Московчук Н. М. - Проблема іншомовно-мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців у вищих закладах освіти (2017)
Нестеренко В. В. - Феномен "професійна культура майбутніх фахівців" в парадигмі вищої дошкільної освіти, Бедрань Р. В. (2017)
Петрович Г. М. - Фразеологізми як ефективний засіб збагачення образного мовлення молодших школярів (2017)
Санівський О. М. - Педагогіка В. Сухомлинського як база моделі підготовки майбутнього філолога-українознавця (2017)
Сердюк Н. М. - Педагогічні умови формування конкурентоздатності майбутніх психологів (2017)
Смірнов С. В. - Діагностика конкурентоздатності майбутніх судноводіїв (2017)
Яблонська Т. М. - Чинники створення мультиплікативного ефекту у професійному становленні майбутніх магістрів-філологів (2017)
Яворська Г. Х. - Етична культура юриста у професійній діяльності (2017)
Цісюань Вей - Структура підготовленості майбутніх менеджерів освіти до експертно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Содержание (2018)
Сталинский Д. В. - Украинскому научно-исследовательскому институту металлов – 90 лет, Рудюк А. С. (2018)
Грищенко С. Г. - Позитивные аспекты развития металлургии Украины, Тубольцев Л. Г., Гринев А. Ф. (2018)
Кассим Д. А. - Влияние качества агломерата и кокса на технико-экономические показатели доменной плавки, Тараканов А. К., Лялюк В. П., Оторвин П. И., Гусев А. А. (2018)
Гасик М. И. - Электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ типов и химсостава неметаллических включений черновой железнодорожной оси из непрерывнолитой заготовки, Пройдак Ю. С., Бортников Ю. Н., Горобец А. П., Гасик М. М., Климчик Ю. В. (2018)
Беспалов О. Л. - Термодинамическая модель процесса десульфурации чернового ферроникеля в ковше, Соколов К. Д., Приходько С. В., Овчарук А. Н., Гасик М. И., Замковой О. В., Надточий А. А. (2018)
Балакин В. Ф. - Совершенствование подготовки гильзы к прокатке на пилигримовом стане, Стасевский С. Л., Угрюмов Ю. Д., Добряк В. Д. (2018)
Попов С. О. - Перспективи відновлення підземної розробки магнетитових кварцитів в україні: гірничотехнічні, технологічні і економічні аспекти, Сидор В. М., Новік В. А. (2018)
Тищенко С. В. - Технологические способы ведения взрывных работ, позволяющие безопасно управлять действием взрыва в массиве горных пород, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2018)
Блюсс Б. О. - Обґрунтування параметрів ефективності гідротехнічних систем у технологіях переробки мінеральної сировини, Дзюба С. В., Семененко Є. В. (2018)
Учитель А. Д. - Влияние параметрического резонанса на механизм разрушения контактирующих поверхностей при трении и изнашивании, Малиновский Ю. А., Данилина Г. В., Даценко С. Ю., Омельченко Е. В. (2018)
Рахманов С. Р. - Исследование динамики рабочей клети автоматического стана трубопрокатного агрегата, Вышинский В. Т. (2018)
Чепрасов О. І. - Дослідження нагріву високолегованих сталей у нагрівальному колодязі з опаленням з центру поду, Каюков Ю. М., Назаренко І. А. (2018)
Мироненко М .А. - Перехід на засади концепції ощадливого виробництва як запорука подолання негативних тенденцій на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України (повідомлення 1) (2018)
Кульбовський І. І. - Моделювання інформаційних потоків комп’ютерного моніторингу мереж електропостачання транспорту, Голуб Г. М., Гайденко О. С. (2018)
Дворецький А. І. - Вплив уранової промисловості на стан довкілля та населення, Ляшенко В. І., Топольний Ф. Ф., Коваленко Г. Д. (2018)
Папа І. Ю. - (Не)повсякденне життя данського дипломата в Росії (за матеріалами подорожнього щоденника Юста Юля, 1709–1711) (2018)
Холтобіна Н. С. - Поліетнічна структура Російської імперії на ментальних мапах британців XVIII ст. (за матеріалами подорожнього щоденника Едварда Деніела Кларка) (2018)
Диса К. Л. - Більше ніж путівник: емоційний відгук і особисті враження від мандрівок до Києва в подорожніх записках зламу XVIII–XIX ст.. (2018)
Дудка С. А. - Родини мешканців села Давидівка Пирятинської протопопії (за даними сповідного розпису 1765 р.) (2018)
Сапронов А. Л. - Уряд ката в Гетьманщині середини XVIII ст. (2018)
Орел Ю. В. - Товариство імені Григорія Квітки-Основ’яненка в громадсько-політичному житті Харкова (2018)
Скороход О. В. - Лютнева революція 1917 року на периферії: поведінка киян у дні повалення монархії (2018)
Бетлій О. В. - Залишені напризволяще: солдатки Києва на початку Першої світової війни (2018)
Скубій І. В. - Проблема осмислення травми в радянському споживанні у 1920–1930-ті роки (2018)
Кислий М.-О. О. - Наративи Великого Голоду: погляд з обох боків Перекопу (2018)
Мицик Ю. А. - З документів до історії Києво-Могилянської академії ХVІІІ ст. (2018)
Волошин Ю. В. - Рецензія на: Максим Яременко. Перед викликами уніфікації та дисциплінування: Київська православна митрополія у XVIII столітті. – Львів : Видавництво УКУ, 2017.272 с. (2018)
Grygorieva T. - REVIEW: Paul Srodecki. Antemurale Christianitatis. Zur Genese der Bollwerksrhetoric im ostlichen Mitteleuropa an der Schwelle vom Mittelalter zur Fruhen Neuzeit. – Matthiesen Verlag, 2015. – 532 s. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Балакірєва В. А. - Проблема підготовки майбутніх учителів до організації трудового навчання молодших школярів (2018)
Бочков П. Н. - Постурология в физической реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (2018)
Бредньова В. П. - До проблеми формування графічних компетенцій студентів архітектурних і художніх спеціальностей, Смичковська О. М., Прохорець І. М. (2018)
Гвоздій С. П. - Проблема підготовки майбутніх фахівців спеціальності "Біологія та здоров’я людини", Устянська О. В. (2018)
Горовой В. А. - Взаимосвязь мотивационно-целевого компонента физической рекреации, объема двигательной активности и уровня физического здоровья студентов (2018)
Гульчук Т. М. - Зміст та організація процесу формування текстотвірної компетентності майбутніх судноводіїв (2018)
Долінська Л. В. - Педагогічні умови професійного вдосконалення викладачів технічних дисциплін в освітньому середовищі коледжу (2018)
Ду Цзілун - Досвід організації занять школярів молодших класів естрадним співом (2018)
Ємельянова Д. В. - Формування мотивації навчання іноземної мови майбутніх учителів фізики, Новицька Н. (2018)
Корінна Г. О. - Проблема формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в сучасній педагогічній науці (2018)
Кубриш Н. Р. - Сутність і структура естетичної культури майбутніх архітекторів, Коншина О. М., Олешко Л. І (2018)
Кудрявцева О. А. - Проблема підготовки майбутніх вихователів до розумового виховання дошкільників, Горєлова В. О. (2018)
Кузько М. С. - Результати впровадження ситуативного моделювання в підготовку майбутніх геологів (2018)
Лю Сянь - Стимулювання самоорганізації методичного досвіду в майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки (2018)
Лю Цзянь - Сутність і структура естетичної компетентності майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2018)
Майковська В. І. - Конструювання засобів реалізації моделі формування підприємницької компетентності фахівців (2018)
Мога Н. Д. - Принцип спецификации в двигательной реабилитации детей раннего возраста со спастическими формами двигательных нарушений (2018)
Пальшкова І. О. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах сучасної вищої школи (2018)
Рабецька Н. Л. - Експериментальна методика формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери (2018)
Смутченко О. С. - Особливості формування субкультури студентів мовних вишів (2018)
Ткаченко А. В. - Модель формування дизайнерської компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у фаховій підготовці (2018)
Ткаченко К. О. - Комунікативна компетентність у теорії і практиці професійної підготовки фахівців соціономічної сфери (2018)
Petukhov I. S. - Simulation of nonlinear skin effect under sinusoidal voltage supply by using harmonic balance finite element method and effective magnetic curves (2018)
Kucheriava I. M. - Computer study of damaged cables with electric field distribution outside them (2018)
Shcherba A. A. - Probabilistic properties of electrical characteristics of capacitor charge circuit with stochastic active resistanc, Suprunovska N. I., Ivashchenko D. S. (2018)
Roziskulov S. S. - Synthesis of three-loop circuits of semiconductor electric discharge installations with reservoir capacitor, Maslak L. P., Peretyatko Yu. V., Bielkin S. V. (2018)
Сидорець В. М. - Врахування особливостей біоімпедансу при високих частотах моделями Фріке та Коула, Пентегов І. В., Римар С. В. (2018)
Маков Д. К. - Метод визначення асиметрії трифазної напруги основної частоти і вищих гармонік (2018)
Domnin I. - Control system of the filter-compensating device with the second-order fuzzy regulator, Levon O., Kozlov S. (2018)
Діденко В. О. - Аналіз стійкості імпульсного джерела живлення для контактного мікрозварювання, Бондаренко О. Ф., Бондаренко Ю. В., Вербицький Є. В. (2018)
Денисов Ю. О. - Оцінка параметрів і характеристик коректора коефіцієнта потужності на основі імпульсних та квазірезонансних перетворювачів електроенергії, Городній О. М., Гордієнко В. В., Вершняк Л. В., Димерець А. В. (2018)
Zablodskiy M. - Simulation of induction machines with common solid rotor, Pliuhin V., Chuenko R. (2018)
Мазуренко Л. І. - Закономірності електромагнітних процесів безконтактної системи збудження автономного асинхронізованого генератора на базі каскадного трифазно-трифазного модулятора напруги, Василів К. М. (2018)
Шуруб Ю. В. - Дослідження властивостей комбінованої схеми однофазного включення асинхронного електроприводу насосних установок, Василенков В. Є., Цицюрський Ю. Л. (2018)
Козирський В. В. - Обгрунтування раціональних розмірів магнітопроводу кільцевого ротора вітроелектричного вентильного реактивного генератора, Подольцев О. Д., Трегуб М. І. (2018)
Dolega W. - The state of wind energy in Рoland (2018)
Буткевич О. Ф. - Вплив FACTS на режим електричної мережі за прямого пуску потужної асинхронної машини у складі комплексного навантаження, Чиженко О. І., Попович О. М., Трач І. В. (2018)
Артеменко М. Ю. - Активний струм та повна потужність трифазних систем електроживлення, Батрак Л. М., Поліщук С. Й. (2018)
Жемеров Г. Г. - Енергоефективність рекуперативного гальмування в системах електропостачання з регульованими електроприводами, Ільїна Н. О., Машура А. В., Тугай Д. В. (2018)
Павлов В. Б. - Особливості застосування зарядних станцій електромобілів у міських електричних мережах, Новський В. О., Попов В. А., Палачов С. О. (2018)
Herlender J. - Investigation of impedance-differential protective algorithm for external faults with CT saturation, Solak K, Iżykowski J. (2018)
Волков І. В. - Топологія фільтрокомпенсуючих пристроїв для покращення спектра вхідного струму джерел живлення в електротермічних установках із виробництва базальтового супертонкого волокна, Стяжкін В. П., Подейко П. П. (2018)
Божко І. В. - Ефективність обробки водного розчину метиленової сині імпульсним бар’єрним розрядом на його поверхню, Кондратенко І. П. (2018)
Покажчик статей за 2018 рік (2018)
Вимоги до оформлення рукописів, що подаються до журналу "Технічна електродинаміка” (2018)
Панок В. Г. - Становлення психологічної служби системи освіти в контексті суспільних трансформацій в Україні, Лунченко Н. В. (2018)
Hirnyak A. N. - Principles of psychological designing and psycho-artistic embodiment of module-developmental interaction in learning (2018)
Pidbutska N. V. - Individual-psychological properties of persons with different level of education, Chebakova J. G. (2018)
Savrasov N. V. - Perspectives of using the psycholinguistic approach in the investigation of metamemory and verbal creativity (2018)
Turkova D. M. - Influencing factors on successful Bodily-Self’s becoming of mid-life crisis (2018)
Харченко А. О. - Структурні особливості емоційної сфери учасників бойових дій з постстресовою психологічною дезадаптацією (2018)
Кудрявцев К. О. - Психодіагностика міського середовища (2018)
Кузнецов О. І. - Психодіагностика термінальних та інструментальних духовних цінностей особистості (2018)
Fomenko K. I. - Psychological assessment of Narcissistic-Self (2018)
Shcherbakova O. O. - Psychodiagnostics of implicit theories of intelligence for middle school pupils (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Ковшова І. О. - Теоретичні основи оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства, Кравченко А. В. (2018)
Красовська О. Ю. - Теоретичні засади концепції "маркетинг-мікс" (2018)
Кучмєєв О. О. - Особливості ідентифікації та оцінювання ризиків у процесі формування логістичної стратегії підприємством оптової торгівлі (2018)
Лаготюк В. О. - Формування інтеграційних ініціатив як напрям підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва (2018)
Латкіна С. А. - Підприємницькі ризики в інноваційній діяльності підприємства, Мєшкова-Кравченко Н. В. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Девіації в поведінці працівника як реакція на соціально-економічне відторгнення підприємства (2018)
Михайленко О. В. - Формування стратегії розвитку підприємства, Ременюк Б. О. (2018)
Соколюк С. Ю. - Категоріально-понятійний апарат досліджень гармонізації (2018)
Черноіванова Г. С. - Побудова механізму організаційно-економічного забезпечення управління: системний підхід до понятійно-категорійного аналізу (2018)
Кукош М. С. - Інвестиційний потенціал Оеського регіону: оцінка і пропозиції з реалізації (2018)
Прядко І. В. - Наукове забезпечення інноваційної діяльності Миколаївської області (2018)
Франів І. А. - Стратегія розвитку – основний вектор реструктуризації економіки регіону (2018)
Бондар А. В. - Підходи до визначення та оцінювання ефективності еколого-орієнтованих проектів у контексті сталого розвитку території, Смоленніков Д. О. (2018)
Боцула О. І. - Сучасні проблеми обліку та використання земель лісогосподарського призначення в Україні (2018)
Слюсаренко В. Є. - Сутність та принципи реалізації самоврядної регіональної політики розвитку тристороннього партнерства (2018)
Белінська Я. В. - Підходи до формування стратегії фінансування кредитно-інвестиційної діяльності в умовах глобалізації (2018)
Бєлоусова С. В. - Міжнародні пайові та корпоративні інвестиційні фонди: специфіка та розвиток в Україні (2018)
Бидик А. Г. - Принципи функціонування солідарного рівня оновленої пенсійної системи України (2018)
Бугель Ю. В. - Адаптація системи митного оподаткування України до світових стандартів (2018)
Holyk M. M. - Modern approaches to the evaluation of the borrower’s creditworthiness of a commercial bank: theoretical and methodological aspects (2018)
Золотарьова О. В. - Тенденції та шляхи нарощування депозитної бази банківських установ України, Саранча С. М., Князєва А. В. (2018)
Квасницька Р. С. - Методичні аспекти оцінювання інвестиційного потенціалу банку, Морозовський Я. Е. (2018)
Михайляк Г. В. - Суть, типи депозитної політики банків та шляхи її оптимізації, Михайляк І. В. (2018)
Поліщук Н. В. - Стратегія розвитку іпотечного кредитування сільського господарства, Мусієнко О. Л. (2018)
Приказюк Н. В. - Розвиток взаємодії страхових компаній та банків в Україні, Мехеда А. О. (2018)
Білобровенко Т. В. - Проблеми відображення розрахунків за ПДВ та шляхи їх вирішення (2018)
Гавриловський О. С. - Особливості аудиту витрат на маркетингові комунікації підприємства (2018)
Гордієнко М. І. - Аудит ефективності та його роль в умовах децентралізації (2018)
Домбровська Н. Р. - Сутність витрат підприємства як обліково-економічної категорії (2018)
Назарова К. О. - Внутрішній аудит у запобіганні шахрайства та обману в операційній діяльності торговельних мереж, Гнатченко Д. Д. (2018)
Павлова Г. Є. - Місце, роль та облікове забезпечення статистичної звітності сільськогосподарського підприємства, Приходько І. П., Волчанська Л. В. (2018)
Михайленко О. В. - Управління ефективністю діяльності підприємств хлібопекарської галузі, Щербатюк І. С. (2018)
Вихідні дані (2018)
Бусарєва Т. Г. - Мережева економіка як нова форма розвитку економіки (2018)
Грущинська Н. М. - Державне регулювання економічної свободи: ефективний баланс (2018)
Іванов Є. І. - Теоретичні основи диверсифікації зовнішньої торгівлі (2018)
Редько Е. Ю. - Определение сферы обращения капитала и реформа системы инвестирования и вложения капиталов в китайских зонах технико-экономического развития (2018)
Бошота Н. В. - Роль природно-ресурсного потенціалу в розвитку туристичної індустрії держави (2018)
Гоменюк М. О. - Менеджмент інноваційної діяльності в напрямі розвитку сільського господарства на регіональному рівні (2018)
Дейнега І. О. - Маркетингові інструменти реалізації стратегій освітньої міграції (2018)
Максимюк М. М. - Вплив особливостей розміщення підприємств аграрного сектору Івано-Франківщини на рівень їхньої економічної безпеки (2018)
Мельник В. В. - Державне регулювання в умовах розбудови соціально орієнтованої економіки України (2018)
Роїк О. Р. - Аналіз чинників формування конкурентних переваг туристичних підприємств в Україні, Лущик М. В. (2018)
Удовиченко С. М. - До питання розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу Донецької області (2018)
Халилов А. Э. - Статистика производственной системы в национальном хозяйстве (2018)
Боліла С. Ю. - Профіль споживача як основа для прийняття маркетингових рішень підприємством хлібопекарської галузі, Федорова Т. В. (2018)
Донських А. С. - Роль економічного аналізу в системі управлінського обліку, Ткаченко О. С. (2018)
Кащена Н. Б. - Маркетингове забезпечення антикризового управління торговельними підприємствами, Чміль Г. Л. (2018)
Кичко І. І. - Управління діловою кар’єрою: теоретичні засади та практичні аспекти впровадження, Мотузна Л. С. (2018)
Кошельок Г. В. - Сучасні підходи до управління грошовими потоками підприємства, Терещенко О. М. (2018)
Кучмєєв О. О. - Сутність, структура та принципи формування логістичної системи торговельного підприємства (2018)
Лохман Н. В. - Системний підхід до моделювання управлінських ситуацій, Берідзе Т. М., Мезенцева Н. М., Нікульнікова Т. Г. (2018)
Манзій О. П. - Поняття ресурсного потенціалу як економічної категорії (2018)
Мельник А. О. - Аналіз сучасних мотиваційних підходів до управління персоналом, Мельник Л. С. (2018)
Орєхова А. І. - Концептуальні засади управління економічним потенціалом підприємства (2018)
Савенко І. І. - Теоретичні основи дослідження логістичної системи виробництва та розподілу зерна, Седіков Д. В. (2018)
Саковська О. М. - Методологічні аспекти формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг (2018)
Федорова Н. Є. - Маркетингова оцінка впливу системи складників внутрішнього середовища на рівень адаптації комунікативного складника комплексу маркетингу виноробних підприємств (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Корпоративна культура як основний елемент менеджменту підприємства (2018)
Чеснакова Л. С. - Діагностика інвестиційної активності підприємства, Малахова Ю. А. (2018)
Швець Ю. О. - Управління грошовими потоками від операційної діяльності промислових підприємств: чинники впливу та напрями вдосконалення (2018)
Щербань О. Д. - Характеристика системи фінансового контролінгу на підприємстві, Воровик Я. Ю. (2018)
Яворська О. Г. - Соціальний капітал підприємств середнього та малого бізнесу сфери туризму та індустрії гостинності (2018)
Куцаб П. А. - Фінансові аспекти активізації транскордонного співробітництва між Україною та Польщею (2018)
Войцешин В. П. - Тенденції розвитку експорту товарів в Україні на основі фіскального регулювання в умовах сьогодення (2018)
Коломієць В. Л. - Державний банк розвитку України: фінансово-інвестиційні пріоритети (2018)
Кузьменко В. М. - Теоретичні основи формування системи державного фінансування інвестиційної діяльності підприємств (2018)
Мискін Ю. І. - Характеристика принципів формування та реалізації фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної політики, Мискіна О. О., Шевчук С. В. (2018)
Пєхота А. В. - Визначення сутності поняття "біржовий ринок цінних паперів" (2018)
Сороківська З. К. - Оцінка впливу іноземного капіталу на банківський сектор України (2018)
Стеценко Б. С. - Держава в сучасній архітектурі інституційної фінансової інфраструктури України (2018)
Акимова Н. С. - Актуальные проблемы внутреннего аудита в условиях адаптации к международным стандартам, Асвае Азадэн (2018)
Сулима М. О. - Шляхи інтеграції вітчизняного бухгалтерського обліку в європейський простір (2018)
Шендригоренко М. Т. - Актуальні питання обліку та аудиту малоцінних оборотних і необоротних матеріальних активів (2018)
Степаненко Н. В. - Підвищення економічної ефективності виробництва яєць під час використання математичних моделей (2018)
Вихідні дані (2018)
Соколова С. - Дослідження мовної ситуації як міждисциплінарна та міжвідомча проблема (2018)
Карпіловська Є. - Роль національних модулів у розвитку інформаційно-пошукової мови бази ISYBISLAW (2018)
Городенська К. - Граматична лексикографія: стан і перспективи (2018)
Білоусенко П. - Історичний словотвір іменника на шляху від ілюстративного до пояснювального мовознавства (2018)
Єрмоленко С. - Лінгвостилістика в контексті національної культури, Бибик С., Ганжа А. (2018)
Туровська Л. - Українське термінознавство ХХІ ст.: основні напрямки досліджень (2018)
Кондратенко Н. - Комунікативно-дискурсивні дослідження в сучасному українському мовознавстві: тенденції та перспективи (2018)
Богдан С. - "Справа ірландської мови" Френсіса Фегі й українська соціолінгвістика початку ХХ століття (2018)
Глуховцева К. - Аспекти лінгвокультурологічного дослідження діалектного мовлення (2018)
Малевич Л. - Термінологічна варіативність на сучасному етапі: теоретичні і прикладні виміри (2018)
Мовчун Л. - Додатковий том "Словника української мови" в 11 томах: досвід і проблеми укладання (2018)
Критська В. - Автоматизація визначення словозмінних парадигм нових іменників (2018)
Селігей П. - Наука про живе в дзеркалі термінології Рец. на кн.: Клименко Н.Ф. Українська біологічна термінологія кінця XX — початку XXI ст. Київ, 2017. 212 с. (2018)
Космеда Т. - Новий погляд на розвій перифрастичного фонду українців Рец. на моногр.: Степаненко М. Політичне сьогодення української мови: актуальний перифрастикон. Харків, 2017. 616 с. (2018)
Костів О. - Пам’яті відомого мовознавця Лідії Коць-Григорчук (24.11.1926 — 14.01.2018) (2018)
Сікора Г. - Українсько-Норвезький семінар "Олаф Брох і Україна" (31 жовтня — 2 листопада 2017 р., Київ — Львів), Романина І. (2018)
Мамич М. - "Людина і право" як проблема лінгвістики й лінгводидактики в юридичному виші (2018)
Черемська О. - Наукові читання з нагоди 80-річчя професора О.Г. Муромцевої, Жовтобрюх В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Соколова С. - Особливості сучасної мовної ситуації України у дзеркалі соціології та соціолінгвістики, Залізняк Г. (2018)
Масенко Л. - Мовний конфлікт в Україні: шляхи розв’язання (2018)
Козирєва З. - Український лексикон кінця XVIII — початку XXI ст. — словник нового типу (2018)
Колібаба Л. - Морфологічні форми іменників у контексті теорії мовної норми (2018)
Чернобров Ю. - Формування поняття й номінації складного речення в українському мовознавстві в ХІХ — 50-х роках ХХ ст. (2018)
Зарінова М. - Консонантні фонетичні варіанти в мові української прози кінця ХІХ — початку XX століття (2018)
Мойсієнко В. - Удоступнення пам’яток — шлях до інтенсифікації та об’ктивності досліджень з історії мови (2018)
Штанденко У. - Мовний аналіз гетьманських універсалів Івана Мазепи (2018)
Тимочко Б. - Назви природного водного довкілля в українсько-молдавських грамотах XIV — XV століть (2018)
Загородня О. - Система опрацювання результатів асоціативних експериментів "STIMULUS" (2018)
Гонтар М. - Мовна ситуація у сфері торгівлі й послуг в Україні (2018)
Шаркань В. - Важливе джерело для вивчення історії української мови на Закарпатті. Рец. на кн.: Ігор Ліхтей. Августин Волошин: два ювілеї. Ужгород, 2017 (2018)
Наєнко Г. - Просторово-часові моделі розвитку української літературної мови. Рец. на кн.: Інна Царалунга. Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові XIV — XV cт. Хмельницький, 2017 (2018)
Ткачук М. - "Діалектологія у структурі лінгвістичних знань": про підсумки Міжнародної наукової конференції (2018)
Яцій В. - "Людина славна працею" (до ювілею доктора філологічних наук В.П. Шульгача) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Salmanov A. G. - Ukrainian Strategy and Action Plan for the Prevention of Healthcare Association Infections (HAIs) and Antimicrobial Resistance (2018)
Слепова Л. Ф. - Епідеміологічний нагляд за інфекціями, пов’язаними з наданням медичної допомоги у відділеннях інтенсивної терапії України: проблеми та шляхи їх вирішення, Салманов А. Г. (2018)
Балко О. Б. - Чутливість до антибіотиків і локалізація виділення множинно-резистентних штамів Pseudomonas aeruginosa., Балко О. І., Андрюшкіна Р. П., Авдєєва Л. В. (2018)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність збудників інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги в хірургіі та відділеннях інтенсивної терапії, Слепова Л. Ф., Вернер О. М., Ярема Т. П., Рябоконь П. В. (2018)
Трохимчук В. В. - Єдине здоров’я: забруднення навколишнього середовища антимікробними препаратами, Салманов А. Г., Вернер О. М., Лугач О. О. (2018)
Салманов А. Г. - Антимікробна резистентність при інфекціях, що передаються статевим шляхом., Ракша І. І., Добрянська Н. О. (2018)
Юлдашев Т. К. - Спектральная задача для интегро-дифференциального уравнения Фредгольма второго порядка (2018)
Osypchuk M. M. - On the distribution of a rotationally invariant α-stable process at the hitting time of a given hyperplane, Portenko M. I. (2018)
Богаенко В. А. - Компьютерное моделирование динамики процесса миграции растворимых веществ при фильтрации грунтовых вод со свободной поверхностью на основе дробно дифференциального подхода, Булавацкий В. М. (2018)
Семёнов В. В. - Сходимость инерционных гибрид ных алгоритмов расщепления (2018)
Поляков В. Л. - О моделировании удаления фильт рованием растворенного железа из подземных вод (2018)
Васильєва A. O. - Вплив аргонової матриці на коливальні спектри ізольованих в ній кластерів води, Дорошенко І. Ю., Погорелов В. Є., Булавін Л. А. (2018)
Лобанов Л. М. - Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации, Аснис Е. А., Пискун Н. В., Статкевич И. И. (2018)
Усенко О. В. - Развитие Украинского щита 2,7—2,3 млрд лет назад. Факты и предварительные выводы (2018)
Шабликіна О. В. - Взаємодія 3-піридил- та 3-(імідазо|1,2-а|піридин-2-іл)-ізокумаринів з гідразином, Крехова О. Ф., Коноваленко А. С., Москвіна В. С., Хиля В. П. (2018)
Косаківська І. В. - Ендогенні фітогормони в онтогенезі лептоспо рангіатної папороті флори України Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Васюк В. А., Войтенко Л. В. (2018)
Пірко Я. В. - Поліморфізм довжини інтронів генівтубуліну як новий підхід до генотипування рослин, Буй Д.Д., Постовойтова А. С., Рабоконь А. М., Калафат Л. О., Блюм Я. Б. (2018)
Golovenko N. Ya. - A pharmacological profile of pro po xazepam — a new antiepileptic substance, Andronati S. A., Larionov V. B., Reder А. S. (2018)
Горак І. Р. - Адаптерний протеїн Ruk/CIN85 модулює прояв ознак ракових стовбурових клітин (CSCs) у клітинах аденокарциноми молочної залози миші лінії 4Т1, Пасічник Г. В., Геращенко Д. С., Кнопфова Л., Борсіг Л., Дробот Л. Б. (2018)
Систематичний покажчик за 2018 рік (2018)
Бухтатий О. Є. - Дослідження основних тенденцій і векторів розвитку військово-цивільного партнерства у сфері медіа на прикладі становлення "бригадної" преси у військових частинах Збройних Сил України (2018)
Головко О. С. - Тенденції становлення та розвитку інституту президентства в Україні (2018)
Довгань В. І. - Методичний інструментарій оцінювання рівня економічної безпеки регіонів, Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. (2018)
Левченко С. О. - Інформаційно-комунікаційні технології взаємодії органів фіскальної служби з громадянами (2018)
Магась Г. А. - Теоретичні основи тактики Державної прикордонної служби України (2018)
Мейко О. В. - Аналіз можливостей відомого науково-методичного апарату проектування ефективних організаційних структур органів і підрозділів Державної прикордонної служби України (2018)
Радченко О. В. - Онтологічна сутність та антропологічна природа соцієтального феномену державної влади, Радченко О. О. (2018)
Титул, зміст (2018)
Нікішина О. В. - Інтеграційний підхід до формування програми розвитку зернових багатофункціональних кооперативів в Україні (2018)
Nikoliuk O. - Formation of the model of the public-private partnerships as an instrument for regulation of the socio-economic development of agricultural sector (2018)
Ощепков О. П. - Формування передумов експортної стратегії розвитку підприємств агропродовольчого комплексу України, Магденко С. О. (2018)
Колесник В. І. - Проблеми мотивації персоналу на підприємствах харчової промисловості, Вігуржинська С. Ю. (2018)
Braiko M. - Creation of local wines as a method of competitive advantages of the winery, Solodova O., Golubyonkova O., Braiko A. (2018)
Лагодієнко В. В. - Стратегічні рішення просування на ринок інноваційного продукту зі вторинної сировини виноробства, Голодонюк О. М., Мільчева В. В. (2018)
Фомішина В. М. - Визначення рівня адаптації комунікативної складової комплексу маркетингу виноробного підприємства (на прикладі ПрАТ "Князя Трубецького"), Федорова Н. Є. (2018)
Коліщук О. В. - Аналіз класифікацій інновацій за рівнем новизни (2018)
Васьковська К. О. - Облік розрахунків з оплати праці в системі управління підприємством, Пчелянська Г. Б., Кохан О. О. (2018)
Іванченкова Л. В. - Проблеми формування обов’язкових компонентів облікової політики підприємства, Ткачук Г. О., Скляр Л. Б. (2018)
Маркова Т. Д. - Особливості внутрішньогосподарського контролю розрахунків з покупцями та реалізації готової продукції, Головаченко Л. М., Стрепенюк М. М., Римар Г. А. (2018)
Stupnytska T. - Methods of the analysis of the debts receivable: modern aspect, Volodina O., Holovachenko L., Vasylieva Yu. (2018)
Вареник В. М. - Управління запасами підприємства: теоретичні та практичні аспекти, Рєзцова М. І. (2018)
Василевська Г. В. - Інтерсуб’єктивне осмислення теорії фіскального простору (2018)
Демченко К. І. - Аналіз стійкості пенсійної системи (2018)
Задоя А. О. - Мотиви міжнародної інвестиційної діяльності (2018)
Крамаренко Г. А. - Методологические аспекты оценки производственного потенциала предприятия на основе объектно-ориентированного анализа, Костюк М. Г. (2018)
Кузьмінов С. В. - Інновації у банківській діяльності: сутність та класифікація, Задоя Ю. А. (2018)
Курочкіна І. Г. - Аналіз впливу маркетингових інформаційних технологій на конкурентоспроможність підприємства (2018)
Македон В. В. - Сценарії утворення вартісних вигід для промислових корпорацій при використанні операцій злиттів та поглинань, Валіков В. П. (2018)
Мостова А. Д. - Поняття гейміфікації та її роль у маркетингу (2018)
Хомутенко А. В. - Актуалізація застосування інструментів управління при плануванні доходів державного бюджету України (2018)
Abstracts (2018)
Наші автори (2018)
Баженова О. В. - Чинники поточного рахунку в Україні: емпіричні докази (2018)
Bazilinska О. - Fiscal Mechanism of Unshadowing of the Economy of Ukraine, Panchenko N. (2018)
Бугрова О. О. - Соціально-економічний розвиток шляхом здійснення суспільних проектів (2018)
Bui T. - Tax Evasion In Ukraine: Corporate and Personal Liability (2018)
Voropai O. - Customer Centric Marketing Strategy for Universities (2018)
Глущенко С. В. - Джерела фінансування бізнесу в умовах антикризовового управління (2018)
Гуменна О. В. - Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу, Гончарова К. О. (2018)
Івахненков С. В. - Основні положення соціально-економічного підходу до управління підприємствами, Георгіаді А. (2018)
Камінський А. Б. - Оцінка ефективності кредитного ризик-менеджменту на основі інформації бюро кредитних історій (2018)
Кожемякіна Т. В. - Ключові гравці та процеси глобального світу: сучасні трансформації, Романченко Н. В. (2018)
Кузьменко В. П. - Регіональні та галузеві аспекти соціально-економічної безпеки держави (2018)
Кузьменко Л. Г. - Контроль економічної концентрації як форма підтримання конкуренції на ринку (2018)
Lukianenko I. - Empirical Estimation of Monetary Policy Ifluence on Stock Exchange Indicators, Sova Y. (2018)
Мірошниченко В. В. - Проблеми становлення "зеленої" економіки в Україні, Тьорло В. О. (2018)
Nezhyvenko O. - Ukrainian Undeclared Work Survey: First Findings, Shumska S. (2018)
Пан Л. В. - Особливості створення бізнесу у віртуальному просторі (2018)
Slaviuk N. - Government Debt of Ukraine: Tendencies and Consequences (2018)
Tokarchuk T. - Unleashing Ukraine’s Economic Potential: Macroeconomic Multipliers from a Feedback Perspective, Bartelet H. A. (2018)
Чала Н. Д. - Чи стануть креативні індустрії драйверами економічного зростання в Україні? (2018)
Shkurykhin A. - Vector Error Correction Estimation of the Ukrainian Shadow Economy Share Using Currency Demand Approach (2018)
Відомості про авторів (2018)
Газетов Е. И. - Влияние ветрового режима на гидрологические характеристики вод Одесского залива в 2016-2017 гг., Мединец В. И. (2018)
Серга Э. Н. - Особенности температурно-влажностного режима над Северной Атлантикой: поверхность 850 гПа, холодный период, Серга И. Н. (2018)
Пазинич Н. В. - Характеристика стану вологості ґрунтів з використанням картогрфічних методів та даних супутникової зйомки, Романчук И. Ф. (2018)
Цуркан О. І. - Cольовий та карбонатний режими чорноземів південних в умовах краплинного зрошення, Біланчин Я. М. (2018)
Dobysh M. P. - Territorial patterns of turnout and representation in parliamentary elections 2002-2014 in Ukraine (2018)
Король О. Д. - Класифікація країн походження туристів за валовими та питомими показниками зарубіжного (виїзного) туризму (2018)
Тодоров В. І. - Етногеографічні системи Болгарії: загальні особливості формування (2018)
Левонюк С. М. - Комплексна геоекологічна оцінка захищеності питних підземних вод, Удалов І. В. (2018)
Кондарюк Т. О. - Морфологические деформации раковин бентосных фораминифер как индикатор стресса морской среды под воздействием пресноводного стока (2018)
Ожован О. О. - Професор Віктор Іванович Михайлюк (до 60-річчя від дня народження), Леонідова І. В. (2018)
Правила для авторів (2018)
Крисаченко В. С. - Екологія та її місце в системі наук (2014)
Атаманчук-Ангел В. І. - "Екологія ідеального" з точки зору філософії культури (2014)
Найчук А. В. - Поняття "постмодернізм" у соціально-філософському дискурсі (2014)
Ткаченко Р. В. - Проблема трансгрессии в философии постмодернизма (2014)
Коноваленко-Монзолевська Н. В. - Філософське осмислення засад свободи слова у пізньоіндустріальному суспільстві (2014)
Дубінін В. В. - Праксіологічний аспект становлення і розвитку людини на сторінках "Бхагавад-гіти" і "Шримад-Бхагаватам", Щудро Н. В. (2014)
Бежнар Г. П. - Українська література революційної доби: перспектива століття (2014)
Вдовиченко Г. В. - Культурфілософські здобутки філософів УСРР 20-х – 30-х рр. ХХ ст. у галузі дослідження історії зарубіжних філософії і суспільно-політичної думки (2014)
Дякова О. В. - Внесок західноєвропейської української діаспори у розбудову незалежної України (2014)
Радей А. С. - Уявні спільноти в концепціях Б. Андерсона та Е. Хобсбаума (2014)
Риморенко Т. Ю. - Модуси культурно-аксіологічного аспекту семіотики образотворчого мистецтва (2014)
Сайтарли І. А. - Націоналістичний контекст цивілізаційного підходу у соціально-філософських вченнях ХХ століття (2014)
Гарбар Г. А. - Туризм як соціоетичний чинник суспільного життя України (2014)
Старовойт О. - Цілісність і спрямованість інноваційної культури (2014)
Прудникова О. В. - До проблеми типологізації інформаційної культури (2014)
Бак М. - Поняття модернізації та інноваційного розвитку в структурі сучасного наукового дискурсу (2014)
Романенко О. Я. - Філософські моделі суспільного розвитку як теоретична основа соціального прогнозування (2014)
Отрешко В. С. - Суперечності людиноцентричного державотворення в Україні та шляхи їх подолання (2014)
Коваленко Є. В. - Філософсько-естетичне значення імпресіонізму для української школи живопису (2014)
Туренко В. Е. - Cутність та значення ревнощів в дискурсі любові: філософський аспект проблеми (2014)
Бегаль О. М. - Соціальна робота як предмет філософського аналізу (2014)
Майданевич Л. О. - Релігієзнавча експертиза державно-релігійних відносин: світовий та вітчизняний досвід проведення (2014)
Андрущенко В. П. - Демократія як принцип життєоблаштування та підготовки людини до життя засобами освіти (2014)
Шелюк Л. - Демократизація освіти як принцип її реформування в Україні (2014)
Воробйова Л. С. - Філософія освіти в добу постмодерна (2014)
Утюж І. Г. - Гедоністична сутність гри в освіті (2014)
Дорожко І. І. - Трансформації міжособистісних відносин у суспільстві ризику: теоретична перспектива оновлення практик родинного виховання (2014)
Мироненко П. В. - Форма правління: вектори політологічного аналізу (2014)
Вонсович С. Г. - Окреслення інституціонального ландшафту політичного транзиту в Україні (2014)
Полякова Л. В. - Національні інтереси України: механізми їх формування та реалізації в умовах глобалізації (2014)
Асланов С. А. - Роль етнополітичної стабільності в національній безпеці України (2014)
Макаренко Б. - Державна соціальна політика як предмет теорії і практики трансформаційного суспільства (2014)
Аксельрод Р. Б. - Аксіологічний вимір політичної компетентності управлінської еліти (2014)
Береза А. В. - Демократія та державне управління у пошуку нових моделей взаємодії (2014)
Vnuchko S. - Civic responsibility as a condition of democratization of society (2014)
Батрименко О. В. - Специфіка бюрократії в демократичній політичній системі суспільства (2014)
Матвійчук А. В. - Організація та функціонування інституту самоврядування (2014)
Антонова О. С. - Парламентаризм як фактор політичного консенсусу в умовах перехідного стану української політичної системи (2014)
Хмелько І. С. - Роль парламентських комітетів у процесі інституціоналізації законодавчої влади, Перегуда Є. В. (2014)
Григор О. О. - Поняття політичного консенсусу в світлі сучасного політологічного дискурсу (2014)
Порфімович О. Л. - Інферналізація іміджу як підстава для люстрації або санації об’єкта позиціонування (2014)
Примуш М. В. - Вплив символіки політичних партій на вироблення їх стратегічного курсу (2014)
Нурмухометова М. Г. - Теоретичні аспекти ролей політичних партій та інституту глави держави у вирішенні політичних криз у перехідних суспільствах (2014)
Лавренов Д. А. - Зарубіжний досвід правового забезпечення лобізму та його адаптація до українських політичних реалій (2014)
Лашко А. В. - Ток-шоу як засіб віртуалізації політичної свідомості (2014)
Гарькавий Є. М. - Вплив воєнно-ідеологічної підготовки на формування політичної свідомості військовослужбовців (2014)
Грубов В. М. - Світовий миропорядок у впливах хоретії лібералізму (2014)
Тараненко Г. Г. - Напрями взаємодії неурядових організацій і національних держав (2014)
Бойченко Ю. І. - Геополітичні торги Україною: ціна "перезавантаження" або чому сша не розвивають активності на українському напрямі (2014)
Адигьозалов Т. А. - Геополітичний вимір стратегічного партнерства між Азербайджаном і Україною (2014)
Загребельний О. В. - Міжнародна миротворча операція як спосіб врегулювання воєнних-політичних конфліктів сучасності (2014)
Матвієнко А. С. - Реорганізація територіальної організації державної влади у Франції (2014)
Крушинська О. В. - Франко-німецька взаємодія у об’єднаній Європі (2014)
Тихомирова О. К. - Механізми формування та напрямки реалізації інформаційної політики в РФ (2014)
Янковська Т. В. - Розвиток іранської ядерної програми в контексті радянсько-американського протистояння (2014)
Лещишин Б. М. - Територіальний конфлікт Китаю та Японії щодо островів Сенкаку (Дяоюй) (2014)
Дубас О. П. - Рецензія на монографію О. А. Семченка "Іміджева політика України". – К.: Видавничий центр "Академія", 2014. – 272 с. (2014)
Кузнєцова А. Я. - Процесно-потоковий підхід до розкриття фінансової стабільності банківської системи, Погореленко Н. П. (2018)
Дрозд І. В. - Оцінка прибутковості банківського сектору економіки України (2018)
Козоріз Г. Г. - Bancassurance як сучасний елемент фінансової безпеки, Євтух Л. Б. (2018)
Петрик О. І. - Іноземне інвестування в Україні: сучасний стан і напрями активізації, Магдалюк О. В. (2018)
Козьмук Н. І. - Базові показники оцінки стану фінансово-економічної безпеки регіонів України, Гупало М. В. (2018)
Самородов Б. В. - Класифікаційні ознаки ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму, Уткіна О. В. (2018)
Момот О. М. - Модель управління конкурентоспроможністю банківської установи (2018)
Огородник В. В. - Формування i реалізація стратегічних напрямів діяльності банків iз державною участю в Україні (2018)
Klishchuk O. - Empirical analysis of foreign exchange volatility and rational expectations on central bank transparency (2018)
Ковальчук В. Г. - Роль ефективного менеджменту організації у зменшенні обсягів дебіторської заборгованості, Мосьпан О. Д., Стороженко А. Ю. (2018)
Поздняков Ю. В. - Економічне підґрунтя визначення вартості уступки права вимоги відшкодування для сторін правочину, визнаного недійсним, Садовенко Ю. П. (2018)
Сословський В. Г. - Багатофакторні моделі індикаторів розвитку криптовалютного ринку, Косовський І. О. (2018)
Русинко М. К. - Моделювання стану економічних систем виробничою функцією комплексного аргументу, Костирко Т. М. (2018)
Нємкова О. А. - Забезпечення політики безпеки хмарних ERP-систем, Наумов О. В. (2018)
Лисенко О. В. - Порівняння методів короткострокового прогнозування для сезонного виробничого процесу (2018)
Смовженко Т. С. - Концептуальні засади підготовки фахівців для системи соціального забезпечення у ДВНЗ "Університет банківської справи", Скринник З. Е. (2018)
Березинець А. В. - Теоретико-методологічні основи функціонування соціальних інститутів (2018)
Титул, зміст (2018)
Джабраілов Р. А. - Перспективи модернізації господарського законодавства України в контексті концепції сталого розвитку, Малолітнева В. К., Гудіма Т. С. (2018)
Апанасенко К. І. - Про правову природу та правове регулювання дозвільних відносин у сфері природокористування та охорони навколишнього природного середовища (2018)
Бабай Д. О. - Об’єкти організаційно-господарського впливу держави в інноваційній сфері (2018)
Бударна В. О. - Інвестиційна політика України: досвід законодавчого забезпечення (2018)
Олюха В. Г. - Господарсько-правове забезпечення інформаційної безпеки в аутсорсингових відносинах (2018)
Сироваткін С. А. - Суб’єкти правовідносин у сфері кредитування в іноземній валюті (2018)
Герасименко Н. О. - Відображення принципу справедливості екологічної складової: теоретико-правові аспекти сталого розвитку (2018)
Малишева Н. Р - Перспективи упровадження державно-приватного партнерства в космічній сфері України, Гурова Г. М. (2018)
Гудзь П. В. - Роль об’єднаних територіальних громад у новій конфігурації економіки регіонального простору (2018)
Іщук С. О. - Рейтингування регіонів України за рівнем конкурентних переваг промисловості (2018)
Коломицева О. В. - Потенційні можливості просторового розвитку міст і регіонів від упровадження технологій безконтактної оплати, Шевчук І. Б. (2018)
Kudrina O. Yu. - Socio-economic security as a factor for raising the level of competitiveness of region, Datsenko O. K. (2018)
Мельникова М. В. - Інституційно-інвестиційний підхід до узгодження інтересів учасників ринку житлово-комунальних послуг міста, Градобоєва Є. С. (2018)
Тарасевич О. В. - Економіко-правові аспекти діяльності ревізійної комісії (ревізора) в об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку, Яценко С. С. (2018)
Жарова Л. В. - Сучасні теорії менеджменту і сталий розвиток: точки перетину (2018)
Рязанова Н. О. - Вибір критеріїв оцінки ефективності політики підтримки відновлюваних джерел енергії (2018)
Александрова С. А. - Інклюзивний туризм в Україні як напрямок соціалізації бізнесу (2018)
Бистряков І. К. - Етапи розбудови в Україні територіальних природно-господарських округів, Микитенко В. В. (2018)
Боцян Т. В. - До питання про відображення в бухгалтерському обліку прибутку підприємств (2018)
Вікарчук О. І. - Сутність інноваційного потенціалу підприємства, Клімова І. О. (2018)
Горик-Чубатюк М. О. - Аналіз та тенденції розвитку економіки України у світовому просторі, Свінцицька О. М. (2018)
Горобченко О. А. - Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств Миколаївської області (2018)
Калініченко О.О. - Управління якістю інноваційного проекту, Маленька О.О. (2018)
Kashchuck К. М. - Knowledge management: the approach to implementation (2018)
Крамаренко Р. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів управління проектами, Палант О. Ю., Ачкасов І. А. (2018)
Мареха І. С. - Еколого-культурне значення земельних ресурсів для економіки України (2018)
Місюк М. В. - Методологія дослідження формування та розвитку ринку продукції тваринництва, Заходим М. В. (2018)
Мосійчук І. В. - Особливості управління персоналом в організації, Колодюк Т. В. (2018)
Павловська Л. Д. - Конкурентні переваги органічної продукції (2018)
Чала Н. Д. - Вплив індустрії 4.0 на динаміку розвитку регіонів України, Поплавська О. М. (2018)
Чорний О. В. - Міждисциплінарна співпраця та інклюзія стейкхолдерів, як виклики для економічної науки (2018)
Shkarupa O. - Socio-economic transformations of standards as a key factor to environmental modernization of the regional level (2017)
Новіков Д. А. - Моделювання впливу трудового потенціалу на економічну результативність промисловості регіонів України (2017)
Марченко О. В. - Проблеми розвитку інноваційної інфраструктури регіонів України, Голобородько О. П. (2017)
Варналій З. С. - Cучасні тенденції розвитку системи державного фінансового контролю України (2017)
Завора Т. М. - Термомодернізація житлового фонду в контексті викликів і загроз національній безпеці держави (2017)
Sivitska S. - Features of investment process in the field of alternative energy (2017)
Черниш І. В. - Сучасні напрями сталого зростання добробуту суспільства: альтернативна енергетика, Глєбова А. О., Хабло Ю. О. (2017)
Ke Xu. - Research on the Influence mechanism of Online Brand Community Trust (based on the social relation network) (2017)
Кулакова С. Ю. - Мотивація трудової діяльності в системі управління персоналом підприємства (2017)
Маховка В. М. - Теоретичні аспекти стратегічного управління антикризового підприємствами в сучасних умовах, Перерва В. М. (2017)
Гринько О. В. - Логістичний підхід в управлінні персоналом вітчизняних підприємств, Бунецька А. А. (2017)
Скрильник І. І. - Застосування економіко-математичних методів та моделей для прогнозування чистого прибутку ПАТ "Полтавський завод медичного скла", Приходько Д. В. (2017)
Рижик І. О. - До питання економічної сутності фінансів (2017)
Bondarevska O. - Budgetary decentralization as a facilitating mechanism of region financial independence (2017)
Варналій З. С. - Податкова система України: проблеми функціонування та шляхи реформування (2017)
Чевганова В. Я. - Європейський досвід інтегрованого розвитку міст, Григор’єва О. В. (2017)
Волкова В. В. - Тенденції управління депозитними ризиками банку в умовах нестійкого ринкового середовища, Манятовська Г. О. (2017)
Гришко В. В. - Адаптація системи державного управління національною економікою до викликів середовища (2017)
Маховка В. М. - Проблематика управління позиціонуванням національного туристичного продукту України, Красноштан С. С. (2017)
Дубіщев В. П. - Регіональний аспект екологічної відповідальності, Івашина Н. В. (2017)
Попова М. В. - Ретроспективний аналіз теорій регіонального розвитку з позицій дослідження реального сектора економіки (2017)
Буколова В. В. - Регіон як комплексне соціально-економічне утворення (2017)
Свічкарь B. A. - Управління світовою фінансовою системою в умовах нестабільності глобальної економіки (2017)
Морозова C. A. - Досвід Європейського Союзу щодо стимулювання інноваційної діяльності (2017)
Вітко Ю. Д. - Аналіз та оцінювання сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Полтавської області (2017)
Шарий Г. І. - Методичні підходи до оцінювання ефективності механізму доступності земельних ресурсів для сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Биба В. В. - Матеріально-технічне забезпечення сільсько-господарських підприємств України, Махічева П. В. (2017)
Муллер М. В. - Брендинг як інструмент стратегічного маркетингового управління: теорія та практика, Муллер М. О. (2017)
Глущенко O. O. - Концептуальні основи податкового менеджменту підприємства: стан складових (2017)
Kharchenko Yu. - Enterprise production program economic – mathematical modeling (2017)
Шуринов В. А. - К вопросу о нормировании надёжностизерноуборочных комбайнов, Погорелый В. В., Кухтов В. Г. (2013)
Войтов В. А. - Методика оценки износостойкости и надежности трибосистем на неустановившихся режимах работы, Козырь А. Г. (2013)
Marchuk V. Е. - Fretting-fatigue coatings of discreteoriented structure (2013)
Бойко А. І. - Визначення експлуатаційної готовності пасивно резервованої технічної системи, Бондаренко О. В., Савченко В. М. (2013)
Гевко Б. М. - До питання надійності роботи стрічкового висіву насіння, Павельчук Ю. Ф., Лотоцький Р. І. (2013)
Лотоцький Р. І. - Дослідження надійності роботи однозернових висівних апаратів (2013)
Куликівський В. Л. - Методика експериментальних досліджень динаміки зношування витків шнеків (2013)
Кравченко О. П. - Призначення нормативного ресурсу шин вантажних автомобілів за статистичними базами даних автотранспортних підприємств, Сакно О. П., Лукічов О. В. (2013)
Лузан С. О. - Нормування швидкості зношування і методика визначення товщини відновлювального покриття деталей засобів транспорту (2013)
Шевченко С. А. - Определение показателей ремонтопригодности машины по показателям надежности и ремонтопригодности агрегатов (2013)
Іванова Ю. В. - Фактори, що формують якість запасних частин та методи контролю якості, Лебедєва І. А. (2013)
Погорілий В. В. - Прискорені стендові випробування, як основа для прогнозування ресурсу корпуса молотарки зернозбирального комбайна, Горбатов В. В., Гапоненко О. І. (2013)
Алфьоров О. І. - Проблеми контролю надійності елементів машин на етапах проектування та виготовлення, Клименко М. П., Зінченко О. О., Качур С. В., Козлов Р. Г. (2013)
Гринченко О. С. - Методологічні основи формування та забезпечення механічної надійності сільськогосподарської техніки (2013)
Марьян Г. Ф. - Долговечность подшипников скольжения восстановленных полиамидоэпоксидными композиционными материалами наполненными полыми стеклянными микросферами, Малай Л. Г., Горобец В. Ф. (2013)
Лімонт А. С. - Пошкодження льонотрести в рулонах як показник надійності прес-підбирачів, Климчук В. М. (2013)
Сидоренко І. І. - Пружинний динамічний вібропоглинач з механічним зворотнім зв'язком, Комар Р. В., Ткачов О. А. (2013)
Чернявский И. С. - Способы повышения долговечности полуосей ведущих мостов трактора, Немилостивая А. И., Травкин И. В. (2013)
Комар Р. В. - Дослідження надійності роботи ротаційного висівного апарата, Павельчук Ю. Ф., Лотоцький Р. І. (2013)
Клендій В. М. - Комбіновані інструменти для підвищення експлуатаційної надійності деталей сільськогосподарських машин, Хітров І. О. Хорошун Р. В. (2013)
Ляшук О. Л. - Конструктивно-технологічні методи підвищення експлуатаційної надійності і довговічності секційних гвинтових конвеєрів, Комар Р. В., Любачівський Р. О., Кучвара І. М. (2013)
Клендій В. М. - Підвищення експлуатаційної надійності технологічного оснащення для відновлення та контролю отворів деталей машин, Хорошун Р. В., Кучвара І. М. (2013)
Крук В. В. - Підвищення експлуатаційної надійності шліцевих поверхонь валів, Фльонц О. В., Гурик О. Я., Диня В. І. (2013)
Никитенко Ю. Д. - Качественные показатели зубчатой передачи, Буцкий И. Г., Чаусов Д. И. (2013)
Цыбульский В. А. - Повышение долговечности ходовых колес мостовых кранов при техническом обслуживании и ремонте, Концевич А. А., Тимченко Э. А. (2013)
Антощенков В. Н. - Теплонагруженность гидроподжимных муфт редуктора ВОМ трактора при различной интенсивности их включения, Шевченко И. А., Левченко П. Н. (2013)
Калюжный А. Б. - Влияние пористости фторопластовых фильтрующих материалов на их физико- механические свойства (2013)
Приймаков О. Г. - Критерій стійкості металополімерного гнучкого колеса силової трьоххвильової зубчастої передачі, Градиський Ю. О., Гузенко В. А. (2013)
Шкрегаль О. М. - Підвищення довговічності робочих органів культиваторів (2013)
Клименко М. П. - Характерні види втрати працездатності трансмісії транспортних засобів, Карабін В. В., Савченко В. Б., Гаврик В. В., Карпович В. В. (2013)
Кравцов А. Г. - Застосування робочих рідин на базі рослинних олій для підвищення надійності та екологічності при експлуатації об’ємних гідроприводів (2013)
Бабій А. В. - Дослідження впливу кострукторсько-технологічних факторів на запас міцності спинки ножа косарки, Бабій М. В. (2013)
Кушнарев А. С. - Обеспечение технологической надежности ручных рабочих орудий на стадии проектирования методами биомеханики (2013)
Саньоцький А. М. - Дослідження коефіцієнта кутової швидкості обертання проміжної ланки сфероглобоїдного сухарного синхронного карданного шарніра, Пилипець М. І. (2013)
Смирнов О. П. - Гибридная силовая установка для транспортных средств, Богаевский А. Б., Смирнова А. О. (2013)
Паламарчук П. В. - Обґрунтування методики дослідження тягових зусиль вантажопідіймальних механізмів без розриву троса (2013)
Сысенко И. И. - Результаты эксплуатационных испытаний двухтактных двигателей бензопилы на рапсовом масле (2013)
Гевко І. Б. - Технологічний процес виготовлення та складання поршневих ущільнень з гвинтових заготовок, Ляшук О. Л., Гупка А. Б. (2013)
Сташків М. Я. - Підвищення довговічності активного плоского ножа дообрізувача гички цукрових буряків, Цьонь О. П. (2013)
Кухтов В. Г. - Оценка и прогнозирование долговечности конструктивных элементов вариаторов зерноуборочных комбайнов, Лысенко С. В., Косухин С. А., Самарин А. Е. (2013)
Погорілий В. В. - Визначення характеристик руйнівних факторів, що діють на кріплення бортових редукторів ведучого моста зернозбирального комбайна, Пивовар І. В., Гапоненко О. І. (2013)
Овсянников С. И. - Определение основных показателей взаимодействия жесткого колеса мотоагротехники с опорным основанием в тормозном режиме (2013)
Завгородній О. І. - Підвищення надійності системи охолодження двигунів внутрішнього згоряння, Романюк А. Г., Романюк Г. С., Сергєєва І. В., Обихвост О. В., Дон Є. Ю., Тугусов М. А. (2013)
Диня В. І. - Підвищення експлуатаційної надійності отворів деталей сільськогосподарських машин (2013)
Черкун В. В. - Исследование взаимодействия инструмента и детали в процессе ФАБВО (финишной антифрикционной безабразивной вибрационной обработки) (2013)
Аулін В. В. - Оцінка ступеню достовірності інформації про технічний стан дизелів за рівневою системою, Жулай О. Ю., Мартиненко О. Д. (2013)
Воробьев Ю. С. - Выбор коэффициентов модального демпфирования для сложных пространственных конструкций, Кулаков П. Н. (2013)
Сметанкіна Н. В. - Розрахунок на міцність багатошарових елементів захисних конструкцій при імпульсному навантаженні (2013)
Оляднічук Р. В. - Аналіз резонансних явищ в приводі додаткового механічного накопичувача енергії на прикладі трактора Т-150К (2013)
Воробьев Ю. С. - Анализ прочностных характеристик лопатки компрессора газотурбинного двигателя, Тыртышников К. Д., Карпик А. А. (2013)
Булгаков В. М. - Дослідження динамічної взаемодії копірно-роторного відокремлювача гички з головками коренеплодів цукрових буряків, Борис А. М. (2013)
Черниш О. М. - Енергетичні показники параметричного коливального процесу (2013)
Попович П. В. - Імітаційне моделювання при розрахунках на квазістатичну міцність конструктивних структур важконавантажених сільськогосподарських машин, Рибак Т. І., Довбуш Т. А., Цьонь Г. Б., Хомик Н. І. (2013)
Гапоненко О. І. - Методика встановлення залежності динамічних навантажень від характеристик пружних стійок робочих органів (2013)
Сичов А. І. - Розрахунки міцності оболонкових елементів обладнання переробних виробництв, з урахуванням пошкоджуваності та геометричної нелінійності, Сичова Т. О. (2013)
Воробьев Ю. С. - Динамика и статика металлопластикового колеса силовой волновой зубчатой передачи, Овчарова Н. Ю., Евченко Т. Ю. (2013)
Брянцева Н. А. - Вплив використання трудових ресурсів на рівень надійності продукції виготовленої на підприємствах агропромислового комплексу (2013)
Клименко М. П. - Техніко-економічна оцінка ефективності підвищення довговічності елементів траснмісії транспортних засобів, Литвиненко В. Л., Романченко В. М., Сидоренко А. В., Шукрута Н. П. (2013)
Коруняк П. С. - Динаміка переміщення вібраційного пересувного пристрою по шорсткій поверхні, Малащенко В. О., Ніщенко І. І. (2018)
Кириченко І. Г. - Дослідження стійкості самохідного скрепера при роботі на схилі за допомогою комп’ютерної моделі, Ковалевський С. Г., Безсонов М. М., Костенко Д. К. (2018)
Човнюк Ю. В. - Аналіз динамічних навантажень у металоконструкціях вантажопідйомних кранів при підйомі вантажу з землі, Діктерук М. Г., Остапущенко О. П. (2018)
Малащенко В. О. - Обґрунтування будови та принципу роботи вантажного гальма у вигляді замкнутої гідросистеми, Стрілець О. Р., Стрілець В. М., Савлук А. П. (2018)
Пимонов И. Г. - Диагностика аксиальнопоршневых насосов методом измерения в одной точке, Пимонова Е. В. (2018)
Кіндрацький Б. І. - Коливальні процеси у трансмісії автомобіля з двомасним маховиком під час роботи двигуна на холостому ході, Літвін Р. Г. (2018)
Проценко В. О. - Дослідження параметрів канатно-роликової муфти (2018)
Ромасевич Ю. О. - Аналіз перехідних режимів руху стрічкових конвеєрів (2018)
Вудвуд А. Н. - Способ повышения эффективности торможения механизма передвижения мостового крана (2018)
Чаюн И. М. - Деформированно-напряженное состояние подъемной ленты (2018)
Семенюк В. Ф. - Оценка и метод повышения надежности устройств безопасности грузоподъемных машин, Лингур В. Н. (2018)
Bazhenov V. A. - Invariant torus break-down in vibroimpact system – route to crisis?, Pogorelova O. S., Postnikova T. G. (2018)
Nguyen Ngoc Thang - Nonlinear fem analysis of cement column configuration in the foundation improved by deep mixing method, Nguyen Anh Tuan (2018)
Bazhenov V. А. - Definition of the failure region of the oil tank with wall imperfections in combined loading, Lukianchenko O. O., Kostina О. V. (2018)
Демчина Б. Г. - Визначення міцності та довговічності скла на основі лінійно-пружної механіки руйнування, Осадчук Т. Ю. (2018)
Ворона Ю. В. - Граничноелементна методика дослідження коливань пружних масивів з урахуванням випадкового характеру констант матеріалу, Кара І. Д., Щербій В. І. (2018)
Бараненко В. О. - Нечітке моделювання в оптимальному проектуванні шарнірно-стержневих систем, Волчок Д. Л. (2018)
Курєннов С. С. - Напружений стан клейового з’єднання з поздовжнім дефектом (2018)
Єгоров Є. А. - Нелінійна оптимізація топології просторових стержневих систем, Кучеренко О. Є. (2018)
Савін О. Б. - Змішаний варіаційний функціонал в задачах повзучості та пошкоджуваності стержнів при згині, Соболь В. М. (2018)
Kitov Yu. P. - Design solutions of optimal systems under action of dead and live mobile load, Verevicheva M. A., Vatulia G. L., Deryzemlia S. V. (2018)
Bilyk S. I. - Buckling of the steel frames with the I-shaped cross-section columns of variable web height, Bilyk А. S., Nilova T. O., Shpynda V. Z., Tsyupyn E. I. (2018)
Краснєєва А. О. - Про один алгоритм чисельно-аналітичного розв’язування плоских задач теорії пружності для областей неканонічної форми (2018)
Barabash M. - Some aspects of modelling nonlinear behaviour of reinforced concrete (2018)
Іванченко Г. М. - Тестування збіжності МСЕ на задачах теорії пружності при використанні просторового криволінійного СЕ, Пікуль А. В. (2018)
Гапонова Л. В. - Раціоналізація параметрів залізобетонних анізотропних оболонок, Калмиков О. О., Гребенчук С. С. (2018)
Шорін О. А. - Про один варіант одновимірних розрахункових рівнянь для дослідження НДС нетонких пластин змінної товщини (2018)
Максим’юк Ю. В. - Визначення тріщиностійкості вісесиметричних тіл з урахуванням формозмінення (2018)
Адоньєв Є. О. - Встановлення взаємозв’язків між простими відношеннями трьох точок прямої та БН-координатами для геометричних фігур, Верещага В. М., Лисенко К. Ю. (2018)
Андропова О. В. - Аналітична побудова тіньової маски світлопроріза, Козак Ю. В. (2018)
Бадаєв Ю. І. - Моделювання DICOM зображень для вибірки конкретних об’єктів та обробки для подальшої реконструкції в 3D, Плесканко Н. В. (2018)
Браилов А. Ю. - Анализ законов проекционных связей (2018)
Ванін В. В. - Геометричне моделювання теоретичних поверхонь крила в контексті життєвого циклу літака з урахуванням змінюваних параметрів, Незенко А. Й. (2018)
Верещага В. М. - Підготовка вихідної хмари точок при створенні цифрової моделі рельєфу за результатами наземного лазерного сканування, Павленко О. М. (2018)
Вірченко Г. А. - Вплив базисних функцій на властивості рекурентного сплайна п’ятого степеня, Маломуж Т. В., Старун Н. В., Тулученко Г. Я. (2018)
Грицина Н. І. - Використання табличної параметризації в системі AutoCAD для створення типових елементів креслеників, Шапа С. Ю. (2018)
Еремєєв В. С. - Побудова поверхні, що визначає напруги в підземних спорудах циліндрової форми під дією грунтових вод, Лебедєв В. О. (2018)
Єрмакова О. А. - Вивчення дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" за змішаною формою навчання, Архіпов О. В. (2018)
Залевская О. В. - Адаптация по точности в системах обработки экспериментальных данных с двухуровневой самоорганизацией, Мирошниченко И. В. (2018)
Запольський Л. Л. - Геометричне моделювання ефекту Джанібекова у середовищі математичного пакету Maple (2018)
Ковальов С. М. - Моделювання дискретних каркасів поверхонь послідовностями функцій, Мостовенко О. В. (2018)
Козак Ю. В. - Аналіз поверхонь відбитих променів для відбиваючих поверхонь різної складності (2018)
Колосова О. П. - Роль симетрії в формуванні об’єктів та процесів, Ванін В. В. (2018)
Комяк В. М. - Учет психофизических закономерностей при моделировании индивидуально-поточного движения людей, Комяк В. В., Данилин А. Н. (2018)
Мирошниченко И. В. - Обработки экспериментальных данных в адаптивных системах с многоуровневой самоорганизацией, Залевская О. В. (2018)
Найдиш А. В. - Варіативне дискретне геометричне моделювання, Балюба І. Г., Верещага В. М., Спірінцев Д. В. (2018)
Пилипака С. Ф. - Утворення поверхонь, віднесених до ізометричних координат, шляхом інверсії циліндрів загального виду, Кремець Т. С., Несвідоміна О. В. (2018)
Пилипака С. Ф. - Утворення мінімальних поверхонь за допомогою ізотропних ліній, які лежать на уявній поверхні обертання циклоїди, Муквич М. М. (2018)
Плоский В. А. - Формирование нечеткой базы знаний системы оценки технического состояния строительных конструкций, Теренчук С. А., Еременко Б. М., Исаенко Д. В. (2018)
Подкоритов А. М. - Геометричне моделювання зубчастого зачеплення на базі параметричного кінематичного гвинта, Ісмаілова Н. П., Трушков Г. В. (2018)
Segol R. - Massive open online courses’ implementation in blended format as a new approach in Ukrainian higher education, Parkhomenko A. (2018)
Семків О. М. - Виділення фазових кривих подібних еліпсу на основі перетворення Хафа, Піксасов М. М., Шевченко С. М. (2018)
Скиба О. П. - Растрова графіка пакету Photoshop, Ковбашин В. І., Пік А. І. (2018)
Финогенов А. Д. - Метод анализа иерархий: тестовые примеры расчета для анализа программного обеспечения, Ладогубец Т. С., Залевский С. В. (2018)
Холодняк Ю. В. - Формирование обводов с заданными геометрическими свойствами, Гавриленко Е. А., Дубинина А. В. (2018)
Шаров С. В. - Проектування діаграми прецендентів інформаційної системи для аналізу ринку праці IT-фахівців, Шарова Т. М. (2018)
Шоман О. В. - Компоненти прикладної геометрії у графічній реалізації проектних завдань, Даниленко В. Я. (2018)
Якимов А. А. - Влияние количества и размеров элементов макропрофиля рабочих поверхностей прерывистых шлифовальных алмазных и эльборовых кругов на их удельный знос, Бовнегра Л. В., Дмитриева С. Ю., Безнос С. В., Добровольский В. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Вольченко Н. А. - К вопросу оценки эффективности сплошных дисков с элементами охлаждения в тормозах подкатегорий транспортных средств, Вудвуд А. Н., Журавлев Д. Ю., Возный А. В., Витвицкий В. С. (2018)
Семенюк В. Ф. - Определение погрешностей измерения массы поднимаемого груза при установке датчика силы в крюковую подвеску, Лингур В. Н., Критико И. А. (2018)
Венцель Є. С. - Математична модель залежності зносу трибосполучень від поверхневої щільності дислокацій, Євтушенко А. В., Щукін О. В., Орел О. В. (2018)
Проценко В. О. - Дослідження роботи канатно-роликової муфти в умовах неспіввісності (2018)
Єфименко О. В. - Аналіз процесу переїзду одиночного колеса через перешкоду за допомогою комп’ютерного моделювання, Розенфельд М. В, Мусаєв З. Р. (2018)
Михайлов Е. П. - Стенд для испытания пружинно-гидравлического тормоза, Вудвуд А. Н., Кнюх А. Б. (2018)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей кривошипно-шатунного приводного механізму, Почка К. І., Ромасевич Ю. О. (2018)
Ventsel E. S. - Determination of characteristics of the construction machine blade ion-plasma coating, Shchukin A. V., Orel A. V., Saienko N. V. (2018)
Mykhaylov Ye. - Verwendung von laserscannern für lokale navigation der fahrerlosen transportfahrzeugen, Lingur V., Matveiko O. (2018)
Адоньєв Є. О. - Композиційний метод геометричного моделювання у розв’язанні багатофакторних задач, Найдиш А. В. (2018)
Бадаєв Ю. І. - Раціональна крива Безьє 7-го степеня за заданими двома точками і кривинами та скрутом в них, Ганношина І. М. (2018)
Башта О. Т. - Нові технології викладання графічних дисциплін із застосуванням САПР, Джурик О. В., Романенко В. Г., Сабірова І. М. (2018)
Бездитный А. А. - Определение эволюты кривой в точечном исчислении Балюбы-Найдыша, Найдыш А. В., Спиринцев Д. В., Пахаренко В. А. (2018)
Білицька Н. В. - Про формоутворення плоскої кривої за заданим законом розподілу дотичних, що її огинають, Гетьман О. Г. (2018)
Ботвіновська С. І. - Керування формою дискретно представленої поверхні за рахунок включення заданих вузлів, Золотова А. В. (2018)
Верещага В. М. - Точкове управління формою Б-фігур, Найдиш А. В. (2018)
Воронцов О. В. - Аналітичні формули обчислення коефіцієнтів суперпозиції дискретно визначених кривих, Тулупова Л. О., Воронцова І. В. (2018)
Гавриленко Е. А. - Формирование ДПК на участках, содержащих особые точки, Холодняк Ю. В. (2018)
Гумен О. М. - Засоби просторового геометричного моделювання у дослідженні параметрів температурного поля приміщення, Яблонський П. М., Шаповал С. П., Коломієць Н. Я. (2018)
Дашкевич А. А. - Анализ геометрических характеристик точечных множеств на основе алгоритма пространственного хеширования, Шоман О. В. (2018)
Демчишин А. А. - Геометричне моделювання поверхонь тентових конструкцій, Аушева Н. М. (2018)
Залевская О. В. - Алгоритм полного перебора матриц в методе анализа иерархий, Литвиненко П. Л., Финогенов А. Д., Янушевська О. І. (2018)
Зданевич В. А. - Оцінка затуляння в кінотеатрі з рядами в плані у вигляді двохланкової ламаної, розміщеними на похилій площині, Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пугачов Є. В. (2018)
Подкоритов А. М. - Геометричне моделювання дискової фрези на базі компютерної програми проектування AutoCAD, Ісмаілова Н. П., Трушков Г. В., Радченко І. Г., Лебедева Л. В. (2018)
Караєв О. Г. - Геометричне моделювання прийняття рішень щодо вибору машин із множини альтернатив, Пахаренко В. О., Рубцов М. О. (2018)
Ковальов Ю. М. - Системна оптимізація психологічної сумісності в ергатичних системах, Шмельова Т. Ф., Калашнікова В. В. (2018)
Куценко Л. М. - Трансформування сферичної хрестоподібної стержневої конструкції в умовах невагомості, Запольський Л. Л. (2018)
Несвідомін В. М. - Ковзання частинки по шорсткій площині, яка здійснює поступальні коливання по епіциклоїді, Бабка В. М., Несвідомін А. В. (2018)
Ницын А. Ю. - Орнаменты на основе семейств кривых, заполняющих правильный шестиугольник (2018)
Пилипака С. Ф. - Аналітичні залежності утворення ізотропних ліній на уявних поверхнях обертання, Муквич М. М. (2018)
Скочко В. І. - Моделювання дискретних образів плоских кривих з ланками однакової довжини (2018)
Сліпченко В. Г. - Система автоматизованого проектування приборів спеціального медичного призначення, Полягушко Л. Г. (2018)
Тормосов Ю. М. - Комп’ютерне моделювання відбивальної системи сушильної камери, Саенко С. Ю. (2018)
Холковський Ю. Р. - Використання дискретно-інтерполяційного методу при моделюванні стану багатопараметричних середовищ (2018)
Церковна О. Г. - Вплив зовнішніх факторів на формоутворення фонтанів (2018)
Черников А. В. - Адаптация шаблонов Autodesk Inventor для оформления чертежей зубчатых колес в учебном процессе и на производстве, Рагулин В. Н., Смирнов О. В., Черепанова Н. В. (2018)
Черняк В. І. - Визначення дивергенції в точках дискретно представленого невпорядкованого векторного поля (2018)
Якимов А. А. - Моделирование геометрических параметров рабочих поверхностей прерывистых шлифовальных кругов, Бовнегра Л. В., Безнос С. В., Дмитриева С. Ю., Добровольский В. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Нечхаєв С. М. - Роль операцій стратегічних об’єднань військ для досягнення цілей війни (2018)
Сиротенко А. М. - Рекомендації щодо інтеграції зусиль військових та невійськових суб’єктів сектору безпеки і оборони для нейтралізації загроз воєнного характеру (2018)
Семененко В. М. - Аналіз і шляхи вдосконалення територіальної оборони України, Лобко М. М., Кириченко С. О., Овчаренко С. М. (2018)
Гриненко О. І. - Сучасні проблеми мобілізаційної підготовки і мобілізації оборонного сектору національної економіки та шляхи їх розв’язання, Кутовий О. П., Шапталенко М. І. (2018)
Скосирський О. О. - Модернізація системи мобілізаційної підготовки держави: доцільність і необхідність, Вдовін О. Г. (2018)
Іващенко А. М. - Аналіз можливих форм і способів проведення миротворчої операції ООН на Сході України, Возняк С. М., Полякова О. В., Зайцев М. М. (2018)
Сурков О. О. - Концептуальний підхід до вибору пріоритетних напрямів розвитку спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони (2018)
Шуляк.П. І. - Тенденції розвитку військово-морських сил країн-сусідів України за Чорноморським регіоном, Колодін О. М. (2018)
Комаров В. С. - Воєнно-економічні вимоги до процесу формування перспективного обрису Збройних Сил України під час формування програм їх розвитку, Пекуляк Р. О., Таргонська І. М., Борисенко І. С. (2018)
Наливайко А. Д. - Планування ресурсів в ході оборонного огляду, Крикун П. М., Поляєв А. І. (2018)
Телелим В. М. - Модель оцінки вразливостей систем з критичною кібернетичною інфраструктурою, Даник Ю. Г., Зінченко А. О. (2018)
Сніцаренко П. М. - Удосконалення чинного інформаційного законодавства України як необхідна умова адекватності заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки держави, Саричев Ю. О., Семененко В. М., Ткаченко В. А. (2018)
Хомік М. М. - Концептуальні підходи щодо застосування військ (сил) Збройних Сил України та інших військових формувань під час надзвичайних ситуацій природного, техногенного і воєнного характеру (2018)
Полішко Г. П. - Інформаційні технології удосконалення документаційного забезпечення для силового відомства (2018)
Галаган В. І. - Формування загального обрису інформаційно-аналітичного автоматизованого робочого місця керівного складу управління нерухомим військовим майном Збройних Сил України, Полішко С. В., Бондарчук С. В. (2018)
Прокопенко О. С. - Ключові показники ефективності управління організаційною структурою Збройних Сил, Рибидайло А. А., Турейчук А. М., Руденська Г. В. (2018)
Мосов С. П. - Особливості застосування оперативно-тактичної безпілотної розвідувальної авіації у воєнних конфліктах ХХ століття, Хорошилова С. Й. (2018)
Ткаченко М. В. - Методи і технології біометричного розпізнавання суб’єкта за голосом, Федоренко Р. М., Зотова І. Г. (2018)
Прозапас І. М. - Імплементація єдиних розвідувальних процедур на оперативно-тактичному рівні – шлях до переваги на полі бою (2018)
Лепіхов А. В. - Російське воєнно-стратегічне мислення через призму національної стратегічної культури, Храпач Г. С. (2018)
Заболотний О. А. - Формування кадрового потенціалу Збройних Сил України в системі вищої військової освіти: теоретичні аспекти, Зельницький А. М., Оліферук В. М. (2018)
Щипанський П. В. - Організація підготовки докторів філософії у країнах Європейського Союзу та Україні: стан, тенденції, перспективи, Корецький А. А., Капосльоз Г. В., Зайцев М. М. (2018)
Вимоги до статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Жихарєва В. В. - Підхід до оцінки ефективності використання оборотних активів підприємств портової діяльності, Онешко С. В., Гусаковська І. В. (2018)
Щербина В. В. - Управління фінансовими результатами підприємств портової галузі, Зубенко А. С. (2018)
Ширяєва Л. В. - Підвищення інвестиційної привабливості морських торговельних портів України (2018)
Вєрсанова Г. А. - Особливості визначення собівартості навантажувально-розвантажувальних робіт в портах (2018)
Гребенник Н. Г. - Складові економічного потенціалу транспортно-експедиторської компанії та підходи до його оцінки, Буць Т. В. (2018)
Наврозова Ю. А. - Оценка влияния доходов потребителей на спрос на круизы в средиземноморье, Граждару Е. Д. (2018)
Павловская Л. А. - Проблемы речного судоходства в Украине, Петриченко Л. В. (2018)
Цейко Б. О. - Розробка форми зворотнього зв'язку для перевезення вантажів при обслуговуванні клієнтів на залізниці (2018)
Калініченко Л. Л. - Джерела синергічного ефекту в управлінні кадровим потенціалом на підприємстві, Смажило В. В. (2018)
Завадяк Р. І. - Ефективність в її теоретичному контенті та практичному застосуванні, Фіалковський А. Р., Орбан М. М., Довганич Д. І. (2018)
Чекан І. В. - Довіра та її мотиваційний вплив на конкурентноспроможність економічних систем, Гребенюк М. В., Мельник А. Р. (2018)
Маргитич В. В. - Стратегический потенциал и его типологизация, Корниенко Н. М., Петенька А. А., Дорик В. А. (2018)
Діордієв В. О. - Використання досвіду КТ-фондів для відродження суднобудівної галузі України (2018)
Правила подання наукових статей до опублікування (2018)
Крисаченко В. С. - Еволюційна стратегія глобального розвитку: методологічні передумови (2014)
Любивий Я. В. - Проблема виявлення антропологічних інваріантів містичних та релігійних систем (2014)
Сайтарли І. А. - Соціально-антропологічні ідеї Фуко у контексті методологічної стратегії структуралізму (2014)
Дубінін В. В. - Проблема людини на сторінках "Бхагавад-гіта" і "Шримад-Бхагаватам", Щудро Н. В. (2014)
Вдовиченко Г. В. - Культурфілософські здобутки філософів УСРР 20-х - 30-х рр. ХХ ст. у галузі дослідження історії українських філософії і суспільно-політичної думки (2014)
Бех Ю. В. - Інтелектуальний капітал організації: структурно-функціональний підхід (2014)
Швед З. В. - Відносини між державою та релігією в Японії (2014)
Захарчук О. І. - Класичне та сучасне рабство: проблема співвідношення (2014)
Утюж І. Г. - Використання парадигмального підходу в освіті (2014)
Батрименко О. В. - Концептуальні підходи щодо сутності тлумачення бюрократії (2014)
Радченко Л. М. - Сутність політичних змін та їх співвідношення з політичним розвитком (2014)
Перегуда Є. В. - Євромайдан: аналіз інституційних чинників (2014)
Борисова В. О. - Мережа інтернет та ресурси розвитку неурядових організацій в Україні (2014)
Рябека О. Г. - Світове громадянське суспільство як продукт сучасного глобалізаційного процесу (2014)
Макаренко Б. - Формування політичної культури особистості як основи гуманізації її політичної участі (2014)
Нурмухаметова М. Г. - Специфіка реалізації стратегічного курсу розвитку країни в залежності від форми правління (2014)
Матвієнко А. С. - Особливості європейських реформ територіальної організації влади (2014)
Лаговська С. С. - Правова держава як гарант забезпечення прав людини та громадянина в сучасній Україні (2014)
Баскакова Ю. В. - Нормативно-правове забезпечення парламентської діяльності Верховної Ради України (2014)
Бондарь Д. В. - Парламент в системі вищих органів державної влади в Україні (2014)
Ткач О. І. - Пріоритети в галузі соціальної політики України в умовах глобалізації (2014)
Скляр О. В. - Рівні виміру та реалізації політичної свободи (2014)
Іванченко К. О. - Довіра та недовіра як чинник політичної трансформації українського суспільства (2014)
Калініченко О. В. - Політичні технології як засіб реалізації завдань в політиці (2014)
Павлов Д. М. - Психологічні аспекти політичної пропаганди (2014)
Антонова О. С. - Політологічні аспекти формування партійно-фракційної дисципліни в Україні (2014)
Теслюк С. А. - Виборчий фонд як основний ресурс забезпечення сучасних політичних партій (2014)
Головченко В. І. - Депортація народів Криму в контексті злочинної сутності національної політики сталінізму (2014)
Асланов С. А. - Ризики етнополітичної нестабільності: спроби етнополітичної дезінтеграції України (2014)
Нечитайло А. А. - Націєтворення та національна пам’ять в епоху постмодерну та розбудови глобального інформаційного суспільства (2014)
Матушкіна С. В. - Специфіка впровадження етнополітики в Україні на сучасному етапі її розвитку (2014)
Волощук Ю. І. - Політичне становище української національної меншини Румунії між двома світовими війнами (2014)
Борисенко Ю. Є. - Види та форми відповідальності за злочин геноциду (2014)
Іщенко І. В. - Дихотомія "згода – конфліктність" як вимір нестабільності політичних інститутів і суспільства (2014)
Хабарєва К. К. - Нормативно-правове обґрунтування політичного консенсусу як шлях до розв’язання політичних конфліктів (2014)
Войчук А. Ю. - Проблеми досягнення консенсусу в Україні (2014)
Риженкова Л. І. - Партійно-громадська взаємодія як чинник консолідації суспільства в умовах демократичних перетворень (2014)
Турбай А. О. - Компроміс як принцип сучасної політики (2014)
Грубов В. М. - Терористичний інтернаціонал у дії: залаштунки великої політики (2014)
Курас А. І. - Реалізація безпекових завдань у виборі й реалізації інтеграційних стратегій України (2014)
Угрин Д. А. - Співробітництво ООН з неурядовими організаціями в галузі охорони навколишнього середовища (2014)
Черкун Є. А. - Сучасні аспекти міжнародної безпеки на близькому сході у контексті зовнішньої політики держави Ізраїль (2014)
Мельник Р. Л. - Інститути багатосторонньої дипломатії в Азії: заявка на регіональне лідерство (2014)
Арусханян Л. Л. - Нагірний Карабах – точка перетину інтересів великих держав (2014)
Адигьозалов Тогрул Аскер оглу - Концепція "стратегічного партнерства" у політичній літературі (2014)
Хилько О. Л. - Безпекова дилема України (2014)
Гошовська В. А. - Рецензія на монографію П. В. Мироненка "Форма правління: політичні трансформації на зламі століть". – К.: Видавничий центр "Академія", 2014. – 220 с. (2014)
Зеленько Г. І. - Рецензія на монографію С. В. Рудницького "Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України". – Житомир: ФО-П Євенок О. О. – 622 с. (2014)
Чемшит О. О. - Рецензія на монографію Т. В. Кремень "Політична мобілізація в соціально-медійному вимірі". – К.: "Грамота", 2013. – 256 с. (2014)
Содержание (2018)
Головач И. Ю. - Остеопороз у мужчин: состояние проблемы, факторы риска, диагностика, современные подходы к лечению, Егудина Е. Д. (2018)
Фіщенко О. В. - Вплив зміни довжини важеля дій сил абдукторів стегна після ендопротезування кульшового суглоба на особливості ходьби пацієнтів (аналітичний огляд літератури) (2018)
Король П. О. - Позитронно-емісійна томографія/магнітно-резонансна томографія — нова ера гібридної візуалізації (огляд літератури), Ткаченко М. М. (2018)
Лазарев І. А. - Біомеханічний розрахунок навантаження на структури ліктьового суглоба при його одномоментній мануальній редресації, Страфун О. С., Скибан М. В. (2018)
Поворознюк В. В. - Лікування остеопорозу у пацієнтів із хворобою Паркінсона, Бистрицька М. А., Балацька Н. І. (2018)
Самойленко Г. Е. - Эндотелиальная функция сосудов и реологические свойства крови при ожоговой травме, Колесник А. И., Синяченко О. В., Андреев О. В. (2018)
Гур’єв С. О. - Клініко-нозологічна характеристика постраждалих, інвалідизованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні, Яровий Д. М. (2018)
Голка Г. Г. - Експериментальне моделювання туберкульозного спондиліту, Веснін В. В., Фадєєв О. Г., Олійник А. О., Данищук З. Н., Новохатська М. Ф. (2018)
Синяченко О. В. - Молекулы средней массы разных фракций и среднемолекулярные остеоассоциированные гормоны при подагрическом артрите, Федоров Д. М., Ермолаева М. В., Чистяков Д. А. (2018)
Піонтковський В. К. - Вплив сагітального попереково-тазового балансу на результати оперативного лікування гриж міжхребцевих дисків у людей старшої вікової категорії (2018)
Стауде В. А. - Влияние боли на функционирование мышц-стабилизаторов крестцово-подвздошного сустава у пациентов с дисфункцией этого сустава, Радзишевская Е. Б., Дуплий Д. Р. (2018)
Омельченко Т. М. - Результати тотального ендопротезування гомілковостопного суглоба за даними національних реєстрів: метааналіз, Бур’янов О. А., Лябах А. П., Котова М. В., Турчин О. А. (2018)
Хвисюк О. М. - Дослідження тривалості збереження жорсткості фіксації кісткових уламків біодеградуючими накістковими пластинами на основі полілактиду, Павлов О. Д., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2018)
Васюк В. Л. - Закритий малоінвазивний остеосинтез епіметафізарних переломів дистального відділу кісток гомілки, Коваль О. А. (2018)
Бець І. Г. - Особливості лікування ушкоджень дистального метаепіфізу плечової кістки (2018)
Хоменко І. П. - Клінічно-організаційні особливості надання травматологічної допомоги пораненим із дефектами м’яких тканин при вогнепальних та мінно-вибухових ушкодженнях кінцівок, Король С. О., Матвійчук Б. В. (2018)
Косяков О. М. - Визначення факторів ризику розвитку негативних результатів тотального ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням трабекулярно-біонічної ніжки Рhysiohip, Бур’янов О. А., Карпінська О. Д., Бондар В. К. (2018)
Кіндюк Б. В. - Захист прав української мови К. Левицьким у ІІ Речі Посполитій (2018)
Sydorenko O. O. - Thе balance between democraci and the rule of law as a way to establish the law-governed state (2018)
Заїка А. А. - Міжнародно-правові (європейські) стандарти захисту від гендерної дискримінації (2018)
Малишкіна Н. О. - Судова влада в системі стримувань та противаг: гарантії функціонування і взаємодія з іншими гілками влади (2018)
Соловйов О. М. - До проблеми визначення об’єкта правовідношення власності (2018)
Самойленко Г. В. - Договір перевезення пасажира: доктринальні та утилітарні проблеми забезпечення прав пасажира (2018)
Сакара Н. Ю. - Феномен формалізму в цивільному судочинстві (2018)
Лимарь І. В. - Реформа системи виконання судових рішень: передумови та перспективи розвитку (2018)
Лавренюк Т. А. - Принципи ринкової економіки та принципи господарювання як засадничі положення господарського законодавства (2018)
Мазалова А. О. - Публічно-приватне партнерство: місце в системі взаємин держави та бізнесу (2018)
Менів Я. О. - Публічні інтереси в правовому забезпеченні функціонування великого бізнесу (2018)
Клименко А. Л. - Зубожіння населення України: причини, наслідки і шляхи його подолання (2018)
Лісова Т. В. - Деякі теоретичні питання відновлення земель (2018)
Шарапова С. В. - Охорона земель та інших природних ресурсів у процесі землевикористання (2018)
Бондаренко М. О. - Трансфертне ціноутворення з огляду на податкове планування (2018)
Оболенцев В. Ф. - Відображення злочинності у моделі системи держави Україна (2018)
Ткачова О. В. - Самогубство як кримінологічне явище: причини і способи запобігання (2018)
Дзюба А. Ю. - Суб'єкти кримінального судочинства та ювенальної юстиції, які запобігають злочинності неповнолітніх у ФРН (2018)
Резнікова О. І. - Актуальні проблеми повернення активів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, у кримінальному провадженні, Липало Д. А. (2018)
Яковюк І. В. - Правове регулювання політики національної безпеки країн Балтії в контексті еволюції стратегічних концепцій НАТО, Шестопал С. С. (2018)
Мусієнко І. І. - Щодо змін до Закону України "Про Службу безпеки України” з урахуванням іноземного досвіду правової регламентації діяльності служб внутрішньої безпеки, Фастовець В. А. (2018)
Патлачук О. В. - Юридична техніка польського Закону "Про охорону природи" 2004 року (2018)
Tragniuk O. Y. - Legal and organizational instruments of the EU common defense policy implementation at the present stage (2018)
Симкіна А. Є. - Міжнародна практика протидії корупції у приватній сфері (2018)
Сідак Л. М. - Круглий стіл "Християнізація Київської Русі як фактор становлення та розвитку української культури" (2018)
Керівництво для авторів (2018)
Ковальчук С. В. - Формування механізму управління аграрним підприємством в умовах міжнародної диверсифікації, Ковінько О. М. (2018)
Андрушкевич З. М. - Методи залучення клієнтів у торгово-розважальні центри, Галюк Я. Д. (2018)
Андрушкевич З. М. - Сучасні інструменти маркетингових комунікацій, Сітарчук О. В. (2018)
Балук Н. Р. - Розвиток маркетингових комунікацій торговельних підприємств, Басій Н. Ф., Дайновський Ю. А. (2018)
Бичікова Л. А. - Чек-лист ресторанного маркетингу (2018)
Боєнко О. Ю. - Управління лояльністю суспільства до інноваційних змін, Буга Н. Ю. (2018)
Бойко Р. В. - Формування стратегії диверсифікації товарного асортименту підприємства на ринку (2018)
Бойчук І. В. - Виставково-ярмаркова діяльність у комунікаційній політиці, Антонів О. М., Семерак Т. О. (2018)
Вовчанська О. М. - Виставково-ярмаркові заходи як складові інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку туристичних послуг, Іванова Л. О., Дайновський Ю. А. (2018)
Гавенко М. С. - Етимологія та еволюціонування конкурентної стратегії (2018)
Дибчук Л. В. - Інформаційні комунікаційні технології як потужний інструмент системи дистрибуції (2018)
Діденко Є. В. - Технологічний процес маркетингу відновлюваності трудової діяльності (2018)
Драбовський А. Г. - Міжнародний досвід державного регулювання реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях, Ярова Ю. М. (2018)
Дражниця С. А. - Електронна комерція: світові тренди та прогноз розвитку в Україні, Забурмеха Є. М. (2018)
Ілляшенко С. М. - Наукові конференції як інструмент продукування і поширення знань в контексті інноваційного розвитку університетів (досвід кафедри маркетингу та УІД СУМДУ), Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С. (2018)
Каменюк М. Т. - Особливості маркетингу у соціальних мережах, Янчук Т. В. (2018)
Карпенко В. Л. - Особливості використання концепції маркетингу відносин у закупівельній діяльності підприємств, Гвоздецька І. В., Кулеша К. В. (2018)
Кобець Д. Л. - Концептуальні підходи до маркетингової діяльності (2018)
Костюк М. В. - Особливості формування маркетингової політики в електронній комерції (2018)
Ковальчук С. В. - Концепція розвитку маркетингової діяльності фірми, Біліченко С. В., Каткова Т. І. (2018)
Крикавський Є. В. - Дифузія ірраціональної бізнес-поведінки в інтегрованих організаціях, Подзігун С. М., Якимишин Л. Я. (2018)
Крупчатнікова Т. С. - Значення CRM-систем на промисловому ринку, Янчук Т. В. (2018)
Літвінов О. С. - Оцінка вартості інтелектуального капіталу промислових підприємств України, Малишко В. С. (2018)
Орлов О. О. - Является ли себестоимость аналитическим инструментом для формирования и корректировки цен на выпускаемую продукцию?, Рясных Е. Г. (2018)
Остапчук О. В. - Стратегічний маркетинг як основа ефективного функціонування компанії, Романова А. В. (2018)
Пономарев С. В. - Методические особенности продвижения информационных технологий в энергетике Украины (2018)
Сокирник І. В. - Маркетингові інструменти у забезпеченні конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства (2018)
Прилепа Н. В. - Сутність та класифікація фінансових потоків банківських установ (2018)
Сагайдак М. П. - Сучасні тенденції та можливості для сталого інноваційного розвитку економіки України в контексті індустрії 4.0, Хмелевський М. О., Теплюк М. А. (2018)
Сагер Л. Ю. - Формування теоретичного підходу до управління внутрішніми комунікаціями підприємства на основі збалансованої системи показників, Сигида Л. О., Євдокимова А. В. (2018)
Страшко М. В. - Розробка і реалізація соціальної стратегії розвитку телекомунікаційних компаній України (2018)
Тєлєтов О. С. - Економічне обґрунтування парадигми інвестування маркетингового бюджету малих та середніх підприємств в утримання діючих клієнтів, Григоренко В. Ю. (2018)
Тельнов А. С. - Маркетингові технології просування якісних товарів: зарубіжний досвід, Решміділова С. Л. (2018)
Томаля Т. С. - Фактори зростання ринкової вартості підприємств індустрії гостинності (2018)
Шарко В. В. - Взаємодія маркетингових та логістичних технологій на підприємстві, Лояніч Г. С. (2018)
Швиданенко Г. О. - Цифровізація як перспективний напрям асиметричного розвитку підприємства, Кирилюк О. В. (2018)
Шейко І. А. - Перспективи та виклики інноваційного розвитку України в умовах глобалізації, Петрова Р. В. (2018)
Шкабара Т. Л. - Сучасні комплекси споживчих властивостей товарів: ринковий розвиток, Бозуленко О. Я. (2018)
Лисенко Н. - Тенденції реформування змісту навчання й виховання дітей дошкільного віку у ДНЗ України на рубежі ХХ–ХХІ сторіччя (2017)
Стинська В. - Релігійний напрям соціально-педагогічної підтримки дитинства й материнства в сучасній Україні (2017)
Таможська І. - Кадрові питання у Новоросійському університеті другої половини ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі історико-філологічного факультету) (2017)
Шевченко А. - Розвиток американської школи публічного адміністрування (2017)
Кузик В. - Організація навчального процесу "краєвого научного закладу для столярства, токарства, різьбарства і металевої орнаментики (оздоби)” (2017)
Авраменко Н. - Методи та прийоми оволодіння професійною медичною термінологією іноземними абітурієнтами вищих навчальних медичних закладів (2017)
Бідюк Н. - Удосконалення самостійної роботи студентів-перекладачів з урахуванням досвіду закладів вищої освіти США, Наконечна А. (2017)
Воробйова О. - Фінансова автономія ВНЗ як ресурс забезпечення якості освіти (2017)
Гомонюк О. - Педагогічна етика у структурі професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2017)
Кондур О. - Корпоративне управління закладами вищої освіти в умовах її модернізації (2017)
Літвінова М. - Профільний підхід до викладання фізико-математичних дисциплін у ВНЗ студентам електромеханічних спеціальностей (2017)
Любарець В. - Екологічна компетентність майбутніх фахівців сфери туризму (2017)
Мацук Л. - Психолого-педагогічні передумови підготовки майбутніх педагогів до правового виховання молодших школярів (2017)
Ненько Ю. - Педагогічні умови забезпечення ефективності професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту (2017)
Росквас І. - Вплив виробничої практики на розвиток творчої індивідуальності майбутніх слюсарів – електриків (2017)
Семенова О. - Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Скоморовська І. - Використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх вихователів ДНЗ (2017)
Харащук І. - Особливості формування професійної компетентності студентів медичного коледжу: реалії та перспективи (2017)
Чупахіна С. - Сучасні підходи у підготовці майбутніх педагогів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (2017)
Васянович Г. - Виховання політичної культури у майбутніх офіцерів збройних сил україни – імператив часу (2017)
Галущак Г. - Патронат як компонент сімейних взаємовідносин (2017)
Захарасевич Н. - Педагогічне керівництво рольовою діяльністю дітей дошкільного віку (2017)
Костів В. - Суспільний, педагогічний і синергетичний закони соціального розвитку jсобистості у процесі формування її громадянської культури (2017)
Лисенко О. - Ціннісне ставлення до здоров’я як системотворча складова ціннісних орієнтацій особистості (2017)
Лю Сінь. - Дизайн-мистецтво в структурі соціально-виховної діяльності (2017)
Злотніцька Ю. - Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах навчально-виховного комплексу "Школа – дошкільний заклад”, Захарасевич Н. (2017)
Лазарович Н. - Компетентісний підхід до розвитку обдарованості дітей дошкільного віку (2017)
Малецька Г. - Особливості розвитку дітей дошкільного віку з вадами зору: підготовка до школи, Чупахіна С. (2017)
Марчій-Дмитраш Т. - Мотивація процесу формування інтересу молодших школярів до іншомовної комунікативної діяльності (2017)
Матвеєва Н. - Інклюзивна освіта в Україні: соціально-педагогічний аспект (2017)
Титул, содержание (2018)
Шульженко А. А. - Новый износостойкий сверхтвердый алмазный композиционный поликристаллический материал, Яворска Л., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Петасюк Г. А., Белявина Н. Н., Закора А. П., Супрун М. В., Ткач В. Н. (2018)
Сербенюк Т. Б. - Вплив добавки Y2O3 на структуроутворення та властивості композиційних матеріалів на основі AlN–SiC, Пріхна Т. О., Свердун В. Б., Свердун Н. В., Мощіль В. Є., Осташ О. П., Василів Б. Д., Подгурська В. Я., Ковиляєв В. В., Часник В. І. (2018)
Поздняков А. О. - Механизм функционализации поверхности детонационных наноалмазов: масс-спектрометрическое исследование, Возняковский А. П., Калинин А. В. (2018)
Горбань В. Ф. - Структурний стан та властивості нітридних покриттів на основі високоентропійного сплаву Ti30Zr25Nb20Hf15Ta10Y5, Андреєв А. О., Карпець М. В., Столбовий В. А., Канцир О. В., Рокицька О. А., Бужинець О. І. (2018)
Din S. H. - Tribological performance of titanium alloy Ti–6Al–4V via CVD-diamond coatings, Shah M. A., Sheikh N. A. (2018)
Liu C. - Influence of micron WC addition on the microstructure and mechanical properties of ultrafine WC–Co cemented carbides at the elevated temperature, Lin N., He Y. H., Liu W. S., Ma Y. Z. (2018)
Han P. - Influence of Sn and Bi additions on the structures and wear properties of Cu–Sn–P–Ce cBN tools, Li W., Peng J., Zou W. (2018)
Филатов Ю. Д. - Шероховатость поверхностей оптоэлектронных элементов при механическом полировании (2018)
Девин Л. Н. - Сверление отверстий в деталях из композиционных материалов с использованием инструментов из сверхтвердых поликристаллов, Гречук А. И., Лупкин Б. В. (2018)
Сафонова М. Н. - Исследование влияния ультрадисперсного порошка природного алмаза на свойства металломатричной композиции, Сыромятникова А. С., Петасюк Г. А., Федотов А. А., Тарасов П. П., Ким В. А. (2018)
Прокопів М. М. - Нове явище в структуроутворенні твердого сплаву Т5К10 (2018)
Ведмедева К. В. - Наследование признака высокого содержания Олеиновой кислоты в масле подсолнечника, Махова Т. В. (2018)
Приступа І. В. - Мінливість кількісних ознак hibiscus syriacus l. в умовах м. Запоріжжя, Клочко В. О. (2018)
Ананьєва Т. В. - Особливості накопичення радіонуклідів білим товстолобиком Запорізького водосховища, Федоненко О. В., Клименко О. Ю. (2018)
Ибрагимова Н. Э. - Динамика и сравнительный анализ паразитофауны речного судака (stizostedion lucioperca l.) в современных экологических условиях бассейна реки Куры в пределах Азербайджана (2018)
Амінов Р. Ф. - Проліферативна активність лімфоцитів крові нелінійних самиць щурів, їх приплоду на ранніх етапах постембріонального розвитку на фоні гірудовпливу (2018)
Амінов Р. Ф. - Реакція бластної трансформації лімфоцитів крові нелінійних самиць щурів, їх приплоду на ранніх етапах постембріонального розвитку на фоні впливу сольового екстракту hirudo verbana, Фролов О. К., Федотов Є. Р. (2018)
Бонго Н. Б. - Гематологічні та біохімічні показники крові у хворих на вірусний гепатит С, що мають різну тривалість захворювання, Новосад Н. В. (2018)
Діордіца Я. В. - Динаміка активності процесів перекисного окиснення ліпідів та системи прооксидантно-антиоксидантного захисту печінки щурів за умов окисного стресу при корекції комплексом антиоксидантів, Гаркович О. Л., Єзіков В. І. (2018)
Романова М. Д. - Морфофункціональні особливості еякуляту чоловіків на фоні різного гормонального стану, Єщенко Ю. В., Бовт В. Д., Добродуб І. В., Якубенко Д. С. (2018)
Степанова Н. В. - Вивчення ефективності зупинки кровотечі за допомогою "січ-турнікета" , Скоба В. С., Мікаєлян Г. Р., Прокопченко О. Є., Потоцька О. І. (2018)
Домбровський К. О. - Перифітон волокнистого носія "вія" аеротенку очисних споруд, Гвоздяк П. І. (2018)
Крайнюков О. М. - Удосконалення способу визначення ступеня забрудненості ґрунтів методом біотестування, Кривицька І. А. (2018)
Крупєй К. С. - Методи оцінки інтенсивності пігментоутворення мікроорганізмів та їх ідентифікація (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки" (2018)
Bandura A. - Entire bivariate functions of unbounded index in each direction, Skaskiv O. (2018)
Віра М. Б. - Асимптотика розв’язків крайових задач для лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь у випадку кратного спектра граничної матриці (2018)
Єрьоменко В. О. - Квазіперіодичні розв’язки функціонально-сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь вищих порядків, Алілуйко А. М. (2018)
Zhang Ch. - Note on the oscillation of second-order quasilinear neutral dynamic equations on time scales, Li T. (2018)
Колесниченко В. Н. - О динамической устойчивости импульсных механических систем с запаздыванием, Слынько В. И. (2018)
Конет І. М. - Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного суцільного циліндра, Пилипюк Т. М. (2018)
Кононов Ю. М. - Коливання двошарової ідеальної рідини в жорсткому циліндричному резервуарі з пружними основами, Джуха Ю. О. (2018)
Koplatadze R. - Oscillation criteria for difference equations with several retarded arguments, Khachidze N. (2018)
Панасенко Є. В. - Нелінійні крайові задачі для рівняння Ляпунова у просторі Lp, Покутний О. О. (2018)
Пелюх Г. П. - Об асимптотических свойствах решений неоднородного дифференциально-функционального уравнения с линейно преобразованным аргументом, Бельский Д. В. (2018)
Тахиров Ж. О. - Задача типа Флорина для параболического уравнения со степенной нелинейностью (2018)
Токибетов Ж. А. - Решение задачи Римана – Гильберта для голоморфного вектора методом Булигана – Жиро, Сарсекеева А. С., Болтирекова Р. А. (2018)
Алфавітний покажчик 21-го тому журналу "Нелінійні коливання" (2018)
Титул, содержание (2018)
Дуб С. Н. - Зарождение пластического течения при нанодеформировании алюмоиттриевого граната Y3Al5O12, Явецкий Р. П., Белоус В. А., Долженкова Е. Ф., Толмачева Г. Н., Сидлецкий О. Ц. (2018)
Забуга В. Я. - Кінетика окиснення поверхні нанопорошку алмазу, модифікованої вольфрамом методом хімічної адсорбції з розчину, Цапюк Г. Г., Куриляк Т. О., Бочечка О. О. (2018)
Горбань В. Ф. - Высокоэнтропийные покрытия – структура и свойства, Андреев А. А., Шагинян Л. Р., Фирстов С. А., Карпец М. В., Даниленко Н. И. (2018)
Береснев В. М. - Формирование сверхтвердого состояния вакуумно-дугового высокоэнтропийного покрытия TiZrHfNbTaYN, Соболь О. В., Андреев А. А., Горбань В. Ф., Клименко С. А., Литовченко С. В., Ковтеба Д. В., Мейлехов А. А., Постельник А. А., Немченко У. С., та ин. (2018)
Xie Delong - Thermal analysis of FeCoCu pre-alloyed powders used for diamond tools, Xiao Leyin, Lin Feng, Pan Xiaoyi, Su Yu, Fang Xiaohu, Qin Haiqing, Chen Chao (2018)
Chen Ding - Investigation on the static fatigue mechanism and effect of specimen thickness on the static fatigue lifetime in WC–Co cemented carbides, Yao Liang, Chen Zhenhua, Wang Huiping, Peng Wen (2018)
Андреєв І. В. - Вплив високого тиску і температури на структуру та властивості твердого сплаву WC–6Co, Гнатенко І. О., Лисовенко С. О., Гаргін В. Г. (2018)
Девин Л. Н. - Влияние шероховатости режущих пластин из композита алмаз–карбид вольфрама на силы резания и качество обработки при точении сплавов алюминия и латуни, Стахнив Н. Е., Мельнийчук Ю. А. (2018)
Лавріненко В. І. - Процес абразивної обробки як фрикційна взаємодія різнородних матеріалів, Солод В. Ю. (2018)
Долматов В. Ю. - Содержание примесных элементов в алмазной шихте и детонационных наноалмазах после азотнокислой очистки (2018)
Лизанчук В. В. - Одвічний ворог Української Церкви (2018)
Івашко Р. В. - Визначення права світської інвеститури на теренах спадщини Романовичів у 1412 році (2018)
Панів А. М. - Детальний аналіз музейного предмета "шабля-баторівка" з колекції Львівського історичного музею : особливості первинної конструкції та унікальні риси переоформлення (2018)
Філас В. М. - Візуалізація економічного потенціалу Північного Причорномор'я в останній чверті XVІII ст.: досвід перших науково-польових експедицій (2018)
Луцик М. Ф. - Символи мистецтв та наук в інтер'єрах кам'яниці Корнякта (2018)
Голдак-Горбачевська Т. В. - Музична культура як чинник формування національної свідомості українців Перемишля в другій половині ХІХ ст. (2018)
Sova A. O. - Ivan Boberskyi's published works on Olympic thematics eduted in Lviv by the "Sokil" society at the beginning of the ХХth century (2018)
Сварник Г. І. - Кирило Студинський (2018)
Клебан Л. О. - Михайло Возняк в роки Першої світової війни: просвітницька та наукова робота (2018)
Матвієнко Т. О. - Наслідки агресії більшовицької Росії в Україну для земств Української Народної Республіки (кінець 1917 р. – початок 1918 р.) (2018)
Ганський В. О. - Туризм в діяльності регіональних і місцевих органів влади Польщі у 1920-1930-ті рр. (2018)
Футала В. П. - Центристський рух Західної України 1920-1930-х рр. крізь призму сучасної вітчизняної біографіки (2018)
Сухий О. М. - Український визвольний рух середини ХХ ст. в національній історіографії 1988 – 2018 рр. (2018)
Мартинюк Я. М. - Участь органів самоврядування у розбудові міст на Волині у міжвоєнний період (2018)
Трохимчук С. В. - Витоки і засади антиукраїнських випадів польських шовіністичних сил (2018)
Гелей С. Д. - Українські кооперативні діячі Західної України – активні учасники української національної революції (2018)
Вісин В. В. - Правова база розвитку кооперативного руху на Волині у період між Першою і Другою світовими війнами (2018)
Вісина Т. М. - Молочарська кооперація Волині у 20–30-х роках ХХ ст., Вісин В. В. (2018)
Горбачевський Т. С. - Музейно-архівні установи міжвоєнного Львова в культурно-комунікативних процесах польської громади міста, Голдак-Горбачевська Т. В. (2018)
Караманов О. В. - Творчі ідеї педагогів-реформаторів Ж.-О. Декролі і С. Френе у контексті організації музейної комунікації (2018)
Олійник Ю. І. - Гайдамацький рух XVIII ст. на Правобережній Україні в пам'ятках Львівського історичного музею (2018)
Protsak T. Z. - Problems of integration of people with special needs into the museum environment: world and Ukrainian practice (2018)
Прокіп А. В. - Проведення позааудиторного заняття "Зброя, якою користувалися козаки періоду визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої cepeдини XVII cтоліття" для студентів у музейному середовищі (2018)
Сурмач О. І. - М. Грушевський як теоретик музейної справи в Україні (2018)
Вовканич С. Й. - Чи можлива регіональна відповідальність перед Україною без глобалізації соціогуманістичної парадигми міжнародних відносин? (2018)
Кендус О. З. - Соціологічний аспект естетичної культури, Михальський Ю. В. (2018)
Рутар С. М. - На початку становлення демократичної партійної системи України в післяреволюційний період (2018)
Сварник І. І. - На сторожі духовних традицій суспільства (2018)
Титул, содержание (2018)
Пак А. Я. - Электродуговой синтез и очистка от углеродных примесей кубического карбида кремния в воздушной атмосфере, Рудмин М. А., Мамонтов Г. Я., Болотникова О. А. (2018)
Rui S. - A potential superhard material m-BCN, Dong W., Li-Hua G. (2018)
Хижняк В. Г. - Отримання багатошарових покриттів з газової фази за участю сполук ТіС, ТіN на твердому сплаві ВК8, Лоскутова Т. В., Калашніков Т. Ю., Миколайчук О. І. (2018)
Baoyan L. - Fabrication and wear performance of (Cu–Sn) solution/TiCx bonded diamond composites, Danhui H., Wangxi Z. (2018)
Матвейчук А. А. - О взаимодействии расплава кобальта с поликристаллическим монокарбидом вольфрама, Давиденко С. А. (2018)
Білий О. І. - Модифікування наночастинками металів вуглецевої тканини для мікробних паливних комірок, Іщенко О. В., Діюк В. Е., Кістерська Л. Д., Логінова О. Б., Ткач В. М. (2018)
Стахнив Н. Е. - Исследование влияния фазового состава режущих пластин из нанокомпозита алмаз–карбид вольфрама на процесс чистового точения сплавов алюминия и латуни, Девин Л. Н., Бочечка А. А., Осадчий А. А., Назарчук С. Н., Рычев С. В. (2018)
Барандич К. С. - Забезпечення циклічної довговічності деталей при фінішному токарному обробленні інструментом із кубічного нітриду бору, Вислоух С. П., Антонюк В. С. (2018)
Саградян А. И. - Повышение ресурса работы алмазного инструмента для обработки неметаллических материалов, Агбалян С. Г., Мартиросян А. М., Ордян Н. А., Погосян Х. В. (2018)
Кайдаш О. Н. - Коррозионная стойкость горячепрессованной керамической системы В4С–VС, Туркевич В. З., Маринич М. А., Фесенко И. П., Беловол В. С., Ткач В. Н. (2018)
Сліпченко К. В. - Вплив добавки VC–Al на зносостійкість композитів на основі сBN, Петруша І. А., Стратійчук Д. А., Туркевич В. З. (2018)
Царев А. П. - Быстрые алгоритмы: наука, искусство, ремесло (2017)
Rychlik A. - The possibilities to use industrial equipment solution in home automation system (2017)
Кораблев Н. М. - Интеллектуальная эволюционная система поддержки принятия решений на основе нейросетевого и иммунного подходов, Соловьев Д. Н., Малюков Р. Р. (2017)
Мамедов Р. К. - Повышение точности формирования заданной толщины полиэтиленовых труб при производстве в экструзионных линиях, Новрузова Р. З. (2017)
Vuchuzhanin V. V. - Method for antifault control of complex technical systems, Konovalov S. N. (2017)
Бодянський Є. В. - On-line нео-фаззі автоенкодер для систем з глибин навчання на базі нейро-фаззі мережі Колмогорова, Винокурова О. А., Пелешко Д. Д., Рашкевич Ю. М. (2017)
Мещеряков В. И. - Система формирования бестеневого инфракрасного поля для процедур пелоидотерапии, Мещеряков Д. В., Черепанова Е. В. (2017)
Мазурок Т. Л. - Інтелектуальна технологія синергетичного управління (2017)
Shibaev D. S. - Analysis of a large volume of data on the state of high-tech equipment, Vychuzhanin V. V., Shibaeva N. O. (2017)
Бодянський Є. В. - Онлайн модифікація методу Х-середніх на основі ансамблю самоорганізовних мап Т. Кохонена, Дейнеко А. О., Жернова П. Є., Рєпін В. О. (2017)
Бодянський Є. В. - Оптимізація оцінювання інформативності медичних показників на основі гібридного підходу, Перова І. Г., Стойка А. В. (2017)
Shibaeva N. O. - The concept of data mining building search queries for a large number of criteria, Vychuzhanin V. V., Shibaev D. S. (2017)
Курганський А. В. - Система моніторингу та оцінювання сумісності елементів бойового екіпірування в режимі реального часу, Астістова Т. І., Курганська М. М., Світельський І. В. (2017)
Великодний С. С. - Парадигма подання лінгвістичного забезпечення за допомогою породжувальних граматик, Тимофєєва О. С. (2017)
Чупринка В. І. - Удосконалений метод інтерактивного проектування та коригування раціональних схем розкрою плоских геометричних об'єктів, Зелінський Г. Ю., Чупринка Н. В. (2017)
Postan М. Ya. - On a problem of modeling and optimization of unreliable queueing network (2017)
Кириллов В. Х. - Математическое моделирование нелинейных волн на поверхности стекающей плёнки жидкости, Ширшков А. К. (2017)
Мамедов Р. К. - Математическая модель системы дыхания, Рагимова Е. К. (2017)
Бойко В. Д. - Событийно-ориентированное моделирование восстановления работоспособности сложных организационно-технических систем (2017)
Rudnichenko N. D. - Flexible methodologies efficiency research in practice of modern software development companies (2017)
Вихідні дані (2017)
Давидовська О. І. - Ядерно-ядерний потенціал, перерізи пружного розсіяння та підбар’єрного злиття для системи 40Сa + 40Сa, Денисов В. Ю., Нестеров В. О. (2018)
Рудчик А. Т. - Пружне та непружне розсіяння іонів 15N ядрами 12С при енергії 81 МеВ, Рудчик А. А., Куцик О. Е., Русек К., Кемпер К. В., П’ясецкі Е., Столяж А., Тщіньска А., Пірнак Вал. М., Понкратенко О. А. (2018)
Беллі П. - Вимірювання періоду напіврозпаду ядра 212Po за допомогою насиченого торієм рідкого сцинтилятора, Бернабей Р., Бойко Р. С., Даневич Ф. А., Ді Марко А., Інчікітті А., Касперович Д. В., Капелла Ф., Караччіоло В., Кобичев В. В. (2018)
Бабенко В. А. - Об оценке массы странного кварка на основе экспериментальных данных об октете легчайших барионов, Петров Н. М. (2018)
Ulybkin A. L. - Compton-emissive hafnium detector of neutrons for in-core monitoring, Rybka A. V., Kovtun K. V., Kutny V. E., Voyevodin V. N., Pudov A. O. (2018)
Pelykh S. N. - The physics and regularities of the neutron-thermoacoustic instability, Zhou H., Maksymova O. B. (2018)
Булавін Л. А. - Малокутове розсіяння нейтронів рідинними сумішами з фулеренами С60 та С70, Нагорнa T. В., Худоба Д., Кизима О. А., Іваньков О. І. (2018)
Краснов В. П. - Динаміка вмісту 137Cs у корі крушини ламкої (Frangula alnus Mill.) у лісах Полісся України, Курбет Т. В., Давидова І. В. , Шелест З. М., Жуковський О. В., Іванюк І. Д. (2018)
Бойко Р. В. - Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених у летальній дозі з високою і низькою потужностями, Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. (2018)
Korychenskyi K. O. - Speciation and mobility of uranium in tailings materials at the U-production legacy site in Ukraine, Laptev G. V., Voitsekhovych O. V., Lavrova T. V., Dyvak T. I. (2018)
Tomilin Yu. A. - Radioactive dust with 106Ru over the Southern region of Ukraine, Grygorieva L. I., Grishan A. V. (2018)
Гулік В. І. - Моделювання промислового джерела гамма-випромінювання на базі 60Со за допомогою методу Монте-Карло (2018)
Ковалінська Т. В. - Експлуатація промислового прискорювача електронів при мінімальній інтенсивності пучка, Сахно В. І., Іванов Ю. В. (2018)
До 70-річчя Валерія Івановича Абросімова (2018)
Азарова І. Б. - Визначення стейкхолдерів проекту на основі системного аналізу (2018)
Руденко С. В. - Метод отбора проектов на базе теории возможностей, Андриевская В. А. (2018)
Балдук Г. П. - Оптимізація управлінських рішень в управлінні інвестиційно-будівельними проектами (2018)
Оліфер О. В. - Елементи управління вартістю проекту (2018)
Питерская В. М. - Модель управления ценностью проектно-ориентированной организации (2018)
Сидорчук О. В. - Прогнозування потреби у ресурсах для реалізації проектів централізованої заготівлі молока, Тригуба А. М. (2018)
Флис І. М. - Аналіз процесів ініціалізації проектів виробничо-переробних комплексів (2018)
Шибаєв О. Г. - Обгрунтування ефективного варіанту технологічних та комерційних умов доставки зовнішньоторговельних вантажів, Онищенко С. П., Коскіна Ю. О. (2018)
Савєльєва О. В. - Розробка мобільного додатка "Туристичний гід по Одесі", Орел Л. В., Павлишко А. В., Старушкевич Т. І. (2018)
Михайлова Ю. В. - Вплив сезонності на ринок морського туризму, Боровик С. С. (2018)
Тимочко В. О. - Вибір транспортних засобів для транспортування сільськогосподарської продукції, Падюка Р. І. (2018)
Вільшанюк М. С. - Застосування теорії запасів для ефективної організації надання шипчандлерських послуг (2018)
Любченко В. О. - Метод обоснования целесообразности страхования рисков классификационного общества, связанных с сертификацией поставщиков, Постан М. Я. (2018)
Смрковська В. Ю. - Корпоративні системи управління логістичними компаніями в сучасних умовах трансформації організаційних структур, Миролюбова Т. Є. (2018)
Стальниченко О. И. - Исследование циклической прочности наплавленных деталей, упрочненных ультразвуковой ударной обработкой (2018)
Стальниченко О. И. - Разработка технологии изготовления биметаллических кулачных шайб судовых дизелей, Смажило Б. В., Котенко Р. В. (2018)
Немчук А. О. - Рациональные методы гашения колебаний груза, возникающих при работе кранов, Стрельцов П. М. (2018)
Савєльєва О. В. - Проектування біосумісного імплантату вуха людини за допомогою сучасних інформаційних технологій, Орел Л. В., Павлишко А. В., Руцька В. П. (2018)
Титул, содержание (2018)
Квасниця В. М. - Незвичайні нано-мікрокристали природного алмазу (2018)
Солодкий Є. В. - Низько-температурний синтез кераміки на основі карбіду бору, Богомол Ю. І., Втерковський М. Я., Лобода П. І. (2018)
Лаптев А. В. - Особенности взаимодействия и фазообразования в системе WC–Fe2O3–С при нагреве в вакууме и аргоне, Мысливченко А. Н., Толочин А. И., Карпец М. В., Кузьменко Л. Н., Силинская Т. А. (2018)
Liangbiao W. - Iodine-assisted solid-state synthesis and characterization of nanocrystalline zirconium diboride nanosheets, Dejian Z., Qinglin C., Quanquan L., Weiqiao L., Keyan B., Binglong Z., Quanfa Z. (2018)
Kim E. - Nano periodic structure forma-tion in 4H–SiC crystal using femtosecond laser double-pulses, Shimotsuma Y., Sakakura M., Miura K. (2018)
Панарін В. Є. - Особливості синтезу "лісу" ВНТ в умовах додавання регульованої плазмової компоненти робочого газу, Свавільний М. Є., Скорик М. А., Хомінич А. І., Пріхна Т. О., Шаповалов А. П. (2018)
Лавриненко В. И. - Исследование возможностей улучшения эксплуатационных свойств алмазных порошков марки АС20 при изменении их размерных и физико-химических характеристик, Ильницкая Г. Д., Петасюк Г. А., Ищенко Е. В., Гайдай С. В., Пасичный О. О., Скрябин В. В., Шатохин В. В., Зайцева И. Н., Кузьменко Е. Ф., та ін. (2018)
Филатов Ю. Д. - Взаимодействие частиц шлама с частицами износа полировального порошка при полировании оптоэлектронных элементов (2018)
Долматов В. Ю. - Влияние условий детонационного синтеза на выход конденсированного углерода и детонационного наноалмаза на примере смесевого заряда тротила и гексогена (2018)
Дуб С. Н. - Упругопластический переход при наноиндентировании нитрида титана, Белоус В. А., Толмачева Г. Н., Кайдаш О. Н., Лукьянов А. И., Ущаповский Ю. П. (2018)
Бабалян В. О. - Аналіз післяопераційного періоду при первинному ендопротезуванні кульшового суглоба переломів проксимального відділу стегна в залежності від дренування післяопераційної рани (2018)
Киселева И. В. - Оценка безопасности и переносимости 25 % раствора мальтодекстрина в качестве углеводного напитка в период предоперационного голодания у детей, Беляев А. В., Потебня И. В. (2018)
Баженова Н. М. - Стан антикоагулянтної та фібринолітичної активності крові у пацієнтів з гіпертонічною хворобою поєднаною з неалкогольною жировою хворобою печінки (2018)
Гусейнов Ельчин Мамед огли - Роль поліморфізму гену IL-6(-174 С/G) у хворих на гострий бруцельоз (2018)
Валігура М. С. - Особливості змін антикоагулянтної системи гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу з супутньою гіперурикемією (2018)
Шевченко О. С. - Модель прогнозування ефективності лікування туберкульозу легень у інтенсивній фазі протитуберкульозної терапії, Говардовська О. О., Арсен’єв О. В. (2018)
Єрьоменко Г. В. - Особливості профібротичних маркерів та ендотеліальної дисфункції у хворих на бронхіальну астму та в коморбідності з ожирінням та цукровим діабетом 2 типу, Оспанова Т. С., Бездітко Т. В. (2018)
Матвієнко С. О. - Критерії діагностики внутрішньоклітинного інфікування у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію (2018)
Яковенко К. В. - Номограммы индексов васкуляризации матки здоровых женщин, изученных с использованием трехмерной энергетической допплерографии, Тамм Т. И., Яковенко Е. А. (2018)
Кожина Г. М. - Сучасна система психопрофілактики аутоагресивної поведінки у хворих на біполярний афективний розлад, Тахташова Д. Р., Кольцова Г. Г. (2018)
Стародубцева Ю. А. - Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості розладів адаптації у осіб з комп’ютерною залежністю (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, содержание (2018)
Туркевич В. З. - Про досягнення Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля в галузі синтезу і спікання надтвердих матеріалів за період діяльності в складі НАН України, Колодніцький В. М. (2018)
Шульженко А. А. - Новые сверхтвердые материалы на основе алмаза: получение, свойства. Обзор, Соколов А. Н., Гаргин В. Г. (2018)
Лысаковский В. В. - Выращивание структурно совершенных монокристаллов алмаза при высоких давлениях и температурах. Обзор, Новиков Н. В., Ивахненко С. А., Заневский О. А., Коваленко Т. В. (2018)
Бочечка О. О. - Одержання полікристалічних матеріалів спіканням нанодисперсних алмазних порошків за високого тиску. Огляд (2018)
Лисовский А. Ф. - О формировании межкарбидных и межфазных поверхностей в спеченных твердых сплавах WC–Co. Обзор, Гнатенко И. А. (2018)
Лавріненко В. І. - Сучасні досягнення в розробці абразивних інструментів і дослідженні процесів алмазно-абразивної обробки (матеріалознавчий підхід). Огляд (2018)
Бондаренко Н. А. - Высокоэффективный алмазный инструмент ИСМ для бурения нефтяных и газовых скважин. Обзор (2018)
Пелик Л. В. - Роль нормативно-правової бази у регулюванні безпечності непродовольчих товарів, Пелех Ю. А. (2018)
Гущак О. М. - Поліфункціональні рослинні барвники – новий товар на ринку України, Галик І. С., Семак Б. Д. (2018)
Осауленко К. В. - Атмосферостійкість паперу з тонкошаровими кремнійорганічними покриттями, Мережко Н. В. (2018)
Захарченко П. В. - Інноваційний розвиток ринку сухих будівельних сумішей в Україні, Гавриш О. М., Іващенко Ю. В. (2018)
Wozniak B. - Sociological research of commodity characteristics of youth footwear, Popovych N., Bednarchuk M., Shumsky O. (2018)
Попович Н. - Ринок шкіряного взуття (Повідомлення 1), Беднарчук М., Лавінска К., Сервета В. (2018)
Роженко О. В. - Умови зберігання нафтопродуктів як фактор енергетичної незалежності України, Логвиненко Н. І. (2018)
Фенчак В. В. - Біржові товари – актуальний об'єкт сучасного товарознавства (2018)
Ощипок І. М. - Якість виноградних вин, їх підбір і контроль для закладів ресторанного господарства (2018)
Лебединець В. Т. - Перспективи використання природних антимікробних добавок у виробництві активних упаковок, Гаврилишин В. В. (2018)
Решетило Л. І. - Харчова цінність та споживчі властивості черемші Карпат (2018)
Скибінський С. В. - Категорія якості: ретроспектива і актуальність для м'ясних виробів з наповнювачами, Ланиця І. Ф. (2018)
Abate Y. I. - Analysis and desing of online publice service (2018)
Малеш М. Ю. - Використання табличного процесора Microsoft Office Excel на практичних заняттях з інформатики та комп'ютерної техніки у майбутніх бухгалтерів (2018)
Галик І. С. - Проблеми оптимізації, стандартизації та паспортизації професійних компетентностей товарознавців сфери торгівлі, Ніколайчук Л. Г., Семак Б. Д. (2018)
Скоробогатий Я. П. - Виробничий травматизм – важлива соціально-економічна проблема сьогодення: причини та шляхи запобігання, Бужанська М. В. (2018)
Хінальська Т. Р. - Екологічна безпека при плануванні та забудові міст України, Породко І. Г. (2018)
Доманцевич Н. І. - Полімерні пакувальні плівки спеціального призначення, Яцишин Б. П., Кріль М. М. (2018)
Коструба А. М. - Про деякі можливості кількісного еліпсометричного експерименту для дослідження структури двомірних (2D) наноматеріалів, Стецишин Ю. Б., Маєвська С. М. (2018)
Попович Н. - Ринок шкіряного взуття (Повідомлення 2), Беднарчук М., Лавінска К., Сервета В. (2018)
Лисенко Н. В. - Товарознавча експертиза штанів чоловічих, що перебували в експлуатації, Мартосенко М. Г. (2018)
Сирохман І. В. - Наукові досягнення щодо поліпшення технології і складу м'ясних продуктів (2018)
Притульська Н. В. - Асортиментна політика виробників спортивного харчування в Україні та світі, Кошельник А. В. (2018)
Лозова Т. М. - Оптимізація споживних властивостей та управління якістю інноваційних харчових продуктів (2018)
Заморська І. Л. - Застосування функції бажаності Харінгтона для комплексної оцінки якості ягід суниці садової (2018)
Бабій О. В. - Аналіз та перспективи розвитку ринку соків і сокової продукції, Бондаренко Є. В., Івченко Д. С. (2018)
Гирка О. І. - Сучасні технології збереження харчових продуктів, Бодак М. П. (2018)
Заверуха О. М. - Антиоксидантне і інгібіторне регулювання аскорбіновою кислотою утворення супероксид йон-радикалу, Скоробогатий Я. П. (2018)
Лебединець В. Т. - Вітамінний склад овочевих консервів з морськими водоростями, Буряченко Л. Ю. (2018)
Палько Н. С. - Технологія пісочних тістечок із білковими збагачувачами (2018)
Полотай Б. Я. - Особливості харчових барвників для кондитерських виробів (2018)
Галик І. С. - Використання компетентнісного підходу при контекстному навчанні товарознавців у закладах вищої освіти – основний резерв підвищення якості їх підготовки, Ніколайчук Л. Г., Семак Б. Д. (2018)
Донцова І. В. - Стан та проблеми розвитку квітникарства в Україні, Гаврилишин В. В. (2018)
Давидович О. Я. - Стан та тенденції українського ринку інтелектуальної власності (2018)
Коваль М. Н. - Сучасні підходи до вирішення питань відповідності проектування та контенту готелів нормативним вимогам (2018)
Колупаєв Ю. Є. - Кафедрі ботаніки і фізіології рослин Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва 125 років (2018)
Белявская Н. А. - Растения и тяжелые металлы: рецепция и сигналинг, Федюк О. М., Золотарева Е. К. (2018)
Пашкевич Л. В. - Роль салициловой кислоты в формировании системной приобретенной устойчивости растений при патогенезе, Кабашникова Л. Ф. (2018)
Сиваш О. О. - Варіація співвідношення вмісту хлорофілів a і b при адаптації рослин до зовнішніх чинників, Михайленко Н. Ф., Золотарьова О. К. (2018)
Катанская В. М. - Растения рода Rhododendron L.: классификация, распространение, устойчивость к стрессовым воздействиям, Загоскина Н. В. (2018)
Кокорев А. И. - Индуцирование экзогенными полиаминами теплоустойчивости проростков пшеницы и активности антиоксидантных ферментов, Швиденко Н. В., Ястреб Т. О., Колупаев Ю. Е. (2018)
Горелова Е. И. - Вторичный метаболизм проростков Secale cereale при действии донора сероводорода и холодового закаливания, Швиденко Н. В., Рябчун Н. И., Колупаев Ю. Е. (2018)
Войтенко Л. В. - Фітогормони в органах спорофіту Dryopteris filix-mas (L.) Schott. в онтогенезі, Васюк В. А., Косаківська І. В. (2018)
Иванищев В. В. - Об использовании статистических методов в стрессовой физиологии и селекции растений (2018)
Пам’яті члена-кореспондента НАН України Людмили Іванівни Мусатенко (1936-2018) (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського