Dmytriiev D. V. - Ultrasound guided bilateral erector spinae plane block for acute postsurgical pain in patients after thoracic trauma, Glazov E. O. (2019)
Dziuba D. O. - Caudal analgesia after ventral hernioplastic: technical difficulties and side effects, Donec V. V., Byshovets S. M. (2019)
Halushko O. A. - Water and electrolytes disbalance in patients with acute stroke and concomitant diabetes (2019)
Orel V. V. - X-linked myotubular myopathy and dilated cardiomyopathy as the cause of respiratory failure in a ventilated child in the ICU (case report), Kyselova I. V., Winder T. L. (2019)
Tarasenko S. O. - Sevoflurane consumption over the low-flow or minimal-flow anesthesia during thyroid surgery in thyrotoxicosis patients, Tovkai O. A., Dubrov S. O., Kunatovskiy M. V., Yefimova O. O., Rudenko V. L. (2019)
Zaletska О. А. - Anterior rectus sheath blocks in children with abdominal wall pain due to anterior cutaneous nerve entrapment syndrome after laparoscopic surgery: a prospective case series of 15 children, Dmytriiev D. V., Glazov E. O. (2019)
Адамчук Н. А. - Анализ психоэмоционального состояния и выраженности астенического синдрома у детей с острыми лейкозами на фоне химиотерапии в зависимости от методов обезболивания, Сорокина Е. Ю. (2019)
Андронов Я. В. - Досвід застосування блока сідничного нерва у поранених, Левченко Т. М. (2019)
Андрющенко В. В. - Етіологія гострих отруєнь наркотичними речовинами у дорослих в урбанізованому регіоні, Іващенко О. В., Калиш М. М., Курділь Н. В. (2019)
Андрющенко В. В. - Практичний досвід застосування озонотерапії в роботі відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації, Курділь Н. В. (2019)
Бабак С. І. - Результати проведення нейропротекторної терапії у хворих на гострий ішемічний інсульт, Дяченко С. П., Юрків В. В., Галушко О. А. (2019)
Бабіна Ю. М. - Антимікробна активність локальних анальгетиків проти збудників ранової інфекції, пов’язаної з наданням медичної допомоги, Дмитрієв Д. В., Назарчук О. А. (2019)
Бадюк М. І. - Динаміка структури невідкладних станів військовослужбовців, Хитрий Г. П., Хухлей В. О., Жупан Б. Б. (2019)
Бадюк М. І. - Невідкладні стани військовослужбовців Збройних сил України в сучасних умовах, Хитрий Г. П., Хухлей В. О., Жупан Б. Б. (2019)
Бєлих О. В. - Моніторинг глибини анестезії Sedline при проведенні лапароскопічної холецистектомії у пацієнтів похилого та старечого віку, Георгіянц М. А. (2019)
Бігняк П. І. - Вплив пероральних регідратаційних розчинів на відновлення перистальтики у післяопераційних пацієнтів, Креньов К. Ю., Гомон М. Л., Гончарук О. С. (2019)
Білецький О. В. - Магнезіальна терапія у складі комплексу інтенсивної терапії в постраждалих із тяжкою черепно-мозковою травмою (2019)
Білецький О. В. - Випадок успішного лікування постраждалого з тяжкою черепно-мозковою травмою з початковим негативним прогнозом для виживання, Колєй Л. І., Курсов С. В., Полторацький В. Г., Чернов О. Л. (2019)
Білогуров С. М. - Анестезіологічне та трансфузійне забезпечення гемігепатектомії у дитини грудного віку (випадок із клінічної практики), Данилова В. В., Козлова Т. В., Піонтковська О. В., Борисов О. В., Стрілець Є. В. (2019)
Бишовець С. М. - Пневмоперитонеальна брахіалгія при лапароскопії під спінальною анестезією: чи впливає позиціонування пацієнта на розвиток синдрому? (2019)
Маркова С. О. - Окремі показники роботи спеціалізованих токсикологічних відділень у 2018 році (2019)
Бодулєв О. Ю. - Постопераційна інсомнія: погляд анестезіолога і пацієнта, Шкурупій Д. А. (2019)
Бойко А. Д. - Продовжена епідуральна блокада в комплексному лікуванні панкреатиту, Хитрий Г. П. (2019)
Бондар М. В. - Етіологія і патогенез порушень водно-електролітного обміну: в центрі уваги — тубулопатії (демонстрація рідкісного клінічного спостереження набутого синдрому Барттера), Маліновський В. В., Овсієнко Т. В. (2019)
Борщов С. П. - Лікувально-діагностичне значення інтратекального застосування дексаметазону при ураженнях центральної нервової системи, Панасюк О. Л., Матяш В. І., Трембачова Н. С. (2019)
Буднюк О. О. - Менеджмент пацієнток з HELLP-синдромом, Янак В. Д. (2019)
Буднюк О. О. - Причини післяопераційного стридору у тиреоїдній хірургії, Бедрега В. А., Крачев В. С. (2019)
Валенко О. О. - Базові принципи ультразвук-асистованого вибору стратегії цілеорієнтованої інфузійної терапії, Матвійчук М. С. (2019)
Волкова Ю. В. - Вплив рівня передопераційної тривожності на ступінь вираженості постнаркозної когнітивної дисфункції, Науменко В. О. (2019)
Воротинцев С. І. - Ключові питання періопераційної безпеки пацієнтів з ожирінням (2019)
Воротинцев С. І. - Safety II — інновація сучасної анестезіології та інтенсивної терапії (2019)
Воротняк М. О. - Чи зменшує біль після операції зрошення рани лідокаїном?, Лісецький В. А., Катеринич О. О. (2019)
Гаврилов О. О. - Стан проблеми адекватної седації у хворих із психічними й поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, Мазур Г. М., Гомон Т. М. (2019)
Гарга А. Й. - Erector spinae plane block для післяопераційної аналгезії після кесарева розтину: серія клінічних випадків, Гріжимальський Є. В., Суліменко Є. М., Ступакова Г. В. (2019)
Георгіянц М. А. - Небулайзерна профілактика вентилятор-асоційованих пневмоній, Корсунов В. А., Скорик В. С. (2019)
Георгіянц М. А. - Інтенсивна терапія критичної внутрішньочерепної гіпертензії при інфекціях центральної нервової системи у дітей. Фокус на перфузії та оксигенації, Корсунов В. А., Кухар Д. І., Пороша Н. С., Столяров К. Є., Зубко В. О. (2019)
Георгіянц М. А. - Вибір методу анестезії при вишкрібанні порожнини матки на основі часових характеристик післяопераційного відновлення свідомості, Юрченко О. М. (2019)
Голубничий В. О. - Внутрішньовенна інфузія пропофолу за цільовою концентрацією при анестезіологічному забезпеченні ургентних лапароскопічних холецистектомій, Машин О. М., Мальцева Л. О., Рзаєв Т. І. (2019)
Горкавый Е. А. - Влияние методов периоперационного обезболивания на активность Т-лимфоцитов при хирургическом лечении колоректального рака, Лесной И. И. (2019)
Городкова Ю. В. - Аналіз змін центральної гемодинаміки у дітей раннього віку з позалікарняними пневмоніями ускладненого перебігу, Курочкін М. Ю. (2019)
Гріжимальський Є. В. - Patient Blood Management при placenta percreta, Гарга А. Й., Суліменко Є. М., Буднік Н. М., Ступакова Г. В., Сівук С. О. (2019)
Гріжимальський Є. В. - QL-блок як ефективний компонент післяопераційної аналгезії в акушерстві, Гарга А. Й., Суліменко Є. М., Буднік Н. М., Ступакова Г. В., Сівук С. О. (2019)
Гріжимальський Є. В. - Blood patch як метод вибору лікування постпункційного головного болю, Гарга А. Й., Суліменко Є. М., Буднік Н. М., Ступакова Г. В., Сівук С. О., Лушніков В. В. (2019)
Грижимальский Е. В. - Современные принципы обезболивания родов, Гарга А. И., Сулименко Е. Н., Будник Н. Н., Ступакова А. В., Сивук С. О., Угнивенко С. В. (2019)
Гріжимальський Є. В. - ERAS-протокол в акушерстві, Сівук С. О., Гарга А. Й., Суліменко Є. М., Ступакова Г. В. (2019)
Гриценко С. Н. - Два метода ведения периоперационного периода при лапароскопических операциях на придатках матки (2019)
Данчина Т. А. - Використання мультимодальної малоопіоїдної анестезії при оперативних втручаннях у кардіохірургії, Колесников В. Г., Дружина О. М., Лоскутов О. А. (2019)
Дацюк О. І. - Корекція когнітивної дисфункції у хворих після оториноларингологічних оперативних втручань, виконаних в умовах загальної анестезії з керованою гіпотензією, Бондар Р. А., Титаренко Н. В. (2019)
Демитер І. М. - Післяопераційний делірій і когнітивні розлади у планових пацієнтів похилого віку, Воротинцев С. І., Гудзь Д. П., Бамбизов Л. М., Момот Н. В. (2019)
Денисенко А. І. - Оцінка ефективності використання парацетамолу в періопераційному знеболюванні під час лапароскопічних операцій у дорослих, Черній В. І. (2019)
Дзюба Д. О. - Показники активації запальної відповіді під час стентування коронарних артерій в умовах рутинної седації, Болюк М. В., Єфименко Р. А., Антонюк Я. А., Лоскутов О. А. (2019)
Дмитришина Є. О. - Антибактеріальна терапія госпітальних пневмоній, Говенко А. В. (2019)
Дмитрієв Д. В. - Пацієнт-контрольована аналгезія в дитячій хірургії, Семененко А. І., Глазов Є. О., Калінчук О. О. (2019)
Долженко М. О. - Особливості методів знеболювання у геронтологічних хворих із політравмою з урахуванням етіологічної ролі синдрому системної запальної відповіді, Баранова Н. В., Шарлай К. Ю., Лантухова Н. Д., Бойко О. В. (2019)
Доморацький О. Е. - Деякі аспекти інфузійної терапії в лікуванні опікового шоку, Кабачинський М. К. (2019)
Драч С. О. - Провідникова анестезія при ушкодженнях верхніх і нижніх кінцівок як компонент знеболювання в ранньому післяопераційному періоді, Журко М. М. (2019)
Дружина О. М. - Вибір режиму штучного кровообігу у пацієнтів похилого та старечого віку при аортокоронарному шунтуванні, Маруняк С. Р., Лоскутов О. А. (2019)
Дундаров Э. З. - Клинический случай применения морфина в качестве адъюванта у ребенка при операции на нижних конечностях, Козлова Ю. Н. (2019)
Дундаров Э. З. - Случай из практики: анестезия у пациентки с дистрофической миотонией Россолимо — Штейнерта — Куршмана при операции кесарево сечение, Козлова Ю. Н. (2019)
Дундаров Э. З. - Влияние различных видов трахеостомии на гемодинамику пациентов, Корольчук К. Р. (2019)
Дундаров Э. З. - Влияние дозы транексамовой кислоты на уровень кровопотери при эндопротезировании тазобедренного сустава, Корольчук К. Р., Лапицкая Е. С., Варганова К. М. (2019)
Дундаров Э. З. - Способы профилактики опиоид-индуцированной тошноты и рвоты, Сумарук И. Ю., Алейников Н. А. (2019)
Євсєєва В. В. - Успішна імплементація протоколу ERABS у пацієнтів із морбідним ожирінням під час лапароскопічних баріатричних втручань (2019)
Залецький Б. В. - Оцінка анальгетичної ефективності блокади квадратного м’яза попереку (Qudratus Lumborum Block), виконаної під контролем ультразвуку в дітей після оперативних втручань на органах черевної порожнини, Дмитрієв Д. В., Глазов Є. О. (2019)
Зварічук О. А. - Сучасна тактика нутритивної підтримки при гострому панкреатиті, Говенко А. В. (2019)
Іваськевич О. В. - Комплекс протишокових заходів, ресусцитація у хворого з вогнепальним кульовим пораненням органів черевної порожнини, Банар Ю. В., Скуратівський Ю. Є. (2019)
Йовенко И. А. - Показания к жидкостной реанимации: мнение специалистов (Европа, США, Украина), Балака И. В. (2019)
Йовенко И. А. - Экстракорпоральная гемокоррекция по внепочечным показаниям в ОИТ, Павловский М. Э., Гавриченко Д. Г., Дубина В. Н. (2019)
Кіндяк І. Р. - Методика оцінки болю за допомогою спірометрії, Тітов І. І., Волошинський О. В., Пулик І. Ю., Голуб В. В. (2019)
Клюцевський Д. О. - Особливості інфузійної детоксикаційної терапії у хворих із печінковою недостатністю (2019)
Ковтун А. І. - Нові європейські підходи до використання гіпербаричної оксигенації в інтенсивній терапії, Коновчук В. М., Карпо П. М., Сажин А. П., Аносов А. Є. (2019)
Коновчук В. М. - Шляхи відновлення мікроциркуляторного русла при дофамін-залежній компенсації сепсис-індукованої гіпотензії, Андрущак А. В., Кушнір С. В. (2019)
Коновчук В. М. - Вплив гіпербарооксії на оксидантно-антиоксидантну систему у хворих на перитоніт, Ковтун А. І., Карпо П. М., Сажин А. П., Аносов А. Є. (2019)
Корбут Ю. В. - Реінфузія дренажної крові при ендопротезуванні кульшових суглобів, Циба А. М. (2019)
Корецький О. Є. - Мультимодальна анестезія при втручаннях у панкреатодуоденальній зоні, Хитрий Г. П. (2019)
Корсунов В. А. - Можливості використання інтелектуальних режимів респіраторної підтримки під час інтенсивної терапії у дітей, Георгіянц М. А., Скорик В. С., Пороша Н. С., Павлов В. В. (2019)
Коробко Е. Ю. - Ефективність методів субарахноїдальної анестезії при травмах нижніх кінцівок, Георгіянц М. А. (2019)
Косеченко Н. Ю. - Комплексний підхід фармакотерапії больового синдрому у хворих з опіками, Гомон М. Л., Нагайчук В. І. (2019)
Котко О. М. - Ефективність премедикації НПЗП у лікуванні післяопераційного болю у хворих після мастектомій, Марценюк Г. О. (2019)
Котурбаш Р. Ю. - Розвиток післяопераційних когнітивних розладів залежно від виду анестезіологічного забезпечення, Тхоревський О. В., Кривопишин В. М. (2019)
Кришевський Ю. П. - Мікробіологічна структура у хворих із пораненнями черевної порожнини, Горошко В. Р. (2019)
Криштафор Д. А. - Структура гражданской и боевой политравмы в стационаре III уровня, Клигуненко Е. Н. (2019)
Кузнецов А. Д. - Методи покращення ефективності провідникової анестезії у травматологічних поранених і хворих, Закала Х. В. (2019)
Кузьменко Т. С. - Оцінка ефективності спонукальної спірометрії у передопераційному періоді, Воротинцев С. І., Доля О. С. (2019)
Кузьменко В. О. - Клінічне значення інфузійної терапії рестриктивного типу для відновлення моторики шлунково-кишкового тракту після панкреатодуоденальної резекції, Гурін П. В., Бабіч М. М. (2019)
Кулик І. В. - Вплив введення лідокаїну в корінь брижі на розвиток болю та відновлення пасажу після операції з приводу раку товстої кишки, Кошель К. В., Лісецький В. А., Ліпич О. П. (2019)
Курділь Н. В. - Сучасна структура кримінальних отруєнь в місті Києві, Андрющенко В. В., Богомол А. Г., Калиш М. М., Іващенко О. В., Падалка В. М. (2019)
Курділь Н. В. - Причини та структура гострих виробничих отруєнь хімічної етіології у місті Києві за даними госпітального аналізу, Богомол А. Г., Падалка В. М. (2019)
Курділь Н. В. - Особливості гострих отруєнь хімічної етіології у підлітків, Падалка В. М., Іващенко О. В. (2019)
Курсов С. В. - Оцінка вмісту рідини у грудній клітці у постраждалих із забоєм легень на тлі політравми за допомогою визначення електричного грудного імпедансу, Білецький О. В. (2019)
Курсов С. В. - Порівняльне дослідження продуктивності серця у хірургічних хворих за допомогою електричної імпедансної реоплетизмографії з використанням різних частот зондуючого струму, Білецький О. В., Белашко С. А., Воронцов В. Л., Калапуц В. І. (2019)
Курсов С. В. - Інформативність гемодинамічного моніторингу за допомогою найпоширеніших методик електричної імпедансної реоплетизмографії у пацієнтів з політравмою, Білецький О. В., Лизогуб К. І., Скоропліт С. М. (2019)
Курсов С. В. - Виявлення кардіогенного компонента в механізмі формування синдрому малого серцевого викиду, Білецький О. В., Скоропліт С. М. (2019)
Курсов С. В. - Визначення чутливості до застосування рідини за допомогою її малого болюсного введення до верхньої порожнистої вени під контролем перфузійного індексу, Ніконов В. В., Білецький О. В., Скоропліт С. М. (2019)
Кучерявченко В. В. - Динаміка маркерів ліпідного обміну у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла при політравмі, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Кучинська І. А. - Анестезіологічний періопераційний менеджмент пацієнтів із раком підшлункової залози, Дронов О. І., Тинкалюк В. В., Рокун В. В., Кузьменко В. О. (2019)
Кущ К. О. - Вплив комбінованої нейрометаболічної терапії на неврологічний і когнітивний статус у хворих у гострому періоді ішемічного інсульту, Клигуненко О. М. (2019)
Левченко Е. В. - Сучасний погляд на оптимізацію системи аеромедичної евакуації поранених, Слободянюк А. Т. (2019)
Ліпич О. П. - Застосування місцевих анестетиків у складі анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії пацієнтів з гострою тонкокишковою непрохідністю, Лісецький В. А. (2019)
Лизогуб М. В. - Можливості контрольованої гіпотензії при операціях на поперековому відділі хребта, Георгіянц М. А., Лизогуб К. І. (2019)
Лозовська О. В. - Можливості сучасного анестезіологічного забезпечення онкологічних хворих із ризиком періопераційних серцево-судинних ускладнень, Тхоревський О. В., Котко О. М. (2019)
Лоскутов О. А. - Протиішемічний ефект антигіпоксантів із групи похідних конденсованих інденотіазолів під час моделювання гострої ішемії міокарда, Дзюба Д. О., Волочнюк Д. М., Демянчук В. Б. (2019)
Мазуренко О. П. - Дослідження сучасного стану проблеми оцінки порушень згортання крові й персоналізації їх лікування у пацієнтів із LVAD у ранньому післяопераційному періоді, Надзякевич П., Лоскутов О. А., Згржебловська Л. В., Дмитрієв Д. В. (2019)
Майсурадзе А. О. - Вплив препарату меглюміну натрію сукцинату на захист і швидкість відновлення когнітивних функцій під час періопераційного періоду у пацієнтів з ожирінням, Науменко В. О., Волкова Ю. В. (2019)
Максимчук Н. О. - Можливості ренопротекції при синдромі ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу, Коновчук В. М. (2019)
Малигон О. І. - Застосування нанотехнології для зберігання еритроцитів крові людини, Білоусов А. М., Яворський В. В., Богданчикова О. А., Гоженко А. І. (2019)
Мальцева Л. А. - Постсептический синдром, Лисничая В. Н., Мосенцев Н. Ф., Завьялов Р. С., Бонадыга Н. В. (2019)
Мальцева Л. А. - Современная концепция модуляции метаболического ответа при неотложных состояниях: использование интермедиатов цикла Кребса, Лисничая В. Н., Мосенцев Н. Ф., Завьялов Р. С., Конопацкий Я. Ю. (2019)
Марков Ю. І. - Отруєння фосфорорганічними сполуками: покроковий підхід у діагностиці та лікуванні (2019)
Марков Ю. І. - Холодові ушкодження: рекомендації 2014 року штату Аляска (США) (2019)
Маркова С. О. - Клінічний випадок успішного лікування токсичного гепатиту, обумовленого гострим отруєнням ненаркотичним анальгетиком парацетамолом, Курділь Н. В. (2019)
Марценюк Г. О. - Основні причини розвитку постпункційного головного болю (2019)
Марцінів В. В. - Порівняння післяопераційної аналгезії пекторальною та грудною паравертебральною блокадою в онкохірургії молочної залози, Михальчишина І. В. (2019)
Маслій В. А. - Ефективність післяопераційного знеболювання при лапароскопічних холецистектоміях, Гомон М. Л., Вигонюк А. В., Гончарук О. С., Перова В. П., Пахно І. П. (2019)
Масуді А. В. - Анестезіологічне забезпечення пацієнта з міастенією без використання міорелаксантів під час тимектомії (клінічний випадок), Донець В. В., Мельник О. Ф., Злочевський О. М., Дивак В. В. (2019)
Матолінець Н. В. - Ефективність раннього ентерального харчування з розширеним білково-калорійним забезпеченням у комплексі інтенсивної терапії пацієнтів із політравмою (2019)
Машин О. М. - Низькопоточна інгаляційна анестезія севораном в умовах ургентної лапароскопічної холецистектомії, Голубничий В. О., Мальцева Л. О., Рзаєв Т. І. (2019)
Мельник О. Ф. - ESP-блок як ключовий метод малоопіоїдної мультимодальної анестезії при операціях транспедикулярної стабілізації хребта, Соклакова Ю. О., Мельник О. В., Дивак В. В., Дзюба Д. О. (2019)
Міщук В. Р. - Проблемні питання лікування дітей з масивною резекцією кишечника (2019)
Момот Н. В. - TAP-блок для післяопераційного знеболювання в ургентній абдомінальній хірургії, Воротинцев С. І., Демитер І. М., Гриценко К. В. (2019)
Морозова Я. В. - Режим інфузійної терапії і перебіг періопераційного періоду після розширених оперативних втручань у хворих із супутньою ІХС (2019)
Мосенцев Н. Ф. - Варианты диагностики сепсиса у обожженных пациентов, Лисничая В. Н., Мальцева Л. А., Базиленко Д. В., Мосенцев Н. Н. (2019)
Мошківська Л. В. - Захист легень під час штучного кровообігу у дітей з вродженими вадами серця, Лазоришинець В. В. (2019)
Муризіна О. Ю. - Акмеологічні технології проблемно-пошукового навчання під час практичних занять на очному циклі вищої медичної післядипломної освіти (2019)
Муризіна О. Ю. - Перебіг порушень фібринолітичної ланки системи згортання крові у пацієнтів з гострою ТЕЛА і проведеним системним тромболізисом (2019)
Настенко О. М. - Дві новинки для акушерських анестезіологів, Фесенко В. С. (2019)
Науменко В. О. - Оптимізація анестезіологічного забезпечення із застосуванням BIS-технології в амбулаторній стоматологічній практиці (2019)
Недашківський С. М. - Сучасні можливості інфузійної терапії при тяжких інфекційних захворюваннях, Бабак С. І., Третьяченко С. О., Кобець О. О., Галушко О. А. (2019)
Нестеренко А. Н. - Принципы выбора препаратов для стартовой эмпирической противомикробной терапии тяжелой госпитальной хирургической инфекции и сепсиса, Прокопенко Б. Б., Нестеренко Е. А. (2019)
Ніконов В. В. - Дослідження змін церебрального кровообігу під впливом одноразового прийому амантадину сульфату в здорових добровольців, Білецький О. В., Курсов С. В., Полторацький В. Г., Чернов О. Л. (2019)
Ніконов В. В. - Дослідження змін церебрального кровообігу під впливом одноразового прийому холіну альфосцерату у здорових добровольців, Білецький О. В., Курсов С. В., Полторацький В. Г., Чернов О. Л. (2019)
Ніконов В. В. - Сприятливі результати проведення рідинної ресусцитації за допомогою гіпертонічного розчину на основі натрію лактату та сорбітолу з додаванням декстрану-40 у пацієнтів із тяжкою черепно-мозковою травмою, Курсов С. В., Білецький О. В., Полторацький В. Г., Чернов О. Л. (2019)
Орлецький Б. Ю. - Dryving рressure як показник контролю механічної вентиляції, Фрончко В. П. (2019)
Падалка В. М. - Актуальні питання профілактики сезонних грибних отруєнь, Курділь Н. В., Іващенко О. В. (2019)
Пилипенко М. М. - Гострий респіраторний дистрес-синдром: що нового у 2019 р.? (2019)
Пилипенко М. М. - Тяжка позагоспітальна пневмонія: що нового у 2019 р.? (2019)
Пращерук П. В. - Анестезия при операциях в нижних отделах позвоночника: что выбрать, Федоров Ю. П., Пугачев В. А., Меренков В. Г., Кабат А. Л., Ракова С. В. (2019)
Пясецька Н. В. - Дексаметазон як компонент спінальної анестезії при кесаревому розтині, Ткаченко Р. О., Петриченко В. В. (2019)
Пятковская Н. В. - Аспекты анестезиологического обеспечения в современной эстетической хирургии (2019)
Ремень І. І. - Роль застосування гравітаційного плазмаферезу в комплексній інтенсивній терапії хворих на набрякову форму гострого панкреатиту, Поліщук Л. М., Кривопишин В. М. (2019)
Світлик Ю. О. - Альтерація фосфору при кардіогенному шоку, зумовленому STEMI, Підгірний Я. М., Гарбар М. О., Світлик Г. В., Сало В. М. (2019)
Слободянюк Р. М. - Сучасні методи застосування раннього ентерального харчування в комплексному лікуванні поранених і хворих, Мельник В. М. (2019)
Сорокина Е. Ю. - Особенности течения гнойно-септических осложнений у больных с тяжелыми ожогами, Коваль М. Г., Тацюк С. В. (2019)
Старіков А. В. - Особливості інтенсивної терапії у хворих із печінковою недостатністю, Левченко Т. М., Клюцевський Д. О. (2019)
Старіков А. В. - Застосування неінвазивної вентиляції в інтенсивній терапії дихальної недостатності, Правдіна Н. С. (2019)
Телегань В. О. - Постопераційний біль у геріатричній практиці, Шкурупій Д. А. (2019)
Терів П. С. - Кишково-мозкова вісь при гострій церебральній недостатності: акцент на метаболізмі цинку, Шкурупій Д. А. (2019)
Тітов І. І. - Особливості виникнення когнітивних дисфункцій у хворих, які перенесли коронарне шунтування (2019)
Тітов І. І. - Високопотокова трансназальна оксигенотерапія й неінвазивна вентиляція легень в анестезіології й інтенсивній терапії, Волошинський О. В., Венгрович В. В., Нестор І. І., Мельник С. В., Голуб В. В. (2019)
Тітов І. І. - Агрегатний стан крові у хворих з ішемічними інсультами при надходженні в стаціонар, Гриб В. А., Дяченко Б. М., Тітов О. І., Данилюк О. П., Марусин С. О. (2019)
Тітов І. І. - BIS-моніторинг при контрольованій седації й оцінці ефективності нейропротекторної терапії в пацієнтів із гострими церебральними катастрофами, Гриб В. А., Мартин А. Ю., Вінтоняк І. В., Нестор І. І., Майданська І. С. (2019)
Тітов І. І. - Оптимізація технічних проблем при проведенні тривалої хіміотерапії, Кіндяк І. Р., Волошинський О. В., Попівняк Х. І. (2019)
Тітов І. І. - Дилатаційна черезшкірна трахеостомія в пацієнтів із гострими церебральними катастрофами, Мартин А. Ю., Вінтоняк І. В., Майданська І. С., Мельник С. В., Пулик І. Ю. (2019)
Тітов І. І. - Оцінка інтенсивності післяопераційного больового синдрому у хворих після лапароскопічної холецистектомії, Мельник С. В., Мельник Ю. В., Тітов О. І., Марусин С. О. (2019)
Тітов І. І. - Динаміка інтрагастрального рН у потерпілих із закритою черепно-мозковою травмою, Нестор І. І., Вінтоняк І. В., Мартин А. Ю., Марусин С. О., Тітов О. І. (2019)
Ткаченко Р. О. - Періопераційний період у пацієнтів при гінекологічних операціях, Зайченко С. П., Рибін М. С., Тян О. В. (2019)
Тробюк К. В. - Застосування пропофолу для седації онкологічних хворих при мастектомії, Лісецький В. А. (2019)
Трофимович Є. О. - Періопераційні зміни тромбоцитарно-судинного гемостазу у хворих з ішемічною хворобою серця (2019)
Федоров Ю. П. - Анестезиологическое обеспечение при операциях в нижних отделах позвоночника, Пращерук П. В., Пугачев В. А., Меренков В. Г., Гречишкина Ю. А., Антошкин Р. В. (2019)
Фесенко У. А. - Контраст-індукована нефропатія: реалії проти прогнозів, Якимович Ю. С., Сироїд М. В., Родзоняк А. І., Ступницький М. А. (2019)
Фрончко В. П. - Спірні питання респіраторної терапії у хворих із дихальною недостатністю, Семицький Я. В., Шевченко С. Б., Мельник Р. В. (2019)
Холод Д. А. - Слизова оболонка шлунково-кишкового тракту: діагностика стану й оцінка протекції в новонароджених в інтенсивній терапії, Шкурупій Д. А. (2019)
Ціома В. А. - Ефективність ультразвукового дослідження гортані для прогнозування тяжкої інтубації трахеї у вагітних, Буднюк О. О. (2019)
Черній В. І. - Оптимізація методів загальної анестезії при лапароскопічних антирефлюксних операціях, Науменко А. В., Штомпель І. В. (2019)
Черній В. І. - Діагностика та корекції гемодинамічних розладів у кардіохірургічних хворих із серцевою недостатністю, які перенесли оперативне втручання — шунтування коронарної артерії із застосуванням штучного кровообігу, Куриленко Я. В., Собанська Л. О., Тополов П. О. (2019)
Шадлун Д. Р. - Клінічний випадок гострої кишкової непрохідності у вагітної, Гріжимальський Є. В., Гарга А. Й., Суліменко Є. М., Буднік Н. М., Ступакова Г. В., Сівук С. О., Лушніков В. В. (2019)
Шевчук В. М. - Застосування препаратів протромбінового комплексу при резекції печінки, Левченко Т. М (2019)
Юхимчук Т. Я. - Застосування гіпербаричної оксигенації в комплексному лікуванні поранень нижніх кінцівок, Левченко Т. М. (2019)
Якобчук Х. Р. - Моніторинг нейром’язової провідності та глибини наркозу як основа керування етапами загальної анестезії при оперативних втручаннях на черевній порожнині, Тхоревський О. В. (2019)
Лобузіна К. - Алфавітно-предметний покажчик як лінгвістичний засіб бібліотечно-інформаційних технологій, Галицька С. (2019)
Крещенко Л. - Відображення видань з новітньої історії України в електронному каталозі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2019)
Соколов В. - Особливості еволюції публічних бібліотек у губернських містах в Україні у XIX – на початку ХХ ст. (2019)
Супронюк О. - Дискурс модернізму в книжковій культурі видань Ігоря Костецького: журнал "ХОРС" як попередник видавництва "На горі" (2019)
Головащук А. - Гідна пошана книгознавцю Віктору Іваницькому (2019)
Тренінг "Інноваційний розвиток спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України: пошук нових форматів" (2019)
Семінар "Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек наукових установ: від традицій до інновацій" (2019)
Піонтковська О. В. - Досвід використання еритроцитовмісних компонентів крові в дитячій анестезіології, Білогуров С. М., Данилова В. В. (2019)
Плотная Е. В. - Клинический случай сочетания множественной миеломы и декомпенсированного сахарного диабета, Артеменко В. Ю., Пальжок А. Д. (2019)
Скуратівський Ю. Є. - Випадок системної дії бупівакаїну, Баранова Т. С., Фесенко У. А. (2019)
Суліма С. В. - Метод формування слайсів мультсервісної базової мережі мобільного зв’язку (2019)
Тонкошкур А. С. - Моделирование ограничения тока в фотоэлектрических системах солнечных батарей с использованием самовосстанавливающихся предохранителей "Polyswitch", Накашидзе Л. В. (2019)
Tyurin S. F. - Investigation of a hybrid redundancy in the fault-tolerant systems (2019)
Zhadnov V. V. - Method for predicting the durability of electronic equipment, Kulygin V. N., Zotov A. N. (2019)
Gorev V. N. - Polynomial solutions for the kolmogorov-wiener filter weight function for fractal processes, Gusev A. Yu., Korniienko V. I. (2019)
Кошевой Н. Д. - Исследование множества планов многофакторных экспериментов с минимальным числом переходов уровней факторов, Костенко Е. М., Павлик А. В., Кошевая И. И., Рожнова Т. Г. (2019)
Melnyk K. V. - Improving the quality of credit activity by using scoring model, Borysova N. V. (2019)
Тарасов В. Н. - Анализ двух систем массового обслуживания HE2/M/1 с обычными и сдвинутыми входными распределениями (2019)
Tymoshchuk O. L. - A combined approach to modeling nonstationary heteroscedastic processes, Huskova V. H., Bidyuk P. I. (2019)
Grygor O. O. - Optimization method based on the synthesis of clonal selection and annealing simulation algorithms, Fedorov E. E., Utkina T. Yu., Lukashenko A. G., Rudakov K. S., Harder D. A., Lukashenko V. M. (2019)
Гороховатський В. О. - Вивчення статистичних властивостей моделі блочного подання для множини дескрипторів ключових точок зображень, Гадецька С. В., Стяглик Н. І. (2019)
Khabarlak K. S. - Scoping adversarial attack for improving its quality, Koriashkina L. S. (2019)
Khodakov V. Ye. - Trainer and trainees modeling based on complex information approach to improvement of training information technologies and systems, Sokolov A. Ye., Veselovskaya G. V. (2019)
Марценюк В. П. - Комп’ютерне моделювання кібер-фізичної імуносенсорної системи на гексагональній решітці з використанням решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням, Сверстюк А. С. (2019)
Nosov P. S. - Approaches going to determination periods of the human factor of navigators during supernumerary situations, Ben A. P., Safonova A. F., Palamarchuk I. V. (2019)
Процько І. О. - Ефективне обчислення цілочисельного ДКП-ІІ для стиснення зображень, Кузьмінський Р. Д., Теслюк В. М. (2019)
Prykhodko N. V. - A multiple non-linear regression model to estimate the agile testing efforts for small web projects, Prykhodko S. B. (2019)
Романюков М. Г. - Метод розрахунку оптимальності витрат на інформаційну та кібербезпеку (2019)
Каминская Ж. К. - Метод оценки деятельности оператора автоматизированной системы управления технологическим процессом газобетонного производства, Сердюк С. Н., Кулинич Э. М. (2019)
Kulanina Y. V. - Linearization of object model with vector control, Yarymbash D. S., Kotsur М. І., Yarymbash S. T. (2019)
Kaniuk G. I. - Unified basic software and hardware complex for precision energy-saving systems of automatic regulation and control, Mezeria A. Yu., Knіazіeva V. N., Кhoroshun D. M., Fursova T. N. (2019)
Суский В. Н. - Эффективность применения графической таблицы "Помощник пациента" для улучшения контакта с пациентами в послеоперационном периоде, Пионтковский В. О., Базиленко Д. В. (2019)
Товкай О. А. - Вибір анестезіологічного забезпечення при первинному гіперпаратиреозі, Паламарчук В. О., Руденко В. Л. (2019)
Тодуров Б. М. - Стан внутрішньосерцевої та центральної гемодинаміки у пацієнтів із недостатністю мітрального клапана, Харенко Ю. О., Хартанович М. В. (2019)
Григоревский Е. С. - Применение модифицированного алгоритма KRAB для сегментации медицинского изображения, Настенко Е. А. (2014)
Лысая Я. П. - Разработка датчика для мониторинга температуры процесса лиофилизации биологического материала, Тындык В. С. (2014)
Бабишена Л. Л. - Оценка адаптации студентов к электромагнитной обстановке среды (2014)
Адамович Е. Д. - Спидометрические, тахометрические и герцметрические хронаксиметры и тетанометры с аналоговым реотомом для экспериментальных биомедицинских практикумов, Градов О. В. (2014)
Гринько С. С. - Применение телеметрии для мониторинга и передачи данных о состоянии пациента, Новиков А. А. (2014)
Самойлов Н. А. - Спектральная зависимость коэффициента пропускания системы ito-стекло от технологических режимов нанесения слоя ito на поверхность стекла, Деменский А. Н., Литвиненко В. Н., Фролов А. Н. (2014)
Новикова А. А. - Изучение учителя средней школы с точки зрения биологической системы, Быковская Ю. О. (2014)
Новикова А. А. - Изучение процессов формирования и превращения жиров в организме человека, Васильева М. В. (2014)
Биба Є. - Корпоративність української інтелігенції: традиції вшанування пам’яті Т. Шевченка (2018)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція Галичини й Буковини у взаєминах з НТШ (кінець ХІХ ‒ початок ХХ ст.) (2018)
Човік С. - Політичний аспект процесу українізації армії доби Центральної Ради (2018)
Коляда І. - Роль О. Довженка у формуванні та становленні М. Вінграновського як кінорежисера (2018)
Заставецька Л. - Історико-суспільні аспекти урбанізаційного процесу в Україні, Заставецький Т., Дударчук К., Філюк С., Смочко Н. (2018)
Андрейко В. - Досвід чесько-словацького дипломатичного співробітництва в контексті європейської інтеграції України (2018)
Боренько Н. - Традиційна кераміка Буковини ХІХ – ХХ ст.: історичний і культурний аспекти (на основі фондової збірки Львівського скансену) (2018)
Ніколайчук Д. - Київський віце-губернатор (1860-ті – 1917 рр.): історико-політичний портрет (2018)
Rusnak O. - Calendar reform of bishop H. Khomyshyn and Bukovyna (2018)
Королько А. - Культурно-освітня діяльність українських повітових шкільних рад Покуття періоду ЗУНР (листопад 1918 – травень 1919 рр.) (2018)
Драпак І. - Процеси формування та реорганізації тернопільської єпархії Української Греко-Католицької Церкви (2018)
Дробіна Л. - Соціально-страхова допомога радянської повоєнної системи в західних областях УРСР (2018)
Безаров О. - Єврейські погроми в історичному контексті першої російської революції (2018)
Данилюк І. - Діяльність Католицької церкви на міжнародній арені: позиція Папи Бенедикта XVI (2018)
Щигельська Г. - Взаємодія української діаспори та державної влади в США щодо відзначення Дня незалежності України 22 січня (2018)
Тимошенко Ю. - Основи історіософії (2018)
Вознюк А. А. - Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: актуальні питання теорії та практики (2019)
Гаркуша А. Г. - Деякі аспекти надання безоплатної правової допомоги в Україні (2019)
Завальна Ж. В. - Законодавча ідентифікація та її роль для суспільства (2019)
Зозуля О. І. - Критерії та принципи формування персонального складу комітетів верховної ради україни (2019)
Лосич С. В. - Складнощі застосування примусових заходів медичного характеру до обмежено осудних осіб, Рутвян К. О. (2019)
Любашенко В. І. - Відкликання денонсації міжнародного договору (2019)
Марущак О. А. - Формування та становлення наукової категорії "функції держави" (2019)
Перепелиця С. І. - Дотримання прав особи під час втручання у приватне спілкування в кримінальному провадженні (2019)
Титко А. В. - Фаворитизм, непотизм, кронізм, клієнтелізм як форми конфлікту інтересів: quid pro quo (2019)
Тягло А. В. - О понимании истинного и ложного в англо-американском праве (2019)
Бандура А. I. - Добуток двох цiлих функцiй обмеженого L-iндексу за напрямком є функцiєю з того ж класу (2016)
Бондар I. А. - Умови керування для незавжди розв'язних iнтегро-диференцiальних рiвнянь з виродженим ядром та крайових задач для них (2016)
Волошин Г. А. - Про пошарово рiвномiрну апроксимацiю нарiзно неперервних функцiй, Маслюченко В. К. (2016)
Гончар I. В. - Про обмеженi розв'язки рiзницевого рiвняння з операторними коефiцiєнтами (2016)
Городецький В. В. - Про одну задачу для еволюцiйних рiвнянь з гармонiйним осцилятором, Колiсник Р. С. (2016)
Грод I. М. - Деякi класи регулярних лiнiйних розширень динамiчних систем на торi, Кулик В. Л. (2016)
Гузик Н. М. - Визначення невiдомих параметрiв у параболiчному рiвняннi з довiльним слабким виродженням (2016)
Дерев'янко Т. О. - Необхiднi умови оптимальностi в задачi оптимального керування напiвлiнiйною гiперболiчною системою з нелокальними крайовими умовами i нескiнченним горизонтом планування, Середяк М. О. (2016)
Звоздецький Т. I. - Про еквiвалентнiсть лiвих обернених до узагальненого iнтегрування операторiв у просторах послiдовностей (2016)
Клевчук I. I. - Iнтегральнi многовиди i принцип зведення для диференцiально-функцiональних рiвнянь нейтрального типу (2016)
Король Ю. Ю. - Iснування обмежених розв'язкiв виродженої iмпульсної лiнiйної неоднорiдної системи (2016)
Козлова Н. О. - Iнтегральнi рiвняння Фредгольма з керуванням, Ферук В. А. (2016)
Лаврова О. Є. - Принцип максимуму Понтрягiна для рiвнянь на часових шкалах (2016)
Лiнчук Ю. С. - Про узагальненi деривацiйнi пари операторiв у просторi аналiтичних функцiй (2016)
Лiтовченко В. А. - Задача Кошi для одного класу параболiчних рiвнянь iз регулярними початковими розподiлами типу S′, Унгурян Г. М. (2016)
Lukivska D. V. - Generalization of the Weierstrass ℘, ζ and σ functions (2016)
Маслюченко В. К. - Теореми про промiжну афiнну функцiю для опуклої i вгнутої функцiй, Мельник В. С. (2016)
Маценко В. Г - Аналiз стiйкостi стацiонарних розв'язкiв в моделях динамiки вiкової структури популяцiй з внутрiшньовидовою конкуренцiєю (2016)
Moklyachuk M. P. - Extrapolation problem for functionals of stationary processes with missing observations, Sidei M. I. (2016)
Овчар I. - Теорема типу Вiмана-Валiрона для цiлого ряду Дiрiхле з довiльною комплексною послiдовнiстю показникiв, Савчук Я., Скаскiв О. (2016)
Слюсарчук В. Ю. - Умови iснування розв'язкiв нелiнiйних рiвнянь у скiнченновимiрних просторах (2016)
Слюсарчук Л. М. - Нелiнiйнi диференцiально-рiзницевi рiвняння з асимптотично сталими розв'язками (2016)
Чуйко С. М. - Регуляризацiя матричної крайової задачi за допомогою збурення крайової умови, Чуйко О. В., Дзюба М. В. (2016)
Широковських А. О. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюцiйних рiвнянь з оператором Бесселя дробового диференцiювання (2016)
Антонова Т. М. - Деякi властивостi наближень гiллястого ланцюгового дробу спецiального вигляду з недодатними частинними чисельниками, Возна С. М. (2017)
Банах I. Я. - Сильно σ-метризовнi простори є супер σ-метризовними, Банах Т. О. (2017)
Бокало M. M. - Класичнi розв'язки задач для параболiчних рiвнянь зi змiнним iнтегральним запiзненням, Iльницька О. В. (2017)
Власов В. - Обернена задача для двовимiрного анiзотропного параболiчного рiвняння зi слабким виродженням (2017)
Городецький В. В. - Узагальненi простори типу S°, Вережак Г. П. (2017)
Гуменчук Г. I. - Про суму вузького та скiнченновимiрного операторiв на векторних ґратках, Попов М. М. (2017)
Грод I. М. - Iнварiантнi множини розширень динамiчних систем на многовидах, Кулик В. Л. (2017)
Дронь В. С. - Властивостi об'ємного потенцiалу для вироджених ⃗2b-параболiчних рiвнянь типу Колмогорова, Iвасишен С. Д. (2017)
Дiльний В. М. - Критерiй розщеплення у просторi Пелi - Вiнера, Гук Х. О. (2017)
Коренков М. Є. - Про розподiл значень функцiй Вейєрштрасса та елiптичних функцiй, Харкевич Ю. I (2017)
Лiнчук Ю. С. - Про перетворення оператора Бесселя в просторах аналiтичних функцiй (2017)
Lopotko O. V. - On the theory of generalized even Toeplitz kernels on the finite interval (2017)
Маслюченко В. К. - Про секвенцiально неперервнi функцiї, Фотiй О. Г. (2017)
Моклячук М. П. - Iнтерполяцiя гармонiзованих процесiв за спостереженнями з шумом, Остапенко В. I. (2017)
Сергєєва Л. М. - Про глобальний розв'язок деякого неоднорiдного диференцiального рiвняння з частинними похiдними, що мiстить вiдхилення за часом (2017)
Слюсарчук В. Ю. - Теореми про нерухому точку для розтягувальних вiдображень (2017)
Фiлiпчук М. П. - Двоточкова крайова задача для системи з багатьма перетвореними аргументами (2017)
Khrystiyanyn A. Ya. - On some generalizations of p-loxodromic functions, Lukivska Dz. V. (2017)
Шавала О. В. - Про нелогарифмiчнi розв’язки диференцiального рiвняння другого порядку (2017)
Широковських А. О. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюцiйних псевдодиференцiальних рiвнянь iз змiнними символами (2017)
Chuiko G. P. - Processing and analysis of electroneuromyograms with Maple tools, Shyian I. A. (2015)
Градов О. В. - Микрорефрактометрическая и гониометрическая томография с использованием многоосной роботизированной машинерии на базе столика Федорова, гибридизованного с пуш-интегратором Глаголева и интегрирующей платформой Андина, управляемыми шаговыми двигателями через PIC-контроллер и модули "Camac”, Нотченко А. В., Оганесян В. А. (2015)
Богуш А. Р. - Методология формирования экспертных групп (2015)
Гринько С. С. - Оценка уровня мотивации студентов на здоровый образ жизни, Игнатова Т. М. (2015)
Богуш А. Р. - Интеграция технической документации в систему знаний организации, Новиков А. А. (2015)
Богуш А. Р. - Информационные технологии в учебном процессе и управлении учебным заведением. Динамика развития и психологические стереотипы, Новиков А. А. (2015)
Ігнатова Т. М. - Вивчення впливу ультразвуку на популяцію мікроорганізмів, Глазкова В. В. (2015)
Литвиненко В. Н. - Методы и средства контроля санитарно-гигиенических параметров среды в помещениях (2015)
Литвиненко В. Н. - Конструкции имплантатов и материалы для их изготовления в технологии зубной имплантации (2015)
Литвиненко В. Н. - Особенности создания биосовместимых имплантационных материалов (2015)
Новиков А. А. - Влияния ультразвукового излучения на скорость прорастания семян томатов, Глазкова В. В. (2015)
Новиков А. А. - Влияние натурального и соевого мяса на водную среду (2015)
Новиков А. А. - Связь биоинженерии селького хозяйства, пищевой промышленности и здоровья человека (2015)
Богуш А. Р. - Иследование связи текущей успеваемости с результатами опросника Кеттелла, Игнатова Т. М. (2015)
Рожко Ж. А. - Роль биотехнологий в формирования экологического сознания человека, Новикова Л. В. (2015)
Рожко Ж. А. - Анализ влияния различных факторов при лабораторно-аналитическом исследовании тиреотропного гормона, Новикова Л. В. (2015)
Trunov A. - Application of analytical learning to the syntesis of neural network for process control of physical rehabilitation (2015)
Бандура А. I. - Метричний простiр Iєра, теорема iснування та цiлi функцiї обмеженого L-iндексу за сукупнiстю змiнних, Скаскiв О. Б. (2017)
Бондар I. А. - Iмпульсна крайова задача для iнтегро-диференцiальних рiвнянь з виродженим ядром. Некритичний випадок, Громяк М. I. (2017)
Вережак Г. П. - Про одне узагальнення задачi Кошi для еволюцiйних рiвнянь з гармонiйним осцилятором (2017)
Вiра М. Б. - Про побудову асимптотики розв’язку крайової задачi для лiнiйної сингулярно збуреної системи диференцiальних рiвнянь у випадку кратного спектра головного оператора (2017)
Гержановська Г. А. - Властивостi повiльно змiнних розв'язкiв iстотно нелiнiйних диференцiальних рiвнянь другого порядку (2017)
Горбаль Г. П. - Скрiзь розривнi нарiзно полiномiальнi функцiї на добутках всюди щiльних пiдмножин числової прямої, Маслюченко В. К. (2017)
Городецький В. В. - Перетворення Бесселя у просторах типу S, Готинчан Т. I. (2017)
Грушка Я. I. - Одностайно-поступальний рух систем вiдлiку в унiверсальних кiнематиках (2017)
Дмитришин Р. I. - Про збiжнiсть багатовимiрного J-дробу з нерiвнозначними змiнними (2017)
Дорош А. Б. - Апроксимацiя розв'язкiв крайових задач для лiнiйних iнтегро-диференцiальних рiвнянь iз багатьма запiзненнями, Черевко I. М. (2017)
Заболоцький М. В. - Достатнi умови iснування кутової υ-щiльностi нулiв цiлих функцiй в термiнах характеристик їх логарифмiчної похiдної, Мостова М. Р. (2017)
Ковальчук I. Р. - Про наближення перiодичних функцiй класу Hω (2017)
Khrystiyanyn A. Ya. - Modulo-elliptic and modulo-loxodromic functions, Lukivska Dz. V. (2017)
Куриляк А. О. - Про абсциси збiжностi рядiв Дiрiхле з випадковими показниками та коефiцiєнтами, Скаскiв О. Б., Стасiв Н. Ю. (2017)
Linchuk Yu. S. - On a generalization of Leibnitz's rule for the second-order derivative on the case of functionals (2017)
Лопотко О. В. - Iнтегральне зображення пари мiшаних додатно визначених функцiй двох змiнних (2017)
Maslyuchenko V. - Mykhailo Kravchuk - pride and glory of ukrainian science, Zaderei P., Nefodova G., Zaderei N., Shtenda J. (2017)
Маслюченко В. К. - Про точки диференцiйовностi за Фреше, Томащук Н. I. (2017)
Матiйчук М. I. - Про зв'язок мiж фундаментальними розв'язками параболiчних рiвнянь i рiвнянь з дробовими похiдними та їх застосування (2017)
Мулява О. М. - Про спiввiдношення мiж максимальними членами двох цiлих рядiв Дiрiхле та властивостi тейлорових коефiцiєнтiв цiлих функцiй, Шеремета М. М. (2017)
Новiков О. О. - Наближення аналiтичних перiодичних функцiй повторними сумами Валле Пуссена, Ровенська О. Г. (2017)
Слюсарчук В. Ю. - Iнтегральнi методи дослiдження збiжностi подвiйних рядiв (2017)
Тимкiв I. Р. - Задача з багатоточковими умовами для параболiчного рiвняння зi змiнними коефiцiєнтами (2017)
Тугай Г. В. - Задача на власнi значення при сингулярних не симетричних збуреннях (2017)
Турчина Н. I. - Про модельну крайову задачу з векторною вагою, Iвасишен С. Д. (2017)
Шавала О. В. - Про повноту систем функцiй, породжених функцiєю Бесселя (2017)
Григорiй Петрович Хома (до 75-рiччя з дня народження) (2017)
Belov M. - Complex "Termodin" for contactless remote medical diagnostics, Makhrova Ye., Bogorosh A., Kramar V., Oleksiuk I., Shaiko-Shajkovskij A. (2017)
Trunov A. - The vector rotor of second order as means of impruvement of tools for automation of image preprocessing (2017)
Novicova A. - Model analysis of the eating physiology (2017)
Nikonova Z. - The impact of the method of underlay surface processing on the development of defects in epitaxial compositions in the course of silicon photo-transducers production, Nvebesnyuk O., Nikonova A., Ivanchikov S., Zahoda A. (2017)
Tsupik H. - Mathematical model of error of analog-digital conversion of bioobject response at excitation (2017)
Fainzilberg L. - Analysis of subtle changes in biomedical signals based on entropy phase portrait, Orikhovskа K., Vakhovskyi I. (2017)
Кременецки К. С. - Моделирование лапароскопического инструмента для сварки живых тканей, Лебедев А. В. (2017)
Драгомирецкий Н. Я. - Метод высокочастотной электросварки биологических тканей в офтальмологии, Лебедев А. В. (2017)
Фролов А. Н. - Применение пористого анодного окисла кремния в производстве полупроводниковых приборов, Крапивко Г. И., Марончук А. И., Самойлов Н. А. (2017)
Голуб И. В. - Использование 3D принтинга в протезировании, Лебедев А. В. (2017)
Шпак А. А. - Исследования влияния электромагнитных полей и электромагнитных излучений на биообъекты, Новиков В. А. (2017)
Kovalenko V. - To the question about brain memory nature (2017)
Сліжевський А. Б. - Дослідження впливу параметрів і конфігурації перфорації корпусів реа на ефективність забезпечення теплового режиму, Циганов О. В. (2017)
Майструк В. Ф. - Технологія виготовлення гнучко-жорстких друкованих плат з електронними компонентами на гнучкій частині, Єфіменко А. А. (2017)
Паламар О. С. - Вибір параметрів реперних знаків для забезпечення достовірності при позиціонуванні друкованих плат, Щербакова Г. Ю. (2017)
Амірова М. В. - Дослідження кластеризації з вейвлет перетворенням для систем передбачення параметрів радіокомпонентів, Щербакова Г. Ю. (2017)
Danilova V. A. - The heat transfer model for device of cardiopulmonary bypass with the implementation of the mechanism of free convection heat in the myocardium, Shlykov V. V. (2017)
Денисов О. Є. - Фактори модернізації індексу глобальної конкурентоспроможності (2019)
Yakubovskiy S. O. - North American insurance markets: features and experience for Ukraine, Lomachynska I. A., Hriaznova V. V. (2019)
Дробот С. А. - Аналітична оцінка типу та рівня розвитку атомно-промислового комплексу (2019)
Дудкін О. М. - Використання моделі короткострокової енергетичної безпеки (MOSES) як методологічної передумови формування стратегічних нафтогазових резервів національної економіки (2019)
Клепанчук О. Ю. - Концептуальні засади впровадження структурних змін та інституційних реформ на внутрішньому ринку (2019)
Бакалінський О. В. - Оцінювання якості міських пасажирських перевезень в умовах автомобілізації населення, Петровська С. І. (2019)
Блакита Г. В. - Наукова парадигма фінансової безпеки підприємства, Бутова Т. Ю. (2019)
Бошота Н. В. - Конкуренція у сфері туристичного бізнесу (2019)
Домбровська С. О. - Вплив деіндустріалізаційних процесів на управління структурою капіталу підприємств України (2019)
Захаров В. А. - Конкурентне середовище промислового підприємства та його вплив на операційний менеджмент (2019)
Квілінський О. С. - Напрями автоматизації управління на підприємствах промисловості: проблеми та перспективи (2019)
Кислюк Л. В. - Соціальний медіа-маркетинг у діяльності аграрних підприємств (2019)
Мельник Ю. М. - Теоретичні аспекти формування стратегій комерціалізації інноваційної продукції, Сагер Л. Ю., Сигида Л. О. (2019)
Гречко А. В. - Податкове стимулювання розвитку регіональних суб'єктів (2019)
Моргачов І. В. - Особливості розвитку регіональних наукових організацій України в сучасних умовах (2019)
Ракович О. І. - Формування механізму моніторингу підприємницького потенціалу сільських територій (2019)
Леoсь O. Ю. - Потенціал розвитку іпотечного кредитування в аграрному виробництві, Романюта В. С. (2019)
Гнатюк Т. О. - Політика реінтеграції зворотних трудових мігрантів в Україні (2019)
Столбуненко Н. М. - Управління молодіжним безробіттям в Україні (2019)
Бугель Ю. В. - Напрями оптимізації митно-тарифного регулювання в контексті змін у регуляторній політиці держави (2019)
Галущак В. В. - Особливості розвитку страхового маркетингу в Україні, Галущак В. О. (2019)
Безкоровайна Л. В. - Проблеми ідентифікації та оцінки нематеріальних активів (2019)
Гончаренко О. О. - Форми організації бухгалтерського обліку в небанківських фінансово-кредитних установах: аналіз альтернатив (2019)
Домбровська Н. Р. - Порівняльний аналіз класифікацій капітальних інвестицій, Бандер О. І. (2019)
Дутка Г. Я. - Економетричне моделювання впливу активів на обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств України, Савіцька О. П. (2019)
Курбала Я. С. - Алюзії як різновид інтертекстуальності (на матеріалі роману "Місто" Валер’яна Підмогильного) (2017)
Савенко О. П. - Християнські витоки різдвяних та великодніх драматичних творів (2017)
Курочкіна І. В. - Розмаїття громадянських мотивів у ліриці О. Олеся (2017)
Кавун Л. Ю. - Проблема злочину і кари в новелах Василя Стефаника (2017)
Ткалич І. В. - Художня своєрідність іронії в українському романі 20-х років ХХ століття (2017)
Басюк Л. М. - Психологізм дитячих творів Миколи Вінграновського (2017)
Кавун С. Ю. - Феномен "тихої лірики" і поетична творчість Володимира Підпалого (2017)
Шевченко І. В. - Проблематика публіцистики поетів-шістдесятників 1990-х – 2000-х років (на матеріалі творчості Дмитра Павличка, Ліни Костенко та Бориса Олійника) (2017)
Басс О. О. - Філософське осмислення сенсу життя у віршах Бориса Олійника (2017)
Скобіна О. М. - Мотиви історичного минулого в поезії Ліни Костенко (2017)
Коломійчук О. С. - Типологія і функції епіграфів у прозі Валер’яна Підмогильного (2017)
Скорина Л. В. - Український театр 1920-х і література: грані взаємодії (2017)
Немченко Г. В. - Стильові особливості поезії Ліни Костенко та Наталі Лівицької-Холодної (2017)
Білогруд Л. С. - Кольоросимволіка в літературному синтезі мистецтв українських поетів "зрілого” модернізму (2017)
Долецька Л. О. - Особливості інтерпретації біблійних мотивів та образів у драматургії Миколи Куліша (на матеріалі п'єс "97" і "Народний Малахій") (2017)
Коваль Н. А. - Майстерність змалювання антитетичних жіночих образів у романі Алессандро Барікко "Шовк" (2017)
Клименко Г. А. - Екзистенційні домінанти в сучасній вірменській літературі (2017)
Вертипорох О. В. - Текстуальний аналіз повісті "Москалиця" Марії Матіос (2017)
Погасій Ю. В. - Специфіка художнього конфлікту "український селянин – місто" в прозописі Люко Дашвар (2017)
Цокало В. В. - Автобіографізм як жанрова домінанта твору Юрія Винничука "Груші в тісті" (2017)
Лижова О. І. - Тема російсько-української війни у творчості Івана Дробного та Людмили Солончук (2017)
Соловйова Н. Ю. - Специфiка жiночої прози Iрен Роздобудько (за романом "Ґудзик") (2017)
Поліщук В. Т. - Літературна енциклопедія Черкащини (подача дванадцята) (2017)
Гунтик В. В. - Тема війни в українських народних оповідях (2017)
Вертипорох О. В. - Мистецтво розуміння і читання. Роздуми над книгою Т. Фостера "Мистецтво читання: як розуміти книги" (2017)
Мартинова Г. І. - Мовознавчі студії в збірнику пам’яті Юрія Олексійовича Жлуктенка (2017)
Бібліографія (2017)
Хроніка подій (2017)
Вихідні дані (2017)
Тарасенко Я. В. - Моделювання синтаксичних структур для атаки семантичним стисненням на лінгвістичну стегосистему (2018)
Ткаченко В. В. - Порівняння методів вимірювання витрати пари за допомогою звужуючого пристрою та різниці температур води першого контуру, Уліцька О. О. (2018)
Томашевский Р. С. - Оценка возможности применения биоимпедансометрии для мониторинга процедуры ультрафильтрации (2018)
Топалов А. М. - Комп’ютеризована система для дистанційної діагностики датчиків рівня баластного комплексу плавучого доку, Кондратенко Ю. П., Козлов О. В. (2018)
Яворська Є. Б. - Метод опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини, Дозорський В. Г., Дедів Л. Є., Дозорська О. Ф. (2018)
Бойко С. М. - Щодо проблеми формування джерел розосередженої генерації в умовах залізорудних підприємств, Носач І. В., Кірюхіна М. В., Хебда А. С. (2018)
Дурас М. В. - Типи автономних джерел електричної енергії України та способи їх підключення до споживачів (2018)
Кириленко М. В. - Дослідження ефективності використання пневмоімпульсних технологій (2018)
Комарчук Д. С. - Розробка алгоритму використання нечітких нейронних мереж для визначення енергоефективних режимів функціонування електротехнологічного комплексу індукційного нагріву дисперсних матеріалів (2018)
Кулик М. П. - Комбінована ПГТУ змінної структури як елемент швидкого відновлення теплової енергетики України (2018)
Кучма В. С. - Аналіз можливостей щодо вимірювання концентрації борного поглинача нейтронів у теплоносії ЯЕУ з ВВЕР-1000, Погосов О. Ю. (2018)
Лавріщев О. О. - Зменшення енерговитрат у тваринництві за рахунок використання вологого електрофільтру (2018)
Щербина В. Ю. - Підвищення енергоефективності обертових теплових агрегатів, Швачко Д. Г. (2018)
Косенко А. В. - Дослідження технологічного процесу випуску руди на основі фізичного моделювання, Тарасютін В. М. (2018)
Зінченко В. Ю. - Про управління стадійним спалюванням палива в методичних печах, Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Чепрасов О. І., Каюков Ю. М. (2018)
Вікуль С. І. - Грейпфрутовий сік як біологічно активний складник фреш-міксів, Антіпіна О. О. (2018)
Гомеля Н. Д. - Эффективность использования баромембранных методов в процессах глубокой очистки воды от ионов тяжелых металлов, Иванова В. П., Иваненко Е. И., Галимова В. М. (2018)
Гомеля М. Д. - Вилучення іонів амонію з води електролізом, Петриченко А. І., Шаблій Т. О. (2018)
Петриченко А. И. - Удаление фосфатов из воды методом химического и электролитического осаждения, Гомеля Н. Д., Радовенчик Я. В. (2018)
Фролова Л. А. - Дослідження умов синтезу синього алюмокобальтового пігменту, Півоваров О. А. (2018)
Дорохович А. М. - Використання ди- і моносахаридів під час виробництва фруктової начинки для мафінів, Горзей О. В. (2018)
Маринін А. І. - Дослідження впливу режимів ЕГО на мікрофлору сокостружкової суміші, Прохоренко Ж. І., Святненко Р. С., Мартиненко Т. А. (2018)
Миколенко С. Ю. - Розроблення безглютенового печива на основі нетрадиційних видів борошна, Козяр Ю. В. (2018)
Силка І. М. - Страви української кухні в контексті сучасного харчування, Кирпіченкова О. М., Карпенко В. О. (2018)
Сімахіна Г. О. - Комбінування складу заморожених плодово-ягідних сумішей за принципами харчової комбінаторики (2018)
Прокудін Г. С. - Оптимізація роботи вантажного митного комплексу за допомогою застосування багатоетапної транспортної задачі, Ремех І. О., Майданик К. О., Редіч Ю. А. (2018)
Санницький Н. М. - Дослідження ефективності використання приватної локомотивної тяги на залізницях України (2018)
Турпак С. М. - Дослідження мікрологістичної системи відвантаження готової продукції металургійного підприємства, Васильєва Л. О., Падченко О. О., Лебідь Г. О. (2018)
Шелудченко Л. С. - Функціональні ознаки автотранспортного потоку та шляхи забезпечення екологічної безпеки придорожньої території, Чинчик О. С., Поліщук Д. В. (2018)
Арсеньєва Н. О. - Аналіз напружено-деформованого стану асфальтобетонних шарів нежорсткого дорожнього одягу під час моделювання його конструкції (2018)
Менейлюк А. И. - Разработка методики проведения эксперимента со шнековым оборудованием, Петровский А. Ф., Борисов А. А., Кирилюк С. В. (2018)
Кутова О. Ю. - Швидкий аналіз СРБ з використанням біосенсора на основі ІСПТ, Душейко М. Г., Шкель К. О., Тимофєєв В. І. (2018)
Ямненко Ю. С. - Біотелеметричний модуль для бездротової локальної мережі, Онищенко О. М. (2018)
Яненко М. В. - Класифікація рухів пальцями на основі параметричної моделі мозкової активності (2018)
Відомості про авторів (2018)
Кім О. О. - Поведінкові основи формування нерівності розподілу доходів, Кім Т. І. (2019)
Крамар І. Ю. - Роль освіти у формуванні людського капіталу як чинника економічного розвитку України (2019)
Гурова Ю. С. - Трансформація сутності поняття "глобальні бренди" та глобальний соціально-економічний розвиток (2019)
Яценко М. С. - Актуальні питання розвитку сектору фінансових послуг із застосуванням сучасних фінансових технологій, Бондаренко А. О. (2019)
Алієв Ф. М. - Управління надійністю руху матеріальних потоків регіону (2019)
Дибчук Л. В. - Сувенірно-подарункова продукція як потужний інструмент маркетингових комунікацій, Пітик О. В. (2019)
Кравчук А. О. - Проблеми та пріоритетні напрями розвитку виноградарсько-виноробної галузі України, Казанджі А. В. (2019)
Кіктенко О. В. - Державне регулювання комерціалізації туристичного продукту, Набока К. О. (2019)
Крутько М. А. - Компаративний аналіз теорій управління інтеграційними процесами в аграрному секторі (2019)
Мінакова С. М. - Проблемні аспекти визначення та коригування митної вартості товарів в Україні, Запорожець О. Ф. (2019)
Ткаленко С. І. - Стратегія інвестиційної безпеки національної економіки в умовах євроінтеграційного вектору розвитку (2019)
Абдуллаєва А. Є. - Необхідність інноваційного розвитку України в умовах глобалізації інвестиційних процесів, Любчак І. С. (2019)
Буздиган М. О. - Дослідження процедури оцінювання інноваційно-інвестиційного складника ділової активності підприємств (2019)
Гуріна Г. С. - Можливості та перешкоди інтеграції авіаційного комплексу України до європейських норм і стандартів (2019)
Kravchuk R. - Theoretical and applied aspects of environmental investment of domestic oil and gas enterprises development (2019)
Курков М. С. - Розвиток та впровадження сучасних інтелектуальних систем управління фінансами на підприємствах, Гіваргізов І. Г. (2019)
Мельник С. І. - Загрози фінансовій безпеці підприємств: методичні аспекти реалізації захисних заходів (2019)
Ольшанський О. В. - Аналіз методів удосконалення бізнес-процесів підприємств торгівлі (2019)
Петровська С. І. - Маркетингове дослідження оцінювання якості поїздок містом (2019)
Серьогіна Н. В. - Оцінка стану та перспективи розвитку виробництва будівельних матеріалів, Пашинов В. О., Петренко О. В. (2019)
Сітак І. Л. - Діагностика фінансової стійкості підприємства на основі руху грошових потоків, Мурашко І. М. (2019)
Скляр Є. В. - Взаємозв’язок дебіторської та кредиторської заборгованості в контексті фінансової безпеки підприємств харчової промисловості (2019)
Шимановська-Діанич Л. М. - Термінологічна база інноваційного розвитку підприємств сфери туризм, Білінська О. П. (2019)
Белявцева В. В. - Функциональные особенности управления: аналитическая и проектная работа (2019)
Савчин І. З. - Окреслення шляхів підвищення аналізування ефективності методики формування політики економічного розвитку регіонів (2019)
Доманчук А. І. - Управління фінансами страхових компаній в Україні: прикладні аспекти (2019)
Стеценко Т. В. - Державні видатки на соціальну сферу: досвід Європи для України, Яременко В. Г., Бондаренко А. Г. (2019)
Гершман Ю. В. - Методичні засади оподаткування орендної плати за землі сільськогосподарського призначення (2019)
Падій І. О. - Методичне забезпечення формування резервів в обліку сільськогосподарських підприємств (2019)
Поздняков Ю. В. - Интерпретация результатов ретроспективной оценки с учетом требований законодательно-нормативной базы, Лапишко М. Л. (2019)
Білоцерківський О. Б. - Використання CRM-систем для управління торговельними підприємствами (2019)
Данилюк Н. М. - Моделі ділової гри підприємств – учасників маркетингового каналу (2019)
Ревенко Д. С. - Моделювання стійкості функціонування і розвитку галузевих систем (2019)
Шологон Л. - Форми актуалізації документів і матеріалів офіційного характеру з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Добржанський С. - Галицькі та буковинські міста другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: порівняльні особливості системи управління (2018)
Гуйванюк М. - Вплив літературної інтелігенції на розвиток українського шкільництва у Галичині й Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Богачик Т. - Сільські громади Хотинщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Rusnak O. - New seal of district chief: to the centenary of ukrainian authority in Khotyn region, Ilkiv M., Holovlov M. (2018)
Баженова С. - До питання про діяльність польської молодіжної організації "корпорація" в Правобережній Україні (1890 – 1904 рр.) (2018)
Дубіцька Т. - Система управління та економічні заходи австро-угорських властей на окупованій Хотинщині у 1918 р. (2018)
Давидюк Р. - Українська революція 1917-1921 рр. у дискурсі національної пам’яті міжвоєнної Волині (2018)
Паска Г. - Участь Лева Бачинського у діяльності міжпартійної ради (1921‒1923 рр.) (2018)
Сухобокова О. - Спроба створення єдиного національного фронту на еміграції українськими соціалістами в першій половині 1920-х рр. (2018)
Тичина І. - Товариство "Просвіта" на Волині 1918 – 1939 рр.: виникнення та діяльність (2018)
Паска Б. - Кампанія дискредитації дисидента Валентина Мороза з боку радянського режиму (2018)
Безаров О. - До питання про мотиви вбивства П. А. Столипіна (2018)
Криськов А. - Політика УСРР/СРСР стосовно української еміграції у Чехословаччині (1920-ті роки) (2018)
Яценко Л. Ф. - Структура та властивості поверхні зміцнених гребенів бандажів коліс тягового рухомого складу після плазмової обробки, Петренко В. О., Наріжна Т. М. (2019)
Омеляненко Т. В. - 60 років ПКТБ РЛ, Матяш В. О. (2019)
Демченко С. М. - Удосконалення конструкції анкерів закладних для пружних рейкових скріплень, Татуревич А. А., Суслов В. М. (2019)
Випробувальна лабораторія Науково-впроваджувального центру інституту підтвердила свою компетентність (2019)
Капіца М. І. - "Блок когенерації" – генератор електричної і теплової енергії з біомаси, Куклін Л. Ю., Горячкін В. М. (2019)
Гриценко Л. Л. - Відмінності фінансового планування і бюджетування та необхідність впровадження системи бюджетування на АТ "Укрзалізниця", Рябенков О. В., Даниленко О. В., Мостова І. А. (2019)
Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (2019)
Грищенко С. Г. - Развитие тепловозостроения в Украине (2019)
Реферати (2019)
Савчук Б. - Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до діагностики педагогічного супроводу в контексті сучасного наукового дискурсу, Білавич Г., Валігунда О. (2019)
Чепіль М. - Розвиток шкільної біологічної освіти в Україні у 80 – 90-ті роки ХХ ст. (історіографія проблеми) (2019)
Marushkevych A. - Professionally significant competencies of teachers at higher learning institutions in the USA and Ukraine: (comparative aspect), Zvarych I. (2019)
Микитюк О. - Дослідження аспектів емоційного вигорання у вчителів системи післядипломної педагогічної освіти, Зачепа А., Микитюк А. (2019)
Шквир О. - Критичне мислення молодших школярів: сутність і особливості (2019)
Binytska K. - Dual model of professional training of the future specialists: by the example of Ukraine, the republic of Poland and Romania, Nahornyi Y. (2019)
Гринчук І. - Концертний та конкурсно-фестивальний напрямки у роботі з студентськими хоровими колективами, Іздепська-Новіцька М. (2019)
Kutova S. - Formation of professional personal qualities of the future teachers-philologists, Nikitova I. (2019)
Смолікевич Н. - Забезпечення якості університетської освіти США (2019)
Багрій М. - Відображення у творчості письменників Західної України актуальних освітніх проблем українського суспільства кінця ХVIII – 30-тих років ХХ сторіччя (2019)
Сакалюк О. - Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів початкових класів засобами кінезіологічних фізкультхвилинок (2019)
Михаць Р. - Організація театральних осередків у навчальних закладах Східної Галичини в контексті формування національної ідентичності дітей та молоді (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Тушко К. - Сутність та зміст компетентностей у здійсненні професійної взаємодії майбутніми офіцерами-прикордонниками (2019)
Клепар М. - Підготовка майбутніх фахівців-міжнародників: досвід Великої Британії і Німеччини (2019)
Колісник О. - Сучасні підходи до формування національної свідомості та патріотизму у курсантів закладів військової освіти (2019)
Городиська В. - Змістові аспекти підготовки свят та розваг у ЗДО (2019)
Попов Р. - Модель системи розвитку автономності студентів вищого навчального закладу (2019)
Чайка-Петегирич Л. - Екологічний менеджмент в системі фахової підготовки майбутніх менеджерів (2019)
Турянський П. - Роль емоційних засобів у виконанні вокально-камерного твору, Радевич-Винницька Л. (2019)
Якімець Ю. - Дослідно-експериментальна перевірка ефективності формування проектувальних умінь у майбутніх техніків-механіків автотранспортної галузі в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін (2019)
Гуркова Т. - Дефініції понять "освітній простір”, "середовище”, "освітнє середовище” (2019)
Фельцан І. - Іншомовна освіта дорослих у Швеції (2019)
Дрібнюк Н. - Музично-педагогічні посібники Східної Галичини першої половини ХХ ст (2019)
Ек Н. - Фортепіанна спадщина Федора Надененка та її використання в процесі підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2019)
Перегняк І. - Критеріальний підхід до формування правової компетентності у військовослужбовців за контрактом (2019)
Харченко Ю. - Професійна культура концертмейстера закладу вищої освіти: теоретико-методологічний аспект (2019)
Сірант Н. - Освітньо-виховний та естетичний потенціал української народної педагогіки (2019)
Krainyk L. - Motivation as a key factor of students’ success in learning ESP (2019)
Авраменко К. - Удосконалення методичної підготовки майбутніх педагогічних працівників засобами інтерактивного навчання на уроках англійської мови (2019)
Маковецька І. - Дикція як особлива складова роботи над постановкою голосу в студентів (2019)
Прохорчук П. - Критерії, компоненти, показники та рівні формування професійно-етичної культури майбутніх графічних дизайнерів (2019)
Ткаченко У. - Актуальні проблеми національно-патріотичного виховання в закладах вищої освіти (2019)
Літовченко В. А. - Властивість локалізації регулярних розв’язків задачі Коші для фрактального рівняння інтегрального вигляду (2018)
Лінчук Ю. С. - Деякі властивості узагальненого інтегрального оператора Бесселя, Лінчук С. С. (2018)
Чепок О. О. - Асимптотичні зображення швидко змінних розв’язків диференціальних рівнянь другого порядку з швидко та правильно змінними нелінійностями (2018)
Василишин Т. В. - Алгебри симетричних * -поліномівна просторі C2, Струтинський М. М. (2018)
Ладзоришин Н. Б. - Стандартна форма матриць над квадратичними кільцями відносно (z,k) -еквівалентності та структура розв’язків матричних двобічних лінійних рівнянь, Петричкович В. М. (2018)
Пастернак Я. М. - Взаємодії фізико-механічних полів у тілах із тонкими структурними неоднорідностями: огляд, Сулим Г. Т., Ільчук Н. І. (2018)
Кіт Г. С. - Двовимірна задача термопружності для півпростору з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за теплоізоляції у паралельній до неї стрічковій області, Івасько Н. М. (2018)
Богданов В. Л. - К исследованию разрушения полуограниченного тела при сжатии вдоль межфазной приповерхностной трещины, Кипнис А. Л. (2018)
Курпа Л. В. - Розв’язання задач стійкості шаруватих пластин з отворами за допомогою методу R – функцій, Ткаченко В. В. (2018)
Янковский А. П. - Уточненная модель термоупругопластического изгиба слоистых пластин регулярной структуры. ІІ. Модельные задачи (2018)
Бабич Д. В. - Структурно-вероятностная интерпретация деформационной теории пластичности, Дородных Т. И. (2018)
Шваб’юк В. І. - Дослідження динамічного напруженого стану мікропористих середовищ у рамках псевдоконтинууму Коссера, Мікуліч О. А. (2018)
Чернуха О. Ю. - Математична модель процесів гетеродифузії двома шляхами за каскадного розпаду мігруючих частинок, Білущак Ю. І. (2018)
Савула Я. Г. - Про один підхід до числового розв’язування задач масоперенесення з великими числами Пекле, Турчин Ю. І. (2018)
До 70-річчя професора Георгія Сулима (2018)
Вихідні дані (2018)
Христан Н. - Данило Романович у радянській історичній уяві: князь чи король (2017)
Петрович В. - Люстрації – джерело вивчення соціально-економічної історії міста Володимира середини XIV – XVIII століття (2017)
Дробіна Л. - Формування українсько-молдавських відносин у 1650 р. (2017)
Руснак О. - Єпископ Григорій Хомишин:родинне середовище і ранні роки життя (2017)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція радикального спрямування у релігійному житі Галичини й Буковини (кінець XIX – початок XX ст.) (2017)
Ботушанський В. - Чернівецький університет у роки Першої світової війни (2017)
Гучко О. - Розвиток медичної освіти на території Північної Буковини у 20-30-ті роки ХХ ст. (2017)
Борчук С. - "Українська загальна енциклопедія” 1930-х рр.: підвалини створення та її виконавці (2017)
Ключук Ю. - Польсько-українське міжнаціональне порозуміння та примирення крізь призму взаємин президентів (1991 – 2010 рр.) (2017)
Стрільчук Л. - Питання історичної пам’яті в сучасних українсько-польських взаєминах, Нінічук А. (2017)
Калініченко В. - Клинкова зброя з Середнього Подністров’я і військова справа болгарської держави в ІХ – першій половині Х ст. (2017)
Безаров О. - "Еврейський антисемітизм” Карла Маркса (2017)
Піддубний І. - Червнева реставрація 1930 р. в Румунії у висвітленні газети "Universul” (2017)
Удот О. - Політична боротьба СРСР та західних союзників навколо питань про репатріацію радянських громадян (2017)
Нечипоренко М. - Між Варшавою та Москвою: формування зовнішньополітичного курсу гетьмана Івана Самойловича в перші роки гетьманування (2017)
Добржанський С. - Галицькі та буковинські міста другої половини XIX – початку XX ст.: порівняльні особливості системи управління (2017)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція Галичини й Буковини у взаєминах з "Просвітою" (кінець ХІХ ‒ початок ХХ ст.) (2017)
Потіха О. - Стратегія і тактика політичної діяльності УНДО у першій половини 1930-х рр. (2017)
Любчик І. - Західне етнічне пограниччя під впливом російсько-радянської пропаганди напередодні та в роки Другої світової війни (2017)
Паска Б. - Івано-Франківський судовий процес над дисидентом Валентином Морозом (2017)
Христан Н. - Історія як зображення: екранізація короля Данила Романовича (2017)
Jakubowski M. - Przynależność etniczna a wyznanie na Bukowinie w źródłach z przełomu XVIII i XIX wieku (2017)
Безаров О. - Феномен міжетнічної толерантності на Буковині (1861-1914 рр.): випадок із євреями (2017)
Валявська К. - Емануель Розенцвайг (1843 – 1906) – людина модерного часу в підавстрійських Чернівцях (2017)
Rusnak О. - Чернівецький і Сучавський деканати греко-католицької церкви у роки душпастирської діяльності владики Г. Хомишина (2017)
Королько А. - Депутатська діяльність Лева Бачинського в австрійському парламенті (1907-1912), Паска Г. (2017)
Федоришин І. - Внесок населення товмаччини в зміцнення боєздатності армії ЗУНР під час війни 1918 – 1919 рр. (2017)
Доброчинська В. - "Жіноча служба Україні" в організації дошкільних закладів на Волині у період Другої світової війни (2017)
Федорак В. - Музеї етнографічного і мистецького профілю галицької гуцульщини в етнотуристичній сфері: стан і перспективи і розвитку (2017)
Данилюк І. - Навчальні музеї Івано-Франківської області (2017)
Кавун Л. І. - Модерністська естетика й поетика роману Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію" (2018)
Сулима М. М. - До тлумачення кількох щоденникових записів Тараса Шевченка (2018)
Погасян Н. І. - До питання про ключову проблему історико-біографічної прози (реферований аналіз із акцентом у шевченкіану) (2018)
Завгородня Т. С. - Особливості інтерпретації образу Афродіти в поезії Максима Рильського 20–30 рр. ХХ ст. (2018)
Якубоська М. С. - Наукові відкриття Ніли Зборовської: синенергетичне мислення в архетипі художнього-естетичного коду (2018)
Смольницька О. О. - Антична міфологія в психоаналізі Ніли Зборовської: літературно-філософський та історичний дискурси (2018)
Мірошник О. Ю. - Проблема самогубства у внутрішньому світі Василя Стефаника: психобіографічний і творчий аспекти (2018)
Вертипорох О. В. - Діалог між автором і читачем у сучасному художньому тексті: психосемантична та рецептивна проблема (2018)
Скорина Л. В. - "Російський слід" в українській епіграфістиці 20-х років ХХ століття: відлуння "Золотого віку" (2018)
Качур М. О. - "Зорова" поезія Івана Величковського та Олексія Софієнка: типологічні паралелі (2018)
Савич А. А. - Життєві й творчі долі Люко Дашвар і Марго Л. Стедман: типологічний аналіз (2018)
Кошова І. О. - Музика, живопис і слово в ліриці Миколи Шамрая (2018)
Клименко Г. А. - Літературне письмо як синхронізація з минувшиною (2018)
Марценішко В. О. - Історія і травматична пам’ять у романі Бернгарда Шлінка "Читець" (2018)
Ярмоленко Н. М. - Як то було: прицерковний фольклор Наддніпрянської України (із фольклорного архіву) (2018)
Поліщук В. Т. - Літературна енциклопедія Черкащини (подача чотирнадцята) (2018)
Поліщук Р. В. - Фізичне здоров'я в системі етнопедагогіки (2018)
Ромащенко Л. І. - Олесь Гончар у "Спогадах" Дмитра Павличка (роздуми над книгою) (2018)
Солецький О. М. - Новий рівень пізнання гуцульського тексту (2018)
Кавун Л. І. - Рецензія на монографію Ольги Башкирової "Гендерні художні моделі сучасної української романістики" (2018)
Ромащенко Л. І. - "Лебеді летять над моїм життям": Михайлові Стельмаху – 105 років (2018)
Бібліографія (2018)
Хроніка подій (2018)
Зміст (2019)
Кириленко А. А. - Разработки лаборатории вычислительной электродинамики: от математических моделей до антенно-фидерных устройств, Кулик Д. Ю., Мосьпан Л. П., Стешенко С. А. (2019)
Ivanchenko I. - Development of the concept of near-field technology in designing the effective small-aperture microwave antennas, Popenko N., Khruslov M., Chernobrovkin R., Radionov S., Pischikov V. (2019)
Лихачев А. А. - Разработка компактных генераторных комплексов на основе клинотронов терагерцевого диапазона в ИРЭ им. А.Я. Усикова НАН Украины, Даник А. А., Ковшов Ю. С., Кишко С. А., Пономаренко С. С., Хуторян Э. М., Кулешов А. Н., Тищенко А. С., Завертанный В. В., Забродский А. Ф. (2019)
Солован М. М. - Електричні і фотоелектричні властивості поверхнево-бар'єрних структур МoN/n-Si, Мар’янчук П. Д. (2019)
Величко Е. А. - Рассеяние плоской электромагнитной волны кусочно-однородной линзой Люнеберга, Николаенко А. П. (2019)
Власенко С. А. - Пространственно-энергетические характеристики сфокусированных мод металлического резонатора терагерцевого лазера, Дегтярев А. В., Дубинин Н. Н., Маслов В. А. (2019)
Дзюбенко М. И. - Измерение электродинамических характеристик одномерных металлических ленточных решеток в терагерцевом диапазоне, Каменев Ю. Е., Масалов С. А., Радионов В. П. (2019)
Памяти Анатолия Семеновича Тищенко (2019)
Бобровник В. М. - Методика розрахунку енергозберігаючого ефекту від застосування паралельного активного фільтра в трифазній чотирипровідній системі електроживлення з урахуванням його власних втрат, Каплун В. В., Артемннко М. Ю. (2018)
Денисюк С. П. - Аналіз можливостей оптимізації добового графіку споживання електричної енергії, Опришко В. П. (2018)
Яганов П. О. - Персептронний класифікатор теплового комфорту, Редько І. В. (2018)
Асаулюк Т. С. - Дослідження властивостей стирол-акрилової полімерної матриці для створення покриття на бавовняному трикотажі, Семешко О. Я., Скалозубова Н. С., Сарібєкова Ю. Г. (2018)
Кулікова І. О. - Надання підвищеної зносостійкості тканинам для захисного одягу, Міщенко Г. В., Міщенко О. В., Венгер О. О., Попович Т. А. (2018)
Боброва С. Ю. - Деформаційні характеристики трикотажу підвищеної міцності, Галавська Л. Є., Кулик А. А. (2018)
Савчук Б. П. - Полімер-полімерний композит на основі відходів зшитого етиленвінілацетату, Савченко Б. М., Сова Н. В., Костюк І. М. (2018)
Ниркова Л. І. - Кореляція між електрохімічними властивостями зварного з’єднання алюмінієвого сплаву системи Al-Mg-Cu-Si та його стійкістю проти локальної корозії, Лабур Т. М., Рябико О. М., Борисенко Ю. В. (2018)
Бессарабов В. І. - Дослідження методу очищення технологічного обладнання фармацевтичних та хімічних виробництв з використанням міцелярної системи дезактивації, Вахітов Л. М., Кузьміна Г. І., Василенко В. Ю. (2018)
Іщенко О. В. - Дослідження кінетики вивільнення антимікробного препарату декаметоксину в полімерних плівках медичного призначення, Бессарабов В. І., Плаван В. П., Баула О. П., Ресницький І. В., ЧЕРКАС С. С. (2018)
Василенко В. І. - Інформаційне забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних установах міста з використанням рангового аналізу (2019)
Воляник О. Ю. - Експериментальне дослідження інтенсивності оброблення матеріалу в автоматичній пральній машині (2019)
Себко В. В. - Реалізація вихорострумового методу контролю на основі визначення компонентів різницевого сигналу трипараметрового перетворювача з трубчастим виробом, Здоренко В. Г. (2019)
Арабулі С. І. - Порівняльний аналіз фізичних властивостей матеріалів для лікарняної постільної білизни, Супрун Н. П., Очеретна Л., Арабулі A. Т., Кучеренко В. І. (2019)
Первая Н. В. - Дослідження впливу процесів рідинного оздоблення на властивості натуральної шкіри, Ніконова А. В., Андреєва О. А. (2019)
Семешко О. Я. - Дослідження впливу хімічної будови кислотних барвників на світлостійкість забарвлень (2019)
Чулєєва О. В. - Моделювання електрофізичних перетворень в пожежобезпечних композиціях кополімеру етилену з вінілацетатом та тригідратів оксиду алюмінію, Плаван В. П. (2019)
Contents (2019)
Katkova N. - The forming of scenarios of enterprise development on the basis of four-level indicator of sustainable development, Murashko I. (2019)
Ostapiuk N. - Systemization of accounting and taxation approaches of commission operations, Stashenko J. (2019)
Fresner J. - Exploratory research into energy efficiency investment and strategy, Krenn C., Kleshchov A., Tomasi F. (2019)
Lelyuk N. - Identification of threats to the financial security of banks, Rodchenko S. (2019)
Malyshev V. - Investigation of state, trends and structure of the world market of nanopowders, Kushchevska N., Korotyeeva A., Bruskova D.-M., Lukashenko T., Zalubovskiy M. (2019)
Malynka O. - Comparison of lateral vs. vertical marketing concepts in brand creation process, Perevozova I. (2019)
Malakhova Yu. - Diagnosis of the perspective condition of the investment activity of the cargo auto-operating enterprises (2019)
Skrynkovskyy R. - Improvement of the system of indicators for the efficiency evaluation of the production capacity of industrial enterprises, Sopilnyk R., Seliverstova L., Koropetskyi O., Protsiuk T. (2019)
Riazanova N. - Research of the interaction of public-private partnership as a tool of development of alternative energy (2019)
Abstracts and References (2019)
Лузан С. О. - Tеоретичні основи подрібнення і механоактивації матеріалів для наплавлення і газотермічного напилення, Сідашенко О. І., Лузан А. С., Петренко Д. М. (2019)
Скобло Т. С. - Применение нанотехнологогий в машиностроении, Сидашенко А. И., Тихонов А. В., Гончаренко А. А., Мартыненко А. Д., Романюк С. П., Плугатарьов А. В., Мальцев Т. В., Рибалко И. Н. (2019)
Козаченко О. В. - Польові випробування удосконалених культиваторних лап, Шкрегаль О. М., Каденко В. С., Блезнюк О. В. (2019)
Скобло Т. С. - Характер и особенности разрушений опорных валков стана 2300/1700, Автухов А. К., Сидашенко А. И., Цыганкова И. В. (2019)
Сорокін С. П. - Обґрунтування параметрів пневмотестера для контролю технічного стану циліндро-поршневої групи двигуна, Козаченко О. В., Шкрегаль О. М., Каденко В. С., Блезнюк О. В., Зозуля Д. (2019)
Скобло Т. С. - Aнализ способов изготовления, упрочнения и восстановления стрельчатых лап культиватора, Рыбалко И. Н., Тихонов А. В., Мартыненко А. Д. (2019)
Банга В. І. - Eкономічна ефективність роздачі комбікормів автоматизованим індивідуальним роздавачем-дозатором (2019)
Нанка О. В. - Bплив частоти обертання ротора грунтообробної експериментальної установки на показники якості, Сиромятников Ю. М. (2019)
Волков В. П. - Pеалізація інформаційно-програмного комплексу при оцінці технічного стану автомобіля, Грицук І. В., Волкова Т. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2019)
Тришевський О. І. - Bизначення тиску металу на валки при накатці рельєфу на елементах гнутих профілей, Воробйов Д. С. (2019)
Колєснік І. В. - Aналіз можливостей Creo Parametric, Калінін Є. І., Лупенко В. В. (2019)
Нанка О. В. - Oсобливості мінливості розмірних характеристик зерна кукурудзи, Бакум М. В., Ієвлєв І. І., Нагорний С. А., Семенцов В. В., Бойко Д. І. (2019)
Скобло Т. С. - Использование лазерных технологий для упрочнения и восстановления изделий из сталей и сплавов, Мартыненко А. Д., Бантковский В. А., Гончаренко А. А., Сайчук А. В., Тихонов А. В., Лысенко С. В. (2019)
Шило И. Н. - К вопросу разработки конструкции упругой муфты, Романюк Н. Н., Агейчик В. А., Лакутя С. М., Эвиев В. А. (2019)
Романюк Н. Н. - Совершенствование конструкции предохранительной муфты, Сашко К. В., Лакутя С. М., Эвиев В. А. (2019)
Larina T. F. - Implementation of logistic approaches in forming the agricultural export strategy in Ukraine, Kravcov A. G., Berezhnaja N. G., Kutiya O. V., Fenenko K. A. (2019)
Калюжный А. Б. - Распределение проницаемых поровых каналов пористой среды по размерам из пневматических характеристик, Платков В. Я. (2019)
Войтов В. А. - Вибір інформативних параметрів акустичної емісії для визначення швидкості зношуванння трибосистеми на перехідних режимах, Бєкіров А. Ш., Войтов А. В. (2019)
Кутья О. В. - Разработка математической модели городских грузовых перевозок (2019)
Мигаль В. Д. - Оцінка інтелектуальних якостей автомобілів, Лебедєв А. Т., Шуляк М. Л., Калінін Є. І. (2019)
Сиромятніков П. С. - Проектно-орієнтоване управління організацією: узагальнені критерії вибору проектів, Сумець О. М. (2019)
Подригало М. А. - Энергетическая эффективность автомобилей и методы ее оценки, Тарасов Ю. В., Шеин В. С., Радченко И. А. (2019)
Кордюм В. А. - Хроника в контексте представлений фундаментальной биологии (2017)
Дёмина Э. А. - Почему и как погибают облученные клетки?, Фильченков А. А. (2017)
Заболотный Д. И. - Иммобилизованные протеолитические ферменты in vivo (обзор литературы и собственных исследований), Савченко Т. Д., Ворошилова Н. М., Веревка С. В. (2017)
Берченко О. Г. - Роль окремих ланок антиноцицептивної системи головного мозку у механізмах регуляції болю у щурів з експериментальним ішемічним інсультом, Шляхова А. В., Веселовська О. В., Тіткова А. М. (2017)
Степанов Ю. М. - Взаємозв’язок між морфологічними змінами печінки та жорсткістю її паренхіми при моделюванні алкогольного та токсичного гепатиту, Діденко В. І., Динник О. Б., Коненко І. С., Ошмянська Н. Ю., Галінський О. О., Руденко А. І. (2017)
Гаврисюк В. К. - Впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань (огляд літератури та власних досліджень), Драннік Г. М., Дріянська В. Є., Ждан В. М., Іщейкін К. Є., Кайдашев І. П., Колесник Ю. М., Чоп’як В. В. (2017)
Руденко А. В. - Інформативність мікробіологічної діагностики для підвищення ефективності лікування гострого неускладненого пієлонефриту у жінок, Пасєчніков С. П., Мітченко М. В., Бавіна О. М., Третяк В. В. (2017)
Бойко В. В. - Особливості втрати автотолерантності при різних клінічних фенотипах міастенії, Клімова О. М., Кордон Т. І., Дроздова Л. А., Калашникова Ю. В., Лавінська О. В., Скок М. В., Лихмус О. Ю., Мінухін Д. В. (2017)
Кужко М. М. - Особливості рецидиву туберкульозу під час застосованої антимікобактеріальної терапії, Бутов Д. О., Бутова Т. С. (2017)
Корж М. О. - Сучасні тенденції використання пар тертя в ендопротезах суглобів людини (огляд літератури та власних досліджень), Філіпенко В. А., Танькут В. О., Косяков О. М., Танькут О. В., Сохань С. В. (2017)
Сердюк А. М. - Виробничий травматизм в медичній галузі: стан і тенденції, Яворовський О. П., Скалецький Ю. М., Риган М. М., Майстренко В. В., Протас С. В., Різник К. С. (2017)
Дикан І. М. - Коефіцієнт автокореляції Морана КТ зображень нейроендокринних пухлин підшлункової залози, Гордієнко К. П., Синюта С. Б., Тарасюк Б. А., Шкарбан В. П. (2017)
28-ий Національний конгрес кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.) (2017)
5-ий з’їзд нефрологів України (Вінниця, 21-22 вересня 2017 року) (2017)
6-ий з’їзд української гастроентерологічної асоціації (Київ, 28-29 вересня 2017 р.) (2017)
12-ий Конгрес педіатрів України з міжнародною участю "Актуальні питання педіатрії” (Київ, 10-12 жовтня 2017 р.) (2017)
Академіку НАМН України А. О. Лобенку — 80 років (2017)
Академіку НАМН України Д. І. Заболотному — 70 років (2017)
Члену-кореспонденту НАМН України І. М. Дикан — 60 років (2017)
Члену-кореспонденту НАМН України Ю. О. Філіппову — 80 років (2017)
Зміст тому (2017)
Авторський покажчик (2017)
Кравцов Ю. С. - Феноменологічна складова онтології соціальної реальності (2016)
Сащук Г. М. - Феномен конфліктогенності та насильства в інформаційному просторі (2016)
Віцько О. В. - Ризики використання соціальних технологій у сучасній Україні (2016)
Кудлач В. - Вплив мережевих комунікативно-інформаційних технологій на трансформацію суспільства (2016)
Хилько М. І. - Класифікація пріоритетів політики екобезпечного розвитку (2016)
Дзьобань О. П. - Суспільний ідеал: деякі особливості античного розуміння (2016)
Громова О. В. - Дихотомії людського існування та екзистенційна самотність в теорії Еріха Фромма (2016)
Матвієнко І. С. - Автор, текст, дискурс: філософські розвідки Мішеля Фуко (2016)
Клочков І. В. - Апофатико-пантеїстичний характер docta ignorantia М. Кузанського (2016)
Петров Є. П. - Актуальні аспекти теорії ідей Дж. Локка (2016)
Кіхно О. В. - Ідея Суб’єктивної доби у соціальній філософії Шрі Ауробіндо (2016)
Максюта М. Є. - Філософія гідності: до єдності морально-етичних та навчально-виховних конотацій (2016)
Співак В. В. - Морально-філософський аспект образу воїна в українській філософській думці епохи Бароко (2016)
Туренко В. Е. - Етико-естетична експлікація вчення про двох Афродіт у промові Павсанія |Symp. 180с – 185с| (2016)
Буцикіна Є. О. - Трансформація категорії "потворне" в межах постнекласичного естетичного дискурсу (2016)
Дергачов Є. В. - Правова свідомість суспільства: від праворозсудковості до праворозумності (2016)
Комаха Л. Г. - Наукове пізнання в аргументах "методологічного анархізму" (2016)
Зінкевич Т. - Ідеї національної громадянської релігії у творах діячів українського культурного відродження кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. (2016)
Шевченко С. Л. - Модернізація православ’я Миколою Бердяєвим та проблема тлумачення екзистенціальної природи духовного (2016)
Базика Д. А. - Розподіл генотипів поліморфного варіанту rs6983267 у некодуючій ділянці хромосоми 8q24.1 у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію та ризик розвитку вторинних пухлин, Чумак А. А., Білоус Н. І., Абраменко І. В., Дягіль І. С., Мартина З. В. (2018)
Педаченко Є. Г. - Вплив збагаченої тромбоцитами плазми різної концентрації на хондрогенез клітин пульпозного ядра щурів in vitro, Хижняк М. В., Васильєва І. Г., Чопик Н. Г., Педаченко Ю. Є., Олексенко Н. П., Шуба І. М., Галанта О. С., Цюбко О. І. (2018)
Лисяный Н. И. - Функции и фенотипы микроглиальных клеток центральной нервной системы (обзор литературы и собственных исследований) (2018)
Котенко О. Г. - Выбор метода хирургического лечения перихилярной холангиокарциномы, Попов А. О., Гриненко А. В., Гусев А. В., Григорян М. С., Федоров Д. А., Коршак А. А., Остапишен А. Н., Минич А. А., Жиленко А. И., Юзвик К. А. (2018)
Тронько М. Д. - Хірургічні аспекти тиреотоксикозу та хронічного аутоімунного тиреоїдиту (огляд літератури та власних досліджень), Коваленко А. Є., Таращенко Ю. М., Остафійчук М. В. (2018)
Щеглов Д. В. - Сучасні можливості надання невідкладної допомоги при ішемічному інсульті (огляд новітніх методів лікування та власних досліджень), Чебанюк С. В., Конотопчик С. В., Свиридюк О. Є. (2018)
Медведь В. І. - Тромбоемболія легеневої артерії в акушерстві (сучасні міжнародні рекомендації та нотатки з практики), Савка Т. Р. (2018)
Шатило В. Б. - Эффективность препарата "Кратал” у больных с предиабетическим нарушением углеводного обмена (результаты рандомизированного многоцентрового исследования), Ена Л. М., Орынчак М. А., Вакалюк И. П., Антонюк-Щеглова И. А., Наскалова С. С., Чижова В. П., Наумчук Н. С., Гаркавенко О. Г., Мудрук И. В. (2018)
Романенко А. М. - Особенности репарации поврежденной ДНК уротелия мочевого пузыря у лиц, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях Украины, Возианов С. А., Фукушима Ш. (2018)
Мавров Г. І. - Клініко-епідеміологічні аспекти протозойної інвазії Trichomonas vaginalis та ультраструктурні особливості морфотип ів збудника, Федорич П. В., Репін М. В., Джораєва С. К., Осінська Т. В. (2018)
Горяінова Н. В. - Оцінка ефективності лікування та прогноз перебігу мієлодиспластичного синдрому на підставі врахування експресії внутрішньоядерного білка Кі-67, Третяк Н. М., Гордієнко А. І., Кубарова В. О., Басова О. В., Стародуб Г. С., Бортнік А. А. (2018)
Сердюк А. М. - Результати вивчення взаємозв’язку між суб’єктивною оцінкою опитуваними стану свого здоров’я та умовами природного освітлення та інсоляції їх житла, Акіменко В. Я., Стеблій Н. М. (2018)
Antipkin Yu. G. - An update on the abortion problem in Ukraine, Podolskyi V. V., Podolskyi Vl. V., Marions L., Gemzell-Danielson K., Makarenko M. V., Govseev D. O. (2018)
Магльований А. В. - Пам’яті Михайла Васильовича Даниленка (до 100-ї річниці від дня народження), Гриновець В. С., Тищенко В. І. (2018)
24 з’їзд хірургів України (Київ, 26-28 вересня 2018 р.) (2018)
19-ий національний конгрес кардіологів України (Київ, 26–28 вересня 2018 р.) (2018)
Академіку НАМН України А. М. Романенко — 80 років (2018)
Академіку НАМН України С. В. Комісаренку — 75 років (2018)
Зміст тому (2018)
Авторський покажчик (2018)
Klyuchko O. M. - Biotechni cal information systems for monitoring of chemicals in environment: biophysical approach (2019)
Panchak L. V. - Russulaceae family mushrooms lectins: function, purification, structural features and possibilities of practical applications (2019)
Pirog T. P. - Antimicrobial activity of surfactants of microbial origin, Lutsay D. A., Kliuchka L. V., Beregova K. A. (2019)
Kiseleva E. K. - Diagnostic characteristics of the ELISA test for the hepatitis B virus surface antigen detection, Ganova L. A., Chumak E. N., Trokhimchuk T. Yu., Serdyuk V. G., Spivak N. Ya. (2019)
Dziubenko N. V. - Influence of C60-fullerene aqueous colloid solution on liver and pancreas morphological state and blood aminotransferases of rats with experienced acute cholangitis, Kuznietsova H. M., Lynchak O. V., Rybalchenko V. K. (2019)
Tigunova O. - Rape biomass (Brassica napus) as raw materials for biobutanol production, Andrijash G., Beyko N., Zaharova O., Priyomov S., Shulga S. (2019)
Zlatska A. V. - Expression of estrogen and progesterone receptors by human endometrial multipotent mesenchymal stromal/ stem cells in vitro under hypoxia conditions, Gordiienko I. M., Zubov D. О., Vasyliev R. G., Novikova S. N. (2019)
Author rules (2019)
Фоменко А. Є. - Боротьба з розкраданням вантажів на залізничному транспорті України, Вишня В. Б. (2019)
Вітер Д. В. - До питання класифікації типових способів учинення злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм (2019)
Максіменцев М. Г. - Політичні фактори злочинності у сфері надрокористування в Україні (2019)
Тютченко С. М. - Групування методів оцінки економічної безпеки підприємства (2019)
Кириченко Ю. В. - Право на життя: відповідність конституційної практики України європейським стандартам, Кіхтенко М. В. (2019)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Розвиток цивільного процесуального законодавства у Радянській Україні: історико-правове дослідження (2019)
Пайда Ю. Ю. - Правові особливості анексії Західної України у 1920-х рр., Куруц Н. В. (2019)
Сердюк І. А. - Поняття, що відображають повну або часткову відсутність правових норм чи їх окремих елементів, необхідних для врегулювання поведінки право-дієздатних суб´єктів: питання термінологічної визначеності та змістовної наповненості (2019)
Талдикін О. В. - Сучасні недемократичні форми державного (політичного) режиму (2019)
Миронюк Р. В. - Корупційні ризики в діяльності поліцейського та шляхи їх усунення (2019)
Голобутовський Р. З. - Класифікація суб’єктів адміністрування публічною службою в органах судової влади (2019)
Єрменчук О. П. - Приватний сектор як важливий суб'єкт захисту критичної інфраструктури (2019)
Мурзіна О. А. - Формування ціннісних орієнтацій в системі вищої освіти, Мирошниченко В. О., Каблуков А. О., Костенко І. О. (2019)
Резворович К. Р. - Особливості процедури медіації у врегулюванні медичних конфліктів (2019)
Самбор М. А. - Інформування відповідача у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про встановлення обмежень щодо реалізації права на свободу мирних зібрань про розгляд справи у суді (2019)
Палій Є. А. - Характеристика публічно-правових спорів, які вирішуються у спрощеному провадженні (2019)
Розгон О. Г. - Елементи механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації в Україні (2019)
Хайдарова І. О. - Правовий статус осіб, що займають адміністративні посади у Вищому антикорупційному суді (2019)
Шинкаренко І. Р. - Гемологічна судова експертиза: поняття, проблеми проведення та напрями розвитку, Оболенцева-Красивська О. С. (2019)
Bidnyak H. S. - Obtaining samples of papillary paterns: realities and prospects (2019)
Єфімов М. М. - Організаційно-тактичні особливості допиту підозрюваних під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері торгівлі людьми, Старова Т. А. (2019)
Кирбят’єв О. О. - Кримінально-правовий вимір проблеми презумпції правоти працівників правоохоронних органів, які виконують професійні обов’язки (2019)
Гріненко Я. В. - Завдання Збройних Сил України у сфері протидії злочинності (2019)
Євтушок В. А. - Протидія кібербулінгу в Україні: правовий аспект, Кущенко В. О. (2019)
Крищенко А. Є. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із незаконним відтворенням та розповсюдженням комп’ютерних програм (2019)
Макотченко Л. М. - Заходи попередження перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (2019)
Савенко В. П. - Перспективи запровадження в Україні ювенальної юстиції (2019)
Фещин М. А. - Запобігання кишеньковим крадіжкам (2019)
Фурса В. В. - До питання реформування чинного кримінального законодавства України, яке спрямоване на захист неповнолітніх від сексуальних посягань (2019)
Щербинський К. С. - Організація взаємодії оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції під час досудового розслідування розбоїв, вчинених неповнолітніми (2019)
Янчук А. М. - Наукова розробленість проблематики використання позаштатних негласних працівників підрозділами кримінальної поліції (2019)
Рецензії (2019)
Міжніродні та Всеукраїнські наукові конференції, що відбулися в ДДУВС у 2019 році (2019)
Персоналії (2019)
Нові видання (2019)
Довідка про авторів (2019)
Макаренко М. В. - Бюджетування, як фактор удосконалення корпоративного управління ПАТ "Укрзалізниця", Даниленко О. В. (2018)
Вітаємо (2018)
Даніленко Е. І. - Поздовжня стійкість рейкових плітей Р65 при скріпленнях безпідкладкового (КПП-5, КПП-1) та підкладкового типу (КБ), Карпінський С. Л., Молчанов В. М. (2018)
Яновський П. О. - Передумови формування сучасної системи контролю за якістю транспортних послуг (2018)
Мямлін С. В. - Підвищення надійності п’ятникового вузла вантажного вагону, Мурадян Л. А., Подосьонов Д. О. (2018)
Будниченко В. Б. - Основні тенденції оновлення парку трамвайних вагонів в Україні, Краснокутська З. І., Покшевницька Т. В. (2018)
Кошель О. О. - Вдосконалення системи контролю технічного стану несучих конструкцій рухомого складу шляхом застосування неруйнівних методів контролю, Титорчук Р. І., Ліщинський О. В. (2018)
Крюков Д. О. - Порівняльний аналіз акустичних характеристик чорнових і механічно оброблених осей колісних пар рухомого складу залізниць, Хміль М. В. (2018)
Матяш В. О. - Підвищення ефективності роботи тепловоза серії 2ТЕ116 шляхом його модернізації, Бова М. М. (2018)
Капіца М. І. - Залізнична станція, як єдиний транспортно-енергетичний вузол, Мартишевський М. І., Сербулов О. Ю. (2018)
Реферати статей (2018)
Ćwiąkała-Małys A. - An influence of auniform control file for tax on efficiency of fiscal administration activities in the scope of VAt tax return verification, Piotrowska I. (2018)
Владимир О. - Особливості розвитку науково-інноваційного потенціалу та національної економіки за умов глобалізаційних процесів (2018)
Крамар І. - Передумови інтернаціоналізації машинобудівних підприємств, Мариненко Н. (2018)
Струтинська І. - Інформаційні технології організації бізнесу – імператив інноваційного розвитку бізнес-структур (2018)
Дмитрів Д. - Обгрунтування чинників конкурентоспроможності підприємств дорожнього господарства на основі міжнародного досвіду, Ковальчик О., Рогатинська О. (2018)
Зеленський К. - Нормування праці як фактор підвищення конкурентоспроможності працівника в системі освіти, Стельмащук Л. (2018)
Мельник О. - Вибір та обґрунтування показників оцінювання ресурсного потенціалу підприємства (2018)
Мукомела-Михалець В. - Роль і функції брендингу в управлінні сталим розвитком підприємницьких структур, Соколюк Г. (2018)
Островська Г. - Управління інтелектуальним потенціалом підприємства (2018)
Семенюк С. - Ефективний пошук покупців – основа бізнесу (2018)
Шпилик С. - Facebook як ефективний маркетинговий інструмент розвитку бізнесу, Вовчук О. (2018)
Kilyar O. - Accounting policy as a tool of enterprise management system (2018)
Лучко М. - Децентралізація: окремі питання методики аналізу ефективності управління коштами місцевих бюджетів (2018)
Мельничук І. - Облік фінансового забезпечення відтворення основних засобів будівельних підприємств, Мужевич Н. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Ломотько Д. В. - Формування залізничних логістичних ланцюгів постачання контейнерних вантажів на базі когнітивних технологій, Сморкісь І. В. (2018)
Сіроклин І. М. - Концепція побудови комплексної системи визначення технічного стану рухомого складу: напольні пристрої, Мороз В. П., Петухов В. М., Каргін А. О. (2018)
Кравець А. М. - Нові матеріали для змащування пари тертя "колесо рухомого складу – рейка". Результати лабораторних досліджень, Євтушенко А. В., Погребняк А. В. (2018)
Муха А. М. - Контактні вставки полозів струмоприймачів електрорухомого складу з покращеними показниками, Устименко Д. В., Балійчук О. Ю., Куриленко О. Я., Малишко І. В., Адамович Ю. О. (2018)
Батюшин І. Є. - Дослідження впливу товщини бандажів колісних пар локомотивів на показники їх міцності та надійності, Яценко Л. Ф., Гончаров О. М., Повисший В. М., Лукашевич А. О. (2018)
Батюшин І. Є. - Досвід впровадження раціональних міжремонтних періодів локомотивів, Гончаров О. М. (2018)
Пінчук О. В. - Соціально-психологічні засоби попередження соціально небезпечних дій сторонніх осіб на залізничному транспорті (2018)
Бочаров О. П. - Валерій Флейтман – головний конструктор АСК ПП УЗ (2018)
Реферати (2018)
Бочаров О. П. - ІР-телефонія, як сучасний засіб корпоративного зв’язку ПАТ "Укрзалізниця", Доліна Н. Л., Коломієць Є. П. (2018)
Самарська А. В. - Закономірності поширення та акумуляції важких металів у ґрунтах залізничної інфраструктури, Зеленько Ю. В. (2018)
Демченко С. М. - Технічні вимоги до безпідкладкових анкерних пружних проміжних скріплень, Татуревич А. А. (2018)
Леонец В. А. - Бортовой измерительный комплекс БВК-6 (2018)
Ігнатов Г. С. - Система контролю нагріву букс дизель-поїзда ДПКр-2, Богун І. А., Гамбарян Г. Р., Зюков А. А. (2018)
Грищенко С. Г. - Александр Бородин – ученый, инженер-новатор и организатор железнодорожного транспорта (2018)
Реферати (2018)
Кравець А. М. - Нові матеріали для змащування пари тертя "колесо рухомого складу – рейка". Результати експлуатаційних випробувань, Євтушенко А. В., Почеква Р. Є., Лобозинський В. С. (2018)
Демченко С. М. - Покращення конструкцій елементів верхньої будови колії на вузькоколійних залізницях з рейками типу Р43, Курган А. М. (2018)
Bałuch H. - Improvement of methods for planning railway superstructure repair (2018)
Петренко В. О. - Дослідження можливостей відновлення хребтової балки вантажних вагонів в районі шворневого вузла на основі вагона-зерновоза моделі 19-752, Буліч Д. І. (2018)
Фомін О. В. - Оцінка залишкового ресурсу вантажних вагонів з терміном служби, який перевищує нормативний, Прокопенко П. М. (2018)
Мямлін С. В. - Новини науково-технічного життя галузі (2018)
Горобець В. Л. - Дослідження причин виникнення пожеж на локомотивах, Коваленко В. В. (2018)
Бочаров О. П. - П’яних А. П. – талановитий організатор перевізного процесу (2018)
Реферати (2018)
Балей С. - Трійця у творчості Тараса Шевченка (2012)
Юр М. - Автопортрети Шевченка як літопис життя (2012)
Білоус П. - Тарас Шевченко і давня українська література. Пролегомени (2012)
Яременко В. - Устим Кармалюк (Карманюк) і Тарас Шевченко (2012)
Сподарець М. - Рецепція формалізму в українському шевченкознавстві 1920-х років (2012)
Іванишин П. - "Садок" і "шабля": два онтологічно-екзистенціальні типи художнього світу в поезії Тараса Шеченка (2012)
Яковина О. - Парадигма пророцтва у вірші Тараса Шевченка "Бували войни й військовії свари..." (2012)
Клочек Г. - Художній смисл поезії Тараса Шевченка "У Бога за дверима лежала сокира..." та "кінематографічний" спосіб її вираження (2012)
Боронь О. - Художня своєрідність прози Шевченка (спроба узагальнення) (2012)
Альварт Є. - Тарас Шевченко в сучасній літературі та культурі України (2012)
Поліщук В. - Петро Альтман і його "шевченківський" нарис (2012)
Ткаченко С. - Що, Лисянко? - Пожалйте сюди! (2012)
Діженко В. - Шевченко і Лисянщина (2012)
Білокінь О. - У третьому разку - любов... (2012)
Гончар Ю. - Шевченкіана журналу "Визвольний шлях" (1965-1969 роки) (2012)
Козак О. - Тарас Шевченко. 2004-2011. Матеріали до бібліографії (2012)
Барабаш М. - Міжнародний симпозіум "Тарас Шевченко - апостол українського народу" у місті Сату Маре (Румунія) (2012)
Сластіон О. - Шевченко як маляр (2013)
Багрій О. - Шевченко і Схід (2013)
Новицький М. - "Мочиморди" перед судом сучасників і досліду (2013)
Пахаренко В. - Геній читає генія (Творчість Тараса Шевченка в інтерпретації Івана Франка) (2013)
Химинець А. - Концепція Юрія Бойка-Блохина стильової та ідейно-естетичної парадигми творчості Тараса Шевченка (2013)
Боронь О. - Структура та семантика словообразу хати в поезії Тараса Шевченка (2013)
Клочек Г. - Із Косаральського циклу (До проблеми критеріїв художності поезії Тараса Шевченка) (2013)
Яковина О. - "Хіба самому написать...": поет між собою і покликанням, Слободян О. (2013)
Яременко В. - "А помолимося Богу..." (Шевченкова молитва в богословському контексті) (2013)
Поліщук В. - Шевченківська тема у творчості Григорія Донця (2013)
Дяченко-Лисенко Л. - Тарас Шевченко в житті українців на мусульманському Сході: 80-ті роки ХХ століття (2013)
Степенькіна П. - Петро Жур про зв'язки Тараса Шевченка і Корсунщини (2013)
Левицький В. - Шевченківська тема на сторінках газети "Рада": від поезії до реклами (2013)
Гончар Ю. - Шевченкіана журналу "Визвольний шлях" (1970-1975 роки) (2013)
Андрієвський Л. - "Криниця" у шевченкіані (2013)
Поліщук В. - Книга про двої побратимів-подвижників (2013)
Коваленко В. - Про Шевченківське свято на Харківщині (2013)
Презентую особливий, кафедральний номер (2019)
Кузнецов А. Ю. - К генезису метамодернизма (2019)
Проценко О. П. - Моральні вимоги в практиці сучасного комунікативного менеджменту, Агапова О. О. (2019)
Ковалевская О. В. - Феномен идентичности в рефлексии современного философствования (2019)
Shyroka S. I. - Value management as a phenomenon of moral culture: perspectives of research (2019)
Качуров Е. В. - Дефолт идеологий, Качурова С. В. (2019)
Більчук Н. Л. - Осягнення феномена смерті як екзистенційна ідентичність особистості, Більчук А. В. (2019)
Кунденко Я. М. - Туризм як духовна подорож сучасної людини, Гаплевська О. І. (2019)
Свящук А. Л. - Софія для авіа (2019)
Соловйов В. Г. - Релігієзнавча експертиза нових релігійних рухів: основні ракурси проблеми (2019)
Чмихун С. Є. - ЗМІ як агент неявного примусу поведінкової культури, Більчук Н. Л. (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Contents (2019)
Bushuyev S. - Strategic audit of infrastructure projects and programs, Kozyr В., Zaprivoda A. (2019)
Kulyk I. - Development of data compressing coding methods on basis of binary binomial numbers, Berezhna O., Shevchenko M. (2019)
Dihtievskiy O. - Analysis of the methods of measurement of the cylindrical gear involute, Kvasnikov V. (2019)
Akimova O. - Development of a method for selecting a way of raw material transportation from the offshore drilling platform to the onshore infrastructure, Kravchenko O. (2019)
Ogorodnyk І. - Ensuring a specified reliability level of complex spectral-binary diagnostics by the "Quanton" method (2019)
Pisarchyk O. - Mathematical foundations of navigation parameters of the air transport by magnetominal circulation by using the method of least squares, Grinenko О., Vasilieva M., Lopatin K. (2019)
Morozova O. - Development of innovative learning technology in systems with dual processes (2019)
Arutiunian V. - Analysis of the reliability of the information system of mass notification with "client-server" architecture and using Google Maps service (2019)
Abstracts and References (2019)
Кукурудза С. І. - Юліан Левицький – педагог- географ (до 100-річчя виходу підручника "Географія”) (2019)
Назарук М. М. - Історичні аспекти формування промислового природокористування в Львівській області та його екологічні наслідки, Галянта Л. (2019)
Малик Р. Г. - Ретроспективний аналіз досліджень ґрунтів белігеративних комплексів та їх періодизація (2019)
Позняк С. П. - Грунтово-географічне районування широколистяно-лісової ґрунтово-біокліматичної зони України, Папіш І. Я., Іванюк Г. С., Ямелинець Т. С. (2019)
Войтків П. С. - Морфологічні особливості буроземів (cambisols) пралісів Угольсько-Широколужанського масиву Карпатського біосферного заповідника, Іванов Є. А. (2019)
Лихолат В. - Субфоссільні спорово-пилкові спектри висотних поясів Карпат і Західного Кавказу, Чернюк Г. В. (2019)
Тиханович Є. Є. - Лавинні геокомплекси Горган: формування, параметри і класифікація (2019)
Калинич О. Р. - Сучасний стан вивчення конкреційних ферум-манганових новоутворень (2019)
Яворська А. М. - Ініціальні ґрунти Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат (2019)
Малик С. З. - Морфогенез буроземно-підзолистих ґрунтів Пригорганського Передкарпаття (2019)
Афоніна О. О. - Демографічні фактори формування регіонального ринку праці (на прикладі Чернігівської області) (2019)
Ріпа В. М. - Сепаратизм у південно-східній Азії: основні осередки, Філоненко І. М., Філоненко Ю. М. (2019)
Кольчак О.-М. Ю. - Основні аспекти виділення меж міської агломерації: аналіз вітчизняних і закордонних досліджень (2019)
Байрамов Т. Ш. - Социально-экономические предпосылки развития миграционных процессов в северо-западных районах Азербайджанской республики (на примере Губа-Хачмазского экономического района) (2019)
Машіка Г. В. - Базові тригери стратегічного розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського регіону (2019)
Горожанкіна Н. А. - Танцювальні фестивалі України як складова фестивального туризму, Бойко З. В., Горб К. М. (2019)
Мариняк Я. О. - Особливості розвитку туризму в Тернопільській області (2019)
Кузишин А. В. - Організація лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області, Галицька І. Б. (2019)
Горожанкіна Н. А. - Просторовий аналіз краєзнавчого напряму діяльності дитячо-юнацького туризму в регіонах України станом на 2017 рік, Грушка В. В. (2019)
Флінта Н. І. - Принципи та побудова моделі класифікації туристичних послуг (2019)
Питуляк М. Р. - Сучасний стан і тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області, Питуляк М. В. (2019)
Сич В. А. - Концептуальні основи розвитку екологічного туризму (2019)
Паньків Н. М. - Територіальна диференціація туристично-ресурсного потенціалу як чинника внутрішнього туризму Львівської області, Лесик І. (2019)
Стецько Н. П. - Тернопільське водосховище як рекреаційний об’єкт, Бицюра Л. О. (2019)
Царик Л. П. - Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя, Царик П. Л., Янковська Л. В., Кузик І. Р. (2019)
Чернюк Г. В. - Стан ландшафтних геосистем на території Зарічненського району Рівненської області, Царик Л. П., Логінов В. (2019)
Барна І. М. - ОВД як механізм забезпечення екологічної безпеки (2019)
Янковська Л. В. - Антропогенна трансформація геосистем Тернопільської області, Новицька С. Р., Таранова Н. Б. (2019)
Лященко А. А. - Концептуальне моделювання та принципи реалізації бази геопросторових даних кадастру природних лікувальних ресурсів, Захарченко Є. А. (2019)
Соколовський В. А. - Перспективи розвитку екологічного туризму на природоохоронних територіях середнього Придніпров’я, Щлголєва І. В. (2019)
Визначні події, постаті (2019)
Відомості про авторів (2019)
Бондар І. А. - Слабконелінійні крайові задачі для систем інтегро-диференціальних рівнянь із імпульсним впливом. Критичний випадок другого порядку (2019)
Бурилко О. А. - Колективна динаміка та біфуркації у симетричних мережах фазових осциляторів. I (2019)
Городній М. Ф. - Про обмежені розв’язки одного різницевого рівняння другого порядку, Кравець В. П. (2019)
Журавлев В. Ф. - Обобщенно-обратный оператор к интегро-дифференциальному в банаховом пространстве (2019)
Кошманенко В. Д. - Проблема достовірної події в багатокомпонентних динамічних системах з притягальною взаємодією, Сатур О. Р. (2019)
Покутний О. О. - Крайові задачі для еволюційного рівняння Шредінгера. I (2019)
Пришляк О. О. - Трикольоровий граф потоку Морса на компактній поверхні з межею, Прус А. А. (2019)
Слюсарчук В. Ю. - Зображення обмежених розв’язків лінійних дискретних рівнянь (2019)
Feketa P. - Exponential stability of invariant manifold for nonlinear impulsive multifrequency system, Meurer T., Perestyuk M. M., Perestyuk Yu. M. (2019)
Пономаренко В. - Спектрофотометричні дослідження навколоядерної області комети 46P/WIRTANEN, Чурюмов К., Сергєєв О. (2018)
Лозицька Н. - Магнітні поля сонячних плям в 24 циклі сонячної активності (2018)
Пішкало М. - Зміна знака полярного магнітного поля Сонця у 24-му циклі активності (2018)
Парновський C. - Оцінювання теплового випромінювання дифузних галактик з активним зореутворенням у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц, Ізотова I. (2018)
Лозицький В. - Вимірювання просторово нероздільних магнітних полів змішаної полярності за спостереженнями ефекту Зеємана у сонячному факелі (2018)
Sergijenko O. - Dipole of the luminosity distance as a test for dark energy models (2018)
Войцеховський В. - Прискорення та поширення космічних променів надвисоких енергій в локальному Всесвіті, Гнатик Б., Кудря Ю. (2018)
Плотко П. - Залишок наднової Вітрила та її пульсарно-вітрова туманність: фізичні характеристики та радіовипромінювання, Гнатик Б. (2018)
Гулиев А. - Абсолютный блеск ряда долгопериодических комет 1990-2015гг., Поладова У. (2018)
Гнатик Р. - Гама-випромінювання ТеВного діапазону від залишку наднової Вітрила, Винокурова К. (2018)
Козак П. - Метеори з мультимодальними кривими блиску: спостереження та якісні моделі (2018)
Zupancic B. - On the sense of justice: spoudaios vs. legal formalists (2019)
Косович В. - Кодифікація сучасного законодавства України: відповідність юридико-технічним вимогам (на прикладі проекту Кодексу ;України з процедур банкрутства) (2019)
Пашук Т. - Інституційно-правові основи дисциплінарної відповідальності суддів (2019)
Стецик Н. - Прецедентна судова практика: аналіз етапів запровадження та розвитку в Україні (2019)
Sushko Y. - Pilot and quasi-pilot judgments of the European Court of human rights: ensuring enhanced protection of human rights (2019)
Бедрій М. - Форми фіксації українського звичаєвого права: історико-правовий аналіз (2019)
Бойко І. - Місце і роль Києво-Руської держави в багатовіковій історії українського державотворення (2019)
Гутів Б. - Становлення канонічного права як одного з основних джерел права держави-міста Ватикан (2019)
Едер П. - Організація і діяльність судових органів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 роки) (2019)
Кахнич В. - Формування наукової школи публічного права у Львівському університеті (1661–1772) (2019)
Олійник Ю. - Конституційно-правові засади розвитку судової системи другої Речі Посполитої (1918–1939 роки) (2019)
Трепак Л. - Утворення, структура та повноваження німецької окупаційної влади у дистрикті Галичина (1941–1944 роки) (2019)
Бедрій Р. - Правове забезпечення муніципальної реформи в Україні (2019)
Ревер С. - Конституційно-правовий статус адвокатури (пошук оптимальної моделі) (2019)
Задирака Н. - Перспективи впливу особливого адміністративного права на інститут публічного майна (2019)
Клапатий Д. - Правові наслідки припинення інвестиційної діяльності у формі пайового інвестиційного фонду (2019)
Пласкач С. - Заборона примусової праці у міжнародно-правових актах (2019)
Бурдін В. - До питання про розуміння кваліфікуючої ознаки "проникнення в житло, інше приміщення чи сховище" (2019)
Федорович Н. - Історія становлення та розвитку нормативного регулювання співучасті у злочині зі спеціальним суб’єктом (2019)
Шкодяк А. - Згода пацієнта як підстава, що виключає караність діяння у медичному кримінальному праві ФРН (2019)
Басиста І. - Застосування положень ст. 440 КПК України і п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у випадку смерті засудженого, виправданого до завершення розгляду касаційної скарги (2019)
Лубчук О. - Поняття та ознаки аудіовізуального твору як об’єкта права інтелектуальної власності (2019)
Тарасенко Л. - Об’єкти авторського права у цифровому середовищі (2019)
Тищик Б. - Євген Олесницький – правник, політик, парламентарій та Галицькі соціально-політичні реалії другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2019)
Федущак-Паславська Г. - Аристократ духу (до 140-річчя від дня народження Володимира Старосольського) (2019)
Бєліков А. С. - Теоретичне обґрунтування застосування великогабаритної техніки під час виконання робіт із ліквідації завалів на дорогах і прилеглих територіях до об’єкта НС, Крекнін К. А., Нестеренко С. В. (2018)
Сєдін В. Л. - Поширення підтоплення на території України, Грабовець О. М. (2018)
Шатов С. В. - Технологічне обладнання об’єктів видобутку лікувальних грязей, Корольов В. М., Голубченко О. І. (2018)
Кірічек Ю. О. - Державна система кадастрової реєстрації нерухомого майна, Гряник В. О. (2018)
Волчук В. Н. - Фрактальный анализ балловой системы (2018)
Рабіч О. В. - Проблема створення безпечного та комфортного світлового середовища на робочому місці, Чумак Л. О., Мещерякова І. В. (2018)
Дадіверіна Л. М. - Інженерні, економічні, соціальні та екологічні переваги зеленої покрівлі, Комишня А. В. (2018)
Налисько Н. Н. - Виртуальная лаборатория изучения процессов горения и взрыва в подготовке инженеров гражданской безопасности (2018)
Фортигін А. А. - Ідентифікація робочої зони параметрів сталі 40 (2018)
Романенко А. А. - Сравнение интегрального показателя и коэффициента запаса устойчивости бортов карьера (2018)
Ивченко Н. А. - Понятие "графический дизайн" (2018)
Євсєєва Г. П. - Давні льохи: технологія забудови та відновлення, Дунда В., Сіренок К. (2018)
Неіленко С. М. - Проектування приміщень культурно-дозвіллєвого призначення в закладах ресторанного господарства (2018)
Рощина Ю. М. - Мовна підготовка фахівців будівельної галузі (2018)
Лоу Яньхуа - Педагогічні умови і методи формування орфоепічної культури майбутніх викладачів вокалу (2018)
Геркерова О. М. - Професійно спрямоване іншомовне спілкування вчителя іноземної мови як складник комунікативної компетентності (2018)
Московчук Н. - Чинники позитивної адаптації студентів-іноземців в україномовному освітньому просторі України (2018)
Масур Г. С. - Стратегічна компетенція як компонентна детермінанта професійної компетентності майбутніх перекладачів (2018)
Русалкіна Л. Г. - Характеристика англомовної професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх лікарів (2018)
Лещій Н. П. - Методологічний вектор дослідження фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку (2018)
Руденко Ю. А. - Методичний супровід формування мовленнєво-творчої компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, Галятовська К. С. (2018)
Кірдан О. П. - Інформаційно-когнітивний підхід дослідження теорії і практики професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти (2018)
Линенко А. Ф. - Герменевтичний підхід у педагогіці і його принципи (2018)
Кьон Н. Г. - Методологічні засади підвищення пізнавальної активності майбутніх викладачів вокалу, Чжу Юньжуй (2018)
Christensen M. K. - Preparing students for leadership: The role of universities (2019)
Zamotaieva N. - Gender approach to education organization in higher military educational institution (2019)
Sobol N. - Lifelong learning: music adult education (2019)
Ракітянська Л. - Проблема єдності раціонального та чуттєвого в розвитку пізнавальних здібностей (2019)
Корнят В. - Професійна освіта осіб з особливими освітніми потребами: проблеми та перспективи змін, Островська К., Островський І., Слободян С. (2019)
Ковальова О. - Впровадження симуляційних технологій навчання в медичну освіту (2019)
Kolomiiets E. - Productive learning technology as means of education quality provision (2019)
Крашеніннік І. - Компетентнісно орієнтовані завдання у формуванні фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів (2019)
Бульвінська О. - Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів, Капралова І. (2019)
Лопіна Н. - Програма підвищення кваліфікації педагогів закладів вищої медичної освіти з використання інформаційно-освітніх веб-технологій в медичній освіті, Журавльова Л. (2019)
Zaskaleta S. - Implementation of principles of interdisciplinary links in professional training in eu countries (2019)
Pavliuk R. - Research-based training for preparation of professionals of the social sphere in Germany (2019)
Паламарчук О. - Участь академічного персоналу в ефективному врядуванні в університетах: досвід Франції (2019)
Тригуб І. - Підготовка експертів у галузі освіти: досвід східної Європи (2019)
Knysh O. - Quality assurance in Israely higher education system (2019)
Kobylynska T. V. - The Satellite Account of Expenditures on Environmental Protection: Methodological Aspects of Its Introduction in Ukraine, Momotiuk L. Ye., Motuzka O. M. (2019)
Моцний Ф. В. - Аналіз непараметричних і параметричних критеріїв перевірки статистичних гіпотез. Частина 2. Критерії узгодження Романовського, Стьюдента і Фішера (2019)
Голубова Г. В. - Застосування індексних моделей в оцінюванні зовнішньоекономічної діяльності України (2019)
Саріогло В. Г. - Оцінка потреб у заміщенні робочої сили в Україні, обумовлених її вибуттям за віком та трудовою міграцією, Огай М. Ю. (2019)
Gerasymenko S. S. - Argument Statistique des Faits Historiques, Gerasymenko V. S. (2019)
Щурик М. В. - Нові національні пріоритети використання земельних угідь в аграрному секторі, Гудзик І. В. (2019)
Олійник О. О. - Аналітика інформаційного забезпечння управління знаннями в Україні (2019)
Ryngach N. O. - Statistical Estimation of the Awareness of the Working Age Population about Harmful Consumption of Alcohol as a Risk Factor of Cardiovascular Diseases (2019)
Ishchuk S. O. - Core Trends in the Development of the Industrial Sector in the Ukrainian Regions (2019)
Hamkalo O. B. - Benchmarking as a Tool for Providing Analytical Support to Mortgage Lending Operations of a Bank, Demkiv Kh. S. (2019)
Хроніка (2019)
Інформація для авторів (2019)
Гайдей О. С. - Проблема фальсифікації м’ясних продуктів в Україні, Баланчук І. С, Тишківська Н. В. (2018)
Лясота В. П. - Вплив комплексного імуностимулятора ферамін на інтер’єрні показники свиней та якість свинини, Букалова Н. В., Соколова Л. М., Ткачук С. А., Мачула О. С. (2018)
Вовкотруб Н. В. - Менеджмент поголів’я дійних корів як основа профілактики хвороб високої продуктивності (2018)
Джалладов Г. Ш. - Влияние амарант-кукурузного силоса на динамику белковых веществ в организме дойных коров, Оруджова К. Н., Мидык С. В., Ушкалов В. А. (2018)
Коренєва Ж. Б. - Аналіз поширення патології селезінки у дрібних тварин в сучасних умовах міста, Чеботарьова Г. М., Крикун В. М., Токар Є. М., Столяренко М. C. (2018)
Коренєва Ж. Б. - Моніторинг порушення функції печінки удрібних тварин в сучасних екологічних умовах, Чеботарьова Г. М., Голованова А. І., Лотоцький В. І., Кернова М. П. (2018)
Курдеко А. П. - Клинические аспекты дисбиозов при абомазоэнтерите у телят, Коваленок Ю. К. (2018)
Maksymovych I. А. - Correction of anemia syndrome in sport horses, Slivinskа L. G. (2018)
Мельник А. Ю. - А-, Е-вітамінний та кальціє-фосфорний обмін у курчат-бройлерів за використання препарату абетка для тварин (2018)
Мельник А. Ю. - Вплив препарату "абетка для тварин" на показники еритроцитопоезу в поросят, Безух В. М., Дубін О. М., Москаленко В. П., Вовкотруб Н. В., Богатко Л. М., Щуревич Г. О. (2018)
Артеменко Л. П. - Деякі питання епізоотології і лікування собак за демодекозу, Гончаренко В. П., Букалова Н. В., Зубрицька В. М. (2018)
Білик С. А. - Епізоотологія, діагностика, лікування та профілактика лептоспірозу собак у приватній ветеринарній клініці у м. Вінниця в 2015–2016 рр., Корнієнко Л. Є., Ярчук Б. М., Тирсін Р. В., Довгаль О. В., Шульга П. Г., Тирсіна Ю. М., Царенко Т. М., Уховський В. В. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського