Козуб Н. О. - Створення і дослідження матеріалу Triticum aestivum L. з інтрогресіями від Aegilops biuncialis Vis., Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Созінова О. І., Карелов А. В., Пилипенко Л. А., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2018)
Матвєєва Н. А. - Вплив зниженої температури на синтез флавоноїдів у культурах "бородатих" коренів Artemisia vulgaris L. та Artemisia annua L., Гаврилюк О. А., Ястремська Л. С. (2018)
Мірошник Н. В. - Сучасні методичні підходи до оцінювання стану паркових лісових екосистем, Тертична О. В., Тесленко І. К. (2018)
Молодченкова О. О. - Біохімічні критерії насіння нуту звичайного (Cicer arietinum L.) для добору генотипів продовольчого напряму, Картузова Т. В., Безкровна Л. Я., Лихота О. Б., Бушулян О. В., Лаврова Г. Д. (2018)
Полякова А. С. - Біохімічний аналіз і оцінка сучасних однодомних сортів конопель Cannabis sativa L. за вмістом канабіноїдних речовин (2018)
Решетников В. Н. - Влияние различных факторов на антирадикальную активность экстрактов Panax ginseng С. A. Meyer, Шутова А. Г., Шиш С. Н., Гиль Т. В. (2018)
Собко Т. О. - Генетична різноманітність сортів пшениці м’якої ярої за локусами запасних білків, Сірант Л. В., Лісова Г. М. (2018)
Тістечок С. І. - Актиноміцети ризосфери Juniperus excels Bield. – антагоністи фітопатогенної мікробіоти, Сирватка В. Я., Федоренко В. О., Громико О. М. (2018)
Чеботарь Г. А. - Полиморфизм в регионе, предшествующем кодирующей области гена Ppd-D1, у Aegilops tauschii Coss., Сечняк В. Е., Юрганова Т. Ю., Чeботарь С. В. (2018)
Юнгин О. С. - Генетический потенциал бактерий, выделенных из загрязненных кадмием почв, Беликова Е. Ю., Гладка Г. В., Таширев А. Б. (2018)
Hovorukha V. M. - Thermodynamic prognosis of the efficiency of toxic metals extraction from solution by microorganisms and their genetic potential, Tashyrev O. B. (2018)
Дика Л. Д. - Вплив мікрохвиль на прояв ефекту положення гена мозаїчного типу у Drosophila melanogaster Meig., Страшнюк В. Ю. (2018)
Гуральчук Ж. З. - Вплив гербіцидів на рослини у зв’язку з формуванням арбускулярного мікоризного симбіозу, Сичук А. М., Гуменюк О. В. (2018)
Кацан В. А. - Вплив додаткового освітлення за допомогою ламп на сонячних батареях на ріст, розвиток та зернову продуктивність вівса сорту Незламний, Потопальський А. І., Антоненко М. Я., Задорожній Б. О. (2018)
Сіома І. Б. - Ртуть-резистентні бактерії у екосистемах Антарктики, Говоруха В. М., Таширев О. Б. (2018)
Седельникова Т. С. - Развитие кариологических и молекулярно-генетических исследований болотных и суходольных популяций хвойных (2018)
Шейка М. Н. - Пуфовая активность политенных хромосом у Drosophila melanogaster Meig. при действии микроволнового излучения, Страшнюк В. Ю. (2018)
Shamilov E. N. - Studying the radioprotective properties of some phytoextracts from Azerbaijan pharmaceutical flora, Abdullaev A. S., Shamilli V. E., Azizov I. V. (2018)
Вибрані тези доповідей на XIII Міжнародній науковій конференції "Фактори експериментальної еволюції організмів" (17-21 вересня 2018 р., Яремче, Україна) (2018)
Плис В. М. - Патоморфологічні зміни в імунокомпетентних органах птиці за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання (2018)
Горальський Л. П. - Патоморфологічна диференційна діагностика парвовірусного та коронавірусного ентериту у собак, Радзиховський М. Л., Заїка С. С. (2018)
Захарченко К. В. - Імунологічні показники крові поросят-сисунів за використання біологічно активних препаратів, Себа М. В., Каплуненко В. Г. (2018)
Гєрдєва А. О. - Збудники гнійних ран у собак та визначення їх чутливості до антибіотиків, Івченко В. М. (2018)
Басаргін В. А. - Біологічна цінність м’яса свиней при додаванні у раціон сорбентів природного походження, Лавринюк О. O., Мамченко В. Ю. (2018)
Разанов С. Ф. - Баланс важких металів в організмі курей за введення в їх раціон кремнієво-мінеральної водної витяжки, Кабаченко О. С. (2018)
Кацараба О. А. - Вплив імуностимулюючих препаратів на організм корів у період запуску (2018)
Верес А. А. - Гематологічні показники ремонтних телиць за використання сухої пивної дробини в раціонах, Кривий М. М. (2018)
Логвиненко Н. М. - Перспективи використання в годівлі молодняку свиней кремнієвого сорбенту "Силард" та кормового концентрату "Живина" та їх вплив на продуктивність тварин, Басаргін В. А., Мамченко В. Ю. (2018)
Горальський Л. П. - Морфологічні особливості розвитку лімфоїдних утворень мигдаликів свійської свині, Панікар І. І., Решетниченко О. П. (2018)
Ковпак В. В. - Проліферативна активність стовбурових клітин кісткового мозку котів у культурі залежно від культурального середовища, Ковпак О. С. (2018)
Вимоги (2018)
Kukharets S. - The substantiation of the tense state of soil under condition of its interaction with wheels, Zabrodskyi A., Biletskii V., Chuba V. (2018)
Ємець Б. В. - Покращення динамічних характеристик автомобілів сільськогосподарського призначення під час роботи на окремих видах альтернативного палива (2018)
Ярош Я. Д. - Обґрунтування механіко-технологічних особливостей використання дизельного біопалива в аграрному виробництві (2018)
Соколовський О. Ф. - Математична модель насосної установки в умовах обмеження вихідних даних (2018)
Савченко Л. Г. - Загальна оцінка умов праці та оцінка професійного ризику виробничого персоналу промислових теплиць, Міненко С. В., Савченко В. М. (2018)
Шведик М. С. - Визначення сили присмоктування насінини до комірчини висівного елемента з нахиленою віссю обертання, що рухається вниз, Гунько Ю. Л., Теслюк В. В. (2018)
Медведський О. В. - Встановлення впливу параметрів молочної камери колектора на режими роботи доїльного апарата, Ачкевич О. М., Ачкевич В. І. (2018)
Голуб Г. А. - Уточнення фізичної моделі процесу затягування рослинних матеріалів у міжвальцевий простір, Кухарець С. М. (2018)
Кононцев С. В. - Конверсія компонентів корму при вирощуванні рибницької продукції в установках із замкнутим водопостачанням (2018)
Вимоги (2018)
Сердюк Я. О. - Матричні структури віртуального в системі музичної нотації (2018)
Біляєва Н. В. - Диригентський жест: знак, символ, смисл (2018)
Кудрявцев В. Ю. - Интонационный образ мира в вокальном цикле Ж. Массне "Poème d’ Avril" на стихи А. Сильвестра (2018)
Фан Синь Сюань - Режиссёрский анализ музыкально-сценических произведений французских композиторов на сюжет "Ромео и Джульетты" (на материале одноименных оперы Ш. Гуно и мюзикла Ж. Пресгурвика (2018)
Дондик О. І. - Особливості сучасних хорових аранжувань класичних творів на прикладі репертуару хору "Хрещатик" (2018)
Пташенко С. В. - Специфіка пісенно-танцювальної жанровості у творах для баяну Анатолія Гайденка (2018)
Лю И. - Камерно-вокальные произведения Инь Циня: тематика и стилистика жанра (2018)
Ці Мінвей - Народна пісня як національний образ світу в умовах глобалізації музичної культури Китаю (2018)
День Кай Юань - Камерно-вокальная миниатюра в творчестве Цинь Ёнчена: стилистика жанра (2018)
Малый Д. Н. - "Guero" для рояля Х. Лахенмана: семантика исполнительского приёма (2018)
Данилова О. В. - "Dies irae. 39 вариаций" для фортепиано В. Бибика: композиторская интерпретация жанра (2018)
Дорофээва О. Ю. - Педагогічна діяльність Мар’яна Крушельницького (2018)
Губрій Н. В. - На шляхах режисерського становлення: Михайло Верхацький і харківська театральна школа (1925 – 1935) (2018)
Беліченко Н. М. - Неімітаційне письмо у системі навчального курсу поліфонії: актуальні завдання сучасної теорії та практики (2018)
Полтавцева Г. Б. - Навчальний посібник "Гармонія" І. М. Дубініна (до 100-річчя від дня народження автора) (2018)
Рябчун І. В. - Фортепіано, фортепіанна освіта і репертуар у формуванні музичної культури нової Греції (2018)
Утіна А. М. - Опера М. В. Лисенка "Коза-дереза" у постановці Костянтинівської школи мистецтв: досвід створення ансамблевої партитури (2018)
Бабайлов В. К. - Новая парадигма механики, Курденко А. В. (2018)
Бабайлов В. К. - Новая парадигма технологии, Приходько Д. А. (2018)
Блага В. В. - Управління маркетингом в лісовому господарстві з метою вдосконалення конкурентоспроможності підприємства, Благой В. В., Хорошилова І. О. (2018)
Деділова Т. В. - Аналіз цінової політики установ державного санітарно-епідеміологічного контролю, Токар І. І. (2018)
Левченко Я. С. - Теоретико-методологическое обоснование путей развития корпоративной социальной ответственности, как фактора конкурентоспособности (2018)
Іванілов О. С. - Методи оцінки рівня економічної безпеки промислових підприємств, Дмитрієва О. І. (2018)
Кирчата І. М. - Теоретичні аспекти взаємозв’язку конкурентного потенціалу з основними категоріями теорії конкуренції, Шершенюк О. М. (2018)
Кирчата І. М. - Фінансовий потенціал як об’єкт діагностики фінансового стану підприємства, Шершенюк О. М. (2018)
Ковальова Т. В. - Про удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку для цілей управління (2018)
Лысанова А. М. - Организационная культура как элемент стратегии эффективного использования человеческого потенциала в бизнесе, Пахомова Л. В. (2018)
Онісіфорова В. Ю. - Аналіз ринку страхових послуг України, Болотова Т. М., Остапенко Л. О. (2018)
Попадинець О. В. - Нерівність як важливіша харктеристика інформаційної економіки (2018)
Приходько Д. О. - Розробка розширеного комплексу маркетингу медичної організації офтальмологічного профілю (2018)
Прокопенко М. В. - Використання програмних засобів як метод підвищення ефективності використання виробничого персоналу підприємства (2018)
Солопун Н. М. - Корпоративне підприємництво - інноваційні пропозиції та проактивність працівників як підгрунтя для досягнення конкурентних позицій на ринку (2018)
Федорова В. А. - Обоснование мероприятий по улучшению имиджа предприятия (2018)
Шевченко І. Ю. - Інтегральна оцінка конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України (2018)
Саблук П. Т. - Від соціалістичної до цивілізованої (людської) ідеї становлення аграрної сфери України (2018)
Тимошенко М. М. - Теоретичні засади багатофункціонального сільського розвитку (2018)
Кравчук Н. І. - Детермінанти розвитку сільської економіки, Кільніцька О. С., Ходаківський В. М. (2018)
Ходаківський Є. І. - Публічне управління у процесі децентралізації, Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. (2018)
Цаль-Цалко Ю. С. - Статистична і фінансова звітність в системі інформаційних ресурсів для оцінювання розвитку бізнесу територіальних громад, Мороз Ю. Ю. (2018)
Савченко Р. О. - Запаси: особливості обліку і контролю, Савченко Н. М. (2018)
Недільська Л. В. - Системний колапс державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств (2018)
Захаріна О. В. - Механізм функціонування інвестиційних проектів на принципах державно-приватного партнерства, Ярош С. В., Тищенко С. В. (2018)
Василенко С. В. - Формування вітчизняного ринку продукції скотарства в умовах євроінтеграції, Паламарчук Т. М. (2018)
Кухарець В. В. - Узагальнення досвіду використання органічної сировини як енергоресурсу (2018)
Васільцова О. В. - Складові екологічної безпеки продукції хлібопекарських підприємств (2018)
Вимоги (2018)
Горальський Л. П. - Патоморфологічна диференційна діагностика парвовірусного та коронавірусного ентериту у собак, Радзиховський М. Л., Заїка С. С. (2018)
Кот Т. Ф. - Морфометричні показники залоз слизової оболонки яйцепроводу свійських птахів (2018)
Гуральська С. В. - Морфологія легень курей за вакцинації проти інфекційного бронхіту та застосування імуномодулятора АвесстимТМ (2018)
Замазій А. А. - Динаміка показників тромбоцитарного гемостазу тільних корів (2018)
Камбур М. Д. - Особливості поглинання ліпідів тканинами молочної залози корів та на ріст і розвиток плода в сухостійний період (2018)
Зон Г. А. - До епізоотології лептоспірозу свиней у Сумській області, Івановська Л. Б., Зон І. Г. (2018)
Бобрицька О. М. - Біорезонансний метод оцінки та корекції функціонального стану підшлункової залози у собак, Югай К. Д., Карповський В. І. (2018)
Кучерук М. Д. - Гуманне ставлення до продуктивної птиці за органічного вирощування (2018)
Еверт В. В. - Патоморфологічна характеристика лімфатичних вузлів поросят з ознаками латентної та субклінічної цирковірусної інфекції ІІ типу (2018)
Сачук Р. М. - Діагностика метаболічних зрушень в організмі корів у період сухостою та розробка превентивних заходів, Кацараба О. А., Дмитрів О. Я., Стравський Я. С. (2018)
Краєвський А. Й. - Запліднюваність корів залежно від їх продуктивності та вгодованості, Осмола В. В., Мусієнко Ю. В., Чекан О. М. (2018)
Мельничук О. П. - Продуктивність молодняку свиней за використання в раціонах тритикале з люпином (2018)
Аліфонова К. В. - Клініко-морфологічні особливості базальноклітинного раку шкіри у собак, Гавриліна О. Г. (2018)
Облап Р. В. - Внутрішньолабораторна валідація методу визначення видової приналежності м’яса за використання ПЛР-РЧ тест-системи "М’ясо-тест" (2018)
Хомутинин Ю. В. - Вероятностное прогнозирование содержания 129I в молоке коров, Кашпаров В. А., Лазарев Н. М., Отрешко Л. Н., Йощенко Л. В. (2018)
Бондар С. В. - Зміни вмісту окремих цитокінів у сироватці крові псів за хронічного простатиту при використанні сироватки кордової крові (2018)
Король-Безпала Л. П. - Мінеральний склад сухої біомаси личинок Chironomus, вирощених на поживному середовищі із вмістом дріжованої маси шроту насіння соняшнику (2018)
Нечипорук Є. В. - Екстра- та інтраорганна васкуляризація капсули тарсального суглоба у собак, Новак В. П. (2018)
Іванов І. А. - Залежність продуктивних та технологічних показників первісток молочних порід від їх племінної якості, Дідківський А. М. (2018)
Вимоги (2018)
Панфілова А. В. - Фотосинтетична діяльність посівів пшениці озимої залежно від сорту та живлення в умовах Південного Степу України, Гамаюнова В. В. (2018)
Лихочвор В. В. - Урожайність нуту залежно від елементів інтенсифікації технології вирощування, Пущак В. І. (2018)
М’ялковський Р. О. - Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на зберігання бульб картоплі (2018)
Паламарчук І. І. - Вплив сортових особливостей на урожайність та якість продукції кабачка в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Данильченко О. М. - Продуктивність чини при внесенні різних доз мінеральних добрив та інокуляції насіння в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Коваленко І. М., Бутенко А. О. (2018)
Паламарчук В. Д. - Вплив строків сівби на лінійні розміри рослин гібридів зернової кукурудзи (2018)
Герасимчук Л. О. - Тенденції зміни клімату на території м. Новоград-волинський Житомирської області, Валерко Р. А., Мартенюк Г. М. (2018)
Мельник В. В. - Особливості накопичення цезію-137 у моховому покриві лісів Українського Полісся, Курбет Т. В. (2018)
Дятел А. А. - Оценка влияния климатических и антропогенных факторов на водообмен грунтовых и подземных вод Припятского Полесья, Цветова Е. В., Сайдак Р. В. (2018)
Карась І. Ф. - Впорядкування орних земель на території Забарської сільської ради Андрушівського району Житомирської області, Трофименко Н. В., Коткова Т. М. (2018)
В’юнцов С. М. - Енергетично-економічна ефективність застосування стимулятора росту Альбіт на посівах льону-довгунця (2018)
Вимоги (2018)
Стороженко Л. І. - Статичний розрахунок просторових конструкцій, складених з жорстких дисків, Єрмоленко Д. А., Гасій Г. М. (2017)
Войцехівський О. В. - Інноваційні технології улаштування і реконструкції залізобетонних димових труб, Попов В. О., Дорохова Н. Д. (2017)
Сердюк В. Р. - Особливості технології улаштування огороджуючих конструкцій житлових будівель з використанням ніздрюватих бетонів, Христич О. В., Мельничук Д. А. (2017)
Лемешев М. С. - Антистатичні покриття з електропровідного бетону, Березюк О. В. (2017)
Дудар І. Н. - Енергоефективні матеріали та конструкції для теплового захисту будівель і споруд, Риндюк С. В. (2017)
Андреев В. С. - Расчет коэффициента устойчивости грунтовых откосов и склонов для случая, когда поверхность скольжения известна заранее, Мосичева И. И., Шаповал В. Г. (2017)
Войцехівський О. В. - Стійкість рівноваги висотних димових труб на фундаментах мілкого закладання, Попов В. О., Дорохова Н. Д. (2017)
Моргун А. С. - Теоретичні дослідження за мге процесу деформування плитного фундаменту, Шевченко І. І. (2017)
Моргун А. С. - Прикладання ПК Ansys до топологічної оптимізації будівельних конструкцій, Сорока М. М., Гарбар Ю. С., Москалюк А. О. (2017)
Швець В. В. - Дослідження басейну візуальної відкритості на регульованому перехресті, Костішина О. М. (2017)
Очеретний В. П. - Сучасна тенденція скорочення площі зелених насаджень в світі, Потапова Т. Е., Кузьміна Д. М., Сологор В. М. (2017)
Швець В. В. - Вплив реклами на міську архітектуру та аналіз світового досвіду щодо її використання, Підгорна О. В., Табачишина М. Ю. (2017)
Chernyshev D. - Updating of the methodological basis of the organization of construction to provide the European requirements for the organizational and technological reliability of construction projects (2017)
Степанов Д. В. - Ефективність теплопостачання навчального корпусу від електрокотельні, Богомаз В. О. (2017)
Ратушняк Г. С. - Дросельні пристрої із зручнообтічними виконавчими елементами регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації, Степанковський Р. В. (2017)
Сердюк В. Р. - Європопейський та вітчизняний досвід використання теплових насосів в системах теплопостачання житла, Дєдова О. В. (2017)
Ткаченко С. Й. - Перспективи використання методів регулярного режиму для визначення інтенсивності теплообміну в обмеженому об’ємі, Денесяк Д. І. (2017)
Ратушняк Г. С. - Підвищення енергоощадності багатоповерхових будинків шляхом вдосконалення вузлів примикання огороджувальних конструкцій, Очеретний А. М., Материнська О. Ю. (2017)
Горват П. П. - Комп’ютерна система керування сушильною камерою, Пляцко Н. В. (2017)
Боднар Л. А. - Дослідження показників роботи теплогенератора для спалювання тюків соломи, Сливко Р. В. (2017)
Березюк О. В. - Поширеність спалювання твердих побутових відходів з утилізацією енергії, Лемешев М. С. (2017)
Гогонянц С. Ю. - Вибір показників оцінювання живучості угрупування радіотехнічних військ, Крищенко В. М., Колеснік О. М. (2018)
Звиглянич С. М. - Шляхи підвищення живучості бойових літаків у повітряному ударі з урахуванням можливостей системи ППО противника, Ізюмський М. П. (2018)
Іленко Є. Ю. - Визначення міжремонтного ресурсу авіаційних двигунів у процесі імпортозаміщення комплектуючих виробів, Сушак М. Б., Стешенко П. М. (2018)
Климченко В. Й. - Методика використання малопотужних наземних передавачів активних шумових перешкод для імітації перешкодової обстановки оглядовим радіолокаційним станціям, Кукобко С. В., Тютюнник В. О., Рибалка Г. В. (2018)
Леонтьєв О. Б. - Обґрунтування сукупності показників та критеріїв порівняльного оцінювання системи інженерно-авіаційного забезпечення частин і підрозділів авіації Повітряних Сил, Чигрин Р. М., Паращенко Т. В. (2018)
Озеров С. В. - Аналіз можливості застосування хаотичних процесів для підвищення скритності сенсорних мереж тактичної ланки управління військами, Коваль О. В., Котик Ю. О. Гарвардт С. О., Марченко Є. В. (2018)
Полуйко О. М. - Методика оптимізації маршруту подолання ППО противника підрозділами тактичної авіації, Онипченко П. М., Тимошенко О. В., Корецький В. Я. (2018)
Северілов А. В. - Аналіз аналогових методів скремблювання, що застосовуються в системах військового радіозв'язку, Васьковський В. В., Волосенко В. М., Шуварін І. А. (2018)
Тарасов В. М. - Метод аналітичної оцінки розмірів області розсіювання точок падіння бойових елементів після розкриття касетної бойової частини, Журавльов О. О., Ізюмський М. П., Шигімага Н. В. (2018)
Таршин В. А. - Удосконалення системи наведення реактивних керованих снарядів по наземним цілям, Дергоусов М. Ю. (2018)
Galak А. - Filtering systems on armored vehicles of foreign countries, Sakhnenko N., Kosarev A., Linyvtsev A. (2018)
Головін О. О. - Побудова мережецентричної системи підтримки процесів оснащення і розвитку ОВТ на основі використання трансдисциплінарних процедур інтеграції інформаційних ресурсів, Стрижак О. Є. (2018)
Комін Д. С. - Формалізована модель оцінки гарантій інформаційної безпеки комплексної системи захисту інформації, Чечуй О. В., Левченко М. А., Панхонін О. С., Павловський В. А. (2018)
Кононов Б. Т. - Методика врахування крутильних коливань при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання валу дизель-генератора, Мусаїрова Ю. Д., Нечаус А. О. (2018)
Kucherenko Yu. - Method for evaluating the efficiency of the military purpose automated system,based on determining the cycle of the controls of the objects and with the considering of the importance of the solving it's purpose tasks, Dovbnia O., Naumenko M. (2018)
Обідін Д. В. - Оцінка точності визначення координат та курсу морського об'єкту в умовах невизначеності, Макарчук Д. В., Мішуков О. М. (2018)
Озєров С. В. - Дослідження можливості підвищення скритності сигнально-кодових конструкцій в системах радіозв'язку шляхом впровадження псевдовипадкової послідовності Лемера, Литвин А. В., Жежеря С. В. Зимогляд В. Ю., Ляховський В. І. (2018)
Хижняк В. В. - Оцінка розподілення ймовірностей та кореляційних функцій за результатами аналізу методів розрахунку ймовірнісних характеристик вимірювальних сигналів, Литовченко А. О., Дмитрієв А. Г. (2018)
Трембовецький О. Г. - Методика роботи штабу прикордонного загону щодо пошуку і ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника, Гулеватий Д. Ю. (2018)
Федорієнко В. А. - Вплив ефекту часових показників завантаженості на оптимізацію створення спеціального програмного забезпечення ERP системи (2018)
Федорченко В. М. - Аналіз ORM-бібліотек для операційної системи Android, Сєвєрінов О. В., Родіонов С. В. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Вихідні дані (2018)
Петровский А. Ф. - Результати експериментів з підбору ін'єкційного розчину на основі бентонітового порошку, Борисов О. О., Бабий І. М. (2016)
Сердюк В. Р. - Актуальність використання нвч випромінювання в технології будівельних матеріалів, Сідлак О. С. (2016)
Моргун А. С. - Геотехнічний розрахунок за мге поведінки буроін’єкційних паль при підсиленні фундаментів, Плясовиця В. Ю. (2016)
Бабій І. М. - Оптимізація проекту утеплення будинку системою вентильований фасад на основі експериментально-статистичного моделювання, Камінська-Пінаєва А. І. (2016)
Співак О. Ю. - Математичне моделювання процесу сушіння цегли, Фіник І. В., Коба П. С. (2016)
Титар С. С. - Інтенсифікація теплообміну сипучого матеріалу щільного шару з циліндром за допомогою вібрації, Фурман О. С. (2016)
Дудар І. Н. - Діагностика стану системи поводження з твердими побутовими відходами, Яворовська О. В. (2016)
Швець В. В. - Модернізація фізкультурно-спортивних комплексів, Прилипко Т. В., Шамраєва О. О. (2016)
Сердюк В. Р. - Актуальність використання зрідженого вуглеводного газу для опалення малоповерхової житлової забудови, Дишкант Н. О. (2016)
Швець В. В. - Вплив геометричних особливостей конфігурації вулично-дорожньої мережі на її функціонування, Галіброда В. В., Сердюк В. В. (2016)
Ковальський В. П. - Фактори, що впливають на формування та розміщення садово-паркових об’єктів, Вітюк І. В. (2016)
Очеретний В. П. - Скорочення викидів парникових газів за рахунок утеплення будинків, Яворовська О. В., Севастьянов С. О. (2016)
Сердюк T. В. - Організаційно-економічні заходи кредитування термомодернізації застарілого житлового фонду (2016)
Ратушняк Г. С. - Ефективність регулювання робочих режимів удосконаленою конструкцією дросельного пристрою в системі аспірації, Степанковський Р. В. (2016)
Боднар Л. А. - Дослідження ефективності інтенсифікації теплообміну в газотрубному теплообміннику водогрійного котла, Лепетан І. В. (2016)
Ратушняк Г. С. - Моніторинг технічного стану підземних сталевих газопроводів, Ободянська О. І. (2016)
Шаповал С. П. - Підвищення енергоефективності зовнішніх огороджень будівлі за умов встановлення комбінованого сонячного колектора при його орієнтації на схід, Желих В. М., Венгрин І. І. (2016)
Пономарчук І. А. - Дослідження балансу теплонадходжень зон будівлі в залежності від орієнтації та періоду року, Слободян Н. М. (2016)
Очеретний В. П. - Термомодернізація будинків у м. Вінниця, Севастьянов С. О., Логоша О. І. (2016)
Караченцев Ю. И. - Патогистологические особенности папиллярного рака щитовидной железы, Винник Ю. А., Хазиев В. В., Коркелиа А. Г. (2018)
Пилипчук Т. П. - Дослідження стану антиоксидантної системи крові та печінки у щурів у динаміці розвитку синдрому тривалого стиснення, Криницька І. Я. (2018)
Шушляпина Н. О. - Оценка характеристик носового дыхания на микроуровне при диагностике респираторно-обонятельных нарушений (2018)
Щерба В. В. - Зміни функціонального стану системи синтезу гідроген сульфіду у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу, Криницька І. Я., Корда М. М. (2018)
Гасанов Ю. Ч. - Клініко-патогенетичні аспекти успішності застосування метопрололу сукцинату у лікуванні пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на фоні ожиріння (2018)
Кучерявченко В. В. - Зміни функціональних показників кардіогемодинаміки при травматичній хворобі у хворих з підвищеним індексом маси тіла, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2018)
Опря Є. В. - Якість життя і соціальне функціонування хворих на шизофренію з супутньою соматичною патологією (2018)
Петухова И. С. - Ортостатическая гипотензия у больных с болезнью Паркинсона и меры её профилактики, Васильева О. А. (2018)
Орлова В. В. - Рівень фрагментованої ДНК ендометрію та фолікулярної рідини при трубно-перитонеальному безплідді, Суслікова Л. В., Орлова О. А., Дмитрієнко Д. В. (2018)
Ольховский В. А. - Организационные вопросы судебно-медицинской экспертизы лиц, пострадавших от падения с большой высоты на поверхность воды, Кравченко Ю. Н., Губин Н. В., Сербиненко И. Ю., Зинченко М. А., Лесовая А. В., Белевцова Я. С. (2018)
Шипілов С. А. - Актуальні питання хірургічного лікування вогнепальних поранень діафрагми (2018)
Григоров С. М. - Ретроспективна клініко-анамнестична та рентгенологічна характеристика пацієнтів з різноманітними формами одонтогеного верхньощелепного синуситу, Демяник Д. С., Волошан О. О. (2018)
Антоник О. - Книжкова культура як об’єкт книгознавчого дискурсу і міждисциплінарного діалогу (2019)
Лобузіна К. - Тематичний пошук в електронних каталогах національних бібліотек, Галицька С. (2019)
Мацюк Г. - Представлення знань у вузькоспеціальних предметних областях за допомогою тезауруса, Кунанець Н. (2019)
Антонюк Т. - Навчальна книжка в українському зарубіжжі: історія, характеристика, значення (2019)
Солоіденко Г. - Інформаційно-бібліотечна рада НАН України та її вчені cекретарі – співробітники Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2019)
Міщук С. - Національна бібліотека Швеції: минуле і сучасне поряд, Міщук Г. (2019)
Бублик О. - Бібліотека і документ у контексті часу: Четверті бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора М. С. Слободяника (2019)
Айсфельд О. - Дом, где управляли колонистами (2018)
Венгер Н. В. - К проблеме о предыстории возникновения немецкого вопроса в Российской империи: эмоционологический анализ колонизационной ситуации первой половины XIX ст. (2018)
Черказьянова И. В. - Молочанский отдел Императорского Российского общества плодоводства (2018)
Лавренко В. С. - Образи "ворога" очима військовополонених часів Першої світової війни(за спогадами Ю. І. Кірша та Е. Е. Двінгера), Ткаченко М. М. (2018)
Бобылева С. И. - Морально-психологическое состояние немецкого населения Юга Украины в период голода 20-х годов ХХ века (2018)
Denninghaus V. - "Der Analphabet steht außerhalb der Politik |…|": Beseitigung des Analphabetentums und die nationalen Minderheiten des Westens (2018)
Соловйов В. В. - Добруджанська катастрофа" як відображення сутіросійсько-румунських воєнно-політичних відносин літа – осені 1916 р. (2018)
Малиновская Т. В. - Войска Центральных держав в Украине (1918 г.): нарушения и материальный ущерб, Малиновский Б. В. (2018)
Архірейський Д. В. - Нагірний Карабах: до проблеми вірменської та азербайджанської історіографії, Івашкіна О. Б. (2018)
Венгер А. Г. - Штрихи до портрету дніпропетровських "всесвітників": М. О. Юр’єв у прокрустовому ложі сталінських репресій (2018)
Венгер А. Г. - Вибір без вибору: штрихи до портрету професора Д. Б. Франка (2018)
Костюк М. П. - Самуїл Нікель – перший радянський дослідник історії волинських німців (2018)
Костюк М. П. - Новий українсько-німецький видавничий проект: "Великий терор" в Україні: Німецька операція 1937 – 1938 років" (2018)
Киридон А. М. - Рецензія на видання "На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики: Сб. научных статей" (Д., 2017) кандидата історичних наук, професора С. Й. Бобилєвої (2018)
Троян С. С. - Рецензія на видання "На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики: Сб. научных статей" (Д., 2017) кандидата історичних наук, професора С. Й. Бобилєвої (2018)
Бакіна Т. С. - Конструкція минулого у романі Брайана Селзніка "Винахід Х’юго Кабре" : візуальний та вербальний аспекти (2018)
Біляшевич Р. З. - Словесна поліфонія в "Шекспірівських студіях" Отто Людвіґа (2018)
Бовсунівська Т. В. - Типологія прийомів у літературі романтизму (2018)
Борис Л. А. - В поисках идеального рандеву (2018)
Brūzgienė R. - Rhetoric and musicality of sermons of monsignor Kazimieras Vasiliauskas (2018)
Вєльчєва К. О. - Проблема спасіння в поемі Вільяма Ленґленда "Видіння про Петра Орача" (2018)
Висоцька Н. О. - Неприборкані норовливі: стратегії ремоделювання шекспірівської комедії у мюзиклі "Цілуй мене, Кет" (2018)
Витрикуш А. Р. - Фікціоналізований простір Першої світової війни в романах Й. Рота "Марш Радецького" і "Гробівець капуцинів" (2018)
Галета О. І. - Українська література inside/out: від вигнання до транскультурності (2018)
Гречешнюк О. О. - Роман Уве Тімма "На прикладі мого брата" як генераційний роман (2018)
Goodspeed A. - "Turn hell-hound, turn": the supernatural and the faithful in Macbeth (2018)
Zhuk A. - Eating and drinking in contemporary migrant literature: food as indicator of a new transcultural identity in Mr. Muo’s travelling couch and Balzac and Little chinese seamstress by Dai Sijie (2018)
Канчура Є. О. - Художні практики як засіб діалогу з реальністю (екфразиси в романі Макса Фрая "Ключ жовтого металу") (2018)
Кирилова Т. А. - Симптоматичність колоніального минулого Німеччини в романі К. Крахта "Імперія" (2012) (2018)
Кирилюк С. Д. - Новела О. Кобилянської "Битва" в "німому кіно" української прози періоду fin de siècle (2018)
Кобчінська О. І. - Історична ретроспектива в романі Ясміни Кадра "Чим день завдячує ночі" (2018)
Косарєва Г. С. - Екранізація циклу оповідань "Голос трави" у романі "Дім на горі" Валерія Шевчука: візуальні та музичні стратегії (2018)
Кот С. Ю. - Транскультурація як альтернативний підхід до вивчення літератури північноамериканських індіанців (2018)
Лавринович Л. Б. - "Літо господнє всередині нас": вічне та проминальне в поезії К. Москальця (2018)
Landsbergyte-Becher Y. - Reconceptualisation of lithuanian national identity before the romanticism period in K. Sabaliauskaite’s Silva rerum (2018)
Маценка С. П. - "Принцеса Брамбіла" Е. Т. А. Гофмана як мультимедіальний сукупний твір мистецтва (2018)
Мейзерська Т. С. - Інтертекст роману Петра Яценка "Нечуй. Немов. Небач" (2018)
Первушина Л. В. - Художественные особенности автобиографического творчества современных славянских писателей-эмигрантов в США (2018)
Полторацька А. Я. - Людина і тварина в науковій рефлексії Джорджо Агамбена (2018)
Помилуйко Г. О. - Архітектоніка дому у романі Жоржа Бернаноса "Пан Невін" (2018)
Прохасько Ю. Б. - Ранній галицький романтизм у транснаціональній перспективі (2018)
Романова С. В. - Нарація як інструмент де/реконструкції гендерної ідентичності у постмодерністському світі на матеріалі романів Роси Монтеро (2018)
Свербілова Т. Г. - Взаємодія візуального і наративного рівнів у сучасному романі дороги ("Інтернат" Сергія Жадана і "Похований велетень" Кадзуо Ішігуро) (2018)
Стеценко А. С. - Сповідальна модальність роману "Подорож на край ночі" Ф. Селіна (2018)
Тихомирова О. В. - Наративний металепсис і метажанр фентезі: проблеми теорії (2018)
Шимчишин М. М. - П’ятдесят відтінків лазуриту: роман Персиваля Еверетта "Так багато синього…" (2018)
Шостак О. Г. - Образи християнських священиків у творах письменників Індіанського ренесансу (2018)
Шульгун М. Е. - Подорож як механізм пошуку культурної ідентичності "Їсти, молитися, кохати" Елізабет Гілберт (2018)
Юхимук Я. В. - Криза ідентичності як нормальне явище (на матеріалі "Відділити козлів від овець" Дж. Кеннон) (2018)
Jastrumskytė S. - Formalistic approach of synaesthesia aesthetics in the symbolism movement (2018)
Вихідні дані (2018)
Бабій І. М. - Ефективні попередньо напружені монолітні залізобетонні перекриття з використанням вкладишів-пустотоутворювачів, які не виймаються, Коломійчук В. Г. (2018)
Serdiuk V. - The construction decisions improvement of energy efficient floorings, Franishyna S. (2018)
Лемешев М. С. - Ресурсозберігаюча технологія виробництва будівельних матеріалів з використанням техногенний відходів, Христич О. В., Зузяк С. Ю. (2018)
Моргун А. С. - Застосування числового методу граничних елементів в прикладних дослідженнях поведінки кільцевого фундаменту, Малачковська Р. І. (2018)
Моргун А. С. - Дослідження за мге несучої спроможності буронабивних паль з камуфлетним розширенням, Меть І. М., Задорожнюк В. О. (2018)
Блащук Н. В. - Перерозподіл зусиль між елементами стовпчастого пальового фундаменту, Маєвська І. В., Попович М. М. (2018)
Загреба В. П. - Протизсувне анкерне кріплення, Малачковська Р. І., Олійник Ю. Г., Пшеничнюк С. В. (2018)
Ратушняк Г. С. - Моделювання теплопередачі через зовнішній багатошаровий солом’яний стіновий блок, Бікс Ю. С., Лялюк А. О. (2018)
Баранюк О. В. - CFD-моделювання теплоаеродинамічних характеристик гвинтоподібних труб, Рачинський А. Ю. (2018)
Швець В. В. - Способи збільшення ефективності забудови центральних частин великих міст на прикладі м. Вінниці, Шевчук Л. В., Козюк Р. Є., Підгорна О. В., Логоша О. І. (2018)
Сердюк Т. В. - Концепція розвитку архітектурно-планувальної структури внутрішньо дворового простору житлової забудови, Потапова Т. Е., Бармалюк В. М., Кобилянський В. О. (2018)
Швець В. В. - Перепланування магістральної транспортної мережі м. Вінниці з метою її розвантаження, Галіброда В. В., Козюк Р. Є., Логоша О. І. (2018)
Сердюк Т. В. - Актуальні містобудівельні моделі екологізації міст (екополіси як поселення нового типу), Потапова Т. Е., Кобилянський В. О., Бармалюк В. М. (2018)
Лялюк О. Г. - Управління факторами, які впливають на вибір фінансового механізму енергозберігаючого проекту, Ратушняк О. Г., Лялюк А. О., Панкевич В. В. (2018)
Очеретний В. П. - Експлуатаційна вартість будівель та споруд, Черепаха Д. В. (2018)
Джеджула В. В. - Особливості налаштування вентиляційних систем на проектну витрату повітря (2018)
Ткаченко С. Й. - Еквівалентна теплопровідність в циліндричному об’ємі з розчином, Денесяк Д. І., Іщенко К. О. (2018)
Баранюк О. В. - Розрахункові залежності теплообміну і аеродинамічного опору гвинтоподібних труб, Рачинський А. Ю. (2018)
Степанов Д. В. - Ефективність застосування реверсивних чіллерів "повітря-вода" в схемах котелень на різних паливах, Сулима О. К. (2018)
Ратушняк Г. С. - Аналіз впливу проектних факторів на вибір теплоізоляційного матеріалу вузлів примикання з використанням лінгвістичних зміних, Очеретний А. М., Материнська О. Ю. (2018)
Пономарчук І. А. - Ресурсо та енергоощадна центральна система кондиціювання повітря з ежекційними повітророзподільними пристроями, Слободян Н. М. (2018)
Хоружа Л. - Модель педагогічної освіти сучасного університету, Братко М. (2018)
Дика Н. - Нова парадигма післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетентнісного підходу, Глазова О. (2018)
Воротникова І. - Моделі професійного розвитку вчителя в умовах реформи післядипломної педагогічної освіти (2018)
Брижнік В. - Актуальність філософії освіти Теодора Адорно в контексті стійкого розвитку громадянського суспільства (2018)
Ракітянська Л. - Становлення та розвиток поняття "емоційний інтелект": історико-філософський аналіз (2018)
Регейло І. - Ціннісні орієнтири Болонського процесу (1988 - 2009 рр.): нормативно-правовий аспект (2018)
Сопова Д. - Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога (2018)
Павленко О. - Дослідження професійної підготовки фахівців з електроніки в Україні та США: базові поняття (2018)
Горшкова Г. - Базові дефініції формування готовності майбутніх логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ (2018)
Лопіна Н. - Практико-орієнтований кейс-метод навчання в системі безперервної медичної освіти на основі інформаційних веб-технологій, Журавльова Л. (2018)
Цехмістер Я. - Професійна клініко-фармацевтична компетентність лікарів: післядипломний етап становлення, Лисенко О. (2018)
Фамілярська Л. - Організація проектної діяльності психологів у закладах післядипломної освіти з використанням хмарних сервісів Google, Кльоц Л. (2018)
Короткова Ю. - Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів на заняттях з української мови (2018)
Кудлай А. - Вивчення стану сформованості комунікативної компетентності майбутніх офіцерів поліції (2018)
Ковальчук І. - Організаційно-методичні засади педагогічної практики в системі професійного становлення майбутнього вчителя (2018)
Кашпіровська Л. - Впровадження профільного навчання в закладах загальної середньої освіти: сучасні підходи (2018)
Боярська-Хоменко А. - Нормативно-правове забезпечення освіти дорослих у країнах Європейського союзу (2018)
Теренко О. - Організаційно-змістові аспекти діяльності провайдерів освіти дорослих у США і Канаді (2018)
Фурсенко Т. - Роль професійних об'єднань у системі моніторингу якості освітніх послуг у закладах вищої освіти Канади (2018)
Ошуркевич Н. - Сучасний стан і проблеми професійної орієнтації молоді в Україні та Канаді, Потіха З. (2018)
Локшина О. - Забезпечення якості вищої освіти в умовах європеїзації України (2018)
Батечко Н. - Технології забезпечення якості вищої освіти в контексті європейських практик, Лут М. (2018)
Durdas A. - The system of higher education quality evaluation in France: history and modernity (2018)
Радченко В. О. - Концепція лікування вибухових переломів і переломів тіл хребців із дистракцією й ротацією грудного та поперекового відділів хребта за принципом залишкової фіксованості, Попсуйшапка К. О. (2018)
Климовицкий Ф. В. - Динамика уровня металлов в крови больных гонококсартрозом после эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов, Сокрут Н. В., Синяченко О. В., Сокрут О. П. (2018)
Зазірний І. М. - Ефективність застосування препарату Німедар не поступається ефективності застосування препарату Німесил в ортопедичній практиці (проспективне дослідження) (2018)
Лазарев І. А. - Біомеханічне комп'ютерне моделювання поведінки системи "кістка — фіксатор — ендопротез" при різних видах внутрішньої геміпельвектомії, Костюк В. Ю., Дєдков А. Г., Скибан М. В. (2018)
Стауде В. А. - Оцінка зміни статографічних параметрів і сили м'язів у хворих на дисфункцію крижово-клубового суглоба після проведення спеціальної гімнастики, Карпінська О. Д. (2018)
Поворознюк В. В. - Остеопороз у пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт, Бистрицька М. А., Кошель Н. М. (2018)
Страфун С. С. - Клінічні дослідження параметрів ходьби хворих на коксартроз за даними системи GAITRite, Фіщенко О. В., Московко Г. С., Карпінська О. Д. (2018)
Корольков А. И. - Оценка эффективности применения технологии одномоментных многоуровневых хирургических вмешательств у детей с ДЦП, Рахман П. М. (2018)
Ткачук П. В. - Вивчення структурних особливостей при експериментальному хронічному остеоартрозі колінного суглоба в кролів, Страфун С. С., Савосько С. І., Макаренко О. М. (2018)
Гур’єв С. О. - Аналіз причин інвалідизації груп учасників дорожнього руху, які отримали інвалідність унаслідок дорожньо-транспортних пригод, Яровий Д. М., Кушнір В. А. (2018)
Бець І. Г. - Особливості регенерації кісткової та хрящової тканини після травматичних внутрішньосуглобових ушкоджень (експериментальне дослідження), Ашукіна Н. О., Мальцева В. Є., Нікольченко О. А. (2018)
Бабалян В. О. - Аналіз госпітальної летальності постраждалих із переломами проксимального відділу стегна (2018)
Думанский Ю. В. - Периартикулярный паранеопластический синдром при раке легкого, Синяченко О. В., Степко Ф. А., Верзилов С. Н. (2018)
Страфун С. С. - Результати лікування хворих із частковими ушкодженнями сухожилків надостьового та підлопаткового м'язів плеча, Страфун О. С., Богдан С. В., Аббасов С. М. (2018)
Зазірний І. М. - Деякі питання асептичного некрозу головки стегнової кістки, Климовицький В. Г., Семенів І. П., Сімячко Є. А. (2018)
Філіпенко В. А. - Біохімічні та імунологічні маркери крові пацієнтів після ендопротезування колінного та кульшового суглобів для ранньої діагностики перипротезної інфекції, Марущак О. П., Леонтьєва Ф. С., Морозенко Д. В. (2018)
Косяков О. М. - Наш клінічний досвід обґрунтованого застосування ендопротеза кульшового суглоба з трабекулярно-біонічною ніжкою Physiohip у хворих із коксартрозом III–IV ст., Бур’янов О. А., Бондар В. К. (2018)
Ломей Я. І. - Політравма при падінні з драбини, Демкович Т. М., Ломей Ю. Я., Лещак В. В. (2018)
Копилов С. А. - Основні віхи столітнього поступу Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2018)
Магочій П. Р. - Привітання до сторіччя Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2018)
Байдич В. Г. - Університетське життя в м. Кам'янці-Подільському у січні-березні 1919 р. на сторінках часопису "Життя Поділля" (до 100-річчя відкриття Кам'янець-Подільського державного українського університету), Галатир В. В., Олійник Ю. В. (2018)
Дубінський В. А. - Олександр Лотоцький про шляхи врегулювання аграрних проблем у Наддніпрянській Україні на початку XX століття (на матеріалах преси 1905-1907 рр.) (2018)
Завальнюк О. М. - Іван Огієнко про своє життя, науково-педагогічну, державно-управлінську і громадську діяльність у Кам'янці-Подільському: інтерпретація історика (2018)
Заводовський А. А. - Диспозитив влади Російської імперії і слов'яно-фільський дискурс у пресі Наддніпрянщини 70-х років ХІХ ст. (2018)
Ляскович Р. С. - Мемуари і спогади як джерело про організацію і проведення мобілізацій до українського війська в Східній Галичині (кінець 1918 – середина 1919 рр.) (2018)
Раздорский А. И. - Печатные всеподданнейшие отчеты подольских губернаторов за 1884–1909 гг. (2018)
Семенчук С. О. - Язичницькі наскально-ритуальні об'єкти лівобережжя Середньої Подністрянщини (2018)
Телячий Ю. В. - Українське національно-культурне відродження в 1917–1921 рр.: до проблеми методологічного контексту (2018)
Трубчанінов С. В. - Значення праць академіка І. Г. Підоплічка для дослідження історичної географії України давньої доби (2018)
Баженов О. Л. - До проблеми заселення найдавнішими людьми території України (доба раннього палеоліту) (2018)
Баженова С. Е. - Становище польської меншини під двоголовим орлом (2018)
Газін В. В. - Крах Гадяча: до питання про причини провалу проекту утворення Речі Посполитої трьох народів (до 360-річниці Гадяцької угоди) (2018)
Головко О. Б. - Центральноєвропейська політика Волинського князівства в другій половині 40-х – першій половині 50-х років ХІІІ ст. (2018)
Кошель О. М. - Подільський період життя і діяльності архієпископа Парфенія (Памфіла Левицького) (1904-1908 рр.) (2018)
Криськов А. А. - Ефективність використання земельних ресурсів в аграрному секторі губерній Правобережної України другої половини ХІХ ст. (2018)
Реєнт О. П. - Еміграція з українських земель і її причини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Сидорук С. А. - Рекрутська повинність та військова служба як засіб етнічної асиміляції населення Правобережної України у дореформений період (2018)
Скрипник А. Ю. - Ґенеза служби польської шляхти в державних установах та органах самоврядування Правобережної України наприкінці XVIII – у ХІХ ст. (2018)
Степанков В. В. - Розкол політичної еліти й боротьба її угрупувань під час громадянської війни у козацькій Україні (березень 1658 – червень 1663 рр.) (2018)
Стецюк В. Б. - Російське військо у Правобережній Україні як об'єкт та інструмент імперської пропаганди (2018)
Адамовський В. І. - Виселення з Криму за етнічною ознакою (2018)
Кабачинський М. І. - Перші начальники військових навчальних закладів м. Хмельницького (2018)
Кліщинський П. В. - Буковина в роки Першої світової війни: військово-дипломатичний аспект (2018)
Лозовий В. С. - Маніпулювання історією Великої Вітчизняної війни як складова пропагандистської кампанії проти України (2018)
Лубчинський А. А. - Плакатне мистецтво СРСР в часи німецько-радянської війни (2018)
Ляхоцький В. П. - Взірець організаторського таланту, педагогічної мудрості, високої інтелігентності (2018)
Марчук О. І. - Військові питання в діяльності головноуповноваженого уряду УНР Івана Огієнка (листопад 1919 – квітень 1920 рр.) (2018)
Олійник С. В. - Діяльність російської окупаційної влади щодо організації навчального процесу в школах Косівщини в 1916 році (2018)
Швидченко Т. М. - Армія УНР під час Першого Зимового походу у запіллі Червоної армії (січень-лютий 1920 р.) (2018)
Адамський В. Р. - Поділля у революційних процесах 1917 року (2018)
Баженов Л. В. - Кам'янець-Подільський державний український університет (1918-1921) – центр вітчизняної науки і краєзнавства на Поділлі (2018)
Блажевич Ю. І. - Випускники Київської духовної академії – уродженці подільського краю, Балабуст Н. Ю., Блажевич О. І. (2018)
Боднар А. М. - Політико-інституційні засади діяльності царизму в галузі освіти Подільської губернії кінця XVIII – першої половини XIX ст., Колосюк І. А. (2018)
Задорожнюк А. Б. - Соціальні трансформації цехових організацій на Поділлі у ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Комарніцький О. Б. - Студенти Кам'янець-Подільського педагогічного вишу і навчальний процес у 20-30-ті рр. ХХ ст. (2018)
Кримська О. М. - Особливості включення міського і містечкового землеволодіння Поділля в господарсько-економічну систему Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2018)
Лисий А. К. - Вінниця за часів гетьманату П. Скоропадського (2018)
Маркова С. В. - Стратегії виживання на окупованій території Хмельниччини (1941–1943 рр.): передумови, обставини, наслідки (2018)
Нестеренко В. А. - Діяльність науково-дослідної кафедри у Кам'янці-Подільському у 1920-ті роки (2018)
Олійник М. П. - Культурно-освітня робота більшовиків на Поділлі в роки НЕПу (1921–1928) (2018)
Поліщук В. С. - Туристські ресурси Хмельниччини. Їх значення у формуванні громадської самосвідомості студентської молоді, Поліщук С. В. (2018)
Хоптяр Ю. А. - Здобутки і перспективи кафедри "Архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін" (2000-2018 рр.) (2018)
Жилєнкова І. М. - Взаємозв'язок між глобальними результатами Першої світової війни та поразкою українських національно-визвольних змагань на початку ХХ ст., Лисенко О. В. (2018)
Ігнатієва Т. В. - Модернізація категоріального апарату геополітики як рефлексія турбулентності сучасної міжнародної системи (2018)
Магась В. О. - Трансформація державно-правової системи Російської імперії в 1905-1917 рр., Глушковецький А. Л. (2018)
Filiniuk A. G. - The participation of representatives of Ukraine and Kazakhstan in the French Resistance Movement in the Second World War: transnational aspect, Mendikulova G. M., Klimchuk I. A. (2018)
Nadezhuk Y. A. - Kazakhs – participants of the Resistance Movement in France (2018)
Філінюк А. Г. - Рецензія на дослідження О. М. Слісаренка "Військово-стратегічні аспекти утворення українсько-шведського союзу 1708–1714 рр.": монографія. Дніпро: Ліра, 2018. 360 с. (2018)
Віднянський С. В. - Словацький початок Другої світової війни (огляд збірника: Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa / zostavili Martin Lacko, Michal Malatinský. – Krakov-Bratislava : Spolok Slovákov v Poľsku, o.z. Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945, 2016. – 204 s.), Боровець І. І. (2018)
Філінюк А. Г. - Наукові форуми в Кам'янці-Подільському до 100-річчя Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Олійник С. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Горб Ю. Г. - Патогенетичні механізми та шляхи профілактики серцево-судинних ускладнень цукрового діабету 2 типу, Строна В. І., Комір І. Р. (2019)
Іванків Я. Т. - Морфологічні особливості матки в нормі та при патології, Матешук-Вацеба Л. Р. (2019)
Лейбюк Л. В. - Механізми розвитку ускладнень при знімному протезуванні (2019)
Репецька О. М. - Функціональні зміни в організмі при гіпотиреозі (2019)
Горошко О. М. - Вплив тривалого введення корвітину на протеолітичну активність у щурів з гентаміциновою нефропатією, Захарчук О. І., Заморський І. І., Ежнед М. А., Драчук В. М., Паламар А. О., Сахацька І. М. (2019)
Кліщ І. П. - Корекція субмікроскопічних змін компонентів респіраторного відділу легень фосфатидилхоліновими ліпосомами при експериментальній гострій нирковій недостатності (2019)
Купріянова Л. С. - Імуногістохімічні особливості будови стінки маткових труб плодів у різні терміни гестації від матерів з фізіологічною вагітністю, Довганчук В. М., Богданов М. М., Гаращенко А. О., Москалець О. А., Волочан П. О., Резецький С. М. (2019)
Купріянова Л. С. - Імуногістохімічні особливості ендотелін - продукуючої активності судинного компоненту яєчників плодів від матерів, вагітність у яких ускладнена прееклампсією різного ступеню тяжкості, Рейлян Р. О., Васильєва К. О., Мустафаєв А. Р., Яцюк А. С., Короткий В. В., Чуприна О. В. (2019)
Купріянова Л. С. - Імуногістохімічні особливості будови матки плодів у різні терміни гестації від матерів з фізіологічною вагітністю, Сушко М. А., Рапчук Ю. А., Казмірук Е. В., Білик Д. С., Кіриченко А. В., Герасимчук В. Ю. (2019)
Ломейко О. О. - Морфологія сперматозоїдів та ендокринний статус чоловіків в умовах роботи з сільськогосподарськими добривами (2019)
Піонтковський В. К. - Порівняльна оцінка біохімічних показників крові експериментальних щурів після різних варіантів коагуляції епідуральних судин під час оперативних втручань на поперековому відділі хребта, Радченко В. О., Морозенко Д. В. (2019)
Хмара Т. В. - Анатомічна мінливість м'язів сідничної ділянки у перинатальному періоді онтогенезу людини, Васильчишина А. В., Заморський І. І., Бірюк І. Г., Cикирицька Т. Б., Козарійчук Н. Я. (2019)
Шевченко І. В. - Імуногістохімічне дослідження порушень морфогенезу серця за умов експозиції ацетатом свинцю на пренатальному етапі розвитку у щурів (2019)
Гримайло В. Н. - Электрокардиография и ультразвуковая диагностика в обследовании пациентов с эпилепсией и кардиоваскулярной патологией, Литовченко Т. А., Маркова Т. В., Новикова А. А., Романенко А. И. (2019)
Іманов Е. - Хірургічне лікування критичної коарктації аорти у новонароджених і грудних дітей, Труба Я. П., Плиска О. І., Дзюрий І. В., Лазоришинець В. В. (2019)
Кучерявченко В. В. - Динаміка маркерів вуглеводного обміну у пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла при політравмі, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Полковнікова К. Ю. - Клініко-патогенетичне значення гіпонатріємії у паціентів із субарахноїдальним крововиливом атравматичного ґенезу (2019)
Радченко В. О. - Ультрасонографія паравертебральних м'язів пацієнтів з дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта та прогнозування результатів їх хірургічного лікування, Скіданов А. Г., Вишняков А. Є., Яковенко С. М., Котульский І. В., Нессонова М. М. (2019)
Тягла О. С. - Стан глутатіонової ланки тіол-дисульфідної системи у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень в умовах артеріальної гіпертензії (2019)
Хухліна О. С. - Клінічні особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту за коморбідності з ішемічною хворобою серця, Кузьмінська О. Б., Воєвідка О. С., Коцюбійчук З. Я., Кропива В. В. (2019)
Шалімова А. С. - Вплив групової та індивідуальної терапії на корекцію харчових поведінкових реакцій пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями, Ісаєва Г. С., Вовченко М. М., Рєзнік Л. А., Буряковська О. О., Ємельянова Н. Ю. (2019)
Шульга О. Д - Клінічно ізольований синдром розсіяного склерозу: клініко-параклінічні особливості (2019)
Шупер С. В. - Вплив диференційованої терапії на стан ейкозаноїдів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з ішемічною хворобою серця, Шупер В. О., Рикова Ю. О., Трефаненко І. В., Шумко Г. І. (2019)
Матущак М. Р. - Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення хворих з переломами внаслідок остеопорозу, Горошко О. М., Захарчук О. О., Ежнед М. А., Паламар А. О. (2019)
Біда В. І. - Вплив клінічного перебазування на активність зубощелепної системи при лікуванні дефектів зубних рядів знімними конструкціями зубних протезів, Дорошенко О. М., Радько В. І., Леоненко П. В., Клочан С. М., Гурін П. О., Омельяненко О. А., Паливода І. І., Пальчиков А. В., Оснач Р. Г., Германчук С. М. (2019)
Борис Г. З. - Клінічне обґрунтування використання антидисбіотнчного засобу "Лізоцим-форте" у комплексному лікуванні хворих із захворюванням слинних залоз на тлі гепатобіліарної патології, Фурдичко А. І. (2019)
Кабанова А. А. - Клинико-лабораторные показатели пациентов с инфекционно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области и шеи (2019)
Мовчан О. В. - Порівняльна оцінка зон запалення на етапах користування повними знімними пластинковими протезами (2019)
Науменко К. Є. - Характеристика стоматологічної захворюваності у військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону, Бєліков О. Б. (2019)
Сурин А. В. - Сравнительная оценка изменений биохимических показателей ротовой жидкости пациентов с хроническим одонтогенным синуситом при стандартном лечении и при использовании электрорефлексотерапии, Походенько-Чудакова И. О. (2019)
Янішен І. В. - Порівняльна характеристика використання допоміжних матеріалів при моделюванні штифтових конструкцій на етапах ортопедичного лікування суцільнолитими куксовими вкладками при тотальному дефекті коронки зуба, Білобров Р. В., Шепенко А. Г., Андрієнко К. Ю. (2019)
Ярина І. М. - Порівняння глибини проникнення вітчизняного коригуючого силіконового матеріалу в зубоясенну борозну в залежності від методу отримання анатомічного відбитка (2019)
Щербак В. В. - Особливості формування тимчасової пульсуючої порожнини при пострілах із пістолетів "Форт" (2019)
Роша Л. Г. - Концептульні підходи до викладання патоморфології у вищих навчальних закладах України (2019)
Білокур Д. О. - Взаємозв'язок показників короткочасної пам'яті та працездатності центральної нервової системи у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області (2019)
Дунаєвська О. Ф. - Анатомічні особливості селезінки хребетних тварин (2019)
Степаненко І. О. - Фізична працездатність та аеробні можливості організму студенток з тютюновою залежністю, які мають різний компонентний склад маси тіла, Бекас О. О. (2019)
Сушко О. О. - Вплив цитрату хрому на стан про/антиоксидантної системи у підшлунковій залозі щурів з експериментальним цукровим діабетом, Іскра Р. Я. (2019)
Бріскін Ю. А. - Проблеми контролю тактичної підготовленості в спортивних єдиноборствах, Задорожна О. Р., Хомяк І. І. (2019)
Адамович Р. Г. - Особливості змін психофізіологічних показників спортсменів, що займаються рукопашним боєм з повним контактом з супротивником, під впливом тренувального навантаження, Кочін О. В. (2019)
Бугаевский К. А. - Женские атлетические виды спорта: костный таз и его морфофункциональные особенности в половых соматотипах, Боднар А. И., Твелина А. А., Андрющенко М. И., Тельный В. А., Исаенко М. В. (2019)
Кочина М. Л. - Модель прогнозу зміни функціонального стану спортсмена під впливом тренувального навантаження, Чернозуб А. А., Кочін О. В., Штефюк І. К., Фірсов О. Г. (2019)
Федорович О. - Показники рухової активності осіб із ураженням хребта та спинного мозку після проходження програми таборів активної реабілітації, Передерій А., Трок К. (2019)
Корчагін М. В. - Розвиток фізичних якостей спортсменів, які спеціалізуються в бойовому двоборстві у підготовчому мезоциклі, Ольховий О. М., Откидач В. С., Мартиненко О. М. (2019)
Передерій В. В. - Маппінг проектів Олімпійської освіти (2019)
Пилипчак І. - Ефективність використання кросфіту у системі фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів на етапі первинного навчання, Лойко О., Андрейчук В., Дзяма В., Климович В. (2019)
Степаненко О. С. - Аналіз травматизму в спорті та шляхи його попередження, Томин Л. В., Ольховик А. В., Мордвінова І. В. (2019)
Іншин М. І. - Новели законодавчого регулювання праці державних службовців (2016)
Судова реформа переходить в активну фазу (2016)
Бізнес-клімат в Україні покращується (2016)
Мін’юст не затягує перевірку електронних декларацій (2016)
Продовження реформи пенітенціарної системи (2016)
Здоров’я у пенітенціарних установах – завдання № 1 (2016)
"Це буде повністю люстрована сфера влади…" – Олег Предместніков (2016)
Зустріч Павла Петренка з Послом ЄС в Україні (2016)
Визначено стратегічні напрями співробітництва України та КНР (2016)
Захарченко Н. В. - Семінари для пенітенціаріїв (2016)
Послів G7 поінформовано про заходи протидії рейдерству в Україні (2016)
Бондаренко О. А. - Видача витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (2016)
Бараш Є. Ю. - Організаційно-правові аспекти соціальної адаптації засуджених, Купрієнко Є. Є. (2016)
Заєць О. І. - Земельні права: окремі науково-теоретичні та практичні питання (2016)
Новіцький В. В. - Проблеми гарантування та захисту прав людини і громадянина в Україні (2016)
Призначення (2016)
Вітання (2016)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у жовтні 2016 року (2016)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2016)
Черкашенко М. В. - Синтез дискретних систем управління приводами (2018)
Шубенко О. Л. - Енергозбереження на газових компресорних станціях за рахунок корисного використання енергії надлишкового тиску паливного газу, Сарапін В. П., Сарапіна М. В., Куліш В. М. (2018)
Потетенко О. В. - Удосконалення робочого процесу нових типів гідротурбін, Яковлєва Л. К., Самба Біторі Т. Д. Б. (2018)
Миронов К. А. - Дослідження просторової течії в проточній частині високонапірної радіально-осьової гідротурбіни, Олексенко Ю. Ю., Миронов В.К. (2018)
Коржов І. М. - Аналіз моделей функції когерентності спектральної нестаціонарності випадкових сигналів (2018)
Рєзва К. С. - Використання програмного комплексу CFD для визначення гідродинамічних характеристик проточних частин гідравлічних машин, Крупа Є. С., Тиньянова І. І., Недовєсов В. О., Кухтенков Ю. М. (2018)
Шевченко Н. Г. - До питання визначення втрат потужності на дискове тертя для ньютоновської рідини погружних насосів, Дранковський В. Е., Коваль О. С., Косоруков О. В. (2018)
Мараховський М. Б. - Математична модель гідродинамічних характеристик елементів проточної частини радіально-осьової гідротурбіни. Частина 2, Гасюк О. І. (2018)
Римчук Д. В. - Дослідження течії водопіщаної суміші у гідропіскоструминному перфораторі, Пономаренко В. В. (2018)
Швець С. В. - Розрахунок потужності і втрат в трифазній електричній мережі, Гриб О. Г., Донецька Т. С., Мариненко А. П., Карпалюк І. Т. (2018)
Макаров В. О. - Аналіз втрат в Автономному інверторі напруги с LC-фільтром і синусоїдальною ШіМ при роботі на нелінійне навантаження (2018)
Аврунін Г. А. - Аналіз застосування робочих рідин в об'ємних гідроприводах мобільних машин, Мороз І. І. (2018)
Анцыферова О. - Книга Ричарда Либмана-Смита о братьях Джеймс: проблема жанра (2017)
Бакіна Т. - Шеф-кухар як персонаж масової культури та літератури (2017)
Баринова Е. - Шуты, трикстеры, двойники и игровая культура в творчестве Сильвии Плат (2017)
Біляшевич Т. - "Diabolus est simia dei”: тема обману в творчості Жоржа Бернаноса (2017)
Бовсунівська Т. - Феномен юродства в поезії Тараса Шевченка (2017)
Борбунюк В. - "…бейте меня по черепу Мейерхольдом”: новые маски харьковских театров (сезон 1921 - 1922 годов) (2017)
Бортнік Ж. - Театральність сучасної монодрами: психологічний і поетологічний аспекти (2017)
Васильєв Є. - Жанрові модифікації комедії дель арте в сучасній драматургії (2017)
Велигина Н. - "The sense of an ending": литература после-постмодернизма. подступы к прочтению эстетики и поэтики, Левченко А. (2017)
Вісич О. - Метадраматичний потенціал блазнювання в драматургії Миколи Куліша (2017)
Висоцька Н. - "Шекспірізація” американського заходу: сучасні рециклювання (2017)
Гайдаш А. - Репрезентації геронтогенезу в античній комедії: витоки формування ейджизму (2017)
Гольник О. - Текстуалізація вертепу в романі В. Єшкілєва "Імператор повені” (2017)
Горенко І. - Пародійний дискурс у романі Ішмаеля Ріда "Політ до Канади” (2017)
Закалюжний Л. - Суїцид як реаліті-шоу у п’єсах "Самогубство самотності” Неди Нежданої та "Зачаровані потвори” Сергія Щученка (2017)
Іваненко В. - Жінка як трюк у романі Аласдера Грея "Бідолашні” (poor things, 1992) (2017)
Канчура Є. - Маска клоуна – обличчя особистості (на матеріалі циклу Террі Пратчетта про Дискосвіт) (2017)
Кирилова Т. - Трансформація образу клоуна в романі Генріха Белля "Очима клоуна” (2017)
Ковтонюк Н. - Руйнування колоніальних структур в андеграудній творчості А. Мухарського (2017)
Кочерга С. - Топос цирку в творчості Лесі Українки (2017)
Криницька Н. - Образ мула у циклі Айзека Азімова "Заснування”: трикстер як елемент хаосу (2017)
Кудрявцева И. - Низовые формы культуры в произведениях писателей юга США ХХ века: социальный, нравственный, философский аспекты (2017)
Левченко Г. - Трюк, атракціон і гротеск у поетиці роману Юрія Винничука "Танго смерті” (2017)
Летуновська І. - Концепт інтермедіальності в прозі Дагласа Р. Хофштадтера: "Гедель, ешер, бах: ця безкінечна гірлянда” (2017)
Ліпісівіцький М. - Політично-сатиричні ревю Еріки Манн у "Пфеффермюлє” 1930-х рр.: літературне кабаре проти нацизму (2017)
Ніколаєв Б. - Гра-змагання "ерос-танатос” у п’єсах французького авангарду на антично-міфологічну тематику (2017)
Олійник С. - Функціонування інтермедіальності в фантастичній літературі (2017)
Остапчук Т. - Гетерообраз українця в романі Д. Тартт "Щиголь”: стереотипи та новаторство (2017)
Первушина Л. - Скульптура в романе Дойны Галич Барр "Дом разбитых зеркал” (2017)
Поліщук Я. - Карнавалізація літературного життя в радянському тоталітаризмі (2017)
Помилуйко Г. - Мотив маски в романах Жоржа Бернаноса "Злочин” і "Поганий сон” (2017)
Пронкевич О. - Візуальні ігри з образом Дон Кіхота в американській комерційній рекламі (2017)
Прушковська І. - "Клоун” у заголовках і персоносфері турецького літературного твору (2017)
Пухонська О. - Блазень супроти травми: деколонізаційні маркери свідомості в "Московіаді” Юрія Андруховича (2017)
Работяга Г. - Мандрівна література епохи ґаджетів: видовищність і літературність нотаток про Стамбул Себастьяна Менара (2017)
Рахнянський В. - Сан-Франциско як простір формування ідентичності гея (на матеріалі автобіографічного есе Р. Родріґеза "Пізні вікторіанці”) (2017)
Реутов Є. - Поезія змієлова – настанови гуру або шоу на майдані (2017)
Рибалкін С. - Інтермедіальність Магрибського хіп-хопу у світлі арабського літературного синкретизму (2017)
Рикова Г. - Тілесний трікстер (само) ідентичності (на матеріалі роману Дж. Юдженідеса "Мідлсекс”, 2002) (2017)
Рязанцева Т. - Примусовий наратив у повісті П. С. Бігла "Останній одноріг”: фігури і правила гри (2017)
Свербілова Т. - Фігура ненадійного (недостовірного) наратора – двійника літературного героя – в художній системі роману-гри Джуліана Барнза "Відчуття закінчення” (2011) (2017)
Сембе К. - Культурний "канібалізм”: переосмислення колоніального минулого та нова латиноамериканська міфологія у генезі перуанського роману другої половини ХХ століття (2017)
Стулов Ю. - Литературные игры Эдварда П. Джонса (2017)
Чернокова Є. - Метафора цирку як метатроп у ліриці В. Б. Єйтса та Боба Ділана (2017)
Шостак О. - Образ хейоки-священного клоуна у романі "Танцівник по траві" Сюзан Паувер (2017)
Юхимук Я. - Образи персонажів commedia dell’arte у постмодерністській прозі (на матеріалі романів Ю. Іздрика, П. Хьоґа та Д. Рубіної) (2017)
Landsbergyte-Becher J. - Diverse intermedial aspects in the interpretation of R. M. Rilke’s poetry by lithuanian composer onute narbutaite (2017)
Клименко Л. П. - Повышение уровня экологической безопасности теплохладоснабжения зданий путем сбалансированного использования альтернативных и традиционных источников энергии, Воскобойникова Н. А. (2014)
Стоян О. Ю. - Розвиток механізмів державного регулювання відновлюваної енергетики України в контексті забезпечення екологічної безпеки (2014)
Рохман Б. Б. - О парокислородной газификации коксозольных частиц бурых и каменных углей в кипящем слое под давлением (2014)
Будько В. І. - Дослідження режимів паралельної роботи тягових джерел живлення екомобіля (2014)
Рєзцов В. Ф. - Модель нестаціонарної зміни середньої температури вологовмісних середовищ у процесах геліосушки, Суржик Т. В., Щокіна В. А. (2014)
Бекиров Э. А. - Обеспечение энергоснабжения с помощью гелиосистемы на базе отработанного карьера в качестве теплового аккумулятора, Воскресенская С. Н., Асанов М. М. (2014)
Рєзцов В. Ф. - Особливості розподілу температурного поля на поверхні фотоелектричних і фототермічних модулів за різних умов тепловідводу, Кучинський В. П., Суржик О. М., Кокошин С. С. (2014)
Ушкаленко О. В. - Cтатистическое прогнозирование солнечной радиации на основе спутниковых снимков. Алгоритм "вытеснения", Гаевский А. Ю. (2014)
Кузнецов М. П. - Особливості моделювання потужності вітрових електростанцій, розташованих на обмеженій території (2014)
Перминов Ю. Н. - Некоторые режимы работы асинхронного генератора, Буденный И. В. (2014)
Донець А. М. - Аналіз існуючих видів вітродизельних систем (2014)
Мороз А. В. - Метод аналітичного визначення гідроенергетичного потенціалу створу малої річки на основі лінеаризації імовірнісного розподілу витрат води (2014)
Пуховий І. І. - Аналіз схем теплопостачання з двома тепловими насосами та використанням вентиляційних викидів і повітря, підігрітого теплотою кристалізації води, Постоленко А. М., Радчук Ю. Ю. (2014)
Жовмір М. М. - Аналіз умов горіння сумішей летких з повітрям при спалюванні біомаси (2014)
Голуб Н. Б. - Одержання біоводню (біометану) з відходів мікроводоростей (2014)
Synopsises (2014)
Abstracts (2014)
Грушевський О. М. - Про можливості діагнозу і прогнозу глибокої конвекції в оперативній діяльності, Міщенко Н. М., Мансарлійський В. Ф., Бурцева В. М. (2018)
Івус Г. П. - Просторово-часовий розподіл атмосферних опадів на території Одеської області на початку ХХІ століття, Гончарова Л. Д., Косолапова Н. І. (2018)
Івус Г. П. - Циркуляційні умови формування сильних опадів на Закарпатті взимку, Озимко Р. Р., Агайар Е. В., Міщенко Н. М., Семергей-Чумаченко А. Б. (2018)
Мартазинова В. Ф. - Характер экстремальных осадков начала ХХІ столетия на территории Украины, Щеглов А. А. (2018)
Савчук С. В. - Районування України по впливу екстремальних значень максимальної температури повітря у теплий та холодний періоди року, Ювченко Н. М., Тимофєєв В. Є. (2018)
Сліже М. О. - Порівняльний аналіз повторюваності суховіїв в Україні в середині ХХ і на початку ХХІ століття (2018)
Кривобок А. А. - Особенности технологической адаптации системы CGMS для мониторинга сельскохозяйственных посевов в Украине, Кривошеин А. О., Адаменко Т. И. (2018)
Шакірзанова Ж. Р. - Метод прогностичної оцінки характеристик максимального стоку річок басейну Дніпра у весняний період року, Бойко В. М., Гопцій М. В., Тодорова О. І., Докус А. О., Сербова З. Ф., Швець Н. М. (2018)
Гаврилюк Р. В. - Згінно-нагінні коливання рівня моря в портах Южний і Чорноморськ та оцінка можливості їх прогнозування, Ювченко Н. М. (2018)
Иванов С. В. - Преимущества использования атмосферной мезомасштабной модели Harmonie для воспроизведения динамики вод в прибрежных районах моря, Рубан И. Г., Тучковенко Ю. С. (2018)
Щипцов О. А. - Перспективи обміну морською технологією в галузі еколого-океанологічних досліджень (2018)
Приходько В. Ю. - Сравнительная оценка различных методов обращения с твердыми бытовыми отходами по величине эмиссии парниковых газов, Сафранов Т. А., Шанина Т. П. (2018)
Чугай А. В. - Оцінка рівня забруднення вод озера Ялпуг як об’єкта рибогосподарського призначення, Деревенська О. В. (2018)
Аминов Ю. А. - Двумерные поверхности в трех- и четырехмерном евклидовых пространствах: результаты и нерешенные проблемы (2019)
Ghanmi A. - Existence of positive solutions for a coupled system of nonlinear fractional differential equations, Horrigue S. (2019)
Джамалов С. З. - О корректности одной нелокальной краевой задачи с постоянным коэффициентом для нелинейного уравнения смешанного типа второго рода второго порядка в пространстве (2019)
Dursun U. - Space-like surfaces in Minkowski space E1 4 with pointwise 1-type Gauss map, Turgay N. C. (2019)
Евтухов В. М. - Об асимптотике решений обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющимися нелинейностями, Черникова А. Г. (2019)
Kumar D. - Antinormal composition operators on L2-space of an atomic measure space, Chandra H. (2019)
Özen K. - Green’s functional for higher-order ordinary differential equations with general nonlocal conditions and variable principal coefficient (2019)
Скрипник В. І. - Про пост-дарвінівське наближення рівнянь руху Максвелла – Лоренца точкових зарядів. Відсутність нейтральності (2019)
Пелюх Г. П. - Асимптотические оценки решений дифференциально-функционального уравнения с линейным запаздыванием, Бельский Д. В. (2019)
Тлеубергенов М. И. - О разрешимости основной обратной задачи стохастических дифференциальных систем, Ибраева Г. Т. (2019)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Kapustian A. - Obtaining and characteristic of the magnesium organic forms on the basis of products of bifidobacteria processing and their metabolites, Antipina O., Budiak R. (2018)
Nikitina O. - Features of the hemicellulose structure of some species of regional raw materials and products of their enzymatic hydrolysis, Cherno N., Ozolina S. (2018)
Belinska S. - The peculiarities of crystal formation during freezing of broccoli, Levitskaya S., Roskladka А., Kitayev О., Каmienieva N. (2018)
Ghanbari Sh. E. - Determination of some chemical and quality parameters of changes in Turkish Sari Ulak monocultivar extra virgin olive oil during 12 months of storage, Sivri Ozay D., Ozkaya M. T., Ustunel N. F. (2018)
Коndratjuk N. - Investigation of the films based on the uronate polysaccharides by the method of differential scanning calorimetry, Pyvovarov Ye., Stepanova Т., Matsuk Yu. (2018)
Kochubei-Lytvynenko О. - The effect of electrical discharge treatment of milk whey on partial conversion of lactose into lactobionic acid (2018)
Soletska A. - Edible film-forming coating with CO2-extracts of plants for meat products, Nistor K., Hevryk V. (2018)
Bondarchuk O. - Influence of temperature regimes of ripening and fermentation stages on the physical and chemical properties of cream and sour-cream butter quality indicators (2018)
Gorodyska O. - Investigation of the safety grapeseed powder as an alternative to cocoa-powder in a confectionery glaze, Grevtseva N., Samohvalova O., Savchenko O., Grygorenko A. (2018)
Zhygunov D. - Development of technological solutions for flour production with specified quality parameters, Kovalova V., Kovalov M., Donets A. (2018)
Iorgachova K. - The use of glucan-containing grain materials in the technology of foam-like pastries, Makarova O., Kotuzaki O., Avetisіan K. (2018)
Savinok О. - Determination of functional and technological properties of beef based on the analysis of color digital images of muscular tissue samples, Azarova N., Arsiriy О., Nikolenko А. (2018)
Burdo O. - The using of mechanodiffusion effect in the pro-duction of concentrated polyextracts, Alhurie Usef, Syrotiuk I., Levtrynskaya Ju., Davar Rosmami Pur (2018)
Malovanyy М. - Reagent purification of the processing industry enterprises effluents, Krusir G., Holodovska О., Masikevych A. (2018)
Shevchenko A. - Hydrodynamic and energy parameters of gas-liquid media, Stepanets O., Sokolenko A., Bilyk O. (2018)
Глущенко В. - Вопросы славянской этимологии в трудах Е. Ф. Широкорад (2018)
Руденко М. - Загальнолінгвістичний аспект вивчення сленгу (50-і рр. ХІХ ст. – початок ХХІ ст.) (2018)
Орел А. - Дослідження етапів становлення фонологічних систем східнослов’янських мов: лінгвоісторіографічний аспект, Мамонов Є. (2018)
Маторіна Н. - До питання про взаємоспрямованість транспозиційних процесів у мовній системі: лінгвоісторіографічний аспект, Маторін Б. (2018)
Ніколайчук А. - Дослідження паратаксису й гіпотаксису складного речення в мовознавстві ХІХ ст. – початку ХХІ ст. (діахронія) (2018)
Проскурін І. - Лінгвофілософія Григорія Сковороди (2018)
Сорока Т. - Семантичні властивості генералізованих сем англійських аксіономенів (2018)
Сєчка С. - Зміст та когнітивна складова афоризмів у політичній лексиці англійської мови (2018)
Сушко О. - Mовний чинник вивчення мислительної діяльності людини в контексті фразеологічної семантики суспільно-політичного дискурсу, Довгоспинний Я. (2018)
Решетняк О. - До питання функціонування біблійних символем з онімним компонентом як вербалізаторів концепту гріх в українській лінгвокультурі (2018)
Тищенко Л. - Динаміка назв колодязів у південнослобожанських говірках, Ткаченко Є., Данилейченко І. (2018)
Луковенко Т. - Творення та функціювання простих аналітичних термінів в українській термінології гомеопатії (2018)
Савченко Е. - Изучение аббревиации на базе словообразовательного гнезда глагола работать, Соломко А. (2018)
Дьячок Н. - Модификационные особенности номинатем типа "словосочетание + эллиптический универб" (2018)
Курочка С. - Непрямі спонукальні речення з предикатами у формі дійсного й умовного способів в українській та англійській мовах (2018)
Ясногурська Л. - Концепти "tolerance" та "patience" в пареміології англійської мови (2018)
Рижкова С. - Вираження емфази в англійській мові. Oсобливості її перекладу (2018)
Харламова О. - Практичні аспекти перекладу науково-технічних текстів, Дзюба О. (2018)
Лисенко Н. - Прислівникові синоніми на позначення часових відношень у мовотворчості Ліни Kостенко, Щербатюк В. (2018)
Полякова Т. - Дієслівна синонімія Яра Славутича як прояв авторської індивідуальності (на основі синонімічних рядів зі словами-покажчиками іти-бігати (бігти)), Шевченко А. (2018)
Гришко Ю. - Оказіональність звукового тла поетичного дискурсу С. Жадана (2018)
Нікітіна Н. - До актуальності проблеми розповсюдження білінгвізму на основі мови міжнародної комунікації (2018)
Korotiaieva I. - Technology of cooperative learning and group work in the ESL classroom, Strelchenko A. (2018)
Капніна Г. - Найважливіші орієнтири на сучасних заняттях з німецької мови як іноземної (німецькою мовою) (2018)
Наріжна Л. - Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей (2018)
Маторина Н. - Лексико-семантический способ словообразования: лингводидактический аспект, Погорелова А. (2018)
Маторина Н. - Лексико-синтаксический способ словообразования: лингводидактический аспект, Пащенко В. (2018)
Тесленко Н. - Творче впровадження уроків-диспутів у системі вивчення української мови (2018)
Пахомова Н. - Дії з раціональними числами (бінарний урок з математики та англійської мови, 6 клас), Плутенко К. (2018)
Маторина Н. - Об использовании нетрадиционных заданий на занятиях по языку в педагогическом вузе (2018)
Радзієвська О. - Особливості культурно-значущої складової англійського сленгу. сленг та культура (2018)
Рубан А. - Чай, варенье и спирты (Гастрономические мотивы в "Записках охотника” И. С. Тургенева). Статья вторая (2018)
Тендітна Н. - Жіночі образи в малій прозі Олеся Ульяненка (2018)
Разживін В. - Специфіка моделювання образу Григорія Орлика в сучасній українській історичній прозі (2018)
Казаков И. - Мотив движения в повести В. О. Пелевина "Желтая стрела” (2018)
Жижченко Л. - Особливості поетики та жанрова своєрідність роману Цао Сюециня "Сон у червоному теремі", Князева Р. (2018)
Lednjak J. - Eigenart der zeitlich-raumlichen Gestaltung der Novelle von Friedrich Durrenmatt "Der Verdacht", Lednjak H. (2018)
Лисенко Н. - Дискусія навколо тлумачення концепції "великої літератури" в МУРі, Ковальов Р. (2018)
Мороз Л. - Рольова лірика: оповідальність у ліриці й концепція Б. О. Кормана (2018)
Сиротенко В. - Виражальні можливості віршованого циклу як своєрідної жанрової форми щодо осмислення героїчно-трагічних подій української сучасності (на матеріалі поетичного циклу "Дебальцеве” криворізького письменника Миколи Скиби), Бурлака Р. (2018)
Ткаченко К. - Роман-эпопея как художественное изображение войны и мира (2018)
Пам’яті А. Г. Спічки (2018)
Ткаченко О. А. - Туберкульоз – напрями пізнання і вирішення проблеми (2018)
Кручиненко О. В. - Біохімічні й імунологічні показники крові корів за фасціольозу та дикроцеліозу, Клименко О. С., Михайлютенко С. М. (2018)
Білан М. В. - Мікробіологічна оцінка якості сухих заквасок, що реалізуються в торговельних мережах міста Дніпро, Глебенюк В. В., Кучук Т. В., Кузін С. Д. (2018)
Ковальова І. В. - Динаміка змін продуктивних якостей курей за впливу селену та фітодобавок, Антоненко П. П. (2018)
Милостивий Р. В. - Зв’язок між удоєм корів і їх ростом в онтогенезі за різної тривалості молочного періоду, Надрага М. М., Новокшонова Г. К. (2018)
Козак Н. І. - Культуральні, тинкторіальні властивості та морфологія M. bovis різних морфологічних форм за тривалого зберігання та низьких плюсових температур (2018)
Коломак І. О. - Поширення та лікування паразитозів голубів в умовах м. Полтава (2018)
Алексєєва Н. В. - Нодулярний дерматит – проблема сучасної ветеринарної медицини (2018)
Зажарський В. В. - Вплив дезінфікуючих засобів на кріогенні штами мікроорганізмів, Фотіна Т. І., Березовський А. В., Давиденко П. О., Кулішенко О. М., Чумак В. О., Крива О. А., Боровик І. В. (2018)
Милостивий Р. В. - Вплив імунобіологічного статусу організму телят на продуктивне довголіття (2018)
Glebenyuk V. V. - Control of the wellbeing relative to tuberculosis of the horned cattle by the results of pathologoanatomical and microbiological investigations (2018)
Супрович Т. М. - Молекулярно-генетичні маркери захворюваності великої рогатої худоби на фузобактеріоз, Карчевська Т. М., Супрович М. П., Колінчук Р. В. (2018)
Галатюк О. Є. - Показники крові та клітинного метаболізму за сумісного перебігу лептоспірозу і герпесвірусних інфекцій першого та другого типів у коней, Бегас В. Л., Антонюк А. А., Калнаус О. Р. (2018)
Палій А. П. - Методичні аспекти щодо визначення бактерицидних властивостей дезінфектантів, Гужвинська С. О., Іщенко К. В. (2018)
Вердиева Л. Э. - Рубцовое пищеварение у баранчиков, содержащихся в рационах с различным уровнем клетчатки (2018)
Федоренко С. Я. - Антибактеріальні властивості озоновмісних препаратів у лікуванні корів та кіз із гонадо- та метропатіями, Кошевой В. П., Скляров П. М. (2018)
Кацемба Н. В. - Діагностика вагінітів бактеріальної етіології у нутрій з використанням методу колпоцитоскопії (2018)
Еверт В. В. - Структурно-функціональні характеристики кровотворних компонентів скелета поросят з ознаками латентної та субклінічної цирковірусної інфекції іі типу (2018)
Фещенко Д. В. - Проблема поширення ехінококозу свійських тварин в передмістях Житомира, Дубова О. А., Романишина Т. О., Згозінська О. А., Чала І. В. (2018)
Кассіч В. Ю. - Розробка ППД-туберкуліну для ссавців з використанням виробничих штамів M. bovis Valleе КМІЕВ-9, M. bovis Valleе КМІЕВ-9КМ, методів мікрофільтрації та ультрацентрифугування, Байдевлятов Ю. А., Леоненко О. Г., Головко В. О., Кассіч О. В. (2018)
Довгій Ю. Ю. - Вплив комплексної терапії на гематологічні показники перепілок за кишкової інвазії, Галат В. Ф., Довгій М. Ю., Рудік О. В. (2018)
Пероцька Л. В. - Географічні та ландшафтно-екологічні особливості прояву бешихи свиней на території Одеської області (1960 – 2016 рр.) (2018)
Ващик Є. В. - Епізоотологічний моніторинг псевдомонозу птиці та асоційованих з ним бактеріозів у птахогосподарствах України, Фотіна Т. І. (2018)
Лісова Н. Е. - Гематологічний та біохімічний профіль крові курчат-бройлерів за впливу біологічно активної кормової добавки, Шкодяк Н. В., Жила М. І., Левицький Т. Р., Михалюк О. В., Неділька Г. Ю., Михалусь Г. М. (2018)
Трач В. В. - Вміст жирних кислот у жовтках яєць та печінці ембріонів перепелів за різного рівня токоферолу в кормах, Данчук В. В., Мідик С. В., Ушкалов В. О. (2018)
Полупан І. М. - Удосконалення системи антирабічних заходів в Україні, Дрожже Ж. М., Гібалюк Ю. О., Шарай Я. М. (2018)
Зажарський В. В. - Ефективність застосування настоянок фітопрепаратів проти кріогенних еталонних штамів St. aureus, St. epidermidis та Ps. aeruginosa, Кулішенко О. М., Давиденко П. О., Боровик І. В. (2018)
Радзиховський М. Л. - Порівняння чутливості перещеплюваних ліній культур клітин до коронавірусу собак (2018)
Мінцюк Є. П. - Удосконалення поживного середовища для культивування клостридій наночастинками міді (CuNP), Ничик С. А., Горбатюк О. І., Дибкова С. М., Рєзніченко Л. С., Риженко Г. Ф., Андріящук В. О., Уховська Т. М., Жовнір О. М., Тютюн С. М. (2018)
Сосницький О. І. - Ізоляція та ідентифікація епізоотичної культури Pasteurella multocida subspecio gallicida штам SA-18, Сосницька А. О. (2018)
Бібен І. А. - Мікробіологічна характеристика пробіотичної культури Aerococcus viridans штам BI-07 (2018)
Івлева О. В. - Удосконалення серологічної діагностики метапневмовірусної інфекції птиці (2018)
Нєдосєков В. В. - Систематичний огляд, мета-аналіз – квінтесенція доказових наук, Бойко О. П. (2018)
Аннотации. Ключевые слова. Библиография (2018)
Фещенко Ю. І. - Eфективність і недоліки функціонування протитуберкульозної служби в Україні, Мельник В. М., Матусевич В. Г., Новожилова І. О., Тарасенко О. Р., Бушура І. В., Приходько А. М. (2016)
Перцева Т. О. - Порівняльний аналіз клініко-функціонального та психічного статусу хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І., Губа Ю. В. (2016)
Гуменюк Г. Л. - Перспективы применения метотрексата в лечении больных саркоидозом органов дыхания, Меренкова Е. А. (2016)
Крахмалова Е. О. - Связь эндоскопических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с уровнем мелатонина и тяжестью обструктивного апноэ сна, Фадеенко Г. Д., Измайлова Е. В. (2016)
Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах" (2016)
Фещенко Ю. І. - Обґрунтування скорочених режимів хіміотерапії для хворих на мртб за вітчизняним досвідом, Литвиненко Н. А., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Давиденко В. В. (2016)
Фещенко Ю. І. - Проблема лікування хворих на туберкульоз на тлі реструктуризації протитуберкульозної служби в Україні, Мельник В. М., Матусевич В. Г., Новожилова І. О., Бушура І. В., Приходько А. М. (2016)
Барбова А. И. - Cовременные подходы к диагностике мультирезистентного туберкулеза (2016)
Гранкіна Н. В. - 8-місячна інтенсивна фаза хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз: наскільки це необхідно?, Литвиненко Н. А. (2016)
Dravniece G. - Introduction of new drugs and shortened regimens for MDR-TB treatment (2016)
Ільїнська І. Ф. - Oбгрунтування принципів раціональної інтерферонотерапії у хворих на деструктивний туберкульоз легень, Рекалова О. М., Матвієнко Ю. О., Панасюкова О. Р. (2016)
Кужко М. М. - Kлінічна ефективність гатифлоксацину в нтенсивну фазу протитуберкульозної терапії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Аврамчук О. В., Процик Л. М. (2016)
Кужко М. М. - Kлініко-рентгенологічна картина рецидивів туберкульозу легень з різним рівнем стійкості до протитуберкульозних препаратів, Гриб О. Ю. (2016)
Литвиненко Н. А. - Kлінічна демонстрація випадків скороченого курсу лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, діагностований молекулярно-генетичним методом, Варицька Г. О. (2016)
Матвієнко Ю. А. - Застосування бактеріального пептидоглікану з метою корекції системи гама-інтерферону у хворих на деструктивний туберкульоз легень, Рекалова О. М., Панасюкова О. Р., Ясир С. Г., Черенько С. О., Литвиненко Н. А., Рева О. А. (2016)
Ніколаєва О. Д. - Проблеми ведення випадку мультирезистентного туберкульозу у віл-інфікованих (2016)
Опанасенко М. С. - Можливості хірургічного лікування мультирезис тентного деструктивного туберкульозу легень, Терешкович О. В., Конік Б . М., Калениченко М. І. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Oцінка ефективності удосконаленого лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз з урахуванням поліморфізму генів gstt1 i gstm1 стану кишкового всмоктування та ступеня дисбіозу, Сем'янів І. О., Підвербецька О. В., Єремчук І. В., Гавриш І. І. (2016)
Чоботар О. П. - Kлінічна демонстрація нових випадків мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу із прерозширеною резистентністю, клінічне обгрунтування скорочених схем хіміотерапії, Литвиненко Н. А. (2016)
Bіктор Георгійович М'ясніков (2016)
Mатеріали v науково-практичної конференції "Aктуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень" 14 квітня 2016 року (2016)
Островський М. М. - Патогенетичне обґрунтування застосування тіотропію в лікуванні хозл та астми (2016)
Мостовой Ю. М. - Тіотропій у "квадраті" хозл та на "щаблях" бронхіальної астми, Слепченко Н. С., Довгань А. О. (2016)
Конопкина Л. И. - Эволюция доставочных устройств (2016)
Островський М. М. - Подвійна бронходилатація – нові можливості лікування хозл. доцільність комбінування бронходилататорів (2016)
Бойко Д. М. - Подвійна бронходилатаційна терапія в покращенні функції легень у пацієнтів з ХОЗЛ (2016)
Дзюблик Я. А. - Hовые возможности терапии больных хозл с различным риском обострений (2016)
Мостовой Ю. М. - Діалог лікаря загальної практики і пацієнта з ХОЗЛ, Распутіна Л . В., Діденко Д. В., Черепій Н. В. (2016)
Конопкина Л. И. - Подходы к лечению больных хроническим обструктивным заболеванием легких в зависимости от фенотипов (2016)
Островский Н. Н. - ХОЗЛ: путь к персонализованной медицине (2016)
Мостовой Ю. М. - Загострення ХОЗЛ: міжнародний погляд, український вибір, Бугайчук О. В. (2016)
Толох О. С. - Cучасні підходи до лікування хворих на хозл (2016)
Островський М. М. - Mожливості протизапальної терапії у лікуванні та профілактиці загострень хронічного обструктивного захворювання легень (2016)
Гогунская И. В. - Hовые направления в диагностике и лечении аллергческих заболеваний верхних дыхательных путей, Наумова О. А., Холоденко Т. Ю. (2016)
Охотникова Е. Н. - Oсобенности респираторной аллергии у детей подросткового и юношеского возраста и возможности современной противовоспалительной терапии (2016)
Юдина Л. В. - Базисная терапия бронхиальной астмы: выбор всегда есть (2016)
Авторам журнальних публікацій (2016)
Содержание (2018)
Кур'ята В. Г. - Регуляція морфогенезу, перерозподілу асимілятів, азотовмісних сполук та продуктивності томатів за дії гібереліну й ретарданту фолікуру, Кравець О. О. (2018)
Шегеда І. М. - Вплив умов азотного живлення на фотосинтез, продуктивність і білковість зерна озимої пшениці, Починок В. М., Кірізій Д. А., Маменко Т. П. (2018)
Кляченко О. Л. - Фізіологічні особливості рослин-регенерантів буряка цукрового, довготривало культивованих in vitro (2018)
Subin O. V. - Effect of chitosan of different origins on the contents of phenolic antioxidants in Fragaria ananassa Duch. leaves, Melnychuk M. D., Likhanov A. F., Spyrydonov V. G. (2018)
Щипак Г. В. - Створення гексаплоїдних тритикале різних сортотипів із високими хлібопекарськими якостями, Матвієць В. Г., Щипак В. Г., Ничипорук О. О., Вось Х., Бжезинський В. (2018)
Крутило Д. В. - Формування симбіотичних систем сої і вигни зі штамами Bradyrhizobium japonicum різних генетичних груп, Надкернична О. В. (2018)
Ружицька О. М. - Насіннєва продуктивність і біохімічний склад зерна озимої спельти та полби за умов півдня степової зони України, Борисова О. В. (2018)
Яранцева В. В. - Пигментный состав семядольных листьев образцов льна масличного с хлорофилльной недостаточностью разного типа, Лях В. А. (2018)
Доповнення до правил для авторів журналу "Физиология растений и генетика" (2018)
Гайдур Н. М. - Вивчення епістемологічних засад істини та правди в засобах масової інформації (2018)
Досенко А. К. - Блогінг і громадська журналістика: зона дифузності (2018)
Соломатова В. В. - Теоретико-методологічні засади вивчення візуальної культури: соціальнокомунікаційні аспекти (2018)
Холод О. М. - Процеси пізнання в чотирьох класах моделей соціальних(-ої) комунікацій(-ії) та оригінальна модель соціальних комунікацій (2018)
Богуславський О. В. - Третій з'їзд українських журналістів США і Канади (1972 р.) Як закінчення львівського періоду розквіту української журналістики (2018)
Hirina T. - Discursive constiturion of radio advertisement in ukrainian-language media space (2018)
Гоян В. В. - Універсальний телерадіожурналіст: від "універсалізації" до спеціалізації., Гоян О. Я. (2018)
Гусєв А. В. - Особливості формування контенту інформаційних порталів (2018)
Гусєва О. О. - Подорожній нарис і травелог: аспекти комунікації (2018)
Kataev S. - Phenomena of post-truth and false consciousness in the context of journalist activities (2018)
Козиряцька С. А. - Релігійна журналістика в Україні: огляд наукових праць (2018)
Коробко В. І. - Особливості виробництва телевізійних документальних фільмів про природу (wildlife films) (2018)
Кузнецов Д. Р. - Жанрова дифузія в контенті регіональних онлайн-медіа, Сіріньок-Долгарьова К. Г. (2018)
Надточій О. Л. - Жанр портретного нарису: особливості викладання у ВНЗ (2018)
Нетреба М. М. - Особливості подачі інформації в телевізійному ток-шоу та сприйняття її аудиторією, Петряєва С. О. (2018)
Павленко В. В. - Основні концепти сучасного британського воєнного медіа-дискурсу (за матеріалами подій у Сирії) (2018)
Холод Г. Я. - Проблемний діапазон статей газети "кіно-тиждень" за 1927 рік (2018)
Яблоновська Н. В. - Кримська преса 1917 року як дзеркало революційних настроїв на півострові (2018)
Яцикович Ю. О. - Малі жанри сатири та гумору на сторінках журналу "комар" (за матеріалами 1933–1939 рр.) (2018)
Касянчук В. О. - Аудиторія наукового журналу комунікаційної тематики: досвід видань з імпакт-фактором (2018)
Бондаренко І. С. - Концепт "human engineering" в американській філософській традиції та соціоінженерній практиці: трансдисциплінарна теорія А. Коржибського (2018)
Бондаренко Т. Г. - Технології формування й організації споживачів медіа: позиція аудиторії (за результатами соцопитування) (2018)
Лукач К. В. - Вплив цифрових технологій на розвиток політичної комунікації (2018)
Нестеренко О. А. - Контент-аналіз мультимедійних проектів новинного інтернет-ресурсу "новое время" (2018)
Нетреба М. М. - Україна і ЄС у контексті боротьби з пропагандою в сучасних медіа, Соколюк О. В. (2018)
Пузанов В. М. - Сучасний рекламний дискурс крізь призму наукових розвідок із соціальних комунікацій (2008–2017 рр.) (2018)
Торкут Н. М. - Трейлер фільму як тип аудіовізуальної реклами: загальна характеристика, різновиди та функції, Пономаренко Л. Г. (2018)
Яненко Я. В. - Політична реклама як чинник соціалізації в сучасному суспільстві (2018)
Бессараб А. О. - Комунікаційні технології як трансформаційний ресурс інформаційної культури та культури читання в сучасному суспільстві (на прикладі ІЖМК Класичного приватного університету), Зоська Я. В., Ковпак В. А. (2018)
Єрмолаєва Г. А. - Використання кейс-методу в навчанні майбутніх фахівців з інформаційної діяльності (2018)
Шуляк С. О. - Професійна підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в контексті реалізації дуальної освіти (2018)
Відомості про авторів (2018)
До уваги авторів (2018)
Содержание (2018)
Коць С. Я. - Володимир Васильович Моргун — творець хлібного достатку (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Чижик О. В. - Генетическая трансформация Vaccinium vitis-idaea L., Решетников В. Н., Антипова Т. В. (2018)
Колупаєв Ю. Є. - Вплив донора сірководню на стан антиоксидантної системи проростків пшениці за осмотичного стресу, Фірсова К. М., Швиденко М. В., Ястреб Т. О. (2018)
Гуляєва Г. Б. - Фізіологічний вплив наноаквацитратів срібла і міді на розвиток Galega orientalis у разі застосування консорціуму мікроорганізмів і штучного зараження Acholeplasma laidlawii var.granulum, Патика В. П., Токовенко І. П., Патика М. В., Максін В. І., Каплуненко В. Г. (2018)
Якимчук Р. А. - Характер успадкування довжини стебла карликовими мутантами пшениці м'якої озимої, отриманими в зоні Чорнобильської АЕС (2018)
Конончук О. Б. - Вплив регуляторів росту рослин регоплант і стимпо на фізіологічні показники і продуктивність сої культурної, Пида С. В. (2018)
Радченко О. М. - Поліморфізм сортів м'якої пшениці за локусами низькомолекулярних глютенінів (2018)
Довгаюк-Семенюк М. В. - Активність ферментів глутаматсинтазного шляху в рослинах Trifolium pratense L. за умов нафтового забруднення ґрунту, Величко О. І., Терек О. І. (2018)
Правила для авторов (2018)
Гайдур Н. М. - Концепт комунікації в системі соціальних комунікацій (2018)
Ривліна В. М. - Сучасне мистецтво як новітній тип комуніканта (2018)
Сиваш К. О. - Поняття "медіа-персона" в парасоціальній комунікації: основні підходи до розуміння (2018)
Ющишин С. Ю. - Політичний журналіст у новинному контентному середовищі (2018)
Hyrina T. S. - Adaptation of the ukrainians' world community to specificity of continental radio stations work in conditions of independance (2018)
Гоян В. В. - Реформування українського телерадіомовлення: тенденції 2017–2018 років та динаміка, Гоян О. Я. (2018)
Кліщ А. В. - Роман Рахманний – колумніст (10-річний досвід у торонтській українській католицькій газеті "Наша мета") (2018)
Коробко В. І. - Контент української телевізійної журналістики як "нова хвиля" в документалістиці (2018)
Пенчук І. Л. - Соціальна адаптація дітей-ВПО в дитячому телевізійному об'єднанні (2018)
Холод Г. Я. - Рубрика "екран трудящих" у газеті "кіно-тиждень" (1927): композиція, жанровий і тематичний діапазон (2018)
Бессараб А. О. - Соціальнокомунікаційні особливості редакційно-видавничого процесу в українських університетах на сучасному етапі (2018)
Назаренко К. О. - Алгоритми редагування користувацького контенту в інтернет-медіа (2018)
Баранецька А. Д. - Стратегічні основи PR-комунікації (2018)
Бондаренко І. С. - Фордизм як унікальна модель соціального інжинірингу: комунікаційно-технологічний підхід (2018)
Воронова В. В. - Геобрендинг як соціально-комунікаційна технологія: формування термінологічного апарату (2018)
Загорулько Д. І. - Робота редакції інтернет-ЗМІ над гейміфікованим контентом (2018)
Євтушенко О. М. - Реклама як засіб формування та відображення соціокультурного простору міста, Літвінчук А. Ю. (2018)
Карнаух А. С. - Особливості формування іміджу в системі спортивних комунікацій (2018)
Лукач К. В. - Політична комунікація в умовах кризи (на прикладі подій в Україні кінця 2013 р. – початку 2014 р.) (2018)
Пузанов В. М. - Вимоги виробників до трейлерів фільмів: від трейлерхаусів до пекшотів (2018)
Відомості про авторів (2018)
До уваги авторів (2018)
Воронова В. В. - Соціальнокомунікаційний аспект геобрендингу (2018)
Карнаух А. С. - Дослідження тенденцій розвитку спортивних комунікацій в Україні за допомогою SWOT-аналізу (2018)
Раренко Л. А. - Динамічна 3D-графіка як засіб візуальної комунікації брендів на українському телебаченні (2018)
Ривліна В. М. - Медіатизація культури: термінологічний аналіз (2018)
Стародуб С. А. - Інформаційні війни та системи захисту в умовах глобалізаційних процесів (2018)
Шевченко Г. О. - Явище медіаконвергенції як передумова та синонім крос-медійності (2018)
Гоян В. В. - Телерадіомовлення онлайн і офлайн: діалектика технологій, Гоян О. Я. (2018)
Кіца М. О. - Матеріали ЗМІ як інструментарій інформаційної війни у воєнний час, Мудра І. М. (2018)
Коробко В. І. - Аналіз факторів жанрового розподілу документального аудіовізуального продукту (2018)
Трегуб А. М. - Образ телевізійного ведучого як інструмент персоналізації експертних програм (2018)
Бессараб А. О. - Видавничі стандарти та дизайнерське вирішення української абетки, Дерев'янко Н. В. (2018)
Назаренко О. В. - Якість текстового контенту кулінарного сайту (на прикладі ресурсу http://cookery.com.ua) (2018)
Романюк Н. В. - Проблеми коректорської підготовки щоденної газети "Запорозька Січ" (2018)
Бандровський Г. О. - "Спіраль мовчання" Елізабет Ноель-Нойманн як технологія інформаційного впливу в соціальних мережах (2018)
Бондаренко І. С. - Сучасні філософські концепції технології в контексті цивілізаційної динаміки (2018)
Дрешпак В. М. - Комунікативна діяльність служб зі зв'язків з громадськістю органів місцевого самоврядування міст республіки Польща, Бабаченко Н. В. (2018)
Немеш А. М. - Взаємодія міжнародних структур і неурядових організацій із громадським суспільством України в соціально-комунікативному просторі (2018)
Санакоєва Н. Д. - Конструювання образу соціокультурної дійсності засобами політичних промов (на прикладі новорічних промов президента України 2014–2017 рр.), Закарлюка М. П. (2018)
Відомості про авторів (2018)
До уваги авторів (2018)
Акімова О. В. - Напрями розвитку системи фінансового моніторингу в Україні (2017)
Силенко С. А. - Вибір шляхів сучасного антикризового управління промисловим підприємством (2017)
Череп А. В. - Стратегія зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції, Можайська К. О. (2017)
Болдуєв М. В. - Державне регулювання розвитку агропродовольчого комплексу та забезпечення продовольчої безпеки України (2017)
Гнєзділова О. М. - Формування системи інтегрованого обліку на підприємствах транспортної галузі народного господарства (2017)
Галан О. Є. - Методика оцінювання групового трудового потенціалу підприємства як векторної суми (2017)
Стрілько Я. С. - Методичний інструментарій оцінювання якості праці менеджера (2017)
Ткаченко А. М. - Просторові аспекти економічної стійкості підприємства, Пожуєва Т. О. (2017)
Шмиголь Н. М. - Контролінг як інструмент управління торговим підприємством, Павлішци Д. І., Антонюк А. А., Піун М. В. (2017)
Богма О. С. - Узагальнення методологічних основ концепції стратегічного обліку в управлінні бюджетним процесом (2017)
Гудима О. В. - Особливості відображення операцій зі списання безнадійної кредиторської заборгованості (2017)
Меняйлова Г. Є. - Фінансування інвестиційної стратегії корпорацій, Пушкар О. І., Бондаренко Л. Ф. (2017)
Карпуніна М. С. - Реалізація механізмів економічного стимулювання підприємств галузі металургії щодо запровадження ресурсозберігаючих технологій (2017)
Наволокіна А. С. - Партнерство як форма економічної взаємодії на ринку освітніх послуг (2017)
Ушенко Н. В. - Науково-дослідницький сектор закладів вищої освіти: проектний підхід до інноваційного розвитку (2017)
Козир І. С. - Методологічні основи оцінювання соціального капіталу (2017)
Рудь Ю. Л. - Теоретичні основи всеосяжного зростання національної економіки (2017)
Томарева-Патлахова В. В. - Теоретичні підходи до формування іміджевої економіки, Кабанова О. О. (2017)
До уваги авторів (2017)
Окіпнюк В. Т. - Радянські органи військової контррозвідки в Україні на початковому етапі "холодної війни" (1946–1953 роки) (2018)
Ладиченко В. В. - Формування виконавчих комітетів об’єднаних територіальних громад, Ємельяненко К. О. (2018)
Павроз Т. В. - Відповідальність релігійних організацій в Україні як складовий елемент їх конституційно-правового статусу (2018)
Перун Т. С. - Шляхи покращення взаємодії між Україною та єс у сфері забезпечення інформаційної безпеки (2018)
Самбор М. А. - Дискреційні повноваження щодо складення протоколів про адміністративні правопорушення (2018)
Бєдова О. А. - Елементи та засоби удосконалення інституційного забезпечення адаптації законодавства України до acquis єс (2018)
Маловацький О. В. - Проблема правомірності застосування зброї до цивільних повітряних суден у польоті: сучасне міжнародно-правове регулювання та практика застосування (2018)
Остапенко В. О. - Міжнародні зобов’язання України як члена Ради Європи у сфері забезпечення прав людини на свободу совісті і віросповідання (2018)
Фалалєєва Л. Г. - Сучасна модель захисту основоположних прав у Європейському Союзі (2018)
Gryshova I. Yu. - FinTech business and prospects of its development in the context of legalizing the cryptocurrency in Ukraine, Shestakovska T. L. (2018)
Dzhumelya V. V. - The peculiarities оf the fоrmаtіоn оf the mесhаnіsms оf thе stаtе pоlісy оf соuntеrасtіоn tо the shаdоw есоnоmy (2018)
Дудкін О. М. - Чинники та ризики створення стратегічних нафтогазових резервів національної економіки (2018)
Казарян Г. Г. - Методологічні підходи до формування системи соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями, Гришова Р. В. (2018)
Гоголь Т. В. - Демографічний потенціал сільських територій у контексті суспільно-трансформаційних процесів (2018)
Мепарішвілі Х. Н. - Особливості держаного управління водними ресурсами України на принципах Спільної політики з ЄС (2018)
Проданик В. М. - Стратегічне управління розвитком малого та середнього підприємництва в Україні (2018)
Родченко Л. М. - Еволюція громадянського суспільства крізь призму історичного розвитку поняття та теорії демократії (2018)
Рябець К. А. - Сучасні політико-правові заходи щодо впровадження органами публічної влади інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом в Україні (2018)
Сороченко А. В. - Особливості реалізації проектів публічно-приватного партнерства у сфері спорту (2018)
Червякова О. В. - Євроінтеграційна модель побудови державного устрою України (2018)
Шаульська Г. М. - Громадянське суспільство в умовах реформування країни (2018)
Шинкарьов А. М. - Міжсекторальне партнерство: теоретико-правові засади (2018)
Мельничук Л. В. - Актуальні питання імунізації дітей у реаліях антивакцинального руху, Годованець Ю. Д., Сем'янів М. М., Вострікова І. С. (2018)
Килимник Т. М. - Захворюваність дітей першого року життя у Житомирській області в післячорнобильський період, Чабан О. П. (2018)
Знаменська Т. К. - Стан мікробіоти кишечника у передчасно народжених дітей з некротизуючим ентероколітом, Воробйова О. В., Клименко Т. М. (2018)
Ковальова О. М. - Сучасні підходи до ідентифікації несприятливих подій у перинатальній медицині, Бєлорус А. І., Похилько В. І., Цвіренко С. М., Солов'йова Г. О. (2018)
Павлишин Г. А. - Йодный статус и закономерности нарушения окислительного метаболизма у детей из йододефицитного региона при внебольничной пневмонии, Кибар О. Д. (2018)
Riga O. - Development of healthy children of early and preschool age in Kharkiv: i stage, Gonchar M., Pilgui I. (2018)
Яблонь О. С. - Діагностичне значення вмісту білка, що зв'язує жирні кислоти (I-FABP), у передчасно народжених дітей з некротичним ентероколітом, Русак Н. П. (2018)
Чорненька Є. М. - Використання аутоперикарду для пластики стулок аортального клапана у новонароджених і немовлят, Максименко А. В., Романюк О. М. (2018)
Мельниченко М. Г. - Запалення великого сальника у дітей з апендикулярним перитонітом, Ситнікова В. О., Антонюк В. В. (2018)
Нехаєнко М. І. - Фактори ризику формування гіпоацидності шлунку та деструктивних форм хронічного гастродуоденіту у підлітків (2018)
Савінова К. Б. - Здоров'язберігаючі технології в навчальному процесі як запорука гармонійного розвитку дітей молодшого шкільного віку (2018)
Хапченкова Д. С. - Уровень оксида азота у детей после оперативного лечения коарктации аорты, Сенаторова А. С., Снегирь А. Г. (2018)
Дяк К. В. - Прогнозування передчасних пологів у вагітних із загрозою передчасних пологів (2018)
Семеняк А. В. - Лейоміома матки та вагітність, Юзько О. М., Ніцович І. Р. (2018)
Ясніковська С. М. - Сучасні підходи до лікування анемії вагітних з використанням ензимів (2018)
Знаменська Т. К. - Профілактика пелюшкового дерматиту у немовлят, Воробйова О. В. (2018)
Македонський І.О. - Кишкова недостатність у немовлят з некротизуючим ентероколітом, Мавропуло Т. К. (2018)
Похилько В. І. - Клінічний випадок вродженої лобарної емфіземи верхньої частки лівої легені у дитини 7-місячного віку, Ксьонз І. В., Чернявська Ю. І., Гасюк Н. І., Калюжка О. О. (2018)
Бирчак І. В. - Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я. Спосіб профілактики спайкової хвороби після лапароскопічних втручань з приводу позаматкової вагітності, Куріцина С. А. (2018)
Кравченко О. В. - Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я. Спосіб лікування плацентарної дисфункції у жінок з відшаруванням хоріону в І триместрі вагітності, Ясніковська С. М. (2018)
Юр'єва Л. М. - Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я. Спосіб профілактики невиношування вагітності у жінок групи ризику (2018)
Балясна О.В. - Соціально – благодійний проект "Затишок для нетерплячок" (2018)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2018)
Годованець О. І. - Професійна підготовка іноземних студентів – майбутніх медиків, Вітковський О. О., Годованець О. С., Мігалчан А. Б. (2018)
Цимбал В. І. - Ораторське мистецтво викладача: наслідуємо вчителів (2018)
Riga O. - Development of toddlers and preschool children in Kharkiv results of the second stage of research, Gonchar M., Pilgui I. (2018)
Шелевицька В. А. - Електронна аускультація: параметри фонокардіограми новонароджених дітей різного гестаційного віку (2018)
Знаменська Т. К. - Патоморфологічні особливості ураження кишечника у новонароджених при ентероколітах різної етіології, Воробйова О. В., Клименко Т. М. (2018)
Берцун К. Т. - Післяопераційні ускладення вроджених вад розвитку передньої черевної стінки у новонароджених, Горбатюк О. М. (2018)
Назыров Ф. Г. - Пути улучшения результатов хирургического лечения эхинококкоза печени, Шамсиев А. М., Эшонходжаев О. Дж., Рахманов К. Э., Давлатов С. С. (2018)
Годованець О. І. - Характеристика місцевих захисних механізмів ротової рідини дітей за умов дифузного нетоксичного зобу, Кіцак Т. С., Вітковський О. О., Павлов Ю. О. (2018)
Знаменська Т. К. - Морфологічні та імунологічні зміни структур фето-плацентарного бар’єру в жінок з перенесеними torch – інфекціями в анамнезі, Воробйова О. В., Дзядик Т. В., Нікуліна Л. І. (2018)
Щербина Н. А. - Принципы консервативной терапии с учетом локализации эндометриоидных гетеротопий, Гнатко Е. П., Потапова Л. В., Щербина И. Н., Липко О. П. (2018)
Мавропуло Т. К. - Некротизуючий ентероколіт новонароджених – проблеми діагностики (2018)
Ластівка І. В. - Летальний випадок ахондроплазії Парро у новонародженого хлопчика, Годованець Ю. Д., Бабінцева А. Г., Агафонова Л. В., Анцупова В. В. (2018)
Похилько В. І. - Клінічний випадок вродженої атрезії стравоходу з трахеостравохідною норицею із застосуванням авторської методики тугого контрастування стравоходу, Адамчук Н. М., Бодулєв О. Ю., Чернявська Ю. І. (2018)
Юр'єва Л.М. - Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я. Спосіб профілактики прееклампсії у жінок групи ризику (2018)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2018)
Іванюк Г. - Тенденції розвитку сільської школи України (1972–1984 рр.) (2015)
Крамар В. - Просвітницько-педагогічна спадщина П. Чубинського (2015)
Олійник М. - Особливості змісту і форм організації професійної підготовки майбутніх вихователів у вишах України та країн Східної Європи (2015)
Скоморовська І. - Внесок Михайла Галущинського в організацію культурно-освітньої роботи в Галичині (2015)
Фаненштель Н. - Філософські та психологічні основи педагогічної концепції Степана Балея (1885–1952 рр.) (2015)
Бойчук А. - Професійна підготовка фахівців туризму у ПТНЗ в контексті регіональних вимог і потреб (2015)
Борин Г. - Формування професійної культури студента у процесі фахової підготовки (2015)
Кафарська О. - Вплив засобів масової інформації на формування громадянської культури студентської молоді (2015)
Кириченко І. - Методична система формування творчих умінь майбутніх педагогів-художників із основ образотворчої грамоти (2015)
Колісник-Гуменюк Ю. - Професійно-етична культура фахівця медичного профілю: взаємозалежність між професійною культурою та етикою, Гуменюк В. (2015)
Лазарович Н. - Нові підходи до підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах переходу на дистанційне навчання (2015)
Липа І. - Позакласна музично-просвітницька діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Лісунова Л. - Структура і зміст естетичного сприйняття майбутніми вчителями образотворчого мистецтва творів образотворчого та декоративноприкладного мистецтва (2015)
Париляк Л. - Курс "Діалектна лексикографія” у системі професійної підготовки студентів-філологів, Воробець О. (2015)
Титунь О. - Когнітивно-інформаційна складова готовності студентів до виховної роботи в початковій школі (2015)
Чернявський Б. - Комп’ютерні технології навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва як предмет наукових психолого-педагогічних досліджень (2015)
Кулик І. - Особливості педагогічної підготовки юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей: чоловік – батько (2015)
Лисенко О. - Людина – суб'єкт, носій і творець цінностей: вітальночуттєві цінності (2015)
Матішак М. - Формування соціальної компетентності: напрями співпраці педагога з батьками молодших школярів (2015)
Мацук Л. - Вплив сюжетно-рольових ігор на міжособистісне спілкування 4–5-річних дітей (2015)
Парфанович І. - Методологічні підходи до профілактики девіантної поведінки учениць сучасної загальноосвітньої школи (2015)
Чупахіна С. - Обдарована дитина: психолого-педагогічний аспект діяльності педагога в ДНЗ (2015)
Вдовченко В. - Теоретико-методичні підходи до розробки спеціалізацій "Художньо-проектна творчість”, "Декоративно-прикладне мистецтво”, "Основи дизайну” на профільному рівні підготовки учнів 10–11 класів у системі неперервної художньо-проектної освіти (2015)
Кирста Н. - Ґендерна освіта: теоретичний аспект проблеми, Демків Т. (2015)
Когут Н. - Проблеми раннього навчання іноземних мов у німецькомовних країнах: сучасні педагогічні погляди (2015)
Кравець Н. - Системний підхід до формування пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку у пошуково-дослідницькій діяльності (2015)
Лисенко Н. - Тенденції розвитку дошкільної освіти у сучасних європейських країнах: перспективи для творчих запозичень (2015)
Марчій-Дмитраш Т. - Особливості організації навчальної діяльності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови (2015)
Мельник М. - Особливості педагогічного пошуку обдарованих старшокласників (2015)
Сливка Л. - Спрямованість навчально-виховного процесу школи на збереження і зміцнення здоров’я учнів: досвід педагогів республіки Польща (2015)
Сліпчишин Л. - Метафоричне мислення як засіб смислового наповнення результату творчості майбутніх фахівців народних художніх промислів (2015)
Шимків І. - Теоретичні засади внутрішнього моніторингу в освітній системі Німеччини (2015)
Білорус О. Г. - Нові закономірності та тенденції розвитку міжнародної торгівлі в глобальній економіці, Власов В. І. (2018)
Кудряшов В. П. - Управління бюджетними операціями з урахуванням фіскальних правил (2018)
Богдан І. В. - Міжнародні порівняння продуктивності праці дослідників та макроекономічного ефекту досліджень і розробок, Коноваленко Д. В. (2018)
Селіверстов В. В. - Особливості впливу короткострокових процентних ставок на витрати як ключового елементу монетарної політики (2018)
Бариніна М. В. - Функція внутрішнього аудиту в органах державного та комунального секторів економіки: оцінка прогресу реформ, Чумакова І. Ю. (2018)
Сушко Н. І. - Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання в закладах вищої освіти, Ларікова Т. В., Яблонько О. О. (2018)
До 80-річчя А. І. Даниленка (2018)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України" в 2018 році (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Protasov I. - On colorings and isometries (2017)
Matsumoto K. - Warped product semi-slant submanifolds in locally conformal Kaehler manifolds (2017)
Maksymenko S. - Characterization of striped surfaces, Polulyakh E. (2017)
Стефанчук М. В. - Властивості спряжених функцій у гіперкомплексному просторі (2017)
Шелехов А. М. - О "шестиугольных" решениях некоторых уравнений в частных производных (2017)
Ромакина Л. Н. - Объем конечного ортогонального h-конуса в гиперболическом пространстве положительной кривизны (2017)
Сіянов О. І. - Формоутворення кругових циліндричних сітчастих оболонок, Асюченко В. Ф., Августінович Ю. В. (2015)
Бабій І. М. - Бетони для дорожніх покриттів на активованому портландцементі з оптимальними рецептурно-технологічними факторами, Галушко В. О., Колодяжна І. В. (2015)
Тугаєнко Ю. Ф. - Вплив генетичних особливостей лесових грунтів на процеси ущільнення ударним навантаженням, Марченко М. В., Логінова Л. О. (2015)
Галушко В. О. - Використання комбінованих технологій для зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель, Галушко О. М., Уваров Д. Ю., Уварова А. С. (2015)
Менейлюк О. І. - Вибір оптимальних технологічних рішень забезпеченняексплуатаційної ефективності вентильованих фасадів, Бабій І. М., Менейлюк І. О., Гладищук А. О. (2015)
Агафонова И. П. - Энергоэффективность газовых систем Приднестровского региона, Дмитриева Н. В. (2015)
Лобакова Л. В. - Аналіз відомих методів моделювання будівельних процесів при перепрофілюванні промислових будинків (2015)
Безродний М. К. - Масовіддача при утилізації теплоти парогазовї суміші в контактному апараті газокрапельного типу, Рачинський А. Ю., Голіяд М. Н. (2015)
Бабиченко В. Я. - Устройство тонкостенной железобетонной несъемной опалубки, Кирилюк С. В., Черепащук Л. А. (2015)
Менейлюк А. И. - Разработка инновационной технологии устройства противофильтрационной завесы под сооружением, Петровский А. Ф., Борисов А. А. (2015)
Ратушняк Г. С. - Математична модель динаміки робочого процесу пристрою для санації та термореновації трубопроводів теплових мереж, Поліщук М. В. (2015)
Моргун А. С. - Застосування статистичного аналізу дослідних данних до задач будівництва, Гуменюк В. А., Гончарук А. В. (2015)
Співак О. Ю. - Експериментальні дослідження кінетики сушіння гіркого перцю в камерній конвективній сушарці, Денесяк Д. І., Іщенко К. О. (2015)
Иванова С. С. - Экспертный метод весовых коэффициентов важности (2015)
Коваленко М. Г. - Екологічність елементів системи озеленення міста (на прикладі м. Києва) (2015)
Ковальський В. П. - Особливості планувальних рішень дитячих дошкільних закладів, Лисій Г. І. (2015)
Гарнага В. Л. - Дослідження міського середовища для маломобільних груп населення, Кучеренко Л. В., Петюренко Л. П. (2015)
Швець В. В. - Графологічна модель сприйняття вуличного простору людиною, Адамчук О. М. (2015)
Еремеева А. С. - Обоснование размещения объектов придорожного сервиса в условиях инновационного развития автодорожной инфраструктуры, Магрупова З. М. (2015)
Магрупова З. М. - Роль коммерческих организаций в преодолении социального неравенства в городском пространстве, Кубко В. В. (2015)
Прилипко Т. В. - Причини та наслідки порушення правил забудови, Потапова Т. Е., Козак В. Ю. (2015)
Корнило І. М. - Особливості розвитку виробничо-комерційних систем (2015)
Титар С. С. - Аналіз ефективності комбінованих систем теплопостачання термомодернізованих будівель, Кандєєва В. В., Зайцев Д. В. (2015)
Димитров О. Д. - Складний теплообмін у каналах з додатковими вставками, Климчук О. А., Шраменко О. М. (2015)
Волощук В. А. - Вплив імовірнісного характеру зміни погодно-кліматичних умов на параметри природної вентиляції будинку, Рокочинський А. М (2015)
Progulnyi V. - Application of porous drainage in filters with floating loading, Ryabkov M. (2015)
Шаповал С. П. - Ефективність комбінованої системи сонячного теплопостачання за умов західної орієнтації, Савченко О. О., Венгрин І. І. (2015)
Ратушняк Г. С. - Вплив характеритик сучасних теплоізоляційних матеріалів на енергоефективність термостабілізації процесу виробництва біогазу, Колесник К. В., Каташинський В. О. (2015)
Ткачов С. П. - Оцінка технічного стану енергообладнання на основі результатів обслідування (2015)
Власюк А. І. - Перспективи розвитку науково-технічного збірника "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві" (2015)
Чивирева Н. А. - Обнаружение и определение химических форм германия в объектах различной природы, Стоянова И. В., Антонович В. П., Зинченко В. Ф., Чухрий Ю. П. (2018)
Ракитська Т. Л. - Криптомелан, модифікований іонами перехідних металів: структура та каталітична активність в реакції розкладання озону, Труба А. С., Нагаєвська А. В. (2018)
Величко О. В. - Взаємодія кластерних сполук диренію (III) з бурштиновою кислотою, Голіченко О. А., Штеменко О. В. (2018)
Костик В. В. - Коллоидно-гидродинамические закономерности флотации хрома (IV) с носителем, Костик В. В., Софронков А. Н., Менчук В. В. (2018)
Шестеренко Ю. А. - Бензиліденаліни і споріднені сполуки як інгібітори тирозинази, Романовська І. І., Севастьянов О. В., Карпенко О. С. (2018)
Смирнова-Замкова М. Ю. - Фізико-хімічні властивості нанокристалічних порошків системи Al2O3-ZrO2-Y2O3-CeO2, одержаних комбінованим методом, Редько В. П., Рубан О. К., Дуднік О. В. (2018)
Чеботарьов О. М. - Сорбційне модифікування поверхні органолімерних аніоніті ксиленоловим оранжевим, Гузенко О. М., Барбалат Д. О., Снігур Д. В. (2018)
Кожемяк М. А. - Адсорбия ионов лантана каолином (2018)
Эннан А.А.-А. - Оценка сорбционных свойств донных обложений Куяльницкого лимана (Северо-Западное Причерноморье, Украина), Шихалеева Г.Н., Длубовский Р. М., Хома Р. Е., Кирюшкина А. Н., Чурсина О. Д. (2018)
Коваленко А. С. - Організація та зміст підготовки гітаристів у закладах вищої освіти І–ІІ рівня акредитації (середина ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Онипченко О. І. - Програми з підготовки дітей і підлітків до сімейного життя: минуле та сьогодення (2017)
Фунтікова О. О. - Дошкільна освіта: історико-педагогічні та сучасні аспекти (2017)
Шумілова І. Ф. - Учительські з'їзди – форми підвищення професійного рівня земського вчителя (2017)
Андрєєв А. М. - Перевірка ефективності методичної системи підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів (2017)
Антоненко І. Ю. - Проблема психологічної прихильності до організації в колективі закладу освіти (2017)
Бабаліч В. А. - Методичні рекомендації до викладання спецкурсу "медико-профілактичні аспекти формування здорового способу життя в населення" в процесі фахової підготовки майбутніх медичних сестер (2017)
Бицюк В. В. - Формування професійної суб'єктності вчителя фізичного виховання як проблема фахової підготовки (2017)
Бойчук Ю. Д. - Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища (2017)
Бурка О. М. - Етапи формування готовності майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій (2017)
Верітова О. С. - Проблема розвитку емоційного інтелекту майбутніх педагогів вищої школи (2017)
Віндюк П. А. - Теоретико-методичні основи застосування програми фізичної реабілітації підлітків із церебральним паралічем (2017)
Воєвода К. В. - Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки фахівців з авіаційної безпеки в європейських регіональних навчальних центрах ІСАО та Україні (2017)
Гармашов О. О. - Двоплановість підготовки майбутніх викладачів економіки до використання тренінгових технологій (2017)
Гоголь І. О. - Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки майбутніх маркетологів (2017)
Горлач В. В. - Теоретичні підходи до змісту та структури кроскультурної компетентності майбутніх фахівців з туризму (2017)
Грибанова О. Є. - Науково-методичні засади формування соціальної компетентності майбутніх фахівців у коледжі (2017)
Денисенко Є. В. - Адміністративний компонент управлінської культури майбутніх офіцерів: компетентнісний аспект (2017)
Дерстуганова Н. В. - Наукові виміри проблеми фахової комунікації майбутніх бакалаврів-теологів крізь призму їхньої професійної діяльності (2017)
Дутка У. Т. - Інформаційні технології як чинник підвищення якості підготовки майбутніх фахівців економічного профілю (2017)
Зорій Я. Б. - Результати педагогічного експерименту щодо формування готовності майбутніх офіцерів запасу до військово-професійної діяльності (2017)
Козелець Т. І. - Формування індивідуального творчого стилю дизайнера в процесі фахової підготовки (2017)
Колесник І. Ю. - Психолого-педагогічні аспекти формування гармонійного кольоросприйняття (2017)
Коллегаєв М. Ю. - Світовий досвід розвитку екотуризму в національних парках (2017)
Кондратова Л. Г. - Формування відкритого освітнього середовища сучасної мистецької післядипломної педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Король Я. І. - Сучасний стан готовності майбутніх офіцерів до використання засобів радіаційно-хімічного захисту в екстремальних ситуаціях (2017)
Лавінда С. Д. - До визначення поняття "професійно-комунікативна компетентність" майбутніх фахівців з будівництва та цивільної інженерії (2017)
Лавринець А. П. - Розвиток творчого потенціалу вчителя музичного мистецтва в умовах сучасної педагогічної мистецької освіти (2017)
Ландо О. А. - Управління формуванням здоров'язбережувальної компетентності студентів з особливими потребами в педагогічному коледжі (2017)
Маланюк Н. М. - Синергетика в професійній освіті (на прикладі підготовки фахівців залізничного транспорту) (2017)
Мацюк О. О. - Реалізація міжпредметних зв'язків з використанням ІКТ у процесі іншомовної підготовки майбутніх фахівців (2017)
Миськова Н. М. - Модель підготовки майбутніх вихователів до формування в старших дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток (2017)
Могілевська В. М. - Дидактичні засади освітньої діяльності закладів позашкільної освіти (2017)
Нечай-Велкова В. К. - Диференціація понять "компетентність" і "компетенція" в зрізах нових освітніх стандартів (2017)
Омельяненко В. В. - Науково-теоретичні аспекти проблеми формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців з правознавства в процесі фахової підготовки (2017)
Павлишинець К. Ю. - Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до адаптації професійної діяльності (2017)
Павлюк Т. Г. - Модель формування професійної готовності до роботи з персоналом майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Писарчук О. Т. - Проблеми змісту підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи в умовах інклюзії (2017)
Поліщук Ю. Й. - Педагогічні основи самовиховання особистості молодої людини в молодіжному громадському об'єднанні (2017)
Пономарьов В. О. - Характеристика процесу формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх тренерів-викладачів з атлетичної гімнастики, Булах С. М., Верітова О. С. (2017)
Пришляк О. Ю. - Особливості впровадження освітніх програм для людей літнього віку в Україні, Богуцька А. А. (2017)
Пшенична О. О. - Сутність, структура та особливості змісту поняття "професійна готовність офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків в оперативно-службовій діяльності" (2017)
Пшенична О. С. - Компетентнісна парадигма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в галузі освіти (2017)
Романишина О. Я. - Мотиваційне забезпечення процесу формування термінологічної компетентності майбутніх графічних дизайнерів, Школяр Н. В. (2017)
Сапожников С. В. - Науково-практичні підходи до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах системи інженерно-педагогічної освіти (2017)
Соловей Л. В. - Використання інформаційно-комунікативних технологій у формуванні ключових компетентостей майбутніх учителів природничих дисциплін (2017)
Статьєв С. І. - Основні аспекти підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в системі спеціалізованих навчальних закладів (2017)
Суховієнко Н. А. - Особливості професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах інклюзивної освіти (2017)
Сущенко Р. В. - Педагогічний аналіз сформованості управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту: результати експериментального дослідження (2017)
Сущенко Т. І. - Професійно-управлінська культура викладача – ознака його успішної педагогічної діяльності (2017)
Табінська С. О. - Система науково-методичного супроводу навчальної діяльності майбутніх тренерів – викладачів ДЮСШ (2017)
Тонне О. Ш. - Стан організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації (2017)
Тягло Н. В. - Сучасна післядипломна педагогічна освіта в Україні: актуальні проблеми функціонування та шляхи розвитку (2017)
Цегельник Т. М. - Аналіз системи підготовки майбутніх вихователів до роботи в умовах інклюзії (2017)
Чорнобрива Н. В. - Професійна підготовка майбутніх фельдшерів у процесі виробничої практики на засадах компетентнісного підходу (2017)
Шабалдак А. В. - Аналіз результатів експериментального дослідження підготовки офіцерів забезпечення військ до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу (2017)
Шеремет П. М. - Методика реалізації педагогічних умов розвитку професійного іміджу вчителів історії в системі післядипломної освіти (2017)
Brutman A. - The formation of social and cultural competence of future journalists in the process of the study of foreign language: theoretical aspects, Mantulo N., Polyezhayev Y. (2017)
Грицько В. В. - Урахування характеристик особистості молодших школярів у професійній діяльності вчителів початкових класів (2017)
Корольова Л. М. - Інноваційні виміри професійної підготовки вчителя початкових класів до формування креативних здібностей у молодших школярів у контексті Нової української школи (2017)
Котубей В. Ф. - Актуальні проблеми початкової освіти в педагогічній діяльності вчителів початкових класів (2017)
Ляхова І. М. - Вербальні та наочні методи навчання школярів з порушеннями слуху в навчально-педагогічному процесі з фізичного виховання (2017)
Смоляк В. М. - Зміст готовності майбутніх учителів з початкової освіти до використання персонального навчального середовища (2017)
Тетьоркіна В. А. - Упровадження особистісно орієнтовної системи навчання в умовах модернізації педагогічної освіти, Погорелова С. М., Прокопенко Л. І. (2017)
Андрощук І. М. - Шляхи та форми управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти (2017)
Аронова Р. С. - Підготовка майбутніх педагогів у закладі вищої освіти до роботи з дітьми з особливими потребами (2017)
Бондар О. В. - Теоретичні засади та результати педагогічного експерименту з формування інформаційної культури менеджерів у процесі магістерської підготовки (2017)
Брежнєва C. Б. - Актуалізація педагогічного досвіду впровадження історичних духовних пісень менонітів у сучасний навчально-виховний процес ВНЗ (2017)
Буданова Л. Г. - Зміст практичної підготовки з дисципліни "іноземна мова (за професійним спрямуванням)" у національному фармацевтичному університеті (2017)
Ванюк А. И. - Развитие физических качеств у студентов вузов при помощи волейбола, Кемкина В. И. (2017)
Дехтярьова Ю. О. - Здоров'я та безпека студентів у світі інтерактивних комп'ютерних технологій, Дехтярьова О. О., Пальчик О. О. (2017)
Дудікова Л. В. - Педагогічні умови формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти на базовому етапі підготовки (2017)
Кас'яненко О. М. - Моделювання процесу формування готовності майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії (2017)
Козир І. С. - Забезпечення конкурентоспроможності майбутніх фахівців як функція якісної вищої освіти (2017)
Люльченко В. Г. - Формування санітарно-гігієнічної культури в майбутніх інженерів-педагогів у процесі їхньої підготовки у вищих навчальних закладах (2017)
Мельничук С. Ю. - Комплекс педагогічних умов застосування навчальних тренінгів у підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин (2017)
Смолярчук О. Ф. - Порівняльна характеристика вступних і випускних екзаменів з англійської мови в китайських університетах (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського