Тимкова В. А. - Співвідношення семантичної і формально-граматичної структури речення з предикатами якості (2018)
Фернос Ю. І. - Вплив процесів декомунізації на систему урбанонімів м. Умані (2018)
Наші автори (2018)
Гаюк І. - Дослідження Вірменського християнства: нові методологічні підходи (2002)
Стоколос Н. - Спроба етноконфесійної трансформації православ’я у Польщі (1923-1939 рр.) (2002)
Богачевська І. - Католицьке аджорнаменто – вияв часу (2002)
Кулагіна Г. - Духовність і її християнська експлікація (2002)
Титаренко В. - Теоретичні проблеми дослідження харизми та харизматизму (2002)
Луцишина О. - Проблема підходу до аналізу давньоіндійських уявлень про людину (2002)
Кондратик Л. - Ольґерд Бочковський про роль релігії у народотворчому процесі (2002)
Банек К. - Головні проблеми політології релігії (2002)
Кияк С. - Ідентичність Української католицької церкви візантійського обряду в контексті її вселенськості (2002)
Шевченко В. - Передберестейський унійний процес 1590-1593 років: мотиви, проблематика, перспективи (2002)
Якимів Е. - Поява латинських ченців і становлення католицьких чернечих орденів в Україні (Х-ХV ст.) (2002)
Релігієзнавчі конференції 2003 року (2002)
Дисертаційні праці, захищені в 2002 році у спеціалізованій вченій раді Д 26.161.03 (2002)
Summary (2002)
До відома авторів (2002)
Ільницький М. С. - Демократичні вибори як основа створення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (2018)
Коміссаров С. А. - Моделі місцевої (муніципальної) поліції: українські реалії та перспективи функціонування (2018)
Корнієнко П. С. - Основи правозахисної діяльності в Україні як об'єкт конституційно-правових досліджень (2018)
Литвинов О. М. - Право як феномен культури: спроба концептуальної самокритики. Стаття перша. Про доцільність постановки проблеми і деякі питання методології та термінології. Частина 2. Про термінологію: сталі (загальні) термінопоняття (2018)
Нестерович В. Ф. - Проблеми конституційно-правового регулювання проведення мирних зібрань громадян в Україні (2018)
Пекарчук В. М. - Діяльність центральних органів виконавчої влади в Україні на початку незалежності (2018)
Тишакова Л. Т. - Теоретичні засади дослідження правової свідомості особистості юриста (2018)
Чернеженко О. М. - Роль прямої демократії в суспільстві (2018)
Бабіков О. П. - Суб'єкт активного корупційного підкупу службової особи юридичної особи приватного права (2018)
Волошина М. О. - Умови гарантування прав і свобод людини при проведенні контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції: зміст поняття (2018)
Козьяков І. М. - Теоретичні основи наукового забезпечення діяльності прокуратури (2018)
Кострицький В. В. - Дзеркальні склади злочинів у диспозиції статті 160 КК України (2018)
Шахова К. В. - Аналіз міжнародного законодавства з питань протидії вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (2018)
Янко В. М. - Деякі проблемні аспекти встановлення змісту ознак об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 109 КК (2018)
Карпенко К. К. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання у сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2018)
Корнієнко М. В. - Деякі особливості адміністративної відповідальності дітей згідно з чинним законодавством України (2018)
Пономарьов С. П. - Внутрішня та зовнішня безпека держави: шляхи забезпечення (2018)
Самбор М. А. - Застосування норм адміністративно-деліктного права (2018)
Гуменюк К. П. - Обов'язки територіальної громади щодо відумерлої спадщини (2018)
Утєхін І. Б. - Договір купівлі-продажу майнових прав: теорія та практика (2018)
Бондар В.С. - Підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення розслідування злочинів, учинених із застосуванням вогнепальної зброї: питання запровадження балістичного стандарту (2018)
Гусєва В. О. - Тактичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні посягань на життя працівника правоохоронного органу (2018)
Деркач Н. М. - Стан наукової розробленості питання оперативно-розшукової протидії незаконному обігу зброї (2018)
Звірянський Г. В. - Деякі елементи оперативно-розшукової характеристики осіб, які вчиняють кишенькові крадіжки в метрополітені (2018)
Лисенко А. М. - Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів під час протидії злочинам, пов'язаним з терористичною діяльністю, Лисенко І. В. (2018)
Литвинчук О. І. - Особливості кримінальних проваджень на підставі угод (2018)
Лозинська Ю. І. - Особливості оцінки достовірності показань свідка в кримінальному провадженні (2018)
Назаренко І. В. - Організація профілактичної діяльності під час оперативно-розшукової протидії незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у місцях, призначених для проведення навчальних і культурних заходів (2018)
Перлін В. С. - Організація взаємодії при розслідуванні самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи (2018)
Пилипенко О. М. - Особливості організації й тактики огляду місця події при розслідуванні незаконної порубки лісу (2018)
Пчеліна О. В. - Поняття та характеристика злочинних технологій у сфері службової діяльності (2018)
Савка О.І. - Оперативно-розшукова характеристика вбивств на замовлення, Стащак М. В. (2018)
Ткаченко В. І. - Оперативно-розшукова профілактика контрабанди наркотиків (2018)
Черниш М. О. - Оперативно-розшукова характеристика незаконного заволодіння транспортними засобами (2018)
Яковенко М. О. - Організація діяльності органів досудового розслідування в умовах реалізації стратегії відновлення цілісності України та деокупації Донбасу (2018)
Розовський Б. Г. - Будущее в праве, Тагієв С. Р. (2018)
Малюкіна М. Ю. - Агрегаційна стійкість наночастинок на основі рідкісноземельних елементів в різному мікрооточенні та біологічних середовищах, Піляй Л. В., Сєдих О. О., Клочков В. К., Кавок Н. С. (2018)
Kuznetsov K. A. - Human buccal epithelium cell response to low intensive neutron radiation, Kyzym P. S., Berezhnoy A. Yu., Shchus A. F., Onishchenko G. M., Shckorbatov Yu. G. (2018)
Кізілова Н. М. - Математичне моделювання розповсюдження пульсових хвиль вздовж аорти людини, Соловйова О. М. (2018)
Барабаш Ю. М. - Аналіз фотоіндукованих оборотних змін в бактеріальних реакційних центрах при нерівноважних умовах, Серденко Т. В., Нокс П. П., Бондаренко О. Ю. (2018)
Бондаренко М. А. - Методика ймовірнісного визначення дійсної кількості онкологічних хворих на основі статистичних даних (2018)
БІОФІЗИКА XL: 40 років кафедрі біофізики Харківського університету – досягнення та перспективи (2018)
Біофізичному віснику – 20 років (2018)
Пам'яті професора Володимира Яковича Малєєва (2018)
Сорокіна О. Ю. - Аналіз змін формування поліорганної недостатності залежно від термінів початку оперативного лікування, Філіп Ж. В. (2018)
Гошовська А. В. - Доплеромертична картина екстраембріонально-го кровотоку в ранньому триместрі гестації на тлі запальних захворювань жіночих статевих органів, Гошовський В. М. (2018)
Бирчак І. В. - Особливості процесів ліпопероксидації в ендометрії та міометрії жінок, хворих на лейоміому матки, Громова Т. В., Гошовська А. В. (2018)
Півторак В. І. - Ультраструктурні особливості дифузної нейро-ендокринної системи дванадцятипалої кишки під час виникнення гострої кишкової непрохідності, Бурков М. В. (2018)
Усенко О. Ю. - Cиндром протеїнмальнутриції у хворих після біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess-Marceau, Тодуров І. М., Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І., Щитов О. В. (2018)
Головацький А. С. - Субмікроскопічні зміни лімфоїдних вузликів клубових лімфатичних вузлів у динаміці хронічного опіоїдного впливу, Валько О. О., Волков К. С., Крамар С. Б. (2018)
Варивода О. Ю. - Ретроспективний аналіз локалізацій поліпозних уражень товстої кишки за результатами патологоанатомічних досліджень, Гутор Т. Г. (2018)
Зубко Л. Ю. - Особливості топографії позапечінкових жовчовивідних шляхів за даними комп’ютерної томографії в режимі 3D-cor (2018)
Туркевич М. О. - Доцільність використання резорбуючих імплантатів у косметичній дерматології на підставі проведеної порівняльної характеристики, Туркевич О. Ю. (2018)
Монастирський В. М. - Фіксація нирки у фізіологічному положенні як профілактика рецидиву нефролітіазу хворих з коралоподібними каменями єдиної нирки, Півторак В. І., Капшук В. М. (2018)
Дука Р. В. - Зміни біофізичних та морфологічних властивостей міокарда при ожирінні, Кошарний В. В., Абдул-Огли Л. В., Алексюк Л. О., Соболева Т. О. (2018)
Андрющенко В. П. - Мікроструктурні зміни проксимальних відділів тонкої кишки при гострому ускладненому панкреатиті як патоморфологічна основа розвитку синдрому ентеральної недостатності, Андрющенко Д. В., Макара В. З. (2018)
Дзюбановський І. Я. - Підвищення безпеки та ефективності реконструктивних операцій при естетичних дефектах передньої черевної стінки, Гривенко С. Г. (2018)
Цигикало О. В. - Особливості морфогенезу та варіантної анатомії нижньої щелепи у плодів людини, Паліс С. Ю. (2018)
Иванова Ю. В. - Хирургическая реабилитация больных раком ободочной кишки, осложненным перфорацией, Мушенко Е. В., Коробов А. М., Кондратюк А. Н. (2018)
Riabyi S. І. - Morphogenesis of human bile ducts in embryonic period, Biriuk І. G., Sykyrytska Т. B., Kukovska І. L., Proniaiev D. V. (2018)
Юр’єва Л. М. - Аномальне розташування хоріону: Клініко-анамнестичні фактори ризику (2018)
Кривецький В. В. - Вроджені вади серця: сучасний стан та проблема сьогодення, Ротар Г. П., Процак Т. В., Шафранюк В. П. (2018)
Проняєв Д. В. - Аномальне розміщення серця в грудній клітці плода, Дручук С. В., Рябий С. І. (2018)
Зінченко А. Т. - До 35-річчя заснування ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" м. Чернівці (історичний нарис), Грушко О. І., Васюк В. Л., Гасько М. В., Польовий В. П., Плегуца О. М., Ступницький В. В., Ілащук І. І. (2018)
Лютик М. Д. - Про лікаря давида ілліча виводцева, що бальзамував тіло М.І. Пирогова за власною методикою, Луканьова С. М. (2018)
Професор Григорій Якович Костюк (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Байкєніч Д. В. - Організація святкування першого ювілею ВУАН у світлі звітної документації академічних установ (2018)
Чернухін Є. К. - Фонд 350 (архів родини Гориновичів) в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: фондоутворювачі, структура, огляд матеріалів (2018)
Старовойт С. В. - Нові джерела з історії науки у фондах Інституту архівознавства НБУВ (2018)
Вакульчук О. А. - Багатотиражні газети України: створення, функціонування, характерні особливості (2018)
Вербіцька О. І. - Розвиток шевченкознавчих досліджень у Національній академії наук України в 1930-х роках (за документами Архівного фонду НАН України) (2018)
Булатова С. О. - Традиційні напої шляхетського двору на білоруських землях Великого князівства Литовського в першій чверті XVII ст.: столове начиння та посуд (за рукописом Млечка із зібрання Хрептовичів з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2018)
Принь М. О. - Особовий фонд академіка Є. П. Федорова як джерело з висвітлення міжнародної діяльності вченого: видовий склад та інформаційний потенціал документів (2018)
Шаповал А. І. - Наукова співпраця В. М. Перетца та М. І. Петрова через призму епістолярних джерел (2018)
Кіржаєва І. Г. - Взаємовідносини академіка О. І. Бродського з українськими письменниками та художня колекція родини Бродських (за документами Інституту архівознавства НБУВ) (2018)
Булгаков Ю. В. - Участь А. Д. Коваленка в роботі наукових форумів у галузі механіки (1942 – 1957) (2018)
Коломієць М. С. - Новий джерельний ресурс з історії української науки: особовий архівний фонд академіка НАН України А. В. Чекунова (2018)
Ціборовська-Римарович І. О. - Доля книгозбірень католицьких монастирів Волинської губернії у світлі їхньої касації 1832 р. російською імперською владою (2018)
Мяскова. Т. Є. - Бібліотечна діяльність Дмитра Івановича Багалія та історична доля його особової бібліотеки (2018)
Афанасьєва З. Б. - Становлення Київського реального училища та його бібліотеки (1873 – 1920) (2018)
Гуржій І. О. - Збірка слов’янознавчих видань із фондів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ: до питання реконструкції бібліотеки Т. Д. Флоринського (2018)
Шекера І. С. - Провенієнції на книгах з бібліотеки П. П. Кудрявцева в складі колекції Бібліотеки Київської духовної академії як одне з джерел для визначення шляхів поповнення академічної книгозбірні (2018)
Зінченко С. В. - Атрибуція старообрядницького рукопису 20-х років ХІХ ст. зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (2018)
Волощенко С. А. - Списки Уставу церковного Єрусалимського XVII ст.: датування, переписувачі, локалізація, побутування (за матеріалами Інституту рукопису НБУ імені В. І. Вернадського) (2018)
Охріменко О. С. - Збірка проповідей XV ст. із нюрнберзького монастиря Святого Егідія: автор, писець та читач (2018)
Рудий Г. Я. - Періодика України 1917 – 1920 рр.: історіографія та джерельний потенціал (2018)
Шип Н. А. - Слов’янофільський проект розв’язання "польського питання" в Російській імперії (початок ХХ ст.) (2018)
Січова О. В. - Організація архівної справи в наукових установах Національної академії наук України (2018)
Маврін О. О. - До історії української археографії: деформації джерела, "спротив матеріалу" і трансформаційні процеси (1940-ві – 1980-ті роки) (2018)
Петренко О. В. - Історичний дискурс методології державної статистики друку: на прикладі обліку дитячих книг у 20 – 30-х роках ХХ ст. (2018)
Мицик Ю. (отець) - Із джерел з історії Полтавщини XVII – XVIII ст. (із зібрання Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Тарасенко І. Ю. (2018)
Булатова С. О. - Секрети старопольської юхи за рецептурою з рукопису ХVІІІ ст. "Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robenia" з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2018)
Філіпович М. А. - "За рікою за бистрою вогні горять великиї": рецензія Олени Компан на книги Я. Є. Боровського "Походження Києва: історіографічний нарис" (Київ, 1981) та "Мифологический мир древних киевлян" (Киев, 1982) (2018)
Сторчай О. В. - З листів Івана Їжакевича до Федора Коновалюка (1941 – 1961 роки): до 155-річчя від дня народження І. Їжакевича (2018)
Левченко Н. П. - Відкриті електронні ресурси в умовах інформаційного суспільства: огляд джерельної бази дослідження (2018)
Рудакова Ю. К. - Друкований каталог українських латиношрифтних стародруків XVI – XVIII ст.: дослідження та популяризація фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2018)
Курганова О. Ю. - Інноваційні форми підготовки наукових каталогів стародруків на прикладі проекту "Поезія в українських стародруках" (2018)
Заболотна Н. В. - Укладання попримірникових каталогів кириличних стародруків василіянських друкарень з фондів НБУВ: практичний досвід та теоретичні напрацювання (2018)
Лук’янець К. Ю. - Методологічні аспекти каталогізації аркушевих видань доби Української революції 1917 – 1921 рр. (на основі колекції листівок Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Шорсткіна О. Ф. (2018)
Поберезкіна П. Ю. - Невідома листівка Сергія Бердяєва до Бельгії (2018)
Вихідні дані (2018)
Свиридова Н. К. - Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії "Використання рефлексотерапії в гінекології", Чуприна Г. М., Парнікоза Т. П., Труфанов Є. О., Чередніченко Т. В. (2017)
Труфанов Є. О. - Особенности экспериментально-мотивационных состояний у психологически дезадаптированных больных рассеянным склерозом, Свиридова Н. К., Чуприна Г. М., Парнікоза Т. П., Микитей О. М., Свистун В. Ю. (2017)
Свиридова Н. К. - Порівняльний аналіз показників добового профілю артеріального тиску у хворих на повторний та первинний ішемічний інсульт, Микитей О. М. (2017)
Чуприна Г. М. - Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії "Використання рефлексотерапії у складі комплексних лікувальних заходів в косметології", Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П., Чередніченко Т. В. (2017)
Парнікоза Т. П. - Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії "Використання рефлексотерапії при черепно-мозкових травмах", Труфанов Є. О., Свиридова Н. К., Чуприна Г. М. (2017)
Варцаба Н. С. - Сутність, види та функції інфраструктури ринку (2018)
Воробей Ю. М. - Національні стандарти управління інтелектуальним капіталом міжнародних компаній (2018)
Кoрoль М. М. - Aнaліз cучacнoгo cтaну зoлoтoвaлютних резервів прoвідних крaїн cвіту, Лaпa І. В. (2018)
Полоус О. В. - Співвідношення рівня розвитку людського капіталу та ефективності функціонування фінансового ринку України в контексті глобалізаційних процесів, Альнаджар А. А. (2018)
Верхоглядова Н. І. - Послідовність забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку атомно-промислового комплексу на основі стратегічних детермінант, Дробот С. А. (2018)
Киртоагэ Р. Н. - О некоторых аспектах теории экономической безопасности (2018)
Кришан О. Ф. - Передумови та перспективи використання потенціалу облігаційного сегменту фондового ринку як джерела інвестиційних ресурсів, Резяпов К. І. (2018)
Ларіна Я. С. - Методологія дослідження ринку біоенергетики, Гальчинська Ю. М. (2018)
Манойленко М. В. - Застосування кластерного підходу до стратегій розвитку депресивних територій України (2018)
Панченко Н. Г. - Корпоративна політика взаємодії залізничного транспорту та державних і регіональних органів влади (2018)
Казакова Л. О. - Франчайзинг в Україні: особливості та перспективи розвитку, Повханич А. Ю. (2018)
Свидрук І. І. - Розвиток вітчизняної науки як генеруючий чинник креативного прориву в економіці (2018)
Бірбіренко С. С. - Шляхи та напрями забезпечення економічної стійкості оператора зв'язку, Труш І. М. (2018)
Братута О. Г. - Дослідження поняття явища "стратегічний альянс" як видової форми об'єднання підприємств (2018)
Гончар Л. А. - Логістика як чинник забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства (2018)
Катан Л. І. - Фінансова стійкість – запорука сталого розвитку сільськогосподарського підприємства (2018)
Лугінін О. Є. - Оцінка підприємницьких ризиків під час управління проектами за теорією ігор (2018)
Педько А. Б. - Загальна характеристика та основні тенденції розвитку роздрібного торгового бізнесу в Україні, Кордін Д. В. (2018)
Соколовська О. Г. - Аналіз сучасного стану зовнішнього середовища підприємств хлібопекарської галузі в контексті оцінки ризикованості їхньої діяльності: макро- та мезорівень, Шалений В. А. (2018)
Трут О. О. - Планування індивідуальної результативності працівників у процесі управління організацією (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Характерні ознаки сучасних корпоративних культур і огляд створених типологій (2018)
Шандова Н. В. - Дослідження складників маркетингового потенціалу підприємства, Шульга М. О. (2018)
Дога В. С. - Предприятия малого бизнеса как этап и фактор развития экономики в сельской местности, Прохорчук С. В., Веверица В. Ф., Згадова Н. С. (2018)
Халілов А. Е. - Статистика товарообігу регіонів в Україні (2018)
Цвєтнова О. В. - Методичні підходи до параметричної оцінки економічних та соціальних інтересів формування середнього класу (2018)
Артеменко Д. А. - Проблеми кредитування банками аграрного сектору економіки України (2018)
Заборовець К. Г. - Аспекти управління державним боргом у країнах Європи (2018)
Новік О. І. - Митний контроль та шляхи підвищення його ефективності (2018)
Фтоян Г. Г. - Завдання управління інвестиційним портфелем страхової організації, Кисільова І. Ю. (2018)
Шулюк Б. С. - Наукові підходи до структуризації фінансового механізму державно-приватного партнерства (2018)
Ярема Я. Р. - Адміністрування податку на додану вартість як засіб забезпечення його ефективності, Удут Р. В., Бойко В. В. (2018)
Грищук С. В. - Аналіз підходів до визначення сутності поняття "внутрішньогосподарський контроль" (2018)
Кузик В. І. - Особливості управлінського обліку на підприємствах пивоварної промисловості (2018)
Мулик Т. О. - Діагностика підприємства під час фінансової кризи як складник антикризової політики, Григораш М. В. (2018)
Naumova T. A. - Organizational and methodological aspects of time trading accounting in the establishments of a new format, Kyrylieva L. O., Shekhovtsova D. D. (2018)
Костинець В. В. - Технологія blockchain у туризмі та інформаційні загрози її реалізації (2018)
Похил Н. О. - Роль і місце інформаційних систем в управлінні економічними об'єктами (2018)
Чмерук Г. Г. - Концептуальні підходи до визначення цифрової економіки (2018)
Вихідні дані (2018)
Блінова Г. О. - Повноваження органів місцевого самоврядування як учасників інформаційних відносин (2018)
Литвинов О. М. - Право як феномен культури: спроба концептуальної самокритики. Стаття перша. про доцільність постановки проблеми й деякі питання методології та термінології. Частина 3. про термінологію: новели дослідження (початок) (2018)
Нестерович В. Ф. - Предмет і метод виборчого права України (2018)
Павшук К. О. - Виборчий омбудсман в Україні: перспективна новела для захисту виборчих прав (2018)
Безкровний Є. А. - Повноваження прокурора при представництві інтересів держави в суді через передбачені законом форми (2018)
Дудоров О. О. - Національне агентство з питань запобігання корупції на варті "попереднього" рубежу протидії корупції: основні проблеми та способи їх вирішення, Мовчан Р. О. (2018)
Зайцев О. В. - Заохочувальні норми при регламентації державної зради: зарубіжний досвід, Філіпенко В. Р. (2018)
Карчевський М. В. - Big Data та ефективність кримінально-правового регулювання (2018)
Павленко Т. А. - Об'єкт злочину в доктрині кримінального права (2018)
Рось А. В. - Закриття кримінального провадження: проблеми правової регламентації (2018)
Сичов С. О. - Проблемні питання статусу керівника органу досудового розслідування в кримінальному процесуальному законодавстві України, Юхно О. О. (2018)
Юхно М. О. - Основні напрями генезису права на захист у кримінальному процесі України (2018)
Берназюк Я. О. - Строки звернення до адміністративного суду: проблеми теорії та практики (2018)
Іщенко І. В. - Класифікація повноважень поліції щодо превенції ювенальної деліктності (2018)
Самбор М. А. - Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення: затребуваність, об'єктивність, якість (на прикладі проекту закону України № 5683) (2018)
Загоруй І. С. - Про класифікацію (групування) соціально-економічних прав: спроба критичного аналізу інтерпретації поколінь прав людини (2018)
Комарницький В. М. - Принципи екологічного права: питання їх закріплення в екологічному законодавстві (2018)
Кравченко І. М. - Правові аспекти критеріїв оцінювання кваліфікації й конкурентоспроможності найманого працівника та продуктивності його праці (2018)
Бондар В. С. - Зміст та особливості предмета доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері обігу вогнепальної зброї та боєприпасів, Кривонос М. В. (2018)
Бочковий О. В. - Неефективність правоохоронної діяльності як наслідок нормативного перевантаження регламентації суспільних відносин (2018)
Борець Т. О. - Організаційні й тактичні особливості проведення обшуку під час розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами (2018)
Волков І. А. - Деякі аспекти попередження підрозділами внутрішньої безпеки злочинів, що вчиняють працівники Національної поліції України (2018)
Гусєва В. О. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики посягань на життя працівника правоохоронного органу (2018)
Зеленов Г. М. - Забезпечення єдності судової практики під час кваліфікації дій винних осіб за частинами 1 та 3 статті 197-1 Кримінального кодексу України (2018)
Лисенко А. М. - Характеристика оперативної обстановки за лінією протидії терористичній діяльності, Лисенко І. В. (2018)
Нєдов Р. С. - Стан наукових розробок з виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет (2018)
Пономаренко О. С. - Наукова розробленість питання оперативно-розшукової протидії вимаганням підрозділами кримінальної поліції (2018)
Плескач О. Ю. - Розшук в Україні осіб, зниклих безвісти: стан наукових розробок, Стащак М. В. (2018)
Савчук Т. І. - Криміналістична характеристика корисливо-насильницьких злочинів, учинених у районі проведення операції Об'єднаних сил (антитерористичної операції) (2018)
Степанюк Р. Л. - Можливості розвитку криміналістичної науки в Україні з огляду на досвід США, Лапта С. П. (2018)
Чумак В. В. - Приниципи та способи реформування поліції в Естонії (2018)
Шахова К. В. - Проблемні аспекти оперативно-розшукового забезпечення кримінальних проваджень за фактом учинення статевих злочинів (2018)
Батанов О. В. - Конституційне регулювання місцевого самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС (2018)
Чуприна Г. М. - Особливості проведення семінарського заняття "Аналіз використання методів акупунктурної діагностики" на циклі спеціалізації з рефлексотерапії, Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П. (2018)
Чуприна Г. М. - Аналіз клініко-демографічних характеристик хворих на розсіяний склероз в аспекті коморбідності, Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П., Труфанов Є. О. (2018)
Петренко М. С. - Аналіз зв’язку концентрації заліза в базальних ядрах із когнітивними порушеннями у хворих на гіпертензивну та атеросклеротичну енцефалопатію при дослідженні змін магнітної сприйнятливості підкіркових структур головного мозку, Грабовецький С. (2018)
Шевченко Л. А. - Эксайтотоксическое повреждение мозга у лиц с дисциркуляторной энцефалопатией и его терапевтическая коррекция, Боброва В. И., Калашник В. М. (2018)
Пянтковський О. С. - Вертеброгенний синдром попереково-крижового відділу хребта на тлі дисплазії сполучної тканини у спортсменів (2018)
Інгула Н. І. - Підвищення симпатичного тонусу вегетативної нервової системи як фактор розвитку ішемічної хвороби серця, Свиридова Н. К. (2018)
Жгільова Н. О. - Дослідження вегетативної нервової системи у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та хронічною ішемією мозку (2018)
Свиридова Н. К. - Хвороба Помпе, Єлізарова О. В., Свистун В. Ю. (2017)
Свиридова Н. К. - Безопасность использования НПВП среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (2017)
Свиридова Н. К. - Больові синдроми: механізми ноцицепції та антиноцицепції, Чуприна Г. М., Парнікоза Т. П., Середа В. Г., Ханенко Н. В., Чередніченко Т. В., Свистун В. Ю., Єлізарова О. В. (2017)
Довгий І. Л. - Реабілітація пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт методами озонотерапії, кінезітерапія, фізіотерапії і акупунктури, Свиридова Н. К. (2017)
Ханенко Н. В. - Лекція з неврології для лікарів-інтернів "Атаксії: етіологія, патогенез, клінічні особливості", Сулік Р. В., Свиридова Н. К., Труфанов Є. О., Чуприна Г. М., Свистун В. Ю., Жгільова Н. О., Єлізарова О. В. (2017)
Боброва В. И. - Некоторые аспекты исхода мозгового геморрагического супратенториального инсульта на основе анализа этапов тенториального вклинения, Шевченко Л. А. (2017)
Життя, яке відображає епоху (до 100-річчя від дня народження професора Д. П. Чухрієнка) (2018)
Трофімов М. В. - Педагогічні і науково-практичні здобутки кафедри загальної хірургії (до 100-річчя кафедри загальної хірургії), Баранник С. І., Мунтян С. О., Кришень В. П. (2018)
Березницький Я. С. - Оптимізація призначення та контроль виконання профілактики венозного тромбозу та запальних ранових ускладнень, Ксикевич Л. М. (2018)
Білов О. В. - Застосування гемостатичної колагенової губки для лікування неспроможності швів легені (2018)
Бойко В. В. - Хирургическое лечение при осложненных местнораспространенных опухолях органов малого таза, Криворотько И. В., Лыхман В. Н., Мирошниченко Д. А. (2018)
Бойко В. В. - Лікування та профілактика арозивних кровотеч у хворих з панкреонекрозом, Лихман В. М., Ткач С. В., Меркулов А. О., Волченко І. В. (2018)
Велигоцкий Н. Н. - Лапароскопические вмешательства в ургентной хирургии, Велигоцкий А. Н., Страховецкий В. С., Смецков Д. А., Чеботарёв А. С. (2018)
Велигоцкий Н. Н. - Особенности диагностики гастроэзофагеального и дуоденогастрального рефлюксов у больных с осложнёнными формами язвенной болезни, Комарчук В. В. Комарчук Е. В., Тесленко И. В., Чеботарев А. С. (2018)
Верхолаз І. Л. - Венозний тромбоемболізм у хірургічній практиці, Ярошенко К. О., Маліновський С. Л. (2018)
Гюльмамедов П. Ф. - Перший досвід одночасного застосування ультразвукового скальпеля і лазера в лікуванні геморою, Кондратенко А. П. (2018)
Десятерик В. І. - Індивідуально-активна форма навчання хірургів в їх післядипломній освіті, Котов О. В., Міхно С. П., Дунай О. Г., Шаповалюк В. В. (2018)
Єхалов В. В. - Гіпонатріємія в дітей з хірургічною патологією, Єгоров С. В., Багуніна О. О. (2018)
Запорожченко Б. С. - Опыт применения МРТ-визуализации в уточняющей диагностике обструктивных заболеваний билиопанкреатодуоденальной зоны, Колодий В. В., Шпак С. В., Горбунов А. А., Муравьёв П. Т., Шарапов И. В., Шевченко В. Г., Ищенко В. С. (2018)
Иванова Ю. В. - Пластическое закрытие ран у больных с ишемической формой синдрома стопы диабетика, Климова Е. М., Прасол В. А., Коробов А. М., Мушенко Е. В., Кириенко Д. А., Диденко С. Н. (2018)
Каніковський О. Є. - Можливості ультрасонографічного визначення поширення гнійно-некротичного ураження аноректальної та урогенітальної ділянок при гострому парапроктиті, ускладненому сепсисом, Осадчий А. В., Мосьондз В. В., Коцюра О. А. (2018)
Каніковський О. Є. - Алгоритм хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Павлик І. В., Олійник І. В. (2018)
Каштальян М. А. - Особливості хірургічного лікування вентральних гриж після вогнепальних поранень живота, Герасименко О. С., Єнін Р. В., Мурадян К. Р., Гайда Я. І. (2018)
Кравець О. В. - Сучасні аспекти волемічного менеджменту хворих з гострою абдомінальною патологією (2018)
Нагайчук В. І. - Особливості викладання курсу термічної травми студентам ІІІ курсу на кафедрі загальної хірургії, Желіба М. Д., Чорнопищук Р. М. (2018)
Непомнящий В. В. - Динамика кумуляции метронидазола в стенке кишки на модели механического илеуса, Тамм Т. И., Полянский Д. П., Шакалова Е. А., Захарчук А. П. (2018)
Світличний Е. В. - Застосування методів ультразвукової візуалізації у видаленні сторонніх тіл при вогнепальних пораненнях, Мурадян К. Р., Герасименко О. С., Кошиков М. О., Гайда Я. І., Єнін Р. В. (2018)
Трофімов М. В. - Сучасні питання викладання загальної хіругії, Кришень В. П., Задорожний В. В., Баранник С. І., Мунтян С. О., Гузенко Б. В., Панікова Т. М., Лященко П. В., Нор Н. М., Слєсаренко К. С. (2018)
Химич С. Д. - Анализ неудовлетворительных результатов лапароскопической холецистэктомии у пациентов с циррозом печени, Муравьёв Ф. Т., Рудковская Н. Г. (2018)
Хоменко І. П. - Застосування малоівазивних хірургічних втручань у лікуванні вогнепальних поранень печінки, Герасименко О. С., Гайда Я. І., Мурадян К. Р., Єнін Р. В. (2018)
Чемерис О. М. - Взаємозв’язок між показниками індексу маси тіла і гендерної приналежності та тяжкістю отриманих пошкоджень при поєднаній травмі тіла, Хіміч С. Д. (2018)
Шаповал С. Д. - Ультразвукове дуплексне сканування як стандарт діагностики захворювань периферичних артерій нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет при розвитку гнійно-некротичних ускладнень, Савон І. Л., Рязанов Д. Ю., Максимова О. О., Слободченко Л. Ю. (2018)
Ярешко В. Г. - Диференційований підхід до вибору методу лікування псевдокіст підшлункової залози, Живиця С. Г., Міхеєв Ю. О., Криворучко І. В. (2018)
Ярешко В. Г. - Малоінвазивні хірургічні втручання в лікуванні хворих з некротичним панкреатитом, Марусій А. І. (2018)
Trofimov M. V. - Methods of predicting the relapsing hemorrhage, Kryshen V. P., Gaponov I. V. (2018)
Березницький Я. С. - Викладання модуля "Невідкладна абдомінальна хірургія та проктологія", Гапонов В. В., Молчанов Р. М., Сулима В. П., Дука Р. В., Маліновський С. Л., Верхолаз І. Л., Ярошенко Е. О., Білов О. В., Полулях-Черновол І. Ф. (2018)
Ганжий В. В. - Особливості виконання лапароскопічної черевно-анальної резекції прямої кишки, Драгулов Р. В., Гроздев С. І. (2018)
Гапонов В. В. - Результати лікування хворих на хронічний геморой сучасним методом електрозварювання біологічних тканин, Сулима В. П., Маліновський С. Л., Ющенко І. В., Яроцький Г. Г. (2018)
Гетьман В. Г. - Ушкодження стравоходу: аналіз досвіду нашої клініки, Соколов В. В., Васильківський В. В. (2018)
Десятерик В. І. - Зміни мікробного пейзажу та чутливості до антибіотиків при внутрішньочеревних інфекціях в умовах багатопрофільного лікувального закладу, Котов О. В., Масальский С. К., Саргсян К. Р. (2018)
Десятерик В. І. - Корекція діастазу прямих м’язів живота в поєднанні з пупковою грижею та деформацією параумбілікальної ділянки, Шаповалюк В. В., Крикун М. С., Бондарчук С. С. (2018)
Дука Р. В. - Результаты использования лапароскопической оперативной техники в лечении пациентов с острым аппендицитом и острым холециститом в условиях городской клинической больницы, Поступинский С. С., Резник В. В. (2018)
Каштальян М. А. - Оптимізація обробки елементів шийки жовчного міхура у хворих на гострий калькульозний холецистит із супутнім ХВГ, Колотвин А. А. (2018)
Кондратенко П. Г. - Лечение парапанкреатического инфильтрата у пациентов с острым асептическим некротическим панкреатитом, Конькова М. В., Самойленко Г. Е., Жариков С. О., Пилипенко Р. В., Гмошинский Н. В. (2018)
Косульников С. О. - Можливості вакуум-терапії в гнійній торакальній хірургії, Снісар А. В., Тарнопольський С. О., Бєсєдін О. М., Карпенко С. І., Кравченко К. В. (2018)
Котов О. В. - Порушення гомеостазу мікроелементів у динаміці прогресування експериментальної механічної жовтяниці (2018)
Кутовой А. Б. - Эволюция подходов к лечению варикозной болезни нижних конечностей, Люлько И. В., Сергеев О. А., Кисилевский Д. А. (2018)
Кутовой А. Б. - Операции малых доступов в лечении новообразований надпочечников, Жмуренко Э. В., Дейнеко И. В. (2018)
Кутовий О. Б. - Досвід лікування хворих з пухлинами периампулярної зони, Денисова К. О., Балик Д. В. (2018)
Лященко П. В. - Інтраабдомінальний сорбційний діаліз у комплексному лікуванні хворих на розповсюджений перитоніт, Кришень В. П., Трофімов М. В., Баранник С. І., Мунтян С. О., Гузенко Б. В., Панікова Т. М., Задорожний В. В., Нор Н. М., Слєсаренко К. С., Грабчук В. М., Діденко В. І., Чередниченко Є. І. (2018)
Лященко П. В. - Використання трансмембранного діалізу в хірургічних хворих, Кришень В. П., Трофімов М. В., Баранник С. І., Мунтян С. О., Гузенко Б. В., Панікова Т. М., Задорожний В. В., Нор Н. М., Слєсаренко К. С., Грабчук В. М., Діденко В. І., Чередниченко Є. І. (2018)
Малик С. В. - Лікування хронічних ран у пацієнтів при застосуванні аутологічної плазми, збагаченої тромбоцитами, Рибалка Я. В., Безручко М. В., Осіпов О. С. (2018)
Милица Н. Н. - Выбор способа хирургического лечения пациентов с дистальным раком прямой кишки, Постоленко Н. Д., Милица К. Н., Ангеловский И. Н. (2018)
Милиця М. М. - Експериментальне зміцнення товстокишкових анастомозів, Милиця К. М., Стеблянко В. В. (2018)
Петрушенко В. В. - Профілактика кровотеч у хворих із синдромом портальної гіпертензії, Гребенюк Д. І., Радьога Я. В., Цигалко Д. В., Мельничук М. О., Дорожинський Ю. А., Татарін А. Є. (2018)
Полулях-Чорновол І. Ф. - Значення динамічного поверхневого натягу жовчі у хворих на атипові форми холедохолітіазу (2018)
Саволюк С. І. - Використання можливостей інформаційних технологій в організації післядипломного навчання за спеціальністю "Хірургія", Лисенко В. М., Крестянов М. Ю. (2018)
Саволюк С. І. - Результати застосування модифікованої безшовної безфіксаційної лапароскопічної ТАРР-герніопластики, Лисенко В. М., Крестянов М. Ю., Глаголєва А. Ю., Завертиленко Д. С. (2018)
Саволюк С. І. - Досвід виконання лапароскопічної гастроплікації в лікуванні метаболічного синдрому, Лисенко В. М., Крестянов М. Ю., Завертиленко Д. С., Глаголєва А. Ю. (2018)
Слєсаренко С. В. - Застосування плівкових покриттів для лікування донорських ран у хворих з опіками, Нор Н. М., Слєсаренко К. С. (2018)
Сорокина Е. Ю. - Белковосохраняющие технологии у больных отделения интенсивной терапии (2018)
Сорокіна О. Ю. - Периопераційна медицина – новий напрям лікування тяжкої опікової травми, Філіп Ж. В. (2018)
Сорокина Е. Ю. - Пути повышения эффективности интенсивной терапии больных с острым панкреатитом, Белых Л. С. (2018)
Фелештинський Я. П. - Перитонеальний лаваж у хворих на загальний перитоніт з використанням гелевого антисептичного розчину, Демкович О. П., Сміщук В. В., Ватаманюк В. Ф. (2018)
Хіміч С. Д. - Шляхи покращення навчально-методичної та наукової роботи у студентів з англомовною формою навчання, Бурковський М. І., Чорнопищук Р. М. (2018)
Шапринський В. О. - Спосіб корекції кислотно-лужного стану гнійних ран при лікуванні керованим тиском аеродисперсної суміші, Скальський С. С. (2018)
Шепетько Є. М. - Особливості хірургічного лікування аденоми дванадцятипалої кишки, Біляков-Бєльський О. Б., Гармаш Д. О., Козак Ю. С. (2018)
Шулик М. Б. - Актуальні питання лікування хворих з відмороженнями, Цуркан К. Л., Сопілка В. В. (2018)
Шулик М. Б. - Застосування інфузійно-трансфузійної терапії в лікуванні постраждалих з холодовою травмою, Цуркан К. Л., Сопілка В. В. (2018)
Шулик М. Б. - Організаційно-методичні аспекти підготовки студентів до вивчення загальної xірургії, Цуркан К. Л., Урсол Г. М. (2018)
Чуприна Г. М. - Нейрофізіологічне підгрунтя застосування методів рефлексотерапії у лікуванні розсіяного склерозу (Клінічна лекція), Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П., Свистун В. Ю., Щербатий А. А. (2018)
Жгільова Н. О. - Аналіз стану вегетативної нервової системи, факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань у пацієнтів з хронічною ішемією мозку та хронічною серцевою недостатністю (2018)
Петренко М. С. - Зв’язок між станом системи гемостазу, білковим та жировим обміном і накопиченням заліза в підкіркових гангліях у хворих на гіпертензивну та атеросклеротичну енцефалопатію (2018)
Інгула Н. І. - Аналіз порівняльних характеристик оцінки психоемоційного статусу та вегетативної резистентності у хворих з хронічною ішемією мозку на тлі стенокардії напруги (2018)
Борзенков С. І. - Рідкісні причини виникнення інсультів у осіб молодого віку, Свиридова Н. К., Борзенкова Л. М. (2018)
Боброва В. И. - Неотложные состояния: патогенез и лечение лихорадки у детей, Никифоров С. Н. (2018)
Свиридова Н. К. - Роль вітамінів групи В при лікування болю в спині (2018)
Сулік Р. В. - Тактика лікування інсомній у хворих з хронічною ішемією мозку та коморбідною патологією, Клименко О. В., Яворська А. В., Ковбасюк Я. В., Клименко Л. В. (2018)
Свиридова Н. К. - Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії "Цефалгії: клініка, діагностика та лікування", Чуприна Г. М., Парнікоза Т. П., Середа В.Г., Довгий І. Л., Чередніченко Т. В., Свистун В. Ю. (2018)
Свиридова Н. К. - Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії "Теоретичні та методологічні основи рефлексотерапії", Чуприна Г. М., Парнікоза Т. П., Середа В.Г., Ханенко Н. В., Довгий І. Л., Чередніченко Т. В., Свистун В. Ю. (2018)
Чуприна Г. М. - Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії "Практичне застосування теорії У-Сін в традиційній китайській медицині", Парнікоза Т. П., Свиридова Н. К., Довгий І. Л. (2018)
Боброва В. І. - Шляхи зниження захворюваності та смертності від серцево-судинної патології в Україні, Шевченко Л. О., Боброва О. В. (2018)
Свиридова Н. К. - Основи післядипломної медичної освіти на сучасному етапі европейського досвіду (2018)
Tarasov V. - Search for the ways to improve the operational reliability of the rolling mills, Rumyantsev V., Mosejko Yu., Potapenkov A. (2018)
Nazarenko I. - Experimental studies of forming design at dynamic load, Dedov O., Svidersky A., Oryshchenko S. (2018)
Seliverstov V. - Stability assessment of 30ХНМЛ steel melting process in electric arc furnaces on the basis of technological audit of serial meltings, Boichuk V., Dotsenko V., Kuzmenko V. (2018)
Dotsenko Y. - Operation optimization of holding furnaces in special casting shops, Dotsenko N., Tkachyna Y., Fedorenko V., Tsybulskyi Y. (2018)
Chulieieva O. - Effect of the modifier on the thermophysical properties of fireproof ethylene-vinyl acetate copolymer composition materials, Zolotaryov V. (2018)
Stupnik M. - Improvement of the method of drilling and blasting operations at the use of explosive substance "Ukrainite" in underground mining works, Kalinichenko V., Rymarchuk B., Pysmennyi S., Fedko M., Kalinichenko E. (2018)
Shalapko D. - An experimental study of the wave effect in fuel equipment using hydrogen additives to diesel fuel (2018)
Polovinka E. - Building a load characteristic of the fuel injection system of a ship's medium-speed engine diesel in dynamic tests conditions, Slobodianiuk N. (2018)
Agapova O. - Research of the spatial aspects of using renewable energy sources for sustainable development of the territory, Popovych N., Shulika B., Peresadko V., Fylenko V. (2018)
Abstract and References (2018)
Верещак В. О. - Удосконалення системи менеджменту центрів надання дослідницьких послуг шляхом застосування методу FMEA, Доброва В. Є., Проскурня О. М. (2018)
Гуржій Н. М. - Антикризове управління, Кулачок Н. П. (2018)
Карпенко А. В - Вплив старіння населення на кадрове забезпечення інноваційного розвитку економіки України, Будицька Ю. О. (2018)
Кулик П. О. - Організація імпортних закупівель матеріалів та обладнання на машинобудівних підприємствах на прикладі ПАТ "МОТОР СІЧ", Гуржій Н. М. (2018)
Павлюк Т. С. - Сучасні можливості управління інноваційною складовою людського капіталу (2018)
Пуліна Т. В. - Створення концепції агропромислового кластеру у Запорізькій області, Хмара Н. О., Скрипка Н. О. (2018)
Проценко В. О. - Ризик-менеджмент криптовалют як новий інструмент сбереження фінансів приватних осіб, Гуржій Н. М. (2018)
Shmyhol N. M. - Controlling in the management of financial and economic security of enterprises, Durnin V. A., Oleksenko Ye. Ye. (2018)
Водоп’янова Є. О. - Перспективи розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою на сучасному етапі (2018)
Двігун А. О. - Пріоритетні напрями розвитку децентралізації влади (2018)
Метеленко Н. Г. - Концептуальна модель оцінювання фінансової безпеки в системі економічної безпеки промислового підприємства (2018)
Гуржій Н. М. - Інфοрмаційне забезпечення в логістиці, Бахметова Я. Ю., Гальчинська І. А. (2018)
Savchenko L. V. - Analysis of the features, difficulties and advantages of transportation of less-than-truck loads, Lysenko M. I., Ihnatova A. O., Semeriahina M. N. (2018)
Титул, зміст (2018)
Булатова М. - Монарші особи та олімпійський рух, Ермолова В. (2018)
Дьоміна А. - Історія становлення і сучасний стан жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького Сходу (2018)
Platonov V. - Theoretical and Methodological Background for Sports Selection and Orientation in Modern Elite Sports (2018)
Беринчик Д. - Структура соревновательной деятельности спортсменов высокой квалификации в разных версиях боксерских турниров, Лысенко Е. (2018)
Никитенко А. - Тестирование ловкости и координации в спортивных единоборствах и боевых искусствах (2018)
Гунина Л. - Фармакологическая и нутрициологическая поддержка функции опорно-двигательного аппарата квалифицированных спортсменов, Дмитриев А., Юшковская О. (2018)
Воронова В. - Личностная саморегуляция в системе психологической подготовленности спортсменов высокой квалификации в парусном спорте, Родина Ю. (2018)
Соколова С. - Мовна ситуація в школах України, Данилевська О. (2018)
Вербич С. - Українська академічна ономастика: минуле, сьогодення, майбутнє (2018)
Туровська Л. - Макро- та мікроструктура термінологічного словника тлумачного типу (2018)
Ткачук М. - Діалектна мова і нормативна лексикографічна практика (2018)
Шведова М. - Динаміка синтаксичних конструкцій на позначення місця при дієсловах руху: корпусне дослідження (2018)
Cегін Л. - Українська пунктуація: здобутки, проблеми, перспективи опису та кодифікації (2018)
Сабадош І. - Джерела формування сучасної наукової ботанічної номенклатури української мови (2018)
Єфименко І. - Ойконімікон Донеччини (становлення та розвиток) (2018)
Романюк Ю. - Переклад як образ України в слов’янському світі. Рецензія на зб. наук. праць: Ukrajinsky jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore (Українська мова і культура в художньому та технічному перекладі в центральноєвропейському просторі). Пряшів, 2018, Вознюк Ю. (2018)
Маленко О. - Соссюр VS Соссюр: крізь час у пошуках лінгвістичної істини. Рецензія на мон.: Оксана Просяник. Фердинанд де Соссюр: деміфологізація концепції. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2018 (2018)
Сікора Г. - З Україною в серці. Рецензія на зб.: Тамара Льоннґрен, Наталія Хобзей. Слов’янський світ Олафа Брока за матеріалами доповідей семінарів до 150-річчя від дня народження першого професора слов’янських мов Університету Осло. Львів, 2018 (2018)
Ястремська Т. - Світлої памя’ті Наталі Василівни Хобзей (24.05.1964 — 21.08.2018) (2018)
Карпіловська Є. - Історія науки крізь життєпис ученого: Ніна Федорівна Клименко (22.10.1939 — 30.08.2018) (2018)
Дюндик О. - Міжнародна наукова школа-семінар "Метамови словників різних типів: будова та застосування" (2018)
Баган О. - Памво Беринда і його доба: культурософські уроки (2018)
Таран А. - Міжнародна наукова конференція "Мовознавство і системи славістичної бібліографічної інформації — сьогодні й завтра” (2018)
Ліпич В. - Науковець і вчитель — Петро Іванович Білоусенко, Стовбур Л. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Свиридова Н. К. - Діагностика вертеброгенних больових синдромів, Середа В. Г., Довгий І. Л., Попов О. В., Щербатий А. А. (2018)
Ханенко Н. В. - Гіперкінези: патогенез, клініка, діагностика, лікування (клінічна лекція), Свиридова Н. К., Чуприна Г. М., Парнікоза Т. П., Сулік Р. В., Середа В .Г., Чередніченко Т. В., Свистун В. Ю. (2018)
Петренко М. С. - Аналіз зв’язку концентрації заліза в базальних ядрах із когнітивними порушеннями у хворих на гіпертензивну та атеросклеротичну енцефалопатію при дослідження змін магнітної сприйнятливості підкіркових структур головного мозку, Грабовецкий С. А. (2018)
Свиридова Н. К. - Ишемический инсульт и инфаркт миокарда: перспективные терапевтические цели для защиты мозга и сердца (2018)
Свиридова Н. К. - Лечение боли в спине: обзор рекомендаций 2018 года (2018)
Труфанов Є. О. - Дифференциальный диагноз болезни Паркинсона и кортикобазальной дегенерации (особенности течения и прогрессирования заболевания) (2018)
Свиридова Н. К. - Метаболическая терапия при гипертонической энцефалопатии: акцент на коморбидность патологии (2018)
Чуприна Г. М. - Розсіяний склероз: клініко-патогенетичні характеристики та терапевтичні підходи з урахуванням коморбідності (2018)
Чуприна Г. М. - Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії "Застосування теорії ІНЬ і ЯН в традиційній китайській медицині", Труфанов Е. А., Свиридова Н. К., Бондаренко Г. С., Свистун В. Ю., Щербатий А. А. (2018)
Свиридова Н. К. - Клінічний випадок: стан хворого після повторного гострого порушення мозкового кровообігу зі ішемічним типом в басейні правої середної мозкової артерії з лівобічним геміпарезом, Інгула Н. І., Бєлякова І. М., Руда Н. Р., Підгірна Х. І., Щербатий А. А. (2018)
Інгула Н. І. - Особливості нейровізуалізаційних даних у хворих на хронічну ішемію мозку на тлі стенокардії напруги (2018)
Петренко М. С. - Дослідження SWI-інтенсивності базальних ядер і фракційної анізотропії церебральних провідних шляхів у пацієнтів із хронічною ішемією мозку, Грабовецький С. А. (2018)
Ажиппо О. - Аналіз сучасного стану реалізації кадрової політики фітнес-клубів, Путятіна Г. (2018)
Марченко О. - Характерні відмінності у виборі факторів здорового способу життя як складових індивідуальної фізичної культури сучасних школярів (2018)
Шестерова Л. - Взаємозв’язок техніки замаху молоту з технікою його попередніх обертань у висококваліфікованих метальників, Рожков В. (2018)
Богуш В. - Функциональное состояние спортсменов-гребцов на байдарках (юношей) при моделировании тренировочной деятельности, Гетманцев С., Кувалдина О., Косенчук А., Яцунский Е. (2018)
Дутчак М. - Кадрове забезпечення як актуальна проблема сучасної фітнес-індустрії, Чеховська Л. (2018)
Джим В. - Вплив фізичних навантажень на рівень розвитку фізичних якостей спортсменок 12–15 років, які займаються гирьовим спортом на етапі початкової підготовки, Канунова Л. (2018)
Голяка С. - Антропометричні та функціональні показники спортсменів з різним типом конституції тіла, Глухов І. (2018)
Журід С. - Техніко-тактична підготовленість команди "Геліос" м. Харків у 26 першості України з футболу в першій лізі, Довбій О. (2018)
Тропин Ю. - Особенности психофизиологических показателей в различных видах борьбы, Бойченко Н. (2018)
Гребенюк О. - Підвищення рівня підготовленості бігунів на 400 м з бар’єрами засобами гіпоксичного впливу як основа досягнення спортивного результату (2018)
Перевозник В. - Возрастные и антропометрические показатели футболистов высокой квалификации, Перцухов А. (2018)
Барабаш О. О. - Правосвідомість, правопорядок та законність як чинники правомірної поведінки (2018)
Бігняк О. В. - Теоретико-прикладні аспекти охорони та захисту корпоративних прав держави (2018)
Завальний М. В. - Контроль держави за здійсненням недержавної правоохоронної діяльності (2018)
Зозуля І. В. - Чи є європейською Національна поліція України? (2018)
Kachynska M. O. - Gender equality in Ukraine: national and international perspectives (2018)
Лещенко Р. М. - Взаємовідносини держави та громадянського суспільства у Великобританії: досвід для України, Заїка А. В. (2018)
Любашенко В. І. - Міжнародно-правові засади структурування концепції "обов'язок захищати" (2018)
Осауленко А. О. - Заходи з реформування кримінально-виконавчої системи у зв’язку з підготовкою вступу України до Ради Європи (1994–1 995 роки) (2018)
Палюх Л. М. - Родовий об'єкт злочинів, що посягають на здійснення судової влади (2018)
Пилипенко Д. О. - Щодо нормативного врегулювання імунітету захисника в кримінальному процесуальному законодавстві України (2018)
Сенчук І. І. - Гарантії професійної діяльності поліцейських в сучасних умовах (2018)
Ситнік О. М. - Характеристика спеціально-кримінологічних заходів запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність (2018)
Тарнавська М. І. - Застосування норм Орхуської конвенції адміністративними судами України (2018)
Троцька М. В. - Аналіз окремих підстав виникнення права комунальної власності на природні ресурси (2018)
Шахова К. В. - Генезис законодавства з недопущення порушення права на статеву свободу та статеву недоторканність (2018)
Шестаков В. І. - Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора як предмет оскарження у кримінальному провадженні (2018)
Юртаєва К. В. - Кваліфікація найманства: національний та міжнародно-правовий аспекти (2018)
Титул, содержание (2018)
Патон Б. Е. - Развитие технологий электронно-лучевой плавки металлов в ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины, Ахонин С. В., Березос В. А. (2018)
Ладохин С. В. - Применение электронно-лучевой плавки для получения сплавов циркония в Украине, Вахрушева В. С. (2018)
Патон Б. Е. - Структура крупных профилированных монокристаллов вольфрама, полученных аддитивным плазменно-индукционным наплавлением, Григоренко Г. М., Маркашова Л. И., Шаповалов В. А., Бердникова Е. Н., Половецкий Е. В., Якуша В. В., Гниздыло А. Н. (2018)
Костин В. А. - Моделирование аддитивного процесса формирования тонкостенных цилиндрических оболочек, Григоренко Г. М. (2018)
Ковальчук Д. В. - Особенности формирования структуры изделий, получаемых на электронно-лучевом 3D принтере с использованием проволоки из титанового сплава, Григоренко Г. М., Туник А. Ю., Адеева Л. И., Григоренко С. Г., Степанюк С. Н. (2018)
Джандиери Г. В. - Инновационная гидровакуумная технология грануляции металлических расплавов, Горбенко И. Ф., Сахвадзе Д. В., Цирекидзе Т. И. (2018)
Борису Евгеньевичу Патону — 100! (2018)
Патон Б. Є. - Сучасні дослідження та розробки ІЕЗ ім. Є. О. Патона в галузі зварювання та споріднених технологій (2018)
Гринчак А. А. - Практика Європейського Суду з прав людини щодо особливостей інституціоналізації політичних партій у зарубіжних країнах (2018)
Дахова І. І. - Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та практика Європейського Суду з прав людини (2018)
Заяць Р. Я. - Стан дослідження проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України (2018)
Марущак Н. В. - Деякі аспекти розуміння людської гідності у працях видатних представників філософської думки Нового часу (2018)
Павленко С. О. - Сутність та зміст оперативно-розшукової ситуації (2018)
Севрук В. Г. - Поняття та сутність етнічної злочинності (2018)
Ткачук Г. В. - Напрями вдосконалення законодавства України про здійснення і захист прав на торговельні марки (2018)
Фоменко М. В. - Щодо розмежування перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій із суміжними складами злочинів (2018)
Чорнуха О. С. - Мотив та мета злочинів, пов’язаних з недобросовісною конкуренцією (2018)
Чуб О. О. - Сучасні тенденції щодо дієздатності суб’єктів конституційного права на звернення (2018)
Шевнін С. М. - Правовий порядок формування бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України (2018)
Шульга А. М. - Правовий менталітет як складова правосвідомості та об’єкт пізнання (2018)
Яринко Б. В. - Адміністративні правовідносини у сфері контролю за діяльністю арбітражних керуючих як спосіб забезпечення публічного інтересу в процедурах неплатоспроможності (з урахуванням іноземного досвіду) (2018)
Кучеева И. С. - Синдромология поражений экстрапирамидной системы (Перевод раздела Clinical Neurology, 4th Edition (2014) Авторы: T. J. Fowler, John W. Scadding, Nick Losseff, J. W. Scadding) (2016)
Павлюк Н. П. - Особливості діагностики когнітивних розладів у хворих з хронічною ішемією мозку (2016)
Чуприна Г. М. - Зорові та окорухові порушення у хворих на розсіяний склероз у зв’язку з коморбідністю (2016)
Пянтковський О. С. - Вертеброгенний синдром попереково-крижового відділу хребта на тлі дисплазії сполучної тканини у спортсменів (2016)
Кравчук Н. О. - Показники якості життя, тривоги та депресії у пацієнтів з хронічною ішемією мозку та хронічною серцевою недостатністю при наявності вегетативної дисфункції (2016)
Інгула Н. І. - Оцінка вираженості когнітивних розладів в залежності від церебральної гемодинаміки у хворих зі стабільною стенокардією напруги (2016)
Микитей О. М. - Динаміка неврологічного статусу у хворих з вторинним інсультом на тлі судинної коморбідності в період перебування в стаціонарі (2016)
Свиридова Н. К. - Стан після ішемічного інсульту: клінічний випадок, Інгула Н. І., Бєлякова І. М., Руда Н. Р., Підгірна Х. І., Щербатий А. А. (2016)
Свиридова Н. К. - Метаболічна корекція хронічної ішемії мозку у хворих з цукровим діабетом за допомогою препарату цитофлавін, Замолотова К. О., Бицай Т. М. (2016)
Чуприна Г. М. - Розсіяний склероз: підходи до лікування в історичному аспекті (клінічна лекція, продовження), Свиридова Н. К., Труфанов Є. О., Ханенко Н. В., Чередніченко Т. В., Микитей О. М., Андрущенко О. А. (2016)
Ханенко Н. В. - Сирінгомієлія: патогенез, клініка, діагностика, лікування (клінічна лекція), Парнікоза Т. П., Сулік Р. В., Середа В. Г., Дригант Л. П., Чередніченко Т. В., Свистун В. Ю., Ханенко Т. В. (2016)
Труфанов Е. А. - Журнальный Неврологический Клуб. Цереброваскулярные заболевания: заболеваемость, смертность, факторы риска, диагностика и лечение, Свиридова Н. К., Парникоза Т. П., Довгий И. Л., Чуприна Г. Н., Сулик Р. В., Середа В. Г., Ханенко Н. В., Чередниченко Т. В., Микитей О. Н. (2016)
Петренко М. С. - Сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування болю в спині, Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П., Довгій І. Л., Сулік Р. В., Ханенко Н. В., Інгула Н. О., Свистун В. Ю. (2016)
Тімен Г. Є. - Вплив трофіну на рецепторні структури внутрішнього вуха морських свинок, Голод О. М., Руденька К. Л. (2016)
Демченко А. В. - Стан системи глутатіону у гемолізаті еритроцитів хворих на хронічну ішемію мозку (2016)
Тріщинська М. А. - Особливості взаємовідносин між артеріальним тиском та судинноруховою функцією ендотелію у осіб з початковими проявами хронічної ішемії мозку, Головченко Ю. І., Рябіченко Т. М., Ключнікова О. А., Бельська І. В., Курочкін І. В. (2016)
Кравчук Н. О. - Індекс коморбідності у хворих з хронічною серцевою недостатністю та хронічною ішемією мозку при наявності вегетативної дисфункції (2016)
Чуприна Г. М. - Особливості перебігу і підходів до лікування розладів функцій тазових органів у хворих з множинним склерозом за умов коморбідності, Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П., Галуша А. І., Попов О. В. (2016)
Свиридова Н. К. - Альтернативные анальгетики: возможности витаминов группы В (2016)
Свиридова Н. К. - Нейропротекторные свойства аргинина: доказательность 2016 года (2016)
Довгий І. Л. - Реабілітація хворих, які перенесли ішемічний інсульт методами озонотерапії, кінезітерапія, фізіотерапії і акупунктури, Свиридова Н. К. (2016)
Зайцев С. В. - Позитивный опыт использования арт-терапевтической техники "Изобрази свою болезнь" с целью изменения внутренней картины болезни (2016)
Чуприна Г. М. - Досвід застосування акупунктури при больових синдромах як засіб підвищення "больового порогу", Свиридова Н. К. (2016)
Чуприна Г. М. - Особливості електричної активності головного мозку у хворих на розсіяний склероз з урахуванням коморбідності, Свиридова Н. К., Козлов В. В. (2016)
Микитей О. М. - Клініко-інструментальні показники та особливості факторів ризику хворих на повторний ішемічний інсульт (2016)
Бабірад А. М. - Оцінка якості життя у пацієнтів з наслідками перенесених ішемічних інсультів (2016)
Свиридова Н. К. - Використання L-аргініну при лікуванні коморбідної патології у неврологічних хворих, Жгільова Н. О. (2017)
Свиридова Н. К. - Нові можливості комбінованої ноотропної терапії у хворих з хронічними порушеннями мозкового кровообігу на тлі кардіоваскулярної патології, Жгільова Н. О. (2017)
Жердьова Н. М. - Характеристика когнітивної сфери у пацієнтів на цукровий діабет 1 типу молодого віку в залежності від перенесених гіпоглікемічних станів, Маньковський Б. М. (2017)
Чуприна Г. М. - Оцінка даних соматосенсорних викликаних потенціалів та електронейроміографії у хворих на розсіяний склероз в аспекті коморбідності, Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П. (2017)
Кононов В. И. - Лекция тематического усовершенствования по рефлексотерапии "Диагностика и лечение болевого синдрома в традиционной китайской медицине", Чупрына Г. Н., Свиридова Н. К., Парникоза Т. П., Микитей О. Н. (2017)
Чередніченко Т. В. - Вегето-судинна дистонія: етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування (клінічна лекція), Середа В. Г., Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П., Чуприна Г. М., Ханенко Н. В., Сулік Р. В., Микитей О. М., Свистун В. Ю. (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Ruzina M. V. - Non-kimberlitic sources of diamonds and prospects of their discovery in the Ukrainian Shield, Tereshkova O. A., Bilan N. V., Zhyltsova I. V. (2018)
Yermolov P. V. - Age and geodynamics of the Irtysh shear zone, Ponomareva Ye. V., Portnov V. S. (2018)
Stupnik M. I. - Investigation into crown stability at underground leaching of uranium ores, Kalinichenko V. O., Fedko M. B., Kalinichenko О. V. (2018)
Sobko B. Yu. - The belt conveyor effectiveness at the rock haulage under flooded pit excavations, Denyschenko O. V., Lozhnikov O. V., Kardash V.A. (2018)
Sаkhno I. G. - Research on a new method for non-adhesive fixing of rockbolts, Sаkhno S. V. (2018)
Fateyev A. I. - The energy technological background of involving salty coals into energy balance of Ukraine. 1. Composition of water extracts and the prospects for their utilization, Shendrik T. G., Polishchuk S. S., Dunayevska N. I. (2018)
Kyrychenko O. L. - On the influence of the density of laser beam energy on the sensitivity of explosive substances to laser radiation (2018)
Kamli O. - Effect of explosive charge-blast distance interaction on ground damage (Boukhadra mine, Algeria), Boutaleb A., Hacini M., Djouama M. C. (2018)
Frolenkova S. V. - Ecologically safe modified solutions for deposition of conversion coatings on steel, Vorobyova V. I., Overchenko T. A., Skiba M. I. (2018)
Kryzhanivskyi Ye. I. - Large deformations of the casing string under its own weight in the curvilinear well, Paliichuk I. I., Malyk H. D. (2018)
Svietkina O. - Mechanochemical synthesis of additives for cathode material of lithium-ion traction batteries, Protsiv V., Bohdanov O., Bas K. (2018)
Remli S. - Experimentation of an evaporation-crystallization process of solar salt from Merouane Chott (South-East Algeria), Bounouala M., Rouaiguia I. (2018)
Bochkovskyi A. - Actualization of the scientific principles elaboration on evaluating the risks of occupational danger occurrence (2018)
Cheberiachko S. I. - Evaluating the risks of occupational respiratory diseases of coal mine workers, Yavorskyi A. V., Yavorska O. O., Tykhonenko V. V. (2018)
Shvachych H. H. - Forecasting the aerogas state of mine atmosphere with application of artificial neural networks, Ivaschenko O. V., Fedorov Ye. Ye., Dikova Yu. L. (2018)
Vasylchenko O. P. - Civil society as the subject of formation of state policy in the sphere of subsoil use and protection, Lotiuk O. S., Gut N. Y. (2018)
Zarosylo V. - Features of the legal protection of property rights in Ukraine and the European Union, Korostashyvets Yu., Maksymova L., Nechyporuk S. (2018)
Onyshchenko V. O. - The sociological measuring in the implementation of measures of energy efficiency and energy conservation of housing facilities, Zavora T. M., Filonych O. M. (2018)
Chernega O. B. - Paradigm of marginal analysis of profits of enterprises with a multiple productive process, Voloshynа S. V., Kostakova L. D. (2018)
Strutynska L. R. - Determining the sites of optimal location of regional logistics centers, Aftanaziv I. S., Strogan O. I., Ortynska N. V. (2018)
Energy efficiency manegement for sustainable development in industrial sector (2018)
Shvets V. - Energy efficiency criteria as a focus for market-driven strategies of large companies in transition economies, Palekhovа L., Palekhov D., Simon S. (2018)
Palekhov D. - Methodical approaches to increasing the energy efficiency of global value chains, Palekhovа L. (2018)
Stepovaja E. - Methods for precautionary management for environmental safety at energy facilities, Holik Yu., Fra?a K. (2018)
Линда О. С. - Застосування сухого екстракту з листя хости ланцетолистої для корекції метаболічних порушень за умов адреналінового ураження міокарда, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2018)
Ilnytska Kh. M. - The evaluation of the effect of vitamin E on nitroso-oxidative processes in mucous membranes of the digestive organs under the conditions of cyclooxyge­nase blockage on the background of the low intensity X-ray irradiation, Datsyuk L. O., Sklyarov O. Ya. (2018)
Шульгай А. Г. - Ендогенна інтоксикація організму піддослідних тварин при ураженні порожньої кишки за умов пострезекційної портальної гіпертензії, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2018)
Геруш І. В. - Вплив глутатіону на біохімічні показники сироватки крові при експериментальній нефропатії, Григор’єва Н. П., Ференчук Є. О. (2018)
Усенко Т. В. - Зміни гемопоезу в кістковому мозку та селезінці щурів Wistar Han як механізм гематотоксичної дії тебуконазолу, Шуляк В. Г., Проданчук М. Г. (2018)
Дуб А. І. - Вивчення гіпоглікемічної дії фітозасобу, що містить сухі екстракти з листя шовковиці білої, стулок квасолі звичайної і пагонів чорниці звичайної, Кліщ І. М., Вронська Л. В., Стечишин І. П. (2018)
Sklyarova Yu. O. - Action of hydrogen sulfide donors on nitroso-oxidative processes in small intestine of rats with methotrexate-induced enteropathy, Fomenko I. S. (2018)
Пида В. П. - Вивчення протизапальної активності сухого екстракту з листя салату посівного, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2018)
Kopchak N. H. - Age-specific features of fatty acid composition of lipid serum in rats with obesity under the influence of iodine, Pokotylo O. S. (2018)
Корда М. М. - Вплив пептидів на стан імунної системи організму та вміст білкових фракцій крові щурів, уражених солями важких металів і раундапом, Дмухальська Є. Б., Ярошенко Т. Я. (2018)
Мусієнко А. М. - Біохімічні маркери морфологічних змін у міокарді щурів при його адреналіново-кальцієвому ушкодженні, Денефіль О. В., Небесна З. М., Крамар С. Б. (2018)
Пономаренко Л. А. - Зміни показників окисного гомеостазу у хворих на кислотозалежні захворювання при лікуванні, Лихолат О. А., Пономаренко О. А. (2018)
Паращук Е. А. - Вміст кислот гідроксикоричних у траві та кореневищах і коренях бедринцю ломикаменевого (Pimpinella saxifraga L.), Марчишин С. М., Кирилів М. В., Бекус І. Р. (2018)
Івчук В. В. - Коагуляційний потенціал крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень професійної етіології різного ступеня тяжкості, Коптєва Т. Ю., Ковальчук Т. А. (2018)
Бойко Л. А. - Активність біоенергетичних процесів в організмі щурів, одночасно уражених карбофосом і тетрахлорметаном, після корекції мексидолом, Фіра Л. С., Бурмас Н. І. (2018)
Любович О. Є. - Стан системи протеїнази/інгібітори протеїназ у щурів у динаміці іммобілізаційного стресу на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М., Вольська А. С., Курило Х. І. (2018)
Лис О. Б. - Вплив препарату L-аргініну на зміни процесів пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи в крові за умов коморбідної патології – іммобілізаційного стресу та адреналінового ушкодження міокарда, Регеда М. С. (2018)
Костюк О. А. - Зміни біохімічних показників у крові високо-та низькоемоційних щурів при етаноловому гепатозі, Денефіль О. В., Головата Т. К. (2018)
Белей С. Я. - Визначення відхаркувальної активності таблеток на основі екстрактів із квіток мальви лісової та подорожника ланцетолистого, Стечишин І. П., Дуб А. І. (2018)
Ординський Ю. М. - Зміни біохімічних показників і функціональної активності серця високо- і низько­стійких до гострої гіпоксичної гіпоксії щурів різної статі при іммобілізаційному стресі, Денефіль О. В. (2018)
Руцька А. В. - Дослідження ензимної ланки антиоксидантної системи в щурів за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату в статевому і віковому аспектах (2018)
Нестерук С. В. - Особливості оксидативних процесів при експериментальній механічній непроникній травмі рогівки, Кліщ І. М. (2018)
Титул, зміст (2018)
Бараннік В. В. - Метод кодування ресурсних блоків для технології 5G, Окладний Д. Є., Бараннік Д. В. (2018)
Бучик С. С. - Методика оптимізації пошуку шляху в графі за рахунок відкидання зайвих вузлів, Пулеко І. В., Половніков І. В. (2018)
Одарченко Р. С. - Удосконалений метод побудови опорного сегменту мережі LTE, Даков С. Ю., Мирутенко Л. В. (2018)
Остапенко В. О. - Методи оцінки функціональної безпеки бездротових сенсорних мереж (2018)
Приставка П. О. - Порівняльний аналіз методів на основі ковзного середнього та сингулярного розкладу при прогнозуванні поведінки ціни акцій, Тиводар О. В. (2018)
Тамаргазін О. А. - Спеціальне математичне забезпечення управління технологічними процесами в аеропорту, Ліннік І. І. (2018)
Шевченко А. К. - Вибір програмно-апаратних засобів для реалізації операції згортки з підвищеною швидкістю (2018)
Юдін О. К. - Метод ефективної ширини спектру, Зюбіна Р. В. (2018)
Ільєнко А. В. - Сучасні шляхи удосконалення процедури формування та верифікації електронно-цифрового підпису, Миронова Г. О. (2018)
Юдін О. К. - Просторово-піксельний метод цифрової стеганографії з використанням просторової фільтрації для вилучення таємного повідомлення, Весельська О. М. (2018)
Ільєнко С. С. - Перехідні процеси електричних параметрів у різних режимах роботи систем електропостачання повітряних суден під час проектування та випробування авіаційної техніки, Тихонов В. В. (2018)
Бовсуновський Є. О. - Сучасні методи вимірювання параметрів зелених насаджень, Рябчевський О. В., Браткова К. Ю. (2018)
Бойченко М. С. - Перспективи мікробіологічного способу очищення стічних вод від біорезистентної фармацевтичної продукції, Вовк О. О., Гладишева В. О., Бойченко С. В., Шаманський С. Й. (2018)
Дмитруха Т. І. - Дослідження приземної концентрації формальдегіду у селищі Борова залежно від висоти труби, Маджд С. М., Петрусенко В. П., Павчелюк А. О. (2018)
Железняк О. О. - Класифікація і властивості структур урбанізованих ландшафтів (2018)
Зацерковний В. І. - Просторово-часовий аналіз "Островів тепла" мегаполіса за супутниковими знімками Landsat, Оберемок Н. В., Березіна П. О. (2018)
Зацерковний В. І. - Аналіз підходів щодо створення бази геоданих геоінформаційних систем моніторингу якості поверхневих вод, Плічко Л. В. (2018)
Маджд С. М. - Визначення категорій екологічних аспектів підприємств цивільної авіації (на прикладі Міжнародного аеропорту "Бориспіль"), Кальницька Д. Д. (2018)
Журиленко Б. Є. - Зміна конструкції електродвигунів транспортних систем з метою економії енергоресурсів автономних джерел живлення, Ніколаєв К. І., Ніколаєва Н. К. (2018)
Title, content (2018)
Andriushchenko K. - Process of resources provision management of the enterprise's activity with consideration of gender factor, Stefanyshyn D., Sahaidak M., Tepliuk M., Buchynska O., Rozmetova E., Marusei T., Levchenko Ia., Smyrnova I., Zhytomyrska T. (2018)
Sinchuk О. - Development of the functional model to control the levels of electricity consumption by underground iron-ore enterprises, Sinchuk І., Kozakevych І., Fedotov V., Serebrenikov V., Lokhman N., Beridze Т., Boiko S., Pyrozhenko А., Yalova А. (2018)
Bugrov O. - Formalization of selection of contract-organizational project delivery strategy, Bugrova O. (2018)
Korol V. - Substantiation of quantitative composition of consignments in organizing aggregated shipments in containers (2018)
Domina O. - Algorithm for selecting the winning strategies in the processes of managing the state of the system "supplier – consumer" in the presence of aggressive competitor, Lunin D., Mikhailova L., Niskhodovska O., Barabash O., Balynska O., Paida Y. (2018)
Petrov I. - Construction and analysis of the model for stochastic optimization of inventory management at a ship repair yard, Postan M. (2018)
Petrushov V. - Study into conditions for the interaction between different types of transport at intermodal terminals, Shander O. (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2018)
Kovalchuk L. - Substantiation of correctness and advantages of Lenstra factorization method on Edwards curves, Bespalov O., Kuchynska N., Seliukh P., Zhylin A., Tsurkan V. (2018)
Vynnychuk S. - Application of the basic module's foundation for factorization of big numbers by the Fеrmаt method, Maksymenko Y., Romanenko V. (2018)
Yevseiev S. - Practical implementation of the niederreiter modified crypto-code system on truncated elliptic codes, Tsyhanenko O., Ivanchenko S., Aleksiyev V., Verheles D., Volkov S., Korolev R., Kots H., Milov O., Shmatko O. (2018)
Lutsenko I. - Synthesis of the structure of functional systems of conversion class with a portional supply of initial products, Oksanych I., Prykhodko D., Koval S., Feoktystova O., Kolos I. (2018)
Chertov O. - Improving efficiency for ensuring data group anonymity by developing an information technology, Tavrov D. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Мащенко М. А. - Теоретико-методологічні підходи до структурної трансформації національних економічних систем (2018)
Стасишин А. В. - Еволюція теоретико-економічних засад взаємодії держави та приватного бізнесу, Капленко Г. В. (2018)
Тютюнникова С. В. - Национальная модель социальной политики как фактор экономического развития, Шпак И. А. (2018)
Кобилянська А. В. - Система цілей імперативних процес-обєктів глобального економічного врядування (2018)
Носач І. В. - Економічна конкуренція в умовах глобального інформаційного капіталізму, Старчик Н. В., Лєбєдєва Д. О. (2018)
Пасенко В. М. - Цілі сталого розвитку як умови підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн, Кришня Т. О. (2018)
Черкас Н. І. - Економічна модернізація у глобальних ланцюгах вартості, Чех М. М., Василиця О. Б. (2018)
Мельник О. Г. - Історія гармонізації митного законодавства України в умовах європейської інтеграції, Адамів М. Є., Тодощук А. В. (2018)
Hatska L. P. - The Problems and Prospects of the Development of International Trade in Ukraine, Kharchenko T. B., Murovana T. O. (2018)
Проскурніна Н. В. - Проблемні аспекти в зовнішньоторговельній діяльності України в контексті світових рейтингів (на прикладі "Doing business"), Тимошенко К. В. (2018)
Ціолковська С. І. - Функції менеджменту та бюджетування в зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу (2018)
Челомбітько Т. В. - Сучасні тенденції та перспективи інноваційного розвитку Аньхойської провінції як стратегічно важливого регіону Китаю (2018)
Шитікова Т. В. - Зарубіжний досвід визначення привабливості сфери туризму в іноземних країнах (2018)
Малаба К. Б. - Історичні передумови та сучасний стан економічного розвитку африканських країн (2018)
Резников В. В. - Особенности функционирования экономических и дипломатических учреждений Королевства Испания, Моторина В. Е. (2018)
Літвінова В. О. - Політичні аспекти розвитку газової галузі України (2018)
Пилип’юк Я. В. - Удосконалення методики оцінки ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України (2018)
Pozdniakova A. M. - Developing an Approach to Measure Smartness and Sustainability of Ukrainian Cities (2018)
Паламарчук Н. О. - Глобальне партнерство як засіб підвищення якості освіти у світі, Галлямова М. А. (2018)
Камінський О. Є. - Методологічний підхід до побудови складних хмарних сервісів (2018)
Оболенцева Л. В. - Методичний підхід до оцінки сучасного стану промисловості України (2018)
Шпак С. А. - Факторы потенциалов промышленного предприятия: понятие и особенности как объектов управления реструктуризацией (2018)
Славкова А. А. - Природа доходів малого підприємництва та теоретичні основи їх оподаткування, Лебеда М. О. (2018)
Яхно Т. П. - Промислова політика України у відображенні змін споживчого ринку, Гусаковська Т. О. (2018)
Крамчанінова М. Д. - Використання вторинних ресурсів як засіб забезпечення еколого-економічної ефективності вугільних підприємств, Фот В. О. (2018)
Gural N. R. - Development of the Road Sector as the Main Vector of Economic Advancement (2018)
Логоша Р. В. - Методологія і методика оцінювання процесів використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві, Підвальна О. Г., Кричковський В. Ю. (2018)
Сергієнко О. А. - Розвиток міжнародної торгівлі через призму вдосконалення фінансово-кредитної системи підтримки суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки, Гула А. С. (2018)
Лазарєва О. В. - Впровадження концепції Leader у практику розвитку сільських територій (2018)
Мірзоєва Т. В. - Економічна ефективність виробництва пшениці озимої в розрізі виробничих витрат, Гуртовенко В. О. (2018)
Щепак В. В. - Нормативно-правове забезпечення моніторингу земель, Карюк А. М., Шарий Г. І., Тимошевський В. В. (2018)
Юр’єва С. Ю. - Вплив заробітної плати на тенденцію до перерозподілу фінансів між статтями витрат у будівництві у 2016–2018 рр., Гнатченко Є. Ю. (2018)
Черничко Т. В. - Аналіз динаміки розвитку та фінансових результатів діяльності торговельних підприємств в Україні, Шлапак М. О., Ціптак М. М. (2018)
Полчанінова І. Л. - Доступність інфраструктури колективних засобів розміщення Харківського регіону в сегменті інклюзивного туризму, Онопко В. Д., Спиця А. Ю. (2018)
Рябєв А. А. - Деякі проблеми та перспективи розвитку доступного туризму та готельного господарства в Україні, Баландіна І. С. (2018)
Соколенко А. С. - Забезпечення доступності послуг закладів ресторанного господарства для людей з особливими потребами в Україні (2018)
Лантух К. О. - Особливості бюджетного фінансування соціальних функцій держави на сучасному етапі розвитку України (2018)
Ярошенко І. В. - Аналіз сучасного нормативно-правового забезпечення системи публічного управління соціально-економічним розвитком регіонів в Україні, Семигулін П. К. (2018)
Бережна А. Ю. - Ресурсозбереження як стратегічний напрямок розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (2018)
Нестерова С. В. - Підходи до оцінки фінансового потенціалу підприємства, Ковальчук І. Є., Мартин В. В. (2018)
Хиль Л. П. - Управління аудиторською діяльністю за кордоном та в Україні, Водолазська Н. В., Бондарець О. М. (2018)
Козарезенко Л. В. - Механізм державного фінансового регулювання сталого людського розвитку (2018)
Гудзовата О. О. - Обґрунтування інструментів державного регулювання детінізації грошово-кредитного сектора в системі фінансово-економічної безпеки держави, Самура Ю. О., Шехлович А. М. (2018)
Гаврильченко О. В. - Сучасні методи та інструменти фінансування розвитку експортного потенціалу України (2018)
Копилюк О. І. - Системний підхід до формування безпеки страхового бізнесу в Україні, Гузар У. Є., Музичка О. М. (2018)
Кривицька О. Р. - Аналітичне дослідження доходів компаній зі страхування життя в Україні (2018)
Крук О. М. - Аналіз кредитного портфеля комерційного банку (2018)
Буряк А. В. - Сучасний стан довіри до фінансового сектора: міжнародний та вітчизняний огляд, Кривич Я. М., Сердечна В. В. (2018)
Глущенко В. В. - Сучасні тенденції банківського кредитування в Україні, Садова Г. О. (2018)
Семеног А. Ю. - Тенденції розвитку Fintech послуг на світовому та вітчизняному ринках фінансових послуг, Цирулик С. В. (2018)
Верхотурова А. В. - Аналіз та перспективи кредитування суб’єктів малого та середнього підприємництва, Дорошенко Н. О. (2018)
Ситник Н. І. - ІСО як інструмент фінансування українських стартапів (2018)
Резнікова Т. О. - Формування системи конкурентних переваг у діяльності підприємства у галузі міжнародних інформаційно-комунікаційних технологій, Боєва А. Л. (2018)
Янголь Г. В. - Обґрунтування доцільності цифровізації бізнес-моделей підприємств металургійної галузі як основи забезпечення результативності їх діяльності (2018)
Синютка Н. Г. - Цифрова ідентифікація платників податків як передумова для діджиталізації фіскального простору (2018)
Салига К. С. - Ресурсно-компетентнісна парадигма організації управління корпоративними інтеграційними процесами акціонерних товариств, Гуцалюк О. М. (2018)
Ковальчук Т. Г. - Вплив іміджу та репутації на діяльність підприємства в умовах глобалізації (2018)
Karvatska N. S. - The Anti-Crisis Management: Meaning, Stages, Implementation Processes, Tiurina N. M., Nazarchuk T. V. (2018)
Кравченко Н. В. - Параметри формування людського капіталу інноваційної праці в умовах глобальних змін, Шахно А. Ю. (2018)
Іванова А. О. - Упровадження досвіду японської системи управління персоналом на українських підприємствах, Пуліна Т. В., Кутідзе Л. С. (2018)
Брич В. Я. - Інноваційні підходи в управлінні персоналом підприємств, Ткач У. В. (2018)
Лазебник Ю. О. - Методичні засади аналізу ефективності використання кадрового потенціалу на підприємстві, Кулініч Д. С. (2018)
Корепанов Г. С. - Побудова кадрового менеджменту в організації як один із чинників її розвитку, Щербак М. В. (2018)
Селютін С. В. - Оцінка стратегічного розвитку закладів ресторанного господарства (2018)
Димченко О. В. - Завдання розвитку управлінського обліку в технології ресурсозбереження, Хайло Я. М., Рудаченко О. О. (2018)
Mazorenko O. V. - The Crowdmarketing as a Tool to Promote an Exporting Enterprise in Foreign Markets (2018)
Черничко С. Ф. - Тенденції та перспективи розвитку ринку товарів побутової хімії в Україні та Закарпатській області, Борисенко К. В., Гришан М. М. (2018)
Полякова Я. О. - Принципи формування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства на міжнародному ринку В2В, Надеіна М. В. (2018)
Title, content (2018)
Grytsenko О. - Technological features in obtaining highly effective hydrogel dressings for medical purposes, Pokhmurska A., Suberliak S., Kushnirchuk M., Panas M., Moravskyi V., Kovalchuk R. (2018)
Vereshchak V. - Obtaining, studying the properties, and application of zirconium(IV) oxymethanesulfonate (2018)
Gara An. - Analysis of properties of epoxy compositions that operate in contact with water and oil products, Gara A., Sukhanova S. (2018)
Setia A. - The effect of additive on combustion characteristics and cycle to cycle variations on SI engine fueled by gasoline and bioethanol, Bambang S., Ratna M., Iqbal Ya. (2018)
Nikolsky V. - Research of the impact of the method of heating of heat units on the qualitative characteristics of treated materials, Oliynyk O., Pugach А., Alieksandrov О., Gnatko O., Chernetskyi Ye. (2018)
Khomenko O. - Development of a sol-gel technique for obtaining sintering activators for engobe coatings, Alekseev E. (2018)
Shchukina L. - An improvement of criteria for assessing the quality of clay raw material for architectural and construction ceramics, Galushka Ya., Bohdanova K. (2018)
Fedorenko O. - Studying the physicochemical regularities in the color and phase formation processes of clinker ceramic materials, Prysiazhna L., Petrov S., Chyrkina M., Borysenko O. (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2018)
Tolubko V. - Development of methods to improve noise immunity in the fifth-generation mobile networks based on multiposition signals, Berkman L., Gavrilko E., Barabash O., Kilmeninov O. (2018)
Mykhalevskiy D. - Construction of mathematical models for the estimation of signal strength at the input to the 802.11 standard receiver in a 5 GHz band (2018)
Herasimov S. - Characteristics of radiolocation scattering of the Su-25T attack aircraft model at different wavelength ranges, Belevshchuk Y., Ryapolov I., Tymochko O., Pavlenko M., Dmitriiev O., Zhyvytskyi M., Goncharenko N. (2018)
Korchinskyi V. - Development of the procedure for forming non-stationary signal structures based on multicomponent LFM signals, Hadzhіyev М., Pozdniakov P., Kildishev V., Hordiichuk V. (2018)
Anad Alsaleem Naors Y. - Analysis of the efficiency of space-time access in the mobile communication systems based on an antenna array, Kashmoola Mohammed A., Моskalets M. (2018)
Alekseevskiy D. - Procedure for the synthesis of models of electrotechnical complexes, Pankova О., Khrestin R. (2018)
Kulyk М. - Development of a data acquisition method to train neural networks to diagnose gas turbine engines and gas pumping units, Abdullayev P., Yakushenko O., Popov O., Mirzoyev A., Chumak О., Okhmakevych V. (2018)
Abstract and References (2018)
Руденко Є. В. - Актуальні питання розвитку технологій виробництва і забезпечення якості продукції скотарства в Україні (присвячено до 100-річчя від заснування НААН України), Трішин О. К., Помітун І. А., Подобед Л. І., Шкавро Н. М. (2018)
Tkachenko H. - Lipid peroxidation in the heart and liver of Rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss) upon disinfection by formalin, Grudniewska J. (2018)
Аксьонов Є. О. - Вікова динаміка якості м’яса молодняку кролів, Вакуленко І. С. (2018)
Вінюков А. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку м’ясного голубівництва в Україні (Оглядова), Вінюков О. О. (2018)
Дроздова О. В. - Перетравність поживних речовин силосів сумісних посівів кукурудзи та сорго, Дроздов С. Є., Василевський М. В., Єлецька Т. О., Халін С. Ф. (2018)
Жукорський О. М. - Санітарна обробка доїльно-молочного обладнання екологічно безпечними засобами Санімол Л та Санімол К, Кривохижа Є. М. (2018)
Когут М. І. - Лінійна оцінка корів-первісток симентальської комбінованої породи за типом, Каплінський В. В., Братюк В. М. (2018)
Мартинюк І. М. - Біологічні показники сперми кнурів та їх вплив на кількість отриманих спермодоз, Церенюк О. М., Акімов О. В., Стрижак Т. А., Череута Ю. В. (2018)
Марченко В. А. - Технолого-економічне обґрунтування малого підприємства з виробництва молока і власною переробкою продукції, Гребень Л. Г. (2018)
Палій А. П. - Вдосконалення технологічного рішення для діагностичних досліджень у молочному скотарстві (2018)
Петраш В. С. - Відтворювальна здатність сріблясто-чорних лисиць різних ліній, Корх І. В., Корх О. В. (2018)
Петренко С. В. - Вплив пробіотичного препарату БК-Т на формування живої маси і приросту телят (2018)
Пискун В. И. - Оценка выбросов парниковых газов при подготовке органических отходов промышленного производства молока при беспривязном содержании крупного рогатого скота, Осипенко Т. Л., Сикун Н. В. (2018)
Подобед Л. И. - Особенности изменения кормления дойного стада при переходе от привязного к беспривязному содержанию, Безалтычная Е. А. (2018)
Полєва І. О. - Сезонна мінливість білкового складу молока корів Української чорно-рябої молочної породи (2018)
Редька А. І. - Біохімічні показники крові курчат-бройлерів за згодовування цинку у формі сульфату та змішанолігандного комплексу цинку, Бомко В. С., Бабенко С. П., Чернявський О. О. (2018)
Синицька О. О. - Селекційний індекс добового прибутку для оцінки племінних бугаїв молочних та молочно-мясних порід (2018)
Ткачова І. В. - Ефективність схрещування української верхової породи коней (2018)
Фадеєнко Я. Ю. - Відтворювальні якості та молочна продуктивність первісток за різних сезонів народження (2018)
Церенюк О. М. - Генетичний потенціал продуктивності свиней порід уельс та ландрас за відгодівельними якостями (2018)
Церенюк О. М. - Фенотипова консолідація показників будови тіла двопородних свиноматок, Череута Ю. В., Церенюк М. В. (2018)
Шуліка Л. В. - Сучасний стан вивчення ДНК-поліморфізму генів міостатину та інсуліну у курей (Оглядова) (2018)
Правила оформлення статей (2018)
Title, content (2018)
Priyono B. - Optimizing performance of lithium-ion battery by nano-silicon addition mixed in Li4Ti5O12 anode made using mechanochemical-hydrothermal method, Syahrial A., Subhan A., Faizah F., Gusvianty A. (2018)
Babyak M. - Comparative tests of contact elements at current collectors in order to comprehensively assess their operational performance, Horobets V., Sychenko V., Gorobets Y. (2018)
Krupnik L. - Studying fiber-reinforced concrete for casting housing parts of pumps, Yelemessov K., Bortebayev S., Baskanbayevа D. (2018)
Shchegolkov A. - Electric heaters based on nanomodified paraffin with self-installing heat contact for anti-icing systems of aerospace crafts, Semenov A., Ostrovskaya A., Kovalenko V. (2018)
Luniov S. - Specific features of defect formation in the n-Si <Ρ> single crystals at electron irradiation, Zimych A., Khvyshchun M., Yevsiuk M., Maslyuk V. (2018)
Prysyazhnyuk P. - Development of the composite material and coatings based on niobium carbide, Lutsak D., Shlapak L., Aulin V., Lutsak L., Borushchak L., Shihab T. (2018)
Yaremiy I. - X-ray diagnostics of the structure of near-surface layers of ion-implanted monocrystalline materials, Yaremiy S., Povkh M., Vlasii O., Fedoriv V., Lucas A. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Шимановський О. В. - Особливості убезпечення будівель та інженерних споруд при терористичних нападах (2018)
Омельяненко М. В. - Досвід України з адаптації нормативного забезпечення у будівництві до вимог Європейського союзу, Ісаєнко Д. В. (2018)
Мороз А. М. - Страхування професійної відповідальності органів з оцінки відповідності (2018)
Менейлюк А. И. - Проектный подход к обоснованию доходов при строительстве рассредоточенных разномасштабных объектов, Никифоров А. Л. (2018)
Шимановський О. В. - Аварійна ситуація на мосту ім. Є. О. Патона та заходи щодо її вирішення, Котлубей Д. О., Шалінський В. В. (2018)
Гончаренко Д. Ф. - Конструкція кріплення для відновлення каналізаційних тунелів із застосуванням вторинних полімерних композиційних матеріалів, Гармаш А. А., Рюмін В. В., Бондаренко Д. О. (2018)
Гезенцвей Е. И. - Технологичные технические решения при проектировании капитального ремонта строительных металлических конструкций здания доменной печи, Иосилевич Е. С. (2018)
Касім Мухаммед Басім - Роль пасажирських терміналів у формоутворенні майбутніх аеровокзалів (2018)
Умови друкування (2018)
Гончаров С. Л. - Розподілення личинок нематоди Eustrongylides excisus Jägerskiöld, 1909 (nematoda: dioctophymatidae) у тілі риб хижих видів (2017)
Onyshchenko O. M. - Study on the optimal mixotrophic and heterotrophic conditions for lipid accumulation of Chlorella vulgaris, Dvoretsky A. I. (2017)
Onyshchenko O. M. - Evaluation of the environmental impact of different methods of carp production in Petrykivskiy fish farm, Byelikov E. S., Dvoretsky A. I., Rozhkov V. V. (2017)
Шкурко Т. П. - Особливості кормової поведінки високопродуктивних корів за промислової технології, Бойко О. В., Фітісов О. О. (2017)
Слюсаренко Д. В. - Загоєння виразок підошви у великої рогатої худоби за застосування місцевої обробки та комплексного методу лікування (2017)
Еверт В. В. - Загальні аспекти патогенезу та механізми розвитку імунопатологічних змін за цирковірусної інфекції свиней (2017)
Голубовская О. А. - Международные усилия в преодолении эпидемии гепатита C и место Украины в глобальной стратегии ВОЗ по элиминации гепатитов в Европе (2018)
Зінчук О. М. - Актуальні аспекти діагностики гепаторенального синдрому у хворих на цироз печінки, Ворожбит О. Б., Герасун О. Б., Задорожний А. М., Прикуда Н. М. (2018)
Кондро М. М. - Вплив нанокристалічного діоксиду церію на ліпідний склад внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів у щурів з глутумат-індукованим стеатогепатозом, Воєйкова Д. О., Степанова Л. І., Співак М. Я. (2018)
Мороз Л. В. - Ураження печінки при гострому бруцельозі, Гусейнов Е. М., Андросова О. С. (2018)
Клименко Ж. Б. - Особливості гуморальної імунної відповіді до неструктурних вірусних протеїнів у хворих на хронічний гепатит С в залежності від генотипу вірусу, рівня віремії та противірусної терапії, Мартинович Т. Л., Федорченко С. В., Ляшок О. В., Резник В. А., Соляник І. В., Янченко В. І. (2018)
Клименко Ж. Б. - Нові реалії антифіброзної терапії у хворих на хронічний гепатит С (2018)
Еверт В. В. - Клінічні ознаки та патолого-анатомічні зміни в організмі свиней за цирковірусної інфекції (2017)
Самойлюк В. В. - Особливості ультразвукової діагностики захворювань простати та ефективність Простатилену за лікування простатитів у псів, Голубєв О. В., Нікуліна А. О. (2017)
Зажарська Н. М. - Вміст жиру, білку, соматичних клітин у молоці корів і кіз залежно від кількості лактації, Курбан Д. А., Голубєва О. В. (2017)
Крутій К. О. - Виявлення, контроль поширення та оцінка ефективності лікувально-профілактичних заходів за сальмонельозу свиней методом ELISA, Масюк Д. М., Кокарєв А. В., Коляда С. Г., Густова Ю. В., Неверковець Н. Ю. (2017)
Присяжнюк Н. М. - Хижі види риб як тест-об’єкти біоіндикації природних водойм за антропогенного навантаження, Гриневич Н. Є., Куновський Ю. В., Михальський О. Р., Хом’як О. А. (2017)
Максимович I. А. - Біохімічні маркери міокардіодистрофії в спортивних коней за фізичного навантаження, Слівінська Л. Г., Бучек К., Станєц М. (2017)
Замазій А. А. - Використання біологічно-активного препарату "Сурфакта ЗКФ” у профілактиці гіпоксії плоду та лікуванні телят, Камбур М. Д., Колечко А. В., Лермонтов А. Ю., Бутов О. В. (2017)
Антоненко П. П. - Профілактика шлунково-кишкових хвороб у спортивних коней за впливу фітодобавки "Гастроацид”, Приходько О. В. (2017)
Корнієнко О. В. - Вплив гепатопротекторів на продуктивність свиноматок, Єфімов В. Г. (2017)
Науменко С. В. - Дистанційно-безконтактна та неінвазійна діагностика патологічних процесів у гонадах самців дрібних тварин (2017)
Островерхова І. О. - Концентрація колостральних імуноглобулінів у молозиві овець залежно від стану фетоплацентарного комплексу (2017)
Самойлюк В. В. - Ефективність оперативного і консервативного лікування несправжньої вагітності у сук, Герасімова А. А. (2017)
Федоренко С. Я. - Перспективи використання нанопрепарату "Каплаестрол+OV” у ветеринарній репродуктології, Скляров П. М., Хірна О. В. (2017)
Шкваря М. М. - Ефективність використання Бускопан композитум Берингер Інгельхайм за метеоризму кишечнику кролів, Страшко Р. В. (2017)
Шульженко Н. М. - Ефективність комплексного лікування у собак за гепаторенального синдрому, Рябік Г. П. (2017)
Трощий К. С. - Породні особливості біохімічних показників крові у свиноматок, Єфімов В. Г. (2017)
Білан М. В. - Біологічна активність Mycobacterium bovis дисоціативних форм залежно від тривалості зберігання культури та температурних режимів культивування (2017)
Сосницький О. І. - Вивчення культуральних властивостей та іммунобіологічної активності Mycobacterium avium ІЕКВМ-УААН, Сосницька А. О. (2017)
Високос М. П. - Технічне забезпечення крупногрупової аерозольної обробки тварин в умовах промислового комплексу, Милостивий Р. В., Калиниченко О. О., Тихоненко В. А., Санжара Р. А. (2017)
Давиденко П. О. - Мікробіологічне оцінювання якості оселедців "Norks Delikatesse” торгівельної мережі міста Дніпро, Кулішенко О. М., Паскалова Н. В., Гапон Л. В., Барнаш Д. С. (2017)
Єфімов В. Г. - Мінеральний склад крупи гречаної, що реалізується в роздрібній торгівлі, Ткачова А. А., Завріна С. В. (2017)
Тішкіна Н. М. - Оцінка якості курячих напівфабрикатів різних товаровиробників, Бондар А. В. (2017)
Шулешко О. О. - Нематодози бурих ведмедів та їх лікування в умовах зоопарків, Жоріна Л. В., Рибалка М. А. (2017)
Giuseppe M. - Compact city as sustainable city (2018)
Бондар І. С. - Сутність та зміст принципів трансформації простору в нелінійній архітектурі (2018)
Удріс-Бородавко Н. С. - Проектування рекламного образу як складової соціокультурного стану суспільства (2018)
Лопухова С. О. - Рисунок у підготовці студентів – майбутніх графічних дизайнерів (2018)
Божко Т. О. - Серії та системні лінії в дизайні пакувальної продукції (2018)
Гардабхадзе І. А. - Дуальна освіта у фешн-дизайні: проблеми і перспективи (2018)
Шандренко О. М. - Сценічний костюм в сучасних мистецьких практиках, Симонія К. Г. (2018)
Вороніна М. В. - Взаємодія молодіжних субкультур і сучасної моди (2018)
Папeта С. П. - Українсько-єврейські джерела модерного мистецтва у контексті діяльності художньої секції київської Культур-Ліги (2018)
Удріс І. М. - До проблеми визначення національних форм українського образотворчого мистецтва: дослідження іконопису козацької доби в працях науковців початку XX століття (2018)
Шевченко Н. В. - Нотаріат України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія проблеми (2018)
Демченко А. В. - Харчування працівників металургійних підприємств України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., в контексті їх повсякденного життя (2018)
Лисенко М. С. - Проблеми півдня у спогадах І. Г. Палімпсестова (др. пол. ХIХ ст.) (2018)
Загорулько Р. О. - Т. Шевченко в дзеркалі публікацій у київській газетній періодиці 1905 – 1914 рр. (2018)
Хомич П. М. - Бойові дії на Волинському Поліссі під час Першої світової війни у висвітленні вітчизняної історіографії (2018)
Піковська Т. В. - Діяльність української інтелігенції у галузі освіти в Першій Чехословацькій республіці (1918 – 1938) (2018)
Євсюкова О. Г. - Кустарно–реміснича промисловість м. Харкова за часів непу в історіографії 1920–х рр. (2018)
Желєзко А. М. - М. Грушевський – фундатор мережі етнологічних науково-дослідних установ в системі ВУАН 1924 – 1930 рр. (2018)
Чаговець Т. В. - Фінансова політика в житловому питанні в роки непу в Україні (1921 – 1928 рр.) (2018)
Гай–Нижник П. П. - Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) 1938 – 1939 рр. як одна із "розмінних монет" Мюнхенського договору (2018)
Костюк Л. В. - Діяльність О. Кандиби-Ольжича у розбудові Карпатської України (2018)
Дзюбленко І. М. - Національна політика СРСР щодо єврейської етнічної меншини в 20–х – 40–х роках ХХ століття, Cлищенко Я. Ю. (2018)
Стасюк І. М. - Душпастирська діяльність отця Омеляна Ковча на території Перемишлянщини у 20-х – на початку 40-х рр. ХХ ст., Гнідик І. І. (2018)
Севастьянов О. В. - Вивчення історії регіону на сторінках наукового часопису "Крым" (1925 – 1929 рр.) (2018)
Лисейко Я. Б. - Ідейне становлення та діяльність Петра Федоріва до початку Другої світової війни, Мельник Р. П. (2018)
Терентьєв М. О. - Політика сталінського режиму щодо дітей і підлітків у роки німецько-радянської війни і турбота про них селян України 1941 – 1945 (2018)
Іваненко А. О. - Нормативна правотворчість органів місцевого управління у цивільному законодавстві на початковому періоді гітлерівської окупації (на прикладі Київської міської управи) (2018)
Вітряк М. М. - Політика історичної пам’яті під час президентства Л. Д. Кучми (2018)
Березовська Т. В. - Наукова достовірність чи наукові припущення в реконструкції життєдіяльності видатної особистості, Шарата Н. Г. (2018)
Голубець І. М. - Туристичні подорожі як історичний феномен людства: до постановки проблеми (2018)
Гнідик І. І. - Сучасні інноваційні підходи у сфері розвитку історико–культурної спадщини, Стасюк І. М. (2018)
Харламов М. І. - Життя та діяльність начальника пожежної охорони м. Харків Миколи Васильовича Михайлова (2018)
Соловей Г. М. - Внесок науково-дослідних установ у розроблення та впровадження протиерозійних технологій у Західному регіоні України (1990-ті – 2010-ті роки) (2018)
Іванов Д. І. - Зовнішньополітична доктрина Консервативної партії Великої Британії у відображенні передвиборних маніфестів (1992 – 2010 рр.) (2018)
Бідун Ю. В. - Історіографія середньої духовної освіти на українських землях Російської імперії в працях сучасних українських дослідників (після 1991 р.) (2018)
Вербицький Б. Д. - Зовнішньополітична депутатська діяльність Богдана Гориня в 1992 – 1994 рр. (2018)
Дубова С. В. - Проблема визначення поняття "корінні народи" у діяльності міжнародних організацій (2018)
Буковський І. В. - Деякі технологічні особливості виготовлення середньовічного меча, Зінкевич Р. Д. (2018)
Конюхов С. В. - Особливості функціонування альтернативних історій у символічному просторі музею. Музей як місце для уяви (2018)
Муханов В. М. - Історико-економічні аспекти становлення вітчизняної галузі промислового вирощування сої в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2018)
Опря Б. О. - Передумови виникнення та розвитку історико-культурного туризму в місті Кам’янець-Подільський (2018)
Плазова Т. І. - Українська міжвоєнна еміграція в Австрії (2018)
Масний В. О. - Безпекова складова відносин США та Югославії середини 1940-х – середини 1960-х рр. (2018)
Каріков С. А. - Лютеранська конфесіоналізація і Георг Саксонський (2018)
Гольд Г. - Антифашистський рух на землях Південної Бессарабії у 1941 – 1944 рр. та крах Румунії, Дорошева А. О. (2018)
Гоpопаха С. В. - Особливості реалізації Хорватією курсу на інтеграцію в ЄС у 2011 – 2013 рр. (2018)
Щербина Н. Ф. - Історичний досвід функціонування ланкастерських шкіл у Південній Бессарабії (2018)
Гадиров В. И. - Гарабаг – историческая территория Азербайджана (2018)
Гасанова А. - Международные отношения Национальной Академии Наук Азербайджана (2018)
Фокин Д. А. - Адвентистская субкультура как часть неофициальной культуры СССР (2018)
Григорук Н. А. - Життєвий шлях російського імператора Павла І (2018)
Стрілюк О. Б. - Співпраця П. А. Столипіна та І. Я. Гурлянда щодо вирішення "Фінляндського питання", Ячменіхін К. М. (2018)
ГуцалоC. Є. - Інтеграційні процеси в регіоні Аравійського півострова і Затоки в контексті боротьби аравійських монархій за єдність в умовах змін субрегіонального простору (2018)
Грицюк В. М. - Кавалеристи в наступальних операціях українських фронтів у 1944 році (2018)
Мойсієнко В. В. - Урожайність сумішок вівса з капустяними культурами залежно від удобрення в умовах Полісся, Панчишин В. З., Стоцька С. В. (2018)
Гамаюнова В. В. - Економічна ефективність вирощування сортів пшениці озимої залежно від оптимізації фону живлення, Смірнова І. В. (2018)
Власюк О. С. - Ефективність мікробних препаратів залежно від удобрення ячменю ярого, Тимощук Т. М. (2018)
Дідора В. Г. - Симбіотична продуктивність сої залежно від інокуляції насіння та удобрення (2018)
Разанов С. Ф. - Водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав, Ткачук О. П. (2018)
Бакалова А. В. - Стійкість смородини чорної до грибних хвороб в умовах Полісся України, Дереча О. А., Грицюк Н. В. (2018)
Єременко О. А. - Покращення посівних властивостей насіння олійних культур за дії фізіологічно активних речовин антистресової дії, Покопцева Л. А. (2018)
Кирилюк В. П. - Вплив тривалого застосування систем основного обробітку грунту на формування бур’янового компоненту посівів пшениці озимої (2018)
Молдован В. Г. - Вплив способів мінерального живлення на формування продуктивності сої в умовах Лісостепу Західного, Молдован Ж. А., Собчук С. І. (2018)
Сендецький В. М. - Економічна ефективність вирощування сої залежно від застосування органічних компонентів (2018)
Саврасих Л. Д. - Формування фітоценозів на порушених грунтах Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (2018)
Вимоги до матеріалів, що подаються до наукового журналу "Наукові горизонти. Scientific horizons" (2018)
Ярошенко Т. - Роль цифрової гуманітаристики у модернізації сучасного бібліотекознавства, Чуканова С. (2018)
Плешкевич Е. - Формирование правовых представлений о документе в Российской империи в XVIII – первой половине XIX вв. (2018)
Нестерович Ю. - Документология на стадии развитой науки: Сущность единицы документационной деятельности и понятия и построение фундаментальной теоретической схемы (2018)
Hranchak T. - What Do They Do and What Does It Mean: Identical Practices in the Socio-cultural Discourse of the Library of Congress (2018)
Kulyk Y. - The Development of Network and Media Culture In Youth Library Facilities (2018)
Соляник А. - Інноваційні критерії результативності ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (2018)
Галаган Л. - Вплив е-урядування на інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності органів влади (2018)
Бондаренко В. - Мобільні застосунки як інструмент самоосвіти в середовищі покоління Z (2018)
Закіров М. - Національна ідентичність перед викликами нових інформаційних реалій. Рецензія на монографію Половинчак Ю. М. Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності : монографія / Юлія Половинчак ; наук. ред. В. М. Горовий; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.– Київ, 2017.– 372 c. (2018)
Вихідні дані (2018)
Швецова-Водка Г. - Учення про ноосферу як підстава розвитку ноокомунікології (2018)
Столяров Ю. - Устный документ (2018)
Жумарь С. - Омонимия в дефинициях, дефиниенсах нормативных документов по делопроизводству и архивному делу, Нестерович Ю. (2018)
Чуканова С. - Дотримання норм академічної доброчесності у процесі управління дослідницькими даними: зарубіжна практика (2018)
Матвієнко О. - "Управління знаннями" як методологічний орієнтир пошуку концепту спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", Цивін М. (2018)
Братусь І. - Власний канал на YouTube: аспекти моніторингу, Свердлик З. (2018)
Климова К. - "Менеджмент бібліотечних та архівних установ": забезпечення навчального процесу. Рецензія на: Білущак Т. М. Менеджмент архівної діяльності : навч. посіб. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. 240 с. (2018)
Вихідні дані (2018)
Цалиев Т. А. - Кольцевая широкополосная планарная антенна (2015)
Викулин И. М. - Влияние радиации на термочувствительность биполярных транзисторов, Горбачев В. Э., Курмашев Ш. Д. (2015)
Каптур В. А. - Расширенная классификационная модель систем фильтрации контента в сети Интернет, Царёв Р. Ю. (2015)
Ирха В. И. - Увеличение чувствительности фоторезисторов в магнитном поле, Ирха Ю. В., Шишкова С. И. (2015)
Ложковский А. Г. - Расчет вероятности ожидания обслуживания в одноканальной системе с самоподобным трафиком, Гуляев К. Д. (2015)
Никитюк Л. А. - Алгоритм решения задачи выбора оптимального набора ресурсов сервера для услуги IPTV, Царёв Р. Ю. (2015)
Корбан В. Х. - Использование дифференциальной фазы в качестве информационного параметра в метеорологических радиолокационных поляриметрах, Корбан Д. В., Дегтярева Л. Н. (2015)
Балашов В. О. - Оцінка швидкості передавання цифрових абонентських ліній за технологією G.fast, Орєшков В. І., Молога В. М. (2015)
Банкет В. Л. - Некогерентное выделение сигнала тактовой синхронизации для демодуляции сигналов частотной модуляции с непрерывной фазой, Манаков С. Ю. (2015)
Кадацкий А. Ф. - Алгоритмы моделирования и исследования фильтрующих свойств по пульсациям напряжений в импульсных преобразователях постоянного напряжения модульной структуры с силовыми каналами инвертирующего типа, Русу А. П., Ерыкалина Т. Н., Майстренко О. В., Криль А. С. (2015)
Шмелёва Т. Р. - Оценка эффективности протокола динамической маршрутизации RIP раскрашенной сетью Петри (2015)
Басов В. Е. - Синтез итерационного декодера Витерби для кодов с сокращённым входным алфавитом (2015)
Педяш В. В. - Усовершенствование модели распространения оптического сигнала на базе рядов Вольтерра (2015)
Барба И. Б. - Эффективность xDSL-технологий с ортогональными гармоническими сигналами обобщенного класса, Орешков В. И., Сытник Н. В. (2015)
Торошанко Я. И. - Ретроспективная идентификация информационных и управляющих сигналов в интеллектуальных сетях связи, Танцюра Л. И. (2015)
Соколов А. В. - Конструктивный метод синтеза последовательностей длины N = 20 с оптимальным спектром Уолша-Адамара (2015)
Козаченко М. Т. - Оцінка якості вимірювань інфосигналів у телеметрії, Жмурко Ю. В. (2015)
Ляховецький Л. М. - Дослідження залежності інтерференційних завад у системах широкосмугового доступу по мережі електропроводки від тривалості захисного інтервалу, Яневич О. К. (2015)
Горохов Ю. С. - Эффективность использования таймерных сигналов в широкополосных системах передачи с прямым расширением спектра (2015)
Маммадов Э. М. - Определение протяжённости абонентских и соединительных линий при проектировании сети доступа с учётом особенностей населённого пункта (2015)
Титул, содержание (2018)
Борису Євгеновичу Патону — 100! (2018)
Патон Б. Є. - Cучасні дослідження та розробки ІЕЗ ім. Є. О. Патона в галузі зварювання та споріднених технологій (2018)
Недосека А. Я. - Оценка энергии, расходуемой на образование повреждений при разрушении материалов, на основе данных акустической эмиссии, Недосека С. А. (2018)
Скальський В. Р. - Вплив заглибин поверхні елементів конструкцій на вимірювання швидкості поверхневих акустичних хвиль, Мокрий О. М. (2018)
Долиненко В. В. - Моделювання перехідних процесів у вимірювальному каналі вихрострумового дефектоскопу, Шаповалов Є. В., Куц Ю. В., Редька М. О., Учанін В. М. (2018)
Недосека С. А. - Акустическая эмиссия при испытании композитных материалов, Недосека А. Я., Шевцова М. А., Гурьянов А. Н., Вамболь А. А. (2018)
Доценко В. Н. - Определение работоспособности подшипника скольжения на основе контактного взаимодействия ротора и вкладыша, Навальнев Н. И. (2018)
Сучков Г. М. - Чувствительность контроля электромагнитно-акустическими преобразователями (Обзор, ч. 1), Плеснецов С. Ю. (2018)
Куліш В. А. - Особливості контролю технічного стану несучих конструкцій залізобетонних шахтних копрів, Крилов Е. С. (2018)
Друга конференція "Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в ЄС" (2018)
Межотраслевой учебно-аттестационный центр Института электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины. Программы профессиональной подготовки на 2019 г. (2018)
Гріненко А. Ю. - Сучасні проблеми енергетичної безпеки України у трансформаційному світі (2018)
Захарова О. В. - Демографічне старіння населення: наслідки та перспективи для України (2018)
Nowak M. M. - Changes in Poland’s agriculture as an example of socially responsible business, Dziekanski P. (2018)
Парубець О. М. - Дослідження проблем і перспектив розвитку експорту транспортних послуг України (2018)
Фісуненко Н. О. - Аналіз попиту та пропозиції на ринку інвестиційних ресурсів (2018)
Герасимов О. К. - Методичне забезпечення оцінювання економічної ефективності діяльності підприємства в маркетинговому аспекті (2018)
Грінченко Р. В. - Управління бізнес-процесами як основа формування бізнес-моделей адаптації діяльності підприємств (2018)
Іванчук Н. В. - Оптимізація витрат на персонал як чинник збільшення прибутку від операційної діяльності підприємства, Бровді І. І. (2018)
Lesniewski M. A. - Synergy and diversity of the resources of an enterprise. Knowledge manager — model approach, Dziekanski P. (2018)
Lesniewski M. A - Competitiveness as a measure of organization development — the theoretical study (2018)
Примостка О. О. - Інноваційні підходи в консалтингу — метод синектики (2018)
Пунін Ю. О. - Характеристика комплексу маркетингу в сегменті гнучкого транспортного пакування (2018)
Чорний А. В. - Сучасні теорії лідерства: загальний огляд і структурна модель (2018)
Dziekanski P. - The information gap problem and the synthetic measure in the decision-making process of the organization (2018)
Приходченко Т. А. - Реформування місцевого самоврядування в Україні: аналіз, досягнення та проблеми (2018)
Бедринець М. Д. - Бюджетна децентралізація як необхідна умова регіонального розвитку (2018)
Береславська О. І. - Аналіз ризику та оцінка ефективності кредитних портфелів банків України, Пернарівський О. В. (2018)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Перспективи поглиблення фіскальних децентралізаційних процесів в Україні (2018)
Дем’янчук О. І. - Сутнісні характеристики та формування адміністративно-територіальних одиниць у контексті децентралізації регіонального розвитку (2018)
Клименко Д. Б. - Механізм державного регулювання проблемних кредитів (2018)
Коваленко Ю. М. - Місце, сутність і класифікаційні ознаки інвестиційних послуг у складі фінансових послуг (2018)
Кудрявська Н. В. - Особливості правових основ діяльності страхових посередників України (2018)
Кулікова Є. О. - Порівняльний аналіз системи пенсійного страхування України та зарубіжних країн (2018)
Пальоха О. В. - Науково-теоретичні засади побудови механізму комунального кредитування (2018)
Письменна Т. В. - Практика антикризового фінансового управління в умовах збитковості економічної діяльності вітчизняних підприємств (2018)
Письменний В. В. - Історичний досвід організації самооподаткування на території сучасної української держави (2018)
Пукала Р. - Аналіз результатів здійснення пруденційного нагляду за діяльністю фінансових установ (2018)
Стащук О. В. - Індикаторний підхід в оцінюванні стану фінансової безпеки акціонерних товариств (2018)
Швабій К. І. - Міжнародна практика оцінювання податкового розриву з персонального прибуткового податку, Задорожня Л. А. (2018)
Долішня Т. І. - Облік податків і податкових платежів: управлінський аспект (2018)
Хома С. В. - Практичні аспекти обліку й оцінки оренди в орендаря згідно з МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда", Костюк У. З. (2018)
Hryhorkiv M. - Modeling of the single sectoral ecological economy dynamics in view of different tariffs on primary and secondary disposal of production pollution (2018)
Титул, содержание (2018)
Недосека А. Я. - Исследование методом акустической эмиссии кинетики накопления повреждений при разрушении материалов, Недосека С. А., Маркашова Л. И., Алексеенко Т. А. (2018)
Давыдов Е. А. - О терминологических особенностях в обозначении ультразвукових волн, образующихся при первом критическом угле, Дядин В. П., Шекеро А. Л. (2018)
Сучков Г. М. - Новые разработки электромагнитно-акустических преобразователей (обзор), Плеснецов С. Ю., Мещеряков С. Ю., Юданова Н. Н. (2018)
Криворучко В.Т. - Автоматизация геодезического мониторинга оборудования компрессорных станций, Навальнев Н. И. (2018)
Веренев В. В. - Особенности вибрационных измерений в прокатных клетях, Баглай А. В., Белодеденко С. В. (2018)
Бондаренко Ю. К. - Ідентифікація ризиків при виробництві зварних конструкцій для впровадження ризик-менеджменту на підприємстві, Ковальчук О. В. (2018)
О применении нормативных документов при проведении обучения и аттестации специалистов неразрушающего контроля в зао "технический комитет "Спецмонтаж" (2018)
Міжнародна конференція "Сучасні методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики" (2018)
Борейко В. І. - Шляхи забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку України (2018)
Кнір М. О. - Державно-приватне партнерство: світовий досвід і досвід України (2018)
Іжевський П. Г. - Формування міжорганізаційної взаємодії підприємств АПК на основі гіпотези близькості (2018)
Лишенко М. О. - Аудит асортименту як напрям підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства (2018)
Сич Д. М. - Інструментарій управлінського аналізу фінансових результатів (2018)
Хомюк Н. Л. - Механізм та концептуальні напрями соціо-еколого-економічного розвитку сільських об’єднаних територіальних громад, Скрипчук П. М. (2018)
Береславська О. І. - Інфляційне таргетування: еволюція розвитку й українська практика (2018)
Дем’янчук О. І. - Середньострокове бюджетне планування в Україні (2018)
Іонін Є. Є. - Сучасні тіньові схеми конвертаційних центрів: виявлення та попередження, Лаврик С. С. (2018)
Качула С. В. - Фінансове забезпечення діяльності державних фондів соціального страхування в Україні (2018)
Клименко Д. Б. - Перспективи відродження кредитування в Україні (2018)
Корнєєв В. В. - Поведінкові aспекти фінaнсових відносин: довірa як aктив ринків інвестиційних послуг (2018)
Кривицька О. Р. - Оцінка конкурентної позиції компаній зі страхування життя на страховому ринку України (2018)
Мельник Л. В. - Потенціал іпотечного кредитування в аграрній сфері: сутність, структура, специфіка формування (2018)
Момот О. М. - Прикладні аспекти оцінювання поточної конкурентоспроможності банку (2018)
Пасічник Ю. В. - Сукупний державний борг України: загрози та наслідки (2018)
Спасів Н. Я. - Критеріальні ознаки територіальної громади: сучасні науково-методологічні контури (2018)
Левицька С. О. - Облікове забезпечення переоцінки запасів закладами вищої освіти державної форми власності, Сушко Н. І. (2018)
Павелко О. В. - Фактори впливу на величину прибутку будівельних підприємств (2018)
Парасій-Вергуненко І. М. - Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління закладами вищої освіти за теорією обмежень (2018)
Харчук Ю. Ю. - Взаємозв’язок між економічною безпекою та фінансовою стійкістю закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг України в контексті їх обліково-аналітичного забезпечення (2018)
Бредюк В. І. - Прогнозування безробіття в Україні на основі методу Бокса-Дженкінса, Джоші О. І. (2018)
Ирха В. И. - Оптический модулятор для многокомпонентных газоанализаторов промышленных выбросов, Викулин И. М. (2016)
Викулин И. М. - Влияние радиации на термочувствительность полевых транзисторов, Горбачев В. Э., Курмашев Ш. Д. (2016)
Бондаренко О. В. - Усовершенствование методики определения биологическибезопасной для населения зоны излучения антенны базовой станции мобильной связи, Степанова Л. И. (2016)
Захарченко Н. В. - Информационные параметры таймерных сигнальных конструкций при кодовом уплотнении канала, Горохов С. М., Кочетков А. В., Горицкий В. М., Толкачев А. В. (2016)
Викулин И. М. - Модель электропроводности металлов, Коробицын Б. В., Криськив С. К. (2016)
Каптур В. А. - Система экспертного оценивания и каталогизации ресурсов сети Интернет. Определение оптимального количества экспертов, Царёв Р. Ю. (2016)
Васіліу Є. В. - Класична пропускна здатність квантових каналів зв'язку за різних моделей завад у каналах, Гаджієв М. М., Горицький В. М., Кільдішев В. Й., Лімарь І. В. (2016)
Ложковський А. Г. - Дослідження впливу пріоритетів на час очікування пакетів в одноканальній системі, Голубенко В. В. (2016)
Кадацкий А. Ф. - Математические модели и алгоритмы моделирования электрических процессов в импульсных преобразователях модульной структуры с силовыми каналами понижающего типа, Русу А. П., Майстренко О. В., Ерыкалина Т. Н., Криль А. С. (2016)
Ложковский А. Г. - Аналіз методів оцінки процесів передачі мультимедійного трафіка в мережі масового обслуговування, Кулешова В. В. (2016)
Лашко А. Г. - Дослідження впливу опору навантаження відгалуження на загасання будинкової електропроводки, Ляховецький Л. М., Яневич О. К. (2016)
Ложковский А. Г. - Расчет характеристик системы с очередью при самоподобном трафике сети, Артющик А. С. (2016)
Мансуров Т. М. - Задачи разработки и моделирования оптоэлектронных компонентов оптической связи, Алиев Ч. П., Джебраилова С. А. (2016)
Шмелёва Т. Р. - Моделирование технологии сквозной коммутации бесконечными сетями Петри (2016)
Почерняев В. Н. - Функции Уолша-Пэли для системы управления мобильной цифровой тропосферно-радиорелейной станцией, Повхлеб В. С. (2016)
Басов В. Е. - Итерационное декодирование по Витерби неперфорированных кодов с сокращённым входным алфавитом, Севастеев Е. А. (2016)
Орешков В. И. - Исследование интерференции в системах передачи ортогональными гармоническими сигналами при вариации параметров сигнала и характеристик канала, Барба И. Б., Егупова Е. П. (2016)
Мазур А. Д. - Оценка влияния нелинейных искажений оптического волокна на качественные показатели когерентной ВОСП, Педяш В. В. (2016)
Стащук О. М. - Вплив хімічного складу скла оптичного волокна на хроматичну дисперсію сигналу, Степанов Д. М., Багачук Д. Г. (2016)
Патлаенко Н. А. - Предфильтрация ТВ изображений высокой четкости, Ошаровская Е. В. (2016)
Корбан В. Х. - Пути развития радиолокационной метеорологии и метеорологической радиолокационной техники, Корбан Д. В., Дегтярева Л. Н. (2016)
Соколов А. В. - Нескінченні сімейства послідовностей Пелі з оптимальним пік-фактором спектра Уолша-Адамара, Гаркуша О. О. (2016)
Князєв О. А. - Імітаційна модель адаптивної комплексної системи фільтрації контента (2016)
Викулин И. М. - Излучательная рекомбинация в слабо вырожденном n-GaAs, Коробицын Б. В., Криськив С. К. (2017)
Захарченко Н. В. - Информационные параметры (n, k) кодов Слепяна с компенсацией избыточности таймерными сигналами, Кильдишев В. Й., Голев Д. В., Осадчук Е. А. (2017)
Викулин И. М. - Токовое управление спектром светодиода, Коробицын Б. В., Криськив С. К. (2017)
Цалиев Т. А. - Широкополосная планарная спирально-кольцевая антенна, Куцук К. В., Сидень С. В. (2017)
Ложковский А. Г. - Упрощенный расчет коэффициента Херста методом R/S-анализа (2017)
Каптур В. А. - Оцінка рівня готовності операторів телекомунікацій до впровадження IPv6 на власних мережах, Квятковський А. В. (2017)
Балашов В. О. - Ефективність варіювання параметрів у системах передачі ортогональними гармонічними сигналами, Орєшков В. І., Єгупова О. П. (2017)
Ирха В. И. - Волоконно-оптические сенсоры как анализаторы различных газов, Слободянюк И. А. (2017)
Балашов В. А. - Моделирование алгоритма тактовой синхронизации систем передачи по технологии хDSL, Барба И. Б., Сытник Н. В., Ибрагимов Э. Н. (2017)
Корбан В. Х. - Использование поляризации электромагнитной волны при радиолокационном распознавании объектов, Корбан Д. В., Дегтярева Л. Н. (2017)
Кадацкий А. Ф. - Параметры токов в стабилизированных импульсных преобразователях постоянного напряжения инвертирующего типа с граничным режимом функционирования, Русу А. П., Ерыкалина Т. Н., Криль А. С. (2017)
Князєва О. А. - Удосконалення переліку універсальних послуг поштового зв’язку, Бугеда Л. К., Куємжи А. П. (2017)
Брескин В. А. - Увеличение эффективности волоконно-оптической системы передачи со спектральным разделением каналов, Розенвассер Д. М. (2017)
Шмелёва Т. Р. - Метод преобразования моделей телекоммуникационных систем представленных в форме сетей Петри (2017)
Одегов Н. А. - Тестовые сигналы и показатели в задачах исследования материальной дисперсии (2017)
Ошаровская Е. В. - Фурье-анализ wavelet-преобразования для цифровых изображений, Патлаенко Н. А. (2017)
Отрох С. І. - Побудова системи відновлення мережі майбутнього, Ярош В. О. (2017)
Соколов А. В. - Сильно нелинейные подстановки: метод синтеза S-блоков, обладающих максимальной 4-нелинейностью, Красота Н. И. (2017)
Slusarczyk B. - Circular economy of Poland, Lechwar M. (2018)
Мельник Т. - Ф’ючерсний контракт: інструмент мінімізації валютних ризиків зовнішньоекономічної діяльності, Генералов О. (2018)
Ткаченко Т. - Конвергентність ринку туристичних послуг, Дупляк Т. (2018)
Бохан А. - Новітні орієнтири архітектонізації екологічної дипломатії (2018)
Самойленко Г. - Веб-технології у міжнародній торгівлі, Селіванова А. (2018)
Воробей Ю. - Інформаційна підтримка захисту інтелектуального капіталу міжнародної компанії (2018)
Fomina O. - Investment property accounting through the lens of convergence of the international standards, Slomchynska S. (2018)
Barabash N. - Analytical procedures for the audit of the competitiveness of trade enterprises, Ripa T. (2018)
К вопросу об увеличении частоты кесарева сечения (2018)
Di Renzo G. C. - Керівництво. Передчасні спонтанні пологи та ведення пологів: рекомендації Європейської асоціації перинатальної медицини, Cabero Roura L., Facchinetti F., Helmer H., Hubinont C., Jacobsson B., Jorgensen J. S., Lamont R. F., Mikhailov A., Papantoniou N. (2018)
Бутенко Л. П. - Роль проангіогенних факторів у формуванні структур плацентарного бар'єру у вагітних із вродженими вадами серця та анемією, Килихевич С. М., Давидова Ю. В. (2018)
Огородник А. О. - Корекція дефіциту заліза у вагітних з природженими вадами серця, серцевою недостатністю та анемією, Лиманська А. Ю., Бутенко Л. П., Давидова Ю. В. (2018)
Лиманська А. Ю. - Астенічний синдром вагітних як прояв віддалених наслідків перенесеної черепно-мозкової травми: особливості лікування, Наумчик А. М., Огородник А. О., Давидова Ю. В. (2018)
Огородник А. О. - Ентеросорбція в лікуванні раннього токсикозу вагітних групи високого ризику, Лиманська А. Ю., Тарнавська А. О., Давидова Ю. В. (2018)
Давыдова Ю. В. - Актуальные вопросы нутрициологии в акушерстве: роль кальция и витамина D в формировании благоприятных условий для вынашивания плода, Огородник А. А., Федько Р. М., Тарнавская А. А., Кажмир Ю. Р. (2018)
Наумчик А. Н. - Миелопролиферативные заболевания и беременность: акушерские и перинатальные аспекты, Давыдова Ю. В. (2018)
Грищенко О. В. - Ассоциации уровня интерферона и клинических признаков различных типов вируса папилломы человека, Бобрицкая В. В. (2018)
Біла В. В. - Медико-соціальні результати впровадження стандартів ISO 9001 в умовах перинатального центру, Венцківська І. Б., Загородня О. С. (2018)
Огородник А.О. - Лента новостей (2018)
Слєпов О. К. - Аномалії залишків омфаломезентеріальних судин при гастрошизисі та їх роль у плануванні хірургічної тактики при цій патології, Пономаренко О. П., Мигур М. Ю. (2018)
Березенкo В. С. - Особливості забезпеченості вітаміном D дітей з хронічним вірусним гепатитом С, Ткалик O. М., Диба M. Б., Крат В. В., Михайлюк Х. З. (2018)
Дудник В. М. - Оцінка вмісту холекальциферолу в сироватці крові дітей, хворих на муковісцидоз, Демянишина В. В. (2018)
Матвєєва С. Ю. - Клініко-анамнестичні особливості пилково-харчового синдрому в дітей (2018)
Гичка С. Г. - Клініко-цито-морфологічна діагностика кандидозу слизової оболонки верхніх відділів травного тракту з хронічним гастродуоденітом у підлітків, Нехаєнко М. І. (2018)
Ошлянська О. А. - Роль дисфункції ендотелію у формуванні патології серцево-судинної системи в дітей з дисплазією сполучної тканини, Гиндич Ю. Ю., Цвєт Л. О., Студенікіна О. М., Срібна В. Д. (2018)
Дудник В. М. - Патогенетичні особливості контролю бронхіальної астми в дітей шкільного віку залежно від вмісту ядерно-транскрипційного фактора NF-kB та інтерлейкінів 4, 6 у сироватці крові (огляд літератури), Булавенко О. В., Куцак О. В. (2018)
Титар О. - Національна філософія мистецтва як спосіб відображення культурної ідентичності: шеллінгіанська концепція символу (2018)
Носова Г. - Просторові ідентичності епохи модерну та постмодерну (2018)
Науменко В. - Концепція самості Дж. Г. Міда: структурний, практичний, генетичний аспекти (2018)
Шадюк Т. - Пристрасть як об’єкт християнської етики: історико-релігійний аналіз (2018)
Іванюк І. - Онтологія часо-простору у соціокультурних координатах античності (2018)
Гусак П. - Ресентимент як підстава старозавітних біблійних сюжетів (герменевтичне дослідження на прикладі розповіді про Каїна та його нащадків |Бут. 4:1–26| (2018)
Шевчук К. - Естетичні цінності в концепціях представників універсалізму та плюралізму в польській естетиці першої половини ХХ ст. (2018)
Хромець В. - Академічний тип богословської освіти на території України в ХІХ на початку ХХ століття: утвердження та становлення (2018)
Лучак-Фокшей А.-М. - Віднайдення наративів у соцмережевому дискурсі (2018)
Пушонкова О. - Динаміка утворення концептуальних домінант візуальної культури постсучасності (2018)
Сінельнікова М. В. - Деонтичнаетика І. Канта (2018)
Богданова Н. Г. - Формування свободи самовираження індивіда у працях Е. Тоффлера (2018)
Данканіч Р. І. - Проблема очевидної розумності в філософії Г. Гадамера (2018)
Кобижча Н. І. - Культурницька діяльність Б. Грінченка в дискурсі філософії вчинку М. Бахтіна (2018)
Кундеревич О. В. - Шляхи подолання кризи етичної теорії: від філософських міркувань Дмитра Чижевського до сучасності (2018)
Максюта М. Є. - Морально-етичні засади національно-об’єднавчих ідей В’ячеслава Липинського: феномен довіри, Коломієць А. І. (2018)
Грех В. І. - Роль і місце п’єс святителя Димитрія Ростовського (Туптала) і його твору "Різдвяна драма" у розвитку української церковної драматургії XVII – XVIII століть (2018)
Марюхно Н. М. - Основні богословські аспекти праці Проханова І. С. "Краткое учение о проповеди" (2018)
Максюта М. Є. - Єдність життя і філософської творчості Г. Сковороди: до джерел довіри, Соколова О. М. (2018)
Шевченко З. В. - Принципи формування комунікативної ідентичності на засадах філософії постмодерну: від ко-екзистенції Ніколо Аббаньяно до сучасної філософії трансгресії (2018)
Велиев Ф. Т. - Зороастризм в мировоззренческих ориентациях азербайджанцев (2018)
Семке Н. М. - Протестантські церкви в суспільно–політичному житті українського суспільства (2018)
Дергачов Є. В. - Трансформація правової свідомості суспільства в умовах зовнішньої агресії, інформаційної війни та воєнного стану (2018)
Добридень О. В. - Самоосвіта як запорука здорового споживання в умовах глобалізаційних змін: соціально-філософський аналіз (2018)
Левченко А. В. - Феномен українського козацтва крізь призму соціальної організації, Левченко М. О. (2018)
Савченков О. Г. - Кліпова свідомість у контексті теорії поколінь (2018)
Тесленко. Т. В. - Развитие категорий "дух", "тело", "телесность" в философии постмодерна (2018)
Романова О. - Методологічні підходи до проблеми вибору любові в бутті сучасної людини (2018)
Рубський В. М. - Світогляд як смисловий конструкт (2018)
Волинець А. А. - Історія розвитку та осмислення архітектурної нелінійної парадигми (2018)
Гальченко М. С. - Ґенеза наукового мислення в історії епістемології: стиль і метод (2018)
Киселиця С. В. - Антропогеннийвимірщастя у техногенному світі, Шевченко В. О. (2018)
Кислий А. О. - Ідеал шлюбно-сімейних відносин у сучасній соціальній християнській думці (2018)
Халилов Р. Н. - Проблема индивидуальности человека (2018)
Авер’янова Н. М. - Культурно-мистецькі заходи української діаспори у контексті відстоювання національних інтересів України (2018)
Башманівський Д. В. - Міжкультурна комунікація в рекламних текстах сучасних ЗМІ (2018)
Зорін В. В. - Осмислення взаємодії музики та танцю в контексті культурно-історичного розвитку (2018)
Лугова Т. А. - Проектно-орієнтований підхід до оптимізації роботи кадрів малих типографій, Сіренко Г. В. (2018)
Марусик Ю. В. - Зовнішня міграція молоді як елемент соціально-політичних трансформацій в Україні (за результатами дослідження НУ "Львівська політехніка" та КПІ ім. Ігоря Сікорського) (2018)
Павлова К. А. - Соціальні чинники формування громадської активності в умовах становлення громадянського суспільства в Україні (2018)
Поліщук К. О. - Інноваційні процеси в екологізації моди та дизайну одягу ХХІ століття. Проблеми та перспективи (2018)
Роговенко М. М. - Роль технології ситуативного моделювання у формуванні морально-професійних якостей майбутніх поліцейських у процесі навчання професійної етики (2018)
Руденко Н. В. - Особливості експрес-обслуговування в ресторанах швидкогохарчування (2018)
Алієв Е. М. - Кіноосвіта в Україні (2018)
Юрчишин І. Я. - Суб’єктивне та об’єктивне у мемуарах як феномені літературної культури (2018)
Ухов О. С. - Напрямки розбудови філософської онтології освіти (2018)
Калініна Л. А. - Використання ігрових технологій в системі професійної підготовки майбутніх фахівців культурно-дозвіллєвої сфери, Орлова О. В. (2018)
Орел М. П. - Освітні надбання інонаціональних освітніх середовищ як фактор підсилення позитивних здобутків українського освітнього досвіду. (В світлі основних положень освітньої Концепції "Нової української школи”) (2018)
Дзюбенко В. Д. - Поява релігійного фактору в арабо-ізраїльському конфлікті: часові рамки (2018)
Ирха В. И. - Деградация электролюминесценции многослойных гетороструктур под действием ионизирующего излучения (2017)
Dyachok D. A. - Determination of optimal sizes of sensors membrane elements by measuring elastic modules using the resonance method, Lukashin V. V., Volchok N. A., Gorbachev V. E., Polyakov S. N. (2017)
Bondarenko O. V. - Temperature influence on geometric sizes of core elements and the optical cable relative elongation, Stepanov D. M. (2017)
Одегов Н. А. - Передача информации оптическими импульсами равной дисперсии (2017)
Staschuk О. M. - Method of determining the length of the amplifying section by four-wave mixing for the line based on the standard fiber, Bahachuk D. H., Slobodianiuk I. A., Yurieva О. V. (2017)
Оreshkov V. І. - Compensation of crosstalk in the multi-bundle domestic telephone cables (2017)
Banket V. L. - New differential signal-code constructions with internal CPM signals, Manakov S. Ju. (2017)
Ложковский А. Г. - Повышение точности расчета коэффициента самоподобности трафика пакетной сети связи, Левенберг Е. В. (2017)
Nikityuk L. A. - Formalization of the infocommunication network adaptation task within the life cycle and the general approach to its solution based on genetic algorithms (2017)
Tsaryov R. - The generelized classification model of IoT-platforms, Korovkina K. (2017)
Kuleshova V. V. - Mathematical concepts overview of cluster analysis, SVM and neural networks in mass service networks, Lozhkovskyi A. G. (2017)
Shmeleva T. R. - Efficiency estimation of computing grids with various traffic types (2017)
Захарченко Н. В. - Граничные значения энтропии при постоянной длительности кодовых слов, Кочетков А. В., Русаловская А. А., Шпак Д. O., Гордейчук В. В. (2017)
Korchynskii V. V. - Methods for assessing the security of communication systems for special purposes, Kildishev V. I., Berdnikov A. M. (2017)
Радзимовский Б. К. - Передача информации манипуляцией фазовых соотношений спектральных компонент шумового сигнала (2017)
Басов В. Е. - Итерационное декодирование перфорированных несистематических кодов с сокращённым входным алфавитом с относительными скоростями 2b/3t и 2b/3q (2017)
Онацкий А. В. - Криптографический протокол доказательства с нулевым разглашением на эллиптических кривых с использованием случайных сеансовых ключей и сообщений, Жарова О. В. (2017)
Osharovska O. V. - Fractal coding of video sequences by genetic algorithm, Patlaenko M. O. (2017)
Samus N. S. - Analysis and comparison of connectivity and geometry mesh compression in 3D objects (2017)
Кадацкий А. Ф. - Исследование максимальных значений напряжений в инвертирующих преобразователях постоянного напряжения с граничным режимом функционирования, Русу А. П., Криль А. С. (2017)
Великодний С. С. - Спосіб мультилінгвістичного перекодування програмного забезпечення складних інформаційних систем та технологій, Тимофєєва О. С. (2017)
Kachan D. - Performance evaluation of PRM-based available bandwidth using estimation tools in a high-speed network environment, Kirova V., Korniichuk M. (2017)
Фещенко Ю. І. - Концепція реформування протитуберкульознрої служби та оптимізації протитуберкульозних заходів в Україні (проект), Мельник В. М., Турченко Л. В. (2015)
Литвиненко Н. А. - Ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз з розширеною резистентністю МБТ до протитуберкульозних препаратів залежно від анамнезу попереднього лікування (2015)
Бутов Д. О. - Вплив поліморфізму генів IL-2, IL-4 та IL-10 на синтез цитокінів венозної крові у хворих при рецидиві туберкульозу легень на фоні стандартної хіміотерапії (2015)
Фещенко Ю. І. - Тромбоемболія легеневої артерії як критичний стан при туберкульозі легень, Гріцова Н. А., Разнатовська О. М., Ніколаєва О. Д. (2015)
Гаврисюк В. К. - Компьютерная томографическая денситометрия легких в алгоритме лечения больных саркоидозом, Гуменюк Г. Л., Меренкова Е. А., Ячник А. И., Лещенко С. И., Быченко О. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського