Благун І. І. - Формування ринкових цін на акції під впливом цін ф’ючерсів на нафту (2018)
Стороженко О. О. - Переваги та недоліки використання дистанційного банківського обслуговування в банківському секторі України, Єлісєєва О. К. (2018)
Данько Т. В. - Критерії інвестування фінансових інститутів у малі та середні підприємства, Клунко В. О. (2018)
Pleskun I. V. - The Banks’ Risks Management: The Current Development Tendencies (2018)
Колодізєв О. М. - Морфологічний аналіз сутності поняття "комплаєнс" як основа фінансової стабільності банку, Коцюба О. В. (2018)
Головня О. М. - Проблеми та перспективи недержавного фінансування соціально-економічного розвитку (2018)
Omelchenko O. I. - Leveling the Financial Risks of Banking System with Use of Monitoring Instruments, Rats O. M. (2018)
Романовська Ю. А. - Єдиний соціальний внесок як ефективний інструмент забезпечення надходжень у системі державного соціального страхування, Урбанович В. А. (2018)
Паєнтко Т. В. - Теоретичні засади класифікації перекладання податків, Савченко Ю. М. (2018)
Коровій В. В. - Бюджет територіальної громади як основа місцевих фінансів (2018)
Бутенко Т. В. - Сучасна структура та ефективне управління економічними методами в менеджменті, Коган І. В. (2018)
Mukha S. V. - Modern Ukrainian Corporate Culture (2018)
Дрогобицький І. М. - Ментальність в менеджменті (2018)
Бондаренко О. М. - Переваги віддаленої роботи як ефективної форми зайнятості персоналу в сучасних умовах, Рішко Ю. І., Тардаскіна Т. М. (2018)
Череп А. В. - Огляд методів оцінки ефективності управління підприємством, Григорович Л. С. (2018)
Пілецька С. Т. - Система адаптивного управління підприємством в умовах мінливого зовнішнього середовища, Коритько Т. Ю. (2018)
Кравчук Н. М. - Управління процесами формування трудових ресурсів транспортного підприємства, Гончарук А. В. (2018)
Кузнецова Г. В. - Модернізована концепція контролінгу, орієнтованого на функції антикризового управління промисловими підприємствами (2018)
Кондратенко Н. О. - Методичне забезпечення оцінки ризиків в управлінні кадровим потенціалом промислового підприємства, Новіков Д. А. (2018)
Голубцова К. К. - Визначення напрямів адаптивного управління підприємствами фармацевтичного сектора на основі досвіду передових країн світу (2018)
Гавкалова Н. Л. - Методичний підхід до оцінювання ефективності менеджменту персоналу на підприємстві, Терещенко Л. В. (2018)
Власова В. П. - Проактивне управління проектами в системі підготовки моряків, Шелест Т. М. (2018)
Горбаль Н. І. - Професія SMM-маркетолога в Україні: проблеми та перспективи, Ільницька К. О., Романишин С. Б. (2018)
Мельник С. І. - Фінансова безпека підприємства: сутність та сучасні проблеми забезпечення (2019)
Некрасова Л. А. - Основні аспекти інвестиційного аналізу проектів розвитку нерухомості, Степаненко М. В. (2019)
Посохов І. М. - Науково-методичний підхід до обчислення оптимального рівня франшизи страховими компаніями України як складова систем управління ризиками промислових підприємств, Іващенко П. О., Жадан Ю. В. (2019)
Смирнова Н. В. - Організаційна культура вітчизняних підприємств: особливості і шляхи вдосконалення (2019)
Сосновська О. О. - Система інфокомунікаційного забезпечення підприємств зв’язку (2019)
Шира Т. Б. - Безпека підприємства: розвиток, сутність, підходи та ключові аспекти забезпечення (2019)
Єрмак С. О. - Оцінка інноваційної сприйнятливості регіонів України (2019)
Савастєєва О. М. - Модель забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізації (2019)
Томашук І. В. - Реформування місцевого самоврядування як основа розвитку сільських територій (2019)
Андрущенко О. С. - Використання методу реальних опціонів (ROV) під час оцінювання енергозберігаючих інновацій (2019)
Лазарєва О. В. - Особливості економічного розвитку сільських територій (2019)
Саєнсус М. А. - Поняття і критерії сталого функціонування логістичних систем (2019)
Дружиніна В. В. - Інтеграція осіб з обмеженими можливостями в суспільство: закордонний і вітчизняний досвід, Луценко Г. П., Сосновська Ю. Р. (2019)
Волохова І. С. - Оцінка ефективності використання коштів на придбання основних фондів бюджетними установами (2019)
Дропа Я. Б. - Сутність і методи фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку України, Макаренко У. Б. (2019)
Kolumbet O. - Place and role of accounts receivable in the system of enterprise management: international experience and domestic practice, Yarmolitska O., Yarmolich O. (2019)
Кудлаєва Н. В. - Визнання та оцінка основних засобів: реалії сьогодення (2019)
Лаговська О. А. - Класифікація іт-підприємств: обліковий аспект, Лоскоріх Г. Л. (2019)
Поздняков Ю. В. - Ітераційний алгоритм оцінки вартості уступки права вимоги відшкодування збитків, Садовенко Ю. П. (2019)
Гузевська Л. С. - Аналіз використання ньюсджекінгу для формування бренду на основі маркетингу територій, Петропавловська С. Є. (2019)
Шевченко А. В. - Роль соціальних мереж у формуванні комунікаційної стратегії веб-студій, Сєлюкова В. О. (2019)
Малахівська Г. В. - Модель оцінки лояльності клієнтів авіакомпанії (2019)
Яремко А. Д. - Стратегічна і тактична платформи адаптивного управління антикризовим потенціалом підприємств (2019)
Вихідні дані (2019)
Молодід О. О. - Стратегічне управління персоналом: основи, проблеми, показники (2016)
Сорокіна Л. В. - Дослідження загроз інвестиційної безпеки будівельних підприємств, Гойко А. Ф. (2016)
Поповиченко І. В. - Синтез інструментарію процесного, проектного та логістичного менеджменту на підприємствах будівельної галузі: доцільність та концептуальні засади (2016)
Рижакова Г. М. - Альтернативний інструментарій системного внутрішнього аудиту підрядних підприємств, Рижаков Д. А. (2016)
Ізмайлова К. В. - Вплив нематеріальних активів, інтелектуальної складової іх власності, технічних засобів іт підприємства на темпи зростання чистого доходу (2016)
Закорко П. П. - Модель оцінювання діяльності девелоперської компанії, Гриценко О. С., Запєчна Ю. О., Гао Шаоцин, Кулик М. М. (2016)
Шевчук К. І. - Розвиток інжинірингу як основа ефективності будівництва в україні, Закорко П. П., Шевчук О. К. (2016)
Скрипник А. Л. - Вплив сезонності на обсяги від реалізації продукції будівельного підприємства, Моголівець А. А. (2016)
Гусарова Л. В. - Інноваційні технології як чинник оптимізації витрат малого будівельного підприємства, Кіщенко Т. Є. (2016)
Юрченко Ю. О. - Концептуальні засади стратегічного аналізу діяльності будівельних підприємств (2016)
Фісуненко П. А. - Аналіз системи показників економічної безпеки будівельних підприємств, Лаже М. В., Дзюба С. В. (2016)
Шапошникова И. А. - Анализ подходов к определению причин перерасхода затрат строительных проектов (2016)
Ігнатенко Г. В. - Особливості атрибуції будівельних проектів в господарському портфелі девелоперської компанії: від постановки задачі до економіко-математичного моделювання (2016)
Гуцало А. В. - Теоретичні основи модернізації принципів та механізмів реалі-зації реінжинірингу на підприємствах підрядного будівництва (2016)
Нестеренко М. Є. - Визначення зони ризику за методом аналізу доцільності витрат на прикладі ват "Kиївміськбуд – 4” (2016)
Коренюк П. І. - Підвищення конкурентоспроможності будівельного комплексу України (2016)
Доценко С. І. - Принцип цілісної організації інтелектуальних систем (2019)
Васильева И. К. - Анализ методов постклассификационной обработки многоканальных изображений, Лукин В. В. (2019)
Brysina I. V. - Discrete atomic compression of digital images: almost lossless compression, Makarichev V. O. (2019)
Патрушев В. О. - Сегментація двовимірного сигналу, який представляє собою зображення товару, що замовляється споживачем, Патрушева О. І. (2019)
Науменко В. В. - Использование разветвленного биспектрально-организованного кода в нестационарных каналах связи с замираниями, Проскура Г. А., Тоцкий А. В., Шаронов В. Б. (2019)
Федоров Є. Є. - Підходи до створення програмного агента на основі метаевристик і штучних нейронних мереж, Чичужко М. В., Чичужко В. О. (2019)
Федорович О. Є. - Забезпечення якості розробки програмних систем з використанням компонентного проектування та технології P-Modeling Framework, Бабич О. В., Бабич О. В. (2019)
Метешкин К. А. - Концепция построения и использования цифровой платформы знаний по специальности, Морозова О. И. (2019)
Шостак И. В. - Метод расширения модели логистической цепи поставок, представленной в форме двухуровневой вложенной сети Петри, Рахими Я. (2019)
Кучук Н. Г. - Метод перерозподілу ресурсів університетської системи e-learning на гіперконвергентній платформі, Мерлак В. Ю. (2019)
Марюшко М. В. - Моніторинг сільськогосподарських культур із застосуванням космічних знімків Sentinel-2, Пащенко Р. Е., Коблюк Н. С. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Бєлєнко Н. В. - Основні містобудівні аспекти в реалізації останнього генплану Одеси в області транспорту, Глазирін В. Л., Шкрабик Й. В. (2019)
Білошицька Н. І. - Зелені насадження міста Сєвєродонецька, Татарченко Г. О., Білошицький М. В. (2019)
Венцель Е. С. - Влияние дисперсности частиц загрязнений на противоизносные свойства масел, Орел А. В., Щукин А. В. (2019)
Гапонова Л. П. - Вплив гідротехнічних трансформацій водойм на видове різноманіття молюсків (2019)
Гедулян Д. Ю. - Аналіз стану забудови учбово-практичного центру Одеської державної академії будівництва та архітектури, Гедулян С. І., Чабаненко П. М. (2019)
Голоднов О. І. - Аналіз змін технічного стану, деформацій та ушкоджень будівель від геотехнічних впливів у складних ґрунтових умовах, Соколенко К. В. (2019)
Денисенко Н. О. - Використання маркетингового аудиту для розвитку колишніх промзон, Супрун О. А. (2019)
Джаманбаева Г. Т. - Галоидно-перовскитно-резонансная нанофотоника, Яр-Мухамедова Г. Ш., Захидов А. А. (2019)
Жидков А. Б. - Аналіз якості електропостачання та причин відключень споживачів електроенергії підконтрольної частини Луганської області, Без’язичний С. В. (2019)
Іваненко О. І. - Дослідження впливу навантаженості на конструктивні елементи шарнірних машин для дорожнього будівництва (Частина 1. Теоретичне дослідження), Щербак О. В. (2019)
Капліна С. Г. - Стан та перспективи розвитку промислової електроенергетики (2019)
Керш В. Я. - Оценка и оптимизация водостойкости гипсовых композитов, Колесников А. В., Фощ А. В., Щербина В. С. (2019)
Ковалевський С. Г. - Визначення раціональних параметрів роботи скреперного потяга, Разарьонов Л. В., Ярижко О. В. (2019)
Кривуля П. В. - Ітеративно-зворотне розв’язання "надскладних" проблемних ситуацій мережевого планування з недетермінованою множиною робіт на прикладі складання адаптивного плану навчального процесу, Тіщенко С. Ф. (2019)
Паливода О. А. - Врахування деформацій повзучості при розрахунку залізобетонних елементів (2019)
Піддубний С. В. - Екологічність уявна і реальна будинків із соломи, Соколенко К. В. (2019)
Симонов С. І. - Аналіз ситуації с балконами в місті лисичанськ и спосіб рішения цієї проблеми за допомогою французких балконів, Усліста В. А., Лищенко О. П. (2019)
Соколенко В. М. - Завдання містобудівного розвитку житлового середовища, Черних О. А., Соколенко К. В. (2019)
Татарченко З. С. - Аналiз проблем сучасних мереж Інтерт, Скарга-Бандурова I. С. (2019)
Уваров П. Є. - Сучасні проблеми рециклінгу вторинних будівельних ресурсів, Татарченко Г. О., Шпарбер М. Є. (2019)
Уваров П. Є. - Підвищення надійності і технологічності прокладки зовнішніх трубопровідних мереж, Шпарбер М. Є. (2019)
Чепурна С. М. - Використання декоративних бетонів для елементів інженерного благоустрою міських територій, Жидкова Т. В., Чепурна М. Є. (2019)
Яковенко В. О. - Розробка програмного модуля для 3d візуалізації з елементами augmented reality для слабких та потужних пристроїв, Ульяновська Ю. В., Олещук А. О. (2019)
Сторонянська І. З. - Адміністративно-фінансова децентралізація: цілі реформи та результати першого етапу, Патицька Х. О. (2019)
Мельник М. І. - Вплив адміністративно-фінансової децентралізації на зміну позиціонування міст в економіці Карпатського регіону, Лещух І. В., Яремчук Р. Є. (2019)
Беновська Л. Я. - Посилення диференціації розвитку територіальних громад як ризик реформи децентралізації (2019)
Копилюк О. І. - Особливості формування і реалізації стратегії розвитку транскордонного співробітництва, Куцаб П. (2019)
Біланюк О. П. - Напрями розвитку українсько-польського транскордонного туристичного ринку в умовах євроінтеграції (2019)
Хомюк Н. Л. - Методичні підходи до аналізу розвитку сільських територій в умовах децентралізації, Павліха Н. В. (2019)
Пасінович І. І. - Індустріальна політика як драйвер економічного зростання: досвід країн-членів Європейського Союзу для України, Сич О. А. (2019)
Білик Р. С. - Кластеризація як інструмент забезпечення конкурентних переваг національної економіки у європейському інноваційному просторі (2019)
Давимука С. А. - Тенденції розвитку нової регіональної політики ЄС, Куйбіда В. С., Федулова Л. І. (2019)
Безтелесна Л. І. - Просторова мобільність населення: контекст формування і трансформації політики людського розвитку (2019)
Боброва Ю. Ю. - Ґендерна обумовленість відпусток судді: практично-правова проблема (2018)
Михайліченко М. А. - Діяльність Директорії УНР щодо відновлення єврейської національно-персональної автономії, Зігунов В. Ю. (2018)
Роговенко О. В. - Методологічні засади дослідження муніципальної правотворчості (2018)
Берлач Г. В. - Наукові підходи щодо визначення поняття "природна монополія" (2018)
Запара С. І. - Стан "юридичної відповідальності" у трудових правовідносинах, Котенко О. М. (2018)
Гарсія Е. Ф. - Порівняльний аналіз діяльності спеціального підрозділу Державної прикордонної служби України "Морська охорона України" з аналогічними підрозділами зарубіжних країн (2018)
Жуков С. В. - Доброчесність суддів як основа для вдосконалення системи судової влади: адміністративно-правовий аспект (2018)
Задирака Н. Ю. - Еволюція відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна (2018)
Коломоєць Н. В. - Механізм адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні (2018)
Кушнір І. П. - Інформаційно-правовий статус Державної прикордонної служби України (2018)
Стасюк О. Л. - Адміністративно-правові засади взаємодії України та Європейського Союзу у правозахисній сфері (2018)
Терзі О. О. - Практика прийняття етичних кодексів у сфері охорони здоров’я в Україні та в інших країнах (2018)
Коваль А. А. - Засади (принципи) негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Сачко О. В. - Верховенство права під час застосування інституту дізнання щодо кримінальних проступків (2018)
Топчій В. В. - Проблеми кваліфікації злочинів проти територіальної цілісності та недоторканності: практичний аспект (2018)
Топчій В. В. - Характеристика кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав (2018)
Кравчук І. І. - Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних проваджень (2018)
Драган О. В. - Представництво прокурором інтересів держави під час виконання судових рішень: висновки Верховного Суду (2018)
Содержание (2017)
Попов Е. С. - Угольная сырьевая база коксохимического производства ООО "МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ”: состояние и перспективы развития, Гаврилюк В. И., Ковалев Е. Т., Дроздник И. Д., Бидоленко Н. Б. (2017)
Кучеренко В. А. - Реорганизация структуры каменных углей при импрегнировании гидроксидом калия, Тамаркина Ю. В., Фролова И. Б., Чернышова М. И., Саберова В. А. (2017)
Кузниченко В. М. - К упорядочению терминологии, касающейся давления распирания коксуемой угольной загрузки на стены камеры коксования, Сытник А. В. (2017)
Фидчунов А. Л. - Об особенностях регламента работы коксовых батарей с большим сроком службы, Шульга И. В. Жилавый П. В., Бобырь А. А., Касьянов В. Ф. (2017)
Банников Л. П. - Выбор типа и обоснование способов внесения деэмульгатора для разрушения обратных эмульсий каменноугольной смолы (2017)
Бородіна А. В. - Вдосконалення синтезу периленових пигментів з використанням аценафтену кам’яновугільної смоли та взаємозв'язок структури пігментів з колористичними властивостями, Мороз О. В. (2017)
Содержание (2017)
Гумен Я. М. - Вугілля Любельського родовища ділянок 1 - 2 Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну – високоякісна сировина для виробництва металургійного коксу, Алексейчик У. Й., Дроздник І. Д., Кафтан Ю. С., Бідоленко Н. Б. (2017)
Білецький В. С. - Дослідження синтетичного латексу як реагенту для селективної флокуляції вугілля методом іч-спектроскопії, Сергєєв П. В. (2017)
Швед М. Є. - Вплив температури на процес одержання сировини для виробництва пиловугільного палива з високосірчистого низькометаморфізованого вугілля, Пиш’єв С. В., Присяжний Ю. В. (2017)
Зеленский О. И. - Получение кокса улучшенного качества из модифицированных насыпной и трамбованной шихт, Соловьев М. А. (2017)
Чешко Ф. Ф. - О температуре и продуктах термического разложения сульфата аммония, Банников Л. П., Власов Г. А. (2017)
Борисенко А. Л. - Разработка показателей эмиссии (удельных выбросов) загрязняющих веществ с учетом работы коксовых батарей на длительных периодах коксования, Малыш А. С., Фидчунов А. Л., Шульга И. В. (2017)
Кузниченко В. М. - В порядке обсуждения. Обсуждаем статью: А. С. Коверя "Оцінка властивостей вугільної пластичної маси за допомогою прискореного методу визначення тиску розпирання" (Углехимический журнал. – 2016. – № 6. – с. 8-15), Шульга И. В., Сытник А. В. (2017)
Содержание (2017)
Кошкаров Д. А. - Возраст опыта, развития и достижений (2017)
Кошкаров Д. А. - История и перспективы ЧАО "ЕВРАЗ ЮЖКОКС”, Чуб Н. С. (2017)
Кошкаров Д. А. - Оптимизация составов угольных шихт в условиях ЧАО "ЕВРАЗ ЮЖКОКС”, Соловьев Е. Л., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В. (2017)
Кошкаров Д. А. - Производственные мощности углекоксового блока ЧАО "ЕВРАЗ ЮЖКОКС” и перспективы их использования, Горбуля А. П., Слесарь И. Н., Чуб Н. С. Шульга И. В. (2017)
Лысик Н. А. - Опыт работы центральной лаборатории ЧАО "ЕВРАЗ ЮЖКОКС” в современных условиях, Коптева Ю. А. Мартынова А. Ю. (2017)
Марченко С. Н. - Обеспечение ЧАО "ЕВРАЗ ЮЖКОКС” энергетическими ресурсами, Тубольцев Д. А. Шульга И. В. (2017)
Содержание (2017)
Галушко А. А. - Спектрометрический анализ химического состава золы угольных концентратов (шихты) на ЧАО "ЕВРАЗ ЮЖКОКС”, Лысик Н. А., Мирошниченко Д. В., Литвиненко О. В. (2017)
Горбуля А. П. - Реакционная способность (CRI) и послереакционная прочность (CSR) кокса: межлабораторные исследования и факторы влияния, Лысик Н. А., Зеленский О. И., Шульга И. В. (2017)
Мамыко А. С. - Влияние качественных показателей поглотительного масла каменноугольного на работу бензольного отделения ЧАО "ЕВРАЗ ЮЖКОКС", Цебро О. Н. Банников Л. П., Панасенко В. А., Шустиков В. И. (2017)
Дука Е. Н. - Внедрение системы автоматического мониторинга выбросов загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны ЧАО "ЕВРАЗ ЮЖКОКС”, Борисенко А. Л., Малыш А. С. (2017)
Дука Е. Н. - Работа отделения водоподготовки теплоэлектроцентрали ЧАО "ЕВРАЗ ЮЖКОКС”, Марченко С. Н., Тубольцев Д. А., Борисенко А. Л., Близнюкова М. И. (2017)
Девятка А. В. - Совершенствование системы управления охраной труда на ЧАО "ЕВРАЗ ЮЖКОКС” (2017)
Мастерство по наследству (2017)
Содержание (2019)
Патон Б. Є. - До 100-річчя Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка Національної академії наук України. І. Вітання президента Національної академії наук України академіка НАН України Патона Б. Є. (2019)
Патон Б. Є. - До 100-річчя Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка Національної академії наук України. ІІ. Вітання Президії та Відділення механіки Національної академії наук України, Богданов В. Л., Булат А. Ф. (2019)
Кубенко В. Д. - До 100-річчя Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка Національної академії наук України. ІІІ. Нагороди Президії НАН України співробітникам Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАНУ (2019)
Гузь А. Н. - Неклассические проблемы механики разрушения: к 50-летию исследований (обзор). I. (2019)
Кубенко В. Д. - Волнообразование в упругом слое при действии нестационарной подвижной нагрузки, Саленко С. Д. (2019)
Хорошун Л. П. - Эффективные упругие свойства слоистых композитных материалов с дефектами на межфазной границе (2019)
Григоренко А. Я. - О влиянии ортотропии на напряженно-деформированное состояние четырехугольных пластин различной формы, Панкратьев С. А., Яремченко С. Н. (2019)
Семенюк Н. П. - Устойчивость слоистых цилиндрических анизотропных оболочек под действием осевых сжимающих нагрузок в пространственной постановке, Трач В. М., Подворный А. В. (2019)
Антонюк Е. Я. - Математическая модель устройства изменения скоростей на основе переключаемых дифференциальных механизмов, Забуга А. Т. (2019)
Рашидов Т. Р. - Поперечные колебания подземных трубопроводов при осевом нагружении в рамках геометрически нелинейной теории, Мардонов Б. М., Ан Е. В. (2019)
Данильченко Ю. С. - Щодо питання про правову проблематику руху товару та права на нього в межах правового режиму договору купівлі-продажу за національним законодавством (2018)
Добкіна К. Р. - Організаційно-правові засади джерел формування майна торгово-промислових палат (2018)
Мартюк А. С. - Право на інформацію як особисте немайнове право фізичних осіб (2018)
Мусієнко В. В. - Актуальні проблеми регулювання правовідносин в сфері морських перевезень (2018)
Озель В. І. - Джерела сімейного права на українських землях у ХІХ-поч. ХХ ст. (2018)
Софіюк Т. О. - Становлення та розвиток особистого немайнового права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів (2018)
Апаров А. М. - Спортивне суб’єктивне право в системі національного права та спортивних правовідносин (2018)
Кацавець Р. С. - Мистецтво переконання і впливу в суді (2018)
Книш Т. Ю. - Правова характеристика виникнення корпоративних конфліктів (2018)
Васильчук С. С. - Практичні шляхи вдосконалення податкового контролю за справлянням ПДВ в Україні (2018)
Матвійчук А. В. - Обов’язки держави як соціальний феномен (2018)
Онищенко О. М. - Конституційні економічні права, свободи та інтереси в системі національного права та економічного правового порядку України (2018)
Хохленко В. М. - Адміністративно-правові засади становлення та розвитку освітнього ринку (2018)
Хохленко О. М. - Концептуальні засади розвитку вищої освіти в Україні (2018)
Новосельська І. В. - Питання визначення трудоправової відповідальності як особливого виду юридичної відповідальності за порушення зобов’язань передбачених трудовим договором (2018)
Навроцький В. М. - Пропозиції нової еколого-соціальної моделі розвитку України (2018)
Собовий О. М. - Конституційна регламентація питань захисту людини та об'єктів навколишнього природного середовища від дії негативних чинників (2018)
Мусієнко А. В. - Актуальні аспекти міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини (2018)
Клюєва Є. М. - Міжнародно-правові аспекти регулювання використання морських просторів Арктики (2018)
Філіппов А. В. - Акти незаконного втручання в діяльність цивільної авіації: новації у міжнародному праві (2018)
Баран А. М. - Християнські конфесії в поезії Т. Г. Шевченка (2018)
Ісаєнко К. П. - Іван Нечуй-Левицький: по-чу-ти "механічне серце" (до 180-ліття письменника) (2018)
Самойленко Г. В. - Средства художественной выразительности в произведениях В. Высоцкого на нравственную проблематику, Матяш А. И. (2018)
Тверітінова Т. І. - Поема О. О. Блока "Дванадцять" у дзеркалі християнської критики: pro et contra (2018)
Шовкопляс Г. Є. - "Жіноче письмо" у постмодерній драматургії (на матеріалі п’єси Ірени Коваль "Лев і Левиця") (2018)
Остапенко Л. М. - Біблійний вимір роману Патріка Зюскінда "Парфуми". Частина ІІ. Пахощі тіла (2018)
Ярошевич І. А. - Про питоме і запозичене в українськійграматичній термінології (2018)
Пугач В. М. - "Хто ж, окрім нас, явить істинний лик наших предків, якщо ми не збережемо справжнього способу їхніх думок і мовлення?": до 200-річчя граматики Олексія Павловського (2018)
Гончаренко А. В. - Назви чернечих споруд у Києво-Печерському патерику (2018)
Сидоренко В. А. - К вопросу о заимствованиях: грецизмы в русском языке, Семенихина К. С. (2018)
Бондаренко А. І. - Темпоральний світ поетичного мовлення ХХ ст. (структурно-семантичний та семантико-прагматичний аспекти) (2018)
Старунова А. Л. - Культура української фахової мови. Види і жанри професійного спілкування (2018)
Зеленько А. С. - Микола Гоголь і художній контекст в аспекті когнітивної психології та лінгвістики, Зеленько О. А. (2018)
Банзерук О. В. - Символика колорем в повести Н. Гоголя "Страшная месть", Банзерук А. С. (2018)
Кайдаш А. М. - Лінгвостилістичні домінанти казки Пантелеймона Куліша "Півпівника" (2018)
Артемова Ю. І. - Мовна особистість Уласа Самчука на тлі епохи (2018)
Коновал І. І. - Емотивно-оцінний потенціал просторічної лексики в ідіолекті Олександра Довженка (2018)
Лєпухова Н. І. - Лінгвоконцептуальна інтерпретація антропоцентризму у романі Б. Шлінка "Читець", Устимчук Е. О. (2018)
Красавіна В. В. - Етномаркери в порівняльних конструкціях у романі-колажі Дмитра Кешелі "Родаки" (2018)
Блажко М. І. - Вербалізація концепту ZEIT / ЧАС в автобіографічному романі Ґ. Ґрасса "Цибулина пам’яті" (2018)
Петрик О. М. - Прийом граматичних замін як особливий вид перекладацьких трансформацій у поетичному тексті (2018)
Зеленько А. С. - Психолого-лінгвістичне обґрунтування теорії і практики художнього перекладу, Бондар Н. О. (2018)
Bykhovets Ye. V. - Typology of crime constructions in the American TV series "Suits" (2018)
Morozova Ya. I. - Euphemisms in English Internet News Discourse: Creating an Event Perspective (2018)
Лупина О. В. - Особливості вживання прислівників-інтенсифікаторів у англомовних новинах (2018)
Осіпова Г. С. - В. К. Пухтинський та його внесок у розвиток бібліотеки Ніжинської вищої школи у 20 – 30-ті рр. ХХ ст.(до 130-річчя від дня народження педагога, історика, краєзнавця, філолога, завідувача бібліотеки Ніжинської вищої школи) (2018)
Ляшенко Т. В. - Організація музичної освіти Чернігівщини на початку ХХ століття (2018)
Драчук Л. І. - Рецензія на збірник наукових праць "Література та культура Полісся", випуск 90, серія "Історичні науки" (2018)
Ісаєнко К. П. - Рецензія-презентація книги проф. Г. В. Самойленка "Повість Миколи Гоголя "Тарас Бульба” в українському текстологічному, соціологічному та мистецькому вимірах" (2018)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2018)
Вихідні дані. (2018)
Квасницкая Ю. Г. - Повышение стойкости к высокотемпературной коррозиижаропрочных сплавов как резерв возрастания ресурсныхвозможностей газотурбинных двигателей, Максюта И. И., Мяльница Г. Ф. (2016)
Небожак И. А. - Влияние технологических параметров ЛГМ-процессана эффективность графитизирующего модифицированиясерого чугуна в "полости" литейной формы, Суменкова В. В., Шинский О. И. (2016)
Идрис Г. Г. - Компьютерно-интегрированное моделирование процессазаливки металла в кокиль при литье поршней, Акимов О. В., Марченко А. П. (2016)
Паниотов Ю. С. - Оценка глубины проникновения газовой струи в жидкостьна базе статистических моделей, Мамешин В. С., Журавлёва С. В. (2016)
Мамишев В. А. - Проблемные аспекты совершенствования технологии получения отливок в формах из кварцевого песка. Сообщение 6, Шинский О. И., Соколовская Л. А. (2016)
Дорошенко В. С. - Аддитивное производство – растущая отрасль мировойпромышленности (2016)
Богушевский В. С. - Оптимизация себестоимости стали, Сырбу Ю. И. (2016)
Овчарук О. В. - "Культурна свідомість" як концепт теоретичної культурології (2018)
Гоцалюк А. А. - Збереження традицій у сучасному українському декоративно-прикладному мистецтві (2018)
Бабушка Л. Д. - Фестивація як ритуалізований арт-простір у вимірах глобалізму та альтерглобалізму (2018)
Коваленко Є. Я. - Гуманістичні ("утопічні") проекти культури менеджменту епохи Відродження (2018)
Пашкевич М. Ю. - Становлення української видовищної культури у ХХ столітті (2018)
Руденко С. Б. - Музей як медіум (2018)
Руснак Ю. М. - Культурний простір буковинської весільної обрядовості, Філіпчук Н. О. (2018)
Боголюбова І. В. - Репрезентація наслідків взаємодії міської і сільської культур в образі міста (2018)
Бричка А. В. - Аскетизм та старецтво як явища духовної культури України XVIII століття (2018)
Вернигоренко О. С. - До проблеми геніальності українського поета-футуриста Михайля Семенка (через призму теорії німецького філософа Іммануїла Канта про геніальність) (2018)
Волинець В. О. - Віртуалізація культури як об'єкт наукового гуманітарного пізнання (2018)
Dulska O. - The antique model of humanities and sciences of "seven liberal arts" in european education (2018)
Румко Ж. П. - Обласні центри народної творчості як форматори ідей та конструктивних дій у збереженні українських традицій (2018)
Шершова Т. В. - Народна пісня як зразок культурної пам'яті в контексті формування національної ідентичності (2018)
Кундеревич О. В. - Специфіка мовних жанрів та красномовство в ранній християнській філософсько-теологічній думці (2018)
Палєй Т. А. - Переклад текстів спортивної тематики: особливості та різновиди, Огороднікова О. В. (2018)
Козлін В. Й. - Створення музики у Сakewalk SONAR Platinum (частина 1), Грищенко В. І. (2018)
Батанов В. Ю. - Універсалізм творчої діяльності Е. Вілли-Лобоса (2018)
Вакалюк П. В. - Еволюція чи революція: кілька критичних міркувань щодо новітніх систем підготовки виконавця на духових інструментах (2018)
Каблова Т. Б. - Етос музики в українській культурі кінця ХХ початку ХХІ ст. (2018)
Кузьмінський І. Ю. - Cередньовічні музичні інструменти на фресці Вознесенської церкви села Лужани, найдавнішого храму української Буковини (2018)
Підлипська А. М. - Художня критика хореографії як інтерпретація (2018)
Новакович М. О. - Концепт "національної ідентичності" в музиці та музикознавстві (2018)
Степурко В. І. - Наративні відмінності творчості сучасних українських композиторів, Бардашевська Я. М. (2018)
Шевченко Л. М. - Фортепіанні сонати Л. Бетховена в репертуарі піаністів Одеси (2018)
Бокоч В. А. - Фольклор в репертуарі сучасних естрадних вокалістів, Регеша Н. Л. (2018)
Злотник О. Й. - Комунікативна функція музики як засіб художнього спілкування (2018)
Попова А. Б. - Синтез вокальних манер у сучасних українських джазових проектах (2018)
Пономаренко І. В. - Інноваційні принципи вокальної освіти О. Благовидової в українській національній вокальній школі (2018)
Білаш О. С. - До історії створення редакцій балету Л. Деліба "Коппелія" на сцені Національної опери України (2018)
Яницький Т. Й. - Українська капела бандуристів Північної Америки імені Тараса Шевченка як мистецький феномен (до сторіччя діяльності) (2018)
Данканич Г. М. - Світ сценічних образів у оперній творчості Гізели Циполи (2018)
Каменська В. Ю. - Українська фортепіанна музика 60–70-х рр. ХХ століття як важливий етап її історичного розвитку (2018)
Поліщук А. В. - Роль концертмейстера у процесі впровадження сучасних методик викладання естрадного вокалу, Сабрі С. С. (2018)
Шумілова В. В. - Початковий етап становлення творчої особистості Мирослава Михайловича Вантуха (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Данилець В. В. - Творчість Олександра Козаренка крізь призму гуцульської стилістики та архетипів (2018)
Єрмак І. Ю. - Особливості використання динамічних нюансів у флейтовому виконавстві XVIII століття (2018)
Журба В. В. - Передумови виникнення музичного стилю bebop (2018)
Журба Я. О. - Головні поняття та терміни блюзової музики (2018)
Кольц І. П. - Етапи формування професійного народно-інструментального виконавства в Україні (2018)
Кузнецова О. О. - Лисенкознавчі праці Василя Витвицького до 1939 року (2018)
Леонтьєв С. А. - Роль класичної музики в драматургії ігрового фільму (на прикладах сучасного західноєвропейського та американського кінематографа) (2018)
Овсянніков В. Г. - Поп-рок та його соціокультурні функції: український контекст (2018)
Шаріна А. В. - Глісандо на клавіатурі як розширена фортепіанна техніка (на прикладі "AQUA SONARE" А. Корсун) (2018)
Півторацька Л. М. - Переспів Псалма 12 Т. Шевченка в сучасних композиторських прочитаннях: до проблеми омузикалення сакральної поезії Кобзаря (2018)
Перова Г. О. - Балети В. Вронського на музику українських композиторів в контексті розвитку балетного театру України (2018)
Станіславська К. І. - До питання музичної семіотики (2018)
Балакін В. Ф. - Вдосконалення конструкції пристрою для рівноканального кутового пересування для обробки заготівок малих перерізів, Байримов А. О. (2018)
Венець Ю. С. - Функціональний опис теплоємності, тепло- і електропровідності твердого заліза (2018)
Grishin A. M. - Thermodynamic regularities of obtaining spongy ligatures with low carbon content, Ivashchenko V. P., Nadtochij A. A., Sheglova I. S. (2018)
Іванов І. І. - Вплив параметрів рециркуляту на межі стійкої роботи пальників, Саввін О. В. (2018)
Молчанов Л. С. - Фізичне моделювання спливання неметалевих включень у сталерозливних ковшах із вдосконаленим профілем футеровки, Синегін Є. В., Андрюхін Р. П. (2018)
Лукін Є. В. - Особливості утилізації радіоактивно забрудненого металобрухту при переплавці, Машиністов В. Є., Галкін О. Ф., Кушнір Є. Р. (2018)
Манідіна Є. А. - Технологія очищення промислових газових викидів від сульфуру (ІV) оксиду (SO2) розчинами сполук заліза (II, III), Смотраєв Р. В., Троїцька О. О., Беренда Н. В., Рижков В. Г., Суліменко С. Є. (2018)
Мішалкін А. П. - Розробка умов попередньої підготовки і параметрів топлової обробки сумішей техногенних відходів на основі оксидів кальцію, заліза і вуглецю, Камкіна Л. В., Кковальов Д. А., Камкін В. Ю., Синицин Я. С., Колбін М. О. (2018)
Панченко О. В. - Вивчення термодинамічних властивостей монокристалів кремнію, легованих бором, Червоний И. Ф., Строітєлєва Н. І. (2018)
Ревенко О. В. - Деякі особливості існуючих поглядів про поводження сірки в доменній печі, Іващенко В. П., Ревенко О. О. (2018)
Сорокін Є. Л. - Дослідження компонентного складу слабкоспікливого малометаморфізованого вугілля марки ДГ, Біла О. В., Кушнарьова Т. О. (2018)
Узлов К. І. - Аналіз нормативних вимог до ВМ-сталі та розробка методики мікроструктурного контролю зереннограничних її характеристик, Мовчан О. В., Черниш Т. О., Сапунов Ю. М., Колпакова Г. В. (2018)
Бєлова Л. О. - Стан і проблеми здійснення управління якістю освіти та освітньої діяльності в Україні: експертне оцінювання, Бульба В. Г., Поступна О. В. (2018)
Дейнека О. Г. - Tрансформація концепцій державного управління, Позднякова Л. О., Коновалов Л. С. (2018)
Білосорочка С. І. - Розвиток наукової думки про гендерні відносини в публічному управлінні (2018)
Бутник О. О. - Генезис розвитку та перспективи модернізації державного управління казначейською системою України (2018)
Крихтіна Ю. О. - Застосування ризик-менеджменту у сфері державного управління залізничним транспортом України, Череватенко О. М. (2018)
Магась Г. А. - Застосування методів наукових досліджень у теорії охорони державного кордону України (2018)
Підбережник Н. П. - Співвідношення понять "етнічність” та "політика” в категорії "етнополітичні відносини”: теоретичний аспект (2018)
Спасібов Д. В. - Електронне урядування в контексті сучасних концепцій публічного управління (2018)
Ібрахім Г. - Концептуальна основа публічного управління інклюзивним розвитком країни (2018)
Озаровська А. В. - Поняття "якість” та "менеджмент якості” в системі total quality management (2018)
Сабурова Г. Б. - Деякі аспекти практичного упровадження системи електронного документування в органах державної влади (2018)
Середа Т. М. - Cтратегічні орієнтири взаємодії органів державного управління з громадськістю у процесі реалізації конституційно-правової реформи (2018)
Хлєбников А. А. - Проблеми та можливості підвищення ефективності надання публічних послуг в Україні (2018)
Жадан О. В. - Стимулювальні системи оплати праці у сфері публічного управління (2018)
Валюх А. М. - Модель формування державної стратегії розвитку природного капіталу України (2018)
Вовк С. М. - Перспективи розвитку приватної медицини в Україні, Степаненко М. В. (2018)
Давискіба К. В. - Проблемні аспекти класифікації методів податкового планування на підприємстві, Карпова В. В., Ревенко Т. В. (2018)
Зубчик О. А. - Концепт "конкурентоспроможність” у дослідженні адміністративної ефективності державного управління (2018)
Ревенко О. В. - Особливості формування варіативних елементів стратегії в державному та корпоративному податковому менеджменті (2018)
Дзядук Г. О. - Необхідність державного регулювання розвитку малого та середнього агробізнесу в Україні (2018)
Коваленко О. О. - Права пацієнта у сфері охорони здоров’я як елемент державного управління (2018)
Курносов О. В. - Вплив трансформаційних процесів на політику у сфері оподаткування, Хижняк М. І., Марченкова А. В. (2018)
Митропан Т. К. - Основні ризики при здійсненні державних закупівель робіт і послуг у будівництві (2018)
Зілінська А. С. - Управління місцевими бюджетами на основі узгодження фінансових інтересів (2018)
Чернятiнa В. A. - Державна політика сталого розвитку сільських територій: механізми та інструменти реалізації (2018)
Дикань О. В. - Планування і розвиток кар’єри державних муніципальних службовців, Дикань В. В., Глушенко Т. М. (2018)
Саханєнко С. Є. - Проблеми організаційного забезпечення суду присяжних як елемент судового управління, Колісніченко Н. М., Ровинська К. І. (2018)
Громова О. В. - Створення моделі поведінки керівника в органах публічної влади, Паламарчук І. В. (2018)
Лихач Ю. Ю. - Реалізація парламентської реформи в Україні в умовах європейської інтеграції (2018)
Слоньовський М. В. - Проблеми розвитку людських ресурсів системи публічного управління як основа професіоналізму (2018)
Недобор І. В. - Соціологічний вимір стану реалізації кадрової політики у сфері публічної служби України (2018)
Барило О. Г. - Удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення щодо прийняття рішення в надзвичайних ситуаціях (2018)
Боковикова Ю. В. - Європейський досвід реформ: територіальне управління (2018)
Омаров А. Е. огли - Шляхи вдосконалення політики екологічної безпеки в сучасних умовах (2018)
Бірюков В. В. - Державне управління реформуванням природоохоронної системи: закордонний досвід для України (2018)
Гребоножко Є. П. - Концептуалізація європейського досвіду формування людського потенціалу в системі державного управління: можливості для України (на прикладах Польщі, Німеччини та "вестмінстерської” моделі Великобританії) (2018)
Нікіпєлова Є. М. - Сучасні тенденції формування та реалізації європейської політики безпеки й оборони (2018)
Сиволапенко Т. Л. - Досягнення та перспективи цифровізації публічного управління в Естонії (2018)
Семыкин С. И. - Изучение особенностей формирования и выноса капель при продувке одно- и двухфазной жидких сред на модели LD-конвертера, Голуб Т. С., Дудченко С. А., Вакульчук В. В., Семыкина Е. В. (2016)
Бондар В. И. - Исследование физико-химических процессовLD-конвертирования с применением статистического метода, Мельник С. Г. (2016)
Бочка В. В. - Особенности поведения известняка в присутствиижелезосодержащего материала при совместном спекании, Двоеглазова А. В., Сова А. В., Сулименко С. Е. (2016)
Шинский О. И. - Низкотемпературный холодильный комплекс для замораживания литейных форм и стержней, Лысенко Т. В., Ясюков В. В., Солоненко Л. И., Васильев Д. С. (2016)
Паршин О. Ю. - Определение эффективности применения брикетов марки БЖС-Д в доменной плавке, Захарченко В. М., Руденко Ю. Р. (2016)
Алаа Ф. И И. - Упрочнение стали 40Х комбинированной обработкойс применением лазера, Акимов О. В., Костик Е. А., Гончарук А. А. (2016)
80 лет Гриневу Анатолию Федоровичу (2016)
Петруняк Л. Д. - Екологічна характеристика ценопопуляцій Allium ursinum L.(Alliaceae) на Прикарпатті (2019)
Радченко С. Г. - Сучасні проблеми смертності населення України від отруєнь внаслідок вживання алкогольних напоїв (2019)
Франчук-Крива Л. О. - Перспективи застосування фітопрепаратів за еймеріозу (2019)
Іванська О. В. - Особливості дієтотерапії при ішемічному інсульті (2019)
Джабраілова-Кушнір Е. Д. - Роль принципу ostinato у "Triple concerto" М. Шалигіна (2019)
Дробиш А. А. - Псалом 150 Антона Брукнера: стильові особливості (2019)
Кaсянчук М. С. - Мстислaв Юрченкo – дoслідник тa інтерпретaтoр невідoмих хoрoвих кoнцертів Мaксимa Березoвськoгo (2019)
Марченко А. А. - Особливості підготовки майбутніх дизайнерів до застосування пакетів прикладних програм у проектній діяльності (2019)
Міронова Т. В. - Сакральне, етнофольклорне, нефігуративне: звернення до заборонених тем в українському мистецтві 1990-х – 2000-х років (2019)
Юдін А. А. - Когнітивно-емоційне сприйняття музичних творів у хоровому класі на прикладі ораторії Й. Гайдна "Сім слів Спасителя на Хресті" (2019)
Архипенко Л. М. - Інтеграція новітніх англіцизмів у термінологію економічної галузі (2019)
Badziyk I. S. - Legal discourse of the European Union as an object of linguistic research (2019)
Кайдаш А. М. - Фемінітиви в малій прозі Пантелеймона Куліша, Хомич В. І. (2019)
Романова О. О. - Щодо питання навчання іноземного мовлення, Мудрик О. В. (2019)
Севастюк М. І. - Відтворення стильових домінант казкової повісті Роальда Дала "ВДВ" в українському перекладі (2019)
Цинтар Н. В. - Вербалізація емоцій за допомогою вигуків та емотивно-оцінної лексики в англомовному художньому дискурсі авторів-жінок (2019)
Барабаш О. В. - Неперервна освіта Канади у науково-педагогічній літературі (2019)
Ванівська О. М. - Підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами нефілологічних спеціальностей ВЗО як необхідна умова міжнародної академічної мобільності, Ванівська О. І., Ванівська О. М., Ванівська О. І. (2019)
Денис О. Є. - Самооцінка студента-музиканта в контексті сценічно-виконавської підготовки (2019)
Жарко О. О. - Шляхи та засоби формування комунікативної компетенції під час вивчення іноземної мови в немовних закладах вищої освіти (2019)
Жигунова В. О. - Аналіз результатів експериментального дослідження з формування готовності майбутніх фахівців з міжнародної інформації до професійної діяльності в іншомовному середовищі (2019)
Ієвлєв О. М. - Система роботи закладу вищої освіт з формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в умовах магістратури (2019)
Ілляхова М. В. - Інноваційна діяльність у структурі креативності науково-педагогічних працівників (2019)
Кравченко А. О. - Методичні рекомендації до впровадження методики диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів (2019)
Курляк І. Є. - Інцест як приклад екстремально важкого життєвого досвіду дитини з неблагополучної сім'ї (на матеріалах Польщі) (2019)
Перелома Т. С. - Методичні принципи формування китаємовної фонетичної компетентності (2019)
Сем’ян Н. В. - Види текстової інформації як засіб формування умінь читання та інтерпретації іншомовного поетичного твору (2019)
Cизeнкo А. C. - Англійcька мoва для прoфecійнoгo cпілкування: іcтoрія фoрмування та визначeння (2019)
Філіппова Л. В. - Педагогічна рефлексія у вищій школі (2019)
Хало З. П. - Формування комунікативних здібностей дитини у процесі інтелектуального розвитку у дошкільних закладах Німеччини, Волошанська І. В. (2019)
Ходунова В. Л. - Реалізація компетентнісного підходу як одного з інструментів професіи?ного розвитку працівників закладів дошкільної освіти (2019)
Амплєєва О. М. - Взаємозв'язок емоційного інтелекту з різними напрямками практичної психології (2019)
Габузь Ю. О. - Психологічні особливості шкільної дезадаптованості учнів початкової школи, Ніщук Г. М. (2019)
Parasiei-Hocher A. O. - Results' analysis of the implementation of the spiritual development program of orphan children in adults age (2019)
Пляка Л. В. - Емоційна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх ахівців фармацевтичного сектору, Ольховська А. Б. (2019)
Силка О. О. - Селфі-адикція: теоретичний огляд проблеми (2019)
Короткий О. В. - Історія ув'язнення в Гетьманщині: правовий аспект (2019)
Самсонов Ю. В. - Актуальність використання сучасної навчально-матеріальної бази для навчання військовослужбовців Національної гвардії України під час занять з вогневої підготовки, Мудрик В. Г. (2019)
Кирпичник Р. І. - Особливості формування політичної культури Фінляндії (2019)
Кулик О. І. - Поняття господарсько-правового стимулювання використання альтернативних джерел енергії (2019)
Мігашко В. Є. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на розвиток судової практики в Україні (2019)
Мігашко В. Є. - Механізми захисту прав юридичних осіб в контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2019)
Пеньковська С. М. - Державна мова в Україні: аналіз правового регулювання (2019)
Сидоренко А. І. - Напрями підвищення кваліфікації державних службовців (на прикладі Миколаївської області), Мусаєлян А. В. (2019)
Бурківська Л. Ю. - Специфіка інформаційно-видової структури тижневика "Репортер", Григораш С. М. (2019)
Мизнікова Т. В. - Жанрові особливості жіночої прози на книжковому ринку України: гендерний контекст (2019)
Сидоренко А. І. - Нормативно-правова база в галузі архівної справи України: історіографія дослідження, Пранничук О. В. (2019)
Сидоренко А. І. - Дослідження змісту освіти та формування компетенцій документознавців в межах спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", Римбу В. Р. (2019)
Крутик А. В. - Математическое прогнозирование на короткие промежутки времени с использованием скользящего метода сглаживания переменной разности "асимметричной четырехточечной функцией" (2019)
Гого В. Б. - Обгрунтування напряму підвищення ефективності систем шахтних підйомних установок, Михайлов О. І. (2019)
Стовпник С. М. - Формування стійкості грунтового масиву навколо тунелів мілкого закладання, Ган А. Л., Шайдецька Л. В. (2019)
Трубачев С. І. - Чисельне моделювання поля напружень в циліндрі з отворами, Колодежний В. А., Петрик В. О., Сіренко А. П. (2019)
Mostepaniuk A. - Determinants of health status in high income countries, Mohammadreza P. (2019)
Bugaenko I. S. - Aspects of formation and determination of the status of protective zones in the system of registration and accounting of National Natural Parks of Ukraine (2019)
Воскресенська О. Є. - Event-менеджмент в управлінні розвитком подієвого туризму, Фурсов А. М. (2019)
Дорофеєв Д. А. - Методологічні засади запровадження та використання фінансових інновацій у небанківському фінансовому секторі (2019)
Зелінська Г. О. - Індекс людського розвитку як індикатор якості життя населення, Потьомкіна Н. Ю. (2019)
Криленко В. І. - Фінансовий контролінг як прогресивна форма внутрішнього контролю підприємства, Данік Н. В., Кольченко С. П. (2019)
Макаренко У. Б. - Удосконалення стратегії фінансового забезпечення діяльності медійних корпорацій в Україні (2019)
Роганова Г. О. - Аналіз фінансової діяльності і прогнозування перспектив розвитку страхової компанії на основі багатофакторної моделі рентабельності, Вовк А. В. (2019)
Романець Т. В. - Історична еволюція поглядів на заробітну плату (2019)
Скрипник М. І. - Концепція реформування податків на споживання в Україні, Шевчук Н. В. (2019)
Скрипник М. І. - Особливості проведення фінансового аудиту операцій з нарахування та сплати ПДВ, Якименко А. І. (2019)
Яцик Т. В. - Поняття крипто-активів у системі фінансового обліку (2019)
Вихідні дані (2019)
Балюк С. А. - Проблеми екологічних ризиків та перспективи розвитку меліорації земель в Україні, Ромащенко М. І., Трускавецький Р. С. (2018)
Цапко Ю. Л. - Меліорація кислих грунтів – сучасні погляди, шляхи розвитку, Десятник К. О., Огородня А. І. (2018)
Белоліпський В. О. - Імовірнісна оцінка ерозійно-гідрологічних процесів і формування грунтоохоронної структури агроландшафтів на басейновій основі, Тімченко Д. О. (2018)
Чорний С. Г. - Кількісна оцінка вітрової ерозії ґрунту: можливості WEQ (2018)
Фатеев А. И. - Система оценки качества техногенно загрязненных почв по содержанию тяжелых металлов, Смирнова Е. Б. (2018)
Белоліпський В. О. - Методологія оцінювання вологозабезпеченості грунтів агроландшафту (2018)
Дмитрук Ю. М. - Біогеохімія ґрунтового покриву в Антропоцені: потреби та можливості (2018)
Позняк С. П. - Соціальне ґрунтознавство – новий напрям науки про ґрунти (2018)
Пліско І. В. - Створення національної карти запасів органічного вуглецю в грунтах України, Бігун О. М., Лебедь В. В., Накісько С. Г., Залавський Ю. В. (2018)
Лактіонова Т. М. - Досвід створення і використання семи баз даних в лабораторії Геоекофізики грунтів (2018)
Лях Т. Г. - Современное состояние и проблемы сохранения плодородия почвенных ресурсов Молдовы (2018)
Нугис Э. Ю. - Информация об агротехнологиях в Эстонии (2018)
Мірошниченко М. М. - Дев’ять наближень сучасної системи удобрення сільськогосподарських культур, Гладкіх Є. Ю., Ревтьє-Уварова А. В., Панасенко Є. В., Звонар А. М., Сорокотяга Г. В., Коваленко С. С., Смиченко В. М. (2018)
Носко Б. С. - Природна й антропогенна еволюція фосфатного фонду ґрунтів України (2018)
Погромська Я. А. - Вміст нітратів у ґрунті під зерно-просапною сівозміною залежно від способу його обробітку та метеорологічних факторів (2018)
Товстый Ю. Н. - Изменение гумусного состояния чернозема оподзоленного после внесения органических удобрений, Скрыльник Е. В. (2018)
Дегтярьов В. В. - Роль кафедри ґрунтознавства Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва у розвитку ґрунтознавчої науки та освіти в Україні, Тихоненко Д. Г, Гавва Д. В. (2018)
Белоцерковец В. В. - Металлургический комплекс Украины: проблемы и инновационные императивы развития в контексте вызовов глобальной конкуренции, Завгородняя Е. А., Тарасевич В. Н. (2016)
Могилевцев О. А. - Химические процессы при модифицировании чугуна вдуванием магния, Стороженко С. А., Стороженко Т. И. (2016)
Захарченко В. Н. - Освоение технологии ведения плавки с применением ПУТ в условиях повышенного шлакообразования на ПАО "ДМК", Руденко Ю. Р., Лебедь Ю. К. (2016)
Ясюков В. В. - Анализ и синтез физико-химического воздействия на эксплуатационную надежность отливок, Лысенко Т. В., Солоненко Л. И., Чередник В. А. (2016)
Золотарь Л. С. - Определение мест возникновения и размеров газоусадочных литейных дефектов с применением компьютерно-интегрированного моделирования, Идрис Г. Г., Акимов О. В., Богдан В. В., Золотарева А. В. (2016)
Шинский О. И. - Экологические аспекты при гранулировании шлака, Шалевская И. А. (2016)
Семыкин С. И. - Промышленные исследования особенностей влияния электрических воздействий на количество корольков в шлаке при верхней кислородной продувке, Голуб Т. С., Семыкина Е. В., Дудченко С. А., Вакульчук В. В. (2016)
Богушевский В. С. - Устройство определения степени окисления углерода до окиси в полости конвертера, Сырбу Ю. И. (2016)
Мамишев В. А. - Системный подход к исследованию теплофизических процессов литья, Шинский О. И., Соколовская Л. А. (2016)
Лысенко Т. В. - Выбор оптимального комплекса оборудования для бесфлюсовой защиты магниевых сплавов, Крейцер К. А., Ясюков В. В., Бондарь А. А. (2016)
Дорошенко В. С. - Структура исследований и технологических разработок по регулированию скорости охлаждения отливок и переход к конструированию легковесных отливок (2016)
Прилуцкий М. И. - Жизнь во имя науки и образования. К 100-летию со дня рождения Г. Г. Ефименко, Самарай В. П. (2016)
Семененко К. М. - Поєднання коморбідної патології при непсихотичних психічних порушеннях з розладом уваги в учасників бойових дій (2018)
Рекун Т. О. - Гістохімічна характеристика епітеліального шару слизової оболонки кардіального відділу гастроезофагеального з'єднання в різні періоди пренатального онтогенезу людини (частина 2), Вернигородський С. В., Кисельова Т. М., Черепаха О. Л. (2018)
Мороз Л. В. - Статево-вікові особливості рівня гіалуронової кислоти у сироватці крові хворих на хронічний вірусний гепатит С при різних ступенях фіброзу печінки, Бондарук І. Ю. (2018)
Король Т. М. - Морфологічні особливості пневмонії в умовах застосування антибіотиків та антиоксидантів, Сорокоумов В. П., Даценко Г. В., Мошківський В. В., Тимощук О. О., Тимощук С. О. (2018)
Корицький В. Г. - Особливості структурної реорганізації судин щитоподібної залози в динаміці після експериментальної термічної травми (2018)
Гусейнов Ельчин Мамед огли - Особливості ураження серцево-судинної системи у хворих з гострим бруцельозом, Старжинська О. Л. (2018)
Ковчун А. В. - Особливості діагностики анемій у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Кмита В. В., Приступа Л. Н. (2018)
Сторожук Н. В. - Ранні маркери тромбінемії у хворих з ішемічною хворобою серця та коронарною ангіопластикою, Чернишенко Т. М., Сторожук Б. Г., Луговськой Е. В., Сторожук Л. О., Костюченко О. П., Платонова Т. М. (2018)
Гур'єв С. О. - Абдомінальна кровотеча у постраждалих з абдоміно-вертебральною травмою в результаті дорожньо-транспортних пригод, Танасієнко П. В., Балясевич С. Я. (2018)
Бєляєв П. В. - Клініко-лабораторна характеристика перебігу післяопераційного періоду у хворих з флегмонами щелепно-лицевої ділянки, Штатько О. І., Вільцанюк О. А. (2018)
Валіхновська К. Г. - Панкреатичні нориці після резекцій підшлункової залози. Аналіз причин виникнення та методів профілактики (2018)
Petrushenko V. V. - Experience of local using of platelet-rich plasma in 25 patients with diabetic foot, Grebeniuk D. I., Apasova N. V. (2018)
Лисенко Д. А. - Клініко-морфологічні аспекти ушкоджень міокарду та кардіопротекції у хворих з лейкеміями, Сергєєв С. В., Бобровська О. А. (2018)
Кравець О. В. - Застосування підборідного клаптя в реконструкції дефектів порожнини рота та шкіри обличчя, Феджага І. П., Місюрко О. І. (2018)
Астахова О. В. - Аналіз менструальної та репродуктивної функції у жінок з безпліддям та варикозним розширенням гонадних вен, Малініна О. Б., Григоренко А. М. (2018)
Ishcheikin K. Ie. - Levels of TNF-б and IL-8 in patients with acute and chronic pancreatitis, Grebeniuk D. I., Zatserkovna O. M., Liakhovchenko N. A. (2018)
Суходоля А. І. - Прогнозування ураження нирок при синдромі інтраабдомінальної гіпертензії, Креньов К. Ю., Лобода І. В., Монастирський В. М. (2018)
Сухань Д. С. - Прогностичні аспекти імуногістохімічної оцінки клітинного оновлення та транскрипційного фактору Sox2 при передракових змінах слизової оболонки шлунка залежно від генотипу Helicobacter pylori у хворих на різні типи хронічного гастриту, Вернигородський С. В. (2018)
Усиченко К. М. - Взаємозв'язок гену G(308)А TNFб з вмістом цитокіну TNFб та ступенем фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С, Бажора Ю. І., Усиченко О. М., Гудзь В. А. (2018)
Чернюк С. В. - Вивчення ефективності застосування глюкокортикоїдів у хворих з хронічним міокардитом, Козлюк А. С. (2018)
Мунтян О. В. - Впровадження інтерактивних методів навчання у підготовці лікарів-стоматологів, Горай М. А., Мунтян В. Л., Шінкарук-Диковицька М. М., Тепла Т. О. (2018)
Роша Л. Г. - Трансдисциплінарний підхід та впровадження нових форм навчання професійної підготовки фахівців патологоанатомічної служби (2018)
Тепла Т. О. - Мотивація навчальної діяльності, як основний важіль впливу на підвищення рівня академічної успішності студентів стоматологічного профілю з дисципліни "Терапевтична стоматологія", Шінкарук-Диковицька М. М., Дмитренко С. В., Повшенюк А. В., Мунтян О. В. (2018)
Черкасов С. В. - Гіпотетичні знання у процесі розпізнання хвороби. Методологічні питання, Політанська Д. В. (2018)
Перепадя О. В. - Матрична модель управління безпекою сестринської допомоги у закладі охорони здоров'я, що надає третинну медичну допомогу (2018)
Мороз Л. В. - Причини та види зовнішньої стигми, що призводять до дискримінації хворих на хронічний гепатит С, Ворожбит О. Б. (2018)
Суслик М. П. - Аналіз стану надання хірургічної допомоги в Житомирській області за період 2008-2017 рр., Зарицький О. О., Зарицький О. М., Огійчук І. В., Возна Л. А., Тищик Л. О., Біркос Л. І., Кошман В. П., Ситяшенко Г. А., Тарнавська Л. П. (2018)
Трухманова С. Л. - Проблема тютюнопаління серед першокурсників медичного університету, Нетребін Л. І., Стельмащук А. О, Трухманова О. І., Чандра Саху Бікаш (2018)
Король Т. М. - Ендометріоз жіночих статевих органів: патоморфологія, діагностика, лікування та профілактика, Сорокоумов В. П., Орлова Д. О. (2018)
Монастирський В. М. - Морфофункціональний стан єдиної нирки, що залишилася після нефректомії контралатеральної (огляд літератури та власні дослідження), Півторак В. І. (2018)
Рудавка С. І. - Соціально-економічні проблеми наркоманії в Україні та її вплив на здоров'я людини (2018)
Тірон О. І. - Основні екзо- та ендогенні фактори, що здатні чинити вплив на морфофункціональні характеристики щитоподібної залози (огляд літератури) (2018)
Шідловський В. О. - Первинний гіперальдостеронізм – фактор виникнення вторинної артеріальної гіпертензії, Шідловський О. В., Кравців В. В. (2019)
Khasanova G. H. - Modern approaches to diеto­therapy in hypertensive disease, Tukhtaeva N. Kh., Saidov V. M., Zhulkevych I. V. (2019)
Марценюк В. П. - Перспективи розробки і застосування біосенсорів та імуносенсорів із діагностичною метою у клінічній медицині, Мочульська О. М., Боярчук О. Р., Павлишин Г. А., Сверстюк А. С., Завіднюк Ю. В., Бондарчук В. І. (2019)
Григорук Г. В. - Ефективність різних комбінацій антигіпертензивних препаратів у хворих із високим рівнем артеріального тиску на тлі ожиріння і синдрому подразненої кишки із закрепами, Міщук В. Г. (2019)
Волошин О. С. - Оцінка стану соматичного здоров’я осіб юнацького віку з різним рівнем функціонального резерву серця, Гуменюк Г. Б. (2019)
Levytska L. V. - Early marker and limited factors of fuctional state in patients with myocardial infarction in combination with arterial hypertension (2019)
Цуглевич Л. В. - Ендотеліальна дисфункція та її корекція у хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (2019)
Бойчук И. М. - Особенности астенопии и её диагностика, Науменко В. А., Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2019)
Лукавецький О. В. - Аналіз віддалених результатів лікування ожиріння у пацієнтів методом лапароскопічної гастроплікації, Гавриш Я. І., Гавриш Р. Я. (2019)
Грубар Ю. О. - МРТ-дослідження латеральної групи зв’язок надп’ятково-гомілкового суглоба та дистального міжгомілкового синдесмозу в осіб молодого віку, Кузів І. Я., Кузів О. В. (2019)
Саволюк С. І. - Вибір методу лікування та профілактики рубцевих дефектів після операцій з приводу доброякісних захворювань молочної залози, Рибчинський Г. О. (2019)
Дружина О. М. - Вираження апоптичних реакцій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця при аортокоронарному шунтуванні в умовах штучного кровообігу залежно від схеми анестезіологічного забезпечення, Лоскутов О. А., Маруняк С. Р., Михайлова А. В. (2019)
Коршняк В. О. - Нічний сон у віддаленому періоді вибухової закритої черепно-мозкової травми, Бовт Ю. В., Забродіна Л. П. (2019)
Орлова В. В. - Ефективність використання екзогенного мелатоніну при безплідді трубного походження (2019)
Черначук С. В. - Деякі предиктори вираження психопатологічної симптоматики при параноїдній шизофренії, Буздиган О. Г., Шкробот С. І. (2019)
Мисула Ю. І. - Деякі предиктори первинного епізоду біполярного афективного розладу, Венгер О. П., Мисула М. С. (2019)
Kozyolkin O. A. - Efficiency of neurometabolic therapy among the patients with ischemic hemispheric stroke in recovery period, Medvedkova S. O., Kuznietsov A. A. (2019)
Нечипорук В. М. - Вплив хронічної гіпергомоцистеїнемії на метаболізм сірковмісних амінокислот у нирках щурів при гіпер- та гіпотиреозі, Заічко Н. В., Мельник А. В., Остренюк Р. С., Корда М. М. (2019)
Бойко О. А. - Структурно-функціональні зміни в культурі клітин щитоподібної залози новонароджених щурів, опромінених in utero радіоізотопами йоду-131 в різні терміни гестації, Лавренчук Г. Й., Гурандо В. Р., Довгалюк А. І., Кліщ І. М. (2019)
Курильців Н. Б. - Експериментальна модель стафілококового екзогенного ендофтальміту, Галей K. М. (2019)
Вацик М. О. - Вплив загального зневоднення на структурну реорганізацію легень у щурів, Герасимюк І. Є. (2019)
Телев’як А. Т. - Структурні зміни в артеріях задніх кінцівок щурів у ранньому реперфузійному періоді при гострій ішемії, спричиненiй накладанням артеріального турнікета, Сельський П. Р., Вересюк Т. О., Головата Т. К., Боймиструк І. І., Стравський Т. Я. (2019)
Дзюбак С. Р. - Дослідження вмісту активних метаболітів нітроген (ІІ) оксиду (NO) в крові при хронічному гастриті у курців чоловічої статті, які протягом тривалого часу перебувають у несприятливому психоемоційному середовищі, Орел Ю. М., Марущак М. І. (2019)
Лис О. Б. - Ступінь ендогенної інтоксикації в динаміці розвитку поєднаної патології – іммобілізаційного стресу та адреналінового ушкодження міокарда, Регеда М. С. (2019)
Дзюбановський І. Я. - Cиндром ендогенної інтоксикації при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету, Вервега Б. М., Підручна С. Р., Мельник Н. А. (2019)
Небесна З. М. - Гістологічні зміни структурних компонентів щитоподібної залози в стадії септикотоксемії після експериментальної термічної травми, Корицький В. Г. (2019)
Швед М. І. - Клінічний випадок розвитку інфаркту міокарда як наслідок коронариту та анемії, Ковбаса Н. М., Сидоренко О. Л., Павлик О. Л., Головач Н. А. (2019)
Захарченко В. Н. - Основные аспекты состояния и развития доменного производства в Украине (2016)
Крячко Г. Ю. - Значение и характеристики качества кокса в современной доменной плавке, Кузнецов М. С., Лебедь Ю. К. (2016)
Синяков Р. В. - Исследование поведения фосфора в кислородном конвертере с использованием программного комплекса "DesigningMelt", Харченко А. В. (2016)
Kovalenko А. G. - Impact of metallurgical factors on the resistance of working ladle lining (in English), Riaby D. V., Smirnov А. N., Kondrukevich A. А., Semiriagin S. V., Strichenko S. M. (2016)
Бочка В. В. - Влияние крупности известняка на технологические показатели процесса спекания комплексного флюса, Двоеглазова А. В., Сова А. В., Бочка Р. С., Сулименко С. Е. (2016)
Шалевская И. А. - Исследование зависимости образования выбросов вредных веществ от технологических параметров (2016)
Бергеман Г. В. - Повышение износостойкости и эффективности использования дисковых пил горячей резки в условиях современного рельсобалочного стана (2016)
Иванова О. С. - Автоматизированная система расчета параметров шлаков ЭШП, Рыбак В. Н. (2016)
Шинский О. И. - Влияние состава, дисперсности и температуры охлаждения формовочных материалов на прочностные свойства низкотемпературных форм, Лысенко Т. В., Солоненко Л. И. (2016)
Конференции в 2017 году (2016)
Перечень статей, опубликованных в журнале "Металл и литье Украины" за 2016 год (2016)
Strona pzrednia (2018)
Spis treści (2018)
Strojny P. - Nie patrz mi na ręce. Wpływ obecności świadków na realizację zadań ratowniczych, Strojny A., Kałwak W., Bańbura A. (2018)
El Ghamari M. - Ochrona cyberprzestrzeni – wyzwanie naszych czasów? (2018)
Prońko J. - Wstęp do teorii bezpieczeństwa, Wojtasiak B. (2018)
Glen A. - Pojmowanie wyzwań, zagrożeń i ryzyka w bezpieczeństwie państwa (2018)
Denczew S. - Innowacyjna metoda dostarczania wody do spożycia w sytuacjach kryzysowych (2018)
Zielicz A. - Model matematyczny zmian stężenia wodoru w atmosferze. Rzeczywista sytuacja obliczeniowa dla obiektu z systemem wentylacji, Drzymała T., Kieliszek S., Łukaszek-Chmielewska A. (2018)
Кицак А. И. - Динамика частиц огнетушащего порошка на пути к очагу пожара при импульсном способе подачи его в зону горения (2018)
Ivanov Y.S. - Применение лазерных и оптоволоконных технологий для повышения эффективности работы современных оптических дымовых пожарных извещателей, Lushchik A.P., Kitsak A.I., Yespipovich D.L. (2018)
Ptak S. - Nowa koncepcja ochrony przeciwwybuchowej urządzenia wykorzystująca osłonę nadciśnieniową oraz stacjonarną instalację azotu (2018)
Szczurek T. - Crisis Management Model for Large Urban Agglomerations, Bryczek-Wróbel P. (2018)
Дзьобань О. П. - Сучасна людина: безпекові проблеми адаптації до нового інформаційного середовища, Рубан О. О. (2019)
Корж І. Ф. - Право на відкриті дані – як право приватного характеру (2019)
Доронін І. М. - Цифровий розвиток та національна безпека у контексті правових проблем (2019)
Тихомиров О. О. - Інформаційний делікт як підстава "інформаційної” юридичної відповідальності: відмітні ознаки (2019)
Кушнір І. П. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про інформацію у прикордонній сфері (2019)
Кравчук І. М. - Правові особливості інформаційних суспільних відносин при наданні дистанційних адміністративних послуг (2019)
Бежевець А. М. - Правовий статус роботів: проблеми та перспективи визначення (2019)
Брайчевський С. М. - Резонансні явища в системах Інтернету речей (2019)
Ланде Д. В. - Побудова онтологій в галузі права за даними сервісу Google Scholar, Дмитренко О. О., Радзієвська О. Г. (2019)
Довгань О. Д. - Концептуальні засади законодавчого забезпечення інформаційної безпеки України, Ткачук Т. Ю. (2019)
Гребенюк М. В. - Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки електоральних процесів: аналіз зарубіжного досвіду, Леонов Б. Д. (2019)
Гавловський В. Д. - Аналіз стану кіберзлочинності в Україні (2019)
Гуцалюк М. В. - Сучасні тенденції організованої кіберзлочинності (2019)
Ткачук Н. А. - Стан та проблемні питання реалізації Стратегії кібербезпеки України (2019)
Тубольцева Я. С. - Виключні особливості розвитку інституту усиновлення у вітчизняному цивільному процесуальному праві (2019)
Головко О. М. - Право на інформацію щодо альтернативних методів вирішення спорів (2019)
Сигарев Е. Н. - Ресурсосберегающий эффект применения погружной вращающейся фурмы, Байдуж Ю. В., Чубин К. И., Гуржий Д. О. (2015)
Сигарев Е. Н. - Использование магния в схеме комплексного ковшевого рафинирования расплава, Недбайло Н. Н., Сигарев Н. К., Малашонок С. Л. (2015)
Сигарев Н. К. - Физическое моделирование гидродинамики жидкого металла в литейном ковше при верхней продувке ванны с использованием фильтрующе-рассеивающей перегородки, Сорока Я. А., Плакущий Д. О. (2015)
Крячко Г. Ю. - Особенности формирования коксовой зоны в доменных печах, Мастеровенко Е. Л. (2015)
Крячко Г. Ю. - Количественная оценка образований в столбе шихты доменных печей, Барсуков Е. Е., Мастеровенко Е. Л., Седых А. А. (2015)
Руденко М. Р. - Управління гранулометричним складом і міцністю гранул огрудкованої аглошихти за рахунок використання водних розчинів поверхнево-активних речовин, Зюзь В. Г., Руденко Р. Н. (2015)
Перемітько В. В. - Проектування технології відновлення деталей гусеничного рушія з урахуванням умов наступної експлуатації, Коломоєць І. В., Борщенко А. М. (2015)
Максименко О. П. - Двухзвенная модель трения в очаге деформации при прокатке, Измайлова М. К., Лобойко Д. И., Студенцова И. И. (2015)
Максименко О. П. - Методика оценки продольной устойчивости полосы в очаге деформации при прокатке с натяжением, Измайлова М. К., Лобойко Д. И., Кузьмин Е. В. (2015)
Єршов С. В. - Дослідження зносу калібрів при прокатуванні круглої заготовки в овальному калібрі, Геймур К. Г., Кравченко К. О., Марченко К. К. (2015)
Єршов С. В. - Дослідження деформованого стану металу при прокатуванні швелера в умовах сортопрокатної лінії стану 400/200 ДМКД, Кравченко К. О., Кочерга О. М. (2015)
Давидчик А. Н. - Исследование оптимальных соотношений конструктивных параметров дробилок с ножом полуэллиптической формы, Левчук А. С., Зацаренко В. И. (2015)
Часов Д. П. - Обоснование эффективной наполняемости желоба шнекового конвейера с дополнительными лопастями (2015)
Чернишов О. В. - Експериментальні дослідження кінетики сушіння пакетів металевої стружки, Чухно С. І., Трикіло А. І., Долгополов І. С., Тучин В. Т., Яцина В. С. (2015)
Яцук А. Л. - Режим течії композиції з тіста, коли швидкість рідини в змащувальному прошарку перевищує швидкість екструзії (2015)
Телипко Л. П. - Напряженно-деформированное состояние составных цилиндрических тел при динамическом нагружении (2015)
Рязанцев О. В. - Сравнительный анализ спектральной эффективности комбинированной амплитудно-фазовой манипуляции с переходом через ноль, Кулик М. В. (2015)
Марченко С. В. - Оптимізація смужкової антенної решітки з повітряним заповненням, Пасс О. В., Сьянов О. М. (2015)
Койда М. А. - Исследование цепи стабилизации смещения транзисторов в выходных каскадах линейных усилителей мощности, Марченко С. В., Гнатюк М. А., Съянов А. М. (2015)
Ігнаткін В. У. - Принципи вибору класу точності засобів вимірювальної техніки при організації контролю якості функціонування радіоелектронної апаратури, Литвиненко В. А. (2015)
Ігнаткін В. У. - Оцінка і аналіз залежностей показників надійності радіоелектронних систем в процесі експлуатації, Литвиненко В. А. (2015)
Иванченко А. В. - Цифровая система измерения и передачи данных для контроля материалов методом изотермической деполяризационной токовой спектроскопии, Гомилко І. В., Тонкошкур Ю. А., Игнаткин В. У. (2015)
Колычев С. В. - Особенности пусковых режимов бесконтактных совмещенных синхронных двигателей (2015)
Качура А. В. - Математическое моделирование вентильного реактивного двигателя с уменьшенным моментом инерции, Съянов А. М., Мороз Л. Ю. (2015)
Дерец А. Л. - Оптимизация по быстродействию режима "большого треугольника" релейной системы пятого порядка методом N-i переключений, Садовой А. В. (2015)
Сторожко С. П. - Моделювання системи тиристорний регулятор напруги – асинхронний двигун з індукційними опорами в колі роторної обмотки (2015)
Мных А. С. - Исследование сегрегации гранул по высоте слоя, обеспечивающей исключение неравномерной тепловой обработки окатышей (2015)
Кашинский И. С. - Расчет времени нагрева капли на перегретой поверхности, Чухно С. И. (2015)
Глущенко О. Л. - Розробка математичної моделі спільної роботи газових та повітряних регенераторів нагрівальних колодязів для оптимізації їх утилізаційних характеристик (2015)
Долгополов И. С. - Тополого-эксергоэкономическoe моделирование динамики физико-технологической системы, Тучин В. Т., Садовой А. В. (2015)
Карімов Г. І. - Сучасні інформаційні технології у сфері управління якістю (2015)
Жульковская И. И. - Вычисление полного диапазона значений чисел с плавающей запятой IEEE-стандарта, Жульковский О. О., Шаганенко Р. Г. (2015)
Иванченко А. В. - Усовершенствование технологии биологической очистки сточных вод коксохимического предприятия с использованием химических добавок, Дупенко О. О., Жарова О. В. Пиданова С. С. (2015)
Ларичева Л. П. - Дослідження процесу розкладання фосфоритів фосфатною кислотою, Волошин М. Д., Усенко В. І. (2015)
Дмитриков В. П. - Дослідження та розробка технології утилізації травильних розчинів з отриманням амоній сульфату. Повідомлення II, Проценко О. В., Шестозуб А. Б. (2015)
Гуляєв В. М. - Біотехнологія пробіотичних напоїв на основі молочної сироватки, Анацький А. С., Філімоненко О. Ю., Смаль С. В. (2015)
Гуляєв В. М. - Дослідження умов отримання біологічно активних продуктів із сироватки та ягід, Головей О. П., Філімоненко О. Ю., Криворучко І. М. (2015)
Бєлоконь К. В. - Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря міста Запоріжжя викидами автотранспорту (2015)
Федько С. О. - Аналіз виробничого травматизму як інструмент його прогнозування та профілактики (2015)
Вернигора В. Д. - Аналіз виробничого травматизму в машинобудівній галузі за період 2010-2014 р.р., Толок А. О. (2015)
Гасило Ю. А. - Аналіз джерел утворення пилу на робочих місцях металургійних підприємств та розробка заходів щодо поліпшення умов праці, Романюк Р. Я. (2015)
Литвин О. І. - Структура IT дисциплін на базі відкритих систем (2015)
Тимошенко Д. В. - Обучение начальным навыкам тестирования программного обеспечения, Шумейко А. А., Жульковский О. А. (2015)
Лещенко О. П. - Застосування інформаційних технологій у викладанні іноземної мови студентам у технічному вищому навчальному закладі (2015)
Кузьменко Н. В. - Використання інтернет-ресурсів загального користування у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності студентів (2015)
Черный О. А. - Повышение эффективности подготовки студентов на практических занятиях по курсу "Сопротивление материалов" (2015)
Реферати (2015)
Abstracts (2015)
Альбомна орієнтація (2015)
Титул, зміст (2019)
Бойко В. В. - Лікувально-діагностична тактика при рідинно-кістозних утвореннях підшлункової залози, Лихман В. М., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Поліков Г. О. (2019)
Іщейкін К. Є. - Оцінка ефективності застосування плазмаферезу в комплексній терапії гострого некротичного панкреатиту, Гребенюк Д. І., Зацерковна О. М., Таран І. В., Паньків К. М. (2019)
Тодуров І. М. - Вплив біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess-Marceau на показники ліпідограми у хворих з морбідним ожирінням та дисліпідемією, Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Калашніков О. О., Плегуца О. І. (2019)
Грубнік В. В. - Трансанальні ендоскопічні операції при пухлинах прямої кишки, Никитенко Р. П., Дягтяренко С. П., Грубнік В. В. (2019)
Габрієлян А. В. - Віддалені результати лікування хворих з ішемічною кардіоміопатією із застосуванням стовбурових клітин пуповинної крові (2019)
Галич С. П. - Склеротерапія під контролем ультразвукового дослідження в лікуванні венозних мальформацій обличчя, Артеменко М. О., Гиндич О. А. (2019)
Самойленко Г. Є. - Застосування техніки "пропелер" для пластики обширних ран дистального відділу нижньої кінцівки, Жаріков С. О., Кліманський Р. П. (2019)
Войленко О. А. - Особливості морфологічних змін в оцінці ефективності неоад’ювантної таргетної терапії у хворих з локалізованим нирково-клітинним раком, Непомнящий В. М., Стаховський О. Е., Вітрук Ю. В., Кононенко О. А., Пікуль М. В., Семко С. Л., Стаховський Е. О. (2019)
Бондар О. В. - Оцінка ефективності антибіотикотерапії у внутрішньоартеріальному та внутрішньовенному режимах у хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози (2019)
Мицик Ю. О. - Застосування мультипараметричної магнітно-резонансної томографії в діагностиці клінічно значущого раку передміхурової залози, Кобільник Ю. С., Борис Ю. Б., Дутка І. Ю., Комнацька І. М., Воробець Д. З., Дмитрів В. Я., Загоруйко Р. Р. (2019)
Байбаков В. М. - Клініко-морфологічні зміни артеріального кровотоку яєчка у дітей (2019)
Анкин Н. Л. - Роль микробиологического обследования в диагностике и лечении перипротезной инфекции, Петрик Т. М., Поточилова В. В., Солодаренко С. А., Ладыка В. А. (2019)
Лешко М. М. - Хірургічне лікування хордоми крижів, Слинько Є. І., Малишева Т. А. (2019)
Коломаченко В. І. - Ускладнення та небажані явища під час операції артропластики кульшового суглоба в умовах регіонарної анестезії (2019)
Степаненко Р. Л. - Оцінка прогностичних критеріїв перебігу псоріазу для подальшої корекції лікування пацієнтів у післяопераційному періоді, Коновалова Т. С., Степаненко В. І., Іванцок В. М. (2019)
Фуркало С. Н. - Первый опыт клинического применения устройства механической фиксации Aptus HeliFix во время эндоваскулярного протезирования брюшной части аорты, Хохлов А. В. (2019)
Четверіков С. Г. - Циторедуктивна хірургія при хіміорезистентній лейоміосаркомі матки, Атанасов Д. В., Онищенко В. І., Четверікова-Овчинник В. В., Четверіков М. С. (2019)
Мілославлевич В. М. - "Біла селезінка" при волосистоклітинній лейкемії, Тадич Б. С., Грубор Н. М., Матич С. В., Раделич М. М. (2019)
Анатолій Іванович Суходоля (до 60-річчя від дня народження) (2019)
Разумей М. М. - Розвиток регіонального ризик-менеджменту відповідно до міжнародних стандартів митного контролю (2019)
Бреус С. В. - Ідентифікація викликів та загроз у контексті управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти (2019)
Гордієнко В. О. - SWOT-аналіз перспектив розвитку АПК України, Шевченко Н. І., Шевченко Д. О. (2019)
Дробот С. А. - Підхід до визначення типу та рівня розвитку атомно-промислового комплексу (2019)
Міщук Н. В. - Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку освіти в Україні (2019)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Соціалізація бізнесу: суспільні та ринкові прояви (2019)
Тріпак М. М. - Економічна соціалізація моральності в умовах соціально-освітньої інклюзії (2019)
Шапошнікова І. О. - Кластерний аналіз первинного ринку житлової нерухомості в Україні: просторовий розріз (2019)
Адлер О. О. - Обґрунтування вибору виду аналізу господарської діяльності сучасного підприємства, Мацкевічус С. С., Яворська К. Л. (2019)
Близнюк Т. П. - Крос-культурні особливості управління персоналом компанії: вплив національної культури (2019)
Гончаренко М. Л. - Формування напрямів інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств (2019)
Горбачова О. М. - Конкурентоспроможність української авіатранспортної системи, Савчук Л. О. (2019)
Гусаров О. О. - Взаємозв’язок складників механізму адаптації в системах управління підприємствами, Дуднєва Ю. Е., Обидєннова Т. С. (2019)
Домбровська С. О. - Оптимізація структури капіталу підприємства в умовах невизначеності економічного середовища (2019)
Єссе О. І. - Аналіз розвитку малого підприємництва в Дніпропетровській області (2019)
Ковальчук Н. В. - Тайм-менеджмент як засіб досягнення мети (2019)
Кравченко М. О. - Концепції логістики електронної комерції підприємств, Манорик Г. О. (2019)
Ольшанський О. В. - Теоретико-методологічні аспекти управління бізнес-процесами підприємств торгівлі, Ключарьов В. М. (2019)
Приймак Н. С. - Сучасні аспекти змін у стратегічному середовищі діяльності підприємства (2019)
Хацер М. В. - Фінансові кризи на підприємстві: сутність та характеристика (2019)
Бестужева С. В. - Теоретико-методичне забезпечення підвищення рівня екологічної безпеки України в умовах євроінтеграції, Литовченко І. В., Бестужев В. О. (2019)
Баранник Л. Б. - Соціальний капітал: питання теорії та практики, Даценко В. В. (2019)
Оверчук В. А. - Чинники впливу і показники працевлаштування осіб з інвалідністю за сприяння державної служби зайнятості (2019)
Дулік Т. О. - Фіскальна політика в Україні в сучасних умовах та засоби її проведення, Павлова К. І. (2019)
Калівошко О. М. - Оцінка діяльності страхових компаній на фінансово-кредитному ринку України (2019)
Качула С. В. - Середньострокові пріоритети бюджетної політики соціального розвитку суспільства (2019)
Мельник О. О. - Проблемні кредити: аналіз якості кредитного портфеля банків України (2019)
Свердан М. М. - Оподаткування власності: сутність, система, специфіка (2019)
Солодка Н. В. - Формування єдиної облікової політики групи підприємств цукрової промисловості: відображення внутрішньогрупових операцій (2019)
Степаненко О. І. - Побудова процесу документування виробничих запасів: організаційний аспект (2019)
Захарченко В. Н. - Разработка электронной версии унифицированного журнала работы доменной печи, Семакова В. Б., Семаков В. В. (2017)
Могилевцев О. А. - Процессы модифицирования чугуна магнием, Стороженко С. А., Златоустов А. В. (2017)
Моисеев Ю. В. - Литые мелющие тела, Твердохвалов В. А. (2017)
Ясюков В. В. - Газы и неметаллические включения в стальных отливках, Лысенко Т. В., Пархоменко Е. А. (2017)
Левченко Г. В. - Наследственное влияние дендритной структуры на размер зерна непрерывнолитых заготовок из среднеуглеродистой стали, Балаханова Т. В., Борисенко А. Ю., Мосьпан В. В., Антонов Ю. Г., Мединский Г. А. (2017)
Плохих П. А. - Проведение и исследование процесса совместной обработки стали инертным газом и химически активными элементами с использованием новых дутьевых устройств и трайб-аппаратов. Сообщение II, Носоченко О. В., Хавалиц Ю. В., Плохих П. А. (2017)
Дорошенко В. С. - Предпосылки создания базы данных на основе концепции"регулирование скорости охлаждения отливки в форме – структура металла – металлосберегающие конструкции отливок", Шинский В. О., Токовая Е. В. (2017)
Проскуркин Е. В. - Опыт промышленной эксплуатации насосно-компрессорных труб с защитным диффузионным цинковым покрытием на глубоких нефтяных и газовых скважинах Украины, Сухомлин Д. А., Большаков В. И. (2017)
Зражевский А. Д. - 7 Конференция сталеплавильщиков Украины (обзор докладов), Ноговицын А. В., Дербенев Д. В. (2017)
Совещание литейщиков Украины на XVI Международномпромышленном форуме (2017)
80 лет Мяльнице Георгию Филипповичу (2017)
Перечень статей, опубликованных в журнале "Металл и литье Украины" за 2017 год (2017)
Мартюк А. С. - До питання цивільно-правової відповідальності за порушення прав на комерційні найменування (2018)
Озель В. І. - Шлюбний договір в історії українського права (2018)
Софіюк Т. О. - Право на захист персональних даних в системі поколінь прав людини (2018)
Апаров А. М. - Правовий аналіз окремих аспектів співвідношення норм господарського та цивільного законодавства України, Онищенко О. М. (2018)
Мусієнко В. В. - Деякі аспекти дослідження юридичної термінології в транспортній галузі (2018)
Ковальчук А.Т. - Фінансове право: проблеми розвитку та застосування (2018)
Хохленко В. М. - Державне замовлення в сфері вищої освіти (2018)
Хохленко О. М. - Місце адміністративних договорів у правовій системі України (2018)
Новосельська І. В. - Визначення межі адміністративної відповідальності за порушення законодавства про працю (2018)
Савицька С. Л. - Роль правника, як першого бастіону захисту прав дитини, Кошолап М. Д. (2018)
Навроцький В. М. - Екологічні проблеми сучасної України, Бендера І. Л. (2018)
Кацавець Р. С. - Риторична культура юристів (2018)
Собовий О. М. - Імплементація закону України "Про вищу освіту": проблеми реалізації (2018)
Бендера І. Л. - Правові проблеми реформування органів прокуратури України (2018)
Мичко М. І. - Актуальні аспекти застосування норм КК України (2018)
Мусієнко А. В. - Актуальные аспекты предупреждения насильственной преступности на морском транспорте (2018)
Осадчий В. І. - Якість кримінального закону – важлива складова охорони прав і свобод людини (2018)
Клюєва Є. М. - Деякі питання кодифікації національного морського права (2018)
Тилик Т. М. - Міжнародно-правове регулювання організації перевезень небезпечних вантажів (2018)
Філіппов А. В. - Авіаційна безпека: проблеми термінології українського та міжнародного права (2018)
Лоскутов А. Л. - Ефективність медичної реабілітації хворих на деформуючий остеоартроз у коморбідності з хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи та хелікобактеріозом, Лоскутов І. В., Мацюх Н. В. (2019)
Волошин О. І. - Материнка звичайна (Origanum vulgare): особливості терапевтичних ефектів при захворюваннях внутрішніх органів та перспективи застосування, Бачук-Понич Н. В., Волошина Л. О., Доголіч О. І., Бойко Б. В. (2019)
Головацька Л. О. - Корекція вегетативної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію з використанням настоянки календули (2019)
Волошин О. І. - Омела біла (Viscum album): перспективна лікарська рослина з різноплановим механізмом дії, клініко-патофізіологічні аспекти застосування у внутрішній медицині та онкології (Огляд літератури), Бачук-Понич Н. В., Бобкович К. О., Горевич С. С., Каглюк О. С. (2019)
Куцик Т. П. - Ефективність застосування функціонального харчування у комплексному лікуванні пацієнтів на хронічний панкреатит, Кігель Н. Ф., Глущенко Л. А. (2019)
Попова Н. В. - Клінічне дослідження рослинного комплексу длянормалізації роботи кишечнику, Степанова С. І. (2019)
Гуцол Л. П. - Доказова база класичної гомеопатії: джерела, сьогодення, перспективи, Гуцол К. М., Цимбал І. П. (2019)
Чернецька С. Б. - Аналіз фармацевтичного ринку лікарських препаратів для лікування захворювань горла, Белей Н. М. (2019)
Зайченко Г. В. - Морфоструктура передміхурової залози щурів при застосуванні супозиторіїв комбінованого складу з індол-3-карбінолом та мелоксикамом, Равшанов Т. Б. (2019)
Шолойко Н. В. - Сучасний стан та перспективи застосування конопель у медицині та фармації (Огляд літератури), Попов В. І., Лисенко Т. І. (2019)
Кузнєцова В. Ю. - Розробка методики якісного аналізу смородини чорної плодів для включення у національну монографію до Державної фармакопеї України, Котов А. Г., Кисличенко В. С., Котова Е. Е. (2019)
Олещук О. М. - Вивчення антиексудативної активності ліофілізованого екстракту з трави хамерію вузьколистого, Фещенко Г. І., Марчишин С. М., Кошова О. Ю. (2019)
Буткевич Т. А. - Дослідження вмісту амінокислот у таблетках на основі сухого порошку біомаси гриба Flamullina velutipes, Сятиня М. Л., Попович В. П. (2019)
Зоценко Л. О. - Дослідження макро- і мікроелементного складу сировини Elsholtzia stauntonii та Elsholtzia ciliata, Кисличенко В. С. (2019)
Паращук Е. А. - Дослідження похідних кумаринів бедринцю ломикаменевого (Pimpinella saxifrage L.), Марчишин С. М., Слободянюк Л. В. (2019)
Алрікабі А. Я. - Дослідження елементного складу сировини рейнутрії сахалінської (Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai), Тартинська Г. С., Журавель І. О. (2019)
Кисличенко О. А. - Розробка методик ідентифікації плодів Daucus carota L.для включення в проект національної монографії Державної Фармакопеї України, Котов А. Г., Котова E. E., Процька В. В., Журавель І. О. (2019)
Дуюн І. Ф. - Дослідження накопичення поліфенольних сполук у траві деревію горбкового (Achillea cojllina J. Becker ex Reichenb.), Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Опрошанска Т. В., Мазулін Г. В. (2019)
Конечний Ю. Т. - Залізняк колючий – Phlomis pungens Willd. Аналітичний оглід, Базавлук Є. В., Конечна Р. Т., Корнійчук О. П., Шикула Р. Г., Hовіков В. П. (2019)
Hикифорук А. Я. - Дослідження протизапальних властивостей густого екстракту з листя шпинату городнього (Spinacia oleracea L.), Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2019)
Марчишин С. М. - Дослідження фенольних сполук у траві і бульбах смикавцю їстівного (чуфи) (Cyperus esculentus L.) методом ВЕРХ, Слободянюк Л. В., Івасюк І. М. (2019)
Марчишин С. М. - Вивчення гострої токсичності та жовчогінної дії сухого екстракту з трави котячих лапок дводомних (Antennaria dioica (L.) Gaertn.), Басараба Р. Ю., Демидяк О. Л. (2019)
Конференція з міжнародною участю "Актуальні питання комплиментарної / альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини у підготовці фахівців", 13-14 квітня 2019 р. (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Anatskyi R. V. - The program of physical training of servicemen to a qualification examination on the right to wear the "Beret with honors”, Kolomiitseva O. E., Liubchich R. E. (2018)
Aras D. - Comparison of balance skills of visually impaired and non-impaired judo athletes and goalball/futsal players, Güler Ö., Gülü M., Akça F., Arslan E., Akalan C. (2018)
Ariani L. P. T. - The influence of using interval core stability circuit exercise towards strength and recovery, Setijono H. (2018)
Arıkan Ş. - The effect of acute exercise and gender on the levels of irisin in elite athletes (2018)
Büyükipekçi S. - Effects of royal jelly and honey mixture on some hormones in young males performing maximal strength workout, Sarıtaş N., Soylu M., Mıstık S., Silici S. (2018)
Köse B. - Does the weight of basketball shoes affect speed and jumping performance? (2018)
Melki H. - The most appropriate mentoring practice by a cooperating teacher during practical teaching internship, Bouzid M. S., Fathloun M. (2018)
Nagovitsyn R. S. - Interrelation of mental "burn out”level and psychological health in athletes with different qualification, Miroshnichenko A. A., Merzlyakova D. R., Faizullina G. Z. (2018)
Information for Authors (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Askari F. - The effect of 8 weeks beta-alanine supplementation and resistance training on maximal-intensity exercise performance adaptations in young males, Rahmaninia F. (2019)
Boyalı E. - The effects of preparation period exercises on the hematological parameters of the taekwondo athletes, Sevindi T., Yüksel M. F., Demir H. (2019)
Çetin O. - Acute effects of pre-workout supplement on aerobic and anaerobic performance in basketball players, Yaşar M. N., Demirtaş B., Beyleroğlu M., Eker S., Gürkan A. C. (2019)
Jusoh N. - Association between hydration status, hydration knowledge and fluid consumption during training among soccer players, Salim S. (2019)
Lalia C. - Effects of caloric restriction on anthropometrical and specific performance in highly-trained university judo athletes, Ali Alrawi R., Adel B., Asli H., Othman B. (2019)
Öncü E. - An examination of Turkish physical education teachers’ interpersonal self-efficacy beliefs (2019)
Shutova T. N. - Training structure of powerlifters with regard to biological rhythms and operational functional condition, Vysotskaya T. P. (2019)
Yagotin R. S. - Criterion score of the physical and psychophysiological condition of students in the context of determining their individual adaptability to physical loads, Degtyarenko T. V., Bosenko A. I., Plisko V. I., Dolinsky B. T. (2019)
Information for Authors (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Ahmad A. - Acute physiological responses and performance following subsequent CrossFit ‘CINDY’ workout with Zea Mays juice57, Jusoh N., Tengah R. Y. (2019)
Gurbuz B. - . The Turkish adaptation of leisure facilitator scale: a validity and reliability study64, Oncu E., Emir E (2019)
Nagovitsyn R. S. - Adaptation of foreign female students to physical activity based on the dexterity development 70, Osipov A. Yu., Manurov I. M., Zhuikov R. A., Vershinina N. B. (2019)
Podrigalo L. V. - Analysis of the physical development and somatotype of girls and females involved into dancing and gymnastic sports., Artemieva H. P., Rovnaya O. A., Panshyna A. D., Ruban L. A., Merkulova T. V., Galashko M. M., Chernukha O. V. (2019)
Rahmani Ghobadi M. - Comparison of three different methods of active and inactive recovery and also sport massage on Aspartate Aminotransferase and aldolase enzyme activations and some hematological blood features in female runners.82, Hoseini S. A., Hasanpour G. (2019)
Strelnikowa I. V. - The influence of circuit training on the development of strength and speed-power abilities in basketball players of 18-19 years old89, Polevoy G. G. (2019)
Turğut M. - The effect of 8 week resistance exercise on some anthropometric measurements and body composition to Sedentary Women93, Bağir S., Sarikaya M., Tinaz U. (2019)
Zayed W. - The determination of cooperative teacher’s knowledge problems: training device and attractiveness of Tunisian student-teachers98, Zguira M. S., Souissi N., Bali N. (2019)
Information for Authors (2019)
Перерозподіл соціального простору між державою та громадянським суспільством: виклики та загрози (2019)
Уряд підтримав ініціативу Мін’юсту щодо створення незалежної наглядової ради в системі БПД (2019)
Презентація статистичного дослідження "Стан юридичної освіти" (2019)
У Києві запрацював "Центр виконання рішень" (2019)
Світлана Глущенко: Державні виконавці стягнули на користь України більше 3 млн доларів США у справі про спецконфіскацію коштів Януковича (2019)
Форум "STUDIO ВЕСНА 2019" (2019)
"Нагальною потребою є підвищення соціальної відповідальності вітчизняних учених за якість наукового матеріалу", – Анатолій Шевченко (2019)
Українська делегація на чолі з Павлом Петренком здійснила візит до Брюсселя (2019)
Україну презентували на Світовому форумі з правосуддя World Justice Forum (2019)
Україна та ЄС обговорили питання юстиції, свободи та безпеки на щорічному засіданні Підкомітету в Києві (2019)
Візит делегації Міністерства юстиції та прав людини Аргентинської Республіки (2019)
Мін’юст відкритий до міжнародної співпраці у сфері пробації (2019)
Олена Сукманова провела зустріч з Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва (IRZ) (2019)
Мін’юстта Міжнародна організація права розвитку (IDLO) підписали План спільних дій (2019)
Заграй І. С. - Про деякі питання нормотворчості органів місцевої влади (2019)
Хренова Ю. О. - Особливості одержання подарунків особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (2019)
Оніщенко Н. М. - Юридична наука: ціннісно-комунікаційне призначення (2019)
Єрменчук О. П. - Аналіз організації захисту об’єктів критичної інфраструктури на стратегічному рівні нормативно-правового регулювання як важлива складова забезпечення національної безпеки (2019)
Кравченко А. В. - Система, статус та організація роботи виборчих комісій: організаційно-правовий аспект (2019)
Нагородження (2019)
Призначення (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у лютому 2019 року (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються (2019)
Зварич І. Я. - Циркулярні ланцюги створення доданої вартості у виробництві електромобілів (2019)
Poliakova J. - The role of business journalism in modern international business, Shaida O. , Stepanov A. (2019)
Красноперов П. В. - Роль государственного регулирования в осуществлении экономическмх реформ: современный аспект (2019)
Криворучко О. П. - Сутність транспортної інфраструктури України на сучасному етапі (2019)
Лукашова Л. В. - Мале підприємництво як ключовий ресурс економічного зростання (2019)
Передерко В. П. - Аналіз потоків внутрішнього туризму в Івано-Франківській області у 2017 р. за даними мобільного зв’язку (2019)
Почерніна Н. В. - Політика доходів як засіб мобілізації заощаджень на макрорівні (2019)
Руденко О. А. - Сучасні тенденції формування інвестиційного потенціалу національної економіки і окремих його складників (2019)
Стрілець В. Ю. - Забезпечення розвитку малого бізнесу на початку життєвого циклу: стартовий капітал та джерела його формування (2019)
Чорний О. В. - Економічна наука та політологія: міждисциплінарні зв’язки (2019)
Шейко Ю. О. - Деякі аспекти розробки і реалізації політики імпортозаміщення (2019)
Avramenko O. - Foresight-technology in the system of logistics management of the enterprise (2019)
Багорка М. О. - Імплементація і ефективність маркетингових стратегій екологізації виробництва аграрних підприємств (2019)
Бєлова Т. Г. - Порівняльний аналіз методичних підходів до визначення конкурентоспроможності підприємства, Безпалько О. В., Крайнюченко О. Ф. (2019)
Бiлявськa Ю. В. - Організація майбутнього в контексті еволюції менеджменту та маркетингу, Ромат Є. В. (2019)
Борщ В. І. - Інтелектуалізація трудової діяльності, Погосян К. В. (2019)
Воржакова Ю. П. - Методи мінімізації кадрових ризиків (2019)
Дискіна А. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в контексті побудови конкурентоспроможної інфраструктури розумного міста, Федорчук О. М., Протосвіцька О. І. (2019)
Дюжев В. Г. - Проблематика інноваційної сприйнятливості персоналу підприємств промислової автоматики, Бойченко О. І. (2019)
Жигалкевич Ж. М. - Розробка цілей комплексної програми розвитку квазіструктур: науково-методичні положення (2019)
Ілляшенко Н. С. - Методичні засади вибору стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислового підприємства (2019)
Кустріч Л. О. - Маркетингова конкурентна стратегія як необхідний елемент системи управління підприємством (2019)
Олексенко Я. А. - Соціально-економічний зміст та передумови становлення корпоративної культури на підприємстві (2019)
Ольшанський О. В. - Удосконалення системи менеджменту підприємства на основі реалізації принципів процесного управління (2019)
Орлова К. Є. - Теоретико-методичні засади управління економічною безпекою бізнесу (2019)
Стрільчук Р. М. - Економічна діагностика діяльності промислового підприємства: теорія, методика та практика реалізації, Кривов’язюк І. В., Кривов’язюк Б. І. (2019)
Тітомир Л. А. - Концептуальні засади стратегій розвитку готельно-ресторанних підприємств на півдні України, Данилова О. І. (2019)
Філіпішина Л. М. - Мотиваційний механізм забезпечення сталого розвитку промислових підприємств, Філіпішина К. І. (2019)
Хілуха О. А. - Інтерактивні методи корпоративного навчання та формування компетентностей персоналу (2019)
Босовська М. В. - Конкурентоспроможність національної туристичної системи України, Ведмідь Н. І., Охріменко А. Г. (2019)
Дубовіч І. А. - Сучасні теоретико-методичні та практичні проблеми розвитку екологічного туризму в Україні, Фомічева Т. Є. (2019)
Багацька К. В. - Фінансовий моніторинг комунальних підприємств, Козерєва М. С. (2019)
Нафус І. І. - Суперечливий характер процесів нагромадження соціального капіталу в Україні (2019)
Писаревська Г. І. - HR-брендинг як складова бізнес стратегії підприємства, Аграмакова Н. В., Семенченко А. В. (2019)
Семененко О. В. - Організаційна культура як фактор управління конфліктами (2019)
Бірюк С. О. - Діалектика формування конкурентного ландшафту на фондовому ринку України в контексті законодавчих ініціатив (2019)
Гайдаржийська О. М. - Методика викладання фінансових дисциплін, Щепіна Т. Г., Білобловська А. І. (2019)
Пантєлєєва Н. М. - Технології штучного інтелекту в антикризовому управлінні банком (2019)
Погореленко Н. П. - Діагностика умов функціонування банківської системи України, Лютий М. М. (2019)
Савчук Н. В. - Розвиток кредитних спілок як чинник соціальної та діяльністної мобільності в українському суспільстві, Золотарьова О. В. (2019)
Спасів Н. Я. - Об’єднана територіальна громада як новітній суб’єкт місцевого самоврядування: наукове пізнання (2019)
Чайковська М. А. - Перспективи розвитку в Україні цифрової валюти, Коваль Д. В. (2019)
Бенько І. Д. - Сучасний стан та перспективи розвитку обліку в закладах культури (2019)
Дубицький Д. П. - Інформаційно-довідкове забезпечення аудиту розрахунків з оплати праці, Шепель К. Ю. (2019)
Карпенко Є. А. - Аудит бізнес-ризиків: переваги, недоліки та можливості застосування в Україні, Кулик В. А. (2019)
Колошко Н. В. - Оцінка ймовірності банкрутства як метод прогнозування фінансового стану підприємства, Слободян Н. Г. (2019)
Чайка Т. Ю. - Система коефіцієнтів рентабельності продажів підприємств сфери гостинності: розрахунок за фінансовою звітністю та сучасні тенденції аналізу, Мартинова В. В., Ісіченко Є. Ю. (2019)
Зелікман В. Д. - Інтегральна оцінка впливу підрозділів підприємства на якість виготовленої продукції на основі матричної економіко-математичної моделі, Сокольська Р. Б., Зелікман А. В. (2019)
Кобець В. М. - Інтелектуальний аналіз доходності фінансових інструментів для розробки фінансових рішень інвесторам з різною схильністю до ризику (2019)
Шумська С. С. - Емпірична оцінка впливу монетарної політики провідних країн світу на економіку України (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2019)
Сенченко М. - Парламентаризм і демократія — тотальна дезінформація людства (2019)
Ковальчук Г. - Головна Книжна Палата в м. Києві (2019)
Коржова Т. - Зв'язки з громадськістю в контексті пострадянського освітнього простору: тенденції та перспективи (2019)
Фіялка С. - Комунікація автора наукової статті з редакцією та рецензентами (2019)
Іванова М. - Документопотік із питань права інтелектуальної власності за 2015—2017 рр. у фондах НБУВ, Білінець Н. (2019)
Ганжуров Ю. - Книга енциклопедичних знань (2019)
Жимолостнова В - Нова методика розрахунку кількості респондентів під час проведення соціологічного опитування в бібліотеці, Басов В., Ботушанська О. (2019)
Медведєва В. - Мультимедійні інформаційні технології в інформаційно-бібліотечному середовищі (2019)
Муравйова В. - Нове в УДК: зміни та доповнення у головному файлі MRF12, Солодовнік В. (2019)
Асєєв Г. - Концепція сфери інфокомунікацій у документних структурах суспільства (2019)
Варенко В. - Дотримання законів формальної логіки під час аналізу інформації, Свердлик З. (2019)
Коваленко С. - Створення та розвиток інформаційно-пошукової системи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2019)
Білущак Т. - Особливості сервісів для створення віртуальних виставок у формуванні ефективного бібліотечно-інформаційного простору, Акиджи В. (2019)
Дояр Л. - Програма розбудови української армії на сторінках національної військової періодики 1918 року (за матеріалами Державного архіву друку Книжкової палати України) (2019)
Москалець М. В. - Аналіз ефективності методів просторово-часової обробки сигналів в системах мобільного зв'язку, Селіванов К. О. (2018)
Лемешко А. В. - Экспериментальное исследование метода распределения ресурса нисходящего канала WiMAX с помощью пакета имитационного моделирования Simulink, Ал-Джанаби Х. Д. К., Оленич А. В., Галайба С. А. (2018)
Коляденко Ю. Ю. - Метод прогноза электромагнитной обстановки в сетях мобильной связи с использованием фильтра Калмана-Бьюси, Чурсанов Н. А. (2018)
Одегов Н. А. - Аппроксимация оптических сигналов короткими импульсами лазера в форме гиперболического секанса (2018)
Лебеденко Т. М. - Вдосконалення та дослідження методу збалансованого управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів телекомунікаційної мережі, Мокряк А. А., Симоненко О. В., Черкасов А. В., Власенко А. О. (2018)
Невзорова О. С. - Особливості реалізації дворівневого методу маршрутизації на контролері з багатоядерною архітектурою в програмно-конфігурованій мережі, Євдокименко М. О. (2018)
Щербак А. О. - Аналіз скритності та стійкості до шуму в каналах зв’язку методів мережної стеганографії, Астраханцев А. А., Щербак О. В., Ляшенко Г. Є. (2018)
Інформаційне повідомлення щодо проведення третьої IEEE Міжнародної конференції "Advanced Information and Communication Technologies" – AiCT'2019 (2018)
Інформаційне повідомлення щодо проведення шостої IEEE Міжнародної науково-практичної конференції "Problems of Infocommunications. Science and Technology" – PIC S&T'2019 (2018)
Лемешко А. В. - Разработка и анализ диакоптического метода междоменной маршрутизации с балансировкой нагрузки в телекоммуникационной сети, Ильяшенко А. Е., Коваленко Т. Н., Невзорова Е. С. (2018)
Єременко О. С. - Огляд теоретичних рішень щодо відмовостійкої маршрутизації в телекомунікаційних мережах, Євдокименко М. О. (2018)
Кирик М. І. - Аналіз роботи методу оптимізованого кешування даних в мережі доставки контенту, Плесканка Н. М., Плесканка М. В. (2018)
Коляденко Ю. Ю. - Математическая модель атак и защит в программно-конфигурируемых сетях, Глушко А. П., Воронин А. И. (2018)
Пастушенко Н. С. - Исследование информативности фазовых данных голосового сигнала пользователя системы аутентификации, Педро В. Г., Файзулаева О. Н. (2018)
Аль-Дулайми А. М. - Исследование метода распределения частотно-временного ресурса нисходящего канала LTE при использовании RAT 1, Гаркуша С. В., Аль-Дулайми М. К. (2018)
Дружинін В. А. - Перспективи застосування лінійно-частотно модульованих сигналів із внутрішньо-імпульсною фазовою маніпуляцією і різними модуляційними характеристиками в багатоканальних системах зв'язку, Толюпа С. В., Лукова-Чуйко Н. В. (2018)
Інформаційне повідомлення щодо проведення 15-ї IEEE Міжнародної конференції "The Experience of Designing and Application of CAD Systems" – CADSM` 2019 (2018)
Інформаційне повідомлення щодо проведення Другої Української IEEE конференції "Electrical and Computer Engineering" – UKRCON 2019 (2018)
Титул, зміст (2018)
Новини АПК (2018)
Ткачук С. А. - Жирнокислотний склад жовтків курячих яєць, Мозолюк А. А., Мідик С. В., Сисолятін С. В. (2018)
Кирилів Б. Я. - Вплив препаратів "Активіо” і "Біло-Актів” на продуктивність птиці, Прудиус Т. Я. (2018)
Мельник В. - Черговий форум птахівників на Прикарпатті – ХІV Міжнародна конференція і виставка "Птахівництво-2018", Шикерук К. (2018)
ТОВ "Опольське птахівництво” пропонує добових курчат кросу "Домінант голубий Д-107” (2018)
Подобед Л. И. - Сухой гемоглобин – суперконцентрат белка в составе комбикормов для молодняка птицы (2018)
Із зарубіжних публікацій (2018)
Tang H. O. - Effects of a Thermostable Phytase on the Growth Performance and Bone Mineralization of Broilers, Gao X. H., Ji F. (2018)
Прокопенко Н. - І навчаємо студентів, і святкуємо Всесвітній день яйця, Базиволяк С. (2018)
Мельник В. - Форум з розвитку фермерства "Агропорт Схід Харків 2018” і конференція "Всесвітній день яйця-2018” (2018)
Ганев А. - О выставке "VIV China 2018” (2018)
Bartnitski V. V. - Classification of the adjustable toothlever mechanisms of periodical turn and a modernized method of regulating angle (2019)
Согор А. Р. - Створення інтерактивної карти забруднення атмосферного повітря Львівщини, Ярема Н. П., Бридун А. М., Лех І. П. (2019)
Талпа Е. А. - Энергоэффективность поселков Приднестровья – совокупность выбора схем газоснабжения и тепломодернизации зданий, Дмитриева Н. В., Муравьева И. А. (2019)
Бондаренко О. В. - Зв'язок типу ВНД з екстер'єрними, інтер'єрними особливостями та робочою продуктивністю коней, Слюсаренко Ю. Л. (2019)
Окрушко С. Є. - Регулювання чисельності бур'янів у посівах кукурудзи (2019)
Кривицька І. А. - Встановлення метрологічних характеристик методики біотестування з визначення гострої летальної токсичності води на ракоподібних Ceriodaphnia affinis Lilljeborg, Крайнюков А. О. (2019)
Воловик В. М. - Етнокультурні ландшафти Шаргорода, Хаєцький Г. С., Бахновська О. С. (2019)
Кисельов Ю. О. - Господарська діяльність як чинник забруднення водних об'єктів України, Шутак К. В. (2019)
Васькевич С. С. - Сучасні підходи до розвитку витривалості студентів на заняттях з фізичного виховання ВНЗ (2019)
Лісенчук Г. А. - Вплив різновидів тренувальних програм на динаміку силових здібностей студентської молоді засобами силового фітнесу, Славітяк О. С., Грохович О. М. (2019)
Петрушин Д. В. - Методика розвитку спеціальних фізичних якостей курсантів закладів вищої освіти Національної поліції України з використанням системи кросфіт, Анісімов Д. О., Пожидаєв М. Ю. (2019)
Пристинський В. М. - Підготовка педагога до реалізації професійних функцій щодо забезпечення здорового способу життя, Пристинська Т. М., Фролова О. О., Ярхо І. С. (2019)
Пристинський В. М. - Формування в учнівської молоді позитивної мотивації до занять фізичною культурою і спортом на засадах впровадження ідеї школи сприяння здоров’я, Пристинська Т. М., Лисецька О. Я., Сивук А. О. (2019)
Рогаль І. В. - Застосування сучасних засобів для розвитку техніки волейболістів у непрофільних ЗВО (2019)
Войтів Я. Ю. - Фенотипічні ознаки дисплазії сполучної тканини у пацієнтів з післяопераційними вентральними грижами (2019)
Дмітрієва Н. С. - Методика використання кінезотерапії як засобу профілактики професійних захворювань опорно-рухового апарату у спортсменів з кульової стрільби (2019)
Дмітрієва Н. С. - Фізична терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату у спортсменів з кульової стрільби (2019)
Малицька О. В. - Гармонізація особистості засобами художньо-естетичної діяльності (2019)
Альошина О. А. - Функціонування ремісничої школи при Кам'янецькому православному братстві Подільської губернії у ХІХ ст. (2019)
Василенко С. В. - Визначення перспектив організації садово-паркових ландшафтів Національного заповідника "Хортиця" з метою висвітлення історичних місць та природних об’єктів на їхній території (2019)
Гуменюк О. В. - Держава і сім'я в СРСР: контроль і особисте (2019)
Єремєєва І. А. - Проблеми визнання праведниками народів світу (на прикладі митрополита Андрея Шептицького), Миропольский В. В. (2019)
Маргулов А. Х. - Соціально-економічна інтеграція у міське середовище єврейської громади м. Катеринослав у XIX – початку XX ст., Мороз Т. А. (2019)
Новородовський В. В. - Мовний чинник етнополітичної дестабілізації в Україні (2010-2014 рр.) (2019)
Филиппова О. Н. - М. Ю. Лермонтов – художник и поэт (1814-1841 гг.) (2019)
Береговенко Н. С. - Семантичні відмінності та способи перекладу англійських параметричних прикметників huge та great (на матеріалі фільмів каналу BBC "The Blue Planet" та "Life"), Зізінська А. П. (2019)
Головня А. В. - Лінгвостилістичні особливості жанру психологічний трилер (на матеріалі роману Поли Гукінз "Глибоко під водою"), Панасовська А. О. (2019)
Добош О. С. - Артефактна та соціальна метафори в промовах президента України Петра Порошенка, Сабан О. В. (2019)
Зізінська А. П. - Дієслово pray як реквестивний маркер в історії англійської мови, Береговенко Н. С. (2019)
Коломийська І. А. - Вплив гендерного чинника на використання цитатно-афористичних зворотів у німецькомовному газетному тексті (2019)
Кравченко К. О. - Лексичні та стилістичні особливості американських сайтів туристичних агенцій (2019)
Кук Г. І. - Метафори як засіб впливу та переконання в англомовній промові Петра Порошенка (2019)
Павлушенко О. А. - Концепт "Україна" в індивідуально-авторських картинах світу Т. Шевченка й В. Стуса (2019)
Храбан Т. Є. - Візуальна метафора у концептуалізації сучасного російсько-українського конфлікту (2019)
Бабич А. А. - Формування та розвиток самоосвітньої діяльності сучасних фахівці, Яндола К. О. (2019)
Дичка Н. І. - Принципи навчання професійно орієнтованого англомовного писемного мовлення студентів ІТ-спеціальностей, Михайленко А. В. (2019)
Івашкевич Л. С. - Потенціал опанування САТ-інструментів у системі підготовки сучасних перекладачів (2019)
Kovalenko O. - Communiсаtion in the prоcess of education (2019)
Ковальчук В. І. - Оновлення змісту професійної підготовки студентів в аграрних коледжах засобами інноваційних технологій, Фатєєв М. С. (2019)
Ковальчук І. В. - Релігійна культура як складова громадянської культури особистості (2019)
Курінний О. В. - Ефективність функціонування кредитно-модульної системи у вищій школі, Черкасова Т. А. (2019)
Мельник І. М. - Ділова гра в системі методів активного навчання магістрів дошкільної освіти, Заремба Л. В. (2019)
Мовмига Н. Є. - Сучасні тенденції працеохоронного менеджменту: формування фахівця нового типу з охорони праці та промислової безпеки, Мезенцева І. О. (2019)
Олійник Н. Ю. - Організаторські вміння як складова компетентності старшокласників (2019)
Полухтович Т. Г. - Дистанційні технології у навчальному процесі, Піменова О. О. (2019)
Чорна В. В. - Пропедевтика підготовки до процесу письма у дітей з порушеннями мовлення, Яковенко І. О. (2019)
Яндола К. О. - Застосування інноваційних освітніх технологій при викладанні навчальних дисциплін в закладах вищої військової освіти, Лобойко О. П. (2019)
Загурська І. С. - Особливості образу військового психолога у свідомості магістрів-психологів, Халімончук І. П. (2019)
Ічанська О. М. - Особливості "Я-образу" жінок-підприємців з різними видами гендерної ідентичності (2019)
Семенів Н. М. - Проблематика формування позитивної етнічної свідомості в студентському середовищі (2019)
Федоренко О. С. - Особливості процесу соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб з різним типом поселення (на основі серії фокус-груп) (2019)
Шевчишена О. В. - Відстеження психологічної готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми в умовах інклюзивного навчання (2019)
Клочко О. О. - Освітньо-профілактичний потенціал мережевих ігор (2019)
Kratsashvili N. - The scale of Russian informational influence and countermeasures in the post-soviet space: comparative analysis of Latvia and Georgia (2019)
Грабовська І. М. - Постколоніалізм як конфліктогенний фактор у культурно-історичному просторі сучасної України (2019)
Савойська С. В. - Національна політика як основа формування моделі мовної політики України (2019)
Васільєва Л. М. - Податкове стимулювання інноваційної діяльності в системі державного регулювання (2019)
Ковтун О. О. - Підстави та порядок обмеження реалізації права на свободу мирних зібрань у рішеннях Європейського суду з прав людини (2019)
Серебрянський П. В. - Законодавчі проблеми правового регулювання забезпечення безпеки учасників кримінального процесу (2019)
Січко Д. С. - Форма заповіту: вітчизняний та зарубіжний досвід, Фурса А. В. (2019)
Студенець І. С. - Особливості страхування в концесіях (2019)
Тимчишин Т. М. - Адміністративно-правові засоби забезпечення транспортної безпеки Національною поліцією (2019)
Демиденко В. И. - Информационно-аналитическая модель количественной оценки интеллектуального продукта (специализированное печатное издание) (2019)
Дорош Н. І. - Облік власного капіталу в контексті національних та міжнародних стандартів, Сніжко В. В. (2019)
Дубинська О. С. - Удосконалення методики оцінки комплексного стану підприємства на основі інтегрованої фінансової звітності (2019)
Івасів І. Б. - Оцінка можливостей впровадження Базель ІІІ щодо відновлення діяльності неплатоспроможних банків, Тараленко О. О. (2019)
Карпенко І. А. - Інноваційні технології у сфері розвитку туризму в Україні та у світі, Мірзодаєва Т. В. (2019)
Кріпкий А. Ю. - Правове забезпечення корпоративної безпеки підприємств України (2019)
Куць Т. В. - Засади формування облікової політики щодо дебіторської заборгованості, Вакуленко В. М. (2019)
Мержвинська А. М. - Креативна економіка: особливості та тенденції розвитку (2019)
Пирог О. В. - Концесія як перспективна форма державно-приватного партнерства: переваги та недоліки, Процик І. С., Томич М. І. (2019)
Терлецька Ю. О. - Інноваційні технології як елемент антикризового управління підприємствами олійно-жирового комплексу в умовах економічної нестабільності, Балан А. А., Кузьмук Н. Я. (2019)
Хмарська І. А. - Сценарії управлінських рішень щодо формування комплексу маркетингових комунікацій для різних рівнів партнерських відносин (2019)
Вихідні дані (2019)
Мисака Г. В. - Удосконалення обліку фінансових результатів на основі застосування сучасних інформаційних технологій, Нарсія К. Н. (2019)
Лазуткін М. І. - Компенсації працівникам за умови праці відповідно до результатів атестації робочих місць, Журавель М. О. (2019)
Мустафа Б. Б. - Термическая обработка поршневых колец, изготовленных из высококачественного синтетического чугуна, Шахмарова Р. С., Гусейнов Б. Г., Джаббаров Т. Г. (2019)
Рикусова Н. І. - Аналіз впливу об'єктів нафтогазовидобутку на екологічну безпеку Полтавської області, Шестопалов О. В., Щукіна Л. П. (2019)
Скирда О. Є. - Товарознавчі аспекти якості заморожених овочів, Соколовська О. О., Карпенко З. П., Грінчук А. О. (2019)
Кормош С. М. - Фіточай – інноваційний продукт для поповнення регіонального ринку продовольчої пряної продукції (2019)
Дученко Е. А. - Исследование противовоспалительной активности производных гидразида 3-метил-7-этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты (2019)
Лагода Д. О. - Оцінка поліморфізму генів TLR2, TLR 4, FTO у пацієнтів з БА з НадМТ або ожирінням в Одеському регіоні, Величко В. І., Бажора Я. І. (2019)
Візітів Ю. М. - Роль одного листа як джерела інформації до пластової історії на Волині (20-30-ті роки ХХ століття) (2019)
Dolzhenko Y. V. - Schädel der Epoche von Kiewer Rus aus der kiometrii der Antoniie Höhlen in der Stadt Chernihiv (2019)
Лисинюк М. В. - Мова і цивілізація: взаємозв'язок та взаємообумовленість (2019)
Петруня-Пилявська Н. А. - Проблематика теоретичної моделі культури (2019)
Джабраилова-Кушнир Э. Д. - Понятие "музыкально-художественный образ" в современных музыковедческих концепциях (2019)
Каменецька Ю. В. - Сакральна тематика в сучасному українському екслібрисі (2019)
Петрикова О. П. - Музична культура і духовність як чинники розвитку сучасного суспільства, Юдiн А. А. (2019)
Ужинський М. Ю. - Мистецькі технології та звукорежисура у драматичному театрі (2019)
Андрейкова І. Б. - Чинники вдосконалення якості іншомовної освіти в політехнічному університеті (2019)
Illiakhova M. - Creative activity of personality in the context of formation of educational models (2019)
Мирошниченко О. А. - Розвиток когнітивних навичок дітей в концепції Джерома Сеймура Брунера (2019)
Рудницька-Юрійчук І. Р. - Особливості вивчення рідної мови за зорово-слуховим методом дітьми дошкільного віку в українській діаспорі США та Канади (2019)
Хоменко І. М. - Критерії та показники рівнів розвитку контрольно-аналітичної компетентності викладачів фізичного виховання (2019)
Чемоніна Л. В. - Створення ситуації успіху на уроках української мови і літературного читання в початковій школі засобами сучасних технологій навчання (2019)
Голяк Т. В. - Поза кадром: історія підготовки до друку тридцятитомного видання творів Івана Франка (2019)
Панькова А. В. - Використання локальних стратегій при перекладі історичних реалій (2019)
Русинко-Бомбик Л. М. - Прескриптивні та дескриптивні дослідження української мови авторства Василя Сімовича (чехословацький період) (2019)
Шарата Н. Г. - Термінологічна номінація понять аграрного сектора економіки, Кравченко Т. П. (2019)
Шелепкова І. М. - Динамічні процеси мовної моди студентського соціуму на сучасному етапі розвитку (2019)
Кудінова М. С. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "стресостійкість" (2019)
Пляка Л. В. - Формування стресостійкості як складової психологічного здоров'я сучасного викладача, Кайдалова Л. Г., Альохіна Н. В. (2019)
Яновська Т. А. - Прояв особливостей мислення першокласників в умовах традиційного навчання (2019)
Шевченко Г. О. - Крос-медійна комунікація: конвергенція світоглядів (2019)
Ліпіна В. В. - Кримінальний проступок у контексті реформування кримінального законодавства (2019)
Марченко В. Ю. - Таємниця кореспонденції (листування) осіб, що взяті під варту, та засуджених в Україні: міф чи реальність? (2019)
Татаренко Г. В. - Служба пробації в Україні: проблеми законодавчого регламентування, Кузнецов О. М., Татаренко І. В. (2019)
Тихоненко І. В. - Українсько-азербайджанські відносини за президентства Петра Порошенка, Андрущак О. В. (2019)
Гайдук І. С. - Ризики імплементації вдосконалення системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2019)
Лысевич С. Г. - Повышение общественной полезности финансово-промышленных групп путём государственного управления, Сенчуков Я. В., Збаранская В. В. (2019)
Пойдин П. І. - Особливості використання окремих економічних інструментів екологічної безпеки у провідних країнах світу (2019)
Рудь І. Ю. - Оптимізація портфеля страхової компанії з врахуванням ступенів ризику, Рудь В. О. (2019)
Швець В. Г. - Вплив пенсійної реформи на систему бухгалтерського обліку соціального страхування, Однорог Є. В. (2019)
Шкуліпа Л. В. - Конверсія вітчизняної практики обліку податку на прибуток до міжнародних стандартів фінансової звітності (2019)
Вихідні дані (2019)
Біловол О. М. - Життя триває… (до 100-річчя від дня народження видатного вченого Л. Т. Малої) (2019)
Фадєєнко Г. Д. - Підвищення ефективності лікування гіпертонічної хвороби та ожиріння шляхом індивідуальної корекції харчової поведінки, Нікіфорова Я. В. (2019)
Аляви А. Л. - Оценка состояния вентиляционной функции легких при развитии легочной гипертензии у больных бронхиальной астмой во взаимосвязи с нарушениями эндотелийзависимой вазодилатации, Рахимова Д. А., Тиллаева Ш. Ш., Сабиржанова З. Т. (2019)
Топчій І. І. - Особливості впливу нікотинової кислоти на стан фосфорно-кальцієвого обміну у хворих на діабетичну нефропатію, Якименко Ю. С., Гальчинська В. Ю., Семенових П. С., Тумка А. В. (2019)
Несен А. О. - Хронічні неінфекційні захворювання: акцент на мультиморбідні патологічні стани та кардіоваскулярний ризик, Чернишов В. А., Шкапо В. Л., Валентинова І. А. (2019)
Коваль С. М. - Кардіопротекторний та антиатерогенний вік-залежний фактор диференціації росту-11 у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ожирінням, Снігурська І. О., Милославський Д. К., Пенькова М. Ю., Гальчинська В. Ю., Щенявська О. М. (2019)
Ткачишин О. В. - Особливості показників добового моніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену геморагічним інсультом, після раннього відновного періоду (2019)
Петюніна О. В. - Зв’язок макрофагінгібуючого фактора з клініко-анамнестичими показниками хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П., Кобець А. В. (2019)
Маслова Г. С. - Біохімічні особливості уражень печінки у хворих на гостру лімфобластну лейкемію групи стандартного ризику, Скрипник І. М. (2019)
Пивовар С. М. - Реверсивний трийодтиронін та серцева недостатність, Рудик Ю. С., Кротова О. Б. (2019)
Ємельянова Н. Ю. - Корекція показників ротової рідини у хворих з бронхокардіальною патологією (2019)
Кондратюк В. Є. - Гіпоурикемічна ефективність синбіотика в комплексному лікуванні хворих на подагру, Тарасенко О. М., Натрус Л. В., Пономарьова І. Г. (2019)
Бенца Т. М. - Новые возможности патогенетической терапии остеоартроза (2019)
Запровальна О. Є. - Здорове старіння: медико-біологічні та соціально-економічні аспекти, Колеснікова О. В. (2019)
Лісовий В. М. - Життя і доля творця вітчизняного інсуліну В. М. Когана—Ясного (до 130-річчя з дня народження), Бойчак М. П., Перцева Ж. М. (2019)
Чернишов В. А. - Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за друге півріччя 2018 року (2019)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2019)
Гринь Г. І. - Дослідження сумісної розчинності сполук ванадія, нікеля та молібдену, Мязіна О. В., Гринь С. О., Мірошніченко Н. М. (2019)
Катенін В. Д. - Наскільки "зелена" альтернативна енергетика?, Лаптій О. О., Босюк А. С., Гринь С. О. (2019)
Козлова А. М. - Біологічна очистка стічних вод в анаеробних умовах. Виробництво біогазу, Кочетов М. С., Гринь С. О. (2019)
Молчанов В. І. - Особливості визначення ринкової вартості мобільних телефонів при проведенні судових товарознавчих експертиз (2019)
Тарновська А. В. - Морфологічні зміни у зародках в’юна Misgurnus fossilis L. за дії антибіотиків класу фторхінолонів, Генега А. Б., Семочко О. М., Яремчук М. М. (2019)
Матусяк М. В. - Дослідження та аналіз складу трав'яного покриву фітоценозів м. Вінниця на прикладі окремих ділянок лісопарку та ботанічного саду ВНАУ (2019)
Крайнюков О. М. - Застосування механізму компенсації негативного впливу хімічного підприємства на навколишнє середовище, Тімченко В. Д., Федорченко О. О., Крайнюков О. О. (2019)
Филиппова О. Н. - Творчество И. И. Машкова – поэта в живописи (1881-1944) (2019)
Афанасьєв С. М. - Класичний екзерсис І. Лукашової як унікальна педагогічна методика виховання артиста балету (2019)
Гуренко О. А. - Основні підходи до формування культури здоров'я у студентів ЗВО (2019)
Ільчишина В. В. - Розвиток техніки у баскетболістів за рахунок сучасних технологій у закладах вищої освіти (2019)
Пуздимір М. І. - Розвиток витривалості, швидкості та спритності засобами легкої атлетики у студентів непрофільних ЗВО (2019)
Чехівська Ю. С. - Настільний теніс як засіб фізичного виховання для занять студентів спеціальної медичної групи (2019)
Мельник В. С. - Показники дерматогліфіки як маркери ризику виникнення зубощелепових аномалій (2019)
Пруд А. М. - Дослідження структури ринку лікарських засобів, що виявляють відхаркувальну дію, Шостак Л. Г. (2019)
Мединцов И. В. - Актуальное определение феномена осознанности (mindfulness), Терлецкая Л. Г. (2019)
Семенів Н. М. - Дослідження етнічної толерантності в студентському середовищі (2019)
Демченко Н. С. - Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів-економістів (2019)
Задунайська Ю. В. - Міжкультурна комунікативна компетенція здобувачів вищої освіти: особливості формування в процесі викладання іноземної мови, Кость С. П. (2019)
Косяк В. І. - Роль нарисної геометрії у графічній підготовці іноземних студентів початкового етапу навчання (2019)
Кукса Б. В. - Міжкультурний підхід до формування міжкультурної ділової компетентності у майбутніх фахівців туризму (2019)
Кушнір К. В. - Вітчизняна музично-педагогічна спадщина українських композиторів як невід'ємна частина музичної культури молодших школярів, Пилипчук І. В. (2019)
Мялюк О. П. - Компетентнісний підхід для майбутніх лікарів-лаборантів: зміст і основні підходи формування шляхом проведення професійних змагань з дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика", Марущак М. І., Штрімайтіс О. В. (2019)
Фрига І. О. - Встановлення та розвиток освіти дорослих в мережі церковнопарафіяльних шкіл Подільської губернії у другій половині ХІХ століття – початку ХХ століття (2019)
Shevchenko M. V. - Analysis of authentic videos as study-enhancing aids in English for specific purposes lessons at technical universities (2019)
Шмирко В. І. - Рекомендації по підвищенню безпеки під час роботи фахівців зі спеціальної освіти, Якімцов Ю. В., Коробко О. В., Троян Ю. І. (2019)
Білас А. А. - Відтворення функцій фамільяризмів як одиниць розмовного мовлення у перекладі, Семенченко О. В. (2019)
Білоус А. О. - Словотворення відлокативних агентивних іменників в українській мові порівняно з польською та англійською мовами (2019)
Коб'юк М. В. - Ідеографічний аналіз лексико-семантичного поля "морська справа" у романі Дж. Лондона "Морський Вовк" (2019)
Кравченко Т. В. - Формування навичок самостійної роботи студентів з текстами на іноземній мові, Огієнко В. П. (2019)
Nechyporuk V. M. - Concepts of equivalence in the Martin Luther translation of the Bible and its modern revision (2019)
Погорєлова К. Ю. - Рухомий суфіксально-кореневий акцентно-дериваційний тип віддієслівних суфіксальних іменників в українській мові та нерухомі акцентно-дериваційні типи в російській (2019)
Tahiltseva Y. M. - Use of antonyms in English proverbs and sayings, Tiurina K. O., Sakharova L. M. (2019)
Супрун Г. Г. - Типологічна модель поведінки як індивідуальна тактика самореалізації особистості (згідно теорії типів особистості К. Юнга) (2019)
Короткий О. В. - Особливості смертної кари у Війську Запорозькому: проблема відсутності професії ката на Січі (2019)
Крецул Н. І. - Роль В. І. Липського в становленні Академії наук України (2019)
Ніколаєва Н. Б. - Репресії в Київському державному університеті на прикладі Богдановича Бориса Вікторовича (2019)
Скоропляс Т. В. - Історія субкультури хіпі в Україні від моменту зародження до сучасності (2019)
Карнаух А. С. - Зарубіжний досвід соціального конструювання спорту за допомогою спортивних комунікацій (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського