Шредер В. Л. - Хронологія розвитку упаковки (2018)
Служба коротких повідомлень (2018)
Жовті сторінки (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Ronek Н. - Financial Statements under the Economy Globalization Conditions: Ways and Perspectives of the Development, Lemishovska O. (2018)
Ostrowska-Dankiewicz A. - Information and Protection Policy in the Context of Consumer Advocacy Solutions in the Polish Life Insurance Market (2018)
Melnyk O. - Diagnostics of Investment Attractiveness of Business Entities in Conditions of European Integration, Adamiv M., Smereka L. (2018)
Tsvok D. - Digitalization as a Tool for Providing Competitive Advantages to Enterprises in the Machine-Building Industry, Toczynska J. (2018)
Voskresenska Т. - Management Reporting of the Enterprise: Content Characteristics and Specific Nature of Its Formation, Dzoba N. (2018)
Kozyk V. - Hybrid Development of Modern Enterprisess, Zalutska Kh., Zalutskiy V. (2018)
Nashkerska M. - Remarks Concerning Methodology Improvement for Integral Assessment of a Company’s Investment Attractiveness, Mykytyuk N. (2018)
Garasym P. - Features of Taxation of Forestry Enterprises, Klym N., Khomyak R. (2018)
Pavlov K. - Methodological Approaches to Determining the Monopolisation Level of Primary Residential Real Estate Regional Markets in Ukraine (2018)
Boychuk A. - Control Over the Implementation of the Innovative Development Program and Evaluation of Its Efficiency (2018)
Kravtsiv S. - Development of Model of Integral Fire Risk Management By Correlation-Registration Analysis, Sobol O. (2018)
Чернявський С. С. - Питання протидії злочинам, що стосуються фінансових інтересів України та Європейського Союзу, Некрасов В. А. (2018)
Джужа А. О. - Участь громадян у запобіганні злочинам: міжнародний досвід, Сорокіна Л. В. (2018)
Князєв С. М. - Правова регламентація негласної роботи й оперативно-розшукової діяльності згідно з міжнародними договорами України (2018)
Tronko O. - Organizational and Legal Forms of Cooperation in the Field of Combating Organized Crime: European Union Experience (2018)
Щербань Є. В. - Принцип комплементарності як конституційно-правова засада імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в національне законодавство України (2018)
Полянська В. С. - Питання європейського співробітництва в протидії транснаціональній організованій економічній злочинності (2018)
Дудоров О. О. - Проблема єдності судової практики у справах про шахрайство (2018)
Kobko Ye. - Legal Regulation of the National Security of Ukraine: the Current State and Directions of Improvement (2018)
Пашковська М. В. - Правове регулювання в законодавстві України захисту тварин від жорстокого поводження (2018)
Миронюк Т. В. - Правове регулювання запобігання гендерному насильству (2018)
Шемчук В. В. - Конституційно-правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні (2018)
Моргун В. В. - Проблеми управління майном територіальної громади (2018)
Булаєв В. П. - Теоретико-методологічні засади дослідження адміністративно-правового регулювання діяльності інформаційних служб системи МВС України (2018)
Джужа О. М. - Проблемні аспекти кримінологічної ювенології (2018)
Заяць Н. В. - Основні види діяльності народу з реалізації безпосередньої демократії (2018)
Жаровська Г. П. - Наукові підходи до визначення організованої транснаціональної злочинності (2018)
Копча В. В. - Верховенство права як принцип сучасної держави (2018)
Кінаш Н. Б. - Аналіз концептуальних підходів до методології принципів громадянства (2018)
Вереша Р. В. - Синергетика суб'єктивного елементу злочину (2018)
Демиденко В. О. - Місце й роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні національної безпеки України (2018)
Макаренко Н. К. - Суспільна небезпека професійної злочинності (2018)
Бурак М. В. - Способи вчинення злочинів службовими особами в паливно-енергетичному комплексі України (2018)
Калиновська О. І. - Слідова картина вчинення злочинів, пов'язаних із виготовленням наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (2018)
Конончук А. О. - Мета створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та участі в них (2018)
Теплицький Б. Б. - Завдання, об'єкти й питання комп'ютерно-технічної судової експертизи (2018)
Чичиркін А. О. - Залучення слідчим експертів під час призначення експертиз у кримінальних провадженнях про порушення правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспортних засобів (2018)
Поліщук І. Ю. - Форми застосування спеціальних знань під час розслідування незаконного використання торговельних марок (2018)
Цимбал П. В. - Концептуальні засади розслідування злочинів у сфері будівництва Рец. на кн.: Запотоцький А. П. Основи методики розслідування злочинів у сфері будівництва : монографія / А. П. Запотоцький. – Київ : Освіта України, 2018. – 320 с. (2018)
Артеменко А. Б. - Транзит мілітарної ідентичності в контексті соціальної феноменології (2018)
Горпинич Г. І. - Інформаційні війни і трансформація відносин соціального контролю в інформаційному суспільстві (2018)
Лукаш І. С. - Теоретичні інтерпретації зв’язку політики і релігії: безліч траєкторій сучасної релігійної плюралізації (2018)
Глебова Н. І. - Соціологічні аспекти дослідження соціальної компетентності фахівця водного транспорту в контексті галузевих вимог і специфіки ринку праці (2018)
Маулік С. С. - Трансформації соціальних структур під впливом соціальних інновацій (2018)
Решетов В. М. - Теоретичні засади співпраці органів місцевої влади і громади в сучасних умовах (2018)
Шедяков В. Е. - Творчество как реализация сущностных сил (2018)
Бутиліна О. В. - Організаційні патології та кадрові ризики: діалектика взаємозв’язку, Кудринська А. І. (2018)
Іванова Т. В. - Психопатологія в соціальному контексті (2018)
Максимович О. В. - Ідентичності підліткової молоді Прикарпаття в контексті міжкультурних комунікацій прикордоння Східної та Центральної Європи (за результатами опитування учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти) (2018)
Настояща К. В. - Глобальні тренди та українська культурна традиція: гібридизація чи діалог? (2018)
Прасюк О. В. - Інтернет-PR у формуванні та просуванні іміджу вищого навчального закладу (2018)
Шевель І. П. - Толерантність як спосіб вирішення конфліктів і запобігання їм (2018)
Орловська Н. А. - Транснаціональна та транскордонна злочинність: актуальні питання феноменології (2018)
Гелетей В. В. - Концептуальні аспекти взаємодії у контексті діяльності управління Державної охорони України (2018)
Притула А. М. - Загальновизнані засади та міжнародно-правові норми в діяльності державної прикордонної служби України (2018)
Половніков В. В. - Проблемні питання та шляхи удосконалення використання керівниками органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України методів управління (2018)
Філіппов С. О. - Застосування літальних апаратів як тенденція розвитку транскордонної злочинності у цифровому світі (2018)
Дідовець Ю. В. - Щодо правового регулювання житлового забезпечення військовослужбовців (2018)
Ганьба О. Б. - Окремі аспекти періодизації вчення про правові відносини в різні історичні етапи розвитку юридичної думки на теренах України (2018)
Царенко С. І. - Перетин державного кордону України із російською федерацією та республікою Білорусь громадянами України, Царенко О. М. (2018)
Гнєтнєв М. К. - Законопроектна увага до оперативно-розшукової діяльності з боку Верховної Ради України VIII скликання, Білецький В. О., Басалик С. А. (2018)
Кушнір І. П. - Особливості правових відносини щодо забезпечення запиту на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна прикордонна служба України (2018)
Щадило О. І. - Дискурс свободи у філософії права (2018)
Гринюка Б. М. - Діяльність Організації Українських Націоналістів у селі Крогулець на Тернопільщині (1938–1941 рр.) (2018)
Заболотнюк В. І. - Іван Полтавець-Остряниця та Український козачий рух в Німеччині (1919–1939 рр.) (2018)
Красота І. В. - Другий етап реформування Інженерних військ Збройних Сил України (2000–2013 рр.) (2018)
Лук’янченко С. В. - Створення та діяльність Українського Воєнно-Історичного Інституту (2018)
Омельченко І. Г. - Формування та діяльність організаційно-мобілізаційних референтур запілля УПА на Волині та Поліссі (1943–1944 рр.) (2018)
Скрипник А. Ю. - За крок до катастрофи. Організація оборони Поділля під час Східної (Кримської) війни 1853–1856 рр. (2018)
Терський С. В. - Роль степової військової традиції у формуванні Галицько-Волинської дружини у IX–XIІІ ст. (за археологічними джерелами), Омельчук Б. А. (2018)
Шевченко Б. Л. - До історії Кіровоградської наступальної операції 2-го Українського фронту у січні 1944 року (2018)
Виздрик В. С. - Інтерновані частини армії УНР у таборах на території Польщі, Пехів В. Б. (2018)
Давидюк Р. П. - Організовані трудові осередки інтернованих армії УНР у Волинському воєводстві (2018)
Дем’янюк О. Й. - Волинь в добу Української Центральної Ради: військово-політичні аспекти (2018)
Задунайський В. В. - Розвиток системи вищого військового управління збройних сил УНР в 1920 р. (2018)
Зайцев С. І. - Організація тилового забезпечення Революційної Повстанської Армії України (махновців) (2018)
Kruszynski B. - Organizations and combat operations the German 10th infantry division on the Western front of World War (1916–1917) (2018)
Лосєв О. С. - Система підготовки офіцерських кадрів сухопутних військ у збройних силах Австро-Угорщини напередодні Першої світової війни (2018)
Слюсаренко А. В. - Досвід створення та структура Сил спеціальних операцій провідних країн світу (2018)
Ткачук П. П. - Створення в Німеччині важких польових гаубиць напередодні та під час Другої світової війни, Харук А. І. (2018)
Бураков Ю. В. - Сучасна російсько-українська війна у спогадах учасників – курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Сухий О. М. (2018)
Зозуля О. С. - Теоретико-методологічні засади оцінки ефективності інформаційно-пропагандистського забезпечення Збройних Сил України (2018)
Підопригора І. І. - Умови та чинники впливу на організацію інформаційно-пропагандистського забезпечення Військово-Морських сил Збройних Сил України у 2014 році (2018)
Томчук О. А. - Напрями і форми волонтерського руху в допомогу Збройним Силам України у 2014–2018 рр. (2018)
Харук А. І. - Друга світова війна на Середземному морі: спроба комплексного дослідження (2018)
Алиев А. А. - Отказоустойчивая волоконно-оптическая информационная распределенная система в частном облаке, Самедов Р. Б. (2016)
Яровий А. А. - Інтелектуальна система розпізнавання зображень дистанційного зондування Землі, Ваховська Л. М., Поперечний С. В. (2016)
Дорощенков Г. Д. - Оптоелектронна система автоматизованого керування логістичною діяльністю підприємства, Потапова Н. А., Качуровський С. В. (2016)
Бісікало О. В. - Автоматизоване визначення лексичних онтологій з тезаурусу технічного спрямування, Яхимович О. В. (2016)
Заболотна Н. І. - Інтелектуалізована система поляризаційного картографування плівок плазми крові у діагностиці онкологічного стану молочних залоз, Локотей Д. Ю., Олійниченко Б. П. (2016)
Радченко К. О. - Метод та система джонс-матричного картографування плівок плазми крові при патологіях молочних залоз, Карась О. В. (2016)
Довгалюк Р. Ю. - Метод ітераційного розрахунку інтерференційних фазових мап для систем багатохвильової цифрової голографії (2016)
Осадчук В. С. - Інфрачервоний сенсор з від’ємним диференційним опором для контролю працездатності елементів радіоелектронної апаратури, Осадчук О. В., Барабан С. В., Жагловська О. М. (2016)
Кожем’яко В. П. - Сучасні енергозберігаючі освітлювальні пристрої, побудовані на основі оптичної системи передачі сонячного випромінювання на відстань по волоконно-оптичних кабелях, Ходяков Є. О., Кузін О. О. (2016)
Akwins – первые шаги на украинском рынке (2018)
FlexoRes – вчера, сегодня, завтра (2018)
15 лет в Украине (2018)
Місіюк В. Є. - Ринок етикетки та тенденції його розвитку (2018)
Муравченко Е. А. - Рынок упаковки из ПЭТФ для напитков (тенденции развития) (2018)
Инновации в упаковке (2018)
Маркетологи информируют... (2018)
Замотаев П. В. - Новая экономика полимеров (2018)
Для упаковки из ПЭТФ от PolyOne (2018)
Халайджі В. В. - Клуб пакувальників України на "ТАРОПАК 2018" (2018)
Осінь "Золотого каштана" (2018)
Кривошей В. М. - Пакувальна конференція у Львові (2018)
Знайомтесь, Польське Братство Кавалерів Гутенберга (2018)
Хохлова Р.А. - Друкарські фарби для пакування (тенденції розвитку) (2018)
Вольф Дж. - Маркировка упаковки для продуктов из мяса и птицы (2018)
Упаковка со всех континентов (2018)
Экологичность бумажных мешков (2018)
Шредер В. Л. - Хронологiя розвитку упаковки (2018)
Жовті сторінки (2018)
Статті, надруковані в журналі "Упаковка" за 2018 р. (2018)
Буряченко С. В. - Молекулярно-генетичний аналіз варіабельності генів HA, NA ТА NP вірусу пташиного грипу а (у порівнянні штамів H1N1 та H7N9) (2018)
Гейна К. М. - Аналіз морфологічної мінливості ляща (Abramis brama Linnaeus, 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи (2018)
Осипчук Н. О. - Топографічні особливості локалізації грибів роду Candida, виділених з суббіотопів ротової порожнини практично здорових осіб (2018)
Ходаницкая Е. А. - Влияние хлормекватхлорида на формирование фотосинтетического аппарата и продуктивность растений льна, Курьята В. Г. (2018)
Гнатюк Н. О. - Особливості компонентного складу ефірних олій деяких представників родини Lamiaceae Lindl в умовах лісостепу України та оцінка їх біологічної активності, Душечкіна Н. Ю. (2018)
Пасічник М. В. - Дослідження фунгіцидної активності наночастинок ZnO, TiO2 ТА Ag0 різного розміру (2018)
Войцеховський В. Г. - Ефективність комплексного лікування гострого некротичного панкреатиту з ви-користанням антибактеріальних препаратів та полівалентного піобактеріофагу, Поточилова В. В. (2018)
Abstract and References (2018)
Скрипнюк О. В. - Конституційні цінності: від теорії до практики. До 100-річчя конституції Української Народної Республіки (2018)
Онищук І. І. - Способи підвищення якості та ефективності впливу інститутів громадянського суспільства на нормопроектування органів державної влади (2018)
Іщук С. І. - Окремі проблемні аспекти здійснення громадського контролю в Україні (2018)
Перепелиця Н. В. - Реалізація принципу незалежності у сфері здійснення окремих видів юридичної діяльності (2018)
Старицька O. O. - Сучасні підходи до розуміння сутності акту присяги (2018)
Тихомиров Д. О. - Законодавчі дефініції безпеки: загальнотеоретичні аспекти (2018)
Січевлюк В. А. - Правосуб’єктність у приватно-публічному праві: категоріально-понятійне пізнання в контексті загальної теорії права (2018)
Abstract and References (2018)
Мартинюк Т. Б. - Аналіз тенденцій розвитку сучасних комп’ютерних систем, Кожем’яко А. В., Куперштейн Л. М. (2016)
Квєтний Р. Н. - Використання частково гомоморфного алгоритму шифрування на еліптичних кривих у хмарній системі електронного голосування, Титарчук Є. О. (2016)
Биков М. М. - Дослідження ефективності ознак розпізнавання мовців при використанні загортальних нейромереж, Ковтун В. В. (2016)
Кожем’яко В. П. - Сучасний стан, елементна база та порівняльний аналіз характеристик нейрообчислювачів, Кожем’яко А. В., Васильківа О. С. (2016)
Роїк О. М. - Нечіткий підхід до вирішення задачі ідентифікації кольорових відтінків, Сілагін О. В., Поплавський А. В. (2016)
Лысенко Г. Л. - Оптоэлектронный сумматор-умножитель для реализации алгоритма DMAC, Тужанский С. Є., Альравашди М. М. А. (2016)
Кватернюк С. М. - Математичне моделювання переносу випромінювання у багатошарових неоднорідних біологічних середовищах для задач мультиспектрального вимірювального контролю та діагностики (2016)
Лысенко Г. Л. - Оптические транспортные технологии для распределенных вычислений GRID, Тужанский С. Є., Алькейси А. И. М. (2016)
Andreieva O. - Universal human values’ notion development in modern educational field (2018)
Білоусова Л. І. - Онлайнові інструменти візуалізації у діяльності сучасного педагога, Житєньова Н. В. (2018)
Малінкіна В. Л. - Використання інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки майбутніх викладачів дизайну до професійного саморозвитку (2018)
Ivanytska O. - Methods and forms of tutoring and mentoring at higher educational establishments of Germany (2018)
Пасічник М. В. - Використання технологій едьютейнмент в методиці навчання хімії в школі (2018)
Ильченко С. И. - Анализ уровня знаний по пропедевтике педиатрии, преподаваемой на младших курсах, среди молодых врачей, Ярошевская Т. В., Скрябина Е. В., Крамаренко Н. Н. (2018)
Толмачова І. Г. - Характеристика діяльнісного компоненту у структурі медіа-компетентності майбутніх фахівців початкової освіти (2018)
Меняйло В. І. - Теоретичний аналіз творчих аспектів інноваційної професійної діяльності та особистісних якостей інноваційного фахівця (2018)
Abstract and References (2018)
Vyshnevska L. - Studies on the design of a composition of gel for the treatment of inflammatory diseases of the joints, Strilets O., Postoy V. (2018)
Semchenko K. - Study of anthelmintic activity and acute toxicity of medicine of combined composition, Vyshnevska L., Polovko N. (2018)
Sych I. - Development of quality control methods of promising anticonvulsant, Bevz N., Sych I., Rakhimova M., Yaremenko V., Perekhoda L. (2018)
Sydora N. - Search of the promising species of subfamily Amygdaloideae and Pyroideae using the chemotaxonomy, Kovaleva A., Goncharov O. (2018)
Shovkova O. - Development and validation of HPLC/UV-procedures of secnidazole determination in blood and urine, Klimenko L., Shovkova Z., Mykytenko O. (2018)
Sahaidak-Nikitiuk R. - Research of socio-psychological characteristics of pharmacy specialists, Harkusha M., Demchenko N. (2018)
Saidov N. - Development of HPLC method for quantitative determination of new perspective аpi with anti-ulcer activity of trіаzоprazol, Smelova N., Garna N., Koretnik O., Khanina N., Gubar S. (2018)
Abstract and References (2018)
Куліченко А. - Діяльність Асоціації американських медичних коледжів у 1901–1905 рр. (2018)
Баленд А. - Уніфікована програма базового рівня для підготовки фахівців з охорони кордону країн Європейського Союзу (2018)
Грицак Н. - Літературознавчий аспект застосування жанрового шляху аналізу художнього твору у фаховій підготовці майбутніх учителів зарубіжної літератури (2018)
Сиско Н. - Професійний розвиток викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: андрагогічний аспект (2018)
Мороз Н. - Сучасні засоби та методи національно-патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з іноземної мови (2018)
Стойко К. - Проблема альтруїзму в світовій та українській педагогіці: історичний аспект (2018)
Бучківська Г. - Організаційно-педагогічні умови реалізації системи професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва (2018)
Горпініч Т. - Періодизація розвитку медичної освіти в США (2018)
Вихрущ А. - Розумове виховання в педагогічній системі Андрея Шептицького (1899–1914 рр.) (2018)
Хамська Н. - Освіта дорослих в німецькомовних країнах та перспективні напрями її розвитку в Україні, Матіюк Д. (2018)
Грицай І. О. - Теоретико-правова характеристика механізму забезпечення принципу гендерної рівності (2018)
Чепкаленко Д. О. - Законодавче регулювання виконавчого провадження за судовою реформою 1864 року (2018)
Демиденко В. О. - Аналіз концептуальних підходів щодо поняття та природи муніципально-правових відносин (2018)
Наньєва М. І. - Документи, які подаються під час укладення трудового договору за законодавством України й окремих зарубіжних країн (2018)
Одарюк М. П. - Процедурні питання виникнення прав на землю (2018)
Вінницький О. О. - Поняття громадської ради як учасника формування та реалізації державної політики (2018)
Волік В. В. - Захист громадян, які потребують соціальної підтримки, у сфері перевезень у громадському транспорті (2018)
Кондратьєв А. Ю. - Адміністративно-правова норма: сучасний погляд на поняття та характерні ознаки (2018)
Кушнір І. П. - Органи охорони державного кордону як суб’єкти інформаційних правовідносин (2018)
Оніщик Ю. В. - Стан наукового опрацювання інституту фінансово-правового примусу у сфері державної митної справи: основні положення, невирішені питання та перспективи, Шімон В. І. (2018)
Припутень Д. С. - Ознаки та класифікація примусу в службовому праві (2018)
Стасюк О. Л. - Роль громадських організацій у системі суб’єктів адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні (2018)
Тулянцева В. А. - Фінансові ресурси позабюджетних державних цільових фондів (2018)
Чорна В. Г. - Принципи регулювання адміністративно-правових обмежень (2018)
Карпенко М. І. - До питання кваліфікації злочинів проти встановленого законодавством порядку несення чи проходження військової служби, учинених за сукупністю злочинів (2018)
Русакова І. Ю. - Хуліганський мотив під час учинення тяжкого тілесного ушкодження: аналіз судової практики та пропозиції до законодавства (2018)
Тарасенко Ю. М. - Особливості детермінації злочинів внутрішньо переміщених осіб в Україні (2018)
Чугуніков І. І. - Позитивізьке праворозуміння і оціночні поняття кримінального права (2018)
Коваль А. А. - Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій як необхідна умова законності їх провадження (2018)
Питомець А. В. - Процесуальний статус адвоката на досудовому розслідуванні (2018)
Чичиркін А. О. - Питання взаємодії слідчого й експерта під час розслідування злочинів (2018)
Шило А. В. - Отримання інформації з вилученої електронної техніки як спосіб збирання доказів: спірні питання практичного правозастосування (2018)
Михаць С. О. - Трансформація змісту освіти як галузі економіки в ХХІ столітті (2018)
Босак А. О. - Світове виробництво сталі: тенденції, проблеми і роль України, Мурза В. М. (2018)
Боярчук А. І. - Напрями поліпшення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства як основа організації міжнародної торгівлі (2018)
Ліщинський І. О. - Онтологічно-концептуальні засади глокалізації (2018)
Нікітіна А. В. - Удосконалення теоретико-методичних основ експортного потенціалу підприємства в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, Юдіна І. В. (2018)
Стеблюк Н. Ф. - Оцінка конкурентоспроможності вищих навчальних закладів для визначення стратегій їх розвитку, Копєйкіна Є. В. (2018)
Урба С. І. - Теоретичні аспекти дослідження суті економічної безпеки, Івончак І. О. (2018)
Шелеметьєва Т. В. - Передумови досягнення стратегічних цілей розвитку туризму в українських містах як об’єкта управління (2018)
Братута О. Г. - Дослідження поняття явища "промислово-фінансова група" як видової форми об’єднання підприємств (2018)
Вінюкова О. Б. - Формування маркетингового інструментарію впровадження та просування органічної продукції на споживчі ринки (2018)
Зборовська О. М. - Класифікація методичних підходів до оцінки бренда, Зборовський Р. В. (2018)
Кислюк Л. В. - Інтернет-маркетинг як перспективний напрям діяльності аграрних підприємств (2018)
Куценко І. В. - Виникнення дифузії під час здійснення інтеграційних процесів суб’єктів аграрного сектору економіки (2018)
Павелко В. Ю. - Проблеми нормативно-правового регулювання авіаційної діяльності аеропортів України: авіапаливозабезпечення (2018)
Романенко О. О. - Інструментарій стратегічного позиціювання підприємства, Олійник Т. В. (2018)
Селезньова О. О. - Клієнтоорієнтований підхід до управління будівельним підприємством (2018)
Тодосійчук В. Л. - Публічне адміністрування в Україні (2018)
Трут О. О. - Мотивація працівників як необхідна умова індивідуальної та групової результативності (2018)
Чмерук Г. Г. - Деякі аспекти цифрової трансформації підприємств, Краліч В. Р., Бурлакова І. А. (2018)
Чупрін Є. С. - Теоретичний базис дослідження економічної безпеки підприємства (2018)
Ширяєва Н. Ю. - Критерії діагностування управлінської діяльності будівельних бізнес-організацій, Ажаман І. А. (2018)
Ширяева Н. Ю. - Менеджмент инфраструктурных активов в строительной отрасли, Думанская В. В. (2018)
Яковлев В. І. - Трактування економічної категорії виробничого потенціалу (2018)
Рибіна Л. О. - Сутність і значення фіскальної децентралізації для соціально-економічного розвитку Сумської області, Стадніченко Л. М., Іншина І. В. (2018)
Стегней М. І. - Роль малого бізнесу в соціально-економічній системі Закарпатської області, Бошинда І. М., Попфалуші В. Я. (2018)
Братюк В. П. - Аналіз системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні, Біла М. М. (2018)
Хандій О. О. - Соціальна конкурентоспроможність у контексті соціальної справедливості (2018)
Другова О. С. - Теоретичні аспекти формування фінансової стійкості підприємства, Фень В. А. (2018)
Жерліцин Д. М. - Напрями підвищення ефективності кредитної діяльності банків в умовах посткризового розвитку банківського сектору економіки України, Оглобліна В. О. (2018)
Іршак О. С. - Сучасний стан кредитної діяльності банків та її вплив на розвиток реального сектору економіки, Лещук І. Я. (2018)
Колеснік Я. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку пасивних операцій банківського сектору економіки України, Землякова І. С. (2018)
Мацук З. А. - Рейтингові агенції на ринку цінних паперів України (2018)
Огородник В. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності соціально-економічної ефективності банку з державною участю, Козьмук Н. І. (2018)
Sydorchuk A. А. - Concepts of effective use of financial resourses for territorial communities (2018)
Ситник Н. С. - Бюджетна безпека України: загрози та напрями її зміцнення, Субицька Д. Я. (2018)
Ярема Б. П. - Сучасна податкова система України: проблеми та перспективи розвитку, Ролько А. В. (2018)
Акімова Н. С. - Послуги з надання кальяну: організація та обліковий аспект, Наумова Т. А., Топоркова О. В. (2018)
Коновалова К. Т. - Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею, Макарова А. С. (2018)
Кугай І. В. - Методи обліку доходів і видатків суб’єктів державного сектору (2018)
Ларікова Т. В. - Особливості обліку простроченої кредиторської заборгованості закладів вищої освіти (2018)
Підопригора І. В. - Особливості обліку та шляхи його вдосконалення у фермерських господарствах, Харіна І. В., Кірюшкіна Ю. М. (2018)
Волонтир Л. О. - Інформаційна логістика бізнес-структур малих підприємств (2018)
Вихідні дані (2018)
Щодра О. М. - Епоха вікінгів у Східній Європі: слов’янсько-скандинавські зв’язки в період формування ранніх слов’янських держав (2017)
Різун Н. Т. - Слов’янське віче: зіставний аналіз середньовічних західноєвропейських і руських джерел (2017)
Шпик І. Є. - В’язь болгарських та українських рукописних книг ХІІІ – XV ст.: ознаки спорідненості (2017)
Любащенко В. І. - Образ Яна Гуса у богословському дискурсі: сучасний погляд (2017)
Бойко В. Г. - Королівська елекція 1764 р. в Речі Посполитій: зовнішньополітичний аспект (2017)
Рамач Я. - Участь Галицької митрополії і Крижевeцької єпархії у Велеградських конгресах у першій половині ХХ ст. (2017)
Климець М. Ю. - Аd hoc фантастика у драматургії Юніє Палмотича (2017)
Zupan Sosič A. - Narrative Empathy in Two Novels by Ivan Cankar (2017)
Teplyy I. M. - South Slavonic Issues in Ivan Franko’s Writings (2017)
Ніколич Й. - Модерністські елементи в романі "Нечиста кров" Борисава Станковича (2017)
Римар А. - Екзиль у літературних творах Гавриїла Костельника (2017)
Брилинська Н. Ю. - Особливості структури та поетичної мови поеми "Ніч з Гамлетом" Владіміра Голана (2017)
Кобець Н. О. - Образ Словаччини та словаків в українській поезії XIX–XX століть (2017)
Ніколич С. - Поетика фрагментарності у творчості Душана Матича (2017)
Татаренко А. Л. - Вук Стефанович Караджич у творчості Сави Дам’янова (2017)
Гук З. В. - Постмодерністська гра у "романі для дітей та інших" (Мілорад Павич "Невидиме дзеркало – Барвистий хліб") (2017)
Гонтарук Л. В. - Вплив церковнослов’янської мови на українську літературну мову XVI – першої половини XVII ст.: семантичний аспект (на матеріалі творів Даміана Наливайка) (2017)
Хрущ І. І. - Словники турцизмів болгарської мови: історія укладання (2017)
Мудрий А. - Назви домашніх тварин у мові русинів Воєводини (2017)
Боньковський Р. - Сербські аугментативні субстантивні деривати з питомими суфіксами (2017)
Хороз Н. С. - Гасла латинського походження у заголовках хорватської й української періодики (2017)
Шпик І. Є. - 25-ліття Міжнародного славістичного колоквіуму (2017)
Албул О. А. - Слово про вчителя (до 70-ліття професора Марії Спасової) (2017)
Лазор О. Я. - ХХV Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 18 – 19 травня 2017 р.), Татаренко А. Л., Хороз Н. С., Шпик І. Є. (2017)
Паршин І. Л. - VIII Міжнародна наукова конференція "Colloquia Russica: релігії та вірування Русі (X – XVI ст.)" (Львів, 15 – 18 листопада 2017 р.) (2017)
Войтов В. А. - Обоснование критериев оценки инерционности трибосистем, Бекиров А. Ш., Войтов А. В. (2018)
Дудан О. В. - Технологічні варанти підвищення зносостійкості ножів подрібнюючого барабану комбайну електроконтактним припіканням покриттів, Cолових Є. К., Волков Ю. В., Катеринич С. Є., Солових А. Є., Шевченко Д. В. (2018)
Дворук В. І. - Метод абразивного зношування для визначення ефективної поверхневої енергії кристалів (2018)
Диха О. В. - Аналіз трибологічних властивостей та перспективні дослідження неметалевих підшипників ковзання, Вельбой В. П., Дитинюк В. О. (2018)
Кравцов А. Г. - Розробка макрореологічної моделі релаксації напружень в мастильній плівці на поверхні тертя при наявності фуллеренів (2018)
Диха О. В. - Вплив експлуатаційних факторів на режим змащування і зносостійкість деталей дизельних двигунів автомобілів, Аулін В. В., Лисенко С. В., Гриньків А. В. (2018)
Ляшук О. Л. - Вплив коефіцієнту взаємного перекриття на процеси тертя та зношування трибосистем автомобіля, Гупка А. Б., Левкович М. Г., Гупка В. В. (2018)
Аулін В. В. - Вплив фулерено вмісних олив на фізико-механічні властивості поверхні тертя спряжень деталей, Деркач О. Д., Лисенко С. В., Гриньків А. В. (2018)
Аулін В. В. - Вплив режимів експлуатації на зношування деталей, виготовлених з полімерно-композитного матеріалу, Деркач О. Д., Макаренко Д. О., Гриньків А. В. (2018)
Рудик О. Ю. - Моделювання умов роботи і зносостійкості валу зчеплення двигуна транспортного засобу, Дитинюк В. О., Стебелецька Н. М. (2018)
Гончар В. А. - Вплив термператури гартування на контактну витривалість сталі Х12 при терті кочення, Каплун П. В., Паршенко А. В. (2018)
Варюхно В. В. - Захисне покриття для поршнів двигунів внутрішнього згоряння авіаційної наземної техніки, Довгаль А. Г., Білякович О. М., Курбет Л. В., Савчук А. М., Туриця Ю. О. (2018)
Кухар В. В. - Вплив фізико-хімічних показників прокатної емульсії на енерговитрати безперервних станів холодної прокатки жерсті, Кармазіна І. В., Присяжний А. Г. (2018)
Тищик Б. - Проголошення та державний устрій Західноукраїнської Народної Республіки (до 100-річчя утворення та діяльності) (2018)
Бойко І. - Утворення Західноукраїнської Народної Республіки як знакова подія у тисячолітній історії національного державотворення (2018)
Коваль А. - Формування на західноукраїнських землях у ХІХ – на початку ХХ століть ідеї народного суверенітету та її реалізація у Західноукраїнській Народній Республіці (ЗУНР) (2018)
Ковальчук І. - Досвід діяльності австрійських крайових судів у Галичині для утворення окружних судів Західноукраїнської Народної Республіки (2018)
Кольбенко А. - Правове регулювання освіти в Західноукраїнській Народній Республіці (2018)
Липитчук О. - Західноукраїнська Народна Республіка: міжнародна діяльність (до 100-річчя утворення), Лешкович Н. (2018)
Моряк-Протопопова Х. - Вибрані аспекти діяльності місцевих органів влади австро-угорської монархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть як одна з передумов проголошення ЗУНР (2018)
Шевчук Л. - Інститут нотаріату в Західноукраїнській Народній Республіці (2018)
Ranzoni C. - The right to examine witnesses under article 6 §§ 1 and 3 (d) of the european convention on human rights (2018)
Пашук Т. - Судовий перегляд рішення щодо дисциплінарної відповідальності судді: загальнотеоретичний аспект (2018)
Стецик Н. - До питання про природу прецедентної судової практики (2018)
Кобилецький М. - Утворення та діяльність інституту дослідження магдебурзького права (1940 – 1945 роки) (2018)
Пиртко М. - Формування раннього абсолютизму та його вплив на державний розвиток австрії у ХVІІІ столітті (2018)
Терещук О. - Юрій Панейко та Львівський університет (2018)
Kosior W. - Index romanorum verborum iuridicorum ad aetatem pertinentium (index of roman legal sources associated with age) (2018)
Демченко П. - Кібернетична безпека як новітній напрям інформаційної складової національної безпеки України: конституційно-правовий аспект (2018)
Majka P. - Subjectivity of land communities in polish tax law (2018)
Пилипенко П. - Про свободу переміщення працівників країнами Європейського Союзу, Рим О. (2018)
Стасів О. - Засаднича роль Конституції України для розвитку трудового права (2018)
Марін О. - Ще раз про зворотну дію кримінального закону у часі в аспекті опосередкованої криміналізації (2018)
Шуневич К. - Порушення "режиму тиші" та право на самозахист особи в умовах збройного конфлікту в Україні (кримінально-правовий аспект) (2018)
Michalska-Warias A. - Making a suicide attempt as an aggravating feature in the law of the Republic of Poland (article 190a § 3, 207 § 3 and 352 § 3 of the Polish criminal code) (2018)
Mozgawa M. - The offence of persuading or helping somebody to commit suicide in polish criminal law (art. 151 of the criminal code) (2018)
Toth D. - Criminal law regulation of credit card fraud in Hungary (2018)
Wrzyszcz A. - Suicide in the law applicable in Poland until 1970 (2018)
Уважаемые коллеги! (2018)
Ткачишин В. С. - Інтоксикації ртуттю в побутових і виробничих умовах (2018)
Самсон А. А. - Антибактериальная терапия гнойных ран, Кузьмин Ю. В., Самсон М. А. (2018)
Журба О. О. - Предиктори інтраопераційних ускладнень та конверсії на штучний кровообіг під час ізольованого коронарного шунтування у хворих на ІХС, Руденко А. В. (2018)
Холод Д. А. - Інформативність рутинної діагностики гастроінтестинальної недостатності в неонатальній інтенсивній терапії (2018)
Устінова Л. А. - Медичний захист при комбінованих ураженнях: тактика лікаря при зараженні рани й опікової поверхні отруйними речовинами, Євтодьєв О. А., Курділь Н. В., Падалка В. М., Іващенко О. В., Андрющенко В. В., Калиш М. М. (2018)
Устінова Л. А. - Роль військово-медичної служби у формуванні хімічної безпеки в Україні: післядипломна підготовка військових токсикологів, Барасій М. І., Євтодьєв О. А., Сагло В. І., Курділь Н. В., Гаврилко Є. В., Падалка В. М. (2018)
Курділь Н. В. - Про доцільність впровадження циклу спеціальної підготовки лікарів-токсикологів на тему "Хімікати подвійного призначення як потенціал для створення сучасної хімічної зброї" (2018)
Моргун С. О. - Сучасні методи токсико-гігієнічної оцінки бойового єдиного комплекту військовослужбовців Збройних сил України, Устінова Л. А., Барасій М. І., Євтодьєв О. А., Сагло В. І., Гаврилко Є. В., Курділь Н. В., Оборонова Т. С. (2018)
Моргун С. О. - Сучасний стан системи медичного захисту військовослужбовців Збройних сил України в умовах радіаційно-ядерних загроз та тероризму, Устінова Л. А., Барасій М. І., Євтодьєв О. А., Сагло В. І., Гаврилко Є. В., Курділь Н. В. (2018)
Устінова Л. А. - Актуальні питання профілактики та виявлення пияцтва, наркотичної залежності та токсикоманії в Збройних силах України, Барасій М. І., Євтодьєв О. А., Сагло В. І., Гаврилко Є. В., Курділь Н. В. (2018)
Шерстюк Л. Л. - Роль недиференційованої дисплазії сполучної тканини у розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2018)
Абанто Х. Э. - Первичная медико-санитарная помощь и практическая неотложная медицина, Абанто А. Э. (2018)
Кулик О. В. - Особливості кореляції даних нейровізуалізаційних досліджень у хворих з посттравматичними розладами свідомості та стадіями її відновлення (2018)
Клігуненко О. М. - Клінічна ефективність ремаксолу в об'ємній інфузійній терапії гострого панкреатиту, Муризіна О. Ю. (2018)
Содержание (2018)
Усенко Л. В. - Кровезаменители с газотранспортной функцией: надежды и реалии, Царев А. В. (2018)
Никонов В. В. - Возможности применения кардиоселективных парентеральных бета-блокаторов в медицине неотложных состояний, Соколов А. С., Киношенко Е. И. (2018)
Семидоцкая Ж. Д. - Духовно-нравственные аспекты неизлечимой болезни, Чернякова И. А., Неффа М. Ю., Кармазина И. С. (2018)
Арустамян О. М. - Застосування солей літію в медицині та ознаки отруєння ними, Ткачишин В. С., Кондратюк В. Є. (2018)
Мальцева Л. А. - Интраабдоминальная инфекция в свете последних международных рекомендаций и ее роль в развитии септической энцефалопатии, Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н. (2018)
Мальцева Л. А. - Роль и место декомпрессивной краниэктомии в интенсивной терапии рефрактерной внутричерепной гипертензии при тяжелой черепно-мозговой травме, Сирко А. Г., Гришин В. И., Базиленко Д. В., Пшенко С. О., Островский В. А. (2018)
Мальцева Л. А. - Черепно-мозговая травма: интенсивная терапия, мониторинг, пороговые значения целевых показателей, Гришин В. И., Базиленко Д. В., Пшенко С. О. (2018)
Мальцева Л. А. - Определения и классификации интестинальной недостаточности у взрослых, Мосенцев Н. Ф., Гришин В. И., Базиленко Д. В., Куник Л. В. (2018)
Мазуренко О. В. - Організація медичної допомоги при подіях із масовим ураженням людей, Рощін Г. Г., Сличко І. Й. (2018)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Эффективность применения мультимодального обезболивания у пациентов офтальмохирургического профиля при антиглаукомных операциях, Сердюк В. Н., Алексеев В. П., Мынка Н. В., Дорофеева А. С. (2018)
Криштафор А. А. - Коррекция когнитивных функций в остром периоде политравмы с помощью холина альфосцерата (2018)
Курсов С. В. - Количественные изменения перфузионного индекса при различных патологических состояниях, Никонов В. В., Белецкий А. В., Лизогуб К. И. (2018)
Айварджи А. А. - ANI-мониторинг в оценке эффективности вариантов анестезиологического обеспечения пластической хирургии носа, Кобеляцкий Ю. Ю. (2018)
Білецький О. В. - Можливість вивчення церебрального кровообігу за допомогою реоенцефалографії, Курсов С. В. (2018)
Черний В. И. - Нейромедиаторные механизмы восстановления сознания у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой, Андронова И. А., Городник Г. А., Черний Т. В., Андронова М. А. (2018)
Пилипенко С. О. - Зміни показників кардіогемодинаміки в онкологічних хворих із синдромом верхньої порожнистої вени (2018)
Льовкін О. А. - Ультразвук-асистована техніка в невідкладній травматології (2018)
Курділь Н. В. - Національні пріоритети в сфері хімічної безпеки та захищеності відповідно до вимог глобального партнерства G7 проти поширення зброї масового знищення (за матеріалами Міжнародної конференції "Забезпечення прав людини на охорону здоров’я, безпечне і захищене середовище життя", 10–11 грудня 2017, м. Київ, Україна) (2018)
Андрющенко В. В. - Особливості перебігу комбінованих отруєнь "вуличним" метадоном, Калиш М. М., Курділь Н. В. (2018)
Бабанов С. А. - Профессиональные заболевания легких: статистические показатели, оценка рисков и биологические маркеры, Будаш Д. С. (2018)
Содержание (2017)
Присвячено 100-річчю НМАПО імені П.Л. Шупика та 30-річчю кафедри медицини невідкладних станів (2017)
Слонецький Б. І. - Здобутки та реалії хірургічного лікування синдрому короткої тонкої кишки (огляд літератури), Тутченко М. І., Вербицький І. В. (2017)
Орел В. В. - Принципи надання допомоги хворим і постраждалим дітям в умовах відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги (огляд літератури), Кисельова І. В. (2017)
Ковальчук В. П. - Мікробіологічне обґрунтування доцільності комбінованого застосування антибіотиків і Декасану, Кондратюк В. М., Фоміна Н. С., Коваленко І. М. (2017)
Хижняк А. А. - Дексмедетомідин як компонент післяопераційної аналгоседації у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Ієвлєва В. І., Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2017)
Іващенко О. В. - Про необхідність розробки системи централізованого забезпечення засобами антидотної терапії, Устінова Л. А., Курділь Н. В., Падалка В. М., Андрющенко В. В. (2017)
Тутченко М. І. - Місце малоінвазивних технологій при хірургічному лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки, Слонецький Б. І., Вербицький І. В. (2017)
Сірко А. Г. - Результати хірургічного лікування бойових вогнепальних черепно-мозкових поранень (2017)
Галушко О. А. - Нейропротекція у хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті (2017)
Боброва В. І. - Пароксизмальний перебіг синдрому вегетативної дисфункції, Демченко А. В. (2017)
Зозуля І. С. - Аневризматичні субарахноїдальні крововиливи — сучасний погляд на діагностику, клініку, лікування, Зозуля А. І., Волосовець А. О., Камінський А. О. (2017)
Шарлай К. Ю. - Динаміка рівнів нейроавтоантитіл у крові хворих на тяжку черепно-мозкову травму (2017)
Максименко М. В. - Стан регіонарного судинного русла при гострих ішемічних ураженнях кишечника та його морфологічні особливості, Лобанов С. М., Тюлюкін І. О. (2017)
Зозуля І. С. - Чи актуальне створення інсультних відділень (інсультних блоків — stroke unit) в системі надання спеціалізованої медичної допомоги при судинних захворюваннях головного мозку, Зозуля А. І., Волосовець А. О. (2017)
Волосовець А. О. - Оптимізація профілактики повторного ішемічного інсульту з урахуванням генетичних факторів ризику (2017)
Царев А. В. - Предупреждение интраоперационной непреднамеренной гипотермии у пациентов с политравмой (2017)
Криштафор А. А. - Профилактика и лечение когнитивных нарушений, обусловленных боевой травмой, с помощью полиорганопротективных препаратов (2017)
Зеленський Р. О. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих на нирково-клітинний рак (2017)
Хартанович М. В. - Влияние левосимендана на состояние кровообращения и кислородного бюджета в периоперационном периоде у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании, Тодуров Б. М., Хижняк А. А., Волкова Ю. В. (2017)
Беляновская Е. А. - Алгоритм расчета эксплуатационных характеристик адсорбционного регенератора теплоты и влаги, Литовченко Р. Д., Сухой К. М., Губинский М. В., Сухой М. П. (2018)
Дубницький В. І. - Гнучка виробничо-логістична система: модель управління складом з дефіцитом, Науменко Н. Ю., Білоброва Ю. О. (2018)
Зеленцов Д. Г. - Нейронные сети как средство повышения точности и эффективности решения задач оптимизации (2018)
Кодола Г. М. - Про методи динамічної побудови графічного інтерфейсу користувача на основі структури прикладної онтології, Венєдіктов Д. В. (2018)
Ляшенко О. А. - Застосування функціонально-модульного підходу до проектування підсистеми визначення збалансованого раціону харчування, Шулак В. О. (2018)
Мухін В. Є. - Механізми групування та декомпозиції мережевих графів для підтримки експериментальних досліджень підсистем управління бізнес-процесами, Побережніченко В. Ю. (2018)
Назаренко О. М. - Оперативне моделювання водно-хімічного стану підприємства в умовах глобального потепління, Назаренко І. А., Бахтін В. І., Кушнаренко О. П. (2018)
Олевский В. И. - Стохастическое моделирование электрофореза высокомолекулярных веществ с использованием процесса Орнштейна-Уленбека, Олевская Ю. Б. (2018)
Рахманов С. Р. - Особенности функционирования рабочей клети автоматического стана трубопрокатного агрегата, Вышинский В. Т., Пача С. В. (2018)
Старовойтов Э. И. - Напряженно-деформированное состояние трехслойной круговой пластины, связанной со сложным основанием, Козел А. Г. (2018)
Шелудько А. О. - Інформаційна підсистема формалізації нечіткої інформації у прикладних задачах, Коротка Л. І. (2018)
Титул, зміст (2018)
Жуковицький І. В. - Формування інтелектуальних інформаційних технологій залізничного транспорту на основі моделей аналітичних серверів та онтологічних систем, Скалозуб В. В., Устенко А. Б., Клименко І. В. (2018)
Семененко О. І. - Дослідження ефективності роботи згладжувальних пристроїв перетворювальних агрегатів тягових підстанцій постійного струму, Супрун О. Д., Семененко Ю. О., Ткаченко М. П. (2018)
Королева Я. Ю. - Использование последовательного алгоритма компоновки в конструкциях мультимедиа, Беликов И. С. (2018)
Доценко С. І. - Огляд методів обробки та аналізу текстів на природних мовах, Радоуцький К. Є., Панасенко В. О., Мастюк А. С., Каминіна Д. О. (2018)
Krasnikov I. - Features of creating systems development for obtaining mathematical models of heat exchangers, German E., Babichenko J. (2018)
Ломотько Д. В. - Створення ефективної технології формування залізничних маршрутів із зерновими вантажами за допомогою моделей на мережі Петрі, Арсененко Д. В. (2018)
Піневич Т. О. - Стандартизація інфокомунікаційних мереж та систем (2018)
Колобов Г. А. - Современное состояние и прогноз развития мировой титановой промышленности на период до 2026 года, Печерица К. А., Осипенко А. В., Бубинец А. В. (2018)
Пазюк М. Ю. - Розробка алгоритму системи управління процесом грудкування залізорудних матеріалів у барабанних грудкувачах на основі методу розпізнавання, Овчинникова І. А., Ренгевич О. В., Довгань В. В. (2018)
Синяков Р. В. - Оптимизация проектирования и управления кислородно-конвертерной плавкой, Харченко А. В., Личконенко Н. В. (2018)
Терновой Ю. Ф. - Получение микрогранул сферической формы без сателлитов при диспергировании металлических расплавов инертным газом, Воденников С. А., Личконенко Н. В. (2018)
Терновий Ю. Ф. - Одержання порошків збільшенної плинності розпиленням металевих розплавів водою високого тиску в умовах подвійного повітряно-водяного смерчу, Воденніков С. А., Панова В. О. (2018)
Воляр Р. М. - Вплив хімічного та мінералогічного складу бокситів на показники попереднього знекремнювання алюмінатних розчинів, Очинський Р. М., Воденнікова Л. В., Іванов О. Б. (2018)
Колобов Г. А. - Рециклинг рения из отходов суперсплавов, Павлов В. В., Печерица А. К., Прохорова Н. Д. (2018)
Малишев В. В. - Високотемпературний електрохімічний синтез карбідів молібдену та вольфраму, Габ А. І., Тимошенко М. В., Нестеренко Т. М., Воденнікова О. С., Карпенко Г. В. (2018)
Малишев В. В. - Електрохімічна поведінка срібла та її вплив на електроосадження карбіду молібдену з вольфрамат них розплавів, Шахнін Д. Б., Баканов О. П., Кириченко О. Г., Бондаренко Ю. В., Воденнікова О. С. (2018)
Габ А. І. - Фізико-хімічні властивості високотемпературних гальванічних покривів молібдену, вольфраму та їх карбідів з іонних розплавів, Малишев В. В., Шахнін Д. Б., Брускова Б.-М. Я., Воляр Р. М., Воденнікова О. С., Карпенко Г. В. (2018)
Бєлоконь Ю. О. - Дослідження процесів структуроутворення інтерметалідних сплавів у системі Ti-Al-Nb (2018)
Скачков В. О. - Про взаємодію пористих вуглецевих матеріалів з рідкими розплавами, Бережна О. Р., Нестеренко Т. М., Сергієнко Т. І. (2018)
Скачков В. О. - Методи одержання пористих вуглецевих матеріалів з пороутворювачами, Карпенко Г. В., Куліков В. Ю., Варченко Д. А. (2018)
Критская Т. В. - Факторы, влияющие на деградацию кремниевых солнечных ячеек и модулей, Невмержицкий И. С. (2018)
Явтушенко О. В. - Розрахунки валків прокатних станів на міцність і деформацію у програмному комплексі "AutoCAD Mechanical", Проценко В. М., Корнілов О. О. (2018)
Прищіп М. Г. - Оцінка похибки формул для визначення розширення металу під час прокатки, Бондаренко Ю. В., Бадулка Д. В. (2018)
Башлій С. В. - Застосування струменево-нішевої технології спалювання палива у мартенівському виробництві, Чижов С. Є., Воденнікова Л. В., Карюк Г. Ю. (2018)
Зінченко В. Ю. - До оптимізації процесу стадійного спалювання палива у печах камерного типу за роздільної подачі його компонентів, Іванов В. І., Чепрасов О. І., Каюков Ю. М. (2018)
Каюков Ю. М. - До управління малоокиснювальним нагріванням металу в печах камерного типу, Іванов В. І., Чепрасов О. І., Радченко Ю. М. (2018)
Ніколаєнко А. М. - Про формування бунтів у моталках з осьовою подачею катанки, Трегулова І. П. (2018)
Белодеденко С. В. - Применение моделей диагностических параметров в виде случайного процесса для контроля состояния технических систем, Гануш В. И., Гречаный А. Н., Ибрагимов М. С. (2018)
Кононов Д. О. - Теоретичні дослідження динамічних характеристик молоткової дробарки, Кобрін Ю. Г., Шевченко І. А., Васильченко Т. О. (2018)
Василенко Т. Г. - Химико-аналитические аспекты преобразования соединений железа в сточных водах шламонакопителя ПАО "Запорожсталь", Добровольская О. Г., Коляда В. П., Сокольник В. И. (2018)
Куліченко А. - Оновлення американської медичної освіти на початку ХХ ст.: погляди А. Флекснера (2018)
Орос І. - Управління освітою дорослого населення у Великій Британії (2018)
Скальські Д. - Поняттєво-категоріальний інструментарій порівняльно-педагогічного дослідження концепцій фізкультурної освіти у країнах ЄС (2018)
Хомич О. - Соціально-економічні та демографічні чинники підготовки вчителя початкової школи Канади (1950 – 1974 рр.) (2018)
Черкашин С. - Inculcation of core competences and providing the scientific character of university education as conditions of increasing competitiveness of German universities in the global education market (2018)
Чистякова І. - Провідні напрями розвитку інклюзивної освіти на сучасному етапі: досвід зарубіжних країн (2018)
Яцино О. - Особливості підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу в збройних силах США (2018)
Бугрій В. - Становлення професійної історичної освіти у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (2018)
Генкал С. - Розвивальне освітнє середовище як засіб формування критичного мислення учнів профільних класів на уроках біології (2018)
Жмака В. - Місцева промисловість Сумської округи в 20-ті рр. ХХ ст. (2018)
Жорова І. - Організація шкільної освіти України на початку ХХ століття (2018)
Ісаєва С. - Дванадцять бар’єрів на шляху ефективного педагогічного спілкування (2018)
Кравченко А. - Народна освіта в с. Старому – першому поселенні Герасима Кондратьєва, Сумському повіті та Слобідській Україні у складі царської Росії в XVI – XX ст., Кравченко І. (2018)
Ніколаєнко Л. - Діагностика музично-творчих здібностей дітей 6-7 років у позашкільних навчальних закладах (2018)
Шрамченко О. - Фізкультурно-оздоровча робота в закладах дошкільної освіти: практичні засади, Рибалко П. (2018)
Гаврилюк О. - Сучасні технології контролю знань студентів з англійської мови у закладі вищої освіти (2018)
Дука М. - Цілі та зміст навчання майбутніх хореографів професійно спрямованого англомовного монологічного мовлення, Повалій Т. (2018)
Міровська М. - Організаційна структура закладу вищої освіти та виклики часу: від теорії до практики (2018)
Петренко С. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів математики: теоретичний аспект, Петренко Л. (2018)
Степаненко О. - Філософські концепції тьюторства в контексті проблем вищої освіти (2018)
Федорченко О. - Формування знань з нетрадиційних методів фізіотерапії як важливий чинник підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини, фізіотерапії та ерготерапії, Цигура Г., Куртова Г., Кудін С. (2018)
Шевченко О. - Методологічні підходи вокальної підготовки майбутніх учителів музики на консолідаційних засадах (2018)
Шип С. - Педагогічні стратегеми формування здатності вчителя музичного мистецтва до системно-цілісного уявлення про музичний твір, Чень Цзицзянь (2018)
Шмалєй С. - Організаційно-педагогічні напрями модернізації морської освіти (кінець ХХ - початок ХХІ століття) (2018)
Супрун Д. - Результативно-рефлексивна складова становлення особистості психолога в галузі спеціальної освіти (2018)
Содержание (2018)
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ (2018)
Дикан І. М. - Атеротромботичний ішемічний інсульт: вікові особливості реорганізації церебральної гемодинаміки при прогнозі відновлення мозкового кровотоку, Мазур С. Г. (2018)
Бабкіна Т. М. - Оцінка радіохірургічного лікування метастатичних утворень печінки по даним первинного МСКТ та МРТ аналізу з прогнозуванням локальної відповіді, Дзигар О. В., Спіженко Н. Ю. (2018)
Асмолова А. А. - Верхнечелюстной постимплантационный синдром: клеточная терапия, Пасечник А. В. (2018)
Kolotilov N. N. - CT images of pancreatic malignant tumors: heterogeneity coe?cients, Zabudskaya L. R. (2018)
Бородінова О. С - Ехокардіографічна оцінка функції правого шлуночка у пацієнтів після корекції тетради Фалло із збереженням клапана легеневої артерії та із трансанулярною пластикою (2018)
Павлова А. О. - Порівняльний аналіз ехокардіографічних показників пренатально діагностованого ізольованого судинного кільця, Куркевич А. К., Руденко Н. М., Ялинська Т. А., Крикунов К. О., Ємець І. М. (2018)
Андрущенко И. В. - Диастолическая функция левого желудочка у детей с суставной формой ювенильного ревматоидного артрита по результатам метода двойного допплера (2018)
Король П. О. - Сучасні напрямки радіонуклідної діагностики і терапії хворих на рак передміхурової залози, Ткаченко М. М. (2018)
Ternovoy N. K. - Quantiable tumor diffusion coeffcient (review and own data), Kolotilov N. N., Tuz E. V., Drobotun O. V., Ulyanchich N. V. (2018)
Hayman L. A. - Гліоми головного мозку: МРТ візуалізація (огляд і портфоліо), Кулікова Ф. Й., Похилевич Г. Ю. (2018)
Терновой Н. К. - Медицинская квалиметрия: на примере ортопедии и травматологии, Колотилов Н. Н., Самохин А. В. (2018)
М. С. Каменецький - ювіляр (2018)
Содежание (2018)
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ (2018)
Afanasyeva I. О. - Assessment results of complex rehabilitation effciency at Evminov's preventor in patients with spine degenerative dystrophic changes (2018)
Орел В. Е. - Комп'ютерне планування електромагнітного опромінення у хворих на метастатичний колоректальний рак із метахронним ураженням печінки, Бурлака А. А., Рихальський О. Ю., Нестеренко А. О., Стегній В. В., Колеснік О. О. (2018)
Танасічук-Гажиєва Н. В. - Роль магнітно-резонансної томографії та ехокардіографії в діагностиці ремоделювання лівого шлуночка серця при хронічних формах ішемічної хвороби серця, Танасічук В. С., Бабкіна Т. М., Шпак C. O (2018)
Федьків С. В. - Оцінка гідродинамічних процесів в артеріальному руслі за масивом діагностичних даних КТ та МРТ з використанням 3-D моделювання, Струтинський С. В. (2018)
Дикан І. М. - Перший досвід використання 3D мамографії в Україні, Божок Є. М., Гурандо А. В. (2018)
Бородінова О. С. - Роль 2D ехокардіографії в оцінці можливості збереження клапана легеневої артерії при корекції тетради Фалло, Куркевич А. К., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2018)
Ганькова-Дуган И. В. - Ультразвуковые методы исследования в определении лечебной тактики у больных со стенооклюзирующим атеросклерозом артерий головного мозга, Бартош Е. А. (2018)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в диагностике меланом (2018)
Кориченский А. Н. - Эластография молочной железы: от чего зависит жесткость тканей, Бабкина Т. М., Волик Н. К., Медведев В. Е. (2018)
Король П. А. - Концепция сторожевых лимфатических узлов: современная модель ядерной медицины (2018)
Strokan A. N. - Solar plexus neurolysis in a patient with mucinous cystic pancreatic neoplasia, Mukhomor A. I., Levenets L. S (2018)
IX міжнародний медичний форум(25-27 квітня 2018 р., м. Київ) (2018)
Федяєва М. С. - Терміносистеми у методології наукових досліджень з економіки (2018)
Чорний О. В. - Інноваційність як основна характеристика міждисциплінарної економічної науки (2018)
Шедяков В. Е. - Творчество в процессах социально-экономического воспроизводства как фактор успешного участия в макроконкуренции (2018)
Погореленко А. К. - Штучний інтелект: сутність, аналіз застосування, перспективи розвитку (2018)
Готра В. В. - Напрямки підвищення ефективності державної політики в сфері інноваційного розвитку підприємництва в Україні, Варшава О. В. (2018)
Забаштанський М. М. - Сучасні аспекти політики забезпечення персоналом туристичної сфери, Роговий А. В., Забаштанська Т. В. (2018)
Мельник І. М. - Теоретичні аспекти модернізації сфери товарного обігу як складної соціально-економічної системи (2018)
Хлібосолов А. С. - Інвестування в українську економіку: таргетування як метод пошуку спільних інтересів інвесторів та реципієнтів, Бабич С. М. (2018)
Шкабара Т. Л. - Критерії забезпечення екологічної чистоти аграрного продукту, Остапенко А. Ю. (2018)
Бондаренко С. М. - Краудтехнології на підприємствах індустрії моди (2018)
Варава Л. М. - Вплив маркетингової складової (стратегії) на підвищення конкурентоспроможності металургійної продукції на зовнішніх ринках, Бученкова О. В. (2018)
Вовк К. М. - Організація івент-туристичної діяльності в процесі невербальної комунікації (2018)
Галасюк С. С. - Категоризація готелів України в контексті європейського досвіду, Демянчук К. Ф. (2018)
Гнатенко І. А. - Вплив національного інноваційного підприємництва на сталий розвиток ринку праці (2018)
Діденко Є. В. - Удосконалення системи мотивації діяльності виробничих підрозділів підприємств (2018)
Дюк О. М. - Визначення місця та рівня впливу корпоративної культури у виборі технологій управління персоналом на підприємстві (2018)
Зіновська С. І. - Використання організаційного механізму управління кадровим потенціалом на промислових підприємствах України (2018)
Кирилко Н. М. - Особливості оцінки рівня конкурентоспроможності торговельних підприємств, Бабич Ю. А. (2018)
Мохненко А. С. - Стратегія розвитку регіонального газотранспортного підприємства, Мельникова К. В., Федорчук О. М. (2018)
М’ячин В. Г. - Обґрунтування вибору показників для діагностики фінансового стану підприємств та імовірності настання їх банкрутства, Єфимов О. В. (2018)
Невмержицька С. Н. - Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах невизначеності, Левчук Я. В. (2018)
Олійник О. М. - Модернізація системи управління персоналом ПАТ "Мотор Січ" під впливом процесів транснаціоналізації, Фенюшина С. І. (2018)
Піскун Д. Н. - Особливості формування системи маркетингового управління промисловим підприємством (2018)
Романенко Л. Ф. - Ребрендинг як складова маркетингової стратегії підприємства, Брайцловська О. О. (2018)
Тертична Л. І. - Політико-правова безпека підприємства: сутність, діагностика її рівня, Безпалько О. В., Рибак Н. О. (2018)
Харчук Т. В. - Конкурентний потенціал підприємства як інтегрований об’єкт економічного управління у ресурсній площині (2018)
Шуляр Р. В. - Розвиток вимог до гнучкості та адаптивності системи управління якістю протікання бізнес-процесів машинобудівних підприємств (2018)
Гобрей М. В. - Суб'єкти інвестиційних процесів та джерела інвестицій в регіональній економіці (2018)
Коненко В. В. - Формування механізму стимулювання ресурсозбереження в житлово-комунальному комплексі України (2018)
Халилов А. Э. - Диапазон принятий решений в экономической системе: вертикальный метод (2018)
Лазарєва О. В. - Аспекти впровадження концепції Leader в умовах збалансованого землекористування, Бірюкова О. О. (2018)
Ступень Р. М. - Еколого-економічні аспекти орендних відносин в сільськогосподарському землекористуванні (2018)
Бондаренко П. В. - Бутстрап-моделі у фінансових розрахунках оцінки інвестиційних портфелів, Добриніна Л. В. (2018)
Водолазська О. А. - Фінансове оздоровлення підприємства як засіб попередження його банкрутства, Гончарова О. О. (2018)
Горин В. П. - Практика та проблеми ефективності податкового регулювання доходів населення, Булавинець В. М. (2018)
Конєва Т. А. - Стан комерційного кредитування на вітчизняних підприємствах, Гац А. В. (2018)
Семеног А. Ю. - Довіра на ринку сучасних фінансових послуг в Україні та світі, Бричко М. М., Семеног В. В. (2018)
Сокирко О. С. - Безробіття в Україні та шляхи його подолання, Пінчук А. В. (2018)
Тютюник І. В. - Міжнародний досвід побудови національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, Скороходова Л. І. (2018)
Єршова Н. Ю. - Стратегічний управлінський облік: ключові проблеми практичного використання на підприємствах в інноваційній економіці (2018)
Максимова А. В. - Фінансовий аналіз звітності, складеної за МСФЗ, Гнидюк М. Г. (2018)
Шендригоренко М. Т. - Сучасні проблеми організації обліку виробничих запасів на підприємстві та напрями їх вирішення, Шевченко Л. Я. (2018)
Вихідні дані (2018)
Гнатюк І. С. - "Словарь української мови" за редакцією Бориса Грінченка в оцінці українських мовознавців (2014)
Глуховцева К. Д. - Внесок Б. Д. Грінченка у вироблення наукових засад вивчення українських діалектів (2014)
Марчук Л. М. - Ціннісні домінанти в епістолярії Бориса Грінченка (2014)
Найрулін А. О. - Мовна проблематика епістолярію Бориса Грінченка (2014)
Абрамян Ю. В. - Джерела дослідження напрямків розвитку сільськогосподарської лексики українських східнослобожанських говірок (2014)
Гуцуляк Т. Є. - Зооморфні метафори в "Словарі української мови" за редакцією Бориса Грінченка (2014)
Федунович-Швед О. Т. - Народнорозмовна лексика як матеріал "Словаря української мови" Бориса Грінченка та перекладів Миколи Лукаша (2014)
Задорожний В. Б. - Спроба розгадати одну лексикографічну загадку (2014)
Мовчун Л. В. - Невідомий словник рим, укладений В. В. Лутковським (2014)
Осіпова Т. Ф. - Перспективи репрезентації теорії комунікативної лінгвістики у словниках активного типу (2014)
Тименко Л. О. - Ілюстративний параметр у словниках тлумачного типу (на прикладі "Словаря української мови" Б. Грінченка) (2014)
Сніжко Н. В. - Сучасні українські "мислеквіти" в лексикографічному доробку Анатолія Нелюби (2014)
Балог В. О. - Словник лексико-словотвірних інновацій (2014)
Тищенко О. М. - Говорімо гарно (сторінками словника антикальок) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення (2014)
Вихідні дані (2014)
Коваленко Б. О. - Лексика "Люборацьких" А. Свидницького у "Словарі української мови" Б. Грінченка (2013)
Коваленко Н. Д. - Діалектна фраземіка у "Словарі української мови" Б. Грінченка (2013)
Сніжко Н. В. - "Словарь української мови" за ред. Б. Д. Грінченка в інтегральному моделюванні розвитку лексики та лексикографії (2013)
Старко В. Ф. - Грінченків "Словарь" у збірці онлайнових словників на r2u.org.ua (2013)
Поздрань Ю. В. - Лексикографічні традиції Б. Д. Грінченка в "Російсько-українському словнику" за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (2013)
Туранська В. Л. - Оцінні прикметники у "Словарі української мови" Бориса Грінченка (2013)
Балог В. О. - Типові хиби ремаркування галузевої лексики в загальномовному тлумачному словнику (2013)
Калинюк Н. В. - Метафоричний розвиток семантично підпорядкованого номінації земля поетоніма лан (2013)
Кумеда О. П. - Загальнонародна та рідкісна діалектна лексика ХIХ ст. у мові першодруків творів П. О. Куліша (2013)
Тименко Л. О. - Абстрактні іменники у реєстрі Зведеного словника (2013)
Тищенко О. М. - Довідка про походження в словникових матеріалах "Нові й актуалізовані слова та значення" (2013)
Підкуймуха Л. М. - З історії формування української спортивної лексики в мовленні міжвоєнного Львова (2013)
Габай А. Ю. - Матеріали до "Словника граматичного керування прикметників", Горголюк Н. Г. (2013)
Колібаба Л. М. - Матеріали до "Словника граматичного керування дієслів", Фурса В. М. (2013)
Лозова Н. Г. - Матеріали до Словника концептуальної / ідеографічної організації назв суб'єктів культурної діяльності (термінографічна когнітосфера культури та мистецтва) (2013)
Гнатюк І. С. - Фразеологічна симфонія Волині (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення (2013)
Вихідні дані (2013)
Вступне слово (2015)
Гнатюк І. - Шляхи формування джерельної бази тлумачної лексикографії сучасної української літературної мови (2015)
Карпіловська Є. - Лексична картотека і корпус як інструмент лексикографічного моделювання слова (2015)
Скаб М. - Тексти релігійного стилю як джерело поповнення джерельної бази сучасної української тлумачної лексикографії (2015)
Козирєва З. - Реєстр сучасного загальномовного словника і лексикографічний стандарт (2015)
Кочерга О. - Чого немовознавцеві бракує в загальномовному словнику (2015)
Самойлова І. - Художня публіцистика як джерело емпіричного матеріалу для лінгвістичних досліджень (2015)
Сніжко Н. - Проблеми, здобутки і перспективи інтегрального дослідження розвитку лексики української мови (2015)
Тищенко О. - Лексикографічна інтерпретація нової та актуалізованої лексики в словниках мови письменників (2015)
Цимбалюк-Скопненко Т. - Джерельна база авторської лексикографії: теоретичний і практичний виміри (2015)
Шведова М. - Проект "Базового словника російської мови" (2015)
Дюндик О. - Етранжизми в сучасній українській мові (2015)
Ренчка І. - Позначка "совєтизм" у "Практичному словнику синонімів української мови" С. Караванського (2015)
Мовчун Л. - Матеріали до "Словника римового гнізда лексеми Україна" (2015)
Тименко Л. - До 90-річчя Андрія Андрійовича Бурячка (2015)
Цимбалюк-Скопненко Т. - Служіння слову. Життєвий і професійний шлях лексикографа й фразеолога В. М. Білоноженко (2015)
Відомості про авторів (2015)
Шановні колеги! (2015)
Вихідні дані (2015)
Гончаров Ю. В. - Шановні автори та читачі збірника наукових праць "Сучасні питання економіки і права", редакційна колегія збірника на передодні нового року вітає Вас зі святом – Новим 2019 роком! (2018)
Жуйков Г. Є. - Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційної економіки, Орленко О. В., Імшеницька І. Г. (2018)
Ляхов Є. О. - Інтернет-магазин як логічне продовження комерційного підприємства, Могилевская О. Ю. (2018)
Могилевская О. Ю. - Роль маркетингу в формуванні конкурентоспроможного потенціалу підприємства, Гладун А. І., Дмитриченко Т. С. (2018)
Нагорний В. В. - До питання формування корпоративної соціальної відповідальності на сільськогосподарських підприємствах, Козлова Н. О. (2018)
Filipouski A. - The branding role in modern marketing, Mohylevska O. (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Корпоративна культура підприємства: зміст, типи, домінанти та вплив на зростання (2018)
Чеморда П. О. - Особливості оцінки споживчої поведінки у сфері електронної комерції, Могилевская О. Ю. (2018)
Шуляк Б. В. - Розвиток сільского підприємництва на екологічній основі: ідентифікація чинників та визначення стратегічних імперативів (2018)
Abuselidze G. - Overview welfare in Georgia and prospects formation of effective economic and social models, Slobodyanik A. (2018)
Виноградчий В. І. - Наскрізне практичне навчання студентів – наближення їх до виробничої сфери, Котляр Р. П., КотлярТ. І. (2018)
Горенко Л. І. - Моделі стратегічного управління продюсерської діяльності в Україні початку XXI ст. (2018)
Опанасюк В. В. - Інвестиційні перспективи криптоіндустрії України (2018)
Резнік Н. П. - Тенденції торгівлі лісоматеріалами на біржовому товарному ринку, Мартиненко Д. Є. (2018)
Слободяник А. М. - Аналіз інструментів хеджування на аграрному ринку, Труш І. Г., Благодатний А. С. (2018)
Гривківська О. В. - Урахування ризиків при плануванні результатів виробничої діяльності на сільськогосподарських підприємствах за умови використання іпотечних кредитів, Гривківська С. М., Поліщук Н. В. (2018)
Габрелян А. Ю. - Доцільність легалізації проституції в Україні: аргументи "за" (2018)
Вимоги до публікації у збірнику "Сучасні питання економіки і права" (2018)
Вихідні дані (2018)
Круглий стіл "Землеустрій об’єднаних територіальних громад" (2018)
Ярослав Гадзало: Переважна більшість існуючих територіальних громад виявилися неспроможними виконувати всі повноваження органів місцевого самоврядування (2018)
Леонід Новаковський: До тих пір, поки ми не сформуємо комунальну земельну власність, реформування земельних відносин не завершиться (2018)
Пропозиції круглого столу "Землеустрій об’єднаних територіальних громад" 17 жовтня 2018 року щодо встановлення їх меж, розроблення схем землеустрою, консолідації земель (2018)
Факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права Луцького НТУ – 20 років! (2018)
У Луцькому НТУ відбулася Х Міжнародна конференція з розвитку обліку й аналізу (2018)
Куцик П. - Тенденції та проблеми сучасного розвитку ринків у внутрішній торгівлі України, Апопій В. (2018)
Гороховський І. - Перспективи розвитку європейської споживчої кооперації в умовах глобальних викликів сучасності (2018)
Новый курс Украины. Каким он должен быть (2018)
Полтавцева Н. - Роман Евгения Водолазкина "Авиатор" как текст постмодерна (2018)
Щербаков Я. - Містичні та монотеїстичні мотиви і відображення найдавнішого світогляду Китаю у давньокитайській "Книзі пісень" (2018)
Козлов Р. - Образ Грінченка-письменника в публіцистиці МУРу (2018)
Щока О. - Жіночі образи як репрезентанти різних поглядів на фемінізм у романі Еліф Шафак "Три дочки Єви" (2018)
Жигун С. - Марія Пригара як/і жінка з "Пролетарської правди": вплив медійного конструкту на фемінну художню творчість (2018)
Москвичова О. - Методологічне підґрунтя побудови фрактальної поетичної моделі світу у британських поетичних текстах ХІХ–ХХІ століть у лінгвокогнітивному вимірі (2018)
Романенко О. - Мовою літератури, науки та кулінарії. Рецензія на монографію: Ковпік С. Поетика густативів (на матеріалі сучасної української прози) / Світлана Ковпік. – Київ: ТОВ "НВП Інтерсервіс", 2018. – 150 с. (2018)
Вергунова В. С. - Зміст та структура досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва (2018)
Грисюк О. М. - Методологічні засади підготовки майбутніх педагогічних працівників для виховної роботи в сучасній українській школі (2018)
Гусейнова Л. В. - Cтруктурно-функціональні компоненти дидактичної моделі процесу формування готовності до інструментально-виконавської діяльності (2018)
Коваль О. В. - Формування музичних здібностей школярів: психолого-педагогічний аспект (2018)
Магда П. М. - Формування ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музики як педагогічний феномен (2018)
Пархоменко О. М. - До проблеми балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії у системі вищої мистецької освіти (2018)
Прищепа О. П. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої діяльності: теоретичний аспект (2018)
Раструба Т. В. - Взаємозв’язок закономірностей і принципів особистісно орієнтованого музичного навчання та виховання учнів сучасного загальноосвітнього закладу (2018)
Ревенчук В. В. - Теоретико-методологічні основи організації музично-освітнього процесу в мистецьких школах хореографічного спрямування (2018)
Сливко С. А. - Методична модель розвитку музично-слухової уваги студентів мистецьких спеціальностей (2018)
Спіліоті О. В. - Критерії сформованості музично-інтонаційного мислення студентів (2018)
Чень Цзяньїн - Комунікативний потенціал вокально-ансамблевої діяльності студентів (2018)
Чжан Їн - Теоретичний аналіз етнонаціонального виконавського стилю майбутніх учителів музики і хореографії (2018)
Щербініна О. М. - Професійна діяльність музиканта-педагога: сучасні вимоги та критерії оцінювання (2018)
Дворник Ю. Ф. - Програмно-технічне забезпечення музично-творчої діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва як умова формування фахових умінь (2018)
Дорошенко Т. В. - Активізація процесів саморегуляції майбутніх учителів музичного мистецтва як умова розвитку емоційної компетентності (2018)
Ду Цзілун - Забезпечення розвивально-виховного впливу занять естрадним співом учнів молодшого шкільного віку (2018)
Михаськова М. А. - Застосування інтерактивних методів навчання в індивідуально-дослідних навчальних завданнях у процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Ростовська Ю. О. - Використання інноваційних освітніх технологій у процесі формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії (2018)
Лі Аньань - Оволодіння студентів навичками інтерпретації музичних творів у процесі їх підготовки до музично-просвітницької діяльності (2018)
Лоу Яньхуа - Підготовка іноземних магістрантів до аутентично-стильового виконання вокальних творівінокультурного походження (2018)
Ростовська І. О. - Формування прийомів цілеутворення у процесі самостійної інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Скорик Т. В. - Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку комунікативної компетентності учнів, Дорошенко К. С. (2018)
Степанов В. А. - Інформаційний етап навчання майбутніх учителів музики мультимедійного аранжування (2018)
Сунь Сінь - Педагогічні умови формування умінь саморегуляції музично-виконавських дій майбутніх учителів музики (2018)
Бьокштайнер Т. А. - Специфіка організації самодіяльних хорів у сучасній Австрії, Костенко Л. В. (2018)
Наші автори (2018)
Шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу "Наукові записки" Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя просимо дотримуватися нових правил оформлення та подання рукописів до журналу (2018)
Долматова М. П. - Педагогічна модель процесу формування естетичного досвіду майбутніх учителів-філологів засобами іноземної мови (2018)
Дубровська Л. О. - Теоретичні засади громадянсько-патріотичного виховання молодших школярів, Дешко О. О. (2018)
Дубровська Л. О. - Психолого-педагогічні особливості читацьких інтересів молодших школярів, Дубровський В. Л., Король В. С. (2018)
Киричок І. І. - Організація, аналіз та оцінка результатів дослідно-експериментальної перевірки формування готовності до самопрезентаційної діяльності майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів, Дробченко Г. О. (2018)
Кот Ю. В. - Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи: педагогічна проблема та шляхи її вирішення, Кот І. В., Білоусова Н. В., Долматова М. П. (2018)
Лісовець О. В. - Критеріально-рівнева характеристика сформованості соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2018)
Мицик Г. М. - Державна політика у сфері підготовки фахівців для роботи у селі на прикладі вчителя-логопеда закладу дошкільної освіти (2018)
Новгородська Ю. Г. - Діагностика стану сформованості професійної відповідальності у майбутніх менеджерів (2018)
Падун Н. О. - Гуманізація управління загальноосвітнім навчальним закладом як основна мета розвитку особистості, Даруга Ю. О. (2018)
Скребець Д. М. - Сім’я як основа розвитку особистості, Дяченко М. О., Білоусова Н. В. (2018)
Чжоу Геян - Аналіз художньої комунікації у понятійному вимірі (2018)
Шевчук М. О. - Критерії, показники та рівні формування професійної компетентності майбутніх вчителів (2018)
Біденко Л. В. - Змішане навчання як нова форма організації мовної підготовки іноземних студентів-нефілологів, Кисельова Г. І. (2018)
Дегтярьова Т. О. - Використання ігрового методу в процесі навчання української мови як іноземної, Скварча О. М. (2018)
Дубровський В. Л. - Технологія організації і проведення дидактичної гри на уроках математики у початковій школі (2018)
Ілясова Ю. С. - Застосування контекстного навчання у вивченні фахових дисциплін у медичних освітніх закладах (2018)
Коньок О. П. - Формування країнознавчої компетентності на заняттях з української мови як іноземної, Шевцова А. В. (2018)
Сидоренко Ю. О. - Загальнодидактичні та методико-літературні принципи вивчення літературних творів з міфологічною образністю у старших класах загальноосвітньої школи (2018)
Фольварочний І. В. - Підготовка майбутніх фахівців до розвитку громадянського суспільства (2018)
Бовт А. Ю. - Театрально-драматичне мистецтво як засіб формування естетичної культури дітей в школах Канади (2018)
Бянь Лулу - Використання інфокомунікаційних технологій у процесі формування культури мовлення китайських студентів у ВНЗ України (2018)
Кудлай О. В. - Теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера у дидактичному контексті, Макарчук А. А., Білоусова Н. В. (2018)
Наші автори (2018)
Шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу "Наукові записки" Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя просимо дотримуватися нових правил оформлення та подання рукописів до журналу (2018)
Содержание (2017)
Особенности и тенденции современного архитектурного процесса (2017)
Трутнев И. А. - Преемственность и различие архитектуры Киевского государства (ХІ – начала ХІІ вв.) в культовых постройках Киевского княжества (середины ХІІ – начала ХІІІ вв.) (2017)
Письмак Ю. А. - Архитектурный пейзаж "Вид Oдессы" Карло Боссоли (2017)
Польщикова Н. В. - Развитие и становление архитектурно-строительных традиций Восточной Европы от позднего палеолита до раннего железа (2017)
Письмак Ю. А. - Британские влияния в производстве художественного стекла в России в XVIII - XIX вв. и роль архитекторов в этом производстве (2017)
Польщикова Н. В. - Жертвенники Никония V в. до н.э. – первые века н. э., Секерская Н. М. (2017)
Бостан Н. С. - Историческое наследие приднестровских поселений как аспект территориальной идентичности края (2017)
Худяков И. А. - Эклектика в современной архитектуре Одессы (2017)
Титинов В. В. - Архитектурные реставрационно-конструктивные проблемы жилых и общественных зданий центральной части города Одессы и способы их решения, Василенко А. Б. (2017)
Полонская О. М. - Эркеры в памятниках архитектуры Одессы периода позднего модерна (2017)
Акопова А. О. - Одеський модерн. Залишки минулої роскоші (2017)
Денисенко Ю. Н. - Енерго-інформаційний вплив геометричних форм на людину, Жежуленко И. А., Сирбу М. П. (2017)
Погорелов О. А. - Символика в архитектурно-пространственной среде, Штирбу Ю. Ю. (2017)
Романова О. В. - Солярная символика в традиционной архитектуре г. Татарбунары и ПГТ Сарата Одесской области (2017)
Уренев В. П. - Архитектурно-градостроительная концепция развития исторического центра Одессы (2017)
Киселев В. Н. - Принципы экологизации развития городов на примере г. Одесса, Киселева А. В., Семенько А. А. (2017)
Ноговицына Т. В. - Исследование тенденций развития архитектуры высотных зданий, Истоминоа В. С. (2017)
Захаревская Н. С. - Архитектурно-градостроительные особенности развития рекреационных зон Одессы на примере "Дачи Ковалевского", Снядовская Т. Ю. (2017)
Крамаренко М. А. - Определение параметров территории курортных гостиниц (2017)
Запаточный Е. Н. - Роль городского центра в условиях современной урбанизации. Модель двухполюсного общественного центра города (2017)
Иванова И. Н. - Основные принципы формирования архитектуры предприятий общественного питания быстрого обслуживания в условиях развивающегося рынка (2017)
Малашенкова В. О. - Прийоми архітектурно-просторової організації середовища реабілітаційних цетнрів для дітей з обмеженими можливостями (2017)
Моргун Е. Л. - Ландшафтный дизайн городских улиц. Приёмы и средства, Токарь В. А. (2017)
Тюрикова Е. Н. - Стимпанк в архитектурном дизайне, Завадская О. И. (2017)
Мельник Н. В. - Программа соучастия в контексте комплексного подхода в архитектурном проектировании, Кравченко А. В. (2017)
Тюрикова Е. Н. - Постановка проектных задач при перепрофилировании депрессивных промышленных территорий (2017)
Василенко О. Б. - Основи формування комплексу світлоформоутворюючих засобів в архітектурі, Новиков М. О., Танирвердиэв А. (2017)
Витвицкая Е. В. - Энергоэффективность реконструкции и нового строительства в историческом центре Одессы (2017)
Кучеренко А. А. - О долговечности и надёжности потёмкинской лестницы, Кучеренко Р. А. (2017)
Денисенко Ю. Н. - Прошлое, настоящее и будущее энергосберегающих технологий, Соколова А. В. (2017)
Парута В. А. - Проблемы, возникающие при неправильном выборе фасадных декоративно-защитных систем для стеновых конструкций, Брынзин Е. В., Ляшук А. А., Брындза Е. А. (2017)
Дмитриева Н. В. - О роли восстановления гидроизоляции конструкций памятников архитектуры из известняка-ракушечника, Гострик А. Н. (2017)
Захарчук В. В. - Геодезія на варті пам’ятки архітектури, Нахмуров О. М., шишкалова Н. Ю., Юрковский Р. Г. (2017)
Данчак О. И. - Головні етапи еволюції сучасної енергоощадної архітектури (2017)
Герасимова Д. Л. - Анализ эргономических параметров рабочего места художника, Рахубенко Г. Л. (2017)
Бреднева В. П. - Компетентісний підхід при викладанні дисципліни "Мистецтво шрифту" в архітектурно-художніій освіті, Перпери А. А. (2017)
Снядовский Ю. А. - Методика организации и проведения студенческих архитектурных конкурсов (2017)
Валюк Ю. П. - История и развитие техники и технологии масляной живописи (2017)
Михова Т. В. - Формування теоретичного та практичного досвіду студентів в зображенні архітектури та архітектурного середовища в умовах пленеру, Башкатов П. П. (2017)
Шилов Л. Г. - Роль тона при создании картины (2017)
Потужный Н. Д. - Монументальная живопись и ее задачи в современной архитектуре (2017)
Акридина А. В. - Преемственность иконописной традиции (2017)
Список сокращений (2017)
Сведения об авторах (2017)
Summary (2017)
Сидорчук Р. І. - До 55-річчя від дня народження професора Віктора Павловича Польового, Білик І. І., Волянюк П. М., Кнут Р. П., Мишковський Ю. М., Паляниця А. С., Петрюк Б. В., Ротар О. В. (2018)
Burega Yu. O. - Perspectives of development the possible preventive measures of appearance of fluoroquinolones-induced changes in the temporomandibular joint structures, Maslova I. M., Burega I. Yu. (2018)
Дроздовська С. Б. - Молекулярно-генетичні фактори, що обумовлюють гіпертрофію скелетних м’язів, Калинський М. І. (2018)
Евстигнеев И. В. - Определение гормонов в слюне (2018)
Жук Л. А. - Хламідійна інфекція у дітей: сучасний стан проблеми (2018)
Капустник Ю. О. - Переваги застосування антиаритмічних засобів рослинного походження при лікуванні різних типів аритмій серця (2018)
Лисенко О. В. - Особливості та труднощі морфологічної діагностики туберкульозу легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ (огляд літератури) (2018)
Лучинський М. А. - Сучасні аспекти виникнення множинного карієсу та вплив захворювань шлунково-кишкового тракту на стан порожнини рота у дітей (огляд літератури), Рожко В. І., Басіста А. С. (2018)
Люлька О. М. - Вузловий зоб: можливості сучасних методів діагностики (огляд літератури), Ковальов О. П., Ляховський В. І., Нємченко І. І., Кизименко О. О. (2018)
Nykolaichuk R. P. - Male infertility as a result of genetic disorders (review) (2018)
Островская С. С. - Биологические аспекты связи сердечно-сосудистых заболеваний и тканей парадонта, Герасимчук П. Г. (2018)
Помогайбо В. М. - Генетика біполярного розладу, Березан О. І., Петрушов А. В. (2018)
Родинський О. Г. - Особливості формування коркового електрогенезу у дітей дошкільного віку з гіпоксичними ураженнями центральної нервової системи, Писаревська К. В., Чобіток Л. О. (2018)
Удод О. А. - Світлова полімеризація фотокомпозиційних матеріалів: сучасні підходи та особливості проведення, Центіло В. Г., Адаменко О. М. (2018)
Черевань Ю. О. - Перспективи використання пробіотиків для профілактики та лікування дисбактеріозів птахів, Сідашенко О. І., Тимчий К. І., Федота С. В., Волков Р. Д. (2018)
Черненко О. В. - Взаємозв’язок між рівнем тиреотропного гормону та раком щитоподібної залози (2018)
Чорній Н. В. - Сучасні аспекти застосування нестероїдних протизапальних препаратів при лікуванні захворювань пародонта, Манащук Н. В., Бойцанюк С. І., Чорній А. В., Залізняк М. С. (2018)
Школьніков В. С. - Сучасний погляд щодо структурної організації спинного мозку людини, Приходько С. О., Очеретнюк А. О. (2018)
Мироненко С. Г. - Методика застосування лікувальної фізичної культури для хворих на ожиріння (2018)
Грубська Л. В. - Кінетичні особливості утворення та росту пилкових трубок Nicotiana alata in vitro після дії іонізуючої радіації в різних дозах, Клепко А. В., Андрейченко С. В., Гудков І. М. (2018)
Коваленко А. Г. - Виявлення інфекційних уражень, викликаних мікроскопічними грибами, у тварин, Воронкова О. С. (2018)
Кулик Я. М. - Негативний вплив довготривалого згодовування курчатам і куркам-несучкам генетично модифікованої раундапостійкої сої на виводимість курчат і їх життєздатність, Хіміч О. В., Дідоренко Т. О. (2018)
Білокур Д. О. - Динаміка показників клітинного імунітету у осіб з контамінованих територій Сумської області (2018)
Малєєва Г. Ю. - Вдосконалення методів прогнозування аероалергенної ситуації, яка викликається пилком амброзії у м. Запоріжжі, Приходько О. Б., Ємець Т. І. (2018)
Antoniv A. A. - Kidneys functional status and inflammation activity in patients with chronic kidney disease and nonalcoholic steatohepatitis on the background of obesity, their relationship with the functional state of the endothelium, endogenous intoxication syndrome and oxidative stress (2018)
Багацька Н. В. - Оцінка рівня хромосомних аберацій у лімфоцитах крові хворих з різними формами тривожних розладів in vitro (2018)
Венгер Л. В. - Віддалені результати нового способу хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми з супрациліарним дренуванням. Частина І, Якименко І. В. (2018)
Вознесенська Т. Ю. - Вплив адемолу на ооцити і клітини їх фолікулярного оточення, Короткий Ю. В., Грушка Н. Г., Кондрацька О. А., Срібна В. О., Блашків Т. В. (2018)
Волков В. Г. - Оценка приверженности к прегравидарной подготовке беременных в центральной полосе России, Сметанкина С. В., Вольнягина А. С., Фатенко С. Н. (2018)
Delva I. - Factors associated with post-stroke fatigue dimensions over the second year after acute cerebrovascular events (2018)
Кравченко В. Г. - Фармакокінетичне обгрунтування терапевтичної ефективності антисептичного препарату Цидипол при простатитах, Іванов Л. В., Деримедведь Л. В., Щербак О. В. (2018)
Кривчун А. М. - Топірамат в превентивному лікуванні мігрені (2018)
Кузнецова М. А. - Влияние низкобелкового рациона питания беременных крыс на морфофункциональное состояние печени их потомства (2018)
Ломейко О. О. - Корекція порушень сперматогенезу при чоловічому безплідді в умовах шкідливих професійних чинників (2018)
Лукьянчук О. В. - Мультитаргетная анти-PD-1/PD-L1/CD19/CD25/CD38 терапия с применением хелатного нанокомплекса MSC-428 при онкопатологиях, Артёмов А. В., Бурячковский Э. С. (2018)
Мальцева І. В. - Розповсюдження асоційованих інфекцій репродуктивного тракту жінок різного віку, Соколова І. Є., Гавеля В. М., Гаврилюк В. Г. (2018)
Пахаренко Л. В. - Медико-соціальні передумови формування затримки розвитку плода, Перхулин О. М. (2018)
Проданчук Н. Г. - Необратимость антиандрогенного эффекта лямбда-цигалотрина после восстановительного периода в исследовании на самцах крыс Wistar Han, Шепельская Н. Р., Колянчук Я. В., Евтушенко Т. В. (2018)
Sirko A. G. - Surgical treatment of combat craniocerebral gunshot wounds combined with paranasal sinuses injury, Pilipenko G. S., Tonchiev M. D. (2018)
Слаба О. Р. - Гендерні особливості перебігу бронхіальної астми у хворих з різною масою тіла, Кондратюк М. О., Беш О. М., Сорокопуд О. О. (2018)
Сторожук Н. В. - Показники коагуляційної та фібринолітичної активності у хворих з ІХС після перкутанної коронарної ангіопластики (частина І), Макогоненко Є. М., Сторожук Б. Г., Луговськой Е. В., Сторожук Л. О. (2018)
Фейса С. В. - Оцінка якості життя пацієнтів із поєднаним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та субклінічного гіпотиреозу, Чопей І. В., Сіксай Л. Т., Товт-Коршинська М. І. (2018)
Шамелашвілі К. Л. - Характеристика оксидативного стресу еритроцитів щурів-пухлиноносіїв за введення кластерних сполук Ренію(ІІІ) з біологічно активними лігандами, Шаторна В. Ф., Грабовська О. І., Штеменко Н. І. (2018)
Шуть С. В. - Особливості ураження серця при метаболічному синдромі у пацієнтів молодого і середнього віку, Трибрат Т. А., Борисова З. О., Трибрат А. А. (2018)
Полубень Л. О. - Спектр пошкоджених генів у хворих на первинний мієлофіброз в Україні, Чен С., Юан Ш., Шумейко О. О., Вознесенски О., Адам М., Френкель Е., Разник Р., Линдал М., Клименко С. В., Балк С., Френкель П. (2018)
Гасюк П. А. - Необхідність вивчення студентами стоматологічного факультету основ надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах у практиці лікаря-стоматолога, Дзецюх Т. І., Росоловська С. О., Воробець А. Б., Беденюк О. А. (2018)
Дудченко М. А. - Самовоспитание врача как фактор формирования профессиональной пригодности, Маслова А. С., Дудченко М. А., Третяк Н. Г., Сорокина С. И. (2018)
Єгудіна Є. Д. - Ділова гра, як метод активного навчання для студентів 6 курсу при вивченні дисципліни "Внутрішня медицина" (огляд літератури та власний досвід), Ханюков О. О., Головач І. Ю., Калашникова О. С., Сапожниченко Л. В. (2018)
Іленко Н. М. - Міждисциплінарні зв’язки як фактор вдосконалення вивчення предмету терапевтична стоматологія при підготовці майбутнього лікаря, Бойченко О. Н. (2018)
Лабій Ю. А. - Сучасні підходи у викладанні дисципліни "Ортодонтія" для студентів стоматологічного факультету (2018)
Malikov O. V. - Problems of teaching human anatomy at the modern stage and the ways of their solutions (2018)
Василик Т. П. - До обгрунтування електроміографії як методу оцінки ефективності програми фізичної реабілітації пацієнтів з паховими грижами (2018)
Коробейніков Л. С. - Критерії оцінки опорних зубів під металокерамічні конструкції за результатами конусно-променевої комп’ютерної томографії, Коробейнікова Ю. Л., Король Д. М., Хавалкіна Л. М. (2018)
Король М. Д. - Шинування зубів з різним ступенем їх рухомості, Скубій О. М., Король Д. М., Черевко Ф. А., Давидова О. В. (2018)
Нагірний Я. П. - Сучасний підхід до планування консервативної терапії при усуненні патологічних рубців шкіри голови та шиї (2018)
Оджубейська О. Д. - Дослідження тривалості цементних зразків при циклічному стиску, Король Д. М., Рамусь М. О., Король М. Д. (2018)
Кочура Ю. А. - Особливості та антибіотикорезистентність кокової мікрофлори, виділеної з дихальних шляхів людини, Голодок Л. П., Скляр Т. В. (2018)
Вовк Ю. М. - Формування та становлення гастродуоденального переходу в ембріональному періоді онтогенезу, Антонюк О. П. (2018)
Гнатюк М. С. - Mорфометричні особливості ремоделювання м’язової оболонки клубової кишки при пострезекційній портальній гіпертензії, Татарчук Л. В. (2018)
Григор’єва О. А. - Особливості вмісту волокон сполучної тканини у міокарді шлуночків щурів в нормі та після внутрішньоплідного введення анатоксину, Чернявський А. В. (2018)
Гринь В. Г. - Некоторые особенности анатомического строения толстой кишки белых крыс, Костиленко Ю. П., Броварник Я. А. (2018)
Довгаль Г. В. - Порушення морфогенезу серця щурів в ранньому постнатальному періоді під впливом ацетату свинцю та за умов корекції, Довгаль М. А., Шевченко І. В. (2018)
Єрошенко Г. А. - Ремоделювання слизової оболонки кореня язика щурів після дії метакрилату, Семенова А. К., Небесна З. М. (2018)
Загоруйко Г. Е. - Морфометрическая характеристика популяций кардиомиоцитов образующих паренхиму миокарда в процессе постнатального кардиомиогенеза, Загоруйко Ю. В., Филатова В. Л. (2018)
Півторак В. І. - Особливості клітинного циклу клітин печінки після резекції, Булько М. П., Костюк Г. Я. (2018)
Піонтковський В. К. - Вплив радіочастотної абляції на міжхребцевий диск щурів після нуклеотомії, Ашукіна Н. О., Мальцева В. Є., Іванов Г. В. (2018)
Пшиченко В. В. - Вплив хронічного стресу на морфометричні показники пінеальних клітин щурів, Черно В. С. (2018)
Саган Н. Т. - Морфофункціональний стан жувальних м’язів в умовах йододефіцитної дієти з додаванням струмогенних продуктів у різні періоди онтогенезу (2018)
Тихвинская О. А. - Заживление эксцизионных кожных ран у мышей в присутствии матриц из плазмы крови, Волкова Н. А., Рогульская Е. Ю., Ревенко Е. Б., Мазур С. П. (2018)
Айкян А. З. - Кількісна характеристика CD68+ та CD163+ макрофагів в первинному вогнищі та в метастатичних ураженнях реґіонарних лімфовузлів при потрійно-негативній інвазивній карциномі грудної залози, Кайдашев І. П. (2018)
Беляєва Н. М. - Особливості визначення реабілітаційного потенціалу в учасників АТО з інвалідністю, Куриленко І. В., Яворовенко О. Б., Гриневич Ю. Ф., Даниленко Ю. А. (2018)
Черкашина Л. В. - Оцінка якості медичної допомоги на первинному етапі її надання хворим на псоріаз: дослідження обсягів та оцінка адекватності лікувально-профілактичних заходів (2018)
Бабак С. В. - Харчовий раціон для зміцнення кісток студенток-танцівниць (2018)
Каськова Л. Ф. - Використання препарату на основі гіалуронової кислоти для лікування симптоматичного гінгівіту у дітей, хворих на гострий герпетичний стоматит, Кулай О. О., Андріянова О. Ю., Бабаніна С. М., Хміль О. В., Даниленко В. В., Товма В. В. (2018)
Мовчан О. В. - Порівняльна оцінка сили жувального тиску повними знімними пластинковими протезами у залежності від застосування адгезивного матеріалу (2018)
Рожко М. М. - Особливості порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, Пантус А. В., Ярмошук І. Р., Когут В. Л. (2018)
Савичук Н. О. - Клінічна характеристика стану твердих тканин зубів у дітей та підлітків, хворих на дистрофічний бульозний епідермоліз, Сороченко Н. О., П’янкова О. В. (2018)
Січкоріз Х. А. - Зміни мікробіоценозу ротової порожнини при захворюваннях пародонта на тлі хронічного гепатиту С (2018)
Тимофеєв О. О. - Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих з атрофією коміркового відростка верхньої та частини нижньої щелеп, Когут В. Л., Пантус А. В., Ярмошук І. Р. (2018)
Удод О. А. - Обґрунтування застосування незнімних ортопедичних конструкцій з біоінертних матеріалів у пацієнтів з інтраоральним галітозом, Глівинська А. О., Центіло В. Г. (2018)
Федотова О. Л. - Дослідження токсичного впливу удосконаленого вітчизняного А-силіконового матеріалу для м’яких підкладок на процеси життєдіяльності лабораторних тварин (2018)
Чубій І. З. - Оцінка ефективності застосування гелю кверцетину при лікуванні генералізованого пародонтиту за показниками окисної модифікації білків, Рожко М. М., Токарик Г. В. (2018)
Ярина І. М. - Дослідження впливу незнімних ортопедичних конструкцій на імунометаболічний профіль пацієнтів (2018)
Михайличенко Б. В. - Насильницька смерть киян в умовах революційних подій в суспільстві, Біляков А. М., Ергард Н. М., Юрченко Б. В. (2018)
Дичко О. А. - Вплив сколіозу на реактивну відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові дітей віком 11 - 14 років (2018)
Дичко В. В. - Клітинна реактивність організму дітей віком 7 - 10 років з патологією зору, Шейко В. І., Бобирєв В. Є., Василевський В. С. (2018)
Колесник Ю. І. - Зміни показників гуморального імунітету в умовах короткозорості набутої форми різного ступеню, Шейко В. І. (2018)
Sobol E. V. - The state of cellular link of systemic immunity under influence of geochronoclimatic factors, Sheiko V. H. (2018)
Караєв А. О. - Сингулярні інтеграли в аксіально-симетричних задачах теорії потенціалу, Стрельнікова О. О. (2018)
Кузьмич В. І. - Про спільну точку операторів, Валько М. І., Валько П. М., Яковенко Т. О. (2018)
Човнюк Ю. В. - Моделирование и анализ эффективных электромагнитных бианизотропных/биизотропных параметров капиллярных систем электропроводности грунтов сельскохозяйственного предназначения как биообъектов, Броварец А. А. (2018)
Бардачов Ю. М. - Чисельне розв’язання задачі Вебера із застосуванням сплайнової апроксимації, Тулученко Г. Я. (2018)
Гумен О. М. - Достатність проекційних зображень 1-багатовидів n-просторів стану технічних систем, Лясковська C. Є., Мартин Є. В. (2018)
Найдиш А. В. - Розробка технології проектування та виготовлення робочих коліс турбокомпресора, Спірінцев Д. В., Лазаренко М. В. (2018)
Несвідоміна О. В. - Відображення растрових зображень на плоскі ізометричні сітки (2018)
Пилипака С. Ф. - Моделювання смуг розгортних поверхонь, дотичних до поверхні кулі, Грищенко І. Ю., Кресан Т. А. (2018)
Протектор Д. О. - Безсітковий підхід при комп’ютерному моделюванні двовимірних нестаціонарних задач теплопровідності з використанням атомарних радіальних базисних функцій (2018)
Ковч О. И. - Анализ схем приложения нагрузок при моделировании прочности сварных швов с учетом взаимного влияния различных дефектов, Стрельникова Е. А. (2018)
Крютченко Д. В. - Компьютерное моделирование вынужденных колебаний жидкости в призматическом резервуаре (2018)
Кылыннык В. Ю. - Численное моделирование колеваний жидкости в составных оболочках вращения при перегрузках, Гнитько В. И., Науменко Ю. В., Розова Л. В. (2018)
Хомченко А. Н. - Квазіметод Монте-Карло і кубатури для серендипових поліномів, Литвиненко О. І, Астіоненко І. О., Гучек П. Й. (2018)
Єдинович М. Б. - Застосування моделей дискретних автоматів при програмуванні програмованих логічних контролерів, Байрак І. В., Карпенко С. Л. (2018)
Луб’яний П. В. - Організація управління роботою маршрутної системи міста на основі оцінки якості перевезень пасажирів, Сєліверстов І. А., Калімбет Р. В. (2018)
Мартинов В. Л. - Визначення раціональної орієнтації вікон енергоефективних будівель кампусів, Вірченко Г. А. (2018)
Омельчук А. А. - Комп’ютеризовані системи управління у інтегрованих пташиних і рибних господарствах, Лебеденко Ю. О., Поливода О. В. (2018)
Човнюк Ю. В. - Выбор рабочей частоты генератора при мониторинге и контроле процессов влагопереноса в музейных экспонатах/картинах методом поглощения СВЧ/КВЧ энергии, Диктерук М. Г., Кобец М. С. (2018)
Климович А. Н. - Адаптивный алгоритм управления перекрестком на основе оптимизации настройки дорожной разметки, Шуть В. Н. (2018)
Хошаба А. М. - Исследование процессов нагрузочных воздействий и восстановлений производительности вычислительных систем (2018)
Ковалюк Т. - Вища ІТ-освіта України в контексті Європейського виміру, Кобець Н. (2018)
Бородкіна І. - Модель цифрової компетенції студентів, Бородкін Г. (2018)
Ivohin Y. - About the method for solving two- and three-index fuzzy transportation problems, Navrodskiy V., Apanasenko D. (2018)
Ткаченко О. - Деякі аспекти розробки відеоігр з використанням методів обчислювальної геометрії, Дорошенко А. (2018)
Коцюбівська К. - Моделювання гри "Морський бій" на основі теорії ймовірностей, Яворський О., Корпік А. (2018)
Ткаченко О. - Кіберпростір і кібербезпека: проблеми, перспективи, технології, Ткаченко К. (2018)
Raman G. - Digital ecosystems for data preservation (2018)
Гардабхадзе І. - Інформатизація, соціальна адаптація та цифрові компетенції у дискурсі дизайн-творчості (2018)
Корж І. Ф. - Децентралізація та її вплив на розвиток регіональних суспільних відносин (2018)
Марущак А. І. - Зміст поняття "державні електронні інформаційні ресурси", Петров С. Г. (2018)
Яцишин М. Ю. - Використання сили у кіберпросторі в рамках міжнароднго права (2018)
Уханова Н. С. - Виклики і загрози правам та безпеці людини в інформаційній сфері (2018)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IoT): регулювання надання послуг роботами зі штучним інтелектом (2018)
Брайчевський С. М. - Узагальнення індексу цитування як компенсація неповноти наукометричних база даних (2018)
Довгань О. Д. - Наукова рефлексія інформаційної безпеки України: від позитивізму до метафізики права, Ткачук Т. Ю. (2018)
Доронін І. М. - Оборонні "Білі книги": правові аспекти інформування суспільства про діяльність сектору безпеки і оборони у контексті громадського контролю (2018)
Євтушенко Є. В. - Захист від недобросовісної конкуренції: нормативно-правовий та інформаційний аспекти, Леонов Б. Д. (2018)
Ткачук Н. А. - Правове регулювання взаємодії Служби безпеки України з приватним сектором у сфері забезпечення кібербезпеки (2018)
Кравченко Р. М. - Діяльність військової контррозвідки в Армії США: організаційно-правовий аспект (2018)
Квасюк В. В. - Основні підходи до визначення поняття "біотероризм" (2018)
Верголяс О. О. - Інформаційне-правове забезпечення спеціальних інформаційних операцій (2018)
Нижник А. І. - Сучасні тенденції надання комітетам Верховної Ради України спеціальних повноважень для здійснення парламентського контролю: організаційно-правовий аспект (2018)
Жирова П. О. - Запобігання торгівлі людьми в Україні: міжнародні стандарти та стан реалізації (2018)
Панова І. В. - Фактори, що впливають на утворення системи інформаційного права та формування її змісту (2018)
Брижко В. М. - Правовий захист та безпека персональних даних: соціальний та комерційний аспекти (2018)
Забара І. М. - Міжнародно-правове регулювання використання телекомунікаційних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій: до двадцятиріччя Конвенції Тампере 1998 року (2018)
Чорноус А. Г. - Інформаційні ресурси як елемент національної інформаційної інфраструктури: їх створення та використання (2018)
Корж І. Ф. - Розвиток електронного парламентаризму як ознака подальшої демократизації держави (2018)
Ланде Д. В. - Система анотування китайської правової інформації, Яньцін Чжао, Моцзі Вей, Шівей Чжу, Цзяньпін Го. (2018)
Костенко О. В. - Електронний підпис та електронні довірчі послуги в законодавстві Сполучених Штатів Америки (2018)
Богуцький П. П. - Поняття та ознаки права національної безпеки України (2018)
Довгань О. Д. - Глобальна культура кібербезпеки в системі запобігання кіберзлочинності в Україні, Тарасюк А. В. (2018)
Марущак А. І. - Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональною кіберзлочинністю (2018)
Гуцалюк М. В. - Протидія використанню учасниками злочинних угруповань мережі "Даркнет" (2018)
Вишневський Є. І. - Регулювання та нагляд в фінансовій сфері: модель "Твін пікс" (2018)
Романів Х. Б. - Забезпечення права на справедливий суд: міжнародне закріплення та вітчизняні здобутки (2018)
Нове видання: Сучасні правові стандарти Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних : збірник документів (2018)
Дзьобань О. П. - Соціологічний та аксіологічний напрямки сучасних правових досліджень: загальне бачення, Яроцький В. Л. (2018)
Корж І. Ф. - Вільний доступ громадян до правової інформації – засаднича ознака забезпечення правової безпеки держави (2018)
Тарасюк А. В. - Вплив загального регулювання захисту даних на контролерів та процесорів персональних даних – резидентів України (2018)
Забара І. М. - Дистанційне зондування Землі: минуле і сучасне міжнародно-правового регулювання отримання і використання інформації (2018)
Жиляєв І. Б. - Інструменти державного стратегічного управління: Національна програма інформатизації, Семенченко А. І., Фурашев В. М. (2018)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IоT) і блокчейн (2018)
Костенко О. В. - Компрометація особистого ключа електронного підпису: правовий аспект (2018)
Рафал Канія - Розвиток правової кібернетики у Польщі в ХХ-му сторіччі (2018)
Довгань О. Д. - Система інформаційної безпеки України: онтологічні виміри, Ткачук Т. Ю. (2018)
Доронін І. М. - Трансформації національної безпеки в інформаційну епоху: загальна доктрина та її правова складова (2018)
Болдир С. В. - Реформування системи охорони державної таємниці: правові аспекти (2018)
Парфило О. А. - Застосування сучасних технологій і методів виявлення та розпізнавання осіб, які мають вчинити теракт, Леонов Б. Д. (2018)
Марущак А. І. - Інформаційно-правові аспекти протидії кіберзлочинності (2018)
Ткачук Н. А. - Організаційно-правові засади формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об'єктів критичної інфраструктури держави (2018)
Золотар О. О. - Ґенеза суспільних відносин щодо інформаційної безпеки людини (2018)
Радутний О. Е. - Штучній інтелект, інформаційна безпека та законотворчий процес (кримінально-правовий аспект) (2018)
Беспаль О. Л. - Соціально-демографічні ознаки осіб, які вчинили семейне насильстве щодо дітей (2018)
Солончук І. В. - Інформаційні правовідносини в контексті цивільного судочинства (2018)
Дзьобань О. П. - Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування, Яроцький В. Л. (2017)
Кравченко О. М. - Вдосконалення законодавства України щодо комерційної таємниці суб'єктів господарювання (2017)
Дубняк М. В. - Система основних термінів, як основа вдосконалення законодавства у сфері правового регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні (2017)
Николаєнко Г. В. - Теоретичні засади правового регулювання державної статистики в Україні (2017)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженного радіочастотного ресурсу (Частина I) (2017)
Доронін І. М. - Використання сучасних технологій розподіленої обробки даних: право та функції держави (2017)
Тарасюк А. В. - Відкриті дані та інші дані у публічному доступі: правові аспекти (2017)
Ланде Д. В. - Термінологічна мережева модель як відображення процесів денцентралізації влади в Україні, Фурашев В. Н. (2017)
Дорогих С. О. - Модель Національної системи правової інформації в Україні (2017)
Скулиш Є. Д. - Взаємозв'язок корупції та екстремізму: проблеми протидії, Ірха Ю. Б. (2017)
Радзієвська О. Г. - Правові засади та пріоритети розвитку протидії негативним інформаційним впливам на дітей (2017)
Гуцалюк М. В. - Вдосконалення чинного законодавства з питань протидії кіберзлочинності та забезпечення кібербезпеки (2017)
Серьогін В. С. - Окремі проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, пов'язаних з неправомірним дистанційним доступом до комп'ютерної інформації, Леонов Б. Д. (2017)
Семенюк О. Г. - Комплексний підхід як методологічна основа дослідження проблем забезпечення охорони державної таємниці (2017)
Радутний О. Е. - Кримінальна відповідальність штучного інтелекту (2017)
Катеринчук К. В. - "Тілесні ушкодження" чи "шкода здоров'ю": юридичний та судово-медичний погляд, Юхимець І. О. (2017)
Шеляженко Ю. В. - Монополістична наукометрія з точки зору академічної свободи та безпеки (2017)
Рецензія на рукопис монографії кандидата юридичних наук, доцента Гребенюка М. В. "Концептуальні засади забезпечення світової продовольчої безпеки: теорія і практика" (2017)
Романенко О. - Координати дому: символічні простори роману Вікторії Амеліної "Дім для дома" (2018)
Муравецька Я. - Реалізм у теоретичному осмисленні Івана Нечуя-Левицького (2018)
Капелюх Д. - Функціональні особливості вступної ремарки в драматичному творі (2018)
Руснак І. - Історія написання і видання роману "Сонце з заходу" Уласа Самчука: спроба реконструкції (2018)
Садовська Ю. - Ритм революційного руху у романах про революцію (М. Асуела "Ті, хто знизу", І. Бабель "Кінармія", О. Серафимович "Залізний потік") (2018)
Заєць В. - Продуктивність вторинних дієслів у художньому дискурсі ХХ століття (на матеріалі прози Ю. Яновського, М. Стельмаха, О. Гончара) (2018)
Шайнер І. - Особливості експлікації військової тематики у лексико-семантичному просторі новітніх британських художніх текстів (2018)
Вишницька Ю. - Гендерне (безсумнівно!) (2018)
Ліхоманова Н. - Карта пам'яті сучасної української літератури (2018)
Копельман З. - Отражение еврейских хронотопов: роман А. Аппельфельда "Могучие воды" и работа А. Д. Гордона "Человек и природа" (2018)
Башкирова О. - Тілесність як експеримент і перформанс у романі Олега Полякова "Рабині й друзі пані Векли" (2018)
Журавська О. - Хронотоп-мультиверсум химерного роману в аспекті проблеми його жанротворення (2018)
Жигун С. - Вплив ідеологічних конструктів на жіночу творчість (на матеріалі лірики Р. Троянкер) (2018)
Девдюк І. - Феміністичний дискурс у творчості Ірини Вільде та Вірджинії Вулф (на матеріалі циклу повістей "Метелики на шпильках" та роману "Місіс Делловей") (2018)
Штолько M. - Семантика тексту М. Зузака "Крадійка книжок" у візуальній інтерпретації Б. Персіваля (2018)
Васьків М. - Перша велика праця з біблійної герменевтики в українській літературі XI–XVIII століть (2018)
Вірченко Т. - Осмислення буття літературного твору: від теорії до практики (2018)
Черкашина Т. - Українська еміграційна мемуарна проза в історико-літературному контексті (2018)
Чибор І. - Слов'янські літературні мови: теоретичний аспект (2018)
Гарт Л. Л. - Об устойчивости и обусловленности проекционного метода решения линейного операторного уравнения (2016)
Громов В. А. - Численный метод построения нелинейных решений уравнений Кармана (2016)
Громов В. А. - Оценка гиперпараметров в задачах прогнозирования на основе кластеризации, Воронин И. М., Гатыло В. Р., Прокопало Е. Т. (2016)
Громов В. А. - Статистические характеристики графов одновременного появления слов в текстах естественных языков: устная и письменная речь, Мигрина А. М., Новаковский А. А. (2016)
Долгов В. М. - Успішність студентів в контексті самоорганізації, Гриценко А. С., Шевелєва Я. В. (2016)
Киселева Е. М. - О задачах оптимального разбиения множеств с дополнительными связями, Ус С. А., Станина О. Д. (2016)
Кісельова О. М. - Метод розв'язання задачі ідентифікації відбитків пальців на основі теорії оптимального розбиття множин, Фірсова Т. О., Сидорук Ю. О. (2016)
Лоскутов О. Є. - Питання оптимального вибору імпланту кульшового суглоба, Турчин В. М., Дегтяренко А. П., Лоскутов О. О. (2016)
Наконечная Т. В. - Приближение линейным оператором,порожденным бинарным пополнением данных на классах пространства Соболева (m,p) (2016)
Ободан H. І. - Обратная граничная задача теории бифуркации для уравнений Кармана, Гук Н. А., Магас А. С. (2016)
Притоманова О. М. - Засоби візуалізації у програмній реалізації алгоритму оптимального розбиття множин, Булавка О. С. (2016)
Притоманова О. М. - Об’єктно-орієнтований підхід до програмної реалізації алгоритму розв'язання деякого класу багатопродуктових задач оптимального розбиття множин, Шаравара В. В. (2016)
Сердюк М. Є. - Адаптивна інтерполяція зображень з розрахунком вагових коефіцієнтів в околах пікселів, Гусейнов М. Ю. (2016)
Стецюк П. І. - Максимальні незалежні множини вершин графа та їх використання в керуванні проектами, Слабоспицька О. О., Ушакова О. O. (2016)
Турчина В.А. - Зведення двохкритеріальних задач паралельного упорядкування до однокритеріальних, Гранкіна Н. О. (2016)
Турчина В. А. - Мінімізація середньозваженого часу в задачах упорядкування, Ротгауз Є. В. (2016)
Фирсов А. Д. - Кластеризация участков временного ряда по признакам – коэффициентам полиномов (2016)
Худа Ж. В. - Ідентифікація параметрів задачі Коші з розривними коефіцієнтами, Тонконог Є. А. (2016)
Ящук О. О. - Послідовний аналіз в задачі A/B-тестування, Бондаренко Я. С. (2016)
Титул, зміст (2018)
Гасанов С. С. - Дослідження і розробки (R&D) у структурі національної економіки: методологія міжнародних порівнянь (2018)
Ловінська Л. Г. - Вартість освітніх послуг як базовий показник розподілу бюджетного фінансування між закладами вищої освіти, Парасій-Вергуненко І. М. (2018)
Олейнікова Л. Г. - Оподаткування як інструмент стимулювання розвитку освітньої сфери (2018)
Точиліна І. В. - Міжнародний досвід податкового стимулювання розвитку сфери вищої освіти (2018)
Крисанов Д. Ф. - Фінансово-економічна складова реалізації вимог із харчової безпеки в аграрному секторі України (2018)
Євтушенко М. С. - Проблеми публічного представлення інформації про затверджені місцеві бюджети (2018)
Буковинський С. А. - Еволюція продуктового ряду в комерційних банках України: від розрахункових карток до хмарних структур, Піддубна В. Г. (2018)
Клименко К. В. - Забезпечення результативності реалізації в Україні проектів з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій, Савостьяненко М. В. (2018)
Колосова М. П. - Теоретико-методологічні засади інвестування в рамках міжнародних екологічних програм і проектів, Синиця А. Г. (2018)
Кучерява М. В. - Складання консолідованої фінансової звітності в контексті імплементації директивних вимог єс (2018)
Райнова Л. Б. - Оподаткування пенсій в Україні в контексті зарубіжного досвіду (2018)
Пам’яті Петра Михайловича Леоненка (2018)
Давидюк Р. П. - Наддніпрянська політична еміграція як організатор Волинського громадського комітету допомоги голодуючим у Радянській Україні (2018)
Жив’юк А. А. - Репресивна операція "Велика блокада" напередодні виборів 1946 р. у Західній Україні (на матеріалах Мізоцького району Рівненської області) (2018)
Музичко О. Є. - Дослідження військової історії на Півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст.: основні етапи, автори, типологія (2018)
Омельченко І. Г. - Військова діяльність ОУН (1929-1941 рр.) (2018)
Скрипник А. Ю. - Мілітарне протистояння у листопадовому повстанні 1830-1831 рр. на Правобережній Україні (2018)
Терський С. В. - Військова справа на галицько-волинських землях у V-IX ст. (за археологічними джерелами) (2018)
Бураков Ю. В. - Військове будівництво Західно-Української Народної Республіки (до 100-річчя Листопадового чину) (2018)
Дем’янюк О. Й. - Представництво військових у складі Української Центральної Ради (2018)
Зайцев С. І. - Особливості комплектування повстансько-партизанських загонів на території Катеринославщини у 1917 – першій половині 1920-х років (2018)
Mashtalir V. V. - Work of the Military-Historical Institutions at the time of establishing the soviet authority in Ukraine (2018)
Науменко А. О. - Війська російського Південно-Західного фронту під час відступу у липні 1917 року (2018)
Ткачук П. П. - Проблема співпраці з артилерією в українській авіації у 1917-1920 рр., Харук А. І. (2018)
Виздрик В. С. - Деякі особливості колонізаційної політики Польщі на західноукраїнських землях у міжвоєнний період: нормативно правова база, Мельник О. М. (2018)
Kruszynski B. - Combat operations of the German 10th infantry division on the Western front of World War i in 1918 (2018)
Останек А. - "Мens sana in corpore sano" – військовий спорт у Львівському гарнізоні Другої Речі Посполитої (2018)
Питльована Л. Ю. - Зовнішньополітична ідентичність американців у карикатуристиці США початку ХХ ст. "Світовий поліцейський" Л. Делрімпла (2018)
Слюсаренко А. В. - Сили спеціального призначення Великобританії: склад, завдання, особливості комплектування та бойового застосування (2018)
Вєдєнєєв Д. В. - Волонтерський рух в Україні в ході російсько-української війни: ризики праці та форми державного і громадського визнання, Турчак О. В. (2018)
Підопригора І. І. - Проблемні питання інформаційно-пропагандистського забезпечення у світлі російсько-української війни (2018)
Туранський М. О. - Крим крізь призму геополітичних прагнень Росії: маніпуляції суспільною свідомістю (2018)
Томчук О. А. - Вагомий внесок волонтерів у висвітленні історії сучасної російсько-української війни (2018)
Лещук Н. В. - Визначення критеріїв відмінності, однорідності та стабільності нових сортів салату ромен Lactuca sativa var. longifolia L., Орленко Н. С., Симоненко Н. В., Хареба О. В. (2018)
Гудзенко В. М. - Статистична та AMMI оцінка стабільності селекційних ліній ячменю ярого в багатосередовищних випробуваннях, Демидов О. А., Поліщук Т. П., Сардак М. О., Іщенко В. А. (2018)
Ковтун-Водяницька С. М. - Результати інтродукції та селекції Nepeta mussinii (Lamiaceae) у Національному ботанічному саду імeні М. М. Гришка НАН України, Рахметов Д. Б. (2018)
Klyachenko O. L. - Polymorphism in spring and winter rapeseed varieties (Brassica napus L.) identified by SSR markers, Prysiazhniuk L. M., Shofolova N. V. , Piskova O. V. (2018)
Гонтаренко С. М. - Прямий індукований андрогенез у культурі in vitro буряків цукрових (Beta vulgaris L.), Герасименко Г. М. (2018)
Корабльова О. А. - Мінеральний склад рослин Salvia verticillata L. та Salvia patens Сav., Рахметов Д. Б., Фролова Н. Е., Вергун О. М., Семенченко О. М. (2018)
Міщенко С. В. - Накопичення канабідіолу в онтогенезі рослин технічних (промислових) конопель, Лайко І. М. (2018)
Скрипченко Н. В. - Особливості біохімічного складу насіння Aсtinidia arguta, Джуренко Н. І. (2018)
Каленська С. М. - Порівняльна характеристика шкал росту й розвитку зернових культур, Присяжнюк О. І., Половинчук О. Ю., Новицька Н. В. (2018)
Каленська С. М. - Індекс урожайності гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин, норм добрив та погодних умов вирощування, Таран В. Г. (2018)
Васьківська С. В. - Особливості формування ринку сої культурної в Україні, Орленко Н. С., Ткачик С. О., Худолій Л. В. (2018)
Саблук В. Т. - Сортові ресурси жита посівного (Secale cereale L.) у Державному реєстрі сортів рослин України, Києнко З. Б., Димитров С. Г. (2018)
Рабінович П. М. - Світовий маніфест праволюдинного гуманізму (до 70-річчя проголошення Загальної декларації прав людини) (2018)
Наконечна А. М. - Міжнародний білль про права людини крізь призму потребового підходу (2018)
Рабінович С. П. - Правообмеження у Загальній декларації прав людини: юридичний та естетичний виміри (2018)
Панкевич О. З. - Природа колективних людських прав та їх співвідношення з індивідуальними правами (у світлі Загальної декларації прав людини) (2018)
Добрянський С. П. - Загальна декларація прав людини – передвісник Хартії основоположних прав Європейського Союзу (2018)
Reznikova О. І. - Return Of Assets Received After Crimes In The Criminal Proceedings: Сurrent State And International Experience (2018)
Osajda К. - Modern Multi-Source Legal System And Atypical Sources Of Law (2018)
Khomenko V. О. - Transfer Of A Debt In Company Reorganization (2018)
Babin В. V. - Human Rights Defence Activities Of The Mission Of The President Of Ukraine In The Autonomous Republic Of Crimea (2018)
Silko V. V. - The Situation Of Crime Committing As An Element Of The Criminalistic Characteristics Of The Illegal Mining Of Amber (2018)
Kharytonov S. A. - Blanket Dispositions Of Military Crimes: Problems Of Qualifications (2018)
Андрусишин Б. І. - Українська правнича освіта і наука у європейському вимірі: українські виші у Чехословаччині 20–40-х рр. ХХ ст., Токарчук О. В. (2018)
Prytyka Y. D. - Online-Arbitration: The Concept, Signs And Perspectives Of Implementation In Ukraine (2018)
Politanskyі V. S. - Contents Of Electronic Governance (2018)
Гусаров К. В. - Особливості визначення судової юрисдикції у справах про оскарження дій (бездіяльності) державного реєстратора (2018)
Cisko L. - Hierarchy of Application of Sources of Law in Private Law Codes – Considerations of the Use of Analogy de Lege Ferenda (2018)
Kostruba A. V. - Commodity Securities As An Object Of Civilian Relationships (2018)
Maksymov S. - The Trail of Socrates: Searching New Answers Foreternal Questions (Review of Grygoriy Demidenko’s book "The Trail of Socrates”) (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Tarnopolsky O. - Principled pragmatism, or well-grounded eclecticism: a new paradigm in teaching English as a foreign language at Ukrainian tertiary schools? (2018)
Maiier N. - Modern methods and technologies for developing pre-service foreign language and culture teachers’ methodological competence, Ustymenko O. (2018)
Rzhevska-Shtefan Z. - Future psychologists experiencing the crisis of professional self-determination: features of motivational sphere (2018)
Fedorenko S. - Humanistic foundations of foreign language education: theory and practice (2018)
Sulym V. - Multifaceted dimensions of integration in teaching English for natural sciences (2018)
Synekop O. - Cognitive aspect of learning style in differentiated ESP instruction for the future it specialists (2018)
Zabolotna O. - Learning the language of instruction in Ukraine: international students’ attitudes, Gut N. (2018)
Vodovozov V. - The model of extracurricular work with students of engineering specialties, Raud Z., Detsiuk T. (2018)
Zadorozhna I. - Development of pre-service foreign languages teachers’ emotional intelligence by means of reflection, Datskiv O., Levchyk N. (2018)
Lytovchenko I. - Teaching English for specific purposes to adult learners at university: methods that work, Ogienko O., Sbruieva A., Sotska H. (2018)
Stavytskyi O. - Using google classroom tools in teaching students of economic specialities, Urazgaliyeva M. (2018)
Kolomieets S. - Bilateral interpreting course in blended learning:experimental verification, Guryeyeva L. (2018)
Vereshchahina T. - English language teachers’ perceptions of hybrid learning at university level, Liashchenko O., Babiy S. (2018)
Perminova A. - Rationale for translation project management course as academic discipline (2018)
Głowacki J. - Gamification in higher education: experience of Poland and Ukraine, Kriukova Y., Avshenyuk N. (2018)
Humeniuk I. - Prosodic organisation of static urban landscape descriptions in English prose (2018)
Bilyk O. - Metaphorisation of brexit in modern political discourse, Pyliachyk N. (2018)
Smaglii V. - Functional and semantic features of apology speech act (based on the English fictional discourse), Tykhonina S., Galiant G. (2018)
Oliinyk O. - Metaphoric representation of the concept ‘Crime’ in the U.S. media discourse, Naumenko L. (2018)
Stetsyk T. - Linguo-pragmatic dimension of present-day American politicians’ speeches (2018)
Lyubymova S. - Semantic issues of translating American sociocultural stereotypes, Tomasevich N., Mardarenko O. (2018)
Aleksandruk I. - Conceptual category person and means of its verbal presentation in the fantasy genre, Babelyuk O. (2018)
Oliinyk I. - Motivational structure and origin of business names, Ruban L., Shevchenko L. (2018)
Khudoliy A. - Conceptual metaphors in American journalistic texts (2018)
Levishchenko M. - Late victorian discourse in the context of linguistic and cultural studies (2018)
Kovalenko L. - English container metaphors of emotions in Ukrainian translations, Martynyuk A. (2018)
Kapranov Y. - Methodological algorithm for diachronic interpretation of Nostratic *mar-a "tree” (based on the data taken from Bomhard’s "A Comprehensive Introduction to Nostratic Comparative Linguistics: wIth Special Reference to Indo-European”) (2018)
Title (2016)
Contents (2016)
Kobets O. - Use of dietary fibre concentrates in semi-finished biscuits technology, Arpul O., Dotsenko V., Dovgun I. (2016)
Mariod A. A. - Three Sudanese sorghum-based fermented foods (kisra, hulu-mur and abreh): Comparison of proximate, nutritional value, microbiological load and acrylamide content, Idris Y. M. A., Osman N. M., Mohamed M. A., Sukrab A. M. A., Farag M. Y., Matthaus B. (2016)
Peshuk L. - Development of technology of gerontologic food pastes, Galenko O., Radzievska I., Bohun V. (2016)
Masliichuk O. - Histological characterics of improving meat chopped semis, Paska M. (2016)
Olaoye J. O. - Effects of processing methods and packaging materials on the quality attributes of Suya meat, Obajemihi O. I., Metiboba T. Ch. (2016)
Kuzmin O. - Improvement technologies of aqueous-alcoholic infusions for the production of syrups, Kovalchuk Ya., Velychko V., Romanchenko N. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського