Двейрин А. З. - Прочность слоистых пластиков на срез (2011)
Бетин А. В. - Формирование целевой функции для оптимизации параметров системы запуска беспилотного самолета гражданского назначения, Калужинов И. В., Дунаев А. А. (2011)
Трубчанин И. Ю. - О параллельности диаграмм деформирования сталей при асимметричном циклическом нагружении, Гребенюк Я. В. (2011)
Середа В. А. - Оптимизация параметров старта беспилотного летательного аппарата с помощью реактивной тележки (2011)
Ляхно В. Ю. - Разработка стеклопластиковых оболочек гелиевого криостата для создания магнитного энцефалографа, Кивиренко О. Б., Варнас Р. В., Мудрый А. А. (2011)
Бетина Е. Ю. - Подобие формы в задаче обеспечения геометрического подобия при моделировании полета летательного аппарата в зоне лесного пожара, Калужинов И. В. (2011)
Соловьев А. И. - Равновесие упругой круговой пластинки, ослабленной нецентральной трещиной, Щербакова Ю. А. (2011)
Дронь Н. М. - Эффективность одного способа сбора и удаления мелкого космического мусора, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2011)
Курєннов С. С. - Напружений стан клейового з’єднання при поздовжньому пружному ударі зосередженої маси (2011)
Афанасьева О. В. - Исследование режимов многоимпульсного лазерного термоупрочнения стали, Лалазарова Н. А., Попова Е. Г., Свергун Т. Ю. (2011)
Довгань А. Н. - Исследование теплового потока импульсных генераторов плазмы, Зиновьев В. В., Колесник В. П. (2011)
Яремчук Ю. Е. - Метод генерування та перевірки цифрового підпису на основі рекурентних послідовностей (2013)
Корчинский В. В. - Условие обеспечения энергетической скрытности хаотических сигналов при передаче конфиденциальной информации, Казакова Н. Ф. (2013)
Скубак О. М. - Побудова координатних функцій для знаходження розв’язків рівнянь руху осердя оптичного кабелю мереж доступу (2013)
Жураковський Б. Ю. - Лінійні та матричні способи стиснення даних при передачі (2013)
Розорінов Г. М. - Лазерна зброя, Хаскін В. Ю. (2013)
Толюпа С. В. - Проблеми побудови систем захисту інформації в автоматизованих системах управління спеціального призначення, Уварова А. О. (2013)
Козловский В. В. - Варакторные преобразователи частоты на нерегулярных линиях передачи (2013)
Чернушенко И. И. - Устойчивость цилиндрических оболочек из армированных материалов с одной плоскостью симметрии при осевом сжатии, Иванова Н. И. (2013)
Лещенко О. О. - Аналіз методів прогнозування в інфокомунікаційних мережах (2013)
Манько О. О. - Дослідження параметрів і характеристик оптичних волокон та трактів методом числового моделювання (2013)
Труш О. В. - Метод енергетично ефективного перетворення ІКМ-сигналів в телекомунікаційних системах спеціального призначення (2013)
Бессалов А. В. - Удвоение точки и обратная задача для кривой Эдвардса над простым полем, Третьяков Д. Б. (2013)
Богданович В. Ю. - Забезпечення безпеки інформаційних процесів безпекового супроводу реалізації національних інтересів, Висідалко А. В. (2013)
Павлов І. М. - Аналіз шляхів маршрутизації загроз в системах захисту інформації (2013)
Лазаренко С. В. - Применение лазерных технологий для увеличения эксплуатационного ресурса рабочих поверхностей, Розоринов Г. Н., Хаскин В. Ю. (2013)
Сворак С. Д. - Народовладний концепт у теорії та практиці марксизму-ленінізму (2013)
Сидоренко О. О. - Ідея процедурної справедливості у процесуальних нормах права (2013)
Тягло О. В. - Логіко-ймовірнісні підстави електронного правосуддя (2013)
Малишко В. М. - Правове регулювання приватирського промислу Великої Британії та США упродовж англо-американської війни 1812–1815 рр. (2013)
Бабакін В. М. - Окремі аспекти моніторингу запобігання і протидії злочинності серед молоді (2013)
Греченко В. А. - Професійна підготовка поліцейських кадрів на українських землях Російської імперії на початку ХХ ст. (2013)
Дідюк І. Л. - Поняття домашнього арешту (2013)
Житний О. О. - Міжнародне право в системі джерел кримінального права України (2013)
Кара М. В. - Аналіз правової регламентації протидії шахрайству чинним Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Кочура О. О. - Правовий інститут представництва неповнолітнього потерпілого як один з видів кримінальних процесуальних гарантій забезпечення прав та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні (2013)
Малярова В. О. - Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Перепелиця Д. І. - Індивідуальні заходи запобігання призонізації (2013)
Пчолкін В. Д. - Слідчі версії та особливості планування розслідування злочинів у сфері виробництва продовольчих товарів, Аріт К. В. (2013)
Романюк В. В. - Заходи забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх (2013)
Сало О. М. - Деякі особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Сидоренко С. М. - Зарубіжний досвід виконання правоохоронних функцій пенітенціарними установами та можливості його використання в Україні (2013)
Степанюк Р. Л. - Перспективи формування методик розслідування злочинів, пов’язаних із розпорядженням бюджетними коштами в агропромисловому комплексі (2013)
Шахова К. В. - Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами карного розшуку в разі вчинення зґвалтування психічно хворою особою (2013)
Борко А. Л. - Особливості адміністративних повноважень голови суду (2013)
Гавриленко О. А. - Нормативно-правове регулювання внутрішнього управління аптечними закладами в Українських губерніях Російської імперії у другій половині ХIХ ст., Васильєв С. В. (2013)
Маренич В. М. - правління розробкою і проведенням спеціальних заходів з метою формування позитивного іміджу вищого навчального закладу (2013)
Пчелін В. Б. - Перекладач як суб’єкт адміністративно-процесуальних правовідносин (2013)
Завгородня І. М. - Поняття та особливості спадкових позовів (2013)
Лісніча Т. В. - Порядок повернення товарів до інтернет-магазину та відшкодування грошових коштів за придбаний товар (2013)
Украінцев О. А. - Інвестування у морські порти України та договір концесії (2013)
Чуркін І. А. - Поняття та ознаки предмета договору найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу (2013)
Чавикіна Т. І. - Міжнародний досвід правового регулювання відпусток (2013)
Кійков В. М. - Соціальна компетентність як показник радикалізації суспільства (2013)
На книжкову полицю (2013)
Новини наукового життя (2013)
Наші автори (2013)
До уваги авторів (2013)
Коваленко В. А. - Анализ и модификация математических моделей показателей качества и методов их определения применительно к изделиям ракетно-космической техники, Московская Н. М., Сливинский В. И. (2011)
Карпов Я. С. - Ускоренное прогнозирование усталостной долговечности на основе энергетического подхода (2011)
Тиняков Д. В. - Влияние компоновочных ограничений на частные критерии эффективности трапециевидных крыльев самолетов транспортной категории (2011)
Литвинова Т. А. - Проектирование стрингерных панелей. Сообщение 2. Обеспечение устойчивости (2011)
Лялюхина И. В. - Проектирование композитной балки на регламентированный прогиб (2011)
Кива Д. С. - Выбор и назначение директивной технологии нанесения покрытий силовых авиаконструкций по критериям долговечности и экономической эффективности, Быков М. Н. (2011)
Двейрин А. З. - Анализ эффективности внедрения интегральных конструкций с трубчатыми элементами из полимерных композиционных материалов, Майорова Е. В. (2011)
Николаев А. Г. - Решение первой осесимметричной термоупругой краевой задачи для специально прогретого трансверсально-изотропного полупространства со сфероидальной полостью, Орлов Е. М. (2011)
Дронь Н. М. - Оценка эффективности космических тральщиков при использовании нескольких улавливающих устройств, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2011)
Боташев С. А. - Разработка математической модели рабочего процесса устройства с камерой пульсирующего горения для листовой штамповки (2011)
Николаев А. Г. - Решение осесимметричной термоупругой краевой задачи для трансверсально-изотропного полупространства со сфероидальной неоднородностью, Орлов Е. М. (2011)
Джоган О. М. - Методы изготовления деталей из композиционных материалов пропиткой в оснастке. Часть 1. Методы пропитки под давлением, Костенко О. П. (2011)
Лосев А. В. - Технологическая система для удаления ликвидов с поверхностей деталей, Коростелева А. А., Лосева О. А. (2011)
Сбойчаков В. Н. - Формализация подготовки исходных данных к расчету многоэлементной балки (2011)
Гайдачук В. Е. - Обзор и анализ состояния проблемы назначения покрытий конструкций авиационной и ракетно-космической техники, Коваленко В. А., Московская Н. М. (2012)
Бетин А. В. - Критерии оценки эксплуатационной технологичности беспилотных воздушных судов, Тутубалин В. А., Бондарева Н. В. (2012)
Андреев А. В. - Технология получения элементов конструкций из полимерных композиционных материалов с применением плетеной арматуры (2012)
Тиняков Д. В. - Методика оценки потерь на балансировку самолета с учетом геометрических параметров системы несущих поверхностей (2012)
Третьяков А. С. - Циклические деформационные и усталостные характеристики сплава Д16АТ при программном нагружении. Сообщение 2. Амплитуда остаточной деформации, Черных А. А. (2012)
Амброжевич А. В. - Комплексно-сопряженная модель катапульты с телескопическим приводом, Мигалин К. В., Середа В. А. (2012)
Кондратьев А. В. - Численное определение приведенных упругих физико-механических характеристик трубчатого заполнителя, Майорова Е. В., Чумак А. А. (2012)
Джоган О. М. - Методы изготовления деталей из композиционных материалов пропиткой в оснастке. Часть 2. Методы вакуумной пропитки, Костенко О. П. (2012)
Куреннов С. С. - Колебания составной балки. Модель Голанда – Рейсснера (2012)
Андреев А. А. - Исследование коррозионной стойкости комбинированного покрытия TiO-N/TiN-Ti, Костюк Г. И., Минаев Н. А. (2012)
Батыгин Ю. В. - Экспериментальное исследование вихревых токов, возбуждаемых в металлической пластине полем витка с разрезом, Гнатов А. В., Чаплыгин Е. А., Трунова И. С., Аргун Щ. В., Щиголева С. А., Смирнов Д. О. (2012)
Белецкий А. Я. - Протоколы Диффи-Хеллмана на основе сингулярных простых чисел (2013)
Борисенко А. А. - Перестановки в телекоммуникационных сетях, Горячев А. Е., Лопатченко Б. К., Кобяков О. М. (2013)
Гусятин В. М. - Построение пространственной кривой методом сферической интерполяции в задачах компьютерной графики, Гусятин М. В. (2013)
Панченко Б. Е. - Информационная модель поведения системы упругих волокон некруговой формы в полупространстве со свободной границей под воздействием стационарных SH-волн (2013)
Молчанова В. С. - Восьмисвязный асимметричный алгоритм скелетизации бинарных изображений (2013)
Матвієнко М. П. - Про один алгоритмічний метод проектування систем управління з застосуванням ПЛІС, Шинкаренко О. Г. (2013)
Маценко С. М. - Модифицированный алгоритм помехоустойчивого счета на основе чисел Фибоначчи, Арбузов В. В., Петров В. В. (2013)
Борисенко О. А. - Цифровий частотомір на основі біноміальних лічильників, Сидоренко В. Ю. (2013)
Иванчук А. В. - Преобразователь биномиальных чисел в двоичные, Гриненко В. В., Чередниченко В. Б. (2013)
Борисенко А. А. - Помехоустойчивый распределитель импульсов, Гутенко Д. В., Петров В. В. (2013)
Мошенский И. В. - Оптимизация потерь активной электроэнергии за счет компенсации реактивной мощности, Лебединский И. Л., Ноздренков В. С. (2013)
Матвієнко М. П. - Метод техніко-економічного застосування засобів діагностування в системах управління (2013)
Ткачук Р. А. - Моделювання динамічного опромінення для фотомедичних технологій при неперервності контролю параметрів процесу, Івах М. С., Кузь В. І. (2013)
Стенин А. А. - Модифицированный метод анкетирования в задачах принятия решений, Мелкумян Е. Ю., Губский А. Н., Курбанов В. В. (2013)
Гагауз П. М. - Проектирование малогабаритных крыльев из композитов, Гагауз Ф. М., Карпов Я. С., Плотников В. И., Плотников Р. В. (2012)
Коваленко В. А. - Исследование температурного напряженно-деформированного состояния композитных панелей при различной степени термонеравновесности их структуры, Кондратьев А. В., Кичка А. А. (2012)
Середа В. А. - Оптимизация динамических характеристик катапульты с телескопическим приводом (2012)
Гагауз П. М. - О равнопрочных и равнонапряженных структурах композиционных материалов (2012)
Тараненко И. М. - Экспериментальное определение температурных деформаций стержней из композитов под действием внутреннего напряженного состояния (2012)
Вамболь О. О. - Визначення товщини поглинаючого шару при вакуум-автоклавному методі формування (2012)
Тихий В. Г. - Определение эффективного коэффициента теплопроводности сотового заполнителя методом электротепловой аналогии, Кондратьев А. В., Смоленко А. Г., Кириченко В. Л. (2012)
Полатов А. М. - Влияние трещины на упругопластическое напряженное состояние волокнистых материалов (2012)
Вакуленко С. В. - Обоснование методики расчета долговечности продольных стыков крыла с учетом контактной передачи усилий (2012)
Третьяков А. С. - Анализ местных напряжений от изгиба, возникающих в монолитных панелях крыльев пассажирских и транспортных самолетов, Решетникова Р. Ю. (2012)
Кривохатько І. С. - Дослідження впливу початкового ступеня турбулентності потоку на аеродинамічні характеристики системи двох профілів, Масько О. М., Сухов В. В. (2012)
Соловьев А. И. - Краевые задачи теории упругости для ортотропных пластин, ограниченных координатными линиями декартовой и параболической систем координат (2012)
Кручина В. В. - Выбор параметров электроразрядных реакторов в устройствах очистки гальванических стоков, Гайдуков В. Ф. (2012)
Уважаемые читатели! (2013)
Горбенко Ю. І. - Проблеми та вимоги до надання довірчих послуг в Європейському Союзі в період 2015–2030 рр. (2013)
Аулов І. Ф. - Хмарні обчислення та аналіз питань інформаційної безпеки в хмарі, Горбенко І. Д. (2013)
Погребняк К. А. - Аналіз безпеки сервісів зберігання даних у хмарі, Повтарєв Д. В. (2013)
Kazymyrov O. - Extended criterion for absence of fixed points (2013)
Руженцев В. И. - О методе доказательства стойкости блочных шифров к атаке невыполнимых дифференциалов (2013)
Халимов Г. З. - Строго универсальное хеширование (2013)
Халимов Г. З. - Оценки сложности универсального хеширования по алгебраическим кривым (2013)
Лисицкая И. В. - О приходе итеративных шифров к стационарному состоянию, свойственному случайной подстановке, Лисицкий К. Е. (2013)
Долгов В. И. - Блочные симметричные шифры — случайные подстановки. Комбинаторные показатели, Родинко М. Ю. (2013)
Мельничук Е. Д. - Исследование соответствия новым критериям отбора подстановочных конструкций современных БСШ (2013)
Горбенко І. Д. - Аналіз блокових симетричних шифрів міжнародного стандарту ISO/IEC 29192­2, Самойлова А. В. (2013)
Мордвінов Р. І. - Порівняльний аналіз методів та засобів тестування випадкових послідовностей NIST 800­22 ТА NIST 800­90B (2013)
Качко Е. Г. - Исследование методов вычисления инверсии в алгоритме NTRU, Балагура Д. С., Погребняк К. А., Горбенко Ю. И. (2013)
Бондаренко М. Ф. - Обчислювальна складність основних задач на алгебраїчних решітках, Макутоніна Л. В. (2013)
Котенко В. В. - Оптимизация процессов защиты информации с позиций виртуализации относительно условий теоретической недешифруемости, Котенко С. В., Румянцев К. Е., Горбенко И. Д. (2013)
Бессалов А. В. - Параметри криптосистеми на кривій Едвардса над розширеннями малих простих полів, Діхтенко А. А., Яценко О. І. (2013)
Бессалов А. В. - Деление точки на два для кривой Эдвардса над простым полем (2013)
Єсіна М. В. - Аналіз складності криптографічних перетворень у групі точок ЕК залежно від обраного базису, Горбенко І. Д. (2013)
Бессалов А. В. - Криптостойкие кривые Эдвардса над простыми полями, Дихтенко А. А. (2013)
Іваненко Д. В. - Методи протидії атакам на реалізації, які базуються на аналізі енергоспоживання, схеми направленого шифрування у кільцях зрізаних поліномів (2013)
Балагура Д. С. - Инфраструктуры открытых ключей с использованием криптосистем NTRU, Баглаев И. А.   (2013)
Проскуровский Р. В. - Аналіз стану підготовки фахівців у галузі "Інформаційна безпека" (2013)
Котенко В. В. - Стратегия защиты непрерывной информации с позиций виртуализации ансамбля ключей на формальные отношения ансамблей, Котенко С. В., Румянцев К. Е., Горбенко Ю. И. (2013)
Алексейчук А. Н. - Метод восстановления систематических линейных кодов по наборам искаженных кодовых слов, Грязнухин А. Ю. (2013)
Кузнецов А. А. - Многомерные спектры для описания каскадных кодов в частотной области, Приходько С. И., Билал Хамзе. (2013)
Смирнов А. А. - Программная модель устройства формирования дискретных сигналов с особыми корреляционными свойствами (2013)
Краснобаев В. А. - Метод контроля данных, представленных в классе вычетов, Маврина М. А., Замула А. А. (2013)
Николаенко С. В. - Усиление безопасности методом гаммирования протокола квантовой прямой безопасной связи (2013)
Заболотний В. І. - Обґрунтування вибору заходів захисту характеристик продукції від конкурентної розвідки, Задорожна Є. В. (2013)
Чиж В. М. - Контроль та візуалізація стану функціональної безпеки інформаційних систем із застосуванням бездротових сенсорних мереж, Карпінський М. П., Балабан С. М. (2013)
Олешко І. В. - Удосконалення протоколу нульових знань, заснованого на дискретних логарифмах (2013)
Вихідні дані (2013)
Блажівська О. Є. - Теоретико-правовий аналіз поняття та змісту кодифікації як форми систематизації законодавства (2013)
Мищак І. М. - Нормативно-правове забезпечення державного управління та державної служби в Стародавньому Китаї (2013)
Недюха М. П. - Правова ідеологія українського суспільства: інноваційний потенціал процесу соціальних змін (2013)
Омельчук В. В. - Вплив візантійської моделі державно-церковних взаємин на політико-правові процеси у Болгарії (2013)
Величко Д. С. - Роль Пезидента України у сфері реалізації зовнішньої політики України: на шляху до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2013)
Губань Р. В. - Волость як адміністративно-територіальна одиниця (2013)
Коцюба Р. О. - Міжнародно-правові аспекти засад конституційного забезпечення права на ядерну безпеку (2013)
Марчук О. Л. - Акти Вищої ради юстиції: результат реалізації державних повноважень (2013)
Мірошниченко Ю. Р. - Юридичні механізми ухвалення консенсусних рішень у міжнародній та українській практиці (порівняльно-правовий аспект) (2013)
Поповичук О. М. - Правові засади організації місцевого самоврядування в Австрії в імперську добу (2013)
Дьомкіна Г. С. - Вплив Гаазької конвенції 1961 року на розвиток національного законодавства у сфері легалізації документів для дії за кордоном (2013)
Михайлюк Г. О. - Забезпечення прав інтелектуальної власності: конституційно-правовий аналіз (2013)
Федюк Л. В. - Право юридичної особи на індивідуальність (2013)
Щербатюк О. Є. - Проблеми регулювання припинення права власності на безхазяйну річ (2013)
Антоненко С. А. - Криптографічні основи застосування електронного цифрового підпису в Україні (2013)
Різак М. В. - Загальнодоступні бази персональних даних: перспективи правового регулювання (2013)
Гладун О. З. - Інститут кримінальних проступків: елемент гуманізації законодавства України про кримінальну відповідальність чи шлях до криміналізації суспільства? (2013)
Письменський Є. О. - Про ефективність звільнення від покарання та його відбування (2013)
Фастовець В. А. - Проблемні питання правової регламентації оперативно-розшукової діяльності (2013)
Коршенко А. В. - Застосування практики Європейського суду з прав людини судовими органами України в забезпеченні права особи на правову допомогу (2013)
Стефанчук М. М. - До питання про нові виміри правової регламентації реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді (2013)
Алямкін Р. В. - Теоретичні підходи до визначення категорії "економічна безпека банківського сектора" (2013)
Алексєєв В. М. - Розвиток взаємовідносин між державою та суспільством в Україні: нові підходи до управління (2013)
Богданович В. Ю. - Методичний підхід до формалізації задачі та формування системи показників оцінювання рівня етнонаціональної напруженості в АР Крим, Бальбек Р. І., Литвин А. В. (2013)
Палагнюк Ю. В. - Механізми співробітництва між Україною та ЄС відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво (2013)
Петрашенко Д. В. - Державна освітня політика України на сучасному етапі: цілі, складові, перспективи (2013)
Коваленко В. А. - Анализ и нормирование дефектов локального нарушения сплошности, возникающих в производстве изделий авиа-космической техники из полимерных композиционных материалов (2012)
Гагауз П. М. - Необходимые условия оптимальности структуры композиционного материала в континуальной постановке задачи оптимального армирования при ограничениях по прочности (2012)
Кондратьев А. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния панели солнечной батареи при ее акустическом нагружении (2012)
Гагауз Ф. М. - Исследование напряженно-деформированного состояния композитных оболочек в зоне законцовок (2012)
Решетникова Р. Ю. - Анализ напряженного состояния болтовых соединений, нагруженных растяжением-сжатием и местным изгибом (2012)
Вамболь А. А. - Особенности технологии изготовления законцовок с продольными элементами в соединении "металл-композит" (2012)
Смоленко А. Г. - Комплексный подход к определению эффективного коэффициента теплопроводности сотового заполнителя (2012)
Черных А. А. - Изменение максимальной и минимальной деформаций на диаграммах циклического деформирования алюминиевого сплава Д16АТ при регулярном нагружении (2012)
Куреннов С. С. - Уточненная методика экспериментального определения податливости соединительного слоя в односрезном клеевом соединении (2012)
Третьяков А. С. - Амплитуда остаточной деформации при циклическом нагружении в условиях неоднородного поля напряжений. Сообщение 1. Усталостные испытания образцов из сплава Д16АТ растяжением-сжатием и местным изгибом (2012)
Гаврилко В. В. - Разработка макетного образца и технологии изготовления тестовой панели солнечной батареи космического аппарата, Коваленко В. А., Кондратьев А. В., Потапов А. М. (2012)
Божко Д. В. - Использование поточной формы организации производства при сборке авиационных конструкций (2012)
Цибаньов Г. В. - Фретинг-утома сталі 30ХГСА з дискретно-структурованою лунковою поверхнею, Марчук В. Є., Духота О. І., Градиський Ю. О. (2012)
Титул, Зміст (2013)
Фещенко Ю. И. - Особенности современной иммуномодулирующей терапии, Рекалова Е. М. (2013)
Рекалова Е. М. - Механизмы формирования вторичной иммунной недостаточности и возможности ее коррекции (2013)
Ліщук-Якимович Х. О. - Імунологічні ризики розвитку синдрому Черджа–Стросс у хворих на системні васкуліти, Чоп’як В. В., Пукаляк Р. М. (2013)
Зайков С. В. - Возможности элиминационной терапии аллергических заболеваний, Гришило А. П. (2013)
Черенько С. О. - Імунопатогенез туберкульозу легень (2013)
Сафиулин З. Т. - Перспективы применения препаратов селезенки при бронхолегочной патологии, Ткаченко А. Г. (2013)
Дитятковська Є. М. - Можливості підвищення ефективності алергенспецифічної імунотерапії у хворих на поліноз (2013)
Речкина Е. А. - Часто болеющие дети и роль иммунокоррекции в их лечении (2013)
Гришило П. В. - Опыт применения бактериальных лизатов в аллергологии, Зайков С. В., Гришило А. П. (2013)
Немировська Н. В. - Динаміка змін імунологічного статусу та ліпідного обміну у хворих на поліноз з холестерозом жовчного міхура на фоні лікування (2013)
Яшина Л. А. - Возможности азеластина в лечении сезонного аллергического ринита в формате нового исследования МР4001, Игнатьева В. И. (2013)
Ильина Н. И. - Повышая доступность качественного и современного лечения аллергических заболеваний, Павлова К. С. (2013)
Островський М. М. - Вибір оптимальних схем бронхолітичної терапії при вірус-індукованих загостреннях бронхіальної астми, Варунків О. І. (2013)
Моногарова Н. Е. - Улучшение результатов лечения больных с бронхиальной астмой на фоне лечения монтелукастом (2013)
Правила оформлення і подання статей (2013)
Карпов Я. С. - Реализация информационных технологий в проектировании и конструировании агрегатов самолета (2012)
Гагауз Ф. М. - Проблемы технологии формирования соединительных узлов конструкций летательных аппаратов из композиционных материалов (2012)
Вознюк С. Н. - Фактор многовариантности при выборе метода исследования проблем выживаемости в условиях неопределенностей проектирования самолетов военного назначения, Курпа Л. И., Мураховская Е. А., Рыженко А. И. (2012)
Гагауз П. М. - Оптимальные схемы армирования в задачах о прочности слоистых композиционных материалов (2012)
Корнилов Л. Н. - Определение рациональной производственной структуры цехов агрегатно-сборочного самолетостроительного производства, Воронько В. В., Воробьев Ю. А., Матцнер К. (2012)
Гуменников В. В. - Проектировочный расчет модифицированного полупетлевого соединения с оребренной втулкой (2012)
Коваленко В. А. - Анализ механических дефектов и отклонений в соотношениях и свойствах полимерных композиционных материалов для авиакосмической техники (2012)
Киреев И. Ю. - Метод расчета комбинированной траектории укладки при намотке композитного несущего слоя трапециевидного крыла малого удлинения (2012)
Куреннов С. С. - Коэффициент динамичности напряжений в соединении при гармонической нагрузке. Модель Фолькерсена (2012)
Бузько Я. П. - Равновесие ортотропной пластины, ослабленной двумя полубесконечными прямолинейными разрезами, Соловьев А. И. (2012)
Николаев А. Г. - Распределение напряжений в упругом пространстве с двумя параллельно расположенными сферическими полостями, Танчик Е. А. (2012)
Тараненко И. М. - Анализ величин и характера приложения внутренних температурных усилий и оценка зоны краевого эффекта в композитных стержнях (2012)
Третьяков А. С. - Долговечность образцов из сплава Д16АТ, нагруженных растяжением-сжатием и местным изгибом, при регулярном и программном нагружении (2012)
Демченко А. Я. - Исследование физико-механических характеристик однонаправленного базальтопластика, Кучерявый Е. Ф. (2012)
Козлов В. Г. - Влияние термоимпульсной обработки на свойства герметичности уплотнительных соединений гидросистем летательных аппаратов, Планковский С. И., Шипуль О. В., Малашенко В. Л. (2012)
Чесноков А. В. - Модульный принцип формирования оснащения для изготовления пространственных армирующих каркасов для изделий ракетно-космической техники (2012)
Тимошенко В. И. - Исследование параметров сотового элемента, полученного плетением, Тимошенко А. В. (2012)
Остапчук В. В. - Исследование структуры и свойств сплавов системы Al-Mg-Si после взрывного деформирования (2012)
Кручина В. В. - О терморазрушении материала электродов в электроразрядном реакторе (2012)
Карпов Я. С. - Реализация методики прогнозирования физико-механических характеристик композита на основе плетеных рукавов, Андреев А. В. (2012)
Кондратьев А. В. - Сравнение систем крепления и отделения современных композитных головных обтекателей ракет-носителей, Чумак А. А., Стэнилэ К. Д. (2012)
Башинський В. Г. - Вибір основних критеріїв захищеності літальних апаратів, Охріменко В. А. (2013)
Череващенко А. С. - Конструктивно-технологические решения соединений металл-композит, работающих на отрыв (2013)
Джоган О. М. - Практическая классификация методов изготовления деталей из полимерных композиционных материалов пропиткой в оснастке, Костенко О. П. (2013)
Сыровой Г. В. - Моделирование намотки сложнопрофильных малогабаритных корпусов летательных аппаратов из полимерных композитных материалов (2013)
Макаров А. Л. - Каркас сканера высокой разрешающей способности из углепластика для крепления оптических элементов и узлов космического аппарата, Потапов А. М., Коваленко В. А., Кондратьев А. В. (2013)
Гуменников В. В. - Определение напряжений в полупетлевом соединительном узле (2013)
Лялюхина И. В. - Определение касательных напряжений в клеевом слое соединения полки с заплечиком композитного лонжерона, Ставиченко В. Г. (2013)
Кабатов А. А. - Cтруктура исследования энергосиловых параметров процесса алмазного выглаживания (2013)
Вакуленко С. В. - Зависимость изгибающего момента в сечении крыла от перегрузки в центре тяжести самолета при действии порыва (2013)
Решетникова Р. Ю. - Влияние осевого натяга на локальное напряженное состояние в односрезных болтовых соединениях (2013)
Склепус О. М. - Повзкість консольних пластинчастих елементів конструкцій машин (2013)
Остапчук В. В. - Влияние термической обработки на фазовое строение и механические свойства сплавов систем Ti-Al-V и Ti-Al-Mo-V (2013)
Трифонов О. В. - Современное состояние технологии и оборудования для очистки от заусенцев детонирующими газовыми смесями и направления их совершенствования (2013)
Брега Д. А. - Анализ существующих подходов к расчету газодинамической за-щиты катодных узлов плазмотронов, Гарин В. О., Планковский С. И. (2013)
Семенко А. І. - Потужність передавача в безпроводовій телекомунікаційній системі, необхідна для заданої помилки прийому сигналу, Гринкевич Г. О. (2013)
Жураковський Б. Ю. - Вибір завадостійкого коду для систем управління, Хахлюк О. А. (2013)
Гостев В. И. - Математическая модель AQM-системы, скорректированной AQM-регулятором, Кунах Н. И., Кротов В. Д., Артющик А. С. (2013)
Климаш М. М. - Моделювання та дослідження якості послуг в радіомережах стандарту CDMA на основі алгоритму управління потужністю мобільних станцій, Вакула Ю. Я. (2013)
Князева Н. А. - Повышение живучести инфокоммуникационной сети путем структурного резервирования, Грищенко И. В. (2013)
Гайворонская Г. С. - Метод фрагментации территории, обслуживаемой сетью доступа, Бондаренко А. А. (2013)
Родионов С. С. - Оценка эффективности адаптивной системы радиосвязи при запаздывании в распознавании класса помех (2013)
Ненов А. Л. - Оценка структурной надежности сети связи на основе учета её структурных характеристик (2013)
Касьян С. П. - Оптимізація пропускної здатності інфокомунікаційної мережі з використанням методу непрямої оптимізації (2013)
Федорова Н. В. - Синхронный Еthernet, как среда передачи синхронизации в сетях с коммутацией пакетов (2013)
Дружинин В. А. - Потенциал многопозиционных систем радиовиденья авиационно-наземного базирования с переменной относительной пространственной конфигурацией (2013)
Попов А. А. - Сравнительный анализ информационных соотношений при взаимодействии сигналов в пространствах с различными алгебраическими свойствами (2013)
Яремчук Ю. Є. - Оцінювання обчислювальної складності протоколів шифрування без попереднього розподілу ключів на основі рекурентних послідовностей (2013)
Сайко В. Г. - Рекуррентный метод определения глубины замираний многолучевых сигналов для защищенных радиосистем, Дакова Л. В., Бондарчук А. П. (2013)
Розоринов Г. Н. - Экспресс-анализ времени реверберации помещений с использованием цифровых технологий (2013)
Скубак О. М. - Компоненти деформації осердя оптичного кабеля мереж доступу (2013)
Зуев В. А. - Фотодиоды с барьером Шоттки на основе CdP2, Горыня Л. М., Кременецкая Я. А. (2013)
Кременецька Я. А. - Сучасні тенденції розвитку джерел міліметрового і субміліметрового діапазонів для перспективних систем зв'язку (2013)
Петренко А. Б. - Математична модель дискретного нелінійного слідкуючого вимірювача частоти другого порядку (2013)
Швейкин А. Л. - Возможность выявления скрытых взаимодействий внутри измерительной системы при использовании факторного анализа (2013)
Коновалов О. Ю. - Організація розподілених обчислювальних систем (2013)
Гайдур Г. І. - Використання Wireless MESH мереж для підвищення надійності системи керування у сучасних безпроводових технологіях (2013)
Зиновьев А. М. - Технология изготовления корпуса опытного крупногабаритного межступенного отсека ракеты-носителя "Циклон-4" из углепластиков, Кушнарев А. П., Кондратьев А. В., Потапов А. М., Кузнецов А. П., Коваленко В. А. (2013)
Тиняков Д. В. - Влияние частных критериев эффективности несущих поверхностей самолетов транспортной категории на величину крейсерского аэродинамического качества (2013)
Лялюхина И. В. - Экспериментальные исследования композитной балки на несущую способность и жесткость (2013)
Тараненко М. Е. - Иерархическая совокупность квалиметрических показателей деталей летательных аппаратов на разных уровнях технологических преобразований, Мещеряков А. Н., Тараненко И. М., Петренко В. Д. (2013)
Ивановский В. С. - Технология производства композитного баллона с полимерным лейнером, Ивановская О. В. (2013)
Гагауз Ф. М. - Моделирование структурных параметров композита в соединительном элементе, Гуменников В. В. (2013)
Харченко М. Е. - Приближенные зависимости между пределами прочности полимерных композиционных материалов при сжатии, растяжении и изгибе (2013)
Николаев А. Г. - Хрупкое разрушение цилиндрического стержня с круговой трещиной при кручении, Танчик Е. А., Тарасевич И. С. (2013)
Застела А. Н. - Определение основных параметров при разработке численных моделей импульсной резки сортовых заготовок из высокопрочных сталей для изделий аэрокосмической техники, Солошенко Ю. В., Хитрых Е. Е., Маковецкий А. В. (2013)
Вдовиченко П. О. - Поліпшення аеродинамічних та експлуатаційних характеристик фюзеляжу моделі гелікоптера (2013)
Курєннов С. С. - Вплив коефіцієнтів Пуассона шарів на напружений стан з’єднання (2013)
Колесник В. В. - Уточнение модели определения параметров технологического процесса формирования многокомпонентных покрытий (2013)
Горбачёв А. А. - Инструмент для высокоскоростного глубинного шлифования деталей из труднообрабатываемых материалов (2013)
Башинський В. Г. - Оцінювання впливу модульованої перешкоди станції оптико-електронного придушення на існуючі інфрачервоні головки самонаведення, Бурсала О. Л., Камак Ю. О. (2013)
Розоринов Г. Н. - Уменьшение избыточности цифровых изображений (2013)
Манько О. О. - Поляризаційна модова дисперсія та її вплив на режим передачі оптичних кабелів мереж доступу (2013)
Матичин І. І. - Моделювання та аналіз трафіку в телекомунікаційних системах та мережах, Онищенко В. В. (2013)
Вітер М. Б. - Мережеві технології збереження великих об’ємів даних, Сендзюк М. А., Пастух О. А. (2013)
Дикарев А. В. - Двоичные последовательности с одинаковым коэффициентом подобия (2013)
Макаренко А. О. - Характеристики поширення сигналу передачі даних в електромережі (2013)
Кучеренко В.М. - Впровадження вільних операційних систем в навчальних закладах, Черевик В. М. (2013)
Коновалов О. Ю. - Сервіс-орієнтована архітектура у розподілених обчислювальних системах (2013)
Ільїн О. О. - Про деякі аспекти організації навчальної діяльності університету на базі інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Халимон Н. Ф. - Статистическая динамика процесса запросов с переключениями в сетях хранения данных (2013)
Жебка В. В. - Реалізація мережі майбутнього в Україні (2013)
Водопьянов С. В. - Оценка надежности обмена данными в перспективной аэроузловой информационно-телекоммуникационной сети, Кренц П. А. (2013)
Яковенко Т. В. - Педагогічна творчість та педагогічна креативність в контексті професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання (2013)
Хоменко В. Г. - Сучасний стан та тенденції професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2013)
Штефан Л. В. - Сучасні підходи до організації інноваційної діяльності інженерів-педагогів на основі аналізу структури діяльності (2013)
Алимова Л. У. - Составляющие профессиональной компетентности современного преподавателя ВУЗа (2013)
Височина Т. М. - Прогрессивные идеи и тенденции подготовки квалифицированных рабочих в АР Крым в 20-40 годы ХХ века (2013)
Долуда А. В. - Визначення критеріїв проектування підприємств харчової промисловості у змісті навчання майбутніх інженерів (2013)
Ільмінська О. О. - Визначення змісту навчання майбутніх фахівців харчової галузі технології м’яса та м’ясопродуктів (2013)
Кошелева Н. Г. - Особливості проектування цілей та змісту педагогічної системи підготовки майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності (2013)
Каньковський І. Є. - Структура та зміст компетенцій інженера-педагога (2013)
Лазарєва Т. А. - Формування цілей професійної підготовки інженерів-технологів харчової галузі до науково-дослідної діяльності (2013)
Наумук О. В. - Актуалізація змісту навчальної дисципліни "Адміністрування комп’ютерних мереж" (2013)
Нещеретний Ю. М. - Правова компетентність майбутніх фахівців з організації і регулювання дорожнього руху (2013)
Попов М. В. - Проектування інтегрованого змісту методики навчання термодеформаційних процесів при зварюванні металів (2013)
Саркісова А. В. - Структурні елементи діяльнісно-змістовної моделі модуля "Опалення вагона" дисципліни"Будова та експлуатація пасажирського вагона" (2013)
Тиманюк В. Н. - Интеллектуальная собственность как средство формирования профессионально-специализированных компетенций инженеров-педагогов (2013)
Усеінова Л. Ю. - До питання комплексної професійно-практичної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю (2013)
Абільтарова Е. Н. - Результати перевірки педагогічних умов запровадження комп’ютерних технологій під час підготовки інженерів-педагогів охорони праці (2013)
Arkhipova T. - Educational and scientific portals in organization of educational process at higher education establishments, Bailo M. (2013)
Ибрагимова Г. Т. - О некоторых элементах, повышающих активность работы первокус\рсника на лекции (2013)
Нізовцев А. В. - Інформаційно-комунікаційні технології забезпечення професійної підготовки майбутніх інженерів (2013)
Осадчий В. В. - Досвід впровадження автоматизованого навчального комплексу з дисципліни "Тестування програмного забезпечення", Осадча К. П. (2013)
Радіонова А. О. - Комп’ютерне тестування як метод кількісного педагогічного вимірювання, Самойлова С. Л. (2013)
Резніченко О. М. - Умови ефективної позааудиторної роботи у вищих технічних навчальних закладах (2013)
Рябчиков М. Л. - Проблематика аналізу практичної ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних навчальних технологій, Борисенко Д. В. (2013)
Стаченко О. В. - Використання кейсових технологій на уроках виробничого навчання при вивченні дисципліни "Технологія швейних виробів" враховуючи міжпредметні зв’язки (2013)
Агалець І. О. - Обґрунтування методів формування знань і вмінь з дисципліни "Педагогічна іміджологія" у процесі професійної підготовки освітян (2013)
Алексєєв О. М. - Типові тестові завдання для перевірки рівня сформованості вмінь і навичок студентів інженерних спеціальностей (2013)
Бочар Ю. І. - Особливості навчання дисципліни "Редакційно-видавничі системи" інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2013)
Дубініна О. М. - Математична культура в системі професійної підготовки інженерів з програмного забезпечення (2013)
Ибрагимов Т. Ш. - О создании дидактических условий работы с первокурсником, окончившим общеобразовательную школу на нерусском языке (2013)
Кузь Ю. М. - Проектування методики навчання курсантів автоматизованим системам та засобам прикордонного контролю (2013)
Лазарєв М. І. - Розробка методики навчання неруйнівного контролю як інноваційний процес, Шматков Д. І. (2013)
Мітяшкіна Т. Ю. - Теоретико-методичні питання формування графічної діяльності студентів на заняттях з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (2013)
Ожго М. М. - Системний аналіз навчальної літератури з 3D проектування (2013)
Олійник Ю. С. - Розробка системи тестування знань студентів електроенергетичних спеціальностей з модулю "Система електропостачання промислових підприємств" дисципліни "Основні принципи виробництва, розподілу та споживання електроенергії" (2013)
Пасічник М. В. - Шляхи розробки тестових завдань для контролю читання майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Пушкар О. І. - Методичний підхід до підготовки інноваційних фахівців спеціальності "Технології електронних мультимедійних видань", Сергієнко О. В. (2013)
Сукачова Г. П. - Реалізація педагогічних умов формування мовленнєвої компетенції іноземних студентів інженерно-педагогічних спеціальностей, Сукачова Т. І. (2013)
Фіногєєва Т. С. - Експерементальне дослідження ефективності моделі організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін (2013)
Яценко Л. Р. - Перспективы использования компьютерных деловых игр при подготовке студентов специальности "Социальная информатика" (2013)
Дранко А. А. - Педагогічні аспекти взаємодії в льотних екіпажах: основні підходи до аналізу проблеми (2013)
Зимогляд Н. С. - Оцінка психологічної комфортності одягу в процесі навчання майбутніх стилістів (2013)
Сопнєва Н. Б. - Стресові стани у студентів педагогічного ВУЗУ. Досвід соціального аналізу, Федорик В. М. (2013)
Васюченко П. В. - Проблемы трудоустройства выпускников профессионально-технических учебных заведений (2013)
Гриньова Я. Г. - Вид правової свідомості особистості до правового розвитку держави й суспільства (2013)
Ібрагімова К. О. - Дефініція поняття соціальна взаємодія, її види та основні теорії (2013)
Кононова Т. О. - Лідерські якості студентів-іноземців з азійського регіону: аналіз рівня сформованості та шляхи формування у ВНЗ (2013)
Поплавська М. В. - Теоретична модель формування готовності майбутніх інженерів до професійно-особистісного саморозвитку (2013)
Посохова І. С. - Проектування системи професійних якостей майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі вивчення фахових дисциплін, Олександрова Н. О. (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Карпов Я. С. - Общий подход к проектированию конструктивно-силовой схемы дискретно-опертых агрегатов самолетов из композитов, Головченко Я. О. (2013)
Потапов А. М. - Технология изготовления и испытания органопластиковой оболочки комбинированного баллона высокого давления для ракеты-носителя, Коваленко В. А., Малый Л. П., Кондратьев А. В. (2013)
Башинський В. Г. - Методика обробки експериментальних даних з метою отримання показників оцінки систем захисту літального апарата, Камак Ю. О. (2013)
Кривохатько І. С. - Аналіз аеродинаміки малого безпілотного літального апарата з телескопічним крилом (2013)
Соловьев А. И. - Краевые задачи теории упругости для ортотропной пластины, ослабленной двумя соосными эллиптическими отверстиями (2013)
Куреннов С. С. - Расчет податливости клеевого слоя по собственным частотам колебаний соединения, Кузяшева А. А., Поляков А. Г. (2013)
Гирька Ю. В. - Анализ способов актуализации результатов моделирования обтекания летательного аппарата сверхзвуковым потоком, Загоруйко Д. Е. (2013)
Афанасьева О. В. - Лазерная закалка сталей в различном исходном состоянии, Лалазарова Н. А., Попова Е. Г., Пенкина Н. П. (2013)
Свет Е. В. - Стационарная задача теплопроводности в трехмерной постановке для многослойных пластин сложной формы (2013)
Лось А. В. - Анализ усталостных и износовых разрушений в предельно нагруженных узлах самолетных агрегатов (2013)
Майстро С. В. - Теоретичні засади механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки, Вітренко-Хрустальова Т. М. (2013)
Мельниченко О. А. - Сучасні концепції подальшого реформування житлово-комунального господарства України, Ващенко В. О. (2013)
Васильєва Н. В. - Розподіл повноважень між різними владними інституціями в ході проведення політико-адміністративних реформ першої чверті XVIII ст. у Російській імперії (2013)
Д’яченко В. В. - Сучасні зміни і тенденції функціонування політико-адміністративного управління в Україні (2013)
Заблоцький В. В. - Конструкти та універсальні чинники державотворення: спроба систематизації (2013)
Каховська О. В. - Еволюція концепції соціальності як результат функціонування соціальної держави (2013)
Клімушин П. С. - Управління проектами як методологія ефективного впровадження інновацій (2013)
Макаренко О. М. - Інтегративна ідеологія в процесах консолідації українського суспільства (2013)
Орлов М. М - Концепція взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку (2013)
Островський І. А. - Суперечності теорії модернізації регіональної політики України (2013)
Парубчак І. О. - Вплив держави на стан і розвиток взаємовідносин влади та суспільства (2013)
Семенов В. М. - Функції органів влади Слобідської України у др.пол.XVII-XVIII ст. (2013)
Севостьянова І. Є. - Ефективність реалізації державної політики у сучасній судової системі (2013)
Серенок А. О. - Від електронного уряду до електронного урядування: трансформація ІКТ як інструменту розвитку електронної демократії (2013)
Даниленко С. А. - Формування нової моделі інформаційної взаємодії органів публічної влади, засобів масової інформації і суспільства на сучасному етапі розвитку України (2013)
Кернес Г. А. - Ретроспективний аналіз теорії еліт: державноуправлінські виміри (2013)
Коняев Є. А. - "Старочеркаська обикність" як форма самоорганізації населення Слобожанщини в умовах становлення полково-сотенного устрою (2013)
Радченко О. О. - Ознаки, чинники та моделі легітимності державної влади (2013)
Тимошенко О. В. - Теоретичні основи державного регулювання підприємницької діяльності (2013)
Циганенко С. С. - Оптимізація роботи центрального органу виконавчої влади в частині надання адміністративних послуг (2013)
Суханова Н. В. - Державне регулювання розвитку сфери фізичної культури і спорту: досвід країн ЄС (2013)
Дикинов А. Х. - Формирование инновационной инфраструктуры и механизма инновационного развития в регионе (2013)
Ільяшенко В. А. - Дослідження тенденцій розвитку системи глобального податкового регулювання (2013)
Малиш Н. А. - Державна політика України у сфері розвитку транспортної інфраструктури (2013)
Орлова Н. С. - Удосконалення системи іпотечного кредитування в Україні, Мохова Ю. Л. (2013)
Пасемко Г. П. - Ґенеза і еволюція інституту власності на землю та його вплив на аграрні відносини (2013)
Апарова О. В. - Інструменти стимулювання економічного зростання та розвитку (2013)
Верещагіна Г. В. - Вплив інституціональних основ на розвиток процесів оновлення продукції, Каблучко В. В. (2013)
Дєгтяр О. А. - Інституціональний механізм державного управління соціальною сферою (2013)
Коваленко М. М. - Індикатори фінансової стійкості банківського сектора економіки України (2013)
Мельников О. С. - Методологічні аспекти оцінки ефективності функціонування системи державних закупівель (2013)
Кузнякова Т. В. - Роль держави в розвитку поліграфічної галузі в України, Криворучко А. Б. (2013)
Орел Ю. Л. - Особливості взаємодії між центром та регіонами в межах неоінституціональної моделі економічних відносин (2013)
Ревенко О. В. - Стратегічні та тактичні аспекти податкового менеджменту, Ревенко Т. В. (2013)
Романюк С. А. - Аналіз результативності підтримки депресивних територій в Україні (2013)
Степаненко С. В. - Взаємозв’язок політики та економіки. Соціальна спрямованість економічної політики (2013)
Ульянченко Ю. О. - Необхідність дотримання балансу у державному регулюванні виробництва аграрної продукції (2013)
Янов В. В. - Стан суперкомп’ютерних технологій та їх роль в інноваційному розвитку економіки України (2013)
Більовський О. А. - Соціально-економічні механізми подолання житлової кризи в Україні (2013)
Вишневська О. А. - Засади створення національного реєстру населення як основного джерела даних для статистичного забезпечення соціальної політики (2013)
Гуськова І. Б. - Показники оцінки ефективності управління комунальною власністю (2013)
Коцовська О. С. - Удосконалення фінансового забезпечення автономії загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Красніков Д. А. - Фінансовий контроль, як механізм виявлення збитків, завданих державі (2013)
Савін Є. Є. - Правовий механізм попередження асоціальної поведінки неповнолітніх в Україні (2013)
Тимофеєва О. А. - Ризики фізичної особи під час фінансування житлової нерухомості (2013)
Ткаченко О. І. - Соціальна політика як вид практичної діяльності (2013)
Хірамагомедов М. Г. - Теоретичні засади механізму державного регулювання національного ринку зерна в умовах глобалізації (2013)
Газарян С. В. - Концепція зростання потенційних можливостей особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування (2013)
Гончаренко М. В. - Нормативно-правове забезпечення здійснення місцевих запозичень в Україні (2013)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Формування та розвиток провідних кластерів на регіональному рівні на прикладі Харківської області (2013)
Колтун В. С. - Управління організаційними процесами в системі місцевого самоврядування (2013)
Наконечний В. В. - Стратегічне управління розвитком міста: сучасні підходи (2013)
Селютіна Н. Ф. - Рівні взаємодії місцевої влади та населення в Україні (2013)
Хашиєва Л. В. - Етимологія та генезис поняття "метрополія" (2013)
Рижко А. М. - Корпоративна соціальна відповідальність органу місцевого самоврядування: термінологічні аспекти (2013)
Черкас О. Г. - Становлення та розвиток взаємовідносин вищих і місцевих органів влади України: радянський період (2013)
Толкованов В. В. - Підготовка професійних кадрів для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування: сучасний стан та підходи до модернізації (2013)
Лозинська Т. М. - Обґрунтування методичних підходів до визначення штатної чисельності управлінських кадрів сільськогосподарських підприємств, Сердюк О. І., Федірець О. В., Лєщина О. Г. (2013)
Дзяна Г. О. - Підвищення кваліфікації державних службовців: аналіз проблем та шляхи вирішення, Гарасим В. В. (2013)
Коняєва В. В. - Запровадження кадрових технологій у сфері надання адміністративних послуг (2013)
Лунячек В. Е. - Призначення кадрів у сфері освіти: необхідність зміни процедури 467-474 (2013)
Сергєєва Л. М. - Специфіка вимог стосовно захисту права доступу до державної служби, Олешко А. М. (2013)
Гамалюк Б. М. - Формування екологічної культури в системі підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державного управління та органів місцевого самоврядування (2013)
Носик О. А. - Підвищення кваліфікації державних службовців – невід’ємна складова розвитку компетенцій персоналу (2013)
Замора О. М. - Проблеми державної регіональної політики в сфері активізації транскордонного співробітництва (2013)
Гук А. С. - Зарубіжні моделі публічного врядування: політико-адміністративні виміри (2013)
Разумей М. М. - Митний кодекс України як нормативний інструмент управління зовнішньоторговельною безпекою держави (2013)
Сидорова К. Г. - Західноєвропейський досвід організації професійної підготовки та перепідготовки державних службовців (2013)
Камок Т. В. - Тімбілдінг в системі публічної служби: аналіз зарубіжного досвіду (2013)
Содержание (2013)
Рибалка О. І. - Генетичні та селекційні критерії створення сортів зернових культур спирто-дистилятного напряму технологічного використання зерна, Червоніс М. В., Моргун Б. В., Починок В. М., Поліщук С. С. (2013)
Грищук О. О. - Динаміка вмісту фітогормонів цитокінінової природи у коренях і бульбочках сої на ранніх етапах формування бобово-ризобіального симбіозу, Коць С. Я., Волкогон М. В. (2013)
Швецов С. Г. - Взаимосвязь поглощения, выделения и регуляторного действия 2,4-Д в суспензионной культуре клеток сои, Еникеев А. Г. (2013)
Заіменко Н. В. - Iндукція захисних реакцій на посуху у рослин кукурудзи анальцимом за різних зволоженості й типу ґрунту, Дідик Н. П., Дзюба О. І., Закрасов О. В., Росіцька Н. В., Вітер А. В. (2013)
Деркач К. В. - Вплив хлориду натрію на калюсогенний і регенераційний потенціали ліній кукурудзи плазми ланкастер, Абраімова О. Є., Степневська Я. В., Сатарова Т. М. (2013)
Маліченко С. М. - Ефективність, конкурентоспроможність і технологічність нових аналітично селекціонованих штамів бульбочкових бактерій сої, Омельчук С. В., Маменко П. М., Коць С. Я. (2013)
Рыщакова О. В. - Изучение активности изоцитратдегидрогеназы и содержания a-кетокислот в зерновках кукурузы при их прорастании в условиях водного дефицита, Молодченкова О. О., Петров С. А. (2013)
Чикалова В. А. - Ростовая реакция корней на действие теплового шока как показатель теплоустойчивости гексаплоидной пшеницы, Даскалюк А. П. (2013)
Задорожна О. А. - Iдентифікація гена відновлення фертильності пилку (Rf1) у ліній соняшника за допомогою молекулярного SSR-маркера (2013)
Правила для авторов (2013)
Андреєв О. О. - Геохімічні та вікові особливості монациту з осадових утворень України, Андреєв О. В., Савенюк С. П. (2009)
Бибикова Е. В. - Изотопно-геохимичечские ограничения на формирование ранней коры Земли (2009)
Великанова О. Ю. - Соотношение метабазитов Криворожской полосы и Девладовской зоны, Великанов Ю. Ф. (2009)
Галецкий Л. С. - Геолого-генетична модель Федорівського титаноносного інтрузиву (за геолого-геохімічними даними), Ремезова О. О., Комський М. М., Маринович Б. А. (2009)
Довбуш Т. И. - Кристаллогенезис и возраст циркона из габброидов Корсунь-Новомиргородского плутона (Украинский щит), Степанюк Л. М., Шестопалова Е. Е. (2009)
Донской А. Н. - Нефелиновые руды Украины как новый вид комплексного глиноземно-редкометалльного сырья на основе гидрохимического метода получения глинозема (2009)
Есипчук К. Е. - О связи петрологии с геологией, геохимией, минералогией и рудообразованием (2009)
Кривдік С. Г. - Платформний магматизм Українського щита (2009)
Михальченко И. И. - Некоторые особенности структуры Партизанского рудного поля, Шафранская Н. В. (2009)
Никулина Э. А. - Корреляция петрохимических и геохимических характеристик архейских основных-ультраосновных пород Днестровско-Бугской области (2009)
Piestrzynski A. - Factors controlling gold deposit, kupferschiefer type in Poland and Tsagaan Tsakhir Uul in Centralna Mongolia (2009)
Пономаренко О. М. - Калій-аргонова геохронометрія розломних зон докембрію Українського щита, Павлов Г. Г., Павлова О. О. (2009)
Шакіна К. А. - Графітове зруденіння на Заваллівському родовищі як результат гідротермальної діяльності, Скакун Л. З. (2009)
Щербак Н. П. - Проблемы геохронологии Украинского щита, Степанюк Л. М., Пономаренко А. Н. (2009)
Bevz V. V. - Recharging processes of point defects in zirconium dioxide nanoscale particles (2009)
Брик А. Б. - Химические элементы-примеси и парамагнитные центры в кварце как индикаторы РТ-условий образования, Возняк Д. К., Калиниченко И. А., Калиниченко А. М, Багмут Н. Н. (2009)
Brik A. B. - Structure and properties of biominerals localized in human organism, Radchuk V. V. (2009)
Возняк Д. - Нове про способи утворення флюїдних мікровключень у мінералах, Кульчицька Г., Остапенко С. (2009)
Гречанівський О. Є. - Комп`ютерне моделювання каскадів зміщених атомів у структурі циркону (2009)
Кульчицька Г. - Піролітична газова хроматографія мінералів: здобутки і перспектива, Возняк Д., Остапенко С. (2009)
Лупашко Т. М. - Два генетичні типи флюориту в породах з рідкіснометальною мінералізацією, Ільченко К. О., Кульчицька Г. О., Шурига Т. М. (2009)
Матковський О. І. - Сучасний стан регіонально-мінералогічних досліджень в Україні (2009)
Мельников В. С. - Мінералогія рідкісноземельних елементів в ендогенних утвореннях Українського щита (2009)
Павлюк О. В. - Самородна мідь сквирської площі Брусилівської шовної зони, Павлюк В. М. (2009)
Szakall S. - Minerals of the Carpathians (2009)
Семененко В. П. - Мінералогія досонячних зерен (2009)
Стратієнко А. В. - Природні та штучні берили: порівняльна кристалохімічна характеристика берилу та його синтетичних залізовмісних аналогів, Хоменко В. М., Гнелицька З. Т., Соломатіна Л. О. (2009)
Сьомка В. О. - Елементи-домішки в молібденітах із докембрійських комплексів Українського щита (2009)
Цілмак О. - Популяції самородного золота в кварц-карбонат-сульфідних агрегатах Бобриківського золоторудного родовища, Скакун Л., Литвинович О., Серкіз Р. (2009)
Белевцев Р. Я. - Термодинамика диагенеза и катагенеза коксующихся углей Донбасса (к причинам аварий в глубоких шахтах), Спивак С. Д., Блажко В. И., Питаленко Е. И., Бондаренко И. Н., Лазаренко Е. Е., Демихов Ю. Н. (2009)
Головин А. А. - Геохимические признаки крупных и уникальных рудных месторождений, Криночкин Л. А. (2009)
Губіна В. Г. - Особливості речового складу та розподіл речовини у хвостосховищах ГЗК Кривбасу (2009)
Жовинський Е. Я. - Перспективи розвитку пошукової геохімії, Крюченко Н. О. (2009)
Колябіна І. Л. - Глинисті мінерали в технологіях ізоляції відходів: моделювання розчинності природних глин та верифікація термодинамічних моделей твердих розчинів іліту і монтморилоніту, Синицин В. О., Шурпач Н. О., Колябіна Д. А. (2009)
Крюченко Н. О. - Особенности солевых ореолов природного и техногенного происхождения (на примере Капитанского рудного поля), Жук Е. А. (2009)
Кураєва І. В. - Біохімічні показники техногенно забруднених ґрунтів України, Манічев В. Й., Олішевська С. В., Висотенко О. О., Локтіонова О. П., Яковенко О. В. (2009)
Кураєва І. В. - Основні напрямки розвитку сучасної екологічної геохімії, Самчук А. І. (2009)
Кураєва І. В. - Сучасний еколого-гідрогеохімічний стан питних підземних вод міста Київ, Самчук А. І., Злобіна К. С., Красюк О. П., Стадник В. О., Огар Т. В. (2009)
Маничев В. И. - Сравнительная оценка эколого-геохимического состояния восточной части Южного берега Крыма, Кураєва И. В., Локтионова Е. П., Сиротенко Г. И., Гущина Е. Г. (2009)
Огар Т. В. - Еколого-аналітичні дослідження форм знаходження важких металів у грунтах Українського Полісся, Самчук А. І., Кураєва І. В., Красюк О. П., Стадник В. О., Злобіна К. С. (2009)
Петрова Л. О. - Геохімічні та мінеральні перетворення у відходах вуглевидобутку (стадія термічного перетворення) (2009)
Степанюк Л. М. - До питання про викові межі формування кошаро-олександрівської світи бузької серії Побужжя, Шумлянський Л. В., Пономаренко О. М., Довбуш Т. І., Висоцький О. Б., Дьюйм Бр. (2010)
Пономаренко А. Н. - Неоархей Росинско-Тикичского мегаблока Украинского щита, Лесная И. М., Зюльцле О. В., Гаценко В. А., Довбуш Т. И., Кануникова Л. И., Шумлянский Л. В. (2010)
Кривдік С. Г. - Про формаційну приналежність лужних метасоматитів Східного Приазов’я, Моргун В. Г. (2010)
Загнітко В. М. - Проблеми генезису та стратиграфії карбонатних порід бузької серії Українського щита, Степанюкк Л. M., Лижаченко Н. М. (2010)
Цимбал С. М. - Жданівський інтрузив флогопіт-амфіболових ультрабазитів (південно-східна частина Українського щита), Довгань Р. М., Єнтін В. А., Кривдік С. Г., Павлюк В. М., Цимбал Ю. С. (2010)
Сёмка В. А. - Дибровское редкоземельно-уран-торивое месторождение в Приазовском мегаблоке Украинського щита, Пономаренко А. Н., Бондаренко С. Н., Донской Н. А., Шумлянский Л. В., Мельникова Е. Е., Сёмка Л. В. (2010)
Шумлянський Л. В. - U-Pb ізотопний вік цирконів, вилучених з відкладів пугачівської товщі (Волинський мегаблок Українського щита), Митрохін О. В. (2010)
Висоцький О. Б. - Кристалогенезис та вік циркону із габро-осницького комплексу (Волинський мегаблок Українського щита), Довбуш Т. І., Котвицька І. М. (2010)
Митрохін О. В. - Реліктові циркони в гранітах рапаківі Корсунь-Новомиргородського плутону (Український щит), Андреєв О. В., Бункевич О. Л., Хлонь О. А. (2010)
Андреєв О. О. - До питання про походження монациту неопротерозой-палеозойського віку в осадових утвореннях України, Степанюк Л. М., Бухарєв С. В., Андреєв О. В., Савенок С. П., Мінєєва В. М., Хлонь О. А. (2010)
Осьмачко Л. С. - Циркони Бобринецького масиву та умови їх формування, Лижаченко Н. М., Скобін В. Т. (2010)
Великанова О. Ю. - Петролого-геохимические особенности и рудоносность ультрабазитов Девладовского массива (Среднее Приднепровье), Великанов Ю. Ф. (2010)
Самборская И. А. - Минералого-петрографические особенности эндербитов Васильковского карьера (северная часть Орехово-Павлоградской структуры Украинского щита) (2010)
Янченко В. П. - Мінералого-петрографічні та петрохімічні особливості звенигородських конгломератів (2010)
Возняк Д. К. - Апатит з габроїдів Давидківського масиву (Український щит): аспекти мінералогії і генези, Кривдік С. Г., Галабурда Ю. А., Дубина О. В., Остапенко С. С. (2010)
Кулиш Е. А. - Выщелачивание урана растворами слабых кислот из альбититов с низким его содержанием, Кадошников В. М., Несынова Л. И., Писанская И. Р., Терещенко С. И. (2010)
Жук Е. А. - Основные закономерности распределения лития в почвах Украинского щита, Жовинский Э. Я., Крюченко Н. О. (2010)
Наші автори (2010)
Contents (2011)
Іскра Р. Я. - Біохімічні механізми дії хрому в організмі людини і тварин, Янович В. Г. (2011)
Гергалова Г. Л. - Вплив нікотину на мембранний потенціал мітохондрій: участь нікотинових ацетилхолінових рецепторів, Скок М. В. (2011)
Сибірна Н. О. - Активація фосфатидилінозитол-3′-кіназного шляху лектиніндукованим сигналом через сіаловмісні глікопротеїни мембран лейкоцитів при цукровому діабеті 1-го типу, Здіорук М. І., Бродяк І. В., Барська М. Л., Вовк О. І. (2011)
Рубленко А. М. - Вплив активатора протеїну С на загальний гемостатичний потенціал плазми крові за ендопротезування тазостегнового суглоба, Урвант Л. П., Макогоненко Є. М., Платонова Т. М., Цап П. Ю., Чернишенко Т. М., Колеснікова І. М., Фіщенко В. О., Луговськoй Е. В. (2011)
Фальфушинська Г. І. - Оцінка біологічної дії кобальтвмісного нанокомпозиту із використанням біохімічних маркерів двостулкового молюска Anodonta cygnea, Гнатишина Л. Л., Столяр О. Б., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Філяк Є. З., Стойка Р. С. (2011)
Ніколаєнко Т. Ю. - Структурна гнучкість ДНК-подібних конформерів канонічних 2′-дезоксирибонуклеотидів, Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2011)
Ширина Т. В. - Поиск генов микроРНК в участках генома вируса ядерного полиэдроза Вombyx mori, комплементарных самым поздним генам, Бобровская М. Т., Козлов Э. А. (2011)
Ubiyvovk V. M. - Cloning and functional analysis of the GSH1/MET1 gene complementing cysteine and glutathione auxotrophy of the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha, Blazhenko O. V., Zimmermann M., Sohn M. J., Kang H. A. (2011)
Колупаєв Ю. Є. - Вплив саліцилової і янтарної кислот на утворення активних форм кисню в колеоптилях пшениці, Ястреб Т. О., ШвиденкО М. В., Карпець Ю. В. (2011)
Капля А. А. - Гетерогенность чувствительности к уабаину Na+,K+-ATP-азы микросомных мембран гладких мышц ободочной кишки крысы (2011)
Карахим С. A. - Об истинных и кажущихся константах Михаэлиса в энзимологии. I. Отличительные признаки (2011)
Виноградова Р. П. - Дослідження механізму дії деяких психотропних речовин і системи активного транспортування кальцію в нервових клітинах в Інституті біохімії НАН України (1960–1980 рр.), Данилова В. М. (2011)
VIII Парнасівська конференція з біохімії та молекулярної біології (27–31 серпня 2011 р., Варшава, Польща) (2011)
Берегова Г. Д. - Ціннісні орієнтації у новому світогляді сучасної особистості (2013)
Юхимик Ю. В. - Проблема мімезису в історії гуманітарного знання (2013)
Вячеславова О. А. - Проблема прихованого символізму як специфічної форми образотворчого тропосу в контексті естетичної думки Ренесансу та маньєризму (2013)
Кравченко В. М. - Перспективи розвитку християнства у добу постмодерну: на матеріалах католицької філософії (2013)
Демиденко Я. С. - Історико-філософські засади українського авангардизму (2013)
Рудько В. О. - Атараксія як діалектичне протиріччя (на прикладі роману І. Гончарова "Обломов") (2013)
Герчанівська П. Е. - Параметри нового світу: премодернізм—модернізм—постмодернізм (2013)
Босик З. О. - Традиційний весільний обряд та динаміка його трансформації: символіка весільного та післявесільного етапів (2013)
Колесник О. С. - Інтерпретація міфопоетики в українському мистецтві (2013)
Овчарук О. В. - Концепт ідеалу: досвід наукового осмислення (2013)
Радзієвський В. О. - Про субкультури в Україні в період нацистської окупації (2013)
Русавська В. А. - Корчма як заклад української гостинності (2013)
Садовенко С. М. - Семантичний топос культури в контексті теорії архетипів (2013)
Чухрай Л. О. - Скансен: сучасність та перспективи розвитку (2013)
Акименко О. С. - Медіакосмізована модель світоустрою: реновація минулого чи амортизація сучасності? (2013)
Бойко З. В. - Концепт як феномен лінгвокультурології (2013)
Гапетченко Р. Ю. - Сучасні тенденції сімейної весільної обрядовості (2013)
Гнидка К. О. - Музей як соціальний інститут культурного представництва на Буковині: традиції та інновації (2013)
Гончаров В. В. - Новації та інновації: вітчизняна наукова рефлексія (2013)
Ляшенко Л. Л. - "Загальні" та "спеціальні" здібності Е. Корнгольда: в контексті проблеми про природу таланту (2013)
Матвійчук Б. С. - Реклама як транскультурний феномен: український досвід опрацювання проблеми (2013)
Мицик С. В. - Роль громадської бібліотеки в розвитку міської святкової культури Миколаєва початку ХХ ст. (2013)
Пилявець Л. С. - Передумови виникнення глобалізації як культурологічна проблема (2013)
Романуцький В. М. - До проблеми формування методологічної гетерогенності в дослідженні культурного виміру "індивідуалізм-колективізм" (2013)
Сушицька І. М. - Особливості дозвіллєвої культури сучасної української сім`ї (2013)
Худолій М. В. - Культурна політика: основны підходи до визначення поняття (2013)
Чумаченко О. П. - Дослідження теоретичних основ феномена творчості у наукових концепціях культурологічних шкіл ХХ століття (2013)
Чумаченко Т. С. - Дослідження феномена синкретизму в різних галузях культури (2013)
Шевченко А. А. - Роль сучасної української сім’ї у формуванні культури особистості (2013)
Косаковська Л. П. - Педагог танцю Шарль Дідло: заповіти майстра (2013)
Кушнірук О. П. - Симфонічний доробок О. Яковчука в постмодерному контексті української музичної культури (2013)
Онищенко С. М. - Трансформації елементів у комбінаторному формоутворенні костюма, Чупріна Н. В. (2013)
Бадалов О. П. - Творча діяльність ансамблю пісні і танцю "Полісся" як передумова розвитку професійного хорового виконавства Чернігівщини (2013)
Гиса О. А. - Музикознавча та науково-публіцистична діяльність Здіслава Яхімецького (2013)
Жарук О. І. - Відео-арт як передвісник мультимедійного відеодизайну (2013)
Зеленюк Г. О. - Культурно-дозвіллєва діяльність Національного природного парку "Голосіївський" в роки незалежності України (2013)
Мацепура О. О. - Особливості функціонування музики в сучасному драматичному театрі (2013)
Набокова Г. В. - Розважальне телебачення: історіографія проблеми (2013)
Нефедов С. Ю. - Жанрово-стильовий спектр баянно-ансамблевої літератури в Україні (2013)
Сичова О. В. - Сучасні тенденції фестивального руху Криму (2013)
Слухаєнко В. О. - Театр юного глядача як культурний феномен східного регіону України (2013)
Харченко О. І. - Київські концерти духовної музики очима музичної критики (за матеріалами рецензій О. Канєвцова в газеті "Києвлянин": 1900-1917 рр.) (2013)
Чуєва О. В. - Інтегровані вимоги до проектування картонажно-паперових пакувань (2013)
Щербаков В. В. - Культурологічний аспект визначення поняття "танець" (2013)
Ярова В. С. - Ліногравюри Віталія Лєнчина: сторінками історії харківської графічної школи ХХ століття (2013)
Божко Л. Д. - Мотив подорожі та туристичної поїздки в українській літературі (2013)
Гаєвська Т. І. - Ґенеза та становлення феномена моралі (2013)
Желєзко А. М. - Вплив Київської комісії краєзнавства на розвиток краєзнавчого руху в Україні: перша половина 20-х років ХХ ст. (2013)
Карпов В. В. - Історичні передумови формування військової символіки України: від Стародавньої доби до Середньовіччя (2013)
Парахіна М. Б. - Двосторонні відносини України та Росії: наукове співробітництво вищих навчальних закладів (2013)
Гнидка М. М. - Православний релігійний фонд Буковини на тлі релігійно-політичних трансформацій міжвоєнного періоду (2013)
Жолоб М. П. - Репресії проти віруючих та духовенства національних меншин України: 30-і роки ХХ ст. (2013)
Ластовська О. Л. - Сучасна історіографія питання дослідження православних монастирів і чернецтва Черкащини (2013)
Масалова К. Ю. - Композиційно-типологічний аналіз сцени з синами Хора та "похованням Осіріса" 17-ї глави Книги мертвих у Птолемеївський період (частина друга) (2013)
Алєксєєнко І. В. - ТНК у політико-правовому вимірі світополітичних процесів (2013)
Костиря І. О. - Влада мас-медіа та соціальна комунікація (2013)
Кукуруз О. В. - Професійні якості осіб, які здійснюють управління суспільними справами: надбання політико-правової думки (2013)
Бабенко Н. Б. - Життєво-творчий шлях та наукова спадщина О. М. Семашка: до п’ятої річниці від дня смерті Олександра Миколайовича Семашка (2013)
Довгань О. В. - Мистецтво в соціологічних теоріях ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Борисова Н. В. - Индексирование полнотекстовых документов для задачи интеллектуального поиска информации по ключевым словам, Кочуева З. А. (2014)
Цимбал О. М. - Концепція інтелектуальних виробничих агентів та особливості її реалізації, Бронніков А. І., Куценко О. І., Шеін Є. С. (2014)
Стенин А. А. - Вербальный метод смешанных нечетких оценок в задачах принятия решений оценки структурного и функционального рисков сложных технических систем, Ткач М. М., Губский А. Н., Курбанов В. В. (2014)
Вычужанин В. В. - Оценки структурного и функционального рисков сложных технических систем, Рудниченко Н. Д. (2014)
Крив’юк І. В. - Особливості створення розрахункового модуля по оцінці стійкості зсувних схилів для Mapinfo (2014)
Terziyan V. - An introduction to Knowledge Computing, Shevchenko O., Golovianko M. (2014)
Назаренко І. В. - Побудова і моделювання уніфікованих систем управління виконавчими механізмами об’єктів газотранспортної системи, Ференець В. Д., Суханов Д. Є., Николайчук М. Я. (2014)
Жученко А. І. - Нечітка система керування температурним режимом ацетиленового генератора, Ковалюк Д. О., Дзюба Є. В. (2014)
Орнатський Д. П. - Аналоговий інтерфейс для дистанційних вимірювань переміщень диференціально-трансформаторними індуктивними датчиками, Михалко М. В., Осмоловський О. І. (2014)
Yaremchuk N. - Evaluation of a complex quality index using numerical and verbal ordinal scale, Redyoga O. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Кучерук В. Ю. - Статистичні моделі тривалості машинного доїння, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. (2014)
Горбійчук М. І. - Оптимізація процесу ідентифікації технічного стану газо-перекачувальних агрегатів з використанням ентропійних оцінок, Слабінога М. О. (2014)
Москвина И. И. - Определение времени срабатывания клапана-отсекателя системы взрывобезопасности газифицированных помещений (2014)
Хорошилов О. Н. - Обеспечение качества полых непрерывнолитых заготовок из медных сплавов, Павлова А. А. (2014)
Филинюк Н. А. - Оценка динамического диапазона работы иммитансных логических элементов, Лищинская Л. Б., Чехместрук Р. Ю., Фурса С. Е. (2014)
Блінцов О. В. - Узагальнена методика оцінки ефективності підводної техніки у проектах глибоководної археології, Надточій А. В. (2014)
Бантюков С. Є. - Логіко-імовірнісне моделювання ризику виникнення порушень безпеки функціонування сортувальної гірки, Бантюкова С. О. (2014)
Самісько Т. O. - Зниження конфліктних ситуацій на зупиночних пунктах маршрутів міського пасажирського транспорту, Злобіна І. С. (2014)
Логинов О. В. - Основные характеристки проекта "Вступительная кампания ВУЗа" (2014)
Лазько І. В. - Оцінка результативності системи управління якістю з використанням інструментарію нечіткої логіки (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Слесаренко А. П. - Приближенные решения нелинейных краевых задач фильтрации десорбирующегося метана в неоднородных пластах угля, Венгеров И. Р. (2014)
Окрепкий Б. С. - Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-шар, Алілуйко А. М. (2014)
Тевяшев А. Д. - Стохастическая модель и метод зонирования водопроводных сетей, Матвиенко О. И. (2014)
Перова И. Г. - Адаптивная обработка данных медико-биологических исследований методами вычислительного интеллекта (2014)
Палагин В. В. - Анализ полиномиальных методов оценивания параметров коррелированных негуассовских случайных величин, Ивченко А. В. (2014)
Шергин В. Л. - Аппроксимация оценки индекса устойчивости SαS-распределений (2014)
Усов А. В. - Применение модели календарного планирования для проектного управления в строительстве, Максимов С. С. (2014)
Дёмин Д. А. - Типизация математического описания в задачах синтеза оптимального регулятора технологических параметров литейного производства (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Таранюк В. И. - Установка для выращивания кристаллов методом направленной кристаллизации в гарнисаже, Гектин А. В., Колесников А. В (2014)
Алізадех М. - Ядерні дані для нейтронно-фізичних розрахунків реакторів, Бондар Б. М., Бондар В. М., Лещенко Б. Ю. (2014)
Маркін М. О. - Формування вимірювального сигналу у біспектральній пірометрії (2014)
Мирошников В. В. - Оценка метрологических характеристик элементов устройства контроля механических напряжений корпуса судна, Шевченко А. И., Завальнюк О. П. (2014)
Базалєєв М. І. - Неруйнівний контроль і дефектоскопія на основі тепловізійної активної термографії, Бандурян Б. Б., Брюховецький В. В., Клепіков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Є. М. (2014)
Большакова І. А. - Основні електрофізичні параметри ниткоподібних мікрокристалів твердого розчину GaxIn1-xAs, Кость Я. Я., Макідо О. Ю., Стецко Р. М., Шуригін Ф. М. (2014)
Дружинін А. О. - Дослідження поверхонь мультикристалічних підкладок кремнію насичених воднем методами мас-спектроскопії, Єрохов В. Ю., Берченко М. М. (2014)
Бандура В. М. - Дослідження фізико-механічних властивостей поверхні гільз після протягування, Будяк Р. В. (2014)
Гирин О. Б. - Формирование гидрида хрома в электроосаждаемом хроме, легированном водородом, Захаров И. Д. (2014)
Татарченко Г. О. - Коррозионное поведение сварных соединений в озонируемых кислых средах (2014)
Победа Т. В. - Расчет полей рассеяния дефектов стержней короткозамкнутого ротора асинхронного двигателя (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Голембіовський А. О. - Фізико-хімічні особливості синтезу органоглин для адсорбції хрому (2014)
Куниця К. В. - Раціональні умови фракційної кристалізації соняшникової олії пальмітинового типу із розчину, Литвиненко О. А., Гладкий Ф. Ф. (2014)
Мельник С. Р. - Кінетичні закономірності естерифікації адипінової та бурштинової кислот аліфатичними спиртами С2–С5 (2014)
Буртная И. А. - Диффузия полярных и неполярных молекул в полимерных мембранах, Гачечиладзе О. О., Ружинская Л. И., Мурашко М. М. (2014)
Миронюк А. В. - Особенности оценки смачивания полимерных поверхностей, Придатко А. В., Сиволапов П. В., Свидерский В. А. (2014)
Бойченко С. В. - Деемульгуюча здатність блоккополімерів на основі оксидів етилену та пропілену, Лазорко О. І., Голич Ю. В., Топільницький П. І., Романчук В. В. (2014)
Шолух Н. Є. - Отримання емалей на основі вторинного полістиролу (2014)
Глагола І. І. - Дослідження впливу малоциклового навантаження на деформаційні характеристики шаруватих плит (2014)
Свинарев М. А. - Влияние антиаутогезионных добавок на физико-механические свойства холодных термопластбетонов, Золотарев В. А. (2014)
Лозовской А. Ю. - Проблемы нормативного обеспечения производства гибридных кремнеземистых наполнителей стоматологических композиционных материалов, Олейник Д. Ю., Скородумова О. Б., Гонтар Т. Б., Гончаренко Я. Н. (2014)
Шадріна Г. М. - Вплив фазового складу на резорбцію кальційсилікофосфатних склокристалічних покриттів по титану, Саввова О. В., Шемет Д. Ю. (2014)
Цапко Ю. В. - Моделирование стойкости модифицированной древесины к вымыванию защитных средств (2014)
Кравченко А. В. - Вплив геоцементного покриття на енергію активації термоокиснювальної деструкції деревини, Кривенко П. В., Гузій С. Г., Цапко Ю. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Шпачук В. П. - Інтегральні характеристики абсолютних і відносних коливань силосу при сейсмічних впливах, Засядько М. А., Гарбуз А. О., Абракітова А. Ю. (2014)
Гончаров В. В. - Оптимизация параметров 3D модели центробежной соковыжималки с автобалансиром минимизацией установившегося виброускорения, Филимонихин Г. Б. (2014)
Зозуляк І. А. - Обґрунтування конструкції вібромашини для сушіння гранульованих і зернистих матеріалів (2014)
Ободович А. Н. - Исследование гидравлических характеристик роторно-пульсационного аппарата при обработке водозерновой смеси, Лымарь А. Ю. (2014)
Мартинов І. Е. - Математичне моделювання коливань колісної пари як основа методу акустичного контролю, Бондаренко В. В., Скуріхін Д. І. (2014)
Мироненко А. П. - Моделирование динамики частиц в вертикальном трехуровневом смесителе сыпучих материалов, Завгородний А. И. (2014)
Рудь Ю. С. - Исследование колебательных процессов в системе "карьерный самосвал-технологическая дорога", Радченко И. С., Белоножко В. Ю. (2014)
Фурсова Т. Н. - Напряженно-деформированное состояние грибовидных хвостовых соединений рабочих лопаток паровых турбин (2014)
Шавкун В. М. - Діагностування тягових електричних машин електротранспорту (2014)
Беловол С. А. - Исследование силовых характеристик работы ротационного органа для междурядной обработки почвы (2014)
Лысюк Д. С. - О динамической нагруженности тяжелых машин при соударении смежных звеньев, Талимонова О. Ю., Трубачев С. И. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Алексеик О. С. - Теплоотдача при кипении на гладких и пористых поверхностях в условиях ограниченного объема, Кравец В. Ю. (2014)
Мазуренко А. С. - Эксергетические характеристики биогазовых энергоустановок, Денисова А. Е., Климчук А. А., Нго Минь Хиеу, Котов П. А. (2014)
Сінчук О. М. - Електромеханічний комплекс вітроенергетичної установки для використання в підземних виробках залізорудних шахт, Бойко С. М. (2014)
Безродний М. К. - До визначення поверхні тепломасообміну в контактних теплоутилізаторах крапельного типу, Голіяд М. Н., Рачинський А. Ю. (2014)
Терех О. М. - Теплообмін поодиноких циліндрів краплеподібної форми в поперечному потоці, Семеняко О. В., Руденко О. І., Кондратюк В. А. (2014)
Андрійченко В. П. - Вдосконалення способу регулювання збудження тягових двигунів постійного струму, Закурдай С. О., Костенко І. О. (2014)
Слипченко Н. И. - Разработка стенда для исследования тяговой системы электромобиля с суперконденсаторами, Гуртовой М. Ю. (2014)
Сиротенко Ю. В. - Визначення потужності маневрового тепловоза з урахуванням місця його експлуатації (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Антипов И. Е. - Разработка модели Wi-Fi сети с целью предотвращения вторжений, Василенко Т. А., МихеевИ. В. (2014)
Горбенко Ю. І. - Аналіз можливостей квантових комп’ютерів та квантових обчислень для криптоаналізу сучасних криптосистем, Ганзя Р. С. (2014)
Евсеев С. П. - Усовершенствованный алгоритм UMAC на основе модулярных преобразований, Король О. Г., Огурцов В. В. (2014)
Костыря А. А. - Экспериментальные исследования точности частотно-временной синхронизации при использовании сигналов цифрового телевидения, Плехно С. А., Науменко В. Н., Ушаков С. И. (2014)
Книшов Г. В. - Автоматизована система діагностики патологічних станів системи кровообігу, Настенко Є. А., Носовець О. К., Береговий О. А., Шаповалова В. В., Плахтій А. М. (2014)
Ливнов В. А. - Расчёт погрешностей ультразвуковой системы локального позиционирования (2014)
Шинкаренко В. І. - Оцінка часових характеристик структур даних на проектному рівні, Пєтін Д. О., Забула Г. В. (2014)
Самойленко Д. М. - Способи зменшення агресивного впливу мережного інформаційного ресурсу на користувача (2014)
Коляда А. С. - Извлечение информации из слабоструктурированных веб-страниц, Гогунский В. Д. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Кудрявська Т. Б. - Метод оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на повітря урбоекосистеми, Дичко А. О. (2014)
Старчевский В. Л. - Изучение кинетики распада клеточных агломератов микроорганизмов в условиях акустической кавитации, Кисленко В. М., Максымив Н. Л., Олийнык Л. П. (2014)
Кохан С. С. - Разработка проектов землеустройства по обоснованию севооборотов с использованием геоинформационного моделирования, Шквир И. Н., Москаленко А. А. (2014)
Самохвалова А. И. - Усовершенствование кострукции циркуляционных окислительных каналов, Юрченко В. О., Зайцева В. Г., Куксова А. С. (2014)
Толкунов І. О. - Нормалізація умов праці в приміщеннях спеціального призначення методами штучної аероіонізації (2014)
Калинина Е. Д. - Исследование и установление технологических параметров проведения гидролиза лактозы молока, Коваленко А. В. (2014)
Самохвалова О. В. - Вплив збагачувальних добавок на формування структури тіста та випеченних маффінів, Касабова К. Р., Олійник С. Г. (2014)
Потапов В. О. - Дослідження процесів вакуумного мікрохвильового концентрування та сушіння пряної сировини, Єфремов Ю. І., Михайлова С. В. (2014)
Тесленко С. А. - Влияние условий обрушивания высокомасличного подсолнечника на переход восков в масло, Нетреба А. А., Врюкало Е. П., Садовничий Г. В., Перевалов Л. И. (2014)
Товма Л. Ф. - Стабілізація структури повітряно-горіхових напівфабрикатів поверхнево-активними речовинами, Горальчук А. Б., Гринченко О. О. (2014)
Abstract and References (2014)
Андрос С. В. - Розрахункові та комісійні операції з векселями в банківських установах, Долінська О. М. (2012)
Андрухів-Садовська Н. Б. - Внутрішній контроль фінансування в частині податкових пільг на підприємствах у СЕЗ (2012)
Бабіч І. І. - Внутрішньогосподарський контроль та страхування ризиків сільськогосподарського виробництва (2012)
Багрій К. Л. - Важливість проведення внутрішньогосподарського контролю в сучасних кризових умовах господарювання (2012)
Бакай В. Й. - Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-економічну діяльність підприємства, Бедін О. В. (2012)
Бардадим М. В. - Ефективне управління дебіторською заборгованістю підприємств (2012)
Бардюкова А. О. - Проблеми протиріччя фінансового та податкового обліків, які призводять до невиправданих втрат грошових засобів, Бровко Н. І., Фісай Є. С. (2012)
Безверхня Ю. В. - Бюджетування як метод управлінського обліку та його відображення у звітності (2012)
Бєсєда О. Л. - Специфіка земельних ресурсів при прийнятті управлінських рішень (2012)
Біттер О. А. - Фінанси домогосподарств у умовах фінансової кризи (2012)
Богуцька Л. Т. - Аналітична оцінка ефективності утримання та використання об’єктів інвестиційної нерухомості суб’єктами господарювання (2012)
Боднар О. А. - Розвиток соціальної інфраструктури в сільській місцевості Миколаївської області (2012)
Бонарев В. В. - Обліковий аспект відображення проблеми класифікації трансакційних витрат (2012)
Бондар Ю. А. - Місце внутрішнього аудиту в системі органів Пенсійного фонду України (2012)
Бондарчук В. В. - Проблеми визначення ринкової вартості основних засобів (2012)
Бондарчук Н. В. - Гармонізація бухгалтерського обліку України за міжнародними стандартами (2012)
Бродська І. І. - Проблеми застосування методичних підходів до комплексної оцінки вартості підприємства (2012)
Брух О. О. - Стан та перспективи розвитку інфраструктури сільськогосподарського ринку (2012)
Бурденюк Т. Г. - Типологія конкурентних стратегій, Свірський В. С. (2012)
Бурлака Н. І. - Світовий досвід використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення (2012)
Вірт М. Я. - Регіональна політика розвитку малого підприємництва у Львівській області у 2009-2010 роках, Куцик В. І. (2012)
Влажина И. Ю. - Особенности организации контроля и управленческого учета на предприятиях внутреннего водного транспорта (2012)
Вознюк А. О. - Фінансова стійкість та її значення для економічного розвитку і безпеки підприємства (2012)
Волкова І. А. - Внутрішньогосподарський контроль та страхування ризиків сільськогосподарського виробництва, Панасюк В. В. (2012)
Вольська А. О. - Стан зайнятості та безробіття в Україні (2012)
Гайдай Г. Г. - Вітчизняний та зарубіжний досвід країн в розробці інвестиційної стратегії автотранспорних підприємств (2012)
Гайдучок Т. С. - Основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній системі, Цегельник Н. І. (2012)
Garasym P. - Konkurencyjność w procesie rozwoju organizacji, Leśniewski Michał Adam, Garasym Mykoła (2012)
Гоголь Т. А. - Аналіз нормативно-правової бази з регулювання бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу, Ніпорко Н. І. (2012)
Гойло Н. В. - Внутрішні розрахунки в системі економічних відносин об’єднань підприємств: загальні підходи до облікового відображення (2012)
Голуб Ю. Ю. - Інноваційна діяльність підприємств як головна вимога сучасності (2012)
Голубінка Ю. М. - Економічний зміст категорії суб’єкт господарювання державного сектору економіки (2012)
Голячук Н. В. - Ефективність використання комп’ютерної системи обліку, Власюк С. В., Рихлюк В. С. (2012)
Горбатюк М. А. - Сутність витрат операційної діяльності деревообробних підприємств (2012)
Гордєєва Т. А. - Теоретичні підходи до визначення поняття "маржинальний прибуток" (2012)
Гордієнко Є. С. - Внутрішньогосподарський контроль та страхування ризиків сільськогосподарського виробництва, Коханевич Е. М. (2012)
Гофербер Ю. В. - Визнання і оцінка маркетингових витрат (2012)
Grzegorz Zając - Integracja Ukrainy z europą na podstawie partnerstwa wschodniego (2012)
Греджева Т. В. - Особливості формування та обліку страхових платежів (2012)
Гринишин Г. М. - Місце України у міжнародних рейтингах як чинник формування інвестиційної привабливісті (2012)
Губені Ю. Е. - Економічна безпека держави та показники її оцінки, Андріїв В. І. (2012)
Гуменюк Д. О. - Сучасні тенденції розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації (2012)
Гура Н. О. - Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку бракованої продукції на виробництві, Кравець О. С. (2012)
Гуржій Н. М. - Методичні основи оцінки якості стратегічних маркетингових програм (2012)
Даценко Н. М. - Продовольчий ринок: маркетинговий аспект (2012)
Дем’яненко М. Я. - Особливості фінансових відносин в аграрному секторі економіки (2012)
Диденко А. В. - Особенности признания и оценки запасов сельскохозяйственного назначения и их отражение в финансовой отчетности (2012)
Динько І. М. - Порядок формування прибутку у податковому обліку (2012)
Домбровська Н. Р. - Економічна сутність основних засобів та їх класифікація (2012)
Дорош Ю. В. - Сутнісна характеристика інвестиційного потенціалу вітчизняних підприємств (2012)
Дорош Н. І. - Комплексна аналітична перевірка підприємства (2012)
Дорош В. Ю. - Фінансова поведінка домогосподарств в ринкових умовах господарювання, Чепель К. С. (2012)
Дубінська Т. Л. - Вдосконалення національних стандартів бухгалтерського обліку до відповідності міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (2012)
Дубневич Ю. В. - Біоенергетика та її перспективи в Україні (2012)
Єкель Г. В. - Організаційно-економічний механізм інтеграції підприємств агропромислового комплексу до світового ринку (2012)
Жукова І. Г. - Сучасне поняття центрів відповідальності в системі управління витратами (2012)
Жураковська І. В. - Методичні аспекти оцінки рівня інтелектуального капіталу підприємства: обліковий вимір, Сова Ю. С. (2012)
Задорожний З. В. - Сутність та генезис страхування як економічної категорії (2012)
Зелінська О. М. - Конкурентоспроможність економіки України в умовах інтеграції (2012)
Зеленко С. В. - Передумови виникнення облікової політики та її економічна сутність (2012)
Зюкова М. М. - Облік основних засобів: бухгалтерський та податковий аспект (2012)
Іваненко В. О. - Особливості бухгалтерського обліку робіт з переробки давальницької сировини (2012)
Івахненков С. В. - Інтегральні методи діагностики та контролю фінансового стану підприємства, Кравченко О. М. (2012)
Іващенко М. В. - Історична траєкторія розвитку національної економіки та інституціональна трансформація (2012)
Ілляшенко К. В. - Аналіз інформаційних потоків підприємства і їхнє відображення у звітності (2012)
Линник С. О. - Впровадження в Україні положень міжнародних стратегій щодо удосконалення надання перинатальної допомоги (2013)
Шульга І. Л. - Типи та моделі політико-управлінських відносин (2013)
Вірченко В. В. - Еволюція спадкового права в Римській імперії (2013)
Капелюшна М.В. - Висвітлення в історико-правових дослідженнях законодавчого забезпечення мовної політики за доби Української революції 1917–1921 рр. (2013)
Стрипко М. Я. - Методологічні засади підготовки категоріально-понятійного апарату в нормотворчій діяльності органів державної влади України (2013)
Остапенко Л. О. - Юридична відповідальність за порушення права громадян України на працю (2013)
Бакирова Е. Ю. - Понятие фактического состава как одного из оснований возникновения жилищных правоотношений (2013)
Первушина А. А. - Характеристика окремих процесуальних обов`язків сторін господарського процесу (2013)
Соболь Є. Ю. - Етапи становлення правового захисту прав, свобод і законних інтересів осіб з особливими потребами в Україні (2013)
Щотова Ю. М. - Сучасний погляд на роль санкціонування рішень роботодавця професійною спілкою (2013)
Алоян Р. Т. - Особиста безпека особи як елемент адміністративно-правового статусу громадянина (2013)
Артеменко О. В. - Особливості провадження у справах про проступки у сфері охорони навколишнього природного середовища (2013)
Гусейнов Р. Х. - Шляхи новелізації законодавства, яким регулюється провадження за скаргами громадян в органах виконавчої влади (2013)
Діордіца І. В. - Практично-діяльнісна природа розгляду адміністративними судами справ, пов’язаних із застосуванням положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" (2013)
Жук Л. Б. - Сучасні тенденції оподаткування спадщини: вітчизняний та зарубіжний досвід (2013)
Капінус Р. Ю. - Питання системи нормативно-правових та інших актів Президента України (2013)
Короп О. В. - Сутність і призначення митного контролю після пропуску товарів через митний кордон (2013)
Мельник О. М. - Сутність та особливості реалізації адміністративно-правового статусу працівника митної служби України (2013)
Пирога С. С. - Сутність бюджетного відшкодування ПДВ (2013)
Пиць В. М. - Адміністративно-правові засоби забезпечення екологічного правопорядку (2013)
Рибченко А. О. - Забезпечення належного застосування адміністративними судами принципу верховенства права при дійсненні правосуддя (на прикладі роз’яснень Вищого адміністративного суду України) (2013)
Родік Т. П. - Поняття адміністративно-правового механізму державного регулювання діяльності дендрологічних парків України (2013)
Убогий С. А. - Право на оскарження рішень податкових органів як дієва правова гарантія захисту прав та законних інтересів платника податків, Мельник О. М. (2013)
Юнін О. С. - Особливості адміністративної діяльності поліції Великобританії та Франції (2013)
Гайворонський Є. П. - Загальносоціальне запобігання контрабанді культурних цінностей (2013)
Гумін О. М. - Криміналістично значущі особливості неповнолітніх та їх дослідження в ході досудового розслідування (2013)
Кушнір Г. А. - Використання даних судової трасології при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод (2013)
Ляш А. О. - Документи як докази у справах про одержання хабара, Ліщенко В. М. (2013)
Беззубов Д. О. - Напрями забезпечення безпеки в діяльності поліції Франції (2013)
Амбросій О. І. - Банківське кредитування в Україні (2012)
Атаманюк А. В. - Метод розв’язання задачі оптимальних вантажних перевезень (2012)
Баніт Ю. В. - Організаційно-правові засади бюджетного інвестування в Україні (2012)
Бережна Ю. С. - Зелена економіка в країнах східного партнерства (2012)
Бляхарчук М. О. - Нормативно-правове регулювання формування облікової політики підприємства (2012)
Бойко О. В. - Планування в системі управління конкурентоспроможністю поліграфічних підприємств, Топоровська О. Є. (2012)
Бойчук Т. М. - Управління витратами періоду підприємств (2012)
Бонарев В. В. - Методологічні аспекти відображення в системі обліку інформації про трансакційні витрати вітчизняними та російськими вченими (2012)
Бондаренко Т. Ю. - Контроль як інструмент для зміцнення внутрішнього управління, Волков Д. П. (2012)
Бродська І. І. - Ефективність управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємства: обліково-аналітичний аспект (2012)
Вахович І. М. - Критерії ефективності бюджетної політики регіону, Ропотан І. В. (2012)
Галещук С. М. - Окремі аспекти відображення операцій в іноземній валюті у фінансовій звітності підприємств (2012)
Гладчак Н. В. - Застосування кластерного аналізу трудового потенціалу підприємствами з виробництва хліба та хлібобулочних виробів (2012)
Говда Г. А. - Організація облікового процесу мисливських господарств (2012)
Голуб Ю. Ю. - Сучасні підходи до класифікації інновацій (2012)
Голячук Н. В. - Потреби в обліковій інформації різних категорій користувачів, Рихлюк В. С. (2012)
Гончаренко І. М. - Аналіз конкурентного середовища підприємств легкої промисловості (2012)
Горбатюк М. А. - Сутність та класифікація доходів операційної діяльності деревообробних підприємств (2012)
Грінчук М. С. - Концептуальні основи організації системи оперативного контролю (2012)
Гурська О. М. - Групи підприємств в Україні: структура, мета формування та проблеми обліку (2012)
Даценко Н. М. - Сучасний стан і перспективи формування інфраструктури продовольчого ринку на регіональному рівні (2012)
Дідик В. Л. - Побудова уніфікованної організаційної та інформаційної системи бухгалтерського обліку в державному секторі в контексті процесів його модернізації (2012)
Дорош В. Ю. - Контролінг як філософія управління (2012)
Єрмолаєва М. В. - Історія формування балансу як форми фінансової звітності, Василенко І. О. (2012)
Жукевич С. М. - Конкурентний аналіз в контексті стратегічного управління підприємством (2012)
Забедюк М. С . - Активізація підприємницького потенціалу як фактор розвитку бізнес середовища (2012)
Китайчук Т. Г. - Проблеми обліку доходів та витрат від первісного визнання біологічних активів (2012)
Коваль Л. В. - Резервний капітал як внутрішній страховий фонд підприємства: формування та облік (2012)
Колодій А. В. - Проблемні аспекти обліку витрат на рекламу, Хом’як Р. Л., Хом’як Т. Р. (2012)
Король В. В. - Методичні аспекти обліку переробки цукрових буряків на давальницьких засадах (2012)
Костовська В. А. - Концептуальні засади побудови та регулювання міжбюджетних відносин в Україні (2012)
Криштопа І. І. - Бухгалтерський облік в системі стратегічного управління підприємством (2012)
Крупей Н. С. - Деякі аспекти формування облікової політики для цілей оподаткування (2012)
Кушніренко О. А. - Функціонування пдв як об’єкта бухгалтерського обліку у сфері сільськогосподарського товаровиробництва: міжнародний досвід (2012)
Лега О. В. - Еволюція поглядів на концептуальні проблеми розвитку судово-бухгалтерської експертизи (2012)
Лєско І. О. - Проблемні питання аналізу витрат на персонал підприємств ГМК Криворізького басейну (2012)
Литвиненко Н. О. - Узагальнення результатів здійснення внутрішніх розрахунків у корпоративній звітності (2012)
Логвіновська С. І. - Стратегічні орієнтири подолання регіональних асиметрій відтворення еколого-виробничих систем (2012)
Магута Р. М. - ПКвазіфіскальні операції як об’єкт аудиту (2012)
Маначинська Ю. А. - Удосконалення бухгалтерської актуарної звітності в умовах глобалізації економіки (2012)
Машкова Т. В. - Якість сільськогосподарських земель як об’єкт господарського обліку (2012)
Мирна О. В. - Проблеми економічного і соціального розвитку полтавського району (2012)
Михалевич С. Г. - Внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів у системі управління швейних підприємств, Михалевич В. М. (2012)
Михальчинець Г. Т. - Основні аспекти законодавчого забезпечення формування та комплексного використання лісоресурсного потенціалу Закарпатського регіону (2012)
Настенко М. М. - Проблеми обліку біологічних активів та біологічних перетворень на сільськогосподарських підприємствах Вінницької області, Коваль О. В. (2012)
Нечипорук Н. В. - Бюджетування в управлінському обліку бюджетних установ: проблеми та рішення (2012)
Нижник В. М. - Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на бізнес-процеси промислових підприємств, Полінкевич О. М. (2012)
Ніколаєва А .М. - Стратегічне бізнес-моделювання підприємства в контексті забезпечення його конкурентних переваг (2012)
Нікульникова Т. Т. - Оцінка стану обліку, контролю й аналізу дебіторської заборгованості та шляхи її подолання, Мезенцева Н. М. (2012)
Новодворська В. В. - Облікова політика підприємства як запорука ефективного функціонування системи бухгалтерського обліку, Любар О. О. (2012)
Нужна О. А. - Державна фінансова підтримка сільського господарства та її вплив на процеси капіталізації галузі (2012)
Откаленко О. М. - Актуальні проблеми контролю за здійсненням обліково-аналітичних процедур при завершенні бюджетного року (2012)
Панасюк Н. В. - Транскордонне співробітництво в природоохоронній сфері, Мельник Д. Ю. (2012)
Партин Г. О. - Сутність та особливості системно-орієнтованого управління витратами підприємства, Ясінська А. І. (2012)
Пиріг С. О. - Розвиток карткового бізнесу в Україні: проблеми та напрямки вдосконалення (2012)
Писаренко Т. М. - Організація управлінського обліку у процесі постачання сировинних і товарних запасів (2012)
Плахтій Т. Ф. - Проблеми та необхідність удосконалення методичних засад обліку розрахунків за фіксованим сільськогосподарським податком (2012)
Попівняк Ю. М. - Графоаналітичний метод аналізу ефективності функціонування фінансового механізму управління витратами підприємств ювелірної промисловості України (2012)
Пославська Л. І. - Центри відповідальності в управлінні підприємством: поняття, переваги та недоліки, Головай Н. М. (2012)
Руденко О. В. - Супутня продукція в гірничо-збагачувальному виробництві: оцінка та вплив на вибір способу калькулювання (2012)
Селіверстова Л. С. - Методологічні засади управління вартістю капіталу сучасної корпорації (2012)
Семенів М. І. - Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємствах споживчої кооперації і шляхи її вдосконалення (2012)
Семенчук І. Ю. - Стратегічний аналіз розвитку регіональних економічних систем (2012)
Сидоренко О. О. - Фінансовий аналіз ліквідності активів страховиків (2012)
Ставська Ю. В. - Розвиток галузі птахівництва в умовах глобалізації (2012)
Стадник В. П. - Економічна безпека в системах ринкових трансформацій (2012)
Стахова Н. П. - Роль оборотного капіталу в процесі інтенсифікації виробництва (2012)
Столяр Л. Г. - Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємствах лакофарбової промисловості (2012)
Талах Т. А. - Загальні підходи до комплексної оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства (2012)
Тітікова А. О. - Трудовий потенціал підприємства, Дибленко В. І., Шевченко О. О. (2012)
Троц І. В. - Сучасний стан діяльності та перспективи розвитку підприємств машинобудування України (2012)
Трошкіна Г. В. - Особливості інформаційного забезпечення системи управління витратами підприємства, Дибленко В. І., Шевченко О. О. (2012)
Федоренко Л. В. - Особливості нарахування амортизації основних засобів (2012)
Фецович Т. Р. - Прогнозування в стратегічному управлінні фінансовим результатом підприємства (2012)
Чудовець В. В. - Історичні аспекти розвитку інвентаризації (2012)
Царук Н. Г. - Основні чинники активізації розвитку овочівництва в Україні (2012)
Цибіна Л. В. - Автоматизований розрахунок показників оцінки фінансового стану підприємств – в практику написання дипломних робіт (2012)
Шендригоренко М. Т. - Особливості та сфери застосування методів оцінки запасів при їх вибутті (2012)
Штимер Л. Т. - Прогнозування ефективного використання потенціалу матеріальних ресурсів підприємства (2012)
Шубенко Є. С. - Облік власного капіталу при різних формах реорганізації: організаційний аспект (2012)
Яцунська О. С. - Проблеми відображення зменшення корисності основних засобів (2012)
Макаренко М. В. - Сутність транспортної інфраструктури і її місце в ринкових відносинах, Слободян А. А. (2012)
Гурнак В. М. - Важливість економічної безпеки підприємств галузей транспорту і зв’язку, Ананченко В. Є. (2012)
Кучерук Г. Ю. - Логістичні підходи до створення транспортних вузлів, Шаповал Н. С. (2012)
Сидоренко І. В. - Наукові підходи до ідентифікації поняття "транспортно-дорожній комплекс" у сучасній системі регіонального розвитку (2012)
Ейтутіс Г. Д. - Транспортна логістика – основний напрям удосконалення управління перевізного процесу в умовах реформування залізничного транспорту України, Попов В. О., Никифорук О. І., Ейтутіс Д. Г. (2012)
Ейтутіс Д. Г. - Передумови реформування залізничного транспорту, Крищенко С. О. (2012)
Шкуліпа Л. В. - Cоціально-відповідальна реструктуризація залізничного транспорту в Україні як провідна детермінанта в ССВЗТ (2012)
Аджавенко М. М. - Інноваційний розвиток підприємств транспорту в постіндустріальних економічних системах (2012)
Гудкова В. П. - Перспективи іноваційного розвитку територіально-галузевих об’єднань залізничного транспорту, Хомич А. О. (2012)
Талавіра Є. В. - Необхідність надання оцінки ефективності роботи підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах, Семенік О. В. (2012)
Пінчук С. С. - Класифікація факторів ефективності транспортного виробництва (2012)
Дегтярьова Я. Є. - Підходи до удосконалення планування капітальних інвестицій на підприємствах залізничного транспорту, Обертинська А. В. (2012)
Лоза С. П. - Методологічні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості: переваги, недоліки та особливості застосування на залізничному транспорті (2012)
Соколова В. В. - Інституціоналізація ринку послуг залізничного транспорту в Україні (2012)
Микитенко Я. П. - Аналіз конкурентних переваг підприємства (2012)
Гудкова В. П. - Діагностика конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту, Одарченко С. М. (2012)
Кравченко О. О. - Розробка системи взаємопов’язаних моделей фінансового планування на залізничному транспорті (2012)
Клименко В. М. - Удосконалення організації фінансового планування на залізничному транспорті (2012)
Череп А. В. - Бюджетування як елемент системи фінансового планування на залізничному транспорті (2012)
Сологуб С. М. - Грошові потоки та їх аналіз на підприємствах залізничного транспорту, Стужний О. А. (2012)
Клосс Р. М. - Напрями удосконалення управління грошовими потоками підприємств залізничного транспорту (2012)
Ковальчук В. І. - Система фінансових ресурсів підприємств залізничного транспорту (2012)
Козинець Ю. А. - Напрямки удосконалення аналізу фінансового стану на залізничному транспорті (2012)
Кошель О. О. - Методи визначення ринкової вартості майна підприємств Укрзалізниці в умовах реформування галузі (2012)
Левченко О. В. - Теоретико-методичні передумови та необхідність логістизації транспортно-експедиторської діяльності (2012)
Панченко О. І. - Організація страхового захисту залізничних перевезень у логістичних ланцюгах поставок (2012)
Коломійченко В. А. - Сутність ціноутворення на вантажні залізничні перевезення на сучасному етапі господарювання (2012)
Чеховська М. М. - Перспективи впровадження методу стимулюючого ціноутворення на залізничному транспорті (2012)
Сеник Г. П. - Ціноутворення як ключовий чинник механізму формування доходів (2012)
Золотарьова К. С. - Процес формування доходів ПРАТ "КЕВРЗ" як підприємства залізничного транспорту (2012)
Харчук О. Г. - Організація діяльності вагонних дільниць як елемент операційного менеджменту (2012)
Рогов А. Ю. - Розвиток системи управління фінансовими результатами підприємства в сучасних умовах (2012)
Петренко А. М. - Фінансові результати діяльності підприємства залізничного транспорту як складова його ефективної роботи (2012)
Харчук О. Г. - Управління ефективністю діяльності підприємств пасажирського господарства (2012)
Макаренко М. В. - Вдосконалення фінансового механізму функціонування залізничного транспорту в умовах його реформування, Стукало А. В., Труханов Ю. П. (2012)
Барвиненко В. Д. - Методические подходы государственного регулирования процессов реформирования на железнодорожном транспорте (2012)
Гудкова В. П. - Діагностика стану та тенденцій розвитку ринку пасажирських перевезень, Гудков О. М. (2012)
Познякова О. В. - Подієвий туристський потенціал України як напрям розвитку залізничного туризму (2012)
Гаврилюк Я. І. - Підвищення ефективності управління активами підприємств залізничного транспорту (2012)
Стукало А. В. - Сутність, роль і об’єктивна необхідність удосконалення системи обліку використання вантажних вагонів різних власників (2012)
Титул, зміст (2011)
Кравченко Г. Л. - Высокометаморфизированные основные породы Лозоватской антиклиналии (западное Приазовье) (2011)
Костенко М. М. - Металогенія трапового магматизму в докембрії південно-західної частини Східноєвропейської платформи (2011)
Донской А. Н. - Металлогения нефелиновых серий юго-западной части Восточноевропейской платформы, Донской Н. А. (2011)
Шумлянський Л. В. - Стратиграфічне положення і джерела зносу відкладів Білокоровицької та Овруцької западин, північно-західна частина Українського щита (2011)
Гаценко В. О. - Високотитанисті метабазити та апобазитові метасоматити Чемерпільської структури: петрографічні та хімічні особливості в порівнянні з метабазитами Середнього Побужжя (2011)
Моргун В. Г. - Петрологія лужних метасоматитів балки Тунікова (Східне Приязов’я) (2011)
Костенко О. М. - Петро- і геохімічні особливості порід Букинського масиву і його сателітів (Волинський мегаблок Українського щита) (2011)
Жовинський Е. Я. - Сніговий покрив високогір’я Українських Карпат – індикатор забруднення довкілля, Крюченко Н. О., Папарига П. С. (2011)
Акімова О. Р. - Особливості розподілу хімічних компонентів у природних водоймах м. Києва, Кураєва І. В., Самчук А. І. (2011)
Великанов Ю. Ф. - Проявление щелочного вулкнизма в Северном Кривбассе, Великанова О. Ю. (2011)
Калашник А. А. - Геолого-структурные особенности пространственного размещения урановорудных объектов и кимберлитопроявлений в Южнодонбасской минерагенической зоне (2011)
Наші автори (2011)
Титул, зміст (2011)
Великанов Ю. Ф. - Проявления редкометалльных пегматитов в Северном Криворожье, Великанова О. Ю. (2011)
Иванов Б. Н. - Площадные и экзоконтактовые редкометалльные метасоматиты Шполяно-Тышлыкского рудного района, Косюга В. Н., Погукай В.И. (2011)
Пономаренко О. М. - Особливості речовинного складу та ізотопний вік руськополянських рідкіснометалевих гранітів Українського щита, Заяць О. В., Безвинний В. П., Циба М. М., Довбуш Т. М. (2011)
Лугова И. П. - Сравнительная изотопная характеристика карбонатов и графитов Украинского щита и Курской магнитной аномалии, Лариков А. Л., Проскурко Л. И., Мороз В. С. (2011)
Петриченко Е. В. - О генезисе бердичевских гранитов, Пономаренко А. Н., Самчук А. И. (2011)
Демедюк В. В. - Время формирования мигматитов Волчанского блока (2011)
Турченко С. И. - Тектоно-металлогеническая корреляция Украинского и Балтийского щитов (2011)
Сьомка В. О. - Мінеральний склад вольфрамітоносних грейзенів Жовторіченського рудного поля (Криворізько-Кременчуцька шовна зона), Мельниченко Б. Ф., Бондаренко С. М., Грінченко О. В., Сьомка Л. В. (2011)
Шестопалов В. М. - Розподіл селену в природних водах Прикарпатського регіону, Самчук А. І., Моісеєв А. Ю., Попенко Е. С. (2011)
Жовинський Е. Я. - Важкі метали в об’єктах довкілля Свидовецького масиву Українських Карпат, Крюченко Н. О., Папарига П. С. (2011)
Калашник А. А. - Геолого-структурные особенности проявления уранового оруденения и эксплозивных процессов в Западно-Ингулецкой минералогической зоне Украинского щита (2011)
Кривдик С. Г. - К вопросу, поднятому в статье А. А. Калашник "Геолого-структурные особенности проявления уранового оруденения и эксплозивных процессов в Западно-Ингулецкой минералогической зоне Украинского щита", Степанюк Л. М. (2011)
До 70-річчя від дня народження Віктора Степановича Монахова (2011)
Наші автори (2011)
Титул, зміст (2012)
Збірнику "Геохімія та рудоутворення" – 40 років (2012)
Кривдік С. Г. - Типи лужних метасоматитів Українського щита та фації їх глибинності, Моргун В. Г., Дубина О. В. (2012)
Нечаев С. В. - Рудоносные метасоматиты центральной части Украинского щита (прогнозно-поисковое значение), Сёмка В. А. (2012)
Пономаренко О. М. - Радіогеохронологія процесів метасоматозу в кристалічних породах Українського щита, Степанюк Л. М., Кривдік С. Г., Синицин В. О. (2012)
Кравченко Г. Л. - Бариевые метасоматиты Украинского щита (2012)
Сьомка В. О. - Генетичні типи молібдено- і вольфрамоносних метасоматитів Українського щита (2012)
Великанов Ю. Ф. - Метасоматоз в породах Кривбасса, Великанова О. Ю. (2012)
Кигай И. Н. - Метасоматиты, связанные с флюидами известково-щелочных магм (2012)
Курило С. І. - Середньотемпературні кварц-плагіоклаз-епідотові метасоматити Токівського гранітного массиву, Степанюк Л. М., Бункевич О. Л., Синицин В. О. (2012)
Михальченко І. І. - Актинолітова фація апобазитових лужних натрієвих метасоматитів зон глибинних розломів, Синицин В. О. (2012)
Седова Е. В. - Метасоматически измененные граниты каменномогильского комплекса Приазовья и связь с ними редкометального и редкоземельного оруденения, Шеремет Е. М. (2012)
Степанюк Л. М. - Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів (на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку Українського щита), Бондаренко С. М., Сьомка В. О., Котвіцька І. М., Андреєв О. В. (2012)
Шнюков С. Є. - Оцінка рудогенеруючого потенціалу магматогенно-гідротермальних систем за результатами геохімічного моделювання, Лазарєва І. І., Хлонь О. A., Марченков Д. Ф. (2012)
Скакун Л. З. - Карбонатні парагенезиси Берегівського рудного поля –індикатори інтенсивності гідротермального процесу та складові рудоносності, Словотенко Н. О., Серкіз Р. Я., Сасюк К. В. (2012)
Цільмак О. В. - Революція мінерального складу навколожильних метасоматитів Бобриківського золоторудного родовища, Скакун Л. З., Серкіз Р. Я. (2012)
Занкевич Б. О. - Структурні умови локалізації ураноносних альбітитів (на прикладах Кіровоградської зони УЩ), Шафранська Н. В. (2012)
Шумлянський Л. В. - Вік та ізотопний склад гафнію цирконів з кварцитів Середнього Побужжя Українського щита (2012)
Матвеев А. В. - Геохимическая специализация четвертичных отложений как экологический фактор, Жовинский Э. Я, Бордон В. Е. (2012)
Крюченко Н. О. - Особливості розподілу галогенів першого водоносного горизонту центральної частини Дніпрово-Донецького бассейну, Кухар М. В. (2012)
Жовинський Е. Я. - Флюоритоносність Українського щита, Крюченко Н. О., Жук О. А. (2012)
Папарига П. С. - Мікроелементи в питних водах Рахів-Тисинської тектонічної зони та їхній вплив на здоров’я населення (2012)
Язвинська М. В. - Особливості вертикального розподілу хімічних елементів у ґрунтах Житомирського Полісся (2012)
Попенко Е. С. - Особливості розподілу важких металів та селену у ґрунтах Південно-Присиваської акумулятивної рівнини (Україна), Самчук А. І., Огар Т. В, Красюк О. П. (2012)
Наші автори (2012)
Ейтутіс Г. Д. - Діагностика стратегічних факторів та умов діяльності підприємств ремонту рухомого складу, Пилипенко О. В. (2012)
Головня О. Г. - Фінансове забезпечення оновлення основних засобів підприємств залізничного транспорту (2012)
Потороча Я. М. - Ефективність використання різних форм оновлення основних засобів залізничного транспорту (2012)
Кудіна І. О. - Особливості класифікації основних засобів в умовах ринкової економіки на прикладі залізничного транспорту, Коркушко Н. І. (2012)
Федорчук І. В. - Діагностика ефективності використання необоротних активів підприємств залізничного транспорту (2012)
Ярмоліцька О. В. - Економічний вплив показників діяльності залізниць України на відтворювальні процеси основних засобів (2012)
Пилипенко О. В. - Особливості реалізації концепції стратегічного управління в сфері ремонту рухомого складу (2012)
Бочаров О. П. - Ефективність використання елементів інтелектуальної власності в підвищенні якості перевізного процесу на залізницях України, Брайковська Н. С., Пасічник В. І. (2012)
Тютюник О. В. - Використання фінансових методів стимулювання працівників залізничного транспорту в умовах реформування галузі (2012)
Андрєєва О. В. - Впровадження грейдингової системи оплати праці – як об’єктивна складова реструктуризації Укрзалізниці, Кияшко О. С. (2012)
Колумбет О. П. - Теоретичні підходи до організації та методики обліку розрахунків з оплати праці на прикладі залізничного транспорту, Комашня А. О. (2012)
Андрієнко М. М. - Абсолютна та відносна оцінка ризиків перевізної діяльності сервісного центру "Ліски" (2012)
Двуліт З. П. - Забруднення атмосферного повітря як один з видів впливу залізничного транспорту на довкілля (2012)
Брайковська А. М. - Бенчмаркінг у сфері організації вантажних перевезень у змішаному сполученні (2012)
Горбань А. В. - Економічні особливості післявоєнної відбудови автомобільних шляхів УРСР (2012)
Компанієць В. В. - Необхідність актуалізації соціокультурної парадигми соціально-економічного розвитку (2012)
Соколова Е. О. - Проблеми вдосконалення державного регулювання і нагляду за діяльністю на ринку фінансових послуг (2012)
Сінгаєвська М. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку державного фінансового контролю в Україні (2012)
Жила І. В. - Сутність визнання фінансових активів у діяльності інститутів спільного інвестування, Харчук О. Г. (2012)
Денисенко О. П. - Особливості діяльності венчурних фондів Європи та США (2012)
Денисенко О. М. - Консолідація біржової торгівлі як міжнародна тенденція розвитку фондового ринку (2012)
Бєлова А. І. - Особливості антикризового фінансового управління в умовах економічної нестабільності, Ліщук А. Є. (2012)
Колумбет О. П. - Особливості формування власного капіталу підприємства, Харченко О. В. (2012)
Пінчук С. С. - Управління та оптимізація грошових потоків на підприємстві як передумови його ефективної діяльності, Врадій О. М. (2012)
Іллічова Н. Ю. - Теоретичні аспекти аналізу та управління грошовими потоками на підприємстві (2012)
Бакаєва І. Г. - Вплив міжнардного менеджменту на формування національних моделей менеджменту (2012)
Бакалінський О. В. - Новий концептуальний підхід до досліджень впливу споживчої цінності послуг на поведінку клієнтів сервісної організації (2012)
Приймук О. Р. - Еволюційні аспекти формування теорії ціноутворення (2012)
Соколова Е. О. - Напрями підвищення ефективності управління оборотними активами підприємства, Козак Г. С. (2012)
Нестеренко С. С. - Дослідження існуючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості, Іванова К. І. (2012)
Лисенко І. В. - Дослідження процесів кластеризації економіки регіону (2012)
Гладчук О. О. - Організаційно-методичні засади проведення судово-бухгалтерської експертизи в Україні (2012)
Чигринець О. А. - Проблеми та сучасні тенденції розвитку трудового потенціалу в Україні на регіональному рівні (2012)
Стасишен М. С. - Організація оплати праці в контексті добробуту людства, Ногова О. В. (2012)
Колумбет О. П. - Проблеми та напрямки удосконалення організації оплати праці, Рябчун В. А. (2012)
Цветов Ю. М. - Організація обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Поберезська Г. І. (2012)
Польова В. В. - Теоретичні аспекти дослідження трудової поведінки персоналу (2012)
Петрик О. М. - Управлінський облік та проблеми його впровадження в сучасних умовах на підприємствах України (2012)
Шуть О. В. - Теоретико-методологічні аспекти статистичних досліджень (2012)
Титул, зміст (2013)
Кривдік С. Г. - Про генезис лужних метасоматитів Українського щита (2013)
Кравченко Г. Л. - Особенности состава пород осипенской серии Шевченковской структуры (Федоровская зона, Приазовье) (2013)
Іванов Б. Н. - Ураноносні натрієві метасоматити Ватутинського родовища (структурна позиція та особливості локалізаціїї багатих руд), Занкевич Б. О., Михальченко І. І., Шафранская Н. В. (2013)
Великанов Ю. Ф. - Геохимические особенности метасоматически измененных пород Кривбасса, Великанова О. Ю. (2013)
Моисеева Н. П. - Органическое вещество минеральных вод типа "Нафтуся", Шестопалов В. М., Моисеев А. Ю. (2013)
Крюченко Н. О. - Горизонтальна зональність території Українського щита за рухомістю хімічних елементів у ґрунтових відкладах, Жовинський Е. Я. (2013)
Суярко В. Г. - Розчинність кіноварі різного габітусу й величина водних ореолів розсіювання ртуті у Донецькій ртутній формації, Безрук К. О. (2013)
Кухар В. В. - Галогенна складова в гідрохімічній зональності підземних вод Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, Кухар М. В. (2013)
Жук О. А. - Геохімічні особливості розподілу літію у сольових ореолах гетерогенного походження (2013)
Синицин В. О. - До питання, піднятого у статті С.Г. Кривдіка "Про генезис лужних метасоматитів Українського щита" (2013)
Наші автори (2013)
Бакаєва І. Г. - Зарубіжний досвід розвитку транспортних послуг в умовах глобалізації, Онищенко Л. В. (2013)
Барвіненко В. Д. - Формування системи державного планування розвитку підприємств залізничного транспорту України (2013)
Вертель В. В. - Інструменти дослідження ринку транспортних послуг, Денисенко Т. В. (2013)
Двуліт З. П. - Тенденції розвитку світового ринку транспортних послуг, Кот Л. Ю. (2013)
Карась О. О. - Застосування SWOT-аналізу при дослідженні ринку транспортних послуг, Бугаєвський Р. С. (2013)
Кучерук Г. Ю. - Масштаби та структура міжнародної торгівлі транспортними послугами, Діденко В. О. (2013)
Кучерук Г. Ю. - Аналіз ринку транспортних послуг в Україні та стратегічні напрямки його розвитку, Кримська О. Б. (2013)
Кучерук Г. Ю. - Діяльність спеціалізованих міжнародних організацій в транспортній глобалізації, Малишев Г. В. (2013)
Пацьора О. В. - Принципи та складові організаційно-економічного забезпечення розвитку системи контрейлерної доставки вантажів (2013)
Харчук О. Г. - Масштаби міжнародної торгівлі транспортними послугами, Остапенко А. С. (2013)
Харчук О. Г. - Тенденції розвитку світового ринку транспортних послуг в умовах глобалізації, Пригара Є. О. (2013)
Харчук О. Г. - Роль та участь України в міжнародних транспортних організаціях, Фіалко О. А. (2013)
Бакалінський О. В. - Метод аналізу ієрархій у прийнятті рішень щодо залучення аутсорсера до діяльності залізниць (2013)
Белінська М. Г. - Формування доходів основної діяльності залізничного транспорту України (2013)
Бєлова А. І. - Конкурентні переваги залізниці на ринку транспортних послуг України, Орловська О. В. (2013)
Брайковська А. М. - Деякі підходи та тенденції щодо забезпечення конкурентоспроможності оператора залізничного транспорту на ринку вантажних перевезень, Никитенко О. В. (2013)
Вертель В. В. - Оцінка конкурентоспроможності залізничного транспорту на ринку пасажирських перевезень, Калюжний О. С. (2013)
Двуліт З. П. - Аутсорсинг та державно-приватне партнерство під час реформування залізничного транспорту, Черевичний С. М. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського