Островський М. М. - Тіотропію бромід - ефективність, безпечність, потрібність при ХОЗЛ, Варунків О. І. (2015)
Перцева Т. А. - Гендерные и возрастные особенности течения тяжелой негоспитальной пневмонии у больных с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, Авраменко И. В. (2015)
Гуменюк М. І. - Особливості клінічних проявів патологічних процесів пародонта у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Харченко-Севрюкова Г. С., Куц В. В. (2015)
Зайков C. В. - Ефективність терапії пацієнтів з бронхіальною астмою при роздільному застосуванні комбінації флутиказону пропіонату та формотеролу фумарату, Баширова О. Г., Большакова І. А., Кочетова Н. М., Лябах М. Д., Моркотун В. М., Черкаська Л. В., Швейкін І. В., Шерметинська Ю. І. (2015)
Чумак Ю. Ю. - Динаміка вмісту ейкозаноїдів у пацієнтів із бронхіальною астмоюб поєднаною з хронічним неалкогольним стеатогепатитом, на тлі лікування (2015)
Крахмалова О. О. - Ведення пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень та ішемічною хворобою серця при наявності синдрому обструктивного апное/гіпопное сну: невирішені питання (2015)
Курик Л. М. - Особливості функціонального стану та нейровегетативної регуляції серцево-судинної системи у хворих на бронхіальну астму (2015)
Професору Лідії Іванівні Миколишин — 70 років (2015)
Кенс О. В. - Бронхолегенева дисплазія у дитини раннього віку (клінічний випадок), Мисак О. І. (2015)
Дужий І. Д. - Атиповий перебіг розшарування аорти, Гресько І. Я., Кравець О. В. (2015)
Вступне слово академіка НАМН України, професора Ю. І. Фещенка (2015)
Островський М. М. - Міжнародні та вітчизняні стандарти базисної терапії ХОЗЛ (2015)
Яшина Л. А. - Сочетание БА и ХОЗЛ, современные вызовы и перспективы, Полянская М. А., Назаренко К. В. (2015)
Перцева Т. А. - Современный взгляд на лечение больных с обострением бронхиальной астмы (2015)
Мостовой Ю. М. - Роль освітніх ініціатив в підвищенні знань лікарів сімейної практики в діагностиці та лікуванні ХОЗЛ, Демчук Г. В. (2015)
Островский М. М. - Подходы к терапии больных ХОЗЛ: важность снижения возможных будущих рисков (2015)
Яшина Л. А. - Что мы знаем об ингаляционных кортикостероидах в терапии больных бронхиальной астмой? (2015)
Конопкина Л. И. - Влияние комплаенса на результаты лечения больных хроническим обструктивным заболеванием легких и бронхиальной астмой (2015)
Моногарова Н. Е. - Эффективность монотерапии флутиказона пропионатом у пациентов со среднетяжелым течением бронхиальной астмы и хроническим обструктивным заболеванием легких (2015)
Мостовой Ю. М. - Міжнародні клінічні дослідження як інструмент підвищення кваліфікації лікарів та забезпечення якісного лікування хворих на ХОЗЛ, Константинович Т. В., Демчук Г. В. (2015)
Юдина Л. В. - Современные методы лечения обострения бронхообструктивных заболеваний (2015)
Островський М. М. - Пролонгований м-холінолітик сибрі бризхайлер — можливості від загострення до ремісії (2015)
Юдина Л. В. - ХОЗЛ: новые возможности повышения комплайенса и контроля (2015)
Симонов С. С. - Лечение и профилактика инфекционного обострения хронического бронхита, Капитан Г. Б. (2015)
Ячник А. И. - Особенности базисной терапии больных с тяжелым течением ХОЗЛ (2015)
Островський М. М. - Протизапальна терапія гострого та хронічного запалення дихальних шляхів (2015)
Гаврисюк В. К. - Глюкокортикостероиды в лечении больных бронхообструктивными и интерстициальными заболеваниями легких, Гуменюк Г. Л. (2015)
Дзюблик О. Я. - Етіологічна діагностика і лікування інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень, Дзюблик Я. О. (2015)
Фещенко Ю. І. - Вплив комплексної терапії із застосуванням антидепресанта агомелатину на показники функції зовнішнього дихання, толерантність до фізичного навантаження та якість сну хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з депресивним епізодом, Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Поточняк О. В., Зволь І. В., Москаленко С. М., Савельєва Л. А., Юхно Н. І. (2015)
Гаврисюк В. К. - Бессимптомный дебют саркоидоза легких: частота спонтанной регрессии и прогрессирования, Гуменюк Г. Л., Меренкова Е. А., Быченко О. В. (2015)
Перцева Т. О. - Особливості гемостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у різні фази патологічного процесу, Конопкіна Л. І., Яковлєва В. Г., Вороніна Н. О. (2015)
Мостовой Ю. М. - Ефективність тривалого застосування тіотропію у хворих хозл (регіональний субаналіз дослідження Tiospir), Константинович Т. В., Демчук А. В. (2015)
Гашинова К. Ю. - Загострення ХОЗЛ: інформативність клініко-анамнестичних та лабораторно-інструментальних показників у прогнозуванні ймовірності повторної госпіталізації (2015)
Лемко О. І. - Роль порушень неспецифічної резистентності в перебігу негоспітальних пневмоній, Решетар Д. В., Фецьо В. М., Попадинець М. І. (2015)
Ювілей професора Ігоря Анатолійовича Калабухи (2015)
Професору Борису Михайловичу Пухлику — 70 років (2015)
Aвторам журнальних публікацій (2015)
Содержание (2018)
Костенко С. А. - Трубопрокатный цех № 4 Нижнеднепровского трубопрокатного завода: 50 лет в строю, Кондратьев Ю. А., Балакин В. Ф., Гринев А. Ф., Угрюмов Ю. Д. (2018)
Гасик М. И. - Экспериментальное прецизионное исследование типов и химсоставов неметаллических включений в радиальном сечении железнодорожной оси методом электронной микроскопии и рентгеноспектральным микроанализом, Гасик Л. И., Горобец А. П., Климчик Ю. В., Чайка Д. А., Бортников Ю. Н. (2018)
Балакин В. Ф. - Исследование отката гильзы в процессе пилигримовой прокатки, Добряк В. Д., Угрюмов Ю. Д. (2018)
Балакин В. Ф. - Установка моделирования обжатия концов гильз на четырехбойковом прессе, Стасевский С. Л., Добряк В. Д., Угрюмов Ю. Д. (2018)
Разаз Ю. - О переработке гематитового сырья на Криворожском горно-обогатительном комбинате окисленных руд по технологии прямого восстановления ITmk3®, Грищенко С. Г., Лобода П. И. (2018)
Блюсс Б. О. - Оцінка методів підвищення ефективності функціонування гідротехнічних систем гірничо-металургійних комбінатів, Дзюба С. В., Семененко Є. В., Лях М. М. (2018)
Ляшенко В. И. - Повышение эффективности выщелачивания металлов из рудного сырья, Топольный Ф. Ф., Коваленко Г. Д. (2018)
Моркун В. С. - Формирование автоматического управления интенсивностью ультразвуковых колебаний в процессе флотации, Моркун Н. В., Пикильняк А. В. (2018)
Пилов П. И. - Расширение области использования диспергированных продуктов обогатительных и металлургических предприятий. Сообщение 1, Горобец Л. Ж., Верхоробина И. В. (2018)
Ищенко А. А. - Накопленный опыт применения композитов в практике ремонта промышленного оборудования, Рассохин Д. А., Какарека Д. Л. (2018)
Мироненко М. А. - Перехід на засади концепції ощадливого виробництва як запорука подолання негативних тенденцій на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України (повідомлення 2) (2018)
Паламар А. Ю. - Аналіз встановлення ринкової вартості земельної ділянки промислового виробництва, Осипенко Я. В. (2018)
Нестер А. А. - Обґрунтування видобутку міді зі стічних вод (2018)
Фещенко Ю. І. - Проблеми і деякі підходи до реформування охорони здоров’я та протитуберкульозної служби в Україні, Мельник В. М., Матусевич В. Г., Новожилова І. О. (2015)
Гуменюк Г. Л. - Клинические проявления, КТ-семиотика, нарушения легочной вентиляции и диффузии у больных саркоидозом с поражением паренхимы легких (2015)
Білогорцева О. І. - Особливості стану імунітету у дітей, хворих на вперше діагностований туберкульоз, Победьонна Г. П., Рекалова О. М., Доценко Я. І., Копосова І. В., Фірсова А. П. (2015)
Горовенко Н. Г. - Асоціація поліморфного варіанта гена ADRB2 (C79G) з розвитком та перебігом хронічного обструктивного захворювання легень, Ступницька Г. Я., Подольська С. В. (2015)
Беляєва Н. М. - Сучасні аспекти медико-соціальної реабілітації інвалідів з хворобами органів дихання, Куриленко І. В., Яворовенко О. Б., Ільюк І. А., Проскуріна О. Ф. (2015)
Шкуренко Н. С. - Дозированный отбор крови как метод гемодилюционной терапии больных с респираторной недостаточностью и эритроцитозом (2015)
Масік Н. П. - Порушення обміну вітаміну D — ще один екстрапульмональний ефект системного запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень (2015)
Дзюблик О. Я. - Хронічний бронхіт і його загострення: погляд на проблему, Недлінська Н. М., Ячник В. А., Мухін О. О., Сухін Р. Є., Капітан Г. Б., Клягін В. Я., Денисова О. В. (2015)
Перцева Т. А. - Современный взгляд на фармакотерапию инфекций нижних дыхательных путей: место макролидов, Киреева Т. В., Крыхтина М. А. (2015)
Барбова А. І. - Експериментальні дослідження по підвищенню ефективності виділення мікобактерій з клінічного матеріалу хворих на туберкульоз легень з використанням рідкого живильного середовища middlebrook 7H9 в системі BACTEC MGIT 960, Журило О. А., Алієва Н. М., Трофімова П. С., Миронченко С. В. (2015)
Березовський В. Я. - Вплив екзогенного мелатоніну на структуру та стан сполучнотканинних елементів респіраторного відділу легень, Янко Р. В., Чака О. Г., Левашов М. І. (2015)
Рудиченко В. М. - Синдром Картагенера: клиническое наблюдение, Гаврисюк И. В., Яновская А. А. (2015)
Авторам журнальних публікацій (2015)
Відкрита редакційна передплата за журнал на 2016 рік (2015)
Гаврисюк В. К. - Показания к применению глюкокортикостероидов в лечении больных саркоидозом органов дыхания, Гуменюк Г. Л., Меренкова Е. А., Быченко О. В. (2015)
Зайков С. В. - Ситуація з туберкульозу в Збройних Силах України в 2012-2013 роках, Гуменюк М. І., Веселовський Л. В., Галкіна Т. М. (2015)
Сушко В. А. - Эффективность раздельного применения ингаляционного бронхолитика длительного действия и ингаляционного кортикостероида у больных с тяжелым течением ХОЗЛ, Ячник А. И., Швайко Л. И., Базыка К. Д., Ячник В. А., Ряжская А. С. (2015)
Островський М. М. - Епідеміологія та структура саркоїдозу на Прикарпатті, Швець К. В. (2015)
Демчук А. В. - Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії за наявності хронічних серцево-судинних захворювань (2015)
Соломко Ю. О. - Алгоритм етіологічної діагностики бокавірусної інфекції при загостренні бронхіальної астми у дітей (2015)
Синяченко О. В. - Место опухоли Панкоста-Тобиаса среди верхнедолевого рака легкого, Думанский Ю. В., Столярова О. Ю., Егудина Е. Д. (2015)
Савенков Ю. Ф. - Колапсохірургічне лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, Корпусенко І. В., Бакулін П. Е. (2015)
Cвітлана Олександрівна Черенько (2015)
Kонтроль бронхиальной астмы: будьте на шаг впереди (по материалам IX Национального Астма-Конгресса, г. Киев, 16 октября 2015 г.) (2015)
Перцева Т. А. - Новые перспективные возможности лечения от крайне тяжелой до легкой бронхиальной астмы (материалы доклада) (2015)
Островский М. М. - Симбікорт: знайомий незнайомець. від доказової медицини до клінічної практики (матеріали доповіді) (2015)
Дзюблик І. В. - Нові коронавіруси людини та захворювання органів дихання, Кукало О. В. (2015)
Дзюблик О. Я. - Сучасні принципи лікування інфекційного загострення хронічного бронхіту, Недлінська Н. М., Ячник В. А., Мухін О. О., Сухін Р. Є., Капітан Г. Б., Клягін В. Я., Денисова О. В. (2015)
Басанець А. В. - Клінічний випадок професійного токсичного фіброзуючого альвеоліту, спричиненого впливом хлору та його сполук на робочому місці, Кушнєрова М. О. (2015)
Кривец В. А. - Аспергиллез легких: клинические формы, диагностика, лечение, Гаврисюк И. В. (2015)
Tsaliev Т. А. - Wideband planar spiral antenna with peripheral feeding, Siden S. V. (2018)
Banket V. L. - Composite Walsch-Barker sequences, Manakov S. Yu. (2018)
Lozhkovskyi A. G. - Estimating the service waiting probability in a single-channel system with self-similar traffic, Levenberg Ye. V. (2018)
Strelkovskaya I. - Estimation of QoS characteristics of self-similar traffic for the WB/M/1/∞ queuing system, Siemens E., Solovskaya I., Fedotova I. (2018)
Odegov N. A. - Formation the piеcosecond optical pulses of the assigned structure using precision lines of delay, Staren'kyy I. V., Kostjuk V. V. (2018)
Оreshkov V. І. - Efficiency evaluation of the "vectoring" system application on the connecting lines during modernization of the rural telephone network (2018)
Лашко А. Г. - Дослідження впливу опору навантаження відгалуження на швидкість передавання даних мережами будинкової електропроводки, Ляховецький Л. М., Яневич О. К. (2018)
Мазур А. Д. - Оценка параметров качества оптической системы передачи с поляризационным мультиплексированием, Педяш В. В. (2018)
Одегов Н. А. - Методика синтеза моделей зависимостей дисперсионных характеристик от частоты и состава оптического волокна, Грушенко А. А., Костюк В. В., Резник Р. С. (2018)
Захарченко Н. В. - Эффективность передачи информации двухсимвольными ансамблями в симплексных системах связи на базе ТСК, Гаджиев М. М., Голев Д. В., Седов К. С., Русаловская А. А. (2018)
Онацкий А. В. - Криптографический протокол доказательства с нулевым разглашением на эллиптических кривых с использованием односторонней хэш-функции, Жарова О. В. (2018)
Korchynskii V. V. - The increase of transmission protection based on multiplexing of timer signal constructions, Kildishev V. I., Osadchuk K. O. (2018)
Shmeleva T. R. - Performance evaluation of communication grids with cut-through switching nodes (2018)
Babich Y. O. - Long-term monitoring of routes unavailability for information and communication networks, Shulakova K. S. (2018)
Бубенцова Л. В. - Исследование состояния украинского сегмента сети Интернет (2018)
Kadatskyy А. F. - Determination of the necessary inductor core dimensions for switching electrical energy converters, Rusu A. P. (2018)
Ящук Л. О. - Просторово-часова синхронізація процесів оброблення і перевезення письмової кореспонденції в мережі поштового зв’язку з автоматизованим сортувальним центром (2018)
Торошанко О. С. - Метод вимірювань у безпровідних сенсорних мережах датчиками з повільним дрейфом параметрів (2018)
Ирха В. И. - Радиационная деградация светоизлучающих диодов с переизлучением фотонов (2018)
Kaluhina N. A. - Problems of infrastructure functioning of the electronic digital signature in Ukraine, Sakun A. A. (2018)
Котляр С. В. - Авторська програма – обличчя вітчизняного телебачення, Федоренко В. П. (2018)
Медведєва А. О. - Техніка трансформації як своєрідна форма перевтілення актора (2018)
Ананьєв А. Б. - Сутність та специфіка впровадження європейського стандарту R128 на телебаченні та у радіомовленні, Барба І. Д., Желєзняк С. В. (2018)
Москаленко-Висоцька О. М. - Семіотичний вимір кінодокументалістики Павла Фаренюка (2018)
Петренко С. І. - Вітчизняне телебачення в контексті європейського телевізійного простору (2018)
Гармаш Ю. Т. - Особлива роль кольору в драматургії творів екранного живопису, Прядко О. М. (2018)
Щедрова Г. П. - Політична криза: структурно-функціональний аспект (2018)
Гіоане І. М. - Головні чинники політичного вибору (2018)
Кузь О. М. - Біополітичніпредиспозиції еволюційної метафізики, Чешко В. Ф. (2018)
Магдич Ю. А. - Характерні риси політичного маніпулювання ціннісно–світоглядною складовою свідомості на модерному етапі суспільного розвитку (2018)
Сич О. М. - Соціально-консервативна складова концепції раціонального націоналізму (2018)
Приходько С. М. - Моделі електоральної поведінки в сучасному суспільстві, Непокупна Т. А. (2018)
Сакун А. В. - Особливості політичної культури сучасного суспільства та тенденції її трансформації, Кадлубович Т. І. (2018)
Агаева Н. - Семья как социальный институт: сущность, функция и типы (2018)
Угрин Л. Я. - Ідентичнісні виміри політичної консолідації суспільств, Щурко О. М. (2018)
Алиев А. А. - Теоретические подходы к рассмотрению понятия энергетическая безопасность (2018)
Лавриненко В. Г. - Інституціональний супровід наближення законодавства України до acquis ЄС: потреба осмислення та сутність, Мельниченко В. І. (2018)
Козьма В. В. - Роль особистісного фактора в кадровій політиці Президента України (2018)
Шаповалова І. В. - Образ сучасного Президента країни: молодіжні тренди, Кравчук О. Ю. (2018)
Горло Н. В. - Етнополітика в Україні: проблеми і перспективи у попередженні іредентизму (2018)
Шелемба М. М. - Вплив парламентських виборів 2012 р. на націоналізацію партійної системи України (2018)
Гоцуляк В. М. - Роль історичного підходу в пізнанні суспільно-політичної думки доби ранньомодерної України: методологічні аспекти (2018)
Деревінський В. Ф. - Питання національної консолідації в нормативно-правових актах України (2018)
Lada O. V. - Public political activity of Vasyl Stus and its influence on protection of Ukrainian self-opportunity, Tsyhankova A. (2018)
Ніколаєнко Н. О. - Гібридні інформаційно-політичні технології маніпулювання суспільної свідомістю під час окупації Криму (2018)
Охріменко Г. В. - Технології електронної участі громадян у розвитку громад на прикладі Асоціації відкритих міст та проекту "Розумне місто" (2018)
Бородіна Г. Г. - Зарубіжний досвід з надання адміністративних послуг в умовах сучасного стану публічного управління в Україні, Гаврилюк А. А. (2018)
Перегуда Є. В. - Зарубіжний досвід довгострокового планування енергопрограм на прикладі ФРН, Семко В. Л. (2018)
Сабадан О. О. - Військові інструменти реалізації зовнішньополітичної стратегії КНР в регіональному вимірі (2018)
Сичов В. В. - Швецька міграційна політика в контексті міграційної політики ЄС (2018)
Меньшеніна А. Є. - Західноєвропейські та східно-азійські політичні цінності: точки конфронтації та умови зближення (2018)
Мостіпан О. М. - Політико-історична складова в державній історії Японії "Ніхон Кокі" (2018)
Набиева Л. - Политические и стратегические аспекты процесса вступление Турции в НАТО (2018)
Назарук Н. В. - Інститут військового омбудсмана в системі цивільної оборони: досвід зарубіжних країн (2018)
Harb M. - Ethnic Minorities and National Identity in Arab Countries (2018)
Вєтринський І. М. - Передумови, розвиток та перспективи Сирійської кризи: геополітичний контекст (2018)
Доля І. М. - Політика Росії на Північному Кавказі в контексті підвищення керованості регіональних еліт (2018)
Клименко О. Ю. - Геополітичні зміни в контексті підписання каспійської конвенції (2018)
Безручко О. - Особливості й умови розвитку регіонального аудіовізуального мистецтва та виробництва в Україні, Староста М. (2018)
Печеранський І. - Сучасний медійний дискурс та роль у ньому журналістського розслідування, Васкул Х. (2018)
Цімох Н. - Особливості прийомів інфотейнменту, Сорока А. (2018)
Левченко О. - Зміна парадигми аудіовізуальних мистецтв у ситуації експансії цифрових технологій (2018)
Папченко В. - Робота музичного продюсера з учасниками творчого проекту (2018)
Ананьєв А. - Проблематика і перспективи впровадження європейського звукового стандарту R128, Барба І., Желєзняк С. (2018)
Барнич М. - Глядацькі переваги та пріоритети в сучасному контенті українських телеканалів, Полтавцев А. (2018)
Ширман Р. - Семіотична концепція в кінематографі, Котляр С., Супрун-Живодрова А. (2018)
Журавльова Т. - Три історії про кохання: мелодраматизм в кіносвіті Кіри Муратової (2018)
Чміль Г. - Монтаж кіно: від радянського кіноавангарду до сучасних практик монтажу, Пшенична К. (2018)
Прядко О. - Особливості форматів сучасних телесеріалів, Бєлозьоров Р. (2018)
Цалиев Т. А. - Δ-­фрактальные малоразмерные щелевые антенны (2015)
Ирха В. И. - Акусто – и оптоэлектронные газочувствительные датчики, Марколенко П. Ю., Назаренко А. А., Слободянюк И.А. (2015)
Цалиев Т. А. - Электродинамические характеристики дискретно­криволинейных фрактальных монополей, Куцук К. В. (2015)
Каптур В. А. - Определение количества активного оборудования доступа и мест для его установки при проектировании сети доступа с учётом особенностей населённого пункта, Маммадов Э. М. (2015)
Ложковский А. Г. - Повышение точности расчета характеристик качества обслуживания при самоподобном трафике сети, Вербанов О. В. (2015)
Захарченко М. В. - Статистичні параметри спотворень таймерних сигнальних конструкцій в каналах моделі Гільберта, Мартинова О. М., Горохов Ю. С., Бектурсунов Д. Н., Кріль А. С. (2015)
Радзімовський Б. К. - Статистичні властивості телекомунікаційних сигналів на основі хаотичних коливань (2015)
Корчинский В. В. - Метод формирования сигнальных конструкций на основе таймерных сигналов и последовательностей Уолша (2015)
Гуляєв К. Д. - Аналіз способів взаємодії ЕХ-мереж з мережами передавання даних загального користування (2015)
Кадацкий А. Ф. - Принципы, алгоритмы моделирования и исследования энергетических процессов в импульсных преобразователях постоянного напряжения модульной структуры , Русу А. П., Ерыкалина Т. Н., Майстренко О. В., Кочетков А. В. (2015)
Корбан В. Х. - Структура радиолокационного метеорологического канала получения радиометеорологической информации, Корбан Д. В., Дегтярёва Л. Н., Войтюшенко В. И. (2015)
Ошаровская Е. В. - Влияние угла поворота объекта на качество 3D изображения, Патлаенко Н. А., Солодка В. И. (2015)
Орєшков В. І. - Оцінка швидкості передавання, досяжної системами передачі ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу, Ляховецький Л. М., Барба І. Б. (2015)
Манько О. О. - Особливості прокладання та надійність нових типів оптичних волокон, Ніколов К. О. (2015)
Tykhonova O. V. - Quantum field model of data transfer in telecommunication network (2015)
Соколов А. В. - Системы ортогональных бифазных сигналов на основе бент-последовательностей, Барабанов Н. А. (2015)
Артамонов О. І. - Оцінка економічної доцільності впровадження технологічних рішень на базі імітаційного моделювання процесу будівництва та експлуатації телекомунікаційних мереж, Коновалов С. В., Котельнікова Н. О., Політова І. В., Цуманець Ю. О., Чижова Л. О. (2015)
Боднар Л. П. - Фактори ризику професійних захворювань медичних працівників (огляд літератури), Боб А. О., Боднар Р. Я., Рега Н. І., Боднар Т. В. (2018)
Четайкіна А. В. - Pylori-інфекція у пацієнтів із хронічним обструктивним захвоюванням легень у поєднанні з гастропатіями, Скляров Є. Я. H. (2018)
Петрунів В. Б. - Діагностична інформативність саліварних показників гомеостазу ротової порожнини при стоматологічній та супутній патологіях у дітей (огляд літератури) (2018)
Радчук В. Б. - Характеристика реактивних змін слизової оболонки ясен за умов різних видів одонтопрепарування під металокерамічні конструкції, Гасюк Н. В. (2018)
Shevchuk M. М. - Clinical aspects of parodontal tissue diseases (literature review) (2018)
Корильчук Н. І. - Ожиріння як передумова метаболічного синдрому (огляд літератури) (2018)
Сміян С. І. - Застосування квінаприлу та L-аргініну з метою корекції ендотеліальної дисфункції у пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом та в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Кошак Б. О., Слаба У. С. (2018)
Міхалєва Т. В. - Фенотипові ознаки і поліморфізм RS10465885 гена конексину-40 як предиктори виникнення рецидиву аритмії у пацієнтів із фібриляцією передсердь неклапанного генезу після відновлення синусового ритму при однорічному спостереженні: результати нейромережевого аналізу, Сичов О. С., Гетьман Т. В., Гур’янов В. Г., Міхалєв К. О. (2018)
Чайковська М. І. - Феритин, запалення та ФРФ-23 при хронічній хворобі нирок (2018)
Бойко В. В. - Метаболітотропна терапія в лікуванні пацієнтів із гіпертонічною хворобою ІІ стадії у поєднанні з стабільною ішемічною хворобою серця, Білецький С. В. (2018)
Левчик О. І. - Коморбідність та її вплив на прихильність до подальшого лікування у пацієнтів з інфарктом міокарда (2018)
Романюк П. Б. - Предиктори зростання ризику смерті від усіх причин у пацієнтів із постійною формою фібриляції передсердь неклапанної етіології (2018)
Vergun A. R. - Destructive complicated polyonychomycosis and nail incarnation: clinical and biochemical parallels (case series), Parashchuk B. M., Krasnyi M. R., Vergun O. M., Kit Z. M., Shalko I. V. (2018)
Маланчук Л. М. - Порівняльні відмінності просторової реорганізації плацент у жінок із синдромом втрати плода без корекції та на фоні медикаментозного лікування, Кривицька Г. О., Маланчук С. Л., Мартинюк В. М. (2018)
Корнієнко В. Г. - Порушення варіабельності серцевого ритму як метод оцінювання адаптаційних реакцій організму вагітних при наявності шкідливих звичок, Фітькало О. С. (2018)
Погорєлов В. В. - Ендотеліальні й імунологічні зміни при компресійно-ішемічній радикуломієлопатії та їх енергетична корекція, Багмут І. Ю., Жуков В. І. (2018)
Марункевич Я. Ю. - Деякі особливості суїцидальної поведінки хворих на параноїдну шизофренію (2018)
Гудименко О. О. - Використання методу скінченних елементів для лікуванні ангулярних переломів нижньої щелепи, Кузенко Є. В., Дем’яненко М. М., Скиданенко М. С. (2018)
Гавалешко В. П. - Роль спеціальної ортопедичної підготовки пацієнтів із деформаціями зубних рядів на фоні ревматоїдного артриту (огляд літератури), Кошкін О. Є., Рожко В. І. (2018)
Лебідь О. І. - Аналіз стоматологічного статусу школярів міста стрия залежно від режиму та раціону харчування, Дуда К. М., Стойкевич Г. В. (2018)
Паталаха О. В. - Комплексне лікування генералізованого пародонтиту в наркозалежних, хворих на токсичний гепатит, Лоскутова І. В. (2018)
Савєльєва Н. М. - Імунологічні аспекти генералізованого пародонтиту (огляд літератури), Соколова І. І., Герман С. І., Томіліна Т. В. (2018)
Гнатюк М. С. - Порушення всмоктувальної функції тонкої кишки при пострезекційній портальній гіпертензії, Татарчук Л. В. (2018)
Григор’єва О. А. - Динаміка клітинного складу печінки щурів після внутрішньоутробного введення дексаметазону в ранньому післянатальному періоді, Богданов П. В. (2018)
Григор’єва О. А. - Особливості внутрішньої будови яєчників потомства щурів після введення прогестерону під час вагітності, Ковальчук К. С. (2018)
Григор’єва О. А. - Морфометричні особливості стінок шлуночків та міжшлуночкової перегородки серця щурів у нормі та після внутрішньоплідної дії антигену, Чернявський А. В. (2018)
Регеда М. С. - Особливості імунного гомеостазу в динаміці розвитку експериментальної бронхіальної астми, Любінець Л. А., Щепанський Б. Ф. (2018)
Беський В. О. - Субмікроскопічні зміни компонентів аерогематичного бар’єра респіраторного відділу легень щурів у ранні терміни після гострого ураження хлоридною кислотою, Небесна З. М., Марущак М. І., Грищук Л. А. (2018)
Волотовська Н. В. - Особливості реакції глутатіонової системи внутрішніх органів на тлі експериментальної політравми, Гудима А. А. (2018)
Крилюк В. О. - Розвиток синдрому ендогенної інтоксикації за умов поєднаної травми органів черевної порожнини на фоні гіповолемічного шоку та реперфузійного синдрому кінцівки, Цимбалюк Г. Ю. (2018)
Кривокульський Б. Д. - Вивчення впливу віку та індексу коморбідності на ризик тромботичних ускладнень у хворих на рак ендометрія на доопераційному етапі, Жулкевич І. В., Кривокульський Д. Б., Шкробот Л. В. (2018)
Франчук В. В. - Особливості дефектів медичної допомоги в анестезіології-реаніматології (за матеріалами судово-слідчих справ) (2018)
Цибульська Т. Є. - Вплив місцевої та загальної метаболічної терапії на стан зорового аналізатора в дітей із набутою міопією, асоційованою з синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Пашкова О. Є. (2018)
Литвин К. Ю. - Асоціації алелів HLA-DRB1 з розвитком ВІЛ-інфекції та коморбідністю у пацієнтів зі СНІД, Шостакович-Корецька Л. Р., Волікова О. О. (2018)
Караваєв Т. - ХХІ Симпозіум Міжнародного товариства товарознавців і технологів (2018)
Глушкова Т. - Світовий ринок телевізійної техніки, Андрієвська Л., Марчук Н. (2018)
Міняйло О. - Молокопродуктовий підкомплекс України: тенденції розвитку, Міняйло В., Лінецька Я. (2018)
Краєвська С. - Формування вітчизняного ринку безглютенових харчових продуктів, Стеценко Н. (2018)
Власенко І. - Виробництво продуктів спеціального призначення для хворих на цукровий діабет, Власенко В. (2018)
Антюшко Д. - Аудит пест-менеджменту в системі управління безпечністю, Павлюченко Ю. (2018)
Осика В. - Оптичні властивості нових видів пакувального паперу, Мостика К., Комаха В. (2018)
Жалдак М. - Оптимізація показників якості натуральних шкір і параметрів їх дублення з використанням монтморилоніту, Мокроусова О., Мережко Н. (2018)
Притульська Н. - Фізіологічна ефективність продуктів для ентерального харчування, Мотузка Ю., Асланян С. (2018)
Сидоренко О. - Креветка Palaemon adspersus: раціональні напрями переробки, Петрова О., Іванюта А. (2018)
Гніцевич В. - Технологія напівфабрикату на основі низьколактозної молочної сироватки та м’якоті гарбуза, Юдіна Т., Гончар Ю. (2018)
Медведєва А. - Технологія безглютенових булочних виробів (2018)
Кравченко М. - Властивості поверхні цукрових паст, Шаповал С., Рибчук Л. (2018)
Інтерв’ю-портрет (2018)
Matsnieva O. - Prospective practitioner of EFL as a non-major: constituents and content of the methodological competence (2018)
Биконя О. П. - Самоконтроль рівня володіння майбутніми економістами англомовними продуктивними компетентностями, Іванишина В. П. (2018)
Окопна Я. В. - Особливості контролю німецькомовної ділової комунікації з використанням дистанційних технологій в умовах навчальної автономії майбутніх туризмознавців (2018)
Зайцева І. В. - Використання ділових ігор для навчання майбутніх економістів англомовного діалогічного мовлення (2018)
Ващило О. В. - Інфокомунікаційна технологія подкастингу в системі вправ для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського монологічного мовлення (2018)
Місечко О. Є. - Міжкультурна парадигма іншомовної освіти: що криється в деталях? (2018)
Rusnak D. А. - Exploiter la dimension culturelle de la publicite iconique pour l’enseignement interculturel des futurs enseignants de FLE (2018)
Голос Г. А. - Виховна інженерія по-японськи (2018)
Стрілець В. В. - Психологічна модель студента – майбутнього письмового перекладача (2018)
Коробейнікова Т. І. - Комп’ютерна технологія формування у майбутніх перекладачів англомовної компетентності в діалогічному мовленні (2018)
Мартиненко О. Є. - Дистанційне навчання майбутніх перекладачів англомовного аудіювання (2018)
Міцай Є. П. - Компетентність в англійському діалогічному мовленні майбутніх учителів (2018)
Щербина М. Б. - Формування у майбутніх учителів англомовної компетентності в діалогічному мовленні: рецептивно-когнітивна диференціація (2018)
Kniazian M. O. - La formation de la compétence communicative dans le cadre de la lecture suivie, Pantchenko I. V. (2018)
Ruban A. - Desarrollo de la comprensión audiovisual en el marco de la competencia auditiva en la didáctica española y Ucraniana, Riabchuk Ya. (2018)
Бігич О. Б. - Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у початковій школі (2018)
Кочубей Н. П. - Нова українська школа: вміння молодших школярів в англійському діалогічному мовленні (2018)
Дмітренко Н. Є. - Вплив оцінювання іншомовної компетентності на мотивацію студентів, Будас Ю. О. (2018)
Бабенко Т. В. - Методи позитивного мотивування учнів початкової школи (за методикою А. В. Фрисбі) (2018)
Зєня Л. Я. - Рецензія на монографію Сімкової Ірини Олегівни "Формування в майбутніх перекладачів професійної компетентності в усному двосторонньому науково-технічному перекладі" (2018) (2018)
Голуб Д. О. - Програма навчальної дисципліни "Переклад ділового мовлення" (2018)
Плотніков Є. О. - Стратегічна компетентність у науковій періодиці: анотована бібліографія, Яремко Д. П. (2018)
Шерстюк О. М. - З досвіду використання автентичних навчально-методичних комплексів "Campus 2", "Déclic 2" і "Alter Ego 2" у практиці навчання французької мови (2018)
Черниш В. В. - Кафедрі методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету – 55 років!, Шерстюк О. М. (2018)
Вимоги до публікацій у віснику Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія (2018)
Перелік захищених дисертацій у 2018 році (2018)
Содержание (2008)
Бескаравайный М. М. - Распределение и численность большого баклана на юге Крыма (2008)
Бондарчук Ю. М. - Современный статус баклана большого (Phalacrocorax carbo) на внутренних водоемах Украины, Пшеничный С. В., Каминская Н. В., Панчук А. С., Давыденко И. В., Серебряков В. В. (2008)
Грищенко В. Н. - Большой баклан (Phalacrocorax carbo) в Каневском заповеднике, Яблоновская-Грищенко Е. Д. (2008)
Костин С. Ю. - Большой баклан на южном берегу и западе Крыма, Тарина Н. А., Багрикова Н. А. (2008)
Руденко А. Г. - Многолетний мониторинг поселений большого баклана (Phalacrocorax carbo) на морских заливах Северного Причерноморья, Ардамацкая Т. Б., Яремченко О. А. (2008)
Русев И. Т. - Численность большого баклана в дельте Днестра (2008)
Сиохин В. Д. - Распределение и численность большого баклана (Phalacrocorax carbo) на северо-западном побережье Азовского моря и Сиваше (2008)
Сиохин В. Д. - Современная и прогностическая оценка численности и распределения большого баклана (Phalacrocorax carbo sinensis) на водоемах Азово-Черноморского побережья Украины, Костюшин В. А. (2008)
Черничко Р. Н. - Современное состояние гнездовий большого баклана (Phalacrocorax carbo) на водно-болотном угодье Молочный лиман (2008)
Яковлев М. В. - Современное состояние популяции большого баклана на территории Дунайского биосферного заповедника (2008)
Динкевич М. А. - Большой баклан на Северо-Западном Кавказе, Мнацеканов Р. А., Короткий Т. В., Найданов И. С. (2008)
Лебедева Н. В. - Большой баклан Phalacrocorax carbo sinensis в дельте Дона, Ломадзе Н. Х., Савицкий Р. М. (2008)
Лохман Ю. В. - Большой баклан в Западном Предкавказье (распространение, численность и ее динамика, современное состояние), Емтыль М. Х., Донец И. И. (2008)
Самусенко И. Э. - Динамика и современное состояние популяции большого баклана (Phalacrocorax carbo) в Беларуси на фоне развития проблемной ситуации "Бакланы - Рыбное хозяйство” (2008)
Корнюшин В. В. - Большой баклан Phalacrocorax carbo L. как потенциальный источник распространения гельминтозов рыб, охотничье-промысловых и домашних птиц (2008)
Музика Д. В. - Роль великого баклана (Phalacrocorax carbo) у розповсюдженні збудників інфекційних хвороб (2008)
Подорожный С. Н. - Влияние поселений большого баклана на развитие древесно-кустарниковой растительности в орнитологическом заказнике государственного значения "Большие и Малые Кучугуры” (2008)
Русев И. Т. - Эпизоотологическое значение большого баклана в Азово-Черноморском регионе, Греков В. С., Нехороших З. Н., Могилевская З. И., Маликова М. В. (2008)
Чирний В. И. - Высокопатогенный птичий грипп и его эпизоотия среди больших бакланов в Украине в весенний период 2006 года, Ильичев Ю. А., Хайтович А. Б. (2008)
Катыш С. В. - Правовые основы регулирования численности большого баклана в Украине, Лугинин Н. С. (2008)
Молодан Г. Н. - К экологии большого баклана в Донецком Приазовье, Бронсков А. И., Мосин Г. Г. (2008)
Москаленко Ю. А. - О гнездовании большого баклана на Соленоозерном участке Черноморского биосферного заповедника (2008)
Петрович З. О. - Баклан великий в РЛП "Кінбурнська коса” та на прилеглих територіях, Редінов К. О. (2008)
Савицкий Р. М. - Влияние аварийных разливов нефтепродуктов в Керченском проливе на большого баклана (2008)
Балахтар В. - Емпіричне вивчення сформованості іміджу особистості фахівця із соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення (2018)
Вавілова А. - Типологія перфекціонізму в підлітків (2018)
Івашкевич Е. - Соціальний інтелект у парадигмі когнітивної психології: результати дослідження, Онуфрієва Л. (2018)
Кучманич І. - Класифікація особливих потреб дитини в контексті системного підходу, Опанасенко Л. (2018)
Лимар Л. - Психологічні аспекти атипового компульсивного переїдання (2018)
Мірошник З. - Ролеграма як шлях активізації поведінкових паттернів у рольовій структурі особистості (2018)
Островська К. - Основи психолого-педагогічної діагностики дітей із розладами спектра аутизму, Островський І., Лобода В. (2018)
Папуча М. - Діалогічна позиція студентів-психологів (2018)
Семенів Н. - Етнічні стереотипи: чинники формування та їх використання засобами масової інформації (2018)
Талаш І. - Науково-психологічний аналіз компетентності як наукової категорії (2018)
Чиханцова О. - Життєстійкість та її зв’язок із цінностями особистості (2018)
Штепа О. - Психологічна ресурсність як предиктор етичних поглядів особистості (2018)
Вихідні дані (2018)
Содежание (2009)
Белик В. П. - Материалы к орнитофауне Таманского полуострова, Ветров В. В., Милобог Ю. В. (2009)
Sakhvon V. - Composition and diversiti of passerine bird assemblages in the floodplain deciduous forests during the breeding season (Belarus) (2009)
Ардамацкая Т. Б. - Динамика численности птиц водно-болотного комплекса и ее тенденции на островах Джарылгачского залива (2009)
Вилков Е. В. - Структура, численность и пространственно-биотопическое распределение летней авифауны центрально-предгорного Дагестана (2009)
Гринченко А. Б. - Изменения гнездовой фауны гусеобразных Крыма, связанные с антропогенной сукцессией Сиваша и степной части полуострова (2009)
Редінов К. А. - Канюк звичайний (Buteo buteo) в Миколаївській області (2009)
Хоменко С. В. - Иранский эндемик артемия урмиана в гиперсоленом озере Кояшское (Крым, Украина): предварительное обоснование заноса птицами, Шадрин Н. В. (2009)
Дядичева Е. А. - Начальный период осенней миграции птиц на полуострове Тарханкут (2006-2007 гг.), Максалон Л., Бусел В. А. (2009)
Полуда А. М. - Закономерности миграционных перемещений белолобых гусей Anser albifrons и гуменников Anser fabalis (Aves, Anseriformes, Anatidae) на территории Украины (2009)
Винтер С. В. - Индивидуальная, межсезонная и географическая изменчивость окраски яиц серого журавля: предложение новой методики. Сообщение II. Межсезонная и географическая изменчивость окраски. Дискуссия. (2009)
Митяй И. С. - Современные подходы к описанию объема и площади поверхности птичьих яиц (2009)
Домашевский С. В. - Видовой состав, численность и распределение хищных птиц долины р. Ирпень (Житомирская и Киевская области), Костюшин В. А., Письменный К. А. (2009)
Петрович З. О. - Статус морянки, синьги та турпана в Північному Причорномор’ї, Редінов К. О. (2009)
Прокопенко С. П. - Новые данные о распространении сипухи Tyto alba (Scop.) Tytonidae, Strigiformes в Крыму, Бескаравайный М. М. (2009)
Цвелых А. Н. - О распространении обыкновенного соловья (Luscinia luscinia) на Крымском полуострове и на сопредельных территориях (2009)
Мельничук В. А. - Отзыв на третью редакцию издания "Анотованный список украинских научных названий птиц фауны Украины", авторы Г. В. Фесенко и А. А. Бокотей (2009)
Содержание (2010)
Вступительное слово редактора. Информация о проекте EnviroGRIDS "Формирование потенциала по наблюдению за Черноморским бассейном в рамках поддержки устойчивого развития территории" (2010)
Банник М. В. - Опыт оценки уязвимости гнездящихся видов птиц Украины к изменениям климата, Атемасов А. А. (2010)
Бескаравайный М. М. - Экстремальные похолодания как фактор формирования зимовок гидрофильных видов птиц на юге Крыма (2010)
Грищенко В. Н. - Изменения сроков миграции птиц в Каневском заповеднике (2010)
Москаленко Ю. А. - Влияние многолетней динамики погодных условий на население водоплавающих и околоводных птиц аренных участков Черноморского биосферного заповедника в гнездовой период (2010)
Надточий А. С. - Долговременные изменения сроков прилета птиц в Харьковскую область, Чаплыгина А. Б. (2010)
Цвелых А. Н. - История чечевицы (Carpodacus erythrinus) в Крыму - появление на гнездовании и катастрофическое сокращение популяции в результате неблагоприятных климатических изменений (2010)
Белик В. П. - К распространению и численности хищных птиц на полуострове Абрау, Бабкин И. Г. (2010)
Бескаравайный М. М. - К уточнению границ распространения некоторых видов гнездовой орнитофауны Крыма (2010)
Динкевич М. А. - Новые данные о встречах моевок в северо-восточных районах Азово-Черноморского бассейна (2010)
Костин С. Ю. - Общие аспекты состояния фауны птиц Крыма. Сообщение 2. Ретроспективный анализ состава авифауны и характера пребывания птиц Равнинного Крыма (2010)
Кивганов Д. А. - Перьевые клещи семейства Syringobiidae Trouessart, 1896 куликов Северо-Западного Причерноморья, Черничко Е. И. (2010)
Кузьменко Т. М. - Гніздова орнітофауна полезахисних лісосмуг Лівобережного Лісостепу, Кузьменко Ю. В. (2010)
Милобог Ю. В. - Балобан (Falco cherrug Gray) в Украине и на сопредельных территориях, Ветров В. В., Стригунов В. И., Белик В. П. (2010)
Олейник Д. С. - О зимовке птиц на острове Хортица и прилегающей акватории Днепра в 2008-2009 гг., Козодавов С. В. (2010)
Яцюк Е. А. - Использование закрытых убежищ серой неясытью (Strix aluco) в лесостепной дубраве НПП "Гомольшанские леса" (Харьковская обл., Украина) (2010)
Пекло А. М. - О встречах очковой формы белобородого буревестника (Procellaria aequinoctialis conspicillata Gould, 1844 ) в Южной Атлантике в феврале 1998 г. (2010)
Зубавіна І. - Переднє слово (2017)
Бердинських С. - Теоретико-термінологічні аспекти проектної графіки в сучасному дизайні (2017)
Білецький П. - Етапи формування мистецтвознавчої науки в Україні другої половини ХХ століття, Криволапов М. (2017)
Булавіна Н. - Трансформації інституціональної критики в теоретичній та історичній перспективах (2017)
Зіненко А. - O, tempora! Або знову до проблеми термінології сучасних мистецьких процесів (2017)
Лебедева А. - Искусство в отражениях: к вопросу о теории (2017)
Пилипушко Б. - Когнітивне віддалення між автором і твором: динаміка розвитку методології від Трістана Тцари до Вільяма Берроуза (2017)
Протас М. - Техноидное искусство омраченности (2017)
Чепелик О. - Програма Docu/Art в рамках кінофестивалю Docudays UA 2017 (2017)
Школьна О. - Арабське мистецтво та сучасна специфіка його наукового вивчення (2017)
Зубавіна І. - "Екраноцентризм" сучасного мистецтва: теорія досліджень та художня практика (2017)
Гарбузюк М. - Початки театральних імагологічних студій у працях Івана Франка: до історіографії дослідження польсько-українських мистецьких стосунків (2017)
Даниленко Л. - Особливості стилістичних проявів сучасного графічного дизайну Cполученого Королівства (2017)
Кушнірук А. - Жанр маршу крізь призму національної специфіки (2017)
Кондель-Пермінова Н. - Метатеатр на Подолі в Києві (2017)
Ніколайчук Н. - Культурологічні аспекти композиційного мислення як компонента роботи над художнім твором (2017)
Роготченко О. - Друге відродження (2017)
Халепа О. - Досвід урбаністичних досліджень із застосуванням мистецьких практик і залученням громад в Україні (2017)
Чуднівець А. - Інтерпретація петриківського розпису в сучасному архітектурно-просторовому середовищі (2017)
Авраменко О. - Ловець тонких енергій (2017)
Гуляєва О. - Традиції "неофольклоризму" у творчому доробку Миколи Писанка (2017)
Клековкін О. - Без Данченка (2017)
Ковальчук О. - "Український ярмарок" як проект Анатолія Петрицького: формування авторського стилю (2017)
Коржова А. - Володимир Рєзанов — український історик театру (2017)
Мусієнко Н. - Дослідник міського простору (2017)
Akkash O. - The categories of time and space in the Ukrainian contemporary art and art research (2017)
Bezruchko O. - The scientific and pedagogical activity of the Ukrainian stage-director of the cinema and television V. G. Gorpenko (2017)
Автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Романенко В. Д. - Дніпровські водосховища, їхнє значення та проблеми (2018)
Шелюк Ю. С. - Структурно-функциональныепоказатели фитопланктона рек бассейнов Припяти и Тетерева, Щербак В. И. (2018)
Вежновец В. В. - Изменение состояния популяции Limnocalanus macrurus Sars (Copepoda, Calanoida) под влиянием высокой летней температуры (2018)
Быкова С. Н. - Влияние Stratiotes aloides L. на формирование микроперифитонных сообществ в модельных экосистемах, Гарин Э. В. (2018)
Кулеш В. Ф. - Формирование размерной структуры и численности восточной речной креветки в тепловодной поликультуре рыбоводных прудов, Алехнович А. В. (2018)
Кулаков Д. В. - Влияние сброса подогретых вод атомных электростанций на зоопланктон разнотипных водоемов, Макушенко М. Е., Верещагина Е. А. (2018)
Уваєва О. І. - Фільтраційна активність гребінчастозябрового молюска Viviparus viviparus (Gastropoda, Viviparidae), Стадниченко А. П. (2018)
Степанова И. Э. - Содержание аскорбиновой кислоты в органах рыб семейства Acipenseridae (2018)
Медведева Н. Г. - Токсичность 4-трет-октилфенола и его биодеградация микроводорослями рода Microcystis (Cyanoprokaryota), Зиновьева С. В., Зайцева Т. Б., Клоченко П. Д., Шевченко Т. Ф. (2018)
Причепа М. В. - Вплив референтних токсикантів на деякі біохімічні показники судака Sander lucioperca, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2018)
Шевцова Л. В. - Биогеомика — новое направление в гидробиологии и экологии (2018)
Авраменко О. - "ХайТекСтиль” та інше Анастасії Подерв’янської (2018)
Зубавіна І. - Полілог з екраном або Буття як інтерфейс-меню (2018)
Кондель-Пермінова Н. - Культурна спадщина України: перезавантаження системи збереження (2018)
Коржова А. - Петро Рулін — учень Володимира Перетца: методологічний аспект (2018)
Пушонкова О. - Пластичне у контексті архаїзації культури: режими бачення (2018)
Роготченко О. - Аналіз особливостей вітчизняного образотворчого мистецтва від появи соціалістичного реалізму до початку "хрущовської відлиги” (2018)
Тарасенко О. - Неоромантизм в творчості Наталії Мартинюк (2018)
Чепелик О. - XR-технології в мистецтві України (2018)
Шевчук В. - Тетерівський осередок художнього дерева (2018)
Шпитковська Н. - Роль колекціонерів: від збереження та вивчення предметів колекціонування до їх популяризації шляхом публічного експонування та створення музейних інституцій (2018)
Afanesiev S. - Compositions by Manuel de Falla, Staged for Ballet in Ukraine (2018)
Bezruchko O. - Specifics of the First Lecture of O. Dovzhenko in Kyiv State Institute of Cinematography (2018)
Buchok L. - Style Dominants of the Piano Music by Transcarpathian Composers of the 20th and Early 21st Centuries (2018)
Gladun O. - Range of Issues of Contemporary Visual Culture: Visual, Information, Media (2018)
Goncharenko A. - Reception of Ukrainian Historical Memory in the Monumental Forms of the 1990s and 2000s (2018)
Gorova N. - The Wall of Memory (2018)
Lai Yu. - People-Flowers: Ovid’s Metamorphoses in Poussin’s Masterpiece "The Empire of Flora” (Images and Symbols of Flowers in Art of the 17th century) (2018)
Sun K. - Unique Stylistic Features of Chinese Oil Painting: European influence (2018)
Shaulis K. - Reminiscence of Theatrical Engraving in the Japanese Eco-posters (2018)
Shkolna O. - The Portrait of the Grand Duchess Elena Pavlovna in her childhood by Dmytro Levytsky (2018)
Velichko N. - Book evolution in the material culture (2018)
Veselovska H. - Dead and Alive in the Digital Technologies Theatre (2018)
Zinenko A. - Along the line: Art and Politics in Andriy Yermolenko Artworks (2018)
Zolotukhina N. - Formal-Stylistic and Compositional Features of Collages by Sergey Paradzhanov, Markhaychuk N., Tarasov V., Chadaeva K. (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Кузьменко М. И. - Реакции гидробионтов на ионизирующее облучение (2018)
Ляшенко А. В. - Сукцессия гидробиоценозов опресненного лимана (на примере лимана Сасык и Сасыкского водохранилища), Зорина-Сахарова Е. Е. (2018)
Костенко А. Г. - Видовой состав ресничных червей (Platyhelminthes, Turbellaria) в водоемах киевской городской агломерации (2018)
Афанасьев С. А. - Суточная динамика зоостока в устьевом участке реки Десны, Филипова Е. Е., Летицкая Е. Н. (2018)
Саркар Д. - Оценка экологической целостности и потенциала микроводорослей к связыванию углерода по градиенту доочистки сточных вод в системе тропических прудов-отстойников, Лахири С., Джана Б. Б. (2018)
Домбровський К. О. - Біологічне доочищення промислових стічних вод від гексаметилендіаміну за допомогою угруповань перифітону волокнистого носія "Вія" та кореневої системи Eichhornia crassipes, Гвоздяк П. І. (2018)
Курбатова І. М. - Активність ферментів плазми крові коропа (Cyprinus carpio) за дії альбендазолу, Євтушенко М. Ю., Захаренко М. О., Чепіль Л. В. (2018)
Соколова А. С. - Иммунофизиологические показатели двустворчатых моллюсков Unio tumidus (Philipson, 1788) на разных участках р. Ахтуба, Микряков В. Р., Кузьмичева С. В., Суворова Т. А. (2018)
Марценюк В. М. - Енергетичний обмін в органах і тканинах окуня річкового Perca fluviatilis за зміни температури води, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2018)
Романенко В. Д. - Механізми генерування енергії в організмі коропа при адаптації до змін концентрації йонів міді і марганцю у водному середовищі, Арсан В. О., Арсан О. М. (2018)
Протасов А. А. - Основы потамологии: современный взгляд (2018)
Уважаемые коллеги! (2017)
Мельник А. А. - Метаболический синдром и риск хронической болезни почек (2017)
Ivanov D. D. - The impact of urate-lowering therapy on kidney function (IMPULsKF) (2017)
Тронько М. Д. - Гіперурикемія — незалежний фактор прогресування хронічної хвороби нирок, Долженко М. М., Кушніренко С. В., Орленко В. Л., Поташов С. В., Шевчук О. О. (2017)
Савицька Л. М. - Взаємозв’язок між функціональним нирковим резервом, рівнем сечової кислоти та якістю життя пацієнтів із хронічною хворобою нирок І–ІІІ стадії (2017)
European Association of Urology, 2017 Paediatric Urology Guidelines. Urological infections. Summary of changes (2017)
Clinical practice guideline on management of older patients with chronic kidney disease stage 3b or higher (eGFR < 45 ml/min/1.73 m2) European renal best practice (2017)
Пиріг Л. А. - Фізіотерапія в нефрологічній клініці — забута, занедбана чи непотрібна? (2017)
Таран О. І. - Ураження нирок при деяких ревматичних хворобах (2017)
Всесвітній день нирки в Україні — 2017 (2017)
Содержание (2018)
Кутіщев П. С. - Сучасний стан фітопланктону дніпровсько-бузької гирлової системи, Гейна К. М., Шерман І. М., Воліченко Ю. М. (2018)
Клоченко П. Д. - Биоиндикация экологического состояния водоемов национального природного парка "Голосеевский", Шевченко Т. Ф., Лилицкая Г. Г. (2018)
Уваева Е. И. - Продукция Viviparus viviparus (Mollusca, Gastropoda) в водных объектах Украинского Полесья, Шурова Н. М. (2018)
Медведь В. А. - Влияние гуматов щелочных металлов на функционирование некоторых видов Cyanoprokaryota и Chlorophyta, Потрохов А. С., Зиньковский О. Г., Курейшевич А. В. (2018)
Красюк Ю. М. - Вплив коливань підвищених температур на ферментативну активність та вміст енергетичних сполук у зябрах Unio tumidus (2018)
Черная Л. В. - Сезонная биоаккумуляция тяжелых металлов медицинской пиявкой Hirudo verbana Carena, Ковальчук Л. А., Микшевич Н. В. (2018)
Линник П. Н. - Железо в природных поверхностных водах Украины: содержание, особенности миграции и биологическая роль, Жежеря В. А., Линник Р. П. (2018)
Осипенко В. П. - Особливості розподілу розчинених органічних речовин у водоймі урбанізованої території, Євтух Т. В. (2018)
Константиненко Л. А. - Видовий склад, щільність поселення на штучному субстраті та деякі екологічні особливості круговійчастих інфузорій (Ciliophоra, Peritrichia) р. Тетерів (м. Житомир) (2018)
Пацюк М. К. - Особливості просторового розподілу голих амеб у піщаних донних відкладах малої річки (2018)
Максименко С. Д. - До питання методології групової навчальної діяльності, Пасічник І. Д., Каламаж Р. В. (2015)
Білозерська С. І. - Професійна Я-концепція як передумова професійного розвитку особистості (2015)
Вовк В. О. - Становлення суб’єктності майбутнього фахівця в середовищі вищої освіти (2015)
Гільман А. Ю. - Саногенне і патогенне мислення: теорія і важливі напрями психологічної практики, Шугай М. А. (2015)
Журавльова Л. П. - Емпіричне дослідження емпатійності у структурі реагування молоді на небезпеку щодо ураження ВІЛ, Сенкевич В. Г. (2015)
Заграй Л. Д. - Гендерні моделі в уявленнях молоді (2015)
Казанжи М. Й. - Психологічна готовність до діяльності у складних умовах (2015)
Каламаж В. О. - Теоретичний аналіз групової динаміки в контексті навчання іноземної мови (2015)
Карчевський І. Р. - Психологічні проблеми зубожіння в Україні ХХІ століття (2015)
Никоненко І. О. - Психолого-організаційні умови професійної діяльності лікарів-хірургів (2015)
Савченко О. В. - Внутрішня структура оцінно-мотиваційного компонента рефлексивної компетентності (2015)
Столярчук О. А. - Динаміка професійних пріоритетів майбутніх учителів (2015)
Уварова С. Г. - Актуальні проблеми надання екстреної психологічної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуаці (2015)
Юрчик О. М. - Дослідження поширеності насильства серед молодших школярів (2015)
Августюк М. М. - Характеристика структури та змісту тренінгової програми з оптимізації процесу метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності (2016)
Балецька Л. М. - Особливості дослідження феномену прив’язаності батьків та дітей (2016)
Гандзілевська Г. Б. - Психологічне осмислення травматичного досвіду особистості крізь призму життєвого сценарію: гештальт-терапевтичний підхід (2016)
Гільман А. Ю. - Тренінгова програма як засіб формування саногенного мислення студентської молоді (2016)
Гупаловська В. А. - Теорії та моделі сексуальності: чи є місце для духовності? (2016)
Івашкевич Е. З. - Структура соціального інтелекту особистості та можливості використання вербальних вимірювальних процедур (2016)
Івашкевич І. В. - Особливості професійної діяльності юриста та структура його професійної компетентності (2016)
Католик Г. В. - Інноваційний онтогенетичний підхід до розуміння розвитку Я-концепції практичного психолога (2016)
Кулеша Н. П. - Психологічні особливості адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ за тривалістю відсутності батьків (2016)
Матласевич О. В. - Компонентний склад та структура педагогічних здібностей (2016)
Мацигін С. С. - Особливості гендерної ідентичності юнаків із неповних сімей (2016)
Оксентюк Н. В. - Метакогнітивний компонент рефлексії в навчальній діяльності студентів (2016)
Пасько І. В. - Дослідження І. О. Сікорського з психофізіології дитини в контексті поступу західноєвропейської психологічної науки на межі XIX–XX ст., Третьякова Ю. В. (2016)
Попчук М. А. - Особливості метакогнітивного контролю студентів у процесі засвоєння лексичного матеріалу (2016)
Похиленко І. С. - Соціально-психологічні аспекти надання ритуальних послуг (2016)
Хілл Т. О. - Дослідження залежності показників прояву ситуативної психологічної готовності від рівня емоційного інтелекту майбутніх фахівців управління повітряним рухом (2016)
Цип’ящук М. Б. - Психологічні аспекти підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності в сучасних умовах (2016)
Чистовська Ю. Ю. - Зв’язок пошукової активності із психосоматичними розладами (2016)
Шулдик Г. О. - Психолого-педагогічні особливості адаптації викладача-початківця до науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі, Ткачук Л. В. (2016)
Пасічник І. Д. - Зворотний зв’язок як чинник оптимізації метапам’яті в умовах проактивної інтерференції, Довгалюк Т. А. (2016)
Каламаж Р. В. - Ілюзія знання як помилка метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності, Августюк М. М. (2016)
Каламаж Р. В. - Вплив ретроактивної та проактивної інтерференції на метапам’яттєві судження студентів, Волошина В. О. (2016)
Агаєв Н. А. - Характерні ознаки основних негативних психічних станів військовослужбовців під час ведення бойових дій (2016)
Антонець М. О. - Впровадження програми розвитку духовності здобувачів вищої освіти (2016)
Антонець С. С. - Духовні цінності сучасного студентства, Тітов І. Г. (2016)
Гандзілевська Г. Б. - Роль сімейних міфів у формуванні патріотично зорієнтованого життєвого сценарію, Шермер Я. Л. (2016)
Джеджера К. В. - Комунікативна підготовка студентів у вищих навчальних закладах: психолого-педагогічний аспект, Черніговець Т. І. (2016)
Довгань Н. О. - Технологія діалогізації міжпоколінних відносин (2016)
Каламаж В. О. - Психолого-педагогічні умови реалізації групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови (2016)
Калмикова Л. В. - Емоційно-психічні стани особистості з особливостями звуковимови (2016)
Красильников І. О. - Зв’язок емоційно-тензіонних станів з ціннісною конфліктністю особистості (2016)
Кушнірова Т. В. - Особливості індивідуальної безпорадності співробітників кримінально-виконавчої системи, що мають порушення службової дисципліни, Панасюк О. А. (2016)
Лящ О. П. - Особливості взаємозв’язку емоційного інтелекту та міжособистісної взаємодії юнаків (2016)
Матласевич О. В. - Детермінанти та механізми розвитку педагогічних здібностей (2016)
Співак Д. В. - Динаміка розвитку професійної ідентичності майбутніх соціальних працівників (2016)
Харжевська О. М. - Розвиток пізнавальних можливостей студентів під час диференційованого навчання з іноземної мови (2016)
Шпак М. М. - Становлення емоційного інтелекту в дошкільному віці як передумова його розвитку в молодшого школяра (2016)
Shuldyk A. - Social and psychological factors of professionalism of headmasters of comprehensive educational institutions (2016)
Adrjan B. - Teachers’ ways of perception of parents at school (2016)
Dolan L. - Hryhorii Skovoroda’s contribution to the role of spirituality in human life (2016)
Балашов Е. М. - Психологічні особливості та механізми саморегуляції в навчальній діяльності студентів (2017)
Гандзілевська Г. Б. - Репрезентація ресурсного потенціалу життєвих сценаріїв у метафоричних наративах сучасних письменників-емігрантів (2017)
Донченко О. С. - Арт-терапія як засіб розвитку професійної креативності майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу у процесі фахової підготовки (2017)
Каламаж В. О. - Навчальна автономія студентів як передумова ефективності групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Розвиток децентрації в період геронтогенезу (2017)
Кононенко А. О. - Самопрезентація як важливий регулятор соціальної поведінки, Кононенко О. І. (2017)
Коць Є. М. - Особистісні схеми як схильність до розвитку соціальної тривожності (2017)
Лапіна М. Д. - Аналіз ефективності психологічного тренінгу формування професійних якостей особистості майбутніх соціальних працівників (2017)
Майструк В. М. - Теоретична модель самоприйняття як чинника психологічного благополуччя сучасної жінки (2017)
Оксентюк Н. В. - Психологічне дослідження совісті (2017)
Петрик О. В. - Довіра як прояв соціального інтелекту у професійній діяльності журналістів (2017)
Примостка А. О. - Аналіз теорій емоцій та їх використання для побудови математичних моделей діагностики емоційного стану людини (2017)
Савчук В. А. - Національна самосвідомість: огляд психологічних концепцій (2017)
Стасюк М. М. - Теоретичний аналіз впливу емоційного інтелекту на процес соціальної адаптації (2017)
Хворост Х. Ю. - Феномен саногенного мислення як запорука збереження здоров’я особистості (2017)
Хованець О. Ю. - Теоретичні засади вивчення проблеми життєстійкості в зарубіжних психологічних дослідженнях (2017)
Хоменко К. В. - Емпіричне дослідження структурних компонентів самоставлення в осіб юнацького віку (2017)
Цалиев Т. А. - Электродинамические характеристики симметричных Δ-фрактальных диполей (2016)
Ирха В. И. - Флуктуационные процессы в варикапах (2016)
Цалиев Т. А. - Широкополосная кольцевая щелевая антенна (2016)
Викулин И. М. - Варисторы из монодисперсных керамических порошков SiC и Si3N4, полученные с помощью лазерного излучения, Горбачев В. Э., Курмашев Ш. Д. (2016)
Каптур В. А. - Метод адаптивної оцінки URI в комплексних системах фільтрації контенту, Князєв О. А. (2016)
Ложковський А. Г. - Розрахунок характеристик якості обслуговування самоподібного трафіка на основі апроксимуючої функції (2016)
Викулин И. М. - Высокочувствительные дозиметры на основе полевых и однопереходных транзисторов, Веремьева А. В., Горбачев В. Э., Марколенко П. Ю. (2016)
Кадацкий А. Ф. - Математические модели параметров электрических процессов в импульсных преобразователях постоянного напряжения инвертирующего типа с граничным режимом функционирования, Русу А. П., Ерыкалина Т. Н., Криль А. С. (2016)
Корбан В. Х. - К возможности радиоголографического распознавания и идентификации метеообъектов, Дегтярёва Л. Н., Корбан Д. В. (2016)
Шмелёва Т. Р. - Программный генератор моделей Петри треугольных коммуникационных решеток (2016)
Орєшков В. І. - Оцінка ефективності застосування системи "векторинг" на вітчизняних телефонних багатопарних кабелях (2016)
Басов В. Е. - Расчёт вероятности ошибки в недвоичных каналах связи (2016)
Кудря В. Г. - Реактивні компоненти другого порядку (2016)
Царёв Р. Ю. - Способ оптимизации сервисной платформы для услуг IPTV, Никитюк Л. А. (2016)
Орєшков В. І. - Оптимізація параметрів групового сигналу систем передачі ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу, Барба І. Б., Єгупова О. П. (2016)
Троцишина Н. І. - Пристрої з програмованими ЦАП і АЦП для оброблення радіосигналів, Троцишин І. В. (2016)
Царёв Р. Ю. - Классификационная модель информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе, Василенко О. А. (2016)
Любчик В. Р. - Дослідження точності вимірювання та роздільної здатності аналітичного багаточастотного фазового методу вимірювання дальності, Сенчишина Ю. В., Троцишин І. В. (2016)
Самусь Н. С. - Оптимізація сіткового кодування телевізійних зображень, Ошаровська О. В., Патлаєнко М. О. (2016)
Taher A. - Improving dynamics of objects interaction in LTE based wireless network (2016)
Куцук К. В. - Двухкольцевая планарная антенна (2016)
Андрущенко І. Г. - Психологічні особливості впливу копінг-стратегій на саморозвиток особистості юнацького віку (2018)
Гріньова О. М. - Психологічні особливості становлення ціннісних орієнтацій особистості в пізньому юнацькому віці (2018)
Жданюк Л. О. - Особливості емоційного ставлення до навчання у студентів з різними типами емоційних профілів, рівнями навчальної мотивації та гендерними ознаками (2018)
Лисенкова І. П. - Індивідуальний підхід у роботі з дітьми молодшого шкільного віку з когнітивними порушеннями (2018)
Шатинська О. П. - Діадний батьківсько-дитячий копінг в умовах сімейного стресу (2018)
Лохвицька Л. В. - Феномен морального виховання у вимірах морального розвитку особистості: історична канва засадничих основ (2018)
Станибула С. А. - Копинг-стратэгіі студэнтаў з розным тыпам прыхільнасці (2018)
Балашов Е. М. - Метакогнітивний моніторинг і метакогнітивні стратегії у навчальній діяльності студентів (2018)
Захаревич Н. В. - Психологічні механізми метакогнітивного моніторингу в процесі формування ключових компетентностей у старшокласників (2018)
Захарчук Т. М. - Погляд зарубіжних та вітчизняних науковців на проблему метакогнітивних здібностей (2018)
Ткачук О. В. - Психолого-педагогічні чинники ілюзії знання в навчальній діяльності студентів (2018)
Гандзілевська Г. Б. - Реалізація життєвих сценаріїв українських емігрантів у акмеперіоді крізь призму соціокультурної адаптації (2018)
Романюк Л. В. - Концепція становлення цінностей особистості раннього дорослого віку в соціокультурному просторі (2018)
Третьякова Ю. В. - Порівняльний аналіз детермінант психологічного благополуччя користувачів соціальних мереж з низькою та високою активністю (2018)
Компанович М. С. - Специфіка проведення психодіагностики в клініці (на прикладі дослідження емоційних переживань у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями) (2018)
Вітрук В. Я. - Розвиток психологічного благополуччя дітей з особливими потребами засобами арт-терапії, Шугай М. А. (2018)
Хохановская Ю. А. - Измерение параметров p-i-n диодов в волноводно-щелевой линии на частотах миллиметрового диапазона длин волн, Омельяненко М. Ю. (2018)
Вовчук Д. А. - Передавання гармонічних сигналів через структуру із паралельних провідників, Робулець П. Ф. (2018)
Нечаев Ю. Б. - Оценка границы Крамера-Рао выпуклых антенных решеток с направленными излучателями для радиопеленгации, Пешков И. В., Фортунова Н. А. (2018)
Бичковський В. О. - Фактор часу в критичних режимах функціонування радіоелектронних систем, Реутська Ю. Ю., Чмельов В. О. (2018)
Слюсарчук О. О. - Методика розрахунку часу отримання інформації радіолокаційними станціями з синтезуванням апертури (2018)
Заболотній С. В. - Поліноміальні оцінки параметрів для даних з експоненційним степеневим розподілом, Чепинога А. В., Бондаренко Ю. Ю., Рудь М. П. (2018)
Уваров Б. М. - Проектування радіоелектронного апарату з оптимальними показниками надійності, Нікітчук А. В. (2018)
Прогонов Д. О. - Аналіз змін хі-квадрат відстані між розподілами яскравості пікселів при фільтрації зображень-контейнерів та стеганограм (2018)
Rusyn V. B. - Control of the modified chaotic Chua's circuit using threshold method, Pribylova L. , Dimitriu D.-G. (2018)
Коструб О. О. - Результати оперативного лікування ARS-cиндрому у спортсменів, Блонський Р. І., Лучко Р. В. (2017)
Турчин О. А. - Взаємозв’язок плантарних ентезопатій та функціонального еквінусу, Лябах А. П., Міхневич О. Е. (2017)
Рой І. В. - Застосування методу електропунктурної діагно стики Р. Фолля у хворих на остеохондроз попереково-крижового відділу хребта з нейрокомпресійним больовим синдромом, Гайко О. Г., Перфілова Л. В., Фіщенко Я. В. (2017)
Луцишин В. Г. - Особливості змін якості життя при застосуванні різних методів лікування хворих із початковими стадіями коксартрозу при коротко- та середньостроковому спостереженні, Калашніков А. В., Майко О. В., Майко В. М. (2017)
Лазарев І. А. - Функціональний дефіцит кисті при акроформі хвороби Ольє, Гук Ю. М., Молнар І. О., Скибан М. В. (2017)
Фіщенко В. О. - Вплив швидкості прискорення та часу на збагачення плазми тромбоцитами, Рибінський М. В., Фіщенко О. В., Німчик Н. Ю. (2017)
Руденко Р. І. - Відповідність рентгенологічної картини остеоартрозу 1-го плеснофалангового суглоба реальним змінам суглобового хряща у пацієнтів із hallux valgus тяжкого ступеня, Турчин О. А., Лазаренко Г. М., Лябах А. П. (2017)
Страфун С. С. - Основні фактори, що впливають на розвиток посттравматичного асептичного некрозу у хворих із багатофрагментарними переломами проксимального епіметафіза плечової кістки, Богдан С. В., Юрійчук Л. М., Сергієнко Р. О. (2017)
Лазаренко Г. О. - Застосування адаптуючої композиції (AdC) для підвищення біосуміс них властивостей поверхні імплантатів (експериментальне дослідження), Бойко І. В., Лазаренко О. М., Гур’янов В. Г., Алексєєва Т. A., Фурманов О. Ю. (2017)
Омельченко Т. М. - Регенеративні технології в комплексному лікуванні пацієнтів з остеохондральними пошкодженнями гомілковостопного суглоба та їх наслідками, Бур’янов О. А., Лябах А. П. (2017)
Бойко И. В. - Результаты клинической апробации разработанного модульного биполярного эндопротеза головки лучевой кости, Щербаков Д. Е., Макаров В. Б., Жердев И. И., Доманский А. Н., Лазаренко Г. О. (2017)
Коструб О. О. - Сучасні тенденції медикаментозного лікування комплексного реґіонарного больового синдрому І типу, Бур’янов О. А., Котюк В. В., Засаднюк І. А., Подік В. А., Блонський Р. І., Вадзюк Н. С. (2017)
Грицай М. П. - Тактика лікування комбінованих постостеомієлітичних дефектів великогомілкової кістки методом керованого черезкісткового остеосинтезу, Курінний І. М., Ліненко О. М. (2017)
Долгополов О. В. - Аналіз основних показників надання ортопедо-травматологічної допомоги в Україні за 2012-2016 роки, Полішко В. П., Дейнеко В. О. (2017)
Коструб О. О. - Біомеханічні передумови виникнення внутрішньосуглобових форм синдрому пахового болю у спортсменів , Лазарев І. А., Блонський Р. І., Смірнов Д. О., Котюк В. В. (2017)
Дем’ян Ю. Ю. - Гнучка плоско-вальгусна деформація стоп у дітей із гіпермобільністю суглобів. Термінологія, клініко-рентгенологічні особливості, Гук Ю. М., Лябах А. П., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Чеверда А. І. (2017)
Луцишин В. Г. - Дослідження змін часових та просторових параметрів ходи хворих із початковими стадіями посттравматичного та ідіопатичного коксартрозу (2017)
Юсифов М. Р. - Возможности реконструктивно-восстановительных операций при гигантоклеточной опухоли костей, Вердиев В. Г. (2017)
Ямінський Ю. Я. - Результати хірургічного лікування хворих із синдромом невдало оперованого хребта (2017)
Коструб О. О. - Методологічні підходи до аналізу магнітно-резонансних томограм при синдромі медіопателярної складки колінного суглоба, Смірнов Д. О., Блонський Р. І. (2017)
Бабалян В. О. - Аналіз напружено-деформованого стану мо делей вертлюгових переломів стегнової кістки типу 3 за Евансом після ендопротезування, Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2017)
Науменко Н. О. - Випадок успішної діагностики та хірургічного лікування остеобластоми, Калашніков А. В., Сивак А. М., Григоровська А. В. (2017)
Магомедов С. - Изменения концентрации катехоламинов в моче больных хроническим посттравматическим остеомиелитом, Полищук Л. В., Кузуб Т. А., Поладюк В. В., Криницкая О. Ф. (2017)
Страфун С. С. - Сучасні проблеми надання медичної допомоги постраждалим із травмами, Деркач Р. В. (2017)
Фіщенко В. О. - Ефективність консервативної стимуляції репаративного остеогенезу шляхом використання екстракорпоральної ударно-хвильової терапії при порушеннях зрощення переломів, Килимнюк Л. О., Ковальчук В. М., Ренкас О. П., Маціпура М. М. (2017)
Зазірний І. М. - Застосування 3D-друку при підготовці до ревізійного ендопротезування кульшового суглоба (2017)
Визначні дати вчених Київської школи ортопедів-травматологів у 2018 році. Ювілейні дати (2017)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2017 р. на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "Ортопедія та травматологія” (шифр 14.01.21) (2017)
Заходи за спеціальністю "Ортопедія та травматологія”, внесені до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2018 році (2017)
Щеглов Д. В. - Шановні колеги та читачі! (2018)
Діденко С. М. - Хірургічне лікування хворих на цукровий діабет з хронічною критичною ішемією нижньої кінцівки та ураженням артерій підколінно-гомілкового сегмента, Бойко В. В., Іванова Ю. В., Гупало Ю. М., Швед О. Є., Шаповалов Д. Ю. (2018)
Скибчик В. А. - Діастолічна дисфункція лівого шлуночка у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST після первинного стентування коронарних артерій у госпітальний період, Мелень Ю. П. (2018)
Кондратюк В. А. - Роль ендоваскулярних методик ремоделювання печінки в хірургічній гепатології, Фуркало С. М., Гиндич П. А., Власенко О. А. (2018)
Литвак С. О. - Особливості клінічних виявів та хірургічного лікування артеріальних аневризм внутрішньої сонної артерії (2018)
Полковніков О. Ю. - Ендоваскулярне комбіноване та багатоетапне хірургічне лікування ускладненого інтракраніального аневризматичного крововиливу, Матерухін А. М., Полковнікова К. Ю. (2018)
Чередниченко Ю. В. - Ендоваскулярне лікування пацієнтів з ішемічним інсультом у найгостріший період з тандемними оклюзіями церебральних артерій, Мирошниченко А. Ю., Медведик А. Я., Зорін М. О., Дзяк Л. А. (2018)
Тончева К. Д. - Перспективи використання біологічного зворотного зв’язку в щелепно-лицьовій ділянці в процесі реабілітації хворих з ускладненим перебігом гострого порушення мозкового кровообігу, Король Д. М., Тончев М. Д. (2018)
Щеглов Д. В. - Лист від редактора. Ex vitio alius sapiens emendat suum (дивлячись на чужі вади, мудрий виправляє свої) (2018)
Щеглов Д. В. - Найголовніше в житті — це робота. Вона приносить щастя. Пам’яті Віктора Івановича Щеглова (2018)
Киричок П. - Шановні колеги! (2018)
Роїк Т. А. - Термодинамічний аналіз взаємодії високообертових композитів друкарських машинна основі нікелю з киснем, Віцюк Ю. Ю. (2018)
Палюх О. О. - Експериментальне визначення технологічних особливостей виготовлення напівжорстких книжково-журнальних обкладинок (2018)
Зигуля С. М. - Дослідження міцнісних характеристик відбитків, припресованих плівкою (2018)
Фіялка С. Б. - Медіаграмотність українців з питань вакцинації (2018)
Мєшков Р. А. - Вплив комп’ютерних технологій на сучасне мистецтво фотолітографії, Осипова Т. Г. (2018)
Покажчик навчальних закладів, наукових установ, організацій, де працюють автори (2018)
Іменний покажчик авторів (2018)
Реферати (2018)
Шановні читачі! (2018)
Лучицький В. Є. - Патогенетичні механізми розвитку еректильної дисфункції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типів, Лучицький Є. В. (2018)
Синяченко О. В. - Перебіг гастродуоденальних кровотеч при пептичних виразках у хворих із коморбідним цукровим діабетом, Гмошинський М. В., Єрмолаєва М. В., Пилипенко В. В. (2018)
Дутка Р. Я. - Патогенетична та клінічна спорідненість перебігу цукрового діабету 2-го типу з метаболічним синдромом та хронічною ішемічною хворобою серця, Чмир Н. В. (2018)
Зябліцев С. В. - Показники ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті 2-го типу як визначальні чинники розвитку ускладнень, Чернобривцев О. П., Зябліцев Д. С. (2018)
Pankiv I. V. - The effect of vitamin D supplementation on insulin resistance and arterial stiffness in patients with hypothyroidism (2018)
Рыкова О. В. - Комбинированные оральные контрацептивы: оптимальный комплекс обследования. Часть 2 (2018)
Тронько М. Д. - Тиреоїдні вузли в населення України, протокол діагностики та лікування в період після аварії на Чорнобильській АЕС (огляд літератури та власні дані), Коваленко А. Є., Таращенко Ю. М., Остафійчук М. В. (2018)
Земляніцина О. В. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: поширеність, етіологія і патогенез, напрямки діагностики та терапії (огляд літератури та власні дані), Дунаєва І. П., Савенков В. І., Сінайко В. М., Мальцева Ю. В., Кравчун Н. О. (2018)
Паєнок О. С. - Вплив вітаміну D на перебіг вагітності, розвиток плода та здоров’я дітей у постнатальному періоді, Маслянко В. А., Паньків І. В. (2018)
Пасєчко Н. В. - Роль експресії гена Foxo1 у механізмі антигіпертрофічної дії метформіну в кардіоміоцитах, Лой Г. Я., Корда М. М., Олещук О. М. (2018)
Яцишин Р. І. - Соціальна робота як вияв гуманного ставлення до студента. Право на недосконалість, Герич П. Р., Дідушко О. М., Чернявська І. В., Роман Л. А. (2018)
Title, content (2018)
Boiko A. - Compension mechanisms for ensuring the resilience of the economy, Shkuropadska D. (2018)
Guliaieva N. - Investment projection of economic security, Vavdiichyk I., Matusova O. (2018)
Nedbalyuk O. - Infrastructure of exchange trade in Ukraine (2018)
Prisyazhnyuk A. - Public-private partnership: theory and practice, Khmurova V. (2018)
Nepytaliuk A. - Demographic sustainability and economic growth: theory and methodology (2018)
Fedulova I. - The balanced indicators system in the risk management (2018)
Shapoval M. - Fiscal mechanism for economic regulation (2018)
Briukhanova G. - Information environment of the university’s for the training advertising professionals (2018)
Вітальне слово ректора (2018)
Науковий склад Донецького юридичного інституту (2018)
Загальна сума наукових балів кафедр та інших підрозділів інституту за 2018 рік (2018)
Середня кількість наукових балів на одного працівника кафедри (підрозділу) інституту за 2018 рік (2018)
Показники наукової діяльності працівників інституту за 2018 рік (сума балів) (2018)
Наукові заходи, проведені Донецьким юридичним інститутом у 2018 році (2018)
Наукові та навчальні видання 2018 року (2018)
Працівники інституту, які захистили дисертації в 2018 році (2018)
Працівники інституту, які в 2018 році отримали атестат професора, доцента (2018)
Науковці інституту (2018)
Напрями наукових досліджень та кафедральні наукові теми Донецького юридичного інституту МВС України (2018)
Наукове товариство Донецького юридичного інституту МВС України (2018)
Барановський О. В. - Правові та організаційні основи діяльності міліції України щодо протидії економічній злочинності на етапі розбудови незалежної держави (історико-правовий аспект) (2018)
Завгородній В. А. - Регулятивний вплив практики європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні (2018)
Павліченко Є. В. - Дослідження теоретичної сутності компаративістики в юриспруденції (2018)
Пайда Ю. Ю. - Християнський закон і звичаєва правосвідомість як чинники соціальної регуляції у Київській Русі (2018)
Перепьолкін С. М. - Термінологічна невизначеність категорій "об’єкт" і "предмет" у доктрині міжнародного митного права (2018)
Бесчастний В. М. - Заклади вищої освіти як повноцінні суб’єкти господарювання (2018)
Громенко Ю. О. - Державний контроль рекламної діяльності як правова форма державного регулювання рекламної діяльності (2018)
Гузенко О. П. - Актуалізація питань управління економічною безпекою сучасних підприємств, Хайлова Т. В. (2018)
Деревянко Б. В. - Про відповідальність приватних закладів охорони здоров’я та їхніх співробітників за порушення договорів та/або законодавства, Рижкова Є. Ю. (2018)
Колєснік Т. В. - Правові засади забезпечення дисципліни праці за трудовим законодавством Франції (2018)
Костюк В. Л. - Принципи концепції реабілітації осіб з інвалідністю: науково-теоретичний аспект (2018)
Піддубна Д. С. - Належне дорожнє покриття – елемент складової органічного господарювання: правові питання регулювання (2018)
Родіна В. В. - Окремі проблеми діяльності міського електротранспорту: сучасний стан та шляхи подолання (2018)
Склема Т. Ю. - Адаптація української системи захисту прав споживачів до вимог європейського союзу (2018)
Шеховцова В. В. - Віртуальні житлові права внутрішньо переміщених осіб (2018)
Тичина Д. М. - Роль та значення керівника в діяльності органів і підрозділів Національної поліції України, Найдюк Ю. М. (2018)
Хрідочкін А. В. - Науково-теоретичні засади реформування публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні (2018)
Цуркаленко Ю. В. - Джерело сучасного адміністративного права: проблеми розуміння та способи їх вирішення (2018)
Лосич С. В. - Проблеми визначення медичного критерію неосудності в кримінальному праві України, Рутвян К. О. (2018)
Шайтуро О. П. - Кримінологічний аналіз питання протидії злочинності на регіональному рівні в Україні (2018)
Бабенко О. Г. - Недоліки застосування домашнього арешту до неповнолітнього підозрюваного (2018)
Городецька М. С. - Щодо можливості провадження досудового розслідування прокурором (2018)
Печко В. В. - Генезис інституту застосування примусових заходів медичного характеру (2018)
Русанова В. В. - Теоретичні та прикладні аспекти дослідження окремих конструктивних особливостей газової зброї в судово-експертній діяльності (2018)
Лопатинська І. С. - Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців-правоохоронців (за матеріалом навчального посібника "Crimes and punishment"), Мамонова О. І. (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються у збірнику наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Веселовська Г. - Теоретична спадщина режисера Марка Терещенка (2017)
Гарбузюк М. - Іван Франко про українсько-польські театральні зв’язки. До історії театральної компаративістики в Україні (2017)
Дрофань Л. - Екзистенція листів Михайлини Коцюбинської до Зіни Геник-Березовської (2017)
Єрмакова Н. П. - Мистецька доля і доля мистецтва. Частина друга. Березільські кінорефлексії (2017)
Зіненко А. - Ідентичність як образ у проектах Оксани Мась (2017)
Клековкін О. - Творці шекспірівського канону (2017)
Ковальчук О. - Марія Левитська. Драматургія сценографічної образності у просторі музичного театру (2017)
Коржова А. - Олександр Кисіль: складові театрознавчого методу (2017)
Криволапов М. - Здобутки і втрати в образотворчій культурі та мистецтвознавчій науці в Україні в умовах тоталітарного режиму ХХ століття (2017)
Мимрик М. - Контент музично-виражальних можливостей саксофона в сучасній українській камерно-інструментальній музиці, Савчук І. (2017)
Пилипушко Б. - Прояви внутрішньої еміграції у мистецтві та літературі доби Веймарської республіки (2017)
Ременяка О. - Ікони Богородиці Ченстоховської та Холмської як свідчення культурної спільності Польщі та України (2017)
Роготченко О. - Феномен творчості українського театрального художника довоєнної та воєнної доби (2017)
Сахарук В. - До питання періодизації сучасного українського мистецтва (2017)
Скляренко Г. - Закарпатська школа живопису в контексті українського мистецтва другої половини ХХ століття. Постановка питання (2017)
Тузов В. - Розвиток сучасного українського мистецтва на прикладі представлених у 2017 році візуальних матеріалів у просторі Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (2017)
Чепелик О. - Одеський кінофестиваль: у фокусі — тіло і душа (2017)
Чібалашвілі А. - Музика другої половини ХХ — початку ХХІ століття. Концептуальність як ознака часу (2017)
Школьна О. - Бідермайєр в інтер’єрі та декоративно-ужитковому мистецтві першої половини ХІХ ст.: проблеми визначення стильової приналежності (2017)
Bezruchko О. - The cinematographic inheritance of the Ukrainian stage-director of the documentary films Oleksii M. Shopin (2017)
Horodetskyi А. - Bartok’s Concerto for Viola and Orchestra: figurative and semantic aspects of the composition (2017)
Вихідні дані (2017)
Зінків І. - Про один архетип української музичної культури: троїста музика (2018)
Лисенко О. - Музично-виконавська діяльність крізь призму категоріального визначення функціональних систем мислення, мовлення та інтонаційних засобів вираження (2018)
Каравацкая Л. - Творческая лаборатория Льва Венедиктова: школа универсального типа (памяти Мастера) (2018)
Карась Г. - Хорова обробка народної пісні у творчості Михайла Гайворонського (2018)
Олейник А. - Домровое тремоло в аспекте риторического содержания исполнительских приемов игры (2018)
Довгалюк І. - Початки звукового документування народної музики в Україні (2018)
Mishalow V. - The bandura and kobzardom in Ukraine today (2018)
Чернецька Н. - Виконавська творчість бандуристів Волині як джерело формування національної самосвідомості (2018)
Pan Hon E. - Chinese national traditions in the musical poetry of the piano concert "The four spirits" by Chen Yi (2018)
Фадєєва К. - Логіко-конструктивні принципи музичного мислення в композиторській творчості музикознавця Ігоря Пясковського (2018)
Опанасюк О. - Інтенціонально-культурологічні аспекти стилю tintinnabuli й творчості Арво Пярта (2018)
Черноиваненко А. - Музыкально-инструментальная культура в системе музыкального этоса (2018)
Гумбатова А. - Некоторые стилистические особенности хоровых обработок Рамиза Мустафаева ("Платок" (Yaylıq) и "Эй, красавица" (Ey gözəl)) (2018)
Мамедова Л. - Концерт для хора памяти Кара Караева (2018)
Lebid Y. - The experience of self-regulation as the basis for the music students’ successful training (2018)
Долинська Л. - Дитячий хор як виконавський феномен (2018)
Mishalow V. - Heorhiy Tkachenko and informed performance practice on the traditional bandura (2018)
Дутчак В. - Творча і наукова діяльність Андрія Горняткевича (Канада) в контексті розвитку бандурного мистецтва України та діаспори (2018)
Zhovnir S. - Astor Piazzolla’s creative activity representation in guitar art of the late 20th and early 21st centuries (2018)
Єфіменко А. - Франц Ксавер Моцарт і опера (2018)
Коменда О. - Жанрова панорама та періодизація творчої діяльності Олександра Козаренка (2018)
Бісікало О. В. - Cтворення діалогової системи для текстового навчального контенту, Довгалець С. М., Лісовенко А. І. (2015)
Кухарчук В. В. - Визначення фонових, електро- та гідродинамічних складових амплітудно-частотно-асового спектру вібросигналу 3-го гідроагрегату дністровської ГЕС-2, Кацив С. Ш., Усов В. В., Говор І. К., Биковський С. О. (2015)
Майданюк В. П. - Поліпшення якості зображень, Арсенюк І. Р. (2015)
Яровий А. А. - Комп'ютерне моделювання процесу паралельного оброблення зображень на основі технологій Openmp та Nvidia Cuda, Кулик О. О., Арсенюк І. Р. (2015)
Безугла Н. В. - Просторова фотометрія біологічних середовищ, Безуглий М. О., Тимчик Г. С., Шаргородський В. А. (2015)
Павлов С. В. - Оптико-електронний мультиспектральний пристрій для визначення стану периферичного кровообігу, Козловська Т. І., Думенко В. П., Сидорук О. О. (2015)
Тимчик С. В. - Структурно-функціональна організація оптоелектронної інформаційної технології моніторингу здоров’я студентів, Злепко С. М., Вирозуб Р. М., Козоріз О. С. (2015)
Говоров П. П. - Енергоефективна система знезараження води на основі світлодіодних джерел світла, Король О. В., Романова Т. І. (2015)
Кожем’яко В. П. - Оптимізація проектів будівництва сонячних електростанцій із врахуванням базових техніко-економічних показників, Домбровський О. Г., Маліновський В. І. (2015)
Кучерук В. Ю. - Удосконалення математичної моделі вимірювального перетворювача інтенсивності світлового потоку, Кулаков П. І., Гнесь Т. В. (2015)
Голяка Р. Л. - Експрес-аналіз спектральної чутливості оптоелектронних сенсорів на основі функцій Гаусса, Пристай Т. В., Петришак В. С. (2015)
Василевський О. М. - Методика калібрування засобу вимірювання активності іонів калію, фосфату, фториду, амонійного і нітратного азоту (2015)
Лежнюк П. Д. - Волоконно-оптические технологии в мониторинге воздушных линий электропередачи, Черемисин Н. М., Черкашина В. В. (2015)
Лысенко Г. Л. - Аналитический обзор современных оптических иерархических сетей передачи данных, Ашраф И. М. Алькейси, Андреэс Джулиан Утрэрас Тэлью (2015)
Кожем’яко В. П. - Моделювання процесів розповсюдження сигналів в оптичних волокнах за вдосконаленим методом двоххвилевого передавання інформації, Маліновський В. І., Ярославький Я. І., Колесник Г. C. (2015)
Романчук Г. Д. - Надійний супутник освітян (2018)
Дем'янюк О. Й. - Вплив зовнішнього середовища на ефективність управління закладом середньої освіти (2018)
Рудь О. В. - Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей школярів, Лопошук О. С. (2018)
Ткачук Н. М. - Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах дослідно-експериментальної роботи, Матвейчук А. С. (2018)
Турчик І. В. - Професійна та корпоративна культура керівника закладу освіти (2018)
Турчина Л. І. - Моделювання інноваційного середовища закладу освіти відповідно до концептуальних засад Нової української школи, Мартинюк В. С., Лукаш Л. Й. (2018)
Харук Л. М. - Застосування лекцій при викладанні дисциплін шкільного компонента в коледжах (2018)
Шевчук Г. З. - Інформаційна культура як важливий елемент професійної культури педагога (2018)
Єндрущук С. М. - Підвищення фахового рівня вчителів початкових класів області в умовах реалізації Концепції "Нова українська школа", Никитюк Л. М., Муляр О. П. (2018)
Корнейко А. О. - Організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, у Волинській області в 2018 році, Кутовий Р. С. (2018)
Бондарук Л. М. - Тренінгові заняття як складова професійного та особистісного розвитку педагогів, Бусел С. В. (2018)
Возняк Л. Л. - Модель соціалізації особистості в умовах інноваційного середовища освітнього закладу, Дуць С. Д. (2018)
Karpuk T. A. - Then in Rome Do as Romans Do. Методична розробка заняття у шкільному мовному таборі, Posternak O. S. (2018)
Мочкіна Л. І. - Культурне життя УСРР (УРСР). Конспект уроку, 10 клас, Базелюк П. П. (2018)
Сподарик С. О. - Формування соціальних компетентностей вихованців шляхом залучення їх до учнівського самоврядування (2018)
Сміховська В. Є. - Педагогічне зростання вчителя. Бібліографічний покажчик, Астахова О. В. (2018)
Байбуз О. Г. - Концепция создания музея истории компьютерной техники и информационных технологий Днипровского национального университета, Ефимов В. Н. (2017)
Бойко Л. Т. - Алгоритм розв’язування трикритеріальної задачі оптимізації, Колісник К. А. (2017)
Волошко В. Л. - Оптимальне граничне керування параметрами неоднорідного бігармонічного рівняння. Обгрунтування методу розв’язування задачі (2017)
Гарт Л. Л. - Ітераційні процеси розв’язання нелінійних операторних рівнянь, подібні до методу Ньютона, та їх модифікації (2017)
Гарт Л. Л. - Сіткові алгоритми розв’язання задачі оптимального керування еліптичною системою, Довгай П. О., Селіщев В. Л. (2017)
Говоруха В. Б. - Математичні методи і моделі прогнозування в сфері зовнішньоекономічної діяльності, Ткачова О. К. (2017)
Городецкий В. Г. - Альтернативные модели для систем одного класса, Осадчук Н. П. (2017)
Громов В. А. - Анализ статистических характеристик естественного языка, Мигрина А. М. (2017)
Каракай К. О. - Метод масштабування цифрових зображень, що містять текстову інформацію, Золотько К. Е. (2017)
Киселева Е. М. - Объектно-ориентированный подход к программной реализации алгоритма решения нелинейных задач оптимального разбиения множеств, Притоманова О. М., Шаравара В. В., Журавель С. В. (2017)
Кісельова О. М. - Дослідження моделі оптимального розподілу рекреаційних ресурсів в умовах сучасної та перспективної структури рекреаційних потреб, Строєва В. О. (2017)
Киселева Е. М. - Про алгоритм решения одной задачи оптимального разбиения множеств с дополнительными связями, Ус С. А., Станина О. Д. (2017)
Козін І. В. - Фрагментарна модель і еволюційний алгоритм для задачі рівноважного розміщення вантажу, Терешко Я. В. (2017)
Кузенков О. О. - Розробка математичної моделі популяційної динаміки резус аглютиногену, Падалко В. Г. (2017)
Матушкіна А. Е. - Прогнозування цін поліетилену з використанням методів корреляціно-регресійного аналізу в середовищі Statistica 8, Золотько К. Е. (2017)
Наконечная Т. В. - Графическое моделирование и кластеризация математической подготовки, Никулин А. В. (2017)
Ободан Н. И. - Моделирование морщинообразования в двухслойной системе связями с падающими характеристиками жесткости, Адлуцкий В. Я. (2017)
Ободан H. І. - Оптимізація топології бездротової сенсорної мережі сповіщення, Гук М. К. (2017)
Ободан Н. И. - Применение метода обратных задач для обеспечения полного контакта двухслойной системы, Гук Н. А., Козакова Н. Л. (2017)
Ободан Н. И. - Нахождение оптимальной структуры нейронной сети для решения обратных нелинейных краевых задач уравнений Кармана, Магас А. С., Громов В. А. (2017)
Оловарь І. А. - Дослідження поведінки послідовності констант найкращого наближення для степеневих функцій, Прудко О. П., Черницька О. В. (2017)
Притоманова О. М. - Застосування r-алгоритму до оптимізації параметрів нечіткої моделі, Журавель С. В. (2017)
Сердюк М. Є. - Автоматизована система синтезу зображень з безшовним накладенням фрагментів, Боровик М. О. (2017)
Стецюк П. І. - Транспортна задача з обмеженнями на пропускні спроможності проміжних пунктів, Міца О. В., Стрелюк О. В., Фесюк О. В. (2017)
Тонкошкур И. С. - Математическое моделирование взаимодействия двухслойной жидкой пленки с газовым потоком (2017)
Турчина В. А. - Аналіз графів з транзитивними дугами при побудові паралельних упорядкувань, Джанашия Л. Р. (2017)
Хижа А. Л. - Автоматическая проверка семантической правильности решений задач по программированию, Высокопоясный И. Г. (2017)
Худа Ж. В. - Сплайн-метод підвищенної точності розв’язання задачі Коші для системи диференціальних рівнянь, Тонконог Є. А. (2017)
Шмельов І. І. - Прогнозування динаміки ринкових показників за допомогою часових рядів та теорії нейронних мереж, Золотько К. Е. (2017)
Яковлев С. В. - Задачи оптимизации на евклидовых комбинаторных конфигурациях и их свойства, Пичугина О. С. (2017)
Яковлев С. В. - О методах переменного радиуса в задаче упаковки шаров в контейнеры, Яськов Г. Н., Коробчинский К. П. (2017)
Бойко Л. Т. - Алгоритм використання методу межових елементів на прикладі мішаної крайової задачі для рівняння Пуассона (2018)
Варех Н. В. - Дослідження поведінки розв’язків диференціальних систем з відхиленням аргументу, Вольфсон О. Я., Падалка О. А. (2018)
Волошко В. Л. - Оптимізація граничних умов неоднорідного бігармонічного рівняння (2018)
Гарт Л. Л. - Про оцінки швидкості збіжності проекційно-ітераційних процесів умовної мінімізації функціонала (2018)
Городецкий В. Г. - Реконструкция системы Лоренца с использованием метода перспективных коэффициентов, Осадчук Н. П. (2018)
Гук Н. А. - Налаштування параметрів генетичного алгоритму для розв’язання задачі оптимізації топології сенсорної мережі, Гук М. К., Шаповал І. П. (2018)
Єгошкін Д. І. - Алгоритм класифікації на базі нечіткої логіки з розширюваною кількістю виводів, Гук Н. А., Сірик С. Ф. (2018)
Кириленко Р. В. - Передбачення психологічної реакції користувача при перегляді цифрових зображень засобами машинного навчання, Гук Н. А., Верба О. В. (2018)
Кісельова О. М. - Алгоритм розв’язання однієї задачі оптимального розбиття з нечіткими параметрами в цільовому функціоналі, Притоманова О. М., Журавель С. В., Шаравара В. В. (2018)
Кісельова О. М. - Pозв’язання однієї нескінченновимірної задачі location-allocation із нечіткими параметрами, Притоманова О. М., Журавель С. В., Шаравара В. В. (2018)
Кісельова О. М. - Чисельне дослідження моделей оптимального розподілу рекреаційних ресурсів, Строєва В. О. (2018)
Козин И. В. - Генерация случайных карт прямоугольного раскроя, Батовский С. Е. (2018)
Магас О. С. - Дослідження робастності розв’язків задачі маршрутизації транспорту, Сергєєв О. С. (2018)
Перепелица В. А. - Квазиполнота класса задач на графах "вес-минимаксное ребро", Терещенко Э. В., Рябенко А. Е. (2018)
Титяпкин А. С. - Граничные условия в задачах исследования устойчивости плоской стационарной детонационной волны, Волков В. Э. (2018)
Тонкошкур І. С. - Математичне моделювання плівкових течій рідини по поверхні тіла обертання (2018)
Тонкошкур І. С. - Моделювання течії двошарової рідкої плівки по циліндричній поверхні, Зайцева Т. Є. (2018)
Турчин В. Н. - К проблеме выбора имплантата тазобедренного сустава, Лоскутов О. А., Дрожжин А. С., Волкова Е. В. (2018)
Турчина В. А. - Дослідження оцінок довжини паралельного упорядкування вершин графу, Караваєв К. Д. (2018)
Турчина В. А. - Застосування генетичного алгоритму до задачі складання навчального розкладу, Танасієнко Д. О. (2018)
Слободян Р. В. - Емулятор лабораторного стенду для дослідження виконавчих асинхронних мікродвигунів СУА, Васюра А. С. (2017)
Дорощенков Г. Д. - Оптоелектронна система контролю синхронності руху (2017)
Лисенко Г. Л. - Сучасні тенденції у вирішенні задач виявлення та розпізнавання об′єктів на зображеннях, Тарновський М. Г., Кузьменко Л. В. (2017)
Майданюк В. П. - Аспекти оптимізації швидкості фрактального ущільнення зображень, Ліщук О. О., Король Д. C. (2017)
Кожем’яко А. В. - Геоінформаційна система для класифікації об’єктів на географічних картах, Безкревний О. С., Васильківа О. С., Прокоф'єв О. В. (2017)
Заболотна Н. І. - Інтелектуальний аналіз даних в системі мюллер-матричного картографування плазми крові при ідентифікації раку шлунку, Шолота В. В. (2017)
Холодніцька М. М. - Аналіз теплових ефектів при лазерній коагуляції тканин ока, Тужанський С. Є., Лепілов В. С. (2017)
Кватернюк С. М. - Аналіз структурних схем засобів мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю параметрів та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ (2017)
Кожем’яко А. В. - Розподілена оптоелектронна система екологічного моніторингу в режимі реального часу, Сидорук О. О., Шевчук А. В. (2017)
Кучерук В. Ю. - Фотоелектричний вимірювальний перетворювач параметрів потоку молока, Кулаков П. І., Мостовий Д. В. (2017)
Бабій Ю. О. - Удосконалення критеріїв ідентифікації впливу рухомого об’єкту на волоконний світловод (2017)
Лысенко Г. Л. - Разработка и исследования метода высокоскоростного уплотнения информационного трафика на базе комплексного похода параллельного уплотнения информационных потоков для распределенных вычислительных GRID-сетей, Малиновский В. И., Алькейси А. И. М. (2017)
Барабан М. В. - Метод фільтрації цифрових кольорових зображень, отриманих в умовах недостатнього рівня освітлення, Бевз О. М., Гармаш В. В. (2017)
Буда А. Г. - Метричні ознаки в двовимірному та тривимірному просторі, Мартинюк Т. Б., Куперштейн Л. М., Кожем’яко А. В. (2017)
Русин Б. П. - Особливості проектування та розроблення інформаційної системи virtual library, Висоцька В. А., Погрелюк Л. В. (2017)
Карпінець В. В. - Забезпечення захищеності користувача від несанкціонованого доступу до інформації засобами гібридного гіпервізора, Костюченко О. І., Павловський П. В., Приймак А. В., Юхименко С. В. (2017)
Биков М. М. - Підвищення інформативності основного тону для розпізнаванні мовців згортальними нейромережами, Ковтун В. В. (2017)
Заболотна Н. І. - Roc-аналіз поляризаційного картографування азимутів зображень плівок плазми крові у діагностуванні патологій молочних залоз, Шолота В. В., Олійниченко Б. П. (2017)
Кулик А. Я. - Визначення енергетичних характеристик інформативних сигналів для забезпечення їх стійкої ідентифікації в задачах телемедицини, Коваль Б. Ф., Ревіна Т. Г., Боднар М. В. (2017)
Заболотна Н. І. - Експериментальне дослідження похибок вимірювань референтних матриць джонса в системі мюллер-джонс поляриметрії плазми крові, Радченко К. О. (2017)
Павлов С. В. - Проблеми і шляхи створення ефективних оптикоелектронних ІС, Тимчик С. В., Бачинський М. В., Якубовська С. В. (2017)
Семенов А. О. - Оптико-електронний генератор детермінованого хаосу на основі біполярної транзисторної структури з від’ємним опором (2017)
Кватернюк С. М. - Дослідження впливу пігментних параметрів на спектральні характеристики природних водних середовищ для задач екологічного контролю (2017)
Utreras Tello A. J. - Optical wavelength converters in fiber optical networks, Licenko G. L., Reyes Cifuentes V. H., Mena Villacis R. I., Jaramillo Pinos E. S. (2017)
Маліновський В. І. - Використання можливостей часового tdm-ущільнення у сучасних волоконно-оптичних мережах, Ярославський Я. І., Ашраф І. М. Алькейсі (2017)
Романюк О. Н. - Аналіз тенденцій розвитку відеокарт, Дудник О. О. (2017)
Хансен К. - "Пошук балансу": хасиди, стародавній фанатизм і назореї (2018)
Альошина О. А. - Організаційні засади та набутки культурно-освітньої діяльності Луцького хрестовоздвиженського братства в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Бойчун М. Д. - Протогерменевтична модель антіохійської школи: витоки та зміст (2018)
Гарат І. В. - Філософсько-богословська спадщина та культурно-просвітницька діяльність Ісакія Борисковича (2018)
Гончарук В. В. - Віхи життєвого шляху та набутки діяльності протопресвітера Православної церкви в Америці Олександра Шмемана (1921 – 1983 рр.) (2018)
Костюк Н. О. - Внесок Агатангела Кримського у світову арабістику (2018)
Кучинська Л. С. - Мірче Еліаде як видатний дослідник релігії ХХ ст. (2018)
Скиба І. Б. - Російське політичне православ’я в дії: анафема архієпископу Полікарпу (Сікорському) (2018)
Стоколос Н. Г. - Феномен "упорствующих" уніатів Холмщини і Південного Підляшшя як вияв поразки етноконфесійної політики російського самодержавства в регіоні (2018)
Халецький О. В. - Розвій франкових ідей еволюції, поступу і просвітництва у сучасному орелігійненні, Голубовська О. В. (2018)
Хоркава І. І. - Участь студентів Греко-католицької богословської академії у м. Львові у поширенні тверезості на теренах Галичини впродовж 20 – 30-х рр. ХХ ст. (2018)
Шаправський С. А. - Роль релігійного чинника у суспільно-політичних процесах сучасної Європи (2018)
Шеретюк Р. М. - Діяльність Кароля Гюбеля в контексті мистецьких набутків ордену піарів на Волині (друга половина ХVІІІ ст.) (2018)
Щепанський В. В. - Джерела походження ономантичної таблиці з рукопису "Таємниці Таємниць" XVI ст. (2018)
Цап М. Р. - Адміністративно-педагогічна праця протоієрея Даміана Ясенчука у Волинській духовній семінарії (1946 – 1964 рр.) (2018)
Baryshev I. - Robust estimation of Doppler frequency and its higher-order derivatives for a signal reflected from violently maneuvering object, Uss M., Radhwan Mohammed Jawad Kadhim (2018)
Василишин В. І. - Оцінювання кутових координат джерел випромінювання методом Min-Norm з використанням степеневого базису, Лютов В. В., Луняка В. Д. (2018)
Костенко П. Ю. - Метод непараметричної оцінки кратності фазової маніпуляції сигналу, Барсуков О. М., Шаповалов О. В. (2018)
Семенец В. В. - Исследование зависимости максимального перегрева радиоэлектронного аппарата от его параметров, Синотин А. М., Колесникова Т. А., Сотник С. В., Стародубцев Н. Г. (2018)
Строкоус А. В. - Определение механических напряжений в элементах крепления сердечников статоров турбогенераторов (2018)
Букраба О. М. - Система електронного голосування на основі технології блокчейн, Мазепа Ф. С., Карнишов К. Р., Яковенко О. О., Кушніренко Н. І. (2018)
Будур О. М. - Математична модель цифрової системи автоматичного супроводження цілі по дальності, Клименко В. М., Кудрявцев В. В., Нікул С. О., Петрушенко М. М. (2018)
Высоцкая Е. В. - Математическое моделирование влияния эвтрофикации на структуру и динамику отношений в озерном зоопланктоне, Бых А. И., Печерская А. И., Беспалов Ю. Г., Матвиенко Р. В., Тарасова А. Л. (2018)
Qasim Abbood Mahdi - Traffic analysis of anonymity protocol using hidden Markov model based on the model confidence (2018)
Velychko O. - Features of the processing of results and estimation of measurement uncertainty of inter-laboratory comparison for calibration laboratories, Gordiyenko T. (2018)
Владимирова Т. М. - Оценка неопределенности результатов измерений расхода газа ультразвуковыми преобразователями, Шалабанова М. С. (2018)
Gorkunov B. - Uncertainty estimation while proceeding multi-parameter eddy current testing, Lvov S., Borysenko Y. (2018)
Данилов А. А. - Об установлении интервалов между калибровками средств измерений, Спутнова Д. В., Тюрина Ю. Г. (2018)
Degtiarov O. - Estimation of uncertainty measurement of parameters of the external magnetic field of technical means, Zaporozhets O., Alrawashdeh R. (2018)
Захаров И. П. - Оценка неопределенности измерения физико-химических показателей качества и безопасности подсолнечного масла, Чунихина Т. В., Папченко В. Ю. (2018)
Isaiev V. - Evaluating uncertainty of unbalance measurement during calibration of measure of power quality parameters, Melnyk O. (2018)
Левин С. Ф. - Измерительная задача калибровки средства измерений (2018)
Новосёлов О. А. - К вопросу оценивания калибровочных и измерительных возможностей аккредитованной калибровочной лаборатории (2018)
Pavese F. - Modeling in measurement science: from the prescriptive model to the descriptive model for the practical implementation of the former (2018)
Ружин П. О. - Вплив невизначеності вимірювань на відсотки неправильно забракованих деталей при двохфакторному контролі, Пацера С. Т., Дербаба В. А., Корсун В. І. (2018)
Спутнова Д. В. - Определение поправок на нестабильность средств измерений (СИ) (2018)
Хакимов О. Ш. - Неопределенность акустических характеристик ориентированных полимеров, оцененных в неравновесном состоянии, Даминов А. А., Курбанов Н. А. (2018)
Шинкарук Х. М. - Застосування термокаталітичного методу для визначення теплотворної здатності природного газу, Чеховський С. А. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Абрамович І. В. - Еволюція жанру монументально­декоративного мистецтва на прикладі творчості Романа Мініна (2017)
Авраменко О. О. - Проект Демієна Герста "Скарби" як фокус тенденцій contemporary art (2017)
Афтаназів В. В. - Проект "Килим. Сучасні українські митці" як складова вітчизняного контемпорального культурного поля (2017)
Булавіна Н. Н. - Інституціональний ландшафт сучасного візуального мистецтва України (2017)
Вишеславський Г. А. - Ленд­арт у творчості українських митців (2017)
Даниленко Л. В. - Американський редакційний дизайн 1960­х: характерні риси та особливості (2017)
Зіненко А. В. - "Наративні історії" як пошук ідентичності у сучасній образотворчості (на прикладі творчості Андрія Хіра) (2017)
Клековкін О. Ю. - Bauhaus Totaltheater: постаті, принципи, практика (2017)
Пилипушко Б. А. - Метаграфіка Олександра Аксініна як "простір для втечі": гносеологічний аспект (2017)
Протас М. А. - Социологические аспекты арт­бытия прекариата (2017)
Ременяка О. С. - Неосяжний світ мистецтва Анатоля Коломийця (2017)
Роготченко О. О. - Суспільно­культурна парадигма тоталітарного й індиферентного в пластичних мистецтвах україни 1940–1960­х років (2017)
Роготченко С. В. - Роль Олександра Міловзорова у розвитку сучасного ковальського мистецтва (2017)
Сидор О. В. - Народження і занепад одного кіножанру: серіал Луї Фейада у світовому та українському контексті (2017)
Сидоренко А. В. - "Праця Пильщиків" Олександра Богомазова (2017)
Халепа О. С. - Сучасні підходи заповнення простору індустріальних об’єктів новими функціями (2017)
Чембержі Д. А. - Інсталяція як соціокультурний феномен (2017)
Чепелик О. В. - Мистецькі урбаністичні студії в парадигмі взаємодії (2017)
Школьна О. В. - Західно­азійські рефлексії у сучасному європейському дизайні інтер’єрів (2017)
Юр М. В. - "Glitch art": новий візуальний код художнього простору у сучасному творі мистецтва (2017)
Яцик І. В. - Платформа "Новітні спрямування" як інструмент моніторингу стану сучасного мистецтва України в умовах лабораторного практикуму 2011 та 2012 років (2017)
Bezruchko O. V. - Specificity of the use of a memoir inheritance of Evgen S. Matveyev for the studing of the history of Ukrainian cinema (2017)
Sydorenko V. D. - Cultural Hero as a Part of Artistic Thinking of Classical Times (2017)
Вихідні відомості (2017)
Sokoltsov V. - Influence of silicons of different structures on the hydration of compositional cements, Tokarchuk V., Sviderskyi V. (2018)
Saitarly S. - Regulation of rheological and mechanical properties of polypropylene compositions for automotive parts, Plavan V., Rezanova N., Sova N. (2018)
Malakhov O. - Improvement of working parameters of ships with the use of water-fuel emulsions, Kolegaev M., Malakhova D., Maslov I., Brazhnik I., Gudilko R. (2018)
Kovrov O. - Development of the landslide hazard control system of natural and man-made slopes, Kolesnyk V. (2018)
Shuryberko M. - Development of new compositions for reducing the corrosive aggressiveness of oil-containing water, Gomelya M., Gluchenko N., Chuprova K., Overchenko T. (2018)
Kochetov G. - Development of technology of industrial wastes treatment products disposal by ferritization in the matrix of alkali-activated cements, Samchenko D., Kolodko A., Kovalchuk O., Pasko A. (2018)
Moskalyuk O. - Investigation of thermal and technological characteristics of new meat pastes production, Chernyushok O., Fedorov V., Kepko O., Zhurilo S. (2018)
Burchenko L. - Intestigation of the effect of a mixture of sprouted grains on the quality and nutritional value of bakery products, Bilyk O., Bondarenko Yu., Perederii I., Kochubei-Lytvynenko O. (2018)
Frolova N. - Development of technology of Ayurvedic culinary products with natural plant components, Yushchenko N., Slusarenko V., Avramenko M., Luka A., Piatyhorets A. (2018)
Abstract and References (2018)
Ключко Ю. - Практики розвитку креативного підходу в освітній діяльності музею (2018)
Кепін Д. - До історії виникнення терміну "музеологія" (2018)
Руденко С. - Капіталізація музейних пам’яток у контексті ринкової теорії музею (2018)
Березнюк Т. - Особливості та специфіка побудови інтерактивних музейних експозицій (2018)
Пустовалов С. - Особливості представлення макетів гарячих виробництв у музеях, Чухрай Л. (2018)
Андрес Г. - Особливості підготовки та реалізації навчальних виставкових проектів як складова практичної освіти студентів (2018)
Vechersky V. - Results of Ukrainian Architecture Study of Hetman Period (2018)
Нікішенко Ю. - Матеріальна культура та окремі її складові в працях етнологів та культурологів (2018)
Путкарадзе Т. - Грузинська цивілізація і світові глобальні процеси (2018)
Ольговський С. - Двадцять п'ята річниця кафедри музеєзнавства та пам'яткознавства Київського національного університету культури і мистецтв, Пустовалов С. (2018)
Карпенко О. П. - З української ойконімії Житомирщини: етимологічні коментарі (2017)
Карпенко О. Ю. - Екзотичність фентезійних поетонімів, Серебрякова В. В. (2017)
Купчинська З. О. - Архаїчні ойконіми на *-ьskъ: Правобережне Полісся (XI–ХІХ ст.) (2017)
Лукаш Г. П. - До семантики власної назви: кореферентність поетонімів (2017)
Поповський А. М. - Односкладові українські прізвища (2017)
Бачинська Г. В. - Художня роль ономастичної лексики у поетичних творах Миколи Вінграновського, Тишковець М. П. (2017)
Боєва Е. В. - Ім’я як семантичний жест у символістській драматургії Олександра Олеся (2017)
Котович В. В. - Ойконіми як лінгвокультурний феномен (на матеріалі ойконімії Тернопільщини) (2017)
Наливайко М. Я. - Типологія системи словотвору прізвиськ жителів Львівщини (2017)
Осінчук Ю. В. - Структурні типи мікротопонімів Радехівщини (однослівні назви) (2017)
Осташ Л. Р. - Слов’янські автохтонні імена в Чеській Республіці на початку ХХІ століття (2017)
Проць О. І. - Деривати на -щин(а) у мікротопонімії півночі Львівщини (2017)
Свистун Н. О. - Динаміка маловживаних жіночих особових імен міста Тернополя другої половини ХХ століття (2017)
Сегін Л. В. - Мікротопоніми антропогенного походження селищ Щербинівка і петрівка міста Торецька Донецької області, Рухленко Є. С. (2017)
Сколоздра-Шепітко О. Р. - Церковні метрики Розвадова як важливе джерело дослідження антропонімії села (2017)
Сокіл-Клепар Н. В. - Говіркові особливості мікротопонімів Карпат (2017)
Ціхоцький І. Л. - Пізньосередньовічний топонімікон Буська (до проблеми формування і розвитку) (2017)
Yanitska N. R. - Contrastive investigation of English and Ukrainian anthroponymic phraseology (2017)
Біла Є. С. - Дві мотиваційні типології ароматонімів (2017)
Варбанець Т. В. - Структурна організація англомовних віртуалміфонімів (2017)
Полянічко О. Д. - Мотивація космопоетонімів у науково-фантастичній прозі (2017)
Мосур О. Р. - Трансонімізація як спосіб творення мікротопонімії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. (на матеріалі назв Самбірського циркулу) (2017)
Бігусяк М. В. - Семантична динаміка і типологія найменувань господарських будівель у говірках передкарпатського ареалу (2017)
Костів О. М. - Іван Ковалик і проблеми сучасної діалектології (2017)
Хібеба Н. В. - Весільна лексика в "Галицько-Руських народних приповідках" Івана Франка (2017)
Гнатюк М. В. - Дорсально-палатальний вияв фонем /з?/, /с?/, /ц?/ у північнолемківських переселенських говірках (2017)
Левчук О. І. - Атрибутивна характеристика коня в говорі батюків (на матеріалі діалектних записів І. Верхратського) (2017)
Бацевич Ф. С. - Деякі логіко-семіотичні концепції художнього тексту: проблеми, дискусії, перспективи (2017)
Беценко Т. П. - Види аналізу художнього тексту (2017)
Данилюк Н. О. - Стилістично забарвлена лексика у текстах українських народних пісень (2017)
Колеснікова І. А. - Лінгвістичні інструменти моделювання і форматування слайдового тексту в публічній презентації (2017)
Федурко М. Ю. - Людські взаємини крізь призму мови (2017)
Форманова С. В. - Іван Ковалик – засновник дисципліни "лінгвістичний аналіз тексту" (2017)
Бачишина О. Б. - Фразеологізми як засіб химеризації в повісті В. Дрозда "Ирій" (2017)
Білоконенко Л. А. - Інваріант текстів українськомовного міжособистісного конфлікту (2017)
Дільна О. А. - Стилістичні функції присвійних займенників мій, твій у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" (2017)
Микитюк О. Р. - Онімний рівень лінгвістичного аналізу тексту Дарії Віконської (2017)
Прокопович Л. С. - Образ "село" як константа мовної просторової картини світу в сучасному поетичному дискурсі (2017)
Стецик М. - Новели Василя Стефаника в російській транскрипції: перекладність, неперекладність, цензура (2017)
Бавус Т. В. - Атрибутивні характеристики мовного образу лісу в художній прозі Івана Франка (2017)
Жуйкова М. В. - Етимологізація фразеологічних одиниць: мовний та культурний аспекти (2017)
Фаріон І. Д. - Історія української мови в діахронному соціолінгвістичному аспекті (на матеріалі наукового дискурсу ХIХ ст. – першої чверті ХХ ст.) (2017)
Венжинович Н. Ф. - Портретна характеристика людини у фраземіці української мови (2017)
Дубинець З. О. - Концепт "хвороба" в мовній картині світу українців та росіян (2017)
Іванова І. Б. - Українська радянська журналістика і мова реклами: 20-60-ті рр. ХХ ст. (2017)
Ботвин Т. М. - Назви грошових одиниць в українських перекладах Біблії XIX-XX століть: семантичний та культурологічний аспекти (2017)
Лужецька Н. Я. - Формування мовної особистості нового типу у націософському дискурсі Івана Франка (2017)
Хижняк І. - Ключові результати професійної підготовки сучасного вчителя початкової школи у ЗВО (2018)
Сергієнко В. - Підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах зміни освітньої парадигми: досягнення, протиріччя, перспективи, Ходунова В. (2018)
Стешенко В. - Фактори визначення педагогічних умов організації освітнього процесу в закладах вищої освіти, Стешенко Б. (2018)
Вікторенко І. - Формування методичної компетентності майбутнього вчителя шляхом використання проектної технології (2018)
Громова Н. - Система роботи над удосконаленням комунікативно-мовленнєвих якостей майбутнього педагога засобами риторики (2018)
Бутиріна М. - Підготовка майбутніх педагогів до запобігання синдрому професійного вигорання, Перейма В. (2018)
Ляшова Н. - Реалізація кваліметричного підходу під час педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів, Помирча С. (2018)
Лисенко О. - Сучасні підходи до цінностей: педагогічний підхід до трансцендентальної та диспозиційної концепції цінностей (2018)
Сарієнко В. - Дидактична функція формування алгоритмічного мислення (2018)
Кошелєв О. - Формування математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи в дослідницькій діяльності (2018)
Ішутіна О. - Формування навичок письма майбутніх учителів початкової школи в професійній підготовці (2018)
Олійник О. - Формування духовної культури майбутнього вчителя через участь у волонтерському русі, Макарова Л., Климова В., Кабанова Д., Рига Г. (2018)
Сиротенко В. - Підготовка вчителя початкових класів до пропедевтичного викладання основ літературознавства на уроках літературного читання (зображувально-виражальні засоби), Бондаренко О. (2018)
Шмельова А - Особливості викладання фінансового права в магістратурі юридичних спеціальностей, Кірюхіна М. (2018)
Коношенко С. - Теоретичне обгрунтування структури соціальної відповідальності старшокласників, Коношенко Н., Худавердієва Ю. (2018)
Бондаренко Т. - Розвиток творчих здібностей учнів засобами рідного слова в позаурочний час, Бутова Л., Вобленко В. (2018)
Барадія Н. - Застосування основних форм і методів у вивченні курсу "Фінансова грамотність" у гімназії (2018)
Вовк Н. - Формування споживчої культури в учнів Нової української школи, Шаповалова Є. (2018)
Грибоєдова Т. - Соціально-педагогічні умови соціальної адаптації молодших школярів до самостійного життя в інтернатних закладах (2018)
Гаврілова Л. - Комп’ютерне тестування в системі моніторингу інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти, Топольник Я., Зарецька Є. (2018)
Дриль С. - Аналіз міжнародних моніторингових досліджень і реформ у галузі освіти: світовий досвід та український контекст, Кухар Л. (2018)
Beskorsa O. - Implementing Digital Competence Framework for Future Teachers’ Professional Development (2018)
Lobachova I. - Methodical Tips for Improving Students’ Foreign Language Speaking Skills in English Lessons (2018)
Хващевська О. - Сучасні педагогічні технології підготовки майбутнього вчителя початкової школи в контексті НУШ, Заміуська О. (2018)
Другов М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів англійської мови початкових класів до застосування інтерактивних технологій у професійній діяльності (2018)
Ябуров М. - Участь у TED-конференціях як чинник формування професійної компетентності майбутніх економістів (2018)
Соколова Ю. - Дистанційне навчання як педагогічна технологія в підготовці вчителів початкових класів (2018)
Кузнецова О. - Основні підходи до здійснення музично-просвітницької діяльності майбутніми вчителями музичного мистецтва (2018)
Голубицька Н. - Педагогічні умови формування етнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової діяльності (2018)
Дермельова Н. - Досвід організації колективного народно-інструментального виконавства в підготовці майбутніх учителів музики, Пшеничних М. (2018)
Пухальський Т. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами диригентсько-хорових дисциплін: хід і результати експерименту (2018)
Чугай С. - Формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музики початкових класів (2018)
Котов В. - Народно-сценічний танець як засіб естетичного виховання майбутніх учителів початкової школи, Пшеничних М. (2018)
У Цзяньцінь - Творчо-особистісний підхід до організації самостійної роботи підлітків у процесі фортепіанного навчання (2018)
Лі Ян - Діагностика сформованості музично-сценічних умінь студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2018)
Contents (2018)
Нolubchak O. - Research of theoretical and practical aspects of decentralization as a new management system in Ukraine, Нoral L., Korol S. (2018)
Kulikov P. - Development of a methodology for creating adaptive energy efficiency clusters of the architecture and construction industry, Mykytas M., Terenchuk S., Chupryna Yu. (2018)
Shatokhina Yu. - Determination of the directions of improving the organizational structure on the example of the acting village council, Khovaylo I. (2018)
Babenko V. - Research of the informatization process development of the countries of the world, Perepelytsa A. (2018)
Omelyanenko V. - Analisys of global aspect of formation of institutional innovative strategies (2018)
Sclyarenko Ya. - Analysis of the place of Ukraine in the European tourist space (2018)
Zavadska D. - Research of banks participation in crediting the needs of innovative development of industry in Ukraine (2018)
Abstract and References (2018)
Пакувальна індустрія: зустрінемося в Одесі (2018)
Инициатива и активность Dow в Украине (2018)
Лідерство, підтверджене реальністю (2018)
"Онлайн выставка пищевой промышленности – 2018” – инновационный инструмент для расширения рынка и увеличения продаж (2018)
Инновации в упаковке (2018)
Маркетологи информируют... (2018)
Стародуб А. А. - FSC-сертифікована упаковка (інноваційне рішення для відповідального бізнесу), Кравець П. В. (2018)
Ватренко О. В. - Виробнича тара для технічних газів (особливості вибору) (2018)
Капко С. Ю. - Через тернии – к звездам (о перспективе влаговпитывающих лотков) (2018)
Замотаев П. В. - Выдувная тара из ПЭТФ (риски, проблемы и реалии) (2018)
Кривошей В. М. - Випробування картону та картонної упаковки (2018)
Вольф Дж. - Сложности маркирования упаковки для соленых снеков (2018)
Функциональные приспособления в упаковке (2018)
Ткач Б. - Тестування дизайну упаковки (можливості нейромаркетингу) (2018)
Чуєва О. В. - Ритми музики в дизайні упаковки (2018)
Не можна зупинятися (2018)
Шредер В. Л. - Хронологія розвитку упаковки (2018)
Служба коротких повідомлень (2018)
Жовті сторінки (2018)
Пакувальна індустрія: зустрінемося в "Пакувальна індустрія" перебралася до Одеси Одесі (2018)
Лазановський П. П. - Соціально-економічна ефективність упаковки (методологія комплексної оцінки) (2018)
Инновации в упаковке (2018)
Маркетологи информируют... (2018)
Торстен Л. - За пределы возможного (2018)
Карвацький А. Я. - Армовані полімерні матеріали для упаковки, Микульонок І. О., Караулова В. О. (2018)
Активная и умная упаковка (тренды развития) (2018)
Кривошей В. М. - Упаковка для молочної продукції, Халайджі В. В. (2018)
Надежное транспортирование продукции (оптимизация стабильности грузов) (2018)
Гамова И. В. - Упаковка как средство коммуникаций (2018)
Упаковка со всех континентов (2018)
Кривошей В. М. - Ящик з картону чи термозбіжна плівка. Що вибрати? (2018)
Мікульонок І. О. - Тверді гетерогенні системи (до питання термінології), Карвацький А. Я., Караулова В. О. (2018)
Проверенные фасовочные решения компании Trepko (2018)
Кавтарадзе Н. - Контрольные весы для батончиков мюсли (2018)
Пакувальне обладнання Італії (2018)
Інновації для виготовлення тари з ПЕТ на конференції в Чернігові (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського