Гнатчук О. С. - Інститут освіти як рушійний фактор розвитку особистості в умовах глобалізації суспільства (2018)
Дерев`янко М. М. - Ефективність самостійної роботи студентів в процесі навчання англійської мови, Кравченко О. В. (2018)
Палічук Д. С. - Особливості ставлення дітей середнього підліткового віку до себе (2018)
Дрозач О. В. - Особливості взаємозв’язку імпліцитних теорій інтелекту та особливості людини з її копінг-стратегіями, Салюк М. А. (2018)
Арделян Т. О. - Психологічні особливості осіб із розладами харчової поведінки (2018)
Манютіна О. І. - Інновації та розвиток іншомовної компетенції: підготовка фахівців у сучасній системі професійно-технічної освіти, Федина Т. О. (2018)
Іваник С. В. - Дослідження локусу контролю у студентів (2018)
Сардарян М. В. - Вивчення психологічних бар’єрів особистостізарубіжними та вітчизняними вченими (2018)
Гоменюк В. А. - Забезпечення конкурентоспроможності зво і-іі рівнів акредитації в процесі інтеграції вищої освіти, Ковальова Є. В., Кондрашева О. М. (2018)
Кириченко Р. В. - Самопрезентація особистості у віртуальному комунікативному просторі (2018)
Лобода О. О. - Комунікація як основний інструмент створення лояльної бази клієнтів (2018)
Лозицька К. В. - Розвиток кеативності серед студентської молоді (2018)
Нестеренко Ю. В. - Особливості православних літературно-художніх журналів для дітей в українському інформаційному просторі (2018)
Строїнська Д. О. - Психологічні особливості подолання тривожності у студентів (2018)
Якимюк Ж. О. - Особливості лідерських якостей і конфліктності у студентів (2018)
Сергеєва О. О. - Writing as a collaborating activity (2018)
Орёл Е. Р. - Синтетичность арстиста - жанровая необходимость мюзикла (2018)
Солодка Л. О. - Новаторство Марти Грехем у світлі хореографічного мистецтва (2018)
Канкаш Г. Д. - Офційно-діловий стиль української мови (2018)
Чернюк І. Л. - Використання діалогових технологій на заняттях української мови (2018)
Петренко Л. В. - Вплив системи Ж. Далькоза на ритмо-пластичну складову режисерської концепції Л.Курбаса (2018)
Мельнікова С. М. - Типологія актора в режисерській системі Миколи Демидова (2018)
Почепинская С. М. - Problem of speech covvunication (2018)
Братчина К. Є. - Акторська гра Володимира Маляра у виставі "Two step..." (2018)
Федорченко П. Г. - Етапи творчого шляху актора Володимира Горбунова (2018)
Кирпита Т. В. - Unreliable narrator and doubt as the means of fantasy in the turn of the screw by Henry James (2018)
Шапошникова Д. Д. - Творчість і життя М. М. Рачинського (2018)
Чорнобай Ю. В. - Комунікативні особливості мінітексту (2018)
Медяник К. С. - Робота А. Антонова над роллю Журдена у виставі Харківського ТЮГУ "Міщянин-шляхтич" (постановка О. Г. Беляцкого) (2018)
Стороженко І. О. - Творчість відомого актора та видатного педагога Я. Г. Азімова (2018)
Аверкова В. А. - Передачи организации эфективного или кабельного вещания как объект смежных прав по законодательству Республики Беларусь (2018)
Уфімцева О. Ю. - Розробка методики оцінки ефективності впровадження електронної освіти (2018)
Яровой Т. С. - Лобізм як суспільний феномен: проблематика усвідомлення (2018)
Похно В. О. - Особливості умов праці на підприємствах Укаїни (2018)
Гончаренко Т. І. - Актуалізація проблеми розвитку малого підприємництва в Укаїні (2018)
Любіна О. В. - Особливості управління маркетинговою діяльність на підприємствах агропромислового комплексу (2018)
Серченко В. Б. - Становлення ринку стартапів в Україні (2018)
Петрина В. М. - Інновації в банківській сфері (2018)
Филоненко В. В. - Бренд-менеджмент в системі маркетингової діяльності (2018)
Майстренко Т. І. - Принципи вдалої рекламної компанії Google Adwords (2018)
Марчевська Ю. О. - Багатонаціональна конкуренція та міжнародна маркетингова товарна політика (2018)
Цибенко Д. В. - Стан сівтового ринку постільної білизни (2018)
Коба А. О. - Green bonds - захист екології чи вигідне інвестування? (2018)
Юрченко О. С. - Комплекс маркетингу як об’єкт правового регулювання (2018)
Єгорова М. Л. - Dolcedonna (Дольчедонна) - українська марка жіночого одягу (2018)
Олійник Ю. В. - Фінансування політичних партій та державний контроль за ним: український досвід (2018)
Марковська К. А. - Проблема імплементації рішень стратегічного маркетингу у діяльності компанії (2018)
Шевців А. Б. - Стратегіологія державного управління формуваннямпрограм ізт сталого розвитку економіки в умовах структурних змін (2018)
Гасюк Р. В. - Особливості методології програмно-цільового підходу в управлінні соціально-економічним потенціалом прикордонних територій (2018)
Фомічова Н. В. - Компетентнісний підхід у фаховій підготовці студента товарознавця, Лисенко Н. М. (2018)
Романюк А. С. - Конкурентоспроможність підприємства та її місце в стратегічному управлінні сучасного підприємства (2018)
Яворський В. М. - Особливості розвитку фінансових центрів та офшорних зон в країнах, що розвиваються, в умовах глобалізації (2018)
Коваленко О. О. - Форсайт-технології як інструмент публічного управління (2018)
Блищик Е. С. - Досвід Греції щодо вступу на державну службу та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад (2018)
Блищик Е. С. - Розмежування між підготовчою службою в зарубіжних країнах та випробувальним строком при вступі на державну службу України (2018)
Карпінський Б. А. - Дуалізм проявності соціально-трудових конфліктів у публічних організаціях, Сидор Ю. В. (2018)
Карпінський Б. А. - Мотиваційні засади у кадровому забезпеченні системи публічного управління та адміністрування, Корпесьо О.-М. Б. (2018)
Карпінський Б. А. - Стратегіологія формування корпоративної культури персоналу органів піблічного управління, Білоуха А. М. (2018)
Карпінський Б. А. - Тінізація зайнятості і програмно-цільовий підхід у формуванні ринку праці з позиції піблічного управління та адміністрування, Гасюк Р. В., Кімак Х. Б. (2018)
Матвійчук Ю. С. - Курс до членства в ЄС: роль конституційного суду України (2018)
Чернявська Г. А. - Обмеження участі у політичних партіях: деполітизація державної служби (2018)
Тодераш Г. Ф. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства на основі інноваційного розвитку (2018)
Романов Р. О. - Основні аспекти приватного фінансування політичних партій: український досвід (2018)
Хортюк В. В. - Стратегія управління персоналом (2018)
Кліщук Ю. О. - Проблема інтелектуальної еміграції з України в сучасних умовах (2018)
Безгодькова Є. С. - Переваги та недоліки Digital маркетингу (2018)
Черняєва К. В. - Маркетингові чинники популярності фільмів про супергероїв на прикладі студії "Марвел" (2018)
Павельєва А. Р. - Теоритичні та практичні аспекти формування іміджмейкінгу в органах публічної влади (2018)
Мороз М. Р. - Проектний менеджмент та особливості його впровадження в практику управління сучасними органами (2018)
Кушнір І. В. - Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на формування кризи підприємства (2018)
Шелудько О. О. - Гарантії забезпечення прав особи у відносинах з національною поліцією України (2018)
Бойчук Д. М. - Проблема пластикового сміття та шляхи її вирішення (2018)
Левенець М. М. - Матеріально-правова відповідальність державних службовців: національний та зарубіжний досвід (2018)
Осідак А. А. - Концепт фемінізму в політичній теорії Карла Маркса (2018)
Шпег С. В. - Структура Міністерсва внутрішніх справ України, основні види управління в органах внутрішніх справ (2018)
Захарченко А. О. - Стратегії просування іноземних брендів побутової техніки у соціальних мережах (2018)
Петлевич О. І. - Формування лояльності споживачів (2018)
Шульц Д. С. - Адміністративно-правовий статус співробітникив ОВС (2018)
Андрущенко І. О. - Маркетингова комунікаційна діяльність туристичних підприємств України (2018)
Мельничук А. В. - Інноваційна діяльність та її вплив на розвиток України (2018)
Дробязко В. В. - Структура та динаміка ринку зерна України (2018)
Собур С. М. - Сутність та основі моделі конституційного правосуддя (2018)
Надобко О. О. - Проблеми впровадження іміджевої стратегії Украни (2018)
Гончаров А. А. - Специфіка передачі влади в КНР, як данина конфуціанській спадщині (2018)
Савченко В. Ю. - Антикризовий PR як інструмент антикризового менеджменту (2018)
Харук Р. В. - Маркетинговые приемы, используемые компанией "Pepsico Украина" (2018)
Шевчук І. В. - Ключові фактори забезпечення економічної безпеки України: актуальні питання сьогодення (2018)
Великочий В. С. - Українська зарубіжна історіографія УСС: парадигми, тенденції, досягнення (до 100-річчя першої української національної військової формації) (2014)
Ріжняк Р. Я. - Створення засобів обчислювальної техніки та комплектування ними вишів України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми (2014)
Клапчук В. М. - Дорожня та придорожня туристична інфраструктура Івано-Франківської області на початку XXI ст., Семків В. П. (2014)
Хабасінська А. - Стосунки між латвійською більшістю та російською меншістю у контексті національної безпеки Латвії – огляд проблематики, Лещинський П. (2014)
Новосьолов О. В. - Економічна політика румунської окупаційної влади в Трансністрії (1941–1943 рр.) (2014)
Маланюк Т. З. - Хрещаті дерев'яні церкви як історико-культурні пам'ятки Івано-Франківської області (2014)
Поливач М. А. - Історичні витоки та діяльність кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного НУБіП України (2014)
Цуцман І. Я. - Музеї Покуття та їх місце в збереженні історико-культурної спадщини краю (на прикладі Коломийського району) (2014)
Федорак В. В. - Етнотуризм на Покутті: особливості та перспективи розвитку (2014)
Цигульський С. М. - Ключові зміни соціально-правового статусу лівобережного козацтва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у Російській імперії (2014)
Тимофій О. П. - Церковні споруди Яремчанщини: проблема обліку та збереження (2014)
Борчук С. М. - Краєзнавча енциклопедія України – 26-томна "Історія міст і сіл Української РСР" (2014)
Клапчук В. М. - Курортна справа Галичини (2014)
Архипова Л. М. - До питання сталого розвитку територіальних рекреаційних систем (2014)
Лисий І. О. - Пам'ятки фортифікаційного будівництва: проблеми етнотуристичного використання (2014)
Польова Л. В. - Значення готельного господарства в збільшенні конкурентоспроможності туристичної індустрії, Загнибіда Р. П. (2014)
Калуцький І. Ф. - Рекреаційні навантаження на лісові екосистеми та шляхи їх оптимізації (на прикладі рекреаційного комплексу "Буковель"), Ковальська Л. В., Рак А. Ю. (2014)
Бойчук Ю. М. - Формування особистості молодшого школяра засобами туризму (2014)
Савчук Н. І. - Організація професійно-орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх фахівців сфери туризму та сервісу (2014)
Орлова В. В. - Механізм управління фінансовою безпекою підприємств соціокультурної сфери, Оришко С. П. (2014)
Шикеринець В. В. - Ресурсно-туристичний потенціал Кіровоградської області (2014)
Гуменюк А. І. - Організаційно-правовий механізм розробки та реалізації державної туристичної політики (2014)
Гуменюк Г. М. - Сакральна архітектура Закарпаття: сучасний стан та перспективи використання в екскурсійній діяльності (2014)
Карась Г. В. - Історико-культурологічні аспекти мистецької педагогіки української діаспори (2014)
Дутчак О. І. - Теоретико-методологічні проблеми розвитку міжкультурної комунікації в міжнародному туризмі, Івасів Н. В. (2014)
Ухто Г. - Про дружбу польських та українських студентів (2014)
Мушинка М. І. - Збірник до 90-ліття Євгена Паранюка (2014)
Великочий В. С. - Властиво про "безвластивістне" місто (про монографічне дослідження І. Монолатія "Місто без властивостей. Коломийська фуга Великої війни") (2014)
Борчук С. М. - "Енциклопедія історії України" – видатний енциклопедичний проект сучасності, Великочий В. С., Цепенда І. Є. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Гулак С. О. - Методичні рекомендації щодо застосування моделі фізичних процесів в трифазному асинхронному двигуні (2018)
Данілевський В. І. - Продовження терміну експлуатації електровозів із застосуванням нових сучасних матеріалів при капітальному ремонті, Заіка Д. О. (2018)
Губаревич О. В. - Аналіз методів неруйнівного контролю осей колісних пар, Шведчикова І. О. (2018)
Мурадян Л. А. - Об опыте применения профиля ДИИТ-УЗ в модернизированных тележках грузовых вагонов, Бабаев А. М., Шапошник В. Ю., Мищенко А. А. (2018)
Равлюк В. Г. - Спрощений кінетостатичний аналіз гальмової важільної передачі візків вантажних вагонів (2018)
Ловська А. О. - Дослідження міцності несучої конструкції кузова напіввагона при перевезенні на залізничному поромі (2018)
Брайковська Н. С. - Пошук технічних рішень стосовно забезпечення герметичності амортизатора пасажирського вагона, Іщенко В. М., Щербина Ю. В. (2018)
Косарчук В. В. - Вплив ухилу рейки на характер контактної взаємодії та напружено-деформований стан рейок залізничної колії, Агарков О. В., Твердомед В. М. (2018)
Крашенінін О. С. - Вплив організації технічного обслуговування на ефективність експлуатації тягового рухомого складу, Яковлев С. С., Шапатіна О. О. (2018)
Павленко Т. П. - Аналіз проблем системи рульового керування тролейбусів та перспективи їх вирішення, Скуріхін В. І., Колотіло В. І., Агарков І. В. (2018)
Фомін О. В. - Експерементальне оцінювання показників якості руху вагона-платформи в умовах експлуатації, Прокопенко П. М., Фоміна А. М. (2018)
Фомін О. В. - Визначення засобів з протидії експлуатаційним пошкодженням несучих систем вагона-термоса моделі ТН 4-201, Стецько А. А. (2018)
Пономаренко О. В. - Коректування технології утримання вантажних вагонів при подовженні терміну їх експлуатації (2018)
Шелейко Т. В. - Обеспечение тормозным нажатием вагонов грузовых поездов, Шелейко И. Ю. (2018)
Бабанін О. Б. - До оцінки ефективності сервісного обслуговування магістральних тепловозів, Сиротенко А. О. (2018)
Кладько Н. С. - Підвищення ресурсу циліндричних підшипників букси вантажного вагона (2018)
Кузишин А. Я. - Класифікація та перспективи розвитку пневматичного підвішування на залізничному транспорті, Батіг А. В. (2018)
Іванченко Є. - Впровадження інноваційних педагогічних технологій та методик у вищу військову освіту - запорука підвищення її якості, Маслій О. (2018)
Огородников В. - Элементы проблемного обучения теории предельных остояний в задачах сопротивления материалов, Архипова Т., Губанов А. (2018)
Кобилянський О. - Інформальна освіта в системі підвищення рівня промислової безпеки зайнятих громадян, Заюков І., Пінаєва О. (2018)
Березюк О. - Впровадження практичного заняття "дослідження забруднення навколишнього середовища твердими побутовими відходами та розрахунок параметрів машин та обладнання для мінімізації негативного впливу на нього" з дисципліни безпека життєдіяльності (2018)
Семічаснова Н. - Застосування комп’ютерних технологій в процесі виконання курсової роботи з інформатики студентами машинобудівних спеціальностей (2018)
Поліщук О. - Використання ділових ігор для підвищення ефективності вивчення дисципліни "цивільний захист та охорона праці в галузі", Томчук М., Варчук Р. (2018)
Дембіцька С. - Формування педагогічної культури фахівців інженерних спеціальностей, Кобилянська І. (2018)
Сабадош Ю. - Використання інтелект-карт у процесі розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів (2018)
Прозор О. - Особливості застосування інтерактивних технологій навчання вищої математики в закладах вищої технічної освіти (2018)
Коломієць А. - Фундаменталізація вищої технічної освіти за кордоном: проблеми та перспективи (2018)
Шукатка О. - Філософсько-педагогічні витоки сучасних ідей здоров’ятворення в педагогічній теорії та практиці (2018)
Козак Х. - Формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу (2018)
Тимощук О. М. - Методичні підходи до розрахунків надійності системи бункерування на водному транспорті, Мельник О. В. (2018)
Ільчишин В. В. - Міцнісні дослідження елементів конструкції бункерного вагона, Стринжа А. М., Худієнко В. А., Полулях В. М., Шушмарченко В. О. (2018)
Дорошенко О. Ю. - Розробка технології ремонту бетонних покриттів транспортних споруд в умовах глобального потепління (2018)
Клюєв С. О. - Підвищення безпеки систем залізничної автоматики і телемеханіки (2018)
Чигирик Н. Д. - Система діагностування технічного стану тягових електродвигунів тепловозів ЧМЕ3 з використанням штучних нейронних мереж, Сумцов А. Л., Осаулко М. В., Колесник М. А. (2018)
Федоров А. В. - Можливості технології доповненої реальності в транспорті та інших важливих галузях, Шикула О. М. (2018)
Сафронов О. М. - Застосування комп’ютерного моделювання для уточненої оцінки гальмівної ефективності вантажних вагонів (2018)
Павленко Т. П. - Математична модель розрахунку параметрів електромеханічного амортизатора ходової частини трамвая, Лукашова Н. П. (2018)
Завгородня Г. А. - Метод кількісної оцінки ризику технічної системи, Завгородній В. В. (2018)
Гайденко О. С. - Модель інтелектуальної інформаційної системи керування електропостачанням залізниці, Голуб Г. М. (2018)
Ботвін М. М. - Аналіз графічних форматів та алгоритмів кодування цифрових зображень, Герцій О. А. (2018)
Грицук І. В. - Інформаційна система моніторингу стану транспортних засобів в умовах ITS: загальний підхід до формування морфологічної матриці, Володарець М. В., Худяков І. В., Погорлецький Д. С. (2018)
Габа В. В. - Особливості договірної компанії 2018 року з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, Юрченко О. Г., Рудюк М. В. (2018)
Цейко Б. О. - Оцінка якості доставки вантажів за допомогою коефіцієнта відхилення часу прибуття потяга на станцію (2018)
Цейко Б. О. - Використанняформи зворотного зв’язку при обслуговуванні клієнтів на залізниці (2018)
Онищенко С. П. - Оцінка стояночного часу рейсу судна за різних формулювань умов рейсової чартер-партії, Коскіна Ю. О. (2018)
Мустафаев Г. К. - Усовершенствование метода учета поведения водителей в моделях транспортного потока (2018)
Мартинов І. Е. - Аналітичний опис ситуаційно-евристичного методу побудови моделі автоматизованої системи планування вантаження-вивантаження, Меркулов В. С., Бізюк І. Г., Петрова Р. В. (2018)
Король В. Ю. - Обґрунтування варіанта використання контейнера при проектуванні системи доставки вантажу (2018)
Moklak J. - Political aspects of the development of Ukrainian schools in Galicia (1772–1918) (2015)
Клапчук В. М. - Туристичні притулки Галичини (2015)
Великочий В. С. - В пошуку ідентичності. До питання про етнотворення на Покутті в І тис. до Р.Х (частина 1) (2015)
Мандрик Я. І. - Кадрова політика радянської України на селі у другій половині 1930-х років, Концур-Карабінович Н. М. (2015)
Лисий І. О. - Туристична оцінка замкових комплексів: методи, принципи та критерії (2015)
Chabasińska A. - Mniejszość rosyjska w Estonii jako potencjalne ognisko zapalne i zagrożenie w systemie bezpieczeństwa Europy, Lubimow J. (2015)
Горбань А. В. - Специфіка перевезень і виконання робіт повітряним транспортом УРСР та їх динаміка 1960–1980 рр. (2015)
Цуцман І. Я. - Визначні громадські споруди та пам'ятники Покутського краю: проблеми та перспективи використання (2015)
Борчук С. М. - Вітчизняна енциклопедистика у матеріалах українських архівів (2015)
Кульчицька Е. А. - Розвиток рекреаційно-туристичної діяльності на території лісового фонду в рамках концепції корпоративної соціальної відповідальності (2015)
Клапчук М. В. - Інноваційні технології в ресторанному господарстві, Біян В. І., Брухлій Б. В. (2015)
Дутчак О. І. - Етноландшафти Гуцульщини: проблеми формування та наукового дослідження (2015)
Архипова Л. М. - Інноваційні технології сталого розвитку туризму Карпатського регіону (2015)
Божук Т. І. - Транскордонна співпраця – важливий аспект розвитку міжнародного туризму (2015)
Калуцький І. Ф. - Лісові насадження Карпат та шляхи покращення їх використання для рекреації і туризму, Рак А. Ю. (2015)
Маланюк Т. З. - Комплексні пам'ятки природи Івано-Франківської області та їх використання для потреб туризму (2015)
Котенко Р. М. - Туристично-екскурсійна діяльність як засіб ідеологічного виховання населення України у 70–80-х рр. ХХ ст.: формування інституційної структури і завдань (2015)
Лояк Л. М. - Спеціалізоване підприємство рекреаційної індустрії як суб'єкт господарської діяльності (2015)
Оришко С. П. - Значення анімаційних послуг у соціокультурній діяльності, Орлова В. В. (2015)
Зарічняк А. П. - Основні підходи до визначення ефективності подієвого туризму як інструменту економічного розвитку регіону (2015)
Загнибіда Р. П. - Професійне самовдосконалення майбутніх менеджерів туризму (2015)
Польова Л. В. - Концептуалізація діяльності еко-готелів екологічного спрямування, Філюстін О. В. (2015)
Остап’юк Н. І. - Діловий та місе-туризм: проблеми дефініцій і перспективи розвитку (2015)
Філюк С. М. - Нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері сільського зеленого туризму (2015)
Калуцький І. Ф. - Оздоровчі та соціальні проблеми використання рекреаційних ресурсів Мізунського курортно-рекреаційного району, Гавриш Т. Ю. (2015)
Вичівський П. П. - Перспективи використання музеїв Прикарпаття в туристичній галузі регіону (2015)
Бучко Ж. І. - Транскордонний туризм як засіб міжкультурної взаємодії України і Польщі (на прикладі Чернівецької області), Меленко Я. І. (2015)
Федорак В. В. - Етнокультурний потенціал як один з чинників розвитку туристичного регіону (2015)
Чорна Л. В. - Інноваційні підходи до організації літнього дитячого оздоровлення (2015)
Гуменюк Г. М. - Сакральне мистецтво Опілля як засіб розвитку туристично-екскурсійної індустрії краю, Будник У. О., Передерко В. П. (2015)
Гуменюк А. І. - Стратегія управління розвитком туристичної інфраструктури регіону (2015)
Shykerynets V. V. - Polish addresses on the map of modern Kirovohrad region, Ugrynyuk V. M. (2015)
Щука Г. П. - Теоретичні аспекти формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців сфери туризму у ВНЗ (2015)
Богославець І. М. - Інженерне забезпечення готелів та ресторанів, їхній вплив на регіональні рекреаційні ресурси (2015)
Kisiel M. - Walory przyrodnicze Polskich terenów górskich (2015)
Ren S. - Możliwości stymulowania rozwoju gospodarki lokalnej przez samorządy gminne i powiatowe w zakresie turystyki (2015)
Гаврилюк С. П. - Понятійно-термінологічна ідентифікація регіонального туристичного кластера, Охріменко А. Г. (2015)
Нєвєнченко А. І. - Роль музею "Писанка" в м. Коломия у відновленні духовності туристів (2015)
Безручко Л. С. - Оцінка історико-культурних ресурсів Турківщини для потреб етнічного туризму (2015)
Ткаченко Т. І. - Український туризм в умовах турбулентності (2015)
Приймак Л. Б. - Етнокультурні мотиви Галичини у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха (2015)
Клапчук В. М. - Традиційне житлове будівництво на Гуцульщині, Скрип Т. Ю. (2015)
Лисенко О. М. - Формування духовної культури студентської молоді крізь призму духовно-національних цінностей (2015)
Познанський Р. В. - Номінації аграрних інструментів, реалізовані дієсловами семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)": (формування професійно-термінологічної компетентності фахівців аграрного туризму) (2015)
Skorupska-Raczyńska E. - Prośba, petycja, życzenie w Polszczyźnie i kulturze dawnej i współczesnej, Skrocka D. (2015)
Bezulska A. - W poszukiwaniu rodzinnych talentów: zdolność do utrzymania równowagi ciała przez studentów turystyki i rekreacji i ich ojców (2015)
Kijowska J. - Krzyż w krajobrazie wiejskim Wielkopolski – istniejące czy utracone dziedzictwo kulturowe? (2015)
Дундяк І. М. - Іконописець Роман Василик і Прикарпаття (2015)
Ухто Г. - Інтернаціоналізація (уміжнароднення) вищого навчального закладу на прикладі Державної вищої професійної школи імені Якуба з Парадижу у Гожуві Великопольському у 2013–2015 рр. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Охотнікова О. М. - Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями в Україні, Усова О. І. (2018)
Охотнікова О. М. - Дієтодіагностика та дієтотерапія алергічних захворювань у дітей, Яковлева Н. Ю. (2018)
Поночевна О. В. - Синдром гіпереозинофілії: сучасна сутність, розмаїття причин, складність діагностики і вибору терапії, Охотнікова О. М. (2018)
Поночевна О. В. - Інсектна алергія у дітей, Охотнікова О. М. (2018)
Поночевна О. В. - Синдром активації макрофагів у дітей, Охотнікова О. М. (2018)
Охотнікова О. М. - Синдром Віскотта–Олдрича – первинний комбінований імунодефіцит у практиці дитячого алерголога, Шарікадзе О. В., Поночевна О. В. (2018)
Пам’яті вчителя – професіонала, особистості і людини. Ласиці Ользі Ларіонівні присвячується… (2018)
Ткачова Т. М. - Сучасні принципи діагностики і лікування інтерстиціальних захворювань легень у дітей. Розбір клінічного випадку на підставі застосування спільного керівництва Європейського респіраторного товариства та Американського торакального товариства 2015 р., Охотнікова О. М., Терещенко В. В. (2018)
Охотнікова О. М. - Туберкульоз органів травлення у дітей: реалії нашого часу, Іванова Т. П., Грищенко О. М. (2018)
Глобальна стратегія лікування та профілактики бронхіальної астми Global Initiative for Asthma, GINA, перегляд 2018 р. Розділ 6. Діагностика та лікування астми у дітей віком 5 років і молодше (2018)
Банчуковська Р. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства у сферi нерухомостi (2017)
Безверхая И. - Региональные модели коммерческой дипломатии (2017)
Головацька С. - Організаційні аспекти забезпечення ризиків діяльності підприємства за міжнародними стандартами, Курак А. (2017)
Жбанкова А. - Аналіз фінансово-економічного стану ПАТ "СК "Інто" (2017)
Карпов В. - Прогнозування розвитку внутрішнього та зовнішнього ринків соняшникової олії, Заімкіна Х. (2017)
Карпов В. - Переваги формування соціально-економічної стратегії розвитку міста Подільськ, Кокош С. (2017)
Кодрик А. - Анализ эффективности деятельности предприятия АО "Аrtizana" и деятельности основных конкурентов (2017)
Короленко Н. - Міжнародна конкурентоспроможність морських портів України в умовах глобалізації: шляхи підвищення, Садовнік І. (2017)
Розенберг В. - Особливості кон’юнктури ринку у сегменті оренди складської нерухомості (2017)
Слатвінська М. - Вплив фіскальної політики на формування доходів місцевих бюджетів України (2017)
Слюсар М. - Економічне обґрунтування стратегії розвитку підприємства "Класико" (2017)
Сментина Н. - Методи та інструменти державного регулювання інтегрованих корпоративних структур (2017)
Томашен В. - Аналіз соціальної сфери в Україні та Одеській області, Балджи М. (2017)
Тригуб К. - Сучасна концепція маркетингу у формуванні стратегії економічного розвитку національної економіки, Хамініч С. (2017)
Хомутенко А. - Спрощена система оподаткування в Україні: переваги та недоліки, Шевченко Г. (2017)
Чубенко М. - Економічна безпека фумігаційних підприємств (2017)
Наші автори (2017)
Sultanov F. - The benefits of material requirement planning in inventory management, Asgarov A., Ibadov E. (2018)
Гасанов Т. Г. оглу - Аграрный сектор Азербайджана, Гасанов Т. (2018)
Аскерова У. Г. гызы - Вопросы улучшения оплаты труда и управление качеством в высших учебных заведениях (2018)
Балджи М. - Моделювання процесів прийняття маркетингових рішень на підприємствах харчової промисловості, Мрук М. (2018)
Беспалов А. - Управлінські інновації, як важіль забезпечення стратегічного розвитку, Горбаченко С. (2018)
Дробот Т. - Стан, тенденції та перспективи розвитку овочеконсервної галузі України, Крупіна С. (2018)
Коцюрубенко Г. - Практика та проблематика формування місцевих бюджетів (на прикладі обласного бюджету Одеської області), Щербатюк А. (2018)
Кузнецова І. - Технологія діагностування управлінських консалтингових проектів (2018)
Литвин К. - Інтелектуальний капітал, як новий вид активів економіки, що заснована на знаннях (2018)
Рзаев Р. А. оглу - Оптимальное обеспечение занятости в Азербайджанской Республике (2018)
Сазоглу О. Т. - Вопросы международного сотрудничества в области производства и торговли в мировой экономике (2018)
Сілічева Н. - Оцінка економічної ефективності проекту впровадження інновацій на ПАТ "Одеський Коровай", Кисіль О. (2018)
Шекералисой И. Г. оглу - Развитие предпринимательства как один из основных приоритетов Нахчыванской Автономной Республики (2018)
Янковий В. - Аналіз конкурентного стану ТОВ "Телекарт-Прилад", Гвазава В. (2018)
Мaсимли Л. - Европейский мультикультурализм: принципы и современный статус (2018)
Мирзяев Р. - Борьба Надир Шшаха за восстановление государства Сефевидов (2018)
Наші автори (2018)
Романов В. О. - Вимоги до сенсорних вузлів у системах Інтернету речей (2018)
Примин М. А. - Бесконтактные исследования и анализ магнитных сигналов при введении наночастиц свинца на кожу мелких животных, Недайвода И. В., Луговской С. П. (2018)
Мудренко М. І. - Створення та тестування модернізованих вимірювальних зондів з надпровідними антенами, Мельник Є. В. (2018)
Груша В. М. - Елементи інтелектуальної сервіс-орієнтованої інформаційної технології збору та обробки даних від сенсорів (2018)
Лебєдєва Т. С. - Виготовлення і дослідження тонкоплівкових наноструктур алюміній – анодний оксид алюмінію, Шпильовий П. Б, Фролов Ю. В. (2018)
Вороненко О. В. - Бездротовий інтелектуальний сенсор для оцінки стану рослин (2018)
Галелюка І. Б. - Моделювання та оцінювання параметрів бездротової сенсорної мережі медичного призначення (2018)
Антонова Г. В. - Бездротові технології як ланка цифровізації сільського господарства, Ковирьова О. В. (2018)
Ходаковський М. І. - Дослідження процесів зберігання інформації в генних комплексах нейронів, Вербицький В. Г. (2018)
Машкіна М. В. - Використання методів агентно-орієнтованого програмування при оперуванні великими обсягами даних, Тимашов О. О. (2018)
Баркалов А. А. - Кодирование выходных переменных в совмещенном автомате, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2018)
Сабельніков П. Ю. - Метод багатоформатного доступу до фрагментів двовимірних масивів даних (2018)
Чичирин Е. Н. - Интеллектуальные методы в моделировании процессов принятия решений (2018)
Писаренко В. Г. - Про динаміку інформаційних потоків, Писаренко Ю. В., Гаврилюк О. М., Бойко А. Г. (2018)
Тупало Я. О. - Використання методів машинного навчання на практиці (2018)
Безвербний І. А. - Хмаро-орієнтований компонент для підтримування процесу навчання інформатичних дисциплін (2018)
Самолюк Т. А. - Полунатурное моделирование процессов контроля водной обстановки, Сосненко Е. П. (2018)
Антонюк Н. - Зарубіжний досвід антикризового управління національною економікою для України (2018)
Архиереев С. - Оценка реализации потенциала экспортной специализации международным бізнесом (2018)
Бойко О. - Аналіз ефективності використання основних засобів у ТОВ "Холдингова компанія Мікрон", Губар Л. (2018)
Видобора В. - Шляхи підвищення інвестиційної привабливості України в умовах соціально-економічної невизначеності (2018)
Гейко Л. - Інновації на світовому та українському ринку зерна, Кушнір О. (2018)
Доброва Н. - Механізм сприяння розвитку соціального підприємництва в Україні, Однолько В. (2018)
Короленко Н. - Міжнародна репутація країни як фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності: логістичний аспект, Соломко В. (2018)
Коцюбенко В. - Методи оцінки та мінімізації кредитного ризику ПАТ КБ "ПриватБанку", Осипова М. (2018)
Мужайло В. - Формування ринку соціальних послуг в умовах сучасної України, Кривоногова І. (2018)
Ропотан І. - Методичні підходи до оптимізації розподілу дотацій вирівнювання за регіонами країни (2018)
Тіщенко Є. - Використання фінансових інструментів для управління ризиками проектного фінансування в Україні (2018)
Хомутенко А. - Фіскальна роль місцевих податків в Україні, Мельник М. (2018)
Чернега О. - Управління проектною командою, Осичка О. (2018)
Макушина Г. - Діяльність купецтва у складі органів влади в Миколаєві на початку ХХ ст. (2018)
Попков В. - Проблема нового человека в контексте социально-политических трансформаций современной эпохи, Попкова Е. (2018)
Румянцева А. - Необходимость социальных изменений в современной Украине (2018)
Наші автори (2018)
Балабушка В. А. - Деякі аспекти досліджень поняття "традиція" в структурі соціально-культурної сфери, Яремченко В. Д. (2018)
Брагіна Т. М. - Теоретичні засновки інтерпретативної антропології К. Гірца, Білик О. М. (2018)
Дульська О. В. - Культурологічний аналіз теоретико-концептуальних засад інтелектуально-духовного розвитку нації (2018)
Дяченко М. В. - Марк Аврелій: розмисли про розумну душу (2018)
Кузьменко Т. Г. - Особливості формування культурологічної категорії "духовна культура" (2018)
Мараховська Е. В. - Теологія процвітання як провідна ідеологічна система харизматичних спільнот у сучасному християнстві (2018)
Мащенко І. О. - Концепція візуально-звукового оформлення спортивно-художніх дійств як комунікативна система (2018)
Панков Г. Д. - Християнський есхатологічний міф у контексті життєвого світу (2018)
Пожарська О. Ю. - Циркове мистецтво як об’єкт художньої рефлексії (2018)
Поплавська А. В. - Гостинність як продукт розвитку соціальної культури суспільства (2018)
Тимофеєнко А. В. - Якудза як криміналізований модус японського воїна (за матеріалами європейського ігрового кіно) (2018)
Трач Ю. В. - Креативні індустрії як міський феномен: можливості та перспективи (2018)
Хлистун О. С. - Концепт "перевтілення" в контексті ґенези релігійних моделей культури (2018)
Шолухо Н. Є. - Феномен тілесного болю в культурі повсякденності (за романами Кнута Гамсуна "Голод" і Томаса Бернхарда "Холоднеча") (2018)
Александрова М. В. - Дауншифтинг як пошук "сродності" в сучасному соціокультурному просторі України (2018)
Кухаренко О. О. - Роль і місце медіації в структурно-функціональних дослідженнях циклу українських весільних обрядів (2018)
Лисинюк М. В. - Мовна ситуація в Наддніпрянській Україні в XVII–XVIIІ ст. (2018)
Смоліна О. О. - Культурна ідентичність як динамічне утворення (на прикладі культурної самоідентифікації населення східних областей України), Ополонін А. М. (2018)
Сошніков А. О. - Специфіка комплектування єгипетських колекцій музеїв Києва та Полтави (2018)
Шейко В. М. - Інтелігенція і влада в Україні перших років НЕПу (2018)
Братіцел М. Л. - Сучасні форми екокультури в закладах ресторанного господарства України (2018)
Кислюк К. В. - Національний музейний ландшафт України в контексті візуальної репрезентабельності (2018)
Гаврилаш І. С. - Мурали та графіті в сучасній Україні: особливості та відмінності (2018)
Колесник Т. В. - Влияние антигипертензивной терапии и бариатрического хирургического лечения на упруго-эластические свойства артериальной стенки у больных с артериальной гипертензией и морбидным ожирением, Березницкий Я. С., Дука Р. В., Надюк А. В., Косова А. А., Колесник Э. Л. (2018)
Кочуєва М. М. - Ефективність фізичної реабілітації хворих із кардіопульмональною патологією, Рубан Л. А., Тимченко Г. А., Рогожин А. В., Псарьова В. Г., Кочуєв Г. І. (2018)
Кучерявченко В. В. - Динаміка маркерів ліпідного обміну у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла при політравмі, Волкова Ю. В. (2018)
Бойко В. В. - Діагностика інфікованих форм панкреонекрозу, Лихман В. М., Ткач С. В., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Волченко І. В., Османов Р. Р. (2018)
Грицай Ю. В. - Особенности лечения острых тромбозов глубоких вен нижних конечностей (2018)
Кравцов А. В. - Эффективность препарата на основе природных биополимеров "Хитозан-гента" при лечении поверхностных и глубоких ожогов, Цогоев А. А., Исаев Ю. И., Козин Ю. И., Курбанов Т. А. (2018)
Потапова Л. В. - Роль иммунологических факторов инвазивности в патогенезе генитального эндометриоза, Липко О. П., Мерцалова О. В., Чехунова А. А. (2018)
Новікова А. А. - Клініко-лабораторна характеристика аномальних маткових кровотеч пубертатного періоду (2018)
Рощин Ю. В. - Сравнительный анализ эффективности малоинвазивных методов лечения некоралловидных камней почек, Мех В. А. (2018)
Яворская В. А. - Современные данные об оптиконевромиелите, или болезни Девика, Гребенюк А. В., Северин Ю. В. (2018)
Флорикян В. А. - Острые и хронические нарушения церебрального венозного кровообращения, Завальная Е. П. (2018)
Кулик О. В. - Динаміка клініко-неврологічних показників у хворих із посткоматозними порушеннями свідомості при тяжкій черепно-мозковій травмі (2018)
Тихонова Т. М. - Абсолютная инсулиновая недостаточность при различных вариантах сахарного диабета, Барабаш Н. Е. (2018)
Лучицький В. Є. - Застосування інгібіторів фосфодіестерази типу 5 у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та еректильною дисфункцією (2018)
Болотная Л. А. - Витамин D и патология кожи, Сариан Е. И., Лысенко Е. И. (2018)
Лопандина А. А. - Показатели мелатонина и сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) у больных псориазом с нарушениями сна (2018)
Ключка Є. О. - Ефективність застосування інноваційного методу профілактики пародонту у дівчат-підлітків із порушенням менструального циклу, Соколова І. І. (2018)
Насибова Э. М. - Сравнительное изучение эффективности миорелаксантов среднего действия при малых оперативных вмешательствах у детей (2018)
Трегуб П. О. - Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі реабілітації пацієнтів із хронічним панкреатитом, Огнєв В. А., Березка М. І. (2018)
Бабаева З. Р. кызы - Роль пищевой промышленности в совершенствовании отраслевой структуры в городах Азербайджанской Республике (2018)
Баранова В. - Домінанти реформування системи фінансового забезпечення соціального захисту населення України, Великсар Т. (2018)
Гаджиев Ф. С. оглы - Анализ устойчивого социально-экономического развития Азербайджана и существующие возможности, Гасанов В. А. оглы (2018)
Гловацкая Е. - Роль дисциплин социогуманитарного цикла в согласовании рынков труда и образовательных услуг (2018)
Исатаева А. - Казахстан в рамках ЕАЭС: проблемы и перспективы развития, Накипова Г., Осик Ю. (2018)
Кічук Н. - Перспективи розвитку соціальних підприємств в Україні (2018)
Клунко Н. - Концептуальні питання визначення економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівнях (2018)
Кузнецова І. - Розвиток процесного підходу в концепції контролінгу (2018)
Репушевська Ю. - Сутність організаційно-економічного механізму управління підприємством в умовах нестабільного середовища (2018)
Ропотан І. - Обгрунтування механізмів досягнення конвергенції фінансового забезпечення сталого розвитку регіонів (2018)
Сюта С. - Зона вільної торгівлі України з ЄС: наявні результати та перспективи для регіонального торговельного співробітництва (2018)
Чернега Л. - Перспективи оновлення національних стандартів обліку та звітності (2018)
Чубік О. - Кон'юктура ринку олійно-жирової промисловості України (2018)
Чурута І. - Галузева і територіальна структура прямих іноземних інвестицій в економіку України (2018)
Яковенко О. - Управлінська компетентність керівника ВНЗ: актуальні аспекти (2018)
Багирова И. С. кызы - Влияние азербайджанской культуры на развитие тифлисской литературной среды второй половины XIX - начала XX вв., Меджнунов Р. М. оглы (2018)
Наші автори (2018)
Шебанін В. С. - Роль підприємництва у формуванні територіальних громад, Кормишкін Ю. А. (2017)
Сіренко Н. М. - Інтелектуальний капітал в системі науковоосвітнього забезпечення аграрної економіки (2017)
Лазарєва О. В. - Ключові аспекти розвитку агротуризму в Україні (2017)
Гончаренко І. В. - Виявлення експортних можливостей регіону за допомогою INTERNATIONAL TRADE CENTRE, Шведова Н. П., Кузьмін О. Є., Логвиненко Р. Л. (2017)
Кравченко А. С. - Сучасний стан біржового фондового ринку України (2017)
Домаскіна М. А. - Моделювання інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств, Гурський В. П. (2017)
Билим О. С. - Розширення послуг лікувально-оздоровчого туризму в Україні, Дернова К. О. (2017)
Антипова Л. К. - Формування продуктивності сумішки кукурудзи і сої на зелений корм залежно від способу сівби та погодних умов, Васил’єва В. (2017)
Паламарчук В. Д. - Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи, Коваленко О. А. (2017)
Бушилов В. Д. - Вплив термінів живцювання на укоріненість здерев’янілих живців клонової підщепи пуміселект, Самойленко Т. Г. (2017)
Покопцева Л. А. - Побудування ранжируваного ряду для різних гібридів соняшнику, вирощених в умовах степу України, Єременко О. А. (2017)
Патрєва Л. С. - Економічна ефективність використання препарату "АРГЕНВІТ" при інкубації яєць перепелів, Гроза В. І., Стародубець О. О., Коваль О. А. (2017)
Крамаренко С. С. - Моделювання лактаційних кривих молочних корів за допомогою аналізу головних компонент (PCA), Кузьмічова Н. І., Крамаренко О. С. (2017)
Лихач А. В. - Спосіб підвищення продуктивності і збереження поросят, Лихач В. Я. (2017)
Галімов С. М. - Вплив тривалого виробничого використання кнурів-плідників на зміни якісних показників спермопродукції (2017)
Борщ О. О. - Вплив високих температур на теплостійкість, клінічні та енергетичні показники корів за різних варіантів безприв’язного утримання, Борщ О. В. (2017)
Зайцев Є. М. - Особливості успадкування ознак молочної продуктивності дочками корів голштинської породи (2017)
Погорєлова А. О. - Вплив статі та породної належності на ріст та розвиток кролів спеціалізованих м’ясних порід (2017)
Кириченко О. С. - Електротепловий аналіз елементів навчально-дослідного стенду електротехнічної лабораторії, Сидорика І. М., Марченко Д. Д. (2017)
Бугрім Л. І. - Система оптимального керування процесом гарячого цинкування, Білюк І. С., Гаврилов С. О., Курган А. В. (2017)
Жидков А. Б. - Використання сучасних методів магнітометрії для дефектоскопії технічних об’єктів (2017)
Зубєхіна-Хайят О. В. - Моделювання процесу обкатування різьб і черв’яків роликами (2017)
Заморська І. Л. - Підвищення вітамінної цінності заморожених пюреподібних сумішей (2017)
Антонюк Н. - Антикризові стратегії та інструментарій управління національною економікою в умовах децентралізації (2018)
Balkanli A. O. - Macroeconomics of tourism and its effects on the global economy (2018)
Бараник З. - Oснoвні прoблеми іннoваційнoгo рoзвитку трудoвoгo пoтенціалу України, Бабєєва О. (2018)
Горлова О. - Корпоративна соціальна відповідальність у контексті сталого розвитку та управління якістю, Головченко О. (2018)
Каплієнко О. - Моделі стимулювання розвитку відновлювальних джерел енергії та їх збалансованого використання у складі енергосистеми регіону, Шило С. (2018)
Коцюрубенко Г. - Грошові перекази та їх роль у формуванні інвестиційного потенціалу домогосподарств України (2018)
Магомедов А. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (2018)
Навродська М. - Державний фінансовий контроль: міжнародний досвід, Артюх О. (2018)
Сментина Н. - Вплив інтеграційних процесів на планування місцевого економічного розвитку (2018)
Чебан Р. - Сегментування ринку молока та молочної продукції в Україні (2018)
Чернега Л. - Адміністрування податків: зарубіжний та вітчизняний досвід, Артюх О. (2018)
Шаповалов С. - Економічна складова Brexit: наслідки для ЄС та Великобританії, Величко Д. (2018)
Гараев Э. Т. оглы - Занятие крепости эривань османскими войсками в 1724 г. (2018)
Mammadov A. A. oglu - Energy resources of the Caspian region as an instrument to ensure energy security of the USA, EU and China (2018)
Цубенко В. - Історико-правові аспекти організації південних поселень на території України (1857–1867) (2018)
Наші автори (2018)
Авдієнко Я. - Можливості використання субконтрактації на промислових підприємствах в сучасних умовах (2018)
Балабаш О. - Стратегічні напрями розвитку підприємств на ринку нерухомості (2018)
Бєленко Г. - Особливості організації та обліку розрахункових операцій в інтернет торгівлі, Дроздова О., Варічева Р. (2018)
Коваленко А. - Ефективність реформування податкової системи України у контексті європейської інтеграції (2018)
Комендантова А. - Аналіз розвитку ринку плодово-ягідної продукції в Україні, Доброва Н. (2018)
Котенко О. - Енергоефективні технології та їх місце в національній антикризовій стратегії скорочення виробничих витрат на підприємстві, Домашенко М., Котенко Ю. (2018)
Мєліхова В. - Тенденції кон’юнктурних змін на ринку молока в Україні, Доброва Н. (2018)
Наніш А. - Особливості стратегічної діяльності підприємств сфери послуг, Балджи М. (2018)
Осипова М. - Кон’юнктурні дослідження світового ринку фруктів, Козлова І. (2018)
Слатвінська М. - Фіскальна політика України у сфері видатків (2018)
Чурута І. - Тенденції розвитку та інвестиціна привабливість сільського господарства України (2018)
Юрескул Ю. - Фактори конкурентоспроможності електромонтажного підприємства, Однолько В. (2018)
Яблонська Н. - Теоретико-методичні аспекти обліку та управління витратами підприємства, Ковальова А. (2018)
Sowa B. - Monograph review: Ecosystem contexts as chances for entrepreneurship in sustainable tourism, 1st edition. Presov: College of International Business ISM Slovakia in Presov, 2017. pp. 115. ISBN 978-80-89372-71-3 (2018)
Наші автори (2018)
Авдієнко Я. - Підтримка субконтрактації в Україні за допомогою міжнародних інвестицій (2018)
Варналій З. - Фіскальна політика та її вплив на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні (2018)
Доброва Н. - Інвестиційна привабливість регіонів України як фундамент сталого економічного розвитку країни, Сидоренко О. (2018)
Донцул А. - Аналіз ринку кондитерських виробів України: проблеми та перспективи розвитку, Однолько В. (2018)
Зіньковська Д. - Теоретичні аспекти маркетингового стратегування на основі результатів проведення маркетингового аудиту (2018)
Карпов В. - Аналіз соціально-економічного розвитку міста Подільск у 2013-2017 роках, Аріонова Н. (2018)
Карпов В. - Основні тенденції соціально-економічного розвитку Чорноморську у 2010-2017 роках, Коновальчук А. (2018)
Лозінський Р. - Прогнозування ринку металургійної продукції України на базі виробничої функції, Янковий В. (2018)
Никитченко А. - Методические особенности прогнозирования маркетинговых показателей банковской деятельности, Обнявко А., Сырчин А. (2018)
Плотнікова А. - Особливості визначення стратегії розвитку підприємства, Янковий В. (2018)
Свірідова С. - Субконтрактація як сучасний інструмент управління витратами (2018)
Наші автори (2018)
Клапчук В. М. - Земельна власність та землекористування у Галичині XIX – першої третини XX ст. (2016)
Великочий В. С. - "Ватиканський" архів ЗУHP (2016)
Борчук С. М. - Передумови та підвалини створення Української Загальної Енциклопедії (2016)
Ріжняк Р. Я. - Розвиток наукових досліджень з інформатики у "Львівській політехніці" в другій половині XX - на початку XXI століття (2016)
Маланюк Т. З. - Пам'ятки виробничої діяльності та техніки другої половини XVIII - першої половини XX ст. в Івано-Франківській області (2016)
Пасічник Н. О. - Розвиток фінансово-правових ідей у працях С.І. Іловайського (2016)
Лисенко О. В. - Культурно-просвітницька діяльність української інтелігенції на початку XX ст. у контексті адаптації селян до міського середовища, Ковальчук Т. В. (2016)
Пасіцька О. І. - "Український Манчестер": невідома сторінка соціально-економічної історії Львова (2016)
Реєнт О. О. - Огляд історії Лук'янівської в'язниці (2016)
Польова Л. В. - Проблеми дистанційної освіти (2016)
Мендела І. Я. - Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Івано-Франківської області (2016)
Божук Т. І. - Тур вихідного дня "Золота підкова": реалії та потреби вдосконалення (2016)
Дутчак О. І. - Використання історико-культурної спадщини для потреб розвитку етнотуризму в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі України, Польщі та Словаччини) (2016)
Гавриш Т. Ю. - Кліматичні рекреаційні ресурси, їх формування та використання (на прикладі Мізунського курортно-рекреаційного району), Калуцькии І. Ф. (2016)
Лисюк Т. В. - Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі (2016)
Загнибіда Р. П. - Характеристика регіональних аспектів розвитку ресторанного господарства як складової туристичної індустрії, Лояк Л. М. (2016)
Вичівськии П. П. - Культурно-пізнавальний туризм в Івано-Франківській області: сучасний стан та перспективи розвитку, Ковальська Л. В. (2016)
Терещук О. С. - Основні проблеми українського туроперейтингу (2016)
Карась Г. В. - Особливості менеджменту української музичної культури в діаспорі (2016)
Гошовський Р. М. - Духовно-образне вираження сакральності храму, Іванчо Т. Р. (2016)
Клапчук М. В. - Ікони Богородиці та їх використання в туризмі Львова (2016)
Клапчук В. М. - Географія церков Гуцульщини, Тимофій О. П. (2016)
Skorupska-Raczynska Е. - Źal, źałośc і źałoba w Polszczyźnie і kulturze dawnej і współczesnej, Skrocka D. (2016)
Orlowska B. - Wielokulturowość a obecność uchodźców і imigrantow w Polsce (2016)
Leszczyński P. - Rejestracja kościołów і innych związków wyznaniowych na przykładzie Republiki Czeskiej oraz Królestwa Szwecji (2016)
Великочий В. С. - Нове слово в українській юдаїці (Рецензія на книгу Івана Монолатія "Вічний жид з Коломиї. "Українець" Мойсеевого визнання Яків Саулович Орснштайн") (2016)
Новосьолов О. В. - "Сільське господарство Галичини" професора Володимира Клапчука - невід'ємна частина багатотомного наукового циклу "Економічна історія Галичини" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Шебанін В. С. - Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва, Кормишкін Ю. А. (2018)
Ковальова О. В. - Концептуальні пріоритети структурної політики у розвитку аграрного сектору економіки (2018)
Шебаніна О. В. - Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни (2018)
Сіренко Н. М. - Креативний клас у формуванні економіки знань, Мельник О. І., Баришевська І. В. (2018)
Dubinina M. - Public-private partnership as a component of the institutional and structural transformation of the agricultural sector of the economy (2018)
Burkovskaya A. - Basic approaches to social responsibility level’s assessment, Lunkina T. (2018)
Шарата Н. Г. - Сутність сучасного терміна "державне управління", Павлов І. В. (2018)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методичних засад оцінки результатів та витрат системи економічної безпеки підприємства (2018)
Домаскіна М. А. - Автоматизація вибору оптимального рішення у сільському господарстві, Коломойцев А. І. (2018)
Horbach S. - Eventual trends in the extension of labour of the inhabitants of the regional rural areas (2018)
Мельник О. В. - Етилен-активність яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від строку збору та місця заготівлі плодів, Дрозд О. О., Мельник І. О. (2018)
Кур’ята В. Г. - Дія Гібереліну на морфогенез, формування фотосинтетичного апарату та урожайність томатів, Рогач В. В., Буйний О. О. (2018)
Лихочвор В. В. - Вплив норм висіву та інтенсифікації технології на формування урожайності сортів нуту, Пущак В. І. (2018)
Домарацький Є. О. - Вплив позакореневих підживлень комплексними багатофункціональними препаратами на кількісний рівень та якісний склад хлорофілового комплексу в рослинах соняшнику, Добровольський А. В. (2018)
Попович Г. Б. - Вплив строків сівби та затіняючої сітки на урожайність сортів редиски в низинній зоні Закарпаття, Садовська Н. П., Габрикевич М. А. (2018)
Кулібаба Р. О. - Аналіз генетичної диференціації субпопуляцій українських м’ясо-яєчних курей з використанням мікросателітних маркерів, Ляшенко Ю. В. (2018)
Шевчук Н. П. - Оцінка високопродуктивних родин української червоної молочної породи (2018)
Кімстач О. Ю. - Габаритний проліт повітряних ліній електропостачання, Новогрецький С. М., Мілєв В. Є. (2018)
Господаренко Г. М. - Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти, Полторецький С. П., Любич В. В., Новіков В. В., Желєзна В. В., Воробйова Н. В., Улянич І. Ф. (2018)
Орлик С. В. - Організація фінансового управління російською окупаційною владою на теренах Галичини і Буковини в період Першої світової війни (2017)
Velykochyy V. S. - The Ukrainians: attempt of self-identity and self-esteem, Velykochyy D. V. (2017)
Клапчук В. М. - Готелі Галичини міжвоєнного періоду (2017)
Проців О. Р. - Вплив громадських організацій Львова середини ХІХ – початку ХХ ст. на розвиток мисливської зброярської галузі (2017)
Чаграк Н. І. - Люди похилого віку як соціально-демографічна група в структурі американського суспільства, Угринюк В. М. (2017)
Гуменяк А. Р. - Неотомізм у викладі Яцека Воронецького як ідейна засада освітньої діяльності домініканського ордену в другій половині ХІХ – 30-ті роки ХХ століття (2017)
Лисий І. О. - Туристично-краєзнавчий опис Чернелицького замкового комплексу (2017)
Гринь В. В. - Пам'ятки архітектури польської доби на теренах Східного Поділля: стан збереженості і функціонування (2017)
Калуцький І. Ф. - Проблеми і перспективи створення та використання територій природно-заповідного фонду для розвитку туризму (на прикладі Івано-Франківської області), Рак А. Ю. (2017)
Польова Л. В. - Вплив корпоративної культури на результативність в готельно-ресторанній індустрії (2017)
Клапчук М. В. - Тоталітарний спадок Львова і туризм (2017)
Попов С. В. - Організація та шляхи покращення процесу надання побутових послуг у готелях, Котенко Р. М. (2017)
Вовчок Я. В. - Підготовка менеджерів етнографічного туризму в контексті сучасної української психолого-педагогічної науки (2017)
Орлова В. В. - Управління фінансовою безпекою підприємств соціокультурної сфери, Оришко С. П. (2017)
Дутчак О. І. - Нематеріальні культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні: перспективи використання в індустрії туризму (2017)
Котенко Р. М. - Нововведення у системі стандартизації якості продукції та послуг (2017)
Зарічняк А. П. - Міжнародні туристичні виставкові заходи як інструмент розвитку туристичної галузі, Шикеринець В. В. (2017)
Філюк С. М. - Види державного регулювання у сфері сільського туризму (2017)
Остап’юк Н. І. - Оцінка стану та тенденцій розвитку музейної справи міста Львова (2017)
Гритчук Г. В. - Туристичні можливості Гуцульщини для розвитку етнотуризму (2017)
Гуменюк Г. М. - Роль і місце сучасної реклами в туристичному бізнесі, Хоптій О. М. (2017)
Поздняков О. В. - Роль інтерференції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної після англійської (2017)
Маланюк Т. З. - Ратуші – соціокультурні пам'ятки Прикарпаття (2017)
Приймак Л. Б. - Полеміка І. Франка та М. Павлика навколо драми О. Островського "Гроза": літературно-критичний і етнографічний аспекти (2017)
Гошовський Р. М. - Протиборство у сфері естетичних уявлень мистецтва Закарпаття середини ХХ століття, Іванчо Т. Р. (2017)
Новосьолов О. В. - Прoфесoр В. Клапчук рoзміркoвує: "Якoю була б Галичина та її екoнoміка, якщo б транспoрт і пoштoвий зв'язoк не oтримали належнoгo рoзвитку" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Червен І. І. - Важливі напрями і проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні, Павлюк С. І. (2018)
Лесік І. М. - Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства (2018)
Добіжа Н. В. - Удосконалення системи управління сільськогосподарським виробництвом на основі логістичного підходу, Погріщук О. Б. (2018)
Стамат В. М. - Споживча поведінка на ринку туристичних послуг регіону, Смирнова А. А., Савченко Н. С. (2018)
Антипова Л. К. - Багаторічні трави – важлива складова екологічного землеробства і кормовиробництва, Цуркан Н. В., Адамович А. М., Пойша Л. А. (2018)
Панфілова А. В. - Вплив оптимізації живлення на висоту рослин та врожайність зерна сортів ячменю, ярого в умовах Південного Степу України, Гамаюнова В. В. (2018)
Карпенко В. П. - Вплив гербіциду і біологічних препаратів на фотосинтетичну продуктивність і врожайність посіву, Коробко О. О. (2018)
Кривенко А. І. - Оптимізація норм і термінів підживлення пшениці озимої азотними добривами у Південному Степу України (2018)
Рудік О. Л. - Вплив заходів передзбирального комплексу на втрату вологи посівами льону олійного в умовах Півдня України, Вожегова Р. А. (2018)
Карпенко К. М. - Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому ґрунті за дії біопрепаратів, Герасько Т. В., Вдовенко С. А. (2018)
Бєлов Я. В. - Напрями оптимізації технологій вирощування насіння кукурудзи за умов змін клімату (2018)
Пророченко С. С. - Накопичення кореневої маси та протиерозійна стійкість ґрунту під лучними травостоями залежно від удобрення (2018)
Крамаренко О. С. - Ентропійно-інформаційний аналіз ознак росту телиць південної м’ясної породи, Крамаренко С. С., Кузьмічова Н. І. (2018)
Юлевич О. І. - Молочна продуктивність корів за використання у раціонах соняшникового та ріпакового шротів (2018)
Галай О. Ю. - Вплив технології підготовки корів до доїння на установах типу "Карусель" і "Паралель" на процес молоковіддачі, Луценко М. М. (2018)
Сідашова С. А. - Репродуктивний потенціал ремонтних телиць за різних схем організації відтворення стада промислового молочного комплексу (2018)
Карсунський О. Й. - Вплив природної кормової добавки на динаміку живої маси свиней на відгодівлі, Гарбажій К. С. (2018)
Шевчук Н. П. - Продуктивне довголіття родин корів української червоної молочної породи (2018)
Бойчук О. В. - Розрахунок каркасів арок змінного перерізу, Цепуріт О. В., Хилько І. І., Богданов С. І. (2018)
Шарейко Д. Ю. - Інтелектуальна система керування електропривода камери телевізійного спостереження, Білюк І. С., Ферменко А. М., Савченко О. В., Майборода О. В. (2018)
Шановні колеги! (2018)
Агафонова Н. О. - Сутність зв’язків з громадськістю в системі публічного управління (2018)
Андріяш В. І. - Роль громадянського суспільства у досягненні сталого розвитку та боротьбі з корупцією в Україні, Бондар Г. Л. (2018)
Андріяш В. І. - Поняття "публічного управління" у вітчизняному науковому дискурсі, Євтушенко Н. О. (2018)
Багмет М. О. - Проблеми реформування професійної і комунікативної культури в публічному управлінні України, Хоржевська І. М., Малікіна О. А. (2018)
Дерега В. В. - Нормативні основи державної політики у сфері захисту права на життя дитини на пренатальній стадії розвитку (2018)
Дробот І. О. - Державне управління у сфері торгівлі мисливською та рибальською продукцією у Галичині ХІХ – початку ХХ ст. : ветеринарний аспект, Проців О. Р. (2018)
Євсюков О. П. - Концептуальні засади уніфікації державних механізмів щодо забезпечення cоціально-економічної безпеки, Шведун В. О. (2018)
Ємельянов В. М. - Пріоритетні аспекти розвитку системи державного фінансового контролю в Україні, Степанюк Д. А. (2018)
Слободянюк Д. С. - Система державного управління сферою інтелектуальної власності в Україні: структура та сучасний стан (2018)
Федорчак В. В. - Інформаційно-аналітична система державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2018)
Штирьов О. М. - Сутність механізму державного управління процесом створення спроможних громад, Гіржев А. О. (2018)
Штирьов О. М. - Тайм-менеджмент: історичний розвиток та використання в науці управління, Шудра О. М. (2018)
Бистрoва А. - Прoблeми cучаcнoгo транcпoртнoгo кoмплeкcу в мicтi Одeci (2018)
Варданян А. - Конкурентні переваги підприємств IT-сектору, Маркітан О. (2018)
Гейко Л. - Перспективи розвитку підприємств з переробки дикорослих недеревних рослин, Мартинюк А. (2018)
Іванченко А. - Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі, Маркітан О. (2018)
Кифяк О. - Туристичні дестинації та їх вплив на функціонування ринку туризму і рекреації в прикордонних регіонах (2018)
Лисюк А. - Обґрунтування диверсифікації діяльності підприємтсва роздрібної торгівлі, Маркітан О. (2018)
Мариніч І. - Перспективи розвитку книжкової галузі в Україні (2018)
Місько Г. - Стратегія розвитку управління ПРАТ "Київстар" на засадах корпоративної соціальної відповідальності, Титаренко І. (2018)
Разінкін Н. - Роль інфраструктурних проектів у реалізації потенціалу вітчизняного ринку електромобілів, Карпов В. (2018)
Середа Д. - Конкурентоспроможність як напрямок розвитку підприємства в сфері торгівлі й надання послуг (2018)
Скідан В. - Роль інновацій у покращенні платоспроможності комунальних підприємств, Карпов В. (2018)
Чабанова А. - Успішна стратегія розвитку веб-студії в Україні (2018)
Челядник В. - Дослідження безробіття в Україні та Одеській області, Балджи М. (2018)
Шевчук А. - Підвищення капіталізації банківської системи україни шляхом макропруденційного регулювання національного банку України (2018)
Наші автори (2018)
Титул, зміст (2017)
Пашкевич С. А. - Вторинна профілактика порушень зору студентів з міопією середнього ступеня засобами лікувальної фізичної культури в умовах професійного ліцею, Кривенцова І. В. (2017)
Черненко С. - Особливості функціональної і рухової підготовленості студентів вищих навчальних закладів, Олійник О., Капкан О., Малахова Ж. (2017)
Kazmiruk A. - Parameters of the In-Run Position of Juniors’ Body at the Beginning of Take-Off, Banakh V., Vlasov A., Lopatiev A., Tovstonoh O., Stefanyshyn N. (2017)
Лопатьєв А. О. - Моделювання біотехнічних систем в спорті, Власов А. П., Демічковський А. П. (2017)
Приходько В. В. - Факторна структура розвитку координаційних здібностей у хлопців 5-7 класів (2017)
Ivashchenko O. - Effectiveness of Motor Skills Development in 5th-7th Grade Girls at Different Modes of Physical Exercises, Abdulkhalikova T., Cieslicka M. (2017)
Керівництво для авторів (2017)
Титул, зміст (2018)
Корягін В. М. - Регламентація педагогічних принципів реалізації контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп, Блавт О. З., Цьовх Л. П. (2018)
Пашкевич С. А. - Використання рухового тесту для оцінки ефективності фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів вищих навчальних закладів, Кривенцова І. В., Галічева К. С. (2018)
Радченко Ю. А. - Аналіз рукопашного бою, сучасний стан, перспективи розвитку, Коробейніков Г. В., Чернозуб А. А., Данько Г. В., Коробейнікова Л. Г. (2018)
Лопатьєв А. О. - Дискретно-неперервний підхід та термінологія: характеристика енергоінформаційної взаємодії, Пітин М. П., Бернатовський А. (2018)
Ivashchenko O. - Movement Coordination: Factor Structure of Development in 5th-7th Grade Girls, Prykhodko V., Cieslicka M. (2018)
Керівництво для авторів (2018)
Погодін А. І. - Синтез, вирощування та структурні дослідження монокристалів Cu7SiS5I, Ag7SiS5I та твердих розчинів на їх основі, Філеп М. Й., Лучинець М. М., Ямковий О. О., Кохан О. П., Студеняк І. П. (2018)
Росул Р. Р. - Фазові переходи в полікристалах TlIn(S0.93Se0.07)2, Гуранич П. П., Гомоннай О. О., Сливка О. Г., Huranych P., Гомоннай О. В., Рубіш В. М., Горват Г. Т. (2018)
Шуста О. В. - Фазова р,Т-діаграма шаруватих кристалів CuCr0.9In0.1P2S6, Сливка О. Г., Шуста В. С., Калитин В. А., Петришинець І.I. (2018)
Vasylyeva H. V. - Kinetic of sorption of Sr2+ ions from aqueous solutions by synthetic inorganic sorbents, Kylivnyk Yu. M., Vuchkan S. I., Sych O. Ya., Syika I. Yu. (2018)
Жаба В. І. - Аналітичні форми хвильової функції дейтрона і поляризаційні спостережувані в A(d,d’)X- реакціях (2018)
Epishev V. P. - On the possibility of controlling behavior of geosynchronous objects using results of ground-based observations, Motrunich I. I., Perig V. M., Sukhov P. P., Sukhov K. P., Pawlaszek R. K. (2018)
Kudak V. І. - Photometry of near earth asteroid Florence (3122), Perig V. М., Verbitsky S.I. (2018)
Епишев В. П. - Комплексные наблюдения маневрирующих геосинхронных объектов украинскими наземными средствами, Сухов П. П., Мотрунич И. И., Кашуба В. И., Кудак В. И., Периг В. М., Сухов К. П., Найбауэр И. Ф. (2018)
Маркуш П. П. - Мас-спектрометричні дослідження складу Cірки і Cелену у газовій фазі електронним ударом (2018)
Роман В. І. - Іонізація та автоіонізація атома рубідію електронним ударом, Бандурина Л. О. (2018)
Боровик В. О. - Перерізи автоіонізації атомів цезію та барію при збудженні 5р6 оболонки електронним ударом, Шафраньош І. І., Боровик О. О. (2018)
Малініна А. М. - Параметри плазми сильнострумого наносекундного розряду в повітрі з малими домішками парів, Малінін О. М., Шуаібов О. К., Данило В. В. (2018)
Демеш Ш. Ш. - Пружне розсіювання електрона молекулами CF2Cl та CF3 у потенціальному підході, Келемен В. І., Ремета Є. Ю. (2018)
Бандурина Л. О. - Непружне розсіяння електронів на збуджених атомах барію, Гедеон С. В. (2018)
Кузьма В. В. - Люмінесценція молекул азотистої основи урацилу в різних фазових станах під дією електронного пучка, Шафраньош М. І., Митропольський І. Є., Суховія М. І., Свида Ю. Ю., Шафраньош І. І. (2018)
Мельник В. С. - Модуляція коливань у резонансній системі із змінною власною частотою, Шевера І. В. (2018)
Ковалінська Т. В. - Дослідження можливостей застосування продуктів радіолізу води в медичних цілях, Жернов О. А., Сахно В. І., Маєвська Т. М., Іванов Ю. В., Ніколаєв В. Г., Сахно Л. О., Шлапацька В. В. (2018)
Сливка О. Г. - Підручник "Молекулярна фізика” (Якібчук П. М., Клима М. М.) (2018)
Андріяш В. І. - Комунікаційна стратегія як інструмент формування зв’язків з громадськістю у сфері публічного управління: особливості застосування в органах правосуддя, Торхова Н. О. (2018)
Бондар Г. Л. - Судова реформа в Україні (2018 р.): проблеми ат здобутки (2018)
Гребенюк Б. О. - Громадянське суспільство як один із головних елементів протидії корупції (2018)
Драган І. О. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я як пріоритету державного регулювання демографічного розвитку, Долінченко О. М. (2018)
Євтушенко О. Н. - Становлення інституту місцевого самоврядування як децентралізованої публічної муніципальної влади територіальних громад в Україні: теорія та практика, Попова Т. С., Самсонюк О. О. (2018)
Ємельянов В. М. - Проблеми становлення державного управління інтелектуальною власністю в Україні, Слободянюк Д. С. (2018)
Єрко І. А. - Відкриті дані як вектор розвитку публічого управління, Токар О. В. (2018)
Карамишев Д. В. - Імперативи глобального розвитку: фокус на Global Governance (2018)
Лізаковська С. В. - Доцільність і необхідність співпраці громадських організацій з органами публічної влади в Україні (2018)
Нонік В. В. - Методологічні особливості розробки та реалізації регіональної антикорупційної стратегії (2018)
Шатун В. Т. - Основні компетенції лідерів у системі державної служби в розвинених країнах світу, Полторан І. С. (2018)
Шульга А. А. - Проблеми ефективного здійснення державного фінансового контролю в Україні на сучасному етапі та способи його удосконалення, Білоус С. П. (2018)
Титул, зміст (2018)
Розторгуй М. - Види підготовки та їх співвідношення у тренувальному процесі спортсменів з інвалідністю в армспорті та пауерліфтингу, Передерій А., Товстоног О. (2018)
Križan M. - Dependence of the Result on the Effectiveness of Performance in the World Women’s Handball Championship 2016, Mikulič M. (2018)
Ярмощук О. - Диверсифікація навчальних технологій в професійній підготовці учителя фізичної культури, Василюк В. (2018)
Веремеєнко В. Ю. - Силові здібності: характеристика розвитку у дівчат середнього шкільного віку (2018)
Bădicu G. - Teaching Methods Used in Primary Education for Making Physical Education Class More Effective (2018)
Ivashchenko O. V. - Movement Coordination: Identification of Age-Related Dynamics of its Development in Girls Aged 11-13, Khudolii O. M., Iermakov S. S., Prykhodko V. V., Cieslicka M. (2018)
Керівництво для авторів (2018)
Копитко М. І. - Деструктивні чинники середовища функціонування соціально-економічних систем, Літвін Н. М. (2017)
Бобров Є. А. - Завдання регіонів щодо розвитку відновлювальної енергетики (2017)
Борисенко З. М. - Колізії у конкурентному законодавстві як загрози економічній безпеці (2017)
Сiчиoкнo Г. Б. - Формування економічної безпеки держави в сучасних умовах (2017)
Євтушенко С. В. - Оцінка та регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі України (2017)
Колядинська Ю. А. - Банківські кредити в системі фінансового забезпечення підприємств (2017)
Петренко О. С. - Інтеграційна взаємодія банків і страхових компаній в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2017)
Скітецька І. М. - Оподаткування прибутку підприємств: аналіз застосування в Україні (2017)
Телегуз А. В. - Фінансовий лізинг: порядок відображення в податковому і бухгалтерському обліку (2017)
Алькема В. Г. - Логістичне забезпечення міжнародної торгівлі (2017)
Андрєєва В. А. - Формалізація оцінки вартості нематеріальних активів підприємства (2017)
Алькема В. Г. - Логiстична стратегія підприємства та алгоритм її реалізації, Качур О. Л. (2017)
Алькема В. Г. - Аналіз ефективності діяльності кафедри вищого навчального закладу, Кучмєєв О.О. (2017)
Мігус І. П. - Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку, Денисенко М.П., Коваль Я.С. (2017)
Сугак Т. О. - Організація бухгалтерського обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємства (2017)
Moskalenko V. - Innovative approaches to the strategic management of the regional economy (2017)
Наумова О. О. - Сутність та сучасні методи просування продукції в системі маркетингу, Хрістов Є.О. (2017)
Віткін Л. М. - Аналіз впливів стейкхолдерів в системі управління якістю Державного центру сертифікації ДСНС України, Філатов С. А., Прищепа О. М. (2017)
Одарчук К. М. - Розвиток академічної автономії навчального закладу, Кутателадзе К. З. (2017)
Каліна І. І. - Ідентифікація системи маркерів якості персоналу машинобудівних підприємств (2017)
Вихідні дані (2017)
Монолатій І. С. - Західноукраїнський реґіон як пограниччя "своїх" і "чужих": дилеми взаємодії (2018)
Великочий В. С. - Національно-демократична революція на західноукраїнських землях (1914–1923 рр.): до проблеми хронології (2018)
Клапчук В. М. - Оцінка сакральних комплексів Івано-Франківської області для організації туристсько-рекреаційної діяльності, Тимофій О. П., Клапчук М. В. (2018)
Левицький В. О. - Торгівля продукцією легкої промисловості Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Лисенко В. С. - Галичина в концепції польської месіанської візії (2018)
Котенко Р. М. - Літні табори відпочинку шкільної молоді (шкільні притулки) у Галичині наприкінці 1930-х рр. (2018)
Лазарович М. В. - Соціально-економічна специфіка життєдіяльності чеської національної меншини Наддніпрянської України напередодні революції 1917–1921 років (2018)
Савчук Н. І. - Журнал "Русский экскурсант" як джерело для вивчення історії учнівського екскурсійного руху в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Шандра В. С. - Освіта як фактор зростання ролі жіноцтва в українському суспільстві (1880-ті рр. – початок ХХ ст.) (2018)
Жилєнкова І. М. - Переселенський рух з українських земель і його причини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Остап’юк Н. І. - Сучасний стан та проблеми розвитку туристичного ринку України, Камад Г. Л. (2018)
Заставецька Л. Б. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку туризму в Тернопільській області, Дударчук К. Д. (2018)
Калуцький І. Ф. - Створення природно-заповідних об'єктів для збереження лісового середовища в умовах розвитку туризму (на прикладі Івано-Франківської області), Рак А. Ю. (2018)
Гуменюк Г. М. - Жіночий туризм: новий тренд чи необхідність?, Чернявська С. С. (2018)
Чорна Л. В. - Міжкультурна комунікація в туризмі: професійно-прикладний аспект (2018)
Польова Л. В. - Вплив музичних фестивалів на розвиток туризму, Мороз Б. В. (2018)
Kovalska L. V. - Analysis of tourist-resourcing potential of Ukraine (practical aspect), Tkachenko T. I., Kovalska A. R. (2018)
Божук Т. І. - Туристичні особливості і культурна спадщина українсько-польського пограниччя (на прикладі Жовківського району Львівської області) (2018)
Філюк С. М. - Роль подієвих туристських ресурсів Івано-Франківської області для розвитку сільського, зеленого туризму, Гритчук Г. В. (2018)
Wołoszyn A. - Implementation of tourist functions in Polash recovered terrirories after the second world war, Kuriańska-Wołoszyn J. (2018)
Skorupska-Raczyńska E. - Językowo-kulturowy obraz dziecka w Polszczyźnie ogólnej (2018)
Golachowska Е. - Język, toźsamośc, religia. Ukraińcy i łemkowie w Gorzowie i okolicach (2018)
Приймак Л. Б. - Проблеми культурно-естетичного розвитку західноєвропейської літератури кінця XIX – початку XX століть у літературно-критичній рецепції І. Франка та М. Павлика (2018)
Shykerynets V. V. - Operative and strategic planning and prognostication of development of sociocultural sphere in Ukraine at local level, Drichak S. V. (2018)
Вичівський П. П. - Особливості використання пам'яток культури Покуття в соціокультурному дозвіллі, Орлова В. В. (2018)
Janicka-Szyszko R. - Językowo-kulturowe dziedzictwo Pro-Hubertowskie w regoinie Lubuckim (2018)
Kuska W. - Językowa kreacja Rokitna i okolic w dzieke ks. Jana Kazimierza Steczewicza "Skarb nieprzebrany dobrodziejstw boskich" (2018)
Machaj I. - Tozcamość na pograniczu. Uwikłania strukturalne i kulturowe (2018)
Krzyżanowski P.J. - Przedstawiciele wielokulturowego Gorzowa (2018)
Taborska K. - Samozwańcze konsulaty jako świadectwo odbioru nowego pogranicza (2018)
Великочий В. С. - До 80-річчя професора Я. С. Калакури та 55-річчя його науково-педагогічної діяльності, Дерев'янко С. М., Вичівський П. П. (2018)
Ухто Г. - Фестиваль європейської культури як місце зустрічей культур пограниччя (на прикладі українських університетських ансамблів) (2018)
Великочий В. - Суб'єктивно про непересічну особистість (до 85-ліття професора Віталія Кононенка) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Bilohur V. - Forming the concept of the sports culture of the person in the conditions of globalization: domestic and foreign experience (2018)
Bojko E. - Methodology and organization of scientific researches in the field of social-humanitarian and behavioural sciences, Voronkova V., Nikitenko V. (2018)
Гіоане І. М. - Філософія правового супроводу політичного вибору: теоретико-методологічний контекст (2018)
Захаренко К. В. - Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі (2018)
Kyrychenko M. O. - Main methodological principles of solving informational society’s problems (2018)
Levcheniuk Ye. - From human to posthuman (2018)
Nikitenko V. - Informative socium in philosophical discourse, Maksimenyuk M., Banakh L. (2018)
Рижова І. С. - Вплив "smart технологій" на розвиток "smart-міста" в інформаційному суспільстві, Захарова С. О. (2018)
Соснін О. В. - Використання нових можливостей ІКТ як фактор забезпечення національної безпекової діяльності (2018)
Тесленко Т. В. - Философские трансформации дихотомии "дух-тело" в самосознании Ренессанса (2018)
Tsyra O. - Information risks in the development of contemporary science (2018)
Voronkova V. - "Stem-education" as a factor in the development of "smart-society" : forming of "stem-competence", Kyvliuk O., Nikitenko V., Oleksenko R. (2018)
Дзвінчук Д. І. - Основні вектори розробки та реалізації освітньої політики в контексті реформи децентралізації в Україні (2018)
Житнік Т. С. - Етимологія та смислові ознаки терміну "художньо-творча активність" в контексті розвитку особистості (2018)
Лукашук М. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів в системі освіти (2018)
Ляшенко Л. М. - Світові мовні процеси та стратегія іншомовної освіти в Україні, Соловей Н. В., Паламарчук К. М. (2018)
Oleksenko R. I. - Teacher’s imageas a basis of increasing competitiveness of higher education: a paradigm of modern educational process, Sytnyk O. M., Denisov I. G. (2018)
Terentiev O. M. - Еxpert computer assessment of knowledge, Kleshchov A. I. (2018)
Джура Р. О. - Основні етапи еволюції державної економічної політики (2018)
Кононец М. А. - Теоретико-методологические основания психологии управленческой деятельности руководителя в условиях информационного общества (2018)
Мельник В. В. - Информационно-коммуникативные технологии как основа развития информационного менеджмента (2018)
Старовойт Е. В. - Формирование модели инновационного развития организации как условие процесса социальных изменений (2018)
Пунченко О. П. - Рецензия на монографию Анохиной В. В. "Культурная традиция в парадигмах современной философии” (Минск: БГУ, 2014. – 235с.) (2018)
Авторська довідка (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей (2018)
Титул, зміст (2018)
Koryahin V. - The Use of Information and Communication Technology for Determining the Level Mobility in Joint in Physical Education of Students, Blavt O. (2018)
Зеленський Б. - Мотивація: ставлення студентів закладів вищої освіти I–II рівнів акредитації до занять з предмета "Фізичне виховання", Зеленський Р. (2018)
Веремеєнко В. Ю. - Силові здібності: характеристика розвитку у хлопців середнього шкільного віку (2018)
Ivashchenko O. - Movement Coordination: Identification of Development Peculiarities in Girls and Boys Aged 11-13, Khudolii O., Iermakov S., Bartík P., Prykhodko V. (2018)
Kravchuk T. - Peculiarities of Movement Plastique Development in Young Gymnasts, Sanzharova N., Udovika A. (2018)
Керівництво для авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Марченко С. І. - Дослідження специфічних показників координації дівчат 11 класу у процесі навчання волейболу за програмою профільного рівня, Боєчко В. О. (2018)
Kapkan O. O. - Pattern Recognition: Physical Exercises Modes During Motor Skills Development in Girls Aged 14, Khudolii O. M., Bartík P. (2018)
Ivashchenko O. V. - Movement Coordination: Peculiarities of Strength Effort Assessment in Girls Aged 11-13, Cieślicka M., Nosko M. O., Shcherbyk D. V. (2018)
Веремеєнко В. Ю. - Силові здібності: програмування розвитку сили та силової витривалості у дівчат середнього шкільного віку (2018)
Семко Ю. С. - Рухові здібності: характеристика рухової підготовленості дівчат 7–9 класів сільської школи (2018)
Черненко С. О. - Розпізнання образів: характеристика функціональної і рухової підготовленості студентів вищих навчальних закладів, Єрмаков С. С., Олійник О. М., Долинний Ю. О. (2018)
Sadovnikova V. V. - Socio-Pedagogical Prerequisites for Fitness Industry Funсtioning in Belarus (2018)
Казмірук А. В. - Розпізнання образів: параметри пози тіла в стійці розгону на початку відштовхування, Банах В. І., Власов А. П., Лопатьєв А. О., Товстоног О. Ф., Стефанишин Н. І., Худолій О. М. (2018)
Кузьмінський І. - Музична культура й освіта у Києво-Могилянській академії (2018)
Бартоліні М. - Цитати з Пісні над Піснями та Одкровення в руських гоміліях на Успення (XVII ст.): між латинськими впливами і тяглістю візантійської моделі (2018)
Sinkevych N. - "Res sane mira": Orthodox Saints and Relics Described by Protestant Pastor John Herbinius (1675) (2018)
Прокоп’юк О. - Навчання/екзаменування "по-кафедральному" (до питання освіти/освіченості білого духовенства в Київській митрополії XVIII ст.) (2018)
Ананьева Т. - Между "сказанием" и "episodes en swift": о неизвестной рукописи Ильи Тимковского "Записки для истории Малороссии" (1849 г.) (2018)
Бондаревська І. - Про істину, пізнання і традицію (2018)
Лоштин Н. - Rusinska-Giertych, Halina. Kultura ksiazki polskiej we Lwowie w okresie oswiecenia (Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2018), 392 s. (2018)
Альмес І. - Orthodoxa Confessio? Konfessionsbildung, Konfessionalisierung und ihre Folgen in der ostlichen Christenheit Europas, hrsg. von Mihai-D. Grigore, Florian Kuhrer-Wielach (Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018), 359 s. (Veroffentlichungen des Instituts fur Europaische Geschichte Mainz. Band 114) 191-200 (2018)
Смирнов А. - Нижнікова, Світлана. Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія, наук. ред. Л. Ю. Посохова (Харків: Майдан, 2018), 244 с., іл. (2018)
Про авторів (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bhandari M. P. - Impact of Tourism of Off Road Driving on Vegetation Biomass, a Case Study of Masai Mara National Reserve, Narok, Kenya (2018)
Ágnes U. T. - Movie Induced Tourism and Its Effects on Settlements, a Literature Study, Ádám H., Balázs G., Zoltán S. (2018)
Vidic F. - Entrepreneurial Orientation and Knowledge Creation and Their Impact on Company Performance (2018)
Hasan M. - Factors Persuading Female Participation towards Entrepreneurial Activities and Its Impact on Employment Creation, Hossain A., Khan Y. H. (2018)
Srivastava R. - Salespeople Stress and How Should They Cope with It To Avoid the Burnout (2018)
Iqbal K. - Human Development and Economic Growth in Pakistan (2018)
Tovmasyan G. - Revolutionary Tourism. New Opportunity for Armenia (2018)
Halbusi H. - The Effect of Electronic Word-of-Mouth (EWOM) on Brand Image and Purchase Intention: a Conceptual Paper, Tehseen S. (2018)
Bappayo A. - Role of Radio Stations in Creating Awareness on Proper Solid Waste Management Practice in Yobe State, Nigeria, Maidunoma Z. (2018)
Bagmet K. V. - Assessing the Impact on Social Sector: a Macroeconomic Approach, Haponova O. (2018)
Zasiekina L. - Preface (2018)
Валитова И. Е. - Систематизация нарушений психофизического развития детей раннего возраста (2018)
Волинець Н. В. - Психологічний аналіз переживання психологічного благополуччя особистістю (2018)
Власюк Д. П. - Нейропсихологія нинішнього сторіччя: перспективи й виклики (2018)
Головін М. Б. - Модельний розгляд пізнавальних процесів, супутніх навчальному програмуванню, Головіна Н. А., Головіна Н. М. (2018)
Гошовська Д. Т. - Психологічні особливості соціальної ідентичності депривованих підлітків: ревіталізаційний ракурс, Гошовський Я. О. (2018)
Дучимінська Т. І. - Реалізація психопрофілактичного та психодіагностичного аспекту клінічної психології у сфері вищої освіти, Хлівна О. М., Магдисюк Л. І. (2018)
Засєкіна Л. В. - Психотерапія трудових адикцій у межах Компасу ЄС щодо збереження психічного здоров’я в організаціях (2018)
Kalamazh R. V. - Learning motivation in metacognitive monitoring reliability, Avhustiuk M. M. (2018)
Кас’янова С. Б. - Роль емоційного інтелекту в розвитку лідерських якостей особистості (2018)
Кихтюк О. В. - Теоретико-методологічні аспекти та емпіричне дослідження внутрішньої картини хвороби в клінічній психології (2018)
Коваль Г. В. - Суспільний рух як предмет соціально-психологічного аналізу (2018)
Коструба Н. С. - Порівняння соціально-психологічних характеристик професійного становлення студентів різних спеціальностей (духовних та світських ВНЗ) (2018)
Кульчицька А. В. - Цілепокладання як основа коучингу: теоретико-методологічний аналіз проблеми (2018)
Майструк В. М. - Психогерменевтичний підхід до дослідження самоприйняття як чинника психологічного благополуччя сучасної жінки (2018)
Малімон Л. Я. - Професійна самореалізація як чинник психічного здоров’я персоналу державної служби (2018)
Онопченко І. В. - Теоретико-методологічний аналіз трудоголізму в контексті адиктивної поведінки особистості (2018)
Павлюк Т. М. - Етичні аспекти психотерапевтичної допомоги старшим підліткам із різними уявленнями про благополучні взаємини з батьками (2018)
Панов М. С. - Професійна реадаптація в контексті соціальної мобільності особистості (2018)
Рудюк О. В. - Дослідження факторної структури особистісних характеристик безробітних (2018)
Тимош Ю. В. - Психосемантичний простір преконвенційної, конвенційної й постконвенційної моральної свідомості особистості (2018)
Федотова Т. В. - Особливості вияву суб’єктивного благополуччя як показника психічного здоров’я особистості (на прикладі працівників державної служби) (2018)
Юдіна А. В. - Дослідження мотивації успіху залежно від прояву підприємницьких здібностей працівників виробничих колективів (2018)
Ярощук М. В. - Релігійність і духовність особистості: теоретико-емпіричне зіставлення понять (2018)
Czerwiec M. - PRISM brain mapping – neuroscience application in business coaching, Wujec B. (2018)
Гальцева Т. О. - Розробка та психометрична перевірка опитувальника "навчальна самоефективність дорослого" (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Shuquan He - Agricultural Trading System and Global Food Crisis (2018)
Vargas-Hernández José G. - Critical Analysis on Institutional Capital on Trade and Environmentally Sustainable Development under NAFTA, Orozco-Quijano E. P., Virchez J. (2018)
Shafi S. - Employees’ Self-Cultural Integration Through Cultural Intelligence: a Case of Finnish Firm (2018)
López J. B. L. - Brazil and Argentina: Hegemonic Crises, Wasted Decade and Challenges of Latin American Post-Neoliberalism in the Capitalism of Knowledge, Ramírez C. M. S. (2018)
Khan Y. H. - The Effect of ICT Application on the Tourism and Hospitality Industries in London, Hossain A. (2018)
Gupta A. - Vulnerable Employment is a Socio-Economic Challenge in Indian Perspective, Guha M. (2018)
Karaoulanis A. - Tourism in Developing Countries. The Path Towards Sustainable Development and Its Interaction with the Local Communities, the Environment and the Human Factor, Vasiliki K. (2018)
Kandel B. K. - Impact of IT Factors in Nepali Small Family Business Turnover, Acharya J. (2018)
Ahmed M. A. M. - The Role of Regional Planning in Achieving Economic Development and Social Justice in Sudan (2018)
Akpoviroro K. S. - Moderating Influence of Organizational Reward System on Employee’s Performance, Akanmu P. M., Olalekan A., Alhaji S. A. (2018)
Павло Петренко: "Ми повинні стати адвокатами простих людей, які не мають фінансової можливості заплатити кошти за послуги адвоката самостійно" (2015)
ЗСУ поважають права військовополонених (2015)
Власенко Ю. Д. - Нова система отримання інформації з Єдиного державного реєстру. (2015)
Бланк С. В. - Переваги отримання он-лайн інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (2015)
У Києві пройшов навчальний семінар для керівного складу системи безоплатної правової допомоги в Україні (2015)
Клименко О. С. - Штатний розпис: практика складання, внесення змін і застосування (2015)
Васюков О. С. - Судовий захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів у галузі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2015)
Призначення (2015)
Вітання (2015)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у квітні – травні 2015 року (2015)
Бережанський Г. І. - Співвідношення легітимності та легальності державної влади: теоретико-правовий аспект (2015)
Кушнір І. В. - Поняття та ознаки конституційного права фізичної особи на доступ до публічної інформації (2015)
Гришина Ю. М. - Поняття принципів трудового права (2015)
Котюк І. І. - Актуальні проблеми гарантій дотримання прав людини, пов’язаних з трансплантацією органів і тканин, Мусієнко А. В. (2015)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Kigel N. - Study of the biotechnological potential of selected lactic acid bacteria cultures, Melnik I., Naumenko O. (2018)
Levandovsky L. - The effect of the intensity of aerating the medium on the metabolic activity of alcohol yeast, Kravchenko М. (2018)
Tkachenko N. - Optimization of parameters of fermentolysis of proteins in the composition of serum-protein concentrate, Lanzhenko L., Skripnichenko D., Kuprina N., Hanicheva А. (2018)
Cherno N. - Obtaining and characteristics of a papain and maize arabinoxylan complex, Ozolina S., Bytka T. (2018)
Zahra R. - Features of Spirulina platensis cultivated under autotrophic and mixotrophic conditions, Mahdi P., Hossein A. (2018)
Dubinina A. - Perspectives of the use of plant raw material extracts for storage of tomatoes, Letuta T., Frolova T., Seliutina H., Hapontseva O. (2018)
Lebedenko T. - Methods of regulating physical properties of dough using phytoextracts, Korkach H., Kozhevnikova V., Novichkova T. (2018)
Aider M. - Secondary plant resources as prospective unconventional sources of pectiс substances, Olkhovatov E., Pylypenko L., Nikitchina T., Kasyanov G. (2018)
Yukalo V. - Gel filtration of cow milk whey proteins, Datsyshyn K. (2018)
Bunyak O. - Change of microbiotas of maize-based extruded products with vegetable additives during storage, Sots S., Egorova A., Valevskaya L., Evdokimova G. (2018)
Holovko M. - Optimization of the recipes of forcemeat products on the basis of processed freshwater mussels, Holovko T., Gelikh А., Zherebkin M. (2018)
Yegorov B. - Scientific and practical basis of using protein plant concentrates for the production of compound feeds, Makarynska A., Cherneha I., Oganesian A. (2018)
Pasichnyi V. - Development of cooked smoked sausage on the basis of muskovy duck meat, Bozhko N., Tischenko V., Kotliar Ye. (2018)
Paska M. - Microstructural analysis of forcemeats of ready-to-cook chopped meat with functional ingredients, Bal-Prylypko L., Masliichuk O., Lychuk M. (2018)
Burdo O. - Kinetics and energy of poultry meat dehydration in vacuum and microwave field conditions, Povarova N., Melnyk L. (2018)
Yehorov V. - System for analyzing the qualitative characteristics of grain mixes in real time mode, Golubkov P., Putnikov D., Honhalo V., Habuiev K. (2018)
Shevchenko I. - Study of the process of calibration of confectionery sunflower seeds, Aliiev E. (2018)
Алькема В. Г. - Вступне слово (2017)
Бобров Є. А. - Аналіз впливу децентралізації генерації електричної енергії на енергетичну безпеку держави (2017)
Грушко О. В. - Оцінювання політичної ренти з використанням рейтингів міжнародних організацій (2017)
Даценко Ю. М. - Вплив відновлювальної енергетики на зв’язки в суспільстві та економіці (2017)
Колядич О. І. - Нетехнологічні інновації у розвитку сучасної організації соціально-трудової сфери суспільства (2017)
Радіонова І. Ф. - Стейкхолдери макроекономічної політики та диспропорції публічного сектору національної економіки (2017)
Вербинська М. О. - Удосконалення системи державного регулювання транспарентності комерційних банків (2017)
Красман Н. В. - Тенденції та перспективи банківської системи України, Терещенко О. С. (2017)
Sova O. - The transmission mechanism of monetary policy (2017)
Ковтонюк К. В. - Цифрова трансформація світової економіки (2017)
Кульбачний С. В. - Макроекономічне регулювання національної економіки в умовах глобалізаційних викликів (2017)
Закревська О. Ю. - Внутрішній аудит поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі (2017)
Копитко М. І. - Проблеми та перспективи діяльності приватних детективних підприємств в Україні, Прихідько С. М. (2017)
Петрова І. Л. - Інноваційна активність підприємства як фактор його конкурентоспроможності та економічної безпеки, Вінтсі Джо (2017)
Ромашко О. М. - Звіт про рух грошових коштів як компонент фінансової звітності, Дудка Н. П. (2017)
Сопко В. В. - Організація обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємства, Фоміна О. В., Прокопова О. М. (2017)
Добришин Ю. Є. - Ефективність застосування автоматизованих інформаційних систем управління навчальним закладом, Чернозубкін І. О. (2017)
Нікішин Е. В. - Фундаментальні аспекти економічної безпеки в контексті теорії самоорганізації систем (2017)
Пазєєва Г. М. - Управління процесами логістичного обслуговування клієнтів торговельного підприємства, Самчинська К. І. (2017)
Алькема В. Г. - Логістична діяльність сфери туристичного бізнесу та її специфіка (2017)
Гаврилюк С.П. - Особливості сучасного розвитку підприємництва на ринку туристичних послуг в Україні (2017)
Сокол Т. Т. - Інноваційні способи і форми екскурсійної діяльності на ринку туристичних послуг України, Плиска І. І. (2017)
Терещук М. І. - Особливості практики туристичного брендингу країн Центральної та Східної Європи (2017)
Вихідні дані (2017)
Головко В. О. - ППД-туберкулін для ссавців очищений для алерічної діагностики туберкульозу тварин, Кассіч О. В., Кассіч В. Ю. (2018)
Запека І. Є. - Біохімічні показники крові поросят за коліентеротоксемії на фоні надлишку Купруму, Феруму та Кобальту у кормах, Яценко І. В. (2018)
Кінаш О. В. - Морфологічні характеристики фаз росту рибів роду Mucor та Rhizopus, Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В. (2018)
Нечипоренко О. Л. - Дослідження бактеріальної мікрофлори в птахівничих господаствах різного технологічного напрямку, Фотіна Т. І., Фотіна Г. А., Петров Р. В. (2018)
Плис В. М. - Вивчення клініко-біохімічних показників у птиці за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання (2018)
Улько Л. Г. - Вплив вірусу трансмісивного гастроентериту на формування імунітету поросят, Шкромада О. І., Бакун Ю. Ю. (2018)
Стоянова В. Ю. - Ефективність засобу "Tінідафен" за давенеозу курей та його вплив на гематологічні показники, Богач М. В. (2018)
Кухтин М. Д. - Якість молока коров'ячого сирого, що надходить на переробні підприємства західного регіону України, Лайтер-Москалюк С. В., Решетник А. О., Тютюн А. І., Кос'янчук Н. І. (2018)
Сердюков Я. К. - Мікроскопічна будова деяких органів травлення козулі європейської за ешерихіозу, Яценко І. В. , Малиновська Т. В. (2018)
Щетинський І. М. - Узагальнена патоморфологія вено-оклюзійної хвороби великої рогатої худоби молочних порід, Захар’єв А. В., Ляхович Л. М., А. Ю. Ульяницька А. Ю., Мартєм'янова А. Є. (2018)
Чупрун Л. О. - Мікрофлора ротової порожнини при пародонтиті у собак та її чутливість до антибіотиків (2018)
Локес-Крупка Т. П. - Ультрасонографічні характеристики триадиту у свійських котів (2018)
Скрипка М. В. - До особливостей клініко-морфологічного прояву синдрому кольок коней, Заболотна В. П., Панікар В. І. (2018)
Папєта Г. А. - Зміна площі волосяної кутикули в котів за гепатопатій та поліорганної патології, Тимошенко О. П. (2018)
Чала І. В. - Деякі показники перекисного окиснення ліпідів та глутатіонової системи у кішок за хронічної патології нирок, Русак В. С. (2018)
Васецька А. І. - Ефективність способів пригнічення статевої функції свинок на відгодівлі (2018)
Желавський М. М. - Дослідження цитохімічних маркерів піометри кішок, Шунін І. М. (2018)
Калиновський Г. М. - Морфологічна структура сім'яників бугаїв-плідників зі зниженою якістю сперми та в неплідних, Євтух Л. Г., Грищук Г. П. (2018)
Кошевой В. І. - Спосіб корекції біохімічних змін в організмі бугаїв із гонадодистрофією токсичного типу (при хронічному нітратнонітритному токсикозі), Науменко С. В. (2018)
Замазій А. А. - Родова діяльність самок та гіпоксія плода і новонароджених тварин, Камбур М. Д., Натяглий О. М. (2018)
Науменко С. В. - Розповсюдження андрологічної патології в східних, південних і центральних областях України за 2012-2017 рр. (дані досліджень), Кошевой В. І. (2018)
Пастернак А. М. - Діагностика патологій молочної залози високопродуктивних корів ветеринарним ультразвуковим сканером Handscan V8 (2018)
Гордієнко А. Д. - Вплив альтану на метаболізм печінки лабораторних тварин за експериментального гепатиту викликаного парацетамолом, Карнау А. С. (2018)
Гордієнко А. Д. - Антиоксидантна і гепатопротекторна активність комбінації фосфатиділхоліну із сої і кверцетину, Бастова Г. О. (2018)
Жукова І. О. - Токсикодинаміка дерозалу в організмі курей, Кочевенко О. С., Лонгус Н. І. (2018)
Коваленко В. Л. - Вивчення гострої токсичності бактерицидного засобу на основі ефірних олій, Гаркавенко В. М., Пономаренко Г. В., Пономаренко О. В., Ігнатьєва Т. М., Пономарьова С. А. (2018)
Нагорна Л. В. - Визначення гострої токсичності препарату "Фіпрен", Проскуріна І. В. (2018)
Камбур М. Д. - Вплив протеїнового забезпечення тварин на рубцеву ферментацію та продуктивність, Замазій А. А., Колечко А. В. , Остапенко С. В. (2018)
Кліщова Ж. Є. - Вплив іонів цитратів срібла та цинку на показники крові курей, Назаренко С. М. (2018)
Гаврилін П. М. - Закономірності морфогенезу селезінки поросят у ранньому постнатальному періоді онтогенезу, Оліяр А. В., Еверт В. В. (2018)
Бондаренко О. Є. - Морфологія білкового відділу яйцепроводу гусок великої сірої породи в період яйцекладки, Горбатенко В. П. (2018)
Кущ М. М. - Показники росту маси тіла і кишечнику качок, Бирка О. В., Бирка В. С., Махотіна Д. С. (2018)
Мельник О. О. - Комп'ютерно-томографічні дослідження скелетних структур плечового суглоба птахів (2018)
Бобрицька О. М. - Біорезонансний метод оцінки умовно-рефлекторної діяльності у собак, Югай К. Д., Карповський В. І. (2018)
Бородулина В. И. - Влияние различных дозировок адсорбента микотоксинов "Фунгинорм" на продуктивность и конверсию корма молодняка свиней на доращивании, Н. А. Садомов Н. А. (2018)
Коваленко Б. П. - Вплив маси надниркових залоз на формування основних господарсько-корисних ознак свиней, Шевченко О. Б. (2018)
Логачова Л. О. - Вплив інтровіту на природну резистентність та енергію росту телят, Плаксін В. І., Волошин О. В. (2018)
Никитченко А. А. - Массаж и магнитотерапия, как способ восстановления спортивных лошадей, Чигринов Е. И. (2018)
Церенюк О. М. - Вплив кратності осіменіння свиноматок на співвідношення статі поросят в гніздах, Церенюк М. В., Чалий О. І., Чалая О. С. (2018)
Матеріали юридичних читань з нагоди 24-ї річниці від дня проголошення Незалежності України (Міністерство юстиції України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Інститут законодавства Верховної Ради України, державне підприємство "Українська правова інформація") (2015)
Акмаєв А. В. - Особливості банкрутства фізичної особи – підприємця у новій редакції Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2015)
Іванова Т. О. - Новели законодавства щодо порядку проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів нотаріусом, які передбачені Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (2015)
Ніколаєвич Т. Г. - Порядок звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2015)
Баклан М. Г. - Правове регулювання волонтерської діяльності в Україні (2015)
Призначення (2015)
Вітання (2015)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у червні 2015 року (2015)
Вільховий Ю. В. - Історичні віхи української державності (2015)
Федорченко Н. В. - Види правопорушень у сфері надання послуг (2015)
Паракуда І. В. - Склади зі спеціальним митним статусом: особливості правового регулювання (2015)
Параниця С. П. - Суть нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади, Китайгородська А. В. (2015)
Утченко К. Ю. - Актуальні зміни до Основного Закону України: в контексті децентралізації влади (2015)
Актуальні питання розвитку правової науки в Україні (2015)
Формула успіху юридичного бізнесу (2015)
Безсмертна В. В. - Система підготовки арбітражних керуючих. (2015)
Міністерство юстиції роз’яснює застосування деяких положень законодавства щодо організації надання правової допомоги (2015)
Хохуляк В. В. - Пільги учасникам АТО: забезпечення житлом, відведення земельних ділянок, знижки з оплати комунальних послуг (2015)
Призначення (2015)
Вітання (2015)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у вересні 2015 року (2015)
Калашникова О. О. - Порядок укладення та особливості припинення договору банківського рахунка (2015)
Сказко Ю. А. - Зменшення обігу готівкових коштів в Україні як один із чинників запобігання нападам на банківські установи та інкасаторів (2015)
Стефанчук М. М. - Концептуальні засади теорії функцій прокуратури (2015)
Коберник У. В. - Правова охорона географічних зазначень в Україні та в інших державах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аспект (2015)
Юрченко О. М. - Рецензія на монографію С. В. Грачова, О. В. Шамари "Відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, за кримінальним законодавством України" (2015)
Он-лайн будинок юстиції: незворотні ініціативи Міністерства юстиції України (2016)
Прийняття законопроекту № 3044 – безкоштовна правова допомога для переселенців (2016)
"Пам'ять про війну. Архівні сторінки…" (2016)
З початку року вчинено понад 300 тисяч реєстраційних дій (2016)
На Рівненщині запрацюють 14 додаткових бюро правової допомоги (2016)
Павло Петренко обговорив проблеми розвитку правової системи та реформи у сфері юстиції з науковцями (2016)
"Відбувається масштабна імплементація європейських стандартів у національне законодавство", – Сергій Петухов (2016)
"На сьогодні маємо декілька ключових зобов’язань у сфері законодавчого забезпечення прав людини", – Олена Гріненко (2016)
Британсько-українська торгова палата: про реєстраційну систему та її реформу (2016)
Україна – Шри-Ланка: розвиток договірно-правової бази (2016)
Хохуляк В. В. - Захист прав переселенців (внутрішньо переміщених осіб) (2016)
Булкат М. С. - До питання про еволюцію формування наукових підходів щодо концепції судової влади (2016)
Оніщенко Н. М. - Громадянське суспільство, правова держава та право: взаємопов’язаність і взаємовплив (2016)
Берназюк І. М. - Основні законодавчі гарантії залучення інститутів громадянського суспільства до системи суб’єктів запобігання корупції (2016)
Кравчук О. О. - Електронні антикорупційні декларації: організаційно-правове забезпечення впровадження (2016)
Призначення (2016)
Вітання (2016)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у квітні 2016 року (2016)
Лощихін О. М. - Конституція як правова основа розвитку економічних функцій держави: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Від декларування прав людини до реальних кроків із забезпечення захисту цих прав (2016)
"Країні потрібні зміни, Мін’юсту потрібен ти!" (2016)
Адвокатська етика: правила та проблеми (2016)
"Архів-музей у просторі і часі" (2016)
Львівщина: реформи в дії (2016)
"Треба намагатися досягати власних вершин і обов’язково перемагати", – Г. Онищенко (2016)
"Ще восени 1990 року мені довелося брати участь в підготовці практично першої концепції майбутньої Конституції", – О. Копиленко (2016)
Антикорупційний форум у Лондоні (2016)
Розвиток агробізнесу: світовий досвід (2016)
Брюссель: засідання Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом (2016)
Хардіков В. В. - Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (2016)
Петренко П. Д. - Деякі особливості організації діяльності органів виконавчої влади вищого рівня у країнах – членах Європейського Союзу (2016)
Булкат М. С. - До питання про розуміння функцій судової влади (2016)
Дука О. А. - Роль освіти дорослих в організації нової системи навчання персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, Григоренко А. М. (2016)
Мацко В. В. - Визначення та нормативне регулювання спеціального суб’єкта злочину неправомірної вигоди – службової особи (2016)
Звонков Є. Є. - Відмінність понятійних категорій "правове регулювання" та "правовий вплив": їх роль у формуванні правосвідомості (2016)
Призначення (2016)
Вітання (2016)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у квітні–травні 2016 року (2016)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2016)
Кузнєцова Н. С. - Правова наука повинна адекватно реагувати на виклики часу (2018)
Презентовано стратегію роботи Мін’юсту на наступні 3 роки (2018)
Карта проекту "Я МАЮ ПРАВО!" (2018)
Мін’юст став переможцем в номінації "Найкращий адвокаційний кейс року" за Закон 7277 #ЧужихДітейНеБуває (2018)
Підписання Меморандуму (2018)
Документальна виставка "Ми не розлучались з тобою, Україно!" (2018)
"Знання своїх прав у багатьох випадках є передумовою того, що ці права не порушуються", – Владислав Власюк (2018)
Павло Петренко та єврокомісар Дуня Міятович обговорили успіхи України в сфері виконання рішень ЄСПЛ (2018)
Відкриття у Дніпрі першого в країні правового клубу нового формату (2018)
Українсько-норвезька співпраця (2018)
Візія змін – 2018: назустріч європейським практикам управління пенітенціарними установами (2018)
Заграй І. С. - Деякі питання здійснення систематизації законодавства, проблеми та можливі шляхи їх вирішення (2018)
Січевлюк В. А. - До питання про змістта структуру категорії "правова суб’єктність" у загальній теорії права (2018)
Цюра В. В. - Реалізація загальноправових та галузевих принципів права в інституті представництва (2018)
Лісніченко А. С. - Особливості правового регулювання статусу Київської міської державної адміністрації (2018)
Богатирьова О. І. - Пенітенціарна наука як складова реформування кримінально-виконавчої системи України, Богатирьов А. І. (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у березні 2018 року (2018)
Леманинець В. М. - Роль ДП "Центр оцінки та інформації" в регулюванні тарифів та вартості продукції енергетичних підприємств (2018)
Координаційна зустріч "Я МАЮ ПРАВО!" за участі територіальних управлінь юстиції (2018)
Мін’юст презентує англомовну карту проекту "Я МАЮ ПРАВО!" (2018)
До 100-річчя Національної академії наук України (2018)
Павло Петренко: Мін’юст запустив відкритий реєстр підприємств-боржників з виплати зарплату (2018)
Більше 12 тисяч звернень опрацьовано операторами call-центру за три місяці 2018 року (2018)
Мін’юст запроваджує онлайн-чати з питань державної реєстрації актів цивільного стану (2018)
В установах виконання покарань стартував проект "Справедливість та правовий захист" (2018)
День вишиванки у Мін’юсті (2018)
"Studio весна 2018" (2018)
"Ініціатива повинна йти від політичної еліти, якій народ делегував повноваження", – Ірина Суслова (2018)
Європейський суд з прав людини підвищив рівень справ України проти Росії (2018)
Павло Петренко та Лю Чжен’юю підписали Меморандум про співробітництво між міністерствами юстиції (2018)
Кузьменко О. М. - Реалізація права на державну службу (2018)
Данич О. Ф. - Вплив глобалізації на соціальну функцію сучасної держави: деякі аналітичні роздуми (2018)
Фірсова І. В. - Призначення стратегічного планування (2018)
Лісніченко А. С. - Правові аспекти здійснення місцевого самоврядування на території проведення антитерористичної операці ї (2018)
Луцький Р. П. - Правомірна поведінка: виклики часу, запити громадянського суспільства (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у квітні 2018 року (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Нутригенетична характеристика хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі метаболічного синдрому, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Нікіфорова Я. В., Курінна О. Г., Пєтєньова Л. Л. (2018)
Колеснікова О. В. - Вікові та гормонально-метаболічні особливості пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні із субклінічним гіпотиреозом, Потапенко А. В., Лавренко Т. А. (2018)
Господарський І. Я. - Можливості корекції показників гуморального і клітинного імунітету гепатопротектором адеметіоніном у спортсменів високої кваліфікації після змагального періоду, Грушко В. В. (2018)
Хамрабаева Ф. И. - Динамика реактантов и антипротеиназ в сыворотке крови у больных с хроническим панкреатитом (2018)
Скрипник I. М. - Вплив L-­орнітину-­L-­аспартату на вияви мінімальної печінкової енцефалопатії в динаміці цитостатичної терапії, Маслова Г. С., Скрипник Р. І. (2018)
Палій І. Г. - Місце домперидону в лікуванні коморбідної патології стравоходу та шлунка (випадки із клінічної практики), Заїка С. В., Колісник С. П., Чернова І. В. (2018)
Губергриц Н. Б. - Лейкемоидные реакции в практике гастроэнтеролога, Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Батманова И. Ю. (2018)
Фадеенко Г. Д. - Новые направления в лечении синдрома раздраженного кишечника: акцент на микробиоз, Гриднев А. Е., Дубров К. Ю. (2018)
Головач І. Ю. - Роль кишкової мікробіоти в патофізіології спондилоартритів. Досягнення в терапевтичній корекції мікробіому, Єгудіна Є. Д. (2018)
Фадеенко Г. Д. - Микро­-РНК: свойства и роль в развитии и прогрессировании неалкогольной жировой болезни печени, Можина Т. Л., Кушнир И. Э., Чернова В. М., Соломенцева Т. А. (2018)
Курінна О. Г. - Рекомендації Європейської асоціації з вивчення печінки (EASL)щодо харчування хворих з хронічними захворюваннями печінки. Частина 1 (2018)
Скрипник І. М. - Від нових наукових концепцій у гастроентерології до конкретного пацієнта. Науково­практична конференція, присвячена 75­річчю від дня народження професора І. І. Дегтярьової (7 — 8 листопада 2018 р., Полтава) (2018)
До уваги авторів (2018)
З нагоди Дня Конституції у Мін’юсті вручили нагороди найкращим працівникам (2018)
Павло Петренко відзвітував про результати роботи Міністерства юстиції (2018)
Перший фестиваль "Я маю право!" (2018)
Павло Петренко: Верховна Рада має можливість вдосконалити закон про Вищий антикорупційний суд (2018)
У Мін’юсті відбувся семінар по роботі уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції (2018)
Правова допомога військовослужбовцям (2018)
1,5 млрд грн аліментів сплачено українським дітям з початку року (2018)
Система БПД – приклад гендерної рівності (2018)
Мін’юст розпочинає всеукраїнську інформаційну кампанію #СтопНасильство (2018)
Державні виконавці штрафують батьків за невиконання судових рішень про встановлення порядку спілкування з дітьми (2018)
Свириденко Г. В. - Місцева ініціатива: як користуватись цим механізмом, аби він не перетворився на формальність (2018)
Проект ЄС "Право-Justice" (2018)
Брюссель: четверте засідання Діалогу з прав людини (2018)
Іван Ліщина взяв участь в експертному обговоренні питання виконання Україною рішень ЄСПЛ (2018)
Світовий конгрес з правосуддя для дітей (2018)
Тимченко О. В. - Позовна давність (2018)
Оніщенко Н. М. - Правова свідомість: роль і значення в процесах праводержавозмін (2018)
Булкат М. С. - Система органів судової влади: характеристика поняття (2018)
Трофименко В. А. - Правове виховання як частина процесу модернізації в Україні: чий досвід обрати?, Трофименко Д. С. (2018)
Нагородження (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у травні 2018 року (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2018)
Боднар А. Я. - Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів, Макаренко Н. Г. (2018)
Бондаренко Н. Б. - Гуманістична парадигма та біопсихосоціальний підхід як базовий у соціальній підтримці осіб із проблемами психічного здоров’я (2018)
Брик О. М. - Влада, сила й відповідальність як передумови прийняття рішень і відображення стилю керівництва в менеджменті, Кочаровський М. С. (2018)
Бушай І. М. - Психологічна консультація клієнтів дорослого віку (2018)
Васютинський В. О. - Українські провини і вибачення: простір конотацій (2018)
Волошина В. В. - Аксіоідентичність як детермінанта професійної підготовки майбутнього психолога (2018)
Іванюк І. В. - Супервізія та інтервізія у роботі педагога (2018)
Каплуненко Я. Ю. - Психологічна пружність і крихкість: екзистенційно-аналітичний погляд (2018)
Рябець І. В. - Особливості психосоціальної інтервенції у процесі формування професійної етики фахівців із зв’язків з громадськістю, Голубєва М. О. (2018)
Співак Л. М. - Вікові особливості становлення самосвідомості особистості у пізній юності, Співак Д. В. (2018)
Чернобровкін В. М. - Страх як регулятор прийняття життєвих рішень у період пізньої юності, Стародуб М. І. (2018)
Яковенко О. В. - Системний підхід у сімейному консультуванні (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського