Петруня О. М. - Способи регулювання та вдосконалення безпеки пішохідного руху у містах (2018)
Плешкановська А. М. - Урбаністика сучасності та її окремі види (до питання термінології) (2018)
Ратушинський Н. В. - Містобудівні трансформації середмістя Львова та виникнення перших пасажів (2018)
Рейцен Є. О. - Особливості розвитку міжнародних транспортних коридорів України, Губа К. М., Губа Д. М. (2018)
Савчук А. І. - Особливості архітектурно-планувальних вирішень нових дерев’яних рекреаційних об’єктів карпатського регіону. Принципи розвитку та методи збереження традицій (2018)
Саєнко Д. М. - Досвід проектування та будівництва дитячих дошкільних закладів в Україні (2018)
Смалійчук А. Д. - Захисна дамба, як елемент нової кліматоактивної архітектури (2018)
Смалійчук А. Д. - Проблематика ролі візуально-світлового середовища в архітектурній практиці, Лук’яньченко С. О. (2018)
Соловей Д. А. - Технологические особенности монтажно-демонтажных работ в стесненных условиях реконструкции, Чертков О. Ю.. (2018)
Соломін А. В. - Реалізація в програмному середовищі NI LabVIEW 3-вимірного фільтру Гаусса для 3d-моделювання, Антонова-Рафі Ю. В., Гетун Г. В., Репало А. Б. (2018)
Старовєров В. С. - Про можливість використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для оновлення топографічних планів, Ковальов М. В., Мельник О. В., Кривов’яз Є. В. (2018)
Сьомчина М. В. - Особливості побудови розрахункових схем будівель при реконструкції в умовах просідаючих ґрунтів (2018)
Тімінський О. Г. - Класифікація методів біадаптивного управління проектно-орієнтованими організаціями (2018)
Топал С. С. - Принципи та методи вдосконалення житлових територій міста Одеса з метою гуманізації та забезпечення сталого розвитку (2018)
Тригуб Р. М. - Класифікація видів цільового призначення земель. Загальні положення (2018)
Чобітько О. М. - Порівняльний аналіз витоків і архітектурних проявів європейського бароко, української народної архітектури і православної мурованої архітектури доби Гетьманщини (2018)
Човнюк Ю. В. - Використання георадарних технологій у процесах моніторингу дорожнього одягу нежорсткого типу: моделювання розповсюдження падаючих/відбитих електромагнітних хвиль у системах аерокосмічної зйомки, Діктерук М. Г., Чередніченко П. П., Остапущенко О. П. (2018)
Човнюк Ю. В. - Применение метода поглощения СВЧ/КВЧ энергии электромагнитных волн нетепловой интенсивности при георадиолокационной диагностике асфальтобетонных покрытий строящихся автомобильных дорог, Диктерук М. Г., Васильева А. Ю., Чередниченко П. П. (2018)
Шкуро М. Ю. - Аналіз моделей системи показників енергоефективності у муніципальному вимірі (2018)
Шкурупій М. Ю. - Річкові яхтові комплекси в архітектурно- планувальній структурі поселень (2018)
Шокрі Шахрам - Традиційні архітектурно-містобудівні особливості об'єднаних арабських еміратів (2018)
Юрковець О. С. - Донні накопичення штучних водойм Києва, Приймаченко О. В. (2018)
XXI Міжнародна Конференція користувачів Esri в Україні "ГІС в управлінні територіальним розвитком" 23-24 жовтня 2018 р. (2018)
Андрейчук Ю. М. - Використання геоінформаційних технологій для підготовки студентів у львівському національному університеті імені Івана Франка, Іванов Є. А., Книш І. Б. (2018)
Бойко О. Л. - Геоінформаційні системи аеропортових комплексів на основі Arcgis (2018)
Бойко О. Л. - Застосування принципу "мовчазної згоди" при реалізації прав на землю, Замішайло В. В. (2018)
Бойко О. Л. - Реалізація безкоштовного права власності на земельні ділянки учасниками антитеррористичної операції (АТО), Навроцька О. В. (2018)
Галюк С. М. - Використання Arcgis server для ведення бази даних геолого-геофізичної інформації НАК "Нафтогаз України", Фенота П. О., Коваль А. М. (2018)
Гуцул Т. В. - Аналіз продуктивності та особливих умов функціонування методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі (2018)
Карпінський Ю. О. - Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС, Кінь Д. О. (2018)
Карпінський Ю. О. - Застосування топографічних планів в умовах розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, Лазоренко-Гевель Н. Ю. (2018)
Карпінський Ю. О. - Використаня Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 у середовищі Arcgis ESRI, Нудельман В. І. (2018)
Лященко А. А. - Методичні засади стандартизації геоінформаційних моделей для систем просторового планування, Нудельман В. І. (2018)
Подліпаєв В. О. - Створення мобільної автоматизованої системи збору геопросторових даних та ведення геопросторового аналізу для вирішення завдань національної безпеки і оборони, Шумейко В. О., Атрасевич О. В. (2018)
Путренко В. В. - Моделювання даних з просторово-часовим розподілом для потреб прийняття рішень, Назаренко С. Ю., Пашинська Н. М. (2018)
Радченко О. М. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в пацієнтів із гіпотиреозом (огляд літератури та власні дослідження), Оленич Л. В. (2018)
Спринчук Н. А. - Стан тиреоїдної та адренокортикоїдної функцій у дітей із синдромом біологічно неактивного гормону росту (2018)
Булат О. В. - Аналіз структури та функції капілярів у хворих на рак щитоподібної залози в післяопераційному періоді (2018)
Головач И. Ю. - Склеродермоподобный паранеопластический синдром: ревматология "overlap" онкология, Егудина Е. Д. (2018)
Катеренчук І. П. - Синдром Гудпасчера: клінічні спостереження, Талаш В. В., Шперно О. Г., Гринь К. В., Ярмола Т. І. (2018)
Анохіна Г. А. - Неалкогольна жирова хвороба печінки як мультисистемне метаболітне захворювання: особливості профілактики та лікування (2018)
Похилько С. Ю. - Застосування L-орнітин-L-аспартату (Гепатокс) у клінічній практиці (2018)
Образцов В. П. - Про дослідження шлунка і кишок (2018)
Швед М. І. - Базові принципи кардіореабілітації пацієнтів після інфаркту міокарда, Левицька Л. В., Липовецька С. Й. (2018)
Дземан М. І. - До 100-річчя заснування Національної академії наук України: акцентовані питання в дискурсі еволюції медичних пізнань українців (1-ше подання) (2018)
Заремба Є. Х. - Лікар і вчений від бога: до 100-річчя від дня народження професора Степана Федоровича Олійника (2018)
Медичні події (2018)
М’якінькова Л. О. - Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST на тлі оклюзії огинаючої гілки лівої коронарної артерії (клінічний випадок), Тесленко Ю. В., Баклицький Д. Д. (2018)
Журавлёва Л. В. - "Синдром перекреста" при функциональных гастроинтестинальных расстройствах: комплексный подход к лечению, Шеховцова Ю. О. (2018)
Триполка С. А. - Волчаночный гломерулонефрит: на пересечении клинического и гистологического диагнозов, Головач И. Ю., Дядык Е. А. (2018)
Makarevich A. E. - Lipid and carbohydrate metabolites changes in exhaled breath condensate and blood in acute exacerbation of chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease (2018)
Ключові зміни в лікуванні мультирезистентного та рифампіцин-резистентного туберкульозу (МР/РифР ТБ) (2018)
Образцов В. П. - Про дослідження шлунка і кишок (продовження) (2018)
Паламарчук А. В. - Діагностика вузлових утворень щитоподібної залози, Власенко М. В. (2018)
Дземан М. І. - До 100-річчя заснування Національної академії наук України: акцентовані питання в дискурсі еволюції медичних пізнань українців (2-ге подання) (2018)
Навчальний тренажер для використання Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2 (2018)
Вітаємо (2018)
Медичні події (2018)
Обращение главного редактора (2018)
Сайко О. В. - Аналіз смертності від мозкових інсультів в ангіоневрологічному відділенні Військово-медичного клінічного центру Західного регіону з 2013 по 2017 рік, Задорожна Б. В., Гайда І. Є. (2018)
Мищенко В. Н. - Эффективность и безопасность прегабалина в лечении боли в нижней части спины: обзор и данные собственного исследования, Забродина Л. П., Бовт Ю. В. (2018)
Vinychuk S. M. - Case analysis of crossed pontine-cerebellar diaschisis in acute stroke patients, Fartushna O. Ye. (2018)
Дубенко О. Е. - Аутоиммунная энцефалопатия Хашимото: презентация клинического случая, Ковтунов О. В., Екимова С. В., Кульгейко В. В., Коваленко Д. П., Неволина Т. В., Коваленко Л. И. (2018)
Чернышева О. Е. - Поражение нервной системы при анкилозирующем спондилите, начавшемся в детском и взрослом возрасте, Синяченко О. В., Полесова Т. Р., Ермолаева М. В. (2018)
Хайтович М. В. - Фармакологічна корекція стрес-індукованих вегетативних порушень та інсомнії у дітей (2018)
Bukreyeva Yu. V. - Hashimoto's encephalopathy presenting with seizures: a case report, Zozulya N. A., Pogorelov A. V., Pashkovskiy V. I. (2018)
Гошовська Д. Т. - Матеріальна депривація як феноменологія бідності: ревіталізаційний ракурс, Гошовський Я. О. (2016)
Дроздов О. Ю. - Досвід створення та апробації методики "шкала антиросійськості" ("ШАР") (2016)
Засєкіна Л. В. - Аргументація як вираження комунікативно-мовленнєвих стилів особистості, Цьось Ю. А. (2016)
Кириленко Г. О. - Критерії оцінки політичних лідерів, отримані методом репертуарних решіток, Луценко О. Л. (2016)
Климків Р. І. - Готовність осіб, які відбувають покарання з випробуванням, допомагати іншим (2016)
Колісник О. П. - Саморозвиток особистості на психогностичному ступені розвитку (2016)
Кульчицька А. В. - Індивідуально-психологічні характеристики особистості як чинник споживчої поведінки (2016)
Мілінчук В. І. - Мовна здатність і мовна активність дітей дошкільного віку (2016)
Міщиха Л. П. - Творчий профіль особистості (2016)
Мудрик А. Б. - До питання професійних адикцій особистості (2016)
Олейник Н. О. - Факторна модель переживання самотності (2016)
Партико Т. Б. - Особливості мотивації самоставлення в осіб із різним емоційним тонусом у пізній дорослості (2016)
Пашко Т. А. - Індивідуально-психологічні предиктори міжособистісної конкуренції в періодюності, Анпілова Д. В. (2016)
Петровська І. Р. - Структурно-типологічний підхід до аналізу громадянської ідентичності (2016)
Плескач Б. В. - Можливості використанняшкали корекції та а-фактору стандартизованого багатофакторного методу дослідження особистості в роботі з онкогематологічними хворими (2016)
Попович І. С. - Соціальні очікування особистості як процес психічної регуляції поведінки (2016)
Посвістак О. А. - Використання методології акмеології в дослідженнях психології сім’ї (2016)
Потапчук Л. В. - Психологічний аналіз професійно значущих цінностей майбутніх педагогів, Кордунова Н. О. (2016)
Pryimachenko O. M. - The content of emotional intelligence’s developmental techniques in adoliscence (2016)
Савченко О. В. - Особливості функціонування рефлексивної компетентності як цілісної системи (2016)
Сергеєва А. В. - Психологія трансформаційних змін інтегральної ідентичності (2016)
Смотрицкий А. В. - Эмпирическое исследование особенностей социально-психологической адаптации мигрантов посредством досугово-танцевальных практик (2016)
Уварова С. Г. - Особливості й динаміка психічних станів особистості в кризових умовах (2016)
Фальова О. Є. - Взаємозв’язок самоактуалізації жінок із різним сімейним статусом та показників стану сімейної кризи (2016)
Федотова Т. В. - Особливості прояву етнічної та національної ідентичності в студентів-психологів (2016)
Фролова О. В. - Типологічні особливості організаційної ідентичності як особистісного утворення працівника (2016)
Хворост Х. Ю. - Свідоме ставлення особистості як чинник інформаційно-психологічної безпеки людини (2016)
Штриголь Д. В. - Особливості життєстійкості й базисних переконань жінок, які реалізують патерналістські установки в економічній поведінці, Ламаш І. В. (2016)
Широбоков В. П. - Вплив гелю бентоніту на фізіологічні показники лабораторних мишей, Понятовський В. А., Яворовський О. П., Янковський Д. С., Димент Г. С., Бобир В. В. (2018)
Колдунов В. В. - Вплив психофізіологічних особливостей студентів ІІІ курсу на їх навчання на кафедрі патологічної фізіології ДЗ "ДМА", Клопоцький Г. А., Козлова Ю. В., Канюка Г. С., Старушкевич Г. Ф. (2018)
Кузьміна Г. П. - Оцінка стану медичної допомоги в пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з подагрою за даними ретроспективного аналізу, Лазаренко О. М. (2018)
Шаповаленко І. С. - Особливості лікування хворих літнього віку на ішемічну хворобу серця на етапах 1990, 2010 та 2017 років обстеження (2018)
Мошенець К. І. - Вплив перебігу цукрового діабету 1 типу на геометрію міокарда лівого шлуночка та внутрішньосерцеву гемодинаміку (2018)
Ханюков А. А. - Медикаментозная терапия пациентов с легочной артериальной гипертензией на фоне системной склеродермии (часть 2), Егудина Е. Д., Калашникова О. С. (2018)
Грубник В. В. - Пути улучшения результатов лапароскопических антирефлюксных операций у больных с большими хиатальными грыжами, Ильяшенко В. В., Грубник В. В., Параняк Н. Р. (2018)
Кутовой А. Б. - Опыт лечения абсцессов печени, Клишин А. А., Косульников С. О., Кравченко К. В., Тарнопольський С. А. (2018)
Камінський А. В. - Протромботичні стани як фактор ризику невдач екстракорпорального запліднення в жінок з психосоматичними розладами, Бойчук О. Г., Коломійченко Т. В. (2018)
Грек Л. П. - Можливості персоніфікованої терапії в пацієнток з хронічним тазовим болем, зумовленим запальними захворюваннями органів малого таза (2018)
Васильківський В. В. - Обгрунтування вибору оперативних втручань при лейоміомах стравоходу, Гетьман В. Г. (2018)
Яловенко М. І. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в пацієнтів з ішемічною хворобою серця та фібриляцією передсердь, Ханюков О. О. (2018)
Малиновський В. Г. - Залежність клінічного перебігу генералізованого пародонтиту від якості відновлення оклюзійної рівноваги після проведеного комплексного лікування (2018)
Богачова О. С. - Донозологічна діагностика передпатологічних психічних станів учнів аграрного ліцею з використанням комп’ютерної програми "Agrotest", Коробчанський В. О. (2018)
Шевцова А. І. - Рецензія на підручник "Функціональна біохімія" Н. О. Сибірна, Г.Я. Гачкова, І. В. Бродяк, К. А. Сибірна, М. Р. Хохла, М. В. Сабадашка, за редакцією проф. Н.О. Сибірної. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 С. – (серія "Біологічні студії"), Гордієнко Ю. А. (2018)
Петренко В. І. - Нові підходи до виявлення і лікування латентної туберкульозної інфекції, Долинська М. Г. (2018)
Тодоріко Л. Д. - Хронічне обструктивне захворювання легень: реалії топової проблеми респіраторної медицини з позицій сьогодення, Петренко В. І., Шевченко О. С., Сем’янів І. О., Бойко А. В. (2018)
Литвиненко Н. А. - Перші результати впровадження бедаквіліну для хворих на мультирезистентний туберкульоз в Україні: рекомендації для практичних лікарів, Фещенко Ю. І., Гамазина К. О., Павлова О. В., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Щербакова Л. В., Чоботар О. П., Давиденко В. В., Боророва О. Л., та ін. (2018)
Дужий І. Д. - Значення ультрасоноскопії для раннього виявлення синдрому плеврального випоту, Олещенко Г. П., Хижня Я. В., Романенко Т. В. (2018)
Опанасенко М. С. - Інтраопераційна профілактика верхівкової залишкової плевральної порожнини при операціях з приводу мультирезистентного туберкульозу легень, Терешкович О. В. (2018)
Коваленко П. Г. - Моніторинг та оцінка ефективності виконання обласної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Кіровоградській області, Москаль О. І., Сисин О. Я. (2018)
Мельник Л. П. - Двоетапна діагностика Лайм-бореліозу (імуноферментний аналіз, імуноблот) у хворих на туберкульоз легень, Грищук Л. А., Шкільна М. І., Васильєва Н. А. (2018)
Овчаренко І. А. - Динаміка показників загоєння деструктивних змін легеневої тканини у хворих з різною ефективністю лікування мультирезистентного туберкульозу, Шевченко О. С. (2018)
Швець О. М. - Вивчення показників вуглеводного обміну у хворих із уперше діагностованим туберкульозом легень, Шевченко О. С., Радзішевська Є. Б. (2018)
Дронь Л. А. - Поліпшення ендотеліальної функції та функції зовнішнього дихання у пацієнтів з коморбідністю (артеріальна гіпертензія та хронічне обструктивне захворювання легень ІІІ ступеня) шляхом застосування донатора азоту оксиду — L-аргініну, Купновицька І. Г. (2018)
Dyachenko P. A. - Demyelinating disease can hide HIV-infection Case report (2018)
Петренко В. І. - Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ (Продовження. Частина IV), Долинська М. Г., Разнатовська О. М. (2018)
Екстрене повідомлення: ключові зміни в лікуванні мультирезистентного та рифампіцин-резистентного туберкульозу (2018)
До уваги авторів (2018)
Kovylin Y. R. - Computer methods for compiling an entry of explanatory combinatorial dictionary belonging to "meaning text" theory within the task of text automatic generation, Volkovskiy O. S. (2018)
Romaniuk A. D. - Тheoretical foundations of expansion of the numerical space, Romaniuk R. A. (2018)
Строєва В. О. - Дослідження розподілу випадкових хорд у сфері, Авраменко В. І. (2018)
Біляєв M. M. - Розрахунок електричного поля на вулиці, Русакова Т. І. (2018)
Пишнограєв Ю. М. - Двовимірна спектральна задача з конвективною складовою для двошарової прямокутної області, Штанько Г. І. (2018)
Шам О. М. - Моделювання роботи пристрою контролю зарядки акумуляторної батареї у середовищі matlab/simulink (2018)
Шумейко О. О. - Про обчислення складності завдань, Іскандарова-Мала А. О., Лимар Н. М. (2018)
Krasnikov K. S. - Mathematical modeling of gyroscope dynamicsbased on quaternion (2018)
Рашевський М. О. - Асимптотичний аналіз нестаціонарних систем автоматичного керування (2018)
Косолап А. І. - Розв'язування квадратичної задачі про призначення, Дубовик Д. О. (2018)
Косолап А. І. - Оптимальний розподіл ресурсів в багатопроцесорних системах, Волинець Н. С. (2018)
Біляєв М. М. - Математичне моделювання затікання токсичного газу у приміщення при аварії на промисловому майданчику, Біляєва В. В., Берлов О. В., Калашніков І. В. (2018)
Калінін Є. І. - Розв'язок статичної плоскої задачі теорії пружності для неоднорідних ізотропних тіл, Поляшенко С. О. (2018)
Міхайлуца О. М. - Моделювання системи розпізнавання математичних виразів у графічному форматі представлення даних, Пожуєв А. В., Небеснюк В. О. (2018)
Пигнастый О. М. - Задача управления распределенными параметрами производственной поточной линией, Кожевников Г. К. (2018)
Мацуй А. М. - Базова математична модель оперативного оцінювання в'язкості пульпи при подрібненні руди кульовими млинами, Кондратець В. О. (2018)
Sereda B. P. - Modeling of the process of titanium coatings on designing materials in powdered environments, Paleshova I. V., Gaydaenko A. S., Sereda D. B. (2018)
Barsky V. D. - Аbout limitations on similarity modelling of chemical-technological processes, Kravchenko A. V., Gulyaev V. М., Jakovlev-Barsky D. V. (2018)
Середа Б. П. - Оптимізація роботи металургійного підприємства шляхом аналізу експлуатаційних показників роботи кар'єрних самоскидів, Муковська Д. Я. (2018)
Баскевич О. С. - Моделювання близького порядку аморфних оксидів Zr1-xYxO2, Верещак В. Г., Ніколенко М. В. (2018)
Солодка Н. О. - Моделювання термодинамічного процесу в технології силікатів, Сігунов О. О., Алексєєв Д. А. (2018)
Sereda B. P. - Мodeling the process of porosity formation under non-stationary temperature conditions, Belokon Y. A., Kruglyak I. V., Sereda D. B. (2018)
Кадильников С. В. - Математичне моделювання процесів діагностики залишкових напружень в зварних з'єднаннях труб великих діаметрів (2018)
Горанский Г. Г. - Анализ термодинамических характеристик многокомпонентного аморфного сплава на основе железа: экспериментальное исследование и теоретическая интерпретация, Хина Б. Б., Середа Б. П. (2018)
Sereda B. P. - Modeling the process of complete coatings using composite basic environments, Kruglyak I. V., Kruglyak D. O., Adamchuk S. I., Sereda D. B. (2018)
Брехаря Г. П. - Оптимізація процесів механоактивації за допомогою аналізу кривих розподілу частинок порошку за їх розмірами, Бондарь Н. П. (2018)
Гречка О. В. - Оптимізація хімічного складу жаростійкого сплаву для виготовлення нагрівальних елементів, Міщенко В. Г. (2018)
Коренюк П. І. - Прогнозування інвестиційної потреби харчової промисловості, Карімов Г. І. (2018)
Григоренко В. У. - Концептуальна модель системи операційного управління клієнтською базою користувачів послуг, Кадильникова Т. М. (2018)
Левчук К. О. - Методика оцінки фінансового стану підприємства з використанням левериджу, Романюк Р. Я. (2018)
Zasiekina L. - Preface (2016)
Вірна Ж. П. - Конструктивний перфекціонізм майбутньої медичної сестри: концепція й емпірична верифікація, Лазько А. М. (2016)
Вічалковська Н. К. - Метафора як засіб соціалізації дітей молодшого шкільного віку, Іванашко О. Є. (2016)
Власюк Д. П. - Особливості етнокультурних стереотипів студентської молоді волинського регіону: когнітивний підхід (2016)
Вознюк А. В. - Психолого-організаційні проблеми управління педагогічними працівниками в освітніх округах (2016)
Гайдучик П. Д. - Соціально-ідентифікаційний профіль сепараційної тривоги у процесі лікування підлітків (2016)
Гошовська Д. Т. - Емоційне вигорання особистості в контексті депривованої психогенези, Гошовський Я. О. (2016)
Ґабздиль Й. - Навчання розумінню читання (слухання) текстів, Гульова З. (2016)
Данильченко Т. В. - Суб’єктивне соціальне благополуччя як психологічний феномен (2016)
Демчук О. А. - Особистісний профіль самоставлення в структурі Я-концепції студентів із високим рівнем безпорадності (2016)
Дучимінська Т. І. - Психологічний аналіз складників когнітивного компонента особистісної безпорадності в навчальній діяльності студентів (2016)
Засєкіна Л. В. - Репрезентація негативних vs. травматичних подій в індивідуальній пам’яті (2016)
Kykhtyuk O. V. - Psycholinguistic peculiarities of personal ethnic tolerance/intolerance, Kulchytska A. V., Solovei O. A. (2016)
Коширець В. В. - Суверенність психологічного простору молодої людини в контексті становлення її особистісної зрілості (2016)
Лазорко О. В. - Стратегії самоствердження в переживанні соціальної фрустрованості сучасного студента: ознаки життєвої збалансованості й професійної безпеки (2016)
Мельник А. П. - Особливості психологічної реабілітації військовослужбовців, які перебували в умовах бойових дій (2016)
Мітлош А. В. - Мотиваційні детермінанти участі сучасної студентської молоді в громадському русі: психологічний аспект (2016)
Мушкевич М. І. - Психологічні особливості міжособистісної взаємодії в сім’ї з проблемною дитиною (2016)
Осадько О. Ю. - Психологічні механізми розвитку життєздатності людини в консультативній взаємодії (2016)
Петровська І. Р. - Громадянська ідентичність у контексті сучасної світової психологічної думки (2016)
Посохова Я. С. - Професійне самоздійснення як психологічна проблема ефективної підготовки працівника поліції (2016)
Потапчук Л. В. - Особливості екологічної свідомості студентської молоді в умовах суспільних перетворень, Кордунова Н. О. (2016)
Сабол Д. М. - Тренінг за методикою "Родове дерево" як засіб формування етнічної свідомості (2016)
Savchenko O. V. - The formation level of the components of the reflective experience as a factor of the students’ educational success (2016)
Цьось Ю. А. - Емпіричне дослідження комунікативно мовленнєвих стилів студентів (2016)
Чмiль Н. С. - Соцiально-психологiчнi особливості професійного становлення майбутніх священнослужителів на етапі оволодіння знаннями: емпіричний аспект (2016)
Шкарлатюк К. І. - Особливості життєвого прогнозування хворих на гіпертонічну хворобу (2016)
Шусть В. В. - Психологічний вплив комунікативного дискурсу управлінських еліт України як чинник формування політичних цінностей суспільства (2016)
Ятищук А. А. - Аналіз методів впливу на дитину в роботах Степана Балея (2016)
Матласевич О.В. - Педагогічні здібності: виклики сучасності (2016)
Аносенкова С. В. - Стереотипные и индивидуальные реакции в речемыслительной деятельности госслужащих (2017)
Бурлакова І. А. - Професійне здоров’я фахівців економічної сфери як явище, процес і результат (2017)
Джагупов Г. В. - Вплив психологічних чинників особистої безпеки на забезпечення безпеки суспільства (2017)
Коломієць Т. В. - Поведінкові прояви емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці (2017)
Добровольська Н. А. - Соціально-психологічні засади підтримки та розвитку творчої особистості (2017)
Завацький В. Ю. - Концептуальні основи дослідження антиципації особистості в умовах життєвих змін (2017)
Завацький Ю. А. - Медико-соціальні основи здоров`язбереження особистості та проблема її соціальної мобільності і професіогенезу, Гєтта О. М., Шаповалова В. А., Жигаренко І. Є., Журба А. М. (2017)
Кондес Т. В. - Інноваційні методи формування стійкої мотивації до здорового способу життя у майбутніх фахівців соціономічного профілю (2017)
Кушнерова Я. Г. - Психологічні особливості підлітків-сангвініків, що знаходяться в кінці біологічного циклу (2017)
Кушнеров В. А. - Тревожность и фрустрированность мужчин с разной временной ориентацией (2017)
Литвиненко О. Д. - Проблема адаптації в психологічній науці (2017)
Мамчур І. В. - Соціально-психологічні умови ігрової діяльності старшокласників – суттєвої передумови їх самопізнання (2017)
Мартинюк В. О. - Соціально-психологічні аспекти соціальної реадаптації неповнолітніх в умовах сімейної депривації (2017)
Мілорадова Н. Е. - Особливості професійної орієнтації молоді щодо вибору професії "слідчий" (2017)
Піддубняк С. В. - Соціально-психологічні технології подолання аутоагресивної поведінки молоді (2017)
Склярук А. В. - Змістовні аспекти соціалізації дитини у проблемних сім’ях: аналіз сімейних стабілізаторів (2017)
Спицька Л. В. - Системно-синергетична методологія як концептуальна основа психічного здоров`я осіб зрілого віку (2017)
Українець Л. П. - Соціально-психологічні особливості прояву самообмеження молоді у життєдіяльності (2017)
Фролова Л. Б. - Вивчення специфіки впливу дитячо-батьківських відносин на соціальну адаптацію молодших школярів (2017)
Шрамко І. А. - Соціальна підтримка вагітних жінок та матерів-годувальниць (2017)
Ванченко Л. В. - Психологічні проблем управління персоналом на залізничному транспорті: результати емпіричного дослідження (2017)
Харченко С. В. - Особливості взаємозв’язків соціального інтелекту та настанов в спілкуванні у курсантів, які навчаються в внз зі специфічними умовами навчання (2017)
Вихідні дані (2017)
Амосова Е. Н. - Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса: фантом или реальный самостоятельный синдром с "собственным лицом"? (2018)
Амосова К. М. - Відмінності впливу різних класів антигіпертензивних препаратів у складі комбінованої терапії на показники артеріальної гемодинаміки, жорсткості судинної стінки та структурно­функціонального стану серця у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 1—2 ступеня з урахуванням віку, Лазарєва К. П., Руденко Ю. В., Мостбауер Г. В., Лазарєв П. О., Шишкіна Н. В., Василенко О. В. (2018)
Воронков Л. Г. - Клінічна характеристика і виживаність госпіталізованих пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від динаміки азотовидільної функції нирок за період подолання клінічної декомпенсації, Дудник Г. Є., Ляшенко А. В., Мхітарян Л. С., Гавриленко Т. І. (2018)
Мостовой Ю. М. - Гострий інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет: можливість та доцільність кардіопротекції, Распутіна Л. В., Діденко Д. В., Распутін В. В., Межієвська І. А., Бронюк А. В. (2018)
Панчук О. В. - Місце допплерівської флоуметрії у визначенні та оцінці характеристик кровотоку в судинах передньої черевної стінки при проведенні ліпоабдомінопластики, Мішалов В. Г., Лещишин І. М., Охоцька О. І., Смольніков А. М. (2018)
Матвійчук Б. О. - Віддалені результати лікування варикозної хвороби методом ендовазальної лазерної коагуляції, Федчишин Н. Р. (2018)
Василюк С. М. - Особливості ультразвукових змін вен при варикозній хворобі нижніх кінцівок у вагітних і породіль, Криса Б. В., Дмитрів І. В. (2018)
Амосова К. М. - Вікові та гендерні відмінності фенотипу серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Черняєва К. І., Руденко Ю. В., Мостбауер Г. В., Лазарева К. П. (2018)
Воронков Л. Г. - Обґрунтування та результати корекції когнітивної дисфункції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка за допомогою комбінації мельдонію та гамма­бутиробетаїну, Солонович А. С., Ляшенко А. В. (2018)
Веремчук С. Ф. - Вплив дистанційного ішемічного прекондиціонування на динаміку вмісту тропоніну І у пацієнтів з тяжкими формами гострого коронарного синдрому під час стентування вінцевих артерій, Дзюба Д. О., Лоскутов О. А. (2018)
Аксьонов Є. В. - Чинники ризику ускладнень під час реканалізації хронічних оклюзій коронарних артерій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2018)
Мішалов В. Г. - Патогенетичне обґрунтування та клінічне значення використання аргініну для профілактики критичної ішемії нижніх кінцівок і фатальних виявів мультифокального атеросклерозу, Черняк В. А., Сопко О. І., Дубенко Д. Є. (2018)
Петюніна О. В. - Прогностичне значення розчинного ST2 як предиктора пізнього ремоделювання лівого шлуночка після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П., Березін О. Є. (2018)
Мішалов В. Г. - Молекулярно­генетичні аспекти ранньої діагностики та персоніфікованого лікування облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок, Черняк В. А., Натрус Л. В., Коваль Б. М., Голінко В. М., Махиня С. О. (2018)
Дубенко Д. Є. - Брати Черняхівські: від Сяну до Дону (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної хірургії" (Київ, 28 — 29 листопада 2019 року) (2018)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2018)
Бродяк Д. А. - Генерал Тура Шве Ман как маркер эволюции модернистской элиты независимой Бирмы/Мьянмы в конце ХХ – начале ХХІ в. (2017)
Бубенок О. Б. - Свідчення "Таріх ал-Баб ва-Ширван” про аланів та їхня достовірність, Радівілов Д. А. (2017)
Данилов С. І. - Регіональна ідентичність кримських татар і турків-месхетинців у Херсонській області (2017)
Дядечко О. О. - Від Азії до Європи: до питання про шляхи поширення одного зі східних музичних інструментів (2017)
Рог Г. В. - "Простори спогаду”: реконструкція минулого як спроба збереження ідентичності у прозі Дж. Дагджи (2017)
Тарасенко М. О. - Давньоєгипетські старожитності з Бāб ель-гусӯс в Одесі (1894 – 1895 рр.): нові архівні документи (2017)
Юзвяк І. П. - Релігійна лексика гагаузької мови на матеріалі молитовника М. Чакира "kısa dua kitabı” (2017)
Амурова Я. В. - Глибинне пізнання феномену вини у християнській вірі (2019)
Барінова Л. - Психологічні особливості особистості із різною релігійною спрямованістю (2019)
Близнюкова О. М. - Фасилітація як психологічний механізм формування партнерських взаємовідносин у підлітковому віці, Мельничук І. Я. (2019)
Васецька Т. М. - Кохання у вимірі життєвих стратегій сучасних жінок (2019)
Галушко Л. Я. - Специфіка особистісно-професійної підготовки майбутнього психолога у мотиваційно-глибинному пізнанні (2019)
Гейко Є. В. - Психологічні особливості прояву полісистемної цілісності особистості (2019)
Гельбак А. М. - Проблема кризового стану особистості підлітка на етапі трансформації суспільства (2019)
Горська Г. О. - Образ викладача як об’єкт професійної ідентифікації студента (2019)
Гурова О. М. - Фасилітація як складова професійної компетентності майбутнього практичного психолога (2019)
Дьоміна Г. А. - Психологічні особливості готовності до шлюбу сучасної молоді (2019)
Калашникова Л. В. - Его-альтруїстична спрямованість просоціальної поведінки у контексті діалогічного підходу (2019)
Клочек Л. В. - Розвиток механізмів соціальної справедливості особистості педагогів в умовах психологічного супроводу (2019)
Кондес Т. В. - Сформованість здоров'язберігаючої компетентності як умова збереження і зміцнення здоров'я у майбутніх фахівців соціономічного профілю (2019)
Манжара С. О. - Візуалізація дуалізму психіки особистості у глибинному пізнанні (2019)
Михайлишин У. Б. - Теоретичний аналіз проблеми впливу конформізму на виникнення адиктивної поведінки студентів, Шмідзен І. Ю. (2019)
Михида С. П. - Психологія особистості у психопоетиці (2019)
Міненко О. О. - Вплив мультиплікаційної продукції на формування моральної сфери дошкільників (2019)
Мотозюк Л. М. - Особливості творчого мислення: ідея, ідеал і простір мистецької діяльності, Старовойт І. Й. (2019)
Попович І. С. - Teopетико-методологічні виміри конструювання особистістю майбутнього (2019)
Предко В. В. - Етнопсихологічний аналіз особливостей національного характеру (2019)
Радул І. Г. - Психологічні особливості професійного вигорання у медичних працівників діагностичного відділення (2019)
Ржевська-Штефан З. - Впевненість у виборі фаху та мотивація учбово-професійної діяльності студентів педагогічних спеціальностей (2019)
Савелюк Н. - "Релігійна особистість" і "релігійна дискурсивна особистість": структурний та динамічний виміри суб’єкта релігійної віри (2019)
Срібна О. В. - Соціально-психологічні особливості самоусвідомлення власної жіночності (2019)
Tkach Т. - Lifelong learning as resource of education and development of knowledge economy (2019)
Турбан В. В. - Дискурсивні фактори трансформації концепту самообмеження та його роль у ґенезі особистості (2019)
Українець Л. П. - Визначення специфіки самообмеження осособистості у період ранньої дорослості як чинника її розвитку, Завацький Ю. А., Тоба М. В., Смирнова О. О. (2019)
Фролова Л. Б. - Аналіз соціально-психологічної моделі ставлення батьків до дитини та її вплив на формування дитячо-батьківських відносин, Завацька Н. Є., Бохонкова Ю. О., Каширіна Є. В. (2019)
Шаумян О. Г. - Соціально-психологічні аспекти ресоціалізації осіб, які позбавлені волі (2019)
Яремчук В. В. - Готовність до самоосвіти майбутніх соціальних педагогів (2019)
Бурлакова І. А. - Психологічна структура професійного здоров´я особистості, Жигаренко І. Є., Шаповалова В. А., Дехтярьов Ю. П., Чистякова Ю. С. (2019)
Блинова О. Є. - Соціально-психологічна безпечність освітнього середовища як чинник позитивного психологічного клімату студентської групи, Ільницька І. (2019)
Вихідні дані (2019)
Барабаш Ю. Я. - Ярослав Мельник: волинський підтекст в "європейському тексті" (2017)
Вісич О. А. - Генеза сучасної концепції метадрами (2017)
Гнатюк М. І. - Волинь на перехресті подій ХХ століття (на матеріалі мемуарного циклу Уласа Самчука "На білому коні", "На коні вороному") (2017)
Горбач Н. В. - Волинська варіація біблійного сюжету у романі "Янгол у сірому" Н. Гуменюк (2017)
Калинюшко О. А. - "Сталкер" і "сталкерство" в романі М. Камиша "Оформляндія, або Прогулянка в Зону" як спроба відходу від трагедійного дискурсу літератури про Чорнобиль (2017)
Кирильчук О. М. - Імагологічний аспект української історичної романістики другої половини ХІХ віку (2017)
Кочерга С. О. - Архетип скриптора в художньому світі Петра Кралюка (2017)
Криса Б. С. - Епіґрами Віталія Дубенського, або метафізика світла (2017)
Крупка М. А. - Художнє осмислення історії у контексті міжкультурних взаємин (на прикладі роману Лесі Степовички "Шлюб із кухлем пільзенського пива") (2017)
Лавринович Л. Б. - Поетична історія села Самійличі у збірці Г. Яструбецької "Поліський пілігрим": простір індивідуальної пам’яті як художній текст (2017)
Лахманюк А. М. - Локація і фокалізація: просторові переміщення і зміна персонажної свідомості у прозі Михайла Коцюбинського (2017)
Моклиця М. В. - Романтична міфомодель повісті Юрія Покальчука "Озерний вітер" (до питання про "волинський текст") (2017)
Овдійчук Л. М. - Простір пам’яті як один із сюжетотворчих чинників у повісті Олени Захарченко "Хутір" (2017)
Пухонська О. Я. - "Війна після війни”, або Волинь у літературній версії пам’яті (за романами А. Кокотюхи "Червоний” та "Чорний ліс”) (2017)
Регрут П. В. - Рецепція творчості Михайла Коцюбинського: сучасні літературні тенденції (2017)
Товт О. О. - Художня інтерпретація історії україни в п’єсі "Украинские сцены из 1649 года" М. Костомарова (2017)
Тхорук Р. Л. - Драма Левка Лопатинського "Беата й Гальшка": мелодраматичні аспекти православно-християнської ідентичності (2017)
Урсані Н. М. - Художня інтерпретація житія Олексія, чоловіка Божого в елегії Феофана Прокоповича (2017)
Ференц Н. С. - Тема рідного краю в ліриці Людмили Кудрявської (2017)
Чиж Н. О. - Воєнний щоденник як "текст пам’яті" в умовах екстремального напруження особистості (2017)
Чобанюк М. М. - Творчість Варґаса Льоси у руслі теорії концептуального художнього синтезу (2017)
Selepec J. - K cyrilskym rukopisom vo fonde Statnej vedeckej kniznice v Presove (2017)
Бабійчук Т. В. - Розвиток медіакомпетентності студентів педагогічного коледжу (створення буктрейлерів за романами Любові Василів-Базюк) (2017)
Здіховська Т. В. - Вигукові фразеологізми з емоційно-оцінним значенням у прозі Б. Лепкого та У. Самчука: семантичний і функційно-стилістичний аспекти, Горбач Н. В. (2017)
Хом’як І. М. - Унормоване мовлення як передумова досягнення орфографічної компетенції (2017)
Царалунга І. Б. - Мова конфесійних пам’яток середньовічної Волині (2017)
Глотов О. Л. - Нотатки на маргінесі дослідження про літературу маргінесу з приводу монографії М. М. Калініченка "Американський ренесанс в контексті популярної культури Сполучених Штатів першої половини ХІХ сторіччя". – Рівне: О. Зень, 2017. – 208 с. (2017)
Блог головного редактора (2018)
Асадуллина Н. Р. - Перспективы экологической политики в условиях развития экономики природопользования (2018)
Павлов К. В. - Современное состояние и перспективы развития аквакультуры: федеральный и региональный аспекты, Андреева И. Г., Метелева М. Г. (2018)
Рабыко И. Н. - Корпоративная система управления акционерными обществами в Республике Беларусь (2018)
Столярчук Г. В. - Організація внутрішнього аудиту суб’єктів господарювання як складова корпоративного управління, Хлівна І. В. (2018)
Киевич А. В. - Трансформация налоговых систем на примере стран – членов Европейского Союза, Пригодич И. А., Конончук И. А. (2018)
Костирко Л. А. - Пріоритети фінансового контролінгу в управлінні вартістю господарюючих суб'єктів, Євтушенко М. В. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Варіації ефективності запровадження інструментів податкового регулювання (2018)
Усоский В. Н. - Криптовалюта как абстрактное обязательство и условие эмиссии банком кредитных денег (2018)
Бабушкін О. А. - Міграційні процеси в ракурсі економіко-правових відносин, Комар Р. О. (2018)
Калінеску Т. В. - Доктрина соціальних орієнтирів податкової політики в умовах демократичних трансформацій суспільства (2018)
Чернявська Є. І. - Трудові відносини як об'єкт ринкового реформування економіки, Овєчкіна О. А. (2018)
Мустафаев А. А. - Пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов АПК северного региона (2018)
Тофанюк О. В. - Моніторинг сучасного стану міжрегіональних диспропорцій розвитку, Зінчук А. С., Ващенко О. М. (2018)
НОВИНИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ (2018)
Редакційна колегія рекомендує (2018)
Рецензенти (2018)
Вимоги до оформлення (2018)
Вихідні дані (2018)
Загородня А. А. - Відображення процесів диференціації в змісті освіти старшокласників (2000-ні роки) (2018)
Дехтяренко С. Г. - Диференціація та профілізація навчання природничих дисциплін у новій українській школі, Савіч І. О. (2018)
Жерновнікова Я. В. - Формування рухових якостей учнів основної школи: диференціація фізичних навантажень та урахування рівнів біологічного розвитку (2018)
Кабацька О. В. - Методичні підходи оцінювання здоров’язбережувальних знань студентів у формуванні навичок самоконтролю здоров'я (2018)
Пахомова Т. А. - Проблемы современного билингвального обучения предметам неязыкового цикла в средней школе (2018)
Потапенко М. В. - Становлення методики дизайн-освіти на початку XX століття в Німеччині (Баухауз) (2018)
Тишкевич И. Э. - Активизация креативности учащихся средствами современных музыкально-компьютерных технологий на уроках музыки (2018)
Горленко В. П. - Социально-нравственный фундамент создания педагогического пространства (2018)
Зенько Н. Н. - Творческая самореализация как основа социализации обучающихся (2018)
Селиванова Л. И. - Факторы социального риска для социализации обучающихся (2018)
Гердова Т. С. - Виразні засоби музичного мистецтва в художній цілісності драматичного спектаклю (методичний аспект) (2018)
Голованова Т. П. - Теоретичні засади професійної компетентності майбутнього викладача вищої школи (2018)
Білозуб Л. М. - Формування творчої активності майбутніх дизайнерів в освітньому середовищі університету (2018)
Гончаренко Ю. В. - Умови формування пластичної майстерності майбутніх акторів у процесі хореографії, Лазько А. Г. (2018)
Гончаров В. М. - Оптимізація розвитку пластичної майстерності майбутніх акторів засобами сценічного руху (2018)
Грибан Г. П. - Теоретичні аспекти професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи (2018)
Гринь Л. О. - Нормативна основа вокальної підготовки актора музично-драматичного театру: система принципів (2018)
Драч А. С. - Роль і місце читацької компетентності в професійній компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2018)
Іваницький О. І. - Формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики в процесі самостійної роботи (2018)
Парій С. Б. - Інформаційна компетентність у структурі професійної компетентності майбутнього фахівця з туризму (2018)
Пінчук Л. М. - Розвиток творчого потенціалу студентів у позааудиторній діяльності з англійської мови в рамках компетентнісного підходу, Єрмакова К. С. (2018)
Пономаренко Я. С. - Використання автентичних матеріалів у формуванні готовності майбутніх кваліфікованих робітників до фахового іншомовного читання (2018)
Соколовська Н. П. - Формування творчої дисципліни як чинника професійної підготовки майбутніх акторів (2018)
Стадніченко Н. В. - Формування суб'єкт-суб'єктних відносин у навчальному колективі в процесі фахової підготовки майбутнього актора (2018)
Чернявський Б. Р. - Зарубіжний та вітчизняний досвід формування іншомовної компетентності майбутніх економістів (2018)
Вимоги до оформлення статей у "вісник запорізького національного університету" за фахом "педагогічні науки" (2018)
Вихідні дані (2018)
Дейко Р. Д. - Нейропептиди та їхнє місце в лікуванні захворювань нервової системи (частина І), Штриголь С. Ю. (2018)
Степанюк Н. Г. - Лікарські засоби як модулятори апоптозу в лікуванні серцево-судинної патології (2018)
Демченко С. А. - Синтез й аналгезуюча активність 6,7,8,9-тетрагідро-5Н-I1,2,4I триазоло I4,3-aI азепінів, Чаленко Н. М., Бухтіарова Т. А., Серединська Н. М., Бобкова Л. С., Ядловський О. Є., Демченко А. М. (2018)
Дуб А. І. - Вплив нової фітокомпозиції на спектр ліпідів крові на моделі гіперліпідемії в щурів, Кліщ І. М., Вронська Л. В., Стечишин І. П. (2018)
Рогозін В. В. - Протипухлинна активність похідного хіназоліну – 2-(3-аліл-4-оксо-3,4-дигідро-хіназолін-2-ілсульфаніл)-N-(2,6-дихлорофеніл)-ацетаміду на гетеротрансплантатах недрібноклітинного раку легенів людини, Завертіленко С. П., Хавич О. О., Шарикіна Н. І. (2018)
Чайка Л. О. - Експериментальне дослідження фармакологічної активності назального спрею мометазону з оксиметазоліном, Деєва Т. В., Нікітіна Н. С., Тимченко О. В., Лібіна В. В., Андріанова Т. В., Безугла О. П. (2018)
Bondarenko L. B. - Effects of two antituberculosis agents compositions on DNA fragmentation in Wistar albino male rats, Shayakhmetova G. M., Kovalenko V. M. (2018)
Зайченко Г. В. - Вивчення гострої токсичності крему з наночастинками церію діоксиду за різних шляхів введення, Покотило О. А., Нікітіна Н. С. (2018)
Білай І. М. - Фармакологічна безпека комбінації аторвастатину з триметазидином за умов експериментальної гіперліпідемії, Цис О. В., Михайлюк Є. О. (2018)
Залигіна Є. В. - Визначення вмісту суми флавоноїдів у складі густих екстрактів з незрілих плодів горіха волоського, Подплетня О. А., Соколова К. В. (2018)
Левин М. Г. - Современные аспекты нормирования и контроля профиля примесей в лекарственных препаратах, Брицун В. Н., Мелешко Р. А., Терещенко О. Н., Гуменюк А. А., Останина Н. В. (2018)
Правила для авторів (2018)
To Authors (2018)
Krinichko L. R. - Dynamics in changes of free-radial oxidation proteins, regenerator processes, microbial distribution and non-specific immunity in the homogenates of scar tissues at different stages of the postoperative period, Grigorov S. M. (2018)
Лавренко А. В. - Изучение распространенности гиперчувствительности β-лактамным антибиотикам среди населения Украины, Кайдашев И. П. (2018)
Lavrenko A. V. - The study of prevalence of hypersensitivity to β-lactam antibiotics among the population of Ukraine, Kaidashev I. P. (2018)
Nedoborenko V. M. - Subcutaneous adipose tissue in female patients with iron deficiency anemia and obese women does not differ in the expression of ikbα, Shlykova O. А., Izmailova O. V., Ishcheikin K. E., Kaidashev I. P. (2018)
Morokhovets H. Yu. - Methods of effective teaching bioinformatics in medical academic setting, Lysanets Yu. V. (2018)
Bagmut I. Yu. - The development of membranous pathology of hepatocytes the influence of intoxication, Kolisnyk I. L., Titkova A. V., Rezunenko Yu. K., Boiagina O. D. (2018)
Шликова О. А. - Природні пептидні комплекси тимуса та нирок підсилюють апоптоз трансформованих Т-клітин, але не впливають на процеси апоптозу В-клітин, Ізмайлова О. В., Лисанець Ю. В. (2018)
Shlykova O. A. - Natural peptide complexes of thymus and kidneys reinforce apoptosis of transformed T-cells, but do not affect the processes of apoptosis in B-cells, Izmailova O. V., Lysanets Yu. V. (2018)
Людмила Іванівна Чернявська - видатна жінка-науковець святкує ювілей (2018)
Леонід Павлович Рева – ювіляр! (2018)
Чернявська Л. І. - Вологість цукру. Методи технологічного контролю при виробництві цукру та його зберіганні (2018)
Українець А. І. - Роль кафедри технології цукру і підготовки води НУХТ у кадровому і науково-технічному забезпеченні розвитку цукрової галузі України, Гусятинська Н. А., Рева Л. П. (2018)
Борисюк П. Г. - Гармонізація українських стандартів до міжнародних і європейських, Галацан Л. А. (2018)
Чернявская Л. И. - Мутность растворов белого сахара, причины ее образования и способы уменьшения (2018)
Про підсумки сільськогосподарського року (2018)
Кошкалда І. В. - Удосконалення моделі державного регулювання грошової оцінки земель, Анопрієнко Т. В. (2018)
Діброва А. Д. - Моделювання ринку рідкого біопалива в Україні, Чебан І. В. (2018)
Dukhnytskyi B. V. - Self-sufficiency of the Ukrainian domestic food market (2018)
Хареба О. В. - Підвищення економічної ефективності виробництва малопоширених овочевих культур, Рибак Я. Я. (2018)
Дем’яненко С. І. - Аграрний менеджмент в системі агробізнесу (2018)
Ксьонова О. В. - Експрес-діагностика внутрішньої соціальної ефективності сільськогосподарських підприємств: методичне забезпечення (2018)
Шпикуляк О. Г. - Перспективи і тенденції інституціоналізації сімейних фермерських господарств у механізмі ринку, Малік М. Й., Мамчур В. А. (2018)
Третяк В. М. - Інституціональні проблеми обігу земельних часток (паїв), Поліщук А. С. (2018)
Нечипоренко О. М. - Методологічні засади оцінювання результативності іригаційного землеробства (2018)
Білокінна І. Д. - Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах "зеленої економіки", Фурман І. В. (2018)
Шевчук Н. С. - Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність (2018)
Дмитрук М. І. - Поглиблення кооперації у сфері виробництва та переробки винограду (2018)
Зміст журналу за 2018 рік (2018)
Асєєва І. - Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей (2017)
Асламова М. - Аксіологічні аспективиховання морально-етичних якостей майбутнього лікаря (2017)
Бардінов О. - Змістова характеристика ключовихпонять, які застосовуються по відношенню до внутрішньо переміщених осіб, Бардінова А. (2017)
Бех І. - Виховний проект А. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної парадигми (2017)
Бєляєва Н. - Адаптація студентів-переселенцівдо університетського середовища засобами виховної діяльності, Боловацька Ю. (2017)
Білик О. - Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх техніків-електриків (2017)
Блажко О. - Спецкурс "Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи" як складова професійної підготовки майбутнього вчителя хімії (2017)
Будянський Д. - Риторична культураакадеміка Івана Андрійовича Зязюна (2017)
Бхіндер Н. - Британський вплив на професійну підготовку прикордонників у республіці Індія (2017)
Ворона П. - Методологічні особливості управління інноваційними проектами у змісті підготовки менеджера з управління інноваційною діяльністю (2017)
Гнатів З. - Роль музично-естетитчної освіти в розвитку лідерського потенціалу суспільства (2017)
Год Б. - Велична постать європейської педагогіки: іспанський наставник і гуманіст Х. Л. Вівес (1492-1540 роки), Год Н. (2017)
Гончарова Є. - Організація процесу навчання іноземної мови на диференційній основі у вищих навчальних закладах (2017)
Гриньова М. - Зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку паркових територій Полтавщини: методика соціального проекту, Купріян К. (2017)
Гриценко Л. - Роль рационально-теоретического и эмоционально-образного подходов в становлении педагогики А. С.Макаренко (2017)
Денисовець Т. - Соціальна занедбаність дитини як педагогічна проблема (2017)
Долінська Л. - Підготовка випускників інженерного напрямку освітидо здійснення педагогічної діяльності (2017)
Дорошенко С. - Особливості формування термінологічної компетенції студентів-документознавців, Лисенко А., Тєвікова О. (2017)
Дружченко Т. - Навчання студентів спеціальності "право" англійського усного монологічного мовлення на засадах диференційованого підходу (2017)
Дяченко-Богун М. - Практичні аспекти методики формування готовності майбутніх учителів біології до реалізації здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності (2017)
Жамардій В. - Проектування процесузастосування фітнес-технологійна заняттях із фізичного виховання студентів (2017)
Зайцева Ю. - Фізкультурно-спортивна робота у змісті професійної діяльності учителя фізичної культури, Ломан С. (2017)
Запорожець О. - Сучасне телебаченняу системі просвіти батьків (2017)
Ічанська Н. - Викладання математики іноземним студентам технічних спеціальностей, Наливайко Л. (2017)
Іщенко В. - Розвиток професійного іміджу молодого педагога на основі самоменеджменту (2017)
Казачінер О. - Методологічні підходи до дослідження проблеми розвитку інклюзивної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти (2017)
Каричковський В. - Проблеми вищої аграрної освіти в країнах пострадянського простору (2017)
Кобець В. - Джерела навчання у процесі формування готовності майбутніх менеджерів до професійної діяльності (2017)
Кращенко Ю. - Проектування системи адаптації студентів-переселенців до університетського середовища, Овчинникова Ю. (2017)
Лебідь О. - Студентоцентрований підхід до формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури (2017)
Макаренко В. - Освоєння досвіду творчої діяльності за фахом майбутніми лікарями в процесі природничо-наукової підготовки (2017)
Макаренко К. - Урок фізики в системі особистісно орієнтованого навчання (2017)
Малишевська І. - Забезпечення підготовки педагогічних фахівців дороботи в умовах інклюзивної освіти (2017)
Мільто Л. - Філософсько-методологічні підходи дослідження розвитку ідей педагогічної майстерності (2017)
Мірошниченко В. - Християнське виховання раннього чернецтва у вітчизняній релігійно-педгогічній спадщині (ХІ-ХVІІІ ст..) (2017)
Мокляк В. - Міжнародно-правове регулювання академічних свобод як сутнісної характеристики автономії вищого навчального закладу (2017)
Момот О. - Виховання особистості майбутнього вчителя засобами олімпізму (2017)
Мороховець Г. - Формування професійної компетентності майбутнього лікаря як педагогічна проблема, Макаренко О., Стеценко С. (2017)
Новік С. - Формування соціальних пріоритетів підлітка в процесі занять спортом (2017)
Окольнича Т. - Особливості соціалізації та формування моральностідітей у родильній обрядовості східних слов'ян (2017)
Оніпко В. - Біоетика як невід'ємна складова процесу фахової підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін, Орлова Л. (2017)
Панасенко І. - Інноваційна діяльність соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Пєнов В. - Розвиток валеологічної освіти в навчальних закладах півдня України (кінець ХІХ – 1917 р.) (2017)
Прокопенко Л. - Застосування інтерактивних технологій та створення особистіснозорієнтованих ситуацій на заняттях із української мови для студентів коледжу (2017)
Проценко І. - Основи моніторингу якості педагогічної освіти магістрів вищого навчального закладу в контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Рендюк С. - Дидактичні умови управління пізнавальною діяльністю студентів (2017)
Сайбеков М. - Методичні зади "Етимологій" Ісидора Севільського (2017)
Сас Н. - Індивідуальний освітній маршрут як форма педагогічного супроводу студентів внутрішньо - переміщених осіб у нових умовах життя та навчання (2017)
Ставицька І. - Формування іншомовної компетентності магістрантів машинобудівних спеціальностей засобами мультимедіа (2017)
Тараненко І. - Змістова характеристика поняття "важкі підлітки" (2017)
Ткаченко А. - Специфіка соціалізації студентів-переселенців у навчальному колективі, Жданова-Неділько О. (2017)
Удовиченко І. - Значення навчально-методичного забезпечення у процесі формування системи географічних знань і компетентностей школярів (2017)
Яковенко А. - Корекційно-логопедична програма з формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку до школи (2017)
Петюх Г. П. - Біотехнологічні підходи в розмноженні та оцінці Miscanthus giganteus, Пришляк Р. І. (2017)
Блайда И. А. - Усовершенствование оптимальных параметров выщелачивания металлов из техногенных отходов мезофильной ассоциацией ацидофильных хемолитотрофных бактерий, Джамбек О. И., Васильева Т. В., Водзинский С. В., Слюсаренко Л. И. (2017)
Романова З. М. - Інтенсифікація процесів в пивоварінні за участю ферментів, Романов О. С., Косоголова Л. О. (2017)
Мішаріна Ж. А. - Молекулярно-цитогенетичні критерії прогнозування перебігу плазмоклітинної мієломи, Мінченко Ж. М., Курченко А. І., Любарець Т. Ф., Дмитренко О. О., Бебешко В. Г. (2017)
Timchiy K. I. - Investigation of expression of high-molecular substances, as the consequence of exposure to laser light on the organism earth worms of Eisenia venneta, Smetanin V. T., Sidashenko O. I., Kilochek T. P., Nedzvetskkii V. S. (2017)
Малиновська І. М. - Вплив органічного і мінерального удобрення на чисельність та фізіолого-біохімічну активність мікроорганізмів сірого лісового грунту, Дегодюк С. Е., Ястремська Л. С. (2017)
Голубіцька В. О. - Антагоністична дія композиційного препарату на основі молочнокислих бактерій на умовно-патогенні мікроорганізми, Cуслова О. С., Ястремська Л. С. (2017)
Косоголова Л. О. - Використання електромагнітного випромінювання для оптимізації виробництва технічного спирту, Лошицький П. П., Коломійчук Д. А. (2017)
Косоголова Л. О. - Мікрофлора девясила звичайного (Inula vulgaris DS.) від місця зростання, Небесна Ю. М., Веселовська Т. С., Чоповська А. О. (2017)
Pylypenko M. Y. - Methods for extraction and purification of phycobiliproteins, Kuzmina L. P. (2017)
Пришляк Р. І. - Особливості технології культивування міскантусу в умовах in vitro (2017)
Целуйко В. И. - Реалии лечения артериальной гипертензии в Украине: результаты когортного исследования СИСТЕМА-2 (2018)
Пархоменко А. Н. - Влияние различных режимов липидоснижающей терапии на эффективность ургентной реваскуляризации миокарда и развитие ремоделирования левого желудочка у больных с острым коронарным синдромом с элевацией сегмента ST, Иркин О. И., Лутай Я. М., Кушнир С. П., Белый Д. А., Степура А. А., Соколов Ю. Н., Соколов М. Ю., Кобыляк В. Ю., Крывчун А.С. (2018)
Єпанчінцева О. А. - Дисфункція лівого шлуночка перед плановою хірургічною реваскуляризацією. Особливості "сірої зони", Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Тодуров Б. М. (2018)
Сичов О. С. - Фактори, що впливають на ризик розвитку ішемічного інсульту в пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження, Бородай А. О., Бородай Е. С. (2018)
Колесник М. Ю. - Взаємозв’язок поліморфізму генів CYP2C9, CYP4F2, VKORC1 з розвитком геморагічних ускладнень при терапії варфарином у хворих з фібриляцією передсердь: результати одноцентрового річного спостереження, Камишний О. М., Михайловський Я. М. (2018)
Сичов О. С. - Вплив частоти скорочень серця на структурно-функціональний стан міокарда та внутрішньосерцеву гемодинаміку в пацієнтів із постійною формою фібриляції передсердь неклапанної етіології, Романюк П. Б., Бородай А. О., Гур’янов В. Г. (2018)
Коваленко В. М. - Динаміка показників структурно-функціонального стану серця та порушень серцевого ритму в пацієнтів з міокардитом протягом 12 місяців спостереження, Несукай О. Г., Федьків С. В., Чернюк С. В., Кириченко Р. М. (2018)
Мансурова Д. А. - Тромбоз стента у пациента с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST с высокой остаточной реактивностью тромбоцитов, Каражанова Л. К., Сугралиев А. Б. (2018)
Руденко К. В. - Клінічний випадок хірургічного лікування обструк тивної форми гіпертрофічної кардіоміопатії за новою методикою операції Ferrazzi, Журавльова М. Л., Абдуєва Ф. М., Суманова І. А. (2018)
Дячук Д. Д. - Поширеність факторів ризику серцево-судинних захворювань в Україні: сучасний погляд на проблему, Мороз Г. З., Гідзинська І. М., Ласиця Т. С. (2018)
Підсумки рецензування статей в "Українському кардіологічному журналі" за 2016–2017 р. (2018)
Перелік статей, опублікованих в "Українському кардіологічному журналі" у 2017 р. (2018)
До відома авторів (2018)
Пам’яті Нінель Павлівни Строганової(1930–2018) (2018)
Сторож Я. Б. - Імплементація норм acquis communautaire в національне законодавство в контексті дерегуляції сфери охорони праці, Чернега Р. Т., Чумакова Н. В. (2018)
Здановський В. Г. - Про деякі аспекти безпеки праці у вугільній промисловості, Румежак О. М. (2018)
Таірова Т. М. - Оцінка ефективності функціонування правової підсистеми системи охорона праці, Ткачук К. Н., Сліпачук О. А. (2018)
Сербінова Л. А. - Вплив складу вибухової речовини на забруднення робочої зони при масових вибухах на гранітних кар’єрах, Водяник А. О., Петренко О. В. (2018)
Левченко О. Г. - Розчинність зварювальних аерозолів як показник їх токсичності, Явдощин І. Р. , Степанюк С. М. (2018)
Нанка О. В. - Підвищення рівня охорони праці, комфортності та мікроклімату в будівлях та спорудах, Войтов В. А., Цимбал Б. М., Артєм’єв С. Р. (2018)
Кружилко О. Є. - Аналіз інформаційних систем Держпраці та формування рекомендацій з їх модернізаці, Водяник А. О., Майстренко В. В., Полукаров О. І. (2018)
Lysiuk M. O. - Management of risk safety of labor on different levels (2018)
Третякова Л. Д. - Удосконалення методів оцінки виробничих ризиків електротехнічних працівників, Зацарний В. В., Прокопенко І. Д. (2018)
Романенко Н. В. - Розроблення заходів попередження нещасних випадків серед працівників із незначним досвідом роботи (2018)
Гуць В. С. - Умови безпечної експлуатації гірськолижного тренажера, Коваль О. А. (2018)
Таірова Т. М. - Комплексний підхід до оцінювання результативності СУОП на підприємствах хімічного комплексу (2018)
Зачепа Н. В. - Дослідження закономірностей взаємодії людини та промислово-навчального обладнання із застосуванням комп’ютерного тренажера-імітатора (2018)
Radionov М. - Econometric analysis of dynamics of occupational injury in Ukraine (2018)
Вихідні дані (2018)
Шамілева Л. Л. - Кон’юнктура ринку праці в Україні: проблеми виміру, збалансованості на середньострокову перспективу (публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за проектом Ф71/29-2017), Шастун А. Д. (2018)
Рісний О. П. - Особливості становлення сучасних служб зайнятості, основні виклики та стратегічні цілі (2018)
Грішнова О. А. - Конкурентоспроможність вищої освіти і працівників: як створюється фіктивний людський капітал?, Брінцева О. Г. (2018)
Кравченко І. С. - Інтеграційно-адаптаційна модель розвитку професійних компетенцій працівників фінансово-кредитної сфери, Красовська І. Д. (2018)
Багратян Г. А. - Соціальна політика та ефективність економіки, Кліпа І. А. (2018)
Могильний О. М. - Соціальна відповідальність агрохолдингів: теоретичні припущення та ринкові практики, Ходаківська О. В. (2018)
Костриця В. І. - Європейський досвід підготовки та підвищення кваліфікації персоналу державних служб зайнятості, Вітряк Т. Б. (2018)
Плисенко Г. П. - Тенденції зайнятості в неформальному секторі економіки України (2018)
Antoni J. Piędel - Рotrzeby współczesnego społeczeństwa a bezpieczeństwo społeczne (2018)
Клавдієва К. Д. - Формування проектного підходу до роботи обласної служби зайнятості як фактор детінізації ринку праці в Україні, Ворона П. В., Онищенко Е. К. (2018)
Корінна Г. В. - Дійові форми роботи служби зайнятості у збалансуванні інтересів учасників ринку праці: досвід Житомирщини (2018)
Горбаль Г. М. - Тенденції розвитку ринку праці Івано-Франківщини в умовах глобалізації (2018)
Лутай Л. А. - Рецензія на монографію докторанта Інcтитуту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Ільїч Людмили Миколаївни за темою: "Структурні трансформації транзитивного ринку праці України" (2018)
Маршавін Ю. М. - Модернізація системи робочих місць як імператив розвитку сфери зайнятості (2018)
Садова У. Я. - Робочі місця як основа нової політики зайнятості й відтворення якості людського потенціалу в Україні, Степура Т. М. (2018)
Шаульська Л. В. - Стан ринку праці в контексті стратегії розвитку людського капіталу регіону, Кримова М. О. (2018)
Азьмук Н. А. - Екосистема ринку праці України (2018)
Петрова І. Л. - Зміни на ринку праці як фактор формування середнього класу в Україні (2018)
Міщук Г. Ю. - Гендерна нерівність як перешкода для становлення середнього класу в Україні: оцінка проявів та економічних втрат (2018)
Каленюк І. С. - Корпоративні форми підготовки персоналу в умовах економіки знань, Панченко Е. О. (2018)
Кривуша С. Г. - Модель прогнозування продуктивності праці в секторі освіти України (2018)
Зінченко О. А. - Культура праці як складова ділової культури (2018)
Shalenko M. - American realities: briefly about main sources of retirement income (2018)
Бойченко В. С. - Механізм забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міста (2018)
Кресіна І. О. - Відновлення територіальної цілісності держави – основне завдання нинішнього етапу державотворення в Україні (2017)
Створено штаб захисту аграріїв від рейдерів (2017)
Павло Петренко відкрив у Миколаєві консультаційний центр послуг органів влади (2017)
Нові методи роботи: "літня школа" для капеланів (2017)
"Я себе в іншій країні не уявляю..." - Сергій Шкляр (2017)
Федоренко В. Л. - Інформація як доказ, або як захищати свої права, честь і гідність в глобальній мережі Інтернет, Собін О. К. (2017)
Суббот А. І. - Соціальний захист працівників правоохоронних органів (поліції) (2017)
Музика А. А. - Потерпілий від злочину має набути у кримінальному праві реального статусу (2017)
Самофалов Л. П. - Формування готовності вихованців виховних колоній до законослухняної, самокерованої поведінки, Шевченко Д. М. (2017)
Цюра В. В. - Закон як підстава виникнення відносин представництва (2017)
Веденьєва О. А. - Гендерна рівність в контексті розвитку громадянського суспільства (2017)
Призначення (2017)
Вітання (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у липні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Барабаш О. В. - Траєкторії політичних режимів та загально-трансформаційні процеси в Венесуелі та Мексиці: особливості розвитку й контурність змін (2018)
Безрук О. О. - Мобілізаційний потенціал суспільства: біополітичний аспект (2018)
Вінникова Н. А. - Дисфункціональність сучасних партійних систем як форм політичного представництва (2018)
Воронкова А. І. - Політичний процес у вітчизняному політологічному дискурсі: визначення напрямів його подальшої інтерпретації (2018)
Гжибовська Т. С. - Пріоритетні напрями формування антикорупційної політики України в сучасних умовах (2018)
Ель Сафі Баян Максед Салех - Фактори виникнення катарської кризи у контексті анти-іранських настроїв (2018)
Євсєєв С. Є. - Неоконсерватизм як теорія соціального реваншу, Тодріна І. В. (2018)
Зайончковський Ю. В. - Неокорпоративізм в умовах глобалізації: досвід Західної Європи, Осіпов О. М. (2018)
Коротков Д. С. - Аналіз сучасного виборчого процесу в Україні в ретроспекції поглядів В. Липинського (2018)
Коч C. В. - Любов, яка рухає кордони: діаспоральна політика Туреччини (2018)
Кошкіна О. І. - Пакт еліт як явище політичного процесу, Лінецький Л. М. (2018)
Куц Г. М. - Зміщення методологічних пріоритетіву концептуалізації політичної кризи: історико-політологічний ракурс, Білоцерківська Н. Г. (2018)
Мацишина І. В. - Офіційний політичний дискурс: інституціональний підхід (2018)
Моісеєва Н. І. - Синдром авторитаризму в російській масовій політичній свідомості, Садовніченко О. В. (2018)
Попій І. В. - Новітні тенденції політики академічної мобільності (2018)
Радіонова І. О. - Інклюзивне суспільство: від теорії до реальності (2018)
Романюк О. І. - Транзитологія як галузь наукових студій (2018)
Тяпкіна Ю. О. - Армія сучасної держави: гендерний вимір (2018)
Яцура К. Г. - Відкритість освіти: сутність та основні принципи (2018)
Костенко С. - Доступ до професії прокурора в Україні: проблема ефективності законодавчої моделі (2018)
Люлько C. - Передумови створення Державного бюро військової юстиції в Україні (2018)
Безкровний Є. - Правовий статус прокурора, який здійснює представництво інтересів держави в суді (2018)
Свірін О. - Теоретичні аспекти реалізації принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами у господарському та цивільному судочинстві (2018)
Загиней З. - Засуджений та особа, яка відбуває покарання, як суб’єкти ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі: нотатки на полях судового рішення (2018)
Книженко О. - Кваліфікація ухилення від покарання, узгодженого сторонами (2018)
Мінченко C. - Регіональні особливості корупції в Україні (2018)
Попов Г. - Запобігання та протидія домашньому насильству: досвід Королівства Швеція (2018)
Дяченко В. - Упровадження в навчальний процес програми з міжнародного гуманітарного права для військових прокурорів (2018)
Тарасенко Ю. - Стан злочинності серед внутрішньо переміщених осіб в Україні (2018)
Матвіїшин Є. Г. - Оцінка зменшення рівня народжуваності в сільській місцевості і містах України під час Голодомору в 1932–1933 рр. (2017)
Клімушин П. С. - Інноваційні сервіси відкритих даних для забезпечення ефективного функціонування е-уряду, Спасібов Д. В. (2017)
Полякова О. С. - Проблеми публічного управління правовою освітою в матеріалах конференцій і періодичних виданнях України: наукометричний аналіз (2017)
Чаплай І. В. - Комунікативна ефективність публічного управління (2017)
Гончар В. В. - Проблеми становлення сучасного українського парламентаризму (2017)
Копилова М. С. - Центральні органи влади II Речі Посполитої як суб’єкти реалізації державної релігійної політики щодо православної церкви (2017)
Попова К. Г. - Категоріальні аспекти управління комунальною власністю громад та їхніх об’єднань (2017)
Родченко І. Ю. - Механізми, принципи, критерії та пріоритетні напрями самовпорядкування в системі державного управління (2017)
Слободян В. Я. - Консолідаційна дія "хліборобського класу" в капіталістичній консервативній традиції державотворення В. Липинського (2017)
Мельниченко О. А. - Державна промислова політика: сутність, засоби та напрями розвитку (2017)
Голинська О. В. - Базові підходи та категорії управлінської оцінки ефективності бюджетних програм (2017)
Савченко І. Г. - Модернізація державного механізму фінансування вищої освіти в умовах її реформування, Чумак О. В. (2017)
Cеменець-Орлова І. А. - Нормативно-правове забезпечення освітніх змін в Україні (2017)
Бойко О. Я. - Теоретичні підходи та методи формування сучасної податкової системи (2017)
Амер Аль-Атті - Узагальнення експертного оцінювання щодо визначення механізмів публічного управління випереджальним розвитком економіки України (2017)
Васільєв В. Т. - Модель та методика формування цільової функції державного управління у сфері міграційної політики на державному та регіональному рівнях (2017)
Збираник Ю. В. - Теоретичні аспекти планування маркетингових комунікацій у діяльності органів публічного управління (2017)
Мартиненко Н. В. - Соціально-економічні індикатори розвитку пенсійної системи України: державноуправлінські виміри (2017)
Марченко Л. Ю. - Казначейське обслуговування бюджетів об’єднаних територіальних громад в Україні (2017)
Гончаренко М. В. - Особливості фінансового забезпечення виконання делегованих повноважень місцевого самоврядування в умовах децентралізації (2017)
Тарасенко Т. М. - Поняття політичної відповідальності в контексті наукових досліджень із місцевого самоврядування (2017)
Сторожев Р. І. - Професійні компетенції лідерства в державному управлінні (2017)
Поліщук І. В. - Удосконалення організаційного механізму забезпечення розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні: запровадження системи менторства (2017)
Тарасюк І. О. - Організаційні аспекти формування професійної культури посадових осіб публічної влади (2017)
Бєлай С. В. - Розвиток механізмів реагування на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці України: постановка наукового завдання, Черкашин О. Д. (2017)
Костенко В. О. - Актуальні проблеми регіонального управління процесами забезпечення радіаційної безпеки в Україні на прикладі Кіровоградської області (2017)
Серенок А. О. - Публічне управління розвитком електронного урядування окремих країн Європейського Союзу (2017)
Толпиго О. Ф. - Досвід імплементації європейських стандартів у національну практику реформування органів прокуратури, Толпиго Д. М. (2017)
Содержание (2018)
Gritcov S. S. - Pseudo-ring tests resolution for dynamic single faults in word-oriented memory, Sorokin G. F., Shestacova T. V. (2018)
Belyanin А. F. - X-ray radiation during pulsed laser treatment of opal matrices, Borisov V. V., Popov V. V. (2018)
Садченко А. В. - Исследование корректирующей способности синхрокодов для модели декодера с согласованной обработкой, Кушниренко О. А., Юркевич А. Г., Севастьянов В. С. (2018)
Максимів І. П. - Вплив параметрів детектора на ефективність приймання радіосигналів зі складною фазовою модуляцією, Алтунін С. І., Бондарєв А. П., Горбатий І. В. (2018)
Трофимов В. Е. - CFD-моделирование импактно-струйного радиатора для проведения термотренировки микропроцессоров, Павлов А. Л., Сторожук А. С. (2018)
Ковалюк Т. Т. - Исследование кристаллов Cu2ZnSnSe4 и гетеропереходов на их основе, Майструк Э. В., Солован М. Н., Козярский И. П., Марьянчук П. Д. (2018)
Трубаева О. Г. - Исследование ширины запрещенной зоны смешанных кристаллов ZnSxSe1–x, Чайка М. А. (2018)
Майструк Е. В. - Вплив температури на оптичні властивості тонких плівок Cu2ZnSnSe4, Козярський І. П., Козярський Д. П., Мар’янчук П. Д. (2018)
Мозговий Л. І. - Концепт даоської антропомістики на перетині східної та західної філософії, Бутко Ю. Л. (2018)
Бродецкая Ю. Ю. - Эпоха тотальной глухоты: природа и последствия антикультурного проекта (2018)
Окорокова В. В. - Постмодерна культура як світ симулякрів (2018)
Grigorova N. V. - Philosophical dialogue and its linguistic representation: German and Ukrainian traditions (2018)
Мухіна І. Г. - Цивілізаційні наслідки "культурної революції" у поглядах російських теоретиків першої половини ХХ століття (2018)
Литвинюк Л. В. - Біографія як капсула часу: нотатки з Х Конференції філософів слов’янських країн (2018)
Кобзєва І. О. - Людина на шляху до краси з позицій філософії (2018)
Кобзєва Ю. Ю. - Терапевтична функція філософської есеїтики (2018)
Тищенко Т. І. - Евристичний потенціал педагогічних метафор (2018)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості як спосіб формування стратегії життя (2018)
Парфьонова О. І. - Концепт доброчесності у шкільній освіті через призму нового освітнього законодавства (2018)
Дроботенко М. О. - Філософ як громадський (публічний) інтелектуал (2018)
Мищенко В. И. - Созидательность, как стратегия выживания и концепция образования (2018)
Якимчук О. - Соціокультурні та економіко-політичні передумови створення Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ століття") (2018)
Шостя С. П. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при формуванні творчого мислення учнів (2018)
Сімакова Н. М. - Особливості фахової підготовки майбутніх суб’єктів процесу законотворення в галузі освіти (2018)
Малишева А. А. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у сучасних соціокультурних контекстах (2018)
Захаренко К. В. - Диверсифікація джерел інформації в контексті інформаційної безпеки (2018)
Шаповал Н. В. - Симуляція і симулякр в теорії Ж. Дельоза (2018)
Артьомова Т. - Європейські цінності: інтелектуальний простір цивілізаційного діалогу (2018)
Філіпенко А. - Економічний світ: філософія (2018)
Подлєсна В. - Воєнно-економічні цикли (2018)
Мандибура В. - Шляхи забезпечення соціально-економічної справедливості оподаткування доходів населення, Томчук-Пономаренко Н. (2018)
Корнівська В. - Профіцит ліквідності в глобалізованому світі (2018)
Бурлай Т. - Ризики формування пастки дивергентності в процесі євроінтеграції України (2018)
Слободянюк М. - Другий етап вступу німецьких та австро-угорських військ в Україну (20 лютого — 5 березня 1918 року) (2018)
Ковальчук М. - Здобуття Коростеня військами армії УНР у березні 1919 року (2018)
Галущак М. - План генерала В. Курмановича та отамана Ф. Льонера щодо переходу Галицької Армії у перед­гір’я Карпат у квітні 1919 року (2018)
Фігурний Ю. - Етнокультурні та етногенетичні студії Леоніда Залізняка (1973—1991), Шакурова O. (2018)
Лєбєдєва Ю. - Інформаційний вимір російсько-грузинського конфлікту 2008 року: уроки для України (2018)
Іванець А. - До питання про використання Росією монументальної пропаганди як елементу окупаційної політики на тимчасово окупованій території Криму у 2014—2018 роках (2018)
Стасюк О. - Перспективи меморалізації теми Голодомору в музейному просторі (2018)
Хоменко О. - Українське соборництво, регіональна ідентичність та "русский мир" у соціокультурному просторі Донеччини 2005—2013 рр. (2018)
Бойко С. - Радянський та пострадянський світогляди: подолання конфліктних ситуацій в освітньому просторі незалежної України (2018)
Буйських Ю. - "Уявні" та "фантомні" кордони в антропологічній перспективі (2018)
Овсіюк О. - Дослідження київського передмістя в парадигмі пограниччя (на прикладі м. Ірпеня) (2018)
Соболєва О. - Релігійність, вірування, традиції (рецензія на нову книгу з української міфології) (2018)
Осадча Н. - Культурний образ сучасної України у діаспорній періодиці США (2012—2018 рр.) (2018)
Ціпко А. - Когнітивний простір українознавчої комунікації: теоретичні спостереження (2018)
Дайджест новин (2018)
Ломотько Д. В. - Шляхи підвищення рівня сервісу в умовах експлуатації швидкісних залізничних магістралей, Листопад М. С. (2017)
Чмельова О. С. - Оцінка економічної ефективності окремого сегменту інноваційних процесів, Шапірко В. Г. (2017)
Ловська А. О. - Дослідження динамічної навантаженості вагона-платформи з контейнерами при перевезенні на залізничному поромі (2017)
Овчаренко С. М. - Розвиток системи аналізу графіка виконаного руху пасажирських та приміських поїздів в ПАТ "Укрзалізниця”, Стегній Т. О., Василькова Л. В., Овчаренко О. О. (2017)
Мілянич А. Р. - Оптимізація складових засобів транспорту при їх проектуванні (2017)
Бабаєв А. М. - Візуальний контроль граничних зносів вузлів вагонів, Шапошник В. Ю. (2017)
Батюшин І. Є. - Досвід впровадження раціональних міжремонтних періодів вантажних вагонів, Гончаров О. М., Пустовгар В. О. (2017)
Даніленко Е. І. - Впровадження прискореного і швидкісного руху поїздів на залізницях України потребує розробки і застосування нових нормативних допусків по ширині рейкової колії в прямих і кривих, Йосифович Р. М., Молчанов В. М., Черніцький Р. Р., Олійник О. А., Сорока О. О. (2017)
Мойсеєнко К. В. - Обґрунтування необхідності скасування обмеження застосування скріплення типу КПП-5 за критерієм вантажонапруженості, Суслов В. М., Татуревич А. А. (2017)
Гордієнко Т. М. - Дослідження відповідності показників надійності швидкісного електропоїзду Екр-1 встановленим технічним вимогам (2017)
Реферати статей (2017)
Зайцев В. О. - Можливості та досягнення галузевого інституту залізничного транспорту, Батюшин І. Є., Грищенко С. Г., Петренко В. О. (2017)
Макаренко М. В. - Основные направления научно-технического развития ПАО "Укрзализныця” (2017)
Великодний В. В. - 10 років розвитку інформаційних технологій залізничної галузі, Ковдря Д. В., Цейтлін С. Ю. (2017)
Леонець В. А. - Вплив тривалої експлуатації залізничного рухомого складу на працездатність його несучих конструкцій (2017)
Кара С. В. - Вдосконалення конструкції бокової рами трьохелементного візка вантажного вагону (2017)
Барановський Д. М. - Побудова системи технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів, Мямлін С. В., Мурадян Л. А. (2017)
Полиньски Я. - Обозначение железнодорожных перронов для нужд незрячих и слабовидящих пассажиров (2017)
Петренко В. О. - Оцінка стану несучих конструкцій вантажних вагонів з продовженим терміном строку служби, Буліч Д. І. (2017)
Грузинова В. Л. - Анализ работы очистных сооружений предприятий железнодорожного транспорта, Новикова О. К. (2017)
Самойленко О. М. - Технічні аспекти створення системи координатно-часового забезпечення роботи Укрзалізниці, Сикал С. А. (2017)
Реферати статей (2017)
Здирко І. А. - Роль самостійної роботи учнів при вивчені інформатики (2018)
Ладика І. Я. - Трактування літературного репортажу та його особливостей в українському меліадискурсі (2018)
Добровольська Л. П. - Інноваційні процнси формування міжкультурної комунікативної компетентності педагогів і учнів в умовах полікультурного освітнього середовища, Окса М. М. (2018)
Пержун В. В. - Емпірико-соціологічні дослідження історичної пам’яті: виміри поведінкових ефектів оцінки минулого України (2018)
Демченко Д. І. - Сутність і структура професійної іншомовної компетентності юриста (2018)
Задунайська Ю. В. - Формування професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учитилів початкової школи (2018)
Чугуй Н. В. - Профілактика делінквентної поведінки підлітків (2018)
Юрим Я. О. - Психологічні особливості розвитку когнітивної сфери молодших школярів (2018)
Ткемаладзе З. П. - Арт-педагогіка в сучасній освіті (2018)
Грабовий А. К. - Історичний аспект демонстраційного хімічного експеременту (2018)
Овчаренко З. П. - Діагностика навчання як один із засобів розвитку в вищих навчальних закладах при вивченні іноземної мови (2018)
Акіншина І. М. - Преса 1941-1943 рр. про відродження культури Донбасу (2018)
Кириченко О. В. - Батьківство як соціально-психологічний феноиен (2018)
Агєєнко Т. А. - Формування фахових компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2018)
Коваль В. В. - Розвиток рефлексії у юнацькому віці (2018)
Сорока Н. А. - Аудіювання як засіб формування комунікативної компетенції майбутнього фахівця юридичної галузі, Щокіна Т. М. (2018)
Федоренко М. О. - Філософія і "турбота про сучасність" (2018)
Болохова А. С. - Годинник як культурно-історичний "артефакт" інформаційно-комунікативного простору, Овчаренко Т. С. (2018)
Солодка Л. О. - Собор як єдність архітектури й духовності у творчості О. Гончара та В. Гюго (2018)
Космин Л. Г. - Сущность и содержание правил гигиены голоса (2018)
Данилюк І. Ю. - Експозиційна діяльність у Івано-Франківському каєзнавчому музеї (2018)
Цицирєв В. М. - Окремі аспекти роботи над репертуаром для оркестрів народних інструментів (2018)
Полякова Ю. Ю. - Первая постановка пьесы М. Горького "Мещане" на харьковской сцене (2018)
Штолцел Ю. Ю. - Мовна кратина світу та її вплив на формування особистості (2018)
Лавренюк Б. О. - Межі доказування об’єкта та обєктивної сторони складу злочину у кримінальному провадженні щодо незаконного перешкодження організаціїабо проведенню мирних зібрань (2018)
Гончаренко Н. М. - Правове регулювання управління в соціально-культурній сфері, Косміна І. А., Бойко І. В. (2018)
Березюк В. О. - Розробка концепції онлайн продажів продуктів харчування для торгових мереж на українському ринку (2018)
Яхно Т. П. - Пріоритети розвитку туристичної галузі України, Мартинюк У. А. (2018)
Палажченко К. С. - Тренди освітянського процесу у контексті глобальних тарнсформацій, Войтко С. В. (2018)
Гордєєва О. І. - Охорона авторського права в Україні (2018)
Безрука М.-М. Б. - Соціалізація глобальної економіки. Есе (2018)
Вуяхевич Д. С. - Моделювання динаміки вартості акцій на прикладіпродовольчих компаній, Кібальник Л. О. (2018)
Бондаренко С. О. - Криза сучасної системи працевлаштування молоді як наслідок ліквідації державних механізмів регулювання (2018)
Колосовська І. І. - Преспективні напрями удосконалення державного регулювання сфери житлово-комунального регулювання в діяльності містобудування, Чепелевський Ю. Л. (2018)
Кібальник Л. О. - Моделювання податкових надходжень до державного бюджету методом ковзного середнього, Кузьмич Н. В. (2018)
Шатківська О. Ю. - Маркетингові дослідження як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства ресторанного бізнесу (2018)
Яковицька О. С. - Значення і роль маркетингових досліджень в діяльності підприємств (2018)
Зайцев В. О. - Рентабельність відомчої науки (2017)
Уланов Н. М. - Перспективные направления энерго-ресурсосбережения на предприятиях железнодорожного транспорта Украины, Уланов М. Н. (2017)
Горбунов Н. И. - Улучшение динамических характеристик локомотива усовершенствованием конструкции опорно-возвращающих устройств, Герличи Ю., Кравченко Е. А., Лак T. (2017)
Батіг А. В. - Дослідження впливу величини перекосу рейкових ниток на виконання умов вкочування колеса вагона на головку рейки, Кузишин А. Я. (2017)
Білоус Ю. А. - Універсально-правильна машина для правки кузовів напіввагонів та критих вагонів, Кошель М. О., Шостак В. В., Феногенов А. І. (2017)
Ткаченко А. О. - Концепція системи підтримки прийняття рішень в комплексі призначення та виконання ремонтно-колійних робіт ПАТ "Укрзалізниця”, Литвинчук М. Ю., Зюмбровська Л. М. (2017)
Скляров Д. О. - Інспекторський контроль продукції залізничного призначення (2017)
Татур А. К. - Новини стандартизації (2017)
Грищенко С. Г. - Становление локомотивостроения в Украине (2017)
Реферати статей (2017)
Ігнатов Г. С. - Система реєстрації параметрів обладнання та дій машиніста з блоком захищеної пам’яті, Яйковський П., Зюков А. А. (2017)
Мямлін С. В. - Науково-технологічне супроводження розвитку залізничної галузі (2017)
Смолій О. В. - Автоматизація формування поїзних перевізних документів на прикордонній вантажній станції і міждержавний обмін інформацією між Україною і Польщею, Селецький В. С. (2017)
Капіца М. І. - Оновлення парку маневрових тепловозів пароакумуляторним тяговим рухомим складом, Мартишевський М. І., Сербулов О. Ю. (2017)
Воропай В. С. - О напряжённом состоянии крышек люков универсальных полувагонов, Коваленко В. В., Лебедєв В. С. (2017)
Ровенський О. І. - Оцінка працездатності об’єктів рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту за результатами прямих вимірювань, Зюмбровський О. В., Яковлев С. С. (2017)
Муха А. М. - Знос контактного проводу при його взаємодії з струмоприймачами залізничного електрорухомого складу обладнаними контактними вставками з матеріалу "Романіт-УВЛШ”, Устименко Д. В., Балійчук О. Ю., Куриленко О. Я., Малишко І. В., Адамович Ю. О. (2017)
Петренко В. О. - Нові підходи до ремонту зварюванням рухомого складу залізниць України, Серняєв О. Г., Браславець Ю. В. (2017)
Реферати статей (2017)
Титул, зміст (2016)
Идрисов Б. - Методологические возможности развития коммуникативной компетентности студентов - будущих менеджеров (2016)
Сокіл О. Г. - Інституціональне середовище сталого розвитку (2016)
Єременко Д. В. - Закордонний досвід забезпечення конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств (2016)
Краснодєд Т. Л. - Характеристика експортно-імпортної структури аграрної продукції України та нарощування її експортного потенціалу, Бакіна Т. В. (2016)
Почерніна Н. В. - Аналіз українського експорту зернових культур (2016)
Биба В. А. - Організаційно-економічні аспекти трансформації ОСГ у фермерські господарства (2016)
Болтянська Л. О. - Аналіз факторів формування пропозиції плодової продукції на ринку (2016)
Галаченко О. О. - Санаторно-курортні послуги: особливості та проблеми реалізації (2016)
Збарський В. К. - Форми господарювання на землі: методологічний аспект, Кальченко С. В. (2016)
Ібатуллін М. І. - Племінне свинарство в Україні: сучасний стан та проблеми вирішення (2016)
Карпенко А. В. - Дослідження сучасного стану інноваційного потенціалу України, Будицька Ю. О. (2016)
Куліш Т. В. - Маркетингове дослідження моделі поведінки споживача на ринку соняшнику (2016)
Никитюк Ю. А. - Напрями вдосконалення системи еколого-економічного забезпечення заготівлі лікарської рослинної сировини (2016)
Прус Ю. О. - Попит і пропозиція в інноваційній системі агропромислового виробництва, Агеєва І. В. (2016)
Скоцик В. Є. - Теоретичні засади організації сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки (2016)
Бондаренко Т. В. - Організаційно-економічні засади інноваційної діяльності садівницьких підприємств (2016)
Нестеренко С. А. - Управління системними змінами стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств, Розуменко С. М. (2016)
Cудомир М. Р. - Організаційно-економічний механізм зростання конкурентостійкості сільськогосподарських підприємств (2016)
Шевчук О. Ю. - Конкурентна стратегія як інструмент маркетингового менеджменту (2016)
Шквиря Н. О. - Сутність та особливості маркетинового планування конкурентоспроможності продукції (2016)
Греськів О. Б. - Методика оцінки інвестиційної привабливості регіону (2016)
Педченко Г. П. - Сучасний стан підприємництва в Запорізькій області, Власюк Ю. О. (2016)
Тебенко В. М. - Ефективність розвитку галузі садівництва, Завадських Г. М. (2016)
Бочарова Н. О. - Елементи застосування аутстаффінгу як мотивуючого фактору в системі менеджменту персоналу, Редько Л. І. (2016)
Дороніна О. А. - Мале підприємництво як спеціфічна сфера прикладання праці, Яременко Н. О. (2016)
Корейба І. І. - Аналіз трудового потенціалу Запорізької області та шляхи його покращення (2016)
Левків Г. Я. - Особливості та тенденції розвитку людського капіталу України, Подра О. П. (2016)
Синяєва Л. В. - Механізми регулювання заробітної плати в промислово розвинутих державах з ринковою економікою (2016)
Шаульська Л. В. - Розвиток освітньо-професійного потенціалу в системі чинників забезпечення якості життя, Бей Г. В. (2016)
Ярчук А. В. - Оцінка якості трудового життя в організації (2016)
Демченко І. В. - Забезпечення фінансової безпеки в контексті передумови інноваційного розвитку промислового підприємства (2016)
Заволока Ю. М. - Мінімізація кредитного ризику як основа ефективного управління банку, Контурова С. М. (2016)
Радченко Н. Г. - Державне регулювання фінансової стабільності банківської системи України (2016)
Рубцова Н. М. - Оцінка існуючих страхових продуктів на ринку агрострахування України, Захарова Н. Ю. (2016)
Ульянченко Н. В. - Оцінка рівня ліквідності балансу за даними фінансової звітності сільськогосподарських підприємств (2016)
Чкан І. О. - Фінансовий сектор України в умовах глобалізації (2016)
Левченко О. П. - Особливості формування амортизаційної політики підприємства (2016)
Трачова Д. М. - Обґрунтування необхідності оптимізації формування амортизаційної політики підприємств (2016)
Назарова О. П. - Аналіз методів моделювання транспортних систем, Плотніченко С. Р., Сурженко Н. В. (2016)
Збарська А. В. - Демографічні проблеми регіону та шляхи їх вирішення (2016)
Яцух О. О. - Теоретичне та нормативно-правове забезпечення лізингових операцій (2016)
Менько В. - Церковні братства Галичини і Волині XVIІ – XVIII ст. в дослідженнях о. Антіна Петрушевича (на прикладі "Сводной Галицко-Русской летописи") (2018)
Стецик Ю. - Кристинопільська капітула Галицької провінції ЧСВВ 1909 р.: збереження чернецтвом традицій самоврядування (2018)
Галик В. - Нові факти до історії перекладу Володимиром Кобрином Франкової поеми "Мойсей" на польську мову (за змістом збереженого епістолярію 1913-1914 рр. від перекладача до письменника) (2018)
Фареній І. - Теорія селянської революції Лева Кріцмана, її європейські історичні основи та аграрний поступ Азії і Африки (2018)
Козій О. - Культурно-просвітня та політична праця М. Стахіва у 1919-1924 рр., Горбачик О. (2018)
Гриневич Т. - Проблеми боротьби довкола впровадження церковної унії у кінці XVI-у першій половині XVIІ ст. в інтерпретаціях польських істориків періоду IІ Речі Посполитої (2018)
Галів М. - Протести селян Дрогобицького повіту Львівського воєводства міжвоєнної Польщі проти методів проведення місцевих виборів (лютий-березень 1939) (2018)
Стародубець Г. - Використання жінок як трудового ресурсу тоталітарної влади в процесі радянізації західних областей України (2018)
Мельничок Ю. - До питання структури тактичного відтинку 24 "Маківка" (1944-1946) (2018)
Сичевський А. - Керівні органи старообрядницьких громад Житомирщини у 1945-1980-х рр.: соціальний склад та фінансово-господарська діяльність (2018)
Карасевич О. - Кадрове забезпечення сільського господарства України в 1953-1964 рр. у сучасній українській історіографії (2018)
Священко З. - Радянсько-сомалійські відносини у контексті Ефіопо-Сомалійського конфлікту (2018)
Турмис Н. - Огляд німецькомовної україніки в книгозбірнях Віденського університету (2018)
Степанчук Ю. - Ідеологічні та інтелектуальні передумовиформування сучасного образу гетьмана Богдана Хмельницького в польській історіографії (2018)
Ковальчук А. - Туризм як засіб міжетнічного порозуміння (на прикладі єврейської спадщини Львова), Бордун О. (2018)
Ємельянова М. - Мовні засоби зображення історичних подій на Гуцульщині в XX столітті у романі Марії Матіос "Солодка Даруся" (2018)
Казан Е. - Спільні військові формування Польщі і України як приклад порозуміння і миру між Польщею та Україною (2018)
Горденко С. - Історія розвитку і становлення цивільного захисту України (2018)
Студінський В. - Висвітлення питань економічних етнічних взаємин в Галичині у творчості Івана Франка (2018)
Тельвак В. - Михайло Грушевський та боротьба за українські кафедри Львівського університету, Пантюк М. (2018)
Мисак Н. - Міжнаціональні відносини і професійна діяльність у середовищі галицької інтелігенції на рубежі XIX-XX ст.: співпраця чи конфронтаці (2018)
Васьків Н. - Від порозуміння до співпраці: політичний вимір українсько-єврейських відносин в Галичині на початку XX ст. (2018)
Лазурко Л. - Вихід українців Галичини у публічний простір вулиць на початку XX ст. (2018)
Хома І. - Громадська діяльність Євгена Коновальця на тлі українсько-польських відносин напередоні Першої світової війни (2018)
Орлик С. - Банківська система Галичини й Буковини в період Першої світової війни (2018)
Савчук Б. - Терористичний акт 25 вересня 1921 р. і Степан Федак-Старший (2018)
Футала В. - Політика польських урядів щодо українців у 20-30-х рр. XX ст.: візія польських істориків (2018)
Маланій З. - Роль габсбурзької моделі влади у спілкуванні воєводи із населенням у південно-східних воєводствах польської держави (1921-1928) (2018)
Луньо Є. - Євреї-торговці 1920-1930-х рр. в оповідній традиції Яворівщини (2018)
Скіра Ю. - Відносини митрополита Андрея Шептицького з євреями Галичини до початку Другої світової війни (2018)
Наконечний В. - Українсько-польські взаємини 1930-х років у дзеркалі "Нашого лемка" (2018)
Басараб В. - Причини українсько-польського протистояння 1930-1943 рр. крізь призму листів та пастирських послань Андрея Шептицького (2018)
Щупак І. - Рятування українцями та поляками євреїв Західної України під час Голокосту (2018)
Попп Р. - Документи про реагування польського населення Дрогобичини на підписання угоди між польським Комітетом національного визволення і урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки про евакуації польських громадян з території Української РСР і українського населення з території Польщі (2018)
Прокопов В. - Ставлення українських постанців Закерзоння до євреїв: контент-аналіз мемуарних джерел (2018)
Ільницький В. - Використання радянськими силовими органами внутрішньої агентури у боротьбі із українським визвольним рухом на Чернівеччині (1945-1946) (2018)
Мельничок Ю. - Структура тактичного відтинку 24 "Маківка" (1947-1949) (2018)
Янишин Б. - Сучасна польська історіографія наукового життя габсбурзької Галичини (2018)
Янишин Б. - Оссолінеум: нове історіографічне узагальнення (Galicja. Studia i materialy. 200 lat of Ossolineum. Volume 3. Rzeszow, 2017. 515 p.) (2018)
Пам’яті професора Михайла Сеньківа (2018)
Титул, зміст (2018)
Загорка О. М. - Багатокритеріальні методи прийняття рішень органами військового управління, Павліковський А. К., Загорка І. О. (2018)
Чередниченко О. Ю. - Аналіз існуючих підходів протидії найпоширенішим кібернетичним втручанням в інформаційно-телекомунікаційні мережі, Фесьоха В. В., Процюк Ю. О., Бондаренко Т. В. (2018)
Шкарлат О. О. - Захист інформації в автоматизованих системах суб’єктів охоронної діяльності, Штонда Р. М., Черниш Ю. О., Сулімовська М. В. (2018)
Артюшин Л. М. - Алгоритм виявлення акустичних сигналів безпілотних літальних апаратів на основі аналізу фрактальної розмірності, Бугайов М. В. (2018)
Воробйов О. М. - Моделі поточних зображень, що формуються каналами комбінованої кореляційно-екстремальної системи навігації безпілотного літального апарату, Сотніков О. М., Танцюра О. Б. (2018)
Даник Ю. Г. - Методика оцінки ефективності повітряного моніторингу місцевості із застосуванням безпілотних літальних апаратів, Балицький І. І. (2018)
Майстренко О. В. - Декомпозиція процесу вогневого ураження противника за допомогою методу побудови "Дерева цілей", Бубенщиков Р. В., Бондар Р. В., Поплінський О. В. (2018)
Мирненко В. И. - Оценка эффективности поляризационной селекции цели на фоне пассивной помехи с помощью устройства, основанного на учете пространственного изменения угла фарадеевского вращения в ионизированной среде плоскости поляризации сигнала, Юфа Е. А., Журавский М. Н. (2018)
Пермяков О. Ю. - Підхід щодо формування рекомендацій для прийняття обґрунтованих рішень оператором при дистанційному управлінні безпілотним літальним апаратом, Королюк Н. О., Шапошникова О. П. (2018)
Солонніков В. Г. - Особливості проведення гармонічної лінеаризації нелінійного елемента в системах управління літальних апаратів з бортовою цифровою обчислювальною машиною, Войтко О. В., Полякова О. В. (2018)
Ступницький І. В. - Методичний підхід до оптимізації затрат на доставку витратних матеріально-технічних засобів споживачу з урахуванням своєчасності їх доставки (2018)
Алексеєнко О. В. - Міжлабораторні порівняльні випробування засобів колективного та індивідуального захисту для забезпечення оцінки якості продукції оборонного призначення, Челобітченко О. О. (2018)
Богданович В. Ю. - Методика формування та управління інтегрованим потенціалом протидії загрозам воєнного характеру для забезпечення визначеного рівня воєнної безпеки держави, Свида І. Ю., Сиротенко А. М. (2018)
Мазур В. Ю. - Метод кластеризації маршрутів суден в системі висвітлення надводної обстановки, Боровик О. В., Рачок Р. В. (2018)
Марко І. Ю. - Методика розподілу фінансових ресурсів між заходами розквартирування з’єднань (частин) у польових умовах, Чернишова І. М., Череватий Т. В. (2018)
Олексіюк В. В. - Методика визначення структури органу управління розвідкою оперативного рівня (2018)
Прібилєв Ю. Б. - Концепція побудови контрольно-випробувальної станції (2018)
Романченко І. С. - Концептуальні засади обґрунтування вимог до системи інформаційного забезпечення сектору безпеки і оборони України, Гвоздь В. І. (2018)
Сальнікова О. Ф. - Аналіз воєнних аспектів гібридної війни: їх зміст та уроки протидії, Корендович В. С., Мінєєв П. А., Антоненко С. І . (2018)
Тристан А. В. - Інформаційна технологія автоматизованого аналізу процесів деградації та відновлення складних організаційно-технічних систем, Осієвський С. В., Паталаха В. Г. (2018)
Бовда Е. М. - Методика оцінки ефективності системи управління телекомунікаційними мережами, Гук О. М., Гаврилюк О. Г. (2018)
Зінченко А. О. - До питання пропускної спроможності як основного показника ефективності функціонування системи військового зв’язку, Нестеров О. М., Зінченко К. А. (2018)
Свида І. Ю. - Метод математичного моделювання радіомаскування системи радіозв’язку військового призначення із збереженням зв’язку, Зварич А. О., Волобуєв А. П. (2018)
Єфанова К. О. - Актуальність впровадження та використання мережі SDN, Пономаренко З. М., Масесов М. О. (2018)
Шевченко О. В. - Аналіз можливості впровадження технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації офіцерського складу збройних сил України, Гусак Ю. А., Тіхонов Г. М. (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Березенко В. С. - Особливості цитопротекції слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у підлітків з хронічним гастродуоденітом на фоні харчової гіперчутливості, Кротевич М. С., Богданова Т. А., Замула В. В., Козинкевич Г. Е. (2018)
Няньковський С. Л. - Антибіотикотерапія позалікарняних пневмоній у дітей: порівняння міжнародних рекомендацій та сучасної практики в Україні, Фуртак Р. Н., Яцула М. С., Бережна І. Ю. (2018)
Лебець І. С. - Особливості стану здоров’я та принципи профілактики психосоматичних і психологічних порушень в дітей шкільного віку із зони військового конфлікту, Ніконова В. В., Толмачова С. Р., Матковська Т. М., Кукуруза Г. В., Цирюлік С. М., Костенко Т. П., Диннік В. А., Кашкалда Д. А., Майоров О. Ю. (2018)
Стоева Т. В. - Коррекция метаболических нарушений при вторичном ацетонемическом синдроме в условиях острой респираторной вирусной инфекции у детей, Титкова Е. В., Сытник В. В., Карташова В. А., Синенко В. В., Радюк Л. П. (2018)
Леженко Г. О. - Результати мікробіологічного моніторингу бактеріальних збудників респіраторного тракту у дітей за 2017 рік, Пашкова О. Є. (2018)
Ильченко С. И. - Особенности микробного пейзажа верхних дыхательных путей у детей с микроаспирационным синдромом на фоне поражения центральной нервной системы, Мишина Н. В., Фиалковская А. А., Жукова Л. А. (2018)
Дынник В. А. - Связь между гинекологическими расстройствами и сопутствующими патологическими состояниями у девочек-подростков, пострадавших вследствие военных действий и вооруженного конфликта (2018)
Кривуша Е. Л. - Функциональные расстройства пищеварительного тракта у детей: некоторые аспекты коррекции, Петренко Л. Л. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное подавление бактериальной адгезии при респираторных инфекционных заболеваниях, Крючко Т. А. (2018)
Пархоменко Л. К. - Вплив кишкової мікробіоти на формування та розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки в дітей, Страшок Л. А., Хоменко М. А. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное управление окислительно-восстановительным состоянием организма при заболеваниях органов дыхания (часть 6), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2018)
Титул, зміст (2017)
Узун В. В. - Проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності країн АСЕАН (2017)
Божко М. В. - Окремі тенденції в зміні валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур (2017)
Гудзинський О. Д. - Розвиток соціально-економічних систем в умовах структурної трансформації економіки України, Cудомир C. М. (2017)
Гурбік Ю. Ю. - Нормативно-правове забезпечення процесу децентралізації в Україні (2017)
Збарський В. К. - Формування приватного укладу в аграрному секторі України, Єременко Д. В. (2017)
Іванченко А. В. - Нормативно-правове забезпечення державного регулювання зайнятості в Україні (2017)
Кальченко С. В. - Селянські господарства як суб’єкти інвестиційної діяльності, Кукіна Н. В. (2017)
Шевчук О. Ю. - Комплексний аудит інструментів маркетингу підприємства (2017)
Андрєєва Л. О. - Ефективність торговельної діяльності аграрних підприємств, Лисак О. І. (2017)
Васильченко О. О. - Особливості застосування інструментів комерційної діяльності підприємства, Попова Т. В. (2017)
Нестеренко С. А. - Конкурентостійкість підприємства як атрибут його конкурентоспроможності, Колос З. В. (2017)
Свиноус І. В. - Організаційно-економічні засади формування інформаційно-консультаційного забезпечення збуту продукції сільськогосподарськими підприємствами, Гура А. М. (2017)
Тебенко В. М. - Проблеми та тенденції розвитку роздрібної торгівлі Запорізького регіону, Завадських Г. М. (2017)
Яворська Т. І. - Напрями державної підтримки малого бізнесу в сільському господарстві (2017)
Арестенко Т. В. - Сучасний стан ринку соняшникової олії та перспективи його розвитку, Арестенко В. В. (2017)
Yeremenko D. V. - Directions of increasing of small farms competitiveness (2017)
Кальченко С. В. - Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку вітчизняного овочівництва (2017)
Нестеренко С. А. - Формування системи управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2017)
Ступень Р. М. - Сучасний стан та особливості функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення (2017)
Бочарова Н. О. - Мотиваційна складова як базис управління персоналом в адміністративному й коммунікаційному менеджменті, Редько Л. І. (2017)
Греськів О. Б. - Організаційний потенціал соціально-економічних систем: теоретико-методологічний аспект (2017)
Іванько А. В. - Порівняльний аналіз стану та тенденцій споживання домогосподарств України, Македон Г. В. (2017)
Васильчак С. В. - Міжбюджетні відносини в умовах децентралізації, Жидяк О. Р., Дубіна М. П. (2017)
Галаченко О. О. - Фінансове забезпечення сфери санаторно-курортних послуг у регіонах України (2017)
Захарова Н. Ю. - Передумови забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств, Рубцова Н. М. (2017)
Ілляшенко К. В. - Види діяльності в обліку та звітності підприємств в умовах переходу до інформаційної економіки (2017)
Почерніна Н. В. - Оцінка порівняльних переваг Запорізької області у зовнішній торгівлі агропродовольчою продукцією (2017)
Воронянська О. В. - Необхідність скорочення витрат на вирощування зернових культур (2017)
Збарський В. К. - Проблеми розвитку аграрного сектору та формування продовольчої безпеки України, Єременко Д. В. (2017)
Кальченко С. В. - Теоретичні засади розвитку експортного потенціалу селянських домогосподарств, Кукіна Н. В. (2017)
Серських Н. С. - Напрями захисту зерновиробників в умовах глобалізації економіки (2017)
Васильченко О. О. - Методологічні підходи до формування виробничої стратегії підприємства, Попова Т. В. (2017)
Демко В. С. - Маркетингове дослідження ринку плодів та ягід України, Куліш Т. В., Мітков В. Б. (2017)
Педченко Г. П. - Соціальні аспекти розвитку підприємництва в Україні, Власюк Ю. О. (2017)
Свиноус І. В. - Формування інформаційно-консультативного забезпечення функціонування суб’єктів аграрного ринку, Гура А. М. (2017)
Грещук Г. І. - Роль землевпорядного механізму в загальній системі управління земельними ресурсами агросфери (2017)
Домашенко С. В. - Регіональна геоінформаційна система як складова управління туризмом Запорізької області (2017)
Єременко Д. В. - Теоретичні засади конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств (2017)
Колокольчикова І. В. - Розвиток садівництва в Херсонській області (2017)
Костякова А. А. - Класифікація витрат виробництва в рослинництві за цільовим підходом (2017)
Мельник О. О. - Еволюція земельних відносин доби козаччини у ХVІІ-ХVІІІ ст. (2017)
Цап В. Д. - Удосконалення операційного контролю та планування витрат у сільськогосподарському виробництві (2017)
Іванько А. В. - Особливості формування та використання заощаджень домогосподарствами України, Македон Г. В. (2017)
Загорєєва О. Ю. - Теоретичні основи розвитку пенсійного страхування як складової соціального захисту населення (2017)
Косторной С. В. - Електронне адміністрування ПДВ: результати впровадження (2017)
Осипенко С. О. - Адміністративно-територіальна реформа як основа побудови фінансової децентралізації, Когут І. А. (2017)
Сенік В. М. - Удосконалення механізму визначення рівня податкового навантаження суб’єктів підприємництва (2017)
Сизоненко О. В. - Сутність соціально-економічного розвитку сільських територій (2017)
Трачова Д. М. - Переоцінка активів, як основна складова амортизаційної політики держави (2017)
Кравець О. В. - Економічна оцінка впровадження інноваційних технологій при виробництві продукції садівництва, Матковський О. І. (2017)
Зімонова О. В. - Значення вивчення української мови (за професійним спрямуванням) для підготовки майбутнього фахівця (2017)
Третяк А. М. - Просторове планування землекористування у системі наукових досліджень НААН, Дорош Й. М., Третяк В. М., Дюміна К. О. (2018)
Харитоненко Р. А. - Побудова прогнозно-математичних моделей при плануванні ефективного використання орних земель на регіональному рівні (2018)
Третяк А. М. - Поняття та сутність землекористування оборони в Україні, Мельничук А. Ю. (2018)
Третяк А. М. - Методика оцінки екологічної небезпеки міського землекористування для життєдіяльності населення, Третяк Н. А., Кірова М. О. (2018)
Осипчук С. О. - Теоретикометодологічні основи різнорідних видів природного районування земель, Козак М. В., Миргород М. М., Колганова І. Г. (2018)
Шарковська С. О. - Попит і пропозиція на ринку соняшнику в Україні (2018)
Горай А. О. - Вплив децентралізації на формування місцевих бюджетів в Україні (2018)
Голуб Р. Т. - Біоенергетика: сучасний стан, перспективи, зарубіжний досвід (2018)
Ващенко І. В. - Ринок зернових в Україні: аналіз сучасного стану (2018)
Ващенко В. В. - Аналіз ринку нафти та нафтопродуктів в Українi (2018)
Єфімова А. В. - Альтернативні художньо-меморіальні практики в міському просторі: (досвід Західноукраїнського регіону 2010-2016 рр.) (2018)
Чирчик С. В. - Світлодизайн у контексті сучасної наукової думки (2018)
Murphy M. - Eros and Ukrainian art since independence: self affiramations through painting and design, Petrashyk V. (2018)
Олійник В. А. - Етапи трансформацій українського книжкового дизайну "перехідної доби" (1980–1990 років) (2018)
Будник А. В. - Встановлення авторства кіноплакату "Укразія. 7+2" 1924 року (2018)
Литвиненко Н. М. - Дизайн колекції жіночого одягу за мотивами творчості Сальвадора Далі, Жилко А. І. (2018)
Кисельова К. О. - Формотворення одягу з урахуванням психології сприйняття (2018)
Шмагало Р. Т. - Володислав Федорович і культурний розвиток Галичини в кінці XIX - на початку XX століття (2018)
Петрашик В. І. - Мистецтво бойчукіста Онуфрія Бізюкова 1960-х рр. Відродження експерименту (2018)
Бокотей М. А. - Декоративно-ужитковий посуд в асортименті продукції склоцеху львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики: до питання формотворення (2018)
Сторчай О. В. - Художники Полтавщини: спогади Івана Орлова і Сергія Бесєдіна про Соломона Розенбаума (2018)
Луценко І. В. - Новаторські впровадження у живописі Закарпаття першої половини ХХ століття (2018)
Содержание (2018)
Линник П. Н. - Лабильность металлов в поверхностных водах как важная характеристика их потенциальной биодоступности (обзор), Жежеря В. А., Линник Р. П. (2018)
Громова Ю. Ф. - Ветвистоусые ракообразные рода Diaphanosoma (Crustacea: Cladocera) водоемов и водотоков Украины, Протасов А. А., Гулейкова Л. В. (2018)
Джуртубаев Ю. М. - Фаунистическая характеристика макрозообентоса придунайских озер Украины, Джуртубаев М. М., Заморов В. В., Заморова М. А. (2018)
Щербак В. И. - Центрические диатомовые (Centrophyceae) водоемов различных городских агломераций, Генкал С. И., Кравцова О. В. (2018)
Тропівська Г. Г. - Вплив гідрохімічних показників на поширення фосфатмобілізувальних бактерій у донних відкладах Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря, Богатова Ю. І., Курдиш І. К. (2018)
Михеева Т. M. - Фитопланктон как индикатор изменения трофического статуса и качества воды озера Кромань, подвергшегося антропогенному воздействию, Митрахович П. А., Белых О. И., Сороковикова Е. Г., Самойленко В. М., Ковалевская Р. З., Дубко Н. В., Лукьянова Е. В., Кузьмин А. В., Федорова Г. А. (2018)
Грубінко В. В. - Адаптивна роль ліпідів у водоростей за дії йонів металів (огляд), Боднар О. І., Луців А. І., Вінярська Г. Б. (2018)
Романенко В. Д. - Методичні підходи до ідентифікації класу речовин токсичної дії в донних відкладах прісноводних об’єктів, Коновець І. М., Гончарова М. Т., Кіпніс Л. С., Крот Ю. Г. (2018)
Коржов Є. І. - Особливості впливу зовнішнього водообміну на гідрохімічний режим заплавних водойм пониззя Дніпра, Кучерява А. М. (2018)
Содержание (2018)
Узунов Й. И. - Концепция экосистемных услуг в приложении к водным техноэкосистемам, Протасов А. А. (2018)
Щербак В. И. - Отклик фитопланктона Киевского водохранилища на повышение летних температур (2018)
Алпатова О. М. - Сезонні зміни щільності та видового різноманіття черепашкових амеб у р. Тетерів (м. Житомир), Гарлінська А. М., Бордюг Н. С. (2018)
Гапеева М. В. - Эмпирические связи между ростом личинок Chironomus riparius и содержанием элементов группы металлов в составе пресноводных донных отложений в лабораторных условиях, Кучай Л. А., Ложкина Р. А. (2018)
Крот Ю. Г. - Особливості фізіологічної адаптації риб малих річок урбанізованих територій, Медовник Д. В., Причепа М. В. (2018)
Сигарева Л. Е. - Хлорофилл а в придонной воде Рыбинского водохранилища (Верхняя Волга, РФ), Минеева Н. М., Тимофеева Н. А. (2018)
Рабченюк О. О. - Ліпідний обмін в організмі коропа і щуки за дії йонів феруму (ІІІ), Хоменчук В. О., Сеник Ю. І., Курант В. З. (2018)
Горбатюк Л. О. - Гидрофиты в загрязненных нефтью водоемах: некоторые аспекты функционирования и практического использования, Пасичная Е. А. (2018)
Коваленко В. Ф. - Токсичность хлорфенолов в эмбриогенезе рыб, Злацкий И. А. (2018)
Законнов В. В. - Илонакопление в крупных равнинных водохранилищах, Тимченко В. М., Законнова А. В. (2018)
Куйбіда В. В. - Випадок літнього замору риб у Канівському водосховищі, Некрасова О. Д., Куцоконь Ю. К., Лопатинська В. В., Трускавецька І. Я. (2018)
Пам’яті колеги і учителя (2018)
Bykov V. Yu. - The conceptual basis of the university cloud-based learning and research environment formation and development in view of the open science priorities, Shyshkina M. P. (2018)
Burov O. Yu. - Using the students' state indices for design of adaptive learning systems, Pinchuk O. P., Pertsev M. A., Vasylchenko Y. (2018)
Klochko O. V. - Computer oriented systems as a means of empowerment approach implementation to training managers in the economic sphere, Nagayev V. M., Klochko V. I., Pradivliannyi M. G., Didukh L. I. (2018)
Борисенко Д. В. - Використання мобільних додатків при розроблені дизайн-продукту у навчанні майбутніх фахівців з дизайну (2018)
Глинський Я. М. - Електронний освітній відеоресурс як темотвірний засіб навчання у курсі вищої математики, Ряжська В. А. (2018)
Диховичний О. О. - Модель розвитку компетентності викладачів щодо оцінювання якості тестів з вищої математики, Дудко А. Ф. (2018)
Зінов’єва І. С. - Використання відкритих геоінформаційних систем у підготовці фахівців з комп'ютерних наук, Артемчук В. О., Яцишин А. В. (2018)
Малихін О. В. - Застосування "Tell me more” у процесі формування гуманітарної компетентності студентів, Бондаревська О. М. (2018)
Малихін О. В. - Методика застосування ікт у процесі формування лінгвокраїнознавчої компетентності студентів-філологів, Карпюк В. А. (2018)
Marcial D. E. - Facilitating and hindering factors of technology-assisted teaching and learning: evidence from a developing country (2018)
Олійник В. В. - Формування професійних компетенцій майбутніх агроінженерів у комп’ютерно орієнтованому середовищі закладу вищої освіти, Самойленко О. М., Бацуровська І. В., Доценко Н. А. (2018)
Покулевська А. І. - Досвід використання Skype як засобу підвищення ефективності навчання іноземних мов (2018)
Троцко А. В. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання іноземних мов: досвід України та Греції, Короткова Ю. М. (2018)
Шпагін В. Ф. - Особливості вибору програмного забезпечення навчання ландшафтному проектуванню (2018)
Карташова Л. А. - Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти, Бахмат Н. В., Пліш І. В. (2018)
Кузьмінський А. І. - Використання польського досвіду підготовки фахівців з інформатики в системі педагогічної освіти України, Кучай О. В., Біда О. А. (2018)
Бушуєв С. Д. - Інформаційні технології розвитку компетенцій менеджерів з управління проектами на основі глобальних трендів, Бушуєв Д. А., Бушуєва Н. С., Козир Б. Ю. (2018)
Мороз В. М. - Онлайн опитування студентів у системі забезпечення якості вищої освіти, Садковий В. П., Бабаєв В. М., Мороз С. А. (2018)
Popel M. V. - Using CoCalc as a training tool for mathematics teachers’ pre-service training (2018)
Avshenyuk N. M. - Foreign experience and Ukrainian realities of mass open online courses use in international education area, Berezan V. I., Bidyuk N. M., Leshchenko M. P. (2018)
Демедюк С. В. - Небезпечний порнографічний контент в Інтернеті як проекція розладів особистості розповсюджувача дитячої порнографії, Демедюк Т. С. (2018)
Іванова С. М. - Проблема розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників з використанням відкритих електронних науково-освітніх систем (2018)
Андрєєва Н. - Ймовірнісна інтерпретація серендипових поверхонь, Хомченко А. (2018)
Бідніченко О. - Аналіз способів геометричного моделювання проекційних креслень деталей в системі AutoCAD, Бухарін А., Пігур С. (2018)
Бондаренко В. - Автоматизована система віртуальних прискорених механічних ресурсних випробувань конструкцій радіоелектронних засобів спеціального призначення, Гунько Б. (2018)
Бондаренко В. - Геометричні методи оптимізації кластерів базових станцій стільникового зв’язку, Козарь І. (2018)
Борисенко В. - Алгоритми моделювання поверхонь у натуральній параметризації, Устенко А. (2018)
Булгакова О. - Технології розробки автоматизованих інформаційних систем, Афанасьєв І. (2018)
Дмитрук І. - Правові аспекти діяльності фахівців у сфері інформаційних технологій (2018)
Зосімов В. - Проблеми та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні, Берко О. (2018)
Зосімов В. - Аналіз якості інформаційного наповнення сайту, Саченко С. (2018)
Кузьма К. - Обчислювальна технологія нечіткого пошуку в тексті або словнику (2018)
Куценко Л. - Механічні параметри інерційного розкриття чотириланкового маятника у невагомості, Запольський Л. (2018)
Лукьянчіков С. - Актуальні проблеми та підходи до забезпечення кібербезпеки автоматизованої банківської системи, Євдокимов С. (2018)
Мельник В. - Математичне моделювання гідроакустичного інформаційного каналу для цифрового зв’язку (2018)
Мельник О. - Інформаційно-вимірювальна система для реєстрації імпульсного тиску в рідких середовищах (2018)
Погромська Г. - Реалізація аплету для анонімізації трафіку за допомогою мережі Tor, Чернищук Г. (2018)
Ustenko S. - A study of the distribution of curvature given by an exponential law, Ustenko I. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Abstracts (2018)
Бліхар В. С. - Структурні деформації національної економіки як загроза її стійкості в умовах глобалізації, Висоцька І. Б. (2014)
Босненко В. Б. - Непродуктивний відтік капіталу в системі загроз економічній безпеці України (2014)
Горалько О. В. - Нормативно-правова діяльність Національного банку України як один із найважливіших важелів забезпечення економічної безпеки держави, Силкін О. С. (2014)
Кайдрович Х. І. - Енергетичний ринок України: фінансові виміри (2014)
Кіржецький Ю. І. - Оцінювання впливу корупції на макроекономічну безпеку України за допомогою компонентного підходу, Кіржецька М. С. (2014)
Копитко М. І. - Визначення впливу тіньової економіки на сфери національної безпеки України та підприємництво шляхом використання методу експертного оцінювання, Бабенко В. В. (2014)
Левко М. М. - Деякі аспекти митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах асоціації з ЄС (2014)
Наконечна Н. В. - Сучасні тенденції індикаторів фінансової безпеки держави (2014)
Піцур Я. С. - Історико-теоретичний аналіз концепції сталого соціально-економічного розвитку, Сенишин О. В. (2014)
Ревак І. О. - Системно-структурний підхід до формування системи економічної безпеки держави (закінчення, початок статті у № 1-2014) (2014)
Руда О. І. - Енергетична безпека України в нових геоекономічних умовах, Цвайг Х. І. (2014)
Стадник М. Є. - Оцінка впливу природних чинників на водоспоживання (2014)
Хомин О. Й. - Міжнародні організації в системі забезпечення демографічної безпеки України (2014)
Шемаєв В. М. - Застосування методів конкурентної розвідки у сфері військово-технічного співробітництва (2014)
Аніловська Г. Я. - Необхідність та особливості забезпечення транскордонного співробітництва в Україні, Чорненька О. Р. (2014)
Барна М. Ю. - Сучасні підходи до класифікації чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі (2014)
Залізко В. Д. - Теорія і практика середньострокового прогнозування рівня економічної безпеки сільських територій України (2014)
Лиса О. І. - Організаційно-економічний механізм створення індустріальних парків, Лукашенко Т. В. (2014)
Мних М. В. - Проблеми та переваги фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні (2014)
Мойсеєнко І. П. - Напрями реформування місцевого самоврядування (2014)
Пушак Я. Я. - Інституціалізація безпеки суб’єкта економічної діяльності регіону: внутрішній і зовнішній виміри, Максимчук М. В. (2014)
Сорока Р. С. - Тенденції податкових надходжень місцевих бюджетів (2014)
Тринько Р. І. - Демографічні фактори розвитку економіки Львівщини (2014)
Федик О. В. - Методичні підходи до вибору каналів збуту сільськогосподарської продукції господарствами населення (2014)
Франчук В. І. - Cтан будівельної галузі та її вплив на економічну безпеку будівельно-господарських гіпермаркетів, Волянюк В. В. (2014)
Бабець І. Г. - Удосконалення методики оцінки рівня фінансової безпеки підприємства (2014)
Внукова Н. М. - Аналіз інтегральних показників рівня кредитоспроможності фінансових компаній і кредитних спілок, Воротинцев М. М. (2014)
Воляник Г. М. - Економічна безпека виробничо-господарських об’єднань з урахуванням стратегій управління санацією, Бондарчук М. К., Курило О. Б. (2014)
Горбан І. М. - Теоретико-методичні аспекти використання методологій функціонально-вартісного моделювання в управлінні економічною безпекою суб’єктів господарювання, Мельник С. І., Рехлецький Є. А. (2014)
Живко З. Б. - Убезпечення бізнес-структур через призму психології управління та прийняття рішень (2014)
Захаров О. І. - Аналіз загроз економічній безпеці туристичних підприємств, Снігир А. В. (2014)
Лепейко Т. І. - Теоретичні засади розробки стратегії розвитку підприємства на основі ринкових тенденцій, Баланович А. М. (2014)
Марушко Н. С. - Професійне судження бухгалтера як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Михаліцька Н. Я. - Фінансова безпека у торговельному підприємництві, Цвайг Х. І. (2014)
Пацула О. І. - Проблеми формування інформаційного забезпечення аналізу соціальної діяльності підприємства (2014)
Сліпа О. З. - Мотивація персоналу та її роль у забезпеченні кадрової безпеки підприємства (2014)
Чепелюк М. І. - Методи формування корпоративної культури в процесі реалізації організаційних змін (2014)
Шикова О. М. - Сучасні проблеми моделювання систем економічної безпеки (2014)
Наукове життя (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Борисенко В. - Геометричне моделювання меридіональних границь проточних частин осьових компресорів, Устенко А., Друзь Є. (2018)
Буланчук О. - Використання гібридних схем при розв’язку задач в частинних похідних, Буланчук Г., Єварлак І. (2018)
Вейцбліт О. - Програмний засіб для підтримки процесу дослідження динамічних систем, Коротаєв М. (2018)
Даниленко В. - Розрахункові сітки як результат геометричних перетворень, Шоман О. (2018)
Кузьма К. - Алгоритм перевірки відповіді в системах тестування, поданої у текстовій формі (2018)
Мельник В. - Мікропроцесорна система для кодування звукового сигналу (2018)
Надточій С. - Розробка системи отримання даних з MEMS сенсорів та дослідження методів їх обробки, Гуда А. (2018)
Павленко Д. - Розробка автоматизованої системи налаштування параметрів пам’яті серверу Oracle для підвищення продуктивності, Островська К. (2018)
Перпері А. - Методика комп’ютерного моделювання футбольних бутс у системі Crispin Shoemaker, Савєльєва О., Артемьєва І., Зайцев П. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського