Рум’янков Ю. О. - Картографування деревостану моносаду "Дубинка" Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2017)
Косенко І. С. - Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України у 2017 році (короткий огляд) (2017)
Косенко І. С. - Ботанічна мама: Пам’яті члена-кореспондента НАН України Тетяни Михайлівни Черевченко (2017)
Абдуллаев О. Х. - О задаче для вырождающегося уравнения смешанного типа с операторами Капуто и Эрдели–Кобера дробного порядка (2019)
Acu A.-M. - Classical Kantorovich operators revisited, Gonska H. (2019)
Bilgiç H. - Fine spectra of tridiagonal Toeplitz matrices, Altun M. (2019)
Бойчук О. А. - Обмежені розв’язки нелінійного рівняння Ляпунова та гомоклінічний хаос, Покутний О. О. (2019)
Клищук Б. А. - Нижние оценки объема образа шара, Салимов Р. Р. (2019)
Кофанов В. А. - Задача Боянова–Найденова для дифференцируемых функций на оси и неравенства разных метрик (2019)
Маслюченко В. К. - Про розриви нарізно неперервних відображень з не більш ніж зліченною множиною значень, Філіпчук О. І. (2019)
Самойленко А. М. - Теорія багатовимірних операторів трансмутації Дельсарта–Ліонса. II, Прикарпатський Я. А., Блекмор Д., Прикарпатський А. К. (2019)
Taranets R. M. - Finite speed of propagation for the thin-film equation in the spherical geometry (2019)
Башун C. Ю. - Конечные простые группы с холловыми |2,r|-подгруппами, r ∈ π(G)\|2,t|,t ∈ π(G ) (2019)
Coşkun H. - Instability intervals for Hill’s equation with symmetric single-well potential, Başkaya E., Kabataş A. (2019)
Андрієнко О. Д. - Особливості насінного розмноження інтродукованих представників роду Amelanchier Medik., Опалко А. І., Опалко О. А. (2018)
Вегера Л. В. - Створення колекційно-експозиційних ділянок монокультури роду Rhododendron L. в ландшафті кварталу № 1 Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України) (2018)
Гончарова А. В. - Декоративні властивості представників роду Hydrangea L. у Правобережному Лісостепу України (2018)
Дерев’янко Н. В. - Вихідний матеріал для селекції хурми (Diospyros spp.) на зимостійкість, Опалко О. А., Дерев’янко В. М., Опалко А. І. (2018)
Іщук Л. П. - Вирощування садивного матеріалу Salix L. in vitro (2018)
Ковальчук Т. Д. - Вегетативне розмноження видів роду Rhus L. в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Копилова Т. В. - Використання представників роду Pyracantha М. Roem. при створенні моносаду (2018)
Косенко І. С. - Виробничі випробування кращих сортів фундука (Corylus domestica Kos. et Opal.) колекції НДП "Софіївка" НАН України, Балабак О. А. (2018)
Оксантюк В. М. - Посухостійкість представників роду Cotinus Mill. в умовах Правобережного Лісостепу України, Колдар Л. А. (2018)
Порохнява О. Л. - Порівняльний аналіз зимо- та посухостійкості різновікових рослин виду Cladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd в умовах Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2018)
Слюсаренко О. М. - Видовий склад патоценозу та вплив фунгіцидів на збудників хвороб багаторічної деревини, Шматковська К. А. (2018)
Чорна Г. А. - Гербарні збори інтродуцентів, зроблені Й. К. Пачоським в Уманському Царициному саду (1885–1886 рр.), Мамчур Т. В. (2018)
Косенко І. С. - Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України у 2018 році (2018)
Басанець А. В. - Роль макро­ та мікроелементів у визначенні стану кісткової тканини хворих на хронічну попереково­крижову радикулопатію професійної етіології, Андрусишина І. М., Лашко О. М. (2019)
Yastrub T. A. - Toxicological­hygienic investigations of new pesticides from the position of occupational risk assessment (2019)
Сергета І. В. - Гігієнічна діагностика та прогностична оцінка професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах, на етапі навчання у вищому закладі освіти: наукові основи і профорієнтаційні аспекти, Панчук О. Ю. (2019)
Стеблій Н. М. - Ультрафіолетова складова інсоляції як фактор ризику для здоров'я людини, Акіменко В. Я. (2019)
Родіонова В. В. - Розвиток серцево­судинних ускладнень та особливості психологічного стану у хворих на рак легень після проведення комбінованої терапії (хірургічної та поліхіміотерапії), Гашинова К. Ю., Дроздов В. О. (2019)
Іщенко Л. О. - Ризик опромінення радоном та аналіз фактичної захворюваності на рак легень серед населення м. Кривого Рогу (2019)
Ященко Д. А. - Інтегральний показник напруженості та важкості праці як фактор ризику розвитку цереброваскулярних захворювань у робітників вібронебезпечних професій (2019)
Басанець А. В. - Гіперсенситивний пневмоніт як проблема професійної патології алергічного генезу (клінічний випадок), Остапенко Т. А., Єрмакова О. В. (2019)
Реферати статей із провідних зарубіжних видань (2019)
Чернюк В. І. - Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України. До 90­річчя з дня заснування (2019)
Кундиева А. В. - Разбирая семейный архив... (2019)
Бондаренко Л. Б. - Міжнародна гармонізація номенклатурних і діагностичних критеріїв: сучасні проблеми та завдання (2019)
Сенюк І. В. - Етіопатогенез хронічного запору та основні шляхи фармакологічної корекції, Брюханова Т. О., Башар Джабар Аль Сахлані (2019)
Супрун Е. В. - Модуляція процесів нейроапоптозу в щурів після кетамінового та пропофолового наркозів під впливом Гетерозиду, Кабачна І. В., Кабачний В. І., Абрамов А. В., Бухтіярова Н. В. (2019)
Demchenko S. А. - Synthesis of derivatives of 5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,8a-triazacyclopenta|cd|azulenes and their effect on platelets aggregation, Bobkova L. S., Yadlovskyi O. E., Bukhtiarova Т. А., Demchenko А. M. (2019)
Demchenko А. M. - Synthesis and antiviral activity of 2-(4,6-dimorpholine-4-yl-1,3,5-triazine-2-yl)-N-arylhydrazine-carbothioamides for Flu A H1N1 virus, Moskalenko O.V., Sukhoveev V.V., Barchyna A. I. (2019)
Добреля Н. В. - Моделювання цукрового діабету ІІ типу, Паршиков О. В., Бойцова Л. В., Хромов О. С. (2019)
Дуюн И. Ф. - Экспериментальное изучение гепатопротекторной и антиоксидантной активности экстракта травы Achillea micranthoides Klok. еt Krytzka, Мазулин А. В., Беленичев И. Ф., Абрамов А. В. (2019)
Зайченко Г. В. - Ефективність супозиторіїв з індол-3-карбінолом і мелоксикамом за тестостерон-індукованої гіперплазії передміхурової залози в щурів, Равшанов Т. Б. (2019)
Лук'янчук В. Д. Бухтіарова Т. А. - Фармакокінетичний аналіз розподілу потенційного церебропротектора "Цереброгерм" з центральної камери в периферичні на моделі черепно-мозкової травми в щурів, Поліщук Є. М. (2019)
Bashar Jabbar Ali Sahlanee - Investigation of membrane stabilizing action of extracts from Prunus domestica fruits, Senyuk I. V. (2019)
До ювілею Світлани Мефодіївни Дроговоз (2019)
Максимчук В. Ю. - Комплексний магнітоваріаційний та тектономагнітний моніторинг сучасної геодинаміки західного схилу Антарктичного півострова, Чоботок І. О., Климкович Т. А., Кудеравець Р. С., Накалов Є. Ф., Отруба Ю. С. (2018)
Soloviev V. D. - New Geophysical Data About the Pacific Margin (West Antarctica) Magnetic Anomaly Sources and Origin, Bakhmutov V. G., Korchagin I. N., Yegorova T. P. (2018)
Лящук О. І. - Особливості сейсмічності в регіоні архіпелагу Аргентинські острови, обумовленої процесами айсбергоутворення, Карягін Є. В. (2018)
Chernov A. P. - A Brief Review of Ground Penetrating Radar Investigation Results of Ice Caps on Galindez, Winter and Skua Islands (Wilhelm Archipelago, Antarctica) for the Period April 2017 – January 2019, Lamsters K., Karušs J., Krievāns M., Otruba Yu. S. (2018)
Мадерич В. С. - Моделювання літньої циркуляції та розподілу температури і солоності влітку в морі Беллінсгаузена та на шельфі Антарктичного півострова, Терлецька К. В., Бровченко І. О., Беженар А. А. (2018)
Чаркіна О. В. - Про можливість зондування границь північного аврорального овалу за реєстраціями високочастотних сигналів на наддалеких радіолініях, Залізовський А. В., Ямпольський Ю. М. (2018)
Grytsai A. V. - Total Ozone over Vernadsky Antarctic Station: Ground-based and Satellite Measurements, Milinevsky G. P., Ivaniga O. I. (2018)
Парнікоза І. Ю. - Комплексна характеристика району Аргентинських островів та острова Галіндез (Морська Антарктика) як полігону для вивчення динаміки наземної рослинності, Березкіна А. Є., Моісеєнко Є. В., Маланчук В. М., Кунах В.А. (2018)
Berezkina A. E. - The Distribution of the Antarctic Limpet Nacella concinna (Nacellidae) on Underwater Landscapes of the Meek Channel, Argentine Islands, Graham Land, Shrestha M. Yu., Sinna O. I., Shmyrov D. V., Utevsky A. Yu. (2018)
Smagol V. M. - Changes in Weddell Seal Leptonychotes weddellii (Phocidae) Behaviour at the First Stage of Ontogenesis, Dzhulai A. O. (2018)
Khoyetskyy P.B. - The Reproduction of the Weddell Seal Leptonychotes weddellii (Phosidae) in the Waters of the Argentine Islands Archipelago (2018)
Dykyy І. V. - Features of Chronology and Breeding Success of Pygoscelis papua and P.аdeliae (Spheniscidae) Penguins in the Wilhelm Archipelago (CCAMLR Subarea 48.1), Milinevsky G. P., Savitsky О. L., Lutsenko D. G., Khoetsky P. B., Veselsky M. F., Smagol V. M., Dykyy Ye. O., Dzhulay A. О., Tsaryk J. V. (2018)
Юшко Н. А. - Комбінований метод організації сховища даних антарктичних досліджень, Новогрудська Р. Л. (2018)
Videnina N. G. - Ukrainian Antarctic Bibliography: Publications in 2016–2018, Rybachuk V. P., Fedchuk A. P., Prymachenko S. I., Petrenko N. S. (2018)
Федчук А. П. - Оптимізація критеріїв відбору і планування природоохоронних районів Антарктики (2018)
Морозюк Л. И. - Введение в эксергетический анализ абсорбционно-резорбционной холодильной машины, Грудка Б. Г. (2017)
Осадчук Е. А. - Математическое моделирование рабочих режимов дефлегматора абсорбционного водоаммиачного холодильного агрегата в системах получения воды из атмосферного воздуха с использованием солнечной энергии, Кирилов В. Х. (2017)
Васылив О. Б. - Моделирование тепловых режимов подъемного участка дефлегматора бытового абсорбционного холодильного агрегата, Титлов А. С., Холодков А. О. (2017)
Denysova A. E. - Two-stage heat pumps for energy saving technologies, Luzhanska G. V., Bodnar I. O., Denysova A. S. (2017)
Афтанюк В. В. - Моделирование напряженно-деформированного состояния завихрителя вихревой горелки, Бандуркин С. К., Жолудь С. Е. (2017)
Бошкова И. Л. - Энергетическая эффективность спекания технической керамики в микроволновом поле, Волгушева Н. В., Колесниченко Н. А. (2017)
Байдак Ю. В. - Моделювання процесу конвективного теплообміну маслом з поверхні розподільчого трансформатора, Масарік М., Матухно В. А. (2017)
Петрик А. А. - Определение влияния теплофизических параметров на интенсификацию процессов теплообмена в ванне сталеплавильного агрегата, Яковлева И. Г. (2017)
Мороз C. А. - Плотность и вязкость растворов хладагент R600a / минеральное масло / фуллерены С60, Лукьянов Н. Н., Железный В. П. (2017)
Чжоу ХуиЮй - Алгоритм расчета демпфирующего колпака для поршневого насоса, Kоролев А. В. (2017)
Смирнов Л. Ф. - Технология производства тяжелой воды вымораживанием (2017)
Аль-Даби М. М. - Методы рабочего диагностирования для цифровых компонентов систем критического применения, Дрозд А. В., Дрозд М. О., Николенко И. Н. (2017)
Морозюк Л. И. - Низкотемпературные теплоиспользующие компрессорные xолодильные машины с R744, Гайдук С. В., Грудка Б. Г., Коржук Д. В. (2017)
Trandafilov V. V. - Numerical Study of Compact Plate-Fin Heat Exchanger for Rotary-Vane Gas Refrigeration Machine, Khmelniuk M. G. (2017)
Khmelniuk M. - Features of Techno-Economic Calculation of Commercial Cooling Chambers, Vazhinskyi D., Ostapenko O. (2017)
Титлов А. С. - Поиск методов повышения энергетической эффективности абсорбционных холодильных приборов, Ищенко И. Н., Титлова О. А., Холодков А. О., Очеретяный Ю. А. (2017)
Матухно В. А. - Моделювання поля температури розподільчого трансформатора, Байдак Ю. В., Томлейн П. (2017)
Солодкая А. В. - Математическое описание процесса теплообмена между потоками газа и дисперсного материала, Бошкова И. Л. (2017)
Климчук А. А. - Модернизация конструкции аккумуляторов теплоты на основе твердых материалов для работы по ночному тарифу на электроэнергию, Лужанская А. В., Шраменко А. Н. (2017)
Дьяченко Т. В. - Сжиженный газ – альтернативный источник поставок природного газа в промышленно развитые регионы мира, Артюх В. Н., Титлов А. С. (2017)
Мороз C. А. - Экспериментальное исследование влияния фуллеренов С60 на давления насыщенных паров и поверхностное натяжение растворов хладагента R600а с компрессорным маслом, Лукьянов Н. Н., Железный В. П., Семенюк Ю. В. (2017)
Князева Н. А. - Метод определения функциональной живучести при децентрализованном управлении интеллектуальным сервисом (2017)
Журавлев Ю. И. - Модель взаимосвязи геометрии ветвей термоэлементов и показателей надежности при проектировании двухкаскадного охладителя в режиме Q0max (2017)
Николенко И. Н. - Формирователь средних и больших временных интервалов высокой точности для управления двухпозиционными объектами, Мазур В. А., Паску Д. Г. (2017)
Морозюк Л. І. - Метод експериментального дослідження повітряних конденсаторів малих холодильних машин і теплових насосів, Соколовська В. В., Гайдук С. В., Мошкатюк А. В. (2017)
Титлов А. С. - Повышение энергетической эффективности бытовых абсорбционных холодильных приборов, Холодков А. О. (2017)
Кутний Б. А. - Аналіз впливу розміру газопарової бульбашки на процес гідратоутворення, Павленко А. М., Абдуллах Н. М. (2017)
Прусенков Н. А. - Предпосылки использования влияния теплообмена на потерю тепловым потоком, пересекающим ограждение (2017)
Жихарєва Н. В. - Шляхи підвищення енергоефективності багатозональних VRF систем кондиціювання повітря (2017)
Смирнова Е. В. - Особенности информационной безопасности в электроэнергетике, Смирнов А. О., Ольшевская О. В. (2017)
Попков Д. М. - Впровадження автоматизованих систем обліку та контролю електричної енергії на прикладі ПАТ "Одесаобленерго", Луняка А. В., Кржевицький В. С. (2017)
Журавлев Ю. И. - Рациональное проектирование термоэлектрического охлаждающего устройства для переменных температурных условий эксплуатации (2017)
Дрозд А. В. - Повышение достоверности контроля цифровых компонентов в системах критического применения, Аль-Даби М. М., Дрозд М. А., Николенко И. Н. (2017)
Холодков А. О. - Моделирование тепловых режимов дефлегматора бытового абсорбционного холодильного агрегата, Титлов А. С., Титлова О. А. (2017)
Солодкая А. В. - Исследование теплообмена в неподвижном плотном слое гранулированного материала (2017)
Жихарєва Н. В. - Оптимізація сумарної вартості теплового захисту приміщень та кліматичного обладнання, Хмельнюк М. Г. (2017)
Лужанская А. В. - Оценка эффективности работы теплолокализующих устройств (2017)
Смирнов Л. Ф. - Талая облегченная питьевая вода, соли, тяжелая вода – из вымораживающего опреснителя-разделителя со "своей" электростанцией (2017)
Журавлев Ю. И. - Модель взаимосвязи геометрии ветвей термоэлементов и показателей надежности при проектировании двухкаскадных охладителей в режиме минимума интенсивности отказов (2017)
Петренко М. А. - Повышение энергоэффективности холодильных систем в интеллектуальных сетях электроснабжения, Тришин Ф. А., Мазур В. А. (2017)
Ломовцев П. Б. - Методы автоматизации проектирования в среде AutoCAD, Болтач С. В., Митрофанова Н. Ф., Шинко Б. Г. (2017)
Жуковецька С. Л. - Анімаційна візуалізація течії та об'єму рідини (2017)
Холодков А. О. - Результаты экспериментальных исследований генераторных узлов абсорбционных холодильных приборов, работающих в широком диапазоне температур окружающей среды, Титлов А. С. (2017)
Горін В. В. - Теплообмін при конденсації всередині мініканалів (2017)
Kravchenko M. B. - Application of the Open Cycle Stirling Engine Driven with Liquid Nitrogen for the Non-Polluting Automobiles (2017)
Rogankov V. B. - New Non-Stationary Gradient Model of Heat-Mass-Electric Charge Transfer in Thin Porous Media, Shvets M. V., Rogankov O. V. (2017)
Жихарєва Н. В. - Шляхи підвищення енергоефективності систем кондиціювання повітря в басейні, Бабой Є. О., Талибли Р. Е., Жихарєва Н. О. (2017)
Petushenko S. - Cooling System for Primary Low Temperature Processing and Storage of Grains of Small Frachioned (2017)
Козаченко И. С. - Оценка влияния исходных уравнений плотности и теплопроводности инея на результаты прогнозирования скорости формирования намороженного слоя, Лагутин А. Е. (2017)
Дубна С. М. - Разработка алгоритмов управления процессами охлаждения продуктов в туннельных камерах, Гурский А. А., Гончаренко А. Е., Пантелюк Н. А. (2017)
Бодюл Е. С. - Автоматизированная система для определения теплофизических свойств технических веществ (2017)
Зіменко Л. М. - Метод забезпечення структурної живучості інтелектуальної надбудови з децентралізованим принципом управління (2017)
Смирнова Е. В. - Проблематика использования интернета вещей на примере смарт-холодильников, Смирнов А. О., Ольшевская О. В., Владимирова В. Б. (2017)
Лабай В. Й. - Ексергетична ефективність заміни холодильного агента R410А на R32 у split-кондиціонері, Довбуш О. М., Ярослав В. Ю., Омельчук О. В. (2017)
Титлов А. С. - Анализ перспектив использования пароэжекторной и абсорбционной холодильных установок для охлаждения технологического газа и получения жидкого углеводородного топлива, Сагала Т. А., Артюх В. Н., Дьяченко Т. В. (2017)
Прусенков Н. А. - Взаимодействие систем теплоснабжения для устранения потерь через наружную поверхность многослойной ограждающей конструкции (2017)
Kravchenko M. B. - Wave mathematical model to describe gas chromatography (2017)
Kosoy B. V. - Gas velosity and mass flowrate scaling modeling in microelectronics’ thermal control systems, Utaka Y. (2017)
Бигун С. А. - Методические основы проектирования стационарных систем термостатирования ракет космического назначения на низко- и высококипящих компонентах топлива (2017)
Задорожный С. А. - Метод определения теплопотерь вертикальных цилиндрических емкостей на основании суммарного термического сопротивления теплоотдаче, Потапов С. Г., Форсюк А. В. (2017)
Петренко М. А. - Облачный компьютинг для снижения потребления энергии в холодильных системах, Артеменко C. В. (2017)
Грищенко Р. В. - Тривимірне моделювання нестаціонарного теплообміну під час охолодження води, Засядько Я. І., Пилипенко О. Ю., Форсюк А. В. (2017)
Бобрікова І. С. - Особливості взаємодії декількох протоколів маршрутизації у складній комп‘ютерній мережі, Барабаш Т. Н. (2017)
Пилявський Ю. М. - Історія становлення та періодизація розвитку лібертаріанства (2019)
Derenko V. - Competitiveness of the central and eastern europe countries, in particular visegrad group, Rodionova T. (2019)
Мельничук О. П. - Сучасні тенденції міжнародної інвестиційної діяльності, Доценко І. О. (2019)
Васильєва Т. А. - Державна підтримка інноваційного розвитку у стратегічних секторах національної економіки, Касьяненко В. О., Захаркіна Л. С. (2019)
Кириченко О. С. - Етапи промислового розвитку та загальні тенденції їх еволюції (2019)
Носань Н. С. - Актуальні загрози та ризики фінансової безпеки України на межі посткризового та євроінтеграційного періодів (2019)
Овчарук В. В. - Показники оцінювання систем адміністрування в управлінні підприємствами та в державно-приватному партнерстві, Комарницька Г. О., Ноджак Л. С. (2019)
Пак Н. Т. - Формування регіональної економічної політики, Мельник І. П. (2019)
Родіонова Т. А. - Огляд діяльності державних підприємств в Україні та шляхи покращення ефективності їх діяльності, Пятков А. М. (2019)
Черкасова Т. І. - Проблеми розвитку аграрного сектору України, Моторнюк І. В., Митрошак Ю. М. (2019)
Sushenko O. - Information resources in the management system of enterprises, Matthnai Ekouaghe (2019)
Воробйов Р. Б. - Концептуальні положення комплексної моделі оцінки рівня інноваційного розвитку залізорудного підприємства (2019)
Гараєв М. - Управління інвестиційними проектами на підприємствах залізничного транспорту в умовах цифровізації економіки (2019)
Давидова О. Ю. - Формування парадигми управління як економічної системи (2019)
Горбунова А. В. - Удосконалення управління рухом дебіторської й кредиторської заборгованості як інструмент формування джерел фінансування оборотних активів, Дойнов Р. С. (2019)
Дрималовська Х. В. - Сучасні тенденції розвитку стартапів: вітчизняний та міжнародний досвід, Жигадло О. І. (2019)
Дяченко Т. О. - Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності автотранспортних підприємств, Сєдой В. Г. (2019)
Єсіна О. Г. - Формування соціальних стандартів бізнесу в контексті реструктуризації корпоративних інформаційних систем, Лінгур Л. М. (2019)
Ігнатенко М. М. - Виробничий і маркетинговий потенціал аграрних підприємств і корпорацій на ринку продовольчої продукції, Бритвєнко А. С. (2019)
Кичук О. С. - Методы анализа в современной биржевой деятельности, Литвинова В. А. (2019)
Колісник О. І. - Кооперація як один із факторів покращення технічного забезпечення вирощування зернових культур (2019)
Крайнюченко О. Ф. - Оцінювання конкурентних переваг ПАТ "Українська залізниця", Кривун М. В. (2019)
Крамар І. Ю. - Експортно орієнтована діяльність промислових підприємств як спосіб забезпечення розвитку західного регіону України, Мариненко Н. Ю. (2019)
Ляденко Т. В. - Важелі ефективного управління організаційно-економічного механізму маркетингу в сфері виробничо-збутової діяльності (2019)
Микитюк Н. Є. - Впровадження категорійного менеджменту підприємствами FMCG-ринку: сутність концепції та практичні рекомендації (2019)
Мізюк С. Г. - Економічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності міжнародних транспортних перевезень, Андрієнко М. М. (2019)
Угоднікова О. І. - Ретроспектива розвитку поняття конкурентоспроможності, Цигенко А. Ю. (2019)
Кулик Т. П. - Громадська участь в стратегічному плануванні розвитку громади (2019)
Ліба Н. С. - Формотворчі чинники та складові регіональної промислової політики, Голубка Я. В. (2019)
Савчин І. З. - Умови й інструменти підвищення ефективності політики економічного розвитку регіонів (2019)
Самусевич Я. В. - Типологізація екологічних податкових реформ з урахуванням світового досвіду їх реалізації, Солодуха М. В., Теницька І. А. (2019)
Баранова В. Г. - Банківські інноваційні технології: проблеми та перспективи впровадження (2019)
Бричка Б. Б. - Суть, цілі та типи грошово-кредитної політики (2019)
Косова Т. Д. - Фінансове регулювання відтворення капіталу суб'єктів господарювання в агробізнесі, Стеблянко І. О., Діхтярь І. О. (2019)
Лемішко О. О. - Лізингові механізми відтворення капіталу в аграрному секторі економіки України (2019)
Панченко В. В. - Фінансування економічних перетворень в Україні через механізм зовнішнього державного боргу (2019)
Петрашевська А. Д. - Порівняльна характеристика економічної сутності лізингу та оренди, Процей А. С., Яцкевич І. В. (2019)
Рекуненко І. І. - Оцінка рівня фінансової безпеки України, Бочкарьова Т. О., Кононенко С. В. (2019)
Волинець О. О. - Використання результатів контролю в оперативному і стратегічному управлінні зобов'язаннями підприємства (2019)
Соколова Н. М. - Справедлива вартість як метод оцінки торгівельної дебіторської заборгованості: практичне застосування (2019)
Гриценко К. Г. - Оптимізація опрацювання потоку звернень громадян обласним управлінням пенсійного фонду на основі технології імітаційного моделювання, Моісеєнко А. В. (2019)
Ревенко Д. С. - Розробка інформаційно-аналітичної системи діагностики стійкості підприємства та управління нею (2019)
Oliychenko I. - Improvement of the system of state regulation of nature conservation activity in Ukraine (2018)
Ditkovska M. - Features of the implementation of state environmental policy at the regional level (2018)
Olifirenko L. - Quality management of services as development level indicator on the beauty industry enterprises in Ukraine, Loseva O. (2018)
Шевченко О. М. - Інститут публічної служби в Україні та проблеми протидії корупції, Пінчук В. І. (2018)
Повна С. В. - Напрями сприяння держави щодо розвитку кластерноінноваційної форми організації підприємств (2018)
Шевченко О. М. - Теоретичні засади дослідження механізмів державного управління сферою пожежної безпеки в Україні, Вернидуб В. А. (2018)
Рябець К. А. - Політико-правові засади організаційної структури публічного управління в Україні (на прикладі державних органів загальної компетенції у галузі водного господарства) (2018)
Іванишин В. А. - Вплив реформації на вирішення земельних питань і питань самоврядування у Швеції та інших скандинавських країнах (науковий огляд), Кривоберець В. В., Лашук О. С. (2018)
Шевченко О. М. - Теоретичні основи державного управління у сфері надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки на регіональному рівні, Вишняк С. В. (2018)
Синяченко О. В. - Ревматоидный артрит: дефиниция, клинико-патогенетические аспекты, Пасиешвили Л. М. (2018)
Звягинцева Т. Д. - Коррекция L-карнитиновой недостаточности при неалкогольном стеатогепатите, Глущенко С. В. (2018)
Фролова Т. В. - Мастоцитоз у практиці сімейного лікаря, Терещенкова І. І., Стенкова Н. Ф. (2018)
Михайлов Б. В. - Етапна психотерапія учасників бойових дій в санаторно-курортних умовах, Сердюк О. І., Алієва Т. А., Вашкіте І. Д. (2018)
Литовченко Т. А. - Кластерная головная боль: современный алгоритм диагностики и лечення, Тондий О. Л., Пасюра И. Н. (2018)
Корж А. Н. - Диагностика и лечение острой боли в практике семейного врача (2018)
Опарин А. А. - Теофраст Парацельс: основатель парамедицины (2018)
Кузьмина А. П. - Актуальные вопросы своевременной диагностики и тактики ведения пациентов с признаками гигантоклеточного артериита (2018)
Белецкая О. М. - Перспективы реабилитации больных сахарным диабетом 2 типа (2018)
Кочуев Г. И. - Проблема запора в общеклинической практике, Корж А. Н., Кочуева М. Н., Березняков В. И. (2018)
Гірка В. Д. - Підвищення ефективності засвоєння лекційної інформації у контексті сучасних педагогічних тенденцій, Потапова Л. М. (2018)
Семидоцкая Ж. Д. - К вопросу о новой классификации заболеваний мочевой системы, Чернякова И. А., Авдеева Е. В. (2018)
Журавлёва Л. В. - Особенности инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом 1типа во время беременности, Рогачёва Т. А. (2018)
Сариан Е. И. - Паранеопластические дерматозы в практике интерниста (2018)
Титул, зміст (2019)
Сенченко М. - Депутатський лохотрон (2019)
Жигун Т. - Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України в 2018 році, Устіннікова Т. (2019)
Купчик К. - Відроджені імена українського театрознавства (2019)
Василенко В. - Соціокомунікаційні технології інмутації як негативний чинник впливу на процес формування іміджу ЗВО: способи нівелювання (2019)
Жукова В. - Сутність антикризового управління бібліотекою (2019)
Туровська Л. - Аспекти становлення та розвитку вітчизняної бібліотечної статистики (2019)
Загуменна В. - Адвокація як важливий напрям діяльності сучасної бібліотеки (2019)
Ахвердова М. - Використання індексів УДК у класах 030/090, Діденко А. (2019)
Янюк С. - База даних "Періодика" електронного каталогу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як джерело забезпечення інформаційних потреб освітян (2019)
Капралюк О. - Концептуальна модель інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України (2019)
Вовк Н. - Концепція створення онлайн-платформи для обміну міжнародним досвідом зі збереження бібліотечних та архівних фондів, Пелещишин А. (2019)
Денисевич О. - Телебачення як предмет психолінгвістичного аналізу (2019)
Дояр Л. - Будівництво Мавзолею В. І. Леніна у спогадах українського каменяра С. Шапіро (за матеріалами Державного архіву друку Книжкової палати України) (2019)
Діденко Ю. - Найкраща академічна книга: про щорічний книжковий конкурс Національної академії наук України (2019)
Бахтин А. К. - Оценки внутренних радиусов симметричных неналегающих областей, Выговская Л. В. (2018)
Banakh T. - Constructing balleans, Protasov I. (2018)
Банах Т. О. - Ергодичні деформації нелінійних гамільтонових систем та локальна гомеоморфність метричних просторів, Прикарпатський А. К. (2018)
Дворак И. Я. - Оценки произведений внутренних радиусов для частично неналегающих областей комплексной плоскости (2018)
Ильютко Д. П. - О простых концах на римановых многообразиях, Севостьянов Е. А. (2018)
Пожарська К. В. - Ентропійні числа класів типу Нікольського-Бєсова періодичних функцій багатьох змінних (2018)
Севостьянов Е. А. - О локальном поведении одного класса обратных отображений, Скворцов С. А. (2018)
Targonskii A. L. - About one extremal problem for projections of the points on unit circle (2018)
Zabolotnii Y. - Extremal decomposition of multidimensional complex space for five domains, Denega I. (2018)
In Memory of Professor Bogdan Bojarski (2018)
Bilet V. - Finite spaces pretangent to metric spaces at infinity, Dovgoshey O. (2018)
Чуйко С. М. - Метод наименьших квадратов в теории нетеровых дифференциально-алгебраических краевых задач (2018)
Kovalyov I. M. - Shifted Darboux transformations of the generalized Jacobi matrices, I (2018)
Марченко В. В. - Рациональная гомотопическая теория шейпово односвязных пространств (2018)
Омуралиев А. С. - Обыкновенные дифференциальные уравнения со степенными пограничными слоями, Абылаева А. С. (2018)
Plaksa S. A. - Monogenic functions in commutative algebras associated with classical equations of mathematical physics (2018)
Євгеньєва Є. О. - Квазілінійні параболічні рівняння з виродженим потенціалом абсорбції (2018)
Семидоцкая Ж. Д. - Уроки микробиоты, Звягинцева Т. Д., Чернякова И. А., Неффа М. Ю., Чернякова А. Е. (2019)
Шевченко О. С. - Вопросы дифференциальной диагностики плевральных выпотов, Шевченко Р. С., Тодорико Л. Д., Погорелова О. А. (2019)
Сариан Е. И. - Опоясывающий герпес: кожные проявления и дифференциальная диагностика (2019)
Васильев К. К. - История истории медицины в Украине: досоветский, советский и постсоветский периоды (XIX — начало XXI вв.) (2019)
Шевченко О. С. - Вопросы диагностики и лечения нетуберкулезных микобактериозов, Тодорико Л. Д., Потейко П. И., Погорелова О. А. (2019)
Петрова З. П. - Выдающийся хирург современности В. Ф. Войно-Ясенецкий (2019)
Робак І. Ю. - Вища медична школа Харкова - найстаріша в Україні (2019)
Сосін І. К. - Дидактичні пріоритети кафедри наркології ХМАПО у підготовці фахівців інтегровані терапії опіоїдної залежності, Гончарова О. Ю. (2019)
Васильев К. К. - Материалы для биографии лидера терапевтической науки Украины Ф.Г. Яновского (1860—1928), Бородулин В. И. (2019)
Опарин А. А. - Крестовые походы и история медицины (2019)
Хіміон Л. В. - Можливості лікування травми колінного суглоба в амбулаторній практиці, Гаврилюк Г. О. (2019)
Журавлева Л. В. - Менопаузальная гормональная терапия: современное состояние проблемы, Рогачева Т. А. (2019)
Корж А. Н. - Сердечно-сосудистые осложнения при сахарном диабете: роль гиперглиекемии (2019)
Кир'ян О. А. - Оптимізація діагностичного пошуку хворих з неспецифічним виразковим колітом (2019)
Кипенский А. В. - Физиотерапевтические аппараты нового поколения, Верещак В. А., Смотров И. В., Дицкий В. И., Михненко М. Ю. (2019)
Яковенко В. А. - Первый в Украине опыт применения циркулярного баллона для эндоскопической радиочастотной абляции при пищеводе Барретта (2019)
Дорофєєв А. Е. - Моделювання взаємозв'язків біологічних маркерів при оцінці активності неспецифічного виразкового коліту, Голуб С. В., Ананьїн О. Е., Диня Ю. З. (2019)
Цифран ОD: в чем преимущества пролонгированной формы ципрофлоксацина? (2018)
Все направления фармации остро нуждаются в квалифицированных кадрах (2018)
Санкційний сценарій для усунення болю в горлі (2018)
Богданів Н. - Український фармацевтичний форум: майбутнє починається сьогодні (2018)
Раціональне використання антибіотиків як питання національної та глобальної безпеки (2018)
Евкабал® — сім’я під захистом природи (2018)
Демецкая А. - Трегалоза: "перспективный" дисахарид (2018)
Демецкая А. - Территория сна: "недосып" и "пересып" (2018)
АлфаВіт®: якісне життя для дітей та дорослих (2018)
Ткаченко Т. - Клонування людей та тварин: чи є успіхи? (2018)
Редькін Р. - Сучасні погляди на лікування псоріазу, Орловецька Н., Данькевич О. (2018)
Ткаченко Т. - У силденафила может расшириться список показаний (2018)
Кривомаз Т. - Фармацевтика в нормандском формате (2018)
Примак Р. - Что мы знаем о клещевине и касторовом масле? (2018)
Дедишина Л. - Франчайзинг — це вигідно! (2018)
Орловецкая Н. - Приготовление жидких лекарственных форм: примочка Распайля, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Демецкая А. - Человеческая природа: "неполиткорректные" факты (2018)
Яким бачили фармацевта письменники різних епох (2018)
Кириленко М. - Шкільне цькування: поради дітям, вчителям і не тільки (2018)
Гороскоп на январь 2019 (2018)
Дедишина Л. - Що за страви без новорічної приправи? (2018)
Барила Н. І. - Функціональний стан хворих із хронічною серцевою недостатністю при дефіциті вітаміну Д (2019)
Вакалюк І. П. - Особливості толерантності до фізичних навантажень в постінфарктному періоді залежно від наявності декомпенсації серцевої недостатності, Левандовська Х. В. (2019)
Верховодова Ю. В. - Вивчення гострої токсичності вперше отриманих екстрактів шавлії лікарської, Кіреєв І. В., Кошовий О. М., Мига М. М., Молочна С. Є. (2019)
Григорук Г. В. - Вплив лактулози на стан мікробіоти товстої кишки та ліпідний спектр крові у хворих на синдром подразненої кишки у поєднанні з ожирінням (2019)
Дац-Опока М. І. - Епідеміологічні оcобливоcті поширення гаcтроезофагеальної рефлюкcної хвороби cеред дітей Львівcької облаcті, Коcминіна Н. C., Бура-Ярошевич Л. Ф., Трутяк О. Р. (2019)
Зарівна І. В. - Оцінка активності вегетативної нервової системи у хворих на гіпертонічну хворобу з проявами гіпервентиляційного синдрому, Левченко В. А., Свистун І. І., Левченко Л. В., Овчар А. І. (2019)
Костюченко Л. М. - Нутриційна пiдтримка при операціях на підшлунковій залозі, Кузьмiна Т. М., Дубцова O. А., Микільська К. А., Костюченко М. В., Личкова А. Е. (2019)
Красівська В. В. - Роль тромбоеластографії у контролі профілактичного лікування хворих на тяжку форму гемофілії А без інгібіторів, Стасишин О. В., Семерак М. М., Тушницький О. М. (2019)
Криса Б. В. - Клінічні і морфологічні паралелі змін стінки варикозно розширених вен у жінок репродуктивного періоду (2019)
Лучко О. Р. - Ефективність мельдонію дигідрату в комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію з хронічним пієлонефритом (2019)
Олійник А. Г. - Методика терапії гнійно-запальних процесів у клінічній стоматології, Мигович І. М., Мартинець М. Я. (2019)
Онищук Т. П. - Особливості показників характеру добової регуляції АТ у пацієнтів із гіпертонічною хворобою ІІ стадії молодого та середнього віку (2019)
Пантус А. В. - Вивчення морфометричних характеристик капілярної сітки після двомісячної субкутанної імплантації пористого волокнистого матриксу (2019)
Рогач І. М. - Епідеміологія неврологічних захворювань у Закарпатській області у 2017 році, Смірнов М. М., Жорник В. В. (2019)
Сабадишин Р. О. - Склад лейкоцитів периферичної крові: імунні властивості лімфоцитів у жінок з ожирінням, які хворі на інсулінозалежний (незалежний) цукровий діабет другого типу, Мялюк О. П., Штрімайтіс О. В., Садовник О. В. (2019)
Стасюк Н. О. - Результати комплексного імунотропного лікування хворих на генералізований пародонтит із супутньою ішемічною хворобою серця при застосуванні препаратів рослинного походження (2019)
Tymochko N. B. - Laboratory diagnostics of early heart failure (2019)
Яценко Е. В. - Микрополяризация - эффективный неинвазивный метод нейростимуляции при органических поражениях головного мозга у детей (2019)
Голотюк В. В. - Значення практичної складової в організації навчальної діяльності студентів на кафедрі онкології (2019)
Мергель Т. В. - Роль виробничої лікарської практики з внутрішньої медицини для опанування професійної майстерності студентами п’ятого курсу медичного факультету, Юсипчук У. В., Савчук Н. В., Сарапук О. Р., Юсипчук В. Ю., Сарапук І. В. (2019)
Сологуб В. А. - Організація самостійної роботи студентів як складова професійної під-готовки майбутніх провізорів (2019)
Готюр О. І. - Застосування ботулотоксину в медицині, Чурпій І. К., Гальків Т. І. (2019)
Семененко С. Б. - Значення хроноритмів у регуляції фізіологічних функцій організму людини: огляд літератури, Тимофійчук І. Р., Борейко Л. Д., Юрків О. І., Слободян К. В. (2019)
Уляновська М. І. - Набряк головного мозку та реактивний психоз після проведення коронарної ангіографії і стентування: клінічний випадок (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Gechbaia B. - Global determinants and models of innovations financing, Panchenko Y., Rudukha N. (2018)
Baležentis A. - Trade integration asymmetries of Ukraine and the EU, Yatsenko O. (2018)
Sharov O. - Economic diplomacy as a symbiosis of science and politics (2018)
Lukianenko O. - Intellectual capital in the structure of global economy, Dvornyk I, Kolechko D. (2018)
Verdenkhofa O. - Parameters and models of autonomy of universities, Kaleniuk I., Tsymbal L. (2018)
Chuzhykov A. - Dynamics of the media corporation development in the conditions of globalization (2018)
Molchanova E. - Conceptual framework for the establishment and development of a new world economic order, Kovtoniuk K. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Ivashtenko O. - Cosmography of the Dynamical Cosmological "Constant" (2018)
Jeroh D. M. - Growth of Europium-Doped Magnesium Selenide Films by Electric Field-Assisted Spray Pyrolysis: Optical and Structural Analysis, Ekpunobi A. J., Okoli D. N. (2018)
Tarabara U. - Novel Trimethine Cyanine Dye as Potential Amyloid Marker, Ryzhova O., Vus K., Kurutos A., Trusova V., Gorbenko G., Gadjev N., Deligeorgiev T. (2018)
Tarabara U. - Molecular Dynamics Study of Amyloidogenic Mutants of Human Lysozyme, Trusova V., Vus K., Ryzhova O., Gorbenko G. (2018)
Lobach K. - Physical-Mechanical Properties of γ-Irradiated SiC Ceramics for Radioactive Wastes Immobilization, Sayenko S., Shkuropatenko V., Voyevodin V., Zykova A., Bereznyak E., Hodyrevav Hodyrevav, Bykanov S., Bykov A., Tovazhnyanskyy L. (2018)
Григорчак І. І. - Супрамолекулярний дизайн карбонів для накопичувачів електричної енергії з реактансно-сенсорною функціональною гібридністю, Борисюк А. К., Швець Р. Я., Матулка Д. В., Григорчак О. І. (2018)
Марченко И. Г. - Температурная зависимость диффузии в периодических наклонных потенциалах: от недодемпфированых систем к передемпфированым, Марченко И. И., Ткаченко В. И. (2018)
Ружицкий В. В. - Развитие гелиевой пористости при отжиге имплантированной гелием стали Х18Н10Т, Карпов С. А., Кальченко А. С., Копанец И. Е., Сунгуров Б. С., Толстолуцкая Г. Д. (2018)
Довбня А. Н. - Наработка изотопов 11C и 18F. Получение радиофармпрепарата "Глюкоза 11C", Дронов Р. Н., Кушнир В. А., Митроченко В. В., Пережогин С. А., Селиванов Л. И., Шевченко В. А., Шраменко Б. И. (2018)
Філоненко Н. Ю. - Дослідження лінії ліквідусу на діаграмі стану Fe-B (2018)
Скиба Р. - Двосмугова структура фотолюмінесценції поліського бурштину, Мисюра І., Калантар’ян О., Журенко В., Кононенко С. (2018)
Белоус В. А. - Влияние ионной бомбардировки на процессы азотирования при комплексной модификации поверхности стали, Заднепровский Ю. А., Домнич И. С., Ломино Н. С., Бевз Т. И. (2018)
Grado-Caffaro M. A. - Nonlinear Dynamical Analysis on the Formation of Cadmium Oxide by Laser Deposition, Grado-Caffaro M. (2018)
Elwasife K. Y. - Computational Modeling of SAR and Heat Distribution in Lossy Medium at GSM Frequencies (2018)
Таньшина А. - Институт теоретической физики имени A. И. Ахиезера. Истоки. Первая в СССР попытка (2018)
Професору Кукліну Володимиру Михайловичу – 70 років (2018)
Крамарьов С. О. - Сучасні підходи до лікування інфекцій верхніх дихальних шляхів з погляду клінічних настанов різних країн світу, Гречуха Є. О. (2019)
Крамарьов С. О. - Сучасні підходи до лікування герпетичної інфекції в дітей, Євтушенко В. В. (2019)
Волянська Л. А. - Мікробіота ротоглотки в дітей у періоді висипання кору, Романюк Л. Б., Бурбела Е. І., Горішна І. Л. (2019)
Пронько Н. В. - Клинико-эпидемиологические особенности клебсиеллезной инфекции у детей на современном этапе, Красько Ю. П. (2019)
Борсук O. В. - Особливості перебігу кору у військовослужбовців Миколаївського гарнізону під час спалаху в 2018 р. Клінічний випадок тяжкого перебігу кору, Присташ С. О., Станкевич Т. В. (2019)
Палатна Л. О. - Правець в практиці дитячого лікаря-інфекціоніста. Клінічні випадки, Крамарьов С. О., Євтушенко В. В., Шпак І. В., Ковалюх І. Ю., Міщерська Г. Д., Савінова К. Б., Кравчук А. О., Кордівська А. М. (2019)
Ходак Л. А. - Трудности диагностики болевого синдрома при опоясывающем герпесе у ребенка 16 лет (клиническое наблюдение), Огиенко В. И., Ходак А. С. (2019)
Kovalenko V. F. - The torsional nature of consciousness (2019)
Skrynska O. - Treating skin with use of electroporation, Antonova-Rafi J., Khudetskyy I. (2019)
Kovalenko V. - To the question about the structure of physical vacuum and problems of cosmology (2019)
Новікова А. О. - Впровадження телемедицини в морське судноплавство (2019)
Бачинський М. В. - Принципи побудови інформаційних систем і технологій низькоінтенсивної світлової стимуляції операторів (2019)
Злепко С. М. - Підхід до діагностики психологічного стану хворих на цукровий діабет, Придиус П. Г., Барановський Д. М., Власенко М. В., Криворучко І. О., Злепко О. С. (2019)
Новіков В. О. - Дослідження впливу Smart-пристроїв на ph рідини (2019)
Лагутін В. - Галузеві ринки в економічній системі XXI століття, Герасименко А. (2019)
Khalatur S. - Business environment of Ukraine: theoretical concepts of innovative development (2019)
Шкуропадська Д. - Стійкість сектора домогосподарств (2019)
Чугунов І. - Фінансові ресурси державного сектора економіки, Кучер Г. (2019)
П’ятницька Г. - Часові обмеження у внутрішній торгівлі (2019)
Мельниченко С. - Туристичні підприємства України: виклики реальності, Зікій Н. (2019)
Власенко І. - Готельне господарство у соціальній інфраструктурі країни (2019)
Приймак В. - Інноваційна діяльність підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій, Романишин В. (2019)
Король С. - Технології дистанційного навчання магістрів з обліку та оподаткування (2019)
Аніпко Л. - Мотивація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (2019)
Титул, content (2017)
Orobey V. - Mathematical modeling of the stressed-deformed state of circular arches of specialized cranes, Daschenko O., Kolomiets L., Lymarenko O., Ovcharov Y. (2017)
Voronin S. - Research into frictional interaction between the magnetized rolling elements, Hrunyk I., Stefanov V., Volkov A., Onopreychuk D. (2017)
Karvatskii A. - Modification of implicit algorithm for solving a problem on the elastic plasticity of bulk materials, Panov E., Pedchenko A., Shkil V. (2017)
Obodan N. - Identification of the additional exposure zone for ensuring a complete contact of the two-layered system, Guk N., Kozakova N. (2017)
Chichulin V. - Deriving a function of the bending axis of a profiled wall in the form of orthotropic plate, Chichulina K. (2017)
Gavva А. - Structural-parametric synthesis of hydro-mechanical drive of hoisting and lowering mechanism of package-forming machines, Kryvoplias-Volodina L., Yakymchuk N. (2017)
Ukrainets Ye. - Experimental research into aerodynamic characteristics of the model of a maneuvered aircraft with an airflow passage through engines, Loginov V., Kotov A., Rasstrygin A. (2017)
Tereshchenko Yu. - Examining the effect of annular injection on the parameters of the axial compressor's stage, Doroshenko E., Lastivka I., Tereshchenko Yu. (2017)
Podrigalo M. - Creation of the energy approach for estimating automobile dynamics and fuel efficiency, Klets D., Podrigalo N., Abramov D., Tarasov Yu., Kaіdalov R., Нatsko V., Mazin A., Litvinov A., Barun M. (2017)
Tkachenko V. - Research into resistance to the motion of railroad undercarriages related to directing the wheelsets by a rail track, Sapronova S., Kulbovskyi I., Fomin O. (2017)
Abstract and References (2017)
Гладій М. В. - Інноваційна технологія виробництва і використання кормових добавок рибного і тваринного походження, Кебко В. Г., Полупан Ю. П., Кобаль Б. І., Кальнобродський О. І. (2019)
Балюк С. А. - Оптимізація живлення рослин у системі факторів ефективної родючості ґрунтів, Носко Б. С., Шимель В. В., Єтеревська Л. В., Момот Г. Ф. (2019)
Заришняк А. С. - Стабілізація кислотно-лужного балансу слабокислих ґрунтів за біологізації вирощування буряків цукрових в умовах Лісостепу України, Сипко А. О., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Зінченко О. А., Сінчук Г. А., Гончарук Г. С., Грицишина Л. Г., Костащук М. В., Мазур Г. М. (2019)
Моргун А. В. - Оцінка адаптивного потенціалу вітчизняних сортів тютюну в агрокліматичних умовах центральної частини Лісостепу України, Моргун В. І., Молодчана О. М. (2019)
Венгер О. В. - Захист хмелю біологічними препаратами, Федорчук Н. А., Дранківський В. А. (2019)
Седіло Г. М. - Відтворювальна здатність свиноматок за дії цитрату йоду нанотехнологічного походження, Вовк С. О., Гунчак Р. В. (2019)
Кляченко О. Л. - Активність сахарозофосфатсинтази у лініях буряків цукрових (Beta vulgaris L.) з комплексною стійкістю (2019)
Дехтяр О. О. - Аналіз функціонування зрошувальних систем за техніко-технологічними та економічними показниками, Брюзгіна Н. Д., Антонюк А. В. (2019)
Яцик А. В. - Визначення екологічно допустимих об’ємів відбору води з малих річок, Пашенюк І. А., Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2019)
Коваль О. О. - Вплив нецукрів меляси на ефективність зброджування сусла з цукровмісної сировини, Олійнічук С. Т. (2019)
Семенцова К. О. - Методичні підходи до створення стандартних зразків ґрунтового матеріалу з відомим вмістом мікроелементів-металів (2019)
Романюк В. І. - Фотосинтетична продуктивність ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного (2019)
Кренців Я. І. - Мінливість елементів продуктивності у рослин сої гібридів F1, F2 (2019)
Титул, content (2017)
Kupin A. - Development of an intelligent system for the prognostication of energy produced by photovoltaic cells in smart grid systems, Vdovichenko I., Muzyka I., Kuznetsov D. (2017)
Knaga J. - Substantiation of the effectiveness of using a flat mirror concentrator in the solar dryer, Tatomyr A., Babych M., Korobka S. (2017)
Abramov Yu. - Design of control algorithm over technical condition of hydrogen generators based on hydro-reactive compositions, Borisenko V., Krivtsova V. (2017)
Pavlenko Т. - Ways to improve operation reliability of traction electric motors of the rolling stock of electric transport, Shavkun V., Petrenko А. (2017)
Kharlampidi D. - Thermodynamic analysis of air-compression refrigerating machine based on the exergy cost theory, Tarasova V., Kuznetsov M., Voytenko E. (2017)
Chernousenko O. - Research on residual service life of automatic locking valve of turbine K-200-130, Rindyuk D., Peshko V. (2017)
Zhelykh V. - Study of the thermal mode of a barn for piglets and a sow, created by combined heating system, Dzeryn O., Shapoval S., Furdas Y., Piznak B. (2017)
Yakovleva I. - Investigation of the carbon monoxide post-combustion flame in the working space of a steelmaking unit, Petrik А. (2017)
Solodka A. - Investigation of heat exchange in a blown dense layer of granular materials, Volgusheva N., Boshkova I., Titlov A., Rozhentsev A. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, content (2017)
Bekirova L. - Validation of an integrated control system with improvement in efficiency and reliability of the decisions made for monitoring (2017)
Velychko O. - A support of metrological traceability of inductance measurements in Ukraine, Shevkun S. (2017)
Yevseiev S. - The development of the method of multifactor authentication based on hybrid crypto-code constructions on defective codes, Kots H., Minukhin S., Korol O., Kholodkova A. (2017)
Lakhno V. - Management of information protection based on the integrated implementation of decision support systems, Kozlovskyi V., Boiko Y., Mishchenko A., Opirskyy I. (2017)
Pospelov B. - Research into dynamics of setting the threshold and a probability of ignition detection by self-adjusting fire detectors, Andronov V., Rybka E., Skliarov S. (2017)
Ruban I. - Segmentation of the images obtained from onboard optoelectronic surveillance systems by the evolutionary method, Khudov H., Khudov V., Khizhnyak I., Makoveichuk O. (2017)
Cherepanska I. - The procedure for determining the number of measurements in the normalization of random error of an information-measuring system with elements of artificial intelligence, Bezvesilna O., Sazonov A., Nechai S., Khylchenko T. (2017)
Shkarupylo V. - Development of stratified approach to software defined networks simulation, Skrupsky S., Oliinyk A., Kolpakova T. (2017)
Abstract and References (2017)
Балюк С. А. - Структура бази даних національної цифрової карти запасів органічного вуглецю у ґрунтах України, Бігун О. М. (2019)
Василенко М. Г. - Поживний режим сірого лісового ґрунту за різних систем удобрення сої, Душко П. М. (2019)
Кліпакова Ю. О. - Урожайність пшениці озимої залежно від передпосівної обробки насіння, Прісс О. П., Білоусова З. В., Єременко О. А. (2019)
Конуп А. І. - Виявлення вірусних, бактеріальних і фітоплазмових хвороб на виноградниках Одеської області, Мулюкіна Н. А., Конуп Л. О. (2019)
Кулик М. Ф. - Розробка методу визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах, Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Зелінська І. П., Руденко Л. І., Виговська І. О. (2019)
Дубовик Н. С. - Стійкість проти основних збудників хвороб пшениці озимої в F1– F3, створених за участі пшенично-житніх транслокацій, Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Лісова Г. М. (2019)
Кругляк А. П. - Співвідносна мінливість селекційних ознак тварин молочних порід худоби, Кругляк Т. О. (2019)
Тігова А. В. - Використання нових похідних диметилсульфату для отримання спадкових змін у льону олійного, Сорока А. І. (2019)
Кирпа М. Я. - Новий енергоощадний комплекс для сушіння насіння кукурудзи, Кулик В. О. (2019)
Єтеревська Л. В. - Критерії та групування ґрунтів за придатністю гумусованого шару для рекультивації та землювання, Момот Г. Ф., Шимель В. В., Сухова Л. В. (2019)
Ківер В. Х. - Енергозаощадлива агротехнологія виробництва зерна кукурудзи на зрошуваних землях, Онопрієнко Д. М. (2019)
Саблук П. Т. - Ринок землі на часі (2019)
До 135-річчя від дня народження О. Н. Соколовського (1884–1959) (2019)
Титул, content (2018)
Konovalov Konovalov - A study of the effect of electrostatic processing on performance characteristics of axle oil, P. P., Voronin S., Onopreychuk D., Stefanov V., Pashchenko V., Radionov H., Temnikov V., Onoprienko A. (2018)
Golub G. - Establishing rational structural-technological parameters of the milking machine collector, Medvedskyi O., Achkevych V., Achkevych O. (2018)
Kovalchuk V. - Estimation of carrying capacity of metallic corrugated structures of the type Multiplate MP 150 during interaction with backfill soil, Kovalchuk Yu., Sysyn M., Stankevich V., Petrenko O. (2018)
Olijnichenko L. - On the limited accuracy of balancing the axial fan impeller by automatic ball balancers, Hruban V., Lychuk M., Pirogov V. (2018)
Yakymchuk O. - Prerequisites for the development of hydro-jet technology in designing women’s headgear at hospitality establishments, Yakymchuk D., Kushevskiy N., Chepelyuk E., Koshevko J., Myrhorodska N., Dzyundzya O., Burak V. (2018)
Hlembotska L. - Modelling the loading of the nose-free cutting edges of face mill with a spiral-stepped arrangement of inserts, Melnychuk P., Balytska N., Melnyk O. (2018)
Hartono P. - Aloe vera as cutting fluid optimization using response surface method, Pratikto, Suprapto A., Irawan Yu. S. (2018)
Kuznetsov M. - Influence of the properties of blast furnace slag on cast iron heating at pulverized coal injection, Kryachko G., Polyetaev V., Valuyeva N. (2018)
Abstract and References (2018)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України. Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2018 рік та основні завдання на перспективу. Доповідь президента Національної академії аграрних наук України академіка НААН Я. М. Гадзала на засіданні Загальних зборів НААН 18 квітня 2019 р. (2019)
Лісовий М. В. - Ефективність мінеральних добрив під пшеницю озиму на чорноземі типовому Лісостепу лівобережного високого, Шимель В. В., Ніконенко В. М. (2019)
Попов С. І. - Ефективність прикореневого азотного підживлення пшениці озимої в умовах посушливої осені Cхідного Лісостепу України, Авраменко С. В., Шевченко Т. В. (2019)
Помітун І. А. - Формування м’ясності у баранців за різної інтенсивності росту і живої маси при забої, Корх І. В., Косова Н. О., Бойко Н. В., Паньків Л. П., Рязанов П. О. (2019)
Вдовиченко Ю. В. - Генетичні ресурси овець в Україні, Жарук П. Г. (2019)
Антощенков Р. В. - Дослідження динаміки посівного машинно-тракторного агрегату (2019)
Волкогон В. В. - Вплив інтродукції целюлозолітичних мікроорганізмів на мікробіоценоз в умовах компостування курячого посліду, М’ягка М. В., Дімова С. Б., Деркач С. М., Пиріг О. В., Луценко Н. В. (2019)
Єтеревська Л. В. - Оцінка фосфатного та калійного станів цілинних, орних і рекультивованих ґрунтів, Христенко А. О., Момот Г. Ф., Акімова Р. В. (2019)
Вергунов В. А. - Наукові основи інноваційного розвитку аграрної науки на регіональному рівні (2019)
Духницький Б. В. - Розвиток і перспективи аграрного експорту України (2019)
Пархоменко М. М. - Продуктивність короткоротаційних сівозмін та гумусний стан дерново-підзолистого ґрунту за різних систем удобрення (2019)
М. М. Гаврилюку — 70 (2019)
Пам’яті М. О. Горіна (2019)
Титул, content (2018)
Belodedenko S. - Prediction of operability of the plate rolling rolls based on the mixed fracture mechanism, Grechany A., Yatsuba A. (2018)
Slobodyanik A. - A method developed to calculate lateral earth pressure on a sheet pile wall with counterforts (2018)
Tkachuk M. - Thin-walled structures: analysis of the stressed-strained state and parameter validation, Bondarenko M., Grabovskiy A., Vasiliev A., Sheychenko R., Graborov R., Posohov V., Lunyov E., Nabokov A. (2018)
Tykhan M. - Study of the influence of a fast-changing temperature on metrological characteristics of the tensoresistive pressure sensor, Repetylo T., Dilay I., Markovych V. (2018)
Kutsenko L. - Geometrical modeling of the process of weaving a wire cloth in weightlessness using the inertial unfolding of a dual pendulum, Semkiv O., Zapolskiy L., Shoman O., Kalynovskyi A., Piksasov M., Adashevska I., Shelihova I., Sydorenko O. (2018)
Yatsun V. - Search for the dual-frequency motion modes of a dual-mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of passive auto-balancer, Filimonikhin G., Dumenko K., Nevdakha A. (2018)
Shpachuk V. - A multifactor analysis of the rail transport car that passes over a joint unevenness with respect to the phases ot its motion, Chuprynin A., Suprun T., Garbuz A. (2018)
Podrigalo M. - Synthesis of energy-efficient acceleration control law of automobile, Kaіdalov R., Klets D., Podrigalo N., Makovetskyi A., Нatsko V., Abramov D., Tarasov Yu., Lytovchenko D., Litvinov O. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, content (2018)
Al-Mashakbeh A. S. - Development of the analitical method for nonlinear circuits analysis with the use of the admittance and resistance orthogonal components (2018)
Zaykov V. - Analysis of relationship between the dynamics of a thermoelectric cooler and its design and modes of operation, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2018)
Volshanik V. - Substantiation of counter-vortex spillway structures of hydrotechnical facilities, Orekhov G. (2018)
Khavin G. - Advantages of using channels with different corrugation height in the plate heat exchangers, Babak T. (2018)
Fyk M. - Theoretical and applied aspects of using a thermal pump effect in gas pipeline systems, Fyk I., Biletsky V., Oliynyk M., Kovalchuk Yu., Hnieushev V., Shapchenko Yu. (2018)
Yeromin A. - Modeling of energy efficient solutions regarding the heating system and the facade heat insulation in the implementation of thermomodernization, Kolosov A. (2018)
Romanchenko M. - Effect of thermal field distribution in the layered structure of a heating floor on the temperature of its surface, Slesarenko A., Kundenko M. (2018)
Korobka S. - Results of research into technological process of fruit drying in the solar dryer, Babych M., Krygul R., Zdobytskyj A. (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2019)
Odegov N. - Theoretical study of the dispersion effects occurring at optical fiber connections, Bahachuk D., Staschuk O., Stepanova L., Zinchenko O. (2019)
Shcherban’ V. - Computer simulation methods of redundant measurements with the nonlinear transformation function, Korogod G., Chaban V., Kolysko O., Shcherban’ Yu., Shchutska G. (2019)
Rusli M. - Investigation of cogging forces using reluctance circuits equivalent approximation in a ladder secondary single-sided linear induction motor, Wardana I. N. G., Choiron M. A., Muslim M. A. (2019)
Kotok V. - Optimization of the deposition conditions for Ni(OH)2 films for electrochromic elements of "smart” windows, Kovalenko V. (2019)
Lozovan V. - Forming the toolset for development of a system to control quality of operation of underground pipelines by oil and gas enterprises with the use of neural networks, Skrynkovskyy R., Yuzevych V., Yasinskyi M., Pawlowski G. (2019)
Dron’ M. - Analysis of ballistic aspects in the combined method for removing space objects from the near-earth orbits, Golubek A., Dubovik L., Dreus A., Heti K. (2019)
Karvatskii A. - Determining efficient values for the thermophysical properties of bulk materials, Panov Ye., Vasylchenko G., Vytvytskyi V., Korolenko K. (2019)
Abstract and References (2019)
Title, content (2019)
Vakhitova L. - Development of chemical methods for individual decontamination of organophosphorus compounds, Bessarabov V., Taran N., Kuzmina G., Derypapa V., Zagoriy G., Popov A. (2019)
Korovnikova N. - Features of complex formation of a fibrous complexite with nickel ions in water-dioxane mixtures, Dubyna А., Oliinik V. (2019)
Myronyuk O. - Influence of plasticizers on fire retarding properties of carbon foams of intumescent coatings, Baklan D., Barrat S., Yezhov S., Svidersky V. (2019)
Kondratov S. - Construction and investigation of the computer model of distribution of the composition of products from equilibrium condensation telomomerization, Evtushenko Yu., Kravchenko Yu. (2019)
Kyrychok V. - Influence of the CaO-containing modifiers on the properties of alkaline alyumosilicate binders, Kryvenko P., Guzii S. (2019)
Panov Ye. - Estimation of the effect of temperature, the concentration of oxygen and catalysts on the oxidation of the thermoanthracite carbon material, Gomelia N., Ivanenko O., Vahin A., Leleka S. (2019)
Kugaevska T. - Effect of step heat treatment modes on the physical-mechanical properties of concrete, Sopov V. (2019)
Kovalenko V. - Investigation of characteristics of double Ni–Co and ternary Ni–Co–Al layered hydroxides for supercapacitor application, Kotok V. (2019)
Abstract and References (2019)
Качур І. - Erasmus Roterodamus dono misit: історія однієї книги епохи Відродження (2017)
Франчик-Цегла А. - Книгозбірня оо. кармелітів із Сусідовичів у зібраннях Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника і Національного Закладу ім. Оссолінських у Вроцлаві (2017)
Ільницька Л. - Перше видання "Енеїди" (1798) Івана Котляревського у Геттінгені (Німеччина) (2017)
Юркевич О. - Діяльність Якова Оренштайна в контексті українського книговидавничого процесу першої половини XX ст. (2017)
Попадюк Н. - "Towarzystwo Naukowe" у Львові (1901–1939): історія створення та структура (2017)
Когут С. - Європейська белетристика у західноукраїнських перекладах початку ХХ ст.: джерелознавчий аспект (2017)
Ґабор В. - "Україна" як номінативна домінанта у назвах часописів 1917 р. українською та іноземними мовами (2017)
Середа О. - Павло Ковжун — редактор і видавець: вдалі проекти і нереалізовані задуми (2017)
Олексів І. - Приватна бібліотека Василя Сімовича у проекції духовного світу вченого (2017)
Морозова І. - Відлуння визвольних змагань у західноукраїнських та українських еміграційних виданнях першої половини 1930-х рр.: документи і спогади учасників (2017)
Мовна М. - Історико-краєзнавчий дискурс у західноукраїнських виданнях 1930-х рр (2017)
Кужель Л. - Календарі Івана Тиктора 1930-х рр. у контексті тогочасних суспільно-політичних подій (2017)
Рибчинська Н. - Серійні видання 1930-х рр. з проблем шкільництва й освіти в Галичині (2017)
Головата Л. - Літературно-мистецькі періодичні видання української еміграції в Австрії (друга половина 1940-х років): умови, центри, творці, зразки (2017)
Прокопенко Н. - Журнал "Наша культура" (Вінніпег, листопад 1951 р. — жовтень 1953 р.): формування національної свідомості та духовності українців поза межами України (2017)
Греськів О. - Книжкові пам’ятки в ретроспективному фонді бібліотеки як об’єкти державного реєстру національного культурного надбання: нормативно-правові та організаційно-методичні засади (2017)
Пігель І. - Багатовекторний підхід до реставрації стародруків (на прикладі Біблії Леополіти 1575 р. з фонду Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника), Розумна М. (2017)
Дзендзелюк Л. - Дослідницькі розвідки під час реставрації географічного атласу Стародавнього світу з фонду Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, Льода Л. (2017)
Кривенко М. - Роль Ауреліо Пальмієрі у формуванні бібліотеки Андрея Шептицького (на основі його листування до Митрополита 1907–1914 рр.) (2017)
Дзюбан Р. - Листи Митрополита Андрея Графа Шептицького до Олександра Бачинського (з фондів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника), Канчалаба О. (2017)
Сеник Я. - Матеріали українського визвольного руху (1930–1950-ті рр.) в архіві Омеляна і Тетяни Fнтоновичів у відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2017)
Кравець Д. - Архів Михайла Демковича-Добрянського у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2017)
Сус І. - Лексикографічні пам’ятки української мови у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2017)
Сова А. - "Маю много роботи і пишу коротко". З невідомого листування Івана Боберського та старшини українського товариства "Сокіл-Батько" (2017)
Беницький А. - Листи Михайла Рудницького до Софії Яблонської: метафори дійсності міжвоєнної Галичини (2017)
Купчинська Л. - Екслібрисна Шевченкіана у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2017)
Красник У. - Львівські монастирі на фотонегативах кінця XIX — початку XX ст. (на матеріалах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2017)
Ільницька А. - Групові фотографії українських громадсько-політичних і культурних діячів Галичини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. з колишнього музею НТШ у Львові у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2017)
Романюк С. - Афіші українських драматичних колективів кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. у фондах Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2017)
Осадця О. - Поліграфічні заклади Львова у контексті українського нотовидання XIX — першої третини XX ст. (2017)
Косаняк Н. - Із композиторської творчості Ярослава Лопатинського: рукописи та першодруки із фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2017)
Голій Р. - Українські фалеристичні пам’ятки: виготовлені до 1939 р. (із фонду Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2017)
Бех І. - Особистість у духовно стверджувальному дискурсі (2018)
Богомолова Н. - Стан сформованості рис громадянськості у старшокласників в умовах полікультурного регіону: аналіз результатів дослідження (2018)
Boiko A. - The main ways of modernization of out-of-school-education of humanitarian direction in Ukraine (2018)
Вороніна Г. - Поняття "професійні цінності старшокласників" у працях англійських та українських освітян (2018)
Гончар Л. - Педагогічна діагностика гуманних батьківсько-дитячих взаємин (2018)
Гриців Т. - Особливості виховання ціннісного ставлення до батьківщини у молодших школярів засобами народної педагогіки (2018)
Журба К. - Педагогічні умови формування національно-культурної ідентичності підлітків у закладах загальної середньої освіти, Докукіна О. (2018)
Заредінова Е. - Модель формування соціокультуриних цінностей студентів в освітньому середовищі закладу вищої освіти (2018)
Kanishevska L. - Theoretical and methodical fundamentals of the formation of family life values among senior students of boarding schools (2018)
Куниця Т. - Сформованість відповідальної громадянської позиції в учнів старшого підліткового віку (2018)
Литвин В. - Психолого-педагогічні засади математичного розвитку дітей в закладах дошкільної освіти, Арест М. (2018)
Литовченко О. - Позашкільна освіта України: Ціннісні орієнтири та напрями модернізації (2018)
Луценко В. - Колектив однолітків як чинник гуманізації взаємин старших дошкільників (2018)
Малиношевський Р. - Онтологія концепцій виховання як методологічний конструкт (2018)
Мачуський В. - Формування ціннісних орієнтирів освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, Корнієнко А. (2018)
Морін О. - Результати дослідження проблеми професійного самовизначення учнівської молоді в освітнього округу (2018)
Нечерда В. - Стан готовності педагогів і психологів до виховання підлітків уразливих категорій (2018)
Окушко Т. - Змістові аспекти громадянсько-патріотичного виховання в дитячих громадських об'єднаннях (2018)
Остапенко О. - Формування готовності старшокласників до захисту Вітчизни, Зубалій М., Тимчик М. (2018)
Петрочко Ж. - Специфіка тренінгових технологій національно-патріотичного виховання для лідерів учнівського самоврядування (2018)
Рейпольська О. - Особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку в процесі соціалізації (2018)
Сокол Л. - Зарубіжний досвід та українські реалії використання веб-технологій у діяльності дитячих та громадських організацій (2018)
Харченко Н. - Проектний менеджмент у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій України (2018)
Шаранова Ю. - Теоретичний аналіз проблеми виховання громадянськості студентів у вищій школі США (2018)
Шахрай В. - Стан сформованості цінності життя у підлітків: аналіз результатів дослідження (2018)
Шкільна І. - Формування національно-культурної ідентичності старших підлітків в умовах пограниччя (2018)
Відомості про авторів (2018)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради збірника наукових праць (2018)
Contents (2019)
Akimov O. - Identification of the behavior of properties of a cold-hardening glass-liquid mixture with propylene-carbonate different in dosing components, Penzev P., Marynenko D., Saltykov L. (2019)
Aouati M. - Improving the accuracy of classifying rules for controlling the processes of deculfuration and dephosphorization of Fe-C melt (2019)
Yukhymenko M. - Research of operating mode of rhombic gravitational pneumatic classifier, Ostroha R., Litvinenko A., Piddubnyi Y., Zabitsky D. (2019)
Degtyar M. - Intensification of wastewater purification of municipal solid waste landfills (2019)
Obushenko T. - Investigation of solvent sublation of cobalt ions from water solutions, Tolstopalova N., Baranuk N. (2019)
Makarenko D. - Evaluation of the effect of industrial enterprises on the environment and efficiency evaluation of environmental protection on the example of "Tochpribor" LLC (Kharkiv, Ukraine), Hliebova D., Hubina D. (2019)
Abstract and References (2019)
Title, content (2019)
Gaydamakа А. - Devising an engineering procedure for calculating the ductility of a roller bearing under a no-central radial load, Kulik G., Frantsuzov V., Hrechka I., Khovanskyi S., Rogovуі A., Svуnarenko M., Maksimova M., Paraniak N. (2019)
Salo V. - Calculation of stress concentrations in orthotropic cylindrical shells with holes on the basis of a variational method, Rakivnenko V., Nechiporenko V., Kirichenko A., Horielyshev S., Onopreichuk D., Stefanov V. (2019)
Fomin O. - Determining the dynamic loading on an open-top wagon with a two-pipe girder beam, Lovska A., Daki O., Bohomia V., Tymoshchuk O., Tkachenko V. (2019)
Gera B. - A study of the effects of climatic temperature changes on the corrugated structure of a culvert of a transportation facility, Kovalchuk V. (2019)
Dorozhko Y. - Determining the most dangerous loading application point for asphalt-concrete layers on a rigid base, Arsenieva N., Sarkisian H., Synovets O. (2019)
Filimonikhin G. - A procedure of studying stationary motions of a rotor with attached bodies (auto-balancer) using a flat model as an example, Filimonikhina I., Ienina I., Rahulin S. (2019)
Kutsenko L. - Modeling the resonance of a swinging spring based on the synthesis of a motion trajectory of its load, Vanin V., Shoman O., Yablonskyi P., Zapolskiy L., Hrytsyna N., Nazarenko S., Danylenko V., Sivak E., Shevchenko S. (2019)
Golub G. - Optimization of angular velocity of drum mixers, Myhailovych Y., Achkevych O., Chuba V. (2019)
Pisarev V. - Determining the parameters for connections among the elements of design of vehicles in terms of ergonomics and crew safety (2019)
Abstract and References (2019)
Title, content (2019)
Lezhniuk P. - Investigation and implementation of the fractal properties of electric load on civilian objects in order to efficiently predict and control electrical consumption, Bondarchuk А., Shullie Iu. (2019)
Yagup V. - Analysis and optimization of the reactive power compensation modes in a power supply system, Yagup K., Kovalova Yu., Kharchenko V., Besarab T., Krasnov O., Domanskii I., Domanskii V., Kostin H., AbuGoukh H. G. (2019)
Bosak N. - Studying the mutual interaction of hydraulic characteristics of water-distributing pipelines and their spraying devices in the coolers at energy units, Cherniuk V., Matlai I., Bihun I. (2019)
Baskova O. - Influence of the flow structure formation on heat transfer processes in tubes with spiral corrugated inserts, Voropaiev G. (2019)
Sutikno D. - Flow visualization of water jet passing through the empty space of cross-flow turbine runner, Soenoko R., Soeparman S., Wahyudi S. (2019)
Morozyuk L. - Thermodynamic analysis of the scheme-cycle design of a heating-coolingmachinefor an individual house, Sokolovska-Yefymenko V., Kandieieva V., Moshkatiuk A., Kukoliev A. (2019)
Ariyanto S. V. - Geothermal investigation uses a dipole-dipole configuration geoelectric methods with Delphi programming, Joni I., Prasetyowati E., Susilo A., Yunanto F. (2019)
Kustanto M. N. - Role of small addition of liquefied petroleum gas (LPG) on laminar burning velocity of hydrous ethanol, Sasongko M. N., Wardana I. N. G., Yuliati L. (2019)
Abstract and References (2019)
Андрейкова І. - Розвиток професіоналізму особистості й діяльності викладача іноземної мови у процесі активізації науково-методичної роботи політехнічного університету (2019)
Дука М. - Дидактичні переваги використання відео-блогів (влогів) під час формування в майбутніх учителів компетентності в англомовному говорінні (2019)
Захарова В. - Формування професійної компетентності студентів-філологів засобами літературного краєзнавства (2019)
Козаченко Ю. - Викладання іноземних мов у медичних закладах освіти (2019)
Костащук О. - Виховання професійної честі майбутнього вчителя в умовах проходження педагогічної практики (2019)
Лоу Яньхуа - Наукові підходи та педагогічні принципи формування вокально-орфоепічної культури іноземних студентів – майбутніх викладачів вокалу (2019)
Міхеєнко О. - Активізація пізнавальної діяльності студентів під час навчання основ здоров'я, Литвиненко В., Лянной М., Лянна О. (2019)
Павленко І. - Реалізація оздоровчого потенціалу фізичної культури на заняттях зі студентами спеціальної медичної групи (2019)
Палецька-Юкало А. - Використання методу комунікативних завдань для формування іншомовної лексичної компетентності на основі автентичних художніх творів (2019)
Прийменко Л. - Педагогічні умови проектування здоров'язбережувальної діяльності в закладах вищої педагогічної освіти, Скачедуб Н. (2019)
Ткачук О. - Дослідження професійних складових компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва курсу "Художня обробка папер", Ковальчук Т. (2019)
Чорна-Климовець І. - Мотивація студентів як одна з основ формування англомовної компетентності в діловому письмі майбутніх фахівців з маркетингу (2019)
Шаров С. - Використання Онлайн платформи Edera для фахової підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (2019)
Яковишина Т. - Модель формування креативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2019)
Бистрова Б. - Рівні забезпечення якості підготовки фахівців з кібербезпеки в закладах вищої освіти США (2019)
Орос І. - Зміст навчання дорослого населення в університетах Великої Британії (2019)
Біліченко Т. - Погляди М. Богдановича на шляхи реалізації пропедевтики професійної орієнтації в початковій школі (60 – 80-ті рр. XX ст.) (2019)
Власенко С. - Режими чергування праці з відпочинком і завдання дії як засіб вибіркового впливу в процесі інтегральної підготовки лижників-гонщиків та біатлоністів, Пеньковець В. (2019)
Калашник С. - Особливості застосування прогресивних методів навчання хореографічних дисциплін в умовах професійної діяльності А. С. Мессерера (2019)
Sheian M. - Pedagogical conditions of development of health-preserving competence of basic secondary school teachers in the system of postgraduate pedagogical education (2019)
Завацька Л. - Фреймовий підхід при вивченні теми "Соціально-педагогічна робота з дітьми з розладами аутистичного спектра", Бартків О. (2019)
Soloviova T. - Occupational therapy as a means of socio-pedagogical rehabilitation of young people with disabilities, Leshchenko O. (2019)
Title, content (2019)
Dudykevych V. - A multicriterial analysis of the efficiency of conservative information security systems, Prokopyshyn I., Chekurin V., Opirskyy I., Lakh Yu., Kret T., Ivanchenko Ye., Ivanchenko I. (2019)
Velychko O. - Interlaboratory comparisons of the calibration results of signal generator, Shevkun S., Mescheriak O., Gordiyenko T., Kursin S. (2019)
Kalantaievska S. - Development of a complex mathematical model of the state of a channel of multi-antenna radio communication systems, Kuvshynov O., Shyshatskyi A., Salnikova O., Punda Yu., Zhuk Р., Zhuk O., Drobakha H., Shabanova-Kushnarenko L., Petruk S. (2019)
Kostanovskyi V. - Construction of a generalized probabilistic-physical model of reliability of a two-level active phased antenna array, Machalin I., Kozachuk O., Terentyeva I. (2019)
Skuratov V. - Application of kohonen neural networks to search for regions of interest in the detection and recognition of objects, Kuzmin K., Nelin I., Sedankin M. (2019)
Yevseiev S. - Development of a methodology for building an information security system in the corporate research and education system in the context of university autonomy, Aleksiyev V., Balakireva S., Peleshok Y., Milov O., Petrov O., Rayevnyeva O., Tomashevsky B., Tyshyk I., Shmatko O. (2019)
Abstract and References (2019)
Title, content (2019)
Babii О. - Defining a criteria for the identification of a technique for producing tomato juice, Bozhko T., Vezhlivtseva S., Donchevska R., Moroz О., Vdovenko N., Denysenko T., Shapovalova N., Kepko V. (2019)
Pavlyuk R. - Development of nanotechnologies for curd dessеrts and fruit and vegetable cryo-additives for their preparation as bas enrichers, structure-forming agents, and colorants, Pogarskaya V., Balabai E., Pogarskiy A., Stukonozhenko T. (2019)
Odarchenko D. - Determining the rational modes for low-temperature storage and for obtaining products of Japanese Quince processing with high consumer properties, Odarchenko А., Lisnichenko O., Spodar K. (2019)
Shkromada O. - Development of measures to improve milk quality and safety during production, Skliar O., Paliy A., Ulko L., Gerun I., Naumenko О., Ishchenko K., Kysterna O., Musiienko O., Paliy A. (2019)
Liubych V. - Improvement of the process of hydrothermal treatment and peeling of spelt wheat grain during cereal production, Novikov V., Polianetska I., Usyk S., Petrenko V., Khomenko S., Zorunko V., Balabak O., Moskalets V., Moskalets T. (2019)
Kravchenko M. - Research into the structural-mechanical properties of shortbread dough with oilseed meals, Mihailik V., Yakymchuk D., Dzyundzya O., Burak V., Romanenko O., Valko M., Korolenko E., Osypenkova I., Bondarchuk Z. (2019)
Dzyuba N. - Development of the formulation for extruded products based on sugar corn grain and determining their quality indicators, Bunyak E., Sots S., Bilenka I. (2019)
Volkhonov M. - Design and study of equipment for accepting and drying soya seeds with high moisture content, Smirnov I., Maksimov I. (2019)
Abstract and References (2019)
Хелемендик А. Б. - Фульмінантний гепатит В: імунопатогенетичні механізми розвитку, клінічні спостереження, Рябоконь О. В., Фурик О. О., Рябоконь Ю. Ю. (2019)
Мороз Л. В. - Клініко-морфологічні зміни печінки при вірусному гепатиті Е: досвід власного спостереження, Чічірельо-Константинович К. Д., Гаврилюк А. О. (2019)
Ривак Т. Б. - Вивчення думки населення щодо самолікування гепатотропними лікарськими засобами, Коваль А. Я. (2019)
Рябоконь О. В. - Особливості ураження печінки у дорослих хворих на кір залежно від тяжкості перебігу, Білокобила С. О., Фірюліна О. М., Рябоконь Ю. Ю. (2019)
Пашков І. В. - Аналіз розповсюдженості HBsAg серед донорів крові у Південному регіоні України за період 2007-2016 рр. (2019)
Ворожбит О. Б. - Проблема внутрішньої стигми у хворих на хронічний гепатит С та можливі шляхи її вирішення (2019)
Радченко О. М. - Стратегія і тактика профілактики уражень печінки (2019)
Богріновцева Л. М. - Фінансова стійкість страхових компаній: управління ризиками, Житар М. О., Чамор Г. С. (2019)
Вовк О. М. - Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах конкурентної економіки, Ковальчук А. М. (2019)
Dankevych A. P. - The Ukrainian financial instruments markets in conditions of globalization (2019)
Донченко Т. В. - Етапи становлення податкової системи України в контексті розвитку цифрової економіки, Олійник А.В. (2019)
Калусенко В. В. - Аналіз інвестиційного портфеля банків України та стратегія управління ним (2019)
Клименко Д. Б. - Впровадження оверсайту платіжних систем в Україні, Татьяніна С. М. (2019)
Клюско Л. А. - Державні банки України, Ковда Н. І. (2019)
Коваленко Ю. М. - Фінансово-інвестиційний потенціал страхових компаній в України, Літвін Я. А. (2019)
Ковальчук Н. І. - Історичні та сучасні аспекти співпраці України з міжнародним валютним фондом, Ковальчук В. М. (2019)
Кужелєв М. О. - Фінансування інклюзивної освіти в Україні: проблеми та перспективи, Нечипоренко А. В. (2019)
Мельничук Г. С. - Організація та методика аналізу податкового навантаження на підприємство: теоретичні аспекти (2019)
Онишко С. В. - Окремі питання інституціоналізації відносин на фінансовому ринку, Венгуренко Т. Г. (2019)
Побоча К. П. - Управління фінансовими ресурсами недержавних пенсійних фондів в Україні, Ходаківська М. Ю. (2019)
Пухальська Н. О. - Організація безпеки банківського кредитування в Україні (2019)
Снігир Л. П. - Ознаки загроз економічній безпеці підприємства (2019)
Сосновська О. О. - Особливості функціонування підприємств в умовах циклічного розвитку економіки, Деденко Л. В. (2019)
Чуницька І. І. - Іноземні інвестиції в економіку України: сучасний стан та шляхи покращення інвестиційного клімату, Макаренко О. Я. (2019)
Шевчук С. В. - Еволюція регулювання впливу держави на генезу митних відносин у контексті забезпечення митних інтересів, Мискін Ю. І., Цимбалюк Д. В. (2019)
Шимко Я. Р. - Теоретичне окреслення різноманіття недержавних пенсійних фондів (2019)
Щур Р. І. - Організаційні засади здійснення фінансового контролю за діяльністю об’єднаних територіальних громад в Україні (2019)
Яковенко Р. В. - Концепція людського потенціалу та еволюція економічних законів (2019)
Статті рекомендовано до друку наступними рецензентами (2019)
Березовська-Чміль О. Б. - Соціальні аспекти національної безпеки держави (2018)
Бзунько Г. Б. - Становлення і розвиток вищої політехнічної школи у Львові (сер. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) (2018)
Білоус Л. В. - Політична еліта України: оцінка суспільної ефективності вітчизняними науковцями (2018)
Голуб'як Н. Р. - Budżet partycypacyjny jako przejaw aktywności obywatelskiej: polski model na przykładzie miasta Poznania (2018)
Григор'єв О. В. - Виклики ліберальній демократії в умовах росту популізму: кейс Чехії (2018)
Дем'янчук О. В. - Вікно в Європу: формат 16+1 та перспектива для України (2018)
Кобець Ю. В. - Революція та статус жінки: гендерний та політичний аспекти (2018)
Крижанівський Є. І. - Соціально-економічне і культурно-освітнє життя села Побережжя в 1919-1939 рр., Пуйда Р. Б. (2018)
Лазарович М. В. - Державна етнополітика доби Західноукраїнської Народної Республіки (2018)
Липчук О. І. - Законодавче врегулювання інтересів національних меншин в процесі утворення Української держави на початку XX ст., Ломака І. І. (2018)
Мадрига Т. Б. - Волонтерський рух в Україні в умовах зовнішньої агресії (2018)
Мандрик Я. І. - Біля витоків організованої підготовки спеціалістів для видобутку нафти і газу в Східній Галичині (до 120-річчя нафтогазової освіти в Україні), Білоус Л. В. (2018)
Москалюк М. Ф. - Інститут президентства України в контексті політичних криз 2004 та 2013-2014 рр.: фактори впливу та трансформації (2018)
Репета І. В. - Революція 1917-1921 років у історичній пам'яті України: регіональний вимір (2018)
Федорчак Т. П. - Нові тенденції в розвитку партійної системи Чеської Республіки (2018)
Ващенко В. М. - Екологічна небезпека впливу смерчів та землетрусів на водойми Київської області, Лоза Є. А., Патлашенко Ж. І., Банніков О. О., Кризська Ю. М. (2018)
Дмитриков В. П. - Рециклінг відпрацьованих свинцево-олов'яних акумуляторних батарей. Повідомлення 1. Екологічні і хімічні аспекти, Степова А. В., Проценко О. В., Ревак О. А., Бахарєв В. С. (2018)
Ганошенко О. М. - Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище шляхом промивання фільтрувального паперу відпрацьованих автомобільних масляних фільтрів, Голік Ю. С. (2018)
Лейбович Л. І. - Дослідження ефективності комплексного використання абсорбентів, генерованих в електрохімічному реакторі, для очистки повітря від сірководню, Пацурковський П. А. (2018)
Хавікова К. Є. - Дослідження процесу вилучення фенолів та смолистих речовин з промислових рідких відходів коксохімічного підприємства методом адсорбції, Іванченко А. В. (2018)
Дядін Д. В. - Оцінка стану природних джерел у басейні р. Роганка Харківської області як джерел альтернативного децентралізованого водопостачання, Дмитренко Т. В., Яковлев В. В., Верглес Ю. і. (2018)
Пляцук Л. Д. - Анализ источников антропогенного воздействия на природную среду Каспийского моря, Аблеева И. Ю., Габбасова С. М., Аблеев А. Г., Сипко О. И. (2018)
Чугай А. В. - Оцінка рівня забруднення і техногенного навантаження на поверхневі води Одеської області, Джура О. С. (2018)
Шапар А. Г. - Визначення техногенних та природних змін на порушених гірничими роботами землях за даними ДЗЗ, Тараненко О. С. (2018)
Шмандій В. М. - Екологічна оцінка та прогнозування динаміки трансформації ландшафту під впливом дії автотранспортної мережі, Шелудченко Л. С. (2018)
Костриця В. І. - Неформальна та атипова зайнятість як "нова нормальність" у світі та Україні, Бурлай Т. В. (2019)
Степанова О. В. - Фіскальна стійкість в умовах становлення економіки довголіття (2019)
Дульська І. В. - Бюджетне забезпечення цифровізації у рамках e-урядування в Україні (2019)
Бородіна О. М. - Інклюзивний сільський розвиток: науковий дискурс, Прокопа І. В. (2019)
Подолець Р. З. - Альтернативні варіанти запровадження транспортної тарифної моделі "вхід-вихід" в Україні, Юхимець Р. С. (2019)
Осипов В. М. - Оцінка конкурентоспроможності виноробного підприємства як інструмент управління його розвитком, Некрасова Л. А. (2019)
Осташко Т. О. - Перспективи вільної торгівлі з Китаєм: розвиток вітчизняного експорту і ризики імпортозалежності, Олефір В. К. (2019)
Олійник О. М. - Газюань – китайська інновація на світовому ринку газу (до виходу книги Хуана Сяоюна "Газюань", кит. мовою) (2019)
Цимбалюк В. І. - Національній академії медичних наук України — 25 років (2018)
Бухтіарова Т. А. - Актуальні питання інноваційних досліджень у фармакології (2018)
Тронько М. Д. - Досягнення й стратегічні напрями розвитку фундаментальної та клінічної ендокринології в Україні (до 25-річчя НАМН України), Караченцев Ю. І. (2018)
Базика Д. А. - Радіаційна медицина України — чверть сторіччя прогресу та пріоритети на майбутнє, Сушко В. О., Логановський К. М., Присяжнюк А. Є., Білий Д. О., Федірко П. А., Ільєнко І. М., Янович Л. А. (2018)
Антипкін Ю. Г. - Внесок науковців в охорону здоров’я дітей і жінок та перспективи вирішення існуючих проблем, Даниленко Г. М. (2018)
Безруков В. В. - Огляд наукових досліджень ДУ "Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (2018)
Біловол О. М. - Здобутки вітчизняної терапевтичної школи Національної академії медичних наук України, Фадеенко Г. Д., Колесник М. О., Степанов Ю. М., Колеснікова О. В. (2018)
Фещенко Ю. І. - Основи досягнення в галузі фтизіатрії та пульмонології в Україні за останні 25 років, Гаврисюк В. К., Дзюблик О. Я., Мельник В. М., Яшина Л. О. (2018)
Лінський І. В. - До ключових проблем психоневрології, Волошин П. В., Марута Н. О., Бакуменко Л. П. (2018)
Усенко О. Ю. - Здобутки вчених наукових установ Національної академії медичних наук України в галузі лікування хірургічних захворювань, Бойко В. В., Возіанов С. О. (2018)
Педаченко Є. Г. - Нейрохірургія України: сьогодення і перспективи — до 25-річчя НАМН України (2018)
Лазоришинець В. В. - Актуальні проблеми кардіохірургії в Україні: сучасність та майбутнє (2018)
Гайко Г. В. - Ортопедія-травматологія — сьогодення, здобутки та перспективні напрями, Страфун С. С. (2018)
Пасечникова Н. В. - Державна установа "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України” (2018)
Заболотный Д. І. - Внесок вчених ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України” в розвиток оториноларингології, Самбур М. Б., Холоденко Т. Ю. (2018)
Задорожна В. І. - Внесок інститутів НАМН України у розвиток сучасної інфектології (епідеміології, інфекційних хвороб, мікробіології, вірусології, паразитології, імунології), Попов М. М., Кутасевич Я. Ф. (2018)
Сердюк А. М. - Досвід та досягнення профілактичної медицини України (до 25-річчя НАМН України), Чернюк В. І. (2018)
Урочисті загальні збори Національної академії медичних наук України з нагоди 25-ї річниці її заснування (Київ, 24 квітня 2018 р.) (2018)
Сесія загальних зборів Національної академії медичних наук України (20-22 червня 2018 року) (2018)
VI Національний конгрес з міжнародною участю "Радіологія в Україні” (Ірпінь, 28-29 березня 2018 р.) (2018)
VII міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я” (Київ, 25-27 квітня 2018 р.) (2018)
II міжнародний стоматологічний конгрес (до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України) (Київ, 25-27 квітня 2018 р.) (2018)
ХIV з’їзд офтальмологів України (Одеса, 23-25 травня 2018 р.) (2018)
Члену-кореспонденту НАМН України В. Г. Бебешку — 80 років (2018)
Члену-кореспонденту НАМН України В. С. Бітенському — 75 років (2018)
Члену-кореспонденту НАМН України Л. В. Харькову — 75 років (2018)
Члену-кореспонденту НАМН України В. З. Нетяженку — 75 років (2018)
Члену-кореспонденту НАМН України О. М. Пархоменку — 60 років (2018)
Члену - кореспонденту НАМН України В. І. Чернюку — 80 років (2018)
Члену-кореспонденту НАМН України В. Г. Бардову — 70 років (2018)
Олександр Федорович Возіанов (2018)
Гудз І. М. - Вплив вилучення певного об'єму венозного русла на динаміку рівня артеріального тиску у хворих з варикозною хворобою нижніх кінцівок, Геник С. М., Середюк Н. М., Симчич А. В., Скакун О. З., Негрич Н. В. (2018)
Delva I. I. - Transient hyperglycemia in acute cerebrovascular patients and post-stroke fatigue (2018)
Зарівна І. В. - Об'єктивізація гіпервентиляційного синдрому у хворих на гіпертонічну хворобу (2018)
Геник С. М. - Мікроангіопатія, як предиктор розвитку і прогресування ускладнень цукрового діабету 2-го типу, Симчич А. В. (2018)
Галюк Н. М. - Захворюваність на туберкульоз медичних працівників Івано-Франківської області в 2012-2017 роках, Свистун І. І. (2018)
Бульбук О. В. - Аналітична оцінка міцності зуба, відновленого прямою чи непрямою реставрацією, Величкович А. С., Мазуренко В. В. (2018)
Рожко С. М. - Вплив базисів знімних конструкцій зубних протезів на мікробіологічний статус ротової порожнини (огляд літератури), Куцик Р. В., Палійчук І. В. (2018)
Петрина Л. Г. - Динаміка радіогенних змін вмісту ретинолу в крові за різних режимів опромінення тварин, Мойсеєнко М. І. (2018)
Жураківська О. Я. - Зміни слизової оболонки язика щурів у віддалені терміни перебігу експериментального цукрового діабету, Атаманчук О. В., Міськів В. А., Костіцька І. О., Жураківський В. М., Дутчак У. М., Гречин А. Б., Клипич Я. І. (2018)
Прудніков О. В. - Психолого-педагогічна культура як складова академічної культури викладача вищої школи, Василюк С. М., Гуцуляк А. І. (2018)
Купновицька І. Г. - До питання забезпечення якості освітнього процесу при підготовці майбутніх лікарів: взаємовідносини викладача і студента, Сабадош Р. В., Купновицька-Сабадош М. Ю., Данилюк О. І. (2018)
Савеліхіна І. О. - Методологія викладання курсу пульмонології студентам з іноземною формою навчання, Островська К. М., Варунків О. І., Кулинич-Міськів М. О., Корж Г. З., Островський М. М. (2018)
Варунків О. І. - Ділова гра як вимога часу якісної фахової освіти студентів випускного курсу (2018)
Оринчак В. А. - Удосконалення системи підготовки студентів на кафедрі загальної хірургії (2018)
Тимощук О. В. - Особливості раціонального харчування учнівської та студентської молоді у умовах сучасних навчальних закладів (2018)
Геник С. М. - Неординарна величина і трагічна постать Олександра Довженка (2018)
Содержание (2018)
Нестеренко К. В. - Репрезентация концепта "суд" в рассказах русских писателей конца XIX – начала XX веков (2018)
Гулак Т. Т. - Остилистической структуре повествования в романе А. И. Солженицына "В круге первом", Меняйло Н.В. (2018)
Зайцева И. П. - Актуализация потенциальных качеств слова в процессе поэтического речевого мышления (2018)
Радчук О. В. - Отсутствие" как понятие лингвокогнитологии (2018)
Пушкарь О. П. - Синкризис в идиостиле Сергея Довлатова (игровой аспект) (2018)
Самсоненко Н. И. - Изучение морфологической доминанты поэтического текста в свете современных научных парадигм (2018)
Степанченко И. И. - Анализ парадигматической структуры стихотворения С. Есенина "Не жалею, не зову, не плачу…" в оригинале и в переводе на украинский язык (2018)
Воробьева О. А. - Трансформация парадигматических структур оригинала во вторичных текстах пародийного типа (на материале произведений Е. А. Евтушенко и пародий на них А. А. Иванова) (2018)
Мирошниченко М. П. - Принципы слияния (темноты) и различимости (света) как основа для формирования лирического "Я" и "Другого") (2018)
Кузьменко Е. Н. - Особенности функционирования эпиграфа в лирике З. М. Вальшонка (2018)
Title, content (2019)
Darmadi D. B. - Controlling the pressure force to obtain a better quality of aluminum 6061 friction stir welded joint, Abdillah F. N., Raharjo R. (2019)
Aftanaziv I. - Development of a technology for the surface strengthening of barrel channels in the large-caliber artillery guns, Shevchuk L., Samsin I., Strutynska L., Strogan O. (2019)
Laktionov А. - Application of index estimates for improving accuracy during selection of machine operators (2019)
Zolotukhina K. - Researching the interaction of different printed materials types with liquids, Khadzhynova S., Velychko О., Kushlyk B., Kushlyk-Dyvulska O. (2019)
Karimov R. - Improving steel melting intensity in the process of electrosmeltingfrom waste and pellets (HBI) (2019)
Markov O. - Modeling the techological process of pipe forging without a mandrel, Gerasimenko O., Khvashchynskyi А., Zhytnikov R., Puzyr R. (2019)
Tesliuk H. - Design of working bodies for tillage tools using the methods of bionics, Volik B., Sokol S., Ponomarenko N. (2019)
Dzyuba O. - Studying the influence of structural-mode parameters on energy efficiency of the plough PLN-3-35, Dzyuba A., Polyakov A., Volokh V., Antoshchenkov R., Mykhailov A. (2019)
Kozachenko O. - Results of numerical modeling of the process of harvesting the seeds of flax by a harvester of the stripping type, Pakhuchyi A., Shkregal O., Dyakonov S., Bleznyuk O., Kadenko V. (2019)
Abstract and References (2019)
Калашник В. С. - Неперевершений стиліст (2019)
Космеда Т. А. - Лінгвокреативність С. І. Дорошенка в моделюванні еgо-текстів: жанр віншування-привітання-присвяти (2019)
Олексенко О. А. - Деякі проблеми морфології у світлі наукової концепції С. І. Дорошенка (2019)
Сагаровський А. А. - І я там був … (кілька штрихів до діалектної картини Сумщини) (2019)
Чернушенко Н. М. - Лінгвістична школа доктора філологічних наук, професора С. І. Дорошенка (2019)
Glotova O. V. - Functional approach to the study of complex semantic categories (2019)
Зосімова О. В. - Прецедентні топоніми в неофіційних назвах американських міст і штатів (2019)
Князь Т. М. - Особливості функціонування фразеологізмів української мови в політичному дискурсі (2019)
Ковтун А. А. - Експресія як чинник стильової переорганізації релігійної лексики (2019)
Крапівник Г. О. - Сучасний ергонімікон кав’ярень міста Харкова, Шпак Ю. О. (2019)
Пащенко О. М. - Польські запозичення в українській фітонімії (2019)
Поповський А. М. - Слово лобода в ономастичному та апелятивному аспектах (2019)
Голтвеницька М. В. - Складне речення в синтаксичній організації поетичної мови Віктора Бойка (на матеріалі збірки "Назовсім"), Переяслов В. О., Ткач О. В. (2019)
Жовтобрюх В. Ф. - Семантика предикатів місцеперебування в реченнях сучасної української мови (2019)
Лисак Л. К. - Граматичний статус дієприслівника в системі частин мови (2019)
Мізіна О. І. - Немотивовані складнонульсуфіксальні ад’єктиви з другим несоматичним компонентом на означення людини, Ісаєнко Т. К. (2019)
Miasoiedova S. V. - Major semantic types of indirect imperative utterances in the novels by Ray Bradbury (2019)
Халіман О. В. - Розвиток ідей С. Дорошенка для становлення граматики оцінки. Інфінітив в аспекті лінгвоаксіології (2019)
Беценко Т. П. - Семантика і поетика слова-образу глечик у віршовій мові В. Голобородька (2019)
Гамова Г. І. - Публічний виступ як реалізація ораторської майстерності (2019)
Дзисюк М. В. - Поетична мовотворчість як відображення концептуальної картини світу (2019)
Заоборна М. С. - Радість як ціннісно-смисловий феномен у тексті книги спогадів Ірини Жиленко "Homo feriens" (2019)
Marina O. V. - English drama discourse of the late seventeenth century: a philosophical perspective (2019)
Охріменко Т. В. - ШАГ як одиниця дискурсу грошових відносин східнослов’янського мовного простору (2019)
Романюк О. С. - Успішна комунікативно-прагматична модель реалізації фемінної прагматично-інтерогативної комунікативної тактики (2019)
Сметана І. І. - Художні образи пір року поезії В. Свідзінського: лексико-синтаксичний аспект (2019)
Степаненко М. І. - Перифраз і його текстотвірні функції в котляревськознавчому дискурсі Олеся Гончара (2019)
Бугаєвська Ю. В. - Професійна мовленнєва діяльність майбутніх фахівців економічного профілю (2019)
Книшенко Н. П. - Терміни галузі дорогобудівництва, створені шляхом складання основ і цілих слів (2019)
Міньковська І. І. - Пряме кирилично-латиничне транскодування: досвід постсоціалістичних країн (2019)
Стишов О. А. - Нова суспільно-політична лексика і термінологія в сучасній українській мові (2019)
Гайда О. М. - Прийменник ДѢЛӔ в українській мові XVI–XVII століть: особливості граматики та семантики (2019)
Скаб М. С. - Система приголосних з погляду вираження важливих тенденцій розвитку фонологічної системи української мови (2019)
Черемська О. С. - Роль харківських мовознавців у становленні правописних норм української літературної мови (20-ті рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) (2019)
Galchenko V. M. - Listening skill development in the frame of e-learning course, Lysenkova T. M. (2019)
Загребельна Л. С. - Мовна компетенція як складник комунікативної професіограми публічного управлінця (2019)
Олійник С. П. - Інноваційна педагогічна технологія формування правописних навичок у першокласників (2019)
Черновол-Ткаченко Р. І. - Формування термінологічної компетенції здобувачів вищої освіти спеціальності "Менеджмент" (2019)
Бєляєва Т. В. - Категорія наслідку в українській мові, Щербакова Н. В. (2019)
Голобородько К. Ю. - Відточуючи мовну майстерність (2019)
Маленко О. О. - Наукові читання на пошанування 95-річчя професора Сергія Івановича Дорошенка (2019)
Содержание (2018)
Чернцова Е. В. - Кажимость в структуре обыденного vs. научного знания (на материале когнитивной семантики глагольных предикатов казаться, показаться) (2018)
Гулак А. Т. - О синкретизме в структуре романа Л. Н. Толстого "Война и мир" (2018)
Моради А. - Лингвистические приемы и средства языковой игры в эмпоронимии и трапезонимии г. Харькова (2018)
Оробинская М. В. - Антропонимы и прецедентные имена в творчестве Егора Летова (2018)
Стаценко Е. Н. - Лингвокогнитивный анализ прибаутки "Сорока кашу варила" (2018)
Савицкая Л. В. - Моделирование и системное описание концепта в языковой картине мира (на материале концепта "хитрость"), Безуглая И. В. (2018)
Козлова А. Г. - Музыка в лирике Булата Окуджавы (2018)
Солодова Л. Е. - Банальные и небанальные тексты в обучении иностранцев русскому языку (2018)
Степанченко И. И. - В. А. Сухомлинский и функциональная лингвистическая парадигма (2018)
Бочка В. В. - Улучшение качества агломерата путем усовершенствования способа подготовки шихты, Сова А. В., Двоєглазова А. В. (2019)
Гришин О. М. - Физико-химический анализ комплексного восстановления Cr2 FeO4 с участием метана, Надточій А. А., Петренко В. О. (2019)
Писарський С. М. - Исследование современных представлений о природе формирования отложений в огнеупорах при разливке стали. Сообщение 1, Смірнов О. М. (2019)
Дорошенко В. С. - Концепция роторно-конвейерного комплекса для литья по газифицируемым моделям и термообработки отливок (2019)
Лук’яненко І. В. - Исследование процессов дифференциации структуры чугунных отливок методом компьютерного моделирования (2019)
Ясюков В. В. - Анализ способов повышения эффективности литейного производства, Лисенко Т. В., Воронова О. І., Солоненко Л. І. (2019)
Цуркін В. М. - Системные подходы к решению проблемы обеспечения качества в литейном производстве (2019)
Василев Я. Д. - Влияние технологических параметров процесса холодной полосовой прокатки на производительность двухклетевых реверсивных станов, Замогильний Р. О., Гринкевич В. О. (2019)
Ясев О. Г. - Моделирование очистки поверхностей потоком абразивных частиц (2019)
Сєргєєв С. М. - Новый высокоэффективный энергосберегающий комплекс газоочистного оборудования для проведения регулируемой очистки выбросов от машин и агрегатов металлургических производств. Сообщение 1. (2019)
Конференции в 2019 году (2019)
Содержание (2018)
Скоробогатова Е. А. - Поэтическая морфология как направление лингвопоэтики и лингвокреативная практика филологического эксперимента (2018)
Мальцева В. В. - Лингвистические методы анализа художественного дискурса (2018)
Степанченко И. И. - Авторские знаки как средство оформления пунктуационно-смысловых вариантов (2018)
Тараненко В. В. - Лексикографический опыт сопоставления межъязыковых формально-семантических соответствий церковнославянского и русского языков (2018)
Голикова О. Н. - Онимы и апеллятивы в поэтических номинативных рядах (2018)
Воробьева О. А. - Сравнительный анализ механизмов создания пародии (на материале произведений Козьмы Пруткова и А. Иванова) (2018)
Силаев А. С. - "Служу тем, что смотрю и слушаю": об идейной концепции романа Конст. Федина "Братья" (2018)
Мирошниченко М. П. - Поэзия света, тени и темноты: лирическое "Я" и "Другой" в категориях темноты и света (2018)
Гура В. А. - Контроль уровня языковой компетенции иностранных студентов подготовительного факультета (2018)
Байбекова Л. О. - Удосконалення комунікативної компетентності майбутніх філологів: експериментальна перевірка (2018)
Бочарова О. А. - Роль цінностей у формуванні життєвих орієнтирів молодого покоління: зарубіжний досвід, Каліна К. Є., Штефан Л. А. (2018)
Гепенко Л. О. - Міжкультурне виховання майбутніх лікарів на засадах педагогіки партнерства (2018)
Голопич І. М. - Підготовка майбутніх поліцейських до професійного спілкування з правопорушниками у вищих закладах зі специфічними умовами навчання (2018)
Демент М. О. - Формування інформаційної компетенції курсантів ДСНС України (2018)
Загребельний О. В. - Нові освітні орієнтири формування готовності майбутніх правоохоронців до професійної самореалізації в роботі з особовим складом (2018)
Іонова О. М. - Розвиток спрямованості вчителя початкової школи на здійснення здоров’язбережувальної професійної діяльності, Лупаренко С. Є. (2018)
Когут С. Я. - Адаптація європейських вимог до професійної підготовки фахівців у Республіці Польща (2004-2010 рр.) (2018)
Купіна І. О. - Шляхи підвищення комунікативної компетентності студентів факультету дошкільної освіти (2018)
Перепелиця Г. А. - Вимоги до вчителя суспільствознавчих дисциплін та його підготовки в спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Подчерняєва Н. Д. - Виховання у старшокласників міжнаціональної толерантності засобами євроклубу загальноосвітнього навчального закладу (2018)
Пригодін М. Д. - Методологічні засади формування творчих умінь майбутнього вчителя образотворчого мистецтва з художніх дисциплін у педагогічному закладі вищої освіти (2018)
Танько Т. П. - Роль дисциплін художньо-естетичного циклу у професійній підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, Тарарак Н. Г. (2018)
Твердохліб Т. С. - Теоретична підготовка учнів духовних семінарій до педагогічної діяльності в останній чверті ХІХ століття (на матеріалах українських губерній) (2018)
Салата Г. - Бібліотекознавство, інформаційні науки та соціальна справедливість (2019)
Гранчак Т. - Орієнтири розвитку бібліотек у середовищі покоління Z (2019)
Кобижча Н. - Специфіка електронних документів у системі бібліотечних фондів (2019)
Сєдих В. - Бібліотеки комітетів піклування народною тверезістю як особливий тип народних бібліотек кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2019)
Сербін О. - Професійне вдосконалення бібліотекарів в умовах необхідності якісних змін галузі, Кулик Є. (2019)
Lopatovska I. - Overview of the Intelligent Personal Assistants (2019)
Сикорская О. - Отраслевое международное сотрудничество ученых Беларуси на начальном этапе, Бовкунович М. (2019)
Миськевич Т. - Цифрова нерівність у сучасному суспільстві: український вимір світових тенденцій (2019)
Бездрабко В. - Інформація, комунікація і управління знаннями у глобалізованому світі, Новальська Т. (2019)
Осика В. - Світовий ринок паперових пакувальних матеріалів, Комаха В., Шульга О. (2019)
Мережко Н. - Ринок полімерних теплоізоляційних матеріалів в Україні, Шкода В. (2019)
Федорова Д. - Визначення дисперсності кави меленої мікроскопічним методом, Романенко Р., Расулов Р. (2019)
Бойко Г. - Стебла соломи технічних конопель: оцінка якості, Чурсіна Л., Тіхосова Г. (2019)
Караваєв Т. - Водно-дисперсійні фарби: класифікація та асортимент, Коломієць Т., Сім’ячко О. (2019)
Рудавська Г. - Фізіологічна ефективність напоїв антистресової дії із молочно-цикорних концентратів, Вежлівцева С., Хахалєва І. (2019)
Чорна А. - Конкурентоспроможність зефіру з їстівним покриттям, Калмазан В., Чорний І. (2019)
Кравченко М. - Кондитерські мастики з гліцерином: реологічні характеристики, Рибчук Л. (2019)
Власенко І. - Крафтова технологія сирокопчених ковбас, Семко Т. (2019)
Антонова В. Ф. - Фольклорная традиция как источник интертекстуального заимствования в английской литературе, Нешко С. И. (2018)
Бондарь Н. Ю. - Ароматы и запахи в романе У. Стайрона "Выбор Софи" (2018)
Внукова Е. В. - Обратный экфрасис в романе Д. Рубиной "Белая голубка Кордовы": мир как текст (2018)
Dogan M. O. - Visualization of the Trauma Narrative in Jonathan Safran Foer’s Novel Extremely Loud and Incredibly Close (2018)
Кобринец О. С. - К проблеме определения жанра пародии (2018)
Кузнецова Е. С. - Автобиографическая трилогия Л. Н. Толстого в современном литературоведении (2018)
Muntian A. O. - "Transformation of the detective story in Donna Tartt’s novel "A Secret History", Shpak I. V. (2018)
Никифорова С. Н. - Ирония в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (2018)
Разуменко И. В. - Социальная действительность в "Ваале" Ф. М. Достоевского ("Зимние заметки о летних впечатлениях") и в драме "Ваал" А. Ф. Писемского (2018)
Разуменко Т. О. - Театр философских обобщений Ф. Г. Лорки и А. П. Чехова (2018)
Шевченко А. Г. - Лирика московского периода в контексте жизнетворческого проекта Эдуарда Багрицкого (2018)
Бакумкіна М. О. - Селянська тема в літературній долі Івана Маслова (2018)
Bovsunivska T. - Images of melancholy in the novel "Istanbul: memories of a city" by Orhan Pamuk (2018)
Донец С. М. - К типологии имплицитности в художественном тексте (2018)
Дроздовський Д. І. - Дискусійність метамодернізму в аспекті теорії постпостмодернізму (2018)
Кобринец О. С. - К проблеме классификации пародии (2018)
Козорог О. В. - Сковорода и Верлен: французские ассоциации украинского философа, Дедушек Т. В. (2018)
Кузнецова О. С. - Мотив дитячої самотності в творчості В. С. Близнеця (2018)
Лукьянова А. В. - О структуре повествования в романе Ф. М. Достоевского "Униженные и оскорбленные" (2018)
Nikiforova S. M. - Stylistic methods of depicting the Devil in the novels of L. N. Andreyev and M. A. Bulgakov, Mekhasiuk S. E. (2018)
Разуменко И. В. - Такая судьба Леонида Генриховича Фризмана, Тищенко Т. И. (2018)
Сотова С. Н. - Художественные средства в создании образа наркомана на материале произведений М. Булгакова, М. Агеева, Ч. Айтматова) (2018)
Титул, зміст (2019)
Халатов А. А. - Дослідження впливу випадання вологи на поверхні циліндра на визначення коефіцієнта тепловіддачі повітря при застосуванні методу танення льоду, Коваленко Г. В., Мулярчук М. A., Степанюк О. Ю. (2019)
Фіалко Н. М. - Особливості течії і сумішоутворення в мікрофакельних пальникових пристроях з асиметричним паливорозподіленням, Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Альошко С. О., Рокитько К. В. (2019)
Тирінов А. І. - Температурна стабілізація мікротечій (2019)
Шаркова Н. А. - Дослідження впливу ДІВЕ-обробки плодового тіла гриба Шиїтаке на фізико-механічні властивості грибної суспензії, Жукотський Е. К., Турчина Т. Я., Декуша Г. В., Макаренко А. А. (2019)
Басок Б. І. - Енергетична стратегія в реаліях сучасного світу (Огляд), Базєєв Є. Т. (2019)
Демченко В. Г. - Оцінка впровадження дискретної системи опалення населеного пункту експрес-методом 3Е, Трубачев А. С., Гронь С. С. (2019)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз можливостей збереження і розвитку централізованого теплопостачання в Україні, Крамар В. Г., Олійник Є. М., Антоненко В. О. (2019)
Гелетуха Г. Г. - Проблеми та перспективи розвитку когенерації в Україні, Желєзна Т. А., Баштовий А. І. (2019)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз можливостей виробництва і споживання паливних брикетів з біомаси сільськогосподарського походження в Україні. Частина 2, Желєзна Т. А., Драгнєв С. В., Баштовий А. І. (2019)
Макаренко А. А. - Дослідження ефективності застосування різних конструкцій проточних кавітаційних змішувачів (2019)
Гелетуха Г. Г. - Техніко-економічне обґрунтування виробництва і споживання паливних брикетів з агробіомаси в Україні, Желєзна Т. А., Драгнєв С. В., Баштовий А. І. (2019)
Сігал О. І. - Особливості модернізації котла НИИСТУ-5, Бикоріз Є. Й., Пузанов І. В. (2019)
Боклах Д. Ю. - Дефініції і взаємозв’язок категорій топосу, хронотопу, локусів міста та їх предметна реалізація у міському тексті художнього твору (2018)
Висоцький А. А. - Ладога в прозі М.Семенової: художня реконструкція життя середньовічного міста та її історико-археологічний контекст (2018)
Внукова Е. В. - Экфрасис как модель искусства в романе Дины Рубиной "Белая голубка Кордовы" (2018)
Гулич Е. А. - "Болезнь или реклама?" (К вопросу о своеобразии эстетической позиции Л. Я. Гуревич) (2018)
Зубенко С. О. - Особливості поетичної "географії" П. Г. Антокольського 1920-х рр. і поезія його сучасників, Журенко М. М. (2018)
Лисанець Ю. В. - Фізіологічні аберації в оповіданні Ф. С. Фіцджеральда "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" (2018)
Matvieieva T. S. - The Peculiarities of Forming of Antropocentre in Ukrainian Novel Study of second half of XIX century (2018)
Окатьєва І. І. - Феномен природи як засіб творення конфліктних колізій у "Слові о полку Ігоревім" та його англомовному (В. Набоков) та німецькомовному (Р. М. Рильке) перекладах (2018)
Петренко Т. В. - Программа "чистого искусства" в истории русской литературной критики 40-ых годов ХIХ ст. – рубежа ХIХ – ХХ ст. в интерпретациях и оценках (2018)
Поденко Е. Ю. - Фольклорные традиции в сказке Леонида Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца" (2018)
Стопник Д. Г. - Магические ритуалы в романе В. И. Крыжановской-Рочестер "Дочь Колдуна" (2018)
Ступницкая Н. Н. - Экфрасис в структуре романа А. И. Солженицына "В круге первом" (2018)
Торговец М. А. - Особенности осмысления "вечных" тем в современной "женской" лирике (2018)
Щербина В. В. - Образы природы в художественного мире Юргиса Балтрушайтиса в контексте русской символистской поэзии (2018)
Аллахвердян Т. М. - Відгук на монографію Л. М. Корнільєвої "Романтична картина світу у поетичній творчості Роберта Сауті та художній історизм як її концептуальна домінанта" (2018)
Полющенко І. - Планування міжпредметних зв’язків, орієнтованих на формування інформаційної культури майбутнього фахівця як складника його духовної культури (2019)
Павлова Н. - Науково-дослідна діяльність студентів як компонент фахової підготовки майбутніх учителів інформатики (2019)
Казачінер О. - Створення вчителем інклюзивного освітнього середовища на заняттях з іноземної мови (2019)
Лякішева А. - Ретроспективний огляд поняття "критичне мислення", Вітюк В., Кашуб’як І. (2019)
Pozdnyakova O. - Problem of Formation of Pedagogical Modeling as a Professional Portrait of the Educational System of Educational Rehabilitation Agencies (2019)
Волощук І. - Концепція середньої спеціалізованої освіти наукового спрямування, Мадзігон В. (2019)
Федорова Н. - Акмеологічний підхід – шлях до підвищення якості професійної діяльності вчителя, Євтух М. (2019)
Меркулова С. - Модель "Взаємодія між учасниками процесу педагогічної орієнтації на засадах сучасних комунікаційних технологій" (2019)
Гальченко М. - Від "Техно-" до "Інфо-": етапи еволюції наукового мислення, Курбатов С. (2019)
Сакун А. - Субстанція "елітного знання" в контексті освітнього процесу (2019)
Ліпін М. - Розум виховання і виховання розуму, Орлов М. (2019)
Старова Ю. - Теоретичні аспекти дослідження проблеми використання технологій соціально-педагогічної терапії засобами мистецтва для спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, Кушнір І., Мішкулинець О. (2019)
Доротюк В. - Сутність компетентності: психологічний складник (2019)
Доротюк О. - Психологічні чинники формування гармонійного середовища в умовах реалізації компетентнісно-орієнтованої освіти в закладах загальної середньої освіти (2019)
Курбанов И. - Психологическая готовность к инновационной деятельности – основная детерминанта профессиональной самореализации личности в условиях прогрессивных изменений в Узбекистане (2019)
Чудакова В. - Діагностика та корекція "компетентності інноваційності" – показника конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної діяльності (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Волошин В. С. - О некоторых особенностях криптовалют и их роли в современном финансовом мире, Лямзин А. А. (2017)
Tarasevich O. - Motivation of labor of personnel of industrial enterprises on the basis of improvement of the system of social and labor relations (2017)
Кулько-Лабинцева І. В. - Капітальні інвестиції як основний елемент розвитку НТП на підприємствах машинобудівної галузі України (2017)
Белопольський М. Г. - Механізм стратегічного управління збалансованим розвитком промислового підприємства, Кузьміна О. В. (2017)
Галасюк В. В. - Система оперативних індикаторів оцінки економічного розвитку України (2017)
Ровенська В. - Проблеми сталого розвитку підприємств галузі автомобільного транспорту, Красножон Г. (2017)
Красноступ В. М. - Взаємозв’язок ролей учасників крос-функціональної команди персоналу підприємства з етапами її життєвого циклу (2017)
Паршина О. А. - Нерівномірність економічного розвитку в аспекті ентропійних оцінок використання потенціалу національного господарства, Паршин Ю. І. (2017)
Александрова Р. А. - Еколого-економічні аспекти якості життя населення України, Дробязко М. В. (2017)
Хаджинова О. В. - Планування виробничої програми на забезпечення беззбиткової діяльності підприємств (2017)
Перевозова І. В. - Аналіз структури товарного асортименту будмаркету, Попадинець І. Р., Перевозова Д. Д. (2017)
Гораль Л. Т. - Контурування загроз економічній безпеці газотранспортних підприємств шляхом їх класифікації, Прокопів М. І. (2017)
Коренюк П. І. - Особливості функціонування вітчизняного ринку золота та його вплив на формування золотого запасу держави (2017)
Орловський Є. С. - Визначення цільової групи регіонів України для впровадження програм розвитку екологічного житлового будівництва (2017)
Гончар В. В. - Резерви ефективності функціонування транспортної системи гірночо-збагачувальних комбінатів (2017)
Лісовий А. В. - Державна політика управління міграційними процесами в контексті стабілізації національної економіки, Смутчак З. В. (2017)
Котькалова-Литвин І. В. - Формування механізму управління фінансовим забезпеченням в контексті розвитку промислових підприємств (2017)
Димченко О. В. - Інноваційна політика в інфраструктурному секторі регіону, Белявцева В. В. (2017)
Швець Г. О. - Особливості інтелектуального потенціалу підприємства (2017)
Меліхова Т. О. - Використання існуючих методів розрахунку періоду повернення інвестицій для розрахунку окупності витрат служби економічної безпеки підприємства (2017)
Горовий Д. А. - Стратегічні напрями розвитку промислових підприємств України, Горова К. О. (2017)
Тульчинський Р. В. - Теорії регіонального розвитку у генезисі економічної думки (2017)
Безчасний О. У. - Комунікаційний аспект якості облікового забезпечення управлінських рішень (2017)
Шостаковьска А. В. - Оцінювання якості виробничих процесів промислових підприємств (2017)
Бессонова Г. П. - Бухгалтерский учет как профессиональная деятельность, Козлова В. Я. (2017)
Майорова І. М. - Облік ресурсозберігаючих інновацій в ланцюгах створення вартості підприємств Приазов'я (2017)
Дяченко Е. С. - Методический подход к моделированию финансовой модели экономической безопасности строительных предприятий (2017)
Лактіонова О. Ю. - Дослідження тенденцій розвитку аутсорсингових фінансових послуг, послуги фінансового аутсорсингу і цифрових технологій в міжнародній практиці, позиції України (2017)
Бессонова С. І. - Роль основних засобів у діяльності промислових підприємств та сучасні тенденції їх обліку (2017)
Рязанова Н. О. - Пріоритетні напрямки розвитку інноваційної складової в енергетиці (2017)
Каргин Б. Б. - Новые подходы к решению информационных задач в экономике и коммерции (2017)
Гельман В. М. - Кадрові ресурси підприємств машинобудування в умовах кризи (2017)
Бондарук Ю. В. - Важливі напрями оптимізації оподаткування України в умовах згоди з ЄС (2017)
Макаренко М. В. - Розвиток екологічного менеджменту на підприємствах морської галузі, Шайхатдинов А. З., Кравченко А. В. (2017)
Кравченко Т. Д. - Відновлення кредитування як ключовий пріоритет діяльності банків України в посткризовий період (2017)
Величко Г. В. - Дослідження зарубіжного досвіду розвитку інноваційної інфраструктури (2017)
Файвішенко Д. С. - Обгрунтування системного підходу до позиціонування торговельної марки (2017)
Філіпішина Л. М. - Особливості формування інвестиційної політики промислових підприємств в межах стратегії сталого економічного розвитку, Калінін О. В. (2017)
Зінченко О. А. - Удосконалення системи управління ефективністю підприємства в контексті стратегії енергоефективності, Турило А. М., Павліщій Д. О., Ріонідзе Д. Н. (2017)
Міщенко С. О. - Молодіжне безробіття: тенденції, проблеми, перспективи (2017)
Жадько К. С. - Сучасні тенденції енергозбереження та ефективності діяльності підприємств (2017)
Фархади П. О. - Динамика доходов государственного бюджета в Азербайджане (2017)
Годжаева Э. М. - Приоритетные направления по привлечению иностранного капитала в экономику Азербайджана (2017)
Алескерова Ф. Г. - Анализ формирования бюджетных доходов и их состояния в современных условиях (2017)
Манухіна М. Ю. - Дослідження взаємозв’язку понять "інтелектуальна власність", "нематеріальні активи", "інтелектуальний капітал" в сучасних економічних умовах (2017)
Макогон Ю. В. - Мотивація як фактор ефективного управління персоналом підприємства: теоретико – методологічні аспекти, Капранов М. А. (2017)
Білоус-Сергєєва С. О. - Історія виникнення поняття промислової власності, Сорокіна Л. С. (2017)
Новікова К. В. - Економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності морського порту (2017)
Череп А. В. - Удосконалення методологічних підходів щодо оцінки забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування, Худолєй Л. В. (2017)
Кравченко М. С. - Екологічне підприємництво в Україні: сутність поняття, сучасний розвиток і перспективи цього виду діяльності в країні, Погорелов В. М. (2017)
Капранова Л. Г. - Дослідження сучасного інноваційно-інвестиційного стану підприємницької діяльності в Україні, Солошенко П. В. (2017)
Маказан Є. В. - Зарубіжний досвід та особливості корпоративної культури на підприємствах України (2017)
Капранова Л. Г. - Вплив мотивації праці на підвищення конкурентоспроможності підприємства, Капранов М. А. (2017)
Білоусенко П. І. - Зіставна характеристика суфіксів -ин-(а) та -чин-(а) / -щин-(а) в історії української мови (номени живої природи) (2019)
Городенська К. Г. - Семантико-синтаксична типологія сполучникових складносурядних речень (2019)
Романюк Ю. В. - Cловотвірні класи українських дієслів у порівнянні зі словозмінними (2019)
Тищенко О. М. - Електронна лексична картотека: шлях створення інструментарію сучасного словникаря (2019)
Данилевська О. М. - Українські мовознавці як фундатори корпусної мовної політики за доби української революції 1917—1920 рр. (2019)
Дидик-Меуш Г. М. - Сполучуваність і спроба її лексикографічного опису: історичний комбінаторний словник української мови (2019)
Драгічевич Р. - Розвиток сербської одномовної лексикографії (2019)
Пуряєва Н. В. - Українське лінгвістичне едиційне джерелознавство (2019)
Висоцька З. І. - Текстові структури — вербалізатори категорії логічності (на прикладі економічних праць Івана Франка), Богач О. В. (2019)
Дядченко Г. В. - Емотив сльози в українських поетичних текстах кінця ХХ — початку ХХІ століття (2019)
Шевчук-Клюжева О. В. - Діти-білінгви: світовий досвід і українські реалії (2019)
Сенькович О. Р. - Історіографія та історіософія вивчення мови української художньої прози 20 — 30-x pp. ХХ ст. (2019)
Гнатюк Л. П. - Мовний світ української галицької інтелігенції в соціокультурному вимірі. Рецензія на монографію: Світлана Гірняк. Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови (кінець XIX — початок XX ст.). Дрогобич, 2018 (2019)
Кобиринка Г. С. - Міжрегіональний семінар "Актуальні проблеми дослідження говірок у контексті сучасної мовної ситуації в Україні", Рябець Л. В. (2019)
Васецька О. І. - ХІІ Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність" (2019)
Тищенко О. М. - Засідання Комісії з лексикології і лексикографії при Міжнародному комітеті славістів (2019)
Аркушин Г. Л. - Дев’яносторіччя славної українки з Лемківщини Зузани Томашівни Ганудель (2019)
Пітель В. М. - Життя і слово як дія, чин (до ювілею професора Василя Васильовича Ґрещука) (2019)
Відомості про авторів (2019)
Глєбова Ю. А. - Динаміка розвитку рибного господарства України у 2016–2018 роках, Шкарупа О. В. (2019)
Федоненко О. В. - Характеристика фітопланктону Запорізького водосховища за період існування (огляд), Ніколенко Ю. В. (2019)
Батуревич О. О. - Вплив мінералу бентоніт на хімічний склад м’язів коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) (2019)
Причепа М. В. - Вплив антропогенного забруднення водойм на морфо-фізіологічні та біохімічні показники окуня (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) в різні сезони року (2019)
Simon M. - Morphological parameters of the digestive system of Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833) fry under exposure to dry baker's yeasts as an additive to the basic feed, Zabytivskyi Yu., Hrytsyniak I., Dragan L. (2019)
Kolesnyk N. - Impact of heavy metals on freshwater ecosystems. Thematic English language bibliography, Simon M. (2019)
Грициняк І. Й. - Методи гідробіологічних досліджень. Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2019)
Содержание (2019)
Колоскова О. К. - Етіологічна діагностика гострого тонзилофарингіту у дітей, Іванова Л. А., Горбатюк І. Б. (2019)
Шевчук Д. В. - Проблема бульозного циститу у дітей із нервово.м'язовою дисфункцією сечового міхура (2019)
Раус І. В. - Імунітет до Haemophilus influenzae типу b та кашлюка у дітей з ВІЛ.інфекцією (2019)
Говсеєв Д. О. - Прогнозування повторних ускладнень гестації у жінок із високим перинатальним ризиком (2019)
Колоскова О. К. - Клінічно-спірографічні особливості коморбідності атопічної бронхіальної астми з алергічним ринітом у шкільному віці, Мислицька Г. О., Білоус Т. М., Тарнавська С. І. (2019)
Маменко М. Є. - Субклінічний гіпотиреоз у вагітних та дітей: діагностика і лікування з огляду на сучасні рекомендації (2019)
Косминіна Н. С. - Лихоманка невідомого походження у дітей (2019)
Казицька Н. М. - Особливості перебігу неонатального гемохроматозу: клінічний випадок, Степаненко Т. І., Дробич С. О. (2019)
Стоєва Т. В. - Профілактика рецидивної інфекції сечової системи у дітей із застосуванням імуномодуляторів мікробного походження, Федін М. В. (2019)
Běhalová V. - Працевлаштування медичних працівників з третіх країн у Словаччині (2019)
Крамарьов С. О. - Використання розчину для оральної регідратації (оральної регідратаційної солі) з додаванням пробіотичного штаму для лікування дітей із гострою інфекційною патологією, Закордонець Л. В., Євтушенко В. В. (2019)
Цимбаліста О. Л. - Актуальні проблеми діагностики і лікування окремих спадкових захворювань легень у дітей (лекція), Митник Н. Я. (2019)
Бронхіоліт у дітей. Клінічна настанова, заснована на доказах (2019)
Звягинцева Т. Д. - Синдром раздраженного кишечника: современные представления и новые возможности коррекции, Гриднева С. В. (2018)
Пасиешвили Л. М. - Системные васкулиты как междисциплинарная проблема: диагностика, верификация и классификация заболеваний (2018)
Васильева-Линецкая Л. Я. - Соматоформная вегетативная дисфункция: эволюция диагноза и подходов к лечению, традиционная и современная физиотерапия (2018)
Опарин А. А. - Доктор Фауст: история и предания (2018)
Пасиешвили Т. М. - Пациент с гипергликемией на приеме семейного врача, Коряк В. В. (2018)
Звягинцева Т. Д. - Роль мелатонина в развитии функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта, Гаманенко Я. К. (2018)
Петрова З. П. - Первый этап деятельности Общества историков медицины Харьковского научного медицинского общества (1958-1987 гг.) (2018)
Корж О. М. - Сімейна медицина в Україні і за кордоном: відмінності і подібності (2018)
Робак І. Ю. - Актуальні проблеми розвитку історії медицини в сучасному вітчизняному науковому просторі та шляхи їх розв'язання (2018)
Опарин А. А. - Ультразвуковое исследование селезенки в норме и патологии, Опарин А. Г., Хоменко Л. А., Новохатняя А. Е., Кореновский И. П. (2018)
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Первинна медична допомога: сучасні технології діагностики, лікування та профілактики" (04-05 жовтня 2018 р., м. Харків) (2018)
Гедьо А. В. - Петро Добров: вірність й віра, Стяжкіна О. В. (2018)
Гедьо А. В. - Матеріали особового походження як джерело з історії євреїв півдня України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2018)
Головко О. В. - Вертеп на Правобережній і Лівобережній Україні: проблеми розвитку та особливості змісту, Нікольченко М. В., Нікольченко Т. М. (2018)
Зайончковський Ю. В. - Щодо питання про час закінчення політичної кар'єри джучидського хана Мухаммада б. Тимура, Романова С. С. (2018)
Касьянова М. М. - Джерела дослідження міграції українців східноевропейського вектору (2018)
Марченко С. Д. - Нові форми організації праці в сільському господарстві України у 80-х роках ХХ століття (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського