Сущенко Л. О. - Роль і місце професійної підготовки менеджерів у системі вищої освіти України (2017)
Тараненко К. С. - Технологічні аспекти моніторингу якості професійної підготовки бакалаврів філології засобами комп'ютерного тестування (2017)
Вей Ц. - Модель підготовки майбутніх менеджерів освіти до експертно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх закладах (2017)
Черненко Н. М. - Організація самостійної роботи майбутніх керівників у процесі фахової підготовки (2017)
Чернящук Н. Л. - Принципи управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету (2017)
Чорна С. С. - Самостійна робота з другої іноземної мови (німецької) студентів немовних спеціальностей (2017)
Шукатка О. В. - Теоретичні основи міждисциплінарної інтеграції у вищій школі (2017)
Вихідні дані (2017)
Левицький А. П. - Антидисбіотична профілактика уражень слинних залоз у щурів з неалкогольним стеатогепатитом, Двуліт І. П., Борис Г. З. (2018)
Шнайдер С. А. - Зміни імунного статусу хворих на герпесасоційовану багатоформну ексудативну еритему після проведеного лікування, Денисова М. Т., Нонева Н. О. (2018)
Ключка Є. О. - Персоніфікована система первинної профілактики запальних захворювань пародонта у дівчат-підлітків з порушенням менструальної функції і її ефективність, Соколова І. І. (2018)
Воловар О. С. - Лікування рубцевих змін шкіри препаратом на основі ефіру гіалуронової кислоти ACP, Крижанівська О. О. (2018)
Чеботарь О. А. - Зміни властивостей ротової рідини під дією розробленого методу лікування сіалозу на тлі нетоксичного зобу, Лавренюк Я. В. (2018)
Шнайдер С. А. - Лікувально-профілактична дія на стан ротової порожнини хворих на гастрит мукозо-адгезивних фітогелів "Квертулін" і "Леквін", Богату С. І., Яременко І. І., Любченко Е. А., Селіванська І. О. (2018)
Гуртова Я. М. - Особливості хімічного складу емалі постійних премолярів людини, Шнайдер С. А., Бреус В. Є., Тодорова А. В., Ульянов В. О. (2018)
Косенко Д. К. - Результаты изучения состояния полости рта у онкологических больных после гастрэктомии в послеоперационном периоде, Новицкая И. К., Николаева А. В., Новицкий В. Б. (2018)
Ковач І. В. - Денситометричні дослідження у діагностиці рецидиву тортоаномалії, Біндюгін О. Ю. (2018)
Крижановський А. Є. - Зміни анатомо-топографічних особливостей тканин протезного ложа у хворих на повну відсутність зубів, що користуються знімними протезами, в залежності від віку та статі, Котелевський Р. А., Кобиляк С. С. (2018)
Фастовець О. О. - Комплексна оцінка ефективності лікування генералізованого пародонтиту, Малиновський В. Г. (2018)
Весна О. А. - Особливості морфологічної будови періапікальних тканин при різних формах хронічного періодонтиту (2018)
Глазунов О. А. - Сучасна підготовка лікаря – безперервна медична освіта, Фесенко В. І., Степанова С. В., Дієва Т. В. (2018)
Глазунов О. А. - Эффективность хирургического лечения заболеваний пародонта с применением диодного лазера, Маршалова Р. И. (2018)
Барановський О. І. - Використання методу таксономії для оцінки рівня фінансової безпеки комерційного банку, Копитко М. І., Барилюк М.-М. Р. (2018)
Погореленко Н. П. - Основні концептуальні положення функціонування та розвитку українських державних банків (2018)
Bilomistniy O. - European model of lending small business entities, Bilomistna I., Novikova T. (2018)
Іванець І. В. - Банківське інвестиційне кредитування як ключове джерело фінансування розвитку реального сектору економіки, Жолнерчик Г. Ю. (2018)
Ковтуненко К. В. - Сучасний стан та умови банківського кредитування підприємств, Нестеренко О. В., Орєхова К. В. (2018)
Посохов І. М. - Стрес–тестування як актуальний інструмент ризик менеджменту сучасної банківської системи України, Ходирєва О. О. (2018)
Akimova L. - Improving accounting management via benchmarking technology, Osadcha O., Akimov O. (2018)
Бєляєва Л. А. - Аналітичне забезпечення системи управління виробничими запасами, Пеняк Ю. С., Ментей О. С. (2018)
Gavrylenko V. О. - Systematization of crises and their reflection in the accounting system (2018)
Honcharenko I. G. - Bankruptcy problems of insurance companies during the global world changes (2018)
Holubka S. M. - Financial aspects of national automobile transport development, Ovchar P. A. (2018)
Войтович С. Я. - Особливості інвестиційного забезпечення туристичної сфери в умовах транснаціоналізації світогосподарських процесів, Лютак О. М., Лях І. М., Лісовська Л. С. (2018)
Zhuravka F. O. - Development of accounting-information provision of enterprise value-based management, Kravchenko O. V., Ovcharova N. V. (2018)
Karlin M. I. - Features tax reform and mechanism of hiding taxes in Ukraine, Tsymbaliuk I. O., Prots N. V. (2018)
Князєва О. А. - Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності малих та середніх підприємств, Скоробогатов Г. С. (2018)
Лукін В. О. - Мета бухгалтерського обліку для підприємств України, Піскунов Р. О., Малахов В. А. (2018)
Новікова М. М. - Методичний підхід до оцінювання фінансового стану організації, Новіков Д. А. (2018)
Ovsiuk N. V. - Features of moviative and stimulative processes in the system of accounting ensuring the enterprise expenses, Maister L. A. (2018)
Odnoshevnaya O. A. - Improvement of methodology accounting manufacturing stocks of enterprise: problems and areas of settlement (2018)
Плікус І. Й. - Антикризове управління підприємством на засадах ефективного використання інтелектуальної власності та інтелектуального капіталу (2018)
Прокопенко Н. С. - Фіскальні модифікації в Україні в євроінтеграційних умовах, Гудзь О. Є., Тимошенко А. О. (2018)
Semenova V. G. - Financial support for formation of intellectual capital of enterprises (2018)
Сердюков К. Г. - Методологічні засади дослідження системи корпоративного контролю в господарських товариствах, Шульга Н. В. (2018)
Sychenko V. V. - State regulation of formation small and medium businesses quality development based on grading, Marenichenko V. V., Kozyryeva O. V., Strapchuk S. I. (2018)
Homovij S. M. - Institutional and management arrangements of tax burden optimization on the agricultural enterprises, Tomilova N. O., Lytvynenko V. S. (2018)
Черноіванова Г. С. - Проблеми фінансування інноваційної праці та визначення її трудомісткості (2018)
Shevchenko A. M. - The feasibility and risks of investing in modern financial instruments (2018)
Ghasemi A. - Prediction of financial distress, using metaheuristic models, Seyghali M., Moradi M. (2018)
Samorodov B. - Improving the business process by finding additional resources needed to increase financial potential of insurance company, Azarenkova G., Golovko O. (2018)
Сніщенко Р. Г. - Визначення інтегрального індексу ефективності управління інноваціями у фінансовій безпеці учасників фінансового ринку (2018)
Мігус І. П. - Методика прогнозування банкрутства та рейдерства як інструмент державного моніторингу стану фінансової безпеки України, Андрієнко В. М., Молодецький С. С., Бліхар М. М. (2018)
Parkhomenko L. А. - Estimation of households’ expenditures on the consumption of fruits and vegetables and of market capacity in Ukraine: problem–methodical aspect, Gerasymchuk N. A., Skurtol S. D., Kolupaieva I. V. (2018)
Pogorelov Y. S. - Information analytical provision in assessment at microlevel economic security studies, Vahlakova V. V., Bilousova A. Y. (2018)
Кузнєцова А. Я. - Джерела фінансування державних цільових програм: поняття та класифікація, Гетьман Є. М. (2018)
Vovchak O. D. - Challenges of inflation targeting in Ukraine: establishing the mega–regulator, Rudevska V. I., Pohorila O. V. (2018)
Atamanchuk Z. - Analysis of the functional characteristics’ monetary policy, Tymchyshyn–Chemerys J. (2018)
Bril M. S. - Analysis of difficulties of regional development in social crisis in Ukraine, Pivavar I. V., Morozova N. L., Miroshnik O. Yu. (2018)
Гоблик В. В. - Роль золотого запасу в забезпеченні сталого економічного розвитку України, Дем’ян Я. Ю. (2018)
Гриценко Л. Л. - Інституційне обґрунтування ролі держави в активізації інвестиційних процесів, Роєнко В. В., Боярко І. М. (2018)
Дахнова О. Є. - Оцінка стану бюджетної безпеки України, Городецька Т. Е. (2018)
Dolgaleva O. V. - The scientific basis for the sustainable development of regional economy (2018)
Zvarych R. Y. - Financial and credit imperatives of alterglobalization the emerging markets (2018)
Kozyryeva O. V. - Global financial system: risks and forecasts, Demchenko N. V., Kovalchuk V. G., Khaustova V. Ye., Volkova M. V. (2018)
Klemparsky M. M. - Strategic influence of external sphere on machine-building enterprises activity, Kosareva I. P., Bezugla J. E. (2018)
Кремень В. М. - Науково–методичний підхід до оцінювання незалежності фінансового нагляду, Бричко М. М., Кремень О. І. (2018)
Matselyukh I. A. - Revisiting the definition of the term "investment” and its unification in Ukrainian legislation (2018)
Пасінович І. І. - Модернізація механізмів державного регулювання економіки України, Сич О. А. (2018)
Tyschenko V. - State regulation of tax stimulation for innovative activities of enterprises, Ostapenko V., Babenko M. (2018)
Shkodina I. - The impact of financial technology on the transformation of the financial system, Timoshenkov I., Nashchekina O. (2018)
Kovtun V. I. - Social rights after the global financial crisis: European dimension, Kovtun M. S. (2018)
Erfan V. - Natural resources potential for regional spatial economic system development, Gazuda S., Voloshchuk N. (2018)
Матвійчук Н. М. - Стратегічні напрями модернізації житлового фонду як запорука енергетичної безпеки України, Черчик Л. М., Коленда Н. В., Шульська Н. М. (2018)
Osetskiy V. L. - On the way to European integration: measures for efficient social and economic transformation of the educational market in Ukraine, Novikova I. E., Babiy S. M. (2018)
Romin A. V. - Aspects of development and implementation of financial strategy of higher educational institution, Dombrovska S. M., Shvedun V. O. (2018)
Feshchur R. V. - Management of social and economic stakeholders engagement in business environment, Tymoshchuk M. R., Kopytko S. B. (2018)
Аноп А. В. - Еліптичні за Лавруком крайові задачі для однорідних диференціальних рівнянь (2019)
Городній М. Ф. - Обмежені розв’язки різницевого рівняння другого порядку зі стрибком операторного коефіцієнта, Кравець В. П. (2019)
Клищук Б. А. - Асимптотическое поведение решений нелинейных уравнений Бельтрами, Салимов Р. Р., Стефанчук М. В. (2019)
Gutlyanskii V. Ya. - On the Hilbert problem for analytic functions in quasihyperbolic domains, Ryazanov V. I., Yakubov E., Yefimushkin A. S. (2019)
Багно А. М. - О влиянии конечных начальных деформаций на параметры волнового процесса в системе, состоящей из слоя идеальной жидкости и упругого полупространства (2019)
Булат А. Ф. - Математичне моделювання конвективно дифузійного масопереносу в комірці гемодіалізного апарата, Єлісєєв В. І., Совіт Ю. П., Молчанов Р. Н., Блюсс О. (2019)
Глухов А. Ю. - Про вплив початкових напружень на вісесиметричні квазіпоперечні хвилі у нестисливому композитному матеріалі (2019)
Гуров Е. П. - Сохранность палеофлоры в ударнорасплавленных породах кратера Эльгыгытгын на Чукотке (Россия), Пермяков В. В., Ямниченко А. Ю. (2019)
Кушнір С. В. - Молекулярні механізми випаровування води (фізикохімічний аналіз), Кость М. В., Сахнюк І. І. (2019)
Шаталов Н. Н. - Тектонические предпосылки техногенноприродной катастрофы в городе Днепр (2019)
Постовойтова А. С. - Поліморфізм довжини інтронів генів актину як ефективний засіб генетичного профілювання злакових (Poaceae L.), Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2019)
Чабаненко Е. А. - Реакция эритроцитов на изменение температурноосмотических условий среды в присутствии глицерина, Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2019)
Smirnov O. E. - Aluminum nanoscales as hormetic response effectors in Fagopyrum esculentum seedlings, Karpets L. A., Zinchenko A. V., Kovalenko M. S., Konotop Ye. O., Schwartau V. V., Taran N. Yu. (2019)
Лучанко П. I. - Донорська плазма: особливостi застосування , Малигон О. I., Гриза П. В. (2011)
Ковальчук М. Т. - Оцiнка показникiв системного iмунiтету у хворих на рiзнi клiнiчнi форми розацеа в поєднаннi з супутнiми паразитозами (2011)
Кужко М. М. - Поширенiсть та сучаснi особливостi рецидивiв туберкульозу легень, Процик Л. М., Валецький Ю. М., Грищук Л. А., Просвєтов Ю. В., Бойко М. Г., Гульчук Н. М., Бережна І. В. (2011)
Вадзкж С. Н. - Фiзичний розвиток дiтей у йододефiцитному регiонi, Юрчишин О. М. (2011)
Михайлик О. А. - Роль нiтрозуючого стресу в формуваннi ендотелiальної дисфункцiї у хворих на гiпертонiчну хворобу в поєднаннi зi стенокардiєю напруги i шляхи її корекцiї (2011)
Присяжнюк В. П. - Особливостi ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печiнки невiрусного походження у вiковому аспектi, Волошин О. I. (2011)
Швед М. I. - Досвiд застосування iнсулiнiв фiрми ЗАТ "Iндар" у Тернопiльськiй областi, Пасєчко Н. В., Наумова Л. В., Бойко Ю. В., Сов'як I. В. (2011)
Вадзюк С. Н. - Змiни гостроти зору пiд впливом роботи за комп'ютером, Бегош Н. Б. (2011)
Семеняк А. В. - Вплив трихомонадної iнфекцiї на стан iмунної системи, Нiцович I. Р., Приймак С. Г. (2011)
Романюк Л. Б. - Застосування антибiотикотерапiї у комплексному лiкуваннi гострих респiраторних вiрусних iнфекцiй в дiтей (2011)
Орос М. М. - Тривожнi розлади у хворих на епiлепсiю (2011)
Пудяк В. Є. - Iмунологiчнi аспекти хвороб пародонта та його зв'язок iз соматичною патологiєю, Бандрiвський Ю. Л., Бандрiвська Н. Н. (2011)
П'ятночка I. Т. - Частота лор-патологiї у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. I., Корнага Н. В. (2011)
Купновицька І. Г. - Клiнiчна ефективнiсть амлодипiну у хворих на есенцiальну артерiальну гiпертензiю, Мiщук В. Г., Губiна Н. В. (2011)
Козак Д. В. - Вплив вiльнорадикальних процесiв, ендотоксинiв та iмунних реакцiй на апоптоз нейтрофiлiв i макрофагiв тканини печiнки та легень у здорових бiлих щурiв, Волотовська Н. В., Креховська О. М. (2011)
Жуков В. I. - Застосування альфа-лiпоєвої кислоти у комплекснiй терапiї вертеброгенної нейрокомпресiйної радикулоiшемiї, Погорєлов В. В., Марченко О. Є. (2011)
Василюк В. В. - Побічні ефекти антибактеріальної терапії у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки в поєднанні з гепатобіліарною патологією, Сидоренко О. Л., Василюк В. М., Смачило І. В., Гаврилюк М. Є., Капчак В. О., Василюк Л. В., Кравчук Н. В., Калиняк І. І., Овечкіна Т. О. (2011)
Глушко Л. В. - Медикаментозне лікування анемії вагітних: застосування еритропоетину, Рудник В. Т. (2011)
Шкробот С. І. - Кардіоемболічний інсульт: особливості клініки, діагностики та прогноз захворювання, Мілевська-Вовчук Л. С. (2011)
Бухтіярова І. О. - Особливості структурного ремоделювання сонних артерій і порушень судинорухової функції плечової артерії в чоловіків із гіпертонічною хворобою ІІ стадії залежно від величини індексу маси міокарда лівого шлуночка (2011)
Щербінін І. М. - Зміни мікроциркуляції в шкірі при хірургічному лікуванні лімфедеми кінцівок (2011)
Волосовець Т. М. - Вміст субпопуляцій Т-лімфоцитів у тканинах пародонта в осіб із запальними та деструктивно-запальними ураженнями тканин пародонта, асоційованими з персистуючою вірусною інфекцією (2011)
Вєсіч Т. Л. - Оптимізація методів лікування доброякісних захворювань шийки матки у жінок репродуктивного віку з рецидивними генітальними запальними захворюваннями, Лазуренко В. В., Мерцалова О. В., Горбатовська Е. В. (2011)
Геряк С. М. - Прогнозування невиношування вагітності в ранні терміни у жінок з нейроендокринними порушеннями, Багній Н. І., Стельмах О. Є., Корда І. В., Франчук О. А. (2011)
Геряк С. М. - Стан системи гемостазу у вагітних із прееклампсією, Корда І. В., Багній Н. І. (2011)
Геряк С. М. - Ефективність L-аргініну аспартату в комплексній корекції акушерських ускладнень на тлі метаболічного синдрому, Куценко А. В. (2011)
Гресько М. Д. - Особливості метаболічних порушень у жінок з надмірними матковими кровотечами в пременопаузі, Ринжук Л. В. (2011)
Маланчин І. М. - Особливості кардіотокограми плода у вагітних з прееклампсією (2011)
Лимар Л. Є. - Особливості прегравідарної підготовки жінок з порушеннями менстуальної функції (ПМФ) на тлі хронічних захворювань гепатобіліпрної системи (ХЗГБС) (2011)
Зарічанська Х. В. - Лікування генітального герпесу в жінок репродуктивного віку, Ємець Н. О., Стельмах О. Є. (2011)
Петренко Н. В. - Особливості функціонування репродуктивної системи у жінок з субклінічним гіпотиреозом (2011)
Жиляєв М. М. - Міцність на розрив плодових оболонок при своєчасних та передчасних пологах (2011)
Казмірчук В. В. - Розробка лікарського засобу місцевого застосування з хмелю звичайного для лікування синуситів, Поволокіна І. В., Радченко О. О., Волянський Д. Л., Шульга Н. М., Волянська Н. О. (2011)
Щербак О. М. - Перспективи застосування похідних конденсованих нітрогеновмісних гетероциклів, що містять піримідиновий фрагмент, при отомікозах, Андреєва І. Д., Чернишенко Д. М., Волков А. О., Малафейчук О. М., Гіржанова І. В. (2011)
Богданов В. В. - Переваги риносептопластики в гострому періоді травми зовнішнього носа і носової перегородки, Балабанцев А. Г., Богданов В. Вас. (2011)
Герасимчук М. Р. - Електронно-мікроскопічні зміни структурних компонентів альвеол у легенях при експериментальному гострому розлитому перитоніті за умов застосування ліпіну й церулоплазміну (2011)
Олійник О. В. - Особливості порушень кисневого гомеостазу при експериментальному гострому респіраторному дистрес-синдромі у щурів, Доброродній А. В., Савчук С. О., Цетнар Д. О. (2011)
Бойчук Т. М. - Вплив мелатоніну на функцію нирок та цитокіни крові за умов уведення 2,4 - динітрофенолу, Роговий Ю. Є., Белявський В. В., Дікал М. В. (2011)
Шкільнюк Н. М. - Ультраструктурні особливості регулювання кровотоку в судинах ока кроля при експериментальній офтальмогіпертензії (2011)
Івануса І. Б. - Морфологічне дослідження гепатопротекторної ефективності тіотриазоліну при застосуванні ацетамінофену в комбінації з прогестинами та естрогенами в експерименті, Головата Т. К., Кернична І. З. (2011)
Брежнєва С. Б. - Й. Песталоцці та його вплив на розвиток етноконфесійної музичної освіти на засадах прусської освітньої системи (2018)
Жулковський В. В. - Виховна діяльність українських студентських організацій західної української діаспори в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2018)
Зданевич Л. В. - Використання виховного аспекту авторитету та ефекту присутності для духовно-морального зростання особистості дитини – історична проекція, Попович О. М. (2018)
Селищева І. А. - Особливості розвитку історичної освіти в Україні у ХХ столітті (2018)
Шабалдак А. В. - Історико-ретроспективний аналіз етапів формування та розвитку військової підготовки студентів у військових закладах освіти України (2018)
Шумілова І. Ф. - Організаційно-педагогічна діяльність М. О. Корфа в збереженні національної палітри Північноприазовської земської школи (2018)
Авраменко О. В. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх хореографів: констатувальний етап (2018)
Барліт О. О. - Роль етнокультурного компонента в процесі формування ціннісної позиції дитини щодо природи, Барліт А. Ю. (2018)
Гоголь І. О. - Професійно важливі якості маркетолога як складова культури професійного спілкування (2018)
Драч А. С. - Концептуальна модель формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп'ютерних програм (2018)
Зарицька В. В. - Емоційний компонент компетентнісно спрямованої освіти, Козарик О. С. (2018)
Казакова Н. В. - Сучасні форми та методи підготовки майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти й учителів початкової школи до роботи з дітьми різних категорій (2018)
Коллегаєв М. Ю. - Сучасний розвиток екологічного туризму в національних парках України (2018)
Кочина В. В. - Методологічні підходи та принципи формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів (2018)
Куліченко А. К. - Сутність термінів "медична школа" та "остеопатична медична школа" в американській і канадській освітніх парадигмах (2018)
Лавринець А. П. - Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителя музичного мистецтва в післядипломній педагогічній освіті (2018)
Леонтьєва Т. В. - Гуманістичний підхід до організації інклюзивного навчання дітей (2018)
Ляпунова В. А. - Стан сформованості емпатії в дітей старшого дошкільного віку, Волкова В. А. (2018)
Миськова Н. М. - Реалізація технології підготовки майбутніх вихователів до формування в старших дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток (2018)
Мороз Г. М. - Сутність поняття "конкурентоспроможність фахівця" як умови його успіху на ринку праці (2018)
Першукова О. О. - Теоретичні основи розробки навчальних матеріалів для роботи за технологією CLIL (2018)
Рассказова О. Л. - Методичний супровід організації та проведення фестивалів неформальної освіти дорослих (2018)
Cергата Н. С. - Сучасні підходи до застосування засобів фізичної терапії при дегенеративно-дистрофічному ураженні грудного відділу хребта, Дядюра А. С. (2018)
Сідоров В. І. - Критерії, показники та рівні сформованості кроскультурної компетентності майбутніх фахівців галузі туризму (2018)
Слухенська Р. В. - Роль керованих фізичних навантажень у профілактиці виникнення хронічного стресу, Пасько Т. В., Пашкова О. С. (2018)
Сорока О. В. - Потенціал арт-терапії в процесі формування позитивного інклюзивного освітнього середовища дошкільних навчальних закладів, Калаур С. М. (2018)
Стефанюк С. К. - Правове виховання засобом звичаєвого права, Гура С. П. (2018)
Танцура А. С. - Функціональна оцінка поведінки: постановка науково-педагогічної проблеми (2018)
Фунтікова О. О. - Фізичний розвиток, дитячий досвід і діяльність дошкільнят (2018)
Бенедюк В. В. - Технології формування комунікативної компетентності школярів на уроках географії, Орлова С. І. (2018)
Бойко Т. В. - Критичне мислення як засіб формування інтелектуальної культури учнів початкової школи, Денисова С. П., Кузьмич О. В. (2018)
Бугакова О. В. - Навчальні тренінги як активна форма організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками (2018)
Єрмак Г. В. - Розвиток особистості дитини на основі християнських моральних цінностей, Горбань Я. С. (2018)
Меркулова Н. В. - Формування комунікативної компетенції дітей – вимушених переселенців як педагогічна проблема, Панасенко К. О. (2018)
Сирцова О. М. - Застосування когнітивних методів навчання в умовах інтеграції матеріалу суспільно-гуманітарних дисциплін як методична проблема, Дашко М. В. (2018)
Сілявіна Ю. С. - Модель системи педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру (2018)
Скірко Г. З. - Створення освітнього середовища сучасної початкової школи як фактора розвитку особистості молодшого школяра (2018)
Shuba L. V. - The influence of sanitary technology on children at elementary school, Shuba V. V. (2018)
Андрєєв А. М. - Передумови до проведення педагогічного експерименту з апробації методичної системи підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів (2018)
Андрощук І. М. - Індивідуальна стратегія розвитку викладачів кафедр менеджменту університетів республіки Польща (2018)
Буданова Л. Г. - Формування професійно орієнтованої іншомовної компетенції в здобувачів вищої фармацевтичної освіти (2018)
Демченко І. В. - Розвиток критичного мислення іноземців – майбутніх фахівців авіаційної галузі в процесі формування позитивної мотивації до професійної англомовної комунікації (2018)
Захаріна Є. А. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності (2018)
Калініченко Т. М. - Використання візуалізації в процесі формування іншомовної компетентності студентів ЗВО (2018)
Карманенко В. В. - Роль викладача закладу вищої освіти у формуванні лідерських якостей у студентів (2018)
Кищак О. С. - Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи средствами физической культуры (2018)
Короп М. Ю. - Результати оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів-волейболістів Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ), Гамов В. Г., Черепов О. В., Дембіцька О. О., Гайдай С. І. (2018)
Магда П. М. - Біоетика майбутнього вчителя музики: підходи до тлумачення (2018)
Мальцева О. Г. - Вокально-хорова підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва у формуванні його артистичної поведінки, Цехмістро О. В. (2018)
Мантуло Н. Б. - Особливості педагогічного спілкування викладача української мови з іноземними студентами в поліетнічній групі на підготовчому етапі навчання, Сергієнко Г. О. (2018)
Мельничук І. М. - Формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів як педагогічна проблема, Пашко М. З. (2018)
Мороз Г. М. - Універсальні критерії розвитку конкурентоспроможності майбутніх фахівців фармацевтичної галузі в процесі професійної підготовки (2018)
Нахаєва Я. М. - Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення гуманітарних дисциплін (2018)
Облєс І. І. - Підвищення соціальної відповідальності світської вищої освіти щодо підготовки фахівців зі спеціальності "богослов'я" (2018)
Омельяненко В. В. - Педагогізація підготовки майбутніх бакалаврів з правознавства – системотвірний фактор морально-етичного стилю їхньої професійної діяльності (2018)
Пайкуш М. А. - Природничонаукова складова в контексті формування цілісної системи знань майбутнього лікаря (2018)
Ребуха Л. З. - Інтегративність інноваційних технологій професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2018)
Сластіна О. О. - Вплив занять фанк-аеробікою на координаційні здібності студенток (2018)
Сущенко Т. І. - Управлінська культура викладача вищої школи – вирішальний фактор інноваційного професійного зростання, Бессараб А. О. (2018)
Тирон В. О. - Формування професійної компетентності майбутніх юристів на основі контекстного навчання (2018)
Фунтікова О. О. - Історико-педагогічні засади традиційних та інноваційних методів навчання та їх використання в закладах вищої освіти (2018)
Чередніченко Г. А. - Структура іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової промисловості (2018)
Шукатка О. В. - Проблема вивчення дисциплін природничого циклу крізь призму реалізації завдань професійної підготовки майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей (2018)
Кузьменко Ю. А. - Аналіз досвіду формування готовності фахівців різного профілю до фінансово-економічної діяльності (2018)
Вихідні дані (2018)
Геник С. М. - Електрична стимуляція нервових шляхів для лікування запальних процесів (2016)
Бабай О. М. - Ефективність клінічного застосування ліпосомальної форми фосфатидилхоліну: порівняльний ультраструктурний аналіз епітелію ясен на етапах лікування хворих на генералізований пародонтит (2016)
Berehova A. A. - Content of Mediators of Trophotropic Systems at Psoriatic Patients with Different Degree of Severity of Clinical Event (2016)
Волошина Л. О. - Особливості порушень ліпідного обміну про- і антиоксидантних систем та кінцевих метаболітів оксиду азоту в крові хворих на остеоартроз залежно від ступеня коморбідності (2016)
Гайошко О. Б. - Експериментальні дослідження здатності фармакопейних формоутворюючих засобів до вивільнення активних діючих речовин при розробці стоматологічної пов'язки (2016)
Гаморак Г. П. - Принципи корекції та профілактики лактобактерином порушень якісного і кількісного складу мікрофлори товстої кишки у тварин після 20-денної аплікації на шкіру ітаконової кислоти (2016)
Григорова А. О. - Властивості ротової рідини та біоенергетика букального епітелію на етапах лікування запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки (2016)
Грицюк Т. Д. - Діагностичне значення нейрон-специфічної енолази NSE в сироватці крові хворих з ішемічним інсультом у відновному періоді (2016)
Дяків І. Б. - Етіопатогенетичні чинники передракових гінекологічних захворювань у хворих на Фрак молочної залози (2016)
Ковалюк А. В. - Особливості визначення показників функції жування у пацієнтів з дефектами зубних рядів та зубощелепними деформаціями, Ожоган З. Р. (2016)
Кополовець І. І. - Анестезіологічний моніторинг хворих при каротидній ендартеректомії (2016)
Кошель І. В. - Основні клінічні фенотипи поліпозного ринусинуїту (2016)
Кумгир І. Р. - Клінічна оцінка якості непрямих реставрацій виготовлених хворим із дефектами твердих тканин фронтальних зубів у віддалені терміни (2016)
Купчак І. М. - Особливості експресії рецепторів стероїдних гормонів при ендоцервкозі у жінок, що не народжували, Геник Н. І., Кіндратів Е. О. (2016)
Лучко І. М. - Стан ендотелію ендокарду щурів при емоційно-больовому стресі, ускладненому гіперхолестеринемією, та за умов фармакологічної корекції, Воронич-Семченко Н. М., Шляховенко О. О., Тучак О. І., Гуранич Т. В. (2016)
Марценяк І. В. - Дослідження м'яких тканин щічної ділянки людини у пренатальному онтогенезі методами лазерної поляриметрії, Олійник І. Ю., Ушенко О. Г. (2016)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Морфометричний аналіз ангіоархітектоніки піднижньощелепної слинної залози в динаміці перебігу експериментаьного цукрового діабету, Блищак Н. Б. (2016)
Місяк С. А. - Антирадикальна, антиметастатична та протипухлинна активність препарату з глини "Кремневіт", Бурлака А. П., Голотюк В. В., Лукін С. М., Корнієнко П.Л. (2016)
Офорі Ішмаель Ніі - Предикатори і наслідки фібриляції передсердь у хворих з різними підходами до лікування, Вакалюк І. П., Варениця Е. Я., Лібрик О. М. (2016)
Палійчук О. В. - Значення клініко-генеалогічного аналізу родоводів у практиці гінеколога (2016)
Пантус А. В. - Особливості показників щільності кісткової тканини в пацієнтів із вродженими та набутими черепно-щелепно-лицевими аномаліями (2016)
Петришин С. В. - Застосування сучасних методик діагностики патологічної стертості твердих тканин зубів, поєднаної з дефектами зубних рядів, захворюваннями тканин пародонта та зубощелепними деформаціями, Ожоган З. Р. (2016)
Рожко М. М. - Аналіз чинників ризику розвитку карієсу зубів у дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, Годованець О. І. (2016)
Савчук Н. В. - Стан коронарних артерій у хворих на серцеву недостатність після перенесеного інфаркту міокарда (2016)
Сем'янчук В. Б. - Використання антилейкотрієнових препаратів у дітей, хворих на бронхіальну астму (2016)
Середюк В. Н. - Мультиспіральна комп'ютерна томографія, як універсальний метод скринінгу стабільної IXC та некоронарогенної патології серця, Палієнко М. В., Соколовський І. М. (2016)
Солдатюк В. М. - Удосконалення хірургічної підготовки хворих з частковими дефектами зубних рядів до ортопедичного лікування, Рожко М. М. (2016)
Стоцька Л. М. - Використання нейрофізіологічних методів дослідження для ранньої діагностики у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою (2016)
Хоменко Л. О. - Порівняльна характеристика хімічного складу поверхневого шару емалі постійних зубів на різних етапах мінералізації, Сороченко Г. В. (2016)
Кумгир І. Р. - Методика викладання ортопедичної стоматології для англомовних студентів-стоматологів в IX-X семестрах (2016)
Оріщак Д. Т. - Ситуаційна задача, як метод активного навчання і розвитку професійної компетентності у студентів, Попович В. І., Василюк Н. В., Кошель І.В., Александрук Н.В., Дерев'янко М. І., Семчук О. Б. (2016)
Хопта Р. М. - Особливості вивчення модуля "Незнімне протезування" студентами 3 курсу стоматологічного факультету (2016)
Безрук В. В. - Оцінка впровадження медико-технологічних документів та якості нефрологічної допомоги на основі анкетування лікарів (2016)
Бугро В. І. - Напрями розвитку стаціонарної медичної допомоги в Україні на регіональному рівні, Горачук В. В. (2016)
Гончаров М. П. - Аналітична оцінка хірургічного лікування гострого панкреатиту, Шведа Ю. І. (2016)
Шипко А. Ф. - Розробка моделі системи етапної медичної допомоги хворим на бронхолегеневу дисплазію. Етап I: визначення потреби в регіональних центрах діагностики та лікування (2016)
Яворський А. М. - Оцінка ефективності пацієнтоорієнтованого комплексу заходів з управління якістю медичного обслуговування на рівні закладу охорони здоров'я (2016)
Гудз І. М. - Тактика ведення хворих із "переміжною" кульгавістю - що змінилось в лікуванні за останні роки (2016)
Левченко В. А. - Оцінка радіаційної обстановки техногенного ландшафту Бурштинського району, Петровський О.П., Юрченко Д. Ю., Карабанович М. М., Свистун І. І., Фабрика Р.Р. (2016)
Абдулрахман Абдулбасет Мослем - Органозберігаючий підхід у терапії лейоміоми матки, Макарчук О. М., Кантимир С. О., Римарчук М. І., Вакалюк Л. М. (2016)
Куля О. О. - Психологічні аспекти допомоги матерям дітей з перинатальним ураженням нервової системи (2016)
Скакун О.З. - Сучасні підходи до діагностики та лікування синдрому Гієна-Барре (2016)
Шпортун О. М. - Психофізіологічні основи гумору як позитивної емоції (2016)
Божко О. - Витребування відомостей, документів і речей стороною обвинувачення як самостійний спосіб збирання доказів у кримінальному провадженні, Ширяєв А. (2018)
Рибалко В. - Запобігання правозастосовним помилкам у тлумаченні оцінних понять (2018)
Чернієнко А. - Процесуальні права особи, щодо якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру, в контексті законодавчих змін (2018)
Бортун М. - Забезпечення ефективності досудового розслідування в умовах сьогодення (2018)
Гладун О. - Повідомлення про підозру: кримінальна процесуальна дихотомія, Зелінський О. (2018)
Єрьоменко І. - Нові законодавчі підходи до визначення строків досудового розслідування (2018)
Зіньковський І. - Строки досудового розслідування: проблеми застосування оновлених норм Кримінального процесуального кодексу України (2018)
Гловюк І. - Новий порядок залучення експерта за Кримінальним процесуальним кодексом України: здобутки та прорахунки, Торбас О. (2018)
Туркот М. - Особливості досудового розслідування самовільного залишення військової частини або місця служби, Ганова Г. (2018)
Zinovkin V. V. - Determination of equivalent quantities of electromagnetic field in massive ferrous details of electric equipment under strongly varying loads, Blyzniakov O. V. (2018)
Волков В. А. - Оптимизация времен намагничивания и размагничивания остановленного частотно-регулируемого асинхронного двигателя (2018)
Шутенко О. В. - Определение граничных значений концентраций газов с учетом типа защиты масла высоковольтных трансформаторов (2018)
Остренко М. В. - EDGE-based векторные базисные функций для аппроксимации электромагнитного поля в объемных и поверхностных конечных элементах (2018)
Безверхня Ю. С. - Аналіз параметрів шинопроводів цехових мереж в умовах дії вищих гармонік струму, Коцур М. І., Яримбаш Д. С., Коцур І. М., Яримбаш С. Т., Килимник І. М. (2018)
Король Д. - Передмова (2018)
Березінська О. В. - Концепція маргінальної особистості у процесі акультурації (2018)
Манделіна О. С. - Зародження теорії і практики нових медіа: проекти Алана Кея і Теда Нельсона (2018)
Кирилова О. О. - Філософія кіно, метод моделювання та проблема декадентського кінотвору (2018)
Сорокін Б. О. - Білий куб: формування галерейного простору (2018)
Богуславська К. П. - Конструювання російського пропагандистського сюжету про "поїзд дружби" (2018)
Брюховецька О. В. - Трудове лібідо: фільм "Тіні забутих предків" і сексуалізація праці в радянському уявному (2018)
Левицький В. В. - Дональд Трамп: фашизм у добу метамодерну (2018)
Балабушка В. А. - Родинно-спадкові традиції Рюриковичів: гілки Ольговичів, Давидовичів, володарів Чернігово-Сіверського князівства (2018)
Калантарова О. Ю. - Культура часу в тибетському буддизмі: вступ до історіографії вчення Калачакри (2018)
Кушнарьова М. Б. - "Покоління автодидактів": італійські гуманісти першої половини XV ст. у пошуках ідентичності (2018)
Бондарець О. В. - Про музеологічну освіту та деякі особливості викладання музеологічних дисциплін (2018)
Moskalenko A. - Stamp Ornamented Pottery From the Kniazha Hora Site (based on excavations 1958–1965) (2018)
Пустовалов С. Ж. - Особливості представлення макетів гарячих виробництв у музеях, Чухрай Л. О. (2018)
Король Д. О. - Скіфський Танатос у новітніх вітчизняних виданнях (2018)
Відомості про авторів (2018)
Каменская Т. Г. - Нарративный метод в социологии: структура нарративного интервью и анализа (2018)
Кудоярова В. О. - Освіта молоді як фактор забезпечення соціальної безпеки держави: теоретичний аспект (2018)
Медвєдєва Ю. Ю. - Чинники та особливості релігійної модернізації в Тайвані: соціально-історична ретроспектива (частина 3) (2018)
Пачковський Ю. Ф. - Ціннісний контекст аналізу постмодерних соціальних змін, Бліхар М. П. (2018)
Щербина В. В. - Сутність та формування ідеологічних концепцій (2018)
Щербина В. Н. - Идея демократии в исторических трансформациях многоукладного общества Украины (окончание) (2018)
Багаева Т. Л. - Управление коммуникационной системой брендинга: поиск метода (2018)
Батюк А. М. - Роль масового спорту в соціалізації молоді сучасної України (2018)
Дідик Л. А. - Механізми функціонування соціальних мереж (2018)
Дзюба Н. В. - Поляризація електорального простору та електоральні гендерні стереотипи (2018)
Катаев С. Л. - Концепт "общества успеха" в дискурсе социологии (2018)
Настояща К. В. - Комунікативні практики соціальних мереж: фактори та вектори трансформації (2018)
Половая Н. О. - Ключові напрями інформатизації освіти в технічному ВНЗ (на прикладах Національного авіаційного університету та Державного університету телекомунікацій) (2018)
Варга Н. І. - Очікування та уявлення про ринок праці Закарпаття (за результатами анкетного опитування) (2018)
Глебова Н. І. - Соціальна компетентність майбутніх фахівців водного транспорту в соціологічних вимірах (2018)
Гоць А. А. - Внутрішньо переміщені особи в Україні як об'єкт соціологічного аналізу (2018)
Зугравий І. О. - Сексуальні цінності як форма стабільності сучасної сім'ї (2018)
Котеленець К. М. - Соціальна сфера суспільного життя окупованої території: дані контент-аналізу газет так званої Луганської народної республіки (2018)
Кухта М. П. - Шляхи запобігання виключенню людей старшого віку із соціального життя (2018)
Orlova O. - Forming the civic activities of ukrainians in the context of limitation of their real social and politic activity by authorities (2018)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура України: проект програми емпіричного дослідження (2018)
Согорін А. А. - Основні тренди рекламного впливу в контексті побудови гендерних стереотипів споживачів (2018)
Катаев С. Л. - На пути к социологии брендинга (рецензия на монографию Багаевой Т. "Брендинг в оптике социологии". Киев : Академвидав, 2017. 341 с.) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Ковальова О. В. - Структурно-організаційні чинники та сучасні тенденції розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (2018)
Милованов Є. В. - Сучасні підходи до визначення поняття органічного сільського господарства (2018)
Курмишев Г. В. - Cвітобачення в ноосферній освіті, Ходаківський Є. І., Іванюк О. В., Плотнікова М. Ф. (2018)
Nykytiuk I. - USA natural stone market trends and forecast, Nykytiuk Y. (2018)
Дорохова Л. М. - Формування механізму управління дебіторською та кредиторською заборгованістю аграрних підприємств, Куровська Н. О. (2018)
Абрамова І. В. - Cтан та перспективи фінансового забезпечення сільського розвитку (2018)
Суліменко Л. А. - Інформаційне забезпечення управління фінансовими результатами підприємств, Киян А. В. (2018)
Гайдучок Т. С. - Cучасний стан та обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами аквакультури, Дмитренко О. М., Вітер С. А. (2018)
Цаль-Цалко Ю. С. - Cтатистичний і бухгалтерський облік органічного виробництва (2018)
Паламарчук Т. М. - Економіко-статистичний аналіз виробництва продукції аграрних підприємств: регіональний аспект, Василенко С. В. (2018)
Вимоги до матеріалів, що подаються до наукового журналуНаукові горизонти. Scientific horizons (2018)
Сіянов О. І. - Визначення параметрів рухомого снігового масиву в момент відокремлення від покрівлі циліндричних сітчастих покриттів і на подальших етапах руху, Антонюк Д. В. (2016)
Сердюк В. Р. - Сучасні підходи комплексної утилізації фосфогіпсу та золи-винос, Сідлак О. С. (2016)
Друкований М. Ф. - Застосування арболіту в конструкціях стінових матеріалів, Швець В. В., Козюк Р. Є., Логоша О. І. (2016)
Сердюк В. Р. - Особливості експлуатаційних властивостей автоклавного газобетону, Августович Б. І., Сідлак О. С. (2016)
Дудар І. Н. - Використаннясонячної енергії для термосилової обробки бетону методом термосу, Друкований М. Ф., Гарнага В. Л., Яківчук С. В. (2016)
Маєвська І. В. - Різниця в роботі пальового фундаменту і підсиленого палями стрічкового фундаменту мілкого закладання за результатами фізичного моделювання, Блащук Н. В., Цимбал С. О. (2016)
Моргун А. С. - Дослідження за мге деформативності фундаментної плити 11–поверхової житлової споруди, Заверуха Н. О., Плясовиця В. Ю. (2016)
Титко О. В. - Особливості технологій влаштування фундаментів з групи паль різної довжини, Панкевич О. Д. (2016)
Загреба В. П. - Монолітні фундаменти мілкого закладання по принципу "ластівковий хвіст" (технологія, основи несучої здатності), Сірик І. В., Загреба Б. В., Загреба О. В. (2016)
Коц І. В. - Розробка математичної моделі cипучoгo мaтерiaлу при вiбрaцiйнoму впливoвi, Кутняк М. М. (2016)
Cпівак О. Ю. - Експериментальні дослідження низькотемпературного сушіння відходів деревини частина 2, Дахновська О. В., Фіник І. В. (2016)
Титар С. С. - Інтенсифікація теплообміну сипучого матеріалу щільного шару з циліндром за допомогою вібрації, Фурман О. С. (2016)
Швець В. В. - Дослідження залежності висоти елементів вулиці від відстані до водія для комфортних умов руху, Кучеренко Л. В., Костішина О. М., Бобровський Ю. В. (2016)
Гарнага В. Л. - Ландшафтні засоби економії енергії, Філатова К. С. (2016)
Потапова Т. Е. - Тенденції розвитку містобудівних утворень, Прилипко Т. В., Кузьміна Д. М. (2016)
Ковальський В. П. - Містобудівний аналіз розташування аквапарків, їх особливості та класифікація, Новікова О. В. (2016)
Сердюк Т. В. - Місце та роль раціоналізаторської діяльності в сучасній системі господарювання, Франишина С. Ю. (2016)
Джеджула В. В. - Енергоефективність систем вентиляції: критерії оцінювання та фактори впливу (2016)
Ратушняк Г. С. - Оцінка енергоємності регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації, Лялюк О. Г, Степанковський Р. В. (2016)
Пономарчук І. А. - Дослідження робочих процесів в автоматичній системі регулювання централізованої системи опалення з незалежним приєднанням, Слободян Н. М. (2016)
Степанов Д. В. - Обгрунтування раціонального джерела теплопостачання навчального корпусу внту, Степанова Н. Д., Буянов А. О. (2016)
Корж І. Ф. - Веб-сайти органів державної влади та органів місцевого самоврядування: механізми доступу до публічної інформації (2018)
Ткачук Н. І. - Інформаційні права і свободи людини і громадянина в Україні: визначення термінів, співвідношення понять (2018)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IoT): мета застосування та правові проблеми (2018)
Гребенюк М. В. - Досвід Ізраїлю у сфері забезпечення кібербезпеки, Леонов Б. Д. (2018)
Довгань О. Д. - Корпоративна культура кібербезпеки суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності, Тарасюк А. В. (2018)
Пилипчук В. Г. - Право національної безпеки та військове право: теоретичні та прикладні засади становлення і розвитку в Україні, Доронін І. М. (2018)
Довгань О. Д. - Правове забезпечення інформаційної безпеки держави як підгалузь інформаційного права: теоретичний дискурс, Ткачук Т. Ю. (2018)
Доронін І. М. - Екстраординарний характер реалізації безпекових функцій держави в сучасному світі: інформаційно-правовий аспект (2018)
Марущак А. І. - Тенденції розвитку медіа-сфери України у контексті інформаційної безпеки України (2018)
Бєлєвцева В. В. - Правове регулювання міжнародних міграційних процесів (2018)
Денисов А. І. - Правові засоби забезпечення національної міграційної безпеки України (2018)
Блистів Т. І. - Нормативно-правове забезпечення в Україні питання утримання та поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період (2018)
Кучерина С. Є. - Протидія антидержавному екстремізму як інструменту обмеження державного суверенітету в сучасних умовах, Олєйніков Д. О. (2018)
Мосов С. П. - Протидія негативним інформаційним впливам на людину і суспільство в умовах гібридної війни, Уханова Н. С. (2018)
Вронська Т. В. - Інформаційний інструментарій розколу української політичної еміграції у міжвоєнний період: незасвоєні уроки минулого (2018)
Радутний О. Е. - Цифрова людина з точки зору загальної та інформаційної безпеки: філософський та кримінально-правовий аспект (2018)
Юдкова К. В. - Деякі чинники, які впливають на суспільні відносини та закладають основи їх формування в майбутньому (2018)
Барсученко Ю. О. - Кримінально-правові проблеми трансплантології в Україні: шляхи їх вирішення та перспективи розвитку (2018)
Ильченко А. В. - Способ повышения эффективности фильтрации отработавших газов дизельных двигателей внутреннего сгорания фильтром-нейтрализатором, Балюк В. Ю., Тростенюк Ю. В. (2013)
Русакова Т. И. - CFD моделирование качества воздушной среды на улицах, Беляев Н. Н. (2013)
Баранов В. Ю. - Применение термохимической регенерации теплоты отработавших газов на автомобилях, Герасимов Е. Ю., Титов Р. А. (2013)
Никонов О. Я. - Гибридные мототранспортные средства: современные технологии и перспективы развития, Толстяк С. И., Баранова В. О. (2013)
Смирнов О. П. - Проблеми та перспективи розвитку електромобілів, Богаєвський О. Б., Пігарєв Р. І. (2013)
Деев С. Г. - Робастное энергосберегающее управление синхронным электроприводом гибридного автомобиля, Потапенко Е. М. (2013)
Севрюгина Н. С. - Технологический процесс разработки калибровок программного обеспечения, Волков Е. А., Литовченко Е. П. (2013)
Лукьянова М. Г. - Автомобильная электроника: для водителя и для пассажира, Солодовников Д. Н. (2013)
Сериков С. А. - Анализ результатов испытаний экспериментального гибридного автомобиля, Двадненко В. Я., Бороденко Ю. Н., Серикова Е. А. (2013)
Мульгин В. С. - Разработка датчика усилия рулевого управления (2013)
Євчук М. Ю. - Дослідження граничних часових інтервалів на нерегульованих перехрестях, Грицунь О. М. (2013)
Кравченко О. П. - Методика діагностики функціонування регіональної транспортнологістичної системи, Медведєв Є. П. (2013)
Жук М. М. - Дослідження напруженості роботи водія при зміні швидкісного режиму в різний час доби, Бойків М. В. (2013)
Стрельнікова І. О. - Супутникові системи навігації і моніторингу транспорту, Артемова Ю. О. (2013)
Прохорова Е. В. - Система помощи руления при парковке, Морозов А. М. (2013)
Алексеев О. П. - Роль интеллектуальных транспортных систем в развитии транспортной инфраструктуры городов и регионов, Алексеев В. О., Ковтунов Ю. А., Пронин С. В., Жиденко М. А., Жуковская И. Н. (2013)
Алексеев О. П. - Моделирование транспортных процессов с использованием мультиагентного подхода, Алексеев В. О., Ковтунов Ю. А., Пронин С. В. (2013)
Матейчик В. П. - Информационная система мониторинга уровня загрязнения придорожной среды транспортными потоками, Вайганг А. А., Смешек М. (2013)
Голобородько А. А. - Моделирование транспортной среды с использованием автомобильного тренажера, G-P. Ostermeyer (2013)
Гуменюк П. О. - Розробка комп’ютерної моделі автопоїзда, Козак Н. О. (2013)
Криштопа С. И. - Моделирование энергонагруженности металлополимерных пар трения барабанно-колодочного тормоза в едином поле взаимодействия (2013)
Аведян В. Ш. - Моделирование эффекта стабилизации пламени импульсными разрядами, Тропина А. А. (2013)
Кабанов К. И. - Отклонения, как безгранично дробимые случайные величины (2013)
Sakno O. - Research of intensity of tires wear of trucks in the process of their operation (2013)
Щиголева С. А. - Совершенствование способов внешней рихтовки стальных кузовов легковых автомобилей, Ерёмина Е. Ф. (2013)
Волков В. П. - Особенности транспортно-информационной системы мониторинга "ХНАДУ ТЭСА", Комов П. Б., Комов А. Б., Грицук И. В. (2013)
Конев А. А. - Система электронного учета технических воздействий на автотранспортные средства, Глаголев С. Н. (2013)
Гнатов А. В. - Нові властивості тонкостінного металу при його магнітно-імпульсній обробці, Рувінський П. В. (2013)
Аргун Щ. В. - Удосконалення джерела енергії комплексу зовнішнього безконтактного рихтування автомобільних кузовів, Гаврилова Т. В. (2013)
Гнатов А. В. - Підвищення ефективності силової дії при зовнішньому безконтактному рихтуванні кузовів легкових автомобілів, Трунова І. С., Трішкін Є. В. (2013)
Хавин В. Л. - Экспериментальное исследование механических процессов при образовании и удалении лунок в стальных пластинах имитирующих кузовное покрытие автомобиля, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А. (2013)
Кравченко А. П. - Исследование нарушений работоспособности электрооборудования автомобилей-тягачей европейского производства, Верительник Е. А. (2013)
Шкарбан Ю. В. - Українське питання у російсько-польських відносинах 1672–1685 рр (2018)
Кедун І. С. - Підземні споруди ніжинського "грецького кварталу" на сучасному етапі дослідження (2018)
Котельницький Н. А. - Печатка з архіву М. А. Шліппенбаха – унікальне джерело з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України (60–80-ті рр. ХІХ ст.) (2018)
Нетреба А. І. - Судова реформа 1864 року на території ніжинського повіту Чернігівської губернії: особливості впровадження (2018)
Моціяка П. П. - Створення Ніжинського повітового благодійного комітету (серпень 1914 р.) (2018)
Давиденко Ю. М. - Діяльність Хорватської партії права до від'їзду Анте Павелича в еміграцію (1915–1929 рр.), Моціяка О. П. (2018)
Соколова Л. С. - Микита Шаповал про Велику революцію та її провідників (2018)
Міщанин В. В. - Комуністи – (не) більшовики: про переведення членів Комуністичної партії Закарпатської України до складу ВКП(б) (2018)
Маврін О. О. - Теорія і методика польової та камеральної археографії в Україні 1940–1980-х років (2018)
Страшко Є. М. - Матеріально-побутові умови життя ніжинців у контексті історії повсякдення (кін. 1943–1953 рр.) (2018)
Кузьменко Ю. В. - Вплив компартійної ідеології на професійну повсякденність освітян СРСР у 1945–1953 рр, Корпас О. М. (2018)
Мойсейчук І. І. - Аналіз фінансової політики імператорів Тіта Флавія та Доміціана (79–96 рр. н. е.) в англо-американській історіографії ХХ ст. (2018)
Дудка Р. А. - "Pecunia non olet", або Інновації в податковій системі римського імператора Веспасіана, Мойсейчук І. І. (2018)
Кучменко Е. М. - Історіографічний огляд міжкультурного діалогу та самоідентичності в політиці (2018)
Лейберов О. О. - "Майже забутий" – матеріали до біографії Федора Івановича Корбелецького (2018)
Лейберов О. О. - "Приглашая усердных соотечественников к участию в сем патриотическом предприятии…" – благодійна діяльність дворянства Ніжинського повіту Чернігівської губернії у справі будівництва пам’ятників у ХІХ столітті (2018)
Mytsyk L. M. - Mykola Lavrovskyi – the first director of Nizhyn Institute of History & Philology (2018)
Бровко А. Г. - Людмилинська жіноча школа сільського домоведення та садибного господарства (2018)
Осіпова Г. С. - Сторінки історії бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: роки революції (1917–1920 рр.) (2018)
Луняк Є. М. - Фактична енциклопедія Кальника (Рецензія на працю: Казьмирчук Г., Казьмирчук М., Рябцева Я. Кальник – столиця України. Казьмирчук Г. Вибрані твори. Київ: ПП "КП УкрСІЧ", 2017. Т. 8. 353 с.) (2018)
Данилюк Д. Д. - Рецензія на монографію Міщанина Василя Васильовича "Радянізація Закарпаття 1944–1950 рр." (Ужгород: РІК-У, 2018. 644 с.) (2018)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2018)
Вихідні дані (2018)
Нагорна В. Ф. - Сучасні уявлення про піхвову мікробіоту (2018)
Макарчук О. М. - Особливості "антенатального портрету" й спадкового анамнезу в жінок із гіпоменструальним синдромом у пубертаті та основні чинники зниження репродуктивного потенціалу, Островська О. М., Вакалюк Л. М., Римарчук М. І., Гібсон Околох Онієка. (2018)
Скурятіна Н. Г. - Ефективність фітотерапії в лікуванні порушень менструального циклу в жінок-робітниць залізничного транспорту, Бережна Т. А. (2018)
Гончаренко В. М. - Застосування транексамової кислоти в гінекологічній практиці, Бенюк В. А. (2018)
Галаган В. О. - Клінічний випадок успадкованої форми часткової трисомії хромосоми 16, Куракова В. В., Кульбалаєва Ш. А., Радзіховська О. В., Циганкова М. А. (2018)
Процюк О. В. - Поширеність в Україні вроджених вад розвитку серед живо-, мертвонароджених і плодів (результати 15-річного дослідження), Линчак О. В., Поканєвич Т. М. (2018)
Рыкова О. В. - Комбинированные оральные контрацептивы: оптимальный комплекс обследования (2018)
Жилка Н. Я. - Післяпологова контрацепція (2018)
Процюк О. В. - Гормональна контрацепція: поширеність використання серед жінок репродуктивного віку в Україні, Линчак О. В., Поканєвич Т. М. (2018)
Practice bulletin clinical management guidelines for obstetrician — gynecologists (2018)
Сольський С. Я. - Вагітність при аномалії розвитку матки (клінічний випадок), Жеребак Н. М., Коврига П. М. (2018)
Медичні події (2018)
Бушак С. - Українська народна картина "Козак Мамай” у житті та творчості Тараса Шевченка (2017)
Габелко В. - Художник Национальной оперы (2017)
Гончар К. - Художньо-стилістичні особливості творів образотворчого фольклору, втілених в кераміці (2017)
Жовква О. - Особенности архитектурной организации духовных учебных комплексов как нового типа духовных учебных заведений (2017)
Заварзін О. - Мистецтво архітектури Китаю (2017)
Клековкін О. - Озираючись, посміхнись. Передмова до "Актуального архіву” Сергія Васильєва (2017)
Васильєв С. - Актуальний архів (2017)
Клековкін О. - Реактуалізація театрознавства (2017)
Коваль О. - Визуальная парафраза как "imagetext” в живописи и графике Александра Жолудя (2017)
Ламонова О. - Сергій Якутович. Творчість 1970–1980-х — станкова графіка (2017)
Мамаева Е. - Биография художника. Тема с вариациями. (На примере статей Е. М. Кузьмина) (2017)
Мартинів Л. - Музичне життя Дрогобича в 1970-х. Персоналістичний вимір (2017)
Роготченко О. - Ідеологічний фантом вітчизняної пластики повоєнного періоду (1940–1950 рр.) (2017)
Сахарук В. - Архів сучасного мистецтва (2017)
Смирна Л. - Легітимізація нонконформізму. Процес пішов (2017)
Стародубцева Л. - Четыре ступени (2017)
Чепелик О. - Одеський кінофестиваль. Смерть у повітрі (2017)
Школьна О. - Глини, маси та глазурі на Києво-Межигірській фаянсовій фабриці у ХІХ столітті (2017)
Вихідні дані (2017)
Борис Євгенович Патон – Президент НАН України (до 100-річчя від дня народження) (2018)
Булик І. І. - Застосування водню для отримання спечених анізотропних наноструктурованих магнетів зі сплавів рідкісноземельних та перехідних металів (2018)
Осташ О. П. - Вплив режимів термічної обробки на міцність і циклічну тріщиностійкість сталі 65Г, Кулик В. В., Позняков В. Д., Гайворонський О. А., Віра В. В. (2018)
Фірстов С. О. - Сплави системи Ti–Al–Zr–Si для експлуатації за високих температур, Кулак Л. Д., Кузьменко М. М., Шевченко О. М. (2018)
Погрелюк І. М. - Вплив параметрів плазмо-електролітичного оксидування на формування кальційфосфатних покривів на титані, Проскурняк Р. В., Ткачук О. В., Goral A. (2018)
Каплун П. В. - Вплив режимів іонного азотування на фретинг-втому сталі 40Х, Гончар В. А. (2018)
Глотка А. А. - Влияние легирования на природу эвтектических карбидов в быстрорежущих сталях, Мороз А. А. (2018)
Войт А. П. - Выделение водорода из гидрида магния при одноосном прессовании, Eлец Д. И., Денисов Е. А., Габис И. Е. (2018)
Куцєй М. - Визначення максимальної температури фрикційної накладки однодискового зчеплення, Топчевска К. (2018)
Силованюк В. П. - Заліковування внутрішньої плоскої тріщини у трансверсально-ізотропному тілі, Івантишин Н. А., Рибак Т. І. (2018)
Моравський В. С. - Вплив модифікованого ущільненого пінополістиролу на морфологію і властивості полікапроаміду, Левицький В. Є., Масюк А. С., Білий Л. М., Гуменецький Т. В. (2018)
Киндрачук М. В. - Энергетические уровни различных типов контактов микровыступов пар трения, Вольченко А. И., Вольченко Д. А., Скрыпнык В. С., Возный А. В. (2018)
Дзюбик А. Р. - Залишкова міцність надземної ділянки магістрального трубопроводу з кільцевими тріщинами, Дзюбик Л. В., Похмурська Г. В., Прокопишин І. А. (2018)
Кравець В. С. - Плоска періодична задача теорії пружності для ізотропної площини з криволінійними отворами та крайовими тріщинами, Саврук М. П. (2018)
Дівеєв Б. М. - Визначення динамічних характеристик балок з магнетореологічними прошарками, Горбай О. З., Бутитер І. Б., Черчик Г. Т. (2018)
Дробенко Б. Д. - Напружений стан штуцерів з локальними вибірками дефектів, Будз С. Ф., Будз І. С., Кузь І. С. (2018)
Ясковець З. С. - Застосування методу стрільби для швидкого визначення напруженого стану підземних ділянок трубопроводів у зоні шахтних виробіток, Ориняк І. В. (2018)
Студент М. М. - Вплив поруватості плазмо-електролітного покриву на корозійну тривкість сплаву Д16, Івасенко І. Б., Посувайло В. М., Веселівська Г. Г., Похмурський А. Ю., Сірак Я. Я., Юськів В. М. (2018)
Яр-Мухамедова Г. Ш. - Адсорбція компонентів електроліту хромування на дисперсних частинках корунду, Дарішева А. М., Яр-Мухамедов Є. Ш. (2018)
Васильєв Г. С. - Вплив ультразвукової вібрації на корозійну тривкість теплообмінних пластин зі сталі AISI 316, Новосад А. А., Підбуртний М. О., Чигрин О. М. (2018)
Корній В. В. - Відзначення 100-річного ювілею Національної академії наук України (2018)
Хома М. С. - Десята міжнародна конференція: сучасні матеріали та технології, Булик І. І. (2018)
List of papers published in "physicochemical mechanics of materials" in 2018 (2018)
Authors’ index (2018)
Голяновський О. В. - Розродження і терапія масивної акушерської кровотечі на тлі ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури, Журавльова Л. А., Іванкова І. М., Савонік Г. О. (2018)
Лукьянова И. С. - Фетальные аритмии: стратегия и тактика (данные литературы и собственные результаты), Медведенко Г. Ф., Тарасюк Б. А., Дзюба Е. Н. (2018)
Жабченко І. А. - Порушення психоемоційного стану у внутрішньо переміщених осіб: стан проблеми, Корнієць Н. Г., Тертична-Телюк С. В., Коваленко Т. М. (2018)
Щербина М. О. - Перинатальні інфекції — актуальна проблема сьогодення, Вигівська Л. А. (2018)
Бобрицкая В. В. - Ликвидация эндотелиальной дисфункции в патогенетическом механизме бесплодия, Черняк О. Л. (2018)
Донська Ю. В. - Питання менопаузальної гормонотерапії в жінок із метаболічними порушеннями в клімактерії (огляд літератури), Медведєв М. В. (2018)
Маланчук Л. М. - Сучасні аспекти етіопатогенетичної терапії внутрішнього генітального ендометріозу в жінок із дисгормональними захворюваннями молочних залоз, Мартинюк В. М., Маланчук С. Л. (2018)
Горбатюк О. М. - Больовий абдомінальний синдром у дівчат при пухлинах і пухлиноподібних утвореннях придатків матки в практиці дитячого хірурга (2018)
Россоха З. І. - Асоціація делеційного поліморфізму гена GSTT2B зі скороченням гестаційного віку та розвитком критичних станів у новонароджених, Кир’яченко С. П., Похилько В. І., Ковальова О. М., Горовенко Н. Г. (2018)
Медичні події (2018)
Олексеюк І. Д. - Фазові рівноваги у квазіпотрійній системі Cu2S – Ga2S3 – In2S3 та низькотемпературна фотолюмінесценція в монокристалах (Ga55In45)2S300 та (Ga54,59In44,66Er0,75)2S300, Тищенко П. В., Іващенко І. А., Данилюк І. В., Галян В. В. (2018)
Сідей В. І. - Щодо визначення координаційного числа в моделі зв’язкової валентності (2018)
Малаховська Т. О. - Особливості вирощування монокристалів тетраталію(І) тритіостанату(ІІ), Філеп М. Й., Погодін А. І., Сабов М. Ю., Стасюк Ю. М., Барчій І. Є., Переш Є. Ю. (2018)
Івашкович О. М. - Вивчення комплексоутворення у системі Fe(II) – гідроксиламін, Сухарев С. М. (2018)
Малаховська Т. О. - Вивчення фізико-хімічної взаємодії в системі Se–SnSe2–Tl2SnSe3, Погодін А. І., Філеп М. Й., Сабов М. Ю., Мункачі О. Й., Стасюк Ю. М., Барчій І. Є. (2018)
Бельтюкова С. В. - Визначення терміну витримки коньяків з використанням люмінесцентного сенсора на основі комплексу тербію(ІІІ), Теслюк О. И., Лівенцова О. О. (2018)
Фізер М. М. - Структура саліцил гідразону 2-(5-аміно-4-феніл-1,2,4-триазол-3-ілсульфаніл)ацетогідразиду, Фізер О. І., Сейпі Є. П., Сливка М. В., Лендєл В. Г. (2018)
Кут М. М. - Телуроциклізація конденсованих N-алкенільних похідних 4-оксопіримідин-2-тіону, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2018)
Кут М. М. - Синтез бутенільних тіоетерів аренопіримідинонів, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2018)
Козьма А. А. - Термодинамічні властивості нікель (ІІ) ортофосфату Ni3(PO4)2, Голуб Н. П., Голуб Є. О., Вашкеба Н. Б., Стегура В. В., Гомонай В. І. (2018)
Голуб Н. П. - Диференційно-термічний аналіз складної каталітичної системи типу хCrРО4xуNi3(РО4)2, Голуб Є. О., Козьма А. А., Форос Н. М., Кіш Ю. Ю., Гомонай В. І. (2018)
Голуб Є. О. - Одержання складної манган-нікельфосфатної каталітичної системи та дослідження її деяких фізико-хімічних властивостей, Голуб Н. П., Козьма А. А., Глебена Г. Ф., Галушкай Й. В., Гомонай В. І., Баренблат І. О. (2018)
Мільович С. С. - Теплові ефекти при іонообмінній сорбції іонів деяких металів на клиноптилоліті, Гомонай В. І., Югас Г. А. (2018)
Роман Л. Ю. - Доцільність вивчення екології у 11-их класах суспільно-гуманітарного спрямування, Чундак С. Ю. (2018)
Чонка І. І. - Спрямованість процесів трансформації нітрогену в агроценозах Ужгородського району Закарпаття, Галла-Бобик С. В., Голян К. В. (2018)
Делеган-Кокайко С. В. - Оцінка впливу сміттєзвалища села Дубрівка Іршавського району на екологічний стан ґрунтів прилеглих територій, Симканич О. І., Сухарев С. М., Глух О. С., Крч К. Л. (2018)
Правила для авторів (2018)
Понипаляк Д. Д. - Огляд основних шляхів поліпшення економічних і екологічних показників автотранспортних засобів (2013)
Смотров Е. А. - Система терморегулирования тягового электропривода среднегабаритного электротранспорта с функцией использования тепловых потерь, Субботин В. В., Шейко Д. Ю. (2013)
Борисенко А. О. - Аналіз методів оцінки паливної економічності автомобілів (2013)
Мауш Хаким - Особенности конверсии автомобиля с ДВС в гибридный автомобиль, Двадненко В. Я. (2013)
Дикевич А. В. - Перспективные автоматизированные системы контроля и управления аутригерами, Матренин А. В. (2013)
Тімков О. М. - Визначення витрати палива гібридного автомобіля від швидкості, при якій вмикається двигун внутрішнього згоряння, Луцик А. П. (2013)
Шийка А. А. - Оптимальное робастное управление тяговым асинхронным электроприводом гибридного автомобиля, Потапенко Е. М. (2013)
Смирнов О. П. - Применение искусственного интеллекта в транспортных системах, Тропина А. А. (2013)
Никонов О. Я. - Роботизированные автомобили: современные технологии и перспективы развития, Полосухина Т. О. (2013)
Кальянов Г. К. - Устройство формирования синусоидальных фазных токов для питания тягового асинхронного двигателя электромобиля, Клименко С. И. (2013)
Сітовський О. П. - Електродинамічне гальмування гібридного транспортного засобу на дорогах з низьким коефіцієнтом зчеплення, Дембіцький В. М. (2013)
Дзюбенко О. А. - Особливості схемотехніки і топології частотних перетворювачів силового електроприводу, Ситніков О. О., Гринишин Р. О. (2013)
Алексієв О. П. - Єдиний інформаційний простір транспортної інфраструктури на місцевому та регіональному рівнях, Алексієв В. О., Неронов С. М. (2013)
Макарова И. В. - Оценка перспектив расширения рынка грузовых гибридных автомобилей, Хабибуллин Р. Г., Габсалихова Л. М. (2013)
Кравченко О. П. - Підвищення ефективності роботи пассажирского транспорту впровадженням довідково-інформаційного комплексу, Пуха В. В. (2013)
Севрюгина Н. С. - Обоснование применения технологии дистанционного управления строительными и дорожными машинами, Волков Е. А., Дикевич А. В. (2013)
Алексеев О. П. - Минимизация ошибок при определении координат движущихся объектов, Алексеев В. О., Ковтунов Ю. А., Пронин С. В. (2013)
Поляков А. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку тракторів в Україні, Поляков П. А., Коробов С. С. (2013)
Германович А. О. - Динамическая модель работы мобильной рубильной машины (2013)
Жук М. М. - Зміна показника активності регуляторних систем водія за різних умов руху, Постранський Т. М., Афонін М. О. (2013)
Маций О. Б. - Подход к решению замкнутой общей задачи коммивояжера, Подоляка О. А. (2013)
Козачок Л. Н. - Распределительный подход для загрузки товаров и его доставке с учетом временных окон в условиях неопределенности (2013)
Плєхова Г. А. - Моделювання геометричних профілів при проектуванні швидкісних доріг з урахуванням технологічних обмежень, Холєва О. Г. (2013)
Богатчук І. М. - До питання використання фрикційних матеріалів на азбестовій основі, Мельник В. М., Войцехівська Т. Й., Біланюк І. В. (2013)
Батыгин Ю. В. - Анализ электродинамических процессов в универсальном инструменте магнитно-импульсной рихтовки автомобильных кузовов, Гнатов А. В., Шиндерук С. А. (2013)
Сабокарь О. С - Альтернативное применение индукционного нагрева в автомобильной промышленности (2013)
Скрипкарь В. Г. - Стенд для определения пятна контакта шин с опорной поверхностью, Криволап В. В., Яценко А. Г., Крахин С. В. (2013)
Степанов А. А. - Определение магнитной проницаемости ферромагнетиков при силовом воздействии импульсных магнитных полей, Барбашова М. В. (2013)
Катунин А. А. - Дистанционный контроль параметров технических систем автомобилей в составе ИТС, Пешехонов М. В. (2013)
Бажинов А. В. - Восстановление свинцовых автомобильных аккумуляторов тренировочным циклированием разряд-заряд, Паникарский А. С., Данков В. В., Черных А. И., Дылев С.Д. (2013)
Лемко О. І. - Вплив відновлювального лікування з використанням галоаерозольтерапії на неспецифічну резистентність дітей з рекурентними респіраторними захворюваннями, Лукащук С. В., Попадинець М. І. (2018)
Kanarskyi O. A. - Evaluation day activity of patients with bronchial asthma in dependence on the clinical variant of the disease (2018)
Левченко А. Р. - Алергічні захворювання у хворих на синдром подразненого кишечника (2018)
Bogomolov A.Ye. - Usage of medical thermography to evaluate the results of skin prick testing of patients with allergic rhinitis (2018)
Перцева Т. О. - Алергічний бронхолегеневий аспергільоз: ХХІ сторіччя. Сучасний погляд на проблему, Гашинова К. Ю., Сокур Д. О. (2018)
Рекалова О. М. - Роль фунгальної сенсибілізації у патогенезі астми та алергічних захворювань, огляд літератури, Петренко Л. В. (2018)
Тарченко І. П. - Ф. Г. Яновський – лікар, науковець, особистість, Добрянський Д. В., Гуменюк Г. Л., Дудка П. Ф., Ільницький Р. І., Кузьменко Н. М. (2018)
Вимоги до авторів. Авторам публікацій у журналі "Астма та алергія": правила оформлення і підготовки статей (2018)
Коваль А. О. - Аналіз нестаціонарності вихідного сигналу вимірювального каналу тиску технічно складних об'єктів, Мінка С. В. (2018)
Войтків С. В. - Шляхи покращення економічних показників перспективних міських електробусів (2018)
Ходак С. С. - Шляхи підвищення ефективності керування електроприводом сучасного електромобіля, Сєрікова І. О. (2018)
Никонов О. Я. - Гелиомобили: современные технологии и перспективы развития, Костикова М. В., Скрипина И. В., Усмонов Э. Р. (2018)
Пронин С. В. - Использование мультиагентных систем в транспортной логистике (2018)
Matsiy М. E. - Monitoring of transport communications, Aleksiyev O. P. (2018)
Сєріков Г. С. - Сучасні системи теледиспетчеризації та gps моніторингу автомобільного транспорту та спецтехніки, Щербак М.П. (2018)
Павленко В. М. - Експертні системи контролю технічного стану транспортних засобів (2018)
Лапиніна О. Л. - Специфіка модифікацій фразеологічних одиниць у німецькому газетному тексті (2017)
Левчук П. Г. - Від рідної до другої. Українська мова українських дітей після трьох місяців навчання у польських школах (2017)
Лелека Т. О. - Лексичні особливості перекладу термінів-словосполучень галузі економіки українською мовою (2017)
Лисенко Н. О. - Застосування вебінарів при дистаційному вивченні української мови як іноземної (2017)
Литвин А. А. - Аналогія як механізм формування інноваційної лексики англійської мови сфери спорту та туризму (2017)
Литвин О. О. - Метафоризація світу природи в мові творів Ольги Кобилянської (2017)
Літінська О. Ю. - Ключові слова 「気」та「気をつかう」у японській мові (2017)
Маріна О. С. - Інтердискурсивність у конструюванні парадоксальності в сучасному англомовному поетичному дискурсі (2017)
Мартинишин Н. М. - Лексичний мінімум з української мови як іноземної для дітей 4–6 років. На прикладі уроків тематичної групи "їжа" ресурсу "Крок до України" (2017)
Медведєва О. І. - Методика викладання української мови (як другої та як іноземної) для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) як складова адаптаційного процесу ВПО в українськомовному середовищі (2017)
Мельник М. М. - Мовне вираження портретної характеристики головної героїні роману Томаса Манна "Будденброки", Бовкіт Х. І. (2017)
Мельник О. М. - Стилістичні особливості егоїстичних висловлень (2017)
Мудра С. В. - Підготовка конкурентоздатних фахівців у ВНЗ України: мовленнєва компетентність (2017)
Назаренко М. М. - Особливості використання аудіовізуального методу при вивченні іноземної мови у багатонаціональній аудиторії (2017)
Найдьонова А. В. - Формування іншомовних комунікативних навичок у студентів агро-економічних спеціальностей у ВНЗ України в процесі євроінтеграції (2017)
Наливайко М. Я. - Сімейно-родова антропонімія Львівщини (2017)
Науменко Н. В. - Загадкова "Смаглява леді" 130-го шекспірівського сонета (2017)
Нестеренко О. Є. - Форми та шляхи лінгвального вираження сексизму у промовах та висловленнях американських політиків-республіканців (2017)
Ніколаєва І. В. - Територіальна варіативність американського варіанту англійської мови в соціокультурному та прагмакогнітивному аспектах (2017)
Ніколаєнко О. В. - Сучасний підхід до викладання іноземних мов для спеціальних цілей в немовних вищих навчальних закладах, Ушата Т. О. (2017)
Олейник А. А. - Експлікація несправжнього розуміння та несправжнього нерозуміння в англомовному зображеному художньому дискурсі (2017)
Омельчук В. К. - Lawyer-client interview як технологія інтерактивного підходу в навчанні юридичної англійської мови (2017)
П’янковська І. В. - Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей з вдосконалення навичок аудіювання, Тишко О. В. (2017)
Падура С. А. - Постановка проблемы исследования структуры и когнитивной семантики наименований творческих коллективов в современном антропонимиконе (2017)
Паньків У. П. - "Жіноче письмо" у романі Марії Матіос "Чотири пори життя" (2017)
Панькова Т. В. - Гіпотактична конструкція як непрямий мовленнєвий акт (2017)
Пилипюк Л. А. - Художній текст і художній світ Оноре Бальзака (2017)
Піндосова Т. С. - Функції історичних алюзій у детективних романах Д. Брауна (2017)
Плотнікова Н. В. - Концепт Різдво у релігійній картині світу (2017)
Пожидаєва Н. П. - "Два языка в одной голове" или лингвистическая ситуация в Европе (2017)
Поздняков О. В. - Шляхи утворення німецьких молодіжних сленгізмів: системно-квантитативний аналіз (2017)
Пономаренко О. Г. - Ефективні форми і способи вивчення іноземної мови в немовному ВУЗi на технічному факультеті як запорука підготовки кваліфікованих спеціалістів (2017)
Пономарьова О. А. - Структурно-семантичні та функціонально-стилістичні різновиди фразеологічних одиниць з компонентом-назвою людини за родом занять (2017)
Попова О. В. - Впливова функція дискурсу ЗМІ Великобританії в процесі Brexit, Бондаренко А. С. (2017)
Попойлик Ю. Д. - Образно-смислові найменування Бога в поетичних текстах Тараса Шевченка (2017)
Решетняк О. О. - До питання аналізу символьних значень біблійних онімів в українській лінгвокультурі (2017)
Рибенок В. В. - Комунікативний підхід як стратегія формування іншомовної мовленнєвої компетенції, Поливяна О. В. (2017)
Романченко А. П. - Критика як комунікативна стратегія в лінгвістичному дискурсі (2017)
Романюк І. А. - Дієслівні префікси pro- i prae- у пізній латині (2017)
Руденко С. М. - Функціональне поле української глютонічної метафори (2017)
Саприкін О. А. - Формування білінгвальної методичної компетенції викладача іноземних мов та методичні рекомендації щодо навчання студентів оволодінню іншомовною інтонацією (2017)
Семашко Т. Ф. - Особливості фразеологізмів із сенсорним компонентом у різноструктурних мовах (на матеріалі української та англійської мов), Тютюма Т. С. (2017)
Семененко Л. - Категорійна характеристика суспільно-політичної лексики (2017)
Середюк Л. А. - Methoden fur teilnehmeraktivierendes lehren und lernen der Deutschen sprache (2017)
Смольницька О. О. - Фемінінний образ-символ Ірландії у вибраній англомовній ірландській поезії: проблема українського перекладу (2017)
Соколова А. Є. - Когнітивний механізм утворення метонімії (2017)
Соколовська С. Ф. - Когнітивно-дискурсивні характеристики драматургічного тексту (2017)
Стахмич Ю. С. - Оцінка якості сервісу Яндекс. Перекладач в англо-українському напрямку перекладу (2017)
Стернічук В. Б. - Епітекст як інтертекстуальна гра "свій – чужий", Лобанова С. І. (2017)
Сторчак О. Г. - Концептуальні метонімія, метафора та оксиморон як процеси концептуалізації "важкий" і "легкий" (2017)
Суима И. И. - Респонсивные предложения как вербальная реакция на волеизъявление коммуниканта (2017)
Тагільцева Я. М. - Особливості складних слів у англомовному економічному дискурсі (2017)
Таран Л. О. - Лінгвальні особливості євроінтеграції України в публіцистичних текстах англомовних ЗМІ (2017)
Темник Г. Д. - Засоби словотвору у вивченні української мови як іноземної (2017)
Терещенко Т. В. - Теоретико-концептуальні підходи до трактування поняття колокація у зарубіжній лінгвістиці (2017)
Ткачівська М. Р. - Скатологізм у німецькій лінгвокультурі (2017)
Тютюнник В. Ю. - Актуальність "нетрадиційних уроків" з англійської мови як інноваційної форми навчання у немовних вищих навчальних закладах, Дегтярова Ю. В. (2017)
Філюк Л. М. - Формування мотивації студентів у вивченні іноземної мови (2017)
Фока М. В. - Символічність і знаковість флористичних поетичних образів "Ши цзіну" (2017)
Цілина М. М. - Пропріативи на позначення літературних пам’яток ХІІІ – першої половини ХVІ cт. (2017)
Чепіль О. Я. - Особливості прояву національної специфіки комунікативної поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні (2017)
Черниш О. А. - Лінгвостилістичні особливості медіажанру "слово редактора" (2017)
Шарова Т. М. - Повість К. Гордієнка "Діти землі": історична основа, конфлікти, структурно-образна система (2017)
Шаряк О. М. - Про синтаксичні витоки динамічного словотвору (2017)
Шашкина Н. И. - Теоретические предпосылки исследования терминологии строительного машиностроения в лингво-когнитивном аспекте, Дружинина Л. В., Соколова К. В. (2017)
Швидка Н. В. - Символьна парадигма архетипу темрява в біблійній картині світу (2017)
Шевченко Ю. В. - До питання інтенсифікації навчання англійської мови за професійним спрямуванням студентів юридичного факультету (2017)
Штохман Л. М. - До питання роботи в групах під час вивчення іноземної мови (2017)
Шумейко О. А. - Мовні засоби творення комічного: неологізми (2017)
Щербачук Н. П. - Особливості функціонування причинових синтаксем як ускладнювальних компонентів семантичної структури речень-реплік (2017)
Юр’єва О. Ю. - A task-based approach in teaching ESL reading (2017)
Юрченко О. В. - Особливості вивчення логіко-семантичних та національних форм мислення у їх відношенні до мови (2017)
Якименко О. В. - Тема жіночої самореалізації в малій прозі Наталі Романович-Ткаченко (2017)
Якібчук М. В. - Іван Франко як перекладач і перекладознавець: до проблеми міжкультурної комунікаціїї (2017)
Якобчук-Чирва Ю. O. - About the problem of definition of nonfiction literature (2017)
Ярова Я. С. - Лексико-семантичні параметри італійської моди: інтернет-дискурс (2017)
Ясногурська Л. М. - Концептосфера зрада у зіставно-типологічному та лінгвокультурологічному висвітленні (на матеріалі української та англійської мов) (2017)
Яценко И. Н. - Гибридное обучение как инновационный подход к изучению языков в высшей школе (2017)
Падалка Р. М. - Художній світ Анатолія Федя, Прядко А. (2017)
Ткачук П. П. - Українські полководці на чолі Сухопутних військ Збройних Сил Російської імперії в роки Першої світової війни, Лозинський А. Ф. (2017)
Заболотнюк В. І. - Українська Військово-Санітарна Місія для справ полонених у Німеччині (1918 – 1920) (2017)
Кривизюк Л. П. - Вишкіл офіцерів-танкістів Червоної Армії: 30 - 40-ві роки ХХ ст., Мокоївець В. І. (2017)
Сухих А. Ю. - Розвідувальна, контррозвідувальна й агентурна діяльність рівненських радянських партизанських з’єднань у боротьбі з ОУН(б) і УПА (1943 – 1944 рр.) (2017)
Турчак О. В. - Українська історіографія національного парамілітарного руху кінця ХІХ – початку ХХ ст.: проблематика та етапи досліджень (2017)
Дем’янюк О. Й. - Військово-політичні аспекти розвитку Волинської губернії в добу Української Народної Республіки (2017)
Задунайський В. В. - Зміни у системі вищого управління збройних сил Директорії УНР влітку-восени 1919 р. (2017)
Лисенко В. С. - Вплив революційних подій у Східній Галичині 1918 – 1921 років на обґрунтування міжвоєнної месіанської візії галицького українства (2017)
Трофимович В. В. - Важкий шлях до Варшавського договору 1920 року (2017)
Трофимович Л. В. - Воєнно-політичні передумови та наслідки Крутянського бою 1918 року (2017)
Тютенко Р. В. - Політичні настрої і конструювання образу влади УНР та ЗУНР у сприйнятті українських офіцерів (1918 - 1920 рр.) (2017)
Гриниха А. І. - Розвідувальна місія Ж. Ж Рако де Рої в Північному Причорномор’ї у 1803 році: спроба історичного розслідування (2017)
Науменко А. О. - Війська російського Південно-Західного фронту червневому наступі 1917 року (2017)
Franz M. - Role and importance of the Mediterranean theater of Warfare in the years 1939 - 1945 (2017)
Щеглов А. Ю. - Джерела з історії гарнізону міста Львова у міжвоєнний період (2017)
Томчук О. А. - Історичні аспекти виникнення волонтерського руху на допомогу Збройним Силам України у 2014 р. (2017)
Туранський М. О. - Тижневик "Военно-промышленный курьер" як джерело маніпулятивно-пропагандистської інформації у латентній фазі підготовки Росії до анексії Криму (2004 – 2013 рр.) (2017)
Юрова Т. М. - Волонтерська допомога в обмундируванні бійців ЗС України та удосконалення польового однострою і екіпірування в ході АТО (2017)
Верхотурова М. А. - Середньовічні гармати з колекції Львівського історичного музею (2017)
Харук А. І. - Виробництво в Україні двигунів для бойової авіації: ранній етап (2017)
Бураков Ю. В. - Давня історія України крізь призму археології (2017)
Десять років Науковому центру Сухопутних військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (2017)
Ювілей Навчально-наукового центру мовної підготовки (2017)
До уваги авторів! (2017)
Вихідні дані (2017)
Щербина В. Н. - Процесс социализации в условиях культурной многоукладности (2018)
Гераськіна О. С. - Типологія організаційних девіацій (2018)
Горбачов А. В. - Особливості соціології споживання в східній Європі ХХІ століття (на прикладі Польщі) (2018)
Канделина К. Н. - Феномен контаминации в имиджмейкинге (2018)
Полторак В. А. - Соціальний маркетинг як технологія регулювання кризових проблем у соціальній сфері суспільства (2018)
Сальніков С. З. - Громадянська активність як форма вираження соціальної суб'єктності студентської молоді: результати кількісного дослідження (2018)
Скокова Л. Г. - Соціологічні вимірювання культурної партиципації в міжнародних проектах (2018)
Сусська О. О. - Самосвідомість як інструмент культури та медіаграмотності (2018)
Байдак Т. М. - Здоровий спосіб життя як життєва цінність студентської молоді, Болотова В. О. (2018)
Глебова Н. І. - Професійно-соціальна компетентність майбутніх фахівців водного транспорту (соціологічне дослідження) (2018)
Єременко Ю. В. - Обдаровані учні як ресурс розвитку сучасного суспільства (на прикладі Харківського регіону) (2018)
Кодацька Н. О. - Політична свідомість: гендерний аналіз (2018)
Крижанівська В. І. - Репрезентація теми інформаційної безпеки в східноукраїнських інтернет-ЗМІ (2018)
Слющинський Б. В. - Міжкультурні чинники розвитку українського Приазов'я в період політичної кризи: процеси соціалізації (2018)
Хрустальов Ф. С. - Соціологічний супровід процесів децентралізації, Ашурбеков А. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Глебова Н. І. - Концептуалізація соціологічного дослідження феномену соціальної компетентності фахівців водного транспорту (2018)
Щербина В. В. - Вплив кризи модернізму на соціальний алгоритм поведінки (2018)
Руг Я. - Соціальні та культурні детермінанти постмодернізму (2018)
Калашнікова Л. В. - Можливості соціологічного пізнання структурно-рівневої організації безпеки життєдіяльності особистості (2018)
Кохманьска А. - Організація: її базові моделі та форми (2018)
Обер Ю. - Ефективне запровадження змін в організаціях підприємств, Карвот Я. (2018)
Тарасова О. А. - Політичні аспекти концепцій нації та націоналізму, Черноус Л. С., Грабовець І. В. (2018)
Хижняк Л. М. - Контексти одноразової культури в інформаційному суспільстві, Новікова Л. В. (2018)
Агаларова К. А. - Характеристика та основні принципи сучасної освітньої парадигми (2018)
Агарков О. А. - PR-технології в структурі соціально-політичного маркетингу, Щербина С. С. (2018)
Візниця Ю. В. - До проблеми використання даних досліджень рівня віктимізації у формуванні ефективної системи протидії злочинності (2018)
Каритка В. - Екологічна відповідальність як чинник формування екологічної культури молоді (2018)
Каркач А. В. - Е-медіаспоживання в задоволенні культурно-дозвіллєвих потреб літніх людей (2018)
Комісаренко А. М. - Интернет как отражение коллективного безумия и абсурда (2018)
Комарова О. О. - Специфічні ознаки бідності в українському суспільстві, Братченко Л. Є. (2018)
Лобанова А. С. - Специфіка соціально-демографічних і міграційних процесів у промислових регіонах України та Польщі (на прикладі Криворіжжя, Донбасу й Горної Сілезії), Кузьор А. (2018)
Онищук В. М. - Екологічна культура як стрижень збалансованого розвитку суспільства, Рудюк Є. О. (2018)
Орлова О. І. - Сучасні тенденції розвитку театру в Україні: соціологічний аспект (2018)
Пархоменко О. І. - Гендерно-специфічні маніпулятивні технології в сфері сімейного судочинства: узагальнення результатів емпіричного дослідження (частина 1) (2018)
Полторак В. А. - Компетентність громадської думки: органічна та неорганічна (2018)
Ляпіна Л. А. - Мультикультуралізм як стратегія міжкультурної взаємодії: сучасний соціогуманітарний дискурс (2018)
Іванова І. Ф. - Дозвіллєві практики городян в умовах інформаційного суспільства (на прикладі м. Миколаєва) (2018)
Гордієнко Н. М. - Дослідження з педагогічної соціології шкіл-інтернатів: історіографічний аспект (2018)
Кухта М. П. - Стереотипи як соціокультурний чинник впливу на життя людей старшого віку, Мартинюк І. О. (2018)
Фесенко А. М. - Міграційні наміри мешканців півдня України в контексті проблем трудової зайнятості та працевлаштування на ринку праці регіону, Чорна В. О. (2018)
Чутова Н. П. - Влияние масс-медиа на процесс социализации современной молодёжи (2018)
Катаєв С. Л. - Негативная социология украинского общества (Рецензия на книгу: Этническая идентичность: социосистемологическое измерение геополітики : монография / ред. коорд. Романенко Ю. В. ; Я. В. Зоська, Ю. Ю. Медведева, Ю. В. Романенко, И. А. Святненко, Н. В. Туленков, Е. А. Хомерики. Киев : Меркьюри Подолье, 2016. 383 с.) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Борисенко О. М. - Проблеми дитячого аутизму і психолого-педагогічні шляхи їх вирішення (2015)
Василець Н. М. - Структура соціально-психологічних чинників довіри (2015)
Гошовська О. Я. - Генеза психозахисної поведінки особистості на етапі підлітковості: норма і неповносправність (2015)
Кісіль З. Р. - Психологічні особливості агресивності у підлітковому віці (2015)
Семенів Н. М. - Методологічні підходи до вивчення динаміки розвитку сучасних міжетнічних взаємин (2015)
Бамбурак Н. М. - Акмеологічні аспекти професійного становлення практичних психологів (2015)
Вишньовський В. В. - Психологічні знання як необхідна складова професійної підготовки студентів технічних вишів (2015)
Жигайло Н. І. - Економічне мислення в реалізації проектування професійного становлення управлінця, Куса А. М. (2015)
Козирєв М. П. - Професійне становлення студента в умовах вищого навчального закладу (2015)
Колосович О. С. - Психологічні особливості готовності сучасних керівників до ефективної управлінської діяльності (2015)
Легендзевич Г. Я. - Формування рефлексивних умінь майбутніх психологів, Малинович Л. М. (2015)
Наконечна Н. В. - Місце та роль організаційної культури в діяльності приватного навчального закладу (2015)
Сурмяк Ю. Р. - Мотивація самовиховання особистості у вищих навчальних закладах, Кудрик Л. Г. (2015)
Бардин Н. М. - Теоретичний аналіз професійної самосвідомості та її впливу на професійну діяльність працівників ОВС України (2015)
Борисюк О. М. - Характеристика управлінської діяльності майбутніх офіцерів ОВС (2015)
Петришин В. В. - Формування стресостійкості курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2015)
Пряхіна Н. О. - Психологічна підготовка працівників міліції в умовах реформування системи органів внутрішніх справ, Осташук Л. В. (2015)
Сушко А. І. - Психологічний аналіз діяльності юриста в контексті теорії установки (2015)
Калька Н. М. - Емпіричне дослідження особливостей Я-концепції андрогінних особистостей, Гриців Н. С. (2015)
Ковалів М. В. - Психологічні особливості професійної ідентифікації працівників транспортної міліції: матеріали емпіричного дослідження, Єсімов С. С., Клим О. Р., Сірант О. Р. (2015)
Наугольник Л. Б. - Аналіз професійно-психологічного профілю особистості працівників служби психологічного забезпечення органів внутрішніх справ, Чепіль М. М. (2015)
Орищин Л. С. - Оптимізм сучасної української молоді у плануванні майбутнього, Опеля О. А. (2015)
Угрин О. Г. - Роль соціальної ідентичності у психологічній готовності до професійної діяльності студентської молоді (2015)
Гуменюк Л. Й. - Сучасні дослідження психологічних наслідків терористичної загрози для психіки людини (2015)
Зубрицька-Макота І. В. - Особливості психологічної допомоги пораненим із офтальмологічними ушкодженнями з допомогою методу символдрами (2015)
Карпенко Н. А. - Вплив психотравми на творчу активність особистості, Семків Л. І. (2015)
Наукове життя (2015)
Наші автори (2015)
Bogdaniuk O. V. - Milk manufacture in Ukraine: current state, main trends of development and problems, Kostiuk A. O. (2018)
Васильков Є. В. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств (2018)
Voliak L. R. - Forest management and climate change, Voloshina D. M., Hryhoryev I. S. (2018)
Вороненко І. В. - Індикатори моніторингу розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Гальчинська Ю. М. - Структура маркетингового забезпечення розвитку ринку біоенергетики (2018)
Горго І. О. - Оцінка ризиків аграрних підприємств лісостепової зони України (2018)
Грищук Н. В. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Гудзинський О. Д. - Результативна система управління стратегічним розвитком підприємств, Судомир С. М. (2018)
Гузь М. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком органічного сільського господарства (2018)
Гуренко Т. О. - Обліково-інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрної сфери (2018)
Дзюба Т. І. - До моделювання економічної потужності підприємства та процесів її зміни (2018)
Калюга Є. В. - Аналіз необоротних активів у нафтогазовій промисловості (2018)
Kyryliuk D. O. - Government regulations of foreign economic activity in Ukraine: current situation and ways for improvement, Kyryliuk O. F., Klymenko Y.V. (2018)
Kyryliuk O. F. - Present and future perspectives of niche crops export on the world markets, Kyryliuk D. O., Dubovyk M. A. (2018)
Краєвський В. М. - Проектування когерентності облікових систем, Костенко О. М. (2018)
Kuts T.V. - Analysis of financial support for the development of the agrarian sector, Tyshuk I. O., Skarsem O . (2018)
Лазаришина І. Д. - Реалізація функціональної якості аналізу грошових потоків у прийнятті управлінських рішень (2018)
Ланченко Є. О. - Методичні аспекти моніторингу системи соціально-трудових відносин у сільському господарстві (2018)
Ларіна Я. С. - Аналіз сировинної бази, обсягів виробництва і збуту продукції молокопереробних підприємств в Україні, Гречуха А. О. (2018)
Makarchuk O. G. - Evaluation the relationshipbetween Ukrainian rapeseed prices andcrude oil prices, Skudlarski J. (2018)
Машкова Т. В. - Використання проектів землустрою для еколого-економічного обгрунтування сівозмін та облікового контролю якості сільськогосподарських угідь (2018)
Мельниченко І. В. - Облікова система в забезпеченні управління стратегією розвитку підприємств аграрної сфери: перспективи розвитку, Тивончук С. В. (2018)
Мискін Ю. І. - Оцінка ефективності стратегічного управління макроекономічними процесами (2018)
Міщенко Т. М. - Нові підходи до побудови внутрішнього контролю витрат м’ясопереробного підприємства (2018)
Музиченко А. О. - Розвиток бухгалтерського обліку з використанням хмарних технологій (2018)
Нагорний В. В. - Роль соціальної відповідальності в розвитку аграрного бізнесу, Четверик О. В. (2018)
Рогоза Н. А. - Основи цифрової економіки в стратегії розвитку аграрної сфери України (2018)
Рябенко Л. М. - Диференційований підхід до організації обліку в аграрних підприємствах різного розміру, Браут Ю. (2018)
Савчук В. К. - Мета-аналіз як спосіб підвищення доказовості результатів дослідження, Гакі П. К. (2018)
Симоненко О. І. - Аналітико-прогностичне забезпечення управління рентабельності виробництва зернових культур (2018)
Талавиря М. П. - Державний матеріальний резерв України: проблеми та перспективи функціонування, Ващенко В. В. (2018)
Талавиря М. П. - Енергозбереження підприємств аграрної сфери в Україні та зарубіжний досвід, Голуб Р. Т. (2018)
Фраєр О. В. - Корпоративне землекористування в контексті сталого розвитку сільського господарства (2018)
Чухліб А. В. - Програмування в системі управління виробництвом продукції льонарства (2018)
Хоботова Э. Б - Периодические явления при растворении меди в хлоридных растворах, Ларин В. И. (2014)
Batygin Yu. - The principle possibilities of the fast-changing magnetic field for the solid plastic dielectrics deforming, Hnatov A., Chaplygin E. (2014)
Гаврилова Т. В. - Рассеяние электромагнитных импульсов произвольной длительности периодическими препятствиями, Сидоренко Ю. Б., Козликина К. С. (2014)
Trunova I. - Analysis of technological operation – flat sheet metal forming of car body panels, Belan A., Bondarenko D. (2014)
Барбашова М. В. - Анализ методов бесконтактного измерения электрической характеристики с использованием магнитно-импульсных технологий, Радченко Е. С. (2014)
Еремина Е. Ф. - Исследование магнитной восприимчивости двойных сплавов меди с железом с целью их магнитной сепарации, Асаян В. Г. (2014)
Гаврилова Т. В. - Современный обзор методов решения нестационарных (широкополосных) задач в частотной и временной области, Прохорова Т. И. (2014)
Батыгин Ю. В. - Экспериментальное исследование индукторных систем для формовки углов в изогнутых листовых заготовках, Гнатов А. В., Гринишин Р. О. (2014)
Smirnov O. - Especially security systems electric and hybrid cars, Poyda S. (2014)
Shinderuk S. - Double inductor system as tool to flat stamping of thin-walled metals, Masoud Nagi (2014)
Batygin Yu. - EMF attraction of thin-walled sheet metal, Hnatov A., Chaplygin E. (2014)
Гнатов А. В. - Особливості вимірювання параметрів імпульсних сигналів різної форми, Дзюбенко О. А., Фролов В. Я., Василевич О. С. (2014)
Заполовский Н. Й. - Создание эффективных устройств радиационного мониторинга на осно-ве регистрирующих детекторов ионизирующего излучения, Лавриненко О. С. (2014)
Волонцевич Д. О. - Магнітно-импульсні процеси в комбінованому інструменті для зовнішнього рихтування кузовних панелей автомобілей, Барбашова М. В., Хусанов Х. (2014)
Sabokar O. - Modeling of a quarter bridge frequency converter of the inductive heating systems (2014)
Шиндерук С. А. - Традиционные технологии рихтовки кузовных панелей автотранспортных средств, Пидгора А. В. (2014)
Єрьоміна О. Ф. - Визначення питомого електричного опіру сплавів на основі міді з метою їх сепарації, Абдурахманов Б. (2014)
Вовк Е. Г. - Исследование и использование интерфейса передачи данных CAN 2.0 в микроконтроллерах на базе ядра Cortex M4 компании STMicroelectronics (2014)
Smyrnov O. - Experimental research of power characteristics car TOYOTA Prius in the mode electromobile, Klymenko S. (2014)
Никонов О. Я. - Моделирование электромеханических процессов в современных интеллектуальных системах автомобиля, Баранова В. О., Толстяк С. И., Тимченко С. С. (2014)
Лавинский Д. В. - Моделирование и анализ деформирования системы тел при действии электромагнитного поля (2014)
Batygin Yu. - EMF flattening for restoring a car damaged body, Hnatov A., Chaplygin E. (2014)
Дружинин Е. И. - Моделирование электрических и электромеханических процессов на основе системы компьютерной алгебры (2014)
Хавин В. Л. - Особенности процесса вибрационного резания при лезвийной обработке биоинженерных материалов, Лавриненко И. С (2014)
Argun Sh. - Physical processes in magnetic-pulse influence on thin-walled metals, Snurnіkova D., Chernov K. (2014)
Трунова И. С. - Математическое моделирование электродинамических процессов в импульсном трансформаторе тока – согласующем устройстве дискового типа (2014)
Волонцевич Д. О. - Возбуждаемые усилия в инструменте с прямым пропусканием тока для рихтовки кузовных панелей, Аргун Щ. В., Кисловский С. В. (2014)
Prykhodko А. - Identification of faults of the hybrid electric vehicle, Nikulin D. (2014)
Степанов А. А. - Ударная ионизация в диодах Ганна, Шевцов В. А. (2014)
Гнатов А. В. - Моделирование электродинамических процессов в симметричной индукционной индукторной системе (2014)
Аргун Щ. В. - Моделирование электродинамических процессов в источнике энергии для комплекса бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки (2014)
Волонцевич Д. О. - Оценка электромагнитных процессов в комбинированной индукторной системе, как инструмента магнитно-импульсной рихтовки, Барбашова М. В., Анналыев Р. (2014)
Лисин Д. А. - Моделирование нестационарного процесса теплопроводности в условиях импульсного воздействия, Лисина О. Ю. (2014)
Barbashova M. - Analysis electrodynamic processes in induction inductor system with nonferromagnetic screen with use of magnetic pulse technology, Shevtsov V (2014)
Лупенко Ю. - Про продовольчу проблему (2019)
Сичевський М. П. - Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні (2019)
Ільчук М. М. - Розвиток виробництва винограду в Україні, Дмитрук М. І. (2019)
Радченко О. Д. - Фінансовий потенціал сталого розвитку аграрного сектору (2019)
Зінчук Т. О. - Корпоративна соціальна відповідальність вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу як умова сталого розвитку, Левківський Є. В. (2019)
Мацибора Т. В. - Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств (2019)
Діденко Н. І. - Інформаційні ресурси у забезпеченні реалізації продукції дрібнотоварного виробництва (2019)
Патика Н. І. - Тенденції та перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків як орієнтири для посилення українських позицій (2019)
Воронич М. М. - Теоретико-методичні підходи до функціонування аграрного сектору в умовах геоекономіки (2019)
Лойко С. В. - Орендні земельні відносини у сільському господарстві Житомирської області (2019)
Патинська М. М. - Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об’єднаних територіальних громад (2019)
Каменична А. М. - Неврегульовані питання фінансового забезпечення аграрного сектору економіки держави (2019)
В’ячеслав Сергійович Шебанін – талановитий організатор освіти та видатний учений (2019)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2019)
Вірна Ж. - Передмова (2018)
Акімова Н. В. - Теорії розуміння в сучасній психології (2018)
Брецко І. І. - Континуальна взаємодія особистісної безпеки й психоемоційного вигорання особистості: теоретичні аспекти, Фінів О. Я. (2018)
Вірна Ж. П. - Мотиваційна детермінація професійної самоефективності в межах політичної реалізації особистості, Кревська О. О. (2018)
Вічалковська Н. К. - Психологічний зміст морального в контексті особистісного розвитку молодшого школяра, Іванашко О. Є. (2018)
Гаврилюк І. O. - Психологічний простір особистості: система психологічних факторів становлення (2018)
Гайдук Г. А. - Модель структурної організації професійної толерантності педагога (2018)
Гошовська Д. Т. - Дифузна ідентичність підлітків із різнотипних депривованих сімей: факторний аналіз, Гошовський Я. О. (2018)
Губа Н. O. - Теоретичний аналіз психологічних чинників, які впливають на формування толерантності, Гладких Ж. Г. (2018)
Kalamazh R. V. - Illusion of Knowing in Metacognitive Monitoring: Review of Possible Causes and Consequences, Avhustiuk M. M. (2018)
Киричук О. О. - Мотивація допомоги іншому й стильова організація життя особистості (2018)
Клюйко Л. Ф. - Теоретико-методологічний аналіз феномену задоволеності якістю життя як умови розвитку професійної я-концепції особистості (2018)
Коренєва Ю. П. - Психологічне ставлення до материнства й ускладнені психостани вагітної жінки: теоретико-емпіричний аналіз проблеми (2018)
Коструба Н. C. - Психологічні особливості релігійності студентів – майбутніх священнослужителів: емпіричний аспект (2018)
Лазорко О. В. - Сучасні перспективи використання духовних практик у роботі клінічного психолога (2018)
Мартіросян М. В. - Копінг-поведінка: особистісні інваріанти професійного стресу в юридичній діяльності (2018)
Маслюк А. М. - Аналіз психологічного портрету Андрея Шептицького (2018)
Мушкевич М. І. - Гендерна диференціація психологічних характеристик батьків, які мають проблемних дітей (2018)
Нікітенко Г. О. - Особливості структури психологічної готовності в мобілізованих осіб із різним досвідом військової служби (2018)
Олейник Н. О. - Соціальні стереотипи молоді в сприйнятті образу працівника Національної поліції, Бабатіна С. І., Коркос Я. О. (2018)
Пустовойт М. В. - Емпіричні референти психологічної безпеки майбутніх фахівців ризиконебезпечних професій (2018)
Ставицький О. О. - Демографічні особливості в ставленні до побудови близьких стосунків з інвалідизованими (2018)
Сидоренко В. Д. - Переднє слово (2017)
Босенко О. О. - Історія Київського художнього училища у дослідженні Ольги Дмитрівни Карпенко (Публікація архівного документа) (2017)
Карпенко О. Д. - Киевское художественное училище (1901 – 1920 годы) (2017)
Ігнатенко Є. В. - До історії становлення київської школи старовинної музики: Україно-польські музичні зв’язки (академік Н. О. Герасимова-Персидська) (2017)
Клековкін О. Ю. - Демагогія у дискурсі мистецтвознавства (2017)
Осадча О. А. - Функція української хатньої ікони у створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII — початку XX століття: Досвід ієротопічного методу дослідження (2017)
Мамаєва К. С. - Проблема стилю: До висвітлення мистецтвознавчої проблеми в просторі публічної дискусії (За матеріалами Євг. М. Кузьміна) (2017)
Протас М. А. - Arcana artis: Поиски утраченного следа (2017)
Пучков А. А. - Буквальности сходства в портретном искусстве и литературной жизни: Князь Талейран, Козьма Прутков и не только они (2017)
Пучков А. А. - Отзыв Н. С. Коломийца на кандидатскую диссертацию Д. Н. Яблонского "Порталы украинской архитектуры XVII – XVIII вв.” (2017)
Пучков А. А. - Римский город в историко-культурном измерении: О природе мировых границ и римском померии (2017)
Пучков А. А. - Первая книжка об архитектурных формах Киевского метро (2017)
Головко Г. В. - Киевский метрополитен (1963), Коломиец Н. С. (2017)
Ременяка О. С. - Історія порятунку ікони Богородиці Холмської у ХІХ – ХХ століттях (2017)
Сіткарьова О. В. - До питання щодо авторства проекту Великої лаврської дзвіниці (2017)
Сіткарьова О. В. - Церква Феодосія Печерського у Києві (2017)
Сторчай О. В. - Павло Петрович Чистяков і його оточення: Спогади Наталії Петрової-Старк 1974 року (2017)
Чепелик О. В. - Гогольфест на Арт-заводі "Платформа” (2017)
Школьна О. В. - Цикл фабрикації продукції та специфіка устаткування виробництва Києво-Межигірської фаянсової фабрики протягом ХІХ століття (2017)
Пучков А. О. - "Видишь, там, на горе...”: Про тектоніку предметних фантазій Віктора Соченка (2017)
Пучков А. А. - Мысль архитектуроведа как нерв Ich-повествования (2017)
Скуратівський В. - Замість рецензії (2017)
Коменда О. І. - Рефлексії з приводу рецепції (2017)
Дрофань Л. А. - Давид Бурлюк: "Я прийшов сюди писать пензлем, фарбою, пером” (2017)
Автори (2017)
Надвипускні та випускні дані (2017)
Бороденко Ю. М. - Спектральний аналіз електричних процесів по колах живлення електроприводу автомобіля, Трішкин Є. В. (2015)
Двадненко В. Я. - Система рекуперативного торможения конверсионного гибридного автомобиля (2015)
Борисенко А. О. - Вплив завантаженості гібридного транспортного засобу на дальність пробігу на електричній тязі (2015)
Никонов О. Я. - История и перспективы развития электромобилей и гибридных автомобилей, Костикова М. В., Дыманов Б. В. (2015)
Smyrnov O. - Principles of Construction Hybrid Power Installations, Klymenko S. (2015)
Матейчик В. П. - Особливості алгоритму дослідження паливної економічності та екологічних показників транспортного засобу з урахуванням прогріву в процесі руху, Цюман М. П., Волков В. П., Грицук І. В. (2015)
Горбик Ю. В. - Оценка топливной экономичности автомобиля на стенде с беговыми барабанами (2015)
Nazarov A. - The Implementation of Adaptive Algorithms to Optimize The Dynamic System, Gavva O. (2015)
Ткачук В. І. - Силовий інвертор вентильного реактивного двигуна з паралельним буфером енергії та спільним колом форсування, Каша Л. В., Біляковський І. Є. (2015)
Богаевский А. Б. - Влияние количества зубьев измерительной шестерни на устойчивость САР частоты мощной дизель-генераторной установки (2015)
Подоляка О. А. - Применение порядковой нормализации и скремблирования критериев для решения многокритериальных задач, Подоляка А. Н. (2015)
Лабенко Д. П. - Система управління рухом автомобільного транспорту з використанням GPS (2015)
Будниченко В. Б. - Планирование потребления электроэнергии на электротранспорте по данным эксплуатации, Далека В. Ф., Шавкун В. М. (2015)
Кубата В. Г. - Оцінка характеристик приймача протиугінної системи автомобіля на шумових сигналах, Серіков Г. С., Фролов В. Я. (2015)
Stepanov O. - Motor Transport Safety In Traffic Safety Systems (2015)
Холодова О. О. - Щодо визначення радіусу зон обслуговування паркингів (2015)
Ширін В. В. - Управління швидкістю руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міст (2015)
Бажинов Ан. В. - Расчет числа дорожно-транспортных происшествий в регионе со смертельным исходом (2015)
Денисенко О. В. - Способ определения транспортных задержек на регулируемом перекрестке, Левтеров А. И., Гунбина А. Н. (2015)
Мнушка О. В. - Методи визначення координат транспортних засобів в умовах щільної міської забудови, Савченко В. М. (2015)
Ніконов О. Я. - Розроблення інтелектуальної інформаційно-управляючої системи транспортного дизеля. математична модель, Щебенюк В. С. (2015)
Симбирская Л. М. - Информационное моделирование контроля безопасности движения автотранспорта, Одгерел Герелчулуун (2015)
Пронин С. В. - Организация системы мониторинга пассажирских перевозок, Ковтунов Ю. А. (2015)
Никонов О. Я. - Анализ процесса регулирования уровня света фар на транспортном средстве, Баранова В. О. (2015)
Горбай О. З. - Пасивна безпека пасажирських автобусних сидінь з А-подібними основами (2015)
Нікітін В. І. - Аналіз надійності програмованих імпульсних ударно-витяжних систем, Трунова І. С. (2015)
Рожков П. П. - Математичне моделювання відносних вертикальних коливань підресореної та непідресореної мас автомобіля, Рожкова С. Е. (2015)
Нечипорук Н. В. - Повышение точности оценки мощностных показателей автомобильного двигателя путем построения его разгонных характеристик, Воробьев Ю. А., Клец Д. М., Маковецкий А. В., Пода В. Б. (2015)
Симбирский Г. Д. - Планирование и точность численного эксперимента в математическом моделировании, Вязеленко В. К. (2015)
Тиричева О. А. - Використання методів математичного моделювання для підвищення ефективності функціонування обчислювальних мереж, Терещенко Д. С. (2015)
Фролов В. Я. - Показники надійності автомобіля, як мехатронної системи, Кубата В. Г. (2015)
Барбашова М. В. - Анализ электромагнитных процессов нагрева немагнитных металлов полем плоского кругового соленоида, Сабокарь О. С., Сябрук А. С. (2015)
Воропай А. В. - Измерительный комплекс для экспериментальных исследований напряженно-деформированного состояния упругих элементов конструкций при ударном нагружении, Дзюбенко А. А., Егоров П. А. (2015)
Гнатов А. В. - Магнітно-імпульсне рихтування кузовних панелей автомобілів з використанням узгоджувального пристрою дискового типу, Трунова І. С., Ридун В. Р., Гомоненко А. О. (2015)
Данков В. В. - Причины преждевременного сокращения срока эксплуатации свинцовокислотных аккумуляторов и способы их устранения, Паникарский А. С. (2015)
Батыгин Ю. В. - Магнитно-импульсная обработка металлов в передовых технологиях современности, Чаплыгин Е. А., Давыдков Р. С., Цапко С. С. (2015)
Аргун Щ. В. - Индукционный нагрев немагнитных листовых металлов круговым многовитковым соленоидом для ремонтных операций на транспорте, Сабокарь О. С., Лисенко Д. А. (2015)
Гнатов А. В. - Анализ индуцированных токов при индукционном нагреве плоским прямоугольным многовитковым соленоидом, Шиндерук С. А., Сабокарь О. С., Худир Х., Тесленко Д. С. (2015)
Гнатов А. В. - Источник мощности для возбуждения повторяющихся импульсов тока в системах индукционного нагрева, Сабокарь О. С., Калиниченко А. В., Ульянец О. А. (2015)
Bernar H. - Medieval English drama (2017)
Drozd I. - Przemiany jezyka polskiego z pespektywy integracji europejskiej (2017)
Dunaievska O. - Strategies and tools of an effective doctor-patient communication, Vorona A. (2017)
Kosylo N. - Theme of the underclass in writings of Ivan Franko and Artur Morrisson’s slum fiction in comparative aspect (2017)
Ladnytska O. - Speech presentation in Ian Mcewan’s "Enduring Love" (2017)
Nechyporenko V. - The art of self-translation: the literary bilingualism phenomenon of V. Nabokov (2017)
Zabotnova M. - Acronyms and abbreviations as a part of the internet slang and their role in saving speech efforts in the process of communication in the chatspeaks (2017)
Андрущенко І. О. - Просодичне оформлення інавгураційних і партійних промов збудливими акцентуйованими особистостями (2017)
Ал Касем В. Ю. - Особливості дволітерних графічних комплексів французької мови XIV–XV століть у фонографічному аспекті (2017)
Байтерякова Н. Ю. - Концепція підручника з курсу "Лінґвокраїнознавство" як складова формування англомовної комунікативної компетентності, Байтеряков О. З., Байтеряков Є. О. (2017)
Батринчук З. Р. - Експресивний потенціал парантези в сучасному англомовному епістолярному дискурсі (2017)
Білю І. Л. - Олімпійська символіка: візуальні засоби впливу (2017)
Божко О. С. - Атмосфера "саспенс" як домінантна ознака літературного жанру "фентезі" (2017)
Борзенко О. П. - Комунікативна компетенція як засіб реалізації практичних навичок іншомовного спілкування (2017)
Брайченко С. Л. - Маловживані жіночі особові імена мешканців Одещини (2017)
Вдовенко Т. А. - Влияние грехов и пороков повествоватей на их речь в англоязычной художественной прозе (2017)
Войтенко М. В. - Прийоми маніпулювання у французьких рекламних текстах "produits de luxe" (2017)
Волкова І. В. - Семантика кольору в поетичних текстах І. Є. Мірошниченка, Шиліна О. Є. (2017)
Волкова І. В. - Сутність мовних компетентностей та їх проекція на методику навчання мови (2017)
Волощук І. П. - Комунікативно-прагматичн особливості промов Нобелівських лауреатів, Дроботун О. О. (2017)
Гавриленко В. М. - Використання скорочень в соціальних мережах: функціональний і семантичний аспекти (2017)
Гейна О. В. - Функцiонування суб’єктно-об’єктних детермiнантiв: комунiкативний аспект (2017)
Грибіник Ю. І. - Запозичення в англійській геодезичній термінології (2017)
Гудманян А. Г. - Критерії добору ліпсинк-відповідників в українському дубляжі англомовних анімаційних фільмів, Полякова О. В. (2017)
Гумовська І. М. - Аспекти взаємодії юридичної та економічної термінолексики (2017)
Дегтярьова Є. О. - Опис як функціональний тип мовлення у французьких мінімалістичних романах, Школяр Л. В. (2017)
Дерев’янко Л. І. - Співвідносні прийменниково-іменникові конструкції зі значенням одночасності як реалізатори зовнішньої семантико-синтаксичної кореляції (2017)
Дубравська Д. М. - Сучасні підходи до аналізу семантики композитів в англійській мові, Ванівська О. І. (2017)
Дячук О. В. - Витоки дискурсу соціальної реклами США (2017)
Євсєєва Г. П. - Новітні іншомовні запозичення в українських ЗМІ: матеріали до словника іншомовних слів, Богуславська Л. Г. (2017)
Жуковська А. В. - Такесичні модулі англомовного художнього дискурсу (2017)
Заболотна О. Р. - Концепт мовчання як художньо-мовна версія екзистенційної замкнутості жінки у патріархальному суспільстві (2017)
Застріжна Л. В. - Актуальні методологічні аспекти викладання іноземної мови в медичному вузі (2017)
Іванців О. В. - Дискурсивна стратегія емоційної аргументації в англомовному іміджевому корпоративному дискурсі (2017)
Ісаєва О. С. - Лексико-семантичний аналіз концептів "профілактична медицина" і "превентивна медицина" (2017)
Каленська А. С. - Графічні засоби експресивізації мови сучасних турецьких Інтернет-видань (2017)
Карпіна О. О. - Лексико-семантична репрезентація поняття depression у сучасній англійській мові (2017)
Качмар О. Ю. - Роль суб’єкта дискурсу як параметр його диверсифікації (2017)
Козлова В. В. - Реалізація комунікативної ініціативи в англомовному парентальному дискурсі (2017)
Корнієць К. А. - Іншомовні запозичення в лексичній системі сучасної турецької мови (2017)
Коротка Н. В. - Використання потенціалу комунікативної методики при навчанні студентів англійській мові у немовних вузах (2017)
Космацька Н. В. - Новотвори французького медіатексту з позицій перекладу (2017)
Крайняк Л. К. - Термінологічно-номінативний потенціал загальновживаного дієслова в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури з фінансової справи), Дуда О. І. (2017)
Крупська Н. Г. - Аналіз становлення лексикографії канадської англійської мови (2017)
Кульчицька О. О. - Іронія Оґдена Неша, Романів М. О. (2017)
Купіна І. О. - Стилістичний аспект функціонування фразеологічних неологізмів на позначення граничності (2017)
Куравська Н. Ю. - Комунікативна ситуація волевиявлення в системі її складників: прагмалінгвістичний аспект (2017)
Лавренчук Я. Ю. - Орфофонія англійських голосних у спонтанному мовленні британців, американців та канадійців (2017)
Лутай Н. В. - Овладение иностранным языком и преподавание, Гулиева Д. А. (2017)
Мартинюк О. В. - Розвиток навичок англомовної письмової комунікації у студентів-філологів під час позааудиторної роботи з онлайн-ресурсами (2017)
Мельниченко Г. В. - Інтралінгвістичні фактори розвитку словникового складу англійської мови в період її становлення як національної літературної мови (2017)
Мельниченко Г. В. - Лінгвостилістичні засоби реалізації іронії в оповіданнях Гектора Манро, Давидюк І. К. (2017)
Мельничук І. В. - "Лямент по отцу Іоаннђ Васильєвичу" в контексті танатологічного дискурсу українського поетичного бароко, Грачова Т. М. (2017)
Мінкова О. Ф. - Публіцистичний текст та мовна номінація, Надольська Ю. А. (2017)
Новицька В. Л. - Лінгвостилістична комбінаторика інтертекстуальності у романі Д. Лоджа "Deaf sentence", Тиха У. І. (2017)
П’єцух О. І. - Антропоцентричність та інтерактивність в британських парламентських дебатах (2017)
Пахомова Т. О. - Професійно орієнтований підхід у формуванні англомовної читацької компетентності в учнів професійних ліцеїв технічного профілю, Пономаренко Я. С. (2017)
Піголь М. І. - Англо-американські запозичення у іспаномовному дискурсі індустрії моди (на матеріалі іспанської версії журналу Vogue) (2017)
Погонець В. В. - Номінації сучасної військової техніки в англійській мові (2017)
Полєжаєв Ю. Г. - Просторово-часові характеристики тревел-медіатекста (на матеріалі жуналу "National Geographic Traveler") (2017)
Росстальна О. А. - "Регіональний характер" конфлікту новелічного оповідання Т. Гарді "Друзі-городяни" (2017)
Саранюк Є. В. - Формування концепту та його мовна реалізація в англомовному дискурсі (на прикладі концепту glamour) (2017)
Соколовська С. Ф. - Особливості ідіостилю Г. Бюхнера (2017)
Сподарик О. В. - Функційний аналіз вербального знака полікодового художнього прозового тексту (2017)
Стецик Т. С. - Засоби та методи переконання в мадіа-середовищі президентських передвиборчих кампаній у США (2017)
Сторчак О. Г. - Ценностная характеристика концептов тяжелый и лёгкий (2017)
Суїма І. П. - Комунікативний саботаж в респонсивних реченнях (2017)
Тагільцева Я. М. - Омонімія та полісемія в економічному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови), Сільчук О. В., Сахарова Л. М. (2017)
Тарасова В. В. - Етнокультурні маркери мовної свідомості (на матеріалі лексики на позначення транспорту англійської, німецької, російської та української мов) (2017)
Тверитінова А. С. - Творчість В. Родіонова: проблемний діапазон художнього світогляду, Шарова Т. М. (2017)
Філюк Л. М. - Сучасні дослідження у сфері викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах (2017)
Фуртак Б. Л. - Ірена Книш – громадський діяч, журналіст, публіцист, письменник (2017)
Чекарева Є. С. - Репрезентація зорового сприйняття простору лексичними засобами давньогрецької мови (2017)
Четвертак Є. О. - Специфіка етнономінацій опозиції "свій/чужий" в американському політичному дискурсі (2017)
Чура Ю. О. - Проблеми інтерпретації реалій та ідіом в історичній трагедії Рудольфа фон Готтшаля "Мазепа" у перекладі Юрія Федьковича (2017)
Швець Г. В. - Контекстне навчання як невід’ємна складова іншомовної підготовки фахівців сфери туризму (2017)
Шепітчак В. А. - Аналіз підходів та методів попередження та подолання граматичної інтерференції (2017)
Ющенко І. О. - Основні тенденції термінотворення кримінальної термінології сучасної перської мови (2017)
Якубовська М. Г. - Жанрова палітра корпоративного видання, Зірчак Г. П. (2017)
Якубовська М. Г. - Композиція портретних нарисів Генріха Нейгауза, Масі Н. І. (2017)
Якубовська М. Г. - Журнал "Барвінок" у контексті типології сучасних періодичних видань для дітей, Татакі О. О. (2017)
Ярмолович О. І. - Творчість О. К. Толстого в комунікативному навчальному просторі (2017)
Кіндрачук М. В. - Дослідження впливу технологічних параметрів формування дискретно-текстурованих мастилоємних поверхонь на фретингостійкість трибосистем, Духота О. І., Марчук В. Є., Харченко В. В., Науменко Н. О. (2018)
Вольченко Д. А. - Напряженно-деформированное состояние различных типов дисков в тормозных устройствах транспортных средств, Вольченко Н. А., Скрыпнык В. С., Малык В. Я., Журавлев Д. Ю. (2018)
Вольченко А. И. - Экспериментальные исследования энергонагруженности пар трения дисково-колодочных тормозов транспортных средств (часть третья), Киндрачук М. В., Возный А. В., Бекиш И. О., Витвицкий В. С. (2018)
Ищенко А. А. - Экспериментальное исследование свойств геомодификаторов в парах трения, Радионенко А. В., Корниенко А. А. (2018)
Буря О. І. - Вплив волокна лола на абразивну зносостійкість органопластиків на основі фенілону С-1, Томіна А.–М. В., Кіндрачук М. В. (2018)
Буря О. І. - Дослідження впливу режимів експлуатації на триботехнічні характеристики фенілону, Єрьоміна К. А., Бедін А. С. (2018)
Невлюдов І. Ш. - Моделювання та дослідження зносу циліндричного редуктора для мобільного робота, Євсєєв В. В., Демська Н. П., Салієва В. Е. (2018)
Іващенко Є. В. - Формування зносостійких зміцнених покриттів на поверхні сталі Ст. 3 послідовним електроіскровим легуванням хромом та міддю в інертному середовищі та на повітрі, Лобачова Г. Г., Вознюк О. В. (2018)
Ignatovich S. - Skin surface extrusion/intrusion structure as an indicator of aging aircraft fatigue, Karuskevich M., Korchuk O., Maslak T., Pyshchyk A. (2018)
Tkach P. - Gearing with increased teeth wear resistance, Nosko P., Bashta О., Boyko G., Tsybrii Iu., Gerasimova O. (2018)
Пузік С. О. - Активні засоби захисту від корозії, Курілов В. І., Пузік О. С., Опанасенко В. Ф., Вареник А. В. (2018)
Киндрачук М. В. - К вопросу расчета и проектирования различных типов дисков для тормозов подкатегорий автотранспортных средств, Вольченко А. И., Малык В. Я., Журавлев Д. Ю., Витвицкий В. С. (2018)
Вольченко Н. А. - К вопросу оценки теплового баланса сплошных дисков тормозов в подкатегориях транспортных средств, Вольченко Д. А., Скрыпнык В. С., Вудвуд А. Н., Витвицкий В. С. (2018)
Кравцов В. І. - Метод оптимізації параметрів трибоспряження при пружному деформуванні елементів, Кіндрачук М. В., Радько О. В., Гловин М. А. (2018)
Goncharenko А. V. - Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine (2018)
Денисенко М. І. - Дослідження механізму зношування боридних покриттів в умовах граничного тертя (2018)
Тісов О. В. - Огляд результатів досліджень інженерії поверхні титанового сплаву Ti-6Al-4V, Корнієнко А. О., Юрчук А. О., Науменко Н. О., Костецький І. В. (2018)
Герасимова О. В. - Определение площади контакта сферического индентора с поверхностью детали при выглаживании, Титов А. В. (2018)
Цибрій Ю. О. - Інженерна методика вибору раціональних геометричних параметрів мембранних приводів мехатронних систем на основі дослідження напружено-деформованого стану, Грабовський Г. Г., Носко П. Л., Башта О. В., Федорчук С. В., Герасимова О. В. (2018)
Троснікова І. Ю. - Вплив легування молібденом на фізико-механічні властивості евтектичного сплаву системи WC-W2C (2018)
Токарук В. В. - Особливості очищення поверхні деталей за допомогою сухого льоду, Галушко Є. В. (2018)
Наукова школа трибології національного авіаційного університету (до 85 річчя Національного авіаційного університету) (2018)
Аккаш О. - Герої та автори сучасного мистецтва. Криза особистості (2017)
Булавіна Н. - Принципи освіти в галузі сучасного мистецтва (2017)
Вторушина М. - Нові технології та проблематика пост гуманізму в роботах Юлії Беляєвої (2017)
Глібова Т. - Формування інформаційної культури майбутніх художників-скульпторів у процесі навчання (2017)
Гончаренко Д. - Модернізація художньої освіти в Україні: Спроба концептуального осмислення (2017)
Грищенко О. - Створення оригінального книжкового макету на основі принципів "книги художника” як семестрове завдання четвертого курсу майстерні книжкової графіки НАОМА (2017)
Дудник М. - Игровой аспект в дизайн-творчестве (2017)
Зіненко Т. - Сучасні художні практики та їхній вплив на формування творчої особистості митця (2017)
Зятик Б. - Стилістичні особливості поліхромії храмів Львівщини 1990 – 2015 років (2017)
Івановська Н. - Філософія сучасного мистецтва (2017)
Клековкін О. - Виховання актора у театральній школі Франції (2017)
Коржова А. - "Історія театру”: Становлення навчальної дисципліни (2017)
Лебедева А. - Предельная определённость (2017)
Лінець А. - Театрознавство незалежної України. Основні тенденції (2017)
Мазніченко О. - Принципи педагогічної діяльності школи Н. Б. Чмутіної (2017)
Майданець-Баргилевич О. - Українська академія мистецтва. Михайло Бойчук і Олександр Саєнко (2017)
Метельницька Д. - Публіцистика Анатоля Петрицького 1920–1950-х (2017)
Мотуз В. - Роль протоієрея Петра Лебединцева у поширенні церковно-приходської освіти (2017)
Нестеренко П. - Сучасні вектори мистецтва книжкової графіки на прикладі творчої акції "Мистецтво молодих” (2017)
Ніколайчук Н. - Механізм закладання основ композиційного мислення у системі художньої освіти (2017)
Пасічник Л. - Сучасний стан та проблеми художньої освіти за спеціальністю "ювелірне мистецтво” в Україні (2017)
Перець О. - Шляхи розвитку сучасної Української регіональної мистецької школи (2017)
Пилипенко І. - Деякі питання методики викладання в іконописній майстерні Києво-Печерської Лаври (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського