Коцур В. В. - Етнічний чинник національно-визвольних змагань 1918–1921 рр. і російсько-українського протистояння 2014 р. в інтерпретаціях сучасників (2019)
Страйгородська Л. І. - Постать Ф.П. Сушицького в освітньому просторі початку ХХ століття (2019)
Урдя В. О. - Унікальні поховальні споруди античних часів "Скіфська могила" та Сарматський склеп на території м. Білгорода-Дністровського: сучасний стан, проблеми та перспективи музеєфікації (2019)
Берестень Ю. В. - Науково-педагогічна та адміністративна діяльність професора І. Ф. Розгіна (Розгона) в 1923–1941 рр. (2019)
Войтюк О. С. - Внесок академіка НАН України С. М. Конюхова (1937–2011) в конверсійні програми ракетно-космічної галузі України (2019)
Корзун О. В. - Діяльність Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова" НААН у роки німецько-радянської війни (2019)
Коцур Н. І. - Інститут фізичної культури ВУАН: науково-організаційні основи становлення та розвитку (20-і рр. ХХ століття) (2019)
Кривоніс С. С. - Педагогічна діяльність професора В. А. Базакуци упродовж 1953–2000 рр. в контексті розвитку кафедри загальної та експериментальної фізики Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (2019)
Мамрай В. В. - Система експериментаторства з вивчення твердої сажки озимої пшениці в Україні наприкінці XIX – початку ХХ століття (2019)
Ovcharenko Iu. S. - The institutionalization of the scientific research of cryophysics in Ukraine (the 30s of the 20 th cent. – the beginning of the 21 th cent.) (2019)
Рогожа М. М. - Український орнітолог, зоогеограф, природознавець та природоохоронець М.І. Гавриленко (1888–1917): досвід створення просопографічного портрета (2019)
Рубцова О. Л. - Становлення особистості професора Леоніда Івановича Рубцова (1902–1980), Чувікіна Н. В. (2019)
Ситнікова А. С. - Започаткування та розвиток наукової діяльності селекційно-дослідних станцій Сортівничо-насіннєвого управління Цукротресту (кінець ХІХ ст. – 1920-ті роки) (2019)
Ульянченко О. В. - 150-річчя Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва: діяльність професора В.В. Докучаєва за документами Державного архіву Харківської області, Дегтярьов В. В., Голікова О. М., Логінова О. В. (2019)
Устяк Н. В. - Науково-технічний аналіз формування парку пасажирських вагонів професором М.В. Винокуровим (1846–1946) (2019)
Шарлай Н. М. - Науково-педагогічна діяльність професора П. Р. Сльозкіна з розвитку вітчизняної агрономії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2019)
Пивоваров С. В. - Історіографічне дослідження життєпису П. Калнишевського. Рецензія на монографію : Коцур Г. Г. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський : історіографічний дискурс : монографія. Київ ; Чернівці. 2017. 480 с. (2019)
Половець В. М. - Рецензія на монографію : Сидорович О. С. Споживча кооперація України в умовах радянської державності : люди, ідеологія, економіка, політика (друга половина 40-их – 80-ті рр. ХХ ст.) : монографія. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2019. 491 с. (2019)
Романюк І. М. - Історична пам’ять у вимірі державотворення і націотворення України. Рецензія на монографію : Ющенко П. Київська Русь : пам’ять, історія, політика, культура. Київ : вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. 389 с. (2019)
Title (2018)
Content (2018)
Cherkasov V. G. - Modeling of sonographic parameters of the kidneys in practically healthy women of the middle intermediate somatotype depending on the constitutional parameters of the body, Ustymenko О. S., Shayuk A. V., Prokopenko S. V., Gunas I. V. (2018)
Vernigorodskiy S. V. - The role of the CagA gene in the occurrence of the inflammatory response of the gastric mucosa in patients with chronic Helicobacter pylori-associated gastritis, Sukhan D. S. (2018)
Dmitriev M. O. - Determination of individual teleroentgenographic characteristics of the lower medial incisors position in Ukrainian young men and young women with orthognathic bite, Gunas I. V., Dzevulska I. V., Glushak A. A. (2018)
Bobyr V. V. - Features of structural-morphological changes in cases of experimental intestinal antibiotic-induced dysbiosis, Poniatovskyi V. A., Chobotar A. P., Stechenko L. O., Kryvosheyeva О. І., Nazarchuk O. A., Кovalenko О. О. (2018)
Sarafinyuk L. A. - Features of total body sizes and anthropometric torso sizes in female volleyball players of mesomorphic somatotype, Fomina L. V., Khavtur V. O., Fedoniuk L. Ia., Khapitska O. P., Stefanenko I. S. (2018)
Koritskiy V. G. - Features of the thyroid gland structural components remodeling in the toxemia stage after experimental thermal injury, Nebesna Z. M. (2018)
Usenko O. U. - Morphological state of the mucous membrane of the esophagus of patients with postresection manifestations of reflux esophagitis depending on the method of the formation of mechanical esophagus-gastric anastomosis, Sidyuk A. V., Klimas A. S., Sidyuk O. E., Savenko G. U. (2018)
Monastyrskyi V. M. - Changes in the sizes of the kidney after contralateral nephrectomy in the experiment (2018)
Savchuk O. I. - Characteristics of nervous tissue after modeling of focal cerebral ischemia in rats at different periods of reperfusion, Skibo G. G. (2018)
Yakovtsova I. I. - Proliferative features of diffuse astrocytic tumors Grade III-IV and their impact on the prognosis, Gavriliyuk A. O., Chertenko T. M. (2018)
Гавловський О. Д. - Аналіз динаміки інвалідності учасників антитерористичної операції, Голованова І. А. (2019)
Гальченко А. В. - Сучасні відмінності психосоціальної дезадаптації у внутрішньо переміщених осіб за наявності невротичної патології (2019)
Дружина А. Н. - Обезболивание пациентов пожилого и старческого возраста при кардиохирургических операциях в условиях исскуственного кровообращения, Лоскутов О. А., Маруняк С. Р. (2019)
Кальбус О. І. - Коморбідні стани у хворих на міастенію (2019)
Кучерявченко В. В. - Аналіз змін фактора некрозу пухлини альфа, інтерлейкіна-6, інтерлейкіна-8 у пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла при полі травмі (2019)
Дудченко М. О. - Вплив захворювання на якість життя пацієнтів з екстрасфінктерними та транссфінктерними параректальними норицями, Мішура З. І. (2019)
Нікіфорова О. С. - Нейрофізіологічні особливості ноцицептивного тригемінального шляху в різні фази епізодичної мігрені, Дельва М. Ю. (2019)
Радіонова Т. О. - Вплив синдрому надмірного бактеріального росту на ефективність антихелікобактерної терапії у хворих на хронічний гастрит у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (2019)
Cмоляр Н. I. - Епштейна-Барр вірусна інфекція у дітей, Чухрай Н. Л., Савчин С. В. (2019)
Ананьєва М. М. - Чутливість різних представників роду Candida до антимікотиків (2019)
Ганчев К. С. - Характеристика стану вродженої ланки місцевого імунітету тканин пародонту щурів після екстракції зубу на фоні цукрового діабету за показниками експресії cd 68 (2019)
Єлінська А. М. - Вплив водорозчинної форми кверцетину на дезінтеграцію органічного матриксу пародонта щурів за умов системного введення ліпополісахариду salmonella typhi, Костенко В. О. (2019)
Кінаш О. В. - Культуральні властивості грибів родини mucoraceae та роду aspergillus – збудників опортуністичних інфекцій людини і тварин, Скотаренко Т. А. (2019)
Ковальова І. О. - Вплив інгібіторів транскрипційного чинника каппа b на метаболічні та структурні порушення кісткової тканини за умов поєднаного надлишкового надходження фториду та нітрату натрію, Костенко В. О. (2019)
Коновал Н. С. - Закономірності постмортальних структурно-біохімічних змін м’язової тканини діафрагми: значення для судово-медичної діагностики давності настання смерті (2019)
Пославська О. В. - Прогностичні маркери в імуногістохімічній діагностиці метастазів карцином колоректального фенотипу невідомої первинної локалізації (2019)
Аветіков Д. С. - Комплексне обстеження пацієнтів із патологічними рубцями обличчя, Буханченко О. П., Іваницька О. С., Гаврильєв В. М., Скрипник В. М. (2019)
Павленкова О. С. - Динаміка показників в'язкості та ph ротової рідини в дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції в процесі проведення профілактичних заходів, Каськова Л. Ф. (2019)
Вербовська Р. І. - Деонтологічний підхід до підготовки майбутніх лікарів-стоматологів (2019)
Дев’яткіна Н. М. - Роль організації та методичного забезпечення навчального процесу з фундаментальної дисципліни в забезпеченні високих результатів субтесту під час ліцензійного іспиту "Крок-1" (2019)
Padalka A. I. - Fostering clinical thinking in dental doctors through post-graduation professional training, Kostenko V. G., Sheshukova O. V. (2019)
Шеховцева Т. Г. - Інтерактивні методи навчання як основа мотивації студентів в умовах сучасного педагогічного процесу, Долінна М. О. (2019)
Ємченко Я. О. - Роль локального запалення в імунопатогенезі псоріазу (2019)
Рамазанов В. В. - Метаболизм гомоцистеина и глутатиона в эритроцитах при гипотермическом хранении, Воловельская Е. Л., Руденко С. В., Семенченко А. Ю., Бондаренко В. А. (2019)
Ткаченко П. І. - Особливості змін лімфоїдної субстанції при різних формах лімфаденітів щелепно-лицевої ділянки у дітей, Білоконь С. О., Лохматова Н. М., Коротич Н. М., Лобач Ю. Б. (2019)
Захарченко В. Н. - Освоение технологии ведения доменной плавки с применением ПУТ более 150 кг/т чугуна в нестабильных топливных и шихтовых условиях, Руденко Ю. Р., Лебедь Ю. К., Руденко Н. Р., Красношлык В. Г. (2017)
Богушевский В. С. - Организация управления конвертерной плавкой, Сухенко В. Ю. (2017)
Ясев А. Г. - Моделирование разрушения изношенной футеровкиметаллургических печей (2017)
Сребрянский Г. А. - Практические рекомендации по организации производстваметаллической ленты из расплава (2017)
Иевлев Н. Г. - Автоматическое управление ускоренным охлаждением проката на толстолистовых станах (2017)
Шатоха В. И. - Приоритизация технологических решений для модернизации отечественной металлургической промышленности, Семенко С. А. (2017)
Ладохин С. В. - Тигли для электронно-лучевой гарнисажной плавки, Лапшук Т. В., Дрозд Е. А., Глухенький А. И., Гориславец Ю. М., Бондар А. И. (2017)
Затуловский А. С. - Влияние химического состава на процесс кристаллизации иструктуру фторфлогопитового литья, Малявин А. Г., Богатырева Ж. Д., Щерецкий В. А., Кузьменко А. А. (2017)
Шалевская И. А. - Выбор технических решений по снижению вредного воздействия литейного плавильного объекта на окружающую среду (2017)
Конференции в 2017 году (2017)
Багатько О. В. - Ретроспективний аналіз анамнезу жінок із трубно-перитонеальною формою безпліддя (2018)
Жулкевич І. В. - Персоналізація в онкології: індивідуальний підхід до профілактики тромбоемболічних ускладнень при пангістеректомії, Кривокульський Б. Д. (2018)
Чукур О. О. - Динаміка захворюваності й поширеності патології щитоподібної залози серед дорослого населення України (2018)
Чопчик В. Д. - Стратегічне планування бізнес-діяльності стоматологічного центру, основаного на засадах державно-приватного партнерства, Орлова Н. М. (2018)
Перепадя О. В. - Функціонально-організаційна модель системи управління якістю сестринської справи (2018)
Січкоріз О. Є. - Головні аспекти підготовки сімейного лікаря в Україні (2018)
Кулікова Д. О. - Комплексний аналіз чинників та клініко-інструментальних даних при відкритій артеріальній протоці у дітей різних вікових груп, Чумак Л. І. (2018)
Хміль С. В. - Ефективність гістерорезектоскопії у жінок з безпліддям на фоні лейоміоми матки в програмах допоміжних репродуктивних технологій, Дроздовська Ю. Б., Хміль М. С., Чудійович Н. Я. (2018)
Хміль С. В. - Антиоксидантна терапія у жінок із безпліддям на фоні ендометріозу, Кулик І. І., Микула Р. П. (2018)
Дудченко Л. В. - Соціальний моніторинг чинників ризику виникнення перинатальних ускладнень у жінок, залежних від тютюнокуріння, Цинтар С. А., Бойко В. В. (2018)
Когут І. Й. - Клініко-економічна ефективність застосування камфорної олії при дерматиті, асоційованому з нетриманням, Галникіна С. О. (2018)
Левицька Л. В. - Медико-соціальні аспекти відновного лікування хворих на інфаркт міокарда з коморбідним цукровим діабетом (2018)
Хміль М. С. - Перспективи використання інозитолу в жінок із синдромом полікістозних яєчників (огляд літератури), Хміль-Досвальд А. С., Хміль С. В., Підгайна І. Я. (2018)
Хміль М. С. - Порівняльна характеристика протоколів стимуляції овуляції з використанням агоністів та антагоністів гонадотропін-рилізинг-гормонів у програмах допоміжних репродуктивних технологій (огляд літератури, Хміль С. В., Чудійович Н. Я., Хміль-Досвальд А. С. (2018)
П’ятночка І. Т. - Історія зародження, розвитку та теперішній стан фтизіатричної служби на Кременеччині, Корнага С. І. (2018)
Бочка В. В. - Особенности формирования напряженного состояния и разрушения агломерата, Сова А. В., Двоеглазова А. В., Сулименко С. Е., Высочин Д. С. (2017)
Наривский А. В. - Технология обработки чугуна парами восстановленного из оксидов магния, Туник В. А., Раздобарин И. Г., Перехода А. В. (2017)
Дорошенко В. С. - Предпосылки встраивания термообработки в процесс литьявысокопрочного чугуна по газифицируемым моделям (2017)
Чернятевич А. Г. - Высокотемпературное моделирование продувки конвертерной ванны с применением трехъярусной фурмы, Молчанов Л. С., Юшкевич П. О. (2017)
Борисенко А. Ю. - Механические свойства литой средне- и высокоуглеродистой стали после испытаний на растяжение при повышенных температурах, Амбражей М. Ю., Малыш А. Д. (2017)
Ковальчук А. Г. - Исследование процессов износостойкого поверхностного легирования, Ямшинский М. М., Федоров Г. Е. (2017)
Ладохин С. В. - Электронно-лучевые установки для плавки и литья циркониевых сплавов (2017)
Верховлюк А. М. - Влияние легирующих элементов, скорости охлаждения идеформации на электропроводность медных сплавов, Сергиенко Р. А., Щерецкий А. А., Потрух А. Г., Науменко М. И. (2017)
90 лет со дня рождения Е. А. Марковского (2017)
Конференции в 2017 году (2017)
Contents (2018)
Mudrakov V. V. - Some considerations on the typology of philosophical-anthropological models (to the problem of value identifications of Ukrainians), Polishchuk O. S. (2018)
Rusin R. M. - European plastic art in anthropological dimension: from the classics to the postmodernism, Liashenko I. V. (2018)
Donnikova I. A. - Moral search in multicultural communication (2018)
Boreiko Y. G. - Event as a transformation of everyday life modus of social being (2018)
Boichenko M. I. - Civilizational and institutional aspects of national self-identification in Ukraine: philosophical-anthropological approach, Yakovleva O. V., Liakh V. V. (2018)
Ogneviuk H. Z. - Antropological approaches in legal certainty research (2018)
Blynova O. Y. - Philosophical and sociocultural dimensions of personality psychological security, Holovkova L. S., Sheviakov O. V. (2018)
Pavlova T. S. - The phenomenon of negative emotions in the social existence of human, Bobyl V. V. (2018)
Parkhomenko T. S. - Plagiarism as antropological and social phenomenon (2018)
Vlasova O. P. - Transformation of the gender dichotomy of spirit and body in postmodern philosophy and culture, Makieshyna Y. V. (2018)
Lazareva M. L. - On the threshold of technological singularity: human readiness to the new stage of evolution (2018)
Маlivskyi A. M. - Descartes about anthropological grounds of philosophy in the "early writings" (2018)
Zinevych A. S. - The existential and the spiritual in the existential anthropology of G. Marcel and E. Minkowski (2018)
Halapsis A. V. - The measure of all gods: religious paradigms of the antiquity as anthropological invariants (2018)
Kokhanovska M. G. - Adequate anthropology of Karol Wojtyla (2018)
Bazaluk O. A. - The ontology of existence: the next paradigm. A review of the book "The idea of the world: a multi-disciplinary argument for the mental nature of reality", by Bernardo Kastrup (2018)
Muza O. V. - Judicial Legislation and Administrative Legal Relations: Search of Interconnection (2019)
Kucheryavenko M. P. - Moment of Execution of the Duty to Pay Taxes and Fees: a Tax-Legal Aspect, Smychok Ye. M. (2019)
Knieper R. - Territorial Communities in Civil Legal Relations, Biryukov A. N. (2019)
Koban O. G. - Task of Internal State Activity in the Socialisation Process (2019)
Kostenko A. A. - Internet-Libertarianism and Internet-Etatism in the Context of the Internet Rights of a Person (2019)
Varych O. G. - Equality, Freedom and Justice: Value-Legal Properties (2019)
Hryshchuk V. K. - Effectiveness of criminal law support of dignity Protection and Security in Ukraine: Questions of Social Conditionality (2019)
Kerikmäe T. - Private Criminalistics Doctrines: Conceptual Approaches to the Formation, Zhuravel V. A. (2019)
Zinchenko O. V. - Features of the President Status in the Arab Republics (Comparative Analysis) (2019)
Schramm H. J. - Legal Classification of Types of Information About an Individual, Kostruba A. V. (2019)
Rozhnova V. V. - Evidence and Proof: Trends in the Imporvment Oґf the Criminal Procedural Law (2019)
Tugarova O. K. - The Logical Nature of Indirect Evidence in Criminal Procedure (2019)
Tolochko O. M. - Stadards of Proof in Criminal Procedure (Comparative Analysis) (2019)
Butler W. E. - Towards the Course of Ukraine (to the 100th Anniversary of the Act of Unification of the Upr with Zunr), Yermolaiev V. M. (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Jablonski L. - Building knowledge-based economy in the EU: methodological background and policy solutions, Jablonski M., Fedirko O. (2018)
Burmaka M. - Creation of the global investment process (2018)
Lozhachevska O. - Global regularities of the development of the world market of aviation transportation, Sydorenko K., Sidenko S. (2018)
Chernytska T. - Alternative energetics of the United States of America in global challenges, Novosad Y. (2018)
Radziуеvska S. - Regional associations in global economy (2018)
Poruchnyk A. - Review of the textbook of Rohach O.I. "The theories of international business", Stolyarchuk Y. (2018)
Кузнецов А. М. - Освоение и эффективность технологии доменной плавки сприменением пылеугольного топлива на ЧАО "Енакиевскийметаллургический завод", Зубенко А. В., Падалка В. П., Хайбулаев А. С., Ярошевский С. Л., Кочура В. В. (2017)
Тимошенко С. Н. - Энергоэффективные решения при модернизации дуговыхсталеплавильных печей постоянного тока литейного класса, Филиппи А. А., Онищенко С. П., Тищенко П. И. (2017)
Плохих П. А. - Исследование особенностей процесса обработки стали инертным газом в агрегате комплексной обработки стали непрерывной разливки (АКОС НР). Сообщение I, Носоченко О. В., Григорьева М. А., Хавалиц Ю. В., Плохих А. А. (2017)
Ефимов М. В. - Влияние технологических параметров на плотность металла при получении крупных слитков, Биктагиров Ф. К., Тарасевич Н. И., Падалка В. Г., Селютин А. А. (2017)
Большаков В. И. - Насосно-компрессорные трубы высокой коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности для жестких коррозионно-эрозионных условий добычи нефти и газа, Сухомлин Д. А., Проскуркин Е. В. (2017)
Бочка В. В. - Разработка технологических показателей процесса спекания комплексного флюса из комбинированных гранул, Двоеглазова А. В., Сова А. В., Бочка Р. С., Бабенко А. В. (2017)
Максюта И. И. - Взаимодействие компонентов в системе "оксид-модификаторы" в корундовой формовочной керамике для деталей с ориентированной структурой, Квасницкая Ю. Г., Верховлюк А. М., Михнян Е. В., Левченко Ю. Н. (2017)
Ясюков В. В. - Композиционное литье – средство повышения эксплуатационной надежности литых деталей, Лысенко Т. В., Воронова О. И. (2017)
Ковальчук А. Г. - Усовершенствование технологических процессов поверхностного легирования заготовок в литейной форме, Ямшинский М. М., Федоров Г. Е. (2017)
Жбанова Е. Н. - Обработка стали электрическим током в литейной форме, Саитгареев Л. Н., Скидин И. Э. (2017)
Твердохвалов В. А. - Неразрушающий контроль твердости чугунных мелющих тел, Кудрявченко Н. А. (2017)
Чейлях Я. А. - Влияние состава и режимов термической обработки на структуру, метастабильность аустенита и свойства износостойких чугунов, Чейлях А. П. (2017)
Марковский Е. А. - Лазерная обработка как дополнительный метод повышениятриботехнических свойств сплавов на основе чугунов, легированных Сu и S, Олексенко И. В., Шатрава А. П. (2017)
Стрыгун В. А. - Разработка национального стандарта Украины на стальныеотливки, Чаплыгина Л. С. (2017)
80 лет Найдеку Владимиру Леонтьевичу (2017)
Бовсунівська Т. В. - Іван Кронеберг і теорія романтизму в Україні (2018)
Гальчук О. В. - Античний "текст" танатологічної рецепції мотиву кохання: дві версії Гі де Мопассана (2018)
Гура Н. П. - Ф. Браун "Іфігенія на свободі": зруйнований діалог (2018)
Глотов А. Л. - Социальнокоммуникативный дискурс античной культуры (2018)
Дюрба Д. В. - Хронотоп замку в романі Дж. Керуака "Доктор Сакс" (2018)
Керімова Є. Я. - Міфосимвол човна в романі Дж. Барнса "Історія світу в 10 ½ розділах" (2018)
Ніколенко О. М. - Значення іронії в романі Томаса Кініллі "Список Шиндлера" (2018)
Проскуріна Н. Ю. - Міфологічна символіка дилогії Д. Лессінг "Маара і Данн", Кравець О. М. (2018)
Садовська Ю. В. - "Революційне світовідчуття" в контексті системно-синергетичного підходу (М. Асуела "Ті, хто знизу", І. Бабель "Кінармія") (2018)
Смольницька О. О. - Шекспірівський дискурс у вибраній поезії та перекладах Максима Рильського і Миколи Зерова (2018)
Василівська Н. І. - Постепізм у п’єсі Макса Фріша "Бідерман і палії" (2018)
Васильєв Є. М. - Жанрова конвергенція в сучасній драматургії (2018)
Дроздовський Д. І. - Соціальні проблеми англійського "академічного роману": історична ревізія піджанру (2018)
Литовська О. В. - Метатеатральність комедій Арістофана в контексті розвитку європейської драматургії (2018)
Савчук Г. О. - Кінематографічний потенціал лірики Івана Світличного (2018)
Shkuropat M. Yu. - I Am Not Sidney Poitier by Percival Everett as a film adaptation: intermedial approach (2018)
Галич О. А. - Флора і фауна Заходу і Сходу в щоденнику Олеся Гончара (2018)
Атаманчук В. П. - Проблема вибору в трагедії Єлисея Карпенка "Момот Нір" (2018)
Давиденко І. О. - Антитоталітарний пафос роману "Останній світ" Крістофа Рансмайра у світлі літературної антропології (2018)
Дерев’янченко Н. В. - Двійництво як основний принцип конструювання системи персонажів у романах М. Уельбека "Розширення поля борні" і "Елементарні частинки" (2018)
Савенко А. О. - Людина та Світ: поетична антропологія К. Кавафіса та Й. Сефериса (2018)
Цепкало Т. О. - Міфосемантика астральних образів у поезії Юрія Клена (2018)
Яковлева Т. А. - Метаморфозы в Одессе. Мифологизация героев в романе "Пятеро" В. Жаботинского (2018)
Ступницкая Н. Н. - Становление и развитие психологизма в литературе (2018)
Голубовська І. О. - Актуальні епістеми української модерної класичної філології (2018)
Звонська Л. Л. - Твори Георгія Хіробоска у візантійській та старослов’янській філологічній науці (2018)
Івашків-Ващук О. В. - Жіночі образи богинь та героїнь у межах макроконцепту ЛЮДИНА (на матеріалі ідилій Теокріта) (2018)
Корольова Н. В. - Візуальний і вербальний компоненти латинськомовної хронограми (2018)
Левко О. В. - Семантичний розвиток лексем σώφρων, σωφροσύνη і дериватів у давньогрецькій мові (від Гомера до Нового Завіту) (2018)
Мартин В. О. - Дериваційне поле субконцепту ΑΣΘΕΝΕΙΑ в давньогрецькій мові (2018)
Оліщук Р. Л. - Мовна репрезентація концепту КРАСА в романі Лонга "Дафніс і Хлоя", Макар І. С. (2018)
Чернюх Б. В. - Аспектуальна семантика незалежного кон`юнктива в латинській мові (2018)
Чернюх Н. Б. - Theatrum як лексична домінанта субконцепту "ТЕАТРАЛЬНА СПОРУДА" у латинській мові (2018)
Дуброва О. М. - Просте ускладнене речення як монопредикативна структура (2018)
Кохан Ю. І. - Рецепція античності в ідіостилі Олеся Гончара (2018)
Потреба Н. А. - Функціонування молодіжного дискурсу в просторі Інтернет-комунікацій (2018)
Щигло Л. В. - Діахронічна еволюція мови (2018)
Фунікова Т. В. - Становлення парадигми називного та знахідного відмінків множини іменників чоловічого роду в українській літературній мові ХVII ст. (на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) (2018)
Антонюк В. П. - Сучасні трансформації в сфері вищої і професійної освіти як реакція на потреби ринку праці (2019)
Борейко В. І. - Вплив дефіциту пенсійного фонду на економічний розвиток України (2019)
Брюховецька Н. Ю. - Ресурси і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств України, Булєєв І. П. (2019)
Гітіс Т. П. - Визначення та дослідження об’єктивних обмежень реалізації стратегії сталого розвитку україни в економічному аспекті, Романенко Є. В., Однораленко Т. О. (2019)
Гриценко С. І. - Моделювання системи цінностей еколанцюга постачань як домінанта транспортно-логістичних кластерів (2019)
Дубницький В. І. - Методологічне забезпечення формування інформаційної безпеки в сфері економічної безпеки регіону, Науменко Н. Ю. (2019)
Жуков С. А. - Мале підприємництво в Україні: роль, стан і перспективи розвитку в період соціально-економічних потрясінь, Дюгованець О. М., Балко О. Ю. (2019)
Кондратенко О. О. - Формування конкурентних переваг аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання, Першень Н. А. (2019)
Кучер А. В. - Оцінка й кластерний аналіз сталої конкурентоспроможності аграрних підприємств (2019)
Латишева О. В. - Сутність та процедура планування та моделювання бізнес-процесів системи кадрової безпеки в умовах вітчизняних підприємств, Підгора Є. О., Бохонок Л. М. (2019)
Макогон Ю. В. - Внутрішній ринок металургії України та концентрація підприємств цієї галузі (2019)
Мішура В. Б. - Напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства, Касьянюк С. В., Петренко Ю. О. (2019)
Осадча Н. В. - Особливості експорту агропромислової продукції в Україні та придніпровському регіоні, Ляшенко В. І., Галясовська О. В., Дзюба С. В. (2019)
Перебийніс В. І. - Матеріально-технічне забезпечення агропродовольчого комплексу в контексті модернізації промисловості, Рогоза М. Є., Косарева Т. В., Перебийніс Ю. В. (2019)
Петрушенко М. М. - Екологічна конфліктність у сфері поводження з відходами: питання управління та оподаткування (2019)
Попко О. В. - Маркетингове дослідження світового ринку молочної продукції та місця України в ньому (2019)
Саблук П. Т. - Завдання спеціалістів з обліку в забезпеченні аграрних перетворень (2019)
Савельєв Є. В. - Концепція "Вишеградська четвірка + Україна": реальність і перспективи, Куриляк В. Є., Лизун М. В., Ліщинський І. О. (2019)
Сидорчук О. Г. - Інноваційні підходи до науково-методичного забезпечення оцінки соціальної безпеки в системі державного регулювання (2019)
Сохнич А. Я. - Управління земельними ресурсами: оцінювання кредитоспроможності інноваційних проектів, Якимчук А. Ю., Казаченко Л. М. (2019)
Ткаченко Н. М. - Мінімальна заробітна плата, зміни та їх вплив на заробітну плату та розмір статутного капіталу, на рівень життя (2019)
Топалова І. А. - Комплексна оцінка інноваційної привабливості галузі промисловості в регіоні: методичний аспект (2019)
Трифонова О. В. - Стан, проблеми та тенденції розвитку транспортної логістики в Україні, Трушкіна Н. В. (2019)
Уніят А. В. - Інклюзивність як ключовий пріоритет економічного зростання в стратегії "Європа – 2020" (2019)
Харазішвілі Ю. М. - Стратегічні орієнтири рівня життя та рівня освіти як основа існування середнього класу в Україні (2019)
Шевченко Н. Ю. - Критичний аналіз алгоритмів визначення характеристик випадкових процесів служби технічної підтримки інтернет-провайдера, Замула В. В. (2019)
Шелеметьєва Т. В. - Розвиток внутрішнього туризму в Україні як об’єкта управління (2019)
Задорожная О. Г. - Ценностное управление как формат спасения от суицидного интеллектуализма (2019)
Академіку-засновнику Академії економічних наук України, її багаторічному головному ученому секретареві, доктору економічних наук, професору Поклонському Федору Юхимовичу – 90! (2019)
Анотації (2019)
Аннотации (2019)
Abstracts (2019)
Вихідні дані (2019)
Duplij S. - Arity Shape of Polyadic Algebraic Structures (2019)
Fardigola L. - Reachability and Controllability Problems for the Heat Equation on a Half-Axis, Khalina K. (2019)
Il'inskii A. - On Lin's Condition for Products of Random Variables, Ostrovska S. (2019)
Rovenski V. - The Einstein, Zawadzki T. (2019)
Szekelyhidi L. - Invariant Subspaces on KPC-Hypergroups, Tabatabaie S. M. (2019)
Yevgenieva Y. A. - Propagation of Singularities for Large Solutions of Quasilinear Parabolic Equations (2019)
Доклад Наума Ильича Ахиезера к 175-летию Харьковского университета (2019)
Марія Володимирівна Щербина (до 60-річчя від дня народження) (2019)
Дугінець Г. В. - Особливості розвитку міжнародного ринку туристичних послуг в умовах глобалізації (2018)
Каховська О. В. - Проблеми та перспективи залучення прямих іноземних інвестицій до суднобудівельної галузі України, Мащенко С. О., Самойленко П. І. (2018)
Орловська Ю. В. - Інноваційний розвиток України в європейському просторі в ХХI столітті, Морозова С. А. (2018)
Шапа Н. М. - Аналіз розвитку туризму в країнах світу та оцінка перспективності туристичної галузі в Україні, Джанумова Л. Т. (2018)
Гричкоєдова М. В. - Дослідження діяльності низбкобюджетних авіакомпаній на ринку авіаперевезень України, Руденський М. А. (2018)
Левчинський Д. Л. - Аспекти розвитку цифрової економіки в Україні, Каширнікова І. О., Кононова О. Є. (2018)
Луцька Н. І. - Aналіз показників видатків бюджету на функціонування та розвиток системи вищої освіти, Павлушенко Т. О. (2018)
Нахаєва М. М. - Oцінювання ефективності регіональної інвестиційної політики в Україні на основі dea аналізу (2018)
Васильєва Т. А. - Роль та місце лізингу в системі фінансово-кредитного забезпечення підприємств, Тютюник І. В. Демчук К. С. (2018)
Вечеров В. Т. - Cучасна будівельна послуга: сутнісний зміст та особливості формування вартості, Алієв Р. А., Іскандеров А. О. (2018)
Кахович О. О. - Mіжнародна конкуренто-спроможність банку та методи її оцінки, Лисенко В. Р. (2018)
Шиманська К. В. - Aудиторські процедури ознайомлення з середовищем клієнта для розуміння ризиків зниження якості фінансової звітності, Кочин Т. М. (2018)
Андросова О. Ф. - Корпоративна культура на машинобудівних підприємствах України як особлива система (2018)
Книшек О. О. - Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності, Тарасенко Ю. О. (2018)
Семенець А. О. - Вплив принципів внутрішнього аудиту на контрольне середовище: економічні та соціальні наслідки (2018)
Тітарчук М. І. - Концесія як форма реалізації державно-приватного партнерства як об’єкту економічного аналізу (2018)
Щирська А. Ю. - Вимоги користувачів до якості облікової інформації (2018)
Pimonenko T. - Green investments as a driving force to the spreading of energy efficient projects: EU experience for Ukraine (2018)
Свиридова Н. К. - Практичне заняття на передатестаційному циклі лікарів за фахом "Загальна практика-сімейна медицина" за тематикою неврологічного огляду хворого (дослідження рефлексів та чутливості), Довгий І. Л., Середа В. Г., Чередніченко Т. В., Жгільова Н. О. (2017)
Свиридова Н. К. - Венозні тромбоемболічні ускладнення при інсульті: алгоритм діагностики, профілактики та лікування, Парнікоза Т. П., Сулік Р. В., Бондаренко Г. С. (2017)
Чуприна Г. М. - Терапія нападів мігрені, Парнікоза Т. П., Бондаренко Г. С. (2017)
Чуприна Г. М. - Розсіяний склероз: етіологія, патоґенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування (клінічна лекція) (2017)
Інгула Н. І. - Особливості біоелектричної активності головного мозку у хворих на хронічну ішемію мозку (2017)
Жгільова Н. О. - Порівняльний аналіз клініко-неврологічних проявів у хворих з хронічною ішемією головного мозку та хронічною серцевою недостатністю зі збереженою та зниженою фракцією викиду (2017)
Бушуєв С. Д. - Лідерство в застосуванні гнучких методологій створення інформаційних технологій, Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б., Козир Б. Ю. (2019)
Lukianova L. B. - Effects of global labor market trends on the content of professional training of future IT managers, Banit O. V., Goretko T. V. (2019)
Морзе Н. В. - 3D картування цифрової компетентності в системі освіти України, Вембер В. П., Гладун М. А. (2019)
Dzhurylo A. P. - ICT competence for secondary school teachers and students in the context of education informatization: global experience and challenges for Ukraine, Shparyk O. M. (2019)
Ляшенко О. І. - Застосування мобільної технології Plickers у процесі навчання фізики, Терещук С. І. (2019)
Щерба Н. С. - Використання електронних застосунків у навчанні іноземної мови старшокласників з дитячим церебральним паралічем (2019)
Білявець С. Я. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, Діденко О. В., Купрієнко Д. А., Москаленко О. І., Сичевський Ю. О. (2019)
Волошинов С. А. - Запровадження змішаного навчання у професійну підготовку майбутніх фахівців морської галузі (2019)
Pryima S. M. - Formation of the project competence of future specialists in information, library and archive services in a digital society, Anishchenko O. V., Dayong Yu., Ivanova N. A. (2019)
Суховірська Л. П. - Системи віртуальних лабораторних робіт з біофізики як засоби реалізації принципу професійної спрямованості навчання студентів, Лунгол О. М., Задорожна О. В. (2019)
Храпенко О. О. - Застосування системи "Електронний суд" у підготовці студентів-юристів (2019)
Бігич О. Б. - Автентичні медіа-ресурси як засіб формування у майбутніх учителів французької мови міжкультурної комунікативної компетентності, Руснак Д. А. (2019)
Бориско Н. Ф. - Веб-сайт учебника по иностранным языкам: роль, особенности и требования (2019)
Волкова Н. П. - Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вишу засобами веб-орієнтованих технологій, Верченко Л. С. (2019)
Долина А. В. - Використання системи Moodle для вдосконалення фонетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови (2019)
Koryahin V. M. - Students’ coordination skills testing in physical education: ICT application, Mukan N. V., Blavt O. Z., Virt V. V. (2019)
Metruk R. - Using English movies and TV programs for developing listening skills of EFL learners (2019)
Ніколаєва С. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування науково-дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії, Коваль Т. І. (2019)
Synorub H. P. - Crossmedia as an innovative technology in training the humanities students in higher school, Nestayko I. M., Poplavska I. V., Medynska O. Ya., Poplavska N. M. (2019)
Сисоєва С. О. - Стан, технології та перспективи дистанційного навчання у вищій освіті України, Осадча К. П. (2019)
Гривко А. В. - Використання засобів ІКТ у процесі експериментального дослідження емотивно-оцінного ставлення учнів до різних форм тестових завдань з української мови, Жук Ю. О. (2019)
Nechvoloda L. V. - Fuzzy formalization and automation of the process of special academic scholarship distribution in higher educational institutions, Shevchenko N. Yu. (2019)
Биков В. Ю. - Кібербезпека в цифровому навчальному середовищі, Буров О. Ю., Дементієвська Н. П. (2019)
Писарский С. Н. - Оценка технологических возможностей стабилизации скорости разливки открытой струей на современной сортовой машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Сообщение 2, Смирнов А. Н., Лавренко Д. А., Рябый Д. В. (2018)
Василев Я. Д. - Особенности технологии холодной полосовой прокатки и разработка методики расчета режимов деформации на двухклетевых реверсивных станах, Замогильный Р. А. (2018)
Шарандин К. Н. - Технология раздувки конечного шлака азотом в большегрузных конвертерах с использованием магнезиального модификатора (2018)
Дорошенко В. С. - Прообразы природоподобных технологий литейного производства (2018)
Воронова О. И. - Оценка влияния переплава на стойкость вставок пресс-форм литья под давлением, Ясюков В. В. (2018)
Мамишев В. А. - Интенсификация внутреннего и внешнего теплоотвода при получении литых заготовок в формах с разными свойствами. Сообщение 2, Шинский О. И., Соколовская Л. А. (2018)
Герасименко В. Г. - Особенности введения в эксплуатацию футеровки сталеразливочных ковшей, Синегин Е. В., Молчанов Л. С., Перерва В. Я., Лантух А. С. (2018)
Шипицын С. Я. - Новая сталь для железнодорожных колес с повышенным ресурсом, Осташ О. П., Кулик В. В., Кирчу И. Ф., Новицкий В. Г. (2018)
Поздравляем! 80 лет Ковшову Владимиру Николаевичу (2018)
Поздравляем! 80 лет Луневу Валентину Васильевичу (2018)
Конференции в 2018 году (2018)
Артеменко А. В. - Удосконалення нормативно-правового регулювання питань здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними через державний кордон України (2018)
Бабенко Б. І. - Підвищення компетентності валідатора - шлях до поліпшення якості пост – митного аудиту (2018)
Бережнюк І. Г. - Удосконалення процесу інформаційної взаємодії економічних операторів та митниць ДФС в умовах запровадження системи попереднього інформування, Несторишен І. В., Туржанський В. А. (2018)
Брендак А. І. - Митний контроль пасажирських переміщень через авіаційні пункти пропуску: формування організаційно-розпорядчих основ механізму аналізу ризиків (2018)
Дорофеєва Л. М. - Міжнародна антикорупційна практика митних адміністрацій (2018)
Заяц В. В. - Митний контроль товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності (2018)
Капітанець С. В. - Протидія незаконному обігу тютюнових виробів через призму міжнародних нормативно-правових актів (2018)
Коновалов Ю. О. - Сучасний стан впровадження Cargo targeting system в Україні, Романюк У. В. (2018)
Костенко А. О. - Система критеріїв відбору суб’єктів господарювання для проведененя документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи (2018)
Кунєва З. Ю. - Митні формальності: проблеми реалізації в Україні, Кунєв Ю. Д. (2018)
Лепеха М. О. - Аналіз порушень митного законодавства в Україні, Мельник Л. О. (2018)
Микитенко Т. В. - Контроль митної вартості після випуску товарів у вільний обіг (2018)
Молдован Е. С. - Європейський досвід здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що перевозяться через митний кордон водними транспортними засобами (2018)
Пашко П. В. - Щодо деяких підходів до здійснення аналізу стану із запровадженням нововведень у митній справі з позиції забезпечення митної безпеки держави, Ємець А. В. (2018)
Приймаченко Д. В. - Реалізація концепції м’якого права у процесі адаптації митного законодавства України до законодавства ЄС (2018)
Прокопенко В. В. - Адміністративна процедура в митній справі: питання структури (2018)
Прус Л. Р. - Новітні інструменти інформаційної взаємодії громадян з митницями ДФС при переміщенні товарів через митний кордон України, Попель С. А. (2018)
Сторожук О. В. - Особливості митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Новій Зеландії, Копотун А. М. (2018)
Сушкова О. Є. - Специфіка діяльності митних лабораторій ЄС (2018)
Туржанський В. А. - Забезпечення безпеки агропродовольчого ринку України за умов глобалізації та СОТ (2018)
Федоришина Л. М. - Дослідження тенденцій розвитку міжнародної інтернет-торгівлі та міжнародного поштового обміну (2018)
Фрадинський О. А. - Об’єктивізація основних загроз процесу організації міжнародних пасажирських перевезень на авіатранспорті (2018)
Видання Університеті ДФС України (2018)
Вимоги до рукопису (2018)
Вихідні дані (2018)
Ляшук Р. М. - Закордонний досвід правового регулювання прикордонного режиму, Олійник А. А. (2019)
Царенко С. І. - Представництво Державної прикордонної служби України в судових органах, Толошин А. В. (2019)
Демʼянова О. В. - Окремі аспекти визначення моменту початку цивільного процесу (2019)
Ляшук Р. М. - Окремі аспекти отримання інформації у межах діяльності Державної прикордонної служби України, Ткач Є. С. (2019)
Ганьба О. Б. - Правомірна поведінка персоналу Державної прикордонної служби України як засіб реалізації регулятивних та охоронних правовідносин у сфері забезпечення прикордонної безпеки, Федорчук М. В. (2019)
Нагорна В. В. - Стан та перспективи правового регулювання соціального забезпечення в Україні (теоретико-правовий аналіз), Берник В. І. (2019)
Шевчук О. А. - Світовий досвід боротьби з корупцією та можливість його запровадження в Україні, Ковальський А. О. (2019)
Горда К. П. - Реалізація гендерної політики в теоретично-практичному аспекті, Мещерякова А. О. (2019)
Шевчук О. А. - Міжнародно-правові принципи боротьби з тероризмом, Босак Д. Ю. (2019)
Стаднік Ю. В. - Окремі аспекти поняття та характеристики договору довічного утримання (догляду) в цивільному праві України (2019)
Резолюція III Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності" (2019)
Бех В. В. - Оптимізація технології вирощування коропових видів риб в полікультурі для нагульних ставових фермерських господарств, Олешко О. А. (2015)
Борщ О. О. - Вгодованість, продуктивні та відтворні функції корів різних лактацій за безприв’язнобоксового утримання (2015)
Брюхачова І. Д. - Частота відвідування доїльного робота коровами різного віку в лактаціях та рівня продуктивності за умови добровільного доїння, Костенко В. І. (2015)
Дармограй Л. М. - Продуктивні показники молодняку кролів за інтенсивної технології вирощування, Шевченко М. Є. (2015)
Крук О. П. - Оцінювання м’ясної продуктивності молодняку української чорно-рябої молочної породи різної живої маси за системами EUROP та JMGA (2015)
Ластовська І. О. - Новітні об’ємно-планувальні і технологічні рішення приміщень з виробництва яловичини, Луценко М. М. (2015)
Мельниченко Ю. О. - Склад мікрофлори кишечнику курчат-бройлерів за застосування поліфункціональних пробіотиків (2015)
Палій А. П. - Інноваційний підхід щодо визначення натягу дійкової гуми доїльних стаканів (2015)
Повод М. Г. - Поведінка та продуктивність підсисних свиноматок впродовж року за різних умов утримання (2015)
Поліщук С. А. - Корекція вільнорадикального окиснення білків в організмі кнурів-плідників (2015)
Ponomarenko N. - Features of protein metabolism in quail's pancreatic glands in postnatal period of ontogenesis and under the influence of nitrate (2015)
Разанов С. Ф. - Вплив кислотності ґрунтів медоносних угідь на концентрацію Pb та Cd у гомогенаті трутневих личинок, Швець В. В. (2015)
Роль Н. В. - Показники активності глутатіонзалежних ензимів у тканинах мозку кролів, Цехмістренко С. І. (2015)
Угнівенко А. М. - Характеристика туш та яловичини бичків української м'ясної породи різних класів (2015)
Fedorchenko M. - Lipid peroxidation and antioxidant protection in plasma and liver of rabbits (2015)
Бегма Н. А. - Підвищення якості кормів за рахунок введення в раціони свиней анісорбу (2015)
Бількевич В. В. - Препарат дріжджового походження Нупро в раціонах курчатбройлерів, Дяченко Л. С. (2015)
Богдан І. М. - Використання пробіотичної кормової добавки "ПРОПІГплв" у раціонах свиноматок (2015)
Бомко В. С. - Вплив змішанолігандного комплексу Купруму на баланс Нітрогену в організмі поросят, Долід С. В. (2015)
Бомко Л. Г. - Ефективність використання ферментного препарату у годівлі курчат-бройлерів (2015)
Бондаренко В. В. - Амінокислотний склад м’язової тканини молодняку свиней за згодовування БВМД Мінактивіт (2015)
Даниленко В. П. - Використання змішанолігандного комплексу Цинку у годівлі сухостійних корів, Бомко В. С. (2015)
Дацюк І. В. - Забійні показники молодняку свиней за згодовування преміксів, Мазуренко М. О. (2015)
Дяченко Л. С. - Формування наукових основ та проблемні питання годівлі сільськогосподарських тварин, Бомко В. С., Сивик Т. Л. (2015)
Єфімчук С. М. - Соматометрична оцінка росту телят за згодовування БВМД Інтермікс, Мазуренко М. О. (2015)
Каркач П. М. - Корекція амінокислотного живлення курчат-бройлерів у брудерний період вирощування, Сасько Ю. Є., Торба М. В. (2015)
Карунський О. Й. - Додавання глутамінової кислоти до раціону та її вплив на перетравність поживних речовин корму і продуктивність свиней, Горохова Я. О. (2015)
Лихошва І. К. - Ефективність використання кормової добавки стабілізованого Йоду у годівлі корів, Бомко В. С. (2015)
Любасюк Н. В. - Гематологічні показники поросних свиноматок за згодовування БВМД Інтермікс, Гуцол А. В. (2015)
Мазуренко М. О. - Забійні показники молодняку свиней за згодовування БВМД Інтермікс, Гончарук А. П. (2015)
Маршалок В. А. - Показники забою свиней породи ландрас на відгодівлі за дії змішанолігандного комплексу Цинку (2015)
Матвієнко А. Л. - Жирнокислотний склад сала свиней за згодовування ферментного препарату МЕК-БТУ-7, Гуцол А. В. (2015)
Машкін Ю. О. - Вермикультивування – альтернативний спосіб одержання білково-мінеральної кормової добавки, Мерзлов С. В. (2015)
Мусіч О. І. - Cтан та перспективи використання фільтраційного осаду в раціонах курей-несучок (2015)
Недашківська Н. В. - Вплив поліфункціонального сорбенту на хімічний склад м'язів каченят-бройлерів, Недашківський В. М. (2015)
Недашківський В. М. - Вплив гідролізату соєвого молока на інтенсивність вирощування бджолиними сім’ями розплоду (2015)
Нечай Н. М. - Ефективність використання комбікорму з різними рівнями підкислювача у годівлі молодняку перепелів, Отченашко В. В. (2015)
Осіпенко О. П. - Вплив застосування комплексного ферментного препарату на перетравність корму та продуктивність курчат-бройлерів, Дяченко Л. С., Сивик Т. Л. (2015)
Сломчинський М. М. - Динаміка маси внутрішніх органів молодняку кролів за згодовування високопротеїнових кормів, Чернявський О. О. (2015)
Сметаніна О. В. - Обмін Нітрогену у високопродуктивних корів у перші 100 днів лактації за згодовування змішанолігандного комплексу Кобальту, Бомко В. С., Кузьменко О. А. (2015)
Соболєв О. І. - Забійні та м’ясні якості курчат-бройлерів залежно від рівня селену в комбікормах (2015)
Цап С. В. - Вплив комплексних кормових добавок з введенням пальмового жиру на продуктивність та гістологічну будову печінки бройлерів, Оріщук О. С. (2015)
Чернюк С. В. - Ефективність використання силосу, консервованого мікробним інокулянтом у годівлі дійних корів, Загородній А. П. (2015)
Чернявський О. О. - Ефективність використання в годівлі свиней пробіотику у поєднанні з ферментним препаратом (2015)
Шадура Ю. М. - Біохімічні показники та продуктивні якості курейнесучок за використання наночастинок діоксиду церію, Співак М. Я., Бітюцький В. С., Мельниченко О. М., Сотніченко І. І., Щербаков О. Б., Демченко О. А., Жолобак Н. М. (2015)
Шевчук Т. В. - Нова ароматично-смакова добавка в годівлі лисиць кліткового розведення (2015)
Бабенко О. І. - Породні особливості успадкування племінної цінності за масовою часткою жиру в молоці корів молочних порід, Афанасенко В. Ю., Олешко В. П. (2015)
Гончаренко І. В. - Селекційні проблеми статевого диморфізму молочної худоби, Вінничук Д. Т. (2015)
Гузєєв Ю. В. - Загальна характеристика сучасного генофонду буйволів молочного типу, Вінничук Д. Т. (2015)
Лихач В. Я. - Вплив генотипових та паратипових факторів на відтворювальні якості свиноматок (2015)
Піотрович Н. А. - Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів залежно від тривалості непродуктивного періоду (2015)
Ставецька Р. В. - Вплив тривалості сервіс-періоду на показники молочної продуктивності та господарського використання молочних корів, Бойко О. В. (2015)
Мандигра Ю. М. - Біотехнології застосування у тваринництві дезінфекційних засобів на основі полігексаметиленгуанідину (2015)
Плівачук О. П. - Оцінювання молочної продуктивності корів у зв’язку з поліморфізмом гена альфа-лактальбуміну (2015)
Summaries (2015)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковника ДРОЗДОВА С. С. (2019)
Богданович В. Ю. - Нові "лабіринти” безпекового середовища та їх вплив на забезпечення воєнної безпеки держави, Сиротенко А. М., Вовчанський В. І., Прима А. М. (2019)
Гриб Д. А. - Управління структурною динамікою складних систем військового призначення у оперативно-тактичній обстановці, що динамічно змінюється, Демідов Б. О., Довбня О. В., Кучеренко Ю. Ф., Ткачов А. М. (2019)
Дідіченко В. П. - Методичний підхід до кількісного оцінювання показників спроможностей з’єднань (частин) протиповітряної оборони, Соломицький О. І. (2019)
Іващенко О. І. - Концептуальні засади адаптації розвідки Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО, Курдюк В. Ф., Огарок А. П. (2019)
Пєвцов Г. В. - Методичний підхід до кластеризації інформаційних повідомлень в ході протидії інформаційно-психологічним впливам противника, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2019)
Сальник С. В. - Аналіз функціонування систем управління державними інформаційними ресурсами, Сторчак А. С., Герасімов К. К. (2019)
Степанов Г. С. - Актуальні проблеми оперативного мистецтва Повітряних Сил в сучасних умовах, Оріховський П. В. (2019)
Єремієв М. Б. - Автоматизована система керування обертами гвинта змінного кроку, Цуканов С. І., Крицький Д. М. (2019)
Денисов О. І. - Система запуску двигуна вертольота з цифровим широтно-імпульсним модулятором напруги живлення безколекторного двигуна постійного струму, Бурсала О. Л., Бурсала О. О., Шаповалов О. Л., Башинський К. В. (2019)
Леонтьєв О. Б. - Кваліметричні моделі ступеню придатності навчально-бойового літака до використання в базовій навчальній льотній підготовці курсантів, Єрошенко В. П., Науменко М. В., Ковтонюк І. Б. (2019)
Лупандін В. А. - Основні тенденції створення та застосування груп безпілотних літальних апаратів, Мегельбей Г. В., Мацько О. Й., Куртсеітов Т. Л., Міроненко П. О. (2019)
Малюга В. Г. - Шляхи формування раціональної організаційної структури авіаційної частини, Крижанівський І. М. (2019)
Таврін В. А. - Алгоритм вибору раціональних проектних параметрів фенестрона, Євпак А. А., Петренко А. В. (2019)
Єрмошин М. О. - Підхід щодо оцінки ефективності бойових дій угруповання зенітних ракетних військ, Кулешов О. В., Романенко Г. А., Чернигель І. С. (2019)
Ланецький Б. М. - Метод оцінювання показників збережуваності бортового обладнання зенітних керованих ракет для вирішення завдань продовження їх призначених показників, Коваль І. В., Попов В. П. (2019)
Ряполов Є. І. - Методика оцінки впливу маневрених дій на ефективність зенітного ракетного прикриття (2019)
Turinskyi O. - Design method of surface-to-air missiles using the object-oriented approach and electronic launch technology, Skoryk А. (2019)
Гризо А. А. - Пропозиції щодо використання багаточастотного зондуючого сигналу для підвищення якості завадозахисту модернізованих РЛС П-18МА та П-18 Малахіт, Альчаков О. О., Лашкул І. М., Полтавець В. А. (2019)
Герасимов С. В. - Модель оцінки похибки обробки інформації у навігаційних системах крилатих ракет в умовах невизначеності (2019)
Larin V. - The reasoning of necessity enhancing video privacy in conditions of providing the quality of the video information service provided in virtual infocommunication systems, Yerema D., Bolotska Y. (2019)
Волков І. М. - Організація системи охорони об'єктів дипломатичного призначення в умовах виникнення загроз їх безпеці, Сутюшев Т. А. (2019)
Косогов О. М. - Досвід застосування частин та підрозділів розвідки провідних країн світу у збройних конфліктах ХХІ століття, Олексіюк В. В., Гогулов В. М. (2019)
Хомік М. М. - Аналітично-імітаційна модель (структурний аспект) застосування військ (сил) Збройних Сил України та інших військових формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2019)
Дакі О. А. - Метод розрахунку критерію чутливості контролю радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Скиртач В. М. - Трансформації концепту "суб'єкт" у клінічному дискурсі філософської антропології (2018)
Lushch U. I. - The self in the world: overcoming classical dualism and shaping new landmarks (2018)
Pryhodko V. V. - Body and space relationship in the research field of phenomenological anthropology: Blumenberg's criticism of Edmund Husserl’s "anthropology phobia", Rudenko S. V. (2018)
Маленко С. А. - Фільми жахів у несвідомих антропологічних стратегіях біовлади, Некита А. Г. (2018)
Бондаревич І. М. - Антропологічний нарис соціальної стратифікації суспільства перехідного типу, Дєвочкіна Н. М. (2018)
Стежко З. В. - Суперечливість свободи та парадокси відповідальності (антропологічний аналіз), Стежко Ю. Г. (2018)
Kravchenko A. A. - Modernity and war: anthropological approach in polemology, Starovoit O. V. (2018)
Швед З. В. - Методологія дослідження проблеми війни і миру в релігійних уявленнях особистості (2018)
Коstyuchkov S. К. - Different human images and anthropological colissions of post-modernism epoсh: biophilosophical interpretation (2018)
Vashkevich V. N. - Transformation of person and society in the anthropotechnical turn: educational aspect, DobrodumO. O. V. (2018)
Малівський А. М. - Особистісні мотиви філософування: Картезій та К'єркегор (2018)
Gromov V. E. - L. N. Tolstoy in search of spiritual sense of human (2018)
Попов В. Ю. - Weltkriegsphilosophie і філософська антропологія Макса Шелера, Попова О. В. (2018)
Власова Т. І. - Рецепція біографічного методу в історико-антропологічних студіях, Кривчик Г. Г. (2018)
Nesprava M. V. - Human image in classical islam and sufism: philosophical analysis (2018)
Уважаемые коллеги! (2019)
Курсов С. В. - Кровопотеря, Никонов В. В., Скороплет С. Н. (2019)
Никонов В. В. - Некоторые вопросы патологии гемостаза и ДВС-синдрома, Соколов А. С., Курсов С. В., Киношенко Е. И. (2019)
Олейник Г. А. - Профилактика и лечение абдоминального компартмент-синдрома у больных с тяжелой термической травмой, Литовченко А. Н., Литовченко Е. Ю. (2019)
Черемський А. П. - Кровоспинні турнікети — від минулого до сьогодення, Голобородько М. К. (2019)
Сорокина Е. Ю. - Поддержание мышечной массы у больных отделения интенсивной терапии: от сути проблемы к современным тенденциям терапии, Матолинец Н. В. (2019)
Усенко О. Ю. - Улсепан (пантопразол) як ефективний засіб профілактики ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони в пацієнтів під час оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту, Манойло М. В., Бабій І. В. (2019)
Ospanova T. S. - Features of lipid profile and cardiohemodynamics in chronic obstructive pulmonary disease and comorbidities, Semydotska Zh. D., Chernyakova I. O., Avdeyeva O. V., Pionova O. M., Tryfonova N. S. (2019)
Горкавый Е. А. - Анализ изменений в популяциях лимфоцитов в зависимости от метода обезболивания при хирургическом лечении рака прямой кишки, Лесной И. И. (2019)
Вовк В. А. - Поєднання застосування ендоскопічних і лапароскопічних хірургічних методик при лікуванні хворих на гострий холангіт (2019)
Максимчук Н. О. - Динаміка впливу комплексного застосування сорбілакту і L-аргініну на перебіг синдрому ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу, Коновчук В. М. (2019)
Туркевич О. М. - Періопераційна протективна штучна вентиляція легень при лапароскопічних операціях у пацієнтів з ожирінням (2019)
Матолінець Н. В. - Неінвазивний моніторинг серцевого викиду в пацієнтів із політравмою (2019)
Кріштафор А. А. - Структура сучасної цивільної політравми на етапі надання третинної допомоги у відділенні інтенсивної терапії обласної лікарні (2019)
Сухонос Р. Е. - Диагностика и коррекция тромботических осложнений у пациентов, подлежащих бариатрической хирургии (2019)
Тютюнник А. Г. - Односторонняя спинальная анестезия с использованием малой дозы (5 мг) гипербарического бупивакаина при артроскопических операциях на коленном суставе, Панченко Г. В., Царев А. В. (2019)
Вашадзе Ш. - Серотонинергическая система и когнитивная функция (2019)
Вашадзе Ш. - Выгорание у медицинских работников, Кекенадзе М. (2019)
Новікова А. О. - Аналіз інформаційного поля води, Абіяш І. Н. (2017)
Литвиненко В. М. - Розробка вимірювача вологості сипучих матеріалів, Андрієнко А. О. (2017)
Бродецька В. В. - Дослідження впливу натуральних біостимуляторів на зростання рослин, Ігнатова Т. М., Куртіна Д. К. (2017)
Новікова Л. В. - Автоматизація методу діагностики слуху, Новіков О. О., Долженко А. В. (2017)
Долматова С. С. - Удосконалення установки витрат води, Новікова Л. В. (2017)
Бродецька В. В. - Особенности травматизма и относительная оценка состояния спортсменов после получения травм в бразильском джиу-джитсу (2017)
Новікова А. О. - Побудова моделі зв'язку антропометричних та дерматогліфічних параметрів обличчя, Головець Н. О. (2017)
Игнатова Т. М. - Изучение влияния излучения оптического диапазона на растворы лекарственных растений, Лавриненко О. О., Гринько С. С. (2017)
Кравчук Е. И. - Разработка информационно-измерительной системы определения квалиметрических характеристик светодиодов, Новиков В. А. (2017)
Коваленко В. Ф. - Исследование влияния фазового перехода на структурноинформационные свойства воды, Кукурудза В. В. (2017)
Новікова Л. В. - Розробка автоматизованої системи управління кліматичними умовами, Лякутіна Л. О. (2017)
Николенко А. В. - Разработка информационно-измерительной системы диагностики онкологических заболеваний с применением технологий машинного обучения, Новиков В. А. (2017)
Новікова Л. В. - Розробка автомата захисту домашньої мережі від перенапруги, Новіков О. О., Ніконова О. В. (2017)
Новиков В. А. - Разработка системы хранения и передачи медицинских данных на основе RFID технологии, Опришко К. И. (2017)
Новікова А. О. - Вивчення можливості створення технічного засобу синхронізації пульсових показників, Панкратова О. В. (2017)
Новікова Л. В. - Вивчення пульсової реакції серця на тестове навантаження, Новіков О. О., Пасюк Н. О. (2017)
Новікова Л. В. - Методика автоматизації дослідження ритму серця, Плеханов Є. О. (2017)
Богуш А. Р. - Сравнительное исследование температурной стабильности инструментального усилителя, Тихосова А. О. (2017)
Новікова А. О. - Аналіз та побудова моделі серцево-судинної системи, Новіков О. О., Соловйов Є. В. (2017)
Литвиненко В. М. - Оптимізація технології виготовлення варикапів з омічними контактами на основі Ni та Al, Волос О. О., Шутов С. В., Самойлов М. О. (2017)
Коваленко В. Ф. - Исследование пространственного распределения формового поля пирамиды, Возденко В. В. (2017)
Коваленко В. Ф. - Исследование влияния формового поля пирамиды на структурно- информационные свойства воды, Задорожняя М. А. (2017)
Литвиненко В. М. - Розробка пристрою контролю температури дім-вулиця та управління виконавчим обладнанням, Целінко О. В., Дощенко Г. Г. (2017)
Chernozub V. P. - The definition of emotional state in real time, Novikov V. A. (2017)
Kennie T. - Academic leadership: dimentions, dysfunctions and dynamics (2016)
Kovalenko O. - Legal basis of institutional capacity in Ukrainian universities in the context of global leadership (2016)
Стойка А. - Лідерство "Університетів третього віку" в екологізації освіти, економіки, навколишнього середовища, Драгомірова Є. (2016)
Бреус Ю. - Психологічний аналіз феномену "лідерська позиція" викладача закладу вищої освіти (2016)
Hura T. - Development of students' leadership potential in terms of technical university, Necheporchuk I. (2016)
Міляєва В. - Психологічні особливості стилю управління керівників-лідерів закладів середньої освіти, Лебідь Н. (2016)
Орлів М. - Планування професійного та особистісного розвитку керівних кадрів сфери державного управління (2016)
Чечель А. - Розвиток лідерських якостей державних службовців як шлях удосконалення компетентнісно-орієнтованої моделі управління персоналом на державній службі (2016)
Ємельянова Г. - Особливості формування проактивного лідерства (2016)
Zarubinska I. - Leadership in a personnel management of enterprises in the conditions of international integration, Shevchenko O., Polukhin A. (2016)
Корж М. - Роль роста интеллектуального потенциала в эффективности управления маркетингом, Добыкина Е. (2016)
Романовський О. - Моральні основи прийняття рішень майбутніми лідерами в сфері бізнесу, Книш А. (2016)
Novak V. - New leadership competencies for future business leaders, Prischepa N. (2016)
Kalashnikova S. - Transformations of higher education landscape in Ukraine, Kovtunets V., Luhovyy V., Prokhor I., Satsyk V., Talanova Zh. (2016)
Balci Ye. - Coaching as a modern method of development of leadership potential in university (2017)
Драч І. - Оцінювання досконалості досліджень сектору вищої освіти, Штомпель Г. (2017)
Линьов К. - Процесно орієнтоване лідерство керівника закладу освіти у контексті теорії спіральної динаміки (2017)
Міляєва В. - Підходи до визначення поняття професійної компетентності на засадах лідерства в сучасній психологічній теорії (2017)
Palamarchuk O. - Collaborative learning in teaching leadership (2017)
Гузар О. - Теоретичні основи формування компетентності комунікативного лідера, Стойко К. (2017)
Лебідь Н. - Компетенції викладача вищої школи в умовах партнерської взаємодії зі студентами, Бреус Ю. (2017)
Романовський О. - Аналіз результатів педагогічного експерименту розвитку лідерського потенціалу у студентів вищого технічного навчального закладу, Резнік С. (2017)
Яблонська Т. - Врахування психологічних особливостей публіцистичних текстів у процесі формування лідерських якостей магістрів-філологів (2017)
Никифоренко Н. - Громадське лідерство як чинник розвитку соціального капіталу внутрішньо переміщених осіб (2017)
Нога І. - Центр лідерства як освітній майданчик професійно-особистісного росту державних службовців, Драгомірова Є., Стойка А. В. (2017)
Чечель А. - Лідерські навички як критерій оцінки професійних компетенцій керівників підрозділів системи державної служби (2017)
Якименко А. - Професійна спрямованість майбутніх фахівців як основа формування лідерської позиції (2017)
Разумова К. - Визначення лідерських позицій автотранспортного підприємства на основі бізнес-стратегії, Новак В., Ільєнко О. (2017)
Novak V. - The influence of the manager’s leadership qualities on the enterprise personnel activities, Zarubinska I., Perederii V. (2017)
Shumilova Yu. - Five things international program coordinators and other stakeholders can do to help international students become more employable (2017)
Калашнікова С. - Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України: від ідеї до реалізації, Прохор І. (2017)
Линьова І. - Про освітньо-наукову програму "Політика і лідерство у вищій освіті" (2017)
Doh P. - The prominence of the Napoleonic model of higher education in the knowledge economy, Samfoga Doh B. Th. (2016)
McNay I. - Leadership, values, trust and universities (2016)
Лебідь Н. - Розвиток лідерських компетенцій викладачів у системі підвищення кваліфікації (на досвіді Київського університету імені Бориса Грінченка) (2016)
Сич О. - Автономія та відповідальність університетів в умовах реформування вищої освіти України: з’ясування суті та змісту (2016)
Ставицький А. - Психологічний портрет учасників "Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України" на основі тесту "16 на персональностей" (2016)
Дебич М. - Нові можливості інтернаціоналізації вищої освіти: електронне навчання (2016)
Кочерга Є. - Педагог-лідер у сфері здоров’язбережувальної освіти (2016)
Кравець С. - Міжкультурна компетентність лідера-керівника закладу середньої освіти (2016)
Линьова І. - Підготовка молодого дослідника у закладах вищої освіти на засадах колегіального лідерства (2016)
Міляєва В. - Особистісна готовність керівника закладу середньої освіти до діяльності в умовах освітніх трансформацій в Україні, Бреус Ю. (2016)
Сікорська І. - Підготовка державних службовців у країнах Європи (2016)
Doh P. - Understanding entrepreneurship education in the context of the entrepreneurial university (2016)
Кокарєва А. - Формування лідерських якостей у процесі підготовки фахівців у технічних університетах (2016)
Попова Г. - Наративні інструменти самопрезентації в діловому спілкуванні технічних фахівців, Середа Н., Гура Т. (2016)
Якименко А. - Лідерська позиція майбутніх фахівців як умова їх конкурентоздатності (2016)
Бахрушин В. - Реалізація засад студентоцентрованогопідходу в законодавстві України про вищу освіту (2018)
Драч І. - Досвід управління дослідницькою діяльністю в університетах Сполученого Королівства: філософсько-аналітичний підхід (2018)
Ярошенко О. - Теоретичні основи розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників в умовах інтеграції вищої освіти і науки (2018)
Паламарчук О. - Функції академічного персоналу в ефективному врядуванні університету (2018)
Сич О. - Відповідальність держави за якість вищої освіти в умовах її реформування: основні засади (2018)
Власова І. - Автономія закладів вищої освіти: аналіз ключових європейських і міжнародних документів (2018)
Содержание (2017)
Druzhinin A. A. - Sensitive element of multifunctional sensor for measuring temperature, strain and magnetic field induction, Khoverko Yu. N., Kutrakov A. P., Liakh-Kaguy N. S., Yatsukhnenko S. Yu. (2017)
Цибрий З. Ф. - Дискретные фотоприемники средневолнового ИК-диапазона спектра на основе HgCdTe, Андреева Е. В., Апатская М. В., Бунчук С. Г., Вуйчик Н. В., Голенков А. Г., Дмитрук Н. В., Забудский В. В., Лысюк И. А., Свеженцова Е. В., Смолий М. И., Сизов Ф. Ф. (2017)
Бондаренко О. Ф. - Застосування дилатометричного ефекту для автоматизації контактного зварювання, Дубко А. Г., Сидорець В. М., Бондаренко Ю. В. (2017)
Садченко А. В. - Корреляционная схема кадровой синхронизации в системах связи с QPSK-модуляцией, Кушниренко О. А., Ефимов О. И., Пунько В. В., Паровой С. Ю. (2017)
Nikolaenko Yu. E. - Constructive and technological aspects of the heat flow imitator based on diamond-like films, Melnyk R. S., Rudenko A. I., Rotner S. M. (2017)
Belyanin A. F. - Carbon nanowalls in field emission cathodes, Borisov V. V., Daghetsyan S. A., Evlashin S. A., Pilevsky A. A., Samorodov V. A. (2017)
Anatychuk L. I. - Thermoelectric device with electronic control unit for diagnostics of inflammatory processes in the human organism, Kobylianskyi R. R., Cherkez R. G., Konstantynovych I. A., Hoshovskyi V. I., Tiumentsev V. A. (2017)
Авраменко О. О. - Бедрі Байкам: Від "юного Моцарта живопису" до міжнародного визнання (2018)
Васильєв С. Г. - Втеча за свободою: Про деякі аспекти побутування українського альтернативного театру 1980 – 2000-х (2018)
Веселовська Г. І. - Минуле повертається: До питання створення першої української державної опери (2018)
Гладун О. Д. - Витоки модерну і авангарду в українському плакаті (2018)
Дрофань Л. А. - Олексій Роготченко про художню еліту і наглядачів: Інтерв’ю (2018)
Єрмакова Н. П. - Мистецька доля і доля мистецтва. Частина третя (кінохудожник: статус, освіта) (2018)
Клековкін О. Ю. - Йоганн Вольфганг фон Гете: Режисер на тлі доби (2018)
Криволапов М. О. - Про деякі проблеми науки, культури і виховання моральної особистості в нашому суспільстві (2018)
Криволапов М. О. - Бабин Яр — багатовіковий нестерпний біль і глибока рана на тілі України і всієї земної цивілізації (2018)
Криволапов Б. М. - Культурно-просвітницька діяльність Києво-Печерської лаври та її роль у розвитку української культури (2018)
Прядка В. М. - Феномен українського мистецтва XIV – XX століть (2018)
Пучков А. О. - До питання про семантичний ореол друкованої художньої форми: На прикладі обкладинок Володимира Фаворського і Дмитра Мітрохіна початку 1920-х (2018)
Роготченко О. О. - Культурологічне мистецтвознавство: Позиція перша (2018)
Сидор-Гібелинда О. В. - Бієнальські голоси (2018)
Сіткарьова О. В. - Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври, виконані художником В. П. Верещагіним (2018)
Смирна Л. В. - Перший український (2018)
Сом-Сердюкова О. М. - Мунк та Гоген: Навколо зустрічі якої не було (2018)
Тузов В. О. - Розвиток сучасного українського мистецтва: На прикладі представлених у 2018 році візуальних матеріалів у просторі ІПСМ НАМ України (2018)
Чепелик О. В. - RIXC опрацьовує тему Глобального контролю (2018)
Школьна О. В. - Скульптура Києво-Межигірської фаянсової фабрики у світлі архівних даних (2018)
Ямборко О. Я. - Функція, зміст і форма декоративного мистецтва радянської епохи (2018)
Remeniaka O. S. - The Diaspora Visual Arts of the Inter-War and Post-War Periods (2018)
Вихідні дані (2018)
McNay I. - Leading the autonomous university: conditioning factors and culture of organisations in the UK, Ukraine and other European contexts, Hladchenko M. (2015)
Kohtamäki V. - The financial autonomy of universities and the national innovation performance in Europe: possible linkages in Finland and other European countries, Kautonen M. (2015)
Rutkauskiene D. - The role of MOOC in university’s leadership strategy, Gudoniene D. (2015)
Shumilova Yu. - Factors affecting the employability of international graduates, Cai Yu. (2015)
Hura T. - Role of technical university in the development of leadership and institutional potential of society, Necheporchuk I. (2015)
Lebid N. - Management personnel leadership potential of higher education institutions development (2015)
Palamarchuk O. - The leading role of teachers in the development of higher education (2015)
Пантюк Т. - Лідерство в освіті як суспільно-педагогічна детермінанта, Миськів І. (2015)
Покотило К. - Категоричний імператив та лідерство в освіті (2015)
Romanovskiy O. - Emotional leadership and ways of its formation in National Technical University "Kharkiv polytechnic institute", Knysh A. (2015)
Струганець Л. - Мовнокомунікативна компетентність лідера в освітній галузі (теоретичний ракурс) (2015)
Войтович Р. - Інтелектуальна еліта як технократична умова інституційного лідерства у державному управлінні (2015)
Сикорская И. - Социокультурные особенности управленческой практики в Украине (2015)
Смерічевський С. - Лідерство в державному управлінні: сучасні виклики, Клімова О. (2015)
Борщ В. - Роль соціального капіталу в процесі формування та розвитку людського капіталу організації (2015)
Корж М. - Розвиток цінового управління як одного з інструментів міжнародного маркетингу, Новак В., Шевченко О. (2015)
Novak V. - Іnspіrіng leаdershіp as a practical implementation of emоtіоnаl іntellіgence, Zarubinska I., Mаlіnоvskа L. (2015)
Ятвецька Г. - Огляд методів соціолінгвістичного аналізу лідерства, Кривошея Т. (2015)
Андрухів О. І. - Правові заходи організації радянської системи виховання безпритульних дітей (на прикладі західних областей) (2018)
Євдокимов В. В. - Ефективність нормотворчої діяльності польської та української фракцій Галицького крайового сейму: порівняльний аналіз (2018)
Луцький Р. П. - Позитивно-правовий аспект християнського розуміння гендерної рівності (2018)
Сворак С. Д. - Державно-правовий устрій ЗУНР як феномен європейської історії (2018)
Федик Л. Б. - Співвідношення прав людини і прав народу у теоретичній спадщині українського опозиційного руху 1960-1980-х рр. (2018)
Щербюк Н. Ю. - Європейська конвенція з прав людини у механізмі реалізації головного конституційного обов’язку України, Мороз С. П. (2018)
Гнатюк Т. М. - Нематеріальні активи як елементи майнового комплексу підприємства (2018)
Короєд С. О. - Юридична (матеріально-правова) заінтересованість позивача як передумова надання йому судового захисту цивільних прав (2018)
Волошина М. О. - Окремі аспекти правового регулювання оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами Національної поліції України (2018)
Давидюк В. М. - Сили оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національної поліції: зміст поняття (2018)
Звірянський Г. В. - Оперативно-розшукова характеристика особи-злочинця, що вчиняє крадіжки особистого майна громадян в метрополітені (2018)
Зосим А. В. - О гуманизации уголовной политики в сфере пенализации преступных деяний (2018)
Калиновська Я. О. - Проблемні аспекти протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості в Україні (2018)
Капустник Н. Г. - Наукова розробленість проблеми оперативно-розшукової протидії шахрайству, що вчиняється організованою злочинністю (2018)
Клочко О. А. - Оперативно-розшукова характеристика незаконних заволодінь транспортними засобами, що вчиняються із проникненням у приміщення чи інше сховище (2018)
Криворучко А. В. - Оперативно-розшукова характеристика викрадення малолітніх осіб (2018)
Маслій Є. Д. - Окремі аспекти правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконному збуту та придбанню наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (2018)
Мацак В. В. - Законодавче регулювання гарантій законності під час здійснення аудіо- та відео контролю особи (2018)
Одарченко М. С. - Порівняльний аналіз іноземного законодавства з питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, Стащак М. В. (2018)
Плескач О. Ю. - Характеристика осіб, зниклих безвісно (2018)
Пономаренко О. С. - Особливості оперативно-розшукової характеристики вимагання (2018)
Савка О. І. - Стан наукового дослідження питання імітування обстановки вбивства на замовлення в реаліях сучасної кримінальної обстановки в Україні (2018)
Таволжанський О. В. - Особливості забезпечення кібербезпеки у сучасному світі: огляд суб’єктів запобігання кіберзлочинності (2018)
Урсу В. О. - К вопросу о гуманизации уголовного законодательства на примере Республики Молдова (2018)
Фільчаков О. В. - Сучасний стан наукової розробленості питання прокурорського нагляду за додержанням законності при проведенні оперативно-розшукових заходів підрозділами кримінальної поліції (2018)
Чиж С. А. - Стан дослідження оперативно-розшукової протидії підрозділами захисту економіки злочинам у сфері обігу побутових відходів в науковій площині (2018)
Шахова К. В. - Зміст дефініції "оперативно-розшукова протидія злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи" (2018)
Шведова Г. Л. - Загальносоціальне запобігання корупційним передумовам поширення торгівлі людьми (2018)
Шендрик В. В. - Організація взаємодії слідчого з підрозділами кримінальної поліції під час досудового розслідування злочинів корисливо-насильницького спрямування, Ценов Д. М. (2018)
Содержание (2019)
Волосюк В. К. - Аппаратурно-методическое обеспечение научно-прикладной радиометрии атмосферы, Жила С. С., Собколов А. Д., Павликов В. В., Руженцев Н. В., Сальников Д. С., Мерзликин А. А., Цопа А. И. (2019)
Карташов В. М. - Алгоритмы пеленгации беспилотных летательных аппаратов по их акустическому излучению, Корытцев И. В., Олейников В. Н., Зубков О. В., Бабкин С. И., Шейко С. А., Левский Н. А., Селезнев И. С. (2019)
Солонская С. В. - Семантическая технология в обзорных РЛС при обнаружении и распознавании летательных аппаратов, Жирнов В. В. (2019)
Перелыгин Б. В. - Способ создания радиолокационной сети для гидрометеорологического мониторинга атмосферы (2019)
Коляденко Ю. Ю. - Модель электромагнитных взаимодействий в сети LTE, Чурсанов Н. А., Бондаренко О. С. (2019)
Курской Ю. С. - Топологическая идентификация оптических систем (2019)
Гуцол Т. Д. - Теоретический анализ подавления помех в радиометрическом приемнике, Косулина Н. Г., Семенец В. В., Носова Т. В. (2019)
Жуков Б. В. - Оперативный контроль параметров жидких горюче-смазочных материалов, Борбулев С. И. (2019)
Рогожкин Е. В. - Модификация цифрового представления радиолокационных сигналов, Подъячий Ю. И., Емельянов Л. Я. (2019)
Тулякова Н. О. - Модифицированные локально-адаптивные мириадные фильтры, Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. (2019)
Kharchenko O. I. - Volterra transfer functions in analysis of the stochastic filter driven by harmonic plus gaussian noise input, Kartashov V. M. (2019)
Волошин Ю. А. - Шляхи підвищення інформативності аналізу біоелектричних сигналів, Куліш С. Н., Олійник В. П. (2019)
Карташов В. М. - Авторегрессионные фильтры подавления помех в системах акустического зондирования атмосферы, Тихонов В. А., Воронин В. В., Селезнев И. С. (2019)
Калиберда М. Е. - Операторный метод в задаче дифракции волн на полубесконечной графеновой решетке, Литвиненко Л. Н., Погарский С. А. (2019)
Рассохина Ю. В. - Анализ ступенчатой неоднородности в микрополосковой линии передачи методом поперечного резонанса: способ алгебраизации краевых задач, Крыжановский В. Г. (2019)
Гнатюк М. А. - Дифракция электромагнитной волны на каскадном соединении прямоугольных волноводов, Морозов В. М., Марченко С. В. (2019)
Бондаренко И. Н. - Технология локального микроволнового нагрева, Бендеберя Г. Н., Галат А. Б., Горбенко Е. А. (2019)
Грицунов А. В. - К решению уравнения Пуассона для цилиндрической области взаимодействия, Бондаренко И. Н., Карнаушенко В. П., Пятайкина М. И., Сова А. В. (2019)
Цалиев Т. А. - Планарная широкополосная щелевая двухкольцевая антенна для мобильной связи пятого поколения (2019)
Чан Лю - Анализ свойств коаксиального СВЧ сенсора. Особенности исследований двухслойных биологических объектов, Бондаренко И. Н., Деревянко А. А., Панченко А. Ю. (2019)
Семенець В. В. - Визначення параметрів гідродинамічного випромінювача звукових коливань, Аврунін О. Г., Михайлова Л. Н., Косуліна Н. Г., Черенков О. Д. (2019)
Рефераты (2019)
Вихідні дані (2019)
Дашко М. О. - Роль хронічного стресу, реактивної та особистісної тривожності і деяких нейроендокринних, метаболічних та імунологічних порушень у патогенезі акне, Сизон О. О. (2019)
Карвацька Ю. П. - Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у пацієнтів з вугровою хворобою, які мешкають у йододефіцитному регіоні, Денисенко О. І. (2019)
Коляденко К. В. - Вплив тяжкості клінічного перебігу бульозного епідермолізу на якість життя хворих в Україні, Федоренко О. Є., Ткачишина К. С. (2019)
Александрук О. Д. - Патогенетичні особливості атопічного дерматиту в дорослих (2019)
Лаврушко С. І. - Сучасне комплексне лікування мікроспорії (2019)
Мельник Т. В. - Вплив комплексної терапії на показники маркерів оксидантного стресу у хворих на червоний плескатий лишай, Бондар С. А. (2019)
Шкарапута Л. М. - Застосування "Теобону-дитіомікоциду" в лікуванні грибкових захворювань стоп, ускладнених гіперкератозом, Митрохіна Л. Л., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А., Морозова І. П., Степаненко В. І., Цехмістер Я. В., Голіков В. А. (2019)
Запольский М. Э. - Технологии дермального ремоделирования при акне и постакне, Лебедюк М. Н., Прокофьева Н. Б., Добровольская А. В., Запольская Д. М. (2019)
Кутасевич Я. Ф. - Нові можливості зовнішньої антибактеріальної терапії, Джораєва С. К., Олійник О. І. (2019)
Черновол А. С. - Современный взгляд на оптимизацию наружной терапии стероидчувствительных дерматозов, осложненных вторичным инфицированием (обзор литературы) (2019)
Савоськіна В. А. - Оцінка клінічної ефективності застосування мазі "Вундехіл" у дерматології (2019)
Дюдюн А. Д. - Эффективность и переносимость "АЕвита" в комплексном лечении больных атопическим дерматитом, Полион Н. Н., Свирид С. Г., Лаппа Л. В. (2019)
Литинська Т. О. - Оніхомікоз: сучасні можливості топічної терапії (2019)
Алкаммаз А. М. - Ліпідний обмін у шкірі хворих на псоріаз та перспективи вивчення значення його порушень у патогенезі дерматозу, Степаненко Р. Л. (2019)
Diehl C. - Probiotics in dermatology (2019)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних видань (2019)
Умови публікації в "Українському журналі дерматології, венерології, косметології" (2019)
Бобрицька В. І. - Феномен громадянської освіти у філософському, соціальному й освітньому контекстах (2019)
Кивлюк О. П. - Модернізація шкільної освіти в Україні: шляхи інтернаціоналізації, Жукова Г. В. (2019)
Volos A. - To the problem of realization STEM­education in Ukraine (2019)
Яшанов С. М. - Розвиток дидактичних принципів у системі інформатичної підготовки учителя технологій при використанні технологій комп’ютерного моделювання, Дзус С. Б. (2019)
Рева Т. Д. - Модель формування готовності викладачів до реалізації компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін при підготовці магістрів фармації у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця (2019)
Доценко Н. А. - Застосування моніторингової системи інформаційно-освітнього середовища в системі інженерної підготовки (2019)
Булгакова Т. М. - Психолого-педагогічний супровід майбутніх тренерів на практичних заняттях з предмету "Педагогічна майстерність" (2019)
Волощенко Н. О. - Освітньо-розвивальний потенціал Lego-технології у розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку, Коваль Ю. О. (2019)
Мордоус І. О. - Основи розвитку у старших дошкільників іншомовного лексичного фонду засобами предметного малювання, Рога В. Г. (2019)
Сагуйченко В. В. - Інновацій в освіті: філософсько-освітній аспект (2019)
Іванова К. А. - Формування системи викладання світоглядних дисциплін філософського циклу в перші роки радянської влади в Україні на прикладі кафедри філософії та соціології Національного фармацевтичного університету, Хіріна Г. О., Кулакова О. М. (2019)
Селіверстова А. С. - Входження постнекласичного гуманітарного поняття "хаос" в освітню сферу: соціально-філософський аспект проблеми соціалізації особистості (2019)
Жукова Г. В. - Альтернативна освіта як предмет філософсько-освітнього дискурсу (2019)
Добродум О. В. - Религия, техника, культура: дискурсы взаимодействия (2019)
Поліщук О. С. - Проблема людини в інформаційному суспільстві, Поліщук О. В. (2019)
Яценко О. Д. - Протиріччя як інструмент рефлексії культури (2019)
Осіпцов А. В. - Еволюційні трансформації ідей прагматизму, Цибулько О. С. (2019)
Кузьоменська Л. Г. - Комунікативний горизонт сучасного суспільства у дзеркалі перспектив та обмежень (2019)
Ревін Ф. Г. - Афективні фактори сумісного емоційного простору (2019)
Беляев Н. Н. - Определение границ пояса безопасности при терактах с применением химических агентов, Калашников И. В., Козачина В. А. (2018)
Крот О. П. - Термическая обработка твердых отходов, образовавшихся на железнодорожном транспорте, Ровенский А. И., Конев В. В. (2018)
Samarska А. V. - Assessment of the railway influence on the heavy metal accumulation in soil, Zelenko Y. V. (2018)
Лоза В. Г. - Особливості організації аварійно-відновлювальнихробіт під час надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті (2018)
Pavlenko Т. P. - Methodology of determining the parameters of traction electric motor failures when operating trolleybuses, Shavkun V. M., Skurikhin V. I., Lukashova N. P. (2018)
Semenets S. N. - Optimal structural reservation of technical systems, Nasonova S. S., Semenets G. I. (2018)
Власов А. О. - Удосконалення механічної системи електродотримача для зменшення вібрації електрода, Зданевич С. В. (2018)
Погребняк Р. П. - Повторювані зв’язки у схемах стрижньового повзунно-шатунного механізму захоплювального пристрою (2018)
Суглобов В. В. - Определение варьируемых конструктивных параметров уравновешивающих устройств портальных кранов, Ракша С. В., Ткачук Е. В. (2018)
Горобець В. Л. - Дослідження причин передчасного руйнування колінчастого вала тепловоза 2ТЕ116, Коваленко В. В. (2018)
Kapitsa M. I. - Efficiency of modernization of wheel-motor blocks using anti-friction traction motor support bearings, Hnennyi O. M., Bobyr D. V. (2018)
Reidemeister O. G. - Sensitivity of stresses to the forces acting on the cast parts of freight-car bogie, Shykunov O. А. (2018)
Shaposhnyk V. Y. - Theoretical studies on the process of change of the technical condition of freight cars in operation (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Гриценко В. І. - Iнтегрально-адаптивний автопiлот як засiб iнтелектуалiзацiї сучасного безпiлотного лiтального апарату, Волков О. Є., Комар М. М., Шепетуха Ю. М., Волошенюк Д. О. (2019)
Sukhoruchkina O. N. - The Information Technology for Remote and Virtual Practical Researches on Robotics, Progonnyi N. V. (2019)
Єфименко М. В. - Розв’язання задач керування рухом точки по сферi (2019)
Miliavskyi Yu. L. - Identification in Cognitive Maps in Impulse Process Mode with Incomplete Measurement of Nodes Coordinates (2019)
Kaplin I. V. - The System of Intraocular Pressure Assessment Using Interference Eye Pictures, Kochina M. L., Demin Iu. A., Firsov O. H. (2019)
Chernyshova T. A. - Criteria and Method for Detection of Circulating Tumor Cells (2019)
Вниманию авторов! (2019)
Сухомлин В. Б. - Ідентифікація проблеми зайнятості у контексті сучасних дослідницьких підходів (2018)
Терешкевич Г. Т. (с. Діогена). - Реалізація цілей сталого розвитку в контексті публічного управління з позиції біоетики (2018)
Токар М. Ю. - Поетапний аналіз динаміки розвитку громадських організацій у контексті взаємодії держави і громадянського суспільства (2018)
Василюк О. Д. - Кадрове забезпечення спроможності об’єднаних територіальних громад: до понятійного визначення проблеми, Фурса М. В. (2018)
Дяченко С. А. - Удосконалення методики управління бюджетними коштами в умовах децентралізації (2018)
Красівський Д. О. - Активні програми зайнятості як механізм підвищення ефективності державної політики у сфері зайнятості (2018)
Тараненко О. П. - Громадський контроль як ефективний механізм запобігання корупції у сфері публічних закупівель (2018)
Устименко О. В. - Стратегічне керівництво Збройними силами України як складова системи управління державою (2018)
Худоба О. В. - Формування глобальної стратегії збереження здоров’я: інституційний вимір (2018)
Загороднюк С. В. - Професіографічний підхід у визначенні стандартів професійної діяльності персоналу державної служби (2018)
Вагонова О. Г. - Формування кадрового потенціалу в об’єднаних територіальних громадах України, Ісіков С. М., Тимошенко Л. В., Літвінов Ю. І. (2018)
Редакційна колегія (2018)
Петровський П. М. - Теоретико-методологічні основи перемоги України в сучасній смисловій війні (2019)
Панфілова Т. О. - Досвід українців Східної Галичини у побудові системи місцевого самоврядування (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Лахижа М. І. - Публічно-приватне партнерство у Республіці Польща: становлення та розвиток, Єгоричева С. Б. (2019)
Овсяник А. М. - Державна політика у сфері охорони культурної спадщини: міжнародний досвід (2019)
Федорчак О. В. - Особливості реалізації інвестиційної політики на територіях пріоритетного розвитку в Україні (2019)
Токар М. Ю. - Громадська організація як необхідний елемент демократичного управління (2019)
Устименко О. В. - Підвищення ефективності системи державного управління при приведенні у вищі ступені бойової готовності сил оборони за рахунок резервного контуру сповіщення (2019)
Шпортюк Н. Л. - Державне регулювання та підтримка сільського господарства (2019)
Бойко О. А. - Державне управління у сфері цивільного захисту: грані міжнародного співробітництва в контексті євроінтеграції України (2019)
Товт В. М. - Сутність та особливості здійснення митного контролю (2019)
Карпа М. І. - Аналіз процесів формування та реалізації компетенцій органів публічної влади та їх посадових осіб за суб’єктивними оцінками експертів (2019)
Пятківський Р. О. - Недовіра громадян до публічних службовців в Україні: історичні передумови та етичні шляхи усунення (2019)
Андрієнко А. О. - Роль стратегії мотивації та технології її активізації у забезпеченні розвитку громади великого міста (2019)
Матвіїшин Є. Г. - Прогнозування змін чисельності економічно активного населення в районах Львівської області (2019)
Крайник О. П. - Управління фінансовими ресурсами територіальної громади, Лазорищак М. М. (2019)
Марушева О. А. - Державна політика розвитку механізмів саморегулювання у сфері соціально-економічних відносин у будівництві (2019)
Дзюрах Ю. М. - Державне регулювання інвестицій у сільському господарстві: зарубіжний досвід та можливості його імплементації в Україні (2019)
Аксьонов Є. В. - Реканалізація коронарних артерій у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда, Головенко В. Б., Гуменюк Б. М., Гапоненко А. Є. (2019)
Іоффе Н. О. - Оцінка гемодинаміки на різних етапах операції коронарного шунтування на працюючому серці, Ларіонова О. Б., Хижняк К. А., Мітітюк В. М., Руденко С. А. (2019)
Мазур А. П. - Зміни гемодинаміки при використанні різних інфузійних розчинів під час коронарного шунтування на працюючому серці, Гурін П. В., Бабіч М. М. (2019)
Вітовський Р. М. - Особливості тактики хірургічного лікування первинних доброякісних пухлин серця, Ісаєнко В. В., Онищенко В. Ф., Піщурін А. А., Дядюн Д. Н. (2019)
Popov V. V. - Original method of posterior aortoplasty for aortic valve replacement in cases with narrow aortic ostium, Bolshak O. O. (2019)
Кузьменко Ю. Л. - Балонна дилатація стенозу правошлуночково-легеневого кондуїту у дітей, Радченко М .П. , Мотречко О. О., Сличко М. І. , Авєтян А. М., Довгалюк А. А. (2019)
Сіромаха С. О. - Мультидисциплінарний супровід вагітних і породілей із вродженою вадою серця, Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Лазоришинець В. В. (2019)
Труба Я. П. - Коарктація аорти у новонароджених і немовлят: балонна ангіопластика чи хірургічне лікування?, Дітківський І. О., Іманов Е. М., Плиска О. І., Мошківська Л. В., Дзюрій І. В., Головенко О. С., Лазоришинець В. В. (2019)
Якімішен О. О. - Використання перитонеального діалізу в дітей після корекції вроджених вад серця, Бойко С. М., Малишева Т. А., Списаренко С. П., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2019)
Бучнева О. В. - Діагностичні алгоритми у хворих з ускладненими формами аневризм черевного відділу аорти (2019)
Позняк Ю. В. - Дилатація кореня аорти у пацієнтів з єдиним шлуночком серця після накладання тотального кавопульмонального сполучення, Руденко Н. М., Лебідь І. Г., Байрамов Е. М., Дзюрман Д. О. (2019)
Стычинский А. С. - Лечение предсердных тахикардий у лиц с врожденными пороками сердца, Альмиз П. А., Топчий А. В., Плиска Н. В., Поканевич А. В., Лозовой О. А. (2019)
Мешкова М. С. - Катетерне лікування тахіаритмій з використанням методики температурного картування і дискретних аплікацій у дітей віком до 5 років, Доронін О. В., Ханенова В. А., Забашта Д. М., Руденко Н. М. (2019)
Сафонов В. В. - Перший досвід використання периферичної екстракорпоральної мембранної оксигенації в дитини з тяжкою дихальною недостатністю, Секелик Р. І., Висоцький А. Д., Авєтян А. М., Мотречко О. О., Ємець І. М. (2019)
Варбанець С. В. - Одночасна корекція коарктації аорти і двостулкового аортального клапана у дорослого пацієнта (клінічний випадок), Пукас О. Ю., Фурман М. М. (2019)
Довгань О. М. - Клінічний випадок хірургічного лікування ішемічної хвороби серця у дорослого хворого із відходженням передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії від правого синуса Вальсальви, Федорчук А. П., Варбанець С. В., Чернецький Є. О. (2019)
Захарова В. П. - Морфологічні зміни міокарда міжшлуночкової перегородки протягом першіх годин після алкогольної септальної абляції у хворих із гіпертрофічною кардіоміопатією (два клінічні спостереження), Руденко К. В., Невмержицька Л. О., Балабай А. А., Дорофєєва С. І., Чумак О. С. (2019)
Вимоги до публікацій у журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2019)
Title (2018)
Content (2018)
Iasnii V. - Experimental study of pseudoelastic NiTi alloy under cyclic loading, Yasniy P., Lapusta Y., Shnitsar T. (2018)
Trembach B. - Investigation of characteristic of powder wire with the CuO / Al exothermic mixture, Grin A., Zharikov S., Trembach I. (2018)
Hasiy O. - Determination of stresses in materials with evaporated coatings, Horbachevsky I. (2018)
Rogatynskyi R. - The cargo movement model by the screw conveyor surfaces with the rotating casing, Hevko I., Diachun A., Rogatynska O., Melnychuk A. (2018)
Hromyak R. - Calculation of the deformed state of the celullar pipeline with ring support, Stashchuk M., Stashchuk N. (2018)
Shapovalov M. - Increase the productivity of hard-alloy tools for heavy machine tools by processing impulse magnetic field, Kovalov V., Vasylchenko Y. (2018)
Tson A. - Experimental researches of parameters technological process of the improved beets tops purifier, Baranovskyi V., Lyashuk O., Dovbush T. (2018)
Korendiy V. - Improvement of vibratory conveying and manipulating machines, Shenbor V., Havrylchenko O., Brusentsov V. (2018)
Orobchuk O. - Methodology of development and architecture of ontooriented system of electronic learning of Chinese image medicine on the basis of training management system (2018)
Kotyk M. - Lighting instalations for plants lightculture with additional impulsive radiation, Andriychuk V., Herts A. (2018)
Palamar M. - Design source errors analysis in the angle measure devices to the precision antennas, Nakonetchnyi Y., Apostol Y., Strembicky M., Mashtalyar S. (2018)
Karnaukhov V. - Forced vibrations and dissipative heating of three-dimensional piezoelectric prism, Kozlov V., Sichko V., Nykyforchyn Y. (2018)
Sverstiuk A. - Cyber-physical model of the immunosensor system in a rectangular lattice with the use of lattice difference equations of population dynamics (2018)
Dozorska O. - The mathematical model of electroencephalographic and electromyographic signals for the task of human communicative function restoration (2018)
For notes (2018)
Publishing page (2018)
Свиридова Н. К. - Діагностичні критерії когнітивних порушень та методи їх корекції (2019)
Свиридова Н. К. - Хронічний біль: особливості клінічних проявів, діагностики та лікувальної тактики, Середа В. Г., Свистун В. Ю., Гаркава І. М. (2019)
Свиридова Н. К. - Невротичні розлади – зворотні порушення нервової системи, Щербатий А. А. (2019)
Чередниченко Т. В. - Тактика ведения больных с закрытой черепно-мозговой травмой в остром периоде (клинический случай), Баюн Ю. В., Букрий А. О (2019)
Дубинецька В. М. - Діабетична полінейропатія: погляд на проблему крізь призму коморбідності, Чуприна Г. М. (2019)
Свистун В. Ю. - Клініко-неврологічна характеристика хворих на есенціальний тремор (2019)
Назюта Л. Ю. - Металлургическое образование. Проблемы и решения, Тарасюк Л. И. (2018)
Ярошевский С. Л. - Эффективность и ресурсы пылеугольной технологии выплавки чугуна, Кочура В. В., Кузнецов А. М., Шульга И. В., Хайбулаев А. С., Афанасьева З. К. (2018)
Сигарев Е. Н. - Совершенствование конструкции гарнисажной фурмы и технологии восстановления профиля рабочего пространства конвертера, Недбайло Н. Н., Кащеев М. А., Байдуж Ю. В. (2018)
Губенко С. И. - Особенности влияния неметаллических включений на механические свойства и малоцикловую долговечность стальных канатов при эксплуатации в агрессивных средах, Парусов Э. В., Парусов О. В., Чуйко И. Н. (2018)
Ковальчук А. Г. - Физико-химические процессы в отливках при износостойком легировании поверхности, Ямшинский М. М., Федоров Г. Е. (2018)
Лихошва В. П. - Современные способы производства биметаллических изделий, Шатрава А. П., Пеликан О. А. (2018)
Лысенко Т. В. - Усовершенствование оборудования и технологии литья под давлением для получения тонкостенных отливок, Тур М. П., Крейцер К. А., Козишкурт Е. Н. (2018)
Воронова О. И. - Технологическое решение изготовления формообразующей оснастки по керамическим армированным стержням (2018)
Иванова Л. Х. - Утилизация отходов в литейном производстве (2018)
Kyung-Hyun Kim - Влияние энергетической обработки расплава на механические свойства алюминиевого сплава В95пч, Sim Hyum Suk, Цуркин В. Н., Иванов А. В., Зайченко А. Д., Жданов А. А., Честных Н. В. (2018)
Васильєв О. С. - Розроблення автопоїзда з автомобілем-тягачем третього класу та сідельно-зчіпним пристроєм, Рогозін І. А., Вірченко В. В., Шаповал М. В. (2018)
Козаченко О. В. - Вплив способів заточування та зміцнення леза на довговічність грунтообробних знарядь, Шкрегаль О. М., Каденко В. С., Блезнюк О. В., Волковський О. М. (2018)
Васильєв О. С. - Дослідження роботи стенду для випробування автомобільних сидінь з гідроприводом, Шаповал М. В., Вірченко В. В., Рогозін І. А. (2018)
Наглюк И. С. - Изменение трибологических свойств моторных, трансмиссионных и компрессорных масел в эксплуатации, Левченко А. В., Наглюк М. И. (2018)
Сиромятніков П. С. - До питання логістичного сервісу на підприємстві, Гончаренко О. О. (2018)
Кулик В. А. - Логістичні принципи організації руху cільськогосподарської продукції органічного землеробства, Марчук В. Є., Овдієнко О. В., Градиський Ю. О. (2018)
Богомолов В. О. - Варіанти реалізації механізму компенсації зносу фрикційних накладок веденого диску зчеплення і його застосування для вантажних автомобілів та автобусів, Клименко В. І., Михалевич М. Г., Леонтьєв Д. М., Ярита О. О., Рябуха Ю. О., Усков О. І. (2018)
Китун А. В. - Влияние технологических параметров миксера на энергоемкость процесса перемешивания жидкого навоза, Швед И. М., Мельник В. И. (2018)
Мармут И. А. - Оптимизация системы профилактических мероприятий при эксплуатации автомобилей (2018)
Кривошапов С. И. - Определение расхода топлива при прогреве двигателя автомобиля (2018)
Лузан С. О. - Аналіз умов роботи та методів підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних машин (огляд), Петренко Д. М., Михєєв Ю. Р. (2018)
Калінін Є. І. - Власні поперечні коливання стрижня з врахуванням його відносної довжини та піддатливості вузла кріплення, Коротій В. О., Романченко В. М. (2018)
Лімонт А. С. - Масова секундна подача трести в прес-підбирачі та рулони льоносировини (2018)
Калюжный А. Б. - Распределение проницаемых поровых каналов пористой среды по размерам из пневматических характеристик, Платков В. Я. (2018)
Волков В. П. - Особливості побудови інформаційної системи оцінювання параметрів технічного стану транспортного засобу в умовах експлуатації, Грицук І. В., Грицук Ю. В., Волкова Т. В., Волков Ю. В. (2018)
Сідашенко О. І. - Дослідження трибологічних характеристик наплавленого покриття, модифікованого композиційним матеріалом, Лузан А. С. (2018)
Тришевський О. І. - До питання утворення хвилястості на плоских елементах листових профілей з повздовжніми гофрами, що періодично повторюються, Бабаєв І. О. (2018)
Дорощук В. О. - Оптимізаційні моделі розвитку транспортної системи, Голотюк М. В., Кучер О. О. (2018)
Волков В. П. - Моделирование транспортных и дорожных условий эксплуатации транспортной техники, Грицук И. В., Володарец Н. В., Волкова Т. В., Погорлецкий Д. С. (2018)
Павленко С. І. - Експерементальні дослідження показників роботи розкидача органічних добрив ПРТ-10 із двобарабанним навісним пристроєм (2018)
Зыбцев Ю. В. - Дорожные испытания автомобилей в эксплуатации и исследованиях (2018)
Манойло В. М. - Модель регулирования процесса течения газо-воздушной смеси в горловине диффузора смесителя системы топливоподачи автотракторного ДВС (2018)
Пасічник А. М. - Удocкoнaлення транспортно-логістичної інфрacтруктури тa технoлoгій контейнерних перевезень зернових вaнтaжів, Лебідь І. Г., Мірошніченко С. В., Кущенко Є. С. (2018)
Медведєв Є. П. - Обґрунтування використання погодно-кліматичних факторів при організації збирально-транспортного процесу застосуванням методу експертних оцінок (2018)
Горбік Ю. В. - Діагностування автомобіля за індикаторною витратою палива в агрегатах (2018)
Молодан А. О. - Зміна потужності автотракторного двигуна колісної машини з вимкненим циліндром (2018)
Каленков О. Ф. - 60 років ФТІМС НАН України (2018)
УА Втормет Українська асоціація вторинних металів (2018)
Дорогие коллеги! (2018)
Бубликов В. Б. - Высокопрочный чугун: прогресс технологий, повышение свойств, Бачинский Ю. Д. (2018)
Борисов А. Г. - Перспективные методы реолитья для малотоннажного производства (2018)
Захарченко В. Н. - Проблемы вдувания пылеугольного топлива в доменные печи, Русских В. П., Косолап Н. В. (2018)
Милонин Е. В. - Выбор рационального режима термической обработки опытного безрениевого сплава для монокристаллического литья, Лысенко Н. А., Малиновский П. Е., Наумик В. В., Гайдук С. В. (2018)
Затуловский А. С. - Минеральное каменное литье - прогрессивное научно-техническое направление литейного производства, Малявин А. Г., Щерецкий В. А., Кузьменко А. А. (2018)
Дорошенко В. С. - Обзор технологии производства высокопрочного чугуна и проектирование способов сфероидизирующего модифицирования для небольших литейных цехов (2018)
Пригунова А. Г. - Дегазация алюминиевых расплавов электрическим током (2018)
Котлярский Ф. М. - Водородное рафинирование алюминиевых сплавов (2018)
Бабаченко А. И. - Надежность железнодорожных колес, изготовленных разными способами производства, Кононенко А. А., Хулин А. Н., Дементьева Ж. А., Шпак Е. А., Клиновая О. Ф. (2018)
Ямшинский М. М. - Хромомарганцевые чугуны для работы в экстремальных условиях, Федоров Г. Е. (2018)
Фесенко М. А. - Литниковые системы для получения чугунных отливок с дифференцированной структурой и свойствами модифицированием исходного расплава в литейной форме, Фесенко А. Н., Могилатенко В. Г. (2018)
Балакин В. Ф. - Модернизация трубопрокатной установки с пилигримовыми станами ТПА 5-12" - задачи, способы, пути реализации, Степаненко А. Н., Гармашев Д. Ю. (2018)
Вахрушева В. С. - Получение труб-оболочек тепловыделяющих элементов атомных реакторов из литых заготовок сплава Zr1Nb электронно-лучевой выплавки, Воеводин В. Н., Ладохин С. В., Мухачев А. П., Пилипенко Н. Н. (2018)
Альшин І. Ю. - Дослідження аеродинамічних характеристик осьового вентилятора, Кулік Т. І., Гладчук О. З. (2019)
Чагін А. Д. - Дослідження роботи двигуна жорнової кавомолки автоматичної кавомашини, Кулік Т. І., Гладчук О. З. (2019)
Петко І. В. - Підвищення експлуатаційної надійності та довговічності з’єднань з гарантованим натягом, Біла Т. Я. (2019)
Бабенко М. І. - Дослідження систем збору даних та керування електромеханічними пристроями на базі сучасних мікроконтролерів, Стаценко В. В. (2019)
Дорошенко А. Ю. - Моніторинг та контроль стану повітря в лабораторії по мережі Інтернет, Пилипенко Ю. М. (2019)
Меламед І. О. - Автоматизація енергоефективності готелю з використанням сонячних панелей, Пилипенко Ю. М. (2019)
Мосур І. В. - Дослідження режимів енергозбереження мікропроцесорних систем, Голубєв Л. П. (2019)
Голубєв Л. П. - Дистанційне керування роботом-манипулятором, Чумак Б. І. (2019)
Ткаченко О. В. - Вплив адсорбції формаліну, речовин з двома групами С=О та препарату ДС-10 на якість блискучих осадів олова, Мусієнко Н. В. (2019)
Савенко Н. П. - Нанесення хрому на деталі з алюмінію та його сплавів, Ткаченко О. В. (2019)
Сорохтей І. М. - Особливості властивостей полімербетонних композицій, Сорохтей М. М., Березненко Н. М. (2019)
Кулик В. В. - Вплив підвищеного вмісту кремнію і марганцю на експлуатаційні характеристики високоміцної колісної сталі, Осташ О. П., Віра В. В. (2019)
Воєводін В. М. - Неметалеві включення в сталі 08Х18Н10Т як причина виникнення дефектів у теплообмінних трубах парогенераторів АЕС, Митрофанов А. С., Гоженко С. В., Василенко Р. Л., Крайнюк Є. О., Бажуков А. В., Палій А. М., Мельник П. Є. (2019)
Студент О. З. - Фрактографічний критерій досягнення вуглецевими сталями критичного технічного стану, Кречковська Г. В., Никифорчин Г. М., Курнат І. М. (2019)
Букетов А. В. - Розроблення епоксиполіефірної матриці з поліпшеними адгезійними та фізико-механічними властивостями зі застосуванням ізоціанатного модифікатора, Браїло М. В., Якущенко С. В., Яцюк В. М. (2019)
Бліхарський Я. З. - Анізотропія механічних властивостей термозміцненої арматури А500С (2019)
Дмитрієва Г. П. - Вплив ренію на жаротривкість сплаву кобальту з карбідом ніобію, Черепова Т. С., Косорукова Т. А., Прядко Т. В. (2019)
Журавель І. М. - Комп'ютерне оцінювання різнозернистості структури експлуатованої сталі 12Х1МФ (2019)
Криштопа С. І. - Закономірності зношування металополімерних пар тертя за впливу трибострумів, Прунько І. Б., Долішній Б. В., Панчук М. В., Богатчук І. М., Мельник В. М. (2019)
Журавльов О. Ю. - Осадження покривів на основі карбіду бору газофазним методом, Шиян О. В., Семенов М. О., Стригуновський С. В., Левенець В. В., Широков Б. М. (2019)
Погрелюк І. М. - Вплив дисперсності порошкової складової насичувального середовища на карбооксидування титанових сплавів, Федірко В. М., Проскурняк Р. В. (2019)
Японцева Ю. С. - Коррозионные и каталитические свойства электролитических Co–Mo–Re покрытий, Кублановский В. С. (2019)
Колесник В. П. - Структура та властивості іонно-плазмових покривів WC, Чугай О. М., Слюсар Д. В., Калахан О. С., Волошин О. О., Олейник С. В., Веселівська Г. Г. (2019)
Богун Л. І. - Зносотривкість покривів системи Fe–Cr–Mn–Ti–Al, напилених порошковими дротами, Ковбасюк Т. М., Кушпір В. І., Гуменюк І. А. (2019)
Саврук М. П. - Напружений стан квазіортотропної півплощини з криволінійним краєм, Казберук А., Чорненький А. Б. (2019)
Дубик Я. Р. - Застосування наближених розв'язків теорії оболонок для задачі про дію зосередженої сили на порожнистий циліндр, Селіверстова І. П. (2019)
Jiang Qiongqin - Моделювання впливу водню на нагромадження пошкоджень у сталях за високотемпературної повзучості, Гембара О. В., Чепіль О. Я. (2019)
Малежик М. П. - Дослідження методом динамічної фотопружності руйнування ортотропної пластини з круговим отвором та двома крайовими тріщинами за імпульсного навантаження, Підгурський М. І., Рудяк Ю. А., Федчишин Н. О., Підгурський І. М., Войтович Л. В. (2019)
Іваницький Я. Л. - Оцінювання міцності болтових з'єднань композитних пластин, Гвоздюк М. М., Максименко О. П., Клиш С., Харченко Є. В., Шишковський Р. О. (2019)
Хома М. С. - Вплив структури вуглецевих сталей на корозію, наводнювання та корозійне розтріскування у сірководневих середовищах, Івашків В. Р., Галайчак С. А., Чучман М. Р., Василів Х. Б. (2019)
Полутренко М. С. - Розроблення інгібіторів корозії феритно-перлітних сталей у середовищі тіонових бактерій, Марущак П. О., Циба А. А., Біщак Р. Т. (2019)
Зінь І. М. - Вплив поверхневої хімічної обробки сплаву Д16Т на захисні властивості алкідного покриву, Мардаревич Р. С., Білий Л. М., Корній С. А., Дурягіна З. А. (2019)
Сухова О. В. - Корозійна тривкість сплавів системи Al–Cu–Fe–(Si, B) у мінералізованих розчинах солей та кислот, Полонський В. А., Устінова К. В. (2019)
Черняк С. - Прогнозний фон у системі педагогічної освіти: ретроспективний аналіз (2018)
Новикова Н. - До питання періодизації шкільної біологічної освіти України: минуле і сучасність (2018)
Передерій О. - Розвиток креативного мислення старшокласників як пріоритетний напрямок діяльності сучасної української школи (2018)
Мегега Г. - Перебудова мислення суб’єктів освітнього процесу на історичні та соціально-філософські засади при формуванні конкурентоздатної особистості (2018)
Pidgornyy А. - Analysis of engineers’ chemical education specifics in the context of provision of integral education in the field of natural sciences in Ukraine, Duda Т., Guts N. (2018)
Мога Н. - Cпастика мышц и её взаимовлияние на миофасциальную систему у детей с центральными парезами (2018)
Нагорна О. - Cоціально-професійні характеристики міжнародного арбітражного судді (2018)
Новикова Н. - Oсобливості шкільної біологічної освіти в період становлення української державності на початку XX століття (2018)
Герега О. - Педагогічні причини підліткової вагітності, Волошенко М. (2018)
Волошенко M. - Особливості спілкування в педагогічних закладах вищої освіти (2018)
Азаркіна О. - Особливості поведінки обдарованих дітей у процесі навчання і взаємодії з оточенням (2018)
Miroshnikova A. - Internet as convenient facility in language learning (2018)
Саннікова О. - Презентація інструменту оцінки схильності особистості до переживання самотності, Бєдан В., Гусак Л. (2018)
Shelenkova N. - The Study of Future Psychologists’ Personal Potential in the Process of Their Professional Development, Mishchenko M. (2018)
Сербін Ю. - Вплив особистісного адаптивного потенціалу студентівгуманітаріїв на процес їхньої адаптації до навчання (2018)
Holovska I. - Psychological Features of Female Students’ Gender Identity, Lаzоrenkо T., Yakovleva T. (2018)
Льовочкіна А. - Психологія формування соціальної активності майбутніх соціальних праців-ників, Люта Л. (2018)
Ситнік С. - Прояв інноваційних якостей рекламних агентів в умовах міжособистісної взаємодії (2018)
Barabash O. - Profile of Suspects (Involved and Not Involved in Committing a Crime) Passing Polygraph Testing, Chornobai O., Romanova A. (2018)
Prokhorenko L. - Psycho-Correction of Motivation for Learning Achievements Among Schoolchildren with Cognitive Development Disorders (2018)
Burdin M. - Female Smoker’s Trait Profile, Paida Yu., Rossikhin V., Rossikhina H. (2018)
Bosniuk V. - Intellectual Resource as a Basis of Rescue Workers’ Coping-Behavior, Svitlychna N., Skliarov S. (2018)
Kharchenko D. - Anxiety in Individuals with Different Levels of Alexithymia, Kovalenko S., Chystovska Yu. (2018)
Bolshakova A. - Features of Subjective Vision of Life Journey as Predictors of Personal Potential Exhaustion (2018)
Tokarska A. - Psychology of Conflict and Securing an Individual in Court Proceedings, Zharovska I., Sofinska I. (2018)

Yalanska S. - Psychodidactics of Ecopsychological Educational Environment Design, Ilchenko O. (2018)
Сухенко Я. - Психологічний час як детермінанта індивідуальної освітньої траєкторії особистості (2018)
Татьянчикова І. - Психолого-педагогічне забезпечення соціалізації учнів з інтелектуальними порушеннями, Омельченко М., Татьянчиков А. (2018)
Соколова Г. - Особливості емоційного вигорання батьків, які виховують дітей із синдромом Дауна (2018)
Андрущенко В. Л. - Імператив фіскальної солідарності (2019)
Антоненко В. М. - Проблеми семантизації інформаційних ресурсів Web для підтримки управління процесами оподаткування, Рогушина Ю. В., Сьомка Н. К. (2019)
Belinska Yа. - The experience of the United Arab Emirates in enhancing investment: lessons for Ukraine, Ratushna J., Kotuh E. (2019)
Гуріна Н. В. - Застосування професійного судження бухгалтера в умовах ринкової економіки: вітчизняний та міжнародний досвід, Дойонко А. М. (2019)
Задорожня Л. А. - Трансформація персонального прибуткового оподаткування в Україні, Швабій К. І., Скаженник М. В. (2019)
Ільїн В. Ю. - Домінуючі інвестиційні стратегії формування виробничих портфелів аграрних підприємств (2019)
Коваленко Ю. М. - Теоретичні засади страхових і пов`язаних з ними послуг (2019)
Коляда Т. А. - Гендерно-орієнтоване бюджетування: сутність та перспективи запровадження в Україні (2019)
Корж М. А. - Типологізація механізмів прямого іноземного інвестування: інституційний аспект (2019)
Кощук Т. В. - Реформування акцизного податку з тютюнових виробів в Україні в контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС (2019)
Kraevsky V. M. - Financial sustainability modelling and estimation of the public joint-stock company "National shareholder company "Naftogaz of Ukraine”, Paranytsia N. V. (2019)
Лепеха М. О. - Здійснення митної політики в Україні на сучасному етапі, Смоляр М. М. (2019)
Мазіна О. І. - Трансформація звітності в умовах глобалізації, Олійник В. С. (2019)
Martynenko V. V. - Evaluation of dynamics and structure of tax budget formation sources in Ukraine (2019)
Мацелюх Н. П. - Індикатори розвитку фондових ринків та виклики для України (2019)
Новицька Н. В. - Особливості моніторингу руху підакцизних товарів в країнах ЄС (2019)
Олешко А. А. - Regional anti-crisis policy in the condition of macroeconomic instability, Трохимець О. І. (2019)
Онишко С. В. - Особливості функціонування моделей фінансування медичного страхування, Шевчук Ю. В. (2019)
Панура Ю. В. - Податкове консультування в зарубіжних країнах: досвід для України, Скоромцова Т. О. (2019)
Пасічник Ю. В. - The impact of public debt on economic growth in the countries of the Visegrad group (2019)
Поснова Т. В. - Трансформація людського капіталу в умовах цифрової економіки (2019)
Проскура К. П. - Документальне обґрунтування ризиків фіктивності здійснених платниками податків операцій з постачання товарів в податкових перевірках, Лісовий А. В. (2019)
Старостенко Г. Г. - Теоретичні аспекти розвитку конкурентного середовища в умовах інтеграції в світову економіку (2019)
Сторожук Т. М. - Теоретичні аспекти економічної оцінки лісових ресурсів як об’єктів обліку, Дружинська Н. С. (2019)
Тучак Т. В. - Благодійні податки на доходи: зарубіжний досвід (2019)
Шановні колеги! (2019)
Іванов Д. Д. - Можливості сучасної протирецидивної терапії інфекцій сечових шляхів у дітей: дослідження CRUTIL, Іванова Т. П., Федоренко О. Г., Кушніренко С. В., Іванова М. Д. (2019)
Vakulenko L. I. - Heart rate variability in children with chronic pyelonephritis and I–III stages of chronic kidney disease (2019)
Пішак В. П. - Органи сечової системи: розвиток, уроджена патологія, Ризничук М. О., Хмара Т. В. (2019)
Головач И. Ю. - Прецизионная диагностика люпус-нефрита: возможности и роль биомаркеров, Егудина Е. Д. (2019)
Кушніренко С. В. - Модальність нирково-замісної терапії і виживаність в популяції дітей з термінальною стадією ниркової недостатності (2019)
Іванов Д. Д. - Діуретики в сучасній нефрології (2019)
Ниркова асоціація Настанови з клінічної практики Недоїдання при хронічній хворобі нирок (січень 2019). Резюме рекомендацій з клінічної практики (2019)
Сучасні нефрологічні знання — кожному лікарю. День нирки в Україні (за матеріалами науково-практичної конференції) (2019)
Чеберкус Д. В. - Калькулювання собівартості наукових досліджень і розробок: удосконалення методичного забезпечення, Ловінська Л. Г., Коритник Л. П. (2019)
Дробязко А. О. - Аналіз ефективності капіталовкладень у банки з участю держави в капіталі у 2018 році, Любіч О. О., Свистун А. О. (2019)
Селіверстов В. В. - Особливості впливу часових лагів на монетарну політику Європейського центрального банку (2019)
Кощук Т. В. - Шляхи вдосконалення порядку сплати акцизного податку з тютюнових виробів в Україні (2019)
Ходзицька В. В. - Уникнення подвійного оподаткування доходів: світові тенденції (2019)
Паєнтко Т. В. - Рахункова палата України: виклики становлення, Федосов В. М. (2019)
Іщук С. О. - Економічні результати фінансової децентралізації в Україні: регіональний рівень, Созанський Л. Й. (2019)
Pasieczny J. - Review of the monograph "Strategic management of the development of research universities” by Maksym Sitnicki (2019)
Кириченко Ю. В. - Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання права на свободу пересування в Україні та європейських державах, Гнатенко С. О. (2018)
Кузьменко В. В. - Онтологія, антропологія, аксіологія, гносеологія філософсько-правової концепції Фоми Аквінського (2018)
Палагута В. И. - Проблема изучения природы социальности (2018)
Стойко О. М. - Чинники успішності миротворчих операцій ООН (2018)
Барабаш О. О. - Права людини в системі дотримання міжнародних стандартів: загальнотеоретичний аналіз (2018)
Пайда Ю. Ю. - Еволюція підходів до регулювання права на свободу світогляду та віросповідання у юридичній науці (2018)
Самбор М. А. - Аксіологія права на свободу мирних зібрань в українському суспільстві (2018)
Селіхов Д. А. - Державний сільськогосподарський кредит в ході столипінського землевпорядкування на українських землях Російської імперії (2018)
Сердюк І. А. - Інтерпретація поняття методологічний підхід у сучасній правничій науці (2018)
Сердюк Л. М. - Конституційне регулювання імпічменту президента в Україні й окремих зарубіжних країнах (2018)
Гоптарєв О. І. - Громадський контроль за діяльністю судової влади на сучасному етапі (2018)
Ісаєва Н. С. - Теоретико-правова характеристика визначення поняття "внутрішньо переміщені особи" (2018)
Коршун А. А. - Інституційні гарантії прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні: теоретико-правовий аспект (2018)
Казначеєв Д. Г. - Особливості формування психологічної стійкості і готовності працівників поліції у процесі навчання з вогневої підготовки, Лопаєва О. М. (2018)
Волков Ю. М. - Проблемні питання застосування вогнепальної зброї працівниками Національної поліції під час виконання службових обов’язків, Поливанюк В. Д. (2018)
Клапощук М. М. - Тактичні прийоми, які використовують патрульні поліцейські при високому ризику зупинення транспортного засобу для перевірки (2018)
Ткаченко Р. О. - Види громадського контролю за діяльністю органів Національної поліції України (2018)
Резворович К. Р. - Правова природа судової помилки у цивільному процесі (2018)
Можечук Л. В. - Пенсійна система України: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Собакарь А. О. - Категоріально-теоретичний вимір національної безпеки України, Нестерцова-Собакарь О. В. (2018)
Кобко Є. В. - Система забезпечення національної безпеки України: елементи та характер їх реалізації в сучасних умовах (2018)
Чумак В. В. - Організація діяльності Державного бюро розслідувань: світовий досвід та національна модель (2018)
Гейц О. О. - Систематизація наукових досліджень з протидії корупції (2018)
Бегалиев Е. Н. - К проблеме применения стимуляторов в ходе производства допроса (2018)
Боняк В. О. - Проблема збалансованості процесуально-правового статусу потерпілого в Україні, Коломоєць Ю. О. (2018)
Нікітенко О. І. - Теоретичне поняття історичного розвитку кримінального законодавства у сфері внутрішньої безпеки України (2018)
Уварова Н. В. - До проблеми кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами (2018)
Kyrbiatiev O. O. - Criminal legal protection of professional activity of law enforcement officers as an object of scientific research (2018)
Вінцук В. В. - Актуальні питання реалізації Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність": теорія та практика, Цебинога В. Ю. (2018)
Черняк Н. П. - Особливості проведення обшуку за кримінальним процесуальним законодавством України, Гаркуша А. Г. (2018)
Зайцев О. В. - Організаційний та процесуальний статус слідчого (2018)
Лісніченко Д. В. - Тимчасовий доступ до речей та документів: аналіз та проблемні аспекти (2018)
Нізельник О. І. - Особливості здійснення заходів забезпечення режиму секретності в органах та підрозділах Національної поліції (за матеріалами ГУ НП в Дніпропетровський області) (2018)
Постол О. І. - Сучасні інформаційні технології як засіб вчинення домашнього насильства (2018)
Фещин М. А. - Особливості проведення огляду місця події при розслідуванні кишенькових крадіжок (2018)
Єфімов В. В. - Особливості оперативно-розшукового запобігання економічним злочинам в агропромисловому комплексі України (2018)
Єфімова І. В. - Особливості оперативно-розшукового запобігання контрабанді об’єктів права інтелектуальної власності (2018)
Калюга Т. О. - Обстановка вчинення шахрайства у сфері надання туристичних послуг (2018)
Чередник К. О. - Обстановка та умови вчинення шахрайств на ринку нерухомості злочинними угрупованнями (2018)
Рецензії (2018)
Міжнародні наукові конференції, що відбулися в ДДУВС у 2018 році (2018)
Підготовка наукових кадрів (2018)
Нові видання (2018)
Персоналії (2018)
Відомості про авторів (2018)
Шидловська Н. А. - Моделювання перехідних процесів у розрядно-імпульсній системі оброблення гранульованих струмопровідних середовищ з використанням уточненої залежності їхнього опору від часу, Захарченко С. М., Черкаський О. П. (2019)
Жовтянский В. А. - Немонотонность вольт-амперных характеристик дугового разряда, обусловленная эффектами теплопроводности, Колесникова Э. П., Лелюх Ю. И., Ткаченко Я. В. (2019)
Городжа К. А. - Електромагнітні процеси в імпульсному електродинамічному випромінювачі для збудження пружних коливань у бетонних конструкціях, Подольцев О. Д., Трощинський Б. А. (2019)
Коліушко Д. Г. - Фактори впливу на напругу дотику з огляду розробки рекомендацій для реконструкції заземлювального пристрою, Руденко С. С. (2019)
Шавьолкін О. О. - Удосконалення структури контура регулювання струму з використанням ШІМ для мережевого інвертора комбінованої системи електроживлення (2019)
Липківський К. О. - Визначення впливу зміни меж діапазону вхідної напруги на потужність трансформуючого елемента стабілізатора напруги з трансформаторно-ключовою виконавчою структурою, Можаровський А. Г. (2019)
Бакіко В. М. - Особливості електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів у структурах із безпроводовими каналами, Попович П. В., Швайченко В. Б. (2019)
Васьковський Ю. М. - Електромагнітні віброзбуджуючі сили у потужних дво- та чотириполюсних турбогенераторах АЕС України, Мельник А. М. (2019)
Ягуп В. Г. - Идентификация параметров трехфазной линейной нагрузки для компенсации реактивной мощности с помощью поисковой оптимизации, Ягуп Е. В. (2019)
Коцар О. В. - Керування даними комерційного обліку в умовах лібералізації ринку електричної енергії України, Расько Ю. О. (2019)
Борщев П. И. - Повышение точности измерения разности фаз на промышленной частоте (2019)
Городжа Л. В. - Сервіс Cited-by від Crossref, Dimensions, підрахунок цитувань (2019)
20-та Міжнародна конференція "Обчислювальні проблеми в електротехніці" СPEE’2019 (2019)
Свиридова Н. - Європейський досвід проведення "Неврологічний журнальний клуб" на кафедрі неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика, Підгірна Х., Кучеєва І., Заболотна В., Борщак Л., Потієвська А., Нечипорук О., Славнікова В. (2016)
Свиридова Н. К. - Всеукраїнська школа неврологів: стратегія 2017 року (2016)
Чуприна Г. М. - Аналіз факторів ризику у хворих розсіяним склерозом в аспекті коморбідності, Свиридова Н. К. (2016)
Яворський В. В. - Церебральна гемодинаміка та стан перфузії головного мозку при гіпертензивній енцефалопатії у хворих похилого віку (2016)
Свиридова Н. К. - Аналіз частоти проявів дисплазії сполучної тканини, Пянтковський О. С. (2016)
Жердьова Н. М. - Взаємозв’язок між когнітивними розладами та зниженням мозкового кровотоку у фронтальній ділянці, Маньковський Б. М. (2016)
Середа В. Г. - Практичне заняття "Вторинна гостра енцефалополірадикулонейропатія", Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П., Ханенко Н. В., Чередніченко Т. В., Микитей О. М., Інгула Н. І., Свитун В. Ю., Руда Н. Р., Артеменко А. В. (2016)
Микитей О. М. - Аналіз фактору інтерференції при проведенні аналізу нейропсихологічної характеристики у хворих на повторний ішемічний інсульт (2016)
Свиридова Н. К. - Боль в спине, как частая причина обращения к неврологу (2016)
Свиридова Н. К. - Лікування вертеброгенної патології та радикулопатії: особливості техніки проведення блокад (клінічна лекція), Середа В. Г., Довгий І. Л. (2017)
Середа В. Г. - Клінічна лекція на передатестаційному циклі лікарів за фахом "Загальна практика-сімейна медицина" за тематикою "Мононевропатії (неврити і невралгії) та плексопатії (плексити і плексалгії): етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування", Свиридова Н. К., Свиридова Н. К. (2017)
Чуприна Г. М. - Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії "Теорія ІНЬ-ЯН, як основа для діагностики й лікування захворювань", Парнікоза Т. П., Свиридова Н. К. (2017)
Інгула Н. І. - Психоемоційний стан та вегетативна резистентність у хворих з хронічною ішемією мозку на тлі стенокардії напруги (2017)
Жгільова Н. О. - Стан когнітивної та психоемоційної сфери у хворих на хронічну ішемію головного мозку та хронічну серцеву недостатність зі збереженою та зниженою фракцією викиду (2017)
Апанасенко Г. Л. - Термодинамическая концепция здоровья (2017)
Кайдашев И. П. - Поляризация макрофагов и регуляция иммунного ответа (обзор литературы и собственных исследований) (2017)
Тронько Н. Д. - Участие ядерного фактора NF-kB в трансформации хронического воспаления в диабет 2 типа (обзор литературы и собственных исследований), Пушкарёв В. М., Соколова Л. К., Пушкарёв В. В. (2017)
Залесский В. Н. - Стволовые клетки тканей зуба: пульпа как инструмент для биоинженерии и посттравматической регенерации тканей в челюстно-лицевой хирургии, Процик В. С., Тимен Г. Э. (2017)
Заболотний Д. І. - Діагностика та принципи надання медичної допомоги пацієнтам з сенсоневральними порушеннями слуху, які отримали акутравму під час бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції, Шидловська Т. А., Шидловська Т. В., Петрук Л. Г. (2017)
Гайко Г. В. - Сучасний підхід до ортопедичного лікування пацієнтів дитячого віку з недосконалим остеогенезом, Гук Ю. М., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А. (2017)
Антипкін Ю. Г. - Імунна відповідь та її зв’язок з особливостями біохімічних змін у сироватці крові при ювенільних артритах, Омельченко Л. І., Ошлянська О. А., Ніколаєнко В. Б., Дудка І. В., Чернишов В. П. (2017)
Вакалюк І. І. - Прогностична оцінка прогресування кардіосклерозу у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки, Вірстюк Н. Г. (2017)
Бойко В. В. - Особливості діагностики і хірургічної тактики при пошкодженнях внутрішніх органів та заочеревинних структур в умовах масивної крововтрати, Замятін П. М., Лихман В. М., Мирошниченко Ю. І., Провар Л. В. (2017)
Дзісь І. Є. - Прогностичне значення гіперфібриногенемії й гіперкоагуляції для перебігу В-зрілоклітинних лімфоїдних новотворів, Томашевська О. Я., Виговська Я. І., Дзісь Є. І. (2017)
Волошин П. В. - Постстрессовые реакции у взрослого гражданского населения в условиях "гибридной войны”, Линский И. В., Кузьминов В. Н., Шестопалова Л. Ф., Гриневич Е. Г., Прилуцкая Т. Н. (2017)
Чайковський Ю. Б. - Деякі шляхи впровадження проблемно-орієнтованого навчання у вищу медичну освіту, Хламанова Л. І. (2017)
Диннік В. О. - Cучасні тренди часу старту статевого розвитку дівчат (огляд літератури і власних досліджень) (2017)
Задорожный О. С. - Морфометрия структур цилиарного тела в зависимости от передне-заднего размера глазного яблока, Криворучко А. С., Коган М. Б., Король А. Р., Пасечникова Н. В. (2017)
Гайович І. В. - Структурні та метаболічні основи регенерації сідничого нерва при пластиці великого дефекту (експериментальне дослідження), Страфун С. С., Лабунець І. Ф., Утко Н. О., Савосько С. І. (2017)
5-ий Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України (Харків, 16-17 березня 2017 р.) (2017)
5-ий Національний конгрес з міжнародною участю "Радіологія в Україні” (Київ, 22-24 березня 2017 р.) (2017)
Академіку НАМН України В. В. Лазоришенцю — 60 років (2017)
Академіку НАМН України В. Г. Майданнику — 60 років (2017)
Академіку НАМН України В. І. Цимбалюку — 70 років (2017)
Академіку НАМН України В. М. Запорожану — 70 років (2017)
Академіку НАМН України Ж. І. Возіановій — 80 років (2017)
Члену-кореспонденту НАМН України М. І. Пилипенку — 80 років (2017)
Члену-кореспонденту НАМН України Г. Е. Тімену — 80 років (2017)
Юрій Ілліч Кундієв (2017)
Андрій Семенович (2017)
Галина Костянтинівна Степанківська (2017)
Бочка В. В. - Исследование особенностей процесса разрушения агломерата в устройстве барабанного типа, Сова А. В., Двоеглазова А. В. (2018)
Чайка А. Л. - Опыт и перспективы освоения рациональной технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива в Украине, Лебедь В. В., Корнилов Б. В., Сохацкий А. А., Цюпа К. С., Шостак В. Ю. (2018)
Молчанов Л. С. - Определение рационального профиля футеровки сталеразливочных ковшей для повышения эффективности удаления неметаллических включений, Лантух А. С., Синегин Е. В. (2018)
Плохих П. А. - Исследование температурных полей по толщине футеровки и высоте ковша во время сушки и разогрева сталеразливочных ковшей с различной футеровкой, Хавалиц Ю. В., Плохих П. А. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського