Гнатюк М. С. - Mорфометричні особливості ремоделювання м’язової оболонки клубової кишки при пострезекційній портальній гіпертензії, Татарчук Л. В. (2018)
Григор’єва О. А. - Особливості вмісту волокон сполучної тканини у міокарді шлуночків щурів в нормі та після внутрішньоплідного введення анатоксину, Чернявський А. В. (2018)
Гринь В. Г. - Некоторые особенности анатомического строения толстой кишки белых крыс, Костиленко Ю. П., Броварник Я. А. (2018)
Довгаль Г. В. - Порушення морфогенезу серця щурів в ранньому постнатальному періоді під впливом ацетату свинцю та за умов корекції, Довгаль М. А., Шевченко І. В. (2018)
Єрошенко Г. А. - Ремоделювання слизової оболонки кореня язика щурів після дії метакрилату, Семенова А. К., Небесна З. М. (2018)
Загоруйко Г. Е. - Морфометрическая характеристика популяций кардиомиоцитов образующих паренхиму миокарда в процессе постнатального кардиомиогенеза, Загоруйко Ю. В., Филатова В. Л. (2018)
Півторак В. І. - Особливості клітинного циклу клітин печінки після резекції, Булько М. П., Костюк Г. Я. (2018)
Піонтковський В. К. - Вплив радіочастотної абляції на міжхребцевий диск щурів після нуклеотомії, Ашукіна Н. О., Мальцева В. Є., Іванов Г. В. (2018)
Пшиченко В. В. - Вплив хронічного стресу на морфометричні показники пінеальних клітин щурів, Черно В. С. (2018)
Саган Н. Т. - Морфофункціональний стан жувальних м’язів в умовах йододефіцитної дієти з додаванням струмогенних продуктів у різні періоди онтогенезу (2018)
Тихвинская О. А. - Заживление эксцизионных кожных ран у мышей в присутствии матриц из плазмы крови, Волкова Н. А., Рогульская Е. Ю., Ревенко Е. Б., Мазур С. П. (2018)
Айкян А. З. - Кількісна характеристика CD68+ та CD163+ макрофагів в первинному вогнищі та в метастатичних ураженнях реґіонарних лімфовузлів при потрійно-негативній інвазивній карциномі грудної залози, Кайдашев І. П. (2018)
Беляєва Н. М. - Особливості визначення реабілітаційного потенціалу в учасників АТО з інвалідністю, Куриленко І. В., Яворовенко О. Б., Гриневич Ю. Ф., Даниленко Ю. А. (2018)
Черкашина Л. В. - Оцінка якості медичної допомоги на первинному етапі її надання хворим на псоріаз: дослідження обсягів та оцінка адекватності лікувально-профілактичних заходів (2018)
Бабак С. В. - Харчовий раціон для зміцнення кісток студенток-танцівниць (2018)
Каськова Л. Ф. - Використання препарату на основі гіалуронової кислоти для лікування симптоматичного гінгівіту у дітей, хворих на гострий герпетичний стоматит, Кулай О. О., Андріянова О. Ю., Бабаніна С. М., Хміль О. В., Даниленко В. В., Товма В. В. (2018)
Мовчан О. В. - Порівняльна оцінка сили жувального тиску повними знімними пластинковими протезами у залежності від застосування адгезивного матеріалу (2018)
Рожко М. М. - Особливості порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, Пантус А. В., Ярмошук І. Р., Когут В. Л. (2018)
Савичук Н. О. - Клінічна характеристика стану твердих тканин зубів у дітей та підлітків, хворих на дистрофічний бульозний епідермоліз, Сороченко Н. О., П’янкова О. В. (2018)
Січкоріз Х. А. - Зміни мікробіоценозу ротової порожнини при захворюваннях пародонта на тлі хронічного гепатиту С (2018)
Тимофеєв О. О. - Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих з атрофією коміркового відростка верхньої та частини нижньої щелеп, Когут В. Л., Пантус А. В., Ярмошук І. Р. (2018)
Удод О. А. - Обґрунтування застосування незнімних ортопедичних конструкцій з біоінертних матеріалів у пацієнтів з інтраоральним галітозом, Глівинська А. О., Центіло В. Г. (2018)
Федотова О. Л. - Дослідження токсичного впливу удосконаленого вітчизняного А-силіконового матеріалу для м’яких підкладок на процеси життєдіяльності лабораторних тварин (2018)
Чубій І. З. - Оцінка ефективності застосування гелю кверцетину при лікуванні генералізованого пародонтиту за показниками окисної модифікації білків, Рожко М. М., Токарик Г. В. (2018)
Ярина І. М. - Дослідження впливу незнімних ортопедичних конструкцій на імунометаболічний профіль пацієнтів (2018)
Михайличенко Б. В. - Насильницька смерть киян в умовах революційних подій в суспільстві, Біляков А. М., Ергард Н. М., Юрченко Б. В. (2018)
Дичко О. А. - Вплив сколіозу на реактивну відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові дітей віком 11 - 14 років (2018)
Дичко В. В. - Клітинна реактивність організму дітей віком 7 - 10 років з патологією зору, Шейко В. І., Бобирєв В. Є., Василевський В. С. (2018)
Колесник Ю. І. - Зміни показників гуморального імунітету в умовах короткозорості набутої форми різного ступеню, Шейко В. І. (2018)
Sobol E. V. - The state of cellular link of systemic immunity under influence of geochronoclimatic factors, Sheiko V. H. (2018)
Караєв А. О. - Сингулярні інтеграли в аксіально-симетричних задачах теорії потенціалу, Стрельнікова О. О. (2018)
Кузьмич В. І. - Про спільну точку операторів, Валько М. І., Валько П. М., Яковенко Т. О. (2018)
Човнюк Ю. В. - Моделирование и анализ эффективных электромагнитных бианизотропных/биизотропных параметров капиллярных систем электропроводности грунтов сельскохозяйственного предназначения как биообъектов, Броварец А. А. (2018)
Бардачов Ю. М. - Чисельне розв’язання задачі Вебера із застосуванням сплайнової апроксимації, Тулученко Г. Я. (2018)
Гумен О. М. - Достатність проекційних зображень 1-багатовидів n-просторів стану технічних систем, Лясковська C. Є., Мартин Є. В. (2018)
Найдиш А. В. - Розробка технології проектування та виготовлення робочих коліс турбокомпресора, Спірінцев Д. В., Лазаренко М. В. (2018)
Несвідоміна О. В. - Відображення растрових зображень на плоскі ізометричні сітки (2018)
Пилипака С. Ф. - Моделювання смуг розгортних поверхонь, дотичних до поверхні кулі, Грищенко І. Ю., Кресан Т. А. (2018)
Протектор Д. О. - Безсітковий підхід при комп’ютерному моделюванні двовимірних нестаціонарних задач теплопровідності з використанням атомарних радіальних базисних функцій (2018)
Ковч О. И. - Анализ схем приложения нагрузок при моделировании прочности сварных швов с учетом взаимного влияния различных дефектов, Стрельникова Е. А. (2018)
Крютченко Д. В. - Компьютерное моделирование вынужденных колебаний жидкости в призматическом резервуаре (2018)
Кылыннык В. Ю. - Численное моделирование колеваний жидкости в составных оболочках вращения при перегрузках, Гнитько В. И., Науменко Ю. В., Розова Л. В. (2018)
Хомченко А. Н. - Квазіметод Монте-Карло і кубатури для серендипових поліномів, Литвиненко О. І, Астіоненко І. О., Гучек П. Й. (2018)
Єдинович М. Б. - Застосування моделей дискретних автоматів при програмуванні програмованих логічних контролерів, Байрак І. В., Карпенко С. Л. (2018)
Луб’яний П. В. - Організація управління роботою маршрутної системи міста на основі оцінки якості перевезень пасажирів, Сєліверстов І. А., Калімбет Р. В. (2018)
Мартинов В. Л. - Визначення раціональної орієнтації вікон енергоефективних будівель кампусів, Вірченко Г. А. (2018)
Омельчук А. А. - Комп’ютеризовані системи управління у інтегрованих пташиних і рибних господарствах, Лебеденко Ю. О., Поливода О. В. (2018)
Човнюк Ю. В. - Выбор рабочей частоты генератора при мониторинге и контроле процессов влагопереноса в музейных экспонатах/картинах методом поглощения СВЧ/КВЧ энергии, Диктерук М. Г., Кобец М. С. (2018)
Климович А. Н. - Адаптивный алгоритм управления перекрестком на основе оптимизации настройки дорожной разметки, Шуть В. Н. (2018)
Хошаба А. М. - Исследование процессов нагрузочных воздействий и восстановлений производительности вычислительных систем (2018)
Ковалюк Т. - Вища ІТ-освіта України в контексті Європейського виміру, Кобець Н. (2018)
Бородкіна І. - Модель цифрової компетенції студентів, Бородкін Г. (2018)
Ivohin Y. - About the method for solving two- and three-index fuzzy transportation problems, Navrodskiy V., Apanasenko D. (2018)
Ткаченко О. - Деякі аспекти розробки відеоігр з використанням методів обчислювальної геометрії, Дорошенко А. (2018)
Коцюбівська К. - Моделювання гри "Морський бій" на основі теорії ймовірностей, Яворський О., Корпік А. (2018)
Ткаченко О. - Кіберпростір і кібербезпека: проблеми, перспективи, технології, Ткаченко К. (2018)
Raman G. - Digital ecosystems for data preservation (2018)
Гардабхадзе І. - Інформатизація, соціальна адаптація та цифрові компетенції у дискурсі дизайн-творчості (2018)
Корж І. Ф. - Децентралізація та її вплив на розвиток регіональних суспільних відносин (2018)
Марущак А. І. - Зміст поняття "державні електронні інформаційні ресурси", Петров С. Г. (2018)
Яцишин М. Ю. - Використання сили у кіберпросторі в рамках міжнароднго права (2018)
Уханова Н. С. - Виклики і загрози правам та безпеці людини в інформаційній сфері (2018)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IoT): регулювання надання послуг роботами зі штучним інтелектом (2018)
Брайчевський С. М. - Узагальнення індексу цитування як компенсація неповноти наукометричних база даних (2018)
Довгань О. Д. - Наукова рефлексія інформаційної безпеки України: від позитивізму до метафізики права, Ткачук Т. Ю. (2018)
Доронін І. М. - Оборонні "Білі книги": правові аспекти інформування суспільства про діяльність сектору безпеки і оборони у контексті громадського контролю (2018)
Євтушенко Є. В. - Захист від недобросовісної конкуренції: нормативно-правовий та інформаційний аспекти, Леонов Б. Д. (2018)
Ткачук Н. А. - Правове регулювання взаємодії Служби безпеки України з приватним сектором у сфері забезпечення кібербезпеки (2018)
Кравченко Р. М. - Діяльність військової контррозвідки в Армії США: організаційно-правовий аспект (2018)
Квасюк В. В. - Основні підходи до визначення поняття "біотероризм" (2018)
Верголяс О. О. - Інформаційне-правове забезпечення спеціальних інформаційних операцій (2018)
Нижник А. І. - Сучасні тенденції надання комітетам Верховної Ради України спеціальних повноважень для здійснення парламентського контролю: організаційно-правовий аспект (2018)
Жирова П. О. - Запобігання торгівлі людьми в Україні: міжнародні стандарти та стан реалізації (2018)
Панова І. В. - Фактори, що впливають на утворення системи інформаційного права та формування її змісту (2018)
Брижко В. М. - Правовий захист та безпека персональних даних: соціальний та комерційний аспекти (2018)
Забара І. М. - Міжнародно-правове регулювання використання телекомунікаційних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій: до двадцятиріччя Конвенції Тампере 1998 року (2018)
Чорноус А. Г. - Інформаційні ресурси як елемент національної інформаційної інфраструктури: їх створення та використання (2018)
Корж І. Ф. - Розвиток електронного парламентаризму як ознака подальшої демократизації держави (2018)
Ланде Д. В. - Система анотування китайської правової інформації, Яньцін Чжао, Моцзі Вей, Шівей Чжу, Цзяньпін Го. (2018)
Костенко О. В. - Електронний підпис та електронні довірчі послуги в законодавстві Сполучених Штатів Америки (2018)
Богуцький П. П. - Поняття та ознаки права національної безпеки України (2018)
Довгань О. Д. - Глобальна культура кібербезпеки в системі запобігання кіберзлочинності в Україні, Тарасюк А. В. (2018)
Марущак А. І. - Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональною кіберзлочинністю (2018)
Гуцалюк М. В. - Протидія використанню учасниками злочинних угруповань мережі "Даркнет" (2018)
Вишневський Є. І. - Регулювання та нагляд в фінансовій сфері: модель "Твін пікс" (2018)
Романів Х. Б. - Забезпечення права на справедливий суд: міжнародне закріплення та вітчизняні здобутки (2018)
Нове видання: Сучасні правові стандарти Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних : збірник документів (2018)
Дзьобань О. П. - Соціологічний та аксіологічний напрямки сучасних правових досліджень: загальне бачення, Яроцький В. Л. (2018)
Корж І. Ф. - Вільний доступ громадян до правової інформації – засаднича ознака забезпечення правової безпеки держави (2018)
Тарасюк А. В. - Вплив загального регулювання захисту даних на контролерів та процесорів персональних даних – резидентів України (2018)
Забара І. М. - Дистанційне зондування Землі: минуле і сучасне міжнародно-правового регулювання отримання і використання інформації (2018)
Жиляєв І. Б. - Інструменти державного стратегічного управління: Національна програма інформатизації, Семенченко А. І., Фурашев В. М. (2018)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IоT) і блокчейн (2018)
Костенко О. В. - Компрометація особистого ключа електронного підпису: правовий аспект (2018)
Рафал Канія - Розвиток правової кібернетики у Польщі в ХХ-му сторіччі (2018)
Довгань О. Д. - Система інформаційної безпеки України: онтологічні виміри, Ткачук Т. Ю. (2018)
Доронін І. М. - Трансформації національної безпеки в інформаційну епоху: загальна доктрина та її правова складова (2018)
Болдир С. В. - Реформування системи охорони державної таємниці: правові аспекти (2018)
Парфило О. А. - Застосування сучасних технологій і методів виявлення та розпізнавання осіб, які мають вчинити теракт, Леонов Б. Д. (2018)
Марущак А. І. - Інформаційно-правові аспекти протидії кіберзлочинності (2018)
Ткачук Н. А. - Організаційно-правові засади формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об'єктів критичної інфраструктури держави (2018)
Золотар О. О. - Ґенеза суспільних відносин щодо інформаційної безпеки людини (2018)
Радутний О. Е. - Штучній інтелект, інформаційна безпека та законотворчий процес (кримінально-правовий аспект) (2018)
Беспаль О. Л. - Соціально-демографічні ознаки осіб, які вчинили семейне насильстве щодо дітей (2018)
Солончук І. В. - Інформаційні правовідносини в контексті цивільного судочинства (2018)
Дзьобань О. П. - Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування, Яроцький В. Л. (2017)
Кравченко О. М. - Вдосконалення законодавства України щодо комерційної таємниці суб'єктів господарювання (2017)
Дубняк М. В. - Система основних термінів, як основа вдосконалення законодавства у сфері правового регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні (2017)
Николаєнко Г. В. - Теоретичні засади правового регулювання державної статистики в Україні (2017)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженного радіочастотного ресурсу (Частина I) (2017)
Доронін І. М. - Використання сучасних технологій розподіленої обробки даних: право та функції держави (2017)
Тарасюк А. В. - Відкриті дані та інші дані у публічному доступі: правові аспекти (2017)
Ланде Д. В. - Термінологічна мережева модель як відображення процесів денцентралізації влади в Україні, Фурашев В. Н. (2017)
Дорогих С. О. - Модель Національної системи правової інформації в Україні (2017)
Скулиш Є. Д. - Взаємозв'язок корупції та екстремізму: проблеми протидії, Ірха Ю. Б. (2017)
Радзієвська О. Г. - Правові засади та пріоритети розвитку протидії негативним інформаційним впливам на дітей (2017)
Гуцалюк М. В. - Вдосконалення чинного законодавства з питань протидії кіберзлочинності та забезпечення кібербезпеки (2017)
Серьогін В. С. - Окремі проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, пов'язаних з неправомірним дистанційним доступом до комп'ютерної інформації, Леонов Б. Д. (2017)
Семенюк О. Г. - Комплексний підхід як методологічна основа дослідження проблем забезпечення охорони державної таємниці (2017)
Радутний О. Е. - Кримінальна відповідальність штучного інтелекту (2017)
Катеринчук К. В. - "Тілесні ушкодження" чи "шкода здоров'ю": юридичний та судово-медичний погляд, Юхимець І. О. (2017)
Шеляженко Ю. В. - Монополістична наукометрія з точки зору академічної свободи та безпеки (2017)
Рецензія на рукопис монографії кандидата юридичних наук, доцента Гребенюка М. В. "Концептуальні засади забезпечення світової продовольчої безпеки: теорія і практика" (2017)
Романенко О. - Координати дому: символічні простори роману Вікторії Амеліної "Дім для дома" (2018)
Муравецька Я. - Реалізм у теоретичному осмисленні Івана Нечуя-Левицького (2018)
Капелюх Д. - Функціональні особливості вступної ремарки в драматичному творі (2018)
Руснак І. - Історія написання і видання роману "Сонце з заходу" Уласа Самчука: спроба реконструкції (2018)
Садовська Ю. - Ритм революційного руху у романах про революцію (М. Асуела "Ті, хто знизу", І. Бабель "Кінармія", О. Серафимович "Залізний потік") (2018)
Заєць В. - Продуктивність вторинних дієслів у художньому дискурсі ХХ століття (на матеріалі прози Ю. Яновського, М. Стельмаха, О. Гончара) (2018)
Шайнер І. - Особливості експлікації військової тематики у лексико-семантичному просторі новітніх британських художніх текстів (2018)
Вишницька Ю. - Гендерне (безсумнівно!) (2018)
Ліхоманова Н. - Карта пам'яті сучасної української літератури (2018)
Копельман З. - Отражение еврейских хронотопов: роман А. Аппельфельда "Могучие воды" и работа А. Д. Гордона "Человек и природа" (2018)
Башкирова О. - Тілесність як експеримент і перформанс у романі Олега Полякова "Рабині й друзі пані Векли" (2018)
Журавська О. - Хронотоп-мультиверсум химерного роману в аспекті проблеми його жанротворення (2018)
Жигун С. - Вплив ідеологічних конструктів на жіночу творчість (на матеріалі лірики Р. Троянкер) (2018)
Девдюк І. - Феміністичний дискурс у творчості Ірини Вільде та Вірджинії Вулф (на матеріалі циклу повістей "Метелики на шпильках" та роману "Місіс Делловей") (2018)
Штолько M. - Семантика тексту М. Зузака "Крадійка книжок" у візуальній інтерпретації Б. Персіваля (2018)
Васьків М. - Перша велика праця з біблійної герменевтики в українській літературі XI–XVIII століть (2018)
Вірченко Т. - Осмислення буття літературного твору: від теорії до практики (2018)
Черкашина Т. - Українська еміграційна мемуарна проза в історико-літературному контексті (2018)
Чибор І. - Слов'янські літературні мови: теоретичний аспект (2018)
Гарт Л. Л. - Об устойчивости и обусловленности проекционного метода решения линейного операторного уравнения (2016)
Громов В. А. - Численный метод построения нелинейных решений уравнений Кармана (2016)
Громов В. А. - Оценка гиперпараметров в задачах прогнозирования на основе кластеризации, Воронин И. М., Гатыло В. Р., Прокопало Е. Т. (2016)
Громов В. А. - Статистические характеристики графов одновременного появления слов в текстах естественных языков: устная и письменная речь, Мигрина А. М., Новаковский А. А. (2016)
Долгов В. М. - Успішність студентів в контексті самоорганізації, Гриценко А. С., Шевелєва Я. В. (2016)
Киселева Е. М. - О задачах оптимального разбиения множеств с дополнительными связями, Ус С. А., Станина О. Д. (2016)
Кісельова О. М. - Метод розв'язання задачі ідентифікації відбитків пальців на основі теорії оптимального розбиття множин, Фірсова Т. О., Сидорук Ю. О. (2016)
Лоскутов О. Є. - Питання оптимального вибору імпланту кульшового суглоба, Турчин В. М., Дегтяренко А. П., Лоскутов О. О. (2016)
Наконечная Т. В. - Приближение линейным оператором,порожденным бинарным пополнением данных на классах пространства Соболева (m,p) (2016)
Ободан H. І. - Обратная граничная задача теории бифуркации для уравнений Кармана, Гук Н. А., Магас А. С. (2016)
Притоманова О. М. - Засоби візуалізації у програмній реалізації алгоритму оптимального розбиття множин, Булавка О. С. (2016)
Притоманова О. М. - Об’єктно-орієнтований підхід до програмної реалізації алгоритму розв'язання деякого класу багатопродуктових задач оптимального розбиття множин, Шаравара В. В. (2016)
Сердюк М. Є. - Адаптивна інтерполяція зображень з розрахунком вагових коефіцієнтів в околах пікселів, Гусейнов М. Ю. (2016)
Стецюк П. І. - Максимальні незалежні множини вершин графа та їх використання в керуванні проектами, Слабоспицька О. О., Ушакова О. O. (2016)
Турчина В.А. - Зведення двохкритеріальних задач паралельного упорядкування до однокритеріальних, Гранкіна Н. О. (2016)
Турчина В. А. - Мінімізація середньозваженого часу в задачах упорядкування, Ротгауз Є. В. (2016)
Фирсов А. Д. - Кластеризация участков временного ряда по признакам – коэффициентам полиномов (2016)
Худа Ж. В. - Ідентифікація параметрів задачі Коші з розривними коефіцієнтами, Тонконог Є. А. (2016)
Ящук О. О. - Послідовний аналіз в задачі A/B-тестування, Бондаренко Я. С. (2016)
Титул, зміст (2018)
Гасанов С. С. - Дослідження і розробки (R&D) у структурі національної економіки: методологія міжнародних порівнянь (2018)
Ловінська Л. Г. - Вартість освітніх послуг як базовий показник розподілу бюджетного фінансування між закладами вищої освіти, Парасій-Вергуненко І. М. (2018)
Олейнікова Л. Г. - Оподаткування як інструмент стимулювання розвитку освітньої сфери (2018)
Точиліна І. В. - Міжнародний досвід податкового стимулювання розвитку сфери вищої освіти (2018)
Крисанов Д. Ф. - Фінансово-економічна складова реалізації вимог із харчової безпеки в аграрному секторі України (2018)
Євтушенко М. С. - Проблеми публічного представлення інформації про затверджені місцеві бюджети (2018)
Буковинський С. А. - Еволюція продуктового ряду в комерційних банках України: від розрахункових карток до хмарних структур, Піддубна В. Г. (2018)
Клименко К. В. - Забезпечення результативності реалізації в Україні проектів з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій, Савостьяненко М. В. (2018)
Колосова М. П. - Теоретико-методологічні засади інвестування в рамках міжнародних екологічних програм і проектів, Синиця А. Г. (2018)
Кучерява М. В. - Складання консолідованої фінансової звітності в контексті імплементації директивних вимог єс (2018)
Райнова Л. Б. - Оподаткування пенсій в Україні в контексті зарубіжного досвіду (2018)
Пам’яті Петра Михайловича Леоненка (2018)
Давидюк Р. П. - Наддніпрянська політична еміграція як організатор Волинського громадського комітету допомоги голодуючим у Радянській Україні (2018)
Жив’юк А. А. - Репресивна операція "Велика блокада" напередодні виборів 1946 р. у Західній Україні (на матеріалах Мізоцького району Рівненської області) (2018)
Музичко О. Є. - Дослідження військової історії на Півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст.: основні етапи, автори, типологія (2018)
Омельченко І. Г. - Військова діяльність ОУН (1929-1941 рр.) (2018)
Скрипник А. Ю. - Мілітарне протистояння у листопадовому повстанні 1830-1831 рр. на Правобережній Україні (2018)
Терський С. В. - Військова справа на галицько-волинських землях у V-IX ст. (за археологічними джерелами) (2018)
Бураков Ю. В. - Військове будівництво Західно-Української Народної Республіки (до 100-річчя Листопадового чину) (2018)
Дем’янюк О. Й. - Представництво військових у складі Української Центральної Ради (2018)
Зайцев С. І. - Особливості комплектування повстансько-партизанських загонів на території Катеринославщини у 1917 – першій половині 1920-х років (2018)
Mashtalir V. V. - Work of the Military-Historical Institutions at the time of establishing the soviet authority in Ukraine (2018)
Науменко А. О. - Війська російського Південно-Західного фронту під час відступу у липні 1917 року (2018)
Ткачук П. П. - Проблема співпраці з артилерією в українській авіації у 1917-1920 рр., Харук А. І. (2018)
Виздрик В. С. - Деякі особливості колонізаційної політики Польщі на західноукраїнських землях у міжвоєнний період: нормативно правова база, Мельник О. М. (2018)
Kruszynski B. - Combat operations of the German 10th infantry division on the Western front of World War i in 1918 (2018)
Останек А. - "Мens sana in corpore sano" – військовий спорт у Львівському гарнізоні Другої Речі Посполитої (2018)
Питльована Л. Ю. - Зовнішньополітична ідентичність американців у карикатуристиці США початку ХХ ст. "Світовий поліцейський" Л. Делрімпла (2018)
Слюсаренко А. В. - Сили спеціального призначення Великобританії: склад, завдання, особливості комплектування та бойового застосування (2018)
Вєдєнєєв Д. В. - Волонтерський рух в Україні в ході російсько-української війни: ризики праці та форми державного і громадського визнання, Турчак О. В. (2018)
Підопригора І. І. - Проблемні питання інформаційно-пропагандистського забезпечення у світлі російсько-української війни (2018)
Туранський М. О. - Крим крізь призму геополітичних прагнень Росії: маніпуляції суспільною свідомістю (2018)
Томчук О. А. - Вагомий внесок волонтерів у висвітленні історії сучасної російсько-української війни (2018)
Лещук Н. В. - Визначення критеріїв відмінності, однорідності та стабільності нових сортів салату ромен Lactuca sativa var. longifolia L., Орленко Н. С., Симоненко Н. В., Хареба О. В. (2018)
Гудзенко В. М. - Статистична та AMMI оцінка стабільності селекційних ліній ячменю ярого в багатосередовищних випробуваннях, Демидов О. А., Поліщук Т. П., Сардак М. О., Іщенко В. А. (2018)
Ковтун-Водяницька С. М. - Результати інтродукції та селекції Nepeta mussinii (Lamiaceae) у Національному ботанічному саду імeні М. М. Гришка НАН України, Рахметов Д. Б. (2018)
Klyachenko O. L. - Polymorphism in spring and winter rapeseed varieties (Brassica napus L.) identified by SSR markers, Prysiazhniuk L. M., Shofolova N. V. , Piskova O. V. (2018)
Гонтаренко С. М. - Прямий індукований андрогенез у культурі in vitro буряків цукрових (Beta vulgaris L.), Герасименко Г. М. (2018)
Корабльова О. А. - Мінеральний склад рослин Salvia verticillata L. та Salvia patens Сav., Рахметов Д. Б., Фролова Н. Е., Вергун О. М., Семенченко О. М. (2018)
Міщенко С. В. - Накопичення канабідіолу в онтогенезі рослин технічних (промислових) конопель, Лайко І. М. (2018)
Скрипченко Н. В. - Особливості біохімічного складу насіння Aсtinidia arguta, Джуренко Н. І. (2018)
Каленська С. М. - Порівняльна характеристика шкал росту й розвитку зернових культур, Присяжнюк О. І., Половинчук О. Ю., Новицька Н. В. (2018)
Каленська С. М. - Індекс урожайності гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин, норм добрив та погодних умов вирощування, Таран В. Г. (2018)
Васьківська С. В. - Особливості формування ринку сої культурної в Україні, Орленко Н. С., Ткачик С. О., Худолій Л. В. (2018)
Саблук В. Т. - Сортові ресурси жита посівного (Secale cereale L.) у Державному реєстрі сортів рослин України, Києнко З. Б., Димитров С. Г. (2018)
Рабінович П. М. - Світовий маніфест праволюдинного гуманізму (до 70-річчя проголошення Загальної декларації прав людини) (2018)
Наконечна А. М. - Міжнародний білль про права людини крізь призму потребового підходу (2018)
Рабінович С. П. - Правообмеження у Загальній декларації прав людини: юридичний та естетичний виміри (2018)
Панкевич О. З. - Природа колективних людських прав та їх співвідношення з індивідуальними правами (у світлі Загальної декларації прав людини) (2018)
Добрянський С. П. - Загальна декларація прав людини – передвісник Хартії основоположних прав Європейського Союзу (2018)
Reznikova О. І. - Return Of Assets Received After Crimes In The Criminal Proceedings: Сurrent State And International Experience (2018)
Osajda К. - Modern Multi-Source Legal System And Atypical Sources Of Law (2018)
Khomenko V. О. - Transfer Of A Debt In Company Reorganization (2018)
Babin В. V. - Human Rights Defence Activities Of The Mission Of The President Of Ukraine In The Autonomous Republic Of Crimea (2018)
Silko V. V. - The Situation Of Crime Committing As An Element Of The Criminalistic Characteristics Of The Illegal Mining Of Amber (2018)
Kharytonov S. A. - Blanket Dispositions Of Military Crimes: Problems Of Qualifications (2018)
Андрусишин Б. І. - Українська правнича освіта і наука у європейському вимірі: українські виші у Чехословаччині 20–40-х рр. ХХ ст., Токарчук О. В. (2018)
Prytyka Y. D. - Online-Arbitration: The Concept, Signs And Perspectives Of Implementation In Ukraine (2018)
Politanskyі V. S. - Contents Of Electronic Governance (2018)
Гусаров К. В. - Особливості визначення судової юрисдикції у справах про оскарження дій (бездіяльності) державного реєстратора (2018)
Cisko L. - Hierarchy of Application of Sources of Law in Private Law Codes – Considerations of the Use of Analogy de Lege Ferenda (2018)
Kostruba A. V. - Commodity Securities As An Object Of Civilian Relationships (2018)
Maksymov S. - The Trail of Socrates: Searching New Answers Foreternal Questions (Review of Grygoriy Demidenko’s book "The Trail of Socrates”) (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Tarnopolsky O. - Principled pragmatism, or well-grounded eclecticism: a new paradigm in teaching English as a foreign language at Ukrainian tertiary schools? (2018)
Maiier N. - Modern methods and technologies for developing pre-service foreign language and culture teachers’ methodological competence, Ustymenko O. (2018)
Rzhevska-Shtefan Z. - Future psychologists experiencing the crisis of professional self-determination: features of motivational sphere (2018)
Fedorenko S. - Humanistic foundations of foreign language education: theory and practice (2018)
Sulym V. - Multifaceted dimensions of integration in teaching English for natural sciences (2018)
Synekop O. - Cognitive aspect of learning style in differentiated ESP instruction for the future it specialists (2018)
Zabolotna O. - Learning the language of instruction in Ukraine: international students’ attitudes, Gut N. (2018)
Vodovozov V. - The model of extracurricular work with students of engineering specialties, Raud Z., Detsiuk T. (2018)
Zadorozhna I. - Development of pre-service foreign languages teachers’ emotional intelligence by means of reflection, Datskiv O., Levchyk N. (2018)
Lytovchenko I. - Teaching English for specific purposes to adult learners at university: methods that work, Ogienko O., Sbruieva A., Sotska H. (2018)
Stavytskyi O. - Using google classroom tools in teaching students of economic specialities, Urazgaliyeva M. (2018)
Kolomieets S. - Bilateral interpreting course in blended learning:experimental verification, Guryeyeva L. (2018)
Vereshchahina T. - English language teachers’ perceptions of hybrid learning at university level, Liashchenko O., Babiy S. (2018)
Perminova A. - Rationale for translation project management course as academic discipline (2018)
Głowacki J. - Gamification in higher education: experience of Poland and Ukraine, Kriukova Y., Avshenyuk N. (2018)
Humeniuk I. - Prosodic organisation of static urban landscape descriptions in English prose (2018)
Bilyk O. - Metaphorisation of brexit in modern political discourse, Pyliachyk N. (2018)
Smaglii V. - Functional and semantic features of apology speech act (based on the English fictional discourse), Tykhonina S., Galiant G. (2018)
Oliinyk O. - Metaphoric representation of the concept ‘Crime’ in the U.S. media discourse, Naumenko L. (2018)
Stetsyk T. - Linguo-pragmatic dimension of present-day American politicians’ speeches (2018)
Lyubymova S. - Semantic issues of translating American sociocultural stereotypes, Tomasevich N., Mardarenko O. (2018)
Aleksandruk I. - Conceptual category person and means of its verbal presentation in the fantasy genre, Babelyuk O. (2018)
Oliinyk I. - Motivational structure and origin of business names, Ruban L., Shevchenko L. (2018)
Khudoliy A. - Conceptual metaphors in American journalistic texts (2018)
Levishchenko M. - Late victorian discourse in the context of linguistic and cultural studies (2018)
Kovalenko L. - English container metaphors of emotions in Ukrainian translations, Martynyuk A. (2018)
Kapranov Y. - Methodological algorithm for diachronic interpretation of Nostratic *mar-a "tree” (based on the data taken from Bomhard’s "A Comprehensive Introduction to Nostratic Comparative Linguistics: wIth Special Reference to Indo-European”) (2018)
Title (2016)
Contents (2016)
Kobets O. - Use of dietary fibre concentrates in semi-finished biscuits technology, Arpul O., Dotsenko V., Dovgun I. (2016)
Mariod A. A. - Three Sudanese sorghum-based fermented foods (kisra, hulu-mur and abreh): Comparison of proximate, nutritional value, microbiological load and acrylamide content, Idris Y. M. A., Osman N. M., Mohamed M. A., Sukrab A. M. A., Farag M. Y., Matthaus B. (2016)
Peshuk L. - Development of technology of gerontologic food pastes, Galenko O., Radzievska I., Bohun V. (2016)
Masliichuk O. - Histological characterics of improving meat chopped semis, Paska M. (2016)
Olaoye J. O. - Effects of processing methods and packaging materials on the quality attributes of Suya meat, Obajemihi O. I., Metiboba T. Ch. (2016)
Kuzmin O. - Improvement technologies of aqueous-alcoholic infusions for the production of syrups, Kovalchuk Ya., Velychko V., Romanchenko N. (2016)
Karim O. R. - Physical, chemical and sensory properties of cassava (Manihot esculenta) - sweet potato (Ipomoea batatas) gari, Adebanke B. M., Akintayo O. A., Awoyale W. (2016)
Boda Iu. B. - Observations and results of pathogenic bacteria from untreated freshwater sources, Boda M. C. (2016)
Miedviedieva N. - Mayonnaise quality expertise (2016)
Borodin V. - Mathematical model of liquid activization while making breads in domestic breadmaker, Tsygankova G. (2016)
Mykhailyk V. - Wheat grain drying kinetics in a thin layer, Lementar S., Yakobchuk R., Skrynnyk Y., Semenko R. (2016)
Volchyn I. - Engineering method for calculating the parameters of flue gas parameters of coal-fired thermal power plants based on solid fuel characteristics, Haponych L. (2016)
Shvets P. - Mathematical modeling in CAD elements vehicles food and chemical industry, Toropenko A., Naumenko I., Sher H. W. (2016)
Dragan O. - Methodology of estimation of system efficiency of personnel management on the enterprises of meat processing industry, Berger A. (2016)
Abstracts (2016)
Instructions for authors (2016)
Сontents of Volume 4. Year 2016 (2016)
Tkachenko R. - Peter Lombard on God's Knowledge and Its Capacities: Sententiae, Book I, Distinctions 38-39 (2018)
Якубович М. - Онтологія людини в ранньомодерному кримському суфізмі: школа Ібрагіма аль-Кирим (2018)
Співак В. - Філософський аспект лексеми "фортуна" в текстах Антонія Радивиловського (2018)
Піч Р. - Уявна зустріч при вході до храму Аполлона в Дельфах: самопізнання і само-любність у Йогана Ґеорґа Гамана і Григорія Сковороди. Порівняльний аналіз (2018)
Чернишов В. - Еволюція філософських поглядів Григорія Сковороди у зв'язку з його духов-ною біографією (2018)
Sannikov S. - Menno Simons' and Martin Luther's Interpretative Approaches in the Protestant Hermeneutical Horizon (2018)
Кебуладзе В. - "Ранкова зоря" Фридриха Ніцше. Воля до перекладу (2018)
Yosypenko S. - National Philosophy as a Subject of Comparative Research, Rudenko S. (2018)
Mróz T. - Reply to the Paper "National Philosophy as a Subject of Comparative Research" (2018)
Сепетий Д. - Співвідношення понять субстанційного союзу і взаємодії душі й тіла у філософії Декарта (2018)
Менжулін В. - Довідково-енциклопедична біографістика як жанр сучасних історико-філософських досліджень: англо-американський та український досвід (2018)
Столяр М. - Філософія сміху та гумору в сучасному історико-філософскому дискурсі. Огляд книги: Amir, L. (2014). Humor and the good life in modern philosophy: Shaftesbury, Hamann, Kierkegaard. Albany : State University of New York Press (2018)
Скопов Є. - Філологічна культура і гуманітаристика. Роздуми над книгою: Звонська, Л. Л. та ін. (Ред.). (2017). Енциклопедичний словник класичних мов. Київ: Київський університет (2018)
Стратій Я. - Українська філософія на зламі епох. (Розмова зі Ксенією Зборовською, Геннадієм Зінченком і Софією Дмитренко) (2018)
Секундант С. - "Учиться философствовать": роль истории философии и теории аргументации в реформе философского образования (2018)
Мартинюк А. С. - Дослідження адсорбційного видалення барвних речовин під час карбонатизації, Логвін В. М. (2018)
Кизюн Г. О. - Особливості обліку спирту етилового денатурованого, Міщенко О. С., Бей Р. В., Олійник С. І., Можаровська А. А. (2018)
Бобрівник Л. Д. - Biдносно хімічного складу та класифікації барвних речовин цукрового виробництва (2018)
Іващенко Н. В. - Узагальнення кінетики сушіння зв'язнодисперсних структурованих харчових продуктів, Шутюк В. В. (2018)
Шишков В. З. - Політика організації у сфері охорони праці підприємства, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2018)
Полупан В. В. - Використання генетичного алгоритму при оптимізації роботи сатуратора за допомогою адаптивної системи оптимального керування, Сідлецький В. М. (2018)
Зігунов О. М. - Аналітичні задачі підсистеми технологічного моніторингу дифузійного відділення цукрового заводу, Кишенько В. Д. (2018)
Запольська Н. М. - Кагатна гниль - наслідок проблем вегетаційного періоду цукрових буряків, Шендрик Р. Я. (2018)
Губенко Н. Ю. - Сучасні тенденції у розвитку спиртової та цукрової промисловості України, Шматкова Г. К. (2018)
Закревська Л. М. - Інтегроване управління групами підприємств, Рябенко В. В. (2018)
Прокопюк О. М. - Дослідження впливу на вологоутримуючу здатність бурякового жому додаткових реагентів застосовуваних в процесі екстрагування сахарози, Никитюк Т. В., Олішевський В. В., Бабко Є. М. (2018)
Виговський В. Ю. - Розкладання редукувальних речовин в залежності від режимів проведення процесу основного вапнування, Петриченко І. Б., Резніченко Ю. М., Таран В. В. (2018)
Гігієнікс - хімія може бути безпечною - 10 років разом! (2018)
Ткаченко С. В. - Гармонізація українських стандартів до міжнародних і європейських, Шейко Т. В., Джоган О. І., Хомічак Л. М., Вєрченко Л. Д. (2018)
Фірма "ТМА" і напрямки її діяльності (2018)
Академік М. М. Амосов: "Оптимальне життя – жити довго і з високим рівнем душевного комфорту" (2018)
Гогаєва О. К. - Особливості діагностики пацієнтів із симптоматичними тунельованими коронарними артеріями (2018)
Аксьонов Є. В. - Аналіз ускладнень при проведенні рентгенендоваскулярної реканалізації у хворих із хронічною оклюзією коронарних артерій, Головенко В. Б. (2018)
Бабляк О. Д. - Міні-інвазивне багатосудинне коронарне шунтування в умовах штучного кровообігу: аналіз ранніх результатів та опанування методики, Дем’яненко В. М., Мельник Є. А., Ревенко К. А., Підгайна Л. В., Стогов О. С. (2018)
Галич С. С. - Зависимость объемного тока крови через коронарные анастомозы от техники наложения шва и шовного материала, Руденко А. В., Настенко Е. А., Стародуб Ю. С. (2018)
Гурін П. В. - Вплив розчинів гідроксиетилкрохмалів на коагуляційний гемостаз, крововтратуі результати лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2018)
Руденко С. А. - Інтраопераційна характеристика пацієнтів з ішемічною мітральною недостатністю, Руденко А. В., Трембовецька О. М., Гогаєва О. К., Лазоришинець В. В. (2018)
Stukov Y. Y. - Total arterial revascularization in patients with multi– vessel coronary artery disease: modern insight on conduit selection, Rudenko S. A., Rudenko A. V., Lazoryshynetz V. V. (2018)
Руденко К. В. - Фібриляція передсердь у пацієнтів із гіпертрофічною кардіоміопатією як фактор ризику додаткових серцево-судинних ускладнень, Невмержицька Л. О., Фанта С. М., Дудник О. Ю. (2018)
Дьогтяр В. В. - Профілактика неврологічних ускладнень при хірургії торако-абдомінального відділу аорти, Чанглі Н. О. (2018)
Попов В. В. - Тесемочное окутывание восходящей аорты при ее постстенотическом расширении и коррекции аортального стеноза, Большак А. А., Списаренко С. П., Малышева Т. А., Лазоришинец В. В. (2018)
Karimov O. Kh. - Diagnostic aspects in surgical treatment of Fallot-type DORV (differential diagnosis), Siromaha S. O., Dziuriy I. V., Abralov Kh. K., Lazorishinetz V. V. (2018)
Abdurakhmanov Z. M. - Whether aortic valve repairs are a reasonable substitute for replacement in children? EXPERT REVIEW, Varbanets S. V., Yemets I. N. (2018)
Лекан Р. Й. - Вибір тактики хірургічного лікування критичної коарктації аорти із супутніми інтракардіальними вадами у новонароджених, Бузовський В. П., Лекан І. Р. (2018)
Pavlova A. - Assessment of accuracy of echocardiographic parameters in prenatal diagnostics of isolated vascular ring, Gurjeva O., Kurkevych A., Rudenko N., Yemec I. (2018)
Доронин А. В. - Изоляция устьев легочных вен электродами без функции охлаждения, Суслина Ю. И., Резник А. С., Ханенова В. А., Марушко Е. Ю., Мешкова М. С. (2018)
Варбанець С. В. - Характеристика видового складу мікрофлори та її антибіотикорезистентність у дорослих пацієнтів кардіохірургічного профілю, Фурман М. М., Марченко О. Ю., Філоненко Г. В. (2018)
Мазур И. П. - Распространенность пародонтопатогенных видов микроорганизмов у пациентов с клапанной патологией сердца, Витовский Р. М., Слободяник М. В., Мартыщенко И. В. (2018)
Саламаніна А. О. - Динаміка виявлення маркерів гепатів В та С у донорів крові та пацієнтів як показник якості відбору донорських кадрів, Юнацька О. В., Третьякова І. О. (2018)
Радченко М. П. - Клінічний випадок лікування кровохаркання у дорослого пацієнта із синдромом Ейзенменгера шляхом закриття системно-легеневих колатеральних артерій, Довгалюк А. А., Кузьменко Ю. Л., Руденко Н. М. (2018)
Dzyurman D. O. - Successful surgical treatment of supradiaphragmatic descending thoracic aorta coarctation with anomalous origin of truncus coeliacus, Radchenko M. P., Artemenko E. O., Serdenko B. B., Rudenko N. М., Yemets I. M. (2018)
Galletti L. - Critical care management of a patient with generalized arterial calcification of infancy, Bonanomi E., Arnes S., Lazoryshynetz V. (2018)
Mykychak Y. - Complex treatment of recurrent pulmonary vein stenosis (2018)
Вимоги до публікацій у журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2018)
Кухар В. Н. - Методы оценки технологических качеств сахарной свеклы с использованием показателей содержания калия, натрия и α-аминного азота, определенных в свекле и продуктах ее переработки, Чернявский А. П., Моканюк Ю. А., Барабанов П. М., Чернявская Л. И. (2018)
Ткаченко С. В. - Дисперсний аналіз частинок суспензій для оптимізації технологічних процесів цукробурякового виробництва, Шейко Т. В., Хомічак Л. Б., Стичинський Є. В., Коротинський О. В. (2018)
Шишков В. З. - Безпека праці та зниження ризиків при виконанні ремонтних робіт на цукрових заводах, Нирко Я. В. (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Yasniy P. - Modelling of mechanical behaviour of shape memory alloys using finite elements method, Dyvdyk O., Lutsyk N., Yasnii V. (2018)
Trush V. - Thermodynamic preconditions of the titanium compounds formation with interstitial elements (C, N, O, B) depending on temperature and pressure of gaseous medium, Luk’yanenko A. (2018)
Luchko J. - Investigation of influence of the metal corrugated pipe diameter on its stress-strain state, Kovalchuk V., Kravets I. (2018)
Stuklyak D. - Influence of 2,4-diaminotoluene modifier on the physical and mechanical properties of epoxy composite coatings, Sapronova A., Yatsiyk V., Gryschuk B. (2018)
Vlasov A. - Increasing of efficiency of manual arc welding and surfacing of engineering products, Makarenko N., Holub D., Kushchii H., Titarenko V. (2018)
Revenko V. - Calculation of the plate plane stress in polar coordinate system on the basis of Lamé equation general solution (2018)
Kramar H. - Effect of binder with nano Ni on mechanicalproperties of TiC based hard alloys, Bodrova L., Kovalchuk Y., Marynenko S., Koval I. (2018)
Yaskovets Z. - Numerical procedure based on basis and correction solutions for axial stress calculation in pipelines passing through zones of mine subsidence, Orynyak I. (2018)
Lutsiv I. - Shape forming system model of lathes two-carriage tool systems, Voloshyn V., Buhovets V. (2018)
Burya O. - Hydrogen wear resistance under the metal-polymer friction pairs operation, Dubkova V., Pachkovski I., Rybak T., Rula I. (2018)
Rogatynskyi R. - Directed loading of the high-speed screw conveyor from the bunker, Peleshok T., Rogatynska O., Les’kiv P. (2018)
Tson A. - Feasibility study of an auger conveyor performance of the haulm removing module, Khomuk N., Dovbush T., Tson O. (2018)
Palamar M. - Selection of the efficient video data processing strategy based on the analysis of statistical digital images characteristics, Yavorska M., Strembitskyi M., Strembitskyi V. (2018)
Matsui A. - Mathematical model of operative estimation of viscosity of a pulp in a ball mill at grinding an ore, Kondratets V. (2018)
Nykytyuk V. - Detection of biomedical signals disruption using a sliding window, Dozorskyi V., Dozorska O. (2018)
Gotovych V. - Mathematical modeling of the regular-mode electric power supply and electric power consumption processes of the organization, Nazarevych O., Shcherbak L. (2018)
Palaniza Y. - Phonocardiosignal as a periodically correlated stochastic process preprocessing algorithm structure grounding, Yavorska E., Shadrina H., Dediv L. (2018)
Вихідні дані (2018)
Сінат-Радченко Д. Є. - Теплообмін за вільного руху води в обмеженому просторі, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2018)
Балюта С. М. - Автоматизоване управління електроспоживанням, Йовбак В. Д., Копилова Л. О. (2018)
Василенко С. М. - Перша в Україні система розосередженої генерації на базі ТЕЦ цукрового заводу, Шестеренко В. Є., Ізволенський І. Є. (2018)
Звіт компанії "Сахавтомат" про виконану в 2018 році роботу на цукрових заводах України та за кордоном (2018)
Мількевич В. М. - Фактори, які впливають на технологічну якість цукрових буряків при їх збиранні (2018)
Шишков В. З. - Дослідження травматизму та опрацювання рекомендацій з управління охорони праці на підприємствах цукрової промисловості, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2018)
Шишков В. З. - Рекомендації роботодавцям щодо впровадження заходів з профілактики виробничого травматизму, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2018)
Історія унікальної української родини Симиренко (2018)
IV з’їзд лісівників України. 25 вересня 2018. Йдемо в ногу з часом. Бережемо традиції (2018)
Виступ заступника голови Держлісагентства України Володимира Бондаря на IV з’їзді лісівників (2018)
Виступ голови Товариства лісівників України Юрія Марчука на IV з’їзді лісівників (2018)
Геннадій Москаль: Лісове господарство упродовж багатьох століть – це стратегічна галузь для Закарпаття (2018)
Олександр Горган: Для Київської області лісова галузь – це колосальний драйвер розвитку економіки (2018)
Станіслав Ніколаєнко: Наш університет досить серйозно сьогодні опікується проблемою підготовки кадрів для лісової галузі (2018)
Ярослав Москаленко: Лісова галузь не терпить помилок чи сумнівних експериментів (2018)
Іван Рибак: Лісівники допомагають і дитячим садочкам, і школам… (2018)
Віктор Червоний: Нас із вами вже обманювали багато разів (2018)
Анатолій Дейнека: Ситуація в лісовій галузі є дуже складною, але вона не є безнадійною (2018)
Валерій Самоплавський: Недолугим антиекономічним податком на землю хочуть збанкрутити лісгоспи (2018)
Валерій Давиденко: 100% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів має йти на місця, до сільських рад (2018)
Іван Кирилюк: Лісова галузь стала предметом торгів, травлі, політичного галасу (2018)
Ігор Соболевський: Деревообробна галузь у скрутній ситуації (2018)
Марія Глод: За умови відновлення фінансування необхідно не менше чотирьох років, аби відновити лісокультурне виробництво (2018)
Тетяна Касіч: Найбільше занепокоєння викликає стан соснових насаджень, де ситуація стала катастрофічною (2018)
Незалежний погляд Вінфріда Зюсса (2018)
Заява ІV з’їзду лісівників України "Щодо податку на лісові землі" (2018)
Резолюція ІV з’їзду лісівників України "Про критичний стан українських лісів" (2018)
Звернення ІV з’їзду лісівників України (2018)
Петро Лакида: Бореальні ліси під загрозою? (2018)
Дубоссарская З. М. - Предикторы преждевременных родов (обзор литературы), Дубоссарская Ю. А., Нагорнюк В. Т. (2018)
Назаренко Л. Г. - О влиянии отдельных событий перинатального периода на формирование нутритивного статуса во взрослой жизни, Нестерцова Н. С. (2018)
Дубров С. А. - Сепсис и септический шок: новые определения. Диагностика, интенсивная терапия, особенности в акушерстве, Сорокина Е. Ю., Гавриленко О. А. (2018)
Голяновский О. В. - Вагинальная гистерэктомия: совершенствование методики проведения операции, Мехедко В. В., Губарь И. А., Кульчицкий Д. В. (2018)
Захаренкова Т. Н. - Эпидемиологические аспекты урогенитального микоплазмоза (2018)
Старовєр А. В. - Комплексний підхід до лікування генітальної герпетичної інфекції в жінок, Коньков Д. Г. (2018)
Герасимова Т. В. - Ехосимптоматика нейроендокринних гінекологічних синдромів (клінічна лекція), Бокучава Р. О. (2018)
Самбор І. Ю. - Генетичні аспекти розвитку синдрому передчасного виснаження яєчників (огляд літератури), Россоха З. І., Медведєва Н. М., Горова І. М., Кир’яченко С. П., Горовенко Н. Г. (2018)
Боднарюк О. І. - Аналіз А1267G поліморфізму гена HSP70-2 в структурі хворих на вульвовагініти дівчат-підлітків, Андрієць О. А., Бочкарьова О. В. (2018)
Acog committee opinion low-dose aspirin use during pregnancy (2018)
Медичні події (2018)
Содержание (2018)
Хоботова Э. Б. - Изучение последних достижений науки при подготовке бакалавров-экологов (2018)
Чепурна В. О. - Організація дистанційного навчання у процесі професійного становлення майбутніх інженерів-педагогів (2018)
Аулін В. В. - Реалізація фізико-інформаційного підходу дослідження проблеми підвищення надійності та ефективності функціонування транспортної системи, Голуб Д. В. (2018)
Гнатов А. В. - Вибір схеми технічного рішення енергогенеруючої сходинки, Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А. (2018)
Шатохін В. М. - Про зниження динамічних навантажень у механізмі повороту гусеничної машини з гідрооб’ємною передачею, Гранько Б. Ф., Соболь В. М. (2018)
Федоров А. Ю. - Визначення працездатності штатної системи охолодження при модернізації силової установки шляхом заміни дизеля (2018)
Тарасов В. К. - Про використання травильних шламів виробництва метизів під час одержання в’яжучих будівельних матеріалів, Усенко Ю. І., Іванов В. І., Румянцев В. Р. (2018)
Шоринов А. В. - Холодное газодинамическое напыление металлических покрытий на композиционные материалы и пластины: литературный обзор, Волков А. О., Маркович С. Е. (2018)
Кожушко В. П. - Проблемы научно-технического сопровождения капитального ремонта мостовых сооружений, Бильченко А. В., Кислов А. Г., Лозицкий А. С., Синьковская Е. В. (2018)
Нефедов Н. А. - Определение экономического размера заказа с учетом затрат на доставку грузов (2018)
Рибалова О. В. - Прогноз екологічного стану річки Уди з урахуванням кліматичних змін в Харківській області, Бригада О. В., Тесленко В. С. (2018)
Колеснік О. П. - Переваги порт-систем в порівнянні з різними методами довготривалого венозного доступу в онкології, Каджоян А. В., Мачуський С. М., Большакова К. О., Чернявський Д. Є. (2018)
Ковчун А. В. - Механізми розвитку та клінічне значення анемії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Кмита В. В., Бондаркова А. М., Приступа Л. Н. (2018)
Антонів А. А. - Функціональний резерв нирок у хворих на хронічну хворобу нирок та неалкогольний стеатогепатит на тлі ожиріння, можливості терапевтичної корекції (2018)
Сухарєв А. Б. - Ефективність застосування акушерського песарія при багатоплідній вагітності залежно від довжини шийки матки, Копица Т. В. (2018)
Radchuk V. B. - Characteristics of changes in the cellular composition of gums in clinical observations with time depending on the type of odontopreparation for cermet structures, Hasiuk N. V., Hasiuk P. A. Levandovskyi, R. А. (2018)
Клапчук В. В. - Оцінка ефективності препарату кардонат при лікуванні кардіоміопатії, обумовленої хронічним фізичним перенапруженням у спортсменів, Безугла В. В., Вінничук Ю. Д. (2018)
Shvets A. N. - Modern Kharkiv teenagers’ attitude to health and healthy lifestyle, Shvets Yu. N., Korobkova-Arzhannikova A. V. (2018)
Мудренко І. Г. - Патоморфологічні особливості головного мозку хворих з деменціями, асоційовані з суїцидальним ризиком (2018)
Pedachenko E. G. - The results of autotransfusion with platelet rich plasma in spinal neurosurgery, Khyzhnyak M. V., Potapov O. O., Pedachenko Yu. E., Tanasiichuk O. F., Krasylenko O. P., Furman A. M., Vasylieva I. G., Chopyk N. G., Oleksenko N. P. (2018)
Slynko Ye. I. - Peculiarities of treatment of cervical spinal nerve tumors with paravertebral extension, Malysheva T. A., Potapov O. O., Derkach Yu. V. (2018)
Мельничук М. П. - Діагностичне значення магнітно-резонансної томографії при простатичній інтра-епітеліальній неоплазії (2018)
Гриценко М. В. - Вплив метаболічного синдрому на стан функції нирок у пацієнтів, що тривало хворіють на подагру (2018)
Кривенко В. І. - Взаємозв’язок оксидативного стресу з показниками кісткового метаболізму у хворих на цукровий діабет 2 типу та остеопороз, Бородавко О. І. (2018)
Hrebenyk L. I. - Estimation of PBL technology by medical students depending on their learning style, Smirnov O. Yu., Prykhodko O. O., Primova L. O. (2018)
Чумаков В. М. - Хімічна ваготомія при модельованому гострому панкреатиті, Ситнік О. Л., Линдін М. С. (2018)
Грозян С. - Новітня українська література: жанрово-стильові та тематичні домінанти (2018)
Гуменюк С. - Концепція полемічної літератури у дослідженнях Дмитра Чижевського (2018)
Захарченко А. - Художня специфіка драматургії Віталія Товстоноса (В. Таля) (2018)
Зелененька І. - Образ мистця в поезії Ігоря Качуровського (2018)
Коломієць О. - Антиколоніальний дискурс у прозі Ольги Мак (2018)
Крупка В. - Художня реалізація трагічного в поемі "село в безодні" Ігоря Качуровського (2018)
Кручок Р. - Моделювання морально-етичної проблематики у прозовій і поетичній спадщині Віталія Мацька (2018)
Мацько В. - Міфологічні коди, риси символізму у поезії Віри Вовк: провідні мотиви, семантичне дешифрування образу, поетика художньої реалізації (2018)
Осяк С. - Літературно-критична рецепція творчості Миколи Вороного (2018)
Приліпко І. - Феномен художньої творчості в епістолярному дискурсі Олеся Гончара (2018)
Смольницька О. - Архетипне дно вибраної лірики українських неокласиків (2018)
Ткачук О. - Історія перекладів художньої спадщини Джозефа Конрада (2018)
Бідасюк Н. - Американський футбол як культурна і мовна метафора, Соболь Н. (2018)
Воротняк Л. - Функціонування прецедентних феноменів в англомовному газетному дискурсі (2018)
Закреницька Л. - Прагматичний контент біблійного тексту (2018)
Ісакова І. - Семантика кольорів у китайській лінгвокультурі на основі фразеологізмів (2018)
Мельник Р. - Іншомовна освіта в Україні: основні тенденції модернізаційних процесів (2018)
Пєшкова Т. - Особливості перекладу німецькомовного тексту медичної літератури (2018)
Шапошнікова Л. - Роль прийому смислового розвитку при передачі прагматичного потенціалу художнього тексту (на прикладі перекладу роману Джейн Остін "Гордість і упередженість" українською мовою) (2018)
Швець Т. - Докія Гуменна. Щоденник. Зошит 23 (2018)
Александрова Г. - "Водночас і близькі й далекі": українська і англійська проза крізь призму компаративної жанрології (Рецензія на монографію Дениса Чика "Longo sed proximus intervallo: жанрові системи української та англійської прози кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст." (наук. ред. В. А. Зарва). Хмельницький: ФОП Цюпак, 2017. 356 с.)) (2018)
Кіраль С. - Нове слово про Лесю Українку та Олександра Олеся (Романов С. Леся Українка і Олександр Олесь: на порубіжжі часів, світів, ідентичностей. Луцьк: Вежа-друк, 2017. 500 с.)) (2018)
Авраменко У. В. - Модернізація психолого-педагогічної діагностики в умовах інклюзивної освіти (2018)
Антохова А. О. - Електронні підручники: аналіз пропозицій та досвіду впровадження в освітню практику (2018)
Bilous V. - Methods of determination of the level of formation of critical thinking in kids of elementary school (2018)
Буйницька О. П. - Тест з самодіагностики як один із інструментів визначення рівня цифрової компетентності магістра (2018)
Вембер В. П. - Використання екосистеми Go-Lab для організації дослідницького навчання (2018)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Вебінар як засіб реалізації освітніх проектів громадської організації (2018)
Gladun M. - Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment, Nastas D., Spivak S. (2018)
Даниско О. В. - Електронний навчальний курс як засіб ресурсної підтримки професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання (2018)
Девін В. В. - Використання програмного комплексу MDSolids у викладанні дисципліни "Механіка матеріалів і конструкцій", Ткачук В. С., Скоробогатов Д. В. (2018)
Дудка О. М. - Реалізація компетентнісного підходу до вивчення програмування на Scratch, Власій О. О., Магомета Н. М. (2018)
Житєньова Н. В. - Потенціал технологій візуалізації в навчанні шкільного курсу математики, Шигимага В. А. (2018)
Іващенко М. В. - SWOT-аналіз процесу впровадження змішаного навчання в закладах вищої освіти, Бикова Т. Б. (2018)
Кадемія М. Ю. - Психолого-педагогічні принципи навчання впродовж життя в сучасному суспільстві, Кобися А. П., Кобися В. М. (2018)
Канюка І. О. - "Language coach" – інструмент формування та розвитку крос-культурної компетентності, Сердюк Л. С. (2018)
Koryakin O. - Use of multimedia technologies in the process of training of future bachelors of musical art (2018)
Kravchyna T. - Types of interactive methods of teaching english for technical students (2018)
Кулімова Ю. Г. - Підготовка майбутніх педагогів до використання фототерапії засобами цифрових технологій (2018)
Машкіна І. В. - Закордонний досвід формування магістерських програм з спеціальності "Urban-інформатика", Носенко Т. І. (2018)
Морзе Н. В. - Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності, Василенко С. В., Гладун М. А. (2018)
Морзе Н. В. - Освітня робототехніка як перспективний напрям розвитку STEM-освіти, Струтинська О. В., Умрик М. А. (2018)
Osmolyk K. - Electronic social art, Toit du J. (2018)
Павлюк Р. О. - Розвиток дослідницької компетеності магістрантів спеціальності "Соціальна робота" у процесі роботи з електронним навчальним курсом "Професійне спілкування іноземною мовою" (2018)
Тихонова Т. В. - Computational thinking як сучасний освітній тренд, Кошкіна Г. Л. (2018)
Фамілярська Л. Л. - Google Scholar як інструмент моніторингу професійного розвитку викладача закладу вищої освіти (2018)
Folomieieva N. - Method of use of technical tools and software in the processes of professional training of future artist-vocalist (2018)
Лабуш Ю. З. - Лікувально-профілактична дія лізоцима-форте на слизову оболонку щоки щурів, які отримували пероксидну соняшникову олію, Марков А. В., Зубачик В. М., Левицький А. П. (2018)
Богату С. І. - Сучасні методи діагностики інфе-кції Helicobacter pylori у шлунку та порожнині рота, Любченко О. А., Кравець Т. В., Шнайдер С. А. (2018)
Весна О. А. - Біохімічний аналіз ротової рідини, сироватки крові та патологічно зміненої периапікальної тканини за показниками активності запального процесу у пацієнтів з хронічним апікальним періодонтитом, Гулюк А. Г. (2018)
Кленовська С. В. - Клінічно – діагностичні паралелі мікроекологічних показників порожнини рота у хворих на кандидозний стоматит на фоні порушень вуглеводного обміну, Шнайдер С. А. (2018)
Шнайдер С. А. - Герпесасоційована багатоформна ексудативна еритема: клінічні особливості розвитку та перебігу, Денисова М. Т. (2018)
Куцевляк В. И. - Снижение электрохимической активности постоянных магнитов, применяемых в ортодонтических аппаратах, Стариков В. В. (2018)
Яковин О. М. - Клінічне обґрунтування запропонованих методів ортопедичного лікування естетичними незнімними протезами пацієнтів з гальванічними проявами у ротовій порожнині, Ожоган З. Р. (2018)
Бібен А. В. - Трибологічне випробовування стоматологічних естетичних конструкційних матеріалів, Ожоган З. Р. (2018)
Гулюк А. Г. - Особливості перебігу гострої периапікальної інфекції у військовослужбовців Збройних Сил України, Шмідт П. А. (2018)
Поліщук C. C. - Лікувально-профілактична дія квертуліну у пацієнтів з переломами нижньої щелепи (2018)
Маланчук В. О. - Усунення перирадикулярних дефектів кістки біоактивними композитами пролонгованої дії, Швидченко В. С., Галатенко Н. А., Кулєш Д. В. (2018)
Чеботарь О. А. - Оцінка патологічного стану слинних залоз у осіб із захворюваннями щитоподібної залози (2018)
Рибак В. А. - Клініко-рентгенологічні особливості ремоделювання аутологічних кісткових трансплантатів та ксеногенних кістково-заміщуючих матеріалів у пацієнтів з дефектами кісток лицевого черепу при застосуванні плазми збагаченої факторами росту, Копчак А. В., Павличук Т. О., Шнайдер С. А. (2018)
Гриновець В. С. - Професор Луцик Любомира Антонівна - співорганізатор стоматологічного факультету у Львові, Двуліт І. П. (2018)
Glazunov O. A. - Effect of temperature on the conversion of dental composite. (Literature overview), Stepanova S. V. (2018)
Глазунов О. А. - Современные взгляды на взаимосвязь между заболеваниями пародонта и ревматоидным артритом, Фесенко Д. В. (2018)
Содержание (2018)
Кухаренок Г. М. - Влияние параметров топливоподачи и рециркуляции отработавших газов на выбросы вредных веществ дизельных двигателей, Березун В. И. (2018)
Гащук П. М. - Особливості теплотворення у двигуні внутрішнього згоряння, Нікіпчук С. В. (2018)
Козак Ф. В. - Економічна ефективність використання біоетанолу на двигунах внутрішнього згоряння, Мельник В. М., Прунько І. Б., Войцехівська Т. Й. (2018)
Шатохін В. М. - Про знижування динамічних навантажень у приводі до розподільного вала паливного насоса транспортного дизеля, Гранько Б. Ф., Соболь В. М. (2018)
Рабинович Э. Х. - Оценка момента инерции подвижных частей автомобильного двигателя, Зыбцев Ю.В., Калекин В. В. (2018)
Пожидаев С. П. - Теоретическое исследование разгона автомобиля (2018)
Кальченко Б. І. - Методологічні засади створення сімейства тракторів загального призначення, Кожушко А. П. (2018)
Шуклинов С. Н. - Исследование режимов торможение-стоп-начало движения автомобиля на уклоне, Губин А. В. (2018)
Khachaturian Е. - Influence of intellectual potential on production efficiency of road construction enterprises, Khachaturian S., Shcherbak O. I (2018)
Погребняк А. В. - Универсальный стенд для исследования уплотнений и подшипниковых узлов компрессорных машин, Евтушенко А. В., Кравец А. М. (2018)
Горбачов П. Ф. - Дослідження затримок учасників руху при пересіченні пішоходами вулиць і доріг через нерегульовані пішохідні переходи, Макарічев О. В., Атаманюк Г. В. (2018)
Наглюк И. С. - Определение пропускной способности полосы движения на автомобильных дорогах и городских улицах, Макаричев А. В., Горбачёв П. Ф., Горбачёва Е. А. (2018)
Мустафаев Г. К. - Экспериментальное исследование поведения водителя на нерегулируемых перекрестках в пересекающихся потоках, Гецович Е. М. (2018)
Hnatov A. - Estet – new innovative specialty for master students, Arhun Shch., Ulyanets O. (2018)
Yefymenko O. - Using autodesk inventor software for modelling work processes of single-bucket loaders, Hrichchina A. (2018)
Хоботова Э. Б. - Воспитательная работа в современных вузах, Саенко Н. В. (2018)
Bugaevsky S. A. - On the issue of the use of roller-compacted cement-concrete mixtures for construction of road pavements, Korzun S. N., Vinnikov A. V., Semyonenko V. S., Bugaevsky M. S. (2018)
Большаков В. И. - Пути идентификации сложных систем, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2018)
Білоконь А. І. - Аналіз зовнішніх і внутрішніх сил в оточенні проекту, Маланчій С. О., Коцюба Т. В., Алкубалайт Т. А. Д. (2018)
Заяць Є. І. - Фактори виникнення відмов у процесі будівництва, Дадіверіна Л. М., Мартиш О. О. (2018)
Волчук В. М. - Ранжування елементів хімічного складу металу, Живиця О. Р. (2018)
Деревянко В. Н. - Гидратация гипсовых систем, Кондратьева Н. В., Гришко А. Н. (2018)
Шатов С. В. - Коплекси з розробки лікувальних грязей медичних об’єктів, Корольов В. М. (2018)
Нечитайло Н. П. - Исследование динамических мембран с биоцидной прививкой при обработке вод с высоким содержанием органических веществ, Нестерова Е. В., Косюк Е. Н., Решетняк Д. А., Нестеров Я. С. (2018)
Ужеловський В. О. - Розроблення та дослідження раціональних параметрів нейронної імітаційної моделі системи регулювання температури обпалу клінкера у обертових печах, Ужеловський А. В., Кравець Г. В., Бабенко А. В. (2018)
Ковальов В. В. - Науково обгрунтований підхід до економічної та соціально прийнятної реконструкції депресивних промислових територій і підприємств (2018)
Давидов І. І. - Напружено-деформований стан у композиті в умовах непружного чистого зсуву, Погрібняк М. О. (2018)
Осиновий Г. Г. - Снижение вероятности обнаружения малоразмерных наземных объектов пассивно-активными системами обнаружения миллиметрового диапазона (2018)
Налисько Н. Н. - Защита персонала от ударных воздушных волн путем управлением их распространением в протяженных сооружениях (2018)
Qasim M. B. - Security and automatic passenger processing systems in modern terminals design (2018)
Вихідні дані (2018)
Александрова Т. Е. - Параметрический синтез стабилизатора космической ступени С5М ракеты-носителя "Циклон-3" на активном участе траектории, Костяник И. В. (2018)
Мазманишвили А. С. - Реверсные функции и распределения вероятностей случайного функционала-свертки от нормального марковского процесса, Сидоренко А. Ю. (2018)
Гуцол Т. Д. - Влияние на пульсирующий кровоток животных собственных и внешних электромагнитных полей (2018)
Lisetsky T. N. - Efficiency research of the three-level model of small-series production planning (2018)
Міщенко О. О. - Інформаційна технологія оцінки ризиків програмних проектів, Воловщиков В. Ю., Шапо В. Ф., Гужва В. О. (2018)
Lysytskyi V. L. - Models for the formation of it company strategic portfolio of projects, Orlenko D. Y. (2018)
Vietrova H. V. - Analysis of the Markowitz’s and Tobin’s models for securities portfolio construction, Huzhva V. O. (2018)
Довбиш А. С. - Оптимізація ієрархічної структури даних інтелектуальної системи функціонального діагностування технічного стану складної машини, Зимовець В. І., Бібик М. В. (2018)
Шелехов І. В. - Інформаційно-екстремальне машинне навчання системи контролю знань, Пилипенко С. О., Столярчук О. О., Романенко Т. А. (2018)
Чередніченко О. Ю. - Інтелектуальний аналіз пропозицій товарів на основі контекстних рекомендацій, Іващенко О. В., Гонтар Ю. М., Ворона Б. М. (2018)
Лещинський В. О. - Застосування активного навчання в ситуації циклічного холодного старту рекомендаційної системи, Лещинська І. О. (2018)
Dvukhglavov D. E. - Development of the model of a domain representation in the decision support systems, Dolgorukov A. V., Shovkoplias S. R. (2018)
Orlovskyi D. L. - Information support for the analysis of skills and abilities of university students, Kopp А. М., Kuzmin O. O. (2018)
Zarudniev M. A. - Cost and complexity research of software development to solve the problem of inventory management, Huzhva V. O. (2018)
Вихідні дані (2018)
Хома О. - Роль скептичної очевидності в Першій і Другій "Медитаціях" Стаття перша. Сумнів за Декартом і Секстом Емпіриком (2016)
Ільїна А. - Ідея очевидності у феноменологічній перспективі: деконструкція та реактуалізація картезіанського спадку. Стаття перша: Надлишковість очевидності (2016)
Секундант С. - Формирование философского понятия системы: Клеменс Тимплер (2016)
Стратій Я. - Концепція інтелектуального пізнання у філософських курсах Києво-Могилянської академії (схоластичний контекст) (2016)
Перепелиця О. - Буття і насолода: від суб'єкта Cogito Декарта до суб'єкта Imago де Сада (2016)
Кузнецов В. - Сущность и признаки Просвещения (2016)
Довга Л. - "Добро" і "благо" в українських текстах першої чверті XVII століття: лексика перекладів, Оліщук Р. (2016)
Твардовський К. - Чому знання – це сила? Лекція на відкритті Публічних університетських лекцій у Львові 10 листопада 1912 рок (2016)
Стівенсон Л. - Вітґенштайнова трансцендентальна дедукція й Кантів аргумент приват-ної мови (2016)
Карівець І. - Післямова до лекції Казимира Твардовського "Чому знання – це сила?" (2016)
Циба В. - Самосвідомість і об'єктивність: два підходи, один розв'язок (2016)
Симчич М. - Вчення про термін і його види в Могилянських філософських курсах (2016)
Іващенко І. - Проблема епістемічного статусу правил:Вілфрид Селарс про матеріальні правила висовування (2016)
Козловський В. - Стросон і Кант: дескриптивна метафізика як концептуальна передумова аналізу "Критики чистого розуму" (2016)
Циба В. - Концептуальність споглядання: Селарс добудовує Кантову епістемологію (2016)
Tkachenko R. - A Thomistic Untranslatable: a Conceptual Analysis of Aquinas' Doctrine of Transubstantiation (2016)
Секундант С. - Формирование философского понятия системы: Бартоломей Кеккерман (2016)
Перепелиця О. - Порно(у)топія маркіза де Сада: "Філософія в будуарі" vs "Бенкет" (2016)
Йосипенко О. - "Той самий" проти "іншого": постмодерністська інтерпретація й істо-рико-філософський коментар (2016)
Пасічник І. - К'єркеґорове поняття естетики та Александер Ґотліб Баумґартен (2016)
Довга Л. - Поняттєвий апарат у дискурсі українських церковних інтелектуалів XVII ст.: до постановки проблеми (2016)
Панич О. - У пошуках спільного блага (роздуми над книгою Андрія Баумейстера "Буття і благо") (2016)
Кузнецов В. - Просвещение и медиация (размышления над книгой Олега Перепелицы "Медиумы просвещения: обсценные отклонения") (2016)
Терлецький В. - Межі й можливості методу дослідження констеляцій (2016)
Стратій Я. - Нотатки на берегах дослідження: Лариса Довга. Система цінностей в українській культурі другої половини XVII ст. (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Ґізеля). Київ-Львів: Свічадо, 2012, 344 с. (2016)
Яременко М. - Видання вибраних творів Інокентія Ґізеля (2016)
Вовкогон А. Г. - Деякі показники білкового обміну у організмі білих мишей за визначення гострої токсичності модифікованого желатину (2018)
Славов В. П. - Використання сухої пивної дробини в раціонах ремонтних теличок джерсейської породи до 6-місячного віку, Верес А. А., Кривий М. М. (2018)
Чумаченко І. П. - Ефективність використання комбікормів за вирощування поросят до 2-місячного віку (2018)
Демчук С. Ю. - Інволюція матки корів після отелення, Угнівенко А. М. (2018)
Олійниченко Є. К. - Генетичний та асоціативний аналіз однонуклеотидних поліморфізмів в генах лептину і катепсину F свиней, Баньковська І. Б., Балацький В. М., Почерняєв К. Ф., Буслик Т. В., Ільченко М. О. (2018)
Рубан С. Ю. - Стан племінного тваринництва та напрями селекції в молочному скотарстві України, Федота О. М., Матвєєв М. А., Мартинова М. Є. (2018)
Сахацький М. І. - Продуктивність бройлерів залежно від умов їх вирощування у клітках, Абдуллаєва Е. С. (2018)
Угнівенко А. М. - Збереженість м'ясних телят та основні фактори, що впливають на неї (2018)
Чепіга А. М. - Мікросателітний аналіз популяцій качок з різним рівнем яєчної продуктивності, Костенко С. О., Свириденко Н. П., Дорошенко М. С., Кириєнко А. Ю., Король П. В., Коновал О. М., Лу Л., Бу С., Хуанг Ц., Лі Л. (2018)
Якубець Т. В. - Продуктивні та екстер’єрні властивості кролів прабатьківських ліній материнської форми та батьківських форм кросу "Hyla", Бочков В. М., Яровий В. А. (2018)
Коваленко В. О. - Вплив гумату калію на темп росту і виживаність стерляді, Поліщук Н. В. (2018)
Ковальчук О. М. - Динаміка різноманіття прісноводної іхтіофауни півдня Східної Європи у пізньому кайнозої (2018)
Макаренко А. А. - Морфометричні показники однорічок гібрида білого із строкатим товстолобів, Шевченко П. Г., Ситник Ю. М. (2018)
Adamchuk L. O. - Papaver Rhoeas L. bee pollen, Ivanišová Е., Akulonok O. I., Novytska A. T., Brindza J. (2018)
Banias Yu. Yu. - Chewing activity of cows and acidity of rumen contents (2018)
Броварський В. - Біохімічний склад перги за різних способів отримання, Бріндза Я., Велічко C. (2018)
Вербельчук І. М. - Зв’язок між швидкістю росту та віком плідного осіменіння телиць української чорно-рябої молочної породи за умов інтенсивного вирощування, Носевич Д. К., Бородіна О. В. (2018)
Гончаренко І. В. - Відбір та система підготовки коней для іпотерапії (2018)
Діхтяр О. О. - Якість соняшникового меду, отриманого в умовах радіоактивно забруднених агроландшафтів Полісся (2018)
Носевич Д. К. - Вплив сезонних факторів на продуктивність телиць молочних порід, Вербельчук І. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Коренюк П. І. - Удосконалення управління організаційним розвитком підприємства на прикладі ПАТ "Українська залізниця", Чекалова Н. Е., Лагода Л. В. (2018)
Дерев’янко В. М. - Специфічні особливості використання інтелектуального капіталу в зарубіжних країнах світу (2018)
Пак Н. Т. - Основні засади фінансової децентралізації в Україні, Кобець К. О. (2018)
Опалько В. В. - Нерівність доходів і проблема формування середнього класу в Україні, Денисенко В. О. (2018)
Задорожнюк Н. О. - Світовий досвід розвитку ринку інформаційних технологій, Гузій В. В., Білошицький В. В. (2018)
Верхоглядова Н. І. - Концепція впровадження логістичного підходу до механізму управління економічною безпекою підприємства, Судакова О. І., Поляєва Л. О. (2018)
Гуржій Н. М. - Управління дефектними ризиками в процесі кавового виробництва, Воробйов К. С. (2018)
Панченко Н. Г. - Управління екологічною діяльністю на підприємствах залізничного транспорту (2018)
Шалений В. А. - Інституційне забезпечення державної підтримки хлібопекарських підприємств як ключовий чинник розвитку галузі (2018)
Улицький О. А. - Оптимізація економічного механізму збалансованого розвитку надрокористування в умовах децентралізації владних повноважень (2018)
Гнатюк Т. О. - Освітня міграція з України: сучасні тенденції (2018)
Казакова Т. С. - Розвиток професійної кар’єри на основі узгодження інтересів закладу вищої освіти і кар’єрних стратегій індивіда (2018)
Босенко О. С. - Аналіз динаміки та структури гарантованого державою боргу (2018)
Кміть В. М. - Напрями вдосконалення системи оподаткування діяльності банківських установ, Савоцька М. Я. (2018)
Ліснічук О. А. - Моделі розрахунку ймовірності банкрутства як метод оцінки фінансового потенціалу підприємства, Виноградова Є. В. (2018)
Третяк Д. Д. - Аналіз страхування життя як важливої складової особистого страхування в Україні, Горай А. В. (2018)
Славкова О. П. - Проблемні питання визначення собівартості продукції тваринництва, Кириченко Є. Р. (2018)
Варічева Р. В. - Облікові аспекти управління розрахунковими операціям з метою посилення фінансово-економічної безпеки підприємства, Боднар Н. В., Каленкович О. П. (2018)
Рета М. В. - Оцінка облікової інформації: сучасні методичні підходи (2018)
Романькова О. М. - Гармонізація з міжнародними стандартами фінансової звітності бухгалтерського та податкового обліку України, Скрипник Д. Е. (2018)
Вихідні дані (2018)
Кузнецов В. В. - Структура факторов риска цереброваскулярной патологии в открытой популяции города Киева, Скрипченко А. Г. (2018)
Григорова И. А. - Структурные изменения ишемических инсультов в вертебробазилярном и каротидном бассейнах, Ибрагимова Е. Л., Ескин А. Р. (2018)
Турчина Н. С. - Клініко-неврологічні кореляції у хворих на ішемічний інсульт із різними видами маніфестної вірусної інфекції в анамнезі, Черенько Т. М. (2018)
Скоромец А. А. - Сердце и нервная система у детей и лиц молодого возраста, Скоромец А. П., Скоромец Т. А., Макарова О. Т., Дюдина И. А., Сиделковский А. Л., Смолко Д. Г., Евтушенко С. К., Есаулко К. М. (2018)
Кузнецова С. М. - Роль таурина и его дефицита в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, Красноченко Т. Д. (2018)
Гимоян Л. Г. - Сезонная динамика заболеваемости и смертности от мозгового инсульта в Aрмении, Силванян Г. Г. (2018)
Яркова С. В. - Клінічна ефективність метаболічної терапії в лікуванні хворих на хронічну ішемію головного мозку, Ревенько А. В., Демченко А. В. (2018)
Ена Л. М. - Антитромботическая терапия у гериатрических пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий, Артеменко В. О., Мудрук И. В. (2018)
Кузнецова С. М. - Клинические аспекты применения пентоксифиллина, Петлицкая В. В. (2018)
Скоробогатова О. В. - Нейротропные влияния лецитина (литературный обзор), Померанцева Т. И. (2018)
Кузнецов В. В. - Прогнозирование воздействия юмекса на электрогенез мозга при церебральной сосудистой патологии, Кудрицкая О. В. (2018)
Дзяк Л. А. - Актуальные вопросы диагностики и лечения энцефалопатии хашимото (клинический случай), Цуркаленко Е. С. (2018)
Камилова Н. М. - Оценка физического и полового созревания у девушек-подростков при алиментарно-конституциональном ожирении, Халилова Г. М., Султанова И. А., Ахмед-Заде В. А. (2018)
Михайлов Б. В. - Соматоформные расстройства — междисциплинарная проблема, Кудинова Е. И. (2018)
Медичні події (2018)
Татарин Н. Б. - Сучасна фінансова політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку, Васьків І. М. (2018)
Бестужева С. В. - Особливості впровадження логістичного підходу в управління міжнародною збутовою діяльністю підприємства, Козирєва К. М. (2018)
Бестужева С. В. - Особливості сучасного стратегічного розвитку підприємства у сфері міжнародного бізнесу, Ткаленко Н. О. (2018)
Ківа А. А. - Проблеми становлення світового миру та їх вплив на глобальну економіку, Кисляков С. С., Грінько І. М. (2018)
Васюренко Л. В. - Мотивація як чинник організації оплати праці в умовах глобалізації (2018)
Винятинська Л. В. - Оцінка стану та тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні, Сенчук І. В. (2018)
Жадько К. С. - Діагностика стану господарської діяльності суб’єкта господарювання, Сірко А. Ю. (2018)
Мардус Н. Ю. - Оцінка впливу соціального та інформаційно-технологічного факторів на розвиток внутрішнього ринку товарів (2018)
Харіна О. О. - Проблеми інноваційного розвитку України: стратегічні аспекти та можливості вирішення очима стейкхолдерів, Харченко Т. Б. (2018)
Боровік Л. В. - Оцінка впливу інвестиційної політики на формування та використання інвестиційного потенціалу галузі (2018)
Братута О. Г. - Дослідження дефініцій поняття явища "об’єднання підприємств" та його окремих видових форм (2018)
Дяченко Т. О. - Вплив ринкових умов на розвиток технологій інтернет-маркетингу, Ільченко В. Ю. (2018)
Калюжна Ю. П. - Ціноутворення та логістичні аспекти в основі рекламної діяльності, Боровик Т. В., Даниленко В. І. (2018)
Ковальчук К. Ф. - Налоговая среда как фактор предпринимательской деятельности, Рева Т. М. (2018)
Воронков А. А. - Методический подход к оцениванию деловой активности агломерации (2018)
Гречаник Н. Ю. - Бренд території: необхідність, викликана часом (2018)
Клімович О. М. - Вплив соціально-політичних умов на формування системи міжрегіональних взаємозв’язків (2018)
Тарасенко Д. Л. - Соціальна політика ЄС: корисний досвід для України (2018)
Березіна С. Б. - Ризик як важливіша категорія економічної теорії (2018)
Волкова О. Г. - Проблематика застосування заліку зустрічних вимог у зовнішньоекономічній діяльності України (2018)
Заруцька О. П. - Впровадження методики структурно-функціональних груп у систему управління складними економічними системами (2018)
Квач Я. П. - Податковий контроль в Україні: фіскальна ефективність та шляхи вдосконалення, Князькова В. Я., Федоренко С. О. (2018)
Куліш В. А. - Оцінка рівня розвитку іноземного інвестування економіки України (2018)
Лисяк Л. В. - Аналіз ефективності системи державного фінансового контролю в Україні у контексті діяльності національних нафтогазових корпорацій (2018)
Мельник О. О. - Фінансова безпека України: деякі аспекти оцінювання стану заборгованості (2018)
Сломчинська С. О. - Концепція оцінки інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю (2018)
Ткач О. Л. - Сучасні проблеми розвитку державного фінансового аудиту в Україні (2018)
Кундін В. Ю. - Реноваскулярна хвороба. Сучасний підхід до діагностики та лікування, Сатир М. В., Хохлов А. В., Мазур А. Г., Новерко І. В., Шиманко М. В. (2018)
Шклянка І. В. - Ефективність та безпечність періопераційного застосування статинів при проведенні аортокоронарного шунтування, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2018)
Целуйко В. Й. - Показники ехокардіографії у хворих на атеросклероз периферичних артерій нижніх кінцівок залежно від поліморфізму T(–786)C промотора гена ендотеліальної NO-синтази, Ярова О. Д. (2018)
Січкарук І. М. - Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST у пацієнта молодого віку із синдромом Барде – Бідля, Христюк О. В., Романів М. Є., Василькова О. А., Карголь О. С., Павелко М. М., Ягенський А. В. (2018)
Витовский Р. М. - Кавернозная гемангиома митрального клапана – редкая опухоль сердца. Случай из практики, Пищурин А. А., Сердюк М. Н., Исаенко В. В., Онищенко В. Ф. (2018)
Середюк Н. М. - Випадок успішної перикардіотомії з дренуванням перикардіальної порожнини в пацієнта з мультиморбідністю, Судус А. В., Будзан І. М., Гричинюк С. М., Томин В. Б., Рогів Н. В., Бєлінський М. В., Василишин А. Я. (2018)
Sousa-Uva M. - Періопераційна медикаментозна терапія в кардіохірургічній практиці в дорослих: клінічні рекомендації Європейського товариства кардіоторакальних хірургів 2017 року, Head S., Milojevic M., Collet J.-P., Landoni G., Castella M., Dunning J., Gudbjartsson T., Linker N., Sandoval E. (2018)
Рідкісні хвороби серця – хвороби-сирітки (2018)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2018)
Гірник Є. В. - Модернізація суспільного сектору в стратегіях розвитку інноваційної економіки (2018)
Бігус М. М. - Перспективи розвитку ділового туризму в умовах євроінтеграції, Заруба А. А., Луцик Я. В. (2018)
Бусарєва Т. Г. - Особливості злиттів та поглинань ТНК (2018)
Чужиков А. В. - Глобальний трансфер медійних продуктів (2018)
Shaida O. Ye. - Economic diplomacy as a communicative tool for foreign economic policy, Poliakova J. V., Stepanov A. V. (2018)
Пішеніна К. К. - Стратегічні напрями інноваційної політики освітнього кластеру України (2018)
Салашенко T. І. - Механізм функціонування довгострокового ринку електричної енергії України (2018)
Свидрук І. І. - Пріоритети розвитку науки для забезпечення креативного прориву вітчизняної економіки (2018)
Шпарик Я. Я. - Еволюція поглядів щодо державного регулювання землі як фактора виробництва (2018)
Кучер С. Ф. - Діагностика ціноутворення нафтопереробного підприємства, Попова А. О. (2018)
Савіцький А. В. - Побудова структури системи управління прибутковістю підприємства за умов інтеграційної спрямованості економіки (2018)
Скригун Н. П. - Асоціативна диференціація брендів та методи її дослідження, Капінус Л. В., Даценко І. М. (2018)
Соколюк С. Ю. - Інноваційний розвиток – основа гармонізації агропідприємств (2018)
Шуляр Р. В. - Гнучкость та адаптивність систем управління якістю в інформаційних системах управління на підприємствах (2018)
Козіна К. Г. - Концептуальна модель регіонального ринку вантажних автотранспортних перевезень (2018)
Петруня Ю. Є. - Середовище діяльності університетів та маркетингові аспекти управління, Петруня В. Ю. (2018)
Рядно О. А. - Динаміка зовнішньоекономічної діяльності в Дніпропетровській області (2018)
Наумова М. А. - Диференціація доходів населення України: тенденції і фактори (2018)
Мещеряков А. А. - Оптимізація визначення тарифів банків щодо безготівкових переказів у платіжних системах (2018)
Науменкова С. В. - Оверсайт платіжних систем на засадах ризик-орієнтованого нагляду, Міщенко С. В. (2018)
Петрова Я. І. - Фінансові аспекти розвитку вищої освіти в Україні (2018)
Роменська К. М. - Стратегічні цілі розвитку за умов програмно-цільового методу управління бюджетними коштами (2018)
Сергієнко Л. К. - Бюджетна безпека як складник бюджетної політики держави, Онуфрієнко І. І. (2018)
Синюк А. О. - Оцінювання фінансової стійкості банків з використанням бізнес-моделей (2018)
Скоромна О. Ю. - Аналіз стану банківської системи України на сучасному етапі (2018)
Чугрій Н. А. - Особливості обліку витрат на етапі дослідження та розроблення нематеріальних активів у науково-дослідних установах НААН України (2018)
Коржова А. М. - Методологія театрознавчого дослідження Володимира Перетца (2018)
Поспєлов О. О. - Початки циркового мистецтва на західноукраїнських землях у складі імперії Габсбургів (2018)
Неупокоєв Р. В. - Онтологія мистецтва ігрової ляльки як культурне втілення специфічних засобів виразності (2018)
Кравченко Т. О. - Особливості використання мови під час роботи на сцені та в кадрі (2018)
Фількевич Г. М. - На перетині мистецтв: музика — живопис — хореографія (2018)
Кашуба В. Г. - Режисерська експлікація в театрі: сутністьі проблематика методу (2018)
Станіславська К. І. - Артмоб: художня акція у просторі вуличного мистецтва (2018)
Мельник І. І. - Робота над "моноактом" у системі підготовки актора театру ляльок (2018)
Захарченко А. І. - Деякі аспекти визначення, розуміння та практичного застосування театрального терміна "темпо-ритм" (2018)
Братерська-Дронь М. Т. - Сімейно-побутова тематика на радянському кіноекрані (1920–1930-ті рр.) (2018)
Мусієнко О. С. - Фільм нуар: витоки, тенденції, стилістика (2018)
Патрон І. В. - Кіноспадщина Юліана Дороша в контексті розвитку кіномиcтецтва на західноукраїнських землях у 20–30 роках ХХ століття (2018)
Наумова Л. Н. - Окремі аспекти теоретичної кінознавчої спадщини (2018)
Єгоров І. С. - "Повага до кадру" у документальному кіно:оператори В. Кукоренчук та А. Химич у співпраці з режисером С. Буковським (2018)
Сидорчук Т. А. - "Музично-екранна форма": до визначення змісту поняття (2018)
Леонтьєв C. А. - Композиція та емоційно-змістовне наповнення музики до початкових титрів голлівудського ігрового кіно (2018)
Оніщенко О. І. - Естетико-мистецтвознавчий аспект теоретичної спадщини Леопольда Блауштайна: у пошуках втрачених ідей (2018)
Домбругова Н. М. - До питання принципу реалізму у фонографії (2018)
Матвєєва Ю. Г. - Покрови з тканин та образ хмари у візантійському мистецтві (2018)
Сорока І. І. - Підтекст у сценічному мовленні: термінологічний дискурс (2018)
Губрій Н. В. - Педагогічна діяльність Михайла Верхацького (1926–1973 р.): науково-педагогічний аспект (2018)
Абрамович О. О. - Метод Лі Страсберга як еволюційний розвиток системи К. С. Станіславського, Вовченко Н. П. (2018)
Іващенко І. В. - Новаційні методики психофізичного тренінгу Є. Гротовського, Стрельчук В. О. (2018)
Рудніцька О. О. - Логічний аналіз тексту як початковий етап навчання сценічної мови першокурсників (2018)
Шаповалова Ю. С. - Феномен творчості братів Дурових: погляд сьогодення (2018)
Юдов М. О. - Проблеми інклюзивної освіти у процесі підготовки акторів драматичного театру в умовах вищої школи, Пивоварова К. В. (2018)
Росляк Р. В. - "У зв’язку з розвитком та поширенням української радянської кінематографії – ухвалити будування третьої кінофабрики ВУФКУ в Київі" (Матеріали й документи з історії створення Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка) (2018)
Росляк Р. В. - Брюховецька Л. І. Перерваний політ.Українське кіно часів ВУФКУ:спроба реконструкції (2018)
Наумова Л. М. - Небесьо Богдан. Німа кінотрилогія Олександра Довженка (2018)
Відомості про авторів (2018)
До уваги авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Усенко О. Ю. - Результати хірургічного лікування парадуоденального (groove) панкреатиту, Копчак В. М., Хомяк І. В., Хомяк А. І., Малик А. В. (2018)
Андрющенко В. П. - Цитоморфологічне дослідження клітинного складу перипанкреатичних рідинних скупчень в оцінюванні тяжкості клінічного перебігу гострого ускладненого панкреатиту, Андрющенко Д. В., Андрушевська О. Ю., Когут Л. М. (2018)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування хворих з перфорацією стравоходу, ускладненою гострим гнійним медіастинітом, Сніжко С. С., Андреєщев С. А. (2018)
Мельник В. М. - Диференційований підхід до вибору способу дислокації тонкокишкового трансплантата в порожнину малого таза, Пойда О. І., Кадір А. А. (2018)
Захараш М. П. - Сучасні хірургічні технології у лікуванні пацієнтів з поєднаною патологією анального каналу і прямої кишки, Балицький В. В., Курик О. Г. (2018)
Ibrahimova А. А. - Investigation of functional hepatic tests in operated patients with obesity, Bayramov N. Yu., Rustam А. М. (2018)
Бицай А. М. - Етапність в хірургічній тактиці при багаторівневих оклюзійно-стенотичних ураженнях черевної аорти та артерій нижніх кінцівок у хворих з облітеруючим атеросклерозом (2018)
Гарматіна O. Ю. - Результати екстраінтракраніальнoї мікрoсудиннoї реваскуляризації при симптoматичних oклюзійнo-стенoтичних ураженнях брахіoцефальних артерій, Мoрoз В. В. (2018)
Горбовець В. С. - Автоматичний режим ендовенозного електрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Саволюк С. І., Дядик О. О., Гвоздяк М. М., Балабай А. А. (2018)
Мусаев В. А. - Завершающая склеротерапия рецидивных и резидуальных варикозно расширенных вен нижних конечностей после хирургического и эндовенозных методов лечения (2018)
Ленчук Т. Л. - Радіологічні та патогістологічні методи оцінки периферичного сегмента артеріального русла для об’єктивізації синдрому діабетичної стопи, Мацькевич В. М., Василюк С. М. (2018)
Бадюк М. І. - Невідкладні стани військовослужбовців з хірургічною бойовою травмою, Микита О. О., Семенів І. П., Косарчук В. В., Михайлик О. П. (2018)
Веселий С. В. - Результати хірургічного лікування аноректальних вад розвитку у дітей, Кліманський Р. П. (2018)
Думанський Ю. В. - Дослідження безпосередніх та віддалених результатів комплексного лікування хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози з використанням системної та ендолімфатичної поліхіміотерапії в неоад'ювантному режимі, Бондар О. В., Ткаченко О. І., Столярчук Є. А., Єрмаков В. Ю. (2018)
Васильєв О. В. - Хірургічне лікування місцево-розповсюджених та рецидивних солідних пухлин черевної порожнини та заочеревинного простору з нефректомією ex vivo ex situ та аутотрансплантацією нирки, Сікачьов С. С., Квасівка О. О., Копецький В. І., Чевердюк Д. О., Дорожинський В. І., Вітрук Ю. В., Стаховський О. Е., Копчак К. В. (2018)
Денисенко А. І. - Оцінка ефективності використання парацетамолу в періопераційному знеболюванні під час ендовідеохірургічних втручань на органах черевної порожнини (2018)
Мельничук М. П. - Особливості повторної біопсії у пацієнтів з простатичною інтраепітеліальною неоплазією (2018)
Омельченко Т. М. - Корекційна остеотомія бічної кісточки гомілки при її хибно консолідованих переломах, Бур’янов О. А., Лябах А. П., Турчин О. А. (2018)
Кисельова І. В. - Ефективність вживання вуглеводного напою перед ортопедичними хірургічними втручаннями у дітей, Біляєв А. В. (2018)
Тутченко М. І. - Перспективи розвитку трупної трансплантації печінки, Слонецький Б. І., Рудик Д. В. (2018)
Bilytska V. - Horverstehen und hor-sehverstehen aus kognitiver sicht (2017)
Borysenko O. - Crosscultural communication: gender aspect of English, Vysotska S. (2017)
Derkacz-Padiasek T. - The moodle platform in higher education (2017)
Dymtschewska N. W. - Die farbbezeichnungen in den reisereportagen von a. Andersch und ihre stilistischen funktionen im text (2017)
Ibraguimova S. V. - Particularites linguistiques et pragmatiques des notices francaises d’utilisation d’un medicament (2017)
Ilchenko O. A. - Lexical metaphor in translation studies (based on current mass media materials), Prystupa T. I. (2017)
Kostiuk O. Yu. - Narrative method in teaching foreign languages, Lushpay l. I. (2017)
Pyvovarchuk T. - Der einsatz von grammatik im fruhen fremdsprachenunterricht (2017)
Samoilenko N. B. - Continuing professional development: сhanges, challenges, goals (2017)
Tamrazyan H. S. - Motivation and emotional memory required for second language acquisition (2017)
Аніщенко І. М. - Використання електронної навчальної платформи "Lingua.Skills" при змішаному навчанні англійської мови студентів у педагогічному вищому навчальному закладі (2017)
Бабій І. М. - Просте речення у сучасній синтаксичній парадигмі, Свистун Н. О. (2017)
Бабяк Х. М. - Синонімія у риторичній термінології Цицерона (2017)
Берест К. В. - Біблійна фразеологія в україномовних та англомовних он-лайн виданнях, Берест Т. М. (2017)
Беценко Т. П. - Текстово-образна універсалія як мовноструктурний стилістичний засіб імпровізаційного творення дум (2017)
Бичківська Т. М. - Використання інтерактивних методів навчання у процесі формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови (2017)
Бігунова С. А. - Афіксальна номінація відантропонімних дериватів, Зубілевич М. І. (2017)
Білик Я. С. - Стилістичне варіювання сполучного слова що у підрядних означальних реченнях (на матеріалі художньої прози другої половини ХХ століття) (2017)
Білоус Н. П. - Способи перекладу англійських неологізмів 2015–2017 років, Новохатська Н. В. (2017)
Білоус Н. П. - Способи творення та особливості функціонування неологізмів 2015–2017 років, Новохатська Н. В. (2017)
Білоус Т. М. - Особливості інтерпретації фразеологічних одиниць (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Благун С. С. - Лексико-граматичні особливості заголовків творів античної літератури (2017)
Богачик М. С. - Концептуальна парадигма комп’ютерного сленгу в англійській мові (2017)
Бондар Н. В. - Лексико-семантичні та структурні особливості термінів-епонімів у німецькомовній гастроентерології (2017)
Буць Ж. В. - Графічні засоби передачі емоційного стану комунікантів в електронному дискурсі (на матеріалі повідомлень французьких форумів) (2017)
Василенко Д. В. - Лінгвальні інновації з компонентом smart в англійській мові, Янсон В. В. (2017)
Ващенко Ю. А. - Карнавальный дискурс в романе Ж. Жене "Богоматерь цветов" (2017)
Вдовенко Т. А. - Восхождение автора в художественных произведениях англоязычной прозы (2017)
Войналович Л. П. - Функціональні особливості інфінітива в сучасній англійській мові (2017)
Волдинер О. Ю. - Явище мовної інтерференції з позицій психолінгвістики (2017)
Волкова І. В. - Семантико-структурні детермінанти міжкультурної компетентності (2017)
Волкова Л. В. - Актуальність формування полікультурної компетентності в контексті професійної освіти (2017)
Волощук І. П. - Семантичні поля термінології фахової мови екологія: фреймова організація, Соцька О. Ю. (2017)
Габидуллина А. Р. - Фигуры контраста как способ создания иронического смысла (на материале современных одностиший) (2017)
Глушок Л. М. - Використання подкастів і блогів у процесі формування професійної компетентності майбутніх вчителів англійської мови (2017)
Гончар Н. М. - Аспекти вивчення білінгвізму в болгаромовному континуумі Подунав’я (2017)
Гречок Л. М. - Альтернативные методы обучения иностранных языков (2017)
Громко Т. В. - Специфіка формування термінологічної компетентності майбутніх правознавців (2017)
Дем’янчук Ю. І. - Лексикографічні трансформації офіційно-ділових текстів під час паралельного корпусного перекладу (2017)
Демиденко О. П. - Англійські офтальмологічні терміни у фокусі корпусної лінгвістики, Шимчук А. В. (2017)
Джава Н. А. - Voraussetzungen fur erfolgreiches lernen der fremdsprachen in gruppen (2017)
Дяченко Н. Л. - Фольклорний текст у вимірі сучасних лінгвістичних парадигм (на матеріалі французьких віршованих творів для дітей) (2017)
Дячок С. О. - Інтертекстуально-дискурсивний аналіз роману у віршах Ліни Костенко "Беpестечко" (2017)
Єрченко О. В. - Проблеми співвінесеності наукового тексту і професійного дискурсу (2017)
Жук Х.-М. Р. - Структура лексико-семантичної групи соматичних дієслів в англійській мові (2017)
Заграновська О. І. - Способи реалізації мовленнєвих актів спонукання в контексті комунікації (на матеріалі сучасного англійського мовлення) (2017)
Заслонкіна А. В. - Когнітивно-семантичний формат англійської тимічної лексики (2017)
Зелінська Л. В. - Персонаж як комунікант: міждисциплінарне застосування лінгвістичного терміну (2017)
Зощук Н. В. - Шекспірівські поліжанрові перегуки (між сонетом та драмою) як фундамент англійської літературної традиції, Тимощук І. О. (2017)
Калько Р. М. - Універсалізм Н. Хомського у межах когнітивної парадигми світової лінгвістики (2017)
Касаткіна-Кубишкіна О. В. - Ґендерно маркована лексика у англомовних рекламних текстах та особливості її перекладу, Курята Ю. В. (2017)
Кая С. - Сон як специфічний часо-простір "Стамбульського тексту" Орхана Памука (2017)
Кедич Т. В. - Фразеологія мови історичного роману Раїси Іванченко "Гнів Перуна" (2017)
Кириченко О. А. - Техніка колажування як засіб навчання англійської та німецької мов і формування творчої особистості школярів, Подоляка І. О. (2017)
Кирюшкина М. И. - Художественные особенности реализации женской субъективности в современной белорусской женской поэзии (2017)
Киселюк Н. П. - Вплив емоційності на екологію комунікації (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу), Войтенко І. Г. (2017)
Кізіль М. А. - Комп’ютерна підмова англійської мови та історія її формування (2017)
Клак І. Є. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови (2017)
Клименко Т. А. - Лінгвометодичний аспект роботи з фразеологічними одиницями на заняттях з РКІ (2017)
Ковальська Н. А. - Синтаксичні засоби експресивізації з елімінацією структурних компонентів (2017)
Ковальчук О. С. - Інтернет технології в організації самостійної роботи студентів при вивченні англійської мови (2017)
Козак Т. Б. - Interkulturelle kompetenz im fremdsprachenunterricht (2017)
Козирєва Н. Ю. - Українські вищі навчальні заклади в умовах інноваційного розвитку держави (2017)
Козловская А. Б. - Экспрессивный потенциал метафоры в информационных газетных текстах (2017)
Колісніченко А. І. - Засоби створення мовної гри в англійському та українському гумористичному дискурсі розмовного та публіцистичного стилів (2017)
Колосова Г. А. - Демононімічна система твору жахів "Dagon" (2017)
Комірна Є. В. - Норма і варіант на заняттях з фоностилістики французької мови на прикладі п’єси М. Трамбле "Зовиці" (2017)
Комлик Ю. О. - Прислівникові двокомпонентні суфіксальні форманти структури "голосний + глухий приголосний" у сучасній українській літературній мові (2017)
Копач О. О. - Художня інтерпретація концепту "музика" в оповіданні Р. Бредбері "Вбивця" (2017)
Корж О. Ю. - Семантичні властивості художнього образу в поезії Марини Цвєтаєвої в перекладі на англійську та українську мови (2017)
Костевич Н. С. - Емоційне забарвлення фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання та любові в японській та українській мовах (2017)
Костюк О. О. - Гендерний складник у процесі навчання учнів англійської мови та літератури в Канаді (2017)
Коцюк Л. М. - Переваги та недоліки електронного формату тестування при оцінюванні знань іноземної мови (на прикладі досвіду використання тестових інструментів інформаційно-навчальної системи Moodle), Ломінська Н. В. (2017)
Кочубей О. С. - Особистісний компонент як основа формування усної перекладацької компетентності майбутніх викладачів іноземної мови (2017)
Кравченко О. В. - Емоційно-психологічні тактики нейтралізації когнітивного дисонансу персонажів сучасних французьких детективних романів (2017)
Кувшинова Н. М. - Принципы классификации иноязычной лексики. Ассимиляция заимствований в языке-реципиенте (2017)
Кузьменко О. Ю. - Інтерв’ю в дискурсі глянцевих журналів: сучасний стан (2017)
Кущ Е. О. - Ідеологічна зумовленість семантико-граматичної варіативності упередженого дискурсу американських і британських політиків (2017)
Khaichevska T. M. - Le champ lexico-semantique de la notion "l’amour" (au materiel du roman de Gustave Flaubert "L’education sentimentale"), Mirchuk T. Y. (2017)
Mykhaylenko V. V. - Colour spectrum in the English worldview and the author’s discourse (2017)
Wang Y. - Contact scenarios during the Japanese mediation in the adoption of anglicisms in chinese (2017)
Бєляєва А. В. - Когнітивні механізми вербалізації концепту освіта: зіставний аналіз дієслів-вербалізаторів (2017)
Бойчук М. В. - Структурно-семантичні особливості заголовкових неологізмів, утворених непродуктивними способами словотворення (на матеріалі мови сучасних інтернет-видань), Бойчук В. М. (2017)
Великорода В. Б. - Компаративний аналіз політичного дискурсу Гілларі Клінтон та Терези Мей, Сисак І. В. (2017)
Гончаров В. В. - Роман Д. Гранина "Мой лейтенант" в контексте эволюции военной прозы (2017)
Григор’єва Т. Ю. - Особливості використання фразеологічних модифікацій в англомовному публіцистичному тексті (2017)
Демиденко О. П. - Терміносистема геоінформатики та сталого розвитку: досвід та перспективи дослідження, Осіпчук Ю. С. (2017)
Дячук Н. В. - Перекладацькі стратегії як елемент формування творчого профілю майбутнього перекладача (2017)
Жук Х.-М. Р. - Гіперо-гіпонімічні відношення соматичних дієслів в англійській мові (2017)
Зубрик А. Р. - Застосування перекладацьких модифікацій при перекладі роману "Голодні ігри" Сюзанни Коллінз (2017)
Ікалюк Л. М. - Способи репрезентації ментального образу просторової метафори у перекладі, Тацакович У. Т. (2017)
Карцева М. Д. - Білінгвальне навчання іноземних студентів, Білик Н. О. (2017)
Козуб Л. C. - Англіцизми в українській зовнішній та інтернет-рекламі (2017)
Конончук І. В. - Мова в антропологічній думці О. Ф. Больнова (2017)
Копчак М. М. - Ранжування одиниць мовленнєвого етикету привітання у семантичному просторі постколоніального персонажа (2017)
Криворучко Т. В. - VOSI-конструкція у функції комплемента одноперехідних дієслів в ранньоновоанглійській мові (2017)
Кульбіда Д. П. - Структурно-семантична адаптація англоамериканізмів в іспанському мас-медійному туристичному дискурсі (2017)
Лукіянчук Ю. О. - Способи класифікації військових термінів (2017)
Нідзельська Ю. М. - Сутність культури, її головні функції та характеристики високо та низькоконтекстних культур через призму сучасного мовознавства (2017)
Пилипчук Т. В. - Функції антропонімів у англомовних комедійних шоу (2017)
Рожков Ю. Г. - Лінгвоконітивний підхід до вивчення термінології ветеринарної медицини (2017)
Савчук А. Я. - Формоцентричні та змістоцентричні особливості науково-критичних монографій Девіда Лоджа (2017)
Сазонова Є. О. - Феномен веб-особистості (2017)
Стирнік Н. С. - Своєрідність жанру оповідання Вулф і Лоуренса (2017)
Фока М. В. - Раса як джерело художньої енергії твору (2017)
Хмельковська С. В. - Сучасний німецький трилер (на прикладі творів Себастіана Фітцека) (2017)
Чорній В. Я. - До проблем укладання нових посібників професійного спрямування в процесі викладання іноземної мови студентам економічних спеціальностей (2017)
Шумейко О. А. - Лексична трансформація фразеологічних одиниць як мовний засіб творення комічного (2017)
Ященко Е. О. - Прецедентний феномен як лінгвокультурна ознака сучасного кіно (на матеріалі продуктів американського кінематографу) (2017)
Kopytkov D. - Determination of the passenger transport fatigue in urban mass transportation, Levchenko O., Rossolov O., Samchuk G. (2018)
Семченко Н. О. - Дослідження параметрів руху груп транспортних засобів на вулично-дорожній мережі міст, Решетніков Є. Б. (2018)
Нефьодов М. А. - Визначення впливу середнього чеку торгівельної точки на радіус обслуговування, Птиця Н. В. (2018)
Давідіч Ю. О. - Визначення впливу витрат кінцевих споживачів на функціонування логістичних систем, Галкін А. С., Давідіч Н. В., Галкіна О. П., Чебанюк К. О. (2018)
Баштинська Я. В. - Застосування кластерного аналізу перехресть для підвищення ефективності роботи світлофорних об'єктів, Величко В. С., Кульбашна Н. І. (2018)
Лобашов О. О. - Вплив характеристик дорожнього руху на функціональний стан водія, Прасоленко О. В. (2018)
Понкратов Д. П. - Діапазони пасажиропотоку раціонального використання автобусів певного класу пасажиромісткості на міських маршрутах різної протяжності (2018)
Северин О. О. - Обґрунтування доцільності застосування термінальної системи доставки автозапчастин при міжміських перевезеннях, Шуліка О. О., Потаман Н. В. (2018)
Нагорний Є. В. - Оцінка надійності системи інтермодальних контейнерних перевезень в ланцюгах постачань, Орда О. О. (2018)
Зубенко Д. Ю. - Подвійне матричне регулювання та факторизація з глибокими нейронними мережами для систем визначення теплового стану електродвигуна, Донець О. В., Ліньков В. В. (2018)
Deshko V. I. - Analysis of conditions for the creation of the local thermal energy market in Ukraine, Karpenko D. S. (2018)
Полив'нчук А. П. - Дослідження еколого-енергетичної та економічної ефективності використання SMART -технологій в системах теплоспоживання будівель, Коваленко Ю. Л., Смирний М. Ф., Плюгін В. Є., Романенко С. В. (2018)
Ковтун Я. В. - Експериментальні вимирювання стіни тромба у літній період, Назаренко О. М. (2018)
Ломакіна О. С. - Інструменти стимулювання розвитку альтернативної енергетики, Пономаренко Є. Г. (2018)
Полянський О. С. - Підвищення якості паливних брикетів удосконаленою гнучкою технологією, Дьяконов О. В., Д'яконов В. І., Скрипник О. С., Сарабун Д. Ю. (2018)
Сікора К. Ю. - Сонячна архітектура – як альтернатива запобіганню викидів парникових газів, Назаренко О. М. (2018)
Абраменко І. Г. - Дослідження шляхів керування енергоспоживанням електроприводів об'єктами агропромислового комплексу, Гузенко В. В. (2018)
Васильєва Ю. О. - Аналіз енергетичної оцінки освітлювальної установки в програмі Dialux Evo згідно EN 15193 (2018)
Колесник А. І. - Результати дослідження світлодіодного світильника з корпус-радіатором безреберного виконання, Усіченко Д. О. (2018)
Суворова К. І. - Сучасні системи освітлення як ресурс енергозбереження, Гуракова Л. Д. (2018)
Протасенко О. Ф. - Дослідження й аналіз показників екологічності робочого середовища (2018)
Данова К. В. - Функціональні обмеження осіб із інвалідністю в аспекті оцінки рівня працездатності та безпеки праці (2018)
Заіченко В. І. - Методика оцінки віброакустичних параметрів формувального обладнання, Білим П. А. (2018)
Заіченко В. І. - Зниження вібраційної активності обшивки металевих конструкцій, Білим П. А. (2018)
Ларін О. М. - Аналіз використання вогнегасних речовин та способів їх доставки для цілей пожежогасіння, Кривошей Б. І., Поліванов О. Г. (2018)
Белюченко Д. Ю. - Оцінка ефективності виконання оперативних розгортань на пожежних автоцистернах легкого та тяжкого класу з використанням нормативів (2018)
Присяжнюк В. В. - Про розроблення методики експериментальних досліджень функціонального макету переносного засобу димо- та тепловидалення, Семичаєвський С. В., Осадчук М. В., Куртов О. В., Мілютін О. В., Виноградов С. А. (2018)
Нікулін О. Ф. - Функціонально-фізична схема установки для генерації компресійної піни, Кодрик А. І., Тітенко О. М., Виноградов С. А., Шахов С. М. (2018)
Дадашов І. Ф. - Розрахунок геометричних параметрів ежекційного апарату застосовуваного при пожежогасінні, Ковальов О. О., Калиновський А. Я., Шевцова О. С., Морозова Г. В. (2018)
Дмитрієва О. О. - Впровадження екологічно безпечного водовідведення, як елемент сталого розвитку населених пунктів України, Телюра Н. О., Василенко В. П. (2018)
Решетченко А. І. - Дослідження впливу автотранспортних потоків на акустичне середовище урболандшафтів (2018)
Сідак В. С. - Моніторинг відмов на газорозподільних пунктах. Розробка макету з комбінованими регуляторами, Слатова О. М. (2018)
Новожилова М. В. - Концепція "city-логістики" в управлінні мегаполісом, Чуб О. І., Мележек Р. С. (2018)
Казаченко Л. М. - ГІС-технології у виявленні процесів зсуву ґрунту (2018)
Євдокімов А. А. - Нові підходи до розроблення генеральних планів населених пунктів, Щербак К. С. (2018)
Євдокімов А. А. - Геоінформаційне забезпечення пошуку перспективних місць розташування пивного виробництва, Бужак О. В. (2018)
Дорожко Є. В. - Перетворення паперового картографічного матеріалу в цифрову модель місцевості (2018)
Поморцева О. Є. - Застосування геоінформаційних систем у роботі швидкої медичної допомоги (2018)
Мамонов К. А. - Міжнародний досвід забезпечення територіального розвитку використання земель регіону (2018)
Кобзан С. М. - Дослідження вторинного ринку нерухомості міста Харкова, Савчук Р. С., Закружевська В. В., Дегтярьова Л. М. (2018)
Урдзік С. М. - Вплив кута земного заломлення на точність тригонометричного нівелювання (2018)
Алексахін О. О. - Режими роботи підігрівної установки гарячого водопостачання мікрорайону при утепленні будівель, Бобловський О. В., Столяр-Марченко Р. В., Скребець А. В. (2018)
Чуб І. М. - Можливості застосування мембранних біореакторів для очистки побутових стічних вод на каналізаційних очисних спорудах України, Шевченко Т. О. (2018)
Галкіна О. П. - Оцінювання ефективності роботи теплообмінного обладнання систем оборотного водопостачання коксохімічних підприємств, Шевченко Т. О. (2018)
Семенов А. О. - Бактерицидне знезараження води в басейнах комплексною дією озону та УФ-опроміненням, Кожушко Г. М., Сахно Т. В. (2018)
Чупринін О. О. - Моделювання повзучості залізобетонних оболонкових конструкцій з урахуванням анізотропії властивостей, Середа Н. В. (2018)
Басок Т. Г. - Методи реконструкції рекреаційних зон великих міст, Вяткін К. І. (2018)
Вяткін К. І. - Теоретико-методичні підходи до визначення поняття моніторингу земель, Мороз Н. В., В'яткін Р. С., Шишкін Е. А. (2018)
Нестеренко В. В. - Сучасні аспекти архітектурно-планувального удосконалення університетських кампусів (2018)
Криворучко Ю. І. - Статистичні та мотиваційні виміри проявів сакрального у сучасному суспільстві (2018)
Титул, зміст (2018)
Хоменко В. І. - Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин: системно-історичний аспект (2018)
Khomenko V. I. - Transplantation of hematopoietic stem cells: historical aspects (2018)
Волкова Н. О. - Потенціювання кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини щурів фактором BMP-12 in vitro для терапії тендопатії, Юхта М. С., Гольцев А. М. (2018)
Volkova N. O. - Potentiation of cryopreserved rat adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells by BMP-12 in vitro for the treatment of tendinopathy, Yukhta M.S., Goltsev A. M. (2018)
Лабунець І. Ф. - Нейропротекторний ефект мелатоніну у мишей із токсичною купризоновою моделлю демієлінізації і можливі шляхи його реалізації, Родніченко А. Є., Мельник Н.О., Утко Н. О. (2018)
Labunets I. F. - Neuroprotective effect of melatonin in mice with toxic cuprizone model of demyelination and possible pathways of its realization, Rodnichenko A. E., Melnyk N. O., Utko N. O. (2018)
Нікольська К. І. - Вплив трансплантації мультипотентних стромальних клітин тимуса на імунну систему і виживаність летально опромінених мишей (2018)
Nikolska K. I. - The effects of the transplantation of thymus-derived multipotent stromal cells on the immune system and survival of lethally irradiated mice (2018)
Демченко Д. Л. - Вплив трансплантації клітин кісткового мозку, індукованих контактом з мультипотентними стромальними клітинами тимуса, на імунну систему мишей в умовах її регенерації після введення циклофосфану (2018)
Demchenko D. L. - The effect of transplantation of bone marrow cells induced by the contact with thymus-derived multipotent stromal cells on the immune system of mice, regenerating after cyclophosphamide treatment (2018)
Родніченко А. Є. - Дослідження ремієлінізуючого ефекту лейкемія-інгібіторного фактора та мелатоніну на токсичній купризоновій моделі демієлінізації культури клітин мозочка мишей in vitro, Лабунець І. Ф. (2018)
Rodnichenko A. E. - The study of the remyelinating effect of leukemia inhibitory factor and melatonin on the toxic cuprizone model of demyelination of murine cerebellar cells culture in vitro, Labunets I. F. (2018)
Кирик В. М. - 3D культивування мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини мишей в гідрогелі з карбомеру 974P, Кучук О. В., Мамчур А. А., Устименко А. М., Луценко Т. М., Цупиков О. М., Яценко К. В., Скибо Г. Г., Білько Д. І., Білько Н. М. (2018)
Kyryk V. M. - 3D culture of murine adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells in hydrogel based on carbomer 974P, Kuchuk O. V., Mamchur A. A., Ustymenko A. M., Lutsenko T. M., Tsupykov O. M., Yatsenko K. V., Skibo G. G., Bilko D. I., Bilko N. M. (2018)
Правила для авторів (2018)
Резніков О. Г. - Стан репродуктивних органів молодих і старіючих самців щурів при тривалому введенні летрозолу та після його відміни, Сачинська О. В., Полякова Л. І., Фалюш О. А., Янішевський О. В. (2018)
Kolesnyk Yu. M. - Characteristics of the nitric oxide system indicators in the left ventricle myocardium in SHR, Isachenko M. I., Melnikova O. V., Hrekova T. A. (2018)
Шелест Б. О. - Клініко-анамнестичні параметри та їхня прогностична вагомість у терапії артеріальної гіпертензії з коморбідною патологією (2018)
Козлов С. В. - Патологічні зміни серця на тлі вживання психостимуляторів, Сулоєв К. М., Колдунов В. В., Козлова Ю. В., Мамедов Ш. М. (2018)
Herasymova О. V. - Metabolic myocardial disorders in children with bronchial asthma, Protsiuk T. L., Protsiuk L. O., Dudarenko O. B., Kuleshov O. V. (2018)
Барковський Д. Є. - Нейроімуноендокринні маркери прогнозування прееклампсії (2018)
Любомирська К. С. - Імуногенетичні чинники розвитку передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності в Запорізькій області (2018)
Степанченко К. А. - Анализ вариабельности сердечного ритма у больных с первичной и повторной инвазией острицами до и после курса специфической терапии (2018)
Onishchenko N. V. - The role of interleukin-10 gene polymorphism (rs 1800872) in the course of herpes zoster in adults, Riabokon Yu. Yu., Riabokon O. V. (2018)
Березенко В. С. - Морфологічні та ультразвукові особливості фіброзу печінки в дітей з автоімунним гепатитом, Задорожна Т. Д., Михайлюк Х. З., Тарасюк Б. А., Коробко В. Ф., Келихевич С. М. (2018)
Чорний В. М. - Результати вивчення in vitro антибактеріальної активності модифікованого магнієвого сплаву щодо тест-штамів E. coli та P. aeruginosa, Поліщук Н. М., Камишний О. М., Головаха М. Л. (2018)
Кривенко В. І. - Стан кісткового метаболізму в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Бородавко О. І. (2018)
Степанов Ю. М. - Сучасні ендоскопічні критерії стратифікації хворих на атрофічний гастрит при розвитку передракових змін шлунка, Сімонова О. В., Мосійчук Л. М., Петішко О. П. (2018)
Koziolkin O. A. - Prediction of the functional outcome of acute recurrent cerebral ischemic hemispheric stroke, Kuznietsov A. A., Novikova L. V. (2018)
Абрамов А. В. - Сравнительная характеристика реакции вазопрессинергических нейронов супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса при прерывистом действии гипоксической гипоксии, Шаменко В. А., Колесник Ю. М. (2018)
Тіщенко С. В. - Особливості експресії ангіотензину II в аркуатному ядрі гіпоталамуса експериментальних щурів при різних за етіологією артеріальних гіпертензіях (2018)
Бучакчийская Н. М. - Прогностическое значение сывороточного уровня копептина у пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием, Полковникова К. Ю. (2018)
Kuznietsov A. A. - Diagnostic value of the integral assessment of electroencephalographic pattern in patients in the acute period of spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage (2018)
Войценко К. І. - Ранні морфологічні зміни колінного суглоба щурів після опіоїдного впливу (2018)
Стефанчук Р. О. - Право на евтаназію: за чи проти?, Янчук А. О., Стефанчук М. М., Стефанчук М. О., Блажівська Н. Є. (2018)
Щербиніна М. Б. - Сучасна діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: реальні досягнення та перспективи, Шевченко Т. М., Гладун В. М. (2018)
Mostovoy Yu. M. - Clinic morphological features of Goodpasture’s syndrome manifested with respiratory disorders, Demchuk A. V., Konstantynovych T. V., Pentiuk N. O., Blazhevska L. V. (2018)
Власенко М. В. - Порівняльне дослідження оригінальних біопрепаратів і біосимілярів (2018)
Бодулєв О. Ю. - Метаболічне прекондиціонування міокарда перед фармакологічною кардіоверсією в пацієнтів із пароксизмальною фібриляцією передсердь (2018)
Пашкова Ю. П. - Спадкові чинники в регуляції артеріального тиску як чинник розвитку хронічної серцевої недостатності на тлі гіпертонічної хвороби: нові реалії та перспективи, Жебель В. М., Палагнюк Г. О., Антонюк Я. О., Сивак В. Г. (2018)
Іванов В. П. - Особливості перебігу легеневих васкулітів (клінічні випадки), Афанасюк О. І., Шушковська Ю. Ю., Осядла Е. С. (2018)
Шадрін О. Г. - Питання застосування комбінації бетаїну та аргініну в клінічній практиці (2018)
Раков О. В. - Псевдогипопаратиреоз Iа типа: клинический случай и анализ литературы, Музь В. А. (2018)
Рекомендації МОЗ України щодо здорового харчування дорослих (2018)
Щодо впровадження Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2 (2018)
Наказ "Про деякі питання застосування Україномовного варіанта Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)" (2018)
Україномовний варіант Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2-E, додаток (2018)
Таблиця співставлення кодів ICPC-2-E і Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду (МКХ-10), додаток (2018)
МОЗ анонсувало початок переходу на коди ICPC-2 та скасувало застарілі форми первинної облікової документації (2018)
Дземан М. І. - Образцов Василь Парменович і Драгомиров Михайло Іванович: міфи та реальність (частина 2) (2018)
Медичні події (2018)
Николаенко А. Н. - Фармакологические особенности высокоэффективных лекарственных препаратов нового поколения класса ЭРБИСОЛ (2018)
Бек Н. С. - Радіаційно-індукована клапанна хвороба серця (огляд літератури та клінічний випадок), Радченко О. М. (2018)
Гриб В. А. - Використання статинотерапії для первинної профілактики інсульту: аргументи "за" і "проти", Купновицька-Сабадош М. Ю., Дорошенко О. О., Максимчук Л. Т. (2018)
Раков О. В. - Гинекомастия: этиология, патогенез, лечение, Музь В. А. (2018)
Коновалова Н. В. - Влияние метаболической терапии на состояние больных дегенерацией макулы и заднего полюса, Храменко Н. И., Серебрина Т. М., Рыбалко А. В. (2018)
Журавльова Л. В. - Патогенетичне обгрунтування використання урсодезоксихолевої кислоти в клінічній практиці, Шеховцова Ю. О. (2018)
Дземан М. І. - Фізикальні методи дослідження в сьогоденні клінічної медицини (2018)
Образцов В. П. - Про безпосередню перкусію одним пальцем (Із книги "К физическому исследованию желудочно-кишечного канала и сердца", Киев, 1915) (2018)
Матеріал до тренінгу Міжнародна класифікація ICPC?2 (2018)
МОЗ України затвердило нові правила виписування рецептів на ліки (редакція від 22.05.2018) (2018)
Супрун Э. В. - Клиническое применение препарата Левоцин-Н (2018)
Медичні події (2018)
Вітаємо (2018)
Осітнянко Андрій Петрович (2018)
Владлен Трохимович Семенов (2018)
Апостолова-Сосса Л. О. - Заходи по реконструкції територій садибної забудови в умовах найкрупніших міст, Нечаєва Т. С. (2018)
Бакун К. С. - Методи визначення функціонально-територіального ресурсу кварталів міської забудови (2018)
Банах А. В. - Проблематика взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем (2018)
Банах В. А. - Використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення безаварійної експлуатації будівель і споруд на основних стадіях їх життєвого циклу, Гребенюк О. В., Банах М. С., Гребенюк І. В. (2018)
Бондаренко Н. В. - Методи алгебр Лі для диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу (2018)
Бублик Ю. В. - Формування сучасної житлової забудови на вільних територіях (на прикладі м. Полтава), Обідний О. Б. (2018)
Булах І. В. - Аналіз існуючої архітектурно-містобудівної мережі лікувально-профілактичних закладів України (2018)
Велігоцька Ю. С. - Структуроформуючі елементи інтерактивних медіатек (2018)
Габрель М. М. - Ергатичні властивості урбанізованих систем. Окреслення підходу до дослідження (2018)
Габрель М. М. - Морфологія та комфортність середовища міст. Показники й методи оцінки взаємодій (2018)
Габрель М. М. - Невизначеності й ризики в урбаністиці (2018)
Глива В. А. - Вплив мікрокліматичних параметрів на аероіонізацію повітря виробничого середовища, Левченко Л. О., Панова О. В., Тихенко О. М. (2018)
Гук В. І. - Потенціал шляху і потужність в системі "шлях-трафік" на міських вулицях та дорогах (2018)
Дідик В. В. - Трансформація малоповерхової забудови Львова: вистояти або зникнути (2018)
Дідіченко М. О. - Визначення та оцінка елементів композиційного каркасу міського розпланування (2018)
Дьомін М. М. - Сучасні проблеми екосистеми малих річок, Михайлик О. О. (2018)
Дюжев С. А. - Проблеми нормативно-правової бази сфери містобудування: що необхідно здійснити для їх вирішення (2018)
Дячок О. М. - Проблеми збереження римо-католицьких храмів у малих містах та селах Тернопілля (2018)
Єрмоленко Я. С. - Програма стабілізації містобудівної структури малого міста (на прикладі м. Корюківка Чернігівської області), Обідний О. Б. (2018)
Ємельянова О. М. - Проблеми застосування кадрового контролінгу на підприємствах будівельної галузі, Титок В. В. (2018)
Жовква О. І. - Архітектура сучасних дитячих дошкільних закладів (дитячих садків) (2018)
Журавська Н. Є. - Особливості апаратурної реалізації підготовки води в системах теплоенергетичних об’єктів за допомогою електромагнітних полів (2018)
Івашко О. Д. - Досвід ревіталізації нерентабельних промислових підприємств під нові функції (2018)
Ісаєнко Д. В. - Базова модель побудови системи визначення нормативних вимог у будівництві (2018)
Каблак Н. І. - До питання розбудови розумних та креативних міст, Голик Й. М. (2018)
Кайдановська О. О. - Багатофункційні спортивні комплекси в структурі міста, Фединець Л.-М. О. (2018)
Kobylarczyk J. - Art-klaster jako wynik działań rewitalizacyjnych w przestrzeni miejskiej, Kuśnierz-Krupa D., Paprzyca K. (2018)
Кондратьєва О. В. - Харківський період архітектора-художника в. м. покровського 1888–1891 років. Нові сторінки містобудівельної історії Харкова (2018)
Кос С. В. - Основні компоненти силуету сучасного Івано-Франківська (2018)
Кузьмич В. І. - Векторна складова z - основа візуального сприйняття простору в тривимірному середовищі (2018)
Кузьмич В. І. - Механізм візуального формотворення, Петровська Ю. Р. (2018)
Резга Куідер - Методологія дослідження мечетей Алжиру (2018)
Куліков П. М. - Формування теоретико-методичного підходу до розробки інструментального забезпечення стратегічного розвитку кластерних організаційних структур, Микитась М. В., Теренчук С. А., Кожедуб С. А. (2018)
Кур’ят П. П. - Напрямки розвитку житлового будівництва України з урахуванням вподобань потенційних інвесторів (на основі соціологічного опитування) (2018)
Линник І. Е. - Участь України у формуванні міжнародних транспортних коридорів (2018)
Литвиненко І. В. - Роль приватних та публічних земельних сервітутів при просторовому плануванні територій (2018)
Лях В. М. - Основи екологічної архітектури при формуванні офісних центрів, Купрієнко Б. О. (2018)
Марущак І. О. - Моделі і методи моніторингу ризиків у проектах територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій із використанням ціннісного підходу (2018)
Мельник В. М. - Картографічна оцінка ерозійного стану території волинського опілля методом нейромереж, Мендель В. П., Муляр Н. В. (2018)
Мещеряков В. М. - Затверджувальна частина науково-проектної документації відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (2018)
Моркляник О. І. - Етапи формування архітектури львівського іподрому, Лицар В. В. (2018)
Мусієвська В. О. - Особливості архітектурно-планувальних рішень кіностудійних комплексів (2018)
Нікітіна А. О. - Прийоми оптимізації мережі шкільного обслуговування (на прикладі районів Полтавської області), Обідний О. Б. (2018)
Обиночна З. В. - Систематизація факторів, які впливають на формування реабілітаційних центрів іпотерапії (2018)
Орленко М. І. - Аналіз стратегії збереження нерухомої культурної спадщини Києва і роль реставраційної галузі, Бузін І. А. (2018)
Осетрін М. М. - Дослідженя попиту і пропозиції мобільності міського населення на прикладі м. Ужгорода, Беспалов Д. О., Гаген А. С., Куцина І. А. (2018)
Осєтрін М. М - Модель оцінки роботи нерегульованого перетину на вулично-дорожній мережі міста, Дворко О. М. (2018)
Осєтрін М. М. - Оцінка ефективності організації руху транспорту і пішоходів на перетинах міських магістралей в різних рівнях, Козинець Я. П. (2018)
Павлів А. П. - Елементи імпульсного розвитку ареалу великого Сан-Франциско у другій половині ХХ століття (2018)
Петрова Т. І. - Інтенсифікація розуміння англомовних технічних текстів, Паніна О. В. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського