Корж Р. О. - Аналіз підрозділів внз для успішного виконання завдань з інформаційної діяльності, Федушко С. С., Трач О. Р., Мастикаш О. В., Бандровський Г. О. (2017)
Kravchenko Y. - Topology of optical networks FTTH (FIBER-TOTHE-HOME), Tolyupa S., Barabash O., Trush A., Leshchenko O. (2017)
Путренко В. В. - Застосування інструментарію геоінформаційного моделювання для інтелектуального аналізу даних пожежної небезпеки, Пашинська Н. М. (2017)
Гладких І. І. - Вплив аномальних властивостей води на гідроакустичні технології, Капочкін Б. Б., Кучеренко Н. В., Капочкіна М. Б. (2017)
Головко Д. А. - Новые решения в технологии получения ферратов(VI) с использованием модифицированных SnO2-электродов, Гиренко Д. В., Головко И. Д. (2017)
Лобачова Н. Л. - Використання барди у технології виробництва житньо-пшеничного хліба, Сабадаш С. М. (2017)
Никифоров Р. П. - Дослідження динаміки змін функціонально-технологічних та структурно-механічних властивостей білково-вуглеводних напівфабрикатів для збитої десертної продукції при зберіганні (2017)
Оковитий С. І. - Дослідження харчових систем на основі пектину. Квантово-хімічне моделювання димерів галактуронової кислоти, Пивоваров Є. П., Кондратюк Н. В., Поливанов Є. П., Біліченко М. О. (2017)
Соловов В. А. - Mеханизм формирования гидроксида никеля в системе Ni(NO3)2—NaOH, Николенко Н. В., Коваленко В. Л., Коток В. А., Гиренко Д. В. (2017)
Хохотва А. П. - Фосфорилированный углеродный сорбент для очистки воды от тяжелых металлов, Малыхина К. А., Лиштва П. В., Федорок Я. А. (2017)
Штамбург В. Г. - Новый способ синтеза солей 1-N-алкоксиаминопиридиния, Штамбург В. В., Кравченко С. В., Мазепа А. В., Анищенко А. А., Посохов Е. А. (2017)
Чеберячко С. І. - Оцінка впливу конструкції клапанів вдихання на перепад тиску респіраторів, Фрундін В. Ю., Чеберячко Ю. І. (2017)
Шведюк Д. А. - Моделювання жирнокислотного складу січених напівфабрикатів з м’яса птиці з використанням модифікованих жирів, Пасічний В. М., Радзієвська І. Г. (2017)
Шевченко В. В. - Аналіз акустичної емісії в процесах механічної обробки з використанням вейвлет – пакетів, Заєць С. С., Олінійчук А. І. (2017)
Васильєв О. С. - Дослідження об’ємного ККД диференціального розчинонасоса залежно від конструкції клапанних вузлів, Васильєв Є. А., Рогозін І. А. (2017)
Вовченко В. П. - Визначення умов наповнення гідравлічного компенсатора поршневого розчинонасоса, Малюшицький О. В., Васильєв Є. А., Васильєв А. В. (2017)
Іванов В. В. - Оптимізація розкладу проектів зворотного інжинірингу стандартизованих виробів, Чумак Н. В. (2017)
Ильин Я. В. - Влияние среды замораживания на показатели времени жизни асфальтобетона (2017)
Лесик Д. А. - Визначення оптимальних режимів комбінованого лазерно-ультразвукового зміцнення інструментальної сталі Х12МФ, Джемелінський В. В., Мордюк Б. М., Прокопенко Г. І., Данилейко О. О. (2017)
Надутый В. П. - Экспериментальное определение зависимости водонасыщения измельченной горной массы от размеров кусков, Елисеев В. И., Луценко В. И., Костыря С. В. (2017)
Рубаненко О. Є. - Визначення дефектів трансформаторного обладнання з використанням частотних діагностичних параметрів, Лабзун М. П., Грищук М. О. (2017)
Чепурной А. Д. - Численные исследования грузового вагона, Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Ткачук Н. А., Бондаренко М. А., Грабовский А. В., Лунев Е. А. (2017)
Шаповалова М. И. - Методы распознавания микроструктуры материала, Водка А. А. (2017)
Шовкун В. О. - Розробка імітаційної моделі вантажного вагона з метою отримання оцінки динамічних показників (2017)
Белоус Н. В. - Вычислительный метод определения постоянных проективного преобразования координат системы координат текущего кадра в систему координат базового, Красов А. И. (2017)
Bukaros V. M. - Automation of the control processes of the refrigeration units condensers, Onishchenko O. A., Naleva G. V., Bukaros A. Y. (2017)
Вавіленкова А. І. - Застосування темпоральної логіки при побудові формальних моделей електронних текстів (2017)
Вербицький Є. В. - Онтологічний аналіз біометричних даних, Ларін Д. А. (2017)
Егорова И. Н. - Исследование возможностей резервного копирования веб-сайтов, созданных на основе WordPress, Гладкая А. А. (2017)
Єгорченкова Н. Ю. - Концептуальні основи побудови системи електронного управління інформаційними проектами (2017)
Зацерковний В. І. - Впровадження системи мотивації учасників проектного управління компанії з використанням MS Project Online, Оберемок І. І., Оберемок Н. В., Латишева Т. В. (2017)
Кодола Г. М. - Побудова технологічної матриці варіантів лінійного розкрою, Рогоза Б. Є. (2017)
Костенко В. Л. - Информационная система измерения и контроля параметров воздушной среды, Кондратьев С. Б., Ядрова М. В., Попов Д. А. (2017)
Пелещишин А. М. - Формування інформаційного середовища у провідних вищих навчальних закладах України, Вовк Н. С. (2017)
Хоменко І. В. - Розробка концепції багатопараметричного та безперервного контролю і управління енергоспоживанням в електричних мережах, Омельченко І. О., Стасюк І. В. (2017)
Вецнер Ю. И. - Исследование процесса получения фосфата карбамида (2017)
Євлаш В. В. - Вплив ступіню подрібнення сланей водоростей вакаме на показники якості білково-мінеральних батончиків "Аlgae bar wakame", Акмен В. О., Нікітін С. В. (2017)
Кондратов С. А. - Компьютерное моделирование реактора для высокотемпературного адиабатического нитрования бензола, Красильникова А. А. (2017)
Палюх З. Ю. - Алкоголіз тригліцеридів етанолом у присутності солей двовалентних металів, Мельник Ю. Р., Мельник С. Р. (2017)
Попова Н. В. - Оптимізація компонентного складу начинки збагаченого сирка в білковій глазурі, Мисюра Т. Г., Ткаченко В. В. (2017)
Самойленко Н. М. - Фармацевтичні відходи зі скла та їх ресурсна база в Україні, Баранова А. О. (2017)
Сердюк М. Є. - Вплив обробки антиоксидантними композиціями на вихід стандартної плодової продукції після холодильного зберігання, Байбєрова С. С., Гапріндашвілі Н. А., Сухаренко О. І. (2017)
Слащева А. В. - Дослідження антиоксидантної активності екстракту кореня селери (2017)
Вербицький Є. В. - Аналіз спектру напруги з двополярною модуляцією (2017)
Чеберячко Ю. И. - Математическая модель движение запыленных потоков воздуха в фильтре респиратора (2017)
Вихідні дані (2017)
Бондаренко М. О. - Расчетно-экспериментальная верификация динамической модели макета корпуса бронетранспортера, Пелешко Є. В., Васильєв А. Ю., Грабовський А. В., Граборов Р. В., Веретельник Ю. В., Посохов В. В. (2017)
Волощенко С. М. - Применение высокопрочного бейнитного чугуна для производства сменных деталей грунтообрабатывающей сельхозтехники, Гогаев К. А., Аскеров М. Г., Мирапольский А. М. (2017)
Danylchenko D. - Study of the effect of atmospheric overvoltages on overhead lines of medium voltage classes (2017)
Ільїн Я. В. - Вплив тріщин на модулі пружності та життєвий цикл асфальтобетону (2017)
Карвацький А. Я. - Дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів на процес прямого графітування електродів у печах Кастнера, Панов Є. М., Педченко А. Ю., Лелека С. В., Лазарєв Т. В., Деркач В. В., Тютюнник О. В. (2017)
Литвиненко В. П. - О некоторых особенностях расчета потока энергии в неравновесном цикле дизеля (2017)
Мариненко Д. В. - Дослідження впливу технологічних параметрів охолодження швидкоріжучої сталі на спадковість елементів структури, Кравцова Н. В. (2017)
Подкопаев С. В. - О колебаниях боковых пород при действии динамических нагрузок, Иорданов И. В., Чепига Д. А., Власенко Н. Н. (2017)
Голуб З. Д. - Формалізація прийомів інформаційно-психологічної маніпуляції (2017)
Лубко Д. В. - Методологія проектування Arduino в якості Web-client та Web-server з використанням датчика DHT11 та їх порівняльна характеристика, Литвин Ю. О. (2017)
Переверзєва А. М. - Розробка математичної моделі статики технології насичення очищеного розсолу газами виробництва соди, Бобух А. О. (2017)
Перпери Л. М. - Многоуровневая модель управления процессом, Оборский Г. А., Голобородько А. М. (2017)
Щербина К. О. - Аналіз нотацій моделювання бізнес-процесів щодо створення інтерактивних регламентів (2017)
Бондар С. М. - Дієтичні властивості напоїв на основі сироватки, Чабанова О. Б., Трубнікова А. А. (2017)
Борисов О. О. - Комплексний аналіз геохімічного стану придорожніх територій великого міста, Кофанова О. В. (2017)
Дубовик Д. Д. - Экспериментальное определение донного рельефа на базе исследований нижнего участка р. Самара, Борохович Ю. И. (2017)
Кондратов С. А. - Технологический анализ стадии отгонки бензола в производстве нитробензола адиабатическим способом, Хлякина Т. Н. (2017)
Сімакова О. О. - Дослідження якості питної води у виробництві хліба, Назаренко І. А. (2017)
Шпирка І. І. - Одержання акрилової кислоти альдольною конденсацією оцтової кислоти з формальдегідом на V-Ti-PO4 каталізаторах, Небесний Р. В., Піх З. Г., Сидорчук В. В., Івасів В. В., Халамейда С. В., Завалій К. В. (2017)
Українцева Ю. С. - Термостатний спосіб виробництва – гарантія тривалого зберігання паст білкових дитячого харчування, Ткаченко Н. А., Авершина А. С., Павленко О. Т. (2017)
Кисляк М. И. - Методика количественной оценки акустических характеристик ступени вентилятора (2017)
Петров Д. В. - Дослідження спектральних властивостей скломатриці оптичного кольорового скла для інтерференційного фільтру, Брагіна Л. Л., Філоненко С. В. (2017)
Тонконогий В. М. - Условия применения магнитных датчиков виброперемещений, Паленный Ю. Г., Гугнин В. П., Голобородько А. М. (2017)
Вихідні дані (2017)
Пилипенко С. В. - Минимизация величины осевых усилий на станах хпт (2017)
Пустовой Д. С. - Исследование распределения концентрации ионов при использовании импульсного коронного разряда для зарядки тонкодисперсной фазы аэрозоля, Чеберячко И. М. (2017)
Хоменко І. В. - Про взаємозв’язок електромагнітних процесів силового трансформатора і нормальних режимів роботи електричних мереж (2017)
Кошева Л. О. - Вплив невизначеності вимірювань на оцінку відповідності медичних виробів, Оникієнко Ю. Ю., Павлов Є. О. (2017)
Пазилова А. Т. - Розробка експертної системи аналізу результатів вступних компаній до ВНЗ, Капітонов О. Г., Дубовик Т. М. (2017)
Панаріна О. Д. - Розробка програмного забезпечення для моделювання мікроструктури металів методом кліткових автоматів, Водка О. О. (2017)
Томашевский Р. С. - Информационный анализ моделей планирования медико-биологического эксперимента при контроле дискретных изменений уровней влияющего фактора (2017)
Биканова М. В. - Технологія борошняних кондитерських виробів спеціального призначення для людей, які займаються розумовою працею, Куниця К. В., Леонов О. В. (2017)
Gorodnichaya A. - Тheoretical aspects of study of polymerization processes taking place during forming polysaccharide hydrogels with amino acids, Pyvovarov Y., Neklesa O. (2017)
Грубнік А. О. - Очищення та утилізація газових викидів виробництва кальцинованиї соди, Манойло Є. В., Моїсєєв В. Ф., Васильєв М. І., Давидов Д. В. (2017)
Заморська І. Л. - Кріорезистентність та індекс висоти заморожених ягід суниці за попередньої обробки в розчинах зі структуро утримуючими властивостями (2017)
Коваленко В. Л. - Получение гидроксида никеля методом низкотемпературного гомогенного осаждения, Коток В. А., Баскевич А. С. (2017)
Кондратюк Н. В. - Дослідження реологічних властивостей харчових систем на основі уронатних полісахаридів, Пивоваров Є. П., Грецька О. В. (2017)
Крамаренко Д. П. - Дослідження впливу добавок гідробіонтів і молочної кислоти на газоутворюючу здатність зернової суміші для хлібобулочних виробів (2017)
Кривільова С. П. - Синтетичнi нанокристалічні кальційфосфатні матеріали для восповнення дефектів кісткових и нестачі м'язових тканин та їх синтез (2017)
Мацьків О. О. - Кінетика процесу окиснювального амонолізу ізобутилового спирту на Fe-Te0,85-Mo-(BaСl2)0,1 оксидному каталізаторі, Івасів В. В., Небесний Р. В., Солодяк Л. Й. (2017)
Моїсєєв В. Ф. - Обробка газорідинних систем на трубчастих решітках із стабілізатором пінного шару, Манойло Є. В., Васильєв М. І., Репко К. Ю., Давидов Д. В. (2017)
М’якаєва Г. М. - Вплив Сумської ТЕЦ на екологічний стан прилеглих територій (2017)
Петров Д. В. - Виробництво оптичного скла 1-ої категорії пузирності у керамічних судинах, Філоненко С. В., Брагіна Л. Л. (2017)
Сердюк М. Є. - Зміни вуглеводного комплексу плодів при зберіганні за обробки антиоксидантними композиціями (2017)
Сидоренко О. В. - Оцінка збереженості жиру акули катран, Боліла Н. О., Форостяна Н. П. (2017)
Черниш Є. Ю. - Розробка інтегрованої моделі екологічно безпечної утилізації фосфогіпсу в технологіях захисту навколишнього середовища (2017)
Шаповал С. Л. - Фізичні властивості колоїдно-пористих харчових систем (2017)
Зайцев Р. В. - Розробка гібридних модулів для сонячних установок (2017)
Sotnikov A. - Use of plasma technologies for the protection of radioelectronic means from the influence of electromagnetic radiation, Yasechko N. (2017)
Вихідні дані (2017)
Бондарь И. В. - Обзор современных методов обработки деталей сложных форм типа моноколесо из монолитной заготовки, Криворучко Д. В. (2018)
Бошкова И. Л. - Изучение эффективности микроволновой обработки материалов растительного происхождения, Волгушева Н. В. (2018)
Иорданов И. В. - О напряженно-деформированном состоянии углепородного массива при разгрузке, Чепига Д. А., Симонова Ю. И., Довгаль В. Ю., Стойловский А. И. (2018)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Дослідження параметрів процесу формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні, Іванчук Я. В., Івашко Є. І. (2018)
Кравчук С. В. - Визначення оптимальної ємності накопичувача фотоелектричної станції для підвищення балансової надійності локальних електричних систем, Ситник А. В., Огороднік А. А., Плотиця В. О. (2018)
Кравчук С. В. - Узгодження графіків генерування фотоелектричних станцій та навантаження локальних електричних систем, Ситник А. В., Стахов О. О., Барановський С. В. (2018)
Любарський Б. Г. - Моделювання механічної та електричної взаємодії контактної підвіски, Доманський І. В., Гасанов М. І. (2018)
Махонин Н. В. - Определение зависимости напряжения пробоя разрядной камеры генератора озона от внешних факторов и конструкции разрядной камеры (2018)
Одейчук Н. П. - Методика трибологических испытаний углеродных материалов под воздействием ионизирующего излучения и окислительной среды, Яковлев В. К., Комир А. И., Одейчук А. Н. (2018)
Сиченко В. Г. - Особливості функціонування релейного захисту в розподілених системах тягового електропостачання, Косарєв Є. М., Данилов О. А., Губський П. В., Зубенко В. А., Пулін М. М. (2018)
Стисло Б. О. - Особливості застосування накопичувачів електричної енергії в системі електропостачання залізниці (2018)
Хлань О. В. - Теоретичні основи проектно-технологічно-виробничого забезпечення тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин, Ткачук М. А., Грабовський А. В. (2018)
Гладких І. І. - Фізичні принципи створення гідроакустичних перешкод струменевими виходами газу з морського дна, Капочкін Б. Б., Кучеренко Н. В., Капочкіна М. Б. (2018)
Гладких І. І. - Фізико-статистичне моделювання гідродинамічного поля корабля на базі гідродинамічних розрахунків, Капочкіна М. Б. (2018)
Голуб З. Д. - Cистема критеріїв для виявлення фрагментів онлайн-дискусій з підозрою на наявність інформаційно-психологічної маніпуляції (2018)
Єгорченкова Н. Ю. - Моделі управління проектами в електронному проектному менеджменті (2018)
Зацерковний В. І. - Геоінформаційне моделювання в задачах відновлювальної енергетики, Оберемок Н. В., Пузик А. А. (2018)
Переверзєв А. М. - Особливості застосування хмарних технологій в навчальному процесі, Скляренко О. В. (2018)
Розоринов Г. Н. - Моделирование процесса визуализации гомеостаза человека, Чичикало Н. И., Ларина Е. Ю., Труш М. С. (2018)
Савєльєва О. С. - Застосування інформаційної морфологічної моделі для планування ремонтів хімічного обладнання, Торопенко О. В., Торопенко А. В. (2018)
Становская И. И. - Управління інтелектуальними ризиками в проектах транспортування великогабаритних вантажів за допомогою теорії ігор, Кошулян С. В., Торопенко А. В., Дадерко О. І. (2018)
Тихонов Ю. Л. - Онтологічний підхід до оперативного планування, Лахно В. А. (2018)
Томашевский Р. С. - Исследование информационной значимости параметров плана медико-биологического эксперимента (2018)
Юдіна Г. М. - Зменшення рівня спотворень векторних зображень внаслідок вбудовування цифрових водяних знаків (2018)
Бідюк Д. О. - Обгрунтування технологічних параметрів отримання гелів на основі полісахаридів різного походження, Душенок Д. К., Перцевой Ф. В., Маренкова Т. І. (2018)
Галясний І. В. - Дослідження іонозв’язувальної здатності білків безглютенового борошна в присутності тваринних білків, Гавриш Т. В., Шаніна О. М. (2018)
Заморська І. Л. - Вплив умов та тривалості зберігання на швидкість втрат блиску ягід суниці (2018)
Кофанов О. Є. - Моделювання розсіювання і локального концентрування полютантів у придорожньому повітряному просторі (2018)
Кривільова С. П. - Синтетичнi нанокристалічні матеріали полiваріантного складу на основі системи СаО–P2О5–CаF2–Н2О для корекції структурних порушень скелету (2018)
Лобачова Н. Л. - Використання добавок регуляторів структури безглютенового тіста та готових виробів (2018)
Михайлов В. М. - Визначення міцності зв’язку між шарами та еластичності склеєних кишкових плівок, Онищенко В. М. (2018)
Пилипенко Д. М. - Применение нанобиотехнологических форм куркумина, Безрукавый Д. С., Краснопольский Ю. М. (2018)
Пляцук Л. Д. - Зниження впливу золошлаконакопичувача Cумської ТЕЦ на гідросферу, М’якаєва Г. М., М’якаєв О. В. (2018)
Рабош І. О. - Оцінка екологічного стану територій автозаправних станцій, розташованих поблизу автомагістралей, Кофанова О. В., Підгорний А. В. (2018)
Трубнікова А. А. - Біотехнологічні аспекти отримання йогуртної основи для виробництва низьколактозного морозива, Шарахматова Т. Є., Мамінтова К. О., Цупра О. С. (2018)
Хохотва О. П. - Дослідження властивостей фосфорильованого сорбенту при вилученні іонів Cu(II) в присутності солей жорсткості, Лиштва П. В. (2018)
Черный А. А. - Растворимость силденафила цитрата в системах пропиленгликоль–полиэтиленгликоль, Олейников Д. С., Савяк Р. П., Тимко В. Г., Кондратов С. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Voloshchuk I. - Theoretical and Practical Problems of Early Training of Gifted, Rudyk Y. (2019)
Шелестова Л. В. - Готовність учителя до розвитку творчих здібностей учнів старших класів в умовах профільної освіти (2019)
Полющенко І. В. - Вибір шляхів формування інформаційної культури в підготовці майбутніх фахівців економічного профілю (2019)
Бельская Н. А. - Исследование диагностико-психометрических возможностей теста Р. Плутчека − Г. Келлермана "Индекс жизненного стиля (Life Style Index)" и его стандартизация на выборке украинских учащихся старших классов (2019)
Білик Ж. І. - Використання онтологічних ресурсів єдиного мережецентричного освітнього інформаційного середовища для проведення STEM/STEAM-занять, Шаповалов Є. В., Шаповалов В. Б., Атамась А. І. (2019)
Потієнко В. О. - У світі 3D, Овсянніков О. А., Волох А. С. (2019)
Доротюк В. І. - Психолого-педагогічні чинники готовності вчителя до реалізації компетентнісно-орієнтованого навчання в закладах загальної середньої освіти (2019)
Романчук А. І. - Використання інноваційних технологій в освітньому процесі сучасної початкової школи (2019)
Камишин В. В. - Синергетика особистісно-орієнтованого розвитку академічної обдарованості, Рева О. М., Бурдельна Є. А., Трушковський К. Ю. (2019)
Чудакова В. П. - Психодіагностика як ключовий інструментарій у реалізацї компетентнісно-орієнтованого навчання конкурентоздатної особистості в умовах інноваційної діяльності нової української школи (2019)
Розенквіт І. А. - Сценарії свят у Лужанському закладі загальної середньої освіти І−ІІІ ступенів імені Василя Орелецького (Cвято останнього дзвоника) (2019)
Федорова Н. Ф. - Авторська програма факультативу "Геометрія та конструювання" (2019)
Зінченко Л. Ю. - Формування математичної компетентності ліцеїстів шляхом використання проблемного методу (2019)
Бабич І. Б. - Україна плекає обдаровану молодь (2019)
Комашко К. С. - Вони формують олімпійський резерв України (2019)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2019)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2019)
Луговська Н. Е. - Дослідження та обґрунтування доцільності впровадження об’єктів права інтелектуальної власності в сфері охорони здоров’я України, Закрутько Л. І., Мислицький О. В., Черниш І. Г., Луговська Г. Г. (2019)
Абрамов А. В. - Кількісний аналіз проліферативної активності тканин пародонту щурів після екстракції зуба на фоні експериментального цукрового діабету, Ганчев К. С. (2019)
Бурденюк І. П. - Пристрій-форма для приготування ректальних і вагінальних супозиторіїв, Бліндер О. О., Мислицький В. Ф., Масікевич Ю. Г., Заморський І. І., Пісьменна Л. В. (2019)
Бучнєва О. В. - Діагностична цінність інструментальних методів дослідження при гострих аортальних синдромах, Шафер Я. В., Пісклова Ю. В., Крилова О. С. (2019)
Вовк В. А. - Стан стінки жовчного міхура у віддалені терміни після ендоскопічних транспапілярних втручань, Губіна-Вакулик Г. І. (2019)
Ганчева О. В. - Артеріальна гіпертензія – як важливий фактор морфоденситометричних змін нейронів аркуатного ядра гіпоталамуса. Залежність перебудов від етіології артеріальної гіпертензії, Тіщенко С. В. (2019)
Гударьян Ю. И. - Особенности взаимосвязей постинсультных когнитивных расстройств с нарушениями в системе гемостаза, липидном и углеводном спектре крови и артериальной гипертензии (2019)
Гуньков С. В. - Показники марганцю в сироватці крові у жінок з полікістозом яєчників та аналіз можливих джерел експонування, Татарчук Т. Ф., Регада С. І. (2019)
Дудченко Л. В. - Клінічно-морфологічна характеристика плацентарної дисфункції у вагітних, схильних до тютюнопаління, Луківська І. Т., Луківський С. Д. (2019)
Кметь О. Г. - Експериментальне моделювання цукрового діабету 2 типу, Філіпець Н. Д., Давиденко І. С., Кметь Т. І. (2019)
Кулик О. В. - Ефективність кінезіотерапії в реабілітації пацієнтів з усвідомленою руховою активністю після тяжкої черепно-мозкової травми (2019)
Марчук Ю. Ф. - Удосконалення лікування хронічного некалькульозного холециститу у хворих на цукровий діабет типу 2, Андрійчук Д. Р. (2019)
Мельничук Л. В. - Епідемічна ситуація на кір у м. Чернівцях, Задерей А. О., Вострікова І. С. (2019)
Нечитайло Ю. М. - Особливості показників артеріального тиску в дітей шкільного віку з хронічною гастродуоденальною патологією, Нечитайло Д. Ю., Міхєєва Т. М. (2019)
Паєнок О. С. - Вплив комплексної антиоксидантної терапії на динаміку змін показників оксидантного стресу в організмі вагітних із дифузним токсичним зобом, Костів М. О., Паєнок А. В., Задорожна Б. В. (2019)
Плеш І. А. - Деякі особливості функціонального стану серцево-судинної системи у хворих на есенційну гіпертензію ІІ ст. залежно від варіантів циркадіанного ритму артеріального тиску, Борейко Л. Д., Сливка Н. О., Каратєєва С. Ю., Кшановська Г. І., Петрюк М. О. (2019)
Польовий В. П. - Експериментальне обгрунтування розвитку ентеральної дисфункції за гострої очеревинної хірургічної патології, Чепега І. Г., Паляниця А. С., Кнут Р. П. (2019)
Руснак В. Ф. - Особливості формування капсули плечового суглоба на ранніх етапах онтогенезу, Бойчук О. М., Процак Т. В., Гордієнко В. В. (2019)
Ілащук Т. О. - Артеріальна гіпертензія та остеоартроз: особливості поєднаного перебігу (огляд літератури), Собко Д. І. (2019)
Мислицький В. Ф. - Опис сфінктерів стравоходу, шлунка та великих травних залоз (огляд літератури), Лютик М. Д., Процак Т. В., Забродська О. С., Хованець К. Р. (2019)
Остафійчук Д. І. - Термографія, застосування в медицині, Шайко-Шайковський О. Г., Білов М. Є., Чіботару К. І. (2019)
Пальчікова Я. О. - Методи лікування переломів нижньої щелепи з вродженою та набутою адентією (огляд літератури), Яворський А. В., Кузняк Л. В., Скрипа О. Л. (2019)
Процак Т. В. - Особливості сфінктерного апарату шлунково-кишкового тракту (огляд літератури), Забродська О. С., Хованець К. Р., Руснак В. Ф., Шафранюк В. П. (2019)
Томків З. В. - Орфанні захворювання: синдром Рассела-Сільвера, Возняк А. В. (2019)
Задорожна Б. В. - Очна форма міастенії, асоційована із гіперплазією вилочкової залози: особливості діагностики та лікування, Шевага В. М., Паєнок А. В. (2019)
Ішков М. О. - Випадок ерозивно-виразкової форми червоного плоского лишаю, Караван Я. Р. (2019)
Рудник В. Т. - Cпадкова тромбофілія з тромбоемболією дрібних гілок легеневої артерії, Глушко Н. Л., Чаплинська Н. В., Симчич Х. С., Тимочко Н. Б., Погорельцева Т. А. (2019)
Тащук В. К. - Некоронарні захворювання міокарда (аритмогенна кардіоміопатія правого шлуночка, синдром Уля/UHL) – можливості диференційної діагностики, Маліневська-Білійчук О. В., Маковійчук І. О., Турубарова-Леунова Н. А., Дубінська М. В., Гарасим Н. Д. (2019)
Сливка В. І. - Етика та деонтологія у роботі лікаря-фтизіатра (2019)
Бідучак А. С. - Вивчення поінформованості медичних працівників з питань реформування охорони здоров’я (2019)
Ювілей академіка Кopкушка Oлега Васильовича (2019)
Пам'яті Ясінського Віктора Івановича (до 80-річного ювілею) (2019)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХII. За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, В. М. Біволаріу, В. Д. Сорохана (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Бабяк І. П. - Визначення втомної міцності арматурного прокату класу А500С за сигналами акустичної емісії при проведенні вхідного контролю конструкцій, матеріалів та виробів при будівництві споруд (2008)
Балабух Я. А. - Використання сучасних методів для розрахунку сталезалізобетонних прогонових будов мостів після тривалої експлуатації (2008)
Бондар Т. В. - Оцінка ролі дорожніх умов у виникненні дорожньо-транспортних подій на ділянках їх концентрації, Беленчук О. В. (2008)
Боровик Н. А. - До визначення поняття "економічна ефективність", Гаєвська Н. М. (2008)
Бородай Д. И. - Поиск функции деградации железобетонных пролетных строений автодорожных мостов (2008)
Булах Є. О. - Побудова та дослідження математичної моделі руху ударника при динамічному навантаженні дорожнього одягу як пружнього напівпростору (2008)
Вирожемський В. К. - Деякі особливості використання хлоридів при зимовому утриманні автомобільних доріг, Кожушко В. В., Краюшкіна К. В., Хімерик Т. Ю. (2008)
Гаєвська Н. М. - Аналіз собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, Зайченко В. І. (2008)
Глуховеря В. М. - Дослідження зчеплення в’яжучих та кам’яних матеріалів (2008)
Гончаренко Є. К. - Вплив мінеральних порошків на асфальтополімерне в’яжуче, Доценко О. М. (2008)
Зотова В. І. - Аркові мости – прагматизм і поезія форми, Лантух-Лященко А. І. (2008)
Капский Д. В. - Теоретические основы прогнозирования аварийности на конфликтных объектах (2008)
Капский Д. В. - Основные направления организации дорожного движения на пешеходных переходах, Врубель Ю. А. (2008)
Капский Д. В. - Применение теории потенциальной опасности для выбора типа кольцевых пересечений и вариантов организации движения на них, Кузьменко В. Н. (2008)
Капский Д. В. - Применение некоторых периферийных устройств при развитии АСУ дорожным движением, Навой Д. В., Рожанский Д. В. (2008)
Карас C. - Новый метод расчета упругих составных балок (2008)
Карпиевич Ю. Д. - Исследование дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в межфазных режимах при светофорном регулировании, Мозалевский Д. В., Лукьянчук А. Д. (2008)
Кіщинський С. В. - Новий полімерний модифікатор бітумів Полідом на основі вторинного поліетилену (2008)
Коваль П. М. - Нормативне забезпечення проектування і будівництва споруд з металевих гофрованих конструкцій, Фаль А. Є., Бабяк І. П., Сітдикова Т. М. (2008)
Кот Е. Н. - Организация конфликтного движения транспорта и пешеходов, Капский Д. В. (2008)
Краюшкіна К. В. - Підвищення міцності та довговічності бетонних плит і фігурних елементів мостіння (2008)
Крусь Ю. О. - Вплив фізичної нелінійності й режиму завантажування на окреслення та формалізоване представлення діаграми деформування бетону, Крусь О. Ю. (2008)
Міщенко М. Л. - Обґрунтування методики визначення модуля пружності існуючого дорожнього одягу при призначенні шарів посилення (2008)
Мозалевский Д. В. - Проблемы и перспективы развития трамвайного движения, Ярошевич В. К., Кустенко А. А. (2008)
Навой Д. В. - Применение управляемых указателей скорости, Рожанский Д. В. (2008)
Обрєзов М. О. - Забетоновані металеві балки, Демченко В. А. (2008)
Петренко В. Д. - Модальный анализ конструкции путепроводов мостового и тоннельного типов методом конечных элементов, Тютькин А. Л., Селихова Т. А. (2008)
Полюга Р. І. - Робота залізобетонних автодорожніх мостів в умовах малоциклових навантажень (2008)
Распопов О. С. - Особливості моделювання вимушених коливань нерозрізних конструкцій в системі скінченних автоматів (2008)
Рахуба Д. Ю. - Визначення геометричних параметрів автомобільних доріг при автоматизації паспортизації (2008)
Рожанська В. П. - Залізнично-автомобільний мостовий перехід через Дніпро у Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ–Московський–Дарниця, Кучер В. М. (2008)
Сташук П. М. - Дослідження акустичної емісії під час електрохімічної корозії арматури залізобетонних конструкцій (2008)
Сулим Г. Т. - Числове розв’язування осесиметричної задачі з’єднання арматурних стержнів обтискною втулкою, Лучко Й. Й., Кузь О. Н. (2008)
Фаль А. Є. - Особливості випромінювання сигналів акустичної емісії при випробуванні бетонних зразків різних складів на чистий згин (2008)
Реферати (2008)
Баранова Н. В. - Можливості корекції метаболізму у пацієнтів з гіпоксією змішаного ґенезу при політравмі (огляд літератури), Лантухова Н. Д., Долженко М. О., Бойко О. В., Матвєєнко М. С., Шарлай К. Ю. (2019)
Батіг В. М. - Взаємозв'язок захворювань пародонта із метаболічним синдромом, Глущенко Т. А. (2019)
Kyselova A. A. - Modern Aspects of Treatment of Depression, Kravtsova E. S., Mishchenko D. O., Chernishova E. R. (2019)
Онищук А. Я. - Некоторые особенности предоперационной подготовки пациентов с сахарным диабетом к офтальмохирургическим вмешательствам, Алексеев В. П., Драпалюк И. А. (2019)
Полстяной А. О. - Подагра: короткий історичний огляд (2019)
Походенько-Чудакова И. О. - Механизмы реализации лечебного воздействия электрорефлексотерапии у пациентов с острым одонтогенным остеомиелитом челюсти, осложненным флегмонами прилежащих клетчаточных пространств, Кабанова А. А. (2019)
Prymachenko V. I. - Changes in the structure of the liver during obesity (literature review) (2019)
Яковенко Н. О. - Особливості перебігу вірусного гепатиту С у дітей, Зак М. Ю., Жук С. В., Нужна О. К. (2019)
Янішен І. В. - Якість лікування ортопедичними стоматологічними конструкціями як проблема клінічної стоматології (огляд літератури), Ярова А. В., Бережна О. О., Доля А. В., Богатиренко М. В. (2019)
Бойко В. В. - Динамика восстановления ультраструктуры эндотелиоцитов синусоидных капилляров печени крыс после моделированной травмы живота, Замятин П. Н., Невзоров В. П., Омельченко В. Ф., Невзорова О. Ф., Проценко Е. С., Ремнёва Н. А. (2019)
Литвинова О. Н. - Поиск потенциальных противодиабетических средств среди новых производных дикарбоновых кислот, Еременко Р. Ф., Должикова Е. В., Литвиненко А. Л., Литвинов В. С. (2019)
Мішина М. М. - Етіологічна характеристика збудників мікробно-запальних захворювань нирок і сечових шляхів у дітей залежно від віку та статі, Марченко І. А., Макєєва Н. І., Головачова В. О. (2019)
Сазонова О. М. - Індивідуальна анатомічна мінливість коміркової дуги нижньої щелепи у людей зрілого віку (2019)
Хмара Т. В. - Структурна організація тимуса у плодів людини 7–10 місяців, Заморський І. І., Ризничук М. О., Гінгуляк М. Г., Хлуновська Л. Ю., Кавун М. П. (2019)
Юревич В. Р. - Дикарбониловый стресс в тканях глаз кроликов с глазной гипертензией при экспериментальном диабете, Михейцева И. Н. (2019)
Вергун А. Р. - Ускладнений оніхомікоз з інкарнацією нігтів: патогенетичне обґрунтування малотравматичного видалення нігтів і деяких особливостей комплексного лікування, Кульчицький В. В., Чуловський Я. Б., Кіт З. М., Островська Л. Б., Вергун О. М., Чуловський Б. Я., Ютанова А. В. (2019)
Даник Ю. Г. - Методика апаратно-інструментального виявлення та діагностики стрес-асоційованих та посттравматичних стресових розладів, Зборовська О. В. (2019)
Дружина О. М. - Використання розчину Бретшнайдера для фармако-холодового кардіоплегічного захисту міокарду при аортокоронарному шунтуванні, Дзюба Д. О., Лоскутов О. А., Маруняк С. Р. (2019)
Копица Н. П. - Клинический случай использования параметров продольной деформации при остром инфаркте миокарда, Титаренко Н. В., Суманова И. А., Гончарь А. В., Родионова Ю. В., Кобец А. В., Кутя И. Н., Аболмасов А. Н. (2019)
Короленко Р. Н. - Частота выявления активной формы хеликобактерной инфекции у больных хроническим неатрофическим гастритом с различными формами дискинезии желчевыводящих путей, Авраменко А. А. (2019)
Кучерявченко В. В. - Динаміка ферментативної активності і маркерів рабдоміолізу у постраждалих з підвищеним індексом маси тіла при політравмі (2019)
Морозенко Д. В. - Біохімічні маркери функціонального стану печінки при лямбліозі, Глєбова К. В., Іваннікова С. В., Гейдеріх О. Г., Шаповалова О. В., Деревянко А. В. (2019)
Пасієшвілі Т. М. - Студентський соціум як підґрунтя для змін якості життя у молодих осіб хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та автоімунний тиреоїдит (2019)
Полковнікова К. Ю. - Можливості логістичного аналізу в побудові прогностичної моделі персональної оцінки ризику розвитку ускладнень внаслідок субарахноїдального крововиливу, Полковніков А. Ю. (2019)
Псарьова В. Г. - Особливості активності окремих компонентів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи при гіпертонічній хворобі та супутньому ожирінні (2019)
Сенаторова Г. С. - Роль генетичних та медико-соціальних факторів у перебігу муковісцидозу. Клінічне спостереження, Тельнова Л. Г., Черненко Л. Н., Поляков В. В., Башкірова Н. В., Стрелкова М. І. (2019)
Тодуров Б. М. - Состояние внутрисердечной и центральной гемодинамики у пациентов с недостаточностью митрального клапана, Харенко Ю. А., Хартанович М. В., Демянчук В. Б. (2019)
Хухліна О. С. - Інтенсивність механізмів взаємообтяження неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок на тлі ожиріння, Антонів А. А., Воєвідка О. С., Коцюбійчук З. Я., Гайдичук В. С., Андрусяк В. С. (2019)
Литвин О. І. - Хвороби студентів з позиції сімейного лікаря, Адамович І. В., Ніколенко Є. Я., Бакуменко М. Г. (2019)
Оглобліна М. В. - Аналіз моніторингу побічної дії лікарських засобів у Миколаївській області за 2017 рік, Михайлова Т. М., Черненко О. І. (2019)
Ключка Є. О. - Предиктори тяжкості перебігу запальних захворювань пародонта у дівчат-підлітків з порушенням менструальної функції, Соколова І. І., Тучкіна І. О., Піонтковська О. В. (2019)
Слинько Ю. О. - Склад мікрофлори різних біотопів порожнини рота у осіб із частковою вторинною адентією, Мішина М. М., Соколова І. І. (2019)
Стеблянко А. А. - Оценка эффективности заживления послеоперационных ран в комплексной терапии острого гнойного одонтогенного периостита челюстей, Григоров С. Н. (2019)
Бабкіна О. П. - Динаміка ультразвукових і гістологічних змін селезінки при визначенні давності ушкоджень у травмованих з відсутністю ознак алкогольної інтоксикації, Матюхін Д. О., Золотаревський Р. С., Данильченко С. І. (2019)
Вербовська Р. І. - Історичні передумови зародження та розвитку медичної деонтології в античний період (2019)
Крамар С. Б. - Значення міжкафедральної інтеграції для підготовки фахівців-стоматологів у світі системи управління якістю за міжнародними стандартами ISO 9001:2015, Горшкова А. Є. (2019)
Крамар С. Б. - Роль и значение латинского языка в подготовке успешного специалиста в медицинском ЗВО, Назарова Д. И., Филипенко В. В. (2019)
Боброва О. М. - Вплив заморожування-відігрівання плаценти на біологічну активність її екстрактів, Рєпіна С. В., Нарожний С. В., Нардід О. А., Розанова К. Д. (2019)
Войтович О. М. - Фенотипи антибіотикорезистентності сальмонел, збудників гострих кишкових інфекцій у Запорізькій області, Войтович О. В., Колєсніченко Н. О. (2019)
Зуграва М. О. - Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної системи юнаків 17–21 року Подільського регіону, Фурман Ю. М., Сулима А. С. (2019)
Kuts B. O. - Regulation of Donor-Acceptor Relations in the System of Deposition of Assimilates – Growth in Legume Plants during Germination (2019)
Літовченко О. Л. - Оцінка функціонального стану лімфоцитів за впливу електромагнітного випромінювання, холодового фактору per se, та у поєднанні (експериментальне дослідження), Мішина М. М., Завгородній І. В., Мозгова Ю. А. (2019)
Макарчук В. В. - Вплив тривалого застосування блокаторів протонної помпи на мікрофлору шлунка та товстої кишки у щурів, Пилипенко С. В., Коваль А. А. (2019)
Федота О. М. - Тягар моногенної і хромосомної патології дитячого населення Південного Сходу Харківської області, Садовниченко Ю. О., Руденко М. О., Полікова Л. В., Лисак М. П., Зінов’єв Д. І., Білодід Л. М., Дулич Л. А., Федота Н. М. (2019)
Title (2017)
Zabolotna O. - Impact of academic mobility: the lessons learnt, Hadaś K. (2017)
Panchenko I. - Evidence-based methodology on studying students' leadership skills (2017)
Kuzan K. - Preparation for the research conducting under the programme "Interdisciplinary individual studies" in Poland (2017)
Svyrudiuk O. - Multicultural education in the light of international academic mobility (2017)
Hritchenko I. - Language schools and foreign language studying programs in Portugal (2017)
Komar O. - English language teaching and teacher training at the university of porto and Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university: comparative analysis, Wing T. (2017)
Zagoruiko L. - Polish experience of usage innovative methods of teaching foreign languages, Kapeliushna T. (2017)
Gut N. - The role of migrant associations in language education of ukrainian children with migrant background in Portugal (2017)
The 1st International conference on comparative and international education - 2017 "Education transformations in the context of European integration and globalisation" (2017)
Title (2017)
Binytska K. - Retrospective analysis of education in the Czech Republic in the context of trainingof the future primary school teachers (2017)
Palaguta I. - The organization of pedagogical support of future teacher’s professional development (2017)
Petrenko S. - Treating of the concept "ICT competitiveness of the pedagogue" by foreign and Ukrainian scientists: comparative analysis (2017)
Malysheva M. - Internationalization of tourism specialists' vocational training in Turkey and Ukraine (2017)
Skalski D. - Development of physical education in European Union: literature review (2017)
Kuzan K. - Student as a researcher in humanities: cultural limitations for objectivity (2017)
Gorbatchev N. - Open sources-based course "robotics" for inclusive schools in Belarus, Zagoumennov I. (2017)
Fursenko T. - The development of University-based actuarial education in Canada (2017)
Yaremenko-Gasiuk O. - Formation of future technical and technological specialists' translation competence by means of ICT (2017)
Zabolotna O. - Impact of internationalization on innovational technologies in teaching english as a foreign language (EFL) (2017)
Call for papers (2017)
Interview with theo wubbles – president of the European educational research association (Aug. 17, 2016) (2017)
Содержание (2014)
Від редактора (2014)
Резников А. Г. - Взгляд патофизиолога-эндокринолога на проблему возрастного дефицита андрогенов у мужчин (LOH-синдром) (2014)
Исмаилов С. И. - Оценка клинико-метаболических параметров эффективности длительного обучения и достижения целевых уровней терапии сахарного диабета 1-го типа у детей и подростков, Рахимова Г. Н., Ташманова А. Б., Абдуразакова З. К. (2014)
Тулюлюк С. В. - Вміст селену в біологічних рідинах організму пацієнтів із поєднаною травмою, які проживають в селенодефіцитному регіоні (2014)
Дідушко О. М. - Гіперлептинемія як один із чинників порушення функції нирок у хворих на гіпотиреоз (2014)
Будрейко О. А. - Вплив фізичної активності на формування дисліпідемій у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу, Морозов О. В. (2014)
Кравчун П. П. - Стан систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка у хворих із постінфарктним кардіосклерозом та ожирінням (2014)
Бережной В. В. - Интеллект ребенка и йодный дефицит: механизмы негативного влияния и пути профилактики, Маменко М. Е. (2014)
Горобейко М. Б. - Статистичне визначення межі критичної ішемії у пацієнтів із синдромом діабетичної стопи (2014)
Паньків В. І. - Нові терапевтичні можливості управління цукровим діабетом 2-го типу: досвід використання воглібозу (2014)
Кравчун Н. А. - Использование пищевых волокон в комплексной терапии сахарного диабета 2-го типа, Романова И. П., Полозова Л. Г., Чернявская И. В., Олейникова С. П. (2014)
Корзун Ю. В. - Анемія у розвитку судинних ускладнень при цукровому діабеті: причина чи наслідок?, Соколова Л. К. (2014)
Носенко И. В. - Опыт применения препарата Пентосан полисульфат SP 54 у больных с синдромом диабетической стопы (2014)
Скрипник Н. В. - Патогенетичне обґрунтування гепатопротекторної терапії у хворих на цукровий діабет (2014)
Паньків В. І. - Ефективність застосування ліраглутиду у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням в реальній клінічній практиці (огляд літератури й дані власних спостережень) (2014)
Мазур Л. П. - Вірус-асоційоване ураження щитоподібної залози при вірусному гепатиті С (огляд літератури та власні дані) (2014)
Гура Е. Ю. - Особливості змін добового моніторування артеріального тиску та його варіабельність у пацієнтів із гіпертонічною хворобою в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу (2014)
Марван A. - Особливості деяких гормональних показників пацієнток із перинатальними втратами (2014)
Вернигородський С. В. - Морфологічні зміни судинного русла легень у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2014)
Луценко Л. А. - Роль гликированного гемоглобина в диагностике и мониторинге сахарного диабета (2014)
Пашковська Н. В. - Ендокринна офтальмопатія при автоімунних захворюваннях щитоподібної залози (2014)
Черенько С. М. - Первичный гиперпаратиреоз: современная лабораторная диагностика и дифференциальная диагностика (2014)
Кирилюк М. Л. - Диагностика и лечение гипофизарного синдрома Кушинга (2014)
Международный симпозиум "Актуальные вопросы в диагностике и лечении рака щитовидной железы", организованный Европейской школой онкологии (2014)
Международные эндокринологические форумы (2014)
Еспа-Ліпон® ін’єкції 600, Еспа-Ліпон® таблетки 600. Інформація для медичних та фармацевтичних працівників (2014)
Кравчун Н. О. - Поверхнева електроміографія в діагностиці урогенітальної форми діабетичної автономної нейропатії в пацієнток із цукровим діабетом 1-го типу, Ткачук О. Ю. (2017)
Сорокман Т. В. - Зниження маси тіла — наріжний камінь терапії метаболічного синдрому в підлітків, Макарова О. В. (2017)
Жердьова Н. М. - Взаємозв’язок між депресивними розладами та станом когнітивної функції в пацієнтів похилого віку з цукровим діабетом 2-го типу (2017)
Паньків В. І. - Переваги комбінованої терапії метформіном і глімепіридом у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2017)
Исмаилов С. И. - Динамика антропометрических показателей у женщин фертильного возраста с ожирением при различных схемах терапии, Абдувахабова М. Б. (2017)
Колоскова О. К. - Особливості персистування бронхіальної астми у школярів залежно від кортизол-продукуючої функції надниркових залоз, Глов’як Х. П., Крецу Н. М. (2017)
Турчина С. І. - Цинк та соматостатевий розвиток підлітків (2017)
Мадаминова Х. Р. - Оценка качества жизни больных с синдромом Кушинга при хирургическом и консервативном лечении (2017)
Паньків В. І. - Вміст тиреотропного гормону в крові як основний діагностичний маркер і критерій успішності лікування захворювань щитоподібної залози (2017)
Камінський О. В. - Гіпотиреоз і вагітність: нові рекомендації щодо особливостей діагностики й тактики лікування, Татарчук Т. Ф. (2017)
Саволюк С. І. - Особливості лікувальної тактики та періопераційного супроводу при гострому панкреатиті біліарної етіології у хворих на цукровий діабет, Томашевський Я. В. (2017)
Маслянко В. А. - Рання діагностика й частота розвитку діабетичної нефропатії залежно від тривалості цукрового діабету 1-го типу (2017)
Марунчин Н. А. - Застосування принципу мультипараметричного ультразвуку для діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, Динник О. Б., Ковалеренко Л. С. (2017)
Ахмедова Ш. У. - Особенности поражения почек у больных сахарным диабетом 2-го типа с ожирением, Кадырова З. С. (2017)
Марченко О. В. - Аналіз негативних результатів лікування синдрому діабетичної стопи в амбулаторних умовах (2017)
Гончарова О. А. - Саркопения при сахарном диабете 2-го типа (обзор и собственные наблюдения) (2017)
Пішак В. П. - Адреногенітальний синдром: молекулярні механізми розвитку, Ризничук М. О. (2017)
Bytsko N. I. - Linguistic aspects of eponymic professional endocrinologic terminology, Pavlovich L. B., Bilous I. I., Semenko I. V. (2017)
Баянова Е. Г. - Взаимосвязь между компонентами метаболического синдрома у больных ожирением (2017)
Title (2017)
Popova A. - Social and pedagogical fundamentals of social workers’ training to work with migrants in Sweden (2017)
Bezrukova A. - The role of school in parental involvement in the USA (2017)
Bhinder N. - Content analysis of professional training of border guards in the Republic of India (2017)
Velykozhon V. - "With languages, you are at home anywhere": about importance of mastering Ukrainian for foreign students (2017)
Modestova T. - Internationalisation of higher education through English as a medium of instruction: the UK experts' view (2017)
Ocheretianyi A. - Life values of American students: historical and pedagogical aspects (2017)
Zhizhko E. - Development of the textual communicative competences in postgraduate students (2017)
Komar O. - Teaching foreign languages in the secondary and higher educational establishments: overview of main approaches (2017)
Hunko L. - The historical development of applied linguistics as an independent science in China from 1978 up till nowdays (2017)
Čalovková S. - Approach to English as a lingua franca (2017)
Call for papers (2017)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2017)
Prysyazhnyuk V. P. - Peculiarities of biochemical blood parameters and cytokine profile in patients with non-alcoholic fatty liver disease depending on the form of hypothyroidism, Voloshyn O. I., Pashkovska N. V. (2017)
Мохорт Т. В. - Нарушения сна при сахарном диабете 1-го типа в зависимости от показателей суточного мониторинга гликемии и достижения целевых уровней гликемии, Дорошкевич И. П. (2017)
Малачкова Н. В. - Уровень гликемии и инсулинорезистентности у больных с сахарным диабетом 2-го типа, диабетической ретинопатией и ожирением, Комаровская И. В., Кирилюк М. Л. (2017)
Місюра К. В. - Динаміка фракталкіну в мешканців м. Харкова з різною масою тіла, Кравчун П. П. (2017)
Костіцька І. О. - Взаємозв’язок між діабетичним гастропарезом і ризиком розвитку гіпоглікемічних станів, Маньковський Б. М. (2017)
Боднар П. М. - Вплив аморфного нанокремнезему на показники мультипараметричного ультразвукового дослідження у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки, Марунчин Н. А., Динник О. Б., Воронін Є. П., Осіння Л. М. (2017)
Урманова Ю. М. - Частота и особенности течения субклинического синдрома Кушинга у женщин с синдромом поликистозных яичников, Халимова З. Ю., Мадаминова Х. Р., Абдувахабова М. Б., Алиева Д. А., Холова Д. Ш., Алимухамедова Г. О., Каримова М. М., Ходжаева Ф. С., Насырова Х. К., Рихсиева Н. Т. (2017)
Мадаминова Х. Р. - Характеристика клинико-инструментальных и гормональных показателей у больных с АКТГ-зависимым синдромом Кушинга до и после лечения (2017)
Кваченюк А. М. - Дисгормональні стани репродуктивної системи в жінок після тиреоїдектомії та радіойодтерапії з приводу диференційованої карциноми щитоподібної залози, Кучменко Т. М., Божок Ю. М., Зелінська А. В., Шелковой Є. А. (2017)
Сорокман Т. В. - Уроджений гіпотиреоз: частота та клінічні особливості різних форм (2017)
Гавриленко Ю. В. - Влияние препарата BNO 1030 на про-/антиоксидантный статус крови при экспериментальном сахарном диабете 1-го типа, Лайко А. А., Кучмировская Т. М., Гудзик М. М. (2017)
Камінський О. В. - Офіційні критерії діагностики цукрового діабету, нормоглікемія і самоконтроль глікемії (2017)
Генделека Г. Ф. - Типичные ошибки при диагностике и лечении сахарного диабета, Генделека А. Н. (2017)
Исмаилов С. И. - Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Республике Узбекистан, Рашитов М. М. (2017)
Шоріков Є. І. - Резистентність до інсуліну, її зв’язок з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка та еластичністю аорти у хворих з артеріальною гіпертензією, Шорікова Д. В. (2017)
Воробьев Л. В. - Возможности фотоплетизмографии в ранней диагностике диабетической ангиопатии нижних конечностей (2017)
Гаєвська В. Ю. - Особливості фагоцитарної активності моноцитів та нейтрофілів у хворих на анкілозивний спондилоартрит з ожирінням залежно від носійcтва HLA B27-антигена (2017)
Тронько М. Д. - Історичні аспекти розвитку ендокринології, Бальон Я. Г., Самсон О. Я. (2017)
Title (2018)
Borysenko I. - Modeling as method of educational reality abstraction, Baliasnikova T., Ihnatovych T. (2018)
Yeremenko I. - Quality assurance internationalization in the European higher education area: legislative foundations (2018)
Kolisnichenko A. - Impact of educational reforms on the improving of teachers' training quality in the Netherlands (2018)
Martsikhiv K. - Journalist public work in US universities (2018)
Zagoruiko L. - Approaches to educational quality assessment: the European context (2018)
Zmietska O. - Using facebook movie club to develop 21st century skills, Glazunova T. (2018)
Zhizhko E. - Development of the textual communicative competences in postgraduate students (2018)
Kasatkina-Kubyshkina O. - Reducing affective factors in SLA: key solutions to maximize the outcome of learning English (2018)
Główka D. - Congruence of strategies to manage causes and effects of test anxiety among international baccalaureate students before taking their final exams (2018)
Soroko N. - Using cloud computing for stem education in general school (2018)
Studnicka-Mariańczyk K. - Shaping the image of the school as a competence skill (2018)
Konovalenko T. - Future English language teachers’ life skills development in methodology course, Goncharova O. (2018)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі" (2018)
ІІ Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти "Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження" (2018)
Title (2018)
Handayani R. - The effect of problem based learning and expository toward learning outcomes of christian education course (2018)
Dzhurylo A. - Educational reform in the EU countries and Ukraine: historical background, current issues and futureprospects (2018)
Puspitawati R. - The innovative problem solving strategy as the model of teaching problem solving, Yyuanita L., Srirahayu Y. (2018)
Salo L. - Broad context of general educational training of choreography teachers in the USA (2018)
Sipayung T. - The module development of realistic mathematics approach to improve number problem solving ability, Dewi A. (2018)
Panchenko I. - Leadership of erasmus mundus phd students in multicultural societies: defining and building a competence (2018)
IInd International scientific conference "Innovations in modern education: Ukrainian and global context" (2018)
Барсов В. И. - Определение расстояния до объекта и его геометрических параметров для навигации робота, Плахотный А. В. (2018)
Ивашко А. В. - Разработка методов удаления дефектов на изображениях энергообъектов, полученных в процессе дистанционного мониторинга с помощью БПЛА, Зуев А. А. (2018)
Гришманов Д. Є. - Аналіз форм представлення інформації про моделі діяльності чергової зміни районного диспетчерського центру, Несміян О. Ю., Барилюк Ф. А., Толкаченко Є. А. (2018)
Павленко М. А. - Модель функціональної діяльності оператора автоматизованої системи управління повітряним рухом, Шило С. Г., Дмитрієв О. М. (2018)
Ситник Ю. Б. - Формування інформаційного поля в кабіні бойового літака в умовах застосування потужних вибухів, Стадник В. В. (2018)
Boriak B. - Relationships between filter-extrapolator parameters and quality of filtration and forecast (2018)
Волосюк В. К. - Синтез когерентных изображений поверхностей пространственно-распределенными многоканальными системами в зоне Фраунгофера, Жила C. C., Помазан А. И. (2018)
Заполовський М. Й. - Синтез управлінь для оптимізації динамічних процесів електроприводу змінного струму, Скородєлов В. В., Мезенцев М. В. (2018)
Кириченко Ю. В. - Плазменная антенна на основе стратифицированного плазменного столба, Карлов В. Д., Кириченко И. Ю., Артеменко А. Н. (2018)
Горбачов П. Ф. - Експериментальне дослідження прибутковості міжнародних автомобільних перевезень вантажів за разовими заявками, Макарічев О. В., Немна Т. В., Свічинський С. В. (2018)
Ахиезер Е. Б. - Методы решения многоиндексных транспортных задач высокой размерности, Дунаевская О. И., Сердюк И. В., Стрельникова А. Ю., Гармаш Д. В. (2018)
Гадецька С. В. - Застосування статистичних мір релевантності для векторних структурних описів об’єктів у задачі класифікації зображень, Гороховатський В. О. (2018)
Дєдов О. П. - Визначення впливу середовища на динаміку машини на основі спектрального аналізу (2018)
Дьяченко О. С. - Теоретичні дослідження просторових коливань віброустановки з пневматичними віброзбудниками коливань (2018)
Самохвалов Ю. Я. - Оценка эффективности научных и научно-технических проектов на основе обобщенной функции Харрингтона, Бурба О. И. (2018)
Чала О. В. - Метод ієрархічного виведення в базі знань інформаційно-управляючої системи в парадигмі "Enterprise 2.0" (2018)
Шуклін Г. В. - Математичне моделювання керування процесами інформаційної безпеки в системі державного регулювання кібернетичною безпекою фондового ринку, Барабаш О. В. (2018)
Alyoshin S. - Python programming features and new possibilities, Borodina E., Kikot A., Zabran I. (2018)
Бульба С. С. - Метод розподілу ресурсів між композитними застосунками, Давидов В. В., Кучук Г. A. (2018)
Ichanska N. - Development of software service for sale of vehicles, Gritsenko A., Shefer V. (2018)
Кальченко В. В. - Огляд методів проведення тестування на проникнення для оцінки захищеності комп’ютерних систем (2018)
Коваленко О. В. - Розробка інформаційної технології передтестової компіляції та розподілу доступу (2018)
Мелешко Є. В. - Проблеми сучасних рекомендаційних систем та методи їх рішення (2018)
Мерлак В. Ю. - Ситуаційно-орієнтований підхід при проектуванні віджетів, Зиков І. С., Молчанов Г. І. (2018)
Москаленко А. О. - Інформаційнодовідкова система сервісного центру з ремонту обчислювальної техніки засобами С++/QT, Сокол Г. В., Рвачова Н. В., Глуховець Ю. В., Варич В. В., Буряк Т. В. (2018)
Нгуен А. В. - Рекуррентная нейронная сеть для обработки больших текстовых данных, Сидоров Я. Е. (2018)
Певнев В. Я. - Результаты исследований генераторов псевдослучайных последовательностей с динамичными параметрами, Фролов А. В., Фролов В. В. (2018)
Рысованый А. Н. - Метод генерирования нелинейной псевдослучайной последовательности без использования обратных связей (2018)
Улічев О. С. - Дослідження моделей розповсюдження інформації та інформаційних впливів в соціальних мережах (2018)
Хох В. Д. - Розробка скриптової мови запису правил в експертній системі на основі нечіткої логіки (2018)
Глива В. А. - Методи визначення концентрацій аероіонів у приміщеннях та моделювання їх змін, Левченко Л. О., Тихенко О. М. (2018)
Макогон О. А. - Застосування методів перевірки статичних гіпотез для підвищення ефективності засобів пожежогасіння зразка ОВТ, Акіншин О. Г., Щокін В. М., Пономаренко А. П., Кумпан О. О., Шпінда Є. М. (2018)
Тютюник В. В. - Основоположні принципи створення у єдиній державній системі цивільного захисту інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій, Калугін В. Д., Писклакова О. О. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Agaçi F. - Urinary tract infections and asymptomatic bacteriuria in diabetic patients with pulmonary diseases, Tafaj S., Xhardo E., Suraj L. (2019)
Zhuravleva M. I. - Relationship between carbohydrate exchange parameters and interleukin-22 in patients with acute myocardial infarction with regard to concomitant type 2 diabetes mellitus, Ryndina N. G., Dunaeva I. P. (2019)
Караченцев Ю. І. - Частота поєднано різних гістологічних форм папілярного раку щитовидної залози з іншими захворюваннями тиреоїдної паренхими, Дубовик В. М., Гопкалова І. В., Хазієв В. В., Гойденко Н. І., Корчагін Є. П., Сазонов М. Є. (2019)
Minukhina D. V. - The role of plasminogen activator ingibitor type 1 in the development of endothelial disfunction in patients with acute myocardial infarction and type 2 diabetes mellitus, Babadzhan V. D., Kravchun P. G., Dunaeva I. P., Minukhin D. V., Krasnoyaruzhskiy A. G., Yevtushenko D. A. (2019)
Місюра К. В. - Метаболічні порушення у пацієнтів з надлишком ваги: формування та прогнозування, Кравчун П. П., Дунаєва І. П., Кравчун Н. О. (2019)
Tyzhnenko T. - Circulating levels of tumor necrosis factor-alpha in type 2 diabetes mellitus patients with non-alcoholic fatty liver disease taking into account the vascular complications, Krasova N., Gorshunska M., Leshchenko Z., Cherniaieva A., Gladkih A., Plohotnichenko O., Jаnsen E., Роltorak V., Karachentsev I. (2019)
Titova Ju. A. - Complex treatment of osteoporosis in patients with 2 type diabetes mellitus in combination with non-alcoholic fatty liver disease (2019)
Федоренко І. Д. - Внутрішньовенний парацетамол (інфуган) — альтернатива опіоїдам в ранньому післяопераційному періоді, Дубовик В. М. (2019)
Бречка Н. М. - Вплив тривалого введення хондроїтин сульфату на функціонування репродуктивної системи самців щурів (2019)
Волкова Ю. В. - Оцінка стану про-/антиоксидантної систем у серці щурів пубертатного віку за умов гіпогонадизму, Сухова Л. Л. (2019)
Seliukova N. Yu. - Stress and reproductive disorders: modern views on the problem and own research experience, Gladkova A. I., Koreneva E. M., Yaremenko F. G., Kustova S. P., Misyura E. V., Kravchun N. O., Karachentsev Yu. I. (2019)
Зайченко Г. В. - Простатопротекторна дія супозиторіїв комбінованого складу з індол-3-карбінолом та мелоксикамом на моделі сульпірид-індукованої доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Равшанов Т. Б. (2019)
Коренєва Є. М. - Моделювання хронічного простатиту. Абактерійний простатит в аспекті відтворення експериментальної гіпофертильності (огляд літератури), Філімонова Н. І., Бречка Н. М., Чистякова Е. Є., Смолєнко Н. П., Бєлкіна І. О., Карпенко Н. О. (2019)
Сафонова О. В. - Синдром Іценка–Кушинга (АКТГ-ектопічна пухлина): випадок з практики, Урбанович А. М. (2019)
Тихонова Т. М. - Ураження шкіри при цукровому діабеті: чинники ризику розвитку, клінічні прояви, засоби профілактики та лікування (2019)
Звіт про проведення ХVI науково-практичної конференції з міжнародною участю "Ендокринна патологія у віковому аспекті" 22–23 листопада 2018 року (2019)
Пам’яті Будрейко Олени Анатоліївни (некролог) (2019)
Вітання з ювілеєм! Коркушко Олег Васильович (2019)
Вітання з ювілеєм! Наталія Георгіївна Цариковська (2019)
Звіт видавництва (2019)
До відома авторів (2019)
Літвінова Н. Ю. - Методика лікування хворих із нереконструктабельною хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок із застосуванням аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин, Черняк В. А., Кефелі­Яновська О. І., Дубенко Д. Є. (2019)
Амосова К. М. - Вплив терапії вторинного гіперпаратиреозу на показники пульсової хвилі та мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнток похилого віку з неускладненою артеріальною гіпертензією, Нішкумай О. І., Лазарєва К. П., Мостбауер Г. В., Лазарєв П. О., Руденко Ю. В. (2019)
Чернуха Л. М. - Артеріовенозні форми вроджених судинних мальформацій кінцівок: аспекти патогенезу, Каширова О. В., Влайков Г. Г., О Власенко. А., Кондратюк В. А., Гуч А. О., Гомоляко І. В. (2019)
Целуйко В. Й. - Клініко­анамнестична характеристика хворих на гостру тромбоемболію легеневої артерії, Яковлева Л. М., Сухова С. М., Радченко О. В., Дьолог М. В. (2019)
Пуляева И. С. - Результаты лечения больных со стенозом сонных артерий при патологии зрения, Бойко В. В., Сардарян В. В., Прасол В. А., Ковтун М. И. (2019)
Гардубей Є. Ю. - Тромбоз перфорантних вен: частота, структура, особливості лікування та зв’язок з онкологічними захворюваннями, Вацуро М. Ф., Даниленко О. І., Сидорко Ю. С. (2019)
Карпенко К. К. - Эффективность различных методов хирургического лечения хронических заболеваний вен нижних конечностей (анализ собственного опыта), Черняк В. А., Дубенко Д. Е., Кузьменко О. В., Билык Е. С., Музыченко П. Ф. (2019)
Целуйко В. Й. - Вміст лейкоцитів у периферичній крові та прогноз у хворих на інфаркт міокарда, яким проведено тромболітичну терапію, Матузок О. Е., Міщук Н. Є., Яковлева Л. М. (2019)
Кобза Т. І. - Оцінка частоти уражень черепно­мозкових нервів після операційних втручань на сонних артеріях (2019)
Косинський О. В. - Обмеження життєдіяльності населення України внаслідок хронічних захворювань вен нижніх кінцівок, Марійченко С. О., Бузмаков Д. Л., Т Іорж. В. (2019)
Зайцева О. Е. - Нечастые причины тромбофилии, Карпович Л. Г., Нишкумай О. И., Кушнир Л. В. (2019)
Березін О. Є. - Фактор росту і диференціювання 15 — біомаркер несприятливого прогнозу при серцево­судинних захворюваннях, Петюніна O. В., Копиця М. П. (2019)
Оголошення (2019)
До уваги авторів (2019)
Шановні науковці! (2018)
Киричок П. О. - Розрахунки відносної опорної площі циліндричних поверхонь деталей поліграфічного обладнання при комбінованому зміцненні віброобкатуванням, Тріщук Р. Л., Рибак О. В. (2018)
Хмілярчук О. І. - Аналіз конструкцій видань зі змінними елементами блоку та сфери їх використання, Клішина М. О. (2018)
Менжинська Н. В. - Особливості технології друку на принтерах прямим цифровим способом при нанесенні зображень на текстиль (2018)
Киричок П. О. - Експлуатаційні дослідження показників кутового зсуву клейової полімерної пластини корінцевої частини книжкового блоку, Палюх О. О. (2018)
Гузенко Ю. М. - Удосконалення пристрою для визначення товщини змащувальних плівок при випробуваннях матеріалів зубчастих передач (2018)
Шендерівська Л. П. - Розвиток медіа в контексті корпоратизації, Лисенко М. А., Малиш Н. О. (2018)
Фіялка С. Б. - Проблеми медіаграмотності населення щодо ліків, медичних товарів та послуг (2018)
Hoffmann T. - A Transfer of Modern Technologies from Universities to SMEs-Organisational — the Picture in Polish Media (2018)
Турчина Н. С. - Методи корекції інфекційно-запальних порушень після гострих ішемічних розладів мозкового кровообігу, асоційованих з вірусною інфекцією (2019)
Кальбус О. І. - Клінічні особливості перебігу міастенії, Школьник В. М. (2019)
Лекомцева Є. В. - Вміст тау-протеїну в сироватці крові хворих з віддаленими наслідками легкої закритої черепно-мозкової травми (2019)
Коваль М. В. - Провокаційні проби в діагностиці синдрому грудного виходу, Гриб В. А. (2019)
Шульга О. Д. - Структурні зміни головного мозку на етапі клінічно ізольованого розсіяного склерозу (2019)
Фломін Ю. В. - Чинники ризику неповного функціонального відновлення у пацієнтів після інсульту, які перебували на лікуванні в інтегрованому інсультному блоці, Гур’янов В. Г., Соколова Л. І. (2019)
Жданова В. М. - Діагностика герпесвірусної інфекції як складова комплексного обстеження хворих з порушеннями функції окорухових черепних нервів, Васильєва І. Г., Чопик Н. Г. (2019)
Макаров С. А. - Классический тип спорадической болезни Крейтцфельдта — Якоба (клинический случай), Букреева Ю. В., Пашковский В. И., Погорелов А. В. (2019)
Антоненко К. В. - Загадкова хвороба порфірія: тяжкість установлення діагнозу. Аналіз клінічного випадку порфірійної полінейропатії, Сирота Н. В., Вакуленко Л. О., Куценко О. В., Щирський Т. О. (2019)
Прокопів М. М. - Клінічні випадки синдрому опсоклонусу-міоклонусу в двох пацієнтів, Щирський Т. О., Вакуленко Л. О., Монастирський В. О., Трепет Л. М., Гайнутдінова Т. Е., Куценко О. В. (2019)
Первеева Е. И. - Митохондриальная энцефаломиопатия с лактат-ацидозом и инсультоподобными эпизодами: современный взгляд на проблему, Кальбус А. И. (2019)
Коваленко Т. М. - Вплив гіпоксичного прекондиціювання на чутливість нейронів зони СА1 гіпокампа при експериментальній ішемії мозку, Осадченко І. О., Чайка Н. В., Скибо Г. Г. (2019)
До уваги авторів (2019)
Содержание (2018)
Шевченко С. А. - Термодинамические свойства газообразного рабочего тела в агрегатах автоматики ракетной техники, Конох В. И., Митиков Ю. А., Григорьев А. Л. (2018)
Савчук В. П. - Обеспечение надежности головных подшипников судовых малооборотных двигателей, работающих на режимах частичных нагрузок, Белоусов Е. В., Самарин А. Е., Симагин А. Ф. (2018)
Povgorodny V. O. - Task solving organization of the inverse thermoelasticity problem for a rectangular plates, Budanova O. S. (2018)
Михайлов Н. С. - Расчет внутрибаллистических характеристик малогабаритных РДТТ, Толочьянц Г. Э., Оглих В. В., Магдин Э. К. (2018)
Логинов В. В. - Анализ методов улучшения топливной эффективности магистрального самолета, Дмитриев С. В., Украинец Е. А., Глущенко П. А. (2018)
Коваленко А. Н. - Экспериментальное исследование рабочего процесса в ЖРДМТ тягой 400 Н, организованное при помощи газовой завесы, Блишун Ю. В. (2018)
Жулай Ю. А. - Определение продольных виброускорений бурового снаряда с кавитационным гидровибратором, Николаев А. Д., Дзоз Н. А. (2018)
Єнчев С. В. - Динамічна оптимізація системи автоматичного керування авіаційного газотурбінного двигуна (2018)
Дуаиссиа Омар Хадж Аисcа - Численное исследование теплогидравлических процессов в камере подшипник а ГТД, Михайленко Т. П., Лисица А. Ю., Петухов И. И. (2018)
Головин Д. Ю. - Математическая модель циркуляционной системы захолаживания криогенной двигательной установки, Куда С. А., Ломской Д. А. (2018)
Библик И. В. - Прогнозирование усталостной прочности поверхностно упрочненных материалов на основе нейросетевого моделирования (2018)
Нерубасский В. В. - Из прошлого – в будущее. Об истории развития авиационного двигателестроения (2018)
Бабенко О. Н. - Анализ результатов исследования частот и форм собственных колебаний рабочей лопатки 1 ступени КНД, Прибора Т. И. (2018)
Щербаков О. Н. - Экспериментальное исследование теплового состояния силового блока газотурбинного газоперекачивающего агрегата в условиях компрессорной станции, Ткаченко Д. А., Ушаков С. М., Переяславский А. Н., Ефремов С. В. (2018)
Моргалюк О. Л. - Оптимiзацiя конструкцiї електромагнiтного клапана, Лоян А. В., Тiтов М. Ю. (2018)
Абдуллаев П. Ш. - К вопросу профилирования реактивного сопла ЖРД, Самедов А. С. (2018)
Бадун О.П. - Проблемы использования подшипников скольжения в качестве опор роторов ТНА ЖРД (2018)
Зайцев Б. Ф. - Динамическое напряженно-деформированное состояние композитного обтекателя при отделении от ракеты, Асаенок А. В., Протасова Т. В., Клименко Д. В., Акимов Д. В., Сиренко В. Н. (2018)
Михальчишин Р. В. - Особенности пневмогидравлической системы подачи при использовании криогенных компонентов топлива "кислород-метан", Рожко В. И. (2018)
Назаренко Ю. А. - Оценка результативности процесса проектирования авиационных двигателей, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2018)
Покровский В. В. - Влияние эксплуатационных и конструкционных факторов на скорость роста усталостных трещин в жаропрочном никелевом сплаве корпуса ка меры сгорания авиационного ГТД, Сидяченко В. Г., Ежов В. Н., Петрик И. А., Михайлютенко А. В., Романенко Ю. Г. (2018)
Семенов К. И. - Гибридный ракетный двигатель, Копейка А. К. (2018)
Шакало Р. Ю. - Разработка охлаждаемой рабочей лопатки ТВД с внутристеночной системой охлаждения, Якушев Ю. В., Резник С. Б., Борис С. Б., Придорожный Р. П. (2018)
Шереметьев А. В. - Об учете многокомпонентного нагружения при обеспечении прочностной надежности деталей авиационных ГТД (2018)
Сотников В. Д. - Розробка та аналіз комплексної деталі групового виробництва, Третьяк В. В., Худяков С. В., Савченко М. Ф. (2018)
Красников А. О. - Проверка износостойких и прирабатываемых покрытий, Торба Ю. И., Занин А. Е., Климик Р. Р. (2018)
Фролов Г. А. - Результаты испытаний покрытий на основе диборида циркония на углерод-углеродных подложках для тепловой защиты изделий ракетно-космической техники, Евдокименко Ю. И., Кисель В. М., Бучаков С. В. (2018)
Лысенко Н. А. - Структура и свойства низкоуглеродистых никелевых сплавов для монокристаллических отливок, Клочихин В. В., Наумик В. В. (2018)
Чейлях А. П. - Анализ разрушения, микроструктуры и свойств тяжелонагруженных шестерен разных производителей, Були С. А., Мак-Мак Н. Е., Звонарева М. И., Чейлях Я. А., Рябикина М. А. (2018)
Нарівський О. Е. - Сучасні уявлення про пітінгову корозію корозійнотривких сталей і сплавів, Бєліков С. Б. (2018)
Глотка О. А. - Прогнозування температурних інтервалів кристалізації і гомогенізації в монокристалічних жароміцних нікелевих сплавах, Гайдук С. В. (2018)
Гайдук С. В. - Оптимізація складу ливарного жароміцного нікелевого сплаву для виготовлення литих робочих лопаток методом спрямованої (моно) кристалізації для перспективних газових турбін, Мілонін Є. В., Наумик В. В. (2018)
Билоник И. М. - Получение заготовок запорного клапана из стали 08Х18Н10Т методом электрошлаковой выплавки с дополнительным подогревом расходуемого электрода (ЭШВ+ДП), Давидченко С. В., Билоник Д. И., Шумикин С. А., Кононенко А. В. (2018)
Кравцов В. В. - Влияние двойной химико-термической обработки на качество изготовления зубчатых колес вертолетной трансмиссии, Качан А. Я. (2018)
Шаломеев В. A. - Способы и технологии улучшения литья из магниевых сплавов, Айкин Н. Д., Лукьяненко А. С. (2018)
Попов С. М. - Исследование комплексного влияния параметров наплавки на физико-механические свойства износостойких гетерогенных хромо-бористых сплавов, Шумикин С. А. (2018)
Задоя Н. О. - Радіаційна обробка в технології виготовлення виробів із склопластиків, Рудик Н. Г. (2018)
Ненароков В. К. - Тугоплавкие эмали для авиационной техники (обзор), Грешта В. Л., Леховицер З. В., Ольшанецкий В. Е. (2018)
Selivyorstova T. V. - Revealing of regularity, processing and prediction of sulfide inclusions distribution in carbon steel that is hardened in a chill mold, Mikhalyov A. I., Selivyorstov V. Yu. (2018)
Ершов А. В. - Оценка распределения остаточных механических напряжений в плазменных покрытиях, Лоскутов С. В., Зеленина Е. А. (2018)
Попов С. М. - Аналіз характеру зношування і визначення основних критеріїв працездатності скребків бетонозмішувачів, Шумикін С. О., Білоник І. М., Губар Є. Я. (2018)
Левчук С. А. - Застосування матриць типу Гріна для розрахунку напружено-деформованого стану пологих оболонок з отворами, Хмельницький А. А. (2018)
Акимов Д. В. - Численно-экспериментальный анализ напряженно-деформированного состояния топливного бака третьей ступени ракетоносителя, Грищак В. З., Гоменюк С. И., Чопоров С. В., Дегтярев А. В., Дегтяренко П. Г., Клименко Д. В., Ларионов И. Ф., Сиренко В. Н. (2018)
Плескач В. М. - Технології виробництва та використання керамоматричних композитів, Ольшанецький В. Ю. (2018)
Слинько Г. І. - Умови забезпечення роботоздатності рівнеміра рідини, що працює за високих температур, Цокотун П. В., Сухонос Р. Ф. (2018)
Прочан В. В. - Щодо технологічного процесу виготовлення деталі "завіхрювач" для авіаційного двигуна, Гуляєва Л. В. (2018)
Джуган А. А. - Получение качественных порошковых материалов с несферической формой частиц из деформированных заготовок, Ольшанецкий В. Е., Овчинников А. В. (2018)
Титул, содержание (2019)
Лобанов Л. М. - Влияние параметров электродинамической обработки на остаточные напряжения сварных соединений сплава АМг6, Пащин Н. А., Тимошенко А. Н., Миходуй О. Л., Гончаров П. В. (2019)
Молтасов А. В. - Концентрация напряжений в стыковых сварных соединениях с односторонним усилением (Обзор), Ткач П. Н., Ткач И. Г., Верушкин В. В. (2019)
Кулинич М. В. - Расчет тепловых полей в процессе соединения алюминиевых пластин через промежуточные прослойки при локальном нагреве зоны соединения, Запорожец Т. В., Гусак А. М., Устинов А. И. (2019)
Люшинский А. В. - Применение ультрадисперсного порошка никеля для диффузионного соединения титана с нержавеющей сталью (2019)
Размышляев А. Д. - Расчет характеристик знакопеременного поперечного магнитного поля, влияющего на перенос капель при дуговой сварке и наплавке, Агеева М. В. (2019)
Сом А. И. - Восстановление шнеков экструдеров и термопластавтоматов плазменно-порошковой наплавкой (2019)
Кусков Ю. М. - Формирование металлической ванны при электрошлаковом процессе в токоподводящем кристаллизаторе, Грищенко Т. И. (2019)
Сварка дуплексных нержавеющих сталей (2019)
Інноваційне обладнання для зварювання поліетиленових труб великого діаметру (2019)
Международная выставка "Сварка и резка – 2019" (2019)
К 100-летию со дня рождения Ю. А. Стеренбогена (2019)
Создание первого отечественного способа автоматической дуговой сварки под флюсом (2019)
К 60-летию разработки ИЭС им. Е. О. Патона первой самозащитной порошковой проволоки для дуговой сварки ПП-АН1 (2019)
Демчак І. М. - Міжнародний досвід оподаткування податком на додану вартість операцій з купівлі-продажу продовольчих та інших товарів, Микитюк Д. М., Свиноус І. В., Шапаренко Л. В. (2018)
Демчак І. М. - Міжнародний досвід встановлення вимог, лімітів та критеріїв до сільськогосподарських виробників – одержувачів державної допомоги, Варченко О. М., Голик В. М., Мартиненко Г. В. (2018)
Полонська О. М. - Борошномельна галузь України та її експортний потенціал, Солошонок А. Л. (2018)
Славов В. П. - Ефективність вирощування сільськогосподарських культур у грунтово-кліматичних умовах Сумської області, Рудень О. В. (2018)
Величко А. Є. - Матеріально-технічна база та її вплив на ефективність виробництва продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Дніпропетровської області, Тимошенко Л. Г., Коваленко Ю. А. (2018)
Денега А. Л. - Організація процесу бізнес-планування в галузях АПК України (2018)
Маційчук В. М. - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків у технології вирощування льону-довгунця, Баліцька Л. М., Фещук О. М., Нечипорук А. А., Сущенко О. В. (2018)
Калюжний А. П. - Методика оцінювання ефективності енергетичного господарства підприємств агропромислового комплексу, Зубричева Л. Л., Черняк О. М. (2018)
Борисенко В. О. - Комплексне обґрунтування напрямів підвищення рівня продуктивності агропромислових підприємств, Риженко Ю. Є. (2018)
Савенко С. Ю. - Ефективність розвитку свинарства в Запорізькому регіоні (2018)
Хорольська І. А. - Сучасний стан виробництва молока в Миколаївській області (2018)
Цигенс О. П. - Розвиток зерновиробництва в Україні та її Причорноморських областях (2018)
Солошонок А. Л. - Методичні аспекти формування нормативних систем у виробництві молочних продуктів (2018)
Тітова Т. І. - Оптимізація процесу нормування праці робітників-формувальників в умовах домобудівельних комбінатів та заводів збірного залізобетону (2018)
Чипак О. В. - Сучасний стан продовольчої безпеки Рівненського регіону (2018)
Щербак Е. А. - Аналіз розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні (2018)
Івченко В. М. - Стан і перспективи розвитку фермерства та механізми його державної підтримки в Україні, Шишкіна К. І. (2018)
Витоптова В. А. - Сучасний стан та актуальні проблеми сільськогосподарського землекористування в процесі розвитку сільських територій в Кіровоградській області, Спесівцев А. Л., Пухлякова М. В. (2018)
Величко А. Є. - Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій Дніпропетровської області, Маслова І. В., Коваленко Ю. А. (2018)
Мариненко В. О. - Оподаткування доходів особистих селянських господарств, Філоненко О. С. (2018)
Конкурс (2018)
Продуктивність агропромислового виробництва (2018)
Харжевський В. О. - Використання важільних механізмів для забезпечення періодичної зупинки вихідної ланки та їх оптимізаційний кінематичний синтез, Марченко М. В. (2019)
Амбарцумянц Р. В. - Кинетостатическое исследование шарнирной группы ассура четвертого класса второго порядка, Липин А. П., Ромашкевич С. А. (2019)
Поліщук О. С. - Експериментальне дослідження процесу різання взуттєвих матеріалів (2019)
Manoilenko O. P. - Development of the double thread chain stich sewing machine with reverse movement, Gorobets V. A., Nenno D. O. (2019)
Сяський А. О. - Міжфазний розріз в ортотропній пластинці з еліптичним контуром, підсиленим замкненим пружним ребром, Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. (2019)
Ганзюк А. Л. - Спеціальний пристрій для дистанційного приведення в дію ручних осколочних гранат та їх підривників із досягненням мінімального ризику для життя вибухотехніків, Кравчук О. В., Гордєєв А. І., Гребельський В. В., Кудинов О. О. (2019)
Потопальська К. Є. - Оцінка надійності та прогнозування ресурсу елементів трубопроводу з урахуванням процесів накопичення втоми та розвитку корозії, Ларін О. О. (2019)
Славінська А. Л. - Технологічний аспект багатофункціональності експлуатації виробу-трансформера, Сиротенко О. П., Кошевко Ю. В. (2019)
Галавська Л. Є. - Розробка асортименту трикотажних виробів для дітей дошкільного віку з використанням лляної еко-сировини, Гнатюк О. В. (2019)
Винничук М. С. - Дизайн-проектування моделей колекції жіночого одягу в стилі "мілітарі" із застосуванням плоского виду оздоблення, Луцкер Т. В., Лазарчук М. А., Піддубна О. О. (2019)
Бабич А. І. - Розробка асортименту жіночого взуття з урахуванням споживчих переваг, Кернеш В. П. (2019)
Ганзюк А. Я. - Дослідження процесів очищення нафтопродуктів за допомогою активованих смектитових глин, Вишневська Д. М., Похило Н. Л., Шелестюк О. П., Міщук О. М. (2019)
Богданова О. Ф. - Економічне обґрунтування доцільності використання ненаркотичних конопель в різних сферах функціонального призначення, Тіхосова А. О., Оліфірук В. В., Забродіна О. С. (2019)
Боброва С. Ю. - Деформаційні властивості трикотажу для захисту рук від механічних ушкоджень, Шипко Д. О., Галавська Л. Є. (2019)
Пахолюк О. В. - Використання деяких поліфункціональних обробних препаратів для захисту текстильних целюлозовмісних матеріалів від мікробіологічних пошкоджень, Пушкар Г. О., Галик І. С., Семак Б. Д. (2019)
Калашник О. В. - Порівняльне тестування фарфорового посуду, Мороз С. Е., Поліщук Л. В., Кириченко О. В. (2019)
Єфімова В. Г. - Отримання оптимальної основи емульсійних косметичних продуктів з урахуванням поверхневих явищ у дисперсних системах, Пилипенко Т. М., Хрокало Л. А., Ляшук О. В., Федорчук С. Ф. (2019)
Семешко О. Я. - Дослідження впливу підготовки на кінетику сорбції та ступінь фіксації активних барвників на бавовняному трикотажі, Скалозубова Н. С. (2019)
Мясищев А. А. - Возможности полетного контроллера cc3d с прошивкой inav (2019)
Черепанська І. Ю. - Штучна нейронна мережа для автоматизованого розпізнавання складових похибок вимірювання, Сазонов А. Ю., Безвесільна О. М. (2019)
Сверстюк А. С. - Кіберфізичні біосенсорні та імуносенсорні системи (2019)
Приймак А. В. - Дослідження можливості використання алгоритму циклічного надлишкового коду для підвищення стійкості криптосхеми ecies, Салієва О. В., Яремчук Я. Ю. (2019)
Пунченко Н. О. - Надійність роботи складових інформаційної системи (2019)
Мансуров Т. М. - Анализ точности оценок системы fbm/d/1 для решения задачи качества обслуживания мультисервисной сети, Ганифаев Р. А. (2019)
Гафурова А. Д. - Нейромережева адаптація plda для використання у автоматизованій системі розпізнавання мовця критичного застосування, Ковтун В. В. (2019)
Кравчук О. А. - Аналіз наявного програмно-технічного забезпечення щодо розробки програмного продукту для автоматизації обробки замовлень інтернет-магазинів (2019)
Петрушак В. С. - Аналіз засобів вимірювання амплітуди, що базуються на перетворенні змінного струму в постійний (2019)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология: магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество часть 5. физические эффекты, используемые для измерения энергии ферми (2019)
Одегов Н. А. - Зависимость длительности и формы оптических сигналов от неравномерности коэффициента затухания, Гузун А. И. (2019)
Петрова Р. В. - Инновационный реинжиниринг бизнес-процессов в информационной среде, Морозова А. И. (2019)
Васильківський М. В. - Оцінювання енергетичних характеристик волоконно-оптичних ліній зв'язку за критерієм коефіцієнта помилок, Паламарчук Р. П. (2019)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология: бикольцоиды и кольцоиды — плоские вещественные алгебраические кривые шестого порядка (2019)
Князєва Н. О. - Метод оцінки та забезпечення структурної живучесті телекомунікаційної мережі невизначеної топології, Князєв О. А. (2019)
Кичак В. М. - Технологія психофізіологічного відбору операторів безпілотних літальних апаратів, Злепко С. М., Макогон В. І. (2019)
Кучеренко О. К. - Застосування пiрометра спектрального співвідношення для контролю зносу контактного дроту залізничної мережі, Томашевська А. Е. (2019)
Піротті Е. Л. - Аналіз джерел факторів негативного впливу на експлуатаційну надійність силового електротехнічного обладнання (сето) (за даними літературного контенту), Кривоносов В. Є., Коваль Л. Г., Паламарчук М. І. (2019)
50 ПЛІДНИХ РОКІВ КАФЕДРИ ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АГРОІНЖЕНЕРІЇ (2019)
Скиба М. Є. - Безводневе азотування в тліючому розряді з незалежними параметрами процесу, Стечишин М. С., Лук?янюк М. В., Олександренко В. П. (2019)
Стечишин М. С. - Вплив середовищ на інтенсивність кавітаційно-ерозійного зношування металів, Мартинюк А. В., Білик Ю. М., Курской В. С. (2019)
Мазур М. П. - Особливості 3d конструювання фасонних різців у середовищі solidworks, Харжевський В. О. (2019)
Здоренко В. Г. - Удосконалення привода круглов'язальної машини та вибір його параметрів (2019)
Воляник О. Ю. - Дослідження взаємодії обичайки та гребенів барабану з оброблюваним матеріалом під час обертання барабану з підвищеною швидкістю, Петко І. В. (2019)
Веселовська Н. Р. - Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів, Малаков О. І., Бурлака С. А. (2019)
Заверач Є. М. - Інгібітори корозії алюмінію в лужному середовищі, Стремецький О. І. (2019)
Башинський А. Л. - Оцінка стану функціонування системи технічної підтримки парку автобронетанкової техніки, Осташевський С. А., Букоємський С. Л. (2019)
Горін В. В. - Результати дослідження теплообміну під час конденсації холодоагентів у середині мініканалів, Середа В. В. (2019)
Марченко М. В. - Кінематичний синтез важільних механізмів з подвійною зупинкою вихідної ланки, Харжевський В. О. (2019)
Горященко С. Л. - Моделювання процесу імпульсного розпилення рідини коливальним соплом, Горященко К. Л. (2019)
Михайлова Н. В. - Особливості оцінювання захисних властивостей матеріалів для ізолюючого костюма працівників хімічної промисловості, Привала В. О. (2019)
Нахайчук О. В. - Дослідження фізико-механічних характеристик тканин з використанням математичного моделювання, Захарова Е. А., Мізрах А. А., Марчук О. В. (2019)
Нікуліна А. В. - Методи моделювання форми костюма за принципом хустки (2019)
Кизимчук О. П. - Дослідження тиску еластичного основов'язаного трикотажу, Мельник Л. М., Богунова О. А. (2019)
Петко К. І. - Удосконалення лабораторного методу окиснення бензилових спиртів до відповідних альдегідів, Строкань А. П., Харитоненко Г. І. (2019)
Гаргаун Р. В. - Дослідження впливу силіконів на властивості косметичних емульсій прямого типу, Куник О. М., Сарібєкова Д. Г., Попова З. М. (2019)
Гаврилюк Р. Л. - Математична модель процесу діагностування схем оперативної пам'яті з довільним доступом, Кравчук Р. В., Ференс В. О., Чешун В. М. (2019)
Мясищев А. А. - Производительность gpu и cpu для матричного умножения, Полозова В. М. (2019)
Хиневич Р. В. - Систематизація комп'ютерних технологій обробки фотозображень, Яворський О. Л. (2019)
Савенко О. С. - Мережний метод виявлення файлового зловмисного програмного забезпечення в комп'ютерних системах локальних мереж (2019)
Джулій В. М. - Метод виявлення та протидії розподіленим атакам, спрямованим на відмову в обслуговуванні, Чорненький В. І., Савіцька О. О. (2019)
Ткачук А. А. - Дослідження режимів роботи базових станцій мереж стільникового зв'язку, Заблоцький В. Ю., Селепина Й. Р., Мороз С. А., Терлецький Т. В. (2019)
Мансуров Т. М. - Статический анализ характеристик входящего потока вызовов в softswitch, Ганифаев Р. А. (2019)
Міхалевcький В. Ц. - Деякі особливості віртуалізації сучасного інформаційного суспільства, Міхалевська Г. І. (2019)
Шілінг А. Ю. - Модель поведінки закладу вищої освіти у процесі планування надання освітніх послуг на основі лінгвістичного аналізу комунікативної активності в освітніх веб-спільнотах, Жежнич П. І. (2019)
Гула І. В. - Метод зменшення періодичної складової шумів цифрових синтезаторів прямого синтезу, Карпова Л. В., Мельничук В. М., Полікаровських О. І. (2019)
Осадчук О. В. - Математична модель газореактивного ефекту в напівпровідникових сенсорах газу, Осадчук В. С., Осадчук Я. О. (2019)
Васильківський М. В. - Метод оцінювання джитеру в цифрових радіоприймальних пристроях, Воловик А. Ю., Паламарчук Р. П. (2019)
Марценюк В. П. - Математичні моделі біосенсорів та імуносенсорів, Сверстюк А. С., Багрій-заяць О. А., Козодій Н. В. (2019)
Дозорський В. Г. - Структура системи відбору біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини, Яворська Є. Б., Дозорська О. Ф., Дедів І. Ю., Дедів Л. Є., Паньків І. М. (2019)
Гаврілов Д. В. - Універсальний регістр на пліс, Воловик А. Ю., Гаврілова Н. М., Кофанова Н. В., Яровий Д. В. (2019)
Дружинін В. А. - Роль та задачі управління інформаційною мережею, побудованою за допомогою безпроводових радіотехнологій, Міщенко В. О., Бойко Ю. М., Рубан О. М. (2019)
Петровський С. С. - Побудова інформаційного середовища ВНЗ (2019)
Чигінь В. - Експериментальний безпілотний авіаційний комплекс для фотозахоплення, Михайлишин П. (2019)
Яременко Е. А. - Расчет железобетонных кессонных перекрытий, Яременко Н. А. (2019)
Бурлака С. А. - Методи досліджень та способи оцінки впливу палив з відновлюваних ресурсів на роботу дизельного двигуна, Явдик В. В., Єленич А. П. (2019)
Elsayed A. Elnashar - Egyptian school of stem and the needs' for the labour market of teacher of excellence through higher education, Zeinab E. Elnashar (2019)
Мясищев А. А. - Программирование esc регуляторов simonk-30a и emax simon-12a через arduino и полетный контроллер (2019)
Заспа Ю. П. - Ядерний та гідродинамічний бафтинг, флаттер та колапс в гетерогенних системах: псевдокооперативна вихор-хвильова динаміка і топологія чорнобильської та саяно-шушенської катастроф (2019)
Содежание (2018)
Круковский А. П. - Напряженное состояние и фильтрационная проницаемость барьерных целиков вблизи изолированного пожарного участка, Круковская В. В. (2018)
Стефанович Л. И. - Импедансная спектроскопия газонасыщенного угольного пласта в условиях медленной его разгрузки, Молчанов А. Н., Камчатный А. А., Соболев В. В., Билан Н. В. (2018)
Елисеев В. И. - Эмпирические параметры длительной пропитки образцов пористых материалов, Луценко В. И., Семененко Е. В. (2018)
Кузьменко А. М. - Влияние химических элементов твердой массы смесей при заполнении искусственных полостей в земной коре, Петлёваный М. В., Лозинский В. Г. (2018)
Мінєєв С. П. - Вплив виходу летких речовин на визначення вибуховості вугільного пилу, Дякун І. Л., Ященко І. О. (2018)
Земляная Ю. В. - Поддержание выработок большого сечения, сохраняемых на границе с выработанным пространством (2018)
Блізнюков В. Г. - Розвиток методології визначення границь кар'єрів, Луценко С. О., Баранов І. В. (2018)
Антіпович Я. В. - Методика визначення закритої пористості в уламкових зернах порід (2018)
Стефанко С. В. - Россыпи черных песков северного побережья Азовского моря (2018)
Дзюба С. В. - Аналіз сучасних систем прийняття рішень щодо удосконалення технологій переробки мінерального сировини (2018)
Семененко Е. В. - Расчет параметров и режимов гидротранспортирования при разработке техногенных месторождений в хранилищах отходов обогащения, Медведева О. А., Киричко С. Н., Никифорова Н. А. (2018)
Говоруха В. В. - Повышение износостойкости и устойчивости рельсового пути криволинейных участков малых радиусов, Макаров Ю. А., Семидетная Л. П. (2018)
Семененко Е. В. - Использование колебаний железнодорожных цистерн для приготовления водоугольного топлива при его транспортировке, Рубан В. Д., Подоляк К. К., Рыжова С. А. (2018)
Рубель А. А. - Исследование различных типов канатов и выбор оптимальных для конструкций канатно-профильного проводника, Рубель А. О. (2018)
Чоботько І. І. - Методи та засоби локалізації осередків самозаймання породних відвалів, Тинина С. В. (2018)
Чеберячко С. І. - Визначення коефіцієнту захисту респіратора за термограмою смуги обтюрації, Чеберячко Ю. І., Столбченко О. В., Кравченко Ю. О. (2018)
Бубнова О. А. - Маркшейдерський супровід внутрішнього відвалоутворення та рекультивації земель при відтворенні природних форм рельєфу (2018)
Lopatin V. V. - Objective technical monitoring of the condition of the sucker rod pumping unit (2018)
Ларіонов Г. І. - Про один метод оцінки вантажоспроможності металополімерного анкеру від впливу його параметрів, Ларіонов М. Г. (2018)
Вихідні дані (2018)
Ґрещук В. - Мовна картина світу гуцулів крізь призму художнього тексту. Гора, Ґрещук В. (2018)
Кононенко В. - Український новостиль: лінгвопоетика художнього дискурсу Сергія Жадана (2018)
Барчук В. - Про деякі суспільні меми сучасних українців (2018)
Яцій В. - До питання слов'янської антропонімії (за матеріалами однієї з груп соматичної лексики) (2018)
Бігусяк М. - Діалектне членування говорів Прикарпатського ареалу в лінгвістичних студіях першої третини ХХ століття (2018)
Ципердюк О. - Семантико-стилістичні особливості фразеологізмів у проповідях єпископа Григорія Хомишина (2018)
Семенюк О. - Гуцульські діалектні риси в мові роману Р. Іваничука "Вогненні стовпи" (2018)
Хороб С. - Літературно-критичні концепції Миколи Євшана (На матеріалі статті П. Петренка "Естетичне "вірую" М. Євшана") (2018)
Піхманець Р. - Чоловік гадкує, а Бог лаштує: віденські перифрази Михайла Драгоманова (2018)
Васильчук М. - Гуцульський текст в системі нового українського письменства: причини появи і вектори розвитку (на підступах до вивчення художнього дискурсу Гуцульщини в українській літературі ХІХ – поч. ХХ ст.) (2018)
Мочернюк Н. - Поетична збірка як інтермедіальний проект: досвід Василя Хмелюка (2018)
Солецький О. - Література українського бароко в контексті європейської емблематичної традиції (2018)
Грещук Б. - Словотвірна категорія "неповний вияв ознаки" в українській мові в зіставленні з англійською мовою (2018)
Адамович С. - Злочини нацистської Німеччини в м. Калуші (1941–1944 рр.) (2018)
Чернявський М. - Структурно-динамічна парадигма біоекологічних засад гірського лісівництва Українських Карпат, Парпан Т. (2018)
Дутчак В. - Діяльність українських бандуристів у міжвоєнній Чехословаччині (20-30 рр. ХХ ст.) як прообраз національних соціокультурних інституцій (2018)
Гнатюк М. - Різьбяр Микола Грепиняк і народне мистецтво Гуцульщини (2018)
Ґрещук В. - Технологічно-маніпуляційна природа неорусинського руху (Любомир Белей. "Русинський" сепаратизм: націєтворення in vitro. Київ: Темпора, 2017. 392 с.) (2018)
Ґрещук В. - Мені його не вистачає досі (2018)
Максименко А. - Відеоарт у Львові (творення перших концептуальних відеопроектів) (2018)
Мільчевич С. - Художня освіта в загальноосвітніх школах Закарпаття у 20-х – 30-х роках XX століття: дизайнерський аспект, Галишич Р. (2018)
Павельчук І. - Імпровізації імпресіонізму в практиці Олександра Мурашка: синтез об’єктивної емпіричної дійсності та суб’єктивних вражень як підготовка до художнього узагальнення натури (2018)
Чуйко О. - Храми-ротонди в контексті міжкультурних взаємин Давнього Галича ХІ–ХІІІ століть (2018)
Бренюк А. - Художники-графіки Кам’янеччини останньої третини ХХ – початку ХХІ століття: видова, художньо-стильова та сюжетно-тематична специфіка творів (2018)
Hrynda B. - The image of oneself in a medieval fine art tradition: features of artistic interpretation (2018)
Косів Р. - "Господи нехай буде благословення Твоє на цьому місці": іконографія та причини популярності св. Антонія і Теодосія Печерських на творах риботицьких майстрів 1670–1750-х рр. (2018)
Кіщук Н. - Кушнірство на Покутті: історичні аспекти становлення та шляхи відродження промислу (2018)
Кусько К. - Сучасна текстильна аплікація України (2018)
Ковальчук І. - Вишитий іконостас отця доктора Дмитра Блажейовського (2018)
Matveiva U. - The curtains of the Theodoric’s palace in Sant’Apollinare Nuovo: monumental art and semantics (2018)
Бойко Х. - Типологія та художні особливості зооморфних мотивів у декоруванні мацев Східної Галичини XVI – першої третини XX ст. (2018)
Ян Цзе - Коротка історія ісинської кераміки Цзи Ша XVI – XX ст. (2018)
Косів В. - За лаштунками творчості художника плакату в УРСР: професійні практики 1950–1980-х рр. (2018)
Полякова О. - Засоби формування художнього образу інтелектуально керованого житлового середовища (2018)
Білякович Л. - Темпоральність у структурі модних трендів: сутність, динаміка, прогнозування (2018)
Зайцева В. - Українська книжкова графіка першої третини ХХ століття як об’єкт історико-мистецтвознавчих досліджень (2018)
Коржева А. - Надгробкові портрети представників шляхетських родів у контексті еволюції скульптури ренесансу і маньєризму на сучасних західноукраїнських землях у другій половині XVI – на початку XVII ст. (2018)
Максимлюк А. - Проблема традиції у творчості художників-графіків Івано-Франківщини (2018)
Мулик А. - Настінний живопис ХVIII – ХІХ ст. Вознесенського храму Домініканського монастиря у Підкамені (2018)
Чжан Ібо - Жень Сихун — орієнтир китайського постмодернізму (2018)
Лупій С. - Володимир Оврах. Грані мистецького хисту (2018)
Береговська Х. - Творчість Василя Курилика: архетипи та символи (2018)
Бесага М. - Живопис Дмитра Парути: палітра краєвиду (2018)
Шпирало-Запоточна Л. - Образотворча ґенеза художньої форми Михайла Селезінки (2018)
Лосик О. - Взаємозв’язки модернізму та постмодернізму в контексті емансипації західного світогляду (2018)
Чуріков О. - Еволюція виконавської техніки валторністів: історіографія питання (2018)
Косів В. - Рецензія на книгу "Український книжковий знак ХІХ – ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки" (2018)
Пацунов В. - Cценографія як потужний інструмент створення сценічних метафор (2018)
Москалюк М. - Євген Лисик як педагог та особистість (за спогадами учнів) (2018)
Title (2019)
Table of Contents (2019)
Balinchenko S. - Mythologeme-Related Crisis of Identity: Reality and Fictional Markers of Alienation (2019)
Czyz A. - Science Education as a Response to the Needs of the Modern Open "Education for Everyone” System, Svyrydenko D. (2019)
Fraczek B. - Knowledge and Behaviour in the Field of Saving by Young with Asperger Syndrome. Challenges for Financial Education, Gagat Matula A. (2019)
Hajder T. - Spiritual Crisis as a Sign of Time: the Projection of the Problem in the Fiction of the Slavic World (2019)
Lappo V. - Theoretical and Methodological Principles of Formation of the Spiritual Values of Students in the Conditions of Higher Education Institution (2019)
Mozgin W. - The Condition of a Modern University — Is There a Problem? (2019)
Piletsky E. - Consciousness and Unconsciousness of Artificial Intelligence (2019)
Pohribna D. - The Ways and Means of the Ukrainian Nation’s Self-Determination: a Philosophical Look into the Future by Julian Vassyian, Tytarenko V. (2019)
Shwed Z. - Theoretical Approaches to the Study of the Economy of Religion (2019)
Smirnov G. - "Homo Nooeconomicus” as a Human Image for the Noospheric Epoch, Odintsova A. (2019)
Sobolievskyi Y. - Philosophical Ideas of Roger Williams in the Treatise "A Key into the Language of America” (2019)
Trocha B. - Anthropological Aspects of Jozef Tischner’s Philosophy of Drama (2019)
Turenko V. - Key Aspects of Explication of Thinking in the Sergii Krymskyi’s Legacy of the Soviet Period, Yarmolitska N. (2019)
Zou Ch. - China as a Subject of International Education: Experience of Development, Gao W. (2019)
Міхальов О. - Методологічні аспекти дослідження сучасної еліти (2018)
Бакуменко В. - Аналіз дисертаційної статистики на етапі становлення вітчизняної наукової галузі публічного управління та адміністрування, Красноруцький О., Попов С. (2018)
Бєлошапка Т. - Державний вплив на розвиток рибного господарства України: шляхи вдосконалення, Ковальов Г. (2018)
Білорусов С. - Пріоритети розвитку людського капіталу Херсонської області (2018)
Дацюк В. - Публічна комунікація як фактор протидії стигмі та дискримінації ВІЛ-інфікованих (2018)
Дуліна О. - Система внутрішнього контролю в публічному управлінні: досвід країн східного партнерства (2018)
Клюцевський В. - Використання сучасних цифрових технологій при наданні адміністративних послуг на регіональному рівні (2018)
Коваль З. - Архітектура стратегії інформаційно-психоісторичної стійкості України (2018)
Колосовська І. - Стратегічне планування реалізації публічної політики соціального розвитку: регіональний аспект (2018)
Кривцова В. - Переваги та зауваги щодо прийнятого 21 червня 2018 року Закону "Про національну безпеку України", Усатюк І. (2018)
Марущак О. - Податки і право (2018)
Приходченко Л. - Державне регулювання морської транспортної інфраструктури україни: полісуб’єктність системи, принципи та інституційні джерела розвитку, Голинський В. (2018)
Сивак Т. - Місце та роль стратегічних комунікацій у процесі забезпеченні ефективності реформ (2018)
Сікало М. - Зарубіжний досвід державного регулювання ринку зерна та перспективи його залучення в умовах України (2018)
Haas M. - How has the 2015 migration crisis contributed to the creation of the european border and coast guard agency? (A policy analysis using Kingdon’s multiple streams framework within the European Union) (2018)
Худоба О. - Державна політика формування здорового довголіття населення або "життя на пенсії" в Україні (2018)
Hladunova O. - The role of the institute of the state service in organizational providing activities of Ukrainian judicial authorities (2018)
Грицко Р. - Громадське здоров’я і сімейна медицина об’єднаних територіальних громад, Базилевич А., Фуртак І., Лемішко Б. (2018)
Davtyan S. - Interaction of public authorities at the regional and local levels on realization of own powers in the field of social protection of the population, Yelchiieva O. (2018)
Костенюк Н. - Адміністративний реінжиніринг та інформаційно-комунікаційні технології в органах місцевого самоврядування (2018)
Липовська С. - Вдосконалення регламентування діяльності органів місцевого самоврядування з метою посилення ефективності міжсекторальної взаємодії (2018)
Лозовська К. - Комунікаційна інфраструктура в системі місцевого самоврядування (2018)
Негода В. - Про формування територіальної основи організації влади в умовах децентралізації (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Tsapin A. - Do Firm-Bank Relationships Affect Corporate Cash Holdings? (2017)
Cai R. - How Does Credit Risk Influence Liquidity Risk? Evidence from Ukrainian Banks, Zhang M. (2017)
Shevchuk V. - The Impact of Anticipated and Unanticipated Exchange Rate Variability in Ukraine (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Grui A. - Nowcasting Ukraine's GDP Using a Factor-Augmented VAR (FAVAR) Model, Lysenko R. (2017)
Danylenko A. - Evolving Ukraine’s Deposit Guarantee System Towards Global Standards: A Macroprudential Perspective (2017)
Illiashenko P. - Behavioral Finance: Household Investment and Borrowing Decisions (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Koziuk A. - Price Stability and Inflation Targeting in Commodity Economies: Macroeconomics versus a Political Economy? (2018)
Vdovychenko A. - How Does Fiscal Policy A-ect GDP and Inflation in Ukraine? (2018)
Bondarenko O. - The Redistributive E-ects of Monetary Policy Across Generations (2018)
Васенко В. К. - Економічний націоналізм в політекономії Ф. Ліста та його актуальність для сучасної України (2018)
Даценко Ю. М. - Світовий досвід реалізації конкурентної політики та законодавства держав (2018)
Лойко Д. М. - Динаміка структурних зрушень споживчих сукупних витрат домогосподарств України та Чехії (2018)
Терехов В. І. - Роль інформаційного фактора у формуванні переваг на європейських конкурентних ринках, Одягайло Б. М. (2018)
Ткач Д. К. - Сучасний стан паливно-енергетичного комплексу України (2018)
Обушний С. М. - Сучасні тенденції залучення іноземних інвестицій в економіку України, Мельник О. О. (2018)
Січевлюк Л. В. - Досвід створення та функціонування та функціонування українського державного банку та його значення для формування компетентностей сучасних банкірів (2018)
Гаман П. І. - Державне фінансове забезпечення закладів вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи, Гаман Н. О. (2018)
Лисюк В. С. - Недоліки та тенденції розвитку податкової системи України (2018)
Рамський А. Ю. - Проблема бідності працюючого населення в Україні, Лойко В. В. (2018)
Бєлова О. І. - Формування конкурентної стратегії підприємства торгівлі (2018)
Карюк В. І. - Аналіз факторів впливу на рівень безробіття в Україні за сучасних умов, Білокур Г. В. (2018)
Гребень С. Є. - Удосконалення механізму фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів в залежності від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти (2018)
Глевацька Н. М. - Дослідження динаміки безробіття у Кіровоградській області та розробка шляхів його зниження (2018)
Кормишкін Ю. А. - Бізнес-інфраструктура аграрного підприємництва, Бовкун О. А. (2018)
Денисенко М. П. - Стан та перспективи розвитку науки та освіти в Україні на поточному етапі їх реформування, Хаустова Є. Б. (2018)
Safar H. - Measurements and indicators of quality in technical institutions, Elbaruni J., Elosta E. (2018)
Шапоренко О. І. - Механізми державного регулювання фінансово-економічної діяльності вищих навчальних закладів, Паращенко Л. І. (2018)
Алькема В. Г. - Інструментарій вдосконалення механізму управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств, Кучмєєв О. О. (2018)
Мельничук Д. П. - Модернізація системи управління закладами охорони здоров’я: аналіз проблеми з позицій поліпшення якості життя осіб літнього віку , Хом’як Л. І. (2018)
Кофанов О. Є. - Маркетингове стратегічне планування й управління процесом реалізації стартап-проектів (2018)
Терон І. В. - Вплив соціального капіталу на стабільність розвитку ринку праці: контекст безпеки (2018)
Коваль Я. С. - Державне регулювання економічною безпекою банківських установ України (2018)
Яровой Т. С. - Технології лобіювання інтересів громадянського суспільства на основі принципу більшості (2018)
Денисов О. Є. - Формування та розвиток механізму забезпечення економічної безпеки галузі (2018)
Січиокно Г. Б. - Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки України (2018)
Мігус І. П. - Створення системи управління кадровою безпекою на підприємстві (2018)
Бобров Є. А. - Вплив цифрових технологій в секторах попиту та пропозиції енергії (2018)
Денисенко М. П. - Кадрова політика як основа формування інноваційної стратегії управління персоналом підприємств, Будякова О. Ю. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Matvieiev M. - Mykhailo Land Reform in the Credit Cycle Framework: The Case of Ukraine (2018)
Sukhomlyn O. - Communicative E¬ciency in Ukraine’s Banking System: Evidence from Independent Auditor Reports (2018)
Vdovychenko A. - Estimating the Fiscal Impulse in Ukraine (2018)
Скринник-Миська Д. - "Модернізм", "аванґард" і їх співвідношення в українських мистецтвознавчих дослідженнях (2018)
Бабунич Ю. - Український живопис доби модернізму: національне та інтернаціональне в абстракціонізмі та конструктивізмі (2018)
Вольський С. - "Мистецтво рук твоїх…" (до проблеми формування художнього методу мистця-ювеліра) (2018)
Бондарчук Я. - Вплив релігійно-світоглядних ідей на формування образу жінки в мистецтві палеоліту в домінантних системах знаків Зодіаку (2018)
Kosiv R. - 1688–1691 Icons from the Kotan’ Church Iconostasis by Master Yakiv from Rybotychi (2018)
Гурмак В. - Медаль – спроба визначення (2018)
Ковальчук І. - Українська вишита ікона ХХ – ХХІ століття (2018)
Попенюк Ю. - Сюжет Різдва Христового з поклонінням волхвів в українському іконописі другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.: іконографія та стилістичні особливості (2018)
Щевйова У. - Вхідні простори житлових споруд Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. : сучасний стан і проблема збереженості (2018)
Косів В. - Чоловічі образи українців у плакаті УРСР 1945–1989 рр. (2018)
Квасниця Р. - Етнічний напрямок у дизайні демонстраційних просторів для модних інновацій (2018)
Мільчевич С. - Дизайн недосліджених взірців виробів Ужгородської фабрики гнутих меблів на межі XIX і XX століть, Мотиль Р., Габрель Т. (2018)
Кравченко Я. - "Йому завжди буде двадцять шість…" (до перевидання книги Дмитра Антоновича "Тимко Бойчук") (2018)
Береговська Х. - Канадський мультикультуралізм у творчості Василя Курилика (2018)
Mysiuha B. - Evolution of Oleh Minko’s Creative Method as an Example of Developing the Typology of Modernism in Lviv Art in the second half of the XXth century (2018)
Зінчук О. - Творчі пошуки львівського митця Степана Голінчака в акварелі (2018)
Матковська І. - Життєвий і творчий шлях Зеновія Флінти: аналіз джерел (2018)
Гаврилюк Б. - Український мурал-арт у контексті світового мистецтва (2018)
Трохим Л. - Графіка Мирона Яціва: мистецькі пошуки 1960-х – 1990-х років (2018)
Станичнов О. - Роль образу янгола в творчості Я. Мальчевського (2018)
Франжуло В. - Архітектурні новації сучасного орнаменту в архітектурі Криму (2018)
Сунь Ке - Китайський олійний живопис періоду "шрамів мистецтва" та виникнення неокласицизму (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Grui A. - A Neutral Real Interest Rate in the Case of a Small Open Economy: Application to Ukraine, Lepushynskyi V., Nikolaychuk S. (2018)
Faryna O. - What Drives the Difference between Online and Official Price Indexes?, Talavera O., Yukhymenko T. (2018)
Dadashova P. - Macroeconomic Effects of Introducing a Capital Conservation Buffer in the Ukrainian Banking Sector, Jonsson M., Onyshchenko H. (2018)
Фомін О. В. - Огляд досліджень з проблем проектування несучих систем вантажних вагонів (2012)
Подоляк О. С. - Експериментальне дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння при динамічних режимах роботи, Назаркін О. А., Ісьєміні І. І. (2012)
Попов С. Н. - Анализ совместного влияния химического состава и твердости наплавочных сплавов Fe-C-Cr-B-Si на способность к сопротивлению абразивному изнашиванию (2012)
Головко Л. Ф. - Технологические характеристики электроэрозионной обработки множественным разрядом, Чумаченко О. С. (2012)
Заміховський Л. М. - Контроль тріщинуватості колекторів буримої сланцевої гірської породи, Шаповал О. А. (2012)
Shatovska T. B. - Ontology models research and development for data mining repository, Zaremskaya A. A. (2012)
Евланов М. В. - Концепция представления требований к информационной системе (2012)
Поліновський В. В. - Математичні моделі для обрахунку часу доставки керуючих сигналів в сучасних інтелектуальних мережах (2012)
Журавель К. В. - Особливості впровадження системи управління господарським ризиком на підприємствах залізничного транспорту, Крихтіна Ю. О. (2012)
Масалигіна В. В. - Структурування стратегічних цілей управління нерухомістю залізничного транспорту (2012)
Никитюк В. А. - Модель семантического представления функциональных сервисов (2012)
Коваленко И. И. - Принятие решений по выбору типов судов для перевозки грузов на основе нечетких отношений, Пономаренко Т. В., Швед А. В. (2012)
Сторожилова У. Л. - Информационные технологии в менеджменте, Руссова Е. А. (2012)
Шаповалова С. І. - Оптимізація моделі представлення WEB-системи на основі SPA-архітектури, Скорська І. Я. (2012)
Тубальцева Н. П. - Принцип системності в разробці мотиваційної моделі для проекту розвитку проектно-орієнтованого підприємства (2012)
Золотухин О. В. - Нечеткая кластеризация и нечеткая классификация политематических текстовых документов (2012)
Дубинский А. Г. - Взаимосвязи подчинения агентов в мультиагентной системе (2012)
Ульяновська Ю. В. - Інформаційна технологія для оптимізації управління роботою автомобільних пунктів пропуску (2012)
Василенко Ю. А. - Measure of information acquisition in the detection process, Поповская Е. О., Хусейн Яхья Тарик (2012)
Коваль А. О. - Критерій та схема навчання нейромережевої моделі вимірювального датчика (2012)
Найденова М. В. - Использование зарубежного опыта политики найма персонала в украинских реалиях, Громова Е. В., Паламарчук И. В. (2012)
Политанский Л. Ф. - Анализ шумовых характеристик автодинного спин-детектора, Самила А. П., Хандожко В. А. (2012)
Сперанский В. А. - Инструментальные средства построения моделей нелинейных систем в виде рядов вольтерра в частотной области (2012)
Тушницький Р. Б. - Програмна система для дослідження паралельних алгоритмів з використанням обчислень на графічному процесорі, Кожух І. Я. (2012)
Широкопетлева М. С. - О подсистеме адаптации интерфейса для лексикографического украино-русско-английского словаря с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей личности (2012)
Штангей С. В. - Использование геоинформационных технологий в телекоммуникации (2012)
Сидор П. О. - Проблемы и пути преодоления препятствий передачи сообщений средствами охранно-пожарной сигнализации (2012)
Фразе-Фразенко О. О. - Компенсація крайових шумових спотворень на цифровому зображенні (2012)
Приміський В. П. - Сучасні засоби інструментального контролю (газоаналізатори і газоаналітичні системи) відпрацьованих газів автомобілів, Івасенко В. М., Корнієнко Д. Г., Ватаву А. В., Жужа А. В. (2012)
Лазько І. В. - Управління невідповідностями в системі управління якістю проектів (2012)
Жернова П. Е. - Класифікація технологій поліграфічного захисту з урахуванням технологічних рядів, Бизюк А. В. (2012)
Козыренко В. П. - Класифікація технологій поліграфічного захисту з урахуванням технологічних рядів, Дьячкова О. В. (2012)
Чибісов Ю. В. - Вибір раціональних варіантів пропуску поїздопотоку по паралельних залізничних лініях за економічним критерієм (2012)
Палант Д. О. - Необхідність застосування системи глобального позиціювання транспортної логістики в Україні (2012)
Капустина Е. В. - Особенности получения тетрамеркурметана из различных органических субстратов, Бутенко Э. О., Капустин А. Е. (2012)
Реутський В. В. - Вплив кавітації на процес рідинофазного окиснення етилбензолу, Старчевський В. Л. (2012)
Гликин М. А. - Применение технологии аэрозольного нанокатализа к процессу паровой конверсии углевродородов С3-С4, Кудрявцев С. А., Махммод С. М. (2012)
Гнатів З. Я. - Одержання темних нафтополімерних смол каталітичною співполімеризацією важкої смоли піролізу з фракцією С9 продуктів піролізу дизельного палива, Никулишин І. Є., Піх З. Г., Рипка А. М., Ворончак Т.О. (2012)
Межиброцький В. П. - Технологія отримання порошкового N, N′- дитіодиморфоліну, Старчевський В. Л., Олійник Л. П. (2012)
Федоренко О. Ю. - Технологічні аспекти отримання щільноспеченої кераміки в умовах енергоощадної термообробки, Чиркіна М. А., Шаповалова Ю. Є. (2012)
Одарченко Д. М. - Використання кріоскопічних характеристик для ідентифікації культивованих грибів, Бабіч А. О., Одарченко М. С., Штих С. В. (2012)
Погожих М. І. - Дослідження оптичних властивостей плазм з м`яса птиці та гідробіонтів, Одарченко Д. М., Гасай Є. Л., Карпенко З. П. (2012)
Одарченко Д. М. - Виробництво нового виду овочевого морозива "Заморожений лід", Сподар К. В., Михайлик В. І., Сесь А. М. (2012)
Пожидаев В. Ф. - Кинетика процесса обезвоживания сыпучих материалов, Прядко Н. С., Грачёв О. В. (2012)
Карвацький А. Я. - Зниження концентрації со в процесі випалу графітових заготовок, Шилович І. Л., Крутоус Л. В., Кутузов С. В. (2012)
Кобринович Ю. О. - Построение структурно-разностных моделей высокоскоростных тепловых процессов с осциллирующим теплообменом (2012)
Мамедов Б. Ш. - Применение уравнения Эйлера для вывода формул тяги, полетного (тягового) КПД воздушно-реактивных двигателей по внешним параметрам газового потока при Vп ≥ 0 (2013)
Попов С. Н. - Анализ влияния химического состава жаропрочных сталей и температурного градиента на прочность сварных соединений (2013)
Коваль О. С. - Исследование структур чугуна, модифицированного Si-Ba (2013)
Котляр А. В. - Моделирование процесса шлифования валков прокатных станов на вальцешлифовальных станках, Любимый Ю. Н. (2013)
Святуха А. А. - Собираемость соединений с натягом при тепловой сборке с использованием покрытий, Плахотникова И. Б. (2013)
Ванюшкин А. С. - Модель формирования портфелей инвестиционных проектов (2013)
Бондарєв С. І. - Удосконалення процесу транспортування молока та організація його переробки, Сарана В. В., Свердюк Б. А. (2013)
Себко В. В. - Повышение точности измерений температурных параметров контролируемой пробы пищевого красителя за счёт реализации многопараметрового метода измерительного контроля, Литвинова Ю. Л., Ляшенко К. И. (2013)
Кісельов Є. М. - Побудова системи віддаленого моніторингу передінфарктних станів (2013)
Нефьодов Л. І. - Алгоритм оцінки економічної ефективності впровадження інфармаційної технології у торговельну огранізацію, Маркозов Д. О., Ільге І. Г., Беспалий В. О. (2013)
Батракова А. Г. - Математическая модель обработки и интерпретации данных подповерхностногозондирования дорожных одежд (2013)
Рапин В. В. - Влияние аргументной фазовой обратной связи на характеристики автоколебательной системы (2013)
Шуляков В. М. - Аналіз використання методу субтрактивної кластерізації при створені нечітких регуляторів електрогідравлічних слідкуючих приводів автомобілів (2013)
Бельчева А. В. - Модель оценки качества пространственных данных для ГИС-приложений (2013)
Гаєвська В. О. - Управління інформаційними, матеріальними і фінансовими потоками в системах постачання населенню нефасованої питної води, Шур В. А., Кабиш А. Ю. (2013)
Поляков Е. А. - Требования к нормированию динамических характеристик средств измерений для обеспечения качественного восстановления входных сигналов (2013)
Кудрявцева М. С. - Модель организационной структуры управления проектной деятельностью электроэнергетического предприятия (2013)
Данильченко А. О. - Модифікація генетичного алгоритму для вирішення задачі про паросполучення зі зникаючими дугами (2013)
Ноздрачова К. Л. - Визначення "мертвої зони" при ультразвуковому контролі виробів циліндричної форми (2013)
Гринь С. А. - Использование установки кипящего слоя для сушки повареной соли, Филенко О. Н., Якибчук В. В. (2013)
Хижняк О. С. - Біотехнологічні аспекти отримання комплексного препарату, який містить різні штампи пробіотичних культур, Краснопольський Ю. М. (2013)
Литвиненко О. А. - Фракціонування пальмової олії з використанням детергентів (2013)
Хитрова И. В. - Выбор катализаторов для обезвреживания многокомпонентных углеводородных смесей, Гарбуз Ю. М., Новожилова Т. Б. (2013)
Демидов И. Н. - Использование жирных кислот соапстока для получения бутиловых эфиров жирных кислот, Муниршавкат Садик, Гранкина К. В. (2013)
Грицаенко И. В. - Альтернативные виды топлив на основе растительных масел, Федоренко И. А. (2013)
Бєлінська А. П. - Стабілізація поліненасичених жирних кислот і каротину в функціональних продуктах харчування, Кричковська Л. В., Жирнова С. В., Петров С. О. (2013)
Рой В. Ф. - Проблеми використання бактерицидних індукційних ламп, Рой Ю. В. (2013)
Червоный И. Ф. - Процесс водородного восстановления трихлорсилана, Реков Ю. В., Головко О. П. (2013)
Русанов М. Г. - Актуальні проблеми підвищення безпеки життєдіяльності студентської молоді у процесі фізичного виховання, Ремзі І. В. (2013)
Слесаренко А. П. - Математическое моделирование сопряженного теплообмена в системе "массив-полость", Венгеров И. Р. (2013)
Кшановський І. П. - Критерій скінченності - типу аналітичних в проколеній площині функцій (2013)
Яловенко С. Н. - Чёрный предел. Часть 10.1 продолжение теории относительности (2013)
Кузнєцова І. В. - Методологія виробництва стевії (Stevia rebaudiana) як сировини гарантованої якості (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 48: Авиаконструктор Андрей Туполев и его свершения в самолетостроении (2019)
Маляр В. С. - Метод розрахунку механічних характеристик асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором, Маляр А. В., Андреїшин А. С. (2019)
Петрушин В. C. - Исследование динамических характеристик асинхронных двигателей в электроприводах с согласующими трансформатором и редуктором, Плоткин Ю. Р., Еноктаев Р. Н., Прокопенко Н. С. (2019)
Kuznetsov B. I. - Improving of electromechanical stabilization systems accuracy, Nikitina T. B., Bovdui I. V., Kobilyanskiy B. B. (2019)
Гальченко В. Я. - Побудова RBF-метамоделей структур збудження рухомого концентричного вихрострумового перетворювача, Трембовецька Р. В., Тичков В. В. (2019)
Баранов М. И. - Расчетно-экспериментальное определение критических сечений электрических проводов и кабелей в цепях устройств высоковольтной сильноточной импульсной техники (2019)
Bourzami A. - On-line voltage stability evaluation using neuro-fuzzy inference system and Moth-Flame optimization algorithm, Amroune M., Bouktir T. (2019)
Кирик В. В. - Обґрунтування оптимального місця підключення джерела розосередженого генерування та значення його потужності, Богомолова О. С. (2019)
Ягуп В. Г. - Исследование режимов полной компенсации реактивной мощности в трехфазной системе электроснабжения, Ягуп Е. В. (2019)
Шумилов Ю. Н. - Исследование взрывобезопасности полимерных ограничителей перенапряжений 3,3 кВ постоянного тока для тяговой сети железнодорожного транспорта, Бондаренко В. И. (2019)
Буткевич Олександр Федотович (до 70-річчя з дня народження) (2019)
Данько Володимир Григорович (до 85-річчя з дня народження) (2019)
Сосков Анатолий Георгиевич (к 80-летию со дня рождения) (2019)
Єгоров Б. В. - Технологія виробництва білково-вітамінної добавки біотехнологічним методом, Кананихіна О. М., Турпурова Т. М. (2018)
Єгоров Б. В. - Технологічна ефективність удосконалення технології гранулювання комбікормів, Батієвська Н. О. (2018)
Поварова Н. М. - Розвиток системи простежуваності у м'ясній промисловості, Мельник Л. А. (2018)
Жигунов Д. О. - Коригування пшеничного борошна із незадовільними хлібопекарськими властивостями, Волошенко О. С., Хоренжий Н. В. (2018)
Макаринська А. В. - Теоретичні основи фізіології годівлі молодняка сільськогосподарської птиці, Ворона Н. В. (2018)
Левицький А. П. - Обгрунтування доцільності використання борошна з вичавок винограду при виробництві комбікормової продукції, Лапінська А. П., Ходаков І. В., Хоренжий Н. В. (2018)
Безусов А. Т. - Щодо питання про утворення біогенних амінів в харчових продуктах, Манолі Т. А., Нікітчіна Т. І., Баришева Я. О. (2018)
Шульга О. С. - Дослідження теплофізичних характеристик формувального розчину біодеградабельного їстівного покриття/плівки, Іванов С. О., Листопад В. В., Мазуренко О. Г. (2018)
Бужилов М. Г. - Оцінка фракцій висівок пшениці як об’єктів біотехнологічної переробки, Капрельянц Л. В., Пожіткова Л. Г. (2018)
Тележенко Л. М. - Дослідження способів вилучення фітокомпонентів з буряку, Бурдо А. К., Чебан М. М. (2018)
Пономарьова Л. М. - Визначення сумарного вмісту фенольних сполук в екстракті з листя Ginkgo biloba L., Ярощук Р. А., Коваленко І. М., Гузь О. І. (2018)
Азарова Н.Г. - Інноваційні технології проти йододефіциту, Шлапак Г.В. (2018)
Палвашова Г. І. - Використання прийомів біотехнології для підвищення виходу соку з капусти білоголової, Нікітчіна Т. І. (2018)
Юрковська В. В. - Вплив різних умов зберігання на якість зерна проса, Овсянникова Л. К., Євдокимова Г. Й., Валевська Л. О., Соколовська О. Г. (2018)
Kalmykova I. S. - The automatic control of wine quality attributes (2018)
Кушніренко Н. М. - Теоретичні аспекти та обгрунтування сучасного способу стерилізації рибних консервів, Паламарчук Г. С., Лисюк В. М. (2018)
Бабков А. В. - Дослідження агротехнологічних характеристик зерна окремих гібридів кукурудзи, Желобкова М. В. (2018)
Станкевич Г. М. - Порівняльні характеристики різних способів відмивання клейковини, Борта А. В., Пенаки А. А. (2018)
Бандура В. М. - Апарати для сушіння рослинної сировини електромагнітним полем, Яровий І. І., Маренченко О. І., Пилипенко Є.О. (2018)
Пазюк В. М. - Дослідження тепломасобмінних процесів сушіння насіння овочевих культур (2018)
Иванова Л. А. - Оценивание влияния активов пищевого предприятия на экономическую безопасность, Малых В. П., Шофул И. И. (2018)
Іванова Л. О. - Алгоритми вартісного оцінювання інтелектуальної промислової власностї, Малих В. П., Сагач Л. Н. (2018)
Мамедов Б. Ш. - Краткий анализ состояния теории и проектирования воздушно-реактивных двигателей на современном этапе (2013)
Попов С. М. - Дослідження впливу титану на зносостійкість вуглецевохромистих сплавів при ударно-абразивному зношуванні (2013)
Васильченко Т. А. - Экспериментальные исследования планетарного привода кривошипных прессов (2013)
Мороз В. І. - Формалізоване описання конструкції кузовів сучасних залізничних напіввагонів, Фомін О. В., Братченко О. В., Фомін В. В. (2013)
Ноздрачова К. Л. - Особливості ультразвукового контролю протяжних виробів (2013)
Кроль О. С. - Моделирование шпиндельного узла обрабатывающего центра, Бурлаков Е. И. (2013)
Ванюшкин А. С. - Доказательства действенности показателей диверсификации портфеля инвестиционных проектов (2013)
Ревенчук І. А. - Математичні моделі геометричних перетворювань при візуалізації 3D об'єктів (2013)
Баляр В. Б. - Суб'єктивно-статистична оцінка технічної якості роботи системи DVB-T2 на рівні транспортного потоку (2013)
Левыкин И. В. - Моделирование процесса выбора СУС для разработки удалённой информационной аналитической издательской системы, Хорошевский А. И. (2013)
Копп В. Я. - Автоматизация процессов управления сложными системами в нештатных ситуациях на базе моделей сетей Петри, Качур С. А. (2013)
Бельчева А. В. - Модель минимизации временных затрат реализации ГИС-проекта с учетом полноты информационного обеспечения, Манакова Н. О. (2013)
Корчинский В. В. - Модель шумового сигнала для передачи конфиденциальной информации (2013)
Гаєвська В. О. - Управління проектами будівництва об'єктів виробництва питної води з підземних джерел, Шур В. А., Кабиш А. Ю. (2013)
Лошаков В. А. - Адаптивная пространственная обработка сигналов в системах LTE С MIMO, Лихограй В. Г., Ал-Джанаби Хуссам Дхеа, Нух Таха Насиф (2013)
Іовенко О. В. - Програмний комплекс "автоекзаменатор "Охорона праці". Задачі, які вирішує комплекс в навчальному процесі, Кот Т. М., Малишев В. В., Кошуков О. В., Перлій В. М. (2013)
Василенко Ю. А. - Анализ вероятностных характеристик при комбинированном многостанционном доступе, Хуссейн Я. Т. (2013)
Федякіна З. П. - Купажування олій з оптимізованим жирнокислотним складом, Матвєєва Т. В., Шаповалова І. Є., Петік І. П. (2013)
Кузнецова Л. Н. - Получение низкоплавкой фракции пальмового масла, Папченко В. Ю., Демидов И. Н. (2013)
Свідло К. В. - Визначення потенційних ризиків технології хлібців "томатних" геродієтичного призначення, Липова Ю. Ю. (2013)
Березуцкий В. В. - Разработка проточного активатора воды, Березуцкая Н. Л., Халиль В. В. (2013)
Штамбург В. В. - Гетерофазный синтез триалкилортоформиатов в присутствии полиэтиленгликоля-9 (2013)
Кіщенко В. А. - Визначення сквалену - унікального фітостериту ліпідів методом газорідинної хроматографії, Левчук І. В., Осейко М. І., Голубець О. В., Литвиненко О. А. (2013)
Мойсейко Ю. В. - Піроущільнення пористих композитів за низької температури (2013)
Кириченко А. Г. - Макрокинетические закономерности термокаталитического распада углеродсодержащих газов на металлах подгруппы железа. Часть 1 (2013)
Рудяк Ю. А. - Визначення абсолютних значень та величин співвідношення оптико-механічних констант прозорих діелектриків, Ткаченко Г. І., Грибков О. В., Шостак Д. І. (2013)
Тиньянова І. І. - Моделювання гідродинамічних характеристик лопатевих систем радіально-осьової гідротурбіни (2013)
Дунев А. А. - Алгоритм работы программного пакета MAXWELL 3D, применяемого для численного анализа магнитного поля в двигателе с катящимся ротором (2013)
Педченко А. Ю. - Математичне моделювання фізичних полів у викочастотному індукційному плазмотроні (2013)
Белянин Р. В. - Анализ влияния способа изготовления медной катанки на характеристики медной проволоки (2013)
Лісяний М. І. - Особливості експресії FcγIII-рецептора на лімфоцитах та нейтрофілах крові хворих на пухлини головного мозку, Гнедкова І. О., Разуменко В. Д., Лісяний О. М., Бєльська Л. М. (2018)
Хоменко В. І. - Роль трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в лікуванні гострої променевої хвороби (2018)
Коваль Г. Д. - Вплив лактобактерій на ендометріозні вогнища в експериментальній моделі ендометріозу, Бойко Н. В., Кирик В. М., Луценко Т. М., Устименко А. М., Клименко П. П., Щубелка Х. М. (2018)
Сатурская А. С. - Динамика показателей гуморального иммунитета на этапах развития экспериментального диффузного кардиосклероза в зависимости от индивидуальной резистентности организма к гипоксии, Усинский Р. С., Сатурская У. В., Левчук Р. Д. (2018)
Грушко В. В. - Результати використання адеметіоніну і його віддалені ефекти на показники функціональної активності імунних клітин у спортсменів високої професійної майстерності і у хворих на хронічний гепатит С (2018)
Мойсеєнко В. О. - Імунологічні та нутріціологічні аспекти кардіології: фокус на трансфер фактор кардіо (2018)
Пам'яті Олени Анатоліївни Будрейко (2019)
Зелінська Н. Б. - Дитяча ендокринологія в Україні у 2018 році, Руденко Н. Г., Глоба Є. В., Шевченко І. Ю., Кавецька Ю. С. (2019)
Солнцева А. В. - Проблема инсулинорезистентности у детей с сахарным диабетом 1 типа. Часть 1, Волкова Н. В. (2019)
Зелінська Н. Б. - Гендерна самоідентифікація і внутрішньосімейні відносини дітей з порушенням розвитку статі, Шевченко І. Ю., Анопрієнко О. В., Глоба Є. В., Гамідова О. І. (2019)
Кашкалда Д. А. - Особенности взаимоотношений показателей оксидативного стресса и липидного обмена у мальчиков­подростков при гипоандрогении, Будрейко Е. А., Косовцова А. В. (2019)
Пархоменко Л. К. - Печінкові прояви метаболічного синдрому у хлопців з гіпоандрогенією, Страшок Л. А., Турчина С. І., Косовцова Г. В., Кашкалда Д. А., Завеля Е. М., Ісакова М. Ю., Єщенко А. В. (2019)
Дудник В. М. - Предиктори розвитку метаболічного синдрому в педіатричній практиці, Андрікевич І. І., Хромих А. В., Хромих К. В. (2019)
Турчина С. І. - Особливості функціонального стану системи СТГ—ІРФ­1 у хлопців із різним перебігом пубертатного періоду та дифузним нетоксичним зобом (2019)
Спринчук Н. А. - Оптимізація лікування дітей пубертатного періоду із синдромом біологічно неактивного гормона росту (2019)
Солнцева А. В. - Диагностический поиск причин развития первичной надпочечниковой недостаточности у детей, Волкова Н. В. (2019)
Зелінська Н. Б. - Вроджена гіперплазія надниркових залоз внаслідок дефіциту 21­гідроксилази. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства .Частина 2 (2019)
До відома авторів (2019)
Троян С. - Велика війна 1914–1918 рр.: нова міжнародна система і Вестфальський світопорядок (2019)
Теміров Ю. - Версальський порядок: столітня тінь гетерогенності (2019)
Фісанов В. - Ліберальний міжнародний порядок: "реалії" втілення тa концептуальне бачення (2019)
Мицик Л. - Еволюція глобального лідерства США в сучасній системі міжнародних відносин (2019)
Богінська І. - Проблеми сучасного світового порядку / безладу в російському офіційному дискурсі (2019)
Магда Є. - Фактор міжнародного іміджу в гібридній війні (2019)
Швед В. - Сучасна геополітика Близького Сходу у контексті змін світового порядку (2019)
Прихненко М. - Ідея "об’єднаної Європи" в сучасних реаліях функціонування європейського проекту, Бабій Д. (2019)
Каліщук О. - Концепт Центральної Європи: історична ретроспектива та політична перспектива (2019)
Паніна І. - Проблема концептуалізації регіону Центрально-Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах (2019)
Городня Н. - Принцип національного самовизначення у формуванні нового світового порядку після Великої війни (2019)
Орлова Т. - Феномен імперіалізму в історичному аспекті (2019)
Глібіщук М. - Позиція В. Вільсона щодо імперій у роки Великої війни, П’ятничук Т. (2019)
Тодоров І. - Тріанонський договір: сучасні рефлексії (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського