Осадча О. А. - Темпоральність і структура ритміки у композиційній системі ікони (2018)
Роготченко О. О. - Образотворчість у керамічній художній промисловості України повоєнного часу (2018)
Савчук І. Б. - Спогади Ольгерда Страшинського у реконструкції польського компонента життєпису Бориса Лятошинського (2018)
Сахарук В. С. - Проектне бачення Олександра Бабака (2018)
Сіткарьова О. В. - Матеріали до відтворення інтер'єру Стефанівського приділу Успенського собору Києво-Печерської лаври (2018)
Скляренко Г. Я. - Творчість Юрія Луцкевича (1934–2001) в контексті українського малярства другої половини ХХ століття (2018)
Тарасенко О. А. - Міфопоетика жінки — природи в живописі Миколи Прокопенка, Тарасенко А. А. (2018)
Циганок О. Б. - Термінологічні колізії у легальному русі та обігу предметів мистецтва й культурних цінностей (2018)
Чепелик О. В. - Гендерна проблематика в оптиці Міжнародного кінофестивалю про права людини "Docudays UA" (2018)
Школьна О. В. - Переобладнання Києво-Межигірської фаянсової фабрики другої половини 1850-х і трансформації її художньо-виробничої частини (2018)
Abramovych I. V. - Contemporary Ukrainian Art and Collecting of 1991–2018 (2018)
Bezruchko O. V. - The Beginning of the Artistic and Mentoring Activities of O. Dovzhenko (2018)
Rohotchenko S. V. - Experience of the Odesa-Based Artferrum Enterprise as One of the Ways of the Revival of Blacksmith Art in Ukraine (2018)
Yur M. V. - The Artistic Paradigm of Ukrainian Art of the First Half of the 20th Century: From Experiment to Conventionalism (2018)
Вихідні дані (2018)
Шевченко А. Є. - Незалежність України: ретроспективний аналіз, сучасність, перспектива (2016)
Зміни в реєстрах? Отримуйте смс-повідомлення (2016)
"СЕТАМ" і ProZorro оголосили про початок співпраці (2016)
Як захистити бізнес та майно від рейдерських захоплень? (2016)
Закінчилися установчі семінари для новопризначених працівників системи БПД (2016)
"Державне підприємство "Українська правова інформація", яке я очолюю, – ровесник нашої Незалежності", – В’ячеслав Леманинець (2016)
"25 років незалежності України – складний тернистий шлях", – Світлана Бобровник (2016)
Відбулося засідання ООН з ліквідації расової дискримінації (2016)
У Києві відбувся семінар для нотаріусів (2016)
Верменічева Х. М. - Як зареєструвати друковані засоби масової інформації? (2016)
Луцький Р. П. - Системність та загальнобов’язковість як визначальні ознаки, що характеризують позитивну сутність права (2016)
Цюра В. В. - Правові наслідки неналежного здійснення повноважень в межах недоговірного представництва (2016)
Тучіна О. М. - Правовий нігілізм: теоретичні та прикладні засади (2016)
Стельмащук О. В. - Теоретико-правовий аналіз засади "публічності" кримінального провадження, визначеної Кримінальним процесуальним кодексом України (2016)
Призначення (2016)
Нагородження (2016)
Вітання (2016)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у червні-липні 2016 року (2016)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2016)
Турченко Ф. Г. - Як у вітчизняну історіографію повернулася Українська революція. (погляд із Запоріжжя) (2018)
Твердовський А. Ю. - Типологія державних утворень на українських землях періоду української національної революції 1917 – 1921 рр. Ч. 1. (2018)
Турченко Г. Ф. - Південь в період української революції: націєтворення чи національна дезінтеграція (2018)
Бєлік А. В. - Реалізм та утопія в державотворчих концепціях В. Винниченка, В. Липинського, Д. Донцова (2018)
Ігнатуша О. М. - Церква в українській революції 1917 – 1921 рр. Як предмет сучасних історичних досліджень: підсумки двадцятилітнього досвіду вивчення проблеми (2018)
Доценко В. О. - Організація самооборони та інші єврейські військові формування у 1917 - 1921 рр. (2018)
Шишко О. Г. - Між законністю та терором: утвердження влади УНР у Херсонській губернії (березень – квітень 1918 р.) (2018)
Телегуз А. В. - Військовий конфлікт між Польщею та Росією у 1920 році: український погляд на проблему (2018)
Тлєуш В. М. - Плани територіальних перетворень доби Гетьманату та місце в них Катеринославської губернії (2018)
Футала В. П. - Військово-політична еміграція української народної республіки у міжвоєнній Польщі: дослідження та інтерпретації польських істориків (2018)
Лях С. Р. - Невідомий НЕП, або як запорізькі комуністи ледве непманами не стали (2018)
Штейнле О. Ф. - Німецьке питання в запорізькій декомунізації (2018)
Пекарчук В. М. - Державна етнокультурна політика та функціонування громадських об’єднань етноменшин України в інформаційному просторі періоду незалежності (2018)
Денисенко В. І. - Режим Віктора Януковича в дискурсі української науки (2018)
Михайлов В. В. - Проблема відродження історичної пам’яті в діяльності неформальних організацій південної України в роки перебудови (2018)
Сергієнко В. В. - Моральний імператив патріарха Йосифа Сліпого як альтернатива радянській ментальності (2018)
Каганов Ю. О. - "Останкінський шприц" і український глядач: вплив телебачення на формування "радянської людини" (1950-ті – 1985) (2018)
Якубець А. В. - Відпустка та відпочинок на морі в умовах УРСР (середина 1950-х – середина 1960-х рр.): за матеріалами журналу "Перець" (2018)
Докашенко В. М. - Кадри профспілок у політичному вимірі "відлиги" (2018)
Клинова-Дацюк Г. Д. - Видавнича діяльність української вільної академії наук у Німеччині в 1945 - 1952 рр. (2018)
Сичевський А. О. - Духовенство древлеправославної церкви христової та інститут безпопівських духовних наставників на Житомирщині у 1945 – 1991 рр.: просопографічний портрет (2018)
Титаренко О. Ю. - Місце та роль художньої самодіяльності у культурному житті населення Донбасу в постокупаційний та повоєнний період (1943 – 1953 рр.) (2018)
Калкутіна Н. В. - Політична індоктринація іноземних військовополонених в таборах НКВС (МВС) (на прикладі таборів Півдня України) (2018)
Прокопов В. Ю. - Смерть в уявленнях та практиках українських повстанців Закерзоння (1943 – 1947 рр.) (2018)
Ilnytskyi V. - On the problem of ukrainian-polish cooperation in Karpatskyi krai of OUN (1943 – 1945) (2018)
Зубченко С. П. - Політика радянської влади у національному питанні в 30 - 40-х рр. XX століття: напрямки, форми і зміст (2018)
Степанчук О. В. - Роль Данила Штуля у культурно-духовному житті Волині в період нацистської окупації (1941 – 1944 рр.) (2018)
Кузовова Н. М. - Микола Федорович Чернявський: до біографії українського поета, письменника, громадського діяча та з нагоди 150-річчя з дня народження (2018)
Дзятковский А. В. - Деятельность инженера В. Д. Никольского в контексте создания северо-крымского канала (2018)
Буренков В. М. - Формування комуністичної еліти Дніпропетровщини у 1920-х – на початку 1930-х років (2018)
Ганзуленко В. П. - Римо-католицьке духовенство на півдні України в 20 - 30-ті рр. ХХ ст.: Йосип Крушинський (2018)
Марквас К. Ф. - Досвід боротьби з туберкульозом на півдні України у міжвоєнний період (за матеріалами Херсонщини) (2018)
Вітенко З. Р. - Еволюція підходів історичної науки щодо вивчення міжнародної діяльності українських профспілок у міжвоєнний період (2018)
Цибуленко Л. О. - Дихотомія партійно-радянського терору проти колишніх учасників добровольчих військових формувань як видової ідентичності уявної спільноти, Цибуленко Г. В. (2018)
Сахно О. В. - Зарубіжні кінокритики та преса ХХ століття про фільми О. Довженка (2018)
Єпик Л. І. - Ідеологічна складова у діяльності лікнепів Сумщини (друга половина 20-х – перша половина 30-х років ХХ ст.), Петренко Н. М. (2018)
Рогожа М. М. - Зникаючі села України як наслідок транформаційних процесів радянської доби (2018)
Руда О. В. - Роль польського "товариства школи людової" у розвитку приватного шкільництва в міжвоєнній Галичині (2018)
Білобровець О. М. - Мігрантський шлях польського населення українськими землями (1914 - 1918 рр.) (2018)
Левицький В. О. - Технічне становище легкої промисловості українських губерній Російської Імперії в середині ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Маврін О. О. - Внесок М. П. Ковальського в розвиток теорії і практики польової археографії та архівної евристики у 1970-х роках (2018)
Майборода О. Л. - Волинське село у 60 - 80-х рр. XX ст. (історіографічний аспект) (2018)
Геча О. А. - Жінка та війна у мемуарах та оповіданнях її свідків й учасниць (2018)
Довганюк В. Ю. - Журнал "На казачьем посту" як джерело з вивчення козацького колабораціонізму в роки Другої світової війни (2018)
Іващенко В. Ю. - Особливості вивчення джерел мемуарного характеру в радянській історіографії (2018)
Савченко І. В. - Жінки та реалізація радянського емансипаційного проекту на сторінках газети "Червоне Запоріжжя" у 1920-х рр. (2018)
Петрова К. А. - Формування газетної періодики м. Олександрівська Катеринославської губернії на початку ХХ століття (2018)
Мамоян С. Ч. - Фінансові реформи ІІ половини ХІХ ст. в Російській Імперії: історико-історіографічна періодизація (2018)
Ліхачова О. Є. - "Журнал министерства народного просвещения" про створення іменних благодійних стипендій (2018)
Мільчев В. І. - "Запорозькі клопоти" князя Г. Потьомкіна-таврійського у світлі документів його похідної канцелярії (1783 – 1790 рр.) (2018)
Філас В. М. - Північне Причорномор’я у тиражній графіці останньої чверті XVIIІ ст. – початку ХІХ ст. (2018)
Ціватий В. Г. - Історична традиційність і сучасні моделі Римсько-католицької церкви: інституціоналізація та політико-дипломатичні реалії Італії (2018)
Шпак М. О. - Історія голокосту: до питання формування колективної пам’яті у болгарському суспільстві (2018)
Шніцер І. О. - Словацьке питання в політиці демократичної партії (1944 – 1948 рр.) (2018)
Лущай В. І. - Варшавське повстання 1944 р. в контексті його передумов, причин та наслідків (2018)
Власова А. Ю. - Трансформація змісту "Жіночого питання" у французькому суспільстві у середині ХХ ст. (2018)
Соловйов В. В. - Криза матеріального забезпечення в Румунії як один із чинників колапсу російської державної системи (лютий – березень 1917 р.) (2018)
Пасічник Н. О. - Діяльність державних діячів Російської Імперії у сфері фінансового управління в епоху "великих реформ" (2018)
Пилипчук Я. В. - Волоські кнезати в історії Східної та Південно-Східної Європи (2018)
Борчук С. М. - Вплив першої світової війни на повсякденне життя Правобережних міст |Рец.|: Герасимов Т. Ю. Міста Правобережної України і Перша світова війна: повсякденна історія: монографія / Т. Ю. Герасимов. – Вінниця: ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2017. – 436 с. (2018)
Ігнатуша О. М. - |Рец.|: Українська революція 1917 – 1921 рр. на Придніпров’ї: збірник документів і матеріалів / Державний архів Дніпропетровської області; уклад.: Ю. Г. Пахоменков, Н. Л. Юзбашева ; ред. Н. Л. Юзбашева. – Дніпро : ЛІРА, 2016. – 372 с., Ігнатуша А. Є. (2018)
Іваницька С. Г. - |Рец.|: Слобожанщина в 1917 – 1921 рр.: вимір революції. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 27 – 28 жовтня 2017 р.) / Редкол.: Ю. О. Нікітін (голова), В. П. Капелюшний, Д. В. Кудінов, С. І. Дегтярьов. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2017. – 188 с. (2018)
Для нотаток (2018)
Вихідні дані (2018)
Шмагало Р. - Історичні віхи Художньо-промислової школи у Львові у контексті розвитку світової мистецької освіти другої половини XIX-XX ст. (2017)
Юрчишин Г. - Витоки становлення, сучасність та перспективи розвитку Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (2017)
Пщулковскі М. - Львів – Сопот – Варшава.Життя і творчість Мар’яна Внука (1906-1967) (2017)
Лупій С. - Олег Чарновський – педагог, вчений (2017)
Шульга З. - Художній текстиль як зброя (2017)
Прусак В. - Становлення та розвиток дизайн-освіти в Україні кінець XX – початок XIX ст. (2017)
Прокопчук І. - Шляхи розвитку художньої педагогіки та мистецтва аванґарду в політично-ідеологічних умовах 1917 – поч. 1930-х років в Україні (2017)
Одрехівський В. - Українська скульптура XXI століття: проблема інтермедіальності та жанрово-видового синтезу (2017)
Дубрівна А. - Особливості українського аванґардного руху та його значення у формуванні абстрактного мистецтва України (2017)
Лесик-Бондарук О. - Архітектурно-мистецькі засоби виразності у храмовому будівництві Волині XVII-XVIII століття: пластика в оздобленні споруд (2017)
Бокотей М. - 10 Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові: підсумки (2017)
Бєлінський Є. - Витоки і досвід дослідження мистецтва скульптури Руси-України X-XIII століть (2017)
Бокотей Л. - Скульптура Закарпатського поставанґарду – пластичні образи Ловранта Бокотея (2017)
Волошенко В. - Витоки художнього металу Львова (досвід міських металообробних цехів XIV – XVIII ст.) (2017)
Микитюк І. - Мистецький шлях Лева Ґеца (2017)
Кравченко Я. - Юхим Михайлів і Охрім Кравченко: точки дотику життєвого та творчого шляху (2017)
Дундяк І. - Іван Їжакевич і церковне мистецтво України другої половини XX ст. (2017)
Молинь В. - Багатогранний доробок митця і педагога Йосипа Приймака (2017)
Бондар П. - До проблеми ідентичності львівської скульптори авторства Гартмана Вітвера у контексті нових документальних знахідок (2017)
Половна-Васильєва О. - Дванадцять граней творчості Григорія Чернети (2017)
Майданець-Баргилевич О. - Особливості стилістики художнього текстилю Олександра Саєнка, Саєнко Н. (2017)
Ямаш Ю. - Студії Івана Труша в Мюнхенській школі Антона Ашбе (2017)
Штець В. - Значення творчого досвіду Золтана Шолтеса для історії українського образотворчого мистецтва (2017)
Дьерке Г. - Становлення концепції "символьного пейзажу" у творчості Володимира Микити другої половини 1950 – початку 1970-х рр. (2017)
Кикта Р. - Творчість Михайла Дзиндри: джерела та розвиток пластичної концепції (2017)
Матковська І. - Вплив світоглядних і мистецьких засад Романа Сельського та Карла Звіринського на формування творчої особистості Зеновія Флінти (2017)
Гаврилів Г. - Мистецьке товариство "Шлях" як каталізатор культурно-мистецьких процесів Львова 1980-1990-х рр. (2017)
Yakymova О. - "Divine" and "Human" in Monumental Art of Eastern Halychyna in the First Third of the Twentieth Century: Image of Human Being (2017)
Гарайда Д. - Стилістика як один з методів проектування інтер’єрів закладів громадського харчування на території Західної України (2017)
Левадний О. - "Джерело духовності", "Коло" як дві складові мистецького проекту "Арт-текстиль" (2017)
Ямницька Т. - Освітній блог в мистецькій освіті (2017)
Маїк Н. - Діалоги з мистецтвом (2017)
Система БПД: реалізація права на справедливість (2016)
"Разом проти корупції" (2016)
Протидія рейдерству: 271 голос "за" (2016)
У СЕТАМ з’являться нові напрями електронних аукціонів (2016)
Продовження реформи пенітенціарної системи (2016)
Відбувся круглий стіл в Інституті кримінально-виконавчої служби (2016)
Законопроект, який відповідає європейським стандартам (2016)
"Право повинно бути провідником у простір "свободи, безпеки і правосуддя", – Наталія Оніщенко (2016)
Міжнародний семінар в Угорщині (2016)
Міжнародний правничий конгрес у Стамбулі (2016)
Почекіна О. О. - Електронний сервіс: проставлення апостиля на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану (2016)
Предместніков О. Г. - Адміністративно-правове регулювання статусу підрозділів державної виконавчої служби територіальних органів Міністерства юстиції України (2016)
Нестор Н. В. - Доступність безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі: теоретико-практичні аспекти (2016)
Малишко В. М. - Нормотворчість адміралтейських судів британської імперії в галузі боротьби проти піратського промислу (1650-1775 рр.) (2016)
Санченко Д. Є. - Плагіат у наукових роботах: проблемні питання (2016)
Сидор В. Д. - Рецензія на монографію А. В. Духневича "Правові проблеми реалізації Угоди про сільське господарство СОТ в Україні" (2016)
Призначення (2016)
Нагородження (2016)
Вітання (2016)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у вересні 2016 року (2016)
Від редакції (2017)
Дутка В. - Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва: інтенції навчальних методів (2017)
Молинь В. - Життя, присвячене мистецтву: пам'яті народного художника України Людмили Жоголь (1930–2015) (2017)
Нікітенко К. - Менеджмент митців у СРСР: між творчою промоцією і кримінальним переслідуванням (2017)
Бабунич Ю. - Імпресіонізм в українському живописі доби модернізму: реґіональні особливості (2017)
Купчинська Л. - Студенти Віденської академії образотворчих мистецтв – уродженці Львова 1775–1895 років (2017)
Бокотей М. - Художнє скло в українській системі термінологічного-понятійного апарату класифікації мистецтва (2017)
Grynda B. - Image and Narrative: Gender Theme in the Iconography of Medieval Courtly Literature (2017)
Бенях Н. - Маловідома ікона "Покрова Богородиці" у контексті сакральної тематики творів Михайла Бойчука (2017)
Плахотнюк О. - Синтез мистецтва джаз-танцю і живопису: спорідненість, взаємовплив (2017)
Домащук Х. - Арт-галерея як предмет суспільно-гуманітарного знання (2017)
Косів Р. - Структура та іконографія іконостасів стилістики майстрів із Риботич 1680–1740-х рр. (2017)
Федічев В. - Колір у мистецтві скульптури (2017)
Дем'янчук А. - Копії ікони Богородиці "Salus Populi Romani" в Галичині (XVII – перша половина ХХ ст.) (2017)
Зенькова М. - Київська школа монументального мистецтва 1960-1970 рр. (2017)
Бистрякова В. - Інновації та технології в сучасному мистецтві, Осадча А., Пільгук О. (2017)
Лосик Г. - Типологія та художні особливості писанкарства Опілля та Бойківського Підгір’я кінця ХІХ – ХХ століття (2017)
Вакуленко О. - Вільний простір у веб-дизайні (2017)
Гардабхадзе І. - Елементи Південноукраїнського костюму у фешн-проектах: потенціал і перспективи використання, Попелюшко Н. (2017)
Тканко О. - "Естетична" культура та мода в Україні кінця ХХ ст. (2017)
Шепеть Т. - Національна специфіка графічних аркушів традиційно-побутової та історичної тематики 1980 – 2015-х років (2017)
Ковальський А. - Сакральна архітектура Поділля XVII – XVIII ст. Вірменська спадщина (2017)
Перетятко Д. - Взаємопроникнення стильових напрямків в екстер’єрах забудови львівського модернізму (на прикладах вхідних груп) (2017)
Бірюльов Ю. - "Львівський Морріс" – Мар’ян Ольшевський (2017)
Крохмалюк О. - Пейзаж у творчості Андрія Коцки (2017)
Бесага М. - Творчість Дмитра Парути: ранній період (2017)
Гелитович А. - Станковий живопис Альфреда Максименка: хронологія творчого поступу (2017)
Дядюх-Богатько Н. - Педагогіка, як грань таланту Йосипа Івановича Дядюха (1942–2012) (2017)
Ковальчук І. - Досвід іконотворчості отця доктора Дмитра Блажейовського (2017)
Маланчук-Рибак О. - Рецензія на книгу Голика Романа Йосиповича "Культурна пам’ять і Східна Європа: писемна культура та формування суспільних уявлень в Галичині" (2017)
Самойлюк В. В. - Простогландини та гомеопатичні засоби як альтернатива оперативному лікуванню піометри у кішок, Голубєв О. В., Юкленчук К. Ю. (2018)
Шевчик Р. С. - Особливості технології виробництва та оцінка якості і безпеки сирокопчених ковбас, Якимюк Н. Г., Блискавка К. Ю. (2018)
Агафонов І. В. - Показники крові та продуктивність курчат-бройлерів кросу Кобб-500 за впливу кормової добавки бутирату кальцію, Єфімов В. Г., Софонова Д. М. (2018)
Білаш К. В. - Забрудненість кукурудзи, пшениці та ячменю мікотоксинами (за даними 2017 р.), Єфімов В. Г., Якуніна Л. В. (2018)
Лєщова М. О. - Поширення і структура новоутворень тварин у місті Дніпро, Шулешко О. О., Балчугов В. О (2018)
Коваленко Л. В. - Стан вродженого імунітету овець за експериментального лімфолейкозу та застосування засобів його специфічної профілактики (2018)
Горюк Ю. В. - Чутливість основних збудників маститу корів до сучасних антимікробних препаратів, Кухтин M. Д., Перкій Ю. Б., Горюк В. В (2018)
Федоренко О. В. - Морфологія лімфоїдного дивертикула клубової кишки свійського кроля (2018)
Високос М. П. - Спосіб підвищення якості води в умовах фермерського господарства, Милостивий Р. В., Пугач А. М., Гончарова О .В. (2018)
Сосницький О. І. - Фенотипові характеристики та антигенні властивості референтного штаму M. Avium ІЕКВМ-УААН при довготривалому пасажуванн (2018)
Суслова Н. І. - Особливості діагностики та лікування гострої ниркової недостатності у собак, Шульженко Н. М., Семьонов О. В., Шкваря М. М., Панасенко Є. А., Голубєв О. В., Чудинова Є. A. (2018)
Замазій А. А. - Фізіологічно-біохімічні зміни в організмі корів упродовж тільності, родового та післяродового процесу, Камбур М. Д., Бутов О. В. (2018)
Кравцова М. В. - Макро- та мікроанатомічні характеристики лімфатичних вузлів бика свійського в ранньому постнатальному онтогенез (2018)
Камбур М. Д. - Рубцева ферментація та резистентність організму телят, Замазій А. А., Колечко А. В. (2018)
Півень С. М. - Обмін ліпідів в організмі корів в період інтенсивної лактації та ембріональний період гестації плода, Камбур М. Д. (2018)
Замазій А. А. - Вікова динаміка показників неспецифічної резистентності синовіальної рідини у коней, Камбур М. Д. (2018)
Плис В. М. - Роль дощового черв’яка у виникненні мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці, Фотіна Т. І., Шендрик Л. І. (2018)
Юрчишин Г. - Вступне слово (2017)
Слободян О. - Керамічне виробництво в археологічних пам’ятках Прикарпаття (2017)
Гордійчук О. - До історії створення відділу художнього текстилю: 1939-1955 роки (2017)
Dutka V. - Kazymyr Sikhulskyi — Creator of Hutsulian Modern (2017)
Попенюк В. - Стилістика металевих оправ до Євангелія: історичний аспект (2017)
Стеф’юк Р. - Дерев’яні ручні хрести Гуцульщини: стилістика, форма, декор (2017)
Кіщук Н. - Історичні аспекти становлення шкіряних промислів на Покутті (2017)
Гавриш Л. - Дерев’яні храми Гуцульщини в дослідженнях архітекторів та етноґрафів (2017)
Вах І. - Комплекс народних художніх промислів як об’єкт суспільно-географічної науки: структура, зв’язки та роль у стратегії реґіонального розвитку (2017)
Молинь В. - До історії викладання художньо-професійних дисциплін у Косівському училищі (1945-1970 рр.) (2017)
Молинь І. - Призабуте ім'я майстра-різьбяра Миколи Васильовича Девдюка (1904-1991), Молинь В. (2017)
Калитко А. - Живописне вирішення академічної постановки "Фігура людини в народному вбранні” (2017)
Бович-Углер Л. - Народний традиційний стрій як об’єкт дослідження та джерело творчості в дизайні (2017)
Молинь Н. - Народна картина "Козак Мамай” як джерело творчості сучасних художників (2017)
Богатчук О. - Традиції народного ліжникарства як навчальний елемент у формуванні художника декоративно-прикладного мистецтва (2017)
Близнюк М. - Екологічний дизайн: теоретичні основи, принципи, освітня складова (2017)
Костюк В. - Іван Франко та Михайло Павлик (до історії побратимства та непростих взаємин) (2017)
Горбань Р. - Актуальність етнорелігійного дослідження сакрального в контексті викликів сучасної історії України (2017)
Гаркус О. - Традиції та новаторство у творчості Мирослава Вінтоняка (2017)
Близнюк М. - Методичне забезпечення навчання комп’ютерного проектування художніх виробів з дерева, Крицкалюк О. (2017)
Юрчишин Ю. - Авторська тканина Ольги Горбової як сутність традиційного у творенні сучасного українського костюма (2017)
Ткачик-Попенюк К. - Оздоблення екстер’єру традиційного житла села Шешори ХХ століття (2017)
Мартинюк Ю. - Об’єднання гуцулів західної діаспори: ретроспектива створення та діяльності (2017)
Іванчук М. - Педагогічна діяльність Євгена Сагайдачного в контексті розвою Косівської мистецької школи (2017)
Кушнір О. - Художні особливості косівських глиняних свічників другої половини ХХ століття (2017)
Дутка В. - Перспективи творчого розвитку відділу художнього текстилю в Косівській мистецькій школі (2017)
Джуранюк Ю. - Невідомий малюнок Олени Кульчицької (2017)
Мельничук Г. - Волонтерство та його розвиток в умовах вищого навчального закладу (2017)
Білий В. - Роль мистецько-освітнього чинника у формуванні сучасних тенденцій і перспектив розвитку художнього дерева Косівщини (2017)
Молинь В. - Художник-педагог Анатолій Калитко в історії розвитку Косівської мистецької школи, Молинь Н. (2017)
Галина Г. - Сучасний стан та концептуальні завдання Косівської мистецької школи (2017)
Шмагало Р. - Ілля Рєпін і українська мистецька освіта (2017)
Войнаровський А. - Деякі питання порушення права інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції в цій сфері (2017)
Луценко І. - Особливості історіографії та основні джерела в дослідженні образотворчого мистецтва Закарпаття ХХ століття (2017)
Матоліч І. - Проблематика сучасного мистецтвознавства України (2017)
Семенюк В. - Живописне дослідження двофігурної постановки в навчальному процесі: історія та практика (2017)
Миколюк Н. - До питання історіографії віденської школи мистецтвознавства: "Юліус фон Шльоссерта його монографія Віденська школа історії мистецтва" (1934 р.) (2017)
Студницька М. - Художній ансамбль костелу св. Миколая с. Вижняни на Львівщині як зразок українсько-польського діалогу культур (2017)
Дьерке Г. - Міфо-фольклорні витоки та образно-пластичні домінанти пейзажної творчості Володимира Микити 1970–2010-х рр. (2017)
Халайцан В. - Мистецтво маєткового паркобудування Поділля XVIII – початку XX ст.: еволюція дослідницької традиції (2017)
Іваниш А. - Угорські та румунські впливи у формуванні народного закарпатського костюму першої половини ХХ ст. (2017)
Локшук І. - Художні серпанкові тканини: проблема збереження та спроба відтворення сучасними майстрами (2017)
Клочана А. - Геометричні мотиви в дизайні поліграфічної продукції стилю ар деко (2017)
Лупій С. - Живописні образи Володимира Овраха (2017)
Сапак Н. - До питання становлення і розвитку Миколаївської організації Національної спілки художників України (2017)
Грідяєва Т. - Флеш-моб у контексті українського суспільно-політичного середовища першої половини 2000-х років (2017)
Коржева А. - Оборонний комплекс костелу св. Трійці в с. Соколівка Жидачівського району Львівської обл.: історія та сучасний стан (2017)
Станичнов О. - Символістичні методи в роботах польських митців доби сецесії (2017)
Kowalska S. - The Protection of the Ukrainian Cultural Heritage in UNESCO Programmes (2017)
Грицюк І. - Символізм у творчості Стефанії Шабатури (2017)
Сімферовська А. - Від атрибуту до алегорії: львівські автопортрети Одо Добровольського (2017)
Бесага М. - Графіка Дмитра Парути 90-х років: жанрова специфіка та синтез технік (2017)
Кусько К. - Переживання простору і часу у творчості Терези Барабаш (2017)
Зінчук О. - Акварель у творчому доробку Ярослава Ульгурського (пам’яті Ярослава Ульгурського) (2017)
Шмагало Р. - Духовні горизонти Дмитра Парути (Рецензія на альбом-монографію Мар’яна Бесаги "Парута Дмитро. Стежками митця". – Київ: ПП "Р. К. Майстер-Принт", 2017. – 298 с., іл.) (2017)
Шпакович О. - 15-та Міжнародна трієнале художнього текстилю у Лодзі (2017)
Петрук Т. - Відцифровка лекал. Тривимірне моделювання одягу (2017)
Атаманчук П. С. - Навчання аналізу ризику та кризового менеджменту в контексті навчань з безпекових дисциплін, Мендерецький В. В. , Панчук О. П. , Недільська У. І. (2017)
Заюков І. В. - Вплив освіти на здоров’я зайнятого населення україни в аспекті його самозбереження (2017)
Березюк О. В. - Міжпредметні зв’язки у процесі вивчення дисциплін циклу безпеки життєдіяльності майбутніми фахівцями радіотехнічного профілю (2017)
Поліщук О. В. - Міжпредметні зв’язки у процесі вивчення дисциплін циклу безпеки життєдіяльності майбутніми фахівцями радіотехнічного профілю, Севостьянов І. В., Христич О. В. (2017)
Хом’юк В. В. - Стан сформованості математичної компетентності майбутніх інженерів-машинобудівників (2017)
Коломієць А. А. - Фундаменталізація математичної підготовки як один із аспектів формування математичної культури студентів технічних спеціальностей (2017)
Бойчук Ю. Д. - Окремі аспекти застосування кваліметричного моделювання у дослідженні компетентності вчителів із безпеки життєдіяльності, Астахова М. С. (2017)
Гвоздій С. П. - Структурування змісту навчальних дисциплін про безпеку людини за наскрізною ідеєю безпечної життєдіяльності (2017)
Устянська О. В. - Педагогіка у вирішенні соціальної проблеми охорони здоров’я та безпеки молоді, Поліщук Л. М., Радаєва І. М. (2017)
Букрєєва О. С. - Використання методу проектів та ділових ігор у викладанні дисциплін у галузі оцінки відповідності (2017)
Дембіцька C. В. - Формування ризик-орієнтованого мислення системних інженерів у процесі фахової підготовки, Кобилянська І. М. (2017)
Жиле Л. І. - Формування готовності вчителів-філологів до проектної діяльності (2017)
Шмагало Р. - Тарас Шевченко і українська мистецька освіта (2018)
Приймич М. - Творчість Михайла Манковича як відображення нових мистецьких устремлінь на Закарпатті початку ХІХ ст. (2018)
Кушнарьова М. - Учень чи самоучка: формування самосвідомості митців раннього італійського Ренесансу (2018)
Бірюльов Ю. - Творчість єврейських скульпторів у Львові в 1919-1941 рр. (2018)
Косів Р. - Дарохранильниці риботицьких майстрів (1690–1750-х рр.): іконографія та художнє вирішення (2018)
Бакович О. - Сюжет "Явління Христа св. Петрові Александрійському" у іконостасах середини XVIII – початку ХІХ ст. церков Східного Опілля: іконографічні та мистецькі особливості (2018)
Франк І. - Образ жінки в художньому металі Галичини кінця ХХ – початку ХХІ століття (2018)
Ладоненко М. - Художнє проектування та втілення пам’ятних й ювілейних монет України періоду незалежності (2018)
Фединчук О. - Шийно-нагрудні чоловічі та жіночі бісерні прикраси Північної Буковини (2018)
Косів В. - У тіні образотворчого мистецтва: історіографія графічного дизайну української діаспори 1945 – 1989 рр. (2018)
Самер Аль Равашдех - Феномен естетичного у традиційному мистецтві та дизайні Йорданії (2018)
Божко Т. - Композиційні передумови графічного втілення візуальних звернень (2018)
Мельник О. - Cлово, образ, форма. Художньо-проектний інструментарій дитячої книжки-іграшки (2018)
Студницький І. - Типові проекти середніх вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст.: історія, просторово-планувальна структура та художньо-стилістичні особливості (2018)
Токар М. - Художньо-естетичні особливості дитячої книжкової ілюстрації (2018)
Гуренко М. - Іміджеві складові стильового напряму "ґламур" у сучасному інтер’єрі (2018)
Удріс І. - Модний образ у фешн-ілюстрації ар-нуво та ар-деко: сюжет "жінка та авто", Удріс-Бородавко Н. (2018)
Окунєва О. - Місце партисипативних практик у дизайні міських громадських просторів сучасної України (2018)
Щевйова У. - Культура повсякденності у вхідних просторах житлових споруд Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (2018)
Гончарук В. - Скульптурна пластика малих форм виробництва Львівської кераміко-скульптурної фабрики 1970 – 1980- х рр.: іконографія, стильові та технологічні особливості (2018)
Іваниш А. - Іноетнічні запозичення та їх впливи на формування традиційного народного костюма Закарпаття 20-40-х рр. ХХ ст. (2018)
Simferovska A. - The ethnic and the nationalist on Lviv portraits 1900-1939 (2018)
Ковешнікова О. - Передумови формування творчих уподобань архітектора Анатолія Добровольського (2018)
Кашшай О. - Історіографія та джерельна база дослідження як основа для вивчення творчого доробку художника Антона Кашшая (2018)
Бойко Х. - Презентування, поширення та популяризація єврейської історико-культурної спадщини у просторі сучасного музею (на прикладі польського досвіду), Бойко М. (2018)
Гуцул І. - Відображення ідей Реформації в сакральній архітектурі України (2018)
Артеменко М. - Функції етнокостюму як засобу досягнення туристичної атракції (2018)
Дудник І. - Шрифти Львівської братської друкарні 1591-1616 рр. (2018)
Глушко М. - "7UA" в контексті репрезентації сучасного українського мистецтва (2018)
Soltys D. - The central role of humanities and social sciences education in powering economic innovation (2017)
Борисенко З. М. - Конкурентна політика як фактор економічної безпеки (2017)
Zakharova К. - Price collusion detection tools in reforming the national economy (2017)
Степанкевич К. С. - Людський розвиток і крива Філліпса (2017)
Усик В. І. - Фінансові правила як інструмент реформування сфери національної освіти (2017)
Богданов М. О. - Дебіторська та кредиторська заборгованості як об’єкти бухгалтерського обліку (2017)
Вербинська М. О. - Базель III як реформа підходів до регулювання банківської системи (2017)
Кашай Я. Ш. - Нормативне регулювання бухгалтерського обліку виробничих запасів (2017)
Ткаченко А. С. - Ефективність діяльності фінансових посередників на фондовому ринку (2017)
Лаптєв М. С. - Ідентифікація сучасних загроз економічної безпеки українських вишів (2017)
Ромашко О. М. - Переваги та недоліки оцінювання вибуття запасів для виробничих підприємств, Йотка А. В. (2017)
Оксенюк К. Г. - Основні складові управління фінансовою безпекою підприємства (2017)
Алькема В. Г. - Логістична система підприємства як організаційний базис його економічної безпеки, Куркін М. В., Тимошенко В. А. (2017)
Сідак В. С. - Конкурентна розвідка в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання (2017)
Гилка М. Д. - Мотивація інноваційної діяльності на підприємствах України в умовах динамічного ринкового середовища, Мадай М. Ю. (2017)
Пустовойт О. А. - Управлінський зміст маркетингових комунікацій (2017)
Федорак В. І. - Концептуальні положення інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості, Грегірчак Л. М. (2017)
Одягайло Б. М. - Cтратегічі пріоритети інтеграції на європейських ринках, Терехов В. І. (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Shvets V. - Method of evaluation of the electric field level of dangerous signals to gnss receivers, Kharchenko V. (2018)
Averyanova Yu. - Multi polarization measurements and estimation of reflected signal magnitude variations caused by turbulence, Rudiakova A., Yanovsky F. (2018)
Ostroumov I. - Passive positioning method using distance measuring equipment and automatic dependent surveillance-broadcast data (2018)
Sikirda Yu. - Multiplicative evaluation of influence of the organizational risk factors on flight safety in air traffic control, Shmelova T., Tkachenko D. (2018)
Kalashnyk-Rybalko M. - Features of provision of sustainable navigation aids functioning under heliogeophysic disturbances (2018)
Ischenko S. - Research on the pneumatic line length impact on the dynamic pressure measuring system characteristics, Stetsivka M., Radchenko V. (2018)
Filonenko S. - Informative of experimental acoustic emission signals parameters in technological processes machining composite, Zaritskyi O. (2018)
Bilyk T. - Application of plant essential oils for improving air quality in the lecture-halls of universities, Lukianenko N., Vityk K., Havryliuk O. (2018)
Belan V. - The problem of manned aircraft conversion into unmanned aerial vehicles, Gnashuk A., Yun G. (2018)
Titova O. - The study of the precipitate formation process in silicate-alkali mixture in the presence of salt water, Stoliarova N., Hrushak Z., Kravchuk T. (2018)
Pyvovar I. - Concept, regulatory framework and types of restrictions of rights of people sentenced to imprisonment, Pyvovar Yu. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Kharchenko V. - Airplanes detection in aerial images using YOLO neural network, Chyrka Iu. (2018)
Ostroumov I. - Optimization task of navigational aids ground network, Kharchenko V., Kuzmenko N. (2018)
Bekirova L. - Increasing data adequacy in the monitoring system with modified architecture (2018)
Dmitriev O. - Development of ways of increasing the reliability of the integrated complex of satellite and inneration navigation systems, Kushnerova N., Profatilov S. (2018)
Sushchenko O. - Data-ware of precision attitude and heading reference system (2018)
Bocharnikov V. - Determination of the index of clearness for the distribution of fuzzy measures (2018)
Todchuk V. - Stability of cylindrical shells (2018)
Abbasov V. - Algorithmic methods of linearization characteristics of measuring systems transformation (2018)
Shamanskyi S. - Estimating of microalgae cultivation productivity for biofuel production in ukraine conditions, Boichenko S., Pavliukh L. (2018)
Madzhd S. - The study of technogenically transformed water ecosystems within aviation facilities operation area, Pysanko Ya. (2018)
Voitko I. - Use of natural and synthetic polymers in the production of carbon sorbents, Svysch A., Denysovych V. (2018)
Loiko S. - Using unmalted barley for brewing, Romanova Z. (2018)
Petrashchuk O. - Analysis of aeronautic language interaction (2018)
Slipukhina I. - Stem approach to physics study of future engines: study of the phenomena of electromagnetic induction, Bovtruk A., Mieniailov S., Maximov S., Kalenchenko V. (2018)
Nevzorov R. - A competence approach implemented in training of future pilots at higher education military institutes to apply professional knowledge into practice (2018)
Philyk N. - Official works as objects of legal protection, Grabovska G. (2018)
Borodin I. - Constitutional right to complain as a form of democracy, Vodolaskova K. (2018)
Мартинюк Т. В. - Характеристика культури приазовських менонітів ХІХ – на початку ХХ ст (2014)
Великочий В. С. - Північно-східне Покуття і Листопадова (1918 року) національно-демократична революція (2014)
Клапчук В. М. - Микола Лагодинський – визначна постать Західноукраїнської Народної Республіки: життєвий і політичний шлях (2014)
Дутчак О. І. - Моноцентризм сучасної української історіографії туристично-краєзнавчого руху у Галичині 1830-х – 1930-х рр (2014)
Маланюк Т. З. - Стиль бароко в сакральній архітектурі Прикарпаття другої половини ХVІІ – 70-х рр. ХVІІІ ст (2014)
Цуцман І. Я. - Проблеми збереження і використання сакральної архітектури Покуття (2014)
Польова Л. В. - Процеси глобалізації в туристичній освіті України, Чорна Л. В. (2014)
Долгопола Г. Є. - Застосування методів кластерного аналізу для оптимізації туристичної інфраструктури, Коробейникова Я. С. (2014)
Клапчук М. В. - Інноваційний розвиток туризму (2014)
Мендела І. Я. - Особливості розвитку закладів готельного господарства курорту Східниця, Шестопалко Д. С. (2014)
Савчук Н. І. - Роль іноземної мови при підготовці фахівців в сервісі і туризмі: новітні вимоги та інноваційні технології (2014)
Лисий І. О. - Проблематика етнотуристичного використання замків Івано-Франківської області (2014)
Котенко Р. М. - Вплив геополітичних процесів на туристичні регіони, Котенко Г. С. (2014)
Лояк Л. М. - Формування конкурентних стратегій підприємств ресторанного господарства туристичного регіону на основі якісного підходу (2014)
Остап’юк Н. І. - Бренд країни як чинник стимулювання національної туристичної індустрії (2014)
Тимофій О. П. - Особливості сакральної архітектури українців Гуцульщини (2014)
Філюк С. М. - Роль історико-культурних ресурсів Івано-Франківської області у відновленні духовності туристів (2014)
Оришко С. П. - Інформаційне забезпечення реалізації маркетингової стратегії туроператора на прийомі (інкамінг) та організація його службами стратегічних PR-компаній, Орлова В. В. (2014)
Шикеринець В. В. - Туристично-рекреаційний комплекс як об'єкт державного управління (2014)
Гуменюк А. І. - Перспективи розвитку туристсько-екскурсійної діяльності на Бойківщині та шляхи подолання існуючих проблем туристичної галузі (2014)
Зрайко О. І. - Інституційні засади формування механізму державного управління розвитком туристично-рекреаційної галузі на місцевому рівні (2014)
Гуменюк Г. М. - Народні художні промисли Гуцульщини як важливий чинник економічного розвитку (2014)
Федорак В. В. - Історико-географічні особливості опільського ареалу в контексті розвитку української етнотуристичної галузі (2014)
Калуцький І. Ф. - Географічні акценти Карпатської дестинації, Ковальська Л. В. (2014)
Орловська Б. А. - Образ полікультурного світу у педагогічному контексті (2014)
Лисенко О. М. - Національна ідентичність як культурологічний чинник виховання студентської молоді (2014)
Відомості про авторів (2014)
Боднар О. І. - Вплив мікроелементів на ліпідний метаболізм у Chlorella vulgaris Beijer (2018)
Савосько В. М. - Сучасний стан вікових екземплярів дубу звичайного парку ім. Федора Мершавцева (м. Кривий ріг), Товстоляк Н. В., Домшина К. М. (2018)
Терлига Н. С. - Структура зелених насаджень парку ім. Богдана Хмельницького та перспективи їх розвитку (м. Кривий ріг, Дніпропетровська обл.), Данильчук Н. М., Юхименко Ю. С. (2018)
Шейко О. А. - Внутрипопуляционная гетероспермия отдельных видов орхидных, Ситніков Д. М. (2018)
Топтіков В. А. - Генетико-биохимические особенности мутантных линий сои, Жарікова Д. А., Чеботар Г. А., Темченко І. В., Чеботар С. В. (2018)
Наум Є. О. - Залежність фенотипів мідій Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) від глибини та ґрунту в Одеській затоці Чорного моря (2018)
Подгорная C. Я. - Динамика зараженности перьевыми клещами (Acari: Astigmata) славки черноголовой и зарянки обыкновенной, мигрирующих через остров Змеиный (Черное море, Украина), Кивганов Д. А., Черничко Е. И., Дели О. Ф. (2018)
Колосова О. В. - Кореляція антропометричних та електронейроміографічних показників у осіб, тренованих до фізичного навантаження, Халявка Т. О. (2018)
Коробейніков Г. В. - Оцінка психофізіологічного стану у борців високої кваліфікації в умовах тренувальних навантажень за нейродинамічними характеристиками, Коробейнікова Л. Г., Міщенко В. С., Харковлюк-Балакіна Н. В, Іващенко О. О., Дудник О. К. (2018)
Михалюк Є. Л. - Стан біоелектричної активності міокарда у бігунів на 400 метрів в залежності від статі (2018)
Чорна І. В. - Гістологічне дослідження печінки щурів, що вживали генномодифіковану сою, оброблену гербицидом "Roundup", Дроник Г. В., Давиденко І. С. (2018)
Ладика І. Я. - Актуальні проблеми розвитку гендерно-чутливої журналістики в Україні (2018)
Штефан А. К. - Рекомендації щодо оптимізації діяльності соціального працівника у системі інклюзивної освіти (2018)
Лещинська Д. А. - Зв’зки з громадськістю як організаційний інструмент взаємовідносин між владою та суспільством (2018)
Степанюк Д. В. - Дослідження психологічних особливостей дітей із затримкою психічного розвитку, Шпак С. Г. (2018)
Хмельницька І. І. - Особливості психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, Шпак С. Г. (2018)
Кривопалова С. П. - Соціально-психологічна адаптація дітей дошкільного віку до умов будинку дитини, Шпак С. Г. (2018)
Плеванюк А. О. - Проблема дискримінації у сучасному суспільстві (2018)
Смирнова Д. В. - ООН-реклама, її переваги і ключова роль в просуванні бренду (2018)
Небжицька Н. О. - Розширення самосвідомості підлітків, Юрченко В. М. (2018)
Ларіонова В. В. - Професійне вигорання педагога (2018)
Охрімчук Т. Г. - Психологічні особливості формування мотивації до здорового способу життя у підлітків, Назаревич В. В. (2018)
Хортів Г. В. - Емоційний розвиток дитини молодшого шкільного віку (2018)
Данилова Н. А. - Новые идеологии коллективного поведения (2018)
Глущенко М. О. - Психологічні аспекти управння військовим колективом в бою, Хомік І. В. (2018)
Лелюх Л. М. - Продуктивне навчання як основа стратегії розвитку інноваційної особистості випускників коледжів (2018)
Герасименко Л. Б. - Аналіз психологічних чинників неуспішності учнів підліткового віку (2018)
Акіншина І. М. - Рекреативна періодика як носій рекламної комунікації (2018)
Мох Ю. А. - The role of tasks and texts in language teaching, Радченко О. І. (2018)
Гнатчук О. С. - Інститут освіти як рушійний фактор розвитку особистості в умовах глобалізації суспільства (2018)
Дерев`янко М. М. - Ефективність самостійної роботи студентів в процесі навчання англійської мови, Кравченко О. В. (2018)
Палічук Д. С. - Особливості ставлення дітей середнього підліткового віку до себе (2018)
Дрозач О. В. - Особливості взаємозв’язку імпліцитних теорій інтелекту та особливості людини з її копінг-стратегіями, Салюк М. А. (2018)
Арделян Т. О. - Психологічні особливості осіб із розладами харчової поведінки (2018)
Манютіна О. І. - Інновації та розвиток іншомовної компетенції: підготовка фахівців у сучасній системі професійно-технічної освіти, Федина Т. О. (2018)
Іваник С. В. - Дослідження локусу контролю у студентів (2018)
Сардарян М. В. - Вивчення психологічних бар’єрів особистостізарубіжними та вітчизняними вченими (2018)
Гоменюк В. А. - Забезпечення конкурентоспроможності зво і-іі рівнів акредитації в процесі інтеграції вищої освіти, Ковальова Є. В., Кондрашева О. М. (2018)
Кириченко Р. В. - Самопрезентація особистості у віртуальному комунікативному просторі (2018)
Лобода О. О. - Комунікація як основний інструмент створення лояльної бази клієнтів (2018)
Лозицька К. В. - Розвиток кеативності серед студентської молоді (2018)
Нестеренко Ю. В. - Особливості православних літературно-художніх журналів для дітей в українському інформаційному просторі (2018)
Строїнська Д. О. - Психологічні особливості подолання тривожності у студентів (2018)
Якимюк Ж. О. - Особливості лідерських якостей і конфліктності у студентів (2018)
Сергеєва О. О. - Writing as a collaborating activity (2018)
Орёл Е. Р. - Синтетичность арстиста - жанровая необходимость мюзикла (2018)
Солодка Л. О. - Новаторство Марти Грехем у світлі хореографічного мистецтва (2018)
Канкаш Г. Д. - Офційно-діловий стиль української мови (2018)
Чернюк І. Л. - Використання діалогових технологій на заняттях української мови (2018)
Петренко Л. В. - Вплив системи Ж. Далькоза на ритмо-пластичну складову режисерської концепції Л.Курбаса (2018)
Мельнікова С. М. - Типологія актора в режисерській системі Миколи Демидова (2018)
Почепинская С. М. - Problem of speech covvunication (2018)
Братчина К. Є. - Акторська гра Володимира Маляра у виставі "Two step..." (2018)
Федорченко П. Г. - Етапи творчого шляху актора Володимира Горбунова (2018)
Кирпита Т. В. - Unreliable narrator and doubt as the means of fantasy in the turn of the screw by Henry James (2018)
Шапошникова Д. Д. - Творчість і життя М. М. Рачинського (2018)
Чорнобай Ю. В. - Комунікативні особливості мінітексту (2018)
Медяник К. С. - Робота А. Антонова над роллю Журдена у виставі Харківського ТЮГУ "Міщянин-шляхтич" (постановка О. Г. Беляцкого) (2018)
Стороженко І. О. - Творчість відомого актора та видатного педагога Я. Г. Азімова (2018)
Аверкова В. А. - Передачи организации эфективного или кабельного вещания как объект смежных прав по законодательству Республики Беларусь (2018)
Уфімцева О. Ю. - Розробка методики оцінки ефективності впровадження електронної освіти (2018)
Яровой Т. С. - Лобізм як суспільний феномен: проблематика усвідомлення (2018)
Похно В. О. - Особливості умов праці на підприємствах Укаїни (2018)
Гончаренко Т. І. - Актуалізація проблеми розвитку малого підприємництва в Укаїні (2018)
Любіна О. В. - Особливості управління маркетинговою діяльність на підприємствах агропромислового комплексу (2018)
Серченко В. Б. - Становлення ринку стартапів в Україні (2018)
Петрина В. М. - Інновації в банківській сфері (2018)
Филоненко В. В. - Бренд-менеджмент в системі маркетингової діяльності (2018)
Майстренко Т. І. - Принципи вдалої рекламної компанії Google Adwords (2018)
Марчевська Ю. О. - Багатонаціональна конкуренція та міжнародна маркетингова товарна політика (2018)
Цибенко Д. В. - Стан сівтового ринку постільної білизни (2018)
Коба А. О. - Green bonds - захист екології чи вигідне інвестування? (2018)
Юрченко О. С. - Комплекс маркетингу як об’єкт правового регулювання (2018)
Єгорова М. Л. - Dolcedonna (Дольчедонна) - українська марка жіночого одягу (2018)
Олійник Ю. В. - Фінансування політичних партій та державний контроль за ним: український досвід (2018)
Марковська К. А. - Проблема імплементації рішень стратегічного маркетингу у діяльності компанії (2018)
Шевців А. Б. - Стратегіологія державного управління формуваннямпрограм ізт сталого розвитку економіки в умовах структурних змін (2018)
Гасюк Р. В. - Особливості методології програмно-цільового підходу в управлінні соціально-економічним потенціалом прикордонних територій (2018)
Фомічова Н. В. - Компетентнісний підхід у фаховій підготовці студента товарознавця, Лисенко Н. М. (2018)
Романюк А. С. - Конкурентоспроможність підприємства та її місце в стратегічному управлінні сучасного підприємства (2018)
Яворський В. М. - Особливості розвитку фінансових центрів та офшорних зон в країнах, що розвиваються, в умовах глобалізації (2018)
Коваленко О. О. - Форсайт-технології як інструмент публічного управління (2018)
Блищик Е. С. - Досвід Греції щодо вступу на державну службу та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад (2018)
Блищик Е. С. - Розмежування між підготовчою службою в зарубіжних країнах та випробувальним строком при вступі на державну службу України (2018)
Карпінський Б. А. - Дуалізм проявності соціально-трудових конфліктів у публічних організаціях, Сидор Ю. В. (2018)
Карпінський Б. А. - Мотиваційні засади у кадровому забезпеченні системи публічного управління та адміністрування, Корпесьо О.-М. Б. (2018)
Карпінський Б. А. - Стратегіологія формування корпоративної культури персоналу органів піблічного управління, Білоуха А. М. (2018)
Карпінський Б. А. - Тінізація зайнятості і програмно-цільовий підхід у формуванні ринку праці з позиції піблічного управління та адміністрування, Гасюк Р. В., Кімак Х. Б. (2018)
Матвійчук Ю. С. - Курс до членства в ЄС: роль конституційного суду України (2018)
Чернявська Г. А. - Обмеження участі у політичних партіях: деполітизація державної служби (2018)
Тодераш Г. Ф. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства на основі інноваційного розвитку (2018)
Романов Р. О. - Основні аспекти приватного фінансування політичних партій: український досвід (2018)
Хортюк В. В. - Стратегія управління персоналом (2018)
Кліщук Ю. О. - Проблема інтелектуальної еміграції з України в сучасних умовах (2018)
Безгодькова Є. С. - Переваги та недоліки Digital маркетингу (2018)
Черняєва К. В. - Маркетингові чинники популярності фільмів про супергероїв на прикладі студії "Марвел" (2018)
Павельєва А. Р. - Теоритичні та практичні аспекти формування іміджмейкінгу в органах публічної влади (2018)
Мороз М. Р. - Проектний менеджмент та особливості його впровадження в практику управління сучасними органами (2018)
Кушнір І. В. - Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на формування кризи підприємства (2018)
Шелудько О. О. - Гарантії забезпечення прав особи у відносинах з національною поліцією України (2018)
Бойчук Д. М. - Проблема пластикового сміття та шляхи її вирішення (2018)
Левенець М. М. - Матеріально-правова відповідальність державних службовців: національний та зарубіжний досвід (2018)
Осідак А. А. - Концепт фемінізму в політичній теорії Карла Маркса (2018)
Шпег С. В. - Структура Міністерсва внутрішніх справ України, основні види управління в органах внутрішніх справ (2018)
Захарченко А. О. - Стратегії просування іноземних брендів побутової техніки у соціальних мережах (2018)
Петлевич О. І. - Формування лояльності споживачів (2018)
Шульц Д. С. - Адміністративно-правовий статус співробітникив ОВС (2018)
Андрущенко І. О. - Маркетингова комунікаційна діяльність туристичних підприємств України (2018)
Мельничук А. В. - Інноваційна діяльність та її вплив на розвиток України (2018)
Дробязко В. В. - Структура та динаміка ринку зерна України (2018)
Собур С. М. - Сутність та основі моделі конституційного правосуддя (2018)
Надобко О. О. - Проблеми впровадження іміджевої стратегії Украни (2018)
Гончаров А. А. - Специфіка передачі влади в КНР, як данина конфуціанській спадщині (2018)
Савченко В. Ю. - Антикризовий PR як інструмент антикризового менеджменту (2018)
Харук Р. В. - Маркетинговые приемы, используемые компанией "Pepsico Украина" (2018)
Шевчук І. В. - Ключові фактори забезпечення економічної безпеки України: актуальні питання сьогодення (2018)
Великочий В. С. - Українська зарубіжна історіографія УСС: парадигми, тенденції, досягнення (до 100-річчя першої української національної військової формації) (2014)
Ріжняк Р. Я. - Створення засобів обчислювальної техніки та комплектування ними вишів України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми (2014)
Клапчук В. М. - Дорожня та придорожня туристична інфраструктура Івано-Франківської області на початку XXI ст., Семків В. П. (2014)
Хабасінська А. - Стосунки між латвійською більшістю та російською меншістю у контексті національної безпеки Латвії – огляд проблематики, Лещинський П. (2014)
Новосьолов О. В. - Економічна політика румунської окупаційної влади в Трансністрії (1941–1943 рр.) (2014)
Маланюк Т. З. - Хрещаті дерев'яні церкви як історико-культурні пам'ятки Івано-Франківської області (2014)
Поливач М. А. - Історичні витоки та діяльність кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного НУБіП України (2014)
Цуцман І. Я. - Музеї Покуття та їх місце в збереженні історико-культурної спадщини краю (на прикладі Коломийського району) (2014)
Федорак В. В. - Етнотуризм на Покутті: особливості та перспективи розвитку (2014)
Цигульський С. М. - Ключові зміни соціально-правового статусу лівобережного козацтва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у Російській імперії (2014)
Тимофій О. П. - Церковні споруди Яремчанщини: проблема обліку та збереження (2014)
Борчук С. М. - Краєзнавча енциклопедія України – 26-томна "Історія міст і сіл Української РСР" (2014)
Клапчук В. М. - Курортна справа Галичини (2014)
Архипова Л. М. - До питання сталого розвитку територіальних рекреаційних систем (2014)
Лисий І. О. - Пам'ятки фортифікаційного будівництва: проблеми етнотуристичного використання (2014)
Польова Л. В. - Значення готельного господарства в збільшенні конкурентоспроможності туристичної індустрії, Загнибіда Р. П. (2014)
Калуцький І. Ф. - Рекреаційні навантаження на лісові екосистеми та шляхи їх оптимізації (на прикладі рекреаційного комплексу "Буковель"), Ковальська Л. В., Рак А. Ю. (2014)
Бойчук Ю. М. - Формування особистості молодшого школяра засобами туризму (2014)
Савчук Н. І. - Організація професійно-орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх фахівців сфери туризму та сервісу (2014)
Орлова В. В. - Механізм управління фінансовою безпекою підприємств соціокультурної сфери, Оришко С. П. (2014)
Шикеринець В. В. - Ресурсно-туристичний потенціал Кіровоградської області (2014)
Гуменюк А. І. - Організаційно-правовий механізм розробки та реалізації державної туристичної політики (2014)
Гуменюк Г. М. - Сакральна архітектура Закарпаття: сучасний стан та перспективи використання в екскурсійній діяльності (2014)
Карась Г. В. - Історико-культурологічні аспекти мистецької педагогіки української діаспори (2014)
Дутчак О. І. - Теоретико-методологічні проблеми розвитку міжкультурної комунікації в міжнародному туризмі, Івасів Н. В. (2014)
Ухто Г. - Про дружбу польських та українських студентів (2014)
Мушинка М. І. - Збірник до 90-ліття Євгена Паранюка (2014)
Великочий В. С. - Властиво про "безвластивістне" місто (про монографічне дослідження І. Монолатія "Місто без властивостей. Коломийська фуга Великої війни") (2014)
Борчук С. М. - "Енциклопедія історії України" – видатний енциклопедичний проект сучасності, Великочий В. С., Цепенда І. Є. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Гулак С. О. - Методичні рекомендації щодо застосування моделі фізичних процесів в трифазному асинхронному двигуні (2018)
Данілевський В. І. - Продовження терміну експлуатації електровозів із застосуванням нових сучасних матеріалів при капітальному ремонті, Заіка Д. О. (2018)
Губаревич О. В. - Аналіз методів неруйнівного контролю осей колісних пар, Шведчикова І. О. (2018)
Мурадян Л. А. - Об опыте применения профиля ДИИТ-УЗ в модернизированных тележках грузовых вагонов, Бабаев А. М., Шапошник В. Ю., Мищенко А. А. (2018)
Равлюк В. Г. - Спрощений кінетостатичний аналіз гальмової важільної передачі візків вантажних вагонів (2018)
Ловська А. О. - Дослідження міцності несучої конструкції кузова напіввагона при перевезенні на залізничному поромі (2018)
Брайковська Н. С. - Пошук технічних рішень стосовно забезпечення герметичності амортизатора пасажирського вагона, Іщенко В. М., Щербина Ю. В. (2018)
Косарчук В. В. - Вплив ухилу рейки на характер контактної взаємодії та напружено-деформований стан рейок залізничної колії, Агарков О. В., Твердомед В. М. (2018)
Крашенінін О. С. - Вплив організації технічного обслуговування на ефективність експлуатації тягового рухомого складу, Яковлев С. С., Шапатіна О. О. (2018)
Павленко Т. П. - Аналіз проблем системи рульового керування тролейбусів та перспективи їх вирішення, Скуріхін В. І., Колотіло В. І., Агарков І. В. (2018)
Фомін О. В. - Експерементальне оцінювання показників якості руху вагона-платформи в умовах експлуатації, Прокопенко П. М., Фоміна А. М. (2018)
Фомін О. В. - Визначення засобів з протидії експлуатаційним пошкодженням несучих систем вагона-термоса моделі ТН 4-201, Стецько А. А. (2018)
Пономаренко О. В. - Коректування технології утримання вантажних вагонів при подовженні терміну їх експлуатації (2018)
Шелейко Т. В. - Обеспечение тормозным нажатием вагонов грузовых поездов, Шелейко И. Ю. (2018)
Бабанін О. Б. - До оцінки ефективності сервісного обслуговування магістральних тепловозів, Сиротенко А. О. (2018)
Кладько Н. С. - Підвищення ресурсу циліндричних підшипників букси вантажного вагона (2018)
Кузишин А. Я. - Класифікація та перспективи розвитку пневматичного підвішування на залізничному транспорті, Батіг А. В. (2018)
Іванченко Є. - Впровадження інноваційних педагогічних технологій та методик у вищу військову освіту - запорука підвищення її якості, Маслій О. (2018)
Огородников В. - Элементы проблемного обучения теории предельных остояний в задачах сопротивления материалов, Архипова Т., Губанов А. (2018)
Кобилянський О. - Інформальна освіта в системі підвищення рівня промислової безпеки зайнятих громадян, Заюков І., Пінаєва О. (2018)
Березюк О. - Впровадження практичного заняття "дослідження забруднення навколишнього середовища твердими побутовими відходами та розрахунок параметрів машин та обладнання для мінімізації негативного впливу на нього" з дисципліни безпека життєдіяльності (2018)
Семічаснова Н. - Застосування комп’ютерних технологій в процесі виконання курсової роботи з інформатики студентами машинобудівних спеціальностей (2018)
Поліщук О. - Використання ділових ігор для підвищення ефективності вивчення дисципліни "цивільний захист та охорона праці в галузі", Томчук М., Варчук Р. (2018)
Дембіцька С. - Формування педагогічної культури фахівців інженерних спеціальностей, Кобилянська І. (2018)
Сабадош Ю. - Використання інтелект-карт у процесі розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів (2018)
Прозор О. - Особливості застосування інтерактивних технологій навчання вищої математики в закладах вищої технічної освіти (2018)
Коломієць А. - Фундаменталізація вищої технічної освіти за кордоном: проблеми та перспективи (2018)
Шукатка О. - Філософсько-педагогічні витоки сучасних ідей здоров’ятворення в педагогічній теорії та практиці (2018)
Козак Х. - Формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу (2018)
Тимощук О. М. - Методичні підходи до розрахунків надійності системи бункерування на водному транспорті, Мельник О. В. (2018)
Ільчишин В. В. - Міцнісні дослідження елементів конструкції бункерного вагона, Стринжа А. М., Худієнко В. А., Полулях В. М., Шушмарченко В. О. (2018)
Дорошенко О. Ю. - Розробка технології ремонту бетонних покриттів транспортних споруд в умовах глобального потепління (2018)
Клюєв С. О. - Підвищення безпеки систем залізничної автоматики і телемеханіки (2018)
Чигирик Н. Д. - Система діагностування технічного стану тягових електродвигунів тепловозів ЧМЕ3 з використанням штучних нейронних мереж, Сумцов А. Л., Осаулко М. В., Колесник М. А. (2018)
Федоров А. В. - Можливості технології доповненої реальності в транспорті та інших важливих галузях, Шикула О. М. (2018)
Сафронов О. М. - Застосування комп’ютерного моделювання для уточненої оцінки гальмівної ефективності вантажних вагонів (2018)
Павленко Т. П. - Математична модель розрахунку параметрів електромеханічного амортизатора ходової частини трамвая, Лукашова Н. П. (2018)
Завгородня Г. А. - Метод кількісної оцінки ризику технічної системи, Завгородній В. В. (2018)
Гайденко О. С. - Модель інтелектуальної інформаційної системи керування електропостачанням залізниці, Голуб Г. М. (2018)
Ботвін М. М. - Аналіз графічних форматів та алгоритмів кодування цифрових зображень, Герцій О. А. (2018)
Грицук І. В. - Інформаційна система моніторингу стану транспортних засобів в умовах ITS: загальний підхід до формування морфологічної матриці, Володарець М. В., Худяков І. В., Погорлецький Д. С. (2018)
Габа В. В. - Особливості договірної компанії 2018 року з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, Юрченко О. Г., Рудюк М. В. (2018)
Цейко Б. О. - Оцінка якості доставки вантажів за допомогою коефіцієнта відхилення часу прибуття потяга на станцію (2018)
Цейко Б. О. - Використанняформи зворотного зв’язку при обслуговуванні клієнтів на залізниці (2018)
Онищенко С. П. - Оцінка стояночного часу рейсу судна за різних формулювань умов рейсової чартер-партії, Коскіна Ю. О. (2018)
Мустафаев Г. К. - Усовершенствование метода учета поведения водителей в моделях транспортного потока (2018)
Мартинов І. Е. - Аналітичний опис ситуаційно-евристичного методу побудови моделі автоматизованої системи планування вантаження-вивантаження, Меркулов В. С., Бізюк І. Г., Петрова Р. В. (2018)
Король В. Ю. - Обґрунтування варіанта використання контейнера при проектуванні системи доставки вантажу (2018)
Moklak J. - Political aspects of the development of Ukrainian schools in Galicia (1772–1918) (2015)
Клапчук В. М. - Туристичні притулки Галичини (2015)
Великочий В. С. - В пошуку ідентичності. До питання про етнотворення на Покутті в І тис. до Р.Х (частина 1) (2015)
Мандрик Я. І. - Кадрова політика радянської України на селі у другій половині 1930-х років, Концур-Карабінович Н. М. (2015)
Лисий І. О. - Туристична оцінка замкових комплексів: методи, принципи та критерії (2015)
Chabasińska A. - Mniejszość rosyjska w Estonii jako potencjalne ognisko zapalne i zagrożenie w systemie bezpieczeństwa Europy, Lubimow J. (2015)
Горбань А. В. - Специфіка перевезень і виконання робіт повітряним транспортом УРСР та їх динаміка 1960–1980 рр. (2015)
Цуцман І. Я. - Визначні громадські споруди та пам'ятники Покутського краю: проблеми та перспективи використання (2015)
Борчук С. М. - Вітчизняна енциклопедистика у матеріалах українських архівів (2015)
Кульчицька Е. А. - Розвиток рекреаційно-туристичної діяльності на території лісового фонду в рамках концепції корпоративної соціальної відповідальності (2015)
Клапчук М. В. - Інноваційні технології в ресторанному господарстві, Біян В. І., Брухлій Б. В. (2015)
Дутчак О. І. - Етноландшафти Гуцульщини: проблеми формування та наукового дослідження (2015)
Архипова Л. М. - Інноваційні технології сталого розвитку туризму Карпатського регіону (2015)
Божук Т. І. - Транскордонна співпраця – важливий аспект розвитку міжнародного туризму (2015)
Калуцький І. Ф. - Лісові насадження Карпат та шляхи покращення їх використання для рекреації і туризму, Рак А. Ю. (2015)
Маланюк Т. З. - Комплексні пам'ятки природи Івано-Франківської області та їх використання для потреб туризму (2015)
Котенко Р. М. - Туристично-екскурсійна діяльність як засіб ідеологічного виховання населення України у 70–80-х рр. ХХ ст.: формування інституційної структури і завдань (2015)
Лояк Л. М. - Спеціалізоване підприємство рекреаційної індустрії як суб'єкт господарської діяльності (2015)
Оришко С. П. - Значення анімаційних послуг у соціокультурній діяльності, Орлова В. В. (2015)
Зарічняк А. П. - Основні підходи до визначення ефективності подієвого туризму як інструменту економічного розвитку регіону (2015)
Загнибіда Р. П. - Професійне самовдосконалення майбутніх менеджерів туризму (2015)
Польова Л. В. - Концептуалізація діяльності еко-готелів екологічного спрямування, Філюстін О. В. (2015)
Остап’юк Н. І. - Діловий та місе-туризм: проблеми дефініцій і перспективи розвитку (2015)
Філюк С. М. - Нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері сільського зеленого туризму (2015)
Калуцький І. Ф. - Оздоровчі та соціальні проблеми використання рекреаційних ресурсів Мізунського курортно-рекреаційного району, Гавриш Т. Ю. (2015)
Вичівський П. П. - Перспективи використання музеїв Прикарпаття в туристичній галузі регіону (2015)
Бучко Ж. І. - Транскордонний туризм як засіб міжкультурної взаємодії України і Польщі (на прикладі Чернівецької області), Меленко Я. І. (2015)
Федорак В. В. - Етнокультурний потенціал як один з чинників розвитку туристичного регіону (2015)
Чорна Л. В. - Інноваційні підходи до організації літнього дитячого оздоровлення (2015)
Гуменюк Г. М. - Сакральне мистецтво Опілля як засіб розвитку туристично-екскурсійної індустрії краю, Будник У. О., Передерко В. П. (2015)
Гуменюк А. І. - Стратегія управління розвитком туристичної інфраструктури регіону (2015)
Shykerynets V. V. - Polish addresses on the map of modern Kirovohrad region, Ugrynyuk V. M. (2015)
Щука Г. П. - Теоретичні аспекти формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців сфери туризму у ВНЗ (2015)
Богославець І. М. - Інженерне забезпечення готелів та ресторанів, їхній вплив на регіональні рекреаційні ресурси (2015)
Kisiel M. - Walory przyrodnicze Polskich terenów górskich (2015)
Ren S. - Możliwości stymulowania rozwoju gospodarki lokalnej przez samorządy gminne i powiatowe w zakresie turystyki (2015)
Гаврилюк С. П. - Понятійно-термінологічна ідентифікація регіонального туристичного кластера, Охріменко А. Г. (2015)
Нєвєнченко А. І. - Роль музею "Писанка" в м. Коломия у відновленні духовності туристів (2015)
Безручко Л. С. - Оцінка історико-культурних ресурсів Турківщини для потреб етнічного туризму (2015)
Ткаченко Т. І. - Український туризм в умовах турбулентності (2015)
Приймак Л. Б. - Етнокультурні мотиви Галичини у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха (2015)
Клапчук В. М. - Традиційне житлове будівництво на Гуцульщині, Скрип Т. Ю. (2015)
Лисенко О. М. - Формування духовної культури студентської молоді крізь призму духовно-національних цінностей (2015)
Познанський Р. В. - Номінації аграрних інструментів, реалізовані дієсловами семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)": (формування професійно-термінологічної компетентності фахівців аграрного туризму) (2015)
Skorupska-Raczyńska E. - Prośba, petycja, życzenie w Polszczyźnie i kulturze dawnej i współczesnej, Skrocka D. (2015)
Bezulska A. - W poszukiwaniu rodzinnych talentów: zdolność do utrzymania równowagi ciała przez studentów turystyki i rekreacji i ich ojców (2015)
Kijowska J. - Krzyż w krajobrazie wiejskim Wielkopolski – istniejące czy utracone dziedzictwo kulturowe? (2015)
Дундяк І. М. - Іконописець Роман Василик і Прикарпаття (2015)
Ухто Г. - Інтернаціоналізація (уміжнароднення) вищого навчального закладу на прикладі Державної вищої професійної школи імені Якуба з Парадижу у Гожуві Великопольському у 2013–2015 рр. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Охотнікова О. М. - Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями в Україні, Усова О. І. (2018)
Охотнікова О. М. - Дієтодіагностика та дієтотерапія алергічних захворювань у дітей, Яковлева Н. Ю. (2018)
Поночевна О. В. - Синдром гіпереозинофілії: сучасна сутність, розмаїття причин, складність діагностики і вибору терапії, Охотнікова О. М. (2018)
Поночевна О. В. - Інсектна алергія у дітей, Охотнікова О. М. (2018)
Поночевна О. В. - Синдром активації макрофагів у дітей, Охотнікова О. М. (2018)
Охотнікова О. М. - Синдром Віскотта–Олдрича – первинний комбінований імунодефіцит у практиці дитячого алерголога, Шарікадзе О. В., Поночевна О. В. (2018)
Пам’яті вчителя – професіонала, особистості і людини. Ласиці Ользі Ларіонівні присвячується… (2018)
Ткачова Т. М. - Сучасні принципи діагностики і лікування інтерстиціальних захворювань легень у дітей. Розбір клінічного випадку на підставі застосування спільного керівництва Європейського респіраторного товариства та Американського торакального товариства 2015 р., Охотнікова О. М., Терещенко В. В. (2018)
Охотнікова О. М. - Туберкульоз органів травлення у дітей: реалії нашого часу, Іванова Т. П., Грищенко О. М. (2018)
Глобальна стратегія лікування та профілактики бронхіальної астми Global Initiative for Asthma, GINA, перегляд 2018 р. Розділ 6. Діагностика та лікування астми у дітей віком 5 років і молодше (2018)
Банчуковська Р. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства у сферi нерухомостi (2017)
Безверхая И. - Региональные модели коммерческой дипломатии (2017)
Головацька С. - Організаційні аспекти забезпечення ризиків діяльності підприємства за міжнародними стандартами, Курак А. (2017)
Жбанкова А. - Аналіз фінансово-економічного стану ПАТ "СК "Інто" (2017)
Карпов В. - Прогнозування розвитку внутрішнього та зовнішнього ринків соняшникової олії, Заімкіна Х. (2017)
Карпов В. - Переваги формування соціально-економічної стратегії розвитку міста Подільськ, Кокош С. (2017)
Кодрик А. - Анализ эффективности деятельности предприятия АО "Аrtizana" и деятельности основных конкурентов (2017)
Короленко Н. - Міжнародна конкурентоспроможність морських портів України в умовах глобалізації: шляхи підвищення, Садовнік І. (2017)
Розенберг В. - Особливості кон’юнктури ринку у сегменті оренди складської нерухомості (2017)
Слатвінська М. - Вплив фіскальної політики на формування доходів місцевих бюджетів України (2017)
Слюсар М. - Економічне обґрунтування стратегії розвитку підприємства "Класико" (2017)
Сментина Н. - Методи та інструменти державного регулювання інтегрованих корпоративних структур (2017)
Томашен В. - Аналіз соціальної сфери в Україні та Одеській області, Балджи М. (2017)
Тригуб К. - Сучасна концепція маркетингу у формуванні стратегії економічного розвитку національної економіки, Хамініч С. (2017)
Хомутенко А. - Спрощена система оподаткування в Україні: переваги та недоліки, Шевченко Г. (2017)
Чубенко М. - Економічна безпека фумігаційних підприємств (2017)
Наші автори (2017)
Sultanov F. - The benefits of material requirement planning in inventory management, Asgarov A., Ibadov E. (2018)
Гасанов Т. Г. оглу - Аграрный сектор Азербайджана, Гасанов Т. (2018)
Аскерова У. Г. гызы - Вопросы улучшения оплаты труда и управление качеством в высших учебных заведениях (2018)
Балджи М. - Моделювання процесів прийняття маркетингових рішень на підприємствах харчової промисловості, Мрук М. (2018)
Беспалов А. - Управлінські інновації, як важіль забезпечення стратегічного розвитку, Горбаченко С. (2018)
Дробот Т. - Стан, тенденції та перспективи розвитку овочеконсервної галузі України, Крупіна С. (2018)
Коцюрубенко Г. - Практика та проблематика формування місцевих бюджетів (на прикладі обласного бюджету Одеської області), Щербатюк А. (2018)
Кузнецова І. - Технологія діагностування управлінських консалтингових проектів (2018)
Литвин К. - Інтелектуальний капітал, як новий вид активів економіки, що заснована на знаннях (2018)
Рзаев Р. А. оглу - Оптимальное обеспечение занятости в Азербайджанской Республике (2018)
Сазоглу О. Т. - Вопросы международного сотрудничества в области производства и торговли в мировой экономике (2018)
Сілічева Н. - Оцінка економічної ефективності проекту впровадження інновацій на ПАТ "Одеський Коровай", Кисіль О. (2018)
Шекералисой И. Г. оглу - Развитие предпринимательства как один из основных приоритетов Нахчыванской Автономной Республики (2018)
Янковий В. - Аналіз конкурентного стану ТОВ "Телекарт-Прилад", Гвазава В. (2018)
Мaсимли Л. - Европейский мультикультурализм: принципы и современный статус (2018)
Мирзяев Р. - Борьба Надир Шшаха за восстановление государства Сефевидов (2018)
Наші автори (2018)
Романов В. О. - Вимоги до сенсорних вузлів у системах Інтернету речей (2018)
Примин М. А. - Бесконтактные исследования и анализ магнитных сигналов при введении наночастиц свинца на кожу мелких животных, Недайвода И. В., Луговской С. П. (2018)
Мудренко М. І. - Створення та тестування модернізованих вимірювальних зондів з надпровідними антенами, Мельник Є. В. (2018)
Груша В. М. - Елементи інтелектуальної сервіс-орієнтованої інформаційної технології збору та обробки даних від сенсорів (2018)
Лебєдєва Т. С. - Виготовлення і дослідження тонкоплівкових наноструктур алюміній – анодний оксид алюмінію, Шпильовий П. Б, Фролов Ю. В. (2018)
Вороненко О. В. - Бездротовий інтелектуальний сенсор для оцінки стану рослин (2018)
Галелюка І. Б. - Моделювання та оцінювання параметрів бездротової сенсорної мережі медичного призначення (2018)
Антонова Г. В. - Бездротові технології як ланка цифровізації сільського господарства, Ковирьова О. В. (2018)
Ходаковський М. І. - Дослідження процесів зберігання інформації в генних комплексах нейронів, Вербицький В. Г. (2018)
Машкіна М. В. - Використання методів агентно-орієнтованого програмування при оперуванні великими обсягами даних, Тимашов О. О. (2018)
Баркалов А. А. - Кодирование выходных переменных в совмещенном автомате, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2018)
Сабельніков П. Ю. - Метод багатоформатного доступу до фрагментів двовимірних масивів даних (2018)
Чичирин Е. Н. - Интеллектуальные методы в моделировании процессов принятия решений (2018)
Писаренко В. Г. - Про динаміку інформаційних потоків, Писаренко Ю. В., Гаврилюк О. М., Бойко А. Г. (2018)
Тупало Я. О. - Використання методів машинного навчання на практиці (2018)
Безвербний І. А. - Хмаро-орієнтований компонент для підтримування процесу навчання інформатичних дисциплін (2018)
Самолюк Т. А. - Полунатурное моделирование процессов контроля водной обстановки, Сосненко Е. П. (2018)
Антонюк Н. - Зарубіжний досвід антикризового управління національною економікою для України (2018)
Архиереев С. - Оценка реализации потенциала экспортной специализации международным бізнесом (2018)
Бойко О. - Аналіз ефективності використання основних засобів у ТОВ "Холдингова компанія Мікрон", Губар Л. (2018)
Видобора В. - Шляхи підвищення інвестиційної привабливості України в умовах соціально-економічної невизначеності (2018)
Гейко Л. - Інновації на світовому та українському ринку зерна, Кушнір О. (2018)
Доброва Н. - Механізм сприяння розвитку соціального підприємництва в Україні, Однолько В. (2018)
Короленко Н. - Міжнародна репутація країни як фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності: логістичний аспект, Соломко В. (2018)
Коцюбенко В. - Методи оцінки та мінімізації кредитного ризику ПАТ КБ "ПриватБанку", Осипова М. (2018)
Мужайло В. - Формування ринку соціальних послуг в умовах сучасної України, Кривоногова І. (2018)
Ропотан І. - Методичні підходи до оптимізації розподілу дотацій вирівнювання за регіонами країни (2018)
Тіщенко Є. - Використання фінансових інструментів для управління ризиками проектного фінансування в Україні (2018)
Хомутенко А. - Фіскальна роль місцевих податків в Україні, Мельник М. (2018)
Чернега О. - Управління проектною командою, Осичка О. (2018)
Макушина Г. - Діяльність купецтва у складі органів влади в Миколаєві на початку ХХ ст. (2018)
Попков В. - Проблема нового человека в контексте социально-политических трансформаций современной эпохи, Попкова Е. (2018)
Румянцева А. - Необходимость социальных изменений в современной Украине (2018)
Наші автори (2018)
Балабушка В. А. - Деякі аспекти досліджень поняття "традиція" в структурі соціально-культурної сфери, Яремченко В. Д. (2018)
Брагіна Т. М. - Теоретичні засновки інтерпретативної антропології К. Гірца, Білик О. М. (2018)
Дульська О. В. - Культурологічний аналіз теоретико-концептуальних засад інтелектуально-духовного розвитку нації (2018)
Дяченко М. В. - Марк Аврелій: розмисли про розумну душу (2018)
Кузьменко Т. Г. - Особливості формування культурологічної категорії "духовна культура" (2018)
Мараховська Е. В. - Теологія процвітання як провідна ідеологічна система харизматичних спільнот у сучасному християнстві (2018)
Мащенко І. О. - Концепція візуально-звукового оформлення спортивно-художніх дійств як комунікативна система (2018)
Панков Г. Д. - Християнський есхатологічний міф у контексті життєвого світу (2018)
Пожарська О. Ю. - Циркове мистецтво як об’єкт художньої рефлексії (2018)
Поплавська А. В. - Гостинність як продукт розвитку соціальної культури суспільства (2018)
Тимофеєнко А. В. - Якудза як криміналізований модус японського воїна (за матеріалами європейського ігрового кіно) (2018)
Трач Ю. В. - Креативні індустрії як міський феномен: можливості та перспективи (2018)
Хлистун О. С. - Концепт "перевтілення" в контексті ґенези релігійних моделей культури (2018)
Шолухо Н. Є. - Феномен тілесного болю в культурі повсякденності (за романами Кнута Гамсуна "Голод" і Томаса Бернхарда "Холоднеча") (2018)
Александрова М. В. - Дауншифтинг як пошук "сродності" в сучасному соціокультурному просторі України (2018)
Кухаренко О. О. - Роль і місце медіації в структурно-функціональних дослідженнях циклу українських весільних обрядів (2018)
Лисинюк М. В. - Мовна ситуація в Наддніпрянській Україні в XVII–XVIIІ ст. (2018)
Смоліна О. О. - Культурна ідентичність як динамічне утворення (на прикладі культурної самоідентифікації населення східних областей України), Ополонін А. М. (2018)
Сошніков А. О. - Специфіка комплектування єгипетських колекцій музеїв Києва та Полтави (2018)
Шейко В. М. - Інтелігенція і влада в Україні перших років НЕПу (2018)
Братіцел М. Л. - Сучасні форми екокультури в закладах ресторанного господарства України (2018)
Кислюк К. В. - Національний музейний ландшафт України в контексті візуальної репрезентабельності (2018)
Гаврилаш І. С. - Мурали та графіті в сучасній Україні: особливості та відмінності (2018)
Колесник Т. В. - Влияние антигипертензивной терапии и бариатрического хирургического лечения на упруго-эластические свойства артериальной стенки у больных с артериальной гипертензией и морбидным ожирением, Березницкий Я. С., Дука Р. В., Надюк А. В., Косова А. А., Колесник Э. Л. (2018)
Кочуєва М. М. - Ефективність фізичної реабілітації хворих із кардіопульмональною патологією, Рубан Л. А., Тимченко Г. А., Рогожин А. В., Псарьова В. Г., Кочуєв Г. І. (2018)
Кучерявченко В. В. - Динаміка маркерів ліпідного обміну у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла при політравмі, Волкова Ю. В. (2018)
Бойко В. В. - Діагностика інфікованих форм панкреонекрозу, Лихман В. М., Ткач С. В., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Волченко І. В., Османов Р. Р. (2018)
Грицай Ю. В. - Особенности лечения острых тромбозов глубоких вен нижних конечностей (2018)
Кравцов А. В. - Эффективность препарата на основе природных биополимеров "Хитозан-гента" при лечении поверхностных и глубоких ожогов, Цогоев А. А., Исаев Ю. И., Козин Ю. И., Курбанов Т. А. (2018)
Потапова Л. В. - Роль иммунологических факторов инвазивности в патогенезе генитального эндометриоза, Липко О. П., Мерцалова О. В., Чехунова А. А. (2018)
Новікова А. А. - Клініко-лабораторна характеристика аномальних маткових кровотеч пубертатного періоду (2018)
Рощин Ю. В. - Сравнительный анализ эффективности малоинвазивных методов лечения некоралловидных камней почек, Мех В. А. (2018)
Яворская В. А. - Современные данные об оптиконевромиелите, или болезни Девика, Гребенюк А. В., Северин Ю. В. (2018)
Флорикян В. А. - Острые и хронические нарушения церебрального венозного кровообращения, Завальная Е. П. (2018)
Кулик О. В. - Динаміка клініко-неврологічних показників у хворих із посткоматозними порушеннями свідомості при тяжкій черепно-мозковій травмі (2018)
Тихонова Т. М. - Абсолютная инсулиновая недостаточность при различных вариантах сахарного диабета, Барабаш Н. Е. (2018)
Лучицький В. Є. - Застосування інгібіторів фосфодіестерази типу 5 у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та еректильною дисфункцією (2018)
Болотная Л. А. - Витамин D и патология кожи, Сариан Е. И., Лысенко Е. И. (2018)
Лопандина А. А. - Показатели мелатонина и сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) у больных псориазом с нарушениями сна (2018)
Ключка Є. О. - Ефективність застосування інноваційного методу профілактики пародонту у дівчат-підлітків із порушенням менструального циклу, Соколова І. І. (2018)
Насибова Э. М. - Сравнительное изучение эффективности миорелаксантов среднего действия при малых оперативных вмешательствах у детей (2018)
Трегуб П. О. - Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі реабілітації пацієнтів із хронічним панкреатитом, Огнєв В. А., Березка М. І. (2018)
Бабаева З. Р. кызы - Роль пищевой промышленности в совершенствовании отраслевой структуры в городах Азербайджанской Республике (2018)
Баранова В. - Домінанти реформування системи фінансового забезпечення соціального захисту населення України, Великсар Т. (2018)
Гаджиев Ф. С. оглы - Анализ устойчивого социально-экономического развития Азербайджана и существующие возможности, Гасанов В. А. оглы (2018)
Гловацкая Е. - Роль дисциплин социогуманитарного цикла в согласовании рынков труда и образовательных услуг (2018)
Исатаева А. - Казахстан в рамках ЕАЭС: проблемы и перспективы развития, Накипова Г., Осик Ю. (2018)
Кічук Н. - Перспективи розвитку соціальних підприємств в Україні (2018)
Клунко Н. - Концептуальні питання визначення економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівнях (2018)
Кузнецова І. - Розвиток процесного підходу в концепції контролінгу (2018)
Репушевська Ю. - Сутність організаційно-економічного механізму управління підприємством в умовах нестабільного середовища (2018)
Ропотан І. - Обгрунтування механізмів досягнення конвергенції фінансового забезпечення сталого розвитку регіонів (2018)
Сюта С. - Зона вільної торгівлі України з ЄС: наявні результати та перспективи для регіонального торговельного співробітництва (2018)
Чернега Л. - Перспективи оновлення національних стандартів обліку та звітності (2018)
Чубік О. - Кон'юктура ринку олійно-жирової промисловості України (2018)
Чурута І. - Галузева і територіальна структура прямих іноземних інвестицій в економіку України (2018)
Яковенко О. - Управлінська компетентність керівника ВНЗ: актуальні аспекти (2018)
Багирова И. С. кызы - Влияние азербайджанской культуры на развитие тифлисской литературной среды второй половины XIX - начала XX вв., Меджнунов Р. М. оглы (2018)
Наші автори (2018)
Шебанін В. С. - Роль підприємництва у формуванні територіальних громад, Кормишкін Ю. А. (2017)
Сіренко Н. М. - Інтелектуальний капітал в системі науковоосвітнього забезпечення аграрної економіки (2017)
Лазарєва О. В. - Ключові аспекти розвитку агротуризму в Україні (2017)
Гончаренко І. В. - Виявлення експортних можливостей регіону за допомогою INTERNATIONAL TRADE CENTRE, Шведова Н. П., Кузьмін О. Є., Логвиненко Р. Л. (2017)
Кравченко А. С. - Сучасний стан біржового фондового ринку України (2017)
Домаскіна М. А. - Моделювання інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств, Гурський В. П. (2017)
Билим О. С. - Розширення послуг лікувально-оздоровчого туризму в Україні, Дернова К. О. (2017)
Антипова Л. К. - Формування продуктивності сумішки кукурудзи і сої на зелений корм залежно від способу сівби та погодних умов, Васил’єва В. (2017)
Паламарчук В. Д. - Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи, Коваленко О. А. (2017)
Бушилов В. Д. - Вплив термінів живцювання на укоріненість здерев’янілих живців клонової підщепи пуміселект, Самойленко Т. Г. (2017)
Покопцева Л. А. - Побудування ранжируваного ряду для різних гібридів соняшнику, вирощених в умовах степу України, Єременко О. А. (2017)
Патрєва Л. С. - Економічна ефективність використання препарату "АРГЕНВІТ" при інкубації яєць перепелів, Гроза В. І., Стародубець О. О., Коваль О. А. (2017)
Крамаренко С. С. - Моделювання лактаційних кривих молочних корів за допомогою аналізу головних компонент (PCA), Кузьмічова Н. І., Крамаренко О. С. (2017)
Лихач А. В. - Спосіб підвищення продуктивності і збереження поросят, Лихач В. Я. (2017)
Галімов С. М. - Вплив тривалого виробничого використання кнурів-плідників на зміни якісних показників спермопродукції (2017)
Борщ О. О. - Вплив високих температур на теплостійкість, клінічні та енергетичні показники корів за різних варіантів безприв’язного утримання, Борщ О. В. (2017)
Зайцев Є. М. - Особливості успадкування ознак молочної продуктивності дочками корів голштинської породи (2017)
Погорєлова А. О. - Вплив статі та породної належності на ріст та розвиток кролів спеціалізованих м’ясних порід (2017)
Кириченко О. С. - Електротепловий аналіз елементів навчально-дослідного стенду електротехнічної лабораторії, Сидорика І. М., Марченко Д. Д. (2017)
Бугрім Л. І. - Система оптимального керування процесом гарячого цинкування, Білюк І. С., Гаврилов С. О., Курган А. В. (2017)
Жидков А. Б. - Використання сучасних методів магнітометрії для дефектоскопії технічних об’єктів (2017)
Зубєхіна-Хайят О. В. - Моделювання процесу обкатування різьб і черв’яків роликами (2017)
Заморська І. Л. - Підвищення вітамінної цінності заморожених пюреподібних сумішей (2017)
Антонюк Н. - Антикризові стратегії та інструментарій управління національною економікою в умовах децентралізації (2018)
Balkanli A. O. - Macroeconomics of tourism and its effects on the global economy (2018)
Бараник З. - Oснoвні прoблеми іннoваційнoгo рoзвитку трудoвoгo пoтенціалу України, Бабєєва О. (2018)
Горлова О. - Корпоративна соціальна відповідальність у контексті сталого розвитку та управління якістю, Головченко О. (2018)
Каплієнко О. - Моделі стимулювання розвитку відновлювальних джерел енергії та їх збалансованого використання у складі енергосистеми регіону, Шило С. (2018)
Коцюрубенко Г. - Грошові перекази та їх роль у формуванні інвестиційного потенціалу домогосподарств України (2018)
Магомедов А. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (2018)
Навродська М. - Державний фінансовий контроль: міжнародний досвід, Артюх О. (2018)
Сментина Н. - Вплив інтеграційних процесів на планування місцевого економічного розвитку (2018)
Чебан Р. - Сегментування ринку молока та молочної продукції в Україні (2018)
Чернега Л. - Адміністрування податків: зарубіжний та вітчизняний досвід, Артюх О. (2018)
Шаповалов С. - Економічна складова Brexit: наслідки для ЄС та Великобританії, Величко Д. (2018)
Гараев Э. Т. оглы - Занятие крепости эривань османскими войсками в 1724 г. (2018)
Mammadov A. A. oglu - Energy resources of the Caspian region as an instrument to ensure energy security of the USA, EU and China (2018)
Цубенко В. - Історико-правові аспекти організації південних поселень на території України (1857–1867) (2018)
Наші автори (2018)
Авдієнко Я. - Можливості використання субконтрактації на промислових підприємствах в сучасних умовах (2018)
Балабаш О. - Стратегічні напрями розвитку підприємств на ринку нерухомості (2018)
Бєленко Г. - Особливості організації та обліку розрахункових операцій в інтернет торгівлі, Дроздова О., Варічева Р. (2018)
Коваленко А. - Ефективність реформування податкової системи України у контексті європейської інтеграції (2018)
Комендантова А. - Аналіз розвитку ринку плодово-ягідної продукції в Україні, Доброва Н. (2018)
Котенко О. - Енергоефективні технології та їх місце в національній антикризовій стратегії скорочення виробничих витрат на підприємстві, Домашенко М., Котенко Ю. (2018)
Мєліхова В. - Тенденції кон’юнктурних змін на ринку молока в Україні, Доброва Н. (2018)
Наніш А. - Особливості стратегічної діяльності підприємств сфери послуг, Балджи М. (2018)
Осипова М. - Кон’юнктурні дослідження світового ринку фруктів, Козлова І. (2018)
Слатвінська М. - Фіскальна політика України у сфері видатків (2018)
Чурута І. - Тенденції розвитку та інвестиціна привабливість сільського господарства України (2018)
Юрескул Ю. - Фактори конкурентоспроможності електромонтажного підприємства, Однолько В. (2018)
Яблонська Н. - Теоретико-методичні аспекти обліку та управління витратами підприємства, Ковальова А. (2018)
Sowa B. - Monograph review: Ecosystem contexts as chances for entrepreneurship in sustainable tourism, 1st edition. Presov: College of International Business ISM Slovakia in Presov, 2017. pp. 115. ISBN 978-80-89372-71-3 (2018)
Наші автори (2018)
Авдієнко Я. - Підтримка субконтрактації в Україні за допомогою міжнародних інвестицій (2018)
Варналій З. - Фіскальна політика та її вплив на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні (2018)
Доброва Н. - Інвестиційна привабливість регіонів України як фундамент сталого економічного розвитку країни, Сидоренко О. (2018)
Донцул А. - Аналіз ринку кондитерських виробів України: проблеми та перспективи розвитку, Однолько В. (2018)
Зіньковська Д. - Теоретичні аспекти маркетингового стратегування на основі результатів проведення маркетингового аудиту (2018)
Карпов В. - Аналіз соціально-економічного розвитку міста Подільск у 2013-2017 роках, Аріонова Н. (2018)
Карпов В. - Основні тенденції соціально-економічного розвитку Чорноморську у 2010-2017 роках, Коновальчук А. (2018)
Лозінський Р. - Прогнозування ринку металургійної продукції України на базі виробничої функції, Янковий В. (2018)
Никитченко А. - Методические особенности прогнозирования маркетинговых показателей банковской деятельности, Обнявко А., Сырчин А. (2018)
Плотнікова А. - Особливості визначення стратегії розвитку підприємства, Янковий В. (2018)
Свірідова С. - Субконтрактація як сучасний інструмент управління витратами (2018)
Наші автори (2018)
Клапчук В. М. - Земельна власність та землекористування у Галичині XIX – першої третини XX ст. (2016)
Великочий В. С. - "Ватиканський" архів ЗУHP (2016)
Борчук С. М. - Передумови та підвалини створення Української Загальної Енциклопедії (2016)
Ріжняк Р. Я. - Розвиток наукових досліджень з інформатики у "Львівській політехніці" в другій половині XX - на початку XXI століття (2016)
Маланюк Т. З. - Пам'ятки виробничої діяльності та техніки другої половини XVIII - першої половини XX ст. в Івано-Франківській області (2016)
Пасічник Н. О. - Розвиток фінансово-правових ідей у працях С.І. Іловайського (2016)
Лисенко О. В. - Культурно-просвітницька діяльність української інтелігенції на початку XX ст. у контексті адаптації селян до міського середовища, Ковальчук Т. В. (2016)
Пасіцька О. І. - "Український Манчестер": невідома сторінка соціально-економічної історії Львова (2016)
Реєнт О. О. - Огляд історії Лук'янівської в'язниці (2016)
Польова Л. В. - Проблеми дистанційної освіти (2016)
Мендела І. Я. - Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Івано-Франківської області (2016)
Божук Т. І. - Тур вихідного дня "Золота підкова": реалії та потреби вдосконалення (2016)
Дутчак О. І. - Використання історико-культурної спадщини для потреб розвитку етнотуризму в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі України, Польщі та Словаччини) (2016)
Гавриш Т. Ю. - Кліматичні рекреаційні ресурси, їх формування та використання (на прикладі Мізунського курортно-рекреаційного району), Калуцькии І. Ф. (2016)
Лисюк Т. В. - Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі (2016)
Загнибіда Р. П. - Характеристика регіональних аспектів розвитку ресторанного господарства як складової туристичної індустрії, Лояк Л. М. (2016)
Вичівськии П. П. - Культурно-пізнавальний туризм в Івано-Франківській області: сучасний стан та перспективи розвитку, Ковальська Л. В. (2016)
Терещук О. С. - Основні проблеми українського туроперейтингу (2016)
Карась Г. В. - Особливості менеджменту української музичної культури в діаспорі (2016)
Гошовський Р. М. - Духовно-образне вираження сакральності храму, Іванчо Т. Р. (2016)
Клапчук М. В. - Ікони Богородиці та їх використання в туризмі Львова (2016)
Клапчук В. М. - Географія церков Гуцульщини, Тимофій О. П. (2016)
Skorupska-Raczynska Е. - Źal, źałośc і źałoba w Polszczyźnie і kulturze dawnej і współczesnej, Skrocka D. (2016)
Orlowska B. - Wielokulturowość a obecność uchodźców і imigrantow w Polsce (2016)
Leszczyński P. - Rejestracja kościołów і innych związków wyznaniowych na przykładzie Republiki Czeskiej oraz Królestwa Szwecji (2016)
Великочий В. С. - Нове слово в українській юдаїці (Рецензія на книгу Івана Монолатія "Вічний жид з Коломиї. "Українець" Мойсеевого визнання Яків Саулович Орснштайн") (2016)
Новосьолов О. В. - "Сільське господарство Галичини" професора Володимира Клапчука - невід'ємна частина багатотомного наукового циклу "Економічна історія Галичини" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Шебанін В. С. - Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва, Кормишкін Ю. А. (2018)
Ковальова О. В. - Концептуальні пріоритети структурної політики у розвитку аграрного сектору економіки (2018)
Шебаніна О. В. - Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни (2018)
Сіренко Н. М. - Креативний клас у формуванні економіки знань, Мельник О. І., Баришевська І. В. (2018)
Dubinina M. - Public-private partnership as a component of the institutional and structural transformation of the agricultural sector of the economy (2018)
Burkovskaya A. - Basic approaches to social responsibility level’s assessment, Lunkina T. (2018)
Шарата Н. Г. - Сутність сучасного терміна "державне управління", Павлов І. В. (2018)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методичних засад оцінки результатів та витрат системи економічної безпеки підприємства (2018)
Домаскіна М. А. - Автоматизація вибору оптимального рішення у сільському господарстві, Коломойцев А. І. (2018)
Horbach S. - Eventual trends in the extension of labour of the inhabitants of the regional rural areas (2018)
Мельник О. В. - Етилен-активність яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від строку збору та місця заготівлі плодів, Дрозд О. О., Мельник І. О. (2018)
Кур’ята В. Г. - Дія Гібереліну на морфогенез, формування фотосинтетичного апарату та урожайність томатів, Рогач В. В., Буйний О. О. (2018)
Лихочвор В. В. - Вплив норм висіву та інтенсифікації технології на формування урожайності сортів нуту, Пущак В. І. (2018)
Домарацький Є. О. - Вплив позакореневих підживлень комплексними багатофункціональними препаратами на кількісний рівень та якісний склад хлорофілового комплексу в рослинах соняшнику, Добровольський А. В. (2018)
Попович Г. Б. - Вплив строків сівби та затіняючої сітки на урожайність сортів редиски в низинній зоні Закарпаття, Садовська Н. П., Габрикевич М. А. (2018)
Кулібаба Р. О. - Аналіз генетичної диференціації субпопуляцій українських м’ясо-яєчних курей з використанням мікросателітних маркерів, Ляшенко Ю. В. (2018)
Шевчук Н. П. - Оцінка високопродуктивних родин української червоної молочної породи (2018)
Кімстач О. Ю. - Габаритний проліт повітряних ліній електропостачання, Новогрецький С. М., Мілєв В. Є. (2018)
Господаренко Г. М. - Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти, Полторецький С. П., Любич В. В., Новіков В. В., Желєзна В. В., Воробйова Н. В., Улянич І. Ф. (2018)
Орлик С. В. - Організація фінансового управління російською окупаційною владою на теренах Галичини і Буковини в період Першої світової війни (2017)
Velykochyy V. S. - The Ukrainians: attempt of self-identity and self-esteem, Velykochyy D. V. (2017)
Клапчук В. М. - Готелі Галичини міжвоєнного періоду (2017)
Проців О. Р. - Вплив громадських організацій Львова середини ХІХ – початку ХХ ст. на розвиток мисливської зброярської галузі (2017)
Чаграк Н. І. - Люди похилого віку як соціально-демографічна група в структурі американського суспільства, Угринюк В. М. (2017)
Гуменяк А. Р. - Неотомізм у викладі Яцека Воронецького як ідейна засада освітньої діяльності домініканського ордену в другій половині ХІХ – 30-ті роки ХХ століття (2017)
Лисий І. О. - Туристично-краєзнавчий опис Чернелицького замкового комплексу (2017)
Гринь В. В. - Пам'ятки архітектури польської доби на теренах Східного Поділля: стан збереженості і функціонування (2017)
Калуцький І. Ф. - Проблеми і перспективи створення та використання територій природно-заповідного фонду для розвитку туризму (на прикладі Івано-Франківської області), Рак А. Ю. (2017)
Польова Л. В. - Вплив корпоративної культури на результативність в готельно-ресторанній індустрії (2017)
Клапчук М. В. - Тоталітарний спадок Львова і туризм (2017)
Попов С. В. - Організація та шляхи покращення процесу надання побутових послуг у готелях, Котенко Р. М. (2017)
Вовчок Я. В. - Підготовка менеджерів етнографічного туризму в контексті сучасної української психолого-педагогічної науки (2017)
Орлова В. В. - Управління фінансовою безпекою підприємств соціокультурної сфери, Оришко С. П. (2017)
Дутчак О. І. - Нематеріальні культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні: перспективи використання в індустрії туризму (2017)
Котенко Р. М. - Нововведення у системі стандартизації якості продукції та послуг (2017)
Зарічняк А. П. - Міжнародні туристичні виставкові заходи як інструмент розвитку туристичної галузі, Шикеринець В. В. (2017)
Філюк С. М. - Види державного регулювання у сфері сільського туризму (2017)
Остап’юк Н. І. - Оцінка стану та тенденцій розвитку музейної справи міста Львова (2017)
Гритчук Г. В. - Туристичні можливості Гуцульщини для розвитку етнотуризму (2017)
Гуменюк Г. М. - Роль і місце сучасної реклами в туристичному бізнесі, Хоптій О. М. (2017)
Поздняков О. В. - Роль інтерференції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної після англійської (2017)
Маланюк Т. З. - Ратуші – соціокультурні пам'ятки Прикарпаття (2017)
Приймак Л. Б. - Полеміка І. Франка та М. Павлика навколо драми О. Островського "Гроза": літературно-критичний і етнографічний аспекти (2017)
Гошовський Р. М. - Протиборство у сфері естетичних уявлень мистецтва Закарпаття середини ХХ століття, Іванчо Т. Р. (2017)
Новосьолов О. В. - Прoфесoр В. Клапчук рoзміркoвує: "Якoю була б Галичина та її екoнoміка, якщo б транспoрт і пoштoвий зв'язoк не oтримали належнoгo рoзвитку" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Червен І. І. - Важливі напрями і проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні, Павлюк С. І. (2018)
Лесік І. М. - Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства (2018)
Добіжа Н. В. - Удосконалення системи управління сільськогосподарським виробництвом на основі логістичного підходу, Погріщук О. Б. (2018)
Стамат В. М. - Споживча поведінка на ринку туристичних послуг регіону, Смирнова А. А., Савченко Н. С. (2018)
Антипова Л. К. - Багаторічні трави – важлива складова екологічного землеробства і кормовиробництва, Цуркан Н. В., Адамович А. М., Пойша Л. А. (2018)
Панфілова А. В. - Вплив оптимізації живлення на висоту рослин та врожайність зерна сортів ячменю, ярого в умовах Південного Степу України, Гамаюнова В. В. (2018)
Карпенко В. П. - Вплив гербіциду і біологічних препаратів на фотосинтетичну продуктивність і врожайність посіву, Коробко О. О. (2018)
Кривенко А. І. - Оптимізація норм і термінів підживлення пшениці озимої азотними добривами у Південному Степу України (2018)
Рудік О. Л. - Вплив заходів передзбирального комплексу на втрату вологи посівами льону олійного в умовах Півдня України, Вожегова Р. А. (2018)
Карпенко К. М. - Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому ґрунті за дії біопрепаратів, Герасько Т. В., Вдовенко С. А. (2018)
Бєлов Я. В. - Напрями оптимізації технологій вирощування насіння кукурудзи за умов змін клімату (2018)
Пророченко С. С. - Накопичення кореневої маси та протиерозійна стійкість ґрунту під лучними травостоями залежно від удобрення (2018)
Крамаренко О. С. - Ентропійно-інформаційний аналіз ознак росту телиць південної м’ясної породи, Крамаренко С. С., Кузьмічова Н. І. (2018)
Юлевич О. І. - Молочна продуктивність корів за використання у раціонах соняшникового та ріпакового шротів (2018)
Галай О. Ю. - Вплив технології підготовки корів до доїння на установах типу "Карусель" і "Паралель" на процес молоковіддачі, Луценко М. М. (2018)
Сідашова С. А. - Репродуктивний потенціал ремонтних телиць за різних схем організації відтворення стада промислового молочного комплексу (2018)
Карсунський О. Й. - Вплив природної кормової добавки на динаміку живої маси свиней на відгодівлі, Гарбажій К. С. (2018)
Шевчук Н. П. - Продуктивне довголіття родин корів української червоної молочної породи (2018)
Бойчук О. В. - Розрахунок каркасів арок змінного перерізу, Цепуріт О. В., Хилько І. І., Богданов С. І. (2018)
Шарейко Д. Ю. - Інтелектуальна система керування електропривода камери телевізійного спостереження, Білюк І. С., Ферменко А. М., Савченко О. В., Майборода О. В. (2018)
Шановні колеги! (2018)
Агафонова Н. О. - Сутність зв’язків з громадськістю в системі публічного управління (2018)
Андріяш В. І. - Роль громадянського суспільства у досягненні сталого розвитку та боротьбі з корупцією в Україні, Бондар Г. Л. (2018)
Андріяш В. І. - Поняття "публічного управління" у вітчизняному науковому дискурсі, Євтушенко Н. О. (2018)
Багмет М. О. - Проблеми реформування професійної і комунікативної культури в публічному управлінні України, Хоржевська І. М., Малікіна О. А. (2018)
Дерега В. В. - Нормативні основи державної політики у сфері захисту права на життя дитини на пренатальній стадії розвитку (2018)
Дробот І. О. - Державне управління у сфері торгівлі мисливською та рибальською продукцією у Галичині ХІХ – початку ХХ ст. : ветеринарний аспект, Проців О. Р. (2018)
Євсюков О. П. - Концептуальні засади уніфікації державних механізмів щодо забезпечення cоціально-економічної безпеки, Шведун В. О. (2018)
Ємельянов В. М. - Пріоритетні аспекти розвитку системи державного фінансового контролю в Україні, Степанюк Д. А. (2018)
Слободянюк Д. С. - Система державного управління сферою інтелектуальної власності в Україні: структура та сучасний стан (2018)
Федорчак В. В. - Інформаційно-аналітична система державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2018)
Штирьов О. М. - Сутність механізму державного управління процесом створення спроможних громад, Гіржев А. О. (2018)
Штирьов О. М. - Тайм-менеджмент: історичний розвиток та використання в науці управління, Шудра О. М. (2018)
Бистрoва А. - Прoблeми cучаcнoгo транcпoртнoгo кoмплeкcу в мicтi Одeci (2018)
Варданян А. - Конкурентні переваги підприємств IT-сектору, Маркітан О. (2018)
Гейко Л. - Перспективи розвитку підприємств з переробки дикорослих недеревних рослин, Мартинюк А. (2018)
Іванченко А. - Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі, Маркітан О. (2018)
Кифяк О. - Туристичні дестинації та їх вплив на функціонування ринку туризму і рекреації в прикордонних регіонах (2018)
Лисюк А. - Обґрунтування диверсифікації діяльності підприємтсва роздрібної торгівлі, Маркітан О. (2018)
Мариніч І. - Перспективи розвитку книжкової галузі в Україні (2018)
Місько Г. - Стратегія розвитку управління ПРАТ "Київстар" на засадах корпоративної соціальної відповідальності, Титаренко І. (2018)
Разінкін Н. - Роль інфраструктурних проектів у реалізації потенціалу вітчизняного ринку електромобілів, Карпов В. (2018)
Середа Д. - Конкурентоспроможність як напрямок розвитку підприємства в сфері торгівлі й надання послуг (2018)
Скідан В. - Роль інновацій у покращенні платоспроможності комунальних підприємств, Карпов В. (2018)
Чабанова А. - Успішна стратегія розвитку веб-студії в Україні (2018)
Челядник В. - Дослідження безробіття в Україні та Одеській області, Балджи М. (2018)
Шевчук А. - Підвищення капіталізації банківської системи україни шляхом макропруденційного регулювання національного банку України (2018)
Наші автори (2018)
Титул, зміст (2017)
Пашкевич С. А. - Вторинна профілактика порушень зору студентів з міопією середнього ступеня засобами лікувальної фізичної культури в умовах професійного ліцею, Кривенцова І. В. (2017)
Черненко С. - Особливості функціональної і рухової підготовленості студентів вищих навчальних закладів, Олійник О., Капкан О., Малахова Ж. (2017)
Kazmiruk A. - Parameters of the In-Run Position of Juniors’ Body at the Beginning of Take-Off, Banakh V., Vlasov A., Lopatiev A., Tovstonoh O., Stefanyshyn N. (2017)
Лопатьєв А. О. - Моделювання біотехнічних систем в спорті, Власов А. П., Демічковський А. П. (2017)
Приходько В. В. - Факторна структура розвитку координаційних здібностей у хлопців 5-7 класів (2017)
Ivashchenko O. - Effectiveness of Motor Skills Development in 5th-7th Grade Girls at Different Modes of Physical Exercises, Abdulkhalikova T., Cieslicka M. (2017)
Керівництво для авторів (2017)
Титул, зміст (2018)
Корягін В. М. - Регламентація педагогічних принципів реалізації контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп, Блавт О. З., Цьовх Л. П. (2018)
Пашкевич С. А. - Використання рухового тесту для оцінки ефективності фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів вищих навчальних закладів, Кривенцова І. В., Галічева К. С. (2018)
Радченко Ю. А. - Аналіз рукопашного бою, сучасний стан, перспективи розвитку, Коробейніков Г. В., Чернозуб А. А., Данько Г. В., Коробейнікова Л. Г. (2018)
Лопатьєв А. О. - Дискретно-неперервний підхід та термінологія: характеристика енергоінформаційної взаємодії, Пітин М. П., Бернатовський А. (2018)
Ivashchenko O. - Movement Coordination: Factor Structure of Development in 5th-7th Grade Girls, Prykhodko V., Cieslicka M. (2018)
Керівництво для авторів (2018)
Погодін А. І. - Синтез, вирощування та структурні дослідження монокристалів Cu7SiS5I, Ag7SiS5I та твердих розчинів на їх основі, Філеп М. Й., Лучинець М. М., Ямковий О. О., Кохан О. П., Студеняк І. П. (2018)
Росул Р. Р. - Фазові переходи в полікристалах TlIn(S0.93Se0.07)2, Гуранич П. П., Гомоннай О. О., Сливка О. Г., Huranych P., Гомоннай О. В., Рубіш В. М., Горват Г. Т. (2018)
Шуста О. В. - Фазова р,Т-діаграма шаруватих кристалів CuCr0.9In0.1P2S6, Сливка О. Г., Шуста В. С., Калитин В. А., Петришинець І.I. (2018)
Vasylyeva H. V. - Kinetic of sorption of Sr2+ ions from aqueous solutions by synthetic inorganic sorbents, Kylivnyk Yu. M., Vuchkan S. I., Sych O. Ya., Syika I. Yu. (2018)
Жаба В. І. - Аналітичні форми хвильової функції дейтрона і поляризаційні спостережувані в A(d,d’)X- реакціях (2018)
Epishev V. P. - On the possibility of controlling behavior of geosynchronous objects using results of ground-based observations, Motrunich I. I., Perig V. M., Sukhov P. P., Sukhov K. P., Pawlaszek R. K. (2018)
Kudak V. І. - Photometry of near earth asteroid Florence (3122), Perig V. М., Verbitsky S.I. (2018)
Епишев В. П. - Комплексные наблюдения маневрирующих геосинхронных объектов украинскими наземными средствами, Сухов П. П., Мотрунич И. И., Кашуба В. И., Кудак В. И., Периг В. М., Сухов К. П., Найбауэр И. Ф. (2018)
Маркуш П. П. - Мас-спектрометричні дослідження складу Cірки і Cелену у газовій фазі електронним ударом (2018)
Роман В. І. - Іонізація та автоіонізація атома рубідію електронним ударом, Бандурина Л. О. (2018)
Боровик В. О. - Перерізи автоіонізації атомів цезію та барію при збудженні 5р6 оболонки електронним ударом, Шафраньош І. І., Боровик О. О. (2018)
Малініна А. М. - Параметри плазми сильнострумого наносекундного розряду в повітрі з малими домішками парів, Малінін О. М., Шуаібов О. К., Данило В. В. (2018)
Демеш Ш. Ш. - Пружне розсіювання електрона молекулами CF2Cl та CF3 у потенціальному підході, Келемен В. І., Ремета Є. Ю. (2018)
Бандурина Л. О. - Непружне розсіяння електронів на збуджених атомах барію, Гедеон С. В. (2018)
Кузьма В. В. - Люмінесценція молекул азотистої основи урацилу в різних фазових станах під дією електронного пучка, Шафраньош М. І., Митропольський І. Є., Суховія М. І., Свида Ю. Ю., Шафраньош І. І. (2018)
Мельник В. С. - Модуляція коливань у резонансній системі із змінною власною частотою, Шевера І. В. (2018)
Ковалінська Т. В. - Дослідження можливостей застосування продуктів радіолізу води в медичних цілях, Жернов О. А., Сахно В. І., Маєвська Т. М., Іванов Ю. В., Ніколаєв В. Г., Сахно Л. О., Шлапацька В. В. (2018)
Сливка О. Г. - Підручник "Молекулярна фізика” (Якібчук П. М., Клима М. М.) (2018)
Андріяш В. І. - Комунікаційна стратегія як інструмент формування зв’язків з громадськістю у сфері публічного управління: особливості застосування в органах правосуддя, Торхова Н. О. (2018)
Бондар Г. Л. - Судова реформа в Україні (2018 р.): проблеми ат здобутки (2018)
Гребенюк Б. О. - Громадянське суспільство як один із головних елементів протидії корупції (2018)
Драган І. О. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я як пріоритету державного регулювання демографічного розвитку, Долінченко О. М. (2018)
Євтушенко О. Н. - Становлення інституту місцевого самоврядування як децентралізованої публічної муніципальної влади територіальних громад в Україні: теорія та практика, Попова Т. С., Самсонюк О. О. (2018)
Ємельянов В. М. - Проблеми становлення державного управління інтелектуальною власністю в Україні, Слободянюк Д. С. (2018)
Єрко І. А. - Відкриті дані як вектор розвитку публічого управління, Токар О. В. (2018)
Карамишев Д. В. - Імперативи глобального розвитку: фокус на Global Governance (2018)
Лізаковська С. В. - Доцільність і необхідність співпраці громадських організацій з органами публічної влади в Україні (2018)
Нонік В. В. - Методологічні особливості розробки та реалізації регіональної антикорупційної стратегії (2018)
Шатун В. Т. - Основні компетенції лідерів у системі державної служби в розвинених країнах світу, Полторан І. С. (2018)
Шульга А. А. - Проблеми ефективного здійснення державного фінансового контролю в Україні на сучасному етапі та способи його удосконалення, Білоус С. П. (2018)
Титул, зміст (2018)
Розторгуй М. - Види підготовки та їх співвідношення у тренувальному процесі спортсменів з інвалідністю в армспорті та пауерліфтингу, Передерій А., Товстоног О. (2018)
Križan M. - Dependence of the Result on the Effectiveness of Performance in the World Women’s Handball Championship 2016, Mikulič M. (2018)
Ярмощук О. - Диверсифікація навчальних технологій в професійній підготовці учителя фізичної культури, Василюк В. (2018)
Веремеєнко В. Ю. - Силові здібності: характеристика розвитку у дівчат середнього шкільного віку (2018)
Bădicu G. - Teaching Methods Used in Primary Education for Making Physical Education Class More Effective (2018)
Ivashchenko O. V. - Movement Coordination: Identification of Age-Related Dynamics of its Development in Girls Aged 11-13, Khudolii O. M., Iermakov S. S., Prykhodko V. V., Cieslicka M. (2018)
Керівництво для авторів (2018)
Копитко М. І. - Деструктивні чинники середовища функціонування соціально-економічних систем, Літвін Н. М. (2017)
Бобров Є. А. - Завдання регіонів щодо розвитку відновлювальної енергетики (2017)
Борисенко З. М. - Колізії у конкурентному законодавстві як загрози економічній безпеці (2017)
Сiчиoкнo Г. Б. - Формування економічної безпеки держави в сучасних умовах (2017)
Євтушенко С. В. - Оцінка та регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі України (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського