Шендрик О. О. - Міжнародне співробітництво публічних бібліотек України: сучасний стан (на прикладі діяльності Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки) (2018)
Назаровець М. А. - Послуги університетських бібліотек з підтримки наукової комунікації (2018)
Колоскова Г. В. - Електронна книговидача як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів Дніпровського регіону (2018)
Курбан О. В. - Інноваційні технології управління інформаційними процесами в сучасних українських медіа (2018)
Патряк О. Т. - Розвиток телекомунікаційного простору України в контексті формування інформаційного суспільства (2018)
Чжан Хао - Проекти оцифрування документної культурної спадщини Китаю (2018)
Кучина Н. І. - Медіапростір як ареал побутування інформаційної культури (2018)
Гиріна Т. С. - Трансформація та конвергенція в діяльності українських редакцій міжнародних радіостанцій (2018)
Kovalenko I. P. - Problem of Informational Objectivity in the Contex of Journalists’ Legal Culture (2018)
Комова М. В. - Типологічна структура системи корпоративних видань (2018)
Макарчук О. Г. - Партійна преса наддніпрянської політичної еміграції в Галичині та Буковині на початку ХХ ст. (2018)
Кузнецова М. О. - Засади й параметри функціонування науково-популярного контенту в українському телепросторі (2018)
Шейко В. М. - Науково-педагогічна інтелігенція та радянська влада в Україні в роки Української революції (1917 – 1921 рр.) (2018)
Зацерківна М. О. - Функції, структура й основи формування іміджу закладів вищої освіти (2018)
Меламед В. А. - Упровадження медіаосвіти в освітній процес початкової школи (2018)
Великий Ю. Ю. - Діти-міленіали початку XXI ст. (2018)
Сошніков А. О. - Специфіка комплектування єгипетських колекцій музеїв Півдня України (2018)
Правила оформлення авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікування (2018)
Стороженко Л. І. - Застосування керованих вібрацій при влаштуванні клейових з’єднань сталі та бетону, Давиденко Ю. О., Горб О. Г. (2016)
Даниленко А. В. - Влияние молотого известняка и механоактивации на эффективную вязкость цементных суспензій, Ксёншкевич Л. Н. (2016)
Мурадян Л. А. - Граничний ресурс вагона в процесі експлуатації (2016)
Огар О. М. - Математична модель визначення раціонального місця розташування пасажирської станції для обслуговування високошвидкісних поїздів у великому залізничному вузлі, Дребот М. С., Мумінов А. Б. (2016)
Мороз В. І. - Геометрична модель механізму привода клапанів тепловозного дизеля Д49, Братченко О. В., Тіщенко В. С. (2016)
Шаповалов А. Н. - Теоретические основы обеспечения надежности многоэтажных железобетонных каркасных зданий в случае прогрессирующего обрушения, Руденко В. В. (2016)
Кичаева О. В. - Оценка влияния динамического действия транспорта на систему "основание – фундамент – реконструируемое здание" (2016)
Мамонов К. А. - Геоінформаційні системи в землеустрої: напрями, особливості та практика застосування в міському середовищі, Нестеренко С. Г., Вяткін К.І., Угоднікова О.І. (2016)
Шаповал Г. В. - Дослідження впливу поїздоутворення на ефективність сортувального процесу, Шелехань Г. І., Занік І. В. (2016)
Крот О. П. - Експериментальні дослідження методів зменшення викидів від процесів термічного знешкодження побутових відходів, Ровенський О. І., Конєв В. В. (2016)
Розсоха О. В. - Визначення оптимальних конструктивних параметрів розв’язок колій в залізничних вузлах, Берестов І. В., Шаповал Г. В., Мамедов З. З. (2016)
Бондаренко В. В. - Пристрій акустичного контролю колісних пар на основі мікроконтролера, Скуріхін Д. І., Мельник Я. П. (2016)
Крот О. Ю. - Експериментальні дослідження процесу активації матеріалу у вібраційно-валковому переробнику, Вінниченко В. І., Савченко О. Г., Супряга Д. В., Ручка А. В. (2016)
Винниченко В. И. - Использование извести при изготовлении прессованых силикатных изделий, Крот А. Ю., Виценко Н. Ю. (2016)
Павшенко А. В. - Нова конструкція каретки струмознімального пристрою для швидкісного електротягового рухомого складу, Карпенко Н. П. (2016)
Ломотько Д. В. - Методи удосконалення роботи залізничних станцій з невеликим обсягом роботи шляхом залучення додаткових вантажів, Носко Н. А. (2016)
Семененко Ю. А. - Стабилизация и активная фильтрация выпрямленного напряжения в замкнутой структуре (2016)
Арсененко Д. В. - Розробка оптимальної моделі управління рухомим складом оператором інфраструктури в ринкових умовах розвитку галузі (2016)
Левенко А. М. - Исследование возможности закрепления песчаных и пылевато-глинистых грунтов силикатизацией (2016)
Александрович В. А. - Влияние параметров динамической нагрузки на деформацию грунтового основания (2016)
Котенко А. М. - Зовнішньоекономічна діяльність на засадах глобальної логістики, Шевченко В. І. (2016)
Рудковський О. В. - Обгрунтування вибору варіанту оновлення локомотивів з урахуванням життєвого циклу, Калабухін Ю. Є. (2016)
Харламов П. О. - Обґрунтування профілю колісних пар для високошвидкісних поїздів, Деміденко А. А. (2016)
Фалендиш А. П. - Модель розрахунку твердопаливного котла невеликої потужності, Клецька О. В., Бітюра Є. А. (2016)
Бауліна Г. С. - Визначення ефективності використання швидкісних перевезень на мережі залізниць, Богомазова Г. Є., Скубяк А. В. (2016)
Крячко К. В. - Удосконалення взаємодії в роботі станцій залізничного вузла, Дев’ятко А. В., Маруєва Я. В., Сотников В. В., Манафов Р. Б. (2016)
Прохоров В. М. - Передумови розробки автоматизованої системи управління вагонопотоками на залізницях України, Рябушка Ю. А. (2016)
Прохорченко Г. О. - Розробка процедури автоматизованої побудови графіка руху поїздів на залізничному напрямку, Семененко Р. І. (2016)
Прохорченко А. В. - Аналіз організації роботи залізничних вокзалів в умовах здійснення трансферних пасажирських перевезень, Журба О. О., Кобаренко Я. Є. (2016)
Меркулов В. С. - Системно-аналітичний опис автоматизованої системи планування вантаження-вивантаження (частина 1), Бізюк І. Г. (2016)
Куш Є. І. - Формування цільової функції оптимізації витрат логістичного процесу, Скрипін В. С. (2016)
Доля В. К. - Цільова функція вибору пасажиромісткості транспортних засобів на міських маршрутах, Понкратов Д. П. (2016)
Емельянова И. А. - Степень неравномерности подачи бетонной смеси универсальным шланговым бетононасосом как функция параметров рабочего процесса, Андренко П. Н., Чайка Д. О. (2016)
Супрун О. Д. - Дослідження аварійних режимів роботи агрегатів безперебійного живлення блочно-модульних тягових підстанцій, Семененко Ю. О. (2016)
Крашенінін О. С. - До питання експлуатації та технічного обслуговування струмоприймачів швидкісного рухомого складу, Костенко В. С. (2016)
Воронін С. В. - Аналіз властивостей робочих рідин гідроприводів колійної техніки залізниць України, Сафонюк І. Ю., Онопрейчук Д. В., Стефанов В. О., Суранов О. О. (2016)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності шлюзів на нескельовій основі за критеріями міцності і стійкості проти зсуву камер шлюзів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду (2016)
Куценко М. Ю. - Аналіз відомих досліджень щодо доцільності застосування односторонніх і двосторонніх сортувальних станцій, Повод А. О., Денисенко А. М., Пєвнєва І. О., Михалєвич З. М. (2016)
Зіньківський А. М. - Аналіз розвитку технічного оснащення парку дизель-поїздів для залізничних ліній, Муха А. А. (2016)
Фомин С. Л. - Верификация результатов экспериментов фрагментов коксовых батарей численным моделированием в нелинейной постановке, Кравченко А. М. (2016)
Задирака М. О. - Електричний моторвагонний рухомий склад підвищеної ефективності, Коваленко О. В., Табацький В. Е. (2016)
Чигирик Н. Д. - Індукційний нагрів як спосіб управління процесом зчеплення колеса з рейкою, Тимченко О. Є., Вихопень І. Р. (2016)
Лаврухін О. В. - Аналітичні передумови формування автоматизованої інтелектуальної технології активного супроводження перевезення небезпечних вантажів, Мкртичьян Д. І., Кульова Д. О. (2016)
Шпачук В. П. - Особливості динамічної взаємодії на четвертій фазі проходження вагоном стикової нерівності, Чупринін О. О., Гарбуз А. О., Супрун Т. О. (2016)
Антонович А. О. - Синтез критерію якості роботи ергатичної системи "машиніст-локомотив" (2016)
Нестеренко С. Г. - Аналіз створення і ведення міського будівельного кадастру населених пунктів України, Вяткін К. І. (2016)
Саяпін О. С. - Умова скидання ґрунту з основного відвала автогрейдера, Камчатна С. М., Литвиненко М. О., Хлистун А. А. (2016)
Савйовский В. В. - Парадигма безопасности эксплуатации зданий и сооружений, Савйовский А.В. (2016)
Броневицкий А. П. - Технологические особенности ревитализации промышленных зданий (2016)
Довженко О. О. - Оцінювання міцності при зрізі бетонних елементів на основі теорії пластичності бетону, Погрібний В. В., Мальована О. О. (2016)
Прохоров В. М. - Розрахунок плану формування поїздів на основі стохастичної комбінаторної оптимізації, Рябушка Ю. А. (2016)
Супрун Т. О. - Технічні засоби дослідження впливу висоти рейкових стиків залізничної і трамвайної колії на рівні коливань вагона (2016)
Шумик Д. В. - Удосконалення взаємодії сортувальної станції та під’їзних колій великих публічних акціонерних товариств, Пелешко С. І., Стронська Н. І. (2016)
Колчунов В. И. - Конечно-элементные плоские модели нелинейной задачи сцепления арматуры с бетоном, их сравнение и аналіз, Яковенко И. А., Дмитренко Е. А. (2016)
Жалкін Д. С. - Підвищення тягових властивостей дизель-поїзда при розгоні, Рогатюк С. В. (2016)
Напрямок "Інформаційно-керуючі системи та технології" (2018)
Напрямок "Рухомий склад і тяга поїздів" (2018)
Напрямок "Транспортне будівництво та залізнична колія" (2018)
Напрямок "Транспорні технології" (2018)
Korkhova M. - Productivity of soft winter wheat sort depending on terms length of sowing and weather in spring-summer period, Kovalenko O., Khonenko L., Markova N. (2018)
Petrenko S. - The influence of soil background optimization and foliar top dressing on physiological and biochemical processes in pear trees of Tavriiska variety, Slyusarenko V. (2018)
Примак І. Д. - Еволюція теоретичних і практичних основ переходу від полицевого до безполицевого і поверхневого обробітку грунту в Україні до середини першої половини 20 ст., Войтовик М. В., Панченко О. Б., Карпенко В. Г., Левандовська С. М., Панченко І. А. (2018)
Разанов С. Ф. - Якість та екологічна безпека зерна озимої пшениці вирощеної після бобових попередників, Ткачук О. П. (2018)
Карпук Л. М. - Заcтocування метoдiв cиcтемнoгo аналiзу як iнcтрументу математичнoгo мoделювання в бурякiвництвi, Присяжнюк О. І., Стасієв Г., Поліщук В. В., Миколайко В. П. (2018)
Карпенко В. П. - Формування листкової поверхні рослин сої і суми хлорофілів за інтегрованої дії гербіциду та біологічних препаратів, Івасюк Ю. І., Притуляк Р. М., Чернега А. О. (2018)
Сторожик Л. І. - Створення та збереження колекції вівса за використання біотехнологічного методу, Войтовська В. І. (2018)
Господаренко Г. М. - Борошномельні властивості зерна пшениці спельти залежно від сорту та лінії, Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. (2018)
Грабовський М. Б. - Обґрунтування строків сівби кукурудзи в сумісних посівах з сорго цукровим (2018)
Колесніков М. О. - Дія кремнієво-калійного добрива Аgroglass Stimul на проростання пшениці озимої в умовах водного дефіциту, Пащенко Ю. П. (2018)
Кур’ята В. Г. - Дія фолікуру на листковий апарат, вміст вуглеводів та елементів живлення в листках аґрусу в зв’язку з продуктивністю культури, Шаталюк Г. С. (2018)
Паламарчук В. Д. - Вплив позакореневих підживлень на висоту кріплення качанів у гібридів кукурудзи (2018)
Господаренко Г. М. - Хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої залежно від удобрення, попередника та тривалості зберігання, Любич В. В., Матвієнко Н. П. (2018)
Трус О. М. - Біологічна активність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні (2018)
Маслікова К. П. - Просторово-часова динаміка фітоіндикаційних оцінок кислотності та сольового режиму техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну (2018)
Заболотний О. І. - Основні фізіологічні процеси у рослинах кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, в.р., Заболотна А. В., Леонтюк І. Б., Розборська Л. В., Голодрига О. В. (2018)
Крикунов І. В. - Біологічні особливості розвитку і шкідливість зеленої яблуневої попелиці (Aphis pomi Deg) в умовах промислових насаджень яблуні НВВ Уманського НУС, Адаменко Д. М., Сухомуд О. Г., Кравець І. С., Суханов С. В. (2018)
Господаренко Г. М. - Трансформація кислотно-основних показників ґрунту та баланс кальцію за різного удобрення і вапнування, Прокопчук І. В. (2018)
Сенчук М. М. - Обґрунтування енергоефективної технології виробництва біогумусу (2018)
Лимар А. О. - Агроекологічне обґрунтування прийомів вирощування гарбуза мускатного на Півдні України, Євтушенко О. Т. (2018)
Любич В. В. - Геометрична характеристика зерна тритикале залежно від сорту, Желєзна В. В., Улянич І. Ф. (2018)
Бунчак О. М. - Вплив органічних добрив виготовлених за новітніми технологіями на продуктивність фотосинтезу пшениці ярої в умовах Західного Лісостепу (2018)
Князюк О. В. - Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність анісу звичайного залежно від строків сівби, Кострець І. В., Коваленко О. А. (2018)
Розборська Л. В. - Продуктивність пшениці озимої на тлі застосування гербіциду Триатлон та регулятора росту Емістим С, Голодрига О. В., Заболотний О. І., Леонтюк І. Б. (2018)
Сендецький В. М. - Вплив елементів технології вирощування на фотосинтетичну і насіннєву продуктивність посівів соняшнику (2018)
Василевський О. Г. - Лісовідновні процеси у природних дубових лісостанах ДП "Вінницьке ЛГ", Єлісавенко Ю. А., Зленко О. П., Монарх В. В. (2018)
Телепенько Ю. Ю. - Особливості росту пагонів ожини (Rubus L.) в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Стоцька С. В. - Вплив елементів технології вирощування конюшини лучної на поживність листостеблової маси, Мойсієнко В. В., Панчишин В. З. (2018)
Масальський В. П. - Організація бази практичної підготовки фахівців садово-паркового господарства у Білоцерківському національному аграрному університеті, Олешко О. Г., Левандовська С. М. (2018)
Лозінський М. В. - Адаптивність селекційних номерів пшениці озимої, отриманих від схрещування різних екотипів, за кількістю колосків в головному колосі (2018)
Соломенцев О. И. - Проектная оценка амплитуд бортовой качки судов с малой площадью ватерлинии в режиме основного резонанса, Кондратьева Л. Ю. (2015)
Кабанова Н. Н. - Расчет непотопляемости судна в системе проектирования Aveva Marine (2015)
Андреев А. А. - Повышение эффективности судовых мод охлаждением наддувочного воздуха в термотрансформаторе, Андреева Н. Б. (2015)
Бошкова И. Л. - Энергетическая эффективность теплового эффекта взаимодействия диэлектрических материалов с микроволновым полем (2015)
Рыжков С. С. - Перспективы применения холода в судовой энергетике, Радченко Н. И., Сербин С. И. (2015)
Радченко Н. И. - Математическая модель двухступенчатого охладителя воздуха на входе газотурбинной установки, Кантор С. А., Лукаш Бохдаль (2015)
Радченко А. Н. - Методологический подход к определению рациональной тепловой нагрузки комбинированных абсорбционно-эжекторных холодильных машин для охлаждения воздуха на входе ГТУ (2015)
Волгушева Н. В. - Математическое моделирование нагрева диэлектрического материала в микроволновом электромагнитном поле (2015)
Лытош Е. В. - Оценка эффективности циклов судовых герметичных парокомпрессорных холодильных машин, Дорош В. С. (2015)
Безродний М. К. - Конвективна тепловіддача при утилізаці ї теплоти парогазово ї суміші в контактному апараті газокрапельного типу, Рачинський А. Ю. (2015)
Горбов В. М. - Выбор топливных цистерн сжиженного природного газа для судов с длинной рейсовой линией, Митенкова В. С. (2015)
Дорошенко А. В. - Солнечные абсорбционные холодильные системы многоступенчатого типа, Гоголь Н. И., Демьяненко Ю. И., Людницкий К. В. (2015)
Коновалов А. В. - Термопрессорное охлаждение наддувочного воздуха судового ДВС, Джуринская А. А. (2015)
Радченко Н. И. - Повышение эффективности системы оборотного охлаждения газопоршневых двигателей тригенерационной энергетической установки, Коновалов А. В., Грич А. В. (2015)
Богуславский Л. З. - Установка для обеззараживания воды высокочастотным стримерным разрядом, Ярошинский Н. С. (2015)
Волянський С. М. - Розробка і дослідження систем автоматичного керування швидкістю переміщення підводного апарата за його горизонтального прямолінійного руху (2015)
Ільчук М. М. - Продуктивність праці в аграрному секторі економіки України – основний чинник його розвитку, Коновал І. А., Дмитрук М. І. (2018)
Березовська Л. О. - Аналіз державної підтримки фермерських господарств в Україні (2018)
Мосійчук Н. О. - Сучасний стан розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (2018)
Шепелєв С. С. - Вплив експортних можливостей на зростання конкурентоспроможності рибного господарства в умовах євроінтеграції (2018)
Mohammad A. S. A. - The extent to which balance score card is used in aviationsector (An Empirical Study on Royal Jordanian Airlines) (2018)
Смачило В. В. - Аналітичний огляд реформування системи державного управління якістю продуктів харчування та захисту споживачів в Україні, Божидай І. І. (2018)
Баліцька А. Р. - Оцінка впливу фіскальної децентралізації на формування місцевих бюджетів України (2018)
Войтюк А. В. - Теоретико-методологічні засади формування національної системи фінансового забезпечення аграрного виробництва (2018)
Кириченко А. В. - Медична реформа та запровадження обов’язкового медичного страхування (2018)
Костюк О. Д. - Якість і безпека продукції як вектор розвитку молочної галузі, Костюк Я. В. (2018)
Кравченко А. С. - Сутність дефініції "фінансовий дериватив" та їх обіг на біржовому фондовому ринку (2018)
Милованов Є. В. - Міжнародні тенденції розвитку ринку органічної продукції та перспективи для України (2018)
Савченко В. Ф. - Розвиток туризму в Україні та її регіонах (2018)
Кірейцева О. В. - Екологічно раціональне використання земельних ресурсів, Жилін О. В. (2018)
Дмитрук М. І. - Розвиток виробництва винограду на сільськогосподарських підприємствах України (2018)
Галушко В. П. - Інвестиційне забезпечення агроформувань в умовах нестабільного ринку, Ковтун О. А. (2018)
Калюга Є. В. - Досягнення кафедри обліку та оподаткування в історичній ретроспективі (присвячується 120-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України), Кузик Н. П. (2018)
Makarchuk O. - Analytical evaluation of the rapeseed market in Ukraine, Skudlarski J. (2018)
Мамчур Р. М. - Розвиток ринку страхових послуг для аграрного виробництва в умовах впровадження інновацій (2018)
Артиш В. І. - Досвід Польщі щодо органічного виробництва та перспективи його розвитку в Україні (2018)
Лабенко О. М. - Стимулювання сталого водокористування через обов’язкові платежі за екосистемні послуги (2018)
Вдовенко Н. М. - Забезпечення конкурентоспроможності галузей АПК в умовах євроінтеграції, Варшавська Н. Г., Павленко М. М. (2018)
Барилович О. М. - Тенденції розвитку інтеграційних процесів у молокопродуктовому підкомплексі України (2018)
Mahtab J. - Investigating the role of tourism in the conservation and sustainable development of the environment: a geographic approach (2018)
Hunko L. A. - Urbanizational processes as a cause for decrease of agricultural landscaping production potential, Kolhanova I. G. (2018)
Симоненко Є. І. - Моделювання рентабельності сільськогосподарської продукції (2018)
Klymenko M. V. - Socio-economic consequences and problems of labor taxation, Labenko O. М. (2018)
Кудінова І. П. - Подієвий туризм в Україні як складова індустрії гостинності, Голованьова Т. А. (2018)
Cimermanis M. - Latvian experience organization of consulting system for sustainable rural development, Lokutova O., Silina L. (2018)
Johnson S. - Development and innovation of extension system in the USA and Ukraine, Kalna-Dubinyuk T. (2018)
Сук П. Л. - Реєстрація господарських операцій в обліку (2018)
Кустовська О. В. - Особливості укладання договорів оренди для продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення на конкурентних засадах, Бабенко В. (2018)
Горго І. О. - Ризики як ключовий об'єкт управлінської діяльності аграрних підприємств (2018)
Заец А. Ю. - К учету ледовых нагрузок в задачах проектирования инеженерных сооружений для шельфа Азовского и Черного морей (2015)
Коробанов Ю. М. - Анализ особенностей определения коэффициентов концентрации напряжений в корпусных конструкциях, Кузнецов А. И., Коробанова А. А. (2015)
Коваленко И. И. - Комплексный анализ организационной структуры морского порта, Антипова Е. А., Пугаченко Е. С. (2015)
Кабанова Н. Н. - Проект управления дистанционным обучением студентов кораблестроительного института (2015)
Бурунсуз К. С. - Особливості проектів розвитку енергетичних систем з використанням плазмохімічних елементів (2015)
Погорелова О. В. - Напрямки та особливості оцінки персоналу при управлінні науковими проектами ВНЗ, Савич І. Р. (2015)
Погорелова О. В. - Узагальнена модель процесів управління науковими проектами ВНЗ, Левченко О. Г. (2015)
Ryzhkov S. S. - The diagnostics of risk-contributing factors of production high technology enterprises and the method of cost reduction in terms of gas turbine engines development, Chernova L. S. (2015)
Радченко А. Н. - Исследование бустерной ступени воздухоохладителя комбинированного типа, Кантор С. А., Грич А. В. (2015)
Радченко Н. И. - Выбор холодильной мощности установки охлаждения воздуха на входе ГТУ для климатических условий Ливии, Герби Р. К. Э. (2015)
Радченко А. Н. - Исследование охлаждения воздуха в тригенерационных комплексах автономного энергообеспечения в тропических условиях, Герби Р. К. Э. (2015)
Радченко Р. Н. - Тепловые нагрузки теплоиспользующей системы охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля на рейсовой линии, Богданов Н. С. (2015)
Георгиеш Е. В. - Математическая модель массопереноса при экстрагировании из частиц идеальной (сферической) и реальной форм (2015)
Тимченко І. В. - Розробка комп’ютерної мережі спостережень за якістю поверхневих вод акваторії суднохідного Бузько-Дніпровського лиманного каналу, Мотигіна В. С., Калюжин А. С. (2015)
Марченко В. Г. - Влияния фильтров различной степени очистки на аэроионный состав воздуха, Лагутин А. Е., Липа А. И., Пономаренко А. П. (2015)
Ремешевська І. В. - Розробка та реалізація екологічної політики як складової інтегрованої системи менеджменту промислового підприємства, Гурець Н. В., Савчук М. В. (2015)
Потай І. Ю. - Контроллінг у стратегічному плануванні розвитку морських портів України (2015)
Єфімова Г. В. - Ідентифікація та оцінка чинників формування вартості суднобудівних підприємств: теоретико-прикладні аспекти (2015)
Пащенко О. В. - Інвестиційна складова реалізації фінансової стратегії суднобудування (2015)
Парсяк В. Н. - Визначення позицій інжинірингу в життєвому циклі суднобудівних інновацій, Жукова О. Ю. (2015)
Кутузова М. М. - Регіональна політика та її роль у забезпеченні економічної безпеки України (2018)
Rybalchenko K. V. - Foreign trade of high-tech goods as the element of national innovation system development in Ukraine (2018)
Борщевський В. В. - Роль фінансового механізму у стимулюванні конкуренції на ринку нафтопродуктів України, Магас В. М., Кантур К. С. (2018)
Манаєнко І. М. - Теоретичні засади диверсифікації діяльності підприємства в умовах нестабільного бізнес-середовища, Кондратюк А. А. (2018)
Кононова І. В. - Результати прогнозування показників розвитку національної економіки як підґрунтя для прийняття управлінських рішень (2018)
Міракін В. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні (2018)
Безус П. І. - Проектування кількісних параметрів об’єктів готельно-ресторанного господарства, Безус А. М. (2018)
Бозуленко О. Я. - Сутність прогнозування попиту населення, Бозуленко О. Ю. (2018)
Братута О. Г. - Дослідження поняття явища "об’єднання підприємств" як процесу у складі економічної сфери буття (2018)
Дармограй В. І. - Проблеми здійснення стратегічного планування та прогнозування підприємницької діяльності у готельному бізнесі, Качала Т. М. (2018)
Державська А. В. - Аналіз товарної стратегії корпоративних підприємств, Круш П. В. (2018)
Каличева Н. Є. - Вплив техніко-технологічних інновацій на ефективний розвиток підприємства, Масан В. В., Старцев Д. С. (2018)
Качала Т. М. - Значення готельно-ресторанного бізнесу в господарчій системі регіону, Петровська І. О. (2018)
Лохман Н. В. - Ідентифікація детермінантів інноваційного потенціалу (2018)
Мартиненко В. П. - Методичні підходи до оцінювання управління маркетинговою діяльністю підприємства, Манько І. В. (2018)
Міщук Є. В. - Дослідження економічної стійкості та економічної безпеки підприємства в умовах багатоваріантності зовнішнього і внутрішнього середовищ (2018)
Москаленко В. А. - Удосконалення основних напрямів маркетингової політики просування інноваційних розробок (2018)
Овчарук В. В. - Стан систем адміністрування в управлінні підприємствами (2018)
Отливанська Г. А. - Модель формування інвестиційної програми підприємства з урахуванням цінності (2018)
Петровська І. О. - Мотиваційна модель формування іміджу у регіональному готельно-ресторанному бізнесі, Дармограй В. І. (2018)
Сімак С. В. - Перспективні форми ефективної реалізації проектів публічно-приватного партнерства у сфері обслуговування (2018)
Sushenko H. - Marketing concept in the development of tourism activities, characteristics and expectations for tourist businesses, Matthnai Ekouaghe (2018)
Тарасюк А. В. - Організаційно-економічні інструменти управління малим бізнесом у сільському господарстві (2018)
Чернецька О. В. - Складові синергії в системі управління фінансовими результатами на підприємстві (2018)
Чіков І. А. - Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК на основі інноваційних перетворень (2018)
Микуланинець С. І. - Застосування результатів PEST-, SNW- та SWOT- аналізів під час розроблення стратегії розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпатської області (2018)
Мареха І. С. - Земля як національний культурний капітал України (2018)
Тарасенко Д. Л. - Моделювання еколого-економічних процесів для забезпечення ефективної соціальної політики у сталому регіональному зростанні (2018)
Рогозян Ю. С. - Основні проблеми впровадження концепту соціально справедливої держави в Україні (2018)
Височина А. В. - Еволюція, проблеми та перспективи вітчизняного підходу до оцінювання обсягів виведення фінансового капіталу, Самусевич Я. В. (2018)
Матвієнко Г. А. - Нерівність доходів та старіння населення як головні чинники бюджетної кризи (2018)
Огородник В. В. - Вплив банків з державною участю на соціально-економічний розвиток країни (2018)
Юдіна С. В. - Депозити домогосподарств як елемент фінансових ресурсів, Гуржий Т. О., Писаревський Б. І. (2018)
Дзюба О. М. - Публічні закупівлі: особливості застосування процедур (2018)
Параниця Н. В. - Статистичний аналіз світового досвіду взаємодії банківського та реального секторів у сучасних умовах, Шорохова С. О. (2018)
Відовості про авторів (2018)
Нотатки (2018)
Вихідні відомості (2018)
Пасайлюк М. В. - Особливості поширення та основні аспекти відтворення Аnthurus archery (Berk.) E. Fisch на території Національного природного парку "Гуцульщина", Петричук Ю. В., Цвид Н. В., Сухомлин М. М. (2018)
Савосько В. М. - Гетерогенність біометричних показників лісових культурфітоценозів в екологічних умовах Криворіжжя, Квітко М. О., Григорюк І. П., Серга О. І., Лихолат Ю. В., Андріцьо М. О. (2018)
Сиводед Є. В. - Варіабельність зараження збудниками Phomopsis helianthi М. і Plasmopara halstedii B. насіннєвого матеріалу соняшника однорічного вітчизняної та закордонної селекції, Рафальська О. В. (2018)
Хом’як І. В. - Вплив інвазій видів-трансформерів на динаміку рослинності перелогів Українського Полісся (2018)
Хижняк С. В. - Шляхи міграції стійких пестицидів трофічними ланцюгами наземних і водних екосистем, Войціцький В. М., Данчук В. В., Мідик С. В., Лапоша О. А., Ушкалов В. О. (2018)
Пічура В. І. - Просторово-часова закономірність формування якості води в річці Дніпро, Шахман І. О., Бистрянцева А. М. (2018)
Лупак О. М. - Порівняльний аналіз інтегральної антиоксидантної активності суцвіть рослин Calendula officinalis L., вирощених в умовах Передкарпаття за дії біостимуляторів росту, Ковальчук Г. Я., Антоняк Г. Л. (2018)
Зоріна О. В. - Наукове обгрунтування можливості використання Дніпровського водосховища в якості джерела питного водопостачання ПАТ "Запоріжсталь" у сучасних умовах з урахуванням вимог європейського законодавства (2018)
Охремчук І. А. - Моделі інтегральної оцінки для моделювання політик пом'якшення зміни клімату (2018)
Онищук Н. В. - Динаміка родючості ґрунтів орних земель Гощанського району Рівненської області (2018)
Бовсуновська О. В. - Формування кормової продуктивності бінарних сумішей горошку посівного паннонського із тритикале озимим залежно від елементів технології вирощування в Лісостепу Правобережному (2018)
М’ялковський Р. О. - Економічна та енергетична ефективність застосування добрив при вирощуванні картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Федорук Ю. В. - Ріст і розвиток рослин міскантусу гігантського залежно від фону живлення у Правобережному Лісостепу України, Хахула В. С., Герасименко Л. А., Browne R. (2018)
Мазур В. А. - Формування площі листкової поверхні рослин гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування, Шевченко Н. В. (2018)
Миронюк В. В. - Аналіз точності глобальних карт зімкнутості деревостанів для території рівнинної частини України (2018)
Волинець А. - Шляхи підвищення енергоефективності підприємств харчової промисловості, Черевашко Д., Мєдвєдєва Н. (2018)
Дейкун І. М. - Оптимізація процесу одержання целюлози із лляного волокна із формалізацією критеріїв оптимальності, Складанний Д. М. (2018)
Борак К. В. - Методика визначення триботехнічних характеристик ґрунтового середовища (2018)
Радіонов І. П. - Холодна активна бензиново-повітряна суміш як альтернативний енергетичний носій для функціонування карбюраторних двигунів внутрішнього згорання, Машталір В. В., Радченко А. М., Андрієвський А. П. (2018)
Гаврилюк Т. - Християнин в пошуках свободи: історія та сьогодення (2017)
Дюрем К. - Законодательство о религиозных объединениях как фактор обеспечения свободы религии и убеждений (2017)
Кларк Э. - Антимиссионерский закон России в контексте права (2017)
Мурашкін М. - Війна і мир: чи можливий діалог релігійно-містичних культур? (2017)
Мальцев О. - Деструктивний і антирелігійний характер антисектантського руху на пострадянському просторі (2017)
Овсієнко А. - The political Debate on the Wearing the Facing veil in Germany and the Back Right of religious Freedom (2017)
Саган О. - Державно-церковні відносини в Україні на сучасному етапі: об’єктивна необхідність зміни моделей (2017)
Владиченко Л. - Відносини між державними та релігійними інституціями в контексті національних інтересів і безпеки держави (2017)
Бортнікова О. - Релігійно-політичний простір як соціальний інститут (2017)
Докаш В. - Громадянське суспільство як гарант релігійної свободи та міжконфесійної толерантності (на основі матеріалів соціологічних досліджень) (2017)
Недавня О. - Здійснення ціннісно-регулятивних функцій сучасними релігійними організаціями України за умов релігійноїта світоглядної свободи (2017)
Колодний А. - Релігійна мережа України на початку 2017 р. (2017)
Шугаєва Л. - Релігійні меншини православного походження харизматичного спрямування: шляхи еволюції за умов свободи віросповідань (2017)
Булига І. - Християнські конфесії в умовах трансформації сучасного українського суспільства (2017)
Колодний А. - Конфесійний фактор в умовах глобалізації (2017)
Павленко П. - Мечислав Мокшицький – дзеркало польського шовінізму в Україні (2017)
Борейко Ю. - Повсякденність українського православного вірянина: світське і релігійне в постсекулярному світі (2017)
Кулагіна-Стадніченко Г. - Аксіологічні виклики індивідуальної релігійності православного вірянина в умовах релігійної свободи та свободи совісті (2017)
Здіорук С. - Etno-confessional features of Ukraines integration into the united Europe (2017)
Добродум О. - Релігійна свобода та православна освіта в Рунеті (2017)
Бабій М. - Свобода релігії і протестантизм: історичний і сучасний контекст, Филипович Л. (2017)
Біддулф Г. - Толерантність нової віри в Україні (на прикладі Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів) (2017)
Соловьев В. - Щодо контролю релігійної свободи або види релігієзнавчої експертизи нових релігійних рухів (2017)
Саган О. - Всеукраїнська Рада релігійних об’єднань як складова громадянського суспільства в Україні (2017)
Відділенню релігієзнавства 25: здобутки, вшанування й очікування (2017)
План роботи Української Асоціації релігієзнавців на 2017-2018 рр. (2017)
Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій. Привітання від УАР з двадцятирічним ювілеєм (2017)
Свободу Ігорю Козловському (2017)
Прес-реліз. Прес-конференції "Всеукраїнської Ради релігійних об´єднань" (Укрінформ, 26 січня 2017 року) (2017)
Релігійна мережа України 1992-2016 років (2017)
Щільність релігійної мережі областей на 2016 рік (2017)
Як постав Київський Патріархат (спогади А. Колодного) (2017)
Актуалізація відзначення 500-ліття Реформації (2017)
Доля Межигірського Заповідника (2017)
Експертна оцінка Постанови Верховної Ради України за підписом А. Парубія щодо вшанування 70-річчя ліквідації Вірмено-Католицької Церкви в Україні (2017)
Науково–експертина оцінка езотеричного вчення Лариси Дмитрієвої (2017)
Експертний матеріал з приводу Громади дзенмайстра С. Бугаєва (2017)
Експертний висновок на вчення Мудрославія (2017)
Науково-експертна інформація щодо вчення і практики послідовників Шрі Чінмоя (2017)
Експертна відповідь представництву МЗС в Одесі з приводу меморіальної дошки єпископу Ю. Текулеску (2017)
Автори щорічника "Релігійної свободи" №20 (2017)
Толочко С. В. - Якість підготовки педагогів у системі післядипломної освіти для сталого розвитку (2018)
Бойко М. М. - Технологія SWOT-аналізу в управлінні якістю підготовки майбутнього вчителя у педагогічному університеті (2018)
Поселецька К. А. - Актуалізація акмеологічної складової фахової підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2018)
Пшенична Н. С. - Формування хімічної складової професійної компетентності майбутніх учителів нехімічних спеціальностей: результати педагогічного експерименту (2018)
Ilienko O. - Training Motivation Component of Competitiveness for Future Professionals in Municipal Economy (2018)
Синекоп О. С. - Система вправ для диференційованого навчання майбутніх ІТ-фахівців професійно орієнтованого англомовного діалогу (2018)
Заїчко А. С. - Підготовка майбутніх учителів початкової ланки освіти до формування ключових компетентностей молодших школярів засобами педагогічної бібліотерапії (2018)
Datskiv O. - Developing Future English Teachers’ Writing Skills Using Checklists (2018)
Danylenko O. - Developing Grammatical Competence of Prospective Teachers Learning English after German through Independent Work Activities (2018)
Єрмак Н. С. - Зміст і завдання експериментально-дослідного навчання у процесі формування текстотворчих умінь учнів закладів загальної середньої освіти основної ланки (на прикладі морфології української мови) (2018)
Шовковий В. М. - Комунікативно-стратегічна компетентність в контексті розроблення змісту навчання майбутніх філологів німецької мови (початковий етап), Шовкова Т. А. (2018)
Борецька Г. Е. - Відбір та методична типологія граматичного матеріалу для навчання майбутніх філологів англомовної писемної комунікації (2018)
Шандра Н. А. - Розвиток когнітивних навичок у процесі формування іншомовної лексичної компетентності майбутніх ІТ-фахівців (2018)
Кравченко А. О. - Добір лексичного та текстового матеріалу для диференційованого формування у майбутніх філологів англомовної лексичної компетентності в читанні (2018)
Skril I. - Peculiarities of Lesson Planning and its Running in Teaching English for Specific Purposes for Prospective specialists in hospitality and restaurant service (2018)
Tomashevska A. - Developing Prospective Pharmacists’ English Lexical Competence in Reading and Speaking Through Exercises for Self-Directed Study (2018)
Купчик Л. Є. - Організація неперервності вивчення іноземних мов у системі шкільної мовної освіти у Швейцарській Конфедерації, Крутько Т. В. (2018)
Бхіндер Н. В. - Інноваційні технології у процесі професійної підготовки прикордонників в Республіці Індія (2018)
Кравець Н. П. - Впровадження інклюзивного навчання в зарубіжних країнах (2018)
Крутій К. Л. - Особливості розвитку пасіонарних якостей дітей у закладах дошкільної освіти, Гавриш Н. В., Янкович О. І. (2018)
Пігур М. В. - Інтеграційні можливості методики навчання української мови (2018)
Борохвіна Т. Г. - Інклюзивна освіта: генезис і основні принципи (2018)
Абрамов Г. С. - Распределение числа дисперсных частиц окислов в зоне внутреннего окисления, Абрамов М. Г., Бардачёв Ю. Н. (2018)
Абрамов Г. С. - Побудова виробничих функцій для валового продукту і транспортної галузі України та Херсонської області, Абрамов М. Г. (2018)
Бразалук Ю. В. - Применение метода граничных элементов для расчета течения Пуазейля в каналах сложного поперечного сечения, Евдокимов Д. В., Кочубей А. А., Шульга Р. А. (2018)
Гальченко В. Я. - Нейромережева метамодель циліндричного накладного вихрострумового перетворювача як складова сурогатного оптимального синтезу, Трембовецька Р. В., Тичков В. В. (2018)
Гоменюк С. І. - Чисельне моделювання в’язкопружного деформування віброізолятора із волокнистого композиційного матеріалу, Гребенюк С. М., Клименко М. І., Мізерна О. Л. (2018)
Горбачук В. М. - Податкова конкуренція і кооперація за світові корпорації, Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. (2018)
Диктерук М. Г. - Исследование закономерностей движения сыпучих материалов в вертикальных ёмкостях (силосы / бункеры): мониторинг статического напряжённого состояния и анализ утечки по второй форме в общей постановке, Кравчук В. Т., Заслуженный А. С., Човнюк Ю. В. (2018)
Кагадий Т. С. - Обобщение решения контактных задач методом возмущений для тел с линейной и цилиндрической анизотропией, Белова О. В., Щербина И. В. (2018)
Кондратьева И. Ю. - Моделирование акустических сигналов электрооборудования методом авторегрессии скользящего среднего, Рудакова А. В., Поливода О. В. (2018)
Литвинчук Д. Г. - Математична модель динаміки вологості та температури зерна в процесі сушіння, Поливода О. В., Поливода В. В. Гавриленко В. О. (2018)
Ляшенко В. П. - Математична модель температурного поля валків під час прокатки стрічки, Дем’янченко О. П. (2018)
Мазманишвили А. С. - Математическое моделирование динамики диссипативных квазибризеров в обобщённой модели одномерной решётки Хироты, Лаптев Д. В. (2018)
Machulianskyi O. V. - Modeling of an electromagnetic response of single-layer nanocomposite coatings, Babych B. B., Machulianskyi V. O. (2018)
Миргород В. Ф. - Трендовые статистики при негауссовом распределении исходных данных, Гвоздева И. М., Демиров В. В. (2018)
Михалев А. И. - Моделирование фрактальных структур функциональных покрытий с учетом скорости напыления, Зимогляд А. Ю., Гуда А. И., Ковтун В. В. (2018)
Москаленко Р. П. - Комп’ютерне моделювання долговічності елементів гідротурбінного обладнання за наявністю дефектів типу тріщин, Зайденварг О. Л., Тишковец О. В., Cтрельнікова О. О. (2018)
Никулина Т. М. - Удар круглого тела о поверхность идеальной несжимаемой жидкости, Никулина А. М., Гоман О. Г. (2018)
Петрик М. Р. - Задача ретроспективної ідентифікації кінетичних параметрів процесу відтиску "тверде тіло-рідина" для консолідованих середовищ частинок мікропористої структури, Михалик Д. М., Петрик О. Ю., Кордяк І. В. (2018)
Поляков В. А. - Переходные режимы продольного движения магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2018)
Семененко В. Н. - Об одном методе управления движением подводных суперкавитирующих аппаратов, Андрейцев А. Ю., Крижановская Т. В., Семененко Т. Н. (2018)
Сивак И. М. - Уточнённый анализ взаимодействия вибрационной формы с бетонной смесью при разнонаправленных колебаниях, Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т. (2018)
Сметанкіна Н. В. - Математичне моделювання відгуку багатошарового скла на вибухове навантаження з урахуванням фази розрідження, Угрімов С. В. (2018)
Тарасов С. В. - Математическое моделирование турбулентного обтекания симметричных и несимметричных профилей, Редчиц Д. А., Тарасов А. С., Моисеенко С. В. (2018)
Ходаков В. Е. - Модель динамики мотивации обучаемых, Соколов А. Е., Веселовская Г. В. (2018)
Ходусов В. Д. - О методах исследования устойчивости потоковых параметров производственных линий, Пигнастый М. О. (2018)
Хомченко А. Н. - Коноїди Ерміта-Кунса та їх властивості, Литвиненко О. І., Астіоненко І. О. (2018)
Ярецька Н. О. - Застосування Maple для розв’язання контактної задачі про тиск жорсткого кільцевого штампа на півпростір з початковими напруженнями, Рамський А. О. (2018)
Аксак Н. Г. - Концепция построения мультиагентных систем распределенной нейросетевой обработки больших данных (2018)
Ахметшина Л. Г. - Повышение контраста цветных изображений на основе нечеткой кластеризации и анализа независимых компонент, Егоров А. А. (2018)
Богацька А. С. - 3D-моделювання персонажа комп’ютерної гри за розробленим концепт-артом, Савченко Л. М., Воронцова Д. В. (2018)
Брескіна Л. В. - Педагогічні умови одержання досвіду дистанційного навчання майбутніми учителями математики, Шувалова О. І. (2018)
Brylov O. O. - The problems of transactions validation in the blockchaing and the methods of their solutions, Ostrovskaya K. Y., Mikhalyov A. I. (2018)
Волковский О. С. - Компьютерная система интеллектуального семантического поиска с использованием генерации текстов, Ковылин Е. Р. (2018)
Гарячевська І. В. - Розрахунок окупності впровадження сонячної електростанції, Сидоров Д. Г. (2018)
Гарячевська І. В. - Розробка штучних нейронних мереж для прогнозування споживання електроенергії, Мовенко С. Ю. (2018)
Гнатушенко В. В. - Комп’ютерний аналіз радарних зображень високої роздільної здатності з метою моніторингу лісових насаджень, Кавац О. О., Гнатушенко В. В., Кібукевич Ю. О., Кавац Ю. В. (2018)
Грицик В. В. - Систематизація завдань інформаційних технологій епохи 4-ої промислової революції (2018)
Davidovsky M. V. - An evolutionary-fragmentary method for ontology matching (2018)
Добровольський Г. А. - Застосування методів побудови та аналізу мережі цитування для підготовки бібліографічного покажчика з методів персоналізації систем комп’ютерного навчання вимові, Кеберле Н. Г., Прохоренко П. П. (2018)
Дорош Н. Л. - Розробка веб-додатка для аналізу часових рядів з використанням бібліотеки JSXGraph, Галіузова А. М. (2018)
Дубровин В. И. - Анализ методов распознавания и отслеживания объектов на видеопоследовательности, Икол С. А. (2018)
Защепкіна Н. М. - Графічні задачі з комбінаторики на основі цифрової клавіатури, Божко К. М., Мельниченко Д. C. (2018)
Защолкін К. В. - Забезпечення контролю цілісності програмного коду FPGA-базованих пристроїв, Іванова О. М. (2018)
Кораблев Н. М. - Гибридные модели классификации данных на основе модели искусственной иммунной сети, Фомичев А. А. (2018)
Корчинский В. М. - Пространственно-инвариантное представление многоспекральных видовых данных дистанционного зондирования, Свинаренко Д. Н. (2018)
Кривохата А. Г. - Огляд методів машинного навчання для класифікації акустичних даних, Кудін О. В., Лісняк А. О. (2018)
Назіров Е. К. - Методи збору та класифікації даних за допомогою саундлетної байєсівської нейронної мережі, Назірова Т. О., Карпенко М. Ю. (2018)
Ошаровская Е. В. - Алгоритмы выбора порогов ограничения спектральных коэффициентов при общем Фурье-анализе текстуры изображений высокой четкости, Патлаенко Н. А., Ошаровский И. В., Гурченко Н. П. (2018)
Prykhodko S. B. - The non-linear regression equation to estimate the software size of VB-based information systems, Prykhodko N. V., Mandra A. V., Yarema A. Y. (2018)
Романюк А. Н. - Метод излучательности с использованием графических ускорителей, Вяткин С. И., Савицкая Л. А., Трояновская Т. И. (2018)
Сафаров О. О. - Алгоритм підвищення якості візуалізації карт вегетаційних індексів (2018)
Tomashevskii V. M. - Realtime text stream anomalies analysis system, Oliynik Y. O., Yaskov V. V., Romanchuk V. M. (2018)
Царенко М. О. - Навчально-методичне доповнення щодо вивчення теми "Комп’ютерні віруси та боротьба з ними", Пономаренко О. В. (2018)
Чопоров С. В. - Представление вычислительных сеток в системах инженерного анализа (2018)
Буднік А. О. - Використання мовного портфоліо як засобу рефлексивного навчання інофонів у вищій школі (2018)
Гао Юань - Зміст і компонентна структура емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Гнезділова К. М. - Формування корпоративної культури і соціальної зрілості майбутнього педагога (2018)
Гульчук Т. М. - Робота із вторинними текстами як інструмент формування текстотвірної компетентності майбутніх судноводіїв (2018)
Демидова М. Г. - Методика організації самопідготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до педагогічної практики (2018)
Копусь О. А. - Формування культури професійного спілкування майбутніх учителів засобами інтерактивних методів навчання (2018)
Лютенко М. Г. - Практичне використання мультимедійних технологій у початковій школі (2018)
Мартинова Р. Ю. - Методика навчання лінгвістичного аналізу англомовних художніх текстів студентів-філологів, Кордонова А. В. (2018)
Мен Сіан - Модель формування художньо-комунікативного досвіду майбутніх викладачів вокалу у педагогічних університетах (2018)
Начинова О. В. - Діагностика дислексії у дітей молодшого шкільного віку, Траченко О. О. (2018)
Новська О. Р. - Феномен проектного мисленння майбутніх учителів музичного мистецтва, Кун Цзиїн (2018)
Реброва О. Є. - Сутність та структура підготовленості бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної культури школярів, Пань Сінюй (2018)
Тадеуш О. Х. - Активізаця міждисциплінарних Зв`язків як умова формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів фізики, Веремій К., Маріна М. С. (2018)
Хижняк І. А. - Розвиток мовлення інофонів на заняттях з літератури інноваційними методами навчання (2018)
Черненко Н. М. - Підготовка майбутніх менеджерів освіти до ухвалення управлінських рішень в умовах невизначеності (2018)
Шпаляренко Ю. А. - Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в освітньому процесі ЗВО (2018)
Яновська Л. Г. - Формування професійної усталеності майбутніх музейних педагогів у закладах вищої освіти (2018)
Яновський А. О. - Формування культури ефективного та безпечного використання інтернет середовища у майбутніх учителів із використанням технології веб-квестів (2018)
Content (2018)
Palokha O. - Development of municipal-private partnership in the system of municipal crediting of Ukraine (2018)
Sclyarenko Ya. - Analysis of factors of influence on the development of tourism space of the European Union, Khanova Е. (2018)
Sokolenko A. - Implementation of the sommelier service and its role in the financial performance in the restaurant industry of Ukraine, Krainyuk L., Semernina T. (2018)
Pishenina T. - Development of information imperatives of socio-economic development of Ukraine, Vlasova K. (2018)
Korytko T. - Improvement of tax policy of territorial communities in the context of budget decentralization, Kruk O. (2018)
Khalatur S. - Improvement of methodological principles of financial resources management of enterprises in economy of Ukraine, Zubkova Yu. (2018)
Bondarenko M. - Analysis of the regional differentiation of the world financial market, Bunin S. (2018)
Abstract and References (2018)
Бабій М. - Свобода совісті та свобода релігії: релігієзнавчий, теологічний та правознавчий виміри, Присухін С. (2016)
Дьюрем К. - Археология международных норм религиозной свободы (2016)
Виговський Л. - Свобода совісті як гарантія функціонування релігійного комплексу в Україні (2016)
Горбань Р. - Феномен свободи з погляду специфіки національної духовності (2016)
Горкуша О. - Узгодження пропозитивного та належного значення свободи як завдання вітчизняного академічного релігієзнавства (2016)
Ситников М. - Замкнутый круг (2016)
Одиноченко В. - Право на свободу совести в современной Беларуси: проблема осуществления (2016)
Ткачук Б. - Релігійна свобода через призму гострих моральних проблем сучасності: від досвіду до діалогу (2016)
Коваленко Ю. - Як із заповіді зникла свобода і чому важливо її повернути (2016)
Мєрєнков Г. - Діалог як форма захисту релігійної свободи (2016)
Моісеєнко Л. - Діалог культур як фактор розвитку цивілізацій (2016)
Мартинюк Е. - Конвергентні процеси в сучасному релігійному житті та свобода совісті, Никитченко О. (2016)
Шевченко С. - Специфіка інтерпретації свободи С. К’єркегором в контексті осучаснення християнства (2016)
Шепетяк О. - Релігійна терпимість як умова процвітання багаторелігійної держави: історичний приклад Індії епохи Великих Моголів (2016)
Дзюбенко В. - Храмова гора: історія конфронтації та можливості міжконфесійного діалогу (2016)
Черенков М. - Права людини, "ортодоксія" і "єресь": філософсько-релігійні рамки інтерпретацій (2016)
Продан Т. - Людська гідність та релігійна свобода в контексті постсекулярного діалогу (2016)
Коваль А. - Націоналізм в контексті християнської релігії (2016)
Маскевич О. - Релігія як фактор збереження й трансляції національних і сімейних традицій (2016)
Біддулф Г. - Toleration of new Faith in Ukraine: a Study of the Churh of Jesus Christ of Latter-day Saints, Біддулф Л. (2016)
Татарчук М. - Релігійні меншини України в соціально-культурному і правовому аспектах (2016)
Елбакян К. - Религиозная политика светского государства через призму положення религиозных меньшинств (на примере Российской Федерации) (2016)
Арістова А. - Динаміка релігійно-вмотивованого тероризму: глобальні тренди (2016)
Ювсечко Я. - Релігійні організації і суспільні перетворення в Україні: нові вектори взаємовпливів (2016)
Титаренко О. - Релігійні відносини в контексті суспільних змін та становлення громадянського суспільства (2016)
Слубська А. - Громадянська церква і громадянська релігія: український контекст (2016)
Богачевська І. - Громадянська релігія в контексті українських та російських реалій (2016)
Вовк Д. - Релігійна свобода на тлі українсько-російської війни: деякі юридичні аспекти (2016)
Титаренко В. - Плюралізація релігії як наслідок диференціації суспільства в утопіях і реальності (2016)
Ямчук П. - Філософія християнського консерватизму і концептуальні візії європейських мислителів ХІХ-ХХІ ст.ст. в контексті формування сучасної христоцентричної особистості і суспільства (про деякі актуальні для українського сьогодення ідеї Івана Павла ІІ, У. Черчілля, М. Тетчер) (2016)
Бодак В. - Міжконфесійний діалог церков як діалог культур (2016)
Саган О. - Релігійна свобода: Московська Патріархія як каталізатор конфлікту ідентичностей у православ'ї України (2004-2016 роки) (2016)
Павленко П. - Гібридна війна на церковному фронті (або "Єдина Помісна Православна Церква" як форк УПЦ Московського Патріархату) (2016)
Мороз В. - Убити дракона: постколоніальні виклики для Православної Церкви в Україні (2016)
Здыорук С. - Служба військових капеланів України в умовах Вітчизняної війни 2014 року з Російською імперією (2016)
Яроцький П. - Українська Греко-Католицька Церква як об'єкт Східної політики Ватикану в контексті католицько-православних відносин (2016)
Филипович Л. - Релігійна свобода і Церква Ісуса Христа Святих останніх днів: історія і логіка взаємин, Колодний А. (2016)
Бойко А. - Образ "іншого" та "чужого" в медіапросторі України (на прикладі висвітлення в ЗМІ діяльності Церкви ІХСОД) (2016)
Тищенко А. - Вплив харизматичних рухів на соціально – духовну сферу суспільства (на прикладі "Нового покоління") (2016)
Максименко О. - Соціальне самопочуття новонавернених мусульман у різних країнах світу (2016)
Бучма О. - Релігія, свобода, держава, право в контексті творення громадянського суспільства в Україні (2016)
Владиченко Л. - Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації": нормотворчі зміни до чинної редакції (2016)
Васін М. - Огляд ініціатив у сфері розвитку релігійного законодавства України (2016)
Завалій О. - Релігійна свобода не для всіх: рідновірський підхід (2016)
Кисельов О. - Особливості розуміння свободи совісті радянської доби (2016)
Колодний А. - Релігійна мережа України: конфесійні та регіональні зрізи (2016)
Колодний А. - Релігійна мережа України 1992-2015 років: таблиця змін з даними на 31 грудня відповідного року, Филипович Г. (2016)
Автори щорічника №19 "Релігійна свобода" (2016)
Титул, зміст (2017)
Вступне слово Міністра освіти і науки України Гриневич Лілії Михайлівни (2017)
Лондар С. - Підходи до оцінювання вартості підготовки фахівців у сфері вищої освіти України (2017)
Ставицький А. - Формування культури якості вищої освіти в українських університетах, Затонацька Т. (2017)
Чумак О. - Концептуальні засади фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Україні (2017)
Терещенко Г. - Державне фінансування вищої освіти як чинник розвитку економіки знань (2017)
Гапон В. - Ретроспективний аналіз законодавчої бази та підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, Чимбай Л., Барабаш О. (2017)
Ткаченко В. - Досвід застосування методу контент-аналізу до дослідження практик академічної доброчесності в українських ВНЗ, Кожекіна Л. (2017)
Кузнєцов К. - Джерела та оцінка ефективності фінансування системи загальної середньої освіти (2017)
Денисюк О. - Освітні індикатори якості загальної середньої освіти (на прикладі загальної середньої освіти), Титаренко Н. (2017)
Мельник С. - Ключові підходи до реформування сфери підготовки кадрів в Україні (2017)
Лєснікова М. - Аналіз існуючого інформаційно-аналітичного забезпечення системи професійно-технічної освіти в Україні, проблеми та шляхи його вдосконалення (2017)
Бака С. - Основні елементи академічної мобільності в країнах ЄС та інших країнах (2017)
Воронкова В. Г. - Креативна модель освіти як фактор розвитку інноваційно-ноосферного суспільства, Кивлюк О. П., Нікітенко В. О. (2018)
Дергачов Є. В. - Практичні вектори правової освіти як основи трансформації правової свідомості (2018)
Субботін В. М. - "Світ-системна" форма глобалізації та небезпеки "периферізації" суспільного розвитку (2018)
Яценко О. Д. - Універсалії культури перед викликами сучасності: освітянський аспект (2018)
Свириденко Д. Б. - Сценарії реінтеграції української вищої освіти: філософський аналіз та оцінка перспектив, Терепищий С. О. (2018)
Жукова Г. В. - Позаакадемічна освіта – нова філософія освітньої діяльності (2018)
Якимчук О. І. - Історичне значення та суперечності реалізації Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття") (2018)
Сімакова Н. М. - Правове поле української освіти: становлення та розвиток (2018)
Щеглов В. М. - Фізичне моделювання кристалізації зливків за умов ендогенної вібраційної обробки, Кондратюк C. Є., Вейс В. І. (2018)
Верховлюк А. М. - Сучасні уявлення про структуроутворення у графітизованих чавунах (огляд), Сергієнко Р. А., Щерецький О. А., Потрух О. Г., Афанасієв М. В. (2018)
Упатов М. І. - Вплив перемішування розплаву на структуру та властивості спрямовано закристалізованого сплаву Mo – 17,5Si – 8B, Богомол Ю. І., Болбут В. В., Лобода П. І. (2018)
Лобачова Г. Г. - Вплив послідовності нанесення титану та хрому при електроіскровому легуванні на структуру та властивості приповерхневих шарів сталі Ст.3, Іващенко Є. В., Гурська В. М. (2018)
Шипицин С. Я. - Втомна витривалість високовуглецевих сталей з різною морфологією цементитної фази, Жорник В. І., Кулик В. В., Лиховей Д. І., Кучеренко П. М. (2018)
Васильєв О. Д. - Межі поділу та їх вплив на властивості полікристалів. Частина 1 (огляд), Бродніковська І. В., Бродніковський Є. М., Фірстов С. О. (2018)
Гущик Д. В. - Покриття з композиційного квазікристалічного сплаву на основі алюмінію, Юркова О. І., Бякова О. В., Наконечний С. О. (2018)
Титул, зміст (2018)
Ковтунець В. - Формування стратегії розвитку освітньої статистики в Україні (2018)
Лондар С. - Завдання модернізації Державної інформаційної системи освіти (ДІСО) (2018)
Бахрушин В. - Системний підхід до прийняття законодавчих рішень з управління освітою за невизначеності умов і вимог (2018)
Кузнєцов К. - Інструменти податкової політики в системі загальної середньої освіти (2018)
Чумак О. - Зарубіжний досвід прогнозування показників ринку праці для сфери вищої освіти, Бринюк О. (2018)
Ткачук О. - Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи (2018)
Раков С. - Потенціал оцінювання компетентнісних показників якості роботи учителя на основі технологій соціальної мережі шкіл (2018)
Денисюк О. - Опорні школи: особливості організації та фінансування, Дронь Т., Колодій В., Ткаченко В., Титаренко Н. (2018)
Гапон В. - Моделювання системи оцінювання ефективності загальної середньої освіти (2018)
Лєснікова М. - Методичні підходи щодо визначення відповідності обсягів та напрямів підготовки кадрів у закладах освіти згідно з потребами регіональних ринків праці, Мельник С. (2018)
Даниленко С. - Шляхи запровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування в Україні, Лубинець К., Терещенко Г., Чернюк О. (2018)
Вербовий М. - Академічна міграція та стратегічні домінанти освітнього менеджменту (2018)
Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення управління освітою (2018)
Григорій Валентинович Самсонов. До 100-річчя від дня народження (2018)
Степанчук А. М. - Формування фазового складу та структури безвольфрамових твердих сплавів з нікель-молібденовою зв’язкою у процесі спікання, Вітрянюк В. К. (2018)
Юркова О. І. - Вплив температури на структуру та механічні властивості композиційного квазікристалічного сплаву Al94Fe3Cr3, консолідованого під тиском, Кравченко О. І. (2018)
Хижняк В. Г. - Вплив титаноалюмохромування на склад, структуру, властивості сплаву ХН55ВМТКЮ, Лоскутова Т. В. , Дацюк О. Е., Чуб Є. О. (2018)
Марич М. В. - Вплив технологічної схеми виготовлення на структуру та властивості високоентропійних сплавів системи Ti – Cr – Fe – Ni – Cu, Мамонова А. А., Баглюк Г. А. (2018)
Маслюк В. А. - Тенденції створення і додаткового легування зносостійких матеріалів на основі системи Fe – Cr – C (огляд), Караїмчук Є. С., Бондар А. А. (2018)
Васильєв О. Д. - Межі поділу та їх вплив на властивості полікристалів. Частина 2., Бродніковська І. В., Бродніковський Є. М., Фірстов С. О. (2018)
Пам’яті Борисова Г. П. (2018)
Аршава Е. А. - Статистические решения системы уравнений магнитной гидродинамики, Харченко А. П., Поклонский Е. В., Бабаева Е. В. (2018)
Беляева И. Н. - Решение классических уравнений движения для ангармонических осцилляторов со степенной нелинейностью на основе метода Линдстедта-Пуанкаре и их квантование, Чеканов Н. А., Чеканова Н. Н. (2018)
Бердник М. Г. - Математична модель і метод розв’язання узагальненої задачі теплообміну конуса, який обертається (2018)
Блажевський С.Г. - Моделювання процесу дифузії тепла у двошаровому симетричному просторі (2018)
Вахненко В. О. - Взаємодія солітонів із близькими швидкостями, Паркес Е. Дж. (2018)
Войтик Т. Г. - Два специальных решения родственной типа Римана-Гильберта-Привалова краевой задачи с рациональными коэффициентами, Полетеєв Г. С., Яценко С. А. (2018)
Гуменюк Ю. О. - Моделирование информационно-волновых полей и их роль в морфологической структурной самоорганизации живого, Сивак И. М., Човнюк Ю. В. (2018)
Kuklin V. M. - The superradiance of moving and stationary oscillators, Litvinov D. N., Sporov A. E. (2018)
Ленюк О. М. - Неоднорідна крайова задача для рівняння коливання з навантаженими кінцями, Кіріяк А. І. (2018)
Мазманишвили А. С. - Алгоритм генерации трехмерных стационарных нормальных марковских полей, Сидоренко А. Ю. (2018)
Меньшиков Ю. Л. - Прогнозирование характеристик физических процессов с использованием адекватной математической модели в алгебраической форме (2018)
Мусій Р. С. - Термонапружений стан електропровідного циліндра за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди за врахування процесу термопружного розсіювання енергії, Дрогомирецька Х. Т., Орищин О. Г., Бандирський Б. Й., Гошко Л. В. (2018)
Першина Ю. І. - Наближення розривних функцій розривними сплайнами методом мінімакса, Пасічник В. О. (2018)
Стеганцев Е. В. - Об одном свойстве узлов дерева Штерна-Броко в терминах непрерывных дробей, Данильченко Н. И. (2018)
Таранов В. В. - Размерный спектр микрогенных структур как физико-химическое состояние жидкой системы (2018)
Тимофієва Н. К. - Семантичне моделювання та комбінаторна оптимізація (2018)
Trokhimchuck P. P. - Equilibrium econometrics and polymetrical analysis (2018)
Човнюк Ю. В. - Використання методів фрактального аналізу довгострокових часових рядів для дослідження параметрів електропровідності ґрунтів сільськогосподарського призначення, Броварець О. О. (2018)
Воронцов О. В. - Визначення координат внутрішніх вузлів, як суперпозицій заданих координат центрального та двох контурних вузлів дискретно представленої кривої, Тулупова Л. О., Воронцова І. В. (2018)
Гавриленко Є. А. - Моделювання одновимірних обводів із забезпеченням заданої точності інтерполяції, Холодняк Ю. В., Найдиш А. В. (2018)
Гнатушенко В. В. - Тематична класифікація супутникових знімків високої просторової роздільної здатності, Шедловська Я. І. (2018)
Гумен О. М. - 3D моделювання температурного простору при інфрачервоному опаленні виробничих приміщень, Сподинюк Н. А. (2018)
Фізико-технологічному інституту металів та сплавів НАН України 60 років (2018)
Ковальова Г. В. - Геометричне моделювання геодезичних ліній на циклічній гвинтовій поверхні, Нікітенко О. А., Керницький І. С. (2018)
Співробітники ФТІМС НАН України – члени Національної академії наук України (2018)
Комяк В. М. - Моделювання покриття опуклими багатокутниками заданої області з дискретними елементами, Соболь О. М., Кравців С. Я., Чуб І. А. (2018)
Основні науково-технічні розробки ФТІМС НАН України (2018)
Куценко Л. М. - Геометричне моделювання переміщення в невагомості чотириланкового маятника з рухомою точкою кріплення, Запольський Л. Л. (2018)
Наукові школи ФТІМС НАН України (2018)
Пилипака С. Ф. - Аналітичний опис ізотропних ліній на поверхні уявного катеноїда та конструювання мінімальних поверхонь, Муквич М. М. (2018)
VІІ Науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" (2018)
Абдулсалам Хафед И. С. - Математическая модель динамики колебаний зубчатых передач (2018)
Нейма О.В. - Комбінація способів видалення моделей для отримання виливків відповідального призначення (2018)
Бараненко В. О. - Методика застосування основних означень теорії нечітких множин в задачах аналізу та оптимального проектування, Волчок Д. Л. (2018)
Баранов І. Р. - Проблеми розвитку промислового використання технології двовалкового лиття-прокатування алюмінієвих та залізовуглецевих сплавів (2018)
Бєлих Д. Г. - Прямі мартенситні перетворення вуглецевих сталей, Скоромна С. Ф., Ткаченко В. І. (2018)
Тимошенко А. М. - Підвищення ефективності введення дисперсного матеріалу в розплав за умов лазерної обробки (2018)
Броварець О. О. - Математична модель функціонування інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь залежно від параметрів важільної підвіски її робочих електродів (2018)
Вейс В. І. - Підвищення якості ковальських зливків (2018)
Венгрович Д. Б. - Програмно-експериметальний комплекс для дослідження фільтрації флюїду пористим середовищем в полі акустичних хвиль, Горовенко А. П. (2018)
Ященко О. В. - Отримання виливків зі сплаву АК7 під електромагнітним тиском (2018)
Воцелка С. А. - Адаптивный метод синтеза закона управления бьефа ирригационного канала, Рожков С. А. (2018)
Афанасієв М. В. - Особливості взаємодії нанодисперсних порошкових матеріалів з металевими розплавами (2018)
Давидченко Д. В. - Исследование нечеткого регулятора мощности энергоблока АЭС, Беглов К. В. (2018)
Кучеренко П. М. - Структура Fe – Cr – Mn – N сталі після деформації тиском та кавітаційного зношування (2018)
Диктерук М. Г. - Моделирование и анализ систем управления микроклиматом помещений музеев: применение fuzzy-контроллеров, поддержание желаемого индекса дискомфорта (посетителей, экспонатов, самого помещения), Кравчук В. Т., Кобец М. С., Човнюк Ю. В. (2018)
Бачинський Ю. Д. - Оптимізація вмісту кремнію в FeSiMg лігатурах для сфероїдизуючої обробки розплавів чавуну (2018)
Дмитриева И. С. - Приложение для расчета параметров алюминиевого электролизера, Смолянов С. А. (2018)
Шматко О. В. - Чисельне імітаційне моделювання теплового поля в процесі лиття стосовно ливарно-плазмової технології (2018)
Думанская В. В. - Исследование зон деформации покрытий из ФЭМ с измененной геометрической формой основания, Марченко В. С., Сидорова Н. В., Доценко Ю. В. (2018)
Надашкевич Р. С. - Зміна теплофізичних особливостей течії розплаву по об’ємно- та локально нагрітій підложці зі стаціонарного розливного пристрою (2018)
Ємельянов С. В. - Визначення стаціонарного режиму роботи роторної машини, Фонар Л. С. (2018)
Кондратюк С. Є. - Кристалізація і структура сталевих зливків за умов ендогенної вібраційної обробки, Щеглов В. М., Вейс В. І. (2018)
Желєнко В. О. - Удосконалення автоматичної системи регулювання мікроклімату в приміщенні, Ложечнікова Н. В. (2018)
Смірнов О. М. - Вплив періодичних коливань і флуктуацій рівня металу в кристалізаторі на процес безперервного розливання, Верзілов О. П., Куберський С. В. (2018)
Кошевий Н. Д. - Применение методов оптимизации, основанных на коде Грея, при исследовании технологических процессов и приборов, Кошевая И. И., Костенко Е. М. (2018)
Кузнєцова Т. Л. - Особливості формування литої структури багатокомпонентних ніобієвих сплавів системи Nb – Ti – Al, Бродніковський М. П., Рокицька О. А., Крапівка М. О. (2018)
Кравчук В. Т. - Концептуальные основы моделирования и анализа процесса вибрационного уплотнения бетонных смесей, Сивак И. Н., Човнюк Ю. В. (2018)
Кірієвський Б. А. - Каслінське художнє литво з чавуну (2018)
Лісіна О. Ю. - Моделювання режимів з нелінійностями при дослідженні теплових полів безсітковими методами, Васильчук Т. С. (2018)
Ложечников В. Ф. - Особенности синтеза оптимальной АСУ газо-воздушным трактом барабанного котла, Лютенко Ю. М. (2018)
Мацуй А. М. - Математичне моделювання зв’язків показників процесу подрібнення з параметрами концентрації крупних фракцій руди, Кондратець В. О. (2018)
Мельник И. В. - Математическое моделирование электродных систем газоразрядних пушек, формирующих трубчатые электронные пучки, Пясецька Н. И., Починок А. В. (2018)
Рябов С. Г. - Импульсный режим работы электролизера в системе резервного электропитания судна, Рожков С. А., Тимофеев К. В. (2018)
Сіманенков А. Л. - Моделювання суднового двотактного двигуна внутрішнього згоряння за його індикаторною діаграмою, Рожков С. О. (2018)
Сохацький А. В. - Наближений метод розрахунку аеродинамічних характеристик наземних транспортних засобів, Сохацький О. А., Маленко Є. В. (2018)
Сушко Л. Ф. - Математичне моделювання процесу розпізнавання технічного стану зубчастих передач (2018)
Терновая Т. И. - Обнаружение и оценка изменения состояния объекта в информационно-управляющих комплексах, Каштальян П. В., Рожков С. А. (2018)
Усов А. В. - Возможности повышения эксплуатационных характеристик рабочих поверхностей цилиндров технологическими методами, Куницын М. В. (2018)
Якущенко С. В. - Дослідження адгезійної міцності і залишкових напружень епоксидних нанокомпозитів, Гусєв В. М., Стухляк Д. П. (2018)
Титул, зміст (2018)
Довгаль О. А. - Сучасний торговий протекціонізм США і перспективи функціонування інтеграційного об'єднання НАФТА, Сердюк Г. В. (2018)
Кузнецова Н. Б. - Европейский опыт реализации концепции обучающихся городов (2018)
Рахман М. С. - Залучення туристичного потенціалу України до "розвантаження" світових потоків (2018)
Цапко-Піддубна О. І. - Принцип інклюзивності у сучасних концепціях економічного зростання (2018)
Антонюк К. І. - Ефективність міжнародної технічної допомоги в Україні: структурний та економетричний аналіз (2018)
Кулик В. В. - Прогнозування змін міжгалузевих зв’язків у моделі "витрати-випуск", Кудін Г. І. (2018)
Куриляк В. Є. - Нова економіка України в контексті євроцивілізаційної інтеграції, Живко М. А. (2018)
Mihai N. B. - Approaches to the Formation of a Mechanism for Managing Innovation Processes in a Region (2018)
Бонецький О. О. - Економічна довіра як один із факторів атестації кадрів, Желізняк Р. Й. (2018)
Гонтарева І. В. - Забезпечення якості управління на підприємстві, Муренець І. Г. (2018)
Гринь Є. Л. - Вдосконалення класифікації організаційних змін підприємства (2018)
Данілова Е. І. - Системно-структурний підхід до формування економічної безпеки підприємства (2018)
Ільченко Н. Б. - Концептуальна модель управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі (2018)
Котенко С. І. - Проблеми оцінки конкурентоспроможності підприємств як індикатора стратегічного розвитку, Швіндіна Г. О. (2018)
Коюда В. О. - Теоретично-прикладні аспекти формування іміджу вищого навчального закладу, Пасько М. І. (2018)
Міщук Є. В. - Розвиток підприємства в контексті мультиоб’єктності економічної безпеки та тернарного підходу (2018)
Пурський О. І. - Інформаційно-логічна модель визначення споживчих пріоритетів в електронній торгівлі на основі кластерного розподілу та класифікації особистого та споживчого профілю клієнта, Харченко О. А., Чернишова Д. Д. (2018)
Сосновська О. О. - Актуальні загрози кадровій безпеці сучасних підприємств, Казак О. О. (2018)
Степанова О. В. - Концепція визначення оцінки потенціалу підприємства (2018)
Шматько Н. М. - Забезпечення структурно-комунікаційної стійкості великомасштабної економіко-виробничої системи як передумова підвищення ефективності її життєдіяльності (2018)
Коломієць Г. М. - Еволюція інституту рейтингування в механізмі господарських трансформацій, Глушач Ю. С. (2018)
Стрєльніков Р. М. - Формалізація моделі впливу інституціональних факторів при розробці та реалізації інвестиційних проектів у часі (2018)
Гонта О. І. - Роль системи гарантування вкладів у підвищенні рівня довіри громадян до діяльності депозитних установ, Прокопенко В. Ю., Дубина М. В. (2018)
Жаворонок А. В. - Тенденції розвитку ринку банківських депозитів в Україні (2018)
Канєва Т. В. - Оцінювання податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці, Рубан М. О. (2018)
Пасічний М. Д. - Пріоритети підвищення ефективності видатків бюджету (2018)
Лаптєв В. І. - Формування проблемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами (2018)
Новікова О. Ф. - Вимушена міграція внутрішньо переміщених осіб (ВПО) України: стан, проблеми, шляхи розв'язання, Панькова О. В. (2018)
Долбнєва Д. В. - Напрямки розвитку та шляхи удосконалення державного аудиту бюджетних програм в умовах економічних трансформацій України (2018)
Лазебник Ю. О. - Аналітика великих даних у сфері охорони здоров’я (2018)
Kotsyuba O. S. - Estimation of Input Financial and Economic Parameters of an Investment Project Based on a Fuzzy Set Approach (2018)
Скіцько В. І. - Вирішення трьохіндексної транспортної задачі в умовах ризику з використанням генетичного алгоритму, Войніков М. Ю. (2018)
Хазан П. В. - Інтегральний показник для оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії (2018)
Ярмоленко В. О. - Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності, Бурєннікова Н. В. (2018)
Мірзоєва Т. В. - Щодо питання економічної ефективності виробництва лікарських рослин і лікарської рослинної сировини (2018)
Marisova E. - Agro-resources in the energy policy of Slovakia and Serbia, Milovanovic J., Jurekova Z., Maris M., Drazic G., Radojevic U. (2016)
Stola E. - The importance of loans for farmers in cooperatives banks in Poland between 2010–2015, Stefanski A. (2016)
Klepacki B. - Directions of changes in production of cereal in Poland and Ukraine, Slavkova O. (2016)
Majewski E. - Structural changes in Polish agriculture after economic transition and european integration, Malak-Rawlikowska A. (2016)
Golebiewski J. - Bioeconomy in Poland: condition and potential for development of the biomass market (2016)
Rakowska J. - The main environmental effects of operational programme infrastructure and environment 2007–2013, Drejerska N. (2016)
Шихашвили Г. - Об определении места сельскохозяйственной доктрины Библии в современной экономике (2016)
Ivanko А. - Market equilibrium as a criterion of achievement of the goals of the agricultural policy of Ukraine (2016)
Kyryliuk D. - Modern tendencies in economic globalization processes, Kyryliuk O., Chryniewicz L., Wojtaszek M. (2016)
Vdovenko N. - Mechanisms and methodology of data collection in the areas of agrarian sector of the economy, Geraimovych V. (2016)
Євтушенко В. Д. - Джерела формування конкурентних переваг продукції скотарства (2016)
Ільків Л. А. - Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва кукурудзи на зерно в Україні (2016)
Ільчук М. М. - Розвиток агробізнесу в Україні, Коновал І. А. (2016)
Березовська Л. О. - Аналіз державної підтримки аграрного сектору економіки України (2016)
Богач Л. В. - Тенденції розвитку орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств (2016)
Богачик П. П. - Формування конкурентних стратегій сільськогосподарських підприємств при реалізації зернових культур (2016)
Бокова С. Л. - Продовольча безпека держави в умовах глобалізації, Боков О. В. (2016)
Величко О. В. - Економічна оцінка використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2016)
Вишнівська Б. В. - Інноваційний розвиток України (2016)
Воляк Л. Р. - Обліково-інформаційне забезпечення управління раціональним використанням природно-ресурсного потенціалу (2016)
Гречанюк Л. М. - Страхування як метод ризик-менеджменту в агросфері (2016)
Діброва А. Д. - Розвиток механізму регулювання ринку пшениці в Україні, Діброва Л. В., Крилов Я. О., Діброва М. А. (2016)
Давиденко Н. М. - Нетрадиційні джерела фінансування аграрного сектору економіки України (2016)
Данилевська І. В. - Мотивація праці в теорії аграрного менеджменту, Фіщук Н. Ю. (2016)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Аналіз бюджетування в системі фінансового планування аграрних підприємств (2016)
Даценко І. М. - Розвиток інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств в Україні (2016)
Деренько О. О. - Механізм функціонування системи реалізації риби та рибної продукції на внутрішньому ринку України (2016)
Дяченко Ю. А. - Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію (2016)
Жарікова О. Б. - Стратегія розвитку аграрних підприємств відповідно до європейських стандартів, Піскін Б. Х. (2016)
Кірейцева О. В. - Екологічні проблеми в сільськогосподарському виробництві (2016)
Камінський В. Ф. - Організаційно-економічні засади розвитку органічного виробництва в Україні, Чорний Г. М. (2016)
Кириченко А. В. - Тенденції розвитку медичного страхування в Україні (2016)
Коваленко В. П. - Економічна ефективність створення високопродуктивних агрофітоценозів багаторічних бобових трав (2016)
Мартенко Ю. Р. - Сутність та особливості ринку органічної продукції (2016)
Олійник О. О. - Роль боргового фінансування та кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні, Зуфан П., Адаменко В. В. (2016)
Пащенко О. В. - Стан і розвиток ринку молока в Україні (2016)
Рогач С. М. - Екологічні та ґрунтозахисні проблеми землекористування в Україні (2016)
Стасіневич С. А. - Розвиток організованого аграрного ринку в Україні, Валявський С. М. (2016)
Файчук О. М. - "Зелена економіка" як нова парадигма розвитку сільського господарства (2016)
Шепелев С. С. - Стан, тенденції розвитку та структурні зрушення у рибному господарстві України (2016)
Срібняк І. В. - "Всі ми живемо надією, що вернемо на Вкраїну…" (становище інтернованих вояків-українців у таборі Александрів Куявський, Польща, взимку 1920-1921 рр.) (2018)
Кудінов Д. В. - Нарис діяльності Конотопського істпарту (2018)
Власенко В. М. - Культурна діяльність міжвоєнної української еміграції в Болгарії: (музика, танці, театр) (2018)
Лисенко М. С. - Міністерство землеробства і громадські організації в роки I Світової війни: історія взаємодії (1914-1917 рр.) (2018)
Гончаренко А. В. - США та колоніальні протиріччя на Далекому Сході наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (2018)
Юшкевич В. В. - Візія Ісайї Бовмена щодо вирішення європейської "кризи біженців" (1938-1941 рр.) (2018)
Бездрабко В. В. - Зарубіжний досвід архівації електронних документів: е-пошта та твіти (2018)
Майборода Д. В. - Чехови й Леся Українка на Сумщині (2018)
Мисак Н. Ф. - Українські студентські товариства в суспільно-політичному житті Cхідної Галичини у 80–90-х роках ХІХ століття: народовецька, москвофільська та самостійницька течії (2014)
Литвин М. Р. - Польсько-українсько-російська війна 1920 року (2014)
Руда О. В. - Громадська діяльність Освальда Бальцера (1858–1933) (2014)
Юрчук О. Ф. - Українське питання в суспільно-політичній думці великопольських консерваторів міжвоєнної доби (2014)
Горбачевський Т. С. - Львівська архидієцезія РКЦ у взаєминах із ГКЦ та радикальними ідеологіями в міжвоєнний період ХХ століття (2014)
Любчик І. Д. - Національне самоствердження населення в умовах українсько-польсько-словацького пограниччя напередодні Другої світової війни (2014)
Боляновський А. В. - "Чорна середа" села Кортеліси 23 вересня 1942 року (2014)
Піх О. М. - Адміністративно-територіальна реформа 90-х років ХХ століття в Республіці Польща: завдання та результати (2014)
Хахула Л. І. - Проблема відновлення Польського військового меморіалу у Львові в польській та українській пресі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Павлюх М. В. - Аксіологічний аспект виствітлення проблем функціонування Польської держави (2014)
Кондрач Я. С. - Українські громадські організації в незалежній Польщі (2014)
Зашкільняк Л. О. - Волинь, Галичина: спори навколо українсько-польських відносин у роки Другої світової війни (2014)
Тельвак В. В. - Грушевськіана Івана Крип’якевича (до 1939 року) (2014)
Чебан М. М. - Архівна справа в міжвоєнному Львові (2014)
Осташ Н. Л. - Лінгвістичне Закерзоння (2014)
Литвин М. Р. - Особливості еміграції та рееміграції в міжвоєнній Польщі I: (Шваб А. Еміграційна політика Польщі (1918−1939): монографія / А. Шваб. – Луцьк, 2014. − 492 с.), Хахула Л. І. (2014)
Кондрач Я. С. - Від депортації до депортації.Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи: у 3-х т. /I Ю. Макар, М. Горний, В. Макар, А. Салюк (2014)
Чушак Х. Я. - Під мурами європейської фортеці I Karolina S. Follis. Building Fortress Europe: The Polish-Ukrainian Frontier / Karolina S. Follis. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012. –296 p. (2014)
Горбачевський Т. С. - Під пильним наглядом державиI Греко-католицька спільнота в "народній" Польщі I: Hałagida I. Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce 1944–1970 / І. Hałagida. – Warszawa, 2013. – 518 s., Хахула Л. І. (2014)
Анотації (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Ясіновський Ю. - Митрополит Андрей Шептицький і церковна музика Галичини (у 150-ту річницю від дня народження) (2015)
Жулковський Б. - Репертуар самогласних, самоподобних і подобних кондаків в українських анфологіонах (2015)
Новак А. - Мазурка в творчості українських композиторів: до проблеми музично-культурної інтеграції (2015)
Ясіновський Ю. - Композиторська спадщина отця Михайла Вербицького в історичній ретроспекції: минуле, cучасне, майбутнє (2015)
Попович О. - Солоспіви Михайла Вербицького (2015)
Павлишин С. - Нездійснений Геній (до 150-річчя Дениса Січинського) (2015)
Кияновська Л. - Денис Січинський як центральна постать української композиторської богеми (2015)
Назар-Шевчук Л. - Жанр інструментальної обробки народних пісень у творчості Дениса Січинського на прикладі збірника "Ще не вмерла Україна" (2015)
Ковальська-Фрайт О. - Криштальський – Homo Ludens (спогади про Артиста) (2015)
Крушельницька М. - Спогад про Олега Криштальського (2015)
Кияновська Л. - Стефанія Павлишин та ідеї шістдесятництва в українському музикознавстві (2015)
Максим’юк Г. - Творці музичного Станиславова: Іван Недільський (2015)
Хомінський Ю. - Історія музики, Вільковська-Хомінська К. (2015)
Кияновська Л. - "Дон Жуан" Моцарта і традиції львівської Моцартіани (2015)
Єфіменко А. - Опера "Симон Бокканегра" Верді у мюнхенській режисерській версії Дмитра Чернякова (2015)
Новакович М. - Нове видання до ювілею Михайла Вербицького (2015)
Кашкадамова К. - Органи Львова і Галичини (2015)
Кашкадамова К. - Вагомий вклад до вивчення історії української музичної культури (2015)
Захарчук О. - Василь Якубяк – співець Прикарпатського краю (2015)
Василик А. - Доповнення до Бібліографії українських звукозаписів Степана Максимюка (2), Пилипович В. (2015)
Костюк Н. - Ростислав Пилипчук (2015)
Жишкович М. - Пам’яті оперного співака Олега Брижака (2015)
Кашкадамова Н. - Роман Савицький-молодший (2015)
Титул, зміст (2018)
Рашкевич Ю. М. - Болонський процес: історія, стан та перспективи (2018)
Лондар С. Л. - Особливості підготовки і реалізації проектів Світового банку з урахуванням вимог оновленої соціально-екологічної політики "Загальні соціально-екологічні засади", Лондар Л. П., Бринюк О. В. (2018)
Гапон В. В. - Досвід розроблення та функціонування розподіленої інформаційної бази даних з організаційно-розпорядчою інформацією Міністерства освіти і науки України, Чимбай Л. Л., Барабаш О. А. (2018)
Раков С. А. - Аналітичні дослідження в галузі освіти оеср: світовий і український контексти (2018)
Денисюк О. Я. - Рівний доступ до якісної освіти крізь призму організації інклюзивного навчання в опорних школах, Суліменко Д. А., Дронь Т. О. (2018)
Титаренко Н. В. - Інформаційна політика опорних шкіл як складова ефективності освітнього процесу, Ткаченко В. В., Янько А. О. (2018)
Лєснікова М. В. - Основні методологічні засади удосконалення існуючої статистичної звітності у професійній (професійно-технічній) освіті, Мельник С. В. (2018)
Наторіна А. О. - Теоретичні засади ідентифікації оцінки якості освітніх послуг закладів вищої освіти (2018)
Затонацька Т. Г. - Оплата праці в державних закладах вищої освіти: стан та виклики в контексті реформи мінімальної заробітної плати, Герасименко О. О., Лаврентьєв М. М. (2018)
Терещенко Г. М. - Оцінювання переваг та недоліків фінансування здобуття вищої освіти через механізм кредитування та грантів на навчання студентів (2018)
Росошенко М. - Гра м’язами, фейкова криза чи ще щось? (2018)
Иноземцев В. - Как именно новые санкции повлияют на жизнь обычного россиянина? (2018)
Николаев И. - Промышленность: снова растет спецодежда (2018)
Миронов М. - Как правительство должно ответить на санкции (2018)
Кудорс А. - Оценки России (2018)
Маленков А. - Мать Россия! Два сына о ее состоянии… (2018)
Кіндратюк Б. - Дзвонарська культура Київської Русі (2016)
Зінків І. - Український епос і форми східної монодії (2016)
Сиротинська Н. - Витоки і богословсько-естетична сутність візантійської гимнографії (2016)
Граб У. - Методологічні аспекти сучасного вивчення інтелектуальної біографії музикознавства (2016)
Дрібнюк Н. - Музична мова дитячих творів для фортепіано українських композиторів (2016)
Ткаченко А. - Інтонаційні джерела та композиційна структура Страсних антифонів Олександра Козаренка (2016)
Максим’юк Г. - Іван Самокишин – співак і артист (2016)
Гречка П. - Спогад про Володимира Флиса (2016)
Кияновська Л. - Ad honorem улюбленого Вчителя: ювілей Всеволода Задерацького (2016)
Росул Т. - Інтерпретація поезії Лесі Українки у творчості Михайла Довганича (2016)
Захарчук О. - Музика як мова душі (2016)
Ясіновський Ю. - Предмова архимандрита Онуфрія до Ірмологіона Курязького Преображенського монастиря (2016)
Кудрик Б. - Прогулька в країну галицького бідермаєру (2016)
Хомінський Ю. - Історія музики (продовження), Вільковська-Хомінська К. (2016)
Макара М. - Вокальні твори Мечислава та Адама Солтисів (2016)
Кашкадамова Н. - Фестиваль музики Косенка і Лятошинського в ЛНМА (2016)
Єфіменко А. - Оксана Линів про сучасну інтерпретацію опери "Лючія ді Ляммермур" Доніцетті (2016)
Олійник С. - Кшиштоф Пендерецький – почесний доктор ЛНМА (2016)
Олійник С. - Фестиваль музики Пауля Гіндеміта у Львові (2016)
Супрун Н. - Монографічне дослідження сопілкової традиції гуцулів (2016)
Горак Я. - Спогади "останнього романтика" Львівської консерваторії (2016)
Єфіменко А. - Презентація Першої симфонії Лятошинського в Берліні на XVII симпозіумі "Шостакович і авангард 20-х років" (2016)
Олійник С. - Перша збережена опера "Евридика" Якопо Пері перекладена українською мовою (2016)
Василик А. - Доповнення до Бібліографії українських звукозаписів Степана Максимюка, Пилипович В. (2016)
Бублик Н. - Публікації викладачів ЛНМА у 2015 році (2016)
Жишкович М. - Володимира Чайка (2016)
Горак Р. - Ірина Дроздова (2016)
Титул, зміст (2018)
Гармашева І. Л. - Стійкість до антибіотиків, декарбоксилазна та гемолітична активності ентерококів, ізольованих із традиційних кисломолочних продуктів, Коваленко Н. К., Олещенко Л. Т. (2018)
Пирог Т. П. - Интенсификация синтеза поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на отработанном подсолнечном масле, Никитюк Л. В., Антонюк С. И., Шевчук Т. А., Иутинская Г. А. (2018)
Дзюблюк Н. А. - Вплив ліпополісахаридів Pantoea agglomerans на активність протеаз Bacillus, Варбанець Л. Д., Булигіна Т. В. (2018)
Гужвинська С. О. - Визначення антагоністичних та адгезивних властивостей лактобактерій та біфідобактерій, Палій А. П. (2018)
Драговоз І. В. - Метаболіти гриба Chaetomium cochliodes Palliser з фітостимулювальною та протекторною активністю, Копилов Є. П., Йовенко А. С. (2018)
Vodianyk A. A. - Biofilm formation, adhesion and motility of bacteria isolated from children with urinary tract infections, Grechukha Y. O., Druzenko M. O., Kornijko Y. Y., Ponyatovskiy V. A., Gniloskurenko A. V., Lavrenchuk O. V., Bagdasarova I. V., Rudenko A. V., Mitiuriaeva-Kornijko I. O. (2018)
Явний М. І. - Бактеріальна хвороба в’яза шорсткого Ulmus glabra Huds. в насадженнях Київського Полісся України, Пузріна Н. В. (2018)
Гринчук К. В. - Діагностика вірусу некротичного пожовтіння жилок буряка, що циркулює в Україні, Антіпов І. О., Кириченко А. М., Краєва Г. В., Ліханов А. Ф. (2018)
Правила для авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Скроцький С. О. - Особливості росту та біосинтетична активність сольвентогенних бактерій роду Clostridium, Хоменко Л. А., Войчук С. І., Підгорський В. С. (2018)
Пирог Т. П. - Антимікробна та антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин, синтезованих Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на технічному гліцерині, Луцай Д. А., Шевчук Т. А., Іутинська Г. О., Ельперін І. В. (2018)
Борзова Н. В. - β-Маннаназная активность дрожжей, выделенных в Aнтарктике, Гладка Г. В., Варбанец Л. Д., Таширев А. Б. (2018)
Юр’єва О. М. - Біосинтез фітогормонів штамами Penicillium funiculosum з різних екологічних ніш, Драговоз І. В., Леонова Н. О., Білявська Л. О., Сирчін С. О., Курченко І. М. (2018)
Булигіна Т. В. - Ліпополісахарид Pantoea agglomerans 9649: хімічна характеристика та біологічна активність, Варбанець Л. Д., Пасічник Л. А. (2018)
Клочко В. В. - Біологічно активні метаболіти штаму Pseudomonas sp. 2303 – інгібітори фітопатогенів і стимулятори росту рослин, Чугунова К. О., Крючкова Л. О., Бондар Т. І., Федоренко С. В., Авдєєва Л. В. (2018)
Ianieva O. D. - Yeasts Associated with Salted Herring and Brine, Ukraine, Ogirchuk K. S. (2018)
Данкевич Л. А. - Ідентифікація збудників м’якого гниття та в’янення огірків в Україні на основі аналізу нуклеотидної послідовності гену 16S рРНК (2018)
Палій А. П. - Диференційна чутливість мікобактерій до хлорних дезінфектантів (2018)
Затовская Т. В. - Применение оптических биосенсорных технологий в исследовании молекулярных взаимодействий нуклеиновых кислот и биоаналитике, Баранова Г. В., Загородняя С. Д. (2018)
Бойко Анатолій Леонідович (до 80-річчя з дня народження) (2018)
Титул, зміст (2018)
Symochko L. Yu. - Soil Microbiome of Primeval Forest Ecosystems in Transkarpathia, Kalinichenko A. V. (2018)
Курдиш І. К. - Взаємодія бактерій з твердими матеріалами та наноматеріалами як основа нових біотехнологій (2018)
Клочко В. В. - Полифазный таксономический анализ и биологически активные вещества штамма Pseudomonas sp. 2303, Чугунова Е. О., Авдеева Л. В. (2018)
Segin T. - Changes of Fatty Acid Composition of Chlorobium limicola IMV K-8 Cells under the Influence of Copper (II) Sulfate, Hnatush S., Maslovska O., Vasyliv O. (2018)
Данкевич Л. А. - Генетичне профілювання фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas – збудників мокрого водянистого гниття люпину, Патика В. П. (2018)
Chuienko А. І. - Ability of Microscopic Fungi, Recommended for the Estimation of Funginertness of Technical Materials, to form Hydrolases, Pysmenna Yu. B. (2018)
Маменко Т. П. - Активність супероксиддисмутази та ензимів аскорбат-глутатіонового циклу у симбіотичних системах Glycine max – Bradyrhizobium japonicum за дії посухи, Хоменко Ю. О., Коць С. Я. (2018)
Лісовий М. М. - Ентомопатогенні бактерії Bacillus thuringiensis – регулятор чисельності нутового мінера (Liriomyza cicerina Rd.) в біоценозі, Таран О. П., Дем’янюк О. С. (2018)
Snihur H. - Widespread Viral Diseases Endangering Cereal Crops in Ukraine, Petrenko S., Kot T., Shevchenko O., Polischuk V. (2018)
Пирог Т. П. - Перспективи використання мікробних поверхнево-активних речовин у рослинництві, Палійчук О. І., Іутинська Г. О., Шевчук Т. А. (2018)
Новакович М. - Чеські музиканти біля витоків перемишльської композиторської школи (2016)
Паріс О. - Музикознавча спадщина Євгена Цегельського (2016)
Павлів Я. - Порівняльний аналіз бервінкових награвань гуцульського скрипаля (2016)
Дружга-Різник І. - Бандурна творчість еміграційних композиторів (2016)
Лу Цзє. - Типи програмності в китайській фортепіанній музиці ХХ століття (2016)
Максим’юк Г. - Диригент Іван Задорожний: в 100-ту річницю від дня народження, Граб У. (2016)
Жишкович М. - Легенда камерної сцени: Марії Байко 85 літ (2016)
Косменко У. - Композитор Леонід Грабовський у Львові (2016)
Загнітко К. - Леонід Грабовський в Інституті літургійних наук УКУ (2016)
Ясіновський Ю. - Музично-аналітичний етюд: ірмос 9-ї пісні канону на Воскресіння – в пошуку (2016)
Граб У. - Нашим музикологам з пошаною, Пилипович В. (2016)
Хомінський Ю. - Історія музики (продовження), Вільковська-Хомінська К. (2016)
Єфіменко А. - Третя симфонія Бориса Лятошинського: Оксана Линів про перше виконання твору в Німеччині з Бамберзьким симфонічним оркестром (2016)
Грабовський В. - XXIX Музичний фестиваль ім. Анатоля Кос-Анатольського в Коломиї (2016)
Тимик К. - Ювілейний концерт Олександри Німилович і Уляни Молчко (2016)
Кияновська Л. - Рецензія на монографію Наталії Сиротинської "Перло многоцінноє: Музично-поетичний світ богородичної гимнографії" (2016)
Повзун Л. - Міжнародні обрії української камералістики (2016)
Захарчук О. - Київський Майдан в інтерпретації американського композитора (2016)
Осадця О. - Матеріали до бібліографії писань про Михайла Вербицького за роки Незалежности (2016)
Кияновська Л. - Роман Стельмащук (2016)
Мельник Л. - Саулюс Сондецкіс (2016)
Содержание (2016)
Aliev F. A. - Time Frequency Method of Solving One Boundary Value Problem for a Hyperbolic System and Its Application to the Oil Extraction, Aliev N. A., Guliev A. P. (2016)
Bebiya M. O. - On Stabilization Problem for Nonlinear Systems with Power Principal Part, Korobov V. I. (2016)
Eremenko A. - Spherical Quadrilaterals with Three Non-integer Angles, Gabrielov A., Tarasov V. (2016)
Gerasimchuk V. S. - Solutions of Nonlinear Schrodinger Equation with Two Potential Wells in Linear/Nonlinear Media, Dranik N. I., Gerasimchuk I. V. (2016)
Титул, зміст (2018)
Kryvtsova M. V. - Antimicrobial Activity of Some Essential Oils on Candida Genus Clinical Isolates, Kohuch T. T., Salamon I., Spivak M. J. (2018)
Пирог Т. П. - Вплив умов культивування Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 на властивості синтезованих поверхнево-активних речовин, Шевчук Т. А., Петренко Н. М., Палійчук О. І., Іутинська Г. О. (2018)
Броварская О. С. - Влияние температуры выращивания Рseudomonas chlororaphis subsp. chlororaphis УКМ В-106 на состав и биологические свойства липополисахаридов, Варбанец Л. Д. (2018)
Пасічник Л. А. - Серологічні особливості бактерій Pseudomonas syringae агроекосистем зернових культур, Буценко Л. М. (2018)
Харчук М. С. - Связь подвижности волютиновых гранул Saccharomyces cerevisiae с экзополифосфатазной активностью в стрессовых условиях, Громозова Е. Н. (2018)
Ключевич М. М. - Мікобіота зерна Рanicum miliaceum L. в Поліссі та Лісостепу України, Столяр С. Г. (2018)
Tsyganenko K. S. - The Biological Activity of Alternaria Species, Savchuk Ya. I., Nakonechna L. T., Kurchenko I. M. (2018)
Melnichuk N. S. - Impaired up-Expression of pro-Oxidation Genes by Oligoribonucleotides at Influenza а Virus Infection in vivo, Rybalko S. L., Tkachuk Z. Yu. (2018)
Кириченко А. М. - Звичайна мозаїка квасолі на Київщині: етіологія хвороби та ідентифікація збудника, Коваленко О. Г. (2018)
Brzozowska A. - Phytoplasmosis of Bioenergy Cultures, Dacko M., Kalinichenko A., Petrychenko V. F., Tokovenko I. P. (2018)
Мацелюх Б. - Наш Інститут (до 90-ліття від дня заснування) (2018)
Лисенко О. А. - Геолого-формаційні дослідження Українського щита (історичний нарис, сучасний стан, проблемні питання), Бобров О. Б., Тупікова Н. Б. (2018)
Зинчук Н. Н. - Практическое значение продуктов гипергенного изменения различных пород (на примере Сибирской платформы) (2018)
Деревська Е. І. - Екологічний стан та перспективи рзвитку регіонального ландшафтного парку "Трахтемирів”, Пилипчук О. М. (2018)
Нечаев С. В. - Академическое начало и реальный вклад Украинского государственного геологоразведочного института в познание металлогении Украины (2018)
Васильєва І. В. - Фізико-механічні властивості порід Західного Донбасу та особливості їхнього дослідження (2018)
Лукін О. Ю. - Газовий потенціал надр України та шляхи його освоєння, Пригаріна Т. М. (2018)
Guliy V. M. - Geological, geochemical and isotopic mo­dels of methane concentration in the Ukrainian Coal Basins, Lepigov G. D. (2018)
Кучма Л. М. - Про доцільність геолого-економічного аналізу нафтогазоперспективних об’єктів для оцінки їхньої інвестиційної привабливості, Мельничук Т. В., Мироненко С. О., Шапран А. Б. (2018)
Рой М. М. - Технологічний коридор під час дослідження високодебітних свердловин у разі нестаціонарної фільтрації як один з напрямів удосконалення технології (2018)
Трегубенко В. І. - Комплексний сейсмопрогностичний моніторинг геологічного середовища на регіональній мережі пунктів за 2000–2015 роки, Косогон З. П. (2018)
Карабин В. В. - Моніторинг забруднення ґрунтів фенолами на ділянках впливу нафтогазорозвідувальних свердловин центральної частини Бориславсько-Покутського нафтогазоносного району (2018)
Реферати звітів науково-дослідних робіт, що надійшли до фондів Українського державного геологорозвідувального інституту у 2016–2017 роках (2018)
Пам’яті Володимира Івановича Романа (2018)
Пам’яті Миколи Петровича Щербака (2018)
Титул, зміст (2018)
Abdulina D. R. - Microbial Communities and Sulphate-Reducing Bacteria in Soils near Main-Gas Pipeline, Purish L. M., Iutynska G. O. (2018)
Ямборко Н. А. - Біодеструкція ізомерів гексахлорциклогексану природною і штучно створеною мікробними асоціаціями, Іутинська Г. О., Свистунова І. В. (2018)
Гудзенко Е. В. - Влияние параметров культивирования Penicillium sp. 27 на активность α-L-рамнозидазы, Борзова Н. В., Варбанец Л. Д. (2018)
Дзюблюк Н. А. - Порівняльна характеристика протеаз Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 і Bacillus thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465, Чернишенко В. О., Броварська О. С., Варбанець Л. Д. (2018)
Буценко Л. М. - Генетична гетерогенність штамів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens на основі RAPD-ПЛР аналізу, Пасічник Л. А. (2018)
Петриченко В. Ф. - Формування азотфіксувального потенціалу та продуктивності сортів сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, Кобак С. Я., Чорна В. М., Колісник С. І., Лихочвор В. В., Пида С. В. (2018)
Павлище А. В. - Вплив фунгіцидів на формування, функціонування та пероксидазну активність кореневих бульбочок сої за інокуляції ризобіями, інкубованими з лектином, Маменко Т. П., Рибаченко Л. І., Коць С. Я. (2018)
Rubezhniak I. G. - Antibiotic and Phytotoxic Activities of Cultural Filtrates of some Micromycete Strains (2018)
Повниця О. Ю. - Протиаденовірусна активність препарату неофлазид in vitro, Білявська Л. О., Паньківська Ю. Б., Науменко К. С., Зелена Л. Б., Загородня С. Д., Атаманюк В. П. (2018)
Віра Йосипівна Білай (до 110-річчя від дня народження) (2018)
Кіндратюк Б. - Дзвонарство на сторінках "Історії української літератури" Михайла Грушевського (2016)
Письменна О. - Особливості ладо-гармонічної мови опери "Роксоляна" Дениса Січинського (2016)
Захарчук О. - Музичний талант Шевченка (2016)
Ельтек І. - Музичні інтерпретації філософських концептів поезії Івана Франка у творчості Мирослава Скорика (2016)
Янковська Н. - Музична інтенція кульмінаційної сцени у телефільмі "Пастка" (композитор Володимир Гронський, режисер Олег Бійма) (2016)
Булка Ю. - Нетлейбли як середовище експериментальної музики ХХІ століття (2016)
Андрашке П. - "Ніч" з циклу "Місячний П’єрро" Арнольда Шенберга: формування концепції (переклад Л. Кияновська) (2016)
Єфіменко А. - Павло Гунька в авторському проекті української "мистецької пісні" "Шевченко і Шекспір" (2016)
Флейчук Х. - Маестро Юрій Луців – творчий портрет на перетині ювілеїв (2016)
Максим’юк Г. - Бандурист Михайло Теліга (2016)
Хомінський Ю. - Історія музики (продовження), Вільковська-Хомінська К. (2016)
Кияновська О. - Прем’єра моцартівського шедевру у Львові: штрихи до психологічного портрету (2016)
Олійник С. - Джаз для натхнення чи повинності? (Нотатки про "Alfa Jazz Fest" 2016) (2016)
Кияновська Л. - Українські пісенні шляхи Павла Гуньки (2016)
Назар-Шевчук Л. - Глобальні проблеми камерного масштабу (2016)
Глібовицький І. - Тридцять років служіння високому мистецтву Петра Гундера (2016)
Захарчук О. - Музичний світ Георгія Павлія (2016)
Кіндратюк Б. - У пошуках правди про кобзарство (2016)
Захарчук О. - Сто років української скрипкової музики у новому звукозаписі (2016)
Жмуркевич З. - Камерно-інструментальний ансамбль у просторі мистецької науки (2016)
Захарчук О. - Історія світової музики українською мовою (2016)
Жишкович М. - Дмитро Гнатюк (2016)
Кашкадамова Н. - Ніколаус Арнонкур (2016)
Кияновська Л. - Анатолій Авдієвський (2016)
Грабовський В. - Ярослав Бодак (2016)
Мисько-Пасічник Р. - Зеновія Штундер (2016)
Кияновська Л. - Лєшек Мазепа (2016)
Титул, зміст (2018)
Гудзенко О. В. - Вплив іонів металів і специфічних хімічних реагентів на активність α-L-рамнозидази Penicillium tardum, Борзова Н. В., Варбанець Л. Д. (2018)
Balko O. I. - Depositary Function of Pseudomonas aeruginosa Biofilm on Media with Different Carbon Source Concentration, Avdeeva L. V., Balko O. B. (2018)
Полищук Л. В. - Организация crt-кластеров штаммов из Streptomyces albus клады, Лукьянчук В. В. (2018)
Shubina V. - Antifungal Activity of Bacteria of the Genus Bacillus and Streptomyces Isolated from the Soil of the Republic of Moldova, Birsa M., Burtseva S. (2018)
Крутило Д. В. - Приживаність штамів Bradyrhizobium japonicum у ґрунті за їх інтродукції в агроценоз сої (2018)
Панюта О. О. - Вплив фосфатмобілізувальних мікробних препаратів на лектинову активність і фотосинтетичний апарат проростків пшениці озимої за інфікування збудником церкоспорельозу, Белава В. Н., Ольхович О. П., Таран Н. Ю. (2018)
Кириченко О. В. - Нітрогеназна активність соєво-ризобіальних симбіозів за комплексної інокуляції насіння (2018)
Дем’янюк О. С. - Функціональна структура мікробних угруповань чорнозему глибокого за впливу гідротермічних і трофічних чинників, Шерстобоєва О. В. (2018)
Патика М. В. - Оцінка метагеному прокаріотного комплексу чорнозему за аграрного використання, Тонха О. Л., Патика Т. І., Кіроянц М. В., Веретюк С. В. (2018)
Naumenko O. V. - Bacteriophages of Lactococcus lactis ssp. and Streptococcus thermоphilus Isolated in Dairy Processing Plants of Ukraine, Skrypkina I. Y., Voychuk S. I., Korol N. A., Tovkach F. I., Kigel N. F. (2018)
Задорожний І. - Елементи новобалканських напівів в каноні пасхи церковно-пісенної практики Закарпаття (2016)
Фаріон І. - Мовосвіт Миколи Лисенка (2016)
Ковальська-Фрайт О. - Музичний дискурс в творчості письменниці та науковця Дарії Віконської (2016)
Гаргай О. - "Колискова" для скрипки і фортепіано Романа Сімовича: авторське переосмислення галицької елегії (2016)
Ферендович М. - Диригент Омелян Плешкевич в хоровому русі Львова тридцятих років ХХ століття (2016)
Олійник С. - Творчість Ліста в музичних традиціях Львова (2016)
Лукацька Г. - Французька флейтова камерно-ансамблева музика на межі XIX–XX століть в контексті традицій салонної культури (2016)
Лу Цзе - Втілення китайської ритуальної концептосфери у програмній фортепіанній музиці (2016)
Показ А. - Джазова імпровізація як об’єкт сучасного музикознавчого і виконавського зацікавлень (2016)
Загнітко К. - Проблеми виконавської інтерпретації церковної монодії в контексті сучасних досліджень григоріанської семіології (2016)
Назар-Шевчук Л. - Герої хорової справи (на пошану 125-ліття заснування хорового товариства "Боян") (2016)
Захарчук О. - Співець української душі. До 95-х роковин від загибелі Миколи Леонтовича (2016)
Лемішко М. - 24 прелюдії Фредеріка Шопена ор. 28 як феномен єдності циклу на різних структурних рівнях (2016)
Максим’юк Г. - Ірина Решетилович (2016)
Хомінський Ю. - Історія музики (продовження), Вільковська-Хомінська К. (2016)
Горзов Е. - Підручник "Загальні основи музики" Станіслава Людкевича (2016)
Кияновська Л. - Фігаро як "герой нашого часу" (2016)
Дика Н. - Усіх об’єднала українська музика: рефлексії ІІІ Міжнародного конкурсу-фестивалю п’яністів Резонанси в Парижі (2016)
Рибак Ю. - Фундаментальне дослідження історії фонографічних записів (2016)
Костюк Н. - Хорові обробки Олександра Яковчука – новий здобуток у жанрі (2016)
Супрун-Яремко Н. - Леопольд Ященко (2016)
Жишкович М. - Олександр Громиш (2016)
Зміст Української музики за 2016 рік (2016)
Кіндратюк Б. - Середньовічні музики на сторінках "Історії української літератури" Михайла Грушевського (2017)
Сиротинська Н. - Зв’язок музики і поезії в ірмосі 1 пісні Успенського канону Козьми Маюмського (2017)
Кароль М. - "Енеїда" І. Котляревського та опера М. Лисенка: особливості втілення бурлескної культури (2017)
Костюк Н. - Стилістика літургійних піснеспівів Миколи Леонтовича (2017)
Комаревич І. - Методичні рекомендації Соломії Крушельницької в контексті вокальної педагогіки її сучасників (2017)
Янковська Н. - Роль музики у фільмі "Злочин з багатьма невідомими" (режисер Олег Бійма, композитор Володимир Гронський) (2017)
Лу Цзє - Вплив національного живопису і поезії на фортепіанну програмну музику китайських композиторів (2017)
Юсипів Н. - Музична драматургія циклу антифонів "Бог Господь" (2017)
Битко О. - Композиторська режисура С. Прокоф’єва в опері "Війна і мир" (2017)
Кашкадамова Н. - Діяльність і визнання українських п’яністів у світі (2017)
Граб У. - З історії українсько-литовських музично-культурних зв’язків (2017)
Захарчук О. - На вершині світової слави. До 145-річчя від дня народження Соломії Крушельницької (2017)
Максим’юк Г. - Меланія Байлова (2017)
Ясіновський Ю. - Ювілей Олександри Цалай-Якименко (2017)
Супрун-Яремко Н. - Магічна влада диригентських рук (до творчого портрету Василя Яциняка) (2017)
Вавриш С. - Ковельській школі мистецтв – 60 років (2017)
Чир М. - Звуковий пейзаж сучасного міста (2017)
Хомінський Ю. - Історія музики (продовження), Вільковська-Хомінська К. (2017)
Дика Н. - Мистецькі горизонти музичного Львова: "Віртуозне тріо" у панорамі XXXV Міжнародного фестивалю "Віртуози" (2017)
Кияновська Л. - Різдвяне диво в ореолі музичних гармоній (2017)
Бублик Н. - Публікації викладачів ЛНМА у 2016 році (2017)
Гаврилюк І. П. - Резонансні рівняння ортогональні многочлени, Макаров В. Л. (2018)
Гетер С. Л. - Цілочисельні розв’язки векторного неявного лінійного різницевого рівняння в Zⁿ, Гончарук А. Б., Півень О. Л. (2018)
Кургаев А. Ф. - Новое определение SPARQL – языка запросов Semantic Web (2018)
Поляков В.Л. - Моделирование осветления суспензии при усиленном влиянии нерегулируемой скорости фильтрования на межфазный массообмен (2018)
Васько А. А. - Дослідження трибологічних властивостей наноструктурних об’єктів на атомно-гладких поверхнях, Куценко В. Є., Марченко А. А., Браун О. М., Наумовець А. Г. (2018)
Крівцун І. В. - До теорії оптимальних за силовою дією імпульсів зварювального струму, Демченко В. Ф., Номіровський Д. А. (2018)
Микуляк С. В. - Блоково-ієрархічна модель сейсмічних процесів (2018)
Суярко В. Г. - Ізотопний склад карбону бітумів гідротермальних полів Донбасу, Іщенко Л. В. (2018)
Лівіцька О. В. - Вплив катіонів цезію на формування фосфатів у водних розчинах системи Са2+— Cs+-M+-PO43--NO3- (M+ — Na+, K+), Струтинська Н. Ю., Слободяник М. С. (2018)
Травінська Т. В. - Аніоноактивні поліуретани з підвищеним вмістом відновлюваної сировини, Брикова О. М., Савельєв Ю. В., Лебедєв Є. В. (2018)
Дёмина Э .А. - Влияние меланин-глюканового комплекса на радиочувствительность клеток больных с предопухолевой патологией грудной железы, Смоланка И. И., Михайленко В. М. (2018)
Sokolova L. K. - NT-proBNP blood levels in patients with type 2 diabetes mellitus with anemia and after the dapagliflozin treatment, Pushkarev V. M., Belchina Yu. B., Pushkarev V. V., Furmanova O. V., Cherviakova S. A., Kovzun O. I., Tronko M. D. (2018)
Романенко К. О. - Фітогормональна регуляція розвитку гаметофіта Dryopteris filixmas (L.) Schott в культурі in vitro, Бабенко Л. М., Вашека О. В., Романенко П. О., Косаківська І. В. (2018)
Від редакційної колегії (2018)
Вірченко В. М. - Перші відомості про бріофлору міста Чернігова (2018)
Гапон С. В. - Сучасна класифікаційна схема мохової рослинності Лісостепу України, Гапон Ю. В. (2018)
Грицай Н. Б. - Таксономічна структура дендрофлори парку молоді м. Рівного (2018)
Ольшанський І. Г. - Рідкісні види рослин Лохвицького району (Полтавська область, Україна) (2018)
Орлова Л. Д. - Екоморфічний аналіз лучних представників парків м. Полтави, Власенко Н. О., Коваль О. В. (2018)
Шапаренко І. Є. - Історія вивчення рідкісних видів рослин на території басейну річки Ворскли (2018)
Барабаш О. В. - Оцінка інтенсивності антропогенного впливу за рівнем флуктуаційної асиметрії морфологічних структур, Лозова Т. М., Козлова Т. А. (2018)
Клепець О. В. - Фітоіндикація екологічного стану малої паркової водойми, Пилипенко М. О. (2018)
Пилипенко С. В. - Функціонування системи NO в сироватці крові і слизовій оболонці шлунка щурів за умов тривалої гіпоацидності шлункового соку та застосування мультипробіотиків, Коваль А. А., Бажан А. Г. (2018)
Попельнюх В. В. - Особенности организации многолетних исследований камышевок рода Acrocephalus в северных широтах на периферии ареалов (2018)
Юрович С. О. - Фауна денних лускокрилих (Rhopalocera, Lepidoptera) околиць м. Полтави, Закалюжний В. М. (2018)
Чорна Г. А. - Багатогранні надбання українського вченого-природознавця В. Ф. Ніколаєва (2018)
Кигим С. Л. - Полтавському товариству любителів природи 100 років: історична ретроспектива, Самородов В. М., Чеботарьова Л. В. (2018)
Самородов В. М. - Віддане служіння ботаніці (з нагоди 60-річчя доктора біологічних наук, професора Світлани Василівни Гапон), Буйдін В. В., Клепець О. В. (2018)
Самородов В. М. - Авторитетний науковець і викладач, ботанік, флорист, еколог, подвижниця заповідної справи в Україні (пам’яті доктора біологічних наук, професора Олени Миколаївни Байрак), Буйдін В. В., Гапон С. В., Орлова Л. Д., Смоляр Н. О. (2018)
Чеботарьова Л. В. - Хронограф пам’яті В. Ф. Ніколаєва презентували у Полтаві (2018)
Дані про авторів (2018)
Вимоги до авторів (2018)
Граб У. - Слово про Мирослава Антоновича (2017)
Янковський С. - Славний рід Антоновичів: вклад у скарбницю історії і культури України (2017)
Лазаревич Є. - Візантійський хор з Утрехту: до історії створення (2017)
Пилипович В. - Дві невідомі платівки студентського хору Української духовної семінарії в Кулемборзі під диригуванням Мирослава Антоновича (2017)
Загнітко К. - Нідерландські козаки у Львові (2017)
Граб У. - Мирослав Антонович. Етапи формування власної ідентичності: дитинство та юність (2017)
Сиротинська Н. - Богородична гимнографія як система жанрів сакрального мистецтва (2017)
Юрченко М. - Хорові обробки українських релігійних кантів початку ХХ ст. (2017)
Новакович М. - Літургійна творчість Івана Лаврівського в контексті секуляризації релігійно-культурного життя Галичини середини ХІХ ст (2017)
Мацелюх О. - Ян Сливінський і його фабрика органів у Львові (2017)
Паріс О. - Євген Цегельський як педагог нової генерації львівської "празької школи" (2017)
Рощенко О. - Методологічні засади продуктивної наукової школи І. А. Котляревського (2017)
Бондарчук В. - В протистоянні часу: тріумф Д. Гнатюка на оперній сцені 1954 року (2017)
Бура М. - Львівське камерне струнне виконавство як "креативна свідомість" у сучасних мистецтвознавчих рецепціях (2017)
Червінська Н. - Музичне мистецтво в сучасному інформаційному просторі України як чинник формування національної свідомості (2017)
Андросова Д. - Авангард – поставангард у фортепіанній творчості О. Мессіана і його сучасників (2017)
Лю Кетін - Провансальський "провінціалізм" у творчості Д. Мійо (на матеріалі "Бразильських танців" і 2-ї сюїти "Скарамуш") (2017)
Беркій О. - Традиція + експеримент: істина посередині (До 50-літнього ювілею Остапа Івановича Майчика) (2017)
Назар-Шевчук Л. - Альтист Дмитро Комонько. Концерт "Присвята Вчителю" (2017)
Карась Г. - Диригент і композитор Степан Гумінілович : в 100-ту річницю від дня народження (2017)
Фрайт О. - Відзначаємо п’ятдесятилітній ювілей (2017)
Супрун-Яремко Н. - Ювілейне зібрання етномузикологів (2017)
Олійник С. - Ретроспектива української музики. Концерт камерного оркестру "Академія" у Варшаві (2017)
Мендюк Н. - Фестиваль "Академія": два концерти (2017)
Contents (2018)
Kovalenko V. - The forming mechanism of cluster structure of water (2018)
Hvostivskyy M. - Development of mathematical models and methods analysis of electroretinosignal (2018)
Pavlova N. - Image construction to automation of projective techniques for psychophysiological analysis, Avrunin O. (2018)
Yavorska E. - Bases and scientific-technical and applied aspects of processing of rhythmocardiosignals (2018)
Shtofel D. - Reaction parameter and modified sensorimotor reaction method for assessment of functional potential of nervous system, Navrotska K., Zlepko S., Tymchyk S. (2018)
Dozorskyy V. - Mathematical model of vocal signals for the tasks of human vocal apparatus diagnostic, Dediv L., Dozorska O. (2018)
Fainzilberg L. - Analysis of subtle changes in biomedical signals based on entropy phase portrait, Orikhovskа K., Vakhovskyi I. (2018)
Від редакційної колегії (2017)
Вірченко В. М. - Доповнення до бріофлори Житомирської області, Орлов О. О. (2017)
Гапон С. В. - Природно-заповідні об’єкти як осередки збереження бріорізноманіття в умовах Лісостепу України (2017)
Дерев’янко Т. В. - Декоративна та ландшафтно-естетична оцінка деревних насаджень Полтавського міського парку, Гомля Л. М. (2017)
Орлова Л. Д. - Біоморфологічна характеристика лучної фракції флори парків м. Полтава, Коваль О. В., Оніпко В. В. (2017)
Смоляр Н. О. - Яківчанський ліс як осередок збереження лісової фіторізноманітності в Полтаві, Халимон О. В. (2017)
Беседіна І. С. - Видовий склад та екологічні особливості грибів-макроміцетів парків м. Полтави (2017)
Клепець О. В. - Рослинність макрофітів водойм Полтавського міського парку (2017)
Гапон Ю. В. - Біоекологічні особливості мохоподібних Полтавського міського парку (2017)
Ханнанова О. Р. - Біоіндикаційна оцінка екологічного стану атмосферного повітря Полтавського міського парку, Арканова А. А. (2017)
Закалюжний В. М. - Нарис ентомофауни Полтавського міського парку (2017)
Слюсар М. В. - Фауна хребетних Полтавського міського парку (2017)
Халимон О. В. - Історія створення Полтавського міського парку (2017)
Гапон С. В. - Ботанік, генетик, селекціонер, відданий справі науковець та педагог (до70-річчя В. В. Буйдіна), Байрак О. М. (2017)
Закалюжний В. М. - Казахський вчений із українським корінням (до 80-річчя А. Ф. Ковшара), Бажан А. Г. (2017)
Халимон О. В. - Найстаріший дендролог Полтащини (пам’яті Яніни Яківни Яценко) (2017)
Байрак О. М. - Науковець, учитель та хранитель природи України (пам’яті Тетяни Леонідівни Андрієнко), Смоляр Н. О. (2017)
Дані про авторів (2017)
Вимоги до авторів (2017)
Ніколенко О. - Типологія гротескних форм у творчості Е. Т. А. Гофмана й М. Булгакова ("Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер" і "Собаче серце") (2017)
Конєва Т. - Проблема конфлікту й характеру в драматургії Г. Ібсена, Тимінська І. (2017)
Кравець О. - Специфіка художньго світу романів Доріс Лессінг (на матеріалі романів "Маара і Данн", "Повість про генерала Данна, дочку Маари, Гріота та сніжного пса"), Проскуріна Н. (2017)
Атаманчук В. - Художня своєрідність відображення історичного минулого у драматургії Г. Лужницького (2017)
Соломченко А. - Роль наратора у створенні концепції художнього світу в романі В. М. Теккерея "Ярмарок марнославства" (2017)
Ніколенко К. - Естетичні погляди Б. Шоу в статті "Квінтесенція ібсенізму": інтертекстуальний аспект (2017)
Hammer K. - The history of the Danish language (2017)
Юлдашева Л. - Заголовки сучасних українських творів у контексті гендерних досліджень (2017)
Кисла Н. - Семантична диференціація інтенційних прийменників на вираження мети-пошани (2017)
Бойко І. - Загальні особливості та функції термінів косметології й естетичної медицини в медійних текстах (2017)
Фільц О. О. - Фіксована уява як механізм виникнення узалежнення, Седих К. В., Михайлів С. В. (2018)
Мирошник О. Г. - Розвиток рефлексивних процесів майбутнього вчителя при вивченні курсу "Основи педагогічної майстерності": досвід ПНПУ імені В. Г. Короленка (2018)
Бігунов Д. О. - Мовленнєва поведінка особистості: концептуальні положення конфліктних комунікативних ситуацій (2018)
Лисенкова І. П. - Когнітивний підхід у дослідженні емоційної сфери (2018)
Гальцева Т. О. - Емпіричне дослідження навчальної самоефективності слухачів "Університету третього віку" (2018)
Зозуль Т. В. - Дослідження адаптації дітей молодшого шкільного віку із сімей вимушених переселенців (2018)
Клочек Л. В. - Емпіричне дослідження стилю педагогічного спілкування як зовнішньої детермінанти соціальної справедливості особистості вчителя (2018)
Перетятько Л. Г. - Дослідження особливостей психічного здоров'я студентів у закладах вищої освіти різного спрямування, Тесленко М. М. (2018)
Сухенко Я. В. - Психологічні портрети старшокласників і педагогів: контекст колективної суб'єктності (2018)
Тітов І. Г. - Якісне дослідження світогляду осіб юнацького віку, Шаповал М. О. (2018)
Харченко А. С. - Психологічні особливості ставлення до міжнародної академічної мобільності студентів із різної соціокультурною адаптацією (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського