Нікітін А. - Удосконалення моделі застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру (2018)
Скородід С. - Модель процесу прийняття рішення на застосування резервів (загальновійськових, протидесантних) в операції угруповання військ, Голда О. (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Чорний В. С. - Особливості демократичного цивільного контролю над військовою сферою українського суспільства на сучасному етапі (2018)
Голованов А. - Залежність успіху в бою (операції) від початкового співвідношення сил і засобів сторін та ступеня фортифікаційного обладнання смуги оборони, Скородід С. (2018)
Коваль В. В. - Когнитивное моделирование и особенности его применения во время военного конфликта, Гапоненко О. (2018)
Колесник В. І. - Дослідження підходів до оцінки ризиків, як складової концепції активної поведінки з управління ризиками, Лойшин А. А., Серветник Р. (2018)
Конотопець Ф. - Напрямки забезпечення стресостійкості банківського сектору (2018)
Черних І. В. - Забезпечення безпеки колон (транспортів) у ході бойових дій, Посмітюх О., Мазуренко М. (2018)
Потетюєва М. В. - Мобілізаційний резерв як складова системи забезпечення безпеки держави (2018)
Марко І. Ю. - Аналіз понять "спроможність", "можливість" і "здатність' та пропозиції щодо їх застосування у документах сектору безпеки і оборони України (2018)
Yukhnovskyi V. Yu. - Hydrological regime and growth of pine stands in conditions of drainage reclamation systems, Prokopchuk R. M. (2018)
Копій Л. І. - Динаміка таксаційних показників березово-соснових деревостанів в умовах свіжого соснового бору та їх короткотерміновий прогноз, Фізик І. В., Баран С., Каганяк Ю. Й., Копій С. Л., Чаплик О. А., Лентяков В. В., Преснер Р. Б. (2018)
Ковалевський С. Б. - Соснові насадження ДП "Коростишівське ЛГ" на ґрунтах із кристалічними породами, Кроль А. В. (2018)
Бідолах Д. І. - Вимірювання висоти дерев і чагарників із використанням квадрокоптера, Білоус А. М., Кузьович В. С. (2018)
Миронюк В. В. - Класифікація лісового покриву за сезонними композитними мозаїками Landsat (2018)
Ситник С. А. - Моделювання морфометричних показників крони робінії несправжньоакації в умовах Північного Степу України (2018)
Шпек М. П. - Вплив біологічних препаратів на морфометричні показники та урожайність ромашки лікарської (Matricaria recutita) в умовах Передкарпаття, Коссак Г. М., Гойванович Н. К., Лупак О. М. (2018)
Мазурак О. Т. - Еколого-хімічні особливості видалення важких металів підтериконових стічних вод кальцію карбонатом, Качмар Н. В., Лисак Г. А., Форемна І. В. (2018)
Дребот О. В. - Використання сільськогосподарських угідь, забруднених радіонуклідами, на основі еколого-ландшафтного підходу, Кудрик А. П., Лук'яненко О. П., Зубова О. В. (2018)
Vyshnevskyi A. V. - The spread of diseases in Volyn region forests, Turko V. M. (2018)
Караульна В. М. - Утилізація забрудненої ддт фітомаси за анаеробних умов, Богатир Л. В., Карпук Л. М., Крикунова Крикунова, Павліченко А. А. (2018)
Ліп'яніна Х. В. - Технологія аналізу туристичних рекреацій на основі просторових даних (2018)
Ріпецький Є. Й. - Обґрунтування методики визначення динамічних характеристик грейферних навантажувачів на основі геодезичних даних відеовимірів, Ріпецький Р. Й. (2018)
Симак Д. М. - Екстрагування розчинних компонентів з пористих інертних частинок, Склабінський В. І. (2018)
Ващишак І. Р. - Мультипаливний котел на теплових трубках (2018)
Возна Н. Я. - Метод розпізнавання та ідентифікації накидів і замикань на землю у високовольтних лініях електропересилань, Люра О. П., Сабадаш І. О., Островка І. І. (2018)
Жартовський С. В. - Технічні методи аудиту пожежної безпеки об'єктів з пожежною навантагою із дерев'яних будівельних конструкцій (2018)
Козак Р. О. - Визначення порозності шару солом'яної стружки (2018)
Кропивко С. М. - Формування водного режиму та сольового балансу рисової карти-чека під впливом зрошувача-скиду, Турченюк В. О. (2018)
Лис С. С. - Аналіз методів збільшення терміну експлуатації котлоагрегата ТП-100А енергоблоку № 10 Бурштинської ТЕС, Юрасова О. Г. (2018)
Сапронов О. О. - Мікроструктура поверхні руйнування композитних матеріалів із частками фулерену С60 (2018)
Цмоць І. Г. - Структури та алгоритми роботи підсистем управління мікрокліматом і освітленням розумного будинку, Карпінець Р. М., Сидоренко Р. В. (2018)
Гавриш В. І. - Визначення температурних режимів у 3D структурах із чужорідними включеннями, Лоїк В. Б., Синельніков О. Д., Бойко Т. В. (2018)
Вітер М. Б. - Структурування простору інформаційної взаємодії державних органів, Засадна Х. О., Гавриленко О. В. (2018)
Крих Г. Б. - Ідентифікація об'єкта керування за перехідними функціями замкнутої системи автоматичного регулювання, Матіко Г. Ф., Кріль Б. А. (2018)
Лиса Н. К. - Інтеграція ситуаційних та причинно-наслідкових діаграм у категорно-функторній структурі представлення систем, Сікора Л. С., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С., Дурняк Б. В. (2018)
Москалюк Т. Т. - Порівняння CRM-систем, Цимбаляк Т. Р., Берко А. Ю. (2018)
Назиров Э. К. - Система оповещения в чрезвычайных ситуациях "АcЕН", Назирова Т. А. (2018)
Шаховська Н. Б. - Аналіз поширених методів накладання шуму на зображення, Косар О. І. (2018)
Грицюк Ю. І. - Управління ризиками реалізації програмних проектів, Жабич М. Р. (2018)
Kravets M. S. - Philosophy of perception of the world in the information age (2018)
Шлемкевич С. Л. - Виховний потенціал естетичної вартості природи (2018)
Баюра Д. О. - ІРО українських компаній як стратегічний напрям підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах євроінтеграції, Данильченко О. С. (2018)
Вергун В. А. - Міждисциплінарний підхід до проблем конкуренції і конкурентоспроможності в економічній нобелелогії (2018)
Kharaishvili E. - Modern tendencies of economic development of Georgia and challenges: comparative analysis of Georgia-Ukraine, Gechbaia B., Gabedava G., Kuzmenko H., Goletiani K. (2018)
Девадзе А. Х. - Международный туризм в Грузии: проблемы и перспективы развития, Прокопенко О. В. (2018)
Драчук Ю. З. - Інноваційний розвиток машинобудування в умовах реструктуризації старопромислових шахтарських регіонів, Сав’юк Л. О. (2018)
Кураташвили А. - Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц и конкурентоспособность экономики (2018)
Кутателадзе Р. - Пути повышения конкурентоспособности транзитного коридора Грузии, Абралава А., Бараташвили Е. (2018)
Кураташвили А. - Проблемы конкуренции и инновационный подход в управлении экономикой, бизнесом, обществом и государством (2018)
Шегда А. В. - Формування механізму управління змінами на газотранспортних підприємствах в умовах забезпечення їх стійкого розвитку, Запухляк І. Б., Баюра Д. О. (2018)
Худолєй В. Ю. - Характерні риси поточного стану економіки України та концептуальний базис забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності, Пономаренко Т. В. (2018)
Штулер І. Ю. - Джерела, форми і методи фінансування терористичних організацій, Ільченко В. А. (2018)
Ахновська І. О. - Сучасні тенденції розвитку освітніх послуг на ринку сімейної освіти України (2018)
Ілюхіна В. В. - Інновації як чинник формування конкурентних переваг економіки України (2018)
Карюк В. І. - Система оцінки впливу інноваційних факторів на діяльність туристичного бізнесу в Україні (2018)
Микитюк О. П. - Визначення конкурентних переваг інноваційного підприємства, Кравченко Т. В., Онисенко Т. С. (2018)
Нагачевська Т. В. - Інвестиційні фактори конкурентоспроможності економіки України (2018)
Акуленко К. В. - Дослідження підходів до визначення економічної сутності поняття інвестиційної привабливості підприємства (2018)
Альошина І. В. - Конкурентоспроможність банківської системи України в умовах європейської інтеграції (2018)
Малюкіна Д. І. - Екологізація економіки, як напрям підвищення конкурентоспроможності та безпеки сільськогосподарських підприємств України в умовах євроінтеграції (2018)
Піменов С. А. - Історико-економічний аналіз розвитку бізнес-моделювання (2018)
Сахарук Б. С. - Зарубіжний досвід функціонування механізму ефективного структурування акціонерного капіталу автомобілебудівних підприємств (2018)
Єхануров Ю. І. - Конкурентоспроможність вітчизняного оборонно-промислового комплексу (2018)
Баюра Д. О. - Методологічні підходи до оцінювання впливу стейкхолдерів та рівні корпоративної соціальної відповідальності, Шульга М. Г. (2018)
Молдаван Л. В. - Економіко-соціо-екологічна конкурентоспроможність сільського господарства та роль держави у її формуванні (2018)
Broniukaitis R. - Elements of intellectual capital and their importance in the process of strategic decision making (2018)
Мехришвили Т. И. - Эффективный менеджмент сферы высшего образования и конкурентоспособность экономики (2018)
Солоненко Ю. В. - Рольова ідентифікація засновника сімейного бізнесу, Трегубов О. С. (2018)
Кураташвили К. А. - Инновации – как проявление научного творчества в духовной культуре и конкурентоспособность экономики (2018)
Голованенко М. В. - Побудова графіку руху транспорту логістичної компанії на основі алгоритму Кларка-Райта (2018)
Горбась І. М. - Практичні аспекти маркетингового забезпечення просування інноваційної продукції (на прикладі "Філіп Морріс Україна"), Деркач О. Г., Степанова А. А. (2018)
Євсєєва І. В. - Підвищення конкурентної стійкості підприємства як необхідний чинник забезпечення функціонування у глобальному середовищі (2018)
Лозова Г. М. - Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів та послуг як інструмент у конкурентній боротьбі підприємства (2018)
Мартинюк Л. А. - Формування та реалізація аграрного потенціалу України, Гончарова О. М. (2018)
Мірошниченко О. Ю. - Управління матеріально-сировинними ресурсами на підприємствах вугільної промисловості, Шептій Л. Р. (2018)
Кравченко Т. В. - Ефективність M&A угод та їх впив на конкурентоспроможність України, Носенко В. В. (2018)
Шестакова А. В. - Соціальні фактори конкурентоспроможності як індикатор розвитку інформаційної економіки (2018)
Шимків С. А. - Транспарентність антилегалізаційного законодавства діяльності сектору неприбуткових організацій: виклики сучасного фінансового світу, Печко В. С. (2018)
Малюкіна Д. І. - Сучасний стан економічної та фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств (2018)
Шандар А. М. - Якість життя сільського населення: фактори впливу (2018)
Солнцева А. В. - Влияние целиакии и манифестного гипотиреоза на течение сахарного диабета 1 типа у детей: обзор литературы и собственное наблюдение, Волкова Н. В., Шлимакова Е. И. (2018)
Турчина С. І. - Ендокринопатії в дітей, які постраждали від збройного конфлікту на сході України, Костенко Т. П. (2018)
Турчина С. І. - Особливості фізичного розвитку дітей шкільного віку, які постраждали від збройного конфлікту на сході України, Костенко Т. П. (2018)
Вязова Л. С. - Взаимосвязь уровней дофамина крови с поведенческим и эмоциональным статусом детей пубертатного возраста с ожирением и нормальной массой тела, Солнцева А. В., Зайцева Е. М. (2018)
Кашкалда Д. А. - Изменения уровня витамина Е у девочек­подростков с гипоплазией матки при гипоменструальном синдроме в процессе катамнестического наблюдения, Левенец С. А. (2018)
Уріна М. О. - Методика виконання 4D­комп’ютерної томографії у діагностиці патологічно змінених прищитоподібних залоз у хворих з первинним гіперпаратиреозом, Паламарчук В. О. (2018)
Будрейко О. А. - Характеристика ліпідного спектра при гіпоандрогенії у хлопців, Косовцова Г. В., Костенко Т. П. (2018)
Водолажський М. Л. - Актуальні питання трансферу знань та медичних технологій за напрямом "Дитяча ендокринологія", Будрейко О. А., Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В. (2018)
Глоба Є. В. - Гелеофізична дисплазія: різні клінічні прояви одного гена, Зелінська Н. Б. (2018)
Зелінська Н. Б. - Вроджена гіперплазія надниркових залоз внаслідок дефіциту 21­гідроксилази Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства Частина 1 (2018)
Пам’яті Тетяни Юріївни Проскуріної (2018)
Умови публікації в "Українському журналі дитячої ендокринології" (2018)
Ліцензійні умови використання наукової статті в "Українському журналі дитячої ендокринології" (2018)
Гриник Г. Г. - Моделі динаміки надземної фітомаси дерев ялини європейської залежно від їхніх таксаційних показників у переважаючих типах лісорослинних умов Полонинського хребта Українських Карпат, Задорожний А. І. (2018)
Гревцова Г. Т. - Збереження ex situ кизильників флори Сибіру у ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вакуленко Т. Б. (2018)
Яковлєва-Носарь С. О. - Дендрофлора балки Широка (острів Хортиця), Бессонова В. П. (2018)
Андреєва О. Ю. - Економічні аспекти вирубування дерев, заселених стовбуровими шкідниками, у соснових лісах Полісся, Мартинчук І. В. (2018)
Бугрин Л. М. - Елементи технології створення пасовищ для оленя лісового в умовах вольєрного розведення, Партика Т. В., Похалюк О. М. (2018)
Буйдіна Т. О. - Історія культури і досвід інтродукції витких троянд роду Rosa L. в Україні, Рожок О. Ф. (2018)
Драган Н. В. - Оцінювання фітосанітарного стану деревних насаджень ландшафтної ділянки "Східна балка" дендропарку "Олександрія" НАН України, Дойко Н. М., Мордатенко І. Л. (2018)
Кратюк О. Л. - Характеристика вольєрів для ратичних Artiodactyla на території Житомирської області, Гузій А. І., Власюк В. П., Бездітко Л. В. (2018)
Літвіненко С. Г. - Видовий склад та стан раритетних дендроекзотів відділу Pinophyta ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Виклюк М. І. (2018)
Остапчук О. С. - Вплив методу створення насаджень дуба звичайного (Quercus robur L.) на їхню продуктивність в умовах свіжої грабової діброви Правобережного Лісостепу України, Кузьович В. С., Соваков О. В. (2018)
Решетюк О. В. - Барбариси (рід Berberis L.) у декоративному озелененні, Філіпенко А. Б. (2018)
Чубата Т. В. - Збереження та інтродукція рідкісних видів у Кременецькому ботанічному саду (2018)
Ковальчук І. О. - Аспекти інтродукції представників роду Rosa L. у Кременецькому ботанічному саду, Скакальська О. І., Гетьман Я. А. (2018)
Ковалевський С. Б. - Посухостійкість та водоутримувальна здатність рослин Thuja occidentalis L. та її культиварів, Кривохатько Г. А. (2018)
Овчинникова Ю. Ю. - Типологічне ранжирування ключових територій екологічної мережі Східного Поділля (2018)
Radomska М. М. - The analysis of the ecological footprint of major diet types, Strava T. V., Kolotylo O. A. (2018)
Сталінська І. В. - Проблеми екологічної безпеки утилізації медичних відходів (2018)
Тичина Л. К. - Формування ґрунтових процесів на рекультивованих землях як фактор підвищення продуктивності насаджень, Мостепанюк В. А. (2018)
Грицюк М. Ю. - Природокористування та стійкий розвиток туризму в Карпатському регіоні України, Грицюк Ю. І. (2018)
Голубець В. М. - Підвищення стійкості метало- і дереворізального інструменту нанесенням електроіскрових покрить, Гончар І. М., Шпуляр Ю. С. (2018)
Фиалко Н. М. - Эффективность пластинчатых теплоутилизаторов теплоутилизационных систем, Степанова А. И., Навродская Р. А., Сбродова Г. А. (2018)
Трегубенко С. С. - Ризики транспортування енергоносіїв у зонах військових дій, Кубаль Р. В., Побережний Л. Я., Запухляк В. Б. (2018)
Фіалко Н. М. - Водогрійні конденсаційні теплоутилізатори із застосуванням нанокомпозиційних матеріалів для газоспоживальних опалювальних котлів, Навродська Р. О., Дінжос Р. В., Шевчук С. І. (2018)
Кравець О. Я. - Використання метеорологічних та геоморфологічних даних при розрахунку паводкових стоків (2018)
Михайлюк Ю. Д. - Дослідження закономірностей розповсюдження викидів продуктів згорання в атмосферу під час роботи компресорних станцій (2018)
Цмоць І. Г. - Засоби збереження, опрацювання та захисту даних багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону, Цимбал Ю. В., Роман В. І., Сидоренко Р. В. (2018)
Гавриш В. І. - Математичні моделі аналізу температурних режимів у 3D структурах із тонкими чужорідними включеннями, Лоїк В. Б., Синельніков О. Д., Бойко Т. В., Шкраб Р. Р. (2018)
Борейко О. Ю. - Використання інгібіторних мереж Петрі для побудови автоматизованої системи обліку пасажиропотоку громадського транспорту "розумного" міста, Теслюк В. М. (2018)
Цаволик Т. Г. - Виправлення пакетів помилок на основі модулярного коригувального коду, Яцків В. В. (2018)
Журавель І. М. - Вибір налаштувань під час обчислення поля фрактальних розмірностей зображення (2018)
Ребот Д. П. - Математична модель визначення зміни амплітуди та частоти коливання сипкого матеріалу в процесі вібросепарації, Топільницький В. Г. (2018)
Лободинська О. М. - Роль екологічних практик у формуванні екологічної компетентності фахівця з вищою освітою, Магазинщикова І. П. (2018)
Башнянин Г. І. - Економічна ефективність функціонування господарських систем: проблема вимірювання, Свінцов О. М., Коцупей В. М. (2018)
Кульчицький Я. В. - Екологізація економічних систем як пріоритет їх трансформації у ХХІ столітті, Кульчицький Б. В., Маліновська М. В. (2018)
Гарасим П. М. - Логістика інвестиційних процесів як фактор економічного аналізу, Лобода Н. О. (2018)
Вайданич Т. В. - Оцінювання перспективних міжнародних ринків для організації збуту недеревинної продукції лісу (2018)
Данилків Х. П. - Інноваційний розвиток транспортної системи України, Горбова Х. В., Побурко О. Я. (2018)
Данилович Т. Б. - Формування студентських майданчиків комерціалізації бізнес-ідей та формалізації соціальних ініціатив, Гавриляк А. С., Мельник В. М. (2018)
Dvulit Z. P. - Forecasting of development trends of social media marketing in ukraine, Onyshchenko O. Yu. (2018)
Добош Н. М. - Формування доходів об'єднаних територіальних громад в умовах удосконалення податкового законодавства, Данилків Х. П., Гориславець П. А. (2018)
Дребот Н. П. - Тенденції розвитку регіональної мережі банківських відділень в Україні (2018)
Дутка Г. Я. - Конкурентоспроможність закладів вищої освіти Львівської області у підготовці майбутніх фахівців туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (2018)
Жежкун І. М. - Встановлення ринкових цін на необроблену деревину (2018)
Ільчишин С. М. - Особливості розвитку роздрібної торгівлі Львівської області (2018)
Кальницька М. А. - Суб'єкти реалізації державної політики соціального розвитку (2018)
Ковалишин О. Ф. - Удосконалення методичних підходів до формування правових обмежень під час використання земельних ділянок у системі державного земельного кадастру, Кришеник Н. І. (2018)
Кочут І. І. - Транскордонна співпраця України та Польщі в енергетичній сфері (2018)
Лучишин Л. М. - Податок на прибуток: еволюція, перспективи та практика застосування (2018)
Майор О. В. - Деякі особливості формування фінансово-кредитних інструментів інноваційного розвитку підприємств сфери послуг, Свелеба Н. А. (2018)
Пушек Н. М. - Маркетинговий підхід до визначення категорії "туристичний продукт", Гнилякевич-Проць І. З. (2018)
Савіцька О. П. - Оцінювання рівня ризику туристичної діяльності регіонів України статистичними методами, Савіцька Н. В. (2018)
Свидрук І. І. - Соціально-економічні аспекти креативного менеджменту (2018)
Свелеба Н. А. - Податкові важелі впливу на формування організаційно-економічного механізму розвитку підприємств сфер послуг, Майор О. В. (2018)
Соловій В. І. - Значення економіки замкнених циклів для пом'якшення та адаптації до змін клімату: глобальні тенденції, можливості та перестороги (2018)
Шевчик Б. М. - Кліометрика та холотропний принцип праксеології (2018)
Юрків Н. М. - Побудова моделі процесу формування стратегій еколого-безпечної експортної діяльності лісогосподарських підприємств (2018)
Олійник В. С. - Шляхи посилення захисних властивостей і стійкості лісів скибових горган, Рак А. Ю. (2018)
Ковалевський С. Б. - Особливості росту 30–50-річних культур сосни звичайної Житомирського Полісся на землях із кам'янистими породами, Кроль А. В. (2018)
Гузій А. І. - Мисливські водоплавні птахи водосховища "Відсічне" (Житомирська область), Власюк В. П., Кратюк О. Л. (2018)
Денисова Г. В. - Комплексна оцінка декоративності палацово-паркових комплексів Західного Лісостепу (2018)
Кречківська Г. В. - Дослідження впливу регуляторів росту на культивування різних сортів суниці мускусної (Fragaria Moschata) в умовах Передкарпаття, Коссак Г. М., Павлишак Я. Я. (2018)
Ошуркевич-Панківська О. Є. - Вплив лісу на нагромадження і танення снігу в горах, Панківський Ю. І. (2018)
Мерцало М. В. - Флористичний аналіз епігейної ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek в умовах Західного Полісся (2018)
Микитчин О. І. - Трансформація лісового покриву в басейновій геосистемі річки Бережниця, Скробач Т. Б. (2018)
Рум'янков Ю. О. - Моносади видів та форм бука (Fagus L.) в Національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України (2018)
Ситник С. А. - Щільність основних компонентів фітомаси стовбурів дерев робінії несправжньоакації в умовах Північного Степу України, Плотка Л. В. (2018)
Скакун В. О. - Взаємодія представників роду Buddleja L. з комахами-запилювачами (2018)
Суслова О. П. - Сучасний стан деревних паркових насаджень міста Слов'янськ (2018)
Дячок В. В. - Встановлення виду інгібіювання біохімічного процесу поглинання вуглекислого газу, Катишева В. В. (2018)
Башуцька У. Б. - Отримання енергії спалюванням відсортованого сміття на спеціалізованому підприємстві (досвід Німеччини) (2018)
Кульчицький-Жигайло І. Є. - Характер розташування лісів на водозборі гірської річки в Карпатах як один з чинників формування витрат води весняного водопілля (2018)
Панківський Ю. І. - Оцінювання впливу водоканалізаційного господарства міста Мостиська на якість води у річці Вишня, Ошуркевич-Панківська О. Є. (2018)
Паньків Н. Є. - Сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму в Україні на прикладі розробленого івент-туру "Відкрий для себе Покуття", Мороз В. Р. (2018)
Хомко Н. Ю. - Оцінювання впливу "Львівводоканалу" на довкілля, Руда М. В. (2018)
Цапко Ю. В. - Встановлення ефективності вогнезахисту деревини органо-неорганічною композицією, Цапко О. Ю. (2018)
Гудз Г. С. - Визначення взаємозв'язку температури електроліту та вагомих чинників процесу хромування під час відновлення деталей машин, Герис М. І., Захара І. Я., Осташук М. М. (2018)
Козак Р. О. - Покращення властивостей деревинно-солом'яних плит модифікуванням карбамідоформальдегідного клею етанолом, Бехта П. А. (2018)
Бойко М. В. - Дослідження напружено-деформованого стану та оптимізація геометричних параметрів вирубного пуансона, Велика О. Т., Лясковська С. Є., Великий Н.-Т. І. (2018)
Васильківський І. С. - Вимірювання теплопровідності листових матеріалів з урахуванням контактних теплових опорів, Фединець В. О., Юсик Я. П. (2018)
Корінчук Д. М. - Вплив температурної та фізико-механічної активації біомаси на енерговитрати процесу пресування біопалив деревинного та рослинного походження (2018)
Нємий С. В. - Проблеми якості імпортованих вживаних автомобілів в аспекті безпеки експлуатації, Ярошинський Я. C. (2018)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Моделювання процесу оброблення дрібнодисперсних деревинних матеріалів під дією вібраційного і віброударного навантаження, Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. (2018)
Бурак К. О. - Спосіб визначення геометричних параметрів колових підкранових колій, Михайлишин В. П. (2018)
Журавель І. М. - Кількісний аналіз орієнтації та видовженості зерен на металографічних зображеннях за допомогою перетворень Хафа, Максимович В. М. (2018)
Карпа Д. М. - Нейромережеві засоби прогнозування споживання енергоресурсів, Цмоць І. Г., Опотяк Ю. В. (2018)
Грицюк Ю. І. - Програмне забезпечення для побудови складних геометричних поверхонь за допомогою сплайн-функцій, Воврин К. Я. (2018)
Малиновська О. Л. - Навчальні матеріали за професійним спрямуванням у системі викладання іноземної мови студентам лісотехнічного профілю, Масон С. Р. (2018)
Трипольська Г. С. - Економічні аспекти та державна політика у сфері виробництва електроенергії на основі відновлюваних джерел домогосподарствами в Україні (2013)
Хворов М. М. - Відновлювана енергетика у системі довгострокових національних заходів з адаптації до кліматичних змін (2013)
Запорожець Ю. М. - До питання про інтеграцію ресурсів відновлюваної енергії з традиційними системами енергозабезпечення України і ключову роль електролізу води (2013)
Гаевский А. Ю. - Расчет потока излучения в солнечных концентраторах в приближении касательной плоскости (2013)
Хайрнасов С. М. - Дослідження теплотехнічних характериcтик сонячних теплових колекторів на основі алюмінієвих профілів, Заріпов В. К., Рассамакін Б .М., Козак Д. В. (2013)
Макаров А. В. - Синхронізована фасеточна система інсталяції сонячних модулів, Ганус В. О., Дикуша В. М., Горбулік В. І. (2013)
Пасічний В. В. - Вивчення можливості напрацювання в сонячній печі нанодисперсного порошку SiO2 з відходів карборунду для технологічних досліджень (2013)
Головко В. М. - Аналіз характеристик параметрів лопаті ротора автономної вітроенергетичної установки, Коханевич В. П., Шихайлов М. О., Зынченко Т. В. (2013)
Еремеев И. Д. - Результаты экспериментальных исследований ветроагрегатов вертикально-осевой схемы с прямыми лопастями, Соляник П. Н., Сургайло М. Л., Чмовж В. В. (2013)
Кузнецов М. П. - Вплив просторової дисперсії на сумарну потужність групи ВЕС, Кармазін О. О. (2013)
Васько П. Ф. - Мала гідроенергетика на територіях зі спеціальним режимом природокористування, Віхорєв Ю. О. (2013)
Морозов Ю. П. - Сравнение с экспериментальными данными расчетов теплового воздействия скважины на окружающий горный массив, Величко В. В. (2013)
Жовмір М. М. - Теоретичні температури горіння біомаси та продуктів її термолізу (2013)
Довженко Д. С. - Технічна та економічна доцільність використання газогенераторних установок на вантажних автомобілях, Новицька Є. Г., Медведенко М. В. (2013)
Кузьмінський Є. В. - Паливні елементи.Частина II. Передбачувані області застосування, біотехнологічні перспективи, Щурська К. О., Самаруха І. А. (2013)
Вимоги до публікацій у журналі "Відновлювана енергетика" (2013)
Інформація про передплату на журнал "Відновлювана енергетика" (2013)
Abstracts (2013)
Ілляш М. Г. - Артеріальна гіпертензія та цукровий діабет: сучасні аспекти лікування, Базика О. Є., Довганич Н. В., Яринкіна О. А., Старшова О. С. (2016)
Журавлeва Л. В. - Влияние комплексной терапии с включением альфа-липоевой кислоты на сочетанное течение хронического панкреатита и сахарного диабета типа 2, Шеховцова Ю. А. (2016)
Головач И. Ю. - Диабетическая болезнь почек: возможности и значение гликемического контроля для ренопротекции (2016)
Михайленко Е. Ю. - Организация рационального питания для больных сахарным диабетом 2-го типа (инсулиннезависимым) (2016)
Заремба Є. Х. - Гострий інфаркт міокарда у молодих осіб чи замаскований ревматичний міокардит (клінічний випадок), Кобак Л. О. (2016)
Заремба Є. Х. - Розшаровуюча аневризма аорти в поєднанні з гострим інфарктом міокарда, Пастушок A. В., Макара В. З. (2016)
Мавродий В. М. - Острые респираторные инфекции: инфекционные и неинфекционные осложнения, Артёменко В. Ю., Смоляной А. П. (2016)
Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги: кашель у дорослих (2016)
Makarevich A. E. - Biomarkers for assessing severity and complications in community-acquired pneumonia, Omeljanenko-Gonulal O. S., Chorostowska J. (2016)
Дземан М. І. - Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання в Університеті Святого Володимира (частина 1) (2016)
І. І. Мечников "Етюди оптимізму" (І. І. Мetchnikoff "Etudes sur la nature humaine: Essai de philosophic optimiste", 1903): фрагменти з книги (2016)
Свінціцький І. А. - Міжфахова інтеграція у клініці внутрішньої медицини (2016)
7 международный медицинский форум вновь подтвердил статус главного события отрасли здравоохранения Украины! (2016)
Зборовська О. В. - Стан соснових насаджень на водно-льодовикових відкладах у Житомирському Поліссі, Краснов В. П., Ландін В. П., Захарчук В. А. (2018)
Вегера Л. В. - Створення стійких фітоценозів рододендронових садів в умовах України: передумови та підходи, Мазуренко В. Д. (2018)
Нагорняк Б. З. - Біометричні ознаки таксаційної будови за діаметром ялицевих деревостанів Закарпаття (2018)
Афтаназів І. С. - Ріст сільськогосподарських рослин із новітніми технологіями водопідготовки, Шевчук Л. І., Строган О. І., Фалик Т. С. (2018)
Radomska М. М. - The applied issues of habitats fragmentation mitigation for the projects of infrastructure development, Zhurbas K. V. (2018)
Курницька М. П. - Архітектурно-планувальні особливості формування вуличних насаджень міста Львова (2018)
Портах С. В. - Порівняння шести функцій щільності розподілу для моделювання таксаційної будови за діаметром модальних ялицевих деревостанів Українських Карпат, Король М. М. (2018)
Скрипченко Н. В. - Ідентифікація статі рослин актинідії гострої (Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.), Дзюба О. І., Короткіх Л. М., Горбенко Н. Є., Нужина Н. В. (2018)
Шлапак В. П. - Оцінювання сучасного стану парку села Іванівка Уманського району та проект його реконструкції, Коджебаш А. В., Козаченко І. В., Парубок М. І., Масловата С. А. (2018)
Баранова С. С. - Тізаноптерофауна інтродукованих рослин в умовах урбанізованих територій України, Барановський М. М. (2018)
Одноріг З. С. - Оцінювання гідрохімічного стану водного басейну річки Десна (місто Чернігів), Пархоменко Н. С. (2018)
Руда М. В. - Застосуванння компартментного аналізу для моделювання екологічного впливу консорційних екотонів захисного типу, Гивлюд А. М., Лентяков В. В. (2018)
Паньків Н. Є. - Створення еколого-пізнавального туристичного маршруту "Шляхами графа Володимира Дідушицького" у Бродівському районі Львівської області, Сеньків М. І. (2018)
Фіалко Н. М. - Особливості процесу структуроутворення нанокомпозитів на основі поліетилену за його наповнення вуглецевими нанотрубками, Дінжос Р. В., Шеренковський Ю. В., Прокопов В. Г., Меранова Н. О., Навродська Р. О., Юрчук В. Л., Іваненко Г. В. (2018)
Семерак М. М. - Аналіз основних засобів забезпечення водно-хімічного режиму АЕС, Лис С. С., Юрасова О. Г. (2018)
Атаманюк В. М. - Гідродинаміка руху теплового агента під час фільтраційного сушіння Miscánthus giganteus, Мосюк М. І., Гринчук Ю. М., Бабич А. М. (2018)
Шпирка І. І. - Одержання акрилової кислоти альдольною конденсацією оцтової кислоти з формальдегідом у присутності B–P–W–V–Oх каталізаторів на мезопористих носіях, Небесний Р. В., Піх З. Г., Сидорчук В. В., Халамейда С. В., Цимбаліста О. В., Хома Х. Р. (2018)
Жартовський С. В. - Використання солей полігексаметиленгуанідину в складах водних вогнегасних речовин для протипожежного захисту об'єктів із целюлозовмісних матеріалів (2018)
Кий В. В. - Використання комбінованого гравітаційного спуску деревини на схилах Карпат, Цимбалюк Ю. І., Кий А. В. (2018)
Навродская Р. А. - Экспериментальное исследование теплообмена при глубоком охлаждении продуктов сгорания газопотребляющих котлов, Степанова А. И., Шевчук С. И., Гнедаш Г. А., Пресич Г. А. (2018)
Новицький С. В. - Деревинознавчі аспекти сухостійної деревини сосни звичайної (2018)
Присяжнюк В. В. - Переносні засоби димо- та тепловидалення для підвищення ефективності гасіння пожеж підрозділами ОРС ЦЗ ДСНС України, Семичаєвський С. В., Осадчук М. В., Мілютін О. В., Кривошей Б. І. (2018)
Симак Д. М. - Методика розрахунку прямотечійнo-протитечійного розчинення калійної руди, Атаманюк В. М., Склабінський В. І., Нагурський А. О., Гумницький Я. М. (2018)
Кий В. В. - Дослідження руху колоди у пластиковому лотку під час її спуску, Магура Б. О., Кий А. В. (2018)
Ситник С. А. - Термічний аналіз деревини та кори робінії несправжньоакації в деревостанах Північного Степу України, Рула І. В. (2018)
Денисюк П. Ю. - Розроблення комп'ютерної підсистеми автоматизованого аналізу, прогнозування та розрахунку пасажиропотоку для заданого маршруту в місті Львові, Борейко О. Ю., Маркелов О. Е., Теслюк В. М. (2018)
Назирова Т. А. - Применение технологии Neural Network для управления пациентопотоком в медицинском учреждении, Костенко А. Б. (2018)
Яворський Н. Б. - Числовий метод знаходження ефективного показника заломлення пористих композиційних матеріалів на основі мікрорівневих моделей, Андрущак Н. А. (2018)
Назіров Е. К. - Аналіз методів визначення місця розташування надзвичайної ситуації на підставі акустичних сигналів, Назірова Т. О., Лучкін В. М. (2018)
Лиса Н. К. - Стратегічний аналіз техногенних ризиків, інформаційні й системні компоненти проблеми створення структур екомоніторингу, Сікора Л. С., Дурняк Б. В. (2018)
Грицюк Ю. І. - Засіб для визначення якості програмного забезпечення методами метричного аналізу, Андрущакевич О. Т. (2018)
Малиновська О. Л. - Особливості специфіки комунікативної діяльності учасників кіберпростору, Масон С. Р., Лентяков В. В., Чаплик О. А. (2018)
Рохман Б. Б. - Исследование различных схем парокислородной газификации углей в вертикальном поточном газогенераторе под давлением 3 МПа (2014)
Манилов А. И. - Перспективы применения кремниевого сырья в водородной энергетике (2014)
Матях С. В. - Розв’зання двовимірної задачі при моделюванні розподілу зарядів у фото-електричних і електрохімічних перетворювачах (2014)
Донець А. М. - Деякі питання створення продуктивних вітродизельних електростанцій, Хілько В. А. (2014)
Накашидзе Л. В. - Економічна складова застосування в системах енергозабезпечення енергоактивних огороджень, що використовують енергію альтернативних джерел (2014)
Шкляр В. И. - Использование энергии Солнца фотоэлектрическими системами, Дубровская В. В., Карпенко Д. С. (2014)
Бекиров Э. А. - Метод расчета параметров системы стенового водяного панельно-лучистого отопления, Алиева З. Б. (2014)
Кудря С. А. - Некоторые особенности проектирования синхронных ветрогенераторов повышенной мощности с возбуждением от постоянных магнитов, Перминов Ю. Н., Буденный И. В. (2014)
Головко В. М. - Визначення впливу геометричних параметрів лопаті на енергетичні характеристики ротора, Коханевич В. П., Шихайлов М. О. (2014)
Кузнецов М. П. - Поточна потужність енергосистеми України та можливий вплив вітрових електростанцій, Кармазін О. О. (2014)
Кармазін О. О. - Проблеми вписування ВЕС у загальний баланс ОЕС України (2014)
Перькова І. Ю. - Оцінка потенціалу енергії вітру південних регіонів України для зрошення огородніх культур (2014)
Васько П. Ф. - Стан та потенціал малої гідроенергетики України, Мороз А. В. (2014)
Величко В. В. - Експериментальні дослідження температури гірського масиву навколо вертикально розміщеного теплообмінника (2014)
Луданов К. И. - Транспирационный механизм капиллярного транспорта в ксилеме растений (2014)
Вимоги до публікацій у журналі "Відновлювана енергетика" (2014)
Інформація про передплату на журнал ''Відновлювана енергетика'' (2014)
Abstracts (2014)
Title (2018)
Content (2018)
Ткач М. Я. - Можливі шляхи забезпечення енергетичної незалежності України шляхом реформування нафтової галузі (2018)
Кустріч К. Г. - Розвиток внутрішнього контролю та управління ризиками у міністерстві оборони україни та Збройних Силах України, у контексті реалізації завдань визначених стратегічним обороним бюлетенем України, Лойшин А. А. (2018)
Шишанов М. - Методичні основи техніко-економічної оцінки технологічних процесів виробництва та модернізації корпусів панцерових автомобілів, Даценко І. (2018)
Клиновий Д. - Забезпечення сталості та безпеки просторового розвитку України в умовах глобальних викликів, Рогов П., Бистряков І. (2018)
Тищенко М. - Особливості організації самостійної роботи слухачів ВВНЗ в умовах інтерактивного навчального середовища, Шапран О. (2018)
Ковалевський С. Б. - Пристигаючі та стиглі насадження сосни звичайної на ґрунтах із кристалічними породами, Кроль А. В. (2018)
Шпарик Ю. С. - Вплив природних факторів на динаміку букового (Fagus sylvatica l.) пралісу Українських Карпат, Вітер Р. М., Шпарик В. Ю. (2018)
Назаренко В. В. - Стан і динаміка лісового фонду державного підприємства "Балаклійське Лісове Господарство", Пастернак В. П., Поляков О. К. (2018)
Cherniak V. M. - Some prospects of growing and use of china aster for space greening in Podillia zone, Prokopchuk V. M., Monarkh V. V. (2018)
Шлапак В. П. - Дослідження процесів розкладання підстилки у природних дібровах Поділля, Шпак Н. П., Леонтяк Г. П., Коваль С. А., Марно-Куца О. Ю. (2018)
Гевал В. Ф. - Біохімічні показники життєдіяльності насіння гіркокаштанів, найпоширеніших у Західному регіоні України, Гузь М. М., Баранов В. І. (2018)
Лещенюк О. М. - Перспективи використання сорту півонії трав'янистої для озеленення в умовах Правобережного Степового Придніпров'я, Лінкевич О. О., Чипиляк Т. Ф. (2018)
Мазур В. А. - Первинне інтродукційне оцінювання декоративних видів роду Lupinus в умовах Поділля, Прокопчук В. М., Панцирева Г. В. (2018)
Максимчук Р. Т. - Внутрішньовидова диференціація Abies alba Mill. за структурою деревини, Сопушинський І. М., Кополовець Я. М., Заячук В. Я. (2018)
Масальський В. П. - Вплив паркових насаджень на температурний режим урбанізованого середовища, Кузнєцов С. І. (2018)
Нейко І. С. - Адаптивність та особливості росту сортів тополі в умовах Поділля, Колчанова О. В. (2018)
Прокопчук В. М. - Вплив стимуляторів росту на вкорінення живців самшиту вічнозеленого Buxus sempervirens L. в умовах закритого ґрунту, Циганський В. І., Циганська О. І. (2018)
Роговський С. В. - Сучасний стан деревних насаджень на контрактовій площі Києва та перспективи їх реконструкції, Крупа Н. М. (2018)
Тимошенко Л. М. - Вікові дерева у складі вуличних насаджень міста Лубен, Федько Р. М. (2018)
Юхновський В. Ю. - Особливості росту соснових насаджень на рекультивованих землях, Лобченко Г. О., Проценко І. А. (2018)
Єлісавенко Ю. А. - Формування каркасу регіональної екологічної мережі Східного Поділля на підставі перспективних заповідних об'єктів і територій у структурі лісового фонду (2018)
Концур А. З. - Очищення водних систем від надлишку фосфатів за допомогою бентоніту, активованого надвисокочастотним випромінюванням, Думас І. З., Сиса Л. В. (2018)
Коткова Т. М. - Екологічна оцінка питної води Лугинського району Житомирської області на вміст хлоридів, сульфатів та нітратів, Федючка М. І., Карась І. Ф. (2018)
Білик С. І. - Дослідження та обґрунтування параметрів замкових з'єднань паркетних дощок, Ференц О. Б., Копинець З. П., Сторожук В. М., Чижевський М. А. (2018)
Danyliuk O. M. - The influence of mixing solid particles on the kinetic of benzoic acid dissociation during the pneumatic mixing of solution, Atamaniuk V. M., Hnativ Z. Ya. (2018)
Карпик Р. Т. - Автоматизація процесу проектування прес-форм для литва термопластів під тиском, Дідик С. В. (2018)
Озимок Ю. І. - Особливості загострювання ножів лущильних і шпоностругальних верстатів, Бень І. О. (2018)
Озарків І. М. - Раціональне тепловикористання в сучасних сушильних камерах, Соколовський І. А., Петришак І. В., Кобринович М. С. (2018)
Лиса Н. К. - Інформаційні технології ідентифікації та діагностики рівня концентрації шкідливих викидів техногенних систем в природнє середовище з використанням лазерних 3D-концентратомірів, Сікора Л. С., Федина Б. І., Ткачук Р. Л. (2018)
Сидор А. І. - Метод розпізнавання дорожніх знаків на основі оцінок Хеммінгової віддалі та структурної складності (2018)
Камінський Р. М. - Метод попереднього оброблення первинних геоелектромагнітних даних, отриманих із режимної геофізичної автоматичної станції, Шаховська Н. Б., Савків Л. Г., Варецький Я. Ю., Саварин С. В. (2018)
Грицюк Ю. І. - Особливості формулювання вимог до програмного забезпечення, Нємова О. А. (2018)
Дороговцев А. А. - Представление Кларка для локальных времен самопересечения гауссовских интеграторов, Изюмцева О. Л., Салхи Н. (2018)
Кошманенко В. Д. - Граничні розподіли динамічних систем конфлікту з точковим спектром, Волошина В. О. (2018)
Mazorchuk V. - Simple transitive 2-representations for two non-fiat 2-categories of projective functors, Zhang X. (2018)
Savaş R. - On generalized ideal asymptotically statistical equivalent of order α for functions, Öztürk M. (2018)
Самойленко А. М. - Теорія багатовимірних операторів трансмутації Дельсарта – Ліонса. I, Прикарпатський Я. А., Блекмор Д., Прикарпатський А. К. (2018)
Chen F. X. - On the generalization of some Hermite – Hadamard inequalities for functions with convex absolute values of the second derivatives via fractional integrals (2018)
Чжан Чи - О Σσt -замкнутых классах конечных групп, Скиба А. Н. (2018)
Бондаренко В. Г. - Формула Троттера – Далецкого для нелинейного возмущения (2018)
Алфавітний покажчик 70-го тому "Українського математичного журналу” (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Amer Al-Atti - Analysis of scientific investigations of the public administration management of the Ukrainian economy of developing economy (2017)
Afonin E. A. - Neotribalism and modern policy of decentralization: analysis of professor Michel Maffesoli’s ideas, Pliushch V. A. (2017)
Bielska T. V. - Public governance in the conditions of globalization challenges (2017)
Vakulenko V. M. - "Green” economy in the public administration mechanism of sustainable development of regions of Ukraine (2017)
Vasylieva N. V. - Methodological basis for introduction of the budget focused on result (2017)
Diegtiar O. A. - Strategic approaches in public administration by the development of phisical culture and sports for the students of higher educational establishments, Vavrenyuk S. A. (2017)
Diegtiar O. A. - The specificity of the sociological approach to the analysis of professional identity of civil servants, Nepomniashchyi O. M. (2017)
Zablotskyi V. V. - Transformation of state formations on the territory of Ukraine in iх — the first quarter of ХХ centuries (2017)
Kartashov E. G. - Mechanisms for implementation of environmental taxes and insurance (2017)
Kukharchuk P. M. - Education management in the European Union (2017)
Lyaschenko O. A. - Experience of European countries on interaction of civil society and authorities in the conditions of political crisis (2017)
Naplyokov Y. V. - Adaptation of the system through management of its center of gravity (2017)
Ovchar P. A. - Background state regulation of transport services (2017)
Protsiv O. R. - State regulation of the right to use hunting grounds in Galicia in 18th — late 20th century: historical and theoretical aspect (2017)
Rodchenko I. P. - Methods of objectivization of self-ordering in the system public administration (2017)
Romanenko Y. A. - Corruption independence in Ukraine, Shchokin R. G. (2017)
Romat Y. V. - Element "price” in the public marketing complex (2017)
Fedorenko T. A. - Attracting of the public to the formation, implementation and modernization of state policy in the sphere of health in Ukraine: the international legal aspect (2017)
Chaplay I. V. - Public-civic communication and principles of its formation (2017)
Chervyakova O. V. - The fundamental basis of the "public administration” formation as a scientific field in Ukraine (2017)
Caracasidi О. F. - Decentralization of public administration as a factor of preserving the integrity of the system of authorities (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Kostikova I. I. - Information and Communication Technologies in Students’ Language Learning (2018)
Perezva E. V. - Using the Techniques of Reflexive and Non-Reflective Listening at the Stage of Testing Students’ Knowledge During the Lesson, Velieva M. V., Kostrubina K. I. (2018)
Kotelianets N. V. - Physiological and Psychological Development of the Primary School Pupil’s Personality in the Process Labor Education, Kotelianets Iu. S. (2018)
Orlov N. M. - New Product in Marketing and Organization of Its Production in Modern Conditions, Kovalenko E. A. (2018)
Крайнова Т. І. - Громадський ресурсний інклюзивний центр як позашкільна підтримка Нової української школи (2018)
Contents (2018)
Nechyporenko О. - Research of methods and technologies for determining the position of the mobile object in space, Korpan Y. (2018)
Tykha T. - Development of information and analytical model of the stimulating internet marketing (2018)
Lipyanina Kh. - Development of information technology of correlation analysis of tourist demand (2018)
Yeremenko B. - The introduction of intellectual system for evaluating professional abilities of applicants into the activities of educational institutions, Riabchun Yu., Ploska A. (2018)
Lytvyn V. - Development of a discrete optimization operation solution information technologies based on swarm intelligence, Uhryn D., Olyvko R., Borovets Ya. (2018)
Bisikalo O. - Development of the method for filtering verbal noise while search keywords for the English text, Yahimovich A., Yahimovich Y. (2018)
Holikov M. - Analysis of possibilities to use neural network for remote control of electronic devices, Galkin P. (2018)
Popivschyi V. - Investigation of road train divergent stability loss when moving along a program trajectory, Bezverkhyi A., Tatievskyi D. (2018)
Abstract and References (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Melnyk Yu. B. - Editorial (2018)
Kolbina T. W. - Steuerungsmittel im kommunikativen Fremdsprachenunterricht (2018)
Кайдалова Л. Г. - Інноваційні форми підвищення кваліфікації та самоосвіти викладачів фармацевтичних та медичних закладів вищої освіти (2018)
Павленчик Н. Ф. - Оптимальність поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів, Горбонос Ф. В., Павленчик А. О. (2018)
Долгальова О. В. - Сучасні аспекти управлінської компетентності керівників закладів вищої освіти, Єщенко М. Г. (2018)
Kostina V. V. - Results of Experimental Research into Professional Training of Future Specialists in the Social Sphere for Prevention of Maladjustment of Pupils (2018)
Prikhodko A. I. - Modernization of Higher Education in Ukraine: Perspective for Physical Education of Students (2018)
Radul S. H. - Professional Self-Realization in the Context of the Reformative Tendencies of Modern Higher Education (2018)
Oleksenko O. O. - Invariable Content Components of Communication Competence Formation (2018)
Ключка С. І. - Формування професійної компетентності студентів-екологів, Старовойтенко Н. В. (2018)
Бєлікова О. В. - Моніторинг рівня сформованості професійної компетенції викладача ЗВО, Дитюк С. О., Креч Т. В. (2018)
Авраменко К. Б. - Особливості підготовки педагогів до реалізації Концепції "Нова українська школа” (2018)
Кучеренко О. Ф. - Методичні аспекти навчання аспірантів української як іноземної (2018)
Гайдук К. В. - Неформальна екологічна освіта і виховання (2018)
Радіонова Л. О. - Філософії освіти для сфери туризму, Радіонова О. М. (2018)
Камардаш Н. В. - Виховний потенціал діалогічного навчання (2018)
Саркісова О. М. - Закордонний досвід професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі (2018)
Козир І. С. - Роль закладу вищої освіти в забезпеченні конкурентоспроможності майбутніх фахівців (2018)
Zhukova Ya. O. - New Technologies. Ukraine. Culture (2018)
Каізер І. Ю. - Роль і місце методів навчання в методиці викладання української мови як іноземної (2018)
Кудрявцева Т. О. - Специфіка викладання медико-біологічних дисциплін у фармацевтичному коледжі, Строна О. В., Аксакова В. В. (2018)
Бондаренко В. І. - Формування дослідницької компетентності у майбутніх фармацевтів засобами інтерактивного навчання, Абідова Т. С., Ломоновська Н. Є. (2018)
Дубова Л. В. - Самостійна робота студентів як спосіб адаптації в сучасному світі при професійній діяльності (2018)
Polishchuk V. M. - Designing the Professional Career in the Personality’s Life (2018)
Prykhodko I. I. - Features of the Motivation of Specialists for the Professional Activity in Special Conditions (2018)
Заїка Є. В. - Ігровий тренінг як засіб розвитку внутрішнього плану дій, Зуєв І. О. (2018)
Бабаян Ю. О. - Психологічна готовність дитини до навчання в Новій українській школі (2018)
Коброслі А. Х. - Вплив віртуальної комунікації на психологічне благополуччя підлітків (2018)
Danchenko K. M. - Bullying and Its Influence over a Personality (2018)
Гречененко А. В. - Взаємозв’язок між показниками вимог освітнього середовища та вигоряння у студентів (2018)
Kud A. A - Social and Economic Foundation of the Implementation of Blockchain-Based Systems of Digital Assets in Developing Countries, Pypenko I. S. (2018)
Стоянова-Коваль С. С. - Проблемні аспекти освіти в умовах креативної економіки (2018)
Пономаренко О. Г. - Оптимізація організаційного етапу виконання кваліфікаційних робіт студентами облікового профілю (2018)
Labenko O. A. - La typologie des écrits dans la communication interne de l’entreprise (2018)
Поляк Ю. Я. - Маркетингове забезпечення діяльності переробних підприємств АПК (2018)
Zhukova Ya. O. - Smart Textiles and Innovations in Healthcare and Business (2018)
Толкачова Н. В. - Планування діяльності організації (2018)
Melnyk Yu. B. - Mental Health of a Personality: Diagnostics and Prevention of Mental Disorders, Stadnik A. V. (2018)
Гончаренко М. С. - Актуальні питання освіти щодо збереження здоров'я підростаючого покоління, Камнєва Т. П. (2018)
Пікас О. Б. - Впровадження нових підходів у навчальний процес студентів на кафедрі фтизіатрії та пульмонології (2018)
Boyko V. V. - Combined Antegrade and Retrograde Approaches for the Treatment of "Endoscopically Complex” Forms of Choledocholithiasis: Clinical Cases, Avdosyev Yu. V., Makarov V. V., Hroma V. G., Sochnieva A. L. (2018)
Краснояружский А. Г. - Особенности показателей функции внешнего дыхания у больных с компрессионным синдромом средостения, обусловленном новообразованиями средостения, Минухин Д. В., Евтушенко Д. А. (2018)
Лихман В. М. - Якість життя у віддаленому післяопераційному періоді хворих з травмою селезінки, Шевченко О. М., Поліков Г. О. (2018)
Хоміцький М. Є. - Клініко-етологічні ознаки стійких трансформацій патоперсонологічного кола при шизафективному розладі (2018)
Хоміцький М. Є. - Психопатологічні прояви ендогенних психозів з епізодичним перебігом в станах ремісії/інтермісії (2018)
Эйнер К. Н. - Влияние астенизации и генерализованного тревожного расстройства на успеваемость студентов медиков, Строчка Е. Б. (2018)
Пікас П. Б. - Інноваційні засоби навчання на циклі тематичного удосконалення по хірургії на кафедрі хірургії та трансплантології НМАПО імені П. Л. Шупика (2018)
Ярмак Т. В. - Негативний вплив біологічних факторів на здоров’я медичних працівників, зокрема медичних сестер, в закладах охорони здоров’я та необхідність їх профілактики (2018)
Guidelines for the Authors of International Journal of Education and Science (2018)
Титул, зміст (2018)
Сенченко М. - Зародження центру державної бібліографії в Україні (2018)
Клюшніченко О. - Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2017 р.) (2018)
Гула Р. - Інтернет-спільнота як феномен глобального кіберпростору, Передерій І. (2018)
Башманівський В. - Особливості комунікації реципієнта та засобів масової інформації у глобалізованому світі, Башманівська Л. (2018)
Прокопенко Л. - Конференція директорів національних бібліотек (CDNL) як міжнародний форум національних бібліотек світу (2018)
Левченко Н. - Електронні ресурси бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчального процесу (2018)
Муравйова В. - Специфіка систематизації видань у класі "82 Література. Літературознавство", Солодовнік В. (2018)
ТУР О. - ISO/TC 46 Information and documentation: напрями діяльності та особливості представлення документознавчої термінології (2018)
Нелипа Г. - Прижиттєві видання Івана Франка у фондах Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (2018)
Сазонова Ю. - Журнал "Вестник физической культуры" (1922—1929) як епохальне явище в історії харківської спортивної журналістики (2018)
Іванова М. - Вікова історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: від рукописної спадщини до об'єктів права інтелектуальної власності (2018)
Кушнаренко Н. - Авторитетна вчена, талановита педагог, колега-однодумець (До 75-річчя від дня народження Г. Швецової-Водки), Соляник А. (2018)
Титул, зміст (2018)
Клюшніченко О. - Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2017 р.), Очеретяна Л. (2018)
Шумілова А. - Фонд плакатів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського — невичерпне джерело унікальної інформації з історії України (2018)
Половинчак Ю. - Сучасна бібліотека як суб'єкт національного гуманітарного простору (2018)
Шендрик О. - Участь публічних бібліотек України у проекті "Креативна Європа" як чинник розвитку європейської співпраці (2018)
Зоріна Н. - Відображення сучасної термінології в авторитетному файлі "Предметні заголовки" (2018)
Вербова В. - Галузеві бібліографічні покажчики з вищої освіти у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2018)
Ахвердова М. - Особливості створення індексів УДК для документів мистецької, музейної та біографічної тематики, Набхан Ю. (2018)
Островська О. - Перспективи розвитку інформаційних ресурсів військових бібліотек України (2018)
Кияниця Є. - Розроблення плану поінформованості регіональних громад про новації бібліотеки (2018)
Козак С. - Преса української діаспори (за публікаціями часопису "Українські вісті") (2018)
Соляник А. - Берегиня бібліотечних скарбниць Слобожанщини (До 70-річчя директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка Валентини Дмитрівни Ракитянської), Глазунова Л. (2018)
Кушнаренко Н. - Знана постать в історії бібліотечної науки й освіти України (До 100-річчя від дня народження Є. Тамма), Сєдих В. (2018)
Моргун А. С. - Оцінювання за методом граничних елементів процесу накопичення залишкових деформацій кільцевого та круглого фундаментів, Малачковська Р. І. (2018)
Іванченко А. В. - Застосування кислотно-активованого цеоліту в технології очищення стічних вод від нітратів, Карлаш В. І., Єлатонцев Д. О., Данельська А. С. (2018)
Березюк О. В. - Експериментальне дослідження процесів зневоднення твердих побутових відходів шнековим пресом (2018)
Заюков І. В. - Оцінка економічних втрат через передчасну смертність населення України працездатного віку (2018)
Михайлюк О. Б. - Моделювання електричної частини шестифазного асинхронного генератора в середовищі MATLAB SIMULINK (2018)
Ковтун В. В. - Концепція впровадження автоматизованої системи розпізнавання мовця у процес автентифікації для доступу до критичної системи (2018)
Захарченко С. М. - Метод контролю відхилень ваг розрядів АЦП послідовного наближення з ваговою надлишковістю за аналізом вихідного коду, Гуменюк Р. С., Захарченко М. Г. (2018)
Багацький О. В. - Апаратно-програмна реалізація інтелектуальної відеокамери (2018)
Усов А. В. - Управління лінійними неоднорідними системами методами сингулярних інтегральних рівнянь, Куніцин М. В. (2018)
Сторож Б. Д. - Скінченно-елементне моделювання закріплення тонкостінного кільця в трикулачковому патроні, Карпик Р. Т. (2018)
Грудз В. Я. - Оцінка динамічних навантажень в розрахунках надземних ділянок газопроводів, Запухляк В. Б., Тутко Т. Ф., Дубей О. Я. (2018)
Пурдик В. П. - Експериментальні дослідження процесу пресування паливних брикетів з деревинної сировини, Возній Н. А. (2018)
Кутова О. Ю. - Вплив додаткового буферного шару на чутливість сенсора СРБ на основі ІСПТ, Душейко М. Г., Семененко М. О., Столяр Л. А., Тимофєєв В. І. (2018)
Залюбівська О. Б. - Інтерактивна технологія формування риторичної культури майбутніх викладачів вищої школи (2018)
Turowska O. A. - General Remarks on Human Freedom from the Point of View of Christianity. The Relationship between Human Freedom and the Omniscience of God in the Philosophy of Saint Augustine (2018)
Венцель Н. В. - Pелігія і релігійність як фактор нелінійності розвитку світ-системи в умовах глобалізації (2018)
Гордійчук О. О. - Архетипи української ментальності: соціально-філософський аналіз (2018)
Горохова Л. В. - Антропологічно-релігійні виміри страху (2018)
Заглада В. М. - Взаємозближення наукової істини і цінностей у сучасному науковому пізнанні (2018)
Існюк І. В. - Тенденції розвитку естетосфери й художнього простору сучасного соціуму: формотворчі новації та їх концептуальне підґрунтя (2018)
Коваленко О. В. - Трудова міграція в Україні у контексті зростання соціальної транзитивності сучасного світу (2018)
Ковтун Н. М. - Активістський підхід до інтерпретації волі у контексті соціально-філософської методології аналізу (2018)
Козловець М. А. - Ментальність українського народу і процеси державотворення (2018)
Мельничук В. В. - Християнське осмислення техніки в контексті глобальних екологічних проблем: філософсько-релігієзнавчий аналіз (2018)
Мельничук М. С. - Екзегеза фантазії в ракурсі витоків релігійного мистецтва (2018)
Поліщук О. П. - Міфопоезис та естезис у творчій спадщині митця: феномен Лесі Українки (2018)
Слюсар М. В. - Міфотворчість в комунікативному просторі: до питання концептуалізації проблеми (2018)
Соколовський О. Л. - Христологічні концепції у вченнях лютеранської та цвінгліанської течіях (2018)
Чаплінська О. В. - Філософський дискурс світу тварини М. Хайдеггера (2018)
Панахова К. Г. - О мистическом содержании суфийской философии (2018)
Савонова А. И. - Образы социального зла в произведениях Альбера Камю (2018)
Погрібний О. О. - Дослідження причин всихання деревостанів ялиці білої (Abies alba Mill.) в Українських Карпатах, Юсипович Ю. М., Заїка В. К., Заячук В. Я., Осташук Р. В., Кополовець Я. М., Шаловило Ю. І. (2018)
Масальський В. П. - Аборигенна дендрофлора покритонасінних – основа паркобудування в Лісостепу України, Кузнєцов С. І. (2018)
Ковалевський С. Б. - Синантропна рослинність у кам'янистих садах Києва, Татарчук Р. Я. (2018)
Керімов Е. І. - Діелектричні показники деревних видів у деревостанах за участю модрини європейської, Заїка В. К. (2018)
Шлапак В. П. - Особливості квітування та плодоношення Ailanthus altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України, Мамчур В. В., Баюра О. М., Шпак Н. П., Шлапак В. В., Марно-Куца О. Ю. (2018)
Гевал В. Ф. - Особливості гетеровегетативного розмноження гіркокаштанів, Гузь М. М. (2018)
Гнатюк Т. О. - Вплив різних систем удобрення на продуктивність жита озимого у короткоротаційній сівозміні, Дідора В. Г. (2018)
Ковальова В. А. - Диференціація генотипів сосни звичайної за поліморфізмом довжини інтронів генів дефензинів, Юсипович Ю. М., Шаловило Ю. І., Груник Н. І., Гут Р. Т. (2018)
Копій М. Л. - Вплив сукцесійних процесів на відтворення порушених земель в межах Яворівського сірчаного кар'єру Львівської області (2018)
Лисюк Р. М. - Листя видів роду ліщина як джерела цінної рослинної сировини, Шляхта Я. М., Шляхта В. Я., Дармограй Р. Є., Коваль І. В. (2018)
Матусяк М. В. - Оцінювання рівня біорізноманіття та природного поновлення дуба звичайного у лісогосподарській зоні міста Вінниця, Циганська О. І. (2018)
Легкий В. В. - Типологічне оцінювання лісових масивів Дубровицького лісництва, порушених унаслідок несанкціонованого видобутку бурштину, Ковалевський С. Б. (2018)
Мельник В. В. - Радіальний приріст сосни звичайної у насадженнях Житомирського Полісся, в яких рубки догляду за лісом не проводять з часу аварії на ЧАЕС, Зборовська О. В. (2018)
Мирончук К. В. - Класифікація мобільних живоплотів (2018)
Панцирева Г. В. - Дослідження сортових ресурсів трав'яних видів Paeonia L. в Україні (2018)
Ловинська В. М. - Надземна фітомаса стовбурів Pinus sylvestris L. у деревостанах Північного Степу України (2018)
Матковська С. І. - Екологічна роль глибокої омолоджувальної обрізки представників роду Populus в зелених насадженнях міста Житомир, Світельський М. М., Іщук О. В., Пінкіна Т. В., Федючка М. І. (2018)
Жуковський О. В. - Санітарний стан соснових деревостанів після проведення санітарних рубок вибіркових, у кулісах та дрібноконтурних ділянках в осередках ураження короїдом верхівковим, Орлов О. О., Зборовська О. В., Струтинський О. В., Шевчук В. В., Карчевський Р. А., Гулик І. Т., Левківський О. В. (2018)
Озарків І. М. - Фізичні основи очищення газових сумішей з допомогою фільтрування, Петришак І. В., Книш Ю. В., Гродзік В. С. (2018)
Тепляков І. Ю. - Досвід розроблення та використання засобів інформаційних технологій на підставі метал-діелектричних структур та плазмового розряду, Ліске О. М., Гадьо І. В., Маслаков С. О. (2018)
Данилюк О. М. - Дослідження масообміну під час пневматичного розчинення полідисперсної суміші бензойної кислоти, Атаманюк В. М., Гнатів З. Я., Гумницький Я. М. (2018)
Ткачук Р. Л. - Логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності під час прийняття оперативних рішень у кризових умовах функціонування техногенних систем (ч. І), Сікора Л. С., Лиса Н. К., Федина Б. І. (2018)
Фиалко Н. М. - Компьютерное моделирование течения в микрофакельных горелочных устройствах с асимметричной подачей топлива, Прокопов В. Г., Алёшко С. А., Абдулин М. З., Рокитько К. В., Малецкая О. Е., Милко Е. И., Ольховская Н. Н., Реграги А., Евтушенко А. А. (2018)
Кулешник Я. Ф. - Використання статистичних методів для створення когнітивних тестових завдань, Сеник В. В., Магеровська Т. В. (2018)
Герасімов О. М. - Візуальне дешифрування природних змін лісів ДП "Чигиринське лісове господарство" за супутниковими знімками Landsat (2018)
Дендюк М. В. - Методика збільшення швидкості паралельного рендерингу за допомогою Bittorrent протоколу, Рожак П. І., Семенишин Н. О. (2018)
Ковалишин О. С. - Аналіз методів оптимізації розкладів у контексті відновлювальної терапії (2018)
Назірова Т. О. - Нейрономережева інформаційна технологія опрацювання медичних даних, Костенко О. Б. (2018)
Подолюх М. М. - Математичне та програмне забезпечення системи розпізнавання QR-коду візиток мобільними пристроями, Дендюк М. В., Яцишин С. І. (2018)
Теслюк Т. В. - Аналіз динаміки функціонування багаторівневих систем з використанням моделей на підставі ієрархічних мереж Петрі (2018)
Левус Є. В. - Архітектурне рішення для побудови інтелектуальних інтерфейсів користувача, Гучок Ю. О., Нитребич О. О. (2018)
Грицюк Ю. І. - Особливості управління процесом розроблення вимог до програмного забезпечення, Нємова О. А. (2018)
Гельман В. М. - Метод оцінки ключових показників ефективності в управлінні кадровим ресурсом підприємства: науково-методичні засади (2018)
Захарова О. Л. - Проблеми впровадження хеджування на вітчизняних підприємствах (2018)
Траченко Л. А. - Оцінювання ризиків у системах управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг (2018)
Череп О. Г. - Формування економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств (2018)
Швець Ю. О. - Антикризове управління промисловими підприємствами як передумова покращення їхнього розвитку, Чабанець О. О. (2018)
Щебликіна І. О. - Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку в системі стратегічного управління підприємств України, Щебликіна З. В., Баран О. М. (2018)
Кузьмін О. Є. - Економічна оцінка впровадження автоматизованих систем управління промислового виробництва (2018)
Cвітлий Д. О. - Вплив впровадження автоматизованих систем управління на ефективність промислового виробництва (2018)
Боденчук Л. Б. - Проблемні питання обліку основних засобів, плачкова О. Х. (2018)
Варламова І. С. - Аналіз методів планування собівартості продукції, Сем'янова І. Ю. (2018)
Лищенко О. Г. - Облік витрат за центрами відповідальності, горбань В. В. (2018)
Панченко О. М. - Обліково-аналітичне забезпечення як об'єкт моделювання в системі управління грошовими потоками, Жолоб А. А. (2018)
Andirzhanova G. A. - The role of new educational technologies to improve the quality of education and the transition from knowledge to competency (2018)
Богма О. С. - Проблеми та перспективи розвитку державного сектора економіки України, Зублевська Я. Ю. (2018)
Исаева А. Т. - Особенности создания инновационных форм управления в агропромышленном производстве (2018)
Канабекова М. А. - Приоритетные направления государственной поддержки инновационной модели развития Казахстана (2018)
Яворська О. Г. - Розгляд теорії інтелектуального капіталу в постнекласичній науковій реальності (2018)
Бабенко-Левада В. Г. - Аналіз фінансового стану страхової компанії (на прикладі прат, "СК "Юнівес"), Шлендер К. О. (2018)
Батракова Т. І. - Сучасний стан електронних грошей та регулювання криптовалют у світі, Синьоока Д. В. (2018)
Коваленко А. В. - Сутність податкової політики (2018)
Сьомченко В. В. - Проблеми фінансування інновацій в Україні, Зубачова В. І. (2018)
Череп А. В. - Фінансова стратегія конкурентоспроможності агропромислових підприємств, Петрова А. В. (2018)
Колобердянко І. І. - Зарубіжний досвід мотивації персоналу в умовах діяльності транснаціональних корпорацій, Дубина О. Ю. (2018)
Ткаченко С. М. - Вплив місцевого самоврядування україни на вдосконалення кадрової політики (2018)
Худолєй Л. В. - Прогнозування тенденцій змін рівня фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, content (2018)
Dzyuba N. - Determining biological value and quality indicators of beverages of the drink-breakfast type, Telezhenko L., Kalugina I., Kozonova Y., Serdyuk M., Danchenko O., Sukharenko E., Zdorovtseva L., Hidzhelitskyi V. (2018)
Dubinina A. - Stabilization of the natural color of sweet рерpеr (Capsicum annuum l.) during its processing, Letuta T., Shcherbakova T., Selyutina G., Afanasieva V., Yudicheva O., Kalashnyk O., Samoylenko A. (2018)
Pasichnyi V. - Research into efficiency of pasterization of boiled sausage products in order to improve their storage term, Ukrainets A., Khrapachov О., Marynin А., Sviatnenko R., Moroz O. (2018)
Pusik L. - Study into formation of nutritional value of cauliflower depending on the agri-biological factors, Pusik V., Lyubymova N., Bondarenko V., Gaevaya L., Sergienko O., Romanov O., Gryn L., Kononenko L. (2018)
Gorodyska O. - Influence of grape seeds powder on preservation of fats in confectionary glaze, Grevtseva N., Samokhvalova O., Gubsky S., Gavrish T., Denisenko S., Grigorenko A. (2018)
Drachuk U. - The study of lentil flour as a raw material for production of semi-smoked sausages, Simonova І., Halukh B., Basarab I., Romashko І. (2018)
Tsygankov S. - Influence of grain processing products on the indicators of frozen milk-protein mixtures, Ushkarenko V., Grek O., Tymchuk A., Popova I., Chepel N., Onopriichuk O., Savchenko O. (2018)
Pavlyuk R. - Development of the nanotechnology for wellness products "naturesuperfood" – fruit and vegetable ice-cream sorbets with a record content of biologically active substances, Pogarskaya V., Pogarskiy A., Kakadii I., Stukonozhenko T. (2018)
Mardar М. - Analysis of quality of grain shortbreads for biological activity and medical-biological assessment, Vikul S., Znachek R., Bordun T. (2018)
Khaustova T. - Studying the influence of hydrothermal treatment parameters on the properties of wheat flour in the technology of a croquette mass, Fedak N., Andreeva S., Dikhtyar A. (2018)
Abstract and References (2018)
Аблов А. Ф. - Деякі проблеми теорії і практики трансформації сучасного українського суспільства (2018)
Бедан В. Б. - Життєстійкість як один із чинників схильності особистості до переживання самотності (2018)
Бігунов Д. О. - Психологічні механізми виходу із конфліктних комунікативних ситуацій (2018)
Дубініна Я. П. - Маркетинговий ресурс інноваційних змін сучасної соціальної роботи (2018)
Кас'янова С. Б. - Особливості впливу емоційного інтелекту на особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій (2018)
Коброслі А. Х. - Взаємозв'язок використання соціальних мереж з психологічним благополуччям підлітків (2018)
Попов О. Г. - Соціальне та духовне служіння В. Ф. Войно-Ясенецького (свт. Луки), Коваленко О. П., Дунаєва Л. М., Гладченко С. В. (2018)
Кравець Г. В. - Соціально-економічне значення адресної соціальної допомоги в Україні (2018)
Лантух І. В. - Дослідження індивідуальних поведінкових моделей подолання стресових ситуацій суб'єктів підприємницької діяльності з різним рівнем особистісної надійності (2018)
Литвиненко О. Д. - Вплив індивідно-психологічних властивостей та окремих потенціалів на систему адаптивностей як цілісний конструкт адаптаційного потенціалу (2018)
Недозим І. В. - Методики дослідження соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра (2018)
Проніна В. О. - Використання наративного аналізу у дослідженні мотиваційно-смислової сфери особистості жінки у реалізації материнської поведінки (2018)
Соколова Г. Б. - Дослідження проблеми психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (2018)
Суслова В. О. - Соціально-психологічна адаптація молоді до іншокультурного середовища і навчальна мотивація (2018)
Чернецька Ю. І. - Принципи ненасильницького спілкування як основа взаємодії у співзалежній родині, Дунаєва Л. М., Гладченко С. В. (2018)
Гарасим П. М. - Еколого-економічні аспекти підготовки фахівців спеціальності "Облік і оподаткування", Говда Г. А., Новак У. П., Падюка М. В. (2018)
Кульчицький Я. В. - Екологізація економічних систем як визначальна домінанта парадигмальних змін в економічній теорії ХХІ століття, Кульчицький Б. В., Панчишин С. М. (2018)
Мельник П. П. - Еколого-економічні механізми управління природокористуванням в агроекосистемах, Курбацька Н. В. (2018)
Bashnianyn H. I. - Adaptation of European employment policy to the Ukrainian economy realities, Horodyskyy T. I., Lapchuk Ya. S. (2018)
Ангелко І. В. - Гендерна сегрегація – стереотип та проблема сучасного розвитку вітчизняного ринку праці, Лех Г. А., Рібун Л. В. (2018)
Bublyk M. I. - Innovative bases of research and analysis of strategic directions and prospects for development of domestic higher education institutions, Zhuk L. V., Duliaba N. I., Petryshyn N. Ya., Drymalovska K. V. (2018)
Мінчак Н. Д. - Інформаційно-методичне забезпечення управління персоналом, Ожубко Г. В. (2018)
Дорошкевич К. О. - Особливості менторингової діяльності на підприємствах в умовах інноваційного розвитку, Вороновська М. М., Салата І. З. (2018)
Кафлик М. С. - Еколого-економічні підходи до енергетичного використання деревної біомаси з відходів виробництва в Україні (2018)
Лебедевич С. І. - Особливості організації обліку розрахунків з бізнесу-партнерами щодо екологічної діяльності лісогосподарського підприємства, Вихопень О. А. (2018)
Мінчак Н. Д. - Шляхи формування ефективної системи управління розвитком і використання персоналу підприємства (2018)
Мінчак Н. Д. - Організаційна культура підприємства як складник ефективного управління, Слімаковська І. І. (2018)
Лебедевич С. І. - Актуальні проблеми організації обліку необоротних активів екологічного спрямування лісогосподарського підприємства, Ціцяла В. О. (2018)
Наливайко Н. Я. - Перспективи розвитку IT-кластерів в Україні на основі венчурного інвестування, Коломієць О. Г. (2018)
Пелюх О. Р. - Дослідження уподобань населення Львівщини щодо рекреаційних лісів методом експерименту з вибором, Загвойська Л. Д. (2018)
Попівняк О. М. - Фінансове регулювання розвитку територіальних утворень: методи та інструменти, Ковенська О. А. (2018)
Рибчук А. В. - Тенденції та проблеми функціонування світового ринку комерційних послуг, Заблоцька Р. О. (2018)
Русинко М. К. - Моделювання інвестиційної політики банку методами нечіткої логіки, Костирко Т. М. (2018)
Грицюк Ю. І. - Використання пелюсткових діаграм для візуалізації результатів експертного оцінювання якості програмного забезпечення, Далявський В. С. (2018)
Свидрук І. І. - Особливості стратегічного планування креативного розвитку організації (2018)
Торосов А. С. - Методичні підходи до визначення модельних підприємств лісового господарства, Жежкун І. М., Калашніков А. О., Харченко Ю. В. (2018)
Шевчук Т. В. - Стан і перспективи розвитку інформаційних технологій в Україні, Кравчук Г. Т. (2018)
Yakimtsov V. V. - History and development of Haken's synergetics (2018)
Цебенко Н. М. - Вплив ресурсів страхового ринку на модернізацію виробничої інфраструктури української економіки (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Джалладова І. - Системний підхід до аналізу нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки, Батечко Н., Коломієць-Людвіг Є. (2018)
Мірненко В. - Математична модель системи медичного обслуговування населення із застосуванням дифузійно–немонотонного закону розподілу часу захворювання, Шекера О., Пустовий С., Яблонський П. (2018)
Скуріневська Л. - Удосконалений підхід до середньострокового бюджетного планування в оборонній сфері, Москаленко І. (2018)
Чорний В. - Сучасне українське суспільство: виклики і відповіді (2018)
Кустріч К. Г. - Щодо питання формування бюджетів на управління ризиками, Лойшин А. А. (2018)
Fouzi Н. - Міжнародний досвід підготовки кадрів військовослужбовців та обліку витрат на них: можливості застосування в Лівії (2018)
Гогонянц С. - Аналіз адекватності моделі радіолокаційного забезпечення сил і засобів протиповітряної оборони, Крищенко В. (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Дранник П. - Оцінювання точності визначення координат повітряних цілей в ході вирішення завдань комплексного контролю працездатності радіолокаційних засобів зенітних ракетних комплексів, Кобзєв В., Опенько П., Рєзнік Д. (2018)
Bakunchik L - Implementation of anti-corruption model as one of the major instruments in fighting corruption, Holota O. (2018)
Лойшин А. - Обґрунтування доцільності розробки індикаторів внутрішнього контролю в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, Шпиталь О., Ткач І. (2018)
Волощенко О. - Методика визначення потрібного складу сил і засобів підрозділів інженерних військ для ефективного виконання завдання з добування і очищення води та обладнання пунктів водопостачання в операції (бойових діях), Передрій О., Черних І., Коцюруба В. (2018)
Мірненко В. - Залежність коефіцієнту працездатності пацієнта від параметрів системи медичного обслуговування населення для дифузійно-немонотонного закону розподілу часу між захворюваннями, Диптан В., Яблонський П., Гутверт Р. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Akimova L. N. - State regulation of financial and economic safety of subjects of economic activity, Lysachok A. V. (2017)
Andreev V. N. - Theoretical and methodological approaches to the notion: "selection of public servants”: basic definitions (2017)
Borzenko O. P. - Tendency of distance education development in the system of independent education (2017)
Volyansky P. B. - Ways of improving the efficiency of the staff of the authorities of the state emergency service of Ukraine, Evsyukov O. P., Terentieva A. V. (2017)
Нavryliuk A. M. - Andrushiv district as a tourists destination: the toolkit of marketing positioning (2017)
Guk O. F. - Socialization of student youth: vectors of success, Chernuha N. M. (2017)
Dyvnych H. A. - Programs and methods of improving english language competence of civil servants of Ukraine (2017)
Drahomyretska N. M. - Theoretical and methodological approaches to the development of public-public partnership in Ukraine, Gordeeva A. V., Zaporozhets M. V., Kovaleva L. V., Ladunska-Amons O. V., Lisova M. V., Melnik R. V., Miskov S. V., Fito Y. G. (2017)
Caracasidi О. F. - The essence and specific features of state power as an important instrument of public administration, organization of social life: conceptual foundations (2017)
Kartashov E. G. - Territorial community development projects: domestic and foreign experiences (2017)
Коzakov V. M. - Features of functioning of the executive service of Ukraine in conditions of transformation change, Olefir O. O. (2017)
Lebedeva N. A. - Philosophical bases of state administration in the educational sphere (2017)
Murashev S. P. - The structure of mechanism rational used resources of environmentin the automotive complex: on the example of one of the subjects of management (2017)
Naumenko R. A. - Mechanisms of public administration of constitutional and legal reformin Ukraine, Sereda T. M. (2017)
Nahkur T. F. - State regulation of the first market of real estate in Ukraine: request and offer (2017)
Diegtiar O. A. - The evolution of process-oriented personnel management, Nepomniashchyi O. M. (2017)
Protsiv O. R. - The military component in public administration of hunting economy in Galicia in the early twentieth century (2017)
Ragulina O. O. - Problems of the organization and functioning of a personnel management system of public service: foreign experience (2017)
Rodchenko I. Y. - Tools and approaches to model-improving mechanisms for self-ordering in public administration in Ukraine (2017)
Romanenko Y. O. - Main stages of privatization in Ukraine, Shchokin R. G. (2017)
Spivak Y. O. - Professional competence of the social teacher as a priority for successful professional self-fulfillment (2017)
Suray I. G. - Main channels of recruiting of modern political and governing elite in Ukraine, Tomashevska T. V. (2017)
Chaplay I. V. - Public-civil communication — important part of preparation and adoption of government-managerial decisions (2017)
Bilous A. A. - Formation of civil society as the basis of sustainable development in Ukraine, Chervyakova O. V. (2017)
Chukut S. A. - Interoperability as a necessary condition for the implementation of e-governance: experience of the European Union, Dmytrenko V. I. (2017)
Євмєшкіна О. Л. - Концепція модернізації системи державного стратегічного планування в Україні (2017)
Клименюк М. М. - Концепція побудови моделі простору управління організацією (2017)
Ковальчук А. В. - Взаємодія інститутів публічної влади в унітарних державах (на прикладі Китайської Народної Республіки) (2017)
Пристайко В. В. - Поняття та принципи антикризового управління: загальна характеристика (2017)
Шмагун А. В. - Формування концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі розвитку механізму знаннєвого спілкування (2017)
Коврига О. С. - Сучасні тенденції формування державної політики у сфері освіти (2017)
Немирівська О. Я. - Public administration: досвід заходу та його використання в модернізації урядування в Україні, Немирівський Я. В. (2017)
Івашків Ю. Д. - Впровадження адміністративної реформи як механізм формування спроможних територіальних громад, Гуйда О. Г., Музика В. П. (2017)
Козарь Т. П. - Муніципальна система управління якістю освіти у сфері розподілу повноважень (2017)
Бритова Г. В. - Напрями модернізації фіскальної системи як чинник подолання загроз у сфері національної безпеки України, Cкрильник Є. В. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Жук В. П. - Сутність та особливості публічно-приватного партнерства, Омельченко А. С. (2017)
Кравченко С. О. - Міжнародні організації як суб’єкти глобального управління, Кравченко В. В. (2017)
Бовсунівська І. В. - Зарубіжний досвід взаємодії органів влади із громадянами в системі електронного уряду (2017)
Клименюк О. М. - Моделювання виробничих відносин як фактора економічного розвитку (2017)
Шевченко О. О. - Наближення публічного управління в Україні до європейських стандартів, Коваленко М. М. (2017)
Карлова В. В. - Підготовка менеджерів сфери культури до професійної діяльності в умовах становлення ринкових відносин в Україні: напрями та перспективи (2017)
Горник В. Г. - Механізми розподілу повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування: фінансовий аспект (2017)
Кожина А. В. - Основні тенденції публічного управління сталим місцевим розвитком в Україні в умовах глобалізації (2017)
Педак І. С. - Бенчмаркінг як механізм порівняльного аналізу та запорука майбутнього регіонів (2017)
Шевченко Н. О. - Роль партисипативного бюджетування у процесі залучення до публічного управління місцевих громад, Вікарчук А. А. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Туниця Ю. Ю. - Лісівничій академії наук України - 25, Криницький Г. Т., Дебринюк Ю. М. (2018)
Гойчук А. Ф. - Ризик зникнення берези повислої в Житомирському Поліссі України, Дрозда В. Ф., Швець М. В. (2018)
Дебринюк Ю. М. - Вплив лісових насаджень плантаційного типу на водно-фізичні властивості лісового ґрунту в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Заїка В. К. - Ріст і формування дубових деревостанів за участю липи дрібнолистої в умовах свіжої грабової діброви Західного Поділля, Каленюк Ю. С. (2018)
Лакида П. І. - Біотична продуктивність лісів Національного природного парку "Голосіївський", Дубровець Б. В. (2018)
Юхновський В. Ю. - Типологія і класифікація як методи категоризації зеленого простору, Зібцева О. В. (2018)
Гузь М. М. - Посівні якості насіння найпоширеніших у Західному регіоні України видів гіркокаштанів, Гевал В. Ф. (2018)
Олексійченко Н. О. - Особливості впливу середовища на оцінювання естетичних якостей паркових пейзажів: теоретичні та прикладні аспекти, Гатальська Н. В. (2018)
Бала О. П. - Продукція фітомаси дубових деревостанів Українського Полісся, Лакида П. І., Матушевич Л. М., Лакида І. П. (2018)
Гриник Г. Г. - Динаміка залежності надземної фітомаси букових деревостанів від їхніх таксаційних показників у переважаючих типах лісорослинних умов Полонинського хребта Українських Карпат, Задорожний А. І. (2018)
Каганяк Ю. Й. - Еталон лісових насаджень на заповідних територіях Національного природного парку "Сколівські Бескиди", Король М. М., Гаврилюк С. А., Токар О. Є., Цуняк А. М. (2018)
Meshkova V. L. - Effect of buds manually removal and their damage by large pine weevil (Hylobius abietis L.) on Scots pine seedlings in Siversky Donets river valley, Sokolova I. M., Yeroshenko S. O., Koval L. M. (2018)
Крамарець В. О. - Роль біотичних чинників у всиханні ялинників Українських Карпат, Мацях І. П. (2018)
Ковалевський С. Б. - Стан лісових ділянок Житомирського ОУЛМГ, пошкоджених внаслідок видобутку бурштину, Марчук Ю. М., Маєвський К. В., Курдюк О. М., Ковалевський С. С. (2018)
Парпан Т. В. - Прогнозування динаміки всихання ялинників Карпатського регіону з використанням екологічної лісової комп’ютерної моделі FORKOME, Козак І. І., Ткачук О. М. (2018)
Стойко С. М. - Екологія, ценотична гетерогенність формації бука лісового в Україні та збереження пралісових екосистем (2018)
Дубовіч І. А. - Сучасні моделі екологізації економіки: поняття, єдності, суперечності та напрями взаємодії, Адамовський О. М., Василишин Х. Р., Соловій В. І. (2018)
Грицюк Ю. І. - Моделювання твірних поверхонь стовбурів деревини за допомогою сплайн-функцій, Яцишин С. І. (2018)
Бехта П. А. - Математична модель процесу пресування легких стружкових плит із вмістом пінополістиролу, Байзова Л. Р. (2018)
Гайда С. В. - Формостійкість як критерій якості столярних плит із вживаної деревини, Кійко О. А. (2018)
Криницький Г. Т. - Учений-лісівник, природолюб, педагог, Дебринюк Ю. М. (2018)
Юхновський В. Ю. - Фітомеліоратор, учений, педагог, Гойчук А. Ф., Дебринюк Ю. М., Яворовський П. П. (2018)
Туниця Ю. Ю. - Учений-економіст, юрист, Дубовіч І. А. (2018)
Руденко В. П. - Учений-еколог, викладач, Ющенко Ю. С., Білоконь М. В., Робулець С. В., Данілова О. М. (2018)
Мігунова О. С. - Вчений, лісівник, агролісомеліоратор, еколог, педагог, Мєшкова В. Л., Ландін В. П., Лавров В. В. (2018)
До уваги авторів (2018)
Титул, content (2018)
Hrabovskyi Y. - Development of a method for the creation of 3d advertising printing products, Yevsyeyev О., Pandorin А. (2018)
Lytvyn V. - Analysis of the developed quantitative method for automatic attribution of scientific and technical text content written in Ukrainian, Vysotska V., Pukach P., Nytrebych Z., Demkiv I., Senyk A., Malanchuk O. (2018)
Ishchenko А. - Elaboration of structural representation of regions of scanned document images for mrc model, Polyakova M., Kuvaieva V., Nesteryuk А. (2018)
Myroniv I. - Development of a system for graphic captcha systems recognition using competing cellular automata, Zhebka V., Ostapov S., Val O. (2018)
Kungurtsev O. - Development ofinformation technology of term extraction from documents in natural language, Zinovatnaya S., Potochniak Ia., Kutasevych M. (2018)
Yunitarini R. - An integrated website of electronic data interchange and computer-aided process planning in production outsourcing, Pratikto Pratikto, Purnom o Budi Santoso, Sugiono Sugiono (2018)
Nguyen Viet Anh - A method for determining information diffusion cascades on social networks, Duong Ngoc Son, Nguyen Thi Thu Ha, Kuznetsov S., Nguyen Tran Quoc Vinh (2018)
Kanjuk G. - Improving the quality of electric energy at hydrogenerator units by upgrading control systems, Mezerya A., Melnykov V., Antonenko N., Chebotarev A. (2018)
Abstract and References (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Akimov A. O. - Professional activity of state employees of state service of Ukraine on emergency situations: optimization of interference relations of workers of emergency rescue departments with suffered (2018)
Akimova L. M. - State regulation of the financial services market in Ukraine, Lysachok A. V. (2018)
Al-Atti I. V. - Analysis researches on development of public management in Ukraine within the system of international and legal standards (2018)
Al-Atti A. - Conceptual bases and theoretical approaches to the determination of the public administration outstrips economic development of Ukraine (2018)
Andreev V. N. - Problem of formation of qualificationprofessional requirements for public officials as the basis of selection of public service persons in Ukraine: methodological approach (2018)
Vlasenko I. N. - Genesis of scientific concepts about public administration of risks in construction (2018)
Halaniuk I. S. - Improving mechanisms of cooperation between the state border service of Ukraine, public organisations and population (2018)
Grona A. V. - Ways towards advanced automatic measures to prevent vat evasion (2018)
Diegtiar O. A. - Regulation of the mechanism of preparedness for development of students by physical culture and sports, Vavrenyuk S. A. (2018)
Zubchyk O. A. - Administrative efficiency as a subject of research of science of state administration and factor of improving competitiveness of countries (2018)
Ivanitskaya O. M. - Directions for provision of public bodies’ transparency and accountability in conditions of participatory democracy development (2018)
Kalievskaya M. A. - Definition of the public security and orderliness ensuring mechanism in Ukraine (2018)
Caracasidi О. F. - Key aspects of transformation of the state authorities in the world and to the modern soverum Ukraine: a joint and personality (2018)
Kartashov E. G. - European lessons of decentralization (2018)
Lebiedieva N. A. - Features of the main approaches of public administration use to professional and amateur arts (2018)
Lysenko S. O. - Special theory of administrative — legal regulation of information security of the social systems (2018)
Naplyokov Y. V. - Changing of mental models for effective decision-making (2018)
Nepomniashchyi O. M. - Main trends and directions of development of the system of public governance by social-economic processes of Ukraine, Diegtiar O. A. (2018)
Protsiv O. R. - State regulation of fox extraction in Galicia in 16th till early 20th centuries: historical aspect (2018)
Rodchenko I. Y. - Identify problem issues of self-ordered development mechanisms in the public administration system (2018)
Romat Y. V. - Subjects and objects of public marketing, Havrilechko Y. V. (2018)
Suray I. G. - Reforming of the local government in Ukraine: practical aspects, Mazurenko M. P. (2018)
Usachenko A. A. - Euroontegration aspects of basic mechanisms development in public administration (2018)
Hasanov R. R. - Social conflict: archetypal nature and resolution mechanism (2018)
Chaplay I. V. - An overview of the discursive field of the problems of the formation of social and civil dialogue for public development (2018)
Shostak S. N. - Public regulation of cooperation with international financial organizations: experience of the countries of Eastern Europe (2018)
Sciurba M. - Cooperation of international institutions on public policy formation for the prevention of money-laundering (2018)
Yarovoy T. S. - Objectives and functions of lobistry activity in Ukraine: realities today and evolutionary forecast (2018)
Чаплінський Ю. П. - Сучасна роль контексту при прийнятті рішень (2018)
Луцька Н. М. - Енергоефективність робастно-оптимальних систем керування технологічними об’єктами (2018)
Безуглов А. О. - Інформаційне забезпечення системи керування бурякопереробним відділенням цукрового заводу, Ладанюк А. П. (2018)
Данилкович А. Г. - Інноваційні технології виробництва еластичних шкіряних матеріалів, Білінський С. О. (2018)
Ребрикова П. А. - Біотехнологічні аспекти очищення стічних вод підприємств, що переробляють продукти тваринництва, Шидловська О. А., Жолобак Н. М., Мокроусова О. Р. (2018)
Пирог Т. П. - Руйнування біоплівок за дії поверхнево-активних речовин, синтезованих Nocardia vaccinii IMB B-7405 на відходах виробництва біодизелю, Никитюк Л. В., Кондрашевська К. Р., Ключка І. В. (2018)
Охмат О. А. - Білкові трансформації у біополімерах тваринного походження, Мокроусова О. Р., Майстренко Л. А. (2018)
Шаповалов Є. Б. - Регулювання концентрації амонійного азоту при метановій ферментації курячого посліду в умовах рециркуляції рідкої фази, Жадан С. О., Салюк А. І., Котинський А. В. (2018)
Omelchenko K. - Ukraine: a land of economic problems or opportunities, Solomka O. (2018)
Бурдо О. Г. - Дослідження впливу режимних і конструктивних параметрів при обробці в’язких та дисперсних продуктів в апаратах на базі ротаційних термосифонів, Безбах І. В., Зиков О. В., Шишов С. В. (2018)
Стадник І. Я. - Методика розрахунку оптимальних параметрів валкового розкачування, Федак С. І., Пащенко Б. С., Ткачук Н. А. (2018)
Соколенко А. І. - Експериментальні дослідження процесів десорбції спирту з водних розчинів, Шевченко О. Ю., Степанець О. І. (2018)
Сардаров А. М. - Дослідження структурних характеристик і кінетики процесу сушіння рослинної сировини у вібраційній вакуумній сушарці, Маяк О. А., Шершньов Г. Г. (2018)
Якимчук М. В. - Рекуперація енергії в пневматичному приводі функціонального мехатронного модуля накопичення шарів вантажів, Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Якимчук В. М. (2018)
Вольчин І. А. - Викиди діоксиду вуглецю на українських вугільних теплових електростанціях, Гапонич Л. С. (2018)
Korol A. - Conductivity of the junction: d-wave pairing superconductive graphene — normal graphene with different Fermi velocity, Medvid N., Vyshniak V., Litvynchuk S. (2018)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Перспективи використання ізоляту горохового протеїну у технології масляних паст, Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Яценко О. В., Кузьмик У. Г. (2018)
Українець А. І. - Підвищення ефективності брагоректифікаційних установок, Шиян П. Л., Булій Ю. В., Куц А. М. (2018)
Михайлов В. М. - Перспективи створення технологій оздоровчих хлібобулочних і кондитерських виробів на основі нетрадиційної рослинної сировини, Самохвалова О. В., Олійник С. Г., Гревцева Н. В., Загорулько О. Є., Загорулько А. М. (2018)
Пешук Л. В. - Наукові пошуки можливості стабілізації якості жирів з включенням нативної кверцетинвмісної сировини, Іванова Т. М., Радзієвська І. Г. (2018)
Токар А. Ю. - Формування якості некріплених суничних виноматеріалів за використання різних рас дріжджів, Гайдай І. В., Юшина О. Ю., Войцехівський В. І. (2018)
Бортнічук О. В. - Хлібобулочні вироби геродієтичного призначення, збагачені вітаміном D, Білик О. А., Доценко В. Ф., Ковбаса В. М. (2018)
Дітріх І. В. - Рибоовочеві шніцелі функціонального призначення, Ільчук Н. В., Єфимович П. Є. (2018)
Рідкоус В. В. - Визначення бродильної активності дріжджів за вуглекислим газом манометричним методом (2018)
Юрчак В. Г. - Дослідження процесу приготування пшеничних заквасок з використанням стартової культури LV1 для поліпшення якості хліба і здобних виробів, Нощенко Т. І., Паливода С. Д., Голікова Т. П. (2018)
Сімахіна Г. О. - Модифікація харчових продуктів: багатоваріантність підходів та пріоритети, Науменко Р. Ю. (2018)
Шаркова Н. О. - Мікроструктурний аналіз грибної суспензії на стадії підготовки до розпилювального сушіння, Турчина Т. Я., Жукотський Е. К., Декуша Г. В. (2018)
Устименко І. М. - Розробка нового виду молоковмісного морозива, збагаченого купажованою олією, Поліщук Г. Є. (2018)
Зміст журналу "Наукові праці Національного університету харчових технологій" за 2018 рік (2018)
До відома авторів (2018)
Титул, content (2018)
Homeniuk S. - Determining the effective characteristics of a composite with hollow fiber at longitudinal elongation, Grebenyuk S., Klimenko M., Stoliarova A. (2018)
Nazarenko I. - Determination of stresses and strains in the shaping structure under spatial load, Gaidaichuk V., Dedov O., Diachenko O. (2018)
Kovalchuk V. - Improving a methodology of theoretical determination of the frame and directing forсes in modern diesel trains, Kuzyshyn A., Kostrytsia S., Sobolevska Yu., Batig А., Dovganiuk S. (2018)
Schedrolosiev O. - Improvement of the structure of floating docks based on the study into the stressed-deformed state of pontoon, Korostylov L., Klymenkov S., Uzlov O., Kyrychenko K. (2018)
Loskutov Yu. - Development of dimensionally stable structures of multilayer pipelines and cylindrical pressure vessels from carbon fiber reinforced plastic, Baev А., Slavutskii L., Yunusov G., Volchonov M., Medvedev V., Mishin P., Alatyrev S., Zaitsev P., Loskutov M. (2018)
Gaydamakа А. - Construction of a model for the distribution of radial load among the bearing's rolling bodies, Klitnoy V., Muzikin Y., Tat'kov V., Hrechka I. (2018)
Jabbarov T. - Compaction of porous powder body consisting of the elastic-plastic medium (2018)
Kuzmych O. - Development of control for the ankle joint simulator applied to the problem on vertical posture balance of a human, Awrejcewicz J., Mekush O., Pekh P., Bortnyk K., Potomkina E., Shubala I. (2018)
Yatsun V. - Motion equations of the single-mass vibratory machine with a rotary-oscillatory motion of the platform and a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer, Filimonikhina I., Podoprygora N., Hurievska O. (2018)
Abstract and References (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Akhmetova L. S. - Media and information literacy: the solution of questions of formation of a civic stand in Kazakhstan, Shorokhov D. P. (2018)
Vavrenyuk S. A. - Development of higher education in Ukraine in the context of risks and challenges (2018)
Valіukh A. M. - Significance of natural capital management: archetypal approach (2018)
Yelinskaya V. V. - The modern technological capabilities that can be used to effectively implement public administration at the level of the territorial communities (based on the use of the Android-program) (2018)
Dolgaleva O. V. - Theoretical principles of origin of negative ecological territorial externalities in the context of sustainable development, Yeshchenko M. G. (2018)
Kulava M. K. - Principles of state regulation of the activities of bodies of the state executive service and private executors (2018)
Lavrenty D. S. - Categorization of public-private partnership in the conceptual space of the social state (2018)
Lebiedieva N. A. - Transformation of conceptual approaches of professional and amateur arts in the sphere of government management (2018)
Marusheva O. A. - Experience of advanced countries in application of pre-trial settlement in construction (2018)
Medvedchuk O. V. - State regulation and self-regulation in construction (2018)
Mykolaiets A. P. - Mechanisms for implementation of environmental taxes and insurance (2018)
Mitropan T. K. - Consideration of models and mechanisms of public administration of procurement of goods, works and services in construction in Ukraine (2018)
Nepomnyashchyi O. M. - Scientific school of management of risks to the real property under construction and in use: pursuit and achievements, Diegtiar O. A. (2018)
Pletsan K. V. - Development of signals of success of careers of the factor socio-cultural sphere (2018)
Prylipko S. M. - Conceptual principles of public administration of the integrated rural area development by activating service cooperatives (2018)
Romanenko Y. O. - Second stage of judiciary reform in Ukraine (2018)
Slonovsky M. V. - Formation of professional qualification requirements for personnel in the public administration system: theoretical analysis (2018)
Kharaim I. V. - Foreign experience of the public policy of implementation of the institution of "consulting engineer” in construction: experience of Romania, Poland and Hungary (2018)
Chaplay I. V. - The model of advertising communication regardingan effective regulatory framework for interaction and feedback from the civil service and the public (2018)
Боровий В. О. - Ранжування інформаційних систем галузей господарської діяльності, Костенко О. Б., Зарицький О. В. (2017)
Боровий В. О. - Технологія координатного перетворення та трансформування при геодезичних та землевпорядних роботах, Зарицький О. В., Кінь Д. О. (2017)
Шапран Ю. Є. - Пропозиції щодо удосконалення методів оцінки ефективності системи контролю технічного стану радіотехнічних засобів морського транспорту (2017)
Трофименко І. В. - Визначення перспективних напрямків розвитку навігаційного забезпечення судноводіння з використанням радіолокаційних систем (2017)
Войченко Т. О. - Особливості тарифоутворення на перевезення внутрішнім водним транспортом (2017)
Войченко Т. О. - Фактори реалізації стратегії зростання транспортних підприємств (2017)
Сёмин А. А. - Экспресс-оценка рыночной стоимости и эффективности содержания пассажирских судов внутреннего и смешанного плавания, Тимощук Е. Н. (2017)
Сухенко В. Ю. - Моделювання спрацювання обладнання рибопереробних підприємств, Муштрук М. М. (2017)
Сухенко В. Ю. - Защита от износа и корозии оборудования свеклосахарных заводов, Муштрук М. М. (2017)
Сухенко В. - Выпекание хлеба электроконтактным способом, Муштрук М. (2017)
Tupkalo V. N. - Signature checking of ROM modules (2017)
Striukova D. D. - The features of selection of applicants for the "human-machine" system based on methods of estimation of psychological properties (2017)
Тимощук О. М. - Прикладні аспекти застосування пасивних радіотехнічних комплексів до вирішення задач контролю водних акваторій, Коломієць О. М., Горбань А. В., Дакі О. А. (2017)
Автори випуску (2017)
Правила оформлення (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Afonin E. A. - Archetypes of individual and collective in the model of the universal social cycle, Martynov A. Y. (2018)
Bielska T. V. - The countries of transition democracy in the process of democratic transit: an archetypal aspect, Lashkina M. H. (2018)
Valevskyi O. L. - Institutional and valuable basics of reforms in Ukraine: European context (2018)
Gavkalova N. L. - The influence of archetypes on social transformations, Amosov O. Y. (2018)
Нavryliuk A. M. - Archetype of Ukrainian ethnic turism in symbolic context of local identity: management aspect (2018)
Holovanova N. V. - Values of information policy in the space of Ukraine-EU (in the light of plotin, levinas and syncretic approaches in the philosophy of ancient Kyiv) (2018)
Gorelova I. V. - Problems of context and conceptual management, Arpentieva M. R. (2018)
Deliіa O. V. - Archetype of the place in architectonic of the environment of public policy (2018)
Dovgan A. V. - Public administration from the standpoint of deterministic social sense (archetypal approach) (2018)
Karpa M. I. - Competence approach in European public administration: essence and development trends(archetypal aspect) (2018)
Kotovska O. P. - The construction of identity and values in local, national and virtual space (2018)
Lapina V. V. - The archetype of consumption and its contradictions in the contemporary European space of economic and social interactions (2018)
Naplyokov Y. V. - The archetypal foundations of value choice in the process of adaptation to the modern society (2018)
Novachenko T. V. - Competition of representation of value alternatives to socio-political reality of Ukraine (2018)
Omelyanenko V. A. - Archetypical analysis of the innovation development resources of European public administrative space (comparative approach) (2018)
Patrakov V. P. - European genocodes of national cultures in varietate concordia (2018)
Plakhtiy T. O. - Archetypal principles behind political space realignment (2018)
Ponomarenko L. V. - Modern trends and contradictions in the processes of nation-building in Ukraine and the European Union in the mirror of archetypes (2018)
Rohulskyi O. I. - Preparing public servants in European countries: archetypal approach (2018)
Semenets-Orlova I. A. - Multidimensional management contemporary: generation of social meanings for a new collective identities, Kyselova Y. Y. (2018)
Serdechna L. V. - Conceptual and value-basedarchetypes of "having” and "being” in self-regulation of advertising (2018)
Sychova V. V. - Archetepative basis of interaction authorities and oppositions in the implementation of the decommunization policy in Ukraine (2018)
Sobolnikov V. V. - The unconscious as a source of the archetype of Europe: the discourse of nomadism in the concept of M. Maffesoli (2018)
Sudakov V. I. - The labor division as the archetypal source of social integration, social conflicts and social tensions in the European public space (2018)
Sushyi O. V. - Social archetypic in the public administration problem field: contemporary state and prospects of development (2018)
Shkliarevsky G. - Reason, power, and the project of emancipation (2018)
Shchegortsova V. M. - Motivation of civil servants from archetypical approach perspective: theory and problem issues (2018)
Yaremenko N. V. - Reinterpretation of the archetypes of the "Divine Child” in the aspect of the implementation of the sustainable development program, Kolomiets N. Y. (2018)
Петров В. В. - Носії довготермінового зберігання даних, Крючин А. А., Беляк Є. В., Шиховець О. В. (2018)
Суховій Н. О. - Дослідження застосувань нанотекстурованого сапфіру як темплету при MOCVD-гетероепітаксії ІІІ-нітридів, Ляхова Н. М., Масол І. В., Осінський В. І. (2018)
Цибульська Є. О. - Використання швидких алгоритмів обчислення кореляції і згортки для підготовки еталонних зображень (2018)
Субботін С. О. - Прогнозування частоти неперіодичних сигналів на основі згорткових нейронних мереж, Корнієнко О. В., Дрокін І. В. (2018)
Калиновский Я. А. - Применение изоморфных гиперкомплексных числовых систем для синтеза быстрых алгоритмов линейной свертки, Бояринова Ю. Е., Сукало А. С., Хицко Я. В. (2018)
Каденко С. В. - Метод формального опису слабкоструктурованих предметних областей з урахуванням громадської думки, Висоцький В. О. (2018)
Ландэ Д. - Автоматическое реферирование китайской правовой информации, Цзыцзян Ян, Шивэй Чжу, Цзяньпин Го, Моцзи Вэй (2018)
Матов О. Я. - Оптимізація надання послуг обчислювальними ресурсами адаптивної хмарної інфраструктури (2018)
Сенченко В. Р. - Дослідження методів і технологій інтеграції онтологічної моделі з реляційними даними, Бойченко О. А., Бойченко А. В. (2018)
Соколовський В. С. - Захист віртуальних машин на основі інструкцій нового покоління процесорів AMD Zen, Карпінець В. В., Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Приймак А. В. (2018)
Азарова А. О. - Метод формалізації процесу прийняття рішення на базі теорії порогових елементів, Роїк О. М., Поплавський А. В., Павловський П. В., Ткачук А. П. (2018)
Додонов Є. О. - Моделювання та візуалізація узагальнених задач про потоки мінімальної вартості, Додонов О. Г., Кузьмичов А. І. (2018)
Роїк П. Д. - Визначення індексу узгодженості оцінок експертів з урахуванням їхньої компетентності при підтримці прийняття групових рішень (2018)
Інформаційне повідомлення (2018)
Реферати (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Palchevskyi B. О. - Improving the efficiency of intellectual packaging systems (2018)
Bezvesilna O. - The analytical review of existing instrumental stabilizing complexes, Tsiruk V., Chepuk L. (2018)
Stotsko Z. - Investigation of the dynamics of friable load of vibrating technological machines with vertical indignation, Topilnytskyy V., Rebot D., Kysyy Y. (2018)
Onyshchuk O.O. - To calculation of optimization problem of the chemical process in isothermic reactor ideal removal, Kormosh Zh. (2018)
Zubrzycki J. - Kompleksów ścianowych kombajnowych i strugowych do urabiania cienkich pokładów w lubelski węgiel "BOGDANKA” s.a., Świć A., Wojciechowski Ł. (2018)
Zubrzycki J. - Możliwości zastosowania kompleksu urabiająco-ładującego GUŁ-500 - ("MIKRUS”) do eksploatacji pokładów cienkich w geologiczno-górniczych warunkach lubelskiego zagłębia węglowego, Świć A., Wojciechowski Ł. (2018)
Martirosyan I. - Investigation on stability of textile materials for overalls processed by new biocidal preparations, Pakholiuk E., Lubenets V., Peredriy O. (2018)
Krestyanpol L. - Automation of the information collecting and submitting process through the contact forms (2018)
Rehei I. I. - Drive power of the equipment for the manufacture of corrugated board involutes of distribution packaging (justification of the calculation method), Behen P. I., Ternytskyi S. V., Koval T. V. (2018)
Serkiz O.R. - Rating assessment of the priority of construction at the automated packing equipment basis, Boyko M.V., Sokil N.I. (2018)
Kazmirovych O. - Calculation of areas of overlapping of inks of raster elements by printing from point to point, Kazmirovych R. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Melnyk Yu. B. - Training of Future Specialists in Higher Educational Institutions, Pypenko I. S. (2018)
Kostina V. V. - Verification of the System of Preparation of Future Specialists of the Social Sphere for the Prevention of Maladjustment of Pupils in Various Social Institutions (2018)
Usakli H. - Behavioral Tendencies of Single Parent Students (2018)
Mitina S. V. - Еmpathy in the Structure of Psychological Competence of the Teacher of the Higher Educational Institution (2018)
Prykhodko І. І. - Program of Psychological Rehabilitation of the National Guard of Ukraine Military Personnel Participated in Combat Actions (2018)
Guidelines for the Authors of International Journal of Science Annals (2018)
Івангородський К. В. - Джерелознавчі аспекти реконструкції етнічної історії східних слов'ян у сучасній українській історіографії (2018)
Темченко А. І. - Міфологія рахування: концепти "четвертий" і "п'ятий" у традиційній картині світу слов'ян (на матеріалі лікувально-обрядових текстів) (2018)
Драч О. О. - Освіченість і шкільництво у Візантії: суспільні очікування і дидактичні завдання (2018)
Болквадзе В. З. - Смертна кара в осмисленні візантійських юристів (2018)
Дмитриєнко К. В. - Особливості венеційського текстилю XV − XVI століть на прикладі зразків з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2018)
Котляров П. М. - Між союзниками і противниками: діяльність Ф. Меланхтона за листами із Регенсбургзького рейхстагу (2018)
Сова А. О. - Іван Боберський – популяризатор лещетарства серед українців (2018)
Срібняк І. В. - Виборюючи українську національну ідею (організаційно-виховна діяльність Миколи Шаповала у середовищі полонених вояків-українців, 1916 – початок 1918 рр.) (2018)
Боєчко В. Ф. - Формування об'єктивних передумови для відновлення Польської держави (2018)
Зубко О. Є. - Чутки, плітки та міфи в середовищі української міжвоєнної празької еміграції (1921–1939) (2018)
Шпак М. А. - Дискусійне питання щодо ролі уряду Болгарії у порятунку євреїв під час Другої світової війни (2018)
Філас В. М. - Візуалізація Північного Причорномор'я європейськими мандрівниками: особливості, хід, результат (2018)
Кручиненко В. В. - Тривалість шлюбів у Миргородському полку ХVIII ст.: історико-демографічний аналіз (2018)
Котельницький Н. А. - Політика у галузі культури земських лібералів північного Лівобережжя (60 – 80рр. ХІХ ст.) (2018)
Присяжнюк Ю. П. - Українське село пізньоімперського періоду: дослідження феномену засобами візуалізації, Платмір Я. Л. (2018)
Сафонов С. О. - Доля Петровського Полтавського корпусу після 1917 року (за спогадами вихованців корпусу, які опинилися в еміграції) (2018)
Тлєуш В. М. - Місце Катеринославської губернії у територіальній політиці Центральної Ради (2018)
Орищенко Р. М. - "Зараження комунізмом" як чинник ліквідації традиційної релігійності українського селянства (1917 – початок 1930-х рр.) (2018)
Присяжнюк Ю. П. - Житков О. А. Селянське питання в Українській революції 1917 – 1921 рр. : Історіографічне дослідження : монографія / О. А. Житков. – Вид. 2-ге, доп. – Х. : Мачулін, 2018. – 600 с. Бібліографія : с. 468 - 576 (2018)
Марченко О. В. - Реклама в пам'яті культур. Книга ІІ. Рекламні феномени Античності : монографія / П. Ю. Саух, В. В. Чуприна, Н. М. Левицька, Л. І. Синявська, Л. К. Марареско, В. О. Вишняков. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2017. – 486 c. (2018)
Масненко В. В. - Степанчук Ю. С. Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії. − Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2018. – 572 с. (2018)
Синявська Л. І. - Петренко І. М. Історик Віра Жук (1928–2008): життя, віддане науці : монографія. – Київ : Міленіум, 2017. – 516 с. (2018)
Скальський В. - Черкащина: історія краю та його людності / за ред. В.В. Масненка, В.Т. Поліщука. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 698 с. (2018)
Банкет В. Л. - Частотно-селективные свойства активного фильтра ЧМНФ сигналов для многочастотных методов передачи, Манаков С. Ю (2017)
Ільченко М. Ю. - Стан і перспективи використання та розвитку супутникових телекомунікацій в світі і Україні. Частина 3, Капштик С. В., Мельник O. М., Наритник Т. М. (2017)
Авдєєнко Г. Л. - Імітаційне моделювання передавання імпульсного надширокосмугового сигналу радіолінією терагерцового діапазону, Бунін С. Г., Наритник Т. М. (2017)
Ильченко М. Е. - Высокостабильный генератор терагерцового диапазона с квазиоптическим открытым резонатором для суммирования мощностей, Денбновецкий С. В., Нарытник Т. Н., Май А. В., Кузьмичёв И. К. (2017)
Рожновський М. В. - Моделювання та аналіз явища завмирання сигналу на вході радіоприймача, Фокін Р. А (2017)
Орєшков В. І. - Застосування ортогональних гармонічних сигналів узагальненого класу в системах передачі за технологією PLC (2017)
Gofaizen O. V. - Normative support of efficient introduction and further progress of digital television and multimedia broadcasting technologies, Baliar V. B., Pyliavskyi V. V. (2017)
Кольцова О. С. - Визначення параметрів планування мережі при переході на цифрове наземне звукове мовлення, Маковеєнко Д. О. (2017)
Баляр В. Б. - Оцінка характеристик грубої синхронізації сигналів систем цифрового телебачення, базованих на технології OFDM, Станєва І. І. (2017)
Цалиев Т. А. - Частотные свойства широкополосной двухкольцевой фрактальной антенны, Куцук К. В. (2017)
Йона Л. Г. - Аналіз діючих протоколів криптографічного захисту електронних транзакцій, Кюне О. О. (2017)
Лімарь І. В. - Квантовий протокол розділення секрету з парами переплутаних кутритів на основі пінг-понг протоколу (2017)
Онацкий А. В. - Криптографический протокол доказательства с нулевым разглашением на эллиптических кривыхс использованием односторонней хэш-функции, Жарова О. В. (2017)
Ерыкалина Т. Н. - Математические модели действующих значений токов в импульсных преобразователях постоянного напряжения инвертирующего типа с граничным режимом функционирования (2017)
Ткаченко В. Г. - Анализ блоков МБФ ранга 6, Жмурко Ю. В. (2017)
Банкет В. Л. - Синтез робастного метода демодуляции дифференциальномодулированных сигналов в квазистационарных каналах, Манаков С. Ю (2017)
Авдєєнко Г. Л. - Дослідження поширення терагерцових хвиль в атмосфері для проектування телекомунікаційних систем терагерцового діапазону, Бунін С. Г., Наритник Т. М. (2017)
Ільченко М. Ю. - Стан і перспективи використання та розвитку супутникових телекомунікацій в світі і Україні. Частина 2, Капштик С. В., Мельник O. М., Наритник Т. М. (2017)
В.М. Кичак - Дослідження роздільної здатності кореляційногоі позиційного методів, В. Д. Тромсюк (2017)
Ильченко М. Е. - Система параметров интегрального приёмника субмиллиметрового диапазона, Денбновецкий С. В., Нарытник Т. Н., Лутчак А. В., Май А. В. (2017)
Захарченко Н. В. - Увеличение информационной ёмкости одного элемента кода при использовании таймерного кодирования, Голев Д. В., Толкачев А. В., Басов В. Е. (2017)
Ильченко М. Е. - Анализ потенциальной зоны обслуживания и радиоканала наземного оборудования спутниковой связи в условиях работы антарктической станции "Академик Вернадский", Капштик С. В., Наритник Т. Н. Литвинов В. А. Присяжный В. И. (2017)
Gofaizen O. - Colour appearance metric for use in video applications, Pilyavskiy V. (2017)
Баляр В. Б. - Оцінка технічної якості потокового передавання MPEG-сигналів через LTE-мережі, Дмитренко І. Ю., Станєва І. І., Войтко К. В. (2017)
Маковеєнко Д. О - Особливості застосування технології UWB, Биков Р. Г. (2017)
Якоб М. И. - Сравнительная оценка качественных показателей принятого сигнала в зоне обслуживания одночастотной сети DVB-T2, Демчук Ю. И., Аврам И. А. (2017)
Корбан В. Х. - К возможности использования аффинного базиса в радиолокационных метеорологических поляриметрах, Корбан Д. В., Дегтярёва Л. Н. (2017)
Ільницький А. І. - Довірча імовірність і довірчий інтервал статистичних оцінок параметрів джерел радіовипромінювання при радіомоніторингу телекомунікаційних мереж, Бурба О. І. (2017)
Кадацкий А. Ф. - Исследование действующих значений токов в инвертирующих преобразователях постоянного напряжения с граничным режимом функционирования, Русу А. П., Криль А. С. (2017)
Степаненко М. - Самоосвіта школярів як важливий чинник усунення від перевантажень навчального процесу, Лутфуллін В. (2018)
Гриньова М. - Інклюзивна форма навчання учнів в умовах "Центру освіти та соціально-педагогічної підтримки" імені Софії Русової, Ключинська А., Куторжевська Л. (2018)
Сайко Н. - Соціальна реабілітація як процес та кінцевий результат (2018)
Зелюк В. - Естетизація освітнього процесу та її вплив на становлення особистості (2018)
Гончарова Є. - Дидактичні умови диференціації навчання (2018)
Єфименко С. - Використання графічних засобів Mathcad у дослідженні гармонічних коливань студентами технічних спеціальностей коледжів (2018)
Стрельніков В. - Технології "діадної взаємодії" та ситуаційного навчання студентів (2018)
Цина А. - Дослідно-експериментальна перевірка ефективності компетентнісно орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя технологій (2018)
Цина В. - Діагностика психологічної зрілості майбутніх учителів у процесі особистісно-професійного розвитку (2018)
Пусепліна Н. - Формування морально-духовних цінностей студентів у процесі музейно-педагогічної діяльності вишу (2018)
Лебедик Л. - Проектування інформаційних технологій фахової підготовки майбутніх педагогів (2018)
Соколов В. Ю. - Культурно-просвітницька діяльність музеїв історії бібліотек: на шляху до збереження регіональної культурної спадщини (2018)
Мамон О. - Структура самооцінки навчальної діяльності майбутнього вчителя (2018)
Левченко В. В. - Эпистолии О. Л. Вайнштейна к С. Я. Боровому: исторический источник истории жизни советских ученых 1940-х – 1970-х гг. (2018)
Зімакова Л. - Підготовка майбутніх вихователів до мовленнєвої соціалізації дітей дошкільного віку засобами театрального мистецтва, Ковалевська Н. (2018)
Ложешник А. С. - Історіографічний аспект вивчення історії Гетьманщини одеськими дослідниками ХІХ – першої третини ХХ ст. (за матеріалами фондів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова) (2018)
Шаповал Є. - Ефективність володіння технічною майстерністю у футзалі жіночих студентських команд та команд вищої ліги (2018)
Лучка Л. М. - Одеська книжкова спадщина ХІХ – початку ХХ ст. у фондах Наукової бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара (2018)
Симоненко Н. - Застосування навчальних стратегій проблемного та командного навчання для організації самостійної роботи студентів у вищій медичній освіті США (2018)
Музичко О. Є. - Медальні роботи на історичну тематику у системі вищої освіти Одеси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Кліпа Ю. - Специфічні особливості професійно-педагогічної підготовки економіста-підприємця (2018)
Шершун Т. М. - Науковий архів Бориса Олександровича Лупанова (1887–1959) у фондах Наукової бібліотеки імені І. І. Мечникова (2018)
Голик Б. - Аналіз результатів дослідно-експериментальної апробації методики формування у майбутніх учителів технологій і праці професійної компетентності з дизайну одягу (2018)
Ревенко Д. В. - Видання української фольклористики у колекції Ucrainica (за матеріалами Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) (2018)
Ткаченко І. - Організаційно-змістовні аспекти підготовки фахівців хореографії у вищих навчальних закладах Німеччини (2018)
Фульмес В. С. - Покрайні записи на книгах приватної бібліотеки митрополита Анатолія (Дублянського) (2018)
Хлібкевич С. - Дослідницька діяльність в системі формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури до профілактики протиправної поведінки підлітків (2018)
Кропочева Н. М. - Дисертаційні дослідження з історії розвитку педагогічної науки і практики доби Української Революції на сучасному етапі: бібліометричний аналіз (2018)
Гордєєва І. - Метод проектів як засіб формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до профілактики протиправної поведінки підлітків (2018)
Левченко В. В. - Життєдайне джерело спадщини української бібліотечної справи в персоналіях, Левченко Г. С. (2018)
Гнізділова О. - Становлення і розвиток наукових шкіл у галузі дошкільної освіти (др. пол. ХХ - поч. ХХІ ст.) (2018)
Дороніна Т. - Ґенеза змісту загальнопедагогічної підготовки вчителів у першій половині ХХ століття (2018)
Ільченко О. - Інноваційний досвід виховання безпритульних дітей на Полтавщині у доробку Федора Іванова (20-30-і рр. ХХ ст.) (2018)
Герасименко Л. - Питання пізнавального інтересу в дидактиці П. Каптерєва (2018)
Фазан В. - Монастирська просвіта в Україні кінця ХVІІІ ст. (2018)
Мірошніченко В. - Вплив візантійської чернечої традиції на розвиток педагогічної думки Київської Русі (2018)
Мокляк В. - Методологічні підходи дослідження автономії в університетах України (ХІХ – початок ХХ століття) (2018)
Петренко Л. - Порівняльний аналіз провідних поглядів Г. Ващенка та А. Макаренка на виховання особистості (2018)
Піхтар О. - Історико-стильова еволюція ролі фортепіано у джазовому ансамблі: методологічний аспект, Латко В. (2018)
Воробйова О. - Ретроспектива дослідження проблеми формування інформаційно-аналітичної компетентності у сучасній педагогічній науці (2018)
Наші автори (2018)
Володимир Бондар: Напрями реформування лісової галузі мають визначати професіонали (2018)
Юрій Марчук: Люди для лісу – ліс для життя (2018)
Колективне звернення громадських організацій лісового, наукового, лісопромислового та мисливського спрямування (2018)
Новаковський Л. - Формування об’єднаних територіальних громад і проблеми їх землевпорядкування, Новаковська І. (2018)
Голова Держенергоефективності представив досягнення у сфері енергоефективності, "чистої" енергетики за чотири роки, а також плани на майбутній період (2018)
Редзюк Є. - Посилення глобальної нестабільності в міжнародній економіці та її вплив на Україну (2018)
Сачовський І. - Деякі теоретико-практичні питання вдосконалення ціноутворення в АПК (2018)
Огляд серпня 2018. Про що писали ЗМІ (2018)
До 60-річчя доктора економічних наук, професора Кравціва Василя Степановича (2018)
Лакида П. І., Приліпко І. С., Сорока М. Г. Первинна стовбурова продукція березових деревостанів Чернігівського Полісся (2018)
Жаріков Е. В. - Метод управління дворівневим сховищем віртуалізованого центру обробки даних (2018)
Андон П. І. - Інформаційна технологія експертно-аналітичного оцінювання витрат на розроблення та використання програмного забезпечення комп’ютерних систем, Сініцин І. П., Ігнатенко П. П., Слабоспицька О. О. (2018)
Сидоров Н. А. - 50 лет инженерии программного обеспечения (2018)
Гришанова І. Ю. - Технологічнi рішення для інтелектуального аналізу Big Data. Мови програмування, Рогушина Ю. В. (2018)
Malakhov K. - Modern restful api dls and frameworks for restful web services api schema modeling, documenting, visualizing, Kurgaev A., Velychko V. (2018)
Рогушина Ю. В. - Використання онтологічних знань у методах машинного навчання для інтелектуального аналізу Big Data (2018)
Родін Є. С. - Метод інформаційно-аналітичної підтримки управління ризиками безпеки ресурсів відомчих інформаційних систем (2018)
Григорян Р. Д. - Симулятор физиологии человека в условиях энергетического баланса в клетках, Дегода А. Г., Аксенова Т. В., Джуринский Е. А. (2018)
Степанюк М. Ю. - Проблема створення інформаційної системи логістики в збройних силах України що відповідає стандартам НАТО, Сініцин І. П., Котеля О. В. (2018)
Белоиваненко И. О. - Упроченная реставрация после эндодонтического лечения (2018)
Коленко Ю. Г. - Восстановление эстетики передних зубов с помощью композитной реставрационной системы "Jen-Radiance", Литвин Т. В. (2018)
Борисенко A. B. - Електронно-мікроскопічне дослідження стану кореневих каналів після інструментальної обробки озонованою олією, Семенова І. С. (2018)
Борисенко А. В. - Безпосередні результати лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням фітогелю "Нанозалото", Ткач О. Б. (2018)
Різник С. С. - Ультраструктурні порушення судин пародонту у хворих на цукровий діабет, Різник Ю. Б. (2018)
Кузьміна В. А. - Схема профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей до 24 місяців, Якубова І. І. (2018)
Біденко Н. В. - До питання про формування психологічного підходу до дитини під час стоматологічного прийому, Остапко О. І., Коваль О. І. (2018)
Ошурко А. П. - Участь сірки (макроелемента) та кобальту (мікроелемента) у процесах мінералізації кісткової тканини верхньої щелепи в динаміці пренатального онтогенезу людини, Олійник І. Ю. (2018)
Вовк Ю. В. - Дослідження біометричних показників стану щічного коридору в пацієнтів з різними типами обличчя при хірургічному заборі щічного жирового тіла, Ружицька О. В., Вовк В. Ю. (2018)
Попович І. Ю. - Місцевий медикаментозний супровід порожнини рота пацієнтів після дентальної імплантації, Петрушанко Т. О. (2018)
Лунгу В. І. - Розгляд випадків застосування імплантатів "Vitaplant" при атрофії гребеня верхньої щелепи, Лунгу К. В. (2018)
Фліс П. С. - Поширеність зубощелепних аномалій та мовленнєви порушень серед дітей віком 6–12 років, Ращенко Н. В., Філоненко В. В., Мельник А. О. (2018)
Дорошенко О. М. - Сучасні вимоги до підготовки лікарів-інтернів в Інституті стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, Волосовець Т. М., Юнакова Н. М., Якимець А. В. (2018)
Мазур І. П. - Актуальність питань Національної програми профілактики основних стоматологічних захворювань на IХ (XVI) з’їзді громадської організації "Асоціація стоматологів України", Скрипник І. Л., Бакшутова Н. О., Супрунович І. М. (2018)
Басіста А. С. - Клінічна ефективність лікування хронічного катарального гінгівіту на тлі залізодефіцитної анемії, Рожко В. І. (2018)
Біда В. І. - Сучасні аспекти підготовки лікарів-стоматологів-ортопедів у системі післядипломної освіти, Дорошенко О. М., Радько В. І., Леоненко П. В., Клочан С. М., Гурін П. О., Омельяненко О. А., Паливода І. І., Оснач Р. Г., Пальчиков А. В. (2018)
Клочан С. М. - Теоретичне обґрунтування використання таксономічної класифікації скронево-нижньощелепних розладів як методологічної основи в організації та проведенні епідеміологічних і клінічних досліджень, Біда В. І., Омельяненко О. А. (2018)
Біда О. В. - Зміни функціонального стану жувальних м’язів у осіб з патологічним стиранням зубів різного ступеня тяжкості порівняно з нормою, Струк В. І. (2018)
Ватаманюк Н. В. - Особливості діагностики початкової стадії генералізованого пародонтиту шляхом аналізу показників цитокінової системи (2018)
Куцевляк В. Ф. - Обґрунтування профілактики порушень у структурі твердих тканин зубів робітників професійного ризику за свинцем, Бобровська Н. П. (2018)
Токар О. М. - Аналіз поширеності та структури захворювань тканин пародонту серед осіб, які працюють на підприємстві первинної деревообробної промисловості Чернівецької області (2018)
Тези IХ (XVI) з’їзду ГО "Асоціація стоматологів України" (2018)
Ортодонтический адгезив, защищающий эмаль от кариеса после фиксации брекетов (2018)
Пост-реліз (2018)
До уваги авторів журналу "Сучасна стоматологія" (2018)
Sahaidak-Nikitiuk R. V. - Elaboration of psychodiagnostic tools for assessing the level of development of professionally important socio-psychological characteristics of a specialist in pharmacy, Harkusha М. І., Аlekhina N. V., Gretska H. А. (2018)
Кухтенко О. С. - Дослідження з розробки рідкого екстракту бронхолітичної дії, Бевз Н. Ю., Гладух Є. В., Кухтенко Г. П. (2018)
Пімінов О. Ф. - Сучасні технології та інноваційні підходи в освітній діяльності Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, Великий Д. Л., Огарь С. В., Шульга Л. І., Лукієнко О. В. (2018)
Стасів Х.-О. Я. - Аналіз системи фармацевтичного забезпечення допоміжних репродуктивних технологій в Україні та світі, Заліська О. М., Максимович Н. М. (2018)
Братішко Ю. С. - Обґрунтування компетентностей та освітніх компонент для підготовки менеджерів із соціальної відповідальності для потреб вітчизняної фармації, Посилкіна О. В. (2018)
Заремба Н. І. - Аналіз нозологій та ліків, що застосовуються здобувачами вищої медичної освіти у межах самолікування, Зіменковський А. Б. (2018)
Романько Т. А. - Аналіз територіальної локалізації суб’єктів господарської діяльності фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України, Корж Ю. В., Калайчева С. Г. (2018)
Жуковіна О. В. - Сучасні підходи до організації охорони праці при розумовій діяльності, Сагайдак-Нікітюк Р. В., Грецька Г. А. (2018)
Ольховська А. Б. - Науково-теоретичне обґрунтування напрямів розвитку маркетингової комунікативної діяльності суб’єктів фармацевтичного ринку в контексті концепції соціально-етичного просування, Малий В. В. (2018)
Тихонов О. І. - Аналіз фармацевтичного ринку лікарських засобів імуномодулювальної дії в Україні, Коваль В. М., Шпичак О. С., Ярних Т. Г., Кудрик Б. Т., Шпичак Т. В. (2018)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2018)
Титул, зміст (2018)
Кукса Б. В. - Сучасні дослідження проблеми навчання міжкультурного ділового спілкування майбутніх фахівців у галузі туризму (2018)
Корнєєва І. О. - Система вправ для навчання майбутніх дизайнерів професійно орієнтованого англомовного монологу-презентації-доповіді (2018)
Виспінська Н. М. - Психологічні особливості формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх музикантів (2018)
Зінукова Н. В. - Типологія вправ для формування фахової компетентності в усному послідовному професійно орієнтованому перекладі (2018)
Майєр Н. В. - Тестова компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур (2018)
Гаєвська А. Є. - Позакласний ігровий захід з англійської мови для учнів початкової школи (2018)
Бурдейна Є. І. - Фрагмент практичного заняття з угорської мови з формування в студентів другого курсу граматичної компетентності з використанням автентичного пісенного матеріалу (2018)
Білоус Ю. О. - Веб-квест "Лабіринт Мінотавра" для організації проектної діяльності студентів другого курсу з новогрецької мови і культури, Хмеленко М. Ю. (2018)
Кулібаба А. І. - Комплекс вправ для формування в студентів першого курсу лексичної компетентності в новогрецькій мові з використанням мультфільму (2018)
Черніков О. Д. - Комплекс вправ для автономної роботи студентів третього курсу з формування лінгвосоціокультурної компетентності в німецькомовному читанні (2018)
Паршикова О. О. - Серія навчально-методичних комплексів "DU" для міжкультурного навчання німецької мови студентів-бакалаврів, Паустовська М. В. (2018)
Ніколаєва С. Ю. - Рецензія на "Практикум з методики використання сучасних засобів, методів і технологій навчання іноземних мов і культур" (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського