Дубодєлов В. І. - Створення високотехнологічної бази вітчизняних металургійних мікровиробництв на основі фундаментальних і прикладних досліджень в галузі магнітної гідродинаміки, електротехніки та металургії (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 10 квітня 2019 року) (2019)
Богданов В. Л. - Про хід реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 роки та затвердження плану заходів з її виконання на період 2019–2023 років (стенограма виступу на засіданні Президії НАН України 10 квітня 2019 року) (2019)
Пирожков С. І. - Євроатлантичний вектор України: реальні перспективи і небезпеки, Хамітов Н. В. (2019)
Тринько Р. І. - Раціональне водокористування як чинник національної безпеки України, Бомба М. Я., Сливка М. М. (2019)
Шереметьєв О. В. - Творець двигунів високої надійності і великого ресурсу (до 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Ф. М. Муравченка), Кравченко І. Ф. (2019)
90-річчя академіка НАН України М. І. Гасика (2019)
70-річчя академіка НАН України Ю. Ю. Глеби (2019)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. О. Тараненка (2019)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ю. Денисова (2019)
Рябець К. А. - Політико-правова складова публічного управління у сфері запобігання шкідливій дії вод під час формування повеней та паводків (2018)
Яцків І. Я. - Забезпечення ефективності нормативно-правових актів органів публічного управління: вітчизняний і європейський досвід (2018)
Чупрій Л. В. - Стaн тa пepcпeктиви деокупації та peiнтeгpaцiї Кpиму в кoнтeкcтi пoдoлaння cучacних викликiв, Савчук С. О. (2018)
Голованова Н. В. - Питання створення ціннісної моделі інформаційної політики у медіапросторі Україна–ЄС (2018)
Акулов-Муратов В. В. - Визначення принципів побудови моделей систем стейкхолдерських відносин у державному управлінні (на прикладі Донбасу, Україна) (2018)
Matsuzaki H. - Effects of Regional Party Structures on Building Unrecognized States: Comparative Analysis of Transnistria and Crimea (2018)
Гайдук С. А. - Національна морська політика: проблеми та шляхи їх подолання (2018)
Андрейчук В. С. - Теоретичні основи прогнозування в системі національної безпеки: класифікація, методи, зв’язок з іншими науками (2018)
Кіндрат Л. Р. - Класифікаційна та видова структура основних форм участі молоді в публічному управлінні (2018)
Барило О. Г. - Удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення щодо підготовки органів управління до дій у надзвичайних ситуаціях (2018)
Пірен М. І. - Конструктивне мислення еліт щодо творчості та єдності суспільства – дорожня карта для позитивних змін в Україні (2018)
Марухленко О. В. - Обґрунтування критеріїв оцінки кризи розвитку соціального потенціалу регіонів України (2018)
Кожина А. В. - Інклюзивний місцевий розвиток: поняття та сутнісні характеристики (2018)
Мозгова Л. А. - Місцева демократія як передумова успішного діалогу влади і громади (2018)
Репп Г. І. - Особливості державної та регіональних кластерних політик в Україні на період до 2020 року (2018)
Мельник Т. О. - Окремі аспекти організації інформаційно-аналітичного забезпечення публічного управління регіональним розвитком (2018)
Дима В. В. - Теоретичні засади формування концепції "зеленої” економіки як парадигми сталого розвитку України (2018)
Даниленко А. І. - Стан реального сектору економіки України: тенденції змін за роки незалежності (2019)
Lovinska L. - Measurement of revenue of higher education state institutions on the principles of reformed budget accounting, Levitska S., Sushko N. (2019)
Тимченко О. М. - Податковий борг в Україні: зміни в тренді, Сибірянська Ю. В., Поліщук Є. А. (2019)
Лютий І. О. - Зовнішні державні запозичення як інструмент фінансової політики уряду, Софієнко А. П. (2019)
Малиняк Б. С. - Недоліки планування бюджетів об’єднаних територіальних громад органами місцевого самоврядування та шляхи їх усунення (2019)
Пашко П. В. - Інституціональне забезпечення координованої реалізації податкової та митної політики в Україні, Пашко Д. В. (2019)
Білорус О. Г. - Новітній вимір екологічної безпеки в умовах посилення глобалізаційних викликів (2019)
До 70-річчя талановитого вченого, організатора науки та освіти Віктора Дмитровича Базилевича (2019)
Ясиніцький Е. П. - Система автоматичного керування цехом Дніпровської водоподготовчої станції, Ясиніцька І. Е., Торхов К. М., Втюрін Г. О., Роганов А. В. (2018)
Ребезнюк І. І. - Уживання української науково-технічної термінології на засадах національних стандартів (2018)
Аврунин Г. А. - Рабочие жидкости и их кондиционирование в объемных гидроприводах мобильных подъемников с рабочими платформами, Мороз И. И. (2018)
Лурье З. Я. - Oпределение параметров исходного контура шестеренного насоса как решение обратной задачи многокритериальной идентификации, Гасюк А. И., Цента Е. Н., Соловьев В. М. (2018)
Іванов М. І. - Моделювання роботи гідростатичної трансмісії типу ГСТ90, Переяславський О. М., Ковальова І. М., Гречко Р. О. (2018)
Аврунін Г. А. - Сравнительные характеристики гидромеханических трансмиссий для железнодорожных мотовозов, Самородов В. Б., Ковалевський С. Г., Мороз І. І. (2018)
Чердинцев О. О. - Система стаціонарного моніторингу та діагностики газоперекачувального агрегата ГТК-10, Торхов К. М., Ясиніцький Е. П., Ясиніцька І. Е. (2018)
Каратник І. Р. - Обґрунтування ефективності відстані дії маніпулятора лісозаготовельної машини для рубок у молодняках, Цимбалюк Ю. І., Боратинський О. В. (2018)
Відомості про авторів (2019)
Антонова О. Р. - Конституційно-правовий механізм участі Президента України у регулюванні питань шлюбу і сім'ї (2019)
Дмитренко Г. А. - Унікальний вектор підвищення ефективності державного управління в контексті модернізації України (2019)
Козенко Р. В. - Реалізація освітньої політики в умовах формування інклюзивного освітнього простору, Пікож Т. М., Супрун К. В. (2019)
Марусіна Л. М. - Організаційні аспекти управління освітніх округів, мережі опорних шкіл, забезпечення рівного доступу до освіти, зокрема дітей із особливими потребами, Логінов А. Ю. (2019)
Супрун В. В. - Державно-громадське управління в професійній (професійно-технічній) освіті як пріоритет державної освітньої політики, Лопата М. П. (2019)
Циган В. В. - Міжсекторальне партнерство у сфері професійної освіти як посилення спроможності територіальних громад (2019)
Звернення ректора НФаУ А. А. Котвіцької з нагоди 20-ї річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України (2019)
Grubnik I. M. - Development of quality control methods of active ingredients of the gel with the venotonic action, Gladukh Ye. V., Bevz N. Yu., Grinenko V. V. (2019)
Popova N. V. - The analysis of serotonin derivatives from safflower seeds, Litvinenko V. I., Kaidanska O. V., Boyko M. M., Alferovа D. O. (2019)
Karpova S. P. - The kinetic spectrophotometric method for the determination of azlocillin in solutions, Blazheyevskiy M. Ye., Mozgova O. O., Ivashura M. M. (2019)
Гриценко В. І. - Фізико-хімічні дослідження порошків рослинних екстрактів з метою створення м'якої лікарської форми для терапії дерматологічних захворювань, Кієнко Л. С., Бобрицька Л. О., Мига М. М. (2019)
Бурдак О. С. - Перспективи створення противірусного лікарського препарату на основі сировини синтетичного походження, Борщевський Г. І., Борщевська М. І., Олійник С. В. (2019)
Lebedynets О. V. - Marketing research of the contemporary market of parapharmaceuticals based on wine, Kovalenko Sv. М., Breusova S. V. (2019)
Котвицкая А. А. - Анализ фармацевтической составляющей системы экстренной медицинской помощи в Украине, Кубарева И. В., Карпенко Л. А., Гавриш Н. Б., Чмыхало Н. В., Крупеня В. И., Забашта В. Ф. (2019)
Яковлєва Л. В. - Клініко-економічний аналіз фармакотерапії пацієнтів з хронічним панкреатитом у закладі охорони здоров'ям Дружківки, Герасимова О. О., Шершньова С. С., Матяшова Н. О. (2019)
Bondarev Ye. V. - The study of the effect of preparations of glucosamine and acetylsalicylic acid on the behavioral reactions and the physical endurance of rats on the model of acute local cold trauma (2019)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Вісник фармації" (2019)
Мозговий В. - Анімаційна педагогіка: сутність та перспективи розвитку явища (2019)
Коваленко В. - Інтеграція природничих знань як неодмінний складник Stem-освіти, Стець Н., Варгалюк В. (2019)
Коваленко В. - Конституційне право та конституційна інженерія в сучасних українських реаліях, Товста С. (2019)
Мовмига Н. - Визначення цілей маркетингового управління для прогнозування розвитку кафедри в закладах вищої освіти, Кравченко Г. (2019)
Журавська Н. - Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності управління колективом закладу освіти, Ящук С., Мелещенко А. (2019)
Королюк С. - Розвиток професійної культури керівника освітнього закладу в системі післядипломної освіти (2019)
Сінельнікова В. - Продюсерство в українській практичній фольклористиці: сучасні реалії, Сінельніков І. (2019)
Кедіс О. - Формування навчального репертуару співака-баритона, Клюєва С. (2019)
Дяченко А. - Ретроспектива розвитку методичної художньо-промислової освіти (2019)
Глобина Л. - Лингвистический юмор как метод активизации учебной деятельности студентов-иностранцев на занятиях языковой подготовки в медицинском вузе (2019)
Казачінер О. - Реалізація положень інклюзивної освіти в сучасному підручнику іноземної мови: яким йому бути? (2019)
Алмаші О. - Специфіка професійної діяльності соціального педагога в інклюзивному середовищі закладу загальної середньої освіти, Кушнір І., Старова Ю. (2019)
Кошева Ю. - Подружня сумісність у психологічному аспекті, Кірюхіна М., Хомяк О. (2019)
Шнуренко Т. - Геометрична орнаментика традиційних жіночих сорочок Полісся (2019)
Москалик Г. - Проблеми зниження успішності учнів 10-11 класів з профільних предметів, Максимова Л. (2019)
Левченко Н. - Виховання духовності на уроках української літератури: творчість Григорія Квітки-Основ’яненка (2019)
Шутов Д. - Застосування художніх творів на уроках історії як засіб формування компетенції вчителя історії (2019)
Левчук Я. - Роль музики у формуванні молодіжних субкультурних об’єднань (2019)
Власова С. - Духовна релігійність як творче кредо А. Авдієвського (2019)
Сліпченко О. - Клавірні сюїти Г. Персела. Стилістичні особливості виконання (2019)
Верменич Я. - Специфіка порубіжнофї ідентичності: теоретичні конструкти і сучасні виклики (2019)
Kononenko N. - Secular Plays in Churches: Folklore-Based Drama on the Canadian Prairies (2019)
Сенів-Макогон Н. - Переміщені особи та культурна ідентичність (2019)
Дрогобицька О. - День матері у святково-обрядовій культурі українського населення Галичини (1929–1939) (2019)
Ігнатенко І. - Домашнє насильство в традиційній культурі українців (2019)
Дмитренко А. - Способи покарання бджолодерів у звичаєвому праві населення Правобережного Полісся (2019)
Требик О. - Персонажний код кумулятивної казки: Ведмідь (2019)
Соболь В. - |рец.| Козак С. Літературно-культурологічні меморабіліа / зібрав і до друку приготував В. Пилипович ; передмову написав Р. Радишевський. Перемишль : Товариство "Український народний дім", 2017, 440 с. (2019)
Мушкетик Л. - |рец.| Magyar Z. A Magyar tцrtйneti mondбk katalуgusa. Budapest : Kairosz kцnyvkiadу kft., 2018. K. I–XІ (2019)
Бідношия Ю. - |рец.| Кульбеда Д. Мотольський словник / уклад. М. Кульбеда, А. Скащук, В. Місіюк. Мінск : Смэлтак, 2018. 136 с. (2019)
Іванчишен В. - Кароєва Т. Історія має право сподіватися від міста Вінниці блискучого майбуття… : монографія. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. 204 с.; Гон М. Równe: обриси зниклого міста. Рівне : Волинські обереги, 2018. 196 с. (2019)
Юрченко В. - Ткачук А., Дацишин М. Внутрішні та зовнішні ресурси для розвитку громади, або Чому брак грошей не є первинною проблемою громади? (навчальний модуль). Київ : Легальний статус, 2016. 152 с. (2019)
Курінна М. - Турек В. Коваленко С. Чеські стопи в Україні: історія чеського села Мала Зубівщина. Прага, 2018. Кн. 1. 592 с. (2019)
Дєдуш О. - Lewin E., Bick E. Introduction: Civil religion and nationalism on a godly-civil continuum. Comparative Perspectives on Civil Religion, Nationalism and Political Influence. Ariel University, 2016 (2019)
Інформація про авторів (2019)
Березняк Н. В. - Європейська платформа смарт-спеціалізації — нові можливості для інновацій в Україні (2019)
Кваша Т. К. - Інноваційна діяльність у регіонах: пріоритетні напрями та особливості їх реалізації, Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. (2019)
Kiryukhin M. M. - Science literacy as the tool for surviving in the changing world, Parkhomenko V. D. (2019)
Алиева Вюсаля Сафар кызы - Влияние экономических факторов на потребление населения (2019)
Баланчук І. С. - Побудова інноваційної системи в Китайській Народній Республіці (2019)
Андрощук Г. О. - Проблеми патентування винаходів у фармацевтичній галузі: економіко-правовий аспект (Частина ІІ), Работягова Л. І. (2019)
Абдулова А. А. - Влияние информационных технологий на управление кадрами на примере азербайджанских предприятий и банков (2019)
Куранда Т. К. - Моніторинг наукового забезпечення пріоритетного напряму розвитку науки і техніки "Інформаційні та комунікаційні технології", Кочеткова О. П., Осадча А. Б. (2019)
Нові та відновлювані джерела енергії; біобезпека; водопостачання та очищення води; гірничорудна промисловість; фармакологія (2019)
Каліновський Я. О. - Методика вибору гіперкомплексних числових систем для моделювання цифрових реверсивних фільтрів, Боярінова Ю. Є. (2019)
Додонов О. Г. - Автоматизована система формування сценарію аналітичної діяльності, Коваль О. В., Сенченко В. Р., Шпурик В. В. (2019)
Morozova O. I. - Data processing in interactive training methods on the basis of web technologies (2019)
Матов О. Я. - Аналітичні моделі багатопріоритетних хмарних дата-ценрів зі змішаною дисципліною надання послуг з урахуванням особливостей функціонування та можливих відмов (2019)
Ткачев В. Н. - Разработка алгоритма мультиагентного управления группой мобильных "s-bot", Токарев В. В., Чурюмов Г. И. (2019)
Корнієнко О. Б. - Нейромережеве моделювання критичних температур піттінгоутворення сталі, Субботін С. О., Наринський О. Е. (2019)
Антонов Є. Є. - Хроматизм і кольорові фільтри для мікропризм Френеля (2019)
Ланде Д. В. - Дослідження показника мережевої релаксації як характеристики вузлів мережі, Дмитренко О. О., Снарський А. О. (2019)
Реферати (2019)
Благодаренко Л. Ю. - Висвітлення проблеми квантової гравітації в курсі фізики педагогічних університетів, Ротозей А. О. (2018)
Миколайко В. В. - Ефективність методології продуктивного навчання фізики в закладах середньої освіти (2018)
Cеменишена Р. В. - Значущість технічніх дисциплін у процесі професійної підготовленості майбутніх фахівців, Шевчук О. В. (2018)
Слободянюк І. Ю. - Сайт викладача як сучасний комунікативний засіб у системі організації освітньої діяльності учнів (2018)
Бевз В. Г. - Навчальний тренінг як засіб фахової підготовки майбутніх учителів математики, Годованюк Т. Л. (2018)
Васильєва Д. В. - Організація навчання математики учнів з покоління Z (2018)
Воєвода А. Л. - Застосування концепції "Game Based Learning” в освітньому процесі, Михайленко Л. Ф., Пудова С. С. (2018)
Кузьмич В. І. - Побудова прямолінійно та плоско розміщених множин, при вивченні метричних просторів, Кузьмич Л. В. (2018)
Ленчук І. Г. - Метричні задачі з кутами у стереометрії, Працьовитий М. В. (2018)
Працьовитий М. В. - Тема: "Лінійні простори числових послідовностей” у курсі "Вступ до спеціальності математика”, Василенко Н. М., Лисенко І. М. (2018)
Швець В. О. - Математичне моделювання в курсі алгебри під час розв’язування задач на рух, Новікова А. О. (2018)
Наші автори (2018)
Москаленко В. В. - Метод побудови траєкторії розвитку підприємства для стратегічної цілі, Фонта Н. Г., Ершова С. И., Афанас'єв О. В. (2019)
Бринза Н. О. - Формування моделі оцінювання показників розвитку ІТ-галузі в регіонах України, Гаврилова А. А. (2019)
Гадецька С. В. - Використання закону Бенфорда (закону першої цифри, закону аномальних відхилень) під час проведення фінансового аудиту, Дубницький В. Ю., Лукін В. О., Ходирєв О. І. (2019)
Гусарова І. Г. - Застосування методу Бройдена при комп’ютерному моделюванні перехідних режимів течії газу, Соловйов О. М. (2019)
Егорова И. Н. - О применении кривых Безье для улучшения CSS анимации, Антипенко К. Д. (2019)
Засядько А. А. - Символічні моделі фізичних процесів, що описуються інтегральним рівнянням Фредгольма першого роду (2019)
Кулик И. А. - Метод оценки границ применения сжатия на основе двоичных биномиальных чисел, Новгородцев А. И., Шевченко М. С. (2019)
Голян В. В. - Порівняння моделей життєвих циклів програмного забезпечення з метою виявлення найефективнішого, Кравченко О. К. (2019)
Савенко А. Г. - Распределение нагрузки при построении отчётов и запросов с большим объёмом данных, Гавриленко А. С. (2019)
Ушакова І. О. - Підходи до створення інтелектуальних чат-ботів (2019)
Ганношина І. М. - Метод автоматизації процесу визначення маршруту судна при плануванні переходу, Дакі О. А. (2019)
Литвин Ю. О. - Система поливу ґрунту на платформі мікроконтролера Arduino, Строкань О. В. (2019)
Сторчак В. С. - Формалізація правил отримання оцінок діяльності диспетчера управління повітряним рухом в процесі тренажерної підготовки (2019)
Борисенко О. А. - Система передачі та відображення інформації із захистом числових даних, Бережна О. В., Новгородцев А. І., Сердюк В. В., Яковлев М. М. (2019)
Gavrilenko S. - Development of identification templates of anomal computer systems status based on control charts (2019)
Дудикевич В. Б. - Безпровідні сенсорні мережі Zigbee, Wi-Fi та Bluetooth в кіберфізичних системах: концепція "об'єкт – загроза – захист" на основі моделі OSI, Микитин Г. В., Ребець А. І., Мельник М. В. (2019)
Сальник С. В. - Аналіз вразливостей та атак на державні інформаційні ресурси, що обробляються в інформаційно-телекомунікаційних системах, Сторчак А. С., Крамський А. Є. (2019)
Parfonov Y. - Managing user data of the web application for computer-based testing academic performance of the students (2019)
Гришманов Є. О. - Оцінка ефективності застосування інформаційної технології автоматизованого прогнозування несприятливих авіаційних подій в польоті, Хижняк І. А., Бердник П. Г. (2019)
Єлєазаров О. П. - Синтез методу оцінки ступеня небезпеки ситуацій під час руху судна, Масік І. П. (2019)
Придатко О. В. - Оптимізація методів теорії масового обслуговування для вирішення прикладних завдань розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності, Смотр О. О., Мартин Є. В., Придатко В. В., Солотвінський І. В. (2019)
Тимощук О. М. - Метод формалізації знань про оцінку обстановки судноводієм при виникненні небезпечної ситуації зближення (зіткнення) (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Barbaniuk O. O. - Representation Model of Hyperreal Fantasy World: Phraseological Dimension (2018)
Bober N. M. - English Phrasal Verbs as Cognitive and Semantic Complexes and Fragment of Multilateral Knowledge of Matrix Format (2018)
Borysov O. O. - Contrastive Parameterisation of the Interview as a Genre of British and Ukrainian Media Spaces (2018)
Halii L. H. - Typological Structure as a Model to Study Languages in Contrast (2018)
Kapranov Y. V. - Degree of Affinity Between Korean *mōi (h), *mōró and Japanese *mə'rı ́ Against Altaic *mōr|u| "tree, forest” (According to Starostin’s Version) (2018)
Karlova V. O. - Methodology of Language Contact Studies and Their Result – Lexical Borrowings (2018)
Kishchenko N. D. - Models of Artistic-Figurative Metaphors of Wisdom in English Fairy Tales (2018)
Kravtsova Y. V. - Metaphoric Modelling in Modern Linguistics (2018)
Stefanova N. O. - Psycho- and Sociolinguistic Tools for Reconstruction of Inference / Association Mechanism as Individual Cognitive Ability (2018)
Petrenko M. О. - Smart working fluid selection in refrigeration systems, Mazur V. О. (2018)
Бошкова И. Л. - Разработка теплообменника с неподвижной гранулированной насадкой для утилизации низкопотенциальной теплоты, Волгушева Н. В., Солодкая А. В. (2018)
Сухий К. М. - Експлуатаційні характеристики полімерних сонячних колекторів для адсорбційних холодильних геліоустановок, Козлов Я. М., Бєляновська О. А., Прокопенко О. М., Суха І. В., Дорошенко О. В. (2018)
Gerasim A. - Influence of biologically inert protective coating based on pectin substances on PUFA quality and shelf-life of frozen fish, Patyukov S., Patyukova N. (2018)
Бігун С. А. - Шляхи створення вузлів стикування систем термостатування ракет космічного призначення, Хорольський М. С. (2018)
Титлов А. С. - Методика определения термодинамической эффективности абсорбционных холодильных установок на основе анализа эксергетических потерь в их элементах, Осадчук Е. А., Биленко Н. А. (2018)
Kravchenko M. B. - Effect of adsorbent grain size on the pressure swing adsorption (2018)
Сахаров В. І. - Застосування інтернету речей для контролю температури та вологості повітря, Сахарова С. В. (2018)
Baidak Yu. V. - Smart Refrigerators in Return for Energy Efficiency, Vereitina I. A. (2018)
Снігур Т. С. - Автоматизація розрахунків і конструювання тепло-масообмінних апаратів, Стукаленко A. О. (2018)
Бобрікова І. С. - Застосування технологій CIDR та VLSM для планування адресної системи мережі, Барабаш Т. Н. (2018)
Стоянов П. Ф. - Моделирование работы воздухоохладителей холодильных установок, Биленко Н. А., Стоянов Я. А. (2018)
Титлов А. С. - Разработка бытовых комбинированных приборов абсорбционного типа, Козонова Ю. А., Приймак В. Г. (2018)
Yakovleva O. Y. - Energy Efficiency Projects, Khmelniuk M. G., Ostapenko O. V. (2018)
Прусенков Н. А. - Модернизация систем, регулирующих температуры поверхностей многослойных ограждающих конструкций (2018)
Бошкова И. Л. - Аналитическое исследование теплопереноса в плотном слое гранулированного материала с внутренними источниками теплоты, Солодкая А. В., Бодюл Е. С., Альтман Э. И. (2018)
Піщанська Н. О. - Регулярні насадки для апаратів зволоження повітря, Подмазко І. О., Подмазко О. С. (2018)
Подмазко О. С. - Аналіз зміни середньооб'ємної температури при охолодженні харчових продуктів, Подмазко І. О. (2018)
Kravchenko M. B. - The depth of sorbate penetration in periodic adsorption processes (2018)
Савчук Б. А. - Реконструкція турбін методом аналогового моделювання, зображення структури потоку і вдосконалення частин потоку, Арсірій В. А. (2018)
Глава М. Г. - Метод виділення властивостей, які характеризують об'єкт предметної області, Малахов Є. В. (2018)
Запорожець В. А. - Динаміка розвитку мережі УАПЦ, УПЦ КП та УПЦ у незалежній Україні (1991-2017 рр.): закономірності та тенденції (2018)
Корнійчук Ю. Ю. - Сучасна міська релігійна громада: розвиток напрямів дослідження (2018)
Стрєлкова Ю. В. - Еміль Бруннер як представник діалектичної теології: релігієзнавчо-філософський аналіз вихідних ідей (2018)
Ломачинська І. М. - ІДейні засади економічної діяльності православних монастирів в Україні (2018)
Осадча Л. В. - Бунтар як культурний архетип "текучої сучасності" (2018)
Мозгова Н. Г. - До питання про гносеологічні засади формальної логіки (М. Троїцький і П. Ліницький) (2018)
Немчинов І. Г. - Радянський "міф заснування" у 1940-50-х роках: повернення до "київської спадщини" (2018)
Довгань А. О. - Прояви сутнісних сил життєвої стійкості людини, Гнасевич Н. В. (2018)
Ніколенко Г. С. - Зелена енергетика на основі горизонтальних зв'язків – модель відкритого суспільства Дж. Ріфкіна (2018)
Сімакова Н. М. - Позанавчальні правові практики у підготовці майбутнього суб’єкта освітянського законотворення (2018)
Захаренко К. - Засоби масової інформації як інструмент та механізм розвитку інформаційного суспільства (2018)
Лукашук М. А. - Основні ознаки інноваційності освіти (2018)
Рубський В. М. - Співвідношення світоглядів у філософії мови (2018)
Бондар Т. І. - Інформаційна війна як засіб тероризму (2018)
Хрипко С. А. - Комунікативний чинник аксіології освіти як духовний феномен і праксеологічний інструментарій подолання посттравматичного стресу (ПТС) в умовах війни (2018)
Гончаренко К. С. - Відраза та порожнеча в концептосфері кінотексту (2018)
Глушко Т. П. - Нова економічна ідеологія як стратегічний вектор України (2018)
Матюшко Б. К. - Суперечка про філософські засади психології Костянтина Кавеліна: спроба нового осмислення (2018)
Остапчук Г. О. - Синтез філософії та риторики в едиктах Єгипту (2018)
Облова Л. А. - Особливості метафізики відсутності (читання з метафізики ХХ століття) (2018)
Шушкевич Є. М. - Ф. Достоєвський та Л. Толстой в житті Л. Вітгенштайна (2018)
Нікітчук Є. О. - Еволюція наукового етосу у сфері ядерної та радіаційної безпеки: від некласичної до постнекласичної науки (2018)
Подмазко І. О. - Дослідження характеристик холодильної машини, що працює на натуральних альтернативних холодоагентах, Подмазко О. С. (2018)
Іщенко І. М. - Удосконалення режимних параметрів водоаміачних абсорбційних холодильних агрегатів, що працюють у широкому діапазоні температур навколишнього середовища, Тітлов О. С. (2018)
Титлов А. С. - Моделирование режимов ручейкового течения жидкой фазы рабочего тела в элементах абсорбционных холодильных аппаратов, Васылив О. Б., Адамбаев Д. Б. (2018)
Kravchenko M. B. - Wave approach for modeling pressure swing adsorption (2018)
Бошкова И. Л. - Аналитическое исследование нагрева диэлектрического материала в микроволновом поле, Волгушева Н. В., Бошков Л. З., Бодюл О. С. (2018)
Лук'янова Т. В. - Експериментальне дослідження коефіцієнта тепловіддачі при кипінні нанохолодоагенту R141b/наночастинки TiO2 на поверхнях з різним ступенем змочування, Хлієва О. Я., Семенюк Ю. В., Желєзний В. П., Корнієвич С. Г., Альтман E. I. (2018)
Мотовой И. В. - Исследование влияния наночастиц на давление насыщенных паров изопропилового спирта, Железный В. П., Хлиева О. Я. (2018)
Бондаренко В. Л. - Применение вихревых газодинамических охладителей в технологиях извлечения редких газов, Симоненко Ю. М., Цветковская Л. Н., Тишко Д. П. (2018)
Шестопалов С. В. - Моделювання процесів управління наданням інтелектуальних сервісів в NGN, Кунуп Т. В., Пустовий Б. Л. (2018)
Вайнола Р. Х. - Підходи до визначення поняття "соціальна відповідальність студентів, Сі Цзечень (2018)
Вакуленко О. В. - Активізація молоді як чинник cоціальної самореалізації та інтеграції (2018)
Годлевська А. І. - Теоретичні аспекти вирішення проблеми соціально-побутової культури дітей з інвалідністю в умовах інклюзивної освіти, Шкляр Л. С. (2018)
Капська А. Й. - Педагогічна компетентність – одна із складових у структурі професійної компетентності соціального працівника (2018)
Костюшко Г. О. - Духовні цінності української сім’ї як дієвий чинник національно-патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку (2018)
Мирошніченко Н. О. - Генеза розвитку волонтерського руху, Сторожук М. Б. (2018)
Міхеєва О. Ю. - Характеристика соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців (2018)
Неїжпапа Л. С. - Соціально-педагогічна діяльність психологічної служби закладу загальної середньої освіти (2018)
Степанова О. А. - Соціально-педагогічний аспект ініціацій в педагогіці іудаїзму (2018)
Ясточкіна І. А. - Інтернет-консультування як нова технологія в психолого-педагогічній практиці (2018)
Карпенко О. Г. - Теоретико-методологічні підходи до підготовки майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах (2018)
Артеменко І. Е. - Особливості підготовки мультидисциплінарної команди до роботи з людьми похилого віку, Діденко Г. В. (2018)
Голубенко Т. О. - Інформальна освіта у процесі професійної пдготовки фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід (2018)
Житинська М. О. - До проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми похилого віку (2018)
Іванченко О. О. - Історичний досвід практики соціальної роботи в Україні з переміщеними особами в умовах земських інституцій (2018)
Івженко І. Б. - Системний підхід в соціальній роботі на місцевому рівні (2018)
Савельчук І. Б. - Соціальне лідерство як підгрунтя для розвитку партнерської взаємодії в освітньому середовищі університету, Бибик Д. Д. (2018)
Шпортюк О. М. - Теоретична підготовка курсантів академії ДПТС до соціально-виховної роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом (2018)
Яблуновська Л. С. - ґенеза становлення соціальної роботи з дітьми-аутистами (2018)
Наші автори (2018)
Строгаль Т. Ю. - Розвиток емоційного інтелекту старших підлітків в умовах навчання в закладах загальної середньої освіти (2018)
Кузнецова О. А. - Взаємозв’язок логічного та емоційно-художнього в просвітницькій діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Лавриш І. М. - Творча місія вчителя музичного мистецтва як пріоритетна сфера спілкування у підлітковому середовищі (2018)
Ван Юаньсінь - Музично-ритмічна компетентність як важлива умова фахової підготовки майбутніх учителів музики і хореографії (2018)
Голубицька Н. О. - Продуктивно-практичний етап формування етнопедагогічної культури студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2018)
Ліхіцька Л. М. - Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до продуктивної діяльності з учнями засобами візуального моделювання (2018)
Джумеля А. З. - Діагностичне дослідження художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії засобами пластичного інтонування (2018)
Лі Ян - Експериментальне дослідження сформованості музично-сценічних умінь майбутніх учителів музики і хореографії (2018)
Лю Мяоні - Педагогічні умови формування вокально-мовленнєвої культури студентів факультетів мистецтв (2018)
Сюй Вейвей - Виконавська стабільність майбутнього вчителя музики: сутність і характерні особливості (2018)
У Ціжуй - Методика формування художньої емпатії майбутніх учителів музики (2018)
Тянь Лінь - Сутність та зміст вокально-технічних умінь майбутнього вчителя музики (2018)
Гао Жоцзюнь - Змістовно-цільовий структурний компонент здатності до самоконтролю фортепіанної навчально-виконавської діяльності майбутніх учителів музики (2018)
Закопець Л. М. - Методичні аспекти формування чистоти інтонації у процесі навчання підлітків гри на гобої (2018)
Гусаченко О. П. - Діагностика сформованості музично-творчого потенціалу підлітків у позаурочній співацькій діяльності (2018)
Ляо Бін - Особливості формування музично-естетичної компетентності підлітків у закладах позашкільної мистецької освіти (2018)
Хоу Імей - Розвиток креативності у процесі навчання музики як складова особистісного становлення молодших школярів (2018)
У Цзяньцінь - Функціональний аналіз самостійної роботи підлітків у процесі інструментального навчання (2018)
Якуба Ю. В. - Дослідження шляхів активізації художньо-творчої діяльності школярів в умовах творчої майстерні вчителя хореографії (2018)
Ткачук В. В. - Методи Анатолія Авдієвського в роботі з хоровим колективом (2018)
Лисіна Н. І. - Розвиток іспанської клавірної школи в епоху Ренесансу, Тітович В. І. (2018)
Алехин А. А. - Семейство Asteraceae Dumort. в коллекции ботанического сада Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Друлева И. В., Орлова Т. Г. (2016)
Байрак О. М. - Особливості флористичного складу та ландшафтної структури парку "Литвинівка" (Харківська обл.), Клименко Ю. О., Григоренко А. В. (2016)
Бойко І. В. - Морфогенез монокарпічних пагонів Hosta ventricosa Stearn (2016)
Букацел В. А. - Основные итоги интродукции голосеменных растений в Республике Молдова (2016)
Бурмістрова Н. О. - Оптимізація вегетативного розмноження Chrysanthemum × hortorum в умовах Правобережного Лісостепу України (2016)
Вегера Л. В. - Формування моносадів рододендронів в умовах НДП "Софіївка" НАН України за особливостями сезонного розвитку (2016)
Войняк И. В. - Изучение механизмов адаптации Chrysanthemum multiflora в условиях ex situ в Республике Молдова (2016)
Гавриленко Н. О. - Созофіти світової флори у дендропарку "Асканія-Нова" (2016)
Галкін С. І. - Меморіальні комплекси у Державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України. охорона історико-культурної спадщини, Дойко Н. М., Бойко Н. С., Пидорич Ю. В. (2016)
Глухова С. А. - Підсумки інвентаризації таксономічного та культиварного складу гербофлори Сирецького дендрологічного парку, Ємець Л. І., Михайлик С. М., Шиндер О. І. (2016)
Дениско І. Л. - Оцінка перспективності впровадження троянд серії "Nostalgie" в озеленення в умовах Правобережного Лісостепу України, Мороз О. К. (2016)
Дениско І. Л. - Перспективність інтродукції троянд серії "Märchenrosen" в умовах Правобережного Лісостепу України, Мороз О. К. (2016)
Діденко І. П. - Ефективні способи розмноження трав'янистих рослин ex situ Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Швець Т. А., Сидорук Т. М. (2016)
Драган Н. В. - Регенераційні можливості вікових дерев Quercus robur L (2016)
Журжа Ю. В. - Морфологічна характеристика плодів та насіння представників роду Rhamnus L. (2016)
Зайцева І. О. - Вплив мінеральних добрив на фотоасиміляційний апарат саджанців декоративних екзотів в умовах Степового Придніпров'я, Опанасенко В. Ф. (2016)
Іщук Л. П. - Вплив посухостійкості на хорологію видів роду Salix L. в Україні (2016)
Калашнікова Л. В. - Характеристика репродуктивного потенціалу рідкісних рослин в умовах Дендропарку "Олександрія" НАН України, Чорна І. П. (2016)
Клименко С. В. - Виды семейства Cornaceae Bercht. & J. Presl для декоративного садоводства, Кустовская А. В., Григорьева О. В., Теслюк М. Г. (2016)
Ковальчук Т. Д. - Природне вегетативне поновлення видів роду Rhus в умовах Правобережного Лісостепу України (2016)
Колдар Л. А. - Роль світла у рості і розвитку експлантів деревних рослин за умов in vitro, Небиков М. В., Трофименко Н. М., Кучер Н. М. (2016)
Копилова Т. В. - Декоративні властивості представників роду Pyracantha Roem. і їх використання для створення моносадів в умовах Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2016)
Косенко І. С. - Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України у 2011–2016 рр. (проблеми збереження, реконструкції та перспективи подальшого розвитку), Грабовий В. М. (2016)
Косенко І. С. - Використання генетичної колекції Corylus Spp. НДП "Софіївка" для селекції фундука Corylus Domestica Kos. Et Opal., Опалко А. І., Балабак О. А., Шульга С. М. (2016)
Кривошея І. І. - Уманський дендропарк "Софіївка" в етнографічно-краєзнавчих і художньо-документальних розвідках Надії Суровцової, Якименко Л. М. (2016)
Куземко А. А. - Фітоіндикаційна оцінка ландшафтів Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Ковтонюк А. І. (2016)
Музика Г. І. - Підсумки 30-річного періоду інтродукції витких жимолостей роду Lonicera L. та перспективи їх культивування у моносадах та інших формах озеленення в Правобережному Лісостепу України (2016)
Небиков М. В. - Мікроклональне розмноження таволги білувато-сірої (Spiraea cana Waldst. et Kit.), Колдар Л. А., Бонюк З. Г., Трофименко Н. М., Белемець Н. М. (2016)
Опалко О. А. - Посттравматичні регенераційні процеси у представників Pyrus communis L. і P. salicifolia Pall., Кучер Н. М. (2016)
Плескач Л. Я. - Епіфітні лишайники парку Слави м. Біла Церква як об'єкт екологічного моніторингу, Кондратюк С. Я., Трегуб Т. Г. (2016)
Пономаренко В. О. - Таксономічний склад і систематика роду Juniperus L. (2016)
Пономаренко Г. М. - Якість насіння Pinus mugo ssp. mugo у культурі і в природньому ареалі (2016)
Порохнява О. Л. - Насінне розмноження Сladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd в умовах Правобережного Лісостепу України (2016)
Rosca I. - The peculiarities of development and multiplication of Sophora japonica L. species in the Republic of Moldova, Palancean A., Onica E., Cipciriuc V. (2016)
Рубцов А. Ф. - Перспективи розвитку та збереження арборифлори дендропарку "Асканія-Нова" шляхом інтродукції (2016)
Рум'янков Ю. О. - Аналіз видового складу насаджень роду Quercus L. в Національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України (2016)
Рум'янков Ю. О. - Оцінка декоративності видів роду Celtis в Правобережному Лісостепу України (2016)
Самородов В. М. - Підсумки інтродукції гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba L.) на Полтавщині, Байрак О. М. (2016)
Тарасенко Г. А. - Використання диференційованих методів стерилізації експлантів представників роду Corylus L. in vitro, Небиков М. В., Балабак О. А. (2016)
Усольцева О. Г. - Вегетативне розмноження Passiflora caerulea L. в умовах захищеного ґрунту (2016)
Черевченко Т. М. - Біологічні особливості та технологія культивування цимбідіума гібридного (Cymbidium hybr. hort.), Буюн Л. І., Кулик В. Д., Ковальська Л. А. (2016)
Chisnicean L. - Introduction spice-aromatic species Verbena triphilla L’Her. into collections of the Botanical Garden (Institute) of ASM (2016)
Гао Десян - Методологічні основи підготовки майбутніх учителів музики до керівництва вокально-хоровими колективами учнівської молоді (2018)
Жукова О. А. - Методологічні підходи до проблеми розвитку соціальної компетентності студентів класичних університетів (2018)
Зімбалевський О. В. - Проблема готовності майбутніх учителів до професійної консультаційної діяльності в умовах модернізації освіти (2018)
Ковалинська І. В. - Культура в контексті багатокультурного суспільства (2018)
Самойленко О. А. - Професійна компетентність андрагога як фахівця у галузі освіти дорослих (2018)
Цзі Лей - Культура художньо-педагогічного спілкування як фундаментальна основа професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2018)
Щербина Д. В. - Акмеологічні засади моделювання процесу формування комунікативної культури майбутніх освітніх консультантів (2018)
Яо Пейчань - Професійний інтерес у наукових проекціях (2018)
Дмітренко Н. Є. - Роль викладача в організації автономного навчання (2018)
Мороз М. О. - Історико-теоретичний огляд особливостей впровадження інтеграційних підходів до вітчизняної та зарубіжної освітніх систем (2018)
Теренко О. О. - Синергетичний ефект соціального партнерства в освіті дорослих: північно-американський досвід (2018)
Чубрей О. С. - Досвід країн пострадянського освітнього простору у галузі професійної підготовки майбутніх учителів географії (2018)
Гуральник Н. П. - Напрями результативності дослідження візуального моделювання розвитку співацького голосу студентів музичних факультетів педагогічних університетів, Ся Цзін (2018)
Зайцев В. Є. - Освітні електронні платформи як педагогічний інструмент діяльності навчальних установ, Бабко К. С. (2018)
Ілініцька Н. С. - Особливості роботи над поліфонією зі студентами факультету мистецтв (традиційні та інноваційні методи) (2018)
Климова К. Я. - Культура спілкування як елемент педагогічної майстерності викладача закладу вищої освіти (2018)
Кононова М. М. - Метод проектів як технологія професійного розвитку майбутніх дефектологів у процесі навчання (2018)
Лазарєв М. О. - Професійна підготовка майбутнього педагога із застосуванням технологій евристичної освіти, Нефедченко О. І. (2018)
Мосейчук А. Р. - Дослідницька компетентність майбутніх фельдшерів та шляхи її формування (2018)
Соловйова О. В. - Експериментальна перевірка доцільності використання творчих завдань у процесі формування творчого потенціалу майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти (2018)
Чабайовська М. І. - Методика навчання письма додаткових елементів букв українського алфавіту, розділових знаків та цифр (2018)
Чжан Бо - Зміст і структура формування художньо-оцінювальних умінь майбутніх учителів музики у процесі вокально-хорового навчання (2018)
Піддубна О. М. - Формування креативності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами педагогічного малюнка, Шмельова Т. В. (2018)
Кравчук Н. П. - Особливості формування психологічної стійкості у дітей дошкільного віку (2018)
Полякова А. С. - Інтеграція музично-ритмічного виховання молодших школярів у хореографічне навчання (2018)
Kalinkevych M. - Gazdynamic characteristics of the centrifugal compressor calculation, Ihnatenko V. (2018)
Радченко Р. М. - Метод рециркуляції відпрацьованих газів суднових дизелів для зменшення їх токсичності, Пирисунько М. А. (2018)
Горін В. В. - Гідродинаміка та теплообмін під час конденсації пари робочих речовин у середині горизонтальних труб у разі стратифікованого режиму течії фаз. Огляд праць, Середа В. В. (2018)
Жихарєва Н. В. - Дослідження впливу ефекту "теплової хвилі" на холодопродуктивність кондиціонера (2018)
Лужанськa Г. В. - Теплозахист будинків і споруд системами теплолокалізаціі (2018)
Petrenko М. - The Joule-Thomson effect for refrigerants with dopants of the fullerenes and carbon nanotubes, Artemenko S., Nikitin D. (2018)
Косой Б. В. - Факторы интенсификации кипения в двухфазных системах терморегулирования (2018)
Хлієва О. Я. - Дослідження технології приготування робочих тіл парокомпресійних холодильних систем з добавками наночастинок TiO2, Лук'янова Т. В., Семенюк Ю. В., Желєзний В. П., Корнієвич С. Г., Мельник О. Ю. (2018)
Якуб Л. М. - Рівняння стану конденсованого метану при високих тисках, Бодюл О. С. (2018)
Бурдо О. - Интеграция робототехнического комплекса производства замороженных полуфабрикатов особых форм, Егоров В., Голубков П., Путников Д., Гонгало В., Габуев К. (2018)
Князєва Н. О. - Аналітична модель інтелектуальної надбудови NGN з урахуванням самоподібності трафіку, Шестопалов С. В., Кунуп Т. В. (2018)
Kalinkevych M. - Design of high efficiency centrifugal compressors stages, Ihnatenko V., Bolotnikova O., Obukhov O. (2018)
Константинов І. О. - Дослідження виробництва та роботи торгового холодильного обладнання, Хмельнюк М. Г., Федоров О. Г. (2018)
Трушляков Е. І. - Підхід до визначення складових теплового навантаження систем кондиціонування припливного повітря, Радченко М. І., Зубарєв А. А., Ткаченко В. С. (2018)
Томчик О. М. - Зниження енергетичних витрат при роботі холодильного обладнання під час зберігання соковитої рослинницької сировини, Хмельнюк М. Г., Гоголь М. І. (2018)
Радченко А. М. - Порівняння ефективності охолодження повітря на вході газотурбінного двигуна в умовах помірного і субтропічного клімату, Зонмін Я., Кантор С. А., Портной Б. С. (2018)
Денисова А. Є. - Обговорення можливості створення систем тригенерації в умовах клімату країн Близького Сходу, Альхемірі Саад Альдін, Морозюк Л. І. (2018)
Doroshenko A. V. - The prospects of polymeric materials in assembling the solar water-thermal collectors. Comparative data analysis and exploratory research of promising solutions, Khalak V. F. (2018)
Лук'янов М. М. - Експериментальне дослідження густини, теплоємності, теплопровідності і в'язкості високотемпературного теплоносія C14-30, Хлієва О. Я., Мельник О. Ю., Мотовий І. В., Желєзний В. П. (2018)
Коновалов Д. В. - Застосування контактного охолодження повітря аеротермопресором в циклі газотурбінної установки, Кобалава Г. О. (2018)
Івченко Д. О. - Експериментальне дослідження калоричних властивостей розчинів диметилового ефіру (DME) в триетиленгліколі (TEG), Мотовой І. В., Хлієва О. Я., Железний В. П. (2018)
Бондаренко В. Л. - Методи забезпечення кріогенних температур в установках збагачення неоногелієвої суміші, Симоненко Ю. М., Тишко Д. П., Пилипенко Б. О. (2018)
Бигун С. А. - Анализ технических решений узлов стыковки систем термостатирования космических ракет (2018)
Милованов В. И. - Экспериментальное исследование процесса конденсации холодильного агента r600a при добавлении нанофлюидов, Балашов Д. А. (2018)
Бабкіна О. В. - Між минулим і майбутнім: відповідальність інтелектуалів за соціально-політичні перетворення, Горбатенко В. П. (2018)
Новакова О. В. - Проблеми та складові соціальної політики української держави щодо окупованих територій Донбасу (2018)
Шайгородський Ю. Ж. - Концептуальні засади та досвід здійснення децентралізації в Україні (2018)
Колісніченко Р. М. - Напрямки вдосконалення діяльності органів державної влади у контексті розвитку культури локальної демократії, Цумарєв М. І. (2018)
Гапоненко В. А. - Сучасні особливості інституціоналізації демократії в Україні (2018)
Бондаренко В. Д. - Cоціально-психологічні аспекти утвердження автокефалії православних в Україні (2018)
Богатирець В. В. - Феномен Чернівецької толерантності в міжвоєнний період XX століття: архітектурний аспект та політичні контексти, Мельничук Л. Н. (2018)
Гоцуляк В. М. - До витоків української суспільно-політичної думки: ранньомодерна доба (2018)
Мостіпан О. М. - "Шьоку Ніхон Кокі" як пам'ятка державної політичної історії Японії періоду Хейан (2018)
Вилінський С. І. - Німецький вплив у країнах центральної азії в галузі науки і освіти (2018)
Григор’єв О. В. - Демократична перспектива Угорщини: проекція на реформи В. Орбана та партії "Фідес" (2010-2018) (2018)
Буряченко О. В. - Комунікаційні аспекти формування репутації політичної партії (2018)
Годний С. П. - Етико-політичні засади лобіювання: зарубіжний досвід в українському контексті (2018)
Волянюк О. Я. - Меморіальна пропаганда: спроба концептуалізації поняття (2018)
Демартино А. П. - Поняття і класифікація новітніх інформаційно-комунікативних технологій (2018)
Калініченко Б. М. - Форми і засоби інформаційного супроводження воєнно-політичних конфліктів (2018)
Степко О. М. - Бібліотека імені Дага Хаммаршельда як інструмент інформаційної політики ООН (2018)
Суддя Ю. В. - Політика Російської Федерації щодо Автономної Республіки Крим у перші роки незалежності України (1991-1993 рр.) (2018)
Кострубська Г. В. - Причини падіння довіри до ЗМІ в сучасній Україні (2018)
Наші автори (2018)
Стоянов П. Ф. - Аналіз енергетичних показників конденсаторів холодильних установок з повітряним охолодженням (2018)
Трушляков Е. І. - Підхід до аналізу ефективності використання встановленої холодопродуктивності систем кондиціювання припливного повітря, Радченко М. І., Кантор С. А., Ткаченко В. С. (2018)
Байдак Ю. В. - Побутовий холодильник і його схема заміщення чотириполюсником, Вереітіна І. А., Коробко С. А. (2018)
Радченко А. М. - Аналіз паливної ефективності глибокого охолодження повітря на вході газотурбінної установки в різних кліматичних умовах, Зонмін Я., Кантор С. А., Портной Б. С. (2018)
Соколовська-Єфименко В. В. - Термодинамічний аналіз каскадної холодильної машини морського рефконтейнера, Гайдук С. В., Мошкатюк А. В., Єрема В. Ю. (2018)
Пирисунько М. А. - Аналіз способів зменшення шкідливих викидів суднових двигунів рециркуляцією відпрацьованих газів (2018)
Жихаpєва Н. В. - Підвищення енергоефективності багатозональних VRF систем кондиціювання повітря, Бабой Є. О., Басов А. М. (2018)
Денисова А. Є. - Характеристики та принципи регулювання роботи елементів малої системи тригенерації в умовах тро-пічного климату, Альхемірі Саад Альдін, Морозюк Л. І. (2018)
Русанов С. А. - Модель віброкиплячого шару сипких середовищ та її програмна реалізація, Луняка К. В., Коновалов Д. В., Андрєєва А. А. (2018)
Константинов І. О. - Визначення та дослідження температурних полів морозильних скринь, Хмельнюк М. Г., Яковлева О. Ю. (2018)
Radchenko R. - Using the heat of recirculation gases of the ship main engine by an ejector refrigeration machine for intake air cooling, Konovalov D., Pyrysunko M., Radchenko M. (2019)
Chekh O. - Adiabated flowing streams in nozzles: influence of regular characteristics on relaxation steam formation, Sharapov S., Arsenyev V. (2019)
Ванєєв С. М. - Стенд для дослідження розширювальних турбомашин малої потужності та агрегатів на їх основі, Мірошниченко Д. В., Журба В. О., Знаменщиков Я. В. (2019)
Radchenko R. - A new approach to increasing the efficiency of the ship main engine air waste heat recovery cooling system, Pyrysunko M., Bogdanov M., Shcherbak Yu. (2019)
Kornienko V. S. - System for complex exhaust gas cleaning of internal combustion engine with water-fuel emulsion burning (2019)
Radchenko A. M. - Analyzing the efficiency of moderate and deep cooling of air at the inlet of gas turbine in various climatic conditions, Zongming Y., Portnoi B. S. (2019)
Khliyeva O. Ya. - The relationship between the surface tension and the saturated vapor pressure of model nanofluids, Ivchenko D. A., Khanchych K. Yu., Motovoy I. V., Zhelezny V. P. (2019)
Горін В. В. - Метод розрахунку теплообміну під час конденсації холодоагентів у середині горизонтальних труб у разі стратифікованого режиму течії фаз, Середа В. В., Барабаш П. О. (2019)
Pylypenko О. - Advisability use of Arduino controllers in automation of refrigeration devices, Forsiuk А., Golub A., Zasiadko Ya., Voznyy V., Gryshchenko R. (2019)
Безкоровайний С. Б. - Динаміка розвитку швидкісно-силових здібностей студентів, що займаються сумо в умовах факультативних занять (2019)
Висоцький В. А. - Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання студентської молоді у процесі занять ігровою діяльністю, Калугін І. Г., Коваленко О. В., Линник А. М. (2019)
Вихляєв Ю. М. - Реабілітація розладів гомілковостопного суглобу – варусної та вальгусної установки п’яти, Пеценко Н. І., Маріц Н. О. (2019)
Віндюк П. А. - Особливості застосування засобів фізичної реабілітації при хронічному бронхіті у чоловіків (2019)
Гаєва С. О. - Роль функціонального тренінгу в процесі самостійних занять студентів ЗВО, Гаєвий В. Ю., Рябіна С. А. (2019)
Герасименко О. С. - Вплив фізичної реабілітації на якість життя осіб з наслідками ампутації нижньої кінцівки, Закаляк Н. Р. (2019)
Грибан Г. П. - Комплексні дослідження модернізації системи фізичного виховання студентів у вищих освітніх закладах України, Краснов В. П., Опанасюк Ф. Г., Ткаченко П. П., Скорий О. С., Білоскаленко Т. О. (2019)
Грищенко Т. П. - Особливості контролю мотивації юних спортсменів на етапі початкової підготовки у фехтуванні, Окопний А. М., Семеряк З. С., Палатний А. Л. (2019)
Гузій О. В. - Щодо гемодинамічних критеріїв прогнозування неадекватності тренувального навантаження (2019)
Гуртова Т. В. - Кардіо тренування у фізичному вихованні студентів, хворих на ожиріння, Булатов О. М., Стецяк О. Б., Логовська О. А. (2019)
Данилевич М. В. - Формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності з позицій сьогодення, Романчук О. В. (2019)
Дутчак Ю. В. - Нормативне забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури, Сущенко Л. П. (2019)
Єфіменко П. Б. - Ранкова гімнастика в режимі дня студента як засіб підвищення функціональних можливостей його організму, Каніщева О. П. (2019)
Зюзь В. М. - Використання смуги перешкод у прикладній фізичній культурі студентів ПДТУ, Бабич Т. М., Балухтіна В. В. (2019)
Кашуба В. О. - Характеристика професійно значущих фізичних якостей студентів музичних спеціальностей, Асаулюк І. О. (2019)
Король С. А. - Удосконалення технічної підготовки у спортивному орієнтуванні на етапі початкової підготовки, Сірик А. Є. (2019)
Костюк Ю. С. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес уроків фізичної культури, Данчук Г. Ю., Іщенко С. М. (2019)
Лаврентьєв О. М. - Формування фізичного навантаження студенської молоді засобами бігу, Сергієнко Ю. П., Гулай В. С. (2019)
Мазепа М. А. - Вплив фізичної активності на будову тіла хворих на ВІЛ/СНІД, Орфін А. Я. (2019)
Матійчук В. І. - Інформаційно - пропагандиська діяльність як фактор розвитку адаптивного спорту в Україні (2019)
Матвійчук Т. Ф. - Ігрове моделювання у підготовці майбутніх учителів фізичної культури, Соловйов В. Ф. (2019)
Мельник А. Ю. - Методика для аналізу статистичних даних стосовно виконання різних способів подачі у змаганнях з пляжного волейболу (2019)
Мичка І. В. - Упровадження пауерліфтингу в систему навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів (2019)
Нагорна О. Б. - Фізична реаілітація дітей першого року життя із синдромом гіпермобільності суглобів, Шельчук Н. О., Примачок Л. Л., Небова Н. А., Карпінський А. Ю. (2019)
Осадча О. І. - Роль генетичних факторів для успішної побудови тренувального процесу (огляд літератури), Шматова О. О., Кавалєрова К. О. (2019)
Пазичук О. О. - Аналіз білків, жирів, вуглеводів у раціонах харчування спортсменів стрільців з лука, Музика Ф. В., Березовський В. А. (2019)
Пальчук М. Б. - Наступність процесу фізичного виховання між структурними ланками системи освіти "школа – ЗВО" (2019)
Перевозник В. И. - Сравнительный анализ игр команд группового турнира финала чемпионатов мира по футболу 2014, 2018 г.г., Паевский В. В. (2019)
Петришин О. В. - Особливості контролю комплексного формування професійної психофізичної компетентності у процесі підготовки майбутніх медичних працівників (2019)
Півень О. П. - Особливості фізичного виховання зі студентами спеціальних медичних груп, Іщенко О. А. (2019)
Помещикова І. П. - Вплив специфічного фізичного навантаження на сенсомоторні реакціїї волейболістів студентської команди, Чуча Н. І., Кудімова О. В. (2019)
Пронтенко К. В. - Обґрунтування необхідності впровадження засобів гирьового спорту до системи фізичної підготовки курсантів військових закладів вищої освіти, Безпалий С. М., Андрейчук В. Я., Бикова Г. В., Федченко О. С., Козенко С. М. (2019)
Рабченюк С. В. - Особливості фізичного виховання дітей дошкільного віку, Подолянчук І. С., Осіпчук І. О., Ригун М. Г., Чернієнко О. А., Шельчук Н. О. (2019)
Розторгуй М. С. - Характеристика системи підготовки спортсменів у паралімпійському спорті (2019)
Савлюк С. П. - Характеристика стану біогеометричного профілю постави молодших школярів із депривацією слуху, Романова В. І. (2019)
Саннікова М. В. - Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру у сфері фізичної культури та спорту (2019)
Світлична Т. С. - Ефективність використання вправ у-шу та йоги на заняттях фізичного виховання у спеціальних медичних групах, Гурєєва А. М., Сазанова І. О. (2019)
Свєртнєв О. А. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики, Голуб Л. О. (2019)
Семенів Б. С. - Вплив гімнастичних комплексів вправ різної модальності на організм студенток факультету ветеринарної медицини, Якимишин І. Д., Ковбан О. Л., Стахів М. М., Матіїшин І. В. (2019)
Стешиц А. В. - Проблема диференціації в педагогічній теорії та практиці, Арефьєв В. Г. (2019)
Царук В. П. - Готовність майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів у процесі інноваційної педагогічної діяльності (2019)
Циганенко О. І. - Технологія оцінки ступеню позитивної особистої мотивації до охорони довкілля та природоохоронної діяльності в сфері фізичної культури і спорту, Уряднікова І. В., Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2019)
Чехівська Ю. С. - Роль темпераменту під час вибору тактики гри в настільний теніс, Гуренко О. А. (2019)
Чуча Н. І. - Ефективність кидків м`яча у кошик команди Харківської області на змаганнях юнацької баскетбольної ліги, Помещикова І. П., Ляхова Т. П. (2019)
Шапар К. О. - Вплив самостійних занять фізичною культурою на адаптацію студентів до навчання у ЗВО, Ковальчук Н. В. (2019)
Шутка Г. І. - Об’єктивні передумови формування фізичної підготовленості дітей у літньому оздоровчому таборі, Флуд О. В., Голодівський М. Ф., Cемак В. А. (2019)
Яковенко О. О. - Використання хмарних технологій в сучасних умовах розвитку освіти, Шинкарук О. А., Лихолай А. С., Підопригора І. С. (2019)
70 років: від зародження до сучасності (2019)
Павло Петренко: Захист прав дитини – запорука успішної держави (2019)
OpenJusticeDay-2019 у столичній юстиції (2019)
День вишиванки у Міністерстві юстиції україни (2019)
"Вишиванка долає кордони" (2019)
Українська школа практичних знань з питань доступу до правосуддя (2019)
Співпраця: Координаційний центр та МДЦ "Артек" (2019)
Святкування Дня Європи у Полтаві (2019)
Вишивали яскраву Україну і говорили про права дітей (2019)
Військово-патріотична естафета "Сила нації" (2019)
Фотоконкурс "Наша шкільна родина. Разом проти булінгу!" (2019)
"Від мрії до дії": будь сильнішим за залежності! (2019)
"Нотаріат завжди стоїть на захисті прав фізичних та юридичних осіб", – Володимир Марченко (2019)
Система БПД: нові ідеї та завдання (2019)
Овчарова А. О. - Недопустимість явища дискримінації у сучасному суспільстві (2019)
Кружинська Л. В. - Правове виховання дітей (2019)
Тарахонич Т. І. - Правове регулювання в умовах прогресивних змін: теоретичні та практичні аспекти (2019)
Васецький В. Ю. - Історично-правовий розвиток місцевого самоврядування в україні на прикладі магдебурзького права (2019)
Сунєгін С. О. - Правова система в умовах глобалізації: протиріччя ціннісного розвитку (2019)
Призначення (2019)
Вітаємо з Днем народження! (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у квітні 2019 року (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Мін’юсту України" (2019)
Реклама (2019)
Стальниченко Олег Иванович: к 75-летию со дня рождения (2014)
Егоров Г. В. - Перспективы танкеров типа "Волгонефть" проектов 558/550 и 1577/550А, Егоров А. Г. (2014)
Егоров Г. В. - Обоснование концептов новых пассажирских и грузопассажирских судов для Архангельской области, Тонюк В. И., Егоров А. Г. (2014)
Гришин В. А. - Крепление откосов котлованов, Гришин А. В., Сипливец А. А. (2014)
Нильва В. А. - Оценка несущей способности корпуса нефтеналивного судна смешанного плавания при потере части продольных связей (2014)
Бурмака И. А. - Использование регрессионного анализа для обработки данных поворотливости судна, Худенко Н. П. (2014)
Яровенко В. А. - Способ оценки нагрузок на гребные электрические установки электроходов при циркуляционном движении, Зарицкая Е. И. (2014)
Doubrovsky М. - Black and Azov Seas − Bulk Freight Prospects for Ukraine’s and Russia’s Ports, Petrosian V., Kaluzhnaya V., Vargin M. (2014)
Магамадов А. Р. - Теория и методы оценки конкурентоспособности портов, Русанова С. С. (2014)
Мурад’ян А. О. - Методика узгодження параметрів і оптимізації процесу перевалки вантажів в загальнотранспортних вузлах (2014)
Дидур Л. С. - Коррозионное воздействие как существенный фактор технической эксплуатации портовых причальных сооружений типа "Больверк" (2014)
Олех Т. М. - Метод многомерного факторного анализа для оценки степени достижимости стратегических целей в ССП, Гловацкая С. Н., Руденко С. В. (2014)
Кириллова Е. В. - Теоретико-множественный подход к формализации логических отношений между понятиями "транспортная", "транспортно-технологическая" и "логистическая" системы (2014)
Piterskaya V. - Method of transportation system capacity determination considering cargo flow forecasting (2014)
Сударєв В. О. - Обґрунтування підходу до формування транспортно-логістичних ланцюгів у змішаному сполученні, Мурад’ян А. О. (2014)
Rudenko E. - Method of determining the risk of an emergency situation at the facilities of port infrastructure (2014)
Чернова Л. С. - Инвестиционное планирование как один из методов антикризисного управления проектами на наукоемких предприятиях (2014)
Меркт Р. В. - Обчислювальний експеримент. Динаміка систем, Челабчи В. М., Челабчи В. В., Кукішев І. А. (2014)
Колесникова Е. В. - Моделирование структур управления программами проектов в организационно-технических системах (2014)
Загребнюк В. І. - Субдискретизація хроматичних компонентів у просторі сВХ2Х3 зі змінним коефіцієнтом стискуючого перетворення, Рубльов І. С. (2014)
Автори збірника (2014)
Дікарєв О. І. - Арктичні геостратегії Китаю у політико–економічних процесах, Шостак Л. Б. (2019)
Колодійчук А. В. - Інформаційно–технологічні системи фондового ринку і загрози фінансового кібершахрайства (2019)
Артамонова Г. В. - Технологічне лідерство у світі: досвід Китаю та Японії (2019)
Черкашина К. Ф. - Взаємозв’язок депозитної бази банків в Україні з макроекономічними показниками, Сотник О. О. (2019)
Ткаченко О. М. - Диверсифікація інвестиційного портфеля приватного інвестора як спосіб зниження його ризикованості (2019)
Ситник І. П. - Нові погляди щодо класифікації платіжних систем у контексті сучасного функціонування і розвитку (2019)
Лич В. М. - Регламентація роботи облікового апарату та сучасні вимоги до кадрового потенціалу підприємства, Іванова Т. М. (2019)
Брсенева А. О. - Адаптивна система економічної безпеки підприємства, Іванюта Т. М. (2019)
Пузирьова П. В. - Кластеризація в управлінні фінансовим потенціалом на підприємствах України (2019)
Мельник С. І. - Система управління фінансовою безпекою підприємства (2019)
Чобаль Л. Ю. - Теоретичні аспекти конкурентної стійкості підприємств туристичного бізнесу, Тороній Л. І. (2019)
Ткачук С. В. - Система маркетингу послуг: зміст і взаємодія складових, Стеценко В. А., Стахурська С. А., Стахурський В. О. (2019)
Малярчук І. І. - Забезпечення та резерви: облікові аспекти (2019)
Боднар Н. Р. - Теоретичні аспекти забезпечення трудоресурсної безпеки України (2019)
Лалакулич М. Ю. - Концептуальні засади формування економічного потенціалу в системі бухгалтерського обліку підприємства (2019)
Дмитренко Г. А. - Якість трудового потенціалу організації в контексті ефективного управління персоналом, Дорошенко Л. С., Лапицька Н. І. (2019)
Заверико Н. В. - Соціально-педагогічний аспект взаємодії школи та сім’ї в контексті інклюзивної освіти, Авраменко У. В. (2018)
Попова А. О. - Соціальне проектування в місцевих громадах Сполучених Штатів Америки (2018)
Голешевич Б. О. - Вероятностный алгоритм преподавания профессиональной педагогики студентам специальности "Музыкальное искусство" (2018)
Голованова Т. П. - Толерантність і педагогіка: історико-теоретичний аспект (2018)
Дехтяренко С. Г. - Диференціація шкільних задач із природничих дисциплін, Савіч І. О. (2018)
Клопов Р. В. - Науково-методичні підходи до визначення поняття "здоров’я", Ісаєва Ю. С. (2018)
Бажміна Е. А. - Самостійна робота студентів у системі навчально-виховного процесу вищої школи (2018)
Пономаренко О. В. - Суперечності та складності неформальної освіти як платформи для професійної самореалізації фахівців із психології (2018)
Потапенко М. В. - Інтеграція графічного дизайну, психології та комп’ютерної графіки в сучасній дизайн-освіті (2018)
Садовенко С. Г. - Методичні аспекти розвитку психолого-педагогічних компетентностей викладачів спеціальних дисциплін технічного коледжу (2018)
Тягло Н. В. - Розвиток дослідницької компетентності педагогів у системі післядипломної освіти: постановка проблеми (2018)
Локарєва Г. В. - Гуманістичне спрямування професійного виховання майбутнього актора (2018)
Чорна Г. В. - Зарубіжний досвід формування національних ціннісних орієнтацій студентів закладів вищої освіти (2018)
Бабенко В. В. - Стилістичні вправи як інструмент формування стилістичної компетентності майбутніх учителів-словесників (2018)
Волошинов С. А. - Метод занурення в професійній підготовці морських фахівців (2018)
Матвієнко О. В. - Підготовка майбутніх учителів до роботи в опорному закладі освіти в сільській місцевості (2018)
Парій С. Б. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму за кордоном (2018)
Піддубцева О. І. - Проблеми іншомовної професійно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців-аграріїв (2018)
Подозьорова А. В. - Теоретичні аспекти формування базових компетентностей майбутніх економістів у коледжі (2018)
Rozumna T. S. - The formation of lexical competence of future teachers of foreign languages by means of interactive methods (2018)
Рябченко О. М. - Правдивість у мистецтві як професійна характеристика майбутніх дизайнерів (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2018)
Політика рецензування (2018)
Title (2019)
Content (2019)
Editorial (2019)
Akinlami J. O. - Electronic, structural and paramagnetic properties of magnesium tellurides, Omeike M. O., Akindiilete A. J. (2019)
Belyaev A. E. - Method for data processing in application to ohmic contacts, Boltovets N. S., Konakova R. V., Kovtonjuk V. M., Kudryk Ya. Ya., Shynkarenko V. V., Dub M. M., Saj P. O., Novitskii S. V. (2019)
Latreche A. - Combination of thermionic emission and tunneling mechanisms to analyze the leakage current in 4H-SiC Schottky barrier diodes (2019)
Studenyak I. P. - Synthesis and characterization of new potassium-containing argyrodite-type compounds, Pogodin A. I., Studenyak V. I., Kokhan O. P., Azhniuk Yu. M., Cserháti C., Kökényesi S., Zahn D. R. T. (2019)
Romanets P. M. - Peculiarities of study of Au–Ti–Pd–n+-n-n+-Si multilayer contact structure to avalanche transit-time diodes, Konakova R. V., Boltovets M. S., Basanets V. V., Kudryk Ya. Ya., Slipokurov V. S. (2019)
Milenin G. V. - Transformation of structural defects in semiconductors under action of electromagnetic and magnetic fields causing resonant phenomena, Red'ko R. A. (2019)
Bilanych V. V. - Mechanical properties of Cu 6 PS 5 І superionic crystals and thin films, Bendak А. V., Skubenych K. V., Lofaj F., Studenyak I. P., Bilanych V. S., Rizak V. M. (2019)
Sieryk M. M. - Tuned aggregation and film self-assembly of monomethincyanine dyes through variation of their monomer structure, Dimitriev O. P. (2019)
Kostenyukova E. I. - Effect of L-arginine phosphate doping on structural, optical and strength properties of KDP single crystal, Pritula I. M., Bezkrovnaya O. N., Kovalenko N. O., Doroshenko A. G., Khimchenko S. V., Fedorov A. G. (2019)
Sizov F. F. - Brief history of THz and IR technologies (2019)
Kulish M. R. - Photoconverter with luminescent concentator. Matrix material, Kostulyov V. P., Sachenko A. V., Sokolovskyi I. O., Shkrebtii A. I. (2019)
Andreyeva N. O. - Photodetector device for fiber optical telecommunication systems, Zuyev V. O., Morozova S. V., Red'ko R. A. (2019)
Rodionov V. N. - Influence of boron doping on the photosensitivity of cubic silicon carbide, Bratus' V. Ya., Voronov S. O. (2019)
Slobodian O. M. - Reduced graphene oxide obtained using the spray pyrolysis technique for gas sensing, Milovanov Yu. S., Skryshevsky V. A., Vasin A. V., Tang X., Raskin J.-P., Lytvyn P. M., Svezhentsova K. V., Malyuta S. V., Nazarov A. N. (2019)
Tatyanko D. N. - Quantum efficiency improvement of optical radiation trap-detectors, Neyezhmakov P. I., Timofeev Ye. P., Litvinenko A. S., Suvorova K. I., Didenko O. M. (2019)
Klestova Z. S. - Diagnostics of cattle leucosis by using a biosensor based on surface plasmon resonance phenomenon, Yuschenko A. Yu., Dremukh Yu. Yu., Blotska O. F., Venger E. F., Dorozynsky G. V., Kravchenko S. O., Ushenin Yu. V., Kachur N. V., Maslov V. P. (2019)
Liubchenko O. I. - The effect of ion implantation on structural damage in compositionally graded AlGaN layers, Kladko V. P., Stanchu H. V., Sabov T. M., Melnik V. P., Kryvyi S. B., Belyaev A. E. (2019)
Kochelap V. O. - Lecture 1 from the cycle. "Introduction to nanoelectronics and optoelectronics" by Prof. Vyacheslav O. Kochelap. (2019)
Vasnetsov M. V. - To 90th anniversary of birthday of Professor Marat Samuilovich Soskin (2019)
For contributors to SPQEO (2019)
Василик О. - Структура та семантика назв православних храмів Умані XVІІ ст. (2019)
Камінська O. - Методика аналізу фахової мови дипломатії (2019)
Kudelko Z. - Some modern trends for the development of international relations terminology and language interferences (2019)
Максимюк М. - Функціонування власних назв, запозичених з фольклору, у постмодерністському тексті (на матеріалі романів Василя Кожелянка "Дефілядного" циклу) (2019)
Руснак Н. - Фонетико-граматичні особливості говірки села Южинець Кіцманського району Чернівецької області, Руснак Ю. (2019)
Руснак Ю. М. - Логічна структура функціонально-семантичного типу мовлення – роздуму (на матеріалі художнього тексту М. Матіос "Майже ніколи не навпаки") (2019)
Tkach A. - Oratory as guaranty of creative success of a modern human, Gerush K. (2019)
Lapa G. - Linguopragmatic features of the german-speaking pharmaceutical advertising discurse, Semysiuk A. (2019)
Skrytska N. - Structural pecularities of nouns of masculine, feminine, neuter, and common genders in english linguistics (2019)
Смольська Л. - До питання наголошення латинських прикметників із закінченням -eus, -ea, -eum, Синиця В., Світлична Є., Мироник О. (2019)
Коваль Р. - Аналіз тлумачень термінів для передачі змісту поняття "реабілітація" у французькій та українській мовах, Тиравська О. (2019)
Бабух Н. - Засоби та методи формування особистості студента на заняттях з української літератури, Георгіце I. (2019)
Трумко О. - Теоретико-методологічні засади викладання непрямих мовленнєвих актів в іншомовній аудиторії (2019)
Мойсей А. - Ювілейна сильветка Юрія Стефаника "Улас Самчук – його сімдесятиліття" та мемуарна розвідка "Мудрець "на коні вороному", Никифорук Т. (2019)
Никифорук Т. - Вплив фольклору на поетику віршованих творів Сидора Воробкевича (2019)
Dărăbus C. - Le manuscrit phanariote de doina ruşti – un buildungsroman balkanique (2019)
Kaizer I. - The concept of racial inequality in fantasy literature (based on the novel ,Master of the ice garden by Jaroslaw Grzedowicz), Liuta G. (2019)
Лакуста Т. - "Mutter meine quelle…" образ матері у ліриці Мозеса Розенкранца "Mutter meine quelle… (2019)
Аністратенко А. - Терміносистема жанру альтернативної історії в художній прозі (2019)
Остапович М. - Іронічна деконструкція національного міфу в романі "Прощання" Станіслава Дигата (2019)
Потапова Л. - Особливості сприйняття Бога у народних казках та міфологічних уявленнях (до постановки проблеми) (2019)
Берестова А. - Рецензія на навчально-методичний посібник: Навчук г. В., Шутак Л. Б. на допомогу англомовному студентові-медику: практикум-довідник з української мови професійного спрямування. Чернівці, 2019, 144 с. (2019)
Телеки М. - Рецензія на довідник: Мельник П. О.,Синиця В. Г., Мельник О. П., Томка І. Є. греко-латинські словотвірні елементи в медичній термінології (компендіум), Чернівці: "Місто", 2018, 199 с. (2019)
Турган О. - Рецензія на навчально-методичний посібник: Шутак Л. Б., Cобко І. О., Навчук Г. В., Нікоряк І. В. Українська мова професійного спрямування (для студентів, які опановують навчальні дисципліни англійською мовою). Чернівці,2019, 185 с. (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Ivanenko M. O. - Peculiarities of immunore resis-tance changes in the experiment of induced peritonitis in animals of different ages, Klimova O. M., Sherstiuk S. A., Nakonechna S. A. (2019)
Кучерявченко В. В. - Функціональний стан системи імунологічного захисту при травматичній хворобі у пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Zolochevsky O. O. - Biomechanical analysis of tension-compression asymmetry, anisotropy and heterogeneity of bone reconstruction in response to periprosthetic fracture repair, Martynenko O. V. (2019)
Матвєєнко М. С. - Тяжка сполучена травма: аналіз тактики багатоетапного лікування, Матвєєнко С. В., Баранова Н. В., Волкова Ю. В., Козлова Т. В. (2019)
Москаль О. М. - Особливості проявів, лікування та профілактики НПЗП – індукованої гастродуоденопатії у хворих відділень різного профілю, Логай І. В., Турок Ю. Ю., Турок Я. Ю., Архій Е. Й. (2019)
Полковніков О. Ю. - Двохетапне хірургічне лікування субарахноїдально-паренхіматозного крововиливу із застосуванням ендоваскулярної емболізації аневризми що розірвалася, Кутовий І. О. (2019)
Сафронов Д. В. - Состояние двигательной функции желудочно-кишечного тракта при абдоминальной травме (2019)
Сафронов Д. В. - Нейродинамические компенсаторные механизмы нарушения зрения и биомеханические показатели бега у элитной спортсменки в паралимпийском спринте, Чайка Е. И., Белозеров И. В., Козин С. В., Козина Ж. Л. (2019)
Babii O. Н. - Management of patient with familial combined hyperlipoproteinemia: a case study, Simonova I. V., Vasylenko O. О., Prylutcka K. Y., Meleshenko O. A. (2019)
Главатских Т. С. - Рестеноз стента у пациента с вазоренальной артериальной гипертензией, Шоп И. В., Охрямкина Е. А. (2019)
Golubkina E. O. - Difficulties in systemic sclerosis diagnosis on the example of clinical case, Silenko I. Y., Brahmbhatt H. (2019)
Kulminskaya V. - Pulmonary embolism in young age, Makienko N., Shmidt O., Ivleva O. (2019)
Бойчук Т. - З історії винахідництва в Буковинському державному медичному університеті. ІІ. Винахідництво в ЧДМІ за перше 30-річчя його існування (1944–1974 рр.), Мойсей А. (2019)
Кочін І. - Історичні аспекти організації і діяльності кафедри цивільного захисту та медицини катастроф за п'ятдесят років (1967-2017 роки) (2019)
Перепелиця О. - Лапшин Феодосій Вікторович. Шлях науковця, дослідника, людини, Стаднійчук Р., Братенко М., Дійчук І. (2019)
Безаров О. - До питання про джерела з історії участі євреїв у російському революційному русі (2019)
Слюсар О. - Стан та перспективи енергетичної безпеки Польщі (2019)
Вербовий О. - Медичне забезпечення партизанських формувань під час другої світової війни на прикладі сумського партизанського з'єднання (2019)
Сидоренко М. - Дослідження філософських проблем гуманітаристики на кафедрі суспільних наук та українознавства буковинського державного медичного університету (2001-2017 рр.), Скакун І. (2019)
Скакун I. - Людиновимірність як ключовий складник сучасної світоглядної парадигми (2019)
Потапова Л. - Ментальність та теза історизму в практиці вищої історичної освіти в Україні (2019)
Boangiu G. - To bargain or to negotiate? The traditional material culture between silent narrations and discourses on authenticity (2019)
Курочкін О. - Образний світ фольклорних перевтілень (2019)
Samuel Adu Gyamfi - Science and technology as factors advancing Ghana's healthcare: past and present, Okine E. F. , Oware R. (2019)
Бадюк М. - Оцінка спроможностей системи медичного забезпечення за вимогами стандартів НАТО, Жупан Б., Микита О., Зуй Є., Бірюк І., Куковська І., Циркот І. (2019)
Бірюк І. - Iсторія створення та застосування шини дітеріхса, Ковальчук П., Цуркан І., Зінченко А., Яким'юк Д. (2019)
Herasymiuk I. - Fear of the square or history of agoraphobia disorder, Grinko N., Karvatska N. (2019)
Popelyuk N. - Scientific researches − catalyze a qualitative higher medical education, Popelyuk O-M. (2019)
Biduchak A. - Peculiarities of teaching history of medicine to foreign students-melnychuk, Mandryk M. (2019)
Назимок Є. - Застосування кейс-методу в рамках навчальної дисципліни "домедична допомога в екстремальних ситуаціях", Бірюк І., Куковська І., Циркот І., Стефанчук В., Мойсюк В. (2019)
Мойсей А. - Рецензія на монографію: Безаров О. Т. Єврейський чинник у революційному русі в Російській імперії (1861–1917 рр.). Чернівці: технодрук, 2018. 440 с. (2019)
Медінець В. І. - Концептуальні засади відновлення науково-дослідницької інфраструктури для забезпечення морських досліджень в Україні, Чеберкус Д. В., Жеребчук С. В., Медінець С. В., Черкез Є. А., Снігірьов С. М., Ковальова Н. В. (2019)
Вінічук М. М. - Біоакумуляція окремих металів та неметалів у міцелії та плодових тілах ектомікоризних грибів, Скиба Г. В., Єльнікова Т. О., Мандро Ю. Н. (2019)
Волков А. І. - Перспективи використання систем підтримки прийняття рішень щодо оцінки та контролю рівня техногенного навантаження на довкілля (2019)
Газетов Е. И. - Исследования гидрологических характеристик морских вод у острова Змеиный в 2016-2017 гг., Мединец В. И., Снигирев С. М., Снигирев П. М., Абакумов А. Н., Пицык В. З. (2019)
Снигирев С. М. - Исследования мезозоопланктона прибрежных вод острова Змеиный в 2016-2017 гг, Люмкис П. В., Мединец В. И., Газетов Е. И., Снигирев П. М., Абакумов А. Н., Пицык В. З., Солтис И. Е. (2019)
Дерезюк Н. В. - Багаторічні дослідження популяцій фітопланктону влітку на акваторії Дністровського лиману (2003-2018 рр.) (2019)
Перхач О. Р. - Аналіз ресурсів водосховищ та ставків Львівської області (2019)
Берлинский Н. А. - Оценка основных факторов заиления подходного канала порта Азовсталь (г. Мариуполь, Украина), Сагайдак М. А. (2019)
Крайнюков О. М. - Оцінювання економічних наслідків антропогенного забруднення водних об’єктів (на прикладі В’ялівського водосховища), Тімченко В. Д. (2019)
Бірюков О. В. - Дослідження концентрацій біогенних речовин та їх зв’язок зі стоком р. Сіверський Донець у межах Харківської області (2019)
Максименко Н. В. - Оцінка екологічного ризику при вживанні сирих і варених овочів, Мороз О. П. (2019)
Bekhter A. - Negative Effects of Chemicals Used Against Potato Pathogens on the Natural Environment, Śmigielski K. (2019)
Круглов О. В. - Протиерозійна оптимізація території аграрних господарств на прикладі Харківської області, Україна, Коляда В. П., Ачасова А. О., Назарок П. Г., Шевченко М. В. (2019)
Боярчук О. Р. - Особливості перебігу муковісцидозу в дітей тернопільської області, Косовська В. О., Косовська Т. М. (2019)
Гевкалюк Н. О. - Стан стоматологічної захворюваності в дітей із розладом аутистичного спектра, Пинда М. Я., Пудяк В. Є., Посоленик Л. Я., Кучирка Л. І. (2019)
Горішний І. М. - Дослідження стану кісткової тканини в дітей із хронічним гастродуоденітом, Горішний М. І., Мочульська О. М., Чорномидз І. Б., Синоверська О. Б. (2019)
Кліщ О. В. - Характеристика діяльності неонатологічної служби рівненського обласного перинатального центру, Павлишин Г. А. (2019)
Процайло М. Д. - Клінічний випадок пошкодження Морель-Лавалле в дитини (2019)
Сурков Д. М. - Контроль температури тіла під час проведення лікувальної гіпотермії у новонароджених з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією, Мочульська О. М. (2019)
Шульгай О. М. - Застосування рослинних препаратів у лікуванні паразитозів у дітей з коморбідною патологією травної системи, Кабакова А. Б., Мочульська О. М., Шульгай А.-М. А. (2019)
Андрійчук Т. П. - Діагностика та корекція магнієвого дефіциту у вагітних із обтяженим гінекологічним анамнезом, Сенчук А. Я., Мартинова Д. А. (2019)
Антонюк-Кисіль В. М. - Планове хірургічне лікування первинного симптомного хронічного захворювання вен у вагітних, Дзюбановський І. Я., Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Жулкевич І. В. (2019)
Багатько О. В. - Якість життя пацієнток із трубно-перитонеальним безпліддям у процесі лікування (2019)
Бербець А. М. - Розлади сну та зміни концентрацій мелатоніну в слині у вагітних із плацентарною недостатністю, реалізованою у вигляді затримки внутрішньоутробного росту плода (2019)
Бойчук А. В. - Гіперплазія ендометрія – сучасний системно-патогенетичний погляд на проблему (огляд літератури), Шадріна В. С., Верещагіна Т. В. (2019)
Вовк И. Б. - Роль воспалительного фактора в генезе гиперпластических изменений эндометрия у женщин репродуктивного возраста, Горбань Н. Е., Лысяная Т. А., Нетреба Н. И., Пономарева И. Г. (2019)
Дубик Л. В. - Роль системи гемостазу в патогенезі репродуктивних втрат (2019)
Дудченко Л. В. - Особливості перебігу пологів у вагітних, залежних від тютюнокуріння (2019)
Запорожченко М. Б. - Результати ультразвукового дослідження і магнітно-резонансної томографії в жінок, хворих на поєднану патологію матки лейоміому та аденоміоз, Сидоренко А. В. (2019)
Крохмаль М. С. - Органозберігальне лікування субмукозної міоми матки методом емболізації маткових артерій, Тарасюк О. К., Трегуб В. В., Бібляк Ж. М. (2019)
Любомирська К. С. - Роль рецепторів вродженого імунітету в патогенезі асоційованого з передчасними пологами передчасного розриву плодових оболонок, Камишний О. М., Круть Ю. Я. (2019)
Маркін Л. Б. - Удосконалення допомоги при пролонгованій латентній фазі першого періоду пологів у жінок із первинною артеріальною гіпотонією, Попович О. І. (2019)
Маркін Л. Б. - Плацентарна недостатність як фактор ризику переношування вагітності, Ященко Л. М. (2019)
Меленчук Л. М. - Розробка системи ефективного прогнозування, ранньої діагностики і профілактики перинатальної патології в жінок із патологією сечовидільної системи залежно від генотипу поліморфних варіантів гена VEGF, Чорна Л. Б. (2019)
Павловська О. М. - Порівняльна оцінка ефективності різних схем медикаментозної корекції зовнішнього геморою у породіль, Павловська К. М., Краснова Ж. О. (2019)
Стрелко Г. В. - Застосування кальцію іонофору у пацієнток зі зниженим репродуктивним прогнозом у протоколах ДРТ, Айдин Б., Уланова В. В., Малюта О. В., Пісчана Т. Г., Короткевич Н. В., Коробко М. Ю. (2019)
Франчук О. А. - Лікування передменструального синдрому із застосуванням адаптолу і седативних препаратів рослинного походження, Франчук М. О. (2019)
Шаганов П. Ф. - Клініко-анамнестична характеристика пацієнток із трубно-перитонеальним безпліддям та результати морфологічного дослідження спайок у даної категорії пацієнток (2019)
Шаргородська Є. Б. - Роль фолієвої кислоти у попередженні вроджених вад розвитку: результати анонімного анкетування жіночого населення львівської області, Школьник О. С., Потапов І. А., Рачкевич О. С., Макух Г. В. (2019)
Щербина І. М. - Корекція опорно-рухових порушень у жінок в перименопаузі, Потапова Л. В., Ліпко О. П., Скорбач О. І. (2019)
Щербина М. О. - Нові підходи до профілактики несприятливих перинатальних наслідків у жінок із невиношуванням вагітності, Ліпко О. П., Щербина I. М., Мерцалова О. В., Потапова Л. В. (2019)
Круть Ю. Я. - Current opportunities for determining of predictors of threatened preterm labor, Шевченко А. О., Сюсюка В. Г. (2019)
До ювілею видатного українського педіатра Івана Семеновича Сміяна (2019)
Konovalov D. - Numerical simulation of the regime and geometric characteristics influence on the pressure loss of a low-flow aerothermopressor, Kobalava H. (2019)
Burunsuz К. S. - Investigations of the emission characteristics of a gas turbine combustor with water steam injection, Kuklinovsky V. V., Serbin S. I. (2019)
Тітлов О. С. - Розробка автономних систем охолодження з урахуванням відновлювальних і непридатних джерел теплової енергії, Осадчук Є. О., Цой О. П., Алімкешова А. Х., Джамашева Р. А. (2019)
Дорошенко О. В. - Сонячні абсорбційні системи кондиціювання повітря на основі двохступеневої регенерації абсорбенту, Антонова А. Р., Бодня О. С., Халак В. Ф. (2019)
Лавренченко Г. К. - Термодинамічний аналіз схем повітророзподільних установок для отримання газоподібного кисню під тиском, Кравченко М. Б., Грудка Б. Г. (2019)
Швець М. В. - Концепція спряжених на критичній ізохорі циклів Стірлінга, працюючих на двоокису вуглецю (2019)
Гурський О. О. - Розробка моделі газотурбінного двигуна на основі даних перерахування характеристик компресора динамічного принципу дії, Гончаренко О. Є., Дубна С. М. (2019)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 49: Авиаконструктор Олег Антонов и его свершения в самолетостроении (2019)
Болюх В. Ф. - Влияние геометрических параметров индуктора и якоря на показатели линейного импульсного электромеханического преобразователя электродинамического типа, Кашанский Ю. В., Щукин И. С. (2019)
Baida Ye. I. - Application of the computing environment Maple to the calculation of the dynamics of the electromagnets in the complicated systems of forced control, Clemens M., Klymenko B. V., Korol O. G., Pustovoitov P. Ye. (2019)
Андриенко П. Д. - Влияние высших гармоник тока на выбор токопроводов систем питания кранов, Немыкина О. В., Андриенко А. А. (2019)
Vasetsky Yu. M. - Parametric analysis and stray fields of toroidal superconducting magnetic energy storage, Mazurenko I. L., Bondarevskyi S. L. (2019)
Баранов М. И. - Уточненный выбор допустимых сечений электрических проводов и кабелей в силовых цепях электрооборудования промышленной электроэнергетики (2019)
Беспрозванных А. В. - Технологические параметры режима охлаждения полимерной изоляции силовых кабелей, Мирчук И. А., Кессаев А. Г. (2019)
Бойко Н. И. - Микро- и наносекундные разряды в газовых пузырях для обеззараживания и очистки воды, Макогон А. В. (2019)
Коліушко Д. Г. - Модернізація комплексу типу ІК-1У для вимірювання опору заземлювального пристрою блискавковідводів та опор ЛЕП, Руденко С. С., Плічко А. В., Щербінін В. І. (2019)
Лазуренко О. П. - Оптимізація конструктивних параметрів автотрансформаторів в схемі плавлення ожеледі з безіндуктивним контуром на повітряних лініях електропередач 6-10 кВ, Мороз О. М., Тимчук С. О., Мірошник О. О., Савченко О. А. (2019)
Нижевский И. В. - Расчетная оценка перенапряжений на изоляции оборудования подстанции при ударе молнии в ее молниеотвод, Нижевский В. И. (2019)
Гурин Анатолий Григорьевич. К 80-летию со дня рождения (2019)
Мілих Володимир Іванович. До 70-річчя з дня народження (2019)
Любивий Я. В. - Формування поняття рефлексії як механізму самоорганізації ідентичності в античній філософії (2019)
Маменко Т. В. - Порівняльний аналіз концепцій знаку у Дж. Берклі та Дж. Лока (2019)
Шеремета О. Ю. - о. Микола Конрад: формування української національної ідентичності у контексті проблеми "націоналізм та католицизм (2019)
Стрелкова А. Ю. - Буддизм у творчості Ніцше (2019)
Калантарова О. Ю. - Вчення Калачакри тибето-буддійської традиції (історіографічний нарис) (2019)
Жуленков О. В. - Порівняльний філософський аналіз системного та інтегрального підходів до дослідження складних систем (2019)
Несправа М. В. - Християнський етос як аксіологічна основа европейського права (2019)
Петрушкевич М. С. - Актуалізація ідей Торонтської школи у дослідженні релігійної комунікації (2019)
Сторіжко О. Й. - Екологічна освіта як одкровення природотворчої діяльності (2019)
Мулярчук Є. І. - Покликання і професія в аспекті етичної мотивації (2019)
Гоцалюк А. А. - Театралізоване мистецтво "вертепу" в ХХ–ХХІ столітті на Гуцульщині (2019)
Ніколова Н. І. - Біфуркація Схід–Захід як проекція світоглядної колізії "осьового часу" (2019)
Усов Д. В. - Теоретичні межі та практичний сенс новітньої філософії контрактуалізму (від свободи до довіри та відповідальності) (2019)
Шевченко З. В. - Лінгвістичний поворот і проблема множинної соціальної ідентичності (2019)
Лях В. В. - Зміна патернів цінностей в контексті переходу від модерну до постмодерну (2016)
Любивий Я. В. - Самоорганізація мережевого суспільства як соціально-комунікативного феномена (2016)
Sytnichenko L. - Philosophy of Justice in the Context of Ukraine (2016)
Лукашенко М. В. - Модерний тип соціальності: між минулим і належним (2016)
Ільїна А. В. - "Картезіанське коло" та дискурс Іншого: феноменологічні інтерпретації філософії Декарта (2016)
Лучицька В. І. - Концепція особи у феноменологічній антропології Е. Штайн (2016)
Науменко В. В. - Дж.Г. Мід як соціальний біхевіорист: проблема тлумачення (2016)
Малеєв А. К. - Проблемність штучного інтелекту і свідомості за роботою Джона Серля "Свідомість, мозок і наука" (2016)
Несправа М. В. - За межами розуміння зла у філософії постмодерну (2016)
Туренко В. Е. - Комічність та трагічність любові у міфі Аристофана про андрогінів (2016)
Горбань Р. А. - Космологія в персоналістичній системі Чеслава Станіслава Бартніка (2016)
Бокал Г. В. - Тлумачення віджнян у вченні йогачари (2016)
Танська Л. В. - Гармонія як категорія культуротворчості (2016)
Turenko V. E. - The place of philosophy in the world educational space, Yarmolitzka N. V. (2016)
Анацька Н. В. - Філософська ретроспектива становлення екологічної освіти (2016)
Ярошовець Т. І. - Пошук екуменічної релігійної тотальності як апофеоз десакралізації культури (2016)
Любивий Я. В. - Концепція самоорганізації як ключова методологія аналізу суспільних явищ у соціальній філософії кінця ХХ – початку ХХІ століть (2016)
Мулярчук Є. І. - Життєсвіт людяності: повсякденність та час війни (2016)
Горбань Р. А. - Категорія "розуміння" в персоналістичній герменевтиці Чеслава Станіслава Бартніка (2016)
Данилов Д. А. - Дг’яна: трансформація розуміння медитації від Риґведи до упанішад (2016)
Руденко Т. П. - Духовні виміри художньої творчості в українському романтизмі (2016)
Царенок А. В. - Вчення про Абсолютну Красу як ідейний базис візантійської естетики аскетизму (2016)
Романенко О. Я. - Ціннісні структури як підгрунтя соціального пізнання та визначення якості вищої освіти (2016)
Яковлева О. В. - Багатомовність у системі вищої освіти: чи є неминучим конфлікт між патріотизмом та прагматизмом? (2016)
Анацька Н. В. - Життєво-ціннісні орієнтації в системі екологічної освіти (2016)
Іщук Н. В. - Феномен спілкування в релігійно-філософській традиції (2016)
Кисельов О. С. - Прикладні аспекти вивчення обрядовості в науковому атеїзмі (на прикладі Інституту філософії АН УРСР) (2016)
Денисенко А. В. - Рецензія на книгу: A Theology of Liberation. By Gustavo Gutierrez. Maryknoll, Orbis Books, 1988. XLVI+174 pp., ISBN 0-88344-542-5 (pbk.); $18.60 (2016)
Пазенок В. С. - Цінності і смисли людського буття (сучасні інтерпретації) (2016)
Горський С. В. - Сучасна людина у віртуальному світі (2016)
Чепурко Г. І. - Соціальний потенціал модернізації української економіки в контексті євроінтеграції, Головатюк В. М., Піддубний І. Д. (2016)
Ситніченко Л. А. - Трансформація філософії справедливості: від принципів справедливості до її основного питання (2016)
Усов Д. В. - Сучасна філософія свободи: контрактуалістичний вимір (2016)
Лазоренко О. О. - Політичні та економічні виміри ґендерної рівності в Україні та ЄС (2016)
Матвієнко І. С. - Еволюцiя гумaнiстично-фiлософських орiєнтaцiй психоaнaлiзу Е. Фроммa (2016)
Горбань Р. А. - Визначення світу в персоналістичному вченні Чеслава Станіслава Бартніка (2016)
Долга О. Д. - Екзистенціальна методологія співвідношення віри та знання за К. Ясперсом (2016)
Лучицька В. І. - "Драма" людської особистості у філософії Ю. Тішнера (2016)
Зіневич А. С. - Феноменологія й онтологія А. Бергсона як джерело екзистенціальної філософії Г. Марселя й Є. Мінковского (2016)
Романенко О. Я. - Ціннісні структури як підгрунтя соціального пізнання та визначення якості вищої освіти (2016)
Жигилевич О. Ю. - Ціннісний підхід та функціональний аналіз у дослідженні бізнес-освіти (2016)
Яковлева О. В. - Багатомовність у системі вищої освіти: чи є неминучим конфлікт між патріотизмом та прагматизмом? (2016)
Коломієць О. Л. - Екзистенціально-трансцендентальне розгортання людського духу як необхідна умова існування особистості: метаантропологічний аналіз (2016)
Усов Д. В. - Сучасна філософія свободи: контрактуалістичний вимір (2017)
Шевченко М. О. - Прогнозування як технологія маніпуляції (2017)
Качинська І. П. - Динаміка ціннісних орієнтацій української молоді (2017)
Любивый Я. В. - Подолання методологічних засад філософії постмодернізму (У. Бек) (2017)
Ільїна А. В. - Особливості тематизації проблеми ідентичності у трансцендентальній феноменології та в деконструкційній філософії (2017)
Ільїна Г. В. - Візуальні студії в параметрах історико-філософського пізнання і формування мислення (2017)
Беркаль М. Д. - Рецепція ідей Ніцше в "Анти-Едипі" Жиля Дельоза та Фелікса Гваттарі (2017)
Артемчук М. Д. - Локалізація природноправового дискурсу під впливом соціо-культурних викликів сучасного суспільства ризику (2017)
Кіхно О. В. - Дихотомія історіософських та еволюціоністських вимірів у європейській та індійській філософській думці (2017)
Горбань Р. А. - Персоналістичне визначення історії Чеславом Станіславом Бартніком (2017)
Клочков І. В. - Флорентійський неоплатонізм Марсіліо Фічіно (2017)
Співак В. В. - Уявлення про задоволення в морально-етичній складовій української церковної проповіді XVII ст. (2017)
Шеремета О. Ю. - Історик філософії – от. Микола Конрад: нотатки до інтелектуальної біографії (2017)
Білецька В. В. - Основні аспекти ранніх праць Івана Мірчука (2017)
Самчук Р. В. - Василь Лісовий: "Людина не зі страху" (2017)
Фаренюк Г. Г. - Надійність та безпека гідротехнічних споруд в умовах тривалої експлуатації, Вайнберг О. І., Хлапук М. М., Шумінський В. Д. (2019)
Немчинов Ю. І. - Захист житлових будинків від сейсмічних навантажень та динамічних впливів залізничного транспорту, Мар’єнков М. Г., Калюх Ю. І., Бабік К. М., Дирда В. І. (2019)
Тарасюк В. Г. - До визначення міцності і класу бетону, Жарко Л. О., Овчар В. П., Борецька Н. С. (2019)
Дворкін Л. Й. - Розрахунок складу сухої будівельної суміші за критерієм мінімальної вартості, Бордюженко О. М., Ковалик І. В., Марчук В. В. (2019)
Трофимчук О. М. - Вертикальний імпеданс фундаменту на шарі водонасиченого ґрунту, Гомілко О. М., Савицький О. А. (2019)
Махінько Н. О. - Імовірнісне представлення коефіцієнта критичного фактору в задачах надійності будівельних конструкцій (2019)
Тимофєєв М. В. - Розрахунок погодинної природної кратності повітрообміну та її вплив на енергопотребу будівель в динамічних сіткових моделях, Дешко В. І., Білоус І. Ю., Гетманчук Г. О. (2019)
Малівський А. М. - "Дискурсія про метод" Декарта як проект антропологічної метафізики Нового часу (2017)
Зіневич А. С. - Проблема відчуження свідомості від реальності в екзистенціальній філософії Є. Мінковського й Г. Марселя (2017)
Ніколенко Г. С. - Витоки концепції "закритого" і "відкритого" суспільства у праці А. Бергсона "Два джерела моралі і релігії" (2017)
Усик А. В. - Культура Китаю в дискурсі свободи: конфуцієвий ритуал (2017)
Горбань Р. А. - Персоналістичне визначення історії Чеславом Станіславом Бартніком (2017)
Саковська О. Ю. - Святий Тома Аквінський про рух та місце на підставі філософії природи Стагірита (2017)
Анацька Н. В. - Історико-філософський аспект становлення екологічного знання (2017)
Лукашенко М. В. - Образи та метафори соціальності у філософії (2017)
Захаренко К. В. - Правовий супровід інформаційної безпеки суспільства (2017)
Гальченко М. С. - Продуктивна енергія мислення в творенні пізнання і діяльності (2017)
Петік Я. О. - Дія – метафізичний та практичний аспекти (2017)
Руденко Т. П. - Взаємозв’язок когнітивних процесів та соціокультурних факторів як рушійна сила розвитку науки (2017)
Ніколаєнко Н. В. - Інформаційні технології в антропологічному контексті (2017)
Несправа М. В. - Спільне та відмінне у богословському та релігієзнавчому підходах до дослідження питання залагодження релігійних конфліктів (2017)
Брильов Д. В. - Державна політика в радянській Україні щодо мусульман в післявоєнний період (за матеріалами архіву Уповноваженого Ради в справах релігійних культів при Раді міністрів СРСР по УРСР) (2017)
Іщук Н. В. - Принцип "підтвердженого діалогу" як методологічний принцип теології спілкування (2017)
Стрєлкова Ю. О. - Діалектична теологія vs ліберальна теологія: проблема розбіжностей і точок дотику (2017)
Лук’янець О. І. - Узагальнення та багаторічна мінливість максимального річного стоку води річок відповідно до гідрографічного районування України, Москаленко С. О. (2019)
Кожем'якін Д. В. - Просторова та часова динаміка складових водного балансу басейну річки Дністер до міста Заліщики, Чорноморець Ю. О. (2019)
Сокольчук К. І. - Оцінка репрезентативності рядів спостережень та вибіркових параметрів розподілу середнього річного стоку води річок на правобережній частині басейну Прип’яті (2019)
Лободзінський О. В. - Оцінка гідравлічних характеристик потоку та транспорту наносів річки Горинь, Ободовський О. Г., Данько К. Ю. (2019)
Паламарчук Л. В. - Орографічний вплив на формування просторових та часових відмінностей розподілу опадів в Українських Карпатах, Басіста Є. К. (2019)
Заболоцька Т. М. - Кліматичні зміни атмосферного тиску на території України, Ціла А. Ю. (2019)
Пясецька С. І. - Визначення кореляційного зв’язку між окремими метеорологічними параметрами при екстремальних метеорологічних явищах (відкладення ожеледі) по сезонах року, Гребенюк Н. П., Савчук С. В. (2019)
Скриник О. А. - Виявлення та усунення кліматологічної неоднорідності у часових рядах кліматологічних показників, Бойчук Д. О., Сіденко В. П. (2019)
Бесараб Ю. С. - Водний баланс басейну р. Велика Вись та сучасні зміни його складових, Лук’янець О. І. (2019)
Забокрицька М. Р. - Біобібліографія професора гідролога-гідрохіміка Валентина Хільчевського (2019)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2019)
Любивий Я. В. - Ідентичність як предмет практичної філософії (2018)
Усов Д. В. - Модерні версії теорії суспільної угоди: незавершений проект? (2018)
Арсентьєв М. Е. - Розвиток меритократичних концепцій у першій половині ХХ століття (2018)
Анацька Н. В. - Актуальність екологічного фактору в соціальній роботі (2018)
Петренко М. О. - Концепт людської гідності в сучасній комунікативній філософії (2018)
Ситніченко Л. А. - Засади та принципи політичної антропології Штефана Ґосепата (2018)
Клочков І. В. - Художньо-образна естетизація життя у творчості Фр.Петрарки та її вплив на філософію Відродження (2018)
Беркаль М. Д. - Про деякі аспекти тлумачення ідей Ніцше Жилем Дельозом з метою критики гегеліанства та феноменологічного вчення (2018)
Кисельов О. С. - Науково-дослідна діяльність київського відділу наукового атеїзму у 1980-х рр. (2018)
Хромець В. Л. - Законодавче розв’язання визнання результатів освітньої діяльності українських закладів вищої духовної освіти (2018)
Tkachenko R. Y. - Peter Lombard’s on God’s Will: Sententiae, Book I, Distinctions 45-46 (2018)
Мокієнко М. М. - П’ятидесятницька герменевтика про роздільність духовного відродження (2018)
Несправа Н. В. - Будущее ислама в Европе: религиоведческий анализ (2018)
Гура В. О. - Богословсько-філософські концепції "часу" та "справедливості" як актуальні питання сучасної есхатології (2018)
Фоменко А. В. - Політичне православ’я в контексті культури постмодерна (2018)
Shatalov Y. О. - The Knowledge of Reality: Critical Assessment of Stanley J. Grenz’s Methodology (2018)
Tarelin A. O. - Wet Steam Flow Ionization and Prospects to Practically Apply Electrical Discharge Devices in Turbo Installation, Annopolska I. Y. (2019)
Chernousenko O. Yu. - Re-Extension of 200 MW Turbine Cast Casing Service, Ryndyuk D. V., Peshko V. A. (2019)
Kuznetsov M. A. - Method for the Optimal Design of Vacuum-Evaporative Heat Pumps, Tarasova V. A., Kharlampidi D. Kh. (2019)
Degtyarev M. A. - Experimental Strength Analysis of Variable Stiffness Waffel-Grid Cylindrical Compartments. Part 2. Analysis Results, Danchenko V. G., Shapoval A. V., Avramov K. V. (2019)
Koliadiuk A. S. - Thermal and Stress State of the Steam Turbine Control Valve Casing, with the Turbine Operation in the Stationary Modes, Shulzhenko M. H. (2019)
Miroshnikov V. Yu. - Investigation of the Stress Strain State of the Layer with a Longitudinal Cylindrical Thick-Walled Tube and the Displacements Given at the Boundaries of the Layer (2019)
Zevin L. I. - Calculation of Indicators of Reliability of Technical Systems by the Typical Structural Scheme Method, Krol H. H. (2019)
Mir-Salim-zade M. V. - Minimization of the Stressed State of a Stringer Plate with a Hole and Rectilinear Cracks (2019)
Avramenko A. M. - Prospects of Using Hydrogen Microaddition to Improve Diesel Engine Ecological Indicators, Lievtierov A. M., Bhantsev V. M., Hladkova N. Yu., Kirieieva V. M. (2019)
Дорошенко А. Ю. - Проектування програми візуалізації земної поверхні з використанням алгебро-алгоритмічного інструментарію, Кушніренко Р. В., Яценко О. А. (2019)
Мамедов Т. А. - Засіб налаштування програм на платформі .NET за допомогою переписувальних правил, Дорошенко А. Ю. (2019)
Рогушина Ю. В. - Проблеми використання онтологічного аналізу для подання знань у Wiki-ресурсах (2019)
Кудим К. А. - Методы и средства извлечения данных о персоналиях из авторефератов диссертаций, Проскудина Г. Ю. (2019)
Балабанов О. С. - Аналітика великих даних: принципи, напрямки і задачі (огляд) (2019)
Білецький Б. О. - Горизонтальне та вертикальне масштабування методів машинного навчання (2019)
Захарова О. - Використання метаданих для вирішення задач великих даних (2019)
Максименко В. Б. - Значення інженерних кадрів для вітчизняної системи охорони здоров'я (2015)
Білошицька О. К. - Дослідження патологічної активності головного мозку на основі статистичних показників, Настенко Є.А. (2015)
Васильев Р. Г. - Тканевая инженерия живого эквивалента кости: биотехнологические аспекты и клинические результаты, Оксимец В. М., Родниченко А. Е., Злацкая А. В., Губарь О. С., Оксимец В. В., Зубов Д. А. (2015)
Висоцька О. В. - Моделювання динаміки відношень спектральних параметрів ритму сердця і загального периферічного опору судин, Порван А. П., Улєскіна Н. А., Носов К. В. (2015)
Шайко-Шайковский А. Г. - Оптимизация конструктивных параметров при проектировании накостных пластин и размещения фикструющих элементов при остеосинтезе, Белов М. Е., Олексюк И. С., Зинькив О. И., Косенко О. Л. (2015)
Котовський В. Й. - Сенсор кисню стрижневого типу, Довженко О. П., Скринський О. В., Ройтман Ю. М. (2015)
Бойко І. В. - Індивідуальна біосумісність ортопедичних імплантів з організмом реципієнта, Зафт В. Б., Лазаренко Г. О., Лазаренко О. М., Алексєєва Т. А., Литвин П. Л. (2015)
Зубрик Л. В. - Моделювання процесу опромінення шкіри при комплексному лікуванні псоріазу, Ткачук Р. А., Швед А. М. (2015)
Дячук Д. Д. - Досвід впровадження дистанційної форми навчання у безперервну професійну освіту медичних працівників ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС, Зюков О. Л., Ласиця Т. С. (2015)
Иванушкина Н. Г. - Выявление низкоамплитудных компонент ЭКГ, Иванько Е. О., Котовская М. А., Оксемчук М. С. (2015)
Богомолов М. Ф. - Універсальний лазерний лікувально-діагностичний комплекс, Огородник Є. А., Каньшина Г. П. (2015)
Луговской А. Ф. - Ультразвуковые кавитационные стерилизаторы жидких сред, Мовчанюк А. В., Берник И. Н., Гришко И. А. (2015)
Яценко В. П. - Основные направления информационного обеспечения программы "наш первый курс. гармонизация личности" (2015)
Белов М. Е. - Методика и аппаратура для дистанционной бесконтактной диагностики по динамике теплоотдачи организма, Шайко-Шайковский А. Г., Олексюк И. С., Борсук Е. И. Василов В. В., Леник Д. К. (2015)
Луговской А. Ф. - Ультразвуковой кавитатор для фармацевтической промышленности, Мовчанюк А. В., Фесич В. П., Гришко И. А. (2015)
Яворський Б. І. - Парадигма біомедичної інженерії (2015)
Шидловський М. С. - Експериментальна оцінка надійності з'єднання ендопротезів тазостегнового суглобу з кістковою тканиною, Бондар В. К., Мусієнко О. С. (2015)
Черевко В. М. - Вибір кровоспинних препаратів в залежності від густини крові та розміру рани (2015)
Blavatskyy S. - The Ukrainian English-language press in the Swiss Confederation (1915—1931) (2017)
Дроздовська О. - Українська преса на Зеленому Клині й У Маньчжурії 1917—1921 рр.: історія функціонування та особистості (2017)
Палюх О. - Українські громадсько-політичні часописи-ефемериди 1920-х рр. у Львові: Функціонування і тематика (2017)
Брайлян Н. - Періодичні видання української еміграції у Брно (1920—1930-ті рр.): історія функціонування, основна тематика та особливості публікацій (2017)
Кобрин Н. - Прижиттєві пресові публікації про Миколу Лисенка у Галичині (2017)
Кулеша Н. - Іван Франко на сторінках українських німецькомовних часописів Відня початку XX ст. (2017)
Комариця М. - Мовні дискусії у пресі доби Української революції: факти, інтерпретації, контексти (2017)
Наконечна З. - Роль часопису "Новий Час" (1923—1939 рр.) у формуванні національно свідомого читача (2017)
Бліхарський Р. - Критерії християнської соціології (За матеріалами журналу "Вестник русского христианского движения" та газети "Нова Зоря") (2017)
Астапцева Х. - "Балачки про моду" Харитини Кононенко — нове слово у жіночій пресі Галичини (На матеріалах "Жіночої сторінки" у газеті "Діло" (1936—1939 рр.) (2017)
Ґабор В. - Жіночий рух у Карпатській Україні: національні, соціально-політичні та культурно-освітні аспекти (За матеріалами жіночої преси Галичини 1938—1939 рр.) (2017)
Кравець Д. - Національна політика СРСР у публікаціях Мирослава Прокопа на сторінках журналу "Сучасність" (Мюнхен) (2017)
Галаджун З. - Закон про мовні квоти для телебачення: новели, реакція практики, основні проблеми реалізації (2017)
Кузнецова О. - Складові вдосконалення моральної відповідальності журналістів (2017)
Брадов В. - Проблематика досліджень медіаринку України в ракурсі соціальних комунікацій (2017)
Мельник Ю. - Публіцист в умовах тоталітарної держави: випадок Юліуса Еволи (2017)
Скленар І. - Постать Митрополита Андрея Шептицького у 150-річний ювілей його народження (За матеріалами публікацій 2015 р.) (2017)
Вербицький П. - Корпоративна монополія на інформацію як чинник інформаційної стратегії держави (2017)
Мудра І. - Просування книг журналістів у ЗМІ, Кіца М. (2017)
Стєкольщикова В. - Впливогенність успішних модифікаційних форм журналістського розслідування: лонгрід (2017)
Белла М. - Реплікація у гіпертексті: до питання про комунікативну функцію мемів (2017)
Дутчак А. - Редактор телебачення в мережі Інтернет: терміни та функції (2017)
Теодорська Л. - Рекламні вподобання дитячої аудиторії (За матеріалами анкетування в межах м. Харкова та Харківської обл.) (2017)
Огар Е. - Просвітницькі серії для селян концерну "Українська Преса" (Бібліотека тижневика "Народня Справа") (2017)
Процик-Кульчицька М. - Ієромонах Макарій Каровець: служіння у журналістиці (2017)
Ревера Б. - Редакторсько-публіцистична діяльність Володимира Дорошенка (2017)
Середа О. - Святослав Гординський як редактор, публіцист і мистецький критик (2017)
Михалюк М. - Часопис "Діло" як платформа журналістських виступів Романа Купчинського (1924—1939 рр.) (2017)
Беницький А. - Листи Михайла Рудницького до Софії Яблонської: комунікаційні особливості (2017)
Гоменюк В. - З епістолярію кореспондентки: співпраця Софії Яблонської із журналом "Нова Хата" (2017)
Пелипець М. - Пресо- та книговидавнича діяльність Степана Смаль-Стоцького кінця ХІХ — 30-х рр. ХХ ст.: історіографічний аспект (2017)
Ковалишин А. - Сегмент біографічної літератури сучасного книжкового ринку України (2017)
Єфремова А. - Вімельбухи як специфічний різновид книжки-картинки (2017)
Алфавітний покажчик авторів (2017)
Титул, зміст (2019)
Альошин Г. В. - Системний аналіз біонічної нейромережі контрастування сигналів, Панченко С. В., Приходько С. І. (2019)
Мойсеєнко В. І. - Розвиток залізничних цифрових систем та технологій у контексті інженерії 4.0, Огар О. М., Гаєвський В. В. (2019)
Крячко К. В. - Удосконалення способу визначення швидкості розпуску составів на сортувальній станції, Буренін В. А., Товстоноженко І. О., Азізов У. А. (2019)
Приходько С. І. - Принципи програмної реалізації адаптивного методу декодування алгебраїчних згорткових кодів перемежування, Штомпель М. А., Сєвєрінов О. В., Власов А. В. (2019)
Єрмоленко Л. П. - Електромагнітні завади на залізничному транспорті: теоретичні засади та класифікація (2019)
Лапко А. О. - Експлуатаційні показники роботи пристроїв залізничної автоматики, Каменєв О. Ю., Сагайдачний В. Г., Коцюба Т. А. (2019)
Титул, зміст (2019)
Копчак В. М. - Методи профілактики виникнення ускладнень після панкреатодуоденальної резекції підшлункової залози, Перерва Л. О., Дувалко О. В., Ханенко В. В., Андронік С. В., Сухачов С. В., Кропивницький В. О. (2019)
Саволюк С. І. - Престенотичне розширення проксимальних відділів шлунка як предиктор розвитку гастроезофагеального рефлюксу у віддаленому періоді після лапароскопічної гастроплікації, Лисенко В. М., Крестянов М. Ю., Завертиленко Д. С., Глаголєва А. Ю., Кругляк Є. К. (2019)
Дронов О. І. - Результати застосування хімічної деструкції в комплексному лікуванні вогнищевої патології печінки, Ковальська І. О., Козачук Є. С., Бакунець П. П. (2019)
Котенко О. Г. - Результати трансплантації правої частини печінки від живого родинного донора, Мініч А. А., Гриненко О. В., Попов О. О., Гусєв А. В., Григорян М. С., Федоров Д. О., Єднак В. І., Юзвик К. О., Жиленко А. І. (2019)
Хоменко І. П. - Хірургічна тактика лікування поранених з вогнепальними ушкодженнями стегна на всіх рівнях медичного забезпечення, Король С. О., Матвійчук Б. В., Устінова Л. А. (2019)
Асланян С. А. - Хірургічна допомога пораненим з бойовою травмою живота, отриманою під час збройного конфлікту на сході України, на етапах медичної евакуації другого рівня медичного забезпечення (2019)
Рой І. В. - Сучасні підходи до реабілітації військовослужбовців з вогнепальними поліструктурними пораненнями верхньої кінцівки, Борзих Н. О., Катюкова Л. Д., Борзих О. В. (2019)
Ибрагимов Ф. И. - Повреждение таза и острый респираторный дистресс-синдром у больных с тяжелой сочетанной травмой (2019)
Тодуров Б. М. - Уровни маркеров повреждения миокарда и состояние кислородного бюджета у пациентов с недостаточностью митрального клапана при хирургической коррекции с применением кристаллоидной кардиоплегии, Харенко Ю. А., Хартанович М. В., Демянчук В. Б., Шарлай К. Ю. (2019)
Анкин Н. Л. - Роль внешнего остеосинтеза в лечении нестабильных повреждений костей таза, Анкин Л. Н., Петрик Т. М., Ладыка В. А. (2019)
Дєдков А. Г. - Реконструкція тазового кільця металополімерним ендопротезом після радикальної внутрішньої резекції таза, Костюк В. Ю. (2019)
Таращенко Ю. М. - Хірургічне лікування тиреоїдних вузлів невизначеної цитологічної структури, Коваленко А. Є., Остафійчук М. В., Янчій І. Р., Мельник М. Д., Зелінська Г. В., Найда Ю. М. (2019)
Паламарчук В. О. - Селективна реіннервація для кореrції однобічного паралічу гортані в тиреоїдній хірургії, Товкай О. А., Войтенко В. В., Соломеннікова Н. В. (2019)
Купрін Д. І. - Особливості перебігу сечокам’яної хвороби у хворих з єдиною ниркою та супутнім цукровим діабетом 2-го типу, Бойко А. І., Сайдакова Н. О., Губарь А. О. (2019)
Винниченко О. В. - Комплексна оцінка операційного ризику у хворих з морбідним ожирінням (2019)
Рощін Г. Г. - Реформування системи екстреної медичної допомоги постраждалим на ранньому госпітальному етапі, Мазуренко О. В., Дорош В. М., Пагава О. З., Іванов В. І. (2019)
Голобородько Микола Костянтинович до 90-річчя від дня народження (2019)
Жукова Н. - Проблема самоорганізації культуротворчих процесів: психоісторичний аспект (2017)
Юдкін І. - Морфологічні характеристики абстрагування в художньому тексті (2017)
Берегова О. - Тенденції візуалізації в сучасній інструментальній академічній музиці в аспекті музичної комунікації (2017)
Чумаченко О. - Структурно-функціональний аналіз поняття "творча діяльність" (2017)
Демчук Р. - Міфологема в контексті моделювання національної ідентичності (2017)
Кохан Т. - Проблема "авторського кіно": від класичного досвіду до сучасних пошуків (2017)
Яковина О. - Особистість і шлях: Григорій Сковорода і Хосемарія Ескріва де Балагер. Компаративний і міждисциплінарний аспекти дослідження (2017)
Демещенко В. - Творчість Сергія Параджанова в контексті української культури ХХ століття (2017)
Причепій Є. - Дві богині в архаїчній символіці та орнаментах народних рушників (2017)
Богомолець О. - Рушник як сакральний символ української культури (2017)
Гаєвська Т. - Громада (сільська община) як інститут селянського самоврядування в Україні (2017)
Зубавіна І. - Слово про учителя (2017)
Bezruchko O. - Problematics of research of the screen arts' history by means of the archived original sources (2017)
Підгорбунський М. - Зародження багатоголосся і його різновиди в Українській православній церкві (2017)
Чурпіта Т. - Повернення Миколи Трегубова до Львівського театру опери та балету (1950–1951 рр.) (2017)
Гриценко О. - Стильова парадигма художнього методу Миколи Лисенка і перспектива її втілення в українській музиці (2017)
Фарина О. - Музично-просвітницька діяльність греко-католицького духовенства Східної Галичини в контексті соціокультурної практики Церкви (1921–1946) (2017)
Садовенко С. - Образ ідеальної світобудови в українській народній художній культурі: колядки, щедрівки (2017)
Марченко І. - Методично-науковий супровід зберігання музейних експонатів як відображення консерваційної практики в художніх музеях 30–40 рр. XX століття (2017)
Судакова В. - Полікультурний світ як простір мультикультурних практик: проблематика концептуалізації цінностей ненасильницького співіснування (2017)
Lytva L. - Media as a resource of the capitalization of socio-cultural practices of individual success in life, Pryshva R. (2017)
Гриценко О. - Між культурою пам'яті і державною політикою: проблематика, моделі і методологія досліджень політики пам'яті в Україні (2017)
Безгін О. - Мистецтвознавчі вищі навчальні заклади: стратегія розвитку в реальностях нових економічних умов, Успенська О. (2017)
Вишневська Г. - Впровадження інноваційних технологій в індустрії туризму (2017)
Козловський Є. - Особливості використання мобільних технологій і соціальних мереж у туристичній діяльності (2017)
Вінічук А. - Сучасні тенденції формування художнього образу в театрально-концертній діяльності (2017)
Шалапа С. - Взаємодія як феномен трансформації спорту і хореографічного мистецтва (2017)
Чміль Г. - Відгук на монографію Ольги Овчарук "Ідеал людини у культурологічних парадигмах ХХ — початку ХХІ століть" (О. Овчарук "Ідеал людини у культурологічних парадигмах ХХ — початку ХХІ століть": монографія. — К.: НАКККіМ, 2016. — 268 с.) (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Токовило Т. С. - Формування математичних знань у майбутніх судноводіїв (2019)
Єщенко О. І. - Енергообстеження та термомодернізація багатоповерхового житлового будинку, Виноградов-Салтиков В. О., Оборонов Т. Ю. (2019)
Мельник В. Д. - Інтелімедійні засоби підтримки прийняття рішень в нафтогазовій справі, Шекета В. І. (2019)
Samoilyk O. - Optimization of means of distributed generation in the structure of local electrotechnical complexes, Kurbaka H. (2019)
Тернова А. С. - Визначення інтегрального показника якості шкільної форми, Григоренко І. В. (2019)
Черевична Н. І. - Сучасні балові системи оцінки якості вина, Гапонцева О. В. (2019)
Воловик В. М. - Етнокультурні каркасні ландшафти містечка Хмільник Вінницької області, Слівінська А. С. (2019)
Бондар А. А. - Удосконалення технічних елементів з футболу у студентів закладів вищої освіти (2019)
Вертелецький О. І. - Показники результативності ігрової діяльності в баскетболі, Богатир В. Г., Грохович О. М. (2019)
Гакман А. В. - Становлення педагогічних основ олімпійської освіти в Україні, Ушенко Ю. О., Галан Я. П., Кожокар М. В. (2019)
Осаула В. О. - Військово-патріотична реклама: світовий досвід (2019)
Малімон В. І. - Культурна безпека як важлива складова сталого розвитку та національної безпеки (2019)
Кваша О. П. - Політична культура: на шляху до демократії, Шпит А. М. (2019)
Храбан Т. Є. - Армія як компонент національного бренда України (2019)
Калкутіна Н. В. - Місця поховання іноземних військовополонених Другої світової війни на території Південної України: пошук, збереження та увічнення пам'яті (2019)
Грабовська І. М. - Гендерні виклики у сучасному українському соціумі в контексті конфліктизаційної проблематики (2019)
Поліщук Р. М. - Концепції тіла: гармонія Кубертена with єдність у різноманітті Ніцше (2019)
Поліщук Р. М. - Політика і спорт: ідеологія, імідж, ідентичність (2019)
Филиппова О. Н. - Пейзаж в творчестве А.А. Рылова (1870-1939) (2019)
Филиппова О. Н. - Творчество Г. Г. Гагарина (1810-1893) – универсальной личности (2019)
Бучачий О. В. - Деякі питання реставрації авангардного живопису. Олександр Грен (2019)
Ілечко М. П. - Категоріальні передумови вивчення музичного мислення як засад феномена сюїтності (2019)
Кравченко Т. В. - Розуміння реалій майбутньої професії як мотиваційний фактор при вивченні іноземної мови (на прикладі студентів немовних спеціальностей), Огієнко В. П. (2019)
Liakh O. - Terminology of the article as a scientific text, Nepran A. (2019)
Ноговська С. Г. - Корпусні технології в перекладознавстві (особливості передачі ідіостилю роману Дж. Д. Селінджера "Ловець у житі" в українському перекладі О. Логвиненка) (2019)
Попова Л. І. - Текст в сучасному образотворчому мистецтві: мовний та практичний аспекти (2019)
Храбан Т. Є. - Імідж/образ України в англомовному секторі соціальних мереж (2019)
Shevchenko A. - Wordplay in the English language and its translation in film scripts (2019)
Бигар Г. П. - Формування професійної ідентичності майбутніх учителів як один із факторів професіоналізму, Прокоп І. С., Піц І. І. (2019)
Білокопитов В. І. - Європейська асоціація вищих навчальних закладів як представник вищої професійної освіти (2019)
Burovytska A. - Mobile education opportunities for non-philology students in learning a foreign language (2019)
Веретенко І. М. - Попередження сімейного насильства в умовах закладу загальної середньої освіти (2019)
Габрусєва Н. В. - Аналіз підходів до розуміння поняття "відповідальність". Історичний аспект (2019)
Гулій І. Р. - Культура професійного мовлення педагога: міждисциплінарні аспекти (2019)
Казачінер О. С. - Використання методики ТАН-Содерберг для розвитку мовлення учнів із інтелектуальними порушеннями, Дембовська М. П. (2019)
Kornyts'ka Y. - WebQuest in ESP classroom: effect and students' attitude (2019)
Кукса Б. В. - Актуальність дослідження системи формування міжкультурної компетентності в англомовному спілкуванні майбутніх фахівців туризму (2019)
Литвин С. В. - Шлях до розкриття та становлення особистості (2019)
Лущик Ю. М. - Використання аудіолінгвального методу на початковому етапі вивчення української мови як іноземної, Пікулицька Л. В., Циганок Г. М. (2019)
Мельничук І. В. - Інноваційні технології викладання малих епічних форм, Толстолуцька А. С. (2019)
Покась Л. А. - Дидактичні ігри з економіки в гімназії та ліцеї, Байдак Ю. П. (2019)
Стрілецька Н. М. - Теоретичні аспекти розробки та використання лепбуку "Я і цифрові пристрої" (інформатична освітня галузь, 2 клас), Лаврінчук Ю. О., Петренко Н. П. (2019)
Шпитальова О. В. - Педагогічний малюнок в системі професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2019)
Дудік А. О. - Захист від озброєної особи як спеціальний вид необхідної оборони (2019)
Кисіль О. В. - До питання щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за доведення до самогубства (ст. 120 КК України) (2019)
Коляда Т. А. - Правове регулювання клінічних досліджень в Україні: стан, проблеми, перспективи (2019)
Лазебна А. В. - Довічне позбавлення волі: проблема перспектив умовно-дострокового звільнення (2019)
Пархоменко А. Ю. - Особливості складання договорів про переробку давальницької сировини (2019)
Сімавонян В. С. - До питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів, Светлічна С. Ю., Торосян Є. Г. (2019)
Сокуренко В. А. - Обшук житла чи іншого володіння особи як слідча (рузшукова) дія в контексті права особи на недоторканність житла (2019)
Соха С. С. - Медіація як важливий інститут становлення правової системи в Україні (2019)
Харіна М. Ю. - До питання регулювання правового статусу штучного інтелекту в міжнародному праві та українському законодавстві (2019)
Хрякова Н. О. - Доказування під час застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні (2019)
Бобко Л. О. - Актуальні проблеми формування етики державних службовців, Сенишин Б. Б., Сподарик Т. І., Станасюк О. А. (2019)
Varava I. - Terms of development of multimodal transportation forming an alternative technical basis of railway transport, Shevchenko Y. (2019)
Воробйова І. Д. - Умови нестабільності в контексті функціонування підприємств України, Бородін М. О. (2019)
Dierbunova K. - Evolution of multimodal transportation in international trade, Holovchuk K., Shevcheko Y. (2019)
Зінчук С. Ю. - Аналіз ефективності стратегії довгої/короткої позиції в умовах корекції фінансового ринку, Тимошенко Н. Ю. (2019)
Карлін М. І. - Фінансово-екологічні проблеми у діяльності підприємств та шляхи їх вирішення, Борисюк О. В. (2019)
Ковальчук Н. O. - Управління фінансовою безпекою підприємства, Флоpюк А. Ю. (2019)
Ковіня М. М. - Управління зовнішнім боргом у країнах з трансформаційною економікою, Марченко А. О. (2019)
Корбутяк А. Г. - Методи розрахунку ставки дисконтування, Михайлюк А. В. (2019)
Лозовський О. М. - Менеджмент підприємства в умовах фінансової кризи, Шевчук Т. В. (2019)
Макарчук О. Г. - Екологічна ситуація в Україні: позитивні та негативні аспекти, Гайдученко Т. М. (2019)
Марич М. Г. - До питання управління кредитними ризиками, Білявська А. В., Мізунська І. Р. (2019)
Семенова Л. Ю. - Організація системи навчання та розвитку персоналу на підприємстві, шляхи її покращення, Карпенко І. А. (2019)
Сердечна С. М. - Сучасні тенденції розвитку поняття "активи" та концепції щодо їх визначення (2019)
Силкіна Ю. О. - Формування організаційно-економічного механізму управління бізнес-процесами підприємства (2019)
Ситник Н. С. - Аналіз сучасного ринку фінансового лізингу України, Корень Д. O. (2019)
Смага І. С. - Економічна оцінка орних земель за нормативними вихідними даними (2019)
Сокровольська Н. Я. - Використання ефекту синергії в управлінні фінансово-економічним розвитком громади, Дембіцька А. В. (2019)
Теребух А. А. - Принципи та методи мотивації працівників туристичного підприємства, Ільницька-Гикавчук Г. Я. (2019)
Шушкова Ю. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку краудфандингу в Україні, Мосолова Ю. О., Себестянович І. С. (2019)
Yakovleva T. - The state and prospects of tourism development in Ukraine, Bespalova N., Pecherna K. (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (15 травня 2019 р.) (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (29 травня 2019 р.) (2019)
Локтєв В. М. - Про підготовку видання багатотомної "Великої української енциклопедії" (стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 15 травня 2019 р.), Киридон А. М. (2019)
Наумовець А. Г. - Про стан реалізації Меморандуму про співробітництво між Національною академією наук України та Українським союзом промисловців і підприємців (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 15 травня 2019 р.) (2019)
Шуба Я. М. - Біофізика канцерогенезу простати: новий погляд на проблему (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 травня 2019 р.) (2019)
Яцків Я. С. - Про заходи з відзначення 75-річчя від дня заснування Головної астрономічної обсерваторії НАН України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 29 травня 2019 р.) (2019)
Хвесик М. А. - Природно-ресурсна сфера України: стан та шляхи збереження, Обиход Г. О. (2019)
Акімов І. А. - Червона книга України: стан та напрями розвитку, Костюшин В. А., Корнєєв В. О. (2019)
Халатов А. А. - Модульні енергетичні установки на основі газової турбіни: перспективний шлях розвитку ядерної енергетики, Доник Т. В. (2019)
Мех О. А. - Синхронізація системи нормативно-правового забезпечення науково-технологічної сфери України: проблеми і перспективи, Бублик С. Г. (2019)
"Космічні технології: сьогодення і майбутнє" — формат буде продовжений (2019)
Болкотун З. А. - Науковий журнал — виклики сьогодення (ІХ Науково-практична конференція "Наукова періодика: традиції та інновації"), Радченко А. І. (2019)
80-річчя академіка НАН України О. В. Палагіна (2019)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Клепікова (2019)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. В. Бондаря (2019)
Андрієнко О. Д. - Колекція Amelanchier Medik. НДП "Софіївка" НАН України, Опалко А. І. (2017)
Вегера Л. В. - Деякі підходи до створення садів рододендронів в умовах України) (2017)
Іщук Л. П. - Використання верби (Salix L.) і тополі (Populus L.) у квітковому аранжуванні (2017)
Колдар Л. А. - Ризогенез експлантів Сercis siliquastrum L. ‘Albida’ in vitro (2017)
Лисогор Л. П. - Дендрофлора модельних залізорудних відвалів Криворіжжя: структурний аналіз, здатність до колонізації техногенних екотопів, Красова О. О., Коршиков І. І. (2017)
Мельник М. А. - Вплив типу підщепи на здатність до перезимівлі щепленого матеріалу садових троянд, Лях В. О. (2017)
Оксантюк В. М. - Особливості насінного розмноження представників роду Cotinus Mill. (2017)
Опалко О. А. - Посттравматичні регенераційні процеси у представників роду Sorbus L., Нєбиков М. В., Конопелько А. В. (2017)
Половка С. Г. - Творча діяльність доцента Уманського державного педагогічного інституту імені П. Г. Тичини Ґедзя Семена Мартиновича (до 100-річчя з дня народження) (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського