Нові видання (2019)
Довідка про авторів (2019)
Макаренко М. В. - Бюджетування, як фактор удосконалення корпоративного управління ПАТ "Укрзалізниця", Даниленко О. В. (2018)
Вітаємо (2018)
Даніленко Е. І. - Поздовжня стійкість рейкових плітей Р65 при скріпленнях безпідкладкового (КПП-5, КПП-1) та підкладкового типу (КБ), Карпінський С. Л., Молчанов В. М. (2018)
Яновський П. О. - Передумови формування сучасної системи контролю за якістю транспортних послуг (2018)
Мямлін С. В. - Підвищення надійності п’ятникового вузла вантажного вагону, Мурадян Л. А., Подосьонов Д. О. (2018)
Будниченко В. Б. - Основні тенденції оновлення парку трамвайних вагонів в Україні, Краснокутська З. І., Покшевницька Т. В. (2018)
Кошель О. О. - Вдосконалення системи контролю технічного стану несучих конструкцій рухомого складу шляхом застосування неруйнівних методів контролю, Титорчук Р. І., Ліщинський О. В. (2018)
Крюков Д. О. - Порівняльний аналіз акустичних характеристик чорнових і механічно оброблених осей колісних пар рухомого складу залізниць, Хміль М. В. (2018)
Матяш В. О. - Підвищення ефективності роботи тепловоза серії 2ТЕ116 шляхом його модернізації, Бова М. М. (2018)
Капіца М. І. - Залізнична станція, як єдиний транспортно-енергетичний вузол, Мартишевський М. І., Сербулов О. Ю. (2018)
Реферати статей (2018)
Ćwiąkała-Małys A. - An influence of auniform control file for tax on efficiency of fiscal administration activities in the scope of VAt tax return verification, Piotrowska I. (2018)
Владимир О. - Особливості розвитку науково-інноваційного потенціалу та національної економіки за умов глобалізаційних процесів (2018)
Крамар І. - Передумови інтернаціоналізації машинобудівних підприємств, Мариненко Н. (2018)
Струтинська І. - Інформаційні технології організації бізнесу – імператив інноваційного розвитку бізнес-структур (2018)
Дмитрів Д. - Обгрунтування чинників конкурентоспроможності підприємств дорожнього господарства на основі міжнародного досвіду, Ковальчик О., Рогатинська О. (2018)
Зеленський К. - Нормування праці як фактор підвищення конкурентоспроможності працівника в системі освіти, Стельмащук Л. (2018)
Мельник О. - Вибір та обґрунтування показників оцінювання ресурсного потенціалу підприємства (2018)
Мукомела-Михалець В. - Роль і функції брендингу в управлінні сталим розвитком підприємницьких структур, Соколюк Г. (2018)
Островська Г. - Управління інтелектуальним потенціалом підприємства (2018)
Семенюк С. - Ефективний пошук покупців – основа бізнесу (2018)
Шпилик С. - Facebook як ефективний маркетинговий інструмент розвитку бізнесу, Вовчук О. (2018)
Kilyar O. - Accounting policy as a tool of enterprise management system (2018)
Лучко М. - Децентралізація: окремі питання методики аналізу ефективності управління коштами місцевих бюджетів (2018)
Мельничук І. - Облік фінансового забезпечення відтворення основних засобів будівельних підприємств, Мужевич Н. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Ломотько Д. В. - Формування залізничних логістичних ланцюгів постачання контейнерних вантажів на базі когнітивних технологій, Сморкісь І. В. (2018)
Сіроклин І. М. - Концепція побудови комплексної системи визначення технічного стану рухомого складу: напольні пристрої, Мороз В. П., Петухов В. М., Каргін А. О. (2018)
Кравець А. М. - Нові матеріали для змащування пари тертя "колесо рухомого складу – рейка". Результати лабораторних досліджень, Євтушенко А. В., Погребняк А. В. (2018)
Муха А. М. - Контактні вставки полозів струмоприймачів електрорухомого складу з покращеними показниками, Устименко Д. В., Балійчук О. Ю., Куриленко О. Я., Малишко І. В., Адамович Ю. О. (2018)
Батюшин І. Є. - Дослідження впливу товщини бандажів колісних пар локомотивів на показники їх міцності та надійності, Яценко Л. Ф., Гончаров О. М., Повисший В. М., Лукашевич А. О. (2018)
Батюшин І. Є. - Досвід впровадження раціональних міжремонтних періодів локомотивів, Гончаров О. М. (2018)
Пінчук О. В. - Соціально-психологічні засоби попередження соціально небезпечних дій сторонніх осіб на залізничному транспорті (2018)
Бочаров О. П. - Валерій Флейтман – головний конструктор АСК ПП УЗ (2018)
Реферати (2018)
Бочаров О. П. - ІР-телефонія, як сучасний засіб корпоративного зв’язку ПАТ "Укрзалізниця", Доліна Н. Л., Коломієць Є. П. (2018)
Самарська А. В. - Закономірності поширення та акумуляції важких металів у ґрунтах залізничної інфраструктури, Зеленько Ю. В. (2018)
Демченко С. М. - Технічні вимоги до безпідкладкових анкерних пружних проміжних скріплень, Татуревич А. А. (2018)
Леонец В. А. - Бортовой измерительный комплекс БВК-6 (2018)
Ігнатов Г. С. - Система контролю нагріву букс дизель-поїзда ДПКр-2, Богун І. А., Гамбарян Г. Р., Зюков А. А. (2018)
Грищенко С. Г. - Александр Бородин – ученый, инженер-новатор и организатор железнодорожного транспорта (2018)
Реферати (2018)
Кравець А. М. - Нові матеріали для змащування пари тертя "колесо рухомого складу – рейка". Результати експлуатаційних випробувань, Євтушенко А. В., Почеква Р. Є., Лобозинський В. С. (2018)
Демченко С. М. - Покращення конструкцій елементів верхньої будови колії на вузькоколійних залізницях з рейками типу Р43, Курган А. М. (2018)
Bałuch H. - Improvement of methods for planning railway superstructure repair (2018)
Петренко В. О. - Дослідження можливостей відновлення хребтової балки вантажних вагонів в районі шворневого вузла на основі вагона-зерновоза моделі 19-752, Буліч Д. І. (2018)
Фомін О. В. - Оцінка залишкового ресурсу вантажних вагонів з терміном служби, який перевищує нормативний, Прокопенко П. М. (2018)
Мямлін С. В. - Новини науково-технічного життя галузі (2018)
Горобець В. Л. - Дослідження причин виникнення пожеж на локомотивах, Коваленко В. В. (2018)
Бочаров О. П. - П’яних А. П. – талановитий організатор перевізного процесу (2018)
Реферати (2018)
Балей С. - Трійця у творчості Тараса Шевченка (2012)
Юр М. - Автопортрети Шевченка як літопис життя (2012)
Білоус П. - Тарас Шевченко і давня українська література. Пролегомени (2012)
Яременко В. - Устим Кармалюк (Карманюк) і Тарас Шевченко (2012)
Сподарець М. - Рецепція формалізму в українському шевченкознавстві 1920-х років (2012)
Іванишин П. - "Садок" і "шабля": два онтологічно-екзистенціальні типи художнього світу в поезії Тараса Шеченка (2012)
Яковина О. - Парадигма пророцтва у вірші Тараса Шевченка "Бували войни й військовії свари..." (2012)
Клочек Г. - Художній смисл поезії Тараса Шевченка "У Бога за дверима лежала сокира..." та "кінематографічний" спосіб її вираження (2012)
Боронь О. - Художня своєрідність прози Шевченка (спроба узагальнення) (2012)
Альварт Є. - Тарас Шевченко в сучасній літературі та культурі України (2012)
Поліщук В. - Петро Альтман і його "шевченківський" нарис (2012)
Ткаченко С. - Що, Лисянко? - Пожалйте сюди! (2012)
Діженко В. - Шевченко і Лисянщина (2012)
Білокінь О. - У третьому разку - любов... (2012)
Гончар Ю. - Шевченкіана журналу "Визвольний шлях" (1965-1969 роки) (2012)
Козак О. - Тарас Шевченко. 2004-2011. Матеріали до бібліографії (2012)
Барабаш М. - Міжнародний симпозіум "Тарас Шевченко - апостол українського народу" у місті Сату Маре (Румунія) (2012)
Сластіон О. - Шевченко як маляр (2013)
Багрій О. - Шевченко і Схід (2013)
Новицький М. - "Мочиморди" перед судом сучасників і досліду (2013)
Пахаренко В. - Геній читає генія (Творчість Тараса Шевченка в інтерпретації Івана Франка) (2013)
Химинець А. - Концепція Юрія Бойка-Блохина стильової та ідейно-естетичної парадигми творчості Тараса Шевченка (2013)
Боронь О. - Структура та семантика словообразу хати в поезії Тараса Шевченка (2013)
Клочек Г. - Із Косаральського циклу (До проблеми критеріїв художності поезії Тараса Шевченка) (2013)
Яковина О. - "Хіба самому написать...": поет між собою і покликанням, Слободян О. (2013)
Яременко В. - "А помолимося Богу..." (Шевченкова молитва в богословському контексті) (2013)
Поліщук В. - Шевченківська тема у творчості Григорія Донця (2013)
Дяченко-Лисенко Л. - Тарас Шевченко в житті українців на мусульманському Сході: 80-ті роки ХХ століття (2013)
Степенькіна П. - Петро Жур про зв'язки Тараса Шевченка і Корсунщини (2013)
Левицький В. - Шевченківська тема на сторінках газети "Рада": від поезії до реклами (2013)
Гончар Ю. - Шевченкіана журналу "Визвольний шлях" (1970-1975 роки) (2013)
Андрієвський Л. - "Криниця" у шевченкіані (2013)
Поліщук В. - Книга про двої побратимів-подвижників (2013)
Коваленко В. - Про Шевченківське свято на Харківщині (2013)
Презентую особливий, кафедральний номер (2019)
Кузнецов А. Ю. - К генезису метамодернизма (2019)
Проценко О. П. - Моральні вимоги в практиці сучасного комунікативного менеджменту, Агапова О. О. (2019)
Ковалевская О. В. - Феномен идентичности в рефлексии современного философствования (2019)
Shyroka S. I. - Value management as a phenomenon of moral culture: perspectives of research (2019)
Качуров Е. В. - Дефолт идеологий, Качурова С. В. (2019)
Більчук Н. Л. - Осягнення феномена смерті як екзистенційна ідентичність особистості, Більчук А. В. (2019)
Кунденко Я. М. - Туризм як духовна подорож сучасної людини, Гаплевська О. І. (2019)
Свящук А. Л. - Софія для авіа (2019)
Соловйов В. Г. - Релігієзнавча експертиза нових релігійних рухів: основні ракурси проблеми (2019)
Чмихун С. Є. - ЗМІ як агент неявного примусу поведінкової культури, Більчук Н. Л. (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Contents (2019)
Bushuyev S. - Strategic audit of infrastructure projects and programs, Kozyr В., Zaprivoda A. (2019)
Kulyk I. - Development of data compressing coding methods on basis of binary binomial numbers, Berezhna O., Shevchenko M. (2019)
Dihtievskiy O. - Analysis of the methods of measurement of the cylindrical gear involute, Kvasnikov V. (2019)
Akimova O. - Development of a method for selecting a way of raw material transportation from the offshore drilling platform to the onshore infrastructure, Kravchenko O. (2019)
Ogorodnyk І. - Ensuring a specified reliability level of complex spectral-binary diagnostics by the "Quanton" method (2019)
Pisarchyk O. - Mathematical foundations of navigation parameters of the air transport by magnetominal circulation by using the method of least squares, Grinenko О., Vasilieva M., Lopatin K. (2019)
Morozova O. - Development of innovative learning technology in systems with dual processes (2019)
Arutiunian V. - Analysis of the reliability of the information system of mass notification with "client-server" architecture and using Google Maps service (2019)
Abstracts and References (2019)
Кукурудза С. І. - Юліан Левицький – педагог- географ (до 100-річчя виходу підручника "Географія”) (2019)
Назарук М. М. - Історичні аспекти формування промислового природокористування в Львівській області та його екологічні наслідки, Галянта Л. (2019)
Малик Р. Г. - Ретроспективний аналіз досліджень ґрунтів белігеративних комплексів та їх періодизація (2019)
Позняк С. П. - Грунтово-географічне районування широколистяно-лісової ґрунтово-біокліматичної зони України, Папіш І. Я., Іванюк Г. С., Ямелинець Т. С. (2019)
Войтків П. С. - Морфологічні особливості буроземів (cambisols) пралісів Угольсько-Широколужанського масиву Карпатського біосферного заповідника, Іванов Є. А. (2019)
Лихолат В. - Субфоссільні спорово-пилкові спектри висотних поясів Карпат і Західного Кавказу, Чернюк Г. В. (2019)
Тиханович Є. Є. - Лавинні геокомплекси Горган: формування, параметри і класифікація (2019)
Калинич О. Р. - Сучасний стан вивчення конкреційних ферум-манганових новоутворень (2019)
Яворська А. М. - Ініціальні ґрунти Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат (2019)
Малик С. З. - Морфогенез буроземно-підзолистих ґрунтів Пригорганського Передкарпаття (2019)
Афоніна О. О. - Демографічні фактори формування регіонального ринку праці (на прикладі Чернігівської області) (2019)
Ріпа В. М. - Сепаратизм у південно-східній Азії: основні осередки, Філоненко І. М., Філоненко Ю. М. (2019)
Кольчак О.-М. Ю. - Основні аспекти виділення меж міської агломерації: аналіз вітчизняних і закордонних досліджень (2019)
Байрамов Т. Ш. - Социально-экономические предпосылки развития миграционных процессов в северо-западных районах Азербайджанской республики (на примере Губа-Хачмазского экономического района) (2019)
Машіка Г. В. - Базові тригери стратегічного розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського регіону (2019)
Горожанкіна Н. А. - Танцювальні фестивалі України як складова фестивального туризму, Бойко З. В., Горб К. М. (2019)
Мариняк Я. О. - Особливості розвитку туризму в Тернопільській області (2019)
Кузишин А. В. - Організація лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області, Галицька І. Б. (2019)
Горожанкіна Н. А. - Просторовий аналіз краєзнавчого напряму діяльності дитячо-юнацького туризму в регіонах України станом на 2017 рік, Грушка В. В. (2019)
Флінта Н. І. - Принципи та побудова моделі класифікації туристичних послуг (2019)
Питуляк М. Р. - Сучасний стан і тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області, Питуляк М. В. (2019)
Сич В. А. - Концептуальні основи розвитку екологічного туризму (2019)
Паньків Н. М. - Територіальна диференціація туристично-ресурсного потенціалу як чинника внутрішнього туризму Львівської області, Лесик І. (2019)
Стецько Н. П. - Тернопільське водосховище як рекреаційний об’єкт, Бицюра Л. О. (2019)
Царик Л. П. - Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя, Царик П. Л., Янковська Л. В., Кузик І. Р. (2019)
Чернюк Г. В. - Стан ландшафтних геосистем на території Зарічненського району Рівненської області, Царик Л. П., Логінов В. (2019)
Барна І. М. - ОВД як механізм забезпечення екологічної безпеки (2019)
Янковська Л. В. - Антропогенна трансформація геосистем Тернопільської області, Новицька С. Р., Таранова Н. Б. (2019)
Лященко А. А. - Концептуальне моделювання та принципи реалізації бази геопросторових даних кадастру природних лікувальних ресурсів, Захарченко Є. А. (2019)
Соколовський В. А. - Перспективи розвитку екологічного туризму на природоохоронних територіях середнього Придніпров’я, Щлголєва І. В. (2019)
Визначні події, постаті (2019)
Відомості про авторів (2019)
Бондар І. А. - Слабконелінійні крайові задачі для систем інтегро-диференціальних рівнянь із імпульсним впливом. Критичний випадок другого порядку (2019)
Бурилко О. А. - Колективна динаміка та біфуркації у симетричних мережах фазових осциляторів. I (2019)
Городній М. Ф. - Про обмежені розв’язки одного різницевого рівняння другого порядку, Кравець В. П. (2019)
Журавлев В. Ф. - Обобщенно-обратный оператор к интегро-дифференциальному в банаховом пространстве (2019)
Кошманенко В. Д. - Проблема достовірної події в багатокомпонентних динамічних системах з притягальною взаємодією, Сатур О. Р. (2019)
Покутний О. О. - Крайові задачі для еволюційного рівняння Шредінгера. I (2019)
Пришляк О. О. - Трикольоровий граф потоку Морса на компактній поверхні з межею, Прус А. А. (2019)
Слюсарчук В. Ю. - Зображення обмежених розв’язків лінійних дискретних рівнянь (2019)
Feketa P. - Exponential stability of invariant manifold for nonlinear impulsive multifrequency system, Meurer T., Perestyuk M. M., Perestyuk Yu. M. (2019)
Пономаренко В. - Спектрофотометричні дослідження навколоядерної області комети 46P/WIRTANEN, Чурюмов К., Сергєєв О. (2018)
Лозицька Н. - Магнітні поля сонячних плям в 24 циклі сонячної активності (2018)
Пішкало М. - Зміна знака полярного магнітного поля Сонця у 24-му циклі активності (2018)
Парновський C. - Оцінювання теплового випромінювання дифузних галактик з активним зореутворенням у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц, Ізотова I. (2018)
Лозицький В. - Вимірювання просторово нероздільних магнітних полів змішаної полярності за спостереженнями ефекту Зеємана у сонячному факелі (2018)
Sergijenko O. - Dipole of the luminosity distance as a test for dark energy models (2018)
Войцеховський В. - Прискорення та поширення космічних променів надвисоких енергій в локальному Всесвіті, Гнатик Б., Кудря Ю. (2018)
Плотко П. - Залишок наднової Вітрила та її пульсарно-вітрова туманність: фізичні характеристики та радіовипромінювання, Гнатик Б. (2018)
Гулиев А. - Абсолютный блеск ряда долгопериодических комет 1990-2015гг., Поладова У. (2018)
Гнатик Р. - Гама-випромінювання ТеВного діапазону від залишку наднової Вітрила, Винокурова К. (2018)
Козак П. - Метеори з мультимодальними кривими блиску: спостереження та якісні моделі (2018)
Zupancic B. - On the sense of justice: spoudaios vs. legal formalists (2019)
Косович В. - Кодифікація сучасного законодавства України: відповідність юридико-технічним вимогам (на прикладі проекту Кодексу ;України з процедур банкрутства) (2019)
Пашук Т. - Інституційно-правові основи дисциплінарної відповідальності суддів (2019)
Стецик Н. - Прецедентна судова практика: аналіз етапів запровадження та розвитку в Україні (2019)
Sushko Y. - Pilot and quasi-pilot judgments of the European Court of human rights: ensuring enhanced protection of human rights (2019)
Бедрій М. - Форми фіксації українського звичаєвого права: історико-правовий аналіз (2019)
Бойко І. - Місце і роль Києво-Руської держави в багатовіковій історії українського державотворення (2019)
Гутів Б. - Становлення канонічного права як одного з основних джерел права держави-міста Ватикан (2019)
Едер П. - Організація і діяльність судових органів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 роки) (2019)
Кахнич В. - Формування наукової школи публічного права у Львівському університеті (1661–1772) (2019)
Олійник Ю. - Конституційно-правові засади розвитку судової системи другої Речі Посполитої (1918–1939 роки) (2019)
Трепак Л. - Утворення, структура та повноваження німецької окупаційної влади у дистрикті Галичина (1941–1944 роки) (2019)
Бедрій Р. - Правове забезпечення муніципальної реформи в Україні (2019)
Ревер С. - Конституційно-правовий статус адвокатури (пошук оптимальної моделі) (2019)
Задирака Н. - Перспективи впливу особливого адміністративного права на інститут публічного майна (2019)
Клапатий Д. - Правові наслідки припинення інвестиційної діяльності у формі пайового інвестиційного фонду (2019)
Пласкач С. - Заборона примусової праці у міжнародно-правових актах (2019)
Бурдін В. - До питання про розуміння кваліфікуючої ознаки "проникнення в житло, інше приміщення чи сховище" (2019)
Федорович Н. - Історія становлення та розвитку нормативного регулювання співучасті у злочині зі спеціальним суб’єктом (2019)
Шкодяк А. - Згода пацієнта як підстава, що виключає караність діяння у медичному кримінальному праві ФРН (2019)
Басиста І. - Застосування положень ст. 440 КПК України і п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у випадку смерті засудженого, виправданого до завершення розгляду касаційної скарги (2019)
Лубчук О. - Поняття та ознаки аудіовізуального твору як об’єкта права інтелектуальної власності (2019)
Тарасенко Л. - Об’єкти авторського права у цифровому середовищі (2019)
Тищик Б. - Євген Олесницький – правник, політик, парламентарій та Галицькі соціально-політичні реалії другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2019)
Федущак-Паславська Г. - Аристократ духу (до 140-річчя від дня народження Володимира Старосольського) (2019)
Бєліков А. С. - Теоретичне обґрунтування застосування великогабаритної техніки під час виконання робіт із ліквідації завалів на дорогах і прилеглих територіях до об’єкта НС, Крекнін К. А., Нестеренко С. В. (2018)
Сєдін В. Л. - Поширення підтоплення на території України, Грабовець О. М. (2018)
Шатов С. В. - Технологічне обладнання об’єктів видобутку лікувальних грязей, Корольов В. М., Голубченко О. І. (2018)
Кірічек Ю. О. - Державна система кадастрової реєстрації нерухомого майна, Гряник В. О. (2018)
Волчук В. Н. - Фрактальный анализ балловой системы (2018)
Рабіч О. В. - Проблема створення безпечного та комфортного світлового середовища на робочому місці, Чумак Л. О., Мещерякова І. В. (2018)
Дадіверіна Л. М. - Інженерні, економічні, соціальні та екологічні переваги зеленої покрівлі, Комишня А. В. (2018)
Налисько Н. Н. - Виртуальная лаборатория изучения процессов горения и взрыва в подготовке инженеров гражданской безопасности (2018)
Фортигін А. А. - Ідентифікація робочої зони параметрів сталі 40 (2018)
Романенко А. А. - Сравнение интегрального показателя и коэффициента запаса устойчивости бортов карьера (2018)
Ивченко Н. А. - Понятие "графический дизайн" (2018)
Євсєєва Г. П. - Давні льохи: технологія забудови та відновлення, Дунда В., Сіренок К. (2018)
Неіленко С. М. - Проектування приміщень культурно-дозвіллєвого призначення в закладах ресторанного господарства (2018)
Рощина Ю. М. - Мовна підготовка фахівців будівельної галузі (2018)
Лоу Яньхуа - Педагогічні умови і методи формування орфоепічної культури майбутніх викладачів вокалу (2018)
Геркерова О. М. - Професійно спрямоване іншомовне спілкування вчителя іноземної мови як складник комунікативної компетентності (2018)
Московчук Н. - Чинники позитивної адаптації студентів-іноземців в україномовному освітньому просторі України (2018)
Масур Г. С. - Стратегічна компетенція як компонентна детермінанта професійної компетентності майбутніх перекладачів (2018)
Русалкіна Л. Г. - Характеристика англомовної професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх лікарів (2018)
Лещій Н. П. - Методологічний вектор дослідження фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку (2018)
Руденко Ю. А. - Методичний супровід формування мовленнєво-творчої компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, Галятовська К. С. (2018)
Кірдан О. П. - Інформаційно-когнітивний підхід дослідження теорії і практики професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти (2018)
Линенко А. Ф. - Герменевтичний підхід у педагогіці і його принципи (2018)
Кьон Н. Г. - Методологічні засади підвищення пізнавальної активності майбутніх викладачів вокалу, Чжу Юньжуй (2018)
Christensen M. K. - Preparing students for leadership: The role of universities (2019)
Zamotaieva N. - Gender approach to education organization in higher military educational institution (2019)
Sobol N. - Lifelong learning: music adult education (2019)
Ракітянська Л. - Проблема єдності раціонального та чуттєвого в розвитку пізнавальних здібностей (2019)
Корнят В. - Професійна освіта осіб з особливими освітніми потребами: проблеми та перспективи змін, Островська К., Островський І., Слободян С. (2019)
Ковальова О. - Впровадження симуляційних технологій навчання в медичну освіту (2019)
Kolomiiets E. - Productive learning technology as means of education quality provision (2019)
Крашеніннік І. - Компетентнісно орієнтовані завдання у формуванні фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів (2019)
Бульвінська О. - Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів, Капралова І. (2019)
Лопіна Н. - Програма підвищення кваліфікації педагогів закладів вищої медичної освіти з використання інформаційно-освітніх веб-технологій в медичній освіті, Журавльова Л. (2019)
Zaskaleta S. - Implementation of principles of interdisciplinary links in professional training in eu countries (2019)
Pavliuk R. - Research-based training for preparation of professionals of the social sphere in Germany (2019)
Паламарчук О. - Участь академічного персоналу в ефективному врядуванні в університетах: досвід Франції (2019)
Тригуб І. - Підготовка експертів у галузі освіти: досвід східної Європи (2019)
Knysh O. - Quality assurance in Israely higher education system (2019)
Kobylynska T. V. - The Satellite Account of Expenditures on Environmental Protection: Methodological Aspects of Its Introduction in Ukraine, Momotiuk L. Ye., Motuzka O. M. (2019)
Моцний Ф. В. - Аналіз непараметричних і параметричних критеріїв перевірки статистичних гіпотез. Частина 2. Критерії узгодження Романовського, Стьюдента і Фішера (2019)
Голубова Г. В. - Застосування індексних моделей в оцінюванні зовнішньоекономічної діяльності України (2019)
Саріогло В. Г. - Оцінка потреб у заміщенні робочої сили в Україні, обумовлених її вибуттям за віком та трудовою міграцією, Огай М. Ю. (2019)
Gerasymenko S. S. - Argument Statistique des Faits Historiques, Gerasymenko V. S. (2019)
Щурик М. В. - Нові національні пріоритети використання земельних угідь в аграрному секторі, Гудзик І. В. (2019)
Олійник О. О. - Аналітика інформаційного забезпечння управління знаннями в Україні (2019)
Ryngach N. O. - Statistical Estimation of the Awareness of the Working Age Population about Harmful Consumption of Alcohol as a Risk Factor of Cardiovascular Diseases (2019)
Ishchuk S. O. - Core Trends in the Development of the Industrial Sector in the Ukrainian Regions (2019)
Hamkalo O. B. - Benchmarking as a Tool for Providing Analytical Support to Mortgage Lending Operations of a Bank, Demkiv Kh. S. (2019)
Хроніка (2019)
Інформація для авторів (2019)
Гайдей О. С. - Проблема фальсифікації м’ясних продуктів в Україні, Баланчук І. С, Тишківська Н. В. (2018)
Лясота В. П. - Вплив комплексного імуностимулятора ферамін на інтер’єрні показники свиней та якість свинини, Букалова Н. В., Соколова Л. М., Ткачук С. А., Мачула О. С. (2018)
Вовкотруб Н. В. - Менеджмент поголів’я дійних корів як основа профілактики хвороб високої продуктивності (2018)
Джалладов Г. Ш. - Влияние амарант-кукурузного силоса на динамику белковых веществ в организме дойных коров, Оруджова К. Н., Мидык С. В., Ушкалов В. А. (2018)
Коренєва Ж. Б. - Аналіз поширення патології селезінки у дрібних тварин в сучасних умовах міста, Чеботарьова Г. М., Крикун В. М., Токар Є. М., Столяренко М. C. (2018)
Коренєва Ж. Б. - Моніторинг порушення функції печінки удрібних тварин в сучасних екологічних умовах, Чеботарьова Г. М., Голованова А. І., Лотоцький В. І., Кернова М. П. (2018)
Курдеко А. П. - Клинические аспекты дисбиозов при абомазоэнтерите у телят, Коваленок Ю. К. (2018)
Maksymovych I. А. - Correction of anemia syndrome in sport horses, Slivinskа L. G. (2018)
Мельник А. Ю. - А-, Е-вітамінний та кальціє-фосфорний обмін у курчат-бройлерів за використання препарату абетка для тварин (2018)
Мельник А. Ю. - Вплив препарату "абетка для тварин" на показники еритроцитопоезу в поросят, Безух В. М., Дубін О. М., Москаленко В. П., Вовкотруб Н. В., Богатко Л. М., Щуревич Г. О. (2018)
Артеменко Л. П. - Деякі питання епізоотології і лікування собак за демодекозу, Гончаренко В. П., Букалова Н. В., Зубрицька В. М. (2018)
Білик С. А. - Епізоотологія, діагностика, лікування та профілактика лептоспірозу собак у приватній ветеринарній клініці у м. Вінниця в 2015–2016 рр., Корнієнко Л. Є., Ярчук Б. М., Тирсін Р. В., Довгаль О. В., Шульга П. Г., Тирсіна Ю. М., Царенко Т. М., Уховський В. В. (2018)
Довгаль О. В. - Епізоотологічний моніторинг та основні засади щодо заходів профілактики і боротьби з лейкозом великої рогатої худоби, Тирсін Р. В., Шульга П. Г., Тирсіна Ю. М., Білик С. А., Ярчук Б. М. (2018)
Корнієнко Л. М. - Африканська чума свиней: епізоотологічний моніторинг і реалії сьогодення в Україні та основні чинники, що впливають на ситуацію (2018)
Кулак В. В. - Вплив гігієнічних факторів на інвазування кролів psoroptus cunculi та змінення імунного статусу їх організму, Чорний М. В., Сілінська О. І. (2018)
Нечипоренко О. Л. - Визначення параметрів гострої токсичності нового дезінфікуючого засобу "Дезсан", Улько Л. Г., Фотіна Г. А. (2018)
Островський Д. М. - Мікроміцети зерна пшениці в Україні, Корнієнко Л. Є., Андрійчук А. В., Зоценко В. М. (2018)
Радзиховський М. Л. - Мікроскопічні зміни в тонкій кишці цуценят за експериментального зараження ізолятом парвовірусу, культивованим у гетерологічній культурі клітин (2018)
Рубленко І. О. - Визначення оптимальної імунізуючої дози вакцини від сибірки із штаму Bacillusanthracis UA–07 на мурчаках (2018)
Скрипка М. В. - Дослідження ефективності пробіотичного препарату споро-лекс за застосування у виробничих умовах, Коваленко В. Л., Мачуський О. В., Мачуська В. А., Аль-Бкур Тарек Яхйа (2018)
Стецько Т. І. - Порівняльна ефективність нового вітчизняного антибактеріального препарату на основі колістину за лікування колібактеріозу телят, Падовський В. Н., Дубін О. М. (2018)
Фотіна Т. І. - Вплив кормової добавки "мікростимулін" на резистентність та обмін речовин курчат-бройлерів в умовах псевдомонозної інфекції, Ващик Є. В. (2018)
Гриневич Н. Є. - Молекулярно-генетичний аналіз складу мікрофлори води біофільтра в установках замкнутого водопостачання, Кухтин М. Д. (2018)
Салата В. З. - Оцінка м’яса яловичини на наявність зеранолу – стимулятора росту жуйних та вплив технології зберігання на його вміст (2018)
Коваленко В. Л. - Експериментальний підбір безпечних та ефективних концентрацій дезінфікуючого засобу щодо вірусу міксоматозу кролів, Напненко О. О., Гаркавенко В. М. (2018)
Ільніцький М. Г. - Клініко-морфологічна характеристика гнійних ран у собак за різних методів лікування, Гєрдєва А. О. (2018)
Субботина И. А. - Роль биологических моделей в изучении лимфопролиферативных заболеваний (2018)
Логвиновский С. В. - Исследование внутреннего и внешнего эффекта формы на структуру воды, Коваленко В. Ф. (2016)
Новіков О. О. - Розробка підсилювача для давача хола на ниткоподібному кристалі, Черема С. Ю. (2016)
Больбо Д. Н. - Разработка методики ускорения процесса формирования фаций в методе открытой капли, Новиков В. А., Гавриш А. В. (2016)
Литвиненко В. Н. - Исследование геттерирующих свойств пленок халькогенидных стекол, Дощенко Г. Г., Самойлов Н. А. (2016)
Новіков О. О. - Моделювання наночасток для зменшення росту онкоклітин, Новікова А. О., Грамотов М. В., Гавриш О. В. (2016)
Цибанюк О. Р. - Розробка систем метрологічного контролю кардіосистеми, Новіков О. О. (2016)
Лукашова А. М. - Статистичні методи оцінювання якості технологічних операцій отримання продукції, Новіков О. О. (2016)
Новікова А. О. - Вивчення впливу теплового поля на результати тезіографії, Соболь І. Ю. (2016)
Новікова А. О. - Оцінювання невизначеності результатів морфології біорідини, Таран О. М. (2016)
Мізюріна В. І. - Розробка біотехнічної системи вивчення стану дітей-спортсменів, Новікова Л. В. (2016)
Смирнов Б. П. - Інформаційно-вимірювальна система контролю рівня рідини, Литвиненко В. М. (2016)
Лапін О. І. - Інформаційно-вимірювальна система контролю частоти, Литвиненко В. М. (2016)
Новиков О. О. - Визначення магнітної прийнятливості давача Холла, Проценко В. Е. (2016)
Яременко О. В. - Вивчення впливу аероіонів на властивості біооб’єктів, Новікова Л. В. (2016)
Гаврілін Р. Е. - Квaлiмeтричнi oцiнки хaрaктeриcтик eлeктрoлiтичних кoндeнcaтoрiв мeдичних приcтрoїв, Новікова Л. В. (2016)
Видьмаченко А. П. - Особенности вулканов на разных телах Солнечной системы (2018)
Видьмаченко А. П. - Космический эксперимент по "отлову" астроматериалов в ближнем космосе с целью поиска внеземной жизни, Стеклов А. Ф. (2018)
Адыгезалзаде А. Н. - Переменность в линии Нα у Ае звезды Хербига HD 179218 (2018)
Семенів О. В. - Методи підвищення точності класифікації агрофітоценозів за супутниковими зображеннями, Підгородецька Л. В. (2018)
Марченкo О. М. - Апробація методу побудови моделі глобального гравітаційного поля з недіагональною матрицею нормальних рівнянь на основі аномалій сили тяжіння DTU10, Лук'янченко Ю. О. (2018)
Скульський М. Ю. - Діаграма "середня густина – глобальний період" як відображення гравітаційного впорядкування Сонячної планетної системи (2018)
Видьмаченко А. П. - Изменения фактора активности полушарий Юпитера снова периодические (2018)
Фис М. М. - Алгоритм та основні формули зведення фундаментальних постійних до планетарної системи координат, Бридун А. М., Юрків М. І. (2018)
Криводубський В. Н. - Конвективний овершут і тахоклін – найбільш сприятливі глибинні шари Сонця для збудження тороїдального магнітного поля (2018)
Зєлик Я. І. - Оцінювання поля термодинамічної температури земної поверхні за супутниковими даними на основі класифікації земного покриву, Підгородецька Л. В., Чорний С. В. (2018)
Гончаренко О. С. - Використання картографічного сервісу "Wikimapia" для оперативного визначення планових координат топографічних об'єктів, Гладілін В. М., Катушков В. О. (2018)
Тугай А. В. - Спостереження взаємодіючих галактик NGC 2341 та NGC 2342 в рентгенівському діапазоні, Шевченко С. Ю., Пономаренко О. О. (2018)
Тугай А. В. - Філаменти темної матерії (2018)
Бродецкая Ю. Ю. - Творческий потенциал феномена труда (2018)
Шевцов С. В. - Человек у Платона и Софокла: опыт компаративного анализа (2018)
Кривошеїн В. В. - Соціальні ризики постсучасності: сутність та класифікація (2018)
Альмугхід І. - Демократичні інститути у країнах Арабського Сходу: особливості становлення й трансформації (2018)
Арабаджи Ю. І. - Проблеми та перспективи врегулювання конфлікту на сході України: дипломатичні баталії (2018)
Боярська О. А. - Політико-комунікаційна стратегія сучасної України: напрямки модернізації (2018)
Двуреченська О. С. - Нормативно-правове забезпечення хімічної безпеки в Україні (2018)
Клячин А. К. - "Активізм" як специфічна форма впливу громадянського суспільства на державну владу в сучасній Україні, Тіт О. Г. (2018)
Константинівська А. К. - Електронна петиція як ефективний інструмент політичної участі громадян (2018)
Mykytchuk N. - Energy factor in China-Turkmenistan relations, Hanko V. (2018)
Muradov I. - The Impact of NATO Enlargement on Ukraine Crisis: Neorealist Perspective (2018)
Токовенко О. С. - Суб’єктність політичного пізнання: гносеологічний вимір (2018)
Третяк О. А. - Природничо-наукова тенденція формулювання понять у практиці політичного пізнання (2018)
Шуліка А. А. - Особливості розуміння політичної справедливості в концепції Дж. Роулза (2018)
Алєксєєв О. О. - Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями (2019)
Бабіч О. В. - Методика проведення вступного комплексного тестування персоналу Державної прикордонної служби України на курсах інтенсивного вивчення англійської мови (2019)
Бойчук В. М. - Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці студентів педагогічних закладів вищої освіти напряму підготовки "Професійна освіта", Уманець В. О. (2019)
Гребенюк Л. В. - Практика інтерактивного навчання (ділові та рольові ігри) при формуванні готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до професійної взаємодії в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (2019)
Воротняк Л. І. - Формування навичок невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації у магістрів педагогічних закладів вищої освіти (2019)
Гапеєва О. Л. - Завдання підрозділів рекрутингу збройних cил США, Григорчук О. М., Первак С. В. (2019)
Даниленко О. В. - Особливості професійної підготовки фахівців морських спеціальностей в Україні (початок ХХ – початок ХХІ ст.) (2019)
Дарманська І. М. - Експериментальна перевірка ефективності системи формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти (2019)
Дніпровська Т. В. - Педагогічні проблеми змішаного навчання майбутніх інженерів англійської мови за професійним спрямуванням (2019)
Зозуляк-Случик Р. В. - Педагогічна система сформованості професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах: аналіз експериментальної перевірки (2019)
Катеруша О. В. - Змістовий аспект навчального дискурсу під час фахової підготовки студентів економічних спеціальностей на інтегративних засадах (2019)
Лемешко В. В. - Formation of skills for use of force and weapon engagement by future border guard officers in course of professional training, Лемешко О. В., Янковець О. В., Янковець А. В. (2019)
Маслій О. М. - Удосконалення національної системи вищої військової освіти за досвідом підготовки військових фахівців сухопутних військ провідних армій країн-членів НАТО (2019)
Невзоров Р. В. - Компонентний склад фахової компетентності майбутніх військових пілотів та модель її формування (2019)
Пріма Д. А. - Професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи : структурно-компонентна характеристика (2019)
Пухальська Г. А. - Педагогічні аспекти продуктивного навчання майбутніх інженерів при формуванні умінь комунікативної взаємодії, Керницький О. М. (2019)
Романчук О. В. - Нормативна база професійної підготовки фахівців з фізичного виховання в Австрії (2019)
Сиско Н. М. - Професійний розвиток викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти у контексті неперервності (2019)
Сінкевич С. В. - Компетентнісний підхід до оцінювання підготовленості майбутніх офіцерів-прикордонниківщодо організації робіт і виконання прийомів часткової та повної спеціальної обробки, Гаврилюк В. В. (2019)
Сорока О. В. - Управлінська компетентність менеджерів соціокультурної діяльності (2019)
Татарін О. В. - Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності (2019)
Тимофеєва О. Я. - Особливості формування професійної комунікативної компетентності осіб командного плавскладу морського торговельного флоту у процесі підвищення кваліфікації (2019)
Лімбах Ф. З. - Самостійна робота здобувачів вищої освіти заочної форми навчання у процесі іншомовної підготовки як педагогічна проблема, Яковенко Н. В. (2019)
Опанасенко Л. О. - Теоретичні засади регулювання діяльності транснаціональних компаній (2019)
Фролова А. А. - Удосконалення міграційної політики України, Грінько І. М. (2019)
Корженівська Н. Л. - Вплив трудового потенціалу аграрного сектору на демографічну безпеку, Коваль Н. В. (2019)
Lytvyn O. V. - The current state and problems of investment attraction of Ukraine through the prism of the world ratings and indicators of its socio-economic development, Kamenska A. K. (2019)
Салашенко T. І. - Оцінкa прогресивності електроенергетичного циклу України у європейському просторі (2019)
Циток Р. П. - Зростання капітальних інвестицій від чистих заощаджень та їх вплив на ВВП в Україні (2019)
Milka А. І. - Matrix model for administrative decision-making: stages of application, Voronina V. L. (2019)
Продіус О. І. - Теоретико-методичні основи ділового адміністрування в контексті інноваційного розвитку підприємства (2019)
Руденко О. А. - Методичні основи оцінки інвестиційного потенціалу: вітчизняний і зарубіжний досвід (2019)
Сабецька Т. І. - Теоретичні засади стратегічного планування економічної безпеки підприємства, Сабецький В. Б. (2019)
Савіцький А. В. - Критерії та вимоги до активізації експортної спрямованості підприємства в рамках створення зони вільної торгівлі "плюс" (2019)
Серських Н. С. - Дослідження поведінки споживачів на ринку консалтингових послуг (2019)
Сосновська О. О. - Особливості управління ризиками підприємств сфери зв'язку та інформатизації (2019)
Страпчук С. І. - Категорійний менеджмент як ефективна система управління асортиментом аптеки (2019)
Романко О. П. - Розроблення рекомендацій з активізації інноваційно-інвестиційної діяльності регіону (2019)
Сімків Л. Є. - Концептуальна модель формування регіональної економічної політики в сучасних умовах (2019)
Яков’юк В. А. - Економічна сутність транскордонних водних ресурсів (2019)
Джеджула В. В. - Удосконалення кадрової політики як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств, Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. (2019)
Давидов О. І. - Методичний інструментарій фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств (2019)
Рущишин Н. М. - Сучасний стан та напрями розвитку депозитної діяльності банків України, Милян І. І. (2019)
Хоружий С. Г. - Уточнення базових понять щодо регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ (2019)
Жидовська Н. М. - Передумови запровадження оподаткування операцій із криптовалютами в Україні (2019)
Потійко С. В. - Удосконалення облікового забезпечення оцінки об’єктів страхування та збитків від настання страхових подій (2019)
Кузьменко О. В. - Прогнозування соціально-політико-економічного розвитку України, Італії та Франції на основі дослідження циклічних детермінант, Колотіліна О. В. (2019)
Часковський О. Г. - Зміни лісового вкриття Українських Карпат за період 1984–2016 років, Карабчук Д. Ю., Іванюк А. П. (2019)
Ріпецький Є. Й. - Облік зміни площ лісових угідь у структурі земельного фонду за характеристиками супутникового знімка, Ріпецький Р. Й., Дорош Л. І. (2019)
Матусяк М. В. - Використання типологічного потенціалу основних лісотвірних порід в умовах Поділля (2019)
Ковалевський С. Б. - Комплексна оцінка декоративності рослин культиварів Thuja occidentalis L., Кривохатько Г. А. (2019)
Трунов О. П. - Динаміка популяцій воронових і їхній вплив на мисливську фауну Луганської області, Колєнкіна М. С., Мусієнко С. І., Тарнопільська О. М., Скаковський С. І. (2019)
Бокотей А. А. - Методичні підходи до визначення розміру охоронної ділянки навколо гнізда лелеки чорного Ciconia nigra (L.) (2019)
Задорожний А. І. - Залежність компонентів надземної фітомаси ялинових деревостанів від середніх таксаційних показників у переважаючих типах лісорослинних умов полонинського хребта Українських Карпат, Гриник Г. Г. (2019)
Каленюк Ю. С. - Формування лісової підстилки в деревостанах за участю липи дрібнолистої в умовах свіжої грабової діброви Західного Поділля, Заїка В. К. (2019)
Керімов Е. І. - Лісовідновні процеси в деревостанах за участю модрини європейської в умовах Кременецького горбогір'я, Заїка В. К. (2019)
Коваль І. М. - Реакція на зміни клімату радіального приросту ясена звичайного в насадженнях Лівобережного Лісостепу, Борисова В. Л. (2019)
Ковтун Т. І. - Таксономічний склад кормових рослин гусені совкоподібних (Lepidoptera: Noctuoidea) в умовах напівприродних екосистем приміської зони міста Житомир (2019)
Кратюк О. Л. - Типологічна структура лісових насаджень та біотопічна характеристика вольєрів Центрального Полісся (2019)
Літвіненко С. Г. - Дендросозофіти ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Виклюк М. І. (2019)
Прокопчук В. М. - Таксономічна та біолого-екологічна оцінка видів альпійських рослин на кам'янистій гірці Вінницького Національного аграрного університету, Монарх В. В. (2019)
Харачко Т. І. - Особливості росту біогрупи гіркокаштана звичайного у Зіболківському лісництві ДП "Жовківське лісове господарство", Іванюк А. П., Король М. М., Мандзюк Р. І. (2019)
Шквірко О. М. - Адаптація світового досвіду утилізації осадів стічних вод до екологічних умов України, Тимчук І. С., Мальований М. С. (2019)
Артамонов Б. Б. - Прогноз впливу кліматичних змін у Хмельницькій області на навколишнє середовище і населення, Шевченко С. М., Дячук А. О. (2019)
Рудий Р. М. - Рельєф стартових зон виникнення снігових лавин на Чорногірському хребті Українських Карпат, Кравець О. Я. (2019)
Гурець Л. Л. - Експериментальні дослідження кінетики розчинення капсульованих азотних добрив, Цапко Ю. Л., Мальований М. С., Вакал В. С. (2019)
Цапко Ю. В. - Встановлення умов застосування вогнезахищеної деревини на об'єктах різного призначення, Пінчевська О. О., Цапко О. Ю. (2019)
Губер Ю. М. - Дослідження процесу гнуття деревини бука у пресі з високочастотним нагріванням, Петришак І. В., Гуменюк Ж. Я., Ільків М. М. (2019)
Гуліда Е. М. - Аналіз сучасного стану забезпечення пожежної безпеки промислових будівель та складів, Коваль О. М., Паснак І. В., Шарий В. В. (2019)
Юрженко М. В. - Аналіз виробництва та використання поліетиленових труб для будівництва трубопроводів різного призначення (огляд) (2019)
Андрашек Й. В. - Експериментальні дослідження кінцевої вологості термічно модифікованої деревини ясеня, Максимів В. М., Петросюк О. М. (2019)
Dendarenko Yu. Yu. - Peculiarities of development and extinguishing fires at the objects where liquified petroleum gas is stored, Dyven V. I., Tyshchenko Ye. O., Blashchuk O. D. (2019)
Коваленко Р. І. - Удосконалення процесу доставки води під час гасіння лісових пожеж (2019)
Небесний Р. В. - Синтез акрилової кислоти на B–P–V–W–Ox/Sio2 каталізаторах, модифікованих механохімічною обробкою, Кубіцька І. І., Харандюк Т. В. (2019)
Карпа Д. М. - Засоби підтримки прийняття рішень для визначення пріоритетності виконання енергозберігаючих проектів, Цмоць І. Г., Теслюк В. М. (2019)
Грицюк Ю. І. - Методи уточнених точкових оцінок параметра розподілу ймовірностей випадкової величини на підставі обмеженого обсягу даних, Грицюк П. Ю. (2019)
Титул, зміст (2019)
Мармуль Л. О. - Економічний механізм управління безпекою аграрних підприємств (2019)
Дубас Р. Г. - Особливості стратегічного управління підприємствами лісового комплексу України, Камратов С. В. (2019)
Коценко К. Ф. - Сільський та екологічний туризм: сучасні тенденції та роль у підвищенні рівня соціально-економічного розвитку сільського населення України, Громоздова Л. В. (2019)
Федорченко А. В. - Основні способи збору електронних адрес клієнтів у рамках реалізації email-маркетингу, Пономаренко І. В. (2019)
Негода Ю. В. - Аграрні розписки як інструмент структурної трансформації фінансово-кредитних відносин в аграрному бізнесі регіону (2019)
Чобітько М. Г. - Формування людського капіталу засобами освіти (2019)
Щукін Д. В. - Управління ризиками в діяльності промислових підприємств: сутність та класифікація (2019)
Громоздова Л. В. - Проблеми інноваційного розвитку туристичної індустрії в Україні, Аблова О. К., Коценко К. Ф. (2019)
Панченко С. А. - Управління сферою туризму на специфічному ринку України (2019)
Михальчишина Л. Г. - Дія організаційно-економічного механізму регулювання в умовах конкурентного середовища й інноваційного розвитку аквакультури і модернізації системи збору даних, Вдовенко Н. М., Шарило Ю. Є. (2019)
Захожай К. В. - Роль прямих та непрямих податків у формуванні доходів Державного бюджету України, Жам О. Ю. (2019)
Павленко М. М. - Методичні підходи для моделювання ринку зерна в Україні за умов ринкової рівноваги із використанням інноваційної моделі "AGMEMOD" (2019)
Деренько О. О. - Інноваційні організаційно-економічні рішення розвитку ринку продукції аквакультури Латвії і можливість їх застосування в Україні (2019)
Сіненок І. О. - Інноваційна складова організаційно-економічного механізму забезпечення простежуваності біологічної сировини водного походження в Україні (2019)
Мартинюк О. І. - Економіко-правові засади громадського контролю діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2019)
Contents (2018)
Missoum A. - The role of gene GJB2 and connexin 26 in hearing impairment (2018)
Kolupaev Yu. E. - Phenylalanine ammonia-lyase activity and content of flavonoid compounds in wheat seedlings at the action of hypothermia and hydrogen sulfide donor, Horielova E. I., Yastreb T. O., Popov Yu. V., Ryabchun N. I. (2018)
Chernyshenko V. O. - Haemostasis modulation by calix|4|arene methylenebisphosphonic acid C-145 and its sulfur-containing analogue, Savchuk O. V., Cherenok S. O., Silenko O. M., Negelia A. O., Kasatkina L. O., Pirogova L. V., Didkivskyi V. A., Yusova O. I., Kalchenko V. I. (2018)
Tykhomyrov A. A. - Plasminogen modulates formation of reactive oxygen species in human platelets, Zhernosekov D. D., Guzyk M. M., Korsa V. V., Grinenko T. V. (2018)
Siromolot A. A. - Specificity and sensitivity of the new test for serological evaluation of tuberculosis using MPT83-MPT63 fusion antigen, Chudina T. O., Danilova I. S., Rekalova O. M., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. (2018)
Lylyk M. P. - Effects of alpha-ketoglutarate on lifespan and functional aging of Drosophila melanogaster flies, Bayliak M. M., Shmihel H. V., Storey J. M., Storey K. B., Lushchak V. I. (2018)
Purkan P. - Immunogenicity assay of KatG protein from Mycobacterium tuberculosis in mice: preliminary screening of TB vaccine, Budiyanto R., Akbar R., Wahyuningsih S. P. A., Retnowati W. (2018)
Zavodovskyi D. O. - Influence of C60 fullerene on the ischemia-reperfusion injury in the skeletal muscle of rat limb: mechanokinetic and biochemical analysis, Zay S. Yu., Matvienko T. Yu., Prylutskyy Yu. I., Nurishchenko N. Y., Paradizova S. S., Bezuh L. L., Ritter U., Scharff P. (2018)
Nakonechna O. A. - Disturbance of the transmembrane phosphatidylserine asymmetry in hepatocytes as an apoptosis marker under the action of xenobiotics on rats, Babijchuk L. A., Bezrodna A. I. (2018)
Aminizadeh S. - The effects of PDK4 inhibition on AMPK protein levels and PGC-1α gene expression following endurance training in skeletal muscle of Wistar rats, Masoumi-Ardakani Y., Shahouzehi B. (2018)
Horid’ko T. M. - Preventive effect of N-stearoylethanolamine on memory disorders, blood and brain biochemical parameters in rats with experimental scopolamine-induced cognitive impairment, Kosiakova H. V., Berdyshev A. G., Meged O. F., Onopchenko O. V., Klimashevsky V. M., Tkachenko О. S., Bazylianska V. R., Kholin V. O., Peschana K. O. (2018)
Hurmach Y. - The effect of intranasally administered TLR3 agonist larifan on metabolic profile of microglial cells in rat with C6 glioma, Rudyk M., Svyatetska V., Senchylo N., Skachkova O., Pjanova D., Vaivode K., Skivka L. (2018)
Marounek M. - Long-term hypocholesterolemic effect of amidated alginate in rats, Volek Z., Taubner T., Dušková D., Kalachniuk L. (2018)
Данилова В. М. - Внесок нобелівських лауреатів початку ХХ ст. в розвиток молекулярної імунології: Е. Берінг, І. І. Мечников, П. Ерліх, Ш. Ріше, Ж. Борде, К. Ландштейне, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2018)
Дмитро Олексійович Мельничук. До 75-річчя з дня народження (2018)
Contents vol. 90, N 1–5, 2018 (2018)
Шаульська Л. В. - Людські ресурси нової економіки: ключові компоненти та ефективність регулювання (2018)
Орєхова Т. В. - Вплив процесу діджиталізації на розвиток електронної комерції в Україні, Дубель М. В. (2018)
Ахновська І. О. - Теоретичні засади формування освітнього середовища в контексті економіки знань (2018)
Березіна О. Ю. - Смарт-спеціалізація для покращення умов життя домогосподарств: європейський досвід (2018)
Барткова К. М. - Податкова система як інструмент на шляху до стабільності економіки, Андронік О. Л. (2018)
Іноземцева Є. В. - Концептуальні засади удосконалення формування ресурсного потенціалу банку, Волкова В. В. (2018)
Соколова Х. О. - Активи та пасиви банків України: сучасний стан та фактори впливу, Волкова В. В. (2018)
Подлужна Н. О. - Трансформація організації оплати праці персоналу органів місцевого самоврядування України на основі адаптації досвіду розвинених країн світу, Єна Л. С. (2018)
Середа Г. В. - Досвід університетів в області впровадження kpi-показників досягнення стратегічних цілей (2018)
Томчук В. В. - Сучасні аспекти аудиту основних засобів, Лесік Є. С. (2018)
Разборська О. О. - Особливості публічного аудиту: виклики сьогодення, Курдибаха К. В., Серженік Я. С. (2018)
Хмелинська К. В. - Розробка механізму управління маркетинговою діяльністю з використанням інформаційних технологій, Янчук Т. В. (2018)
Lymar V. V. - Modern vision of the bioeconomy dashboard (2018)
Коваш Л. - Модель для определения уровня устойчивости компании (2018)
Стихи Л. - Роль информационных ресурсов в направление деятельности семейного бизнеса для внедрения принципов "зеленой экономики" (2018)
Таранич О. В. - Корпоративний сектор: тенденції розвитку в Україні, Таранич А. В. (2018)
Чернушкіна О. О. - Сучасні аспекти управління продуктивністю праці (2018)
Томчук О. В. - Категоріально-понятійний концепт дослідження економіки міст (2018)
Усик І. О. - Методичні підходи оцінки структурної трансформації країн світу і України в умовах глобалізації (2018)
Гнилорибов М. А. - Виміри глобального інноваційного розвитку та трансформація промислової політики країн (2018)
Никифоренко В. Г. - Рецензія на монографію Карпенка А. В. "Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу: теорія та практика" (2018)
Вступне слово редактора (2019)
Gunia D. J. - Necessity of follow-up cerebral digital subtraction angiography after endovascular coiling or microsurgical cliping of ruptured intracranial aneurysms to exclude de novo or aneurysmal regrow and avoid its rupture: report of 2 cases, Ekvtimishvili E. T., Basiladze G. Z. (2019)
Фломін Ю. В. - Ризик неповного функціонального відновлення та стійких обмежень життєдіяльності у пацієнтів, котрі перебували на лікуванні в інтегрованому інсультному блоці (2019)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне та мікрохірургічне лікування спінальних артеріовенозних мальформацій. Наш досвід, Свиридюк О. Є., Найда А. В., Самоненко Ю. М., Слободян О. В. (2019)
Литвак С. О. - Результати хірургічного лікування артеріальних аневризм комплексу передньої мозкової – передньої сполучної артерії, Яковенко Л. Н. (2019)
Щеглов Д. В. - Механічна тромбекстракція і тромбаспірація при ішемічному інсульті. Проблемні випадки, Конотопчик С. В., Пастушин О. А., Свиридюк О. Є. (2019)
Чередниченко Ю. В. - Эндоваскулярное лечение пациента с мультифокальным окклюзионно-стенотическим поражением магистральных артерий головы с использованием модифицированной якорной методики стентирования и подтверждением эффективности и достаточности лечения посредством контроля изменения церебральной гемоперфузии, Мірошниченко А. Ю., Дзяк Л. А., Зорин Н. А., Чередниченко Н. А. (2019)
Antosik P. - Management of acute ischaemic stroke due to Sheldon catheter insertion into the right common carotid artery using the aspiration thrombectomy: a case report, Filus M., Błaszyk M., Juszkat R. (2019)
Литвак С. О. - Мікрохірургічне лікування розриву фузиформної артеріальної аневризми задньої нижньої мозочкової артерії: клінічне спостереження, Єлейнік М. В., Яковенко Л. М., Мінов С. В. (2019)
Молотковець В. Ю. - Морфологічні зміни нерва після відновного лікування із застосуванням електрозварної технології (експериментальне дослідження) (2019)
Strelchenko I. - Dear authors and readers of the journal "Economic Herald of SHEI USUCT" (2019)
Ostapenko V. V. - Economy and social changes, Kulabneva E.A. (2019)
Fedorova N. Ye. - Informatization of modern society and its socio-economic consequences (2019)
Dubnitsky V. I. - The conditions of modernizing the economic safety of national economy in the context of provision of energy safety, Fedulova S. O., Tyutyunnik O. V., Hotinets A. O. (2019)
Harmider L. D. - Integral assessment of the labor potential of the enterprise, Honchar L. A., Klimovich N. I. (2019)
Naumenko O. P. - Utilization composition of packaging-transformer "convenient packaging" for concept of "convenient food" (2019)
Ruban О. V. - Labor migration and human welfare in Ukraine under the current conditions: interrelationship, development trends and ways of tackling the challenges, Dryuk О. G. (2019)
Dubnytskyi V. I. - Methodological approaches to management of industrial clusters, Naumenko N. Yu., Pysarkova V. R. (2019)
Аксьонова Л. О. - Управління ліквідністю банку в сучасних економічних умовах, Мусаєв Е. (2019)
Юрченко Б. І. - Управління проблемними активами в банківській установі, Аксьонова Л. О. (2019)
Ivanova M. V. - Industrial technologies: market adaptation potential, Sannikova S. F. (2019)
Kutsynska M. V. - The implementation of decentralization processes under modern conditions of functioning of the economy of Ukraine (2019)
Tkachenko A. M. - Prospects for iron and steel industry in Ukraine, Silenko S. A. (2019)
Levchenko N. M. - Modification of architectonics of project analysis by new european approaches, Bobko N. A. (2019)
Nefedova A. G. - Analysis of assessment methods of enterprise competitiveness (2019)
Parshyna O. A. - Scientific and methodological providing of the forming process of the chemical industry enterprises strategy, Chernysheva O. M., Yashkina N. V. (2019)
Pozhuieva T. O. - Crisis diagnostics and the threat of bankruptcy research – the main crisis management way (2019)
Shitikova L. V. - Theoretical and methodological aspects of effective technical maintenance and repair of production assets in order to reduce costs and increase enterprise potential, Tkachenko A. M., Voitenko S. V. (2019)
Ishchenko I. - Analysis of smart hours and fitness trackers in the market of Ukraine, Savenko A., Chupryna N., Kovalova M. (2019)
Serheev S. - Assessment of the prospects of new companies in the telecommunications services market, Riabtseva O., Yavorska M. (2019)
Slyuta A. O. - Research of the market of confectionery of Ukraine; Tools of the research of tiled chocolate, Zhuravel V. V., Pariahs S., Shevchenko Y. (2019)
Федотова І. В. - Формування багаторівневої моделі логістичної системи (2019)
Криворучко О. М. - Поняття "логістичний сервіс" і "логістичне обслуговування" (2019)
Бочарова Н. А. - Удосконалення структури механізму формування ланцюга постачань (2019)
Кононов О. І. - Складові інтелектуального маркетингового капіталу (2019)
Догадайло Я. В. - Сутність та призначення CVP-аналізу в сучасних умовах, Лабунська А. О. (2019)
Шинкаренко В. Г. - Совершенствование структуры управления конкурентоспособностью автотранспортных предприятий, Димитракиева С. Р. (2019)
Ачкасова Л. М. - Критерії оцінки ефективності контролю працівників підприємства (2019)
Овчаренко А. Г. - Процес логістичного обслуговування споживачів (2019)
Величко Я. І. - Класифікація кадрових ризиків підприємства (2019)
Волков С. М. - Cучасні модуси дитячої субкультури в культуротворчих процесах України (2017)
Yudkin I. - Hermeneutics, heuristics, morphology: the construction of metatext as the prerequisite for interpretation (2017)
Гриценко О. А. - Теоретичне осмислення культурного простору: попередні підсумки та прагматичні висновки щодо національного культурного простору України (2017)
Кретов А. І. - Феномен піаніста-концертмейстера в соціокультурному просторі: діалог історії й сучасності, Новік-Кретова І. Б. (2017)
Афендик Г. О. - Естетика шахів: ідея, композиція, практична гра (2017)
Sudakova V. - The integrative foundations of the contemporary multicultural social practices, Sudakov V. (2017)
Демещенко В. В. - Творчість Самюеля Беккета в контексті театральної культури ХХ-го століття (2017)
Курілов Д. В. - Особливості організації середньовічної містерії та її соціально-полічитний контекст (2017)
Bezruchko O. - Ivan Mykolaichuk Institute of Screen Arts as an experiment in the Ukrainian audiovisual art and production (2017)
Гаєвська Т. І. - Еволюція дитинства під впливом соціокультурних процесів (2017)
Щербань А. Л. - Рігведа як засіб тлумачення ідеограм на кераміці Лівобережної України першої половини ІІ тисячоліття до н. е. (2017)
Холодинська С. М. - Микола Бажан: від "футуристичної молодості" до "соцреалістичної зрілості" (2017)
Червонюк О. А. - Збереження графіті-мистецтва як національного надбання: питання та відповіді (2017)
Оляніна С. В. - Мотив євхаристичної чаші в орнаментиці українського іконостаса: смисли очевидні й приховані (2017)
Koreniuk Y. - A new look on periodization of parts of monumental ensemble of the St. Sophia Cathedral in Kyiv in the light of the latest studies of mosaics and frescoes in the dome-space, Hutsuliak R., Shevchenko N. (2017)
Міщенко М. О. - Матеріальні культурні цінності в національному культурному просторі України (2017)
Захарченко Г. Я. - Вокально-виконавська майстерність: психофізичні аспекти розвитку співацького голосу (2017)
Грищенко В. І. - MIDI-нотація як сучасний спосіб шифрування й запису музичного матеріалу, Козлін В. Й. (2017)
Бойко О. С. - До питання дослідження мюзиклу (2017)
Козловський Є. В. - Особливості використання технології доповненої реальності у сфері туризму (2017)
Крупа І. П. - Подієвий туризм як інструмент ефективного розвитку туристичного потенціалу Львівщини (2017)
Миславський В. Н. - Діяльність видавництва "Укртеакіновидав" наприкінці 1920-х — на початку 1930-х років (2017)
Шатунов В. А. - Мистецькі об'єднання у дискурсі формування громадянського суспільства (2017)
Чміль Г. П. - Міркування про "Польсько-українське сусідство на кінематографічному екрані" (за редакцією Лариси Брюховецької, Славоміра Бобовського, Wsdawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw, 2016) (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Москальова Л. Ю. - Формування цінностей сімейного життя у вихованців шкіл-інтернатів, Жовтоног А. В. (2019)
Zaitseva M. O. - Influence extralinguistic factors on the behaviour strategy of a communicative personality in a dispute (2019)
Пукало М. І. - Особливості процесу підготовки майбутніх фахівців автотранспортного профілю (2019)
Триморуш Н. О. - Гуманітарний аспект розвитку креативності та творчих здібностей студентів при викладанні іноземних мов у технічному навчальному закладі, Семенова С. І., Кайгер Ю. В. (2019)
Олексін Ю. П. - Сутність понять "освітній процес" та "об'єкт і суб'єкт управління", Якубовська С. С., Козлюк О. І. (2019)
Григорчук Т. В. - Попереднє проектування навчально-методичного комплексу для дистанційного навчання майбутніх менеджерів соціокультурної сфери (2019)
Борисенко Н. А. - Психологічні особливості громадянської ідентичності (2019)
Шпак Е. Ю. - Ирония: проблемы психологического исследования (2019)
Семенюк К. М. - Просування малого і середнього бізнесу в умовах українського ринку (2019)
Харенко С. Г. - Психологічні захисти та їх вплив на виникнення емоційних дисфункцій підлітків (2019)
Грод І. М. - Використання освітніх ресурсів мережі Інтернет при вивченні многонранників (2019)
Ткемаладзе З. П. - Арт-педагогіка в сучаній освіті (2019)
Шуплецова Л. Ю. - Впровадження сучасних технологій підготовки майбутніх педагогів у контексті реформи "Нова українська школа" (2019)
Сергина С. В. - Интенсификация обучения иностранному языку с помощью компьютерных технологий (2019)
Ярмолович Г. Ю. - Виховання патріотизму як скаладової професійної підготовки в закладах вищої освіти України, Ярмолович О. І. (2019)
Даценко В. С. - Прогнозування соціальних трендів (2019)
Урущак Б. А. - Стилі управління військовим колективом (2019)
Ладика І. Я. - До питання визначення терміна "Фемінізм", Луць Ю. М. (2019)
Куб'як Н. І. - Соціально-педагогічна робота з дистантними сім'ями, Романюк Д. Я. (2019)
Демчик К. В. - Новинний медіатекст в системі Інткрнет-комунікацій (2019)
Середюк В. С. - Особливості навчальної мотивації студентів (2019)
Міщенко А. М. - Морально-естетичне виховання майбутніх педагогів, Теслюк В. М. (2019)
Прищепа Т. В. - Можливості використання дистанційної форми навчання для студентів немовних спеціальностей (2019)
Пекарева В. В. - Невербальні засоби комунікації як основа педагогічної взаємності (2019)
Бабак В. І. - Обґрунтування необхідності інноватизації професійної підготовки майбутніх офіцерів десантно-штурмових військ, Романишина Л. М. (2019)
Сорокіна О. А. - Тренінг як засіб підвищення комунікативної компетентності працівників сфер обслуговування (2019)
Малишева А. В. - Посилення інтеграції у суспільство дітей з інвалідністю за допомогою суспільно-культурних заходів (2019)
Narodovska O. M. - Electronic commerce sestem analysis patterns (2019)
Джаббарова Л. В. - Структура психологічного благополуччя студентської молоді (2019)
Барінова Л. Я. - Психологічне здоров'я сучасних моряків далекого плавання (2019)
Білик Д. А. - Псевдонаукові тексти: недоліки аргументації (2019)
Климентовська К. Ю. - Щодо музичного рішення пантоміми (2019)
Пашковська Т. А. - Дослідження історичного розвитку постижерного мистецтва, його роль в моделюванні сучаних зачісок (2019)
Ozerova A. P. - Lexical embodiment of racial conflict in harper lee's " To Kill a Mockingbird" (2019)
Акіншина І. М. - Рецепція біблійних образів у життєписній прозі межі ХХ-ХХІ ст. (2019)
Агафонова Н. В. - Ліквідація партійних осередків проурядових, профашистських, націоналістичних партій в Придунайському краї України у ході політичної уніфікації 1940-1941 рр., Луньова О. К. (2019)
Пашковська Т. А. - Дослідження історичного розвитку одягу школярів. Аналіз сучасного напрямку моди в дитячому костюмі (2019)
Доронкіна Н. Є. - Парадигмальний аспект сучасної філології (2019)
Куковська В. І. - Риторичні характеристики успішної американської захисної промови (2019)
Васильева О. О. - "Она спасает его": частий случай восприятия подростками новой гендерной парадигмы (2019)
Сєростанова К. 0. - Просторова семантика в системі фразових дієслів (2019)
Канкаш Г. Д. - Промова Ангели Меркель на зібранні інтернаціонального комітету з приводу 70-річниці звільнення концентраційного табору Аушвітц-Біркенау (2019)
Акіншина І. М. - Роман Н. Дзюбенко "Андрій Первозванний" як вияв художніх життєписів межі ХХ-ХХІ ст. (2019)
Клименко М. С. - Етнонаціональна парадигма творчості Олександра Архипенка (2019)
Кирпита Т. В. - Двійник і портрет як уособлення дуалізму людської природи у романі Дж. Шеридана Ле Фаню "Дядько Сайлас" (2019)
Терещенко С. О. - Problems of teaching humanitarian subjects at technical universities in post-soviet countries (2019)
Горєва А. С. - Калькулювання собівартості продукції на підприємтсвах молочної промисловості (2019)
Пятков А. М. - Трансформація державного сектору економіки країн ЄС в умовах глобалізації світового господарства, Кириченко М. В. (2019)
Порфіренко В. І. - Організація оплати проїзду в міському пасажирському транспорті та перспективи її автоматизації, Дехтяренко Д. П. (2019)
Тоня Е. П. - Особенности функционирования криптовалют и их государственное регулирование (2019)
Єгорова А. С. - Застосування інноваційних чинників підвищення продуктивності праці в Україні (2019)
Степанов В. Н. - Экономико-экологическое взаимодействие как базовая категория теории управления экологизацией экономики (2019)
Димитров В. І. - Сучасні тенденції прямих іноземних інвестицій в умовах глобалізаціі економіки (2019)
Бібікова М. О. - Конституційна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності (2019)
Ковалевська А. В. - Визначення стейкхолдерів стійкого розвитку міст України, Зеленський С. В. (2019)
Щока С. В. - Сутність емітента з позиції вітчизняного законодавства та законодавств оркемих країн Європи (2019)
Шматко А. Ю. - Аналіз динаміки показників міжнародної торгівлі послугами інтеграційного об’єднання АСЕАН (2019)
Підпалок А. О. - Моделювання процесів міграції робочої сили України та країн ЄС за допомогою кореляційно-регресійного аналізу (2019)
Серченко В. Б. - Державний борг України: сутність та структура (2019)
Купіна В. Я. - Вплив Версальського договору на економіку Веймарської республіки у 1920-1923 рр., Колошко О. В. (2019)
Гончаренко Т. І. - Сучасні тенденції розвитку рекламної діяльності в Україні (2019)
Дацюк В. В. - Системний підхід як методологічна основа дослідження публічної політики у сфері протидії стигмі та дискримінації ВІЛ-інфікованих/хворих на СНІД (2019)
Устименко О. В. - Інформаційне забезпечення системи стратегічного керівництва силами оборони, Саричев Ю. О. (2019)
Василенко О. В. - Стратегії інтернаціоналізації та забезпечення доступності міжнародної вищої освіти (2019)
Савчук С. О. - Інституційнe забeзпeчeння дepжавнoї пoлітики запoбігання та пpoтидії тepopизму (2019)
Пошедін О. І. - Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони України і перспективи його вдосконалення (2019)
Khadzhyradieva S. K. - The mechanism of activation of readiness for innovations perception in Ukraine, Hrechko T. K. (2019)
Левон С. Б. - Управління системою публічних закупівель: досвід ЄС та практика України (2019)
Марухленко О. В. - Обґрунтування критеріїв оцінки кризи розвитку соціального потенціалу регіонів України (2019)
Телешун С. О. - Управління людьми в нестабільному інституційному середовищі. Світові тенденції та українські реалії (2019)
Купрійчук В. М. - Культурні чинники консолідації українського суспільства (2019)
Смолянський П. С. - Математичне моделювання процесу пошуку локальних порожнин для бінарного середовища в тривимірному випадку, Козіков А. В., Шамрай О. В. (2019)
Олійник Л. О. - Операторна модель рекомбінації в генетичних алгоритмах (2019)
Поліський Ю. Д. - Методи реалізації деяких складних операцій у системі залишкових класів (2019)
Пишнограєв Ю. М. - Спектральна задача з кусково-постійними коефіцієнтами в тривимірній області, Штанько Г. І. (2019)
Байбуз О. Г. - Автоматизація процесу отримання відстані від мобільного пристрою до об'єкта, Божуха Л. М., Федій О. Д. (2019)
Олійник Л. О. - Алгоритм пошуку екстремумів функції однієї змінної, Бажан C. М. (2019)
Буря О. І. - Використання математичного моделювання при дослідженні теплофізичних властивостей графітопластів, Єрьоміна К. А. (2019)
Мацуй А. М. - Моделювання отримання і оцінювання результуючих характеристик кульового навантаження рудорозмельного млина першої стадії, Кондратець В. О. (2019)
Kaverinsky V. V. - Modeling of in-mold placed Мg-containing modifier briquettes melting during pig-iron casting, Bagluk G. A., Kurovsky V. Ya. (2019)
Хина Б. Б. - Анализ применимости полуэмпирической модели миедемы к описанию парциальных термодинамических характеристик многокомпонентного аморфного сплава на основе железа, Горанский Г. Г., Середа Б. П. (2019)
Єременко А. П. - Моделювання оптимального складу модифікатора для отримання виливків із високоміцного чавуну без вибілення і термічної обробки, Колєснік Є. В., Сіваєва Г. О., Вовк О. О. (2019)
Гаценко К. В. - Математичне моделювання впливу ультразвуку на основні параметри метаноутворення, Строєва В. О. (2019)
Мещанінов С. К. - Алгоритм скорочення тривалості паузи між пропускамизлитку у процесі реверсивної прокатки, Нельга А. Т., Волошин Р. В., Кривенцов Д. С. (2019)
Середа Б. П. - Термодинамічне моделювання отримання алітованих покриттів легованих титаном в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу, Гайдаєнко О. С., Середа Д. Б. (2019)
Вернигора В. Д. - Математична модель процесу очищення водних рідин від механічних домішок, Коробочка О. М., Авер’янов В. С., Коржавін Ю. А. (2019)
Barsky V. D. - Тhe criteria of chemical similarity revisited, Kravchenko A. V., Gulyaev V. М., Jakovlev-Barsky D. V. (2019)
Гайдук С. В. - Моделювання термодинамічних процесів для оцінки впливу танталу на критичні температури і cтруктуроутворення багатокомпонентних нікелевих систем, Глотка О. А., Дорогокупля А. С. (2019)
Баскевич О. С. - Фізико-математична модель взаємодії високошвидкісної частинки зі сталевою перешкодою, Соболєв В. В., Ушеренко С. М. (2019)
Романюк Р. Я. - Прогнозування поздовжньої сталості процесу тонколистової прокатки за різних моделей тертя, Левчук К. О. (2019)
Бейгул О. О. - Вплив типу підвіски при формуванні динамічних навантажень на несучу систему зчленованого контейнеровоза з бугельною рамою, Грищенко Д. І., Бейгул В. О., Лепетова Г. Л. (2019)
Кругляк І. В. - Моделювання процесу отримання покриттів в композиційних насичуючих середовищах (2019)
Чернета О. Г. - Дослідження відновленого поверхневого шару деталей із сталі 45 із зміцнюючою обробкою на зносостійкість, Сухомлін В. І., Калісніченко С. В. (2019)
Середа Б. П. - Термодинамічне моделювання формування багатокомпонентних титанових покриттів в умовах СВС, Палехова І. В. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Bondarchuk O. - The features of teachers’ inner freedom with different levels of psychological safety of their educational environment (2019)
Брюховецька О. В. - Особливості комунікативного контролю як чинника професійної толерантності керівників закладів середньої освіти (2019)
Ємець О. Я. - Чинники стабілізації психоемоційного стану жінок у пренатальний та постнатальний періоди (2019)
Жебєлєва П. В. - Психологічна програма сприяння проектуванню життєвого сценарію студентської молоді (2019)
Казакова С. В. - Особливості психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг (2019)
Колосов А. Б. - Психологічні детермінанти функціональної неграмотності суб’єкта педагогічної діяльності, Волянюк Н. Ю., Ложкін Г. В. (2019)
Кравцова О. К. - Стресостійкість особистості як психологічний феномен: основні теоретичні підходи (2019)
Лямець А. М. - Актуальні класифікації обсесивно-компульсивного розладу (2019)
Москальова А. С. - Особливості уявлень керівників закладів загальної середньої освіти про професійні кризи в управлінській діяльності та способи їх подолання (2019)
Прокопенко О. А. - Особливості креативного потенціалу вчителів закладів загальної середньої освіти з різними рівнями професійної ідентичності (2019)
Sardarzadeh S. - Dominant cognitive and emotional schemas in depression and anxiety disorders (2019)
Філь О. А. - Розвиток психологічної компетентності керівника як основи психологічного забезпечення системи управління персоналом на залізничному транспорті: результати формувального експерименту, Ванченко Л. В. (2019)
Яцина О. Ф. - Першооснови трансформацій практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства (2019)
Мальцев Д. В. - Клініка і діагностика скроневого медіанного склерозу, асоційованого з герпесвірусною інфекцією (2019)
Олексенко Н. П. - Фібриновий біоматрикс як середовище для підтримки життєдіяльності, направленого диференціювання та трансплантації нейрогенних прогеніторних клітин різного походження (огляд) (2019)
Мінко О. І. - Використання тіаприду в психоневрології (огляд літератури) (2019)
Живило Л. М. - Наслідки інтра- й постнатальної ішемії мозку із психомовленневомоторною затримкою (Q04.9), Осадча О. П. (2019)
Лекомцева Є. В. - Клініко-неврологічні особливості перебігу та вміст нейроамінокислот у хворих із віддаленими наслідками легкої закритої черепно-мозкової травми (2019)
Дзяк Л. А. - Роль холинергического дефицита в патогенезе психоневрологических заболеваний, Цуркаленко Е. С. (2019)
Юрьева Л. Н. - Проблема диагностики и терапии депрессии у лиц пожилого возраста, Шустерман Т. И. (2019)
Копчак О. О. - Головний біль напруження й цервікогенний головний біль: особливості клінічної картини, діагностики й лікувальної тактики (2019)
Бурчинский С. Г. - Коррекция расстройств адаптации при психосоматической патологии: проблема и пути ее решения (2019)
Синяченко О. В. - Роль вегетативного портрета больных с пептическими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненными кровотечениями, Гмошинский Н. В., Селезнева С. В., Сокрут В. Н. (2019)
Марценковський І. А. - Стабілізатори настрою: дискусійні питання терапії алкогольної залежності, Марценковська І. І. (2019)
Березуцкий В. И. - Музыкальная терапия в лечении болезни Альцгеймера, Березуцкая М. С. (2019)
Савченюк М. О. - Стрептококова інфекція свиней, актуальні проблеми утворення антибіотикорезистентності, Корнієнко Л. Є., Царенко Т. М. (2017)
Гуменний О. Г. - Вплив тканниного препарату Пульмолізату на морфогенез яєчників телиць-реципієнтів, Сідашова С. О., Горобей О. О. (2017)
Рубленко С. В. - Медісон в анестезіологічному забезпеченні оперативних втручань на черевній порожнині собак, Яремчук А. В., Рубленко М. В., Ображій А. Ф. (2017)
Стоцький О. Г. - Зміни температури поверхні ранового ложа в процесі загоєння гнійних шкірном’язових ран у коней (2017)
Субботина И. А. - Болезни заразной этиологии как причина развития опухолей (2017)
Анфьорова М. В. - Показники еритроцитопоезу у собак різних кліматичних зон України (2017)
Левченко В. І. - Вплив препарату Геп-А-Стрес на обмін речовин у курчат-бройлерів, Мельник А. Ю., Москаленко В. П., Безух В. М., Богатко Л. М., Щуревич Г. О., Тишківський М. Я., Сакара В. С. (2017)
Личук М. Г. - Аналіз раціону годівлі сухостійних корів української чорно-рябої молочної породи за результатами диспансеризації, Слівінська Л. Г., Паска М. З. (2017)
Максимович І. А. - Гематологічний статус коней за астматичного синдрому (2017)
Niedzwiedz А. - Role of free radicals in oxidative stress – basic knowledge for clinician, Maksymovych I., Кubiak K., Jankowski M. (2017)
Сахнюк В. В. - Гепатодистрофія високопродуктивних корів, Левченко В. І., Івченко В. М., Петренко О. Ф., Чуб О. В., Тишківський М. Я., Бурлаченко О. Я. (2017)
Шмаюн С. С. - Стан природної резистентності та імунної реактивності поросних свиноматок за спонтанної езофагостомозної інвазії, Ніщеменко М. П., Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С. (2017)
Antipov A. - Clinical and hematological indices of cats with otodectosis, Bakhur T., Feshchenko D., Poberezhets S. (2017)
Лігоміна І. П. - Клінічний прояв бабезіозу коней, Соловйова Л. М. (2017)
Минич А. В. - Влияние эзофагостомозной инвазии на морфологические и биохимические показатели крови крупного рогатого скота, Антипов А. А., Бахур Т. И. (2017)
Nebeshсuk О. - Reliable diagnosis of trichinosis, Litvinenko O., Martynenko D., Artemenko L., Bukalova N., Bogatko N., Goncharenko V. (2017)
Сыса С. А. - Динамика микроорганизмов желудочно-кишечного тракта и показателей крови при комплексном лечении ассоциативных паразитозов телят (2017)
Сыса С. А. - Микробиоценоз желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота при гельминтозно-протозоозных инвазиях, Субботина И. А., Сыса Л. В. (2017)
Bilan A. - Enzootic case of pheasants aspergillosis, Zotsenko V., Andriychuk A. (2017)
Гриневич Н. Є. - Мікроорганізми процесів нітрогенного циклу у воді реактора біофільтра в установках замкнутого водопостачання за використання різних наповнювачів (2017)
Івченко В. М. - Проблема колібактеріозу телят та її вирішення, Папченко І. В., Федорченко А. М. (2017)
Корнієнко Л. М. - Вплив епізоотичної ситуації з африканської чуми свиней на розвиток галузі та біозахист свинарських господарств в Україні (2017)
Новгородова О. Ю. - Модифікація поверхні імуносенсора для іммобілізації антибактеріальних антитіл, Стародуб М. Ф., Ушкалов В. О., Огороднійчук Ю. О. (2017)
Островський Д. М. - Токсигенні властивості мікроміцетів Fusarium та Aspergillus, Корнієнко Л. Є., Андрійчук А. В. (2017)
Пінчук Н. Г. - Стандартизація тесту зараження свиней штамами Erysipelothrix rhusiopathiae, Головко А. М., Колеснікова К. Ю. (2017)
Рубленко І. О. - Визначення серопозитивності за імунізації великої рогатої худоби різними дозами вакцини (2017)
Амирбеков М. - Эпидемиологическая ситуация по контагиозной плевропневмонии коз в Таджикистане, Зиёев О. М., Вахобов Д. С., Вазиров Ш. (2017)
Ziyoyev O. - Contagious caprine pleuropneumonia among the markhor in southern Tajikistan, Amirbekov M., Abdulloev A., Turdiev Sh., Vakhobov D. (2017)
Титаренко В. М. - Фонетико-графічна параметризація полонізмів в історичному словнику запозичених слів (2018)
Білобровець О. М. - Демократизація польських товариств надання допомоги біженцям в Україні у 1917 р. (2018)
Існюк І. В. - Художні практики і некласична естетика: концепт естезису (2018)
Калач В. М. - Форми та рівні релігійної ідентичності: теоретико-методологічний аналіз (2018)
Коваленко О. В. - Міграційні процеси у контексті глобальної соціальної транзитивності (2018)
Козловець М. А. - Принципи соціально-політичної сoncordia у доктрині Августина Блаженного, Туренко О. С. (2018)
Поліщук О. П. - Етос та естетичні основи міфотворчості в інтелектуальних і художніх практиках країн Східно-Центральної Європи (2018)
Слюсар М. В. - Міфічне та міфізація в медіа просторі і рекламі: теоретико-методологічні проблеми (2018)
Соколовський О. Л. - Основоположні засади нисхідної христології у сучасній католицькій теології (2018)
Туровська О. А. - Философское понимание истории Мариана Здзеховского и его актуальность в современном мире (2018)
Бредіхіна І. В. - Педагогічна команда та педагогічне лідерство як чинники удосконалення управління освітнім процесом у Польщі та Україні (2018)
Генсяк Л. - Освітній вимір функціонування медіа. Приклад "Радіо Ватикану" (2018)
Дубасенюк О. А. - Розвиток педагогічної освіти у контексті педевтологічних пошуків (2018)
Коновальчук І. М. - Методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з батьками та дітьми в ситуації конфлікту (2018)
Марченко Г. В. - Особливості впровадження медіаосвіти в Польщі (2018)
Мороз М. О. - Особливості здійснення фахової підготовки майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти України та Польщі: порівняльний аналіз (2018)
Павелків К. М. - Іншомовна підготовка фахівців у Республіці Польща в контексті європейської мовної політики (2018)
Павлик Н. П. - Становлення неформальної освіти дорослих: європейський контекст (2018)
Портницька Н. Ф. - Стигматизація проблем психічного здоров'я в українському та польському освітньому просторі, Савиченко О. М. (2018)
Самойленко О. А. - Неформальна освіта дорослих у Польщі (2018)
Ситняківська С. М. - Навчання студентів на білінгвальній основі в Україні та Польщі: результати пілотного дослідження, Сейко Н. А. (2018)
Stańkowski B. - W labiryncie "Wartości europejskich" – fundamenty i perspektywy wychowania w dobie pluralizmu i spotkania się kultur (2018)
Ziółkowski P. - Pamięć – rola i znaczenie w późnej dorosłości (2018)
Журналу "Імідж сучасного педагога” – 20 років (2019)
Зелюк В. - Інноваційна діяльність журналу "Імідж сучасного педагога": 20-річний ювілей, Білик Н. (2019)
Швед О. - Модернізація консолідованого інформаційного ресурсу для медичного університету, Сєров Ю., Федушко С. (2019)
Ільчишин Н. - Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах (2019)
Журавська Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів: формування системи мотивації та стимулювання, Ящук С., Комар М. (2019)
Барда С. - Особливості реалізації синергетичного підходу в початковій школі (2019)
Артюшенко П. - Науково-педагогічна школа професора Олександра Миколайовича Коберника: лідерство у галузі трудового навчання і технологій (2019)
Комліченко О. - Ділова гра як метод формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі, Одозьорова А. (2019)
Слухенська Р. - Структура формування творчого потенціалу студентів-медиків у процесі професійної підготовки, Іванушко Я., Селіверстов С. (2019)
Орищин І. - Використання комунікативного підходу до навчання іноземних мов студентів ВНЗ (2019)
Купіна Л. - Розвиток педагогічної майстерності вчителів іноземної мови в системі післядипломної освіти, Армейська Л. (2019)
Сем’ян Н. - Добір поетичних творів для формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні (2019)
Хомяк О. - Педагогічний аспект виховання дитини у сучасному світі, Кірюхіна М., Кошева Ю. (2019)
Регеша Н. - Деякі особливості композиторського стилю В. С. Косенка (на прикладі аналізу "11 етюдів у формі старовинних танців") (2019)
Дубінченко Є. - Вплив фольклору на хорову творчість композиторів Галичини наприкінці XIX - першої половини XX століття, Гнатюк Л. (2019)
Сліпченко О. - Клавірна музика на території' України в XVI–XVII ст., Ельниченко І. (2019)
Кречко Н. - Дитячий хоровий спів та його роль у музичній культурі, Якобенчук Н. (2019)
Виноградча Д. - Методичні особливості навчання академічному вокалу, Грицюк О. (2019)
Іваненко М. - Подолання страху сцени у вокаліста-початківця: інтерпретаційний контекст (2019)
Ільєнко О. - Традиції ВІА "Червона рута" в контексті сучасного естрадного виконавства (2019)
Титул, зміст (2019)
Роїк М. В. - Економічні аспекти вирощування багаторічних енергетичних культур, Ганженко О. М., Фучило Я. Д., Квак В. М. (2019)
Заришняк А. С. - Продуктивність буряків цукрових за біологізації їх вирощування на слабокислих грунтах в умовах Лісостепу України, Сипко А. О., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Сінчук Г. А., Гончарук Г. С., Гончарук Н. П., Грицишина Л. Г., Мазур Г. М. (2019)
Саблук В. Т. - Заселеність посівів буряків цукрових шкідливою ентомофауною та прогноз її шкідливості у новому сезоні, Грищенко О. М (2019)
Гументик М. Я. - Особливості технології змішаного вирощування біоенергетичних злакових культур для виробництва біопалива (2019)
Сінченко В. М. - Європейський досвід сталого виробництва біосировини на малопродуктивних землях - в Україні, Ягольник О. О. (2019)
Різник В. М. - Динаміка процесів забур’янення посівів сочевиці – Lens culinaris Medic (2019)
Чернелівська О. О. - Продуктивність буряків цукрових залежно від системи удобрення та обробітку ґрунту, Сичук Л. В., Дзюбенко І. М., Наконечний В. О. (2019)
Гізбуллін Н. Г. - Технологічні аспекти ефективного виробництва цукрових буряків і якісного цукру (2019)
Войтова Г. П. - Елементи біологізації для забезпечення високої рентабельності та підвищення родючості грунту при вирощуванні буряків цукрових в умовах Поділля (2019)
Михайлик В. А. - Стан води при зневодненні паренхімних тканин цукрових буряків до та після тривалого зберігання, Давидова О. О. (2019)
Стефанюк В. Й. - Способи вирощуваня стевії медової та її ефективність (2019)
Гонтаренко С. М. - Метод стерилізації агару та живильних середовищ для біотехнологічних досліджень в культурі in vitro, Герасименко Г. М. (2019)
Пересипкіна Т. В. - Актуальні питання організації медичного забезпечення дітей та підлітків в умовах закладів освіти, Сидоренко Т. П., Голубнича Г. І., Пересипкіна А. М. (2019)
Лоскутов О. Є. - Методика підготовки та проведення семінару з дисципліни "Травматологія та ортопедія" з урахуванням принципу проблемності, Лушня С. Л. (2019)
Бойцанюк С. І. - Організація самостійної роботи студентів-медиків, Залізняк М. С., Манащук Н. В., Чорній Н. В. (2019)
Страшок Л. А. - Досвід використання статичної гепатосцинтиграфії для оцінки функціонального стану печінки у підлітків із метаболічним синдромом , Бузницька О. В. (2019)
Фуштей І. М. - Зміни показників ендотеліальної дисфункції у пацієнтів із гіпертонічною хворобою ІІ стадії під впливом лікування, Байдужа О. М., Сідь Є. В. (2019)
Главатских Т. С. - Инфекционный эндокардит протезированного митрального клапана, Макиенко Н. В., Степанова С. В. (2019)
Лизогуб Н. В. - Реакции системы кровообращения при повороте пациента на живот на фоне внутривенной анестезии (2019)
Кравец О. В. - Алгоритм проведения инфузионной терапии у больных среднего хирургического риска в неотложной абдоминальной хирургии (2019)
Микитин В. З. - Ефективність різних методів діагностики у хворих на спайкову непрохідність кишечнику, Бойко В. В., Пак В. Я., Макаров В. В., Пиндзин Д. М. (2019)
Сикал І. М. - Внутрішньоматкові синехії, Ольховська В. М. (2019)
Макаров В. В. - Особливості використання електрохірургічних технологій при виконанні мастектомії, Камарчук В. В., Цодіков В. В. (2019)
Бабалян В. О. - Аналіз кореляції госпітальної летальності постраждалих із переломами проксимального відділу стегнової кістки з оцінкою фізичного стану за класифікацією ASA (2019)
Макаров В. В. - Особливості визначення лабораторних маркерів прогнозування виникнення лімфореї після мастектомії, Цівенко О. І., Цодіков В. В., Мельник Д. Ю. (2019)
Золотарьова Т. В. - Катетерна абляція в разі фібриляції передсердь і супутньої серцевої недостатності, Прохорова О. О., Бринза М. С., Більченко О. В. (2019)
Вороньжев І. О. - Особливості променевої діагностики пневмоцистної пневмонії у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, Лімарєв С. В., Коломійченко Ю. А., Пальчик С. М. (2019)
Федоренко Н. О. - Проблеми немедикаментозних методів лікування тютюнопаління у спортсменів, Яроцька Е. П. (2019)
Бєлих О. В. - Можливості сучасного анестезіологічного забезпечення лапароскопічної холецистектомії у пацієнтів похилого віку (2019)
Лакида П. І. - Структура, породний склад та продуктивність лісів Черемського природного заповідника, Гоцик О. С. (2019)
Бугайов С. М. - Таблиці ходу росту модальних вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України, Пастернак В. П., Біла Ю. М. (2019)
Шпарик Ю. С. - Емпіричні підходи до прогнозування площі та запасу ялинових (Picea abies (L.) Karst.) лісів Українських Карпат (2019)
Федорук Е. А. - Живий надґрунтовий покрив як індикатор стану лісопаркових масивів (2019)
Бредіхіна Ю. Л. - Досвід вирощування, заготівлі та використання рослинного матеріалу малопоширених сільськогосподарських культур в аранжуванні, Туровцева Н. М., Пюрко О. Є., Вельчева Л. Г. (2019)
Іванюк А. П. - Ґрунтова схожість насіння павловнії повстистої Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. різного географічного походження, Харачко Т. І. (2019)
Кратюк О. Л. - Лісівничо-таксаційна характеристика насаджень у вольєрах Центрального Полісся (2019)
Мельник В. В. - Оцінювання санітарного стану соснових насаджень зони безумовного відселення у свіжих борах лісів Українського Полісся (2019)
Паламаренко О. В. - Тваринне населення дендрарію Ботанічного саду НЛТУ України, Різун Е. М. (2019)
Ситник С. А. - Моделювання компонентів фітомаси стовбурів робінієвих деревостанів Північного Степу України (2019)
Скробала В. М. - Фітоценологічна типологія букових лісів Карпатського біосферного заповідника, Кабаль М. В., Каспрук О. І., Дида А. П. (2019)
Ковалевський C. Б. - Бурштинові копалини: історія вивчення, методи добування та вплив на лісові екосистеми, Ковалевський С. С. (2019)
Radomska М. М. - Protection of avifauna for the provision of the Kyiv urban ecosystem stability, Horobtsov I. V. (2019)
Петрушка І. М. - Вплив поліелементного складу батарейок на стан довкілля та визначення надійності екосистем, Руда М. В., Гивлюд А. М., Коваль Н. М. (2019)
Манюк О. Р. - Вплив галітових відходів калійних родовищ Прикарпаття на техногенне засолення ґрунтів та фітоценоз, Михайлюк Ю. Д., Манюк М. І. (2019)
Фиалко Н. М. - Эксергетические потери в воздухонагревателе теплоутилизационной системы котельной установки, Степанова А. И., Навродская Р. А., Шевчук С. И., Гнедаш Г. А. (2019)
Кшивецький Б. Я. - Загальні відомості про клеї, склеювання та термічно модифіковану деревину, Дацків Г. М., Андрашек Й. В. (2019)
Удовицька М. В. - Дослідження формозміни пиломатеріалів для виробництва клеєних щитових конструкцій, Тисовський Л. О., Маєвський В. О., Удовицький О. М. (2019)
Korendiy V. M. - Analysis of technical and operational characteristics of turning-and-shunting door opening mechanism of electric public transport, Kotsiumbas O. Yо., Lanets O. V. (2019)
Одноріг З. С. - Модернізація технологічної лінії очищення стічних вод птахофабрики, Василюк О. Р., Рубай О. І., Березюк Д. О. (2019)
Похмурська А. В. - Термометричні дослідження полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату в присутності полівінілпіролідону з одночасним відновленням йонів нікелю, Гриценко О. М., Суберляк О. В., Горбенко Н. Є. (2019)
Гавриш В. І. - Математична модель визначення температурних режимів у біпластині, зумовлених точковим джерелом тепла, Король О. С., Уханська О. М., Козак І. Г., Куспиш О. Л. (2019)
Бойко Т. Г. - Стійкість складних ландшафтних комплексів: формалізація моделі, Паславський М. М., Руда М. В. (2019)
Вовк О. Б. - Алгоритм вторинного перероблення паперу в умовах природо-ресурсного господарства, Войцеховська В. В., Загорецька О. Я., Лесик Л. І., Пашкевич В. З., Симак А. В. (2019)
Nazarkevych M. A. - Identification of latent images in printed documents, Troyan O. A. (2019)
Мочурад Л. І. - Використання технології OpenMP для розрахунку електростатичного поля систем електронної оптики, Бойко Н. І. (2019)
Дуда Н. М. - Дослідження традицій у сучасній побутовій культурі українців: міждисциплінарний аспект, Лободинська О. М. (2019)
Yinglin Ji - Risk management for an ERP project (2018)
Бушуєв С. Д. - Модель бенчмаркінгу на основі генетичних механізмів в управлінні проектами, Бушуєв Д. А., Бушуєва Н. С., Чернова Л. С. (2018)
Діего Фернандо Сепеда Гуаман - Аналіз проблематики створення проекту з обслуговування літаків в Еквадорі (2018)
Мальцев А. С. - Управління проектною командою та математичні моделі колективної поведінки малих груп, Крамський С. О. (2018)
Петренко В. О. - Процеси управління інноваціями протягом життєвого циклу проекту, Кулик В. О. (2018)
Придатко О. В. - Модель портфельного управління проектами розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності, Солотвінський І. В., Кокотко І. Я., Івановський М. Я. (2018)
Пузійчук А. В. - Аналіз підходів до концептуального моделювання проектів реінжинірингу великих будівельних компаній (2018)
Тімінський О. Г. - Модель біадаптивної оптимізації на основі використання теорії ймовірностей (2018)
Liu Xiaotian - Cloud computing workflow scheduling with maximum reduction of effective resources, Gu Daming (2018)
Цюцюра М. І. - Застосування генетичного алгоритму для формування функції належності нечітких множин, Єрукаєв А. В. (2018)
Gu Qi - The research and application on highlight line of curved surface quality evaluation based on 3D assembly environment, Ben Nengjun, Hui Weidong, Wang Chao, Huang Mingxin (2018)
Li Tianjing - Research on modal characteristics of Shanghai metro vehicle car body (2018)
Гордієнко С. Б. - Аналіз доцільності реалізації заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, Манько О. О., Манько В. О., Скубак О. М. (2018)
Ісаєнко Д. В. - Аналіз математичного забезпечення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві (2018)
Терентьєв О. О. - Аналіз сучасних інформаційних технологій системи діагностики технічного стану будівель і споруд, Київська К. І., Горбатюк Є. В., Доля О. В. (2018)
Yinglin Ji - Business model analysis of Meituan (2018)
Рижакова Г. М. - Ризик-менеджмент в системі управління інтеграційними процессами як складова модернізації економіки України, Малихіна О. М., Рижаков Д. А., Локтіонова Я. Ф., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. (2018)
Чуприна Ю. А. - Проблеми розвитку будівельних кластерів як механізмів реалізації державних інвестиційних цільових програм (2018)
Chen Jie - Compare and analysis of detection algorithm of crop leaf area based on MatLab software (2018)
Chernyshev D. - Determination of the biosphere compatible environment attractors of urbanized territories at the organization of modern construction development, Predun K., Ivakhnenko I., Druzhynin M., Ruchinskaya Ju. (2018)
Антонова-Рафі Ю. В. - Комп’ютерна модель ортопедичного супінатора для реабілітаційної інженерії в середовищі ANSYS, Соломін А. В., Гетун Г. В., Вихляєв Ю. М., Матвієнко Л. В. (2018)
Савенко В. І. - Ентропія як прояв системної і діалектичної сутності будівельної організації, Пальчик С. П., Клюєва В. В., Победа С. С. (2018)
Anzhu Chen - The investigation of eutectic nucleation and growth mechanism of Al-Si alloy, Pengfei Zhou (2018)
Gu Jianhua - A 12-bit 250 MS/s single-channel pipeline ADC with 81 dB SFDR in 0.13 um CMOS, Yan Guojun, Ben Nengjun (2018)
Hu Yucai - Research and design of raw silk evenness detector based on CCD image sensor (2018)
Hui Weidong - Intelligent brake design based on RBR and CBR hybrid reasoning, Zhou Huan, Gu Qi (2018)
Luo Wenhua - Development of the temperature and humidity intelligent control system for fig orchard based on RFID technology (2018)
Sun Lixiang - An electronic device integrating linear and non-linear metering, Wang Chunmo (2018)
Wang Bin - Mechanical design of small vertical axis wind turbine (2018)
Xu Zhipeng - Pipe line gravity heat pipe heat transfer numerical analysis research, Wang Qisong (2018)
Zhang Hui - An improved CARI algorithm based on sliding Window in MIMO-OFDM system, Xia Liling, Dong Rongwei, Wang Huihui (2018)
Zhou Huan - Design and research on bending mould of high-strength plates, Hui Weidong (2018)
Иносов С. В. - Синтез и анализ динамики цифрового алгоритма регулирования теплового технологического объекта с большим шагом квантования во времени, Самойленко Н. И. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Chaban N. - Political images and perceptions at the interdisciplinary crossdoards. Introduction to the Special Issue "Ukraine—EU Relations: Verbal Narratives, Images, and Perceptions", Zhabotynska S. (2018)
Chaban N. - Constructing bridges and fostering growth: Interdisciplinary insights into European Union conceptions and perceptions, Elgström O. (2018)
Kleinschnitger K. - Frames and images facing Ukraine: comparing Germany's and Russia's media perceptions of the EU relations with Ukraine, Knodt M., Safonova N. (2018)
Kryvenko A. - Constructing a Narrative of European Integration in the Verkhovna Rada of Ukraine: A Corpus-Based Discourse Analysis (2018)
Miskimmon A. - An EU recovery programme for Ukraine? Towards a new narrative for EU—Ukraine relations?, O’Loughlin B. (2018)
Hobova Ye. - East-West dichotomy in the context of Ukrainian conflict resolution (2018)
Velivchenko V. - Donbas crisis key actors: narratives and perceptions in the interviews of Ukrainian elites (2018)
Zhabotynska S. - Images of Ukraine—EU relations in conceptual metaphors of Ukrainian mass media (2018)
Morozova O. - The influence of context on the metaphoric framing of the European Union in Ukrainian mass media (2018)
Сірацький Й. З. - Конституційна і генетична адаптація бурої худоби України, Меркушин В. В., Демчук С. Ю., Євтух І. С., Шапірко В .В. (1999)
Полупан Ю. П. - Екстер'єрні особливості первісток різних порід та їх поєднань (1999)
Коваленко Г. С. - Вплив рівня годівлі на господарськи корисні ознаки української чорно-рябої молочної породи (1999)
Любинський О. І. - Молочна продуктивність корів різних генотипів української червоно-рябої молочної породи, Пахолок А. А. (1999)
Полупан Ю. П. - Сезон народженнята його вплив на живу масу бутайців, Костенко О. І., Савчук Д. І., Полупан Н. Л. (1999)
Павліченко М. Ф. - Зв'язок продуктивних якостей великої рогатої худоби з типом вищої нервової діяльності і поведінкою тварин (1999)
Дубін A. M. - Залежність продуктивності та стану здоров'я корів молочних порід від вгодованості (1999)
Сірацький Й. З. - Генетична структура поліморфних систем і їх взаємозв'язок з господарськи корисними ознаками у худоби чорно-рябої породи (1999)
Гавриленко М. С. - Результати використання корів голштинської породи (1999)
Боякова В. М. - Продуктивність та відтворювальна здатність корів червоно-рябої молочної породи, Коваль А. І., Дубін A. M. (1999)
Сохацький П. С. - Вплив рівня продуктивності матерів на ріст, розвиток та відтворювальну здатність бугаїв, Гавриленко М. С. (1999)
Савчук Д. І. - Динаміка ознак статевого диморфізму в ремонтних бугаїв із віком, Сохацький П. С. (1999)
Бочков В. М. - Селекція в стадах імпортної м'ясної худоби, Шевченко В. І. (1999)
Фурманюк О. Г. - Морфологічні та біохімічні показники крові бичків чорно-рябої породи різної селекції, їх взаємозв'язок із показниками росту і розвитку, Сірацький Й. З. (1999)
Гавриленко М. С. - Вплив генетичних і паратипних факторів на мертвонароджуваність телят молочних порід (1999)
Шеремета В. І. - Оцінка гонадотропних гормонів за рівнем суперовуляції та морфологією яєчників тварин (1999)
Кругляк А. П. - Підвищення рівня відтворення стада шляхом трансплантації ембріонів, Стаховський В. Ф. (1999)
Давиденко В. М. - Багатопліддя овець, Бондар А. О. (1999)
Касянчук В. В. - Критерії відбору молочних корів, стійких до маститу (1999)
Білошицький В. М. - Характеристика бугайців поліського зонального типу, вирощених на Новоград-Волинському племпідприємстві (1999)
Шаран M. M. - Вплив синтетичних аналогів гонадоліберину на формування жовтих тіл та приживлення трансплантованих ембріонів у телиць-реципієнтів (1999)
Шавкун В. Ю. - Регуляція гормональної функції жовтого тіла у телиць реципієнтів, Шаловило С. Г., Шаран М. М. (1999)
Шаловило С. Г. - Запліднення яйцеклітин у корів-донорів залежно від часу осіменіння їх і кількості сперміїв, Шаран M. M., Пасіцький М. Д. (1999)
Мадіч А. В. - Розвиток половинок мишачих ембріонів, одержаних поділом на мікроманіпуляторі та вручну, Саєнко І. М., Шаловило Л. Є. (1999)
Семенченко М. А. - Екологічне забруднення і його вплив на клініко-фізіологічні показники у тварин (1999)
Попадюк С. С. - Природна резистентність коней гуцульської породи (1999)
Бродюк Ю. М. - Художньо-естетична інтерпретація архетипу землі в романі "Жменяки" М. Томчанія (2019)
Козубенко Л. М. - Естетика, теорія і критика літературного екзистенціалізму (2019)
Мазоха Г. С. - Драматургія О. Коломійця як реалізація світоглядних та естетичних позицій митця (2019)
Panhelova M. - Ulas Samchuk's private letters of 50-70's of XX century as an indicator of literary époque (2019)
Потапенко О. І. - Концепт "духовна любов" через призму сакральної грецької лексики оригіналу Нового Заповіту, Потапенко Г. І. (2019)
Савчук В. І. - Закономірності інтонаційного оформлення президентського мовлення у кризових і військових промовах (2019)
Свириденко О. М. - Іронічний пафос романтичного листа (2019)
Скляренко О. Б. - Композиційно-мовленнєві форми у структурі художнього тексту (на матеріалі КМФ опис німецькомовних оповідань) (2019)
Токмань Г. Л. - Тарас Шевченко - Євген Плужник - Іван Світличний: діалог текстів (2019)
Хома К. М. - Спільність мотивів у поемі "Княжна" та повісті "Княгиня" Т. Шевченка (2019)
Чубань Т. В. - Суфіксація та суплетивізм як видотворчі засоби у системі дієслів, Левченко Т. М. (2019)
Ленська С. В. - Епістолярні діалоги доби романтизму Свириденко Оксана. Епістолярій у творчій спадщині українських письменників-романтиків: Монографія. – Київ: Міленіум, 2019. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Кальченко В. І. - Розрахунок сил різання одиничним абразивним зерном орієнтованого шліфувального круга, Кальченко В. В., Кологойда А., Кужельний Я. (2018)
Музичка Д. - Вплив зносу зерен на теоретичну довжину твірної головного різального конуса (2018)
Сіра Н. - Експериментальне дослідження теплонапруженості процесу зносу круга, сил різання та потужності при двосторонньому шліфуванні торців заготовок різного діаметра, Литвин О., Кальченко Д., Морочко В. (2018)
Ванько В. - Удосконалена методика оцінювання якості гільзи циліндра двигуна внутрішнього згорання сільськогосподарської техніки, Приходько О. (2018)
Jánoš R. - Cell design for gearbox assembly, Baňasová A. (2018)
Marcinko P. - Automobile with pneumatic, Hajduk M., Palko M. (2018)
Semjon J. - Using the simulation program for the design and optimization of the production line, Kostka J., Mako P. (2018)
Tuleja P. - Application of industrial pneumatic components in the educational process, Mamontov P. (2018)
Hroncová D. - Construction of equations of motion of multibody systems and computer modeling (2018)
Kelemen M. - Machine motion optimization (2018)
Virgala I. - Algorithm of Euler-Lagrange method for deisgning of dynamic model, Filakovský F. (2018)
Дубягін О. - Модель міжрівневого балансу: агрегатна форма (2018)
Ільєнко А. - Чисельний алгоритм для знаходження ймовірності виродження в моделі Крамера-Лундберга, Руновська Л. (2018)
Радченко С. - Дослідження та моделювання технологічного процесу контактного зварювання труб, Лапач С. (2018)
Новомлинець О. - Зварювання тиском алюмінієвих сплавів через модифіковані поверхневі шари, Олексієнко С., Ющенко С., Байдала О., Половецький Є. (2018)
Башинська О. - Формування телеметричних лог-файлів для оперативної технічної діагностики безпілотних авіаційних комплексів, Казимир В., Нестеренко С. (2018)
Лактіонов О. - Індексна оцінка якості підготовки оператора верстата з числовим програмним керуванням (ЧПК) (2018)
Бойко С. - Застосування нейронних мереж при автоматизації діагностики стану авіаційного генератора гвинтокрила, Волканін Є., Городній О., Борисенко О., Вершняк Л. (2018)
Šarga P. - Design and implementation of smart home model, Cocuľa J. (2018)
Bazylevych V. - Development of criteria of protection from cyber threats at social enterprise, Mekhed D., Guryev V. (2018)
Rákay R. - Possibilites of communication enhancement for experimental production system, Višňovský M., Galajdová A., Šimšík D. (2018)
Juruš O. - Smart camera for simple sorting tasks, Koukolová L. (2018)
Денисов Ю. - Оптимізація енергодинамічних процесів у системі керування приводом стабілізації польоту безпілотного літального апарата, Шаповалов О., Середа О., Куц Є. (2018)
Тительмаєр К. - Порівняння методів керування двофазним двонаправленим перетворювачем постійної напруги з чергуванням фаз, Хоменко М. (2018)
Шевченко В. - Огляд і порівняння базових топологій компенсації для бездротової передачі енергії, Трейко Б., Гусев О., Пахалюк Б., Хоменко О. (2018)
Miková L. - Didactic model of lift (2018)
Vagaš M. - Summary of chosen legislation used in automated operation (2018)
Сиза О. - Екстракт із коріння кульбаби лікарської як перспективна сировина у виробництві харчових концентратів, Кичка А., Гусол Т., Савченко О. (2018)
Воробйова В. - Вивчення компонентного складу та протикорозійної ефективності продуктів переробки абрикоса (Prunus Armeniaca L.), Шакун А., Трус І., Cердюк О., Ткачук В., Чигиринець О. (2018)
Челябієва В. - Використання заквасок спонтанного бродіння та борошна бобових культур у виробництві хліба, Соседова К. (2018)
Крячок С. - Застосування полюсного методу визначення координат на приаеродромній території, Щербак Ю., Мамонтова Л. (2018)
Марченко Н. - Особливості кінетики водо- та вологопоглинання сухостійної деревини сосни звичайної, Новицький С., Зав’ялов Д. (2018)
Клопенко Н. І. - Вплив генотипних факторів на формування господарсько корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи, Ставецька Р. В., Буштрук М. В., Старостенко І. С., Бабенко О. І. (2018)
Дяченко Л. С. - Склад мікрофлори кишечнику, збереженість та продуктивність курчат-бройлерів за згодовування різних форм і доз підкислювача, Сиваченко Є. В., Сивик Т. Л. (2018)
Микитюк В. В. - Особливості перетравності поживних речовин раціону кітними вівцематками за додаткового введення кобальту, Василенко Т. О., Оріщук О. С., Цап С. В., Поротікова І. І. (2018)
Панянчук М. С. - Вплив згодовування живих дріжджів дійним коровам на якісні показники молока, Титарьова О. М. (2018)
Хмельова О. В. - Ефективність використання свиней породи п'єтрен за чистопородного розведення і схрещування, Ставецька Р. В. (2018)
Пономаренко Н. В. - Вплив біологічно активних речовин амаранту на склад ліпідів в організмі перепелів, Цехмістренко С. І., Цехмістренко О. С., Поліщук В. М., Поліщук С. А. (2018)
Селезньова О. О. - Стабілізація ферментного препарату протосубтилін Г3Х з метою використання його у птахівництві, Цехмістренко С. І., Поліщук В. М., Поліщук С. А. (2018)
Розпутній О. І. - Оцінка надходження 137Сs і 90Sr в організм дійних корів на радіоактивно забруднених агроландшафтах Центрального Лісостепу у віддалений період Чорнобильської катастрофи, Перцьовий І. В., Герасименко В. Ю., Скиба В. В., Савеко М. Є. (2018)
Гуцол Г. В. - Оцінка інтенсивності накопичення радіонуклідів у білковій продукції бджільництва за вапнування ґрунтів (2018)
Зюзін В. О. - Діагностика та профілактика метаболічного синдрому поєднаного із хронічним обструктивним захворюванням легень, Черно В. С., Ларичева О. М., Половенко Л. С., Зюзін Д. В. (2019)
Кузнєцова Л. П. - Особливості фунціональних показників у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з супутнім ожирінням, Гопко О. Ф. (2019)
Лисоконь Ю. Ю. - Сучасні уявлення про етіологію та лікування періапікальних вогнищ запалення (2019)
Sokolova І. І. - Some Aspects of Dental Caries Prevention, Yaroshenko O. G., Oleinichuk V. V. (2019)
Ткаченко А. С. - Применение вестерн-блоттинга и метода проточной цитометрии для оценки интенсивности процессов некроптоза клеток (обзор), Онищенко А. И., Гопкалов В. Г., Горбач Т. В., Харченко Э. А., Склярук Д. О. (2019)
Zherebiatiev A. S. - Simvastatin and Recombinant Antagonist of Receptors of Interleukin-1 Modulate Aryl Hydrocarbon Receptors in Experimental Colitis in Rats, Voitovich A. V. (2019)
Нефьодов О. О. - Модифікуючий вплив цитрату селену та цитрату германію на ембріотоксичність солей кадмію при комбінованому введенні у щурів, Білишко Д. В., Земляний О. А., Шаторна В. Ф., Демиденко Ю. В., Мальчугін Р. К., Мірошніченко М. Е. (2019)
Рыкова Ю. А. - Морфологическая характеристика щитовидной железы половозрелых крыс при воспроизведении хронической гипертермии средней степени и введении инозина, Шупер В. А., Шупер С. В., Полякова А. И., Карпяк Т. Ф. (2019)
Скляр Н. І. - Антибіотикочутливість штамів Pseudomonas Aeruginosa та Escherichia Coli у планктонній формі та у стані біоплівки, Саркіс-Іванова В. В., Перетятко О. Г., Ягнюк Ю. А., Мані Ханс (2019)
Бабак О. Я. - Параметры углеводного метаболизма и выраженность стеатоза печени у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени на фоне гипертонической болезни в зависимости от показателей липидного профиля, Башкирова А. Д. (2019)
Журавльова М. І. - Зміни параметрів цитокінового статусу на підставі визначення активності кальпротектину й інтерлейкіну-22 у хворих на гострий інфаркт міокарда в залежності від наявності супутнього цукрового діабету 2 типу, Риндіна Н. Г., Кравчун П. Г. (2019)
Зубченко С. О. - Дослідження впливу хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції на рівень експресії miR -146a та miR -155 у пацієнтів з алергопатологією, Маруняк С. Р., Ломіковська М. П. (2019)
Кальбус О. І. - Оцінка повсякденної активності у хворих на міастенію (2019)
Кравец О. В. - Гемодинамический паттерн при рестриктивном режиме инфузионной терапии у больных высокого хирургического риска с острой абдоминальной патологией (2019)
Кучерявченко В. В. - Динаміка маркерів тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих з підвищеним індексом маси тіла при політравмі, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Мушегян М. М. - Результати оцінювання клініко-психопатологічних змін у хворих на симптоматичну "судинну" епілепсію при хронічних порушеннях мозкового кровообігу, Літовченко Т. А., Бокатуєва В. В. (2019)
Панченко О. А. - Клініко-функціональна оцінка ефективності методу загальної екстремальної аерокріотерапії в лікуванні дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта, Оніщенко В. О., Сердюк І. А. (2019)
Приткова Г. В. - Динаміка інтерлейкіну-6 як предиктора формування ниркової дисфункції та критерію ефективності нефропротективної стратегії при ранньому ревматоїдному артриті (2019)
Псарьова В. Г. - Активність системи оксидативного стресу – антиоксидантного захисту при гіпертонічній хворобі з різними ступенями ожиріння (2019)
Риндіна Н. Г. - Динаміка кардіогемодинамічних показників, профібротичного маркера й параметрів ліпідограми у хворих з хронічною серцевою недостатністю при ішемічній хворобі серця й цукровому діабеті 2 типу на тлі лікування блокаторами ?-адренорецепторів, Кравчун П. Г., Наріжна А. В., Кожин М. І., Табаченко О. С. (2019)
Тащук В. К. - Значення двостулкового аортального клапану у розвитку серцево-судинних ускладнень, Гречко С. І., Трефаненко І. В., Палига Х. В. (2019)
Тодуров Б. М. - Состояние внутрисердечной и центральной гемодинамики у пациентов с недостаточностью митрального клапана при хирургической коррекции с применением кристаллоидной кардиоплегии в периоперационном периоде, Харенко Ю. А., Хартанович М. В., Демянчук В. Б. (2019)
Тягла О. С. - Прогностична значимість біомаркера ST2 у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (2019)
Фуштей І. М. - Особливості показників ремоделювання лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, Байдужа О. М., Сідь Є. В., Соловйов О. В. (2019)
Шерстюк Л. Л. - Прогностичне значення недиференційованої дисплазії сполучної тканини у розвитку коморбідної патології (2019)
Безрук В. В. - Показники динаміки захворюваності та поширеності інфекційно-запальних хвороб сечовивідної системи серед дитячого населення Чернівецької області, Шкробанець І. Д., Безрук Т. О., Юрнюк С. В., Веля М. І., Сенюк Б. П., Ткач А. В. (2019)
Крячкова Л. В. - Застосування методів варіаційної статистики для оцінки діяльності медичного персоналу, Махова І. Б., Борвінко Е. В., Козир О. А. (2019)
Заболотний Т. Д. - Динаміка мікробіоценозу ротової порожнини розумово відсталих дітей з основними стоматологічними захворюваннями в процесі їх корекції, Дутко Г. З., Виноградова О. М. (2019)
Кабанова А. А. - Показатели иммунного статуса пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи в зависимости от распространенности процесса (2019)
Походенько-Чудакова И. О. - Сравнительная оценка показателя микрокристаллизации ротовой жидкости при проведении различных комплексов послеоперационного лечения у пациентов с хроническим одонтогенным синуситом верхнечелюстной пазухи, Сурин А. В. (2019)
Рябоконь Є. М. - Стоматологічний статус та показники електрокінетичної рухливості ядер клітин букального епітелія у осіб з інтраоральним пірсингом, Шатов П. O., Каміна Т. В., Стоян О. Ю. (2019)
Черненко В. М. - Система підтримки прийняття рішення лікарем щодо вибору метода дентальної імплантації, Любченко О. В., Кочина М. Л. (2019)
Коновал Н. С. - Структурно-біохімічні зміни тканини міжреберних м'язів та їх значення в судово-медичній діагностиці давності настання смерті (2019)
Мішалов В. Д. - Перспективи дослідження біологічних рідин для визначення давності смерті, Дунаєв О. В., Костенко Є. Я., Козлов С. В. (2019)
Зайченко Г. В. - Біотехнологічні препарати: особливості структури та властивостей і методологія викладання їх фармакології студентам профільних вищих навчальних закладів, Горчакова Н. О., Шумейко О. В., Клименко О. В., Ходаківська О. В. (2019)
Богуславський К. І. - Мічення клітин лінії PK-15 наночастинками на основі ортованадату гадолінію: вплив часу та умов інкубації, Алабедалькарім Н. М. (2019)
Бречка Н. М. - Андрогенний статус самців щурів після застосування препаратів природного походження в умовах кріотравми передміхурової залози (2019)
Дичко Д. В. - Ефективність впливу реабілітаційних заходів на динаміку фізичного розвитку та фізичної підготовленості у дітей віком 10-16 років з патологією зору (2019)
Дичко О. А. - Функціональний стан опорно-рухового апарату дітей 7-10 років зі сколіозом (2019)
Земляний О. А. - Деякі особливості виведення свинцю з екскреціями лабораторних щурів в умовах експерименту (2019)
Калабухова А. С. - Аналіз захворюваності органів дихання та рівня фізичної активності у дітей молодшого шкільного віку (2019)
Колесник Ю. І. - Аналіз показників вищої нервової діяльності в залежності від ступеня короткозорості, Шейко В. І., Львов О. С. (2019)
Салига Н. О. - Дія L-глутамінової кислоти та N-ацетилцистеїну на імунологічні та гематологічні показники за дії CCL4-індукованого стресу у щурів (2019)
Тихвинская О. А. - Флуоресцентная визуализация мезенхимальных стромальных клеток на поверхности полнослойных эксцизионных кожных ран у мышей, Рогульская Е. Ю., Васильев Р. Г., Петренко Ю. А. (2019)
Шевчук Т. І. - Біохімічний метод антропогенетики як основа діагностики і профілактики спадкової патології (2019)
Шкурашівська С. В. - Вплив шоломниці байкальської на вуглеводний обмін щурів при адреналіновому стресі, Ерстенюк Г. М. (2019)
Дичко В. В. - Рухові якості дітей віком 7-10 років з порушеннями інтелектуального розвитку та патологією зору, Бобирєв В. Є., Клименко Ю. С. (2019)
Бріскін Ю. А. - Експертний аналіз інноваційної форми олімпійської освіти #OLYMPICLAB, Передерій В. В. (2019)
Палатний А. - Основи діяльності національних організаційних структур із розвитку тхеквандо в Україні (2019)
Orlova А. - International experience in the implementation of the state policy for facilitating civil society development (2019)
Попов М. - Галузь знань "Публічне управління та адміністрування": хто буде формувати наукову галузь? (2019)
Бабов К. - Сталий розвиток туризму: пріоритети для України, Безверхнюк Т., Бабова І. (2019)
Vorotin V. - Risk management as an innovation approach in public administration of customs procedures in GUAM countries, Shirinova A. (2019)
Demianchuk I. - Combining functions by the governing bodies of the civil protection of the population of big cities (2019)
Дзюрах Ю. - Особливості державного регулювання інвестицій у сільському господарстві України (2019)
Дуліна О. - Внутрішній аудит як основа системи внутрішнього контролю Канади: адаптивні аспекти для України (2019)
Коваль З. - Підходи до визначення критеріїв оцінки інформаційно-психологічної стійкості України (2019)
Ковтун Ю. - Упорядкування поля функцій системи органів публічної влади в умовах децентралізації (2019)
Комаровський І. - Оптимізація функціональних механізмів управління місцевим розвитком через розподіл їх ризиків (2019)
Корвецький О. - Розбудова системи громадського здоров’я як пріоритет публічної політики України, Бондарева Л. (2019)
Лаврук О. - Державне регулювання розвитку тваринництва (2019)
Непомнящий О. - Підготовка кадрів для забезпечення сталого розвитку, Дєгтяр О. (2019)
Піддубна В. - Вплив маркетингу на рівень фінансової стабільності банків: аспект державної політики (2019)
Семенюк Ю. - Управління освітою України в умовах децентралізації: світові тенденції та вітчизняні реалі (2019)
Янюк С. - Територіальна оборона як протидія загрозам національній безпеці України (2019)
Бабич О. - Особливості стратегічного управління інноваційними проектами розвитку малих міст (2019)
Балабаева З. - Еволюція суб’єктності територіальної громади в умовах реформи місцевого самоврядування, Бойченко П., Маківничук К. (2019)
Карпенко О. - Партисипативні трансформації на місцевому рівні: електронна та цифрова демократія, Левченко О., Сакалош С. (2019)
Мустафаєва Е. - Застосування міжнародних стандартів щодо захисту меншин в процесі формування об’єднаних територіальних громад (2019)
Колінько О. - "Шукати нову блакить, нову любов…": проекції символізму на поезію і прозу рубежу ХІХ-ХХ ст. (2019)
Бульбачинська О. - Роман Є. Гуцала "Позичений чоловік": кінематографічний вимір образотворення (2019)
Музичук В. - Художнє осмислення екзистенціалу страху в драмах Г. Хоткевича (2019)
Панова Н. - Суицидальный литературный сюжет: дискуссии вокруг тематического метода (2019)
Рева Л. - Втрачене / невтрачене покоління: Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – майдан – гібридна війна (2019)
Філоненко С. - Соціопатичний Шерлок, галюциногенний собака Баскервілів: адаптації класичного детективного сюжету для телебачення (2019)
Школа В. - Поетика казок Олександра Олеся (2019)
Борисенко К. - Рецепція богословсько-полемічних трактатів XVI – XVII століть у творах Іоаникія Галятовського та Теофіла Рутки (2019)
Макарадзе Х. - Радянське "правосуддя" крізь призму ідеології Івана Багряного (за романом "Сад Гетсиманський") (2019)
Прадивлянная Л. - Смыслообразующая функция эвфонических элементов в сюрреалистической поэзии (2019)
Новик О. - Франсуа Війон – Віктор Домонтович: між новим і минулим (2019)
Нагай І. - З історії фольклору Північного Приазов’я (2019)
Ліпич В. - Специфіка суфіксації в композитно-суфіксальному способі творення іменників (2019)
Юносова В. - Варіантні форми іменників жіночого роду в заперечних конструкціях сучасної української мови (2019)
Шипович М. - Визначення роду іменників в українській мові (2019)
Юдко Л. - Синонімічна парадигма концепту толерантність (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов) (2019)
Новікова О. - Вставні та вставлені конструкцій у сучасній українській мові: статус, функції (2019)
Олійник Е. - Семантична організація з’ясувальних конструкцій у романі Василя Шкляра "Ключ" (2019)
Павлик Н. - Функціювання загальнотекстових та специфічних дискурсивних одиниць в епістолярії Миколи Зерова (2019)
Khalabuzar O. - Certain peculiarities of the juridical translation (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Гогонянц С. - Основні показники оцінювання рівня воєнної небезпеки (2019)
Ткач М. - Людський потенціал та людській капітал як основний фактор розвитку економічного потенціалу країни, Ковальська М. (2019)
Бериславська О. - Цивільно-військове співробітництво як вид суспільно-правових відносин у системі публічного управління (2019)
Кустріч К. - Аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього впливу на ефективність функціонування системи внутрішнього контролю, Лойшин А. (2019)
Ігнатенко А. - Методичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансового органу розпорядника коштів нижчого рівня, Лисенко М., Мазка С., Мірненко В., Бегма В. (2019)
Borohvostov I. - Formation of base data list and content for determining of the ways for military teams procurement with armament, Bilokur N., Kolotukhin Y., Tkach I. (2019)
Голота О. - Аналіз міжнародного досвіду підходів до формування та управління системою державних закупівель для потреб оборони (На прикладі діяльності Міністерства оборони Великобританії) (2019)
Боняк В. О. - Організація та функціонування органів, що здійснювали карально-репресивні та правоохоронні функції, у радянській правовій доктрині (2018)
Барабаш О. О. - Правові засоби стимулювання позитивної поведінки людини: загальнотеоретичний аспект (2018)
Пайда Ю. Ю - Визначення юридичних засобів захисту прав людини (2018)
Саксонов В. Б. - Ґенеза категорії "джерело (форма) права" (2018)
Сердюк І. А. - Плюралізм підходів до визначення кількісного аспекту стадій правозастосовного процесу (2018)
Талдикін О. В. - Криптовалюта як фінансовий фактор нетократії (2018)
Гаркуша В. В. - Особливості реформування інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національної поліції (2018)
Єрменчук О. П. - Європейський досвід захисту критичної інфраструктури: правовий аналіз та перспективи впровадження в Україні (2018)
Іваниця А. В. - Завдання, напрями та принципи кадрової політики в органах поліції України (2018)
Кравченко І. С. - Актуальні питання комплектування підрозділів Національної поліції України (2018)
Краснобрижий І. В. - Можливості матеріально-технічного оснащення працівників Національної поліції України, що покликані боротися зі злочинами у сфері економіки та високих технологій (2018)
Мирошниченко В. О. - Відеоспостереження як інструмент забезпечення безпеки на транспорті, Гавриш О. С. (2018)
Соловйова О. М. - Адміністративно-правове забезпечення реалізації права на зброю в Україні: проблеми та перспективи, Ганжело В. О. (2018)
Чумак В. В. - Реформування національної поліцейської системи Литви: стратегічні напрями та результати (2018)
Щокін Р. Г. - Адміністративний договір як особлива форма публічного адміністрування в сфері освіти (2018)
Большаков С. В. - Оперативно-розшукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної поліції під час виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці: постановка проблеми (2018)
Захарова О. В. - Міжнародні стандарти та їх вплив на правову охорону суспільної моралі в Україні (2018)
Михайлов В. О. - Історико-правові аспекти становлення режиму законності і дисципліни в діяльності поліції України (2018)
Преловський К. В. - Сутність і зміст поняття критичної інфраструктури банківської системи України (2018)
Пугач А. В. - Класифікація заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (2018)
Мінченко С. І. - Проблеми реалізації міжнародних стандартів запобігання домашньому насильству в Україні, Дмитращук О. С. (2018)
Попович Є. М. - Теоретико-правовий аналіз взаємодії органів досудового розслідування з науково-дослідними експертними установами (2018)
Макаренко Н. К. - Кримінологічне розуміння професійної злочинної поведінки людини та її вивчення в європейській науковій думці (2018)
Свиридова Л. В. - Лінгвістична експертиза мовлення на сучасному етапі її розвитку (2018)
Філіпенко Н. Є. - Використання тварин-біодетекторів при проведенні спеціальних та антитерористичних операцій (2018)
Карпенко Р. В. - Характеристика етапів розслідування заподіяння тілесних ушкоджень, учинених неповнолітніми (2018)
Коломієць В. Ю. - Історико-правовий аналіз кримінальної відповідальності за заподіяння тілесних ушкоджень (ХХ-ХХІ століття) (2018)
Коцюба С. А. - Тактичні аспекти розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем вогнепальною зброєю (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського