Семененко С. Б., Савчук Т. П., Піддубна А. А., Борейко Л. Д., Семененко В. В. (2019)
Кушнір О. В. - Гігієнічна оцінка збалансованості раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці, Грачова Т. І., Фундюр Н. М., Жуковський О. М., Іфтода О. М., Селезньова В. О., Колодніцька Т. Л. (2019)
Дячук М. Д. - Моніторинг захворюваності на хвороби сечостатевої системи як основа для обгрунтування лікувально-профілактичних заходів, Грузєва Т. С. (2019)
Тащук В. К. - Ефективність L-аргініну при артеріальній гіпертензії, Власик Л. І., Хребтій Г. І. (2019)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Єдине здоров’я та проблеми харчування України" (2019)
Любченко О. М. - Соціальна сутність дозвілля в античній Греції (2016)
Шеретюк Р. М. - Шкільний театр у контексті культурно-освітньої діяльності ордену піарів на Волині (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) (2016)
Вишневська Г. Г. - Традиційні обряди звичаєвого права у контексті збереження та популяризації історико-культурної спадщини України, Гаєвська Т. І. (2016)
Грінберг Л. Ф. - Культурологічна концепція П. О. Куліша (2016)
Дабло Л. Г. - Культурологічна складова наукового доробку в багатовекторній діяльності Д. Овсянико-Куликовського (2016)
Богатікова О. В. - Громадська діяльність Г. Павлуцького як складова розбудови українського культурного простору кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Давва В. В. - Українська культура в умовах ідеологічної боротьби 1917-1920 років (2016)
Фарина О. В. - Культуротворчі рефлексії греко-католицького духовенства в історіософській парадигмі Східної Галичини 1921-1946 років (2016)
Холодинська С. М. - Концепція деструкції Михайля Семенка та трансгресивний досвід Жоржа Батая: потенціал паралельного аналізу (2016)
Кригіна О. В. - Метричні книги: вимоги та особливості ведення (2016)
Нікольченко Ю. М. - Берестецька битва 1651 року у наукових публікаціях документознавчого характеру в Україні: моніторинг інформаційного потоку (2016)
Лучанська В. В. - Культурогенез еволюції взаємовідносин людини й природи (2016)
Причепій Є. М. - Моделі космосу в орнаментах Подільських рушників, Причепій О. Є. (2016)
Кухаренко О. О. - Дослідження національної обрядовості за допомогою структури весільного циклу (2016)
Маркова О. М. - Музыкальная культурология как дисциплина музыкальной высшей школы (2016)
Бабушка Л. Д. - Ритуальна та ігрова домінанти в просторах свята й фестивації: культурологічний аспект (2016)
Волкова Г. В. - Ритуал як культурний феномен і основа освітньо-творчих акцій (2016)
Гайдукевич К. А. - Масове свято як соціокультурний феномен (2016)
Чернишевич Н. І. - Масове видовище: символічний зміст та форми (2016)
Морозова О. В. - Матеріалізація задуму культурно-мистецького проекту в умовах пітчингу, Морозова Т. П. (2016)
Карпова Л. О. - Комунікативний аспект міжнародної практики художньої культури (2016)
Личковах В. А. - Семіотика українського та польського авангарду (на прикладі творчості О.Богомазова і художників "Краківської групи") (2016)
Доброєр Н. В. - Код культури як механiзм самореалізації особистості (2016)
Дихнич Л. П. - Гендерне тло у сучасних дослідженнях моди, Костюченко О. В. (2016)
Кіндратюк Б. Д. - Дзвонарська культура України: перспективи кампанологічних студій (2016)
Бабкін В. О. - Європейська стратегія у сфері культури (2016)
Лапська О. О. - Громадські організації і їх роль у реалізації завдань міжнародного співробітництва у бібліотечній галузі України (2016)
Зараховський О. Є. - Друковані інформаційні джерела про туристичні об’єкти культурної спадщини Черкащини: аналіз та узагальнення (2016)
Булгакова Н. В. - Впровадження іноземного досвіду щодо організації залізничних круїзів в Україні (2016)
Грипич С. Н. - Книжкові пам’ятки ХІХ – поч. ХХІ ст. у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету: напрями наукового розкриття, Семенюк Г. П. (2016)
Медведєва В. М. - Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв: тенденції формування і нові перспективи (2016)
Сабадаш Ю. С. - Наукові бібліотеки України: здобутки і проблеми (на прикладі наукової бібліотеки Маріупольського державного університету), Натяма С. В. (2016)
Дем’янюк М. Б. - Діяльність спілки християнських письменників України як втілення синергії гуманізму, етики та естетики (2016)
Виткалов В. Г. - Антологія як спосіб презентації книгознавчої школи, Виткалов С. В. (2016)
Гребняк М. П. - Інноваційні аліментарні технології у системі громадського здоров’я, Кірсанова О. В., Таранов В. В., Мікрюкова Н. Г. (2018)
Соколовська І. А. - Фактори ризику для здоров’я населення в урбанізованих регіонах на прикладі промислового м. Запоріжжя та області (2018)
Дедунов С. В. - Оцінка захворюваності з тимчасовою втратою працездатності працівників при відкритому видобуванні залізної руди (2018)
Volkova Yu. - Energy drinks as a risk factor for students’ health, Savoskin D., Sydorenko N. (2018)
Федоренко Ю. В. - Метаболічний і функціональний стан печінки за умов комбінованої дії свинцю і фтору на фоні застосування біопротекторів (2018)
Бужин О. А. - Забезпечення фізіологічних потреб населення України в енергї та білку (2018)
Єльцова Л. Б. - Оцінка середньодобового споживання овочів та фруктів у раціоні студентської молоді, Омельчук С. Т. (2018)
Власик Л. І. - Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на патогенетичні ланки артеріальної гіпертензії в осіб з абдомінальним ожирінням, Тащук В. К., Хребтій Г. І. (2018)
Харченко Т. Ф. - Оцінка ризиків для здоров’я споживачів використання сучасних засобів для миття скла, Ісаєва С. С., Головащенко Г. В., Строй А. М., Харченко О. А., Терещенко Н. В., Коверин В. В. (2018)
Ставніченко П. В. - Порівняльна оцінка небезпеки для дітей та підлітків різного віку вживання сільськогосподарських продуктів, контамінованих фунгіцидами класу амідів та триазолів, Антоненко А. М., Коршун М. М., Омельчук С. Т., Бардов В. Г. (2018)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Єдине здоров’я та проблеми харчування України" (2018)
Личковах В. А. - Польський авангард в контексті діалогу культур "Україна – Польща" (2018)
Безугла Р. І. - Візуальні образи в сучасному науковому дискурсі. Гламур як візуально-образна репрезентація (2018)
Білякович Л. М. - Об'єктивація циклічної динаміки моди в дизайні одягу другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2018)
Галудзіна-Горобець В. І. - Соціокультурні, естетичні і художньо-проектні передумови поширення історизму в дизайнерських практиках 1950–1970-х рр. (2018)
Журавель-Змєєва Л. С. - Індивідуальний дизайн: особливості формування та функціонування (2018)
Голубінка Х. М. - Взаємодія поезії і музики (на прикладі вокальних творів Б.-Ю. Янівського на вірші Б. Стельмаха) (2018)
Бучок Л. В. - Постромантичні та постмодерні ідеалізації у фортепіанній творчості закарпатських композиторів (2018)
Климбус І. М. - Взаємодія літературного та хореографічного першоджерел у сюїті з балету "Тіні забутих предків" Віталія Кирейка для скрипки й фортепіано (2018)
Павлюк Т. С. - Психологічні навички у сучасних хореографічних тренінгах (2018)
Хлистун О. С. - Принципи сценічного перевтілення актора (2018)
Вишотравка Л. І. - Творча діяльність Євгенії Єршової в контексті розвитку мистецьких процесів на українській балетній сцені 1940–1960-х років (2018)
Білаш О. С. - До історії балетного дуетного виконавства: Людмила Сморгачова та Сергій Лукін (2018)
Маркевич Л. А. - До питання про модернізацію художньої мови балетних вистав 60-80 років ХХ століття (2018)
Тимофеєнко А. В. - Образ Токіо у європейському ігровому кіно (1945–2015) (2018)
Кіндратюк Б. Д. - Дзвонарство історико-географічного регіону України Покуття (2018)
Бондарчук Я. В. - Теорії виникнення і розвитку первісного мистецтва у дослідженнях другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2018)
Москаль М. - Образ Євстахія Плакиди в українському сакральному мистецтві ХІ–XVIII ст. (2018)
Степанюк І. В. - Народні танці Волині і Волинського Полісся у фольклорно-етнографічних дослідженнях Миколи Полятикіна (2018)
Лавриненко А. В. - Вокально-виконавська творчість: вітчизняна наукова рефлексія (2018)
Перцова Н. О. - Постать Платона Майбороди в контексті української музичної хорової культури, Брояко Н. Б. (2018)
Шевченко Р. С. - Солоспів М. В. Лисенка "Гетьмани, гетьмани" з поеми "Гайдамаки" Т. Г. Шевченка у контексті особливостей кобзарського виконавства (на прикладі фортепіанної партії солоспіву) (2018)
Зваричук Ж. Й. - Традиції українського богослужбового співу в творчості сучасних композиторів північноамериканської діаспори (2018)
Молчко У. Б. - Кантати "Січ іде" та "Повстанці" Р. Никифоріва на вірші В. Романюка – взірець сучасної героїко-драматичної хорової музики (2018)
Марченко В. В. - Акордеонне мистецтво України в контексті розвитку конкурсного та фестивального руху, Сідлецька Т. І. (2018)
Манелюк О. І. - Особливості виконавської манери муніципального камерного хору "Галицькі передзвони" (м. Івано-Франківськ) (2018)
Дружинець М. І. - Масова культура як комунікативний простір сучасного музичного естрадного мистецтва (2018)
Гриненко С. М. - Різновиди акустичної гітари та їх застосування в сучасній музичній культурі (2018)
Вергунова Н. С. - Цифрові технології в дизайні та архітектурі. До питання про термінологію (2018)
Совгира Т. І. - Голографічне проектування в організаціїї сценічних розважальних видовищ (2018)
Виткалов С. В. - Митець у культурному просторі міста: До 60-річчя Рівненського художника Олександра Бобришева (2018)
Кольц І. П. - Київська домрова школа: історичні аспекти формування (2018)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування низхідного гнійного медіастиніту, Сніжко С. С., Андреєщев С. А. (2019)
Черній В. І. - Вплив карбоксиперитонеуму на серцевий індекс у пацієнтів з морбідним ожирінням та супутньою серцево-судинною патологією під час лапароскопічних баріатричних втручань, Євсєєва В. В., Гур’янов В. Г. (2019)
Бабаева Р. Р. - Применение лечебного пиобактериофага секстафага в комплексном лечении больных с деструктивным холециститом (2019)
Мушенко Е. В. - Ишемически-реперфузионные повреждения печени у пациентов после выполнения комбинированных резекционных вмешательств на поджелудочной железе и воротной вене, Тищенко А. М., Смачило Р. М., Козлова Т. В., Ремнева Н. А., Проценко Е. С., Гончарова Н. Н. (2019)
Ничитайло М. Ю. - Неоад’ювантна та ад’ювантна селективна внутрішньоартеріальна регіональна хіміотерапія у хворих з раком підшлункової залози, Загрійчук М. С., Кондратюк В. А., Неженцева Ю. В., Романів Я. В., Терзова Т. Б. (2019)
Іскра Ю. А. - Частота та фактори ризику виникнення післяопераційних стресових виразок у дітей, Біляєв А. В. (2019)
Ріга A. С. - Концентрація інтерлейкіну-10 у сироватці крові хворих з внутрішньочеревними інфекціями в періопераційному періоді, Бойко В. В. (2019)
Адылханов Ф. - Определение концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста в сыворотке крови пациентов с варикозным расширением вен после стандартной флебэктомии и гибридного лечения, Фурсов А., Носо Ю. (2019)
Кравець О. В. - Ефективність застосування регіонарного модифікованого клаптя великого грудного м’яза та вільного променевого клаптя передпліччя для заміщення субтотальних дефектів язика в онкологічних хворих, Копчак А. В., Хлинін О. В., Буртин О. В., Гур’янов В. Г. (2019)
Мотузюк І. М. - Мультимодальна програма "Fast trасk surgery" в лікуванні раку молочної залози, Сидорчук О. І., Костюченко Є. В., Ковтун Н. В., Понятовський П. Л. (2019)
Ковальов О. П. - Косметичний ефект загоєння ран після хірургічного лікування зобу, Люлька О. М., Ляховський В. І., Нємченко І. І., Сидоренко А. В. (2019)
Фищенко Я. В. - Опыт хирургического лечения воронкообразной деформации грудной клетки, Шевчук А. В., Сапоненко А. И., Кравчук Л. Д. (2019)
Гуцуляк А. І. - Формування біліодигестивних та міжкишкових анастомозів методом високочастотного електрозварювання тканин в експерименті, Ничитайло М. Ю., Фурманов Ю. О., Булик І. І., Загрійчук М. С., Прудніков O. В., Дмитрук О. М. (2019)
Яцина О. І. - Вплив фармакокорекції на патофізіологічні особливості морфофункціональних змін нижніх сечовивідних шляхів за наявності експериментального гіперактивного сечового міхура, Вастьянов Р. С., Савицька І. М., Вернигородський С. В., Гейленко О. А., Костєв Ф. І. (2019)
Савчук Р. В. - Ультраструктурна адаптація слизової оболонки ортотопічного ілеального сечового міхура в динаміці у віддаленому періоді в експерименті, Костєв Ф. І., Молчанюк Н. І., Дехтяр Ю. М., Головко С. В. (2019)
Цымбалюк В. И. - Перспективы применения в нейрорегенеративной хирургии обогащенного тромбоцитами фибринового матрикса, Васильева И. Г. (2019)
Дужий І. Д. - Особливості оперативного лікування поєднаних пошкоджень трахеї та стравоходу в шийній ділянці, Голубничий С. О., Хижня Я. В., Кравець О. В. (2019)
Венгер В. В. - Перспективи українсько-китайського співробітництва у промисловій сфері: інтереси китаю та можливості України (2018)
Ramskyi А. - Mechanism of formation of financial security of an enterprise, Solon'ko А. (2018)
Обушний С. М. - Управління зовнішнім державним боргом України, Дзядевич Л. В. (2018)
Осташко Т. О. - Особливості торговельної політики Китаю і перспективи експорту України до КНР (2018)
Казак О. О. - Ключові елементи формування фінансових джерел розвитку страхової компанії як складової його ресурсного потенціалу, Жильцов М. О. (2018)
Жукова Ю. М. - Створення резерву по сумнівних боргах як елемент управління дебіторської заборгованістю, Волик М. О. (2018)
Sysoiev О. - Marketing support for factoring as an economic institution (2018)
Лойко В. В. - Інновації як рушійна сила банківської діяльності, Башкирцева Т. М. (2018)
Лойко Д. М. - Динаміка споживання продуктів харчування у домогосподарствах України та Чехії (2018)
Титул, зміст (2017)
Велісєвич М. К. - Аспекти імплементації європейського законодавства щодо громадських послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, Поспішна О. В., Красновидов О. В. (2017)
Кисловський П. В. - Перспективи використання гібридних приводів на автомобілях, Пуха В. М., Ященко В. М. (2017)
Авилов А. И. - Развитие концепции колеса военных колесных машин транспортировки мобильного беспилотного комплекса (2017)
Нагайчук В. М. - Цементоорганобетонні суміші – ефективний матеріал для дорожнього будівництва, Вирожемський В. К., Кіщинський С. В., Копинець І. В. (2017)
Золотарьов В. О. - Перший досвід оцінки сегрегації асфальтобетонних сумішей за європейським методом, Єфремов С. В., Корюк В. П. (2017)
Литвиненко А. С. - Про найважливіший недолік чинного методу статичного зондування як польового методу випробування ґрунтів (2017)
Вирожемський В. К. - Безпека пішоходів на дорогах, Беленчук О. В. (2017)
Трушевський В. Е. - Вдосконалення організації дорожнього руху на регульованих перехрестях, Науменко В. В., Веремеєнко Л. А. (2017)
До ювілею академіка НАМН України, професора Ю. І. Фещенка (2019)
Фещенко Ю. І. - Прогнозування тяжкого перебігу бронхіальної астми, Яшина Л. О., Назаренко К. В., Ігнатьєва В. І., Опімах С. Г. (2019)
Яременко О. Б. - Порівняльна ефективність застосування ацетилцистеїну в пероральній та інгаляційній формі за допомогою небулайзера у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Кузьменко Н. М., Гуменюк Г. Л., Добрянський Д. В., Ільницький Р. І., Магас О. І. (2019)
Беш Л. В. - Динаміка структури сенсибілізації у дітей м. Львова, хворих на бронхіальну астму, Слюзар З. Л. (2019)
Єрьоменко Г. В. - Бронхіальна астма та цукровий діабет 2-го типу – поліморбідність xxi століття, Оспанова Т. С., Бездітко Т. В., Блажко В. І. (2019)
Besh L. V. - Optimization of external care in children of early age with skin symptoms of food allergy, Matsyura O. I., Houmani F. (2019)
Уманець Т. Р. - Бронхіальна астма поєднана з еозинофільним езофагітом у дітей: сучасний стан проблеми, Крепосняк А. А. (2019)
Bogomolov A. Ye. - Diagnostic value of methods for sensitization determination in people with allergic rhinitis (2019)
Слепченко Н. С. - Сучасні підходи до інгаляційної терапії бронхообструктивної патології легень, Дмитрієв К. Д. (2019)
Бойко Д. М. - Медична реабілітація пацієнта з неконтрольованою бронхіальною астмою: 10 років спостереження (2019)
До ювілею професора Євгенії МихайлівниДитятковської (2019)
Авторам публікацій у журналі (2019)
Voloshchuk O. M. - Peculiarities of tyrosine metabolism in the rat liver under the condition of protein deficiency, Kopylchuk G. P., Larionova K. V. (2018)
Кривохижа М. В. - Зміна експресії гені в цвітіння у відповідь на УФ-С опромінення рослин Arabidopsis thaliana, вирощених за різних умов освітленості та температурного режиму, Рашидов Н. М. (2018)
Кляченко О. Л. - Комплексна селекція in vitro буряків цукрових (Beta vulgaris L.) на посухостійкість та солестійкість (2018)
Караван В. В. - Глутатіон-S-трансферазна активність бджіл-фуражирів Apis mellifera L. при літній підгодівлі певними вуглеводними дієтами, Царук В. І., Череватов В. Ф., Язловицька Л. С. (2018)
Fedonyuk L. Ya. - Biological educational museum сollection value of I. Horbachevsky Ternopil State Medical University for learning about wildlife, Pryvrotska I. B. (2018)
Федоряк М. М. - Втрати колоній медоносних бджіл (Apis mellifera L.) в Україні за результатами зимівлі 2016-2017 рр. в рамках міжнародного моніторингу, Тимочко Л. І., Кульманов О. M., Руденко С. С., Делі О. Ф., Подобівський С. С., Мельниченко Г. М., Бродшнайдер Р., Волков Р. А. (2018)
Ткаченко П. В. - Іхтіофауна Тендрівської, Ягорлицької заток та прилеглої акваторії Чорного моря (2018)
Tokaryuk A. I. - Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal (Asteraceae) in Chernivtsi region (Ukraine), Chorney I. I., Budzhak V. V., Protopopova V. V., Shevera M. V., Kucher O. O. (2018)
Bilous O. P. - Algal indication research in Ukraine, Tsarenko P. M. (2018)
Мартинюк В. О. - Порівняльний аналіз мікроморфологічних особливостей близьких видів – Silene syreistschikowii та S. supina (Caryophyllaceae), Карпенко Н. І., Царенко О. М. (2018)
Cherlinka V. R. - Solving existing problems with soil maps in Ukraine, Dmytruk Y. M. (2018)
Кузнєцов М. П. - Особливості стохастичної оптимізації гібридних енергосистем на базі ВДЕ, Лисенко О. В., Мельник О. А. (2018)
Манілов А. І. - Моделювання стабільного режиму роботи системи водневої енергетики на основі пористого кремнію, Себало О. П. (2018)
Накашидзе Л. В. - Конструктивные факторы, определяющие надежность системы энергообеспечения, Тонкошкур А. С., Угланов Г. В., Парфилко А. Д. (2018)
Головко В. М. - Порівняння традиційного генератора із постійними магнітами з торцевим генератором із двосторонньою активною поверхнею для вітроустановок, Монахов Е. А., Пономарьов О. І., Коваленко І. Я. (2018)
Головко В. М. - Моделювання паралельної роботи асинхронних генераторів в автономній установці для зарядження акумуляторних батарей, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О., Сандовал К. (2018)
Денисюк С. П. - Аналіз обмінних процесів при паралельній роботі двох трифазних вітроустановок, Горенко Д. С. (2018)
Васько П. Ф. - Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні, Мороз А. В., Бриль А. О., Ібрагімова М. Р. (2018)
Голуб Н. Б. - Технологія одержання біогазу з післяспиртової барди, Потапова М. В. (2018)
Yarosh Y. - The determination of parameters of a reactor-mixer with a disk injector, Kukharets S., Tsyvenkova N. (2018)
Кучерук П. П. - Експериментальне дослідження показників виходу біогазу в процесі періодичного метанового бродіння соломи, Матвєєв Ю. Б., Рудська В. О. (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
19 міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2018)
Kuznetsova К. І. - Synthesis of surface-active monomers and peroxides on the basis of disubstituted oxetane, Vostres V. B., Fleychuk R. I., Hevus O. I. (2019)
Murashevych B. - Synthesis of amidrazones by the reaction between quinone arenalazines and ammonia, Trush Y., Toropin N., Burmistrov K., Vergun T. (2019)
Петришин Р. С. - Подвійний електричний шар у висококонцентрованих нанодисперсних системах, Яремко З. М., Солтис М. М. (2019)
Сімурова Н. В. - Синтез 4-(1',3'-діоксо-2',3'-дигідро-1Н-бензо|de|ізохінолін-2'-їл)-2-бутенової кислоти та її фенацилових естерів, Попова І. В., Брицун В. М. (2019)
Slyvka Yu. I. - Copper(I) π-complexes with allyl substituted 1-aryl-1H-tetrazole-5-thiols: synthesis and their structural features, Pokhodylo N. T., Mys’kiv M. G. (2019)
Sozanskyi M. A. - Synthesis of cadmium sulfide thin films from an aqueous solution containing of sodium citrate, Shapoval P. Yo., Guminilovych R. R., Laruk M. M., Yatchychyn Yo. Yo. (2019)
Усачев О. М. - Состояние изополивольфрамат-анионов в водно-глицериновой среде, Рысич А. В., Величко М. П., Розанцев Г. М., Радио С. В. (2019)
Чертихина Ю. А. - Взаимосвязь между электронными параметрами атома азота и внутримолекулярными взаимодействиями в производных аммиака, Куцик-Савченко Н. В., Лебедь О. С., Либ А. С., Цыганков А. В., Просяник А. В. (2019)
Апостолова Р. Д. - Оценка свойств композиции (Mn2O3, Mn3O4, NORIT), используемой для анодов магниевой батареи (2019)
Блажівський К. І. - Конверсія хлоридних солей за участю натрій сульфату під час кристалізації солей із хлоридно-сульфатних розчинів, Кузьо А. М., Максимович І. Є., Буклів Р. Л. (2019)
Vekshyn V. A. - Kinetics of selective reduction of nitrogen oxides on a cellular platinum catalyst, Grabovetskaya E. R. (2019)
Vorozhbiian M. I. - Effect of hydrodynamic cavitation on the absorption processes occurring in the production of nitric acid, Moroz N. A., Vorozhbiyan R. M., Mykhailova E. A. (2019)
Дзюра Е. А. - Комплекс химических связей в резиноволокнистых композитах, обеспечивающий адгезию армирующих полиамидных волокон к резине, Маркова И. В. (2019)
Овчаров В. І. - Оцінка можливості використання вторинної мінеральної сировини виробництва соняшникової олії у складах еластомерних композицій, Юсупова Л. Р., Мурашевич Б. В., Торопін М. В. (2019)
Рулёв Н. Н. - Сепарация фаз экологически опасных маслосодержащих моющих растворов, Лукьянова В. В., Кравченко О. В. (2019)
Рымар Т. Э. - Влияние минеральных добавок на процесс формирования пористой структуры жидкостекольных зернистых теплоизоляционных материалов (2019)
Созонтов В. И. - Исследование состава паровой фазы над расслаивающимися водными растворами азотной кислоты и оксидов азота, Архипо А. Г., Суворин А. В., Москалик В. М., Коваленко И. Л. (2019)
Цибуля С. Д. - Захисна синергетична композиція комплексної дії на основі вторинної сировини, Старчак В. Г., Іваненко К. М., Буяльська Н. П., Костенко І. А., Мачульський Г. М. (2019)
Чабан М. О. - Електромембранне вилучення іонів Li+ з водних розчинів із використанням сорбенту на основі TiO2π∙MnO2, Рождественська Л. М., Дзязько Ю. С. (2019)
Shabanova G. N. - Refinement of the subsolidus structure of the four-component system Fe2O3–CaO–Al2O3–Cr2O3, Korohodska A. N., Deviatova N. B. (2019)
Півоваров О. А. - До 80-річчя від дня народження доктора хімічних наук, професора Миколи Яковича Кузьменка, Черваков O. В., Кобельчук Ю. М. (2019)
Олексюк О. М. - Стратегічні орієнтири розвитку мистецької освіти в міждисциплінарному дискурсі (2018)
Kaniowska M. - The primary and secondary music schools in Ruda Ślaska (Poland) and its role in the dissemination of music culture in the local community in the years 2010–2015 (2018)
Zeman A. - The choral concert communication between the performer and the audience in creating the community of the event (2018)
Тушева В. В. - Свідомість як особистісне новоутворення і детермінанта ціннісних орієнтацій майбутнього педагога у мистецькій освіті (2018)
Кушнір К. В. - Особливості формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Вєтринська А. В. - Професійні та особистісні якості викладача хореографії у вищій школі (2018)
Шпирка А. О. - Структурні компоненти емоційної виразності майбутнього вокаліста (2018)
Косінська Н. Л. - Принципи та підходи до формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки (2018)
Davidovitch N. - Jerusalem – the heart of the jewish people in poetry and song (2018)
Троєльнікова Л. О. - Музично-фольклорні джерела культурного ландшафту України (2018)
Свириденко Н. С. - Музика в музеї (ІІ половина ХХ ст., Україна) (2018)
Ізваріна О. М. - Оперна режисура в українському музичному театрі 20-х років хх століття (2018)
Друцэ А. П. - Из истории изготовления румынского ная на рубеже XX–XXI столетий (2018)
Яковчук Н. Д. - "Маленьке тріо" для кларнета, фагота і фортепіано Олександра Яковчука: жанрово-стильовий аспект (2018)
Єрмак І. Ю. - Трактат Амана Вандерхаґена "Nouvelle méthode de flute" як віддзеркалення виконавського мистецтва франції другої половини XVIII ст. (2018)
Давлатова Т. І. - Творчий шлях Марії Донець-Тессейр (за архівними матеріалами) (2018)
Шило А. П. - Виконавська діяльність Лариси Руденко (за архівними матеріалами) (2018)
Полубоярина І. І. - Інтеграційні процеси в професійній підготовці музикантів як основа їхнього духовного розвитку (2018)
Комендант Т. П. - Исследование национальной культуры в вузе профессионального художественного образования республики Молдова (2018)
Гмиріна С. В. - Розвиток харизматичних якостей соліста-вокаліста у процесі фахової підготовки (2018)
Ходоровська І. М. - Інноваційні технології розвитку чуття ритму у студентів на заняттях сольфеджіо (2018)
Рахманова О. К. - Художньо-творча синестезійність молодших школярів у "кольоровій музиці" (2018)
Yajun W. - Педагогічні умови формування комунікативної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорового навчання (2018)
Лимаренко В. І. - Умови використання ед’ютейнменту та хмарних технологій у професійній мистецькій освіті (2018)
Белозоров А. П. - Молекулярное типирование Trichomonas vaginalis, циркулирующих в Украине,на основании полиморфизма гена актина, Федорич П. В., Мавров Г. И., Зеленская А. Д., Горобчишина Е. Н. (2019)
Ата М. А. - Прогнозирование развития иммунной дисфункции у больных очаговой склеродермией по состоянию некоторых звеньев иммунного ответа (2019)
Бойко В. В. - Клініко-анамнестичні характеристики пацієнтів із диcгідротичними ураженнями долоней та підошов (2019)
Кутасевич Я. Ф. - Психосоматичні розлади у хворих на алергодерматози та їх корекція, Олійник І. О., Маштакова І. О., Стулій О. М., П'ятикоп І. О. (2019)
Ошивалова О. О. - Клінічний профіль хворого з поєднаним перебігом епідермальних дисплазій шкіри (2019)
Шкільна М. І. - Клініко-епідеміологічні особливості мігруючої еритеми в мешканців Тернопільської області (2019)
Олейник И. А. - Случай болезни Дарье, Стулий О. Н. (2019)
Чеховская А. С. - Редкий случай ониходистрофии (2019)
d'Ovidio R. - Ефективність поєднання цетиризину та топічних стероїдів у лікуванні червоного волосяного лишаю: відкрите клінічне дослідження, Rossi A., Di Prima T. M. (2019)
До ювілею Яніни Францівни Кутасевич (2019)
К юбилею трудовой деятельности Эльвиры Николаевны Солошенко (2019)
Єлісєєва Л. - Корупція як форма антисоціального капіталу (2019)
Павлов К. - Пріоритетні напрями державного регулювання конкуренції: вітчизняний та зарубіжний досвід, Павлова О., Купчак В. (2019)
Колодійчук В. - Інтегрована модель управління логістичними потоками на зерновому ринку України, Аверчев О. (2019)
Януль С. - Характеристика газотранспортної системи України, Павлов К., Коротя М., Галянт С. (2019)
Колосок А. - Соціальний захист населення: актуальні проблеми та перспективи розвитку (2019)
Ліпич Л. - Стратегічне управління людським капіталом як складова розвитку підприємтва, Хілуха О., Кушнір М., Загоруйко В. (2019)
Черчик Л. - Екологічна безпека в системі менеджменту підприємства (2019)
Чешук В. - Сучасні підходи моніторингу економічної безпеки будівельних підприємств: інноваційний аспект (2019)
Іщук С. - Хімічна промисловість регіонів України: оцінка динаміки розвитку та ефективності функціонуванняи (2019)
Павлова О. - Правове регулювання та управління процесом поводження з твердими побутовими відходами в Україні, Павлов К., Козлов В. (2019)
Хомюк Н. - Децентралізація як чинник диверсифікації розвитку сільських територій (2019)
Карлін М. - Фінансовий інструментарій забезпечення кліматичної безпеки: проблеми використання в світі та в Україні (2019)
Borysiuk O. - Problems of Life Insurance Development in Terms an Unstable Financial Environment, Datsyuk-Tomchuk M. (2019)
Цимбалюк І. - Особливості функціонування податкової системи України та оцінка її фіскальної ефективності (2019)
Вахновська Н. - Фіскальна складова місцевих бюджетів в контексті фінансової децентралізації, Пиріг С. (2019)
Шворак А. - Державне регулювання обліку кількості і якості земель на сучасному етапі розвитку аграрних відносин, Кулинич М. (2019)
Букало Н. - Екологічні витрати, їх економічна природа та стан (2019)
Вихідні дані (2019)
Крамарьов С. О. - Карбапенеми в клінічній практиці, Євтушенко В. В. (2019)
Зайцев И. А. - Значение генотипов вируса гепатита В в клинической практике, Новак И. Н., Зайцева О. Е., Кириенко В. Т. (2019)
Виговська О. В. - Цитомегаловірусна інфекція у дітей: труднощі діагностики, Юхименко Г. Г., Корбут О. В., Дмитрієва О. А., Буц О. Р. (2019)
Гончаров В. О. - Епідемічні показники щодо кору в Одеській області, Котлик Л. С., Скопенко А. В., Грузевський О. А., Гридіна Т. Л. (2019)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря" (4–5 квітня 2019 р., м. Київ, Україна) (2019)
Щербань В. Ю. - Використання рекурсивного підходу для визначення натягу ниток в робочій зоні технологічного обладнання, Мурза Н. І., Кириченко А. М., Мельник Г. В., Шолудько М. І. (2018)
Кіницький Я. Т. - Дослідження якісних кінематичних характеристик важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки, одержаних на базі прямолінійно-напрямного кривошипно-повзунного механізму, Трасковецька Л. М., Міняйло П. В. (2018)
Олійник О. Ю. - Відцентрова фрикційна муфта з регульованим крутним моментом та вибір її параметрів, Рубанка М. М. (2018)
Качан Ю. Г. - Алгоритм розрахунку температурного поля ванни руднотермічної печі, Ліуш Ю. Б., Міщенко В. Ю. (2018)
Цірук В. Г. - Захист приводних двигунів від перевантажень у виробах легкоброньованої техніки (2018)
Корендій В. М. - Обґрунтування параметрів стаціонарної установки для обмотування піддонів з вантажами, Дмитерко П. Р., Новіцький Ю. Я. (2018)
Драч І. В. - Динаміка рідинного автобалансира: вплив коріолісових сил (2018)
Карпик Р. Т. - Дослідження впливу теплофізичних процесів на якість формоутворення зубків шарошок бурових доліт, Пітулей Л. Д. (2018)
Горін В. В. - Результати дослідження гідродинаміки і теплообміну під час конденсації в середині гладких горизонтальних труб, Середа В. В. (2018)
Кульматицький С. О. - Використання малих гес для покращення електропостачання підприємств, Кульматицька А. С. (2018)
Пилипенко О. М. - Зменшення аеродинамічного опору кабіни вантажного автомобілю, Батраченко О. В., Литовченко І. М. (2018)
Gryniewicz-Jaworska M. - Analysis of the choice and location of wind turbines in Poland and Europe (2018)
Синюк О. М. - Визначення в’язкопружної деформації полімерного матеріалу, Кравчук О. А., Кравчук А. Ю. (2018)
Дорофєєв О. А. - Моделі ґрунтового середовища для розрахунків основ фундаментів архітектурних споруд та моделювання процесу земляних робіт при їх спорудженні (2018)
Горященко С. Л. - Розробка електричного котла та його підключення до систем теплопостачання, Любчик В. Р., Успаленко С. В. (2018)
Славінська А. Л. - Модель корегування етапів конструкторської підготовки виробництва швейних виробів різних цінових груп (2018)
Нахайчук О. В. - Удосконалення процесу градації лекал деталей нових моделей жіночих корсетних виробів, Захарова Е. А., Мізрах А. А., Кондратьєва Л. В. (2018)
Чупринка В. І. - Згладжування зовнішніх контурів плоских геометричних об’єктів за допомогою дуг кіл, Зелінський Г. Ю., Чупринка Н. В. (2018)
Макатьора Д. А. - Підвищення експлуатаціних властивостей та розширення асортименту взуття шляхом модульної трансформації каблука, Власенко А. Ю., Галавська Л. Є. (2018)
Білінський С. О. - Особливості поцесів додублювання-наповнювання в технології формування еластичних шкір світлих кольорів (оглядова), Данилкович А. Г. (2018)
Ніколайчук Л. Г. - Сучасний асортимент товарів із технічних конопель (2018)
Мищенко А. В. - Влияние ионных групп в ионосодержащих полиуретановых связующих на качество пигментной печати, Венгер Е. А., Качук Д. С., Куликова И. О. (2018)
Єфімова В. Г. - Розробка складу косметичного крему anti-age спрямування з використанням муцина равлика, Пилипенко Т. М. (2018)
Савенко О. С. - Формалізація шкідливого програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах на основі алгебраїчних систем (2018)
Яшина О. М. - Використання мови Go у розробці програмного забезпечення, Кравчук О. А. (2018)
Красильников С. Р. - Оптимізація процесу розробки програмного забезпечення та розподілу задач серед web - розробників (2018)
Шмелев Ю. Н. - Диагностика состояния двигателя вертолета Ми-8МТВ с применением нейронных сетей, Владов С. И., Бойко С. Н., Климова Я. Р., Вишневский С. Я. (2018)
Мясищев А. А. - Использование платы robotdyn Mega2560 Pro для построения полетного контроллера гексакоптера (2018)
Петрова О. О. - Використання програмних засобів для визначення архітектурних стилів споруд, Лисенко Є. С., Качанов Ю. В. (2018)
Пасічник О. А. - Застосування принципу декомпозиції під час комп’ютерного проектування об’єктів діяльності (2018)
Кравчук В. М. - Експертна система прогнозування продажів комп’ютерних ігор, Пасічник О. А. (2018)
Polikarovskykh O. I. - Modern reference oscillators for frequency synthesis, Kovtun L. O., Karpova L. V., Gula I. V. (2018)
Васильківський М. В. - Захист інформації у волоконно-оптичних лініях зв’язку, Паламарчук Р. П. (2018)
Микитенко В. І. - Зоряний датчик для університетського наносупутника, Котляр П. С., Лега Ю. А. (2018)
Нелюбін Ю. М. - Геоінформаційна система прогнозування впливу небезпечних чинників, Пасічник О. А. (2018)
Дячук В. Ю. - Система керування проектами, Пасічник О. А. (2018)
Мазурець О. В. - Інформаційна технологія автоматизованого визначення семантичних термінів в елементах навчальних матеріалів (2018)
Снігур А. В. - Аналіз структурної організації та особливостей функціонування елементів зорового каналу сприйняття людини (2018)
Шмелев Ю. Н. - Информационно-диагностическая система состояния двигателя вертолета Ми-8МТВ при его эксплуатации в реальных режимах работы, Владов С. И., Бойко С. Н., Климова Я. Р., Вишневский С. Я. (2018)
Книш Б. П. - Класифікація безпілотних літальних апаратів та їх використання для доставки товарів, Кулик Я. А., Барабан М. В. (2018)
Годованюк В. М. - Додаткові похибки, що виникають в освітлювачах, Докторович І. В., Юр’єв В. Г., Фодчук І. М., Шорок Є. О. (2018)
Дмитрієв В. С. - Вплив способу обробки поверхні GaAs-підкладки на питомий перехідний опір омічних контактів на основі срібла (2018)
Міхалевська Г. І. - Окремі питання комунікаційного середовища як чинник розвитку інформаційного суспільства, Міхалевcький В. Ц., Байдич Л. Є. (2018)
Грипинська Н. В. - Забезпечення кібербезпеки під час впровадження інтернету речей, Праворська Н. І. (2018)
Кватернюк С. М. - Оцінювання достовірності мультиспектрального екологічного контролю біомаси фітопланктону у водних середовищах (2018)
Romanuke V. V. - Maximization of collective utility and minimization of payoff parity losses for ordering and scaling efficient nash equilibria in trimatrix games with asymmetric payoffs (2018)
Горященко К. Л. - Недоліки відомих методів пошуку відстаней фазовими методами у випадку декількох об’єктів (2018)
Bilousova L. I. - Computer models using in terms of the realization of holistic approach to school mathematics learning, Gryzun L. E. (2019)
Voskoglou M. Gr. - Management of fuzzy data in education (2019)
Асмыкович И. К. - О методическом обеспечении курса "Математические основы криптографии" в Белорусском государственном технологическом университете, Ловенецкая Е. И. (2019)
Гаєвець Я. С. - Проблемно-модульне навчання як технологія формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні учнів математики (2019)
Гаріна С. М. - Дослідження розподілів пошукових запитів цільової аудиторії закладів вищої освіти, Тверезовська Н. Т. (2019)
Друшляк М. Г. - Навчання майбутніх вчителів математики розв`язувати задачі теорії графів із використанням GeoGebra, Лукашова Т. Д., Скасків Л. В. (2019)
Здещиц В. М. - Розв'язання дилеми Тарзана: практичний аспект, Бакай А. В. (2019)
Жданова Ю. Д. - Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .Net Framework, Спасітєлєва С. О., Шевченко С. М. (2019)
Житєньова Н. В. - Майстер-клас як ефективна форма підготовки майбутнього вчителя до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності (2019)
Іванчук М. А. - Зворотний зв'язок в освітньому процесі: досвід використання BYOD-технологій, Кульчинський В. В. (2019)
Івченко В. В. - Вивчення ефектів, пов’язаних з неоднорідністю поля, як ефективний засіб поглиблення знань студентів-фізиків про силове поле (2019)
Іщенко Р. М. - Аналіз рівня підготовки з фізики студентів технічних спеціальностей за результатами вхідного контролю, Ісаєнко Г. Л. (2019)
Краснобокий Ю. М. - Інформаційне середовище як матриця наукової картини світу, Ткаченко І. А. (2019)
Кугай Н. В. - Формування вмінь майбутніх учителів математики застосовувати метод аналогій у процесі навчання дисциплін математичного спрямування, Калініченко М. М. (2019)
Кушнір А. С. - Застосування онлайн-сервісів як запорука підвищення пізнавального інтересу до вивчення іноземних мов (2019)
Лебедєва І. Л. - ЗНО з математики: про що свідчать результати (порівняльний аналіз методичних підходів та результатів тестування), Норік Л. О. (2019)
Литвинова С. Г. - Модель використання системи комп’ютерного моделювання для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів (2019)
Лучанінова О. П. - Формування аналітично-інформаційної компетентності майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки (2019)
Макаренко В. В. - Использование Ni Multisim для пояснения процессов демодуляции АМ-сигналов (2019)
Манькусь І. В. - Впровадження STEM-майданчиків як сучасних освітніх середовищ у професійній діяльності вчителя, Недбаєвська Л. С., Дармосюк В. М. (2019)
Михайленко Л. Ф. - Методична компетентність вчителя математики як педагогічна проблема, Воєвода А. Л. (2019)
Мулеса О. Ю. - Навчання основам комунікації з сервером в РНР, Гече Ф. Е., Імре Ю. Ю. (2019)
Мулеса О. Ю. - Теоретичні основи розв’язування алгебраїчних рівнянь з параметрами, Гече Ф. Е., Кіндюх Т. С. (2019)
Орел Л. О. - Доведення рівності множин: методичні прийоми запобігання помилкам (2019)
Погребний В. Д. - Зіркові збіжності до порядкової збіжності (2019)
Подліняєва О. О. - Методика проведення інтерактивних навчальних занять із цифровими технологіями (2019)
Прус А. В. - Про навчання студентів педагогічних спеціальностей розв’язувати завдання з параметрами, Чемерис О. А. (2019)
Пудова С. С. - Використання професійно-орієнтованих завдань на заняттях з медичної інформатики при вивченні експертних систем студентами-стоматологами, Казакова О. В. (2019)
Руденко Ю. О. - З досвіду проведення олімпіад з інформатики серед студентів коледжів, Лобова В. В. (2019)
Салтикова А. І. - Розробка та методичний супровід лабораторної роботи з квантової фізики по визначенню довжини хвилі де Бройля електрона, Завражна О. М., Шкурдода Ю. О. (2019)
Струтинська О. В. - Тенденції розвитку освітньої робототехніки в закладах позашкільної освіти, Баранов С. С. (2019)
Шаран О. В. - Використання міжпредметної інтеграції як засобу інтелектуального розвитку дитини 5-7 років, Шаран В. Л. (2019)
Штика Ю. М. - Особливості формування аналітичної компетентності у студентів економічних спеціальностей (2019)
Предборський В. А. - Верхівка тінізаційної структури як системна загроза національній безпеці (2019)
Беспалова А. В. - Інформаційно–аналітичне забезпечення публічних закупівель в Україні, Рудченко О. Ю. (2019)
Стасіневич С. А. - Удосконалення регулювання біржової діяльності – запорука відродження біржового ринку України, Боєв В. А. (2019)
Щукін Б. М. - Формування системи стратегічного планування економічного розвитку, Круговий В. В. (2019)
Осадча О. А. - Управління державним боргом України в сучасних умовах (2019)
Громов В. Б. - Макроекономічні умови рівноважності споживчого попиту (2019)
Гаврилко П. П. - Напрями використання іноземного досвіду регулювання ринку капіталу у політиці формування та розвитку фінансової системи України, Індус К. П., Ковач М. Й. (2019)
Студінська Г. Я. - Аналіз світового паливно–енергетичного комплексу, Терещенко А. М. (2019)
Чуприна Ю. А. - Побудова концепції інтеграції підприємств стейкхолдерів до складу будівельного кластеру (2019)
Климчук М. М. - Інтегративно–конвергенціальна методологія реалізації енергоощадного девелопменту в Україні, Івахненко І. С., Порфір’єв Ю. Л. (2019)
Горячева К. С. - Застосування нових підходів в сучасних умовах організації бізнесу (2019)
Лалакулич М. Ю. - Використання інформації бухгалтерського обліку для моніторингу економічного потенціалу підприємства, Рибакова Л. П., Шелемон Л. М. (2019)
Колодійчук А. В. - Процеси впровадження цифрових технологій і літосфера: взаємовплив і загрози взаємодії (2019)
Коробська А. О. - Нормативна грошова оцінка земель як інструмент регуляторної політики у сфері використання земельних ресурсів (2019)
Молнар О. С. - Ефективність застосування інтернет–технологій в діяльності українських туристичних підприємств, Петрик В. В., Моняк Р. В. (2019)
Труш Ю. Л. - Практичні аспекти удосконaлення контролю якостi продукцiї нa пiдприємствaх хлiбопекaрської гaлузi, Заїнчковський А. О. (2019)
Мусієнко В. Д. - Механізм економічного розвитку бізнесу в регіонах України, Щербакова А. С. (2019)
Попрозман О. І. - Системна трансформація спрямована на інституціональну модернізацію соціальної інфраструктури економіки (2019)
Дудзяк О. А. - Вплив енергетичної ситуації України на добробут сільського населення (2019)
Ахундов В. М. - Приповерхностный эффект в цилиндре с кольцевыми волокнами под воздействием вращения при жесткой посадке, Наумова И. Ю. (2018)
Быстров В. М. - Численное исследование устойчивости слоистого композитного атериала при сжатии поверхностной нагрузкой, Декрет В. А., В. С. Зеленский В. С. (2018)
Гарт Е. Л. - Напружено-деформований стан у двохфазному композиційному матері-алі з урахуванням впливу перехідного шару між включенням і матрицею, Бейцун В. С. (2018)
Годес Ю. Я. - Моделирование колебаний упругого многослойного шара с неоднородными слоями, Кочеткова И. Б. (2018)
Дисковский А. А. - Оптимизация внутренней структуры функционально-градиентного стержня в задачах устойчивости, Косиченко А. А., Рыбальченко Л. В. (2018)
Искандеров Р. А. - Параметрические колебания поперечно подкрепленной анизотропной поврежденной цилиндрической оболочки из стеклопластика, заполненной вязкой жидкостью, Алимамедов Р. К. (2018)
Козачок О. П. - Моделювання контакту пружного тіла і текстурованої квазіеліптичними виїмками жорсткої основи з урахуванням контактної рідини, що не змочує їх поверхні (2018)
Краснопольська Т. С. - Ефект Зоммерфельда – Кононенка та його дослідження (2018)
Лабибов Р. Р. - Развитие линии скольжения с постоянной скоростью (2018)
Мішарін А. С. - Напружений стан біля довільно орієнтованих тріщин на продовженні жорсткого включення за дії зсувної гармонічної сили, Попов В. Г. (2018)
Петров А. Д. - Феноменологическая модель поведения псевдо-упругопластического материала при нестационарном нагружении (2018)
Печерица Л. Л. - Применение статистического метода пробных частиц в газовой динамике, Смелая Т. Г. (2018)
Пискунов С. О. - Визначення параметрів термопружного стану в неоднорідному температурному полі на основі методу скінченних елементів, Валер В. В. (2018)
Пожуєв В. І. - Моделювання динаміки циліндричної оболонки у пружному півпросторі за опомогою біполярної системи координат, Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. (2018)
Попов В. Г. - Напружений стан у пружному тілі з триланковим жорстким включенням при гармонічному хвильовому навантаженні, Литвин О. В. (2018)
Свитлинец А. М. - Влияние неравномерного нагрева на овализацию поперечного сечения упругопластической трубы при чистом изгибе (2018)
Середницька Х. І. - Ефект термічної ректифікації в біматеріалі з міжфазною щілиною змінної висоти, заповненоюідеальним газом (2018)
Яковенко В. А. - Моделирование динамических свойств магистралей силовой установки, Яковенко А. Г. (2018)
Яковенко В. А. - Моделирование и информационное обеспечение процессов кон-вективного теплообмена в каналах двигательных установок при фа-зовых превращениях рабочих сред, Яковенко А. Г. (2018)
Pogrebnoy O. V. - On modeling of tubular bone cross-section for designing endoprosthesis stem (2018)
Uspensky B. - Nonlinear oscillations of diesel engine power miniplant, Liubarskyi B., Avramov K., Nikonov O. (2018)
Дзюба Анатолий Петрович до 70-річчя з дня народження (2018)
Вихідні дані (2018)
Hotsulia A. S. - Synthesis, structure and properties of N-R-2-(5-(5-methyl-1H-pyrazole- 3-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetamides, Fedotov S. O. (2019)
Dolhikh O. P. - Synthesis, physical, chemical and biological properties of 7-ethylxanthinyl-8-aminoalkanoic acids’ derivatives, Romanenko M. I., Ivanchenko D. H., Aleksandrova K. V., Polishchuk N. M. (2019)
Марчишин С. М. - Дослідження якісного складу та кількісного вмісту кислот жирних катрану серцелистого та катрану коктебельського листків, Стойко Л. І., Скринчук О. Я., Рахметов Д. Б. (2019)
Скребцова К. С. - Елементний склад листя перспективних видів декоративних рослин, Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2019)
Смойловська Г. П. - Мікроскопічні дослідження лікарської рослинної сировини деревію блідо-жовтого, Єренко О. К., Хортецька Т. В., Дуюн І. Ф., Мазулін О. В. (2019)
Олийник И. М. - Изучение влияния вспомогательных веществ на высвобождение масла клюквы из ректальных суппозиториев, Беленичев И. Ф., Федоровская М. И., Лисянская А. П. (2019)
Солодовник В. А. - Изучение консистентных свойств мазей с октопироксом, Гладышев В. В., Лисянская А. П. (2019)
Кучеренко Л. І. - Щодо проведення тесту "Розчинення" для таблеток Гіпертрил із використанням методу ВЕРХ, Парнюк Н. В., Моряк З. Б., Черковська Л. Г., Ткаченко Г. І. (2019)
Кучеренко Л. І. - Щодо стандартизації L-аргініну та тіотріазоліну в модельній суміші методом високоефективної рідинної хроматографії, Хромильова О. В., Скорина Д. Ю., Ткаченко Г. І. (2019)
Колесник М. Ю. - Поширеність алельних варіантів генів VKORC1, CYP2C9 і CYP4F2 серед жителів Запорізької області, Михайловський Я. М. (2019)
Самура Б. Б. - Вплив терапії аторвастатином на функцію серця та варіабельність серцевого ритму у хворих із ремісією хронічної лімфоцитарної лейкемії (2019)
Худяков Г. В. - Особливості змін інсуліноподібного фактора росту-1 у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, які перебувають на паліативному лікуванні (2019)
Аніщенко М. А. - Перспективний розвиток правової освіти у сфері охорони здоров’я як гарантія реалізації медичної реформи в Україні (2019)
Алексєєв О. Г. - Кабінет Міністрів України як суб’єкт правовідносин юридичної відповідальності у фармацевтичній сфері (2019)
Harkusha M. I. - Methods of integrated assessment of professionally important socio-psychological characteristics of a specialist in pharmacy as a component of the creation of a patient-centered space, Tykhonov O. I., Sahaidak-Nikitiuk R. V., Demchenko N. V., Shpychak O. S. (2019)
Ткаченко Н. О. - Розроблення методики оцінювання професіоналізму молодих фахівців-провізорів як основної складової їхньої соціально відповідальної поведінки, Громовик Б. П., Сергєєва Л. Н. (2019)
Кілєєва О. П. - Маркетингові дослідження та фармакоекономічні аспекти лікарських косметичних засобів, що містять азелаїнову кислоту (2019)
Котвіцька А. А. - Контент-аналіз науково-практичних напрямів дослідження у сфері соціальної фармації, Сурікова І. О., Кубарєва І. В. (2019)
Кутельмах О. І. - Взаємозв'язок вітаміну D, гомоцистеїну та стоматологічних захворювань (огляд літератури) (2019)
Титул, зміст (2019)
Веремеєнко В. Ю. - Рухові здібності: методика розвитку сили та силової витривалості у хлопців середнього шкільного віку (2019)
Барилко М. Г. - Порівняльна характеристика функціональної і рухової підготовленості студентів І–ІІ курсу коледжу (2019)
Марченко С. І. - Рухові здібності: особливості впливу занять волейболом на координаційну підготовленість дівчат 15 років, Диханова А. І. (2019)
Семко Ю. С. - Порівняльна характеристика рухової та функціональної підготовленості хлопців 7–9 класів малокоплектної сільської школи (2019)
Ivashchenko O. V. - Motor Abilities: Peculiarities of Strength Effort Assessment in Boys Aged 11–13, Cieślicka M., Nosko M. O., Malyshev D. A. (2019)
Kapkan O. O. - Pattern Recognition: Motor Skills Development in Girls Aged 15, Khudolii O. M., Bartík P. (2019)
Кулик М. М. - Можливості використання великих накопичувачів електроенергії для стабілізації частоти в об'єднаних енергосистемах з потужними сонячними електростанціями, Дрьомін І. В., Згуровець О. В. (2018)
Хілько В. А. - Особливості комерційного обліку електричної енергії на електростанціях з відновлюваними джерелами енергії (2018)
Тонкошкур О. С. - Проблеми надійності фотоелектричних компонентів сонячних батарей, Накашидзе Л. В. (2018)
Головко В. М. - Експериментальні дослідження відцентрових регуляторів для вітроустановок, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О. (2018)
Вербовий А. П. - Серійні насоси у складі малих гідроакумулювальних електростанцій в якості гідромашин зворотної дії (2018)
Дубровська В. В. - Обґрунтування доцільності встановлення малих ГЕС на річці Гнилоп'ять басейну Дніпра, Шкляр В. І., Пєлєвін А. С. (2018)
Рохман Б. Б. - Численное исследование влияния различных параметров на процесс термохимической переработки коксозольной частицы соломы в неподвижном слое, Клюс C. В. (2018)
Будько М. О. - Розробка і дослідження способу збільшення фазової стабільності сумішевих моторних палив для покращення їхніх екологічних та експлуатаційних характеристик, Степанов Д. М., Василькевич О. І. (2018)
Ярош Я. Д. - Обґрунтування впливу висоти камери відновлення та подачі повітря на вихід та якість деревного газу, Голуб Г. А., Кухарець С. М., Цивенкова Н. М., Чуба В. В., Швець Р. Л. (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Інформаційні листи щодо проведення виставок (2018)
Titova V. Yu. - Comparative analysis of neural networks for the evaluation of software quality (2018)
Назіров Е. К. - Нейромережева інформаційна технологія обробки сигналів зони надзвичайної ситуації, Назірова Т. О., Карпенко М. Ю. (2018)
Огнєвий О. В. - Особливості управління інформаційними ресурсами в корпоративних інформаційних системах, Огнева А. М., Коваль В. А., Присяжнюк В. В. (2018)
Резанова В. Г. - Розробка програмного забезпечення для визначення реологічних характеристик розплавів полімерів, Резанова Н. М. (2018)
Мазурець О. В. - Розробка множини тегів для формального опису елементів моделей автоматизованого формування тестових завдань, Косенюк Г. В. (2018)
Розломій І. О. - Виявлення порушень цілісності електронного документу шляхом перехресного хешування, Косенюк Г. В., Березовский В. В. (2018)
Тихонова Е. В. - Верификация алгоритма максимального потока для трехполюсного графа сети, Яворская О. М., Березовский В. В. (2018)
Одегов Н. А. - Основы теории аппроксимации оптических сигналов гауссовыми импульсами, Ковтун І. І., Петращук С. В., Тертичний Р. А. (2018)
Бойко Ю. М. - Вплив технології формування виводів дискретних компонентів на передачу деформацій від об’єднувальної плати, Ковтун І. І., Петращук С. В., Тертичний Р. А. (2018)
Мансуров Т. М. - Акселерометр для измерения ускорений и скоростей движущихся объектов в автоматическом режиме, Алиев Ч. П. (2018)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология. Магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 3. Явление переноса, используемые фундаментальные законы, условия и проблемы измерений (2018)
Безвесільна О. М. - Алгоритмічні методи високоточного визначення лінійних прискорень, Дарзнек С. А., Желкобаев Ж. Е., Царбаев Р. Х. (2018)
Васильева А. В. - Измерение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) и коэффицентов линейного преобразования (КЛП) преобразователей акустической эмиссии (ПАЭ), Дарзнек С. А., Желкобаев Ж. Е., Царбаев Р. Х. (2018)
Вовчук Д. А. - Покращення характеристик антен з використанням метаматеріалів (огляд), Галюк С. Д. (2018)
Цірук В. Г. - Методика налаштування коефіцієнтів компенсаційного гіротахометра та електромеханічного тахометра у виробах легкоброньованої техніки (2018)
Кватернюк С. М. - Оцінювання достовірності мультиспектрального екологічного контролю пігментних параметрів фітопланктону у водних середовищах, Григоренко М. А. (2018)
Кононов С. П. - Спосіб визначення частоти керованого генератора на основі ЗІГ-генератора, Григоренко М. А., Шевчук А. В. (2018)
Худецький І. Ю. - Методики застосування математичного аналізу серцевого ритму для оцінки функціонального стану людини, Антонова-рафі Ю. В., Шевчук А. В. (2018)
Саміла А. П. - Дослідження топології магнітного поля в котушці сідлоподібної форми, Павлов С. В., Злепко С. М., Піротті Е. Л. (2018)
Тітова Н. В. - Оцінювання якості ікри осетрових і білого амура на основі інформаційних і математичних моделей нечітких множин, Павлов С. В., Злепко С. М., Піротті Е. Л. (2018)
Злепко С. М. - Метод визначення відповідності функціонального стану студента умовам навчання в обраному вищому навчальному закладі, Тимчик С. В., Криворучко І. О., Злепко О. С. (2018)
Таранчук А. А. - Модель кварцевого опорного генератора систем синхронізації цифрового телебачення, Підченко С. К., Хоптинський Р. П., Пізнюр Л. І. (2018)
Амбарцумянц Р. В. - Кинематическое исследование пятизвенного зубчато-рычажного механизма, Липин А. П., Ромашкевич С. А. (2018)
Курпе О. Г. - Освоєння виробництва прокату товщиною 1,2 мм на стані 1700 ПрАт "ММК імені ілліча", Кухар В. В., Дейнека О. Ю. (2018)
Сяський А. О. - Міжфазний розріз в ортотропній пластинці з підсиленим круговим контуром, Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. (2018)
Братковська К. О. - Визначення класу енергетичної ефективності ліфтових установок, Ліуш Ю. Б., Кутик В. В., Некрасов А. В., Кас’янов Є. М. (2018)
Бойко С. М. - Використання енергетичного потенціалу відпрацьованого вентиляційного потоку залізорудних підприємств з метою генерації електричної енергії, Носач І. В., Вишневський С. Я., Некрасов А. В., Кас’янов Є. М. (2018)
Неймак В. С. - Експериментальні дослідження автономного приводу для пресового обладнання машин легкої промисловості на базі гідроштовхачів, Лісевич С. П., Смутко С. В., Прибега Д. В., Дмитренко А. Ю. (2018)
Бойко С. М. - Передумови впровадження вітроенергетичних станцій для електропостачання підприємств в межах берегових зон водойм України, Кірюхіна М. В., Вишневський С. Я., Некрасов А. В., Дмитренко А. Ю. (2018)
Коротич О. О. - Числові дослідження гідророзподільного пристрою плісирувальної машини за допомогою модуля FloWorks, Неймак В. С., Пундик С. І., Майдан П. С. (2018)
Місяць В. П. - Аналітичні дослідження процесу роботи циклона пилососа, Тимощук О. Г., Коротич О. О., Пундик С. І. (2018)
Демидчук Л. Б. - Підвищення температуро- та вогнестійкості залізобетонних конструкцій шляхом поверхневого оброблення захисними покриттями, Сапожнік Д. І. (2018)
Тимощук О. Г. - Розробка та аналіз точності методів розрахунку щільності каналів та еквівалентного діаметру каналів беззмащувальних циліндро-поршневих ущільнень, Андреєва О. А., Охмат О. А., Ніконова А. В., Ніконова1 А. В. (2018)
Мокроусова О. Р. - Інноваційні підходи підвищення екологічності виробництва шкір, Андреєва О. А., Охмат О. А., Ніконова А. В. (2018)
Басова Ю. О. - Аналіз засобів знезараження взуття, Губа Л. М., Бородай А. Б., Калашник О. В. (2018)
Водзинская О. И. - Произведения искусства и живописи как творческий источник в дизайн-проектировании промышленной коллекции одежды, Кисленко К. Д. (2018)
Боброва С. Ю. - Розробка трикотажу для захисту рук від механічних небезпек, Мица В. В. (2018)
Домбровська О. М. - Аналітичне обґрунтування варіативного проектування асортиментної структури жіночої спідниці, Мица В. В. (2018)
Дітковська О. А. - Дослідження асортименту сучасного домашнього жіночого одягу за даними інтернет-магазинів (2018)
Кармаліта А. К. - Технічні системи в сучасному інтер'єрі житла, Міронова Н. Г., Матеюк О. П., Дячук А. О., Шевченко С. М. (2018)
Єфремова О. О. - Еколого-гігієнічна оцінка стану р. Південний Буг у межах Хмельницької області за період 2013–2017 рр., Міронова Н. Г., Матеюк О. П., Дячук А. О., Шевченко С. М. (2018)
Свита М. П. - Використання диференційних датчиків тиску для вимірювання швидкості та об’ємної витрати газів пневмометричним методом, Защепкіна Н. М. (2018)
Броварець О. О. - Ймовірнісно-статистичні методи визначення величини зон варіабельності агробіологічних параметрів сільськогосподарських угідь для забезпечення належної якості виконання технологічних операцій у рослинництві на основі даних локального оперативного моніторингу, Тігарєв А. М., Тігарєва Т. Г. (2018)
Стопакевич А. О. - Оптимальне керування процесом поділу нафтових газів в ректифікаційній колоні, Тігарєв А. М., Тігарєва Т. Г. (2018)
Заспа Ю. П. - Кооперативна контактна динаміка хвильових структур в гіперкомплексному спіральному часі та в комплексному евклідовому просторі як основа геодинаміки та хвильових змін клімату землі. фактичний спад глобального потепління та перспектива нового льодовикового періоду, Костюк С. А. (2018)
Косіюк М. М. - Механічний генератор імпульсів машини ударної дії для статико-імпульсного зміцнення, Костюк С. А. (2018)
Борисенко А. А. - Оценка быстродействия помехоустойчивого счетчика Фибоначчи в минимальных кодах, Маценко С. М., Гриненко В. В., Бережная О. В., Дегтяр С. А. (2015)
Галица В. И. - Статистический анализ степени влияния кинематических параметров движений копьеметателя на спортивный результат, Гардер С. Е., Качанов П. А., Любиев А. И., Скрипниченко И. Н. (2015)
Шевченко В. А. - Графическое представление функции принадлежности студентов к типологической группе в зависимости от успеваемости (2015)
Дихтяр Н. Ю. - Аналитические выражения отклонений между оценками положений небесных объектов в задаче отождествления CCD-кадра, Мовсесян Я. С., Хламов С. В., Саваневич В. Е. (2015)
Скуйбіда О. Л. - Низькотоксичний флюс для обробки Al-Si сплавів, отриманих рециклінгом лому та відходів (2015)
Костик К. О. - Швидкісний метод нітроцементації легованої сталі, Костик В. О., Долженко А. С., Нікіфорова С. В. (2015)
Акимов О. В. - Сплавы с эффектом памяти формы. История появления и развития, физика процесса их уникальных свойств, Сундус Мохаммед Нури (2015)
Кравченко С. В. - Синтез нового поданда, 1,8-БИС(9’-карбазолил)-3,6-диоксаоктана (2015)
Матвєєва Т. В. - Розробка рецептури майонезу на основі купажованих олій для функціонального харчування (2015)
Прісс О. П. - Пружність та втрати маси під час зберігання огірків і кабачків (2015)
Кофанова Е. В. - Влияние свойств растворителя на коррегированную предельную молярную электропроводность солей меди (II) (2015)
Левчук І. В. - Сучасні методи ідентифікації олій та жирів у технохімконтролі жиропереробного виробництва, Кіщенко В. А., Тимченко В. К., Куниця К. В. (2015)
Тесленко С. А. - Особенности обрушивания гибридов подсолнечника в замороженном состоянии, Врюкало Е. П., Перевалов Л. И. (2015)
Ларін О. О. - Розробка інформаційноїсистеми автоматизованої побудови комп’ютерних моделей пневматичних шин легкових автомобілів, Козлюк А. В. (2015)
Левчук И. Л. - Способ управления процессом ректификации с помощью распределенных управляющих воздействий, Шейкус А. Р., Тришкин В. Я. (2015)
Малашкін В. В. - Система автоматизованого синтезу колійного розвитку залізничних станцій (2015)
Бодненко Т. В. - Автоматизація типових задач цехового рівня виробництва (2015)
Григорова Т. М. - Мониторинг влияния параметров поездки на изменение транспортной утомляемости пассажиров пригородного сообщения, Давидич Ю. А., Доля В. К. (2015)
Ведь О. В. - Теоретическое обоснование математической модели процесса каталитического превращения СО (2015)
Акимов О. В. - Улучшение эксплуатационных свойств деталей лазерным поверхностным легированием, Алаа Фадил Адан (2015)
Андрусенко Е. Н. - Компьютерное моделирование изгибания бурильной колонны при ее осевом и вращательном движениях (2015)
Водка А. А. - Разработка компьютерной системы для исследования вероятностных характеристик напряженного состояния и упругих свойств поликристаллического материала, Гамаюнова А. А., Лелека С. В. (2015)
Воробьев Ю. С. - Зависимость термоупругого состояния охлаждаемой монокристаллической лопатки от азимутальной ориентации кристалографических осей, Овчарова Н. Ю., Берлизова Т. Ю. (2015)
Костик К. О. - Зміцнення поверхні інструменту зі сталі 38Х2МЮА комплексною хіміко-термічною обробкою (2015)
Кропивницький В. С. - Аналіз вимог, що пред'являються до пожежних суден (2015)
Ларін О. М. - Дослідження поздовжньої жорсткості пожежного рукава типу "Т" діаметром 77 мм з урахуванням структурних елементів пожежного рукава, Чернобай Г. О., Коханенко В. Б., Назаренко С. Ю. (2015)
Ларін О. О. - Визначення показників надійності напівпричепу автоцистерни в експлуатації методами комп’ютерної механіки, Грінченко К. Є. (2015)
Фролов А. В. - Оценка эффективности преобразования световых потоков солнечными коллекторами (2015)
Аврунин О. Г. - Оптимизация нейрохирургических доступов с использованием цифрового атласа внутримозговых структур, Тымкович М. Ю. (2015)
Аврьянова Л. А. - Оценкa КТ-пapaметров костной ткани в планировании внутритканевой радионуклидной терапии, Авакян А. К., Грушка А. В., Зинвалюк А. В., Куличенко В. В. (2015)
Носова Я. В. - Визуализация обонятельной щели, Шушляпина Н. О., Носова Т. В. (2015)
Селиванова К. Г. - Биотехническая система диагностики состояния мелкого моторного развития, Иванченко Ж. Б., Аврунин О. Г. (2015)
Соковикова Н. С. - Метод выделения изображений небесных объектов, смазанных собственным движением, Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б., Безкровный М. М. (2015)
Большакова В. Л. - Моніторинг інформації щодо використання пробіотичних систем на основі lactobacillus acidophilus у складі харчових продуктів (2015)
Дмитрук Ю. В. - Альдольна конденсація метилпропіонату з формальдегідом на В2О3-Р2О5-WO3/SiO2 каталізаторах, Небесний Р. В., Івасів В. В., Мацьків О. О. (2015)
Кондратюк Н. В. - Методологія вивчення показників якості солодких страв із капсульованими пробіотичними мікроорганізмами (2015)
Степанова Т. М. - Инновационные идеи в технологии сладких желированных блюд на основе плодово-ягодного сырья (2015)
Тимченко Н. Н. - Влияние температуры на содержание различных форм гемоглобина, Рубакина В. А., Евстигнеев М. П., Лавриненко С. Н. (2015)
Tитул (2018)
Chapovskyi Ie. Yu. - Solvable Lie algebras of derivations of polynomial rings in three variables, Efimov D. I., Petravchuk A. P. (2018)
Шаваровський Б. З. - Про деякі інваріанти поліноміальних матриць щодо напівскалярної еквівалентності (2018)
Тилищак О. А. - Про число нерозкладних модулярних зображень циклічної p-групи над скінченним локальним кільцем (2018)
Bondarenko V. M. - On Hasse diagrams connected with the 1-oversupercritical poset (1, 3, 5), Orlovskaja Yu. M., Styopochkina M. V. (2018)
Romaniv A. M. - Adequate properties of the elements with almost stable range 1 of a commutative elementary divisor domain, Zabavsky B. V., Bilavska S. I. (2018)
Саган А. В. - Коли R(X) і $R\left\langle X \right\rangle$ є ω-евклідовими областями (2018)
Дмитрук А. А. - Локально адекватні дуо-кільця як узагальнення адекватних справа кілець (2018)
Тополюк Ю. П. - Про коректне формулювання варіаційних задач з вільною фазою (2018)
Дзякович Д. О. - Застосування універсальних багатоточкових інваріантів у евклідовому та псевдоевклідовому просторах (2018)
Чекурін В. Ф. - Дослідження інформативних параметрів для визначення поверхневих радіаційних властивостей теплоізоляційних шарів, Бойчук Ю. В. (2018)
Марчук М. В. - Математична модель визначення ефективних фізико-механічних характеристик перехресно армованого композитного шару, Харченко В. М., Хом’як М. М. (2018)
Асташкін В. І. - Оцінювання можливості подальшого використання колекторів первинного пароперегрівача котла з експлуатаційними пошкодженнями, Будз С. Ф., Дробенко Б. Д. (2018)
Лила Д. М. - Упругопластическая неустойчивость одного автоскрепленного вращающегося кольцевого диска (2018)
Процюк Б. В. - Дослідження нестаціонарного температурного поля двошарового циліндра за різних кутових швидкостей руху нормально розподіленого потоку тепла, Синюта В. М. (2018)
Бернакевич І. Є. - Скінченно-елементне розв’язування задач теорії оболонок, податливих до зсувів та стиснення, Вагін П. П., Козій І. Я. (2018)
Рабош Р. В. - Математична модель поширення SH-хвиль у композитах з розподіленими тонкими п’єзоелектричними включеннями, Максимів Ю. І., Пороховський В. В., Міщенко В. О., Кунець Я. І. (2018)
Махоркін М. І. - Вплив клиновидної вставки з функціонально-градієнтного матеріалу на особливість напружень у складеній клиноподібній структурі за антиплоскої деформації (2018)
Жидик У. В. - Дослідження термопружного стану неоднорідної за товщиною ізотропної циліндричної оболонки (2018)
Николишин Т. М. - Вплив лінійного пружного середовища на граничну рівновагу пружно-пластичної циліндричної оболонки з тріщиною (2018)
Чиж А. І. - Температурні напруження в осесиметричній зрізаній конічній оболонці з кусково-сталими коефіцієнтами тепловіддачі (2018)
Горошко В. О. - Визначення теплового стану п’ятишарової порожнистої кулі за конвективно-променевого теплообміну з довкіллям (2018)
Репетило С. М. - Задача Діріхле–Неймана для рівнянь із частинними похідними високого порядку зі сталими коефіцієнтами, Симотюк М. М. (2018)
Горячко Т. В. - Збіжність скінченно-елементного алгоритму визначення мінімальної власної частоти пластини-смуги за використання деяких моделей деформування, Пакош В. С., Лесик О. Ф. (2018)
Вихідні дані (2018)
Шановні читачі! (2019)
Дорошкевич И. П. - Роль синдрома обструктивного апноэ сна в атеросклеротическом повреждении сонных артерий при сахарном диабете 2-го типа, Мохорт Т. В. (2019)
Орленко В. Л. - Рівень інсуліну та лептину у хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типу з діабетасоційованим остеоартритом, Тронько М. Д., Єлізарова О. Т. (2019)
Zoriy I. A. - The role of disorders of the endothelial function in the development and progression of diabetic distal symmetric polyneuropathy depending on genetic factors, Pashkovska N. V. (2019)
Кутасевич Я. Ф. - Корекція порушень ремоделювання кісткової тканини при довготривалій кортикостероїдній терапії, Олійник І. О., Маштакова І. О., Абдалла А. Е. (2019)
Лучицький В. Є. - Аспекти безпеки замісної терапії препаратами тестостерону у чоловіків із цукровим діабетом 2-го типу і тестостероновою недостатністю, Тронько М. Д., Лучицький Є. В. (2019)
Урманова Ю. М. - Факторы риска рецидива неактивных аденом гипофиза у больных с дефицитом гормона роста, Шакирова М. Ю., Рихсиева Н. Т., Ходжаева Ф. С. (2019)
Пасєчко Н. В. - Особливості перебігу та частота клінічних проявів полігландулярного синдрому IIIА типу у хворих, які проживають у йододефіцитному Тернопільському регіоні, Рожко І. В., Наумова Л. В., Мігенько Л. М., Крицький Т. І. (2019)
Грицишин Б. Р. - Аналіз поширеності патології щитоподібної залози під час гестації серед жінок Львівської області (2019)
Золотухіна Ю. О. - Особливості змін антикоагулянтної та згортальної ланок системи гемостазу в пацієнтів з ішемічною хворобою серця в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу (2019)
Городинська О. Ю. - Особливості ремоделювання міокарда лівого шлуночка при гіпотиреозі й ішемічній хворобі серця на тлі хронічного системного запалення, Бобирьова Л. Є., Весніна Л. Е., Ізмайлова О. В., Баранова А. Ф. (2019)
Маслій К. О. - Вплив терапії метформіном на рівень вітаміну D у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2019)
Журавльова Л. В. - Місце похідного сульфонілсечовини ІІІ покоління глімепіриду в сучасній терапії цукрового діабету 2-го типу, Філоненко М. В. (2019)
Ончул Л. - Synevo Day 2019: "Лабораторна діагностика — завтра, яке настало" (огляд конференції) (2019)
Sprinchuk N. A. - Assessment of somatotropic function in children with syndrome of biologically inactive growth hormone against a background of clonidine and insulin stimulation tests (2019)
Tkachenko V. I. - Morbidity and prevalence of malignant neoplasms of the thyroid gland in Ukraine and Kyiv region after the Chernobyl Nuclear Power Plant accident, Rimar Ya. Yu. (2019)
Макар Р. Д. - Пухлинні маркери в сироватці крові при захворюваннях щитоподібної залози, Вовк В. І., Павловський І. М. (2019)
Булдигіна Ю. В. - Діагностика й лікування тиреотоксикозу під час вагітності й у післяпологовому періоді. Фрагмент матеріалів Клінічних рекомендацій Американської тиреоїдної асоціації щодо діагностики й лікування захворювань щитоподібної залози під час вагітності й у післяпологовому періоді 2017 року, Страфун Л. С., Терехова Г. М., Шляхтич С. Л., Паньків В. І. (2019)
Генделека Г. Ф. - Превентивная диабетология на рубеже столетий. Профилактика сахарного диабета второго типа: достижения и перспективы, Генделека А. Н. (2019)
Aкбаров О. В. - Дослідження та розробка програмних засобів інформаційно-комунікаційної системи для відділу продажів промислового підприємства, Щербаков Є. В. (2018)
Бережний А. Г. - Про реалізацію способу підвищення відмовостійкості управляючих програм, Куркчі А. П., Ларгін В. А. (2018)
Biloborodova T. O. - Sensor fusion in wearable iot health monitoring system, Ardel O. V., Derevyanchenko V. S., Babaev Sh. O. (2018)
Болтов Є. В. - Тестування продуктивності операційних систем реального часу для комп'ютерного зору і обробки зображень на одноплатних комп'ютерах, Сіряк Р. В., Щербаков Є. В., Лифар О. К. (2018)
Височина Н. О. - Комп'ютерні засоби розробки інформаційної системи моніторингу якості освіти, Шумова Л. О., Міняйло В. А., Середіна О. Г. (2018)
Волков С. В. - Інформаційна система генерації та доступу до розкладу навчальних занять у комп'ютерних класах вищого навчального закладу, Коваленко Д. А. (2018)
Деркач М. В. - Розробка мобільного додатку для приватних центрів паркування, Лисак В. В., Скарга-Бандурова І. С. (2018)
Думма В. О. - Профілювання поведінки водія з використанням даних, отриманих з obd-ii пристрою, Скарга-Бандурова І. С., Міщенко Ю. Г. (2018)
Захожай О. І. - Концепція вдосконалення теоретико-методологічних основ синтезу інформаційних технологій автоматизованої обробки інформації і управління складними системами (2018)
Кардашук В. С. - Експериментальні дослідження конверторів живлення елементів гальванічної розв'язки, Бойчук А. М. (2018)
Каcабуцька І. В. - Методи вдоcконалення теcтування цифрових cиcтем, Кардашук В. C. (2018)
Krivoulya G. F. - Knowledge basesystem design for diagnosis of computer components using flowchart, Shcherbak V. K. (2018)
Кучмистий О. Г. - Дослідження методів оптимізації продуктивності БД, Нестеров М. В., Скарга-Бандурова І. С. (2018)
Лигін Ю. О. - Засоби аутентифікації користувачів комп'ютерних систем на основі інформаційних моделей, Шумова Л. О. (2018)
Loriia M. H. - Identification algorithm of control objects (2018)
Метьолкін А. О. - Дослідження методів підвищення криптографічної стійкості, Кардашук В. С. (2018)
Мінакова Н. О. - Дослідження впливу фторидів на властивості безборних титанових емалей, Нагорна Т. І., Фурса О. О., Тітова О. В., Кравченко Т. В. (2018)
Мірошник М. А. - Аналіз апаратурних витрат при тестопридатному проектуванні керуючих цифрових автоматів, Пахомов Ю. В., Шкіль О. С., Кулак Е. М., Кучеренко Д. Ю., Філіппенко І. В. (2018)
Недзельський Д. О. - Дослідження ефективності суперскалярності та кеш-пам'яті продешифрованих команд сучасних процесорів, Костиря Р. Г. (2018)
Пархоменко А. В. - Дослідження та розробка методу веб-орієнтованого прототипування при проектуванні смарт систем, Туленков А. В., Соколянський О. В., Гладкова О. М., Залюбовський Я. І. (2018)
Петрова О. А. - Інформаційна технологія оцінювання надійності систем позиціонування та навігації всередині приміщення, Табунщик Г. В. (2018)
Посохов І. О. - Апаратно - програмний комплекс моніторингу параметрів мікроклімату закритих приміщень, Парамонова Т. А., Сафонова С. О. (2018)
Приходько Н. В. - Нелінійне регресійне рівняння для оцінювання розміру програмного забезпечення інформаційних систем з відкритим кодом на PHP, Приходько С. Б. (2018)
Рубан В. Р. - Оцінка безпеки технологічного процесу на основі аналізу часових рядів засобами штучного інтелекту, Шумова Л. О. (2018)
Савицька Я. А. - Моделі функціонування інтернет-майданчиків та CMS для їх підтримки, Смолій В. В. (2018)
Сафонова С. О. - Розробка моделі взаємодії комп'ютерних систем дистанційного навчання з традиційною системою освіти, Коваленко В. Є., Парамонова Т. А. (2018)
Севост'янов О. Р. - Відстеження RSSI з bluetooth-маяків для поліпшення точності позиціонування в приміщенні, Скарга-Бандурова І. С., Ардель О. В. (2018)
Соловйов В. А. - Розробка інформаційно-статистичної системи на прикладі автомобільного ринку України, Сафонова С. О. (2018)
Шевченко В. А. - Метод и особенности синтеза алгоритмов верхнего уровня системы управления судовой электростанцией (2018)
Барбарук Л. В. - Використання нечітких моделей для планування збиральних робіт у різних кліматичних умовах, Зубарев Д. В., Медведєв Є. М., Барбарук В. М. (2018)
Грушка М. О. - Використання технології розподіленого реєстру для підвищення безпеки систем релейного захисту в smart GRID, Скарга-Бандурова І. С., Коцюба І. В. (2018)
Коцюба І. В. - Розробка алгоритму двофазного дистанційного захисту електричних мереж, Гусаченко О. М., Чернобровкіна В. О., Старцева Ю. С. (2018)
Великжанін А. Ю. - Автономна система моніторингу прикордонних зон і територій, Скарга-Бандурова І. С. (2018)
Канакін А. Е. - Розробка елементів рекомендаційної системи на базі веб-аналітики, Скарга-Бандурова І. С., Щербакова М. Є. (2018)
Критська Я. О. - Методи і моделі збору та обробки даних в системах моніторингу водних об'єктів заснованих на ІОТ, Скарга-Бандурова І. С., Топчій А. О. (2018)
Медведь И. И. - Малоцикловая усталость конструкционных сплавов (2018)
Горін П. В. - Розробка способу очистки шлейфів свердловин, Поляруш К. А., Тимків Д. Ф., Романова В. В., Добрунов Д. Є. (2018)
Вахоцька І. П. - Кoнцeптуaльнi пiдxoди дo зacтocувaння дiaлeктичниx cтрaтeгiй пcиxoлoгiчнoгo впливу зaдля гaрмoнiзaцiї cмиcлoвoї cфeри вeтeрaнiв бoйoвиx дiй (2019)
Гичко Ю. В. - Eмoцiйнa кoмпeтeнтнicть мaйбутнix прaктичниx пcиxoлoгiв: oпeрaцioнaлiзaцiя пoняття (2019)
Литвинчук Л. М. - Розвиток символічного засобу комунікації особистості методами музичного впливу: психофізіологічне дослідження на основі візуального та звукового біологічного зворотного зв'язку, Чистяк О. В. (2019)
Маравська К. І. - Нормативність поведінки курсанта закладу вищої освіти МВС України: теоретичні аспекти проблеми (2019)
Пилипчук Л. С. - До проблеми етичних основ майбутніх фахівців середньої медичної ланки (2019)
Станішевська В. І. - Пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi пiдлiткa як пeрeдумoвa йoгo внутрiшньoocoбиcтicнoї кoнфлiктнocтi (2019)
Якимчук І. П. - Пcиxoлoгiчнi cтрaтeгiї caмocтвeрджeння дітей у дoшкiльнoму вiцi (2019)
Якимчук Б. А. - Ocнoвнi пoлoжeння фeнoмeнoлoгiчнoгo пiдxoду дo дocлiджeння aкcioлoгiчнoї cфeри мaйбутньoгo пcиxoлoгa (2019)
Щерба А. А. - Передача большой энергии в накопительный конденсаторвысоковольтных генераторов разрядных импульсов с трансформаторами Тесла, Ломко Н. А. (2019)
Кучерявая И. Н. - Магнитное поле сверхвысоковольтной двухцепной кабельной линии с изоляцией из сшитого полиэтилена (2019)
Сегеда М. С. - Моделювання режимів енергомоста Україна – Євросоюз, Покровський К. Б., Маврін О. І., Олійник В. П. (2019)
Kuchanskyi V. V. - Phase structure influence estimation of the extra high voltage line on abnormal resonance overvoltages (2019)
Федів Є. І. - Гнучка система пересилання змінного струму на основі перетворювачів струму з повністю керованими тиристорами, Сівакова О. М. (2019)
Бібік О. В. - Проектування вентильно-індукторних двигунів на основі методики пропорційного перерахунку (2019)
Заблодський М. М. - Квазічастотне керування асинхронним електроприводом скребкових і гвинтових конвеєрів у перехідних режимах, Плюгін В. Є., Морозов Д. І., Худобін К. В. (2019)
Войтех В. О. - Перетворювач частоти в системі з асинхронним двигуном водяного насоса у разі живлення від відновлюваних джерел енергії (2019)
Кузнецов Б. І. - Метод синтезу нелінійних електромеханічних слідкувальних систем, Туренко А. М., Нікітіна Т. Б., Бовдуй І. В., Коломієць В. В. (2019)
Герцик С. М. - Формування навчаючих сукупностей для систем діагностування електроенергетичного обладнання з урахуванням режимів його роботи (2019)
Акинин К. П. - Управление напряжением питания датчиков Холла в магнитоэлектрических системах малой мощности, Антонов А. Е., Киреев В. Г. (2019)
Мисак Т. В. - Стійкість керування перетворювачем у разі формування синусоїдної вихідної напруги альтернативного джерела живлення з нелінійним трансформатором (2019)
Зайцев Є. О. - Дослідження впливу магнітного поля промислової частоти на стабільність функціонування мікроконтролера STM32F051K8T6, Левицький А. С., Кромпляс Б. А., Панчик М. В. (2019)
Баган Т. Г. - Концептуальні аспекти синтезу систем керування перетворювачами автоматизованих автономних об`єктів, Смирнов В. С., Самков О. В., Вайц Д. В. (2019)
Мета журналу і редакційна політика (2018)
Лутай М. І. - Пацієнт зі стабільною ішемічною хворобою серця в Україні та Європі: результати 5-річного реєстру Clarify, Пархоменко О. М., Лисенко Г. Ф., Голікова І. П., Greenlaw N., Ferrari R., Ford I., Fox K. M., Tardif J.-C., Tendera M. (2018)
Пархоменко О. М. - Клініко-анамнестична характеристика та перебіг госпітального періоду захворювання у хворих молодого віку з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST, Лутай Я. М., Іркін О. І., Білий Д. О., Степура А. О., Кушнір С. П., Скаржевський О. А., Шумаков О. В. (2018)
Бабий Л. Н. - Ближайшие и отдаленные результаты наблюдения за пациентами, перенесшими острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST и ургентное стентирование венечных артерий, Шумаков В. А., Погурельская Е. П., Хоменко Ю. О., Кисилевич Л. Ф. (2018)
Довгань Н. В. - Острый коронарный синдром без стойкой элевации сегмента ST на электрокардиограмме: клинико­анамнестические факторы неблагоприятного прогноза госпитального периода, Пархоменко А. Н., Лутай Я. М. (2018)
Воронков Л. Г. - Показники обміну заліза в пацієнтів з хронічною сер­цевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від їх основних демографіч­них і клініко-інструментальних характеристик, Горбачова В. В., Ляшенко А. В., Гавриленко Т. І., Мхітарян Л. С. (2018)
Амосова К. М. - Клінічні характеристики пацієнтів з артеріальною гіпертензією, симптомами серцевої недостатності та збереженою фракцією викиду залежно від величини Е/е' у спокої і при фізичному навантаженні, Василенко О. В., Лазарева К. П., Шишкіна Н. В., Сиченко Ю. О., Горда І. І., Саблін А. В., Мельніченко Н. В., Руденко Ю. В., Безродний А. Б. (2018)
Воронков Л. Г. - Стан когнітивної функції у хворих із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від основних клініко-демографічних та гемодинамічних показників, Солонович А. С., Ляшенко А. В. (2018)
Іванов В. П. - Антиаритмічна ефективність еплеренону в комплексній терапії пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими рецидивами фібриляції передсердь, Данілевич Т. Д. (2018)
Коваль Е. А. - Характеристика и результаты использования нового метода клинико-эхокардиографической диагностики обструктивной ишемической болезни сердца с расчетом индекса наличия коронарной обструкции, Хомич А. В., Романенко С. В., Скоромная А. С. (2018)
Лозинська Н. В. - Ультразвуковий аналіз ритму серця плода: клінічне значення і диференційна діагностика брадіаритмій, Іванів Ю. А. (2018)
Лутай М. И. - Кальциноз артерий сердца при коронарном атеросклерозе, Голикова И. П., Ломаковский А. Н., Гавриленко Т. И. (2018)
До відома авторів (2018)
Мета журналу і редакційна політика (2018)
Міщенко Л. А. - Активність системного запалення низької градації в пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією, Матова О. О., Шеремет М. Ю., Сербенюк К. І., Кучменко О. Б. (2018)
Воронков Л. Г. - Стан ниркової функції в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від клінічних показників та параметрів гемодинаміки, Дудник Г. Є., Ляшенко А. В. (2018)
Горбачова В. В. - Клініко-інструментальна характеристика та клінічний прогноз у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від наявності та характеру залізодефіцитного стану, Ляшенко А. В., Гавриленко Т. І., Мхітарян Л. С., Воронков Л. Г. (2018)
Тащук В. К. - Кардіопротекція у хворих зі стабільною стенокардією: аналіз цифрової обробки електрокардіограми, Полянська О. С., Іванчук П. Р., Амеліна Т. М., Тащук М. В. (2018)
Петюніна О. В. - Асоціації рівня васкулоендотеліального фактора росту А з показниками гемодинаміки у хворих, що перенесли інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П. (2018)
Чижова В. П. - Вплив інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань на мікроциркуляторну ланку системи кровообігу та показники вуглеводного і ліпідного обмінів у осіб похилого віку з предіабетом (2018)
Єпанчінцева О. А. - Хірургічна реваскуляризація міокарда при стабільній ішемічній хворобі серця. Quo vadis?, Жарінов О. Й., Тодуров Б. М. (2018)
Соловьян А. Н. - Тахикардии с широкими комплексами QRS: дифференциальная диагностика и неотложная терапия, Михалева Т. В. (2018)
Віталій Іванович Денесюк (до 80-річчя від дня народження) (2018)
ESC CardioMed – the new electronic ESC Textbook of Cardiovascular Medicine Education – the mission of the ESC (2018)
Кожухов С. М. - Європейський конгрес кардіологів (Мюнхен, 25–29 серпня 2018 року) (2018)
Резолюція ХIX Національного конгресу кардіологів України (Київ, 26–28 вересня 2018 р.) (2018)
Пам’яті Олександра Івановича Дядика (1941–2018) (2018)
До відома авторів (2018)
Бундза А. Б. - Управління температурним полем технологічного процесу екструзії виробництва алюмінієвих профілів, Єлізаров О. С., Кущовий С. М. (2015)
Грабовский А. В. - Зависимость собственных частот и собственных форм колебаний от инерционно-жесткостных характеристик систем с конечным числом степеней свободы (2015)
Жеглова В. М. - Критериальная парето-оптимизация параметров аксиально-поршневых гидромашин, Яглинский В. П., Козерацкий Г. В., Обайди А. С., Москвичев Н. Н. (2015)
Завальнюк О. П. - Ферозондовий перетворювач в засобах автоматичного контролю загальної міцності судна (2015)
Каток О. А. - Дослідження розподілу модуля поздовжньої пружності металу вузла парогенератора зі зварним швом №111 і його навколошовної зони (2015)
Кондряков Е. А. - Численное моделирование испытаний дисковых образцов при термошоке в 3D постановке (2015)
Круглий Я. Д. - Варианты учета контактного взаимодействия в бандажных полках при расчетах собственных колебаний лопаточного венца методом конечных элементов (2015)
Ларін О. О. - Дослідження характеристик опору втомі гумових сумішей, що входять до складу елементів пневматичних шин після штучного старіння матеріалу (2015)
Рябчиков М. Л. - Моделювання реального процесу проходженні рідини крізь матеріали (2015)
Ткачук Б. В. - Уточнение эквивалентной электрической схемы организма для биоимпедансометрии при ультрафильтрации, Томашевский Р. С., Сокол Е. И., Лесовой В. Н. (2015)
Чайковська Є. Є. - Узгодження виробництва та споживання енергії у складі когенераційної системи, Стефанюк В. В., Абросимов І. В. (2015)
Щуцька Г. В. - Дифузійні властивості двошарових матеріалів (2015)
Воскобойник В. А. - Разработка методики оптимального проектирования основных компонентов технических средств обработки информации (2015)
Коцовський В. М. - Навчання нейромереж із функцією активації двопорогового типу (2015)
Левчук О. М. - Проблемно-орієнтована інформаційна технологія визначення стану електронного пристрою по вихідних імпульсних і аналогових сигналах (2015)
Дихтяр Н. Ю. - Метод иерархического отождествления измерений кадра астрономического телескопа с формулярами звездного каталога, Саваневич В. Е., Мовсесян Я. С. (2015)
Осадчий В. В. - Проектування WEB порталу формування інформаційної бази даних з міграції птахів в азово-чорноморському регіоні україни, Єремєєв В. С., Сіохін В. Д., Горлов П. І., Сердюк І. М., Васильєв В. М. (2015)
Строкань О. В. - Інформаційно-програмна система управління мікрокліматом в зерносховищі, Прокопенко В. В. (2015)
Данчук В. Д. - Електричне моделювання міських автотранспортних потоків, Кривенко В. І., Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2015)
Шабельников А. А. - Система управления зажиганием для двигателей внутреннего сгорания SECU-3L (Lite) (2015)
Буртна І. А. - Експериментальне дослідження технологічних параметрів первапораційного очищення води, Ружинська Л. І., Руденко Л. С. (2015)
Безусов А. Т. - Термооптимум и термостабильность пектинметилэстеразы и полигалактуроназы ферментного препарата из люцерны, Никитчина Т. И. (2015)
Завальнюк І. П. - Контроль герметичності упаковок молочних продуктів (2015)
Кузнєцова О. Я. - Дослідження окиснювальної стабільності авіаційних мінеральних гідравлічних олив (2015)
Одарченко Д. М. - Розроблення фізичних методик для оцінки якості тваринної сировини, Одарченко М. С., Карбівнича Т. В., Гасай Є. Л. (2015)
Фролова Н. Е. - Технологія натуральних ароматизаторів орієнтованих на вітчизняну сировинну і апаратурну базу, Силка І. М. (2015)
Борисенко Є. А. - Применение тестовых методов для повышения точности системы обнаружения утечек волнами давления (2015)
Волгушева Н. В. - Сушка плотного слоя зерновых материалов (на примере гречихи) при микроволновом нагреве (2015)
Ларін О. О. - Дослідження динамічних характеристик спеціалізованого транспортного засобу, що має дворівневу нелінійну систему підресорювання, Соколовський С. А., Кайдалов Р. О., Баштовой В. М., Водка О. О. (2015)
Ларін О. М. - Зменшення витрати палива спеціальної техніки ДСНС при виконанні ними оперативних задач, Васильєв С. В., Ціолковський В. І. (2015)
Павленко А. М. - Параметры газа агента-порообразователя внутри замкнутой сферической поры в состоянии равновесия, Кошлак А. В., Чейлытко А. А., Носов М. А. (2015)
Трикоз Л. В. - Дослідження баластного щебеню при перевезенні мінеральних добрив залізничним транспортом, Багіянц І. В. (2015)
Хімічева Г. І. - Обгрунтування можливості застосування кваліметричнго підходу, щодо оцінки якості матеріалів, що знаходяться в умовах високошвидкісного навантаження, Куриляк В. В. (2015)
Чубань М. А. - Модели аппроксимации поверхности отклика в оптимизационных исследованиях машиностроительных конструкций, Шейченко Р. И., Граборов Р. В. (2015)
Губанов А. В. - Некоторые технические решения реализации интерфейса человек-устройство, Жемчужкина Т. В., Носова Т. В., Носова Я. В. (2015)
Дихтяр Н. Ю. - Метод предварительного отождествления измерений цифровых кадров одной серии, Мовсесян Я. С., Саваневич В. Е. (2015)
Косило Н. С. - Консолидация информации о деятельности организации: системологический вербальный подход, Ельчанинов Д. Б., Гуца О. Н. (2015)
Кропивницький В. С. - Пристосованість малого пожежно-рятувального судна до дій пожежних-рятувальників (2015)
Ларін О. М. - Дослідження параметрів функціонування пожежно-рятувальних підрозділів міста Харкова на сучасному етапі для розробки програмного блоку "прогноз НС", Калиновський А. Я., Коваленко Р. І. (2015)
Рич М. І. - Особливості методу формування показників в проекті (2015)
Савельева О. С. - Разработка термодинамических когнитивных моделей проектной деятельности, Становския И. И., Торопенко А. В., Березовская Е. И., Хеблов И. (2015)
Строкань О. В. - Програмна реалізація задачі забезпечення проектування процесу іонізації, Стрєлкова М. А. (2015)
Чопоров С. В. - Формалізація моделей багатошарових тонкостінних конструкцій у САПР, Гоменюк С. І., Аль-Атамнех Б. Г. М., Аль-Омарі М. А. В., Алатамнех Х. Х. (2015)
Головко Д. А. - Особенности синтеза ферратов(VI) из сульфата железа(II), Головко И. Д. (2015)
Іукурідзе Е. Ж. - Система фізико-хімічних методів аналізу як інструмент управління якістю в процесі виробництва виноградних вин, Кучеренко В. М., Ткачкенко О. Б., Лозовська Т. С. (2015)
Мішина О. Ю. - Посилення екологічної безпеки шляхом інтенсифікації переробки нафтової сировини (2015)
Небесний Р. В. - Одержання акрилової кислоти з метанолу та оцтової кислоти в присутності складних оксидних каталізаторів, Шпирка І. І., Івасів В. В., Небесна Ю. B., Фуч У. В. (2015)
Нікіфорова А. Ю. - Вилучення ванадію та сульфатів лужних металів при переробці відпрацьованих каталізаторів, Кожура О. В., Пасенко О. О. (2015)
Пасічний В. М. - Дослідження структурних змін м’яса перепелів в процесі заморожування, Українець А. І., Хайдер М. Аль-Х., Полумбрик М. М. (2015)
Прісс О. П. - Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на інтенсивність дихання перцю впродовж зберігання, Бандуренко Г. М. (2015)
Радзієвська І. Г. - Дослідження складу олійної фази косметичних засобів, Полонська Т. А. (2015)
Сергеева О. В. - Теоретический анализ получения высокодисперсных порошков оксидов меди при плазмохимической обработке растворов CuSO4, Пивоваров А. А. (2015)
Сердюк М. Є. - Прогнозування втрат маси плодів яблуні під час холодильного зберігання, Величко І. Г., Байбєрова С. С. (2015)
Страшинський І. М. - Реологічні властивості гідратованих білоквмісних функціональних харчових композицій, Пасічий В. М., Фурсік О. П. (2015)
Шурчкова Ю. А. - Исследование параметров водно-спиртовых смесей полученных в условиях знакопеременных импульсов давления, Дубовкина И. А. (2015)
Вихідні дані (2015)
Мета журналу і редакційна політика (2018)
Єпанчінцева О. А. - Предиктори великих несприятливих клінічних подiй після шунтування вінцевих артерій у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця при трирічному спостереженні, Міхалєв К. О., Жарінов О. Й., Тодуров Б. М. (2018)
Ломаковський О. М. - Вплив статинів на показники імунного запалення залежно від їх вихідного рівня в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця (2018)
Шклянка І. В. - Предиктори виникнення ранніх ускладнень після аорто коронарного шунтування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2018)
Міщенко Л. А. - Фактори ризику та соціально-економічний статус пацієнтів з уперше виявленою артеріальною гіпертензією: результати дослідження Старт ІІ (2018)
Швед М. І. - Характеристика клінічного перебігу гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST на тлі есенціальної артеріальної гіпертензії в чоловіків та жінок, інфікованих Helicobacter pylori, Ганич Т. М. (2018)
Міщенко Л. А. - Порівняльна ефективність спіронолактону, еплеренону, небівололу і моксонідину у хворих на резистентну артеріальну гіпертензію, Матова О. О., Шеремет М. Ю., Сербенюк К. І. (2018)
Судакевич С. М. - Когнітивна дисфункція у віддалений післяопераційний період при кардіохірургічних втручаннях зі штучним кровообігом, Лоскутов О. А., Дружина О. М., Тодуров Б. М. (2018)
Воронков Л. Г. - Когнітивна функція та прихильність до лікування в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка: зв’язок і прогностичне значення, Солонович А. С., Ляшенко А. В., Ревенько І. Л., Якушко Л. В., Паращенюк Л. П. (2018)
Амосова К. М. - Розбіжності серед пацієнтів з артеріальною гіпертензією і серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі, Черняєва К. І., Руденко Ю. В., Рокита О. І., Лисак З. В., Левенко Є. І. (2018)
Дудник Г. Є. - Корекція дисфункції нирок у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Солонович А. С., Ляшенко А. В. (2018)
Воронков Л. Г. - Порівняльна клініко-інструментальна характеристика пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка без анемії залежно від наявності залізодефіциту, Горбачова В. В., Ляшенко А. В., Гавриленко Т. І., Мхітарян Л. С., Якушко Л. В., Паращенюк Л. П. (2018)
Стичинський О. С. - Поєднання субстратів атипової атріовентрикулярної вузлової реципрокної тахікардії та феномена Вольфа – Паркінсона – Уайта, Якушев А. В., Парацій О. З., Малярчук Р. Г., Кравчук Б. Б., Оніщенко В. Ф. (2018)
Середюк Н. М. - Рецензія на підручник "Функціональна діагностика" для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України (2018)
До відома авторів (2018)
Буртна І. А. - Математична модель масообмінних процесів первапораційного очищення води, Ружинська Л. І., Руденко Л. С. (2016)
Витвицький В. М. - Вплив тиску та температури на коефіцієнт тертя гранульованих полімерних матеріалів по металевій поверхні, Сокольський О. Л., Мікульонок І. О. (2016)
Грабовский А. В. - Влияние варьируемых инерционно-жесткостных параметров на характеристики динамических многомассовых систем (2016)
Ищенко О. А. - Формирование комплексных расчетных моделей элементов штампов для разделительных операций, Ткачук А. В., Грабовский А. В., Демина Н. А. (2016)
Лазарев Т. В. - Математическая модель процесса экструзии вязко-пластичной углеродной массы, Карвацкий А. Я., Лелека С. В., Педченко А. Ю. (2016)
Ластівка І. О. - Розрахункове дослідження газодинамічного впливу на течію в решітках аеродинамічних профілів, Дорошенко К. В., Терещенко Ю. Ю. (2016)
Лобко А. В. - Фізичне моделювання однофазного резонансного напівпровідникового перетворювача з фазовим способом керування (2016)
Моргунов В. В. - Выбор и использование математических методов для определения технологических параметров радиационно-защитных материалов, Диденко Н. В., Трищ Р. М. (2016)
Mohammadsadeghi F. - Vibration-based detection of axial-flow compressor unstable operation, Chygryn V. S., Yepifanov S. V. (2016)
Сенько В. И. - Испытания вагона-платформы универсальной, Макеев С. В., Чепурной А. Д., Шейченко Р. И., Литвиненко А. В., Граборов Р. В., Ткачук Н. А., Чубань М. А. (2016)
Скрипченко Н. Б. - Расчетно-экспериментальное исследование контакта сложнопрофильных тел, Ткачук Н. Н., Атрошенко А. А. (2016)
Чайковська Є. Є. - Контроль працездатності сушильної установки у складі когенераційної системи (2016)
Avrunin O. - Olfactometry diagnostic at the modern stage, Shushlyapina N., Nosova Y., Bogdan O. (2016)
Вавіленкова А. І. - Способи виявлення логічних зв’язків між частинами текстових документів (2016)
Грудзинський Ю. Є. - Вибір протоколу серіалізації для розробки програмного забезпечення комунікаційного модуля Scada-систем, Марков Р. В. (2016)
Дубовик Д. Д. - Розробка алгоритму зональних характеристик штучних водоймищ, Дубовик Т. М. (2016)
Качанов П. А. - Метод совмещения геопространственных данных, Зуев А. А., Яценко К. Н. (2016)
Кисельова А. Г. - Регуляризація контекстних даних при керуванні автономними системами електроживлення, Кисельов Г. Д. (2016)
Оборский Г. А. - Неопределенность измерений с использованием АЦП для медленно протекающих процессов, Мигущенко Р. П., Перпери Л. М., Паленный Ю. Г. (2016)
Пивоваров Є. П. - Система управління якістю та безпечністю при виробництві капсульованих напівфабрикатів з пробіотичними мікроорганізмами, Большакова В. Л., Кондратюк Н. В., Демидова О. В. (2016)
Безусов А. Т. - Влияние эффекторов пектинметилэстеразы люцерны на кинетику деэтерификации пектиновых веществ, Никитчина Т. И. (2016)
Завгородня Н. І. - Утилізація електровакуумного скла відпрацьованих кінескопів в силікатній суміші для виготовлення силікатної цегли, Півоваров О. А., Носенко О. В. (2016)
Никулишин І. Є. - Дослідження залежності фізико-хімічних та органолептичних показників медів питних варених від хімічного складу сировини та умов процесу зброджування, Шевчук Л. І., Оробчук О. М., Фалик Т. С. (2016)
Палюх З. Ю. - Вплив параметрів процесу на алкоголіз соняшникової олії етиловим спиртом, Мельник Ю. Р., Мельник С. Р. (2016)
Прісс О. П. - Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на функціонування системи низькомолекулярних антиоксидантів під час зберігання плодів перцю, Загорко Н. П. (2016)
Сергеева О. В. - Характеристики кислородсодержащих соединений кобальта полученных плазмохимической обработкой водных растворов, Пивоваров А. А. (2016)
Сердюк М. Є. - Визначення збереженості плодів яблуні, Гапріндашвілі Н. А. (2016)
Ситнік Н. С. - Дослідження активності гліцерату калію як каталізатору переетерифікації жирів за різних умов проведення процесу, Демидов І. М., Куниця К. В. (2016)
Тюрікова І. C. - Технологія створення напоїв з використанням волоського горіху, Пересічний М. І., Рогова Н. В., Непомяща О. О. (2016)
Цыганкова Е. В. - Исследование показателей качества белых и розовых виноматериалов из перспективных сортов винограда, Билько М. В. (2016)
Черныш Е. Ю. - Определение режимных параметров работы высоконагруженных систем биодесульфуризации с применением фосфогипса, Яхненко Е. Н. (2016)
Гуніна Л. М. - Фармакологічні аспекти підтримки фізичної та психічної працездатності в екстремальних умовах професійної діяльності: загальні принципи та особливості, Штриголь С. Ю., Штриголь Д. В., Бондарєв Є. В. (2019)
Матвейко О. - Засоби фізичного виховання – напрям відновлення боєготовності військовослужбовців після контузії головного мозку, Кунинець С., Боярчук О., Романчук В., Яворський А. (2019)
Пазичук О. О. - Аналіз структури добового раціону харчування кваліфікованих стрільців з лука, що тренуються у спеціалізованих спортивних закладах м. Львова (2019)
Анохін Є. - Фізична підготовленість та її залежність від ціннісного ставлення офіцерів збройних сил України до самовдосконалення, Радкевич О., Гусак О. (2019)
Богуславська В. Ю. - Інноваційні структура та зміст теоретичної підготовки на етапі початкової підготовки у веслуванні на байдарках і каное (2019)
Климович В. Б. - Проблемні аспекти фізичного виховання, здоров'я і психологічної підготовки юнаків призивного віку до умов служби в секторі безпеки і оборони України, Ольховий О. М., Романчук С. В., Одеров А. М., Лашта В. Б. (2019)
Mohammed Zerf - Technical Sense and its Impacts on Accuracy of Response and Economy of Effort in Professional Algerian Soccer Players, Hadjar Mohamed Kherfane (2019)
Палатний А. - Окремі аспекти розвитку боротьби вільної в Україні (2019)
Панькевич Я. А. - Суб'єктивна думка курсантів-інженерів щодо змісту та структури фізичної підготовки у вищих військових навчальних закладах, Афонін В. М., Лещінський О. В., Воронцов О. С. (2019)
Розторгуй М. С. - Структура нозологічно-орієнтованої програми підготовки пауерліфтерів з вадами зору на етапі початкової підготовки, Передерій А. В., Бріскін Ю. А. (2019)
Романчук С. - Критерії відбору та їх вплив на спортивну підготовленість стрибунів у воду, Арабський А. (2019)
Романчук С. - Зміст фізичної підготовки військовослужбовців з врахуванням завдань у операціях об'єднаних сил, Добровольський В., Мельник В. (2019)
Темченко В. А. - Динамика технической подготовленности девушек, занимающихся настольным теннисом в процессе спортивно-ориентированного физического воспитания, Ковтун Е. В. (2019)
Артюх С. Н. - Методика оценивания показателей профессиональной пригодности операторов (2016)
Берник І. M. - Аналіз методів визначення швидкості розповсюдження хвиль в кавітаційній області ультразвукового поля, Луговський О. Ф. (2016)
Бурдейная В. М. - Системы с направлением режущего инструмента в операционных станциях с силовой головкой и насадкой, Трищ А. Р., Доценко Н. А. (2016)
Грабовський A. B. - Забезпечення тактико-технічних характеристик військових гусеничних і колісних машин на етапі проектних досліджень, Васильєв А. Ю., Ткачук М. М., Танченко А. Ю., Мартиненко О. В., Киричук Д. В., Борисенко С. В., Касай О. І. (2016)
Зав’ялов В. Л. - Особливості приводних систем екстракційного обладнання з коливальним ефектом робочого середовища, Костюк В. С., Бодров В. С., Костюк Є. В., Мисюра Т. Г., Запорожець Ю. В., Попова Н. В. (2016)
Коротков А. О. - Построение и моделирование энергосберегающего стенда на базе асинхронного генератора для испытаний двигателей внутреннего сгорания, Семиков А. В., Мельников Г. И. (2016)
Костенко Ю. В. - Динамічні процеси у віброударних системах зі змінними параметрами (2016)
Ларін О. О. - Експериментальні дослідження ортотропних пружних і в'язкопружних характеристик еластовимірних текстильно армованих композитів, Петрова Ю. А. (2016)
Лежнюк П. Д. - Нормування втрат електроенергії в мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейрон-нечіткого моделювання, Рубаненко О. О. (2016)
Идан А. Ф. І. - Влияние предварительной термической обработки и режимов лазерной закалки на структуроформирование стали, Акимов О. В., Костик Е. А., Гончарук А. А. (2016)
Карвацький А. Я. - Реологічні властивості вуглецевих композицій в діапазоні температури 120-170 ºС, Лазарєв Т. В., Швачко Д. Г., Тищенко О. С. (2016)
Кузнєцов Е. Г. - Динамічна модель імпульсного торцевого ущільнення (2016)
Лежнюк П. Д. - Вплив розосереджених джерел енергії на оптимальний потокорозподіл в електричних мережах, Гунько І. О. (2016)
Лежнюк П. Д. - Оцінювання імовірнісних характеристик генерування сонячних електростанцій в задачі інтелектуалізації локальних електричних систем, Комар В. О., Кравчук С. В. (2016)
Моргунов В. В. - Метод расчета поглощенной (эквивалентной) дозы и мощности поглощенной (эквивалентной) дозы ионизирующего излучения, Диденко Н. В., Трищ Р. М. (2016)
Рубаненко О. Є. - Оперативне діагностування високовольтних вимірювальних трансформаторів струму (2016)
Рудий А. В. - Моделювання зовнішніх збурень опорної поверхні під час руху військової гусеничної машин, Васильєв А. Ю., Бистрицький М. Є. (2016)
Verbutskyi I. V. - Context approach for electric grid control, Kyselova A. G. (2016)
Дихтяр Н. Ю. - Метод аварийного отождествления цифровых кадров с существенной неопределенностью их параметров, Мовсесян Я. С., Саваневич В. Е., Хламов С. В. (2016)
Криводуб А. C. - Оценка надежности деятельности операторов в системах предоставления доступа к ресурсам компьютерных сетей (2016)
Мигущенко Р. П. - Перспективность FDM технологий в 3D печати, Опрышкина М. И., Куштым К. Ю. (2016)
Сергеева О. В. - Разработка системы мониторинга процесса получения кислородсодержащих соединений кобальта плазмохимическим методом, Пивоваров А. А., Пиляев В. В. (2016)
Бондар С. М. - Інтенсифікація біотехнологічного процесу аеробної обробки рідких субстратів, Чабанова О. Б., Трубнікова А. А. (2016)
Дубовик Д. Д. - Приближенная методика оценки объема заиления водохранилища – прототипа (2016)
Попова Н. В. - Удосконалення технології виробництва гірких настоянок за допомогою математико-статистичних методів досліджень, Мисюра Т. Г., Рибачок А. В. (2016)
Коваленко Е. А. - Исследование влияния осмотического обезвоживания на качество картофельных чипсов, Ковбаса В. Н., Гребень Б. В., Нагорный В. Ю., Куприянова Т. Н. (2016)
Хохотва О. П. - Використання композиційного сорбенту цеоліт-гумінові кислоти для вилучення іонів міді з водних розчинів, Кондратенко О. І., Шкель К. О. (2016)
Стрішенець О. - Державне регулювання конкуренції на регіональних ринках житла в Україні, Павлов К., Купчак В. (2018)
Василевська Г. - Суть та економічна природа виникнення асиметрій фіскального простору держави (2018)
Чорний О. - Економічна наука та теорія систем: міждисциплінарні зв’язки (2018)
Геліч Н. - Прогнозування стану проблем утилізації та переробки відходів в Україні, Шевчук І. (2018)
Івашко О. - Індустріальні парки в системі інвестиційної безпеки держави: теорія та практика (2018)
Ліпич Л. - Стратегія управління безпекою підприємства в контексті галузевих загроз, Хілуха О., Кушнір М., Скорук О. (2018)
Грицюк Н. - Формування економічної культури суб’єктів господарювання (2018)
Зеленко О. - Підходи до управління інструментами логістики в сільськогосподарських підприємствах (2018)
Грудзевич І. - Оцінка потенціалу підприємства до впровадження інноваційної діяльності в контексті пошуку ефективних джерел фінансування, Грудзевич Ю. (2018)
Лялюк А. - Особливості використання стратегічного маркетингу вищими навчальними закладами (2018)
Баюра Д. - Діагностування впливу зовнішнього середовища на структуру акціонерного капіталу підприємств автомобілебудування України, Сахарук Б. (2018)
Коренюк П. - Удосконалення управління персоналом на підприємствах автомобільного транспорту (2018)
Koniukh I. - Controlling as an Internal Process of Coordination of the Enterprise, Yushchyshyna L. (2018)
Захарченко В. - Формування спроможних територіальних громад як стратегічний напрям соціально-економічного розвитку сільських територій (на прикладі Чуднівського району Житомирської області) (2018)
Карлін М. - Фінансовий механізм реалізації ідей концепцій сталого розвитку та "зеленої економіки" (2018)
Цимбалюк І. - Фінансова децентралізація в Україні: відповідність видатків місцевих бюджетів їх фінансовому забезпеченню (2018)
Крупка Я. - Про інвестиційну складову корпоративної фінансової звітності (2018)
Fatenok-Tkachuk A. - Features of the Accounting Procedures for Foreign Investment (2018)
Матвійчук І. - Обліково-аналітичне забезпечення діяльності готельних підприємств (2018)
Кулинич М. - Документування як методичний інструментарій у бухгалтерському обліку: перспективи впровадження електронного документообігу (2018)
Вихідні дані (2018)
Аверьянова Л. А. - Возможности определения КТ-параметров костного мозга в планировании радионуклидной терапии костных метастазов, Товстокорая Л. В., Аврунин О. Г., Грушка А. В. (2016)
Аврунин О. Г. - Построение трехмерной модели кровеносной системы головного мозга для задач планирования и тренировки проведения нейрохирургических вмешательств, Тымкович М. Ю., Бых А. И. (2016)
Аврунин О. Г. - Возможности определения давления в подмасочном пространстве при риноманометрии, Фарук Х. И., Кононенко Т. С. (2016)
Безгинова О. Н. - Оценка квантовой эффективности регистрации детекторов рентгеновского излучения цифровых маммографических комплексов СИМА и МАДИС, Литвиненко С. В., Романов О. И., Хоменко Е. В. (2016)
Бойко Д. А. - Оценка качества визуализации маммограмм (2016)
Глухенькая Т. А. - Новый метод озонирования физиологического раствора и его внутренной инфузии, Кипенский А. В., Король Е. И., Назаров Е. И. (2016)
Колесник К. В. - Особенности применения моделей платформы Arduino в телемедицине, Шишкин М. А., Ситникова О. А., Папирный К. Н. (2016)
Куліченко В. В. - Покращення енергетичних показників оптичного вимірювального каналу цифрового портативного спірометру, Томашевський Р. С., Макаров В. О. (2016)
Лебедев А. В. - Математическое моделирование контактной сварки живых тканей специализированными микрохирургическими пинцетами, Дубко А. Г., Яровая С. О. (2016)
Мещанинов С. К. - Модель оценки риска отказа подсистемы "Человек", Льдовская А. В. (2016)
Поворознюк А. И. - Информационная поддержка диагностико-лечебных мероприятий в медицине, Поворознюк О. А. (2016)
Сокол Е. И. - Информационный анализ случайных измерительных сигналов в динамически активных биофизических экспериментах, Бойко В. В., Щапов П. Ф., Замятин П. Н., Томашевский Р. С. (2016)
Сокол Е. И. - Определение внутренних диагностических параметров организма человека по косвенным клиническим данным, Лапта С. С., Соловьева О. И. (2016)
Ткачук Б. В. - Автоматизация контроля статуса гидратации пациента во время процедуры гемодиализа (2016)
Карвацький А. Я. - Числові дослідження кампанії формування великогабаритних вуглецевих виробів методом екструзії через мундштук, Лазарєв Т. В., Коржик М. В. (2016)
Кучер С. О. - Контроль основних властивостей металу головного циркуляційного насосу атомної станції (2016)
Литвиненко А. В. - Математическая модель гидродинамики движения двухфазного восходящего потока в пневмоклассификаторах переменного сечения, Юхименко Н. П. (2016)
Моргунов В. В. - Численный расчет эффективности радиационной защитной одежды при помощи метода Монте-Карло, Диденко Н. В., Трищ Р. М. (2016)
Хімічева Г. І. - Аналіз поведінки параметрів інтелектуальних металів та полімерів в умовах високошвидкісного навантаження, Куриляк В. В. (2016)
Цвид Т. А. - Аналітичне визначення внутрішніх напружень та переміщень тонкостінної втулки інструментального затискного патрона, Кузнецов Ю. М. (2016)
Михайлов В. І. - Теоретичні проблеми застосування ІЧ та НВЧ радіометрії на прикладі супутникового проекту NASA – JAXA, Кучеренко Н. В., Барган О. Г. (2016)
Погорелов А. В. - Оценка экваториальных координат объектов на цифровом кадре для длиннофокусных и короткофокусных телескопов, Саваневич В. Е. (2016)
Сімакова О. О. - Дослідження та вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна, Коренець Ю. М., Глушко В. О. (2016)
Циганкова О. В. - Дослідження впливу способу переробки винограду на фенольний комплекс столових вин, Бiлько М. В. (2016)
Анофриев П. Г. - Аналитическое определение сопротивления качения литейной формы по роликовым опорам, Бондаренко Л. Н., Черкудинов В. Э. (2016)
Ахмед С. М. - Исследование дисперсионного твердения сплава на основе железа, Акимов О. В., Костик Е. А. (2016)
Білинський Й. Й. - Модель поширення ультразвукових хвиль в плинному середовищі, Гладишевський М. В., Бурдейний В. Б (2016)
Бондаренко М. А. - Методы оптимизации с применением поверхностей отклика, адаптированные к решению задач анализа и синтеза конструктивных параметров тонкостенных машиностроительных конструкций (2016)
Голиков В. В. - Особенности проектирования многоцелевого судна двойного назначения ледового класса, Мазур О. Н., Онищенко О. А. (2016)
Довгополов А. Ю. - Технологія обробки гвинтової поверхні роз'ємного з'єднання в деталях з армованих композиційних матеріалів, Некрасов С. С. (2016)
Заєць О. М. - Вплив частки коксового газу в паливі на необхідний рівень підігріву повітря горіння доменних повітронагрівачів при використанні їх теплоти димових газів (2016)
Идан А. Ф. И. - Инновационная технология скоростного азотирования стали, Акимов О. В., Костик Е. А. (2016)
Костик К. О. - Поверхневе двошарове зміцнення сталі при послідовному насиченні вуглецем та бором в порошкових макро- та нанодисперсних середовищах (2016)
Ларін О. О. - Параметризоване скінченно-елементне моделювання НДС лопаток робочих коліс парових турбін (2016)
Лежнюк П. Д. - Визначення оптимальної потужності резерву для забезпечення балансової надійності локальної електричної системи, Комар В. О., Кравчук С. В. (2016)
Литвин Ю. О. - Нова технологія управління фізичними характеристиками повітря на об’єктах зі штучним середовищем існування, Строкань О. В., Мирошниченко М. Ю. (2016)
Листровая Е. С. - Экономический анализ альтернативной солнечной энергетики, Бабакин Д. Н. (2016)
Моргун С. А. - Усовершенствование конечно-элементных моделей лопаточных конструкций (2016)
Павленко А. М. - Композіційна високопориста теплова ізоляція з ефективними параметрами пористості, Чейлітко А. О., Носов М. А. (2016)
Пилипенко С. В. - Расчет тепловыделений от пластической деформации при холодной пильгерной прокатке труб (2016)
Piven S. M. - The software methods of assessing performance, quality and functionality of the frame configuration equipment, Rachinskiy V. V. (2016)
Пугач И. И. - Исследования устойчивости боковых пород в сложных горно-геологических условиях, Подкопаев С. В., Иорданов И. В., Чепига Д. А. (2016)
Чайковська Є. Є. - Контроль працездатності когенераційної системи на біодизельному паливі, Матвієнко Н. О. (2016)
Ягуп Е. В. - Оптимизация режима несимметричной трехфазной системы с использованием активного фильтра и модифицированного алгоритма управления (2016)
Жидченко С. І. - Розробка програмного модуля моніторингу залишкових знань студентів з дисциплін кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, Дубовик Т. М. (2016)
Зацерковний В. І. - Розвиток елементів КСУП на базі результатів реалізації процесів управління проектом, Оберемок І. І., Оберемок Н. В., Хлевна Ю. Л. (2016)
Кучеренко І. А. - Використання renderscript на android-пристроях (2016)
Погребняк С. В. - Розробка комп’ютерної системи для обробки результатів експерименту за допомогою штучної нейронної мережі, Водка О. О. (2016)
Савельева О. С. - Формализация пространства управления проектами, Становский А. Л., Становския И. И., Березовская Е. И., Хеблов И., Гурьев И. Н., Саух И. А. (2016)
Шестопалов А. Г. - Сравнительный анализ количественных методов создания систем поддержки принятия решений на предприятиях в условиях неопределённости, Гуца О. Н. (2016)
Yarka U. - Modern information technologies of creating documents according to quality management standards based on ISO 9000, Myna Zh., Peleschyshyn O., Bilushchak Т. (2016)
Безусов А. Т. - Биотехнологические методы в производстве фарша из мелких азово-черноморских рыб, Маноли Т. А., Никитчина Т. И., Глушков О. А., Барышева Я. О. (2016)
Мазаева В. С. - Исследование температур плавления и кристаллизации жиров методом дифференциальной сканирующей калориметрии, Голодняк В. А., Демидов И. Н., Левчук И. В., Голубець О. В. (2016)
Мельник Ю. Р. - Гетерогенно-каталітична трансестерифікація триолеату гліцерину в полі ультразвукових хвиль, Старчевський Р. О. (2016)
Омельченко Ю. Е. - Качественные показатели воскоподобных веществ, Демидов И. Н. (2016)
Попова С. Ю. - Дослідження реологічних властивостей дріжджового тіста протягом ферментації, Слащева А. В. (2016)
Сидоренко О. В. - Прогнозування структурних характеристик чорноморської акули катран залежно від імпульсу сили деформації, Боліла Н. О., Форостяна Н. П. (2016)
Соловов В. А. - Получение молибдат содержащего NI-TI слоистого двойного гидроксида одностадийным обратным синтезом и изучение его характеристик, Николенко Н. В., Коваленко В. Л., Коток В. А., Бурков А. А. (2016)
Черниш Є. Ю. - Оптимізація процесу гранулювання фосфогіпсу для систем біодесульфуризації, Яхненко О. М., Пляцук Л. Д. (2016)
Шведюк Д. А. - Дослідження фізико-хімічних властивостей напівфабрикатів м’ясних з додаванням білково-жирових емульсій на основі купажованих жирів, Пасічний В. М., Прохоренко Ж. І. (2016)
Вихідні дані (2016)
Аргат Р. Г. - Учет влияния упрочнения на поле напряжений при профилировании и вытяжке листового металла, Пузырь Р. Г., Долгих О. Н., Гриценко Б. С. (2017)
Бондарь И. В. - Пятиосевая обработка на фрезерных станках с ЧПУ, Криворучко Д. В. (2017)
Буйний Р. О. - Регресійні залежності вартісних показників елементів електричних мереж напругою 10-35 кВ, Перепечений В. О., Зорін В. В. (2017)
Василец Д. И. - Анализ методов моделирования систем кондиционирования судовых помещений, Козьминых Н. А., Онищенко О. А. (2017)
Витязь О. Ю. - Експрес-оцінювання умов руйнування елементів експлуатованих труб бурильних колон при спуско-підіймальних операціях, Грабовський Р. С. (2017)
Грабовский А. В. - Определение чувствительности собственных частот и форм колебаний прямоугольной пластины к варьированию ее инерционно-жесткостных характеристик (2017)
Дубовий О. М. - Дослідження можливості підвищення фізико-механічних властивостей плазмових порошкових теплозахисних покриттів з ZrO2–7%Y2О3 передрекристалізаційною термічною обробкою, Карпеченко А. А., Шкурат С. І., Бобров М. М., Неделько Є. Ю. (2017)
Карвацький А. Я. - Застосування CAD-систем для розв’язання пружно-пластичних задач з врахуванням ізотропного зміцнення, Лазарєв Т. В., Лелека С. В., Педченко А. Ю. (2017)
Коломиец В. А. - О динамике боковых пород при их внезапном обрушении, Чепига Д. А., Иорданов И. В., Власенко Н. Н., Александров С. С. (2017)
Мартинов І. Е. - Вплив конструкції корпуса букси на ресурс підшипників вагонів, Труфанова А. В., Аулова Н. С. (2017)
Негрій Т. О. - Вплив енерговитрат шахтарів на рівень безпеки праці, Сахно І. Г., Негрій С. Г. (2017)
Павленко А. М. - Створення високопористого вогнетривкового теплоізоляційного матеріалу, Яковлєва І. Г., Чейлитко А. О., Матказина Р. Р. (2017)
Rezvaya K. - The numerical research of the flow in the inlet of the high-head hydraulic turbine, Krupa E., Drankovskiy V., Potetenko O. V., Tynyanova I. (2017)
Становський О. Л. - Управління ризиками-сюрпризами в проектах реінжинірингу будівельних споруд, Становська І. І., Монова Д. А., Валід Шер Х., Хеблов І., Торопенко О. В. (2017)
Яким Р. С. - Підвищення якості технології пресування твердосплавних породоруйнівних зубків у шарошки бурових доліт, Сліпчук А. М. (2017)
Вавіленкова А. І. - Критерії аналізу логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови (2017)
Вербицький Є. В. - Підвищення ефективності керування системою електроживлення на основі використання контекстних даних, Кисельова А. Г., Кисельов Г. Д. (2017)
Yehorchenkova N. - Product model of information resources management of a project-oriented enterprise, Yehorchenkov O., Khlevna I., Oberemok N. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського