Нові видання (2018)
Персоналії (2018)
Відомості про авторів (2018)
Шидловська Н. А. - Моделювання перехідних процесів у розрядно-імпульсній системі оброблення гранульованих струмопровідних середовищ з використанням уточненої залежності їхнього опору від часу, Захарченко С. М., Черкаський О. П. (2019)
Жовтянский В. А. - Немонотонность вольт-амперных характеристик дугового разряда, обусловленная эффектами теплопроводности, Колесникова Э. П., Лелюх Ю. И., Ткаченко Я. В. (2019)
Городжа К. А. - Електромагнітні процеси в імпульсному електродинамічному випромінювачі для збудження пружних коливань у бетонних конструкціях, Подольцев О. Д., Трощинський Б. А. (2019)
Коліушко Д. Г. - Фактори впливу на напругу дотику з огляду розробки рекомендацій для реконструкції заземлювального пристрою, Руденко С. С. (2019)
Шавьолкін О. О. - Удосконалення структури контура регулювання струму з використанням ШІМ для мережевого інвертора комбінованої системи електроживлення (2019)
Липківський К. О. - Визначення впливу зміни меж діапазону вхідної напруги на потужність трансформуючого елемента стабілізатора напруги з трансформаторно-ключовою виконавчою структурою, Можаровський А. Г. (2019)
Бакіко В. М. - Особливості електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів у структурах із безпроводовими каналами, Попович П. В., Швайченко В. Б. (2019)
Васьковський Ю. М. - Електромагнітні віброзбуджуючі сили у потужних дво- та чотириполюсних турбогенераторах АЕС України, Мельник А. М. (2019)
Ягуп В. Г. - Идентификация параметров трехфазной линейной нагрузки для компенсации реактивной мощности с помощью поисковой оптимизации, Ягуп Е. В. (2019)
Коцар О. В. - Керування даними комерційного обліку в умовах лібералізації ринку електричної енергії України, Расько Ю. О. (2019)
Борщев П. И. - Повышение точности измерения разности фаз на промышленной частоте (2019)
Городжа Л. В. - Сервіс Cited-by від Crossref, Dimensions, підрахунок цитувань (2019)
20-та Міжнародна конференція "Обчислювальні проблеми в електротехніці" СPEE’2019 (2019)
Свиридова Н. - Європейський досвід проведення "Неврологічний журнальний клуб" на кафедрі неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика, Підгірна Х., Кучеєва І., Заболотна В., Борщак Л., Потієвська А., Нечипорук О., Славнікова В. (2016)
Свиридова Н. К. - Всеукраїнська школа неврологів: стратегія 2017 року (2016)
Чуприна Г. М. - Аналіз факторів ризику у хворих розсіяним склерозом в аспекті коморбідності, Свиридова Н. К. (2016)
Яворський В. В. - Церебральна гемодинаміка та стан перфузії головного мозку при гіпертензивній енцефалопатії у хворих похилого віку (2016)
Свиридова Н. К. - Аналіз частоти проявів дисплазії сполучної тканини, Пянтковський О. С. (2016)
Жердьова Н. М. - Взаємозв’язок між когнітивними розладами та зниженням мозкового кровотоку у фронтальній ділянці, Маньковський Б. М. (2016)
Середа В. Г. - Практичне заняття "Вторинна гостра енцефалополірадикулонейропатія", Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П., Ханенко Н. В., Чередніченко Т. В., Микитей О. М., Інгула Н. І., Свитун В. Ю., Руда Н. Р., Артеменко А. В. (2016)
Микитей О. М. - Аналіз фактору інтерференції при проведенні аналізу нейропсихологічної характеристики у хворих на повторний ішемічний інсульт (2016)
Свиридова Н. К. - Боль в спине, как частая причина обращения к неврологу (2016)
Свиридова Н. К. - Лікування вертеброгенної патології та радикулопатії: особливості техніки проведення блокад (клінічна лекція), Середа В. Г., Довгий І. Л. (2017)
Середа В. Г. - Клінічна лекція на передатестаційному циклі лікарів за фахом "Загальна практика-сімейна медицина" за тематикою "Мононевропатії (неврити і невралгії) та плексопатії (плексити і плексалгії): етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування", Свиридова Н. К., Свиридова Н. К. (2017)
Чуприна Г. М. - Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії "Теорія ІНЬ-ЯН, як основа для діагностики й лікування захворювань", Парнікоза Т. П., Свиридова Н. К. (2017)
Інгула Н. І. - Психоемоційний стан та вегетативна резистентність у хворих з хронічною ішемією мозку на тлі стенокардії напруги (2017)
Жгільова Н. О. - Стан когнітивної та психоемоційної сфери у хворих на хронічну ішемію головного мозку та хронічну серцеву недостатність зі збереженою та зниженою фракцією викиду (2017)
Апанасенко Г. Л. - Термодинамическая концепция здоровья (2017)
Кайдашев И. П. - Поляризация макрофагов и регуляция иммунного ответа (обзор литературы и собственных исследований) (2017)
Тронько Н. Д. - Участие ядерного фактора NF-kB в трансформации хронического воспаления в диабет 2 типа (обзор литературы и собственных исследований), Пушкарёв В. М., Соколова Л. К., Пушкарёв В. В. (2017)
Залесский В. Н. - Стволовые клетки тканей зуба: пульпа как инструмент для биоинженерии и посттравматической регенерации тканей в челюстно-лицевой хирургии, Процик В. С., Тимен Г. Э. (2017)
Заболотний Д. І. - Діагностика та принципи надання медичної допомоги пацієнтам з сенсоневральними порушеннями слуху, які отримали акутравму під час бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції, Шидловська Т. А., Шидловська Т. В., Петрук Л. Г. (2017)
Гайко Г. В. - Сучасний підхід до ортопедичного лікування пацієнтів дитячого віку з недосконалим остеогенезом, Гук Ю. М., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А. (2017)
Антипкін Ю. Г. - Імунна відповідь та її зв’язок з особливостями біохімічних змін у сироватці крові при ювенільних артритах, Омельченко Л. І., Ошлянська О. А., Ніколаєнко В. Б., Дудка І. В., Чернишов В. П. (2017)
Вакалюк І. І. - Прогностична оцінка прогресування кардіосклерозу у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки, Вірстюк Н. Г. (2017)
Бойко В. В. - Особливості діагностики і хірургічної тактики при пошкодженнях внутрішніх органів та заочеревинних структур в умовах масивної крововтрати, Замятін П. М., Лихман В. М., Мирошниченко Ю. І., Провар Л. В. (2017)
Дзісь І. Є. - Прогностичне значення гіперфібриногенемії й гіперкоагуляції для перебігу В-зрілоклітинних лімфоїдних новотворів, Томашевська О. Я., Виговська Я. І., Дзісь Є. І. (2017)
Волошин П. В. - Постстрессовые реакции у взрослого гражданского населения в условиях "гибридной войны”, Линский И. В., Кузьминов В. Н., Шестопалова Л. Ф., Гриневич Е. Г., Прилуцкая Т. Н. (2017)
Чайковський Ю. Б. - Деякі шляхи впровадження проблемно-орієнтованого навчання у вищу медичну освіту, Хламанова Л. І. (2017)
Диннік В. О. - Cучасні тренди часу старту статевого розвитку дівчат (огляд літератури і власних досліджень) (2017)
Задорожный О. С. - Морфометрия структур цилиарного тела в зависимости от передне-заднего размера глазного яблока, Криворучко А. С., Коган М. Б., Король А. Р., Пасечникова Н. В. (2017)
Гайович І. В. - Структурні та метаболічні основи регенерації сідничого нерва при пластиці великого дефекту (експериментальне дослідження), Страфун С. С., Лабунець І. Ф., Утко Н. О., Савосько С. І. (2017)
5-ий Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України (Харків, 16-17 березня 2017 р.) (2017)
5-ий Національний конгрес з міжнародною участю "Радіологія в Україні” (Київ, 22-24 березня 2017 р.) (2017)
Академіку НАМН України В. В. Лазоришенцю — 60 років (2017)
Академіку НАМН України В. Г. Майданнику — 60 років (2017)
Академіку НАМН України В. І. Цимбалюку — 70 років (2017)
Академіку НАМН України В. М. Запорожану — 70 років (2017)
Академіку НАМН України Ж. І. Возіановій — 80 років (2017)
Члену-кореспонденту НАМН України М. І. Пилипенку — 80 років (2017)
Члену-кореспонденту НАМН України Г. Е. Тімену — 80 років (2017)
Юрій Ілліч Кундієв (2017)
Андрій Семенович (2017)
Галина Костянтинівна Степанківська (2017)
Бочка В. В. - Исследование особенностей процесса разрушения агломерата в устройстве барабанного типа, Сова А. В., Двоеглазова А. В. (2018)
Чайка А. Л. - Опыт и перспективы освоения рациональной технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива в Украине, Лебедь В. В., Корнилов Б. В., Сохацкий А. А., Цюпа К. С., Шостак В. Ю. (2018)
Молчанов Л. С. - Определение рационального профиля футеровки сталеразливочных ковшей для повышения эффективности удаления неметаллических включений, Лантух А. С., Синегин Е. В. (2018)
Плохих П. А. - Исследование температурных полей по толщине футеровки и высоте ковша во время сушки и разогрева сталеразливочных ковшей с различной футеровкой, Хавалиц Ю. В., Плохих П. А. (2018)
Иванов В. Г. - О субокcидной форме кислорода в сталях и чугунах, Пирожкова В. П., Лунев В. В. (2018)
Сигарев Е. Н. - Исследование влияния тугоплавких частиц в шлаке на адгезию к огнеупору, Недбайло Н. Н., Похвалитый А. А., Довженко А. В. (2018)
Жуков Л. Ф. - Инновационные технологии экспрессного контроля температуры и химического состава железоуглеродистых сплавов, Гончаров А. Л., Петренко Д. А., Захарченко Э. В., Сиренко Е. А. (2018)
Ясюков В. В. - Процессы кристаллизации и затвердевания отливок в разовых литейных формах, Лысенко Т. В., Козишкурт Е. Н., Солоненко Л. И. (2018)
Кучеренко П. Н. - Кавитационно-стойкая Cr-Mn-N-V сталь для высокотемпературной энергетики, Степанова Т. В., Шипицин С. Я. (2018)
Головаченко В. П. - Анализ особенностей охлаждения металлической системы отливка – прибыль из силумина АК9М1, Цир Т. Г. (2018)
80 років Кондратюку Станіславу Євгеновичу (2018)
Перечень статей, опубликованных в журнале "Металл и литье Украины" в 2018 г. (2018)
Кресін О. В. - Механізми ухвалення рішень ООН у сфері миротворчості (2018)
Кучук А. М. - Імплементація західних правничих концептів: людські права (2018)
Нітенко О. В. - Загальні тенденції розвитку іншомовної підготовки фахівців права в європейському просторі вищої освіти (2018)
Поповський А. М. - Народнорозмовна правочинна лексика в оповіданні Григорія Квітки-Основ’яненка "Перекотиполе" (2018)
Підлісний М. М. - Проблема розуміння високих цінностей у філософії права (2018)
Філяніна Л. А. - Дезінтеграційні процеси Європейського Союзу, Біденчук Т. М. (2018)
Гоптарєв О. І. - Транспарентність як правовий та соціальний феномен в діяльності судової влади (2018)
Касяненко Є. В. - Інформаційно-комунікаційні технології у здійсненні громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект (2018)
Коршун А. А. - Право на житло внутрішньо переміщених осіб (2018)
Коршун А. О. - Зміст принципу гласності та відкритості діяльності органів судової влади: загальноправовий аспект (2018)
Курінний Є. В. - Становлення поліції України як складова реалізації інституціональних адміністративно-правових потреб (2018)
Собакарь А. О. - Сучасні детермінанти розвитку державної політики забезпечення національної безпеки України, Нестерцова-Собакарь О. В. (2018)
Краснобрижий І. В. - Вірогідний уніфікований алгоритм проведення кримінального аналізу працівниками Національної поліції, який повинен покращити ефективність боротьби зі злочинними проявами (2018)
Івченко О. М. - Організація діяльності приватних охоронних підприємств груп швидкого реагування, Місяць Ю. В., Ткаченко П. (2018)
Михайлов В. О. - Законність та дисципліна як невідʼємна умова ефективності діяльності патрульної поліції (2018)
Ткаченко Р. О. - Методи адміністративної діяльності органів Національної поліції як об’єкт громадського контролю (2018)
Нікітенко О. І. - Поняття та сутність щодо забезпечення безпеки України від злочинних посягань (2018)
Дніпров О. С. - Кримінально-правовий вимір гендерної рівності в Україні та світі (2018)
Макаренко Н. К. - Нові підходи до визначення поняття професійної злочинності (2018)
Волошина Ю. В. - Теоретичний аналіз спеціально-кримінологічного запобігання погрозам застосування фізичного насильства (2018)
Коломієць В. Ю. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за посягання на тілесну недоторканість (2018)
Мартиненко В. О. - Стан дослідження проблеми запобігання зловживанню владою або службовим становищем у вітчизняній науці (2018)
Петрова І. А. - Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти волі, честі та гідності особи, Шульженко А.В. (2018)
Пиріг І. В. - Можливості використання науково-технічних засобів при допиті, Кайко В. І., Варданян Л. К. (2018)
Єфімов В.В. - Вплив дослідження злочинних зв’язків на повноту викриття економічних злочинів у сфері агропромислового комплексу України (2018)
Єфімова І. В. - Особливості виявлення контрабанди об’єктів права інтелектуальної власності (2018)
Павлова Н. В. - Визначення місця та часу вчинення шахрайства на первинному ринку нерухомості, Рец В. В. (2018)
Плетенець В. М. - Можливості використання спеціальних знань при допиті непоновлітніх, Балюра А. О. (2018)
Калюга Т. О. - Криміналістичний аналіз шахрайства у сфері надання туристичних послуг (2018)
Почтова Є. С. - Організаційно-тактичні заходи підготовки до проведення освідування в умовах ризику інфікування ВІЛ/СНІДом та/або туберкульозом (2018)
Чередник К. О. - Щодо моделі побудови комплексів тактичних операцій при розслідуванні шахрайства на ринку нерухомості (2018)
Відомості про авторів (2018)
Чорноус Ю. М. - Інноваційні підходи до вивчення криміналістики в закладах вищої освіти МВС України (2019)
Юсупов В. В. - Криміналістика в освітньому процесі закладів вищої освіти України: історичні аспекти (2019)
Дудко О. В. - Поняття та сутність помилок адвоката в кримінальному провадженні (2019)
Палюх А. Я. - Юридична конструкція спортивних правовідносин (2019)
Никифорчук Д. Й. - Транзит наркотиків територією України як передумова поширення наркобізнесу в Європі (2019)
Саковський А. А. - Взаємодія підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування в документуванні кримінальних правопорушень, Жижин А. В. (2019)
Боднар В. Є. - Запобігання корупційним злочинам, учиненим поліцейськими (2019)
Лісова Н. В. - Проблемні аспекти злочинності неповнолітніх (2019)
Бондарчук А. С. - Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо журналіста в історичному вимірі (2019)
Рогатюк І. В. - Особливості зняття процесуального імунітету судді після вчинення ним злочину (2019)
Babanina V. - Structure of Mechanism of Implementation of Criminal Legislation (2019)
Стефанчук Р. О. - Засади використання спеціальних психологічних знань у юрисдикційному процесі. Рец. на кн.: Кощинець В. В. Спеціальне психологічне пізнання в юрисдикційному процесі : монографія / наук. ред. М. В. Костицький. Київ : ФОП Маслаков, 2018. 282 с. (2019)
Бакум М. В. - Вплив кривизни решета на ефективність розподілення насіннєвої суміші ріпаку, Харченко С. О., Крекот М. М., Винокуров М. О., Синяєва О. В., Вотченко О. С., Павленко А. С. (2017)
Бакум М. В. - Результати очищення насіннєвої суміші сої на пневматичному сепараторі, Крекот М. М., Шептур О. А., Абдуєв М. М., Сіняєва О. В., Циба М. В. (2017)
Бакум М. В. - Особливості вібросепарації насіння ріпаку, Михайлов А. Д., Козій О. Б., Абдуєв М. М. (2017)
Бакум М. В. - Котушковий висівний апарат, Пастухов В. І., Кириченко Д. В., Басов О. І., Касаткін А. С. (2017)
Бакум М. В. - Обгрунтування вибору машин для заготівлі трав на сіно, Михайлов А. Д., Козій О. Б., Кириченко Р. В. (2017)
Сташків М. Н. - Використання електричного поля високої напруги в хімічному захисті рослин, Рибак Т. І., Бортник І. М. (2017)
Пастухов В. І. - Обзор конструкцій підвісок сошників сівалок, Скофенко С. М., Крохмаль Д. В. (2017)
Пастухов В. І. - До впровадження промислової технології виробництва томатів, Сисенко І. І. (2017)
Морозов И. В. - Повышение эффективности работы сеялок за счет усовершенствования их рабочих органов, Морозов В. И., Киральгази И. И., Курлов В. И. (2017)
Сліпченко М. В. - До обгрунтування використання лабораторної установки для експериментальних досліджень очистки зернових сумішей від легких домішок (2017)
Алієв Е. Б. - Чисельне моделювання механіко-технологічних процесів агропромислового виробництва, Лабатюк Ю. М. (2017)
Boiko A. - Mathematical modelling of transition of nozzles for liquid sprayer and generation of microclimate in the premises of greenhouses into various possible conditions, Savchenko V., Krot V. (2017)
Іванов О. М. - Теплотехнічний розрахунок процесу конденсації водяних парів вологого повітря на теплопоглинальній поверхні (2017)
Лукьяненко В. М. - Обзор исследований физико-механических свойств семян лесных культур, Галич И. В., Домашич К. И. (2017)
Васильківська Т. Ю. - Сучасний стан бджільництва в Україні, Лєсніцька О. А. (2017)
Мельник В. И. - Оценка эффективности внутрипочвенного внесение гербицидов в слое пены, Лукьяненко А. В. (2017)
Лукьяненко В. М. - Метод расчёта поля скоростей воздушной силы между двумя эквидистантными плоскостями при совершении ими синхронных гармонических колебаний, Никифоров А. А., Петрик А. П. (2017)
Фабричнікова І. А. - Вплив тургору коренеплодів цукрового буряка на якість бурякової стружки, Коломієць В. В., Квятковський А. Й. (2017)
Дмитрів В. Т. - Моделювання коливання тиску вакуумної системи доїльної установки, Дмитрів І. В. (2017)
Лук’яненко В. М. - Методи розрахунку пасивних механічних підвісок сидінь операторів мобільних сільськогосподарських машин, Жиліна О. О., Кісь В. М. (2017)
Полянский А. С. - Повышение коэффициента готовности выполнения транспортных операций при изготовлении крупногабаритной продукции, Клец Д. М., Дубинин Е. А., Плетнев В. Н. (2017)
Полянский А. С. - Определение момента отрыва колеса машины при опрокидывании методом парциальных ускорений, Кириенко Н. М., Задорожняя В. В. (2017)
Полянский А. С. - Нормирование диагностических параметров элементов двигателя, Молодан А. А. (2017)
Полянський О. С. - Обгрунтування та розробка гнучкої технології виробництва твердого біопалива з рослинних та деревних відходів, Дьяконов О. В. (2017)
Савченко Л. Г. - Дослідження рівня виробничого травматизму та профзахворюваності при вирощуванні продукції рослинництва в умовах відкритого та захищеного грунту України, Савченко В. М. (2017)
Дубницкий В. Ю. - Аппроксимация функции нормального распределения функцией логистического распределения и её применение для определения надёжности механических систем, Фесенко Г. В., Черепнев И. А. (2017)
Ляшенко С. А. - Определение параметров производственных опасных факторов для моделирования процесса выпаривания в сахарном производстве, Фесенко А. М., Ляшенко А. С. (2017)
Романюк В. А. - Исследование влияния ширины линии лазерного излучения на эффективность лидарных измерений радиоактивных и отравляющих веществ, Нестеренко С. В., Кириенко Н. М., Иванова О. В. (2017)
Полянский А. С. - Новая элементная база экспериментальных исследований по устойчивости колёсных машин, Задорожняя В. В., Переверзева Л. Н. (2017)
Лебедєв А. Т. - Оцінка функціональної точності тракторів на транспортних роботах, Шуляк М. Л. (2017)
Антощенков Р. В. - Результати експериментальних досліджень комбінованого ґрунтообробно-посівного агрегату, Лебедев А. Т., Антощенков В. М. (2017)
Шушляпін С. В. - Визначення технічного стану та працездатності гідроприводу коробки передач гусеничних машин, Дюндик С. М. (2017)
Мазанов В. Г. - Використання технології доповненої реальності в системах відстеження краю смуги руху автотранспорту, Бойков І. В., Дюндик С. М., Шушляпін С. В. (2017)
Єсіпов О. В. - Аналіз методології витовлення древесних гранул пресуванням, Поляшенко С. О., Чорноморець М. С. (2017)
Єсіпов О. В. - Солома, як альтернативний вид палива, Поляшенко С. О., Бутенко Д. Ю. (2017)
Макаренко М. Г. - Підвищення експлуатаційних показників трактора ХТЗ-160 застосуванням мехатронної системи адаптивного керування поворотом, Кулаков Ю. М., Макаренко О. М. (2017)
Макаренко М. Г. - Підвищення експлуатаційних показників трактора ХТЗ-170 застосуванням мехатронної системи адаптивного керування гідроначіпною системою, Горобець О. К., Макаренко О. М. (2017)
Зубко В. М. - Дослідження якості виконання посіву (2017)
Харченко С. О. - Оцінка якості роботи борони-лущильника "Дукат-4” з стійками кріплення дисків різної жорсткості, Анікєєв О. І., Циганенко М. О., Антощенков Р. В., Качанов В. В., Калюжний О. Д., Гаєк Є. А., Сорокотяга Г. В. (2017)
Гаек Е. А. - Повышения эффективности процесса очистки воздушного потока циклоном аспирационных систем самопередвижных сепараторов (2017)
Кузіна Т. В. - Дослідження факторів, які впливають на орієнтацію посівного матеріалу в висіваючому апараті (2017)
Анікєєв О. І. - Перспективи розвитку технології та класифікаційна модель робочих органів для технології Strip Till, Сердюк Ю. О. (2017)
Мельник В. І. - Складові структури твердих органічних добрий, Романашенко О. А. (2017)
Турчин В. Я. - Обоснование профиля плоскорежущей лапы с помощью методов вариационного исчисления, Аникеев А. И., Храмов Н. С. (2017)
Луньова В. А. - Інноваційний підхід до розвитку матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств України, Онегіна В. М., Лисиченко М. Л., Панкова О. В. (2017)
Степаненко С. П. - До питання математичного опису руху вимолоченого насіння в кільцевому каналі змінного перерізу, Котов Б. І., Спірін А. В. (2017)
Костенко О. М. - Шляхи оптимізації потужності, Кривонос С. М., Дрожчана О. У. (2017)
Костенко О. М. - Стан охорони праці в Україні на сучасному етапі, Лапенко Т. Г., Дрожчана О. У. (2017)
Пустовіт С. В. - Дослідження зернівки на міцність та деформацію при різних прикладених навантаженнях, Котков В. І., Шмалюк М. І. (2017)
Belyanovskaya E. A. - Operating processes parameters of open-type sorptive heat storage devices in heat supply systems, Sukhyy К. М., Kolomiyets O. V., Sukhyy M. P. (2017)
Долінський А. А. - Застосування способу дискретно-імпульсного введення енергії для нейтралізації конденсату продуктів згоряння природного газу, Целень Б. Я., Іваницький Г. К., Коник А. В., Радченко Н. Л., Гартвіг А. П. (2017)
Селихов Ю. А. - Теплоэнергетическая установка на возобновляемых источниках энергии, Коцаренко В. А., Давыдов В. А. (2017)
Керш В. Я. - Принципы оптимизации структуры энергоэффективных материалов, Колесников А. В., Гедулян С. И., Твердохлеб С. А. (2017)
Морозов Ю. П. - Вилучення геотермальної теплотиза допомогою теплових труб, Чалаєв Д. М., Величко В. В. (2017)
Хоренжий Н. В. - Обгрунтування доцільності використання відходів крупяного виробництва як сировини для біопалива, Лапінська А. П., Перетяка С. М., Дєтков Г. Г. (2017)
Ульев Л. М. - Энергоэффективная реконструкция двухпотоковых теплообменных систем, Маатук А. (2017)
Бандура В. М. - Енергетичний моніторинг олійного виробництва, Маренченко О. І., Пилипенко Є. О. (2017)
Безбах И. В. - Инновационное энергоэффективное оборудование для тепловой и механической обработки плодов, Кепин Н. И. (2017)
Гумницький Я. М. - Тепломасообмін підчас взаємодії твердого тіла з рідким реагентом, Атаманюк В. М., Симак Д. М., Данилюк О. М. (2017)
Сабадаш В. В. - Дослідження адсорбційно-дифузійних процесів у нерухомому шарі дисперcного матеріалу в статичних та динамічних умовах, Гумницький Я. М. (2017)
Дячок В. В. - Поглинання вуглекислого газу із суміші повітря з діоксидом сірки, Гуглич С. І., Катишева В. В., Мандрик С. Т. (2017)
Гоженко Л. П. - Застосування енергоефективного обладнання для отримання екстракту чистотілу, Коник А. В., Радченко Н. Л., Целень Б. Я., Недбайло А. Є. (2017)
Бурдо А. К. - Дослідження процесів виробництва неенергоємних концентрованих фітоприпаратів, Альхурі Ю., Ананійчук Е. Ю., Гончаров Д. С. (2017)
Ободович О. М. - Дослідження впливу конструктивних та гідродинамічних параметрів аераційно-окиснювальної установки роторного типу на процес знезалізнення питної води, Сидоренко В. В. (2017)
Тришин Ф. А. - Повышение энергоэффективности процесса кристаллизации воды в ультразвуковом поле, Трач А. Р., Орловская Ю. В. (2017)
Zykov A. V. - Experimental studies of boiling heat transfer of food solutions, Reznichenko D. N., Bezbah I. V. (2017)
Снєжкін Ю. Ф. - Інтенсифікація вологовидалення при зневодненні плодоовочевої сировини, Гусарова О. В., Шапар Р. О. (2017)
Бандура В. М. - Кінетика сушіння олійної сировини в електромагнітному полі, Маренченко О. І., Пилипенко Є. О., Катасонов О. В. (2017)
Бурдо О. Г. - Балансові, енергетичні, кінетичні та фазові моделі процесів кріоконцентрування гранатового соку, Мординський В. П., Пур Д. Р. (2017)
Авдєєва Л. Ю. - Вплив ефектів гідродинамічної кавітації на електрохімічні властивості води, Макаренко А. А. (2017)
Петрова Ж. А. - Получение неэнергоёмких фитоэстрогенных растительных порошков, Слободянюк Е. С. (2017)
Иваницкий Г. К. - Численное исследование поведения пузырькового кластера в процессах гидродинамической кавитации (2017)
Левтринська Ю. О. - Испытания микроволнового экстрактора в условиях производства, Терзиев С. Г. (2017)
Снежкин Ю. Ф. - Моделирование высокотемпературной сушки торфа и биомассы в технологиях производства биотоплив, Коринчук Д. Н. (2017)
Мисюра Т. Г. - Моделювання гідродинамічної структури потоків при безперервному віброекстрагуванні на основі комірчастої моделі із зворотними потоками, Зав’ялов В. Л., Лобок О. П., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2017)
Остапенко О. П. - Методичні основи з оцінювання енергоекономічної ефективності систем енергозабезпечення з когенераційно - теплонасосними установками та піковими джерелами теплоти (2017)
Малежик І. Ф. - Застосування теорії подібності в моделюванні процесу конвективно – терморадіаційного сушіння культивованих грибів, Бурлака Т. В., Дубковецький І. В., Деканський В. Є. (2017)
Козін В. М. - Підвищення теплонадходження геліопанелі для вироблення теплової енергії, Винниченко Б. О. (2017)
Бурдо О. Г. - Моделирование процесса концентрирования пищевых растворов в микроволновом вауум-выпарном аппарате, Ружицкая Н. В, Резниченко Т. А., Резниченко Д. Н. (2017)
Левтринська Ю. О. - Математичне моделювання та оптимізація мікрохвильового протитечійного екстрактора, Зиков А. В., Терзієв С. Г. (2017)
Товажнянский Л. Л. - Вивчення впливу радіаційної складової на величину ефективної теплопровідності композитно-пористого масиву, Ведь В. Є., Миронов А. М. (2018)
Гоженко Л. П. - Воздействие гидродинамической кавитации на биологические клетки. Механизмы, технологии, применение, Недбайло А. Е., Иваницкий Г. К. (2018)
Туз В. О. - Дослідження стійкості течії гравітаційно стікаючої плівки рідини в двофазних системах, Лебедь Н. Л. (2018)
Петрова Ж. О. - Інтенсифікація процесу сушіння рослинної суміші з сої та батату, Слободянюк К. С. (2018)
Авдєєва Л. Ю. - Вплив гідродинамічної кавітації на зміну температурних показників води, Жукотський Е. К., Макаренко А. А. (2018)
Малежик І. Ф. - Вплив швидкості руху повітря на процес конвективно-терморадіаційного сушіння яблучних снеків, Дубковецький І. В., Стрельченко Л. В. (2018)
Симак Д. М. - Кінетика екстрагування купруму сульфату з одинарного капіляра в умовах вакуумування системи, Склабінський В. І. (2018)
Belyanovskaya E. A. - Performance characteristics of adsorptive regenerator of low-potential heat and moisture based on composite adsorbents ‘silica gel – sodium sulphate’ synthesized by sol – gel method, Lytovchenko R. D., Sukhyy К. М., Sukhyy M. P., Gubinskyi M. V. (2018)
Левтринська Ю. О. - Вакуумні мікрохвильові технології при виробництві фітопрепаратів з плодів шипшини, Альхурі Ю., Голінська Я. А., Терзієв С. Г. (2018)
Корінчевська Т. В. - Моделювання фазових переходів "тверде тіло - рідина" теплоакумулюючих матеріалів при дослідженні процесу теплообміну, Снєжкін Ю. Ф., Михайлик В. А. (2018)
Гузьова І. О. - Моделювання ізотермічного реактора для насичення сахарозою цукатів з гарбуза, Атаманюк В. М. (2018)
Данилюк О. М. - Моделювання руху бульбашок стисненого повітря у апараті з пневматичним перемішуванням, Атаманюк В. М., Гумницький Я. М. (2018)
Сороковая Н. Н. - Математическая модель и метод расчета динамики сушки и термодеструкции биомассы, Коринчук Д. Н. (2018)
Рябова І. Б. - Дослідження гідродинамічних характеристик елементів захисту харчових виробництв, Петухова О. А., Горносталь С. А., Щербак С. М. (2018)
Дячок В. В. - Інгібітори та активатори процесу поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями, Катишева В. В., Гуглич C. І., Мандрик С. Т. (2018)
Сабадаш В. В. - Вилучення білків зі стічних вод харчових виробництв шляхом застосування НВЧ випромінювання, Гумницький Я. М. (2018)
Селихов Ю. А. - Интеграция процесса теплообмена солнечной установки, Коцаренко В. А. (2018)
Крусір Г. В. - Дослідження процесів компостування харчової складової твердих муніципальних відходів з використанням мінеральних добавок, Сагдєєва О. А., Чернишова О. О., Мадані М. М., Гаркович О. Л. (2018)
Осадчук П. І. - Формування технології очистки рослинної олії в умовах міні-цехів, Дударєв І. І. (2018)
Дмитренко Н. В. - Вплив розчинних речовин на стан води в рослинних тканинах та кінетику їх сушіння (2018)
Капустян А. І. - Дієтична добавка імунотропної дії на основі продуктів переробки пробіотичних бактеріальних культур, Черно Н. К. (2018)
Корінчук Д. М. - Обґрунтування енергоефективних режимів роботи барабанної сушарки комплексу виробництва композиційного біопалива, Снєжкін Ю. Ф., Бунецький В. О. (2018)
Паламарчук І. П. - Обгрунтування параметрів процесу інфрачервоного сушіння зернової продукції з віброхвильовим конвеєром, Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О. (2018)
Ляпощенко О. О. - Оптимізаційне компонування фазних розділювачів з застосуванням модульних сепараційних пристроїв, Іванов В. О., Павленко І. В., Дем’яненко М. М., Старинський О. Є., Ковтун В. В. (2018)
Ковалевський К. А. - Апарати для розділення продуктiв виноробства, Валько М. І, Мамай О. І., Кузьміна Т. О., Яковенко Т. О. (2018)
Ружицька Н. В. - Методика розрахунку процесу концентрування харчових розчинів та екстрактів у мікрохвильовому вакуум-випарному апараті, Різниченко Т. А. (2018)
Бурдо О. Г. - Инновационные решения в технологиях обезвоживания, Зыков А. В., Мордынский В. П., Светличный П. И., Пур Д. Р. (2018)
Трішин Ф. А. - Підвищення ефективності процесу очистки води методом блочного виморожування, Светлічний П. І., Трач О. Р, Орловська Ю. В. (2018)
Гаврилов А. В. - Исследование энерготехнологий процессов обезвоживания растительного сырья, Безбах И. В., Мордынский В. П., Бурдо О. Г. (2018)
Лісовий В. М. - Професор Валентин Отамановський: герой Української революції та харківський освітянин, Робак І. З., Демочко Г. І. (2017)
Каргин А. К. - Как сохранить мировое лидерство в подготовке IT-специалистов, Панченко С. Н. (2017)
Національна ідея: основа стратегії розвитку українського суспільства в ХХІ столітті (2017)
Журавльов Ю. Д. - Індивідуальна траєкторія навчання (2017)
Воронянський О. Г. - Еволюція системи державної влади в сучасній Україні в контексті концепції патронально-кліентарних відносин, Зайончковський Ю. В. (2017)
Кошкіна О. С. - Національна ідея: історичний досвід та перспективи (2017)
Романова С. М. - Національно-патріотичне виховання у технічних ВНЗ як складова сучасного освітнього процесу (2017)
Солошенко О. Г. - Виховна компонента дисциплін соціально-гуманітарного циклу в освітньому процесі сучасних ВНЗ (2017)
Шилін В. П. - Національно-патріотичне виховання у сучасних умовах:досвід санітарно-технічного факультету, Стасенко О. М. (2017)
Бабайлов В. К. - Всеобщая наука (2017)
Клімова І. Г. - Управління інноваціями щодо забезпечення адаптації особистості до соціуму вищої школи (2017)
Северин Н. В. - Проблема мотивации в преподавании русского языка как иностранного в условиях краткосрочного обучения (2017)
Нагаєв В. М. - Дидактичні засади формування управлінської культури менеджерів аграрної сфери (2017)
Таймасов Ю. С. - Здоров'язбереження особистості як соціальна і психолого-педагогічна проблема (2017)
Наливайко Т. О. - Совершенствование методики высокоточного нивелирования при проведении лабораторных работ по специальности "Строительная инженерия", Наливайко Т. С. (2017)
Батаєва К. І. - Комунікативні практики в сучасній освіті (2017)
Анотації (2017)
VІІ Міжнародний форум "Україна — Європейський Союз: новий рівень кооперації" (2017)
Дзюндзюк В. Б. - Україна у сучасному світі: потенціал і можливості (2017)
Грановський М. М. - Управління економічним розвитком Харківського регіону в умовах євроінтеграції (2017)
Єлагін В. А. - Соціальна політика в Україні в контексті Європейської інтеграції: соціально-правові аспекти (2017)
Орлов О. Д. - Україна в глобальному світі: відкриті дані — нова якість публічного управління, Серенок А. С. (2017)
Ковальова Т. О. - Регулювання мовних відносин у контексті Європейської хартії регіональних або міноритарних мов: європейський досвід і українські проблеми (2017)
Шур В. В. - Англійська мова як один із факторів інтеграції українського суспільства до ЄС (2017)
Голованова Н. М. - Інформаційний простір Україна — ЄС: ціннісні орієнтири, історія та сучасність (2017)
Прилипчук О. Т. - Механізми забезпечення адаптації законодавства України до вимог Європейського адміністративного простору (2017)
Панченко С. Р. - Програми "два дипломи" як форма інтернаціоналізації сучасного університету, Каграманян А. М., Кравченко О. М. (2017)
Спольник А. Ю. - О перспективности применения мобильных технологий в дистанционной форме обучения, Калиберда Л. Т. (2017)
Таймасов Ю. С. - Проблема підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до здоров'язбереження у педагогічній теорії (2017)
Солошенко О. М. - Організація самостійної роботи з дисциплін гуманітарного циклу в технічних внз: теоретичний аспект (2017)
Леонов В. О. - Становлення третього світу реальності (2017)
Бабайлов В. К. - Научность: установление критерия (2017)
Вержанская О. Н. - Проблема взаимоотношения языка и мышления, Лагута Т. Н. (2017)
Анотації (2017)
Шановні читачі, колеги! (2019)
Сорокман Т. В. - Захворювання органів шлунково-кишкового тракту при супутній патології щитоподібної залози (огляд літератури), Хлуновська Л. Ю., Швигар Л. В., Андрійчук Д. Р., Марчук Ю. Ф. (2019)
Шутова Е. В. - Функциональная абдоминальная боль у детей, Белоусова О. Ю., Павленко Н. В., Савицкая Е. В. (2019)
Белоусова О. Ю. - Функциональный запор у детей раннего возраста в свете Римских критериев IV пересмотра. Международные рекомендации (2019)
Белоусова О. Ю. - Опыт применения кремнийсодержащих энтеросорбентов в купировании синдрома диареи у детей, Волошина Л. Г., Бабаджанян Е. Н., Ганзий Е. Б., Волошин К. В., Солодовниченко И. Г. (2019)
Бабаджанян О. М. - Діагностичний алгоритм і особливості ведення дітей із патологією печінки, Волошина Л. Г., Павленко Н. В., Слободянюк О. Л. (2019)
Іванько О. Г. - Чи перебувають немовлята, яких годують виключно грудним молоком, у стані дефіциту вітаміну К? (До 20-річчя історії питання), Соляник О. В. (2019)
Зімницька Т. В. - Характеристика серцевого ритму в дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Шевченко Н. С., Головко Т. О., Кір’янчук Н. В., Буліч І. М. (2019)
Боднар Г. Б. - Принцип FP в корекції дисинхронозу моторно-евакуаторної функції кишечника в дітей, Боднар Б. М. (2019)
Міхєєва Т. М. - Взаємозв’язок між станом кислотоутворюючої функції шлунка та інвазією H. pylori при гастродуоденітах у дітей, Нечитайло Д. Ю. (2019)
Няньковський С. Л. - Особливості ведення дітей із персистуючою діареєю й надмірним ростом Candida albicans, Няньковська О. С., Троцька Ю. В., Вівчарівська Г. З., Шайдич В. Д., Горайська О. М., Заставна Л. В., Томків З. В. (2019)
Савицкая Е. В. - Функциональные расстройства билиарного тракта у детей: вопросы диагностики и коррекции с позиции IV Римских критериев, Солодовниченко И. Г., Павленко Н. В., Шутова Е. В., Каафарани А. М. (2019)
Пархоменко Л. К. - Особливості використання неінвазивних тестів оцінки фіброзу печінки у підлітків з ожирінням, Страшок Л. А., Хоменко М. А. (2019)
Ганзий Е. Б. - Оптимизация лечения синдрома раздраженного кишечника у детей, Волошина Л. Г., Бабаджанян Е. Н., Павленко Н. В., Драчевская Е. В. (2019)
Усачова О. В. - Порівняльна оцінка рівня цинку й IgA в сироватці крові дітей з гострими кишковими інфекціями, Печугіна В. В. (2019)
Авдієвська О. Г. - Вплив родини на формування харчового статусу студентської молоді, харчові звички майбутніх батьків, Мелешкіна Ж. В., Ісаєва Я. А. (2019)
Волошин К. В. - Скрининговая диагностика заболеваний толстого кишечника у детей, Павленко Н. В., Ржевская О. А., Драчевская Е. В. (2019)
Ярмак В. Л. - Нарушения моторно-эвакуаторной функции желудка у подростков с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и функциональной диспепсией, Камарчук Л. В., Кварацхелия Т. М. (2019)
Кирьянчук Н. В. - Состояние слизистой оболочки верхних отделов пищеварительного тракта у детей при сочетанных ГЭРБ и хронической гастродуоденальной патологии (2019)
Нечитайло Ю. М. - Особливості системного кровообігу у дітей із дієтозалежними захворюваннями, Міхєєва Т. М., Підмурняк О. Я., Ковтюк Н. І. (2019)
Сорокман Т. В. - Стан моторно-евакуаторної функції шлунка в дітей із дифузним нетоксичним зобом, Бачу М. І. (2019)
Завгородня Н. Ю. - Overlap-синдром хвороби Вільсона — Коновалова та автоімунного гепатиту: клінічний випадок, Лук’яненко О. Ю., Жигир Н. О. (2019)
Глова Т. Я. - Дослідження напружено-деформованого стану циліндричних елементів інженерних споруд спеціального призначення за дії температурного навантаження, Ковальчук Р. А., Кузніцька Б. М. (2019)
Глухов С. І. - Особливості отримання та обробки інформації з використанням методів фізичного діагностування для нової автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронної техніки (2019)
Майстренко О. В. - Теорія масового обслуговування як засіб удосконалення моделі прийняття рішення, Бубенщиков Р. В., Карга О. В. (2019)
Матвейчук Т. А. - Дослідження та порівняльний аналіз алгоритмів асиметричного шифрування, Смичок В. Д. (2019)
Новак Д. А. - Методичний підхід до визначення залежності відхилення початкової швидкості снарядів через подовження зарядної камори артилерійських гармат, виміряне за допомогою ПЗК, Волков І. Д. (2019)
Сакович Л. М. - Модель кількісної оцінки значень показників надійності радіостанцій тактичної ланки управління, Рижов Є. В., Небесна Я. Е., Вовк С. В. (2019)
Ткачук П. П. - Вплив температур заряду патрона та повітря на кінематичні параметри руху кулі, випущеної з СВД, Величко Л. Д., Горчинський І. В. (2019)
Хаустов Я. Є. - Сучасний стан і перспективи розвитку прицільних комплексів зразків бронетанкового озброєння, Хаустов Д. Є., Настишин Ю. А., Гордієнко В. І., Рижов Є. В. (2019)
Чигінь В. І. - Вдосконалення способу виявлення безпілотних літальних апаратів за результатами спектрального аналізу акустичних сигналів, Проценко М. М., Шабатура Ю. В., Бугайов М. В. (2019)
Адамів В. Т. - Склокераміка LiB3O5 – перспективний матеріал для дозиметрії, Теслюк І. М., Антоняк О. Т., Малинич С. З., Мороз І. Є. (2019)
Андрухів А. І. - The justification of a way for improving the protection of special buildings from shock effect of the projectile, Сокіл Б. І., Сокіл М. Б., Гузик Н. М. (2019)
Вимоги до авторських рукописів (2018)
Кулик В. А. - Облік акредитивів з урахуванням вимог міжнародних стандартів (2018)
Шимановська-Діанич Л. М. - Стратегія інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України, Гайденко Є. C. (2018)
Отенко В. І. - Методичний підхід до оцінювання стратегічних знань підприємства, Стоказ Я. М. (2018)
Панченко В. А. - Формалізація виявлення інсайдерів (2018)
Шалева О. І. - Теоретичні та прикладні аспекти формування системи дистрибуції засобами електронного бізнесу, Шиндировський І. М., Міщук А. І. (2018)
Педченко Н. С. - Поняття та відмінності колабораційних альянсів від інших форм кооперації в Україні (2018)
Балабан М. П. - Роздрібна торгівля України: трансформаційні процеси в конкурентному середовищі, Балабан П. Ю. (2018)
Terekhov Ye. - Territorial peculiarities of structural changes in mining regions in the context of their sustainable development (2018)
Яріш О. В. - Сучасний вектор розвитку споживчої кооперації: зарубіжний та вітчизняний досвід, Бугаєвська А. І. (2018)
Павлов К. В. - Оцінка соціально-економічних особливостей Північного регіонального ринку житлової нерухомості України (2018)
Вікторов Б. В. - Види та особливості функціонування глобальних виробничих мереж (2018)
Kaplina A. - System analysis within diagnostics of the hotels, Kaplina T. (2018)
Іванечко Н. Р. - Маркетинг підприємств сфери розваг та відпочинку (2018)
Карпенко Ю. В. - Економіко-правові засади розвитку інституту публічно-приватного партнерства в туризмі (2018)
Гончаренко В. В. - Особливості фінансового менеджменту у кредитних спілках: теоретичні аспекти, Пантелеймоненко А. О., Гончаренко Д. В. (2018)
Горбаневич В. Л. - Характеристика фінансових інструментів фондового ринку на сучасному етапі здійснення біржових операцій, Драбовський А. Г., Іванюта П. В. (2018)
Fysun I. - Reinsurance development on the Ukrainian insurance market, Demchenko N., Khudіakova O. (2018)
Огородник В. В. - Концептуальні підходи до визначення поняття "банк із державною участю" (2018)
Попадинець Н. М. - Державне регулювання розвитку споживчого кредитування: організаційно-економічні аспекти (2018)
Зось-Кіор М. В. - Інтеграція систем електронного документообігу в макропроекти електронної демократії (2018)
Шимановська-Діанич Л. М. - Майнд-менеджмент та інтелект-карти як інструменти креативного менеджменту та розвитку інтелектуального капіталу в умовах формування економіки знань, Манжура О. В., Іщейкін Т. Є. (2018)
Горник В. Г. - Структурна трансформація соціальної сфери регіону в інформаційній економіці, Дармограй В. І., Панасюк В. М. (2018)
Клименюк М. М. - Регіональний підхід до забезпечення економіки фахівцями з вищою освітою, Кочарян І. С., Щелкунов В. І., Корнєєв В. В. (2018)
Титул, зміст (2018)
Stepanova N. - Baseline serum leptin predicts peritoneal dialysis adequacy: a single-center prospective, longitudinal study, Burdeyna O., Driianska V., Ablogina O. (2018)
Дріянська В. Є. - Особливості фенотипів пацієнтів з пієло- та гломерулонефритом за аналізом розподілу HLA, Петрина О. П., Величко М. Б., Гайсенюк Ф. З., Драннік Г. М. (2018)
Дудар І. О. - Фактори, асоційовані з нутриційним статусом хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, які лікуються постійним амбулаторним перитонеальним діалізом, Шимова А. Ю., Шіфріс І. М., Маласаєв М. О. (2018)
Зуб Л. О. - Порівняльна характеристика впливу протизапальної терапії на рівень ростових факторів у крові та сечі хворих на ревматоїдний артрит, Роборчук С. В. (2018)
Кучменко О. Б. - Можливість використання цитруліну як нового біохімічного маркеру оцінки стану нирок у пацієнтів з серцево-судинною патологією, Мхітарян Л. С., Євстратова І. Н., Матова О. О., Васильченко В. С. (2018)
Законь К. М. - Частота порушення функції нирок та її вплив на результати лікування кардіохірургічних пацієнтів, Романова В. В., Твердохліб Х. Л. (2018)
Kolesnyk M. - The unanswered questions in hyperuricemia: is it a cause of chronic kidney disease, a compensation mechanism, a coincidence, a consequence of disease or concurrent phenomenon? (2018)
Iнформацiя до читачiв (2018)
Повідомлення (2018)
Гайда С. В. - Міцність комбінованих столярних плит із вживаної деревини (2018)
Буйських Н. В. - Порівняння експлуатаційних показників покриття оздобленого органорозчинним лаком та складом на основі лляної оливи, Тарасюк Д. В. (2018)
Копанський М. М. - Вплив сировини і матеріалів на фізичні властивості стінових личкувальних панелей, Кусняк І. І. (2018)
Максимів Ю. В. - Вплив нанесення лакофарбових матеріалів на блиск термо-механічно модифікованого вільхового шпону (Alnus glutinosa), Krystofiak T. (2018)
Пінчевська О. О. - Біохімічна трансформація деревини граба під впливом високих температур, Горбачова О. Ю., Ліханов А. Ф. (2018)
Бурлака О. О. - Комплексний підхід до моделювання корозії конструкційно-теплоізоляційного арболіту (2018)
Яремчук Л. А. - Техніко-економічна порівняльна характеристика опорядження деревини модифікованою лляною олією та олією фірми "Borma", Якуба М. М. (2018)
Охременко І. В. - Економічний аналіз сучасного стану лісового господарства України (2018)
Бобрик О. О. - Визначення параметрів гнуття деревини вільхи, Кушпіт А. С., Кушпіт О. М. (2018)
Liashenko B. - Analysis of discrete structure stress-strain states, Marchuk V., Kalinichenko V., Gradysky Y. (2018)
Шевченко С. А. - Діагностування відшарування сучків в заготовках для склеювання із застосуванням системи технічного зору, Заславська Н. В., Летко Б. І. (2018)
Шевченко С. А. - Оптимізація плану розкрою деревинних плит за критерієм мінімуму сукупних виробничих витрат, Суска А. А., Карапузь М. С. (2018)
Шевченко С. А. - Методика дослідження кінетики процесу сорбції деревиною вологи з повітря, Соколенко У. М., Котляров М. В. (2018)
Чаплигін Є. М. - Аналіз технологічного процесу та режимів роботи обладнання з подрібнення лісової фітомаси, Поляков Б. А. (2018)
Заєць В. М. - Оцінка залишкових напружень та деформацій навколо включень карбідів при охолодженні евтектоїдної сталі стійок культиватора (2018)
Дяченко В. Ю. - Оптимізація показників міцності та жорсткості гофрокартону для виготовлення меблів (2018)
Чернєй В. В. - Поліграфологічна діяльність як один із перспективних напрямів розвитку Національної академії внутрішніх справ, Мотлях О. І. (2018)
Лисенко В. В. - Розшук осіб за дорученням слідчого, прокурора, Лисенко О. В. (2018)
Грібов М. Л. - Протидія злочинності оперативними підрозділами правоохоронних органів: поняття та зміст, Черняк А. М. (2018)
Джужа А. О. - Стратова віктимізація та роль поліції в запобіганні їй (2018)
Джужа О. М. - Особливості тлумачення деяких категорій кримінології, Василевич В. В. (2018)
Вереша Р. В. - Емоційний стан особи: кримінально-правовий та віктимологічний аспекти (2018)
Басай О. В. - Справедливість як фундаментальна категорія цивільного права України (2018)
Демиденко В. О. - Новаційна концепція розуміння субʼєктів муніципально-правових відносин (2018)
Завальний А. М. - Інновації юридичної освіти: осмислення, виклики, перспективи (2018)
Babanina V. - Definition of the Criminal Legislation and its Correlation with Criminal Law (2018)
Удовенко Ю. О. - Припинення права на аліменти на дитину у звʼязку з переданням права власності на земельну ділянку: проблеми теорії та практики (2018)
Копитова О. С. - Елементи судового правозастосування: загальнотеоретичні аспекти (2018)
Tykhomyrov D. O. - Pluralism of Interpretations of the Concept of Security in Social-Humane Sciences (2018)
Супрун Г. Б. - Характеристика загальноправових принципів процесу медіації та надання послуг у сфері медіації (2018)
Гусяк М. П. - Статути як джерела права: теоретико-правовий аналіз (2018)
Кучер В. М. - Історичні аспекти запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами в Україні (2018)
Князєв С. М. - Удосконалення правової основи оперативно-розшукової діяльності (2018)
Zubkova L. - Features of Legal Regulation of Relations in the Sphere of Protection of a Trademark (Brand) in Ukraine, Voitenko T. (2018)
Палюх А. Я. - Принципи правового регулювання у сфері фізкультури та спорту в Україні (2018)
Skrypa Yе. - Legal Principles of Safety of Road Transport and the Place among them of Administrative-Legal Regulation (2018)
Ткач А. В. - Аспекти корупційних ризиків під час застосування примусових заходів медичного характеру щодо неосудних осіб (2018)
Семенишина-Фіголь Б. М. - Особливості предмета й обʼєктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 317 Кримінального кодексу України (2018)
Демешко М. В. - Нормативно-правове регулювання меценатства і спонсорства в Україні (2018)
Користін О. Є. - Ефективність кримінального переслідування відмивання коштів в Україні, Свиридюк Н. П. (2018)
Нrebeniuk M. - Countering Crime in the Sphere of Food Security in the Context of Reforming Domestic Special Services, Yanovska О. (2018)
Марков М. М. - Використання інформаційно-аналітичних можливостей у протидії злочинності (2018)
Стрільців О. М. - Напрями вдосконалення кримінально-правової протидії використанню коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків, Безногих В. С. (2018)
Zeleniak P. - Characteristics of Persons Committing Violent Crimes against Children (2018)
Калиновська О. І. - Криміналістична класифікація слідчих ситуацій, які виникають під час затримання підозрюваного в незаконному обігу наркотичних засобів (2018)
Гетьман А. Д. - Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння паспортом у контексті міжнародного досвіду (2018)
Пустовий О. О. - Напрями покращення спеціально-кримінологічних заходів, спрямованих на запобігання злочинам, що вчиняють безпритульні та бездоглядні діти (2018)
Гаєвський І. М. - Аналіз і характеристика міжнародно-правових документів у сфері фінансового моніторингу (2018)
Зелькіна Т. Є. - Зарубіжний досвід правового регулювання обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування (2018)
Рощупкін С. В. - Система заборон та обмежень щодо одержання дарунків на прикладі законодавства США (2018)
Чернявський С. С. - Сучасний підручник з криміналістики: на допомогу студенту, викладачу, практику. Рец. на кн.: Криміналістика : підручник : у 2 т. / |В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, В. О. Коновалова та ін.| ; за заг. ред. В. Ю. Шепітька. – Харків : Право, 2019. – Т. 1. – 2019. – 456 с. ; т. 2. – 2019. – 328 с., Удалова Л. Д., Чорноус Ю. М. (2018)
Титул, зміст (2016)
Межнародная школа кормов (2016)
Фадеев Л. В. - Точная агротехнология будущего начинается сегодня. Соя (2016)
Пивоваров П. П. - Дослідження впливу олії соняшникової високоолеїнового типу на структурно-механічні властивості заварного тіста та випечених з нього напівфабрикатів, Федак Н. В., Діхтярь А. М. (2016)
Гулавський В. Т. - Перспективи створення додаткової вартості при переробці зернових культур (2016)
Сычевський Н. П. - Эффективность препарата "Сеносил" для консервирования силоса, Копылова К. В., Даниленко С. Г. (2016)
Різничук І. Ф. - Продуктивні якості молодняку свиней у віці від 91 до 130 діб за використання повнораціонного комбікорму (2016)
Єгоров Б. В. - Удосконалення технології виробництва комбікормів з використанням томатної кормової добавки, Чернега І. С., Кузьменко Ю. Я. (2016)
Барашков Н. Н. - Ферромагнитные микротрейсеры как индикаторы качества однородности комбикормов для животноводства и птицеводства, Писаренко П. В., Крикунова В. Ю., Сахно Т. В., Крикунов О. А. (2016)
Браженко В. Є. - Комплексні проектні рішення на пересувних комбікормових агрегатах та техніка безпеки при експлуатації, Фесенко О. О. (2016)
Melnik I. - Labour protection and safety in the brewing industry (2016)
GMP+ Одеська національна академія харчових технологій (2016)
Горішний З. - Національно-педагогічні аспекти творчості Тараса Шевченка, Гарпуль О. (2018)
Клепар М. - Національні традиції в духовному розвитку фахівців з міжнародних відносин (2018)
Мамчур Є. - Феномен цінностей та ціннісних орієнтацій у науковому вимірі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2018)
Орос І. - Організація освіти дорослих у Німеччині (2018)
Рижков Е. - Досвід реалізації тренінгових технологій навчання на прикладі навчально-інтерактивного комплексу "Лінія-102" (2018)
Рябуха І. - Бібліотеки Півдня України у розвитку морської освіти (XIX – початок ХХ століть) (2018)
Чумак М. - Дихотомічний характер розвитку освіти на території Галичини (Перша половина ХІХ століття) (2018)
Iyevlyev O. - Concept of forming professional and pedagogical mobility of the future lecturer in the master's degree (2018)
Myhovych I. - Strategic management of Czech higher educational institutions in frames of internationalization (2018)
Березюк О. - Вплив полікультурності на формування особистості майбутнього фахівця (2018)
Гоцуляк К. - Педагогічні умови підготовки вчителя в системі післядипломної освіти до диференційованого навчання молодших школярів (2018)
Загнибіда Р. - Формування комунікативної культури студентів у процесі професійної підготовки спеціалістів готельно-ресторанної справи, Лояк Л. (2018)
Колодій Н. - Сутність професійної мовленнєвої компетентності бакалаврів соціальної роботи (2018)
Ленів З. - Формування професійної готовності фахівців до роботи в інклюзивному освітньому просторі початкової школи (2018)
Масловська М. - Музей старожитностей у Житомирському державному університеті імені Івана Франка (2018)
Павлиш Т. - Стан організації науково-методичної роботи коледжів з розвитку професійної мобільності викладачів (2018)
Презлята Г. - Формування рефлексивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в умовах педагогічної практики, Ткачівська І., Ковальчук Л., Шандригось В. (2018)
Трубавіна І. - Зміст програми навчального курсу з підвищення кваліфікації для соціальних педагогів та практичних психологів "Організація факультативних заходів у школах з метою прищеплення гідності, миру та соціального консенсусу" (2018)
Sushentseva L. - Ready for professional mobility as a condition of a qualified preparation of the social pedagogue to future professional activity (2018)
Біда О. - Теорія і методика організації спортивних свят та видовищ, Шевченко О. (2018)
Власенко О. - Зміст процесу формування громадянських цінностей школярів в освітніх закладах (2018)
Коленко А. - Виявлення проблемних питань щодо сценічного мовлення майбутніх акторів театру і кіно (2018)
Криштанович М. - Методологічні підходи до формування професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти, Гонтар З. (2018)
Овчарук В. - Експериментально-дослідницька перевірка ефективності реалізації педагогічних умов і моделі формування здоров'язберігаючої компетентності студентів технічних закладів вищої освіти (2018)
Височан Л. - Літературна спадщина Василя Сухомлинського як чинник етико-екологічного виховання молодших школярів (2018)
Замрозевич-Шадріна С. - Проблеми валеологічного виховання учнів початкових класів (2018)
Предборський В. А. - Тіньові владні утворення як гальмівний фактор суспільного розвитку (2019)
Ковальчук І. В. - Оцінка вартості бізнесу: сучасні підходи та проблеми, Ущаповська О. С. (2019)
Барон І. Г. - Інституціоналізація економічної безпеки у контексті захисту національних інтересів України (2019)
Носовський А. А. - Аналіз податку на виведений капітал з економічної точки зору та його вплив на сферу послуг (2019)
Шморгун Л. Г. - Аналіз галузевої інформації із застосуванням блокчейн–технологій з метою регулювання антропогенного навантаження на природоохоронні території, Колеснікович В. П. (2019)
Муковіз В. С. - Облік формування резервів в управлінні ризиками підприємства, Гриценко Ю. Ю. (2019)
Попрозман О. І. - Управління процесами організації виробничої діяльності підприємства (2019)
Лалакулич М. Ю. - Класифікація інформаційних ресурсів для обліково–аналітичного забезпечення моніторингу економічного потенціалу підприємства (2019)
Важинський Ф. А. - Перспективні напрями використання інформаційних технологій в діяльності туристичних підприємств в Україні, Колодійчук А. В. (2019)
Мусієнко В. Д. - Формування стратегії економічного зростання вертикально–інтегрованої компанії, Полохало Д. І. (2019)
Притуляк Н. М. - Корпоративна культура: її вплив на фінансові результати та розвиток бізнесу, Боярчук А. І. (2019)
Чуприна Ю. А. - Методологія інтеграції потенціалу стейкхолдерів до складу будівельного кластеру (2019)
Дорошенко В. М. - Економічний потенціал енергозбереження: сутність, структура та методи оцінки (2019)
Гаврилко Г. П. - Організація забезпечення інформаційних потреб моніторингу економічного потенціалу підприємства, Гуштан Т. В., Підлипний Ю. В. (2019)
Дудзяк О. А. - Влив агрохолдингів на розвиток сільських територій, Гуменюк І. І. (2019)
Чобаль Л. Ю. - Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2019)
Тормосов Р. Ю. - Ефективна взаємодія зі стейкхолдерами для сталого енергетичного розвитку територіальних утворень (2019)
Малахівська А. В. - Особливості комплексного управління лояльністю клієнтів авіакомпаній в системі сталих взаємовідносин на засадах соціально–відповідального маркетингу (2019)
Титул, зміст (2016)
Державна премія в галузі науки і техніки "Система енергоефективних технологій зберігання зерна та його переробки в харчові і кормові продукти" (2016)
Макарова О. В. - Трехкомпонентные смеси в технологии зернового хлеба, Иванова А. С., Соколова Н. Ю. (2016)
Миколенко С. Ю. - Дослідження технологічних аспектів виробництва хліба із диспергованої зернової маси з використаннням додаткової підготовки сировини, Соколов В. Ю., Пенькова В. В. (2016)
Iorgachova К. G. - The influence of gluten-free flours on the quality indicators of biscuit semi-finished products, Makarova O. V., Kotuzaki E. N. (2016)
Жигунов Д. О. - Виробництво і якість гречаних продуктів, Соц С. М., Дроздов А. Ю. (2016)
Фадеев Л. В. - Растительное масло (2016)
Різничук І. Ф. - Продуктивні кості молодняку свиней на відгодівлі живою масою 70-110 кг за використання повнораціонного комбікорму (2016)
Бурдо О. Г. - Енергетичний аудит технології переробки вологих кормових трав, Хоренжий Н. В. (2016)
Bochkovsky A. P. - Labour protection and industrial safety in Ukraine: problems of transition period and perspective ways of development, Sapozhnikova N. Yu., Gogunskii V. D. (2016)
Відкриття лабораторії "Зернознавство" в ОНАХТ (2016)
Klemparskyі M. M. - Investments in human capital - basis of efficient venture business, SkudlarskiY. SkudlarskiY. (2019)
Sinelnikov V. M. - Concept and satisfaction of investment appropriation agricultural enterprises, Zaika S. O. (2019)
Мандич О. В. - Формування конкурентних переваг суб’єктів бізнесу через використання інструментарію PR-маркетингу (2019)
Маренич Т. Г. - Банківський кредит у фінансовому забезпеченні сільськогосподарських підприємств, Малій О. Г. (2019)
Нагаєв В. М. - Дидактичні засади формування кадрового потенціалу аграрної сфери як стратегічного ресурсу розвитку соціально-економічних систем, Нагаєва Г. О. (2019)
Онегіна В. М. - Цінові ризики експортної орієнтації сільськогосподарського виробництва, Білецький О. В. (2019)
Рижикова Н. І. - Світовий досвід підтримки і стимулювання венчурних і бізнес-ангельських інвестицій, Накісько О. В., Руденко С. В. (2019)
Устік Т. В. - Концепція стійкого ("зеленого") маркетингу та її вплив на сталий розвиток аграрних підприємств, Лишенко М. О. (2019)
Антощенкова В. В. - Конкурентоспроможність, як основа ефективної національної економіки (2019)
Батюк Л. А. - Транснаціоналізація національних економічних систем в умовах глобалізації, Квятко Т. М. Бабко Н. М. (2019)
Бєлоусова О. С. - Вплив ресурсного достатку на ефективність інституційного розвитку ресурсних економік (2019)
Богомолова К. С. - Сутність та фактори формування конкурентоспроможності аграрних підприємств (2019)
Вардіашвілі А. В. - Особливості формування моделей у сфері маркетингу інтегрованих підприємств (2019)
Власенко Т. В. - Методичні засади визначення оптимальності галузевої структури аграрних підприємств (2019)
Гіржева О. М. - Сучасний стан та тенденції діяльності підприємств малого бізнесу в Харківській області, Бірченко Н. О., Рясняська А. М. (2019)
Калініченко С. М. - Управлінські стратегії забезпечення розвитку підприємств, Микитась А. В., Наголюк О. Є. (2019)
Королевич Н. Г. - Основные резервы повышения эффективности производства льна-долгунца в Республике Беларусь, Оганезов И. А. (2019)
Кравченко Ю. М. - Фактори сталого розвитку економіки аграрного сектору, Антощенкова В. В. (2019)
Кравченко О. М. - Економічне обґрунтування впровадження у виробництво м’ясопереробними підприємствами системи ветеринарно-санітарних заходів, Родіонова К. О. (2019)
Крутько М. А. - Світовий досвід розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі (2019)
Кускова С. В. - Складові механізму забезпечення економічного зростання (2019)
Міненко С. І. - Діагностика конкурентоспроможності в управлінні підприємством (2019)
Морозов В. І. - Концепції маркетингу та соціальної відповідальності в період перехідної економіко-суспільної фармації України (2019)
Накісько О. В. - Заробітна плата як невід’ємна складова системи мотивації праці, Руденко С. В., Грідін О. В. (2019)
Науменко І. В. - Конкурентоспроможний розвиток суб’єктів агробізнесу: теорія та практик (2019)
Півень А. В. - Понятійно-категоріальний апарат управління ефективністю діяльності підприємств (2019)
Подольська О. В. - Використання проектного підходу в публічній сфері, Краля В. Г. (2019)
Пустовгар С. А. - Індикатори оцінювання фінансового потенціалу підприємства (2019)
Романашенко О. А. - Особливості здійснення дилерської діяльності на фондовому ринку України, Романашенко М. О. (2019)
Подольська О. В. - Процес адаптації персоналу на підприємстві, Оберемок В. В. (2019)
Сагачко Ю. М. - Формування системи управління якістю продукції тваринництва на основі інновацій (2019)
Смігунова О. В. - Джерела фінансування дорадчих служб в Україні (2019)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Маркетингові інновації в системі управління підприємством як пріоритетний напрямок формування його конкурентних переваг на ринку зерна, Коломієць Н. О. (2019)
Popovych М. - Peut-on considérer H. Estienne comme précurseur de Cl. Vaugelas? (2018)
Фенюк Л. - Генетичні джерела суспільно-політичних інтерлексем (на матеріалі англійської, французької та української мов) (2018)
Чала С. - Трактування понятійної сутності категорії емотивності в сучасних мовознавчих працях (2018)
Гладка В. - Статус образності в семантичній структурі фразеологізму (на матеріалі французької мови) (2018)
Kniazeva D. - Les ligaments concessifs en ancien français et en ancien roumain (2018)
Ковтун А. - Оказіональний розвиток релігійної лексики за допомогою метонімії (2018)
Колесник Н. - Назви кінофільмів як особливий різновид ідеонімів, Гаврилюк М. (2018)
Міхєєва Т. - Символічне значення зооморфізмів цап, козел, коза в українській мовній картині світу (2018)
Пітик К. - Маркери міфологічного інтертексту в ранній ліриці Еміля Верхарна (2018)
Цуркан Ю. - Неосемантизація в сучасному медійному дискурсі (на матеріалі інтернет-видання "УНІАН" за 2018 рік) (2018)
Стефурак О. - Клас прийменників у лінгвокогнітивному висвітленні (2018)
Скаб М. - Мовно-когнітивні способи пізнання релігійної картини світу українцем-християнином (2018)
Скаб М. - Концепт майдан як пасіонарна лінгвоментальна одиниця, Тимків Н. (2018)
Волинець Н. - Лінгвокультурні різновиди табу та особливості його наукового висвітлення (2018)
Лепетюк І. - Мовленнєвий жанр в аспекті поліфонії художнього дискурсу (2018)
Білас А. - Фонетично-орфографічна специфіка французького розмовного мовлення в українському перекладі (2018)
Ґалецький З. - Рівне / Ровно (стіна). Два світи – дві мови (декілька уваг щодо перекладу нібито роману Олександра Ірванця) (2018)
Кузь Г. - Загальнодидактичні та спеціальні принципи введення фразеології у викладання української мови іноземцям (2018)
Руснак Д. - Медіареклама як засіб формування етносоціокультурної компетентності у майбутніх вчителів / викладачів французької мови (2018)
Скаб М. - Подарунок із Білорусі, або рецензія на книгу: Ляшчынская В. А. Базавыя канцэпты фразеалагічнай карціны свету беларусаў. – Мінск: РІВШ, 2015. – 223 с. (2018)
Струганець Л. - Семантика релігійної лексики української мови у діахронно-синхронному ракурсі. Рецензія на: Ковтун А. А. Семантичні деривати в релігійній лексиці української мови: монографія. Чернівці: Технодрук, 2018. 528 с. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2017)
Фадеев Л. В. - Гречиха - золушка на пути к принцессе (2017)
Журлова Е. Д. - Содержание свободных и связанных полифенолов злаковых и бобовых культуp, Бондаренко А. В., Базильский Д. А. (2017)
Грищенко А. М. - Дослідження якості та черствіння безглютенового хліба з гречаним і кукурудзяним борошном, Білик О. А. (2017)
Рудакова Т. В. - Ферментативний метод визначення біологічної цінності молочних продуктів із зерновим інгредієнтом для дитячого харчування, Наріжний С. А. (2017)
Сахно Т. В. - Изучение сегрегации ферромагнитных микротрейсеров от премиксов: результаты тестирования в модельных условиях и условиях транспортировки и хранения, Короткова И. В., Барашков Н. Н. (2017)
Єгоров Б. В. - Оцінка зоотехнічної ефективності використання універсального комплексного преміксу для сільськогосподарської птиці, Макаринська А. В., Ворона Н. В. (2017)
Карунський О. Й. - Використання сухої пивної дробини у годівлі курчат-бройлерів, Браженко В. Є., Кроль К. О. (2017)
IV-а сесія Міжнародної школи кормів 2017 (2017)
Trishyn F. A. - Automation of traceability process at grain terminal "UKRTRANSAGRO", Filimonov H. S. (2017)
Международная школа кормов (2017)
Одеська національна академія харчових технологій (2017)
Яременко О. - Фундаментальное, актуальное и конъюнктурное в рисках развития образовательных систем (2018)
Бакіров В. - Реформування української вищої освіти: деякі ризики (2018)
Астахова Е. - Простые решения сложных задач как причина неустойчивости системы образования (2018)
Холод Б. - Вибір стратегії приватного університету: орієнтація на елітність чи масовість освітніх послуг?, Задоя А. (2018)
Меркулова Т. - Риск тенденции ухудшающего отбора в высшем образовании Украины (2018)
Коллин С.-О. - Sustainable and responsible Academic freedom (2018)
Крейдун Н. - Освітній ризик: індивідуально-психологічні прояви, Невоєнна О., Яворовська Л. (2018)
Шилкунова З. - Риски детства как вызовы системе образования (2018)
Томашевский Р. - Реформа высшей школы в Польше 1920 — 2020: надежды, ожидания, риски (2018)
Гриньова В. - Кар’єрні домагання молодого фахівця: роль університетів у формуванні їхньої адекватності, Резван О. (2018)
Левкіна Р. - Сучасна освіта у структурі сталого розвитку підприємств аграрного бізнесу, Левкін А., Ряснянська А. (2018)
Федорова В. - Стратегии формирования имиджа высшего учебного заведения (2018)
Радченко К. - Персональні навчальні системи: використання в дистанційному навчанні у військовій освіті, Зміївський Г. (2018)
Бойчук Ю. - Аналіз зарубіжного досвіду розвитку інклюзивної компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, Казачінер О. (2018)
Турчинов А. - Шляхи підвищення ефективності фізичної підготовки курсантів-жінок вищих військових навчальних закладів (на прикладі впровадження системи кросфіт), Таймасов Ю. (2018)
Бабайлов В. - Новая парадигма методологии (2018)
Рахліс В. - Теоретичні аспекти підготовки перемовників засобами неформальної освіти (2018)
Анотації (2018)
Туренко А. - Формування мережі університетів-лідерів як центрів досконалої освіти, Каслін М. (2018)
Пономарьов О. - Вчений, педагог, особистість, Романовський О., Черемський М. (2018)
Мошинська О. - Мовні перипетії сучасності (2018)
Нанка О. - Національно-патріотичне виховання студентської молоді (з досвіду виховної роботи Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка), Моісєєва Н. (2018)
Капустник В. - Педагогічні, психологічні та соціологічні підходи щодо управління якістю додипломної освіти в ХНМУ, Завгородній І., Краснікова С., Лісова Г., Бєлєвцова Я., Перцев Д., Нікуліна Н., Марущенко О., Горецька А., Сіда Ю. (2018)
Золотухіна С. - Практичні заняття як форма контролю навчальних досягнень студентів (історичний аспект), Пташний О. (2018)
Северин В. - Ґенеза виставкової діяльності в Україні (2018)
"Методичний потенціал, тренди та формати трансформації європейських освітніх систем" (2018)
Череднік Д. - Інноваційні процеси в освіті, Даньшева С. (2018)
Колодяжна М. - Безперервний моніторинг якості університетської освіти як фактор забезпечення конкурентоспроможності вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг, Польова В. (2018)
Пакуліна А. - Формування професіонала з економіки в університеті в умовах трансформації освітніх систем, Янченко Н., Благой В., Блага В. (2018)
Калініченко Л. - Компетентності майбутніх підприємців: вітчизняний досвід та європейські тренди формування, Смачило В., Халіна В., Колмакова О. (2018)
Солошенко О. - Використання методики ресурсно-орієнтованого навчання при викладанні дисциплін гуманітарного циклу: теоретичний аспект (2018)
Кошкіна О. - Патріотичне та духовно-моральне виховання студентської молоді на сучасному етапі реформування системи освіти (2018)
Бредіхін В. - Креативні педагогічні технології в епоху інноваційної економіки, Гелеверя Є. (2018)
Волосюк М. - Формування предметних компетенцій в умовах іншомовного навчального середовища, Проценко О., Печерцев О. (2018)
Дитюк С. - Особистість викладача як фактор оптимізації навчально-виховного процесу у ВНЗ, Тесаловська О. (2018)
Анотації (2018)
Головіна Д. В. - Інституційний підхід до розвитку управлінського обліку, Карпенко О. В., Муковіз В. С. (2018)
Шимановська-Діанич Л. М. - Цільові орієнтири розвитку кооперативних хлібопекарських підприємств у контексті інноваційного розвитку хлібопекарської галузі, Джаман М. О., Іщейкін Т. Є. (2018)
Трут О. О. - Ефективність операційної діяльності роздрібного торговельного підприємства та методологія її вимірювання, Миколайчук І. П. (2018)
Вергал К. Ю. - Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством в умовах інтеграції (2018)
Швіндіна Г. О. - Теоретична модель оцінки готовності підприємства до організаційної трансформації в бік коопетиції (2018)
Яценко В. Ф. - Калькулювання собівартості продукції: лексична ідентифікація і семантичний аналіз понятійного апарату (на прикладі попроцесного, позамовного та змішаного методів) (2018)
Лозова О. В. - Інтелектуальні ресурси: сутність, місце й роль у процесі формування конкурентних переваг підприємства, Шкіль В. А. (2018)
Opinca I. - Some managementaspects of private banking services in the republic of Moldova (2018)
Яхно Т. П. - Підходи до визначення сутності соціально-економічного розвитку національної економіки країни (2018)
Горіна Г. О. - Нормативно-правове забезпечення розвитку ринку туристичних послуг України (2018)
Пантєлєєва Н. М. - Цифрові трансформації фінансового посередництва (2018)
Педченко Н. С. - Побудова алгоритму ідентифікації сприятливості банків до кредитного забезпечення розвитку малого бізнесу, Стрілець В. Ю. (2018)
Гудзь Т. П. - Реструктуризація як метод управління фінансовою рівновагою підприємства (2018)
Костишина Т. А. - Соціально-економічна мотивація найманих працівників на підприємствах у сучасних умовах (2018)
Горбунова О. А. - Реформування системи пенсійного забезпечення: зарубіжний досвід та можливості використання в Україні (2018)
Шимановська-Діанич Л. М. - Особливості функціонування та розвитку вищого навчального закладу в умовах становлення економіки знань у контексті розвитку інтелектуального капіталу суспільства, Бойко Г. С. (2018)
Пономарьов О. - Відкривач нових душ, Черемський М. (2018)
Кузьменко Д. - Ідея підвищення конкурентоспроможності Харківського метрополітену, Гаєвський В., Розсоха О. (2018)
Панченко С. - Конкурентоспроможність випускників — запорука конкурентоспроможності університету, Сіроклин І. (2018)
Андронов В. - Підготовка екстремальних психологів в контексті модернізації вищої освіти, Лєбєдєва С., Перелигіна Л. (2018)
Вержанская О. - Клубное обучение как один из инструментов коммуникативной активности студентов, Лагута Т. (2018)
Даньшева С. - Особливості методичних аспектів викладання дисципліни "Вступ до фаху" для спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія", Шилін В., Рязанцев О. (2018)
Левкіна Р. - Формування почуття професійної соборності студентів та викладачів як запорука високої якості навчально-виховного процесу у ВНЗ, Левкін А., Ряснянська А. (2018)
Пихтовникова Л. - Синергетика в филологии — наука настоящего и будущего: перспектива изучения в университетах Украины (2018)
Лисенко Н. - Інтолерантність у французькій школі (2018)
Бабайлов В. - Наука научности, Шершенюк Е. (2018)
"Публічне управління XXI": П’ята науково-освітня виставка, присвячена 100-річчю державної служби та Дню місцевого самоврядування в Україні (2018)
Куделко С. - Иностранные студенты в императорском Харьковском университете (1805–1917 гг.), Янкул А. (2018)
Мокроменко О. - Ступінь наукової розробки проблеми дослідження: розвиток елементарної освіти у Великій Британії ХІХ ст. (2018)
Бойчук Ю. - Інклюзивне та інтегроване навчання на Харківщині в світлі нового закону України "Про освіту": регіональний круглий стіл (2018)
Астахова Е. - Вот это — Харьков! (2018)
Анотації (2018)
Циганенко М. О. - Сільськогосподарські машини з пружними стійками кріплення робочих органів, Романашенко О. А., Сировицький К. Г., Качанов В. В. (2018)
Харченко С. О. - Удосконалення робочого органу культиватора для обробітку забур’янених грунтів, Тіщенко І. С., Фесенко Г. В. (2018)
Бакум М. В. - Результати сортування насіння гороху на віброфрикційного сепараторі, Михайлов А. Д., Козій О. Б. (2018)
Бакум М. В. - Доочищення та сортування насіння сої на вібраційний насіннєочисній машині, Михайлов А. Д., Козій О. Б. (2018)
Варваров Л. М. - Параметрична оптимізація системи "двигун-трансмісія", Гришин І. Я. (2018)
Мельник В. І. - Нові можливості при сумісних посівах кормових культур, Пастухов В. І., Циганенко М. О., Качанов В. В., Крохмаль Д. В. (2018)
Бойко В. Б. - Дослідження точності висіву насіння овочевих культур координатним гідро-пневматичним висівним апаратом (2018)
Кобець О. М. - Стенд для дослідження розпилюючих пристроїв для внесення агрохімікатів, Пугач А. М., Кузьменко О. Ф. (2018)
Бакум М. В. - Вплив кривизни на ефективність сортування насіння сої, Козій О. Б., Крекот М. М., Винокуров М. О., Вотченко О. С., Басов О. І. (2018)
Сокол С. П. - Обґрунтування параметрів робочої поверхні копача коренеплодів (2018)
Бакум М. В. - Вплив кривизни решета на ефективність очищення насіння гороху від його половинок, Крекот М. М., Михайлов А. Д., Абдуєв М. М., Циба М. В., Басов О. І. (2018)
Нанка О. В. - Дослідження механіко-технологічних властивостей зерна сої, Бакум М. В., Крекот М. М., Русальов О. М., Бойко Д. І., Вотченко О. С. (2018)
Морозов И. В. - Агротехнологическая эффективность сошников разных типов, Морозов В. И., Киральгази И. И. (2018)
Панкова О. В. - Генетична активність ярої пшениці залежно від дії іонізуючого випромінювання, Пузік В. К., Сировицький К. Г., Чалая О. С., Фесенко А. М. (2018)
Пузік В. К. - Технологія вирощування великоплідної чорниці на Україні, Романашенко О. А., Романашенко І. О., Романашенко М. О. (2018)
Семірненко С. Л. - Зниження техногенного навантаження на довкілля за рахунок заміщення вугілля солом’яною біомасою, Семірненко Ю. І. (2018)
Чалая О. С. - Вплив важких металів на організм людини, Фатєєва Н. Ю. (2018)
Василенко О. О. - Моделювання процесу отримання біогазу з відходів і сировинисільськогосподарських ферм (2018)
Єсіпов О. В. - Дослідження стійкості руху двовісного причепа при роботі з бурякозбиральним комбайном, Поляшенко С. О. (2018)
Макаренко М. Г. - Підвищення стабільності руху трактора ХТЗ-160 по заданій траєкторії використанням інтелектуальної системи адаптивного керування, Кулаков Ю. М., Макаренко О. М. (2018)
Улескин В. А. - Конструктивная схема подачи природного газа для автотракторных газодизелей, Стремоухов А. Б. (2018)
Хворост Т. В. - Стан системи управління охороною праці на підприємствах України (2018)
Полянський О. С. - Зміна енергетичних параметрів двигуна в режимі роботи без навантаження при відключенні циліндрів, Молодан А. О. (2018)
Полянский А. С. - Повышение точности оценки устойчивости автомобилей и тракторов при наезде на препятствие, Клец Д. М., Дубинин Е. А., Задорожняя В. В. (2018)
Полянский А. С. - Повышение пожарной безопасности сельскохозяйственных машин, оснащенных двигателями с турбонаддувом, Кириенко Н. М., Задорожняя В. В., Переверзева Л. Н. (2018)
Черепньов І. А. - Розвиток загально-навчальних навичок як необхідна умова в підготовці фахівця з високою культурою безпеки життєдіяльності, Фесенко Г. В., Макогон О. А., Гунченко В. О., Новік С. А. (2018)
Полянський О. С. - Оцінення небезпеки експлуатації сільськогосподарських агрегатів за даними дефектоскопії деталей, Войналович О. В., Мотрич М. М. (2018)
Полянський О. С. - Комплексна оцінка і аналіз енергетичних показників існуючих технологій переробки рослинних відходів у паливні брикети, Д’яконов В. І., Дьяконов О. В. (2018)
Д’яконов В. І. - Умови праці машиніста електропоїзду метрополітену як фактор його психофізіологічного стану і безпеки перевезень, Переверзєва Л. М., Сєріков Я. О., Чернявський А. В. (2018)
Д’яконов В. І. - Дослідження стану і розробка методології зниження рівня виробничого травматизму в галузі житлово-комунального господарства України, Кірієнко М. М., Сєріков Я. О. (2018)
Кірієнко М. М. - Аналіз ефективності застосування захисних екранів для захисту рослин від шкідливого впливу транспортного забруднення, Данова К. В., Малишева В. В., Д’яконов В. І. (2018)
Д’яконов В. І. - Оцінка потенційних небезпечних і шкідливих виробничих процесів, Адаменко М. І., Третьякова О. В., Нестеренко С. В. (2018)
Черепньов І. А. - Застосування методів дистанційного зондування для охорони об’єктів, Романюк В. А., Стародубцев С. О. (2018)
Мироненко В. Г. - Особливості розвитку систем автоматичного керування технологічними процесами в рослинництві (2018)
Шаповалов Ю. К. - Результати експериментальних досліджень тягової динаміки чотирьох гусеничного трактора ХТЗ-280Т, Мельник В. І., Антощенков Р. В., Антощенков В. М., Кісь В. М., Галич І. В., Никифоров А. О., Богданович С. А., Лукьяненко О. В. (2018)
Коломиец В. В. - Влияние неоднородности наплавленых материалов на характеристики процесса резания, Антощенков Р. В., Ридный Р. В., Богданович С. А. (2018)
Коломиец В. В. - Разработка и применение энергосберегающих твердых смазок при лезвийной и абразивной обработке металлов резанием, Антощенков Р. В., Кись В. М., Горбачева Т. В., Любичева К. М. (2018)
Богданович С. А. - К построению математической модели процесса просеивания зернового вороха в цилиндрическом решете скальператора (2018)
Лук’яненко В. М. - Сепарація насіннєвої суміші сої на механотронній мультиплощинній вібраційній насіннєочисній машині, Никифоров А. О., Галич І. В., Лук’яненко О. В., Петрик А. П. (2018)
Лукьяненко О. В. - Обоснование выбора конструкции пенообразователя (2018)
Сукач О. М. - Дослідження сили та коефіцієнта зчеплення олійного насіння з профільованими поверхнями, Шевчук В. В. (2018)
Паславський В. Р. - Теоретичні дослідження робочого циклу малогабаритного шнекового олійного пресу (2018)
Цимбал Б. М. - Запобігання ризикам промислової роботизації, Артем’єв С. Р., Малько О. Д., Войтов В. А., Антощенков Р. В. (2018)
Люлька О. М. - Оптимальні поперечні перетини бурякової стружки для досягнення максимального ефекту процесу екстракції, Коломієць В. В., Фабричнікова І. А. (2018)
Гевко І. Б. - Техніко-економічне обґрунтування підвищення продуктивності транспортно-технологічних процесів за допомогою гвинтових конвеєрів з обертовими кожухами, Дячун А. Є., Мельничук А. Л., Золотий Р. З., Шуст І. М. (2018)
Рогач Ю. П. - Оцінка, ідентифікація професійних ризиків у роботі операторів мобільних машин і моніторинг умов їх праці (2018)
Никифоров А. А. - Расчёт поля скоростей воздушной среды между двумя эквидистантными плоскостями при совершении ими синхронных гармонических колебаний методом прогонки, Лукьяненко В. М., Кись В. Н. (2018)
Басараб В. І. - Моделі державотворення у працях А. Шептицького (2018)
Данилець Ю. В. - Православний рух у с. Іза на початку ХХ ст. у світлі нових архівних документів (2018)
Казак О. Г. - Место молодежных организаций в национально-культурной жизни Закарпатья (1938–1944 гг.) (2018)
Міщанин В. В. - Радянські освітні перетворення в Закарпатській області 1946-1950 рр.: ідеологічний аспект (2018)
Андрусяк Я. Я. - Дипломатичні відносини Чеського королівства за правління династії Ягеллонів (1471-1526 рр.) (2018)
Андрейко В. І. - Політика безпеки України та досвід військово-політичного співробітництва країн Вишеграду (2018)
Гуцул В. М. - "Posłał mi książę de Rieux kartelusz, abym się z nim bił… ": поєдинки князя Богуслава Радзивілла (1620-1669) та дуельна традиція в ранньомодерній Європі (2018)
Кічера В. В. - Соціальні проекти та їх реалізація греко-католицьким духовенством Мукачівської єпархії у другій половині 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття (2018)
Лавер О. Г. - Біженці, внутрішньо-переміщені особи та нелегальні мігранти на Африканському континенті (2001-2016 рр.), Матяшовська Б. О., Шумило Н. Я. (2018)
Міськов І. О. - Створення герба Підкарпатської Русі (2018)
Ферков О. В. - Господарське освоєння Ужанщини у добу Друґетів, Белей Н. А. (2018)
Папп К. С. - Висвітлення партизанського руху в громадянській війні 1861-1865 рр. у сучасній американській історіографії (2018)
Коцан В. В. - Популяризація мистецтва писанкового розпису (на прикладі діяльності Закарпатського музею народної архітектури та побуту) (2018)
Леньо П. Ю. - Злочини червоноармійців в період превентивної радянізації Закарпатської України (2018)
Мойжес В. В. - Дослідження середньовічних церков Закарпаття у 2017 році (2018)
Прохненко І. А. - Питання датування Середнянського замку (2018)
Данилюк Д. Д. - Вагомий внесок в історичне краєзнавство (2018)
Тодоров І. Я. - Російська інвазія в Україну: пропагандистський та інформаційний виміри (2018)
Костенко Є. Я. - Сучасні підходи до відповідності отриманих дерматогліфік вимогам DVI-Interpol, Войченко В. В., Голубович Л. Л., Дунаєв О. В. (2018)
Мішалов В. Д. - Перспективи використання дерматогліфів середніх та проксимальних фаланг пальців рук при відтворенні зовнішньо-розпізнавальних ознак невідомої особи, Костенко Є. Я., Войченко В. В., Голубович Л. Л., Дунаєв О. В. (2018)
Гуров О. М. - Стосовно суперечностей у визначенні поняття "автомобільна травма", Голубович Л. Л., Козлов С. В. (2018)
Кривда Г. Ф. - Алгоритм проведення лабораторних досліджень при судово-медичній експертизі автомобільної травми на сучасному етапі, Плевінскіс П. В. (2018)
Бачинський В. Т. - Судово-медична оцінка черепно-мозкової травми, що виникла від дії твердих тупих предметів, Нечипоренко О. А., Ванчуляк О. Я. (2018)
Костенко Є. Я. - Методи ультразвукової діагностики в ідентифікації основних стоматологічних матеріалів, Мішалов В. Д., Радько В. І., Гаврилешко К. І., Гончарук-Хомин М. Ю. (2018)
Зозуля В. М. - Статистика призначення комісійних та комплексних експертиз у випадках дорожньо-транспортних пригод щодо ретроспективного розміщення водія та пасажирів в салоні автомобіля в різних регіонах України у 2008-2017 р.р. (2018)
Коновал Н. С. - Аналіз архівних судово-медичних експертиз щодо визначення давності настання смерті (2018)
Сокол В. К. - Экспертная оценка функции нижних конечностей при исходах переломов голени (2018)
Грушенко Л. Д. - Визначення закономірностей в структурі насильницької смерті в Миколаївській області за даними статистичного обліку Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи, Дерюгіна О. В. (2018)
Мішалов В. Д. - Досвід застосування новітніх педагогічних технологій в системі медичної післядипломної освіти лікарів-судово-медичних експертів на сучасному етапі, Хохолєва Т. В., Гуріна О. О., Петрошак О. Ю. (2018)
Боднар Н. В. - Нетравматичні (спонтанні) субкапсулярні двохмом ентні розриви селезінки внаслідок реактивних станів підшлункової залози в судово-медичній практиці: актуальність теми, огляд літератури, особливості патогенезу (2018)
Голубович Л. Л. - Необхідність врахування зміни кісткової тканини під дією високої температури при ідентифікації особи за спаленими кістковими залишками, Зубко М. Д., Голубович А. Л., Голубович П. Л. (2018)
Голубович Л. Л. - Визначення довжини тіла (зросту) при ідентифікації загиблої особи за спаленими кістковими залишками, Зубко М. Д., Голубович А. Л., Голубович П. Л. (2018)
Варфоломеєв Є. А. - Rонструктивні особливості та сучасні підходи до класифікації електрошокових пристроїв (2018)
Войченко В. В. - Судово-медична оцінка автотравми водія та пасажирів за даними комплексних експертиз, Козлов С. В., Зубов О. Л. (2018)
Варуха К. В. - Cудово-медичне встановлення менструального походження крові за характерними її компонентами, Михайличенко Б. В. (2018)
Михайленко О. В. - Морфологічне обґрунтування механізму утворення вихідної вогнепальної рани з урахуванням положень теоретичної механіки, Гринчишина О. В. (2018)
Чихман Я. В. - Морфологічні особливості часток металів, згорілих і напівзгорілих порошинок, продуктів розкладання ініціюючого вибухового складу капсуля при пострілах із 9 мм пістолетів з прямокутною і полігональною формами нарізів ствола з використанням растрової скануючої електронної мікроскопії (2018)
Сухий В. Д. - Систематизація травмуючих чинників при пострілах еластичними кулями з пістолетів та револьверів, призначених для самооборони, Мішалов В. Д., Бачинський В. Т., Кривда Г. Ф., Костенко Є. Я. (2018)
Кривда Р. Г. - Аналіз розповсюдженості фенотипів системи груп крові АВ0 серед населення України, Котельникова В. О., Стоєва М. І., Букіна В. В., Андреєва Г. М., Аль-Тайаві Я. А., Шпикуляк О. О., Михайлюк Н. М., Алейник С. І., Трикоза Ю. С. (2018)
Кривда Р. Г. - Алгоритм проведення судово-медичної експертизи речових доказів – біологічних тканин, фіксованих у формаліні, за допомогою молекулярно-генетичних методів, Ланцман І. В. (2018)
Гуров О. М. - Деякі аспекти методики та судово-медичної оцінки динамометрії трупних плям, Гладких Д. Б., Місюра Є. Ю., Сапєлкін В. В. (2018)
Брехлічук П. П. - Аналітична оцінка частоти виникнення травматичних уражень щелепно-лицевої ділянки в результаті дорожньо-транспортних пригод (2018)
Шевчук М. М. - Гостре отруєння карбарілом, Станько І. С. (2018)
Данилюк М. В. - Cмертельне ушкодження при пострілі холостим патроном, Зозуля В. М., Сіукаєв В. О., Жалюк М. М. (2018)
Бала Н. В. - Випадок отруєння аконітом в судово-токсикологічній практиці, Помазанська О. Д. (2018)
Мішалов В. Д. - До 100-річчя Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 80-річчя кафедри судової медицини і 25-річчя факультету підвищення кваліфікації викладачів (2018)
Ольховський В. О. - Пріоритет харківської судово-медичної школи у розробці питань ідентифікації осіб, Кравченко Ю. М., Губін М. В., Бондаренко В. В., Сокол В. К. (2018)
Іваськевич І. Б. - Науково-практична конференція з міжнародною участю: "Сучасні досягнення судово-медичної науки та практики" (2018)
Потапенко І. В. - До 75-ти річного ювілею комунального закладу "Чернігівське обласне бюро судово-медичної експертизи" (2018)
Пам’яті Фартушного Антона Федоровича (2018)
Мішалов В. Д. - "Судова медицина".Підручник. – Чернівці: "Місто", 2018. – 574 с. |+167 іл.|, Хохолєва Т. В., Бачинський В. Т., Войченко В. В., Кривда Г. Ф., Костенко Є. Я. (2018)
Бачинський В. Т. - Анотація до збірника "Лазерна поляриметрія біолоічних тканин та рідин", Бойчук Т. М., Ушенко О. Г. (2018)
Вимоги для оформлення публікацій у журналі "Судово-медична експертиза" (2018)
Содержание (2018)
Бабаченко А. И. - Институт черной металлургии в системе Национальной академии наук Украины. Опыт и перспективы, Вергун А. С., Тубольцев Л. Г. (2018)
Тубольцев Л. Г. - Ризики і виклики, що стоять перед чорною металургією України, Падун Н. И. (2018)
Semenov Yu. S. - Development of technology of pulverized coal injection in Ukraine’s blast furnaces in variable liquid and gas dynamic conditions, Shumelchyk Ie. I., Horupakha V. V. (2018)
Муравьева И. Г. - Концепция создания экспертной системы выбора оптимального состава многокомпонентной шихты, Тогобицкая Д. Н., Иванча Н. Г., Нестеров А. С. (2018)
Белькова А. И. - Методы выбора рационального состава доменной шихты, Муравьева И. Г., Скачко А. С. (2018)
Нестеров А. С. - Исследование высокотемпературных свойств железорудных материалов в лабораторных условиях, Гармаш Л. И., Лопатенко К. П., Болденко М. Г., Горбатенко Н. В., Лытарь Э. И. (2018)
Нестеров А. С. - Влияние поверхностно-активных веществ на процессы агломерации при использовании вторичных ресурсов, Гармаш Л. И., Болденко М. Г., Вергун О. А., Лопатенко К. П. (2018)
Чайка А. Л. - Исследование влияния содержания кремния в чугуне и его температуры на эксергетические показатели системы "доменная печь-конвертер", Чернятевич А. Г., Сохацкий А. А., Москалина А. А., Голуб Т. С., Молчанов Л. С. (2018)
Чайка А. Л. - Влияние применения пылеугольного топлива и природного газа в доменном производстве на эксергетические показатели технологической системы "доменная печь – кислородный конвертер", Чернятевич А. Г., Сохацкий А. А., Москалина А. А., Голуб Т. С., Молчанов Л. С. (2018)
Тогобицкая Д. Н. - Прогнозирование свойств доменных шлаков в современных условиях работы доменных печей Украины, Белькова А. И., Степаненко Д. А., Цюпа Н. А., Лихачев Ю. М. (2018)
Степаненко Д. А. - Аналитическое и экспериментальное исследование теплофизических свойств расплавов доменных шлаков в условиях работы доменных печей Украины, Цюпа Н. А., Белькова А. И., Скачко А. С. (2018)
Муравьева И. Г. - Анализ методов управления доменной плавкой на основе информации о форме и положении пластичной зоны, Иванча Н. Г., Белошапка Е. А., Вишняков В. И., Ермолина Е. П., Ходотова Н. Е. (2018)
Вергун А. С. - Комплексная десульфурация и дегазация чугуна магнием, Шевченко А. Ф., Кисляков В. Г., Молчанов Л. С., Двоскин Б. В. (2018)
Маначин И. А. - Расчётная оценка расходов восстановителей в реакциях взаимодействия оксида кальция с серой чугуна, Шевченко А. Ф., Петруша В. П., Руденко А. Л. (2018)
Чернятевич А. Г. - Разработка энергоэффективной технологии комбинированной продувки конвертерной ванны кислородом и нейтральным газом, Молчанов Л. С., Юшкевич П. О., Вакульчук В. В. (2018)
Молчанов Л. С. - Оценка влияния конструкций многоярусных кислородных фурм на эффективность продувки конвертерной ванны с дожиганием отходящих газов, Чернятевич А. Г., Вакульчук В. В., Юшкевич П. О., Чубин М. К. (2018)
Семыкин С. И. - Исследование на физической модели с верхней продувкой газодинамического напора и параметров струи при ее истечении из кольцевого коаксиального щелевого сопла в жидкую ванну, Голуб Т. С., Дудченко С. А., Вакульчук В. В. (2018)
Семыкин С. И. - Высокотемпературное исследование особенностей продувки металла в конвертере через верхнюю кислородную фурму с кольцевым щелевым соплом, Голуб Т. С., Дудченко С. А., Вакульчук В. В. (2018)
Піптюк В. П. - Дослідження впливу шлаку на перемішування ковшової ванни при донній продувці методом фізичного моделювання, Прокопенко П. Г., Греков С. В., Андрієвський Г. О. (2018)
Паламар Д. Г. - Дослідження нерівномірності механічних властивостей по перерізу безперервнолитих заготовок, Воробей С. О., Раздобрєєв В. Г., Балаханова Т. В. (2018)
Герасименко В. Г. - Направления развития производства мелкосортных заготовок для получения длинномерного проката, Молчанов Л. С. (2018)
Веренев В. В. - Обобщение результатов исследований динамики непрерывных широкополосных станов горячей прокатки (2018)
Полещук В. М. - Схема напряженно-деформированного состояния непрерывно-литого сляба в технологической линии МНЛЗ, Бровкин В. Л. (2018)
Подобедов Н. И. - Оценка эффективности устройства "Коилбокс" на стане 1680, Веренев В. В., Коренной В. В. (2018)
Веренев В. В. - Саморегулирование при непрерывной прокатке в широкополосных станах, Подобедов Н. И. (2018)
Бабаченко О. І. - Дослідження кінетики розпаду аустеніту при безперервному охолодженні сталі К76Ф для рейок звичайних для залізниць широкої колії, Кононенко Г. А., Хулін А. М. (2018)
Луценко В. А. - Взаємозв’язок хімічного складу та механічних властивостей конструкційних легованих сталей, Парусов Е. В., Голубенко Т. М., Луценко О. В. , Парусов О. В., Чуйко І. М., Сагура Л. В., Сівак Г. І. (2018)
Петров А. Ф. - Прогнозирование физико-химических и теплофизических свойств никельсодержащих ферросплавов, Кукса О. В., Головко Л. А., Ходотова Н. Е. (2018)
Бобырь С. В. - Анализ фазово-структурных превращений при охлаждении сталей с учетом возникающих деформаций и напряжений, Борисенко А. Ю., Кукса О. В., Лошкарев Д. В. (2018)
Snihura I. R. - The role of taking into account the interatomic interaction in predicting the complex of structurally-sensitive properties of steels and alloys for special purpose, Togobitskaya D. N. (2018)
Бобырь С. В. - Аналитические модели превращения аустенита в стали с учетом внутренних напряжений (2018)
Кононенко А. А. - Физико-химические модели для экспертной оценки механических свойств конструкционных сталей, Пучиков А. В., Кукса О. В., Кукса А. Н., Снигура И. Р. (2018)
Большаков В. И. - Математическое и программное обеспечение для исследования динамики чистового прокатного блока проволочного стана, Лопатенко К. П., Юнаков А. М., Чернышев А. А. (2018)
Баюл К. В. - Формирование рекомендаций по разработке высокопроизводительного валкового пресса усовершенствованой конструкции, Ващенко С. В., Худяков А. Ю., Солодкая Н. А., Прокудина Э. Б. (2018)
Бабаченко А. И. - К 75-летию Анатолия Григорьевича Чернятевича, Вергун А. С., Пиптюк В. П. (2018)
Бабаченко А. И. - К юбилею Шевченко Анатолия Филипповича, Вергун А. С. (2018)
Муравьева И. Г. - К 80–летию Академика НАН Украины В. И. Большакова, Бабаченко А. И. (2018)
Выходные данные (2018)
Нагребельний В. П. - На передових рубежах вітчизняної юридичної науки (2019)
Дубінко Д. О. - Основні напрями демократизації українського судочинства: вдосконалення змісту матеріального і процесуального права (2019)
Ландіна А. В. - Історія становлення кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину (2019)
Богданова С. Д. - Взаємодія Верховної Ради України та Конституційного Суду України: конституційно-правова характеристика (2019)
Кубальський В. Н. - Міжнародна кримінологія як новий напрям кримінологічної науки: концепція В. Ф. Антипенка (2019)
Ахмедов В. А. - Кримінологічна характеристика злочинів як передумова розробки стратегії протидії злочинності у сфері правосуддя (2019)
Нікітенко В. М. - Проблеми кримінально-правової кваліфікації діянь, пов’язаних із фальсифікацією доказів (2019)
Ахтирська Н. М. - Практика Європейського суду з прав людини щодо екстрадиції до країни, де не скасована смертна кара (2019)
Томас Ж. Ю. - Законодавче забезпечення використання спеціальних знань у розслідуванні посягань на культурні цінності (2019)
Бутирський А. А. - Роль суду в господарському судочинстві (2019)
Короєд С. О. - Недійсність правочину щодо майнових прав дитини, вчиненого без дозволу органу опіки та піклування (2019)
Махінчук В. М. - Зарубіжний досвід застосування доктрини зняття корпоративної вуалі та перспективи останньої в Україні (2019)
Ткаченко М. О. - Зміст, форма мирової угоди, заяви сторін і ухвали суду про її затвердження та виправлення їх недоліків: питання законодавчої регламентації (2019)
Менюк Д. О. - Уніфікація процедури перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у процесуальних кодексах України (2019)
Дика А. О. - Аналіз судової практики на предмет застосування поняття "спір про право" (2019)
Уважаемые коллеги! (2019)
Волков А. О. - Выбор инфузионных сред при периоперационной волемической поддержке, Клигуненко Е. Н., Луценко В. В. (2019)
Кравец О. В. - Оптимальный режим периоперационной инфузии: за и против, Клигуненко Е. Н. (2019)
Павлиш О. С. - Особливості анестезії в дітей із гідроцефалією, Снісарь В. І., Скляр В. В. (2019)
Станин Д. М. - Кардиомиопатии у беременных: особенности анестезиологического обеспечения в родах, Клигуненко Е. Н., Сединкин В. А. (2019)
Сурков Д. М. - Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія в доношених новонароджених: сучасний стан проблеми (2019)
Курята О. В. - Зміни функціонального стану ендотелію судин, рівня С-реактивного протеїну та когнітивних функцій у пацієнтів із фібриляцією передсердь та гострим порушенням мозкового кровообігу під впливом лікування, Кушнір Ю. С., Віхрова Т. О. (2019)
Галушко О. А. - Перший досвід застосування нового поглинача вільних радикалів Ксаврону у хворих на ішемічний інсульт (2019)
Міщенко В. А. - Доцільність використання й інформативність багатопрофільного тесту для виявлення наркотиків у сечі SNIPER® 10 на госпітальному етапі в дітей із гострою інфекційною патологією, Георгіянц М. А., Корсунов В. А., Пушкар М. Б., Пороша Н. С., Степнова Г. А., Мацак Д. Ю. (2019)
Григор’єв С. В. - Спосіб мінімізації типових ускладнень при спінальній анестезії, Перцов В. І. (2019)
Льовкін О. А. - Досвід навчання співробітників Національної поліції у Запорізькому державному медичному університеті, Перцов В. І., Чемерис Ю. О. (2019)
Залецький Б. В. - Оцінка аналгетичної ефективності блокади квадратного м’яза поперека (quadratus lumborum block) у дітей після оперативних втручань на органах черевної порожнини, Дмитрієв Д. В. (2019)
Кучерявченко В. В. - Динаміка маркерів клітинної ланки імунітету у хворих з підвищеним індексом маси тіла при політравмі, Волкова Ю. В. (2019)
Лизогуб М. В. - Вплив методу анестезії на об’єм крововтрати при оперативних втручаннях на поперековому відділі хребта, Георгіянц М. А., Лизогуб К. І. (2019)
Винниченко О. В. - Оцінка адекватності штучної вентиляції легенів у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапаротомних баріатричних операцій (2019)
Титаренко Н. В. - Юридичні й медичні аспекти безпеки епідуральної аналгезії в пологах. Досвід Вінницької області, Дацюк О. І., Бевз Г. В., Сергійчук О. В., Папишев Д. С., Костюченко А. В. (2019)
Якобчук Х. Р. - Моніторинг нейром’язової провідності та глибини наркозу як основа керування етапами загальної анестезії при оперативних втручаннях на черевній порожнині, Тхоревський О. В. (2019)
Дудас А. Б. - Купирование мышечной дрожи в перипартальном периоде, Максимова О. В., Клигуненко Е. Н. (2019)
Клигуненко Е. Н. - Клиповое мышление в анестезиологии: катастрофа или закономерность?, Ехалов В. В., Кущ Е. А., Кравец О. В., Гайдук О. И., Баранник С. И., Хоботова Н. В. (2019)
Єхалов В. В. - Медична етика та деонтологія в практиці лікаря — дитячого анестезіолога, Павлиш О. С., Єгоров С. В. (2019)
Криштафор Д. А. - Сравнительная характеристика политравмы мирного времени и боевой травмы в стационаре III уровня, Клигуненко Е. Н., Криштафор А. А. (2019)
Філімонова Л. Р. - Інтраопераційне застосування урапідилу в ургентній гінекології, Пахоленко Н. П., Седінкін В. А., Петрова М. А., Душейко О. А., Первак М. Д. (2019)
Клигуненко О. М. - Періопераційне впровадження кровозберігаючих технологій в інтенсивній терапії хворих онкопроктологічного профілю, Площенко Ю. О., Новіков С. П., Фролов К. Б., Кирилова Л. О., Гавриш К. В., Карась Р. К. (2019)
Халімончик В. В. - Вплив низьких доз кетаміну на маркери запалення при лапароскопічних операціях у гінекології, Клигуненко О. М. (2019)
Чуба З. Т. - Дослідження частоти виникнення катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів у дітей залежно від умов катетеризації сечового міхура (2019)
Клигуненко Е. Н. - Клинический случай успешного лечения тяжелой внебольничной пневмонии, ассоциированной с вирусом гриппа ВH3N2, Корпусенко В. Г., Болтянский С. В., Рудейченко С. В., Матушак А. М., Олейник В. И., Корнеева Е. В., Медведев А. А., Новгородцева Е. П. (2019)
Клигуненко Е. Н. - Клинический случай успешного лечения злокачественного нейролептического синдрома на фоне острой токсико-аллергической реакции IV степени, Корпусенко В. Г., Болтянский С. В., Рудейченко С. В., Олейник В. И., Медведев А. А. (2019)
Клигуненко Е. Н. - Клинический случай успешного консервативного лечения тромбоза воротной и верхней брыжеечной вен, Корпусенко В. Г., Болтянский С. В., Матушак А. М., Корнеева Е. В., Медведев А. А. (2019)
Клигуненко Е. Н. - Клинический случай успешного лечения больного с разрывом аневризмы дистального отдела аорты и массивной кровопотерей, Площенко Ю. А., Новиков С. П., Василишин А. В., Байда Ю. Б., Бородай Л. В., Бородина И. К. (2019)
Лященко О. В. - Больовий синдром при онкологічних захворюваннях та способи боротьби з ним (2019)
Клигуненко Е. Н. - Обновленные принципы обучения врачей-интернов разных специальностей по модулю "Неотложные состояния", Ехалов В. В., Станин Д. М., Кравец О. В., Кущ Е. А. (2019)
Недашківський С. М. - Гідроксіетильовані крохмалі залишаються ефективними засобами в арсеналі лікарів відділень інтенсивної терапії (2019)
Лаферобіон®: готові зустріти епідсезон! (2018)
ПАНАЦЕЯ – 2018: перевершуючи очікування (2018)
Савченко К. - Десять главных ошибок начинающих предпринимателей (2018)
Персоніфікований підхід до фармопіки кожного пацієнта (2018)
Кашель: справи кепські? (2018)
Чи все гаразд на аптечному ринку? (2018)
Кривомаз Т. - Программирование клеток (2018)
Мігрень у питаннях та відповідях! (2018)
Кривомаз Т. - Драг-дизайн — современный уровень создания новых лекарств (2018)
Здорові мама, тато й я! (2018)
Ткаченко Т. - Устойчивость бактерий к антибиотикам: у истоков явления (2018)
Палоян О. - Бережи очі змолоду (2018)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: остеохондроз (2018)
Почуєва Т. - Сильний і тривалий біль у горлі: фокус на оптимальне вирішення проблеми (2018)
Примак Р. - Первые шаги (2018)
Редькін Р. - Ліки, які спричиняють синдром "Іо", Орловецька Н., Данькевич О. (2018)
Ще одна крапельна форма від КВЗ (2018)
Ткаченко Т. - Транс-жири: небезпека доведена! (2018)
Клименюк Ю. - Просто ли открыть аптеку? (2018)
Клименюк Ю. - Аптеки в интернете (2018)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление жидких лекарственных форм: микстура Кармановой, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Кетанов: слухи и факты (2018)
Голландські замальовки: нотатки аптекаря поміж аптечних справ (2018)
Кириленко М. - А який ти патріот? Українські патріоти: всі різні — і всі єдині в любові до своєї держави (2018)
Демецкая А. - Вэйпинг: "парить" или "не парить"? (2018)
Гороскоп на ноябрь (2018)
Дедишина Л. - Як доглядати за губами у холодну пору року (2018)
Боднар Б. М. - Лікування кавернозних гемангіом у дітей з використанням двофазної термодеструкції, Боднар О. Б., Рибальченко С. В., Боднар Г. Б., Рошка А. І. (2019)
Конопліцький Д. В. - Мініінвазивне лікування гемангіом у дітей (2019)
Слепов А. К. - Первый в Украине опыт степлерной продольной суживающей энтеропластики при атрезии подвздошной кишки у ребенка трехмесячного возраста, Волс П. В., Мигур М. Ю., Пономаренко А. П. (2019)
Аверин В. И. - Ранняя диагностика бактериальной обсемененности брюшной полости при деструктивном аппендиците у детей с помощью тест-системы "D-лактам", Литвяков М. А., Кубраков К. М., Семенов В. М., Маршалко О. В. (2019)
Бензар І. М. - Гемангіоми печінки у дітей: потенційні ризики та принципи лікування, Жумик Д. В. (2019)
Притула В. П. - Віддалені результати мініінвазивних методів лікування хвороби Гіршпрунга у дітей, Сільченко М. І., Курташ О. О., Хуссейні С. Ф. (2019)
Опанасенко М. С. - Відеоасистовані резекції частки легені, Шалагай С. М., Конік Б. М., Терешкович О. В., Кшановський О. Е., Леванда Л. І. (2019)
Стоєва Т. В. - Використання математичного моделювання у диференціальній діагностиці гострого абдомінального синдрому у дітей, Джагіашвілі О. В., Мельниченко М. Г., Гудзь В. А. (2019)
Конопліцький В. С. - Гострий апендагіт у дітей: клініка, діагностика, лікування (огляд літератури та власне спостереження), Погорілий В. В., Каніковський О. Є., Головащенко О. С., Коробко Ю. Є., Белясов Д. В. (2019)
Переяслов А. А. - Інтенсивна консервативна терапія та хірургічне лікування дітей із синдромом короткої кишки (огляд літератури), Лосєв О. О., Рибальченко В. Ф., Дац Р. І., Никифорук О. М. (2019)
Дігтяр В. А. - Інвагінація кишечника у дітей. Історія та сучасний стан проблеми (огляд літератури), Савенко М. В. (2019)
Білоконь О. В. - Сучасні методи діагностики доброякісних та злоякісних новоутворень легень у дітей (огляд літератури) (2019)
Тригуба О. Б. - Аденома малого дуоденального сосочка: клінічне спостереження, Хоменко В. С., Перепелиця В. П., Строцький К. П., Паращук Д. І. (2019)
Левицький А. Ф. - Діагностика та лікування дисплазії кульшового суглоба та вродженого звиху стегна у дітей, Головатюк Д. В., Карабенюк О. В., Вітязь В. М. (2019)
Михальчук Т. І. - Фімоз у дітей: історія, діагностика, лікування (лекція), Конопліцький В. С., Погорілий В. В., Якименко О. Г., Димчина Ю. А. (2019)
Погоджувальний документ для лікування інфантильних гемангіом (2019)
Некролог (2019)
Титул, зміст (2017)
Висхан Исламов: "Мы никогда никого не подводили" (2017)
Фадеев Л. В. - Что мы сеем? (2017)
Овсянникова Л. К. - Особливості технології післязбиральної обробки дрібнонасіннєвих культур (2017)
Жигунов Д. О. - Дослідження переваг і недоліків при визначенні клейковини автоматизованим і ручним способом, Ковальов М. О., Ковальова В. П. (2017)
Романчук І. О. - Використання зернових добавок у виробництві молочних продуктів з комбінованим складом сировини, Рудакова Т. В., Моісеєва Л. О. (2017)
Yegorov B. V. - Application of granulation technology in various industries, Batievskaya N. O., Fedoryaka V. P. (2017)
Макаринська А. В. - "Мобікан" – білково-вітамінно-мінеральна добавка для домашніх тварин (2017)
Міжнародна науково-практична конференція "Технології харчових продуктів і комбікормів" (2017)
Goncharuk A. A. - Small-capacity unit for flour production and panification, Petko Y. V. (2017)
Международная школа кормов (2017)
Одеська національна академія харчових технологій (2017)
Strona pzrednia (2018)
Spis treści (2018)
Zielecka M. - Zastosowanie silikonów w ochronie przeciwpożarowej (2018)
Harmata W. - Rozpoznanie skażeń w Polsce – aktualny stan wiedzy, Witczak M. (2018)
Dobrowolski M. - Oprogramowanie CrowdSim do modelowania dynamiki pieszych, Maciak T. (2018)
Piec R. - Wprowadzenie do budowania odporności poprzez analizę obszarów szczególnie narażonych na występowanie zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu społeczności, Szykuła-Piec B. (2018)
Porowski R. - Oznaczanie toksyczności produktów spalania – przegląd stanu wiedzy, Kuźnicki Z., Małozięć D., Dziechciarz A. (2018)
Pavlovich B. A. - Statutory Regulation of Fire Unit Location in Ukraine (2018)
Lazarenko O. - Research on the Fire Hazards of Cells in Electric Car Batteries, Loik V., Shtain B., Riegert D. (2018)
Suchy P. - Ocena wpływu aranżacji garażu na wynik symulacji CFD rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, Węgrzyński W. (2018)
Porowski R. - Modelowanie CFD wentylacji pożarowej w tunelu drogowym, Bańkowski P., Klapsa W., Starzomska M., Więckowski A. (2018)
Iwańska M. - Zmiany w zakresie wymagań wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej znakowanych znakiem budowlanym, Jankowska K., Kowalczyk A. (2018)
Klapsa W. - Kable elektryczne w kontekście zagrożenia pożarowego i przepisów ochrony przeciwpożarowej, Małozięć D., Wolańska A. (2018)
Pastuszka Ł. - Zasady bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrofy budowlanej, Płotica M. (2018)
Title (2019)
Content (2019)
Koziuk V. - Typology of Welfare State, Quality of Institutions and Environmental Goods in Post-Socialist Countries, Hayda Y., Shymanska O. (2019)
Khadzhynov I. - Scaling and Effects of Socio-Cultural Globalization, Shkurat M. (2019)
Savelyev Y. - Greece: A European Mechanism of the Exit from the Crisis, Komar N., Siskos E., Darvidou K. (2019)
Garafonova O. - Implementаtion of EFQM and BSC Mоdels fоr Strаtegic Develоpment of the Enterprise in the Context of a Systemic Crisis, Lazarenko Y., Verezomska I. (2019)
Mitsenko N. - Development of the Trade Enterprise Subjects Logistics System and its Utensic-Criterial Characteristics, Mishchuk I. (2019)
Akinkugbe O. - Middle Class Growth and Entrepreneurship Development in Africa – Measurement, Causality, Interactions and Policy Implications, Wohlmuth K. (2019)
Kyrylenko S. - Key Trends in European Retail Banking and Prospects for Their Development in Ukraine (2019)
Sitash T. - Pragmatic Role of Financial Mechanisms in the Paradigm of Innovative Development: Domestic and World Trends (2019)
Our Authors (2019)
Титул, зміст (2017)
Журлова О. Д. - The current trends and future perspectives оf arabinoxylans prebiotics research: a review, Капрельянц Л. В. (2017)
Фадеев Л. В. - Зернобобовые культуры - спрос растет. Чечевица. Часть 1 (2017)
Орехівський В. Д. - Сочевиця – джерело рослинного білка, Січкар В.І., Овсянникова Л. К., Соломонов Р. В. (2017)
Жигунов Д. О. - Визначення показників якості борошна з різних систем технологічного процесу при сортовому помелі пшениці, Ковальова В. П., Мороз А. І. (2017)
Лакіза О. В. - Розширення сировинної бази у виробництві комбікормів для яєчних курей, Попова Ю. С., Маслікова К. П. (2017)
Імунобактерин D: застосування для зерна і комбікормів (2017)
Карпова О. П. - Енергоємність як енергетична характеристика технологічного процесу очищення зерна, Постнікова М. В. (2017)
Солдатенко Л. С. - Автоматизована система обліку продуктів переробки комбінату хлібопродуктів (2017)
Международная школа кормов (2017)
Одеська національна академія харчових технологій (2017)
Куруч А. В. - Теоретичне обґрунтування технології формування політичної компетентності майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах (2018)
Харківський В. С. - Етапи дослідження розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі в післядипломній освіті (2018)
Борисенко К. Б. - Вимірювання сформованості фахових компетентностей майбутніх учителів географії засобами кваліметрії (2018)
Валько Н. В. - STEM-освіта вчителів у країнах Сходу та Австралії (2018)
Воловчук Н. М. - Методологическая функция философии в парадигме образования ХХІ века (2018)
Воробйова Н. М. - Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управлінської діяльності керівників закладів загальної середньої освіти (2018)
Горкавчук О. О. - Проектний підхід у вихованні дітей молодшого шкільного віку в контексті Концепції Нової української школи (НУШ) (2018)
Кулаковський О. М. - Вивчення основ інтелектуальної власності як складова освітніх систем розвинених країн світу (2018)
Шматков Д. І. - Вертикальна редукція змісту навчання теми "Спостереження за відходами" дисципліни "Моніторинг середовища існування", Бєлікова Н. В., Шелковий О. О. (2018)
Горностаєва О. О. - Розвиток професійної компетентності інженерів-педагогів автотранспортного профілю у системі післядипломної педагогічної освіти (2018)
Лазарєв М. І. - Методики формування складових професійної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем, Рудевіч Н. В. (2018)
Лунячек В. Е. - Формування креативного мислення студентів у процесі професійного навчання (2018)
Павлова О. Г. - Професійна мотивація як педагогічна проблема (2018)
Карпова Л. Г. - Сучасні питання обдарованості: природа, структура та розвиток (2018)
Тарасенко І. М. - Розвиток педагогічного персоналу як складова формування іміджу закладу загальної середньої освіти (2018)
Харківська А. І. - Дефініції понять "Комунікативна культура майбутніх вихователів дошкільної освіти в умовах магістратури" (2018)
До уваги авторів (2018)
Contents (2018)
Pushkarev V. M. - Biochemical aspects of the combined use of taxanes, irradiation and other antineoplastic agents for the treatment of anaplastic thyroid carcinoma, Kovzun O. I., Pushkarev V. V., Guda B. B., Tronko M. D. (2018)
Borzova N. V. - Influence of chemical reagents and UV irradiation on the activity of Penicillium canescens α-galactosidase, Varbanets L. D. (2018)
Osadchuk T. V. - Influence of organic solvents on the furin activity, Shybyryn O. V., Semyroz A. V., Kibirev V. K. (2018)
Veklich T. O. - Calix |4|arene С-956 selectively inhibits plasma membrane Са2+,Mg2+-АТРase in myometrial cells, Skrabak O. A., Nikonishyna Yu. V., Rodik R. V., Kalchenko V. I., Kosterin S. O. (2018)
Afanasieva K. S. - DNA loops after cell lysis resemble chromatin loops in an intact nucleus, Olefirenko V. V., Sivolob A. V. (2018)
Yastreb T. O. - Action of methyl jasmonate and salt stress on antioxidant system of Arabidopsis plants defective in jasmonate signaling genes, Kolupaev Yu. E., Shvidenko N. V., Dmitriev A. P. (2018)
Storozhuk B. G. - Overall haemostasis potential of the blood plasma and its relation to some molecular markers of the hemostasis system in patients with chronic renal disease of stage VD, Pyrogova L. V., Chernyshenko T. M., Kostiuchenko O. P., Kolesnikova I. M., Platonova T. M., Storozhuk O. B., Storozhuk L. O., Bereznitsky G. K., Zap P. Yu. (2018)
Falfushynska H. I. - Evaluation of metallothioneins, oxidative stress and signs of cytotoxicity in young obese women, Horyn O. I., Khoma V. V., Tereshchuk G. V., Osadchuk D. V., Rusnak N. I., Stoliar O. B. (2018)
Dziuba O. S. - The effect of N-stearoylethanolamine on adipocytes free cholesterol content and phospholipid composition in rats with obesity-induced insulin resistance, Hudz Ie. A., Kosiakova H. V., Horid’ko T. M., Klimashevsky V. M., Hula N. M. (2018)
Krynytska I. Ya. - The indices of nitrogen (II) oxide system in experimental hepatopulmonary syndrome, Marushchak M. I. (2018)
Gudkova O. O. - Purification procedure and assay for the activity of lysyl oxidase, Latyshko N. V., Zaitseva O. V., Shandrenko S. G. (2018)
Kosterin S. O. - Founder of molecular immunology in Ukraine, well-known political and public figure. On the 75th birthday of Academician of the NAS of Ukraine S. V. Komisarenko, Danilova V. M. (2018)
The FEBS3+ Meeting - XIth Parnas Conference – Young Scientists Forum ‘Biochemistry and Molecular Biology for Innovative Medicine’ (2018)
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2018 (2018)
The Nobel Prize in Chemistry 2018 (2018)
Титул, зміст (2018)
Bochkovskyi A. P. - Improving methodology of risk Identification of oc-cupational dangerous, Sapozhnikova N. Yu. (2018)
Фадеев Л. В. - Зернобобовые культуры - спрос растет. Часть 2 (2018)
Овсянникова Л. К. - Визначення факторів, що впливають на організацію процесу зберігання дрібнонасіннєвих олійних культур, Соколовська О. Г., Валевська Л. О., Грищук Ю. В. (2018)
Иммунобактерин D: применение для зерна и комбикормов (2018)
Макаринська А. В. - Біологічна та зоотехнічна оцінка БВМД "Мобікан" для домашніх тварин (собак), Левицький А. П., Дубовенко І. Є. (2018)
Воєцька О. Є. - Перспективи використання побічних продуктів цукрового виробництва, Чернега І. С., Цюндик О. Г., Могилянський М. О. (2018)
Fihurska L. - Tendencies and peculiarities of shrimp feed production (2018)
Гончарук Г. А. - Результати лущенняшліфування ячменю в абразивно-дисковій машині А1-ЗШН-3, Опришко О. В., Шипко І. М. (2018)
Международная школа кормов (2018)
Одеська національна академія харчових технологій (2018)
Калетнік Г. М. - Біогаз в домогосподарствах – запорука енергонезалежності сільських територій України, Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. (2018)
Климчук О. В. - Економіко-організаційні передумови та аспекти виробництва рідких видів біопалив в Україні (2018)
Луцяк В. В. - Забезпечення спроможності вітчизняних агропродовольчих підприємств до комерціалізації нових видів харчових олій, Амонс С. Е. (2018)
Киш Л. М. - Транспортна логістика в агарному секторі: реалії та перспективи розвитку (2018)
Burennikova N. V. - SEE-analysis of the force for process of handling with wastes in Ukraine (2018)
Подолянчук О. А. - Облікова інформація та її якісні характеристики відповідно до облікових стандартів (2018)
Пиндик М. В. - Децентралізація системи енергопостачання в Україні як одна із умов розвитку альтернативних джерел енергії (2018)
Рабоконь Ю. С. - Економічна сутність виробничих запасів, їх оцінка та облікове забезпечення (2018)
Огар О. М. - Розподіл транспортних подій на залізницях України за категоріями залежно від тяжкості наслідків, Розсоха О. В., Шаповал Г. В., Смачило Ю. В. (2018)
Беляев Н. Н. - 3D численная модель для оценки территориального риска при теракте, Калашников И. В., Клименко И. В., Козачина В. А. (2018)
Буц Ю. В. - Оцінка надзвичайних подій під час перевезення небезпечних вантажів у контексті техногенного навантаження регіонів, Крайнюк О. В., Козодой Д. С., Барбашин В. В. (2018)
Долина Л. Ф. - Очистка вод от остатков лекарственных препаратов, Савина О. П. (2018)
Скоб Ю. А. - Математическое моделирование последствий испарения аварийного пролива токсичного вещества на железнодорожном транспорте, Угрюмов М. Л. (2018)
Lomtіeva I. M. - Formation peculiarities of financial resources of PJSC "Ukrainian railway", Snachov M. P., Toporkova О. A., Shylo L. A. (2018)
Ustymenko D. V. - Physico-technological aspects of work of lubricant films in the tribosystem "overhead line – current collector contact strip" (2018)
Fischer S. - Specific assessment method of railway ballast particle degradation based on unique laboratory test, Nemeth A., Harrach D., Juhasz E. (2018)
Plitchenko S. O. - Procedure for determining process characteristics of friction stir welding (2018)
Нечай В. Я. - Дослідження граничних часових показників програмних середовищ операційних систем реального часу, Волошин Д. О., Нежуміра О. І. (2018)
Скалозуб В. В. - Реализация динамических, конкурентных и нечетких моделей планирования многопродуктовых потоков в транспортных сетях, Паник Л. А. (2018)
Погребняк Р. П. - Нестаціонарні режими роботи головного привода карусельного верстата для обробки суцільнокатаних залізничних коліс (2018)
Горбунов М. І. - Комплексний розрахунок виконання кришки люка напіввагона з різнотипних матеріалів із проміжним Ш-подібним обв’язуванням, Фомін О. В., Ловська А. О., Коваленко В. В. (2018)
Bezrukov A. V. - Engineer of the third millennium (2018)
Козюк В. - Типологія держав добробуту, якість інститутів та екологічних благ у постсоціалістичних країнах, Гайда Ю., Шиманська О. (2019)
Хаджинов І. - Оцінка масштабів та ефектів соціокультурної глобалізації, Шкурат М. (2019)
Савельєв Є. - Греція: європейський механізм виходу з кризи, Комар Н., Сіскос Є., Дарвіду К. (2019)
Міценко Н. - Розбудова системи логістики суб’єктів торговельного підприємництва та її сутнісно-критеріальна характеристика, Міщук І. (2019)
Кириленко С. - Основні тенденції роздрібного банкінгу європейських банків та можливості їх імплементації в Україні (2019)
Сіташ Т. - Прагматична роль фінансових механізмів у парадигмі інноваційного розвитку: вітчизняні та світові тенденції (2019)
Наші автори (2019)
Марущак А. І. - Інформаційні впливи Російської Федерації (на прикладі Чеської Республіки), Хаба Р. С. (2019)
Петров С. Г. - Міжнародний досвід з протидії протиправним посяганням на державні електронні інформаційні ресурси (2019)
Юдко Л. В. - Дискурс толерантності в парадигмі забезпечення інформаційної безпеки держави (на матеріалі інтернет-сторінок спецслужб Великої Британії, Німеччини, України) (2019)
Бурба В. В. - Особливості впровадження осіб у міжнародні організовані злочинні угруповання, Суворов О. М. (2019)
Єрменчук О. П. - Проблемні аспекти правового регулювання державно-приватного партнерства у сфері захисту критичної інфраструктури, Пальчик М. Л. (2019)
Іванов Ю. А. - Співвідношення забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України та безпеки критичної інфраструктури держави (2019)
Крутов В. В. - Система суб’єктів боротьби з тероризмом, їх адміністративно-правовий статус, Форноляк В. М. (2019)
Остроухов В. В. - Інформаційно-психологічні аспекти тероризму в контексті філософії безпеки, Присяжнюк М. М. (2019)
Стоянов І. І. - Методика розробки інтерактивного електронного посібника в середовищі побудови інтелект-карт MindManager (2019)
Розов В. І. - Комунікативна складова особистісної безпеки співробітників СБ України (2019)
Горчанюк О. С. - Гендерні правовідносини в секторі безпеки України (інформаційний аспект) (2019)
Дмитренко Ю. П. - Соціально-правові гарантії співробітників сектору безпеки і оборони в контексті гендерної рівності (2019)
Ієрусалимов В. І. - Гібридні гендерні загрози як елемент дестабілізації діяльності Верховної Ради України (2019)
Компанцева Л. Ф. - Гендерна перспектива інформаційної безпеки (2019)
Лапутіна Ю. А. - Маніпуляція поняттям гендерної рівності – поточний тренд когнітивної війни (2019)
Левченко К. Б. - Інструменти здійснення маніпуляцій навколо змісту та напрямів державної гендерної політики (2019)
Пелепейченко Л. М. - Чинники запобігання гендерним конфліктам у військовій сфері діяльності (2019)
Суслова І. М. - Гендерна рівність як цивілізаційний вибір України, Голуб О. А. (2019)
Чеховська М. М. - Розвиток публічного суспільного дискурсу щодо гендерної політики у секторі безпеки і оборони (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Chupriy L. - Historical Preconditions of Formation of the Concept "Intermarium" in the Face of Contemporary Challenges (2018)
Iskhakova N. - Trust as a Factor of Political Mobilization of Society in the Conditions of Establishment of Democracy (2018)
Melnyk T. - Ukraine and Its Future in a Globalised International Community (2018)
Movchan U. - Features of Computer Methods in Political Forecasting (2018)
Mozgin W. - Ukraine in a Geopolitical Game between the West and the Russian Federation (2018)
Orzechowski M. - Conflicts in Donbass and the Kerch Strait as an Element of the Neo-Imperialist Expansion Strategy of the Russian Federation in the Post-Soviet Area (2018)
Den Sik Kan - Korean Peninsula Problem in the Light of the Latest Events (2018)
Sobolievskyi Y. - Philosophical Views of Thomas Jefferson on Religion and Politics (2018)
Sodomora P. - Ukrainian Philosophical Thought at the Brink between East and West (2018)
Yakushik V. - Varieties of a Law-Governed State (2018)
Rudenko S. - Is the Business satisfied with University education in Ukraine?(An interview with Vilatiy Bolonkin), Bolonkin V. (2018)
Luzanov A. V. - Cyclic aromaticity within Hückel and quasi-correlated Hückel-like models (2018)
Riabchunova A. V. - Density and solvation effects of imidazolium based ionic liquids in propylene carbonate, Karabtsova V. M., Kalugin O. N. (2018)
Чумак А. Ю. - Производные 1,3,5-триарил-2-пиразолина с дополнительными гетероциклическими фрагментами в положении 1 как потенциальные флуоресцентные хемосенсорные соединения для определения катионов поливалентных металлов, Кордубайло Н. В., Водолаженко М. А., Котляр В. Н., Дорошенко А. О. (2018)
Шкумат А. П. - Поиск новых люминофоров с заданными физико-химическими и химическими свойствами XVI. N-арилметилен- и N-гетарилметиленпроизводные поливиниламина, Чех Р. В. (2018)
Новиков Д. О. - Комплексообразование Cu(BF4)2 в ацетонитриле: квантово-химическое исследование, Калугин О. Н. (2018)
Губский С. М. - Реологические свойства водных растворов агара, желатина и их смеси для желейных изделий, Музыка Я. И., Фощан А. Л., Евлаш В. В., Калугин О. Н. (2018)
Правила для авторів (2018)
Свиридюк О. - Сутність поняття "полікультурна освіта" у працях українських та зарубіжних учених (2015)
Карпенко О. - Опіка над дітьми у педагогічній системі Казимира Єжевського (1877 - 1948) (2015)
Скальські Д. - Історико-культурні передумови становлення і розвитку фізкультурної освіти в Європі у середньовічну добу (2015)
Костюк О. - Досвід Канади щодо антибулінгової роботи в середній школі (2015)
Олішкевич С. - Форми та методи виховання характеру в державних школах США (2015)
Литовченко І. - Філософські засади корпоративної освіти як складової освіти дорослих США (2015)
Кричківська О. - Сутність і структура міжкультурнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Гурова Т. - Правове виховання як засіб формування правової культури майбутніх учителів (на прикладі вивчення англійської мови) (2015)
Береза Л. - Особливості інноваційних технологій формування лінгвокраїнознавчої компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови (2015)
Запрошення до членства в Українській асоціації дослідників освіти (2015)
Автори номера (2015)
Аннотации (2015)
Содержание (2018)
Гриценко В. И. - Е-трансформации в обучении, Манако А. Ф., Синица Е. М. (2018)
Ревунова О. Г. - Дослідження точності розв’язання дискретних некоректних задач методом випадкових проекцій (2018)
Додонов А. Г. - Система организационного управления автоматизированными объектами повышенной живучести, Мухин В. Е. (2018)
Лисецкий Ю. М. - Организационно-методические основы создания информационных систем предприятия (2018)
Рибачок Н. А. - Методика конфігурування служб Windows 10 редакцій Home та Pro для персональних комп'ютерів з використанням технології віртуалізації, Заболотня Т. М., Люшенко Л. А., Сущук-Слюсаренко В. I. (2018)
Урсатьев А. А. - Большие Данные. Аналитические базы данных и хранилища: Vertica, Kdb (2018)
Savchenko M. - Automatic Generation of Semantic Knowledge Networks from an Unstructured Text, Kriachok O. (2018)
Антонюк Я. М. - Организация конвергентной кампусной компьютерной среды академического учреждения, Прус Т. Н. (2018)
Fainzilberg L. S. - Information Technology Teaching the Methods for the Organism Recovery at Home Conditions, Pomorska D. V. (2018)
Титул, зміст (2018)
Fesenko O. O. - The concerns of workplace certification for working conditions at the grain processing enterprises, Lysiuk V. M., Saharova Z. M. (2018)
Stankevych G. - Removal of mineral impurities from after - harvesting residues of corn, Нoncharuk H., Shipko I. (2018)
Kovalova O. S. - Research of hydrothermal processing of dry barley malt, Chursinov Yu. O., Kofan D. D. (2018)
Kaprelyants L. V. - Prospects for the use of grain raw materials in the production of functional products, Zhurlova E. D., Buzhilov N. G. (2018)
Khorenghy N. V. - Integrated processing technology of wastes from cereal production, Lapinska A. P. (2018)
Karunskyi O. Y. - Use of biologically active substances of the hydrolase class in compound feed for pigs, Tsikhovskyi S. O. (2018)
Makarynska A. V. - Scientific and technological substantiation of production of mixed fodders for snails, Yarmak L. M., Piddubnyak O. M. (2018)
Soldatenko L. S. - Clarification of the methods used for calculating power of sieve separators, Hornishnyi O. V. (2018)
Международная школа кормов (2018)
Одеська національна академія харчових технологій (2018)
Передмова (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського