Науменко М. О. - Підходи до забезпечення стратегічного управління підприємства в умовах нестійкого середовища, Рига О. С. (2018)
Овчіннікова В. О. - Менеджмент якості на залізничному транспорті в умовах розвитку високошвидкісного руху, Дьяков І. О. (2018)
Сичова О. Є. - Формування сучасних маркетингових стратегій для підприємства на вітчизняному ринку товарів та послуг (2018)
Панченко Н. Г. - Соціальні інвестиції як провідний інструмент корпоративної соціальної відповідальності (2018)
Фролов А. И. - Концепция устойчивого развития: экологический и нравственный императивы, Каменева Н. Н., Косич М. В. (2018)
Андреева Т. Е. - Особенности организационного структурирования при создании инновации ценности с использованием подрывной технологии, Гетьман О. А. (2018)
Воловельская И. В. - Анализ состояния банковской системы Украины в современных условиях, Петров В., Марковский А. (2018)
Коваль І. М. - Продюсування як стратегічний напрямок розвитку сучасного українського репертуарного театру, Несен Д. А., Сєріков А. В. (2018)
Drogovoz S. - The therapeutic possibilities of carboxytherapy for psoriasis, Kononenko А., Shchokina K., Belik G., Shtroblya A. (2018)
Зуйкіна Є. В. - Біофармацевтичне обґрунтування вибору основи для дерматологічних мазей, Половко Н. П., Сілаєва Л. Ф., Ковальова Т. М. (2018)
Рухмакова О. А. - Вивчення стабільності назального гелю "Фіторин-плюс" для лікування вірусного риніту, Карпенко І. А., Ярних Т. Г. (2018)
Tsubanova N. - Pharmacological effect of a new gel, which contains oak bark extract and aloe extract under the condition of experimental stomatitis in rats, Zhurenko D. (2018)
Руцька А. В. - Дослідження окиснювальної модифікації білків у щурів за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрію глутамату у статевому та віковому аспектах, Криницька І. Я. (2018)
Шебеко С. К. - Експериментальне вивчення впливу глюкваміну на ультраструктуру нирок за умов розвитку ниркової недостатності, Зупанець І. А., Тарасенко О. О. (2018)
Набока Ю. М. - Дослідження гострої токсичності препарату "Артритан", Зубицька Н. П., Зупанець І. А., Шебеко С. К., Отрішко І. А. (2018)
Стрельченко К. В. - Порівняльне вивчення антиоксидантної активності поліфенольних екстрактів з різних частин плодів Винограду справжнього при інсулінорезистентності, Малоштан А. В., Краснощок А. О. (2018)
Яковлєва Л. В. - Комплексна оцінка витрат на фармакотерапію цукрового діабету 2 типу з позиції АВС- та VEN-аналізу, Цубанова Н. А., Бердник О. Г. (2018)
Литкін Д. В. - Вплив інгібіторів ароматази третього покоління на харчову поведінку на тлі експериментального метаболічного синдрому (2018)
Москаленко А. М. - Дослідження складу жирних кислот безсмертника приквіткового (Helichrysum bracteatum), Попова Н. В. (2018)
Романенко Є. А. - Дослідження взаємозв’язків між вмістом основних груп БАР у настойці собачої кропиви (Leonurus cardiaca) трави та її психотропною активністю, Кошовий О. М., Кіреєв І. В., Трищук Н. М., Ільїна Т. В., Бородіна Н. В. (2018)
Яцюк К. М. - Вплив методу сушіння на мікробіологічну активність фітосубстанцій з плодів журавлини болотної, Федоровська М. І., Куцик Р. В. (2018)
Титул, зміст (2018)
Ступень Р. М. - Стан та особливості ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні (2018)
Калініченко О. В. - Використання енергії в процесі виробництва продукції рослинництва (2018)
Горобець Н. М. - Напрями діяльності аграрних підприємств на підставі визначення конкурентного потенціалу, Кадирус І. Г., Житкович Н. О. (2018)
Панченко Н. Г. - Екологічна мотивація персоналу в системі соціальної відповідальності залізничного транспорту (2018)
Лазебник Ю. О. - Оцінювання якості зайнятості на основі обстежень використання часу (2018)
Подмешальська Ю. В. - Облік та аудит адміністративних витрат, Феофанов Л. К., Осетрова Г. Ю. (2018)
Марчук Л. Л. - Інноваційні інструменти забезпечення економічної безпеки регіону в контексті стрімкого розвитку технології — Blockchain, Казарян О. Г. (2018)
Салоїд С. В. - Стратегічне моделювання умов підвищення ефективності організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємств точного машинобудування (2018)
Захаренко М. М. - Теоретичні засади управління виробничим потенціалом підприємства (2018)
Козяр Н. О. - Теоретичні підходи до трактування сутності категорії "інвестиційна привабливість" у сільському господарстві (2018)
Благоразумова О. В. - Значення ефективного внутрішнього контролю як елементу системи управління ресурсним потенціалом підприємства, Зубатенко Ю. С., Лесняк В. Ю. (2018)
Богатікова О. В. - Місце Г. Павлуцького у науковому житті України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Волониць В. С. - Структуризація грецького ніжинського купецтва в контексті внутрішньої та зовнішньої торгівлі ХVІІІ–ХІХ ст. (2017)
Гедьо А. В. - Матеріали особового походження як джерело з історії купецтва Наддніпрянської України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2017)
Демідко О. О. - Шляхи розвитку театральної культури Маріуполя (1946–1960-ті рр.) (2017)
Довбня О. А. - Політичні репресії на Донбасі в 1930-ті рр.: історіографічний дискурс (2017)
Кліш А. Б. - Суспільно-християнський рух в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії: тенденції та напрямки дослідження (2017)
Коробка В. М. - Думи й управи на чолі допомоги нужденним у містах Катеринославської губернії в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Коробка Ю. В. - Ліквідація машинно-тракторних станцій: історіографія питання в другій половині 1960-х – наприкінці 1980-х рр. (2017)
Куликов В. А. - Становление корпоративной социальной политики в Российской империи (на материалах Южно-Русского Днепровского металлургического общества) (2017)
Лисенко А. А. - Створення Особливої наради при Верховному керівнику Добровольчої армії: її склад та основні завдання (2017)
Нефьодов Д. В. - Новітня українська історіографія повсякденного життя робітництва УРСР (1946–1965 рр.) (2017)
Новікова С. В. - Внесок Маріупольського повітового земства у розвиток початкової шкільної освіти в Маріупольському повіті (70-і рр. ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Popovych О. - Personality of G. I. Chelpanov from the point of Ukrainian scientific view: the biographic approach (2017)
Тарасов С. В. - Богдан Хмельницкий в российской дореволюционной историографии (2017)
Тимків І. В. - Вплив репатріації на структуру населення Тернопільської області у 1950–60-х роках (2017)
Ткаченко Т. В. - Стан житлово-комунального господарства Києва за результатами перепису 2 березня 1874 р. (2017)
Усиков О. О. - Промислова сфера Миколаївської області в другій половині 1980-х – на початку 1990-х рр. (2017)
Shypik N. - Rural population of Donetsk region in 1945–1953 based on the materials of the regional statistical department (2017)
Яблонський В. М. - Особливості сприйняття УНР в Україні після проголошення незалежності (2017)
Балабанов К. В. - Національні стратегії інтернаціоналізації вищої освіти (2017)
Боярська О. А. - Політико-релігійна взаємодія у трансформаційному суспільстві (2017)
Бурлаченко В. О. - Основні етапи розвитку відносин між Республікою Індія та КНР, Трофименко А. В. (2017)
Buchyn М. - Electronic voting as an element of electronic democracy: peculiarities and main approaches to understanding (2017)
Бушуєв Г. О. - Проблема тлумачення поняття "недержавний аналітичний центр" в українській та іноземній науці (2017)
Вареник М. І. - Основні напрямки відносин між Великобританією та Індією на сучасному етапі, Трофименко А. В. (2017)
Гаврилова Н. В. - Відносини Китаю з країнами Карибського басейну, Константинова Ю. В. (2017)
Гальона О. Я. - Деякі аспекти зовнішньої політики Російської Федерації в Центральноазійському регіоні (2017)
Дем’яненко О. О. - Політична модернізація: традиційний та сучасний дискурси (2017)
Долженко О. О. - Визначення "гібридної війни" в контексті загроз національній безпеці України (2017)
Клюй А. І. - Політична думка доби визвольних змагань початку ХХ століття та політичний процес сучасної України (2017)
Козачук О. О. - Основні аспекти синтетичної теорії міграції (2017)
Ляшенко М. Л. - Культурна дипломатія України у Франції (1991–2017 рр.) (2017)
Мазур О. Г. - Політична медіація: теоретико-методологічний дискурс (2017)
Митрощенко В. І. - Політичний вимір національного самовизначення Шотландії, Трофименко А. В. (2017)
Osadchuk R. - News media diet as an indicator of the manipulation of public opinion (2017)
Пашина Н. П. - Міжетнічні процеси в Старобільському повіті Харківської губернії в кінці XIX початку ХХ ст.: на прикладі мови, Булик М. В. (2017)
Рябченко Е. В. - Особливості європеїзації міграційної політики Республіки Кіпр (2017)
Сабура О. І. - "ДНР" та "ЛНР" у науковому дискурсі: пошук термінології (2017)
Трофименко М. В. - Програми обмінів в контексті реалізації публічної дипломатії (2017)
Тупиця О. Л. - Соціальне партнерство і легальний лобізм як чинники політичних трансформацій (2017)
Червеняк К. Т. - Національна консолідація в поліетнічних регіонах України (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2017)
Корнієнко С. І. - Органічне овочівництво: досягнення інституту, Вітанов О. Д., Муравйов В. О., Кондратенко С. І., Рудь В. П., Куц О. В. (2016)
Біленька О. М. - Екологічна стійкість селекційного матеріалу цибулі ріпчастої, Шульгіна Л. М. (2016)
Бурибаева Л. А. - Влияние биоорганических удобрений на продуктивность томата в условиях юго-востока Казахстана, Тойлыбаева Н. Н. Айтбаєва А. Т. (2016)
Вдовенко С. А. - Вплив схем садіння розсади на врожайність цибулі порею, Давимока О. В. (2016)
Горова Т. К. - Джерела цінних господарських ознак редиски посівної для селекції на гетерозис за самонесумісністю, Кулікова Н. М., Овчіннікова О. П. (2016)
Горова Т. К. - Лінійний матеріал квасолі звичайної, Сайко О. Ю., Черкасова В. К. (2016)
Горова Т. К. - Лінійний матеріал кропу пахучого для селекції, Черкасова В. К., Сайко О. Ю., Штепа Л. Ю. (2016)
Губар М. І. - Фотосинтетична активність огірка у беззмінному вирощуванні та в ланці сівозміни за систем живлення, Виродов О. С., Болотських О. С. (2016)
Гудковська Н. Б. - Урожайність та вміст білка в зеленій масі амаранту залежно від способів та строків сівби в Лівобережному Лісостепу України (2016)
Духін Є. О. - Спосіб сортооновлення сортопопуляції гороху овочевого сорту Каскад, Могильна О. М., Яковченко О. І. (2016)
Задорожна О. А. - Особливості зберігання насіння цибулі в контрольованих умовах, Герасимов М. В., Шиянова Т. П. (2016)
Ільїнова Є. М. - Пріоритетні напрямки забезпечення трансферу інновацій в овочівництві України (2016)
Книш В. І. - Промислова технологія вирощування кавуна на насіння (2016)
Коваленко О. М. - Урожайність та якість бджолозапильного гібрида огірка Янос F1 за різних способів мульчування ґрунту, Щербина С. О., Гордієнко І. М. (2016)
Колесник І. І. - Новий гібрид гарбуза насіннєвого призначення Парадиз F1 (2016)
Коломієць Ю. В. - Активність пероксидази в листках рослин томата за дії біологічних і хімічних препаратів, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Колтунов В. А. - Оцінка конкурентоспроможності та ресурсного потенціалу сортименту картоплі в Україні, Сонець Т. Д., Бородай В. В., Войцешина Н. І. (2016)
Корнієнко С. І. - Мутантний генофонд буряка столового для гетерозисної селекції, Горова Т. К., Нестеренко Є. Л. (2016)
Корнієнко С. І. - Дія регуляторів росту на підвищення насіннєвої продуктивності сортів салату листкового, Ткалич Ю. В., Кондратенко С. І., Дульнєв П. Г., Позняк О. В., Несин В. М. (2016)
Кравченко В. А. - Створення гібридів першого покоління помідора для умов плівкових теплиць, Данилюк Г. П. (2016)
Кравченко В. А. - Створення нових генотипів помідора для умов клімату, що змінюється, Моргун О. В., Дмитренко Н. М. (2016)
Крутько Р. В. - Структура кореляційних зв’язків у зразків томата в умовах весняних плівкових теплиць (2016)
Кузь О. Ю. - Вплив строків сівби насіння і густоти рослин на врожайність насіння капусти червоноголової, Щербина Н. М. (2016)
Куц О. В. - Ефективність використання фізіологічно кислих добрив в зрошуваній овоче-кормовій сівозміні Лісостепу України, Парамонова Т. В., Іллюшенко Г. Я. (2016)
Ломакіна Н. І. - Вплив мікродобрива Реаком на врожайність насіння цибулі ріпчастої сорту Батир (2016)
Митенко И. Н. - Генофонд шпината для селекции на адаптивность, Чабан Л. В. (2016)
Муравьёв В. А. - Использование Интерферона против вирусов картофеля, Мельник А. В., Семибратская Т. В. (2016)
Новікова А. В. - Використання добрив та кулісних культур в технології озимого вирощування цибулі ріпчастої в умовах північно-східного Лісостепу України (2016)
Онищенко О. І. - Вплив прийомів вирощування перцю солодкого в плівкових теплицях на фотосинтетичну діяльність рослин, Герман Л. Л., Пащенко В. Ф. Бойко І. В. (2016)
Палінчак О. В. - Новий ранньостиглий гібрид дині звичайної Заграва F1, Заверталюк В. Ф. (2016)
Парамонова Т. В. - Ефективність систем удобрення цибулі ріпчастої в овоче-кормовій зрошуваній сівозміні Лівобережного Лісостепу України, Ходєєва Л. П. (2016)
Позняк О. В. - Установлення строків проведення аналізу з визначення посівних якостей насіння сорту материнки звичайної (Origanum vulgare L. ) Оранта, Яковенко О. І. (2016)
Самовол А. П. - Индуцированный мутагенез. Сообщение 4: норма реакции мутабильности растений томата на γ-облучение семян (особенности формирования компонентов высокой продуктивности и синтез биохимического состава плодов у отобранных растений в пределах сортов региональной и зарубежной селекции), Корниенко С. И., Замыцкая Т. Н. (2016)
Самовол А. П. - Проявление истинного гетерозиса и степени доминантности у гибридов F1 томата, полученных на стерильной основе, Корниенко С. И., Замыцкая Т. Н. (2016)
Самовол А. П. - Индуцированный рекомбиногенез при отдаленной гибридизации томата. Сообщение 2: влияние γ-излучения и сомаклональной вариабельности in vitro на смещение менделевского моногибридного расщепления и уровня рекомбинации по несцепленным маркерным генам у гибридов F1 Мо 638 х L. esculentum var. pimpinellifolium, Мо 638 х L. hirsutum var. glabratum, Корниенко С. И., Кондратенко С. И., Мирошниченко Т. Н., Замыцкая Т. Н. (2016)
Сергієнко О. В. - Новий гетерозисний гібрид кавуна Казка F1 (2016)
Сергієнко О. В. - Кореляції ознак перспективних партенокарпічних генотипів огірка корнішонного типу в умовах захищеного ґрунту, Радченко Л. О., Солодовник Л. Д. (2016)
Терьохіна Л. А. - Комерціалізація результатів наукових розробок – ключова ланка інноваційного циклу, Червона Л. Л. (2016)
Хареба О. В. - Перспективні шляхи вирощування помідора методом малооб’ємної гідропоніки у скляних теплицях (2016)
Хареба О. В. - Індау посівний і дворядник тонколистий: перспективи дослідження і освоєння в Україні, Позняк О. В. (2016)
Черненко О. В. - Діагностика видового складу та вірулентний потенціал хвороб перцю солодкого Capsіcum annuum L. (2016)
Щербина Н. М. - Конкурентоспроможність овочевої продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства, Юрлакова О. М. (2016)
Яровий Г. І. - Урожайність та продуктивність гібридів огірка вітчизняної селекції для вирощування в плівкових теплицях, Сєвідов В. П. (2016)
Яровий Г. І. - Урожайність та продуктивність пізньостиглих гібридів капусти цвітної, Сєвідов І. В. (2016)
Черненко В. Л. - Кореляційні залежності між комплексом основних ознак та стійкістю капусти білоголової до найпоширеніших хвороб (2016)
Пилипчук В. Г. - Історичні аспекти розробки і впровадження наукової спеціальності 12.00.13 – "Інформаційне право; право інтелектуальної власності", Беланюк М. В. (2016)
Баранов О. А. - Напрями перспективних досліджень у галузі інформаційного права (2016)
Корж І. Ф. - Принципи прозорості і відкритості електронного парламенту в умовах децентралізації державної влади України (2016)
Когут Н. Д. - Організаційно-правова роль державних та інших реєстрів в забезпеченні безпеки суспільного ладу та прав людини (2016)
Красноступ Г. М. - Правове регулювання здійснення мовлення у дні трауру та дні пам’яті (2016)
Дубняк М. В. - Прийняття рішень на місцевому рівні: регулювання інформаційних відносин в міжнародних документах (2016)
Данильян О. Г. - "Симулякр": концептуалізація феномена у постнеокласичній філософії, Дзьобань О. П. (2016)
Байрачна Л. К. - Проблемне поле інформаційного суспільства (2016)
Баранов О. А. - Захист персональних даних в сфері Інтернет речей, Брижко В. М. (2016)
Копан О. В. - Інформаційно-психологічна війна як засіб маніпулювання людською свідомістю, Мельник В. І. (2016)
Василишин В. О. - Основні підходи до розуміння пропаганди тероризму (2016)
Семенюк О. Г. - Кримінологічний аналіз загроз у сфері охорони державної таємниці (2016)
Качинський А. Б. - Кількісні оцінки пріоритетів кібернетичної безпеки, Варичева Д. І., Свириденко С. В. (2016)
Бєлєвцева В. В. - Адміністративно-правовий захист інформації з обмеженим доступом: визначення та удосконалення (2016)
Камоцький О. Б. - Інформаційна модель структури криміналістичної характеристики невідомого загиблого та розшукові дії по встановленню його особи (2016)
Леонов Б. Д. - Кримінально-правова протидія незаконній діяльності зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації, Серьогін В. С. (2016)
Рарутний О. Е. - Інформаційне забезпечення легалізації проституції та декриміналізація окремої пов’язаної з нею діяльності (2016)
Данилова І. О. - Правові аспекти спадкування за законом нерухомого майна нерезидентами (2016)
Попик С. С. - Окремі аспекти виконання покарання у виді обмеження волі (2016)
Цимбалюк В. С. - Науково-освітнє право України: методологічні, концептуальні доктринальні положення до стратегії державної політики країни (2016)
Poplavskyi M. - Higher education establishment of culture and arts image as a key to its success (2018)
Tymoshyk M. - The Ukrainian Press Bureau of Diplomatic Mission of the Ukrainian People’s Republic in Rome as a Lesson for Contemporary National Journalism (2018)
Гриценко П. - Українська мова: державна і державотворча (2018)
Гарачковська О. - "Шершень" — перший український журнал політичної сатири в Російській імперії (2018)
Лєцкін М. - Варшавський журнал "Рідна Мова" в українському інформаційному просторі Польщі (30-ті роки ХХ ст.) (2018)
Лубчак В. - Херсонський альманах "Степ" в історії української журналістики (2018)
Гандзюк В. - Інформаційна діяльність міжнародної організації "Репортери без кордонів" в Україні (2018)
Забіяка І. - Інформація, форми її фіксації, збереження і передачі як визначник періодизації розвитку суспільства (2018)
Манакін В. - Вербальний інформаційний простір крізь призму мовної енергетики (2018)
Шевченко М. - Поняття національного інформаційного простору та його характеристики (2018)
Шпак В. - Друковані ЗМІ України: історіографічний аспект (2018)
Ситник О. - Новинні портали як новітня медіа-платформа українського інформаційного простору (2018)
Скленар І. - Специфіка новин у релігійних Інтернет-виданнях України (2018)
Фомішина О. - Модульне проектування мережевих журнальних видань як спосіб підвищення якості сприймання контенту (2018)
Гринівський Т. - Українська книга як засіб національно-культурного відродження 1917–1920 рр.: аспект державної підтримки друку (2018)
Погрібна О. - Ідея української державності у видавничій діяльності Михайла Максимовича (2018)
Решетуха Т. - Українськомовне книговидання в Тернополі 20–30-х років ХХ століття в умовах посилення утисків та цензурних обмежень (2018)
Козак С. - Журнал "Пороги" (Аргентина): історія, зміст, автори (2018)
Житарюк М. - Геноцид проти українців – реалізація національної політики Кремля (у дзеркалі світової публіцистики) (2018)
Тимошик-Сударикова А. - Проблеми функціонування часопису української діаспори в чужомовному інфоpмаційному просторі (на матеріалах паризького журналу "Тризуб") (2018)
Романюк Н. - Зовнішня реклама в Єлисаветграді: особливості поширення на початку ХХ століття (2018)
Іванченко О. - Традиції рекламної і промоційної діяльності видавництва "Веселка" (2018)
Копистинська І. - Рекламно-інформаційна політика видавництв у перше десятиліття незалежності України (2018)
Романчук О. - Революція гідності і тенденції зросійщення Українського телебачення (2018)
Тимошик М. - Чому Москва боїться українського друкованого слова, або Історія про те, як імперська влада через заборону книг знесилювала дух російських українців (2018)
Катан Л. І. - Основні підходи до класифікації банківських продуктів, Сотніков С. О. (2018)
Пелех О. Б. - Грошові перекази мігрантів у структурі валового внутрішнього продукту України, Юськів Б. М. (2018)
Назаренко О. В. - Фінансові результати: сутність та особливості організації бухгалтерського обліку, Лукаш Р. В. (2018)
Фоміна О. В. - Ризики туристичної діяльності в обліку, Сопко В. В., Прокопова О. М. (2018)
Бронін О. В. - Українські банки в умовах кризи: бізнес-моделі, що призвели до банкрутства (2018)
Чумак О. В. - Управління державними підприємствами через призму корпоративної соціальної відповідальності (2018)
Красовська О. Ю. - Порівняльний аналіз комбінованих моделей оцінки і систематизація метрик бренду (2018)
Мацук З. А. - Фінансові інновації як стратегічна перспектива розвитку ринку цінних паперів (2018)
Лазебник Ю. О. - Система показників статистики інформаційно-комунікаційних технологій в сфері охорони здоров'я (2018)
Марценюк-Розарьонова О. В. - Аналіз фінансового потенціалу страхової компанії та механізму його формування, Бондар А. В. (2018)
Олійник Т. І. - Сучасна роль корпоративної культури в управлінні людськими ресурсами в організації, Кривицька Н. В. (2018)
Романишин В. О. - Активізація кредитування суб`єктів малого та середнього підприємництва в Україні, Уманців Г. В., Сясько І. В. (2018)
Шевченко Н. І. - Вітчизняний та зарубіжний досвід інноваційної діяльності суб'єктів господарювання, Колєснік Є. О., Сіліна І. С. (2018)
Кадирус І. Г. - Формування маркетингових стратегій у забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств, Донських А. С., Левковська К. І. (2018)
Чайка Т. Ю. - Коефіцієнтний аналіз трудових ресурсів і витрат на оплату праці: розрахунок за фінансовою і статистичною звітністю та сучасні тенденції аналізу (на прикладі підприємств готельно-ресторанного бізнесу), Мардус Н. Ю., Логвінов Ю. А. (2018)
Dmytrenko T. - Digital signatures and circulation of electronic promissory notes as means of improving the financial market transparency (2018)
Кожина А. В. - Теорія інклюзивного місцевого розвитку та її взаємозв'язок з теоріями територіального розвитку (2018)
Акімова Л. М. - Аналіз гібридних загроз економічній безпеці України: міжнародний досвід та українські реалії (2018)
Юринець З. В. - Напрями державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров'я України, Петрух О. А. (2018)
Сазонець І. Л. - Передумови трансформації системи охорони здоров'я та матеріальне забезпечення її працівників, Зима І. Я. (2018)
Галицький О. М. - Державна політика соціалізації осіб з інвалідністю в контексті розвитку інформаційних технологій, Гришова Р. В. (2018)
Dotsevych T. - The management of interpersonal interaction in the "superior — subordinate" system as a means of prevention of emotional burnout in the organs of state authority (2018)
Борис О. П. - Ризик-орієнтований підхід у системі оцінювання пожежної безпеки (2018)
Сайченко В. О. - Вдосконалення системи управління митними ризиками у сфері митного контролю з урахуванням зарубіжного досвіду (2018)
Верещак В. Г. - Одержання стабілізованого діоксида цирконію із гетерометалічних метансульфонатних комплексів цирконію(IV), Баскевич О. С., Бродніковський Є. М. (2018)
Havryliv R. I. - Kinetic analysis of thermal decomposition of finely dispersed limestone wastes for the development of a numerical simulation model, Kochubei V. V., Lutsyuk I. V. (2018)
Донцова Т. А. - Вплив методу синтезу на структурно-сорбційні характеристики станум(IV) оксиду, Кримець Г. В., Мельничук О. В. (2018)
Зінченко В. Ф. - Монооксид германію – перспективний матеріал інтерференційної оптики інфрачервоного діапазону спектрa, Соболь В. П., Магунов І. Р., Мозгова О. В. (2018)
Иванцова Э. С. - Акваполивольфраматы d-металлов в растворе с кислотностью Z=1,00, Радио С. В., Розанцев Г. М., Швед Е. Н. (2018)
Lavrenyuk H. - DFT study on thermochemistry of the combustion of self-extinguishing epoxy-amine composites modified by copper(II) sulfate, Mykhalichko B. (2018)
Марцинко Е. Э. - Модификация бис(цитрато)германатов с гексааквакатионами кобальта(II) и марганца(II) 1,10-фенатролином, Чебаненко Е. А., Пирожок О. В., Сейфуллина И. И., Дьяконенко В. В., Шишкина С. В. (2018)
Олишевець І. П. - Синтез, структурні та спектральні дослідження аніонних тетракіс-комплексів лантаноїдів CsLnL4 із САФ-лігандом – диметил(фенілсульфоніл)амідофосфатом, Дьяконенко В. В., Шишкіна С. В., Труш В. О., Слива Т. Ю., Амірханов В. М. (2018)
Паюк О. Л. - Структура та колоїдно-хімічні властивості полімерних поверхнево-активних речовин на основі поліетиленгліколь-вмісних макромерів, Мітіна Н. Є., Рябцева А. О., Гарамус В. М., Долинська Л. В., Надашкевич З. Я., Заіченко О. С. (2018)
Slipkan A. - Aggregation properties of some zirconium phosphate loaded with dirhenium(III) complexes, Shtemenko N., Bray R., Obarska-Pempkowiak H., Shtemenko A. (2018)
Сухова О. В. - Мікроструктура та корозійні властивості квазікристалічних сплавів Al–Cu–Fe, легованих Si та B, у розчинах кислот, Полонський В. А., Устінова К. В. (2018)
Trunova E. K. - Crystal structure of a novel cobalt(II) complex with ethylenediaminedisuccinic acid, Mishchenko A. M., Rogovtsov A. A., Makotryk T. A. (2018)
Хохлова Т. В. - Производные аминофумаровой кислоты: синтез и влияние на развитие растений, Чертихина Ю. А., Муталиева Б. Ж., Кудасова Д. Е., Янова К. В., Просяник А. В. (2018)
Чайка М. В. - Особливості хімічного розчинення монокристалів CdTe, ZnxCd1–xTe та CdxHg1–xTe у водних розчинах K2Cr2O7–HBr–C4H6O6, Томашик З. Ф., Томашик В. М., Маланич Г. П., Корчовий А. А. (2018)
Avina S. І. - Research into platinum-based tailings derived from a recovery boiler of the production of nitric acid and its preparation for the extraction of platinum group metals, Loboyko О. Y., Маrkova N. B., Sincheskul O. L., Bahrova I. V. (2018)
Єлатонцев Д. О. - Кінетика адсорбції смолистих речовин бентонітовою глиною при очищенні стічних вод коксохімічного виробництва, Супрунчук В. І., Іванченко А. В. (2018)
Zaichuk А. V. - Blue-green ceramic pigments in the system CaO–MgO–Al2O3–SiO2–СоО–Cr2O3 based on granulated blast-furnace slag, Amelina А. А. (2018)
Перлова О. В. - Неорганічні та полімерні модифіковані сорбенти: вилучення урану(VI) з водних розчинів та регенерація, Дзязько Ю. С., Іванова І. С., Маліновська О. О., Пальчик О. В. (2018)
Ситар В. І. - Дослідження біодеградації лінійних блок-кополiуреtанiв, наповнених крохмалем, в процесі вермикультивування, Анісімов В. М., Мітіна Н. Б., Гармаш С. М. (2018)
Федоренко О. Ю. - Поверхневе забарвлення розчинами солей щільноспечених керамічних матеріалів, Білостоцька Л. О., Богданова К. Б., Полухіна К. С., Павлова Л. В. (2018)
Целіщев О. Б. - Дослідження впливу пероксиду водню на перетворення вуглеводнів в кавітаційному реакторі, Лорія М. Г., Бойченко С. В., Єлісєєв П. Й., Матвєєва І. В. (2018)
Чергинец В. Л. - Об эффективности низкотемпературной кристаллизации для очистки водных растворов иодида цезия от изоморфных примесей, Пономаренко Т. В., Реброва Т. П., Варич А. Г., Ребров А. Л., Дацько Ю. Н. (2018)
Оробінський О. В. - Кінематика руху колісної пари після сходу з рейок, Аксьонова Н. А., Петухов В. М. (2018)
Білошицький Е. В. - Енергоефективність систем життєзабезпечення рухомого складу залізниць (2018)
Михалків С. В. - Виділення бічних смуг на спектрах потужності вібрації тягових редукторів електропоїздів, Бульба В. І., Ходаківський А. М. (2018)
Краснов О. О. - Математичне моделювання електровоза змінного струму з активним перетворювачем в режимі тяги (2018)
Даренський О. М. - Числові дослідження динамічних поперечних сил у кривих, у зонах нерівностей ланок колії, Тулей Ю. Л., Овчинніков О. О., Лейбук Я. С. (2018)
Bialon A. - Experience gained during examination of electromagnetic compatibility between rolliтng stock and axle counters, Adamski D., Lukasz Z. (2018)
Даніленко Е. І. - Змінність пружно-жорсткісних характеристик бокового вигину та кручення рейкової нитки залежно від відношення колісних навантажень pдин/hдин, Молчанов В. М., Даніленко Т. П. (2018)
Северин В. О. - Моделювання випадкових навантажень на конструкції будівель каркасного типу (2018)
Ромашко О. В. - Щодо оцінювання зчеплення арматури з бетоном, Ромашко В. Н. (2018)
Яцишин М. - Джерела з історії сискної поліції у Волинській губернії (1908-1917рр.) (2018)
Булавіна C. - Право на приватність у системі поколінь прав людини, Давидова Т. (2018)
Захарчин Н. - Адміністративні особливості територіальних змін у сільських ґмінах Львівського повіту у 20-30-х рр. ХХ ст. (2018)
Лаба О. - Європейський механізм державного фінансування громадських організацій (2018)
Окіпнюк В. - Радянські органи військової контррозвідки в Україні у період Другої світової війни (2018)
Glamazda P. - Development of the Jury in the Territory of Ukraine as a Part of the Russian Empire (2018)
Svitlytska Z. - Model of Public Communication in the State to Niccolo Machiavelli’s "The Prince", Yatsyshyn N. (2018)
Воєвода М. - Нормативно-правове регулювання права притулку у Великобританії, Колодяжна В. (2018)
Гороть А. - Ретроспективний аналіз нормативного забезпечення прав меншин у міжнародному праві до створення ООН (2018)
Конончук І. - Бюджетний процес Європейського Союзу (2018)
Кравчук В. - Роль Концепції судово-правової реформи в Україні 1992 року у становленні конституційних основ правового статусу суддів (2018)
Чернеженко О. - Основні реформи конституційного устрою Італії (2018)
Коваленко Т. - Особливості принципів земельного права України серед засобів мінімізації юридичних дефектів (2018)
Коваленко І. - Правове забезпечення екологічної безпеки: національний та міжнародний аспект, Райниш Н. (2018)
Чубоха Н. - Договірна свобода як засада договірного права України (2018)
Якушев І. - Робочий час як норма праці (2018)
Starchuk O. - Some Issues of Intellectual Piracy’s Modern Legal Comprehension, Yatsyniak O. (2018)
Загиней З. - Проблема зворотної дії у часі кримінального процесуального закону у частині поліпшення правового становища осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, Санжаровська Т. (2018)
Кваша О. - Змова у структурі співучасті у злочині, Резнік Я. (2018)
Андрусяк Г. - Вік настання кримінальної відповідальності неповнолітніх: законодавча практика зарубіжних країн (2018)
Гапончук В. - Публічні заклики до вчинення злочинних дій: лінгвістичний аналіз (2018)
Гусак А. - Тактика слідчого огляду під час розслідування викрадень природнього газу в газових лічильниках, Хомич Д. (2018)
Крикунов О. - Презумпція невинуватості у міжнародному праві та законодавстві України: проблеми правового регулювання та практики правозастосування, Саско О. (2018)
Назарук О. - Криміналістичне забезпечення діяльності прокурора у кримінальному провадженні (2018)
Reszelewski J. - Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez gminy, Jasiuk E. (2018)
Бадзюк Б. - Особливості психології жінки–злочинниці (2018)
Назарук Ю. - Втрата чинності правозастосовчими актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування: теоретичний аспект (2018)
Munik J. - Bezpieczeństwo w przemyśle muzycznym, Smolarczyk H. (2018)
Саух С. Е. - Методология и методы математического моделирования энергетики в рыночных условиях (2018)
Листровой С. В. - Обоснование гипотезы о четырех красках, Листровая Е. С. (2018)
Сапожников В. В. - Модульно-модифицированные взвешенные коды с суммированием, обнаруживающие любые ошибки нечетных кратностей, Сапожников Вл. В., Ефанов Д. В. (2018)
Кравцов Г. А. - Обучаемая модель вычислений на классификациях, Кошель В. И., Долгоруков А. В., Цуркан В. В. (2018)
Макаричев А. В. - Распределение сумм максимумов за время обслуживания заявок на периоде занятости в процессах аукционной торговли, Кудь А. А., Щукин А. Б. (2018)
Хильченко Т. В. - Моделювання роботи нового двоканального ємнісного мікроелектромеханічного гравіметра авіаційної гравіметричної системи (2018)
Лисенков Е. А. - Структурные модели для описания рентгеновского рассеяния от углеродных нанотрубок, Бохван С. І. , Клепко В. В. (2018)
Хроніка та інформація (2018)
Винничук С. Д. - Метод множинного квадратичного k-решета цілочисельної факторизації, Місько В. М. (2018)
Калиновський Я. О. - Использование методов генерации изоморфных гиперкомплексных числовых систем для повышения эффективности умножения гиперкомплексных чисел, Бояринова Ю. Є., Хицко Я. В., Сукало А. С. (2018)
Makarichev А. V. - Assessment of the Probability of System Failure with Maximum Service Accumulation Elements, Kud А. А., Shchukin А. В. (2018)
Жаріков Е. В. - Структурна оптимізація моделей прогнозу споживання обчислювальних ресурсів в умовах віртуалізації (2018)
Зубок В. Ю. - Визначення напрямків протидії кібератакам на глобальну маршрутизацію в мережі інтернет (2018)
Мельник И. В. - Обобщенная методика оценки и аппроксимации положения и формы границы анодной плазмы в электродных системах источников электронов высоковольтного тлеющего разряда, Починок А. В. (2018)
Дунаєвська Н. І. - Дослідження кінетики термічної деструкції сумішей вугілля та твердої біомаси, Засядько Я. І., Щудло Т. С. (2018)
Куцан Ю. Г. - Применение кода NEST для сравнительной экономической оценки энергетических систем, Годун О. В., Кирьянчук В. Н. (2018)
Бердина Л. А. - Реверберационные отклики в кривых блеска квазара Q2237+0305, Цветкова В. С., Шульга В. М. (2018)
Vavilova I. B. - Behind the Zone of Avoidance of the Milky Way: What Can We Restore by Direct and Indirect Methods?, Elyiv A. A., Vasylenko M. Yu. (2018)
Самодуров В. А. - Разработка методики обработки данных круглосуточного обзора БСА ФИАН на частоте 110 МГц методами высокопроизводительных вычислений, Павлов С. Ю., Тюрин В. А., Зайцев А. Ю., Исаев Е. А., Позаненко А. С., Логвиненко С. В., Орешко В. В., Думский Д. В., Беляцкий Ю. А. (2018)
Резниченко А. И. - Мониторинг регулярных и спорадических ионосферных вариаций на односкачковых ВЧ радиолиниях, Колосков А. В., Ямпольский Ю. М. (2018)
Черногор Л. Ф. - Параметры инфразвуковых сигналов в атмосфере, сгенерированных массовыми взрывами на арсенале боеприпасов, Лящук А. И., Шевелев Н. Б. (2018)
Селезнев Д. Г. - Свойства поверхностной волны в планарной экранированной диэлектрической структуре, возбуждаемой двухслойной микрополосковой решеткой, Резник И. И. (2018)
Дзюбенко М. И. - Перспективы использования градиентных решеток в лазерах терагерцевого диапазона, Маслов В. А., Одаренко Е. Н., Радионов В. П. (2018)
Зміст Тому 23 за 2018 р. (2018)
Абетковий покажчик Тому 23 за 2018 р. (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2018)
Романовський О. - Особливості формування основ педагогічної майстерності здобувачів освітньо-наукового рівня "доктор філософії" на засадах міждисциплінарного підходу і концепції педагогіки добра академіка І. А. Зязюна, Ігнатюк О., Середа Н. (2018)
Пономарьов О. - Філософсько-антропологічна природа педагогіки добра, Долгарєв А. (2018)
Воробйова Є. - Розвиток управлінського потенціалу майбутніх менеджерів у вищій школі засобами тренінгових технологій, Чеботарьов М. (2018)
Мороз С. - Напрями вдосконалення механізмів державного управління системою вищої освіти та її якістю: обґрунтування можливості використання латвійського досвіду, Мороз В. (2018)
Нестуля С. - Структурні компоненти лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту (2018)
Дєгтяр О. - Керівництво культурою та цінностями організації, як функція управлінського лідерства, Непомнящий О. (2018)
Слесик К. - Формування етичної культури в лідерів студентського самоврядування як шлях етизації поведінки студентів (2018)
Рочняк А. - Характеристика діагностичного інструментарію для дослідження стану потоку та внутрішньої мотивації баскетболістів, Фоменко К., Панфілов Ю. (2018)
Черкашин А. - Гендерні особливості сприйняття дефініції "любов" у юнацькому віці, Головко Д. (2018)
Martynova K. V. - Description of cocoon, last instar larva and pupa of Chrysis pulchella Spinola, 1888 (Hymenoptera: Chrysididae) (2018)
Фурсов В. Н. - Zophobas atratus (Fabricius, 1775) – новый для фауны Украины род и вид жуков-чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae), Чернєй Л. С. (2018)
Зерова М. Д. - Типы хальцидоидных наездников (Hymenoptera, Chalcidoidea), хранящиеся в Институте зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Симутник С. А., Фурсов В. Н., Клименко С. И., Стеценко И. Т. (2018)
Zerova M. D. - The first record of Exeurytoma anatolica Сam (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) In Iran, Al-Sendi A., Fursov V. N., Adeli-Manesh H., Sadeghi S. E., Forouzani S., Haghshenas A. R. (2018)
Бондарев В. Ю. - К видовому составу клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) заповедника "Eланецкая Cтепь” (2018)
Шумов С. Н. - До динаміки поширення американського білого метелика Hyphantria cunea Drury, 1973 (Lepidoptera, Arctiidaee) в Україні на тлі річних мінімальних температур повітря (з 1952 і по теперешній час) (2018)
Круть М. В. - Природодослідник Ф. П. Кеппен (2018)
Чернєй Л. С. - Ентомологічні та акарологічні дослідження в установах НАН України: розвиток, досягнення (до 100-річчя Національної академії наук України), Назаренко В. Ю., Мартинова К. В., Круть М. В. (2018)
Правила для авторів (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Іванов В. О. - Комплексний аналіз механічної системи "верстатний пристрій – заготовка", Павленко І. В. (2017)
Кривошея А. В. - Анализ процесса зубохонингования зубчатых колес модулем m = 2,625 мм гидронасосов, Возный В. В., Мельник В. Е. (2017)
Вертепов Ю. М. - Исследование потока жидкости в безлопаточном пространстве жидкостнокольцевой машины (2017)
Лебедев В. А. - Аналитическое определение частоты коротких замыканий дуги при наплавке в углекислом газе с механическими колебаниями сварочной ванны, Новиков С. В., Лой С. А. (2017)
Пилипенко С. В. - Анализ и развитие метода расчета калибровки рабочей планки станов ХПТР, Григоренко В. У. (2017)
Павленко И. В. - Исследование критических частот ротора центробежного компрессора с учетом жосткости опор и уплотнений, Симоновский В. И., Питель Я., Вербовой А. Е., Демьяненко М. Н. (2017)
Марцинковський В. А. - Вплив багатошпаринних ущільнень на динаміку ротора, Позовний О. О. (2017)
Юшкевич П. О. - Результаты лабораторного исследования энергоэффективной технологии продувки конвертерной ванны с применением трехъярусной фурмы, Молчанов Л. С. (2017)
Ситар В. І. - Полімерні композити на основі полікарбонату для виготовлення елементів систем перетворення сонячної енергії на теплову, Сухий К. М., Кабат О. С., Начовний І. І. (2017)
Клименко С. А. - Контактные напряжения на передней поверхности инструментов, оснащенных композитами на основе кубического нитрида бора, при точении закаленной стали, Клименко С. А., Манохин А. С., Мельнийчук Ю. А., Копейкина М. Ю., Чумак А. А. (2017)
Бібик М. В. - Оптимізація контрольних допусків на ознаки розпізнавання під час машинного навчання, Довбиш А. С. (2017)
Коробко А. І. - Методологія розроблення нових методів випробувань (2017)
Биков М. М. - Детектування мовної активності в автоматизованій системі розпізнавання мовця критичного застосування, Ковтун В. В., Максимов О. О. (2017)
Неделько В. Н. - Анализ проблемы вынужденных посадок воздушных суден на водную поверхность и методов тренажерной подготовки экипажей, Стратонов В. Н. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Moiseev V. - Cleaning and disposal of gas emissions from the production of calcinated soda ash, Мanoilo E., Hrubnik A., Vasyliev M., Davydov D. (2017)
Skidin I. E. - Alternative technology to manufacture bimetallic products by using self-propagating high temperature synthesis, Kalinin V. T., Tkach V. V., Saitkhareiev L. N., Zhbanova O. M. (2017)
Qazi H. A. A. - Study of verification and validation of standard welding procedure specifications guidelines for API 5L X-70 grade line pipe welding (2017)
Lebedev V. A. - The hypothesis of formation of the structure of surfaced metal at the surfacing based on the application of the prognostic algorithm of control the electrode wire speed, Novykov S. V. (2017)
Pavlenko I. V. - Static calculation of the dynamic deflection elements for separation devices, Liaposhchenko O. O., Demianenko M. M., Starynskyi O. Ye. (2017)
Yanovska G. O. - Formation of hydroxyapatite coatings with addition of chitosan from aqueous solutions by thermal substrate method, Bolshanina S. B., Kuznetsov V. M. (2017)
Zhbanova O. M. - Influence effect of electric action on the micro structure of steel in crystallization (2017)
Hovorun T. P. - Modern materials for automotive industry, Berladir K. V., Pererva V. I., Rudenko S. G., Martynov A. I. (2017)
Plyatsuk L. D. - Modeling of waterborne pollution of roadside soils, Vaskina I. V., Kozii I. S., Solianyk V. A., Vaskin R. A., Yakhnenko O. M. (2017)
Chernysh Ye. Yu. - Modelling of the vertical migration process of phosphogypsum components in the soil profile, Plyatsuk L. D., Yakhnenko O. M., Trunova I. O. (2017)
Hurets L. L. - Directions of the environmental protection processes optimization at heat power engineering enterprises, Kozii I. S., Miakaieva H. M. (2017)
Plyatsuk L. D. - Investigation of produced waters radioactivity of oil and gas deposits in the Dnieper-Donets province, Burla O. A., Ablieieva I. Yu., Hurets L. L., Roy I. O. (2017)
Zakharchenko V. P. - Model of the management program for a means complex of the design works automation as a finite-state automaton, Marchenko А. V., Nenia V. H. (2017)
Salaimeh S. A. - Visual object-oriented technology and case-tools of developing the Internet / Intranet-oriented training courses, Hjouj А. A. (2017)
Podrigalo M. A. - Development of the method for estimating the inertia radius relative to the vertical axis of the car, Korobko А. I., Dubinin E. A., Tarasov Yu. V., Baytzur M. V. (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Lishchenko N. V. - Profile gear grinding temperature reduction and equalization, Larshin V. P. (2018)
Pilipenko S. V. - Influence of the wall thickness value on the cross wall thickness deviation of tubes rolled on the tube rolling plant with the continuous mill, Drozhzha P. V., Limonchenko E. A. (2018)
Sokhan’ S. V. - Diamond grinding the ceramic balls from silicon carbide, Maystrenko A. L., Kulich V. H., Sorochenko V. H., Voznyy V. V., Gamaniuk M.P., Zubaniev Ye. M. (2018)
Kovalev A. I. - How to assess the performance quality of an enterprise (2018)
Bilous O. A. - Mathematical modeling of the mechanical characteristic of the activated PTFE-matrix using the method of planning the experiment, Hovorun T. P., Berladir K. V., Vorobiov S. I., Simkulet V. V. (2018)
Rud V. - Research of mechanical properties of thermite material on the basis of steel dross, Saviuk I., Samchuk L., Povstyana Y. (2018)
Demchenko M. V. - Microstructure and properties of AlCrFeCoNiCux high-entropy alloys, Gaponova O. P., Myslyvchenko O. M., Antoszewski B., Bychenko M. M. (2018)
Plyatsuk L. D. - Ecologically safe process for sulfo-aluminizing steel parts, Tarelnyk V. B., Kundera Cz., Radionov O. V., Gaponova O. P. (2018)
Nemchynov S. I. - Stress-strain state of the lower traverse of the hydraulic press, Nachovnyi I. I. (2018)
Pavlenko I. V. - Investigation of non-linear reactions in rotors’ bearing supports of turbo-pump units for liquid rocket engines, Simonovskiy V. I., Pitel’ J., Demianenko M. M., Verbovyi A. Ye. (2018)
Mama B.O. - Galerkin–Vlasov method for deflection analysis of isotropic sandwich plates under uniform load, Ike C. C. (2018)
Pillalamarri L. - UWB microstrip line feeding planar modified circular antenna (2018)
Bondar A. V. - Research of working process of vortex expansion machine with side channel, Vaneev S. M. (2018)
Djondine P. - Overview of control techniques for multicellular converter (2018)
Azyukovsky A. A. - Analysis of the application of the galvanic circuits in schemes of the catodic protection for underground papelines, Didevich E. A. (2018)
Varukha D. A. - Modelling of separation and pneumatic classification processes of airodisperse systems in the shelf device, Smirnov V. А., Edl M., Demianenko M. M., Yukhymenko M. P., Pavlenko I. V., Liaposhchenko O. O. (2018)
Kofanova O. - Climate change modeling in the context of urban decarbonization strategy (2018)
Plyatsuk L. D. - Sulfur utilization in the systems of biological wastwater denitrification, Chernysh Y. Y., Ablieieva I. Y., Kozii I. S., Balintova Balintova, M. M., Matiash Y. O. (2018)
Sigal O. - Research of the energy characteristics of municipal solid waste in Cherkassy, Boulanger Q., Vorobiov L., Pavliuk N., Serhiienko R. (2018)
Samaulah H. - Efficiency analysis of tracking and stationary solar panel modes against solar radiation, Basir Y., Helmi M., Faturrizky F., Sugawara A. (2018)
Маринченко І. О. - ПНД НААН 19 "Луб’яні культури": основні результати 2015 року, Мохер Ю. В., Жуплатова Л. М., Моргун О. В. (2017)
Вировець В. Г. - Вирішальна роль академіка М. Гришка в селекції одночасно дозріваючих і однодомних конопель (до 115-річчя з дня народження М. М. Гришка), Лайко І. М., Кириченко Г. І., Горшкова Л. М. (2017)
Мигаль М. Д. - Роль і значення біологічних досліджень конопель для селекції і насінництва, Лайко І. М., Кмець І. Л. (2017)
Вировець В. Г. - Найвища однорідність та стабільність популяції, як результат цілеспрямованої селекції сучасних ненаркотичних однодомних конопель, Лайко І. М., Кириченко Г. І. (2017)
Мигаль М. Д. - Ефірні олії конопель і їх зв’язок з канабіноїдами, Кмець І. Л. (2017)
Міщенко С. В. - Генетичні детермінанти появи плосконі у статевій структурі популяцій однодомних конопель та основні шляхи її подолання (2017)
Мигаль М. Д. - Особливості функціонування секреторних структур конопель, пов’язаних з виділенням канабіноїдів, Кмець І. Л., Міщенко С. В. (2017)
Верещагін І. В. - Перші підсумки і перспективи селекції безнаркотичних конопель на підвищення вмісту олії, Вировець В. Г. (2017)
Мигаль М. Д. - Особливості збирання конопель у зв'язку з динамікою достигання і осипання насіння, Кмець І. Л. (2017)
Кривошеєва Л. М. - Вихідний матеріал льону-довгунця в селекції на якість волокна (2017)
Верещагін І. В. - Оцінка посухостійкості колекційних зразків льону-довгунця у лабораторних умовах, Йотка О. Ю., Кривошеєва Л. М., Чучвага В. І. (2017)
Товстановська Т. Г. - Особливості успадкування основних елементів насіннєвої продуктивності льону олійного в гібридних комбінаціях першого покоління та їх використання в селекції (2017)
Полякова А. С. - Морфомікроскопічні особливості утворення залозистої секреторної системи в сучасних сортах конопель Cannabis sativa L. (2017)
Мигаль М. Д. - Вплив довготривалого внесення гною і мінеральних добрив на продуктивність монокультури конопель і фізико-хімічні властивості ґрунту, Лайко І. М., Лайко Г. М. (2017)
Вишнівська Ю. С. - Вплив елементів технології вирощування на щільність посіву, урожайність насіння і волокна льону-довгунця, Дрозд О. М., Лісовий О. Б. (2017)
Кабанець В. М. - Вплив мікроелементів та вапнування на окупність добрив при вирощуванні конопель посівних в монокультурі (2017)
Лук’яненко П. В. - Влив обробки стеблостою конопель препаратом "Клінік" на якісні показники волокна (2017)
Авраменко Є. В. - Актуальність досліджень процесу формування стеблової маси конопель як елемента технологій збирання, Примаков О. А., Коропченко С. П. (2017)
Лук’яненко П. В. - Зміна вологості складових стебел конопель після десикації посівів, Рябченко О. П. (2017)
Тіхосова Г. А. - Фізико-механічні характеристики фільтрувального паперу на основі целюлози з волокон льону олійного, Путінцева С. В., Федякіна Н. А. (2017)
Примаков О. А. - Аналіз деревинної частини стебел конопель як наповнювача для виробництва будівельних блоків (2017)
Петраченко Д. О. - Дослідження температурного поля сушильного агента з використання альтернативних видів палива., Коропченко С. П. (2017)
Мохер Ю. В. - Нормативне забезпечення виробництва целюлози з лляної та конопляної сировини, Жуплатова Л. М., Дудукова С. В., Шевченко Т. В. (2017)
Мохер Ю. В. - Пам’яті вченого М. М. Сидоренка, Жуплатова Л. М. (2017)
Вихідні дані (2017)
Андрюкова Л. М. - Оцінка сучасних вимог провідних фармакопей світу до якості очних лікарських засобів, Фетісова О. Г., Русанова С. В., Яковенко В. К., Доровський О. В.  (2018)
Lebedynets V. O. - Some aspects of activity evaluation of internal auditors of a pharmaceutical companies quality management systems, Karamavrova T. V. (2018)
Смєлова Н. М. - Контроль якості активних фармацевтичних інгредієнтів інуліну рослинного походження за питомим оптичним обертанням, Євтіфєєва O. A., Вепрецька Л. В., Губарь С. М. (2018)
Тихонов О. І. - Розробка технології лікувально-профілактичних антисептичних маркерів і їх застосування в комплексній терапії мікозів і уражень шкіри, Фролова О. Є., Ярних Т. Г., Шпичак О. С., Мартинюк Т. В. (2018)
Рогуля О. Ю. - Узагальнення сучасних підходів до протидії тютюнопалінню у світовій та національній практиці, Петровський М. О. (2018)
Толочко В. М. - Дослідження специфіки прийняття управлінських рішень у межах організаційної культури фармацевтичних закладів, Артюх Т. О., Зарічкова М. В., Адонкіна В. Ю. (2018)
Братішко Ю. С. - Дослідження потреби ринку праці у менеджерах з логістики, Посилкіна О. В., Кубасова Г. В. (2018)
Посилкіна О. В. - Формування соціально орієнтованої логістичної моделі організації фармацевтичного виробництва, Котлярова В. Г. (2018)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2018)
Маренков О. М. - Гістоморфологічний аналіз ооцитів карася сріблястого (Carassius gibelio Bloch, 1782) в умовах Запорізького (Дніпровського) водосховища, Курченко В. О. (2018)
Кошовий І. О. - Видове багатство та видове різноманіття риб р. Удай в межах НПП "Пирятинський", Подобайло А. В., Шустов А. І. (2018)
Kolesnyk N. - Red Californian earthworm (Eisenia foetida andrei) as a valuable food item in fish farming (review), Simon M., Marenkov O., Sharamok T. (2018)
Олексієнко О. О. - Оцінка репродуктивних показників коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ПАТ "Хмельницькрибгосп", Грициняк І. І., Оборський В. П., Бех В. В., Ганкевич Б. О. (2018)
Батуревич О. О. - Ефективність введення сапоніту та анальциму до складу раціону дволіток коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), Дерень О. В., Качай Г. В. (2018)
Пашко М. М. - Економічна ефективність штучного отримання овульованої ікри стерляді (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) з комбінованим використанням індустріальних технологій, Третяк О. М. (2018)
Грициняк І. Й. - Кріоконсервація статевих продуктів риб. Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2018)
Simon M. - Molecular-genetic investigations of sturgeon (Acipenseridae). Thematic English language bibliography (2018)
Видатний вчений-біолог. До 75-річчя від дня народження Бучацького Леоніда Петровича (2018)
До 80-річчя з дня народження Думік Ольги Михайлівни (2018)
Титул, зміст (2018)
Сенченко М. - Канонічна Церква, "глобалізм" та еліта (2018)
Дніпренко В. - Стандартизація у книжковій справі як нормативна база менеджменту якості (2018)
Мильченко Л. - Висвітлення в національних і зарубіжних ЗМІ стану та перспектив книговидання в Україні (2018)
Зелінська А. - Українська біографічна книга нон-фікшн у розрізі проблемного підходу (2018)
Сварник І. - Півстолітній ужинок (2018)
Рибачук О. - Механізми комунікації влади та суспільства в контексті віртуалізації сучасного соціально-політичного простору (2018)
Чугуй В. - Дитячі бібліотеки України: тенденції розвитку кінця ХХ — початку ХХІ століття (2018)
Муравйова В. - Побудова індексів із загальними та спеціальними визначниками у класі "8 Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Література", Діденко А. (2018)
Гиріна Т. - Корифеї радіосправи української діаспори у глобальному соціокультурному просторі (2018)
Редька К. - Розвиток інфраструктури інфокомунікацій і становлення інформаційного суспільства України (2018)
Капралюк О. - Організація інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України (2018)
Пахолок З. - Бібліографія оповідання Юрія Федьковича "Хто винен?" в українських, російських та литовських виданнях (2018)
Дояр Л. - Спецфонд Книжкової палати України (1917—1921 рр.): заборонені книгодруки з історичної галузі (2018)
Koziy O. - Manor estates in Podillia in the period of socio-economic changes in the Russian Empire in the first half of the XIX century, Horbachyk O. (2018)
Hlushyk I. - Historical seminar as a form of the professional training of historians in the university of Lviv in the second half of Nineteenth century (2018)
Rebenok V. - Ukrainian cossacks in the battle of Tsetsora and the Khotyn war in scientific works of Józef Szujski (2018)
Lazurko L. - Historiographical image of Tadeusz Kostiushko i on the pages of Lviv's Polish and Ukrainian scientific journals during the late XIX – early XX centuries (2018)
Yablonska D. - Kamyanets-Podilskiy Institute of public education (1921 – 1930): development, activity and reorganization (2018)
Sayenko V. - The history of study of scientific activity of О. Terenozhkin, Shestakova N. (2018)
Haliv M. - Polish teachers in Eastern Galicia under the nazi occupation (1941 – 1944), Ohar A. (2018)
Радченко І. - Діяльність американської урядової комісії з питань військових біженців: єврейський аспект (1944 – 1945) (2018)
Ilnytskyi V. - Revisiting the functioning of the Ukrainian insurgent movement in TV 22 "Black Forest" (1945 – 1946) (2018)
Antoniuk Ya. - Stepan Bandera's safeguards: achievements and defeats (1945 – 1959) (2018)
Popp R. - The activities of the Military Tribunal of the MIA troops of Drohobych region (1947): documentary evidence (2018)
Masnenko V. - The textbook of N. Polonska-Vasylenko "Ukrainian historiography" in the context of methodological tradition of the statehood school (2018)
Ivangorodsky K. - Methodological aspects of the reconstruction of the East-Slavs ethnic history in the modern Ukrainian historiography (2018)
Гаврилюк М. Н. - До 75-річчя від дня народження та 55 років наукової діяльності доктора хімічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України – Бориса Пилиповича Мінаєва, Лизогуб В. С., Карауш-Кармазін Н. М., Панченко О. О., Мінаєва В. О. (2018)
Андреюк Н. Л. - Вплив кутового та лінійного вестибулярного навантаження на кровоносну систему фехтувальників різних вікових групп (2018)
Артеменко Б. О. - Зв’язок функціональної рухливості нервових процесів з успішністю ігрової діяльності волейболістів високої кваліфікації (2018)
Bezkopylna S. V. - The peculiarities of the vegetative regulation of the heart rhythm in processing different modality and speed information of presenting irritators, Palabijik А. А., Candiba P. O. (2018)
Борисенко М. М. - Молюски роду Dreissena (Mollusca: Bivalvia) в перифітонних угрупованнях берегозахисних споруд у нижньому б’єфі Канівської ГЕС, Лукашов Д. В. (2018)
Гаврилюк М. Н. - Гніздування мартина жовтоногого біля Кременчуцьої ГЕС, Ілюха О. В. (2018)
Завгородня В. А. - Вплив гіпервентиляції на динаміку рівня карбон (IV) оксиду в альвеолярному повітрі, Коваленко С. О., Кудій Л. І. (2018)
Імас Є. В. - Організація та ефективність танцювально-оздоровчих занять зі студентками в спортивному навчальному відділенні, Пастухова В. А., Клименко Г. В., Філіппов М. М. (2018)
Ковтун М. Ф. - Мінливість, змінюваність, еволюція (2018)
Межжерін С. В. - Криптичний характер морфометричної мінливості у диплоїдно-поліплоїдному угрупованні щипівок (Сypriniformes, Cobitidae, cobitis) нижнього Дунаю, Гхазалі М. А., Павленко Л. І., Салій Т. В., Циба А. О. (2018)
Міщенко В. С - Зміна реактивності системи дихання під впливом стомлення в процесі тривалого напруженого фізичного навантаження, Лисенко О. М. (2018)
Муквич В. В. - Зміни біоелектричної активності трофотропної зони гіпоталамусу щурів з віком, Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2018)
Химин М. В. - Хребетні тварини Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" (2018)
Чумаченко О. Ю. - Вплив червоного шламу на порушення структурно-функціональної організації щитоподібної залози, Рожков І. М., Редька О. Г. (2018)
Гаврилюк М. Н. - До 100-річчя від дня народження Олександра Микитовича Дудника (1918-2001), Дерій С. І. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Title, content (2018)
Lesinskyi V. - Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises, Yemelyanov O., Zarytska O., Symak A., Koleshchuk O. (2018)
Аkimov А. - An approximating mathematical model of interaction between a freely rotating disk and soil, Konstantinov Yu., Medvedev V., Mishin P., Volkhonov M., Lekomtsev P., Obolensky N., Yunusov G. (2018)
Slavinska A. - Development of a technology for interactive design of garments using add-ons of a virtual mannequin, Syrotenko О., Zakharkevich O., Kuleshova S. (2018)
Kharun V. - Improving a technique for the estimation and adjustment of counterbalance of sucker-rod pumping units’ drives, Dzhus A., Gladj I., Raiter P., Yatsiv T., Hedzyk N., Hryhoruk O., Kasatkin S. (2018)
Zagorulko A. - Universal multifunctional device for heat and mass exchange processes during organic raw material processing, Zahorulko A., Kasabova K., Chervonyi V., Omelchenko O., Sabadash S., Zahorko N., Peniov O. (2018)
Vasyliev А. - Modernization of the technique for rotary shape-formation of outer profiled surfaces, Popov S., Vasyliev Ie., Shpylka A., Vovchenko V. (2018)
Piven M. - Research into the process of loading the surface of a vibrosieve when a loose mixture is fed unevenly, Volokh V., Piven A., Kharchenko S. (2018)
Gribkov E. - Study into the rolling of a double-layered powdered core in a metallic sheath, Berezshnaya O., Hurkovskaya S., Malyhina S. (2018)
Pashin E. - Development of a method for estimating the resistance of fibers and threads to a sliding bend based on energy consumption for external and internal friction, Orlov A., Vоlkhonov M. (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2018)
Bardyk E. - Development of a mathematical model for cost distribution of maintenance and repair of electrical equipment, Bolotnyi N. (2018)
Dobrovolskaya O. - Development of procedure to control flow distribution in water supply networks in real time (2018)
Klymchuk O. - Construction of methods to improve operational efficiency of an intermittent heat supply system by determining conditions to employ a standby heating mode, Denysova A., Mazurenko A., Balasanian G., Tsurcan A. (2018)
Perekrest A. - Preparation and preliminary analysis of data on energy consumption by municipal buildings, Chornyi O., Mur O., Nikolenko A., Kuznetsov V., Kuznetsova Y. (2018)
Fialko N. - Efficiency of the air heater in a heat recovery system at different thermophysical parameters and operational modes of the boiler, Stepanova A., Navrodska R., Meranova N., Sherenkovskii J. (2018)
Morozyuk L. - Entropy-based methods applied to the evaluation of a real refrigeration machine, Sokolovska-Yefymenko V., Gayduk S., Moshkatiuk A. (2018)
Lazurenko O. - Development of the сonverter structure that enables power supply to traction induction motors of mine electric locomotives from different levels of voltage, Shokarov D., Chorna V., Melnyk O., Cherkashyna H., Volynets V., Antsyferova О. (2018)
Loginov V. - Experimental research into aerodynamic characteristics of a nacelle with the enabled system of engine thrust neutralization, Ukrainets Ye., Kravchenko I., Yelanskiy A. (2018)
Boyarchuk V. - Results of research into kinetic and energy parameters of convection fruit drying in a solar drying plant, Korobka S., Babych M., Krygul R. (2018)
Kukharets S. - The results of study into the effect of air-steam blast on the low-grade fuel gasification process, Tsyvenkova N., Yarosh Ya., Grabar I., Holubenko A. (2018)
Abstract and References (2018)
Шановні колеги! (2018)
Іванов Д. Д. - Ренопротекція і її взаємозв'язок із рШКФ і функціональним нирковим резервом, Гоженко А. І., Савицька Л. М. (2018)
Шостак М. В. - Сравнительная эффективность различных подходов к метафилактике часто рецидивирующих инфекций мочевой системы, Костев Ф. И., Лукинюк Е. И. (2018)
Підсумкове резюме KDIGO 2018 із гепатиту С для настанов із ХХН: досягнення в оцінці й менеджменті (2018)
Алгоритм вибору цукрознижувальних препаратів у пацієнтів із встановленим діагнозом атеросклеротичного серцево-судинного захворювання, серцевої недостатності або хронічного захворювання нирок (2018)
Король П. О. - Діагностична роль радіонуклідних методів дослідження у хворих на пієлонефрит (2018)
Головач И. Ю. - Особенности поражения почек при системных заболеваниях соединительной ткани, Егудина Е. Д. (2018)
Науково-практична конференція "Клінічний випадок у нефрології. 11th REENA™ CME Course": огляд ключових питань (2018)
ABO-несумісна трансплантація нирки: історичні аспекти та актуальні шляхи вирішення проблеми (огляд літератури) (2018)
Головач І. Ю. - Склеродермічна ниркова криза: питання патогенезу, клініка та сучасні підходи до лікування, Єгудіна Є. Д. (2018)
Мельник А. А. - Гипоксией индуцированный фактор для лечения анемии при хронической болезни почек (2018)
Marina V. N. - TIRADS effectiveness in cancer risk prognosis among patients with cystic and solid thyroid nodules, Lukavetskiy O. V., Kolomiytsev V. I. (2018)
Чернюк С. В. - Опрацювання нових підходів до діаґностики дифузного міокардиту та дилатаційної кардіоміопатії, Козлюк А. С. (2018)
Іванов В. П. - Вплив блокатора мінералокортикоідних рецепторів еплеренону на динаміку структурно-функціонального стану міокарда в пацієнтів із не Q-інфарктом міокарда через 3 та 6 місяців лікування, Щербак О. В., Масловський В. Ю. (2018)
Абрагамович О. О. - Ультрасоноґрафічна характеристика структури і функції серця у хворих із синтропічною кардіоміопатією на ґрунті цирозу печінки та їх особливості залежно від тяжкості основної хвороби, Абрагамович М. О., Фармага М. Л., Ферко М. Р. (2018)
Варивода О. Ю. - Дослідження окислювальної модифікації білків в епітелійних клітинах товстої кишки при поліпозному ураженні, Давиденко І. С., Гарвасюк О. В. (2018)
Erhan N. - Total knee replacement in the treatment of gonarthrosis with valgus deformity, Chirila V., Olaru A., Fil A. (2018)
Діденко С. М. - Визначення ступеня важкості ураження гемомікроциркуляторного русла у хворих на цукровий діабет з критичною ішемією нижньої кінцівки, Савицька І. М. (2018)
Шаргородська Є. Б. - Ретроспективна оцінка стану новонароджених дітей з вродженими вадами серця (2018)
Чемерис Н. М. - Основні тенденції захворюваності населення та поширеності хвороб, що пов'язані з вживанням психоактивних речовин в Україні, Любінець О. В. (2018)
Кордіяк А. Ю. - Міждисциплінарний підхід до оцінки результатів дентальної імплантації та протезування, Бордовський А. М., Серветник М. І., Гривул Р. Т. (2018)
Кобза I. I. - Діаґностика та хірурґічне лікування нирково-клітинного раку з наддіафраґмальним рівнем інвазії нижньої порожнистої вени, Мота Ю. С., Кобза Т. І., Рудик Т. Б. (2018)
До відома наших авторів (2018)
Антонюк В. П. - Цілі сталого розвитку України та роль харчової промисловості у їх досягненні (2018)
Баришевська І. В. - Інноваційна стратегія підприємства як джерело його конкурентних переваг, Малишенко Ю. Г., Склева К. В. (2018)
Бєляєва Л. А. - Контроль орендних операцій в сучасних умовах господарювання, Білоус К. Д. (2018)
Біль М. М. - Стратегічні імперативи соціального захисту мобільних громадян України (2018)
Бугас В. В. - Управління конкурентними перевагами підприємства, Невмержицька С. М., Бугас Н. Р. (2018)
Василенко Л. В. - Ефективність застосування хімічних засобів захисту рослин у сільському господарстві (2018)
Гринь Є. Л. - Концепція ефективності управління організаційними змінами на підприємстві (2018)
Гринько Т. В. - Наукові підходи до оцінки ефективності діяльності суб`єктів підприємництва, Головко Д. Д. (2018)
Dvulit Z. - Perspective sources of small and medium business financing in Ukraine, Zlotnik M. (2018)
Єршова Н. Ю. - Моніторинг та оцінка господарської діяльності для забезпечення економічної безпеки підприємств ресторанного бізнесу, Ткаченко М. О., Гаркуша В. О. (2018)
Жигало В. І. - Сутність виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання, Баришевська І. В., Іванова А. С. (2018)
Ivanov V. - Business-process introduction according to Compliance requirements in logistics companies, Ivanov D. (2018)
Коник Г. В. - Ефективний менеджмент якості – запорука конкурентоспромож-ності сільськогосподарського підприємства, Величинський В. С. (2018)
Kostyrko A. - Historical aspects of business social responsibility and perspectives for national enterprises, Kovalchuk A., Pysmenna A. (2018)
Ліснічук О. А. - Управління фінансовими ресурсами підприємства: теоретичний аспект, Добродзій Д. В. (2018)
Літвінов О. С. - Визначення сутності інтелектуального капіталу (2018)
Лункіна Т. І. - Передумови соціально-економічного розвитку сільськогосподарських підприємств, Совщак С. С., Склева К. В. (2018)
Луцик Ю. О. - Місце України в загальному рейтингу конкурентоспроможності (2018)
Матвієць О. В. - Збутова діяльність як складова частина господарської діяльності підприємства, Кошівська М. В. (2018)
Maulana - The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables, Taufiq M., Tertiarto W. (2018)
Неліпович О. В. - Нормативно-правове забезпечення управління митними ризиками в Україні (2018)
Олійник О. С. - Тенденції конкурентоспроможності підприємства (2018)
Саміло А. В. - Теоретичні основи менеджменту в органах і підрозділах цивільного захисту, Мулько О. Г., Купчак М. Я., Яковчук Р. С. (2018)
Стеценко Н. А. - Основні підходи до оцінки ефективності виконання бюджетних програм в Україні (2018)
Черкашина К. Ф. - Ефективність державного регулювання та нагляду за небанківськими фінансово-кредитними установами (2018)
Cherkashyna T. - Methodological approach to the determination of efficiency of national intellectual capital use in the knowledge-based economy, Lisna I. (2018)
Президент НААН України Ярослав Гадзало відзначає ювілей (2018)
Степан Кубів: аграрний сектор перетворюється в основну бюджетоформуючу сферу української економіки (2018)
Лучечко Ю. - Стратегічні пріоритети відродження спиртової галузі в контексті зміцнення енергетичної самодостатності України (2018)
Андрій Коваленко День Дорогунцова (2018)
Міщенко В. - Він одночасно поєднував у собі вченого, керівника-організатора і політика (2018)
Шмаров Д. - Стратегічний пріоритет розвитку аграрного сектора Волині: комплексне використання сільськогосподарської сировини (2018)
Браудер У. - Открытое письмо президенту США Дональду Трампу (2018)
Важливе у липні 2018 (2018)
Земляна Н. І. - Доміно-реакції ізатинів з 5-амінопіразолами та 2,2-диметил-1,3-діоксан-4,6-діоном, Карножицька Т. М., Павловська Т. Л., Мазепа О. В., Мусатов В. І., Ліпсон В. В. (2018)
Frolova Yu. S. - The synthesis and physicochemical properties of alkyl-2-(3-thio-5-(1Н-tetrazole-1-yl)methyl-4-R-4Н-1,2,4-triazole-3-yl)ethan(propan,benz)imidates, Kaplaushenko A. H. (2018)
Літвінчук М. Б. - Синтез та циклофункціоналізація (1,3-тіазолідин-2-іліден)кетонів, Бентя А. В., Сливка Н. Ю., Вовк М. В. (2018)
Сирота Н. О. - Синтез похідних тетра(гекса)гідро|1,2,3|триазоло-|4,5-е||1,4|діазепінів та їх ацилювання, Кемський С. В., Больбут А. В., Чорнобаєв І. І., Вовк М. В. (2018)
Ignatova T. V. - The synthesis, study of 6-((5-phenethyl-4-R-1,2,4-triazole-3-ylthio)pyridyn-3-yl)-(alkyl, heteryl)methanimines and their derivatives, Kaplaushenko A. H., Frolova Yu. S. (2018)
Shovkova O. V. - Development and validation of GLC/FID- and GLC/MS-procedures of secnidazole determination by the methods of additions, Klimenko L. Yu., Shovkova Z. V., Savchenko M. O. (2018)
Sydora N. V. - Determination of the quantitative content of procyanidins in hawthorn fruits, Коvalyova А. М., Danylova І. А. (2018)
Клименко Л. Ю. - Застосування тонкошарової хроматографії та кольорових реакцій в аналізі метронідазолу, Шкарлат Г. Л., Шовкова З. В., Прохоренко Н. О. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bolotov D. V. - Foliations of Codimension One and the Milnor Conjecture (2018)
Bouharis A. - Ricci Solitons on Lorentzian Four-Dimensional Generalized Symmetric Spaces, Djebbar B. (2018)
Dede M. - Surfaces of Revolution with Vanishing Curvature in Galilean 3-Space, Ekici C., Goemans W. (2018)
Fenchenko V. - Nonlinear Dynamics of Solitons for the Vector Modified Korteweg-de Vries Equation, Khruslov E. (2018)
Filipkovska M. S. - Lagrange Stability of Semilinear Dierential-Algebraic Equations and Application to Nonlinear Electrical Circuits (2018)
Serbenyuk S. O. - Non-Dierentiable Functions Dened in Terms of Classical Representations of Real Numbers (2018)
Yagub G. - The Solvability of the Initial-Boundary Value Problems for a Nonlinear Schrödinger Equation with a Special Gradient Term, Ibrahimov N. S., Zengin M. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Aktosun T. - Inverse Scattering on the Half Line for the Matrix Schrödinger Equation, Weder R. (2018)
Exner P. - Gap Control by Singular Schrödinger Operators in a Periodically Structured Metamaterial, Khrabustovskyi A. (2018)
Gorin V. - The KPZ Equation and Moments of Random Matrices, Sodin S. (2018)
Kotani Sh. - Construction of KdV Flow I. τ-Function via Weyl Function (2018)
König H. - The Extended Leibniz Rule and Related Equations in the Space of Rapidly Decreasing Functions, Milman V. (2018)
Pastur L. - Szegö-Type Theorems for One-Dimensional Schrödinger Operator with Random Potential, Shcherbina M. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Anikin A. - Asymptotic Solutions of the Wave Equation with Degenerate Velocity and with Right-Hand Side Localized in Space and Time, Dobrokhotov S., Nazaikinskii V. (2018)
Egorova I. - Long-Time Asymptotics for the Toda Shock Problem: Non-Overlapping Spectra, Michor J., Teschl G. (2018)
Kappeler Th. - On Spectral Properties of the L Operator in the Lax Pair of the sine-Gordon Equation, Widmer Ya. (2018)
Kuksin S. - Asymptotic Properties of Integrals of Quotients when the Numerator Oscillates and the Denominator Degenerates (2018)
Nikitin A. G. - The Maximal "Kinematical" Invariance Group for an Arbitrary Potential Revised (2018)
Roitberg I. - The Discrete Self-Adjoint Dirac Systems of General Type: Explicit Solutions of Direct and Inverse Problems, Asymptotics of Verblunsky-Type Coefficients and the Stability of Solving of the Inverse Problem, Sakhnovich A. (2018)
Красильников А. И. - Применение смесей сдвинутых распределений с равномерным распределением величины сдвига для моделирования перфорированных случайных величин (2018)
Гусейнзаде С. О. - Восстановление давления на границе пласта на основе решения обратной задачи (2018)
Ефанов Д. В. - Исследование двухмодульных кодов с суммированием единичных разрядов со счетом по модулю четыре, Сапожников В. В., Сапожников Вл. В. (2018)
Куцан Ю. Г. - Моделювання і розробка адаптивної автоматизованої системи конструювання сценаріїв протиаварійних тренувань, Гурєєв В. A., Лисенко Є. М. (2018)
Винничук С. Д. - Идентификация параметров модели тепловых и гидравлических процессов в перекрестноточном теплообменнике, основанной на аналогии между термическими и гидравлическими сопротивлениями, Шестаков А. А., Чирва А. А. (2018)
Тороп В. М. - Математичні моделі робочих лопаток парової турбіни К-1000-60/3000 для прогнозування залишкового ресурсу, Саприкіна Г. Ю., Воробйов Ю. С. (2018)
Плескач Б. М. - Застосування методу моделювання прецедентів для моніторингу енергетичного стану технологічного обладнання (2018)
Мохор В. В. - Идея построения алгебры рисков на основе теории комплексных чисел, Гончар С. Ф. (2018)
Сучасні методи аналізу усталених режимів електричних мереж та стійкості електроенергетичних систем. Новітні досягнення у проведенні тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу (2018)
Гембара М. - Фазові рівноваги у потрійній системі Ce–Cu–C при 400 °С та 600 °С, Павленко А., Бабіжецький В., Котур Б., Серкіз Р. (2018)
Коник М. - Взаємодія компонентів у системах Y–(V, Fe)–Ge при 870 K, Ромака Л., Стадник Ю., Ромака В. В., Серкіз Р. (2018)
Стецьків А. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Tb–Li–Sn за температури 400 ºС, Стецьків І., Павлюк В. (2018)
Ромака Л. - Фазові рівноваги в системі Ce–Co–Sn при 770 K, Коник М., Ромака В. В., Стадник Ю. (2018)
Ломницька Я. - Взаємодія компонентів у системі Hf–Fe–P, Дзевенко М., Стельмахович Б., Кірічук Н. (2018)
Цісар О. - Фазові рівноваги в системі Tl2Se–In2Se3–GeSe2 при 520 K, Піскач Л., Бабіжецький В., Левицький В., Котур Б., Марушко Л., Олексеюк І., Парасюк О. (2018)
Федина Л. - Кристалічна структура тернарного моноалюмініду неодиму та купруму, Федорчук A., Стельмахович Б., Федина M. (2018)
Gulay N. - Crystal structure of the Sc1-xCo2Inx (x=0–0.26) solid solution, Daszkiewicz M., Tyvanchuk Yu., Kalychak Ya. (2018)
Горяча М. - Cистеми YNiIn1-xMx (M = Al, Ga, Sb), Савчук І., Ничипорук Г., Серкіз Р., Заремба В. (2018)
Мартиняк Р.-І. - Синтез та структурні дослідження зразків системи Cr–Ni–Si, Муць Н., Аксельруд Л., Гладишевський Р. (2018)
Кравчук О. - Дослідження квазібінарного перерізу SmGe2−LuGe2, Шпирка З., Герман Н., Павлюк В. (2018)
Семусьо Н. - Нові тетрарні алюмогерманіди зі структурою типу Y3NiAl3Ge2, Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. (2018)
Староконь Є. - Синтез і кристалічна структура сполук TmTi6Pb4 та LuTi6Pb4, Сенчук О., Гладишевський Р. (2018)
Чорна Н. - Кристалічна структура та електрохімічне гідрування фази LaZn5-хMnx, Андраш В., Зелінська О., Кордан В., Зелінський А., Павлюк В. (2018)
Кордан В. - Тверді розчини на основі LaSn3 як нові електродні матеріали для літій-іонних хімічних джерел електричної енергії, Зелінська О., Тарасюк І., Серкіз Р., Павлюк В. (2018)
Стадник Ю. - Дослідження електрокінетичних, магнітних та енергетичних характеристик напівпровідникового твердого розчину TiNi1-xCuxSn, Ромака Л., Ромака В. В., Крайовський В., Горинь А. (2018)
Созанський М. - Вплив тривалості осадження на властивості плівок ZnSe і ZnSxSe1-x, Чайківська Р., Шаповал П., Ятчишин Й., Витрикуш Н. (2018)
Федорчук А. А. - Особливості кристалічної структури комплексу аргентум (I) п-толуенсульфонатуз 3-аліл-2-сульфаніліденімідазолідин-4-оном складу |Ag2(L)4(CH3C6H4SO3)2|, Кінжибало В., Сливка Ю., Миськів М. (2018)
Павлюк О. - Синтез та особливості кристалічної структури 2-аміно-3-аліл-бензотіазолій броміду, Сливка Ю. (2018)
Лук’янов М. - Синтез та кристалічнаструктура π-комплексу купрум (І) сульфамату З2-(N-аліл)-аміно-5-метил-1,3,4-тіадіазолом складу |Cu2(C6H10N3S2)2(NH2SO3)2|, Сливка Ю., Ардан Б., Миськів М. (2018)
Сливка Ю. - Синтез та кристалічна будова π-комплексу аргентум (І) перхлорату з 5-(2,4-дихлорофеніл)-N-aліл-1,3,4-тіадіазол-2-аміном складу |Ag2(C11H9Cl2N3S)2(ClO4)2|, Горешнік Є., Миськів М. (2018)
Dubenska L. - The use of some heterocyclic azo dyes in polarographic analysis of metal ions, Pysarevska S., Tvorynska S., Mykytyuk M., Drymalyk O. (2018)
Костів О. - Спектрофотометричне визначення амоксициліну в таблетках із застосуванням сульфанілової кислоти, Коркуна О. (2018)
Сташків О. - Концентрування Gd(III) на закарпатському клиноптилоліті, Василечко В., Пацай І., Грищук Г. (2018)
Тимошук О. - Модифікована турбідиметрична методика визначення неіоногенних пар з реактивом несслера, Пацай І., Тимошук С., Ридчук П. (2018)
Тимошук О. - Спектрофотометричне та вольтамперометричне визначення 4-|2-(3-метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-4Н-піразол-4-іліден)-гідразино|-бензенсульфонату натрію, Федишин О., Олексів Л., Тупис А. (2018)
Бабій О. - Простий кондуктометр MTech COND-350 для титриметрії, Пацай І., Красіцька О. (2018)
Олійник Т. І. - Концепція моніторингу організаційно-економічного механізму управління підприємством (2018)
Діденко Є. О. - Актуальні проблеми менеджменту відходів у контексті забезпечення економічної безпеки України, Федоряк Р. М. (2018)
Кривошлик Т. Д. - Оцінка вартості життя як чинник розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів (2018)
Крилова О. В. - Особливості грошово-кредитної політики національного банку України (2018)
Шестаковська Т. Л. - Соціально-економічна безпека аграрного сектору у контексті використання blockchain -технології (2018)
Дзюбенко О. М. - Удосконалення фінансово-економічного регулювання структурних зрушень у переробних ланках лісового сектору як інституціональна платформа диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення, Рошкевич В. Ф. (2018)
Бєлозерцев В. С. - Облік та аналіз реалізації товарів на підприємстві електронної комерції, Гарькавий М. Г. (2018)
Полторак А. С. - Розвиток механізму кредитування для здобуття вищої освіти як напрям зміцнення рівня фінансової безпеки держави, Паламарчук В. Ю., Манукян Т. А. (2018)
Третяк Д. Д. - Методи мінімізації ризиків страхових компаній: зарубіжний та вітчизняний досвід, Євтушенко Л. А. (2018)
Лаптєв В. Г. - Особливості розміщення корпоративних цінних паперів в Україні, Білаш А. В. (2018)
Нікогосян Н. І. - Дослідження інфраструктури та вибір місця будівництва складу: логістичний підхід, Титок В. В., Цяцько О. О. (2018)
Очеретько Л. М. - Удосконалення обліку витрат на оплату праці, Багрій К. О. (2018)
Пуліна Т. В. - Управління розвитком маркетингових комунікацій організації, Тесленок І. М., Ткаліч Я. С. (2018)
Тюріна М. М. - Економічні наслідки застосування податкової соціальної пільги на підприємстві в умовах змін податкового законодавства (2018)
Козяр Н. О. - Особливості сільського господарства як об'єкту інвестування (2018)
Захаренко М. М. - Організаційно-економічні засади формування системи управління потенціалом підприємства (2018)
Мудла Д. В. - Антимонопольне регулювання технологій big data в умовах цифрової економіки (2018)
Демченко В. О. - Ризики у пенсійному страхуванні (2018)
Сазонець І. Л. - Соціальні та медичні інституції в трансформації державної системи охорони здоров'я, Зима І. Я. (2018)
Акімова Л. М. - Оцінювання впливу основних інструментів державного регулювання на економічну безпеку України (2018)
Крилова І. І. - Аналіз сучасного стану сфери водопостачання та водовідведення в Україні (2018)
Валюх А. М. - Проблеми державного регулювання прав власності на природно-ресурсний потенціал України, Зайцев Д. Б. (2018)
Акімов О. О. - Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців (2018)
Давиденко О. Г. - Теоретико-організаційні принципи державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bronza S. D. - The analysis of images of a circular source in n-point gravitational lenses, Svyrydova Ju. V., Kotvytska L. A. (2018)
Chernin A. D. - Zeldovich local pancake: dark energy domination, Karachentsev I. D., Emelyanov N. V. (2018)
Gladush V. D. - On the configuration space of a spherically symmetric system of gravitational and electromagnetic fields (2018)
Holovko M. G. - Superspace approach to the quantization of charged black holes with allowance for the cosmological constant, Gladush V. D. (2018)
Kotvytskiy A. T. - Fixed points of mapping of n-point gravitational lenses, Shablenko V. Yu., Bronza E. S. (2018)
Panko E. - Detailed morphology of the rich concentrated galaxy clusters, Sirginava A., Stepaniuk A. (2018)
Ryazantsev G. B. - Condensation of cold neutrons – idea of G.A.Gamow. Chemical properties of the neutron matter and its place in the periodic system of elements, Lavrenchenko G. K., Beckman I. N., Buntseva I. M., Nedovesov S. S. (2018)
Sergijenko O. - 2-field model of dark energy with canonical and non-canonical kinetic terms (2018)
Tugay A. V. - Numerical estimator for large-scale cosmic structures, Pulatova N. G., Zhoga A. D. (2018)
Voitsekhovskiy V. V. - X-ray emission of ICRF sources, Tugay A. V., Tkachuk V. V., Shevchenko S. Yu. (2018)
Voitsekhovskiy V. V. - Simulation of large-scale structure of universe by gaussian random fields, Tugay A. V. (2018)
Zakhozhay V. A. - Hierarchical structure of the Universe (2018)
Doikov D. N. - Positron annihilation spectroscopy of young supernova remnants (2018)
Eglitis I. - Distribution of carbon stars in the Galaxy, Sokolova A. (2018)
Gorbaneva T. I. - Hafnium abundances in FGK dwarf of galactic disk, Mishenina T. V. (2018)
Mishenina T. V. - Molybdenum and ruthenium in the Galaxy, Gorbaneva T. I. (2018)
Mishenina T. - Status refinement of metal-poor star HD 6268, Usenko I., Kniazev A., Kovtyukh V. (2018)
Nazarenko V. V. - The dependence of on- and off-state generations in classical microquasars from the disk density. 3-d numerical hydrodynamical simulations of the high and low mass accretion rate in accretion disk in microquasar Cyg X-1 (2018)
Oknyansky V. L. - Additional support for relative wavelength independence of IR lags in NGC 4151 over the past decade, Shenavrin V. I., Metlova N. V., Gaskell C. M. (2018)
Shereta E. - Molybdenum abundance in some open clusters, Carraro G., Gorbaneva T., Mishenina T. (2018)
Tvardovskyi D. E. - Period variations and possible third components in the eclipsing binaries AH Tauri and ZZ Cassiopeiae, Marsakova V. I., Andronov I. L., Shakun L. S. (2018)
Udovichenko S. N. - On the irregular variations in the light curves of RY Vul, Keir L. E. (2018)
Usenko I. A. - Spectroscopic investigations of galactic clusters with associated cepheid variables. I. Polaris cluster and α Umi, Miroshnichenko A. S., Danford S., Kovtyukh V. V., Turner D. G., Shul'ga A. V., Protsyuk Yu. I. (2018)
Usenko I. A. - Spectroscopic investigations of galactic clusters with associated cepheid variables. II. NGC 5662 and V Cen, Kniazev A. Yu., Kovtyukh V. V., Mishenina T. V., Miroshnichenko A. S., Turner D. G., Protsyuk Yu. I. (2018)
Velichko A. B. - Kinematics of the Milky Way from velocities of young red clump giants using the PMA and GAIA DR2 Data, Fedorov P. N. (2018)
Galanin V. V. - Radio telescope URAN-4 and the problem of radio interference, Lytvynenko O. A., DerevyaginV. G., Kravetz R. O. (2018)
Isaeva E. A. - The relationship of the SCR with parameters of radio bursts and CME (2018)
Orlov V. V. - Algorithms of multi frequency radiometry in the conditions of broadband interference, Lytvynenko O. A., Galanin V. V. (2018)
Tsvyk N. O. - On the influence of MHD turbulence on the structure of the radiogalaxy lobes (2018)
Isaeva E. A. - New approximation of the energy spectrum of proton SCR (2018)
Lozitsky V. G. - Problem of super-strong magnetic fields on the sun: brief chronology and new observational data, Yurchyshyn V. B., Ahn K., Wang H., Lozitska N. I. (2018)
Shepelev V. A. - Preliminary results of interferometric observations of the quiet sun at the frequencies 8–32 mhz, Melnik V. N., Vashchishin R. V. (2018)
Sobitnyak L. I. - The catalog of magnetic storms for Odessa magnetic anomaly zone, Ryabov M. I., Sukharev A. L., Orlyuk M. I., Romenets A. O., Sumaruk Yu. P. (2018)
Bushuev F. - Doppler station for orbital tracking of low-orbit spacecrafts by their radio beacon signals, Kaliuzhnyi M., Khalaley M., Kryuchkovskiy V., Kulichenko M., Shulga O. (2018)
Bushuev F. - External comparison satellite positions obtained by the network of passive correlation ranging of geostationary telecommunication satellites, Kaliuzhnyi M., Mazhaev O., Shulga O., Shakun L., Bezrukovs V., Reznichenko O., Moskalenko S., Malynovskyi Ye. (2018)
Konovalova N. A. - The existence of groups of meteorite-producing fire-balls and meteorites in comet-like orbits, Gorbanev Yu. M., Davruqov N. H. (2018)
Koshkin N. - Monitoring of space debris rotation based on photometry, Shakun L., Korobeinikova E., Melikyants S., Strakhova S., Dragomiretsky V., Ryabov A., Golubovskaya T., Terpan S. (2018)
Kulichenko M. O. - Radiants and orbital distribution of TV faint sporadic meteors, Shulga O. V. (2018)
Shakun L S. - Features of KOTLIN orbit estimation library (2018)
Velichko S. F. - Photometry of comet с/2009 P1 (Garradd) before and after perihelion, Andreev M. V. (2018)
Akhmetov V. S. - The catalogues analysis of stars equatorial coordinates and B-magnitude of the FON project, Khlamov S. V., Andruk V. M., Protsyuk Yu. I. (2018)
Eglitis I. - Asteroids exploration with Baldone Schmidt telescope (2018)
Eglitis I. - Baldone 1.2m telescope plate archive – hidden reserves of the FON project, Eglite V., Andruk V., Protsyuk Yu., Protsyuk S., Kovylianska O. (2018)
Khlamov S. V. - Development and improvements of computational methods implemented to the COLITEC software, Savanevych V. E., Briukhovetskyi O. B., Dikov E. N., Vavilova I. B. (2018)
Maigurova N . V. - High-precision follow-up observations of near-Earth objects, Pomazan A. V., Shulga A. V. (2018)
Maigurova N. V. - Astrometric CCD observations of selected WDS multiple star systems, Protsyuk Yu. I., Bondarchuk L. E. (2018)
Mullo-Abdolov A. - Progress in the realization of the project FON-Dushanbe catalogue, Relke H., Kokhirova G., Yuldoshev Q., Protsyuk Yu., Andruk V. (2018)
Protsyuk Yu. - Analysis of mass CCD observations to improve the accuracy of astrometric processing, Kovalchuk O. (2018)
Protsyuk Yu. I. - Results of processing of CCD observations of selected open clusters on Maidanak, Shukhratov Sh. Sh., Kovalchuk O. M., Muminov M. M., Yuldoshev Q. H., Abdurakhimov R. R., Andruk V. M. (2018)
Shatokhina S. V. - Asteroids search results in digitized observations of the northern sky survey project (Kitab part), Relke H., Yuldoshev Q., Andruk V. M., Protsyuk Yu. I., Muminov M. (2018)
Vavilova I. B. - New approach for analysis of the X-ray data in cores of galaxy clusters: binning on the concentration rings, contour binning, and wavelet transforms, Babyk Iu. V. (2018)
Yizhakevych O. M. - First results of the searching of asteroids based on the data of FON-Dushanbe processed plates, Mullo-Abdolov A. Sh., Relke H. V., Kokhirova G. I., Pakuliak L. K., Andruk V. M. (2018)
Yizhakevych O. M. - The first results of processing observations of SS bodies from UBAI photographic plate collection using the new technique, Andruk V. M., Yuldoshev Q., Pakuliak L. K., Muminov M. M. (2018)
Шийка О. - Методи cинтезу азолоанельованих тіофенів (2018)
Лелюх М. - Синтетичні підходи до одержання гетерилзаміщених 1,3,4-тіадіазолів як біологічно активних, Зіменковський Б., Чабан І., Шелепетень Л., Матійчук В. (2018)
Мартяк Р. - Синтез та протипухлинна активність похідних 4-бензилпіролу, Фролов Д., Матійчук В., Обушак М. (2018)
Походило Н. - Синтез похідних 1Н-1,2,3-триазол-4-карбонових кислот з гідрованим піридиновим фрагментом (2018)
Тупичак М. - Синтез нових похідних тіофену з 1,2,4-триазольним фрагментом, Шийка О., Походило Н., Обушак M. (2018)
Вахула А. - Синтез 2-аміно-7,7-диметил-5-оксо-4-(5-арил-2-фуран)-5,6,7,8-тетрагідро-4Н-хромен-3-карбонітрилів, Лаба Є.-О., Литвин Р., Кінжибало В., Лесюк О., Мотовильський О., Горак Ю. (2018)
Остап’юк Ю. - Синтез 3- та 5-азидопіразолів, Кравець М., Шегедин М., Остап’юк Л. (2018)
Піткович Х. - Піран-2-ОН-6-карбонова кислота в реакції Меєрвейна, Литвин Р., Горак Ю., Кінжибало В. (2018)
Лесюк О. - Взаємодія 5-арилфурфуролів з метиленактивними сполуками в умовах реакції Ганча, Карп’як В., Вахула А., Кінжибало В., Литвин Р. (2018)
Туриця В. - Синтез 3,4-дигідроізотіокумарин-3-карбонових кислот, Обушак М. (2018)
Bagdžiūnas G. - A study of hyperconjugation effects in the 1,4-di-p-tolylbutane-1,4-dione structure, Lytvyn R. (2018)
Біла Є. - УФ-спектри поглинання заміщених стириларилсульфонів (2018)
Рідка О. - Термодинамічні властивості розчинів етил 6-метил-2-оксо-4-феніл-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилату в органічних розчинниках, Матійчук В., Собечко І., Кочубей В., Сергеєв В. (2018)
Собечко І. - Термодинамічні властивості 2-метил-5-фенілфуран-3-карбонової кислоти, Дібрівний В., Горак Ю., Прокоп Р., Новик М., Мельник Г., Гошко Л. (2018)
Мартинюк Г. - Вплив електропровідного полімерного наповнювача на термомеханічні властивості полімер-полімерних композитів, Аксіментьєва О. (2018)
Ціко У. - Порівняльний аналіз властивостей механохімічно та хімічно синтезованих зразків поліаніліну та композитів цеоліт/поліанілін, Яцишин М., Герман Н., Корній С., Пандяк Н., Решетняк О. (2018)
Хованець Г. - Вплив неорганічного наповнювача на властивості полімерних композитів системи ГЕМА–ТЕОС, Закордонський В., Кочубей В., Макідо О. (2018)
Стеців Ю. - Морфологія плівок поліаніліну на поліетилентерефталатному субстраті, Партика М., Корній С., Решетняк О., Думанчук Н. (2018)
Остапович Б. - Полімерний композит поліпірол-поліанілін, Ковалишин Я., Ожіївська Г. (2018)
Stepura A. - Solvatochromic effect in solutions of poly-ortho-toluidine, Aksimentieva O. (2018)
Сухара А. - Синтез та властивості композитів целюлоза/поліанілін, допований цитратною кислотою, Верещагін О., Яцишин М. (2018)
Остапович Б. - Синтез та адсорбційні властивості композита поліанілін–цеоліт NaY, Ціпивко В. (2018)
Цюпко О. - Кондуктометричне дослідження термодинамічних характеристик міжмолекулярної взаємодії натрій діоктилсукцинатосульфонату за наявності поліметакриливої кислоти та полівінілового спирту, Бурка О., Солтис М. (2018)
Дутка В. - Молекулярне моделювання електронних властивостей та структури молекул поліаніліну, Аксіментьєва О., Ковальський Я., Галечко Г. (2018)
Базиляк Л. - Контрольований синтез нанопорошків срібла (2018)
Киця А. - Синтез нанопорошків нікелю в розчинах вода/етиленгліколь. Вплив складу розчинника на розмір частинок, Побігун-Галайська О., Базиляк Л., Березовець В., Вербовицький Ю. (2018)
Опейда Л. - Реакційна здатність N-гідроксифталіміду та N-гідроксисукциніміду у взаємодії з перманганатом, Гринда Ю., Хавунко О., Якимович А., Гевусь О. (2018)
Дутка В. С. - Особливості термічного розкладу діацильних дипероксидів у різних органічних розчинниках, Мідяна Г. Г., Дутка Ю. В., Пальчикова О. Я. (2018)
Ковалишин Я. - LiFeVO4 як катодний матеріал для літієвих хімічних джерел струму, Новіцький Т., Остапович Б., Гречух Т. (2018)
Бойчишин Л. - Кінетика окисно-відновних реакцій на АМС-електродах Fe82Nb2B14RE2 (RE = Y, Gd, Tb, Dy) у лужному середовищі, Даниляк M.-O., Андрусик В. (2018)
Герцик О. - Корозійна тривкість модифікованого аморфного сплаву Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 у водному розчині сульфатної кислоти, Переверзєва Т., Ковбуз М., Шурко С., Сеньків Н. (2018)
Ковалишин Я. - Композит на основі поліаніліну, вуглецевих нанотрубок та платини як чутливий матеріал сенсорів для визначення формальдегіду, Коновська М., Костів В. (2018)
Яцишин М. - Композитні матеріали на основі поліаніліну та природних мінералів: короткий огляд. 1. Структура та морфологія, Макогон В., Ціко У., Решетняк О. (2018)
Пам’яті професора Драча Б. С. (26.02.1938 – 02.07.2009) (2018)
Сологуб Б. В. - Аналіз навантажень при роботі спареної канатної дороги з перевантажувальним механізмом, Ланець О. В., Данило Я. Я. (2018)
Венцель Є. С. - Інтенсивність зношування трибовузлів машин в залежності від електропровідності змащувальноїплівки, Бабенко А. О., Щукін О. В., Орел О. В. (2018)
Вудвуд А. Н. - Экспериментальные исследования пружинно-гидравлического тормоза (2018)
Супонєв В. М. - Наукові основи робочих процесів створення горизонтальних порожнин статичним задавлюванням робочого обладнання в грунт (2018)
Семенюк В. Ф. - Влияние места установки датчика силы на точность защиты мостовых кранов от перегрузки, Лингур В. Н., Критико И. А. (2018)
Поліщук Л. К. - Проектування вмонтованих гідроприводів ПТМ з використанням їх структурно-функціональних елементів, Булига Ю. В. (2018)
Проценко В. О. - Забезпечення мінімального навантаження деталей канатно-роликової муфти при проектуванні, Івченко В. В. (2018)
Аврунін Г. А. - Сучасне обладнання та прилади для підвищення надійності об'ємного гідроприводу (ОГП), Пімонов І. Г. (2018)
Іваненко О. І. - Удосконалення методу розрахунку і проектування головної балки мостового крану, Щербак О. В., Гнатенко Г. О. (2018)
Крупко В. Г. - Моделювання систем підвісу стріл одноківшових екскаваторів та самохідних кранів, Єрмакова С. О. (2018)
Крупко І. В. - Дослідження енергоємкості процесу пересування екскаватора з чотирьохопорним крокуючим рушієм (2018)
Малащенко В. О. - Ефективність застосування кулькової обгінно-запобіжної муфти механічних приводів, Семенюк В. Ф., Борис А. О., Матвіїв Б. Т. (2018)
Волобуєва Т. В. - Оцінка чинників, які впливають на підвищення рівня професійної підготовки водія навантажувача, Сирота В. М., Кострубіна К. І., Волобуєв Д. О. (2018)
Дзенис Ю. Л. - Рекомендуемые алгоритмы хирургического лечения нетравматических внутримозговых гематом головного мозга (2018)
Педаченко Е. Г. - Инсультные отделения в мире и Украине: требования, реалии и перспективы, Никифорова А. Н. (2018)
Чертенко Т. Н. - Эпидемиология и клинико-морфологические характеристики диффузных астроцитарных опухолей у жителей Харьковского региона, прооперированных в нейрохирургических стационарах г. Харькова (2000–2015) (2018)
Лисенко С. М. - Екстракорпоральне поширення кісткового цементу при перкутанній кіфопластиці у пацієнтів з остеопоротичними компресійними переломами хребців, Ілюк Р. Ю., Литвиненко А. Л., Клименко О. В., Ашихмін А. В., Возняк О. М. (2018)
Зозуля Ю. П. - Результати хірургічного лікування хворих із метастатичними пухлинами субтенторіальної локалізації, Федірко В. О., Гудков В. В., Кубряк Д. В., Лісяний О. М., Оніщенко П. М., Набойченко А. Г., Пушкарьова Т. М., Яковенко М. Ю. (2018)
Palamar O. I. - Could hormonal remission in prolactinomas be achieved with surgery? Our experience, Huk A. P., Aksyonov R. V., Okonskyi D. I., Teslenko D. S. (2018)
Педаченко Є. Г. - Діагностика пухлин спинномозкових нервів шийного відділу хребта, Слинько Є. І., Деркач Ю. В. (2018)
Страфун С. С. - Оцінка результатів лікування хворих із застарілими ушкодженнями периферичних нервів нижньої кінцівки, Гайович В. В., Гайко О. Г. (2017)
Коструб О. О. - Застосування локального та генералізованого введення кріоконсервованих аутологічних мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин у терапії експериментальної тендопатії, Блонський Р. І., Волкова Н. О., Гольцев А. М. (2017)
Герасименко С. І. - Кількісна експрес-методика визначення стану периартикулярних структур кульшового суглоба при диспластичному коксартрозі III-IV ступеня, Гайко О. Г., Полулях М. В., Перфілова Л. В., Гужевський І. В., Бабко А. М., Полулях Д. М. (2017)
Страфун С. С. - Лікування ушкоджень зв’язок, що утримують сухожилок довгої голівки біцепса на рівні міжгорбкової борозни плеча (Pulley Lesion), Богдан С. В., Кушнір С. П. (2017)
Кабацій М. С. - Корекція варусної деформації гомілки при хворобі Блаунта, Голюк Є. Л., Немеш М. М. (2017)
Страфун C. С. - Особливості розвитку синдрому субакроміального конфлікту, Сергієнко Р. О. (2017)
Головач І. Ю. - Наш досвід використання препарату гіалуронової кислоти Synolis V-A в комплексній терапії остеоартриту колінних суглобів, Чіпко Т. М., Семенів І. П., Лазоренко О. О (2017)
Квасніцький М. В. - Лікування хворих із фасетковим синдромом із використанням радіочастотної денервації дуговідросткових суглобів у поєднанні з периартикулярним введенням місцевих анестетиків (2017)
Гайко Г. В. - Диференційний підхід до ендопротезування колінного суглоба у хворих на гонартроз залежно від тяжкості ураження, Осадчук Т. І., Заєць В. Б., Підгаєцький В. М., Сулима О. М., Калашніков О. В. (2017)
Омельченко Т. М. - Фізико-механічні властивості трабекулярної кісткової тканини кісток гомілковостопного суглоба (експериментально-клінічне дослідження), Бур’янов О. А., Лябах А. П., Мазевич В. Б., Мусієнко О. С., Шидловський М. С. (2017)
Рибак В. А. - Особливості ремоделювання аутотрансплантатів із гребеня клубової кістки у пацієнтів із дефектами і деформаціями кісток лицевого черепу в ранньому та віддаленому післяопераційному періоді, Копчак А. В., Павличук Т. О. (2017)
Турчин О. А. - Хірургічне лікування двобічної невроми Мортона: клінічний випадок, Григоровська А. В., Осадча Л. Є., Лазаренко Г. М. (2017)
Інформація про конференцію ВГО "Українська асоціація спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії” 18-20 травня 2017 року в Одесі (2017)
Микола Олексійович Корж (2017)
Гудзь О. Є. - Формування і розвиток креативного менеджменту в інноваційних підприємствах (2018)
Стецюк П. А. - Mеханізм забезпечення фінансової конкурентоспроможності підприємств (2018)
Лазоренко Л. В. - Mетоди управління та оцінки людських ресурсів підприємств зв’язку (2018)
Гудзь О. Є. - Побудова економічної безпеки підприємств, Шмалій Л. В. (2018)
Зеліско І. М. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку підприємств зв’язку України, Сосновська О. О. (2018)
Гусєва О. Ю. - Соціальна відповідального бізнесу в Україні: поточний стан та перспективи розвитку (2018)
Воскобоєва О. В. - Індекс цифровізації як основний фактор розвитку цифрових технологій, Ромащенко О. С. (2018)
Ольховая І. О. - Основні тенденції розвитку телекомунікаційних підприємств України (2018)
Легомінова С. В. - Управління конкурентними перевагами підприємств (2018)
Сорока А. М. - Операційна стратегія менеджменту в системі управління підприємством (2018)
Сазонова С. В. - Особливості стратегічного планування на телекомунікаційних підприємствах (2018)
Пісковець О. В. - До питання вдосконалення економічних відносин в системі "орендар-орендодавець" (2018)
Хлевицька Т. Б. - Моделювання стратегії логістичного управління грошовими потоками суб’єктів господарювання (2018)
Труш М. С. - Cоціально-економічні параметри корпоративної культури сучасного підприємства (2018)
Bazilo C. V. - Principles and methods of the calculation of transfer characteristics of disk piezoelectric transformers (2018)
Тютюнник В. А. - Анализ диаграммы направленности приемо-передающей кольцевой антенной решетки с малым уровнем боковых лепестков, Дудуш А. С., Флоров А. Д., Трофимов И. Н. (2018)
Шмелева Т. Р. - Верификация протоколов треугольных коммуникационных решеток бесконечными сетями Петри (2018)
Gorev V. N. - On the analytical solution of a volterra integral equation for investigation of fractal processes, Gusev A. Yu., Korniienko V. I. (2018)
Khodakov V. Ye. - Models of training procedures, Sokolov A. Ye., Veselovskaya G. V. (2018)
Тарасов В. Н. - Анализ и сравнение двух систем массового обслуживания с гиперэрланговскими входными распределениями (2018)
Bisikalo O. V. - Nalysis of the automated speaker recognition system of critical use operation results, Kovtun V. V., Yukhimchuk M. S., Voytyuk I. F. (2018)
Волошин О. Ф. - Інформаційне моделювання нечітких знань, Маляр М. М., Поліщук В. В., Шаркаді М. М. (2018)
Humeniuk M. O. - The criterion for feature informativeness estimation in multi robot teams control, Sashchuk I. M., Zhuravsky Yu. V. (2018)
Kovalenko I. I. - A modified case-based reasoning method based on the rough set theory, Shved A. V., Koval N. V. (2018)
Lymariev I. O. - Methods of large-scale signals transformation for diagnosis in neural network models, Subbotin S. A., Oliinyk A. A., Drokin I. V. (2018)
Мельников А. Ю. - Исследование методов интеллектуального анализа библиографических описаний и разработка программной системы для анализа списка литературы, Комиссаров К. М. (2018)
Великодний С. С. - Mетод розрахунку показників оцінки проекту при виконанні реінжинірингу програмних систем, Тимофєєва О. С., Зайцева-Великодна С. С. (2018)
Berko A. - Planning the activities of intellectual agents in the electronic commerce systems, Vysotska V., Lytvyn V., Naum O. (2018)
Kaidalov D. S. - Comparison of block expectation time for various consensus algorithms, Kovalchuk L. V., Nastenko A. O., Rodinko M. Yu., Shevtsov O. V., Oliynykov R. V. (2018)
Kotlyarov V. V. - Practical considerations of greedy compressed sampling methods application for ofdm channel estimation, Shpylka A. A. (2018)
Кошевой Н. Д. - Cравнительный анализ методов оптимизации при исследовании весоизмерительной системы и терморегулятора, Костенко Е. М., Беляева А. А. (2018)
Машталир С. В. - Aдаптивные матричные модели в задаче контроля потоков видео, Столбовой М. И. (2018)
Minukhin S. V. - Analysis of ways for exchanging data in networks with package commutation, Losev M. U., Sitnikov D. E. (2018)
Nosov P. S. - Identification of "human error” negative manifestation in maritime transport, Ben A. P., Matejchuk V. N., Safonov M. S. (2018)
Каминская Ж. К. - Моделирование и анализ процессов функционирования автоматизированной системы управления технологическим процессом производства газобетона, Кулинич Э. М., Сердюк С. Н. (2018)
Фрейман В. И. - Методы и алгоритмы мягкого декодирования сигналов в каналах передачи информации между элементами систем управления (2018)
Титул, зміст (2018)
Сенченко М. - Світ перевернутої реальності (2018)
Дубова C. - Проблеми підготовки інформаційних фахівців для потреб українського аналітичного співтовариства (2018)
Рибачук О. - Комунікативна основа суспільно-владної взаємодії у контексті розвитку соціального партнерства (2018)
Плахтій А. - Інформаційно-комунікаційне забезпечення бібліотеками електронного урядування в Україні: термінологічний аналіз (2018)
Шендрик О. - Науково-теоретичні підходи щодо міжнародної співпраці публічних бібліотек України: бібліотекознавчий аспект (2018)
Муравйова В. - Побудова індексів із загальними та спеціальними визначниками у класі "8 Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Література", Діденко А. (2018)
Шашенко С. - Комунікаційні аспекти сучасних мультимедійних лонгрідів: українська практика (2018)
Денисевич О. - Асоціативне поле слова-стимулу "газета" в мовній картині світу українців (2018)
Коржик Н. - Проблеми формування контенту веб-сайтів державних обласних архівів України (2018)
Лясота Г. - Вплив японської культури та мистецтва на західноєвропейське книговидавництво на прикладі книжкового зібрання М. М. Толстого (2018)
Дояр Л. - Маловідомий історико-український компонент спецфонду Книжкової палати України (1918—1919 рр.) (2018)
Богданов Г. - Підготовка бібліотечних кадрів у Німеччині (2018)
Солонська Н. - Канадський українець "серед книжок" у контексті українського зарубіжного читачезнавства (2018)
Ганущин С. Н. - Теоретико-методологічні засади становлення комунікативної системи публічного управління (2018)
Калашник О. М. - Екологічна безпека як складова державної політики України: понятійно-термінологічний аспект (2018)
Опанасенко С. Є. - Конструкція побудови ефективної держави у сучасному світі: аналіз концепцій та підходів (2018)
Рогуля А. О. - Еволюція феномена безпеки життєдіяльності (2018)
Надюк З. О. - Аналіз інформаційної складової взаємодії громадських організацій середнього медичного персоналу з органами державної влади, Безкоровайна У. Ю., Неділько Р. В. (2018)
Кіянка І. Б. - Популізм як виклик публічному управлінню: історичний аспект (2018)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Формування національної ідеї як основа запобігання розвитку корупції в українському суспільстві (2018)
Петрук О. М. - Технологія оцінки витратності операційної діяльності підприємств ресторанного господарства (2017)
Кланца А. І. - Структурна роль держави у процесах охорони здоров’я та забезпечення системи національної безпеки (2018)
Крутова А. С. - Внутрішня регламентація облікових процедур в інформаційній системі малого підприємства (2017)
Король А. В. - Сучасні напрями національної політики держави щодо забезпечення надання екстреної медичної допомоги (2018)
Педченко Н. С. - Роль управління потенціалом у забезпеченні векторного сталого розвитку підприємств ЖКГ, Кімуржий М. І. (2017)
Полякова О. С. - Модель як опис системи публічного управління правовою освітою населення (2018)
Миколайчук І. П. - Створення інтелектуального продукту як результат реалізації інноваційної політики підприємства (2017)
Яремчук О. В. - Проблематика державного управління у сфері медичної реабілітації у процесі трансформування національної системи охорони здоров’я, Берлінець І. А. (2018)
Панченко В. А. - Інформаційно-аналітичне управління кадровим забезпеченням упровадження проектів на підприємстві (2017)
Відомості про авторів (2018)
Яловега Н. І. - Управління маркетинговими комунікаціями підприємств на сучасному етапі розвитку економіки, Стеценко В. В. (2017)
Редакційна колегія (2018)
Добрунік Т. П. - Тенденції розвитку та проблемні аспекти оподаткування підприємств малого бізнесу (2017)
Жуковська В. М. - Соціальна залученість підприємства торгівлі: підходи до аналізу в мережі (2017)
Завідна Л. Д. - Гносеологічні основи розвитку соціально-економічної системи та її особливості в управлінні підприємством (2017)
Лопушинська О. В. - Сутність і напрями розвитку підприємства: теоретичний аспект (2017)
Уварова А. Є. - Сутність та основні характеристики логістичного управління підприємством (2017)
Лівінський А. І. - Механізм інституційного регулювання реновацій у функціонуванні підприємств тваринництва (2017)
Ханін І. Г. - Проблеми становлення економіки знань в Україні у контексті світових тенденцій, Поляков М. В. (2017)
Чернявська О. В. - Стартап як об’єкт інвестиційного процесу: сутність та життєвий цикл існування, Гнипа-Черневецька Л. В., Чжицєюнь Ван. (2017)
Панасюк В. М. - Міжрегіональні диспропорції розвитку соціальної інфраструктури в умовах ринкової трансформації (2017)
Дейнека Т. А. - Україна у глобалізованому світі: суперечності сучасного періоду розвитку (2017)
Наторіна А. О. - Домінанти цифрової трансформації економіки країни (2017)
Кобченко М. Ю. - Інформатизація землекористування як захід підвищення ефективності використання земельних ресурсів (2017)
Скляр Г. П. - Особистість і благо туризму: постнекласичні студії (2017)
Глушко В.О. - Інформаційні технології в туристичному бізнесі (2017)
Кулик В. А. - Якісні характеристики облікової інформації в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Богославський М. Ю. - Організація зберігання електронних архівів банку як забезпечення протидії кібератакам (2017)
Чижевська М.Б. - Маршрути фінансування галузі будівництва житлової нерухомості, Тимофеєва О. А. (2017)
Гірман Ю. В. - Детермінація ризиків співпраці з сумнівним клієнтом у рамках фінансової безпеки банку (2017)
Лехіцький А. І. - Набуття ознак невідкладності входження державного капіталу в ході антикризового управління банками (2017)
Серотюк Б. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного банківського сектора (2017)
Власенко Ю. В. - Моделювання конкурентних компетенцій країн щодо їх включення у глобальні ланцюги доданої вартості за показниками інноваційного розвитку (2017)
Іванова В. В. - Моделювання інформаційного забезпечення управління транспортно-логістичними .центрами (2017)
П’ятницька Г. Т. - Дивергентність підходів до діагностики кадрового потенціалу на малих та великих підприємствах торгівлі, Пенюк В. О. (2017)
Колот А. М. - Соціальна відповідальність як суспільна цінність та складова збалансованого розвитку (2017)
Боровиков О. В. - Статистичні показники розвитку соціально-трудових відносин та конфліктів в Україні (2017)
Казарян Г. Г. - Державне регулювання ринку медичних послуг України в контексті соціально-економічної адаптації інвалідів (2017)
Кравченко О. О. - Методика побудови інтегрального показника оплати праці в контексті забезпечення кадрової безпеки (2017)
Костишина А. І. - Мотиваційні основи активізації продажу товарів у системі дистрибуції (2017)
Педченко Н. С. - Методологічні підходи до визначення стратегії розвитку кооперативних закладів вищої освіти (2017)
Загорський В. - Соціальні й екологічні аспекти сталого розвитку економічних систем (2018)
Борщук Є. - Системний аналіз процесів формування соціальної політики в сучасних умовах, Третяк Г., Корецька Т. (2018)
Адамська О. - Антикризове управління в контексті реагування на регіональні виклики: теоретико-методологічний аспект (2018)
Бялоблоцкі К. - Особливості імміграційних процесів у країнах Вишеградської групи (2018)
Опанасенко С. - Теоретико-методологічні засади дослідження мерітократії у контексті сучасних дослідницьких підходів (2018)
Мерза О. - Теоретичні підходи до розуміння сутності органів юстиції в сучасних умовах (2018)
Клименко І. - Стратегічні напрями застосування інструментів європейського врядування в державному управлінні України, Акімов О. (2018)
Дзяна Г. - Роль комунікації в реалізації компетенцій органів публічної влади, Андріїв М. (2018)
Горбатюк С. - Концептуалізація моделі гуманітарної політики в Україні на сучасному етапі реформ (2018)
Федорчак О. - Державна політика залучення інвестицій у депресивні регіони України (2018)
Дідок Ю. - Приватизація державних установ ветеринарної медицини в Україні (2018)
Кланца А. - Кризові детермінанти функціонування охорони здоров’я та їх потенційна загроза національній безпеці держави (2018)
Думенкова Т. - Управління обслуговуванням споживачів у call-центрах (2018)
Соломко Ю. - Електронне урядування: поняття, сутність, принципи та напрями розвитку (2018)
Шевчук М. - Відкритість національних парламентів: досвід країн Європейського Союзу (2018)
Канавець М. - Сучасний стан і перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні та взаємодії органів державної влади з громаськістю (2018)
Котуков О. - Особливості впливу глобалізації на сучасні суспільні відносини і публічну службу в Україні (2018)
Серьогіна Т. - Суб’єкт надання публічної послуги: нормативно-правове забезпечення діяльності (2018)
Черненко Н. - Ассессмент-центр публічних службовців: специфічні ознаки та вимоги (2018)
Ульянченко Ю. - Роль державної казначейської служби України в забезпеченні дотримання вимог бюджетного законодавства розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, Марченко Л. (2018)
Акімова Л. - Вплив основних інструментів державного регулювання на економічну безпеку держави за демографічною та соціальною сферами (2018)
Гадзало А. - SWOT-аналіз програм транскордонного співробітництва в контексті природокористування (2018)
Дзядук Г. - Концептуальні основи розвитку малого та середнього агробізнесу як об’єкта державного впливу (2018)
Відомості про авторів (2018)
Гоян І. М. - Соціальна програма ренесансного гуманізму, Сторожук С. В., Федик О. В. (2018)
Жарких В. Ю. - Еволюція кліпової свідомості з погляду філософії прагматизму (2018)
Дмитренко М. Й. - Сакралізація й ритуалізація корпоративної культури (2018)
Воронянський О. В. - Політична філософія в умовах кризи традиційної методології: глухий кут чи гносеологічний прорив, Зайончковський Ю. В. (2018)
Москальова Н. П. - Теорія соціального міфу Ж. Сореля: ідея vs ідеологія, Стасенко О. М. (2018)
Шевченко З. В. - Потенціал і межі філософської антропології як методології обґрунтування множинної ідентичності особистості (2018)
Мельничук М. С. - Релігієзнавчо-філософська транскрипція символу та канону в контексті релігійного мистецтва (2018)
Дышкант Т. Н. - О значимости метафизики для человека (2018)
Бондар Н. О. - Соціально-ціннісна концепція інженерної діяльності, Осіпов О. М. (2018)
Садиков Г. Н. - Инстинкт безопасности – социальная адаптация инстинкта самосохранения, Жидко М. Е., Гулый Ю. И. (2018)
Баканова А. Ф. - Современные подходы решения проблемы восстановления исходного состояния работоспособности (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Ластовський В. В. - Трахтемирівський монастир і козацтво: політичний міф початку ХVII ст. (2018)
Ткаченко В. М. - Західноукраїнські писанки та їх орнаментація: мотиви, композиція, розкольорування (2018)
Нікольський Є. В. - Роль митрополита василя липківського у підготовці та проведенні Всеукраїнського церковного собору 1921 року, Урста С. В. (2018)
Іваненко А. О. - Спроби створення цивільно-процесуальних норм в Україні в період нацистської окупації (осінь 1941 р.) (2018)
Грінченко В. Г. - Родинний маєток князів Кудашевих у Малій Висці, Чорний О. В. (2018)
Плєшакова Л. О. - Населення Луганська: шляхи формування та ментальна специфіка (2018)
Stepko O. - Activities of the un missions in the information sector (2018)
Ластовська О. Л. - Християнське чернецтво в працях Косми Празького, Галла Аноніма та Нестора-літописця (2018)
Ярмошик І. І. - "Latopisiec albo kroniczka…" Йоахима Єрлича як джерело до історії України ХVІІ ст. (2018)
Мерімерін Є. О. - Відображення в історичних піснях і думах тематики національно-визвольної боротьби в Гетьманщині (2018)
Демуз І. О. - Питання соціально-економічного розвитку України у публіцистиці П. Стебницького (початок ХХ ст.), Ставицька А. В. (2018)
Сіропол В. О. - Внесок дописувачів "Военно-медицинского журнала" в дослідження історіографії проблеми медичного забезпечення Червоної армії в Другій світовій війні (1941-1945 рр.), Львова Н. М. (2018)
Bey R. - Evolution of dissilation theory as a basis for forming and development of the alcohol industry (2018)
Коцур Н. І. - Формування наукових основ соціальної медицини та її профілактичної спрямованості на теренах України (кінець ХІХ – 30-і рр. ХХ століття) (2018)
Товкун Л. П. - Проблеми гігієни харчування на Першому Всеукраїнському санітарно-харчовому з’їзді у 1934 р. (2018)
Козубенко Ю. Л. - Розвиток лікувальної фізичної культури та спортивної медицини на Київщині в другій половині XX – на початку XXI ст., Горденко С. І., Буц М. А. (2018)
Аксьонова С. Ю. - Відкладання народжень в Україні крізь призму реальних поколінь жінок, Курило І. О. (2018)
Слюсар Л. І. - Позашлюбна народжуваність в Україні: сучасні особливості в контексті європейського демографічного розвитку (2018)
Рингач Н. О. - Регіональні особливості втрат років потенційного життя через передчасну смертність від основних причин в Україні, Лущик Л. В. (2018)
Шевчук П. Є. - Побудова таблиць смертності на субрегіональному рівні (2018)
Hnatyuk T. O. - Labour Exploitation аs a Risk оf Ukrainian Labour Migration (2018)
Новіков В. М. - Удосконалення фінансування житлового будівництва (2018)
Буренко Т. О. - Інформаційне забезпечення оцінювання результативності державної програми "теплі кредити", Крамаренко Т. О., Огай М. Ю. (2018)
Когатько Ю. Л. - Міжнародний досвід оцінки доходу від особистого підсобного господарства (2018)
Менабдишвили Л. Э. - Распределение обязанностей и лидерство в современной грузинской семье, Менабдишвили Н. Э., Гомелаури Н. А., Шуштакашвили В. З. (2018)
Lisogor L. S. - Competitiveness of Labour Force in Ukraine: Formation and Realization under Conditions of Innovative Changes (2018)
Ланченко Є. О. - Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у аграрному секторі економіки: стан і напрями удосконалення (2018)
Дяконенко О. І. - Вплив фінансової децентралізації на розвиток сільських поселень в Україні (2018)
Григор'єва Л. О. - Огляд видань (2018)
Собонь Я. - Рецензия на коллективную монографию "Социальная инфраструктура на путях реформирования местного самоуправления" (2018)
Правила для авторів (2018)
Притула А. - Визначення статусу Державної прикордонної служби України (2018)
Половніков В. - Деякі особливості і проблемні питання правового регулювання управління у сфері охорони та захисту державного кордону України (2018)
Мота А. - Миграционное принуждение в деятельности Государственной пограничной службы Украины (2018)
Чередніченко Д. - Судова експертиза документів у прикордонних відомствах правоохоронних органів країн-учасниць ЄС (досвід для України) (2018)
Гаврік Р. - Міжнародні та національні підходи до визначення поняття "реадмісія осіб", Григорук І. (2018)
Волинець П. - Чинники впливу на управління оперативно-розшуковою діяльністю Державної прикордонної служби України в сучасних умовах (2018)
Івашкова Т. - Особливості компенсації моральної шкоди за цивільним законодавством України (2018)
Логінова Н. - Проблеми реалізації кримінальних процесуальних повноважень капітанів суден України, Кашперук С. (2018)
Тищук В. - Види та класифікація контррозвідувальних заходів у діяльності Державної прикордонної служби України (2018)
Кушнір Я. - Порівняльна характеристика юридичних складів злочину передбачених статтями 332-1 та 332-2 Кримінального кодексу України (2018)
Белей О. І. - Гомоморфне шифрування даних у хмарних сховищах методом матричних поліномів (2018)
Давидовський Ю. К. - Метод моделювання параметрів мережі передачі даних для її модернізації, Рева О. А., Малєєва О. В. (2018)
Даншина С. Ю. - Оцінювання якості технічних засобів комунікацій проектів розвитку (2018)
Дорохіна А. А. - Модель визначення послідовності робіт та операцій для управління розкладом будівельного проекту, Старостіна А. Ю., Артюх Р. В. (2018)
Жернова П. Є. - Ядерна нечітка кластеризація потоків даних на основі ансамблю нейронних мереж, Бодянський Є. В. (2018)
Кузишин А. Я. - Аналіз існуючих підходів щодо розрахунку критеріїв безпеки руху на залізничному транспорті, Батіг А. В. (2018)
Nevludov I. - Methods of failure diagnostics of tantalum oxide-semiconductor capacitors with solid dielectric, Gurin V., Gurin D. (2018)
Скоркін А. О. - Теоретичні основи оптимізації холостих переміщень інструмента при фрезеруванні складних поверхонь, Кондратюк О. Л., Старченко О. П. (2018)
Filatov V. - Multiagent approach for managing the information space of corporate systems, Semenets V. (2018)
Chernova L. - The model of assessing the general intensity of resistance to changes in an organization, Mazurkevych O., Chernova L. (2018)
Шаповалов М. В. - Вплив результатів виробничих випробувань твердосплавних різальних інструментів, зміцнених ОІМП на підвищення ефективності технологічного процесу різання, Ковальов В. Д., Васильченко Я. В. (2018)
Шмельов Ю. М. - Розробка методу класифікації режимів роботи авіаційного двигуна ТВ3-117 на основі нейромережевих технологій, Владов С. І., Кришан О. Ф., Гвоздік С. Д., Чижова Л. І. (2018)
Кирій В. В. - Механізм управління дебіторською заборгованістю газотранспортного підприємства, Чеченець Д. О., Петрова Р. В., Довгопол Н. В. (2018)
Kosenko V. - Mechanism of debt security management of the gas transport enterprise (2018)
Кришан О. Ф. - Дослідження принципів та методів оптимізації оподаткування комерційних банків у сучасних умовах, Бондарець О. М., Лєбєдєва Д. О., Чижова Л. І. (2018)
Момот Д. Т. - Оцінка ризиків інвестування на ринку арт-індустрії: систематизація теоретико-методичних підходів (2018)
Momot T. - Blockchаin technology as an innovative instrument of digital economy: technology essence, world experience and implementation problems, Tumietto D., Teslenko R. (2018)
Омаров М. А. - Инфологическое обеспечение информационной технологии управления дистанционным образованием, Мурадова В. Х. (2018)
Пономарьов О. С. - Надійність як характеристика проектної команди, Гринченко М. А., Лобач О. В. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Пашков Д. П. - Вдосконалення алгоритму ГІС-проектування картографічних моделей еколого-антропогенного змісту, Шевченко Р. Ю. (2018)
Задунай О. С. - Прогнозування ризику виникнення надзвичайних ситуацій, Азаров С. І. (2018)
Шапран Ю. Є. - Імітаційна модель впливу точності оцінки коефіцієнта готовності мобільних контрольно-діагностичних систем на достовірність контролю апаратури радіонавігації морського транспорту (2018)
Данік О. В. - Верифікація технології експертного визначення уступки між вартістю та ефективністю системи навігації та управління рухом, Дакі О. А., Коломієць О. М., Горбань А. В. (2018)
Трофименко І. В. - Особливості виявлення морських об’єктів у суднових радіолокаційних системах (2018)
Воробей В. И. - Двухконтурная система обучения обнаружению радиолокационного сигнала (2018)
Заидова А. А. - Рыночный подход к проблеме распределения грузопотоков между портами (2018)
Керимов С. Э. - Фактор груза в морских происшествиях, Рустамова Н. З. (2018)
Сухенко Ю. Г. - Кінетика зміни показників кислотності фаршу для варених ковбас, Муштрук М. М. (2018)
Miedviedieva N. O. - Research of energy resources in Ukraine, Levytsky M. O., Sukhenko V. Yu. (2018)
Тупкало В. Н. - Метод оптимизации организационной структуры предприятия (2018)
Богом’я В. І. - Удосконалення системи експлуатації засобів водного транспорту в сучасних умовах, Трофименко А. О. (2018)
Іванова Л. И. - Основные направления развития инженерной фотограмметрии (2018)
Боровий В. О. - Технологія побудови динамічної геоінформаційної системи зонінгу, Зарицький О. В. (2018)
Автори випуску (2018)
Правила оформлення (2018)
Фармацевтичний ринок України буде зростати (2018)
Модний манікюр: тенденції весна–літо 2018 (2018)
Штер У. - Мировой фармацевтический рынок: корабль набирает ход (2018)
"Дарниця" — лідер довіри українців (2018)
Дедишина Л. - Хто такий успішний науковець та як цього досягти (2018)
Примак Р. - Удивительный "нанокомпас" бактерий (2018)
Мігрень: як повернути контроль над власним життям? (2018)
Ткаченко Т. - Ноцебо: погані очікування можуть бути шкідливими для вашого здоров’я (2018)
Кривомаз Т. - Антираковые свойства гриба Volvariella bombycina (2018)
Танго утрьох — чи це можливо? (2018)
Дедишина Л. - Атопічний дерматит у дітей (2018)
Корвалмент — любимое народное средство от боли в сердце… и не только (2018)
Кривомаз Т. - Активное долголетие = правильное питание (2018)
Вітамінний талант (2018)
Кривомаз Т. - Микроорганизмы в общественных местах (2018)
Діарея? Стопдіар допоможе! (2018)
Дедишина Л. - Коли мікстури були гіркими… (2018)
Фармацевтична опіка: алергія (2018)
Факти без емоцій (2018)
Рекомендації пацієнтам з бронхіальною астмою щодо способу життя та харчування (2018)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: пищевые отравления и кишечные инфекции (2018)
Вітчизняний Омега-3 препарат Епадол Нео — понад 20 років на ринку України (2018)
Клименюк Ю. - Управление товарными категориями. Нелекарственный ассортимент: продавать нельзя игнорировать (2018)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление эмульсионной основы Кутумовой, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Нотатки мандрівника: перші празькі аптеки. Нотатка п’ята: "У Золотої змії" (2018)
Кириленко М. - Facebook. Правила поводження (2018)
Примак Р. - Улюбленець киян (2018)
Гороскоп на июнь (2018)
Демецкая А. - Велнес: актуальные тенденции (2018)
Шехтер Р. И. - Электронные свойства низкотемпературных систем. К семидесятилетию со дня рождения И. В. Криве, Кулинич С. И. (2018)
Jonson M. - Mechanically driven spin-orbit-active weak links, Shekhter R. I., Entin-Wohlman O., Aharony A., Park H.C., Radic D. (2018)
Kulinich S. I. - Cooling of mechanical vibrations by heat flow, Gorelik L. Y. (2018)
Zvyagin A. A. - Correlated electrons in a zig-zag chain with the spin-orbit interaction: Exact solution (2018)
Kadigrobov A. M. - Scattering problems and boundary conditions for 2D electron gas and graphene (2018)
Castillo-Lopez S. G. - Quantum discretization of Landau damping, Perez-Rodriguez F., Makarov N. M. (2018)
Sitenko Yu. A. - Properties of the ground state of electronic excitations in carbon-like nanocones, Gorkavenko V. M. (2018)
Cortes-Lopez S. - Nonlocal optical response of a layered high-temperature superconductor slab, Perez-Rodriguez F. (2018)
Zubov Yu. - Dynamical effective parameters of elastic superlattice with strong acoustic contrast between the constituents, Djafari-Rouhani B., Krokhin Ar. (2018)
Артемов А. В. - Низкотемпературные свойства конечных ХХ-цепочек с дополнительным изинговским спином, Езерская Е. В. (2018)
Slavin V. - Superdiffusive transport in one-dimensional disordered Dirac model, Savin Y. (2018)
Козлов И. В. - Фриделевские осцилляции в 2D электронном газе со спин-орбитальным взаимодействием в параллельном магнитном поле, Колесниченко Ю. А. (2018)
Клепиков В. Ф. - Калибровочный принцип и спонтанное нарушение симметрии (2018)
Oriekhov D. O. - Electronic states of pseudospin-1 fermions in dice lattice ribbon, Gorbar E. V., Gusynin V. P. (2018)
Parafilo A. V. - Landau–Zener transitions and Rabi oscillations in a Cooper-pair box: beyond two-level models, Kiselev M. N. (2018)
Богдан М. М. - Влияние магнитного поля на устойчивость и спектр возбуждений спиновых нанокластеров в анизотропных ферромагнитных цепочках, Белан В. И., Чаркина О. В. (2018)
Колодяжная М. П. - Магнитоемкость, магнитоупругость и магнитопьезоэлектрический эффект в HoFe3(BO3)4, Звягина Г. А., Билыч И. В., Жеков К. Р., Бурма Н. Г., Филь В. Д., Гудим И. А. (2018)
Бабае А. Б. - Компьютерное моделирование критического поведения сильно разбавленных низкоразмерных антиферромагнитных систем на треугольной решетке, Муртазаев А. К. (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Ткач І. М. - Концепція дослідження проблем забезпечення воєнно-економічної безпеки держави (2018)
Голота О. П. - Державні закупівлі як один з найбільш корупційно вразливих напрямів діяльності міністерства оборони (2018)
Лойшин А. А. - Дослідження передумов історичного розвитку та становлення ризик-менеджменту (2018)
Коваль В. - Построения когнитивной карты командира с точки зрения процесса ведения боевых действий группировкой воздушных сил, Гапоненко О. (2018)
Кивлюк В. С. - Удосконалення системи забезпечення матеріальними ресурсами Збройних Сил України, Ганненко Ю. (2018)
Ульянов К. Є. - Еволюція поглядів на призначення фінансово-контрольних органів Міністерства оборони України, Бариніна М. В. (2018)
Черевко Р. - Вимоги до управління та фактори, які впливають на систему управління інженерним забезпеченням в операціях (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського