Білоусов О. М. - Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємств у регіонах на зовнішньому та внутрішньому ринку, Імшеницька І. Г., Єфремов А. М. (2017)
Жуйков Г. Є. - Регіональні особливості функціонування та розвитку українського сільгоспмашинобудування, Лепьохіна О. В. (2017)
Самайчук С. І. - Тенденції розвитку сільського господарства Херсонської області, Сілецька Н. В. (2017)
Прохорчук С. В. - Інноваційний маркетинг як запорука успіху сучасного бізнесу (2017)
Бунін А. О. - Концепція банківського маркетингу (2017)
Дацюк М. О. - Колізії у правових засадах встановлення та скасування податків в Україні (2017)
Бондар Ю. Ю. - Проблеми при розгляді судами податкових спорів управління (2017)
Лугінін О. Є. - Моделювання з управління ризиками проектів в умовах економічної кризи (2017)
Steinke D. - Modern quality management system (2017)
Манойленко М. В. - Створення нових об'єднаних територіальних громад як основа розвитку депресивних територій України (2017)
Штайке - Аналіз принципів та показників управління персоналом організації в системі менеджменту якості, Білоусова С. В. (2017)
Gudz M. W. - Harmonizacja regionalnego rynku siły roboczej z ogólnoeuropejską polityką zatrudnienia (2017)
Головина Н. А. - Державне регулювання розвитку індустрії дитячого харчування (2017)
Тарахтєй М. А. - Економічний стан держави як функція суспільної свідомості (2017)
Береговий А. А. - Дотримання інформаційних прав і свобод українських громадян (2017)
Норкина О. Н. - Развитие управленческого потенциала персонала предприятий морской отрасли (2017)
Дикий О. В. - Зовнішньоекономічна діяльність України: порівняльний аналіз (2017)
Найденов А. М. - Современное состояние и основные тенденции развития туризма в Республике Беларусь (2017)
Trócsányi A. - An interpretation attempt of Hungarian small towns’ shrinking in a post-socialist transformation context, Pirisi G., Máté E. (2018)
Munasinghe H. - Ecological paradigm of cities in post-Brundtland era: challenges of conserving historic urban landscapes as living cities (2018)
Niemets L. - Transformation of the agrarian sphere of Ukraine: approaches to study, Lohvynova M., Kandyba Yu., Klyuchko L., Kraynukov O. (2018)
Niemets K. - Regional settlement system as a basis for the formation of growth poles (case of Kharkiv region), Kravchenko K., Mazurova A., Sehida K., Lurie A. (2018)
Голіков А. - Використання теорії центральних місць з метою вдосконалення адміністративно-територіального устрою Харківської області, Черномаз П. (2018)
Shiyan D. - Spatial organization of tourist attraction network of Kryvorizhzhia, Kazakova T., Sonko S. (2018)
Zavarika G. - Transformation of tourism of the Eastern Ukraine in the context of a conflict (2018)
Karpiuk Z. - Tourist-recreational opportunities of the Rokytne district of the Rivne region, Khmeliovskyi Yu, Pavlushenko M., Kacharovskyi R. (2018)
Yaroshevych M. - Eastern European gas hub in European gas hubs system (2018)
Козак І. - Зміни у культурному ландшафті ґміни Солина, Козак Г. (2018)
Ювілей професора Людмили Нємець (2018)
Правила оформлення та подання статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Зайцев О. В. - Особиста та суспільна характеристики вченого і проблема ставлення до розвитку та використання його винаходів та теорій, Захаркіна Л. С. (2017)
Борецька Н. П. - Соціальна економіка як фактор регіонального розвитку: світовий досвід (2017)
Власова К. В. - Інноваційні кластери – основа розвитку національної економіки (2017)
Жуйков Г. Є. - Проблеми і особливості маркетингової діяльності у виноградарсько-виноробному виробництві України, Імшеницька І. Г. (2017)
Кушнір Т. М. - Функціональний підхід до розуміння маркетингу (2017)
Орленко О. В. - Економічні передумови розвитку ринку гастрономічних послуг та нові ресторанні тренди, Жуйков Г. Є. (2017)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Особливості соціально-економічного розвитку України в процесі глобалізації (2017)
Обозна В. В. - Методичні аспекти оцінки ефективності управління збутовою діяльністю на сільськогосподарських підприємствах (2017)
Салун М. М. - Аналіз динаміки розвитку теоретичного вивчення конкурентоспроможності підприємства, Паляничка Є. М. (2017)
Сигида Л. О. - Оцінювання ефективності ланцюгів поставок: методичний аспект, Сигида Н. О. (2017)
Станкевич І. В. - Кваліметричний підхід до оцінювання якості діяльності освітньої організації методом Парето (2017)
Старинець О. Г. - Побудова системи превентивного антикризового управління в телекомунікаційних підприємствах (2017)
Нещадим Л. М. - Інноваційні методи економічного аналізу діяльності туристичних підприємств в Україні, Тимчук С. В. (2017)
Петренко Н. О. - Інноваційні орієнтири стратегічного розвитку аграрного сектору України (2017)
Приходченко Т. А. - Селективна регіональна політика: сутність, види, принципи, інструменти (2017)
Морозова О. С. - Державне управління земельними ресурсами у сфері регіонального розвитку, Морозов О. В., Бабушкіна Р. О. (2017)
Нижеголенко К. С. - Теоретичний підхід до збалансування соціо-еколого-економічного розвитку сільського регіону (2017)
Смутчак З. В. - Трудова міграція та її вплив на демографічний потенціал України (2017)
Піддубна В. Г. - Маркетинг банківських інновацій у забезпеченні фінансової стійкості банків України (2017)
Ковбаса Т. А. - Сутність та види звітності підприємств лісового господарства (2017)
Петруняк Л. Д. - Віталітетна структура та онтогенетичні індекси ценопопуляцій Allium ursinum L. (Alliceae) у лісових фітоценозах на Прикарпатті (2017)
Паренюк О. Ю. - Підходи до in silico аналізу метрик різноманіття мікробіому забруднених радіонуклідами ґрунтів, Сімутін І. О., Самофалова Д. О. , Рубан Ю. В., Іллєнко В. В., Нестерова Н. Г., Гудков І. М. (2017)
Щербак В. І. - Особливості фітопланктону водойм міських лісопаркових зон, Кравцова О. В. (2017)
Козійчук Е. Ш. - Особливості розвитку фітомікробентосу прісноводних водойм Кілійської дельти Дунаю (2017)
Новицький В. П. - Удосконалення організаційно-методичних засад моніторингу мисливської фауни польових угідь, Міняйло А. А., Маєвський К. В. (2017)
Кабар А. М. - Участь деревних інвазійних видів рослин у формуванні насаджень паркової зони міста Дніпро, Мартинова Н. В., Лихолат Ю. В., Хромих Н. А., Григорюк І. П., Серга О. І., Приседський Ю. Г., Алексєєва А. А. (2017)
Курта Х. М. - Ідентифікація алельних варіантів мікросателітної ДНК веслоноса (Polyodon spathula), Малишева О. О., Грішин Б. О., Гетя А. А., Шинкаренко Л. М., Спиридонов В. Г. (2017)
Колесніченко О. В. - Використання нанопрепаратів у вирішенні проблем збереження зелених насаджень урболандшафтів, Лещенко О. Ю., Кирилюк В. І., Грисюк С. М., Ліханов А. Ф., Wolski K. P., Ziemianska M. (2017)
Романько М. Є. - Рівень показників імунної реактивності у крові щурів за умов одноразового внутрішньошлункового введення суміші наночастинок металів (Ag, Fe, Cu, двоокис Mn) (2017)
Копилов Є. П. - Вплив Trichoderma viride 017 на мікоценоз кореневої зони рослин огірків, Цехмістер Г. В. (2017)
Макаренко Н. А. - Удосконалення системи екологічного моніторингу сільських територій, що знаходяться у зоні впливу полігонів твердих побутових відходів, Будак О. О. (2017)
Мєлюхіна Г. В. - Сукупна сезонна динаміка щільності міжвидових природних популяцій біорізноманіття корисних комах-ентомофагів та їх шкідливих комах-господарів злакових попелиць (Homoptera, Aphididae) протягом всієї вегетації пшениці озимої у Лісостепу України (2017)
Кисельов Д. О. - Вплив препарату aminobrix на накопичення сухих речовин у плодах яблуні, Гриник І. В. (2017)
Давиденко А. Ю. - Кондиціювання бульб картоплі як елемент технології стабілізації їх якості (2017)
Кучерук М. Д. - Санітарно-гігієнічні умови утримання птиці за органічного вирощування як чинник продуктивності, Засєкін Д. А., Димко Р. О., Щербина О. А. (2017)
Дудин Р. Б. - Паркові насадження м. Хмельницького: сучасний стан та шляхи оптимізації, Багацька О. М., Левусь Т. М., Вакулик І. І. (2017)
Олексійченко Н. О. - Покомпонентний підхід дослідження естетики ландшафту, Гатальська Н. В. (2017)
Голубєва Т. А. - Вплив проензиму на перетравність поживних речовин перепелами за різних рівнів сухої пивної дробини у комбікормах, Махно К. І. (2017)
Отченашко В. В. - Ріст телят - молочників за додаткового введення метіоніну і лізину у замінник незбираного молока, Бучковська К. Д. (2017)
Есаулов А. О. - Підвищення ефективності тренування осіб, що навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, Коваленко С. Д., Андрієвський А. П. (2017)
Арнаута Н. В. - Застосування елементів кореляційного аналізу для дослідження зв’язку між змінами кількості калію і натрію в консервованій крові при зберіганні, Арнаута О. В., Михайлюк М. М. (2017)
Yampolsky A. L. - Totally geodesic vector fields on pseudo-Riemannian manifolds (2011)
Рыжий В. С. - Метод итерации касательных для некоторого семейства диофантовых уравнений, Николенко И. Г. (2011)
Гордевский В. Д. - Взаимодействие смерчевых потоков в модели Бриана-Пиддака, Гукалов А. А. (2011)
Макаров А. А. - Задача Коши для экспоненциально-корректных псевдодифференциальных операторов, Левкин Д. А. (2011)
Бебия М. О. - Решение задачи синтеза для одной неуправляемой по первому приближению системы (2011)
Коробов Валерий Иванович (к семидесятилетию со дня рождения) (2011)
Логвиненко Владимир Николаевич (некролог) (2011)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2011)
Петричук Ю. В. - Aспекти відтворення Hericium coralloides (Scop.) Pers. методом re-situ на території Національного природного парку "Гуцульщина", Пасайлюк М. В., Сухомлин М. М. (2017)
Волощук Н. М. - Контамінація та ушкодження мікроміцетами зерна та кормів, Токова В. М., Пупій О. В., Ушкалов В. О., Данчук В. В. (2017)
Суходольська Н. П. - Класифікація різних видів питного молока та молока-сировини з використанням ультразвукового аналізу та хемометричних інструментів, Іщенко В. М., Кочубей-Литвиненко О. В., Iщенкo М. В., Панчук Т. К. (2017)
Пічура В. І. - Геомоделювання зональної небезпеки забруднення біогенними речовинами поверхневих вод у транскордонному басейні Дніпра (2017)
Савчук М. В. - Oцінка впливу Nb-вмісних нанокомпозитів на мікроорганізми, Кацев А. М., Стародуб М. Ф. (2017)
Чебанова Ю. В. - Огляд досліджень ландшафтів Запорізької області (2017)
Ратошнюк В. І. - Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову та насіннєву продуктивність люпину вузьколистого (2017)
Паламарчук А. О. - Фітосанітарний стан основних сільськогосподарських культур органічного виробництва України в умовах змін клімату, Рубежняк І. Г., Гавей І. В., Чайка В. М. (2017)
Мєлюхіна Г. В. - Багаторічна динаміка щільності стану розвитку міжвидових популяцій злакових попелиць (Homoptera, Aphididae) упродовж вегетації пшениці озимої в умовах Лісостепу України (2017)
Maluyk M. O. - Effect of mesenchymal stem cells in reparative osteogenesis in animals, Kulida M. A., Serdyukov A. S., Bogoslavets A. V. (2017)
Лесняк Ю. І. - Ефективність застосування інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда для переносу генетичної інформації в японського перепела (сoturnix japonika), Калакайло Л. І., Спиридонов В. Г., Мідик С. В. (2017)
Міщенко А. С. - Визначення температури зарядів артилерійських боєприпасів на основі наближеного вирішення рівняння теплопровідності (2017)
Сморцова Т. И. - Отображение линейных систем второго порядка с двумерным управлением (2012)
Гордевський В. Д. - Швидко релаксуючi розв’язки рiвняння Больцмана для газу з пружних куль, Сисоєва Ю. А. (2012)
Сохин A. C. - Идентификация системы с распределенными параметрами, описываемой управлением переноса нейтронов с неизотопным нестационарным интегралом столкновений (2012)
Сыровацкий В. Н. - Функциональные модели коммутативных систем операторов близких к унитарным (2012)
Олейник Е. В. - Решение нелинейных уравнений специального вида (2012)
Успенский Б. В. - Нелинейные нормальные формы вынужденных колебаний кусочно-линейных систем, Аврамов К. В. (2012)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2012)
Волощук О. М. - Скринінгові дослідження антибактеріальної дії нових похідних оксіамінів (2017)
Чорнобров О. В. - Дія регуляторів росту на регенераційну здатність експлантатів рослин Quercus robur L. in vitro (2017)
Максін В. І. - Метрологічні аспекти в закономірностях розпаду радіоізотопів хімічних елементів, Стандритчук О. З. (2017)
Стародубцев В. М. - Зміни земельного покриву в дельті річки Єшіль-ірмак, Рудченко Л. М. (2017)
Okhremchuk І. - Modelling of climate change mitigation policies on national scale (2017)
Івченко В. М. - Особливості розповсюдження пилку амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) (2017)
Сеник І. І. - Вплив способів сівби на продуктивність бобово-злакових агрофітоценозів (2017)
Цюк А. А. - Эффективность агроландшафта под влиянием адаптивной системы земледелия, Кирилюк В. И., Ющенко Л. П. (2017)
Оменюк В. Я. - Інтегрований хімічний захист кукурудзи від фузаріозу початків в умовах Правобережного Лісостепу України, Антоненко О. Ф. (2017)
Yakubchak O. M. - Microstructure of canned beef meat, Khomich V. T., Usenko S. I., Khomumenko V. I., Ignatovskaya M. B., Karpulenko M. S. (2017)
Отченашко В. В. - Ріст телят - молочників за додаткового введення метіоніну і лізину у замінник незбираного молока, Бучковська К. Д. (2017)
Угнівенко А. М. - Морфологічні ознаки вимені корів абердин-ангуської породи (2017)
Шаталов О. Є. - Математичне моделювання геометрії місцевості, Дудар Є. Є., Васильєв А. Ю. (2017)
Журба О. М. - Становлення валютно-курсової політики в умовах перманентної зміни економічних умов в Україні (2017)
Квасній З. В. - Розвиток сервісної економіки як прояв деіндустріалізації, Волошанська А. В. (2017)
Широкова І. С. - Зміна економічної системи світу в рамках проекту "один пояс – один шлях", Лободзинська Т. П. (2017)
Головина Н. А. - Стан та перспективи розвитку молочних продуктів для дитячого харчування в Україні та світі (2017)
Гордей О. Д. - Інституційний розвиток антикорупційної системи в Україні, Яросіченко П. В. (2017)
Задорожна Л. М. - Ситуаційний менеджмент в системі стратегічного і тактичного управління діяльністю підприємства (2017)
Володін С. А. - Теоретичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу розвитку рисівництва, Морозов Р. В., Чекамова О. І., Морозова О. С. (2017)
Носирєв О. О. - Вектори розвитку державної промислової політики в контексті національних інтересів України (2017)
Орлов В. В. - Таксономічний аналіз ефективності виробництва насіння зернових культур високих генерацій в Україні (2017)
Бозуленко О. Я. - Теоретичні та методологічні підходи до визначення асортименту, Шкабара Т. Л. (2017)
Бондаренко В. О. - Управління загрозами економічної безпеки підприємств, Тулуб О. М. (2017)
Завідна Л. Д. - Стратегічний аналіз та його роль в системі управління підприємством (2017)
Кучмєєв О. О. - Формування концепції забезпечення економічної безпеки підприємств оптової торгівлі (2017)
Маліновська М. В. - Особливості формування економічної безпеки підприємства, Назаренко С. А. (2017)
Морозова О. С. - Інвестиційна привабливість туристичного бізнесу південного регіону України, Морозов О. В., Морозов Р. В., Бабушкіна Р. О. (2017)
Нижеголенко К. С. - Аналіз сучасного економічного стану аграрного підприємства Херсонського регіону (2017)
Нижник О. В. - Структурні елементи системи управління конкурентним потенціалом підприємства в ризик-сeредовищі функціонування (2017)
Павлов В. В. - Умови і особливості інноваційно-орієнтованого розвитку економіки України (2017)
Бірбіренко С. С. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства у сучасних ринкових умовах, Папач Т. С. (2017)
Сиваш Ю. М. - Методичний підхід до оцінки креативності працівників на інноваційному підприємстві як складова управління створенням інновацій (2017)
Старинець О. Г. - Антикризова гнучкість телекомунікаційних підприємств: сутність та оцінка (2017)
Трішкіна Н. І. - Особливості виробничо-торговельного ланцюга в умовах ринкової економіки (2017)
Янковська К. С. - Економіко-математична модель системи енергозабезпечення молочної ферми з метановою конверсією екскрементів тварин (2017)
Борецька Н. П. - Збалансована соціально-економічна система регіону: критерії і показники (2017)
Прохорчук С. В. - Методологічні підходи до оцінки рівня розвитку інфраструктури регіону (2017)
Сімків Л. Є. - Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіону, Потьомкіна Н. Ю. (2017)
Винниченко Н. В. - Проблеми забезпечення транспарентності бюджетного процесу в Україні (2017)
Зайцев О. В. - Концепція досягнення позитивного результату в процесі санації державних підприємств, Нікітін Д. В. (2017)
Коваленко В. В. - Координація грошово-кредитної та фіскальної політики та їх вплив на економічне зростання в Україні, Коренєва О. Г. (2017)
Машко А. І. - Фінансові ресурси: теоретичний дискурс (2017)
Наливайко Д. В. - Оцінка ризику під час страхування майна (2017)
Перчук О. В. - Забезпечення доступу до якісної дошкільної, загальної та професійної освіти (2017)
Юдіна С. В. - Економічні рівні податкового менеджменту, Сілін Р. С. (2017)
Атамас П. Й. - Проблеми відшкодування завданих збитків за наслідками інвентаризації, Шамрай Д. А. (2017)
Люш В. О. - Обґрунтування цінової політики підприємства, Михайленко О. В. (2017)
Письменна М. С. - Оцінка критеріїв визначення переможця закупівлі (2017)
Жерліцин Д. М. - Модель фінансової логістики в системі управління морським торговельним портом, Мандра В. В. (2017)
Нємкова О. А. - Методи попередження XSS-атак на урядових навчальних ресурсах, Смолинець Ю. А. (2017)
Рак Ю. А. - Конкуренція як чинник виробництва консалтингових послуг (2017)
Буняк О. І. - Матрикальна різноякісність зерен сортів голозерного вівса та її значення для насінництва (2017)
Васько Н. І. - Варіабельність продуктивності та її структурних елементів у сортів ячменю ярого, Солонечний П. М., Козаченко М. Р., Наумов О. Г., Важеніна О. Є., Солонечна О. В., Зимогляд О. В. (2017)
Вологдіна Г. Б. - Історія створення та характеристика сорту пшениці м’якої озимої Господиня миронівська, Кочмарський В. С., Гуменюк О. В., Замліла Н. П. (2017)
Волощук О. П. - Сорт як фактор ефективного виробництва насіння тритикале озимого в зоні Західного Лісостепу, Ковальчук О. І. (2017)
Дубовик Н. С. - Довжина головного колоса у гібридів F1 Triticum aestivum L., створених за участі носіїв пшенично-житніх транслокацій, Гуменюк О. В., Кириленко В. В. (2017)
Демидов О. А. - Залучення генетичного пулу споріднених видів та родів злаків для розширення спадкового різноманіття селекційного матеріалу пшениці, Колюча Г. С., Бордюг А. М. (2017)
Пикало С. В. - Солестійкість рослин R1 тритикале, отриманих шляхом клітинної селекції (2017)
Хоменко Л. О. - Вплив низьких температур на процеси мітозу та мейозу за визначення морозо-зимостійкості пшениці м’якої озимої (T. aestivum L.) в накільченому насінні, Лялько І. І. (2017)
Близнюк Р. М. - Урожайність сортів пшениці м’якої ярої у різних екологічних зонах вирощування, Березовський Д. Ю., Демидов О. А., Хоменко С. О. (2017)
Вінюков О. О. - Вплив абіотичних факторів на формування якості зерна пшениці озимої в умовах Донецької області, Коноваленко Л. І., Бондарева О. Б., Василенко Т. Ф. (2017)
Волощук С. І. - Екологічна оцінка перспективних ліній тритикале озимого, Харченко М. В. (2017)
Демидов О. А. - Вплив екологічних умов та попередників на врожайність, посівні якості і врожайні властивості насіння пшениці озимої, Сіроштан А. А., Кавунець В. П., Дергачов О. Л., Ільченко Л. І., Заболотний В. І. (2017)
Ковалишина Г. М. - Особливості розвитку хвороб пшениці озимої залежно від погодних умов, Дмитренко Ю. М., Муха Т. І., Мурашко Л. А., Волощук С. І. (2017)
Правдзіва І. В. - Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 4. Технологічні показники якості борошна і тіста, Василенко Н. В., Замліла Н. П., Вологдіна Г. Б., Колючий В. Т. (2017)
Ратошнюк В .І. - Ефективність використання борошняних сумішей з пшениці озимої м’якої та люпину вузьколистого безалкалоїдного в технології випікання хліба, Присяжнюк Л. М. (2017)
Сахненко В. В. - Ефективність ресурсоощадних прийомів щодо контролю комплексу фітофагів на пшениці озимій у Лісостепу України за новітніх систем землеробства, Сахненко Д. В. (2017)
Судденко В. Ю. - Урожайність сортів пшениці м’якої ярої залежно від основних елементів технології вирощування, Лісковський С. Ф., Кавунець В. П. (2017)
Демидов О. А. - Селекціонер і педагог Іван Максимович Єремеєв та його Українка 0246, Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П. (2017)
Кирилюк О. - Роль сакрального у культурних трансформаціях репродуктивної функції людини (2018)
Тихомірова Ф. - Трансформація сакрального простору європейського міста (2018)
Ушакова К. - Десакрализация языка как тренд современной культуры, Ушакова Ю. (2018)
Санников С. - Инструментальная интерпретация крещения как благодатного средства в баптистской традиции (2018)
Попов В. - Доктрина "християнського світогляду" в сучасному неокальвінізмі (2018)
Хуссейн Р. А. - Питання практичної філософії в трактаті Абу Бакра Ар-Разі "Духовна медицина": соціально-етичний аспект (2018)
Кашуба М. - Раціональна душа та її властивості в українській філософії ХVII ст. (2018)
Зиневич А. - Существование и бытие в философии Г. Марселя (2018)
Sobolevskaya E. - The destiny of language in the condition of exile (approaches to the problem) (2018)
Барановская О. - Символизм сакрального образа: особенности и возможности формального анализа (2018)
Колесник О. - Шекспір та сакральна географія Британії (2018)
Королькова О. - "Речь мертвого Христа с вершины мироздания о том, что Бога нет" Жан Поля: художественный опыт обращения к вере (2018)
Ковалева Н. - Сакральное и мусическое: от мистерии к опере, Левченко В. (2018)
Райхерт К. - Постмодернистская теология супергеройского кинокомикса "Бэтмен против Супермена: на заре Лиги с праведливости" Зака Снайдера (2018)
Інґарден Р. - Про філософські дослідження Едит Штайн (переклад з польської Інни Савинської) (2018)
Галчева Т. - " ... он был таким проникновенным, тонким историком". Письма Н. Л. Гурфинкель о П. М. Бицилли, Голубович И. (2018)
Бондар А. - Чергова зустріч українців з Нацуме Сосекі (Нацуме Сосекі "Десять ночей снів" Харків: Фоліо, 2017. – 216 с.) (2018)
Зеля Г. В. - Створення штучного інфекційного фону для визначення стійкості селекційного матеріалу картоплі до раку - Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pеrc, Олійник Т. М., Зеля А. Г., Кирик М. М. (2017)
Лакуста О. Н. - CNP-стехиометрия трансграничных рек – Днестра, Прута и Сирета – на выходе из Украины, Руденко С. С. (2017)
Хрокало Н. А. - Бактерицидні компоненти гігієнічних і косметичних засобів, Черниш І. В., Єфімова В. Г. (2017)
Качановська Л. О. - Агроекологічна оцінка ґрунтів Черкаської області, Павлюк С. Д. (2017)
Трохимчук Т. Ю. - Розроблення та адаптація до умов масштабного виробництва імуноферментної тест-системи підвищеної чутливості для ранньої діагностики ВІЛ-інфекції, Ганова Л. О., Сердюк В. Г., Співак М. Я. (2017)
Новицький В. П. - Особливості біотопічного розподілу зайця сірого (Lepus europaeus L.) в агроландшафтах Лісостепу України, Міняйло А. А., Маєвський К. В. (2017)
Риженко Н. О. - Принципи фітотоксикологічної класифікації металів та рослин в умовах природних екосистем (2017)
Romanko M. - Intensity of lipid oxidation and oxidativemodification of proteins in blood of rats under the conditions of chronic influence of mixture of nano particlesof metals and their macro-disperse analogue (2017)
Лихацький П. Г. - Ендогенна інтоксикація та запальні процеси в оганізмі щурів, уражених натрію нітритом та тютюновим димом, Фіра Л. С. (2017)
Бунчак О. М. - Адаптивна технологія вирощування гречки з умістом в зерні CR+3 на фоні застосування органічних добрив, виготовлених за новітніми технологіями (2017)
Улянич О. І. - Урожайність селери черешкової залежно від площі живлення і густоти рослин у Правобережному Лісостепу України, Діденко І. А. (2017)
Марковська О. Є. - Економічна та енергетична ефективність агротехнологій за різних систем основного обробітку ґрунту та удобрення в сівозміні на зрошенні Півдня України (2017)
Гудзенко В. М. - Діалельний аналіз продуктивного кущіння у сучасних сортів ячменю ярого (2017)
Макух Я. П. - Особливості захисту насаджень міскантусу від бур'янів (2017)
Tkachenko M. A. - Formation of structural-aggregate composition and water-physical properties of gray forest soil depending on mineral fertilizers and long-term effect of lime, Peliukhovskiy S. G. (2017)
Шелепов В. В. - Історична довідка розвитку селекції пшениці, Бачкала О. В., Жемойда В. Л. (2017)
Дмитренко Ю. М. - Результати аналізу колекційних зразків і гібридів F1 пшениці озимої за стійкістю проти збудника бурої іржі (2017)
Щербакова Ю. В. - Оцінка стійкості сортів пшениці м’якої проти основних збудників хвороб (2017)
Мельник С. І. - Підвищення ефективності внесення органічних добрив, Новічков О. В., Полупан В. М., Левенко М. Г. (2017)
Давиденко А. Ю. - Вплив тривалості зберігання на біохімічний склад бульб картоплі різних груп стиглості (2017)
Теслюк А. А. - Сучасний стан свинарства в Херсонській області (2017)
Захаренко М. О. - Фракційний склад білків плазми крові лактуючих корів, Волощук В. М., Хоценко А. В. (2017)
Засуха Л. В. - Самогодівниця для поросят-cисунів (2017)
Омельян А. М. - Використання поживних речовин у організмі перепелів за різного співвідношення аргініну до лізину у комбікормах, Позняковський Ю. В., Махно К. І. (2017)
Давиденко Н. Г. - Результати лікування неплідних самок собак (2017)
Арнаута Н. В. - Побудова математичної моделі зміни кількості еритроцитів в консервованій крові тварин при зберіганні, Арнаута О. В., Михайлюк М. М. (2017)
Паньків В. Р. - Аналіз процесу транспортування матеріалу комбінованим гвинтовим транспортером (2017)
Гентош І. Д. - Вплив обробки насіння ячменю ярого хімічними засобами на розвиток кореневих гнилей, Кирик М. М., Гентош Д. Т. (2017)
Дмитрук Ю. Г. - Чагарникова рослинність цілинно-степових біотопів південно- та cередньо-cтепової підзон Тилігуло-Бузького межиріччя (2017)
Пічура В. І. - Грунтово-кліматичний та екологічний потенціал території транскордонного басейну Дніпра (2017)
Гебрин-Байди Л. В. - Розробка нелінійної математичної моделі для оцінювання ефективності використання земель ландшафтних зон Закарпаття (2017)
Solomiychuk M. - Characteristics for the organic farming elements usage during the soybean growing, Kyryk M., Panimarchuk O. (2017)
Дем’янюк О. С. - Особливості формування мікробіоценозу ґрунту в зоні промислового бройлерного виробництва, Тертична О. В., Симочко Л. Ю., Свалявчук Л. І. (2017)
Ушкалов В. О. - Глобальні інтеграційні та комунікаційні засади боротьби з антибіотикорезистентністю мікроорганізмів, Данчук В. В. (2017)
Вус Н. О. - Селекційна цінність зразків нуту за посухостійкістю в умовах Східного Лісостепу України, Кобизєва Л. Н., Безугла О. М. (2017)
Шакo Є. М. - Видoвий склад ентомокомплексу агрoценoзу люпину, Федоренко В. П. (2017)
Рябовол Л. О. - Створення стійких до гербіциду євро-лайтнінг відновлювачів фертильності кондитерського соняшнику за використання іноземних гібридів, Ракул І. О. (2017)
Дмитришак М. Я. - Урожайність ячменю ярого залежно від застосування стимуляторів росту, Філь Т. П. (2017)
Димитров В. Г. - Оцінка стабільності та пластичності основних господарсько-цінних ознак середньоранніх сортів сої (2017)
Коковіхін С. В. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи залежно від способів поливу та захисту рослин в умовах Півдня України, Біляєва І. М. (2017)
Кондратенко С. І. - Оцінка стійкості ліній перцю солодкого (Capsicum annuum L.) до фузаріозного в’янення на рівні культури in vitro та in vivo, Гарт О. Ю., Черненко О. В. (2017)
Гамаюнова В. В. - Вплив біологічних препаратів та вологоутримуючих аграрних гідрогелей на продуктивність та азотофіксуючу здатність сортів гороху, Туз М. С. (2017)
Коваленко О. М. - Динаміка родючості чорнозему типового малогумусного залежно від системи удобрення огірка посівного (2017)
Ратошнюк В. І. - Доцільність використання продуктів переробки безалкалоїдного люпину для підвищення харчової і біологічної цінності хлібобулочних виробів (2017)
Lutsenko M. - The impact of new space-planning decisions easy-to-assemble facilities for the maintenance and productivity of young cattle, Lastovska I., Donchenko T., Kosior L., Pirova L., Arias Inostroza R. A. (2017)
Волощук В. М. - Порівняння збереженості поросят та інтенсивності їх росту у період дорощування при різних способах подачі та видалення повітря, Герасимчук В. М. (2017)
Недосєков В. В. - Система фінансування протиепізоотичних заходів та забезпечення епізоотичного благополуччя України, Жуковський М. О. (2017)
Якубчак О. М. - Вплив гамма-ГХЦГ на жирову та м’язову тканини курчат-бройлерів, Почтаренко П. П., Таран Т. В., Білокінь Р. М. (2017)
Якубчак О. М. - Зміни біологічної цінності м’яса курчат-бройлерів під впливом гамма-ГХЦГ, Почтаренко П. П., Таран Т. В., Бойко В. В. (2017)
Цвіліховський В. І. - Критерії вибору методу дослідження, Томчук В. А. (2017)
Kulida M. - Causes of pathological changes in the dogs’ and cats’ uterus, Provalova O., Malyuk M. (2017)
Зібцева О. В. - Динаміка площ зелених насаджень у населених пунктах України (2017)
Гатальська Н. В. - Меморіальні парки воєнної тематики в культурно-історичному, рекреаційному та ідеологічному контексті (на прикладі м. Києва) (2017)
Сторожук І. М. - Експериментальні дослідження процесу роботи шнекового конвеєра гичкозбирального модуля (2017)
Вішован Ю. Ю. - Дослідження на вміст Staphylococcus spp. молока від хворих на субклінічний мастит корів (2017)
Яковенко О. В. - Геохімія важких металів у грунтових відкладеннях зони впливу підприємств кольорової металургії (2017)
Риженко Н. О. - Фітотоксикологічна оцінка вмісту металів у рослинах природних екосистем (на прикладі зелених паркових зон), Чернега Т. О., Тимошенко М. М. (2017)
Качановська Л. О. - Агроекологічна оцінка грунтів адміністративних районів Херсонської області, Кондакова М. А. (2017)
Штакал В. М. - Економічна та енергетична оцінка ефективності вирощування лучних трав на осушених торфовищах лісостепу (2017)
Куц О. В. - Ефективність мікробних препаратів в технології вирощування помідора (2017)
Іваніна В. В. - Продуктивність буряків цукрових за традиційних та альтернативних систем удобрення, Павук І. А., Мазур Г. М. (2017)
Мельник С. І. - Підвищення ефективності внесення органічних добрив, Новічков О. В., Полупан В. М., Левенко М. Г. (2017)
М’ялковський Р. О. - Фотосинтетична діяльність рослин картоплі залежно від технологічних прийомів вирощування (2017)
Сичов М. Ю. - Показники забою перепелів за використання комбікормів з різними джерелами метіоніну, Позняковський Ю. В., Голубєв М. І., Махно К. І., Голубєва Т. А., Щербина А. М. (2017)
Chepiha A. M. - Monitoring of eggs productivity of the Shaoxing breed ducks of different age, Kostenko S. O., Korol P. V., Konoval O. M., Lu L., Bu Х., Huang L., Huang X., Li L. (2017)
Козир В.С. - Порівняльна оцінка худоби заводських типів української м'ясної породи, Соловйов М. І. (2017)
Жуковський М. О. - Система мотивації персоналу ветеринарної аптеки (2017)
Mandygra S. S. - Validation of а RT-qPCR assay for differential diagnosis of african and classical swine fever, Muzykina L. M., Ishchenko L. M., Kovalenko G. A., Halka I. V., Spyrydonov V. G., Sytiuk M. P., Melnychuk S. D., Nychyk S. A. (2017)
Арнаута Н. В. - Математичне моделювання електролітного балансу в консервованій крові тварин за зберігання, Арнаута О. В. (2017)
Kupchyk L. A. - Microporous carbonate catalysts from lignocellular waste processing sorgo (bagasse), Kotynska L. Y., Sych N. V., Grigorenko N. A. (2017)
Бордюженко О. М. - Розрахунок складів фібробетонів за критерієм мінімальної вартості, Дворкін Л. Й., Ковальчук Т. В. (2018)
Дворкин Л. Й. - Композиционные вяжущие с использованием пыли клинкерообжигательных печей, Житковский В. В. (2018)
Дворкін Л. Й. - Ефективність полікарбоксилатних суперпластифікаторів в золовмісних бетонах, Марчук В. В., Тунчик А. О., Гадайчук Д.Р. (2018)
Дворкін Л. Й. - Комплексна активізація малоклінкерного шлакопортландцементу, Степасюк Ю. О., Семчишин Д. С. (2018)
Ковалик І. В. - Розрахунок складів поризованих будівельних сумішей на прикладі піногіпсу, Безусяк О. В., Мельник Д. О. (2018)
Кравченко С. А. - Основні деформативні властивості керамзитобетонів, Постернак О. О. (2018)
Кровяков С. О. - Рецептурно-технологічні методи підвищення довговічності бетонів на легких заповнювачах для тонкостінних гідротехнічних і транспортних споруд, Мішутін А. В. (2018)
Шишкіна О. О. - Вплив реакційного порошку на міцність порошкового бетону, Шишкін О. О. (2018)
Бабич Є. М. - Основні положення розрахунку захисних фортифікаційних споруд, Кочкарьов Д. В., Філіпчук С. В. (2018)
Гомон С. С. - Методика експериментальних досліджень модифікованої силором деревини з стимуляцією просочення ультразвуком за роботи на стиск вздож волокон (2018)
Гомон С. С. - Розрахунок косозігнутих дерев’яних балок з використанням деформаційної моделі, Гомон П. С., Павлюк А. П. (2018)
Гомон С. С. - Експериментально-статистичні дослідження січного модуля пружності деревини залежно від тривалості її насичення водою, Поліщук М. В. (2018)
Зінчук М. С. - Уточнений метод розрахунку міцності нормальних перерізів згинальних залізобетонних елементів, що зазнають впливу підвищених температур за дії малоциклових навантаже (2018)
Карпюк В. М. - Cовершенствование деформационной модели расчета изгибаемых внецентренно растянутых железобетонных балок, Петров Н. Н., Целикова А. С. (2018)
Клюка О. М. - Розрахунок міцності просторових перерізів попередньо напружених залізобетонних елементів таврового профілю з одиночним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі (2018)
Коробко О. О. - Підвищення стійкості будівельних виробів при малоцикловій утомі бетону, Вировой В. М., Уразманова Н. Ф., Непомнящий О. М. (2018)
Масюк Г. Х. - Особливості побудови діаграми "момент-кривизна" нерозрізних згинальних елементів за дії малоциклових знакозмінних навантажень, Ющук О. В., Масюк В. Г., Федюк М. А. (2018)
Мельник І. В. - Техніко-економічна ефективність монолітних залізобетонних перекриттів з вставками, Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Партута В. П. (2018)
Павліков А. М. - Розрахунок міцності на косе згинання залізобетонних елементів таврового профілю за спрощеною деформаційною моделлю, Гарькава О. В., Бариляк Б. А., Приходько Ю. О. (2018)
Панчук Ю. М. - Деформування дрібнозернистого та крупнозернистого бетонів за малоциклових навантажень середнього та високого рівнів (2018)
Панчук Ю. М. - Методика дослідженнь та робота згинальних залізобетонних елементів зі змішаним армуванням за малоциклових навантаженнь високих рівнів (2018)
Романюк В. В. - Вузлова жорсткість болтових з'єднань елементів металевих конструкцій, Супрунюк В. В. (2018)
Семенюк С. Д. - Статический анализ плиты на упругом основании при моделировании в ПК "ЛИРА" и при расчете вариационно-разностным методом, Козунова О. В., Кумашов Р. В. (2018)
Семенюк С. Д. - Учет малоциклового нагружения при поверочном расчете плиты пустотного настила, усиленной набетонкой, Москалькова Ю. Г. (2018)
Філіпчук С. В. - Експериментальні дослідження опору захисних стін фортифікаційних споруд динамічним впливам (2018)
Чорнолоз В. С. - Ефективні металеві конструкції виробничих будівель з використанням перфорованих двотаврів змінної жорсткості та одинарних профілів, Налепа О. І. (2018)
Bilokurov P. S. - Finite element analysis simulation of assembly using ANSYS (2018)
Гук Я. С. - Методика обчислення максимальної глибини промерзання ґрунту і середньої висоти снігового покриву в гірських районах Львівської області та на прилеглій території Польщі за спрощеними формулами, Томашко М. М., Василина В. І. (2018)
Дворник А. М. - Чисельне моделювання споруд огородженнякотлованів, Безсалова С. П. (2018)
Дорофєєв В. С. - Підвищення сейсмостійкості громадських будівель старої забудови, Пушкар Н. В. (2018)
Dohojda. M. - Wybrane zagadnienia budynków głęboko posadowionych w dużych aglomeracjach miejskich, Witkowska – Dobrev. J., Osiński. P. (2018)
Дяченко Є. В. - Використання методу підйому перекриттів для зведення будівель із збірно-монолітним каркасом системи ""КУБ"" та споріднених систем, Дрижирук Ю. В., Щербінін Л. Г. (2018)
Ігнатов С. В. - Досвід закріплення зсувного схилу і рішення містобудівних завдань (2018)
Ковальчук В. А. - Впровадження сучасних споруд для очистки стічних вод підприємств харчової промисловості (2018)
Павліков А. М. - Безконсольно-безкапітельно-безбалкові каркаси в будівництві котеджів, Пінчук Н. М., Гарькава О. В. (2018)
Трач Р. В. - Переваги застосування концепції інформаційного моделювання в будівництві (2018)
Трач В. М. - Використання 3D методики до розрахунку на стійкість товстих анізотропних оболонок під дією кручення, Подворний А. В. (2018)
Трач В.М. - Стійкість нетонких анізотропних конічних оболонок під дією осьового стиску, Хоружий М. М. (2018)
Chalecki M. - Drgania własne prętów wspornikowych o kształcie pełnych i drążonych brył obrotowych, Jaworski J., Szlachetka O., Bagdasaryan V. (2018)
Szlachetka O. - Analiza teoretyczna i doświadczalna rozkładu temperatury w wielowarstwowej strukturze, Bagdasaryan V., Wągrowska M., Dohojda M. (2018)
Шумінський В. Д. - Оцінка стійкості схилу на стадії проектування адміністративно-громадського комплексу по вул. І. Мазепи, 1 в м. Києві, Степанчук С. В., Слободянік І. Ю., Степанчук Н. В., Костецька С. М. (2018)
Borіsyuk А. P. - Strengthening and calculation analysis of bending reinforced concrete elevents, Ziatіuk Y. Y., Lysyuk M. O., Yevtushenko V. S. (2018)
Бурченя С. П. - Порівняння несучої здатності та деформативності комплексних легкобетонних елементів, посилених та непосилених композитною арматурою, Фамуляк Ю. Є. (2018)
Dohojda. M. - Wybrane zagadnienia analizy uszkodzeń wielkopowieszchniowych obiektów budowlanych, Witkowska – Dobrev. J. (2018)
Караван В. В. - Аварійний стан 9-ти поверхового житлового будинку у м. Винники Львівської області, Борисюк О. П. (2018)
Клименко Є. В. - Забезпечення просторової стійкості при реконструкції житлових будинків минулих років забудови, Гілодо О. Ю., Арсірій А. М. (2018)
Клименко Є. В. - Підвищення інвестиційної привабливості будівель шляхом впровадження оптимальної стратегії експлуатації, Фроліна К. Л. (2018)
Лободанов М. М. - Аналіз основних методів дослідження впливу пошкоджень на несучу здатність в залізобетонних елементах, Вегера П. І., Бліхарський З. Я. (2018)
Рябенко О. А. - Обстеження технічного стану греблі Мигіївської ГЕС на р. Південний Буг, Сунічук С. В., Алексієвець В. І., Іванюк А. М., Алексієвець І. І. (2018)
Титаренко Р. Ю. - Методика оцінки надійності залізобетонних балок, підсилених залізобетонною обоймою, Хміль Р. Є. (2018)
Чеканович М. Г. - Підсилення залізобетонних балок зовнішньою стрижнево – котковою системою, Журахівський В. П., Чеканович О. М. (2018)
Чеканович М. Г. - Навантаження і деформації залізобетонних балок, підсилених гнучкою зовнішньою арматурою, Романенко С. М., Андрієвська Я. П. (2018)
Чеканович М. Г. - Система зовнішнього підсилення залізобетонних згинальних елементів і моделювання її роботи, Романенко С. М., Андрієвська Я. П. (2018)
Шевченко О. В. - Сучасні методи підсилення сталезалізобетонних колон при реконструкції будівель та споруд (2018)
Вихідні дані (2018)
Андрієнко В. М. - Методика статистичного аналізу економічних часових рядів, Семенов А. С. (2018)
Артем’єва О. О. - Банківське кредитування АПК: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Біленко Ю. І. - Формування капіталу, прямі іноземні інвестиції та економічне зростання української економіки (2018)
Бодрецький М. В. - Пріоритетність методів управління в різних умовах (2018)
Бондар Ю. А. - Комерційна діяльність туристичних підприємств в умовах глобалізації, Чепляка К. О. (2018)
Бублик М. І. - Досвід формування стратегій розвитку закладів вищої освіти в умовах глобалізації, Жук Л. В., Дрималовська Х. В. (2018)
Вакуленко В. Л. - Особливості впливу державної політики на розвиток аграрного сектору економіки (2018)
Гайдаржийська О. М. - Порядок формування і використання прибутку підприємства в бухгалтерському обліку, Бондаренко О. М., Івченко М. Ю. (2018)
Гайдаржийська О. М. - Відображення інформації про виплати працівникам у звітності підприємства, Степанюк А. О. (2018)
Гегедош К. В. - Теорія маркетингу в транскордонному економічному співробітництві (2018)
Гірняк Л. І. - Формування культури та якості обслуговування у готельно-ресторанних підприємствах, Сопіга В. Б. (2018)
Головчак Г. В. - Облік трансакційних витрат на ринку житлово-комунальних послуг, Юрченко О. Б. (2018)
Гребеник К. В. - Аналіз виконання доходів зведеного бюджету України (2018)
Дем’яненко Т. І. - Напрями стратегії розвитку системи мотивації, Єршова А. В. (2018)
Державська А. В. - Сучасний стан галузі машинобудування та тенденції її розвитку, Круш П. В. (2018)
Драчук Ю. З. - Сучасні тренди підвищення якості кадрового потенціалу вугледобувної галузі, Сав’юк Л. О. (2018)
Ерфан Є. А. - АПК України в порівняльному вимірі країн з різними рівнями соціально-економічного розвитку в контексті дії ЗВТ, Сабов А. С. (2018)
Замроз М. В. - Державна підтримка підвищення міжнародної конкурентоспроможності харчової промисловості (2018)
Ільїна М. В. - Просторова диференціація об’єднаних територіальних громад на прикладі Житомирської області, Шпильова Ю. Б. (2018)
Кіріс С. П. - Становлення та розвиток конкурентного ринку житлово-комунальних послуг та маркетингу житлово-комунальних послуг в Україні (2018)
Кобилянська А. В. - Міжнародна економічна інтеграція Одеської області в контексті програм транскордонного співробітництва ЄС (2018)
Король М. М. - Аналіз діяльності транснаціональних банків в умовах глобалізації та транснаціоналізації світової економіки, Носа А. М. (2018)
Кривоконь О. Г. - Місце вітчизняного авіабудування в сегменті світового ринку транспортних літаків, Кривоконь М. О. (2018)
Кузьома В. В. - Особливості використання ресурсного потенціалу сільських територій: регіональний аспект, Павлюк С. І., Волинська О. Л. (2018)
Лабунська С. В. - Роль управлінського обліку в управлінні підприємством за слабкими сигналами, Собакар М. В. (2018)
Лаврук В. В. - Основні напрями підвищення продуктивності земель в агроформуваннях різних форм власності Чернівецької області (2018)
Король М. М. - Теоретичні основи формування та управління золотовалютними резервами, Лапа І. В. (2018)
Лапчук Б. Ю. - Міжнародні резерви і неофіційна доларизація в Україні та Польщі: порівняльний аналіз, Грицишин А. Т. (2018)
Лохман Н. В. - Аутентифікація понятійно-категоріального апарату системи інноваційного потенціалу (2018)
Манорик Г. О. - Аналіз зарубіжного досвіду управління логістичним забезпеченням електронної комерції підприємств (2018)
Вихідні дані (2018)
Мантур-Чубата О. С. - Особливості творчої праці у дослідницькій діяльності, Гиренко В. О., Ільніцька А. І. (2018)
Мантур-Чубата О. С. - Особливості наукового дослідження у сучасному світі, Дубілей Ю. А., Міхалець А. В. (2018)
Маркіна І. А. - Аналіз стану та передумов розвитку підприємств зернопереробної галузі України, Аксюк Я. А. (2018)
Маркіна І. А. - Прийняття управлінських рішень на м’ясопереробних підприємствах із ризиковою стійкістю: концептуальний підхід, Большакова Є. Л. (2018)
Маркіна І. А. - Розвиток торгівлі в Україні: діагностика стану, тенденції та перспективи, Вороніна В. Л. (2018)
Міщук Є. В. - Сучасні підходи до визначення сутності економічної безпеки підприємства (2018)
М’ячин В. Г. - Сучасні методи та моделі функціонування страхового ринку, Яворська О. Б. (2018)
Назарова І. Я. - Етапи та алгоритм використання інформаційних технологій в обліку (2018)
Настевич О. П. - Формування маркетингу відносин як ключового елементу діяльності фермерських господарств України (2018)
Падій І. О. - Економічний зміст і функціональні завдання резервів та забезпечень на підприємстві (2018)
Панченко В. А. - Місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств (2018)
Пелех О. Б. - Структурні зрушення в економіці України (2000–2017 рр.) (2018)
Письменна У. Є. - Енергетична політика як управління глобальними енергетичними трансформаціями в Україні та світі (2018)
Ромат Є. В. - Моделювання репутації підприємства засобами маркетингу, Кашпур А. О., Романченко Т. В. (2018)
Рудаченко О. О. - Теоретичні основи дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств житлово-комунального господарства, Єсіна В. О. (2018)
Самусевич Я. В. - Зарубіжні практики оцінювання обсягів виведення капіталу: методологічний аспект, Височина А. В. (2018)
Сидор І. П. - Моніторинг планування видатків місцевих бюджетів: ключові аспекти вдосконалення (2018)
Сороківська З. К. - Вплив репутаційного ризику банку на роздрібний банківський бізнес (2018)
Тарасюк М. В. - Доходи бюджету в системі соціально-економічного розвитку України, Сироветник О. С. (2018)
Тесак О. В. - Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку (2018)
Ткачук О. В. - Ендаумент як форма фінансування вищої освіти (2018)
Томашук І. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в сільськогосподарських підприємствах (2018)
Цалан М. І. - Оцінка розвитку лісових господарств Закарпатської області (2018)
Чучка І. М. - Єврорегіональне транскордонне співробітництво у Закарпатті: досвід та перспективи (2018)
Шевченко А. В. - Основні фази формування корпоративної культури підприємств авіаційного транспорту, Трухан А. А. (2018)
Шевченко А. В. - Маркетингове управління та інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємств агропромислового комплексу, Кобізєв А. А., Левковська Т. А. (2018)
Шедяков В. Е. - Использование регионального своеобразия в комплексе конкурентных преимуществ (2018)
Шейко І. А. - Оцінка поточного стану та перспектив розвитку глобалізаційних процесів в Україні, Петрова Р. В. (2018)
Щербак А. М. - Використання інформаційних процесів в управлінні промисловим підприємством (2018)
Яковець Т. А. - Розробка моделі оптимізації витрат будівництва та експлуатації ресурсозберігаючих споруд з урахуванням факторів впливу (2018)
Вихідні дані (2018)
Боярчук О. Р. - Співпраця пацієнтських організацій та лікарських асоціацій у наданні допомоги дітям з рідкісною патологією, Глушко К. Т., Кошманюк М. В., Кінаш М. І. (2018)
Запорожан С. Й. - Осучаснення консультативно-лікарської допомоги дітям на первинному рівні, Воронцова Т. О., Волянська Л. А., Крицький І. О., Синицька В. О., Бурбела Е. І. (2018)
Запорожан С. Й. - Атипова кривошия внаслідок пухлини мозочка, Процайло М. Д. (2018)
Косовська Т. М. - Випадок синдрому Прадера – Віллі в клінічній практиці педіатра, Косовська В. О. (2018)
Бербець А. М. - Мелатонін, прозапальні цитокіни та плацентарна недостатність (2018)
Бойчук А. В. - Аналіз гормональних змін в організмі жінок із фоновими і передраковими процесами шийки матки, Сопель В. В., Бегош Б. М., Худоб'к В. О., Сопель О. В. (2018)
Гладчук І. З. - Аналіз акушерських результатів І та ІІ триместрів вагітності в жінок із різними видами міомектомії та зовнішнім генітальним ендометріо­зом в анамнезі, Железов Д. М., Коссей Т. В. (2018)
Жеребак Н. М. - Характер ранніх гестаційних ускладнень у вагітних із хронічними гастритами, Гнатко О. П., Скурятіна Н. Г. (2018)
Игнатьев А. М. - Факторы риска развития остеопороза у женщин с артериальной гипертензией и ожирением, работающих в неблагоприятных условиях производства, Прутиян Т. Л. (2018)
Іщак О. М. - Вплив апоплексії яєчника на репродуктивне здоров'я жінок, Вдовиченко Ю. П. (2018)
Корнацкая А. Г. - Гистероскопия в диагностике гиперпро­лиферативных процессов эндометрия, Вовк И. Б., Горбань Н. Е., Ракша И. И. (2018)
Маркін Л. Б. - Роль гемодинамічних процесів у змінах матки під час пологів у вагітних із первинною артеріальною гіпотонією, Попович О. І. (2018)
Надашкевич О. Н. - Деякі аспекти комплексного лікування жінок фертильного віку з ектопією шийки матки, асоційованою з папіломавірусною інфекцією, Макагонов І. О., Вергун А. Р., Вергун О. М. (2018)
Поліщук І. П. - Профілактика постоваріоектомічних ускладнень у жінок із метаболічним синдромом (2018)
Продан Т. А. - Особливості кровопостачання ендометрія у пацієнток із безпліддям внаслідок зниженого оваріального резерву (2018)
Сенчук А. Я. - Органо­зберігальна терапія патології матки у хворих з екстрагенітальною патологією, Закордонець Р. М., Чермак І. І. (2018)
Ткаліч В. В. - Лімфангіолейоміоматоз. діагноз та лікування (2018)
Урбанович А. М. - Корелятивні зв'язки між адипокінами та інсуліновою резистентністю в жінок із синдромом полікістознозмінених яєчників та ожирінням, Суслик Г. І. (2018)
Чорненька Г. М. - Поліпозна трансформація ендометрія: особливості діагностики в жінок із непліддям, Кузик Ю. І. (2018)
Шаргородська Є. Б. - Ретроспективний аналіз перебігу вагітності в жінок, що народили дітей із вродженою патологією системи кровообігу, Школьник О. С. (2018)
Яремчук Т. П. - Порушення ангіогенезу плаценти при сифілісі (2018)
Ben Amor Mariam - Obstetric and perinatal outcomes in pregnancy with different severity and time of the manifestation of preeclampsia, Gnatko O. P., Skuriatina N. G. (2018)
Boychuk A. V. - New tendencies in diagnostics and treatment of diseases of the cervix (literature reviev), Shadrina V. S., Chlibovska O. I., Onyskiv B. O., Fedchenko O. O. (2018)
Krupnyk O. M. - Obstetricians' tactics in the delivery by patients with breech position of the foetus affected by the uterine myoma (2018)
Журба І. Є. - Зона вільної торгівлі між Україною та Канадою як трансформаційна форма ефективності взаємовідносин (2017)
Будько О. В. - Концептуальні засади аналітичного забезпечення управління сталим розвитком підприємства (2017)
Ковтун О. М. - Економічні переваги промислового використання стебел льону олійного в Україні, Головенко Т. М., Бартків Л. Г., Шовкомуд О. В. (2017)
Кудлаєнко С. В. - Соціальні аспекти розвитку України та країн ЄС (2017)
Кукса І. М. - Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств з урахуванням теорії технологічних укладів, Терещенко С. І. (2017)
Мазур М. В. - Статистичний аналіз регіональних відмінностей інфляції в Україні, Сіренко К. В. (2017)
Марко М. Я. - Тенденції розвитку малого бізнесу у Львівській області, Цегелик Г. Г., Грипинська Н. В. (2017)
Ніколіна І. І. - Моделювання життєвого циклу ринкової поведінки підприємства задля забезпечення сталого розвитку (2017)
Вешко О. В. - Крос-культурний менеджмент як важлива складова реалізації стратегії розвитку підприємств (2017)
Дуб Б. С. - Проблеми ефективного забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах нових геополітичних викликів (2017)
Колісніченко П. Т. - Особливості, тенденції та альтернативні шляхи підвищення ефективності діяльності МСП України (2017)
Рзаєва Т. Г. - Аналітичні ознаки зростання ризику загроз банкрутства підприємства, Бондар О. В. (2017)
Рзаєв Г. І. - Показники рентабельності як аналітичні ознаки прояву ризику за умов невизначеності, Драгочинська Д. О. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Індикатори оцінки та забезпечення рівня економічної безпеки підприємства відповідно до аналітичних потреб, Пастух О. В. (2017)
Рзаєв Г. І. - Індикатори оцінки ступеня ризику зниження ефективності використання запасів в економічному аналізі, Повстюк Н. Ю. (2017)
Родіонова І. В. - Особливості формування корпоративного управління на підприємствах (2017)
Хмелевський О. В. - Аналіз напрямів моделювання стану та тенденцій розвитку експортоорієнтованих підприємств (2017)
Ющенко Н. Л. - Економіко-математичний інструментарій прийняття рішень в умовах невизначеності та/або ризику (2017)
Брич В. Я. - Нетворкінг: поняття та особливості застосування в управлінні персоналом, Снігур Х. А. (2017)
Кірнос I. O. - Продуктивне старіння: концептуальний підхід (2017)
Рубежанська В. О. - Алгоритм таксономічного аналізу регіональних ринків праці України (2017)
Стаканов Р. Д. - Виклики регіональної міграційної політики (2017)
Булат Г. В. - Методика визначення аудиторського ризику за умов використання інформаційних технологій для ведення обліку і аудиту (2017)
Григор’єва Л. В. - Обліково-аналітичне забезпечення організації туристичної діяльності (2017)
Матюх С. А. - Особливості вибору програм для автоматизації обліку та складання звітності в Україні, Лопатовський В. Г. (2017)
Олійник Л. В. - Аналіз та планування собівартості продукції в системі управління витратами підприємства (2017)
Хмелевська А. В. - Формування алгоритмів ідентифікації необоротних активів в інформаційному забезпеченні управління підприємством, Хмелевський О. В., Семенов К. Л. (2017)
Микитюк В. П. - Оцінювання ефективності інноваційного проекту з позиції інвестиційного аспекту (2017)
Мушеник І. М. - Взаємозв’язки економічної та науково-дослідної підсистем регіональних інноваційних систем (2017)
Орлова-Курилова О. В. - Пріоритети інноваційної політики в контексті сталого соціально-економічного розвитку (2017)
Ременяк Л. В. - Теоретичні підходи до структури управління інвестиційними проектами (2017)
Стадник В. В. - Науково-методичні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємства та його інформаційним забезпеченням, Головчук О. В. (2017)
Черноіванова Г. С. - Сутність організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною складовою підприємства (2017)
Юринець З. В. - Послідовно-паралельний підхід до управління інноваційним потенціалом на всіх рівнях національної економіки, Круглякова В. В., Гнилянська Л. Й. (2017)
Вахлакова В. В. - Оцінювання фінансової складової економічної безпеки підприємства (2017)
Гавловська Н. І. - Вплив інституціонального середовища на економічну безпеку фінансових установ, Рудніченко Є. М. (2017)
Давиденко Н. М. - Діагностика фінансового стану агрохолдингів (2017)
Доценко І. О. - Оцінка ефективності покращення фінансування діяльності підприємств (2017)
Коркуна Н. М. - Застосування механізму когнітивного моделювання до процесу прийняття управлінських рішень в бюджетній системі України (2017)
Ланг С. Р. - Страховий портфель як об’єкт управління в системі ризик-менеджменту страховика (2017)
Ларіонова К. Л. - Формування системи управління проблемними кредитами, Гоменюк І. В. (2017)
Матвійчук Л. О. - Роль та значення страхування в системі управління ризиками фінансово-господарської діяльності підприємства (2017)
Рудь В. Ю. - Виклики часу та проблеми запровадження медичного страхування в Україні, Іжевський П. Г. (2017)
Сидорчук І. П. - Фінансова складова механізму стимулювання розвитку суб’єктів господарювання (2017)
Семенча І. Є. - Особливості управління активами банку в Україні в посткризовий період, Руденко В. І. (2017)
Скрипник Г. О. - Дефіцит державного бюджету та шляхи його подолання (2017)
Стеценко Н. А. - Сучасні аспекти управління золотовалютними резервами, Безвух С. В. (2017)
Форкун І. В. - Міжбюджетні відносини та система бюджетного регулювання в Україні, Гордєєва Т. А. (2017)
Журба І. Є. - Теоретико-методологічні проблеми формування ресурсної стратегії сталого розвитку України в нових умовах господарювання (2017)
Кузик О. В. - Маркетингові комунікації як чинник поінформованості про сектор АПК України (2017)
Негрей М. В. - Компаративний аналіз ефективності рекомендаційних систем в маркетингу, Гнот Т. В. (2017)
Труніна І. М. - Моделювання корпоративного обслуговування просування туристичного товару, Ліхоносова Г. С., Деркач І. Ю. (2017)
Дружиніна В. В. - Статистичний аналіз функціонування суб’єктів регіонального ринку туристичних послуг в Україні на основі кластеризації (2017)
Манталюк О. В. - Математичне моделювання поведінки дуополістів в умовах неповної інформації (2017)
Проскурович О. В. - Моделювання ефективності використання запасів підприємства, Ястремський М. М., Сорока Л. О. (2017)
Тяжкороб І. В. - Оцінка ефективності стратегії розвитку регіону на основі динамічного нормативу соціально-економічних показників (2017)
Васильківський Д. М. - Суть і принципи кооперативних форм підприємницької діяльності, Міракін В. В. (2017)
Костюк О. М. - Застосування методу тріангуляції в оцінці ефективності кластерних об’єднань (2017)
Рзаєва Т. Г. - Оцінка результативності та ефективності діяльності підприємства відповідно до потреб економічного аналізу, Хурхач А. О. (2017)
Родіонова І. В. - Сучасний стан інноваційної діяльності на промислових підприємствах (2017)
Савіна Г. Г. - Вплив організаційної структури на стратегію інноваційної діяльності на підприємствах інфокомунікаційної галузі, Петрашевська А. Д., Бочкарев Д. О., Брєєва Є. М., Гацан В. В. (2017)
Фадєєва І. Г. - Нормативно-правові та методологічні аспекти управління якістю на нафтовидобувних підприємствах, Пиріг А. М. (2017)
Бузецький І. Г. - Складові елементи формування людського потенціалу регіону (2017)
Васильківський Д. М. - Механізм регулювання демографічних процесів в Україні, Лапшин І. М. (2017)
Данилевич Н. С. - Типові помилки при оцінюванні персоналу: аналіз та способи їх уникнення, Білик О. М., Задорожнюк В. М. (2017)
Дудко С. В. - Професійний розвиток персоналу: технології оцінювання та механізм мотивації (2017)
Рзаєв Г. І. - Індикатори оцінки трудового потенціалу за умов інтеграційних процесів відповідно до аналітичних потреб, Кушнір В. В. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Напрями формування показників оцінки фінансової безпеки відповідно до обліково-аналітичних потреб, Грицаюк М. В. (2017)
Соколенко А. С. - Регіональне управління трудовим потенціалом регіону (2017)
Тарасюк А. В. - Грейдування як сучасний метод мотивації банківського персоналу, Чевтаєва І. Д. (2017)
Чернушкіна О. О. - Мотиваційні засади професійного розвитку персоналу підприємства (2017)
Чернушкіна О. О. - Засади та інструменти формування позитивної корпоративної культури на підприємствах України, Царук В. Ю. (2017)
Олейнікова Л. Г. - Конкурентоспроможність податкової системи України, Череп А. В., Тищенко О. С. (2017)
Райко Г. О. - Застосування методів статистичного аналізу для дослідження фінансової безпеки підприємства, Данилець Є. В., Гапонов В. О., Глухова Г. Г. (2017)
Рзаєв Г. І. - Аналітичне обґрунтування напрямів дослідження ресурсного потенціалу, Римарчук Р. В. (2017)
Савіцький А. В. - Теоретичні основи наукових поглядів на проблеми формування та управління прибутком підприємства (2017)
Фесенко В. В. - Використання методу "витрати+" для обґрунтування трансфертної ціни в операціях між пов’язаними сторонами (2017)
Баранюк Ю. Р. - Економічна природа державного фінансового контролю (2017)
Булат Г. В. - Бюджетне фінансування – форма бюджетного механізму, Іжицька К. В. (2017)
Ісаєва О. В. - Шляхи удосконалення управління проблемними кредитами, Примакова О. В. (2017)
Квасницька Р. С. - Етапність процесу управління фінансовими ризиками суб'єктів підприємництва, Антонюк П. П. (2017)
Ларіонова К. Л. - Механізм формування власного капіталу банку, Безвух С. В. (2017)
Олійник А. В. - Визначення тенденцій впливу недіючих кредитів на обсяг власного капіталу банків, Левчук Ю. Л. (2017)
Хрущ Н. А. - Особливості планування та оцінювання грошових потоків підприємств (2017)
Чуняк О. В. - Домінантні напрями фінансової стратегії підприємств (2017)
Дорожкіна Г. М. - Особливості планування системи створення та освоєння нової продукції (2017)
Каткова Т. І. - Вдосконалення зовнішньоекономічних маркетингових стратегій машинобудівного підприємства (2017)
Теребух А. А. - Роль маркетингових комунікацій в діяльності закладів готельного господарства, Ільницька-Гикавчук Г. Я., Макар О. П. (2017)
Богдан Н. М. - Детермінанти узгодження інтересів в регіоні: умови та фактори взаємодії (2017)
Дума Л. В. - Використання аналізу диспропорцій між областями Подільського регіону для комплексної оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів України, Данилюк І. В. (2017)
Климчук А. О. - Моніторинг діяльності закладів ресторанного господарства України, Постова В. В. (2017)
Писаревський І. М. - Туристські ресурси в регіоні як ключовий чинник розвитку туризму, Писарева І. В. (2017)
Сакун Л. М. - Взаємодія органів місцевого та студентського самоврядування, Макаров А. І. (2017)
Теребух А. А. - Сутнісні ознаки та види соціально-економічного розвитку регіону, Кошова Б. Р. (2017)
Тонкошкур М. В. - Основні тенденції функціонування туристичного ринку в регіонах України (2017)
Хорольський В. П. - Енергоефективна економіка підприємств території з техногенним навантаженням, Рябикіна К. Г., Хорольський К. Д., Хорольський Д. В. (2017)
Кривенко Н. В. - Міжнародна економічна інтеграція між країнами, що розвиваються (2017)
Узун В. В. - Економічне співробітництво України та АСЕАН: стан, перспективи розвитку (2017)
Гончар О. І. - Кластеризація як сучасний напрям розвитку торговельного підприємництва в Україні, Подолян І. О. (2017)
Дымченко Е. В. - Методологические основы инжиниринга в жилищно-коммунальном хозяйстве, Василенко С. Л., Кашпур А. Д. (2017)
Новосад І. В. - Теоретико-організаційні основи митної безпеки та її фіскальні аспекти (2017)
Рудніченко Є. М. - Розвиток сільських територій як запорука соціально-економічної безпеки макрорівня, Гавловська Н. І., Рудніченко М. М. (2017)
Череп А. В. - Підвищення ефективності використання тепличного господарства аграрними підприємствами України, калінчук В. В. (2017)
Демідов Б. О. - Основні напрямки застосування технологій, що містять елементи та методи штучного інтелекту, в оборонній сфері, Кучеренко Ю. Ф., Матющенко О. Г. (2018)
Turinskyi O. - Development of a method for analyzing the composition and characteristics of advanced weapons samples for the Air Force of Ukraine (2018)
Звиглянич С. М. - Вибір раціонального варіанту проведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами, Ізюмський М. П., Орлов С. В. (2018)
Kashaev І. - Perspective direction of the development of on-board navigation systems of aircraft for the Armed Forces of Ukraine, Petrov V., Кompaniets О., Kashaev Е., Denysova S. (2018)
Худов Г. В. - Цільова функція методу тематичного сегментування зображень бортових систем оптико-електронного спостереження, Маковейчук О. М., Хижняк І. А., Соломоненко Ю. С., Худов Р. Г. (2018)
Скорик А. Б. - Аналіз особливостей побудови і застосування перспективних систем управління високоточною зброєю. Системи позиціонування, Флоров О. Д., Моргун Є. В., Молчанов Д. В., Гречка О. В., Шепелевич С. М. (2018)
Зюкін В. Ф. - Вимоги до віддалення і висоти розміщення імітаторів активних перешкод при полігонних випробуваннях оглядових РЛС, Климченко В. Й., Кукобко С. В. (2018)
Лещенко С. П. - Вплив ракурсу спостереження повітряних об'єктів на якість їх радіолокаційного розпізнавання (2018)
Radhwan Mohammed Jawad Kadhim - Multiloop tracking distance measuring device of radio-technical tracking system of high-manavable aircrafts (2018)
Атаманський Д. В. - Оцінка впливу активних завад на точність оцінювання параметрів метеоутворень в імпульсних доплерівських метеорологічних радіолокаторах (2018)
Тимочко А. А. - Представление динамических взаимодействующих процессов в пространстве состояний нечеткой раскрашенной сети Петри для верификации программного продукта нечеткой логической системы классификации (2018)
Черток О. А. - Метод формування значень показників ергономічних характеристик перспективного комплексу засобів автоматизації системи управління повітряних сил (2018)
Горбатюк А. П. - Модель прийняття рішення щодо способів дій елементів службово-бойового порядку органів охорони державного кордону в стабілізаційних діях (2018)
Пацек П. - Военные и невоенные аспекты безопасности Польши (2018)
Трембовецький О. Г. - Методика роботи штабу прикордонного загону щодо пошуку і ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника, Гулеватий Д. Ю. (2018)
Калашник-Рибалко М. А. - Результати експериментального дослідження якості приймання сигналів супутникових систем навігації одночастотними приймачами в умовах варіацій космічної погоди, Калашник Г. А. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Бондаренко А. Ф. - Этический персонализм: синтез кросс-культурного и индигенного в психологическом консультировании (2018)
Кочарян А. С. - Протекание процесса в клиент-центрованной психотерапии (2018)
Хомуленко Т. Б. - Психосоматична трансформаційна гра "шлях до філософського каменю" та її ефективність у розвитку тілесного Я, Кузнецов О. І. (2018)
Кочарян О. С. - Особливість структури інфантильного травматичного досвіду у демоблізованих учасників бойових дій в україні з постстресовою психологічною дезадаптацієюї, Барінова Н. В., Харченко А. О. (2018)
Virna Zh. P. - Social self of delinquent juveniles: personality dimension, Koshyrets V. V., Benediuk V. I. (2018)
Grankina-Sazonova N. V. - Trust as a predictor of optimal personality functioning (2018)
Гришко А. А. - Особливості структури батьківської сім'ї дівчат-підлітків, які страждають вторинною олігоменореєю (2018)
Гулий Ю. І. - Особливості взаємозв'язку самооцінки і поведінкової складової "Я-концепції" особистості з аномалією рефракції (на прикладі короткозорості), Научитель О. Д., Долгополова О. В. (2018)
Кочарян Г. С. - Психогенные сексуальные дисфункции у женщин: клинические наблюдения (2018)
Седих К. В. - Типи індивідуального еротичного коду у жінок, Зозуль Т. В. (2018)
Орлов О. О. - Проблеми кількісного виміру економічних процесів (2018)
Алёхин А. Б. - Алгоритм автоматической классификации как инструмент анализа потенциальных функций промышленного предприятия (2018)
Гавловська Н. І. - Теоретичні концепти публічного управління та публічного адміністрування: сутність та відмінності, Рудніченко Є. М. (2018)
Ситник Л. С. - Торговельна політика держави і оптимізація структури виробництва промислових підприємств, Ступіна Г. О. (2018)
Христіановський В. В. - Еволюційна модель взаємозв'язку інформаційних потоків в колективі працівників фірми (2018)
Savin S. - "Life-long learning” stereotype necessity, Lutsyshen V. (2018)
Помазан М. В. - Використання засобів економіко-математичного моделювання для оптимізації структури сільськогосподарських земель (2018)
Шпак С. А. - Информационная наполненность оценок факторных потенциалов и потенциальных функций промышленного предприятия (2018)
Залознова Ю. С. - Системний підхід до управління ризиками логістичної діяльності підприємств, Трушкіна Н. В., Кочешкова І. М. (2018)
Козаченко Г. В. - Функції менеджменту розвитку підприємства, Погорелов Ю. С., Білоусова А. Ю. (2018)
Ryasnykh E. - Government financial management policy in Ukraine, Savchenko O. (2018)
Васильківський Д. М. - Аналіз ефективності використання основних засобів промислових підприємств, Матюх С. А. (2018)
Піхняк Т. А. - Бухгалтерський баланс підприємства та методичні засади його аналізу, Піхняк О. А. (2018)
Череп О. Г. - Мотивація як інструмент підвищення продуктивності праці в агропромисловому комплексі, Петрова А. В. (2018)
Швиданенко Г. О. - Категоріально-понятійний аспект асиметрії розвитку підприємств у контексті технологічних змін, Кирилюк О. В. (2018)
Лашко С. П. - Організаційні моменти розробки Біланівського родовища залізистих кварцитів, Шелковська І. М., Козарь Л. М. (2018)
Кузьменко О. М. - Формування компетенцій щодо пошуку компромісу у взаємовідносинах підприємства з акторами регіонального розвитку: постановка завдання та напрями вирішення, Плєтньов М. В. (2018)
Зіновська С. І. - Економічна сутність персоналу на промислових підприємства та шляхи підвищення ефективності його використання (2018)
Артамонов В. В. - Теоретичні засади застосування просторово-функціонального методу формування сталих агроландшафтів, Василенко М. Г., Міхно П. Б. (2018)
Гонтарева І. В. - Застосування організаційних інновацій як основи побудови механізму формування організаційного капіталу суб’єктів підприємництва, Шеянова Ю. Д. (2018)
Ілляшенко С. М. - Управління знаннями в контексті підвищення рівня потенціалу інноваційного розвитку організації, Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Нагорний Є. І. (2018)
Ковальчук С. В. - Вплив некомерційних організацій на бізнес-середовище українських підприємств, Принько М. С. (2018)
Кропивко М. М. - Теоретичні засади стратегічного управління розвитком сільськогосподарських підприємств (2018)
Сабадирьова А. Л. - Інтеграція наукових підходів до стратегічного управління потенціалом підприємства (2018)
Сагайдак М. П. - Адаптивність вітчизняних підприємств до умов четвертої промислової революції, Теплюк М. А. (2018)
Голишева Є. О. - Класифікація стратегічних напрямів науково-технологічного розвитку підприємства, Грищенко О. Ф., Ілляшенко Н. С. (2018)
Клюка О. М. - Стратегічне планування землекористувань і землеволодінь сільськогосподарських підприємств, Козарь В. І., Хохлов О. Г. (2018)
Ковтун В. П. - Концептуалізація проблематики корпоративної соціальної відповідальності (2018)
Кучерова Г. Ю. - Нечітка модель багатокритеріального вибору інструментів забезпечення функціонування основних засобів промислових підприємств, Кулько-Лабинцева І. В. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Концептуальні засади регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємствах (2018)
Швидка О. П. - Практичні аспекти формування компетенцій сучасних підприємств на основі стратегічних ресурсів (2018)
Шергіна Л. А. - Соціальне підприємництво в контексті сталого розвитку, Нотевський Є. В., Жемба А. Й. (2018)
Chukhraieva N. - Infrastructure provision of innovation commercialization: foreign experience (2018)
Поплавська О. В. - Інноваційно-технологічне забезпечення сталого розвитку економіки України, Балабанюк Д. В. (2018)
Силенко О. М. - Сценарне планування інноваційного розвитку металургійних підприємств (2018)
Гриценко С. І. - Формування парадигми соціально-економічного розвитку в контексті транспортно-логістичних кластерів (2018)
Гуторов А. О. - Інноваційний потенціал розвитку аграрного сектора економіки (2018)
Васильців Т. Г. - Напрями детінізації та нарощування обсягів технологічно-інноваційних процесів як засіб протидії гібридним загрозам економіки України, Волошин В. В., Шехлович А. М. (2018)
Данилко І. М. - Напрями та механізми удосконалення організаційно-економічного забезпечення селекції та насінництва зернових культур у науково-дослідних установах України (2018)
Ковальчук С. В. - Сучасні тренди маркетингу гостинності, Забурмеха Є. М., Яремчук Т. В. (2018)
Корж М. В. - Системно ситуативний підхід до процесу маркетингового планування на підприємствах сфери послуг, Суслова Т. О., Даниленко Д. О. (2018)
Левків Г. Я. - Значення та використання елементів проектного маркетингового менеджменту на прикладі підприємств АПК, Сватюк О. Р., Маковій В. В. (2018)
Дражниця С. А. - Ціна ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства (2018)
Козырь-Чепурная М. А. - Иерархическое планирование реструктуризации промышленных предприятий: проблема, концепция и методические подходы к решению (2018)
Кужель М. Ю. - Потреба у адмініструванні процесу змін на підприємстві (2018)
Крушельницький М. В. - Теоретичні засади регулювання соціально-економічної відповідальності в аграрній сфері (2018)
Любохинець Л. С. - Структурна політика і структурна перебудова національної економіки, Столяр Б. М. (2018)
Мельникова О. А. - Соціальні медіа як активний інструмент інтернет-маркетингу в Україні (2018)
Ковальчук С. В. - Сучасні тренди електронної комерції, Вальков О. Б., Забурмеха Л. І. (2018)
Захарова О. Л. - Моделі оцінки ефективності хеджування (2018)
Лозиченко О. М. - Дослідження зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на забезпечення інформацією в процесі управління діяльністю промислових підприємств (2018)
Парій О. М. - Механізми використання інформаційних ресурсів для підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом підприємства (2018)
Тертичний Я. С. - Сутність та природа електронної комерції (2018)
Юрківський О. Й. - Непряме оподаткування в формуванні інституції податкової довіри: політекономічний аспект, Травін В. В. (2018)
Ворон В. П. - Запаси підстилки та живого надґрунтового вкриття як показник ризику виникнення пожеж у соснових лісах Полісся, Ткач О. М., Сидоренко С. Г., Мельник Є. Є. (2018)
Олійник В. С. - Водорегулювальна роль лісистості водозборів Горган, Рак А. Ю. (2018)
Осадчук Л. С. - Смолопродуктивність соснових деревостанів в Україні, Кондратюк Л.М. (2018)
Гойчук А. Ф. - Туберкульоз ясена звичайного у Західному Поділлі України: етіологія, симптоматика, патогенез, Дрозда В. Ф., Кульбанська І. М. (2018)
Олексійченко Н. О. - Вікові дерева парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Тернопільщини, Підховна С. М. (2018)
Дебринюк Ю. М. - Модрина та ялиця в штучних насадженнях Прикарпаття і Карпат: лісівничо-таксаційна характеристика та особливості росту (2018)
Лось С. А. - Комплексне оцінювання перспективності видів і гібридів модрини для умов Лісостепу України, Григорьєва В. Г., Самодай В. П., Нейко І. С. (2018)
Стадник А. П. - Оптимізація структури захисних лісових насаджень та їх систем в агроландшафтах України (2018)
Фучило Я. Д. - Ялина європейська у Правобережному Лісостепу України: перспективи використання та вдосконалення способів розмноження, Середюк О. О. (2018)
Юхновський В. Ю. - Порівняльний аналіз класифікацій зелених насаджень населених пунктів України та пострадянських країн, Зібцева О. В. (2018)
Лакида П. І. - Біопродуктивність дубових деревостанів Українського Полісся, Матушевич Л. М., Лакида І. П. (2018)
Meshkova V. L. - Forest site conditions and other features of Scots pine stands favorable for bark beetles, Borysenko O. I., Pryhornytskyi V. I. (2018)
Дубовіч І. А. - Особливості транскордонного економіко-правового співробітництва України з Європейським Союзом у сфері екологічного туризму, Швайка О. М., Василишин Х. Р., . Фомічева Т. Є. (2018)
Карпук А. І. - Аналіз фінансування видатків підприємств Держлісагенства з державного бюджету України, Лицур І. М. (2018)
Бехта П. А. - Термопластичні полімери у виробництві фанерної продукції: переваги, можливості та перспективи застосування, Кусняк І. І. (2018)
Title (2018)
Amin M. A. - Poverty assessment of farming community in rice wheat zone of Punjab, Pakistan, Afzal M. K. (2018)
Kowo S. - Influence of competitive strategies on corporate performance of small and medium enterprises: a case from Nigeria, Sabitu O., Adegbite G. (2018)
Payong P. - Technology adoption of jajar legowo rice planting system application, Gunawan C. I., Adisarwanto T. (2018)
Wardhono A. - The opportunities and challenges of institutional arrangement for Besuki Na-Oogst tobacco cultivation business: case study in Jember Regency Indonesia, Arifandi J. A., Indrawati Y. (2018)
Данкевич Є. - Стратегія розвитку аграрного сектору в контексті міжгалузевої інтеграції: економічні та екологічні вектори (2018)
Кравчук І. - Організаційне забезпечення створення доданої вартості агропродовольчої продукції (2018)
Куценко І. - Вплив інтеграції на розвиток суб'єктів аграрного сектора економіки (2018)
Кучер Л. - Управління проектами в органічному аграрному виробництві, Хелдак М., Орленко А. (2018)
Сумець О. - Ключові аспекти сучасної парадигми операційного менеджменту (2018)
Шегеда О. - Тенденції розвитку органічного агровиробництва та регіональний розподіл його суб'єктів в Україні (2018)
Bachev H. - Review for the monograph by Kucher A. V., Anisimova О. V., Ulko Ye. M. "Efficiency of innovations for sustainable soil management: theory, methodology, analysis" (2018)
До відома авторів (2018)
Носовський А. В. - До 100-річного ювілею Національної академії наук України (2018)
Шараевский И. Г. - Особенности диагностики нерегламентных тепловых, виброакустических и нейтронных процессов в первом контуре ядерных реакторов, Фиалко Н. М., Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2018)
Лев Т. Д. - Оценка параметра шероховатости территории Украины на разных пространственных масштабах для моделей атмосферного переноса и осаждения загрязняющих веществ (2018)
Кенсицький О. Г. - Нагрів обмотки статора турбогенератора при порушенні циркуляції холодоагенту, Хвалін Д. І. (2018)
Виговський О. В. - Діагностика асинхронних двигунів блоків атомних електростанцій (2018)
Борисенко В. І. - Порівняльний аналіз результатів числового моделювання в Монте-Карло кодах формування сигналу детектора прямого заряду у ВВЕР-1000, Піонтковський Ю. Ф. (2018)
Огородников Б. И. - Радон в подреакторном помещении 210/7 объекта "Укрытие", Хан В. Е., Ковальчук В. П. (2018)
Михайлов А. В. - Результаты расчетной оценки характеристик материальной среды ядерно-опасных скоплений НБК-ОУ ЧАЭС для версии их кориумного происхождения (2018)
Лагуненко А. С. - Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в условиях нового безопасного конфайнмента в 2017 г., Хан В. Е., Калиновский А. К., Краснов В. А., Кашпур В. А., Ковальчук В. П. (2018)
Балан О. В. - Особливості вилучення паливовмісних матеріалів із нижніх позначок об'єкта "Укриття", Батій В. Г., Підберезний С. С., Рудько В. М. (2018)
Гаргер Е. К. - Скорость сухого осаждения радиоактивных веществ чернобыльского происхождения по данным наблюдений (2018)
Павлюченко М. І. - Короткий аналіз результатів вимірювання щільності потоку нейтронів і потужності експозиційної дози у свердловині Ю.12.78 об`єкта "Укриття", Краснов В. О. (2018)
Кафтанатіна О. А. - Проблеми обліку ядерних матеріалів при перетворенні об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, Паскевич С. А. (2018)
Балан О. В. - Перспективи використання існуючих об’єктів інфраструктури для створення нових об’єктів по поводженню з радіоактивними відходами на ЧАЕС, Городецький Д. В., Павловський Л. І. (2018)
Панасюк М. І. - Можливість використання термодинамічного моделювання формування високих концентрацій 90Sr в сильнолужних підземних водах, Матросов Д. Т., Стоянов О. І., Левін Г. В. (2018)
Пашинов М. В. - Результати використання HVRC VRdose Planner для оцінки доз опромінення персоналу при виконанні робіт у радіаційно-небезпечних умовах, Підберезний С. С., Паскевич С. А., Балан О. В., Ланських Ф. В. (2018)
Щербін В. М. - Ювілеї (2018)
Правила для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Дончак Л. Г. - Потенціал підприємства: сутність та загальні підходи до формування (2018)
Менчинська О. М. - Основи розвитку системи послуг дилера підприємств машинобудування (2018)
Миколюк О. А. - Стратегізація енергетичної безпеки України за умов євроінтеграційних викликів (2018)
Овод Л. В. - Особливості формування організаційно-економічного механізму управління амортизаційною політикою підприємства (2018)
Тюріна Н. М. - Концептуальні підходи до побудови системи управління на засадах ключових показників ефективності (КРІ), Назарчук Т. В., Карвацка Н. С. (2018)
Хачатрян В. В. - Позиціювання підприємницького потенціалу в системі управління промисловим підприємством за умов глобалізаційних змін економіки (2018)
Яремко С. А. - Управління бізнес-процесами підприємства засобами інтелектуальних систем, Кузьміна О. М. (2018)
Ведерніков М. Д. - Науково-теоретичні підходи організації позитивної корпоративної культури на підприємстві, Царук В. Ю. (2018)
Гарват О. А. - Аналіз і планування трудових показників: особливості методики (2018)
Зелена М. І. - Соціальний пакет на підприємстві машинобудівної галузі як впливовий важіль в системі мотивації (2018)
Олійник О. О. - Сучасний формат реалізації корпоративної соціальної відповідальності в сфері охорони праці (2018)
Поплавська О. В. - Вплив стратегії корпоративно-соціальної відповідальності на діяльність підприємства (2018)
Чернушкіна О. О. - Проблеми забезпечення соціально-економічної мотивації на сучасних промислових підприємствах України (2018)
Валькова Н. В. - Проблеми обліку інвестиційної нерухомості, Огнєва А. М. (2018)
Лопатовський В. Г. - Особливості вибору системи оподаткування фізичною особою-підприємцем, Грицаюк М. В. (2018)
Гуменюк А. Ф. - Типові помилки обліку основних засобів та нематеріальних активів підприємств метрології та стандартизації (2018)
Лопатовський В. Г. - Особливості перевірки податку на додану вартість під час застосування підприємством касового методу податкового обліку, Подокопна О. Я. (2018)
Пономарьова Н. А. - Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора як фактор підвищення його комунікативної цінності (2018)
Лопатовський В. Г. - Особливості вибору системи оподаткування фізичною особою-підприємцем, Вакулова В. О. (2018)
Фесун І. Ю. - Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі: виклики і перспективи (2018)
Цебень Р. Л. - Аспекти обліку основних засобів за міжнародними стандартами фінансової звітності (2018)
Григорук П. М. - Оцінювання ефективності інноваційного розвитку Одеської області, Григорук С. С., Завгородня Т. П., Чуняк О. В. (2018)
Карпенко Л. М. - Концептуальні засади моделювання стратегічних програм розвитку підприємства: інноваційні інструменти (2018)
Орлова-Курилова О. В. - Сучасні методи оцінювання інноваційного потенціалу (2018)
Проскурович О. В. - Моделювання конкурентоспроможності молокопереробних підприємств, Кот Р. М. (2018)
Процикевич А. І. - Ідентифікація чинників розширення інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг України (2018)
Разживін В. М. - Принципи державного регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств і аналіз його ефективності (2018)
Рзаєв Г. І. - Аналітичні ознаки зростання загроз інвестиційній привабливості підприємства за показниками фінансової звітності, Шевчук М. О. (2018)
Череп А. В. - Стратегічне планування як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємств машинобудування на внутрішньому та зовнішньому ринках, Іванова А. Г. (2018)
Юрченко О. М. - Інвестиційний механізм та інвестиційний менеджмент: теоретичний аспект (2018)
Ahmed Mohammed Khalleefah - Strategic accounting information in system of accounting support for strategic management (2018)
Белінська Я. В. - Архітектура світового фінансово-інвестиційного простору та її вплив на Україну (2018)
Білорусець Л. М. - Потенціал фінансово-кредитного обслуговування у банківських установах (2018)
Бричко М. М. - Еволюція суспільної довіри в контексті розвитку банківської системи України (2018)
Гудзовата О. О. - Обґрунтування теоретико-методичних засад грошово-кредитної політики в системі фінансової безпеки держави (2018)
Євтух Л. Б. - Особливості надання фінансових послуг банківськими установами на фондовому ринку, Тяжкороб І. В. (2018)
Замазій О. В. - Розвиток системи закупівель в Україні та роль в цьому процесі державного фінансового контролю (2018)
Зінченко О. А. - Вплив факторів фінансово-економічного середовища на формування капіталу страхових компаній, Супрун Н. В. (2018)
Кобець Д. Л. - Формування маркетингового бюджету на засадах маржинального підходу (2018)
Поплавська О. В. - Напрями забезпечення митної безпеки України, Вакулова В. О. (2018)
Рзаєва Т. Г. - Обґрунтування соціальних індикаторів оцінки ефективності функціонування суб’єктів фінансового ринку відповідно до потреб економічного аналізу, Антонюк П. П., Зайцева І. М. (2018)
Поплавська О. В. - Сучасні тенденції розвитку світового господарства, Грицаюк М. В. (2018)
Рзаєва Т. Г. - Фінансова безпека держави та підприємства: основи формування аналітичних ознак дослідження, Балабанюк Д. В. (2018)
Гусаріна Н. В. - Дослідження особливостей сучасних динамічних змін зовнішнього середовища (2018)
Мазур А. Г. - Кластерний підхід в реалізації розвитку АПК, Гуменюк Ю. В. (2018)
Ворвихвост О. Д. - Інтелектуальний капітал як основа розвитку суспільства (2018)
Нехай В. В. - Чинники розвитку збуту підприємств сільськогосподарського машинобудування та сільського господарства країни (2018)
Олійник М. П. - "Подільський манчестер” у 1921–1925 рр. (2018)
Петрицька О. С. - Перспективи розвитку економічного аналізу (2018)
Подлепіна П. О. - Міжнародний туризм як рушійна сила економічного поступу країн, що розвиваються (2018)
Прилепа Н. В. - Сутність анімаційної діяльності в туристичній індустрії (2018)
Ратошнюк В. І. - Метеорологічні умови як важливий фактор в інтенсифікації вирощування люпину вузьколистого, Ратошнюк Т. М. (2018)
Савченко О. С. - Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій з будівельними матеріалами в Україні, Савченко Л. Г. (2018)
Савченко О. В. - Аналіз методів ціноутворення та перспектив їх застосування, Марцінко Д. В. (2018)
Томаля Т. С. - Нормативно-правове забезпечення розвитку інклюзивної освіти в Україні (2018)
Палієнко В. П. - Геоморфологія в Національній академії наук України, Спиця Р. О., Багмет О. Б. (2018)
Петлін В. М. - Проблеми ландшафтно-картографічної інтерпретації просторової мінливості даних (2018)
Осадчий В. І. - Добова асиметрія кліматичних змін температури повітря в Україні, Агуілар Е., Скриник О. А., Бойчук Д. О., Сіденко В. П., Скриник О. Я. (2018)
Руденко Л. Г. - Україна сучасна: виклики і загрози як детермінанти розвитку, Лісовський С. А., Маруняк Є. О. (2018)
Струк М. И. - Постсоциалистическое развитие Беларуси в ХХІ веке: экономика, население, уровень жизни, Хомич В. С. (2018)
Бабаева З. Р. к. - Роль пищевой промышленности в совершенствовании отраслевой структуры в городах Азербайджана (2018)
Булава Л. М. - Напрями становлення та розвитку географічної науки й освіти на Полтавщині, Шевчук С. М. (2018)
Вийшли в світ (2018)
Филипович Л. - Теорія і практика реалізацї права на свободу віросповідань: всеукраїнський та регіональний контексти (2012-2013)
Климов В. - Два десятиліття державно-церковних відносин в Україні: динаміка владного і релігійного чинників (2012-2013)
Саган О. - Державно-церковні відносини у незалежній Україні: проблеми, фактори, лінії протистояння (2012-2013)
Титаренко В. - Прогнозування в релігійній сфері як фактор забезпечення стабільності суспільного розвитку: філософсько-релігієзнавчий аналіз (2012-2013)
Попов Л. - Международные стандарты религиозной свободы (2012-2013)
Браун Э. - Принципы религиозной свободы: основные нормативные элементы (2012-2013)
Ульяшина Л. - Правовая концепция прав и свобод: универсальное значение и национальная реализация (2012-2013)
Ланглуа Д. - Свобода религии и вероисповеданий в Великобритании (2012-2013)
Колодний А. - Міланський едикт. Текст документу (2012-2013)
Бабій М. - Міланський едикт: зміна політики щодо християнства, початок утвердження його як державної релігії (2012-2013)
Мелер А. - Конституция Христианской Европы: Миланский Эдикт 1700 лет назад заложил основы новой цивилизации (2012-2013)
Климов В. - Міланський едикт і європейська традиція наукового обґрунтування норм релігійної свободи і віротерпимості (2012-2013)
Колодний А. - Релігійна ситуація в Україні у світлі візії Міланського едикту, Филипович Л. (2012-2013)
Арістова А. - Ісламський образ толерантності: "Міланський едикт" та "договір Омара" (2012-2013)
Присухін С. - Універсалія "свобода" у світлі соціального вчення католицької Церкви (2012-2013)
Недавня О. - Новітні форми інституалізації діяльності українських католиків: поєднання реалу і віртуалу (2012-2013)
Яроцький П. - Нові тенденції у світорозумінні, світосприйнятті, практичній діяльності пізньопротестантських конфесій в Україні (2012-2013)
Бучма О. - Міжнародно-правові виміри свободи етноконфесійних меншин України в проекції глобалізаційних трансформацій (2012-2013)
Колодний А. - Феномен українського релігійного плюралізму (2012-2013)
Колодний А. - Міжконфесійні відносини в Україні: стан і шляхи толерантизації (2012-2013)
Климов В. - Толерантність міжконфесійних відносин: стан, проблеми і перспективи (2012-2013)
Филипович Л. - Майбутнє міжконфесійного діалогу: подолання упереджень (2012-2013)
Филипович Л. - Експертна діяльність українських релігієзнавців: методологічні засади і набутий досвід (2012-2013)
Качурова С. - Герменевтика и проблемы религиеведческой экспертизы (2012-2013)
Елбакян К. - Религиоведческая экспертиза: российский опыт (2012-2013)
Булатов А. - Науково-експертний матеріал щодо виявів релігійного екстремізму і діяльності нових релігійних течій в Україні, Климов В., Колодний А., Саган О., Филипович Л., Яроцький П. (2012-2013)
Яроцький П. - Релігієзнавча експертиза "Про зміст і богослужбове застосування літератури Свідків Єгови" (2012-2013)
Климов В. - Науково-експертний матеріал "Церква як виразник суспільних настроїв та як група інтересів" (2012-2013)
Колодний А. - Експертна довідка на предмет можливості запрошувати зарубіжних викладачів для духовної освіти в Україну (2012-2013)
Павлюк М. - Експертний матеріал щодо депортації з України лідерів догналівського руху (2012-2013)
Колодний А. - Громадянське і правове забезпечення свободи місіонерської діяльності (2012-2013)
Заявление о нарушении законов, прав и законных интересов граждан Украины родителей учеников ООСШ №25 г. Киева (2012-2013)
Автори статей щорічника "Релігійна свобода" № 17-18 (2012-2013)
Приветствия (2016)
Бабий М. - Свобода совести и свобода религии: сущность и предметное поле, Присухин С. (2016)
Саган А. - Вопросы идентичности: внешние проявления свободы религиозных и иных убеждений (2016)
Филипович Л. - Свобода религий и убеждений в докладе Государственного Департамента США (2016)
Аристова А. - Религиозно-мотивированный терроризм: глобальные тренды (2016)
Хайдарова М. - Радикализация и насильственный экстремизм как вызовы свободе религии и убеждений (на примере Таджикистана) (2016)
Пономарев В. - Свобода религии и убеждений в практика применения антиэкстремистского законодательства в Крыму и Центральной Азии (2016)
Черенков М. - Евангельские протестанты Евразии: активная миссия в условиях ее ограничения (2016)
Ферт А. - Обзор правового регулирования погребений в Украине, России и странах Центральной Азии (2016)
Харьковщенко Е. - Конституирование православной церкви в современной Украине (2016)
Кильдишов А. - Состояние религиозных прав и свобод в Казахстане и построение государственно-конфессиональных отношений (2016)
Подопригора Р. - Религиозная ситуация и проблемы свободы религии и убеждений в Казахстане (2016)
Цой О. - Проявления религиозной нетерпимости: возможные основные формы и причины (Киргизстан) (2016)
Эсенгельдиев А. - Государственная политика в религиозной сфере Киргизии в период с 2013 по 2016 год (2016)
Хайдарова М. - О свободе религии и убеждений в Республике Таджикистан (2016)
Кобаидзе Ш. - Ситуация свободы религии и убеждений на Юге Кавказа (2016)
Владиченко Л. - Эволюция полномочий центральных органов власти Украины в реализации государственной политики в области религии (2016)
Васин М. - Обзор свободы вероисповеданий в Украине, включая Крым (2016)
Исмагилов С. - Нарушения свободы совести на Донбассе (2016)
Ташева Т. - Заявление: нарушение свободы мысли, совести и вероисповеданий в Крыму (2016)
Благодарности (2016)
Автори щорічника РС №19 (частина ІІ) (2016)
Звєгинцова М. Е. - Майкл Щур: гра як стратегія подолання псевдокомунікації (2018)
Шейко В. М. - Концепти науково-освітньої й управлінської діяльності закладів вищої освіти культури і мистецтв, Кушнаренко Н. М. (2018)
Тур О. М. - Формування теоретико-методологічних основ стандартизації науково-технічної термінології (2018)
Давидова І. О. - Роль знання в процесі організації бібліотечної діяльності (2018)
Коржик Н. А. - Інтерактивна книга як сучасний видавничий продукт (2018)
Міщанин Н. М. - Консолідовані веб-ресурси наукових бібліотек освітянської галузі України (2018)
Тодорова Є. М. - Бібліографознавство в системі соціально-комунікаційних навчальних дисциплін (2018)
Шендрик О. О. - Міжнародне співробітництво публічних бібліотек України: сучасний стан (на прикладі діяльності Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки) (2018)
Назаровець М. А. - Послуги університетських бібліотек з підтримки наукової комунікації (2018)
Колоскова Г. В. - Електронна книговидача як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів Дніпровського регіону (2018)
Курбан О. В. - Інноваційні технології управління інформаційними процесами в сучасних українських медіа (2018)
Патряк О. Т. - Розвиток телекомунікаційного простору України в контексті формування інформаційного суспільства (2018)
Чжан Хао - Проекти оцифрування документної культурної спадщини Китаю (2018)
Кучина Н. І. - Медіапростір як ареал побутування інформаційної культури (2018)
Гиріна Т. С. - Трансформація та конвергенція в діяльності українських редакцій міжнародних радіостанцій (2018)
Kovalenko I. P. - Problem of Informational Objectivity in the Contex of Journalists’ Legal Culture (2018)
Комова М. В. - Типологічна структура системи корпоративних видань (2018)
Макарчук О. Г. - Партійна преса наддніпрянської політичної еміграції в Галичині та Буковині на початку ХХ ст. (2018)
Кузнецова М. О. - Засади й параметри функціонування науково-популярного контенту в українському телепросторі (2018)
Шейко В. М. - Науково-педагогічна інтелігенція та радянська влада в Україні в роки Української революції (1917 – 1921 рр.) (2018)
Зацерківна М. О. - Функції, структура й основи формування іміджу закладів вищої освіти (2018)
Меламед В. А. - Упровадження медіаосвіти в освітній процес початкової школи (2018)
Великий Ю. Ю. - Діти-міленіали початку XXI ст. (2018)
Сошніков А. О. - Специфіка комплектування єгипетських колекцій музеїв Півдня України (2018)
Правила оформлення авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікування (2018)
Стороженко Л. І. - Застосування керованих вібрацій при влаштуванні клейових з’єднань сталі та бетону, Давиденко Ю. О., Горб О. Г. (2016)
Даниленко А. В. - Влияние молотого известняка и механоактивации на эффективную вязкость цементных суспензій, Ксёншкевич Л. Н. (2016)
Мурадян Л. А. - Граничний ресурс вагона в процесі експлуатації (2016)
Огар О. М. - Математична модель визначення раціонального місця розташування пасажирської станції для обслуговування високошвидкісних поїздів у великому залізничному вузлі, Дребот М. С., Мумінов А. Б. (2016)
Мороз В. І. - Геометрична модель механізму привода клапанів тепловозного дизеля Д49, Братченко О. В., Тіщенко В. С. (2016)
Шаповалов А. Н. - Теоретические основы обеспечения надежности многоэтажных железобетонных каркасных зданий в случае прогрессирующего обрушения, Руденко В. В. (2016)
Кичаева О. В. - Оценка влияния динамического действия транспорта на систему "основание – фундамент – реконструируемое здание" (2016)
Мамонов К. А. - Геоінформаційні системи в землеустрої: напрями, особливості та практика застосування в міському середовищі, Нестеренко С. Г., Вяткін К.І., Угоднікова О.І. (2016)
Шаповал Г. В. - Дослідження впливу поїздоутворення на ефективність сортувального процесу, Шелехань Г. І., Занік І. В. (2016)
Крот О. П. - Експериментальні дослідження методів зменшення викидів від процесів термічного знешкодження побутових відходів, Ровенський О. І., Конєв В. В. (2016)
Розсоха О. В. - Визначення оптимальних конструктивних параметрів розв’язок колій в залізничних вузлах, Берестов І. В., Шаповал Г. В., Мамедов З. З. (2016)
Бондаренко В. В. - Пристрій акустичного контролю колісних пар на основі мікроконтролера, Скуріхін Д. І., Мельник Я. П. (2016)
Крот О. Ю. - Експериментальні дослідження процесу активації матеріалу у вібраційно-валковому переробнику, Вінниченко В. І., Савченко О. Г., Супряга Д. В., Ручка А. В. (2016)
Винниченко В. И. - Использование извести при изготовлении прессованых силикатных изделий, Крот А. Ю., Виценко Н. Ю. (2016)
Павшенко А. В. - Нова конструкція каретки струмознімального пристрою для швидкісного електротягового рухомого складу, Карпенко Н. П. (2016)
Ломотько Д. В. - Методи удосконалення роботи залізничних станцій з невеликим обсягом роботи шляхом залучення додаткових вантажів, Носко Н. А. (2016)
Семененко Ю. А. - Стабилизация и активная фильтрация выпрямленного напряжения в замкнутой структуре (2016)
Арсененко Д. В. - Розробка оптимальної моделі управління рухомим складом оператором інфраструктури в ринкових умовах розвитку галузі (2016)
Левенко А. М. - Исследование возможности закрепления песчаных и пылевато-глинистых грунтов силикатизацией (2016)
Александрович В. А. - Влияние параметров динамической нагрузки на деформацию грунтового основания (2016)
Котенко А. М. - Зовнішньоекономічна діяльність на засадах глобальної логістики, Шевченко В. І. (2016)
Рудковський О. В. - Обгрунтування вибору варіанту оновлення локомотивів з урахуванням життєвого циклу, Калабухін Ю. Є. (2016)
Харламов П. О. - Обґрунтування профілю колісних пар для високошвидкісних поїздів, Деміденко А. А. (2016)
Фалендиш А. П. - Модель розрахунку твердопаливного котла невеликої потужності, Клецька О. В., Бітюра Є. А. (2016)
Бауліна Г. С. - Визначення ефективності використання швидкісних перевезень на мережі залізниць, Богомазова Г. Є., Скубяк А. В. (2016)
Крячко К. В. - Удосконалення взаємодії в роботі станцій залізничного вузла, Дев’ятко А. В., Маруєва Я. В., Сотников В. В., Манафов Р. Б. (2016)
Прохоров В. М. - Передумови розробки автоматизованої системи управління вагонопотоками на залізницях України, Рябушка Ю. А. (2016)
Прохорченко Г. О. - Розробка процедури автоматизованої побудови графіка руху поїздів на залізничному напрямку, Семененко Р. І. (2016)
Прохорченко А. В. - Аналіз організації роботи залізничних вокзалів в умовах здійснення трансферних пасажирських перевезень, Журба О. О., Кобаренко Я. Є. (2016)
Меркулов В. С. - Системно-аналітичний опис автоматизованої системи планування вантаження-вивантаження (частина 1), Бізюк І. Г. (2016)
Куш Є. І. - Формування цільової функції оптимізації витрат логістичного процесу, Скрипін В. С. (2016)
Доля В. К. - Цільова функція вибору пасажиромісткості транспортних засобів на міських маршрутах, Понкратов Д. П. (2016)
Емельянова И. А. - Степень неравномерности подачи бетонной смеси универсальным шланговым бетононасосом как функция параметров рабочего процесса, Андренко П. Н., Чайка Д. О. (2016)
Супрун О. Д. - Дослідження аварійних режимів роботи агрегатів безперебійного живлення блочно-модульних тягових підстанцій, Семененко Ю. О. (2016)
Крашенінін О. С. - До питання експлуатації та технічного обслуговування струмоприймачів швидкісного рухомого складу, Костенко В. С. (2016)
Воронін С. В. - Аналіз властивостей робочих рідин гідроприводів колійної техніки залізниць України, Сафонюк І. Ю., Онопрейчук Д. В., Стефанов В. О., Суранов О. О. (2016)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності шлюзів на нескельовій основі за критеріями міцності і стійкості проти зсуву камер шлюзів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду (2016)
Куценко М. Ю. - Аналіз відомих досліджень щодо доцільності застосування односторонніх і двосторонніх сортувальних станцій, Повод А. О., Денисенко А. М., Пєвнєва І. О., Михалєвич З. М. (2016)
Зіньківський А. М. - Аналіз розвитку технічного оснащення парку дизель-поїздів для залізничних ліній, Муха А. А. (2016)
Фомин С. Л. - Верификация результатов экспериментов фрагментов коксовых батарей численным моделированием в нелинейной постановке, Кравченко А. М. (2016)
Задирака М. О. - Електричний моторвагонний рухомий склад підвищеної ефективності, Коваленко О. В., Табацький В. Е. (2016)
Чигирик Н. Д. - Індукційний нагрів як спосіб управління процесом зчеплення колеса з рейкою, Тимченко О. Є., Вихопень І. Р. (2016)
Лаврухін О. В. - Аналітичні передумови формування автоматизованої інтелектуальної технології активного супроводження перевезення небезпечних вантажів, Мкртичьян Д. І., Кульова Д. О. (2016)
Шпачук В. П. - Особливості динамічної взаємодії на четвертій фазі проходження вагоном стикової нерівності, Чупринін О. О., Гарбуз А. О., Супрун Т. О. (2016)
Антонович А. О. - Синтез критерію якості роботи ергатичної системи "машиніст-локомотив" (2016)
Нестеренко С. Г. - Аналіз створення і ведення міського будівельного кадастру населених пунктів України, Вяткін К. І. (2016)
Саяпін О. С. - Умова скидання ґрунту з основного відвала автогрейдера, Камчатна С. М., Литвиненко М. О., Хлистун А. А. (2016)
Савйовский В. В. - Парадигма безопасности эксплуатации зданий и сооружений, Савйовский А.В. (2016)
Броневицкий А. П. - Технологические особенности ревитализации промышленных зданий (2016)
Довженко О. О. - Оцінювання міцності при зрізі бетонних елементів на основі теорії пластичності бетону, Погрібний В. В., Мальована О. О. (2016)
Прохоров В. М. - Розрахунок плану формування поїздів на основі стохастичної комбінаторної оптимізації, Рябушка Ю. А. (2016)
Супрун Т. О. - Технічні засоби дослідження впливу висоти рейкових стиків залізничної і трамвайної колії на рівні коливань вагона (2016)
Шумик Д. В. - Удосконалення взаємодії сортувальної станції та під’їзних колій великих публічних акціонерних товариств, Пелешко С. І., Стронська Н. І. (2016)
Колчунов В. И. - Конечно-элементные плоские модели нелинейной задачи сцепления арматуры с бетоном, их сравнение и аналіз, Яковенко И. А., Дмитренко Е. А. (2016)
Жалкін Д. С. - Підвищення тягових властивостей дизель-поїзда при розгоні, Рогатюк С. В. (2016)
Напрямок "Інформаційно-керуючі системи та технології" (2018)
Напрямок "Рухомий склад і тяга поїздів" (2018)
Напрямок "Транспортне будівництво та залізнична колія" (2018)
Напрямок "Транспорні технології" (2018)
Korkhova M. - Productivity of soft winter wheat sort depending on terms length of sowing and weather in spring-summer period, Kovalenko O., Khonenko L., Markova N. (2018)
Petrenko S. - The influence of soil background optimization and foliar top dressing on physiological and biochemical processes in pear trees of Tavriiska variety, Slyusarenko V. (2018)
Примак І. Д. - Еволюція теоретичних і практичних основ переходу від полицевого до безполицевого і поверхневого обробітку грунту в Україні до середини першої половини 20 ст., Войтовик М. В., Панченко О. Б., Карпенко В. Г., Левандовська С. М., Панченко І. А. (2018)
Разанов С. Ф. - Якість та екологічна безпека зерна озимої пшениці вирощеної після бобових попередників, Ткачук О. П. (2018)
Карпук Л. М. - Заcтocування метoдiв cиcтемнoгo аналiзу як iнcтрументу математичнoгo мoделювання в бурякiвництвi, Присяжнюк О. І., Стасієв Г., Поліщук В. В., Миколайко В. П. (2018)
Карпенко В. П. - Формування листкової поверхні рослин сої і суми хлорофілів за інтегрованої дії гербіциду та біологічних препаратів, Івасюк Ю. І., Притуляк Р. М., Чернега А. О. (2018)
Сторожик Л. І. - Створення та збереження колекції вівса за використання біотехнологічного методу, Войтовська В. І. (2018)
Господаренко Г. М. - Борошномельні властивості зерна пшениці спельти залежно від сорту та лінії, Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. (2018)
Грабовський М. Б. - Обґрунтування строків сівби кукурудзи в сумісних посівах з сорго цукровим (2018)
Колесніков М. О. - Дія кремнієво-калійного добрива Аgroglass Stimul на проростання пшениці озимої в умовах водного дефіциту, Пащенко Ю. П. (2018)
Кур’ята В. Г. - Дія фолікуру на листковий апарат, вміст вуглеводів та елементів живлення в листках аґрусу в зв’язку з продуктивністю культури, Шаталюк Г. С. (2018)
Паламарчук В. Д. - Вплив позакореневих підживлень на висоту кріплення качанів у гібридів кукурудзи (2018)
Господаренко Г. М. - Хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої залежно від удобрення, попередника та тривалості зберігання, Любич В. В., Матвієнко Н. П. (2018)
Трус О. М. - Біологічна активність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні (2018)
Маслікова К. П. - Просторово-часова динаміка фітоіндикаційних оцінок кислотності та сольового режиму техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну (2018)
Заболотний О. І. - Основні фізіологічні процеси у рослинах кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, в.р., Заболотна А. В., Леонтюк І. Б., Розборська Л. В., Голодрига О. В. (2018)
Крикунов І. В. - Біологічні особливості розвитку і шкідливість зеленої яблуневої попелиці (Aphis pomi Deg) в умовах промислових насаджень яблуні НВВ Уманського НУС, Адаменко Д. М., Сухомуд О. Г., Кравець І. С., Суханов С. В. (2018)
Господаренко Г. М. - Трансформація кислотно-основних показників ґрунту та баланс кальцію за різного удобрення і вапнування, Прокопчук І. В. (2018)
Сенчук М. М. - Обґрунтування енергоефективної технології виробництва біогумусу (2018)
Лимар А. О. - Агроекологічне обґрунтування прийомів вирощування гарбуза мускатного на Півдні України, Євтушенко О. Т. (2018)
Любич В. В. - Геометрична характеристика зерна тритикале залежно від сорту, Желєзна В. В., Улянич І. Ф. (2018)
Бунчак О. М. - Вплив органічних добрив виготовлених за новітніми технологіями на продуктивність фотосинтезу пшениці ярої в умовах Західного Лісостепу (2018)
Князюк О. В. - Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність анісу звичайного залежно від строків сівби, Кострець І. В., Коваленко О. А. (2018)
Розборська Л. В. - Продуктивність пшениці озимої на тлі застосування гербіциду Триатлон та регулятора росту Емістим С, Голодрига О. В., Заболотний О. І., Леонтюк І. Б. (2018)
Сендецький В. М. - Вплив елементів технології вирощування на фотосинтетичну і насіннєву продуктивність посівів соняшнику (2018)
Василевський О. Г. - Лісовідновні процеси у природних дубових лісостанах ДП "Вінницьке ЛГ", Єлісавенко Ю. А., Зленко О. П., Монарх В. В. (2018)
Телепенько Ю. Ю. - Особливості росту пагонів ожини (Rubus L.) в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Стоцька С. В. - Вплив елементів технології вирощування конюшини лучної на поживність листостеблової маси, Мойсієнко В. В., Панчишин В. З. (2018)
Масальський В. П. - Організація бази практичної підготовки фахівців садово-паркового господарства у Білоцерківському національному аграрному університеті, Олешко О. Г., Левандовська С. М. (2018)
Лозінський М. В. - Адаптивність селекційних номерів пшениці озимої, отриманих від схрещування різних екотипів, за кількістю колосків в головному колосі (2018)
Соломенцев О. И. - Проектная оценка амплитуд бортовой качки судов с малой площадью ватерлинии в режиме основного резонанса, Кондратьева Л. Ю. (2015)
Кабанова Н. Н. - Расчет непотопляемости судна в системе проектирования Aveva Marine (2015)
Андреев А. А. - Повышение эффективности судовых мод охлаждением наддувочного воздуха в термотрансформаторе, Андреева Н. Б. (2015)
Бошкова И. Л. - Энергетическая эффективность теплового эффекта взаимодействия диэлектрических материалов с микроволновым полем (2015)
Рыжков С. С. - Перспективы применения холода в судовой энергетике, Радченко Н. И., Сербин С. И. (2015)
Радченко Н. И. - Математическая модель двухступенчатого охладителя воздуха на входе газотурбинной установки, Кантор С. А., Лукаш Бохдаль (2015)
Радченко А. Н. - Методологический подход к определению рациональной тепловой нагрузки комбинированных абсорбционно-эжекторных холодильных машин для охлаждения воздуха на входе ГТУ (2015)
Волгушева Н. В. - Математическое моделирование нагрева диэлектрического материала в микроволновом электромагнитном поле (2015)
Лытош Е. В. - Оценка эффективности циклов судовых герметичных парокомпрессорных холодильных машин, Дорош В. С. (2015)
Безродний М. К. - Конвективна тепловіддача при утилізаці ї теплоти парогазово ї суміші в контактному апараті газокрапельного типу, Рачинський А. Ю. (2015)
Горбов В. М. - Выбор топливных цистерн сжиженного природного газа для судов с длинной рейсовой линией, Митенкова В. С. (2015)
Дорошенко А. В. - Солнечные абсорбционные холодильные системы многоступенчатого типа, Гоголь Н. И., Демьяненко Ю. И., Людницкий К. В. (2015)
Коновалов А. В. - Термопрессорное охлаждение наддувочного воздуха судового ДВС, Джуринская А. А. (2015)
Радченко Н. И. - Повышение эффективности системы оборотного охлаждения газопоршневых двигателей тригенерационной энергетической установки, Коновалов А. В., Грич А. В. (2015)
Богуславский Л. З. - Установка для обеззараживания воды высокочастотным стримерным разрядом, Ярошинский Н. С. (2015)
Волянський С. М. - Розробка і дослідження систем автоматичного керування швидкістю переміщення підводного апарата за його горизонтального прямолінійного руху (2015)
Ільчук М. М. - Продуктивність праці в аграрному секторі економіки України – основний чинник його розвитку, Коновал І. А., Дмитрук М. І. (2018)
Березовська Л. О. - Аналіз державної підтримки фермерських господарств в Україні (2018)
Мосійчук Н. О. - Сучасний стан розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (2018)
Шепелєв С. С. - Вплив експортних можливостей на зростання конкурентоспроможності рибного господарства в умовах євроінтеграції (2018)
Mohammad A. S. A. - The extent to which balance score card is used in aviationsector (An Empirical Study on Royal Jordanian Airlines) (2018)
Смачило В. В. - Аналітичний огляд реформування системи державного управління якістю продуктів харчування та захисту споживачів в Україні, Божидай І. І. (2018)
Баліцька А. Р. - Оцінка впливу фіскальної децентралізації на формування місцевих бюджетів України (2018)
Войтюк А. В. - Теоретико-методологічні засади формування національної системи фінансового забезпечення аграрного виробництва (2018)
Кириченко А. В. - Медична реформа та запровадження обов’язкового медичного страхування (2018)
Костюк О. Д. - Якість і безпека продукції як вектор розвитку молочної галузі, Костюк Я. В. (2018)
Кравченко А. С. - Сутність дефініції "фінансовий дериватив" та їх обіг на біржовому фондовому ринку (2018)
Милованов Є. В. - Міжнародні тенденції розвитку ринку органічної продукції та перспективи для України (2018)
Савченко В. Ф. - Розвиток туризму в Україні та її регіонах (2018)
Кірейцева О. В. - Екологічно раціональне використання земельних ресурсів, Жилін О. В. (2018)
Дмитрук М. І. - Розвиток виробництва винограду на сільськогосподарських підприємствах України (2018)
Галушко В. П. - Інвестиційне забезпечення агроформувань в умовах нестабільного ринку, Ковтун О. А. (2018)
Калюга Є. В. - Досягнення кафедри обліку та оподаткування в історичній ретроспективі (присвячується 120-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України), Кузик Н. П. (2018)
Makarchuk O. - Analytical evaluation of the rapeseed market in Ukraine, Skudlarski J. (2018)
Мамчур Р. М. - Розвиток ринку страхових послуг для аграрного виробництва в умовах впровадження інновацій (2018)
Артиш В. І. - Досвід Польщі щодо органічного виробництва та перспективи його розвитку в Україні (2018)
Лабенко О. М. - Стимулювання сталого водокористування через обов’язкові платежі за екосистемні послуги (2018)
Вдовенко Н. М. - Забезпечення конкурентоспроможності галузей АПК в умовах євроінтеграції, Варшавська Н. Г., Павленко М. М. (2018)
Барилович О. М. - Тенденції розвитку інтеграційних процесів у молокопродуктовому підкомплексі України (2018)
Mahtab J. - Investigating the role of tourism in the conservation and sustainable development of the environment: a geographic approach (2018)
Hunko L. A. - Urbanizational processes as a cause for decrease of agricultural landscaping production potential, Kolhanova I. G. (2018)
Симоненко Є. І. - Моделювання рентабельності сільськогосподарської продукції (2018)
Klymenko M. V. - Socio-economic consequences and problems of labor taxation, Labenko O. М. (2018)
Кудінова І. П. - Подієвий туризм в Україні як складова індустрії гостинності, Голованьова Т. А. (2018)
Cimermanis M. - Latvian experience organization of consulting system for sustainable rural development, Lokutova O., Silina L. (2018)
Johnson S. - Development and innovation of extension system in the USA and Ukraine, Kalna-Dubinyuk T. (2018)
Сук П. Л. - Реєстрація господарських операцій в обліку (2018)
Кустовська О. В. - Особливості укладання договорів оренди для продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення на конкурентних засадах, Бабенко В. (2018)
Горго І. О. - Ризики як ключовий об'єкт управлінської діяльності аграрних підприємств (2018)
Заец А. Ю. - К учету ледовых нагрузок в задачах проектирования инеженерных сооружений для шельфа Азовского и Черного морей (2015)
Коробанов Ю. М. - Анализ особенностей определения коэффициентов концентрации напряжений в корпусных конструкциях, Кузнецов А. И., Коробанова А. А. (2015)
Коваленко И. И. - Комплексный анализ организационной структуры морского порта, Антипова Е. А., Пугаченко Е. С. (2015)
Кабанова Н. Н. - Проект управления дистанционным обучением студентов кораблестроительного института (2015)
Бурунсуз К. С. - Особливості проектів розвитку енергетичних систем з використанням плазмохімічних елементів (2015)
Погорелова О. В. - Напрямки та особливості оцінки персоналу при управлінні науковими проектами ВНЗ, Савич І. Р. (2015)
Погорелова О. В. - Узагальнена модель процесів управління науковими проектами ВНЗ, Левченко О. Г. (2015)
Ryzhkov S. S. - The diagnostics of risk-contributing factors of production high technology enterprises and the method of cost reduction in terms of gas turbine engines development, Chernova L. S. (2015)
Радченко А. Н. - Исследование бустерной ступени воздухоохладителя комбинированного типа, Кантор С. А., Грич А. В. (2015)
Радченко Н. И. - Выбор холодильной мощности установки охлаждения воздуха на входе ГТУ для климатических условий Ливии, Герби Р. К. Э. (2015)
Радченко А. Н. - Исследование охлаждения воздуха в тригенерационных комплексах автономного энергообеспечения в тропических условиях, Герби Р. К. Э. (2015)
Радченко Р. Н. - Тепловые нагрузки теплоиспользующей системы охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля на рейсовой линии, Богданов Н. С. (2015)
Георгиеш Е. В. - Математическая модель массопереноса при экстрагировании из частиц идеальной (сферической) и реальной форм (2015)
Тимченко І. В. - Розробка комп’ютерної мережі спостережень за якістю поверхневих вод акваторії суднохідного Бузько-Дніпровського лиманного каналу, Мотигіна В. С., Калюжин А. С. (2015)
Марченко В. Г. - Влияния фильтров различной степени очистки на аэроионный состав воздуха, Лагутин А. Е., Липа А. И., Пономаренко А. П. (2015)
Ремешевська І. В. - Розробка та реалізація екологічної політики як складової інтегрованої системи менеджменту промислового підприємства, Гурець Н. В., Савчук М. В. (2015)
Потай І. Ю. - Контроллінг у стратегічному плануванні розвитку морських портів України (2015)
Єфімова Г. В. - Ідентифікація та оцінка чинників формування вартості суднобудівних підприємств: теоретико-прикладні аспекти (2015)
Пащенко О. В. - Інвестиційна складова реалізації фінансової стратегії суднобудування (2015)
Парсяк В. Н. - Визначення позицій інжинірингу в життєвому циклі суднобудівних інновацій, Жукова О. Ю. (2015)
Кутузова М. М. - Регіональна політика та її роль у забезпеченні економічної безпеки України (2018)
Rybalchenko K. V. - Foreign trade of high-tech goods as the element of national innovation system development in Ukraine (2018)
Борщевський В. В. - Роль фінансового механізму у стимулюванні конкуренції на ринку нафтопродуктів України, Магас В. М., Кантур К. С. (2018)
Манаєнко І. М. - Теоретичні засади диверсифікації діяльності підприємства в умовах нестабільного бізнес-середовища, Кондратюк А. А. (2018)
Кононова І. В. - Результати прогнозування показників розвитку національної економіки як підґрунтя для прийняття управлінських рішень (2018)
Міракін В. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні (2018)
Безус П. І. - Проектування кількісних параметрів об’єктів готельно-ресторанного господарства, Безус А. М. (2018)
Бозуленко О. Я. - Сутність прогнозування попиту населення, Бозуленко О. Ю. (2018)
Братута О. Г. - Дослідження поняття явища "об’єднання підприємств" як процесу у складі економічної сфери буття (2018)
Дармограй В. І. - Проблеми здійснення стратегічного планування та прогнозування підприємницької діяльності у готельному бізнесі, Качала Т. М. (2018)
Державська А. В. - Аналіз товарної стратегії корпоративних підприємств, Круш П. В. (2018)
Каличева Н. Є. - Вплив техніко-технологічних інновацій на ефективний розвиток підприємства, Масан В. В., Старцев Д. С. (2018)
Качала Т. М. - Значення готельно-ресторанного бізнесу в господарчій системі регіону, Петровська І. О. (2018)
Лохман Н. В. - Ідентифікація детермінантів інноваційного потенціалу (2018)
Мартиненко В. П. - Методичні підходи до оцінювання управління маркетинговою діяльністю підприємства, Манько І. В. (2018)
Міщук Є. В. - Дослідження економічної стійкості та економічної безпеки підприємства в умовах багатоваріантності зовнішнього і внутрішнього середовищ (2018)
Москаленко В. А. - Удосконалення основних напрямів маркетингової політики просування інноваційних розробок (2018)
Овчарук В. В. - Стан систем адміністрування в управлінні підприємствами (2018)
Отливанська Г. А. - Модель формування інвестиційної програми підприємства з урахуванням цінності (2018)
Петровська І. О. - Мотиваційна модель формування іміджу у регіональному готельно-ресторанному бізнесі, Дармограй В. І. (2018)
Сімак С. В. - Перспективні форми ефективної реалізації проектів публічно-приватного партнерства у сфері обслуговування (2018)
Sushenko H. - Marketing concept in the development of tourism activities, characteristics and expectations for tourist businesses, Matthnai Ekouaghe (2018)
Тарасюк А. В. - Організаційно-економічні інструменти управління малим бізнесом у сільському господарстві (2018)
Чернецька О. В. - Складові синергії в системі управління фінансовими результатами на підприємстві (2018)
Чіков І. А. - Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК на основі інноваційних перетворень (2018)
Микуланинець С. І. - Застосування результатів PEST-, SNW- та SWOT- аналізів під час розроблення стратегії розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпатської області (2018)
Мареха І. С. - Земля як національний культурний капітал України (2018)
Тарасенко Д. Л. - Моделювання еколого-економічних процесів для забезпечення ефективної соціальної політики у сталому регіональному зростанні (2018)
Рогозян Ю. С. - Основні проблеми впровадження концепту соціально справедливої держави в Україні (2018)
Височина А. В. - Еволюція, проблеми та перспективи вітчизняного підходу до оцінювання обсягів виведення фінансового капіталу, Самусевич Я. В. (2018)
Матвієнко Г. А. - Нерівність доходів та старіння населення як головні чинники бюджетної кризи (2018)
Огородник В. В. - Вплив банків з державною участю на соціально-економічний розвиток країни (2018)
Юдіна С. В. - Депозити домогосподарств як елемент фінансових ресурсів, Гуржий Т. О., Писаревський Б. І. (2018)
Дзюба О. М. - Публічні закупівлі: особливості застосування процедур (2018)
Параниця Н. В. - Статистичний аналіз світового досвіду взаємодії банківського та реального секторів у сучасних умовах, Шорохова С. О. (2018)
Відовості про авторів (2018)
Нотатки (2018)
Вихідні відомості (2018)
Пасайлюк М. В. - Особливості поширення та основні аспекти відтворення Аnthurus archery (Berk.) E. Fisch на території Національного природного парку "Гуцульщина", Петричук Ю. В., Цвид Н. В., Сухомлин М. М. (2018)
Савосько В. М. - Гетерогенність біометричних показників лісових культурфітоценозів в екологічних умовах Криворіжжя, Квітко М. О., Григорюк І. П., Серга О. І., Лихолат Ю. В., Андріцьо М. О. (2018)
Сиводед Є. В. - Варіабельність зараження збудниками Phomopsis helianthi М. і Plasmopara halstedii B. насіннєвого матеріалу соняшника однорічного вітчизняної та закордонної селекції, Рафальська О. В. (2018)
Хом’як І. В. - Вплив інвазій видів-трансформерів на динаміку рослинності перелогів Українського Полісся (2018)
Хижняк С. В. - Шляхи міграції стійких пестицидів трофічними ланцюгами наземних і водних екосистем, Войціцький В. М., Данчук В. В., Мідик С. В., Лапоша О. А., Ушкалов В. О. (2018)
Пічура В. І. - Просторово-часова закономірність формування якості води в річці Дніпро, Шахман І. О., Бистрянцева А. М. (2018)
Лупак О. М. - Порівняльний аналіз інтегральної антиоксидантної активності суцвіть рослин Calendula officinalis L., вирощених в умовах Передкарпаття за дії біостимуляторів росту, Ковальчук Г. Я., Антоняк Г. Л. (2018)
Зоріна О. В. - Наукове обгрунтування можливості використання Дніпровського водосховища в якості джерела питного водопостачання ПАТ "Запоріжсталь" у сучасних умовах з урахуванням вимог європейського законодавства (2018)
Охремчук І. А. - Моделі інтегральної оцінки для моделювання політик пом'якшення зміни клімату (2018)
Онищук Н. В. - Динаміка родючості ґрунтів орних земель Гощанського району Рівненської області (2018)
Бовсуновська О. В. - Формування кормової продуктивності бінарних сумішей горошку посівного паннонського із тритикале озимим залежно від елементів технології вирощування в Лісостепу Правобережному (2018)
М’ялковський Р. О. - Економічна та енергетична ефективність застосування добрив при вирощуванні картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Федорук Ю. В. - Ріст і розвиток рослин міскантусу гігантського залежно від фону живлення у Правобережному Лісостепу України, Хахула В. С., Герасименко Л. А., Browne R. (2018)
Мазур В. А. - Формування площі листкової поверхні рослин гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування, Шевченко Н. В. (2018)
Миронюк В. В. - Аналіз точності глобальних карт зімкнутості деревостанів для території рівнинної частини України (2018)
Волинець А. - Шляхи підвищення енергоефективності підприємств харчової промисловості, Черевашко Д., Мєдвєдєва Н. (2018)
Дейкун І. М. - Оптимізація процесу одержання целюлози із лляного волокна із формалізацією критеріїв оптимальності, Складанний Д. М. (2018)
Борак К. В. - Методика визначення триботехнічних характеристик ґрунтового середовища (2018)
Радіонов І. П. - Холодна активна бензиново-повітряна суміш як альтернативний енергетичний носій для функціонування карбюраторних двигунів внутрішнього згорання, Машталір В. В., Радченко А. М., Андрієвський А. П. (2018)
Гаврилюк Т. - Християнин в пошуках свободи: історія та сьогодення (2017)
Дюрем К. - Законодательство о религиозных объединениях как фактор обеспечения свободы религии и убеждений (2017)
Кларк Э. - Антимиссионерский закон России в контексте права (2017)
Мурашкін М. - Війна і мир: чи можливий діалог релігійно-містичних культур? (2017)
Мальцев О. - Деструктивний і антирелігійний характер антисектантського руху на пострадянському просторі (2017)
Овсієнко А. - The political Debate on the Wearing the Facing veil in Germany and the Back Right of religious Freedom (2017)
Саган О. - Державно-церковні відносини в Україні на сучасному етапі: об’єктивна необхідність зміни моделей (2017)
Владиченко Л. - Відносини між державними та релігійними інституціями в контексті національних інтересів і безпеки держави (2017)
Бортнікова О. - Релігійно-політичний простір як соціальний інститут (2017)
Докаш В. - Громадянське суспільство як гарант релігійної свободи та міжконфесійної толерантності (на основі матеріалів соціологічних досліджень) (2017)
Недавня О. - Здійснення ціннісно-регулятивних функцій сучасними релігійними організаціями України за умов релігійноїта світоглядної свободи (2017)
Колодний А. - Релігійна мережа України на початку 2017 р. (2017)
Шугаєва Л. - Релігійні меншини православного походження харизматичного спрямування: шляхи еволюції за умов свободи віросповідань (2017)
Булига І. - Християнські конфесії в умовах трансформації сучасного українського суспільства (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського