Федосова І. В. - Реорганізація вітчизняної вищої технічної освіти в 30-х роках ХХ століття (2014)
Левчинський Д. Л. - Методологічні положення стратегічного управління ресурсами будівельного підприємства, Щеглова О. Ю., Судакова О. І. (2019)
Комчатних О. В. - Особливості інноваційної діяльності у сфері транспортної логістики (2019)
Крутько М. А. - Обґрунтування механізмів управління інтеграційними процесами в аграрному секторі на прикладі СОК (2019)
Навольська Н. В. - Дослідження та оцінка рівня інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості, Блащак Б. Я. (2019)
Соколюк С. Ю. - Інституційні аспекти розвитку органічного виробництва в аграрних підприємствах (2019)
Чупрін Є. С. - Формування системи забезпечення економічної безпеки автотранспортних підприємств (2019)
Зеліско Н. Б. - Теоретичні та практичні засади забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні (2019)
Конохов С. В. - Методологічні витоки продовольчого забезпечення у сучасній системі глобальних суспільних благ (2019)
Сідак В. С. - Технології блокчейн в економіці України як механізм захисту прямих іноземних інвестицій, Москов В. А. (2019)
Бутенко В. В. - Механізм фінансового забезпечення розвитку концесійних відносин: вітчизняні реалії та шляхи подолання проблем, Мамуненко М. С. (2019)
Кузьмин В. М. - Формування ціни для побутових споживачів на ринку природного газу України (2019)
Маліновська О. Я. - Особливості формування системи управління якістю в діяльності органів виконавчої влади, Кухар В. І. (2019)
Маслій О. А. - Вплив системних загроз економічній безпеці України на конкурентоспроможність національної економіки (2019)
Маліновська О. Я. - Аналіз сучасного стану державної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів України (2019)
Цалан М. І. - Програмний підхід до конкурентоспроможного розвитку лісогосподарської діяльності регіону (2019)
Вишневська О. М. - Глобалізаційні процеси у формуванні екологічної безпеки світу, Камашева С. А., Камашев А. В. (2019)
Готліб І. Г. - Аналіз доходів та видатків державних фінансів України (2019)
Губа О. І. - Вплив інновацій на світовий розвиток банківської справи, Губа М. О. (2019)
Гуменюк О. Г. - Методологічні аспекти функціонування механізму системи адміністрування митних платежів (2019)
Дорофеєв Д. А. - Регулювання інноваційних процесів в небанківському фінансовому секторі та управління ними (2019)
Калівошко О. М. - Характеристика видів застави за кредитами ломбардів як одного з інститутів інфраструктури фінансово-кредитного ринку (2019)
Батракова Т. І. - Вплив використання технології блокчейн на фінансову безпеку країни, Оніпко А. Д. (2019)
Височан О. С. - Функціонал підсистеми бухгалтерського обліку в торговельних підприємствах, Сенів Х. А. (2019)
Коба О. В. - Аналіз фонду оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві, Ярова А. В. (2019)
Шендригоренко М. Т. - Виробничі запаси: нормативно-правове регулювання обліку та пропозиції з підвищення ефективності внутрішнього аудиту (2019)
Шепель І. В. - Порядок формування облікової політики щодо створення забезпечень відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" (2019)
Харченко Ю. А. - Моделювання фінансової стійкості промислового підприємства (2019)
Андрєєв В. О. - Організація складення присяги державного службовця (2018)
Магась Г. А. - Концептуальні положення теорії мистецтва охорони державного кордону України (у контексті діяльності Державної прикордонної служби України) (2018)
Рябець К. А. - Формування сутності поняття "водне господарство України": наукові, політичні, правові чинники (2018)
Серьогіна Т. В. - Підходи до інтерпретації поняття "публічні послуги", Савченко Ю. А. (2018)
Гараканідзе З. - Economic Separatism and its Detection, Гараканідзе Н. (2018)
Бузун О. В. - Кооперація як інструмент розвитку сільських спільнот (2018)
Ворона П. В. - Шляхи соціальної реабілітації учасників українсько-російської війни на Сході України: зарубіжний досвід (2018)
Непомнящий О. М. - Будівництво та експлуатація споруд як комплексна сфера управління ризиками на державному рівні (2018)
Олійник Н. І. - Реформування житлового сектору України: алгоритм дій для органів місцевого самоврядування (2018)
Попова В. В. - Застосування важелів державного управління в реалізації делегованих повноважень органами місцевого самоврядування в Україні (2018)
Репп Г. І. - Аналіз кластерного розвитку регіонів України станом на 2018 рік (2018)
Сокіл В. В. - Фінансовий розвиток України: виявлення тенденцій і чинників глобальної конкурентоспроможності (2018)
Соколовська Н. І. - Зміцнення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо підвищення рівня енергетичної безпеки регіонів (2018)
Федоренко Т. А. - Питання методології дослідження механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я (2018)
Шиян О. І. - Державна кадрова політика в системі вищої освіти: гендерний аспект (на прикладі Львівської області), Худоба О. В., Заяць Д. Д. (2018)
Бабич О. Б. - Дослідження гендерних проблем та стереотипів професійного середовища очима студентів (2018)
Гонюкова Л. В. - Управлінські аспекти національної самоідентифікації молоді як психологічний чинник її самоствердження в українському суспільстві, Кармалюк С. П. (2018)
Горбатюк С. Є. - Моніторинг у системі забезпечення державного управління у сфері соціогуманітарної безпеки (2018)
Іжа М. М. - Система соціального захисту в Китаї: етапи формування та сучасні особливості, Курносенко Л. В. (2018)
Мартиненко Н. В. - Інституціональні засади розвитку пенсійної системи України (2018)
Пашко І. С. - Гендерна політика в системі державної служби України (2018)
Андрейчук В. С. - Інституційні аспекти інформаційних технологій прогнозування в системі національної безпеки України (2018)
Нестеряк Ю. В. - Розвиток національного інформаційного простору України (2005–2014 рр.) (2018)
Пірен М. І. - Імплементація електронного урядування в Україні – ціннісна складова управлінської культури, Шманько О. В. (2018)
Авраменко Б. В. - Інтонаційне оформлення різних типів висловлювань у китайській та англійській мова, Оськіна Н. О. (2018)
Аккурт В. Є. - Перцептевні особливості модальності переконання в мові обвинувача (українська та англійська мова) (2018)
Базік І. І. - Переклад китайськомовних казок англійською та українською мовами, Корольова Т. М. (2018)
Бакланова М. С. - Засоби відтворення комунікативної семантики при синхронному перекладі англомовних та китайськомовних економіко-політичних текстів українською мовою, Попова О. В. (2018)
Бундукі В. С. - Відтворення лексико-граматичних особливостей китайськомовної наукової літератури англійською та українською мовами, Богуш А. М. (2018)
Босак Н. Ф. - Особливості інтерпретації демонолексики в повісті Юрія андруховича "рекреації" (2018)
Глущенко В. А. - История русских глагольных форм на -ся в трактовке Е. Ф. Широкорад (2018)
Gruschko S. P. - The Role of Communicative and Functional Approach in the Translation of Scientific and Technical Literature (Ukrainian — German discourse) (2018)
Gruschko S. P. - Übersetzungshermeneutik als Methodologische Grundlage der Adäquaten Übersetzung Wissenschaftlicher und Technischer Texte, Korolowa Т. M., Popowa О. V. (2018)
Derik I. M. - Discourse Translation in Contemporary Linguistic Paradigm (2018)
Дружина T. A. - Загальний огляд фольклорного дискурсу (2018)
Жмаєва Н. С. - Переклад політичного дискурсу: комунікативно- функціональний та лінгвістичний аспекти (на матеріалі перекладів з англійської мови німецькою), Корольова Т. М., Попова О. В. (2018)
Зосімова О. Ю. - Типологічні характеристики перекладу китайськомовної науковотехнічної літератури англійською та українською мовами, Александрова О. В. (2018)
Кисіль В. І. - Типологія перекладознавчих операцій при роботі з діловим дискурсом (англійська, українська, китайська мови), Юхимець С. Ю. (2018)
Коваленко А. А. - Відтворення жанрових особливостей китайськомовних художніх творів англійською та українською мовами, Юхимець С. Ю. (2018)
Колесніченко А. В. - Граматичні труднощі автоматизованого перекладу науково-технічної літератури, Жмаєва Н. С. (2018)
Корольова Т. М. - Модальна семантика в дитячій літературі, Сивокінь Г. В. (2018)
Куцак В. С. - Лінгвістичні особливості перекладу китайськомовного юридичного дискурсу англійською та українською мовами, Велитченко Л. К. (2018)
Оськіна Н. О. - Фонологічна адаптація англомовних запозичень у системах українського та турецького консонантизму, Авраменко Б. В. (2018)
Popova O. V. - Interrogative Communicative Semantics of Non- Interrogative Sentences: The Translation-Related Aspect (On the material of Ukrainian, English and Chinese) (2018)
Savchenko Ye. Yu. - Focalization as Linguistic Phenomenon (2018)
Стоянова Т. В. - Проблеми класифікації юридичної термінології та її переклад (2018)
Федорова А. О. - Моделювання семантичних процесів та еволюційна модель семантики (2018)
Чевдар Д. М. - Особливості машинного перекладу політичного дискурсу (2018)
Юхимець С. Ю. - Особливості перекладу науково-технічного дискурсу (на матеріалі перекладів з англійської мови українською) (2018)
Федорко Я. А. - Варіативність відображення англомовних емоційних одиниць у перекладі художнього твору (українською, російською, китайською мовами), Яблонська Т. М. (2018)
Ворончак І. О. - Європейська модель соціальної відповідальності бізнесу: особливості, тенденції розвитку та перспективи для України (2019)
Копитова І. В. - Вплив глобалістичної свідомості на процес європеїзації сучасної України, Федоренко В. О. (2019)
Афанасьєв Є. В. - Окремі ключові аспекти раціонального використання виробничого потенціалу в системі управління гнучким розвитком залізорудного підприємства, Арутюнян А. Р., Куліш О. А. (2019)
Гросул В. А. - Сутність та ключові аспекти адаптації підприємств роздрібної торгівлі, Аскеров Т. Т. (2019)
Демиденко М. А. - Економіко-математична модель оптимізації маркетингових кампаній у пошукових системах, Чуріканова О. Ю. (2019)
Димченко О. В. - Стратегія і механізм розвитку підприємств АПК (2019)
Занозовська О. Г. - Основні напрями розвитку підприємств овочівництва (2019)
Іванова Л. О. - Соціальні мережі як чинник посилення впливу маркетингу на лояльність клієнтів ресторанних закладів, Вовчанська О. М. (2019)
Костишин О. О. - Концептуальні засади розвитку об'єднаних територіальних громад у системі державної політики (2019)
Куцик П. О. - Застосування методики трендового аналізу для прогнозної оцінки сучасного стану відтворення основного капіталу, Васюник Т. І. (2019)
Носань Н. С. - Правові засади забезпечення фінансової безпеки України (2019)
Парсяк В. Н. - Економічна ефективність системи управління якістю освітніх послуг, Жукова О. Ю., Парсяк К. В. (2019)
Семерунь Л. В. - Методичний інструментарій формування політики управління економічним потенціалом торговельного підприємства, Носова Т. І. (2019)
Скидан О. В. - Моделі як механізм управління підприємництвом на сільських територіях, Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф. (2019)
Стрілець В. Ю. - Дослідження релевантності міжнародного співробітництва у забезпеченні розвитку малого бізнесу (2019)
Шемчук М. Ю. - Статистичний аналіз участі найбільших регіонів України в експорті-імпорті товарів у 2018 році (2019)
Волкова Л. О. - Актуальні проблеми розроблення стратегії інноваційної активності персоналу (2019)
Гуткевич С. О. - Інвестиційна привабливість: сутність, показники і чинники впливу, Пулій О. В. (2019)
Курков М. С. - Засоби штучного інтелекту в інвестиційній діяльності на фінансових ринках (2019)
Лещук Г. В. - Концепція бенчмаркінгу в системі інвестиційного забезпечення розвитку інфраструктури регіонів (2019)
Слободянюк Н. О. - Аналіз фінансової стратегії торговельного підприємства в умовах кризи на основі фінансового аналізу, Юнацький М. О., Сіраш С. С. (2019)
Смагло О. В. - Іноземні інвестиції в Україні: національний аспект (2019)
Нестерчук Ю. О. - Гармонізація взаємодії держави, суспільства та бізнесу, Соколюк С. Ю., Жарун О. В. (2019)
Ніколаєвська В. В. - Обґрунтування необхідності розвитку маркетингу інновацій у сільськогосподарських підприємствах України (2019)
Станкевич І. В. - Використання маркетингових заходів у розповсюдженні друкованих видань освітньої організації, Борисевич Є. Г., Жуковська Л. Е. (2019)
Машіка Г. В. - Аналіз екологічних проблем туристично-рекреаційного потенціалу Закарпатської області (2019)
Інформація (2019)
Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України"! (звернення головного редактора ГО "Пенітенціарна асоціація України" Є.Ю. Бараша) (2018)
Кириченко В. Є. - Пенітенціарний досвід Японії – історико-правовий дискурс (2018)
Сокальська О. В. - Витоки англійської тюремної реформи (XVI–XVIII століття) (2018)
Колодяжний М. М. - Громадський вплив на пенітенціарну систему (на прикладі діяльності Пенсильванського тюремного товариства) (2018)
Берлінська К. О. - Реформування тюремної системи Франції наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття (2018)
Яцишин М. М. - Кримінальна справа про пограбування церкви Чесного Хреста в Луцьку (1621 рік) (2018)
Пальченкова В. М. - Олександрівський тюремний замок: дата заснування (2018)
Самойленко О. О. - З історії Київської губернської в’язниці (2018)
Бернадський Б. В. - Місце установ пенітенціарної системи Російської імперії в контррозвідувальній діяльності (2018)
Берзін П. С. - Забутий Михайло Михайлович Абрашкевич. Аналіз нових архівних матеріалів про приват-доцента в Одесі та Києві, що породжують ще більше запитань (2018)
Чисніков В. М. - Віктор Рейнбот – міністр урядів Української Держави у період Гетьманату Павла Скоропадського (2018)
Музика І. В. - Концепція пенітенціарної системи академіка О. О. Малиновського: соціологічний аспект (2018)
Окіпнюк В. Т. - Юридичний статус місць утримання заарештованих в органах державної безпеки УРСР (1929–1953 роки): історико-правовий аналіз (2018)
Бараш Є. Ю. - Організаційно-правові аспекти становлення виправно-трудової системи Харківщини в повоєнний період (2018)
Колб О. Г. - Про деякі історичні аспекти реформування сфери виконання покарань, Колб І. О. (2018)
Супрун М. О. - Основні етапи розвитку соціально-виховної роботи із засудженими в пенітенціарних установах України, Пахомов І. В. (2018)
Скоков С. І. - Реформування кримінально-виконавчої системи України: ретроспективний огляд (2018)
Австро-Угорські Закони від 24 травня 1885 року щодо установ для примусових і виправних робіт (2018)
Ювілей І. В. Штанька (2018)
Волощук І. С. - Оцінка сортів пшениці м’якої озимої за показниками якості зерна в Західному Лісостепу (2018)
Гуменюк О. В. - Новий сорт пшениці м’якої озимої Трудівниця миронівська, Коломієць Л. А., Дергачов О. Л., Замліла Н. П., Близнюк Б. В., Коляденко С. С. (2018)
Дубовик Н. С. - Успадкування елементів продуктивності та їх трансгресивна мінливість у гібридів пшениці м’якої озимої, створених схрещуванням сортів-носіїв пшенично-житніх транслокацій, Гуменюк О. В., Кириленко В. В., Вологдіна Г. Б. (2018)
Запорожан К. В. - Підвищення посівних якостей травмованого насіння пшениці м’якої озимої, Новицька Н. В., Бровкін В. В., Мартинов О. М. (2018)
Ільченко Л. І. - Тривалість періоду післязбирального дозрівання насіння сортів пшениці м’якої озимої (2018)
Кузьменко Є. А. - Ступінь фенотипового домінування ознак продуктивності у гібридів першого покоління пшениці твердої ярої, Хоменко С. О., Федоренко М. В. (2018)
Литус М. В. - Диференціація сортозразків пшениці м’якої озимої за кількістю колосків у колосі, Стариченко В. М. (2018)
Лозінський М. В. - Адаптивна здатність селекційних номерів пшениці м’якої озимої за довжиною стебла (2018)
Пірич А. В. - Морозостійкість нових сортів пшениці м’якої озимої миронівської селекції (2018)
Сабадин В. Я. - Дія мутагенних чинників на господарськи цінні ознаки сортів ячменю ярого у М1 та вихід змінених форм у М2 (2018)
Гадзовський Г. Л. - Формування врожайності сої під впливом інокуляції та підживлення, Новицька Н. В. (2018)
Демидась Г. І. - Ботанічний склад та особливості формування люцерно-злакового травостою залежно від удобрення в умовах Правобережного Лісостепу, Пророченко С. С. (2018)
Мазуренко Б. О. - Вплив азотного підживлення на формування елементів продуктивності тритикале-дворучки за пізніх осінніх строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу (2018)
Сахарчук О. В. - Оптимізація умов живлення за вирощування соняшнику, Гарбар Л. А. (2018)
Демидов О. А. - Василь Миколайович Ремесло – Людина-епоха, Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П. (2018)
Нестуля О. О. - Лідерство в гуманістичній традиції Проторенесансу (А. Данте, Ф. Петрарка, К. Салютаті) (2018)
Педченко Н. С. - Ітераційний кластерний аналіз K-Means як інструмент сегментації підприємств ЖКГ за рівнем потенціалу їх розвитку, Стрілець В. Ю., Кімуржий М. І. (2018)
Жукова Д. А. - Дефініції стратегічного рішення та стратегічного вибору у стратегічному управлінні підприємством (2018)
Гасій О. В. - Муніципальні банки як фінансові інститути системи місцевого самоврядування, Стефанюк О. Д., Шиндер Є. В. (2018)
Лисенко Ю. Г. - Управління життєвим циклом інноваційного університету, Біленко Д. В. (2018)
Мироненко М. Ю. - Джерела формування фінансових ресурсів регіону, Гайдей О. В. (2018)
Гудзь Т. П. - Теоретичні та практичні аспекти формування політики управління фінансовою рівновагою підприємства (2018)
Гнидюк І. В. - Бюджетне фінансування соціального забезпечення в Україні, Гайдей О. В. (2018)
Біланич Л. В. - Пільгове оподаткування та форми підтримки соціального підприємництва в Україні (2018)
Семенець А. О. - Міжнародний досвід регулювання внутрішнього аудиту (2018)
Гриліцька А. В. - Сучасні парадигми й тенденції розвитку бухгалтерського обліку в мережевому суспільстві, Криворучко М. Ю. (2018)
Соболь Г. О. - Роль повторної перевірки в оцінюванні якості процедур первинного контролю, Карпенко Є. А. (2018)
Верига Ю. А. - Облік дебіторської заборгованості згідно з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, Кривогуз А. О. (2018)
Плотнікова М. Ф. - Історико-культурні та сучасні тенденції розвитку сільського туризму в родових поселеннях, Присяжнюк О. Ф. (2018)
Усик В. І. - Оцінка внеску освіти у формування ознак сучасної економіки (2018)
Бойко І. Й. - Історико-правова оцінка інкорпорації західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії у другій половині ХVІІІ століття (2019)
Кіндюк Б. В. - Нормативно-правовий акт як джерело природоохоронного права (2019)
Семеніхін І. В. - Теоретичні аспекти розуміння правової доктрини (2019)
Ізарова І. О. - Спрощене позовне провадження цивільного судочинства України: виклики першого року застосування в судовій практиці, Притика Ю. Д. (2019)
Карнаух Б. П. - Причинний зв'язок як умова деліктної відповідальності в практиці Європейського суду з прав людини: справи про порушення процедурних гарантій (2019)
Яценко С. С. - Націоналізація ПрАТ "КБ Приватбанк": правова оцінка крізь призму Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини (2019)
Шимко А. Р. - Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом: проблеми кримінальної відповідальності (2019)
Ярошенко О. М. - Проблеми забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень (2019)
Яригіна Є. П. - Право сімей із дітьми на соціальний захист як складова соціальних прав людини і громадянина: вітчизняний і європейський контекст (2019)
Швець Н. М. - Роль профспілкової організації в реалізації працівниками права на страйк (2019)
Луценко О. Є. - Правове регулювання проходження конкурсу на зайняття посад державної служби із застосуванням поліграфа (2019)
Shapoval R. V. - Peculiarities of the civil service in the national defense sector, Solntseva K. V. (2019)
Nesterova I. A. - Mediation as an alternative method of public legal disputes solving, Shelever N. V. (2019)
Пономаренко Ю. А. - Кримінально-правові наслідки запровадження в Україні воєнного стану (2019)
Данько И. В. - Заочное производство по уголовным делам в контексте правосудия в Республике Беларусь (2019)
Барабаш Т. О. - Актуальні питання адвокатської етики та відповідальності за її порушення (2019)
Розсоха К. О. - Нормативне забезпечення функціонування антикорупційних органів України (2019)
Saulius Katuoka - Kerch strait incident in the light of UNCLOS, Skirmante Klumbyte. (2019)
Tragniuk O. Y. - Bringing states to justice for aviation terrorism, Holik Y. O. (2019)
Шкурко В. І. - Історія становлення та розвитку правового регулювання співробітництва держав-членів ЄС з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2019)
Писаренко Н. Б. - Ювілей видатного науковця, талановитого керівника та педагога Юрія Прокоповича Битяка, Балакарєва І. М. (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Asotskyi V. - Post-pyrogenic changes in the properties of grey forest podzolic soils of ecogeosystems of pine forests under conditions of anthropogenic loading, Buts Y., Kraynyuk O., Ponomarenko R. (2018)
Bosevska L. P. - Labile technogenic geological system of the flooded Shevchenko salt mine (Ukraine), Chowdhury A. (2018)
Grubinko V. V. - Ecotoxicological status and prognosis of the state of an urbanized hydroecosystem (on the example of the reservoir "Ternopil pond".), Humeniuk H. B., Khomenchuk V. O., Garmatiy N. M., Voytiuk V. B., Barna M. M. (2018)
Havriushyn O. V. - Mapping the spatial and temporal distribution of changes in the administrative-territorial division (2018)
Kasiyanchuk D. V. - Geo-information modelling of the insolation level within Ivano-Frankivsk region, Kuzmenko E. D., Tymkiv M. M., Vitiuk A. V. (2018)
Khilchevskyi V. К. - Hydrography and hydrochemistry of the transboundary river Western Bug on the territory of Ukraine, Zabokrytska M. R., Sherstyuk N. P. (2018)
Khomenko Yu. T. - On the development of geotouristic routes on the objects of the Precambrian Rock Association of the Western Priazоvia, Isakov L. V., Manyuk V. V. (2018)
Krupskyi O. P. - Media tourism in the Chernobyl Exclusion Zone as a new tourist phenomenon, Temchur K. O. (2018)
Kulikova D. V. - GIS-based Assessment of the Assimilative Capacity of Rivers in Dnipropetrovsk Region, Kovrov O. S., Buchavy Yu. V., Fedotov V. V. (2018)
Kuzyshyn A. V. - Analysis of Territorial Differences of the Social Sphere elements in the Areas of the Carpathian-Podillia Region, Poplavska I. V. (2018)
Maksymova E. - Geological and structural prerequisites of gas-bearing capacity and gas hydrate formation in the World Ocean (in terms of the Black Sea), Kostrytska S. (2018)
Messai A. - Mineralogical characterization of limonitic iron ore from the Rouina mine, Ain Defla (Algeria), Idres A., Benselhoub A. (2018)
Narjess Karoui-Yaakoub - Paleoenvironmental reconstruction of the Pleistocene site of Oued Sarrat (Northwestern Tunisia) using mineralogical and geochemical data, Moncef Said Mtimet, Semeh Bejaoui, Bienvenido Martínez- Navarro (2018)
Rusanova I. - Recreational skiing in the formation of local settlement systems of Prykarpattya region, Onufriv Y., Ignatyuk A. (2018)
Sadovenko I. O. - Analyzing the parameters influencing the efficiency of undereground coal gasification, Inkin O. V., Dereviahina N. I., Hriplivec Yu. V. (2018)
Shablii O. I. - The main problems of healthcare and wellness tourism in Ukraine, Zastavetska L. B., Dudarchuk K. D., Illiash I. D., Smochko N. M. (2018)
Sonko S. - On the modern conception of environment, Kyselov Yu., Polovka S. (2018)
Sopov D. - Natural-historical and ecological analysis of land resources and land use in Lugansk region, Sopova N., Dankeyeva O., Chuhaiev S. (2018)
Ulytsky О. - Environmental risks and assessment of the hydrodynamic situation in the mines of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine, Yermakov V. , Lunova О., Buglak O. (2018)
Yavorska V. V. - Organization of tourist and recreational activity within the objects of the natural protected fund in the Odessa region, Hevko I. V., Sych V. A., Kolomiyets K. V. (2018)
Yukhnovskyi V. Yu. - Dynamics of ecological stability of small towns in Kyiv region, Zibtseva O. V. (2018)
Zhukov O. V. - The dependence of the technosols models functional properties from the primary stratigraphy designs, Maslikova K. P. (2018)
Поляков М. В. - Освітньому лідеру Придніпров’я – 100! (2018)
Іваненко В. В. - Дніпропетровський університет під пресом сталінщини 1930-х років (2018)
Світленко С. І. - Інтелектуальна місія університету. До 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (2018)
Шляхов О. Б. - Кафедра української історії та етнополітики: на тлі епохи, Дяченко О. В. (2018)
Архірейський Д. В. - Кафедра всесвітньої історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: минуле і сьогодення, Венгер А. Г. (2018)
Юшкевич В. В. - Участь США у роботі міжурядового комітету з питань біженців у 1943 році (2018)
Кривошеїн В. В. - Жорж Ґурвіч – предтеча створення соціологічної школи в Дніпровському університеті (2018)
Городяненко В. Г. - Історіографічний підходи та способи познания соціологічної науки (2018)
Ніколенко В. В. - Наукова спадщина М. С. Грушевського та її значення для становлення соціологічної теорії в Україні (2018)
Гилюн О. В. - Чому в Україні слід розвивати дуальну вищу освіту? Соціологічний погляд, Колісник Л. О. (2018)
Демичева А. В. - Міські практики (спів)участі (кейс м. Дніпро) (2018)
Комих Н. Г. - Соціоекологічні проблеми сучасного міста як штучного середовища існування індивіда (2018)
Токовенко О. С. - Політична епістемність: теоретичний та прагматичний аспекти, Третяк О. А. (2018)
Тупиця О. Л. - Політичний консенсус як чинник сталого розвитку сучасного демократичного суспільства, Хабарєва К. К. (2018)
Висоцький О. Ю. - Постправда: концептуальні та праксеологічні виміри (2018)
Іщенко І. В. - Особливості ситуативного аналізу політичної нестабільності в умовах глобалізації, Дяченко Д. В. (2018)
Лясота А. Є. - Сучасний стан та перспективи розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні (2018)
Шевцов С. В. - Майстерня як форма існування філософії в університеті (2018)
Окороков В. Б. - Мифо-логическая антропология и дискурсивные игры Богов в потоке времени (2018)
Гнатенко П. І. - Національна ідентичність та історична пам’ять (2018)
Шаталович А. М. - Логико-философские границы понятия образование (2018)
Кривітченко О. О. - Натуралізація самосвідомості: репрезентаціоналістський підхід Ф. Дрецке (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Baranov V. A. - The results of the research of sandstones closed porosity, Antipovich Y. V. (2018)
Kharytonov M. М. - Geospatial assessment of the Mokra Sura river ecological condition using remote sensing and in situ monitoring data, Pugach A. М., Stankevich S. А., Кozlova A. O. (2018)
Kornus O. H. - Regional morbidity profile of the Sumy region population by diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, Kornus A. O., Shyshchuk V. D., Nurein N. M. (2018)
Koshkalda І. V. - Ecologicalandeconomicbasisof anti-erosion stability of forest-agrarian landscapes, Tyshkovets V. V., Suska A. A. (2018)
Kovalchuk I. P. - Modeling the distribution of land surface temperature for Bystrytsia river basin using Landsat 8 data, Mkrtchian O. S., Kovalchuk A. I. (2018)
Kuzmenko E. D. - The depth range of the Earth'snatural pulse electromagneticfield (or ENPEMF) , Bahrii S. M., Dzioba U. O. (2018)
Maksymenko N. V. - Dynamics of the temperature regime of the North Atlantic coastal zone as an indicator of changes in the system of thermohaline circulation, Medvedeva Yu. V., Cherkashyna N. I. (2018)
Rebati N. - Remote sensing and ground based assessment of distribution of land cover parameters in the catchment area of Wadi el K’sob M’sila (Algeria), Bouchenafa N., Oulbachir K., Svideniuk M. (2018)
Repina K. V. - Natural factors forming the quality of carbonate raw materials (2018)
Streltsov V. O. - Geological position of riebeckite-containing magnetite ores of Krivoy Rog basin, Evtekhov V. D., Evtekhova A. V., Smirnova H. Ya. (2018)
Syvyj M. - Construction sands of Podillya: patterns of distribution, resources and use, Gavrychok B. (2018)
Yavorska V. V. - Periodization of the studies of territorial organization of recreation and tourism, Hevko I. V., Sych V. A., Kolomiyets K. V. (2018)
Zastavetska L. B. - Social and geographical aspects of development of urbanizational process in Ukraine, Zastavetskyi T. B., Zablotskyi B. V., Dudarchuk K. D. (2018)
Zhiltsova I. V. - Analysis of the spatial patterns in localization of gold mineralization relative to the system of deep faults in the Chortomlyk greenstone structure of the Ukrainian shield, Ruzina M. V., Malova M. L., Bilan N. V., Tereshkova O. A., Gardysh A. S. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Bezugly V. V. - Demographic transformation in the agglomerations of Dnipropetrovsk region, Boyko Z. V., Tsvietaieva О. V. (2019)
Chaabia R. - Mineralogical characterization and comparative study of two processing methods of iron ore from the Anini deposit (NE Algeria), Benselhoub A., Bounouala M., Makhlouf A., Rodrigo Á. G., Montequín V. R. (2019)
Cheremisska O. M. - Lithofacial and paleogeographic analysis of the Burdigallian-Langhian formations of the Ukrainian Carpathian Foredeep, Cheremissky Yu. V. (2019)
Chernega O. B. - Comparative analysis of the regional markets of cultural and cognitive tourism development in Ukraine, Gorina G. O., Romanukha O. M., Bohatyryova G. A., Nikolenko K. V. (2019)
Dluhopolskyi O. V. - Empirical evaluation of preferences by ecological factors of individual welfare of Ukrainians, Kozyuk V. V., Ivashuk Y.P. (2019)
Gerasimenko N. - Vegetation changes in Bukovyna over the last 2000 years (based on pollen data) , Yurchenko T., Rohozin Ye. (2019)
Habchak N. F. - Labour migration of the population of Ukraine to the countries of the European Union: factors and risks of influence, Dubis L. F. (2019)
Hrushka V. V. - Analysis of geoecological problems of Dnipropetrovsk region (in multidimensional sign space) , Horozhankina N. A., Boiko Z. V. (2019)
Khilchevskyi V. K. - The chemical composition of precipitation in Ukraine and its potential impact on the environment and water bodies, Kurylo S. M., Sherstuk N. P., Zabokrytska M. R. (2019)
Kovalchuk G. K. - Economic geographical aspects of development of the regions of Ukraine, Lebedieva V. K., Savchuk L. M., Bandorina L. M. (2019)
Kovalchuk I. P. - Assessment of open source digital elevation models (SRTM-30, ASTER, ALOS) for erosion processes modeling, Lukianchuk K. A., Bogdanets V. A. (2019)
Lazreg Benaichata - Identification of rainfall onset for meteorological use regarding to region in the Algerian highlands, Mahmoud Houari, Mhamed Maatoug, Mohamed Azzaoui, Naceur Khadidja (2019)
Manyuk V. - Geological history of the Dnipro Rapids from Paleogene to Holocene (2019)
Mokritskaya T.P. - Microaggregate composition and other features of the loesses of Kryvyi Rih (2019)
Naceur Khadidja - Spatial Assessment of Seasonal Changes in Pollution of the Air Ground Layer with Aerosol Particles in School Yards of Tiaret city (Algeria) , Maatoug Mhamed, Benaichata Lazreg, Stankevich S. А., Titarenko O. V., Kharytonov M.М. (2019)
Nezdoyminov S. G. - River travels as a direction for the development of tourism in Ukraine, Milashovska O. I. (2019)
Pankiv N. Ye. - Greenways as a model for the development of sustainable tourism in the Lviv region (for example, Yavoriv district), Roik O. R. (2019)
Sadovenko I. A. - Investigation of hydrogeomechanical parameters of loess massifs in conditions of technogenic underflooding and development of technical recommendations for strengthening of bases of foundations, Pugach A. N., Derevyagina N. I. (2019)
Sardak S. E. - Commercialization of the nature-resource potential of anthropogenic objects (by the example of exhausted mines) , Krupskyi O. P., Korotun S. I., Reshetniak D. E. (2019)
Suhina O. - Methodology of evaluating economic losses resulting from partial loss of the air ecosystem’s assimilative capacity, Shults S., Tkach B., Popadynets N., Kamushkov O. (2019)
Zmiievska K. - Possibility of application of the method of observing the natural impulse electromagnetic field of the earth for allocation of watered faults on the example of Yeritovo quarry, Tubaltsev A. (2019)
Сорокман Т. В. - Частота функціональних розладів біліарного тракту в дітей з атопічним дерматитом, Макарова О. В. (2019)
Lezhenko G. O. - Indicators of nitrosative and oxidative stress as non-invasive markers of bacterial meningitis in preterm infants, Pashkova O. Ye., Abramov A. V., Volotko L. O. (2019)
Агафонова О. О. - Прогнозування ризику розвитку тривалого перебігу гострого простого бронхіту в дітей, Токарєва Н. М. (2019)
Лембрик І. С. - Клінічний перебіг та поширеність ожиріння в поєднанні з дисфункцією сфінктера Одді за панкреатичним типом у підлітків, Цицюра О. О., Приймак Р. Ю. (2019)
Пересипкіна Т. В. - Інформаційна значущість медико-соціальних факторів, які впливають на здоров’яорієнтовану поведінку школярів, Редька І. В., Сидоренко Т. П., Пересипкіна А. М. (2019)
Няньковський С. Л. - Харчова алергія на білок коров’ячого молока чи непереносимість лактози? Принципи диференціальної діагностики й дієтотерапії, Няньковська О. С., Троцький Г. М., Камуть Н. В. (2019)
Хайтович М. В. - Безпечність застосування нейроадаптогенів Когівіс і Сілента в педіатричній практиці (2019)
Сурков Д. М. - Порівняння впливу різних режимів штучної вентиляції легень на церебральну перфузію у новонароджених із гіпоксично-ішемічною енцефалопатією (2019)
Абатуров А. Е. - Лекарственные средства, ингибирующие кворум-сенсинг бактерий Staphylococcus aureus, Крючко Т. А. (2019)
Титул, зміст (2019)
Синекоп О. С. - Принципи диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх ІТ-фахівців (2019)
Юхименко В. О. - Зміст професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні курсантів з інформаційних систем та технологій (2019)
Майєр Н. В. - Сучасні підходи до формування тестової компетентності майбутнього вчителя іноземних мов і культур (2019)
Устименко О. М. - Проектна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур у контексті сучасної освітньої парадигми (2019)
Пасічник Т. Д. - Чинники формування методичної компетентності майбутніх філологів у викладанні перекладу (2019)
Федоренко Л. О. - Використання сервісів Web 2.0 і кооперативних проектів у навчанні німецької мови (2019)
Ігнатенко В. Д. - Комплекс вправ для самостійного оволодіння майбутніми перекладачами компетентністю в анотативному і реферативному перекладі франкомовних науково-технічних текстів (2019)
Slobozhenko R. - The English lesson plan "Proliferation of weapons of mass destruction” (2019)
Павлюк Р. Ю. - Нанотехнології оздоровчих продуктів "NatureSuperFood" – плодоовочевого морозива (сорбетів) із рекордним вмістом БАР для імунопрофілактики, Погарська В. В., Павлюк В. А., Тельонков О. Є., Погарський О. С., Какадій Ю. П., Стуконоженко Т. А. (2018)
Желєва Т. С. - Дослідження біологічної цінності напівфабрикатів м’ясних посічених заморожених із використанням сумішей "KrioMeat" під час зберігання, Янчева М. О., Гринченко О. О. (2018)
Головко М. П. - Медико-біологічні дослідження добавки дієтичної селен-білкової та соусу з її використанням, Головко Т. М., Применко В. Г. (2018)
Большакова В. А. - Удосконалення рецептурного складу посічених напівфабрикатів із м’яса птиці (нагетсів), Дроменко О. Б., Онищенко В. М., Янчева М. О. (2018)
Рижкова Т. М. - Покращення якості козиного зернистого сиру під впливом закваски, збагаченої препаратом Бетавітон", Дюкарева Г. І. (2018)
Дзюба Н. А. - Розробка рецептури сирного мафіну "Snowball" (2018)
Буняк О. В. - Конкурентоспроможність екструдованих зернових продуктів на основі зерна злакових культур, Валевська Л. О., Соц С. М. (2018)
Біленька І. Р. - Дослідження процесу ферментації бульб топінамбура, Лазаренко Н. А., Золовська О. В. (2018)
Кравченко М. Ф. - Використання шроту олійних культур у технології борошняних кондитерських виробів, Ярошенко Н. Ю., Михайлик В. С. (2018)
Дейниченко Г. В. - Розробка апаратурного оформлення виробництва концентратів знежиреної молочної cировини, Гузенко В. В., Мазняк З. О., Перекрест В.В., Бургар С.В. (2018)
Торяник Д. А. - Особенности определения влагосодержания пищевых продуктов методом ЯМР, Дьяков А. Г., Павлюк И. Н. (2018)
Potapov V. - Analysis of equipment for producing powdered food products, Borysova A., Pedorych I. (2018)
Dmytrevskyi D. - Development of equipment for implementation of the combined process of Jerusalem artichoke peeling, Horielkov D., Lazurenko R., Procenko O. (2018)
Пазюк В. М. - Обґрунтування режимів сушіння насіння гарбуза насіннєвого призначення з конвективним підведенням теплоти (2018)
Цвиркун Л. А. - Автоматическое сопровождение движущихся на конвейере объектов по видеосигналу в условиях пищевой промышленности, Цвиркун С. Л. (2018)
Постнов Г. М. - Удосконалення способу отримання рибного бульйону зі ставкової риби, Червоний В. М., Максименко М. М., Гулий А. В. (2018)
Михайлов В. М. - Дослідження якісних показників пасти на основі пряних овочів, виготовленої з використанням НВЧ-нагрівання за умов вакуумування, Хареба О. В., Прасол С. В., Шевченко А. О., Мирошник К. В. (2018)
Дейниченко Г. В. - Визначення якісного складу ультрафільтраційного концентрату знежиреного молока, Гузенко В. В., Кіріченко Ю. О., Мельник О. Є., Відміцький В. В. (2018)
Михайлов В. М. - Оцінка фізико-механічних властивостей склеєних кишкових плівок, пластифікованих гліцерином, Онищенко В. М. (2018)
Дейниченко Г. В. - Дослідження вмісту токсичних елементів у ягідних соусах із йодвміщуючими добавками, Листопад Т. С. (2018)
Городиська О. В. - Технологія кондитерської глазурі з використанням виноградних порошків як альтернативи какао-порошку, Гревцева Н. В., Самохвалова О. В., Буштрук І. В. (2018)
Дубініна А. А. - Обґрунтування застосування екстрактів із рослинної сировини під час зберігання плодів перцю, Летута Т. М., Фролова Т. В., Сібірякова К. С., Гриценко О. Ю. (2018)
Gubsky S. - Determination of the content of l-ascorbic acid in fruit jelly, Dobrovolska O., Aksonova O., Evlash V., Zhelezniak Z. (2018)
Захаренко В. О. - Визначення діелектричної проникності вологої шкіри, Сорокіна С. В., Акмен В. О., Смоленський О. В., Колієнко С. О. (2018)
Доманова О. В. - Формування споживчих властивостей гелів для душу, Шуляк І. Г. (2018)
Вихідні дані (2018)
Мельник М. В. - Результати cубкапітальної остеотомії за DUNN в лікуванні юнацького епіфізеолізу головки стегнової кістки у випадках значного зміщення, Кабацій М. С., Голюк Є. Л., Філіпчук В. В. (2018)
Бурьянов А. А. - Исследование регенерации кости после заполнения костного дефекта порошковой формой биостекла, Чорний В. С., Дедух Н. В., Дубок В. А., Проценко В. В., Вакулич М. В., Лянскорунский В. Н. (2018)
Кабацій М. С. - Діагностика та лікування наслідків аваскулярного некрозу головки стегнової кістки у дітей на ґрунті дисплазії кульшового суглоба, Герцен I. Г. (2018)
Гур’єв С. О. - Характеристика хребтово-спиномозкових пошкоджень у постраждалих з абдоміно-вертебральною трав­мою в результаті дорожньо-транспортних пригод, Танасієнко П. В., Ковалишин І. В., Балясевич С. Я. (2018)
Косяков О. М. - Ретроспективний аналіз віддалених результатів лікування хворих після операцій тотального ендопротезування кульшового суглобу з використанням трабекулярно-біонічної ніжки "Physiohip", Філіпенко В. А., Бур'янов О. А., Бондар В. К. (2018)
Поливода А. Н. - Выбор рациональной тактики лечения больных пожилого возраста с вертельными переломами, Игнатьев А. М., Чабаненко Д. С. (2018)
Кабацій М. С. - Варусна деформація гомілки. Етіологія, патогенез, діагностика та лікування, Марциняк С. М., Немеш М. М. (2018)
Шимон В. М. - Обґрунтування використання трикальцій фосфатного препарату в лікуванні переломів та дефектів довгих кісток, Алфелдій С. П., Шимон В. М., Стойка В. В., Меклеш Ю. Ю. (2018)
Пелипенко О. В. - Роль етапного підходу до профілактики контрактур ліктьового суглобу при переломах дистального відділу плечової кістки, Павленко С. М., Ковальов О. С. (2018)
Піонтковський В. К. - Результати оцінки впливу попереково-тазових взаємовідносин на напружено-деформований стан поперекового відділу хребта, Фіщенко Я. В., Ткачук М. А. (2018)
Проценко В. В. - Випадки скапулектомії – резекції плечового пояса (тип III) при хондросаркомі лопатки, Чорний В. С. (2018)
Бодня А. И. - Реабилитация больных после травм заднего отдела стопы, Сухин Ю. В., Данилов П. В. (2018)
Костюк В. Ю. - Результати реконструкції тазового кільця після геміпелвектомії I типу за Enneking у хворих пухлинами клубової кістки. Експериментально-клінічне дослідження, Лазарев І. А., Дєдков А. Г., Бойчук С. І., Максименко Б. В. (2018)
Шимон В. М. - Вертебропластики при пухлинах тіл хребців, Шимон М. В., Пушкаш І. І., Шерегій А. А. (2018)
Шимон В. М. - Лікування протрузій міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, Литвак В. В., Шимон М. В., Фенцик В. Л., Кубаш В. І. (2018)
Шидловський М. С. - Визначення переміщень в переломах із засобами фіксації при сумісній дії стиску, згину та кручення, Димань М. М., Заховайко О. П., Одудько Д. Г. (2018)
Шидловський М. С. - Критерії для визначення допустимих навантажень на кістки з фіксованими переломами, Димань М. М., Заховайко О. П., Омельченко Т. М. (2018)
Бур'янов О. А. - Телемедичні технології в системі надання допомоги хворим з ураженням опорно-рухового апарата. Досягнення та перспективи, Ярмолюк Ю. О., Лось Д. В., Вакулич М.В., Беспаленко А. А. (2018)
Коструб О. О. - Синдром пахвинного болю у спортсменів. Система диференційованого консервативного лікування, Блонський Р. І., Котюк В. В., Засаднюк І. А., Подік В. А. (2018)
Бур'янов О. А. - Застосування 3D-моделювання при плануванні індивідуального тотального ендопротезування у пацієнтів з пухлинами кісток (клінічні приклади), Чорний В. С., Проценко В. В., Галузинський О. А., Барбурська С. В. (2018)
Burianov A. - Degenerative dystrophic diseases of joints and spine, Omelchenko T., Sobolevskiy Yu., Zadnichenko M., Kvasha V., Lyhodiy V., Samusenko I., Grek V., Tsigankov M., Chorney V. (2018)
Шимон В. М. - Напрямки та формування дисципліни "Травматологія та ортопедія" в ракурсі болонського процесу в медичних вузах України, Шимон М. В., Стойка В. В., Пушкаш І. І., Литвак В. В. (2018)
Бур'янов О. А. - Вивихи ключиці (для лікарів інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів), Кваша В. П., Марцьоха А. В., Чекушин Д. А., Соболевський Ю. Л. (2018)
Сухин Ю. В. - Некоторые особенности преподавания травматологии и ортопедии студентам медицинских факультетов, Бодня А. И., Топор В. П., Бондарь А. В. (2018)
Куценок Я. Б. - Мультиартроскопия — эффективный метод лечения заболеваний и травм суставов (2018)
Бурьянов А. А. - Профилактика, лечение и реабилитация посттравматических и постоперационных контрактур локтевого сустава, Кваша В. П., Соловьёв И. А., Ковальчук Д. Ю., Чекушин Д. А. (2018)
Герцен Г. І. - Вплив хірургічних доступів на результати ендопротезування кульшового суглоба (огляд літератури), Горбань Д. А. (2018)
Барков О. О. - Вдосконалення техніки оперативних втручань при стійких післятравматичних розгинальних контрактур колінного суглобу, Барков О. В. (2018)
Климовицкий В. Г. - Выбор лечебной тактики у больных с инфицирован­ными несращениями длинных костей, Рушай А. К., Мартынчук А. А. (2018)
Рушай А. К. - Посттравматическая нестабильность голеностопного сустава, Буглак А. И., Мартынчук О. О. (2018)
Рушай А. К. - Ранняя реабилитация у больных с переломом лучевой кости в типичном месте, И., Климовицкий В. Г., Соловьев И. А., Богданова Л. В. (2018)
Шимон В. М. - Вертебропластики при пухлинах тіл хребців, Пушкаш І. І., Шимон М. В., Шерегій А. А. (2018)
Шимон В. М. - Погляди на використання біоскла та кальцій фосфатної кераміки в лікуванні переломів довгих кісток, Алфелдій С. П., Шимон М. В., Стойка В. В., Меклеш Ю. Ю. (2018)
Аккурт В. Є. - Модальність думки як іллокутивна модальність (2017)
Гохман К. Є. - До питання кореляції термінів "текст" і "дискурс" (2017)
Gruschko S. P. - Konzeptueller Inhalt des wissenschaftlich technischen Wortschatzes im wissenschaftlichen Diskurs und in der Fachkommunikation (2017)
Gruschko S. P. - Übersetzung als eine Vermittlungsart in der interkulturellen Kommunikation, Yurchenko K. V. (2017)
Derik I. M. - The Problem of Rendering Anthroponyms 'Speaking Names' in Literary Translation (2017)
Zhmayeva N. S. - Communicative and Linguistic Features of Educating Radio Discourse (2017)
Іграк К. Ю. - Емоційно забарвлені елементи військової лексики (2017)
Ірхіна Ю. В. - Специфіка перекладу українських топонімів германськими мовами (2017)
Королева Т. М. - Основные проблемы машинного перевода (2017)
Науменко А. М. - Философский, психологический, лингвистический и литературоведческий аспекты перевода и его практические типы (2017)
Стоянова Т. В. - Особливості відтворення англомовних юридичних документів китайською мовою (2017)
Яблонська Т. М. - Роль лінгвокраїнознавчого аспекту у процесі роботи магістрів-філологів з публіцистичними текстами (2017)
Биців Н. - Теоретико-методологічні засади дослідження соціально-філософських поглядів Івана Франка в контексті тенденцій розвитку української спільноти (2018)
Бодак В. - Місце релігієзнавчого знання у методології розуміння національно-духовних процесів у минулому і сьогоденні (2018)
Галущак М. - Постсекулярний проект сучасності (2018)
Golubev O. - Symbolic content of the language as the basis of intercultural communication, Tkachenko O. (2018)
Коник М. - Батьківство як фактор формування принципів християнського сімейного виховання (2018)
Піхорович В. - Європейська та антиєвропейська тенденції в сучасній освіті (2018)
Савонова Г. - Зло, Страх, Ніщо, Інший в філософії гуманізму Ж.-П. Сартра (2018)
Фоменко Л. - Джон Лок: на перетині філософських і медичних пошуків (2018)
Янко Ж. - Творча уява та процес художнього пізнання соціокультурної дійсності (2018)
Вимоги (2018)
Bogush A. M. - Emphatic Speech Intonation, Korolova T. M. (2018)
Brovchenko T. O. - Contrastive Analyses of Syllables in English and Ukrainian, Korolova T. M. (2018)
Велитченко Л. К. - Лексичні аспекти перекладу китайськомовного політичного дискурсу українською та англійською мовами, Сумцова Г. В. (2018)
Глущенко В. А. - До проблеми відтворення фразеологічних одиниць (на матеріалі китайської, англійської та української мов), Дерік І. М., Горбачова К. В. (2018)
Гохман К. Є. - Академічний дискурс у системі інституційних дискурсів (2018)
Gruschko S. P. - Kreatives Potenzial des Übersetzers in der Wissenschaftlichen und Technischen Sphäre (2018)
孔子学院对汉语作为多元文化元素的推广作用 (2018)
Дружина Т. А. - Синтаксичні особливості перекладу художньої літератури (на матеріалі романа Джона Фаулза "колекціонер"), Серебрякова І. Ю. (2018)
Зимомря Н. И. - Сказка как языковая модель национальной культуры (2018)
Іграк К. Ю. - Вплив екстралінгвістичних характеристик мовлення на процес двостороннього послідовного перекладу, Коломієць І. В. (2018)
Карпенко О. Ю. - Особливості відтворення китайськомовного військового дискурсу українською мовою, Попова О. В., Безай Д. І. (2018)
Корольова Т. М. - Особливості перекладу традиційного китайськомовного медичного дискурсу українською та англійською мовами, Алексєєв О. Б. (2018)
Науменко А. М. - Переклад українськомовної наукової літератури англійською мовою: граматичний аспект, жмаєва Н. С., Кіоссе В. П. (2018)
Тищенко О. В. - Особливості перекладу українськомовної науково-технічної літератури галузі комп'ютерних технологій англійською мовою: лексичний аспект, Юхимець С. Ю., Фоміна К. Є. (2018)
Савченко Є. Ю. - Відображення синтаксичних особливостей тексту оригіналу у перекладі, Столяр В. В. (2018)
Стоянова Т. В. - Особливості комунікативно-рівноцінного перекладу художнього тексту (на матеріалі повісті а Чена "король шахів" в перекладі з китайської англійською та українською), Черноп’ятова Г. А. (2018)
Содержание (2018)
Шульга В. А. - Конструкторскому бюро жидкостных ракетных дви-гателей 60 лет, Дибривный А. В. (2018)
Прокопчук А. А. - Жидкостные ракетные двигатели верхних ступеней разработки ГП "КБ "Южное", Шульга В. А., Стрельченко Е. В., Дибривный А. В., Кухта А. С. (2018)
Прокопчук А. А. - Возможные пути модернизации блока маршевого двигателя ступени AVUM ракеты-носителя VEGA, Шульга В. А., Стрельченко Е. В., Конох В. И., Коваленко А. Н., Дибривный А. В., Лапин А. В., Кухта А. С. (2018)
Иванов Я. Н. - Турбонасосные агрегаты ракетных двигателей разработки КБ-4, Бадун О. П., Дешевых С. А., Ивченко Л. Ф. (2018)
Конох В. И. - Электромагнитные клапаны разработки КБ жидкостных ракетных двигателей ГП "КБ "Южное", Бойко В. С., Трояк А. Б., Ивашура А. В. (2018)
Коваленко А. Н. - Внедрение аддитивных технологий для изготовления деталей ЖРД, Ивченко Л. Ф., Блишун Ю. В. (2018)
Конох В. И. - Теоретические модели эффекта увели-чения скорости звука в газовом канале с гофрированной стенкой, Шевченко С. А., Григорьев А. Л. (2018)
Коваленко А. Н. - Разработка новой технологии изготовления сопловых блоков без использования пайки, Кирсанов Д. В., Миросиди Н. А., Шелягин В. Д., Бернацкий А. В., Сиора А. В. (2018)
Назаренко Г. В. - Влияние конструкции шнека на энергетические и антикавитационные свойства шнекоцентробежных насосов, Филиппенко П. П., Стрельченко А. Ю., Дешевых С. А. (2018)
Никитенко К. А. - Расчет течения газов в сопле высотного двигателя и опыт приме-нения соплового водоохлаждаемого насадка при испытаниях (2018)
Паталаха В. А. - Некоторые особенности обеспечения гарантийного срока эксплуатации ЖРД в условиях замещения комплектующих изделий межотраслевого применения, Рыжко А. В. (2018)
Аксененко А. В. - Методическое обеспечение для оптимизации на начальном этапе проектирования проектных параметров, пара-метров траектории и программ управления движением ракетного объекта, Баранов Е. Ю., Гурский А. И., Клочков А. С., Морозов А. С., Алпатов А. П., Сенькин В. С., Сюткина-Доронина С. В. (2018)
Шеховцов В. С. - Об одном подходе к построению экстремалей в задачах поиска оп-тимальных решений (2018)
Псарёв А. И. - Концепция модульного транспортного средства для лунной программы, Ерофеев С. И., Назарец В. С. (2018)
Бигун С. А. - Проблемные вопросы создания узлов стыковки си-стем термостатирования ракет космического назначения, Хорольский М. С. (2018)
Мотылев С. А. - Конструктивные решения по исключению попадания топлива в заманжетное пространство корпуса РДТТ, Малый Л. П., Колос А. М., Фарятьева Н. П., Бадаква Л. Н. (2018)
Усиченко В. И. - Особенности динамики возвращаемой части первой ступени само-летной схемы с турбореактивным двигателем (2018)
Лапко А. Н. - Угловая стабилизация объекта, быстро вращающегося вокруг продольной оси, Мелешко А. А. (2018)
Аксюта О. А. - Контроль достоверности и оценка точности результатов телеметрических измерений при проведении натурных испытаний ракет-носителей, Беляев О. А., Константинов Г. И., Сидорук В. О. (2018)
Феденко Б. Р. - Применение специальных устройств при экспериментальной отработке пускового стола, Онищенко С. М., Ерофеев С. И. (2018)
Лялюк С. Н. - Обеспечение точности наведения корабельной антенной установки приема телеметрической информации для малых судов, Тихонов В. Л. (2018)
Волошина М. А. - Методика расчета неопре-деленности при калибровке средств измерительной техники, Головин А. С., Ерес Л. А., Курако И. М. (2018)
Муляр Ю. М. - О роли пространства в происхождении силового поля инерции, силового поля земного тяготения и невесомости материального тела, Федоров В. М. (2018)
Наши авторы (2018)
Бісовецька Л. А. - Особливості функціонування складних багатокомпонентних речень у конфесійному стилі, Козіцька О. А. (2018)
Семенюк О. А. - Гуцульський говір в оповіданні Люби-Параскевії Стринадюк "Вивчєрики. Полонинська оповідка для дітей та їх батьків" (2018)
Слободинська Т. С. - Мовленнєве спілкування: типологія комунікативних невдач (2018)
Безкоровайная Л. С. - Обучение неподготовленному монологическому высказыванию на основе проблемных ситуаций, Штыленко Е. Л. (2018)
Голі-Оглу Т. В. - Вплив жанрових особливостей детективного роману на вибір мовних засобів, Ткаченко Ю. О. (2018)
Кобець Н. О. - Рецепція словаччини у воєнній прозі О. Гончара та А. Шияна (2018)
Хода Л. Д. - Фразеологізми в сучасній словацькій рекламі (2018)
Byndas O. M. - Philologists’ international communication as a key component to foreign language proficiency (2018)
Заболотська О. О. - Засоби реалізації авторських інтенцій у поетичних текстах (2018)
Кивенко И. А. - Просодия искреннего речевого акта благодарности (2018)
Павлова Л. В. - Комунікативні стратегії i тактики в англомовному політичному медіадискурсі, Тарасова Г. С. (2018)
Сапун К. В. - Огляд публіцистичної екологічної лексики німецької мови у перекладацькому аспекті, Селезньова Р. В. (2018)
Микитка М.-Д. Ю. - Синонімічні відношення у латинській релігійній термінології (на матеріалі твору "Паломництво Етерії до святих місць") (2018)
Ювковецька Ю. О. - Маркери ввічливості в готельно-ресторанному дискурсі (2018)
Nanivskyy R. S. - Problem tożsamości bohatera w tworzeniu współczesnej polskiej prozy (2018)
Дубова І. О. - Жанр поеми у творчості Степана Руданського: історична автентика, поетика фольклорних відображень, Поздрань Ю. В. (2018)
Опришко Н. О. - Роман "Дванадцять обручів" Юрія Андруховича: містифікація біографії як спосіб проявлення орфіко-нарцисичної осмози (2018)
Артёмова О. И. - Жанровые разновидности стихотворений в прозе И. А. Бунина, Иванова В. А., Незовибатько О. В. (2018)
Эмирамзаева А. С. - Шамиль Алядиннинъ къырымтатар эдебият тарихына къошкъан иссеси (2018)
Греськів О. О. - Роль газетного дискурсу релігійної проблематики в державотворчих процесах сучасної України (на матеріалах публікацій західноукраїнської регіональної преси) (2018)
Кагановська О. М. - Рецензія на монографію Ігіної Зої Олександрівни "Топіка англомовного готичного наративу" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2019)
Шимановський О. В. - Північний міст через р. Дніпро в м. Києві. Особливості технічного стану, Котлубей Д. О., Сташук П. М. (2019)
Шимановський О. В. - Технічний стан автодорожньої частини Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, Котлубей Д. О., Шалінський В. В. (2019)
Шимановський О. В. - Південний міст через р. Дніпро в м. Києві. Нинішній стан та перспективи, Сташук П. М. (2019)
Шимановський О. В. - Парковий пішохідний міст через р. Дніпро в м. Києві. Технічний стан, Котлубей Д. О., Сташук П. М. (2019)
Тарнопольський Д. Й. - Особливості технічного стану та капітального ремонту моста метро через р. Дніпро в м. Києві, Котлубей Д. О. Кот О. В. (2019)
Адріанов В. П. - Особливості та проблеми технічного регулювання у будівництві (2019)
Абрашкевич Ю. Д. - Силовий аналіз параметрів ручних машин під час роботи з відрізними абразивними армованими кругами, Мачишин Г. М., Марченко О. А. (2019)
Вихідні дані (2019)
Содержание (2019)
К 65-летию предприятия (2019)
Лёвин А. С. - Динамика маневрирования в атмосфере летательного аппарата с весовой асимметрией и элементами терминального управления на участке разворота, Маштак И. В., Шептун А. Д. (2019)
Иванова Г. А. - Анализ вопросов управления космическим аппаратом на ранних этапах проектирования, Хорошилов В. С. (2019)
Акимов Д. В. - Математическое моделирование и исследование напряженно-деформированного состояния отсеков ракет космического назначения, Ларионов И. Ф., Клименко Д. В., Грищак В. З., Гоменюк С. И. (2019)
Гудрамович В. С. - Методология нормативных основ обоснования ресурса конструкций стартовых сооружений ракет-носителей, Сиренко В. Н., Клименко Д. В., Даниев Ю. Ф., Гарт Э. Л. (2019)
Поздеев Г. Л. - Исследование особенностей доставки на космодром компонентов ракетного топлива с заданным газонасыщением, Кучеренко Р. А., Кучеренко Т. В. (2019)
Волошин М. Л. - Опыт разработки и применения генераторных систем наддува РН на высококипящих компонентах топлива АТ и НДМГ, Куда С. А., Логвиненко А. И., Мащенко А. Н., Шевцов Е. И. (2019)
Тонконоженко А. М. - Виртуальные испытания систем крепления бросковых элементов кассетной головной части при наземной эксплуатации, Кожарин В. Ю., Мартыненко Г. Ю., Чернобрывко М. В., Аврамов К. В. (2019)
Сиренко В. Н. - Моделирование акустического излучения струи ракеты "Циклон-4М" объемным источником, Сокол Г. И., Савчук В. Н., Котлов В. Ю., Савчук Т. Л. (2019)
Батутина Т. Я. - Полуэмпирическая оценка внешних акустических нагружений в зоне полезной нагрузки при старте, Бондарь Д. С., Гринченко В. Т., Олийнык В. Н. (2019)
Бигун С. А. - Особенности экспериментальной отработки рукавов узлов стыковки систем термостатирования космических ракет, Хорольский М. С. (2019)
Стеценко В. Я. - Контроль параметров дрейфа стартовой платформы во время предстартовой подготовки ракеты космического назначения "Зенит-3SL", Давыденко С. А. (2019)
Голубек А. В. - Прогноз времени выгорания твердого топлива в двигательной установке ракеты-носителя в полете, Филиппенко И. М., Татаревский К. Э. (2019)
Ушкин Н. П. - Методология определения ресурса работоспособности РДТТ с учетом запасов прочности материалов и элементов (2019)
Лисенко М. Т. - Моделювання коливань РДТП у стапелі, що виникають під час вогневих стендових випробувань, Рогулін В. В., Безкровний І. Б., Кальниш Р. В. (2019)
Безкровний І. Б. - Коливальні процеси у стапелі в момент виходу РДТП на основний режим роботи, Лисенко М. Т., Гергель В. Г. (2019)
Толочьянц Г. Э. - Разработка перспективных малогабаритных вспомогательных РДТТ нового типа, Михайлов Н. С., Магдин Э. К., Оглих В. В. (2019)
Ославский С. Ю. - Проектирование следящего электропривода механизмов дросселя и регулятора расхода горючего маршевого двигателя РКН, Фокин С. А. (2019)
Данильченко Д. А. - Особенности разработки радиопрозрачных обтекателей, Самойленко И. Д., Волошин В. В., Харченко Е. Д., Онофриенко В. И. (2019)
Ярызько А. И. - Возможности повышения действующих нагрузок на фиксатор среднего положения гидропривода, Деменко Н. П. (2019)
Весков Е. В. - Оптимизация геометрической формы проточной части разделительного клапана, Назаренко Е. П., Работилов В. С. (2019)
Бондарь М. А. - Расчет неопределенности воспроизводимых значений линейных ускорений при проведении аттестации центробежных машин, Волошина М. А., Ерес Л. А., Курако И. М., Морозов О. Д. (2019)
Кравченко Н. В. - Расчет теплофизических свойств газообразного ксенона, Солод С. Д. (2019)
Найдён А. А. - Пористые литые материалы (газары). Варианты их применения в РКТ, Иванов А. С. (2019)
Бунчук Ю. П. - Технологические особенности изготовления сложнопрофильных изделий методом селективного лазерного плавления из порошкового металлического материала 316L, Усенко Б. О., Бабенко Р. Г. (2019)
Коваленко А. Н. - Новые технологии и проблемы их внедрения в Украине, Прокопчук А. А., Снегирев И. Л. (2019)
Линник А. К. - Этапы сотрудничества КБ "Южное" и физико-технического факультета Днепровского национального университета в вопросах взаимного кадрового обеспечения: прошлое, настоящее, будущее (2019)
Наши авторы (2019)
Сіроштан Т. В. - Лексико-словотвірні типи абстрактних іменників на -ств(о) в українській мові ХІ – ХІІІ століття (2018)
Тараненко В. В. - Евангельская притча в контексте обучения чтению на церковнославянском языке (2018)
Бортник С. Б. - Особливості навчання викладачів на курсах іноземних мов як приклад освіти дорослих (2018)
Галянт Г. В. - Фразеологічні одиниці в детективному жанрі (на матеріалі детективних творів А. Крісті) (2018)
Грищенко С. А. - Лексические средства реализации концепта Laziness в англоязычном литературном дискурсе (2018)
Давидович С. С. - Стратегія позиціонування в жанрі "проспект університету" (на матеріалі проспектів ВНЗ Великої Британії) (2018)
Єфименко Т. М. - Способи подолання граматичної інтерференції (2018)
Колісниченко Т. В. - Енантіосемія ойконімів у рекламному туристичному дискурсі (2018)
Макарова О. А. - Образ жінки в австралійських художніх текстах як лінгвокультурний типаж (2018)
Панасюк Ю. В. - Особливості функціонування американських і британських лексичних еквівалентів у сучасній англійській мові (2018)
Пікалова А. О. - Принцип емотивного конструювання ідентичності англомовного дитячого поета (2018)
Рудоман О. А. - Парадигматична класифікація синтаксичного експресивного явища повтору (2018)
Тихоніна С. І. - Функціонально-семантичні особливості мовленнєвого акту звертання (2018)
Балабін В. В. - Спеціальні одиниці концептуального апарата теорії військового перекладу (2018)
Гринюк І. Л. - Прагматика синтаксису в оригіналі та перекладі роману "Московіада" Ю. Андруховича (2018)
Содель О. С. - Методика вирішення проблеми крос-культурної інконгруентності під час перекладу англомовних анекдотів українською мовою (2018)
Бобкова Т. В. - Класифікація українських колокацій на матеріалі корпусу текстів (2018)
Вісич О. А. - Жанр ревю в метадраматичній матриці української літератури (на матеріалі п’єс Іларіона Чолгана) (2018)
Васильчук М. М. - Літературне гуцулофільство через призму поезії Миколи Устияновича (2018)
Свириденко О. М. - Жанрові грані листа в теоретичному дискурсі українських романтиків (2018)
Шевченко Т. М. - Есеїстичні техніки у творчості Сергія Жадана (на прикладі циклу "Блок НАТО") (2018)
Юган Н. Л. - Міфологема графа Дракули в сучасній англомовній літературі, Голубнича К. О. (2018)
Альзахрані Д. О. - Інтерпретація тибетського епосу про царя Гесара в романі Алая "Цар Гесар" (2018)
Демірезен І. О. - Висвітлення поглядів Фатьми Аліє Ханим щодо питання розлучення в романі "Мухадарат" (2018)
Капустян І. І. - Поетико-контекстуальні особливості роману Г. К. Андерсена "Усього лише скрипаль" (2018)
Terekhovа S. І. - Multy-paradigmal investigation of literary characters (based on the detective novel "Why did not they ask Evans?” by A. Christey), Rudnytskyi G. Т. (2018)
Капелюх Д. П. - Семантичні особливості афішної ремарки в драматургії (2018)
Біловус Г. Г. - Фемінітиви як об’єкт монографічних досліджень сучасної лінгвоукраїністики: аналітико-бібліографічний огляд (2018)
Polyezhayev Y. G. - Functional paradigm of travel media-texts in English travel-journals (2018)
Ільченко О. А. - Роль ЗМІ в системі розбудови стратегічних комунікацій (2018)
Кияниця Є. О. - Контент і таргетинг – основні елементи новітньої медіалогії (2018)
Бабелюк О. А. - Рецензія на монографію О. І. П’єцух "Парламентські дебати Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в когнітивно-дискурсивній парадигмі" (2018)
Юрчук О. О. - Рецензія на монографію Олександра Солецького "Емблематичні форми дискурсу: від міфу до постмодерну" (2018)
Ахматова А. - Реквієм (переклад Еліни Свенцицької) (2018)
Послесловие переводчика (2018)
Аманова Г. А. - Специфика воссоздания корейской символической образности в переводах Анны Ахматовой (2018)
Головкина А. И. - "…Вспомните… вашу современницу…" Анна Ахматова и Николай Гудзий, Рубинчик О. Е. (2018)
Казарин В. П. - "… Ровно десять лет ходила / Под наганом" (А. А. Ахматова-Горенко и сэр Исайя Бёрлин), Новикова М. А. (2018)
Кормилов С. И. - О некоторых неверно понятых стихах А. Ахматовой (2018)
Пахарева Т. А. - Стихотворение "Гость" Анны Ахматовой как палимпсест (2018)
Пахарева Т. А. - О мнемоническом маршруте "Прогулки" Анны Ахматовой (2018)
Позднякова Т. С. - Ахматова читает "Полтаву", Попова Н. И. (2018)
Свенцицкая Э. М. - Своеобразие субъектного неосинкретизма в лирике И. Ф. Анненского (2018)
Анонс Ахматовской конференции в Киеве (2018)
Відомості про авторів (2018)
Автори "Українського Ахматівського збірника" (2018)
Башинський В. Г. - Пристрій управління автономним інвертором напруги з синусоїдальним законом широтно-імпульсної модуляції, інваріантним до помилки системи запуску авіадвигуна, Денисов О. І., Бурсала О. Л., Бурсала О. О., Шаповалов О. Л. (2019)
Ганношина І. М. - Оцінка обґрунтованості прийняття рішень при автоматизованому визначенні маршруту переходу судна, Ковальов Ю. Г., Долина М. П. (2019)
Коваленко С. П. - Метод виключення зайвої та хибної інформації в алгоритмах управління на пунктах управління протиповітряної оборони Сухопутних військ, Куценко В. В., Кравченко С. О. (2019)
Пістряк П. В. - Пропозиції щодо особливостей проведення повного розбирання та обслуговування новітніх зразків стрілецької зброї підрозділів Національної гвардії України, Афанасьєв В. В., Арабаджі О. М. (2019)
Сурков К. Ю. - Модель нечіткого виводу адаптивної повітряної обстановки до рівня підготовки диспетчера управління повітряним рухом, Калачова В. В., Луценко А. С., Касаткін М. В. (2019)
Чепурний Ю. В. - Метод виявлення резонансів у роботі авіаційних силових установок з використанням каскадного спектрального аналізу, Мартинець Б. З. (2019)
Алімпієв А. М. - Результати оцінювання вагомості окремих тактико-технічних показників навчально-бойових літаків методом експертного оцінювання, Єрошенко В. П., Леонтьєв О. Б., Ковтонюк І. Б., Науменко М. В. (2019)
Бабич А. П. - Методичні підходи до вибору автомобільних засобів рухомості для транспортування безпілотних літальних апаратів, Луценко Е. О. (2019)
Величко Л. Д. - Математична модель визначення функціональної залежності величини сили лобового опору повітря рухові снаряду, Войтович М. І., Сорокатий М. І. (2019)
Глухов С. І. - Побудова алгоритму розрахунку часу прогнозування технічного стану цифрових пристроїв радіоелектронної техніки при використанні методів фізичного діагностування (2019)
Греков В. П. - Метод оцінки розміру приведеної площі осколкового ураження касетної бойової частини реактивного снаряду з осколково-фугасними бойовими елементами, Журавльов О. О., Ткаченко Ю. А. (2019)
Дідіченко В. П. - Методичний підхід до кількісного оцінювання достатності спроможностей організаційної одиниці (сукупності сил і засобів) складу військ (сил) (2019)
Кучеренко Ю. Ф. - Деякі аспекти щодо створення автоматизованої системи управління протиповітряною обороною України, Демідов Б. О., Шубін Є. В. (2019)
Масік І. П. - Розробка моделі і методу ідентифікації навігаційних ситуацій для підвищення ефективності управління в ергатичних системах (2019)
Овчаренко Ю. Є. - Концепція формування конструкторсько-технологічних рішень створення перспективного комплексу вирішення вогневих задач, Заліван О. В. (2019)
Орєхов С. В. - Математичне моделювання діаграм зворотнього вторинного випромінювання протирадіолокаційних ракет в сантиметровому діапазоні довжин хвиль, Волков А. Ф., Корсунов С. І., Лезік О. В. (2019)
Таврін В. А. - Аналіз призначення та задач легкого вертольоту для початкового навчання, Петренко А. В., Євпак А. А. (2019)
Слюсаренко О. І. - Аналіз існуючих науково-методичних підходів обґрунтування технічних параметрів колісних машин сил спеціальних операцій Збройних Сил України (2019)
Табуненко В. О. - Метод визначення ефективності використання автомобільної техніки підрозділами Національної гвардії України при патрулюванні в умовах воєнного стану, Марценяк О. П. (2019)
Інформація (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Мальська М.П. - Поняття та структура туристичних ресурсів міста, Гаталяк О. М., Ганич Н. М. (2018)
Паньків Н. М. - До питання організації туристичних ресурсів (2018)
Пандяк І. Г. - Методологічні основи морально-побутової концепції готельно-ресторанного бізнесу, Філь М. І. (2018)
Кріль Я. Я. - Проблемні аспекти нарахування та сплати податку на додану вартість суб’єктами туристичної діяльності, Благодир С. Ф. (2018)
Ганич Н. М. - Екологізація готельного та ресторанного бізнесу, Гаталяк О. М. (2018)
Безручко Л. С. - Екологізація готельного господарства карпатського регіону як складова досягнення сталого розвитку, Клапчук М. В., Жук Ю. І. (2018)
Біланюк О. П. - Концептуальні засади розвитку туризму в транскордонних регіонах (2018)
Мальська М. П. - Статистичний аналіз туристичних послуг у Львівській області, Філь М. І., Пандяк І. Г. (2018)
Каднічанський Д. А. - Стан та перспективи розвитку замкового туризму у Львівській області, Завадовський Т. Б., Каднічанська М. Я. (2018)
Гамкало М. З. - Розвиток гірськолижного туризму в Львівській області, Лукаш Кюріні-Поплавські (2018)
Манько А. М. - Особливості розвитку релігійного туризму римо-католицької церкви на Львівщині, Лесик І. Й. (2018)
Мандюк Н. Л. - Використання інструментів територіального маркетингу для забезпечення сталого розвитку туризму в національних природних парках Львівської області (2018)
Романів П. В. - Аналіз можливостей розвитку туристичної діяльності у Жидачівському районі Львівської області (2018)
Манько А. М. - Туристично-екскурсійна привабливість Львова, Рожак В. П., Ярмолович В. В. (2018)
Красько А. Б. - Ринок туристичних послуг Тернопільської області: динаміка та ретроспективи розвитку, Білоус С. В., Пурська І. С. (2018)
Масюк Ю. О. - Аналіз соціально-економічного розвитку та організації туристичної діяльності на території анексованого півострова автономної Республіки Крим: проблеми, заходи, наслідки (2018)
Стецький В. В. - Практичні аспекти вивчення міжнародного туризму на матеріалах закордонних навчальних практик у Німеччині (2018)
Зінько Ю. В. - Перспективи розвитку рекреації і туризму в національному природному парку "Дністровський каньйон", Площанський П. М., Іваник М. Б. (2018)
Інформація про авторів (2018)
Пестушко В. Ю. - Авіаційні пасажирські перевезення і туризм: особливості взаємодії (2018)
Алямкина А. В. - Онлайн-бронирование на сайте сервиса по бронированию отелей в интернете horse21, Кицис В. М., Тесленок С. А., Тесленок К. С. (2018)
Заваріка Г. М. - Досвід розбудови туризму Грузії в постконфліктний період (2018)
Волкова І. І. - Дослідження специфіки в’їздного туризму в Україні, Скоряк І. В. (2018)
Смирнов І. Г. - "Білий слон" в українських Карпатах: рекреаційно-туристичний потенціал, Рикичинська А. Ф. (2018)
Савчин Г. П. - Аналіз та напрями оптимізації розвитку гастрономічного туризму у Карпатському регіоні, Юрас Ю. І. (2018)
Любіцева О. О. - Транскордонне співробітництво з туризму на Розточчі, Войцеховський К., Зінько Ю. В., Кочеткова І. В. (2018)
Мельнійчук М. М. - Рекреаційна привабливість парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Рівненської області, Безсмертнюк Т. П. (2018)
Гладкий О. В. - Просування туристичного продукту м. Вінниця на туристичному ринку України (2018)
Чичкань А. І. - Регіональний розвиток Японії – важливий об’єкт суспільно-географічних досліджень (2018)
Хільчевський В. К. - Гідрохімія транскордонної річки Західний Буг на території України, Забокрицька М. Р., Петрик Н. В. (2018)
Калько А. Д. - Конструктивно-географічні перспективи геопарку на базі геологічного заказника "Базальтові Стовпи", Басюк Т. О., Волненко Н. П. (2018)
Інформація про авторів (2018)
Колотуха О. В. - Формування тезаурусу географії спортивного туризму (2018)
Козленко Д. М. - Кіберспорт – новітній напрям в готельній індустрії, Шидловська О. Б., Іщенко Т. І. (2018)
Соколовський В. А. - Аналіз основних підходів до класифікації рекреаційних ресурсів як основи формування регіонального рекреаційного комплексу (2018)
Бурла О. Н. - Антикризисный потенциал туризма в стратегии развития экономики Приднестровья (2018)
Бровенко Т. В. - Реформування механізму державної підтримки розвитку сфери туризму в Україні (2018)
Ганчукова О. В. - Фестивальна діяльності у еногастрономічному туризмі: виклики та перспективи для України, Мотузенко О. О., Петліна Д. В., Кузнєцова О. В. (2018)
Пендерецький О. В. - Аналіз рекреаційно-туристичного ресурсів для потреб розвитку агропромислового туризму в Карпатському регіоні (2018)
Годя І. М. - Гастрономічний туризм закарпаття: сучасний стан і перспективи (2018)
Єрмаков В. В. - Комплексне використання внутрішніх вод Полтавської області як обєктів туризму і рекреації (2018)
Романів О. Я. - Поведінка споживачів на ринку ресторанних послуг міста Житомира, Тарасюк Г. М., Корнійчук І. І. (2018)
Arkadiusz Przybyłka - Employees from Ukraine on the Polish labour market (2018)
Пясецька С. І - Розподіл випадків відкладень ожеледі та небезпечної (ня ) і стихійної (сгя) на території України в умовах сучасного клімату, Гребенюк Н. П., Щеглов О. А. (2018)
Пасічник М. П. - Озерні родовища сапропелю Рівненської області та перспективи їх використання (2018)
Інформація про авторів (2018)
Андрєєв С. М. - Застосування даних аерофотозйомки з безпілотних літальних апаратів для побудови 3D-моделей місцевості, Жилін В. А. (2019)
Бутенко О. С. - Оптимізація процесу вибору місця розташування сонячних електростанцій з використанням ГІС-аналізу, Цвященко К. А., Буравченко К. О., Нікітін А. А. (2019)
Кочкарь Д. А. - Информационная технология создания наземных систем мониторинга лесных пожаров с использованием моделей цифровых карт (2019)
Подліпаєв В. О. - Створення мобільної автоматизованої системи збору геопросторових даних та ведення геопросторового аналізу для вирішення завдань національної безпеки і оборони, Шумейко В. О., Атрасевич О. В., Хижняк І. А. (2019)
Глива В. А. - Дослідження рівнів фізичних факторів у приміщеннях диспетчерських служб аеропортів цивільної авіації, Ніколаєв К. Д., Тихенко О. М., Тимошенко О. П. (2019)
Гришманов Є. А. - Розробка інформаційної технології автоматизованого прогнозування несприятливих авіаційних подій в польоті, Могілатенко А. С., Данілов Ю. А. (2019)
Сторчак В. С. - Оцінка ефективності тренажерів для підготовки диспетчерів управління повітряним рухом, Руденко В. М. (2019)
Боряк Б. Р. - Порівняльний аналіз якості фільтрації і прогнозування двоконтурного і триконтурного адаптивних експоненціальних фільтрів (2019)
Єрмілова Н. В. - Розроблення автоматизованої системи керування обладнанням овочесховища на базі нечітких нейронних мереж, Кислиця С. Г., Тарасюк Р. М. (2019)
Заполовський М. Й. - Дослідження системи керування електропередачі дизель-поїзда та уточнення її структури, Мезенцев М. В., Скородєлов В. В. (2019)
Карлов В. Д. - Помилка вимірювання радіальної швидкості цілі внаслідок впливу флуктуацій початкових фаз радіоімпульсів пачки, Кузнєцов О. Л., Артеменко А. М., Карлов А. Д. (2019)
Кононов Б. Т. - Використання часових булевих функцій для побудови удоско- налених пристроїв релейного захисту, автоматичного управління і діагностики обладнання систем електропостачання, Мусаїрова Ю. Д., Матвієнко А. А. (2019)
Коржов І. М. - Оцінка та дослідження чутливості, дискримінуючих та діагностичних властивостей показників автокогерентності, Щапов П. Ф., Мигущенко Р. П., Кропачек О. Ю. (2019)
Кузавков В. В. - Діагностична модель вихідного транслятора напівпровідникової інтегральної схеми, Редзюк Є. В. (2019)
Кулик А. С. - Стабилизация неустойчивых состояний обратного маятника с винтовыми электроприводами, Дергачев К. Ю., Пасичник С. Н., Немшилов Ю. А. (2019)
Левченко Л. О. - Методи попереднього оцінювання електромагнітної обстановки для проектування засобів захисту, Багрій М. М. (2019)
Лісогорський Б. А. - Імітаційне статистичне моделювання траєкторних вимірювань у багатопозиційному радіолокаційному комплексі контрбатарейної боротьби, Таран І. А., Худов Г. В. (2019)
Трищ Р. М. - Метод определения закона распределения показателей качества изделий, как случайной величины, Денисенко А. Н., Черняк Е. Н. (2019)
Андрашов А. А. - Метрическое оценивание управления выполнением требований к программному обеспечению ИУС АЭС для V-образной модели жизненного цикла, Гордеев А. А., Коваленко А. А., Харченко В. С. (2019)
Гавриленко С. Ю. - Розробка методу ідентифікації аномального стану комп’ютерної системи на основі нечіткої логіки (2019)
Демиденко М. І. - Мобільний навчальний комплекс (2019)
Ільїн Д. О. - Аналіз та порівняльне дослідження архітектурних рішень програмних роботів для процесів з великою кількістю транзакцій, Семенов С. Г. (2019)
Краснобаєв В. А. - Аналіз методів реалізації арифметичних операцій у класі лишків, Янко А. С., Філь І. В. (2019)
Нікітіна Т. С. - Порівняльний аналіз продуктивності баз даних SQL та NOSQL, Морозова О. І. (2019)
Nesterenko K. - The application of information technologies during maintenance to ensure the reliability of the operation of aviation equipment, Rahulin S., Syroizhka I., Dmitriev О., Zhivitsky N., Sharabaiko A. (2019)
Тецький А. Г. - Аналіз проблем і можливостей забезпечення безпеки WEB-застосунків, створених за допомогою систем керування вмістом (2019)
Глоба Л. С. - Метод реконфігурації мережі зв'язку з віртуалізованими ресурсами, Романов О. І., Суліма С. В. (2019)
Hordiichuk V. - Analysis of technical characteristics of the radioelectronic intelligence of the Russian Federation, Sergienko V., Mishchenko A., Shyshatskyi A., Pozdniakov P. (2019)
Князєв О. А. - Оцінка результативності впровадження комплексних систем фільтрації контенту (2019)
Сакович Л. М. - Оцінка надійності багаторежимних технічних об’єктів, Криховецький Г. Я., Небесна Я. Е. (2019)
Сальников Д. В. - Модифицированный медианный фильтр с пост фильтрационным принятием решения, Васильченков О. Г. (2019)
Yakhno I. - Foundation of the factors affecting the planning and management of the radioelectronic development, Malyk O., Hatsenko S., Shyshatskyi A. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Krutova A. - The accounting policiy as a tool for businesscredit worthiness managemant (2017)
Ковалевська Н. С. - Готельна індустрія: економічна суть і тенденції розвитку, Янчева І. В., Наумова Т. А., Бойченко Н. В. (2017)
Бойченко Н. В. - Екологічний аудит: сутність і необхідність, Ковалевська Н. С., Наумова Т. А. (2017)
Акімова Н. С. - Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, Топоркова О. В., Євлаш Т. О. (2017)
Мелушова І. Ю. - Ключові компетенції як категорія стратегічного управління підприємствами (2017)
Дядін А. С. - Дефініція категорії "підприємницька діяльність" (2017)
Ілляшенко О. В. - Еколого-економічна безпека підприємства: теоретичні аспекти, Будрик О. І. (2017)
Blуznіuk O. - Forming the policy of managing borrowed / capital in the system of strategic development of trade enterprises, Ivanyuta O. (2017)
Костирко Л. А. - Культура економічного обґрунтування проекту, Розмислов О. М., Мартинов А. А. (2017)
Нестеренко О. М. - Методичні підходи до діагностики банкрутства підприємства, передумови та проблеми їх практичного застосування, Чирва Ю. Є., Бугріменко Р. М. (2017)
Єсінова Н. І. - Проблеми працевлаштування молоді на ринку праці України, Голозубова А. О. (2017)
Погожих М. І. - Математичне моделювання задач оптимізації в економіці, Софронова М. С. (2017)
Пічугіна Т. С. - Науково-теоретичні підходи до визначення поняття "конкурентоспроможність підприємства", Забродська Л. Д., Забродська Г. І. (2017)
Чорна М. В. - Методичний інструментарій оцінки конкурентних переваг нової продукції, Смольнякова Н. М., Волосов А. М. (2017)
Артьомова А. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку міжнародної торгівлі, Ланчинська В. М. (2017)
Артьомова А. В. - Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку міжнародних відносин Азербайджану, Ліман В. О. (2017)
Міносян А. С. - Новітні концепції розробки та вдосконалення сучасних методів зберігання харчових продуктів: соціально-гуманітарна та етична складові, Юрченко Л. І., Варипаєв О. М., Лаврук В. В. (2017)
Величко К. Ю. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика, Носач Л. Л., Печенка О. І. (2017)
Помінова І. І. - Альтернативні джерела фінансування системи вищої освіти, Сокол Н. А. (2017)
Білецька Я. О. - Маркетингові дослідження розвитку кулінарного туризму в Україні, Дюкарева Г. І., Радченко Л. О. (2017)
Власенко І. В. - Функціонування сільського зеленого туризму в умовах ринкової економіки України, Іващенко Г. В. (2017)
Олініченко К. С. - Шляхи збільшення реалізації продукції засобами маркетингової логістики (2017)
Olshanskiy O. - Raising the effectiveness of a company's business processes, Selutin V., Ward B. (2017)
Семенюк Л. П. - Сучасні підходи до планування комплексу маркетингу банку (2017)
Жегус О. В. - Ринок послуг вищої освіти як основа маркетингової діяльності вищого навчального закладу (2017)
Бубенець І. Г. - Підвищення управлінської культури викладача вищої школи на засадах самоменеджменту, Артеменко В. С., Кухарьонок О. К., Коновалова Т. В. (2017)
Савицька Н. Л. - Вплив іструментів трейд-маркетингу на споживацький вибір, Прядко О. М., Сіроус М. В. (2017)
Кононенко Т. П. - Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України, Полстяна Н. В., Федак В. І. (2017)
Буданова І. О. - Самостійна робота під час навчання студентів читання і мовлення іноземною мовою, Буданова О. С., Конькова Т. М. (2017)
Грозян Н. Ф. - Типологія детермінантних членів речення в сучасній лінгвістиці (2018)
Дем’янюк М. П. - Термінологія ремісництва в "Лексиконі латинсько-слов’янському" Івана Максимовича (2018)
Попов С. Л. - О легитимизации русских неканонических сочинительных конструкций с союзным соединением: когнитивно-эволюционная интерпретация (2018)
Скоплєв А. О. - Дієслово чи іменник? (з історії дослідження мовного статусу чеського дієслівного іменника) (2018)
Валуєва Н. М. - Інтегративний підхід як засіб оптимізації навчального процесу (2018)
Герус О. С. - Особливості функціонування евфемізів та сленгізмів у сучасному англомовному дискурсі, Кулик А. В. (2018)
Грабовська І. В. - Теоретичні засади дослідження фатичного дискурсу в сучасній лінгвістиці (2018)
Заболотська О. О. - Вербальне вираження специфічних рис національної японської культури в романі А. Голдена "Мемуари Гейші" (2018)
Кучеренко І. В. - Поетичний ономастикон німецьких народних та літературних казок (2018)
Матковська М. В. - Мовленнєві репрезентації суб’єкта дії в англомовному політичному дискурсі (2018)
Пільгуй Н. М. - Основні положення синергетики у застосуванні до дискурсу притчі (2018)
Хома В. П. - Лексичне наповнення концепту Self-alienation в англомовній картині світу (2018)
Демчук Н. М. - Методи організації корпусу спеціалізованої лексики маркетингу у французькій мові (2018)
Кузьменко Н. В. - Новітні підходи у викладанні французької мови для студентів філологічних спеціальностей (2018)
Польова О. С. - Тюркська міфологія як джерело метафоризації в політичних промовах (на матеріалі турецької мови) (2018)
Варчук Л. В. - Типи оповідачів у сучасних англомовних романах (Л. Ердріч "Love Medicine” та Л. Хоган "Mean Spirit”) (2018)
Тацакович У. Т. - Інтертекстуальність як аналогове мапування між фреймами (2018)
Малик Г. Д. - Комунікативний потенціал рекламного слогана як інструменту формування професійної компетентності майбутнього перекладача, Королюк У. В. (2018)
Пасенчук Н. В. - Лексико-стилістичні особливості драматичного тексту: проблеми відтворення (на матеріалі перекладів українською та російською мовами п’єси Т. Вайлдера "Ourtown”) (2018)
Полупан М. О. - Особливості функціонування метафоричних моделей в економічному дискурсі мас-медіа (2018)
Романенко Н. B. - Трансформації як ключовий метод перекладу текстів ІТ-сфери, Говера О. М. (2018)
Ткач П. Б. - Специфіка відтворення термінів у навчальних матеріалах із програмування, Литвиненко Д. В. (2018)
Яцків Н. Я. - Перекладацькі трансформації авторських афоризмів Давіда Фонкіноса в романі "Наші розставання", Цюпа Л. В. (2018)
Боговик О. А. - Граматична категорія перехідності / неперехідності в українській, російській, англійській мовах (2018)
Юаньпен Го - Художній світ Ірини Жиленко (на матеріалі ліричних творів, опублікованих у журналі "Дніпро" у 1960-х роках) (2018)
Горболіс Л. М. - Людина і природа в конкордистській доктрині Володимира Винниченка: екологічний вектор (2018)
Зотова В. Г. - Топоси меж і станів у романі Р. Іваничука "Четвертий вимір", Копєйцева Л. П., Пітель Т. О. (2018)
Лахманюк А. М. - Когнітивний дисонанс у наративному тексті ("Що записано в книгу життя" М. Коцюбинського) (2018)
Манько А. М. - Ідейно-смислове навантаження образу козацтва в поетичному доробку Івана Низового (2018)
Свириденко О. М. - "Петербург вам покажется щеголем после Рима": традиції тревелогу в епістолярній творчості М. Гоголя (2018)
Артёмова О. И. - Проблема лирической циклизации в "Вечерних огнях" А. А. Фета, Иванова В. А., Незовибатько О. В. (2018)
Скубіда Л. Ю. - Гастрономічний код культури в турецькій народній літературі: особливості та специфіка (2018)
Девдюк І. В. - Екзистенційна самотність творчої особистості в українській та англійській прозі міжвоєнного періоду (2018)
Кабіна Ю. Г. - Функція художнього парадокса в англійському естетизмі (на матеріалі творів О. Вайлда) (2018)
Закальська Я. А. - Мотивема "зрада" в ліриці національно-визвольних змагань першої половини ХХ століття (2018)
Линник Н. М. - Символ "тюльпан" у поезії "Дивану": сакральний та генераційний аспекти (2018)
Саїк А. В. - Ментальність як етнопсихологічна ознака культури нації (2018)
Відомості про авторів (2018)
Рутинський М. Й. - Суспільно-географічний аналіз сучасних тенденцій, проблем і перспектив відродження палітри брендових дестинацій етнофестивального туризму у Західному регіоні України в кризових реаліях сьогодення, Топорницька М. Я. (2018)
Ковешніков В. С. - Спортивний туризм: стан та перспективи розвитку, Драмарецька К. А. (2018)
Басюк Д. І. - Використання нових інформаційних технологій у персоналізації відносин з клієнтами туристичних підприємств, Погуда Н. В., Примак Т. Ю. (2018)
Бєлоусова Н. В. - Аналіз готовності туристичних агенцій України до роботи з інклюзивними туристами (2018)
Нестерчук І. К. - Прикладне гастрономічне досьє правобережного Полісся (2018)
Ковальська Л. В. - Комунікативність, її роль у розвитку туризму на прикладі Івано-франківської області, Ткаченко Т. І., Ковальська А. Р. (2018)
Рябцева Н. О. - Характеристика конфесійного зрізу релігійної мережі Житомирської області (2018)
Михайленко Т. І. - Використання туристсько-рекреаційних ресурсів в умовах децентралізації (на прикладі Побузької об'єднаної територіальної громади) (2018)
Самойленко Н. О. - Оцінка рівня якості туристичних послуг та напрями підвищення туристичного потенціалу міста Переяслав-Хмельницький, Бондар Н. П., Шаран Л. О., Губеня В. О. (2018)
Бурла М. П. - Стратегические направления структурной экономической политики в Приднестровье (2018)
Еникова В. Ф. - Исследование параметров демографической безопасности Слуцкого района Минской области (2018)
Панкратенкова Д. О. - Значення кадастру морських берегів для управління та раціонального природокористування в береговій зоні морів України (2018)
Інформація про авторів (2018)
Анастасова К. А. - Механізм фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств (2017)
Ашмарина Т. И. - Воспроизводство сельскохозяйственной техники (2017)
Безверхня Ю. В. - Управління витратами фінансової й інвестиційної діяльності (2017)
Воробйова О. С. - Теоретичні засади визначення сутності інноваційно-інвестиційного розвитку в сільському господарстві (2017)
Вороновська О. В. - Теоретичні підходи до амортизації родючості ґрунту (2017)
Воронянська О. В. - Необхідність при аналізі господарської діяльності поєднувати фінансові і маркетингові показники (2017)
Голуб Н. О. - Основні аспекти та критерії обліково-аналітичного забезпечення при формуванні системи показників в управлінні підприємством (2017)
Демчук О. М. - Основи формування ефективної діяльності аграрних підприємств: теоретико-методичний аспект (2017)
Єременко Д. В. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможного функціонування селянських фермерських господарств (2017)
Загореєва О. Ю. - Проблеми та напрямки реформування пенсійної системи України (2017)
Ілляшенко К. В. - Інвестиційна діяльність підприємств: обліково-аналітичний аспект (2017)
Кондратенко І. А. - Теоретичні аспекти формування амортизаційної політики підприємства, Трачова Д. М. (2017)
Костякова А. А. - Управлінський облік як джерело інформаційного забезпечення системи управління (2017)
Котова С. О. - Теоретико-методичні аспекти проведення аудиту витрат агропромислового виробництва (2017)
Кучеркова С. О. - Роль обліково-аналітичної системи при формуванні звітних показників (2017)
Левченко О. П. - Проблеми організації обліку основних засобів та шляхи їх вирішення (2017)
Прус Ю. О. - Інвестиційна діяльність в АПК України (2017)
Сахно Л. А. - Облік і аудит екологічної складової в діяльності агропромислового підприємства (2017)
Сокіл О. Г. - Інституціональність, як головна характеристика сталого розвитку (2017)
Терещенко М. А. - Економічна сутність фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств (2017)
Терновський В. О. - Грошові потоки сільськогосподарських підприємств: зв’язки та закономірності (2017)
Трачова Д. М. - Теоретичні засади облікового-аналітичного забезпечення формування амортизаційної політики аграрних підприємств (2017)
Трусова Н. В. - Методологія потокового підходу до планування фінансового потенціалу підприємств аграрної галузі (2017)
Цап В. Д. - Вплив інфляційно-девальваційних процесів на формування витрат виробництва сільськогосподарської продукції (2017)
Бакумов О. С. - Конституціоналізація стратегічного курсу України в контексті доктрини юридичної відповідальності держави (2018)
Марчук М. І. - Законодавча влада в Республіці Польща (2018)
Слинько Д. В. - Особливості установчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України (2018)
Васильєв В. М. - Адміністративно-правове забезпечення режиму законності підприємницької діяльності в Україні (2018)
Книш С. В. - Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони здоров’я в Україні (2018)
Бойчук В. Ю. - Предмет злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України (2018)
Заяць К. Д. - Окремі проблеми досудового розслідування вуличних шахрайств і шляхи їх вирішення (2018)
Левченко К. Б. - Терміновий заборонний та обмежувальний приписи як спеціальні форми реагування на випадки домашнього насильства: міжнародний досвід і національна практика, Легенька М. М. (2018)
Місюра Л. Ю. - Залучення експерта та проведення експертизи у кримінальному провадженні у сфері довкілля (2018)
Мілорадова Н. Е. - Концептуальна модель професійної орієнтації населення стосовно професії "слідчий" (2018)
Ванєєва О. О. - Групоїди еквівалентності класів нелінійних еволюційних рівнянь другого порядку (2019)
Волуйко О. М. - Психологічна готовність до інноваційної діяльності та здатність до самоуправління у керівників поліцейських підрозділів (2018)
Barannyk A. F. - On exact solutions of the nonlinear heat equation, Barannyk T. A., Yuryk I. I. (2019)
Джагупов Г. В. - Психологічні складові поліцейського піклування як чинник забезпечення публічної безпеки (2018)
Ведель Я. И. - Сходимость брэгмановского экстраградиентного метода, Денисов С. В., Семёнов В. В. (2019)
Кокун О. М. - Специфіка професійного самоздійснення працівників Державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Рущицький Я. Я. - Про поверхневу хвилю вздовж циліндричної порожнини в неоднорідному пружному середовищі (2019)
Колесніченко О. С. - Особливості відновлення психічного здоров’я правоохоронців, які брали участь в операції Об’єднаних сил (2018)
Селіванов М. Ф. - Розв’язання задачі про крайову тріщину з зоною зчеплення шляхом регуляризації сингулярного інтегрального рівняння (2019)
Маравська К. І. - Особливості професійних моральних якостей курсантів закладів вищої освіти МВС України (2018)
Семенюк М. П. - Деформування тришарових циліндричних оболонок з трансверсально пружним заповнювачем в околі критичного стиску, Трач В. М., Жукова Н. Б. (2019)
Милославська О. В. - Міжособистісна залежність і диференційні типи рефлексії у студентів – юнаків та дівчат (2018)
Хорошун Л. П. - Эффективные упругие свойства слоистых композитов при несовершенной адгезии, Левчук О. И. (2019)
Мітрошкіна О. В. - Специфіка психологічної готовності до змін і психологічної життєздатності у працівників кримінально-виконавчої служби (2018)
Гайдар Г. П. - До методології визначення тензоопору n-Ge та n-Si у кристалографічних напрямках 〈110〉 (2019)
Охріменко І. М. - Проблематика психологічного забезпечення професійної діяльності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Соломянний Р. М. - 8-(Ме тилсульфоніл)-2,6-дигідроімідазо|1,2-c|піримідин-5(3Н)-они - нові гетероциклічні похідні сульфонів з противірусною активністю, Броварець В. С., Шабликіна О. В., Москвіна В. С., Хиля В. П. (2019)
Твердохлєбова Н. Є. - Місце тренінгу в психологічному супроводі особистісних трансформацій працівників поліції (2018)
Туров В. В. - Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина, Геращенко И. И., Крупская Т. В., Степанюк Е. А. (2019)
Тімченко О. В. - Психологічний аналіз екстремальних ситуацій у професійній діяльності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Романчук С. М. - Вплив Х-опромінення на експресію гена β-глюкозидази PYK 10 в проростках Arabidopsis thaliana (L.) Heynh (2019)
Харченко С. В. - Особливості соціального інтелекту курсантів, які навчаються в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання (2018)
Ovrutska I. I. - PIP2;1 aquaporin gene expression in maize hybrids different for drought tolerance to water deficit, Kordyum E. L. (2019)
Цільмак О. М. - Різновиди діяльності судді на етапі підготовки до судового засідання (2018)
Вацеба Т. С. - Фосфорилювання PRAS40 у лейкоцитах хворих на рак та діабет, Соколова Л. К., Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2019)
Шиліна А. А. - Специфіка долаючої поведінки у взаємозв’язках з толерантністю до невизначеності засуджених чоловіків, Скляров О. М. (2018)
Шломін О. Ю. - Особливості особистісної компетентності працівників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції (2018)
Сторінка редакції (2018)
Рубрики журналу з 2019 року (2018)
Вихідні дані (2018)
Горошанська О. О. - Фінансовий потенціал підприємства: теоретичний аспект, Маккі Л. М. (2018)
Krutova A. - Foreign-economic activity of an enterprise as an object of accounting modeling (2018)
Нестеренко О. М. - Людський капітал: соціальна значущість та ефективність вкладень, Бугріменко Р. М., Сахненко О. І., Смірнова П. В. (2018)
Волосов А. М. - Розвиток теорії конкурентних переваг (2018)
Chorna M. - Technology of forming competitive advantages of a trading enterprise, Buhrimenko R., Zonwire A. (2018)
Погожих М. І. - Метод формування бази даних для задачі оптимального планування діяльності підприємства, Софронова М. С. (2018)
Гросул В. А. - Сучасний досвід, проблеми та перспективи розвитку молодіжного підприємництва в Україні, Дядюк М. А., Зубков С. О. (2018)
Козуб С. О. - Особливості формування фінансових результатів підприємств торгівлі (2018)
Smolnyakova N. - Peculiarity of the activities of enterprises of the national retail under the conditions of euro integration, Mykhailova О., Haidar N. (2018)
Лисак Г. Г. - Суть, причини та фактори виникнення кризових явищ, Андріюк Е. І. (2018)
Чорна М. В. - Кластерний підхід до розробки стратегії інноваційного розвитку регіонів, Бредіхін В. М., Вербицька В. І. (2018)
Козуб В. О. - Формування інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2018)
Velychko K. - Agency problems as a threat for investment attractiveness of Ukrainian corporations under conditions of eurointegration, Shapoval G. (2018)
Науменко Т. О. - Визначення підходів до побудови управлінських моделей успішного розвитку рекреаційних регіонів України, Жувагіна І. О. (2018)
Олініченко К. С. - Вплив освітніх технологій на маркетингову політику закладу вищої освіти, Прядко О. М., Чміль Г. Л., Шкреба Д. С. (2018)
Бубенець І. Г. - Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в освіті як чинник інтенсифікації навчального процесу, Артеменко В. С., Кухарьонок О. К., Коновалова Т. В. (2018)
Власенко І. В. - Аналіз міжнародних туристичних потоків України (2018)
Забродська Г. І. - Організаційно-економічне забезпечення функціонування туристичного підприємства, Забродська Л. Д., Пічугіна Т. С. (2018)
Жегус О. В. - Стратегічний аналіз як інформаційна основа прийняття маркетингових рішень у закладах вищої освіти (2018)
Жегус О. В. - Особливості розвитку роздрібної торгівлі України в умовах діджиталізації, Афанасьєва О. П., Парцирна Т. М. (2018)
Чукурна О. П. - Удосконалення системи складської логістики в контексті технологій "Індустрії 4.0", Ніценко В. С., Михайлова М. В., Одиноков Р. Д. (2018)
Ілляшенко О. В. - Соціальна система як об’єкт безпеки, Шкарупета О. О. (2018)
Ілляшенко О. В. - Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління на підприємствах водопостачання та водовідведення (2018)
Скрынник Н. А. - Аспекты гуманитарной подготовки студентов УВО к вопросу рассмотрения творческого метода А. Ф. Писемского в научном освещении XIX века (2018)
Біла С. - Історико-краєзнавчі погляди Стефана Коваліва у працях українських гуманітаріїв часу незалежної України, Драган В. (2018)
Галик В. - Зв՚язки Івана Франка із польськомовним середовищем Дрогобича в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.: на матеріалах епістолярної спадщини українського вченого (2018)
Гриценко Г. - Культурно-просвітницька діяльність українців і білорусів у міжвоєнний період (2018)
Драган В. - Наслідки розвитку нафтової промисловості для населення Борислава у канві творчої спадщини Стефана Коваліва (2018)
Іваник М. - Міські урядники Самбора доби галицької автономії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2018)
Комарницький Я. - Діяльність філії товариства "Просвіта" в Дрогобичі (1921–1939) (2018)
Лазорак Б. - За кулісами театральної сцени Дрогобича: епізоди з історії українських, польських та єврейських гастролей у добу Івана Франка (1866–1914 рр.) (2018)
Лазурко Л. - Становлення польських криптоісторичних видань у Львові XIX ст. (2018)
Смуток І. - Родовий склад та господарсько-суспільне життя руської шляхти Перемишльської землі через призму історії шляхетського осідку (на прикладі с. Уличне), Смуток Л. (2018)
Тельвак В. - Михайло Грушевський в історіографічній спадщині Мирона Кордуби, Тельвак В. (2018)
Тиміш Л. - Українська церква у пошуках ідентичності: греко-католицькі дослідження у міжвоєнному Львові (2018)
Тимошенко О. - Українська радикальна партія Наддніпрянської України та її ідеологічна платформа (2018)
Маркович М. - Освітня реформа імператора Флавія Клавдія Юліана 362 р. (2018)
Олійник М. - Проблема добровільності у комплектуванні римського війська (V–II ст. до н. е.) (2018)
Петречко О. - Податкова політика римського уряду у добу принципату (2018)
Тарасюк Я. - Перська кампанія Александра Севера (2018)
Тарнавський Р. - Діяльність Марка Ліцінія Красса у період диктатури Сулли (2018)
Тимошенко М. - Антична спадщина у коментарі голландського картографа Абрагама Ортелія до мапи Понту Евксинського 1590 року (2018)
Цюпак В. - Політика Марка Аврелія щодо християн (2018)
Список скорочень (2018)
Вимоги (2018)
Грінько А. П. - Aктуалізація базових положень податкового консультування в умовах модернізації сучасної економіки, Бочуля Т. В., Коробкіна І. С. (2018)
Кирильєва Л. О. - Організаційні аспекти обліку розрахунків із загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників, Шеховцова Д. Д. (2018)
Krutova A. - Methodological aspects of accounting for operations of a joint venture agreement (2018)
Чернікова І. Б. - Теоретичні основи обліку поточних зобов’язань у системі управління, Гладій І. О. (2018)
Кащена Н. Б. - Концептуалізація фінансової діагностики в системі управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Ставерська Т. О. (2018)
Sifurova А. - Trade enterprises working capital management on the base of the system and reproducing approaches (2018)
Buhrimenko R. - Features of activities of trade enterprises in modern conditions, Smirnova P., Zonwire A. (2018)
Волосов А. М. - Класифікація конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі (2018)
Колесников А. А. - Развитие предпринимательства в Республике Беларусь – стратегическая платформа для сотрудничества с приграничными регионами Украины, Яцевич Н. В., Трусевич И. В. (2018)
Чорна М. В. - Сучасні особливості розвитку інтернет-реклами, Смольнякова Н. М., Шинкар C. М., Петленко К. Ю. (2018)
Филипенко О. М. - Сучасний стан і проблеми розвитку торговельної галузі в Україні, Колєснік Т. С. (2018)
Андросова Т. В. - Особливості формування системи соціальної відповідальності бізнесу на міжнародному ринку, Козуб В. О., Чернишова Л. О., Кот О. В. (2018)
Velychko К. - Consolidation of the role of corporate structures’ innovative development, Borysova А., Nosach L., Shapoval G. (2018)
Єсінова Н. І. - Сучасні проблеми якості трудового життя населення України (2018)
Гросул В. А. - Предпринимательская среда в странах восточного партнерства: состояние и перспективы развития, Дядюк М. А., Зубков С. А. (2018)
Dyadyuk M. - Analysis of the condition of medium and small business in Ukraine as a basis for the development of youth entrepreneurship, Yesinova N., Timchenko O. (2018)
Мелушова І. Ю. - Визначення цілей управління результативністю маркетингу на засадах сталого розвитку підприємства, Кот О. В. (2018)
Ольшанський О. В. - Бенчмаркінг бізнес-процесів підприємств торгівлі, Яцун Л. М. (2018)
Власенко І. В. - Інклюзивний туризм: досвід Європи, проблеми та перспективи України (2018)
Москальов В. В. - Вимоги сучасної вищої освіти – застосування інформаційно-комунікаційних технологій у фізичному вихованні, Русанов М. В. (2018)
Скрынник Н. А. - Аспекты гуманитарной подготовкистудентов ЗВО к вопросу рассмотрения особенностей композиции, конфликта и сюжета трагедии А. Ф. Писемского "Самоуправцы" (2018)
Кудряшов І. О. - Ефективність упровадження елементів національних видів спорту в навчально-тренувальний процес фізичного виховання студентів, Артюгін А. В., Спіцин В. В. (2018)
Borysova A. - Game technology and its place in teaching russian language as a foreign, Lazarieva V. (2018)
Ганношина І. М. - Метод розрахунку траєкторії руху судна при автоматизованому визначенні маршруту, Пархоменко Д. О. (2019)
Дакі О. А. - Метод розрахунку критерію інформативності про технічний стан радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту (2019)
Подліпаєв В. О. - Базовий набір типових геоінформаційних ресурсів для здійснення геоінформаційної підтримки та ведення геопросторового аналізу (2019)
Гришманов Є. О. - Вибір математичного апарату для побудови векторної моделі текстових повідомлень для навчання глибокої нейронної мережі прогнозуванню несприятливих авіаційних подій в польоті, Захарченко І. В., Берднік П. Г., Кас’яненко М. В. (2019)
Павленко М. А. - Метод формалізації процесу формування інформаційних ознак ситуацій обстановки в автоматизованих системах управління повітряним рухом, Шило С. Г., Борозенець І. О., Дмітрієв О. М. (2019)
Бороздін М. К. - Регулювання швидкостей електроприводів універсальної реверсивної кліті прокатного стану, Калашник Є. Д. (2019)
Борщ В. В. - Енергоощадний інкубатор для фермерських та присадибних господарств, Борщ О. Б., Ханюков В. О., Олійник Я. В. (2019)
Кононов В. Б. - Обґрунтування доцільності проміжних контрольних перевірок для підвищення метрологічної надійності зразків контрольно-перевірочної апаратури авіаційної техніки, Котов О. Б., Полянська А. Д. (2019)
Куравська Н. М. - Аналіз перетворювачів синхронної частоти із складу озброєння та військової техніки для їх модернізації з урахуванням досвіду операції об’єднаних сил, Попов М. О., Шелякін Д. С., Плошко Р. О. (2019)
Мезенцев М. В. - Розроблення та дослідження системи керування електропередачі дизель-поїзда на основі методів цифрового управління, Заполовський М. Й., Ліпчанський М. В. (2019)
Shefer O. - Optimization of electric energy use in telecommunication objects under the conditions of non-linear loading, Topikha B., Shefer V., Zhurkin O. (2019)
Anoushirvan Rashidinia - Software Security Overview, Gavrilenko S., Pochebut M., Sytnikova O. (2019)
Hafiiak A. - Information technology as a component of improving the training quality future specialists in higher education institutions, Yastreba S., Nosach O., Borodina E. (2019)
Golovko G. - Update the computer network at the enterprise "Magnetik Corporation", Chaika Ye., Luchko M. (2019)
Гороховатський В. О. - Дослідження системи ієрархічних ознак при блочному поданні опису у складі множини ключових точок зображення, Руденко Д. О., Сірик Т. О. (2019)
Goroshko A. - Program development for mobile control of functional human condition on android platform, Derkach T., Dmytrenko T. (2019)
Дегтярьова Л. М. - Аналіз структури системи захисту інформації, Мірошникова М. В., Волошко С. В. (2019)
Дем’яненко В. О. - Використання сучасних веб-технологій для системи контролю та моніторингу знань студентів, Ічанська Н. В. (2019)
Дергачёв K. Ю. - Разработка методов и средств цветовой коррекции web-камер в системах бинокулярного зрения, Краснов Л. А., Челядин А. А., Плахотний А. В. (2019)
Ічанська Н. В. - Модернізація верстки сайту шляхом використання методу адаптивних сіток, Сіровий C. C. (2019)
Клименко Д. О. - Веб-додаток для сервісу складання раціону здорового харчування та доставки продуктів, Руденко О. А. (2019)
Коваленко А. А. - Поведінка черг під час використання ієрархічної моделі, Ляшенко О. С., Даниленко О. Ф. (2019)
Краснобаев В. А. - Основні властивості непозиційної системи числення у класі лишків і їх вплив на структуру та принципи реалізації арифметичних операцій комп’ютерної системи, Кошман С. А., Курчанов В. М., Зіневич Д. А. (2019)
Кучук Н. Г. - Рівномірний розподіл ресурсів комп'ютерних систем, що мають гіперконвергентну інфраструктуру, Панченко В. І., Філоненко А. М., Петровська І. Ю. (2019)
Мартінкус І. О. - Метрики та засоби для дослідження проявів наскрізної функціональності в успадкованих програмних системах, Нагорний К. А., Ткачук М. В. (2019)
Мелешко Є. В. - Методи кластеризації графів соціальних мереж для побудови рекомендаційних систем (2019)
Морозова О. І. - Модель формування процесів, що протікають в освітніх та виробничих системах, заснована на використані онтологічного інжинірингу (2019)
Петровський О. М. - Фізико-математична модель електричних властивостей біологічних тканин насіння пшениці та їх зміна під впливом електромагнітного випромінення високочастотного діапазону, Кузнецова Т. Ю., Лейко С. В., Азарова Л. І. (2019)
Поворознюк А. И. - Разработка функциональной модели этапов диагностико-лечебных мероприятий в системах поддержки принятия решений в медицине, Поворознюк О. А., Мумладзе Г. Р. (2019)
Смірнова Т. В. - Експертна система оптимізації процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей типу "ВАЛ" електродуговим напиленням, Дрєєв О. М., Смірнов О. А. (2019)
Федоров А. В. - Метод юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ з використанням технології автоматичного залежного спостереження, Худов Г. В., Сова О. В. (2019)
Чалий С. Ф. - Ситуаційна модель користувацького вибору в рекомендаційній системі, Прібильнова І. Б. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Yudkin-Ripun I. - Mythos, Sprachliches Weltbild und Geschichtsbewusstsein (2018)
Гелитович М. - Майстер ікон другої половини ХVІ століття із церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Лісковате на Західній Бойківщині (2018)
Ходак І. - Сакральне мистецтво Київщини: за матеріалами експедиції Марії Новицької 1925 року (2018)
Студенець Н. - Хатнє настінне та гончарне малювання Поділля як синтез художніх практик (2018)
Кукіль Н. - Григорій Синиця і мозаїчний комплекс школи № 5 м. Донецька (1965–1966) (2018)
Ламонова О. - Рання графіка Наталії Ніколайчук (1980–1990 ті роки) (2018)
Чегусова З. - Всеукраїнські трієнале художнього текстилю Національної спілки художників України: історія виникнення, мистецькі спрямування (2018)
Луковська О. - Сакральне в сучасному арттекстилі України: провідні тенденції (2018)
Сторчай О. - Подробиці з творчого життєпису Івана Їжакевича (за архівними джерелами) (2018)
Ф. З. Коновалюк. Виступ, присвячений пам'яті І. С. Їжакевича (2018)
Скляренко Г. - Українське мистецтво другої половини ХХ століття: офіційне vs неофіційне, конформізм vs нонконформізм (проблеми інтерпретації художнього досвіду) (2018)
Про авторів (2018)
Карамишев Д. В. - Домінанти Global Governance у вимірах глобального розвитку (2018)
Машкаров Ю. Г. - Реформування державного пенсійного фонду в умовах інформаційного суспільства, Дейнека А. А. (2018)
Степаненко С. В. - Конституційно-правовий зміст інституту Президента України в системі державної влади (2018)
Боковикова Ю. В. - До питання реалізації державної екологічної політики в Україні, Коваль Н. В. (2018)
Громова О. В. - Теоретико-практичні аспекти модернізації системи державної служби, Крихтіна Ю. О. (2018)
Лаврук О. В. - Формування державної регіональної політики розвитку тваринництва (2018)
Токар М. Ю. - Концептуальна дилема сутнісного розуміння державної політики розвитку неурядових громадських організацій (2018)
Федорчак О. В. - Державна підтримка розвитку індустріальних парків в Україні (2018)
Знаткова О. М. - Методологія застосування технології краудсорсингу в публічному управлінні в Україні (2018)
Зюзь О. С. - Становлення сфери поводження з твердими побутовими відходами як об’єкта публічного управління (2018)
Кожуріна В. М. - Нормативна база управління земельними ресурсами в Україні: ретроспективний аналіз (2018)
Малишева О. В. - Експлікація концепту "публічна влада" у вітчизняному науковому дискурсі (2018)
Грицко Р. Ю. - Роль сімейних лікарів у реалізації правового механізму державного управління трансплантацією анатомічних матеріалів людини, Надюк З. О. (2018)
Ковальчук В. Г. - Інноваційні підходи до оцінки стратегічного розвитку банківської установи, Майстренко І. С. (2018)
Майстро С. В. - Результативність та напрями удосконалення державної податкової політики в умовах економічних трансформацій, Майстро Р. Г., Майстро Д. С. (2018)
Афанасьєва Ю. В. - Розроблення основних положень стратегії підвищення рівня народжуваності в Україні (2018)
Калінкіна Н. В. - Оцінка якості вищої освіти в ХарРІ НАДУ: соціологічний аспект, Герасименко А. Г. (2018)
Марушева О. А. - Стратегічне управління механізмом нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві (2018)
Сєріков А. В. - Тандем "синергізм & стратегізація" в сучасному управлінні соціально-економічними системами, Пелипенко О. С. (2018)
Чумак О. В. - Фінансове планування в структурі економічної політики державного підприємства (2018)
Благовестов М. О. - Неформальна освіта в системі публічної служби в Україні (2018)
Вишняк І. О. - Енергоменеджмент як аспект реалізації державної політики енергоефективності на рівні муніципалітетів (2018)
Дзядук Г. О. - Окремі засади державної політики щодо підтримки малих та середніх агропідприємств (2018)
Лукашов О. О. - Обґрунтування організаційної структури комплексного механізму державного регулювання стратегічного розвитку регіону (2018)
Лиска О. Г. - Довіра населення до влади: результати опитування в містах і об'єднаних територіальних громадах (2018)
Білуха Л. А. - Теоретичні основи реалізації державної політики розвитку спроможних територіальних громад в Україні (2018)
Гаврилечко Ю. В. - Система розподілу в комплексі публічного маркетингу (2018)
Газарян С. В. - Здатність генерувати нові ідеї (креативність) – нова компетентність сучасного державного службовця (2018)
Андрєєва Т. Є. - Процесний підхід до управління кадровим потенціалом органів державної влади, Гетьман О. О., Терещенко Д. А. (2018)
Коняєва В. В. - Сучасний український корпоратизм і корпоративна культура державних службовців: огляд проблемного поля дослідження, Коняєв Є. А. (2018)
Сиволапенко Т. Л. - Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку структурно-функціонального аналізу стратегічного управління (2018)
Адамчук О. В. - Загальний аналіз різних аспектів національної безпеки України як поняття в сучасних наукових дослідженнях, Дмитренко О. М., Салюк С. В. (2018)
Рябець К. А. - Політико-правові важелі публічного управління у галузі водного господарства США (2018)
Асєєва Г. - Педагогічна діяльність як творчість (2018)
Борисенко З. - Особливості прояву та причини виникнення емоційного вигорання студентської молоді (2018)
Гаврилишин Т. - Психологічні особливості аутоагресивної поведінки юнацтва (2018)
Гаврищак Л. - Булінг як соціально-психологічне явище сьогодення, Мащак С. (2018)
Гладкевич М. - Дослідження гендерних особливостей самоусвідомлення та ставлення підлітків до побудови життєвих планів (2018)
Гриник І. - Теоретичні підходи до проблеми свободи та відповідальності особистості (2018)
Дуб В. - Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку гармонійних міжособистісних відносин студентів-переселенців (2018)
Каут Н. - Особливості роботи психолога з розвитку пізнавальної сфери учнів з дитячим церебральним паралічем (2018)
Мосевич І. - Дезадаптована поведінка молоді як психолого-педагогічна проблема (2018)
Подоляк Н. - Структура асертивності з позиції континуально-ієрархічного підходу (2018)
Попіль М. - До проблеми оптимізації становлення професійної ідентичності майбутніх медсестер, Левицька І. (2018)
Ригель О. - Психологічний аналіз чинників батьківсько-дитячих конфліктів, Посацький О. (2018)
Стець В. - Проблемні аспекти та фактори готовності до інклюзивної освіти педагогів і батьків (2018)
Сухраменда Є. - Психологічні основи активних методів навчання ліцеїстів іноземної мови (2018)
Хавула Р. - Особливості психологічного супроводу самоствердження старшокласників (2018)
Вимоги (2018)
Опанасюк О. - Суть музичного: до визначення фундаментальних підоснов музики, езотеричний контекст (2018)
Васюта О. - Концепція музичної культури Чернігівщини ХХ століття як проблема музичної україністики (2018)
Юрченко М. - Виконавсько-структурні особливості хорових концертів Максима Березовського (2018)
Яковчук О. - Збірка "Українські народні пісні для жіночого хору без супроводу в обробці Олександра Яковчука": композиторське переосмислення жанрових інваріантів (2018)
Kuzyk V. - Style Modifications of Threepions Rhythmointonеmа (2018)
Гула Є. - Дизайн – культура народів, Осадча А., Мазніченко О. (2018)
Журавльова Т. - Авторський кінематограф України початку ХХІ століття. Інтерпретації мелодрами у творах Кіри Муратової та Єви Нейман (2018)
Фетисов І. - Леонід Марчук – скрипаль з Волинського Полісся (2018)
Назаркевич Є. - Стереозображення в контексті мистецьких практик: стереофотографія і стереокіно (2018)
Бурковська Л. - Житійна тематика в італійському та іспанському мистецтві ХІ–ХV століть: особливості художнього втілення (2018)
Чегусова З. - Український рукотворний килим: історичне минуле та перспективи (2018)
Гуменюк В. - Ролі Валерія Карпова у виставах за творами української літературної класики (2018)
Ламонова О. - Рання творчість Андрія Чебикіна (1970-1980-ті роки) (2018)
Ільницька Л. - Зображення акторського піднесення Марії Заньковецької: естетичний аналіз портретних творів Петра Оссовського та Володимира Слєпченка (2018)
Максимюк С. - До 100-ліття Української капели бандуристів ім. Т. Шевченка в Детройті (2018)
Луковська О. - Творчі пошуки київських живописців і графіків у галузі арттекстилю другої половини ХХ століття (2018)
Забашта Р. - До питання історико-культурного контексту й обставин появи бушанського рельєфу (2018)
Азарова А. - Думка в українсько-польських музичних зв'язках (2018)
Попович К. - Літографії київських художників-графіків другої половини 1930 х – 1950 х років (2018)
Поспєлов О. - Циркове мистецтво у Львові наприкінці 1830-х – упродовж 1840-х років (2018)
Кушнірук О. - Хорові обробки Олександра Яковчука: на шляху оновлення жанру (2018)
Яковчук Н. - Камерно-інструментальна мініатюра в зрілий період творчості Олександра Яковчука (2018)
Ладний А. - Народні хорові колективи: сучасний український контекст (2018)
Паньків Б. - Львівський музичний інститут Анни Нєментовської на перехресті традиції та інноваційності (2018)
Батицька Т. - "Чеховський" театр Алли Бабенко (2018)
Мельничук О. - Творче кредо народного художника України Миколи Попова (2018)
Курінна М. - Несподівані зустрічі на кіровоградській землі (з експедиційних вражень хореографа) (2018)
Сторчай О. - Євген Горбач: спогади про навчання, автобіографія, енциклопедична стаття Степана Бутника-Сіверського (до сторіччя заснування Української академії мистецтва) (2018)
Горбач Є. - Лист-анкета зі спогадами про навчання (2018)
Кара-Васильєва Т. - Книга про церковне малярство Закарпаття (2018)
Хай М. - Актуальна і принципова наукова позиція (2018)
Шульгіна В. - Смислові засади концепції інтенціоналізму культури і мистецтва Олександра Опанасюка, Яковлєв О. (2018)
Грабовський В. - Усвідомлене покликання просвітянина (2018)
Сікорська І. - І шана, і пам'ять, і наука (2018)
Курінна М. - Сучасний погляд на історію Давнього Риму в Національній опері України (рецензія на балетну прем'єру "Юлій Цезар") (2018)
Фесенко Д. - Новий досвід дослідження іконописного образу святого Миколи (2018)
Інформація про авторів (2018)
Солошич І. О. - Діяльнісний підхід до формування науково-дослідницької компетентності у майбутніх фахівців-екологів (2019)
Штефан Л. В. - Інноваційне середовище сучасного закладу вищої освіти як об’єкт конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг (2019)
Канюк Г. І. - Узагальнення досвіду створення лабораторної бази для проведення занять з дисциплін професійного циклу при підготовці інженерів-педагогів для нафтогазової галузі, Андреєв О. В., Мезеря А. Ю., Прокопенко О. О., Антоненко Н. С. (2019)
Лунячек В. Е. - Захист об’єктів інтелектуальної власності в закладах загальної середньої освіти: проблеми на сучасному етапі, Кравчук Н. Л. (2019)
Bakumenko O. O. - Formation of program results of training in the process of studying social-political disciplines (2019)
Zelenin H. І. - Authentic materials management system in the process of English language teaching to future engineer-teachers (2019)
Шалімова І. М. - Удосконалення комунікативної компетентності менеджерів освіти шляхом залучення до роботи в групах управлінського тренінгу, Шалімова А. С. (2019)
Ящун Т. В. - Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів на основі комп’ютерних інформаційно-навчальних засобів: стан проблеми, Громов Е. В. (2019)
Дудка У. Т. - Експериментальна перевірка ефективності структурно-організаційної моделі підготовки майбутніх економістів засобами ІКТ (2019)
Бердо Р. С. - Теоретичні аспекти визначення поняття "самоідентифікація студентства" (2019)
Фесенко Н. С. - Навчання соціальних працівників у країнах Європейського Союзу, Рубашка В. П. (2019)
Інформація (2019)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Shevchenko N. S. - Connective tissue metabplism in patients with juvenile idiopathic arthritis:10-year follow-up study, Panko N. O., Rakovska L. O., Holovko T. O. (2019)
Chaychenko T. V. - School-age children awareness of the causes of obesity and its health related outcomes, Gonchar M. O., Chumachenko T. O., Klymenko V. A., Samsonenko T., Kharkova M. O. (2019)
Makieieva N. I. - Disorders of haemostasis, complications and their correction in children with acute leukemia, Gubar S. O., Koval V. A., Zharkova T. S. (2019)
Gonchar M. O. - Congenital carditis in a newborn (case report), Senatorova A. V., Matsiyevskaya N. K., Zatoloka D. V. (2019)
Chaychenko T. - Nutritional rickets in children (case report), Shulha N., Kharkova M., Rybka O., Buginskaya N., Chercun A. (2019)
Shelest B. O. - Interleukin levels in patients with essential hypertension combined with type 2 diabetes mellitus (2019)
Viun T. I. - Genetic determinants of osteoporotic risk in calcium-dependent diseases – chronic pancreatitis and hypertensive disease, Pasieshvili L. M. (2019)
Gaponov K. D. - Variativity of clinical-psychopathological content of disorders related to alcohol conumption in persons with different psychologic traumatic experiences and levels of psychosocial stress (2019)
Gargin V. V. - Age features of bone tissue density in the posterior and inferior walls of the frontal sinus, Lupyr A. V., Alekseeva V. V., Yurevych N. O. (2019)
Барвінок І. В. - Теоретичні підходи до розуміння особливостей сприймання музики молодшими школярами (2017)
Баришникова В. П. - Геопоетична мандрівка в часі і просторі власного життя у романі "Лексикон інтимних міст" Юрія Андруховича, Гаврилова О. В. (2017)
Борко Т. М. - Аспекти лінгвістики тексту в формуванні професійної компетентності майбутніх документознавців (2017)
Воронцова Т. А. - Хореографія неореалізму у творчості Ролана Петі (2017)
Гаврилова О. В. - Квест як проектна інтерактивна форма роботи при підготовці студентів туристичної галузі (2017)
Єрмолаєва Г. А. - Організація самостійної роботи студентів документознавців (на прикладі вивчення дисципліни "Спеціальні системи документації") (2017)
Іванова В. Л. - Творча лабораторія як форма організації музично-освітньої діяльності (2017)
Ігнатенко А. О. - Культура паркового дозвілля в соціокультурному просторі США (2017)
Калініна Л. А. - Роль інтерактивних технологій у змісті методичної підготовки майбутніх фахівців культурно-дозвіллєвої сфери (2017)
Мерлянов М. В. - Взаємовідношення та взаємовплив українського танцювального мистецтва на танцювальне мистецтво національних меншин Півдня України (2017)
Мозговий В. Л. - Синтез педагогічної і культурологічної освіти: вектори розвитку явища (2017)
Орлова О. В. - Проектна діяльність як чинник формування крос-культурної професійної компетенції студентів вишів культури (2017)
Піхтар О. А. - Методика активізації музичного мислення студентів інструментально-оркестрових спеціалізацій, Сологуб В. Д. (2017)
Путіловська Н. Б. - Життя і творчість Григорія Сковороди як феномен української культури епохи просвітництва (2017)
Сапак Н. В. - Художнє життя Миколаєва наприкінці ХІХ – першої третини ХХ століття (2017)
Сенета Т. В. - Роль творчості М. Д. Леонтовича у становленні української культури ХХ століття (2017)
Сидоренко А. І. - Моделі підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної сфери: історичний екскурс та сучасні реалії (2017)
Соловйов В. А. - Специфіка музичної інтерпретації: технологічний підхід (2017)
Чеботаєва О. М. - Інформаційно-семіотична концепція культури в регіональних культурологічних дослідженнях (2017)
Shuliak S. O. - European model of modernization of higher library education (from experience of Separated Subdivision "Mykolaiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts") (2017)
Вихідні дані (2017)
Pavlyuk R. - Development of natural nanoproducts from bean and spicy vegetables for restaurant business enterprises for healthy food, Pogarskaya V., Kotuyk T., Dudnyk E. , Pogarskyi A., Loseva S. (2018)
Дейниченко Г. В. - Інтенсифікація процесу ультрафільтрації знежиреного молока, Гузенко В. В., Мельник О. Є., Шеїна А. В. (2018)
Гринченко Н. Г. - Дослідження впливу декальцифікації молока знежиреного на фізико-хімічні властивості сиру кисломолочного, Тютюкова Д. О. (2018)
Перцевой Ф. В. - Дослідження впливу технологічних параметрів отримання гелів на основі білків тваринного походження на їх структурно-механічні властивості, Бідюк Д. О., Душенок Д. К. (2018)
Павлюк Р. Ю. - Визначення комплексу БАР хлорофіловмісних овочів та розробка нанотехнологій продуктів для здорового харчування, Погарська В. В., Михайлов В. М., Погарський О. С., Тельонков О. Є., Лосєва С. М. (2018)
Погарська В. В. - Нове слово про вплив паротермічної та кріообробки і механолізу на біополімери та БАР плодів та овочів під час отримання оздоровчих нанопродуктів, Павлюк Р. Ю., Какадій Ю. П., Погарський О. С., Стуконоженко Т. А., Тельонков О. Є. (2018)
Dorochovych А. - Technology of candy caramel with dietary-functional properties, Mazur L., Gubsky S., Evlash V. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського