Павлюк Л. В. - Значення гудвілу та його оцінка для здійснення успішної підприємницької діяльності, Завадська О. М. (2019)
Тютюнник Ю. М. - Особливості аналізу фінансових результатів і рентабельності діяльності суб’єктів малого підприємництва, Тютюнник С. В. (2019)
Шитікова Т. В. - Аналіз сфери гостинності Закарпатської області (2019)
Шубалий О. М. - Оцінка масштабів і наслідків молодіжного безробіття у регіоні (2019)
Terekhow E. - Bestimmung der biodiversitätsveränderung des bodens nach tagebauen als faktor nachhaltiger bewirtschaftung zerstörter grundflächen (2019)
Вахович І. М. - Методичні підходи до аналізу фінансових потоків у логістичній діяльності підприємства, Камінська І. М., Гарасюк А. В. (2019)
Вовк М. О. - Економічна сутність поняття технологічної реструктуризації підприємства в умовах трансформаційних змін (2019)
Галич О. А. - Особливості формування моделі стратегічного планування розвитку підприємства в умовах трансформаційної економіки, Ніколаєнко А. В. (2019)
Zabedyuk M. - Efficiency of the activity of an enterprise: factors of influence and evaluation (2019)
Зеленко О. М. - Методика аналізу управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств на основі логістичного підходу (2019)
Карлова О.А. - Методичні основи стимулюючого тарифного регулювання для комунальних підприємств (2019)
Лупак Р. Л. - Ключові фактори успіху як системна умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств, Юсипович О. І., Лаба Г. Р. (2019)
Полінкевич О. М. - Ефективність змін при реінжинірингу бізнес-процесів підприємств (2019)
Помаз О. М. - Процесний підхід до управління підприємством у сучасних умовах, Писаренко О. В. (2019)
Рудь Н. Т. - Інноваційний потенціал персоналу підприємства: сутність, управління та методи оцінки (2019)
Федірець О. В. - Чинники впливу на управління матеріально-технічним забезпеченням виробництва, Гордівська А. С., Дековець К. О. (2019)
Шубала І. В. - Напрями вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства, Гура І. С., Гура О. С. (2019)
Вівчар О. І. - Аналізування та прогнозна оцінка фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності: безпечний вимір (2019)
Poltorak A. - Рrinciples of building a system of ensuring state's financial security (2019)
Романченко Ю. О. - Контроль виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, Бігун Н. В., Збарська Л. А. (2019)
Тлучкевич Н. В. - Бюджетування в управлінській обліковій системі, Нужна О. А. (2019)
Дзямулич М. І. - Необхідність формування системи недержавного пенсійного страхування в Україні, Чиж О. М., Потьомкіна О. В. (2019)
Zhuk O. - Gender mainstreaming in higher education institutions (exemplified by Lutsk national technical university), Sushyk I., Sushyk O. (2019)
Завадська О. М. - Соціальне партнерство як запорука розвитку бізнесу та суспільства (2019)
Кучин С. П. - Поєднання компаративного аналізу, експертного методу та методу головних компонент при дослідженні стану розвитку та рівня безпеки соціально-культурної сфери України (2019)
Маркіна І. А. - Соціально-економічні аспекти інклюзивної освіти та охорони здоров’я (2019)
Іваниця Т. В. - Загальна характеристика бактерій роду Pantoea, Страшнова І. В., Смальчук Д. С. (2018)
Golembiovska S. L. - Variability of carotenoid-synthetic strains Streptomyces globisporus 1912 after deep cultivation and storage, Dvornyc T. V., Polishchuk L. V., Matselykh B. P. (2018)
Limanska N. V. - Effect of Lactobacillus plantarum on growth characteristics of wheat in hydroponics and soil, Sokolova N. V., Sudak A. A., Galkin M. B., Ivanytsia V. O. (2018)
Ivanytsia T. V. - Quantity and biological properties of the bacterium Pantoea agglomerans isolated from diferent grape varieties in Odesa region, Strashnova I. V. (2018)
Kakabadze E. - Microbiological investigation of artisanal Caucasian yogurt-like product Matsoni, Bakuradze N., Grdzelishvili N., Makalatia Kh., Natroshvili G., Chanishvili N. (2018)
Мерліч А. Г. - Склад жирних кислот бактерій штаму Enterococcus italicus ОНУ547, Коротаєва Н. В. (2018)
Shtenikov M. D. - Antagonistic activity of endosporeforming bacteria of deep water the Black Sea sediments, Ostapchuk A. M., Ivanytsia V. O. (2018)
Костерін С. О. - Академік Сергій Васильович Комісаренко – засновник молекулярної імунології в Україні, відомий державний і громадський діяч (До 75-річчя від дня народження) (2018)
Васильєва Н. Ю. - ХІІІ Міжнародна літня школа-конференція "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія" за тематичним напрямом "Біоінформатика" (2018)
Інформаційне повідомлення для авторів (2018)
Tverdokhlib V. S. - Ability of Lactobacillus plantarum ONU 12 and Bacillus megaterium ONU 484 to stimulate growth of wheat seedlings and to form biofilms, Limanska N. V., Krylova K. D., Ivanytsia V. O. (2018)
Верхоляк Н. С. - Морфофізіологічні властивості сульфатвідновлювальних бактерій, виділених із системи очищення стічних вод м. Львова, Перетятко Т. Б. (2018)
Титова Л. В. - Ефективність комплексного застосування мікробних препаратів з фунгіцидами для контролю захворювань та підвищення продуктивності овочевих культур, Сергієнко В. Г. (2018)
Лопухова М. А. - Якість соку та вина з винограду ароматний та Каберне Совіньйон за обробки лози біопрепаратом АгроМар, Паузер О. Б., Якуба І. П., Артюх М. М. (2018)
Лаврик Г. С. - NO-синтазна активність лейкоцитів периферичної крові у хворих на acne vulgaris, Корнійчук О. П., Федорович З. Я., Воробець З. Д. (2018)
Васильєва Н. Ю. - Мікробна різноманітність прибережних вод Одеської затоки Чорного моря, Крилова К. Д., Кристофферсен Й. Б., Дубровіна О. А., Іваниця В. О. (2018)
Інформаційне повідомлення для авторів (2018)
Забулонов Ю. Л. - К оценке влияния глубины погружения выхлопной трубы в корпус циклона на эффективность улавливания пыли и гидравлическое сопротивление, Архипенко О. Н., Рыжов В. И. (2018)
Верховцев В. Г. - Головні чинники забруднення ураном поверхневих та колодязних вод при розробці уранових родовищ новокостянтинівського рудного поля, Семенюк М. П., Вайло О. В., Ганевич А. Є., Студзінська А. О. (2018)
Бондаренко Г. Н. - Миграция свинца и цинка в черноземной почве в условиях жесткого техногенного загрязнения, Кононенко Л. В., Высотенко О. А., Маничев В. И., Кузенко С. В. (2018)
Сущук К. Г. - Підземне вилуговування урану: переваги та ризики для довкілля, Верховцев В. Г. (2018)
Буглак О. В. - Ризики виникнення техногенно-екологічних катастроф на теплоелектростанціях донецької та луганської областей, Улицький О. А. (2018)
Белєвцев Р. Я. - Термодинаміка викидів токсичних речовин автомобілями в повітря міст та очищення його рослинами, Блажко В. І., Дерман В. А., Жолуденко О. О., Кузенко С. В., Терещенко С. І. (2018)
Удалов І. В. - Еколого-гідрогеохімічні особливості формування підземних вод мергельно-крейдяного водоносного горизонту та прогноз їх якості (на прикладі житлівського водозабору в луганській області), Кононенко А. В. (2018)
Rudenko I. M. - Geochemical features of adsorption of tritium from water solutions by clinoptilolite, Pushkar'ov O. V., Zubko O. V., Dolin V. V. (young), Koshliakova T. O. (2018)
Сущук К. Г. - Пам’яті Лисиченка Георгія Віталійовича (2018)
Тищенко Ю. - Пам’яті колеги та друга (2018)
Інформація для авторів Збірника наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища (2018)
Вихідні дані (2018)
Бойко В. Г. - Специфіка професійної діяльності диригента академічного хору (2019)
Большакова Т. В. - Сучасні умови фахової діяльності викладачів інструментально-виконавських спеціалізацій у закладах вищої освіти України, Рябуха Н. О. (2019)
Большакова Т. В. - Компетентнісна модель фахівця музичного мистецтва та напрями її реалізації в сучасних закладах вищої музичної освіти (2019)
Донцова-Пушенко К. Ю. - Ідилічне й апокаліптичне в музичній драматургії концерту "Сад божественних пісень" І. Карабиця (2019)
Зимогляд Н. Ю. - Соната B-Dur (К 266) Доменіко Скарлатті: особливості виконавських інтерпретацій (2019)
Ян Кайсень - Європейські витоки хорового мистецтва Китаю (2019)
Лі Ян - Програмний інструменталізм як принцип художнього мислення виконавця (на прикладі музичних творів для флейти соло китайських композиторів ХХ ст.) (2019)
Іванова Ю. М. - Композиторська інтерпретація Псалма 138 "Камо пойду от лица твоего" у творчості Вік. Каліннікова, М. Лисенка й Веденецького (2019)
Алфьорова З. І. - Реалізація творчого потенціалу особистості в процесі аудіовізуальної освіти (на прикладі факультету кіно-, телемистецтва ХДАК) (2019)
Борис І. О. - Тенденції традицій і сучасність у вихованні та становленні професійних акторів і режисерів драматичного театру (2019)
Го Чанлу - Специфіка функціонування сучасного оперного театру в культуротворчій сфері Китаю (2019)
Гордєєв В. А. - Рівненське Полісся як самобутній і архаїчний культурний регіон України: хореографічна складова мистецької спадщини (2019)
Драч Т. Л. - Становлення суміжних з модерном напрямів хореографії в Україні (2019)
Ігнатьєва Н. М. - Значення жесту в театрі (2019)
Чайковська В. Б. - Методичні особливості читання лекційного курсу загальної дисципліни "Основи звукорежисури" (2019)
Курило К. В. - Веб-серіал як новітнє явище культури постмодернізму (2019)
Маркевич Л. А. - Зовнішні та внутрішні впливи на еволюцію художньої мови українського балету в другій половині ХХ ст. (2019)
Островська К. В. - Значення творчості театру народного танцю "Заповіт" ХДАК для української національної культури (2019)
Рощенко О. Г. - Протиріччя "нелегкої" долі "Leichte Sonaten" (ор. 49) в історії бетховенознавства (2019)
Зінків І. Я. - Козак-Мамай: герменевтичний аспект музичного образу (2019)
Рябуха Н. О. - Специфіка звукообразного мислення К. Дебюссі: онто-сонологічний підхід (2019)
Манелюк Д. І. - Розвиток вітчизняного фестивального руху: історіографічний аспект (2019)
Манелюк Є. В. - Фестивальна практика Рівненщини періоду державної незалежності (2019)
Чебан В. О. - Жіночі образи в плакатному мистецтві рекламістів епохи модерну (2019)
Шейко В. М. - Інтелігенція, влада та процеси зміновіхівства в Україні (2019)
Сташевська І. О. - Актуальні проблеми масової музичної освіти в Україні (2017)
Боженський А. В. - Наукові пріоритети вокального мистецтва ХХІ століття в контексті української академічної школи, Душний А. І. (2017)
Вільховченко Т. І. - Розвиток танцювально-рухової терапії в Україні (2017)
Безпаленко Ю. В. - Виникнення та розвиток феномену класичної балетної школи в її історичному екскурсі (на прикладі Франції та Італії) (2017)
Громцев Р. С. - Шляхи розвитку педагога-хореографа в умовах глобалізації (2017)
Аль-Фавади Аль-Фавади - Этнодизайн в современном художественном образовании: тенденции развития креативных способностей студентов (2017)
Скакун В. М. - Полтавський симфонічний оркестр: історія створення та сьогодення (2017)
Філоненко Н. М. - Інтерсеміотичний характер творчості літугруповання "Бу-Ба-Бу" (2017)
Шелупахіна Т. В. - Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання в процесі підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації поза навчальної діяльності з естетичного виховання учнів (2017)
Strenacikova M. - Music education of children with dyslexia (2017)
Борисова С. В. - Вплив музичного мистецтва на формування ціннісних орієнтацій молоді, Плохотнюк О. С. (2017)
Кириченко О. А. - Деякі аспекти виховання самостійності в роботі студента-музиканта (2017)
Гетьман О. П. - Інноваційна технологія нанесення декоративної косметики Airbrush (2017)
Шпетная С. А. - Роль самостійної роботи в процесі підготовки магістрів мистецьких спеціальностей (2017)
Сокіл Л. М. - Хореографічна культура Полтавщини як складова змісту дисципліни "Теорія і методика викладання українського народно-сценічного танцю" (2017)
Сбітнєва О. Ф. - Хоровий спів як ефективний засіб естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку (2017)
Нестеренко А. А. - Специфіка викладання історії мистецтв майбутнім архітекторам у вищих навчальних закладах (2017)
Корнюхіна А. В. - Інноваційні методики музичного виховання та розвитку здібностей дітей дошкільного віку (2017)
Петрик О. О. - До проблеми балетмейстерської інтерпретації класичної хореографічної спадщини (2017)
Назаренко Н. В. - Музична буденність як умова саморуху еволюції сучасної культури (2017)
Гуржій І. А. - Принципи удосконалення середовища рекреаційних систем засобами художньої кераміки (2017)
Крепак К. В. - Індивідуальність композиторського стилю Лесі Дичко (2017)
Коршунов Д. О. - Формування об’ємно-просторового мислення на заняттях зі скульптури у студентів вищих мистецьких закладів спеціальності "Декоративно-прикладне мистецтво" (2017)
Шимко В. В. - Перспективи розвитку професійної освіти майбутніх художників-керамістів, Саєнко Т. В. (2017)
Бодня Н. В. - Символіка полтавського художнього розпису, Сташевська В. А. (2017)
Бабаєв В. М. - Цифрова трансформація в сфері вищої освіти в умовах глобалізації, Стадник Г. В., Момот Т. В. (2019)
Koiuda O. P. - The formation of а regional innovation system. The institutional approach (2019)
Момот Т. В. - Європейський досвід публічно-приватного партнерства на прикладі реалізації проектів транспортно-дорожньої інфраструктури, Солодовнік О. О., Шутенко А. Л. (2019)
Решетило В. П. - Формування фінансово-монетарної моделі глобальної економіки та її наслідки для національних держав (2019)
Островський І. А. - Інституціональні аспекти інноваційного розвитку України: міжнародні порівняння і регіональні особливості (2019)
Матвєєва Н. М. - Дослідження теоретичних основ формування потенціалу підприємства, Жога А. С. (2019)
Костюк В. О. - Методика розрахунку впливу матеріальних ресурсів і ефективності їх використання на прибуток підприємства (2019)
Пилипенко І. О. - Основні організаційні заходи відтворення основних засобів підприємств ліфтового господарства (2019)
Полив'янчук А. П. - Комплексне оцінювання економічної та еколого-енергетичної ефективності використання технологій "розумний будинок" в системах опалення закладів освіти, Коваленко Ю. Л., Романенко С. В., Семененко Р. А. (2019)
Шкурупій К. В. - Проблеми ведення малого та середнього бізнесу в Україні. Ключ до вирішення проблеми безробіття (2019)
Новобранов В. М. - Основні складові мотивації підприємств будівельної галузі України при прагненні до європейського ринку, Жилякова Г. С., Давиденко О. А. (2019)
Угоднікова О. І. - Роль інформаційних технологій у розвитку менеджменту та маркетингу міжнародного туризму, Щербаченко Т. С. (2019)
Кондратенко Н. О. - Модель антикризового управління організацією, Вороніна О. О. (2019)
Колонтаєвський О. П. - Основні напрями розвитку готельно-ресторанного господарства України, Шаповаленко Д. О. (2019)
Колонтаєвський О. П. - Особливості формування маркетингової політики підприємств готельного господарства, Привалова К. О. (2019)
Карпушенко М. Ю. - Особливості оцінки бізнес-процесів, персоналу, фінансових та маркетингових компонентів із застосуванням збалансованої системи показників (2019)
Світлична В. Ю. - Система контролінгу підприємств енергетичного комплексу (2019)
Момот Т. В. - Дослідження взаємозв’язку між ефективністю управління оборотними активами і вартістю будівельних підприємств, Шаповал Г. М., Савенкова М. В. (2019)
Косяк А. П. - Основні засоби: поняття, класифікація, вартість, первинний облік і документальне оформлення комунальними підприємствами (2019)
Чех Н. О. - Забезпечення інформаційної безпеки бухгалтерського обліку підприємства, Конопліна О. О., Шахвердян Д. С. (2019)
Москаленко О. Ю. - Виникнення географічних знань упервісного населення України (пізній палеоліт, мезоліт) (2018)
Гайденко П. І. - Миротворчість єпископату у внутрішньокнязівських і політичних конфліктах Русі: християнське примирення сторін чи відстоювання інтересів? (2018)
Верамееў С. Ф. - Мітрапаліт Іосіф Вельямін Руцкі і Яго Роля ў гістарычным развіцці Беларусі (2018)
Луняк Є. М. - Чи належав Ніжин Московському царству до 1618 р.? (2018)
Бровко А. Г. - Роль Ніжинського козацького полку в українсько-російських протистояннях: історіографія питання (2018)
Алмазов А. С. - Особенности уклада жизни гарнизона "ратных людей" в период осады нежинского "верхнего земляного города" во время Украинского восстания 1668 г. (2018)
Желєзко Р. А. - Українсько-московська війна 1668 р. в Ніжині: причини, перебіг та наслідки поразки (2018)
Солдатова К. О. - Батуринська сотня як військово-адміністративнаодиниця Ніжинського полку в ХVII та ХVIII cт. (2018)
Мойсейчук І. І. - "Рейнські" погреби як причина конфлікту між грецькими купцями та місцевим населенням у XVIII–XIX ст. у Ніжині (2018)
Крупенко О. В. - Сільське господарство лівобережних губерній у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: між модернізацією і традицією (2018)
Котельницький Н. - До питання про участь В. В. Тарновського-молодшого у земському ліберальному русі на півночі Лівобережної України (60–80-ті рр. ХІХ ст.) (2018)
Лейберов О. О. - Дворянство Ніжинського повіту Чернігівської губернії у ХІХ столітті: демографічне та економічне становище (2018)
Солодка К. Ю. - Вплив контрреформ 1880–1890-х років на соціальний склад Ніжинської міської думи (2018)
Степанова О. В. - Організація цукрового виробництва в Чернігівській губернії в роки Першої світової війни (2018)
Баров В. В. - Козацькі та повстанські традиції у річковій війні на Дніпрі (2018)
Лущай В. І. - Етнонаціональний чинник національної політики радянського комуністичного режиму щодо поляків (1920-ті – перша половина 1940-х років), Сілецький Б. П. (2018)
Зубченко С. П. - Політика радянського комуністичного режиму щодо церковно-релігійного життя в Україні (1930–1940-ві рр.), Батюк І. В. (2018)
Стасюк О. - Сприйняття Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. внезалежній Україні: політичні кроки та освітні уроки (2018)
Зубченко С. П. - Депортації польського населення з західноукраїнських земель на початку Другої світової війни (2018)
Авраменко Н. Д. - Запровадження німецького окупаційного режиму в селі Лосинівка Лосинівського району Чернігівської області, Черненко Т. В. (2018)
Aimaro-Parmut Gregory D. - Genocide in a small space: a comparative case study of Srebrenica and Koriukivka (2018)
Сидорович О. С. - Споживча кооперація УРСР у міжнародному кооперативному русі у другій половині ХХ ст. як прояв ідеологічної боротьби із Заходом (2018)
Філатов Б. С. - Криза в Сумському осередку КПУ (1990–1991 рр.) (2018)
Дудка Р. А. - Гендерна політика: завдання в умовах глобалізації (2018)
Кузьменко Ю. В. - Мода та дозвілля радянських жінок у 1960–1980-ті рр., Іванова А. С. (2018)
Моціяка О. П. - Виникнення усташсько-домобранського руху та його програмні документи (2018)
Mytsyk L. M. - The Obama doctrine in the context of the US foreign policy evolution (2018)
Кучменко Е. М. - Системний підхід і "зіткнення цивілізацій" у міжнародних відносинах – історіософський огляд (2018)
Моціяка П. П. - Вшанування пам’яті Тараса Шевченка і "українське питання" на ІІ сесії IV Державної думи (лютий 1914 р.) (2018)
Стахурська-Козоріз А. В. - Лялька-мотанка як оберіг для українського воїна (2018)
Рой С. В. - Зібрання творів Миколи Гоголя (перевидання кінця ХІХ ст.) у фондах Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського (2018)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2018)
Вихідні дані (2018)
Gora N. V. - Dynamics of frequencies of Wolbachia genotypes in Drosophila melanogaster population from Uman’ under influence of climate factors, Serga S. V., Maistrenko O. M., Kozeretska I. A. (2019)
Ліманська Н. В. - Здатність Lactobacillus plantarum ОНУ 12 до виживання в умовах ґрунту, Басюл О. В., Суворова Т. В., Степанюк Г. В., Іваниця В. О. (2019)
Блайда И. А. - Устойчивость к тяжелым металлам ацидофильных хемолитотрофных бактерий, выделенных из техногенного сырья, Васильева Т. В., Слюсаренко Л. И., Васильева Н. Ю. (2019)
Гудзенко Т. В. - Вилучення фенолу з води бактеріями Bacillus subtilis ONU551, адгезованими на носіях різної природи, Конуп І. П., Волювач О. В., Горшкова О. Г., Беляєва Т. О., Чабан М. М. (2019)
Чабан М. М. - Виявлення АНАМОКС бактерій у стічних водах фармацевтичного виробництва, Гудзенко Т. В. (2019)
Васильєва Н. Ю. - Акумуляція Cu(II) морськими нейтрофільними тіоновими бактеріями, Слюсаренко Л. І., Васильєва Т. В. (2019)
Алфавiтний покажчик статей, опублiкованих у журналi "Мiкробiологiя i бiотехнологiя" у 2018 році (2019)
Інформаційне повідомлення для авторів (2019)
Доліна Олеся - Любов до Батьківщини починається з родини... (2019)
Павло Петренко підписав меморандум про співробітництво з Національною академією правових наук та Інститутом права та післядипломної освіти Мін’юсту (2019)
Публічне представлення інформації про виконання Міністерством юстиції бюджетних програм за 2018 рік (2019)
Результати роботи органів ДВС у 2018 році (2019)
Четвертий щорічний Всеукраїнський форум сім’ї (2019)
Проект "Від мрії до дії" (2019)
Шемшученко Ю. - "Юридична наука має прокладати шлях для практики" (2019)
Павло Петренко підписав програму співробітництва між міністерствами юстиції України та Німеччини до 2021 року (2019)
Співпраця Координаційного центру і "Freedom House" (2019)
Співробітництво з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (2019)
Українсько-норвезька співпраця (2019)
#ЯМаюПравоОбирати: основні права та обов’язки виборця (2019)
Тимошенко В. І. - Філософія юридичного позитивізму у кримінальному праві та кримінології (з історії політичної і правової думки) (2019)
Кубко А. Є. - Трансформація завдань держави: телеологічний та аксіологічний аспекти (2019)
Палій Н. О. - Правові аспекти протидії дискримінації жінок (міжнародний досвід) (2019)
Нагородження (2019)
Призначення (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у лютому 2019 року (2019)
Гурський Т. Г. - Оцінка граничної дальності зв’язку на сучасних радіо- та радіорелейних лініях, Степаненко Є. О., Шишацький А. В. (2019)
Івченко М. М. - Напрями вдосконалення системи технічного обслуговування засобів зв'язку та АСУ ЗС України, Яровий В. С., Гришина Н. С., Ткач В. О., Побережець Т. В. (2019)
Жук О. В. - Оцінка ефективності методів управління безпроводовими сенсорними мережами (2019)
Карабань О. В. - Аналіз характеристик апаратури внутрішнього зв’язку та комутації призначеної для використання у бронетехніці в Збройних Силах України, Драглюк О. В., Зінченко М. О., Бондаренко Т. В. (2019)
Креденцер Б. П. - Оцінка надійності телекомунікаційного обладнання мережі спеціального призначення з урахуванням збоїв, Могилевич Д. І., Кононова І. В., Пантась І. О. (2019)
Кротов В. Д. - Аналіз методів управління трафіком при забезпеченні QoS в мобільних радіомережах тактичної ланки управління, Ткаченко А. Л., Науменко О. Г. (2019)
Ольшанський В. В. - Алгоритм оцінювання просторових параметрів сигналів з псевдовипадкових перестроюванням робочої частоти, Петрова Д. В. (2019)
Петров Д. В. - Аналіз можливості застосування технології McWiLL у телекомунікаційних мережах спеціального призначення, Пилипчук Ю. В., Яровий В. С., Троцько Л. Г. (2019)
Радзівілов Г. Д. - Аналіз достовірності прийому дискретних повідомлень в системах радіозв’язку без зворотного каналу, Залужний О. В., Залужна С. В. (2019)
Радзівілов Г. Д. - Аналіз способів реалізації автономних систем навігації БпЛА, Фесенко О. Д. (2019)
Романов О. І. - Аналіз сучасних технологій віртуалізації для побудови інформаційно-телекомунікаційних систем, Нестеренко М. М., Фесьоха Н. О. (2019)
Слюсар В. І. - Модель оцінювання дисперсій помилок демодуляції OFDM сигналів при зв'язку з високошвидкісними об'єктами, Остапчук В. М., Симоненко О. А., Троцько О. О. (2019)
Степаненко Є. О. - Модель позиціонування телекомунікаційної аероплатформи для оптимізації пропускної здатності вузлів зони покриття (2019)
Ткаченко А. Л. - Модель розрахунку кількісних показників додаткових втрат в каналі радіозв’язку, Троцик С. М., Ліманська О. Л., Гуржій І. А. (2019)
Уривський Л. О. - Аналіз можливостей організації мобільного зв'язку в умовах надзвичайних ситуацій на основі стандартів 802.11хх, Мошинська А. В., Осипчук С. О. (2019)
Яценко К. В. - Симптоматична епілепсія: причини виникнення та перспективні методи лікування (2019)
Babinets L. S. - The role of pancreas exocrine function and other parameters on the trophological status of patients with chronic pancretitis, Kotsaba Yu. Ya., Halabitska I. M. (2019)
Levytska L. V. - Functional characteristics of patients with myocardial infarction with concomitant diseases of peripheral arteries and peculiarities of approaches to their rehabilitation treatment (2019)
Volotovska N. V. - Changes in the glutathione system's activity of internal organs in the first hours of experimental limb ischemia-reperfusion syndrome, combined with blood loss and mechanical injury, Nhokwara T. Cliff, Zhulkevych I. V. (2019)
Архій Е. Й. - Розлади системи мікроелементів у хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Прилипко Л. Б., Галай Б. М. (2019)
Вацеба М. О. - Ефективність метаболічного впливу мельдонію дигідрату при коморбідних станах – артеріальній гіпертензії, ожирінні та подагрі (2019)
Гапонов К. Д. - Особливості аддиктивних і афективних станів, асоційованих з розладами, пов'язаними із вживанням алкоголю, у хворих з різним рівнем психосоціального стресу (2019)
Денефіль О. В. - Механізми адаптації до іммобілізаційного стресу в низькостійких до гіпоксії щурів різної статі, Ординський Ю. М., Рябоконь М. О., Рябоконь С. С. (2019)
Дзецюх Т. І. - Особливості неспецифічної і специфічної ланок імунного захисту у щурів з гострим пародонтитом на тлі гіпотиреозу (2019)
Кланца М. П. - Стан кислотно-основної рівноваги та в'язкості крові у щурів при гострому і хронічному отруєнні ацетилсаліциловою кислотою та їх вплив на структурну організацію печінки і нирок, Герасимюк І. Є., Корицький А. Г. (2019)
Коваленко О. Є. - Хронічна церебральна венозна дисфункція: поширеність та фактори ризику, Притико Н. Г. (2019)
Коршняк В. О. - Актуальність та обґрунтованість нейропсихологічної та фізіотерапевтичної реабілітації хворих із закритою черепно-мозковою травмою, зумовленою дією вибухової хвилі, Коршняк О. В. (2019)
Кузнєцова Л. П. - Особливості клінічного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця в поєднанні із негоспітальною пневмонією у хворих похилого віку – в фокусі статини, Богослав Т. В. (2019)
Кузовкова С. Д. - Імунокомпетентні клітини та локальний імунорегуляторний індекс ураженої тканини при туберкульомі легень з ознаками активності специфічного процесу, Ліскіна І. В., Хмель О. В., Загаба Л. М. (2019)
Лучко О. Р. - Ефективність Канефрону Н у комплексному лікуванні субклінічних ознак ураження судин у хворих на артеріальну гіпертензію із хронічним пієлонефритом (2019)
Любович О. Є. - Стан ендогенної інтоксикації в динаміці іммобілізаційного стресу на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2019)
Пасєчко Н. В. - Комплаєнс до лікування хворих з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця в амбулаторних умовах, Радецька Л. В., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Хоміцька А. І. (2019)
Пелих В. Є. - Особливості холінергічної регуляції серця щурів різної статі при пошкодженні міокарда дексаметазоном та застосуванні L-карнітину для корекції даного стану, Свередюк Ю. А. (2019)
Сірчак Є. С. - Особливості біоімпедансометрії у хворих на хронічний панкреатит та атеросклероз, Опаленик С. М., Курчак Н. Ю. (2019)
Сірчак Є. С. - Особливості кислотоутворювальної функції шлунка у хворих на хронічний гастрит та цукровий діабет 2 типу, Пацкун С. В. (2019)
Скибчик В. А. - Добовий профіль артеріального тиску та когнітивні порушення, Пелешко О. С. (2019)
Слабий О. Б. - Кількісна морфологічна оцінка особливостей ремоделювання структур м'язової оболонки порожньої кишки при портальній та легеневій гіпертензіях, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2019)
Ференц І. М. - Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікування синдрому подразненої кишки у хворих з ожирінням, Бичков М. А. (2019)
Хухліна О. С. - Зміни основних показників червоної крові у хворих на стеатогепатит різної етіології, Антофійчук Т. М., Антофійчук М. П., Каушанська О. В. (2019)
Хухліна О. С. - Вплив дефіциту гідрогену сульфіду на патогенетичні механізми прогресування хронічного обструктивного захворювання легень та неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння, Гринюк О. Є., Мандрик О. Є., Каушанська О. В., Смандич В. С. (2019)
Черначук С. В. - Особливості сучасної гендерної диференціації параноїдної шизофренії, Буздиган О. Г., Шкробот С. І. (2019)
Четайкіна А. В. - Рівні TNF-α у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастропатіями після лікування даної коморбідної патології, Дутка Р. Я., Скляров Є. Я. (2019)
Чорненька Г. М. - Особливості ремоделювання звивистих артерій ендометрія при формуванні судинного компоненту фіброваскулярного ядра поліпів у жінок репродуктивного віку (2019)
Швед М. І. - Шляхи підвищення ефективності лікування та профілактики реперфузійного синдрому у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії, Цуглевич Л. В., Геряк С. М., Ковбаса Н. М., Прокопович О. О., Ястремська І. О. (2019)
Шейко С. О. - Комплексне лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з ішемічною хворобою та порушеннями серцевого ритму, Колб Н. О. (2019)
Шкільна М. І. - Деякі особливості ураження опорно-рухової системи, асоційовані із хворобою лайма, у мешканців Тернопільщини (2019)
Яхницька М. - Особливості клінічного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у Львівському регіоні (2019)
Ісаєнко Д. В. - Фактори та умови, які впливають на формування системи технічного регулювання в будівництві, Шеветовський В. В. (2019)
Микитась М. В. - Методи системної прикладної геометрії у моделюванні енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів (2019)
Азарова І. Б. - Методологічні засади забезпечення сталого розвитку територій (2019)
Євдокімов А. А. - Геоінформаційне забезпечення створення та аналізу цифрової моделі гідроакумулюючої електростанції, Касьянов Д. С., Ієвлєва О. Ю. (2019)
Поморцева О. Є. - Тривимірний кадастр нерухомості. Проблеми зберігання та управління інформацією (2019)
Батракова А. Г. - Геоінформаційне забезпечення системи управління станом покриття, Урдзік С. М., Дорожко Є. В. (2019)
Pavlenko O. - An approach to determine the rational scheme of delivery for the international consolidated shipments, Kopytkov D. (2019)
Лобашов О. О. - Закономірності зміни швидкості руху на маршрутах міського пасажирського транспорту міста Харкова, Гюлєв Н. У., Порожан К. А. (2019)
Понкратов Д. П. - Диференційовані рекомендації щодо нормування рівня заповнення салону автобусів при здійсненні міських пасажирських перевезень, Давідіч Н. В. (2019)
Прасоленко О. В. - Вплив максимальної ентропії швидкості транспортного потоку на характеристики свідомої та підсвідомої діяльності водія (2019)
Данова К. В. - Дерево подій як інструмент оцінювання професійних ризиків на робочих місцях працівників із інвалідністю (2019)
Тютюник В. В. - Оцінка умов створення у єдиній державній системі цивільного захисту інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій на основі аналізу динаміки прояву небезпек на території України, Калугін В. Д., Писклакова О. О. (2019)
Полив'янчук А. П. - Дослідження еколого-економічної ефективності геліосистем при реалізації концепції сталого розвитку в комунальній енергетиці, Полив'янчук Н. М., Семененко Р. А., Романенко С. В., Онацький Д. П. (2019)
Дмитрієва О. О. - Впровадження методу вибору технологій екологічно безпечного водовідведення, як елемент сталого розвитку населених пунктів України, Телюра Н. О. (2019)
Радовенчик В. М. - Особливості поводження з твердими побутовими відходами на території України, Побережний М. В., Радовенчик Я. В., Куцак К. А. (2019)
Катков М. В. - Визначення об'ємної конфігурації забруднення ґрунтових компонентів точковим джерелом хлорорганічних пестицидів, Юрченко А. І., Буланова А. А. (2019)
Катков М. В. - Визначення об'ємної конфігурації забруднення ґрунтових компонентів лінійним джерелом хлорорганічних пестицидів, Юрченко А. І., Буланова А. А. (2019)
Афанасьєв О. В. - Особливості виробництва керамічної плитки (2019)
Нікічанов В. В. - Застосування прискорювачів і сповільнювачів твердіння в технології виготовлення бетонів (2019)
Єсаулов С. М. - Практичні прийоми розробки діагностичних пристроїв ліфтового обладнання, Бабічева О. Ф., Колесніченко Є. В. (2019)
Зубенко Д. Ю. - Використання нейронних мереж для вирішення проблем нерозв'язних задач і рішення складних обчислювальних рівнянь експлуатації електротранспорту, Ліньков В. В. (2019)
Зубенко Д. Ю. - Повторне використання нейронних мереж з декількома екземплярами в задачах експлуатації і ремонту електротранспорту, Ліньков В. В. (2019)
Далека В. Х. - Закономірності зношування контактного проводу при експлуатації на міському електротранспорті, Скуріхін В. І., Личов Д. О. (2019)
Закурдай С. О. - Застосування методу регулювання струму у протибуксувальному пристрої рейкового транспорту, Кульбашна Н. І., Шавкун В. М. (2019)
Доманський В. Т. - Моделювання та експериментальні дослідження взаємодії контактної мережи і струмоприймачів, Переверзєв К. В. (2019)
Доманський І. В. - Методи аналізу режимів передачі і розподілу електроенергії в електричних системах з тяговими навантаженнями, Козлова О. С. (2019)
Матяш О. В. - Стан подавально-розподільного комплексу системи водопостачання міста, Новохатній В. Г. (2019)
Олійник О. Я. - Практичні рекомендації до розрахунку кисневого режиму при біологічному очищенні стічних вод в аеротенках з закріпленим і зваженим біоценозом, Айрапетян Т. С. (2019)
Мамонов К. А. - Нормативно-правове забезпечення територіального розвитку використання земель регіону, Метешкін К. О., Нестеренко С. Г., Мироненко М. Л. (2019)
Нестеренко С. Г. - Дослідження технології створення електронного топографічного плану місцевості та класифікатору його елементів, Бугайчук Є. С., Радзінська Ю. Б., Касьянов В. В. (2019)
Урдзік С. М. - Вплив рефракції на точність геометричного нівелювання (2019)
Кобзан С. М. - Про особливості оцінки земельних ділянок (2019)
Шаповал С. В. - Технологічні аспекти проектування деформаційних швів у будівлях і спорудах, Ткаченко М. О. (2019)
Морковська Н. Г. - Переробка будівельних відходів, що утворюються в Україні, Абделрахем А. (2019)
Махінько Н. О. - Особливості імовірнісного розрахунку позацентрово-стиснутих елементів (2019)
Коваленко Л. О. - Аналіз забруднення атмосферного повітря міських територій, Фоменко Г. Р. (2019)
Шаповал С. В. - Виготовлення ефективної керамічної цегли з використанням техногенної сировини, Удовиченко І. В., Мураховська О. О. (2019)
Золотова Н. М. - Оптимізація технології лапатування при виробництві керамограніту, Тіхомірова А. К. (2019)
Золотова Н. М. - Вдосконалення поточно-конвеєрної лінії для виробництва керамічної плитки, Волкова Н. С. (2019)
Мещеряков В. М. - Особливості архітектурних і конструктивних рішень у науково-проектній документації відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (2019)
Линник І. Е. - Програми соціального забезпечення людей з обмеженими можливостями у світі, Бочаров О. В. (2019)
Єрошкіна О. О. - Принципи і засоби композиції в сучасній архітектурі, Іванов О. М. (2019)
Дудка О. М. - Особливості формування архітектури багатофункціональних рекреаційних комплексів в середовищі міста (2019)
Завальний О. В. - Концепція підготовки фахівців у галузі міського будівництва за кордоном, Вяткін К. І., Черноносова Т. О., В'яткін Р. С. (2019)
Жидкова Т. В. - Пропозиції щодо зменшення наслідків зливових дощів на міських територіях, Чепурна С. М., Бєлозьоров О. С. (2019)
Levitskaia A. - Development of the potential of viticulture and wine tourism in ATU Gagauzia (2019)
Коцупатрий М. М. - Удосконалення та підвищення ефективності аудиту податкової звітності в аграрних підприємствах, Новак Н. П., Сарапіна О. А. (2019)
Ланченко Є. О. - Ефективність виробництва продукції закритого ґрунту: економічні й соціальні аспекти (2019)
Макаренко П. М. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення потенціалу стійкого розвитку аграрних підприємств, Пілявський В. І. (2019)
Шульга О. А. - Діалектика взаємозв’язку розвитку інституціональних суспільних форм функціонування економічних систем та відносин власності в аграрному секторі (2019)
Дорина Е. Б. - Инновационный потенциал региона и эффективность его использования, Кадовба Е. А. (2019)
Романишин В. О. - Потенціал сфери інтелектуальної власності України: стан та напрями розвитку, Уманців Г. В. (2019)
Schaefer M. - Effective tools of digital marketing implementation, Hetman O. (2019)
Тетеринец Т. А. - Инвестиции в человеческий капитал как фактор формирования инновационной экономики (2019)
Федулова Л. І. - Інноваційний механізм модернізації публічного управління в Україні (2019)
Kalinkova S. - Measuring the competitiveness of post-socialist countries (2019)
Сакаль О. В. - Інтегроване управління лісокористуванням, Третяк Н. А., Штогрин Г. С. (2019)
Белая С. А. - Стратегические приоритеты развития мирового рынка труда (2019)
Кужелєв М. О. - Напрями оптимізації інвестиційного клімату в Україні, Плахотнюк В. В. (2019)
Miczyńska–Kowalska M. - Social and economic development of the Lublin voivodeship (2019)
Деміденко Л. С. - Методичні та науково-практичні основи менеджменту оздоровлення населення через інструменти соціального страхування, Іванишина О. С. (2019)
Лученок А. И. - Использование неоинституционального подхода при государственном регулировании экономики (2019)
Карпенко Е. М. - Факторы роста продолжительности жизни населения, Борискевич А. И. (2019)
Ріппа М. Б. - Економічна природа недержавних пенсійних фондів, Шимко Я. Р. (2019)
Варналiй З. C. - Сиcтемні проблеми та шляхи забезпечення фінанcової безпеки України в умовах гібридної війни, Томашевcький Т. Т. (2019)
Калівошко О. М. - Аналіз діяльності фінансових компаній як елементів інфраструктури фінансово-кредитного ринку України (2019)
Макогон В. Д. - Податкові надходження у системі формування дохідної частини бюджету (2019)
Нікітішин А. О. - Вплив монетарної політики на сучасні механізми податкового регулювання (2019)
Самошкіна О. А. - Бюджетні видатки як інструмент демографічного розвитку, Адаменко І. П. (2019)
Собчук С. І. - Особливості формування бюджетної безпеки держави (2019)
Юрченко Ю. О. - Основні етапи розроблення фінансової стратегії будівельних підприємств (2019)
Ківалов С. В. - Капітани та служби капітанів морських портів України: законодавча та інституційна криза (2019)
Boyko I. - Case law of the International tribunal for the law of the sea (2019)
Plachkova T. - Providing navigation safety at seaports of Ukraine: some aspects of state administration (2019)
Жукова Д. Г. - Нормативно-правове регулювання охорони, збереження і використання дельфінів як рідкісних морських тварин (2019)
Фурман М. О. - Відповідальність судновласника за забруднення морського середовища нафтопродуктами внаслідок умисного зливу (2019)
Семенчук Ю. О. - Проблемні аспекти реалізації положень ст. 325 Митного кодексу України (2019)
Бобошко О. М. - Фінансові відносини як об’єкт посягання у злочинах кредитно-фінансової системи, Нестеренко К. О. (2019)
Averochkina T. - 9 all-Ukrainian marine law school (2019)
До уваги авторів (2019)
Сайко О. В. - Динаміка порушень адаптивних функцій у лікарів військового мобільного госпіталю при виконанні професійних обов’язків в умовах військового конфлікту (2019)
Нікіфорова О. С. - Синдром доброякісних фасцикуляцій (клінічні спостереження, огляд літератури), Саник О. В., Дельва М. Ю. (2019)
Романенко Ю. І. - Особливості больового синдрому у пацієнтів з епізодичним і хронічним головним болем напруження, Григорова І. А., Романенко І. В., Романенко І. Ю. (2019)
Зозуля І. С. - Неврологічні ускладнення СНІДу, Зозуля А. І., Волосовець А. О. (2019)
Содержание (2019)
Коць С. Я. - Фітогормональна регуляція бобово-ризобіального симбіозу, Грищук О. О. (2019)
Колупаев Ю. Е. - Антиоксидантная система и устойчивость растений к недостатку влаги, Кокорев А. И. (2019)
Косаківська І. В. - Вплив екзогенної абсцизової кислоти на проростання зернівок і морфометричні показники проростків споріднених видів пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta L., Васюк В. А., Войтенко Л. В. (2019)
Санін О. Ю. - Вплив фунгіцидів і добрив на вміст мікотоксинів у зерні високопродуктивних сортів озимої пшениці, Михальська Л. М., Долгальова Ю. А., Зозуля О. Л., Швартау В. В. (2019)
Мокросноп В. М. - Вплив інтенсивності освітлення на ріст міксотрофних культур Euglena gracilis та накопичення фотосинтетичних пігментів у їх клітинах (2019)
Информация для авторов (2019)
Інформація для авторів (2019)
Содержание (2019)
Рибалка О. І. - Зниження вмiсту фiтатiв як засiб бiофортифiкацiї ячменю за мiнеральним складом зерна, Швартау В. В., Полiщук С. С., Моргун Б. В. (2019)
Кірізій Д. А. - Розподіл азоту в донорно-акцепторній системі рослин та його роль у продукційному процесі, Шегеда І. М. (2019)
Патика В. П. - Фітогормональний статус і фотосинтетична активність рослин м'якої пшениці за дії біологічно активних речовин, Гуляєва Г. Б., Богдан М. М., Токовенко І. П., Пасічник Л. А., Патика М. В., Максін В. І., Каплуненко В. Г. (2019)
Янчевская Т. Г. - Влияние хитозана на окислительный статус, ферменты окислительного метаболизма и инфицирование Х-вирусом растений картофеля (Solanum tuberosum L.) на искусственных ионообменных субстратах in vivo, Шалыго Н. В., Ольшаникова А. Л., Гриц А. Н., Макарова Т. Б., Олешук Е. Н., Карасева Е. Н., Рыбинская Е. И., Филипчик Е. А., Каляга Т. Г. (2019)
Шиш С. Н. - Влияние предпосевной обработки на состав масла чернушки посевной, Шутова А. Г., Мазец Ж. Э., Фатыхова С. А., Шабуня П. С. (2019)
Топчiй Н. М. - Вплив iонiв Сd2+ на активнiсть стромальних карбоангiдраз хлоропластiв шпинату, Полiщук О. В., Золотарьова О. К., Ситник С. К. (2019)
Фурдичко О. І. - Екологічні чинники формування насіннєвої продуктивності клонових плантацій дуба звичайного (Quercus robur L.) в умовах Правобережного Лісостепу України, Нейко І. С. (2019)
Коніщук В. В. - Екосозологічне значення природного заповідника "Медобори", Ходинь О. Б. (2019)
Іванюк І. Д. - Сучасний стан і продуктивність насаджень дуба звичайного (Quercus robur L.) у лісовому фонді КП "Житомироблагроліс", Ландін В. П. (2019)
Корсун С. Г. - Транслокація важких металів у системі "ґрунт—рослина" за вапнування та впливу біологічних препаратів, Клименко І. І., Болоховська В. А., Болоховський В. В. (2019)
Войціцький В. М. - Моделювання міграції екотоксикантів у компонентах агроекосистем, Хижняк С. В., Данчук В. В., Мідик С. В., Ушкалов В. О. (2019)
Мельник В. В. - Накопичення 137Cs у рослинах трав'яно-чагарничкового ярусу в умовах вологих суборів Українського Полісся, Курбет Т. В., Швиденко І. К. (2019)
Коніщук В. В. - Просторово-часові зміни запасів торфових ресурсів України, Коваль С. І., Мельник М. Н. (2019)
Тараріко М. Ю. - Оптимізація фізико-хімічних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів в умовах радіоактивного забруднення (2019)
Близнюк Б. В. - Вплив агроекологічних чинників і сортових особливостей на врожайність та якість зерна пшениці м'якої озимої, Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Каліцінська О. Б. (2019)
Близнюк Р. М. - Стійкість сортів пшениці м'якої ярої до листкових грибних хвороб, Демидов О. А., Чугункова Т. В., Федоренко М. В., Березовський Д. Ю. (2019)
Токмакова Л. М. - Вплив Поліміксобактерину на продуктивність кукурудзи за різного способу застосування, Шевченко Л. А. (2019)
Grodzynska G. - Biodegradation of energy plants substrates with culinary-medicinal mushrooms, Lomberg M., Rahmetov D., Nebesnyi V. (2019)
Охріменко С. Г. - Резерватогенні сукцесії псамофітного степу острова Хортиця, Шелегеда О. Р., Ткач Є. Д. (2019)
Присяжнюк Н. М. - Аборигенні види риб як тест-обєкти для дослідження сучасного стану гідроекосистем, Слободенюк О. І., Гриневич Н. Є., Бабань В. П., Кузьменко О. А., Горчанок А. В. (2019)
Чайка В. В. - Динаміка різноманіття фауни в Україні за індикатором "жива планета", Лісовий М. М., Мухаммед М. З. (2019)
Шацман Д. О. - Оцінка дії гербіцидів на забур'яненість, ріст і розвиток рослин кукурудзи за беззмінного вирощування у Лівобережному Лісостепі України (2019)
Овчинникова Ю. Ю. - Критерії виділення природних ядер екомережі Східного Поділля у контексті стратегії збалансованого розвитку регіону (2019)
Мусич О. Г. - Акумуляція 137Cs та 90Sr у рослинах унаслідок техногенної катастрофи на ЧАЕС, Ландін В. П., Райчук Л. А. (2019)
Биченко В. Б. - Моделювання об’єму ділових сортиментів дуба звичайного з використанням рівнянь твірної деревних стовбурів, Биченко В. В., Миронюк В. В. (2018)
Білоус С. Ю. - Особливості отримання асептичної культури та первинний морфогенез Lysimachia vulgaris L., Ліханов А. Ф., Матяшук Р. К. (2018)
Василишин Р. Д. - Енергетичний потенціал деревної біомаси у лісах Українського Полісся, Лакида П. І., Шевчук О. В., Мельник О. М., Василишин О. М., Юрчук Ю. М. (2018)
Гоцик О. С. - Черемський природний заповідник як ланка в ланцюгу самовідновлення біосфери (2018)
Іванюк І. В. - Розмноження і виробництво садивного матеріалу Paulownia tomentosa для створення енергетичних плантацій, Пінчук А. П., Батурін О. А. (2018)
Кімейчук І. В. - Оцінка перспективності використання еколого-географічних культур в умовах змін клімату (2018)
Лакида П. І. - Моделювання ходу росту модальних дубових деревостанів Полісся України, Бала О. П., Лакида І. П., Матушевич Л. М. (2018)
Максімцев С. І. - Особливості використання захисних придорожніх лісових смуг в умовах Західного Полісся, Дударець С. М. (2018)
Малюга В. М. - Природне поновлення сосни звичайної на яружно-балкових землях Придніпров’я, Маурер В. М., Хрик В. М. (2018)
Маурер В. М. - Укорінюваність і збереженість живців тополі у тестових плантаціях в умовах Чернігівського Полісся, Аніщенко С. М., Дударець С. М., Заяць С. М., Одарченко І. С. (2018)
Пінчук А. П. - Вплив різних умов підживлення на синтез фенольних сполук і пігментний комплекс хвої сіянців сосни звичайної, Ліханов А. Ф. (2018)
Проценко І. А. - Вміст поживних речовин у ґрунтах рекультивованих ландшафтів Юрківського буровугільного басейну (2018)
Прокопчук Р. М. - Санітарний стан соснових насаджень на осушених землях ДП "Сарненське лісове господарство", Юхновський В. Ю. (2018)
Середюк О. О. - Оцінка стану дерев ялини європейської у ботанічному саду НУБіП України, Пузріна Н. В. (2018)
Слюсарчук В. В. - Сучасний стан і продуктивність букових деревостанів Буковинського Передкарпаття (2018)
Юхновський В. Ю. - Ефективність застосування добрив при вирощуванні соснових культур в умовах свіжого бору і субору, Урлюк Ю. С., Головецький М. П., Середа І. Л. (2018)
Ружицька Н. Е. - Етапи містобудівельного розвитку міста Київ та їх вплив на об’єкти історико-археологічної нерухомої спадщини, Сидоренко І. О. (2018)
Яблонь О. С. - Досвід роботи центру катамнестичного спостереження у Вінницький області, Бондаренко Т. В., Саврун Т. І., Биковська О. А., Моравська О. А., Гомон Р. О., Сергета Д. П., Дзема І. О., Назарчук Н. М. (2018)
Кісельова М. М. - Актуальність державного забезпечення і підтримки розвитку лікарів України в сучасних умовах (2018)
Godovanets O. S. - The usage of distance education Possibility in postgraduate Education, Godovanets O. I., Chaikovska N. M., Pavlov Yu. O. (2018)
Шелевицька В. А. - Кардіологічні "знахідки" у асимптоматичних доношених новонароджених дітей, Шелевицький І. В., Мавропуло Т. К. (2018)
Македонський І. О. - Визначення діагностичної цінності ранніх симптомів у прогнозуванні перебігу некротизуючого ентероколіту новонароджених різного гестаційного віку, Яременко С. О. (2018)
Безрук В. В. - Регіональна антибіотикорезистентність уропатогенів серед дитячого населення північної Буковини, Безрук Т. О., Андрійчук Т. П., Первозванська О. І., Мігалчан А. Б., Юрнюк С. В., Веля М. І. (2018)
Бекетова Г. В. - Профілактика шкільної дезадаптації за допомогою здоров`язберігаючих технологій у дітей молодшого шкільного віку, Савінова К. Б. (2018)
Андрієць А. В. - Кількість антральних фолікулів як маркер оваріального резерву в пацієнток із безпліддям при ендометріозі яєчників, Юзько О. М. (2018)
Івахненко Н. Т. - Вплив дефіциту йоду на перебіг вагітності у жінок зі звичайним невиношуванням, Редько І. І., Чакмазова О. М. (2018)
Маркін Л. Б. - Особливості формування біологічної готовності до пологів у вагітних з первинною артеріальною гіпотензією, Попович О. І. (2018)
Дубик Л. В. - Аналіз акушерсько-гінекологічного анамнезу у жінок із загрозливим абортом на фоні ендотеліальної дисфункції, Юзько О. М., Никифор Л. В. (2018)
Знаменська Т. К. - Використання раннього кофеїну цитрату в неонатальній практиці: міжнародний досвід (літературний огляд), Воробйова О. В. (2018)
Бабінцева А.Г. - Застосування метилксантинів у профілактиці ренальної дисфункції у критично хворих новонароджених дітей (огляд літератури), Бевцик А. В., Агафонова Л. В. (2018)
Годованець Ю. Д. - Жовтяниці неонатального періоду (огляд літератури) глава I: визначення поняття, епідеміологія, етіопатогенез та патоморфологія, класифікація, Волосівська Ю. М., Агафонова Л. В. (2018)
Клименко Т. М. - Триггерные механизмы нарушений микробиоты у новорожденных и предупреждение неблагоприятных эффектов (2018)
Кривошеева В. В. - К вопросу липидного обмена у преждевременно рожденных новорожденных: литературный обзор, Самойленко И. Г., Брюханова В. Д. (2018)
Ластівка І. В. - Летальний випадок ахондроплазії Парро у новонародженого хлопчика, Бабінцева А. Г., Агафонова Л. В., Анцупова В. В. (2018)
Макарова Е. Г. - Олигосахариды грудного молока: история открытия, структура и защитные функции, Нетребенко О. К., Украинцев С. Е. (2018)
Bońkowski R. W. - Sytuacja języka chorwackiego w Słowenii oraz w Bośni i Hercegowinie – odmienne uwarunkowania prawne a rzeczywistość (2018)
Brala-Mudrovčić J. J. - Hrvatska glagoljaška baština – područje Gacke, Like i Krbave (2018)
Hudeček L. Z. - Izazovi leksikografske obrade u jednojezičnome mrežnom rječniku (na primjeru hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika) (2018)
Jelaska Z. S. - Idiomska raslojenost hrvatskoga jezika – stilovi i registri (2018)
Matovac D. Ž. - O ambipozicijama (ili o takozvanim poslijelozima) u hrvatskome jeziku (2018)
Mihaljević M. I. - Sintaktička istraživanja hrvatskoglagoljskih tekstova: stanje i perspektive (2018)
Mihaljević M. S. - Hrvatski mrežni izvori za djecu i strance (2018)
Pieniążek-Marković K. T. - Jak pamiętają potrawy i naczynia. Chorwackie kuchenne narracje tożsamościowe (2018)
Timko Đitko O. R. - Najproduktivniji modeli tvorbe priloga u hrvatskom i ukrajinskom jeziku (2018)
Васильєва Л. П. - Cлово про хорватську мову (генеза, історія, сучасний стан) (2018)
Ткачук О. Б. - Розвиток хорватської неології: досягнення і перспективи (2018)
Хороз Н. С. - Соціалістичні гасла у хорватській та українській періодиці (2018)
Liović M. F. - Drama ignis sanat. Sava Leonida Nikolajeviča Andrejeva na sceni osječkog hrvatskog narodnoga kazališta 1910. i 1911. (2018)
Marjanović G. A. - Anagnorisis u "Dundu Maroju" Marina Držića (2018)
Radaković N. T. - Ilirski kolegij u Loretu kao mjesto kulturnih i jezičnih međudjelovanja (2018)
Sabljić J. P. - Stereotipi kao strukturni elementi u romanu "Ciganin, ali najljepši" Kristiana Novaka, Varga Oswald T. Z. (2018)
Terić M. M. - "Fantastički roman" Vladana Desnice (2018)
Вівчар С. В. - Мусульманські мотиви в оповіданні Мілєнка Єрговича "Халал" (2018)
Климець М. Ю. - Традиція літературної фантастики у хорватському письменстві: від середньовіччя до модернізму (2018)
Комариця А. О. - Втілення концепту синкретизму в художніх текстах Антуна Густава Матоша й Михайла Яцкова (2018)
Печарський А. Я. - Антитоталітарний дискурс "Хорватської рапсодії" Мирослава Крлежі та "Поза межами болю" Осипа Турянського (2018)
Татаренко А. Л. - Риси постпостмодерністської поетики в романі Зорана Ферича "На самоті, біля моря" (2018)
Čogurić A. A. - Udžbenički sadržaji za crnogorski jezik kao nematernji (I–IX razred osnovne škole) i kompetencije jezičkoga komuniciranja u okviru programskih načela zajedničkoga evropskoga okvira za žive jezike (2018)
Haramija D. F. - Slovenska in hrvaška mladinska književnost (2018)
Kalezić S. S. - Nastavno proučavanje zbirke bajki Ivane Brlić Mažuranić "Priče iz davnina" (2018)
Miletić J. I. - Opća pismenost učenika srednjih ekonomskih, upravnih i trgovačkih škola (2018)
Nikolić A. A. - Metodički pristup lirskoj umjetničkoj pjesmi "Jesenje veče" Antuna Gustava Matoša u osmom razredu osnovne škole (2018)
Vasiljeva L. P. - Leksičke i frazeološke osobitosti ukrajinskih prijevoda "Priča iz davnine" Ivane Brlić-Mažuranić (2018)
Кравець О. Я. - Література для дітей та молоді – академічна університетська дисципліна (2018)
Мацюк З. О. - "І чужому научайтесь..." (на матеріалі підручника Д. Мазурик "Українська мова для іноземців. Крок за кроком") (2018)
Кочан І. М. - Тематичні словники – ключ до вивчення мови як іноземної (2018)
Ткачук О. Б. - Виставка "Хорватські видання XVII–XIX століть зі збірок Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького" (2018)
Титул, зміст (2019)
Чепков І. Б. - Воєнно-технічна політика: проблеми оснащення збройних сил системами авіаційного озброєння, військової та спеціальної техніки в умовах ресурсних обмеж, Головін О. О., Зубарєв О. В., Свергунов О. О., Шостак В. Г. (2019)
Dokuchaev O. V. - Evaluation method of realization the policy of military-technical cooperation (mtc) of Ukraine, Svergunov O. O., Zubarev V. V., Chepkov I. B. (2019)
Довгополий А. С. - Пріоритетний розвиток критичних технологій – запорука зміцнення обороноздатності та економічного зростання держави, Сотник В. В., Томчук В. В., Копилова З. М., Бура Е. Б. (2019)
Bisyk S. P. - Methods for modelling Air blast on structures in LS-DYNA. Comparison and analysys, Chepkov I. B., Vaskivskyy М. І., Davydovskyi L. S., Slуvinskуy O. А., Aristarkhov O. M. (2019)
Гурнович А. В. - Методичний підхід щодо вирішення оберненої задачі зовнішньої балістики з визначення функції опору повітря польоту снаряда без використання спеціалізованого обладнання, Трофименко В. Г. (2019)
Шкурат О. І. - Розробка технології процесу обробки каналу ствола гармати для підвищення його ресурсу, Батурін В. А., Бугайов С. І., Карпенко О. Ю., Кравченко С. М., Коломієць В. М., Костецький В. І., Лопаткін Р. Ю., Миронець Є. А., Сторіжко В. Ю. (2019)
Майстренко О. В. - Підхід до визначення доцільного функціонально-організаційного об’єднання окремих функціональних елементів підсистем вогневого ураження противника, Артамощенко В. С., Бубенщиков Р. В., Стегура С. І., Давидовський Л. С. (2019)
Boychun S. E. - Mathematical modeling and experimental working off of gas-liquid systems for separation of reactive shells (on the basis of the matmech program package) (2019)
Смирнов В. А. - Методические аспекты оценки эффективности активных систем ограничения предельных режимов полета самолетов при математическом моделировании и в летных испытаниях (2019)
Силков В. И. - "Беспилотник" в фугоидном полете, Жевтюк А. А., Воробьев Н. М. (2019)
Чабаненко П. П. - Поцінювання ефективності експлуатації та бойового застосування озброєння і військової техніки з перервними контурами управління за показником безпомилковості виконання задачі, Розгонаєв С. М., Бережний О. М. (2019)
Петрук С. М. - Методичні основи збільшення ресурсних показників визначених об'єктів озброєння та військової техніки, Пащенко О. В. (2019)
Комаров В. О. - Нормативно-правове супроводження процесу створення об'єктів права інтелектуальної власності в США, Москвітін О. О., Яременко М. П., Куровська Т. Ю. (2019)
Бісик С. П. - Конференція ARMOURED VEHICLES EASTERN EUROPE 2018, Сотник В. В. (2019)
Резюме (2019)
Венцковський Д. Ю. - Африканські країни у фокус-групі забезпечення економічної безпеки України, Ус І. В. (2018)
Derevyanko O. - Theoretical framework for corporate reputation managemant within the context of the modern paradigm of management (2018)
Серобян А. М. - Роль стратегічних ресурсів в управлінні вертикально-інтегрованими структурами (2018)
Смолін І. В. - Конкурентна позиція підприємства: протиріччя змістовного наповнення, види та об'єкти спрямування (2018)
Петренко Л. А. - Аналіз найбільш інноваційних компаній світу за рейтингом Forbes, Приходько А. О. (2018)
Турило А. А. - Гармонізація процесів адаптації та інновації на підприємтсві, Шура Н. О., Ртищев С. А. (2018)
Чухраєва Н. М. - Дефініції поняття "інноваційний потенціал", Миколайчик І. І. (2018)
Голобородько Т. В. - Особливості оподаткування закладів вищої освіти державної форми власності як бюджетних установ, Куракіна Ю. О. (2018)
Іщенко М. І. - Економічна основа екологічної безпеки в контексті діяльності підприємств та органів публічної влади, Міщук Є. В. (2018)
Усик В. І. - Порядок встановлення фінансових правил в сфері освіти: прикладний аспект (2018)
Шатіло О. В. - Вплив інновацій на розвиток автотранспортних підприємств України (2018)
Гавренкова В. В. - Якісні основи організації навчання і розвитку персоналу підприємства (2018)
Кизенко О. О. - Трансформація системи калькулювання собівартості послуг під впливом цифровізації економічних процесів, Допілко О. В. (2018)
Люшенко О. І. - Теоретичні засади економічної стійкості підприємства (2018)
Семеняка Т. В. - Удосконалення організації обліку та контролю довгострокової дебіторської заборгованості (2018)
Шевчук Н. В. - Особливості визначення та оцінювання адаптації підприємства, Заіка К. В., Солтис Д. С. (2018)
Кругла Н. М. - Фінансово-економічні та податкові аспекти практичної підготовки майбутніх фахівців, Буркова Л. А. (2018)
75 років Азарскову Валерію Миколайовичу (2018)
Панін В. В. - Інтегровані транспортно-логістичні системи Дніпра, Чорного моря та Дунаю як складова транспортної стратегії України, Сьомін О. А., Радченко В. М. (2018)
Тимощук О. М. - Структурний синтез надширокосмугового радіометричного комплексу контролю прибережних акваторій, Дакі О. А., Коломієць О. М. (2018)
Тимошевський Б. Г. - Поліпшення робочих характеристик дизельних двигунів за допомогою додавання водню, Ткач М. Р., Шалапко Д. О. (2018)
Воробей В. И. - Автоматическое обнаружение радиолокационного сигнала при ограниченном времени его существования (2018)
Давыдов В. С. - Повышение эффективности эксплуатации функциональной системы "специализированное судно управления – глубоководный подводный аппарат" путем использования высокоточных систем позиционирования, Демичев В. В. (2018)
Тихонов І. В. - Визначення періодичності перевірки суднового обладнання, Богомья В. І., Штрибець В. В., Коршунов М. Я. (2018)
Шевченко А. П. - Система діагностування суднового обладнання, Трофіменко А. О., Мазур А. М., Горбань А. В. (2018)
Тараненко С. В. - Дослідження впливу автоматизованих систем контролю демонтованого обладнання на ефективність процесу технічного обслуговування і ремонту, Мельник О. В., Чередник В. М., Пастух О. В. (2018)
Макаров О. М. - Аналітичне забезпечення експлуатації суднового обладнання, Степух В. А., Марченко В. М., Дубинець О. І. (2018)
Кривошей Ф. О. - Метод прогнозування безвідмовності агрегатів та систем суднових енергетичних установок, Моісеєв В. Я., Кукалець Л. М., Сардак А. Г. (2018)
Ткачук Д. О. - Особливості прогнозування стану суднового обладнання в умовах трансокеанських рейсів, Панов С. Л., Гараженко М. І., Вільдяєва Л. М. (2018)
Коба В. Г. - Економічні аспекти підготовки моряків в Україні, Шелест Т. М. (2018)
Шевчук В. О. - Влияние демографических изменений на состояние рынка образовательных услуг Украины (2018)
Власова В. П. - Інноваційні методи в управління персоналом транспортних підприємств, Педоренко О. С. (2018)
Гаценко Л. В. - Ринок перевезень водним транспортом України: історичний аспект формування, сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Майборода А. Н. - Особенности и оптимизация передачи информации от преподавателя к студенту, Сушко В. Г., Цураніч В. В. (2018)
Кліндухова В. М. - Елементи математичного програмування в курсі вищої математики, Ляшко О. В., Гейлик А. В. (2018)
Завгородний В. В. - Технологии дистанционного обучения в системе трансфера знаний современного университета, Яловая Е. Н., Яшина К. В. (2018)
Дорофєєва З. Я. - Мониторинг загрязнения водной поверхности, Урум Н. С., Трішин В. В. (2018)
Мазур А. М. - Аналіз основних токсичних викидів, що виникають при експлуатації двигунів внутрішнього згоряння, Будолак С. Ю., Ткаченко В. В., Гуменніков Р. В. (2018)
Пашков Д. П. - Метод спектральної фильтрації в відеоспектрометрах дистанційного зондування, Кучерук Г. Ю. (2018)
Овчарук І. В. - Дослідження перерозподілу пасажиропотоків київського метрополітену, Желєзний В. В., Байрамова О. В. (2018)
Ткаченко О. А. - Деякі аспекти дослідження систем клієнтських сервісів, Траханов В. Ю., Рябчук І. О. (2018)
Ткаченко О. І. - Деякі аспекти розробки мобільного сервісу геопозиціонування на основі API Google, Шепель В. А., Зайцева Д. О., Дорошева А. О. (2018)
Бадаев Ю. И. - Управление формой плоской рациональной кривой Безье, Ганношина И. Н., Медведева О. Ю. (2018)
Шикула Е. Н. - Нелинейное деформирование волокнистых материалов, Хорошун Л. П., Дем҆яненко С. К., Іваненко В. М. (2018)
Чабан В. І. - Оцінювання ефективності навігаційного обслуговування, Батуєв Д. Ю., Якусевич Ю. Г. (2018)
Доронін В. В. - Використання обчислювального інтелекту при виявленні дефектів функціонування базової версії програмного продукту ECDIS, Алєйніков М. В., Алейніков В. М., Дмітрієв А. А. (2018)
Азарсков В. М. - Система управління БПЛА морського базування, Дерепа А. В., Лерніченко К. В., Єлеазаров О. П. (2018)
Корнієнко І. В. - Забезпечення адекватності експертних оцінок землі, Корнієнко С. П. (2018)
Sukhenko Y. G. - Features biodiesel production of FAT-containing wastes restaurants, Sukhenko V. Y., Mushtruk M. M. (2018)
Shaposhnik V. M. - Human capitals - as a factor of success of the modern accredited laboratory, Nikitina N. I., Galchenco O. A. (2018)
Автори випуску (2018)
Міщук І. П. - Інноваційна складова логістичного забезпечення діяльності та розвитку логістичного потенціалу підприємств торгівлі, Марій О. Т., Гадада В. Г. (2018)
Ковальчук С. В. - Світові тренди та тенденції розвитку біржової торгівлі на сучасному етапі, Дражниця С. А., Карпенко В. Л. (2018)
Куцик В. І. - Зовнішня торгівля США: стан, структура, напрями та тенденції розвитку, Козлова Ю. І. (2018)
Шалева О. І. - Основні засади та досвід функціонування коопмаркетів на вітчизняному висококонкурентному ринку товарів та послуг, Шульга І. В. (2018)
Середа С. А. - Застосування методів вибору холодильного обладнання в сучасній торгівлі (2018)
Барна М. Ю. - Обґрунтування теоретико-змістовних характеристик організаційно-економічного інструментарію управління інноваційним розвитком підприємств туризму, Білецька І. М. (2018)
Башнянин Г. І. - Соціалізаційний ефект мікроекономічної соціалізації: суть та види, Паласевич М. Б., Лапчук Я. С., Городиський Т. І. (2018)
Міценко Н. Г. - Відображення інтеграційних процесів в економічних теоріях (2018)
Бойчук І. В. - Реклама та PR у системі маркетингових комунікацій на виставках і ярмарках, Семак Б. Б. (2018)
Васильців Т. Г. - Обґрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектору економіки України, Лупак Р. Л., Штець Т. Ф. (2018)
Воронко Р. М. - Аналіз ділової активності в системі управління розвитком підприємства, Воронко О. С. (2018)
Головацька С. І. - Методичні аспекти обліково-інформаційного забезпечення ризик-орієнтованого управління будівельним підприємством (2018)
Гончар О. І. - Інноваційність – сучасна умова розвитку підприємницького потенціалу, Хачатрян В. В. (2018)
Калайтан Т. В. - Інструменти контролінгу підприємств ресторанного господарства (2018)
Кліпкова О. І. - Зарубіжний та вітчизняний досвід формування бізнес-стратегій промислових підприємств (2018)
Колянко О. В. - Імідж підприємства як фактор його конкурентоспроможності (2018)
Літвінов О. С. - Концептуальні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу (2018)
Мельник І. М. - Сучасні тенденції функціонування сфери товарного обігу в Україні (2018)
Балук Н. Р. - Комунікації у створенні персонального бренда, Бук Л. М., Вовчанська О. М., Скибінський С. В. (2018)
Семенов К. Л. - Маркетинг-логістичне забезпечення протидії дестабілізаційним ефектам у виробничо-торговельних ланцюгах промислових підприємств (2018)
Мізюк Б. М. - Конкурентні стратегії готельних підприємств (2018)
Вовчанська О. М. - Франчайзинг як маркетингова технологія забезпечення розвитку та стійкості ресторанного бізнесу, Іванова Л. О. (2018)
Транченко Л. В. - Особливості управління підприємствами сфери обслуговування, Школьний О. О., Лопатюк Р. І., Білецька Н. В. (2018)
Шалева О. І. - Мерчандайзингові технології стимулювання імпульсних покупок у роздрібній торгівлі (2018)
Процикевич А. І. - Стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності на ринку ІТ-послуг України (2018)
Тучковська І. І. - Особливості організації анімаційної діяльності в індустрії гостинності (2018)
Корж А. Н. - Гликемический контроль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете (2019)
Кочуєва М. М. - Особливості процесів запалення при кардіопульмональній поліморбідності, Тимченко Г. А., Заікіна Ю. О., Рогожин А. В., Кочуєв Г. І., Псарьова В. Г. (2019)
Кучерявченко В. В. - Функціональний стан маркерів метаболічного синдрому при травматичній хворобі у постраждалих із підвищеним індексом маси тіла, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Бойко В. В. - Досвід комплексного лікування пацієнтів із кардіохірургічною патологією після виконання серединної стернотомії, Шафер Я. В. (2019)
Замятин П. Н. - Особенности хирургической тактики при сочетанных повреждениях живота и таза у пострадавших с политравмой, Стецишин Р. В., Панченко Е. В., Чеверда В. М., Замятин Д. П. (2019)
Габриелян А. В. - Влияние трансплантации стволовых клеток пуповинной крови у больных с дилятационной кардиомиопатией на развитие аритмий в отдаленном периоде (2019)
Кравцов А. В. - Лечение дермальных ожогов сочетанием местного применения синтетических раневых покрытий и лекарственных средств (2019)
Вовк В. А. - Послідовність проведення різних видів хирургічних втручань при гострому холангіті (2019)
Москаленко В. В. - Сравнительный анализ влияния шунтирования по Ру и лапароскопического мини-шунтирования желудка на липидный обмен у больных с морбидным ожирением, Тывончук А. С. (2019)
Пасиешвили Н. М. - Плацентарная дисфункция (недостаточность) и задержка роста плода (обзор литературы), Лупояд В. С., Ильченко В. А., Мошко Ю. А. (2019)
Вєсіч Т. Л. - Біомолекулярні маркери у патогенезі розвитку гіперпластичних процесів ендометрію, Тучкіна І. О., Гузь І. А., Благовещенський Р. Є. (2019)
Козуб М. Н. - Эффективность экстракорпорального оплодотворения у пациенток с невосстановленной репродуктивной функцией после лапароскопического лечения прогрессирующей трубной беременности (2019)
Міхановський О. А. - Досвід застосування діагностичної лапароскопії у хворих на поширений рак яєчників, Сухін В. С., Харченко Ю. В., Федоренко Н. В., Моісеєнко Ю. А., Теплова М. А. (2019)
Белевцова Ю. Ю. - Индивидуализация неоадъювантной терапии больных местно-распространенным раком молочной железы (2019)
Сухоносова О. Ю. - Результати створення бази даних дітей із пароксизмальними станами у Харківській області та перспективи її застосування (2019)
Кутасевич Я. Ф. - Особенности формирования синдрома иммуно-эндокринной дисфункции у больных очаговой склеродермией в стадии обострения, Ата М. А. (2019)
Козько В. Н. - Малоинвазивная диагностика тяжести фибротических изменений печени у больных хроническим гепатитом С, Юрко Е. В., Анцыферова Н. В., Христенко Н. Е., Соломенник А. О. (2019)
Нартов П. В. - Оптимизация ранней диагностики острых бактериальных менингитов, Якущенко В. А., Боброва О. В., Винникова Н. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Гунченко В. - Ефективність виконання атакувальних ударів як визначального фактору змагальної діяльності у пляжному волейболі (2019)
Задорожна О. - Аналіз змісту тактичної підготовки у нормативно-правових документах зі спортивних єдиноборств (на прикладі фехтування, вільної боротьби та дзюдо) (2019)
Іваненко Г. - Олімпійська освіта в системі підготовки фахівців зі спеціальності "фізична культура і спорт" в Україні (2019)
Корчагін М. - Розвиток силових якостей бійців бойового двоборства у базовому мезоциклі підготовки, Золочевський В. Откидач В., Ольховий О. (2019)
Латишев М. - Прогнозування: методи, критерії та спортивний результат, Квасниця О., Спесивих О., Квасниця І. (2019)
Печко Г. - Шляхи удосконалення фізичної підготовки легкоатлетів-бар'єристів з вадами слуху на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, Новак Т. (2019)
Приходько В. - Використання спортивного рейтингу в якості інструмента державного управління розвитком спорту в Україні, Ахметов Р., Томенко О., Табінська С. (2019)
Солодка О. - Дослідження ефективності виконання рухових дій у поштовху штанги кваліфікованими важкоатлетками під час змагальної діяльності 64-70, Послушной І., Мамотько П., Прядка М. (2019)
Степаненко Д. - Показники функціонального стану бігунів на 400 метрів з бар'єрами на етапі спеціалізованої базової підготовки, Гребенюк О., Рожкова В., Майкова Т. (2019)
Хіменес Х. - Регламентація змагань з футболу серед команд "Прем'єр-ліги" України з футболу упродовж 2012-2018 рр., Пітин М., Дулібський А., Гнатчук Я. (2019)
Дудицька С. - Роль рекреаційних ігор у дозвіллі людей похилого віку 90-96, Гакман А. (2019)
Кашуба В. - Особливості тілобудови жінок першого зрілого віку, які займаються аквафітнесом, Гончарова Н., Ткачова Анна, Прилуцька Т. (2019)
Москаленко Н. - Вплив занять спортивними танцями на фізичний стан дітей молодшого шкільного віку, Демідова О., Бодня В. (2019)
Палевич С. - Вплив психологічних факторів на ефективність формування фізичної підготовленості військовослужбовців з різними рівнями фізичного стану, Піддубний О., Ткачук О., Цимбалюк Ж. (2019)
Пангелова Н. - Взаємодія сім'ї та дошкільного закладу в організації фізкультурно-оздоровчої роботи, спрямованої на комплексний розвиток особистості дитини, Пангелов Б. (2019)
Степанова І. - Особливості психофізичного стану студентів, які постраждали під час проведення антитерористичної операції, Плошинська А., Черевко С. (2019)
Майкова Т. - Базисні положення ерготерапії при хворобі Паркінсона, Афанасьєв С., Афанасьєва О. (2019)
Сидоренко О. - Зменшення негативного впливу екологічних чинників на здоров'я студентів спеціальної медичної групи, Бережна Л. (2019)
Chmura M. - International grant cooperation as a tool for the development of professional competencies of university teachers (2018)
Malach J. - The study of university programs in the Czech Republic focused on education, Havlásková T. (2018)
Kasáčová B. - Opinions of Slovak academic staff and students on the professional competences of academic teachers, Guffová D. (2018)
Лапіан Т. - Роль школи у вихованні серед молоді культури вільного часу (2018)
Мієр Т. - Полістратегіальні тенденції становлення й розвитку засадничих положень феномену "неперервна освіта" (2018)
Козак Л. - Педагогічний моніторинг як технологія управління якістю дошкільної освіти (2018)
Нагорна Г. - Дослідницька діяльність як фактор формування музичного мислення особистості (2018)
Братко М. - Громадські (комм’юніті) коледжі як складова системи вищої освіти США (2018)
Стеблецький А. - Взаємодія суб’єктів освітнього процесу – запорука якості освіти (2018)
Козир М. - Формування мотивації старшокласників до вивчення математики у процесі застосування ІКТ, Павлюк О. (2018)
Давидова С. - Творча проектна діяльність у професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2018)
Костенко Д. - Міжкультурна комунікація у сучасному світі (2018)
Сулятицький І. - Соціопсихологічні засади роботи з афазією як типовим порушенням мовлення після інсульту, Кравець Я. (2018)
Співак Я. - Особливості професійної підготовки соціальних працівників із соціального захисту прав молоді в країнах Європи (2018)
Панин В. В. - Оценка температуры термического повреждения теплонапряженных поверхностей двигателя в приближении "бегущей волны" температуры с переменной скоростью, Кривошей Ф. А., Семин А. А., Макаров А. М. (2019)
Левченко В. В. - Гармонические колебания пьезоэлектрических электромеханических преобразователей кольцевой формы с азимутальными разрезами электродов, Безверхий А. И., Макиевский A. И. (2019)
Ткаченко Н. Є. - Двофазна суміш у рухомому паралелепіпеді при імпульсному впливові (2019)
Мехтиев Г. А. - Особенности применения асинхронизированных синхронных валогенераторов на судах с ВРШ, Исмаилов С. С. (2019)
Ганиев А. Я. - Учет погрешностей дистанции и времени кратчайшего сближения при расхождении судов (2019)
Вильдяева Л. Н. - Автоматизированный расчет оптимальных параметров настройки регулятора по переходной функции в точке перегиба на примере подогревателя топлива (2019)
Фархадов В. Г. - Моделирование оптимальных по быстродействию систем управления подводными роботами, Байрамова И. П. (2019)
Эфендиев О. З. - Исследование возможности измерения уровни и плотности жидкости магнитолевитационным уровнемером, Алекперов Ш. Ш., Aллaхвердиева А. Т. (2019)
Султанов Э. Ф. - Технические и экономические преимущества частотно-преобразовательного управления судовых буксирных лебёдок, Абдуллаев А. Н. (2019)
Ковбатюк М. В. - Визначення оптимального напряму адаптації суднобудівельно-судноремонтних підприємств, Беник Н. Г. (2019)
Малишкін О. І. - Плани рахунків підприємств європейських країн у контексті міжнародних стандартів і євроінтеграції (2019)
Кузьменко О. М. - Оцінка вартості інтелектуального капіталу підприємств водного транспорту (2019)
Майкова Е. В. - Місце України у світових інтеграційних процесах (2019)
Костенко А. М. - Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах глобалізації (2019)
Петренко О. І. - Український досвід впровадження логістичної концепції виробництва just in time, Андреєва О. Д. (2019)
Варикаша О. С. - Тенденції та світовий досвід інновацій у транспортних технологіях, українські реалії (2019)
Стрілок І. І. - Особливості сучасного розвитку морських портів України (2019)
Майборода А. Н. - Методика оценки эффективности обучения, Сушко В. Г. (2019)
Момот В. М. - Морально-соціальний компонент іншомовної компетентності фахівця водного транспорту, Момот А. В. (2019)
Шевчук В. О. - Освітня складова системи відтворення робочої сили (2019)
Бадаев Ю. И. - Управление формой NURBS-кривой с помощью вспомогательных эпюр, Ганношина И. Н., Лагодина Л. П. (2019)
Шикула Е. Н. - Программная реализация алгоритма определения эффективных деформативных свойств физически нелинейніх слоисто-волокнистых материалов косоугольной намотки (2019)
Ткаченко О. А. - Деякі аспекти ситуаційно-семантичного моделювання складних об’єктів, процесів та систем, Ткаченко О. І. (2019)
Овчарук І. В. - Аналіз чутливості зорового сприйняття інформації людиною на основі стеганографічного методу LSB, Пристінська А. А. (2019)
Осипова Є. Л. - Кризовий реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент ефективного управління підприємствами водного транспорту (2019)
Переверзєва І. Ф. - Cучасний антикризовий менеджмент на підприємствах водного транспорту України (2019)
Исмаилова С. М. - Автоматизированная система оценки интегрального показателя уровня исполнения правил безопасности жизнедеятельности, Джалилов Т. А. (2019)
Султанов Э. Ф. - Основные преимущества управления электроприводом якорного устройства с помощью частотного преобразователя, Мамедов Э. М. (2019)
Салимова А. К. - Методы повышения качества электроэнергии в судовых электроэнергетических системах, Исмаилов С. C. (2019)
Автори випуску (2019)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Водний транспорт" (2019)
Contents (2019)
Kryvomaz Т. I. - Green building BREEAM in Ukraine, Scudu I., Leonard D., Minter D. (2019)
Stefanyshyn D. V. - Situational predictive modelling of the flood hazard in the Dniester river valley near the town of Halych, Korbutiak V. M., Stefanyshyna-Gavryliuk Y. D. (2019)
Кулікова Д. В. - Забезпечення умов екологічної безпеки поверхневих водойм України шляхом розрахунку величин їх асиміляційної ємності, Юрченко А. А. (2019)
Pohrebennyk V. D. - Еnvironmental hazards of the mining and chemical enterprises territory, Dzhumelia E. A. (2019)
Morozova T. V. - Сonceptualization of latent ecosystem services, Lukianova V. V., Anpilova Y. S. (2019)
Kyriienko P. G. - Portable device for water purification, Kyriienko V. V., Chumachenko A. V. (2019)
Гончар А. В. - Онтологія екскурсії 3D панорамою віртуального музею, Попова М. А., Стрижак О. Є. (2019)
Сіренко А. П. - До аналізу методів розрахунку стійкості схилів та їх класифікації (2019)
Воскобійник В. А. - Моделювання різномасштабних гідрологічних процесів в акваторії, Воскобойник О. А., Черній Д. І. (2019)
Сталий розвиток сільських територій України (2019)
Жук В. М. - Місія інституту бухгалтерського обліку в капіталізації національного багатства та забезпеченні сталого розвитку України, Бездушна Ю. С. (2019)
Замлинський В. А. - Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки (2019)
Ільчук М. М. - Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація, Коновал І. А., Барановська О. Д., Євтушенко В. Д. (2019)
Малік М. Й. - Самозайнятість та розвиток несільськогосподарського підприємництва на селі, Мамчур В. А. (2019)
Захарчук О. В. - Комерціалізація насіннєвої галузі України та досвід інших країн, Ткачик С. О., Завальнюк О. І. (2019)
Патика Н. І. - Теоретико-методологічні підходи до конкурентоспроможності сільського господарства в сучасних умовах (2019)
Духницький Б. В. - Основні аспекти регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією (2019)
Штакал М. А. - Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні, Пугачов В. М. (2019)
Tereszczuk M. - The Polish food products on the foreign markets (2019)
Bukin E. K. - Partial-equilibrium analysis of the Ukrainian sugar policy (2019)
Коробська А. О. - Проблеми становлення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні (2019)
Павлік І. Є. - Оцінка діяльності суб'єктів господарювання аграрної сфери Львівщини (2019)
Катан Л. І. - Особливості та проблеми фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств (рецензія на монографію Яцух О. О. "Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств") (2019)
Мельник В. П. - Енергія науково-педагогічної доброчесності (2019)
Дацишин Х. П. - Під проводом Господньої руки (2019)
Добосевич У. Б. - "Я маю обов'язок…" (кілька штрихів до портрета О. А. Сербенської) (2019)
Лизанчук В. В. - Духовно-інтелектуальний свiт Олександри Сербенської (2019)
Мамалига А. І. - Енциклопедична невичерпність мовного світу Олександри Сербенської (2019)
Масенко Л. Т. - На сторожі слова (2019)
Процик І. Р. - Ad multos annos, вельмишановна пані Професор!, Йокеш П., Юзьвікєвич П. (2019)
Рудик М. С. - Особисте про надзвичайну особистість – Олександру Антонівну Сербенську (2019)
Сербенська О. А. - Лемківщина – батьківщина мого дідуся Михайла Бурки (2019)
Сентенції професора Олександри Сербенської (2019)
Список публікацій Олександри Сербенської (2019)
Antonov V. - Documentaries are Ukrainian chronicles (2019)
Богорад Т. О. - Жанр телевізійного ток-шоу як етносоціокультурний феномен, Нестеренко О. (2019)
Бурич Л. А. - Колумністика Любомира Гузара: комунікативно-прецедентний потенціал (2019)
Гайдур Н. М. - Семантика журналістики в контексті функціонування соціальних систем (2019)
Галаджун З. В. - Становлення Закону України "Про інформацію" (від 1992 по 2017 рік) (2019)
Глаголюк В. П. - Морально-громадянська позиція журналіста в умовах війни Російської Федерації проти України (2019)
Дацишин Х. П. - Вербальна репрезентація концепту "гідність" як об'єкта дії (за матеріалами українськомовного сегмента Інтернету) (2019)
Джолос О. В. - Україна на передовій інформаційного фронту (2019)
Кость С. А. - Воєнна журналістика й ідея "нейтральності" українського журналіста (2019)
Кривка Е. Т. - Функціональні особливості радіореклами в соціальних комунікаціях (2019)
Мітчук О. А. - Національно-ліберальна характеристика сучасних соціальних комунікацій в Україні (2019)
Табінська І. Р.' - Концепція діалогу "автор-автор" у сучасних засобах масової інформації (2019)
Filip G. - "That's what they said in TV" – language aggravators follow-up (dedication, editing and promoter) (2019)
Бабенко В. В. - Нові формати відеоісторії в онлайні (2019)
Білоус О. М. - Концептуально-методичні засади створення телевізійних передач для дітей, підлітків, юнацтва (2019)
Білоус Р. О. - Контент телевізійного інтерв'ю Наталії Влащенко (ZIK) і Яніни Соколової (5 канал): порівняльний аспект (2019)
Борис Л. Р. - Етнопсихологічні особливості Галичини та їхній вплив на змістове наповнення регіональниих теленовин Львівщини (2019)
Брадов В. В. - Фактори залежності контенту мас-медіа: власність, концентрація, комерціалізація (2019)
Войтів Г. В. - Науковий осередок українського словникарства у Львові: історія і досвід, Кровицька О. В. (2019)
Ворончук С. В. - Формування образу українця в електронних ЗМІ України, Росії, Польщі, Чехії та Франції (2019)
Кікерчук Р. Л. - Жанрово-стильові особливості стрим-повідомлення (2019)
Михайличенко Н. Є. - Культура мовлення тележурналістів каналу "UA: Перший" (на прикладі інформаційної програми "Новини") (2019)
Мудра І. М. - Інструменти формування медіабренду телепередач (на прикладі програми "ТСН" телеканал "1+1"), Кіца М. О. (2019)
Плахта Д. Д. - Мас-медійний чинник у виборчому процесі (уроки президентських виборів у США 2016 року в контексті українських реалій) (2019)
Супрун Л. В. - Атрибутивні актуалізатори донцовського концепту "Держава" (2019)
Сербенська О. А. - Голос як важливий компонент мовленого слова (2019)
Дмитровський З. Є. - Поетично-пісенний ужинок радіожурналіста Йосипа Фиштика (2019)
Пономарів О. Д. - Український правопис: зміни майже без змін (2019)
Табінський Я. І. - Літописець українського світу (2019)
Присяжна-Гапченко Ю. М. - Ідейно-тематичні домінанти публіцистики Володимира Яніва (2019)
Ципердюк І. М. - Сергій Набока та його роль у створенні київського бюро української редакції радіо "Свобода" (2019)
Кузик В. П. - Просвітницько-виховна місія журналіста (2019)
Янковенко Ю. М. - 20 хвилин з Володимиром Яворівським (2019)
Білоус Р. О. - Крізь психологічні бар’єри до журналістського фаху (2019)
Богатирьов І. - Приватні в’язниці в Україні: міф чи реальність? (наукова гіпотеза) (2018)
Стаднік В. - Особливості імплементації міжнародних стандартів поводження із засудженими у діяльність виховних колоній (2018)
Богатирьова О. - Відповідальність за ухилення від відбування суспільно корисних робіт у розрізі адміністративного та кримінального законодавства (2018)
Коренюк А. - Орган пробації як суб’єкт запобігання рецидивним злочинам неповнолітніх в Україні (2018)
Пєтєльнікова Н. - Національний превентивний механізм як головна функція інституту омбудсмана у забезпеченні захисту прав та законних інтересів засуджених та ув’язнених (2018)
Селіванов А. - Самообмеження компетенції Конституційного Суду України як умова застосування конституційної юрисдикції (2018)
Копча В. - Становлення Конституційного Суду України (1991-1997 роки): від концепції до конституційної моделі, Лемак В. (2018)
Нестерович В. - Поняття, види і система виборчих органів (2018)
Бонтлаб В. - Конституційне право на страйк: науково-теоретичний аспект (2018)
Гутченко К. - Режим "митний транзит" та процедура "митний транзит": сутність і зміст (2018)
Жмур Ю. - Вік кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством європейських краї (2018)
Штерн А. - Провокаційна діяльність правоохоронних органів та її відмінність від правомірних заходів контролю за вчиненням злочину (2018)
Чернадчук Т. - Трансформація транскордонного співробітництва у міжрегіональне: окремі правові аспекти, Волченко Н. (2018)
Мельник В. - Тенденції імплементації міжнародних (європейських) соціальних стандартів у процесі законодавчого забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю (2018)
Сіделковський О. - Адміністративно-правова характеристика сучасної системи охорони здоров’я в Україні (2018)
Миронов А. - Система охорони здоров’я України як об’єкт державного контролю (2018)
Іншин М. - Основні права державного службовця як працівника (2018)
Костюк В. - Право на інклюзивну освіту в умовах сьогодення: сутність, ознаки, тенденції удосконалення, Макодзей Л. (2018)
Волинець В. - Уточнення поняття "дискримінація у сфері праці" (2018)
Сіньова Л. - Пенсійне забезпечення як різновид соціальної функції держави (2018)
Спіцина Г. - Особливості правового регулювання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні (2018)
Солдатенко В. - "Коротке інтермецо" гетьмана Павла Скоропадського (до питання про політико-правову оцінку та історичну долю Української Держави 1918 р.) (частина друга) (2018)
Левченко К. - Інституціональний механізм реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: актуальний стан, проблеми, перспективи розвитку, Жуковська Г. (2018)
Ганберов Д. - Правовой статус и особенности общественных объединений (2018)
Федчишин Д. - Медіація як альтернативний спосіб захисту прав на землю (2018)
Січевлюк В. - Публічна правосуб’єктність: категоріально-понятійне пізнання в контексті загальної теорії права (2018)
Мацюк А. - Історичні витоки громадянського суспільства та ідей суспільного договору (2018)
Петруненко Я. - Характеристика форм та видів державного кредитування суб’єктів господарювання (2018)
Криса М. - Держава Україна як сторона у договорі підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням (2018)
Матяшовська Р. - Інклюзивна освіта як новітня гарантія захисту прав дітей дошкільного віку (2018)
Яковлєва С. - Наслідки злочинних діянь – предмет досліджень юриста (2018)
Федоренко В. - Принципи виборчого права та проблеми теорії й практики їх реалізації в реаліях сучасного українського конституційналізму (2018)
Недюха М. - Рецензія на монографію "Теоретико-практичні основи адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах прокуратури України", підготовлену к.ю.н., доцентом Подолякою С. А. (2018)
Венедіктов С. - Рецензія на монографію Сімутіної Я. В. "Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин" (2018)
Макаренко Л. - Вклад відомого вченого Василя Федоровича Сіренка у розвиток правової науки (до 100-річчя створення НАН України) (2018)
Волков В. А. - Оптимизация времен намагничивания и размагничивания остановленных частотно-регулируемых синхронных машин (2019)
Верещаго Е. Н. - Чувствительность характеристик модели электрической дуги к изменению параметров элементов, Костюченко В. И. (2019)
Кучинский К. А. - Тензорезисторный метод и устройство контроля сердечника статора турбогенератора в процессе эксплуатации, Титко В. А., Крамарский В. А., Гуторова М. С. (2019)
Дівчук Т. Є. - Гармонійний склад струмів неробочого ходу силового трансформатору, Яримбаш Д. С., Коцур М. І., Яримбаш С. Т. (2019)
Мошноріз М. М. - Автоматизація процедури енергоаудиту системи водопостачання, Горбань А. С. (2019)
Савенко О. С. - Имитационное моделирование работы гибридного компенсатора реактивной мощности, Поднебенная С. К., Бурлака В. В. (2019)
Бойко П. І. - Стан гумусованості чорноземів у системах землеробства Лісостепу, Літвінов Д. В., Демиденко О. В., Блащук М. І. (2018)
Заяць П. С. - Формування симбіотичного апарату сої за різних способів основного обробітку ґрунту та застосування гербіцидів (2018)
Губенко Л. В. - Продуктивність сої залежно від способів основного обробітку ґрунту та застосування мінеральних добрив, Задубинна Є. В., Вєтрова Н. О. (2018)
Кирилюк В. П. - Забур’яненість посівів ячменю ярого за різних систем основного обробітку грунту та удобрення (2018)
Малієнко А. М. - Особливості росту і розвитку рослин кукурудзи на зерно залежно від способу сівби, Борис Н. Є., Гаврилов С. О., Литвинюк Л. К. (2018)
М’ялковський Р. О. - Врожайність картоплі залежно від площі листкової поверхні на різних фонах живлення (2018)
Кургак В. Г. - Накопичення кореневої маси та симбіотичного азоту в лучних травостоях, Волошин В. М. (2018)
Демидась Г. І. - Біоенергетична оцінка вирощування буркуну білого в чистих та сумісних посівах з однорічними злаковими культурами, Захлєбаєв М. В. (2018)
Сахненко В. В. - Моделювання структур ентомокомплексів зернових культур у лісостепу, Сахненко Д. В. (2018)
Левченко Т. М. - Ідентифікація колекції люпину білого за висотою рослин та урожайністю зеленої маси, Байдюк Т. О., Вересенко О. М. (2018)
Губа І. І. - Екологічна пластичніть та стабільність колекційних зразків жита озимого за продуктивністю, Стариченко В. М. (2018)
Щербакова Ю. В. - Верналізаційна потреба сортів пшениці м’якої озимої, Голик Л. М. (2018)
Содержание (2019)
Колоскова О. К. - Особливості перебігу неускладненої позалікарняної пневмонії у дітей з урахуванням лейкоцитарних індексів крові, Тарнавська С. І., Шахова О. О., Прунчак Н. І. (2019)
Шаповал Л. А. - Роль фетальної ехокардіографії у визначенні прогнозу для плода з повною атріовентрикулярною комунікацією, Куркевич А. К. (2019)
Бабінець Л. С. - Ефективність поєднаного використання сальбутамолу та екстракту плюща в амбулаторному лікуванні гострих респіраторних захворювань з бронхообструкцією (2019)
Сеньковская Л. И. - Ауксологические аспекты дефицита роста у детей Одесской области по данным геоэндемического анализа, Бирюков В. С., Аряев Н. Л. (2019)
Починок Т. В. - Вміст оксиду азоту та його метаболітів у крові та слизовій стравоходу у дітей з частими респіраторними захворюваннями на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Журавель О. В., Чернов О. В. (2019)
Спринчук Н. А. - Роль тесту на генерацію інсуліноподібного фактору росту-1 у діагностиці та прогнозі лікування дітей зі збереженою соматотропною функцією, Самсон О. Я., Большова О. В. (2019)
Колоскова О. К. - Динамічні показники неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів у підлітків, хворих на бронхіальну астму, Шахова О. О., Тарнавська С. І., Маніліч І.О. (2019)
Маменко М. Є. - Вроджений гіпотиреоз: скринінг, діагностика та лікування з огляду на сучасні міжнародні рекомендації (2019)
Черник-Булент А. Ф. - Редкий случай мукополисахаридоза VI типа: болезнь Марото—Лами (ошибки диагностики), Гаджиева Ф. Ф., Мамедова Ф. М. (2019)
Душар М. І. - Синдром "котячого ока" без атрезії ануса, з ампліфікацією генів ADA2 та IL17RA (клінічний випадок), Акопян Г. Р., Макух Г. В., Влох М. В., Костюченко Л. В. (2019)
Хапченкова Д. С. - Синдром Sinding–Larsen–Johansson: обзор литературы и собственное клиническое наблюдение, Дубина С. А. (2019)
Крамарьов С. О. - Застосування розчинів для оральної регідратації у дітей. Методичні рекомендації, Закордонець Л. В. (2019)
Бережний В. В. - Порушення мікробіому товстого кишечника та його корекція у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Бондарець Ю. І. (2019)
Гострий обструктивний ларингіт (круп) у дітей. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах (2019)
Правила подачи и оформления статей (2019)
Камінський В. Ф. - Винос поживних речовин сільськогосподарськими культурами у різноротаційних сівозмінах лівобережного Лісостепу, Гангур В. В. (2018)
Дубицький О. Л. - Зміна показників родючості грунту під пшеницею озимою за екологічно безпечних систем удобрення, Качмар О. Й., Вавринович О. В., Дубицька А. О., Щерба М. М. (2018)
Заяць П. С. - Вплив способів основного обробітку ґрунту на вологозабезпеченість сої та пшениці озимої (2018)
Власюк О. С. - Вплив елементів біологізації на продуктивність пшениці ярої (2018)
Березовська-Бригас В. В. - Моніторинг резистентності до інсектицидів у популяціях шкідників сільськогосподарських культур, Секун М. П. (2018)
Окрушко С. Є. - Вплив регулятора росту марс el на урожайність буряка столового, Пінчук Н. В., Голюк Ю. В. (2018)
Панцирева Г. В. - Вплив елементів технології на функціонування асиміляційного апарату люпину білого (2018)
Погоріла Л. Г. - Посівні якості насіння сої залежно від погодних умов у правобережному Лісостеп, Руцька Н. О. (2018)
Ходаніцька О. О. - Ефективність застосування добрив на пшениці озимій, Шевчук О. А., Ткачук О. О. (2018)
Шкатула Ю. М. - Особливості впливу стимуляторів росту та гербіцидів на індивідуальну продуктивність квасолі звичайної (2018)
Шубенко Л. А. - Стійкість плодів черешні до розтріскування, Кубрак С. М., Сабадин В. Я. (2018)
Мацера О. О. - Продуктивність ріпака озимого залежно від рівня удобрення та строку сівби в умовах правобережного Лісостепу (2018)
Забарна Т. А. - Вплив конюшини лучної на підвищення родючості грунтів (2018)
Слюсар С. М. - Ефективність застосування органічних добрив за вирощування сорго суданського, Оксимець О. Л. (2018)
Сеник І. І. - Щільність стеблестою бобово-злакових травосумішок залежно від їх компонентного складу, Болтик Н. П., Ворожбит Н. М. (2018)
Якименко Л. П. - Ефективність агротехнічних прийомів вирощування однорічних кормових культур (2018)
Бочарова М. І - Ефективність міжвидової гібридизації залежно від періоду запилення в роді lolium l, Батерук М. М. (2018)
Левченко Т. М. - Оцінка колекції сидеральних і кормових зразків люпину білого за урожайністю насіння, Байдюк Т. О., Вересенко О. М., Гуренко А. В. (2018)
Щербакова Ю. В. - Вихідний матеріал у селекції пшениці м’якої озимої на зимостійкість та продуктивність, Михайлов В. Г. (2018)
Владимирський О. А. - Параметричні методи діагностування підземних трубопроводів з урахуванням багатохвильового поширення інформаційних сигналів (2019)
Шам О. М. - Математичне моделювання фотоелектричного перетворювача за допомогою програми Matlab (2019)
Ефанов Д. В. - Ограничения на структуры компонентов полностью самопроверяемых схем встроенного контроля, синтезированных методом логического дополнения до равновесного кода "1 из 3", Сапожников В. В., Сапожников Вл. В., Пивоваров Д. В. (2019)
Гончар С. Ф. - Дослідження проблеми кіберживучості Об’єднаної енергосистеми України, Герасимов Р. П., Ткаченко В. В. (2019)
Фархадзаде Э. М. - Фидуциальный подход при сравнении однотипных объектов, Мурадалиев А. З., Абдуллаева С. А. (2019)
Скуба Т. Г. - Ідентифікація положення у просторі об’єктів із складною геометрією в задачах роботизованого дугового наплавлення і неруйнівного контролю, Шаповалов Є. В., Долиненко В. В. (2019)
Гуреев В. А. - Моделирование и визуализация кибератак в энергетике с использованием компьютерных распределенных тренажерных систем, Лысенко Е. Н., Аветисян Е. В. (2019)
Комаров М. Ю. - Загальні характеристики підприємства електроенергетики і елементи їх вразливості технологічного походження (2019)
Сверстюк А. С. - Чисельний аналіз стійкості кібер-фізичної моделі імуносенсора на прямокутній решітці з використанням різницевих рівнянь (2019)
Калиновский Я. А. - Последовательное построение алгоритмов линейной свертки с помощью гиперкомплексных числовых систем, Бояринова Ю. Е., Хицко Я. В., Сукало А. С. (2018)
Ефименко Н. В. - Математическая модель углового движения космического аппарата в параметрах Родрига—Гамильтона и ее свойства (2018)
Остапченко К. Б. - Объектно-ориентированное моделирование процессов функционирования субъектов организационно-технических систем, Лисовиченко О. И., Борукаев З. Х. (2018)
Kravtsov H. А. - Blockchain and Science, Zupko A. V. (2018)
Коваленко О. Є. - Системна інженерія та життєвий цикл систем (2018)
Красильников А. И. - Применение двухкомпонентных смесей сдвинутых распределений для моделирования перфорированных случайных величин (2018)
Prykhodko N. V. - Constructing the Nonlinear Regression Models on the Basis of Multivariate Normalizing Transformations, Prykhodko S. B. (2018)
Шейко Т. В. - Актуальність питання отримання натурального харчового барвника із соку столового буряка, Хомічак Л. М., Мельник Л. М., Матко С. В. (2015)
Дашковський Ю. О. - Розвиток науково-технічних засад застосування електроіскрових процесів оброблення харчових середовищ, Українець А. І. (2015)
Данілова К. О. - Інноваційна технологія житнього хліба, Ткаченко Л. В., Вітряк О. П. (2015)
Бахмач В. О. - Дослідження реологічних характеристик розчинів камеді гуару (2015)
Шейко Т. В. - Дослідження способів відновлення адсорбційної спроможності природного вуглецевовмісного мінерала шунгіта (2015)
Новіков В. В. - Математична обробка експериментальних досліджень виготовлення крупи тритикалевої плющеної методом багатофакторного експерименту (2015)
Боднарчук О. В. - Опрацювання способу нагромадження біомаси заквашувальної композиції для бактеріального препарату для кисловершкового масла, Кігель Н. Ф. (2015)
Баль-Прилипко Л. В. - Науково-практичні аспекти регулювання властивостей водного компоненту рецептур м’ясних продуктів, Леонова Б. І., Старкова Е. Р., Сокирко О. П., Брона Г. І. (2015)
Шугай М. О. - Безпечність і якість сиру: Bacillus cereus (2015)
Бондар С. В. - Результати порівняльних досліджень властивостей різних видів м’яса птиці відокремленого за допомогою механічних засобів, Охріменко Ю. І., Клищова Т. Ю., Вербицький С. Б. (2015)
Лызова В. Ю. - Исследование возможности использования глицина при производстве вареных колбас, Войцеховская Л. У. (2015)
Науменко О. В. - Вивчення морфологічної організації лактофагів методом трансмісійної електронної мікроскопії (2015)
Zhukova Ya. - Artificial flavouring agents detection in dairy and milk-containing products, Korol Ts., Petrishchenko S. (2015)
Король Ц. О. - Застосування селективних середовищ для встановлення видової належності молочнокислих бактерій (2015)
Пешук Л. В. - Розширення асортименту м’ясних продуктів для людей, які працюють з підвищеним фізичним навантаженням, Носенко Т. Т., Гащук О. І. (2015)
Мінорова А. В. - Дослідження розчинності сухих концентратів сироваткових білків, Гондар О. П., Крушельницька Н. Л. (2015)
Поліщук Г. Є. - Обґрунтування рецептурного складу пастоподібних молоковмісних продуктів для харчування військовослужбовців, Сімахіна Г. О., Семко Т. В., Устименко І. М. (2015)
Сімахіна Г. О. - Використання природних комплексів у виробництві молочної продукції для військовослужбовців, Поліщук Г. Є. (2015)
Маевская Т. Н. - Применение микробной трансглутаминазы в технологии сурими из птицы, Базиволяк С. М., Пешук Л. В. (2015)
Жукова Я. Ф. - Властивості структурованих ліпідів, призначених для низькокалорійних молочних продуктів, Мудрак Т. П. (2015)
Саблук П. Т. - Агроекономічні трансформації як вирішальна умова розвитку продовольчої сфери, Кропивко М. Ф., Могилова М. М. (2015)
Крисанов Д. Ф. - Інтеграція продовольчого комплексу України в економічне середовище Європейського союзу (2015)
Власенко І. В. - Сутність системи НАССР у сучасних еколого-економічних умовах виробництва безпечних харчових продуктів (2015)
Михайленко Г. А. - Характеристика ресурсної складової виробничого потенціалу галузей харчової промисловості (2015)
Шмаглій О. Б. - ОЕМ функціонування інфраструктури ринку плодоовочеконсервної промисловості України: теоретична концепція та методологія оцінки (2015)
Михайленко Г. А. - Пріоритетні напрями імпортозаміщення продовольства в Україні, Коткова Н. О., Бокій О. В. (2015)
Бокій О. В. - Фактори оцінки внутрішнього продовольчого ринку на стадіях економічного циклу розвитку (2015)
Лисенко Г. П. - Вплив цін та доходів населення на споживання м’ясної продукції (2015)
Пехов В. А. - Концепція сутності і змістовні характеристики дефініції "зернопродуктовий підкомплекс" в теорії агроекономічних відносин (2015)
Сичевський М. П. - Інститут продовольчих ресурсів. Сьогодення та майбутнє (2016)
Крисанов Д. Ф. - Управління якістю та безпечністю агрохарчової продукції: від стандартів Союзу РСР до технічних регламентів України (2016)
Андрушків Б. - Використання вітчизняних органічних ресурсів в інноваційних технологіях харчової промисловості, Кирич Н., Погайдак О., Мельник Л. (2016)
Коваленко О. В. - Інноваційна інфраструктура забезпечення розвитку харчової промисловості (2016)
Куць О. І. - Поглиблення теоретичного знання дефініції "промисловий потенціал" в контексті підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості (2016)
Бурковський П. А. - Паритетність міжгалузевих відносин в аграрному секторі: ретроспектива, сьогодення, перспектива (2016)
Куць О. І. - Забезпечення конкурентоспроможності продовольчої системи України на основі податкових механізмів, Куць Т. В. (2016)
Шмаглій О. Б. - Формування доданої вартості на інтегрованому ринку плодоовочевої продукції та модель ціни виробництва (2016)
Бокій О. В. - Діяльність бізнесу в хлібопекарській галузі: переваги та стримуючі чинники (2016)
Юрченко Н. С. - Сутність та особливості інтеграційних процесів у харчовій промисловості (2016)
Романчук І. О. - Закономірності формування кисломолочних згустків в молочних сумішах з гідролізованою лактозою та підвищеним вмістом сухих речовин, Моісеєва Л. О., Гондар О. П., Рудаков Т. В. (2016)
Бондар С. В. - Вивчення компонентного складу типових паштетних виробів і оцінювання можливості долучення до нього м’яса птиці механічно відокремленого, Войцехівська Л. У., Вербицький С. Б. (2016)
Боднарчук О. В. - Дослідження властивостей замінників молочного жиру (2016)
Панасюк І. В. - Аналіз мікробіологічних методів дослідження мікробіоти м’яса, Даниленко С. Г., Потемська О. І., Закревська В. М. (2016)
Вербицький С. Б. - Технічні аспекти гарантування продовольчої безпеки: роль технічного регулювання (2016)
Єресько Г. О. - Фазові переходи в жирах та жирових композиціях, Єрошенко С. І., Михайлик В. А., Парняков О. С. (2016)
Король Ц. О. - Вплив захисних середовищ на довготривале зберігання заквашувальної композиції ЛРР (2016)
Борцюх В. В. - Бактеріоцини молочнокислих бактерій як природні консерванти харчових продуктів, Шугай М. О. (2016)
Войцехівська Л. У. - Дослідження впливу активованих водних розчинів на якість м’ясних посічених напівфабрикатів, Лизова В. Ю., Шелкова Т. В., Борсолюк Л. М. (2016)
Олійніченко О. В. - Класифікації харчових полісахаридів за хімічною природою та функціональним призначенням у молочних продуктах, Жукова Я. Ф., Копилова К. В. (2016)
Менчинська А. А. - Оптимізація умов соління ікри товстолоба на основі показника активності води, Маєвська Т. М., Лебська Т. К. (2016)
Петров П. І. - Особливості жирнокислотного складу, як біомаркер автентичності органічного молока, Жукова Я. Ф. (2016)
Кігель Н. Ф. - Дослідження мікробіоти автентичних продуктів із різних регіонів України, Копилова К. В., Даниленко С. Г., Науменко О. В. (2016)
Мацько Л. М. - Дослідження можливості отримання яблучного технологічно-функціонального компоненту для морозива (2016)
Батог Ю. О. - Особливості делігніфікації післязбиральних відходів кукурудзи, Олійнічук С. Т., Лисак Т. І., Коваль О. О. (2016)
Рубанка К. В. - Дослідження структурно-механічних властивостей збивних солодких страв на основі чаю, Терлецька В. А., Писарець О. П., Братусь Ю. В. (2016)
Коваль О. О. - Вплив додаткового живлення на ефективність зброджування дифузійного соку, Олійнічук С. Т., Лисак Т. І., Батог Ю. О. (2016)
Kisiel M. - Stanislaw Moniuszko i jego muzyka w polskiejprzestrzeni edukacyjnej i popularno-kulturalnej (2018)
Грушецький Р. І. - Збагачення солі, Гриненко І. Г. (2016)
Ніколаї Г. Ю. - Теоретико-методичні основи інструментальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в Україні та Польщі в історичній ретроспективі, Зав’ялова О. К. (2018)
Заславський О. М. - Мікроелементний склад цукру різного походження, Козич О. М., Козич Н. Д., Веліканов О. О. (2016)
Тарапата-Більченко Л. Г. - Філософський нарис про майбутнє музики (2018)
Лисак Т. І. - Особливості термоферментативної обробки замісів із крохмалевмісної сировини, Олійнічук С. Т., Батог Ю. О., Коваль О. О. (2016)
Чепалов О. І. - Ausdruсkstanz та стилістика балетмейстерської творчості в Німеччині ХХ століття (2018)
Ван Біньбінь - Поняттєво-термінологічне поле дослідження проблеми формування полікультурної компетентності магістрантів-саксофоністів: науково-педагогічний дискурс (2018)
Ван Лу - Компонентна структура феномену художньо-естетичного світосприйняття у фаховій проекції майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Лі Ліцюань - Формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті акмеологічного підходу (2018)
Реброва О. Є. - Художня освіченість майбутніх учителів музичного мистецтва в компетентнісній парадигмі, Пань Шен (2018)
Рохас Галик М. А. - Музыкальное образование в Латинской Америке: региональные проблемы подготовки студентов-скрипачей (2018)
Хмелевська І. О. - Інтегральна компетентність майбутніх викладачів мистецьких дисциплін (2018)
Чжоу Є - Сутність та компонентна структура художньо-емоційного досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Ю Янь - Актуалізація художньої спрямованості фортепіанної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті компаративістики (2018)
Го Яньцзюнь - Спадкоємність вокальних традицій у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Кьон Н. Г. - Досвід формування вокально-орфоепічної культури іноземних магістрантів у процесі підготовки до фахової діяльності, Лоу Яньхуа (2018)
Мен Ян - Педагогічні умови підготовки китайських студентів магістратури до вокально-викладацької діяльності на засадах соціокультурної адаптації (2018)
Тао Жуй - Формування виконавсько-педагогічної майстерності майбутнього викладача вокалу (2018)
У Сюань - Методологічні основи застосування технології партисипації у вокально-педагогічному процесі (2018)
Шевченко О. В. - Вокально-виконавський досвід майбутнього вчителя музичного мистецтва на консолідаційній основі: структурні особливості (2018)
Ян Сяохан - Досвід формування в майбутніх викладачів вокалу пропедевтичної компетентності (2018)
Андрощук Л. М. - Діяльність аматорського колективу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні (2018)
Долматова К. М. - Використання танцювального фольклору Слобожанщини у підготовці студентів-хореографів в університетському коледжі (2018)
Лісовська Н. Ю. - Втілення музично-хореографічного образу в сюжетному танці, Трощенко В. М. (2018)
Рагозіна В. В. - Сприймання та обговорення картин із дошкільниками: вітчизняні й зарубіжні підходи (2018)
Рохас Э. Р. - Обобщение методического опыта известных скрипачей как средство формирования исполнительской культуры (2018)
Фрик В. В. - Теоретико-методичні особливості оволодіння джазовою ритмікою на ударних інструментах, Зуєв С. П. (2018)
Чжу Цянь - До питання про підвищення ефективності методики формування співацьких навичок в учнів молодших класів (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Korkelia A. - Long-term results for the treatment of patients with the application of organ-preserving operations in papilary thyroid cancer (2018)
Kosov Ye. - Diagnostics of inflammatory inside the pleural complications of thoracic injury, Rozhkova O., Veklich V., Barsukov N. (2018)
Muradova S. - Candida albicans and staphylococcus aureus co-infection in mice after antibiotic-induced dysbiosis, Gurbanova S., Hadjieva S., Aliyev M. (2018)
Sherstyuk L. - Unifferentiated connective tissue dysplasia as a potential predictor of arterial hypertension development in patients with type 2 diabetes mellitus, Nikolenko Ye. (2018)
Shustval M. - Condition of lipid peroxide oxidation and antioxidant system in patients with infectious mononucleosis, Liadova T., Volobuieva O., Pavlikova K., Gamilovska A. (2018)
Sorokina O. - Features of cytokine status in patients with chronic EBV-infections, Kolesnyk Ya., Malanchuk S., Kozlov O., Hololobova O. (2018)
Volobuieva O. - Modern features of chicken pox course in adults, Liadova T., Sevastianova T., Volobuiev D. (2018)
Zolotarova T. - Parameters of the hemodynamic after ablation atrial fibrillation and/or flutter depending on the functional class of chronic heart failure, Bilchenko O. (2018)
Karavanova M. - Angina pectoris and myocardial ischemia in the absence of obstructive coronary artery disease: clinical case, Lisova N., Shevchuk M. (2018)
Belozorov I. - Abdominal compartment syndrome in burn patients, Lytovchenko A., Oliynyk G., Lytovchenko O., Matvieienko M. (2018)
Ovcharenko Ju. - Autologous platelet-rich plasma: a review of scientific articles on the study of efficiency in treatment of androgenetic alopecia in men and women, Salenkova O. (2018)
Popov M. - Endogenous retroviruses as genetic modules that shape the genome regulatory networks during evolution, Kolotova T., Davidenko M. (2018)
Veklich K. - Pattern-recognizing receptors and the innate immune response to viral infection (2018)
Титул, зміст (2019)
Беляневич О. А. - Принцип пропорційності у господарському праві (2019)
Косінова К. С. - Договірно-правова природа виробничого аутсорсингу (2019)
Мазалова А. О. - Щодо деяких питань реалізації публічно-приватного партнерства в Україні (правовий аспект) (2019)
Швидка Т. І. - Проблемні питання кваліфікації правовідносин недобросовісної конкуренції в сфері публічних закупівель (2019)
Дмитренко Е. С. - Особливості оприлюднення суб’єктами господарювання інформації про використання публічних коштів (2019)
Гудіма Т. С. - Проблеми правового забезпечення обігу похідних фінансових інструментів в Україні, Антонишина Н. В. (2019)
Устименко В. А. - Ідентифікація та позиціонування об’єднаних територіальних громад: методичний інструментарій, Заблодська І. В., Бурбело С. О., Заблодська Д. В., Саєнко П. О. (2019)
Ахромкін Є. М. - Оцінювання підприємницького клімату об’єднаної територіальної громади в контексті розробки стратегії розвитку, Сєрєбряк К. І., Бєлоусова Л. І., Літвінова І. М. (2019)
Рогозян Ю. С. - Дискурсивний фрейм моніторингу реалізації домінантної стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва (2019)
Полозова Т. В. - Методичний підхід до оцінки економічної активності підприємств у конкурентному середовищі (2019)
Melnikov O. V. - Effect of constraining and stimulating factors on the sustainable development of the information sphere of Ukraine, Kotliarevskyy Ya. V., Knyazev S. I., Shtangret A. M. (2019)
Илларионов А. Ю. - Перегрев отраслевой юридической науки (2019)
Розвадовський В. І. - Треба працювати над розвитком конституційної демократії (2019)
Schloer B. - An unconstitutional democracy — is this a new type of anarchy? (2019)
Chmil H. - Postmodern Personality: Ontological Self-dependance, Korabliova N. (2018)
Юдкін І. М. - Інтенція, ідіоматика, міф: до морфології драми (2018)
Безклубенко С. Д. - Про так звані інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення (2018)
Кохан Т. Г. - Міфічні сюжети: досвід кіноінтерпретації (2018)
Хлистун О. С. - Акторська уява як складова творчого процесу перевтілення (2018)
Єрескова Т. В. - Національна самосвідомість в контексті мультикультурних практик в Україні (2018)
Демещенко В. В. - Східні мотиви в естетиці нового театру Гордона Крега (2018)
Буценко О. А. - Homo manifestans, або мистецька інтерпретація суспільних зрушень початку ХХІ століття (2018)
Грабарчук О. М. - Реаліті-шоу: всередині зображення (2018)
Шаповалова Ю. С. - Сучасне циркове мистецтво України в контексті міжнародного культурно-мистецького співробітництва (2018)
Берегова О. М. - Інструментальний театр у творчості сучасних українських композиторів (2018)
Підгорбунський М. А. - Нотовані збірники української Православної церкви (ХІ–XIV ст.) (2018)
Дорога А. Є. - Діяльність громадської організації як феномен української культурної спадщини (2018)
Науменко Н. В. - Культура вина в українській бароковій поезії (2018)
Гончаренко Н. К. - Європейський досвід використання грантових механізмів підтримки культури у світлі інституційних реформ галузі культури в Україні (2018)
Холодинська С. М. - Персоналізована історія футуризму: досвід реконструкції літературного оточення Михайля Семенка (2018)
Гриценко О. А. - "Декомунізаційне" законодавство, його практичне впровадження та охорона пам’яток: правові, естетичні й світоглядні колізії (2018)
Дем’ян В. В. - Нематеріальна культурна спадщина як поле міждисциплінарної взаємодії. Міжнародний огляд (2018)
Безгін О. І. - Діяльність мистецьких закладів вищої освіти в сучасних соціокультурних реаліях (2018)
Міщенко М. О. - Мистецтво у просторі всесвітньої мережі інтернет: практичні аспекти (2018)
Поспєлов О. О. - Авторське право в сучасному цирковому мистецтві (2018)
Мазепа А. О. - Ігровий телесеріал як специфічна форма публічної комунікації (2018)
Желєзняк С. В. - Проблематика визначення й класифікації звукового образу в аудіовізуальній культурі (2018)
Неупокоєв Р. В. - Екзистенціальні особливості естрадного номера із лялькою (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Смирнов А. Н. - Изменение эксплуатационных свойств шлакообразующих смесей при серийной разливке и их влияние на ход процесса непрерывного литья, Куберский С. В., Максаев Е. Н. (2015)
Докторов М. Е. - К вопросу определения уровня подачи заготовки в валки при профилировании, Докторова Н. М., Докторов С. Е. (2015)
Мамишев В. А. - Физико-химические аспекты улучшения температурных условий кристаллизации Fe-C сплавов в полости песчаных форм. Сообщение 5, Шинский О. И., Соколовская Л. А. (2015)
Дорошенко В. С. - Анализ и идентификация литых легковесных металлоконструкций с использованием теории минимальных поверхностей (2015)
Жуков Л. Ф. - Современные методы многоцветовой термометрии металлургических объектов, Корниенко А. Л., Петренко Д. А. (2015)
Шалевская И. А. - Мероприятия по снижению вредного воздействия литейной технологии на окружающую среду (2015)
Тихомирова Є. Б. - Інформаційно-комунікаційний супровід кліматичної дипломатії (2018)
Макух-Федоркова І. І. - Канадська модель системи охорони здоров’я: основні підходи та механізми реалізації (2018)
Зайцева З. І. - Комунікативні інструменти інтеграції українського питання в британський політичний дискурс (2018)
Katerynchuk P. - Protection of Cyberspace as a Component of Ukraine’s Information Security (2018)
Звоздецька О. Я. - Нові підходи Північноатлантичного Альянсу (НАТО) у сфері кібербезпеки в умовах загострення інформаційного протистояння (2018)
Кибіч Я. В. - Особливості формування кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни (2018)
Митко А. М. - Інформаційна безпека в контексті введення інституту інформаційного комісара (омбудсмена) в Україні, Кольцова І. І. (2018)
Yeriomyn M. - Prognostic function of audiovisual media in the analyses of international political communication (2018)
Поліщук О. О. - Міжнародні відносини в контексті сучасної гібридної війни (2018)
Шилюк О. І. - Наукометричний аналіз досліджень з політичних наук: автори, журнали, теми, цитованість (за базою WoS) (2018)
Бурдяк В. І. - Політична комунікація влади та опозиції в Болгарії: сучасна проекція (2018)
Ротар Н. Ю. - Перспективи консолідації інформаційного простору України в стратегії парламентської діяльності політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ” (2018)
Бутирська І. В. - Cучасні політико-комунікаційні процеси в політичному управлінні (2018)
Верещагіна І. Д. - Роль нових ЗМК у ФРН. "Партійна демократія" versus "Медіа-демократія"? (2018)
Манчуленко Г. Д. - Комунікативний супровід процесу децентралізації влади на національно-державному рівні: аналіз інформаційної політики Кабінету Міністрів України (2014 - 2018 рр.) (2018)
Акульшина В. О. - Російська пропаганда в Польщі: методи та форми впливу (2018)
Бондарчук Ю. О. - Європейська енергетична безпека: проблеми та сучасні виклики (2018)
Фісанов В. П. - Чехо-Словаччина як геополітичний експеримент: погляд із ХХІ століття Рец. на: Бобраков-Тимошкин А. Проект "Чехословакия”. Конфликт идеологий в Первой Чехословацкой республике (1918 - 38). – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – 224 с. (2018)
Тарасенко І. О. - Напрями забезпечення ефективності діяльності закладів вищої освіти в контексті управління економічною безпекою, Цимбаленко Н. В., Тарасенко О. С. (2018)
Palant O. Y. - Statistical assestment of socio-economic determination of crime in Ukraine, Ortina G. V., Kucher M. N. (2018)
Koval V. V. - The role of the agricultural sphere in the context of food security, Derii Zh. V., Sedikova I. O. (2018)
Tsymbalenko N. V. - Principles of formation of HEI financing mechanism, Tarasenko O. S. (2018)
Chaliuk Y. O. - Social partnership of Ukraine with the EU within the European regions and cross-border clusters, Dovhanyk N. M. (2018)
Uhodnikova O. I. - Public administration’s mechanisms of the security management in tourism industry, Viatkin K. I., Kolesnyk T. N. (2018)
Odintsova T. M. - Economic simulation analysis of the regions of Ukraine development based on tax burden optimization (2018)
Lazarenko Y. O. - Identification of the internal factors influencing an organization’s ability to implement open innovation, Garafonova O. I., Sobol S. M., Zaitseva А. І. (2018)
Kondratenko N. O. - Adaptation of anti-crisis financial management of industrial enterprises to the modern conditions of economic development, Kozureva O. V., Stepanov V. Y. (2018)
Lavruk V. V. - Risks management in small and medium-sized enterprises, Plotnytska S. І., Zaporozhets H. V. (2018)
Zaitseva M. M. - Internal audit as a tool of effective management of tourist enterprise: history and current, Lyman S. I., Diegtiar O. A. (2018)
Mnykh O. B. - Exit from innovation crisis of Ukraine and identification of new economic zones of problem marketing and logistic situations, Safonov Yu. M. (2018)
Contents (2019)
Issabek Т. К. - To the problem of selecting vertical shafts location with combined geotechnology of developing deposits, Imashev A. Zh., Bakhtybayev N. B., Zeitinova Sh. B. (2019)
Issabek Т. К. - Methods for monitoring the earth surface displacement at points of small geodetic network under the underground method of coal development, Dyomin V. F., Ivadilinova D. Т. (2019)
Nakache R. - Stability analysis of the pillars of the underground mine Chaabet El-Hamra, Algeria by analytical and numerical methods, Boukelloul M. L., Bouhedja A., Fredj M. (2019)
Tahri T. - Characterization and homogenization of Bled El-Hadba phosphate ore, case of Djebel Onk (Algeria), Bouzenzana A., Bezzi N. (2019)
Sładkowski A. - Improving the efficiency of using dump trucks under conditions of career at open mining works, Utegenova A., Kolga A. D., Gavrishev S. E., Stolpovskikh I., Taran I. (2019)
Falendysh A. P. - The choice of the strategy of technical operation of modernized shunting locomotives, Chyhyryk N. D., Sumtsov A. L., Kletska O. V. (2019)
Sladkowski A. V. - Innovative designs of pumping deep-water hydrolifts based on progressive multiphase non-equilibrium models, Kyrychenko Y. O., Kogut P. I., Samusya V. I., Kolosov D. L. (2019)
Gorbunov M. I. - Conceptual basis of thermo-controllability in railway braking tribo pairs, Fomin O. V., Prosvirova O. V., Prokopenko P. M. (2019)
Beshta O. O. - Control of energy flows in electric drivetrain of electric vehicle with extra DC source, Khudolii S. S., Neuburger M., Neuberger N. (2019)
Sinchuk O. - Control system of double-rotor induction motors for hybrid vehicles, Kozakevych I. (2019)
Malinovskyi A. A. - Peculiarities of the reactive power flow in the arc furnace supply circuit with improved electromagnetic compatibility, Turkovskyi V. H., Muzychak A. Z., Turkovskyi Yu. V. (2019)
Boiko V. - Possibilities to use electroanalogy methods for analysis of working processes of water supply networks, Sotnyk M., Gusak O., Khovanskyi S. (2019)
Fedoreiko V. S. - Enhancing the efficiency of energy generation systems based on solid biofuels: technical and economic aspects, Luchko M. R., Iskerskyi I. S., Zahorodnii R. I. (2019)
Bobrov O. V. - Justification of the optimum operation of electromechanical system for production and distribution of pressurized air, Tsyplenkov D. V., Grebeniuk A. M., Kyrychenko M. S. (2019)
Raksha S. V. - Mathematical and s-models of cargo oscillations during movement of bridge crane, Anofriev P. G., Bohomaz V. M., Kuropiatnyk O. S. (2019)
Shvachka A. I. - Applicability analysis of the Laplace integral in evaluating output signals for automatic systems, Taranenko Yu. K., Oliynik O. Yu., Chernetskyi Ye. V. (2019)
Didenko S. - Public administration in the field of coal industry, Yeshchuk О., Topolia R., Rusnak L. (2019)
Petrenko I. - Management features of modern think tanks, Malkina G., Kolyukh V. (2019)
Honcharov Yu. V. - Innovative concept of the development of national economy, Mohylevska O. Yu., Romanova L. V., Feschenko O. L. (2019)
Kyselov A. O. - Combating illegal amber mining: peculiarities of conflict resolution (2019)
Aleksandrova O. - Control of the quality as-surance system at the modern Ukrainian university, Hroznyi І., Vinnikova N., Chuvasova N. (2019)
Kovalchuk S. V. - Modeling the choice of strategies of marketing management of enterprise personnel, Kobets D. L., Zaburmekha Ye. M. (2019)
Джужа О. М. - Світові кримінологічні системи запобігання злочинам (2019)
Грібов М. Л. - Поняття та правове регулювання використання спеціальних знань, умінь і навичок у кримінальному провадженні (2019)
Shaptala N. - The Internal Conviction in the Evaluating Evidence in the Constitutional Judicial Process (2019)
Бараш Є. Ю. - Кримінологічні ознаки "професійної" злочинності: соціально-правове дослідження (2019)
Kushаkova-Kostytska N. - Scientific Elite in the Conditions of Formation е-Governance (Philosophical and Legal Analyze) (2019)
Ялова О. В. - Прийняття законопроекту № 5670-д "Про державну мову" в першому читанні: проблемні аспекти (2019)
Вознюк А. А. - Удосконалення обставин, які помʼякшують та обтяжують покарання, у контексті реалізації положень Стамбульської конвенції (2019)
Hrebeniuk M. - Countering the Use of Leading Sectors of Digital Economy by Organized Crime: European Experience, Cherniak A. (2019)
Samofalov L. - Features of Linguistic Representation in the Federal and Local Parliaments of the Kingdom of Belgium and their Experience for Ukraine, Sakir-Molochko N. (2019)
Чернявський С. С. - Актуальне дослідження проблем протидії злочинам у сфері використання інформаційних технологій. Рец. на кн.: Протидія злочинам у сфері використання інформаційних технологій : інтегр. навч.-практ. посіб. / |М. В. Карчевський, В. В. Коваленко, В. Є. Комлєв та ін.| ; за ред. М. В. Карчевського. Харків : Право, 2019. 188 с., Вознюк А. А. (2019)
Камінська Н. В. - Філософсько-правовий вимір доказування в конституційному судовому процесі. Рец. на кн.: Шаптала Н. К. Доказування у конституційно-судовому процесі: філософсько-правові засади : монографія. Київ : Логос, 2018. 388 с. (2019)
Марчак В. Я. - Формування інформаційного суспільства в Україні: філософсько-правовий аналіз. Рец. на кн.: Кушакова-Костицька Н. В. Філософсько-правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні : монографія. Київ : Логос, 2019. 533 с., Шевчук Р. В. (2019)
Ivanova A. - Overview of problems in text-data processing and creating a clientserver application devoted to references managers, Kharash K., Olshevska O., Bortsova Y. (2018)
Скаковський Ю. М. - Модернізація структури системи керування випарної станції бурякоцукрового заводу на базі мікропроцесорних технічних засобів і програм українського виробництва, Бабков А. В., Мандро О. Ю. (2018)
Зозуля В. А. Осадчий С. І. - Класифікація завдань і принципів управління механізмом паралельної кінематичної структури для вирішення різних завдань, Бєляєв Ю. Б., Pawlowski P. (2018)
Скалій Д. О. - Архітектура клієнт-сервер на основі додатка відділу аспірантури та докторантури ОНАХТ, Джиджула М. В., Корнієнко Ю. К., Бойцова O. С., Лівенцова O. О. (2018)
Klymenko O. - Research of the programmers for control of the periodic action objects with non-linear time program, Krong E., Tregub V. (2018)
Гнатенко В. Ю. - Электрическая модель с идеальными элементами для поиска кратчайшего пути на взвешенном ориентированном графе, Ступень П. В., Дікусар К. В., Шутєєв Е. І. (2018)
Сахаров В. І. - Розробка алгоритму роботи мікроконтролерного пристрою для визначення стиглості винограду, Сахарова С. В. (2018)
Моспан Т. М. - Використання сучасних технологій у викладанні технічних дисциплін, Савьолова Е. В., Ярмолович В. Я., Огінська С. М. (2018)
Bohdanov A. - Implementation of a standardized information management system into activity of scientific and technical library, Plotnikov V. M., Smirnova K. V., Zinchenko I. I. (2018)
Волянська Я. Б. - Система стабілізації курсу морського судна, частково-інваріантна до вітро–хвильових навантажень, Голіков В. В., Мазур О. М., Онищенко О. А., Шевченко В. А. (2018)
Ковальчук Д. А. - Дослідження процесів утилізації тепла пароповітряних сумішей: лабораторна установка, вимірювані змінні, автоматизація експериментів, Мазур О. В., Гудзь С. С. (2018)
Захарченко Н. В. - Анализ влияния увеличения мощности используемого ансамбля таймерных сигнальных конструкций при постоянной длительности кодовых конструкций на скорость передачи информации в цифровых системах связи, Гаджиев М. М., Иванова Л. В., Сулима Ю. Ю., Шпак Д. М., Гордийчук В. В (2018)
Любека А. - Математичне моделювання температурного поля в апараті з псевдозрідженим шаром, Корнієнко Я. (2018)
Муратов В. Г. - Автоматизація процесів переробки вторинної сировини виноробства, Левінський В. М., Осипова Л. А., Осипов В. Н. (2018)
Voinova S. - Features of the technical objects control with registration their wear-out (2018)
Голубков П. - Синтез системы автоматического управления робототехническим устройством для приготовления полуфабрикатов пельменной продукции особых форм, Путников Д., Егоров В., Похлебина Н., Габуєв К., Гонгало В. (2018)
Кирьязов И. Н. - Идентификация моделей истечения зерна из подсилосных задвижек для АСОЗ ПТЛ перегрузки зерна, Шестопалов С. В., Степанов М. Т., Хобин В. А (2018)
Шевченко В. А. - Оптимизация процесса автоматической синхронизации судовых дизель-генераторов при детерминированной постановке задачи (2018)
Киркопуло Е. Г. - Разработка интерфейса оператора компьютерной системы автоматизации установки ионно-плазменного напыления (2018)
Antonova A. - Research and analysis the display methods for algorithms in computing tasks on the structure of computer systems, Onoshenko O., Snigur T. (2018)
Бутов Б. В. - Исследование использования нечеткой логики для искусственного интеллекта в играх, Тишин П. М., Шапорин В. О. (2018)
Сандлер А. К. - Роликовий вузол стрічкового транспортера, Дрозд О. В. (2018)
Vodotyka T. S. - Entrepreneurship of the modern imperial city: in search of oneself (2018)
Аванесян Д. З. - Від кінної до електричної тяги: проекти будівництва Катеринославського трамваю на сторінках "Екатеринославских губернских ведомостей" (2018)
Пятницькова І. В. - Кредитна кооперація в Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ cт.) (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського