Karim O. R. - Physical, chemical and sensory properties of cassava (Manihot esculenta) - sweet potato (Ipomoea batatas) gari, Adebanke B. M., Akintayo O. A., Awoyale W. (2016)
Boda Iu. B. - Observations and results of pathogenic bacteria from untreated freshwater sources, Boda M. C. (2016)
Miedviedieva N. - Mayonnaise quality expertise (2016)
Borodin V. - Mathematical model of liquid activization while making breads in domestic breadmaker, Tsygankova G. (2016)
Mykhailyk V. - Wheat grain drying kinetics in a thin layer, Lementar S., Yakobchuk R., Skrynnyk Y., Semenko R. (2016)
Volchyn I. - Engineering method for calculating the parameters of flue gas parameters of coal-fired thermal power plants based on solid fuel characteristics, Haponych L. (2016)
Shvets P. - Mathematical modeling in CAD elements vehicles food and chemical industry, Toropenko A., Naumenko I., Sher H. W. (2016)
Dragan O. - Methodology of estimation of system efficiency of personnel management on the enterprises of meat processing industry, Berger A. (2016)
Abstracts (2016)
Instructions for authors (2016)
Сontents of Volume 4. Year 2016 (2016)
Tkachenko R. - Peter Lombard on God's Knowledge and Its Capacities: Sententiae, Book I, Distinctions 38-39 (2018)
Якубович М. - Онтологія людини в ранньомодерному кримському суфізмі: школа Ібрагіма аль-Кирим (2018)
Співак В. - Філософський аспект лексеми "фортуна" в текстах Антонія Радивиловського (2018)
Піч Р. - Уявна зустріч при вході до храму Аполлона в Дельфах: самопізнання і само-любність у Йогана Ґеорґа Гамана і Григорія Сковороди. Порівняльний аналіз (2018)
Чернишов В. - Еволюція філософських поглядів Григорія Сковороди у зв'язку з його духов-ною біографією (2018)
Sannikov S. - Menno Simons' and Martin Luther's Interpretative Approaches in the Protestant Hermeneutical Horizon (2018)
Кебуладзе В. - "Ранкова зоря" Фридриха Ніцше. Воля до перекладу (2018)
Yosypenko S. - National Philosophy as a Subject of Comparative Research, Rudenko S. (2018)
Mróz T. - Reply to the Paper "National Philosophy as a Subject of Comparative Research" (2018)
Сепетий Д. - Співвідношення понять субстанційного союзу і взаємодії душі й тіла у філософії Декарта (2018)
Менжулін В. - Довідково-енциклопедична біографістика як жанр сучасних історико-філософських досліджень: англо-американський та український досвід (2018)
Столяр М. - Філософія сміху та гумору в сучасному історико-філософскому дискурсі. Огляд книги: Amir, L. (2014). Humor and the good life in modern philosophy: Shaftesbury, Hamann, Kierkegaard. Albany : State University of New York Press (2018)
Скопов Є. - Філологічна культура і гуманітаристика. Роздуми над книгою: Звонська, Л. Л. та ін. (Ред.). (2017). Енциклопедичний словник класичних мов. Київ: Київський університет (2018)
Стратій Я. - Українська філософія на зламі епох. (Розмова зі Ксенією Зборовською, Геннадієм Зінченком і Софією Дмитренко) (2018)
Секундант С. - "Учиться философствовать": роль истории философии и теории аргументации в реформе философского образования (2018)
Мартинюк А. С. - Дослідження адсорбційного видалення барвних речовин під час карбонатизації, Логвін В. М. (2018)
Кизюн Г. О. - Особливості обліку спирту етилового денатурованого, Міщенко О. С., Бей Р. В., Олійник С. І., Можаровська А. А. (2018)
Бобрівник Л. Д. - Biдносно хімічного складу та класифікації барвних речовин цукрового виробництва (2018)
Іващенко Н. В. - Узагальнення кінетики сушіння зв'язнодисперсних структурованих харчових продуктів, Шутюк В. В. (2018)
Шишков В. З. - Політика організації у сфері охорони праці підприємства, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2018)
Полупан В. В. - Використання генетичного алгоритму при оптимізації роботи сатуратора за допомогою адаптивної системи оптимального керування, Сідлецький В. М. (2018)
Зігунов О. М. - Аналітичні задачі підсистеми технологічного моніторингу дифузійного відділення цукрового заводу, Кишенько В. Д. (2018)
Запольська Н. М. - Кагатна гниль - наслідок проблем вегетаційного періоду цукрових буряків, Шендрик Р. Я. (2018)
Губенко Н. Ю. - Сучасні тенденції у розвитку спиртової та цукрової промисловості України, Шматкова Г. К. (2018)
Закревська Л. М. - Інтегроване управління групами підприємств, Рябенко В. В. (2018)
Прокопюк О. М. - Дослідження впливу на вологоутримуючу здатність бурякового жому додаткових реагентів застосовуваних в процесі екстрагування сахарози, Никитюк Т. В., Олішевський В. В., Бабко Є. М. (2018)
Виговський В. Ю. - Розкладання редукувальних речовин в залежності від режимів проведення процесу основного вапнування, Петриченко І. Б., Резніченко Ю. М., Таран В. В. (2018)
Гігієнікс - хімія може бути безпечною - 10 років разом! (2018)
Ткаченко С. В. - Гармонізація українських стандартів до міжнародних і європейських, Шейко Т. В., Джоган О. І., Хомічак Л. М., Вєрченко Л. Д. (2018)
Фірма "ТМА" і напрямки її діяльності (2018)
Академік М. М. Амосов: "Оптимальне життя – жити довго і з високим рівнем душевного комфорту" (2018)
Гогаєва О. К. - Особливості діагностики пацієнтів із симптоматичними тунельованими коронарними артеріями (2018)
Аксьонов Є. В. - Аналіз ускладнень при проведенні рентгенендоваскулярної реканалізації у хворих із хронічною оклюзією коронарних артерій, Головенко В. Б. (2018)
Бабляк О. Д. - Міні-інвазивне багатосудинне коронарне шунтування в умовах штучного кровообігу: аналіз ранніх результатів та опанування методики, Дем’яненко В. М., Мельник Є. А., Ревенко К. А., Підгайна Л. В., Стогов О. С. (2018)
Галич С. С. - Зависимость объемного тока крови через коронарные анастомозы от техники наложения шва и шовного материала, Руденко А. В., Настенко Е. А., Стародуб Ю. С. (2018)
Гурін П. В. - Вплив розчинів гідроксиетилкрохмалів на коагуляційний гемостаз, крововтратуі результати лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2018)
Руденко С. А. - Інтраопераційна характеристика пацієнтів з ішемічною мітральною недостатністю, Руденко А. В., Трембовецька О. М., Гогаєва О. К., Лазоришинець В. В. (2018)
Stukov Y. Y. - Total arterial revascularization in patients with multi– vessel coronary artery disease: modern insight on conduit selection, Rudenko S. A., Rudenko A. V., Lazoryshynetz V. V. (2018)
Руденко К. В. - Фібриляція передсердь у пацієнтів із гіпертрофічною кардіоміопатією як фактор ризику додаткових серцево-судинних ускладнень, Невмержицька Л. О., Фанта С. М., Дудник О. Ю. (2018)
Дьогтяр В. В. - Профілактика неврологічних ускладнень при хірургії торако-абдомінального відділу аорти, Чанглі Н. О. (2018)
Попов В. В. - Тесемочное окутывание восходящей аорты при ее постстенотическом расширении и коррекции аортального стеноза, Большак А. А., Списаренко С. П., Малышева Т. А., Лазоришинец В. В. (2018)
Karimov O. Kh. - Diagnostic aspects in surgical treatment of Fallot-type DORV (differential diagnosis), Siromaha S. O., Dziuriy I. V., Abralov Kh. K., Lazorishinetz V. V. (2018)
Abdurakhmanov Z. M. - Whether aortic valve repairs are a reasonable substitute for replacement in children? EXPERT REVIEW, Varbanets S. V., Yemets I. N. (2018)
Лекан Р. Й. - Вибір тактики хірургічного лікування критичної коарктації аорти із супутніми інтракардіальними вадами у новонароджених, Бузовський В. П., Лекан І. Р. (2018)
Pavlova A. - Assessment of accuracy of echocardiographic parameters in prenatal diagnostics of isolated vascular ring, Gurjeva O., Kurkevych A., Rudenko N., Yemec I. (2018)
Доронин А. В. - Изоляция устьев легочных вен электродами без функции охлаждения, Суслина Ю. И., Резник А. С., Ханенова В. А., Марушко Е. Ю., Мешкова М. С. (2018)
Варбанець С. В. - Характеристика видового складу мікрофлори та її антибіотикорезистентність у дорослих пацієнтів кардіохірургічного профілю, Фурман М. М., Марченко О. Ю., Філоненко Г. В. (2018)
Мазур И. П. - Распространенность пародонтопатогенных видов микроорганизмов у пациентов с клапанной патологией сердца, Витовский Р. М., Слободяник М. В., Мартыщенко И. В. (2018)
Саламаніна А. О. - Динаміка виявлення маркерів гепатів В та С у донорів крові та пацієнтів як показник якості відбору донорських кадрів, Юнацька О. В., Третьякова І. О. (2018)
Радченко М. П. - Клінічний випадок лікування кровохаркання у дорослого пацієнта із синдромом Ейзенменгера шляхом закриття системно-легеневих колатеральних артерій, Довгалюк А. А., Кузьменко Ю. Л., Руденко Н. М. (2018)
Dzyurman D. O. - Successful surgical treatment of supradiaphragmatic descending thoracic aorta coarctation with anomalous origin of truncus coeliacus, Radchenko M. P., Artemenko E. O., Serdenko B. B., Rudenko N. М., Yemets I. M. (2018)
Galletti L. - Critical care management of a patient with generalized arterial calcification of infancy, Bonanomi E., Arnes S., Lazoryshynetz V. (2018)
Mykychak Y. - Complex treatment of recurrent pulmonary vein stenosis (2018)
Вимоги до публікацій у журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2018)
Кухар В. Н. - Методы оценки технологических качеств сахарной свеклы с использованием показателей содержания калия, натрия и α-аминного азота, определенных в свекле и продуктах ее переработки, Чернявский А. П., Моканюк Ю. А., Барабанов П. М., Чернявская Л. И. (2018)
Ткаченко С. В. - Дисперсний аналіз частинок суспензій для оптимізації технологічних процесів цукробурякового виробництва, Шейко Т. В., Хомічак Л. Б., Стичинський Є. В., Коротинський О. В. (2018)
Шишков В. З. - Безпека праці та зниження ризиків при виконанні ремонтних робіт на цукрових заводах, Нирко Я. В. (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Yasniy P. - Modelling of mechanical behaviour of shape memory alloys using finite elements method, Dyvdyk O., Lutsyk N., Yasnii V. (2018)
Trush V. - Thermodynamic preconditions of the titanium compounds formation with interstitial elements (C, N, O, B) depending on temperature and pressure of gaseous medium, Luk’yanenko A. (2018)
Luchko J. - Investigation of influence of the metal corrugated pipe diameter on its stress-strain state, Kovalchuk V., Kravets I. (2018)
Stuklyak D. - Influence of 2,4-diaminotoluene modifier on the physical and mechanical properties of epoxy composite coatings, Sapronova A., Yatsiyk V., Gryschuk B. (2018)
Vlasov A. - Increasing of efficiency of manual arc welding and surfacing of engineering products, Makarenko N., Holub D., Kushchii H., Titarenko V. (2018)
Revenko V. - Calculation of the plate plane stress in polar coordinate system on the basis of Lamé equation general solution (2018)
Kramar H. - Effect of binder with nano Ni on mechanicalproperties of TiC based hard alloys, Bodrova L., Kovalchuk Y., Marynenko S., Koval I. (2018)
Yaskovets Z. - Numerical procedure based on basis and correction solutions for axial stress calculation in pipelines passing through zones of mine subsidence, Orynyak I. (2018)
Lutsiv I. - Shape forming system model of lathes two-carriage tool systems, Voloshyn V., Buhovets V. (2018)
Burya O. - Hydrogen wear resistance under the metal-polymer friction pairs operation, Dubkova V., Pachkovski I., Rybak T., Rula I. (2018)
Rogatynskyi R. - Directed loading of the high-speed screw conveyor from the bunker, Peleshok T., Rogatynska O., Les’kiv P. (2018)
Tson A. - Feasibility study of an auger conveyor performance of the haulm removing module, Khomuk N., Dovbush T., Tson O. (2018)
Palamar M. - Selection of the efficient video data processing strategy based on the analysis of statistical digital images characteristics, Yavorska M., Strembitskyi M., Strembitskyi V. (2018)
Matsui A. - Mathematical model of operative estimation of viscosity of a pulp in a ball mill at grinding an ore, Kondratets V. (2018)
Nykytyuk V. - Detection of biomedical signals disruption using a sliding window, Dozorskyi V., Dozorska O. (2018)
Gotovych V. - Mathematical modeling of the regular-mode electric power supply and electric power consumption processes of the organization, Nazarevych O., Shcherbak L. (2018)
Palaniza Y. - Phonocardiosignal as a periodically correlated stochastic process preprocessing algorithm structure grounding, Yavorska E., Shadrina H., Dediv L. (2018)
Вихідні дані (2018)
Сінат-Радченко Д. Є. - Теплообмін за вільного руху води в обмеженому просторі, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2018)
Балюта С. М. - Автоматизоване управління електроспоживанням, Йовбак В. Д., Копилова Л. О. (2018)
Василенко С. М. - Перша в Україні система розосередженої генерації на базі ТЕЦ цукрового заводу, Шестеренко В. Є., Ізволенський І. Є. (2018)
Звіт компанії "Сахавтомат" про виконану в 2018 році роботу на цукрових заводах України та за кордоном (2018)
Мількевич В. М. - Фактори, які впливають на технологічну якість цукрових буряків при їх збиранні (2018)
Шишков В. З. - Дослідження травматизму та опрацювання рекомендацій з управління охорони праці на підприємствах цукрової промисловості, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2018)
Шишков В. З. - Рекомендації роботодавцям щодо впровадження заходів з профілактики виробничого травматизму, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2018)
Історія унікальної української родини Симиренко (2018)
IV з’їзд лісівників України. 25 вересня 2018. Йдемо в ногу з часом. Бережемо традиції (2018)
Виступ заступника голови Держлісагентства України Володимира Бондаря на IV з’їзді лісівників (2018)
Виступ голови Товариства лісівників України Юрія Марчука на IV з’їзді лісівників (2018)
Геннадій Москаль: Лісове господарство упродовж багатьох століть – це стратегічна галузь для Закарпаття (2018)
Олександр Горган: Для Київської області лісова галузь – це колосальний драйвер розвитку економіки (2018)
Станіслав Ніколаєнко: Наш університет досить серйозно сьогодні опікується проблемою підготовки кадрів для лісової галузі (2018)
Ярослав Москаленко: Лісова галузь не терпить помилок чи сумнівних експериментів (2018)
Іван Рибак: Лісівники допомагають і дитячим садочкам, і школам… (2018)
Віктор Червоний: Нас із вами вже обманювали багато разів (2018)
Анатолій Дейнека: Ситуація в лісовій галузі є дуже складною, але вона не є безнадійною (2018)
Валерій Самоплавський: Недолугим антиекономічним податком на землю хочуть збанкрутити лісгоспи (2018)
Валерій Давиденко: 100% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів має йти на місця, до сільських рад (2018)
Іван Кирилюк: Лісова галузь стала предметом торгів, травлі, політичного галасу (2018)
Ігор Соболевський: Деревообробна галузь у скрутній ситуації (2018)
Марія Глод: За умови відновлення фінансування необхідно не менше чотирьох років, аби відновити лісокультурне виробництво (2018)
Тетяна Касіч: Найбільше занепокоєння викликає стан соснових насаджень, де ситуація стала катастрофічною (2018)
Незалежний погляд Вінфріда Зюсса (2018)
Заява ІV з’їзду лісівників України "Щодо податку на лісові землі" (2018)
Резолюція ІV з’їзду лісівників України "Про критичний стан українських лісів" (2018)
Звернення ІV з’їзду лісівників України (2018)
Петро Лакида: Бореальні ліси під загрозою? (2018)
Дубоссарская З. М. - Предикторы преждевременных родов (обзор литературы), Дубоссарская Ю. А., Нагорнюк В. Т. (2018)
Назаренко Л. Г. - О влиянии отдельных событий перинатального периода на формирование нутритивного статуса во взрослой жизни, Нестерцова Н. С. (2018)
Дубров С. А. - Сепсис и септический шок: новые определения. Диагностика, интенсивная терапия, особенности в акушерстве, Сорокина Е. Ю., Гавриленко О. А. (2018)
Голяновский О. В. - Вагинальная гистерэктомия: совершенствование методики проведения операции, Мехедко В. В., Губарь И. А., Кульчицкий Д. В. (2018)
Захаренкова Т. Н. - Эпидемиологические аспекты урогенитального микоплазмоза (2018)
Старовєр А. В. - Комплексний підхід до лікування генітальної герпетичної інфекції в жінок, Коньков Д. Г. (2018)
Герасимова Т. В. - Ехосимптоматика нейроендокринних гінекологічних синдромів (клінічна лекція), Бокучава Р. О. (2018)
Самбор І. Ю. - Генетичні аспекти розвитку синдрому передчасного виснаження яєчників (огляд літератури), Россоха З. І., Медведєва Н. М., Горова І. М., Кир’яченко С. П., Горовенко Н. Г. (2018)
Боднарюк О. І. - Аналіз А1267G поліморфізму гена HSP70-2 в структурі хворих на вульвовагініти дівчат-підлітків, Андрієць О. А., Бочкарьова О. В. (2018)
Acog committee opinion low-dose aspirin use during pregnancy (2018)
Медичні події (2018)
Содержание (2018)
Хоботова Э. Б. - Изучение последних достижений науки при подготовке бакалавров-экологов (2018)
Чепурна В. О. - Організація дистанційного навчання у процесі професійного становлення майбутніх інженерів-педагогів (2018)
Аулін В. В. - Реалізація фізико-інформаційного підходу дослідження проблеми підвищення надійності та ефективності функціонування транспортної системи, Голуб Д. В. (2018)
Гнатов А. В. - Вибір схеми технічного рішення енергогенеруючої сходинки, Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А. (2018)
Шатохін В. М. - Про зниження динамічних навантажень у механізмі повороту гусеничної машини з гідрооб’ємною передачею, Гранько Б. Ф., Соболь В. М. (2018)
Федоров А. Ю. - Визначення працездатності штатної системи охолодження при модернізації силової установки шляхом заміни дизеля (2018)
Тарасов В. К. - Про використання травильних шламів виробництва метизів під час одержання в’яжучих будівельних матеріалів, Усенко Ю. І., Іванов В. І., Румянцев В. Р. (2018)
Шоринов А. В. - Холодное газодинамическое напыление металлических покрытий на композиционные материалы и пластины: литературный обзор, Волков А. О., Маркович С. Е. (2018)
Кожушко В. П. - Проблемы научно-технического сопровождения капитального ремонта мостовых сооружений, Бильченко А. В., Кислов А. Г., Лозицкий А. С., Синьковская Е. В. (2018)
Нефедов Н. А. - Определение экономического размера заказа с учетом затрат на доставку грузов (2018)
Рибалова О. В. - Прогноз екологічного стану річки Уди з урахуванням кліматичних змін в Харківській області, Бригада О. В., Тесленко В. С. (2018)
Колеснік О. П. - Переваги порт-систем в порівнянні з різними методами довготривалого венозного доступу в онкології, Каджоян А. В., Мачуський С. М., Большакова К. О., Чернявський Д. Є. (2018)
Ковчун А. В. - Механізми розвитку та клінічне значення анемії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Кмита В. В., Бондаркова А. М., Приступа Л. Н. (2018)
Антонів А. А. - Функціональний резерв нирок у хворих на хронічну хворобу нирок та неалкогольний стеатогепатит на тлі ожиріння, можливості терапевтичної корекції (2018)
Сухарєв А. Б. - Ефективність застосування акушерського песарія при багатоплідній вагітності залежно від довжини шийки матки, Копица Т. В. (2018)
Radchuk V. B. - Characteristics of changes in the cellular composition of gums in clinical observations with time depending on the type of odontopreparation for cermet structures, Hasiuk N. V., Hasiuk P. A. Levandovskyi, R. А. (2018)
Клапчук В. В. - Оцінка ефективності препарату кардонат при лікуванні кардіоміопатії, обумовленої хронічним фізичним перенапруженням у спортсменів, Безугла В. В., Вінничук Ю. Д. (2018)
Shvets A. N. - Modern Kharkiv teenagers’ attitude to health and healthy lifestyle, Shvets Yu. N., Korobkova-Arzhannikova A. V. (2018)
Мудренко І. Г. - Патоморфологічні особливості головного мозку хворих з деменціями, асоційовані з суїцидальним ризиком (2018)
Pedachenko E. G. - The results of autotransfusion with platelet rich plasma in spinal neurosurgery, Khyzhnyak M. V., Potapov O. O., Pedachenko Yu. E., Tanasiichuk O. F., Krasylenko O. P., Furman A. M., Vasylieva I. G., Chopyk N. G., Oleksenko N. P. (2018)
Slynko Ye. I. - Peculiarities of treatment of cervical spinal nerve tumors with paravertebral extension, Malysheva T. A., Potapov O. O., Derkach Yu. V. (2018)
Мельничук М. П. - Діагностичне значення магнітно-резонансної томографії при простатичній інтра-епітеліальній неоплазії (2018)
Гриценко М. В. - Вплив метаболічного синдрому на стан функції нирок у пацієнтів, що тривало хворіють на подагру (2018)
Кривенко В. І. - Взаємозв’язок оксидативного стресу з показниками кісткового метаболізму у хворих на цукровий діабет 2 типу та остеопороз, Бородавко О. І. (2018)
Hrebenyk L. I. - Estimation of PBL technology by medical students depending on their learning style, Smirnov O. Yu., Prykhodko O. O., Primova L. O. (2018)
Чумаков В. М. - Хімічна ваготомія при модельованому гострому панкреатиті, Ситнік О. Л., Линдін М. С. (2018)
Грозян С. - Новітня українська література: жанрово-стильові та тематичні домінанти (2018)
Гуменюк С. - Концепція полемічної літератури у дослідженнях Дмитра Чижевського (2018)
Захарченко А. - Художня специфіка драматургії Віталія Товстоноса (В. Таля) (2018)
Зелененька І. - Образ мистця в поезії Ігоря Качуровського (2018)
Коломієць О. - Антиколоніальний дискурс у прозі Ольги Мак (2018)
Крупка В. - Художня реалізація трагічного в поемі "село в безодні" Ігоря Качуровського (2018)
Кручок Р. - Моделювання морально-етичної проблематики у прозовій і поетичній спадщині Віталія Мацька (2018)
Мацько В. - Міфологічні коди, риси символізму у поезії Віри Вовк: провідні мотиви, семантичне дешифрування образу, поетика художньої реалізації (2018)
Осяк С. - Літературно-критична рецепція творчості Миколи Вороного (2018)
Приліпко І. - Феномен художньої творчості в епістолярному дискурсі Олеся Гончара (2018)
Смольницька О. - Архетипне дно вибраної лірики українських неокласиків (2018)
Ткачук О. - Історія перекладів художньої спадщини Джозефа Конрада (2018)
Бідасюк Н. - Американський футбол як культурна і мовна метафора, Соболь Н. (2018)
Воротняк Л. - Функціонування прецедентних феноменів в англомовному газетному дискурсі (2018)
Закреницька Л. - Прагматичний контент біблійного тексту (2018)
Ісакова І. - Семантика кольорів у китайській лінгвокультурі на основі фразеологізмів (2018)
Мельник Р. - Іншомовна освіта в Україні: основні тенденції модернізаційних процесів (2018)
Пєшкова Т. - Особливості перекладу німецькомовного тексту медичної літератури (2018)
Шапошнікова Л. - Роль прийому смислового розвитку при передачі прагматичного потенціалу художнього тексту (на прикладі перекладу роману Джейн Остін "Гордість і упередженість" українською мовою) (2018)
Швець Т. - Докія Гуменна. Щоденник. Зошит 23 (2018)
Александрова Г. - "Водночас і близькі й далекі": українська і англійська проза крізь призму компаративної жанрології (Рецензія на монографію Дениса Чика "Longo sed proximus intervallo: жанрові системи української та англійської прози кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст." (наук. ред. В. А. Зарва). Хмельницький: ФОП Цюпак, 2017. 356 с.)) (2018)
Кіраль С. - Нове слово про Лесю Українку та Олександра Олеся (Романов С. Леся Українка і Олександр Олесь: на порубіжжі часів, світів, ідентичностей. Луцьк: Вежа-друк, 2017. 500 с.)) (2018)
Авраменко У. В. - Модернізація психолого-педагогічної діагностики в умовах інклюзивної освіти (2018)
Антохова А. О. - Електронні підручники: аналіз пропозицій та досвіду впровадження в освітню практику (2018)
Bilous V. - Methods of determination of the level of formation of critical thinking in kids of elementary school (2018)
Буйницька О. П. - Тест з самодіагностики як один із інструментів визначення рівня цифрової компетентності магістра (2018)
Вембер В. П. - Використання екосистеми Go-Lab для організації дослідницького навчання (2018)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Вебінар як засіб реалізації освітніх проектів громадської організації (2018)
Gladun M. - Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment, Nastas D., Spivak S. (2018)
Даниско О. В. - Електронний навчальний курс як засіб ресурсної підтримки професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання (2018)
Девін В. В. - Використання програмного комплексу MDSolids у викладанні дисципліни "Механіка матеріалів і конструкцій", Ткачук В. С., Скоробогатов Д. В. (2018)
Дудка О. М. - Реалізація компетентнісного підходу до вивчення програмування на Scratch, Власій О. О., Магомета Н. М. (2018)
Житєньова Н. В. - Потенціал технологій візуалізації в навчанні шкільного курсу математики, Шигимага В. А. (2018)
Іващенко М. В. - SWOT-аналіз процесу впровадження змішаного навчання в закладах вищої освіти, Бикова Т. Б. (2018)
Кадемія М. Ю. - Психолого-педагогічні принципи навчання впродовж життя в сучасному суспільстві, Кобися А. П., Кобися В. М. (2018)
Канюка І. О. - "Language coach" – інструмент формування та розвитку крос-культурної компетентності, Сердюк Л. С. (2018)
Koryakin O. - Use of multimedia technologies in the process of training of future bachelors of musical art (2018)
Kravchyna T. - Types of interactive methods of teaching english for technical students (2018)
Кулімова Ю. Г. - Підготовка майбутніх педагогів до використання фототерапії засобами цифрових технологій (2018)
Машкіна І. В. - Закордонний досвід формування магістерських програм з спеціальності "Urban-інформатика", Носенко Т. І. (2018)
Морзе Н. В. - Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності, Василенко С. В., Гладун М. А. (2018)
Морзе Н. В. - Освітня робототехніка як перспективний напрям розвитку STEM-освіти, Струтинська О. В., Умрик М. А. (2018)
Osmolyk K. - Electronic social art, Toit du J. (2018)
Павлюк Р. О. - Розвиток дослідницької компетеності магістрантів спеціальності "Соціальна робота" у процесі роботи з електронним навчальним курсом "Професійне спілкування іноземною мовою" (2018)
Тихонова Т. В. - Computational thinking як сучасний освітній тренд, Кошкіна Г. Л. (2018)
Фамілярська Л. Л. - Google Scholar як інструмент моніторингу професійного розвитку викладача закладу вищої освіти (2018)
Folomieieva N. - Method of use of technical tools and software in the processes of professional training of future artist-vocalist (2018)
Лабуш Ю. З. - Лікувально-профілактична дія лізоцима-форте на слизову оболонку щоки щурів, які отримували пероксидну соняшникову олію, Марков А. В., Зубачик В. М., Левицький А. П. (2018)
Богату С. І. - Сучасні методи діагностики інфе-кції Helicobacter pylori у шлунку та порожнині рота, Любченко О. А., Кравець Т. В., Шнайдер С. А. (2018)
Весна О. А. - Біохімічний аналіз ротової рідини, сироватки крові та патологічно зміненої периапікальної тканини за показниками активності запального процесу у пацієнтів з хронічним апікальним періодонтитом, Гулюк А. Г. (2018)
Кленовська С. В. - Клінічно – діагностичні паралелі мікроекологічних показників порожнини рота у хворих на кандидозний стоматит на фоні порушень вуглеводного обміну, Шнайдер С. А. (2018)
Шнайдер С. А. - Герпесасоційована багатоформна ексудативна еритема: клінічні особливості розвитку та перебігу, Денисова М. Т. (2018)
Куцевляк В. И. - Снижение электрохимической активности постоянных магнитов, применяемых в ортодонтических аппаратах, Стариков В. В. (2018)
Яковин О. М. - Клінічне обґрунтування запропонованих методів ортопедичного лікування естетичними незнімними протезами пацієнтів з гальванічними проявами у ротовій порожнині, Ожоган З. Р. (2018)
Бібен А. В. - Трибологічне випробовування стоматологічних естетичних конструкційних матеріалів, Ожоган З. Р. (2018)
Гулюк А. Г. - Особливості перебігу гострої периапікальної інфекції у військовослужбовців Збройних Сил України, Шмідт П. А. (2018)
Поліщук C. C. - Лікувально-профілактична дія квертуліну у пацієнтів з переломами нижньої щелепи (2018)
Маланчук В. О. - Усунення перирадикулярних дефектів кістки біоактивними композитами пролонгованої дії, Швидченко В. С., Галатенко Н. А., Кулєш Д. В. (2018)
Чеботарь О. А. - Оцінка патологічного стану слинних залоз у осіб із захворюваннями щитоподібної залози (2018)
Рибак В. А. - Клініко-рентгенологічні особливості ремоделювання аутологічних кісткових трансплантатів та ксеногенних кістково-заміщуючих матеріалів у пацієнтів з дефектами кісток лицевого черепу при застосуванні плазми збагаченої факторами росту, Копчак А. В., Павличук Т. О., Шнайдер С. А. (2018)
Гриновець В. С. - Професор Луцик Любомира Антонівна - співорганізатор стоматологічного факультету у Львові, Двуліт І. П. (2018)
Glazunov O. A. - Effect of temperature on the conversion of dental composite. (Literature overview), Stepanova S. V. (2018)
Глазунов О. А. - Современные взгляды на взаимосвязь между заболеваниями пародонта и ревматоидным артритом, Фесенко Д. В. (2018)
Содержание (2018)
Кухаренок Г. М. - Влияние параметров топливоподачи и рециркуляции отработавших газов на выбросы вредных веществ дизельных двигателей, Березун В. И. (2018)
Гащук П. М. - Особливості теплотворення у двигуні внутрішнього згоряння, Нікіпчук С. В. (2018)
Козак Ф. В. - Економічна ефективність використання біоетанолу на двигунах внутрішнього згоряння, Мельник В. М., Прунько І. Б., Войцехівська Т. Й. (2018)
Шатохін В. М. - Про знижування динамічних навантажень у приводі до розподільного вала паливного насоса транспортного дизеля, Гранько Б. Ф., Соболь В. М. (2018)
Рабинович Э. Х. - Оценка момента инерции подвижных частей автомобильного двигателя, Зыбцев Ю.В., Калекин В. В. (2018)
Пожидаев С. П. - Теоретическое исследование разгона автомобиля (2018)
Кальченко Б. І. - Методологічні засади створення сімейства тракторів загального призначення, Кожушко А. П. (2018)
Шуклинов С. Н. - Исследование режимов торможение-стоп-начало движения автомобиля на уклоне, Губин А. В. (2018)
Khachaturian Е. - Influence of intellectual potential on production efficiency of road construction enterprises, Khachaturian S., Shcherbak O. I (2018)
Погребняк А. В. - Универсальный стенд для исследования уплотнений и подшипниковых узлов компрессорных машин, Евтушенко А. В., Кравец А. М. (2018)
Горбачов П. Ф. - Дослідження затримок учасників руху при пересіченні пішоходами вулиць і доріг через нерегульовані пішохідні переходи, Макарічев О. В., Атаманюк Г. В. (2018)
Наглюк И. С. - Определение пропускной способности полосы движения на автомобильных дорогах и городских улицах, Макаричев А. В., Горбачёв П. Ф., Горбачёва Е. А. (2018)
Мустафаев Г. К. - Экспериментальное исследование поведения водителя на нерегулируемых перекрестках в пересекающихся потоках, Гецович Е. М. (2018)
Hnatov A. - Estet – new innovative specialty for master students, Arhun Shch., Ulyanets O. (2018)
Yefymenko O. - Using autodesk inventor software for modelling work processes of single-bucket loaders, Hrichchina A. (2018)
Хоботова Э. Б. - Воспитательная работа в современных вузах, Саенко Н. В. (2018)
Bugaevsky S. A. - On the issue of the use of roller-compacted cement-concrete mixtures for construction of road pavements, Korzun S. N., Vinnikov A. V., Semyonenko V. S., Bugaevsky M. S. (2018)
Большаков В. И. - Пути идентификации сложных систем, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2018)
Білоконь А. І. - Аналіз зовнішніх і внутрішніх сил в оточенні проекту, Маланчій С. О., Коцюба Т. В., Алкубалайт Т. А. Д. (2018)
Заяць Є. І. - Фактори виникнення відмов у процесі будівництва, Дадіверіна Л. М., Мартиш О. О. (2018)
Волчук В. М. - Ранжування елементів хімічного складу металу, Живиця О. Р. (2018)
Деревянко В. Н. - Гидратация гипсовых систем, Кондратьева Н. В., Гришко А. Н. (2018)
Шатов С. В. - Коплекси з розробки лікувальних грязей медичних об’єктів, Корольов В. М. (2018)
Нечитайло Н. П. - Исследование динамических мембран с биоцидной прививкой при обработке вод с высоким содержанием органических веществ, Нестерова Е. В., Косюк Е. Н., Решетняк Д. А., Нестеров Я. С. (2018)
Ужеловський В. О. - Розроблення та дослідження раціональних параметрів нейронної імітаційної моделі системи регулювання температури обпалу клінкера у обертових печах, Ужеловський А. В., Кравець Г. В., Бабенко А. В. (2018)
Ковальов В. В. - Науково обгрунтований підхід до економічної та соціально прийнятної реконструкції депресивних промислових територій і підприємств (2018)
Давидов І. І. - Напружено-деформований стан у композиті в умовах непружного чистого зсуву, Погрібняк М. О. (2018)
Осиновий Г. Г. - Снижение вероятности обнаружения малоразмерных наземных объектов пассивно-активными системами обнаружения миллиметрового диапазона (2018)
Налисько Н. Н. - Защита персонала от ударных воздушных волн путем управлением их распространением в протяженных сооружениях (2018)
Qasim M. B. - Security and automatic passenger processing systems in modern terminals design (2018)
Вихідні дані (2018)
Александрова Т. Е. - Параметрический синтез стабилизатора космической ступени С5М ракеты-носителя "Циклон-3" на активном участе траектории, Костяник И. В. (2018)
Мазманишвили А. С. - Реверсные функции и распределения вероятностей случайного функционала-свертки от нормального марковского процесса, Сидоренко А. Ю. (2018)
Гуцол Т. Д. - Влияние на пульсирующий кровоток животных собственных и внешних электромагнитных полей (2018)
Lisetsky T. N. - Efficiency research of the three-level model of small-series production planning (2018)
Міщенко О. О. - Інформаційна технологія оцінки ризиків програмних проектів, Воловщиков В. Ю., Шапо В. Ф., Гужва В. О. (2018)
Lysytskyi V. L. - Models for the formation of it company strategic portfolio of projects, Orlenko D. Y. (2018)
Vietrova H. V. - Analysis of the Markowitz’s and Tobin’s models for securities portfolio construction, Huzhva V. O. (2018)
Довбиш А. С. - Оптимізація ієрархічної структури даних інтелектуальної системи функціонального діагностування технічного стану складної машини, Зимовець В. І., Бібик М. В. (2018)
Шелехов І. В. - Інформаційно-екстремальне машинне навчання системи контролю знань, Пилипенко С. О., Столярчук О. О., Романенко Т. А. (2018)
Чередніченко О. Ю. - Інтелектуальний аналіз пропозицій товарів на основі контекстних рекомендацій, Іващенко О. В., Гонтар Ю. М., Ворона Б. М. (2018)
Лещинський В. О. - Застосування активного навчання в ситуації циклічного холодного старту рекомендаційної системи, Лещинська І. О. (2018)
Dvukhglavov D. E. - Development of the model of a domain representation in the decision support systems, Dolgorukov A. V., Shovkoplias S. R. (2018)
Orlovskyi D. L. - Information support for the analysis of skills and abilities of university students, Kopp А. М., Kuzmin O. O. (2018)
Zarudniev M. A. - Cost and complexity research of software development to solve the problem of inventory management, Huzhva V. O. (2018)
Вихідні дані (2018)
Хома О. - Роль скептичної очевидності в Першій і Другій "Медитаціях" Стаття перша. Сумнів за Декартом і Секстом Емпіриком (2016)
Ільїна А. - Ідея очевидності у феноменологічній перспективі: деконструкція та реактуалізація картезіанського спадку. Стаття перша: Надлишковість очевидності (2016)
Секундант С. - Формирование философского понятия системы: Клеменс Тимплер (2016)
Стратій Я. - Концепція інтелектуального пізнання у філософських курсах Києво-Могилянської академії (схоластичний контекст) (2016)
Перепелиця О. - Буття і насолода: від суб'єкта Cogito Декарта до суб'єкта Imago де Сада (2016)
Кузнецов В. - Сущность и признаки Просвещения (2016)
Довга Л. - "Добро" і "благо" в українських текстах першої чверті XVII століття: лексика перекладів, Оліщук Р. (2016)
Твардовський К. - Чому знання – це сила? Лекція на відкритті Публічних університетських лекцій у Львові 10 листопада 1912 рок (2016)
Стівенсон Л. - Вітґенштайнова трансцендентальна дедукція й Кантів аргумент приват-ної мови (2016)
Карівець І. - Післямова до лекції Казимира Твардовського "Чому знання – це сила?" (2016)
Циба В. - Самосвідомість і об'єктивність: два підходи, один розв'язок (2016)
Симчич М. - Вчення про термін і його види в Могилянських філософських курсах (2016)
Іващенко І. - Проблема епістемічного статусу правил:Вілфрид Селарс про матеріальні правила висовування (2016)
Козловський В. - Стросон і Кант: дескриптивна метафізика як концептуальна передумова аналізу "Критики чистого розуму" (2016)
Циба В. - Концептуальність споглядання: Селарс добудовує Кантову епістемологію (2016)
Tkachenko R. - A Thomistic Untranslatable: a Conceptual Analysis of Aquinas' Doctrine of Transubstantiation (2016)
Секундант С. - Формирование философского понятия системы: Бартоломей Кеккерман (2016)
Перепелиця О. - Порно(у)топія маркіза де Сада: "Філософія в будуарі" vs "Бенкет" (2016)
Йосипенко О. - "Той самий" проти "іншого": постмодерністська інтерпретація й істо-рико-філософський коментар (2016)
Пасічник І. - К'єркеґорове поняття естетики та Александер Ґотліб Баумґартен (2016)
Довга Л. - Поняттєвий апарат у дискурсі українських церковних інтелектуалів XVII ст.: до постановки проблеми (2016)
Панич О. - У пошуках спільного блага (роздуми над книгою Андрія Баумейстера "Буття і благо") (2016)
Кузнецов В. - Просвещение и медиация (размышления над книгой Олега Перепелицы "Медиумы просвещения: обсценные отклонения") (2016)
Терлецький В. - Межі й можливості методу дослідження констеляцій (2016)
Стратій Я. - Нотатки на берегах дослідження: Лариса Довга. Система цінностей в українській культурі другої половини XVII ст. (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Ґізеля). Київ-Львів: Свічадо, 2012, 344 с. (2016)
Яременко М. - Видання вибраних творів Інокентія Ґізеля (2016)
Вовкогон А. Г. - Деякі показники білкового обміну у організмі білих мишей за визначення гострої токсичності модифікованого желатину (2018)
Славов В. П. - Використання сухої пивної дробини в раціонах ремонтних теличок джерсейської породи до 6-місячного віку, Верес А. А., Кривий М. М. (2018)
Чумаченко І. П. - Ефективність використання комбікормів за вирощування поросят до 2-місячного віку (2018)
Демчук С. Ю. - Інволюція матки корів після отелення, Угнівенко А. М. (2018)
Олійниченко Є. К. - Генетичний та асоціативний аналіз однонуклеотидних поліморфізмів в генах лептину і катепсину F свиней, Баньковська І. Б., Балацький В. М., Почерняєв К. Ф., Буслик Т. В., Ільченко М. О. (2018)
Рубан С. Ю. - Стан племінного тваринництва та напрями селекції в молочному скотарстві України, Федота О. М., Матвєєв М. А., Мартинова М. Є. (2018)
Сахацький М. І. - Продуктивність бройлерів залежно від умов їх вирощування у клітках, Абдуллаєва Е. С. (2018)
Угнівенко А. М. - Збереженість м'ясних телят та основні фактори, що впливають на неї (2018)
Чепіга А. М. - Мікросателітний аналіз популяцій качок з різним рівнем яєчної продуктивності, Костенко С. О., Свириденко Н. П., Дорошенко М. С., Кириєнко А. Ю., Король П. В., Коновал О. М., Лу Л., Бу С., Хуанг Ц., Лі Л. (2018)
Якубець Т. В. - Продуктивні та екстер’єрні властивості кролів прабатьківських ліній материнської форми та батьківських форм кросу "Hyla", Бочков В. М., Яровий В. А. (2018)
Коваленко В. О. - Вплив гумату калію на темп росту і виживаність стерляді, Поліщук Н. В. (2018)
Ковальчук О. М. - Динаміка різноманіття прісноводної іхтіофауни півдня Східної Європи у пізньому кайнозої (2018)
Макаренко А. А. - Морфометричні показники однорічок гібрида білого із строкатим товстолобів, Шевченко П. Г., Ситник Ю. М. (2018)
Adamchuk L. O. - Papaver Rhoeas L. bee pollen, Ivanišová Е., Akulonok O. I., Novytska A. T., Brindza J. (2018)
Banias Yu. Yu. - Chewing activity of cows and acidity of rumen contents (2018)
Броварський В. - Біохімічний склад перги за різних способів отримання, Бріндза Я., Велічко C. (2018)
Вербельчук І. М. - Зв’язок між швидкістю росту та віком плідного осіменіння телиць української чорно-рябої молочної породи за умов інтенсивного вирощування, Носевич Д. К., Бородіна О. В. (2018)
Гончаренко І. В. - Відбір та система підготовки коней для іпотерапії (2018)
Діхтяр О. О. - Якість соняшникового меду, отриманого в умовах радіоактивно забруднених агроландшафтів Полісся (2018)
Носевич Д. К. - Вплив сезонних факторів на продуктивність телиць молочних порід, Вербельчук І. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Коренюк П. І. - Удосконалення управління організаційним розвитком підприємства на прикладі ПАТ "Українська залізниця", Чекалова Н. Е., Лагода Л. В. (2018)
Дерев’янко В. М. - Специфічні особливості використання інтелектуального капіталу в зарубіжних країнах світу (2018)
Пак Н. Т. - Основні засади фінансової децентралізації в Україні, Кобець К. О. (2018)
Опалько В. В. - Нерівність доходів і проблема формування середнього класу в Україні, Денисенко В. О. (2018)
Задорожнюк Н. О. - Світовий досвід розвитку ринку інформаційних технологій, Гузій В. В., Білошицький В. В. (2018)
Верхоглядова Н. І. - Концепція впровадження логістичного підходу до механізму управління економічною безпекою підприємства, Судакова О. І., Поляєва Л. О. (2018)
Гуржій Н. М. - Управління дефектними ризиками в процесі кавового виробництва, Воробйов К. С. (2018)
Панченко Н. Г. - Управління екологічною діяльністю на підприємствах залізничного транспорту (2018)
Шалений В. А. - Інституційне забезпечення державної підтримки хлібопекарських підприємств як ключовий чинник розвитку галузі (2018)
Улицький О. А. - Оптимізація економічного механізму збалансованого розвитку надрокористування в умовах децентралізації владних повноважень (2018)
Гнатюк Т. О. - Освітня міграція з України: сучасні тенденції (2018)
Казакова Т. С. - Розвиток професійної кар’єри на основі узгодження інтересів закладу вищої освіти і кар’єрних стратегій індивіда (2018)
Босенко О. С. - Аналіз динаміки та структури гарантованого державою боргу (2018)
Кміть В. М. - Напрями вдосконалення системи оподаткування діяльності банківських установ, Савоцька М. Я. (2018)
Ліснічук О. А. - Моделі розрахунку ймовірності банкрутства як метод оцінки фінансового потенціалу підприємства, Виноградова Є. В. (2018)
Третяк Д. Д. - Аналіз страхування життя як важливої складової особистого страхування в Україні, Горай А. В. (2018)
Славкова О. П. - Проблемні питання визначення собівартості продукції тваринництва, Кириченко Є. Р. (2018)
Варічева Р. В. - Облікові аспекти управління розрахунковими операціям з метою посилення фінансово-економічної безпеки підприємства, Боднар Н. В., Каленкович О. П. (2018)
Рета М. В. - Оцінка облікової інформації: сучасні методичні підходи (2018)
Романькова О. М. - Гармонізація з міжнародними стандартами фінансової звітності бухгалтерського та податкового обліку України, Скрипник Д. Е. (2018)
Вихідні дані (2018)
Кузнецов В. В. - Структура факторов риска цереброваскулярной патологии в открытой популяции города Киева, Скрипченко А. Г. (2018)
Григорова И. А. - Структурные изменения ишемических инсультов в вертебробазилярном и каротидном бассейнах, Ибрагимова Е. Л., Ескин А. Р. (2018)
Турчина Н. С. - Клініко-неврологічні кореляції у хворих на ішемічний інсульт із різними видами маніфестної вірусної інфекції в анамнезі, Черенько Т. М. (2018)
Скоромец А. А. - Сердце и нервная система у детей и лиц молодого возраста, Скоромец А. П., Скоромец Т. А., Макарова О. Т., Дюдина И. А., Сиделковский А. Л., Смолко Д. Г., Евтушенко С. К., Есаулко К. М. (2018)
Кузнецова С. М. - Роль таурина и его дефицита в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, Красноченко Т. Д. (2018)
Гимоян Л. Г. - Сезонная динамика заболеваемости и смертности от мозгового инсульта в Aрмении, Силванян Г. Г. (2018)
Яркова С. В. - Клінічна ефективність метаболічної терапії в лікуванні хворих на хронічну ішемію головного мозку, Ревенько А. В., Демченко А. В. (2018)
Ена Л. М. - Антитромботическая терапия у гериатрических пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий, Артеменко В. О., Мудрук И. В. (2018)
Кузнецова С. М. - Клинические аспекты применения пентоксифиллина, Петлицкая В. В. (2018)
Скоробогатова О. В. - Нейротропные влияния лецитина (литературный обзор), Померанцева Т. И. (2018)
Кузнецов В. В. - Прогнозирование воздействия юмекса на электрогенез мозга при церебральной сосудистой патологии, Кудрицкая О. В. (2018)
Дзяк Л. А. - Актуальные вопросы диагностики и лечения энцефалопатии хашимото (клинический случай), Цуркаленко Е. С. (2018)
Камилова Н. М. - Оценка физического и полового созревания у девушек-подростков при алиментарно-конституциональном ожирении, Халилова Г. М., Султанова И. А., Ахмед-Заде В. А. (2018)
Михайлов Б. В. - Соматоформные расстройства — междисциплинарная проблема, Кудинова Е. И. (2018)
Медичні події (2018)
Татарин Н. Б. - Сучасна фінансова політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку, Васьків І. М. (2018)
Бестужева С. В. - Особливості впровадження логістичного підходу в управління міжнародною збутовою діяльністю підприємства, Козирєва К. М. (2018)
Бестужева С. В. - Особливості сучасного стратегічного розвитку підприємства у сфері міжнародного бізнесу, Ткаленко Н. О. (2018)
Ківа А. А. - Проблеми становлення світового миру та їх вплив на глобальну економіку, Кисляков С. С., Грінько І. М. (2018)
Васюренко Л. В. - Мотивація як чинник організації оплати праці в умовах глобалізації (2018)
Винятинська Л. В. - Оцінка стану та тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні, Сенчук І. В. (2018)
Жадько К. С. - Діагностика стану господарської діяльності суб’єкта господарювання, Сірко А. Ю. (2018)
Мардус Н. Ю. - Оцінка впливу соціального та інформаційно-технологічного факторів на розвиток внутрішнього ринку товарів (2018)
Харіна О. О. - Проблеми інноваційного розвитку України: стратегічні аспекти та можливості вирішення очима стейкхолдерів, Харченко Т. Б. (2018)
Боровік Л. В. - Оцінка впливу інвестиційної політики на формування та використання інвестиційного потенціалу галузі (2018)
Братута О. Г. - Дослідження дефініцій поняття явища "об’єднання підприємств" та його окремих видових форм (2018)
Дяченко Т. О. - Вплив ринкових умов на розвиток технологій інтернет-маркетингу, Ільченко В. Ю. (2018)
Калюжна Ю. П. - Ціноутворення та логістичні аспекти в основі рекламної діяльності, Боровик Т. В., Даниленко В. І. (2018)
Ковальчук К. Ф. - Налоговая среда как фактор предпринимательской деятельности, Рева Т. М. (2018)
Воронков А. А. - Методический подход к оцениванию деловой активности агломерации (2018)
Гречаник Н. Ю. - Бренд території: необхідність, викликана часом (2018)
Клімович О. М. - Вплив соціально-політичних умов на формування системи міжрегіональних взаємозв’язків (2018)
Тарасенко Д. Л. - Соціальна політика ЄС: корисний досвід для України (2018)
Березіна С. Б. - Ризик як важливіша категорія економічної теорії (2018)
Волкова О. Г. - Проблематика застосування заліку зустрічних вимог у зовнішньоекономічній діяльності України (2018)
Заруцька О. П. - Впровадження методики структурно-функціональних груп у систему управління складними економічними системами (2018)
Квач Я. П. - Податковий контроль в Україні: фіскальна ефективність та шляхи вдосконалення, Князькова В. Я., Федоренко С. О. (2018)
Куліш В. А. - Оцінка рівня розвитку іноземного інвестування економіки України (2018)
Лисяк Л. В. - Аналіз ефективності системи державного фінансового контролю в Україні у контексті діяльності національних нафтогазових корпорацій (2018)
Мельник О. О. - Фінансова безпека України: деякі аспекти оцінювання стану заборгованості (2018)
Сломчинська С. О. - Концепція оцінки інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю (2018)
Ткач О. Л. - Сучасні проблеми розвитку державного фінансового аудиту в Україні (2018)
Кундін В. Ю. - Реноваскулярна хвороба. Сучасний підхід до діагностики та лікування, Сатир М. В., Хохлов А. В., Мазур А. Г., Новерко І. В., Шиманко М. В. (2018)
Шклянка І. В. - Ефективність та безпечність періопераційного застосування статинів при проведенні аортокоронарного шунтування, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2018)
Целуйко В. Й. - Показники ехокардіографії у хворих на атеросклероз периферичних артерій нижніх кінцівок залежно від поліморфізму T(–786)C промотора гена ендотеліальної NO-синтази, Ярова О. Д. (2018)
Січкарук І. М. - Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST у пацієнта молодого віку із синдромом Барде – Бідля, Христюк О. В., Романів М. Є., Василькова О. А., Карголь О. С., Павелко М. М., Ягенський А. В. (2018)
Витовский Р. М. - Кавернозная гемангиома митрального клапана – редкая опухоль сердца. Случай из практики, Пищурин А. А., Сердюк М. Н., Исаенко В. В., Онищенко В. Ф. (2018)
Середюк Н. М. - Випадок успішної перикардіотомії з дренуванням перикардіальної порожнини в пацієнта з мультиморбідністю, Судус А. В., Будзан І. М., Гричинюк С. М., Томин В. Б., Рогів Н. В., Бєлінський М. В., Василишин А. Я. (2018)
Sousa-Uva M. - Періопераційна медикаментозна терапія в кардіохірургічній практиці в дорослих: клінічні рекомендації Європейського товариства кардіоторакальних хірургів 2017 року, Head S., Milojevic M., Collet J.-P., Landoni G., Castella M., Dunning J., Gudbjartsson T., Linker N., Sandoval E. (2018)
Рідкісні хвороби серця – хвороби-сирітки (2018)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2018)
Гірник Є. В. - Модернізація суспільного сектору в стратегіях розвитку інноваційної економіки (2018)
Бігус М. М. - Перспективи розвитку ділового туризму в умовах євроінтеграції, Заруба А. А., Луцик Я. В. (2018)
Бусарєва Т. Г. - Особливості злиттів та поглинань ТНК (2018)
Чужиков А. В. - Глобальний трансфер медійних продуктів (2018)
Shaida O. Ye. - Economic diplomacy as a communicative tool for foreign economic policy, Poliakova J. V., Stepanov A. V. (2018)
Пішеніна К. К. - Стратегічні напрями інноваційної політики освітнього кластеру України (2018)
Салашенко T. І. - Механізм функціонування довгострокового ринку електричної енергії України (2018)
Свидрук І. І. - Пріоритети розвитку науки для забезпечення креативного прориву вітчизняної економіки (2018)
Шпарик Я. Я. - Еволюція поглядів щодо державного регулювання землі як фактора виробництва (2018)
Кучер С. Ф. - Діагностика ціноутворення нафтопереробного підприємства, Попова А. О. (2018)
Савіцький А. В. - Побудова структури системи управління прибутковістю підприємства за умов інтеграційної спрямованості економіки (2018)
Скригун Н. П. - Асоціативна диференціація брендів та методи її дослідження, Капінус Л. В., Даценко І. М. (2018)
Соколюк С. Ю. - Інноваційний розвиток – основа гармонізації агропідприємств (2018)
Шуляр Р. В. - Гнучкость та адаптивність систем управління якістю в інформаційних системах управління на підприємствах (2018)
Козіна К. Г. - Концептуальна модель регіонального ринку вантажних автотранспортних перевезень (2018)
Петруня Ю. Є. - Середовище діяльності університетів та маркетингові аспекти управління, Петруня В. Ю. (2018)
Рядно О. А. - Динаміка зовнішньоекономічної діяльності в Дніпропетровській області (2018)
Наумова М. А. - Диференціація доходів населення України: тенденції і фактори (2018)
Мещеряков А. А. - Оптимізація визначення тарифів банків щодо безготівкових переказів у платіжних системах (2018)
Науменкова С. В. - Оверсайт платіжних систем на засадах ризик-орієнтованого нагляду, Міщенко С. В. (2018)
Петрова Я. І. - Фінансові аспекти розвитку вищої освіти в Україні (2018)
Роменська К. М. - Стратегічні цілі розвитку за умов програмно-цільового методу управління бюджетними коштами (2018)
Сергієнко Л. К. - Бюджетна безпека як складник бюджетної політики держави, Онуфрієнко І. І. (2018)
Синюк А. О. - Оцінювання фінансової стійкості банків з використанням бізнес-моделей (2018)
Скоромна О. Ю. - Аналіз стану банківської системи України на сучасному етапі (2018)
Чугрій Н. А. - Особливості обліку витрат на етапі дослідження та розроблення нематеріальних активів у науково-дослідних установах НААН України (2018)
Коржова А. М. - Методологія театрознавчого дослідження Володимира Перетца (2018)
Поспєлов О. О. - Початки циркового мистецтва на західноукраїнських землях у складі імперії Габсбургів (2018)
Неупокоєв Р. В. - Онтологія мистецтва ігрової ляльки як культурне втілення специфічних засобів виразності (2018)
Кравченко Т. О. - Особливості використання мови під час роботи на сцені та в кадрі (2018)
Фількевич Г. М. - На перетині мистецтв: музика — живопис — хореографія (2018)
Кашуба В. Г. - Режисерська експлікація в театрі: сутністьі проблематика методу (2018)
Станіславська К. І. - Артмоб: художня акція у просторі вуличного мистецтва (2018)
Мельник І. І. - Робота над "моноактом" у системі підготовки актора театру ляльок (2018)
Захарченко А. І. - Деякі аспекти визначення, розуміння та практичного застосування театрального терміна "темпо-ритм" (2018)
Братерська-Дронь М. Т. - Сімейно-побутова тематика на радянському кіноекрані (1920–1930-ті рр.) (2018)
Мусієнко О. С. - Фільм нуар: витоки, тенденції, стилістика (2018)
Патрон І. В. - Кіноспадщина Юліана Дороша в контексті розвитку кіномиcтецтва на західноукраїнських землях у 20–30 роках ХХ століття (2018)
Наумова Л. Н. - Окремі аспекти теоретичної кінознавчої спадщини (2018)
Єгоров І. С. - "Повага до кадру" у документальному кіно:оператори В. Кукоренчук та А. Химич у співпраці з режисером С. Буковським (2018)
Сидорчук Т. А. - "Музично-екранна форма": до визначення змісту поняття (2018)
Леонтьєв C. А. - Композиція та емоційно-змістовне наповнення музики до початкових титрів голлівудського ігрового кіно (2018)
Оніщенко О. І. - Естетико-мистецтвознавчий аспект теоретичної спадщини Леопольда Блауштайна: у пошуках втрачених ідей (2018)
Домбругова Н. М. - До питання принципу реалізму у фонографії (2018)
Матвєєва Ю. Г. - Покрови з тканин та образ хмари у візантійському мистецтві (2018)
Сорока І. І. - Підтекст у сценічному мовленні: термінологічний дискурс (2018)
Губрій Н. В. - Педагогічна діяльність Михайла Верхацького (1926–1973 р.): науково-педагогічний аспект (2018)
Абрамович О. О. - Метод Лі Страсберга як еволюційний розвиток системи К. С. Станіславського, Вовченко Н. П. (2018)
Іващенко І. В. - Новаційні методики психофізичного тренінгу Є. Гротовського, Стрельчук В. О. (2018)
Рудніцька О. О. - Логічний аналіз тексту як початковий етап навчання сценічної мови першокурсників (2018)
Шаповалова Ю. С. - Феномен творчості братів Дурових: погляд сьогодення (2018)
Юдов М. О. - Проблеми інклюзивної освіти у процесі підготовки акторів драматичного театру в умовах вищої школи, Пивоварова К. В. (2018)
Росляк Р. В. - "У зв’язку з розвитком та поширенням української радянської кінематографії – ухвалити будування третьої кінофабрики ВУФКУ в Київі" (Матеріали й документи з історії створення Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка) (2018)
Росляк Р. В. - Брюховецька Л. І. Перерваний політ.Українське кіно часів ВУФКУ:спроба реконструкції (2018)
Наумова Л. М. - Небесьо Богдан. Німа кінотрилогія Олександра Довженка (2018)
Відомості про авторів (2018)
До уваги авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Усенко О. Ю. - Результати хірургічного лікування парадуоденального (groove) панкреатиту, Копчак В. М., Хомяк І. В., Хомяк А. І., Малик А. В. (2018)
Андрющенко В. П. - Цитоморфологічне дослідження клітинного складу перипанкреатичних рідинних скупчень в оцінюванні тяжкості клінічного перебігу гострого ускладненого панкреатиту, Андрющенко Д. В., Андрушевська О. Ю., Когут Л. М. (2018)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування хворих з перфорацією стравоходу, ускладненою гострим гнійним медіастинітом, Сніжко С. С., Андреєщев С. А. (2018)
Мельник В. М. - Диференційований підхід до вибору способу дислокації тонкокишкового трансплантата в порожнину малого таза, Пойда О. І., Кадір А. А. (2018)
Захараш М. П. - Сучасні хірургічні технології у лікуванні пацієнтів з поєднаною патологією анального каналу і прямої кишки, Балицький В. В., Курик О. Г. (2018)
Ibrahimova А. А. - Investigation of functional hepatic tests in operated patients with obesity, Bayramov N. Yu., Rustam А. М. (2018)
Бицай А. М. - Етапність в хірургічній тактиці при багаторівневих оклюзійно-стенотичних ураженнях черевної аорти та артерій нижніх кінцівок у хворих з облітеруючим атеросклерозом (2018)
Гарматіна O. Ю. - Результати екстраінтракраніальнoї мікрoсудиннoї реваскуляризації при симптoматичних oклюзійнo-стенoтичних ураженнях брахіoцефальних артерій, Мoрoз В. В. (2018)
Горбовець В. С. - Автоматичний режим ендовенозного електрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Саволюк С. І., Дядик О. О., Гвоздяк М. М., Балабай А. А. (2018)
Мусаев В. А. - Завершающая склеротерапия рецидивных и резидуальных варикозно расширенных вен нижних конечностей после хирургического и эндовенозных методов лечения (2018)
Ленчук Т. Л. - Радіологічні та патогістологічні методи оцінки периферичного сегмента артеріального русла для об’єктивізації синдрому діабетичної стопи, Мацькевич В. М., Василюк С. М. (2018)
Бадюк М. І. - Невідкладні стани військовослужбовців з хірургічною бойовою травмою, Микита О. О., Семенів І. П., Косарчук В. В., Михайлик О. П. (2018)
Веселий С. В. - Результати хірургічного лікування аноректальних вад розвитку у дітей, Кліманський Р. П. (2018)
Думанський Ю. В. - Дослідження безпосередніх та віддалених результатів комплексного лікування хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози з використанням системної та ендолімфатичної поліхіміотерапії в неоад'ювантному режимі, Бондар О. В., Ткаченко О. І., Столярчук Є. А., Єрмаков В. Ю. (2018)
Васильєв О. В. - Хірургічне лікування місцево-розповсюджених та рецидивних солідних пухлин черевної порожнини та заочеревинного простору з нефректомією ex vivo ex situ та аутотрансплантацією нирки, Сікачьов С. С., Квасівка О. О., Копецький В. І., Чевердюк Д. О., Дорожинський В. І., Вітрук Ю. В., Стаховський О. Е., Копчак К. В. (2018)
Денисенко А. І. - Оцінка ефективності використання парацетамолу в періопераційному знеболюванні під час ендовідеохірургічних втручань на органах черевної порожнини (2018)
Мельничук М. П. - Особливості повторної біопсії у пацієнтів з простатичною інтраепітеліальною неоплазією (2018)
Омельченко Т. М. - Корекційна остеотомія бічної кісточки гомілки при її хибно консолідованих переломах, Бур’янов О. А., Лябах А. П., Турчин О. А. (2018)
Кисельова І. В. - Ефективність вживання вуглеводного напою перед ортопедичними хірургічними втручаннями у дітей, Біляєв А. В. (2018)
Тутченко М. І. - Перспективи розвитку трупної трансплантації печінки, Слонецький Б. І., Рудик Д. В. (2018)
Bilytska V. - Horverstehen und hor-sehverstehen aus kognitiver sicht (2017)
Borysenko O. - Crosscultural communication: gender aspect of English, Vysotska S. (2017)
Derkacz-Padiasek T. - The moodle platform in higher education (2017)
Dymtschewska N. W. - Die farbbezeichnungen in den reisereportagen von a. Andersch und ihre stilistischen funktionen im text (2017)
Ibraguimova S. V. - Particularites linguistiques et pragmatiques des notices francaises d’utilisation d’un medicament (2017)
Ilchenko O. A. - Lexical metaphor in translation studies (based on current mass media materials), Prystupa T. I. (2017)
Kostiuk O. Yu. - Narrative method in teaching foreign languages, Lushpay l. I. (2017)
Pyvovarchuk T. - Der einsatz von grammatik im fruhen fremdsprachenunterricht (2017)
Samoilenko N. B. - Continuing professional development: сhanges, challenges, goals (2017)
Tamrazyan H. S. - Motivation and emotional memory required for second language acquisition (2017)
Аніщенко І. М. - Використання електронної навчальної платформи "Lingua.Skills" при змішаному навчанні англійської мови студентів у педагогічному вищому навчальному закладі (2017)
Бабій І. М. - Просте речення у сучасній синтаксичній парадигмі, Свистун Н. О. (2017)
Бабяк Х. М. - Синонімія у риторичній термінології Цицерона (2017)
Берест К. В. - Біблійна фразеологія в україномовних та англомовних он-лайн виданнях, Берест Т. М. (2017)
Беценко Т. П. - Текстово-образна універсалія як мовноструктурний стилістичний засіб імпровізаційного творення дум (2017)
Бичківська Т. М. - Використання інтерактивних методів навчання у процесі формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови (2017)
Бігунова С. А. - Афіксальна номінація відантропонімних дериватів, Зубілевич М. І. (2017)
Білик Я. С. - Стилістичне варіювання сполучного слова що у підрядних означальних реченнях (на матеріалі художньої прози другої половини ХХ століття) (2017)
Білоус Н. П. - Способи перекладу англійських неологізмів 2015–2017 років, Новохатська Н. В. (2017)
Білоус Н. П. - Способи творення та особливості функціонування неологізмів 2015–2017 років, Новохатська Н. В. (2017)
Білоус Т. М. - Особливості інтерпретації фразеологічних одиниць (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Благун С. С. - Лексико-граматичні особливості заголовків творів античної літератури (2017)
Богачик М. С. - Концептуальна парадигма комп’ютерного сленгу в англійській мові (2017)
Бондар Н. В. - Лексико-семантичні та структурні особливості термінів-епонімів у німецькомовній гастроентерології (2017)
Буць Ж. В. - Графічні засоби передачі емоційного стану комунікантів в електронному дискурсі (на матеріалі повідомлень французьких форумів) (2017)
Василенко Д. В. - Лінгвальні інновації з компонентом smart в англійській мові, Янсон В. В. (2017)
Ващенко Ю. А. - Карнавальный дискурс в романе Ж. Жене "Богоматерь цветов" (2017)
Вдовенко Т. А. - Восхождение автора в художественных произведениях англоязычной прозы (2017)
Войналович Л. П. - Функціональні особливості інфінітива в сучасній англійській мові (2017)
Волдинер О. Ю. - Явище мовної інтерференції з позицій психолінгвістики (2017)
Волкова І. В. - Семантико-структурні детермінанти міжкультурної компетентності (2017)
Волкова Л. В. - Актуальність формування полікультурної компетентності в контексті професійної освіти (2017)
Волощук І. П. - Семантичні поля термінології фахової мови екологія: фреймова організація, Соцька О. Ю. (2017)
Габидуллина А. Р. - Фигуры контраста как способ создания иронического смысла (на материале современных одностиший) (2017)
Глушок Л. М. - Використання подкастів і блогів у процесі формування професійної компетентності майбутніх вчителів англійської мови (2017)
Гончар Н. М. - Аспекти вивчення білінгвізму в болгаромовному континуумі Подунав’я (2017)
Гречок Л. М. - Альтернативные методы обучения иностранных языков (2017)
Громко Т. В. - Специфіка формування термінологічної компетентності майбутніх правознавців (2017)
Дем’янчук Ю. І. - Лексикографічні трансформації офіційно-ділових текстів під час паралельного корпусного перекладу (2017)
Демиденко О. П. - Англійські офтальмологічні терміни у фокусі корпусної лінгвістики, Шимчук А. В. (2017)
Джава Н. А. - Voraussetzungen fur erfolgreiches lernen der fremdsprachen in gruppen (2017)
Дяченко Н. Л. - Фольклорний текст у вимірі сучасних лінгвістичних парадигм (на матеріалі французьких віршованих творів для дітей) (2017)
Дячок С. О. - Інтертекстуально-дискурсивний аналіз роману у віршах Ліни Костенко "Беpестечко" (2017)
Єрченко О. В. - Проблеми співвінесеності наукового тексту і професійного дискурсу (2017)
Жук Х.-М. Р. - Структура лексико-семантичної групи соматичних дієслів в англійській мові (2017)
Заграновська О. І. - Способи реалізації мовленнєвих актів спонукання в контексті комунікації (на матеріалі сучасного англійського мовлення) (2017)
Заслонкіна А. В. - Когнітивно-семантичний формат англійської тимічної лексики (2017)
Зелінська Л. В. - Персонаж як комунікант: міждисциплінарне застосування лінгвістичного терміну (2017)
Зощук Н. В. - Шекспірівські поліжанрові перегуки (між сонетом та драмою) як фундамент англійської літературної традиції, Тимощук І. О. (2017)
Калько Р. М. - Універсалізм Н. Хомського у межах когнітивної парадигми світової лінгвістики (2017)
Касаткіна-Кубишкіна О. В. - Ґендерно маркована лексика у англомовних рекламних текстах та особливості її перекладу, Курята Ю. В. (2017)
Кая С. - Сон як специфічний часо-простір "Стамбульського тексту" Орхана Памука (2017)
Кедич Т. В. - Фразеологія мови історичного роману Раїси Іванченко "Гнів Перуна" (2017)
Кириченко О. А. - Техніка колажування як засіб навчання англійської та німецької мов і формування творчої особистості школярів, Подоляка І. О. (2017)
Кирюшкина М. И. - Художественные особенности реализации женской субъективности в современной белорусской женской поэзии (2017)
Киселюк Н. П. - Вплив емоційності на екологію комунікації (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу), Войтенко І. Г. (2017)
Кізіль М. А. - Комп’ютерна підмова англійської мови та історія її формування (2017)
Клак І. Є. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови (2017)
Клименко Т. А. - Лінгвометодичний аспект роботи з фразеологічними одиницями на заняттях з РКІ (2017)
Ковальська Н. А. - Синтаксичні засоби експресивізації з елімінацією структурних компонентів (2017)
Ковальчук О. С. - Інтернет технології в організації самостійної роботи студентів при вивченні англійської мови (2017)
Козак Т. Б. - Interkulturelle kompetenz im fremdsprachenunterricht (2017)
Козирєва Н. Ю. - Українські вищі навчальні заклади в умовах інноваційного розвитку держави (2017)
Козловская А. Б. - Экспрессивный потенциал метафоры в информационных газетных текстах (2017)
Колісніченко А. І. - Засоби створення мовної гри в англійському та українському гумористичному дискурсі розмовного та публіцистичного стилів (2017)
Колосова Г. А. - Демононімічна система твору жахів "Dagon" (2017)
Комірна Є. В. - Норма і варіант на заняттях з фоностилістики французької мови на прикладі п’єси М. Трамбле "Зовиці" (2017)
Комлик Ю. О. - Прислівникові двокомпонентні суфіксальні форманти структури "голосний + глухий приголосний" у сучасній українській літературній мові (2017)
Копач О. О. - Художня інтерпретація концепту "музика" в оповіданні Р. Бредбері "Вбивця" (2017)
Корж О. Ю. - Семантичні властивості художнього образу в поезії Марини Цвєтаєвої в перекладі на англійську та українську мови (2017)
Костевич Н. С. - Емоційне забарвлення фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання та любові в японській та українській мовах (2017)
Костюк О. О. - Гендерний складник у процесі навчання учнів англійської мови та літератури в Канаді (2017)
Коцюк Л. М. - Переваги та недоліки електронного формату тестування при оцінюванні знань іноземної мови (на прикладі досвіду використання тестових інструментів інформаційно-навчальної системи Moodle), Ломінська Н. В. (2017)
Кочубей О. С. - Особистісний компонент як основа формування усної перекладацької компетентності майбутніх викладачів іноземної мови (2017)
Кравченко О. В. - Емоційно-психологічні тактики нейтралізації когнітивного дисонансу персонажів сучасних французьких детективних романів (2017)
Кувшинова Н. М. - Принципы классификации иноязычной лексики. Ассимиляция заимствований в языке-реципиенте (2017)
Кузьменко О. Ю. - Інтерв’ю в дискурсі глянцевих журналів: сучасний стан (2017)
Кущ Е. О. - Ідеологічна зумовленість семантико-граматичної варіативності упередженого дискурсу американських і британських політиків (2017)
Khaichevska T. M. - Le champ lexico-semantique de la notion "l’amour" (au materiel du roman de Gustave Flaubert "L’education sentimentale"), Mirchuk T. Y. (2017)
Mykhaylenko V. V. - Colour spectrum in the English worldview and the author’s discourse (2017)
Wang Y. - Contact scenarios during the Japanese mediation in the adoption of anglicisms in chinese (2017)
Бєляєва А. В. - Когнітивні механізми вербалізації концепту освіта: зіставний аналіз дієслів-вербалізаторів (2017)
Бойчук М. В. - Структурно-семантичні особливості заголовкових неологізмів, утворених непродуктивними способами словотворення (на матеріалі мови сучасних інтернет-видань), Бойчук В. М. (2017)
Великорода В. Б. - Компаративний аналіз політичного дискурсу Гілларі Клінтон та Терези Мей, Сисак І. В. (2017)
Гончаров В. В. - Роман Д. Гранина "Мой лейтенант" в контексте эволюции военной прозы (2017)
Григор’єва Т. Ю. - Особливості використання фразеологічних модифікацій в англомовному публіцистичному тексті (2017)
Демиденко О. П. - Терміносистема геоінформатики та сталого розвитку: досвід та перспективи дослідження, Осіпчук Ю. С. (2017)
Дячук Н. В. - Перекладацькі стратегії як елемент формування творчого профілю майбутнього перекладача (2017)
Жук Х.-М. Р. - Гіперо-гіпонімічні відношення соматичних дієслів в англійській мові (2017)
Зубрик А. Р. - Застосування перекладацьких модифікацій при перекладі роману "Голодні ігри" Сюзанни Коллінз (2017)
Ікалюк Л. М. - Способи репрезентації ментального образу просторової метафори у перекладі, Тацакович У. Т. (2017)
Карцева М. Д. - Білінгвальне навчання іноземних студентів, Білик Н. О. (2017)
Козуб Л. C. - Англіцизми в українській зовнішній та інтернет-рекламі (2017)
Конончук І. В. - Мова в антропологічній думці О. Ф. Больнова (2017)
Копчак М. М. - Ранжування одиниць мовленнєвого етикету привітання у семантичному просторі постколоніального персонажа (2017)
Криворучко Т. В. - VOSI-конструкція у функції комплемента одноперехідних дієслів в ранньоновоанглійській мові (2017)
Кульбіда Д. П. - Структурно-семантична адаптація англоамериканізмів в іспанському мас-медійному туристичному дискурсі (2017)
Лукіянчук Ю. О. - Способи класифікації військових термінів (2017)
Нідзельська Ю. М. - Сутність культури, її головні функції та характеристики високо та низькоконтекстних культур через призму сучасного мовознавства (2017)
Пилипчук Т. В. - Функції антропонімів у англомовних комедійних шоу (2017)
Рожков Ю. Г. - Лінгвоконітивний підхід до вивчення термінології ветеринарної медицини (2017)
Савчук А. Я. - Формоцентричні та змістоцентричні особливості науково-критичних монографій Девіда Лоджа (2017)
Сазонова Є. О. - Феномен веб-особистості (2017)
Стирнік Н. С. - Своєрідність жанру оповідання Вулф і Лоуренса (2017)
Фока М. В. - Раса як джерело художньої енергії твору (2017)
Хмельковська С. В. - Сучасний німецький трилер (на прикладі творів Себастіана Фітцека) (2017)
Чорній В. Я. - До проблем укладання нових посібників професійного спрямування в процесі викладання іноземної мови студентам економічних спеціальностей (2017)
Шумейко О. А. - Лексична трансформація фразеологічних одиниць як мовний засіб творення комічного (2017)
Ященко Е. О. - Прецедентний феномен як лінгвокультурна ознака сучасного кіно (на матеріалі продуктів американського кінематографу) (2017)
Kopytkov D. - Determination of the passenger transport fatigue in urban mass transportation, Levchenko O., Rossolov O., Samchuk G. (2018)
Семченко Н. О. - Дослідження параметрів руху груп транспортних засобів на вулично-дорожній мережі міст, Решетніков Є. Б. (2018)
Нефьодов М. А. - Визначення впливу середнього чеку торгівельної точки на радіус обслуговування, Птиця Н. В. (2018)
Давідіч Ю. О. - Визначення впливу витрат кінцевих споживачів на функціонування логістичних систем, Галкін А. С., Давідіч Н. В., Галкіна О. П., Чебанюк К. О. (2018)
Баштинська Я. В. - Застосування кластерного аналізу перехресть для підвищення ефективності роботи світлофорних об'єктів, Величко В. С., Кульбашна Н. І. (2018)
Лобашов О. О. - Вплив характеристик дорожнього руху на функціональний стан водія, Прасоленко О. В. (2018)
Понкратов Д. П. - Діапазони пасажиропотоку раціонального використання автобусів певного класу пасажиромісткості на міських маршрутах різної протяжності (2018)
Северин О. О. - Обґрунтування доцільності застосування термінальної системи доставки автозапчастин при міжміських перевезеннях, Шуліка О. О., Потаман Н. В. (2018)
Нагорний Є. В. - Оцінка надійності системи інтермодальних контейнерних перевезень в ланцюгах постачань, Орда О. О. (2018)
Зубенко Д. Ю. - Подвійне матричне регулювання та факторизація з глибокими нейронними мережами для систем визначення теплового стану електродвигуна, Донець О. В., Ліньков В. В. (2018)
Deshko V. I. - Analysis of conditions for the creation of the local thermal energy market in Ukraine, Karpenko D. S. (2018)
Полив'нчук А. П. - Дослідження еколого-енергетичної та економічної ефективності використання SMART -технологій в системах теплоспоживання будівель, Коваленко Ю. Л., Смирний М. Ф., Плюгін В. Є., Романенко С. В. (2018)
Ковтун Я. В. - Експериментальні вимирювання стіни тромба у літній період, Назаренко О. М. (2018)
Ломакіна О. С. - Інструменти стимулювання розвитку альтернативної енергетики, Пономаренко Є. Г. (2018)
Полянський О. С. - Підвищення якості паливних брикетів удосконаленою гнучкою технологією, Дьяконов О. В., Д'яконов В. І., Скрипник О. С., Сарабун Д. Ю. (2018)
Сікора К. Ю. - Сонячна архітектура – як альтернатива запобіганню викидів парникових газів, Назаренко О. М. (2018)
Абраменко І. Г. - Дослідження шляхів керування енергоспоживанням електроприводів об'єктами агропромислового комплексу, Гузенко В. В. (2018)
Васильєва Ю. О. - Аналіз енергетичної оцінки освітлювальної установки в програмі Dialux Evo згідно EN 15193 (2018)
Колесник А. І. - Результати дослідження світлодіодного світильника з корпус-радіатором безреберного виконання, Усіченко Д. О. (2018)
Суворова К. І. - Сучасні системи освітлення як ресурс енергозбереження, Гуракова Л. Д. (2018)
Протасенко О. Ф. - Дослідження й аналіз показників екологічності робочого середовища (2018)
Данова К. В. - Функціональні обмеження осіб із інвалідністю в аспекті оцінки рівня працездатності та безпеки праці (2018)
Заіченко В. І. - Методика оцінки віброакустичних параметрів формувального обладнання, Білим П. А. (2018)
Заіченко В. І. - Зниження вібраційної активності обшивки металевих конструкцій, Білим П. А. (2018)
Ларін О. М. - Аналіз використання вогнегасних речовин та способів їх доставки для цілей пожежогасіння, Кривошей Б. І., Поліванов О. Г. (2018)
Белюченко Д. Ю. - Оцінка ефективності виконання оперативних розгортань на пожежних автоцистернах легкого та тяжкого класу з використанням нормативів (2018)
Присяжнюк В. В. - Про розроблення методики експериментальних досліджень функціонального макету переносного засобу димо- та тепловидалення, Семичаєвський С. В., Осадчук М. В., Куртов О. В., Мілютін О. В., Виноградов С. А. (2018)
Нікулін О. Ф. - Функціонально-фізична схема установки для генерації компресійної піни, Кодрик А. І., Тітенко О. М., Виноградов С. А., Шахов С. М. (2018)
Дадашов І. Ф. - Розрахунок геометричних параметрів ежекційного апарату застосовуваного при пожежогасінні, Ковальов О. О., Калиновський А. Я., Шевцова О. С., Морозова Г. В. (2018)
Дмитрієва О. О. - Впровадження екологічно безпечного водовідведення, як елемент сталого розвитку населених пунктів України, Телюра Н. О., Василенко В. П. (2018)
Решетченко А. І. - Дослідження впливу автотранспортних потоків на акустичне середовище урболандшафтів (2018)
Сідак В. С. - Моніторинг відмов на газорозподільних пунктах. Розробка макету з комбінованими регуляторами, Слатова О. М. (2018)
Новожилова М. В. - Концепція "city-логістики" в управлінні мегаполісом, Чуб О. І., Мележек Р. С. (2018)
Казаченко Л. М. - ГІС-технології у виявленні процесів зсуву ґрунту (2018)
Євдокімов А. А. - Нові підходи до розроблення генеральних планів населених пунктів, Щербак К. С. (2018)
Євдокімов А. А. - Геоінформаційне забезпечення пошуку перспективних місць розташування пивного виробництва, Бужак О. В. (2018)
Дорожко Є. В. - Перетворення паперового картографічного матеріалу в цифрову модель місцевості (2018)
Поморцева О. Є. - Застосування геоінформаційних систем у роботі швидкої медичної допомоги (2018)
Мамонов К. А. - Міжнародний досвід забезпечення територіального розвитку використання земель регіону (2018)
Кобзан С. М. - Дослідження вторинного ринку нерухомості міста Харкова, Савчук Р. С., Закружевська В. В., Дегтярьова Л. М. (2018)
Урдзік С. М. - Вплив кута земного заломлення на точність тригонометричного нівелювання (2018)
Алексахін О. О. - Режими роботи підігрівної установки гарячого водопостачання мікрорайону при утепленні будівель, Бобловський О. В., Столяр-Марченко Р. В., Скребець А. В. (2018)
Чуб І. М. - Можливості застосування мембранних біореакторів для очистки побутових стічних вод на каналізаційних очисних спорудах України, Шевченко Т. О. (2018)
Галкіна О. П. - Оцінювання ефективності роботи теплообмінного обладнання систем оборотного водопостачання коксохімічних підприємств, Шевченко Т. О. (2018)
Семенов А. О. - Бактерицидне знезараження води в басейнах комплексною дією озону та УФ-опроміненням, Кожушко Г. М., Сахно Т. В. (2018)
Чупринін О. О. - Моделювання повзучості залізобетонних оболонкових конструкцій з урахуванням анізотропії властивостей, Середа Н. В. (2018)
Басок Т. Г. - Методи реконструкції рекреаційних зон великих міст, Вяткін К. І. (2018)
Вяткін К. І. - Теоретико-методичні підходи до визначення поняття моніторингу земель, Мороз Н. В., В'яткін Р. С., Шишкін Е. А. (2018)
Нестеренко В. В. - Сучасні аспекти архітектурно-планувального удосконалення університетських кампусів (2018)
Криворучко Ю. І. - Статистичні та мотиваційні виміри проявів сакрального у сучасному суспільстві (2018)
Титул, зміст (2018)
Хоменко В. І. - Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин: системно-історичний аспект (2018)
Khomenko V. I. - Transplantation of hematopoietic stem cells: historical aspects (2018)
Волкова Н. О. - Потенціювання кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини щурів фактором BMP-12 in vitro для терапії тендопатії, Юхта М. С., Гольцев А. М. (2018)
Volkova N. O. - Potentiation of cryopreserved rat adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells by BMP-12 in vitro for the treatment of tendinopathy, Yukhta M.S., Goltsev A. M. (2018)
Лабунець І. Ф. - Нейропротекторний ефект мелатоніну у мишей із токсичною купризоновою моделлю демієлінізації і можливі шляхи його реалізації, Родніченко А. Є., Мельник Н.О., Утко Н. О. (2018)
Labunets I. F. - Neuroprotective effect of melatonin in mice with toxic cuprizone model of demyelination and possible pathways of its realization, Rodnichenko A. E., Melnyk N. O., Utko N. O. (2018)
Нікольська К. І. - Вплив трансплантації мультипотентних стромальних клітин тимуса на імунну систему і виживаність летально опромінених мишей (2018)
Nikolska K. I. - The effects of the transplantation of thymus-derived multipotent stromal cells on the immune system and survival of lethally irradiated mice (2018)
Демченко Д. Л. - Вплив трансплантації клітин кісткового мозку, індукованих контактом з мультипотентними стромальними клітинами тимуса, на імунну систему мишей в умовах її регенерації після введення циклофосфану (2018)
Demchenko D. L. - The effect of transplantation of bone marrow cells induced by the contact with thymus-derived multipotent stromal cells on the immune system of mice, regenerating after cyclophosphamide treatment (2018)
Родніченко А. Є. - Дослідження ремієлінізуючого ефекту лейкемія-інгібіторного фактора та мелатоніну на токсичній купризоновій моделі демієлінізації культури клітин мозочка мишей in vitro, Лабунець І. Ф. (2018)
Rodnichenko A. E. - The study of the remyelinating effect of leukemia inhibitory factor and melatonin on the toxic cuprizone model of demyelination of murine cerebellar cells culture in vitro, Labunets I. F. (2018)
Кирик В. М. - 3D культивування мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини мишей в гідрогелі з карбомеру 974P, Кучук О. В., Мамчур А. А., Устименко А. М., Луценко Т. М., Цупиков О. М., Яценко К. В., Скибо Г. Г., Білько Д. І., Білько Н. М. (2018)
Kyryk V. M. - 3D culture of murine adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells in hydrogel based on carbomer 974P, Kuchuk O. V., Mamchur A. A., Ustymenko A. M., Lutsenko T. M., Tsupykov O. M., Yatsenko K. V., Skibo G. G., Bilko D. I., Bilko N. M. (2018)
Правила для авторів (2018)
Резніков О. Г. - Стан репродуктивних органів молодих і старіючих самців щурів при тривалому введенні летрозолу та після його відміни, Сачинська О. В., Полякова Л. І., Фалюш О. А., Янішевський О. В. (2018)
Kolesnyk Yu. M. - Characteristics of the nitric oxide system indicators in the left ventricle myocardium in SHR, Isachenko M. I., Melnikova O. V., Hrekova T. A. (2018)
Шелест Б. О. - Клініко-анамнестичні параметри та їхня прогностична вагомість у терапії артеріальної гіпертензії з коморбідною патологією (2018)
Козлов С. В. - Патологічні зміни серця на тлі вживання психостимуляторів, Сулоєв К. М., Колдунов В. В., Козлова Ю. В., Мамедов Ш. М. (2018)
Herasymova О. V. - Metabolic myocardial disorders in children with bronchial asthma, Protsiuk T. L., Protsiuk L. O., Dudarenko O. B., Kuleshov O. V. (2018)
Барковський Д. Є. - Нейроімуноендокринні маркери прогнозування прееклампсії (2018)
Любомирська К. С. - Імуногенетичні чинники розвитку передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності в Запорізькій області (2018)
Степанченко К. А. - Анализ вариабельности сердечного ритма у больных с первичной и повторной инвазией острицами до и после курса специфической терапии (2018)
Onishchenko N. V. - The role of interleukin-10 gene polymorphism (rs 1800872) in the course of herpes zoster in adults, Riabokon Yu. Yu., Riabokon O. V. (2018)
Березенко В. С. - Морфологічні та ультразвукові особливості фіброзу печінки в дітей з автоімунним гепатитом, Задорожна Т. Д., Михайлюк Х. З., Тарасюк Б. А., Коробко В. Ф., Келихевич С. М. (2018)
Чорний В. М. - Результати вивчення in vitro антибактеріальної активності модифікованого магнієвого сплаву щодо тест-штамів E. coli та P. aeruginosa, Поліщук Н. М., Камишний О. М., Головаха М. Л. (2018)
Кривенко В. І. - Стан кісткового метаболізму в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Бородавко О. І. (2018)
Степанов Ю. М. - Сучасні ендоскопічні критерії стратифікації хворих на атрофічний гастрит при розвитку передракових змін шлунка, Сімонова О. В., Мосійчук Л. М., Петішко О. П. (2018)
Koziolkin O. A. - Prediction of the functional outcome of acute recurrent cerebral ischemic hemispheric stroke, Kuznietsov A. A., Novikova L. V. (2018)
Абрамов А. В. - Сравнительная характеристика реакции вазопрессинергических нейронов супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса при прерывистом действии гипоксической гипоксии, Шаменко В. А., Колесник Ю. М. (2018)
Тіщенко С. В. - Особливості експресії ангіотензину II в аркуатному ядрі гіпоталамуса експериментальних щурів при різних за етіологією артеріальних гіпертензіях (2018)
Бучакчийская Н. М. - Прогностическое значение сывороточного уровня копептина у пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием, Полковникова К. Ю. (2018)
Kuznietsov A. A. - Diagnostic value of the integral assessment of electroencephalographic pattern in patients in the acute period of spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage (2018)
Войценко К. І. - Ранні морфологічні зміни колінного суглоба щурів після опіоїдного впливу (2018)
Стефанчук Р. О. - Право на евтаназію: за чи проти?, Янчук А. О., Стефанчук М. М., Стефанчук М. О., Блажівська Н. Є. (2018)
Щербиніна М. Б. - Сучасна діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: реальні досягнення та перспективи, Шевченко Т. М., Гладун В. М. (2018)
Mostovoy Yu. M. - Clinic morphological features of Goodpasture’s syndrome manifested with respiratory disorders, Demchuk A. V., Konstantynovych T. V., Pentiuk N. O., Blazhevska L. V. (2018)
Власенко М. В. - Порівняльне дослідження оригінальних біопрепаратів і біосимілярів (2018)
Бодулєв О. Ю. - Метаболічне прекондиціонування міокарда перед фармакологічною кардіоверсією в пацієнтів із пароксизмальною фібриляцією передсердь (2018)
Пашкова Ю. П. - Спадкові чинники в регуляції артеріального тиску як чинник розвитку хронічної серцевої недостатності на тлі гіпертонічної хвороби: нові реалії та перспективи, Жебель В. М., Палагнюк Г. О., Антонюк Я. О., Сивак В. Г. (2018)
Іванов В. П. - Особливості перебігу легеневих васкулітів (клінічні випадки), Афанасюк О. І., Шушковська Ю. Ю., Осядла Е. С. (2018)
Шадрін О. Г. - Питання застосування комбінації бетаїну та аргініну в клінічній практиці (2018)
Раков О. В. - Псевдогипопаратиреоз Iа типа: клинический случай и анализ литературы, Музь В. А. (2018)
Рекомендації МОЗ України щодо здорового харчування дорослих (2018)
Щодо впровадження Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2 (2018)
Наказ "Про деякі питання застосування Україномовного варіанта Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)" (2018)
Україномовний варіант Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2-E, додаток (2018)
Таблиця співставлення кодів ICPC-2-E і Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду (МКХ-10), додаток (2018)
МОЗ анонсувало початок переходу на коди ICPC-2 та скасувало застарілі форми первинної облікової документації (2018)
Дземан М. І. - Образцов Василь Парменович і Драгомиров Михайло Іванович: міфи та реальність (частина 2) (2018)
Медичні події (2018)
Николаенко А. Н. - Фармакологические особенности высокоэффективных лекарственных препаратов нового поколения класса ЭРБИСОЛ (2018)
Бек Н. С. - Радіаційно-індукована клапанна хвороба серця (огляд літератури та клінічний випадок), Радченко О. М. (2018)
Гриб В. А. - Використання статинотерапії для первинної профілактики інсульту: аргументи "за" і "проти", Купновицька-Сабадош М. Ю., Дорошенко О. О., Максимчук Л. Т. (2018)
Раков О. В. - Гинекомастия: этиология, патогенез, лечение, Музь В. А. (2018)
Коновалова Н. В. - Влияние метаболической терапии на состояние больных дегенерацией макулы и заднего полюса, Храменко Н. И., Серебрина Т. М., Рыбалко А. В. (2018)
Журавльова Л. В. - Патогенетичне обгрунтування використання урсодезоксихолевої кислоти в клінічній практиці, Шеховцова Ю. О. (2018)
Дземан М. І. - Фізикальні методи дослідження в сьогоденні клінічної медицини (2018)
Образцов В. П. - Про безпосередню перкусію одним пальцем (Із книги "К физическому исследованию желудочно-кишечного канала и сердца", Киев, 1915) (2018)
Матеріал до тренінгу Міжнародна класифікація ICPC?2 (2018)
МОЗ України затвердило нові правила виписування рецептів на ліки (редакція від 22.05.2018) (2018)
Супрун Э. В. - Клиническое применение препарата Левоцин-Н (2018)
Медичні події (2018)
Вітаємо (2018)
Осітнянко Андрій Петрович (2018)
Владлен Трохимович Семенов (2018)
Апостолова-Сосса Л. О. - Заходи по реконструкції територій садибної забудови в умовах найкрупніших міст, Нечаєва Т. С. (2018)
Бакун К. С. - Методи визначення функціонально-територіального ресурсу кварталів міської забудови (2018)
Банах А. В. - Проблематика взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем (2018)
Банах В. А. - Використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення безаварійної експлуатації будівель і споруд на основних стадіях їх життєвого циклу, Гребенюк О. В., Банах М. С., Гребенюк І. В. (2018)
Бондаренко Н. В. - Методи алгебр Лі для диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу (2018)
Бублик Ю. В. - Формування сучасної житлової забудови на вільних територіях (на прикладі м. Полтава), Обідний О. Б. (2018)
Булах І. В. - Аналіз існуючої архітектурно-містобудівної мережі лікувально-профілактичних закладів України (2018)
Велігоцька Ю. С. - Структуроформуючі елементи інтерактивних медіатек (2018)
Габрель М. М. - Ергатичні властивості урбанізованих систем. Окреслення підходу до дослідження (2018)
Габрель М. М. - Морфологія та комфортність середовища міст. Показники й методи оцінки взаємодій (2018)
Габрель М. М. - Невизначеності й ризики в урбаністиці (2018)
Глива В. А. - Вплив мікрокліматичних параметрів на аероіонізацію повітря виробничого середовища, Левченко Л. О., Панова О. В., Тихенко О. М. (2018)
Гук В. І. - Потенціал шляху і потужність в системі "шлях-трафік" на міських вулицях та дорогах (2018)
Дідик В. В. - Трансформація малоповерхової забудови Львова: вистояти або зникнути (2018)
Дідіченко М. О. - Визначення та оцінка елементів композиційного каркасу міського розпланування (2018)
Дьомін М. М. - Сучасні проблеми екосистеми малих річок, Михайлик О. О. (2018)
Дюжев С. А. - Проблеми нормативно-правової бази сфери містобудування: що необхідно здійснити для їх вирішення (2018)
Дячок О. М. - Проблеми збереження римо-католицьких храмів у малих містах та селах Тернопілля (2018)
Єрмоленко Я. С. - Програма стабілізації містобудівної структури малого міста (на прикладі м. Корюківка Чернігівської області), Обідний О. Б. (2018)
Ємельянова О. М. - Проблеми застосування кадрового контролінгу на підприємствах будівельної галузі, Титок В. В. (2018)
Жовква О. І. - Архітектура сучасних дитячих дошкільних закладів (дитячих садків) (2018)
Журавська Н. Є. - Особливості апаратурної реалізації підготовки води в системах теплоенергетичних об’єктів за допомогою електромагнітних полів (2018)
Івашко О. Д. - Досвід ревіталізації нерентабельних промислових підприємств під нові функції (2018)
Ісаєнко Д. В. - Базова модель побудови системи визначення нормативних вимог у будівництві (2018)
Каблак Н. І. - До питання розбудови розумних та креативних міст, Голик Й. М. (2018)
Кайдановська О. О. - Багатофункційні спортивні комплекси в структурі міста, Фединець Л.-М. О. (2018)
Kobylarczyk J. - Art-klaster jako wynik działań rewitalizacyjnych w przestrzeni miejskiej, Kuśnierz-Krupa D., Paprzyca K. (2018)
Кондратьєва О. В. - Харківський період архітектора-художника в. м. покровського 1888–1891 років. Нові сторінки містобудівельної історії Харкова (2018)
Кос С. В. - Основні компоненти силуету сучасного Івано-Франківська (2018)
Кузьмич В. І. - Векторна складова z - основа візуального сприйняття простору в тривимірному середовищі (2018)
Кузьмич В. І. - Механізм візуального формотворення, Петровська Ю. Р. (2018)
Резга Куідер - Методологія дослідження мечетей Алжиру (2018)
Куліков П. М. - Формування теоретико-методичного підходу до розробки інструментального забезпечення стратегічного розвитку кластерних організаційних структур, Микитась М. В., Теренчук С. А., Кожедуб С. А. (2018)
Кур’ят П. П. - Напрямки розвитку житлового будівництва України з урахуванням вподобань потенційних інвесторів (на основі соціологічного опитування) (2018)
Линник І. Е. - Участь України у формуванні міжнародних транспортних коридорів (2018)
Литвиненко І. В. - Роль приватних та публічних земельних сервітутів при просторовому плануванні територій (2018)
Лях В. М. - Основи екологічної архітектури при формуванні офісних центрів, Купрієнко Б. О. (2018)
Марущак І. О. - Моделі і методи моніторингу ризиків у проектах територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій із використанням ціннісного підходу (2018)
Мельник В. М. - Картографічна оцінка ерозійного стану території волинського опілля методом нейромереж, Мендель В. П., Муляр Н. В. (2018)
Мещеряков В. М. - Затверджувальна частина науково-проектної документації відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (2018)
Моркляник О. І. - Етапи формування архітектури львівського іподрому, Лицар В. В. (2018)
Мусієвська В. О. - Особливості архітектурно-планувальних рішень кіностудійних комплексів (2018)
Нікітіна А. О. - Прийоми оптимізації мережі шкільного обслуговування (на прикладі районів Полтавської області), Обідний О. Б. (2018)
Обиночна З. В. - Систематизація факторів, які впливають на формування реабілітаційних центрів іпотерапії (2018)
Орленко М. І. - Аналіз стратегії збереження нерухомої культурної спадщини Києва і роль реставраційної галузі, Бузін І. А. (2018)
Осетрін М. М. - Дослідженя попиту і пропозиції мобільності міського населення на прикладі м. Ужгорода, Беспалов Д. О., Гаген А. С., Куцина І. А. (2018)
Осєтрін М. М - Модель оцінки роботи нерегульованого перетину на вулично-дорожній мережі міста, Дворко О. М. (2018)
Осєтрін М. М. - Оцінка ефективності організації руху транспорту і пішоходів на перетинах міських магістралей в різних рівнях, Козинець Я. П. (2018)
Павлів А. П. - Елементи імпульсного розвитку ареалу великого Сан-Франциско у другій половині ХХ століття (2018)
Петрова Т. І. - Інтенсифікація розуміння англомовних технічних текстів, Паніна О. В. (2018)
Петруня О. М. - Способи регулювання та вдосконалення безпеки пішохідного руху у містах (2018)
Плешкановська А. М. - Урбаністика сучасності та її окремі види (до питання термінології) (2018)
Ратушинський Н. В. - Містобудівні трансформації середмістя Львова та виникнення перших пасажів (2018)
Рейцен Є. О. - Особливості розвитку міжнародних транспортних коридорів України, Губа К. М., Губа Д. М. (2018)
Савчук А. І. - Особливості архітектурно-планувальних вирішень нових дерев’яних рекреаційних об’єктів карпатського регіону. Принципи розвитку та методи збереження традицій (2018)
Саєнко Д. М. - Досвід проектування та будівництва дитячих дошкільних закладів в Україні (2018)
Смалійчук А. Д. - Захисна дамба, як елемент нової кліматоактивної архітектури (2018)
Смалійчук А. Д. - Проблематика ролі візуально-світлового середовища в архітектурній практиці, Лук’яньченко С. О. (2018)
Соловей Д. А. - Технологические особенности монтажно-демонтажных работ в стесненных условиях реконструкции, Чертков О. Ю.. (2018)
Соломін А. В. - Реалізація в програмному середовищі NI LabVIEW 3-вимірного фільтру Гаусса для 3d-моделювання, Антонова-Рафі Ю. В., Гетун Г. В., Репало А. Б. (2018)
Старовєров В. С. - Про можливість використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для оновлення топографічних планів, Ковальов М. В., Мельник О. В., Кривов’яз Є. В. (2018)
Сьомчина М. В. - Особливості побудови розрахункових схем будівель при реконструкції в умовах просідаючих ґрунтів (2018)
Тімінський О. Г. - Класифікація методів біадаптивного управління проектно-орієнтованими організаціями (2018)
Топал С. С. - Принципи та методи вдосконалення житлових територій міста Одеса з метою гуманізації та забезпечення сталого розвитку (2018)
Тригуб Р. М. - Класифікація видів цільового призначення земель. Загальні положення (2018)
Чобітько О. М. - Порівняльний аналіз витоків і архітектурних проявів європейського бароко, української народної архітектури і православної мурованої архітектури доби Гетьманщини (2018)
Човнюк Ю. В. - Використання георадарних технологій у процесах моніторингу дорожнього одягу нежорсткого типу: моделювання розповсюдження падаючих/відбитих електромагнітних хвиль у системах аерокосмічної зйомки, Діктерук М. Г., Чередніченко П. П., Остапущенко О. П. (2018)
Човнюк Ю. В. - Применение метода поглощения СВЧ/КВЧ энергии электромагнитных волн нетепловой интенсивности при георадиолокационной диагностике асфальтобетонных покрытий строящихся автомобильных дорог, Диктерук М. Г., Васильева А. Ю., Чередниченко П. П. (2018)
Шкуро М. Ю. - Аналіз моделей системи показників енергоефективності у муніципальному вимірі (2018)
Шкурупій М. Ю. - Річкові яхтові комплекси в архітектурно- планувальній структурі поселень (2018)
Шокрі Шахрам - Традиційні архітектурно-містобудівні особливості об'єднаних арабських еміратів (2018)
Юрковець О. С. - Донні накопичення штучних водойм Києва, Приймаченко О. В. (2018)
XXI Міжнародна Конференція користувачів Esri в Україні "ГІС в управлінні територіальним розвитком" 23-24 жовтня 2018 р. (2018)
Андрейчук Ю. М. - Використання геоінформаційних технологій для підготовки студентів у львівському національному університеті імені Івана Франка, Іванов Є. А., Книш І. Б. (2018)
Бойко О. Л. - Геоінформаційні системи аеропортових комплексів на основі Arcgis (2018)
Бойко О. Л. - Застосування принципу "мовчазної згоди" при реалізації прав на землю, Замішайло В. В. (2018)
Бойко О. Л. - Реалізація безкоштовного права власності на земельні ділянки учасниками антитеррористичної операції (АТО), Навроцька О. В. (2018)
Галюк С. М. - Використання Arcgis server для ведення бази даних геолого-геофізичної інформації НАК "Нафтогаз України", Фенота П. О., Коваль А. М. (2018)
Гуцул Т. В. - Аналіз продуктивності та особливих умов функціонування методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі (2018)
Карпінський Ю. О. - Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС, Кінь Д. О. (2018)
Карпінський Ю. О. - Застосування топографічних планів в умовах розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, Лазоренко-Гевель Н. Ю. (2018)
Карпінський Ю. О. - Використаня Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 у середовищі Arcgis ESRI, Нудельман В. І. (2018)
Лященко А. А. - Методичні засади стандартизації геоінформаційних моделей для систем просторового планування, Нудельман В. І. (2018)
Подліпаєв В. О. - Створення мобільної автоматизованої системи збору геопросторових даних та ведення геопросторового аналізу для вирішення завдань національної безпеки і оборони, Шумейко В. О., Атрасевич О. В. (2018)
Путренко В. В. - Моделювання даних з просторово-часовим розподілом для потреб прийняття рішень, Назаренко С. Ю., Пашинська Н. М. (2018)
Радченко О. М. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в пацієнтів із гіпотиреозом (огляд літератури та власні дослідження), Оленич Л. В. (2018)
Спринчук Н. А. - Стан тиреоїдної та адренокортикоїдної функцій у дітей із синдромом біологічно неактивного гормону росту (2018)
Булат О. В. - Аналіз структури та функції капілярів у хворих на рак щитоподібної залози в післяопераційному періоді (2018)
Головач И. Ю. - Склеродермоподобный паранеопластический синдром: ревматология "overlap" онкология, Егудина Е. Д. (2018)
Катеренчук І. П. - Синдром Гудпасчера: клінічні спостереження, Талаш В. В., Шперно О. Г., Гринь К. В., Ярмола Т. І. (2018)
Анохіна Г. А. - Неалкогольна жирова хвороба печінки як мультисистемне метаболітне захворювання: особливості профілактики та лікування (2018)
Похилько С. Ю. - Застосування L-орнітин-L-аспартату (Гепатокс) у клінічній практиці (2018)
Образцов В. П. - Про дослідження шлунка і кишок (2018)
Швед М. І. - Базові принципи кардіореабілітації пацієнтів після інфаркту міокарда, Левицька Л. В., Липовецька С. Й. (2018)
Дземан М. І. - До 100-річчя заснування Національної академії наук України: акцентовані питання в дискурсі еволюції медичних пізнань українців (1-ше подання) (2018)
Заремба Є. Х. - Лікар і вчений від бога: до 100-річчя від дня народження професора Степана Федоровича Олійника (2018)
Медичні події (2018)
М’якінькова Л. О. - Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST на тлі оклюзії огинаючої гілки лівої коронарної артерії (клінічний випадок), Тесленко Ю. В., Баклицький Д. Д. (2018)
Журавлёва Л. В. - "Синдром перекреста" при функциональных гастроинтестинальных расстройствах: комплексный подход к лечению, Шеховцова Ю. О. (2018)
Триполка С. А. - Волчаночный гломерулонефрит: на пересечении клинического и гистологического диагнозов, Головач И. Ю., Дядык Е. А. (2018)
Makarevich A. E. - Lipid and carbohydrate metabolites changes in exhaled breath condensate and blood in acute exacerbation of chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease (2018)
Ключові зміни в лікуванні мультирезистентного та рифампіцин-резистентного туберкульозу (МР/РифР ТБ) (2018)
Образцов В. П. - Про дослідження шлунка і кишок (продовження) (2018)
Паламарчук А. В. - Діагностика вузлових утворень щитоподібної залози, Власенко М. В. (2018)
Дземан М. І. - До 100-річчя заснування Національної академії наук України: акцентовані питання в дискурсі еволюції медичних пізнань українців (2-ге подання) (2018)
Навчальний тренажер для використання Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2 (2018)
Вітаємо (2018)
Медичні події (2018)
Обращение главного редактора (2018)
Сайко О. В. - Аналіз смертності від мозкових інсультів в ангіоневрологічному відділенні Військово-медичного клінічного центру Західного регіону з 2013 по 2017 рік, Задорожна Б. В., Гайда І. Є. (2018)
Мищенко В. Н. - Эффективность и безопасность прегабалина в лечении боли в нижней части спины: обзор и данные собственного исследования, Забродина Л. П., Бовт Ю. В. (2018)
Vinychuk S. M. - Case analysis of crossed pontine-cerebellar diaschisis in acute stroke patients, Fartushna O. Ye. (2018)
Дубенко О. Е. - Аутоиммунная энцефалопатия Хашимото: презентация клинического случая, Ковтунов О. В., Екимова С. В., Кульгейко В. В., Коваленко Д. П., Неволина Т. В., Коваленко Л. И. (2018)
Чернышева О. Е. - Поражение нервной системы при анкилозирующем спондилите, начавшемся в детском и взрослом возрасте, Синяченко О. В., Полесова Т. Р., Ермолаева М. В. (2018)
Хайтович М. В. - Фармакологічна корекція стрес-індукованих вегетативних порушень та інсомнії у дітей (2018)
Bukreyeva Yu. V. - Hashimoto's encephalopathy presenting with seizures: a case report, Zozulya N. A., Pogorelov A. V., Pashkovskiy V. I. (2018)
Гошовська Д. Т. - Матеріальна депривація як феноменологія бідності: ревіталізаційний ракурс, Гошовський Я. О. (2016)
Дроздов О. Ю. - Досвід створення та апробації методики "шкала антиросійськості" ("ШАР") (2016)
Засєкіна Л. В. - Аргументація як вираження комунікативно-мовленнєвих стилів особистості, Цьось Ю. А. (2016)
Кириленко Г. О. - Критерії оцінки політичних лідерів, отримані методом репертуарних решіток, Луценко О. Л. (2016)
Климків Р. І. - Готовність осіб, які відбувають покарання з випробуванням, допомагати іншим (2016)
Колісник О. П. - Саморозвиток особистості на психогностичному ступені розвитку (2016)
Кульчицька А. В. - Індивідуально-психологічні характеристики особистості як чинник споживчої поведінки (2016)
Мілінчук В. І. - Мовна здатність і мовна активність дітей дошкільного віку (2016)
Міщиха Л. П. - Творчий профіль особистості (2016)
Мудрик А. Б. - До питання професійних адикцій особистості (2016)
Олейник Н. О. - Факторна модель переживання самотності (2016)
Партико Т. Б. - Особливості мотивації самоставлення в осіб із різним емоційним тонусом у пізній дорослості (2016)
Пашко Т. А. - Індивідуально-психологічні предиктори міжособистісної конкуренції в періодюності, Анпілова Д. В. (2016)
Петровська І. Р. - Структурно-типологічний підхід до аналізу громадянської ідентичності (2016)
Плескач Б. В. - Можливості використанняшкали корекції та а-фактору стандартизованого багатофакторного методу дослідження особистості в роботі з онкогематологічними хворими (2016)
Попович І. С. - Соціальні очікування особистості як процес психічної регуляції поведінки (2016)
Посвістак О. А. - Використання методології акмеології в дослідженнях психології сім’ї (2016)
Потапчук Л. В. - Психологічний аналіз професійно значущих цінностей майбутніх педагогів, Кордунова Н. О. (2016)
Pryimachenko O. M. - The content of emotional intelligence’s developmental techniques in adoliscence (2016)
Савченко О. В. - Особливості функціонування рефлексивної компетентності як цілісної системи (2016)
Сергеєва А. В. - Психологія трансформаційних змін інтегральної ідентичності (2016)
Смотрицкий А. В. - Эмпирическое исследование особенностей социально-психологической адаптации мигрантов посредством досугово-танцевальных практик (2016)
Уварова С. Г. - Особливості й динаміка психічних станів особистості в кризових умовах (2016)
Фальова О. Є. - Взаємозв’язок самоактуалізації жінок із різним сімейним статусом та показників стану сімейної кризи (2016)
Федотова Т. В. - Особливості прояву етнічної та національної ідентичності в студентів-психологів (2016)
Фролова О. В. - Типологічні особливості організаційної ідентичності як особистісного утворення працівника (2016)
Хворост Х. Ю. - Свідоме ставлення особистості як чинник інформаційно-психологічної безпеки людини (2016)
Штриголь Д. В. - Особливості життєстійкості й базисних переконань жінок, які реалізують патерналістські установки в економічній поведінці, Ламаш І. В. (2016)
Широбоков В. П. - Вплив гелю бентоніту на фізіологічні показники лабораторних мишей, Понятовський В. А., Яворовський О. П., Янковський Д. С., Димент Г. С., Бобир В. В. (2018)
Колдунов В. В. - Вплив психофізіологічних особливостей студентів ІІІ курсу на їх навчання на кафедрі патологічної фізіології ДЗ "ДМА", Клопоцький Г. А., Козлова Ю. В., Канюка Г. С., Старушкевич Г. Ф. (2018)
Кузьміна Г. П. - Оцінка стану медичної допомоги в пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з подагрою за даними ретроспективного аналізу, Лазаренко О. М. (2018)
Шаповаленко І. С. - Особливості лікування хворих літнього віку на ішемічну хворобу серця на етапах 1990, 2010 та 2017 років обстеження (2018)
Мошенець К. І. - Вплив перебігу цукрового діабету 1 типу на геометрію міокарда лівого шлуночка та внутрішньосерцеву гемодинаміку (2018)
Ханюков А. А. - Медикаментозная терапия пациентов с легочной артериальной гипертензией на фоне системной склеродермии (часть 2), Егудина Е. Д., Калашникова О. С. (2018)
Грубник В. В. - Пути улучшения результатов лапароскопических антирефлюксных операций у больных с большими хиатальными грыжами, Ильяшенко В. В., Грубник В. В., Параняк Н. Р. (2018)
Кутовой А. Б. - Опыт лечения абсцессов печени, Клишин А. А., Косульников С. О., Кравченко К. В., Тарнопольський С. А. (2018)
Камінський А. В. - Протромботичні стани як фактор ризику невдач екстракорпорального запліднення в жінок з психосоматичними розладами, Бойчук О. Г., Коломійченко Т. В. (2018)
Грек Л. П. - Можливості персоніфікованої терапії в пацієнток з хронічним тазовим болем, зумовленим запальними захворюваннями органів малого таза (2018)
Васильківський В. В. - Обгрунтування вибору оперативних втручань при лейоміомах стравоходу, Гетьман В. Г. (2018)
Яловенко М. І. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в пацієнтів з ішемічною хворобою серця та фібриляцією передсердь, Ханюков О. О. (2018)
Малиновський В. Г. - Залежність клінічного перебігу генералізованого пародонтиту від якості відновлення оклюзійної рівноваги після проведеного комплексного лікування (2018)
Богачова О. С. - Донозологічна діагностика передпатологічних психічних станів учнів аграрного ліцею з використанням комп’ютерної програми "Agrotest", Коробчанський В. О. (2018)
Шевцова А. І. - Рецензія на підручник "Функціональна біохімія" Н. О. Сибірна, Г.Я. Гачкова, І. В. Бродяк, К. А. Сибірна, М. Р. Хохла, М. В. Сабадашка, за редакцією проф. Н.О. Сибірної. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 С. – (серія "Біологічні студії"), Гордієнко Ю. А. (2018)
Петренко В. І. - Нові підходи до виявлення і лікування латентної туберкульозної інфекції, Долинська М. Г. (2018)
Тодоріко Л. Д. - Хронічне обструктивне захворювання легень: реалії топової проблеми респіраторної медицини з позицій сьогодення, Петренко В. І., Шевченко О. С., Сем’янів І. О., Бойко А. В. (2018)
Литвиненко Н. А. - Перші результати впровадження бедаквіліну для хворих на мультирезистентний туберкульоз в Україні: рекомендації для практичних лікарів, Фещенко Ю. І., Гамазина К. О., Павлова О. В., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Щербакова Л. В., Чоботар О. П., Давиденко В. В., Боророва О. Л., та ін. (2018)
Дужий І. Д. - Значення ультрасоноскопії для раннього виявлення синдрому плеврального випоту, Олещенко Г. П., Хижня Я. В., Романенко Т. В. (2018)
Опанасенко М. С. - Інтраопераційна профілактика верхівкової залишкової плевральної порожнини при операціях з приводу мультирезистентного туберкульозу легень, Терешкович О. В. (2018)
Коваленко П. Г. - Моніторинг та оцінка ефективності виконання обласної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Кіровоградській області, Москаль О. І., Сисин О. Я. (2018)
Мельник Л. П. - Двоетапна діагностика Лайм-бореліозу (імуноферментний аналіз, імуноблот) у хворих на туберкульоз легень, Грищук Л. А., Шкільна М. І., Васильєва Н. А. (2018)
Овчаренко І. А. - Динаміка показників загоєння деструктивних змін легеневої тканини у хворих з різною ефективністю лікування мультирезистентного туберкульозу, Шевченко О. С. (2018)
Швець О. М. - Вивчення показників вуглеводного обміну у хворих із уперше діагностованим туберкульозом легень, Шевченко О. С., Радзішевська Є. Б. (2018)
Дронь Л. А. - Поліпшення ендотеліальної функції та функції зовнішнього дихання у пацієнтів з коморбідністю (артеріальна гіпертензія та хронічне обструктивне захворювання легень ІІІ ступеня) шляхом застосування донатора азоту оксиду — L-аргініну, Купновицька І. Г. (2018)
Dyachenko P. A. - Demyelinating disease can hide HIV-infection Case report (2018)
Петренко В. І. - Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ (Продовження. Частина IV), Долинська М. Г., Разнатовська О. М. (2018)
Екстрене повідомлення: ключові зміни в лікуванні мультирезистентного та рифампіцин-резистентного туберкульозу (2018)
До уваги авторів (2018)
Kovylin Y. R. - Computer methods for compiling an entry of explanatory combinatorial dictionary belonging to "meaning text" theory within the task of text automatic generation, Volkovskiy O. S. (2018)
Romaniuk A. D. - Тheoretical foundations of expansion of the numerical space, Romaniuk R. A. (2018)
Строєва В. О. - Дослідження розподілу випадкових хорд у сфері, Авраменко В. І. (2018)
Біляєв M. M. - Розрахунок електричного поля на вулиці, Русакова Т. І. (2018)
Пишнограєв Ю. М. - Двовимірна спектральна задача з конвективною складовою для двошарової прямокутної області, Штанько Г. І. (2018)
Шам О. М. - Моделювання роботи пристрою контролю зарядки акумуляторної батареї у середовищі matlab/simulink (2018)
Шумейко О. О. - Про обчислення складності завдань, Іскандарова-Мала А. О., Лимар Н. М. (2018)
Krasnikov K. S. - Mathematical modeling of gyroscope dynamicsbased on quaternion (2018)
Рашевський М. О. - Асимптотичний аналіз нестаціонарних систем автоматичного керування (2018)
Косолап А. І. - Розв'язування квадратичної задачі про призначення, Дубовик Д. О. (2018)
Косолап А. І. - Оптимальний розподіл ресурсів в багатопроцесорних системах, Волинець Н. С. (2018)
Біляєв М. М. - Математичне моделювання затікання токсичного газу у приміщення при аварії на промисловому майданчику, Біляєва В. В., Берлов О. В., Калашніков І. В. (2018)
Калінін Є. І. - Розв'язок статичної плоскої задачі теорії пружності для неоднорідних ізотропних тіл, Поляшенко С. О. (2018)
Міхайлуца О. М. - Моделювання системи розпізнавання математичних виразів у графічному форматі представлення даних, Пожуєв А. В., Небеснюк В. О. (2018)
Пигнастый О. М. - Задача управления распределенными параметрами производственной поточной линией, Кожевников Г. К. (2018)
Мацуй А. М. - Базова математична модель оперативного оцінювання в'язкості пульпи при подрібненні руди кульовими млинами, Кондратець В. О. (2018)
Sereda B. P. - Modeling of the process of titanium coatings on designing materials in powdered environments, Paleshova I. V., Gaydaenko A. S., Sereda D. B. (2018)
Barsky V. D. - Аbout limitations on similarity modelling of chemical-technological processes, Kravchenko A. V., Gulyaev V. М., Jakovlev-Barsky D. V. (2018)
Середа Б. П. - Оптимізація роботи металургійного підприємства шляхом аналізу експлуатаційних показників роботи кар'єрних самоскидів, Муковська Д. Я. (2018)
Баскевич О. С. - Моделювання близького порядку аморфних оксидів Zr1-xYxO2, Верещак В. Г., Ніколенко М. В. (2018)
Солодка Н. О. - Моделювання термодинамічного процесу в технології силікатів, Сігунов О. О., Алексєєв Д. А. (2018)
Sereda B. P. - Мodeling the process of porosity formation under non-stationary temperature conditions, Belokon Y. A., Kruglyak I. V., Sereda D. B. (2018)
Кадильников С. В. - Математичне моделювання процесів діагностики залишкових напружень в зварних з'єднаннях труб великих діаметрів (2018)
Горанский Г. Г. - Анализ термодинамических характеристик многокомпонентного аморфного сплава на основе железа: экспериментальное исследование и теоретическая интерпретация, Хина Б. Б., Середа Б. П. (2018)
Sereda B. P. - Modeling the process of complete coatings using composite basic environments, Kruglyak I. V., Kruglyak D. O., Adamchuk S. I., Sereda D. B. (2018)
Брехаря Г. П. - Оптимізація процесів механоактивації за допомогою аналізу кривих розподілу частинок порошку за їх розмірами, Бондарь Н. П. (2018)
Гречка О. В. - Оптимізація хімічного складу жаростійкого сплаву для виготовлення нагрівальних елементів, Міщенко В. Г. (2018)
Коренюк П. І. - Прогнозування інвестиційної потреби харчової промисловості, Карімов Г. І. (2018)
Григоренко В. У. - Концептуальна модель системи операційного управління клієнтською базою користувачів послуг, Кадильникова Т. М. (2018)
Левчук К. О. - Методика оцінки фінансового стану підприємства з використанням левериджу, Романюк Р. Я. (2018)
Zasiekina L. - Preface (2016)
Вірна Ж. П. - Конструктивний перфекціонізм майбутньої медичної сестри: концепція й емпірична верифікація, Лазько А. М. (2016)
Вічалковська Н. К. - Метафора як засіб соціалізації дітей молодшого шкільного віку, Іванашко О. Є. (2016)
Власюк Д. П. - Особливості етнокультурних стереотипів студентської молоді волинського регіону: когнітивний підхід (2016)
Вознюк А. В. - Психолого-організаційні проблеми управління педагогічними працівниками в освітніх округах (2016)
Гайдучик П. Д. - Соціально-ідентифікаційний профіль сепараційної тривоги у процесі лікування підлітків (2016)
Гошовська Д. Т. - Емоційне вигорання особистості в контексті депривованої психогенези, Гошовський Я. О. (2016)
Ґабздиль Й. - Навчання розумінню читання (слухання) текстів, Гульова З. (2016)
Данильченко Т. В. - Суб’єктивне соціальне благополуччя як психологічний феномен (2016)
Демчук О. А. - Особистісний профіль самоставлення в структурі Я-концепції студентів із високим рівнем безпорадності (2016)
Дучимінська Т. І. - Психологічний аналіз складників когнітивного компонента особистісної безпорадності в навчальній діяльності студентів (2016)
Засєкіна Л. В. - Репрезентація негативних vs. травматичних подій в індивідуальній пам’яті (2016)
Kykhtyuk O. V. - Psycholinguistic peculiarities of personal ethnic tolerance/intolerance, Kulchytska A. V., Solovei O. A. (2016)
Коширець В. В. - Суверенність психологічного простору молодої людини в контексті становлення її особистісної зрілості (2016)
Лазорко О. В. - Стратегії самоствердження в переживанні соціальної фрустрованості сучасного студента: ознаки життєвої збалансованості й професійної безпеки (2016)
Мельник А. П. - Особливості психологічної реабілітації військовослужбовців, які перебували в умовах бойових дій (2016)
Мітлош А. В. - Мотиваційні детермінанти участі сучасної студентської молоді в громадському русі: психологічний аспект (2016)
Мушкевич М. І. - Психологічні особливості міжособистісної взаємодії в сім’ї з проблемною дитиною (2016)
Осадько О. Ю. - Психологічні механізми розвитку життєздатності людини в консультативній взаємодії (2016)
Петровська І. Р. - Громадянська ідентичність у контексті сучасної світової психологічної думки (2016)
Посохова Я. С. - Професійне самоздійснення як психологічна проблема ефективної підготовки працівника поліції (2016)
Потапчук Л. В. - Особливості екологічної свідомості студентської молоді в умовах суспільних перетворень, Кордунова Н. О. (2016)
Сабол Д. М. - Тренінг за методикою "Родове дерево" як засіб формування етнічної свідомості (2016)
Savchenko O. V. - The formation level of the components of the reflective experience as a factor of the students’ educational success (2016)
Цьось Ю. А. - Емпіричне дослідження комунікативно мовленнєвих стилів студентів (2016)
Чмiль Н. С. - Соцiально-психологiчнi особливості професійного становлення майбутніх священнослужителів на етапі оволодіння знаннями: емпіричний аспект (2016)
Шкарлатюк К. І. - Особливості життєвого прогнозування хворих на гіпертонічну хворобу (2016)
Шусть В. В. - Психологічний вплив комунікативного дискурсу управлінських еліт України як чинник формування політичних цінностей суспільства (2016)
Ятищук А. А. - Аналіз методів впливу на дитину в роботах Степана Балея (2016)
Матласевич О.В. - Педагогічні здібності: виклики сучасності (2016)
Аносенкова С. В. - Стереотипные и индивидуальные реакции в речемыслительной деятельности госслужащих (2017)
Бурлакова І. А. - Професійне здоров’я фахівців економічної сфери як явище, процес і результат (2017)
Джагупов Г. В. - Вплив психологічних чинників особистої безпеки на забезпечення безпеки суспільства (2017)
Коломієць Т. В. - Поведінкові прояви емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці (2017)
Добровольська Н. А. - Соціально-психологічні засади підтримки та розвитку творчої особистості (2017)
Завацький В. Ю. - Концептуальні основи дослідження антиципації особистості в умовах життєвих змін (2017)
Завацький Ю. А. - Медико-соціальні основи здоров`язбереження особистості та проблема її соціальної мобільності і професіогенезу, Гєтта О. М., Шаповалова В. А., Жигаренко І. Є., Журба А. М. (2017)
Кондес Т. В. - Інноваційні методи формування стійкої мотивації до здорового способу життя у майбутніх фахівців соціономічного профілю (2017)
Кушнерова Я. Г. - Психологічні особливості підлітків-сангвініків, що знаходяться в кінці біологічного циклу (2017)
Кушнеров В. А. - Тревожность и фрустрированность мужчин с разной временной ориентацией (2017)
Литвиненко О. Д. - Проблема адаптації в психологічній науці (2017)
Мамчур І. В. - Соціально-психологічні умови ігрової діяльності старшокласників – суттєвої передумови їх самопізнання (2017)
Мартинюк В. О. - Соціально-психологічні аспекти соціальної реадаптації неповнолітніх в умовах сімейної депривації (2017)
Мілорадова Н. Е. - Особливості професійної орієнтації молоді щодо вибору професії "слідчий" (2017)
Піддубняк С. В. - Соціально-психологічні технології подолання аутоагресивної поведінки молоді (2017)
Склярук А. В. - Змістовні аспекти соціалізації дитини у проблемних сім’ях: аналіз сімейних стабілізаторів (2017)
Спицька Л. В. - Системно-синергетична методологія як концептуальна основа психічного здоров`я осіб зрілого віку (2017)
Українець Л. П. - Соціально-психологічні особливості прояву самообмеження молоді у життєдіяльності (2017)
Фролова Л. Б. - Вивчення специфіки впливу дитячо-батьківських відносин на соціальну адаптацію молодших школярів (2017)
Шрамко І. А. - Соціальна підтримка вагітних жінок та матерів-годувальниць (2017)
Ванченко Л. В. - Психологічні проблем управління персоналом на залізничному транспорті: результати емпіричного дослідження (2017)
Харченко С. В. - Особливості взаємозв’язків соціального інтелекту та настанов в спілкуванні у курсантів, які навчаються в внз зі специфічними умовами навчання (2017)
Вихідні дані (2017)
Амосова Е. Н. - Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса: фантом или реальный самостоятельный синдром с "собственным лицом"? (2018)
Амосова К. М. - Відмінності впливу різних класів антигіпертензивних препаратів у складі комбінованої терапії на показники артеріальної гемодинаміки, жорсткості судинної стінки та структурно­функціонального стану серця у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 1—2 ступеня з урахуванням віку, Лазарєва К. П., Руденко Ю. В., Мостбауер Г. В., Лазарєв П. О., Шишкіна Н. В., Василенко О. В. (2018)
Воронков Л. Г. - Клінічна характеристика і виживаність госпіталізованих пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від динаміки азотовидільної функції нирок за період подолання клінічної декомпенсації, Дудник Г. Є., Ляшенко А. В., Мхітарян Л. С., Гавриленко Т. І. (2018)
Мостовой Ю. М. - Гострий інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет: можливість та доцільність кардіопротекції, Распутіна Л. В., Діденко Д. В., Распутін В. В., Межієвська І. А., Бронюк А. В. (2018)
Панчук О. В. - Місце допплерівської флоуметрії у визначенні та оцінці характеристик кровотоку в судинах передньої черевної стінки при проведенні ліпоабдомінопластики, Мішалов В. Г., Лещишин І. М., Охоцька О. І., Смольніков А. М. (2018)
Матвійчук Б. О. - Віддалені результати лікування варикозної хвороби методом ендовазальної лазерної коагуляції, Федчишин Н. Р. (2018)
Василюк С. М. - Особливості ультразвукових змін вен при варикозній хворобі нижніх кінцівок у вагітних і породіль, Криса Б. В., Дмитрів І. В. (2018)
Амосова К. М. - Вікові та гендерні відмінності фенотипу серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Черняєва К. І., Руденко Ю. В., Мостбауер Г. В., Лазарева К. П. (2018)
Воронков Л. Г. - Обґрунтування та результати корекції когнітивної дисфункції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка за допомогою комбінації мельдонію та гамма­бутиробетаїну, Солонович А. С., Ляшенко А. В. (2018)
Веремчук С. Ф. - Вплив дистанційного ішемічного прекондиціонування на динаміку вмісту тропоніну І у пацієнтів з тяжкими формами гострого коронарного синдрому під час стентування вінцевих артерій, Дзюба Д. О., Лоскутов О. А. (2018)
Аксьонов Є. В. - Чинники ризику ускладнень під час реканалізації хронічних оклюзій коронарних артерій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2018)
Мішалов В. Г. - Патогенетичне обґрунтування та клінічне значення використання аргініну для профілактики критичної ішемії нижніх кінцівок і фатальних виявів мультифокального атеросклерозу, Черняк В. А., Сопко О. І., Дубенко Д. Є. (2018)
Петюніна О. В. - Прогностичне значення розчинного ST2 як предиктора пізнього ремоделювання лівого шлуночка після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П., Березін О. Є. (2018)
Мішалов В. Г. - Молекулярно­генетичні аспекти ранньої діагностики та персоніфікованого лікування облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок, Черняк В. А., Натрус Л. В., Коваль Б. М., Голінко В. М., Махиня С. О. (2018)
Дубенко Д. Є. - Брати Черняхівські: від Сяну до Дону (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної хірургії" (Київ, 28 — 29 листопада 2019 року) (2018)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2018)
Бродяк Д. А. - Генерал Тура Шве Ман как маркер эволюции модернистской элиты независимой Бирмы/Мьянмы в конце ХХ – начале ХХІ в. (2017)
Бубенок О. Б. - Свідчення "Таріх ал-Баб ва-Ширван” про аланів та їхня достовірність, Радівілов Д. А. (2017)
Данилов С. І. - Регіональна ідентичність кримських татар і турків-месхетинців у Херсонській області (2017)
Дядечко О. О. - Від Азії до Європи: до питання про шляхи поширення одного зі східних музичних інструментів (2017)
Рог Г. В. - "Простори спогаду”: реконструкція минулого як спроба збереження ідентичності у прозі Дж. Дагджи (2017)
Тарасенко М. О. - Давньоєгипетські старожитності з Бāб ель-гусӯс в Одесі (1894 – 1895 рр.): нові архівні документи (2017)
Юзвяк І. П. - Релігійна лексика гагаузької мови на матеріалі молитовника М. Чакира "kısa dua kitabı” (2017)
Амурова Я. В. - Глибинне пізнання феномену вини у християнській вірі (2019)
Барінова Л. - Психологічні особливості особистості із різною релігійною спрямованістю (2019)
Близнюкова О. М. - Фасилітація як психологічний механізм формування партнерських взаємовідносин у підлітковому віці, Мельничук І. Я. (2019)
Васецька Т. М. - Кохання у вимірі життєвих стратегій сучасних жінок (2019)
Галушко Л. Я. - Специфіка особистісно-професійної підготовки майбутнього психолога у мотиваційно-глибинному пізнанні (2019)
Гейко Є. В. - Психологічні особливості прояву полісистемної цілісності особистості (2019)
Гельбак А. М. - Проблема кризового стану особистості підлітка на етапі трансформації суспільства (2019)
Горська Г. О. - Образ викладача як об’єкт професійної ідентифікації студента (2019)
Гурова О. М. - Фасилітація як складова професійної компетентності майбутнього практичного психолога (2019)
Дьоміна Г. А. - Психологічні особливості готовності до шлюбу сучасної молоді (2019)
Калашникова Л. В. - Его-альтруїстична спрямованість просоціальної поведінки у контексті діалогічного підходу (2019)
Клочек Л. В. - Розвиток механізмів соціальної справедливості особистості педагогів в умовах психологічного супроводу (2019)
Кондес Т. В. - Сформованість здоров'язберігаючої компетентності як умова збереження і зміцнення здоров'я у майбутніх фахівців соціономічного профілю (2019)
Манжара С. О. - Візуалізація дуалізму психіки особистості у глибинному пізнанні (2019)
Михайлишин У. Б. - Теоретичний аналіз проблеми впливу конформізму на виникнення адиктивної поведінки студентів, Шмідзен І. Ю. (2019)
Михида С. П. - Психологія особистості у психопоетиці (2019)
Міненко О. О. - Вплив мультиплікаційної продукції на формування моральної сфери дошкільників (2019)
Мотозюк Л. М. - Особливості творчого мислення: ідея, ідеал і простір мистецької діяльності, Старовойт І. Й. (2019)
Попович І. С. - Teopетико-методологічні виміри конструювання особистістю майбутнього (2019)
Предко В. В. - Етнопсихологічний аналіз особливостей національного характеру (2019)
Радул І. Г. - Психологічні особливості професійного вигорання у медичних працівників діагностичного відділення (2019)
Ржевська-Штефан З. - Впевненість у виборі фаху та мотивація учбово-професійної діяльності студентів педагогічних спеціальностей (2019)
Савелюк Н. - "Релігійна особистість" і "релігійна дискурсивна особистість": структурний та динамічний виміри суб’єкта релігійної віри (2019)
Срібна О. В. - Соціально-психологічні особливості самоусвідомлення власної жіночності (2019)
Tkach Т. - Lifelong learning as resource of education and development of knowledge economy (2019)
Турбан В. В. - Дискурсивні фактори трансформації концепту самообмеження та його роль у ґенезі особистості (2019)
Українець Л. П. - Визначення специфіки самообмеження осособистості у період ранньої дорослості як чинника її розвитку, Завацький Ю. А., Тоба М. В., Смирнова О. О. (2019)
Фролова Л. Б. - Аналіз соціально-психологічної моделі ставлення батьків до дитини та її вплив на формування дитячо-батьківських відносин, Завацька Н. Є., Бохонкова Ю. О., Каширіна Є. В. (2019)
Шаумян О. Г. - Соціально-психологічні аспекти ресоціалізації осіб, які позбавлені волі (2019)
Яремчук В. В. - Готовність до самоосвіти майбутніх соціальних педагогів (2019)
Бурлакова І. А. - Психологічна структура професійного здоров´я особистості, Жигаренко І. Є., Шаповалова В. А., Дехтярьов Ю. П., Чистякова Ю. С. (2019)
Блинова О. Є. - Соціально-психологічна безпечність освітнього середовища як чинник позитивного психологічного клімату студентської групи, Ільницька І. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського