Гріньова О. М. - Психологічні особливості авторського життєвого вибору в юнацькому віці (2018)
Дробот О. В. - Професійна свідомість філолога в термінах сучасної психосемантики, Пустовий С. А. (2018)
Клочек Л. В. - Теоретичні основи вивчення психологічних механізмів розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії (2018)
Лисенкова І. П. - Діяльнісний підхід у дослідженні емоційної сфери (2018)
Новікова Ж. М. - Автобіографічний наратив як спосіб підвищення стресостійкості у студентів вищих навчальних закладів (2018)
Руденко І. М. - Психологічне здоров’я педагогічного працівника у сфері освітнього простору (2018)
Сергєєва І. В. - Особливості часової перспективи сучасних старшокласників, Іваненко А. С. (2018)
Швець О. М. - Соціально-психологічні умови розвитку гідності особистості (2018)
Grygoriv G. V. - The synthesis of 2-amino-4-aryl-4H-pyrano|3,2-c||1,2|benzoxathiine-3-carbonitrile 5,5-dioxides and the study of their effect on the blood coagulation process, Lega D. A., Shemchuk L. M., Maloshtan L. M., Kalenichenko G. S., Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2018)
Kovalyov V. M. - The study of the elemental composition of Iris hungarica and varieties of irises, Krechun A. V., Mykhailenko O. O., Gryshyna О. V. (2018)
Shynkovenko I. L. - Saponins of the extracts of Galium aparine and Galium verum, Ilyina Т. V., Kovalyova А. М., Goryacha O. V., Golembiovska O. I., Koshovyi О. M. (2018)
Polischuk I. M. - The study of saponins of the raspberry cake alcoholic extract by HPLC, Komisarenko M. A., Golik M. Yu., Upyr T. V. (2018)
Bilous S. B. - The studies on the pharmaceutical development of dosage forms with silver and gold nanoparticles for use in dentistry and surgery, Rieznichenko L. S., Dybkova S. M., Rybachuk A. V., Kalyniuk T. H. (2018)
Rybachuk V. D. - The choice of fillers when creating natural zeolite tablets by the wet granulation method (2018)
Olkhovska A. B. - The conceptual bases of implementation of the controlling system of marketing communication management in pharmaceutical organizations, Malyi V. V. (2018)
Yakovenko O. V. - The marketing research of drugs for prevention and treatment of stress conditions at the pharmaceutical market of Ukraine, Ruban O. A., Hrynenko V. V. (2018)
Zaychenko G. V. - The experimental study of the cream with cerium dioxide nanoparticles on the model of the photodynamic injury in guinea pigs’, Pokotylo О. А. (2018)
Максименко С. Д. - Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини, Пасічник І. Д. (2012)
Чепелєва Н. В. - Самопроектування особистості в контексті постнекласичної психології (2012)
Смульсон М. Л. - Інтелектуальний розвиток у дистанційних навчальних середовищах (2012)
Каламаж Р. В. - Когнітивно-стильовий вимір у психологічних дослідженнях (2012)
Александровська В. М. - Психологія молитви: когнітивний аналіз феномена (2012)
Власюк Д. П. - Мимовільне запам’ятовування в процесі формування когнітивно-репрезентативних структур (2012)
Волошина В. О. - Метапам’яттєві судження та когнітивні процеси, що лежить в їх основі, Джонсон Ф. У., Каламаж Р. В. (2012)
Волошинська Л. В. - Теоретичні підходи до визначення понять ставлення до здоров’я та валеонастановлення особистості (2012)
Глухова О. Г. - Ідеальне як соціокультурна модель свідомості (2012)
Давидов П. Г. - Трансформації в сучасній європейській освіті: гносеологічний аналіз та психологічна рефлексія (2012)
Захаренко Л. М. - Особливості цільового планування життєвих перспектив курсантами з різними профілями часової орієнтації (2012)
Зеленська В. Ю. - Проблема психологічного захисту та адаптації особистості в сучасній психології (2012)
Клевець Л. М. - Психологічні чинники в ґенезі психосоматичних розладів (2012)
Коцюк Ю. А. - Роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем (2012)
Кравчина Т. В. - Природа творчості та психологічні аспекти творчої особистості (2012)
Кузнєцова І. В. - Системний підхід у психологічному аналізі Інтернет-реальності (2012)
Крижановська З. Ю. - Творча спрямованість особистості в процесі проектування її самореалізації (2012)
Лисиця А. В. - Генетичне підґрунтя когнітивних процесів (2012)
Матласевич О. В. - Історико-психологічна реконструкція ментальної моделі світу в богословській спадщині Василя Суразького (2012)
Огородник І. С. - Концепція співвідношення психології і релігії у психоаналізі К. Юнга (2012)
Осичка О. В. - Підходи до розробки концепції особистості керівника (2012)
Плиска Ю. С. - Культура вчителя в парадигмі когнітивної психології (2012)
Попова М. І. - Особливості когнітивних стилів у структурі операціональних здібностей висококомпетентних телефонних консультантів (2012)
Попчук М. А. - Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті в контексті метапізнання особистості (2012)
Савелюк Н. М. - Соціальний світ і постать "Бога" крізь призму категоризації студентською молоддю (2012)
Савченко О. В. - Аналіз когнітивних структур, що обумовлюють сприйняття та оцінку різних ситуацій (2012)
Сігінішина А. С. - Метакогнітивні судження як засіб моніторингу пам’яті (2012)
Смерічевський Е. Ф. - Культура в сучасній психології: соціальні детермінанти і функції (2012)
Твердоступ-Бельчікова О. В. - Проблема становлення професійної самосвідомості в студентів у сучасній психології (2012)
Федоренко С. В. - Чинники виникнення Інтернет-залежної поведінки у студентської молоді (2012)
Фофанова Л. В. - Освітні парадигми ХХІ століття і соціально-психологічні наслідки (2012)
Raszkiewic H. - Psychological imagination processes in art (2012)
Перцева Н. О. - Аналіз показників добового профілю артеріального тиску в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу залежно від перебігу захворювання, Мошенець К. І. (2018)
Степура О. А. - Чинники ризику кардіальної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Маньковський Б. М. (2018)
Лучицький В. Є. - Діагностика та лікування тестостеронової недостатності в чоловіків із цукровим діабетом 2-го типу (2018)
Lukashenia O. S. - Level of the nuclear factor с-Fos in human aldosteroma cells after potassium treatment, Levchuk N. I. (2018)
Пастер І. П. - Бібліометричний аналіз наукових публікацій у журналі "Ендокринологія" за 1996 - 2017 роки, Гирявенко О. Я. (2018)
Стельмах Г. О. - Випадок гіперкальціємії, що викликав значні труднощі в діагностиці, Баркар О. М (2018)
Тронько Н. Д. - Рецепция и внутриклеточные механизмы действия инсулина (часть 2), Ковзун Е. И., Пушкарев В. В., Соколова Л. К., Пушкарев В. М. (2018)
Гарницкая А. В. - Применение метаболической терапии в патогенетическом лечении пациентов с синдромом диабетической стопы (2018)
Гончарова О. А. - Обоснование необходимости коррекции селенового статуса при лечении тиреопатологии у населения Украины (обзор литературы и собственные наблюдения) (2018)
Науково-освітній проект "Школа ендокринолога" 2018 року (2018)
Рыбаков С. И. - Тиреотоксический зоб — история хирургического лечения (сообщение 1) (2018)
Kuznetsova H. S. - Mechanisms of regeneration of the endothelium at diabetes mellitus, Kuznetsova K. S., Byts T. M., Bobryk L. M., Kuznetsova O. M., Gozhenko A. I. (2018)
В Киеве с успехом прошла крупнейшая выставка здравоохранения — Public Health 2018 (2018)
Горбов В. М. - 75 років Кафедрі суднових та стаціонарних енергетичних установок Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Шостак В. П. (2015)
Радченко А. М. - Трансформація теплоти в установці автономного енергозабезпечення абсорбційною холодильною машиною, Остапенко О. В. (2015)
Радченко А. Н. - Резервы повышения эффективности охлаждения воздуха на входе ГТУ с учетом сезонных климатических условий, Кантор С .А. (2015)
Радченко Р. Н. - Рациональное проектирование теплоиспользующей системы охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля, Богданов Н. С., Стахель А. А., Андреев А. А. (2015)
Галынкин Ю. Н. - Экспериментальное исследование компонентов рабочего тела металлогидридной утилизационной установки непрерывного действия (2015)
Патлайчук В. М. - Дослідження особливостей підвищення параметрів газотурбінних агрегатів за рахунок впорскування води в проточну частину компресора, Буй Ван Фат (2015)
Радченко Н. И. - Охлаждение приточного воздуха машинного отделения когенерационных модулей, Грич А. В. (2015)
Кузнецов В. В. - Обобщение закономерностей при теплоотдаче закрученных потоков внутри трубчатых каналов теплопередающих устройств энергетических установок (2015)
Соломенцев О. И. - Выбор и обоснование взаимного расположения центрального корпуса и аутриггеров для судна-тримарана, Нгуен Т. Н. (2015)
Кротов А. И. - Исследование влияния обводов крейсерско-гоночных яхт на буксировочное сопротивление, Ястреба А. П., Астахова А. О. (2015)
Дун Синьшо - Зависимости для определения грузовместимости судов-газовозов LNG со сферическими вкладными и мембранными танками на начальных стадиях проектирования (2015)
Зайцев В. В. - Перспективные материалы, способы и технологии сварки облегченных стальных баллонов для CNG-газовозов, Савицкий М. М., Савицкий А. М., Зайцев В. В., Зайцев д. В. (2015)
Радионов А. В. - Оценка техногенного риска оборудования опасных производств системным многоуровневым анализом (2015)
Ремешевська І. В. - Вдосконалення методики оцінки аспектів діяльності підприємств атомної енергетики в системі екологічного менеджменту, Гурець Н. В., Демченко О. М. (2015)
Трохименко Г. Г. - Визначення ступеня кумуляції важких металів у гідробіонтах Бузького лиману, Циганюк Н. В. (2015)
Рижков С. С. - Аналiз основних термодинамiчних показникiв багатоконтурного циркуляційного піролізу органiчних вiдходiв, Маркіна Л. М., Крива М. С., Глиняна В. В. (2015)
Сидоренко В. В. - Аналіз причин коливання тиску у системах водопостачання з метою їх мінімізації, Буравченко К. О. (2015)
Бойко Є. О. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку екологічного менеджменту промислових підприємств, Савчук М. В. (2015)
Жукова О. Ю. - Економічний зміст та призначення аутсорсінгу (2015)
Баб’як М. О. - Про удосконалення методики транспортування вантажів від пунктів видобутку до місць переробки, Бандрівський П. П., Федунь Т. І. (2016)
Бардась О. О. - Удосконалення інтелектуальних технологій виконання поїзної роботи на сортувальних станціях (2016)
Вернигора Р. В. - Методика технико-эксплуатационной оценки проектных решений по совершенствованию параметров железнодорожных станций, Малашкин В. В. (2016)
Гревцов С. В. - Дослідження умов розділення відчепів на немеханізованих гальмових позиціях (2016)
Журавель І. Л. - Тривалість маневрових пересувань поодинокого локомотива та чинники, які на неї впливають, Журавель В. В. (2016)
Козаченко Д. Н. - Моделирование распределения грузопотоков на направлениях транзитных перевозок железнодорожным транспортом в международном сообщении, Гера Б. В., Скалозуб В. В., Германюк Ю. Н. (2016)
Ломотько Д. В. - Підвищення ефективності роботи з контейнерами в умовах перевантажувальних вузлів за участю залізниць, Дерев’янко О. В., Дворецький П. О. (2016)
Папахов А. Ю. - Доставка грузов по сети железных дорог с учетом пропускной способности перегонов как задача векторной оптимизации, Логвинов Н. А. (2016)
Сидоренко Г. Г. - Система управління професійною безпекою на залізниці, Никифорова О. А., Антонюк О. В. (2016)
Харченко О. И. - Оценка параметров, характеризующих устойчивое развитие железных дорог (2016)
Яновський П. О. - Шляхи підвищення ефективності функціонування пасажирського комплексу України (2016)
Title (2017)
Content (2017)
Шишанов М. - Відновлюваність як одна з найважливіших техніко-експлуатаційних властивостей машин військового призначення, Котляревський С., Шевцов М. М., Кобяков Л. (2017)
Даценко И. - К вопросу о возможности использования сварки модулированным током самозащитной порошковой проволокой в производстве (2017)
Клиновий Д. - Перспективний механізм фінансування національної економіки, безпеки та оборони України, Рогов П. Д. (2017)
Ткач М. - Людський ресурс, як основа економічної безпеки держави, Гераськіна О. (2017)
Мірненко В. - Оцінка ефективності експлуатації за станом виробів авіаційної техніки для дифузійно-монотонного розподілу їх відмов, Пустовий С. О., Яблонський П. М., Целіщев Ю. П. (2017)
Ткач І. - Сучасні підходи до поняття та класифікації ресурсів і ресурсного забезпечення, Маланчук М. Ф. (2017)
Аcєєв М. А. - Розробка напрямку щодо підвищення точності розрахунку швидкості виходу відчепів з паркової гальмової позиції (2016)
Гревцов С. В. - Дослідження ризиків, пов’язаних з розформуванням составів поїздів на сортувальних гірках (2016)
Ерофеев А. А. - Планирование составообразования в системе интеллектуального управления перевозочным процессом, Федоров Е. А. (2016)
Єльнікова Л. О. - Удосконалення методики оперативного планування роботи парку вантажних локомотивів (2016)
Кириченко Г. І. - Моделювання сценаріїв переміщення вантажів у ланцюгах доставки, Стрелко О. Г., Бердниченко Ю. А., Петриковець О. В., Кириченко О. А. (2016)
Kozachenko D. M. - Especially the functioning of railway stations in the conditions of the organization of transport of dangerous goods, Zhuravel І. L., Zhuravel V. V. (2016)
Козаченко Д. М. - Проблеми розвитку пасажирських перевезень залізничним транспортом в Україні, Коробйова Р. Г., Рубець А. В. (2016)
Лаврухін О. В. - Формування автоматизованої технології просування групових поїздів оперативного призначення, Костєнніков О. М., Киман А. М. (2016)
Мазуренко О. О. - Перспективи подальшого розвитку міжнародних транспортних коридорів України, Кудряшов А. В. (2016)
Окороков А. М. - Річковий транспорт України: сучасний стан та перспективи використання, Вернигора Р. В., Цупров П. С. (2016)
Папахов А. Ю. - Использование метода функции множества при рациональной организации вагонопотоков (2016)
Сагиров Г. В. - Основные критерии и задания it-системы в логистике 5PL провайдера, Мозолевич Г. Я., Окороков А. М. (2016)
Терещенко О. А. - Оперативное планирование местной работы железнодорожных участков и узлов с использованием динамической модели перевозочного процесса (2016)
Черненко А. О. - Щодо моделювання транспортних потоків для аналізу завантаженості доріг в містах, Халіпова Н. В., Леснікова І. Ю. (2016)
Title (2017)
Content (2017)
Коцюруба В. - Формулювання проблеми та обґрунтування сукупності принципів побудови адаптивної системи розмінування в умовах ресурсних обмежень (2017)
Мірненко В. - Математична модель медичного обслуговування військовослужбовців із застосуванням напівмарковського випадкового процесу, Яблонський П., Косков Ю., Літвінко С. (2017)
Семон Б. - Алгоритм застосування методу декомпозиції при оцінюванні ефективності функціонування системи відновлення автомобілів військового призначення, Салій А., Поліщук В., Іванов В. (2017)
Клиновий Д. - Децентралізація: економіка, фінанси та безпека природокористування, Рогов П. (2017)
Воробйов О. - Аналіз та перспективи розвитку військової логістики від Другої світової війни до сьогодення, Вікторія В., Багдасарян Н., Власов І. (2017)
Ткач І. - Еволюція теорії ціноутворення та їх вплив на формування ціни на продукцію військового призначення, Маланчук М. (2017)
Kolodyezna Т. Yu. - Development of the model for the non-conformance correction and prevention process in clinical trials, Dobrova V. Ye., Zupanets К. O., Liapunova O. O. (2018)
Зупанець І. А. - Ефективність та переносимість дієтичної добавки "Альцинара" у суб’єктів з гіперхолестеринемією: лабораторна складова клінічного випробування, Шаламай А. С., Отрішко І. А., Федосов А. І., Місюрьова С. В. (2018)
Drachuk V. M. - Renal effects of the sulfur-containing aminoacid derivatives (ademetionine, taurin and glutathion) in conditionally healthy animals, Zamorskii I. I., Shchudrova T. S., Goroshko Ol. M. (2018)
Zhulai T. S. - The preclinical study of a new nasal spray with the anti-inflammatory properties: the effect on the leukotriene-induced inflammation (2018)
Подольський І. М. - Варіативність впливу атристаміну та іміпраміну на депресивну поведінку мишей в аспекті циркадіанних чинників, Штриголь С. Ю., Цивунін В. В. (2018)
Загайко А. Л. - Антиексудативна дія рослинного екстракту "Веностен", Кухтенко О. С., Галузінська Л. В. (2018)
Шебеко С. К. - Експериментальне дослідження місцевоподразнювальної дії N-ацетилглюкозаміну та кверцетину при внутрішньом’язовому введенні, Шаламай А. С., Ляпунова О. О. (2018)
Набока Ю. М. - Оцінка впливу препарату "Артритан" на морфофункціональний стан внутрішніх органів щурів за умов вивчення хронічної токсичності, Зубицька Н. П., Шебеко С. К., Отрішко І. А. (2018)
Ткачова О. В. - Дослідження асортименту, доступності та споживання діуретичних засобів в Україні, Кравченко І. В., Семенов А. М. (2018)
Лютий Т. В. - Становлення великих груп: від натовпу та публіки до владно-видовищнихмасових рухів (2018)
Петрук Ю. С. - Амбівалентність ролі "автора" у фотографічному зображенні (2018)
Пилипюк А. В. - Рукопис Памфіла Юркевича "Философия неоплатоническая": джерелознавчий аналіз (2018)
Слободян О. Р. - Рецепція ідей марбурзького неокантіанства у ранній період творчості Євгена Спекторського (2018)
Менжулін В. І. - Рецепція наукових досліджень Івана Сікорського на Заході (2018)
Бурега В. В. - Розвиток гомілетики в Київській духовній академії: західні впливи та пошуки власного шляху (2018)
Головащенко С. І. - Критичні огляди та рецензії професорів Київської духовної академії на закордонну біблієзнавчу літературу: тематика і зміст (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Пастушенко Л. А. - Дослідження католицизму на сторінках журналу "Труды Киевской духовной академии" (1860-ті – початок 1900-х рр.) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Березовий М. І. - Аналіз нерівномірності обсягів роботи локомотивних бригад у вантажному русі (2017)
Вернигора Р. В. - Анализ системы хранения украинского зерна, Рустамов Р. Ш. (2017)
Горбова А. В. - Моделирование работы парка прибытия железнодорожной станции (2017)
Козаченко Д. Н. - Оптимизация распределения сортировочных путей между регулировщиками скорости вагонов, Бобровский В. И., Гревцов С. В. (2017)
Коробйова Р. Г. - Анализ развития пассажирского железнодорожного комплекса в станах ЕЭП (2017)
Лаврухін О. В. - Удосконалення технології роботи контейнерних терміналів на основі впровадження інтелектуальних передових технологій, Немировський Б. М. (2017)
Лагута В. В. - Моделирование эффективной системы диагностирования тягового электродвигателя с учетом выбора вариантов комплектации его элементов, Сердюк Т. Н. (2017)
Ломотько Д. В. - Шляхи удосконалення технології мультимодальних швидкісних пасажирських перевезень, Воскобойников Д. Г., Листопад М. С., Сірадчук А. Д. (2017)
Никифорова О. А. - Екологічна складова в перспективах розвитку міжнародних транспортних шляхів України, Сидоренко Г. Г. (2017)
Папахов А. Ю. - Задача рационального использования сети железных дорог, Логвинова Н. А., Матвиенко К. B. (2017)
Филатов Е. А. - Повышение безопасности функционирования железнодорожных станций (2017)
Title (2018)
Content (2018)
Ткач М. - Національна валюта, як гарант фінансової безпеки держави та існуючі загрози для неї (2018)
Судніков Є. - Моделі використання елементів дистанційного навчання (2018)
Коцюруба В. - Обгрунтування організаційної структури органів військового управління оперативного (бойового) забезпечення дій військ (сил) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру, Лук’яненко С., Нікітін А. (2018)
Кустріч К. - До питання управління ризиками у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, Лойшин А. (2018)
Конотопець М. - Аналіз функціонування системи управління інженерним забезпеченням в операціях, проблеми та шляхи їх вирішення, Черевко Р. (2018)
Ткач І. - Аналіз факторів, які впливають на ціноутворення продукції військового призначення, Маланчук М. (2018)
Гаркуша A. - Роль фінансового ринку як внутрішньодержавного питання та фактор забезпечення економічного зростання та економічної безпеки національної економіки України (2018)
Шишанов М. - Роль фінансового ринку як внутрішньодержавного питання та фактор забезпечення економічного зростання та економічної безпеки національної економіки України, Даценко І., Сахно В. (2018)
Марчукова О. - Грошове забезпечення військовослужбовців, – очікування і реалії (2018)
Тимченко О. М. - Теоретичні засади та прагматика програмно-цільового методу фінансування вищої освіти в Україні (2018)
Богдан І. В. - Класифікація інформації для аналізу даних про наукові дослідження і розробки: міжнародні стандарти та національна практика, Свиридовська А. О. (2018)
Іваницька О. М. - Застосування рекомендацій МВФ і міжнародного досвіду в практиці управління фіскальними ризиками, Кощук Т. В. (2018)
Бортніков Г. П. - Кредитне фінансування стартапів як складова державних програм стимулювання економічного зростання, Любіч О. О. (2018)
Дробязко А. О. - Роль банків за участю держави в капіталі у розвитку реального сектору економіки України, Беспалий С. Б. (2018)
Дерлиця А. Ю. - Суспільні фінанси та феномен публічності: семантична конструкція, історична формація, теоретична концепція (2018)
Білорус О. Г. - Теорія міжнародного портфельного інвестування: принципи сучасного конструкту та перспективи розвитку (2018)
Бобровский В. И. - Оптимизация параметров профиля двустороннего сортировочного устройства для формирования многогруппных составов, Сковрон И. Я. (2017)
Болвановська Т. В. - Дослідження області допустимих режимів гальмування при зміні швидкості розпуску составів, Яновський П. О., Мілянич А. Р. (2017)
Вернигора Р. В. - Мультимодальні перевезення як базовий сегмент транзитного потенціалу України, Окороков А. М., Цупров П. С., Павленко О. І. (2017)
Гришечкіна Т. С. - Побудова математичної моделі раціональної системи утримання технічних об’єктів залізничного транспорту (2017)
Журавель В. В. - Дослідження інтервалів надходження та відправлення поїздів для основної станції гірничо-збагачувального комбінату, Журавель І. Л., Єріненко Ю. О., Савчук Т. В. (2017)
Козаченко Д. М. - Розробка структури типового паспорту під’їзних залізничних колій, Березовий М. І., Малашкін В. В., Арбузов М. А., Сковрон І. Я. (2017)
Козаченко Д. М. - Удосконалення технічного забезпечення під’їзних колій елеваторів для навантаження відправницьких маршрутів, Бобровський В. І., Очкасов О. Б., Шепотенко А. П. (2017)
Кузьменко А. І. - Моделювання вантажних автомобільних перевезень на підставі реверсивної логістики, Комаров Є. Д. (2017)
Мямлин С. В. - Совершенствование зерновой логистики за счет внедрения бимодальных технологий, Коробьева Р. Г., Малашкин В. В., Бесараб Д. А. (2017)
Папахов А. Ю. - Рациональное распределение пассажирских и грузовых поездов с учетом пропускной способности перегонов, Логвинов Н. А. (2017)
Филатов Е. А. - Расчет параметров путевых структур железнодорожных станций по критерию безопасности (2017)
Царенкова И. М. - Развитие системы перевозки грузов по автомобильной дороге на основе принципов логистики (2017)
Чиграй Г. В. - Лубрикация – один из аспектов снижения энергоемкости перевозочного процесса, Кирик Н. В. (2017)
Яновський П. О. - Методичні засади визначення загальних витрат виробництва і станції примикання на відправлення партії вантажу, Водчиць О. Г., Плужніков Б. О., Ткаченко В. А. (2017)
Антонова С. Є. - Особливості діяльності органів міського самоврядування у розвитку інфраструктури міст Волині на початку ХХ ст., Цецик Я. П. (2017)
Арабаджи С. С. - Зовнішній вигляд Маріуполя і його впорядкованість у ХІХ ст. очима гостей міста за матеріалами особового походження (2017)
Лильо І. М. - До питання про участь греків у діяльності Ставропігійського братства у Львові в XVI–XVIII ст. (2017)
Нефьодов Д. В. - Висвітлення суспільно-політичної активності повоєнного робітництва УРСР (1946–1965 рр.) в радянській науковій літературі другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. (2017)
Подобєд О. А. - Повсякденна мобільність переміщених українців повоєнної Західної Німеччини (2017)
Романцов В. М. - Українська революція. Події 1917 р. в Маріуполі (2017)
Стороженко І. С. - Гіпотеза генезису та еволюції українського козацтва аспекті пасіонарної теорії етногенезу (кінець XV – середина XVII ст.) (2017)
Шевчук В. А. - Адміністративно-територіальний устрій адвентиської церкви на Галичині та Волині в добу іі Речі Посполитої (2017)
Бокоч Ю. М. - Технології інформаційного впливу в умовах гібридної конфліктності (2017)
Buchyn M. - Restrictions on the pre-election agitation as a condition of democracy of the electoral process: evolution of legal regulation in Ukraine (2017)
Гаврилова Н. В. - Латиноамериканський вектор зовнішньої політики Китаю: цілі, завдання, механізми реалізації, Константинова Ю. В. (2017)
Гаврилова Н. В. - Потенціал комп’ютерних ігор у зміні політики національної безпеки держави, Москальов Т. К. (2017)
Гаврилова Н. В. - Міграційна криза в ЄС та її наслідки для Франції, Чінякова М. В. (2017)
Гільченко О. Л. - Політика національної безпеки Німеччини в контексті запобігання викликам "жорсткої" безпеки, Вєрютіна Д. М. (2017)
Dorosh L. - Commonalities and differences in the functioning of the OSCE special missions in Ukraine and Georgia: institutional and procedural dimensions, Shchukina R. (2017)
Еделєва М. А. - Забезпечення інформаційної безпеки в контексті реалізації державної інформаційної політики (2017)
Івасечко О. Я. - Криза політики мультикультуралізму в Європі: причини та наслідки, Здоровега М. В. (2017)
Ключкович А. Ю. - Деструктивні тенденції в розвитку партійної системи Словаччини після парламентських виборів 2016 р. (2017)
Козачук О. О. - Інструменталізм як теоретичний підхід у дослідженні міжетнічної взаємодії (2017)
Коппель О. А. - Десекуляризація в міжнародних відносинах, Пархомчук О. С. (2017)
Кушнарьов І. В. - Теоретико-методологічна концептуалізація поняття "політична корупція" (2017)
Левенець Є. Ю. - Особливості інституціоналізації парламентських коаліцій в Україні (2017)
Лепська Н. В. - Ґенеза рефлексії категорії "сила" в геополітиці (2017)
Лесняк В. Ю. - Політико-правові механізми формування інституційної структури громадянського діалогу в сучасній Польщі (2017)
Лисак В. Ф. - Зовнішня політика Італійської Республіки в умовах сучасної міграційної кризи, Юдіна А. А. (2017)
Марадик Н. - Особливості трансформації партійної системи Чеської Республіки (1993–2017), Цірнер М. (2017)
Матвєєва О. В. - Транснаціоналізація світового політичного процесу в умовах постглобалізаціі (2017)
Ніколаєнко Н. О. - Зміст адміністративного ресурсу як недемократичного явища сучасного політичного процесу в Україні (2017)
Пашина Н. П. - Вплив промислових міграцій в пореформений Донбас на етноструктуру регіону та регіональну ідентичність (1861–1900 рр.), Булик М. В. (2017)
Сурніна-Далекорей О. А. - Вплив глобалізації на розвиток сучасних порівняльних досліджень (2017)
Твердохліб Ю. М. - Аналіз цільової аудиторії при проведенні інформаціно-психологічної операції (2017)
Трофименко М. В. - Публічна дипломатія країн Центральної та Східної Європи (2017)
Fesenko M. - Phenomenon of postglobalization in the context of a new international order formation (2017)
Шлемкевич Т. В. - Чинники інформаційних комунікацій в політичному просторі України (2017)
Попазогло В. С. - Роль неформальних деструктивних політичних інститутів у Білорусі та Росії: пошук спільностей і відмінностей (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2017)
Arabadzhy S. - Daily life of a Greek woman in the North Azov Sea region and her role in preservation of Greek ethnical identity at the end of XVIII – beginning of the XX century (2014)
Белякова Т. А. - Религиозная ситуация в послевоенной Югославии через призму советских документов (1945-1948 гг.) (2014)
Карачевська В. І. - Діяльність товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця на території українського Донбасу (друга половина 1960-х – 1980-ті рр.) (2014)
Коробка Ю. В. - Територіальне управління промисловістю (1957–1965 рр.) в Україні: сучасна російська та українська історіографія (2014)
Лукашова О. В. - Висвітлення постаті кошового атамана Івана Сірка в українській історіографії ХІХ ст. (2014)
Магурчак А. М. - Проблема взаємин екзильного уряду ЗУНР з краєм крізь призму листування Андрія Жука і Романа Перфецького в 1926 р. (2014)
Подгайко М. К. - Культурна спадщина Ніжинського грецького братства (2014)
Тарасов С. В. - Батуринский переворот 1672 г. в русской историографии второй половины ХІХ – начала ХХ в. (2014)
Федоренко Я. А. - Особливості формування ринку праці в українському селі в умовах аграрних перетворень (1991-2012) (2014)
Фесенко Н. В. - Зовнішньополітична діяльність гетьмана Петра Дорошенка у висвітленні сучасних українських істориків (2014)
Боярська Є. О. - Політико-правовий аналіз забезпечення енергетичної безпеки України (1991 – початок 2014 р.) (2014)
Гирич О. Т. - Сучасні моделі екологічної політики національних держав та глобальна екополітика (2014)
Мелеганич Г. І. - Специфіка етнополітичного простору Закарпатської області (2014)
Терещенко А. О. - Міжнародно-правові аспекти євроінтеграційних процесів Чеської Республіки (2014)
Tryma K. - Global civil society as a new actor of international relations (2014)
Трофименко А. В. - Етнічні меншини як суб’єкти лобіювання в Канаді (2014)
Трофименко М. В. - Національна модель традиційної та публічної дипломатії: досвід США (2014)
Савка О. В. - Європа регіонів – основні тенденції розвитку регіональної політики ЄС (2014)
Фесенко М. В. - Фрагментація та інтеграція як основні мегатренди на початку ХХІ ст. (2014)
Арабаджи С. С. - Рец.: Гедьо А. В. Ніжинський грецький магістрат : монографія / А. В. Гедьо, М. К. Подгайко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 414 с. (2014)
Tryma K. - Рец.: Cherniss L. Joshua. A mind and its time: the development of Asaiah Berlin’s political thought. – L. : Oxford University Press, 2013. – 288 p. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
Забавін В. О. - Неординарне поховання зрубного часу з кургану біля смт. Ялта (Північно-Східне Приазов'я), Небрат С. Г. (2017)
Коробка В. М. - Соціальний склад міських дум та управ Катеринославської губернії в 1870–1914 рр. (2017)
Коробка Ю. В. - Індустріальний розвиток Донецької області у 1953–1964 рр.: історіографія проблеми (2017)
Мельников Е. О. - Підготовка унтер-офіцерського складу у полкових школах Харківського військового округу у 60-ті рр. ХІХ ст. (2017)
Небрат С. Г. - Поховання Інгульської катакомбної культури з дерев’яним посудом (2017)
Нефьодов Д. В. - Соціалістичне змагання та рух за комуністичну працю в повоєнній Україні (1946–1965 рр.) в працях радянських дослідників другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. (2017)
Папазова А. В. - Вбрання та прикраси польської шляхтянки в епоху бароко, Терендій Т. В. (2017)
Папазова А. В. - Супротив населення діяльності ордену єзуїтів на українських землях наприкінці ХVІ – в першій половині ХVІІ ст., Чиканенко Д. С. (2017)
Пашина Н. П. - Вплив аграрних міграцій у післяреформений Донбас на формування поліетнічності Південного Сходу України (1861–1900 рр.) (2017)
Подобєд О. А. - Спортивне життя переміщених українців у повоєнній Західній Німеччині (2017)
Реуцька А. М. - Виробниче середовище робітників підприємств чорної металургії УРСР (1950–1960-і рр.) (2017)
Романуха О. М. - Питання повернення культурних цінностей в сучасних українсько-російських відносинах (2017)
Романцова Н. І. - Соціологічні праці М. Грушевського емігрантської доби. Історіографічний аналіз проблеми (2017)
Sazonov V. - Some remarks on the origin of ideology of divine warfare in Early Dynastic Lagaš (2017)
Салата Г. В. - Історія науки і техніки у проблемному полі біокультурної антропології (2017)
Сацький П. В. - Капітальні вкладення і їх освоєння в Криму у 1953 р. як передумова інтеграції півострова із УРСР (2017)
Стороженко І. С. - Гіпотеза генезису та еволюції українського козацтва в аспекті пасіонарної теорії етногенезу (кінець XV – середина XVII ст.) (2017)
Федоренко Є. - Динаміка чисельності української міграційної групи у Чеській Республіці (1994–2016 роки) (2017)
Цецик Я. П. - Особливості антиєврейської пропаганди чорносотенців на Волині на початку ХХ ст. (2017)
Шевчук В. А. - Колполтерська діяльність адвентистів сьомого дня на Галичині та Волині (1918–1939) (2017)
Шостак І. В. - Реорганізація системи управління римо-католицькими духовними семінаріями у ХІХ столітті на українських землях у складі Російської імперії (2017)
Buchyn М. - Constitutional responsibility during elections: the evolution of law regulation in Ukraine (2017)
Гедьо А. В. - Роль Ради Безпеки ООН у врегулюванні сучасних регіональних конфліктів, Шевченко В. А. (2017)
Горло Н. В. - Іредентизм в контексті відцентрових процесів: сутність і співвідношення з сепаратизмом і сецесією (2017)
Грідіна І. М. - Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфлікту на Сході України: потенції та реалії (2017)
Демиденко О. І. - Причини та наслідки інтелектуальної міграції з України (2017)
Dorosh L. - Baltic and Black Sea Union as an alternative system of regional security: prospects for Ukraine, Turchyn J. (2017)
Zdorovega M. - The matrix of the SWOT-analysis to the OSCE functioning in the context of the conflict in the East of Ukraine, Ivasechko O. (2017)
Козачук О. О. - Вплив державотворчих процесів на етнічні групи та етнічну мобілізацію в США (2017)
Кушнарьов І. В. - Політична корупція в Іспанії: характерні прояви та напрями боротьби (2017)
Макарук І. В. - "Східна політика" Польщі: етап творення (2017)
Ostapiak V. - Strategic partnership of former USSR countries (using the example of Russian Federation, Moldova, and countries of the Caucasian region) (2017)
Парлюк В. І. - Президентські вибори 2016 р. як показник трансформації партійної системи Австрії (2017)
Патрушев В. С. - Інтернет-ЗМІ: критерії ідентифікації (2017)
Печеранський І. П. - Клерикальні партії та громадсько-політичні організації Галичини 1820-1930-х років у контексті консервативного спадку України (2017)
Poiarkova T. - Ukrainian fronts of "new modern war" (2017)
Прихненко М. І. - Ідеологія і практика блеризму: загально-поведінковий і світоглядний імперативи Тоні Блера (2017)
Прошин Д. В. - Стратегический компромисс как сценарий прекращения террористического насилия (2017)
Рижков М. М. - Перспективи впливу неформального об'єднання БРІКС на світову політику, Зайцева М. В. (2017)
Рябінін Є. В. - Концепція "русского мира" в контексті екзогенного впливу Росії на Донбас (період 1991–2013 рр.) (2017)
Сергієнко Т. І. - Особливості суспільно-політичного аспекту процесу інтеграції (2017)
Смирнова К. Є. - Демократична трансформація в Тунісі: тенденції та протиріччя (2017)
Твердохліб Ю. М. - Інформаційно-психологічної операції: процес планування та реалізації (2017)
Требін М. П. - Війна і тероризм: симбіотичні відносини (2017)
Трофименко А. В. - Правові засади соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Трофименко М. В. - Публічна дипломатія королівства Норвегія (2017)
Фогел Х. Є. - Європеїзація міграційної політики Польщі (2017)
Цветкова Ц. - Дипломатическое столкновение России с Великобританией на Кавказе в 30-х годах XIX века (2017)
Шипунов Г. В. - Інституційно-організаційна еволюція політичних партій: методологічні засади дослідження (2017)
Калакура О. Я. - Рецензія: Касьянова М. М. Українці в міграційних процесах Східної Європи в умовах постбіполярної трансформації міжнародної системи : монографія / М. М. Касьянова. – Вінниця : ЦОП "Документ принт", 2017. – 520 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2017)
Parkhomei I. - Optimal Control Systems Design of Communication Networks, Humennyi D., Tkach M., Payun V., Bondar Y. (2017)
Бойко Ю. М. - Синтез і аналіз інформаційно-управляючих систем синхронізації засобів телекомунікацій (2017)
Борукаев З. Х. - Подход к построению систем поддержки принятия решений для автоматизации процессов организационного управления энергорынком, Остапченко К. Б., Лисовиченко О. И. (2017)
Дзінько Р. І. - Інформаційний метод резервування системи оперативного управління гнучких виробничих системи на базі прихованих марківських моделей, Лісовиченко О. І. (2017)
Дзінько А. М. - Моделювання функції диспетчеризації матеріальних потоків на базі дискретно-стохастичного динамічного програмування, Ямпольський Л. С. (2017)
Дружинин В. А. - Использование миллиметрового диапазона в стратосферных системах связи, Пархомей И. Р., Паюн В. А., Кременецкая Я. А., Ярыч А. Н. (2017)
Калініна І. В. - Системи авторизації з використанням різних методів аутентифікації, Лісовиченко О. І. (2017)
Карасьов Д. О. - Розробка модулю автоматизації оформлення відпусток на базі моделі процесів надання відпусток, Максимюк А. В., Савицький А. Й. (2017)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у дванадцятипульсному перетворювачі з чотиризонним регулюванням напруги (2017)
Мірошниченко І. В. - Основні параметри адаптівних систем обробки експериментальних даних, Гагарін О. О., Баранюк О. В. (2017)
Пархомей І. Р. - Структура системи радіовимірювання інформації локаційними засобами, Юшкевич О. Е. (2017)
Полищук М. Н. - Метод компенсации потерь производительности робототехнологических комплексов (2017)
Романенко А. Ю. - Узагальнена модель розпізнавання голосових команд, Олійник В. В. (2017)
Сергеєв Д. С. - Визначення категорії знання та її використання в інформаційних природно-мовних технологіях, Хіміч А. В. (2017)
Смолий В. Н. - Комплексирование технических средств производства электронных апаратов различного назначения и условий эксплуатации (2017)
Стародуб О. Р. - Гібридний алгоритм навчання ANFIS-подібних нейромереж в задачах управління, Олійник В. В. (2017)
Стенин А. А. - Метод многомерной классификации объектов в задачах распознавания образов, Лисовиченко О. И., Стенин А. С. (2017)
Стенин А. А. - Оптимизация вредных выбросов предприятий в экологических зонах промышленного региона, Мелкумян Е. Ю., Стенин С. А. (2017)
Федорова Н. В. - Контроллер мультисервисной макросети как элемент системы управления (2017)
Шаповалова С. І. - Вдосконалення CAM-систем для невеликих виробництв, Бараніченко О. М. (2017)
Заниздра М. Ю. - Оценка готовности к смарт-трансформациям с учетом экологической составляющей (2018)
Мадых А. А. - Моделирование трансформации влияния производственных факторов на экономику в процессе становления смарт-промышленности, Охтень А. А. (2018)
Гаркушенко О. Н. - НДС в условиях перехода к цифровой экономике: уроки для Украины, Тиель М. (2018)
Череватский Д. Ю. - Об экстернальной экономике угледобывающих гетерархий (2018)
Ляшенко В. І. - Рівень інноваційної діяльності промислових підприємств: методичний підхід до оцінки, Ковчуга Л. І. (2018)
Сташкевич І. І. - Інформаційне моделювання процесів мінімізації опору персоналу організаційним змінам на підприємстві (2018)
Krpalek P. - Entrepreneurship in relation to contemporary concepts of education, Krpalkova Krelova K., Berkova K. (2018)
Chovancova B. - The impact of Brexit on country risk of Great Britain in investing at stock market, Slobodnik P. (2018)
Sugrova M. - Consumer behaviour at alcoholic beverages markets of Czech Republic and Slovakia: targeting consumer segments, Nagyova L., Hazuchova N., Stavkova J. (2018)
Zatonatska T. - Models for analysis of impact of the e-commerce on indicators of economic development of Ukraine, Poland and Austria (2018)
Druzhynina V. - Assessment welfare of the population in the synergetic system of socio-economic exclusion, Likhonosova G., Lutsenko G. (2018)
Olorogun L. - Management of educational innovations: effects of infusing "critical thinking" into Islamic finance curricula, Yunusa N., Audu H. G., Mohammed A. A. (2018)
Aslan I. - Preferences for job life quality and motivation in healthcare, Morsunbul D. (2018)
Formankovaа S. - The future of investing – sustainable and responsible investing, Trenz O., Faldik O., Kolomaznik J., Vanek P. (2018)
Zadorozhnyi Z.-M. - Management accounting of the settlements with contractors in innovative environment of business communications, Muravskyi V., Shevchuk O., Sudyn Y. (2018)
Kyrychenko K. - Innovations in country's social development level estimation, Samusevych Y., Liulova L., Bagmet K. (2018)
Didenko I. - Evaluation of deposit market competition: basis for bank marketing improvement, Kryvych Y., Buriak A. (2018)
Afzal A. - The impact of project managers' competencies, emotional intelligence and transformational leadership on project success in the information technology sector, Khan M. M., Mujtaba B. G. (2018)
Sadiqi J. - Evaluating the development of Smart communities: a public value perspective (2018)
Lewicka D. - The effect of job characteristics on employee loyalty: the mediation role of vertical trust and perceived supervisory support, Glinska-Newes A., Morrow D., Gorka J. (2018)
Gavurova B. - Analytical view of online marketing tools in the dimension of marketing campaigns' personalization in Slovakia, Bacik R., Fedorko R., Rigelsky M. (2018)
Szczepanski M. - The application of behavioral economics to reforming pension systems – evidence from Great Britain and New Zealand (2018)
Hasan-Zadeh A. - Geometric modelling of portfolio and risk in market equilibrium (2018)
Vorontsova A. - Innovations in the financing of lifelong learning system: expenditure optimization model, Lyeonov S., Vasylieva S., Artyukhov A. (2018)
Lebid O. - Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of FinTech innovations implementation, Chmutova I., Zuieva O., Veits O. (2018)
Wiebe I. - Innovative instrument of collaborative alliance management in the "state-region-enterprise" system of withdrawal of the rent income in the extracting industry, Oliinyk V., Halynska Y. (2018)
Kuznetsova A. - Innovative management in global financial CSR governance, Kalynets K., Kozmuk N., Vozna L. (2018)
Rivera Rios M. A. - The fifth global Kondratiev. Low economic performance, instability and monopolization in the digital age, Lopez J. B. L., Veiga J. G. (2018)
Kolomiiets U. - Ukrainian price control policy (2018)
AL-Ghaswyneh O. F. M. - Pillars of internal marketing and their impact on staff performance (2018)
Gani M. O. - Challenges and prospects of neuromarketing: Bangladesh perspective, Alam M. Z., Alom Md. M., Faruq M. O. (2018)
Wyrwicka M. K. - Strategic foresight as the methodology of preparing innovation activities, Erdeli O. (2018)
Rahmani F. - Identifying the effective drivers on internet advertising using structural equation modeling: an empirical investigation, Askari A. (2018)
Goncharenko T. - Current transformations of banking management: strategic analysis of external factors of direct influence activities (2018)
Poliakh S. - The consumer protection as a driver of innovative development: case study for consumers of financial services (2018)
Degtjarjova I. - Student as stakeholder: "voice of customer" in higher education quality development, Lapina I., Freidenfelds D. (2018)
Вимоги до матеріалів, що публікуються у науковому журналі "Маркетинг і менеджмент інновацій" (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Yeresko G. - Effect of raw materials nomenclature and their temperature upon safety and quality parameters of mechanically separated poultry meat, Cherednichenko G., Bondar S., Verbytskyi S. (2017)
Bondareva V. - Obtaining and study of the effect of liposomal solution of the follicular chicken eggs' extract on the quality of bread, Miroshnikov O., Muratov O., Kolesnik M. (2017)
Romanovska T. - Aspects of wet wool cleaning, Oseiko M. (2017)
Popova N. - Investigation of the extraction process of spicy aromatic raw materials in the production of bitter tinctures, Misyura T., Rybachok A., Chornyi V. (2017)
Gaponiuk I. - Improvement of grain drying technology through the rapid grain heating and heat recuperation of wet gases (2017)
Kuzmin O. - Determination of the factor space of the process of extrusion of sausage products, Pasichnyi V., Levkun K., Riznyk A. (2017)
Podobii O. - Optimization of the recipe of toothpaste by carrageenan addition, Ladonko M. (2017)
Kalugina I. - Structural and mechanical properties of the jostaberry jelly, Kalugina Ju. (2017)
Shulga O. - Influence of edible coatings on rye and rye-wheat bread quality, Chorna A., Shulga S. (2017)
Dietrich I. - Comprehensive evaluation of the hot sweet souffle dessert quality, Kuzmin O., Mikhailenko V. (2017)
Ditrich I. - Impovement of some functional properties of cookies with added natural components of pumpkin and chia, Moiseieva V. (2017)
Rachok V. - Investigation of the yeast dough mixing process at different rotational frequency of the mixing blade, Telychkun V., Telychkun Yu. (2017)
Petrova Zh. - Energy effective drying modes of soy-vegetable compositions, Slobodianiuk K. (2017)
Berezianko T. - Level assessment of good practice in food industry of Ukraine (2017)
Tiril A. - Gastronomy tourism potential of Sinop (Turkey) destination, Kocatepe D., Ipar M. S. (2017)
Анотації (2017)
Instructions for authors (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Peshuk L. - Improving the technology of cooked sausages using protein-mineral-hydrocarbon additive, Gorbach O., Galenko O. (2018)
Dimov I. - Physical characteristics of functional biscuits enriched in einkorn flakes, Stamatovska V. (2018)
Dorohovich A. - Influence of sugars on the formation of structural and mechanical characteristics of of agar polysaccharides’ gels, Goncharuk O., Matias D., Kambulova Ju. (2018)
Pavan Kumar G. V. - Copra oil: chemistry, production. An еxtensive review on Indian specifications and functional aspects, Lakshmi N. V. V. S. S., Deena Ch., Bhavani B., Rajendra Kumar P. (2018)
Moskaliuk O. - Investigation of nutrients properties of meat pastes using vegetative raw materials, Haschuk O., Peshuk L., Sineok L., Galenko O. (2018)
Bilyk L. - Formation of quality and safety of offal sausages, Popova N. (2018)
Ivakhniuk M. - Comparative characteristics of ethapolan and xanthan exopolysaccharides as agents for the increasing secondary oil extraction, Pirog T. (2018)
Marchevskii V. - Product grinding influence on the drying process of dispersed titanium dioxide paste, Grobovenko Ya. (2018)
Hrininh K. - Comparative analysis of equipment and research the superfine grinding process of titanium dioxide and quinacridone red suspensions in the bead mill, Hordeichuk R., Gubenia O. (2018)
Beseda S. - Determination of energy losses on switchgears of pneumatic transport of meat products, Litovchenko I. (2018)
Kishenko V. - Scenarios of intellectual fuzzy automated control of bread production, Goncharenko B., Lobok O., Ivashchuk V., Sych M. (2018)
Kopylova L. - System analysis and approaches to the developement of the automated electrical energy consumption and supply system of the food industry enterprise, Baliuta S., Mashchenko O. (2018)
Shesterenko V. - Thermal compensation of the overhead power lines – innovative method of their optimization, Мащенко О., Romaniuk V. (2018)
Siryk A. - Improving of informative and operating system of the power industry of food enterprises based on intellectualization the process of the decision making, Yevtushenko O. (2018)
Анотації (2018)
Instructions for authors (2018)
Вихідні дані (2018)
Плохотніченко О. О. - Оцінка ризику розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу за рівнями лептину та тригліцеридів (математична модель), Горшунська М. Ю., Тижненко Т. В., Красова Н. С., Лещенко Ж. А., Гладких О. І., Полторак В. В. (2018)
Полозова Л. Г. - Место ингибиторов ДПП-4 в диабетологической практике (2018)
Чернявская И. В. - Новые возможности лечения субклинического тиреотоксикоза у пожилых пациентов: место и роль фитотерапии, Черняева А. А., Дубовик В. Н., Романова И. П., Кравчун Н. А. (2018)
Боріков О. Ю. - Статеві особливості змін маркерів ендотеліальної дисфункції —NO-синтази та гемоксигенази, в щурів із цукровим діабетом 2 типу, Горбенко Н. І., Іванова О. В., Таран К. В., Літвінова Т. С., Кіприч Т. В. (2018)
Кузьмина И. Ю. - Патогенетические аспекты профилактики развития синдрома поликистозных яичников при прерывистых холодовых воздействиях в эксперименте, Жуликова М. В. (2018)
Serhiyenko V. - Pathogenetic mechanisms and therapeutic aspects of OMEGA-3 polyunsaturated fatty acids in diabetes mellitus (literature review and own data), Samir Azhmi, Serhiyenko L., Serhiyenko A. (2018)
Зайченко Г. В. - Фармакологічний менеджмент менопаузальних розладів: фітоестрогени (огляд літератури), Карпенко Н. О., Стрига О. А., Сініцина О. С. (2018)
Черняєва А.О. - Клініко-патогенетичні аспекти стану пуринового обміну при цукровому діабеті (огляд літератури та власні спостереження), Караченцев Ю. І, Кравчун Н. О., Тихонова Т. М. (2018)
Москва Х. А. - Мікробіота, як нова мішень патогенетичного лікування цукрового діабету 2 типу, Урбанович А. М., Лаповець Л. Є. (2018)
Хижняк О. О. - Скринінг гормонально-активних аденом гіпофіза (огляд літератури та власні дослідження), Микитюк М. Р., Барабаш Н. Є., Ніколаєв Р. С., Манська К. Г. (2018)
Тихонова Т. М. - Якість життя хворих на цукровий діабет: чинники впливу та шляхи корекції, Смілка Ю. М., Хижняк О. О. (2018)
Микола Васильович Гульчій (некролог) (2018)
Звіт видавництва (2018)
Bondarenko M. I. - The theoretical basis of the foreign investments essence research in the world economy system (2018)
Квактун О. О. - Oсобливості застосування стратегій в міжнародному бізнесі, Вертелецька О. М., Малишев І. (2018)
Литвин М. В. - Проблеми розвитку глобальної конкурентоспроможності України, Фролов О. В. (2018)
Ложачевська О. М. - Перспективи розвитку іноземних готельних мереж в Україні, Щербань В. І. (2018)
Мащенко С. О. - Проблеми та перспективи діяльності ТНК на території України, Алієв Р. А. (2018)
Сірокваша К. В. - Інтернаціоналізація банківської системи Китаю в умовах глобалізації, Литвин М. В. (2018)
Stavytska A. - Potential of information technologies of Ukraine in the world IT market (2018)
Череп А. В. - Cпірні питання між країнами Європейського союзу, Чорна Г. В. (2018)
Бабенко В. А. - Національна інноваційна система та захист прав інтелектуальної власності України в контексті міжнародних рейтингів, Хлівецька М. О. (2018)
Кононова І. В. - Oцінка розвитку соціально-економічної системи та мінливості її зовнішнього середовища на прикладі національної економіки України (2018)
Скрипник Н. Є. - Cтановлення та розвиток інноваційного потенціалу України, Куличенко О. Г. (2018)
Чехов С. А. - Оцінка ефективності виробництва соняшнику в Україні, Чехова І. В. (2018)
Мажаров Д. В. - Oцінка ефективності українських банків на основі DEA моделей (2018)
Чорненька О. Б. - Bплив заборгованості на фінансовий стан суб’єкта господарювання (2018)
Касян С. Я. - Формування маркетингових стратегій автомобілебудівних підприємств при виведенні на цільові ринки нової продукції, Катранжи Г. В. (2018)
Радіонова Н. Й. - Генезис категоріального апарату процесу управління витратами підприємства (2018)
Кушнір С. О. - Екологічна ситуація в Україні: аналіз проблем та фінансування напрямків їх подолання, Оніпко А. Д. (2018)
Khazan P. - Information and regulatory provision for the estimation of renewable energy sources in Ukraine (2018)
Харченко Ю. А. - Економіко-математичне моделювання рівня запасів товарів торговельного підприємства, Михайленко А. С. (2018)
Васютинський В. О. - Cтратегії колективної адаптації українців в умовах актуального самовизначення (2018)
Волинець Н. В. - Чинники психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України в особливих умовах здійснення професійної діяльності (2018)
Зубовський Д. С. - Перевірка факторної структури україномовної методики "Опитувальник посттравматичного зростання" (2018)
Кідалова К. С. - Психологічні особливості самоставлення особистості: аналіз концепцій та підходів (2018)
Коваленко А. Б. - Соціальна та етнічна ідетничність іммігрантів підліткового та юнацького віку в Україну з країн Середнього Сходу, Безверха К. С. (2018)
Кокун О. М. - Чинники професійного самоздійснення вчителя, Кравченко Д. Г., Панасенко Н. М. (2018)
Колесников О. М. - Особливості професійної мотивації держслужбовців: теоретичні аспекти дослідження (2018)
Кравченко С. І. - Cоціально-психологічні особливості політико-правової компетентності внутрішньо переміщених осіб (2018)
Кузіна В. Д. - Eфективність розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності особистості офіцера (2018)
Chaika G. V. - Psychological characteristics influencing personal autonomy as a key factor of self-determination (2018)
Shamych O. M. - Psychological conditions of selfrealization in sports of paralimpic athlets (2018)
Шелег Т. В. - Психологічні умови розвитку життєтворчості дітей молодшого шкільного віку (2018)
Юрчинська Г. К. - Взаємозв’язок життєстійкості особистості волонтера та його мотивації, Круцюк О. В. (2018)
Борукаев З. Х. - Концепция построения информационно-технологической платформы проектирования систем поддержки принятия решений для организационного управления энергорынком, Остапченко К. Б., Лисовиченко О. И. (2018)
Бугай А. А. - Концептуальна модель адаптивного веб-інтерфейсу користувача з використанням інтелектуальних технологій, Олійник В. В. (2018)
Бурлаков В. М. - Синергія та темподинаміка вдосконалення моделі кібернетичних загроз ядерних об'єктів, Кононович В. Г., Кононович І. В. (2018)
Гриша О. В. - Завдання визначення параметрів та структури сценарію виконання процесу діяльності (2018)
Жураковський Б. Ю. - Обробка інформації в сенсорних мережах, Пархомей І. Р., Дружинін В. А. (2018)
Канюк Г. И. - Синтез унифицированных мультипликативных регуляторов для прецизионных систем управления технологическими процессами, Мезеря А. Ю., Князева В. Н. (2018)
Канюк Г. И. - Параметрический синтез астатического регулятора CAP частоты вращения гидротурбины на основе решения обратной задачи динамики, Мезеря А. Ю., Мельников В. Е. (2018)
Клейменов Р. С. - Підвищення ефективності кешування SQL запитів, Ліхоузова Т. А. (2018)
Кулаков Ю. А. - Способ динамической балансировки нагрузки в программно-конфигурируемых сетях, Лопушен Е. Ю. (2018)
Михайленко В. В. - Математична модель дванадцятипульсного перетворювача з шестизонним регулюванням напруги, Майкович І. В., Наухацька Т. А. (2018)
Пантелеев А. С. - Метод визуального мультитрекинга в реальном времени на основе корреляционных фильтров, Олейник В. В. (2018)
Пархомей И. Р. - Моделирование характеристик защитных диэлектрических покрытий, Паюн В. А., Сопильняк Д. О. (2018)
Пархомей І. Р. - Отримання інформації груповими керованими об'єктами, Паюн В. А., Ярич А. М. (2018)
Пархомей І. Р. - Модернізація системи тактової синхронізації з метою підвищення швидкодії та динамічної точності, Яровий О. В., Дибань А. В. (2018)
Пархоменко А. В. - Вивчення мотивації слухачів онлайн-курсів, Сегол Р. І., Лісовиченко О. І. (2018)
Полищук М. Н. - Способ мультипликации технологического усилия промышленного робота (2018)
Стахов Р. А. - Преимущества открытого JSONWEBTOKEN для упрощения доступа в клиент-серверных приложениях, Сирота О. П. (2018)
Стенин А. А. - Оптимальное размещение индустриальных предприятий с минимальными экологическими последствиями для данного промышленного региона, Мелкумян Е. Ю., Стенин С. А., Мизев А. А. (2018)
Тимошин Ю. А. - Алгоритм розпізнавання обличчя людей на базі згорткової нейронної мережі, Орленко С. П. (2018)
Тітков С. О. - Модель оптимального вибору топології штучний нейронних сіток з використанням генетичного алгоритму, Лісовиченко О. І. (2018)
Балабай А. А. - Морфометричний аналіз будови різних відділів міокарда лівого шлуночка при гіпертрофічній кардіоміопатії, Захарова В. П., Руденко О. В., Руденко К. В. (2018)
Бабкіна О. П. - Визначення часу заподіяння механічної травми за динамікою змін ультразвукових показників органів черевної порожнини, Ушко Я. А., Шаломицький В. Г., Золотаревський Р. С. (2018)
Варивода О. Ю. - Ретроспективний аналіз локалізацій поліпозних уражень товстої кишки за результатами патологоанатомічних досліджень, Гутор Т. Г., Поспішіль Ю. О. (2018)
Візір В. А. - Стан діастолічної функції лівого шлуночка у чоловіків із гіпертонічною хворобою та андрогенним дефіцитом, Приходько І. Б., Насоненко О. В. (2018)
Волощук В. А. - Рассеянный склероз с массивной тромбоэмболией лёгочной артерии, Мирошниченко Я. Н., Наумова О. В., Левинский В. Л. (2018)
Гирявенко Н. І. - Прогностичне значення експресії VEGF у тканині серозної аденокарциноми маткових труб, Линдін М. С., Сікора В. В., Гирявенко Д. Р., Романюк А. М. (2018)
Гринцова Н. Б. - Морфологічні та морфометричні перебудови судин клубочкової та пучкової зони кори наднирників щурів за умов експериментальної позаклітинної дегідратації середнього ступеня, Романюк О. К., Волкова М. В., Романюк А. М., Бумейстер В. І. (2018)
Дядик О. О. - Сучасні патоморфологічні особливості та перспективні напрямки діагностики неалкогольного стеатогепатиту, Бекетова Ю. І., Мінцер О. П., Суханова О. О. (2018)
Дядик О. О. - Гістопатологічні характеристики та кореляційний аналіз залежностей між окремими морфологічними показниками у випадках теносиновіальної гігантоклітинної пухлини локалізованого типу, Григоровська А. В. (2018)
Дядик О. О. - Морфологічне обґрунтування вибору оптимальних параметрів ендовенозного електрозварювання для лікування висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени, Саволюк С. І., Геращенко Р. А., Ходос В. А., Козлова К. С. (2018)
Задорожна Т. Д. - Лікувальний патоморфоз автоімунного гепатиту у дітей, Березенко В. С., Михайлюк Х. З., Келихевич С. М. (2018)
Захарцева Л. М. - Тричі-негативний рак молочної залози: молекулярно-генетичні особливості та прогностичні фактори (огляд літератури та аналіз власних даних), Яновицька М. О., Голобородько О. К., Шатрова К. М. (2018)
Кутасевич Я. Ф. - Дослідження поліморфізму гену тол-подібних рецепторів TLR1-I602S у хворих на алергодерматози, Білозоров О. П., Мангушева В. Ю. (2018)
Линдін М. С. - Дослідження епідеміологічних та морфологічних особливостей злоякісних пухлин тіла матки, Кравцова О. І., Карпенко Л. І., Панченко В. Д., Романюк А. М. (2018)
Лисак А. В. - Кореляційний зв'язок проліферативного індексу Кі67 та рівня метаболічної активності пухлин орофарингіальної ділянки (2018)
Лисак А. В. - Достовірність посмертної діагностики вірусних пневмоній, Суханова Я. А. (2018)
Марковский В. Д. - Сравнительная характеристика морфофункционального состояния печени плодов от матерей с подострым инфекционно-воспалительным процессом в брюшной полости, вызванным Klebsiellae pneumonia, и плодов с хронической внутриутробной гипоксией (экспериментальное исследование), Сакал А. А. (2018)
Мёд В. В. - Некоторые морфологические и морфометрические особенности терминальных и промежуточных ворсин плацент после применения экстракорпорального оплодотворения, Старченко И. И. (2018)
Мусієнко А. М. - Зміни показників кардіоінтервалографії при адреналіново-кальцієвій моделі ураження серця у тварин та застосуванні для корекції кверцетину (2018)
Піддубний А. М. - Імуногістохімічна характеристика тканини раку передміхурової залози з інтралюмінальними включеннями, Москаленко Р. А., Романюк А. М. (2018)
Раскалєй Т. Я. - Морфологічні прояви тупої травми спинного мозку у ранній післятравматичний період, Стеченко Л. O., Раскалєй В. Б., Пастухова В. А., Щербак Л. Ф. (2018)
Ружанська В. О. - Предиктори есенціальної гіпертензії та хронічної серцевої недостатності у чоловіків, мешканців Поділля, Пашкова Ю. П., Жебель В. М. (2018)
Сікора В. В. - Характеристика змін у сечовому міхурі за умов застосування вітаміну Е для корекції впливу солей важких металів, Линдін М. С., Гирявенко Н. І., Стельмах В. С., Романюк А. М. (2018)
Ситнікова В. О. - Роль естрогенових і прогестеронових рецепторів у патогенезі аденоміозу у поєднанні з гіперплазією ендометрію в постменопаузі, Гончаренко Г. Ю. (2018)
Снісаревський П. П. - Роль морфологічного дослідження в діагностиці неспецифічного виразкового коліту, Дядик О. О., Дорофєєв А. Е., Снісаревська Т. П. (2018)
Сорокина И. В. - Распространенность и влияние патологии матерей на мертворожденность по оценке архивного материала прозектуры Харьковского городского перинатального центра за пятилетний период, Щукин Д. В., Товажнянская В. Д., Пинский Л. Л. (2018)
Терещенко Т. В. - Морфологічна діагностика стравоходу Барретта при скринінговому ендоскопічному дослідженні, Курик O. Г. (2018)
Туркевич М. О. - Патоморфологічне дослідження м’яких тканин обличчя при застосуванні нехірургічної лігатурної корекції вікових змін шкіри, Поспішіль Ю. О. (2018)
Шапринський В. О. - Вибір антисептиків для місцевої санації абсцесів печінки, Макаров В. М., Назарчук О. А., Сулейманова В. Г. (2018)
Shuliatnikova T. V. - Sepsis associated encephalopathy and abdominal sepsis: current state of problem, Shavrin V. O. (2018)
Хазанов О. П. - Клініко-морфологічні прояви Гангрени Фурньє: літературний огляд та власне спостереження, Филенко Б. М., Старченко І. І., Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2018)
Яковцова І. І. - Прогностичне значення імуногістохімічних критеріїв строми раку передміхурової залози та її вплив на молекулярно-біологчні особливості ракових клітин, Івахно І. В., Ткаченко П. В., Олійник А. Є. (2018)
Андрійчук О. Я. - Методичні основи фізичної терапії хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату (2018)
Голод Н. Р. - Корекція тютюнової залежності у пацієнтів після оперативних втручань з приводу облітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок у рамках реабілітаційної програми (2018)
Заболотна І. Б. - Експериментальне обгрунтування використання мінеральних вод курорту моршин у лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Насібуллін Б. А., Гуща С. Г., Драгомирецька Н. В., Михайленко В. Л. (2018)
Лопацький С. В. - Реабілітаційні технології корекції порушень біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання, Михайленко Р. І., Морська Л. В., Коровайний В. І. (2018)
Мороз Ю. М. - Особливості використання рухливих ігор у рекреаційній діяльності, Остапов А. В. (2018)
Фіцич М. В. - Фізична реабілітація при парезах, Чурпій І. К. (2018)
Чурпій І. К. - Реабілітація пацієнтів на перитоніт в ранньому післяопераційному періоді, Чурпій К. Л., Чурпій І. І. (2018)
Вірстюк Н. Г. - Викладання і навчання навичкам наукової роботи як важливий елемент підготовки майбутнього лікаря, Оринчак М. А., Човганюк О. С., Вакалюк І. І., Гаман І. О. (2018)
Захарцева Л. М. - Сучасні підходи у викладанні "патоморфології" в системі вищої медичної освіти, Рудницька О. Г., Данилішина М. В., Грідіна Т. М. (2018)
Сабадош Р. В. - Оптимізація самостійної роботи студентів у закладах вищої освіти медичного спрямування (2018)
Когут-Леднева О. А. - К вопросу о применении чрескожной электронейростимуляции в лечении вертеброгенных болевых синдромов (обзор литературы), Бучакчийская Н. М. (2018)
Барановська В. В. - Патогістологічна диференційна діагностика онкоцитоми нирки та хромофобної нирково-клітинної карциноми: огляд літератури та клінічні випадки, Захарцева Л. М., Романенко А. М. (2018)
Дядик О. О. - Клінічний випадок одночасного перебігу цитомегаловірусної інфекції та пневмоцистозу з ураженням легень у ВІЛ-інфікованих хворих, Городецька А. І., Триліс О. Л., Махновський Д. Ф. (2018)
Тітова Ю. П. - Спонтанний розрив стравоходу (випадок з практики), Тімоніна Т. В., Гичка С. Г. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bashistakumar M. - Finite Element Analysis of Orthogonal Cutting Forces in Machining AISI 1020 Steel by Using a Carbide Tip Tool, Pushkal B. (2018)
Zaloga V. - Analysis of the Theories for Assessment of the Quality Management Product Efficiency, Yashyna T., Dynnyk O. (2018)
Molchanov L. S. - Research of Non-metallic Inclusions Removal in Teeming Ladles of Various Design, Synehin Y. V., Lantukh O. S., Ryshkova I. S. (2018)
Ike C. C. - Systematic Presentation of Ritz Variational Method for the Flexural Analysis of Simply Supported Rectangular Kirchhoff–Love Plates (2018)
Pavlenko I. - Comprehensive Approach for Identification of Nonlinear Stiffness Characteristics of Bearing Supports for the Oxidizer Turbopump of the Liquid Rocket Engine, Demyanenko M., Edl M., Simonovskiy V., Pitel J., Pavlenko V., Verbovyi A. (2018)
Aravindaraj E. - Design and Analysis of Connecting Tie Rod Assembly for Automotive Application, Natrayan L., Santhosh M. S., Kumar M. S. (2018)
Emovon I. - Application of Rough TOPSIS Technique for the Analysis of Engineering System Failure Causes, Nwaoha T. C. (2018)
Salaimeh S. - Development of the Computer Graphics Management System Using Text of Natural Language (2018)
Mukhoid O. V. - Selection of the Optimal Software for Designing Expert Systems, Kostornoi O.S., Shyfrin D. M. (2018)
Altaf S. - Implementation of Efficient Artificial Neural Network Data Fusion Classification Technique for Induction Motor Fault Detection, Mehmood M. S., Imran M. (2018)
Ganesh E. N. - Kalman Filter Based Controlled Online System Identification (2018)
Skrynkovskyy R. M. - Big Data Approach Application for Steel Pipelines in the Conditions of Corrosion Fatigue, Yuzevych L. V., Ogirko O. I., Pawlowski G. (2018)
Serdiuk V. O. - Membrane Processes during the Regeneration of Galvanic Solution, Sklavbinskyi V. I., Bolshanina S. B., Ivchenko V. D., Qasim M. N., Zaytseva K. O. (2018)
Arseniev V. M. - Numerical Simulation of the Evaporative Air Cooler with a Capillary-Porous Structure, Shulumei A. V. (2018)
Liaposhchenko O. - Intensification of Foam Layered Apparatus by Foam Stabilization, Khukhryanskiy О., Moiseev V., Ochowiak M., Manoilo Е. (2018)
Plyatsuk L. D. - Mathematical Modeling of Gas-Cleaning Equipment with a Highly Developed Phase Contact Surface, Ablieieva I. Yu., Vaskin R. A., Yeskendirov M., Hurets L. L. (2018)
Samuel O. D. - Characterization and Degradation of Viton Fuel Hose Exposed to Blended Diesel and Waste Cooking Oil Biodiesel, Emovon I., Idubor F. I., Adekomaya O. (2018)
Buts Yu. V. - Features of Geochemical Migration of Chemical Elements after Technogenic Loading of Pyrogenic Nature (2018)
Som U. - Recovery of Pyrolytic Oil from Thermal Pyrolysis of Medical Waste, Rahman F., Hossain S. (2018)
Plyatsuk L. D. - Analysis of Technogenic Load of Oil and Gas Production on Caspian Region, Gabassova S. M., Ablieieva I. Yu., Mamutova A. (2018)
Yasynetska Y. - Influence of international investors the state of main Ukrainian рorts, Onishchenko S. (2018)
Поддубная Н. Н. - Модель системы сбалансированных показателей проектно-ориентированной судоходной компании (2018)
Steba A. A. - Impact of the factors of the regional market marine passenger transportation on the activity of the shipping company, Mikhailova Yu. V. (2018)
Тихонін В. І. - Комплекс імітаційних динамічних моделей оптимізації параметрів технологічних перевантажувальних комплексів порту (2018)
Щербина О. В. - Аналитический обзор понятийного аппарата в баржебуксирных перевозках (2018)
Судник Н. В. - Обеспечение эффективного менеджмента арендованных судов (2018)
Мурад’ян А. О. - Оптимізація узгодженого управління процесом перевалки вантажів у транспортних вузлах в умовах ризику, Русанова С. С. (2018)
Азарова І. Б. - Комплексна оцінка Одеського морського торговельного порту на базі концепції сталого розвитку (2018)
Варбанець Р. А. - Застосування методу оптимизації в задачах аналізу робочого процесу суднових дизелів, Белоусов Є. В., Єриганов О. В., Маулевич В. О., Александровська Н. І., Крижановська І. П. (2018)
Стальниченко О. И. - Исследование способов и материалов для восстановления пальцев ковшовой цепи землечерпалок, Сабуров А. И., Опарин А. В. (2018)
Кибаков А. Г. - Однообразцовый метод оценивания сопротивления усталости деталей, Хомяк Ю. М. (2018)
Коноплёв А. В. - Построение аксонометрических проекций врубок строительных конструкций в системе AutoCAD, Зелинский В. Ф., Дюкре Л. Г., Перпери А. А. (2018)
Зинченко С. Г. - Совершенствование методологии организации ремонтов объектов транспортно-технологической системы морского порта, Хвостович В. Г. (2018)
Слободяник А. В. - Анализ современных методов реконструкции причалов (2018)
Рогачко С. И. - Защита берегов лиманов, заливов и озер от разрушений (2018)
Онищенко С. П. - Оптимизация распределения ресурсов в процессе развития корпоративных структур (2018)
Panchenko T. D. - Identification of flow models in capillary-porous and granular mediums, Chelabchi V. V., Chelabchi V. N. (2018)
Тузова І. А. - Імітаційні технології в дистанційному навчанні, Челабчі В. В., Челабчі В. М. (2018)
Григоренко С. Н. - Усовершенствование методов стегоанализа для определения стеговложений в аудиофайлах, Лысь Д. А. (2018)
Гловацька С. М. - Значення стратегічної ініціативи "Один пояс, один шлях" для України (2018)
Конох А. П. - Актуальність формування культури здоров’я в майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Конох О. Є. - Застосування засобів спортивних ігор у процесі фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку (2018)
Кузьмина Л. И. - Обоснование эффективности использования игрового и соревновательного методов на уроке физической культуры, Чиженок Т. М. (2018)
Максимченко В. І. - Спортивно-масова робота як інструмент виховання у студентів вищих аграрних навчальних закладів валеологічних цінностей (2018)
Омельяненко Г. А. - Українські народні традиції у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку, Горох О. О. (2018)
Понікарьова В. Г. - Мотивація та ставлення студентів до фізичної культури і здорового способу життя (2018)
Cоколова О. В. - Вплив секційних занять зі спортивних ігор на фізичну підготовленість дітей середнього шкільного віку, Тищенко В. О., Лущенко Т. О. (2018)
Гостіщев В. М. - Порівняльна характеристика впливу програми комплексної фізичної реабілітації на стан серцево-судинної системи чоловіків та жінок, хворих на стенокардію, Столяр С. С. (2018)
Булах С. М. - Вплив занять атлетичною гімнастикою на швидкісно-силові здібності спортсменок, які спеціалізуються в кіокушинкай карате, Пономарьов В. О., Верітов О. І., Верітова О. С. (2018)
Горбуля В. О. - Аналіз і шляхи підвищення ефективності техніко-тактичних дій у захисті баскетболістів студентської команди ЗНУ, Горбуля В. Б., Горбуля О. В. (2018)
Коваленко Ю. О. - Аналіз змагальної діяльності команд аматорської ліги України з футболу, Дорошенко І. Е. (2018)
Кокарев Б. В. - Исследование влияния программ аэробной и силовой направленности с использованием тренажерных приспособлений "TRX” и "6 directions” на увеличение силовых показателей мальчиков 10 - 12 лет, Щербий С. А., Шеховцова Е. В., Данильченко С. І. (2018)
Палатний А. Л. - Результативність виступів боксерів національних збірних команд України на міжнародних змаганнях (на прикладі чемпіонатів світу та Європи) (2018)
Тищенко В. А. - Эмпирическое исследование совокупностей средств контроля гандбольных команд высокой квалификации, Бесарабова Е. В., Гоман В. С. (2018)
Tyshchenko D. - Integrated express-assessment of organizm’s functional condition for qualified handball players, Piskoha A. (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” за фахом "Фізичне виховання та спорт” (2018)
Вихідні дані (2018)
Dzvinchuk D. I. - Nation as a reflection of history, memory, language and culture, Ozminska I. D. (2018)
Korsak K.V. - The only way to save humanity from total collapse – nootechnologies and noosciences, Korsak Y. K. (2018)
Melnyk V. V. - Information management as a factor of innovative society development (2018)
Punchenko O. P. - Sociodynamics of the globalizing world in its civilization dimension, Voronkova V. H., Andriukaitiene R. (2018)
Hnasevych N. V. - Value dimensions of sociocultural human existence (2018)
Krymets L. V. - Gender approach and democratic values in the context of the modern generation of military staff’s mentality shaping (2018)
Oleksenko R.I. - Anthropological horizons of gender equality: from religious cannons to business challenges, Ortina H. V., Kolokolchikova I. V., Syzonenko O. V. (2018)
Bilohur V. E. - Concept of sports management and activity in the context of educational paradigm (2018)
Vasilenko T. H. - The role of information and communication technologies in the system of forming of professional competences of engineers, Dobrovolska O. H. (2018)
Vishnevsky M. I. - Philosophical education in the context of the idea smart society (2018)
Kononets M. O. - Concept of management education of informational society (2018)
Liashenko L. M. - National identification and foreign language education in Ukraine, Palamarchuk K. M. (2018)
Nikitenko V. O. - Education as a factor of creative personality establishment and development in information society (2018)
Sosnin A. V. - Informational and computer communications of scientific and educational activities in Ukraine integration conditions in European educational space, Azhazha M. A. (2018)
Batranak G. - Satisfaction of employee with work: empirical research, Giliuvienė V. (2018)
Gabrevičienė A. P. - Internal audit and control in a company in the context of management activity, Birutė Š. D. (2018)
Mejerytė-Narkevičienė K. - University collaboration with business in curriculum development (2018)
Наші автори (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Воротинцев С. І. - Вплив епідуральної аналгезії на гемостатичний потенціал після абдомінальних операцій у пацієнтів з ожирінням, Тарабрін О. О. (2018)
Кузьмич І. М. - Вплив анемії на перебіг раннього післяопераційного періоду у пацієнтів із синдромом низького серцевого викиду після кардіохірургічних втручань, Тарабрін О. О., Тодуров Б. М., Мельник М. Г., Станішевський О. В. (2018)
Тарабрін О. О. - Порівняння інструментальних методів дослідження гемостазу, Сажин Д. С., Сухонос Р. Є., Володичев Д. С., Потапчук Ю. О., Суслов О. С., Тарабрін П. О. (2018)
Твердовський І. В. - Оцінка вихідного стану системи гемостазу у хворих на облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок (2018)
Титаренко Н. В. - Анализ клинических случаев и основные базисы решения проблем безопасности эпидуральной аналгезии в родах, Кукуруза И. Л., Могилевкина И. А., Дацюк А. И., Бевз Г. В. (2018)
Басенко І. Л. - Блокада дорсального нерва пеніса у пацієнтів похилого віку з парафімозом і супровідною серцево-судинною патологією як метод вибору, Суслов О. С., Володичев Д. С. (2018)
Kuts R. - Obese patients: anesthetic challenges, Dubilеt M., Natanel D., Frank D., Zlotnik A. (2018)
Brotfain E. - New tachycarrhythmias in critical care population, Kuts R., Klein M., Koyfman L., Frank D., Natanel D., Zlotnik A. (2018)
Kotelnik A. F. - Anesthesia in pregnant with nonspecific aortoarteritis, Vartanov V. I., Karaush Yu. F., Orel O. O., Zmau A. (2018)
Scherpereel Ph. - Prevention of postoperative pain (2018)
Tuyakov B. - Ultrasound-guidance lumbar sympathetic ganglion block. Case report, Kruszewski M., Stepien Z., Abkary M. A., Onichimowski D., Malinowski P. (2018)
Старець О. О. - Досвід впровадження симуляційного навчання і універсального підходу до оцінки, розпізнавання та стабілізації станів, що загрожують життю дитини, Котова Н. В., Лосєва К. О., Федоренко О. В. (2018)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2018)
The manual of the article style for "Clinical Anesthesiology and Intensive Care" Journal (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Pirog T. P. - Non-traditional producers of microbial exopolysaccharides, Voronenko A. A., Ivakhniuk M. O. (2018)
Klyuchko O. M. - Electronic databases of arthropods: methods and applications, Klyuchko Z. F. (2018)
Shtapenko O. V. - Effect of organic microelements in liposomal form on fertilizing ability and the level of antioxidant reactions of female rabbits, Gevkan I. I., Slyvchyk Yu. I., Dzen Ye. O., Syrvatka V. Ya., Matvienko N. M. (2018)
Kucherenko D. Yu. - Application of glutamate-sensitive biosensor for analysis of foodstuff, Kucherenko I. S., Soldatkin O. O., Soldatkin A. P. (2018)
Zlenko O. B. - Development of recombinant positive control for Francisella tularensis detection by q-PCR, Gerilovych A. P. (2018)
Nitovska I. O. - The effect of monocot introns on transgene expression in dicot Nicotiana plants, Vasylenko M. Yu., Morgun B. V. (2018)
Hurmach Y. - Effect of intracranial catheter placement on microglia metabolic profile in rats, Rudyk М., Svyatetskaya V., Skivka L. (2018)
Радкевич В. - Науково-методичний супровід модернізації вітчизняної системи професійної та фахової передвищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів (2018)
Тарасюк І. - Напрями модернізації професійної підготовки фахівців харчової промисловості в закладах професійної освіти (2018)
Кравець С. - Прогностична модель дистанційного професійного навчання (2018)
Чимшир В. - Модель виявлення та розвитку здібностей студентів, Желясков В. (2018)
Бугаєнко Т. - Модель формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики (2018)
Купрієвич В. - Модель професійного самовдосконалення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в процесі підвищення кваліфікації (2018)
Яблуновська К. - Теоретичні основи формування екологічної компетентності майбутніх викладачів аграрних закладів вищої освіти (2018)
Кулалаєва Н. - SWOT-аналіз упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників (2018)
Разенкова Н. - Теоретичне обґрунтування методики формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів фінансово-економічних спеціальностей (2018)
Богатирьова Г. - Комунікативно-психологічна складова готовності фахівців з туризму до екскурсійної діяльності (2018)
Скляренко І. - Упровадження дуальної системи навчання у закладах вищої освіти в процесі підготовки майбутніх фахівців водного транспорту (2018)
Гриценок І. - Формування психологічної готовності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до вибору й реалізації професійної кар’єри (2018)
Сеньків М. - Формування геоекологічної компетентності майбутніх фахівців з туристичного обслуговування у контексті сталого розвитку (2018)
Пащенко Т. - Контроль та оцінювання результатів проектної навчальної діяльності студентів коледжів і технікумів (2018)
Гуменна Л. - Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Поліщук Т. - Методика дослідження проблеми розвитку організаційної культури педагогічного колективу закладу професійної освіти аграрного профілю (2018)
Висоцька Л. - Створення інформаційно-освітнього середовища в закладах професійної освіти сфери обслуговування (2018)
Галущак І. - Формування професійної мобільності майбутнього економіста (2018)
Зеліковська О. - Формування міжкультурної компетентності студентів ІТ-спеціальностей: сучасний вимір (2018)
Кравченко С. - Критерії, показники та рівні сформованості дослідницької компетентності майбутніх екологів (2018)
Зозуляк-Случик Р. - Педагогічні умови формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах (2018)
Романов Л. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій (2018)
Єршова Л. - Від купця – до підприємця: трансформація цінностей української економічної еліти в ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Радкевич О. - Правове забезпечення розвитку систем професійної освіти і навчання в країнах Західної Європи (2018)
Белан В. - Європейська стратегія у сфері інформатизації освіти: перехід до відкритої освіти (2018)
Malysheva М. - The impact of education reforms on development of continuing vocational education in Turkey (2018)
Вимоги до авторів (2018)
Блинова М. Ю. - Дизайн-сценарий организации визуальных коммуникаций города Харькова, Даниленко Е. Л. (2018)
Булах І. В. - Передумови художньо-естетичного формування архітектурного середовища лікувальних закладів (2018)
Huk V. I. - The principle of generalized potential and capacity of traffic lanes and roads at cross-sections at different levels (2018)
Комаров М. О. - Морфологія архітектури в’їзних домінант кіностудій (2018)
Ладигіна І. В. - Історичні особливості формування виробничої складової в структурі міста Суми, Руденко А. О. (2018)
Смирнова О. В. - Тенденции современной архитектуры в мире на примере реализованых проектов прошедшего года (2018)
Smolenska S. A. - The evolution of commercial spaces in leading to shopping mall’s genesis, Borysenko A. S. (2018)
Фоменко О. О. - Помилки як складова процесів розвитку та функціонування міста як динамічної системи, Данилов С. М. (2018)
Ладигіна І. В. - "Smart city" – складна підсистема в складній системі міста (2018)
Нестеренко В. В. - Принципи універсального середовища вишів адаптованого до людей з обмеженими фізичними можливостями (2018)
Баранов П. Ю. - Особливості обстеження технічного стану та усунення дефектів рулонних покрівель з неорганізованим водовідведенням, Кошелєва Н. М., Котляр М. І. (2018)
Баранов П. Ю. - Особенности обследования технического состояния и технологии восстановления неэксплуатируемых зданий и сооружений міста, Башкиров Г. Б., Котляр Н. И. (2018)
Каржинерова Т. І. - Сучасний досвід ревіталізації територій міст, Каржинерова О. Г. (2018)
Мірошніков В. Ю. - Змішана задача теорії пружності для півпростору з циліндричними порожнинами та деякими крайовими умовами контактного типу, Олешкевич С. В., Савін О. Б., Медведєва А. В. (2018)
Мусієнко І. В. - Дослідження просадок інженерної споруди на студентському провулку м. Харкова (гуртожиток №5 ХНАДУ) (2018)
Малявин А. Н. - Моделирование организации строительства транспортных зданий, Шевченко А. А., Матвиенко А. А., Романенко А. В. (2018)
Арсеньєва Н. О. - Аналіз геодезичних програм для обробки даних при вишукуваннях та проектуванні автомобільних доріг (2018)
Батракова А. Г. - Моделювання впливу заходів щодо посилення конструкцій дорожніх одягів з підповерхневими тріщинами, Урдзік С. М. (2018)
Кривенко П. В. - Високорухомі шлаколужні бетони з підвищеною ранньою міцністю, Руденко І. І., Петропавловський О. М., Константиновський О. П. (2018)
Никичанов В. В. - Применение пластиковых отходов в технологии изготовления бетона, Чаплянко С. В. (2018)
Цапко Ю. В. - Аспекти розроблення вогнезахисної покрівельної композиції для очерету, Киричок В. І., Цапко О. Ю., Бондаренко О. П. (2018)
Більченко А. В. - Довговічність залізобетонних конструкцій є основою життєвого циклу мостових споруд, Кіслов О. Г., Синьковська О. В., Ігнатенко А. В. (2018)
Вінниченко В. І. - Визначення продуктивності роликового млина-сушарки, Крот О. Ю., Савченко О. Г., Крот О. П. (2018)
Ємельяненко М. Г. - Результати дослідження вібраційного пресу для формування дрібно-штучних бетонних елементів, Саєнко Л. В. (2018)
Епоян С. М. - Підвищення ефективності роботи перегородчастого змішувача коридорного типу за рахунок використання поперечних пористих перегородок, Яркін В. А., Сухоруков Г. І., Сізова Н. Д., Пашкова С. П. (2018)
Данченко Ю. М. - Епоксидні полімерні матеріали у будівництві, архітектурі і реставрації: проблеми і перспективи (огляд), Обіженко Т. М., Уманська Т. І., Барабаш О. С. (2018)
Демідов Д. В. - Реологічні та енергетичні характеристики високонаповнених акрил-стирольних водних дисперсій, Саєнко Н. В., Попов Ю. В., Биков Р. О., Уманська Т. І. (2018)
Карагяур А. С. - Визначення константи флотаційного процесу для часток, які обумовлюють каламутність природної води, Сироватський О. А., Тітов А. А., Гайдучок О. Г. (2018)
Кузьменко В. М. - Метод визначення динамічної характеристики вимірювальної системи, Епоян С. М., Шилін В. В., Філатов С. В. (2018)
Олійник О. Я. - Розрахунок кисневого режиму при біологічному очисщенні стічних вод в аеротенках-змшувачах з закріпленим і зваженим біоценозом, Айрапетян Т. С. (2018)
Болотских Н. Н. - Монолитные кварцевые электрические обогреватели помещений, Болотских Н. С. (2018)
Болотских Н. Н. - Обогрев трубопроводов с помощью гибких электрических нагревательных лент, Болотских Н. С. (2018)
Беляев Н. Н. - Численное моделирование в задачах оценки риска при эмиссии опасных веществ в атмосферу, Берлов А В., Калашников И. В., Козачина В. А. (2018)
Сопов В. П. - Оценка влияния химических добавок в бетоны на организм человека и возможные способы защиты, Клевцова Л. Г. (2018)
Левашова Ю. С. - Дослідження параметрів мікроклімату приміщень великого скупченя людей, Косенко Н. О., Лебедєва О. С. (2018)
Нестеренко О. В. - Запобігання травматизму на підприємствах, Клевцова Л. Г., Чернишенко Г. О. (2018)
Проскурнин О. А. - Нормирование состава теплообменных сточных вод, Захарченко Н. И., Капанина О. И. (2018)
Ряпухін В. М. - Ранжування природно-кліматичних факторів для бази даних ГІС автомобільні дороги (дорожній одяг), Захарова Е. В. (2018)
Дадашов І. Ф. - Напрямки вдосконалення гасіння пожеж нафтопродуктів, Трегубов Д. Г., Сенчихін Ю. М., Кірєєв О. О. (2018)
Коваленко Л. А. - Требования к точности определения радиуса закругления на автомобильных дорогах при их паспортизации (2018)
Наливайко Т. А. - Исследование точности геометрических параметров ходовых колес мостовых подъемных кранов универсальным лазерно-зеркальным устройством (2018)
Полонский В. Ю. - Локализованное пластическое деформирование галтелеобразных растягиваемых металлических пластин, наблюдаемое с помощью метода голографической интерферометрии, Севидов С. М. (2018)
Фоменко Г. Р. - Оцінка стану руху транспортних потоків на магістральних вулицях міст (2018)
Шатохин В. М. - К установлению места столкновения двух автомобилей при отсутствиии трасологических следов, Деревянко Н. И., Яковлев Е. А., Гранько Б. Ф., Соболь В. Н., Клименко М. В. (2018)
Гураль Т. І. - Дослідження квазідинамічних характеристик дзеркала кільцевого лазера з п'єзокоректором за допомогою інтерферометра білого світла "Рельєф", Кирилюк М. Є., Овчар М. І., Настіч В. М. (2017)
Зеленський К. Х. - Структурна властивість оптимальних за витратами палива процесів управління в динамічних системах, Інатенко В. М., Стенін О. А. (2017)
Катрич Д. В. - Захист інформації в ERP-системі підприємства, Бурлаков В. М. (2017)
Клейменов Р. С. - Проблеми кешування даних при використанні мови програмування Java, Ліхоузова Т. А. (2017)
Козловский В. В. - Моделирование характеристик защитных диэлектрических покрытий, Яровой А. А., Сопильняк Д. О. (2017)
Кружилко О. Є. - Підвищення ефективності управління охороною праці на основі виявлення небезпек та оцінки ризиків виробничого травматизму, Сторож Я. Б., Ткалич І. М., Полукаров О. І. (2017)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у перетворювачі з семизонним регулюванням напруги, Майкович И. В., Наухацька Т. А., Карпчук Г. Л., Ярош В. С., Панченко А. М. (2017)
Пархомей І. Р. - Фрактально-резонансна селекція сигналів безпілотними апаратами, Паюн В. А., Ярич А. М. (2017)
Поліщук М. М. - Оптимізація параметрів крокуючого робота (2017)
Прищепа Т. О. - Вплив мобільності на продуктивність безпроводових сенсорних мереж (2017)
Стенин А. А. - Формирование оптимальной вариативной части учебного плана специальности, Пасько В. П., Мелкумян Е. Ю., Лемешко В. А. (2017)
Стенин А. А. - Проектирование автономных систем теплоснабжения и оптимизация энергоресурсов при их эксплуатации, Пасько В. П., Шитикова И. Г. (2017)
Стенин А. А. - Оптимизация расхода энергии при управлении нестационарными объектами, Пасько В. П., Стенин А. С. (2017)
Тачинина Е. Н. - Метод конструирования ветвящейся траектории движения информационного робота (2017)
Федорова Н. В. - Интеллектуальный инструмент управления трафиком в мультисервисной макросети (2017)
Title (2018)
Content (2018)
Klyuchko O. M. - Electronic information systems for monitoring of populations and migrations of insects, Klyuchko Z. F. (2018)
Yusova O. I. - Calix(4)arenes methylene bisphosphonic acids effect on plasmin activity, Savchuk O. V., Yatsenko T. А., Popadiuk V., Kapustianenko L. G., Grinenko T. V. (2018)
Borzova N. V. - Degradation of flavonoids by Cryptococcus albidus α-L-rhamnosidase, Gudzenko О. V., Varbanets L. D. (2018)
Nikolaieva I. - Amphibian skin secretions: a potential source of proteolytic enzymes, Dudkina Yu., Oliinyk D., Oskyrko O., Marushchak O., Halenova T., Savchuk O. (2018)
Kravchenko O. V. - Isolation of pure cultures iron- and manganese-oxidizing bacteria from rapid filters, Panchenko O. S. (2018)
Blayda I. A. - The structure and properties of microbiocenosis in dumps of the fuel and energy complex of Ukraine, Vasyleva T. V., Sliysarenko L. I., Shuliyakova S. N., Khitrich V. F. (2018)
Oriabinska L. - Lactobacillus as producers of extracellular tannase, Dziuba O., Dugan O. (2018)
Радкевич В. - Концептуальні основи практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання, Романова Г., Бородієнко В. (2018)
Bazyl L. - Contradictions in career counselling of future specialists, Orlov V. (2018)
Закатнов Д. - Кар‘єрні траєкторії професійного самовизначення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Каленський А. - Методологічні підходи до стандартизації змісту професійної освіти (2018)
Романов Л. - Теоретичні основи формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій (2018)
Харченко Г. - Маркетингові комунікації в управлінні закладом професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Бахтіярова Х. - Управління якістю професійної підготовки бакалаврів у закладах вищої освіти (2018)
Роман І. - Професійно-ціннісні орієнтації майбутніх фахівців військового управління збройних сил України (2018)
Данилко О. - Проблемне навчання в професійній підготовці диспетчерів управління повітряним рухом, Суркова К. (2018)
Пищик О. - Розвиток комунікативної культури керівників закладів професійної освіти в сучасних умовах (2018)
Прохорчук П. - Проблема формування професійно-етичної культури у психолого-педагогічній літературі (2018)
Єршов М. О. - Роль української ІТ-освіти на світовому ринку інформаційних товарів і послуг (2018)
Базелюк О. - Зміст і структура цифрової культури педагогічних працівників закдадів професійної освіти (2018)
Ткачук Д. - Структура професійної готовності інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів (2018)
Середіна І. - Підприємницька компетентність майбутніх бакалаврів з економіки підприємства як науово-педагогічна проблема (2018)
Лемешко Л. - Формування художньо-творчої компетентності техніків-конструкторів одягу як проблема професійної педагогіки (2018)
Однорог Г. - Теоретичні засади формування ключових компетентностей учнів у закладах професійної освіти засобами інтерактивних технологій (2018)
Дьомін О. - Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів із агроінженерії в умовах модернізації вітчизняного сільського господарства (2018)
Майборода Л. - Методика використання елементів дистанційного навчання у процесі теоретичної підготовки кваліфікованих робітників (2018)
Курнишев Ю. - Показники професійного саморозвитку майбутнього вчителя фізичної культури, Кокожар М., Мосейчук Ю. (2018)
Андрощук І. - Проектування змісту професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнівської молоді (2018)
Кос М. - Педагогічні умови використання імітаційного моделювання тактичного рівня у процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів (2018)
Chaikovska O. - Podcasts in teaching ESL (2018)
Клак І. - Формування позитивної мотивації в майбутніх учителів іноземної мови до навчальної та професійної діяльності, Яценюк Н. (2018)
Бородієнко О. - Забезпечення якості підготовки педагогів професійного навчання: аналіз зарубіжного досвіду (2018)
Єршова Л. - Трансформація системи цінностей учнівської і студентської молоді в контексті реформування вітчизняної професійної освіти (2018)
Marhuenda-Fluixa F. - Initial VET in Spain, Chisvert-Tarazona M. J., Ros-Garrido A. (2018)
Радкевич О. - Особливості фінансування професійної освіти в країнах Східної Європи (2018)
Вимоги до авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Катан Л. І. - Прибутковість комерційного банку та її підвищення, Плахотник М. С. (2018)
Корнійчук Г. В. - Концептуальна модель системи діагностики фінансового потенціалу підприємства (2018)
Недашківська Т. М. - Планування сталого землекористування радіаційно забруднених грунтів агроландшафтів на топологічному рівні (на прикладі Білоцерківського району Київської області), Гамалій І. П., Камінецька О. В., Комарова Н. В. (2018)
Анисенко О. В. - Сучасний стан розвитку державної топографо-геодезичної мережі України, Рощенко В. А. (2018)
Воронкова Т. Є. - Підприємницький університет: інтеграція освіти, науки, бізнесу, Гурова К. Г. (2018)
Красовська О. Ю. - Алгоритм процесу маркетингового дослідження (2018)
Грещук Г. І. - Еколого-економічні особливості регулювання землеустрою в контексті сталого розвитку (2018)
Самошкіна О. А. - Бюджетні видатки як інструмент економічного зростання (2018)
Лазебник Ю. О. - Формування системи статистичних показників оцінювання якості зайнятості в Україні (2018)
Полторак А. С. - Методологічні засади систематизації фінансової безпеки держави, Зайко А. О. (2018)
Баран О. Р. - Організаційно-економічні особливості організації території сільськогосподарських підприємств на агроландшафтній основі (2018)
Ракушев М. Ю. - Прогнозування руху космічних апаратів методом багатовимірних диференціально-тейлорівських перетворень, Пермяков О. Ю. (2018)
Данішевський Г. В. - Метод формалізації процесу управління військами, Кондратюк А. Г., Ляшук В. М. (2018)
Бугайов М. В. - Метод виявлення радіосигналів зі стрибкоподібною зміною робочої частоти на фоні вузькосмугових перешкод, Молодецький Б. В. (2018)
Жовноватюк Р. М. - Програмні модулі розрахунку показників ефективності комплексної протидії технічним розвідкам, Бойченко О. С., Гладич Р. І. (2018)
Канкін І. О. - Структура та диференціальна модель інерціально-пеленгаційної навігаційної системи безпілотного літального апарата, Умінський В. В. (2018)
Нагорнюк О. А. - Метод автоматичного визначення часових параметрів радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти на фоні вузькосмугових перешкод (2018)
Дупелич С. О. - Алгоритм динамічної імітації радіовипромінювань безпілотних літальних апаратів, Журавський С. В. (2018)
Сидорчук О. Л. - Метод покращення поляризаційних характеристик антенних систем переносних станцій наземної розвідки (2018)
Савчук В. С. - Імітаційна модель поширення продукції психологічного впливу в соціальних мережах (2018)
Каращук Н. М. - Дослідження впливу часткового діелектричного заповнення на розміри прямокутного хвилеводу, Манойлов В. П., Чухов В. В. (2018)
Пулеко І. В. - Інформаційна технологія навігації малого безпілотного літального апарата за оптичним полем Землі в умовах пропадання сигналів супутникових радіонавігаційних систем (2018)
Жовноватюк Р. М. - Ентропійний підхід до оцінювання ефективності комплексних систем радіомоніторингу, Носова Г. Д., Лобода В. В. (2018)
Бобунов А. І. - Спосіб вибору управлінського рішення за сукупністю якісних показників, Перегуда О. М., Родіонов А. В. (2018)
Іщенко Д. А. - Науково-методичний апарат оцінювання захищеності радіоелектронних засобів військового призначення від впливу електромагнітної зброї, Кирилюк В. А., Стариков А. М. (2018)
Єфіменко А. А. - Порівняльний аналіз алгоритму симетричного блокового перетворення "Калина" (ДСТУ 7624:2014) з іншими міжнародними стандартами шифрування даних, Байлюк Є. М., Покотило О. А. (2018)
Єфіменко А. А. - Модель диспетчеризації потоків даних для високонавантажених веб-систем, Ковальчук В. Н., Мішин Г. О., Сугоняк І. І. (2018)
Лаврук В. В. - Економічне обгрунтування і ефективність організації території сільськогосподарських підприємств, Покотильська Н. В. (2018)
Голян В. А. - Державне регулювання інституціональних змін у лісовому секторі економіки України: теоретико-методологічний контекст, Петруха С. В., Рошкевич В. Ф. (2018)
Тагиев М. Р. ог. - Влияние внешних факторов на динамику стоимости ценных бумаг, Ахундов Ф. Т. ог., Тимощук Е. Н. (2018)
Khalatu S. - Financial tool of liquidity management of commercial banks in the national economy of Ukraine, Bilych N. (2018)
Корягін М. В. - Побудова методології бухгалтерського обліку (2018)
Петренко Н. О. - Формування промислового потенціалу України: регіональний аналіз (2018)
Мельник О. Г. - Концептуальні засади реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції, Адамів М. Є., Тодощук А. В. (2018)
Фурдичко Л. Є. - Причини зростання державного боргу, його управління і обслуговування, оптимізація боргової політики України, Піхоцька О. М. (2018)
Куценко Т. Ф. - Базові складові ефективного управління локальною економікою на "крихких" територіях в умовах конфлікту в Україні, Сабадош А. О. (2018)
Мацук З. А. - Оцінка регіонального розподілу фінансових послуг інститутів спільного інвестування в Україні (2018)
Руденко М. В. - Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи (2018)
Лазебник Ю. О. - Моніторинг якості зайнятості в Україні: запровадження європейської системи обстеження умов праці (2018)
Панченко Н. Г. - Механізм формування стратегічного партнерства за участю залізничного транспорту та міжнародних стейкхолдерів (2018)
Колеснік Я. В. - Перспективи розвитку фінансового менеджменту у сфері споживчого та іпотечного кредитування, Криворучко А. О. (2018)
Руда О. Л. - Депозитна політика банку та механізм її реалізації, Маркуш К. Г. (2018)
Бровко Л. І. - Аналіз кредитного портфеля комерційних банків України в сучасних умовах, Сорока Ю. В., Бровко Є. І. (2018)
Діденко Є. О. - Теоретико-методичні засади антикризового управління підприємствами, Фесюн А. С. (2018)
Гребеник К. В. - Розвиток системи бюджетного регулювання економіки (2018)
Загребельна К. В. - Динаміка кон'юнктури ринку нерухомості в Україні (2018)
Петрух О. А. - Інноваційний розвиток сфери охорони здоров'я України (2018)
Корженко І. С. - Збутова діяльність підприємства-імпортера (2018)
Титул, зміст (2018)
Мельник О. І. - Організаційно-економічні умови активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України, Мельник А. Г., Пасічник Ю. О. (2018)
Vasylenko A. - Estimation of water ecosystem structural-functional changes as a result of climate changes, Vasylenko L., Fedorenko S., Zhukova O., Honcharenko A. (2018)
Осадча Н. В. - Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства, Понуренко О. Л. (2018)
Марченко В. М. - Аналіз потенціалу виробництва біоетанолу з цукрових буряків в Україні, Кіт А. В. (2018)
Денисенко М. П. - Заходи активізації інноваційної діяльності страхової компанії, Чеховська Ю. В. (2018)
Панченко Н. Г. - Формування системи ризик-менеджменту на залізничному транспорті України (2018)
Ковтуник І. І. - Кліматичні курорти Хмельницької області (2018)
Марчук Ю. М. - Еквівалентне вилучення лісоресурсної ренти як важлива складова фінансово-економічного механізму лісогосподарювання в умовах децентралізації (2018)
Камінський О. Є. - Обчислення індикаторів рентабельності проектів міграції до хмарних платформ ІТ-інфраструктури підприємств (2018)
Стоволос Н. Б. - Управління виробництвом і реалізацією продукції молочного скотарства, Сідакова О. В. (2018)
Захаренко М. М. - Теоретичні підходи до трактування економічної сутності виробничого потенціалу в сільськогосподарському виробництві (2018)
Козяр Н. О. - Теоретичні підходи до трактування сутності категорії "інвестиція" в сільському господарстві (2018)
Чакалова Н. С. - Розробка робочих документів для проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на промислових підприємствах (2018)
Марчук Л. Л. - Концепція організаційно-інформаційного забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва в Україні: регіональний аспект (2018)
Менделя В. А. - Законодавче регулювання питань якості надання медичної допомоги в Україні, Перепадя О. В. (2018)
Борщ В. І. - Інтелектуалізація системи управління охороною здоров’я (2018)
Пахлеванзаде А. - Історичні витоки правового регулювання патолого-анатомічної служби в Україні (2018)
Семенів І. П. - Система менеджменту якості в променевій діагностиці центру променевої діагностики: відділення ядерно-магнітно-резонансної томографії, Котуза А. С., Великанович Р. Ю., Михальченко О. М. (2018)
Бойко В. В. - Ендоскопічна резекція слизової оболонки при неполіпоподібних утворах товстої кишк (2018)
Козерацька О. А. - Аналіз ситуації суспільно небезпечного діяння при судово-психіатричній експертизі осіб, які вчинили сексуальні злочини (2018)
Субботін В. Ю. - Дистаьні артеріальні реконструкції у хворих на ішемічну форму синдрому стопи, Діденко С. М. (2018)
М’ясний І.С. - Причини недостатнього контролю бронхіальної астми, Лиховський Ю. І., Петренко Л. В., Макарова Г. В., Корбут Н. М, Покропивний О. М. (2018)
Шелест Б. О. - Особливості антропометричних, клінічних та анамнестичних показників в оцінці якості життя у хворих на есенціальну гіпертензію, поєднану з цукровим діабетом та ожирінням (2018)
Марцінів В. В. - Пекторальна блокада в хірургії новоутворень молочної залози, Лоскутов О. А., Строкань А. М. (2018)
Гордієнко Л. М. - Артеріальна гіпертензія як наслідок синдрому вигорання (2018)
Козаренко Т. М. - Екстракорпоральна абляція міом тіла матки високоінтенсивним фокусованим ультразвуком (HIFU), Карачарова І. Ю., Гончаренко В. М., Клюсов О. М. (2018)
Зазірний І. М. - Метааналіз та систематичний огляд літератури як елемент доказовості у науковому пошу, Машталер Р. Т. (2018)
Єдині для всіх журналів вимоги до змісту й оформлення статті. Обсяг та форматування (2018)
Броварець О. О. - Математична модель функціонування інформаційно-технічної системи залежно від параметрів та типу підвіски ї робочих електродів (2018)
Герасимчук О. П. - Дослідження схем раціонального розташування пальців для затиснення стебел конопель, Ковальчук Р. В. (2018)
Гошко З. О. - Фізико-механічні властивості сої, та їх вплив на процес збирання, Семен Я. В., Магац М. І., Гошко О. В. (2018)
Дідух В. Ф - Дослідження процесу подрібнення стебел льону олійного, Онюх Ю. М., Дуць І. З. (2018)
Дударєв І. М. - Обґрунтування ширини захвату бральної секції конічно-дискового льонобрального апарата (2018)
Дударєв І. М. - Розробка конструкції гравітаційного змішувача сипких матеріалів, Забродоцька Л. Ю., Ліщук Б. В. (2018)
Дударєв І. М. - Моделювання процесу сепарування із використанням воксельної моделі шару матеріалу, Тарасюк В. В., Гусєв В. А. (2018)
Захарчук М. І. - Економічна ефективність забезпечення природним газом сільськогосподарської техніки, Кухарук С. Я. (2018)
Кірчук Р. В. - Аналіз засобів розпушування сипких сільськогосподарських матеріалів в процесі сушіння, Максимук Р. Я., Хомич А. В., Хвесик В. О. (2018)
Кузенко Д. В. - Дослідження розмірно-масових показників зубків часнику, Семен О. Я., Гошко З. О., Семен Я. В. (2018)
Магац М. І. - Експлуатаційні дослідження модернізованого міні-агрегату, Махоркіна Т. А., Гошко З. О., Дусан A., Синій С. В. (2018)
Муравинець Ю. В. - Оцінювання впливу параметрів затискного транспортера на надійність затискання пасм, Забродоцька Л. Ю. (2018)
Сай В. А. - Теоретичне обгрунтування процесу очищення однотипного волокна льону від вільної костриці, Дацюк Л. М., Голій О. В. (2018)
Сацюк В. В. - Дослідження процесу змішування компонентів сапропель-рослинної маси шнековим змішувачем, Гриценко С. В., Сичук Л. В. (2018)
Сыромятников Ю. Н. - Обоснование формы наральника минимального тягового сопротивления (2018)
Хомич С. М. - Дослідження папільонажного процесу пневматичного добування сапропелів, Цизь І. Є., Крочук М. О., Стецюк А. М. (2018)
Шведик М. С. - Визначення сили присмоктування насінини до комірчини висівного елемента з нахиленою віссю обертання в момент її проходження через найвищу точку траєкторії (2018)
Юхимчук С. Ф. - Розробка картоплерізки, Дацюк Л. М., Синій С. В. (2018)
Цизь І. Є. - Методика вегетаційного дослідження впливу гумітів сапропелю на ріст редьки олійної, Хомич С. М., Величко В. Л., Патер Х. С., Радчук І. П. (2018)
Аnnotations (2018)
Цімошинська О. В. - Турбулентність інвестування проектів з будівництва та ремонту автомобільних доріг загального користування (2018)
Круш П. В. - Обгрунтування складових економічного потенціалу підприємства як системи, Дергалюк М. О. (2018)
Пришляк Н. В. - Відновлювальна енергетика в індії: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Гавриш О. А. - Використання теорії штучних нейронних мереж для оцінки результатів управлінських дій на економічну безпеку підприємств точного машинобудування, Салоїд С. В. (2018)
Мостенська Т. Л. - Вплив професійних якостей керівника на організаційну культуру організації, Сова А. В. (2018)
Юдіна С. В. - Аналіз тенденцій кредитних послуг комерційних банків домогосподарствам в Україні, Гуржий Т. О., Васькова К. О. (2018)
Домбровська Л. В. - Сучасні тенденції в управлінні ресурсами комерційних банків України, Потриваєва В. К. (2018)
Абрамович І. А. - Бренд — сутність та особливості застосування в сільському господарстві, Єфименко А. Ю., Вєрцева А. О. (2018)
Лазебник Ю. О. - Методи удосконалення механізму управління якістю зайнятості, Байда О. Г. (2018)
Колеснік Я. В. - Стратегія розвитку податкового менеджменту сільськогосподарських підприємств, Чорний В. О. (2018)
Салаєв К. Г. - Інформаційна складова економічної безпеки азербайджану (2018)
Сломчинська С. О. - Особливості ідентифікації та визнання інвестиційної нерухомості в обліку (2018)
Пасічник В. А. - Державне фінансове регулювання економічного розвитку (2018)
Самошкіна О. А. - Формування видатків бюджету у системі суспільного розвитку (2018)
Вавренюк С. А. - Проблемні питання підготовки висококваліфікованих кадрів вищої школи (2018)
Дяченко С. А. - Фіскальна децентралізація як тенденція реформування міжбюджетних відносин (2018)
Акімова Л. М. - Вплив фінансових компаній на фінансово-економічну безпеку держави: міжнародний досвід (2018)
Муц Луай Файсал - Підвищення якості адміністративних послуг у контексті міграційного процесу (2018)
Євсюков О. П. - Шляхи вдосконалення процесів державного забезпечення соціальної безпеки (2018)
Сазонець І. Л. - Дослідження проблеми трансформації державної системи охорони здоров'я та діяльності соціальних інститутів, Зима І. Я. (2018)
Марценюк-Розарьонова О. В. - Аналіз тенденцій функціонування іноземних банків на національному ринку банківських послуг України, Кошульнікова О. О. (2018)
Хома О. З. - Формування основ і механізмів досягнення інтеграції ринку праці і ринку освітніх послуг на регіональному рівні (2018)
Давидова В. А. - Поняття організаційно-правового аспекту делегування повноважень у системі органів місцевого самоврядування в Україні (2018)
Валевський О. Л. - Рецензія на монографію "державне управління економічною безпекою України: теорія та практика" кандидата наук з державного управління гбур зоряни володимирівни (2018)
Жарик Є. А. - Розробка програми розвитку лідерських компетенцій керівника машинобудівного підприємства (2018)
Кайнара Д. О. - Проблеми та перспективи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на ринку ЄС, Бадло Ю. О. (2018)
Колiсник Н. А. - Сучасні підходи до управління основними засобами (2018)
Линенко А. В. - Класифікація ефектів синергії в діяльності об'єднань підприємств і дослідження методичних аспектів їх оцінювання (2018)
Мостенська Т. Л. - Роль державно-приватного партнерства у створенні аграрних формувань, Тур О. В. (2018)
Череп А. В. - Науково-економічні засади ресурсозбереження, Зубачова В. І. (2018)
Череп А. В. - Лізинг на промислових підприємствах Запорізької області та інформаційні технології в економіці, Ільченко Д. А. (2018)
Урусова З. П. - Інформаційні технології розрахунку амортизації в національній економіці, Зубачова В. І. (2018)
Муравський В. В. - Понятійно-термінологічний апарат в автоматизації обліку (2018)
Рибалко О. М. - Удосконалення обліку готової продукції і її реалізації, Ніколаєнко Д. В. (2018)
Хілуха О. А. - Процес аналізування ефективності корпоративного управління (2018)
Батракова Т. І. - Особливості цифрової економіки в Україні та у світі, Кузнецова А. В. (2018)
Герасимова В. О. - Перспективи розвитку державної служби, Щербак Ю. В. (2018)
Ткаченко С. М. - Вплив місцевого самоврядування на розвиток зовнішньої торгівлі України, Венгерська Н. С. (2018)
Ткаченко С. М. - Вплив глобалізації на економічний розвиток України, Колобердянко І. І. (2018)
Шмиголь Н. М. - Закордонний досвід використання логістики внутрішніх водних шляхів для розвитку агробізнесу України, Бірюков Т. Р., Коломоєць І. Л., Антонюк А. А. (2018)
Богма О. С. - Прогнозування обсягів державного боргу та гарантованого державою боргу України з метою оцінки впливу на фінансову стабільність держави, Конєв В. В. (2018)
Птіцина Л. А. - Шляхи фінансового оздоровлення та запобігання банкрутства підприємств, Мордвінова І. О. (2018)
Колобердянко І. І. - Особливості і проблеми управління людськими ресурсами в ТНК, Кабаченко А. В. (2018)
Лебедєва О. А. - Успішна маркетингова діяльність як запорука антикризового управління, Єрмолова Є. О., Чернишова А. Є. (2018)
Мостенська Т. Г. - Особливості побудови профілю споживача (2018)
Крамаренко Р. М. - Роль лідера у формуванні проектної команди, Ачкасов І. А. (2018)
Фатюха Н. Г. - Боргова безпека України: стан та її оцінка, Наливайко К. В. (2018)
Череп О. Г. - Формування системи забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, Бехтер Л. А. (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2018)
Вихідні дані (2018)
Евтухов В. Г. - Высокотемпературная эмаль и алюмооксидный керамический материал для изоляции спирали нагревателя сферического ионизатора масс-спектрометра, Москаленко В. Б., Самойлов П. Е., Чижов И. Г., Шкурат А. И., Бугаёв С. И., Павленко Ю. А. (2014)
Струтинський В. Б. - Обґрунтування використання штучних нейронних мереж для компенсації кінематичних та динамічних похибок верстата паралельної кінематики, Дем’яненко А. С. (2014)
Швець С. В. - Вихідна інструментальна поверхня та проектування різального інструменту (2014)
Artyukhov A. Y. - Calculation of optimal design of heat-mass transfer separation vortex trays, Adeel J. (2014)
Запорожченко В. С. - Моделювання конструкції привода кривошипного устаткування з напресованим маховиком, Запорожченко А. В. (2014)
Найда М. В. - Графоаналітичний метод визначення напірних характеристик відцентрово-вихрових насосів (2014)
Пилипенко С. В. - Метод расчета параметров настройки станов холодной пильгерной прокатки труб, в приводе которых используется рычажная система, Маркевич И. В. (2014)
Бага В. Н. - О физическом моделировании лабиринтного уплотнения (2014)
Радіонов A. В. - О повышении надежности технологического оборудования предприятий ТЭК при использовании магнитожидкостных герметизирующих комплексов (2014)
Дынник О. Д. - Оценка удовлетворенности заинтересованных сторон. Часть 1. Обзор методов оценки, Залога В. А., Ивченко А. В., Погоржельская Ю. А., Сущенко Н. В. (2014)
Рой І. О. - Оцінка екологічної безпеки систем централізованого питного водопостачання в Україні, Пляцук Л. Д. (2014)
Доброскок В. Л. - Компенсирующие деформации триангуляционных моделей промышленных изделий на этапе технологической подготовки, Витязев Ю. Б., Погарский А. В. (2014)
Недобой В. А. - Експериментальні дослідження впливу конструкції хвостовика інструмента на характеристики затискного патрона, Кузнєцов Ю. М., Гера Жоаким Аугушто Хамуйєла (2014)
Ткачук І. Є. - Експериментальне дослідження температури різання при точінні порошкових спечених матеріалів (2014)
Осадчий И. О. - Интегрированная технология изготовления зубчатых колес из волокнистых полимерных композиционных материалов, Криворучко Д. В., Родин И. С. (2014)
Штегін О. О. - Метод побудови діаграм сталості при фрезеруванні похилих поверхонь сферичними кінцевими фрезами. Частина 1. Вихідні дані (2014)
Денисюк С. П. - Особливості аналізу впливу завад від різнорідних типів джерел розосередженої генерації на процеси в навантаженнях, Дерев’янко Д. Г., Щербань К. Ю. (2014)
Нішта Б. В. - Комп’ютерний аналіз напружено-деформованого стану робочого колеса відцентрового компресора, Криворучко Д. В., Бурняшев А. В. (2014)
Симоновский В. И. - Особенности колебаний роторов турбокомпрессоров в неустойчивой области частот вращения, Василевский В. А. (2014)
Дынник О. Д. - Оценка удовлетворенности заинтересованных сторон. Часть 2. Разработка шкалы оценивания, Залога В. А., Ивченко А. В., Погоржельская Ю. А., Сущенко Н. В. (2014)
Ткач Д. В. - Вплив структури на демпфірувальну здатність технічно чистого титану ВТ1-0 (2014)
Залога В. А. - Прогнозирование ресурса режущего инструмента, Нагорный В. В. (2014)
Шаповал Ю. В. - Стенд для исследования процесса точения с высокими частотами вращения шпинделя, Криворучко Д. В. (2014)
Швец С. В. - Вычислительная система для определения режимов резания, Швец У. С. (2014)
Байдак Ю. В. - Дослідження термодинамічного циклу холодильної машини із герметичним компресором (2014)
Литвиненко А. В. - Дослідження швидкості витання полідисперсних матеріалів для визначення здатності їх розділення у пневмокласифікаторі, Юхименко М. П. (2014)
Острога Р. О. - Кінетика теплообміну під час капсулювання мінеральних гранул суспензією курячого посліду в апараті киплячого шару, Юхименко М. П., Яхненко С. М., Аділ Д. (2014)
Каринцев И. Б. - Влияние эксцентриситета на напряженно-деформированное состояние цементного кольца в буровой скважине, Жулёв А. А. (2014)
Ништа Б. В. - Компьютерное моделирование и численный анализ напряженного состояния зуба после реставрации кариозной полости, Лахтин Ю. В., Смеянов Ю. В. (2014)
Козечко В. А. - Інтенсифікація процесу азотування конструкційних сталей (2014)
Штегін О. О. - Метод побудови діаграм сталості при фрезеруванні похилих поверхонь сферичними кінцевими фрезами. Частина 2: Побудова діаграм (2015)
Пижов І. М. - Дослідження ширини контакту різальної поверхні круга з деталлю при плоскому торцевому шліфуванні з нахилом осі шпинделя, Клименко В. Г. (2015)
Байдак Ю. В. - Моделювання швидкості розподілу повітря у відсіку випарника холодильної установки рефрижераторного контейнера, Козьміних М. А., Смик В. А. (2015)
Павленко Д. В. - Методика оптимизации канала матриц для винтовой экструзии (2015)
Poliakov B. - The principles of creation the system of programmed control of the electric drive billet shears (2015)
Козечко В. А. - Возможный механизм действия геоактиваторов трения в трибосопряжениях деталей машин (2015)
Пилипенко С. В. - Метод расчета величины обжатий по толщине стенки вдоль конуса деформации станов холодной пильгерной прокатки труб (2015)
Головин И. И. - Проблемы математического моделирования процессов лазерной очистки в промышленности, Цегельник Е. В., Планковский С. И. (2015)
Семірненко C. Л. - Розроблення процесу сушіння паливних брикетів потоком атмосферного повітря з одночасним охолодженням (2015)
Берладир К. В. - Влияние геомодификатора на структуру и свойства механически активированного политетрафторэтилена, Будник А. Ф., Свидерский В. А., Будник О. А., Руденко П. В. (2015)
Москаленко В. В. - Інтелектуальна система прогнозування зниження продуктивності віртуальних машин у середовищі хмарних обчислень, Пімоненко С. В. (2015)
Пижов І. М. - Дослідження площі контакту різальної поверхні круга з деталлю при плоскому торцевому шліфуванні з нахилом осі шпинделя, Клименко В. Г. (2015)
Петраков Ю. В. - Напрями розвитку САМ-систем, Писаренко В. В., Мацківський О. С. (2015)
Пасічник В. А. - Класифікація конструктивних і технологічних параметрів кесонних конструкцій із полімерних композиційних матеріалів, Хмуренко О. О. (2015)
Ванеев С. М. - Исследование вихревой расширительной машины с внешним периферийным каналом с помощью виртуального стенда, Мирошниченко Д. B. (2015)
Сохань С. В. - Оценка шероховатости гладких поверхностей неметаллов микроинтерференционным методом, Гавлик Й., Нимчевска-Войцек М., Ефросинин Д. В., Мельник-Кагляк Н. А. (2015)
Бойко В. С. - Электрическое моделирование рабочих процессов в электромеханических системах сетей водоснабжения, Сотник Н. И. (2015)
Бойко М. Н. - Определение рациональных параметров обжига окатышей с твёрдым топливом на конвейерной машине (2015)
Полякова Н. В. - Електрохімічні характеристики високохромистого чавуну в різних структурних станах як фактор оцінювання його якості (2015)
Васькін Р. А. - Моделювання розподілу концентрації викидів від автотранспорту у просторі, Соляник В. О., Васькіна І. В. (2015)
Рижова А. С. - Інтелектуальна діагностична система для радіонуклідного статичного обстеження, Москаленко В. В. (2015)
Іванов В. О. - Аналіз динамічного стану системи "верстатний пристрій – заготовка", Карпусь В. Є., Дегтярьов І. М., Павленко І. В., Ронг Й. (2016)
Пижов І. М. - Теоретичні дослідження лінійних параметрів зони контакту різальної поверхні круга із деталлю та увігнутості при плоскому торцевому шліфуванні з нахилом осі шпинделя, Клименко В. Г. (2016)
Швец С. В. - Новый подход в профилировании фасонных резцов (2016)
Кагляк О. Д. - Лазерне формоутворення нержавіючих сталей аустенітного класу та марганцевистих вуглецевих сталей, Гончарук О. О., Мельник-Кагляк Н. О., Скляр М. О. (2016)
Некрасов С. С. - Исследование возможности коррекции размеров круглой резьбы при обработке мерным инструментом, Агеева Е. А. (2016)
Мілтих В. С. - Вплив ширини каналу робочого колеса на крутизну напірної характеристики при проектуванні змінних коліс насосів типу Д, Сотник М. І., Лугова С. О. (2016)
Котенко О. І. - Проектування робочого колеса вільновихрового насоса з криволінійним профілем лопаті з використанням методу чисельного дослідження, Кондусь В. Ю. (2016)
Гаврилова В. Г. - Влияние температуры закалки из межкритического интервала на характер деформационного упрочнения стали Х70, Мак-Мак Н. Е., Григорьева М. А. (2016)
Повстяна Ю. С. - Одержання пористих металокерамічних матеріалів із використанням відходів машинобудування в режимі самопоширюваного високотемпературного синтезу, Савюк І. В., Самчук Л. М., Зубовецька Н. Т. (2016)
Аблєєва І. Ю. - Оптимізація процесу сумісного перероблення бурового шламу та фосфогіпсу (2016)
Москаленко В. В. - Інформаційно-екстремальне машинне навчання системи ідентифікації об'єктів на місцевості, Коробов А. Г. (2016)
Сохань С. В. - Експериментальне моделювання процесу алмазного шліфування внутрішньої сфери в сапфірі, Мельник-Кагляк Н. О., Кірєєв В. Є. (2016)
Mital D. - Measuring of roundness after turning of composite material with natural fibers, Zajac J., Botko F., Hatala M., Mitalova Z., Radchenko S., Ivanov V. (2016)
Фролов М. В. - Повышение точности червячных шлицевых фрез путем аппроксимации теоретического профиля участком эвольвенты окружности (2016)
Нешта А. А. - Особенности обработки различных типов внутренних резьб мерным инструментом, Криворучко Д. В. (2016)
Лукашев В. К. - Массоперенос при концентрировании серной кислоты испарением в поток воздуха, Романько С. Н., Тимофеев С. В. (2016)
Русанов А. В. - Математическое моделирование течения жидкости и анализ структуры потока в проточной части низконапорной осевой гидротурбины, Хорев О. Н., Рябова С. А., Косьянов Д. Ю., Сухоребрый П. Н., Курская Н. М. (2016)
Артюхова Н. О. - Дослідження впливу способу організації руху сушильного агента на ефективність процесу сушіння в гравітаційній поличній сушарці (2016)
Кирик Г. В. - Розроблення компресорного обладнання для технологій видобування вуглеводнів з використанням азоту, Жарков П. Є., Бондаренко Г. А., Блюсс Б. А., Шевченко В. Г., Лях М. М. (2016)
Моїсєєв В. Ф. - Зниження техногенного навантаження на довкілля при проведенні процесу абсорбції аміаку у содовій промисловості, Манойло Є. В., Грубнік А. О. (2016)
Дубовой В. М. - Побудова імітаційної моделі процесу тестування програмного забезпечення в пакеті Simulink, Пилипенко І. В. (2016)
Белоус Н. В. - Удаление низкочастотной составляющей изображения с использованием медианного фильтра, Красов А. И., Власенко В. П. (2016)
Зимовець В. І. - Система функціонального контролю привода шахтної підіймальної установки, здатна навчатися, Чирва А. С., Марищенко О. І. (2016)
Максименко О. И. - Солнечно-суточные геомагнитные вариации: сезонные и долговременные изменения SqY, SqZ на обсерватории AIA, Шендеровская О. Я. (2017)
Mytrokhyn O. V. - Geological position and age of Tuxen-Rasmussen layered gabbroid intrusion (West Antarctica), Bakhmutov V. G., Aleksieienko A. G., Gavryliv L. I., Mytrokhina T. V. (2017)
Chernov A. P. - Informativeness of ground penetrating radar method for investigations of the glaciers on Galindez, Winter and Skua Islands (the Argentine Islands, results for the period April to November 2017) (2017)
Olshtynska A. P. - Late quaternary climate variations in West Antarctica and their impact on the marine siliceous microalgae, Ogienko O. S. (2017)
Мадерич В. С. - Моделювання різномасштабних процесів формування придонних і шельфових вод у південній частині моря Ведделла, Терлецька К. В., Бровченко І. О. (2017)
Краковська С. В. - Зміна приземної температури повітря у ХХ – ХХІ сторіччях в районі Антарктичного півострова за даними кліматичних моделей, Писаренко Л. А. (2017)
Тимофеев В. Е. - Режим приземной атмосферной циркуляции в районе Антарктического полуострова, Безнощенко Б. О., Щеглов А. А. (2017)
Мартазинова В. Ф. - Прошлое, современное и сценарий будущего состояния общего содержания озона над станцией "Академик Вернадский" в антарктический сезон озоновой дыры (2017)
Соіна А. В. - Пошук тижневої циклічності в параметрах аерозолю в атмосфері Антарктики у порівнянні з промисловими регіонами землі, Міліневський Г. П., Ямпольський Ю. М. (2017)
Пазнухов А. В. - Связь параметров шумановского резонанса с температурой на африканском континенте, Ямпольский Ю. М., Николаенко А. П., Колосков А. В. (2017)
Барабаш В. В. - Характеристики рухомих іоносферних збурень над Україною та Західною Антарктикою під час сильної геокосмічної бурі за даними вертикального зондування та некогерентного розсіяння, Панасенко С. В., Аксьонова К. Д., Лисаченко В. М. (2017)
Бедерничек Т. Ю. - Содержание низкомолекулярных органических соединений в почвах под Deschampsia antarctica и D. cespitosa (Poaceae), Заименко Н. В., Иванников Р. В., Лоя В. В., Анищенко В. Н., Партыка Т. В., Хоецкий П. Б. (2017)
Мірюта Н. Ю. - П’ятирічна динаміка зведеного латентного показника пристосовуваності популяцій Deschampsia antarctica (Poaceae) острова Галіндез (Аргентинські острови, Морська Антарктика), Парнікоза І. Ю., Олійник М. М., Сметана Є. В., Мирюта Г. Ю., Пороннік О. О., Кунах В. А. (2017)
Kordyum E. L. - Anatomical and functional fеatures of Deschampsia antarctica (Poaceae) leaf blade growing on the Argentine Islands, Nedukha О. M., Ovcharenko Y. V., Jadko S. I., Ivanenko G. F., Loya V. V. (2017)
Trokhymets V. N. - Seasonal changes of the morpho-biological characteristics of black rockcod Notothenia coriiceps (Nototheniidae) in the Argentine Islands Archipelago region, Zinkovskyi A. V. (2017)
Repina S. V. - From animal hibernation to human’s hypometabolism: cellular mechanisms of natural and artificial hypobiosis, Nardid O. A., Shylo O. V., Kovalenko I. F. (2017)
Ломако В. В. - Влияние общего охлаждения гомойотермного организма на эритро- и лейкоцитарные показатели крови, Пироженко Л. Н., Шило А. В. (2017)
Мірошниченко О. А. - Впровадження діагностичних процедур і тренінгових програм у психологічну підготовку та реабілітацію зимівників, Гуцуляк О. П., Марченко О. В. (2017)
Шило А. В. - Методы изучения динамики некоторых показателей качества сна антарктических зимовщиков, Луценко Д. Г., Даниленко К. Н., Бабийчук Г. А., Моисеенко Е. В. (2017)
Гаевой В. В. - Анализ и усовершенствование инфраструктуры единой информационной среды ГУ НАНЦ, Глоба Л. С., Мазанка Р. М., Омельченко А. И. (2017)
Tsybulnyk S. - Simulation of airflow at Vernadsky station for multi-site damage identification, Komenchuk I., Tymchenko A. (2017)
Kuzko O. V. - Mathematical modeling of priorities and costs of Vernadsky station infrastructure modernisation, Lukiashchenko V. D., Leonov M. A. (2017)
Videnina N. G. - Ukrainian Antarctic research: current bibliography and major trends in their evolution (2016–2017), Rybachuk V. P., Fedchuk A. P., Prymachenko S. I., Petrenko N. S. (2017)
Дикань В. Л. - Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства, Толстова А. В. (2018)
Казакова Н. А. - Напрями розвитку медичного туризму в Україні та його вплив на економіку, Марушева А. А., Прав Ю. Г., Гулаг А. О. (2018)
Кірдіна О. Г. - Оренда та лізинг – складові елементи ринкової економіки, Дацковська Д. О. (2018)
Маковоз О. В. - Аналіз основних проблем енергетичної галузі України, Глазкова А. С. (2018)
Мащенко М. А. - Роль підприємства в екологічній модернізації національної економічної системи (2018)
Сухорукова Т. Г. - Оцінка стану водопровідно-каналізаційного господарства України, Клочко Ю. С. (2018)
Боровик Ю. Т. - Сучасний стан і перспективи інноваційного розвитку колійного господарства залізничного транспорту України, Поставний О. В. (2018)
Дейнека О. Г. - Зарубіжний та вітчизняний досвід формування стратегії розвитку залізничного транспорту в умовах організації швидкісного руху, Бузін П. А. (2018)
Єлагін Ю. В. - Реформування Укрзалізниці: стан і особливості, Брильов Д. І., Зубарєва Л. А. (2018)
Жихарева В. В. - Совершенствование ценообразования в портовой отрасли Украины, Онешко С. В. (2018)
Каличева Н. Є. - Підходи до розробки та реалізації заходів щодо управління якістю на залізничному транспорті, Горохова В. А. (2018)
Корінь М. В. - Розвиток залізничного транспорту в контексті розширення транскордонного співробітництва: інституційний аспект (2018)
Назаренко І. Л. - Оцінка інтелектуального капіталу вагонного депо, Новак Ю. Ю., Луценко О. В. (2018)
Остапюк Б. Я. - Проблеми розвитку залізничного транспорту України та їх вирішення, Кузуб А. В., Овчинніков В. Л., Радіонова М. В. (2018)
Позднякова Л. О. - Удосконалення мотивації праці у зв’язку з впровадженням швидкісного та високошвидкісного руху, Гуця Н. П. (2018)
Бойко M. О. - Сучасні тенденції розвитку стивідорних компаній України (2018)
Воловельская И. В. - Методы оптимизации складской логистики: теоретический аспект, Лиманская С., Петрова А. (2018)
Дикань В. Л. - Стратегія забезпечення економічної безпеки промислових підприємств, Божко К. М. (2018)
Дикань О. В. - Успішно налагоджені комунікації – успіх роботи підприємства, Баранова О. Б. (2018)
Корінь М. В. - Теоретичні основи ресурсозбереження на підприємствах залізничного транспорту України, Валюх А. В., Валюх О. Ю. (2018)
Науменко М. О. - Методика забезпечення якості послуг підприємства, Калінов Д. В. (2018)
Токмакова І. В. - Розвиток технологій управління трудовим потенціалом підприємств, Войтов І. М., Штефан К. І. (2018)
Толстова А. В. - Методика оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, Хоменко К. В. (2018)
Файнер А. І. - Інформаційні технології в моделюванні управлінської діяльності підприємства, Ульянов М. В. (2018)
Фісун К. А. - Підходи впровадження кадрового інноваційного менеджменту на підприємствах сфери послуг, Войтенко Г. А. (2018)
Прохорова В. В. - Інноваційні стратегії розвитку підприємств туристичної індустрії як креативна форма організації підприємницької діяльності, Давидова О. Ю., Проценко В. М. (2018)
Зибіна К. В. - Підвищення ефективності вірусного маркетингу за допомогою візуального контенту, Сиволовський І. М. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського