Кузик Н. П. - Особливості формування показників звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), Боярова О. А., Подольська І. М. (2013)
Лебідь І. О. - Дослідження структури економічної безпеки акціонерних товариств (2013)
Лега О. В. - Податкова декларація як складова конструкції податкової звітності (2013)
Лєско І. О. - Особливості обліку виплат працівникам на гірничозбагачувальних комбінатах метінвест холдінгу (2013)
Литвиненко В. С. - Методичні засади відображення трансакційних витрат на окремому синтетичному рахунку, Аксьоненко В. С. (2013)
Литвиненко В. С. - Проблеми обліку праці та її оплати у сільськогосподарських підприємствах, Солодка Я. В. (2013)
Лук’янчикова О. А. - Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах, Материнська О. А. (2013)
Лук’янчикова О. А. - Аналіз проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні, Федоришина Л. І. (2013)
Луференко Л. Ю. - Механізм формування рекламних кампаній молокопереробних підприємств (2013)
Лучик М. В. - Методико-методологічні підходи до забезпечення економічної безпеки аграрної галузі (2013)
Любар О. О. - Роль управлінського обліку та проблеми його організації на сільськогосподарських підприємствах, Фогель Т. О. (2013)
Любар О. О. - Організація обліку фінансових результатів на підприємствах аграрного сектору економіки: проблеми та шляхи їх вирішення, Оріщен Р. В. (2013)
Ляшенко С. І. - Особливості управління прибутком в інформаційній системі торговельних підприємств на сучасному етапі (2013)
Марків Г. В. - Податковий контроль: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Мартинюк О. М. - Уточнення поняття трансакційних витрат та проблеми їх обліку, Іщенко Я. П. (2013)
Мендюх С. В. - Особливості методики калькулювання собівартості продукції, Мельянкoвa Л. В. (2013)
Міскевич Є. В. - Маркетингові комунікації на ринку B2B (на матеріалах ПАТ "Івацевічдрев") (2013)
Михальська В. В. - Біологічні активи садівництва як об’єкти обліку (2013)
Михальчишина Л. Г. - Маркетинговий аудит: сутність, завдання, перспективи розвитку, Ярославський А. О. (2013)
Мішина Ю. О. - Проблеми становлення та розвиток внутрішнього аудиту в Україні, Євсєєнко В. О. (2013)
Муравицька Г. В. - Міжнародний досвід та вітчизняна практика обліку основних засобів, Кузик Н. П. (2013)
Титул,зміст (2013)
Редакційна колегія (2013)
Барабаш О. В. - Вибір показників та критеріїв при оцінюванні функціональної стійкості системи розвідки повітряного противника та оповіщення на етапі її побудови, Кіреєнко В. В. (2013)
Биченков В. В. - Технологія розроблення знанняорієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризиків та невизначеностей (етап "оброблення початкових даних”), Заїка Л. А., Судніков Є. О. (2013)
Бойченко О. В. - Методика тестових випробувань стійкості програмного забезпечення інформаційної системи, Лєнков С. В., Сєлюков О. В., Шкуліпа П. А. (2013)
Воробйов О. М. - Енергетична характеристика зовнішнього електромагнітного впливу на об’єкти ураження та визначення шляхів створення їх захисту, Мацько О. Й., Тягай С. В. (2013)
Гащук М. П. - Обґрунтування вибору методу цільового програмування для оптимізації складу парку спеціальних транспортних засобів, Скрипкар О. В. (2013)
Гогонянц С. Ю. - Оцінка ефективності подолання ППО противника літаком, Улещенко О. А. (2013)
Добровольський А. Б. - Методика визначення параметрів руху об’єкту двопозиційномим радіопроменевим засобом охорони (2013)
Загорулько А. Н. - Архитектура системы автономного управления полетом автоматического космического аппарата наблюдения Земли, Меланченко А. Г. (2013)
Колачов С. П. - Підхід до побудови систем підтримки прийняття рішень для оцінки функціонального стану людини-оператора з використанням адаптаційних інформаційних моделей, Драглюк О. В., Шемендюк О. В. (2013)
Конотопець М. М. - Обґрунтування вимог до вартості озброєння та військової техніки під час розроблення тактико-технічних вимог до них, Семененко О. М., Добровольський Ю. Б. (2013)
Лещенко О. О. - Вибір ефективних методів прогнозування параметрів інфокомунікаційної мережі (2013)
Литвиненко Н. І. - Методика комп’ютерної підтримки рішень при організації та здійсненні пересувань частин (підрозділів) Сухопутних військ, Литвиненко О. І. (2013)
Лунькова Г. В. - Оцінка ефективності інформаційної системи контролю і управління експлуатацією озброєння і військової техніки у вищому військовому навчальному закладі, Шабатура Ю. В. (2013)
Мальцева І. Р. - Принципи визначення надійності програмного забезпечення через використання точностної теорії, Процюк Ю. О., Черниш Ю. О., Тищенко М. Г. (2013)
Масесов М. О. - Робоча концепція дисертаційних досліджень з розробки теорії обробки сигналів у цифровому сегменті спеціальних систем та комплексів радіозв’язку на основі технології MIMO (2013)
Миколайчук Р. А. - Фізична модель системи з динамічною структурою на основі використання мікроконтроллерних плат (2013)
Микусь С. А. - Методика оцінки топології спеціальної мережі управління зв’язком за показниками структурної складності (2013)
Мурасов Р. К. - Методика екстраполяції векторного випадкового процесу на основі канонічного розкладу із застосуванням методу інтегральних оцінок на визначеному інтервалі при визначенні випадкових коефіцієнтів (2013)
Пермяков О. Ю. - Модель визначення статистичних характеристик нелінійних стохастичних процесів з використанням багатомірних диференціальних перетворень, Ковбасюк С. В., Варламов І. Д. (2013)
Подолян О. Ю. - Основи підходу до забезпечення вибору кращих зразків транспорту для підрозділів охорони кордону (2013)
Польщиков К. О. - Метод прийняття рішення про розподіл пропускної спроможності телекомунікаційного каналу на основі лінійного програмування, Масесов М. О., Здоренко Ю. М. (2013)
Рубан І. В. - Аналіз основних аспектів впливу DoS-атак на працездатність комп’ютерної мережі, Лошаков Є. С., Прибильнов Д. В. (2013)
Сотніков О. М. - Проблеми та напрямки розвитку кореляційно-екстремальних систем наведення керованих літальних апаратів, Таршин В. А., Опенько П. В. (2013)
Бобильов В. Є. - Особливості прийняття рішень в умовах оперативно-тактичної обстановки, що динамічно змінюється, Кравчук А. А. (2013)
Войтко О. В. - Передумови створення концепції інформаційної війни в еру новітніх технологій (2013)
Дузь-Крятченко О. П. - Щодо коректності законодавчого формулювання функцій Збройних Сил України, Лобанов А. А., Лисицин Е. М. (2013)
Ревуцький А. В. - Цикл прийняття рішень в умовах невизначеності – петля "OODA” (2013)
Савченко В. А. - Аналіз моделей баз даних для перспективних автоматизованих систем управління військами, Чернега В. М. (2013)
Вітковський В. В. - Технічні засоби інформаційно-психологічного впливу спецпропаганди червоної армії на війська противника у 1941−1945 роках, Єфіменко В.І. (2013)
Березенський О.І. - Методика дій прикордонного наряду "прикордонний патруль” при виявленні основних інформаційних ознак правопорушень (2013)
Репіло Ю. Є. - Таксономія Блума в розподілі бюджету навчального часу дисциплін при підготовці військових фахівців (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги оформлення статтей (2013)
Цибанов В. В. - Морфология і тривимірні зображення копальні-печери Кан-і-Гут, Філіппов А. Г., Дудашвілі А. С. (2013)
Андрейчук В. Н. - Мікрокліматична обумовленість печерного субаерального мінералоутворення (на прикладі Кунгурської Льодової печери), Кадебська О. І., Чайковський І. І. (2013)
Гунько О. А. - Печери, розкриті підземними виробками у південно-східній частині Камсько-Устьінского гіпсового родовища (2013)
Тищенко О. I. - До мінералогії карстових порожнин Передгірного Криму: монтморілоніт у гротах Качі-Кальона, Тимохіна Е. І. (2013)
Дублянський Ю. В. - Зміна ізотопного складу порід у при-стінкових зонах гіпогенних карстових каналів Предгорного Крим, Климчук О. Б., Тимохіна Е. І., Амеличев Г. М., Шпётль К. (2013)
Базарова Є. П. - Мінералогічні дослідження в печерній системі Сніжна-Меженого-Ілюзія (Західний Кавказ, Бзибський хребет): попередні результати та напрямки подальших робіт, Мазіна С. Є., Ходирєва Є. В. (2013)
Афанасьєва В. В. - Аналіз професійної готовності вчителів загальноосвітніх шкіл до здійснення профілактики девіантної поведінки підлітків (2013)
Григоренко В. Л. - Соціально-педагогічні засоби запобігання Професійному вигорянню лікарів (2013)
Роганова М. В. - Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу (2013)
Караман О. Л. - Технологія соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарному закладі (2013)
Доннік М. С. - Система соціально-педагогічної діяльності соціального гуртожитку, спрямована на соціалізацію молоді, позбавленої батьківського піклування (2013)
Краснова Н. П. - Технологія соціально-педагогічного консультування з приводу подружніх проблем (2013)
Терновець О. М. - Система профілактики соціального сирітства в діяльності соціального педагога (2013)
Харченко Л. П. - Особливості застосування невербальних засобів ділового спілкування методологія й методи соціальної роботи (2013)
Алєксєєнко Т. Ф. - Роль концептуалізації в розвитку соціально-педагогічного знання (2013)
Рассказова О. І. - Соціальний педагог – суб’єкт розвитку соціальності учнів в інклюзивній школі (2013)
Юрків Я. І. - Соціально-правові аспекти захисту дітей від насильства в сім’ї (2013)
Пам’яті Ірини Дмитрівни Звєрєвої (2013)
Відомості про авторів (2013)
Волощук І. С. - Особистісні якості креативної особистості (2013)
Корчевський Д. О. - Розвиток творчого мислення фахівців комп’ютерного профілю в умовах інтеграції (2013)
Дяк Т. П. - Національна еліта та елітна освіта: точки перетину, Ковалик Н. В. (2013)
Бєлєнька Г. В. - Завдання та зміст педагогічної просвіти батьків обдарованих дітей (2013)
Крутій К. Л. Карпенко Наталія Олександрівна. - Термінологічне поле проблеми розвитку мовних здібностей дошкільників (2013)
Буркова Л. В. - Механизмы формирования нравственного иммунитета у дошкольников (2013)
Буров О. Ю. - Наступність діагностики обдарованості у дітей різних вікових груп (2013)
Савченко Ю. Ю. - Роль батьків у розвитку обдарованої дитини (2013)
Грицишина Т. І. - Дитина в мультимедійному просторі: санітарно-педагогічні умови організації роботи з комп’ютером (2013)
Барабаш О. Д. - Педагогічні ситуації у процесі підготовки педагогів до роботи з розвитку дитячої обдарованості (2013)
Аніщенко Н. В. - Педагогічна інтерпретація поняття художнього сприйняття дітей дошкільного віку (2013)
Гречуха М. Д. - Психолого-педагогічна просвіта батьків обдарованих дітей (2013)
Аматьєва О. П. - Пріоритетні напрямки наукових досліджень обдарованості дітей дошкільного віку, Саяпіна С. А. (2013)
Єнченко О. І. - Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей у Великокопанівському дошкільному навчальному закладі "Ягідка", Оськіна Л. В., Слоцька Л. С. (2013)
Пентій О. В. - Створення сучасного інтегрованого розвивального простору ігрових майданчиків (2013)
Неділько В. П. - Здоров’я та розвиток дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, Руденко С. А. (2013)
Сокуренко О. О. - Наступність між ДНЗ та початковою школою з питань розвитку пошуково-дослідницьких умінь дітей (2013)
Рибачек Т. К. - Роль практичного психолога в системі роботи з обдарованими дітьми (2013)
Корінна Л. В. - Окремі питання організаційно-методичного та психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованої особистості (2013)
Чудакова В. П. - Експертиза організаційно-інноваційного середовища як чинника забезпечення формування інноваційності й конкурентоздатності особистості за методикою "Оцінювання функції керівництва" (2013)
Рибак С. Б. - Таблиця множення. Важко? Легко! (2013)
Чечуліна О. М. - Проект "Співдружність – в ім'я дитини" (2013)
Федько О. О. - Психологічні особливості розвитку обдарованих студентів економічного профілю (2013)
Ваня Б. - І мить, як вічність, вічність – наче мить (2013)
Андреєва Т. Г. - Підтримка обдарованих дошкільників – стратегія розвитку творчого потенціалу дітей Криворіжжя (2013)
Інформація (2013)
Дмитренко Т. О. - Аспектний аналіз процесу пізнання педагогічних об’єктів, Яресько К. В. (2011)
Белова Е. К. - Структурирование информации как основа повышения информативности учебного процесса в технических высших учебных заведениях (2011)
Даценко В. В. - Опыт организации научных исследований студентов в ХНАДУ, Хоботова Э. Б., Уханёва М. И. (2011)
Елина Т. А. - Интегро-дифференционное формирование содержания технических дисциплин (2011)
Єсіна Н. О. - Творчі вміння вчителя як компонент готовності до майбутньої професійно-педагогічної діяльності (2011)
Канюк Г. И. - О системе непрерывной подготовки инженеров и инженеров-педагогов различных профилей и специальностей в области энерго- и ресурсосбережения, Андреев А. В., Пугачева Т. Н., Мисько А. Р., Кириченко И. К. (2011)
Коваленко Д. В. - Аналіз досліджень особливостей правової підготовки майбутніх фахівців у системі професійної підготовки (2011)
Костюченко М. П. - Змістовно-статистичний аналіз результатів самооцінювання фахових знань педагогічними працівниками ПТНЗ електроенергетичного профілю (2011)
Лазарєв М. І. - Розробка каузальних мереж подання змісту навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів, Шматков Д. І. (2011)
Лазарєва Т. А. - Оновлення змісту навчання з новітніх харчових продуктів у професійній підготовці майбутніх фахівців харчової галузі (2011)
Логвінова Є. В. - Актуальність вивчення питань безпеки життєдіяльності людини для соціального педагога (2011)
Макар Л. М. - Формування емоційно-ціннісного компонента правосвідомості майбутнього вчителя (2011)
Мельниченко О. А. - Безперервність процесу практичної підготовки інженерів-педагогів як засіб удосконалення професійної підготовки фахівця, Малініна Ю. В. (2011)
Олейник Н. Ю. - Моделирование информационной деятельности будущего технолога питания (2011)
Олійник В. В. - Суть основних підходів до визначення компетенцій майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Трощій Н. П. - Проблеми інформаційного забезпечення вчителя з безпеки життєдіяльності (2011)
Штефан Л. В. - Аналіз зв’язків системи формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Богданова Т. Л. - Компьютерное моделирование физических явлений как форма научно-исследовательской работы студентов технических вузов (2011)
Друзь І. М. - Самостійна робота студентів як важливий чинник професійної підготовки майбутніх фахівців (2011)
Завгородня Н. І. - Оптимізація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи (2011)
Згурская М. П. - Диагностика формирования педагогической культуры преподавателей высшей технической школы (2011)
Зоріна М. О. - Здоров’язберігаючі технології в підготовці майбутнього фахівця (2011)
Кайдалова Л. Г. - Професійна діяльність як основа підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (2011)
Канівець М. В. - Використання модульно-рейтингової системи навчання при вивченні курсу "Основи психології та педагогіки" (2011)
Омельченко Л. М. - Проектування занять із використанням комп’ютерних технологій у процесі навчання майбутніх інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електростанцій (2011)
Ящун Т. В. - Навчальний контроль при викладанні комп’ютерних дисциплін, Бурда Н. М. (2011)
Бондаренко М. А. - Методика викладання дисципліни "Основи інформаційних технологій та програмування" (2011)
Ворох А. О. - Структура електронного навчального курсу з нарисної геометрії (2011)
Зеленін Г. І. - Навчання діалогічному мовленню студентів інженерно-педагогічних спеціальностей на заняттях з іноземної мови, Кравченко О. В. (2011)
Леонова О. В. - Формирование лексических компетенций при изучении иностранного языка в техническом вузе (2011)
Москаленко О. В. - Инновационные подходы к организации повышения квалификации преподавателей вузов (2011)
Мусхаріна Ю. Ю. - Формування культури здоров`я майбутнього вчителя фізичної культури як важлива умова ефективності оздоровлення підлітків (2011)
Ротова Н. В. - Обучение реферированию и аннотированию студентов неязыковых вузов (2011)
Шишенко Н. А. - Инновационный подход к формированию умений и навыков при обучении студентов инженерно-педагогических специальностей рабочим профессиям (2011)
Єрьоменко О. А. - Психологічний супровід самореалізації обдарованої молоді (2011)
Заргарян И. В. - Этапы формирования колористического восприятия в подготовке дизайнеров (2011)
Порохня Л. А. - Особливості психолого-педагогічного аналізу конфліктної ситуації (2011)
Ремзі І. В. - Рухова активність студентів ВНЗ педагогічних спеціальностей у сучасних умовах навчання, Сичов Д. В., Водолазський Д. М. (2011)
Бочарникова Т. Ф. - Особливості професійно-особистісного становлення майбутніх педагогів (2011)
Гура С. А. - Ценностные ориентации современной молодежи и ее проблемы выбора образования (2011)
Деревенец С. Н. - Гиревое жонглирование как эффективное оздоровительное средство в общефизической подготовке будущих инженеров-педагогов, Баранов П. Ю. (2011)
Єрмола А. М. - Технологія проектування соціального розвитку особистості вихованців (2011)
Посохова И. С. - Развитие профессионально важных качеств в контексте профессиональной социализации личности, Александрова Н. А. (2011)
Тимощук Г. В. - До проблеми визначення поняття "Духовність” у педагогічній науці (2011)
Чернецька Ю. І. - Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації наркозалежної молоді (2011)
Відомості про авторів (2011)
До уваги авторів (2011)
Титул, зміст (2013)
Редакційна колегія (2013)
Гостев В. И. - Определение устойчивости и робастности aqm-системы c PI-регулятором методом логарифмических частотных характеристик, Панченко И. В., Невдачина О. В. (2013)
Грабчак В. І. - Облік метеорологічних та балістичних умов стрільби при нормалізації початкової швидкості польоту снаряда, Попков Б. О., Прокопенко В. В. (2013)
Іванович В. В. - Удосконалена методика статистичного контролю надійності агрегатів систем автоматичного управління судовими енергетичними установками при нестабільних умовах спостережень (2013)
Кривенко Н. В. - Завдання розроблення оптимальної моделі процесу експлуатації суднового обладнання (2013)
Крижний А. В. - Перспективи використання сучасних радіотехнологій для побудови безпроводових мереж передачі даних в інтересах спеціальних користувачів, Станович О. В., Кучер В. П., Грищук К. П. (2013)
Лєнков С.В. - Алгоритм пошуку семантично подібних документів, Джулій В.М., Муляр І.В., Охрамович Л.В. (2013)
Любарський С. В. - Застосування методу експертного оцінювання для обґрунтування вибору переважної моделі криптографічного захисту soap-повідомлень в архітектурі web-сервісів. (2013)
Миколайчук Р. А. - Визначення параметрів взаємодії системи з динамічною структурою та об’єктів впливу на основі методу статистичного моделювання (2013)
Недайбида Ю. П. - Системологические проблемы создания современных информационно-управляющих систем, Котова Ю. В., Тищенко М. Г. (2013)
Пермяков О. Ю. - Модель комплексування вимірювальних даних в багатопозиційному радіолокаційному комплексі контролю космічного простору, Ковбасюк С. В., Варламов І. Д. (2013)
Польщиков К. О. - Оптимізація розподілу мережних ресурсів в маршрутизаторі телекомунікаційної мережі, Масесов М. О., Здоренко Ю. М., Шкіцькій В. В. (2013)
Романюк Д. В. - Методика аналитического проектирования систем оценивания векторов состояния динамических объектов (информационных систем) на примере оптико-электронной системы оценивания угловых координат воздушной цели и ракеты комплекса управляемого ракетного вооружения танка (2013)
Березенський О. І. - Аналіз умов та розробка алгоритму дій начальника відділу прикордонної служби при організації спеціальних заходів щодо пошуку правопорушників (2013)
Водчиць О. Г. - Забезпечення безпеки польотів армійської авіації за досвідом її участі у миротворчих операціях у сучасних умовах, Кравченко Ю. В., Пилипович Г. Г. (2013)
Дузь-Крятченко О. П. - Щодо недоцільності створення в Україні Ставки Верховного Головнокомандувача, Лобанов А. А., Лисицин Е. М., Марко І. Ю. (2013)
Загорка О. М. - Використання експертно-аналітичних методів для прогнозування мети воєнного конфлікту, Марко І. Ю. (2013)
Кириленко В. А. - Щодо питання пошуку шляхів підвищення ефективності виконання завдань мобільними підрозділами регіональних управлінь, Мейко О. В. (2013)
Луцький О. Л. - Алгоритм роботи офіцерів органів управління в підпорядкованих підрозділах охорони державного кордону (2013)
Мартинюк О. Р. - Огляд концепцій групового застосування безпілотних літальних апаратів, Мурасов Р. К. (2013)
Мисик А. Б. - Метод визначення заходів з охорони державного кордону (2013)
Романенко І. О. - Деякі шляхи щодо удосконалення структури управління міжвидовими угрупованнями військ (сил) під час дій в повітряно-космічній сфері, Гаценко С. С. (2013)
Пермяков О. Ю. - Забезпечення живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення, Ляшенко І. О., Безкровний Д. В. (2013)
Шедяков В. Є. - Конкуренція смислів і протистояння стратегій соціально-інформаційних систем (2013)
Дерев’янчук А. Й. - Підхід до створення адаптивних систем оцінки знань при підготовці військових спеціалістів, Баранова І. В., Москаленко Д. Р., Горяйнов Д. Ю. (2013)
Козубцов І. М. - Напівнатурне моделювання оцінки професійної готовності аспірантів за компетентнісною моделлю підготовки для потреб військової компоненти (2013)
Крайова О. В. - Роль мотивації в процесі інтенсивної мовної підготовки, Голуб Т. І. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги оформлення статтей (2013)
Алілуйко С. М. - Концептуальні засади формування системного мислення в майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання основ теорії технічних систем (2011)
Колбіна Т. В. - Концептуальні засади системного педагогічного дослідження формування у студентів ВНЗ досвіду міжкультурної комунікації (2011)
Штефан Л. В. - Концептуальні підходи до формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Солошич І. О. - Динаміка формування ідей сталого розвитку суспільства в контексті екологічних проблем при підготовці майбутніх інженерів із напряму "Організація перевезень і управління на транспорті" (2011)
Антоненко О. В. - Удосконалення змісту навчання із захисту інформації (2011)
Брюханова Н. О. - Інноваційна модель процесу формування проектувальних умінь у викладачів технічних дисциплін у процесі підвищення кваліфікації, Рогуліна М. Р. (2011)
Зимогляд Н. С. - Аналіз змісту сучасних методичних систем навчання проектування швейних виробів (2011)
Коржова М. М. - Розробка моделі змісту навчання проектуванню баз даних на основі ітерацій (2011)
Лазарєва Т. А. - Напрями оновлення змісту навчання технологічному обладнанню харчової галузі у професійній підготовці майбутніх інженерів-технологів (2011)
Мостова Л. М. - Дидактичні умови реалізації наступності змісту практичної підготовки фахівців із харчових технологій (2011)
Невзоров Р. В. - Теоретична підготовка курсантів вищих військових навчальних закладів до польотів як фактор підвищення надійності льотної діяльності майбутніх пілотів, Марченко О. Г. (2011)
Притуленко І. В. - Суть і структура дидактичного моделювання змісту навчання студентів педагогічного ВНЗ (2011)
Хоменко В. Г. - Розробка моделі цілей та змісту формування сегментованих умінь із комп’ютерних технологій управління проектами, Коваленко О. С. (2011)
Кайдалова Л. Г. - Викладач у системі дистанційного навчання (2011)
Козуб М. В. - Комп’ютерна лінгводидактика у викладанні іноземних мов (2011)
Колесник Л. Ф. - Формування стратегічних комунікативних компетентностей у процесі вивчення стилістики української мови (2011)
Кравченко Е. В. - К вопросу об организации внеаудиторной работы по иностранному языку (2011)
Курцева Л. Б. - Застосування телекомунікаційних технологій у навчальному процесі на прикладі комп’ютеризації кафедри систем управління, Єрьоміна Н. С., Романенко В. Л. (2011)
Нагаєв В. М. - Особливості підготовки фахівців-аграріїв із використанням педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів (2011)
Ротова Н. В. - Формування комунікативної компетенції наукового мовлення в процесі викладання у ВНЗ російської мови як іноземної (2011)
Скурський А. С. - Використання комп’ютерних технологій при навчанні стандартизації та техніки вимірювань (2011)
Харківська А. А. - Упровадження комп’ютерних технологій у процесі навчання майбутніх педагогів (2011)
Білєр О. С. - Упровадження дидактичних бінарних проектів для навчання комп’ютерних технічних засобів майбутніх учителів (2011)
Божко Н. В. - Критерії та показники оцінки ефективності методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ (2011)
Зеленин Г. И. - Обзор инновационных методов обучения иностранным языкам в XX-XXІ веке, Ковалёва Ю. А. (2011)
Казак І. О. - Науково-педагогічні засади розробки методики застосування навчальних завдань у процесі підготовки майбутніх теплоенергетиків із дисципліни "ТЕС і АЕС і установки" (2011)
Кулешова В. В. - До проблеми ретроспективного аналізу зарубіжного досвіду функціонування системи неперервної професійної освіти (2011)
Лазарєв M. I. - Алгоритм методу навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів із використанням каузальних мереж, Шматков Д. І. (2011)
Олійник Ю. С. - Аналіз існуючих методик навчання та тестування знань майбутніх інженерів-електроенергетиків (2011)
Павленко Л. В. - Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів обґрунтованому вибору методу аналізу перевірки статистичних гіпотез (2011)
Павленко М. П. - Методика навчання інженерів-педагогів мережевих технологій на основі впровадження поетапного виконання дій із програмування (2011)
Пономарев А. С. - Применение таблиц сопряженности в педагогических исследованиях факторных влияний, Згурская М. П. (2011)
Смоліна І. С. - Дослідно-експериментальна перевірка розробленої методики навчання майбутніх інженерів-педагогів застосовувати комп’ютерні технології в управлінні виробництвом (2011)
Хохлов В. І. - Метод векторних діаграм в курсах фізики та загальної електротехніки (2011)
Чуприна Г. П. - Комбінований багатокроковий метод навчання програмних засобів захисту інформації з подвійним дидактичним узагальненням (2011)
Швецова Г. А. - Навчання основ комп’ютерної графіки методом поетапної деталізації в педагогічних ВНЗ (2011)
Бондаренко С. В. - Формування професійних інтересів у студентів під час виробничої практики (2011)
Борова Т. А. - Професійна компетентність науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу як індикатор ефективності їхньої діяльності (2011)
Гура С. О. - Педагогічні аспекти дослідження ставлення сучасної молоді до освіти (2011)
Давидова Ж. В. - Формування духовно-ціннісних орієнтацій студентської молоді засобами критичного мислення (2011)
Дьоміна Ю. В. - Творчий потенціал особистості майбутнього викладача (2011)
Жулінська О. В. - Формування ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді в психолого-педагогічних умовах (2011)
Макаренко О. А. - Основні аспекти формування професійної етики в майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Михайличенко В. Є. - Готовність студентів до саморозвитку: сутність і структура, Канівець М. В. (2011)
Ремзі І. В. - Вплив навчального процесу на рівень фізичного здоров'я та захворюваність студентів, Бойченко А. В., Криворучко Н. В. (2011)
Відомості про авторів (2011)
До уваги авторів (2011)
Клопота А. В. - Повышение качества стыков обшивки с подкрепляющим набором авиационных конструкций из полимерных композиционных материалов, Шевцова М. А., Дронова К. П. (2009)
Жаркан М. - Упругие константы трехмерного тела трансверсально-армированного слоистого композиционного материала (2009)
Кривенда С. П. - Вплив податливості з'єднувального шару на напружено-деформований стан з'єднання, Тараненко І. М. (2009)
Халилаева Р. Ю. - Исследование напряжений от изгиба в двух- и трехрядных соединениях внахлест и их влияние на долговечность (2009)
Гагауз Ф. М. - Прогнозирование упругих характеристик пространственно-армированных композитов (2009)
Николаев А. Г. - Математическая модель напряженно-деформированного состояния пористого материала, Танчик Е. А. (2009)
Третьяков А. С. - Анализ напряженно-деформированного состояния плоских образцов, нагруженных комбинацией растяжения-сжатия и изгиба (2009)
Чесноков А. В. - Влияние технологических параметров изготовления структур на их коэффициенты армирования (2009)
Вамболь А. А. - Визначення тиску формування та вплив його на якість панельної конструкції з полімерних композиційних матеріалів під час формування (2009)
Воробьев Ю. А. - Экспериментальные исследования технологического процесса дорнования отверстий, Воронько В. В., Шипуль О. В. (2009)
Бетина Е. Ю. - Учет повышенных температуры и влажности воздуха при определении основных масштабов подобия в случае удовлетворения критериев Фруда, Рейнольдса и Маха (2009)
Родин Е. В. - Автоматические системы межпланетной доставки полезных грузов (2009)
Бойко Т. С. - Влияние схемы атмосферной турбулентности на коэффициент ослабления порыва (2009)
Шабохин В. А. - Принципы построения вертикальной цепи тел с использованием гибких связей (2009)
Привітання ректора ЛНТУ В. В. Божидарніка (2013)
Балалаєва О. Ю. - Інформаційні технології як чинник формування нової парадигми освіти (2013)
Барановська Л. В. - Соціально-детерміновані умови реалізації особистісно орієнтованого підходу в процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня (2013)
Білецька Г. А. - Використання MOODLE у підготовці студентів-екологів за денною формою навчання (2013)
Білова Ю. А. - Поняття та структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Блажук О. А. - Інформаційна підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Бордюк М. А. - Основні напрями використання інформаційно-комп’ютерних технологій при формуванні знань про полімерні матеріали у майбутніх педагогів, Бордюк Н. А., Шевчук Т. М. (2013)
Брижатий Є. І. - Організаційно-педагогічні умови поетапного формування професійної готовності майбутніх офіцерів інженерних військ в системі безперервної освіти (2013)
Войтович І. С. - Дидактичні основи використання віртуальної енциклопедії при вивченні фізичних величин – характеристик персональних комп'ютерів, Гнедко Н. М. (2013)
Гаврилюк В. О. - Формування педагогічної толерантності студентів-майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Гапоненко Г. М. - Результати дослідно-експериментального дослідження розвитку професійної компетентності водолазів-підривників (2013)
Гевко І. В. - Формування фахових знань у майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю при вивченні дисципліни "Основи охорони праці", Сорока Т. П., Бочар І. Й. (2013)
Герасименко О. А. - Підготовка майбутніх учителів технологій і профільного навчання до використання сапр у проектуванні виробів із деревини, Фещук Ю. В. (2013)
Гловин Н. М. - Інноваційні форми організації дослідницької діяльності майбутніх аграрників на заняттях із хімії (2013)
Горбатюк Л. В. - Сутність і структура аналітичної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2013)
Горбатюк Р. М. - Комп’ютерні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців, Федорейко В. С., Рутило М. І. (2013)
Горобець С. М. - Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів з використанням комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання (2013)
Гуменний О. Д. - Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів: поняття, сутність, зміст (2013)
Євсюков О. Ф. - Модернізація професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих аграрних навчальних закладів (2013)
Зайцева І. О. - Дидактичні можливості дистанційної освіти як інноваційного феномену навчання (2013)
Зуєва А. Б. - Результати дослідження сформованості професійного мислення майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва (2013)
Іванова А. Є. - Використання електронних навчальних посібників з фізичного виховання студентами технічного університету, Ковальчук В. Я., Хомич А. В. (2013)
Козяр М. М. - Теоретико-методичні засади використання інформаційного середовища у вищих технічних закладах під час вивчення нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (2013)
Коржова М. М. - Моделювання різнорівневих задач з проектування баз даних для майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Кочубей А. В. - Інноваційні методи викладання гуманітарних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах (2013)
Кравчук М. Г. - Дистанційна освіта як один із компонентів формування професійної компетенції майбутніх медиків, Жгут О. А., Романенко О. В. (2013)
Лобанова С. І. - Роль сім’ї як соціокультурного чинника у системі староримського виховання (2013)
Ліщина В. О. - особливості підготовки студентів-програмістів у вищих навчальних закладах та розвиток їх професійної культури, Ліщина Н. М. (2013)
Майборода Л. А. - Детермінанти розвитку інформаційно-технологічної культури майбутніх кваліфікованих робітників за професією "Оператор поштового зв’язку" (2013)
Маковська Г. Я. - До питання використання інтернет-технологій при вивченні англійської мови у вищому технічному навчальному закладі, Пархоменко О. Т. (2013)
Маматов Ф. М. - Інтеграція освіти, науки та виробництва як фактор розвитку інноваційної економіки, Узаков З. У. (2013)
Мартинюк А. П. - Структурування знань як педагогічна проблема (2013)
Ніколаєнко С. В. - Формування готовності викладачів вищих навчальних закладів і-іі рівнів акредитації до впровадження педагогічних технологій в умовах післядипломної освіти (2013)
Островська Н. Д. - Оцінювання навчальних досягнень майбутніх аграрників методом комп’ютерного тестування на заняттях із суспільних дисциплін (2013)
Падалко А. М. - Педагогічні аспекти використання інформаційно-комунікативних технологій в процесі підготовки майбутніх інженерів-електриків, Падалко Н. Й., Пукалюк В. В. (2013)
Пальчик А. О. - Перспектива використання студентських дослідних лабораторій в контексті проектно-орієнтованого підходу підготовки фахівців галузі комп’ютерних технологій, Савка В. Р. (2013)
Панасюк Н. Л. - Характеристика етапів навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів із оволодіння економічними знаннями (2013)
Панасюк Н. Л. Зварич П. В. - Реалізація методу комунікативної атаки в підготовці інженерів-педагогів (2013)
Петренко Л. М. - Експертна оцінка морфології та змісту інформаційно-аналітичної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу (2013)
Пизіна Є. В. - Використання е-корпусів для формування професійних компетенцій перекладачів технічної літератури (2013)
Пономаренко Л. І. - Інформаційно-освітній портал для батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу як засіб розвитку їх педагогічної компетентності (2013)
Поплавська О. А. - Дистанційне навчання як прогресивна форма підготовки майбутніх економістів (2013)
Процай Л. П. - Підготовка майбутніх практичних психологів до використання програмних засобів обробки статистичних даних у психологічних дослідженнях (2013)
Проценко І. І. - Формування професійно-творчих умінь студентів у процесі змістово-процесуальної евристичної діалогової діяльності (2013)
Редько Р. Г. - Використання інтенсивних освітніх технологій для підвищення якості навчання у технічному університеті, Редько О. І. (2013)
Романишина Л. М. - Дослідження ефективності методики формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій, Кабак В. В. (2013)
Романюк І. М. - Сучасні аспекти патріотичного виховання в контексті військово-педагогічного процесу, Кримець Л. В. (2013)
Романюк М. В. - Педагогічні аспекти використання інформаційних технологій в процесі багаторівневої підготовки майбутнього фахівця електроенергетичної галузі (2013)
Руда О. Ю. - Теоретичні аспекти інноваційних процесів в вищій медичній освіті, Янчій О. Р., Романенко О. В. (2013)
Руденко М. В. - Теоретична модель оцінки методичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Саюк В. І. - Теоретичні засади якості підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Синчишина О. А. - Інформаційні технології у розвитку професійної компетентності вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти (2013)
Сокол І. М. - Квест як сучасна інноваційна технологія навчання (2013)
Соломко М. Т. - Застосування електронних технологій навчання під час професійної підготовки студентів педагогічних спеціальностей (2013)
Солошич І. О. - Формування екологічної компетентності у майбутніх технічних фахівців у галузі транспортних технологій при викладанні економічних дисциплін, Державець Д. О. (2013)
Топольський В. О. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню практику підготовки соціальних педагогів (2013)
Тулашвілі Ю. Й. - Комп’ютерні технології як системотвірний чинник переходу до інклюзивного навчання осіб з порушеннями зору (2013)
Тульська О. Л. - Використання методів ситуативного моделювання у формуванні професійної культури майбутніх екологів (2013)
Усова В. В. - Інноваційні методи і технології навчання (2013)
Хатько А. В. - Інформатична компетентність майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2013)
Цимбалюк О. Л. - Педагогічні тенденції в освіті волині у міжвоєнний період (2013)
Шахраюк Б. С. - Психологічні аспекти педагогічної практики студентів спеціальності "Технологічна освіта" (2013)
Шевченко О. П. - Інформаційні технології як засіб інтенсифікації процесу іншомовної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів (2013)
Шутова С. М. - Організація та контроль самостійної роботи студентів (2013)
Юнчик В. Л. - Методичні особливості дистанційного навчання (2013)
Янцур М. С. - Підготовка майбутніх учителів технологій до використання інформаційно-комунікаційних технологій в профорiєнтацiйній роботі з учнями (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бойко Т. С. - Влияние параметров профиля типового полета на долговечность крыла неманевренного самолета (2009)
Рыженко А. И. - Определение требуемого быстродействия устройств аварийного гашения флаттера свободнолетающих динамически подобных моделей самолетов, Куць Т. А. (2009)
Ивановский В. С. - Особенности проектирования и эксплуатации композитного баллона с пластиковым лейнером (2009)
Бойчук И. П. - Сравнение механических моделей колебания лепесткового клапана, Ларьков С. Н., Силевич В. Ю. (2009)
Фомичев П. А. - Методика определения локальных упругопластических напряжений и деформаций в условиях совместного действия напряжений растяжения-сжатия и изгиба, Третьяков А. С. (2009)
Третьяков А. С. - Циклические деформационные и усталостные характеристики сплава Д16АТ при асимметричном мягком регулярном нагружении, Черных А. А. (2009)
Карпов Я. С. - Определение деформативных свойств конечно-размерного объема композиционного материала с трансверсальным армированием, Ивановская О. В., Жаркан М. (2009)
Цирюк А. А. - Сравнительный анализ по массе воздушных аккумуляторов давления различных геометрических форм, Фролова К. А. (2009)
Гайдачук В. Е. - Методика предэскизного проектирования панельных композитных конструкций летательных аппаратов с трубчатым заполнителем, Кондратьев А. В., Омельченко Е. В. (2009)
Кирьянчук А. Л. - Анализ потерь в цилиндрических вихревых трактах при течении двух смешиваемых жидкостей (2009)
Аврамов К. В. - Дискретные модели колебаний перекачиваемой жидкости в трубопроводах с газожидкостным демпфером, Филипковский С. В., Федоров В. М., Пирог В. А. (2009)
Мачехин Ю. П. - Применение импульсных лазеров малой мощности для поверхностной закалки сталей, Афанасьева О. В., Лалазарова Н. А., Попова Е. Г. (2009)
Приймаков О. Г. - Фізичне та математичне моделювання процесу утворення граничних мастильних плівок, Джус Р. М. (2009)
Николаев А. Г. - Метод определения оптимального управления напряженно–деформированным состоянием составного тела при помощи стационарного температурного поля (2009)
Весельский С. И. - Научное обеспечение проектирования и производства конструкций авиакосмической техники из полимерных композиционных материалов. Сообщение 1, Гагауз Ф. М. , Гайдачук А. В., Гайдачук В. Е., Карпов Я. С., Кириченко В. В., Кондратьев А. В. (2009)
Чесноков А. В. - Повышение производительности установки вертикальных стержней армирующих каркасов углерод-углеродных композиционных материалов (2009)
Карпов Я. С. - Определение значений пределов прочности при проектировании полок балки из композитов, Лялюхина И. В. (2009)
Омельченко Е. В. - Приведенные пределы прочности трубчатых заполнителей для композитных трехслойных панелей летательных аппаратов (2009)
Весельский С. И. - Исследование влияния параметров подкрепления на напряженное состояние панели, вызванное локальными нагрузками. Сообщение 1 (2009)
Фомичев П. А. - Учет концентрации напряжений в расчете долговечности элементов конструкций по номинальным напряжениям, Бойко Т. С. (2009)
Черных А. А. - Циклические деформационные и усталостные характеристики сплава Д16АТ при программном нагружении. Сообщение 1. Накопленное повреждение при симметричном нагружении по трем законам распределения амплитуды напряжений, Третьяков А. С. (2009)
Дронь Н. М. - Массовая эффективность космических мусоросборщиков с ЭРД, выводимых на орбиту ракетами-носителями стран СНГ и Азии, Хитько А. В., Кондратьев А. И., Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2009)
Соловьев А. И. - Равновесие упругой плоскости, ослабленной круговым отверстием и двумя полубесконечными трещинами, Курпа Л. И. (2009)
Куреннов С. С. - Децентрализованная распределительная система с вероятностным спросом, Завадская Д. Е. (2009)
Шабохин В. А. - Особенности создания вращающихся тросовых систем (2009)
Хитрых Е. Е. - К вопросу определения экономической эффективности применения машин импульсной резки в технологических линиях машин непрерывного литья заготовок, Мамзаи А. (2009)
Брюханова Н. О. - Концептуальні положення проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Дмитренко Т. О. - Концептуальні положення проектування методологічних засад наукового дослідження, Яресько К. В. (2012)
Саєнко Г. В. - Інтелектуальний капітал – мета освітнього ринку, Мікуленко Л. І., Аврамова О. О. (2012)
Козловський Ю. М. - Методологічні основи моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу в контексті законів філософії (2012)
Ляска О. П. - Принципи реалізації компетентнісного підходу в підготовці інженера-педагога (2012)
Саркісова А. В. - Діяльнісний підхід у навчанні технічних дисциплін майбутніх провідників міжнародних сполучень (2012)
Шварп Н. В. - Реалізація принципу професійної спрямованості у викладанні гуманітарних дисциплін (2012)
Адабашев Б. В. - Актуальні проблеми гуманітаризації професійної підготовки сучасного інженера-педагога, Мороз І. І. (2012)
Лазарєв М. І. - Цілі і зміст навчання основ теорії технічних систем майбутніх інженерів-педагогів на засадах формування системного мислення, Алілуйко С. М. (2012)
Бачієва Л. О. - Аналіз державних стандартів вищої освіти як підґрунтя навчання майбутніх фахівців із машин та апаратів хімічних виробництв основ наукових досліджень (2012)
Богданова Т. Л. - Критерии и показатели оценивания качества компьютерных моделей физических процессов и явлений, созданных студентами в процессе научно-исследовательской работы (на примере компьютерной модели "Дифракция света в параллельных лучах") (2012)
Гречко Т. І. - Альтернативний підхід до розробки навчальних програм з охорони праці та техніки безпеки (2012)
Кайдалова Л. Г. - Професійно-педагогічні вимоги до діяльності викладача російської мови як іноземної, Черкашина Ж. В. (2012)
Лазарєва Т. А. - Моделювання змісту креативного навчання з харчових продуктів у підготовці інженерів-технологів (2012)
Лазов Л. - Оптимізація процесу лазерного маркування виробів із інструментальної сталі, Петров Н. (2012)
Васильева Л. И. - Использование компьютерных технологий в самостоятельной работе студентов, Журавский А. А. (2012)
Грохова Г. П. - Впровадження інтегративної технології формування рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Гуревич Р. С. - Використання інформаційно-освітнього порталу в підготовці майбутнього магістра-педагога (2012)
Зінченко В. О. - Освітній моніторинг як складова ефективного управління якістю освіти (2012)
Кадемія М. Ю. - Використання ресурсів Інтернету в самостійній роботі студентів (2012)
Кирик О. М. - Методика і технологія нарахування норм часу у вищих навчальних закладах (2012)
Кравченко Н. В. - Психофізіологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі ВНЗ (2012)
Лазов Л. - Дослідження багаторазової дії на контраст лазерного маркування під час мітки поля та розфокусування виробів із нструментальної сталі, Петров Н. (2012)
Лещук Ю. І. - Методика і технологія навчання технічних дисциплін у професійних коледжах України (2012)
Пасічник М. В. - Реалізація комунікативно-діяльнісної моделі контролю при тестуванні з іноземної мови (2012)
Солошич І. О. - Рейтингова система оцінки роботи кафедр вищих навчальних закладів при організації науково-дослідної діяльності студентів (2012)
Тен Е. П. - Технология мультимедийного обучения профессиональной педагогике как средство саморазвития студентов-заочников в системе дистанционного образования (2012)
Абільтарова Е. Н. - Електронний підручник із дисципліни "Основи охорони праці" як один із засобів методичного забезпечення навчального процесу (2012)
Бендера І. М. - Паспортизація як один із способів оптимізації навчального процесу в аграрному ВНЗ, Юрчишин Н. І. (2012)
Дальченко П. Г. - Удосконалення методики проведення лабораторних робіт із курсу загальної фізики, Руденко Д. В., Шурінова О. В., Компанієць І. В. (2012)
Дуганець В. І. - Паспортизація практичної підготовки студентів агроінженерних спеціальностей (2012)
Ибрагимов Т. Ш. - Технология создания методического обеспечения курса "Химия" для активизации самостоятельной работы студентов, Ибрагимова Г. Т. (2012)
Ожга М. М. - Проблеми графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у наукових дослідженнях (2012)
Олійник Ю. С. - Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики тестування знань з електромагнітних перехідних процесів майбутніх інженерів-електроенергетиків (2012)
Стаченко О. В. - Визначення готовності навчальної групи до використання кейс-методу в ході виробничого навчання за спеціальністю "Технологія виробів легкої промисловості", Рябчиков М. Л. (2012)
Хоменко В. Г. - Установлення відповідності методичних систем навчання програмних засобів захисту інформації вимогам державного стандарту вищої освіти (2012)
Чуприна Г. П. - Формування знань із програмних засобів захисту інформації на основі психічних моделей репрезентації понять (2012)
Ящун Т. В. - Науково-методичні засади створення дистанційного курсу з дисципліни "Прикладне програмування", Громов Є. В. (2012)
Асманов А. Р. - Формирование основ поликультурного общения будущих педагогов (2012)
Каньковський І. Є. - Професійно необхідні якості інженера-педагога (2012)
Кравченко О. Б. - Суть гуманістичних цінностей особистості (2012)
Кулешова В. В. - Формування аналітичної компетенції викладачів технічних дисциплін (2012)
Олексенко В. М. - Самореалізація студентів на заняттях із вищої математики (2012)
Приступа В. В. - Проблеми формування та стан економічної компетентності майбутніх інженерів радіозв’язку (2012)
Приходько Г. І. - Діяльність студентських спортивних гуртків і товариств вищих освітніх закладів України на початку ХХ ст. (2012)
Ремзі І. В. - Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки у вищих педагогічних закладах (2012)
Ротова Н. В. - Особливості впровадження особистісно орієнтованого підходу в навчанні іноземних студентів (2012)
Смолин Ю. А. - Анализ основных структурных составляющих и их связей в управлении процессом технического творчества инженерно-педагогического направления, Смолина Н. Ю. (2012)
Шестопалюк О. В. - Формування ключових компетенцій майбутніх педагогів (2012)
Відомості про авторів (2012)
До уваги авторів (2012)
Карпов Я. С. - Моделирование напряженно-деформированного состояния стрингерных панелей из композиционных материалов, Литвинова Т. А., Павленко В. Н. (2010)
Халилов С. А. - Исследование влияния параметров подкрепления на напряженное состояние панели, вызванное локальными нагрузками. Сообщение 2, Макаров О. В., Весельский С. И. (2010)
Фомичев П. А. - Анализ допускаемых напряжений для регулярных зон крыла и различных схем турбулентности атмосферы, Бойко Т. О. (2010)
Рябченко В. М. - Об учёте ограничений на прогибы при оптимизации фюзеляжных несущих конструкций (2010)
Жаркан М. - Определение прочностных свойств слоистого композиционного материала, армированного трансверсальными стержнями (2010)
Смовзюк Л. В. - Исследование влияния параметров расслоения на несущую способность панелей из композиционных материалов (2010)
Чесноков А. В. - Определение эффективных характеристик стержней для автоматизированной сборки армирующих каркасов (2010)
Пургина С. М. - Подогреваемая формообразующая оснастка регламентированного качества для изготовления композиционных изделий (2010)
Львов М. П. - Интерполяция нелинейной части диаграммы деформирования конструкционных материалов (2010)
Николаев А. Г. - Осесимметричная краевая задача теории упругости о действии сосредоточенной силы на трансверсально изотропное полупространство с неподвижным основанием в виде двуполостного гиперболоида вращения, Орлов Е. М. (2010)
Рябков В. И. - Определение площади хвостового оперения на этапе предварительного проектирования с учетом формы крыла самолета транспортной категории, Мельник Н. Н., Утенкова В. В. (2010)
Дронь Н. М. - Оценка характеристик космических мусоросборщиков, выводимых на требуемую орбиту непосредственно ракетами-носителями, Кондратьев А. И., Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2010)
Мощенок В. И. - Современные методики определения макро-, микро- и нанотвердости материалов, Лалазарова Н. А., Ляховицкий М. М., Сухарева И. Е., Скрыпников В. А. (2010)
Стадниченко В. М. - Диагностика процессов изнашивания фрикционных узлов трансмиссий авиационных ГТД методом акустической эмиссии (2010)
Соловьев А. И. - Упругая деформация пластинки, ослабленной двумя круговыми отверстиями и и двумя прямолинейными разрезами, Фесенко В. Т., Хоменко В. В., Цымбалюк В. В. (2010)
Сало В. А. - Расчет напряженно-деформированного состояния оболочечных элементов конструкций и оценка достоверности результатов, Литовченко П. И. (2010)
Шаройко Д. П. - Расчет располагаемой тяги легкомоторного самолета, Качкар И. В., Мисан Л. Г., Мирошник В. С. (2010)
Гайдачук В. Е. - Анализ эффективности технологии лазерной резки листовых деталей из цветных металлов в серийном авиационном производстве, Костенко А. И. (2010)
Остапчук В. В. - Влияние режимов упрочняющей термической обработки на структуру и свойства титанового сплава ВТ22, Семишов Н. И. (2010)
Миронов К. В. - Исследование прочности элемента тканевой обшивки крыла самолета, Пинчук Д. А. (2010)
Украинец Е. А. - Экспериментальное определение аэродинамических характеристик модели самолета с преобразуемым крылом и фюзеляжем треугольной формы поперечного сечения, Спиркин Е. В., Шабрат И. И. (2010)
Тараненко М. Е. - Возможности интерактивного контроля процесса электрогидравлической штамповки крупногабаритных деталей, Демченко А. В., Гарибова Т. В. (2010)
Хитрых Е. Е. - Задание свойств деформируемого металла при численном решении задач импульсной резки непрерывных слитков (2010)
Абрамов В. Т. - Синтез многоступенчатых планетарних механизмов с минимальным мертвым ходом, Матусевич В. А., Павленко В. Н., Шехов А. В. (2010)
Соловьев О. В. - Методика оценки максимальной дальности визуального обнаружения беспилотных летательных аппаратов (2010)
Вамболь С. А. - Способ обезвреживания взрывного устройства, Петренко А. В., Вавренюк С. А. (2010)
Бачинська Н. Я. - Роль міжпредметних зв’язків у формуванні соціокультурної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами англійського фольклору (2012)
Бухальська С. Є. - Розвиток інформаційно-комунікаційної складової педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи медичного коледжу (2012)
Величко Н. О. - До проблеми прогнозування працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах харчової промисловості (2012)
Галімов А. В. - Комплексна методика підготовки майбутніх офіцерів напрямку "Охорона та захист державного кордону” в умовах інноваційних технологій (2012)
Глушок Л. М. - Зміст та структура навчальних планів і програм підготовки бакалаврів освіти раннього дитинства в університетах Австралії (2012)
Горбатюк Р. М. - Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх фахівців в галузі комп’ютерних технологій, Рутило М. І., Брездень Т. І. (2012)
Джуринський П. Б. - Компоненти підготовленості до здоров’язбережувальної професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Ковтун О. В. - Формування процесуально-інформаційних умінь професійного мовлення у майбутніх авіаційних операторів (2012)
Король С. В. - Навчання лексичного аспекту іншомовного мовлення студентів-філологів (2012)
Лоїк Г. Б. - Активізація самостійної пізнавальної діяльності студентів як педагогічна умова формування фахової компетентності майбутніх менеджерів туризму засобами інформаційних технологій (2012)
М’ясковський М. Є. - Проблема забезпечення якості шкільної освіти в сучасному освітньому процесі (австрійський досвід) (2012)
Назарко І. С. - Вивчення хімії на базі дистанційних технологій як засіб оптимізації навчання студентів технічних спеціальностей (2012)
Николайчук Л. А. - Выбор и использование аутентичных материалов в процессе обучения аудированию на уроках английского языка (2012)
Орловська О. В. - Нетрадиційні методи комунікативно-орієнтованого навчання студентів-філологів англійської мови у вищому навчальному закладі (2012)
Решетник С. М. - Професійна підготовка майбутніх офіцерів до службової діяльності у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України як професійна і педагогічна проблема (2012)
Соболь Н. М. - Інтерактивні технології навчання у підготовці перекладачів у вищих начальних закладах (2012)
Токарчук О. М. - Формування професійної математичної компетентності: результати експериментального дослідження (2012)
Трифонова О. С. - Діагностика рівнів сформованості мовно-мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (2012)
Чернова С. В. - Комунікативна компетентність офіцерів-прикордонників як чинник підвищення ефективності виконання ними службових завдань з охорони державного кордону (2012)
Шарапа Г. Ф. - Рефлексія страху як основна детермінанта особистісної неповноцінності (2012)
Шиба А. В. - Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх перекладачів у вищому навчальному закладі (2012)
Яворська Г. Х. - Методика підвищення рівня пізнавальної активності майбутніх офіцерів міліції у процесі навчання у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України (2012)
Ягупов В. В. - Педагогічна техніка викладачів військово-спеціальних дисциплін, Кришталь М. А. (2012)
Янковець А. В. - Особливості застосування сучасних систем машинного перекладу в умовах підготовки майбутніх перекладачів у вищому військовому навчальному закладі (2012)
Андрощук О. Ю. - Професійна компетентність як невід’ємна складова готовності майбутнього офіцера-прикордонника до професійної діяльності (2012)
Аршава І. Ф. - Сучасний стан дослідження проблеми подолання особистістю складних життєвих ситуацій, Амінєва Я. Р. (2012)
Аршава І. Ф. - Комп’ютерна діагностика емоційної стійкості людини, яка працює в екстремальних умовах професійної діяльності, Кутовий К. П. (2012)
Басинський А. М. - Модель психологічної підготовки підрозділів спеціального призначення органів внутрішніх справ до діяльності в екстремальних умовах (2012)
Булаєвська О. В. - Характеристика складових професійного спілкування середнього медичного персоналу в ситуаціях невідкладної допомоги (2012)
Воєдило А. А. - Еталон індивідуальних морально-психологічних якостей політичного лідера в уявленні студентів Львівського національного університету імені Івана Франка (2012)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Програма реалізації моделі організації дидактичних ігор-маніпулятивів у навчальному процесі загальноосвітньої школи (2012)
Данько О. В. - Професійне самовизначення як предмет наукового дослідження у психології (2012)
Діденко О. В. - Соціально-психологічні чинники розвитку організаційної (корпоративної) культури офіцера-прикордонника (2012)
Дроздов О. Ю. - З досвіду використання асоціативного методу при вивченні геополітичної свідомості (2012)
Іващенко А. С. - Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих подружніх парах (2012)
Ігумнова О. Б. - Індивідуальні та особистісні властивості студентів з негативними психічними станами (2012)
Калюжний В. О. - Складові моделі експліцитного професійного психологічного впливу прикордонного керівника на підлеглих (2012)
Карчевський І. Р. - До проблеми професійного вигорання офіцерського складу військових формувань силових відомств України (2012)
Ковальчишина Н. І. - Підготовка парламентерів-правоохоронців: концептуальні підходи (2012)
Ковальчишина С. В. - Психологічні особливості виявів професійної деструкції у слідчих органів внутрішніх справ на етапі професіоналізації (2012)
Марчук Л. М. - Асертивність як комплексна інтегральна характеристика особистості (2012)
Нагула О. Л. - Батьківська компетентність як чинник психічного розвитку дитини (2012)
Олександренко К. В. - Роль соціально-перцептивних механізмів у розвитку професійної комунікативної діяльності майбутніх фахівців міжнародних відносин (2012)
Петренко Т. М. - Невербальні засоби спілкування як аспект імпліцитної діагностики особистісних характеристик (2012)
Радчук Г. К. - Особистісне та професійне самовизначення як чинник професійного становлення особистості (2012)
Семенова Ю. С. - Теоретико-методологічний аналіз поняття психотравма (2012)
Томчук М. І. - Психологічні особливості розробки підручника для вищих навчальних закладів (2012)
Томчук М. І. - Психологічні особливості формування команд в організаціях Міністерства внутрішніх справ (2012)
Шевченко О. М. - Формування особистісної компетентності старшокласників (2012)
Шевчук Г. Й. - Особливості сприйняття телевізійної інформації жіночою аудиторією (2012)
Щербан Т. Д. - Проблема копінга в умовах професійно-стресових ситуаціях управління (2012)
Яцина О. Ф. - Проблема внутрішньої свободи в контексті проблематики психології сім’ї (2012)
Вимоги до публікацій (2012)
Сухонос В. В. (мол.) - Вплив політико-правової філософії на сучасну цивілізацію: досвід Франції та США (2013)
Ткаченко А. О. - Проблеми формування банківської системи на території України: історико-гносеологічний аспект (2013)
Дорда С. В. - Діалогічна сполучуваність права та мови (2013)
Афанасієв Р. В. - Державний контроль як специфічний засіб адміністративно-правового режиму об’єктів права власності на природні ресурси (2013)
Пасічник А. В. - Природа адміністративно-правових обмежень здатності бути засновником і учасником юридичних осіб (2013)
Завгородня В. М. - Принцип захисту легітимних очікувань в адміністративному праві ЄС та перспективи його впровадження в Україні (2013)
Щербак С. В. - Виконавчий процес в Україні: правова природа (2013)
Корольов Ю. О. - Сутність адміністративно-правового статусу службовців Національного банку України (2013)
Маланчук Т. В. - Органи галузевої компетенції як суб’єкти адміністративно-правового регулювання торговельної діяльності (роздрібної торгівлі) (2013)
Кунцевич М. П. - Юридична конструкція форми реалізації виконавчої влади (2013)
Старинський М. В. - Принцип захисту національного інтересу в правовому регулюванні валютних відносин та його природа (2013)
Фомінов Р. М. - Функції фонду гарантування вкладів фізичних осіб: теоретико-правові аспекти (2013)
Плотнікова М. В. - Загальна характеристика правових актів Національного банку України як засобу державного регулювання діяльності банків в Україні (2013)
Швагер О. А. - Щодо визначення поняття "державна казна” (2013)
Сухонос В. В. - Стратегія розвитку відносин у колективі і кар’єра: питання взаємозалежності (2013)
Поліщук М. С. - Щодо гарантування збереження житлових прав дітей (2013)
Івашова І. П. - Правове регулювання користування житлом на підставі договору найму (оренди) житла (2013)
Шлапко Т. В. - Місце пенсії по інвалідності в системі права соціального забезпечення (2013)
Жаренко В. Ф. - Застава майбутнього урожаю за аграрною розпискою (2013)
Коз’яков І. М. - Особливості предмета доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2013)
Курило М. П. - Інститут примирення та його особливості у сучасному кримінальному праві, Ясинок М. М. (2013)
Самойленко Є. А. - Особливості розвитку правового режиму навігаційного використання міжнародних рік Південної Америки (2013)
Титул, зміст (2013)
Шановні читачі (2013)
Коваленко Ю. М. - 15 років Центру рентгенівських технологій АРУ (2013)
7-8 ноября — Международные радиологические праздники (2013)
Мечев Д. С. - Клініко-методичні аспекти позитронної емісійної томографії, Щербіна О. В. (2013)
Спиженко Н. Ю. - Стереотаксическая радиохирургия в комплексном лечении сосудистых мальформаций головного и спинного мозга, Чеботарева Т. И., Бурик В. М., Мосейчук С. С., Шараевский О. А. (2013)
Кравцова Е. А. - Рентгенологическая динамика послеожоговых стриктур пищевода при различных методах лечения, Шармазанова Е. П. (2013)
Соколовська М. В. - Застосування фторафуру при радіотерапії раку гортані І-ІІ стадій (2013)
Делог М. И. - Гинекомастия и рак молочной железы у мужчин (2013)
Урина Л. К. - Комплексная диагностика патологии опорно-двигательного аппарата на первичном этапе диагностики, Ищук Ю. В., Миронова Ю. А. (2013)
Мечев Д. С. - Обговорення концепції розвитку ядерної медицини в Україні (продовження), Ткаченко М. М. (2013)
Спузяк М. І. - Рецензія на підручник "Радіологія" авторів: Ковальський О. В., Мечев Д. С., Данилевич В. П. (2013)
Шкондiн О. М. - Відгук на підручник "Радіологія" авторів: Ковальський О. В., Мечев Д. С., Данилевич В. П. (2013)
Щодо усунення подвійного ліцензування діяльності з використання медичних джерел іонізуючого випромінювання (2013)
Асоціація радіологів України (2013)
Миронова Ю. А. - Алгоритм лучевой диагностики патологии скелетно-мышечной системы (2013)
Вітання професору Т. П. Сиваченко (2013)
Пам’яті професора Спузяка М. І. (2013)
22-я Международная медицинская выставка "Здравоохранение - 2013" (2013)
Костюк Г. И. - Создание наноструктур в объеме детали при электроннолучевой обработке, Суккариех Мустафа Эззат, Воляк Е. А. (2010)
Мелкозерова О. М. - Образование наноструктур TiN в поверхностном слое железа при действии ионов различных сортов, зарядностей и энергий (2010)
Горлов А. К. - Исследование точности нанесения металла при дозированной аргонодуговой наплавке, Рогачев Е. П., Жуков А. М., Лашко С. Н. (2010)
Костюк Г. И. - Образование наноструктур при действии ионизирующего излучения на материалы, Широкий Ю. В., Лобанова Л. В. (2010)
Баранов О. О. - Эффективная ионная очистка в разряде планарного магнетрона со структурой полого катода, Романов М. С. (2010)
Мустафин К. А. - Математическое моделирование поверхностной твердости при ионно-плазменном азотировании (2010)
Костюк Г. И. - Повышение работоспособности покрытий на РИ при обработке сталей с учетом адгезионного взаимодействия, Фадеев В. А., Бруяка О. О. (2010)
Воропай Р. В. - Сравнительный анализ микроструктурных и наноструктурных покритий и зависимость микротвердости от раз мера зерна, Бреус А. А. (2010)
Костюк Г. И. - Перспективы получения наноструктур в объеме детали при действии потоков плазмы, Исяк К. П., Бруяка О. О. (2010)
Манохин А. С. - Методика определения температуры резания при обработке инструментом с ПКНБ, Клименко С. А. (2010)
Пермяков А. А. - Исследование процесса износа режущей части головок глубокого сверления при обработке отверстий больших диаметров, Пациора А. П. (2010)
Костюк Г. И. - Исследование износа РИ с покрытием при его моделировании на машине трения, Фадеев А. В., Куринной А. Н., Босенко Т. П. (2010)
Иващенко Е. В. - Исследование влияния зажимных усилий на качество обрабатываемой детали типа "фланец", Литвин М. В., Добротворский C. С. (2010)
Костюк Г. И. - Экспериментальное исследование шероховатости поверхности деталей при чистовом точении стали 30Х14А РИ с покрытием 0,8ZRN+0,2HFN и без него, Филиппенко А. И., Исяк К. П., Костюк А. Н. (2010)
Резниченко Н. К. - Унификация технологических процессов сборки-разборки соединений с натягом, Шелкунова Н. Л. (2010)
Костюк Г. И. - Деформация стружки после получистового точения стали 39ХС и сплава ЭИ702 и чистового точения жаропрочной стали 30Х14А РИ с покрытиями, Степаненко В. Н., Костюк Е. Г., Костюк А. Н., Карамышев Ю. Ю. (2010)
Мовшович А. Я. - Обратная технологическая оснастка для многооперационного оборудования и гибких производственных систем, Белик В. Н., Кочергин Ю. А. (2010)
Стрельчук Р. М. - Исследование особенностей взаимодействия алмазных кругов с наноструктурным твердым сплавом, Узунян М. Д. (2010)
Резниченко Н. К. - Конструктивные особенности системы направления и её влияние на работоспособность обратимой технологической оснастки, Мовшович А. Я., Ищенко И. Г. (2010)
Костюк Г. И. - Силы резания при обработке конструкционных материалов твердыми сплавами с различными покрытиями, Миргородский А. Ю., Хаки Махмуд Салех (2010)
Невлюдов И. Ш. - Использование метода Байесовских статистических решений для выбора варианта технологического процесса, Омаров М. А., Палагин В. А., Разумов-Фризюк Е.А. (2010)
Невлюдов І. Ш. - Моделювання електромеханічної частини. Маніпулятора промислового робота, Великодний С. С., Фомовська О. В. (2010)
Невлюдов И. Ш. - Построение годографов Михайлова при помощи пакета "Mathcad", Великодный С. С., Фомовская Е. В. (2010)
Сысоев А. Ю. - Методологические характеристики барботажного метода создания смесей газов, Костюк Г. И., Сысоев Ю. А. (2010)
Невлюдов И. Ш. - Анализ современных технологий изготовления гибридных микросборок, Проценко М. А., Хатнюк И. С., Аллахверанов Р. Ю. (2010)
Гавва В. М. - Економічне обґрунтування доцільності підвищення надійності й довговічності техніки, Раздымаха Т. П. (2010)
Филипковская Л. А. - Применение методов распознавания образцов в экспертных экономических системах, Скачков А. Н. (2010)
Невлюдова В. В. - Метод голосового ввода информации, Милютина С. С. (2010)
Мазниченко С. А. - Исследование процесса наполнения камеры сгорания приводов импульсных машин, Застела А. Н., Обрываева Т. Е. (2010)
Ковалев Е. Д. - Математические модели имитации динамики полета вертолета на комплексном тренажере на особых и критических режимах полета, Моцар П. И., Удовенко В. А. (2010)
Рябков В. И. - Возможности использования тахионной энергии в силових установках летательных аппаратов, Толмачев Н. Г. (2010)
Костюк Г. И. - Связь между коэффициентом трения покоя и адгезионным взаимодействием конструкционных материалов с материалом РИ при применении температуры и нормальной нагрузки, Миргородский А. Ю., Воляк С. Н. (2010)
Баранов О. О. - Эффективное управление распределением плотности ионного тока в системе для вакуумно-дугового осаждения покрытий (2010)
Pavlenko V. - Emission and erosion processes, thermoelastic and thermoplastic deformation in cathode spots of gas, Kostyuk G., Voliak E. (2010)
Сысоев Ю. А. - Инициирование вакуумно-дугового разряда в технологических источников плазмы (2010)
Сыпченко И. А. - О влиянии условий осаждения на структуру, фазовый состав и свойства алмазоподобных пленок углерода (2010)
Сысоев Ю. А. - Подавление микродуг в ионно-плазменных процессах, Костюк Г. И., Белявский А. В., Сысоев А. Ю., Воропай Р. В., Бреус А. А. (2010)
Голуб Н. М. - Засоби формування писемно-мовленнєвої діяльності молодших школярів з недоліками психо-мовленнєвого розвитку (2013)
Кохан Л. В. - Розвиток творчих здібностей особистості засобами структурно-логічних схем у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2013)
Червінко Є. O. - Модель навчання майбутніх філологів усного послідовного перекладу з опорою на ситему скороченого запису (2013)
Шепель В. M. - Вікові особливості формування пізнавальної активності старшокласників (2013)
Большакова М. Г. - Методи і методологія дослідження лінгвокультурологічної компетенції майбутніх перекладачів (2013)
Ісаєва О. С. - Розвиток творчих умінь студентів вищих медичних навчальних закладів (2013)
Кондратенко О. О. - Культура ділового спілкування майбутніх фармацевтів як наукова проблема (2013)
Лебедєва В. В. - Аналіз суті поняття "професійний статус майбутнього вчителя" (2013)
Масич С. Ю. - Вимоги до підготовки викладача вищого начального закладу (2013)
Михайлова А. Г. - Акмеологія: нова якість вищої технічної освіти (2013)
Моторна С. Є. - Сучасна вища освіта: становлення духовно-морального потенціалу студента (2013)
Семененко І. Є. - Технологія педагогічного супроводу у процесі фахової підготовки іноземних студентів в умовах вищого технічного навчального закладу (2013)
Бойко О. Ю. - Бандура як засіб національного виховання української молоді (історичний аспект) (2013)
Голубнича Л. О. - Становлення і розвиток дидактики в зарубіжній педагогічній науці (2013)
Діденко І. О. - Педагогічні з'їзди на теренах України та Росії: витоки та наслідки (2013)
Єрмола А. М. - Організація науково-методичної роботи вчителів України другої половини ХХ століття (2013)
Танько Є. В. - Досвід організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів Великобританії (2013)
Тищенко І. В. - Статус та повноваження ректора в організаційно-управлінській структурі докласичного університету (2013)
Ткаченко О. Б. - Характеристика етапів розвитку проблеми оцінювання якості професійно-педагогічної діяльності викладачів вищої школи України (1969-1990 роки ХХ століття) (2013)
Цапко А. М. - Особливості організації магістерської підготовки в університетах України початку ХІХ століття (2013)
Коробейнік В. А. - Валеологічне самовдосконалення як складова індивідуальної педагогічної культури вчителя фізичної культури (2013)
Чорновол-Ткаченко А. О. - Гендерні особливості змістовних характеристик ідентичності особистості старших підлітків (2013)
Крамченкова В. О. - Особливості адаптивно-захисних патернів особистості при тютюнопалінні в сім'ї (2013)
Микитюк С. О. - Роль ресурсного підходу в психологічному супроводі навчально-виховного процесу у вищому педагогічномунавчальному закладі (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Борейко Ю. - Міфорелігійний простір повсякденної реальності українських носіїв православної свідомості (2013)
Олещук К. - Держава в соціологічній спадщині Станіслава Дністрянського (2013)
Афанасьєва Л. - Суспільний простір поліетнічного міста як фактор формування етнічної толерантності молоді (2013)
Глебова Н. - Формування свободи й відкритості в глобальному інформаційному просторі (2013)
Демчук С. - Сім'ї трудових мігрантів: соціально-побутові умови життя дітей після від'їзду батьків (2013)
Катаев С. - Социальная ответственность как сфера практической социологии (2013)
Савка В. - Супервізія в управлінні недержавними організаціями соціальної сфери: інституційний аналіз (2013)
Wojakowski D. - Toward multi-perspective analysis of social identity (2013)
Kuzmuk O. - Status consistency / inconsistency of the status position of social classes (2013)
Лісовська-Мускеєва Н. - Пізнавальний потенціал біографічного методу, Сидоров М. (2013)
Миронович Д. - Нарративизация религиозного опыта в (авто)биографических интервью (2013)
Сидоров М. - Підходи до аналізу даних із невідповідями, Білоус Є. (2013)
Хомяк М. - Бідність в Україні у показниках соціальної статистики (2013)
Букрєєва І. - Громадянська активність української студентської молоді: особливості виявлення та тенденції розвитку (2013)
Глинська Л. - Соціологічні підходи до аналізу освіти як методологічна основа її модернізації (2013)
Гришина Т. - Материальное обеспечение процесса социального включения людей старшего возраста в Украине (2013)
Любчук В. - Релігійна віра як чинник участі особистості у позакультових практиках (2013)
Орлов А. - Міжкультурна взаємодія в контенті медіа багатонаціонального регіону (2013)
Хуткий Д. - Освіта на магістерських програмах НаУКМА: думки студентів магістеріуму (2013)
Андреев А. В. - Моделирование упругих и прочностных свойств композитов, армированных плетеными рукавами, Карпов Я. С. (2010)
Кондратьев А. В. - Проектирование головных обтекателей ракет-носителей из полимерных композиционных материалов при одновременном тепловом и силовом воздействиях (2010)
Литвинова Т. А. - Проектирование стрингеров из композиционных материалов (2010)
Костенко А. И. - Многоуровневый алгоритм оптимизации режимов лазерного раскроя заготовок силовых панелей планера самолета в серийном производстве (2010)
Угримов С. В. - Обобщенная теория слоистых ортотропных пластин, Шупиков А. Н. (2010)
Киреев И. Ю. - Методика определения структуры композитного несущего слоя трапециевидного крыла малого удлинения беспилотного летательного аппарата, изготовленного намоткой (2010)
Гагауз Ф. М. - Моделирование физико-механических характеристик композиционных материалов, Гагауз П. М. (2010)
Хорольский П. Г. - Эффективность космических тральщиков при двух способах выведения на орбиту устройств для улавливания космического мусора, Дубовик Л. Г. (2010)
Гребенюк С. Н. - Матрица жесткости конечного элемента для тканого композиционного материала, Мелащенко О. П. (2010)
Рябченко В. М. - Интерпретация дискретной модели тонкостенной несущей конструкции, увязанная с оптимизационным процессом (2010)
Николаев А. Г. - Математический аппарат и приложения обобщенного метода фурье для трансверсально-изотропного параболоида со сфероидальной полостью, Щербакова Ю. А. (2010)
Мельничук А. П. - Определение напряженно-деформированного состояния тонкостенных осесимметричных оболочек при импульсном нагружении с использованием систем аналитических вычислений (2010)
Рвачева Т. В. - Одна квадратурная формула на основе обобщенного ряда Тейлора (2010)
Каленюк И. А. - Численное моделирование аэродинамических характеристик сверхкритического профиля MBB A-3 (2010)
Цибаньов Г. В. - Підвищення надійності трибосполучень деталей авіаційної техніки модифікованими дискретними покриттями, Марчук В. Є., Калініченко В. І., Градиський Ю. О. (2010)
Куреннов С. С. - Численный метод расчета динамических напряжений в клеевом соединении (2010)
Кобрин В. Н. - Экологические исследования автотранспорта, обслуживающего аэропорты гражданской авиации и эффективность мероприятий по снижению его воздействия на окружающую среду, Вамболь В. В., Овчаров А. В., Колосков В. Ю. (2010)
Гайдуков В. Ф. - Исследование гранулометрического состава порошков, образующихся при электроимпульсном диспергировании, Нечипорук Н. В., Кручина В. В., Говоренко А. Д. (2010)
Гагауз Ф. М. - Научное обеспечение -проектирования и производства конструкций авиакосмической техники из полимерных композиционных материалов. Сообщение 2, Гайдачук А. В., Гайдачук В. Е., Карпов Я. С., Кириченко В. В., Кондратьев А. В. (2011)
Двейрин А. З. - Испытание на смятие слоистых пластиков, Кривенда С. П. (2011)
Лемко О. Л. - Математическая модель формирования аэродинамического облика летательного аппарата по критерию максимального аэродинамического качества, Сухов В. В. (2011)
Лялюхина И. В. - Проектирование балки из композитов при нескольких расчетных случаях нагружения (2011)
Омельченко Е. В. - Приведенные пределы прочности квазиоднородного композиционного материала с трубчатыми элементами и обшивками (2011)
Сало В. А. - Напряженно-деформированное состояние упругой цилиндрической панели с отверстием, Литовченко П. И., Чижиков И. В. (2011)
Ивановский В. С. - Разработка композитных баллонов высокого давления (Рраб=30 МПа) с полимерным лейнером, Ивановская О. В. (2011)
Сало В. А. - Расчет напряженного состояния упругой оболочки с периодической системой круглых отверстий, Корниенко А. В. (2011)
Куреннов С. С. - Осреднение температур слоев в двухслойной пластине (2011)
Амброжевич М. В. - Газотермодинамическая модель ракетного двигателя твердого топлива, Середа В. А. (2011)
Остапчук В. В. - Влияние термической обработки на склонность к межкристаллитной коррозии деформируемых алюминиевых сплавов, Семишов Н. И. (2011)
Мощенок В. И. - Определение нанотвердости материалов с использованием различных методов анализа кривой индентивания, Лалазарова Н. А., Попова Е. Г., Кухарева И. Е. (2011)
Силевич В. Ю. - Моделирование процесса вынужденных колебаний лепесткового клапана пульсирующего воздушно-реактивного двигателя (2011)
Костенко А. И. - Экспериментальное исследование долговечности образцов из алюминиевых сплавов, полученных лазерным раскроем для панелей планера самолета, Гайдачук В. Е., Змиевской И. П. (2011)
Коваленко В. А. - Исследование терморазмеростабильности ферменных конструкций космических аппаратов, Малков И. В., Сыровой Г. В., Сохач Ю.В. (2011)
Приходько В. Е. - Исследование продольно-сжатых стержней переменной жесткости (2011)
Рябченко В. М. - Проектировочная модель несущей конструкции фюзеляжа пассажирского самолета, Лавриненко В. А., Первак В. Д. (2011)
Онгирский Г. Г. - Экспериментальное исследование птицестойкости элементов конструкций самолета, Шупиков А. Н., Угримов С. В., Ярещенко В. Г., Уколов В. П., Самойленко В. Ф. (2011)
Евсеев Л. А. - Безмоментное состояние сжатой панели при наличии в обшивке диагональных волн растяжения. Часть 1 (2011)
Ивановский В. С. - Влияние пробного давления на несущую способность композитных баллонов (2011)
Николаев А. Г. - О точном решении осесимметричной термоупругой краевой задачи для трансверсально-изотропного пространства со сфероидальной неоднородностью, Орлов Е. М. (2011)
Дронь Н. М. - Массовая эффективность космических тральщиков при использовании сочетания электроракетной двигательной установки и жидкостного ракетного двигателя малой тяги, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2011)
Остапчук В. В. - Исследование структуры и свойств нержавеющих сталей после высокоскоростного деформирования (2011)
Гайдуков В. Ф. - Моделирование процесса взаимодействия электроискрового разряда переменной интенсивности теплового потока с поверхностью электродов, Кручина В. В. (2011)
Бетин Д. А. - Показатели безопасности полетов беспилотного воздушного судна, Тутубалин В. А., Кистерев В. М. (2011)
Амброжевич М. В. - Моделирование процесса в ракетном двигателе твердого топлива, Середа В. А. (2011)
Клопота А. В. - Оптимизация ширины ленты при изготовлении авиаконструкций методом намотки, Максимович И. В., Вамболь А. А. (2011)
Бетина Е. Ю. - Критерий Прандтля при моделировании полета летательного аппарата в зоне лесного пожара, Кистерев В. М., Бондарева Н. В. (2011)
Бычков И. В. - Анализ формообразующих процессов на оборудовании с ЧПУ и изменение условий постановки прямой задачи (2011)
Ворожко С. С. - Обзор существующих устройств, использующих лиофобные системы в качестве рабочего тела, Кладова О. Ю. (2011)
Lukin K. A. - Editorial (2013)
Galati G. - On the design of waveforms for noise­MIMO radar, Pavan G. (2013)
Tohidi E. - Waveform design for masking effect reduction in noise radar using Viterbi algorithm, Nazarimajd M., Haghshenas H., and Nayebi M. M. (2013)
Lukin K. A. - New method for generation of quasi­orthogonal chaotic sequences, Shcherbakov V. Ye. and Shcherbakov D. V. (2013)
Геєць В. М. - Лібералізація руху капіталів у взаємовідносинах України з ЄС, Богдан Т. П. (2013)
Haghshenas H. and Nayebi M. M. - Graph­based waveform design for range sidelobe suppression (2013)
Мєдвєдкова Н. С. - Перспективи запровадження податкових механізмів стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні (2013)
Zemlyaniy O. V. - FPGA based design of random waveform generators for noise radars, and Lukin S. K. (2013)
Бондарчук А. В. - Державні цінні папери як інструмент боргової політики: міжнародний досвід (2013)
Ryskin N. M. - Nonlinear dynamics of delayed feedback microwave oscillators, Emel’yanov V. V., Khavroshin O. S., Usacheva S. A. and Yakovlev A. V. (2013)
Варналій З. С. - Детінізація економіки як чинник розвитку підприємництва, Живко З. Б. (2013)
Yurchenko L. V. and Yurchenko V. B. - Time­domain simulation of short­pulse oscillations in a gunn diode system with time­delay microstrip coupling (2013)
Харазішвілі Ю. М. - Детінізація заробітних плат як чинник соціального розвитку та забезпечення економічної безпеки України, Коваль О. П. (2013)
Khutoryan E. M. - Mode Interaction for random signal generation in mm­waveband vacuum oscillators (2013)
Ковязіна К. О. - Соціальний захист дітей трудових мігрантів: концептуальні основи та державна політика (2013)
Usacheva S. A. - Effect of reflection from the remote load on mode competition in multimode resonant electron oscillators, Chumakova M. M., Glyavin M. Yu., Novozhilova Yu. V. and Ryskin N. M. (2013)
Нечитайло А. А. - Національна ідентичність у глобальному інформаційному суспільстві (2013)
Churyumov G. I. - Computer simulation of noise generation in magnetron, Gritsunov A. V. and Ekezly A. I. (2013)
Гнатюк С. Л. - Особливості захисту персональних даних у сучасних хмарових сервісах (2013)
Lekhovytskiy D. I. - On methods for estimation of random processes spectra, Rachkov D. S., Semeniaka A. V., and Atamanskiy D. V. (2013)
Ісакова Т. О. - Протестні акції у країнах Близького Сходу: інформаційно-комунікативний аспект (2013)
Sinitsyn R. B. and Yanovsky F. J. - Non­parametric signal processing in noise radar (2013)
Іщенко А. Ю. - Сучасна медіа-освіта: впровадження в Україні та міжнародний досвід (2013)
Sachs J. - Ultra­wideband pseudo­noise sensors, Kmec M., Fritsch H. C., Helbig M., Herrmann R., Schilling K., Rauschenbach P. (2013)
Баровська А. В. - Інституційне забезпечення державної комунікативної політики Великої Британії (2013)
Lukin K. A. - FPGA based software defined noise radar, Moreira J. R., Vyplavin P. L., Lukin S. K., and Zemlyaniy O. V. (2013)
Держалюк О. М. - Роль парламентських комітетів у відносинах між парламентом і урядом в Україні (2013)
Rodionov V. V. - Compression and interperiod processing of signals in surveillance radars (2013)
Валюшко І. В. - Антикорупційна політика: концептуальні підходи (2013)
Turk A. S. - Partial dielectric loaded TEM horn and reflector antenna designs for ultrawide band ground penetrating radar systems, Keskin A. K., Ilarslan M. (2013)
Мазука Л. І. - Мовна політика щодо освіти національних меншин в Україні (2013)
Sachs J. - Time and range accuracy of short­range ultra­wideband pseudo­noise radar, NRT­2012, Herrmann R., and Kmec M. (2013)
Васильчук Є. О. - Традиціоналістські доктрини правоекстремістських об’єднань в Україні (2013)
Stove A. G. - Radars with low probability of interception (2013)
Дубов Д. В. - Стратегічні аспекти кібербезпеки України (2013)
Rodionov V. V. - Radar with random variation of probing signal parameters (2013)
Петров В. В. - Щодо формування національної системи кібербезпеки України (2013)
Vyplavin P. L. - Integrated and maximal sidelobe levels of noise signal (2013)
Ожеван М. А. - Національна конкурентна розвідка у глобалізованому світі: нові виклики та загрози на тлі "казусу Сноудена" (2013)
Pompeo B. - On a comparison of radar system performance between random and linear frequency modulation considering sidelobe suppression techniques, Pralon L., Beltrao G., Cioqueta H., Cosenza B. and Moreira J. R. (2013)
Земляний М. Г. - Соціальні аспекти енергетичної політики та енергетичної безпеки України (2013)
Sedyshev S. Y. - Clutter compensation problem in the LPI radar, Gorshkov S. A., and Vorontsov M. N. (2013)
Яковлєв Є. О. - Оцінка еколого-техногенної безпеки міст і селищ України (2013)
Lukin K. A. - SAR imaging with stepped frequency noise radar, Kim J. P., Vyplavin P. L., and Palamarchuk V. P. (2013)
Толстов С. В. - Еволюція статусу та ролі США і євроатлантичної спільноти в сучасній системі міжнародних відносин (2013)
Lukin K. A. - Ka­band ground­based noise SAR trials in various conditions, Stove A. G., Kulpa K., Calugi D., Palamarchuk V. P., Vyplavin P. L. (2013)
Соболєв А. А. - Стратегічні наступальні озброєння: чинник стримування чи геополітичного впливу? (2013)
Lukin K. A. - Tomographic imaging using noise radar and 2D aperture synthesis, Vyplavin P. L., Kudriashov V. V., Palamarchuk V. P., Zemlyaniy O. V., Lukin S. K., Jong­Min Lee, Jong­Soo Ha, Sun­Gu Sun, Youn­Sik Kang, Kyu­Gong Cho, Byung­Lae Cho (2013)
Діденко Н. Г. - Бюджетна політика нейтральних країн – членів ЄС в оборонній сфері: досвід для України, Цвірова В. В. (2013)
Espadas V. and Shkvarko Yu. - Descriptive experiment design framework for high resolution imaging with multimode array radar systems (2013)
Мощенко О. М. - Пріоритетні напрямки зовнішньої політики Туреччини у Близькосхідному регіоні (2013)
Lukin K. A. - Nano­distance measurements using spectral interferometry based on light­emitting diodes, Danailov M. B., Machekhin Yu. P., and Tatyanko D. N. (2013)
Павелко Н. І. - Стан і проблеми розвитку страхування сільськогосподарської продукції в Україні (2013)
Shaidurov G. Ya. - On seismic side­looking location with antenna aperture synthesis, Suhotin V. V., Kudinov D. S. and Kopylov M. A. (2013)
Власюк О. С. - Шлях до самоутвердження та консолідації нації (2013)
Kim J. P. - Phase shift measurement of optical noise waveform modulation envelope, Zemlyaniy O. V., Tatyanko D. N., Lukin K. A. (2013)
Українська політична нація: проблеми становлення (2013)
Вихідні дані (2013)
Качинський А. Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень (2013)
Україна в інтеграційних процесах на пострадянському просторі: моделювання альтернатив (2013)
Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України (2013)
Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в Україні (2013)
Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень у вересні–листопаді 2013 р. (2013)
Аннотации (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до статей (2013)
Головко О. М. - С. В. Пахман як теоретик та історик права, Греченко В. А. (2013)
Андреєв Д. В. - Транзактна модель комунікації влади та суспільства: філософсько-правовий аспект (2013)
Безпалова О. І. - Законодавче забезпечення реалізації правоохоронної функції держави (2013)
Дем’яненко І. В. - Роль автоматизованої системи документообігу суду в забезпеченні реалізації принципів судової влади (2013)
Коваленко Г. В. - Філософсько-правова концепція "Імперії права" Роналда Дворкіна (2013)
Конопелько О. В. - Проблемні аспекти формування загальнонаціональної ідеології в Україні (2013)
Мурза В. В. - Поняття та структура механізму реалізації наглядової функції держави (2013)
Стецюк Б. Р. - Розробка теорії юридичного процесу вченими-правниками у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2013)
Туранін В. Ю. - Феномен юридичної мови: концептуалізація проблеми (2013)
Бабкова В. С. - Координаційна нарада як основна форма координаційної діяльності прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції (2013)
Грищенко О. В. - Проблеми кваліфікації та відмежування побоїв та мордувань від суміжних злочинів (2013)
Ізотов В. А. - Взаємодія підрозділів БНОН зі слідчими підрозділами ОВС під час досудового розслідування організації або утримання наркопритонів (2013)
Косий О. М. - Повноваження прокурора у кримінальному переслідуванні в аспекті процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2013)
Лапкін А. В. - Обвинувальна промова прокурора у суді: структура і зміст (2013)
Літвінов Є. В. - Місце судових органів України в системі спеціалізованих суб’єктів запобігання злочинності (2013)
Максимус Д. О. - Окремі аспекти використання органами внутрішніх справ сучасних інформаційних технологій при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, Юхно О. О. (2013)
Малиновська Т. М. - Повноваження органів внутрішніх справ щодо профілактики насильства над дітьми та протидії йому (2013)
Марков В. В. - Хакерські атаки на імплантати як один із способів протиправного використання кіберпростору: сутність та види (2013)
Мірошниченко І. С. - Вплив віктимогенної ситуації на злочинні прояви щодо осіб похилого віку (2013)
Степанюк Р. Л. - Типові технології викрадень бюджетних коштів як елемент криміналістичної характеристики злочинів (2013)
Федосова О. В. - Правові засади участі громадян в оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів України (2013)
Юхно О. О. - Окремі аспекти законодавства та практики застосування негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві (2013)
Абакумов В. М. - Особливості діяльності суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки підприємництва, які функціонують на локальному рівні (2013)
Даниленко А. П. - Нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2013)
Клочко А. М. - Початкова підготовка в системі професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України (2013)
Комзюк В. Т. - Правове забезпечення взаємодії митних органів з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування (2013)
Любімова С. Ю. - Правові засади реєстраційних та дозвільно-ліцензійних проваджень у сфері господарської діяльності та місце в них адміністративно-правового регулювання (2013)
Маренич В. М. - Роль PR-технологій в управлінні формуванням іміджу вищого навчального закладу (2013)
Сергєєв А. А. - Відомчі інституційні гарантії права на захист честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України (2013)
Батрин О. В. - Відкликання апеляційної скарги та відмова від неї в цивільному процесі України (2013)
Волощенко О. М. - Проблемні аспекти набуття прав на торговельні марки (2013)
Д’ячкова Н. А. - До питання про правосуб’єктність учасників правовідносин, що виникають при встановленні опіки над майном (2013)
Безкоровайний Б. О. - Правове регулювання припинення державної служби (2013)
Лісова Т. В. - Особливості державної реєстрації прав на землю в сучасних умовах (2013)
Сардінов Р. Т. - Особливості застосування дисциплінарних стягнень до посадових осіб митної служби України (2013)
На книжкову полицю (2013)
Новини наукового життя (2013)
Наші автори (2013)
До уваги авторів (2013)
Кондратьев А. В. - Обзор и анализ мировых тенденций и проблем расширения применения в агрегатах ракетно-космической техники полимерных композиционных материалов, Коваленко В. А. (2011)
Литвинова Т. А. - Проектирование стрингерных панелей. Сообщение 1. Обеспечение прочности при нескольких расчетных случаях (2011)
Фомичев П. А. - Выбор допускаемых напряжений, обеспечивающих проектный ресурс регулярной зоны крыла создаваемого самолета, Бойко Т. С. (2011)
Двейрин А. З. - Прочность слоистых пластиков на срез (2011)
Бетин А. В. - Формирование целевой функции для оптимизации параметров системы запуска беспилотного самолета гражданского назначения, Калужинов И. В., Дунаев А. А. (2011)
Трубчанин И. Ю. - О параллельности диаграмм деформирования сталей при асимметричном циклическом нагружении, Гребенюк Я. В. (2011)
Середа В. А. - Оптимизация параметров старта беспилотного летательного аппарата с помощью реактивной тележки (2011)
Ляхно В. Ю. - Разработка стеклопластиковых оболочек гелиевого криостата для создания магнитного энцефалографа, Кивиренко О. Б., Варнас Р. В., Мудрый А. А. (2011)
Бетина Е. Ю. - Подобие формы в задаче обеспечения геометрического подобия при моделировании полета летательного аппарата в зоне лесного пожара, Калужинов И. В. (2011)
Соловьев А. И. - Равновесие упругой круговой пластинки, ослабленной нецентральной трещиной, Щербакова Ю. А. (2011)
Дронь Н. М. - Эффективность одного способа сбора и удаления мелкого космического мусора, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2011)
Курєннов С. С. - Напружений стан клейового з’єднання при поздовжньому пружному ударі зосередженої маси (2011)
Афанасьева О. В. - Исследование режимов многоимпульсного лазерного термоупрочнения стали, Лалазарова Н. А., Попова Е. Г., Свергун Т. Ю. (2011)
Довгань А. Н. - Исследование теплового потока импульсных генераторов плазмы, Зиновьев В. В., Колесник В. П. (2011)
Яремчук Ю. Е. - Метод генерування та перевірки цифрового підпису на основі рекурентних послідовностей (2013)
Корчинский В. В. - Условие обеспечения энергетической скрытности хаотических сигналов при передаче конфиденциальной информации, Казакова Н. Ф. (2013)
Скубак О. М. - Побудова координатних функцій для знаходження розв’язків рівнянь руху осердя оптичного кабелю мереж доступу (2013)
Жураковський Б. Ю. - Лінійні та матричні способи стиснення даних при передачі (2013)
Розорінов Г. М. - Лазерна зброя, Хаскін В. Ю. (2013)
Толюпа С. В. - Проблеми побудови систем захисту інформації в автоматизованих системах управління спеціального призначення, Уварова А. О. (2013)
Козловский В. В. - Варакторные преобразователи частоты на нерегулярных линиях передачи (2013)
Чернушенко И. И. - Устойчивость цилиндрических оболочек из армированных материалов с одной плоскостью симметрии при осевом сжатии, Иванова Н. И. (2013)
Лещенко О. О. - Аналіз методів прогнозування в інфокомунікаційних мережах (2013)
Манько О. О. - Дослідження параметрів і характеристик оптичних волокон та трактів методом числового моделювання (2013)
Труш О. В. - Метод енергетично ефективного перетворення ІКМ-сигналів в телекомунікаційних системах спеціального призначення (2013)
Бессалов А. В. - Удвоение точки и обратная задача для кривой Эдвардса над простым полем, Третьяков Д. Б. (2013)
Богданович В. Ю. - Забезпечення безпеки інформаційних процесів безпекового супроводу реалізації національних інтересів, Висідалко А. В. (2013)
Павлов І. М. - Аналіз шляхів маршрутизації загроз в системах захисту інформації (2013)
Лазаренко С. В. - Применение лазерных технологий для увеличения эксплуатационного ресурса рабочих поверхностей, Розоринов Г. Н., Хаскин В. Ю. (2013)
Сворак С. Д. - Народовладний концепт у теорії та практиці марксизму-ленінізму (2013)
Сидоренко О. О. - Ідея процедурної справедливості у процесуальних нормах права (2013)
Тягло О. В. - Логіко-ймовірнісні підстави електронного правосуддя (2013)
Малишко В. М. - Правове регулювання приватирського промислу Великої Британії та США упродовж англо-американської війни 1812–1815 рр. (2013)
Бабакін В. М. - Окремі аспекти моніторингу запобігання і протидії злочинності серед молоді (2013)
Греченко В. А. - Професійна підготовка поліцейських кадрів на українських землях Російської імперії на початку ХХ ст. (2013)
Дідюк І. Л. - Поняття домашнього арешту (2013)
Житний О. О. - Міжнародне право в системі джерел кримінального права України (2013)
Кара М. В. - Аналіз правової регламентації протидії шахрайству чинним Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Кочура О. О. - Правовий інститут представництва неповнолітнього потерпілого як один з видів кримінальних процесуальних гарантій забезпечення прав та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні (2013)
Малярова В. О. - Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Перепелиця Д. І. - Індивідуальні заходи запобігання призонізації (2013)
Пчолкін В. Д. - Слідчі версії та особливості планування розслідування злочинів у сфері виробництва продовольчих товарів, Аріт К. В. (2013)
Романюк В. В. - Заходи забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх (2013)
Сало О. М. - Деякі особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Сидоренко С. М. - Зарубіжний досвід виконання правоохоронних функцій пенітенціарними установами та можливості його використання в Україні (2013)
Степанюк Р. Л. - Перспективи формування методик розслідування злочинів, пов’язаних із розпорядженням бюджетними коштами в агропромисловому комплексі (2013)
Шахова К. В. - Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами карного розшуку в разі вчинення зґвалтування психічно хворою особою (2013)
Борко А. Л. - Особливості адміністративних повноважень голови суду (2013)
Гавриленко О. А. - Нормативно-правове регулювання внутрішнього управління аптечними закладами в Українських губерніях Російської імперії у другій половині ХIХ ст., Васильєв С. В. (2013)
Маренич В. М. - правління розробкою і проведенням спеціальних заходів з метою формування позитивного іміджу вищого навчального закладу (2013)
Пчелін В. Б. - Перекладач як суб’єкт адміністративно-процесуальних правовідносин (2013)
Завгородня І. М. - Поняття та особливості спадкових позовів (2013)
Лісніча Т. В. - Порядок повернення товарів до інтернет-магазину та відшкодування грошових коштів за придбаний товар (2013)
Украінцев О. А. - Інвестування у морські порти України та договір концесії (2013)
Чуркін І. А. - Поняття та ознаки предмета договору найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу (2013)
Чавикіна Т. І. - Міжнародний досвід правового регулювання відпусток (2013)
Кійков В. М. - Соціальна компетентність як показник радикалізації суспільства (2013)
На книжкову полицю (2013)
Новини наукового життя (2013)
Наші автори (2013)
До уваги авторів (2013)
Коваленко В. А. - Анализ и модификация математических моделей показателей качества и методов их определения применительно к изделиям ракетно-космической техники, Московская Н. М., Сливинский В. И. (2011)
Карпов Я. С. - Ускоренное прогнозирование усталостной долговечности на основе энергетического подхода (2011)
Тиняков Д. В. - Влияние компоновочных ограничений на частные критерии эффективности трапециевидных крыльев самолетов транспортной категории (2011)
Литвинова Т. А. - Проектирование стрингерных панелей. Сообщение 2. Обеспечение устойчивости (2011)
Лялюхина И. В. - Проектирование композитной балки на регламентированный прогиб (2011)
Кива Д. С. - Выбор и назначение директивной технологии нанесения покрытий силовых авиаконструкций по критериям долговечности и экономической эффективности, Быков М. Н. (2011)
Двейрин А. З. - Анализ эффективности внедрения интегральных конструкций с трубчатыми элементами из полимерных композиционных материалов, Майорова Е. В. (2011)
Николаев А. Г. - Решение первой осесимметричной термоупругой краевой задачи для специально прогретого трансверсально-изотропного полупространства со сфероидальной полостью, Орлов Е. М. (2011)
Дронь Н. М. - Оценка эффективности космических тральщиков при использовании нескольких улавливающих устройств, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2011)
Боташев С. А. - Разработка математической модели рабочего процесса устройства с камерой пульсирующего горения для листовой штамповки (2011)
Николаев А. Г. - Решение осесимметричной термоупругой краевой задачи для трансверсально-изотропного полупространства со сфероидальной неоднородностью, Орлов Е. М. (2011)
Джоган О. М. - Методы изготовления деталей из композиционных материалов пропиткой в оснастке. Часть 1. Методы пропитки под давлением, Костенко О. П. (2011)
Лосев А. В. - Технологическая система для удаления ликвидов с поверхностей деталей, Коростелева А. А., Лосева О. А. (2011)
Сбойчаков В. Н. - Формализация подготовки исходных данных к расчету многоэлементной балки (2011)
Гайдачук В. Е. - Обзор и анализ состояния проблемы назначения покрытий конструкций авиационной и ракетно-космической техники, Коваленко В. А., Московская Н. М. (2012)
Бетин А. В. - Критерии оценки эксплуатационной технологичности беспилотных воздушных судов, Тутубалин В. А., Бондарева Н. В. (2012)
Андреев А. В. - Технология получения элементов конструкций из полимерных композиционных материалов с применением плетеной арматуры (2012)
Тиняков Д. В. - Методика оценки потерь на балансировку самолета с учетом геометрических параметров системы несущих поверхностей (2012)
Третьяков А. С. - Циклические деформационные и усталостные характеристики сплава Д16АТ при программном нагружении. Сообщение 2. Амплитуда остаточной деформации, Черных А. А. (2012)
Амброжевич А. В. - Комплексно-сопряженная модель катапульты с телескопическим приводом, Мигалин К. В., Середа В. А. (2012)
Кондратьев А. В. - Численное определение приведенных упругих физико-механических характеристик трубчатого заполнителя, Майорова Е. В., Чумак А. А. (2012)
Джоган О. М. - Методы изготовления деталей из композиционных материалов пропиткой в оснастке. Часть 2. Методы вакуумной пропитки, Костенко О. П. (2012)
Куреннов С. С. - Колебания составной балки. Модель Голанда – Рейсснера (2012)
Андреев А. А. - Исследование коррозионной стойкости комбинированного покрытия TiO-N/TiN-Ti, Костюк Г. И., Минаев Н. А. (2012)
Батыгин Ю. В. - Экспериментальное исследование вихревых токов, возбуждаемых в металлической пластине полем витка с разрезом, Гнатов А. В., Чаплыгин Е. А., Трунова И. С., Аргун Щ. В., Щиголева С. А., Смирнов Д. О. (2012)
Белецкий А. Я. - Протоколы Диффи-Хеллмана на основе сингулярных простых чисел (2013)
Борисенко А. А. - Перестановки в телекоммуникационных сетях, Горячев А. Е., Лопатченко Б. К., Кобяков О. М. (2013)
Гусятин В. М. - Построение пространственной кривой методом сферической интерполяции в задачах компьютерной графики, Гусятин М. В. (2013)
Панченко Б. Е. - Информационная модель поведения системы упругих волокон некруговой формы в полупространстве со свободной границей под воздействием стационарных SH-волн (2013)
Молчанова В. С. - Восьмисвязный асимметричный алгоритм скелетизации бинарных изображений (2013)
Матвієнко М. П. - Про один алгоритмічний метод проектування систем управління з застосуванням ПЛІС, Шинкаренко О. Г. (2013)
Маценко С. М. - Модифицированный алгоритм помехоустойчивого счета на основе чисел Фибоначчи, Арбузов В. В., Петров В. В. (2013)
Борисенко О. А. - Цифровий частотомір на основі біноміальних лічильників, Сидоренко В. Ю. (2013)
Иванчук А. В. - Преобразователь биномиальных чисел в двоичные, Гриненко В. В., Чередниченко В. Б. (2013)
Борисенко А. А. - Помехоустойчивый распределитель импульсов, Гутенко Д. В., Петров В. В. (2013)
Мошенский И. В. - Оптимизация потерь активной электроэнергии за счет компенсации реактивной мощности, Лебединский И. Л., Ноздренков В. С. (2013)
Матвієнко М. П. - Метод техніко-економічного застосування засобів діагностування в системах управління (2013)
Ткачук Р. А. - Моделювання динамічного опромінення для фотомедичних технологій при неперервності контролю параметрів процесу, Івах М. С., Кузь В. І. (2013)
Стенин А. А. - Модифицированный метод анкетирования в задачах принятия решений, Мелкумян Е. Ю., Губский А. Н., Курбанов В. В. (2013)
Гагауз П. М. - Проектирование малогабаритных крыльев из композитов, Гагауз Ф. М., Карпов Я. С., Плотников В. И., Плотников Р. В. (2012)
Коваленко В. А. - Исследование температурного напряженно-деформированного состояния композитных панелей при различной степени термонеравновесности их структуры, Кондратьев А. В., Кичка А. А. (2012)
Середа В. А. - Оптимизация динамических характеристик катапульты с телескопическим приводом (2012)
Гагауз П. М. - О равнопрочных и равнонапряженных структурах композиционных материалов (2012)
Тараненко И. М. - Экспериментальное определение температурных деформаций стержней из композитов под действием внутреннего напряженного состояния (2012)
Вамболь О. О. - Визначення товщини поглинаючого шару при вакуум-автоклавному методі формування (2012)
Тихий В. Г. - Определение эффективного коэффициента теплопроводности сотового заполнителя методом электротепловой аналогии, Кондратьев А. В., Смоленко А. Г., Кириченко В. Л. (2012)
Полатов А. М. - Влияние трещины на упругопластическое напряженное состояние волокнистых материалов (2012)
Вакуленко С. В. - Обоснование методики расчета долговечности продольных стыков крыла с учетом контактной передачи усилий (2012)
Третьяков А. С. - Анализ местных напряжений от изгиба, возникающих в монолитных панелях крыльев пассажирских и транспортных самолетов, Решетникова Р. Ю. (2012)
Кривохатько І. С. - Дослідження впливу початкового ступеня турбулентності потоку на аеродинамічні характеристики системи двох профілів, Масько О. М., Сухов В. В. (2012)
Соловьев А. И. - Краевые задачи теории упругости для ортотропных пластин, ограниченных координатными линиями декартовой и параболической систем координат (2012)
Кручина В. В. - Выбор параметров электроразрядных реакторов в устройствах очистки гальванических стоков, Гайдуков В. Ф. (2012)
Уважаемые читатели! (2013)
Горбенко Ю. І. - Проблеми та вимоги до надання довірчих послуг в Європейському Союзі в період 2015–2030 рр. (2013)
Аулов І. Ф. - Хмарні обчислення та аналіз питань інформаційної безпеки в хмарі, Горбенко І. Д. (2013)
Погребняк К. А. - Аналіз безпеки сервісів зберігання даних у хмарі, Повтарєв Д. В. (2013)
Kazymyrov O. - Extended criterion for absence of fixed points (2013)
Руженцев В. И. - О методе доказательства стойкости блочных шифров к атаке невыполнимых дифференциалов (2013)
Халимов Г. З. - Строго универсальное хеширование (2013)
Халимов Г. З. - Оценки сложности универсального хеширования по алгебраическим кривым (2013)
Лисицкая И. В. - О приходе итеративных шифров к стационарному состоянию, свойственному случайной подстановке, Лисицкий К. Е. (2013)
Долгов В. И. - Блочные симметричные шифры — случайные подстановки. Комбинаторные показатели, Родинко М. Ю. (2013)
Мельничук Е. Д. - Исследование соответствия новым критериям отбора подстановочных конструкций современных БСШ (2013)
Горбенко І. Д. - Аналіз блокових симетричних шифрів міжнародного стандарту ISO/IEC 29192­2, Самойлова А. В. (2013)
Мордвінов Р. І. - Порівняльний аналіз методів та засобів тестування випадкових послідовностей NIST 800­22 ТА NIST 800­90B (2013)
Качко Е. Г. - Исследование методов вычисления инверсии в алгоритме NTRU, Балагура Д. С., Погребняк К. А., Горбенко Ю. И. (2013)
Бондаренко М. Ф. - Обчислювальна складність основних задач на алгебраїчних решітках, Макутоніна Л. В. (2013)
Котенко В. В. - Оптимизация процессов защиты информации с позиций виртуализации относительно условий теоретической недешифруемости, Котенко С. В., Румянцев К. Е., Горбенко И. Д. (2013)
Бессалов А. В. - Параметри криптосистеми на кривій Едвардса над розширеннями малих простих полів, Діхтенко А. А., Яценко О. І. (2013)
Бессалов А. В. - Деление точки на два для кривой Эдвардса над простым полем (2013)
Єсіна М. В. - Аналіз складності криптографічних перетворень у групі точок ЕК залежно від обраного базису, Горбенко І. Д. (2013)
Бессалов А. В. - Криптостойкие кривые Эдвардса над простыми полями, Дихтенко А. А. (2013)
Іваненко Д. В. - Методи протидії атакам на реалізації, які базуються на аналізі енергоспоживання, схеми направленого шифрування у кільцях зрізаних поліномів (2013)
Балагура Д. С. - Инфраструктуры открытых ключей с использованием криптосистем NTRU, Баглаев И. А.   (2013)
Проскуровский Р. В. - Аналіз стану підготовки фахівців у галузі "Інформаційна безпека" (2013)
Котенко В. В. - Стратегия защиты непрерывной информации с позиций виртуализации ансамбля ключей на формальные отношения ансамблей, Котенко С. В., Румянцев К. Е., Горбенко Ю. И. (2013)
Алексейчук А. Н. - Метод восстановления систематических линейных кодов по наборам искаженных кодовых слов, Грязнухин А. Ю. (2013)
Кузнецов А. А. - Многомерные спектры для описания каскадных кодов в частотной области, Приходько С. И., Билал Хамзе. (2013)
Смирнов А. А. - Программная модель устройства формирования дискретных сигналов с особыми корреляционными свойствами (2013)
Краснобаев В. А. - Метод контроля данных, представленных в классе вычетов, Маврина М. А., Замула А. А. (2013)
Николаенко С. В. - Усиление безопасности методом гаммирования протокола квантовой прямой безопасной связи (2013)
Заболотний В. І. - Обґрунтування вибору заходів захисту характеристик продукції від конкурентної розвідки, Задорожна Є. В. (2013)
Чиж В. М. - Контроль та візуалізація стану функціональної безпеки інформаційних систем із застосуванням бездротових сенсорних мереж, Карпінський М. П., Балабан С. М. (2013)
Олешко І. В. - Удосконалення протоколу нульових знань, заснованого на дискретних логарифмах (2013)
Вихідні дані (2013)
Блажівська О. Є. - Теоретико-правовий аналіз поняття та змісту кодифікації як форми систематизації законодавства (2013)
Мищак І. М. - Нормативно-правове забезпечення державного управління та державної служби в Стародавньому Китаї (2013)
Недюха М. П. - Правова ідеологія українського суспільства: інноваційний потенціал процесу соціальних змін (2013)
Омельчук В. В. - Вплив візантійської моделі державно-церковних взаємин на політико-правові процеси у Болгарії (2013)
Величко Д. С. - Роль Пезидента України у сфері реалізації зовнішньої політики України: на шляху до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2013)
Губань Р. В. - Волость як адміністративно-територіальна одиниця (2013)
Коцюба Р. О. - Міжнародно-правові аспекти засад конституційного забезпечення права на ядерну безпеку (2013)
Марчук О. Л. - Акти Вищої ради юстиції: результат реалізації державних повноважень (2013)
Мірошниченко Ю. Р. - Юридичні механізми ухвалення консенсусних рішень у міжнародній та українській практиці (порівняльно-правовий аспект) (2013)
Поповичук О. М. - Правові засади організації місцевого самоврядування в Австрії в імперську добу (2013)
Дьомкіна Г. С. - Вплив Гаазької конвенції 1961 року на розвиток національного законодавства у сфері легалізації документів для дії за кордоном (2013)
Михайлюк Г. О. - Забезпечення прав інтелектуальної власності: конституційно-правовий аналіз (2013)
Федюк Л. В. - Право юридичної особи на індивідуальність (2013)
Щербатюк О. Є. - Проблеми регулювання припинення права власності на безхазяйну річ (2013)
Антоненко С. А. - Криптографічні основи застосування електронного цифрового підпису в Україні (2013)
Різак М. В. - Загальнодоступні бази персональних даних: перспективи правового регулювання (2013)
Гладун О. З. - Інститут кримінальних проступків: елемент гуманізації законодавства України про кримінальну відповідальність чи шлях до криміналізації суспільства? (2013)
Письменський Є. О. - Про ефективність звільнення від покарання та його відбування (2013)
Фастовець В. А. - Проблемні питання правової регламентації оперативно-розшукової діяльності (2013)
Коршенко А. В. - Застосування практики Європейського суду з прав людини судовими органами України в забезпеченні права особи на правову допомогу (2013)
Стефанчук М. М. - До питання про нові виміри правової регламентації реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді (2013)
Алямкін Р. В. - Теоретичні підходи до визначення категорії "економічна безпека банківського сектора" (2013)
Алексєєв В. М. - Розвиток взаємовідносин між державою та суспільством в Україні: нові підходи до управління (2013)
Богданович В. Ю. - Методичний підхід до формалізації задачі та формування системи показників оцінювання рівня етнонаціональної напруженості в АР Крим, Бальбек Р. І., Литвин А. В. (2013)
Палагнюк Ю. В. - Механізми співробітництва між Україною та ЄС відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво (2013)
Петрашенко Д. В. - Державна освітня політика України на сучасному етапі: цілі, складові, перспективи (2013)
Коваленко В. А. - Анализ и нормирование дефектов локального нарушения сплошности, возникающих в производстве изделий авиа-космической техники из полимерных композиционных материалов (2012)
Гагауз П. М. - Необходимые условия оптимальности структуры композиционного материала в континуальной постановке задачи оптимального армирования при ограничениях по прочности (2012)
Кондратьев А. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния панели солнечной батареи при ее акустическом нагружении (2012)
Гагауз Ф. М. - Исследование напряженно-деформированного состояния композитных оболочек в зоне законцовок (2012)
Решетникова Р. Ю. - Анализ напряженного состояния болтовых соединений, нагруженных растяжением-сжатием и местным изгибом (2012)
Вамболь А. А. - Особенности технологии изготовления законцовок с продольными элементами в соединении "металл-композит" (2012)
Смоленко А. Г. - Комплексный подход к определению эффективного коэффициента теплопроводности сотового заполнителя (2012)
Черных А. А. - Изменение максимальной и минимальной деформаций на диаграммах циклического деформирования алюминиевого сплава Д16АТ при регулярном нагружении (2012)
Куреннов С. С. - Уточненная методика экспериментального определения податливости соединительного слоя в односрезном клеевом соединении (2012)
Третьяков А. С. - Амплитуда остаточной деформации при циклическом нагружении в условиях неоднородного поля напряжений. Сообщение 1. Усталостные испытания образцов из сплава Д16АТ растяжением-сжатием и местным изгибом (2012)
Гаврилко В. В. - Разработка макетного образца и технологии изготовления тестовой панели солнечной батареи космического аппарата, Коваленко В. А., Кондратьев А. В., Потапов А. М. (2012)
Божко Д. В. - Использование поточной формы организации производства при сборке авиационных конструкций (2012)
Цибаньов Г. В. - Фретинг-утома сталі 30ХГСА з дискретно-структурованою лунковою поверхнею, Марчук В. Є., Духота О. І., Градиський Ю. О. (2012)
Титул, Зміст (2013)
Фещенко Ю. И. - Особенности современной иммуномодулирующей терапии, Рекалова Е. М. (2013)
Рекалова Е. М. - Механизмы формирования вторичной иммунной недостаточности и возможности ее коррекции (2013)
Ліщук-Якимович Х. О. - Імунологічні ризики розвитку синдрому Черджа–Стросс у хворих на системні васкуліти, Чоп’як В. В., Пукаляк Р. М. (2013)
Зайков С. В. - Возможности элиминационной терапии аллергических заболеваний, Гришило А. П. (2013)
Черенько С. О. - Імунопатогенез туберкульозу легень (2013)
Сафиулин З. Т. - Перспективы применения препаратов селезенки при бронхолегочной патологии, Ткаченко А. Г. (2013)
Дитятковська Є. М. - Можливості підвищення ефективності алергенспецифічної імунотерапії у хворих на поліноз (2013)
Речкина Е. А. - Часто болеющие дети и роль иммунокоррекции в их лечении (2013)
Гришило П. В. - Опыт применения бактериальных лизатов в аллергологии, Зайков С. В., Гришило А. П. (2013)
Немировська Н. В. - Динаміка змін імунологічного статусу та ліпідного обміну у хворих на поліноз з холестерозом жовчного міхура на фоні лікування (2013)
Яшина Л. А. - Возможности азеластина в лечении сезонного аллергического ринита в формате нового исследования МР4001, Игнатьева В. И. (2013)
Ильина Н. И. - Повышая доступность качественного и современного лечения аллергических заболеваний, Павлова К. С. (2013)
Островський М. М. - Вибір оптимальних схем бронхолітичної терапії при вірус-індукованих загостреннях бронхіальної астми, Варунків О. І. (2013)
Моногарова Н. Е. - Улучшение результатов лечения больных с бронхиальной астмой на фоне лечения монтелукастом (2013)
Правила оформлення і подання статей (2013)
Карпов Я. С. - Реализация информационных технологий в проектировании и конструировании агрегатов самолета (2012)
Гагауз Ф. М. - Проблемы технологии формирования соединительных узлов конструкций летательных аппаратов из композиционных материалов (2012)
Вознюк С. Н. - Фактор многовариантности при выборе метода исследования проблем выживаемости в условиях неопределенностей проектирования самолетов военного назначения, Курпа Л. И., Мураховская Е. А., Рыженко А. И. (2012)
Гагауз П. М. - Оптимальные схемы армирования в задачах о прочности слоистых композиционных материалов (2012)
Корнилов Л. Н. - Определение рациональной производственной структуры цехов агрегатно-сборочного самолетостроительного производства, Воронько В. В., Воробьев Ю. А., Матцнер К. (2012)
Гуменников В. В. - Проектировочный расчет модифицированного полупетлевого соединения с оребренной втулкой (2012)
Коваленко В. А. - Анализ механических дефектов и отклонений в соотношениях и свойствах полимерных композиционных материалов для авиакосмической техники (2012)
Киреев И. Ю. - Метод расчета комбинированной траектории укладки при намотке композитного несущего слоя трапециевидного крыла малого удлинения (2012)
Куреннов С. С. - Коэффициент динамичности напряжений в соединении при гармонической нагрузке. Модель Фолькерсена (2012)
Бузько Я. П. - Равновесие ортотропной пластины, ослабленной двумя полубесконечными прямолинейными разрезами, Соловьев А. И. (2012)
Николаев А. Г. - Распределение напряжений в упругом пространстве с двумя параллельно расположенными сферическими полостями, Танчик Е. А. (2012)
Тараненко И. М. - Анализ величин и характера приложения внутренних температурных усилий и оценка зоны краевого эффекта в композитных стержнях (2012)
Третьяков А. С. - Долговечность образцов из сплава Д16АТ, нагруженных растяжением-сжатием и местным изгибом, при регулярном и программном нагружении (2012)
Демченко А. Я. - Исследование физико-механических характеристик однонаправленного базальтопластика, Кучерявый Е. Ф. (2012)
Козлов В. Г. - Влияние термоимпульсной обработки на свойства герметичности уплотнительных соединений гидросистем летательных аппаратов, Планковский С. И., Шипуль О. В., Малашенко В. Л. (2012)
Чесноков А. В. - Модульный принцип формирования оснащения для изготовления пространственных армирующих каркасов для изделий ракетно-космической техники (2012)
Тимошенко В. И. - Исследование параметров сотового элемента, полученного плетением, Тимошенко А. В. (2012)
Остапчук В. В. - Исследование структуры и свойств сплавов системы Al-Mg-Si после взрывного деформирования (2012)
Кручина В. В. - О терморазрушении материала электродов в электроразрядном реакторе (2012)
Карпов Я. С. - Реализация методики прогнозирования физико-механических характеристик композита на основе плетеных рукавов, Андреев А. В. (2012)
Кондратьев А. В. - Сравнение систем крепления и отделения современных композитных головных обтекателей ракет-носителей, Чумак А. А., Стэнилэ К. Д. (2012)
Башинський В. Г. - Вибір основних критеріїв захищеності літальних апаратів, Охріменко В. А. (2013)
Череващенко А. С. - Конструктивно-технологические решения соединений металл-композит, работающих на отрыв (2013)
Джоган О. М. - Практическая классификация методов изготовления деталей из полимерных композиционных материалов пропиткой в оснастке, Костенко О. П. (2013)
Сыровой Г. В. - Моделирование намотки сложнопрофильных малогабаритных корпусов летательных аппаратов из полимерных композитных материалов (2013)
Макаров А. Л. - Каркас сканера высокой разрешающей способности из углепластика для крепления оптических элементов и узлов космического аппарата, Потапов А. М., Коваленко В. А., Кондратьев А. В. (2013)
Гуменников В. В. - Определение напряжений в полупетлевом соединительном узле (2013)
Лялюхина И. В. - Определение касательных напряжений в клеевом слое соединения полки с заплечиком композитного лонжерона, Ставиченко В. Г. (2013)
Кабатов А. А. - Cтруктура исследования энергосиловых параметров процесса алмазного выглаживания (2013)
Вакуленко С. В. - Зависимость изгибающего момента в сечении крыла от перегрузки в центре тяжести самолета при действии порыва (2013)
Решетникова Р. Ю. - Влияние осевого натяга на локальное напряженное состояние в односрезных болтовых соединениях (2013)
Склепус О. М. - Повзкість консольних пластинчастих елементів конструкцій машин (2013)
Остапчук В. В. - Влияние термической обработки на фазовое строение и механические свойства сплавов систем Ti-Al-V и Ti-Al-Mo-V (2013)
Трифонов О. В. - Современное состояние технологии и оборудования для очистки от заусенцев детонирующими газовыми смесями и направления их совершенствования (2013)
Брега Д. А. - Анализ существующих подходов к расчету газодинамической за-щиты катодных узлов плазмотронов, Гарин В. О., Планковский С. И. (2013)
Семенко А. І. - Потужність передавача в безпроводовій телекомунікаційній системі, необхідна для заданої помилки прийому сигналу, Гринкевич Г. О. (2013)
Жураковський Б. Ю. - Вибір завадостійкого коду для систем управління, Хахлюк О. А. (2013)
Гостев В. И. - Математическая модель AQM-системы, скорректированной AQM-регулятором, Кунах Н. И., Кротов В. Д., Артющик А. С. (2013)
Климаш М. М. - Моделювання та дослідження якості послуг в радіомережах стандарту CDMA на основі алгоритму управління потужністю мобільних станцій, Вакула Ю. Я. (2013)
Князева Н. А. - Повышение живучести инфокоммуникационной сети путем структурного резервирования, Грищенко И. В. (2013)
Гайворонская Г. С. - Метод фрагментации территории, обслуживаемой сетью доступа, Бондаренко А. А. (2013)
Родионов С. С. - Оценка эффективности адаптивной системы радиосвязи при запаздывании в распознавании класса помех (2013)
Ненов А. Л. - Оценка структурной надежности сети связи на основе учета её структурных характеристик (2013)
Касьян С. П. - Оптимізація пропускної здатності інфокомунікаційної мережі з використанням методу непрямої оптимізації (2013)
Федорова Н. В. - Синхронный Еthernet, как среда передачи синхронизации в сетях с коммутацией пакетов (2013)
Дружинин В. А. - Потенциал многопозиционных систем радиовиденья авиационно-наземного базирования с переменной относительной пространственной конфигурацией (2013)
Попов А. А. - Сравнительный анализ информационных соотношений при взаимодействии сигналов в пространствах с различными алгебраическими свойствами (2013)
Яремчук Ю. Є. - Оцінювання обчислювальної складності протоколів шифрування без попереднього розподілу ключів на основі рекурентних послідовностей (2013)
Сайко В. Г. - Рекуррентный метод определения глубины замираний многолучевых сигналов для защищенных радиосистем, Дакова Л. В., Бондарчук А. П. (2013)
Розоринов Г. Н. - Экспресс-анализ времени реверберации помещений с использованием цифровых технологий (2013)
Скубак О. М. - Компоненти деформації осердя оптичного кабеля мереж доступу (2013)
Зуев В. А. - Фотодиоды с барьером Шоттки на основе CdP2, Горыня Л. М., Кременецкая Я. А. (2013)
Кременецька Я. А. - Сучасні тенденції розвитку джерел міліметрового і субміліметрового діапазонів для перспективних систем зв'язку (2013)
Петренко А. Б. - Математична модель дискретного нелінійного слідкуючого вимірювача частоти другого порядку (2013)
Швейкин А. Л. - Возможность выявления скрытых взаимодействий внутри измерительной системы при использовании факторного анализа (2013)
Коновалов О. Ю. - Організація розподілених обчислювальних систем (2013)
Гайдур Г. І. - Використання Wireless MESH мереж для підвищення надійності системи керування у сучасних безпроводових технологіях (2013)
Зиновьев А. М. - Технология изготовления корпуса опытного крупногабаритного межступенного отсека ракеты-носителя "Циклон-4" из углепластиков, Кушнарев А. П., Кондратьев А. В., Потапов А. М., Кузнецов А. П., Коваленко В. А. (2013)
Тиняков Д. В. - Влияние частных критериев эффективности несущих поверхностей самолетов транспортной категории на величину крейсерского аэродинамического качества (2013)
Лялюхина И. В. - Экспериментальные исследования композитной балки на несущую способность и жесткость (2013)
Тараненко М. Е. - Иерархическая совокупность квалиметрических показателей деталей летательных аппаратов на разных уровнях технологических преобразований, Мещеряков А. Н., Тараненко И. М., Петренко В. Д. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського